MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2006 - 10. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:52:14
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9378 /2006.
Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
   A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa = Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesanae Sabariensis asservantur / összeáll. Rétfalvi Gábor. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Kvt., 2006. - 374, VIII p. : ill. ; 25 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 17-21.
ISBN 963-229-736-9 kötött
Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
Szombathely - egyházi könyvtár - ősnyomtatvány - könyvritkaság - könyvtári katalógus
017.1(439-2Szombathely)"14/15" *** 027.6(439-2Szombathely) *** 094/099 *** 282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)
[AN 2623106]
MARC

ANSEL
UTF-8




03   Sorozatok. Folyóiratok

9379 /2006.
   KIE békekövet kalendárium, 2006 / [szerk. Kőhegyi István] ; kiad. a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szenior Köre. - Budapest : KIE Szenior Kör, [2006]. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-229-030-5)
kalendárium - vallásos irodalom
050.9 *** 244
[AN 2624810]
MARC

ANSEL
UTF-8




04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9380 /2006.
   Lions Clubok szövetsége Magyarországon : [évkönyv] = Association of the Lions Clubs in Hungary / [szerk., összeáll. Takáts Tamás et al.]. - Budapest : Lions Klubok Mo. Szövets., 2006. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Lions Klubok Magyarországi Szövetsége
Magyarország - egyesület - címtár
061.2(439) *** 058.7
[AN 2624382]
MARC

ANSEL
UTF-8



9381 /2006.
   Varietas gentium - communis latinitas : XIII. International Congress for Neo-Latin Studies : 6-12 August 2006, Budapest, Hungarian Academy of Sciences - National Széchényi Library / [org. by the] International Association for Neo-Latin Studies. - Budapest : Universitas, 2006. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva angol, német, francia és olasz nyelven
ISBN 963-9671-04-5 fűzött
középkori latin irodalom története - latin nyelv - nyelvtörténet - konferenciakiadvány
061.3(439-2Bp.)"2006" *** 871(091)"14/17" *** 807.1-53
[AN 2624315]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9382 /2006.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Beteg lelkeknek való füves kertecske [elektronikus dok.] : vigasztaló könyvecske : Detrekő, 1584, Mantskovit / Balassi Bálint. - Szöveg és képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I 208 jelzetű példánya alapján. - Működési követelmények: Pentium class processzor; Windows 98 SE/Millennium/2000/XP; 64 MB RAM (ajánlott 256 MB); 60 MB szabad hely a merevlemezen; Internet böngésző
ISBN 963-200-513-9 műanyag tokban
Magyarország - 16. század - magyar irodalom - vallásos irodalom - könyvritkaság - elektronikus dokumentum
094.5(439)"15" *** 894.511-97.032
[AN 2624349]
MARC

ANSEL
UTF-8



9383 /2006.
Dittler Ferenc
   Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai / [Dittler Ferenc]. - Budapest : HUN-idea, 2006. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7014-11-X fűzött : 2000,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 2623801]
MARC

ANSEL
UTF-8



9384 /2006.
Gubicza József (1946-)
   Az Országos Széchényi Könyvtár törzsgyűjteményének jelzetrendszere, sajátosságai / Gubicza József. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 64 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-06-0649-6 fűzött
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Magyarország - nemzeti könyvtár - könyvtári raktározás
025.8 *** 027.54(439)
[AN 2624490]
MARC

ANSEL
UTF-8




07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9385 /2006.
Barzun, Jacques
From dawn to decadence (magyar)
   Hajnaltól alkonyig : a nyugati kultúra 500 éve / Jacques Barzun ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2006. - 1185, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1121-1145.
ISBN 963-07-7871-8 kötött : 5200,- Ft
Európa - civilizáció - művelődéstörténet
008(4)"15/19" *** 930.85(4)"15/19"
[AN 2624287]
MARC

ANSEL
UTF-8



9386 /2006.
Griffiths, Bede
The marriage of East and West (magyar)
   Kelet és Nyugat házassága / Bede Griffiths ; [ford. Pál Dániel, Hollósy Imola]. - Budapest : Filosz, 2006. - 244 p. ; 20 cm. - (Magnificat könyvek, ISSN 1785-1130)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87059-0-6 fűzött : 2250,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - kereszténység - hinduizmus - zsidó vallás
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 23/28 *** 294.5 *** 296
[AN 2624357]
MARC

ANSEL
UTF-8



9387 /2006.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   Szakdolgozati kiskáté / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2005. - 33 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
ISBN 963-9483-56-7 fűzött
szellemi munka - módszer - szakdolgozat - útmutató
001.81(075.8)
[AN 2624241]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9388 /2006.
Achad frater
Crystal vision through crystal gazing (magyar)
   Kristálymágia : kristálylátás avagy a kristály, mint lépcsőfok a tisztánlátás felé / Frater Achad ; [ford. Tamás Csaba]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 963-9654-06-X fűzött : 2100,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2624113]
MARC

ANSEL
UTF-8



9389 /2006.
Chopra, Deepak
Fire in the heart (magyar)
   Mesteri útmutatás tanítványoknak / Deepak Chopra ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-908-1 kötött : 2590,- Ft
okkultizmus - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 2623503]
MARC

ANSEL
UTF-8



9390 /2006.
Christian, A. J. (1975-)
Művek (vál.)
   A. J. Christian / [az interjút kész.], szerk. Papp Ervin. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 963-528-915-4 kötött : 2980,- Ft
Christian, A. J. (1975-)
Magyarország - filozófus - ezredforduló - 21. század - ezoterika - interjú
133.25 *** 1(439)(092)Christian,_A._J.(047.53)
[AN 2623768]
MARC

ANSEL
UTF-8



9391 /2006.
Dowling, Levi H.
The aquarian gospel of Jesus the Christ (magyar)
   A Vízöntő evangéliuma : Jézus Indiában és Tibetben / Lévi H. Dowling ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2006. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-87063-1-7 kötött : 2000,- Ft
misztika - krisztológia - buddhizmus
133.25 *** 232 *** 294.3
[AN 2623761]
MARC

ANSEL
UTF-8



9392 /2006.
Faust, Johannes
Der Schlüssel von dem Zwange der Höllen oder die Beschwörungen und Prozesse des Doctor Johannis Faustae, von der öfters practicirten göttlichen Zauber-Kunst ex Originalibus (magyar)
   Dr. Johannes Faust titkos varázskönyve a pokol leigázásáról / [ford. Slíz Ottó]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9654-09-4 fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus - gonosz szellem
133 *** 159.961.25
[AN 2624110]
MARC

ANSEL
UTF-8



9393 /2006.
Leland, Charles G.
Gypsy sorcery and fortune telling (magyar)
   A cigányok mágiája és jövendőmondó módszere : varázslatokkal, a gyógyító mágia fajtáival, anekdotákkal és mesékkel illusztrálva / Charles Godfrey Leland ; [ford. Ladányi Krisztina]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9654-01-9 fűzött : 2700,- Ft
jövendőmondás - mágia - néprajz - babona - cigányság
133.3 *** 133.4 *** 398.3(=914.99)
[AN 2624117]
MARC

ANSEL
UTF-8



9394 /2006.
McCoy, Edain
Advanced witchcraft (magyar)
   Boszorkányság mesterfokon : [haladó technikák] / Edain McCoy ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 314. p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 296-315.
ISBN 963-528-909-X kötött : 3390,- Ft
mágia
133.4
[AN 2624560]
MARC

ANSEL
UTF-8



9395 /2006.
   Sri Chinmoy élete : hivatalosan jóváhagyott életrajz / [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Árkád Kv., 2006. - 190 p. : ill. ; 18 cm
A ford. a "The luminous life of Sri Chinmoy" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-06-0542-2 fűzött : 1900,- Ft
Chinmoy, Sri
Egyesült Államok - egyházi személy - okkultizmus - hinduizmus - 20. század - ezredforduló - életrajz
133.25(73)(092)Chinmoy,_S. *** 294.5
[AN 2624214]
MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

9396 /2006.
   Impacts and responses in Central and Eastern European countries : International Conference on Climate Change, 5-8 November 2005, Pécs, Hungary : conference proceedings / [ed. by István Láng, Tibor Faragó, Zsuzsanna Iványi] ; [org., publ. by Hungarian Academy of Sciences ..., Hungarian Ministry of Environment and Water ..., The Regional Environmental Centre of Central and Eastern Europe ... - [Budapest] : HAS : MEW : REC, 2006. - 317 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-508-519-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - éghajlattan - globális felmelegedés - ezredforduló - konferenciakiadvány
504.38.054(4-11) *** 504.38.054(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2623796]
MARC

ANSEL
UTF-8



9397 /2006.
   A magyar környezetgazdálkodás története / [szerk. Ligetvári Ferenc]. - Gödöllő : SZIE K., 2006. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-175.
ISBN 963-9483-61-3 fűzött
Magyarország - ökológia - gazdaságtörténet
504.03(439) *** 338(091)(439)
[AN 2624233]
MARC

ANSEL
UTF-8



9398 /2006.
Nádudvari Zoltán
   Talajszennyezés tényfeltárása, mérési bizonytalanságok és költségeik / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 60 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/1.)
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 963-86733-9-7 fűzött : 3000,- Ft
környezetvédelem - talajszennyeződés
504.53.064 *** 504.53.05 *** 628.516
[AN 2623115]
MARC

ANSEL
UTF-8



9399 /2006.
   A természet kincsei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / szerk. Lenti István ; [szerzők Agárdy Sándor et al.] ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közgyűlés, 2006. - 263 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol, román és bolgár nyelven
ISBN 963-7196-29-3 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - természeti környezet
504(439.161)
[AN 2623716]
MARC

ANSEL
UTF-8




12   Kémia

9400 /2006.
European Chemistry Congress (1.) (2006) (Budapest)
   1st European Chemistry Congress : 27-31 August 2006, Budapest ... : abstract book / [org. by the] Euchems [etc.]. - [Budapest] : [MKE], [2006]. - X, 464 p. ; 30 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete
ISBN 963-9319-61-9 fűzött
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2624468]
MARC

ANSEL
UTF-8



9401 /2006.
Hochleitner, Rupert
Welcher Stein ist das? (magyar)
   Ásványok, drágakövek, kőzetek / Rupert Hochleitner ; [ford. Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 963-7268-22-7 kötött : 2980,- Ft
ásvány - drágakő - kőzet
549 *** 549.091 *** 552
[AN 2624541]
MARC

ANSEL
UTF-8



9402 /2006.
Nemecz Ernő (1920-)
   Ásványok átalakulási folyamatai talajokban / Nemecz Ernő. - Budapest : Akad. K., 2006. - 324 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-324.
ISBN 963-05-8298-8 kötött : 4500,- Ft
ásványtan
549
[AN 2623081]
MARC

ANSEL
UTF-8



9403 /2006.
Szakáll Sándor (1953-)
   Az ásványok világa : a Herman Ottó Múzeum utazó kiállítása általános és középiskolák számára / [a kiállítás-vezetőt írták Szakáll Sándor, Fehér Béla és Jáger Viktor] ; [... rend. Fehér Béla et al.] ; [fotókat kész. Jáger Viktor, Kulcsár Géza és Szakáll Sándor] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2006. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9271-51-9 fűzött
ásvány - kiállítási katalógus
549 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2624835]
MARC

ANSEL
UTF-8




13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9404 /2006.
Bozó László (1962-)
   Levegőkörnyezet : modellezés és megfigyelés : [légszennyezés, mérőhálózat] / Bozó László, Mészáros Ernő, Molnár Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2006. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8310-0 kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-05-8211-2)
atmoszféra - levegőszennyezés
551.51 *** 504.3
[AN 2624716]
MARC

ANSEL
UTF-8



9405 /2006.
   Dinoszauruszok : [képes ismerkedés a dinoszauruszokkal] / [szerk. Rakács Eszter] ; [ill. Szendrei Tibor, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 27, [2] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-72-3 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2623120]
MARC

ANSEL
UTF-8



9406 /2006.
Vajk Ödön
   Hullámtéri LIFE terület / [fotók Vajk Ödön] ; [kiad. Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság]. - Szolnok : Fotogruppe K., [2006]. - [24] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok (megye) - Tisza-vidék - ártér - természeti környezet - fényképalbum
551.435.122(439.169)(282.243.742)(084.12) *** 502(439.169)(282.243.742)(084.12)
[AN 2623641]
MARC

ANSEL
UTF-8




14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9407 /2006.
Horváthné Sipter Judit
   A Föld és a világegyetem : [az univerzum titokzatos világa] / [írta és szerk. Horváthné Sipter Judit] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-70-7 kötött
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 2623470]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9408 /2006.
Ádám Éva (1946-)
   Mikrobiológia : gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatóknak / szerk. Ádám Éva ; [... szerzői Ádám Éva, Pusztai Rozália, Taródi Béla]. - Budapest : Semmelweis, 2006. - 460 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 440.
ISBN 963-9214-62-0 kötött : 12000,- Ft
mikrobiológia - egyetemi tankönyv
579(075.8)
[AN 2623784]
MARC

ANSEL
UTF-8



9409 /2006.
   Alcsútdoboz, Alcsúti arborétum / [összeáll. Barcsay László]. - 6. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2005. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 37.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-415-4)
Alcsúti arborétum - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Alcsútdoboz)(036)
[AN 2624549]
MARC

ANSEL
UTF-8



9410 /2006.
Arredondo, Francisco
Atlas infantil de los animales (magyar)
   Képes atlasz gyermekeknek : állatok és élőhelyek / [rajz és ill. Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9626-71-6 kötött
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 2623118]
MARC

ANSEL
UTF-8



9411 /2006.
   Biológiai órák : ritmikus biológiai folyamatok az élővilágban : [kronobiológia] / szerk. Csernus Valér és Mess Béla. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 194 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8379-8 kötött : 2500,- Ft
biológia - ritmus
57.03
[AN 2624706]
MARC

ANSEL
UTF-8



9412 /2006.
   Élelmiszer- és takarmányfehérjék minősítése / szerk. Csapó János ; [írta Babinszky László et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 451 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-433.
ISBN 963-286-212-0 fűzött
fehérje - takarmányozás - élelmiszer-biokémia - egyetemi tankönyv
577.112(075.8) *** 591.13 *** 636.085.13 *** 663/664.017 *** 612.392
[AN 2624097]
MARC

ANSEL
UTF-8



9413 /2006.
   Élőhelyek, mohák és gombák / [szerzők Bagi István et al.]. - Budapest : KVVM-TVH, 2006. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer eredményei ; 1.)
Bibliogr.: p. 186-188. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86950-0-5 fűzött
Magyarország - moha - gomba - növényföldrajz - biotóp
582.28(439) *** 582.32(439) *** 581.9(439)
[AN 2624788]
MARC

ANSEL
UTF-8



9414 /2006.
   Gortyna borelii lunata (Freyer, 1838) / Baranyi Tamás [et al.]. Arytrura musculus (Ménétriés, 1859) / Baranyi Tamás, Józsa Árpád Csaba, Bertalan László. - Debrecen : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 2006. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Natura 2000 fajok kutatásai, ISSN 1787-999X ; 1.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 54-57., 83.
Fűzött
Magyarország - lepke - állatföldrajz
595.78 *** 591.9(439)
[AN 2624609]
MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9415 /2006.
Annual Symposium on the Cannabinoids (16.) (2006) (Tihany)
   16th Annual Symposium on the Cannabinoids : Hotel Club Tihany, Tihany, ..., June 24 - 28, 2006 : program and abstracts / [org., publ. by the] ICRS. - [Burlington, [Vt.]] : ICRS ; [Budapest] : Semmelweis Publ., [2006]. - 226, [11] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 0-9658053-0-8)
kábítószer - konferenciakiadvány
613.83 *** 663.99 *** 633.888 *** 633.854.434 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2621321]
MARC

ANSEL
UTF-8



9416 /2006.
Atkinson, William Walker
The science of psychic healing (magyar)
   A pszichikus gyógyítás tudománya / Ramacharaka Yogi ; [... szerk., összeáll. és a szöveget gond. K. Bényei Mária]. - [Miskolc] : Hermit, [2006]. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 963-9654-08-6 fűzött : 2100,- Ft
jóga - pszichoterápia
615.851.86
[AN 2624098]
MARC

ANSEL
UTF-8



9417 /2006.
   Biztonságvédelmi bibliográfia : a Magyarországon 1988-2005 között megjelent biztonságvédelmi szakirodalom és szabványok jegyzéke / összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Olvasó- és Tájékoztató Szolgálata ; [közread. a] Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Pest Megyei Szervezete. - Budapest : Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Pest M. Szerv., 2006. - 612 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-229-373-8 fűzött
biztonságtechnika - szakbibliográfia
614.8:016 *** 621-74:016 *** 331.45:016 *** 017.4(439)"1988/2005"
[AN 2624689]
MARC

ANSEL
UTF-8



9418 /2006.
Blumenthal, P. J.
Kaspar Hausers Geschwister (magyar)
   Kaspar Hauser testvérei : a vadember nyomában / P. J. Blumenthal ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2006. - 468 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 449-462.
ISBN 963-07-8106-9 kötött : 2900,- Ft
civilizáció - társadalmi viselkedés - embertan - etológia
572.026 *** 316.6 *** 599.9
[AN 2624296]
MARC

ANSEL
UTF-8



9419 /2006.
   Csakra-gyógyászat : [gyógyászati útmutató az aura és a csakrarendszer megerősítéséhez és gyógyításához] / [... szerk. és összeáll. Ladányi Lóránt]. - [Onga] : Pythia, [2006]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 963-86896-9-2 fűzött : 2100,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2624111]
MARC

ANSEL
UTF-8



9420 /2006.
Dékány Miklós
   Fulladok, dagad a bokám : a szívelégtelenség megelőzése és kezelése / Dékány Miklós. - [Budapest] : SpringMed, 2006. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-9456-63-2 fűzött : 1680,- Ft
szívbetegség
616.12
[AN 2623523]
MARC

ANSEL
UTF-8



9421 /2006.
Gyöngyösi Anna
   Gyógynövény ABC : fűben, fában az orvosság : a legfontosabb gyógynövények ismertetése, gyógyhatásuk és felhasználási lehetőségük / Gyöngyösi Anna. - Üllő : Regun Press, 2006. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7459-31-6 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2624328]
MARC

ANSEL
UTF-8



9422 /2006.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Étrendi ötletek, receptek cukorbetegeknek / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - [Budapest] : Servier, [2006]. - 48 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2623600]
MARC

ANSEL
UTF-8



9423 /2006.
Heller Ágnes (1929-)
   Trauma / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2006. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-9512-25-7 fűzött : 1500,- Ft
Ausztria - pszichoanalízis - sokk - pszichológus
159.964.2(436)(092)Freud,_S.
[AN 2624093]
MARC

ANSEL
UTF-8



9424 /2006.
Hogg, Tracy
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2006. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-8020-8 kötött : 2800,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2623766]
MARC

ANSEL
UTF-8



9425 /2006.
Hosch, Harald
Gesund durch Entsäuerung (magyar)
   Egészség savtalanítással : a sav-bázis egyensúly visszanyerése és megtartása / Harald Hosch ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, 2006. - 146 p. ; 21 cm. - (Egészség mindenkinek, ISSN 1786-8149)
ISBN 963-9493-19-8 fűzött : 1260,- Ft
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - anyagcserezavar - ételrecept
615.89 *** 613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 2625418]
MARC

ANSEL
UTF-8



9426 /2006.
Kapp, A.
Atopic dermatitis management with tacrolimus ointment (magyar)
   Atópiás dermatitisz kezelése tacrolimus kenőccsel (Protopic) / A. Kapp, B. R. Allen és S. Reitamo ; ford. Rácz Fodor Edina. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 16 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 14-16. - Különlenyomat-fordítás a Journal of dermatological treatment, ISSN 0954-6634, 2003. évi 14. számából
Fűzött
bőrre ható szer - bőrgyulladás
615.26 *** 616.5-002
[AN 2624151]
MARC

ANSEL
UTF-8



9427 /2006.
Knoll József (1925-)
The brain and its self (magyar) (bőv. kiad.)
   Az agy és tudata : a veleszületett és szerzett hajtóerők működésének neurokémiai értelmezése : [agykéreg, KFR-láncolatok] / Knoll József. - Budapest : Akad. K., 2006. - 266 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-251.
ISBN 963-05-8383-6 kötött : 3850,- Ft
neurokémia
612.82.015
[AN 2624709]
MARC

ANSEL
UTF-8



9428 /2006.
Lethi, Amazin
Total strength training for women (magyar)
   Alakformáló torna nőknek / Amazin Lethi ; [ford. Szabó Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4772-2 kötött : 6500,- Ft
női torna
613.71-055.2
[AN 2624458]
MARC

ANSEL
UTF-8



9429 /2006.
Lovas Ágnes
   A fogrontó manócskák / [írta] Rangáné Lovas Ágnes ; [ill.] Őszi Zoltán. - [Budapest] : WorldWide Reklámügynökség, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-87220-1-0)
fogápolás - gyermekkönyv
613.95(02.053.2)(0:82-34) *** 646.73(02.053.2)
[AN 2625584]
MARC

ANSEL
UTF-8



9430 /2006.
Nagy Viktor
   Álmodj normális vérnyomást! / Nagy Viktor. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, 2006. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
ISBN 963-9456-82-9 fűzött : 1680,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 2623521]
MARC

ANSEL
UTF-8



9431 /2006.
Nemesánszky Elemér (1941-)
   Fertőző májgyulladások : a megelőzés és a kezelés lehetőségei / Nemesánszky Elemér, Werling Klára ; [a Diétás tanácsok májbetegeknek fejezet szerzője Lindwurm Katalin ...]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 963-9456-55-1 fűzött : 1680,- Ft
májgyulladás
616.36-002
[AN 2623519]
MARC

ANSEL
UTF-8



9432 /2006.
Rother, Steve
Spiritual psychology (magyar)
   Életfeladatok : [életminták] / Steve Rother ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2006. - 275, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-910-3 fűzött : 2690,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2623771]
MARC

ANSEL
UTF-8



9433 /2006.
Sárosi Péter
   Munkahelyi drogtesztek: a türelmetlenség nem kifizetődő / írta és szerk. Sárosi Péter ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2005. - 18 p. ; 30 cm
Spirál fűzésel. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
kábítószer - foglalkozás-egészségügy - vizsgálat
613.83 *** 331.483.2
[AN 2624813]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9434 /2006.
   Automatizálás és energiaelosztás : Moeller zsebkönyv / [szerk. Heidrun Riege]. - Budapest : Moeller Elektrik Kft., 2005. - [562] p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
Németország - elektrotechnika - vállalat - alkatrész - jegyzék
621-2/-3(083.8) *** 621.3.06(083.8) *** 681.527(083.8) *** 061.5(430)Moeller
[AN 2624806]
MARC

ANSEL
UTF-8



9435 /2006.
   Gépészet 2006 [elektronikus dok.] : proceedings of Fifth Conference on Mechanical Engineering / [org. by the] Faculty of Mechanical Engineering ; [publ. by the] BME OMIKK. - Szöveg. - [Budapest] : BME OMIKK, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98SE/ME/2000/NT; Internet Explorer 6.0
ISBN 963-593-465-3 műanyag tokban
mérnöki tudomány - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2619716]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9436 /2006.
Adobe Premiere Elements 2.0 (magyar)
   Adobe Premiere Elements 2.0 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2006. - VII, 215 p. : ill. ; 26 cm + DVD-ROM
ISBN 963-86472-7-2 fűzött : 3360,- Ft
képszerkesztő - videotechnika
519.688Adobe *** 621.397.037.37 *** 681.3.019
[AN 2623203]
MARC

ANSEL
UTF-8



9437 /2006.
Fekete István
   Bevezetés a mesterséges intelligenciába / Fekete István, Gregorics Tibor, Nagy Sára. - 3., hasonmás kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : LSI OMAK, 1990. - Bibliogr.: p. 279-282.
Fűzött
mesterséges intelligencia
681.3.01 *** 165.0.001.572
[AN 2624606]
MARC

ANSEL
UTF-8



9438 /2006.
Networkshop (2006) (Miskolc)
   Networkshop 2006 [elektronikus dok.] : Miskolc, 2006. április 19 - április 21. - Szöveg. - [Budapest] : [NIIF Iroda], [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Iroda. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér
számítógép-hálózat - tartalomszolgáltatás - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2623941]
MARC

ANSEL
UTF-8



9439 /2006.
Pétery Kristóf (1955-)
   Képfeldolgozás Corel Photo-Paint programmal / Pétery Kristóf. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 246 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-16-1992-3 fűzött
képfeldolgozás
519.688Photo-Paint *** 681.3.019
[AN 2624789]
MARC

