MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/23 11:07:12
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4751 /2007.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
lexikon
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Kiegészítés: A - Z. - 2007. - [8], 856 p., [29] t., [41] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-02-4 kötött
lexikon
030
[AN 2651920] MARC

ANSEL
UTF-84752 /2007.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - Szekszárd : Babits, 2004-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 1084349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hom - Kac. - 2007. - 908 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-80-9 kötött
lexikon
030
[AN 2651926] MARC

ANSEL
UTF-84753 /2007.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - Szekszárd : Babits, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
lexikon
030
[AN 2558891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Kad - Kla. - 2007. - 956 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-94-9 kötött
lexikon
030
[AN 2651922] MARC

ANSEL
UTF-84754 /2007.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.]. - Szekszárd : Babits, 2005-. - 25 cm
ISBN 963-9015-94-6
lexikon
030
[AN 2558888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Fej - Gak. - 2007. - 879 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-41-8 kötött
lexikon
030
[AN 2651924] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

4755 /2007.
Saliga Lászlóné (1936-)
   A Magyar Sion és az Új magyar Sion (1863-1904) repertóriuma / összeáll. Saliga Irén. - Piliscsaba ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2007. - 412 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Fontes, ISSN 1785-5225 ; 4.)
ISBN 978-963-9206-29-8 fűzött
ISBN 963-9206-29-6
Magyar Sion
Új magyar Sion
Magyarország - katolikus egyház - folyóirat - 19. század - századforduló - repertórium - szakbibliográfia
050(439)Új_magyar_Sion"186/190":014.3 *** 050(439)Magyar_Sion"186/190":014.3 *** 282:016
[AN 2645968]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4756 /2007.
   10 éves a Katona József Könyvtár otthona. - Kecskemét : Katona J. M. Kvt., 2006. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Katona József Megyei Könyvtár (Kecskemét)
Kecskemét - megyei könyvtár - ezredforduló
027.53(439-2Kecskemét)"199/200"
[AN 2644687]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4757 /2007.
Newspaper next 2 (magyar) (röv. kiad.)
   Merre tovább, nyomtatott sajtó? : az átalakulás programja : az Amerikai Sajtóintézet tanulmányának rövidített, szerkesztett változata / összeáll. Csák Elemér. - Budapest : [AS-M], 2007. - 32 p. ; 21 cm. - (AS-M kézikönyvek, ISSN 1419-8797)
Fűzött
internet - ezredforduló - sajtó
070.3(100)"200" *** 681.324Internet
[AN 2645527]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4758 /2007.
Mikita Gyöngyi
   Kultúra és az Euro-mediterrán partnerség : tájékoztató kiadvány / Mikita Gyöngyi, Tóth Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 2.)
ISBN 978-963-87094-4-8 fűzött
Európai Unió - Mediterráneum - Közel-Kelet - Észak-Afrika - kulturális politika
008:323(4-62) *** 008:323(4-015) *** 008:323(5-011) *** 008:323(61)
[AN 2652616]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2007.
Vitányi Iván (1925-)
   A magyar kultúra esélyei : kultúra, életmód, társadalom / Vitányi Iván ; ... társszerzői Bánáti Ferenc [et al.]. - Budapest : MTA TKK, 2006. - 327 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr.: p. 313-327.
ISBN 978-963-508-543-9 fűzött : 2590,- Ft
ISBN 963-508-543-5
Magyarország - kultúra - művelődés - ezredforduló
008(439)"200" *** 008(100)"200"
[AN 2645092]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4760 /2007.
Chopra, Deepak
Power, freedom, and grace (magyar)
   A boldogság mint erőforrás / Deepak Chopra ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 170, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-944-8 kötött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2645811]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2007.
Detzler, Robert E.
The freedom path (magyar)
   Spirituális választerápia : [a szabadság ösvénye] / Robert E. Detzler ; [ford. Bagi Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 244 p., [4] t.fol. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-528-935-6 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2644891]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2007.
Emoto Masaru
Mizu wa kotae o shitte iru (magyar)
   A víz rejtett bölcsessége / Masaru Emoto ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 213 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-528-844-1 fűzött : 2590,- Ft
ISBN 963-528-844-1
ezoterika
133.25
[AN 2651415]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2007.
Jánó Ilona (1934-)
   "Bételjesítem Isten akaratját..." : a lészpedi szent leány látomásai / közread. Kóka Rozália ; Pozsony Ferenc és Pócs Éva tanulmányaival. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Anatropológia Tansz., 2006. - 251, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 3.)
Bibliogr.: p. 248-251.
ISBN 963-9683-18-3 fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-7343-96-2)
látomás - magyar néprajz - hiedelem - moldvai csángók - 20. század - interjú
133.3(=945.11)(498.3)(092)Jánó_I.(047.53) *** 248.213 *** 398.3/.4(=945.11csángók)(498.3) *** 282
[AN 2644484]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2007.
Kosmische Spuren (magyar)
   Jelek a kozmoszból : [öt kontinens új pre-asztronautikai felfedezései] / [szerk.] Erich von Däniken ; [ford. Soltész Csaba]. - 3. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1992. - 302 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-679-568-9 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2651685]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2007.
Miritia
   Pannónia lilioma / Miritia. - Pécs : Krónika K., 2006. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8052-14-7 kötött : 2700,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2646166]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2007.
Steinbrecher, Edwin C.
The inner guide meditation (magyar)
   Kapcsolatba lépés belső vezetőinkkel : a jelenkor spirituális beavatottjainak kézikönyve és a XXI. század szakrális technikái / Edwin C. Steinbrecher ; [ford. Szabó Anna]. - [Budakeszi] : Mandala Veda, cop. 2007. - 293 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-52-7 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133
[AN 2644257]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2007.
Takács Tibor (1959-)
   A jövő kulcsa / Takács Tibor. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 202 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-31-6 kötött : 2800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2645826]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2007.
