MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/05 13:24:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

502 /2007.
Benedek Szabolcs (1973-)
   A szabadkőművesség eredete : a hermetikus hagyományoktól az első nagypáholyig / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 963-7265-50-3 fűzött : 1720,- Ft : 7 EUR
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 2633882]
MARC

ANSEL
UTF-8



503 /2007.
   A Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatban álló társadalmi szervezetek almanachja / [... összeáll. és szerk. Magyar Sándor]. - [Budapest] : Zrínyi, 2006. - 104 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-327-416-8 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - címtár
061.2(439):050.8 *** 354.61(439)
[AN 2633872]
MARC

ANSEL
UTF-8



504 /2007.
Picknett, Lynn
   A Sion-rend titka : Európa titkos mestereinek ismeretlen világa : a krisztusi szent vérvonal őrzőinek leleplezése / Lynn Picknett és Clive Prince ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 461 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 440-451.
ISBN 963-426-010-1 kötött : 2499,- Ft
Franciaország - titkos társaság - okkultizmus - művelődéstörténet
061.236.5(44) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2633878]
MARC

ANSEL
UTF-8



505 /2007.
Sora, Steven (1952-)
The lost treasure of the Knights Templar (magyar)
   A templomos lovagok elveszett kincse : Oak Island rejtélyének megfejtése / Steven Sora ; [ford. Zvara István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-264.
ISBN 963-425-097-1 kötött : 2499,- Ft
Ordo Militiae Crucis Templi
szabadkőművesség - templomosok - történeti feldolgozás
061.236.61(100) *** 929.712
[AN 2633721]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

506 /2007.
   "Könyv/művészet" a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2006. július 17 - október 23. / [a kiállítást rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., [2006]. - 24 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-6590-13-3 fűzött
Szeged - könyvművészet - nyomdatechnika - megyei könyvtár - könyvritkaság - kiállítási katalógus
094/099 *** 09(100)"14/19" *** 027.53(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2634517]
MARC

ANSEL
UTF-8



507 /2007.
   Megszelídített történetek : a Százholdas Pagonytól Roxfortig / [szerk. Andóczi Balogh Éva, Kulcsár Marianna, Palánkainé Sebők Zsuzsanna] ; [ill. Szigeti Zsófia Éva, Nagy Dániel] ; [kiad. a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár ...]. - [Szeged] : Somogyi K. Vár. és M. Kvt. : Könyvmolyképző K., 2006. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9708-28-3 fűzött : 1499,- Ft
vetélkedő - olvasás
028.5 *** 793.7
[AN 2633554]
MARC

ANSEL
UTF-8



508 /2007.
Szász Ilma (1937-)
   A ponttól a mandaláig : a szimbológia vezérfonala / Szász Ilma. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2006. - 356 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-342.
ISBN 963-86669-5-1 fűzött
jelkép
003.62 *** 133
[AN 2637084]
MARC

ANSEL
UTF-8




07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

509 /2007.
Burke, James
Connections (magyar)
   Kapcsolatok / James Burke ; [ford. Nagy Erika, Varga Ferenc, Kökéndy Zoltán]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 312 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 308-312.
ISBN 963-368-612-1 fűzött
tudománytörténet - találmány - művelődéstörténet - televíziós műsorszám
001(091) *** 001.894 *** 930.85(100) *** 791.9.097(410)(083.97)
[AN 2633771]
MARC

ANSEL
UTF-8



510 /2007.
Kruszelnicki, Karl (1948-)
Great myth conceptions (magyar)
   Legendás tévhitek / Karl Kruszelnicki ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9644-26-9 kötött
áltudományos hiedelem
001.98
[AN 2633617]
MARC

ANSEL
UTF-8



511 /2007.
Nemere István (1944-)
   Titokzatos találmányok / Nemere István. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 963-679-527-4 kötött
találmány - okkultizmus
001.894 *** 133
[AN 2633845]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

512 /2007.
Däniken, Erich von
Der Götter-Schock (magyar)
   Találkozás az istenekkel / Erich von Däniken ; [ford. Miklós Erika]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 263 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-679-538-X fűzött
rejtély
001.94
[AN 2637006]
MARC

ANSEL
UTF-8



513 /2007.
Däniken, Erich von
Reise nach Kiribati (magyar)
   Kalandok ég és föld között / Erich von Däniken ; [ford. Mezei Virág]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 237, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-679-537-1 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2636994]
MARC

ANSEL
UTF-8



514 /2007.
Das Erbe der Götter (magyar)
   Istenek öröksége / Erich von Däniken szerk. ; [ford. Sz. Együd Éva és Vallató Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 413 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 383-410.
ISBN 963-679-433-2 fűzött
jelenség
001.94
[AN 2633968]
MARC

ANSEL
UTF-8



515 /2007.
Fogerthy, Lang
   Horoszkóp 2007 : jóslatok az év minden hetére / Lang Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-446-1 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2633849]
MARC

ANSEL
UTF-8



516 /2007.
   Nostradamus : a próféciák. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-49-3 fűzött
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2634022]
MARC

ANSEL
UTF-8



517 /2007.
Virtue, Doreen
Divine prescriptions (magyar)
   Angyali útmutatás : hogyan változtassuk meg életünket spirituális érzékeink kifejlesztésével / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, [2006], cop. 2002. - 242 p. ; 21 cm
Fűzött : 2190,- Ft (hibás ISBN 963-94-3646-1)
okkultizmus - életvezetés
133 *** 613.865
[AN 2636032]
MARC

ANSEL
UTF-8



518 /2007.
Virtue, Doreen
Healing with the angels (magyar)
   Angyalokkal gyógyítás : párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Véda, [2006], cop. 2001. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-86202-1-8 fűzött : 2190,- Ft
ezoterika - angyal
133.25
[AN 2637082]
MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

519 /2007.
Kelemen Zoltán
   Ökoturizmus : [természet, kultúra, harmónia] : [önkormányzatoknak, civileknek, állami szerveknek] / [írta és szerk. Kelemen Zoltán] ; [közread. a] Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány. - Vác : Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2006. - 109 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-06-0561-9 fűzött
ökoturizmus - környezetvédelem
504.06 *** 338.48
[AN 2633359]
MARC

ANSEL
UTF-8



520 /2007.
Sántha Attila (1941-)
   Környezetgazdálkodás / Buday-Sántha Attila. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 245 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 963-7296-83-2 kötött : 3280,- Ft
környezetvédelem - emberi ökológia - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2637046]
MARC

ANSEL
UTF-8




10   Matematika

521 /2007.
Alberti Gábor (1963-)
   Matematika a természetes nyelvek leírásában : I-II. / Alberti Gábor. - Budapest : Tinta, 2006. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 52.)
Bibliogr.: p. 300-302.
ISBN 963-7094-47-4 fűzött : 2800,- Ft
alkalmazott matematika - alkalmazott nyelvészet - egyetemi tankönyv
51-7(075.8) *** 800(075.8)
[AN 2633976]
MARC

ANSEL
UTF-8



522 /2007.
Bárczy Barnabás
   Integrálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 13. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2006. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
Fűzött (hibás ISBN 963-16-3061-7)
integrálszámítás - példatár
517.3(076)
[AN 2637336]
MARC

ANSEL
UTF-8



523 /2007.
Rábai Imre (1926-)
   Törtrészek : egy matematikatanár vallomásai = Fractions : confessions of a maths teacher / Rábai Imre. - Budapest : Lauder Kv. : Aura, cop. 2006. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 963-06-0481-7 fűzött
Rábai Imre (1926-)
Magyarország - pedagógus - matematikus - 20. század - ezredforduló - memoár
51(439)(092)Rábai_I.(0:82-94) *** 37(439)(092)Rábai_I.(0:82-94)
[AN 2634186]
MARC

ANSEL
UTF-8



524 /2007.
Zagare, Frank C.
Game theory (magyar)
   Játékelmélet : fogalmak és alkalmazások / Frank C. Zagare ; [ford. Hidi János]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 135 p. ; 20 cm. - (BLTK, ISSN 1786-8548)
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 963-227-064-9 fűzött : 2290,- Ft
játékelmélet - társadalomtudomány
519.83 *** 3
[AN 2634437]
MARC

ANSEL
UTF-8




11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

525 /2007.
DiSpezio, Michael
Simple optical illusion experiments with everyday materials (magyar)
   Az optikai csalódások rejtélyei : izgalmas kísérletek gyerekeknek / Michael A. DiSpezio ; ill. Frances Zweifel. - Pécs : Alexandra, 2006. - 126 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Császár László
ISBN 963-369-964-9 fűzött
fénytan - kísérlet - gyermekkönyv
535.03(02.053.2)
[AN 2634038]
MARC

ANSEL
UTF-8



526 /2007.
Loeschnig, Louis V.
Simple earth science experiments with everyday materials (magyar)
   A Föld titkai : izgalmas kísérletek gyerekeknek / Louis V. Loeschnig ; ill. Frances Zweifel. - Pécs : Alexandra, 2006. - 126 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Császár László
ISBN 963-369-965-7 fűzött
fizika - kísérlet - földtudomány - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 55(02.053.2)
[AN 2634035]
MARC

ANSEL
UTF-8




13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

527 /2007.
   A Nemzeti éghajlatváltozási stratégia koncepciójának alapjai / ... összeáll. ... Láng István, Kiss Csaba, Bagi András. - Budapest : [MTA] : [EMLA] : [KVVM], 2006. - 38 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia, a Környezeti Management és Jog Egyesület és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fűzött
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság
551.583 *** 338.43(439)
[AN 2633982]
MARC

ANSEL
UTF-8




14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

528 /2007.
Lesch, Harald
Big Bang, zweiter Akt (magyar)
   A nagy bumm második felvonása : az élet az univerzumban / Harald Lesch, Jörn Müller. - Budapest : Athenaum, 2006. - 254 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Világegyetemek titkai, ISSN 1786-2221)
Ford. Márkus János. - Bibliogr.: p. 240-243.
ISBN 963-9615-21-8 fűzött : 2990,- Ft
kozmológia
524 *** 523
[AN 2634415]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

529 /2007.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des records d'animaux (magyar)
   Állati rekordok képeskönyve / Émilie Beaumont ; ill. Marie-Christine Lemayeur [et al.] ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, 2006, cop. 2003. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-228-361-6 kötött
ISBN 963-228-361-9
állat - gyermekkönyv
59(089.3)(02.053.2)
[AN 2637101]
MARC

ANSEL
UTF-8



530 /2007.
   Kutatás, oktatás, értékteremtés : a 80 éves Précsényi István köszöntése / szerk. Molnár Edit ; [közread. az] MTA ÖBKI. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2006. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-8391-33-2 fűzött
növénytan - állattan
58 *** 59
[AN 2633573]
MARC

ANSEL
UTF-8



531 /2007.
Pethő Menyhért (1933-)
   A növényélettan alapjai / Pethő Menyhért. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 1998. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-8035-7 fűzött
növényélettan - egyetemi tankönyv
581.1(075.8)
[AN 2637021]
MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

532 /2007.
Collins, Yvonne
Totally me (magyar)
   Tinilányok kézikönyve : hogyan éljük túl a kamaszkort? / Yvonne Collins és Sandy Rideout ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-955-X fűzött
serdülőkor - gyermeklélektan - higiénia - lány
159.922.8 *** 613.96-055.2
[AN 2633623]
MARC

ANSEL
UTF-8



533 /2007.
   A család háziorvosa : kislexikon. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 259, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-61-2 fűzött
betegség - szaklexikon
616:030
[AN 2634075]
MARC

ANSEL
UTF-8



534 /2007.
Csűrös László (1914-)
   Gyógynövények mint természetes gyógyanyagok : [egészségmegőrzés gyógynövényekkel]. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Csűrös László
ISBN 963-9544-63-9 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2633852]
MARC

ANSEL
UTF-8



535 /2007.
Fenwick, Elizabeth
The complete book of mother & baby care (magyar)
   Kismamák nagykönyve : a szülők gyakorlati kézikönyve a fogamzástól a gyermek hároméves koráig / Elizabeth Fenwick. - Átd., bőv. kiad. / átd., a kiegészítéseket ford. Kéry Zsuzsanna. - Budapest : Mérték K., 2006. - 264 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Honti Mária et al.
ISBN 963-9693-02-2 kötött
terhesség - csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 618.2-083
[AN 2637043]
MARC

ANSEL
UTF-8



536 /2007.
Gömör Béla (1938-)
   A magyar balneológia aranykora : az egyesület első ötven éve / Gömör Béla ; [kiad. a GMR Reklámügynökség Bt.]. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2006. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 963-86842-2-4 fűzött
Magyar Balneológiai Egyesület
Magyarország - balneológia - gyógyfürdő - művelődéstörténet - egyesület - évkönyv
615.838(439)(091) *** 613.41 *** 930.85(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2633357]
MARC

ANSEL
UTF-8



537 /2007.
Gordon, Sol (1923-)
How can you tell if you're really in love? (magyar)
   Honnan tudhatod, hogy megtaláltad a nagy Őt? / Sol Gordon ; [ford. Szabó Kitty]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-438-8 kötött
párkapcsolat - mentálhigiénia - szerelem
613.865 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2633749]
MARC

ANSEL
UTF-8



538 /2007.
   Gyógynövényeink. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 274, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-32-9 fűzött
gyógynövény
615.89:615.322 *** 633.88
[AN 2637024]
MARC

ANSEL
UTF-8



539 /2007.
Hobday, Richard
The healing sun (magyar)
   Gyógyító nap / Richard Hobday ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 291 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-280.
ISBN 963-497-123-7 fűzött : 1790,- Ft
Nap - napozás - mentálhigiénia
613.165 *** 615.831.2
[AN 2633524]
MARC

ANSEL
UTF-8



540 /2007.
Hurdle, Joseph Frank
A country doctor's common sense health manual (magyar)
   Házi gyógyítás : gyógyítsunk otthon gyógyszerek nélkül. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 236 p. ; 20 cm
Írta Hurdle, Joseph Frank
ISBN 963-7095-90-X fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2636991]
MARC

ANSEL
UTF-8



541 /2007.
Laue, Birgit (1959-)
Heilpflanzen für Frauen (magyar)
   Gyógynövények nőknek : orvosságok a természet kamrájából / Birgit Laue ; [ford. Kerekes Mónika]. - [Budapest] : Illia & Co., cop. 2006. - 172 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86823-5-3 fűzött : 2690,- Ft
gyógynövény - nőgyógyászat
615.322 *** 618.1
[AN 2634403]
MARC

ANSEL
UTF-8



542 /2007.
Mihalec Gábor
   A nyugodt élet titkai : gyors és hatékony ellazulás progresszív izomrelaxációval / Mihalec Gábor. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Ismerd meg!, ISSN 1785-3818)
Bibliogr.: p. 115-125.
ISBN 963-9651-28-1 fűzött : 1200,- Ft
relaxáció
615.825
[AN 2634562]
MARC

ANSEL
UTF-8



543 /2007.
Nemere István (1944-)
   Rejtélyes energiák / Nemere István. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 202, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-679-496-0 kötött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 2633826]
MARC

ANSEL
UTF-8



544 /2007.
   Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának "Eszmecsere a művi meddővé tételről" címmel megtartott szakmai tanácskozása, 2006. július 20 / [szerk. Arczt Ilona, Antalóczy Péter]. - [Budapest] : Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Biz., [2006]. - 172 p., [10] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-87318-2-6 fűzött
Magyarország - művi abortusz - orvosi etika - vallási erkölcs - alkotmánybírósági határozat - konferenciakiadvány
618.39-089.888.14 *** 614.253 *** 241 *** 342.565.2(439)(094.92) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2633373]
MARC

ANSEL
UTF-8



545 /2007.
Pandolfini, Bruce
Every move must have a purpose (magyar)
   Ne bízd a véletlenre! : sakkstratégiák a munkában és az életben / Bruce Pandolfini ; [ford. Polgár Judit]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-38-2 kötött
életvezetés - sakk
613.865 *** 794.1(089.3)
[AN 2633804]
MARC

ANSEL
UTF-8



546 /2007.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Az anatómia alapjai / Peresztegi Sándor. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7040-21-8 fűzött : 7000,- Ft
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2633912]
MARC

ANSEL
UTF-8



547 /2007.
Rama Swami (1925-)
The art of joyful living (magyar)
   Az örömteli élet művészete / Szvámí Ráma ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Mandala-Seva, cop. 2006. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9436-41-0)
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 2633447]
MARC

ANSEL
UTF-8



548 /2007.
Rideg Sándor
   A kínai orvoslás vezérfonala / Rideg Sándor, Rideg Róbert. - Szeged : Lectum, 2006. - 518 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-512.
ISBN 963-9640-06-9 kötött : 5200,- Ft
Kína - természetgyógyászat - orvostudomány
61(510) *** 615.89(510)
[AN 2633828]
MARC

ANSEL
UTF-8



549 /2007.
Szenti Tibor (1939-)
   Készülődés az elmúlásra : tanácsok betegeknek, gondozóiknak, gyászolóknak / Szenti Tibor. - Szeged : Bába, 2006. - 31 p. ; 19 cm
ISBN 963-7337-98-9 fűzött
halál - haldoklás
616-036.88
[AN 2634512]
MARC

ANSEL
UTF-8



550 /2007.
Szilágyi Zsuzsanna
   HIV/AIDS : veled is megtörténhet / [írta Szilágyi Zsuzsanna, Lakatos Gabriella] ; [közread. a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet]. - 2. kiad. - [Budapest] : MH Egészségvéd. Int., 2006. - 102 p. ; 15 cm
Fűzött
AIDS - nemi betegség - megelőzés
616.97:578.828:612.017.1 *** 613.88
[AN 2637357]
MARC

ANSEL
UTF-8



551 /2007.
Téglásy György
   Táplálkozás + sport = egészség : táplálkozásról, fizikai aktivitásról edzőknek, versenyzőknek, sportkedvelőknek / Téglásy György ; [az Országos Sportegészségügyi Intézet és a Magyar Olimpiai Bizottság közös kiadványa ...]. - Budapest : OSEI : MOB, 2006. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-7778-12-8 fűzött
táplálkozástudomány - sport
613.2 *** 796
[AN 2634052]
MARC

ANSEL
UTF-8



552 /2007.
   Új tápanyagtáblázat / szerk. Rodler Imre ; [a szerkesztésben részt vett Zajkás Gábor]. - Budapest : Medicina, 2006. - 765 p. ; 22 cm
ISBN 963-226-009-0 kötött : 4860,- Ft
táplálkozástudomány - élelmiszer - tápérték - táblázat
613.2(083.4) *** 641.1(083.4) *** 612.39(083.4) *** 663/664.017(083.4)
[AN 2636338]
MARC

ANSEL
UTF-8



553 /2007.
Vörös Krisztina
   Mosolyogj bátran! : útmutató az ajak- és szájpadhasadékos gyermekek kezeléséhez / Vörös Krisztina, Seper László ; [a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és a "Mosolyogj bátran!" Egyesület kiadványa]. - Budapest : Heim P. Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány : "Mosolyogj bátran!" Egyes., 2006. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 963-06-0852-9 fűzött
ajak - rendellenesség - gyógyítás
616.317-007.254-08
[AN 2634065]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

554 /2007.
Tisza Miklós (1949-)
   Metallográfia / Tisza Miklós. - 5. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2006. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-386.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-338-9)
metallográfia - egyetemi tankönyv
669.01(075.8)
[AN 2637303]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

555 /2007.
Benkő Tiborné
   Free Pascal / Benkő Tiborné, Tóth Bertalan. - Budapest : ComputerBooks, 2006. - VII, 269 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-348-1 fűzött : 3300,- Ft
programnyelv
519.682Free_Pascal
[AN 2634177]
MARC

ANSEL
UTF-8



556 /2007.
Savikas, Andrew
Word hacks (magyar)
   Word mesterfogások : tippek és módszerek a Word hatékony használatához / Andrew Savikas ; [ford. Batiz Judit, Gilicze Bálint, Nagy Daniella]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2006. - XXXII, 397, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9637-17-7 fűzött : 5980,- Ft
ISBN 963-9637-17-3
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2634169]
MARC

ANSEL
UTF-8



557 /2007.
Szabó Ferenc
   Hol a pénz az interneten : pénzcsinálás otthonról, egyetlen számítógéppel / Szabó Ferenc. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-56-8 fűzött : 1800,- Ft
internet - siker - marketing
681.324Internet *** 613.865 *** 658.8
[AN 2633659]
MARC

ANSEL
UTF-8



558 /2007.
Végh András
   A szövegszerkesztés élménye : [pedagógus-továbbképzések] / Végh András, V. Ilkó Györgyi ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - Budapest : FPI, 2006. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-501-201-2 fűzött
szövegszerkesztő - tanfolyami jegyzet
519.688:655.2(078)
[AN 2633763]
MARC

ANSEL
UTF-8




22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

559 /2007.
   Ajánlások Budapestért : mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között? / [összeáll. Beliczay Erzsébet és Lukács András] ; [kiad. a] Levegő Munkacsoport. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2006. - 43 p. ; 27 cm
ISBN 963-87069-1-0 fűzött
Budapest - település-egészségügy - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
628.4(439-2Bp.) *** 504.064(439-2Bp.)
[AN 2634061]
MARC

ANSEL
UTF-8



560 /2007.
   Hulladék kommandó : hogyan fogjunk össze településünkön az illegális hulladék elhelyezés ellen / [szerk. Tömöri László] ; [kiad. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2006. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
szemétgyűjtés - környezetvédelem
628.39 *** 628.47 *** 504.064.4
[AN 2633687]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

561 /2007.
   Dió / szerk. Szentiványi Péter, Kállay Tamásné. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 203 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 963-286-314-3 kötött
dió - növénytermesztés
634.51
[AN 2633505]
MARC

ANSEL
UTF-8



562 /2007.
   Dió / szerk. Szentiványi Péter, Kállay Tamásné. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 203 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 189-199.
Kötött (hibás ISBN 963-286-314-3)
dió - növénytermesztés
634.51
[AN 2633459]
MARC