ANSEL
UTF-8



9440 /2006.
   Studies in simulation : [undertaken at the McLeod Institute of Simulation Sciences Hungarian Center] / ed. by András Jávor. - Budapest : BME Dep. of Information and Knowledge Management, 2006. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-583-1 fűzött
szimuláció - programozás
519.688 *** 519.876.5 *** 681.3.004.14
[AN 2624762]
MARC

ANSEL
UTF-8




19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9441 /2006.
Kovács Csongor
   Elektronika / Kovács Csongor. - 8. utánny. - Budapest : General Press, 2006. - [2], III, 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9076-71-6 fűzött
elektronika - tankönyv
621.37/.39(078)
[AN 2625429]
MARC

ANSEL
UTF-8



9442 /2006.
   Villamos biztonsági szakmai elvárások, VBSZE : szakmai irányelv : MEE.SZI 0301:2006 / [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - Budapest : MEE, 2006. - 22, 8 p. ; 25 cm
Fűzött
villamos védelem - útmutató
621.3.001.25
[AN 2624836]
MARC

ANSEL
UTF-8



9443 /2006.
Zimányi István
   Angol betűszavak szótára : elektronika, távközlés, számítástechnika, informatika = Dictionary of English acronyms : electronics, telecommunications, computers, informatics / Zimányi István. - [Budapest] : [Zimányi I.], 2006. - 405 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. máj. 30.
ISBN 963-06-0232-6 kötött : 1800,- Ft
rövidítés - angol nyelv - magyar nyelv - elektronika - távközléstechnika - számítástechnika - kétnyelvű szótár - szakszótár
621.38 *** 654 *** 681.3 *** 003.083 *** 801.323=20=945.11
[AN 2623019]
MARC

ANSEL
UTF-8




22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9444 /2006.
Bartus Gábor
   A hulladékgazdálkodás alapjai : tanári kézikönyv / Bartus Gábor ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2006. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
ISBN 963-7469-56-7 fűzött
hulladékgazdálkodás - tanári segédkönyv
628.4(072) *** 504.064.4(072)
[AN 2623152]
MARC

ANSEL
UTF-8



9445 /2006.
Boros Tiborné
   Nehézfémmel szennyezett talajok elektrokinetikai tisztítása (remediációja) / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2006. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/8.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-87034-1-5 fűzött : 3000,- Ft
környezetvédelem - talajszennyeződés - nehézfém - elektrokinetika
628.516 *** 504.53.06 *** 537.36 *** 546.3 *** 669.018.674
[AN 2623116]
MARC

ANSEL
UTF-8




23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9446 /2006.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 3. kiad. - [Budaörs] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2006. júl.
ISBN 963-9518-28-X fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2625635]
MARC

ANSEL
UTF-8



9447 /2006.
Bencsik Attila
   Hogyan vegyünk használt kocsit? : hézagpótló zsebkönyv / Bencsik Attila, Várhegyi László ; [kiad. az] Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. - Budapest : OFE, 2006. - 60 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-87180-1-3 fűzött : 660,- Ft
személygépkocsi - használt autó - beszerzés
629.114.6.004.65
[AN 2624351]
MARC

ANSEL
UTF-8



9448 /2006.
   Ég és föld között : az első magyar óceánrepülés 75. évfordulója / [szerk. Kelemen János, M. Fejes Ágnes] ; [kiad. az Óceánrepülő Emlékbizottság, Endresz György, Magyar Sándor Sportrepülést Támogató Alapítvány]. - Bicske : Óceánrepülő Emlékbiz. ; [Budapest] : Endresz Gy., Magyar S. Sportrepülést Támogató Alapítvány, 2006. - 80 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-06-0385-3 fűzött
Endresz György (1893-1932)
Magyar Sándor (1898-1981)
Magyarország - pilóta - 20. század - életrajz
656.7(439)"193"(092)Endresz_Gy. *** 656.7(439)"193"(092)Magyar_S.
[AN 2624448]
MARC

ANSEL
UTF-8



9449 /2006.
Janssen, Ulrike
Advice and useful information for the organisation of the European Mobility Week (magyar)
   Tanácsok és hasznos információk a 2006. évi Európai Mobilitási Hét megszervezéséhez : kézikönyv önkormányzatok számára / [... szerzői Ulrike Janssen, Valérie Benard, Ivo Cré] ; [kiad. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi Főosztály]. - [Budapest] : GKM Környezetvédelmi Főoszt., 2006. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
közlekedés - közegészségügy - levegőszennyezés - környezetvédelem - rendezvény
656 *** 614 *** 504.3.05 *** 061.7(439)"2006"
[AN 2623076]
MARC

ANSEL
UTF-8



9450 /2006.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 3. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2006. - 457 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2006. júl.
ISBN 963-9518-29-8 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2625640]
MARC

ANSEL
UTF-8



9451 /2006.
Lukács András (1951-)
   A sínek tovább bírják / Lukács András és Pavics Lázár ; [közread. a] Levegő Munkacsoport. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2006. - 34 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - vasúti szállítás - közúti szállítás - közlekedésügy - környezetvédelem
656.2 *** 656.1 *** 338.47(439) *** 504.06
[AN 2624626]
MARC

ANSEL
UTF-8



9452 /2006.
   A magyar vasút krónikája a XX. században / [szerk. Mezei István] ; [szerzők Barkóczi Jolán et al.] ; [kiad. a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság]. - [Budapest] : MÁV ZRt. Vezérig., [2006]. - 420 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 963-7085-89-0 kötött
Magyarország - vasút - 20. század
656.2(439)"19"
[AN 2623469]
MARC

ANSEL
UTF-8



9453 /2006.
Repüléstudományi Napok Konferencia (15.) (2005) (Budapest)
   XV. Repüléstudományi Napok Konferencia 2005 [elektronikus dok.] : [Budapest, 2005. december 1-2.] / szerk. Rohács József, Veress Árpád. - Szöveg. - Budapest : eR-Group Bt., cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülőgépek és Hajók Tanszék. - Működési követelmények: Win 95/98/98SE/2000/XP; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader; MS Power Point
ISBN 963-420-857-6
légi közlekedés - repüléstechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
656.7 *** 629.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2619702]
MARC

ANSEL
UTF-8



9454 /2006.
Varga Szabolcs
   Motorgia : túlélési kézikönyv a szabadság szerelmeseinek, robogóstól csopperesig / Varga Szabolcs. - Budapest : Compoat, [2006]. - 183 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-496-3 fűzött
motorkerékpár
629.118.6
[AN 2624107]
MARC

ANSEL
UTF-8



9455 /2006.
   Világegyetem - bélyegtörténelem : kalauz a Bélyegmúzeum állandó kiállításához = The universe - stamp history : guide for the permanent exhibition of the Stamp Museum / [... gond. Kovács Gergelyné, Solymosi Jánosné] ; [kiad. a Hírközlési Múzeumi Alapítvány]. - [Budapest] : Hírközlési Múzeumi Alapítvány, [2006]. - 28 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Bélyegmúzeum (Budapest)
bélyeggyűjtés - múzeumi katalógus
656.835.91(100) *** 069(439-2Bp.)Bélyegmúzeum
[AN 2623634]
MARC

ANSEL
UTF-8



9456 /2006.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Békési István. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2006. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2006. júl.
ISBN 963-9518-27-1 fűzött : 1690,- Ft
motorkerékpár - közlekedési szabály - tankönyv
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 2625636]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9457 /2006.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A magyar bor szellemisége / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : HUN-idea, 2006. - 210 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7014-13-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - bor - gasztronómia - művelődéstörténet
663.2(439) *** 930.85(100) *** 641.87:663.2
[AN 2623803]
MARC

ANSEL
UTF-8



9458 /2006.
   Élelmiszer-mikrobiológia / szerk. Deák Tibor ; [szerzők Deák Tibor et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-371.
ISBN 963-286-300-3 fűzött
élelmiszeripar - mikrobiológia - tankönyv
663/664(078) *** 579(078)
[AN 2623349]
MARC

ANSEL
UTF-8



9459 /2006.
Fehér György (1928-)
   A háziállatok funkcionális anatómiája / Fehér György ; [ill. Csavlek András és Szunyoghy András]. - Budapest : Mezőgazda, [2005]-. - 30 cm
állatanatómia - háziállat - egyetemi tankönyv
636 *** 591.4(075.8)
[AN 2583298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szabályozókészülék, a köztakaró, a házimadarak funkcionális anatómiája. - cop. 2006. - 267 p. : ill.
Bibliogr.: p. 267.
ISBN 963-286-123-X fűzött
állatanatómia - háziállat - egyetemi tankönyv
591.4(075.8) *** 636(075.8)
[AN 2624767] MARC

ANSEL
UTF-8



9460 /2006.
Gippert Tibor (1936-)
   A baromfi takarmányozása intenzív és szabadtartásban / Gippert Tibor, Kőrösiné Molnár Andrea. - Budapest : Gazda, 2006. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7445-59-5 fűzött : 3675,- Ft
baromfitenyésztés - takarmányozás
636.5.084/.087
[AN 2623100]
MARC

ANSEL
UTF-8



9461 /2006.
Hegewald-Kawich, Horst
Der deutsche Schäferhund (magyar)
   A német juhászkutya / Horst Hegewald-Kawich ; [fotók Monika Wegler] ; [az ábrákat rajz. György Jankovics] ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2006. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 963-7418-76-8 fűzött : 1498,- Ft
juhászkutya
636.74
[AN 2624132]
MARC

ANSEL
UTF-8



9462 /2006.
   Juh- és kecske betegségek / szerk. Horváth Zoltán ; [írta Bodó Gábor et al.] ; [az ábrákat és képeket Farkas Róbert, Hajtós István és Horváth Zoltán kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 299 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 288 -299.
ISBN 963-286-317-8 kötött
állatbetegség - juh - kecske
636.3 *** 619
[AN 2623266]
MARC

ANSEL
UTF-8



9463 /2006.
Kratz, Monika
Balkonkästen (magyar)
   Balkonnövények : szépek, színesek, könnyen kezelhetők / Monika Kratz ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7053-47-6 fűzött : 1390,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2623110]
MARC

ANSEL
UTF-8



9464 /2006.
Molnár Attila (1975-)
   Versenyképesség és -stratégiák a magyar élelmiszeriparban az uniós csatlakozás tükrében / Molnár Attila. - Budapest : Akad. K., 2006. - 206 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [51.])
Bibliogr.: p. 187-204.
ISBN 963-05-8346-1 fűzött : 3750,- Ft
Európai Unió - Magyarország - élelmiszeripar - integráció - gazdasági verseny
663/664(439) *** 339.923(4-62) *** 339.137.2(439)
[AN 2624761]
MARC

ANSEL
UTF-8



9465 /2006.
   Növényvédő szer használat csökkentés gazdasági hatásai / szerk. Takácsné György Katalin ; [a köt. szerzői Barkaszi Levente et al.]. - Gödöllő : SZIE K., 2006. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó és a zárszó angol nyelven is. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9483-64-8 fűzött
növényvédelem - konferenciakiadvány
632 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2624227]
MARC

ANSEL
UTF-8



9466 /2006.
Rácz János
   Füredi terménykiállítások és borünnepek / Rácz János. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2006. - 388 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-87123-1-7 fűzött
Balatonfüred - borászat - szőlőművelés - rendezvény - kiállítás
663.2 *** 634.8 *** 061.7(439-2Balatonfüred) *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2624101]
MARC

ANSEL
UTF-8



9467 /2006.
Schmidt-Röger, Heike
Chinchillas (magyar)
   A csincsilla : tartás, táplálás, gondozás / Heike Schmidt-Röger ; [ford. Soós Sándor]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2006. - 62 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7053-48-4 fűzött : 1390,- Ft
kisállattenyésztés - csincsilla
636.93
[AN 2623112]
MARC

ANSEL
UTF-8



9468 /2006.
Zsohár Csaba
   Évelő dísznövények / Zsohár Csaba, Zsohárné Ambrus Mária. - 3. kiad. - Budapest : Botanika Kft., 2006. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 963-8286-06-7 fűzött
évelő növény - dísznövény
635.9
[AN 2623528]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9469 /2006.
Day, Martha
The complete Christmas cookbook (magyar)
   Nagy karácsonyi szakácskönyv : több mint 200 fantasztikus recept karácsonyra / [Martha Day] ; [fényképek Karl Adamson et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Horváth Beatrix, Varga-Sabján Dóra
ISBN 963-369-698-4 kötött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2624756]
MARC

ANSEL
UTF-8



9470 /2006.
Dr. Oetker Salate (magyar)
   Saláták - Dr. Oetker : frissek, változatosak és tartalmasak / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2006. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-28-4 kötött : 1890,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2623210]
MARC

ANSEL
UTF-8



9471 /2006.
   Energiáról okosan : energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra / kiad. az Energia Klub, az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület és az Ökoszolgálat Alapítvány. - Utánny. - Budapest : Energia Klub : Ökoszolgálat Alapítvány ; Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2006. - 48, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-217-721-5 fűzött
háztartás - megtakarítás - energiagazdálkodás
64.01 *** 620.9
[AN 2625817]
MARC

ANSEL
UTF-8



9472 /2006.
Horváth Andrea
   Feng shui asztrológus szemmel / Horváth Andrea. - Üllő : RegunPress, 2006. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7459-30-8 fűzött
feng shui - asztrológia
643/645 *** 133.25 *** 133.52
[AN 2624279]
MARC

ANSEL
UTF-8



9473 /2006.
Kuglosics Mónika
   Diétás szakácskönyv / Kuglosics Mónika, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Szabad Lap, 2006. - 136 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 11.)
Fűzött : 485,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 2624528]
MARC

ANSEL
UTF-8



9474 /2006.
Lehari, Gabriele
Früchte einkochen, kandieren, einlegen (magyar)
   Gyümölcsök befőzése, kandírozása, elrakása / Gabriele Lehari ; [ford. Baksay Nóra]. - Budapest : Gazda, [2006]. - 125 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-7445-60-9 fűzött : 1890,- Ft
konzerválás - gyümölcs - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 634.1/.8
[AN 2624697]
MARC

ANSEL
UTF-8



9475 /2006.
Lehari, Gabriele
Vorratshaltung (magyar)
   Házi tartósítás, tárolás : befőzés, szárítás, pácolás, füstölés / Gabriele Lehari ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2006. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9666-12-2 fűzött : 1998,- Ft
konzerválás - háztartás - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 2623129]
MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9476 /2006.
Bacsó Béla (1952-)
   "Az eleven szép" : filozófiai és művészetelméleti írások / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2006. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 963-9529-48-6 fűzött : 1800,- Ft
filozófia - művészetelmélet
1 *** 7.01
[AN 2624073]
MARC

ANSEL
UTF-8



9477 /2006.
Füst Milán (1888-1967)
   Látomás és indulat a művészetben / Füst Milán ; [sajtó alá rend. Kis Pintér Imre]. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 492 p. : ill., kotta ; 23 cm
ISBN 963-9352-94-2 kötött : 3900,- Ft
esztétika
111.852
[AN 2625644]
MARC

ANSEL
UTF-8



9478 /2006.
Störig, Hans Joachim
Kleine Weltgeschichte der Philosophie (magyar)
   A filozófia világtörténete / Hans Joachim Störig ; [ford. Zoltai Dénes et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2006. - 614 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : filozófia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-227-063-0 kötött : 3990,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2626243]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9479 /2006.
Busch, Wilhelm
   Variációk egy témára : rövid elbeszélések / Wilhelm Busch ; [ford. Iványi Tiborné]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-47-3 fűzött
vallásos irodalom - német irodalom - elbeszélés
244(0:82-32) *** 830-32=945.11
[AN 2623515]
MARC

ANSEL
UTF-8



9480 /2006.
Carey, S. Pearce
William Carey (magyar)
   William Carey : a modern külmisszió atyja / S. Pearce Carey. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 199, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7369-32-5 fűzött
Carey, William
India - misszió - egyházi személy - baptista egyház - 18. század - 19. század - életrajz
266.2(410)(092)Carey,_W. *** 266.2(540)"17/18"
[AN 2623513]
MARC

ANSEL
UTF-8



9481 /2006.
Catechismo della Chiesa cattolica, compendio (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 245 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-361-784-7 kötött : 1300,- Ft
ISBN 963-361-817-7 fűzött : 960,- Ft
katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 2624057]
MARC

ANSEL
UTF-8



9482 /2006.
Ebertshäuser, Rudolf
Die Heilige Schrift - Gottes vollkommene Offenbarung (magyar)
   A Szentírás - Isten teljes kijelentése / Rudolf Ebertshäuser. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-16-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.06
[AN 2623512]
MARC

ANSEL
UTF-8



9483 /2006.
Frank Sándor (1936-)
   Izrael és a népek / Frank Sándor. - [Berettyóújfalu] : Effata, cop. 2006. - 49, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0220-2 fűzött
vallásos irodalom - zsidóság - történelem - bibliamagyarázat
244 *** 930.8(=924)(089.3) *** 22.06
[AN 2623108]
MARC

ANSEL
UTF-8



9484 /2006.
   Hívására indultunk : aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai, 1950-1955 + 1951-1956 / szerk. Keveházi László, Missura Tibor. - [S.l.] : [s.n.], 2005. - 226 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - memoár
284.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 2623667]
MARC

ANSEL
UTF-8



9485 /2006.
   A Jézus Társaság feloszlatása, 1759-1773 / ... ford. és a bev. tanulmányt írta Babarczi Dóra. - Szeged : JATEPress, 2006. - 54 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 76.)
A ford. az "Institutum Societatis Iesu: Bullarium et compendium privilegiorum" (Florentiae : Typographia a SS. Conceptione, 1892) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 21-22. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 250,- Ft
Societas Jesu
jezsuiták - 18. század - történelmi forrás
271.5"17"(093)
[AN 2623688]
MARC

ANSEL
UTF-8



9486 /2006.
La Guéronnière, Isabelle de
Histoire du taoïsme (magyar)
   A taoizmus kialakulása és fejlődése / Isabelle Robinet ; [ford. Szabados Levente] ; [kiad. az] Arany Hegy. - [Budapest] : Arany Hegy Alapítvány, 2006. - 352 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 314-324. és a jegyzetekben
ISBN 963-229-346-0 fűzött : 2980,- Ft
vallástörténet - taoizmus
299.513(091)
[AN 2624441]
MARC

ANSEL
UTF-8



9487 /2006.
Lüthi, Walter
   Walter Lüthi lelkipásztor prédikációja 1956. november 6-án a berni székesegyházban a magyarországi forradalom emlékére tartott istentiszteleten = Predigt von Pfarrer Walter Lüthi am 6. November 1956 im Münster zu Bern beim Fürbittengottesdienst für Ungarn / ford. Szabó Csaba ; Bölcskei Gusztáv ... előszavával ; a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Győri L. János ; ... kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2006. - 31 p. : ill. ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 963-87213-4-0)
Svájc - protestáns lelkész - református egyház - magyar történelem - 1956-os forradalom - prédikáció
252 *** 284.2(494)(092)Lüthi,_W. *** 943.9"1956"
[AN 2624082]
MARC

ANSEL
UTF-8



9488 /2006.
Madocsai Miklós
   Csillagfény : válogatás a Bécsi-kapu téri evangélikus templomban, 1957 és 1987 között elhangzott igehirdetésekből, ádventtől ádventig / Madocsai Miklós ; az előszót írta ... Hafenscher Károly. - 2. bőv. kiad. - [Piliscsaba] : [Magánkiad.], 2005. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-866-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 2623499]
MARC

ANSEL
UTF-8



9489 /2006.
Madocsai Miklós
   Igemozaik / Madocsai Miklós. - [S.l.] : [s.n.], 2006-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
meditáció - prédikáció
242 *** 252
[AN 2624307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Meditációk elhangzott igehirdetésekből ének- és versillusztrációkkal / az előszót id. Hafenscher Károly írta. - 2006. - 158 p.
Fűzött
meditáció - prédikáció
242 *** 252
[AN 2624308] MARC

ANSEL
UTF-8



9490 /2006.
   A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig / szerk. Szilágyi Csaba. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 746 p. : ill. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 2.)
A Piliscsabán 2004. nov. 8. és 10. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9206-21-0 fűzött
Magyarország - jezsuiták - művelődéstörténet - magyar irodalom története - 17. század - 18. század - misszió - konferenciakiadvány
271.5(439)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 894.511(091)"16/17" *** 061.3(439-2Piliscsaba) *** 266
[AN 2624285]
MARC

ANSEL
UTF-8



9491 /2006.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi
Die verborgenen Kräfte im Menschen (magyar)
   Az emberben rejlő erők : csakrák és kunḍalinī / Paramhans Swami Maheshwarananda ; [ford. Hevesiné Bak Judit, Szemere Orsolya]. - [Budapest] : Sangam, cop. 2006. - 276 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-86903-1-3 kötött : 6500,- Ft
jóga
294.527
[AN 2624076]
MARC

ANSEL
UTF-8



9492 /2006.
   Nagy gondolkodók, tudósok vallomásai a hitről / összeáll. Szenes József ; [közread. a Szent István Plébánia]. - Debrecen : Szt. István Plébánia, 2006. - 71, [6] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - világirodalom - aforizma
244(0:82-822) *** 82-84=945.11
[AN 2623789]
MARC

ANSEL
UTF-8



9493 /2006.
Ordo celebrandi matrimonium (magyar)
   A házasságkötés szertartásának rendje : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata alapján megújított, VI. Pál pápa tekintélyével kiadott, és II. János Pál pápa rendeletére átdolgozott Római rituále / [... összeáll. az Országos Liturgikus Tanács és a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 252 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-361-798-7 v. : 2600,- Ft
esküvő - katolikus egyház - szertartáskönyv
265.5 *** 264-1 *** 282
[AN 2623234]
MARC

ANSEL
UTF-8



9494 /2006.
Őry Miklós (1909-1984)
   Pázmány Péter tanulmányi évei / Őry Miklós ; [szerk. Berzsényi Gergely]. - 2. jav. kiad. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 172 p. ; 23 cm + CD. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 5.)
A mellékletben a szerző kiegészítéseivel. - Bibliogr.: 154-162. és a jegyzetekben
ISBN 963-9206-20-2 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - bíboros - érsek - egyházi személy - 16. század - életrajz
282(439)(092)Pázmány_P.
[AN 2624524]
MARC

ANSEL
UTF-8



9495 /2006.
   A püspökiktatási istentisztelet rendje : Miskolc, 2006. március 25. / [... sajtó alá rend. Hafenscher Károly]. - [Budapest] : Luther, [2006]. - 40 p. : ill., kotta ; 21 cm
Fabiny Tamás püspökiktatási székfoglaló előadásával
Fűzött
Magyarország - fogadalomtétel - püspök - evangélikus egyház - 21. század - istentisztelet
264-048 *** 262.12 *** 284.1(439)(092)Fabiny_T.
[AN 2624791]
MARC

ANSEL
UTF-8



9496 /2006.
Rigmark, William
Mirakelräddade (magyar)
   "...hanem a gonoszt jóval győzd meg" (Róma 12,21) : két ellenséges haderő pilótájának találkozása / William Rigmark ; [ford. Sükös Pál]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-31-7 fűzött
Japán - vallásos irodalom - második világháború - kereszténység - hadtörténet - elbeszélés
244(0:82-32) *** 355.48(520)"1939/1945"(0:8-32)
[AN 2623507]
MARC

ANSEL
UTF-8



9497 /2006.
   Szilveszteri - újévi mozaik : igehirdetés-részletek, imádságok, gondolatok, énekek, írások, versek az év fordulóján / szerk. Madocsai Miklós ; az előszót írta ... Hafenscher Károly. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : [FÉBÉ Kht.], 2006. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 963-214-037-0 fűzött
vallásos irodalom - néprajz - szilveszter
244 *** 398.332.422
[AN 2624243]
MARC

ANSEL
UTF-8



9498 /2006.
Sztehlo Gábor (1909-1974)
   Velünk az Isten! : Sztehlo Gábor evangélikus lelkész (1909-1974) Svájcban mondott, rajzaival illusztrált igehírdetései, 1972-1974 / [... átd. és sajtó alá rend. Madocsai Miklós] ; Gáncs Péter ... előszavával ; [közread. a] Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány. - Budapest : Sztehlo G. Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány, 2005. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-165-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 2623609]
MARC

ANSEL
UTF-8



9499 /2006.
Thomas, Walter Ian
If I perish, I perish (magyar)
   Ha elveszek, hát vesszek el! : Eszter könyve - bibliatanulmány : a keresztyén élet és Eszter könyve / W. Ian Thomas. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-33-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
244 *** 222.9.07
[AN 2623509]
MARC