Virtue, Doreen
The christal children (magyar)
   Kristály gyerekek : útmutató a médiumi képességű gyermekek legújabb generációjához / Doreen Virtue ; [ford. Kiss Adrien]. - Budakeszi : Mandala-Seva, [2007], cop. 2005. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86760-9-2 fűzött : 2290,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2652090]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2007.
Webster, Richard (1946-)
Uriel : communicating with the Archangel for transformation & tranquility (magyar)
   Uriel arkangyal : kérj nyugalmat és erőt a változáshoz! / Richard Webster ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-[150].
ISBN 978-963-528-939-4 kötött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2644914]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4770 /2007.
Balogh Péter
   Fenntartható vagy fejlődés? / Balogh Péter. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2006. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 15.)
ISBN 963-86993-4-5 fűzött
környezetvédelem - környezetszennyezés
504.06(100) *** 504.05(100)
[AN 2645599]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2007.
   Környezetközpontú irányítási rendszerek a fenntartható fejlődés szolgálatában / Kóbor Balázs [et al.] ; [közread. a] Geo-Karrier. - Szeged : Geo-Karrier, cop. 2006. - 49 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 963-06-0354-3 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - környezetmenedzsment - vállalatvezetés
504 *** 330.34 *** 504.06(439) *** 658.1.012.4
[AN 2644359]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4772 /2007.
   Entropy, search, complexity / Imre Csiszár, Gyula O. H. Katona, Gábor Tardos eds. - Berlin [etc.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2007. - 264 p. ; 24 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 16.)
A 2000. júl. 1-7. között Balatonlellén rendezett iker konferencia (Search and communication complexity és Information theory in mathematics) előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-06-7 kötött
ISBN 978-3-540-32573-4
matematika - konferenciakiadvány
51 *** 061.3(439-2Balatonlelle)
[AN 2645573]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2007.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Spidron és apeiron / Kőszeghy Attila. - Debrecen : T4Terv, 2007. - 56 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-06-1837-3 fűzött
geometria - alakzat
514 *** 73/76(100)
[AN 2645758]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2007.
Vizvári Béla
   Egészértékű programozás / Vizvári Béla. - Budapest : Typotex, 2006. - 353 p. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 347-353.
ISBN 963-9664-29-4 fűzött : 3500,- Ft
matematikai programozás - egyetemi tankönyv
519.85(075.8)
[AN 2644578]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4775 /2007.
Hüttner Jenő
   Adatok és gyakorlati tanácsok a gázkromatográfiás gázanalízishez / Hüttner Jenő. - Budapest : Messer Hungarogáz Kft., cop. 2006. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 5-6.
ISBN 978-963-06-1395-8 kötött (hibás ISBN 987-963-06-1395-8)
gázkromatográfia
543.544.3
[AN 2646567]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2007.
Kircher, Nora
Edelstein-Akupressur (magyar)
   Drágakő-akupresszúra : holisztikus gyógyítás drágakő rudakkal / Nora Kircher ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9652-15-6 fűzött : 1750,- Ft
drágakő - akupunktúra - masszázs - természetgyógyászat
549.091 *** 615.821.2 *** 615.89
[AN 2645795]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2007.
Szepesy László (1928-)
   A kromatográfia és rokon elválasztási módszerek története és fejlesztése Magyarországon / Szepesy László ; [közread. a] Magyar Elválasztástudományi Társaság. - Budapest : Edison House, 2007. - 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1854-0 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - kromatográfia - történeti feldolgozás
543.544(439)(091)
[AN 2644982]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4778 /2007.
   Globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok [elektronikus dok.] : KVVM - MTA "VAHAVA" projekt : poszterek a projekt zárókonferenciáján : 2006. március 9., ... Budapest / szerk. Láng István, Jolánkai Márton, Csete László. - Szöveg. - Budapest : MTA : KVVM, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-508-542-2
ISBN 963-508-542-7
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
551.583 *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644662]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4779 /2007.
   Exploration of asteroids and comets in the beginning of the 21th century - in the light of some recent results = Üstökös és kisbolygó kutatás a 21. században / [szerk. Tuboly Vince] ; [kiad. Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány]. - Hegyhátsál : Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány, 2006. - 175 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-87152-0-0 fűzött
csillagászat - kisbolygó - üstökös
52 *** 523.64 *** 523.44
[AN 2644626]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2007.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Térképtudomány : a pálcikatérképtől az űrtérképig / Papp-Váry Árpád ; [az ábrákat kész. Bakonyi Kálmán, Kovács Anikó, Poór István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 461 p., 16 t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-452.
ISBN 978-963-09-5511-9 kötött : 3990,- Ft
kartográfia
528.9 *** 912
[AN 2644531]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4781 /2007.
Hammond, Paula
Atlas of endangered animals (magyar)
   Veszélyeztetett állatok atlasza : földünk fenyegetett vadvilága / Paula Hammond ; [ford. Szabó Eszter, ... Vetési Edit, ... Pallaghy Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - 223 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7053-64-6 kötött
védett állat - kihalás - album
59(084.1)
[AN 2646037]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2007.
Szabó Csaba (1967-|)
   Kamikaze molekulák és egyéb írások / Szabó Csaba. - Budapest : Typotex, 2006. - 195 p. : ill. ; 16 cm. - (Tudomány tömören, ISSN 1788-4543)
Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 963-9664-30-8 fűzött : 1450,- Ft
élettan - biokémia - szabad gyök - tudománypolitika
57 *** 615 *** 541.515 *** 001.89
[AN 2644586]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4783 /2007.
Boldog Gizella
   Étkezési javaslatok candida betegek számára / írta Boldog Gizella. - 2. kibőv. kiad. - [Budapest] : Zsizell Modell Kft., [2007]. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-560-2 fűzött : 2300,- Ft
gombás megbetegedés - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
616-002.828.223 *** 613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2646071]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2007.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - Budapest : Mérték, 2007. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9693-22-7 kötött
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 2652024]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2007.