ANSEL
UTF-8



563 /2007.
The ethology of domestic animals (magyar)
   A háziállatok etológiája / szerk. Per Jensen ; [ford. Kovács György ... és Halmi Zsófia ...]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 963-286-331-3 fűzött
etológia - háziállat - egyetemi tankönyv
636(075.8) *** 591.5(075.8) *** 599.75(075.8)
[AN 2633504]
MARC

ANSEL
UTF-8



564 /2007.
Jávor András (1952-)
   Régi magyar juhfajták / Jávor András, Kukovics Sándor, Dunka Béla. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 124 p., VIII t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 103-124.
ISBN 963-286-316-X kötött
Magyarország - juhtenyésztés
636.37(439)
[AN 2633457]
MARC

ANSEL
UTF-8



565 /2007.
Joly, Nicolas (1945-)
Le vin (magyar)
   Az ég és föld szülte bor : a biodinamikus bor termelése és értékelése / Nicolas Joly ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Borbarát, cop. 2006. - 199 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-06-0724-7 fűzött : 3900,- Ft
szőlészet - borászat - biogazdálkodás - ezoterika
634.8 *** 663.2 *** 631.147 *** 133
[AN 2634401]
MARC

ANSEL
UTF-8



566 /2007.
Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés (új kiadása)
   Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés = Environment conservation and adaptable tillage / [szerk.] Birkás Márta ; [közread. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék]. - 2. bőv. kiad. - [Gödöllő] : SZIE, cop. 2006. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 355-360.
ISBN 963-06-0259-8 kötött
talajművelés - biogazdálkodás - egyetemi tankönyv
631.4/.8(075.8) *** 631.147(075.8)
[AN 2633986]
MARC

ANSEL
UTF-8



567 /2007.
Kováts Jenő (1921-)
   Az állat és orvosa a hadseregben : fejezetek a katonai állatorvoslás történelméből / Kováts Jenő ; [kiad. az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.]. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2006. - 339, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - állatorvostan - hadtörténet - ló - felsőoktatás - szakterületi történelem - második világháború
619(439)(091) *** 355.48(100) *** 636.1 *** 355.48(439)"194" *** 378.661.9(439)(091)
[AN 2633892]
MARC

ANSEL
UTF-8



568 /2007.
Wigmore, Ann
The wheatgrass book (magyar)
   Búzafű : hogyan termesszük és használjuk a búzafüvet a legteljesebb egészség és életerő megvalósítása végett / Ann Wigmore ; [ford. Tasi Júlia]. - Budakeszi : Mandala Véda, [2006]. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Élő ételek, ISSN 1586-2054)
ISBN 963-86018-3-3 fűzött : 2190,- Ft
búza - természetgyógyászat - vegetáriánus étrend
633.11 *** 615.89 *** 613.261
[AN 2634197]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

569 /2007.
   100 muffin recept / szerk. Verhóczki István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-16-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2633875]
MARC

ANSEL
UTF-8



570 /2007.
Adam, Michael
Krawatten & Fliegen gekonnt binden (magyar)
   Nyakkendők könyve : a nyakkendőkötés művészete / Michael Adam ; [fotó Dietmar Scholz] ; [ford. Jacsó Enikő]. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 63 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-7437-60-6 kötött : 2400,- Ft
öltözködés - férfi - nyakkendő
646.1/.6-055.1
[AN 2634085]
MARC

ANSEL
UTF-8



571 /2007.
   Arany süteményeskönyv : a 194 legjobb recept gyűjteménye. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-15-X fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2633788]
MARC

ANSEL
UTF-8



572 /2007.
Culinaria (magyar)
   Kulinária : európai konyhaművészet / Günter Beer fotók ; Christine Westphal szerk. ; [ford. Kenesei István]. - Budapest : Vince K., 2006. - 640 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9552-80-1 kötött : 12000,- Ft
Európa - ételspecialitás - nemzeti étel - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.568(4)(083.12) *** 930.85(4)
[AN 2634210]
MARC

ANSEL
UTF-8



573 /2007.
The essential vegetarian cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen vegetáriánus szakácskönyv / [ford. Gálvölgyi Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., cop. 2006. - 304 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9552-85-2 fűzött : 4595,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2637027]
MARC

ANSEL
UTF-8



574 /2007.
   Finom ételek burgonyából. - [Nyíregyháza] : Betűmetsző, cop. 2006. - 189 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7095-68-3)
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2633792]
MARC

ANSEL
UTF-8



575 /2007.
Lajos Mari (1943-)
   99 új nyalánkság 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2006. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-679-432-4 kötött
sütemény - puding - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2634082]
MARC

ANSEL
UTF-8



576 /2007.
   Levesek és egytálételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2006]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-05-6 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2633877]
MARC

ANSEL
UTF-8



577 /2007.
   Mikrohullámon készíthető ételek. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-06-3 fűzött
mikrohullámú sütő - szakácskönyv
641.539 *** 641.55(083.12)
[AN 2633626]
MARC

ANSEL
UTF-8



578 /2007.
   Mindentudó új szakácskönyv. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 368 p. ; 23 cm
ISBN 963-7095-36-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2633869]
MARC

ANSEL
UTF-8



579 /2007.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   Szinglik szakácskönyve : 444 recept és sok jó tanács egyedül élőknek / F. Nagy Angéla. - Budapest : Sík K., 2006. - 225 p. ; 22 cm
ISBN 963-9270-20-2 kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9720-20-2)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634417]
MARC

ANSEL
UTF-8



580 /2007.
   Nagy leveseskönyv. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-19-2 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2637011]
MARC

ANSEL
UTF-8



581 /2007.
Pospisil, Edita
Cholesterin (magyar)
   A koleszterin : a szív- és érrendszeri betegségek egyik rizikófaktora / Edita Pospisil ; [ford. és a m. viszonyokra adaptálta Berkes Eszter]. - Budapest : Mérték, 2006. - 109 p. ; 16 cm
ISBN 963-9693-13-8 kötött
étel - koleszterin - táblázat
641(083.4) *** 612.397.81
[AN 2634425]
MARC

ANSEL
UTF-8



582 /2007.
   Sütemények : nagymamáink konyhájának receptjei. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-72-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2637039]
MARC

ANSEL
UTF-8



583 /2007.
Szovátai Vass
   500 kedvenc muffin : [kezdő és gyakorlott háziasszonyoknak] / [írta és vál. Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 302 p. ; 20 cm
500 kedvenc muffinrecept (borító- és gerinccím)
ISBN 963-679-478-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2633625]
MARC

ANSEL
UTF-8



584 /2007.
   Terülj, terülj, asztalkám.. : 2600 recept a varázslat teljesítéséhez. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-65-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2634033]
MARC

ANSEL
UTF-8



585 /2007.
Turós Emil (1906-1992)
   A mai nő szakácskönyve / Turós Emil, Tréfás Sándor. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2006], cop. 2002. - 226 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7095-06-3)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2636993]
MARC

ANSEL
UTF-8



586 /2007.
Turós Emil (1906-1992)
   Új szakácskönyv / Turós Emil. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2006. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-08-X fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2637008]
MARC

ANSEL
UTF-8



587 /2007.
Zackel Erna
   Kenyérsütés otthon : kenyér, péksütemény, lángos, pizza, kalács, kuglóf sütése házilag / Zackel Erna. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-7095-05-5 fűzött
pékáru - kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2633756]
MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

588 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetkönyv / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2006. - 359 p. ; 23 cm
ISBN 963-370-063-9 kötött
szeretet - mentálhigiénia - ezoterika
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 2633527]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

589 /2007.
Ammon, Norbert (1968-2005)
Absturz Richtung Himmel (magyar)
   Zuhanás felfelé : egy rákbeteg naplója : találkozás Istennel a mélységben / Norbert Ammon. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-40-6 fűzött
Ammon, Norbert (1968-2005)
vallásos irodalom - rákbetegség - memoár
244(0:82-94) *** 616-006(0:82-94)
[AN 2634153]
MARC

ANSEL
UTF-8



590 /2007.
Anderson, Leith
Praying to the God you can trust (magyar)
   ...és ha Isten nemet mond? : meg nem hallgatott imádságokkal élni, még akkor se veszítsük el a reményt / Leith Anderson. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-39-2 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2634155]
MARC

ANSEL
UTF-8



591 /2007.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la Bible (magyar)
   Biblia gyerekeknek / Émilie Beaumont ; ill. Colette David, Isabella Misso ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, 2006, cop. 1999. - 123 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-116-0 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2636306]
MARC

ANSEL
UTF-8



592 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Der Gott Jesu Christi (magyar)
   Jézus Krisztus Istene : elmélkedések a Szentháromság titkáról / Joseph Ratzinger ; [ford. Edelényi Judit]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2006]. - 114, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-696-352-5 fűzött : 1380,- Ft
Szentháromság - lelkigyakorlat
231.01 *** 242
[AN 2634446]
MARC

ANSEL
UTF-8



593 /2007.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2006. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-300-897-2 kötött : 2600,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2637323]
MARC

ANSEL
UTF-8



594 /2007.
Buddhistischer Katechismus zur Einführung in die Lehre des Buddha Gótama (magyar)
   Buddhista káté : bevezetésül Gótama Budda tanához / ... az európaiak használatára összeáll., és jegyzetekkel ell. Szubhádra Bhikshu ; ... ford. Hollósy József. - [Budapest] : Trajan, cop. 2006. - 135 p. ; 20 cm. - (Napkelet útjain sorozat, ISSN 1786-9420)
ISBN 963-87063-4-1 kötött : 1490,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2634492]
MARC

ANSEL
UTF-8



595 /2007.
Crispin, Gilbert (1045?-1117)
Disputatio Judaei cum Christiano de fide Christiana (magyar)
   Egy zsidó és egy keresztény disputája a keresztény hitről / Gilbertus Crispinus ; [ford., jegyzetekkel ell., és a bev. tanulmányt írta Dér Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2006]. - 160 p. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121). (Jószöveg saeculum könyvek, ISSN 1785-8658)
Bibliogr.
ISBN 963-7052-20-8 fűzött : 1490,- Ft
hitvita - kereszténység
239
[AN 2634474]
MARC

ANSEL
UTF-8



596 /2007.
Gibson, Otis Jean
   A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása / O. J. Gibson. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002-. - 20 cm
A keresztyén hit tanulmányozása (cvált.)
kereszténység - hittankönyv
23/28(076)
[AN 1061277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2006. - 158 p. : ill.
ISBN 963-7369-41-4 fűzött
kereszténység - hittankönyv
23/28(078)
[AN 2634084] MARC

ANSEL
UTF-8



597 /2007.
Groves, Harriet
Memoir of Anthony Norris Groves (magyar)
   Anthony Norris Groves, aki először Isten országát kereste / Harriet Groves. Az Istentől függő élet boldogsága / Anthony N. Groves. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 138 p. ; 20 cm
Egys. cím: Memoir of Anthony Norris Groves. Christian devotedness
ISBN 963-7369-52-X fűzött
Groves, Anthony Norris (1795-1853)
Nagy-Britannia - Irak - India - misszió - 19. század - életrajz
266.2(410)(092)Groves,_A._N. *** 266.2(567) *** 266.2(540)
[AN 2634154]
MARC

ANSEL
UTF-8



598 /2007.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A zsoltárok csodálatos világa / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2006]. - 235, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-696-341-X kötött : 2200,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat - zsoltár - ószövetségi költői könyv
223.2.07
[AN 2634448]
MARC

ANSEL
UTF-8



599 /2007.
Kovács Bálint (1910-)
   A kecskeméti szolgálat évei, 1942-1957 : emlékezés "véres háborús esztendőkre" / Kovács Bálint. - Kecskemét : Emmaus, 2006. - 135 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85755-5-5 fűzött
ISBN 963-85755-5-7
Kovács Bálint (1910-)
Kecskemét - református egyház - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - magyar irodalom - memoár
284.2(439)"194/195"(0:82-94) *** 943.9-2Kecskemét"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634076]
MARC

ANSEL
UTF-8



600 /2007.
Lieth, Norbert (1955-)
   A lelkiismeret: Isten államügyésze / Norbert Lieth ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2006. - 22 p. ; 14 cm
ISBN 963-7607-94-3 fűzött
erkölcs
241.2 *** 17.024.1
[AN 2633964]
MARC

ANSEL
UTF-8



601 /2007.
Louf, André
Inspelen op genade (magyar)
   Gyengeség és kegyelem / André Louf ; [ford. Szita Bánk]. - 2. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2006. - 221 p. ; 19 cm
A ford. az "Au gré de sa grâce" (Paris : Desclée de Brouwer, 1989) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9226-60-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2636282]
MARC

ANSEL
UTF-8



602 /2007.
MacArthur, John (1939-)
The battle for the beginning (magyar)
   Harc a kezdetért : a Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről / John MacArthur. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7369-48-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
teremtéstörténet - bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 2634152]
MARC

ANSEL
UTF-8



603 /2007.
Nannen, Els
   Pszichológia a mérlegen / Els Nannen. - Repr. kiad. - Vecsés : Czövek O., cop. 2006. - 241 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Primo, 1989. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0696-8 fűzött
vallásos irodalom - pszichoterápia - pszichoanalízis - thanatológia
244 *** 615.851 *** 159.964.2 *** 236.1
[AN 2634150]
MARC

ANSEL
UTF-8



604 /2007.
   Phova : a tudatosság áthelyezésének gyakorlata / [tibetiből ford. Frank Müller-Witte] ; [magyar ford. Csöndes Áron]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2006. - 23 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Tibeti és magyar nyelven
Fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321
[AN 2634057]
MARC

ANSEL
UTF-8



605 /2007.
Prado Flores, José H. (1947-)
Effetá (magyar)
   Effeta! : nyílj meg! / José H. Prado Flores, Ângela M. Chineze ; [közread. a] Szent András Evangelizációs Alapítvány. - Budapest : Szt. András Evangalizációs Alapítvány, 2006. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Korompai Eszter
ISBN 963-06-0774-3 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2633509]
MARC

ANSEL
UTF-8



606 /2007.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2006-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 2612637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megtérés és hit. - 4. jav. kiad. - 2006. - 155 p.
ISBN 963-7453-83-0 fűzött
kereszténység - világnézet
248.152 *** 234.2
[AN 2637041] MARC

ANSEL
UTF-8



607 /2007.
Roy Krisztina (1860-1936)
Štʹastní lʹudia (magyar)
   Boldog emberek / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 70 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-45-7 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2634159]
MARC

ANSEL
UTF-8



608 /2007.
Sefer Yeẓirah (héber, magyar)
   Széfer Jecírá = Az Alkotás könyve : a kabbala elmélete és gyakorlata / [ford. és komment.] Aryeh Kaplan ; [ford. Dienes-Nagy Erika, Miski Zoltán, Dienes István] ; [... szerk., kiegészítő jegyz. és kislexikon Babits Antal] ; [az ábrákat és a héber szöveget szerk. Miski Zoltán]. - [Nagykovácsi] : Stratégiakut. Int., 2006. - 360, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Metaelméleti könyvek, ISSN 1786-481X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 963-86860-6-5 fűzött : 3950,- Ft
Sefer Yeẓirah
misztika - zsidó vallás - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2634148]
MARC

ANSEL
UTF-8



609 /2007.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 963-363-298-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2636059]
MARC

ANSEL
UTF-8



610 /2007.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Hiszek, tehát vagyok : Tolvaly Ferenccel beszélget Balázs Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2006. - 127 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 27.)
ISBN 963-9642-35-5 fűzött : 1500,- Ft
Tolvaly Ferenc (1957-)
Magyarország - filmrendező - kereszténység - világnézet - 20. század - ezredforduló - interjú
21 *** 791.43.071.1(439)(092)Tolvaly_F.(047.53)
[AN 2634198]
MARC

ANSEL
UTF-8



611 /2007.
Trench, Richard Chenevix (1807-1886)
Notes on the miracles of our Lord (magyar)
   Jegyzetek az Úr Jézus csodáihoz / R. C. Trench. - Budapest : Evangéliumi K., 2006. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7369-36-8 fűzött
csoda - gyógyítás
248.214 *** 248.214.5
[AN 2634157]
MARC

ANSEL
UTF-8



612 /2007.
Wolters, Albert M.
Creation regained (magyar)
   Vissza a kezdetekhez / Albert M. Wolters ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Éba, 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-87290-1-5 fűzött
vallásos irodalom - vallásfilozófia
244 *** 21
[AN 2633941]
MARC

ANSEL
UTF-8



613 /2007.
Zlinszky János (1928-)
   Keresztény erkölcs és jogászi etika / Zlinszky János. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 199 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 6.)
Bibliogr.: p. 10.
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-361-404-X)
vallási erkölcs - foglalkozási erkölcs - jog
241 *** 34 *** 174
[AN 2637098]
MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

614 /2007.
Buda Béla (1939-)
   Empátia : a beleélés lélektana : folyamatok, alkalmazások, új szempontok / Buda Béla. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Urbis, 2006. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-[348].
ISBN 963-9706-06-X fűzött
lelki folyamat
316.647.2 *** 159.9
[AN 2637029]
MARC

ANSEL
UTF-8



615 /2007.
   "Az én hazám" : fél hét után három perccel a Kossuth rádióban / [szerk. Perjés Klára] ; [közread. a] Magyar Rádió. - Budapest : MR, 2006. - 253, [2] p. : ill., részben színes ; 22x27 cm
ISBN 963-7058-47-8 kötött : 4980,- Ft
nemzettudat - magyarság - rádióműsorszám
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 791.9.096(439)
[AN 2633895]
MARC

ANSEL
UTF-8



616 /2007.
   Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben : konferencia, 2006. szeptember 8-9. / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék. - [Budapest] : BMGE GTK, [2006]. - 56 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
erkölcsi érték - norma - konferenciakiadvány
316.754 *** 17.022 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634043]
MARC

ANSEL
UTF-8



617 /2007.
   Hivatalos falukutatók : a vidéki Magyarország leírása 1930 és 1940 között : társadalomtörténeti forrásgyűjtemény / [szerk., a magyarázó szövegeket kieg. és lábjegyzetekkel ell. Bíró Judit]. - Budapest : PolgArt, 2006. - 543 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9306-94-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - faluszociológia - Horthy-korszak
316.334.55(439)
[AN 2633996]
MARC

ANSEL
UTF-8



618 /2007.
Jánosa András
   Adatelemzés számítógéppel : alkalmazott számítástechnika / Jánosa András. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 271 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 963-394-636-0 fűzött : 2800,- Ft
statisztika - számítástechnika - adatmodellezés
311 *** 681.3
[AN 2636342]
MARC

ANSEL
UTF-8



619 /2007.
   Tér - társadalom - kultúra : VII. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2005. július 4-8. / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - Szeged : Csongrád M. Közműv. Tanácsadó Közp., 2006. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-263-4 fűzött
Magyarország - művelődésügy - kulturális földrajz - helyi társadalom - nyári egyetem
316.7(439) *** 911.3(439) *** 353(439) *** 316.334.55/.56 *** 374 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2634555]
MARC

ANSEL
UTF-8



620 /2007.
Tóth Béla (1924-)
   Tiszajárás / Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2006. - 456, [4] p. ; 24 cm
ISBN 963-7337-82-2 fűzött
Tisza - Alföld - szociográfia - helyismeret - magyar irodalom - Kádár-korszak - publicisztika
308(439)(282.243.742)Tisza"196/198" *** 908.439(282.243.742)Tisza(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2634546]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

621 /2007.
Száraz Miklós György (1958-)
   A bujaság története / Száraz Miklós György, Tóth Zoltán ; [a kislexikont összeáll. Szalay György]. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2006. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-11-8255-X kötött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - nemi élet - erotika
392.6(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2633897]
MARC

ANSEL
UTF-8



622 /2007.
Zánkai Géza
   Álomfejtők szótára / Zánkai Géza. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7095-89-6 fűzött
álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2633657]
MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

623 /2007.
   Az 1956-os magyar menekültek ügye Iserlohnban : forrásválogatás = Die Frage der Ungarn-Flüchtlinge von 1956 in Iserlohn : Quellensammlung / [szerk. Galambos Sándor] ; [ford. Barabás László, Galambos Sándor]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Levéltára, 2006. - 89, 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 35.)
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-61-4 fűzött
ISBN 963-7240-61-6
Németország - menekült - magyarság - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
325.254(=945.11)(430-2Iserlohn)"1956"(093) *** 943.9"1956"
[AN 2633972]
MARC

ANSEL
UTF-8



624 /2007.
Beck, Ulrich (1944-)
Was zur Wahl steht (magyar)
   A választás tétje / Ulrich Beck ; [... ford. G. Klement Ildikó] ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 95 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
ISBN 963-9573-21-3 fűzött
Európai Unió - Németország - politika - politológia - ezredforduló - esszé
32.001(0:82-4) *** 327.39(4-62) *** 32(430)"195/200"(0:82-4)
[AN 2634561]
MARC

ANSEL
UTF-8



625 /2007.
Buda Péter
   Szabad egyház szabad államban : vallás- és egyházpolitikai esszék, publicisztikák / Buda Péter, Gábor György. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-7052-38-0 fűzött : 1790,- Ft
egyházügy - vallástudomány - ezredforduló - publicisztika
322(100)"199/200"(0:82-92) *** 291
[AN 2633807]
MARC

ANSEL
UTF-8



626 /2007.
   Érdekérvényesítés az Európai Unióban és hazánkban : képzési háttéranyag / [szerk. Dragos Tibor] ; [a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa]. - [Budapest] : MTVSZ : Levegő Munkacsop., [2006]. - 26 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - érdekérvényesítés
328.184(4-62) *** 328.184(439)
[AN 2634059]
MARC

ANSEL
UTF-8



627 /2007.
Gough, Roger
A good comrade : János Kádár, communism and Hungary (magyar)
   Kádár János, a jó elvtárs? / Roger Gough ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 544 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-305-242-4 kötött
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Kádár-korszak - 20. század
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"1956/1989"
[AN 2633619]
MARC

ANSEL
UTF-8



628 /2007.
Kulcsár Kálmán (1928-)
   Az új politikai rendszer és a magyar valóság / Kulcsár Kálmán. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2006. - 195 p. ; 24 cm. - (Rendszerváltásban, ISSN 1786-5026)
Bibliogr.
ISBN 963-508-491-9 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200"
[AN 2633902]
MARC