ANSEL
UTF-8



9500 /2006.
Tozer, Aiden Wilson
God tells the man who cares (magyar)
   Isten nem köt kompromisszumot : Isten beszél azokkal, akik időt szakítanak arra, hogy meghallgassák / A. W. Tozer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-30-9 fűzött
vallási erkölcs
241
[AN 2623510]
MARC

ANSEL
UTF-8



9501 /2006.
Trench, Richard Chenevix
Notes on the parables of our Lord (magyar)
   Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz / R. C. Trench. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-11-2 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.06
[AN 2623505]
MARC

ANSEL
UTF-8



9502 /2006.
Várdainé Kollár Judit
   Keresztút / [elmélkedések Várdainé Kollár Judit] ; [stáció-képek Várdai Pál] ; [közread. a Római Katolikus Egyház, Téglás]. - Téglás : Római Kat. Egyh., [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - szenvedéstörténet - festőművész - ezredforduló - vallásos irodalom
248.159.23 *** 75(439)(092)Várdai_P.
[AN 2624615]
MARC

ANSEL
UTF-8



9503 /2006.
Varjú Imre (1932-)
   "Pap vagy te mindörökké!" / Varjú Imre. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - [100] p. : ill. ; 13x13 cm
Kötött
Magyarország - vallásos irodalom - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
244 *** 282(439)(092)Varjú_I.(084.12)
[AN 2623018]
MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9504 /2006.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
Mikrocenzus, 2005 (borító és gerinccím)
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A foglalkoztatottak helyzete. - 2006. - 289 p.
ISBN 963-215-978-0 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - foglalkozási statisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.93(439)"2005"(083.41)
[AN 2623778] MARC

ANSEL
UTF-8



9505 /2006.
   Az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződése / [összeáll. Kasza Jánosné, Lakatos Miklós] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2006. - 265 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-946-2 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - foglalkozási statisztika - kisgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.93(439)"200"(083.41) *** 316.324.5(439)"200"(083.41) *** 631.115.1(439)"200"
[AN 2623814]
MARC

ANSEL
UTF-8



9506 /2006.
   Határon túli magyarok kedvezményeinek és támogatásának szabályai / [összeáll. és jegyzetekkel ell. Kiss Elemér]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 334 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-78-3 fűzött : 3465,- Ft
Közép-Európa - határon túli magyarság - állami támogatás - jogszabálygyűjtemény
316.347(=945.11)(4-11)(094) *** 323.15(=945.11)(4-11)(094) *** 338.246.027
[AN 2624171]
MARC

ANSEL
UTF-8



9507 /2006.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2006]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [533]-539.
ISBN 963-394-520-8 kötött : 3990,- Ft
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2626254]
MARC

ANSEL
UTF-8



9508 /2006.
   Nyugat-dunántúli regionális ifjúsági helyzetelemzés / [szerk. Neupor Zsolt, Szakál Gyula] ; [... közrem. Bodor Tamás, Csobod Tibor] ; [kiad. a Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda]. - [Győr] : Mobilitás Nyugat-dunántúli RISZI, [2006]. - 71 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-86967-3-7 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - ifjúságpolitika - ifjúságszociológia - szociálpolitika - statisztikai adatközlés
304-053.6(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 316.346.3-053.6(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 2623614]
MARC

ANSEL
UTF-8



9509 /2006.
   Rendi társadalom - polgári társadalom / [szerk. Á. Varga László] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1987-. - 23 cm
Változó közreadóval. - Változó mérettel
ISBN 963-7243-02-X
Magyarország - társadalomtörténet - konferenciakiadvány
316.32(439) *** 061.3(439)
[AN 30784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Személyes idő - történelmi idő : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Kőszeg, 2003. augusztus 29-30. / [szerk. Mayer László, Tilcsik György]. - 2006. - 286 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7227-17-2 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - történettudomány - irodalomtudomány - idő - konferenciakiadvány
316.32(439) *** 930.1 *** 82.01 *** 115 *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 2624778] MARC

ANSEL
UTF-8



9510 /2006.
Rosengren, Karl Erik
Communication (magyar)
   Kommunikáció / Karl Erik Rosengren. - 2., jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2006. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Ford. Domján Krisztina. - Bibliogr.: p. 233-242.
ISBN 963-9548-93-6 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-9326-98-4)
kommunikációtudomány - ismeretelmélet
316.77 *** 165
[AN 2624556]
MARC

ANSEL
UTF-8



9511 /2006.
Todorova, Mariâ
   Balkan family structure and the European pattern : demographic developments in Ottoman Bulgaria / Maria N. Todorova. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006. - 249 p. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438 ; 3.)
Bibliogr.: p. 213-239.
ISBN 963-7326-45-6 kötött
Bulgária - demográfia - család - 19. század
314.6(497.2)"18" *** 314(497.2)"18"
[AN 2624773]
MARC

ANSEL
UTF-8



9512 /2006.
   A vidék és a falvak a "mezőgazdaság után" / [szerk. ... Rakaczkiné Tóth Katalin]. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2005. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9483-55-9 fűzött
Magyarország - falu - parasztság - szociográfia - ifjúságszociológia - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
308(439)"199/200" *** 316.343.64(439)"199/200" *** 338.43(439)"199/200"(083.41) *** 316.343.6-053.6(439)''199/200"
[AN 2624235]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

9513 /2006.
   Bordalok és pincenóták. - [Siófok] : By Line Kft., 2006. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Magyar bordalok könyve : szüreti vigaszságok kelléktára
Fűzött
magyar néprajz - magyar irodalom - bordal
398.843(=945.11) *** 894.511-146.1(082)
[AN 2623096]
MARC

ANSEL
UTF-8



9514 /2006.
Dánielisz Endre (1925-)
   A szarutól a fésűig : egy kisipar virágzása és elhalása / Dánielisz Endre ; [rajz. Dánielisz Lászlóné, Kékegyi Dorottya]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2006. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Chronica Bekesiensis, ISSN 1787-8640 ; 1.)
Bibliogr.: p. 79-82. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7219-61-7 fűzött
Békés (megye) - magyar néprajz - kisipar - fésű - 19. század - 20. század
391/395(092)(=945.11)(439.175) *** 745.55 *** 687.53
[AN 2624579]
MARC

ANSEL
UTF-8



9515 /2006.
Halifax, Joan
Shamanic voices (magyar)
   Sámánhangok : látnoki beszámolók a világ minden tájáról / Joan Halifax ; [ford. Földes György]. - Budapest : Filosz, 2006. - 284, [33] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [295-298].
ISBN 963-86577-9-0 fűzött : 2950,- Ft
sámánizmus - táltos
398.49(=00) *** 291.612
[AN 2624353]
MARC

ANSEL
UTF-8



9516 /2006.
   Háztörténetek : a dunántúli németek kulturális jellemzői : konferencia Veszprémben, 2004. október 14-15. / szerk. Márkusné Vörös Hajnalka, Mészáros Veronika ; [kiad. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2006. - 356 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Hausgeschichten. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7208-88-7 fűzött
Dunántúl - néprajz - magyarországi németek - művelődéstörténet - faluszociológia - nemzetiség - konferenciakiadvány
39(=30)(439.11) *** 930.85(=30)(439.11) *** 316.334.55(=30)(439.11) *** 316.347(=30)(439.11) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2623529]
MARC

ANSEL
UTF-8



9517 /2006.
Kiss József (1935-)
   Gyermekvilág : mezőkövesdi mesék, elbeszélések, játékok / Kiss József. - Mezőkövesd : Kiss J., 2005. - 152 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
ISBN 963-460-901-5 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - matyók - gyermekjáték - folklór - tanári segédkönyv - népi játék
39(=945.11matyók) *** 398(=945.11)(439-2Mezőkövesd) *** 394.3-053.2(=945.11)(072) *** 372.3(072)
[AN 2623109]
MARC

ANSEL
UTF-8



9518 /2006.
Lázár Katalin (1955-)
   Gyertek, gyertek játszani! / Lázár Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(072)
[AN 933856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Játékközlés: észak / [... Nagyistók Mária rajz.]. - 2006. - 346 p. : ill.
ISBN 963-7338-39-X fűzött
magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(072)
[AN 2623621] MARC

ANSEL
UTF-8



9519 /2006.
   Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig : Dráva menti horvát táncok tanítása és visszatanítása Dráva menti horvát falvakban / [szerk. Roisz Erzsébet] ; [közread. a] Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. - [Pécs] : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., 2006. - 61 p. ; 14x21 cm
Fűzött
Baranya (megye) - Dráva mente - néprajz - magyarországi horvátok - népviselet - néptánc - helyismeret
391(=862)(439.127) *** 793.31(=962)(439.127) *** 908.439Dráva_mente
[AN 2623648]
MARC

ANSEL
UTF-8



9520 /2006.
Tari Lujza (1948-)
   Bukovinai székely betlehemesek [elektronikus dok.] / Tari Lujza ; [közread. az Európai Folklór Intézet]. - Szöveg, képek és hangzó anyag. - Budapest : Arcanum : EFI, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Bibliogr.
ISBN 963-7374-26-4 műanyag tokban
Bukovina - székelyek - betlehemes játék - elektronikus dokumentum
398.332.416(=945.11)(498.6)
[AN 2624882]
MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

9521 /2006.
Adenauer, Konrad
   Konrad Adenauer kancellár beszéde az első nyugatnémet kormány programjának vitájában, 1949 / ford. és a bevezetőt írta Mucsi András. - Szeged : JATEPress, 2006. - 30 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 73.)
A ford. a "Die grossen Regierungserklärungen der deutschen Bundeskanzler von Adenauer bis Schmidt" c. kiad. alapján kész. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : 250,- Ft
Német Szövetségi Köztársaság - belpolitika - politikus - 1945 utáni időszak
32(430.1)(092)Adenauer,_K.(042.5) *** 323(430.1)"194"
[AN 2623674]
MARC

ANSEL
UTF-8



9522 /2006.
   Államok és államkudarcok a globalizálódó világban [elektronikus dok.] / szerk. Marton Péter ; [közread. a] Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja. - Szöveg. - [Budapest] : TLI-KTK, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Adobe Acrobat Reader
 (hibás ISBN 963-7081-11-9)
külpolitika - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
327(100)"19/200"
[AN 2623940]
MARC

ANSEL
UTF-8



9523 /2006.
Fasang Árpád (ifj.) (1942-)
   Egy népszavazás hordaléka : 2004. december 5. tanulságai / Fasang Árpád. - Budapest : Új Ember, 2006. - 207, [3] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9527-90-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - határon túli magyarság - kettős állampolgárság - ezredforduló
323(439)"200" *** 323.15(=945.11) *** 342.718(439)
[AN 2624466]
MARC

ANSEL
UTF-8



9524 /2006.
   Félbemaradt reformkor, 1935-1949 : törekvések Magyarország keresztény humanista megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában : [a Katolikus szemlében megjelent tanulmányok és a 2005-ben kiegészített, átdolgozott írások gyűjteménye, Róma 1991 - Budapest 2005] / Babóthy Ferenc [et al.] ; Orbán Viktor előszavával. - Budapest : Püski, 2006. - 292, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-38-7 fűzött
Magyarország - egyházpolitika - egyházügy - keresztény egyház - kereszténydemokrácia - szociálpolitika - magyar történelem - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
322(439)"193/194" *** 261.7(439)"193/194" *** 329.3(439)"193/194" *** 943.9"193/194" *** 28(439)"193/194" *** 364(439)"193/194"
[AN 2623151]
MARC

ANSEL
UTF-8



9525 /2006.
Ginz, Petr
   Bátyám naplója / [közread.] Chava Pressburger ; [ford. Szvoboda Róbert ... V. Detre Zsuzsa] ; [a versbetéteket Vörös István ford.]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 135, [2] p., [26] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A ford. a "Deník mého bratr" (Praha: Trigon Publ., 2004) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9651-39-7 fűzött : 2490,- Ft
Ginz, Petr
Csehország - holokauszt - antiszemitizmus - cseh irodalom - második világháború - memoár
323.12(=924)(437)"1939/1945"(0:82-94) *** 885.0-94=945.11
[AN 2624210]
MARC

ANSEL
UTF-8



9526 /2006.
Hegedűs Sándor
   Történelmi miniatúrák : 7 esszé / Hegedűs Sándor. - Budapest : Szerző, 2005-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 802206
Magyarország - politikus - történelmi személy - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 943.9"18/19"
[AN 2623526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2005. - 71 p. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 118.)
ISBN 963-229-962-0 fűzött : 250,- Ft
Magyarország - politikus - történelmi személy - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 943.9"19"
[AN 2623527] MARC

ANSEL
UTF-8



9527 /2006.
Mészáros József (1958-)
   Racionális egyének és a közjó : társadalompolitikai tanulmányok / Mészáros József. - Budapest : Gondolat, 2006. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9610-54-2 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - politológia - társadalombiztosítás - adóügy - ezredforduló
32.001 *** 369(439)"200" *** 336.2(439)"200"
[AN 2623516]
MARC

ANSEL
UTF-8



9528 /2006.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Magyar jelenség : a reménység könyve / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2006. - 128 p. ; 18 cm
ISBN 963-86778-4-8 fűzött
nemzettudat - magyarság - katolikus egyház
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 282
[AN 2623628]
MARC

ANSEL
UTF-8



9529 /2006.
Tilley, J. A. C.
   Németország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai 1892-1904 között : a Tilley-memorandum, 1905 / a bev. tanulmányt írta, ... ford. és sajtó alá rend. Rostás Róbert. - Szeged : JATEPress, 2006. - 54 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 75.)
A ford. a "British documents on the origins of the war 1898-1914, Vol. 1." (London : His Majesty's Government Stationery Office, 1927) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 13-14. és a jegyzetekben
Fűzött : 250,- Ft
Németország - Nagy-Britannia - diplomácia - külpolitika - századforduló - történelmi forrás
327(410)"189/190"(093) *** 327(430)"189/190"(093)
[AN 2623675]
MARC

ANSEL
UTF-8



9530 /2006.
Várady László (1926-)
   Antiquity faced with modernity : studies in arcana historiae / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 93 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-8394-1 kötött
Római Birodalom - politikai rendszer - ókori Görögország - művelődéstörténet - történelem - politológia - ezredforduló
321.1(37/38) *** 930.85(37/38) *** 937/938 *** 32.001(4)"200"
[AN 2624702]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9531 /2006.
   Balatoni arcképcsarnok : ki-kicsoda a régióban? / [... szerk. Gyarmati László]. - Siófok : Balatonpress Kft., 2006. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-219-518-3 kötött : 2800,- Ft
Balaton - híres ember - testület - vállalat - ezredforduló - címtár - életrajzi lexikon
929(439)(285.2Balaton):030 *** 061(439)(285.2Balaton):050.8
[AN 2624388]
MARC

ANSEL
UTF-8



9532 /2006.
Barabási László (1943-)
   Magyarul gondolkodni / Barabási László. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2006. - 253 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 963-86925-2-9 fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-86588-5-1)
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2624442]
MARC

ANSEL
UTF-8



9533 /2006.
Barabási László (1943-)
   A székely rendtartás / Barabási László. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2006. - 284 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-86925-1-0 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-86588-5-1)
Székelyföld - székelyek - magyar történelem - társadalomtörténet - katonai szervezet - önkormányzat
943.921Székelyföld"12/18" *** 316.32(439.21Székelyföld)"12/18" *** 355.3(=945.11székelyek) *** 353(439.21Székelyföld)
[AN 2624443]
MARC

ANSEL
UTF-8



9534 /2006.
Csirke Orsolya
   Terra sigillata edények a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből = Terra sigillata-Gefässe des Museums "Laczkó Dezső" von Veszprém / Csirke Orsolya, Gabler Dénes, K. Palágyi Sylvia ; [kiad. a Veszprémi Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2006. - 213 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
Fűzött
Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém)
Pannonia - Dunántúl - Veszprém - régészet - kerámiaművészet - múzeumi katalógus
904(398.6) *** 904(439.11) *** 738(398.6) *** 069(439-2Veszprém)(083.8)
[AN 2624346]
MARC

ANSEL
UTF-8



9535 /2006.
Dalmi Sándor
   A küszöbön innen és túl / Dalmi Sándor. - Debrecen : Magánkiad., 2006. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0087-0 fűzött : 1956,- Ft
Magyarország - Debrecen - híres ember - jobboldali irányzat - ezredforduló - helyismeret - interjú
929(439)(092)(047.53) *** 329.17(439)"200"(047.53) *** 908.439-2Debrecen(047.53)
[AN 2623793]
MARC

ANSEL
UTF-8



9536 /2006.
Domonkos László (1951-)
   Arculcsapott birodalom : 1956 az idők árján / Domonkos László. - Budapest : Püski, 2006. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 963-9906-86-7 fűzött : 1200,- Ft
Európa - magyar történelem - 1956-os forradalom - belpolitika - Kádár-korszak - Rákosi-korszak - politika - 20. század
943.9"1956" *** 323(439)"195/198" *** 32(4)"195/198"
[AN 2623140]
MARC

ANSEL
UTF-8



9537 /2006.
Dönsz Judit
   Napról napra : történelmi évfordulók és jeles napok / írta Dönsz Judit, Tóth Dóra ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7818-56-1 kötött
magyar történelem - történeti évforduló - gyermekkönyv
943.9(059.3)(02.053.2)
[AN 2623502]
MARC

ANSEL
UTF-8



9538 /2006.
Erky-Nagy Tibor
   Dombóvár tegnap és tegnapelőtt / Erky-Nagy Tibor. - [Dombóvár] : Szerző, 2006. - 233, [3] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
ISBN 963-06-0262-8 kötött
Dombóvár - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Dombóvár(084.12) *** 908.439-2Dombóvár(084.12)
[AN 2623241]
MARC

ANSEL
UTF-8



9539 /2006.
Farkasinszky Tibor (1934-)
   A magyarok hitregei őshazája és a felezés meótiszi rejtöki régi világtörvénye / Farkasinszky Tibor ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - Miskolc : MBE, 2006. - 221, [9] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 963-7528-70-9 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2623886]
MARC

ANSEL
UTF-8



9540 /2006.
Galsi Zoltán
   Törökszentmiklósi útravaló / [írta Galsi Zoltán] ; [kiad. a törökszentmiklósi Városvédő és -szépítő Egyesület]. - Törökszentmiklós : Városvédő és -szépítő Egyes., 2006. - 17, [5] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Törökszentmiklós - helytörténet
943.9-2Törökszentmiklós
[AN 2624613]
MARC

ANSEL
UTF-8



9541 /2006.
Kisteleki Géza
   Az aranylemezek üzenete / Kisteleki Géza ; [szerk. és a kérdéseket feltette Steve Kane]. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2006. - 150 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-460-859-0 fűzött
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 2623619]
MARC

ANSEL
UTF-8



9542 /2006.
Kürti László
   Ladánybenei évszázadok / Kürti László ; [közread.] Ladánybenye Önkormányzata. - Ladánybene : Önkormányzat, 2006. - 463 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-229-222-7 kötött
Ladánybene - helytörténet
943.9-2Ladánybene
[AN 2624102]
MARC

ANSEL
UTF-8



9543 /2006.
   Moson megyei életrajzi lexikon / [szerk. Kimlei Péter, Tuba László] ; [a szócikkek szerzői Enzsöl Imre et al.] ; [közread. a] Huszár Gál Városi Könyvtár. - Mosonmagyaróvár : Huszár G. Vár. Kvt., 2006. - 265 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-06-0018-8 kötött
Moson (vármegye) - Győr-Moson-Sopron (megye) - életrajzi lexikon
929(439.114):030
[AN 2624124]
MARC

ANSEL
UTF-8



9544 /2006.
Németh György (1956-)
   Politai : studies in Greek social history and epigraphy / György Németh. - Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Ancient History, 2005. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-970-3 fűzött
társadalom - epigráfia - művelődéstörténet - régészet - ókori Görögország
930.271(38) *** 316.32(38) *** 904(38) *** 930.85(38)
[AN 2624147]
MARC

ANSEL
UTF-8



9545 /2006.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (6.) (2006) (Debrecen)
   VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus : Debrecen, 2006. augusztus 22-26. : az előadások összefoglalói / szerk. Görömbei András, Maticsák Sándor, Takács Miklós. - Debrecen : [Hungarológiai Kongr. Szervező Biz.], 2006. - 382 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-06-0605-4 fűzött
magyarságkutatás - magyar történelem - magyar irodalom története - irodalomelmélet - magyar nyelv - nyelvészet - konferenciakiadvány
930.85(=945.11) *** 943.9 *** 894.511(091) *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2623783]
MARC

ANSEL
UTF-8



9546 /2006.
Pájer Imre (1949-)
   Jobaháza : adalékok a község történetéhez / Pájer Imre ; [kiad. Jobaháza Község Önkormányzata]. - Jobaháza : Önkormányzat, 2006. - 88 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-06-0614-3 fűzött
Jobaháza - helytörténet
943.9-2Jobaháza
[AN 2624078]
MARC

ANSEL
UTF-8



9547 /2006.
Regenye Judit
   Ősrégészet Veszprémben : [őskori település a város alatt] / [Regenye Judit] ; [fotók ... Regenye Judit, ... Oszkó Zsuzsa] ; [rajzok ... Fehér Alíz, ... Varga Judit, ... Nagy Katalin] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2006. - 32 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 963-7208-89-5 fűzött
Veszprém - régészet - őskor - lelet
903(439-2Veszprém)
[AN 2623624]
MARC

ANSEL
UTF-8



9548 /2006.
   Szekszárd megyei város monográfiája / összeáll. Vendel István. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : [Wosinsky Múz.], 2006. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Eredeti kiadása: Szekszárd : Molnár Ny., 1941
ISBN 963-7209-24-7 kötött
Szekszárd - helytörténet
943.9-2Szekszárd
[AN 2624496]
MARC

ANSEL
UTF-8



9549 /2006.
Timóth Ferenc
   A weimari demokrácia és a hitleri birodalom rövid története / Timóth Ferenc. - Budapest : Szerző, 2006. - 77 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 963-06-0166-4 fűzött : 500,- Ft
Németország - Weimari Köztársaság - Harmadik Birodalom - történelem - fasizmus
943.0"192/194" *** 329.18(430)"193/194"
[AN 2623447]
MARC

ANSEL
UTF-8



9550 /2006.
Tóth Dóra
   Magyar királyok és királynék : [történetek és adatok a magyar uralkodókról] / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-73-1 kötött
Magyarország - uralkodó - életrajz - gyermekkönyv
943.9(092)(02.053.2)
[AN 2623482]
MARC

ANSEL
UTF-8



9551 /2006.
   Zalai '56-osok visszaemlékezései : adalékok a forradalom történetéhez / [összeáll.] Rosta Sándor ; [szerk. Rosta Sándor, Varga Lajos] ; [kiad. a Zala Megyei '56-os Egyesület, POFOSZ Zalaegerszeg, közhasznú szervezetek]. - Zalegerszeg : Zala M. '56-os Hagyományőrző Egyes. : POFOSZ Zala M. Szerv., [2006]. - 528 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 246-250.
ISBN 963-229-060-7 fűzött
Zala (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.912.1"1956"(093)
[AN 2623579]
MARC

ANSEL
UTF-8



9552 /2006.
   A zsidó kultúra nyomában a Kárpát-medencében : útikönyv = Discovering jewish culture in the Carpatian Basin : an itinerary / összeáll. ... Ferenc Orbán ; [... írta ... Tamás Raj] ; [ford. ... Adrienn Kéri]. - Budapest : Makkabi, 2006. - 383 p., XVI t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-7088-17-2 kötött
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - kultúra - zsidó vallás
930.85(=924)(439) *** 316.7(=924)(439)
[AN 2623665]
MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9553 /2006.
Bagoly Ilona
   Híres felfedezők : [híres utazók és felfedezők nyomában] / [írta és szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2006. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Engem minden érdekel, ISSN 1786-8459)
ISBN 963-7818-69-3 kötött
felfedező utazás - híres ember - életrajz - gyermekkönyv
910.4(100)(092)(02.053.2)
[AN 2623483]
MARC

ANSEL
UTF-8



9554 /2006.
Bede Márton
   Török Riviéra, Isztambul / Bede Márton. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2006. máj. 31.
ISBN 963-352-162-9 fűzött
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2623700]
MARC

ANSEL
UTF-8



9555 /2006.
   Euro visions : az új Európaiak a Magnum tíz fotográfusának szemével : the new Europeans by ten Magnum photographers : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2006. június 9 - augusztus 27.] : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 9 June - 27 August 2006] / [összeáll. Anaid Demir]. - [Budapest] : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2006. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Közép-Európa - Franciaország - helyismeret - fényképész - ezredforduló - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.4-11(084.12) *** 77.04(44)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2623334]
MARC