   Dinamikus gyermekpszichiátria / szerk. Vikár György, Vikár András, Székács Eszter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 424 p. ; 22 cm. - (A pszichiátria aktuális kérdései, ISSN 1589-6099)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-069-3 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-226-070-8)
gyermekpszichiátria
616.89-053.2
[AN 2651371]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2007.
Farbaky Zsófia
   A mozgásszervi ultrahangvizsgálat alapjai / Farbaky Zsófia. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tordas, 2007. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-242.
ISBN 978-963-87495-0-5 fűzött
orvosi diagnosztika - mozgásszervi betegség
616.7-073.43
[AN 2651891]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2007.
   Farmakoterápia / szerk. Bakó Gyula. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 656 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-098-3 kötött : 5600,- Ft
gyógyszerészet
615
[AN 2651509]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2007.
   Fénnyel az egészségért : a polarizáltfény-terápiával kapcsolatos szakmai és gyakorlati tapasztalatok / szerk. Szekeres Ferenc. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2007. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 42.
Fűzött
fény - gyógyítás
615.831 *** 612.014.44
[AN 2644504]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2007.
Fodor Miklós
   Étkek és vétkek / Fodor Miklós. - [Budapest] : Fodor M., 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1050-7 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 2644850]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2007.
Gaálné Póda Bernadette
   Infarktus : diéta infarktuson átesett betegek számára : zsírszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2006. - 184 p. ; 20 cm. - (Diétás könyvtár)
ISBN 963-9622-72-9 fűzött
infarktus - érelmeszesedés - diéta - szakácskönyv
616.13-004.6 *** 616.127-005.8 *** 641.563(083.12)
[AN 2652516]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2007.
Gáspár Róbert
   Éltető és gyógyító táplálékok : a zöldségek és gyümölcsök gyógyhatásai / Gáspár Róbert. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2006. - 252 p. ; 24 cm. - (Zöld recept, ISSN 1788-0521 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 963-9488-60-7 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - zöldségféle - gyümölcs
613.26 *** 615.89 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 2645877]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2007.
Gáspár Róbert
   Éltető és gyógyító táplálékok : a zöldségek és gyümölcsök gyógyhatásai / Gáspár Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2006. - 252 p. ; 24 cm. - (Zöld recept, ISSN 1788-0521 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 963-9488-74-7 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - zöldségféle - gyümölcs
613.26 *** 615.89 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 2645883]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2007.
Gerhardt, Günter
Brottrunk (magyar)
   Kenyérital : frissesség a bőrnek, a bél- és az immunrendszernek / Günter Gerhardt, Bettina Wenzel ; [ford. Edelényi Miklós]. - Budapest : Schultz Kft., [2007]. - 118 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-06-1553-3 fűzött : 1850,- Ft
ital - kenyér - természetgyógyászat
613.3:664.662 *** 615.89
[AN 2645614]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2007.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9652-16-4 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 548
[AN 2645814]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2007.
   Homeopátia : általános ismeretek, bevált indikációk / szerk. Mátray Árpád. - Bábolna : Mátray-Ház Kft., 2007. - 72 p. ; 15 cm. - (Alternatív állatgyógyászati füzetek, ISSN 1788-8263 ; 1.)
Fűzött
homeopátia - állatorvostan
615.015.32 *** 619
[AN 2646083]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2007.
Joudry, Patricia (1921-)
Twin souls (magyar)
   Ikerlelkek : találd meg igazi lelki társadat! / Patricia Joudry, Maurie D. Pressman ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-938-7 kötött : 2690,- Ft
párkapcsolat - nemi élet - nemek pszichológiája
159.922.1 *** 613.88
[AN 2644213]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2007.
Kiefer, Ingrid
Brainfood (magyar)
   Agyserkentő ételek : helyes táplálkozás = fitt agy / Ingrid Kiefer, Udo Zifko ; [ford. Radics Viktória]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7268-27-4 kötött : 2480,- Ft
egészséges táplálkozás - agy - szellemi munka - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 612.825.8
[AN 2646009]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2007.
   Measuring self-reported population health: an international perspective based on EQ-5D / ed. by Agota Szende and Alan Williams. - [Budapest] : SpringMed, [2007]. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 963-9456-47-0 fűzött
közegészségügy - közvéleménykutatás - statisztikai adatközlés
614(100)(083.41) *** 316.65(100)
[AN 2646111]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2007.
Otte, Tina
Pregnancy & birth (magyar)
   Terhesség és szülés : [útmutató a fogamzás pillanatától a szülésig] / Tina Otte ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7054-24-3 kötött : 4998,- Ft
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2644607]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2007.
Polgár Marianne
   Gyermekkori táplálékallergiák / Polgár Marianne. - 2. bőv. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2007. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 978-963-9695-24-5 fűzött : 1980,- Ft
gyermekgyógyászat - allergia - élelmiszer
616.39-056.43-053.2 *** 616-053.2
[AN 2651887]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2007.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter. - 2. részben átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 784 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 705-718.
ISBN 978-963-226-089-1 fűzött : 5600,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 2651342]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2007.
Radnai Orsolya
   Anyának lenni, szerintem.. / Radnai Orsolya. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2007]. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9660-22-1 kötött
nők egészsége - terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618 *** 613.95 *** 613.99
[AN 2644226]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2007.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Der Weg zum Erfolg ist der Weg zu dir selbst (magyar)
   Út a sikerhez, út önmagunkhoz / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Erzsébet]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-936-3 kötött : 2590,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2644217]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2007.
Ternák Gábor (1945-)
   Utazás-egészség orvosoknak / Ternák Gábor. - [Budapest] : SpringMed, 2006. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 963-9456-83-7 fűzött : 4980,- Ft
betegség - üdülés
616 *** 613.74
[AN 2646007]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2007.