ANSEL
UTF-8



629 /2007.
   Magyarországot érintő nemzetközi migráció / [... szerk. Rédei Mária] ; [közread. az] MK Katonai Biztonsági Hivatal. - Budapest : MK KBH, 2006. - 177 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-06-0444-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - migráció - ezredforduló - idegenrendészet
325.1(4)"199/200" *** 325.1(439)"199/200" *** 351.756(4-62)
[AN 2633387]
MARC

ANSEL
UTF-8



630 /2007.
Molnár Tamás (1921-)
   Az atlanti kultúra kibontakozása / Molnár Tamás. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-72-X fűzött : 2100,- Ft
Egyesült Államok - Európa - külpolitika - kultúra - civilizáció
327(73) *** 327(4) *** 316.7(73) *** 316.7(4) *** 008
[AN 2634027]
MARC

ANSEL
UTF-8



631 /2007.
Nemere István (1944-)
   Az út Trianonig : vérvonalak a Kárpát-medencében / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-445-3 fűzött
Kárpát-medence - nemzetiségi kérdés - magyar történelem
323.1(=00)(4-191) *** 316.347(=00)(4-191) *** 943.9".../192"
[AN 2633628]
MARC

ANSEL
UTF-8



632 /2007.
Pécsi Kálmán
   A vörös hatalom válsága / Pécsi Kálmán ; [közread. a] Profilaxis Közrendvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány. - Szeged : Profilaxis Közrendvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány, 2006. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-229-320-7 fűzött
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200"
[AN 2634544]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

633 /2007.
   1956 Pest megyében. - [Budapest] : Pest M. Lvt., 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 963-7235-40-X kötött
Pest (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.915.3"1956" *** 943.9"1956"(093.2)
[AN 2633492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 267 p.
Szerk. Balázs Gábor, Borbély Rita Katalin, Kiss Anita
ISBN 963-7235-41-8 * (hibás ISBN 7235-41-8)
Pest (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történeti kronológia
943.915.3-2"1956"(0:930.24)
[AN 2633497] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 209, [3] p.
Szerk. Halász Csilla, Schramek László Péter, Tóth Judit
ISBN 963-7235-42-6 * (hibás ISBN 7235-42-6)
Pest (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.915.3"1956"(093.2)
[AN 2633501] MARC

ANSEL
UTF-8



634 /2007.
Bagaméry László
   Ring : a Folies Bergere-től Joe Bugnerig / Bagaméry László. - Szeged : Bába, 2006. - 274 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-80-6 fűzött
Magyarország - Szeged - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439)"19/200"(047.53) *** 929(439-2Szeged)"19/200"(047.53)
[AN 2634547]
MARC

ANSEL
UTF-8



635 /2007.
Bertman, Stephen
Handbook to life in ancient Mesopotamia (magyar)
   Élet az ókori Mezopotámiában / Stephen Bertman ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 510 p. : ill. ; 24 cm. - (Letűnt civilizációk, ISSN 1787-6826)
Bibliogr.: p. 449-498.
ISBN 963-426-013-6 kötött : 2999,- Ft
Mezopotámia - művelődéstörténet
930.85(358)
[AN 2633966]
MARC

ANSEL
UTF-8



636 /2007.
Both Mária (1966-)
   Természet, tudomány, történet / Both Mária, Csorba F. László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 28 cm
A 2. kötetet kiad. a Kairosz Kiadó. - A 2. köt. társszerzője Bánkuti Zsuzsa
művelődéstörténet - tudománytörténet
930.85(100) *** 001(100)(091)
[AN 1046501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A kísérletező ember / [ábrák Bánkuti Zsuzsa, Csorba F. László, Papp György]. - cop. 2006. - 532 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-9642-03-7 kötött : 7900,- Ft
tudománytörténet - művelődéstörténet - természettudomány - lélektan - 19. század - 20. század
001(100)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 5 *** 159.9
[AN 2634614] MARC

ANSEL
UTF-8



637 /2007.
Buczkó József (1955-)
   Gúzsba kötött évtized, 1946-1956 : kuláksors, kitelepítettek, forradalom Újfehértón / Buczkó József. - Újfehértó : Vár. Múz., 2006. - 262 p. : ill. ; 20 cm. - (Az újfehértói Városi Múzeum kiadványai, ISSN 1219-9613 ; 8.)
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-06-0592-9 fűzött
Újfehértó - magyar történelem - állami terror - kulák - levéltári irat - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
943.9-2Újfehétó"194/195"(093.2) *** 323.282(439-2Újfehértó)"194/195"(093.2) *** 323.325(439-2Újfehértó)"194/195"(093.2)
[AN 2634590]
MARC

ANSEL
UTF-8



638 /2007.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hun-magyar ősvallás / Cey-Bert Róbert Gyula. - 2. kiad. - [Budapest] : Szig-Tim K., 2006. - 180, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 963-86353-8-X fűzött
magyar őstörténet - hunok - urál-altaji népek ősvallása
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 299.4
[AN 2633325]
MARC

ANSEL
UTF-8



639 /2007.
Chamberlin, J. Edward (1943-)
The horse (magyar)
   A ló : hogyan alakította a ló a civilizációkat? / J. Edward Chamberlin ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9644-33-1 kötött
művelődéstörténet - ló
930.85(100) *** 599.723 *** 636.1
[AN 2633725]
MARC

ANSEL
UTF-8



640 /2007.
   Deér József emlékezete : tanulmányok Deér József (1905-1972) professzor születésének centenáriumára / szerk. Koszta László. - Szeged : JATEPress, 2006. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 2.)
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 963-482-775-6 fűzött
Deér József (1905-1972)
Magyarország - történész - 20. század - életrajz
930.1(439)(092)Deér_J.
[AN 2633764]
MARC

ANSEL
UTF-8



641 /2007.
Dolinay Gyula (1850-1918)
Magyar királyok és hősök arcképcsarnoka (szemelvények)
   Erdély fejedelmei / Dolinay Gyula. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2006]. - [107] p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1886
ISBN 963-85485-9-2 kötött
Erdély - uralkodó - hasonmás kiadás
943.921(092) *** 094/099.07
[AN 2633970]
MARC

ANSEL
UTF-8



642 /2007.
Etényi Nóra, G. (1969-)
   Koronás fejedelem : Bocskai István és kora / G. Etényi Nóra, Horn Ildikó, Szabó Péter. - Budapest : General Press, [2006]. - 247 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 963-9648-27-2 kötött : 5200,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Magyarország - Erdély - uralkodó - 16. század - 17. század - életrajz
943.9(092)Bocskai_I. *** 943.9"157/160" *** 943.921(092)Bocskai_I. *** 943.921"157/160"
[AN 2633945]
MARC

ANSEL
UTF-8



643 /2007.
Furet, François
La révolution en débat (magyar)
   A forradalomról / François Furet ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2006. - 173 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr.
ISBN 963-07-7849-1 fűzött : 1500,- Ft
Franciaország - történetfilozófia - forradalom - történelem - 18. század - 19. század - 20. század
930.1 *** 323.272 *** 944"17/19"
[AN 2633750]
MARC

ANSEL
UTF-8



644 /2007.
Gordon, Cyrus H. (1908-)
The Bible and the ancient Near East (magyar)
   A Biblia és az ókori Közel-Kelet / Cyrus H. Gordon és Gary A. Rendsburg ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 336 p. : ill. ; 22 cm
Az 1953-ban "Introduction to Old Testament times" címmel megjelent mű 4., frissített kiadása. - Bibliogr.
ISBN 963-425-018-1 kötött : 2499,- Ft
Biblia. Ószövetség
Mezopotámia - ókor - történelem - ókori Egyiptom - ókori Izrael - művelődéstörténet - bibliamagyarázat - Ószövetség
930.85(3) *** 932 *** 933 *** 935.8 *** 221.07
[AN 2633536]
MARC

ANSEL
UTF-8



645 /2007.
Groot, Jan Jakob Maria de (1854-1921)
Die Hunnen der vorchristlichen Zeit (magyar)
   Hunok és kínaiak : a hunok története a Kr. sz. előtti évszázadokban kínai források alapján / J. J. M. De Groot ; közzéteszi és az előszót írta Bakay Kornél ; kínai nyelvi szakértő Csornai Katalin ; ... az utószót írta Bárdi László. - Budapest : Respenna, 2006. - 383 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-06-0526-0 fűzött
történelem - hunok - kínaiak - történelmi forrás
936.91(093) *** 931.5(093)
[AN 2633856]
MARC

ANSEL
UTF-8



646 /2007.
Heymann, Clemens David
A woman named Jackie (magyar)
   Az asszony, akit úgy hívtak, Jackie / C. David Heymann ; [ford. Csóka Krisztina]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 436 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-305-239-4 kötött
Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994)
Egyesült Államok - híres ember - nő - 20. század - életrajz
929(73)Onassis,_J._K.
[AN 2633576]
MARC

ANSEL
UTF-8



647 /2007.
Horváth Miklós (1953-)
   1956 hadikrónikája / Horváth Miklós. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2006, cop. 2003. - 481 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 459-461.
ISBN 963-05-8026-8 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - hadtörténet
943.9"1956" *** 355.48(439)"1956"
[AN 2637057]
MARC

ANSEL
UTF-8



648 /2007.
Jajesnica Róbert (1934-)
   A meggyalázott város / [1956-os felvételek] Jajesnica Róbert ; [2006-os felvételek Németh István] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2006. - 103 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-8478-42-9 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-8478-42-X
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12) *** 77.04(439)(092)Jajesnica_R.
[AN 2633891]
MARC

ANSEL
UTF-8



649 /2007.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Kossuth Zsuzsanna / Kertész Erzsébet. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 171 p. ; 22 cm
ISBN 963-346-747-0 kötött : 2100,- Ft
Kossuth Zsuzsanna (1817-1854)
Magyarország - ápolás - híres ember - életrajz
929(439)Kossuth_Zs. *** 614.253.52(439)(092)Kossuth_Zs.
[AN 2637108]
MARC

ANSEL
UTF-8



650 /2007.
   Ki kicsoda Algyőn? : helyismereti kiadvány, 2006 / szerk. Ménesi Lajosné és Újszászi Ilona ; [kiad. Algyő Nagyközség Önkormányzata Faluház, Könyvtár és Tájház]. - Algyő : Algyői Faluház, Kvt. és Tájház, 2006. - 188, [3] p. ; 23 cm
ISBN 963-06-0105-2 fűzött
Algyő - ezredforduló - életrajzi lexikon
929(439-2Algyő):030
[AN 2634543]
MARC

ANSEL
UTF-8



651 /2007.
Kis József
   Miskolc, 1956 / Kis József. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : Pfliegler J. F. Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2006. - 251 p., [19] t. : ill. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 45.)
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 963-9311-51-0 fűzött
Miskolc - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Miskolc"1956"(093)
[AN 2634586]
MARC

ANSEL
UTF-8



652 /2007.
Lichtneckert András (1951-)
   Az alsóörsi török ház, a török bíróság és a Prépost család története / Lichtneckert András. - Veszprém : Színkép Bt., 2006. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (LA könyvtár ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 963-06-0647-X fűzött
Prépost család
Alsóörs - helytörténet - közigazgatás - családtörténet - építészet - 16. század - 17. század - török hódoltság
943.9-2Alsóörs *** 929.52(439-2Alsóörs)Prépost *** 72(439-2Alsóörs) *** 352.077(=943.5)(439-2Alsóörs)"15/16"
[AN 2633685]
MARC

ANSEL
UTF-8



653 /2007.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kolostorhálózat - Lestyán. - 2006. - 495 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-494.
ISBN 963-506-684-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 2633915] MARC

ANSEL
UTF-8



654 /2007.
Méray Tibor (1924-)
   Nagy Imre élete és halála / Méray Tibor. - 8. kiad. - Budapest : Noran, 2006. - 438, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7416-75-7 kötött : 3490,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - 1956-os forradalom
943.9"1956"(092)Nagy_I. *** 32(439)(092)Nagy_I.
[AN 2637012]
MARC

ANSEL
UTF-8



655 /2007.
Morton, Frederic
A nervous splendor (magyar)
   Nyugtalan ragyogás : Rudolf trónörökös és a Monarchia, 1888-1889 / Frederic Morton ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2006. - 421 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 409-420.
ISBN 963-9648-43-4 kötött : 2800,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodó család - történelem - művelődéstörténet - 19. század
943.6/.9(092)Rudolf *** 943.6/.9"1888/1889" *** 930.85(436/439)"188"
[AN 2634220]
MARC

ANSEL
UTF-8



656 /2007.
   Myth and reality : latin historiography in Hungary 15th - 18th centuries : exhibition in the National Széchényi Library, 7 July - 3 September, 2006 / [the exhibition and publ. of the catalogue org. by Barbara Kiss] ; [study by Sándor Bene] ; [catalogue description comp. by Csilla Bíró et al.]. - [Budapest] : Nat. Széchényi Libr., [2006]. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - történettudomány - latin irodalom története - krónika - könyvritkaság - kiállítási katalógus
930.1(439)"14/17" *** 094/099(439)"14/17" *** 871(439)(091)-94"14/17" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2633979]
MARC

ANSEL
UTF-8



657 /2007.
Nemere István (1944-)
   Legendás magyar királyok / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-442-9 fűzött
Magyarország - uralkodó
943.9(092)
[AN 2633831]
MARC

ANSEL
UTF-8



658 /2007.
   Az ókori világ kislexikona : a görög-római világ : az ókori Közel-Kelet világa / Szlávik Gábor, Kőszeghy Miklós. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2006. - 208 p. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
Bibliogr.
ISBN 963-9258-34-2 kötött : 1990,- Ft
történelem - ókor - szaklexikon
931:030
[AN 2634491]
MARC

ANSEL
UTF-8



659 /2007.
Padányi Viktor (1906-1963)
   Széchenyi kultúrája / Padányi Viktor. - 2. kiad. - Budapest : HUN-idea, 2006. - 233 p. ; 21 cm
Kocsis István bevezetőjével. - Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-7014-15-2 fűzött : 2500,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - politikus - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 2633742]
MARC

ANSEL
UTF-8



660 /2007.
Padányi Viktor (1906-1963)
   Történelmi tanulmányok / Padányi Viktor ; [ford. Tóth Andrea]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HUN-idea, 2006. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7014-14-4 kötött : 3500,- Ft
történettudomány - magyar őstörténet - magyar történelem
930.1 *** 930.8(=945.11) *** 943.9
[AN 2634112]
MARC

ANSEL
UTF-8



661 /2007.
Pelle János (1950-)
   Bosszú és kegyetlenség : az emberi gyűlölet kultúrtörténete / Pelle János. - Pécs : Alexandra, 2006. - 239 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-369-510-4 kötött
művelődéstörténet - erőszak - emberölés - kivégzés
930.85(100) *** 177 *** 179.7 *** 343.25 *** 159.942
[AN 2633529]
MARC

ANSEL
UTF-8



662 /2007.
Péter László (1926-)
   1956 előtt, alatt, után / Péter László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 228 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9573-20-5 fűzött
Szeged - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Szeged"1956"
[AN 2634568]
MARC

ANSEL
UTF-8



663 /2007.
Pongrátz Gergely (1932-2005)
Corvin köz - 1956 (német)
   Die Corvin Passage, 1956 / Gergely Pongrátz ; [übers. von Árpád Parzer] ; [Verlag '56-os Történelmi Alapítvány]. - [Kiskunmajsa] : '56-os Történelmi Alapítvány, cop. 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1240-1 fűzött
ISBN 963-06-1240-2
magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.272(439)"1956"(092)Pongrácz_G.(0:82-94)
[AN 2633708]
MARC

ANSEL
UTF-8



664 /2007.
Szabó János, B. (1969-)
   A mohácsi csata / B. Szabó János. - Budapest : Corvina, 2006. - 179 p. : ill. ; 18 cm. - (Tudástár. Geo könyvek, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-13-5563-2 fűzött : 1600,- Ft
Mohács - hadtörténet - magyar történelem
943.9"1526" *** 355.48(439-2Mohács)
[AN 2634497]
MARC

ANSEL
UTF-8



665 /2007.
Szendrei László
   A magyar múlt dicső fejezetei / [... írta Szendrei László]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-963-87326-1-3 kötött
ISBN 963-87326-1-X
magyar őstörténet - magyar történelem
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 2635961]
MARC

ANSEL
UTF-8



666 /2007.
Szendrei László
   A magyar múlt dicső fejezetei / [... írta Szendrei László]. - [Debrecen] : Böszörményi Rehabilitációs Kft., 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-87328-1-4 kötött
magyar őstörténet - magyar történelem
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 2635965]
MARC

ANSEL
UTF-8



667 /2007.
Szokolay Katalin (1929-)
   Lengyelország története / Szokolay Katalin ; [a térképeket és a mutatókat szerk. Illés Pál Attila]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 331 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-313.
ISBN 963-506-687-2 kötött : 3500,- Ft
Lengyelország - történelem
943.8
[AN 2637092]
MARC

ANSEL
UTF-8



668 /2007.
Tettamanti Sarolta (1945-)
   Térből térre : a Szent Mihály-templom régészeti kutatásainak eredményeiről / Tettamanti Sarolta, Batizi Zoltán ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - Vác : Önkormányzat, [2006]. - [28] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-06-0814-6 fűzött
Vác - régészet - templom
904(439-2Vác) *** 726.54(439-2Vác)
[AN 2633352]
MARC

ANSEL
UTF-8



669 /2007.
Újszászi Ilona (1959-)
   A szabadság pillangója : 1956 Szegeden, az egyetemen : emlékezések, írások, dokumentumok / Újszászi Ilona. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 435 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 419-420.
ISBN 963-9573-27-2 fűzött
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - helytörténet - egyetem - 1956-os forradalom
943.9-2Szeged"1956" *** 378.4(439-2Szeged)"1956"
[AN 2634565]
MARC

ANSEL
UTF-8



670 /2007.
Vastagh József
   Csorva (Ruzsa) 1956 / Vastagh József ; [kiad. a Ruzsa Baráti Kör]. - Ruzsa : Ruzsa Baráti Kör, 2006. - 23 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0837-7 fűzött
Ruzsa - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Ruzsa"1956"
[AN 2634514]
MARC

ANSEL
UTF-8



671 /2007.
Wood, Michael (1948-)
In search of the first civilizations (magyar)
   Az első civilizációk nyomában : az ősi kultúrák máig ható öröksége / Michael Wood ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 191 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 176-181.
ISBN 963-369-914-2 kötött
ókor - történelem - civilizáció
931 *** 008
[AN 2633952]
MARC

ANSEL
UTF-8



672 /2007.
Wood, Michael (1948-)
In search of the Trojan War (magyar)
   A trójai háború nyomában : a legenda mélyreható történelmi elemzése / Michael Wood ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 311 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-369-762-X kötött
Trója - Kisázsia - ókor - történelem - régészet - ókori Görögország
939.21 *** 93 *** 904(392.1) *** 904(38)
[AN 2633525]
MARC

ANSEL
UTF-8



673 /2007.
Wroe, Ann
Pontius Pilate (magyar)
   Poncius Pilátus / Ann Wroe ; [ford. Daróczi Enikő]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 362 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-356.
ISBN 963-425-046-7 kötött : 2499,- Ft
Pilatus, Pontius
Római Birodalom - Júdea - történelmi személy - 1. század - életrajz
937(092)Pilatus,_P. *** 933"00" *** 232.962
[AN 2633741]
MARC

ANSEL
UTF-8



674 /2007.
Zeiss Ferenc
   Törökbálint - Grossturwall : [egy nagyközség története] / Zeiss Ferenc. - 2. átd., bőv. kiad. - Törökbálint : Önkormányzat : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2006. - ill. ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Törökbálint - helytörténet
943.9-2Törökbálint
[AN 2636676]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2-3. kv. - 2006. - 455 p. : ill., részben térk., részben kotta
Bibliogr.
ISBN 963-06-0723-9 fűzött
Törökbálint - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Törökbálint(093)
[AN 2633384] MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

675 /2007.
Fekete Valéria
Randevú... (francia)
   Randevú.. : à Budapest, un passé pas si simple / [texte] Vali Fekete ; [photos] Sébastien Péchenart ; [trad. ... par Judith et Pierre Karinthy]. - Paris : Huitième Jour ; Budapest : Pressetige, 2006. - 107 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
Budapest - helyismeret - magyar irodalom - memoár - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 894.511-94 *** 77.04(44)(092)Péchenart,_S.
[AN 2634175]
MARC

ANSEL
UTF-8



676 /2007.
Gyalay Mihály (1914-)
   Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon [elektronikus dok.] / Gyalay Mihály. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-36-4 műanyag tokban
Magyarország - közigazgatás - helységnévtár - elektronikus dokumentum
914.39-2(03) *** 352(439)(091)
[AN 2634286]
MARC

ANSEL
UTF-8



677 /2007.
   Magyarország és Erdély képekben / kiad. és szerk. Kubinyi Ferencz és Vahot Imre. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1853-1854
ISBN 963-09-4893-1 kötött
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi forrás - hasonmás kiadás
908.439 *** 943.9".../184"(093)(084.11) *** 930.85(439)".../184" *** 094/099.07
[AN 2633923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 132, 161, [5] p.
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - magyar történelem - történelmi forrás - hasonmás kiadás
908.439 *** 943.9".../184"(093)(084.11) *** 930.85(439)".../184" *** 094/099.07
[AN 2633926] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 140, 131 p.
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi forrás - hasonmás kiadás
908.439 *** 943.9".../184"(093)(084.11) *** 930.85(439)".../184" *** 094/099.07
[AN 2633932] MARC

ANSEL
UTF-8



678 /2007.
Pálffy Magdolna
   Hungary guide / [prep. by Pálffy Magdolna] ; [... transl. by Csótiné Galamb Noémi, Pálffy Magdolna] ; [ill. by László Mária]. - Budapest : [s.n.], 2006. - 160 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
Fűzött
Magyarország - helyismeret - magyar nyelv - nyelvkönyv
908.439 *** 809.451.1(078)=20
[AN 2633688]
MARC