ANSEL
UTF-8



9556 /2006.
   "Föld adta sors", 2001-2006 : honismereti, helytörténeti, természetvédelmi program gyermekekkel / [szerk. Jároli József] ; [kiad. a Karácsonyi János Honismereti Egyesület]. - Kevermes : Karácsonyi J. Honismereti Egyes., 2006. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86937-3-8)
Kevermes - Közép-Európa - helyismeret - tábor - iskolán kívüli oktatás - határon túli magyarság - pályázat - népszokás - magyar néprajz
908.439-2Kevermes *** 06.063 *** 392(=945.11)(4-11) *** 374.3(=945.11)(4-11)
[AN 2623051]
MARC

ANSEL
UTF-8



9557 /2006.
Guba József
   A történelmi Magyarország vármegyéi, 1846-1910 / Guba József. - [Budapest] : Révai Digitális K., cop. 2006. - 245 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 245.
Fűzött
Magyarország - vármegye - 19. század - századforduló - helyismeret - statisztikai adatközlés
908.439-35"184/191"(083.41) *** 353.2(439)"184/191"(083.41)
[AN 2624696]
MARC

ANSEL
UTF-8



9558 /2006.
Gyöngyösi Imre
   Szingapúr : Délkelet-Ázsia kapujában / Gyöngyösi Imre ; [a fotókat kész. Kató Zoltán, Szabó Terézia Gyöngyi, Konkoly-Thege György]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2006. - 435 p., [40] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
ISBN 963-243-883-3 fűzött : 4600,- Ft
Szingapúr - útikönyv
915.923(036)
[AN 2624157]
MARC

ANSEL
UTF-8



9559 /2006.
   Győr, az európai fejlődés városa : 16 év története / [szerk. Hancz Gábor, Endrődi Péter] ; [a fotókat kész. Bertleff András] ; [... az adatokat gyűjt. ... Balogh László et al.] ; Győr Megyei Jogú Város Városépítési Irodájának kiadványa. - Győr : Győri Innovációs és Marketing Centrum Kft., 2006. - 85, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
Kötött
Győr - helyismeret
908.439-2Győr
[AN 2624123]
MARC

ANSEL
UTF-8



9560 /2006.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Kis Szilágyi / Durkó Károly [et al.] ; [műv. író Pogány Gábor]. - [2006]. - 112 p.
Magyar és német nyelven
ISBN 963-87205-0-6 kötött
Szilágyi István (1896-1945)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2623148] MARC

ANSEL
UTF-8



9561 /2006.
Imecs Orsolya
   Amszterdam / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útikalauz villámlátogatóknak, ISSN 1787-8063)
Borítócím: Csak egy ugrás Amszterdam
ISBN 963-352-823-2 fűzött
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 2623809]
MARC

ANSEL
UTF-8



9562 /2006.
Kaiser Ottó (1953-)
   Szerelmem, Horvátország / [fotó] Kaiser Ottó ; szöveg Papp Márió. - Pécs : Alexandra, 2006. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-807-3 kötött
Horvátország - helyismeret - fényképalbum
908.497.13(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2623787]
MARC

ANSEL
UTF-8



9563 /2006.
Kovács Sándor (1954-)
   Ahol a Tisza születik : kárpátaljai barangoló a forrásvidéken / Kovács Sándor ; a szerző fotóival ... - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2005. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kárpátaljai spektrum)
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 963-7504-14-1 kötött
Kárpátalja - helyismeret
908.477.87
[AN 2623277]
MARC

ANSEL
UTF-8



9564 /2006.
Kovács Sándor (1954-)
   Ahol a Tisza születik : kárpátaljai barangoló a forrásvidéken / Kovács Sándor ; a szerző fotóival ... - Budapest : Hungarovox, 2005. - [64] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kárpátaljai spektrum)
ISBN 963-9292-99-0 fűzött
Kárpátalja - helyismeret
908.477.87
[AN 2623272]
MARC

ANSEL
UTF-8



9565 /2006.
Ladányi András (1945-)
   Falvak a Művészetek Völgyében : Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend / Ladányi András ; [fotók Hatvany Csaba et al.]. - [Budapest] : TKM Egyes. ; Kapolcs : Kapolcsi Kult. és Természetvédelmi Egylet, 2006. - 107 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 729.)
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 963-554-529-0 fűzött
Kapolcs - Monostorapáti - Öcs - Pula - Taliándörögd - Vigántpetend - helyismeret - útmutató
908.439-2Kapolcs *** 908.439-2Monostorapáti *** 908.439-2Öcs *** 908.439-2Pula *** 908.439-2Taliándörögd *** 908.439-2Vigántpetend
[AN 2624546]
MARC

ANSEL
UTF-8



9566 /2006.
   Magyar emlékek turisztikai értékei Ausztriában : Burgenland és Bécs : [Szombathely - Burgenland, 2006. március 29-30.] : [konferencia és tanulmányút] = Touristische Werte ungarischer Denkmäler in Österreich : Burgenland und Wien : [Szombathely - Burgenland, 29-30. März 2006] : [Konferenz und Studienreise] / [szerk. Wiktora Antal] ; [fotók Boda László, Ujvári Gábor, Wiktora Antal] ; [rend., kiad. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., 2006. - 239 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A 2006. márc. 29-én Szombathelyen rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-87116-1-2 fűzött
Ausztria - Magyarország - Burgenland - helyismeret - turista-idegenforgalom - ausztriai magyarság - regionális gazdaság - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
908.436 *** 908.439 *** 930.85(436) *** 930.85(439) *** 316.347(=945.11)(436.3) *** 332.1(436.3) *** 332.1(439.11-15) *** 338.48(436) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2623179]
MARC

ANSEL
UTF-8



9567 /2006.
Müller Róbert (1944-)
   Keszthely és a Kis-Balaton / [írta Müller Róbert]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2006. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-44-7 fűzött
Keszthely - Kis-Balaton - útikönyv
914.39-2Keszthely(036) *** 914.39(285.3Kis-Balaton)(036)
[AN 2623480]
MARC

ANSEL
UTF-8



9568 /2006.
Müller Róbert (1944-)
   Keszthely und der Klein-Balaton / [von Róbert Müller]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2006. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7034-45-5 fűzött
Keszthely - Kis-Balaton - útikönyv
914.39-2Keszthely(036) *** 914.39(285.3Kis-Balaton)(036)
[AN 2623481]
MARC

ANSEL
UTF-8



9569 /2006.
   Stadtentwicklung in der Transformation : vergleichende Untersuchung zum Strukturwandel in Budapest und Leipzig / Hrsg. Zoltán Kovács und Reinhard Wiessner ; [Autoren Vera Denzer et al.] ; [Hrsg.] Universität Leipzig, Ungarische Akademie der Wissenschaften Geographisches Forschungsinstitut. - Budapest : UAW Geographisches Forschungsinst. ; [Leipzig] : Universität Leipzig, 2006. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9545-11-2 fűzött
Budapest - Lipcse - urbanisztika
911.375(439-2Bp.) *** 911.375(430-2Leipzig)
[AN 2623767]
MARC

ANSEL
UTF-8



9570 /2006.
Szabó János
   Iván község településszerkezetének és népességszámának alakulásáról / Szabó János ; [kiad. Iván Község Önkormányzata és az Ivániak Baráti Köre]. - Iván : Önkormányzat : Ivániak Baráti Köre, [2006]. - 78 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-640-382-1)
Iván - településszerkezet - demográfia - történeti feldolgozás
911.373(439-2Iván) *** 911.372.6(439-2Iván) *** 314(439-2Iván)(091)
[AN 2624075]
MARC

ANSEL
UTF-8



9571 /2006.
Szőnyi Attila
   Bosznia-Hercegovina : útikönyv / Szőnyi Attila. - Budapest : Dekameron, cop. 2006. - 166 p., [52] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 963-9331-65-1 fűzött : 3990,- Ft
Bosznia-Hercegovina - útikönyv
914.971.5(036)
[AN 2623661]
MARC

ANSEL
UTF-8



9572 /2006.
Török Orsolya
   Brüsszel / Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útikalauz villámlátogatóknak, ISSN 1787-8063)
Borítócím: Csak egy ugrás Brüsszel
ISBN 963-352-822-4 fűzött
Brüsszel - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 2623810]
MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9573 /2006.
Bankó Zoltán
   Munkajogi kézikönyv, 2006 / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2006. - 421 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jún. 25. - Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-180-1 fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2623060]
MARC

ANSEL
UTF-8



9574 /2006.
Bócz Endre (1937-)
   Büntetőeljárási jogunk kalandjai : sikerek, zátonyok és vargabetűk / Bócz Endre. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2006. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 963-9221-79-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás
343.1(439)
[AN 2624096]
MARC

ANSEL
UTF-8



9575 /2006.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2006. május 1. : egységes szerkezetben a 2006. július 1., 2006. szeptember 1., valamint 2007. január 1. napjától hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 210 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. ápr. 14.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-11-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2623161]
MARC

ANSEL
UTF-8



9576 /2006.
   Cégeljárás : 2006. július 1. / [... a Budapesti 54. számú Ügyvédi Iroda tagjai kész. ...]. - Budapest : Árboc Kft., [2006]. - 59 p. ; 29 cm
Fűzött : 600,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - gazdasági információ - törvény
347.72(439)(094)
[AN 2624627]
MARC

ANSEL
UTF-8



9577 /2006.
Chronowski Nóra (1974-)
   Alkotmányjog és közigazgatási jog : kiegészítő füzet / Chronowski Nóra, Rózsás Eszter. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 103 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2006. febr. 1.
Fűzött (hibás ISBN 963-9542-79-2)
Magyarország - közigazgatási jog - választójog - egyetemi tankönyv
342.8(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 2624833]
MARC

ANSEL
UTF-8



9578 /2006.
Csőke Andrea
   Újdonságok a fizetésképtelenségi jog területén, felelősségi szabályok, hivatalbóli törlés, vagyonrendezési eljárás / előadó Csőke Andrea. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 11-23. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 157.)
A sorozat 156-159. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - felszámolás - felelősség - konferenciakiadvány
347.736(439) *** 347.44.036(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2623123]
MARC

ANSEL
UTF-8



9579 /2006.
Dargay Eszter
   Szakhatóság és szakértő a közigazgatási hatósági eljárásban / Dargay Eszter. - Budapest : FKH : Főpolgármesteri Hiv. : Főv. Jegyzők Egyes., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ket a gyakorlatban, ISSN 1787-0844 ; 7.)
Fűzött
Magyarország - szakértői szemle - közigazgatási eljárás
347.948(439) *** 35.077(439)
[AN 2624244]
MARC

ANSEL
UTF-8



9580 /2006.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   Helyzetjelentés : levéltári iratok polgári eljárásjogunk történetéből / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE ÁJK, 2006-. - 24 cm
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - 20. század
347.9(439)
[AN 2623744]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1951-1958. - 2006. - 175 p. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 5.)
Bibliogr.: p. 267-273.
ISBN 963-9610-46-1 fűzött : 2280,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - 20. század
347.9(439)"195"
[AN 2623749] MARC

ANSEL
UTF-8



9581 /2006.
   Kézikönyv a társasági törvényről és a cégtörvényről / [szerzők Sárközy Tamás et al.]. - Budapest : Saldo, 2006. - 320 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. jún. 30. - Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-179-8 fűzött
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról
Magyarország - társasági törvény - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2623061]
MARC

ANSEL
UTF-8



9582 /2006.
Kiss Gábor (1957-)
   A helyiségbérleti szerződések aktuális joggyakorlati kérdései / előadó Kiss Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 103-106. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 155.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - lakásjog - bérbeadás
347.453.3(439)
[AN 2583931]
MARC

ANSEL
UTF-8



9583 /2006.
Könnyűné Mondok Edit
   Az elektronikus cégeljárás és az abból fakadó teendők / előadó Könnyűné Mondok Edit. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 41-102. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 154.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
társasági törvény - számítógépes ügyviteltechnika - elektronikus szolgáltatás
347.72(439) *** 681.3.004.14 *** 651
[AN 2583927]
MARC

ANSEL
UTF-8



9584 /2006.
Kovács Ferenc
   Az adóeljárási törvény magyarázatokkal / [szerzők Kovács Ferenc, Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 4. - Budapest : Saldo, 2006. - 560 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. márc.
ISBN 963-638-172-0 fűzött
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
351.713(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 2623055]
MARC

ANSEL
UTF-8



9585 /2006.
Kovács István
   Határozatszerkesztés a büntetőeljárásban : elvi és módszertani kérdések / Kovács István ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia. - Budapest : OITH M. Bíróképző Akad., 2006. - 232, [3] p. ; 30 cm
Lezárva: 2004. okt. 4.
ISBN 963-06-0538-4 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - bírósági határozat - útmutató
343.151(439)(036)
[AN 2623080]
MARC

ANSEL
UTF-8



9586 /2006.
   Magyar közigazgatási jog : kivonatos jogszabálygyűjtemény / [... szerk. Demcsik Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2005. - 2 db ; 29 cm
Lezárva: 2005. febr. 28.
ISBN 963-361-687-5 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.9(439)(094)(075.8)
[AN 2624582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szervezeti jog. - 194 p.
Magyarország - közigazgatási jog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.9(439)(094)(075.8)
[AN 2624585] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Anyagi jog. - 334 p.
Magyarország - közigazgatási jog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.9(439)(094)(075.8)
[AN 2624587] MARC

ANSEL
UTF-8



9587 /2006.
Magyarország. Országgyűlés
   Országgyűlési napló, 1990-2006 [elektronikus dok.] : a plenáris ülések jegyzőkönyveinek teljes szövegű adatbázisa. - Szöveg. - Budapest : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-25-6 műanyag tokban
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló - jegyzőkönyv - elektronikus dokumentum
342.537(439)"199/200"(093)
[AN 2624878]
MARC

ANSEL
UTF-8



9588 /2006.
   A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény magyarázata / [szerzők Bankó Zoltán et al.]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 2 db (731 p.) ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-75-9 fűzött : 3192,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2624174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 399 p.
ISBN 963-9221-76-7
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2624175] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 401-731.
ISBN 963-9221-77-5
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2624176] MARC

ANSEL
UTF-8



9589 /2006.
Németh Anita
   A közbeszerzési törvény tervezett módosításáról / előadó Németh Anita. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 19-32. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 151.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 2583918]
MARC

ANSEL
UTF-8



9590 /2006.
Nochta Tibor
   A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény magyarázata / [szerzők Nochta Tibor, Zóka Ferenc, Zumbok Ferenc]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 574, [4] p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-80-5 fűzött : 3024,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2624535]
MARC

ANSEL
UTF-8



9591 /2006.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2006. április 17. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 148 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. márc. 31.
Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-9403-14-8)
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2623158]
MARC

ANSEL
UTF-8



9592 /2006.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2006. március 1. : egységes szerkezetben a 2006. július 1. napjától hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 197 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. márc. 23.
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-01-6)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2623157]
MARC

ANSEL
UTF-8



9593 /2006.
   A Polgári törvénykönyv magyarázata / [szerk. Török Gábor] ; [a szerk. mtársa Boóc Ádám]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2006-. - 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 963-9221-82-1
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2624491]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A személyek joga / [szerzők Nótári Tamás, Péterfalvy Attila, Sándor István]. - [2006]. - 341 p.
ISBN 963-9221-83-X fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347.15/.17(439)(036)
[AN 2624492] MARC

ANSEL
UTF-8



9594 /2006.
Radnay József (1927-)
   Munkajogunk aktuális kérdései / előadó Radnay József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 25-37. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 158.)
A sorozat 156-159. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - munkajog - konferenciakiadvány
349.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2623132]
MARC

ANSEL
UTF-8



9595 /2006.
   A Ságvári-dosszié : a Legfelsőbb Bíróság és a jogállam = The Ságvári dossier : the Supreme Court and the rule of law / [... szerk. Krausz Tamás, Léderer Pál, Tamás Tibor]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2006. - 299, [5] p. ; 20 cm
Szerzők Bernáth László et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7319-26-3 fűzött : 1500,- Ft
Ságvári Endre (1913-1944)
Magyarország - per - nyilvánosság - kommunista párt - 20. század - ezredforduló - bírósági ítélet
343.301.096(439)"2006" *** 316.654(439)"2006" *** 329.15(439)(092)Ságvári_E.
[AN 2623225]
MARC

ANSEL
UTF-8



9596 /2006.
Sarkady Ildikó
   A személyiségvédelem jogi eszközei / előadó Sarkady Ildikó. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 39-59. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 159.)
A sorozat 156-159. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - személyiségi jog - konferenciakiadvány
342.721(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2623135]
MARC

ANSEL
UTF-8



9597 /2006.
   Segédlet a jegyzők felkészüléséhez a 2006. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán / [összeáll. Bárány Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Önkormányzati és Területfejleszt. Min. Orsz. Választási Iroda, 2006. - 117 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 144.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
352.074.1(439)"2006"(036)
[AN 2623104]
MARC

ANSEL
UTF-8



9598 /2006.
   Szabálysértési jog : a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására kiadott 11/2000. (II. 23.) BM rendelet / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 107 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. jan. 24.
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9403-03-2)
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 2623159]
MARC

ANSEL
UTF-8



9599 /2006.
   Tájékoztató a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról / [összeáll. Berta Zsolt]. - Budapest : Önkormányzati és Területfejleszt. Min. Orsz. Választási Iroda, 2006. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 145.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - ezredforduló - útmutató
352.074.1(439)"2006"(036) *** 342.8(439)"2006"
[AN 2623105]
MARC

ANSEL
UTF-8



9600 /2006.
   Tájékoztató a kisebbségi szervezetek részére a kisebbségi önkormányzati választásokról / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : Önkormányzati és Területfejleszt. Min. Orsz. Választási Iroda, 2006. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 146.)
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - kisebbségi önkormányzat - ezredforduló - útmutató
352.074.1(439)"2006"(036)
[AN 2623107]
MARC

ANSEL
UTF-8



9601 /2006.
Törő András
   Trükkök és csapdák jogi köntösben / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 5-9. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek ; 149.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
polgári jog - szerződés - csalás
347.44(439) *** 347.141
[AN 2583284]
MARC

ANSEL
UTF-8



9602 /2006.
Tóth Zsuzsa
   A köztartozások kezelésének, a hivatalból történő önálló kiutalások eljárásának, a támogatásban részesülő adózókkal kapcsolatos adatszolgáltatások módszertana / [szerzők Tóth Zsuzsa, Veres Mercédesz] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 28. - Budapest : Saldo, 2006. - 85 p. ; 29 cm
ISBN 963-638-176-3 fűzött
államháztartás - ügyvitel - számvitel - számítógépes ügyviteltechnika - pénzügy
351.72.077(439) *** 651(439) *** 657(439) *** 336.74(439)
[AN 2623054]
MARC

ANSEL
UTF-8



9603 /2006.
Vékás Lajos (1939-)
   A dologi jog szabályozása az új Ptk-ban / előadó Vékás Lajos. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 37-40. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 153.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - tulajdonjog
347.2(439)
[AN 2583925]
MARC

ANSEL
UTF-8



9604 /2006.
Vida Sándor (1924-)
   Közösségi versenyjog és védjegyek / előadó Vida Sándor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2005. - p. 5-9. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 156.)
A sorozat 156-159. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - versenyjog - védjegy - gazdasági jog - konferenciakiadvány
347.776(439) *** 347.776(4-62) *** 347.772(439) *** 347.772(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2623121]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

9605 /2006.
Bak József
   Repülőgép-anyahajók és repülőgép-hordozók, 1912-2005 / Bak József, Sárhidai Gyula. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 175 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 963-327-404-4 kötött : 3990,- Ft
repülőgép-anyahajó
623.822.7
[AN 2623544]
MARC

ANSEL
UTF-8



9606 /2006.
Damó Elemér (1918-)
   Gondolatok a katonai erkölcsről / Damó Elemér. - [Budapest] : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., [2006]. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758)
ISBN 963-7037-55-1 fűzött
foglalkozási erkölcs - katona
355.13 *** 174
[AN 2624283]
MARC

ANSEL
UTF-8



9607 /2006.
   Hol vannak a katonák? : szemelvények a Don-kanyart megjártak vallomásaiból és korabeli hadijelentésekből / [szerk. Tál Gizella és Raffai István] ; [... elő- és utószót írt Szabó Péter ... Stark Tamás]. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Új Horizont, 2006. - 384 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8246-22-7 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - riport
355.48(439)"1942/1943"(093)
[AN 2625581]
MARC

ANSEL
UTF-8



9608 /2006.
Mishima Yukio (1925-1970)
Hagakure nyūmon (magyar)
   Bevezetés a Hagakure szellemiségébe : Misima Jukio a szamurájok kódexének mai értelméről / [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
ISBN 963-7014-12-8 fűzött : 2000,- Ft
Japán - szamuráj - erkölcs - művelődéstörténet
355.318.1(520) *** 174(520) *** 930.85(520)
[AN 2623806]
MARC

ANSEL
UTF-8



9609 /2006.
   Professionalisation of armed forces : comparative sociological research in the Czech Republic, Republic of Hungary and Slovak Republic / [ed. Gábor Kozma] ; [auth. Dušan Polonský et al.] ; [publ. by the Department for Human Policy, Ministry of Defence of Republic of Hungary]. - Budapest : Min. of Defence Dep. for Human Policy, 2005. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7037-57-8 fűzött
Magyarország - Szlovákia - Csehország - honvédelem - hivatásos hadsereg - ezredforduló
355.2(439)"200" *** 355.2(437.6)"200" *** 355.2(437.1)"200"
[AN 2623475]
MARC

ANSEL
UTF-8



9610 /2006.
Srágli Lajos (1951-)
   Erődök Páka környékén : a déli határvédelmi rendszer történetéhez, 1948-1958 / Srágli Lajos ; [kiad. Páka Értékeiért Egyesület]. - Páka : Páka Értékeiért Egyes., 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-06-0351-9 fűzött
Páka - erőd - határőrség - 20. század
623.1/.3(439-2Páka)"194/195" *** 355.457(439-2Páka)"194/195"
[AN 2624128]
MARC

ANSEL
UTF-8



9611 /2006.
Vass Gábor
   Nagy gázfegyver határozó / Vass Gábor. - [Budapest] : Direx Média, 2006. - 440 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-229-876-4 fűzött : 4990,- Ft
pisztoly - lexikon
623.443(031)
[AN 2623497]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9612 /2006.
Benedek István (1948-)
   Mindennapi vezetéselmélet : útravaló kulcsmondatok a vezetéshez / [Benedek István]. - Szomor : Stúdium Fam. Okt. és Szolgáltató Bt., 2006. - 228 p. ; 18 cm
ISBN 963-229-694-X kötött
magyar nyelv - vezetéstudomány - közmondás - szólás
65.012.4 *** 398.9 *** 809.451.1-318
[AN 2624329]
MARC

ANSEL
UTF-8



9613 /2006.
   Bevezetési útmutató a CAF (Közös Értékelési Keretrendszer) szerinti önértékelés megvalósításához : közigazgatási továbbképzési jegyzet / szerk. Menner Ákos ; [közread. a] Magyar Közigazgatási Intézet. - Budapest : MKI, 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9395-36-6 fűzött
Magyarország - minőségbiztosítás - közigazgatás
65.018 *** 35(439)
[AN 2624824]
MARC

ANSEL
UTF-8



9614 /2006.
Luhmann, Niklas
Einführung in die Systemtheorie (magyar)
   Bevezetés a rendszerelméletbe / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 328 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9610-53-4 kötött : 3280,- Ft
rendszerelmélet - szociológiai irányzat
005 *** 316.2(430)Luhmann,_N.
[AN 2623491]
MARC

ANSEL
UTF-8



9615 /2006.
Varga Emilné Szűcs Edit
   Minőségmenedzsment / Varga Emilné Szűcs Edit. - Debrecen : Campus, 2005. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 290-300.
ISBN 963-86424-9-1 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2624104]
MARC

ANSEL
UTF-8



9616 /2006.
Zoltayné Paprika Zita
   Analysis and intuition in strategic decision making the case of California / Zita Zoltay Paprika. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 13 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 73.)
Bibliogr.: p. 11-12.
Fűzött
vezetéstudomány - döntés
65.01
[AN 2623063]
MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9617 /2006.
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Sike Olga] ; [szerzők Csátaljay Zsuzsanna et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.2. - Budapest : Saldo, 2006. - 688 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. márc. 31.
ISBN 963-638-173-9 fűzött (hibás ISBN 963-638-148-8)
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2623053]
MARC