   UltraSzonográfia : általános és vaszkuláris ultradiagnosztika orvosok és szonográfusok részére / [szerk.] Harkányi Zoltán, Morvay Zita. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Minerva, cop. 2006. - 400 p. : ill., részben színes ; 30 cm + DVD
Bibliogr.: p. 398. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86237-7-2 kötött : 14800,- Ft
orvosi diagnosztika
616-073.432.19
[AN 2652593]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4806 /2007.
   Acélkalauz : az európai és a korábbi nemzeti szabványok szerinti hasonló acélminőségek és öntöttvasak / szerk. Szabadíts Ödön ; [közread. a] Magyar Szabványügyi Testület. - Budapest : MSZT, 2007. - 126 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7087-45-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - acélgyártás - öntöttvas - szabványügy - táblázat
669.18(083.5) *** 669.13(083.5) *** 006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62)
[AN 2645203]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2007.
   Mechanikai technológiák / Balogh András [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 2. kiad., 2. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-352.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-571-3)
mechanikai technológia - egyetemi tankönyv
621.7(075.8)
[AN 2652691]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4808 /2007.
Bognár Júlia (1962-)
   Egyszerűen Photoshop CS2 / Bognár Júlia. - Budapest : Panem, 2007. - 461 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-475-4 fűzött : 1900,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2644351]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2007.
Fodor Gábor Antal
   Rajzoljunk CAD programokkal! : AutoCad 2007, Mechanical Desktop, Inventor / Fodor Gábor Antal, Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2007. - 253 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87000-6-3 fűzött : 2940,- Ft
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 2646101]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2007.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (7.) (2006) (Budapest)
   7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence : 2006, November 24-25, Budapest : proceedings : Magyar Kutatók 7. Nemzetközi Szimpóziuma / [org., publ. by the] Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association. - Budapest : BMF : M. Fuzzy Társ., [2007]. - 608 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the 7th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence. - Bibliogr.
ISBN 963-7154-54-X fűzött
informatika - mesterséges intelligencia - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2006" *** 165.0.001.572
[AN 2645547]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2007.
Nógrádi László (1960-)
   Windows XP alapokon : ECDL operációs rendszer modul / Nógrádi László. - Győr : Nógrádi PC Suli, 2006. - 124 p. : ill. ; 29 cm
ECDL tananyag (keretcím)
ISBN 963-86949-2-0 fűzött : 1290,- Ft
operációs rendszer - tankönyv
681.3.066Windows_XP(078)
[AN 2644605]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2007.
Pétery Kristóf (1955-)
   Digitális fényképezés és eszközei / Pétery Kristóf. - Budapest : Inok K., cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 978-963-9625-37-2 fűzött
ISBN 963-9625-37-X
fototechnika - digitális technika
681.327 *** 681.3.019
[AN 2644593]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2007.
Pintér Miklós
   AutoCAD tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz : 2006-os verzió / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, 2006 [!2007]. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 4995,- Ft (hibás ISBN 963-618-343-0)
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 2651779]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2007.
Serbian - Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems (4.) (2006) (Subotica)
   SISY 2006 : 4th Serbian - Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems : Subotica, ... September 29-30, 2006 : proceedings. - [Budapest] : [BMF], [2007]. - 563 p. : ill. ; 25 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki Főiskola etc.
ISBN 963-7145-50-7 fűzött
informatika - mesterséges intelligencia - robotika - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 681.5 *** 061.3(497.11-2Szabadka)
[AN 2645534]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2007.
Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (5.) (2007) (Poprad)
   SAMI 2007 : 5th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : January 25-26, 2007, Poprad ... : proceedings / [org. ... by Technical University of Kosice etc.]. - [Budapest] : [BMF], [2007]. - VIII, 536 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-56-0 fűzött
mesterséges intelligencia - informatika - konferenciakiadvány
681.3.01 *** 165.0.001.572 *** 061.3(437.6-2Poprad)
[AN 2645504]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4816 /2007.
   Lábköröm díszítés / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; [17.])
ISBN 963-9440-37-X fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2646181]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2007.
   Őszi körömdíszek / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; [6.])
ISBN 963-9440-47-7 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2646177]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2007.
   Tavaszi köröm díszek / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; [19.])
ISBN 963-9440-40-X fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2646191]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2007.
   Zselés körömdíszítések / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; [18.])
ISBN 963-9440-38-8 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2646189]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4820 /2007.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 4. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2007. febr.
ISBN 978-963-9518-32-2 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2652723]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2007.
Horvai Ferenc
   Egyesületünk 50 éves története : TTIT Asztronautikai Bizottsága, 1956-1959, MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, 1959-1986, MTESZ Magyar Asztronautikai Társaság, 1986-2006 / írta és összeáll. Horvai Ferenc. - Budapest : MANT, 2006. - 185 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyar Asztronautikai Társaság
Magyarország - űrhajózás - egyesület - történeti feldolgozás
629.78(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 2644339]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2007.
Liechti, Markus
A price worth paying (magyar)
   A díj, amit érdemes kivetni : útmutató a tehergépjárművek útdíjainak új európai uniós szabályozásához / [szerzők Markus Liechti, Nina Renshaw] ; [... ford. Jenei Zsolt] ; [közread. a] Levegő Munkacsoport, Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2006. - 63 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
Európai Unió - tehergépkocsi - közút - díjszabás
656.135.03(4-62)
[AN 2645539]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2007.
Scott, Walter G.
   A repülés rövid története : [Leonardo da Vincitől az I. világháború lezárásáig] / Walter G. Scott. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-17-8 fűzött
repüléstörténet
629.7(100)(091) *** 623.7(100)(091)
[AN 2645322]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4824 /2007.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul [elektronikus dok.] / Berzsenyi Dániel. - Szöveg (322 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7074. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-391-5
Magyarország - mezőgazdaság - szociográfia - 19. század - elektronikus dokumentum
338.43(439)"18" *** 308(439)
[AN 2646160]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2007.