ANSEL
UTF-8



679 /2007.
Romagnoli, G. Franco
A thousand bells at noon (magyar)
   Ezer harang : Róma műhelytitkai / G. Franco Romagnoli ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2006. - 356 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-8149-2 kötött : 2800,- Ft
Róma - helyismeret - memoár
908.45-2Roma(0:82-94)
[AN 2633913]
MARC

ANSEL
UTF-8



680 /2007.
Sárközi Mátyás (1937-)
   A Király utcán végestelen-végig / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2006. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-9593-43-5 kötött : 2000,- Ft
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 2634460]
MARC

ANSEL
UTF-8



681 /2007.
Simicz József (1945-)
   Hajtásban / Simicz József. - Szeged : Bába, 2006. - 376 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9717-02-9 fűzött
Simicz József (1945-)
Deszk - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.439-2Deszk(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2634548]
MARC

ANSEL
UTF-8



682 /2007.
   Településkutatás / Letenyei László szerk. - 2. kiad. - Budapest : Új Mandátum : Ráció, 2006. - 2 db (728 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
település - területfejlesztés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 711.4(075.8) *** 303(075.8)
[AN 2636381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Módszertani kézikönyv. - 313 p.
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-0606-24-0)
település - területfejlesztés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 711.4(075.8) *** 303(075.8)
[AN 2636490] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szöveggyűjtemény : a települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. - p. 326-728.
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-0606-25-9)
település - területfejlesztés - társadalomtudomány - kutatás - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
911.37(075.8) *** 303(075.8) *** 711.4(075.8)
[AN 2636493] MARC

ANSEL
UTF-8



683 /2007.
Thaler Tamás
   Felvidék : barangolás a végeken / Thaler Tamás, Laszlovszky Katalin, Polgár Ferenc. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-444-5 kötött
Felvidék - Szlovákia - helyismeret - fényképalbum
908.439.22(084.12) *** 908.437.6(084.12)
[AN 2633886]
MARC

ANSEL
UTF-8



684 /2007.
Vezényi Pál (1935-)
   Svájc közelről / Vezényi Pál. - Budapest : Kairosz, 2006. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-9642-47-9 fűzött : 2800,- Ft
Svájc - szociográfia - helyismeret
908.494 *** 308(494)
[AN 2633977]
MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

685 /2007.
Bíró György (1955-)
   Magyar polgári jog : kötelmi jog : közös szabályok, szerződéstan : egyetemi tankönyv / Bíró György ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 8. átd. kiad. - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2006. - 548 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9360-25-2)
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2636071]
MARC

ANSEL
UTF-8



686 /2007.
   Bytʹ ravnymi : informacionnyj bûlletenʹ dlâ cyganskih ženŝin Rossii / [red. Leonid Rajhman] ; [izd.] Evropejskij centr po pravam cygan. - Budapest : Evropejskij centr po pravam cygan, 2006. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86955-2-8 fűzött
Európa - Oroszország - cigányság - kollektív jogok - nő - kisebbség - útmutató
342.724(=914.99)(47) *** 342.726-055.2(47) *** 316.347(=914.99)(4)
[AN 2634711]
MARC

ANSEL
UTF-8



687 /2007.
Csűri Éva
   A társasági részesedések a házassági vagyonjogban / Csűri Éva Katalin. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 617 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jan. 1.
ISBN 963-7490-39-6 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - vagyonjog - házasság - gazdasági társaság
347.626(439) *** 347.72(439)
[AN 2633363]
MARC

ANSEL
UTF-8



688 /2007.
Davis, Donald A.
Shooter (magyar)
   A mesterlövész / Donald A. Davis ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 302 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-679-440-5 kötött
Egyesült Államok - Irak - tengerészgyalogság - háború - ezredforduló - memoár
359.31(73)(092)(0:82-94) *** 355.48(567)"200"(0:82-94)
[AN 2633808]
MARC

ANSEL
UTF-8



689 /2007.
   Intézményesített párbeszéd az Európai Unió, az Európa Tanács és az EBESZ között a nemzeti kisebbségvédelem tárgyában ; A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Közösségek Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága tevékenységében : tanulmányok / [szerk. Ódor Bálint] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2006. - 69 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86910-8-5 fűzött
Európa - kisebbségi kérdés - nemzetközi szervezet
341.234(4) *** 341.1(4)
[AN 2634179]
MARC

ANSEL
UTF-8



690 /2007.
Kapa Mátyás (1975-)
   A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata / [szerzők Kapa Mátyás ..., Szabó Imre ..., Udvary Sándor ...]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2006]. - 3 db (1543 p.) ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Bibliogr.
ISBN 963-9221-84-8 fűzött : 4893,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 2634161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 472 p.
ISBN 963-9221-85-6
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 2634163] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 485-1149.
ISBN 963-9221-86-4
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 2634165] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 1157-1543.
ISBN 963-9221-87-2
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 2634167] MARC

ANSEL
UTF-8



691 /2007.
   A kisebbségi jogok védelme / összeáll. Baranyai Zoltán ; [szerk. és az utószót írta Péter László]. - Hasonmás kiad. - Szeged : Bába, 2006. - 162, [2] p. ; 24 cm
Wlassics Gyula bevezetőjével. - Eredeti kiadása: Budapest : Oriens, 1922. - Bibliogr.: p. 149-158.
ISBN 963-9511-36-6 fűzött
Közép-Európa - kollektív jogok - nemzetközi egyezmény - Párizs környéki béke - kisebbség - magyarság - történelmi forrás - hasonmás kiadás
341.234(4-11)"1919"(094) *** 341.234(4)(091) *** 341.24(100)"1918/1920" *** 323.15(=945.11)(4-11)"192/193"(093) *** 094/099.07
[AN 2634551]
MARC

ANSEL
UTF-8



692 /2007.
Kiss Barnabás
   Alkotmányjogi alapismeretek / Kiss Barnabás. - 3. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 166 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-11-4 fűzött
ISBN 963-9650-11-0
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2637343]
MARC

ANSEL
UTF-8



693 /2007.
   Közigazgatási jog : különös rész / szerk. Ficzere Lajos, Forgács Imre. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2006. - 451 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-877-3 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.95(439)(075.8) *** 351(439)(075.8)
[AN 2637354]
MARC

ANSEL
UTF-8



694 /2007.
Nagy Csongor István (1979-)
   Az Európai Unió nemzetközi magánjoga : határon átnyúló jogviták az EU-ban / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 484 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 463-481.
ISBN 963-7490-52-3 fűzött : 5500,- Ft
Európai Unió - polgári jog
347(4-62)
[AN 2633364]
MARC

ANSEL
UTF-8



695 /2007.
   Négy év Hajdú-Bihar megye szolgálatában, 2002-2006 : a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2002-2006 között végzett munkájának összefoglalása / [szerk. Baranyi Béla] ; [... a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2006. - 165, [8] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7194-20-7 fűzött
Hajdú-Bihar. Önkormányzat
Hajdú-Bihar (megye) - önkormányzat - ezredforduló
353(439.165)
[AN 2633751]
MARC

ANSEL
UTF-8



696 /2007.
   A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai = International sources of national and ethnic minority rights = Les sources internationales des droits des minorités nationales et ethniques / [szerk. Balázs Katalin és Ódor Bálint]. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 922 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. júl. 31.
ISBN 963-7490-42-6 kötött : 4500,- Ft
kollektív jogok - nemzetközi jog - egyenjogúság - jogszabálygyűjtemény
342.724(100)(094) *** 341.234(100)(094)
[AN 2633367]
MARC

ANSEL
UTF-8



697 /2007.
   A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai = International sources of national and ethnic minority rights = Les sources internationales des droits des minorités nationales et ethniques / [szerk. Balázs Katalin és Ódor Bálint] ; [közread. a] Magyar Országgyűlés ... - [Budapest] : Az Országgyűlés Hiv., 2006. - 922 p. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-7490-42-6)
kollektív jogok - nemzetközi jog - egyenjogúság - jogszabálygyűjtemény
342.724(100)(094) *** 341.234(100)(094)
[AN 2633371]
MARC

ANSEL
UTF-8



698 /2007.
   Re-thinking socio-economic rights in an insecure world / ed. by Nsongurua Udombana and Violeta Beširević ; ... introd. by Wiktor Osiatynski ; [org., publ. by the] CEU Center for Human Rights. - Budapest : CEU Center of Human Rights, cop. 2006. - 183 p. ; 23 cm
A 2005. nov. 28-29-én azonos címmel rendezett kerekasztal előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-86569-8-0 fűzött
szociális jog - konferenciakiadvány
349.3(100) *** 364(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2633984]
MARC

ANSEL
UTF-8



699 /2007.
Török Gábor (1953-)
   A magyar társasági jog alapjai / Török Gábor. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 150 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. aug. 1.
ISBN 963-7490-40-X fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - társasági törvény - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2633361]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

700 /2007.
Becze Csaba
   Elfelejtett hősök : a Magyar Királyi Honvéd Légierő ászai a II. világháborúban / Becze Csaba. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2006]. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 199-[200].
ISBN 963-9673-06-4 kötött
Magyarország. Honvédség. Honvéd Légierő
Magyarország - légierő - második világháború - vadászrepülőgép - pilóta - életrajz
355.489(439)"1941/1945"(092) *** 623.746.3 *** 358.4(439)"1939/1945"(092)
[AN 2633724]
MARC

ANSEL
UTF-8



701 /2007.
Colvin, John
Decisive battles (magyar)
   Döntő csaták : 21 kulcsfontosságú tengeri és szárazföldi hadi összecsapás, amely alakította a történelem menetét / John Colvin ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 304 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-298.
ISBN 963-425-069-6 kötött : 2499,- Ft
hadtörténet - tengeri hadművelet
355.48(100) *** 355.49(100)
[AN 2633633]
MARC

ANSEL
UTF-8



702 /2007.
Erdélyi Béla
   A II. világháború végnapjai Kiszomboron / Erdélyi Béla ; [kiad. a "Kiszomborért Alapítvány" Kuratóriuma. - [Kiszombor] : "Kiszomborért Alapítvány" Kuratóriuma, [2006]. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kiszombor - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439-2Kiszombor)"1944"(0:82-94)
[AN 2633417]
MARC

ANSEL
UTF-8



703 /2007.
Földi Pál
   Zrínyi, a hadvezér / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 963-375-441-0 fűzött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadvezér - író - 17. század - életrajz
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 2633832]
MARC

ANSEL
UTF-8



704 /2007.
Frost, John
A drop too many (magyar)
   Híd a messzeségben / John Frost ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 231 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-426-008-X kötött : 2499,- Ft
Frost, John
Nagy-Britannia - katonatiszt - második világháború - ejtőernyős fegyvernem - 20. század - memoár
355(410)(092)Frost,_J.(0:82-94) *** 355.48(100)"1939/1945"(0:82-94) *** 356.169(410)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2633794]
MARC

ANSEL
UTF-8



705 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom bukása : [a villámháborútól a nürnbergi perig] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006], cop. 2002. - 428 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9409-12-X)
Németország - hadtörténet - történelem - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 2636030]
MARC

ANSEL
UTF-8



706 /2007.
   Katonai kutatás és fejlesztés, regionális együttműködés : Első Közép-Kelet Európai Katonai Műszaki Konferencia : Budapest, 2005. október 19-20. = Military research & development and co-operation in the region : 1st Central Eastern European Conference on Military Technology : Budapest, ... 19-20 October 2005 / [összeáll. és szerk. Gönczi Sándor, Horváth István] ; [rend. a] Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal ; [kiad. a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztálya]. - [Budapest] : HM Kommunikációs és Toborzó Főoszt., [2006]. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7037-58-6 fűzött
haditechnika - műszaki fejlesztés - katonapolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
623(100)"200" *** 355.02 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2634173]
MARC

ANSEL
UTF-8



707 /2007.
Rhodes, Richard
Masters of death (magyar)
   A halál mesterei : az SS-Einsatzgruppék és a holokauszt feltalálása / Richard Rhodes ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 343 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-335.
ISBN 963-425-072-6 kötött : 2499,- Ft
Németország. Schutz-Staffel
Németország - Szovjetunió - különleges alakulat - holokauszt - második világháború
355.318(430)"1939/1945" *** 323.12(=924)(47)"194"
[AN 2633582]
MARC

ANSEL
UTF-8



708 /2007.
Warner, Philip (1914-2000)
Secret forces of World War II (magyar)
   A második világháború titkos erői / Philip Warner ; [ford. Bally István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 252 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 963-425-081-5 kötött : 2499,- Ft
hadtörténet - második világháború - különleges alakulat
355.48(100)"1939/1945" *** 355.318(100)"1939/1945"
[AN 2633955]
MARC

ANSEL
UTF-8



709 /2007.
Wilson, William Scott (1944-)
The lone samurai (magyar)
   A magányos szamuráj : Miyamoto Musashi élete / William Scott Wilson ; [ford. és szerk. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2006. - 287 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
Bibliogr.: p. 284-287.
ISBN 963-9219-61-4 fűzött : 2880,- Ft
Miyamoto Musashi (1584-1645)
Japán - szamuráj - 17. század - életrajz
355.318.1(520)(092)Miyamoto_M.
[AN 2633585]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

710 /2007.
Ernyei György (1948-)
   Minőségmenedzsment = Quality management / Ernyei György, Sipos László. - Budapest : Aula, cop. 2006. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 258-265.
ISBN 963-9698-06-7 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2636066]
MARC

ANSEL
UTF-8



711 /2007.
   Minőségirányítási rendszerek fejlesztése : módszertani segédlet / szerk. Koczor Zoltán ; [közread. a] TÜV Rheinland InterCert. - 6. kiad. - Budapest : TÜV Rheinland InterCert, 2006. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-024-9 fűzött
minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
65.018(078) *** 006.7/.8(100)
[AN 2637595]
MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

712 /2007.
   A bankszektor és stakeholderei / szerk. Botos Katalin. - Szeged : [SZTE], 2006. - 239 p. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-770-5 fűzött
Magyarország - bankügy
336.71(439)
[AN 2634484]
MARC

ANSEL
UTF-8



713 /2007.
   Biztosítási közjog : kézikönyv a gyakorlat számára / Bálint Györgyi [et al.] ; [szerk. Kovács Zsolt]. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 571 p. ; 24 cm
ISBN 963-7490-55-8 fűzött : 7245,- Ft
Magyarország - biztosítási jog - biztosításügy - törvény - útmutató
368(439)(094)(036)
[AN 2633365]
MARC

ANSEL
UTF-8



714 /2007.
Drábik János (1938-)
   Világdemokratúra : a hitelpénz-fasizmus világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2006. - 385 p. ; 22 cm
ISBN 963-426-007-1 kötött : 2499,- Ft
pénzrendszer - globalizáció
336.74 *** 339.9
[AN 2633958]
MARC

ANSEL
UTF-8



715 /2007.
Fojtik János
   Elnyújtott élvezet...? : négy beszélgetés a marketingről / Fojtik János, Veres Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2006. - 162 p. ; 17 cm. - (Akadémiai kiskönyvtár, ISSN 1788-4756)
Bibliogr.
ISBN 963-05-8404-2 fűzött : 1500,- Ft
marketing
658.8
[AN 2633684]
MARC

ANSEL
UTF-8



716 /2007.
   Hidak vagy sorompók? : a határon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban / Kaiser Tamás szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 1.)
Bibliogr. - Analitikus leírása: AN 2621147
Fűzött (hibás ISBN 963-9609-35-8) (hibás ISBN 963-9609-36-6)
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - regionális gazdaság - 21. század
332.14(439) *** 339.923(4-62)
[AN 2636002]
MARC

ANSEL
UTF-8



717 /2007.
Hirkó Bálint
   Elosztási logisztika / Hirkó Bálint ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék]. - Győr : Universitas-Győr Kht., 2006. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230.
Fűzött
logisztika - egyetemi tankönyv
658.78(075.8) *** 658.286(075.8)
[AN 2634576]
MARC

ANSEL
UTF-8



718 /2007.
Masterson, Michael
Automatic wealth (magyar)
   Automatikus gazdagság : 6 lépés az anyagi függetlenség felé / Michael Masterson ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2006. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87038-1-1 fűzött : 3480,- Ft
ISBN 963-87038-1-4
beruházás - pénzügy - siker
658.152 *** 336.7 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2633814]
MARC

ANSEL
UTF-8



719 /2007.
Nagy Adrienn
   Kiegészítő feladatok a Mikroökonómiához / Nagy Adrienn, Sárkány Péter. - Budapest : Dr. T.O.P. Kft., 2006. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87306-0-9 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.542(075.8)(076)
[AN 2634573]
MARC

ANSEL
UTF-8



720 /2007.
   A természettudományi alapképzés és a munkaerőpiac kapcsolata I : Budapest, 2006. április 13. : konferencia-kiadvány / [szerk. Gyémánt Iván, Varga Zsuzsa]. - Szeged : Bába, [2006]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerő-gazdálkodás - természettudomány - felsőoktatás - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5(439)"200" *** 378.65(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634508]
MARC

ANSEL
UTF-8



721 /2007.
Teszéri-Rácz Ildikó
   Adóismeretek / Teszéri-Rácz Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, 2006. - 360 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-394-624-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2637097]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

722 /2007.
   Ambulance not on the way : the disgrace of health care for Roma in Europe / [publ. by the] European Roma Rights Centre. - [Budapest] : ERRC, cop. 2006. - 89 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 963-86955-3-6 fűzött
Európa - egészségügy - cigányság - hátrányos megkülönböztetés
364.444(=914.99)(4) *** 323.12(=914.99)(4)
[AN 2634183]
MARC

ANSEL
UTF-8



723 /2007.
Bartha Gyula
   Egy segítő szakma küzdelmei / Bartha Gyula. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2006. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött
Vác - szociális ellátás - ezredforduló
364.442(439-2Vác)
[AN 2633353]
MARC

ANSEL
UTF-8



724 /2007.
   Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve / [szerk. Dehelán Aurélia]. - Makó : Dr. Diósszilágyi S. Kórház- és Rendelőint., 2006. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0784-0 fűzött
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet (Makó)
Magyarország - Makó - kórház - orvos - 20. század - történeti feldolgozás - életrajz
364.444.046.6(439-2Makó) *** 61(439)(092)
[AN 2633416]
MARC

ANSEL
UTF-8



725 /2007.
   Globalization and equity: consequences for health promotion policies and practices : 7th IUHPE European Conference on Health Promotion and Health Education : 18-21 October 2006 in Budapest ... : book of abstracts / [publ. by the NIHD National Institute for Health Development Budapest ...]. - Budapest : NIHD, 2006. - 154 p. ; 24 cm
ISBN 963-86672-7-3 fűzött
egészségügy - konferenciakiadvány
364.444 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2634724]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

726 /2007.
   30 éves a "Karacs" : jubileumi kiadvány / [szerk. Literáti Márta] ; [közread. a] Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium. - Miskolc : Karacs T. Középisk. Leánykollégium, 2006. - 50 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1169-5 fűzött
ISBN 963-06-1169-4
Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium (Miskolc)
Miskolc - kollégium - iskolai évkönyv
37.018.3(439-2Miskolc)(058)
[AN 2633868]
MARC

ANSEL
UTF-8



727 /2007.
   Általános- és középiskolai matematikai tehetséggondozás : felkészítés iskolai tehetséggondozó szakkörök feladatsorainak összeállítására és versenyszintű feladatok megoldására : akkreditált matematika tanári továbbképzés, Nagykanizsa, 2006. október 4-7. / szerk. Erdős Gábor ; [kiad. a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány]. - [Nagykanizsa] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, [2006]. - 118 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
tantárgy - matematika - tehetséggondozás - tanári segédkönyv
37.025 *** 371.14 *** 372.851(072)
[AN 2634583]
MARC

ANSEL
UTF-8



728 /2007.
   (A)mitől tanárképző a főiskola?(.) : válogatás a hetven éves Békési Imre tanárképzős tevékenységével kapcsolatos írásokból / szerk. Tandi Lajos. - Szeged : JGYFK, 2006. - 312, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-263.
ISBN 963-7356-27-4 fűzött
Békési Imre (1936-)
Szeged - Magyarország - főiskola - pedagógusképzés - nyelvészet - pedagógus - nyelvész - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
378.637(439-2Szeged) *** 80.001(439)(092)Békési_I. *** 37(439)(092)Békési_I. *** 801 *** 371.13 *** 012Békési_I.
[AN 2634475]
MARC

ANSEL
UTF-8



729 /2007.
   A Baross Gábor Gyakorlógimnázium tanárai : Szeged, 1935-1951 / [szerk. Molnár Imre, Hajász Bertalan]. - Szeged : Bába, 2006. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-97-0 fűzött
Baross Gábor Gyakorlógimnázium (Szeged)
Szeged - pedagógus - gimnázium - életrajz
37(439-2Szeged)(092) *** 373.54(439-2Szeged)
[AN 2634527]
MARC

ANSEL
UTF-8



730 /2007.
   Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája - Felsővárosi iskola - emlékkönyve, 1856-2006 / szerk. Gőcze Györgyné. - Baja : Eötvös J. Főisk. Gyakorló Ált. Isk., 2006. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Felsővárosi iskola (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-06-1077-9 fűzött
Eötvös József Főiskola (Baja). Gyakorló Általános Iskola
Baja - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Baja)(058)
[AN 2633388]
MARC

ANSEL
UTF-8



731 /2007.
   Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel : tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály oktatásához / szerk. Koreczné Kazinczi Ilona. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 231 p. : ill. ; 20x29 cm + CD-ROM. - (Informatikai módszerek az oktatásban)
Bibliogr.
ISBN 963-19-5762-4 fűzött 3600,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
számítógépes oktatás - hátrányos helyzetű
376.63 *** 371.694 *** 681.3.004.14
[AN 2634168]
MARC

ANSEL
UTF-8



732 /2007.
   Fejezetek a 400. tanévét ünneplő Kecskeméti Református Gimnázium történetéből, 1564-2006 / szerk. Szabados László. - Kecskemét : Emmaus, 2006. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-85755-4-9 fűzött
Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma
Kecskemét - gimnázium - egyházi iskola - történeti feldolgozás - iskolai évkönyv
373.54(439-2Kecskemét)(091) *** 373.54(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2634079]
MARC