ANSEL
UTF-8



9618 /2006.
   APEH Módszertani könyvek gyűjteménye, 2005 [elektronikus dok.] / Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványai. - Szöveg. - [Budapest] : Saldo, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, 1997. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelettel, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény : a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója : egyéb kötelezettségek, a kiemelt adókon kívüli adójellegű elvonások : magyarázatokkal, állásfoglalásokkal. Az adóeljárási törvény magyarázatokkal, állásfoglalásokkal. A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal. Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Acrobat Reader
ISBN 963-638-149-6 : 2000,- Ft
Magyarország - adó - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(094)(036)
[AN 2623938]
MARC

ANSEL
UTF-8



9619 /2006.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Fehér könyv : Magyarország állapotáról / írta Bod Péter Ákos, Mellár Tamás, Vukovich Gabriella ; [kiad. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány]. - Budapest : Szövets. a Polgári Magyarországért Alapítvány, 2006. - 91 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-06-0260-1 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2619886]
MARC

ANSEL
UTF-8



9620 /2006.
Csanádi Mária (1946-)
   Self-consuming evolutions : a model on the structure, self-reproduction, self-destruction and transformation of party-state systems tested in Romania, Hungary and China : [network, disintegration, evolution] / Maria Csanádi. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - XIV, 341 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-333.
ISBN 963-05-8335-6 kötött
Magyarország - Kína - Románia - szocialista rendszer - belpolitika - gazdasági rendszer - gazdasági együttműködés - Kádár-korszak - 20. század - Rákosi-korszak
330.342.151(47-62)"194/198" *** 321.74(47-62)"194/198" *** 339.923(47-62)"194/198" *** 329.15(47-62)"194/198" *** 323(439)"194/198" *** 323(498)"194/198" *** 323(510)"194/198"
[AN 2624707]
MARC

ANSEL
UTF-8



9621 /2006.
Dunai Péter
   Közelítések iránytűje : üzleti környezet a Horvát Köztársaságban / [szerzők Dunai Péter, Snježana Babić] ; [ford. Almási-Gátai Éva] ; [kiad. a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. Gospodarski kompas : poslovno okruženje u Republici Mađarskoj / [urednik Mária Nemcsics] ; [izdavač Trgovinska i industrijska komora županije Zala]. - Zalaegerszeg : Zala M. Kereskedelmi és Iparkamara, [2006]. - 83, 94 p. ; 21 cm
Lezárva: 2005. dec. 31. - A magyar és horvát nyelvű rész hátlapjával egybefűzve
Fűzött
Horvátország - Magyarország - gazdaság - vállalkozás - marketing
338(497.13) *** 334.72(497.13) *** 339.138(497.13) *** 658.1(497.13) *** 338(439) *** 334.72(439) *** 339.138(439) *** 658.1(439)
[AN 2623339]
MARC

ANSEL
UTF-8



9622 /2006.
   Egyensúly-javítás 2006 nyarán / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2006. - 144 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2006/2.)
ISBN 963-215-982-9 fűzött
gazdasági egyensúly - államháztartás - pénzrendszer
330.36(439)"2006" *** 336.12(439)"2006"
[AN 2623779]
MARC

ANSEL
UTF-8



9623 /2006.
Erdős Éva (1959-)
   Az európai adójog néhány alapvető kérdése / előadó Erdős Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, [2005]. - p. 11-17. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 150.)
A sorozat 149-155. tagjai egy kötetben
Fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - adóügy
336.2(4-62) *** 351.713(4-62)
[AN 2583915]
MARC

ANSEL
UTF-8



9624 /2006.
Gelei Andrea
   Beszállító típusok a hazai autóipari ellátási láncban, kompetencia alapú megközelítés / Gelei Andrea. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 74.)
Bibliogr.: p. 42. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - vállalkozás - gépjárműipar
334.72(439) *** 629.113(439)
[AN 2623064]
MARC

ANSEL
UTF-8



9625 /2006.
Gelei Andrea
   Kompetencia alapú versenyképesség egy vezető FMCG vállalat példáján / Gelei Andrea, Schubert Anikó. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Vállalatgazdaságtan Int., 2006. - 26 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, ISSN 1786-3031 ; 72.)
Bibliogr.: p. 25-26. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
gazdasági verseny - vállalat
658.1 *** 339.137.2
[AN 2623062]
MARC

ANSEL
UTF-8



9626 /2006.
Hart, Oliver D.
Firms, contracts, and financial structure (magyar)
   Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet / Oliver Hart ; [ford. Muraközy Balázs]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 294 p. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 269-283. és a jegyzetekben
ISBN 963-19-5497-8 fűzött : 3800,- Ft
vállalkozás - elmélet - pénzügy - finanszírozás - egyetemi tankönyv
658.1.01(075.8) *** 658.14(075.8)
[AN 2623713]
MARC

ANSEL
UTF-8



9627 /2006.
Kapa Mátyás (1975-)
   Ha az adós nem fizet.. : a hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvényesítésére irányuló eljárásokban / Kapa Mátyás. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 216 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jún. 01. - Bibliogr.: p. 208-216.
ISBN 963-7490-37-X fűzött : 5040,- Ft
Magyarország - hitelügy - adósságbehajtás - útmutató
336.77(439)(036) *** 347.457(439)(036)
[AN 2623811]
MARC

ANSEL
UTF-8



9628 /2006.
Kecskeméti István
   Tőzsdei befektetések a technikai elemzés segítségével / Kecskeméti István. - [Budapest] : Kecskeméti Bt., 2006. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-861-6 fűzött
tőzsde - tőkebefektetés
336.767
[AN 2623484]
MARC

ANSEL
UTF-8



9629 /2006.
   Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése : vállalkozási szak, 2006 / Botka Erika [et al.] ; [szerk. Herich György] ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2006. - 205 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2006. - Bibliogr: p. 177-179.
Fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2624819]
MARC

ANSEL
UTF-8



9630 /2006.
Magyar törvényes fizetőeszközök (angol)
   Legal tender in Hungary : information on forint banknotes and their security features and forint coins / [publ. by the] Magyar Nemzeti Bank. - [Budapest] : MNB, [2006]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - bankjegy
336.747(439)
[AN 2624186]
MARC

ANSEL
UTF-8



9631 /2006.
   Magyar törvényes fizetőeszközök : tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről / [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - [Budapest] : MNB, [2006]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - bankjegy
336.747(439)
[AN 2624183]
MARC

ANSEL
UTF-8



9632 /2006.
   Munkavédelmi szakkifejezések szótára [elektronikus dok.] / főszerk. Molnár Jenő ; kiad. Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - Szöveg. - Budapest : MKK, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; internet böngésző. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7142-47-9
munkavédelem - magyar nyelv - angol nyelv - német nyelv - szakszótár - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
331.45 *** 801.323=945.11=20=30
[AN 2623951]
MARC

ANSEL
UTF-8



9633 /2006.
   Páneuró-mediterrán származási szabályok / [szerk. Kállóné Gallé Júlia]. - Budapest : Saldo, 2006. - 62 p. ; 24 cm
Vám és biztosítás (keretcím)
ISBN 963-638-169-0 fűzött
Európai Unió - Észak-Afrika - Közel-Kelet - Mediterráneum - külkereskedelem - vámügy
339.5(4-62) *** 339.5(4-015) *** 339.5(5-011) *** 339.5(61)
[AN 2623078]
MARC

ANSEL
UTF-8



9634 /2006.
   Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 519 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-658-1 fűzött : 3900,- Ft
gazdasági elemzés - vállalat - tankönyv - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2623596]
MARC

ANSEL
UTF-8



9635 /2006.
Prahalad, C. K.
The fortune at the bottom of the pyramid (magyar)
   Esélyek a piramis alján : társadalmi felelősségvállalás és profit / C. K. Prahalad ; [ford. Agárdi Krisztina, ... Artner Balázs]. - Budapest : HVG Kv., 2006. - 267, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-96-3 kötött
világgazdaság - globalizáció - nemzetközi szervezet - vállalatvezetés - piac - szegénység
339.9(100) *** 338(100) *** 658.1 *** 334.726(100) *** 339.13 *** 316.344.233
[AN 2624777]
MARC

ANSEL
UTF-8



9636 /2006.
   Romák foglalkoztatási diszkriminációjának csökkentése program / Weinper Mária [et al.] ; [közread. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Pécsi Regionális Képző Központ]. - [Budapest] : FMM ; [Pécs] : Pécsi Regionális Képző Közp., [2006]. - 171 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - foglalkoztatáspolitika - hátrányos megkülönböztetés - cigányság - ezredforduló - faji egyenjogúság - törvény
331.5(439)(=914.99) *** 316.647.8 *** 342.724(439)(094)
[AN 2623630]
MARC

ANSEL
UTF-8



9637 /2006.
   A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény : a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója : egyéb kötelezettségek, a kiemelt adókon kívüli adójellegű elvonások : magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Ácsné Molnár Judit] ; [szerzők Barizs Gabriella et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 3 IV. 8. - Budapest : Saldo, 2006. - 567 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. máj. 9.
ISBN 963-638-177-1 fűzött
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Magyarország - gazdasági társaság - törvény - útmutató
336.271.5(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 2623058]
MARC

ANSEL
UTF-8



9638 /2006.
   Üzleti kommunikáció szóban és írásban [elektronikus dok.] : gyakorlati tanácsadó és iratmintatár a hatékony munkavégzéshez / szerk. F. Dornbach Mária. - Szöveg. - [Budapest] : Dashöfer, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 95/98/2000/NT; Internet Explorer; 64 MB RAM
kommunikáció - üzleti élet - elektronikus dokumentum
658.1.012.63 *** 651.7
[AN 2619711]
MARC

ANSEL
UTF-8



9639 /2006.
   Az üzleti tervezés gyakorlata / szerk. Szűcs István, Nagy Lajos ; [szerzők Apáti Ferenc et al.]. - Debrecen : Campus, 2006. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-86424-6-7 * fűzött (hibás ISBN 963-8424-67)
vállalkozás - tervezés
658.1.012.2
[AN 2624105]
MARC

ANSEL
UTF-8



9640 /2006.
Vajda Róza
   Nem-állapot : sztereotípiák a munka világából / [Vajda Róza, Nemes Antónia] ; [... kiad. Jól-Lét Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2006. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0136-2 fűzött : 1500,- Ft
foglalkoztatottság - nő - előítélet - hátrányos megkülönböztetés
331.5-055.2(4-62) *** 316.647.8
[AN 2623642]
MARC

ANSEL
UTF-8



9641 /2006.
   Válogatás a Nemzeti Fejlesztési Hivatal fejlesztéspolitikai háttértanulmányaiból / [szerk. Szőke Gyula]. - [Budapest] : NFH, 2006. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - fejlesztés - ezredforduló
330.34(439)
[AN 2624451]
MARC

ANSEL
UTF-8



9642 /2006.
   Változások az adójogban, 2006 / Hadi László [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 108 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. aug. 10.
ISBN 963-7490-45-0 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2623812]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9643 /2006.
Dézsy József (1938-)
Gesundheitsökonomie einmal anders (magyar)
   Egészséggazdaságtan egy kissé másképpen : az egészségügyi rendszer irracionalitásai, tévedései, illúziói / Dézsy József ; előszó Kovács Árpád ... ; [ford. Garancsy László]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2006. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 963-9695-00-9 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - egészségügy
364.444(439)
[AN 2623638]
MARC

ANSEL
UTF-8



9644 /2006.
   Information : financial assistance possibily for advance of employment / [publ. by the] Central Office of Labour Győr-Moson-Sopron County. - Győr : Centr. Office of Labour Győr-Moson-Sopron County, 2006. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron (megye) - munkanélküliség - pénzügyi támogatás - foglalkoztatottság
364.442-057.19(439.114) *** 364.422(439.114)
[AN 2624180]
MARC

ANSEL
UTF-8



9645 /2006.
Országos Gyógyintézeti Központ (Budapest). Andrológiai és Urológiai Osztály
   Az Országos Gyógyintézeti Központ Andrológiai és Urológiai Osztálya / [szerk. Papp György] ; [kiad. Dr. Molnár Jenő (Pro Andrológia) Alapítvány]. - Budapest : Dr. Molnár J. Alapítvány, 2006. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75-85.
Kötött
Országos Gyógyintézeti Központ (Budapest). Andrológiai és Urológiai Osztály
Budapest - kórház - urológia - felsőoktatás - orvos
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 378.661(439-2Bp.)
[AN 2623650]
MARC

ANSEL
UTF-8



9646 /2006.
   A Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat 10 éves munkájából. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő és Közösségi Gond., 2006. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó (Szombathely)
Szombathely - szenvedélybetegség - egyesület - ezredforduló
364.272 *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2623654]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9647 /2006.
Antal-Lundström Ilona (1940-)
   Esztétikai foglalkozások 3-8 éves gyermekek kommunikációs fejlesztéséhez : módszertani segédkönyv az oktatócsomag alkalmazásához / Antal-Lundström Ilona. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Látható hangok)
ISBN 963-446-367-3 fűzött
óvodai nevelés - kommunikáció - hang - művészeti nevelés - zeneoktatás - óvodapedagógia - tanári segédkönyv
372.3:316.77(072) *** 37.025(072) *** 372.3:78(072) *** 159.946.3
[AN 2624850]
MARC

ANSEL
UTF-8



9648 /2006.
Antal-Lundström Ilona (1940-)
   Kalandozások a hangok birodalmában : az írási-olvasási problémák megelőzése zenével, esztétikai foglalkozással / Antal-Lundström Ilona. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 73 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD-ROM. - (Látható hangok)
ISBN 963-446-369-X fűzött
óvodai nevelés - zeneoktatás - írás- és olvasástanítás - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 372.41/.45(072)
[AN 2624847]
MARC

ANSEL
UTF-8



9649 /2006.
Antal-Lundström Ilona (1940-)
   Vidám zenészek : 120 népi gyermekjátékdal / Antal-Lundström Ilona. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 137 p. : ill., kotta ; 24 cm + 2 CD-ROM. - (Látható hangok)
ISBN 963-446-368-1 fűzött
óvodai nevelés - daloskönyv - tanári segédkönyv
372.3:78(072)
[AN 2624853]
MARC

ANSEL
UTF-8



9650 /2006.
Balázs Lórántné (1934-)
   Kémia : tanári kézikönyv az általános iskolák 8. osztálya számára / Balázs Lórántné, J. Balázs Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 150, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-758-8 fűzött
kémia - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.854(072)
[AN 2626281]
MARC

ANSEL
UTF-8



9651 /2006.
Barkó Endre (1947-)
   Pályapedagógia / Barkó Endre. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 963-9553-87-5 fűzött
pedagógia - pályaválasztás
37.048.4
[AN 2623711]
MARC

ANSEL
UTF-8



9652 /2006.
   A Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda évkönyve, 1996-2006 / [szerk. Brutyóné Balázs Andrea]. - Mohács : Boldog Gizella Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 2006. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0041-2 fűzött
Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Mohács)
általános iskola - óvoda - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Mohács)(058) *** 373.24(439-2Mohács)(058)
[AN 2623891]
MARC

ANSEL
UTF-8



9653 /2006.
   Egészségvédelem a közoktatásban : tájékoztató az oktatási nevelési intézmények vezetői és pedagógusai számára / szerk. Aszmann Anna ; [közread. az] Országos Gyermekegészségügyi Intézet. - Budapest : OGYEI, 2005. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-219-508-6 fűzött
iskola-egészségügy
371.7
[AN 2624840]
MARC

ANSEL
UTF-8



9654 /2006.
   Emlék-évkönyv a Paragvári Utcai Általános Iskola centenáriumára, 1905/06 - 2005/06 / ... szerk. Fülöp Katalin. - Szombathely : Paragvári Utcai Ált. Isk., 2006. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-186.
ISBN 963-229-934-5 kötött
Paragvári Utcai Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 2624119]
MARC

ANSEL
UTF-8



9655 /2006.
   Emlékkönyv a TÁG 50 éves jubileumára / szerk. Pogány Emese ; [kiad. a Tóth Árpád Gimnázium Öregdiák Baráti Köre]. - Debrecen : TÁG Öregdiák Baráti Kör, 2006. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0682-8 fűzött
Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen)
Debrecen - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Debrecen)(058)
[AN 2624292]
MARC

ANSEL
UTF-8



9656 /2006.
   Fókuszban a felnőttek tanulása / [szerk. Feketéné Szakos Éva]. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2006. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Írta Balla Gábor Tamás et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - ezredforduló
374.7(439)"200" *** 37.018.48(439)"200"
[AN 2624240]
MARC

ANSEL
UTF-8



9657 /2006.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [ill. Rogán Miklós]. - 7. kiad. - Budapest : EMB, [2006], cop. 1994. - 134 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [135].
ISBN 963-330-743-0 fűzött
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
373.22 *** 37.036 *** 78
[AN 2625426]
MARC

ANSEL
UTF-8



9658 /2006.
   Globális nevelés : oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez / szerk. Berecz Ági ; ... írta Victor András ; [közread. a] Zöld-Híd Alapítvány, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - [Pécs] : Zöld-Híd Alapítvány ; [Budapest] : MKNE, 2006. - 111 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
Fűzött
nevelés - iskolán kívüli oktatás - globalizáció - módszertan
37.03(072) *** 371.3(072) *** 374 *** 339.9(100)(072)
[AN 2624844]
MARC

ANSEL
UTF-8



9659 /2006.
   Gondolatok a kollégiumban / [alkotószerk. Benedek István] ; [kiad. az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium]. - Budapest : Ady E. Főv. Gyakorló Kollégium, 2005-. - ill. ; 24 cm
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (Budapest)
Budapest - didaktika - kollégium - szakközépiskola - szakképzés - gazdaság
37.018.3(439) *** 371.3 *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2582092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A minőségfejlesztés, minőségbiztosítás a kollégiumi nevelő-oktató munka gyakorlatában. - 2006. - 279 p.
Bibliogr.: p. 276-278.
ISBN 963-06-0421-3 fűzött
Budapest - didaktika - kollégium - nevelés - szakközépiskola - gazdaság
37.018.3 *** 371.3 *** 373.6:33(439-2Bp.)
[AN 2624334] MARC

ANSEL
UTF-8



9660 /2006.
Gordon Győri János
   Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában : Japán és Szingapúr / Gordon Győri János. - Budapest : Gondolat, 2006. - 443 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 413-436.
ISBN 963-9610-51-8 kötött : 3980,- Ft
Japán - Szingapúr - oktatásügy - pedagógia - módszertan - ezredforduló - történeti feldolgozás
37.014(520)(091) *** 371.3(520)"200" *** 37.014(592.3)(091) *** 371.3(592.3)"200"
[AN 2623463]
MARC

ANSEL
UTF-8



9661 /2006.
   A gyakorlati szintvizsga kézikönyve / [... szerk. Jekkel Antal] ; [... közrem. Banczik Györgyné et al.] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2006. - 447 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9008-85-0 fűzött
Magyarország - szakképzés - vizsgakövetelmény
377(439) *** 371.27 *** 62/69
[AN 2623038]
MARC

ANSEL
UTF-8



9662 /2006.
Győri L. János (1958-)
   "Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása" : a Debreceni Református Kollégium története / Győri L. János ; a fényképeket kész. Barcza János ; ... kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2006. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-87134-0-2 kötött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - kollégium - történeti feldolgozás
373.552(439-2Debrecen)(091)
[AN 2623504]
MARC

ANSEL
UTF-8



9663 /2006.
Horváth Tihamér
   Játékgyűjtemény : testnevelési és népi játékok, 1-6. osztály / Horváth Tihamér ; [fotó Horváth Tihamér]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 64 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-868-1 fűzött
testnevelés - népi játék - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 796.1(072) *** 394.3(072)
[AN 2625662]
MARC

ANSEL
UTF-8



9664 /2006.
Joó Tibor
   50 tipp óvodai udvarunk korszerűsítéséhez / [szerzők Joó Tibor, Sárosiné Pintér Monika, Turcsányi Katalin]. - Budapest : Raabe, [2006]. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
óvoda - játszótér
373.24 *** 371.616
[AN 2624792]
MARC

ANSEL
UTF-8



9665 /2006.
   Jubileumi évkönyv, 1956-2006 / [szerk. Müller Géza] ; [közread. a] Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája. - Mohács : Baranya M. Önkormányzat Radnóti M. Szakközépisk. és Szakisk., [2006]. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-06-0455-8 fűzött
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács)
Mohács - szakközépiskola - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
373.6(439-2Mohács)(058) *** 377.35(439-2Mohács)(058)
[AN 2624482]
MARC

ANSEL
UTF-8



9666 /2006.
   Jubileumi Rudas évkönyv a 30. tanév tiszteletére / [összeáll. Nagyné Fauszt Csilla] ; [szerk. Pásztor Tibor Viktor] ; [kiad. a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium]. - Dunaújváros : Rudas Közgazd. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2006. - 272, [8] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: 30 éves a Rudas : 1975-2005
ISBN 963-229-655-9 kötött
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros)
Dunaújváros - szakközépiskola - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 2617671]
MARC

ANSEL
UTF-8



9667 /2006.
   A Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi évkönyve, 1995-2005 / [... szerk. Ujházy András]. - [Piliscsaba] : Klotildligeti Ward M. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Műv. Isk., 2005. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Évkönyv, 1995-2005
Fűzött
Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Piliscsaba)
Piliscsaba - általános iskola - művészeti iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Piliscsaba)(058) *** 373.54(439-2Piliscsaba)(058) *** 373.3:7(439-2Piliscsaba)(058)
[AN 2623603]
MARC

ANSEL
UTF-8



9668 /2006.
   Középtávú szakképzési stratégia, 2005-2013 / [szerk. biz. Cséfalvai Ágnes et al.] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2006. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - szakképzés - ezredforduló
377(439)"200/201" *** 37.014(439)
[AN 2623037]
MARC

ANSEL
UTF-8



9669 /2006.
   Közoktatásfejlesztés - esélyteremtés : VII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Nagy Andrea] ; [ill., riportok Komiszár János] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszerviz, 2005. - 555 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
A konferenciát 2005. okt. 13-15. között Debrecenben rendezték
ISBN 963-86960-1-X fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - esélyegyenlőség - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Debrecen) *** 376(439)
[AN 2623103]
MARC

ANSEL
UTF-8



9670 /2006.
   "Kulcs Európához" : az idegen nyelvi és a német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében : az ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékén 2005. november 18-án megrendezett jubileumi ülés tanulmányai / [szerk. Bodó Edit] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Bizottsága]. - Budapest : Trezor, 2006. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8144-07-6 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - nyelvoktatás - nemzetiség - alapfokú oktatás - ezredforduló - konferenciakiadvány
371.13(439)"199/200" *** 376.7(439)"199/200" *** 373.3(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2624462]
MARC

ANSEL
UTF-8



9671 /2006.
Lóczi Béla
   Emléktábla helyett.. : megemlékezés a volt jászberényi Magyar Királyi Földmívesiskola, majd Mezőgazdasági Szakiskoláról / Lóczi Béla ; [közread. a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre]. - Jászberény : Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre, 2006. - 91 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-229-437-8 fűzött
Jászberényi Mezőgazdasági Szakiskola
Jászberény - szakiskola - mezőgazdaság - 19. század - 20. század
377(439-2Jászberény)"189/197" *** 373.6:63(439-2Jászberény)"189/197"
[AN 2624670]
MARC

ANSEL
UTF-8



9672 /2006.
McGraw, Philip C.
Family first (magyar)
   A család az első : lépésről lépésre a nagyszerű család megteremtéséért / Phil McGraw ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 390 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 381-390.
ISBN 963-9635-15-4 fűzött : 1990,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2623195]
MARC

ANSEL
UTF-8



9673 /2006.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 1. osztály / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 72 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : A mi világunk, 1. osztály
ISBN 963-464-721-9 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2626278]
MARC

ANSEL
UTF-8



9674 /2006.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 3. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 78 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : A mi világunk, 3. osztály
Fűzött (hibás ISBN 963-464-680-8)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2626272]
MARC

ANSEL
UTF-8



9675 /2006.
Nagy Czirok Lászlóné
   Tudástérképek : [tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével] / [Nagy Czirok Lászlóné, Kárász Péter]. - Gyula : APC-Stúdió, 2006. - 107 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: 107. p.
ISBN 963-9135-79-8 fűzött
tanulás - gondolkodásfejlesztés - módszertan - képességfejlesztés - számítástechnika
371.322.6 *** 159.953.5 *** 159.955 *** 37.025.7 *** 681.3.004.14
[AN 2624814]
MARC

ANSEL
UTF-8



9676 /2006.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 6. osztályos egészségtan tantárgy tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 38 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-656-5 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - egészségnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
371.214.2(439) *** 372.861.3(072) *** 372.850.4(072)
[AN 2626275]
MARC

ANSEL
UTF-8



9677 /2006.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 10. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2006, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3) *** 159.953.5(075.3)
[AN 2625430]
MARC