Borka Miklós (1922-)
   Veteményezés / Borka Miklós. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
növénytermesztés - szaporítás
631.53
[AN 2651826]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2007.
Kaposvári Állat-egészségtani Nap (3.) (2006)
   III. Kaposvári Állat-egészségtani Nap kiadványa : ... 2006. október 19. / [szerk. Zomborszky Zoltán, Milisits Gábor] ; [rend., közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara Somogy Megyei Szervezet, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar. - Kaposvár : KE, 2006. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-86794-6-8 fűzött
ISBN 963-86794-6-8
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2644152]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2007.
   Magyar borrendek, 1976-2006 / [szerk., a fotókat vál. Oszlánszki Tamás Tibor, T. Örvendi Éva] ; [közread. a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége ...]. - Budapest : MBOSZ : Bor és Világ Magazin Szerk., 2006. - 202 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Magyarország - borászat - egyesület - évkönyv
663.2(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2646063]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2007.
   Magyarország mezőgazdasága, 2005 : gazdaságszerkezeti összeírás = Agriculture in Hungary, 2005 : farm structure survey / [szerk. Csorba László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2006-. - 29 cm
ISBN 978-963-235-043-1
ISBN 963-235-043-X
Magyarország - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41)
[AN 2641234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 349 p.
ISBN 978-963-235-045-5 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - állatállomány - munkaerő - mezőgazdasági munkás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.43(439)"200"(083.41) *** 636(439)"200"(083.41) *** 331.105.24(439)"200"(083.41)
[AN 2644306] MARC

ANSEL
UTF-84829 /2007.
Valló László (1950-)
   Metszés a szőlőben és a díszkertben / Valló László ; [ill. Imre Katalin]. - [Budapest] : Geomédia, 2007. - 146, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 14.)
Fűzött : 485,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 2644919]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2007.
Zatykó Lajos (1940-)
   Nagy öröm a kiskert! / Zatykó Lajos, Zatykóné Draskóczy Erzsébet ; [ill. Szabó Ildikó]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
kertészet
634
[AN 2651872]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4831 /2007.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi magyaros szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-13-5 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2645238]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2007.
Bártfai László
   Húsos szakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-97-9 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2645235]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2007.
Deserty lucših konditerov (magyar)
   A legjobb cukrászok desszertjei / [összeáll. Natalja Ciulina] ; [fotók Alekszandr Tyitajev] ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - 120 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Aranykukta, ISSN 1788-1366)
ISBN 963-7053-78-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2646201]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2007.
Furšet (magyar)
   Svédasztal / [összeáll. Irina Gennagyijevna Rojtenberg] ; [ford. Elek Judit]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - 120 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Aranykukta, ISSN 1788-1366)
Fotó Titaev, Aleksandr
ISBN 963-7053-76-X kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2646199]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2007.
Gosti na poroge (magyar)
   Vendég az ajtóban / összegyűjt. Galina Pohvalina ; [fotók Alekszandr Tyitajev] ; [ford. Vetési Edit, Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - 120 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Aranykukta, ISSN 1788-1366)
ISBN 963-7053-77-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2646205]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2007.
Hamlin, Kathy
Bartender's guide (magyar)
   Koktélok és mixerek / Kathy Hamlin ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Hajja, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7054-25-1 fűzött : 3990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2644597]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Halételek / Kútvölgyi Mihály. - Budapest : Timp, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Megőrzött ízek, ISSN 1786-2612 ; 7.)
ISBN 963-9614-22-X kötött : 3800,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2644863]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Halételek (angol)
   Fish food / Mihály Kútvölgyi ; [transl. Barnabás Vági]. - Budapest : Timp, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lasting flavours, ISSN 1786-4836 ; 7.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9614-23-8 kötött : 3800,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2645854]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Halételek (német)
   Fischgerichte / Mihály Kútvölgyi ; [... übertr. von Boglárka Solymosy]. - Budapest : Timp, 2006. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Überlieferte Gastronomie, ISSN 1786-4844 ; 7.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9614-24-6 kötött : 3800,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2645857]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2007.
Romantičeskij ižin (magyar)
   Romantikus vacsorák / összegyűjt. Irina Rojtenberg ; [fotók Alekszandr Tyitajev] ; [ford. Tulics Mónika, Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - 120 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Aranykukta, ISSN 1788-1366)
ISBN 963-7053-79-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2646193]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2007.
   Smink alapjai / [fotó Burian György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9440-42-6 fűzött
kozmetika - smink
646.75
[AN 2646171]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4842 /2007.
Eco, Umberto (1932-)
Arte e bellezza nell'estetica medievale (magyar)
   Művészet és szépség a középkori esztétikában / Umberto Eco ; [ford. Sz. Márton Ibolya]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 2002. - 358 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr.: p. 313-352.
ISBN 978-963-07-8223-4 fűzött : 1900,- Ft
esztétika - művészetelmélet - középkor - szépség
111.852"05/14" *** 7.01"05/14"
[AN 2651694]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2007.
Ropolyi László (1949-)
   Az Internet természete : internetfilozófiai értekezés / Ropolyi László. - Budapest : Typotex, 2006. - 413 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-403.
ISBN 963-9664-23-5 fűzött : 3900,- Ft
internet - kommunikáció - ismeretelmélet - információtudomány
165 *** 681.324Internet *** 316.77 *** 659.2
[AN 2645866]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4844 /2007.
Botos Máté (1968-)
   A keresztény kultúra fogalomtára / Botos Máté. - Budapest : Jel, 2006. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-9670-12-X fűzött
kereszténység - szaklexikon
23/28:030
[AN 2644735]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2007.
Burger, Lisbeth
40 Jahre Storchentante (magyar)
   Bölcsőre hulló fények és árnyak : egy bába naplója / Lisbeth Burger ; ford. Csűrös Emilia. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2007. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-48-1 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom - bába - memoár
244 *** 614.253.58(0:82-94)
[AN 2652587]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2007.