ANSEL
UTF-8



733 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2006. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 963-216-623-X fűzött : 1470,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2637600]
MARC

ANSEL
UTF-8



734 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan tanári kézikönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2006. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87133-1-3 fűzött : 1365,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2633559]
MARC

ANSEL
UTF-8



735 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan tanári segédkönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez az általános iskolákban / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87133-0-5 fűzött : 1365,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 37.025(072)
[AN 2633556]
MARC

ANSEL
UTF-8



736 /2007.
Pogáts Ferenc
   Varga Tamás matematikai versenyek / összeáll. Pogáts Ferenc. - 7. kiad. - Budapest : Typotex, 2006-. - 24 cm. - (Tehetségek példatára)
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
371.384 *** 372.851(075.2)(079.1)
[AN 2637591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006, cop. 1995. - 192 p. : ill.
ISBN 963-9548-96-0 fűzött : 1800,- Ft
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
371.384 *** 372.851(075.2)(079.1)
[AN 2637593] MARC

ANSEL
UTF-8



737 /2007.
Rogge, Jan-Uwe
Eltern setzen Grenzen (magyar)
   Korlátok és kételyek : a határok kijelölése a gyermeknevelésben / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2006. - 286, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-724-1 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2633811]
MARC

ANSEL
UTF-8



738 /2007.
Sándor Éva (1947-)
   Fejlesztés művészettel / Sándor Éva ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2006. - 93 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-7155-36-8 fűzött
gyógypedagógia - művészeti nevelés - képességfejlesztés - egyetemi tankönyv
37.036(075.8) *** 376.13(075.8) *** 371.322.6
[AN 2634172]
MARC

ANSEL
UTF-8



739 /2007.
Spurgeon, Charles Haddon
   Hogyan nyerek meg gyermekeket az Úr Jézusnak? / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 23 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-58-9 fűzött
vallásoktatás - módszertan - prédikáció
371.3 *** 372.82 *** 252
[AN 2634081]
MARC

ANSEL
UTF-8



740 /2007.
Tótszöllősyné Varga Tünde
   Mozgásfejlesztés az óvodában : Porkolábné Dr. Balogh Katalin fejlesztő programjának alkalmazása testnevelés foglalkozásokon / Tótszöllősyné Varga Tünde. - Bőv. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2006. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-450-718-2)
óvodai nevelés - mozgásos játék
372.363
[AN 2637034]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

741 /2007.
Bali Mihály (1921-)
   Szegedi sportolók az olimpiákon, 1896-2004 / Bali Mihály. - Szeged : Bába, 2006. - 344 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 328-329.
ISBN 963-7337-61-X kötött : 4250,- Ft
Szeged - Magyarország - sportoló - olimpia - sporttörténet
796.032(100)(091) *** 796(439-2Szeged)(092)
[AN 2634479]
MARC

ANSEL
UTF-8



742 /2007.
Bang, Preben
Dyrespor (magyar)
   Állatnyomok és -jelek / írta Preben Bang ; ill. Preben Dahlström ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Mérték K., 2006. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7304-68-1 kötött
természetjárás - természeti környezet - állat
796.5 *** 591.5 *** 502.05
[AN 2634426]
MARC

ANSEL
UTF-8



743 /2007.
Bársony István (1855-1928)
   Fekete vér / Bársony István ; [vál. és szerk. Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 221, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9690-03-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2633455]
MARC

ANSEL
UTF-8



744 /2007.
Blüchel, Kurt G.
Die Jagd (magyar)
   A vadászat / Kurt G. Blüchel ; [ford. Fuisz Tibor et al.] ; [a vadászati kifejezések szótárát írta, és a szöveget ... kieg. Ambrózy Árpád]. - Budapest : Vince K., 2006. - 654 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9552-81-X kötött : 12000,- Ft
vadászat - művelődéstörténet
799.2 *** 930.85(100)
[AN 2634206]
MARC

ANSEL
UTF-8



745 /2007.
Burgos, Ruth
Karten mit Serviettentechnik (magyar)
   Üdvözlőlapok szalvétatechnikával : egyszerűen, gyorsan / Ruth Burgos, Lena Richter ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9624-24-1 fűzött : 590,- Ft
szalvétatechnika - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2633474]
MARC

ANSEL
UTF-8



746 /2007.
Csörgő Anikó
   Csodaország / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Csodaország, 1997-. - 34 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-85782-7-0 *
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826 *** 087.5(084.1)
[AN 246562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Barkácskönyv. - 2006. - 125 p. : ill., főként színes
ISBN 963-9180-43-2 kötött
óvodai nevelés - foglalkoztatókönyv
371.381 *** 372.364
[AN 2637095] MARC

ANSEL
UTF-8



747 /2007.
Fekete Kálmán (1951-)
   Szabó Gergő : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2006. - 176 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 12.)
ISBN 963-369-767-0 fűzött
Szabó Gergő (1968-)
Magyarország - autósport - sportoló - 20. század - 21. század - riport
796.71(439)(092)Szabó_G.(047.53)
[AN 2633818]
MARC

ANSEL
UTF-8



748 /2007.
   Félúton a pekingi olimpiai játékokra : a Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tájékoztatója / kész. ... az Országos Sportegészségügyi Intézet közreműködésével. - [Budapest] : [MOB] : [OSEI], [2006]. - 42 p. ; 19 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7778-11-X fűzött
Peking - izgatószer - olimpia
796.011.5:178.8 *** 796.032(510-2Peking)"2008"
[AN 2634046]
MARC

ANSEL
UTF-8



749 /2007.
Grósz Zoltán
   Újabb elmebajnokság : 600 kérdés 600 válasz : [műveltségi tesztkönyv] / Grósz Zoltán. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2006. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-7095-94-2 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 2633813]
MARC

ANSEL
UTF-8



750 /2007.
Heli, Angelika
Kunterbunte Pop-up-Karten (magyar)
   Tarkabarka háromdimenziós lapok / Angelika Heli ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 4 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9624-23-3 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2633486]
MARC

ANSEL
UTF-8



751 /2007.
Koch, Sabine
Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatok / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9624-26-8 fűzött : 590,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2633480]
MARC

ANSEL
UTF-8



752 /2007.
Koch, Sabine
Tiere und Figuren mit Scoubidou (magyar)
   Állatok és mókás figurák térfonással / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9624-27-6 fűzött : 590,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2633471]
MARC

ANSEL
UTF-8



753 /2007.
Koers, Margret
Bastelhits durchs Jahr (magyar)
   Barkácsoljunk egész évben! : színes kartonpapírból / Margret Koers ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 3 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9624-25-X fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2633484]
MARC

ANSEL
UTF-8



754 /2007.
Sulyok László (1944-)
   Cigi : emlékek és dokumentumok a 87 éves Balázs Pál életéből / Sulyok László. - Salgótarján : Nógrádi Média, 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
Fűzött
Balázs Pál (1919-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Balázs_P.
[AN 2634073]
MARC

ANSEL
UTF-8



755 /2007.
Täubner, Armin
Dreh dich im Wind! (magyar)
   Játssz a széllel! : mókás szélkerekek kartonból / Armin Täubner ; [a m. változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2006]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 3 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-87-5 fűzött : 590,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2633481]
MARC

ANSEL
UTF-8



756 /2007.
Thaly Zoltán (ifj.)
   Más-kép, ahogy láttam : fotóalbum a 18. labdarúgó-világbajnokság pillanataiból : photo album of the 18th FIFA World Cup / [ifj. Thaly Zoltán]. - [Budapest] : Szókincs, 2006. - 161 p. : ill., színes ; 33 cm
Gerinccím: Fotóalbum a 18. labdarugó-világbajnokság pillanataiból
ISBN 963-86106-4-6 kötött : 4998,- Ft
Németország - labdarúgás - világbajnokság - ezredforduló - fényképalbum
796.332(100)"2006"(084.12)
[AN 2634487]
MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

757 /2007.
   Dáblin #08 : Szombathely 2006, Bloomsday, Hungary / [szerk. Nádai Ferenc] ; [bev. Somogyi Krisztina] ; [kiad. Szombathely Megyi Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, [2006]. - [48] p. : ill., színes ; 47 cm
ISBN 963-86801-4-8 fűzött
Magyarország - grafika - fotóművészet - ezredforduló
76(439)"200" *** 77.04(439)"200"
[AN 2634218]
MARC

ANSEL
UTF-8



758 /2007.
Déry Attila (1954-)
   Terézváros - Erzsébetváros : VI.-VII. kerület / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2006. - 706 p. : ill. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 3.)
ISBN 963-9535-37-0 kötött : 14900,- Ft
Budapest. 6. kerület - Budapest. 7. kerület - építészet
72(439-2Bp.VI.) *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 2634534]
MARC

ANSEL
UTF-8



759 /2007.
Enczi Zoltán
   A digitális fotózás műhelytitkai, 2007 / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Török György] ; [fényképek Enczi Zoltán et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2006]. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-86666-3-3 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2634515]
MARC

ANSEL
UTF-8



760 /2007.
Ferenczi Sándor
   Békés a hidak városa / Ferenczi Sándor. - Békés : Jantyik M. Múz., 2006. - 39 p. : ill. ; 22 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 33.)
ISBN 963-86729-2-7 fűzött
Békés - híd
725.95(439-2Békés)
[AN 2633523]
MARC

ANSEL
UTF-8



761 /2007.
Gesztelyi Tamás (1943-)
   Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon = Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn / Gesztelyi Tamás, Rácz György. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 19.)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-472-988-6 fűzött
Magyarország - középkor - drágakő - régészet - pecsét
736.2(439)"11/15" *** 904(37/38)
[AN 2630866]
MARC

ANSEL
UTF-8



762 /2007.
Gömör Béla (1938-)
   Szemben az árral : László Károly portréja / Gömör Béla ; [kiad. a GMR Reklámügynökség Bt.]. - [Budapest] : GMR Reklámügynökség, [2006]. - 104 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-86842-3-2 fűzött
László Károly (1923-)
Svájc - műgyűjtés - külföldön élő magyar személyiség
7.074(494)(=945.11)(092)László_K.
[AN 2633349]
MARC

ANSEL
UTF-8



763 /2007.
Kaminski, Marion
Venedig (magyar)
   Velence / Marion Kaminski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Vince K., 2006. - 578 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Bibliogr.: p. 570-572.
ISBN 978-963-9552-71-5 kötött : 5995,- Ft
ISBN 963-9552-71-2
Velence - művészet
7(45-2Venezia) *** 914.5-2Venezia(036)
[AN 2634208]
MARC

ANSEL
UTF-8



764 /2007.
Kocsis Imre (1940-)
   Rajzok és emlékek, 1956 / Kocsis Imre ; [kiad. Makó Város Önkormányzata és Képviselőtestülete]. - Makó : Önkormányzat, 2006. - [42] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Sümegi György interjújával. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Kocsis Imre (1940-)
Magyarország - grafikus - 1956-os forradalom - 20. század - 21. század
741(439)(092)Kocsis_I. *** 943.9"1956"(084.11)
[AN 2633427]
MARC

ANSEL
UTF-8



765 /2007.
Kubinszky Mihály (1927-)
   Az ion fejezet : egy építész emlékiratai / Kubinszky Mihály. - [Budapest] : HAP Galéria, 2006. - 195 p. : ill. ; 22 cm. - (HAP-könyvek, ISSN 1787-6850 ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 963-219-467-5)
Kubinszky Mihály (1927-)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - memoár
72(439)(092)Kubinszky_M.(0:82-94)
[AN 2633513]
MARC

ANSEL
UTF-8



766 /2007.
   Makói mappák : [2001-2005] / [kiad. a Hagymaház]. - Makó : Hagymaház, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 963-06-0443-4 fűzött
Magyarország - Makó - grafika - ezredforduló - művésztelep
76(439)"200" *** 061.28(439-2Makó)
[AN 2633421]
MARC

ANSEL
UTF-8



767 /2007.
   Meet your neighbours : contemporary Roma art from Europe / [ed. Tímea Junghaus] ; [co-ed. Katalin Székely] ; [publ. by the] Open Society Institute. - [Budapest] : OSI, 2006. - 220 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 963-9419-99-0 fűzött
Európa - képzőművészet - cigányság - 20. század - ezredforduló
73/76(4)(=914.99)
[AN 2634713]
MARC

ANSEL
UTF-8



768 /2007.
Petrás Mária (1957-)
   Madárnyelven : Petrás Máriával beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 113, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 12.)
ISBN 963-9642-69-X fűzött : 1500,-Ft
Petrás Mária (1957-)
Moldva - képzőművész - népdalénekes - csángók - életútinterjú
73/76(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.(047.53) *** 784.4.071.2(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.(047.53)
[AN 2633907]
MARC

ANSEL
UTF-8



769 /2007.
Polgár Árpád (1955-)
   Polgársors : önéletrajzi regény / Polgár Árpád. - Pécs : Alexandra, 2006. - 387, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-369-959-2 kötött
Polgár Árpád (1955-)
Magyarország - műgyűjtés - műpártolás - híres ember - 20. század - 21. század - memoár
7.074(439)(092)Polgár_Á.(0:82-94)
[AN 2633770]
MARC

ANSEL
UTF-8



770 /2007.
Schmidt, Jerôme (1977-)
Les mondes manga (magyar)
   Manga / Jérôme Schmidt, Hervé Martin Delpierre ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 182, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A mangák eredeti kötési módjának megfelelően fordított kötéssel
ISBN 963-7052-42-9 fűzött : 5490,- Ft
Japán - képregény
766(520) *** 087.6:084.11(520)
[AN 2633747]
MARC

ANSEL
UTF-8



771 /2007.
Stukenbrock, Christiane
1000 Meisterwerke der europäischen Malerei (magyar)
   1000 mestermű : európai festészet 1300-tól 1850-ig / Christiane Stukenbrock és Barbara Töpper. - Budapest : Vince K., 2006. - 1007 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Béresi Csilla
ISBN 978-963-9552-75-3 fűzött : 5995,- Ft
ISBN 963-9552-75-5
Európa - festészet
75(4)"13/18"
[AN 2634214]
MARC

ANSEL
UTF-8



772 /2007.
Szántó János (1931-)
   Szántó János. - 2. bőv., jav. kiad. / [... szerk. Kiss László]. - [Makó] : [Magánkiad.], [2006]. - 84 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 49-51. - Műjegyz.: p. 54.
Fűzött
Szántó János (1931-)
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - vers
75(439)(092)Szántó_J. *** 894.511-14
[AN 2633415]
MARC

ANSEL
UTF-8



773 /2007.
Williams, Keith
Impressionist masters (magyar)
   Impresszionista mesterek : a 19. század vége : a leghíresebb impresszionista mesterek élete, kora és munkássága 6 önállóan megfesthető miniatűr másolattal kiegészítve / Keith Williams, Jo Richardson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + festőkészlet. - (Miniatűr remekművek)
Ford. Búza Virág. - Közös tokban
ISBN 963-369-735-2 fűzött
Franciaország - festészet - impresszionizmus - művészet technikája - 19. század - századforduló
75(44)"186/190" *** 75.036.2 *** 75.02
[AN 2633683]
MARC

ANSEL
UTF-8



774 /2007.
Williams, Keith
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh, 1853-1890 : Van Gogh élete, kora és munkássága 6 önállóan megfesthető miniatűr másolattal kiegészítve / Keith Williams, Jo Richardson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + festőkészlet. - (Miniatűr remekművek)
Ford. Búza Virág. - Közös tokban
ISBN 963-369-733-6 fűzött
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - festészet - művészet technikája - 19. század - életrajz
75(492)(092)Gogh,_V._van *** 75.02
[AN 2633682]
MARC

ANSEL
UTF-8



775 /2007.
Zöllner, Frank (1956-)
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci, 1452-1519 : összes festménye és rajza / Frank Zöllner ; [... ford. Körber Ágnes]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2006]. - 695 p. : ill., színes ; 45 cm
Bibliogr.: p. 683-689.
Kötött
ISBN 3-8228-5689-4
ISBN 978-3-8228-5689-5
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - grafikus - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 741(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2634219]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

776 /2007.
Gyémánt Csilla
   Karikó Teréz, a szegedi operajátszás csillaga / [szerzők Gyémánt Csilla, Kovács Ágnes, Pacsika Emília]. - Szeged : Bába, 2006. - 113 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-76-8 fűzött
Karikó Teréz (1932-)
Magyarország - operaénekes - 20. század
784.071.2(439)(092)Karikó_T.
[AN 2634503]
MARC

ANSEL
UTF-8



777 /2007.
Hegedűs Endre (1954-)
   Lelkem tele van szép hangokkal : Hegedűs Endrével beszélget Ferenczi Andrea. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 103 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 28.)
ISBN 963-9642-64-9 fűzött : 1500,- Ft
Hegedűs Endre (1954-)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Hegedűs_E.(047.53)
[AN 2634207]
MARC

ANSEL
UTF-8



778 /2007.
   Ki kicsoda a klasszikus zenében / [szerk. Gyergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-392-9 fűzött
komolyzene - zenei lexikon
78.071.1(100)(092):030
[AN 2637642]
MARC

ANSEL
UTF-8



779 /2007.
Opera (magyar)
   Opera : zeneszerzők, művek, előadóművészek / szerk. Batta András ; [ford. Tasnádi Ágnes, Fejérvári Boldizsár és Szilágyi Éva] ; [a m. kiadást szerk. Kenesei István]. - Budapest : Vince K., 2006. - 927 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 876-877. - Műjegyzék: p. 878-882.
ISBN 963-9552-82-8 kötött : 12000,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 2634211]
MARC

ANSEL
UTF-8



780 /2007.
Szabadi Klaudia Márta
   Zalatnay-dosszié : levelek a börtönből / Szabadi Klaudia Márta, Scherer Zsuzsa. - [Budapest] : Ringier, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7714-19-1 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 963-7714-19-7
Zalatnay Sarolta (1947-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - levelezés
78.067.26.036.7(439)(092)Zalatnay_S.(044)
[AN 2634434]
MARC

ANSEL
UTF-8



781 /2007.
   Taníts meg kismadár : [1000 magyar nóta és csárdás] / gyűjt. Novák Katalin. - Szeged : Bába, 2006. - 306, [12] p. ; 29 cm
ISBN 963-7337-77-6 fűzött
dalszöveg - magyar nóta
784.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 2634549]
MARC

ANSEL
UTF-8



782 /2007.
Tóth Béla (1924-)
   Elhantolt hegedűk : ötvenéves volt a Szegedi Hangszergyártó Kft., 1953-2003 : emlékkönyv / Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2006. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7337-81-4 fűzött
Szegedi Hangszergyártó Kft.
Szeged - hangszerkészítés - hegedű - vállalat - 20. század - ezredforduló
681.817.1 *** 061.5(439-2Szeged)
[AN 2634542]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

783 /2007.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Izzó levegőben : emlékek a régi Nemzeti Színházról / Csathó Kálmán ; [szerk. és az előszót írta Gajdó Tamás] ; [a képeket ... vál. Füle Péter]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 360 p., 28 t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9651-06-0 kötött : 3100,- Ft
Nemzeti Színház (Budapest)
Magyarország - Budapest - színész - színház - 19. század - 20. század - memoár
792.028(439)(092)(0:82-94) *** 792(439-2Bp.)"183/190"(0:82-94)
[AN 2634461]
MARC

ANSEL
UTF-8



784 /2007.
Dózsa László (1942-)
   A rivaldától a vérpadig és utána : Dózsa Lászlóval beszélget Borbély László. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 99 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 13.)
ISBN 963-9642-73-8 fűzöttt : 1500,- Ft
Dózsa László (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
792.028(439)(092)Dózsa_L.(047.53) *** 791.43.071.2(439)(092)Dózsa_L.(047.53)
[AN 2633909]
MARC

ANSEL
UTF-8



785 /2007.
   Hunyady Margit : egy mai történet a tizenkilencedik századból / a családi hagyaték alapján közread. Alexander Brody ; [... sajtó alá rend. ... Kurta Zsuzsanna] ; [... szerk. Hovanyec László]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2006. - 311 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7253-73-4 kötött : 3480,- Ft
Hunyady Margit (1854-1906)
Magyarország - színész - századforduló
792.028(439)(092)Hunyady_M.
[AN 2634397]
MARC

ANSEL
UTF-8



786 /2007.
   Az igazi Hofi / összeáll. Ambrus Péter. - Budapest : Athenaeum 2000, 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9615-52-8 kötött : 2990,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - előadóművész - kabaré - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Hofi_G.(0:82-94) *** 792.73
[AN 2634433]
MARC

ANSEL
UTF-8



787 /2007.
Nikolényi István (1941-)
   A Szegedi Szabadtéri Játékok kézikönyve, 1931-2006 / Nikolényi István ; [adattár Polner Zoltán] ; [a kezdeti évek fejezete Kovács Ágnes munkája] ; [közread.] ... Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. - Szeged : Bába : Polgármesteri Hiv., 2006. - 319 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7337-95-4 fűzött
Szegedi Szabadtéri Játékok
Szeged - szabadtéri színház - 20. század - ezredforduló - színielőadás
792.051(439-2Szeged)"1931/2006" *** 792.091(439-2Szeged)"1931/2006"
[AN 2634557]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

788 /2007.
   Anglicizmusok : angol kifejezések és szólások gyűjteménye példamondatokkal. - [Tyukod] : Black & White, [2006]. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-14-0 fűzött
anglicizmus
802.0-318(078)=945.11
[AN 2634077]
MARC

ANSEL
UTF-8



789 /2007.
Chiazzaro, Idamis
   Un paso más : ejemplos y soluciones de ejercicios del examen estatal de lengua española de los grados básico y medio : alap- és középfokú, szóbeli és írásbeli állami nyelvvizsga-feladatok és megoldások / Idamis Chiazzaro. - Budapest : Holnap, 2006. - 341 p., 10 t. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-530-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 2634702]
MARC

ANSEL
UTF-8



790 /2007.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-289-4)
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 2637107]
MARC

ANSEL
UTF-8



791 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-661-X kötött : 2400,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 2636263]
MARC

ANSEL
UTF-8



792 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-365-3 kötött : 2400,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 2637105]
MARC