ANSEL
UTF-8



9678 /2006.
Raffay Katalin
   Kézikönyv az Ötödik daloskönyvem tanításához / Raffay Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 58, [5] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-709-X fűzött
zeneművészet - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2626277]
MARC

ANSEL
UTF-8



9679 /2006.
   A szakképzés romapedagógiai alapjai / [szerk. Balla G. Tamás]. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2005. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 103-110.
ISBN 963-9483-57-5 fűzött
Magyarország - cigányság - szakképzés - kisebbség
376.7(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2624237]
MARC

ANSEL
UTF-8



9680 /2006.
   Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Érsekvadkert : [emlékkönyv, 1992-2006] / [szerk. Dombai Szilvia et al.]. - [Érsekvadkert] : [Szt. Erzsébet Kat. Ált. Isk.], [2006]. - 115 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (Érsekvadkert)
Érsekvadkert - általános iskola - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Érsekvadkert)(058)
[AN 2624223]
MARC

ANSEL
UTF-8



9681 /2006.
Szentirmainé Brecsok Mária
   Tanári kézikönyv a földrajztanításhoz : 8. évfolyam / Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 112 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-464-753-7 fűzött
földrajz - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv - tanterv
372.891(072) *** 371.214.2(439)
[AN 2626291]
MARC

ANSEL
UTF-8



9682 /2006.
   A tamási Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium évkönyve / [szerk. Kissné Herczeg Anikó]. - Tamási : Vályi P. Szakképző Isk. és Kollégium, 2006. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Vályi évkönyv, 2005 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-229-518-8 fűzött
Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium (Tamási)
szakmunkásképző - iskolai évkönyv
377.35(439-2Tamási)(058)
[AN 2624573]
MARC

ANSEL
UTF-8



9683 /2006.
   Az Újlak Utcai Általános Iskola X. jubileumi évkönyve, 2005-2006 / [szerk. Újváriné Gercsák Anikó]. - [Budapest] : Újlak Utcai Ált. Isk., [2006]. - 196 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-06-0186-9 fűzött
Újlak Utcai Általános Iskola (Budapest)
Budapest, 17. kerület - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.XVII.)(058)
[AN 2624682]
MARC

ANSEL
UTF-8



9684 /2006.
Ujvári István (1932-)
   Sakk-matematika az iskolában / Ujvári István, Szabó István. - Vác : Észak-Pest M. Matematikai Tehetségfejlesztő, 2005. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Váci matematika könyvek ; 12.)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-218-755-5 fűzött : 735,- Ft
matematika - tantárgy - középfokú oktatás - képességfejlesztés - sakk - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 372.8.025(072) *** 794.1
[AN 2623882]
MARC

ANSEL
UTF-8



9685 /2006.
Zsolnai Anikó (1961-)
   A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban : módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak és tanítóknak : [DIFER programcsomag] / [szerző Zsolnai Anikó]. - Szeged : Mozaik, 2006. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68-71.
ISBN 963-697-492-6 fűzött
óvodai nevelés - iskolai nevelés - gyermeklélektan - játék - tanári segédkönyv
37.035(072) *** 159.928(072) *** 371.382(072)
[AN 2624790]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

9686 /2006.
   100 éves a Földesi Nimród Vadásztársaság, 1906-2006 / [összeáll. Szegi Imre]. - [Földes] : Földesi Nimród Vadásztárs., 2006. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0642-9 fűzött
Földesi Nimród Vadásztársaság
Földes - vadászat - egyesület - történeti feldolgozás
799.2(439-2Földes)(091) *** 061.2(439-2Földes)
[AN 2623764]
MARC

ANSEL
UTF-8



9687 /2006.
Éber Sándor
   Labdarúgó-vb 2006 / Éber Sándor, Erdei Tamás. - Budapest : Dunaprint, 2006. - 303 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-85642-4-5 kötött : 6490,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - ezredforduló
796.332(100)"2006"
[AN 2623136]
MARC

ANSEL
UTF-8



9688 /2006.
Gyulai Ferenc
   Halszerelem / Gyulai Ferenc ; [rajz. Romanova Olga]. - Kisújszállás : Szalay, 2006. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
Fűzött (hibás ISBN 963-9551-76-7)
horgászat
799.1
[AN 2626200]
MARC

ANSEL
UTF-8



9689 /2006.
   Hat évtized vadászpuska-végen : a Nyírbátori Báthori István Vadásztársaság évkönyve / [szerk. Elek Emil]. - Nyíregyháza : Lief Trend Bt., 2005. - 134 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
Nyírbátori Báthori István Vadásztársaság
Nyírbátor - vadászat - egyesület - történeti feldolgozás
799.2(439-2Nyírbátor)(091) *** 061.2(439-2Nyírbátor)
[AN 2624386]
MARC

ANSEL
UTF-8



9690 /2006.
Hegedűsné Kripák Ildikó
   Ünnepváró : ünnepi ötlettár / Hegedűsné Kripák Ildikó ; [az illusztrációkat kész. Kovács Andrea]. - 3. átd. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2006. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm + 15 mell.
ISBN 963-464-934-3 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2625674]
MARC

ANSEL
UTF-8



9691 /2006.
Kis Etelka
   Agyagtárgyak / Kis Etelka. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 22.)
ISBN 963-9666-23-8 fűzött : 798,- Ft
kerámiaművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 738
[AN 2623128]
MARC

ANSEL
UTF-8



9692 /2006.
   Magyar Olimpiai Bizottság : kézikönyv, 2006 / [összeáll. Vad Dezső]. - [Budapest] : [MOB], [2006]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyar Olimpiai Bizottság
Magyarország - olimpia - testület
796.032(439) *** 061.1(439)
[AN 2624364]
MARC

ANSEL
UTF-8



9693 /2006.
Pieper, Anne
Deko-Vorhänge (magyar)
   Függönyök, térelválasztók / Anne Pieper és Andrea Fischer ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2006. - 28, [3] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 23.)
ISBN 963-9666-24-6 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - függöny - térelválasztó - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 645.31 *** 692.25
[AN 2623127]
MARC

ANSEL
UTF-8



9694 /2006.
Scholl, Peter
Richtig Tennis (magyar)
   Tenisz / Peter Scholl ; [ford. Lakner Judit] ; [fotók ... Birkner, Dieter et al.] ; [ábrák Jörg Mair]. - Budapest : Cser K., 2006. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9666-18-1 fűzött : 1698,- Ft
tenisz
796.342
[AN 2624170]
MARC

ANSEL
UTF-8



9695 /2006.
Schuck Mária
   Díszes mézeskalácsok / Schuck Mária ; [fotók Kleb Attila ... és Kropf Attila]. - Budapest : Cser K., 2006. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 24.)
ISBN 963-9666-34-3 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - mézeskalács - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 664.667 *** 745.55
[AN 2624133]
MARC

ANSEL
UTF-8



9696 /2006.
Zákonyi Botond
   Horgászzsebkönyv / Zákonyi Botond, Gyulai Ferenc ; [... ill. Gyulai Ferencné]. - Kisújszállás : Szalay, [2006]. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
Fűzött (hibás ISBN 963-9523-10-0)
horgászat
799.1
[AN 2625634]
MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9697 /2006.
   10 éves a ferencvárosi Rönk : József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat / [szerk. Bartha Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, [2006]. - [24] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Budapest. IX. Kerület. Önkormányzat. József Attila-lakótelepi Városrészi Önkormányzat
Budapest. 9. kerület - lakótelep - településtervezés - helyismeret - önkormányzat
711.582(439-2Bp.IX.) *** 908.439-2Bp.IX. *** 911.375.63(439-2Bp.IX.) *** 352(439-2Bp.IX.)
[AN 2623706]
MARC

ANSEL
UTF-8



9698 /2006.
Balázs Mihály (1955-)
Művek (vál.)
   Balázs Mihály / [szerk., az interjút kész.] Somogyi Krisztina. - Budapest : Kijárat, 2006. - 221, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9529-39-7 kötött
Balázs Mihály (1955-)
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú
72(439)(092)Balázs_M.(047.53)
[AN 2623664]
MARC

ANSEL
UTF-8



9699 /2006.
Bánffy Miklós (1873-1950)
Fresques et frasques (új kiadása)
   Politikusportrék : Bánffy Miklós karikatúrái, 1921 / [szerk. Soóky Andrea, Gilicze Ágnes]. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Polis, cop. 2006. - 29 p., 21 t.fol. : ill., színes ; 29 cm
A szerző Fresques et frasques címmel, Myll, Ben álnéven megjelentetett albumának fotómásolatával. - Bev. Dávid Gyula. - Mappában. - A bev. és a szerző Huszonöt év c. emlékiratának részlete magyar és angol nyelven
ISBN 963-506-670-8 fűzött : 3600,- Ft
ISBN 973-8341-76-0
Magyarország - grafikus - 20. század - karikatúra
741.5(439)(092)Bánffy_M.
[AN 2623083]
MARC

ANSEL
UTF-8



9700 /2006.
Csurka Eszter (1969-)
Művek (vál.)
   Csurka Eszter / Készman József bevezetőjével. - [Budapest] : Absolut Media, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-06-0549-X kötött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Csurka_E.
[AN 2623672]
MARC

ANSEL
UTF-8



9701 /2006.
   Dég [elektronikus dok.] : Festetics-Kastély és Park = Dég : Festetics house and park = Dég : Schloss Festetics und sein Park / szerk. Alföldy Gábor, Bardi Terézia. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, [2006]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (MÁG műemlék-kalauzok, ISSN 1788-2222)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: DVD-ROM; egér
Műanyag tokban
Dég - kastély - park - elektronikus dokumentum
728.82(439-2Dég) *** 712.3/.7(439-2Dég)
[AN 2623807]
MARC

ANSEL
UTF-8



9702 /2006.
Égerházi Imre (1925-2001)
   80 év 40 kép, 1962-2001 / Égerházi Imre ; [... összeáll. Égerházi Attila]. - [Hajdúhadház] : Gramy-H Kft., cop. 2005. - 23 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Égerházi_I.
[AN 2623643]
MARC

ANSEL
UTF-8



9703 /2006.
Égerházi Imre (1925-2001)
Művek (vál.)
   Égerházi Imre sumeni alkotásai / [... összeáll. Égerházi Attila]. - [Hajdúhadház] : Gramy-H Kft., cop. 2005. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Sumen - festőművész - helyismeret - 20. század
75(439)(092)Égerházi_I. *** 908.497.2-2Sumen
[AN 2623646]
MARC

ANSEL
UTF-8



9704 /2006.
   Emlékkönyv az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából / szerk. Beke Margit ; [szerzők Erdő Péter et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 186 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, ISSN 1587-0847 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-829-0 kötött
Esztergom - bazilika - keresztény művészet
726.54(439-2Esztergom) *** 246
[AN 2624165]
MARC

ANSEL
UTF-8



9705 /2006.
   Építészek Pest megyében : kiállítás 2006 / [... szerk. Gera Orsolya és Lészay Kornélia] ; [rend., közread. a] Pest Megyei Építész Kamara. - Budapest : Pest M. Építész Kamara, [2006]. - 113 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)(092) *** 061.4(439)
[AN 2623294]
MARC

ANSEL
UTF-8



9706 /2006.
Fény Károly (1970-)
Művek (vál.)
   Karoly Feny's works [elektronikus dok.] : the best of selection = Fény Károly munkái : a legjobb válogatás. - Képek. - Budapest : Fény K., cop. 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címvált.: The best of Karoly Feny. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző; egér
ISBN 963-229-648-6
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Fény_K. *** 908.439(084.12)
[AN 2623936]
MARC

ANSEL
UTF-8



9707 /2006.
Gáspár István Gábor (1957-)
   Kint és bent / Gáspár István Gábor. - Salgótarján : BBMK, 2006. - 155 p. ; 20 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-44-3 fűzött
Nógrád (megye) - művész - író - ezredforduló - életútinterjú
7(439.131)(092)(047.53) *** 894.511(439.131)(092)(047.53)
[AN 2624537]
MARC

ANSEL
UTF-8



9708 /2006.
Gombos Ferenc (1950-)
   Berettyóújfalu = The town of Berettyóújfalu / Gombos Ferenc. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2006. - 107, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86657-8-5 kötött
Berettyóújfalu - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Gombos_F. *** 908.439-2Berettyóújfalu(084.12)
[AN 2623800]
MARC

ANSEL
UTF-8



9709 /2006.
Horváth József (1891-1961)
Művek (vál.)
   Soproni Horváth József festőművész (1891-1961) emlékkiállítása : HAP Galéria, 2006. 06. 13. - 2006. 07. 21. - Budapest : HAP Galéria, [2006]. - 15 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Horváth_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2623322]
MARC

ANSEL
UTF-8



9710 /2006.
Kass János (1927-)
Művek (vál.)
   Kass János : [írások és képek]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 106, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 963-346-688-1 kötött : 5900,- Ft
Kass János (1927-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
76(439)(092)Kass_J. *** 894.511-92
[AN 2623099]
MARC

ANSEL
UTF-8



9711 /2006.
Lonovics László (1951-)
Művek (vál.)
   Lonovics László. - Békéscsaba : [Magánkiad.], 2006. - 31 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Lonovics_L.
[AN 2624621]
MARC

ANSEL
UTF-8



9712 /2006.
Miller, Judith
Art deco (magyar)
   Art deco / Judith Miller ; Nicholas M. Dawes közrem. ; fényképezte Graham Rae [et al.] ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Helikon, 2006. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Gyűjtők könyve)
ISBN 963-227-024-X kötött : 5990,- Ft
iparművészet - lakásművészet - 20. század - szecesszió
745(100)"191/193" *** 747(100)"191/193" *** 7.035.93
[AN 2623717]
MARC

ANSEL
UTF-8



9713 /2006.
Országos Mafosz Szalon (23.) (2006) (Sopron)
   XXIII. Mafosz Szalon : Sopron, 2006 / [a katalógust szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - Budapest : Mafosz, 2006. - [28] p. ; 21 cm
ISBN 963-86920-2-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2623308]
MARC

ANSEL
UTF-8



9714 /2006.
Picasso, Pablo (1881-1973)
Művek (vál.)
   Picasso szerelmei : Picasso: Az olvasmány : kamarakiállítás : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. augusztus 1 - 2006. szeptember 17. = Picasso in love : Picasso, Woman reading : chamber exhibition : August 1, 2006 - September 17, 2006 / [kurátorok ... Geskó Judit, Orosz Márton] ; [a katalógust írta ... Perneczky Géza] ; [szerk. ...Körber Ágnes]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2006]. - 90 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Géniuszok és remekművek, ISSN 1787-6680)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7063-31-5 fűzött
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(460)(092)Picasso,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2623500]
MARC

ANSEL
UTF-8



9715 /2006.
Prenkiewicz, Artur
Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre! (lengyel)
   Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały! : rozważania o piękności świata / [zdjęcia Artur Prenkiewicz] ; [red. ... Edit Mustos]. - [Miskolc] : A. Prenkiewicz i E. Mustos, cop. 2006. - [62] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 963-229-530-7 kötött
Lengyelország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - tájkép
77.04(438)(092)Prenkiewicz,_A. *** 77.047
[AN 2624008]
MARC

ANSEL
UTF-8



9716 /2006.
   Somogy Megyei Népművészeti Egyesület : katalógus / [szerk. Őszi Zoltán]. - Kaposvár : Somogy M. Népműv. Egyes., 2006. - [60] p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Somogy élő népművészete : a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület alkotóitól
Kötött
Somogy (megye) - iparművészet - népművészet
745.031.4(439.123)
[AN 2623625]
MARC

ANSEL
UTF-8



9717 /2006.
   Szilágyi / [... szerk., az életrajzot írta Durkó Károly] ; [társszerk. Balla Tibor] ; [műv. író Pogány Gábor] ; [közrem. Bagyinszki Zoltán et al.] ; [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, [2006]. - 112 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar és német nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-87205-0-6)
Szilágyi István (1896-1945)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2623147]
MARC

ANSEL
UTF-8



9718 /2006.
Torok Sándor (1936-)
Művek (vál.)
   Torok Sándor, 70 : rajzok, grafikák, 1965-2005 : drawings, graphics, 1965-2005. - [Debrecen] : Láng E., 2006. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-06-0113-3 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Torok_S.
[AN 2623797]
MARC

ANSEL
UTF-8



9719 /2006.
Tóth József
   Karikatúrák, 1965 / Tóth József. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2006]. - [72] p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - karikatúra
741.5(439)(092)Tóth_J.
[AN 2623653]
MARC

ANSEL
UTF-8



9720 /2006.
   Uram, a Te szemeid e házra nézzenek : 100 éves a Budapesti Fasori Evangélikus Templom / [szerk. Gálos Miklós] ; [fképek Bella Cecília et al.] ; [kiad. a Budapest Fasori Egyházközség Presbitériuma]. - Budapest : Bp. Fasori Egyházközs. Presbitériuma, 2005. - 84 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-229-840-3 kötött
Budapest - templom
726.54(439-2Bp.)
[AN 2623073]
MARC

ANSEL
UTF-8



9721 /2006.
Varga Ödön Tibor
Művek (vál.)
   Varga Ödön Tibor (Edmund). - [Budapest] : [Újpest Galéria], [2006]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Az Újpest Galériában 2006. jún. 8-24. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bev. Török Katalin
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Varga_Ö._T. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2624623]
MARC

ANSEL
UTF-8



9722 /2006.
Veres Lajos
   Stratégiaalkotás és programkészítés a területfejlesztésben / Veres Lajos ; [közread. a] Hazai Térségfejlesztő Zrt. - Budapest : Hazai Térségfejleszt. Zrt., 2006. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-184. - Összefoglalás magyar, angol, német, orosz és román nyelven
ISBN 963-06-0539-2 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - stratégiai menedzsment - ezredforduló - disszertáció
711.1(439) *** 332.1(439)"200" *** 65.011.1
[AN 2624224]
MARC

ANSEL
UTF-8



9723 /2006.
Veszeli Lajos (1945-)
Művek (vál.)
   Veszeli Lajos. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2006. - [35] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A bev. angol és német nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Veszeli_L.
[AN 2623302]
MARC

ANSEL
UTF-8



9724 /2006.
Zsáky István (1930-2001)
Művek (vál.)
   Zsáky : válogatás Zsáky István festőművész alkotásaiból / [szerk. Merkel Emma]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2006. - 52 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 12.)
ISBN 963-229-901-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Zsáky_I.
[AN 2623137]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

9725 /2006.
   Dalgyűjtemény a XXI. század magyar ifjúságának / [... vál. és összeáll. Király Katalin]. - Szeged : Mozaik, 2006. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Muzsikáló nagyvilág (keretcím). - Borítócím: Magyarságunk énekei
ISBN 963-697-504-3 fűzött
Magyarország - katonanóta - daloskönyv
784.71(439)
[AN 2624838]
MARC

ANSEL
UTF-8



9726 /2006.
Kozma Gábor
   Sitke mindhalálig : kis magyar Woodstock : [1986-2006] / [írta] Kozma Gábor ; [fényképezte] Benkő Sándor ; [kiad. a sitkei Kulturális és Sportegyesület]. - Sitke : Kápolnáért Kult. és Sportegyes., 2006. - 147, [5] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-229-408-4 kötött : 3990,- Ft
Sitke - fesztivál - ezredforduló - rockzene
78.067.26.036.7 *** 061.7(439-2Sitke)
[AN 2623264]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9727 /2006.
Ebert, Roger
The great movies (magyar)
   Száz híres film / Roger Ebert ; [ford. Gecsényi Györgyi]. - Budapest : Európa, 2006. - 565 p. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 543-559.
ISBN 963-07-7892-0 kötött : 4500,- Ft
filmművészet - játékfilm
791.43(100)
[AN 2624061]
MARC

ANSEL
UTF-8



9728 /2006.
Jeles András (1945-)
   Teremtés, lidércnyomás : írások filmről, színházról / Jeles András. - Budapest : Kijárat, 2006. - 151, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9529-49-4 fűzött : 2000,- Ft
filmművészet - színházművészet - művészetesztétika
791.43.01 *** 792.01
[AN 2624092]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9729 /2006.
   Antologia di semantica, di lessicologia e di lessicografia italiana / a cura di Zsuzsanna Fábián. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 417 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-32-2 fűzött
olasz nyelv - szemantika - lexikográfia - lexikológia
805.0-3(075.8) *** 805.0-541.2(075.8)
[AN 2623623]
MARC

ANSEL
UTF-8



9730 /2006.
Braunstein Mária
   Önállóan németül : egyéni és csoportos tanulóknak / Braunstein Mária ; [kiad. a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft.]. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2006-. - 20 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2625680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Feladatmegoldásokkal. - 2006, cop. 1996. - 404 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 963-7782-79-6)
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2625682] MARC

ANSEL
UTF-8



9731 /2006.
Bulinszky Marianna
   Olasz nyelvi gyakorlatok az I primi due passi című nyelvkönyvhöz / Bulinszky Marianna, Salacz Ágnes ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Borítócím: I primi due passi : olasz I/A munkafüzet
ISBN 963-19-4945-1 fűzött
olasz nyelv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 2625679]
MARC

ANSEL
UTF-8



9732 /2006.
Csernusné Tóth Annamária
   1000 francia tesztkérdés / [szerző Csernusné Tóth Annamária]. - Szeged : Maxim, 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-9-2 fűzött : 1280,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2625435]
MARC

ANSEL
UTF-8



9733 /2006.
Dávid Katalin Zsuzsanna
   1000 angol tesztkérdés / [Dávid Katalin Zsuzsanna, David P. Curley]. - Szeged : Maxim, 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-1-7 fűzött : 1280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2625572]
MARC

ANSEL
UTF-8



9734 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők eszperantó nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] győri Horváth József ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-710-1 kötött : 2400,- Ft
eszperantó - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=089.2=945.11
[AN 2623465]
MARC

ANSEL
UTF-8



9735 /2006.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd. Greif Péter] ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-709-8 kötött : 2400,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=943.5=945.11
[AN 2623462]
MARC

ANSEL
UTF-8



9736 /2006.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/3.], Lehrerhandbuch 2. - 2006. - 126 p.
ISBN 963-9572-48-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2623589] MARC

ANSEL
UTF-8



9737 /2006.
Dömötör Adrienne (1958-)
   Régi magyar nyelvemlékek : a kezdetektől a XVI. század végéig / Dömötör Adrienne. - Budapest : Akad. K., 2006. - 188 p., [22] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-188.
ISBN 963-05-8344-5 kötött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvemlék
809.451.1-8
[AN 2624493]
MARC

ANSEL
UTF-8



9738 /2006.
Doró Gézáné (1949-)
   1000 olasz tesztkérdés / [szerzők Doró Gézáné, Kovács Mónika]. - Szeged : Maxim, 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-2-5 fűzött : 1280,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2625570]
MARC

ANSEL
UTF-8



9739 /2006.
   Etimológiai szótár : magyar szavak és toldalékok eredete / főszerk. Zaicz Gábor ; [... szócikkeit kész. Tamás Ildikó et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - XXI, 998 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 12.)
Bibliogr.: p. XIV-XVII.
ISBN 963-7094-01-6 kötött : 7990,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár
809.451.1-321.2
[AN 2624633]
MARC

ANSEL
UTF-8



9740 /2006.
Fercsik Erzsébet (1953-)
   Kommunikáció és nyelvhasználat / Fercsik Erzsébet, Raátz Judit ; [az illusztrációkat Fekete Balázs kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-204.
ISBN 963-19-5802-7 fűzött : 2399,- Ft
nyelvészet - kommunikáció - magyar nyelv - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.77(075.8) *** 809.451.1(075.8)
[AN 2623703]
MARC

ANSEL
UTF-8



9741 /2006.
Hegedűs Rita
   Pons verb conjugation tables : Hungarian / Rita Hegedűs. - Budapest : Klett, 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-9641-03-0 fűzött
magyar nyelv - ige - ragozás
809.451.1-552(078)=20
[AN 2623765]
MARC

ANSEL
UTF-8



9742 /2006.
Horváth Károly
   Another step forward : társalgási témakörök az angol felsőfokú nyelvvizsgára / Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelvisk., [2006]. - 128 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86722-6-9 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2624775]
MARC

ANSEL
UTF-8



9743 /2006.
   Korai magyar helynévszótár, 1000-1350 / szerk. Hoffmann István ; ... közrem. Győrffy Erzsébet, Reszegi Katalin. - Debrecen : [DE M. Nyelvtud. Tansz.], 2005-. - 30 cm
ISBN 963-472-933-9
magyar nyelv - középkor - helynévmutató
809.451.1-311"10/13"
[AN 2623471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Abaúj - Csongrád vármegye / a szócikkeket szerk. Póczos Rita, Rácz Anita, Tóth Valéria. - 2005. - 449 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 10.)
Bibliogr.: p. 21-25.
ISBN 963-472-934-7 kötött
Magyarország - magyar nyelv - középkor - helynévmutató
809.451.1-311"10/13"
[AN 2623472] MARC