Campbell, R. K.
Parables in Matthew's Gospel (magyar)
   Példázatok Máté evangéliumában / R. K. Campbell. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-10-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat - példázat
226.2.07
[AN 2645642]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2007.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa)
   Nyitottság és gyengédség / Csögyam Trungpa. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 23, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-6-1 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2645185]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 2652044]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2007.
Dalle tenebre alla luce (magyar)
   Sötétségből a világosságra : Keresztes Szent János Szellemi páros éneke 25 képben / [ford. és szerk. Puskely Mária]. - [Budapest] : [Kairosz], 2006. - 84 p. : ill., színes ; 23 cm
Szerk. Castellano, Jesus és Ruiz, Federico. - Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 963-7510-85-0 kötött : 4500,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591). Il cantico spirituale
Libanon - Spanyolország - szent - keresztény művészet - vallásos irodalom - spanyol irodalom - 16. század - ikon - vers
235.3(092)Juan_de_la_Cruz *** 75.046.3(569.3) *** 244(0:82-14) *** 860-14=945.11
[AN 2645033]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2007.
   Eszmélésről eszmélésre : elmélkedések 28 napra. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 35, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-4-5 fűzött
meditáció - tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2645183]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Az érzelmek tiszta energiái / Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 43, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-2-9 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2645176]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Jézus feltámadása és a szivárványtest / Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 23, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-5-3 fűzött
tibeti buddhizmus - eschatologia
294.321(515) *** 236
[AN 2645186]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Önátadás és odaadás / Csögyam Trungpa nyomán Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 51, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-7-X fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2645168]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Öngyógyítás meditációval / Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 47, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-3-7 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció - öngyógyítás
294.321(515) *** 613.865
[AN 2645182]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Szemtől-szemben a csodával / Norma Levine nyomán Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 55, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-87027-1-0 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2645173]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2007.
Gaál Éva (1940-)
Jézussal egy hajóban (új kiadása)
   Óra-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : KIA, [2007]. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9390-38-0 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 2646244]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2007.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Bevezetés a katolikus egyház történetébe / Gárdonyi Máté. - Budapest : Jel, 2006. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9670-11-1 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(091) *** 930.85
[AN 2644594]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2007.
Gitt, Werner
Wunder und Wunderbares (magyar)
   Csodák és csodálatos dolgok / Werner Gitt. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7369-63-5 fűzött
csoda
248.214
[AN 2645650]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2007.
Grün, Anselm
Weihnachten, einen neuen Anfang feiern (magyar)
   Karácsony, az újrakezdés reménye : az ünnep szimbólumai / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2006. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 963-9670-14-6 fűzött
karácsony - jelkép
264-041.2 *** 264-041.1 *** 246.6
[AN 2644590]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2007.
Hole, Frank Binford (1874-1964)
   A zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter levelei magyarázata / F. B. Hole. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 176 p. ; 20 cm
A ford. a "Hebräerbrief - Petrusbrief" c. kiad. alapján kész. - Gerinccím: Zsidók - Jakab - Péter
ISBN 963-7369-65-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.87.07 *** 227.91/.93.07
[AN 2645640]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2007.
   Igazmondó tükör, amelyben megláthatjuk igazi arcunkat : mesék, elmélkedések / közread. Csöpel láma ; [kiad. a] Buddhista Meditáció Központ. - Tar ; Budapest : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86742-9-6 fűzött
buddhizmus - meditáció - néprajz - népmese
294.3 *** 398.21(=00)
[AN 2645136]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2007.
   Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben / [szerk. Szarvas Ildikó és Csörgő Zoltán]. - [Budapest] : TKGYE[!TKBE] : Tejút Alapítvány, 2006. - 140 p. ; 19 cm. - (Tejút könyvek, ISSN 1788-7933 ; 1.)
ISBN 963-87286-0-4 fűzött
buddhizmus - vallási erkölcs - életvezetés
291.5 *** 294.3 *** 613.865
[AN 2644935]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2007.
   Keleti természeti etika / [szerk. Szarvas Ildikó és Csörgő Zoltán]. - [Budapest] : TKGYE[!TKBE] : Tejút Alapítvány, 2006. - 188 p. ; 19 cm. - (Tejút könyvek, ISSN 1788-7933 ; 2.)
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-87286-1-2 fűzött
buddhizmus - vallási erkölcs - pedagógia
294.3 *** 37 *** 291.5
[AN 2644951]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2007.
Keveházi László (1928-)
   Podmaniczky Pál, a misszió professzora / Keveházi László. - Budapest : M. Ev. Külmisszió Egyes., 2006. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Külmissziói kiskönyvtár ; 5.)
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-06-1917-2 fűzött
Podmaniczky Pál (1885-1949)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - misszió - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Podmaniczky_P. *** 266.2
[AN 2644529]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2007.
Kretovics László
   A Szeged-rókusi plébánia második 100 éve, 1905-2005 / Kretovics László, Oláh János ; [kiad. Szeged-rókusi Római Katolikus Egyházközség]. - Szeged : Szeged-rókusi Római Kat. Egyházközs., 2006. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0829-4 fűzött
Szeged-rókusi Római Katolikus Egyházközség
Szeged - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Szeged)(091)
[AN 2644255]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2007.
Lang, Uwe Michael (1972-)
Turning towards the Lord (magyar)
   Az Úr felé fordulva : a liturgikus ima-irány / Uwe Michael Lang ; [ford. Vajda Julianna]. - Budapest : Ecclesia, 2006. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-140.
ISBN 963-363-297-8 fűzött
templom - épülettájolás - imádkozás
264-03 *** 248.143
[AN 2644718]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2007.