ANSEL
UTF-8



793 /2007.
Gerencsér Ferenc
   Magyar - német zsebszótár ; Német - magyar zsebszótár / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 106, 110 p. ; 14 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-372-4 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2637639]
MARC

ANSEL
UTF-8



794 /2007.
Molnár Judit
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : német 4 / [szerzők Molnár Judit és Szinna Undine]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2006, cop. 1999. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött (hibás ISBN 963-05-7551-5)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2637597]
MARC

ANSEL
UTF-8



795 /2007.
Nyilas Péter (1956-)
   ASER enciklopédia II / Nyilas Péter ; [ill. Vörös Annamária]. - Szeged : Bába, 2006. - 108 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7337-62-8 fűzött
magyar nyelv - magyar irodalom - humoreszk - szótár
809.451.1-318(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 2634489]
MARC

ANSEL
UTF-8



796 /2007.
Pantóné Naszályi Dóra
   Schrittweise 1 : feladatlapok / Pantóné Naszályi Dóra ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-5380-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2636345]
MARC

ANSEL
UTF-8



797 /2007.
Rét Anna
   Képes angol szólásgyűjtemény / összeáll. Rét Anna ; az illusztrációkat Engel Tevan István kész. - Budapest : Műszaki K., cop. 2006. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-16-4058-2 fűzött
anglicizmus - angol nyelv - szólás - közmondás
802.0-318=945.11
[AN 2634574]
MARC

ANSEL
UTF-8



798 /2007.
Szalacsek Margit
   Könnyedén magyarul : magyar társalgási nyelvkönyv kezdőknek angol nyelvű magyarázatokkal : colloquial Hungarian for beginners with English explanations / Szalacsek Margit ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központja]. - Szeged : SZTE Idegen Nyelvi Közp., 2006. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0740-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2633386]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

799 /2007.
Clarke, Gerald (1937-)
Capote (magyar)
   Capote : életrajz / Gerald Clarke ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2006. - 703 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-8123-9 kötött : 3900,- Ft
Capote, Truman (1924-1984)
Egyesült Államok - író - 20. század - életrajz
820(73)(092)Capote,_T.
[AN 2633610]
MARC

ANSEL
UTF-8



800 /2007.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-346-308-4)
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 2636061]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

801 /2007.
   Éjszakai hajózás : in memoriam Ottlik Géza / [vál., szerk., összeáll. Hornyik Miklós]. - Budapest : Nap, cop. 2006. - 396 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv. - Bibliogr.
ISBN 963-9402-67-2 kötött : 2690,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511(092)Ottlik_G. *** 894.511-4
[AN 2634483]
MARC

ANSEL
UTF-8



802 /2007.
Péter László (1926-)
   Bécsi hármaskönyv : Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula emlékei / Péter László. - Szeged : Bába, 2006. - 138 p. ; 19 cm
Juhász László előszavával. - Bibliogr.
ISBN 963-7337-86-5 fűzött
Tömörkény István (1866-1917)
Móra Ferenc (1879-1934)
Juhász Gyula (1883-1937)
Magyarország - Bécs - író - helyismeret - századforduló - 20. század - életrajz
894.511(092)Tömörkény_I. *** 894.511(092)Móra_F. *** 894.511(092)Juhász_Gy. *** 908.436-2Wien
[AN 2634467]
MARC

ANSEL
UTF-8



803 /2007.
Szepes Mária (1908-)
   Gondolatok és portrék, Máraira hangolva / Szepes Mária, Faludy György ; [a fotókat Milánovics Danica és Vincze Attila kész.]. - Budapest : Urbis, 2006. - 92, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9706-09-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(092)Szepes_M. *** 894.511(092)Faludy_Gy. *** 894.511-4
[AN 2633921]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

804 /2007.
   365 waka : klasszikus japán versek az év minden napjára : fuyu, haru, natsu, aki / [... vál. és ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2006. - 192 p. ; 20 cm. - (Napkelet útjain sorozat, ISSN 1786-9420)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-87063-2-5 kötött : 2000,- Ft
japán irodalom - vers
895.6-14=945.11
[AN 2634390]
MARC

ANSEL
UTF-8



805 /2007.
Alf laila wa laila (magyar) (részlet)
   Aladdin és a csodalámpa / átd. Maria Seidemann ; ill. Sabine Kraushaar ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, 2006. - 76, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
A ford. az "Aladin und die Wunderlampe" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-539-570-1 kötött : 1980,- Ft
arab irodalom - gyermekirodalom - mese
892.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2633671]
MARC

ANSEL
UTF-8



806 /2007.
Ali, Monica
Brick lane (magyar)
   A muszlim asszony / Monica Ali ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 579 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-59-9 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637319]
MARC

ANSEL
UTF-8



807 /2007.
Anderson, Kevin J.
Dark apprentice (magyar)
   Sötét oldal : [a Jedi Akadémia-trilógia 2. kötete] / Kevin J. Anderson ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 307 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-131-8 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2637672]
MARC

ANSEL
UTF-8



808 /2007.
Árpás Károly (1955-)
   Áttételek, átvételek : idegen szerzők / [ford.] Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2006. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-91-1 fűzött
világirodalom - észt irodalom - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032 *** 894.545-822=945.11
[AN 2634454]
MARC

ANSEL
UTF-8



809 /2007.
Atwood, Margaret
The handmaid's tale (magyar)
   A szolgálólány meséje / Margaret Atwood ; [ford. Mohácsi Enikő]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7138-83-8 kötött : 2800,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2633781]
MARC

ANSEL
UTF-8



810 /2007.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
La porta del tempo (magyar)
   Az időkapu : a Villa Argó rejtélye / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 219, [2] p. : ill. ; 21 cm + mell.
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-369-967-3 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633798]
MARC

ANSEL
UTF-8



811 /2007.
Bajaja, Antonín (1942-)
Zvlčení (magyar)
   Farkasszem : romanetto farkasokról, emberekről és jelekről / Antonín Bajaja ; [ford. Beke Márton]. - Budapest : Európa, 2006. - 310, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7713-4 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2633861]
MARC

ANSEL
UTF-8



812 /2007.
Banks, Iain
The wasp factory (magyar)
   A darázsgyár / Iain Banks ; [ford. Bényei Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-50-0 fűzött : 2280,- Ft : 8,70 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2634222]
MARC

ANSEL
UTF-8



813 /2007.
Barlay, Stephen (1930-)
Refugees and their refuge (magyar)
   Menekülés és megérkezés / Stephen Barlay ; [bev. Kertész Imre] ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 207 p. ; 21 cm
Menekülés, megérkezés (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7437-64-9 kötött : 2400,- Ft
Barlay, Stephen (1930-)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2633980]
MARC

ANSEL
UTF-8



814 /2007.
Bell, Julia (1971-)
Massive (magyar)
   Súlyos : [nagy, merész, bátor] / Julia Bell ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 241, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-9708-23-2 fűzött : 1799,- Ft (hibás ISBN 963-9492-23-2)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633565]
MARC

ANSEL
UTF-8



815 /2007.
Bertagna, Julie
Exodus (magyar)
   Exodus 2100 / Julie Bertagna ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Animus, 2005 [!2006]. - 320 p. ; 22 cm
ISBN 963-9715-10-7 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2635999]
MARC

ANSEL
UTF-8



816 /2007.
Bin Ladin, Carmen
Inside the kingdom (magyar)
   A királyság titkai : életem Szaúd-Arábiában / Carmen Bin Láden ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 244 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9348-29-5 * fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 963-9348-45-7)
Bin Ladin, Carmen
Szaúd-Arábia - Svájc - családtörténet - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(494)=945.11 *** 929.52(532)bin_Laden
[AN 2637604]
MARC

ANSEL
UTF-8



817 /2007.
Block, Lawrence
Hit parade (magyar)
   Bérgyilkos mindörökké / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-51-9 fűzött : 2380,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634226]
MARC

ANSEL
UTF-8



818 /2007.
Böhm, Heinz
Wer schuldig wird auf Erden... (magyar)
   Aki bűnösnek találtatik a Földön.. / Heinz Böhm. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-50-3 * fűzött (hibás ISBN 963-7359-50-3)
német irodalom - vallásos irodalom - regény
830-31=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2634160]
MARC

ANSEL
UTF-8



819 /2007.
Borsch, Frank
Die Sternenarche (magyar)
   A csillagbárka / Frank Borsch ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - (Perry Rhodan : Lemuria ; 1.)
ISBN 963-679-520-7 fűzött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2633917]
MARC

ANSEL
UTF-8



820 /2007.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-23-8 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637657]
MARC

ANSEL
UTF-8



821 /2007.
Brown, Sandra (1948-)
Fanta C (magyar)
   Valóra vált álom / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-155-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633786]
MARC

ANSEL
UTF-8



822 /2007.
Brown, Sandra (1948-)
Temperatures rising (magyar)
   Trópusi sziget / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-518-5 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633780]
MARC

ANSEL
UTF-8



823 /2007.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2637582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Susie és a szerelmes kísértet / [ford. Polgár Anita]. - 2006. - 246 p.
ISBN 963-539-572-8 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2637583] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Mondd meg a Vörösnek!" / [ford. Polgár Anita]. - 2006, cop. 2004. - 239 p.
ISBN 963-539-573-6 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2637584] MARC

ANSEL
UTF-8



824 /2007.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény. - A 4 1/2. kötetet ford. Bosnyák Viktória. - A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7 1/2., Boldog szülinapot, Mia!. - cop. 2006. - 74 p.
ISBN 963-539-559-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2634200] MARC

ANSEL
UTF-8



825 /2007.
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Don Quijote (magyar) (átd. kiad.)
   Don Quijote / Cervantes ; Radnóti Miklós átdolgozásában ; Gyulai Líviusz ill. - Budapest : Osiris, 2006. - 152 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-389-892-7 kötött : 2980,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2637351]
MARC

ANSEL
UTF-8



826 /2007.
Chase, James Hadley
Want to stay alive? (magyar)
   Akar életben maradni? / James Hadley Chase ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 223 p. ; 15 cm. - (Olcsó könyvtár, ISSN 1788-4993)
ISBN 963-7052-46-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634605]
MARC

ANSEL
UTF-8



827 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Crisis (magyar)
   Válság / Robin Cook ; [ford. Fazekas István]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 496 p. ; 20 cm
ISBN 963-370-035-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633768]
MARC

ANSEL
UTF-8



828 /2007.
Cornwell, Bernard (1944-)
Battle flag (magyar)
   A lobogó / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 378 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-426-000-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2633803]
MARC

ANSEL
UTF-8



829 /2007.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's triumph (magyar)
   Sharpe diadala : Richard Sharpe és az osszijai csata, 1803. szeptember / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 347 p. ; 22 cm
ISBN 963-426-006-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2633790]
MARC

ANSEL
UTF-8



830 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Im Buchengrund (magyar)
   A bükkösben / Hedvig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2006]. - 204 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 52.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-13-X fűzött : 920,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2633910]
MARC

ANSEL
UTF-8



831 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Was Gott zusammenfügt... (magyar)
   Amit Isten egybekötött.. / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 157 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 53.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-11-3 fűzött : 820,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2633731]
MARC

ANSEL
UTF-8



832 /2007.
Cussler, Clive
Polar shift (magyar)
   Pólusváltás / Clive Cussler ; [ford. V. Csatáry Tünde és Varga Mihály]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-517-7 kötött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2633836]
MARC

ANSEL
UTF-8



833 /2007.
De Bernières, Louis (1954-)
The war of Don Emmanuel's nether parts (magyar)
   Don Emmanuel háborúja, avagy Dél-amerikai exodus / Luis de Bernières ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2006. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-14-3 kötött : 2970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633662]
MARC

ANSEL
UTF-8



834 /2007.
Delteil, Joseph (1894-1978)
Jeanne d'Arc (magyar)
   Jeanne d'Arc / Joseph Delteil ; [ford. Lackfi János]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 158, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 2.)
ISBN 978-963-9534-62-9 kötött : 2200,- Ft
ISBN 963-9534-62-5
Jeanne d'Arc (1412-1431)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2634108]
MARC

ANSEL
UTF-8



835 /2007.
DeMille, Nelson
By the rivers of Babylon (magyar)
   Babiloni fogság / Nelson DeMille ; [ford. Zsolt Angéla]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2006. - 512 p. ; 21 cm
Megj. "Bábeli fogságban" címmel is
ISBN 963-369-765-4 kötött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2633752]
MARC

ANSEL
UTF-8



836 /2007.
Dodd, Christina
Some enchanted evening (magyar)
   Varázslatos esték / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2006. - 318, [2] p. ; 20 cm
Ford. Csengeriné Erdő Orsolya
ISBN 963-369-950-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633753]
MARC

ANSEL
UTF-8



837 /2007.
Doetsch, Richard
The thieves of heaven (magyar)
   Mennybéli tolvajok / Richard Doetsch ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-246-4 fűzött
ISBN 963-305-246-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633744]
MARC

ANSEL
UTF-8



838 /2007.
Doherty, Paul C.
Domina (magyar)
   Róma első asszonya / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 270 p. ; 22 cm
ISBN 963-426-004-7 kötött : 1999,- Ft
Agrippina (Római Birodalom: császárné) (15-59)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2633806]
MARC

ANSEL
UTF-8



839 /2007.
Duguël, Anne (1945-)
L'amour en chaussettes (magyar)
   Szerelem zokniban / Gudule ; [ford. Rutkai Krisztina]. - Budapest : Presskontakt, cop. 2006. - 101 p. ; 22 cm
ISBN 963-9503-22-3 kötött : 1490,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2634028]
MARC

ANSEL
UTF-8



840 /2007.
Duteurtre, Benoît
La petite fille et la cigarette (magyar)
   A kislány és a cigaretta / Benoît Duteurtre ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2006. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8134-4 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2633787]
MARC

ANSEL
UTF-8



841 /2007.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
Murder in the cathedral (magyar)
   Gyilkosság a székesegyházban : Thomas Becket : dráma / T. S. Eliot ; ford. Vas István. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 70 p. ; 21 cm. - (Vas István művei. Műfordítások ; 3.)
ISBN 963-346-752-7 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2636330]
MARC

ANSEL
UTF-8



842 /2007.
Engström, Mikael
Dogge (magyar)
   A végzetes tizenegyes / Mikael Engström ; [ford. Tótfalusi István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 283, [2] p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
ISBN 963-9708-00-3 fűzött : 1799,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2634602]
MARC

ANSEL
UTF-8



843 /2007.
Erikson, Steven
House of chains (magyar)
   A láncok háza : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 669 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-369-575-9 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2633718]
MARC

ANSEL
UTF-8



844 /2007.
Esquivel, Laura
Como agua para chocolate (magyar)
   Szeress Mexikóban / Laura Esquivel ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-01-7 fűzött : 2580,- Ft
Mexikó - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 2637661]
MARC

ANSEL
UTF-8



845 /2007.
Frèches, José
L'impératrice de la soie (magyar)
   A selyem császárnője / José Frèches. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 3 db : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9574-75-9
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2633555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A világ tetején / [ford. Till Katalin]. - 475 p.
ISBN 963-9574-76-7 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2633557] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Buddha szeme / [ford. Kozma Kitty]. - 439 p.
ISBN 963-9574-77-5 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2633558] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A trónbitorló / [ford. Kozma Kitty]. - 419 p.
ISBN 963-9574-78-3 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2633561] MARC

ANSEL
UTF-8



846 /2007.
The ghosts of Baker Street (magyar)
   Kísértetek a Baker Streeten : Sherlock Holmes tanítványai / szerk. Martin H. Greenberg, Jon Lellenberg, Daniel Stashower ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-40-4 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - antológia
820-322.4(73)(082)=945.11
[AN 2633532]
MARC

ANSEL
UTF-8



847 /2007.
Halter, Marek
Lilah (magyar)
   Lilah könyve / Marek Halter ; [ford. Karácsonyi Mária]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 301, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9368-56-3 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2633796]
MARC

ANSEL
UTF-8



848 /2007.
Hapka, Cathy
Lost: endangered species (magyar)
   Lost - eltűntek : veszélyeztetett fajok / Cathy Hapka. - Pécs : Alexandra, 2006. - 223 p. ; 18 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 963-369-939-8 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2633857]
MARC

ANSEL
UTF-8



849 /2007.
Hapka, Cathy
Lost: secret identity (magyar)
   Lost - eltűntek : rejtélyes személyiség / Cathy Hapka ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 963-369-940-1 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2633855]
MARC

ANSEL
UTF-8



850 /2007.
Higgins, Jack
The last place God made (magyar)
   Az isten háta mögött / Jach Higgins ; [ford. Benkő Ferenc]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2006. - 319 p. ; 18 cm
Megj. "A gyilkos dzsungel" címmel is
ISBN 963-369-906-1 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2634221]
MARC

ANSEL
UTF-8



851 /2007.
Higson, Charlie (1958-)
Bloodfever (magyar)
   Vérláz / Charlie Higson ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 333 p. ; 21 cm. - (Az ifjú James Bond)
ISBN 963-9283-61-4 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633531]
MARC

ANSEL
UTF-8



852 /2007.
Hoag, Tami
Ashes to ashes (magyar)
   Az őrület tüze / Tami Hoag ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-926-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633951]
MARC

ANSEL
UTF-8



853 /2007.
Holten, Lore von
Die entführte Gräfin (magyar)
   Kezdjünk együtt új életet! / Lore von Holten ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 189.)
ISBN 963-9681-19-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2634127]
MARC

ANSEL
UTF-8



854 /2007.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar)
   A nyomorultak / Victor Hugo ; [ford. Lányi Viktor, Révay József és Szekeres György] ; [a jegyzeteket írta Szekeres György]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-7138-95-1 kötött : 4990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2637663]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 751 p.
ISBN 963-7138-96-X
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2637664] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 557 p.
ISBN 963-7138-97-8
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2637668] MARC

ANSEL
UTF-8



855 /2007.
Jiránek, Vladimír
Bob a Bobek v létajícim klobouku (magyar)
   Bob és Bobek a repülő cilinderben / Vladimír Jiránek, Pavel Šrut ; [ford. Kocsis Péter]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., cop. 2006. - 56, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9492-95-7 kötött : 2199,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2634195]
MARC

ANSEL
UTF-8



856 /2007.
Jonas, George (1935-)
Beethoven's mask (magyar)
   Történelem seprűnyélen : önéletrajz, másképp / George Jonas ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 420-422.
ISBN 963-9644-35-8 kötött
Jonas, George (1935-)
Kanada - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(71)=945.11
[AN 2633816]
MARC

ANSEL
UTF-8



857 /2007.
Jordan, Robert
Knife of dreams (magyar)
   Álmok tőre / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2006. - 2 db ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 11.)
Beholder fantasy (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2620215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 585 p. : ill.
ISBN 963-8428-37-6 fűzött : 2998,- Ft (hibás ISBN 9639047-21-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2634465] MARC

ANSEL
UTF-8



858 /2007.
Kaminsky, Stuart
Dead of winter (magyar)
   Halálos védelem / Stuart M. Kaminsky ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 292 p. ; 20 cm. - (Helyszinelők : New York)
CSI: crime scene investigation (keretcím)
ISBN 978-963-305-245-7 fűzött
ISBN 963-305-245-9
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633738]
MARC

ANSEL
UTF-8



859 /2007.
Kâmuran, Solmaz
Kiraze (magyar)
   Eszter Kira : az inkvizíciótól az oszmán uralkodóházig / Solmaz Kâmuran ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 435 p. ; 21 cm
ISBN 963-9644-30-7 kötött
török irodalom - életrajzi regény
894.35-312.6=945.11
[AN 2633760]
MARC

ANSEL
UTF-8



860 /2007.
Keneally, Thomas (1935-)
Schindler's ark (magyar)
   Schindler listája / Thomas Keneally ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 399 p. ; 20 cm
Megj. "Schindler bárkája" címmel is
ISBN 963-9690-14-7 kötött : 2800,- Ft
Schindler, Oskar (1908-1974)
ausztrál irodalom - dokumentumregény
820-31(94)=945.11
[AN 2633799]
MARC

ANSEL
UTF-8



861 /2007.
Kerouac, Jack (1922-1969)
The Dharma bums (magyar)
   Dharma hobók / Jack Kerouac ; [ford. Szántai Zsolt, Jónás Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-497-087-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2633761]
MARC

ANSEL
UTF-8



862 /2007.
King, Stephen (1947-)
Cell (magyar)
   A mobil / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2006. - 449 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-8142-5 fűzött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633705]
MARC

ANSEL
UTF-8



863 /2007.
Knaak, Richard A.
The demon soul (magyar)
   Démonlélek : [az Ősök háborúja-trilógia 2. kötete] / Richard A. Knaak ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 390 p. ; 20 cm
WarCraft (keretcím)
ISBN 963-497-132-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2633843]
MARC

ANSEL
UTF-8



864 /2007.
Kostova, Elizabeth
The historian (angol)
   A történész / Elizabeth Kostova ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2006. - 637 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 963-07-8151-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2633962]
MARC

ANSEL
UTF-8



865 /2007.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (magyar) (átd.)
   Nils Holgersson csodálatos utazása / Selma Lagerlöf ; röv. és átd. Ilse Binting ; ill. Oliver Regener ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, 2006. - 86, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 963-539-566-3 kötött : 1980,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2633665]
MARC

ANSEL
UTF-8



866 /2007.
Le Fanu, Joseph Sheridan (1814-1873)
Carmilla (magyar)
   Carmilla / Joseph Sheridan Le Fanu ; [ford. ... Elek István]. Denner Ignác / E. T. A. Hoffmann ; [ford. ... Sajó Aladár]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 117, 74 p. ; 15 cm. - (Olcsó könyvtár, ISSN 1788-4993)
Egys. cím: Carmilla. Ignaz Denner. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7052-41-0 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - írországi angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11 *** 830-312.9=945.11
[AN 2634607]
MARC

ANSEL
UTF-8



867 /2007.
Lennon, John (1940-1980)
John Lennon in his own words (magyar)
   John Lennon a zenéről, a pénzről, a hírnévről / [szerk.] Ken Lawrence ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-238-6 kötött
Lennon, John (1940-1980)
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 2633538]
MARC