ANSEL
UTF-8



9744 /2006.
Krékits József (1930-)
   Felszólító performatív beszédaktusok : a "beavatkozás" igéi / Krékits József. - Budapest : Akad. K., 2006. - 225 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 203-215. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-05-8361-5 kötött : 3500,- Ft
nyelvészet - beszéd - magyar nyelv
809.451.1-56 *** 800.1
[AN 2624713]
MARC

ANSEL
UTF-8



9745 /2006.
   Nyelvi modernizáció : szaknyelv, fordítás, terminológia : MANYE XVI. : XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10-12. : összefoglalók kötete / [szerk. Dróth Júlia] ; [... rend. a Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet etc.]. - Pécs : MANYE ; Gödöllő : SZIE GTK, 2006. - 197 p. ; 25 cm
MANYE XVI. : összefoglalók kötete (gerinccím)
ISBN 963-9483-60-5 fűzött
nyelvészet - szakfordítás - lexikológia - konferenciakiadvány
801 *** 801.3 *** 82.03 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2624229]
MARC

ANSEL
UTF-8



9746 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Allgemeinsprache - Deutsch : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2006. - 136 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-229-238-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2623607]
MARC

ANSEL
UTF-8



9747 /2006.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Elektronik - Informatik : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2006. - 131 p. ; 29 cm + CD. - (Fachsprachenreihe)
Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-229-240-5 fűzött
német nyelv - elektronika - informatika - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 621.37/.39 *** 681.3
[AN 2623612]
MARC

ANSEL
UTF-8



9748 /2006.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 2 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5384-X fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2625678]
MARC

ANSEL
UTF-8



9749 /2006.
Papp Ferenc (1930-2001)
   Papp Ferenc olvasókönyv : Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai / szerk. Klaudy Kinga ; [a tanulmányokat kiválasztották, gond. és bevezetővel ell. Cs. Jónás Erzsébet et al.]. - Budapest : Tinta, 2006. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 53.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 320-334. és a tanulmányok végén
ISBN 963-7094-49-0 fűzött : 2800,- Ft
nyelvészet - magyar nyelv - személyi bibliográfia
801 *** 809.451.1 *** 012Papp_F.
[AN 2624770]
MARC

ANSEL
UTF-8



9750 /2006.
Rácz Anita
   A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata / Rácz Anita. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2005. - 235 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 9.)
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 963-472-935-5 fűzött
Bihar (vármegye) - magyar nyelv - tulajdonnév - földrajzi név
809.451.1-311.11(439.173)
[AN 2624149]
MARC

ANSEL
UTF-8



9751 /2006.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2006. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 963-9489-22-0 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2626255]
MARC

ANSEL
UTF-8



9752 /2006.
Scheibl György
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2006. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 963-9489-25-5 fűzött : 1780,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2625420]
MARC

ANSEL
UTF-8



9753 /2006.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006, cop. 2000. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-4972-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2625683]
MARC

ANSEL
UTF-8



9754 /2006.
Szabó M. Attila (1938-)
   Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára [elektronikus dok.] = Dicţionarul istoric şi administrativ al localităţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş = Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium = Historical and administrative dictionary of localities from Transilvania and Banat, Crisana, Maramures counties = Rečnik mesta iz Transilvanije i Banata = Ìstoričnij ì admìnìstrativnij slovnik mìscevostej Transilʹvanìï, Banatu, Krìšani ì Maramoroši = Sbierka historickych a administrativnych pomenovánie obcí zo Sedmohradska, Banatu a Bihorska dolnazeme = Sbirka historických a administrativních pojmenováni obcí ze Sedmihradska, Banátu a Bihorské dolní země / Szabó M. Attila. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Eredeti nyomtatott kiadása: Csíkszereda : Pro-Print, 2003. - Bibliogr.
ISBN 963-7374-24-8 műanyag tokban
Erdély - helységnévtár - elektronikus dokumentum
809.451.1-311(439.21-2) *** 805.90-311(498.4-2) *** 914.392.1-2(083.86)
[AN 2624889]
MARC

ANSEL
UTF-8



9755 /2006.
Szitnyainé Gottlieb Éva
   Német nyelvtani gyakorlatok : [nem csak középiskolásoknak] / Szitnyainé Gottlieb Éva, Mekis Zsuzsanna ; [az illusztrációkat kész. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 184 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-3317-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2625649]
MARC

ANSEL
UTF-8



9756 /2006.
Talpainé Kremser Anna
   1000 német tesztkérdés / [szerzők Talpainé Kremser Anna, Sövényházi Edit]. - Szeged : Maxim, 2006. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-0-9 fűzött : 1280,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 2625569]
MARC

ANSEL
UTF-8



9757 /2006.
Varga Csaba (1945-)
   Ógörög: régies csángó nyelv / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2006. - 359 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-86925-3-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - ógörög nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 807.5(089.3) *** 930.8(=945.11)
[AN 2624446]
MARC

ANSEL
UTF-8



9758 /2006.
Williams, Thomas A.
   Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! / [szerző Thomas A. Williams]. - Szeged : Maxim, 2006. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86211-7-6 fűzött : 1480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2625425]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9759 /2006.
Bácskai Mihály (1929-)
   Approches narratologiques, sentiment de l'absurde et du grotesque dans la prose narrative / Mihály Bácskai. - Budapest : Gondolat, 2005. - 206 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 963-9610-38-0 fűzött : 1680,- Ft
irodalomelmélet - groteszk - próza
82.01-3
[AN 2623269]
MARC

ANSEL
UTF-8



9760 /2006.
Békés Enikő (1972-)
   Janus Pannonius : válogatott bibliográfia : bibliografia selezionata : selected bibliography / összeáll. ... Enikő Békés. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-673-2 fűzött : 1200,- Ft
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - 15. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
871(439)(092)JanusPannonius:016 *** 012JanusPannonius
[AN 2623117]
MARC

ANSEL
UTF-8



9761 /2006.
   Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue / textes réunis par Yann Foucault et Judit Karafiáth ; [colloque org. par le Centre interuniversitaire d'études françaises (Université Eötvös Loránd de Budapest) en collab. avec l'Institut d'études littéraires de l'Académie des sciences de Hongrie du 5 au 6 mai 2003]. - Budapest : Universitas, 2006. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9671-05-3 fűzött
világirodalom története - műfordítás - nyelvészet - stilisztika - konferenciakiadvány
82(091) *** 82.033 *** 82.08 *** 80 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2624326]
MARC

ANSEL
UTF-8



9762 /2006.
   Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből / szerk. Kovács Árpád. - Budapest : [Argumentum], 2006-. - 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
orosz irodalom története
882(091)
[AN 2624780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Puskintól Tolsztojig és tovább.. - 2006. - 426, [2] p.
Bibliogr. a tanulmányok végén és a jegyzetekben
ISBN 963-446-372-X fűzött : 2700,- Ft
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század
882(091)"18" *** 82.01
[AN 2624781] MARC

ANSEL
UTF-8



9763 /2006.
   Temporalität und Modalität in Texten : Tagungsband zur Konferenz am Lehrstuhl für Deutsch der Kodolányi-János-Gesamthochschule Székesfehérvár am 17. September 2004 / Szilvia Szatzker Hg. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Gesamthochschule, [2006]. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Germanistica Albensia ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9558-55-9 fűzött
német irodalom - irodalomelmélet - német nyelv - konferenciakiadvány
82.01 *** 830(091) *** 803.0 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2623757]
MARC

ANSEL
UTF-8



9764 /2006.
Vadon Lehel (1942-)
   American dramatists: a Hungarian bibliography : Eugene Gladstone O'Neill, Thornton Niven Wilder, Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee / Lehel Vadon ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : EKF Líceum, 2006. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-32-7 fűzött
O'Neill, Eugene (1888-1953)
Wilder, Thornton (1897-1975)
Miller, Arthur (1915-2005)
Williams, Tennessee
Albee, Edward (1928-)
Egyesült Államok - író - 20. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
820(73)(092):016 *** 012 *** 015(439)
[AN 2623817]
MARC

ANSEL
UTF-8



9765 /2006.
Vadon Lehel (1942-)
   American renaissance: a Hungarian bibliography : Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Henry David Thoreau, Emily Dickinson / Lehel Vadon ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : EKF Líceum, 2005. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-31-9 fűzött
Emerson, Ralph Waldo
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
Melville, Herman (1819-1891)
Thoreau, Henry David (1817-1862)
Dickinson, Emily
Egyesült Államok - író - 19. század - 20. század - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
820(73)(092):016 *** 012 *** 015(439)
[AN 2623816]
MARC

ANSEL
UTF-8



9766 /2006.
Vadon Lehel (1942-)
   Jack London: a Hungarian bibliography / Lehel Vadon ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9417-33-5 fűzött
London, Jack (1876-1916)
Egyesült Államok - író - századforduló - 20. század - szakbibliográfia
820(73)(092)London,_J.:016 *** 015(439)
[AN 2624215]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

9767 /2006.
Alföldy Jenő (1939-)
   Templomépítők : költők, könyvek, versek / Alföldy Jenő. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 963-9596-14-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - könyvkritika - műelemzés - vers
894.511(091)"19" *** 894.511-95 *** 894.511(091)-14"19"
[AN 2624216]
MARC

ANSEL
UTF-8



9768 /2006.
Büky László (1941-)
   Szó, stílus, értelmezés / Büky László. - Szeged : JATEPress, 2006. - 239, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 963-482-766-7 fűzött
magyar irodalom - stilisztika - magyar nyelvészet
894.511.08 *** 809.451.1
[AN 2623551]
MARC

ANSEL
UTF-8



9769 /2006.
   Eszmélet [elektronikus dok.] = Consciousness = Eveil = Hellsinn / [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - Interaktív multimédia. - Budapest : PIM, 2005. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 2000/ME/XP; Pentium IV. processzor; 256 MB RAM; DVD-ROM
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)József_A.
[AN 2623974]
MARC

ANSEL
UTF-8



9770 /2006.
   A magyar irodalom története kezdetektől 1975-ig [elektronikus dok.] / [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet]. - Szöveg. - Budapest : Arcanum : MTI Irodtud. Int., 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: A magyar irodalom története, 1945-1975 / szerk. biz. Béládi Miklós [et al.]. A magyar irodalom története / főszerk. Sőtér István. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP. - Eredeti nyomtatott kiadásai: 1. mű: Budapest : Akad. K., 1964-1966, 2. mű: Budapest : Akad. K., 1981-1990
ISBN 963-7374-23-X műanyag tokban
magyar irodalom története - elektronikus dokumentum
894.511(091)
[AN 2624901]
MARC

ANSEL
UTF-8



9771 /2006.
Sinkó Ervin (1898-1967)
Művek (vál.)
   Sinkó Ervin levelezése / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Kovács József. - Budapest : Argumentum, 2001-2006. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-446-194-8 *
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Sinkó_E.(044)
[AN 907928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1967. - 2006. - 604 p. - (Új magyar múzeum, ISSN 0503-0927 ; 20.)
Egyes levelek német, horvát, angol és francia nyelven
ISBN 963-446-381-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Sinkó_E.(044)
[AN 2624153] MARC

ANSEL
UTF-8



9772 /2006.
Szilágyi György (1928-)
   Kinn vagyok a viccből / Szilágyi György. - Budapest : Kairosz, [2006]. - 226 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9642-19-3 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9642-19)
Szilágyi György (1928-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(092)Szilágyi_Gy.(0:82-94)
[AN 2624645]
MARC

ANSEL
UTF-8



9773 /2006.
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
   Krónika [elektronikus dok.] / Tinódi Lantos Sebestyén. - Szöveg és hangzó anyag. - Budapest : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A dalokat előadja Kobzos Kiss Tamás és Lantos Szabó István. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-22-1 műanyag tokban
Magyarország - 16. század - író - zenész - magyar irodalom - históriás ének - elektronikus dokumentum
894.511(092)Tinódi_S. *** 894.511-13 *** 787.62.071.2(439)(092)Tinódi_S.
[AN 2624914]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9774 /2006.
Adler, Elizabeth
Summer in Tuscany (magyar)
   Toszkánai nyár / Elizabeth Adler ; [ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 381 p. ; 20 cm
Megj. "Egy nyár Toszkánában" címmel is
Fűzött : 2680,- Ft (hibás ISBN 963-7253-51-3)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2625604]
MARC

ANSEL
UTF-8



9775 /2006.
Anderson, Caroline
The baby bonding (magyar)
   Otthonalapítók / Caroline Anderson ; [... ford. Halász Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 305.)
ISBN 963-537-546-8 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623823]
MARC

ANSEL
UTF-8



9776 /2006.
Archer, Jeffrey
False impression (magyar)
   Tökéletes másolat / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2006]. - 315 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9648-25-6 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2624525]
MARC

ANSEL
UTF-8



9777 /2006.
Brand, Christianna
Nurse Matilda goes to town (magyar)
   Nanny McPhee, a varázsdada visszatér / Christianna Brand ; [Edward Ardizzone rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2006. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-8222-3 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624080]
MARC

ANSEL
UTF-8



9778 /2006.
Christie, Agatha
Five little pigs (magyar)
   Öt kismalac / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2006. - 295, [4] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8096-8 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2626203]
MARC

ANSEL
UTF-8



9779 /2006.
Christie, Agatha
Mrs. McGinty's dead (magyar)
   Mrs. McGinty halott / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1978. - 263 p. ; 19 cm
Ford. Csanády Katalin
ISBN 963-679-449-9 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2625847]
MARC

ANSEL
UTF-8



9780 /2006.
Christie, Agatha
The mysterious affair at Styles (magyar)
   A titokzatos stylesi eset / Agatha Christie ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 258 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 963-07-8082-8 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2623207]
MARC

ANSEL
UTF-8



9781 /2006.
Christie, Agatha
The mystery of the blue train (magyar)
   A titokzatos kék vonat / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1986. - 301 p. ; 19 cm
Ford. Békés András
ISBN 963-679-452-9 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2625825]
MARC

ANSEL
UTF-8



9782 /2006.
Christie, Agatha
Sparkling cyanide (magyar)
   Gyöngyöző cián / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 269 p. ; 19 cm
Megj. "Valaki hiányzik..." címmel is. - Ford. Köves Erzsébet
ISBN 963-679-450-2 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2625842]
MARC

ANSEL
UTF-8



9783 /2006.
Coleman, Loren L.
The killing fields (magyar)
   Harcmezők / Loren L. Coleman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2006. - 263 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567). (Kapellán megoldás ; 2.)
ISBN 963-8428-29-5 fűzött : 2198,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2623818]
MARC

ANSEL
UTF-8



9784 /2006.
Connolly, John
The white road (magyar)
   A Fehér Út / John Connolly. - Pécs : Alexandra, 2006. - 495 p. ; 18 cm
Ford. Tavasz Mariann
ISBN 963-369-770-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2623139]
MARC

ANSEL
UTF-8



9785 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Entflohene Braut (magyar)
   Menyasszony szökésben / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Wirth Irén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 41.)
ISBN 963-9681-09-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2626157]
MARC

ANSEL
UTF-8



9786 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Herrin von Retzbach (magyar)
   Retzbach úrnője / Hedwig Courts Mahler ; [ford. Szirmai Éva]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 39.)
ISBN 963-7042-98-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2626184]
MARC

ANSEL
UTF-8



9787 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Kriegsbraut (magyar)
   A hűség jutalma / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 40.)
ISBN 963-7042-99-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2626181]
MARC

ANSEL
UTF-8



9788 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Sanna Rutlands Ehe (magyar)
   Sanna házassága / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 188 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-87-3 fűzött : 870,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2626146]
MARC

ANSEL
UTF-8



9789 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Wenn zwei sich lieben (magyar)
   Ha ketten szeretik egymást / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Marianne]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 156 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-7042-96-2 fűzött : 820,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2626131]
MARC

ANSEL
UTF-8



9790 /2006.
Courths-Mahler, Hedwig
Zur linken Hand getraut (magyar)
   Házasság balkézről / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9681-10-5 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2625852]
MARC

ANSEL
UTF-8



9791 /2006.
Delinsky, Barbara
Coast road (magyar)
   Parti út / [Barbara Delinsky] ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-62-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623187]
MARC

ANSEL
UTF-8



9792 /2006.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 645, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8193-X fűzött : 980,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2625603]
MARC

ANSEL
UTF-8



9793 /2006.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Olympe de Clèves (magyar)
   Olympe de Clèves / Alaxandre Dumas ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2006. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-07-7888-2 kötött : 11000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2623212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 483 p.
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2623213] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 492 p.
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2623215] MARC

ANSEL
UTF-8



9794 /2006.
Fetzer, Amy J.
Single father seeks (magyar)
   Kifulladásig / Amy J. Fetzer ; [... ford. Huszovszky Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 359.)
ISBN 963-537-539-5 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623024]
MARC

ANSEL
UTF-8



9795 /2006.
   A fizikusok : öt modern dráma / [ford. Czímer József et al.]. - Budapest : Európa, 2006. - 514, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Éjjeli menedékhely / Makszim Gorkij. Kurázsi mama és gyermekei / Bertolt Brecht. Az ügynök halála / Arthur Miller. A vágy villamosa / Tennessee Williams. A fizikusok / Friedrich Dürrenmatt. - Egys. cím: Na dne ; Mutter Courage und ihre Kinder ; Death of a salesman ; A streetcar named desire ; Die Physiker. - Az utószót Földényi F. László írta
ISBN 963-07-8203-0 fűzött : 990,- Ft
világirodalom - dráma
82-2=945.11
[AN 2626198]
MARC

ANSEL
UTF-8



9796 /2006.
Garwood, Julie
The wedding (magyar)
   Az esküvő / Julie Garwood ; [ford. Gonda Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-68-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623189]
MARC

ANSEL
UTF-8



9797 /2006.
Gemmell, David
The swords of night and day (magyar)
   A nappal és éjjel kardjai : elátkozott Skillgannon regénye / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 538 p. : ill. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Drenai saga (keretcím)
ISBN 963-9679-03-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2623040]
MARC

ANSEL
UTF-8



9798 /2006.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2006. - 243 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8204-9 fűzött : 820,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2626199]
MARC

ANSEL
UTF-8



9799 /2006.
Gordon, Lucy
The Tuscan tycoon's wife (magyar)
   Mégis befutó / Lucy Gordon ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 361.)
ISBN 963-537-549-2 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623826]
MARC

ANSEL
UTF-8



9800 /2006.
Grubb, Jeff
Liberty's crusade (magyar)
   Tűzkeresztség / Jeff Grubb ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 245 p. ; 20 cm
StarCraft (keretcím)
ISBN 963-9441-65-1 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2626286]
MARC

ANSEL
UTF-8



9801 /2006.
Ḥaddād, al-Ṭāhir
Khawātir at-Ṭāhir el-Ḥaddād (magyar)
   Gondolatok / Tahar Haddad ; [ford. Lőkös István]. - Szeged : JATEPress, 2006. - 35 p. ; 24 cm
A ford. a "Les pensées de Tahar Haddad" (Tunis : La Presse, 1993) c. kiad. alapján kész.
Fűzött
Tunézia - újságíró - 20. század - arab irodalom - iszlám - társadalom - aforizma
892.7-84=945.11 *** 297 *** 316.32 *** 070(611)(092)Ḥaddād,_T.
[AN 2623656]
MARC

ANSEL
UTF-8



9802 /2006.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Obszidián pillangó / [ford. Gálla Nóra]. - 2006. - 473 p.
ISBN 963-7118-35-7 fűzött : 2580,- Ft : 10,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2623493] MARC

ANSEL
UTF-8



9803 /2006.
Hannay, Barbara
The cattleman's English rose (magyar)
   Az angol rózsa ; Elméletek helyett ; A Csillagvölgy lánya / Barbara Hannay ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 16.)
Egys. cím: The cattleman's English rose ; The blind date surprise ; The mirrabrook marriage
ISBN 963-537-541-7 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623027]
MARC

ANSEL
UTF-8



9804 /2006.
Hardy, Katherine
The heart consultant's lover (magyar)
   A gyémánt fénye / Kate Hardy ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 304.)
ISBN 963-537-545-X fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623822]
MARC

ANSEL
UTF-8



9805 /2006.
Hoag, Tami
Kill the messenger (magyar)
   Öld meg a futárt! / Tami Hoag ; [ford. Kovács Attila]. Kegyetlen mérföldek / Gay Salisbury és Laney Salisbury ; [ford. Salamon János]. Mozaik / Soheir Khashoggi ; [ford. Pelle Csilla]. A hallgatás ára / Lisa Scottoline ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Kill the messenger. The cruelest miles. Mosaic. Killer smile
ISBN 963-9562-91-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - antológia
820-312.4(73)(082)=945.11
[AN 2624675]
MARC

ANSEL
UTF-8



9806 /2006.
Jackson, Lisa
Temptress (magyar)
   Csábítás / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2006]. - 301 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9598-44-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623781]
MARC

ANSEL
UTF-8



9807 /2006.
James, Donald
Vadim (magyar)
   Vadim / Donald James ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-33-0 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2623698]
MARC

ANSEL
UTF-8



9808 /2006.
Kafka, Franz (1883-1924)
Das Schloss (magyar)
   A kastély / Franz Kafka ; [ford. Rónay György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 285 p. ; 21 cm. - (A világirodalom klasszikusai ; 23.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 963-09-4810-9 kötött : 990,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 2624163]
MARC

ANSEL
UTF-8



9809 /2006.
Koontz, Dean R.
Forever Odd (magyar)
   A lélekgyűjtő / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2006. - 315, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-9563-98-6 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2624085]
MARC

ANSEL
UTF-8



9810 /2006.
Korman, Gordon
   Merülés! / Gordon Korman ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - 3 db ; 19 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2623773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A felfedezés. - 2006. - 173 p.
ISBN 963-628-380-X kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2623775] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A mélyben. - 2006. - 173 p.
ISBN 963-628-381-8 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2623776] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Veszélyben. - 2006. - 174 p.
ISBN 963-628-382-6 kötött : 1599,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 2623777] MARC

ANSEL
UTF-8



9811 /2006.
Lebow, Jess
The fighters (magyar)
   Harcosok / Jess Lebow. - Budapest : Delta Vision, [2006]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2623149]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A lánc mestere / [ford. Vitális Szabolcs]. - [2006]. - 327 p.
ISBN 963-9679-02-X fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2623150] MARC

ANSEL
UTF-8



9812 /2006.
Marinelli, Carol
The surgeon's gift (magyar)
   Kisimult arccal / Carol Marinelli ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 302.)
ISBN 963-537-535-2 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623020]
MARC

ANSEL
UTF-8



9813 /2006.
McDonald, Megan
Doctor Judy Moody (magyar)
   Doktor Durrbele Dorka / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2006. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 5.)
ISBN 963-628-086-X kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2625578]
MARC

ANSEL
UTF-8



9814 /2006.
Moore, Christopher
Lamb (magyar)
   Biff evangéliuma, aki Jézus gyerekkori haverja volt / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 440, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-29-2 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2623486]
MARC

ANSEL
UTF-8



9815 /2006.
Northcutt, Wendy
The Darwin awards (magyar)
   Darwin-díjasok / Wendy Northcutt. - Pécs : Alexandra, [2004]-. - 22 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 903245
amerikai angol irodalom - humoreszk - sorozati kiadvány
820-7(73)=945.11 *** 082.1
[AN 2500162]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Győzzön a jobb. - 2006. - XII, 247 p. : ill.
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-369-882-0 kötött
amerikai angol irodalom - humor - művelődéstörténet
820-7(73)=945.11 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2624481] MARC

ANSEL
UTF-8



9816 /2006.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2006. - 131 p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-8180-8 kötött : 1700,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2626242]
MARC

ANSEL
UTF-8



9817 /2006.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2006. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-8182-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2625617]
MARC

ANSEL
UTF-8



9818 /2006.
Osborne, Charles
Black coffee (magyar)
   Feketekávé / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2006, cop. 1998. - 190 p. ; 19 cm
Regénnyé átd. Osborne, Charles. - Ford. Zentai Éva
ISBN 963-679-448-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2625821]
MARC

ANSEL
UTF-8



9819 /2006.
Patterson, James
4th of July (magyar)
   Július 4 / James Patterson, Maxine Paetro ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 283 p. ; 22 cm
ISBN 963-9635-18-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2623194]
MARC

ANSEL
UTF-8



9820 /2006.
Pelevin, Viktor Olegovič
Šlem užasa (magyar)
   A rettenet sisakja / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 270 p. ; 20 cm. - (Mítosz-sorozat, ISSN 1788-1978 ; 2.)
ISBN 963-9651-19-2 fűzött : 2200,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-313.2=945.11
[AN 2623114]
MARC