Mkha'-khyab-rdo-je (karmapa), XV. (1871-1922)
'Gro don mkha' khyab ma'i zin bris nyung bsdus 'gro don char rgyun (magyar)
   A belső ragyogás gyakorlata : az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata : a lények javáért szüntelen hulló eső / XV. Karmapa Khatyab Dordzse. - 2. átd. kiad. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karmapa Ratna Dargye Ling, [2007]. - 39, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-0-2 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 2645172]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2007.
Ngawang Rinpoche
   Testünk tiszta fényenergia : meditáció a hat erőközponton : magyarázatok a Nagy Együttérző gyakorlatához / Láma Ngawang. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 35, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-1-0 fűzött
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 2645178]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2007.
   Az Oltáriszentség előtt : Jézus valós jelenlétéről / [szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2006. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0277-6 fűzött
oltáriszentség
265.3
[AN 2646206]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2007.
Pap Sándor
   Prohászka Ottokár szociális és földreform elképzelései / Pap Sándor. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2006. - 36 p. ; 21 cm. - (Írások Prohászkáról ; 5.)
ISBN 978-963-06-1774-1 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - társadalmi kérdés - századforduló - 20. század - agrárkérdés - püspök
282(439)(092)Prohászka_O. *** 304(439)"189/192" *** 338.431.4(439)
[AN 2644248]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2007.
Peters, Benedikt
Wo hört die Gnade Gottes auf? (magyar)
   Hol ér véget Isten kegyelme? : az üdvbizonyosság kérdése / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-62-7 fűzött
vallásos irodalom - isteni kegyelem
244 *** 234
[AN 2645536]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2007.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Prohászka utolsó szentbeszédei : Pápa, 1927. március / a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2006. - 56 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-1605-8 fűzött
prédikáció
252 *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2644238]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2007.
Rosenfeld, Dina
Kind little Rivka (magyar)
   Kedves kicsi Rebeka / írta Dina Rosenfeld ; Ilene Winn-Lederer rajz. ; [ford. Vámos Anna] ; [közread. az] EMIH. - Budapest : EMIH, cop. 2006. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87035-4-5 kötött : 2390,- Ft
ISBN 963-87035-4-7
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2645644]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2007.
Sánta János (1965-)
   Lélek és értelem / Sánta János. - Budapest : Jel, 2006. - 302 p. ; 20 cm. - (Megőrzött harangok, ISSN 1787-9221 ; 1.)
ISBN 963-9670-05-7 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 2644717]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2007.
Sucitto, Ajahn (1949-)
Buddhist meditation (magyar)
   Buddhista meditáció : az alapok / Ácsán Szucsittó ; [ford. Malik Tóth István] ; [közread. a] Buddhapada Alapítvány. - [Budapest] : Buddhapada Alapítvány, 2007. - 79 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-1694-2 fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2644958]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2007.
Szendi József (1921-)
   Krisztus Jézusban élni : Szent Pál apostol tanítása a keresztény életről / Szendi József. - [Budapest] : Jel, cop. 2006. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963-9670-09-X fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
vallásos irodalom
244
[AN 2644725]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2007.
Szimon János (1929-)
   Kiutak mélységekből : a soproni evangélikus gyülekezet 20 éve, 1980-2000 / Szimon János ; [kiad. Soproni Evangélikus Egyházközség]. - [Sopron] : Soproni Evangélikus Egyházközs., 2006. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207.
Fűzött
Soproni Evangélikus Gyülekezet
Sopron - egyházközség - evangélikus egyház
284.1(439-2Sopron)
[AN 2644532]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2007.
Teresa de Jesus (1515-1582)
   Versek ; A lélek kiáltásai Istenhez / Avilai Szent Teréz ; ford. Dobos Éva. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 110 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 77.)
Egys. cím: Las Exclamaciones del alma a Dios. - A ford. az "Obras completas" (Madrid : Aguilar, 1963) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7338-43-8 fűzött
vallásos irodalom - spanyol irodalom - imádkozás - kétnyelvű dokumentum - vers
244(0:82-821) *** 860-14.02=945.11 *** 248.143
[AN 2644635]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2007.
Tóth Sándor
   "Jertek víg örömmel..." : [a máriapócsi kegyhely] / Tóth Sándor. - [Békéscsaba] : Tóth Produkció, [2007]. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-218-046-1 fűzött : 850,- Ft
Máriapócs - kegyhely
248.153.8(439-2Máriapócs)
[AN 2645123]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2007.
   Tovatűnő álomképek : a buddhista "Szellem képzése" és a mai tudományos világkép / Allan Wallace írásai nyomán szerk. Láma Csöpel. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, [2007]. - 31, [4] p. : ill. ; 17 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-86742-8-8 fűzött
tibeti buddhizmus - világnézet
294.321(515)
[AN 2645175]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2007.
Tuba Iván
   A történelem teológiai értelme : laurea dolgozat, 1969 / Tuba Iván. - Budapest : Jel, 2006. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9670-08-1 fűzött
teológia - történettudomány
23 *** 930.1
[AN 2644729]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2007.
Voigt Vilmos (1940-)
   A vallás megnyilvánulásai : bevezetés a vallástudományba / Voigt Vilmos. - [Budapest] : Timp, 2006. - 344 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 304-324.
ISBN 963-9614-11-4 kötött : 3100,- Ft (hibás ISBN 963-86678-2-6)
vallástudomány - összehasonlító módszer - folklór
291 *** 398(=00)
[AN 2644893]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2007.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven church (magyar)
   Céltudatos gyülekezet : növekedés az üzenet és küldetés feláldozása nélkül / Rick Warren ; [ford. ... Bokor Anikó et al.] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2006. - 386 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-86507-9-5 kötött
egyházközség - lelkipásztorkodás - baptista egyház
286.15 *** 253
[AN 2644908]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2007.