ANSEL
UTF-8



868 /2007.
Lin Yutang (1895-1976)
Moment in Peking (magyar)
   Egy múló pillanat / Lin Yutang ; [ford. Pünkösti Andor]. - Budapest : Tercium, 2006. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-9633-17-8 kötött : 4570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 371 p.
ISBN 963-9633-25-9
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637361] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 504 p.
ISBN 963-9633-26-7
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637362] MARC

ANSEL
UTF-8



869 /2007.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; [ford. Lőrincz Balázs Bendegúz]. - Budapest : Scolar, 2006. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9534-63-6 fűzött : 1950,- Ft
ISBN 963-9534-63-3
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2633789]
MARC

ANSEL
UTF-8



870 /2007.
Marenco, Susan
Ferny is a bug (magyar)
   Amikor Nándi bogár volt / [írta Susan Marenco] ; [... fordítást kész. Gerencsér Ferenc]. - Budapest : Puedlo, 2006. - 32 p. : ill., színes ; 21x24 cm. - (Jakers! Hunyor-Major Rafi kalandjai ; 3.)
ISBN 963-9673-11-0 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2633717]
MARC

ANSEL
UTF-8



871 /2007.
Marenco, Susan
Picture perfect (magyar)
   Elfuserált fénykép / [írta Susan Marenco] ; [... fordítást kész. Gerencsér Ferenc]. - Budapest : Puedlo, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 21x24 cm. - (Jakers! Hunyor-Major Rafi kalandjai ; 1.)
ISBN 963-9673-09-9 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2633712]
MARC

ANSEL
UTF-8



872 /2007.
Mason, Sarah
Playing James (magyar)
   James hálójában / Sarah Mason. - Pécs : Alexandra, 2006. - 392 p. ; 20 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna
ISBN 963-369-864-2 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633947]
MARC

ANSEL
UTF-8



873 /2007.
Materazzi, Marco (1973-)
Che cosa ho detto veramente a Zidane (magyar)
   Mit mondtam Zidane-nak? / Marco Materazzi ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9644-41-0 fűzött
ISBN 963-9644-41-2
olasz irodalom - labdarúgás - humoreszk
850-7=945.11 *** 796.332
[AN 2634071]
MARC

ANSEL
UTF-8



874 /2007.
Mayle, Peter (1939-)
A good year (magyar)
   Bor, mámor, Provence : regény / Peter Mayle ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-95-5 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2636498]
MARC

ANSEL
UTF-8



875 /2007.
Messadié, Gerald (1931-)
Orages sur le Nil (magyar)
   Viharok a Níluson / Gerald Messadié. - [Debrecen] : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2584735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A diadalmas Széth / [ford. Szabó Beáta]. - [2006]. - 299 p.
ISBN 963-426-018-7 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2633589] MARC

ANSEL
UTF-8



876 /2007.
Metelica, Katâ
Dnevnik Luizy Ložkinoj (magyar)
   Luiza naplója / Katya Metyelica. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 367 p. ; 21 cm
Ford. Bajkai Judit, H.
ISBN 963-679-516-9 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2633825]
MARC

ANSEL
UTF-8



877 /2007.
The Mistmantle chronicles (magyar)
   Ködfátyol-sziget krónikái. - Pécs : Alexandra, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hullócsillagok gyermeke / M. I. McAllister. - 2006. - 302, [2] p.
Urchin of the riding stars
Ford. Lakatos Anna
ISBN 963-369-995-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633733] MARC

ANSEL
UTF-8



878 /2007.
Moro, Javier (1925-)
Pasión india (magyar)
   Indiai szenvedély : Kapurthala spanyol hercegnéjének igaz története / Javier Moro ; [ford. Mester Yvonne]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 387, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 963-9651-47-8 fűzött : 2690,- Ft
Delgado, Anita (1890-1962)
spanyol irodalom - életrajzi regény
860-312.6=945.11
[AN 2634470]
MARC

ANSEL
UTF-8



879 /2007.
Morrison, Toni (1931-)
The bluest eye (magyar)
   Nagyonkék / Toni Morrison ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Novella, cop. 2006. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-70-4 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634394]
MARC

ANSEL
UTF-8



880 /2007.
Nanetti, Angela
Veronica ovvero "I gatti sono talmente imprebedibili" (magyar)
   Veronica, avagy "A macskák kiszábíthatatlanok" ; Adalberto feljegyzései / Angela Nanetti ; [ford. Székely Éva] ; [ill. Kalmár István]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 71, 61 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Veronica ovvero "I gatti sono talmente imprebedibili" ; Le memorie di Adalberto. - Gerinccím: Veronica, Adalberto. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-227-075-4 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2634494]
MARC

ANSEL
UTF-8



881 /2007.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh (magyar)
   Tappancs kalandjai / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2006. - 174 p. ; 22 cm
A regénysorozat 1. része
ISBN 963-628-549-7 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2636077]
MARC

ANSEL
UTF-8



882 /2007.
Niffenegger, Audrey
The time traveller's wife (magyar)
   Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 564 p. ; 21 cm
ISBN 963-7253-94-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637655]
MARC

ANSEL
UTF-8



883 /2007.
Oates, Joyce Carol (1938-)
The rape (magyar)
   Nemi erőszak : szerelmi történet / Joyce Carol Oates ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2006. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-8141-7 kötött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2634445]
MARC

ANSEL
UTF-8



884 /2007.
Obermeier, Siegfried (1936-)
Um Liebe und Tod (magyar)
   François Villon bűnös élete : szerelemről és halálról / Siegfried Obermeier ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-521-5 kötött
Villon, François (1431-1463?)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2633824]
MARC

ANSEL
UTF-8



885 /2007.
Parkinson, Siobhán
Sisters... No way! (magyar)
   Testvérek?! Na ne! / Siobhán Parkinson ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 120, 130 p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
A mű két része hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9708-22-4 fűzött : 1799,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2634594]
MARC

ANSEL
UTF-8



886 /2007.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The shell seekers (magyar)
   Kagylókeresők / Rosamunde Pilcher ; [ford. Kocsis Anikó és Antal Gábor]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 963-9578-94-0 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2637588]
MARC

ANSEL
UTF-8



887 /2007.
Plass, Adrian
The Son of God is dancing (magyar)
   Ha Isten Fia táncol : Afrika árvái / Adrian és Bridget Plass ; [ford. Kertai Barbara]. - Budapest : Harmat, 2006. - 145, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-9564-64-0 fűzött
ISBN 963-9564-64-8
Zambia - angol nyelvű irodalom - AIDS - szociális gondozás - memoár
820-94=945.11 *** 616.97:578.828:612.017.1 *** 364.4(689.4)(0:82-94)
[AN 2634616]
MARC

ANSEL
UTF-8



888 /2007.
Quick, Amanda
Lie by moonlight (magyar)
   Az éj leple alatt / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2006. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-154-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633783]
MARC

ANSEL
UTF-8



889 /2007.
Reeve, Philip
Mortal engines (magyar)
   Ragadozó városok / Philip Reeve ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Animus, 2006. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 963-9715-00-X kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633922]
MARC

ANSEL
UTF-8



890 /2007.
Roberts, Nora
Born in death (magyar)
   Halálos születés / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 963-426-020-9 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2633611]
MARC

ANSEL
UTF-8



891 /2007.
Rolfe, John
Monkey business (magyar)
   A Wall Street dzsungelében : lelkesedésünk és kiábrándulásunk története / John Rolfe, Peter Troob ; [ford. Varga Ferenc András]. - Budapest : Alinea, cop. 2006. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 963-9659-03-7 kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9659-02-9)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2634451]
MARC

ANSEL
UTF-8



892 /2007.
Rossant, Colette
Memories of a lost Egypt (magyar)
   Sárgabarackok a Níluson : emlékek és receptek egy letűnt Egyiptomból / Colette Rossant ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006, cop. 2004. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-96-3 fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 963-9602-99-X)
Egyiptom - amerikai angol irodalom - nemzeti étel - ételspecialitás - memoár - szakácskönyv
820-94(73)=945.11 *** 641.568(620)(083.12)
[AN 2637619]
MARC

ANSEL
UTF-8



893 /2007.
Saylor, Steven
Last seen in Massilia (magyar)
   Eltűnt Massiliában / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-49-7 fűzött : 2380,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2634224]
MARC

ANSEL
UTF-8



894 /2007.
Schramek, Andreas
Im Land des Falkengottes (magyar)
   A sólyomisten országában / Andreas Schramek ; [ford. Mátics Róbert]. - [Pécs] : Opus, [2005]-. - 20 cm
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2605006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ehnaton. - [2006]. - 555 p.
ISBN 963-7080-28-7 fűzött
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2634203] MARC

ANSEL
UTF-8



895 /2007.
Setterfield, Diane
The thirteenth tale (magyar)
   A tizenharmadik történet / Diane Setterfield ; [ford. Szaffkó Péter]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 453, [2] p. ; 21 cm. - (Szinkronban a világgal, ISSN 1787-8608)
ISBN 963-9644-28-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633903]
MARC

ANSEL
UTF-8



896 /2007.
Severin, Tim
Viking (magyar)
   A viking : [észak hősei tovább élnek] / Tim Severin. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]-. - 24 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2634015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Odin gyermeke / e[ford. Ferencz Tamás]. - [2006]. - 293, [2] p. : ill.
ISBN 963-425-094-7 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2633755] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vérszerződés / [ford. Ferencz Tamás]. - [2006]. - 316 p. : ill.
ISBN 963-426-021-7 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2633802] MARC

ANSEL
UTF-8



897 /2007.
Shute, Nevil
A town like Alice (magyar)
   Az örökség / Nevil Shute ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2006. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9651-35-4 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2636075]
MARC

ANSEL
UTF-8



898 /2007.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
ISBN 963-627-696-X *
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A zord iskola / [ford. Fedina Lídia]. - 2006. - 231 p. : ill.
ISBN 963-370-034-5 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2633990] MARC

ANSEL
UTF-8



899 /2007.
Soueif, Ahdaf
The map of love (magyar)
   Szerelmem, Egyiptom / Ahdaf Soueif ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-16-5 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2637621]
MARC

ANSEL
UTF-8



900 /2007.
Spring, Howard
My son... my son (magyar)
   Szerelmetes fiam : regény / Howard Spring ; [ford. Gaál Andor ...]. - Budapest : K.u.K. K., [2006]. - 603 p. ; 21 cm
ISBN 963-7437-57-6 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2633535]
MARC

ANSEL
UTF-8



901 /2007.
Steiger, Brad
Cat miracles (magyar)
   Csodálatos elbeszélések macskákról : megható és igaz történetek rendkívüli cicákról / Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 262, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-370-020-5 fűzött
amerikai angol irodalom - macska - elbeszélés - állatirodalom
820-32(73)=945.11 *** 636.8(0:82-32)
[AN 2633775]
MARC

ANSEL
UTF-8



902 /2007.
Steinbeck, John (1902-1968)
The grapes of wrath (magyar)
   Érik a gyümölcs / John Steinbeck ; ford. Benedek Marcell. - Szeged : Aranytoll, 2006. - 561 p. ; 21 cm
ISBN 963-9708-06-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2637314]
MARC

ANSEL
UTF-8



903 /2007.
Stilton, Geronimo
Il mistero dell'occhio di smeraldo (magyar)
   A smaragdszem titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-370-004-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2634129]
MARC

ANSEL
UTF-8



904 /2007.
Taylor, G. P.
Wormwood (magyar)
   Égbolt-sárkány / G. P. Taylor ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 294 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-369-907-X kötött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2633766]
MARC

ANSEL
UTF-8



905 /2007.
Tränen im September (magyar)
   Könnyek és remények, avagy Bajban ismerszik meg a jó barát / [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 191.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-20-2 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2634121]
MARC

ANSEL
UTF-8



906 /2007.
Twelve Hawks, John
The traveler (magyar)
   Az utazó / John Twelve Hawks ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Partvonal, 2006. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 963-9644-27-7 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2633575]
MARC

ANSEL
UTF-8



907 /2007.
Tyran, Ingeborg
Verheiratet - und doch nicht ihr Mann (magyar)
   Soha többé szerelem! / Ingeborg Tyran ; [ford. Szilágyi Eszter]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 188.)
ISBN 963-9681-18-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2633736]
MARC

ANSEL
UTF-8



908 /2007.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Das vergessene Pergament (magyar)
   Az elfelejtett pergamen / Philipp Vandenberg. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2006. - 446, [2] p. ; 21 cm
Ford. Boda András
ISBN 963-7437-61-4 kötött : 3400,- Ft
német irodalom - kalandregény
830-311.3=945.11
[AN 2633973]
MARC

ANSEL
UTF-8



909 /2007.
Vincenzi, Penny
An outrageous affair (magyar)
   Botrányos szerelem / Penny Vincenzi ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 638, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-369-925-8 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2633526]
MARC

ANSEL
UTF-8



910 /2007.
Walser, Robert (1878-1956)
Jakob von Gunten (magyar)
   Jakob von Gunten : napló / Robert Walser ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, cop. 2006. - 175 p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 1.)
ISBN 978-963-9534-61-2 kötött : 2200,- Ft
ISBN 963-9534-61-7
svájci irodalom - német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2634106]
MARC

ANSEL
UTF-8



911 /2007.
Was sie am Hochzeitstag gestand (magyar)
   Tiszta szívvel / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 190.)
ISBN 963-9681-15-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2633817]
MARC

ANSEL
UTF-8



912 /2007.
Wilson, Jacqueline
The illustrated mum (magyar)
   Micsoda anya! / Jacqueline Wilson ; ford. Damokos Kata ; [Nick Sharratt rajz.]. - Budapest : Animus, 2006. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9715-11-5 fűzött : 1690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2636076]
MARC

ANSEL
UTF-8



913 /2007.
Wouk, Herman
Marjorie Morningstar (magyar)
   Hajnalcsillag / Herman Wouk ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 540 p. ; 24 cm
ISBN 963-305-237-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2633745]
MARC

ANSEL
UTF-8



914 /2007.
Zarraluki, Pedro
Un encargo difícil (magyar)
   Újrakezdés / Pedro Zarraluki ; [ford. Módos Andrea]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-549-5 kötött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2633810]
MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

915 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   Az élet-halál titkai : Ady Endre füveskönyve / [... vál. és összeáll. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 109, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-98-6 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2633434]
MARC

ANSEL
UTF-8



916 /2007.
Albert Gábor (1929-)
   Függőfolyosók : párbeszéd a sorssal / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 93, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-43-0 kötött : 1780,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633885]
MARC

ANSEL
UTF-8



917 /2007.
Babits Mihály (1883-1941)
   S van-e hatalmasabb a gondolatnál? : Babits Mihály füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 140, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-01-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2633441]
MARC

ANSEL
UTF-8



918 /2007.
Bächer Iván (1957-)
   Klétka / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-9602-36-1 kötött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633894]
MARC

ANSEL
UTF-8



919 /2007.
Bajor Andor (1927-1991)
   Április bolondja : válogatott novellák / Bajor Andor ; [vál. és az utószót írta Csiki László]. - Budapest : Noran, 2006. - 225, [2] p. ; 19 cm. - (Várad, villanyváros, ISSN 1419-7405)
ISBN 963-7416-86-2 fűzött : 1999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2634201]
MARC

ANSEL
UTF-8



920 /2007.
Bajtai András (1983-)
   Az átlátszó város / Bajtai András. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 59 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 28.)
ISBN 963-87131-4-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633519]
MARC

ANSEL
UTF-8



921 /2007.
Bálint Ágnes (1922-)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes, Bródy Vera ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 62, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televizió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-743-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2636035]
MARC

ANSEL
UTF-8



922 /2007.
Bán Olivér (1977-)
   Minden állomáson és megállóhelyen / Bán Olivér. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 83 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 27.)
ISBN 963-87131-3-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633515]
MARC

ANSEL
UTF-8



923 /2007.
Barcza Katalin (1962-)
   A kapu / Barcza Katalin ; [ill. Nagy Péter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-369-835-9 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2633754]
MARC

ANSEL
UTF-8



924 /2007.
Barker, Vilma
   Szerelem Izlandon / Vilma Barker. - Budapest : Euromédia, 2006. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 7. = 2006/5.)
Fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 CSD
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2634098]
MARC

ANSEL
UTF-8



925 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
A kollektor (új kiadása)
   Az adószedő : regény a székely népéletből / Benedek Elek. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-94-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633569]
MARC

ANSEL
UTF-8



926 /2007.
Ber, Sylvia
   Míg elmúlik haragod / Sylvia Ber. - [Budapest] : Anno, 2006. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-448-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 2637644]
MARC

ANSEL
UTF-8



927 /2007.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 543 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9708-30-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2637329]
MARC

ANSEL
UTF-8



928 /2007.
Csápek József (1943-)
   Hontalanul / Csápek József. - Szeged : Bába, 2006. - 123, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-92-X fűzött
Szerbia - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 2634533]
MARC

ANSEL
UTF-8



929 /2007.
Cselenyák Imre (1957-)
   Az egyiptomi kéjnő : [történelmi regény] / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2006]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-15-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2633829]
MARC

ANSEL
UTF-8



930 /2007.
Csizmadia Imre (1902-1986)
   Pirkadattól delelőig / Csizmadia Imre. - Repr. kiad. - Budapest : Kairosz, 2006. - 577 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-87-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2635978]
MARC

ANSEL
UTF-8



931 /2007.
Csokits János (1928-)
   Egy tükör cserepei : esszék, tanulmányok / Csokits János. - Budapest : Nap, 2006. - 356 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9658-02-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2634571]
MARC

ANSEL
UTF-8



932 /2007.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Nyári tábor ; Siófoki portya : két kisregény / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 142 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-06-0371-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2633380]
MARC

ANSEL
UTF-8



933 /2007.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Öregedünk, bolondulunk : elbeszélések / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 132 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4
ISBN 963-06-0739-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2633381]
MARC

ANSEL
UTF-8



934 /2007.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Teremtés és szolgálat : elbeszélések / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 147 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 963-06-0326-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2633378]
MARC

ANSEL
UTF-8



935 /2007.
Czéh Attila (1971-)
   Toalettirodalom / Czéh Attila. - Budapest : Tibuktu, 2006-. - 16 cm
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 2634110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Komolykodások ; Idétlenkedések. - cop. 2006. - 82, 66 p.
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-1348-4 fűzött : 1580,- Ft
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 2634113] MARC

ANSEL
UTF-8



936 /2007.
Czére Béla (1942-)
   A holdtölte asszonyai / Suzanne de Perella. - Budapest : Urbis, 2006. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9706-07-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2634396]
MARC

ANSEL
UTF-8



937 /2007.
Dénes László (1928-)
   Életpályám : egy nyugdíjas szövetkezeti vezető visszaemlékezései / Dénes László. - [Budapest] : [FilmTrans], 2006. - 131 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1112-1 kötött
ISBN 963-06-1112-0
Dénes László (1928-)
Gárdony - magyar irodalom - szövetkezet - gazdaságtörténet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 338(091)(439)"195/198"(0:82-94) *** 334.73(439-2Gárdony)
[AN 2634428]
MARC

ANSEL
UTF-8



938 /2007.
Dr. Quwyck
   Figyelem, figyelem! A detoxikáló állomás következik / írta Dr. Quwyck ; [ill. Kovács József]. - Budapest : Szerző, 2006. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0569-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2634036]
MARC

ANSEL
UTF-8



939 /2007.
Faludy György (1910-2006)
   A forradalom emlékezete / Faludy György, Faludy Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, 2006. - 409, [5] p. ; 24 cm
ISBN 963-370-033-7 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9"195"(0:82-821)
[AN 2633776]
MARC

ANSEL
UTF-8



940 /2007.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi / Fazekas Mihály ; Szántó Piroska rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-346-485-4 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2636073]
MARC

ANSEL
UTF-8



941 /2007.
Fehér Klára (1922-1996)
   Mi, szemüvegesek ; Hetedhét tengeren / Fehér Klára ; [ill. Marton Magda, Mészáros Márta]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 234 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-549-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2633730]
MARC

ANSEL
UTF-8



942 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Tűz mellett / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 217 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-9690-11-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2633838]
MARC

ANSEL
UTF-8



943 /2007.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Amerika ez is / ifj. Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 963-7138-69-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2633507]
MARC

ANSEL
UTF-8



944 /2007.
   Forró vizet a kopaszra! : válogatott állatmesék. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-17-X fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2633834]
MARC

ANSEL
UTF-8



945 /2007.
Gábos Katalin
   Szerelmeskönyv / Gábos Katalin. - Budapest : Sík K., 2006. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9270-21-0 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2634411]
MARC

ANSEL
UTF-8



946 /2007.
Galántai Csaba (1963-)
   Ormányos Hüntyüllér / Galántai Csaba ; [ill. Borsa Kata]. - [Székesfehérvár] : CsoSch K., 2006. - 79 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1206-7 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2637365]
MARC

ANSEL
UTF-8



947 /2007.
Gombár Endre (1938-)
   Hangyaháború / Gombár Endre. - Budapest : Hét Krajcár, 2006. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-9596-15-9 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2634452]
MARC

ANSEL
UTF-8



948 /2007.
Gombos Imre (1916-)
   Visszanézve / Gombos Imre ; [... szerk. Gombos Imre ... egykori tanítványai] ; [közread. a] Szent István Király Zenei Alapítvány. - [Budapest] : Szt. István Kir. Zenei Alapítvány, 2006. - 252, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-[253.]
ISBN 963-06-0466-3 kötött
Gombos Imre (1916-)
magyar irodalom - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511-821 *** 012Gombos_I.
[AN 2633564]
MARC

ANSEL
UTF-8



949 /2007.
Hankiss János (1926-)
   Te könnyezel, Mona Lisa? : 5 dráma / Hankiss János. - Szeged : Bába, 2006. - 253 p. ; 20 cm
Tart.: Te könnyezel, Mona Lisa? ; Az utolsó sansz ; Alkalmatlan idő ; A szakma buktatói ; Az áldozat nyomoz
ISBN 963-7337-65-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2634536]
MARC

ANSEL
UTF-8



950 /2007.
Herke István
   Nagyfa árnyékában / Herke István. - Szeged : Bába, 2006. - 325 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7337-94-6 fűzött
Algyő - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Algyő(0:82-94)
[AN 2634556]
MARC