ANSEL
UTF-8



9821 /2006.
Reid, Michelle
Eye of heaven (magyar)
   Lencsevégen / Michelle Reid ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 360.)
ISBN 963-537-540-9 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 DIN : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623026]
MARC

ANSEL
UTF-8



9822 /2006.
Roberts, Alison
The nurse's rescue (magyar)
   Életjel / Alison Roberts ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 303.)
ISBN 963-537-536-0 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623021]
MARC

ANSEL
UTF-8



9823 /2006.
Roberts, Nora
Blue smoke (magyar)
   Kék füst / [Nora Roberts] ; [ford. Palkó Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 557 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-69-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623185]
MARC

ANSEL
UTF-8



9824 /2006.
Roberts, Nora
The last honest woman (magyar)
   Veszélyes kanyar / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 383 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-601-4 fűzött : 1095,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2624290]
MARC

ANSEL
UTF-8



9825 /2006.
Schröder, Patricia
Alle gegen eine (magyar)
   Mindenki egy ellen / Patricia Schröder ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2006. - 158 p. ; 22 cm. - (Csajszik.hu)
ISBN 963-628-391-5 kötött : 1599,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624299]
MARC

ANSEL
UTF-8



9826 /2006.
Schröder, Patricia
Eine magische Clique (magyar)
   Varázsbagázs / Patricia Schröder ; Dagmar Geisler illusztrációival. - Budapest : Egmont, 2006-. - ill. ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2612240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Bűbájboszik / [ford. Szabó Zsuzsa]. - 2006. - 148 p.
ISBN 963-628-395-8 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624277] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Szerepcsere / [ford. Szabó Zsuzsa]. - 2006. - 146 p.
ISBN 963-628-396-6 kötött : 1699,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2624540] MARC

ANSEL
UTF-8



9827 /2006.
Shreve, Anita
Resistance (magyar)
   Egyszerű történet / Anita Shreve ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-9635-55-3 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623201]
MARC

ANSEL
UTF-8



9828 /2006.
Stendhal (1783-1842)
La chartreuse de Parme (magyar)
   A pármai kolostor / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : Európa, 2006. - 590 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "A pármai certosa" címmel is
ISBN 963-07-8093-3 fűzött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2626264]
MARC

ANSEL
UTF-8



9829 /2006.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete / Stendhal ; [ford. Illés Endre] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2006. - 573 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-8196-4 fűzött : 980,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2626266]
MARC

ANSEL
UTF-8



9830 /2006.
Way, Margaret
House of memories (magyar)
   Gyermekkori szerelem / Margaret Way ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 362.)
ISBN 963-537-550-6 fűzött : 429,- Ft : 88 SKK : 210 CSD : 8,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623824]
MARC

ANSEL
UTF-8



9831 /2006.
Webber, Meredith
The pregnancy proposition (magyar)
   Bogárka, drága / Meredith Webber ; [... ford. Somló Katalin]. Kettő közül a harmadik / Alison Roberts ; [... ford. Gärtner Zita]. Ebcsont beforr / Marion Lennox ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 5.)
Egys. cím: The pregnancy proposition. An unexpected choice. In Dr Darling's care
ISBN 963-537-537-9 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623022]
MARC

ANSEL
UTF-8



9832 /2006.
Winters, Rebecca
The prince's choice (magyar)
   Herceg válaszúton / Rebecca Winters ; [... ford. Fülöp Villő]. Apák és más idegenek / Karen Templeton ; [... ford. Kánya Krisztina]. Ringató / Liz Fielding ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 8. ksz.)
Egys. cím: The prince's choice. Fathers and other strangers. A nanny for keeps
ISBN 963-537-596-4 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623029]
MARC

ANSEL
UTF-8



9833 /2006.
Wodehouse, Pelham Grenville
Something fresh (magyar)
   Valami új / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 1998. - 245 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-8097-6 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2625592]
MARC

ANSEL
UTF-8



9834 /2006.
Wodehouse, Pelham Grenville
Uncle Dynamite (magyar)
   Dinamit bácsi / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2006, cop. 2001. - 333 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-8078-X fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2625599]
MARC

ANSEL
UTF-8



9835 /2006.
Wright, Laura
Redwolf's woman (magyar)
   Sámánasszony unokája / Laura Wright ; [... ford. G. Korda Edit]. Gyengéd érintés / Emilie Rose ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. Lóhalálában / Shirley Rogers ; [... ford. Avar Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2006. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 16.)
Egys. cím: Redwolf's woman. A passionate proposal. One wedding night
ISBN 963-537-551-4 fűzött : 899,- Ft : 184 SKK : 18,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2623820]
MARC

ANSEL
UTF-8



9836 /2006.
York, J. Steven
Fortress of lies (magyar)
   Hazugságok erődje : [Battletech-regény] / [J. Steven York] ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 282 p. ; 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
ISBN 963-7041-96-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2623146]
MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

9837 /2006.
Acsádi Rozália (1957-)
   Lassú szökésben / Acsádi Rozália. - [Szekszárd] : Kerényi, 2006. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-8242-39-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624460]
MARC

ANSEL
UTF-8



9838 /2006.
Antalfy István (1924-)
   Négyes sorokban : versek / Antalfy István. - Kecskemét : Planéta Ny., 2006. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86780-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624089]
MARC

ANSEL
UTF-8



9839 /2006.
   Aranyszárnyak : irodalmi antológia / [vál. és összeáll. Kellei György] ; [közread. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2006. - 294 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87107-1-3 fűzött : 1450,- Ft
Balatonfüred - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Balatonfüred)
[AN 2623636]
MARC

ANSEL
UTF-8



9840 /2006.
Baksay Sára
   A kenyér / Baksay Sára ; [közread. a Tisztelet Társasága]. - Budapest : Tisztelet Társasága, 2006. - [16] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2623329]
MARC

ANSEL
UTF-8



9841 /2006.
Balázs Sándor
   ...legalább két latort / Balázs Sándor ; [Szabó Ágnes rajz.]. - [Szentlőrinckáta] : Magánkiad., 2006. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-800-4 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2624752]
MARC

ANSEL
UTF-8



9842 /2006.
Bede István (1929-)
   Esztári nyaraim / Bede István. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2006. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 28.)
ISBN 963-86657-7-7 fűzött
Bede István (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2623720]
MARC

ANSEL
UTF-8



9843 /2006.
Bognár Márta, T.
   Életmorzsák : novellák, elbeszélések / T. Bognár Márta ; ... ill. Kádas Katalin. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2006. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0324-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2624527]
MARC

ANSEL
UTF-8



9844 /2006.
Borlóy Androvitzky Károly
   Sakkmester költeményei / Borlóy (Androvitzky) Károly. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 129, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-229-738-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2623145]
MARC

ANSEL
UTF-8



9845 /2006.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Igazságos Kádár János / Csaplár Vilmos. - [3. kiad.]. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2006. - 215 p. ; 20 cm
Kötött : 2400,- Ft
ISBN 80-7149-833-5 : 260 SKK
Kádár János (1912-1989)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2625590]
MARC

ANSEL
UTF-8



9846 /2006.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Agna Dei : regény / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 144 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 963-229-902-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623570]
MARC

ANSEL
UTF-8



9847 /2006.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Teri néni ; Zsófi néni : két kisregény / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 136 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 963-06-0159-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2623563]
MARC

ANSEL
UTF-8



9848 /2006.
Dempsey, Laura
   Valódi álomlovag / Laura Dempsey. - Budapest : Ringier, cop. 2006. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 6.)
ISBN 963-7714-18-9 fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 CSD
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2623133]
MARC

ANSEL
UTF-8



9849 /2006.
Fable, Vavyan
   A Halkirálynő és a dzsinnek / Vavyan Fable. - 3. újraszöszölt kiad. - Budapest : Fabyen, 2006. - 456 p. ; 20 cm
A regénysorozat 2. kötete
ISBN 963-9300-18-7 fűzött : 1668,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2626202]
MARC

ANSEL
UTF-8



9850 /2006.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 20. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 1993. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-539-551-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2626299]
MARC

ANSEL
UTF-8



9851 /2006.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; ill. Róna Emy. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2006, cop. 1993. - [20] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-539-552-3 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2626300]
MARC

ANSEL
UTF-8



9852 /2006.
Fehér Béla (1949-)
   Zöldvendéglő / Fehér Béla. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 234 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 1. része
ISBN 963-9602-63-9 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2626248]
MARC

ANSEL
UTF-8



9853 /2006.
Fekete István (1900-1970)
   Ballagó idő : életrajzi regény / Fekete István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2006. - 473 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-8224-X kötött : 1980,- Ft
Fekete István (1900-1970)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2625574]
MARC

ANSEL
UTF-8



9854 /2006.
Gárdián Gábor (1957-)
   Géza kék az ég : esszéregény / Gárdián Gábor. - [Budapest] : M. Egy. K., 2006. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 963-86677-6-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623138]
MARC

ANSEL
UTF-8



9855 /2006.
Grey, Anthony
   Az őrült kísértet / Anthony Grey. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-7524-16-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2626261]
MARC

ANSEL
UTF-8



9856 /2006.
Groska József (1930-)
   Fényözön árad : versek / Groska József. - Nyíregyháza : Szerző, 2006. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0600-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624090]
MARC

ANSEL
UTF-8



9857 /2006.
Györe Imre (1934-)
   Nándor diadalma : krónikás ének / Györe Imre. - Budapest : Szerző, 2006. - 19 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 119.)
ISBN 963-06-0406-X * fűzött : 250,- Ft (hibás ISBN 963-06-6406-X)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2623442]
MARC

ANSEL
UTF-8



9858 /2006.
Győrffy László (1940-)
   A szegénység diszkrét bája : közéleti írások / Györffy László. - Budapest : Püski, 2006. - 242, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9906-89-1 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - kultúra - ezredforduló - belpolitika - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"200"(0:82-92) *** 316.7(439)"200"(0:82-92)
[AN 2623141]
MARC

ANSEL
UTF-8



9859 /2006.
Hajdu Emőke
   Öröktől fogva / Hajdu Emőke ; [Szendőfi Pál ill.]. - [Budapest] : [Hajdu E.], 2006. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-279-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2623556]
MARC

ANSEL
UTF-8



9860 /2006.
Hegedős László (1936-)
   Rongylabda / Hegedős László. - Budapest : Püski, 2006. - 121, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9906-92-1 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2623142]
MARC

ANSEL
UTF-8



9861 /2006.
Hordós Csaba
   Szélzene : mesék Veszprémről / Hordós Csaba ; Hordós Boldizsár rajz. - Veszprém : Művészetek Háza, 2006. - 122, [3] p. : ill. ; 22x23 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 12.)
ISBN 963-9105-51-1 kötött
Veszprém - magyar irodalom - helyismeret - mese
894.511-34 *** 908.439-2Veszprém
[AN 2623652]
MARC

ANSEL
UTF-8



9862 /2006.
Ircsik Vilmos (1944-)
   Augusztus hava : regény / Ircsik Vilmos. - Budapest : M. Napló, 2006. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-30-9 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2624342]
MARC

ANSEL
UTF-8



9863 /2006.
Kertész József (1901-1966)
   Szeptemberi búcsú : versek / Kertész József. - [Repr. kiad.]. - Szombathely : Önkormányzat, 2006. - 57, [5] p. ; 20 cm
Közread. Szombathely Önkormányzata. - Eredeti kiadása: Dombóvár : Faludi Társ., 1942
ISBN 963-86801-3-X kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 2622487]
MARC

ANSEL
UTF-8



9864 /2006.
Kiss Lajos István
   Utazás hagymával, szalonnabőrrel.. / Kiss Lajos István. - Jenő : Kiss L. I., 2006. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 963-06-0593-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623461]
MARC

ANSEL
UTF-8



9865 /2006.
Korcsogné Szkiba Éva (1973-)
   Őrangyal / Korcsogné Szkiba Éva versek ; Komiszár János grafikák. - Máriapócs : [Komiszár J.], 2006. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0094-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Komiszár_J.
[AN 2623084]
MARC

ANSEL
UTF-8



9866 /2006.
Kornis Mihály (1949-)
   Végre élsz / Kornis Mihály. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2006. - 229 p. ; 22 cm + CD
Kötött : 2880,- Ft
ISBN 80-7149-835-1 : 310 SKK
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2625587]
MARC

ANSEL
UTF-8



9867 /2006.
Kósa Csaba (1943-)
   Riporter a halottasházban és más vidám történetek / Kósa Csaba. - Pomáz : Kráter, 2006. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 963-7329-75-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 2623154]
MARC

ANSEL
UTF-8



9868 /2006.
Lövei Sándor (1975-)
   Fénytelen napjaink / Lövei Sándor ; [graf.] Szilágyi Imre ; [közread. a] Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2006. - 54, [3] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-06-0102-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2623794]
MARC

ANSEL
UTF-8



9869 /2006.
Lövei Sándor (1975-)
   Ha vége a nyárnak / Lövei Sándor ; [fotó] Máthé András ; [kiad. Csokanai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2005. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-219-087-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Máthé_A.
[AN 2623798]
MARC

ANSEL
UTF-8



9870 /2006.
Luzsicza István (1975-)
   Az artista estére hazamegy : versek / Luzsicza István ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2006. - 74, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-86887-6-9 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624336]
MARC

ANSEL
UTF-8



9871 /2006.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (latin)
   Tragoedia hominis / Emerici Madách ; [in Latinum vertit Benedictus Fehér]. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2006. - 177 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 51.)
ISBN 963-9386-43-X fűzött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=71
[AN 2624169]
MARC

ANSEL
UTF-8



9872 /2006.
   Mindent vissza! : Trianon-ellenes, revíziót követelő, irredenta és más hazafias költemények / [a verseket és a képeket vál., a kötetet összeáll. Polgárdy Géza]. - Budapest : Gede, 2005. - 151 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9298-64-6 fűzött
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 341.382"1920"(0:82-14)
[AN 2624300]
MARC

ANSEL
UTF-8



9873 /2006.
Mohr Tamás (1924-)
   Hagyaték és a jövendő / Mohr Tamás. - Budapest : [s.n.], 2005. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2623501]
MARC

ANSEL
UTF-8



9874 /2006.
Molnár Géza (1923-)
   Szerencsés feltámadás : regény / Molnár Géza. - Budapest : Szerző, 2006. - 162 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 963-229-775-X fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623455]
MARC

ANSEL
UTF-8



9875 /2006.
Oláh András (1959-)
   Átokverte : három történelmi dráma / Oláh András. - Budapest : M. Napló, 2006. - 177 p. ; 21 cm
Tart.: Királyok vére : történelmi dráma Imre herceg haláláról ; Átokverte : történelmi dráma a bujdosó Vörösmarty Mihályról ; Isten óvja lelkét : dráma gróf Teleki Lászlóról
ISBN 963-9603-29-5 fűzött : 840,- Ft
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Teleki László (1811-1861)
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 2624340]
MARC

ANSEL
UTF-8



9876 /2006.
   Öljük meg a városunkat!. - [Víg A.] : [Nagykanizsa], [2006]. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0665-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2624471]
MARC

ANSEL
UTF-8



9877 /2006.
   Örömzene : hosszúpályi alkotók antológiája, 2006 / ... szerk. Magyar Magda ; ... kiad. hosszúpályi Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Tájház Irodalmi Klubja. - [Hosszúpályi] : Bem J. Művel. Ház, Közs. Kvt. és Tájház Irod. Klub, [2006]. - 103 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-229-227-8 fűzött
Hosszúpályi - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822(439-2Hosszúpályi) *** 73/76(439-2Hosszúpályi)
[AN 2624393]
MARC

ANSEL
UTF-8



9878 /2006.
Ötvös László (1930-)
   A hála illata : válogatott és újabb versek / Ötvös László ; [kiad. a Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója]. - Debrecen : Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, 2006. - 32 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-06-0639-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624447]
MARC

ANSEL
UTF-8



9879 /2006.
Pintér Katalin (1950-)
   A szavak játéka, vagy Amit neked mond a szellem / Pintér Katalin. - Budapest : Király Gy.-né, 2006. - 125 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-460-794-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624449]
MARC

ANSEL
UTF-8



9880 /2006.
Radnai Gáborné
   Rejtélyes kábulat / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2006, cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-29-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2626288]
MARC

ANSEL
UTF-8



9881 /2006.
Sütő András (1927-2006)
   Volt egyszer egy édesszájú medve / Sütő András ; ill. Varga Tamás. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2006. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-06-0091-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2624219]
MARC

ANSEL
UTF-8



9882 /2006.
Szántó Judit, M.
   A szerencse lánya : novellák és karcolatok / M. Szántó Judit. - Budapest : Szerző, 2005. - 68 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 117.)
ISBN 963-229-957-4 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2623437]
MARC

ANSEL
UTF-8



9883 /2006.
Szladek Mihály (1957-)
   Kristálygömb / Michael Slade. - Budapest : Pro Eventus, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-86947-2-6
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2623522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első kiválasztott. - 2005. - 224 p.
ISBN 963-86947-0-X kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2623524] MARC

ANSEL
UTF-8



9884 /2006.
Takács József (1928-)
   A megbillent egyensúly : regény / Takács József. - Budapest : Püski, 2006. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-94-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623134]
MARC

ANSEL
UTF-8



9885 /2006.
Takács Péter (1977-)
   Vakoda / Takács Péter. - [Budapest] : Garbo, [2006]. - 191 p. ; 20 cm
A borítófedélen a főcím Braille-írással is
ISBN 963-86797-6-X fűzött
Takács Péter (1977-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2623460]
MARC

ANSEL
UTF-8



9886 /2006.
Tamási Áron, S.
   Bölcsesség rejtélye : válogatott és új versek, gondolatok / S. Tamási Áron. - [Kisvárda] : [Magánkiad.], 2006. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-924-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624204]
MARC

ANSEL
UTF-8



9887 /2006.
Tóth János (1969-)
   Csendbe ölelve : szívdobbanás, mosoly, sóhajtás, vers fűszálakon lélek csillogás / Tóth János. - Mezőcsát : Magánkiad., 2006. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0522-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2623113]
MARC

ANSEL
UTF-8



9888 /2006.
Turcsányi Ervin (1937-)
   A királyfi és lovagja ; Űzött űző / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-87-5 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2623144]
MARC

ANSEL
UTF-8



9889 /2006.
   Ünnepek és hétköznapok az óvodában / [szerk. Maczák Edit]. - Békéscsaba : Item, [2006]. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 963-9620-08-4 fűzött
magyar irodalom - óvodai nevelés - gyermekvers - antológia - tanári segédkönyv
894.511-14(02.053.2)(082) *** 372.3(072)
[AN 2624595]
MARC

ANSEL
UTF-8



9890 /2006.
Vanyáné Érsek Irén Violetta
   Violetta, V.-né Érsek Irén versekben megírt gondolatai. - [Budapest] : Szerző, 2005. - 132, [8] p. : ill. ; 20 cm
Violetta verses világa (cvált.). - Spirál fűzéssel
ISBN 963-219-908-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624486]
MARC

ANSEL
UTF-8



9891 /2006.
Végh Attila (1962-)
   Elszakadás : versek / Végh Attila ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2006. - 71, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-86887-5-0 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2624337]
MARC

ANSEL
UTF-8



9892 /2006.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Színekre szavak.. : Vitéz Ferenc versei, Komiszár János virágcsendéletei. - Debrecen : Komiszár J., 2005. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-219-229-X fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Komiszár_J.
[AN 2623791]
MARC

ANSEL
UTF-8



9893 /2006.
Zas Lóránt (1938-)
   Vagyok a költő : összegyűjtött versek 1954-2005 / Zas Lóránt. - Pomáz : Kráter, 2006. - 473 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7329-78-1 kötött : 2500,- Ft
ISBN 963-7329-81-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2623155]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

9894 /2006.
Baki József
   Pórul járt Domokos / Baki József. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 13.)
ISBN 963-7459-32-4 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624272]
MARC

ANSEL
UTF-8



9895 /2006.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2006. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-87140-6-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625415]
MARC

ANSEL
UTF-8



9896 /2006.
Carle, Eric
The very hungry caterpillar (magyar)
   A telhetetlen hernyócska / Eric Carle ; [ford. Demény Eszter]. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, [2006]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
ISBN 963-86655-9-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2623035]
MARC

ANSEL
UTF-8



9897 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
   Bambi / Disney ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az erdő királya. - 2006. - 96 p. : ill., színes
ISBN 963-628-341-9 kötött : 2649,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624787] MARC

ANSEL
UTF-8



9898 /2006.
Disney, Walt (1901-1966)
Bambi (magyar)
   Bambi / Disney ; [eredeti szöveg Dorte Holm]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006-. - ill., színes ; 27 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Móka az erdőben / [ford. Lukóczky Orsolya]. - 2006. - [16] p.
ISBN 963-628-342-7 fűzött : 519,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624785] MARC

ANSEL
UTF-8



9899 /2006.
DiSpezio, Michael
Visual foolery! (magyar)
   Bolondos látnivalók / Michael DiSpezio. - Pécs : Alexandra, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 26x32 cm + 6 mell.
Ford. Bank Szilvia. - 3 dimenziós szemüveggel és 2 színes ceruzával
ISBN 963-369-640-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624720]
MARC

ANSEL
UTF-8



9900 /2006.
Fedotova, Marina
Busy Bee's calculator book (magyar)
   Szorgos Zümi számítógépes könyve : tanuljuk együtt a matekot! / [ill. Marina Fedotova]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Ford. Vincze Mariann. - Elemes számológéppel
ISBN 963-369-736-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624632]
MARC

ANSEL
UTF-8



9901 /2006.
González, Marifé
   Klasszikusok piktogrammokkal / Marifé González rajz. ; Ana Serna-Vara átiratában. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - 244 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9626-38-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2623125]
MARC

ANSEL
UTF-8



9902 /2006.
I can stencil dinosaurs! (magyar)
   Rajzolj dinoszauruszokat! : dinómóka 10 rajzsablonnal! / [ill. ... Jacques Marcoux]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22x25 cm
Ford. Torda Gergely. - Filctoll készlettel. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-619-4 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624731]
MARC

ANSEL
UTF-8



9903 /2006.
I can stencil jungle animals! (magyar)
   Rajzolj trópusi állatokat!. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22x25 cm
Ford. Torda Gergely. - Spirál fűzéssel. - Filctoll készlettel
ISBN 963-369-620-8 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624729]
MARC

ANSEL
UTF-8



9904 /2006.
I can stencil pirates! (magyar)
   Rajzolj kalózokat!. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22x25 cm
Ford. Torda Gergely. - Spirál fűzéssel. - Filctoll készlettel
ISBN 963-369-621-6 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624739]
MARC

ANSEL
UTF-8



9905 /2006.
I can stencil sea creatures! (magyar)
   Rajzolj tengeri élőlényeket! / [szöveg Lorna Mulligan]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22x25 cm
Ford. Torda Gergely. - Filctoll készlettel. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-622-4 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624726]
MARC

ANSEL
UTF-8



9906 /2006.
   A kis hableány / Andersen nyomán. - Üllő : Regun Press, [2006]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 14.)
ISBN 963-7459-33-2 fűzött : 297,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2624275]
MARC

ANSEL
UTF-8



9907 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintX Budavár, cop. 2006. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-87140-7-7 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625399]
MARC

ANSEL
UTF-8



9908 /2006.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X Budavár, cop. 2006. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 963-87140-8-5 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625402]
MARC

ANSEL
UTF-8



9909 /2006.
Mazali, Gustavo
   Játékos puzzle biblia. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
Ford. Zalai-Vincze Mariann
ISBN 963-369-720-4 kötött
Biblia
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624758]
MARC

ANSEL
UTF-8



9910 /2006.
Turgeon, Stéphane
The country mouse and the city mouse (magyar)
   A mezei egér és a városi egér. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 12x19 cm
Ill. Turgeon, Stéphane. - Szöveg Bryant, Robyn. - Figuratív alakú, zárható, fogantyús dobozban, plüss állatfigurákkal
ISBN 963-369-618-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2624724]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

9911 /2006.
   Memoriae tradere : tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára / szerk. Füzes Ádám és Legeza László. - Budapest : Mikes K., 2006. - 719 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia, német és angol nyelven. - Török József műveinek vál. bibliográfiája: p. 713-719. - Török József műveinek vál. bibliográfiája: p. 713-719.
ISBN 963-8130-67-9 kötött
Török József (1946-)
tanulmánygyűjtemény - vallás - pedagógus - 20. század - 21. század - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
082 *** 2 *** 012Török_J. *** 930.85
[AN 2623670]
MARC

ANSEL
UTF-8