ANSEL
UTF-8



951 /2007.
Hervey Sándor (1942-1997)
   "Legyen könnyes füvem rejtélye" : versek, fordítások = "The mystery of my tearful grass" : verses, translations / Hervey Sándor ; [rajz. Debreczeni Zsófia] ; [... szerk. Pintér Károly]. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-426-009-8 fűzött
magyar irodalom - angol irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02(082)=20 *** 820-14.02(082)=945.11
[AN 2634182]
MARC

ANSEL
UTF-8



952 /2007.
Horváth Dezső (1936-)
   A muraközi ló : többperces szösszenetek / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2006. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-88-1 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2634558]
MARC

ANSEL
UTF-8



953 /2007.
Iván Magda
   Csirgő-csörgő csodasipka : gyermekversek / Iván Magda. - Szeged : Bába, 2006. - 91, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7337-84-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2634554]
MARC

ANSEL
UTF-8



954 /2007.
   Kesereg a vén hegedű.. : híres szerzők népszerű dalai / [szerk. Kelemen Veronika]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9544-50-7 fűzött
magyar irodalom - dal - antológia
894.511-192(082)
[AN 2634024]
MARC

ANSEL
UTF-8



955 /2007.
Kiss Judit
   Milyen az élet? / Kiss Judit. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-9587-25-7 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2633784]
MARC

ANSEL
UTF-8



956 /2007.
Kiss Yudit (1956-)
   Apám halálának nyara / Kiss Yudit. - Budapest : Noran, 2006. - 257 p. ; 20 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
ISBN 963-7416-97-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2634472]
MARC

ANSEL
UTF-8



957 /2007.
   Kóc, kóc / [a verseket vál. Lengyel Anna] ; Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika illusztrációival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Analitikus leírása: AN 933029
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-346-523-0)
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2636333]
MARC

ANSEL
UTF-8



958 /2007.
Kodolányi Gyula (1942-)
   A hullám taraja : válogatott esszék és interjúk, 2000-2005 / Kodolányi Gyula. - Budapest : Nap, 2006. - 277 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9402-92-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé - interjú
894.511-4
[AN 2634569]
MARC

ANSEL
UTF-8



959 /2007.
Komár József (1938-)
   Gyerekek a viharban : kisregény / Komár József. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2006. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 963-7052-39-9 fűzött : 1590,- Ft
Komár József (1938-)
magyar irodalom - 1956-os forradalom - regény
894.511-31 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 2633858]
MARC

ANSEL
UTF-8



960 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Ilyen az ember.. : Kosztolányi Dezső füveskönyve / [... vál. és szerk. Zsoldos Sándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 121, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-15-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2633438]
MARC

ANSEL
UTF-8



961 /2007.
Lajos János (1948-)
   Stációk / Lajos János ; [ill. Benkő Sándor, Zeusz Csákvári Nagy Lajos]. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-24-5 kötött : 7000,- Ft
ISBN 963-7040-24-2
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2633904]
MARC

ANSEL
UTF-8



962 /2007.
Lajos János (1948-)
   Stációk / Lajos János ; [ill. Benkő Sándor, Zeusz Csákvári Nagy Lajos]. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2006. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-25-2 fűzött : 4000,- Ft
ISBN 963-7040-25-0
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2633906]
MARC

ANSEL
UTF-8



963 /2007.
László Magda, H. (1919-)
   Emlékkönyv a XX. századból = Keepsake album from the 20th century / H. László Magda. - Budapest : Lauder Kv. : Aura, cop. 2006. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 963-06-0480-9 fűzött
László Magda, H. (1919-)
magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2634184]
MARC

ANSEL
UTF-8



964 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az ördög fekete kalapja / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2006. - 465 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 963-9591-25-4 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2637300]
MARC

ANSEL
UTF-8



965 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   Szádhuk : a hosszú álom / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2006. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-17-3 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2636350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 367 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2636353] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 392 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2636355] MARC

ANSEL
UTF-8



966 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   A vízidisznók gyöngyökről álmodnak : a Vizek Madonnája / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2006. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9591-26-2 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 295 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633961] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 417 p.
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633963] MARC

ANSEL
UTF-8



967 /2007.
Lukács Imre, Sz (1934-)
   Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota / Sz. Lukács Imre. - Szeged : Bába, 2006. - 353 p. ; 29 cm
ISBN 963-7337-59-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2634550]
MARC

ANSEL
UTF-8



968 /2007.
   Magyar népmesék. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-18-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2633835]
MARC

ANSEL
UTF-8



969 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Aranyidők : Márai Sándor összegyűjtött írásai / [... szerk. és ... gond. Kakuszi B. Péter] ; [... közrem. Bába Nándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 232 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 223-230.
ISBN 963-9690-16-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2633839]
MARC

ANSEL
UTF-8



970 /2007.
McKenzie, Keira
   A bosszú csókja : halálos kaland a Vatikánban / Keira McKenzie. - [Budapest] : Media Lumina, [2006]. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0878-2 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633865]
MARC

ANSEL
UTF-8



971 /2007.
Meadow, Marcus
   A halál háromszöge : kontinenseken és évtizedeken átívelő fordulatos politikai krimi / Marcus Meadow. - Pécs : Alexandra, 2006. - 445 p. ; 22 cm
ISBN 963-369-923-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633773]
MARC

ANSEL
UTF-8



972 /2007.
Miklós Gyula Csaba
   Kisbakter az intézetben / Miklós Gyula Csaba. - Pomáz : Kráter, 2006. - 235 p. ; 25 cm. - (Kráter ifjúsági könyvek, ISSN 1788-4748 ; 1.)
ISBN 963-7329-90-0 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2633686]
MARC

ANSEL
UTF-8



973 /2007.
Millet, Helen
   Kaland a hajón : regény / Helen Millet. - Szeged : Bába, 2006. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-66-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2634560]
MARC

ANSEL
UTF-8



974 /2007.
Misuta János
   Erzja szerelmei : Yulia Kuhn legendája / Misuta János. - Budapest : PolgArt, 2006. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-98-3 fűzött : 2290,- Ft
Èrʹzâ, Stepan Dmitrievič (1876-1959)
Kun Júlia
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2634000]
MARC

ANSEL
UTF-8



975 /2007.
Misuta János
   A kiüresedett város / Misuta János. - Budapest : PolgArt, 2006. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-97-5 fűzött : 1160,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633999]
MARC

ANSEL
UTF-8



976 /2007.
Mohás Lívia (1928-)
   Ha kút mellett ülsz / Mohás Lívia. - Budapest : Kortárs, 2006. - 229, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9593-44-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - tanulmány - esszé
894.511-4 *** 613.865
[AN 2634429]
MARC

ANSEL
UTF-8



977 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai ; Mindenki Jánoskája / Móra Ferenc. - Budapest : Mérték K., 2006. - 212 p. ; 21 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963-9693-00-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2634468]
MARC

ANSEL
UTF-8



978 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A kóró és a kis madár : [állatmesék] / Móricz Zsigmond] ; [Keresztes Dóra illusztrációival]. - Budapest : Noran, 2006. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 963-7416-54-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2634471]
MARC

ANSEL
UTF-8



979 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-016-2 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-689-016-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637337]
MARC

ANSEL
UTF-8



980 /2007.
Nemere István (1944-)
   A fáraó gyűrűje : regény / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9673-20-X fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633840]
MARC

ANSEL
UTF-8



981 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bátyám zseni / Nógrádi Gábor. - Budapest : Presskontakt, cop. 2006. - 210 p. ; 19 cm. - (Tom és Geri)
ISBN 963-9503-20-7 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2634067]
MARC

ANSEL
UTF-8



982 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában / Nógrádi Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Presskontakt, [2006], cop. 1983. - 244 p. ; 22 cm. - (Nógrádi Gábor könyvei)
ISBN 963-9503-15-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2637581]
MARC

ANSEL
UTF-8



983 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hecseki és a kedves betörők / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Presskontakt, [2006]. - 271 p. ; 22 cm. - (Nógrádi Gábor könyvei)
ISBN 963-9503-17-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2633632]
MARC

ANSEL
UTF-8



984 /2007.
Nyirő József (1889-1953)
   Havasok könyve / Nyirő József ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Bőv. kiad.]. - [Budapest] : Kairosz, [2006]. - 336 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9642-75-4 kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9137-17-0)
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2636278]
MARC

ANSEL
UTF-8



985 /2007.
Nyirő József (1889-1953)
   A zöld csillag : a szerző emigrációban írt regénye / Nyirő József ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 270 p. ; 19 cm
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9137-09-X)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2636267]
MARC

ANSEL
UTF-8



986 /2007.
Onagy Zoltán (1952-)
   Sötétkapu : Halottak napja / Onagy Zoltán. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7265-42-2 fűzött : 1620,- Ft : 6,5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633888]
MARC

ANSEL
UTF-8



987 /2007.
Pásty Júlia (1944-)
   Acita / Pásty Júlia. - Szeged : Bába, 2006. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-68-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2634523]
MARC

ANSEL
UTF-8



988 /2007.
Poll, Katherine
   Az örökösnő / Katherine Poll. - Pécs : Alexandra, 2006. - 3 db ; 22 cm
ISBN 963-369-880-4 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2633571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A dáma és a herceg. - 335 p.
ISBN 963-369-879-0
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2633572] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Viharfelhők. - 142 p.
ISBN 963-369-791-3
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2633939] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szenvedélyek fogságában. - 293 p.
ISBN 963-369-878-2
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2633943] MARC

ANSEL
UTF-8



989 /2007.
Puskás Balázs (1981-)
   Élő szövet / Puskás Balázs. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 75 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 29.)
ISBN 963-87131-2-7 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2633521]
MARC

ANSEL
UTF-8



990 /2007.
Radnai Annamária
   Csapdába esve / Annmary. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-31-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633859]
MARC

ANSEL
UTF-8



991 /2007.
Radnai Gáborné
   Őrült elme / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., 2006. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-7146-30-X fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633967]
MARC

ANSEL
UTF-8



992 /2007.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Havasi feszület / Reményik Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-9690-22-8 kötött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2633431]
MARC

ANSEL
UTF-8



993 /2007.
Robinson, Ty
   Az alakváltó / Ty Robinson. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 318 p. ; 19 cm
ISBN 963-679-477-4 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2633801]
MARC

ANSEL
UTF-8



994 /2007.
Rogers, Lilian
   Műsoron: a szerelem / Lilian Rogers. - Budapest : Euromédia : Ringier, 2006. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 6. = 2006/4.)
Fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 CSD
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2634096]
MARC

ANSEL
UTF-8



995 /2007.
Szabó István
   Napkelte délben / Szabó István. - Pécs : Alexandra, [2006]. - 156 p. ; 18 cm
Kötött (hibás ISBN 963-368-575-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633528]
MARC

ANSEL
UTF-8



996 /2007.
Szakonyi Károly (1931-)
   Francia tanya / Szakonyi Károly. - [Budapest] : [Serdián], 2006. - 119, [6] p. ; 14 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903 ; 2006/5.)
ISBN 963-9431-60-5 fűzött : 1050,- Ft : 4 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637346]
MARC

ANSEL
UTF-8



997 /2007.
Szávai Géza (1950-)
   Aletta bárkája : regény / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 285, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-7265-40-6 kötött : 2580,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633889]
MARC

ANSEL
UTF-8



998 /2007.
Szávai Géza (1950-)
   Séta gramofonzenére : regény / Szávai Géza ; [a ... grafikákat Damó István kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 320 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7265-54-6 kötött : 2600,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637332]
MARC

ANSEL
UTF-8



999 /2007.
Takács Tibor (1927-)
   Várak, városok varázsa : cseh, morva és szlovák földön / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2006. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 963-7337-83-0 fűzött (hibás ISBN 963-9511-95-1)
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2634545]
MARC

ANSEL
UTF-8



1000 /2007.
Tamás Menyhért (1940-)
   Rousseau kezét fogom : Pilis-hegyi szószín-képek / Tamás Menyhért szonettjei Ráfael Csaba fényképfelvételeihez. - Budapest : Nap, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 963-9402-99-0 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - szonett
894.511-193.3 *** 77.04(439)(092)Ráfael_Cs.
[AN 2633726]
MARC

ANSEL
UTF-8



1001 /2007.
Tandori Dezső (1938-)
   13:87 : regény / Tandori Dezső. - Budapest : PolgArt, 2006. - 171, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9306-83-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2633993]
MARC

ANSEL
UTF-8



1002 /2007.
Tarnai László (1946-)
   Szerteszét / Tarnai László ; [... ill. László Anna]. - Szeged : Bába, 2006. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-47-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2634535]
MARC

ANSEL
UTF-8



1003 /2007.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-346-375-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2636060]
MARC

ANSEL
UTF-8



1004 /2007.
   Többet ésszel, mint erővel : [állatmesék]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2006]. - 142 p. ; 24 cm
ISBN 963-9673-27-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2633827]
MARC

ANSEL
UTF-8



1005 /2007.
   Tokaji poéták antológiája / [összeáll. és szerk. Vancza János] ; [kiad. Tokaj Város Önkormányzata]. - Tokaj : Önkormányzat, 2006. - 188 p., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-219-854-9 fűzött
Tokaj - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Tokaj)(082)
[AN 2634178]
MARC

ANSEL
UTF-8



1006 /2007.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Emberek a kövek között : regény és elbeszélések / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2006. - 185, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9690-29-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2633797]
MARC

ANSEL
UTF-8



1007 /2007.
Tótfalusi István (1936-)
   Pán Péter / James M. Barrie ; [a szerző művei nyomán feld. Tótfalusi István] ; [ill. Rigler György]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 179 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
A feld. a "Peter Pan in Kensington Garden" és a "Peter Pan and Wendy" c. művek alapján kész.
ISBN 963-539-565-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2633729]
MARC

ANSEL
UTF-8



1008 /2007.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 22. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2006], cop. 2000. - 447, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-7853-93-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2637587]
MARC

ANSEL
UTF-8



1009 /2007.
Vámos Miklós (1950-)
   Dr. Orángutay Tivadar / Vámos Miklós ; [Banga Ferenc rajz.]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006. - [46] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9378-51-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2637335]
MARC

ANSEL
UTF-8



1010 /2007.
Ward, Julianne
   A Tavene rejtély / Julianne Ward. - [Budapest] : Illia, cop. 2006. - 219, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-87148-3-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2634408]
MARC

ANSEL
UTF-8



1011 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Csaba : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003 [!2006]. - 241 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 5.)
ISBN 963-7329-13-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2637339]
MARC

ANSEL
UTF-8



1012 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Elvész a nyom : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003 [!2006]. - 365 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 4.)
ISBN 963-7329-25-0 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2637341]
MARC

ANSEL
UTF-8



1013 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Vérben és viharban ; Egyedül a világ ellen : kisregények / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2002 [!2006]. - 163 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 21.)
ISBN 963-7329-15-3 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2637338]
MARC

ANSEL
UTF-8



1014 /2007.
Waters, Violet G.
   Prupedy-Ayna, a hüllősziget / Violet G. Waters. - [Budapest] : Mokry G. Gyné, [2003]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1055045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az átjutás kapujában. - 2006. - 282 p.
ISBN 963-06-1078-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2634701] MARC

ANSEL
UTF-8



1015 /2007.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Égig érő körtefa : Zelk Zoltán meséi / [rajz. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 94, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-515-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34 *** 087.5(084.1)
[AN 2633720]
MARC

ANSEL
UTF-8



1016 /2007.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A furfangos szarka : Zelk Zoltán meséi / [a rajzokat kész. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-539-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2633757]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

1017 /2007.
Berényi Nagy Péter
   A karácsonyi jégszobor verseny / [írta, rajz. ...] Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-679-509-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633706]
MARC

ANSEL
UTF-8



1018 /2007.
Berényi Nagy Péter
   Pingvin nagy téli utazása / [írta, rajz. ...] Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-679-508-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633710]
MARC

ANSEL
UTF-8



1019 /2007.
Berényi Nagy Péter
   A Vakond fenyőfája / [írta, rajz. ...] Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-510-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633709]
MARC

ANSEL
UTF-8



1020 /2007.
Fekete Annamária
   A hóember és kis barátai / [vers Fekete Annamária] ; [ill. Berényi Nagy Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-482-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633587]
MARC

ANSEL
UTF-8



1021 /2007.
Fekete Annamária
   Mit hozott a télapó? / [vers Fekete Annamária] ; [ill. Berényi Nagy Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-483-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633579]
MARC

ANSEL
UTF-8



1022 /2007.
Hutta, K. Emily
What good are bugs? (magyar)
   Mire jók a bogarak? : [hasznos rovarok] / írta K. Emily Hutta ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 3.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-448-2 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633680]
MARC

ANSEL
UTF-8



1023 /2007.
Hutta, K. Emily
Why is the day all gray? (magyar)
   Mitől szürke ez a nap? : [köd] / írta Lisa K. Emily Hutta ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 4.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-449-0 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633681]
MARC

ANSEL
UTF-8



1024 /2007.
Karacs Sándorné Dobos Erzsébet
   Állati galiba / [vers Karacs Sándorné Dobos Erzsébet] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-485-5 kötött
087.5(084.1)
[AN 2633586]
MARC

ANSEL
UTF-8



1025 /2007.
Karacs Sándorné Dobos Erzsébet
   Mi történik erdőn-mezőn? / [vers Karacs Sándorné Dobos Erzsébet] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Aquila, 2006. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 963-679-484-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633584]
MARC

ANSEL
UTF-8



1026 /2007.
Majláty Bence Kristóf
   Mesélő tájakon / [festette Majláty Bence Kristóf] ; [írta Tumpek Gabriella, Győrvári János] ; [előszó Albert Éva Katalin]. - [Budakeszi] : [Majláty], 2006. - 27 p. : ill., színes ; 29x29 cm
ISBN 963-229-677-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634499]
MARC

ANSEL
UTF-8



1027 /2007.
Marsoli, Lisa Ann
Does it float? (magyar)
   Mi úszik a vízen? : [felhajtóerő] / írta Lisa Ann Marsoli ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 1.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-450-4 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633675]
MARC

ANSEL
UTF-8



1028 /2007.
Marsoli, Lisa Ann
Is my shirt getting smaller? (magyar)
   Miért ment össze a trikóm? : [növekedés] / írta Lisa Ann Marsoli ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont-Hungary, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 2.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-628-451-2 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633677]
MARC

ANSEL
UTF-8



1029 /2007.
   Nándi és Karesz a tengeren. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x24 cm. - (Természetbarát sorozat)
ISBN 963-9616-17-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634120]
MARC

ANSEL
UTF-8



1030 /2007.
Ondi Tibor
   Ficak és barátai : egy kisegér kalandjai / Ondi Tibor. - Debrecen : Babilon, 2006. - 45, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-06-0172-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2634088]
MARC

ANSEL
UTF-8



1031 /2007.
   Palkó és Oszkár a hegyen. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x24 cm. - (Természetbarát sorozat)
ISBN 963-9616-18-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634115]
MARC

ANSEL
UTF-8



1032 /2007.
   Sanyi és Csabi a vadonban. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x24 cm. - (Természetbarát sorozat)
ISBN 963-9616-19-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634122]
MARC

ANSEL
UTF-8



1033 /2007.
Steiner, Joan
Look-alikes (magyar)
   Idesüss : minél többet nézed, annál többet látsz! / Joan Steiner ; fényképezte Thomas Lindley ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9708-07-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633567]
MARC

ANSEL
UTF-8



1034 /2007.
Szendrei Tibor (1963-)
   Erdei mulatság / [rajz. ... Szendrei Tibor] ; [írta Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-511-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633713]
MARC

ANSEL
UTF-8



1035 /2007.
Szendrei Tibor (1963-)
   A katica téli szállása / [rajz. ... Szendrei Tibor] ; [írta Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-513-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633711]
MARC

ANSEL
UTF-8



1036 /2007.
Szendrei Tibor (1963-)
   Téli mézvadászat / [rajz. ... Szendrei Tibor] ; [írta Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-679-514-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2633714]
MARC

ANSEL
UTF-8



1037 /2007.
   Tibi és Miki az erdőben. - Budapest : Napraforgó, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x24 cm. - (Természetbarát sorozat)
ISBN 963-9616-16-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2634117]
MARC

ANSEL
UTF-8



1038 /2007.
Vitéz Annamária
   Barangolás az állatok világában : ismeretterjesztő foglalkoztatókönyv 6-10 éveseknek / Vitéz Annamária ; [ill.] Javorniczky Nóra [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 111, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm + 3 mell. - (Felfedező könyvek)
ISBN 963-368-957-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2633715]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

1039 /2007.
Fazekas Attila (1948-)
   Tűzvihar 1956 : Fazekas Attila és Bán Mór képregénye. - Budapest : Képes K., cop. 2006. - 33 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86964-3-5 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2634520]
MARC

ANSEL
UTF-8



1040 /2007.
Kovács Zsolt (1971-)
   Mondák könyve / [írta és rajz.] Kovács Zsolt. - Pákozd : Kovács Zs., 2006-. - 34 cm. - (Regék és mondák)
képregény
087.6:084.11
[AN 2633465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A tejillatú puszta : képregény Komjáthy István műve nyomán. - 2006. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-06-0985-1 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2633727] MARC

ANSEL
UTF-8



1041 /2007.
Smuđa, Gradimir (1956-)
Vincent et Van Gogh (magyar)
   Vincent és Van Gogh / Gradimir Smudja ; [ford. Bánföldi Tibor]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, cop. 2006. - 69, [3] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 963-9725-00-5 kötött : 2980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2634204]
MARC

ANSEL
UTF-8



1042 /2007.
Van Hamme, Jean (1939-)
Les maîtres de l'orge (magyar)
   Sörmesterek : a Steenfort család / Van Hamme, Vallès. - [Budapest] : Képes K., cop. 2006-. - 32 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2634718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Charles, 1854 / [ford. Bayer Antal]. - cop. 2006. - 47 p. : ill., színes
ISBN 978-963-86964-5-8 kötött : 2990,- Ft
ISBN 963-86964-5-1
képregény
087.6:084.11
[AN 2634722] MARC

ANSEL
UTF-8