Zsengellér József (1966-)
   Bálám könyve / Zsengellér József. - Budapest : KRE HTK Doktori Isk. : L'Harmattan, 2006-. - 23 cm
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Számok könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
221.14.07 *** 222.14.07
[AN 2644466]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Numeri 22-24 ókori hatástörténete. - 2006. - IX, 333 p. : ill. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 3.)
Bibliogr.: p. 297-314.
ISBN 978-963-8392-97-8 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 963-8392-97-5
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Számok könyve
irodalmi kölcsönhatás - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
221.14.07 *** 222.14.07
[AN 2644467] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4885 /2007.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
Mikrocenzus, 2005 (borító és gerinccím)
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Iskolázottsági adatok / [összeáll. Bojer Anasztázia] ; [a szöveges elemzést írta Erdei Virág]. - 2006. - 277 p.
ISBN 978-963-235-055-4 fűzött : 1800,- Ft
ISBN 963-235-055-3
Magyarország - demográfia - iskolai végzettség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312-057.8(439)"200"(083.41)
[AN 2644308] MARC

ANSEL
UTF-84886 /2007.
Bakos Zoltán
   A helyes asszonytartás / Bakos Zoltán. - Budapest : Metropolis Media, 2006. - 443 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 434-441.
ISBN 978-963-86936-8-6 fűzött : 2670,- Ft
- nőmozgalom
316.37-055.2 *** 396
[AN 2645588]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2007.
Csóti, Marianna (1964-)
How to be a people person (magyar)
   Te és a többiek : a társas kapcsolatok építésének praktikái / Marianna Csóti ; [ford. Sellyei György]. - Budapest : Pro Die, cop. 2006. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86914-2-5 fűzött : 2200,- Ft
társadalmi kapcsolat
316.62 *** 316.472.3
[AN 2645749]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2007.
   Eastern European religion / ed. Edit Révay, Miklós Tomka. - Budapest : Loisir Kft. ; Piliscsaba : PPKE BTK Szociológia Int., 2006. - 353 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 5.)
Bibliogr.: p. 319-349.
ISBN 978-963-9206-26-7 fűzött
Kelet-Európa - vallásszociológia - ezredforduló
316.7(4-11)"198/200" *** 291
[AN 2645602]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2007.
Kárpáti Eszter (1965-)
   A szöveg fogalma / Kárpáti Eszter. - Budapest : Typotex, 2006. - 236 p. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 217-236.
ISBN 963-9664-25-1 fűzött : 2500,- Ft
szövegtan - szemiotika - disszertáció
316.773 *** 800.1:165.212 *** 801.73
[AN 2644742]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2007.
   Kiteljesedő kulturális autonómia, 2003-2006 / [szerk. Kiss Szilvia] ; [rend., közread. a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal]. - Budapest : NEKH, 2006. - 140., [4] p. : ill. ; 24 cm
Baján 2006. márc. 11-12-én tartott Országos Kisebbségi Önkormányzatok Intézményeinek Első Találkozóján rendezett konferencia anyagával
ISBN 963-8443-26-X fűzött
Magyarország - nemzetiség - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.347(=00)(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2644344]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2007.
Lupovitch, Howard N.
   Jews at the crossroads : tradition and accommodation during the golden age of the Hungarian nobility, 1729-1878 / Howard N. Lupovitch. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XXVIII, 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-66-0 kötött
ISBN 963-7326-66-9
Miskolc - Borsod (vármegye) - Magyarország - társadalomtörténet - zsidóság - nemesség - 18. század - 19. század - nemzettudat
316.32(439)"17/18" *** 316.347(=924)(439)"17/18" *** 316.347(=924)(439-2Miskolc)"17/18" *** 316.343.32(439)"17/18" *** 316.63
[AN 2644920]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2007.
   Minden másképpen lesz : szöveggyűjtemény a nyomtatott sajtó jelenéről és jövőjéről / szerk. Kloss Andor, Gégöl Gazsó. - Budapest : AS-M, 2007. - 173 p. ; 21 cm. - (AS-M kézikönyvek, ISSN 1419-8797)
Fűzött
újságírás - tömegkommunikáció - internet - sajtó
316.774 *** 659.3 *** 070(100)"200" *** 681.324Internet
[AN 2645529]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2007.
Surowiecki, James
The wisdom of crowds (magyar)
   A tömegek bölcsessége : miért okosabb a sokaság, mint a kevesek? : hogyan alakítja a kollektív tudás a gazdasági életet, a társadalmat és a csoportokat? / James Surowiecki ; [ford. Árvay Alica]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 358 p. ; 21 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9350-92-2 fűzött : 3100,- Ft
szociálpszichológia
316.6
[AN 2645822]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2007.
   Termékenységi adattár, 1995-2005 = Fertility data, 1995-2005 / [mtársak ... Szukicsné Serfőző Klára, Kamarás Ferenc] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2006. - 121 p. ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-235-062-2 fűzött : 2700,- Ft
ISBN 963-235-062-6
Magyarország - demográfia - népszaporulat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.1(439)"1995/2005"(083.41)
[AN 2644311]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2007.
Vitányi Iván (1925-)
   Új társadalom - új szemlélet : kísérlet az emberi világ új jellemzőinek kritikai elemzésére / Vitányi Iván ; Gyurcsány Ferenc előszavával ; [közread. a] ... Táncsics Mihály Alapítvány. - Budapest : Napvilág : Táncsics M. Alapítvány, 2007. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-243.
ISBN 978-963-9350-46-5 kötött : 2200,- Ft
társadalmi rétegződés - társadalmi változás - társadalmi szerep - globalizáció - politológia - 20. század - ezredforduló
316 *** 339.9 *** 32.001
[AN 2645799]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4896 /2007.
Accovis, Maviangela
100 witcheries to fall in love (magyar)
   Hogyan legyünk szerelmesek? / [eredeti szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 92 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-577-7 fűzött : 999,- Ft
szerelem - gyermekkönyv
392.6(02.053.2)
[AN 2645470]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2007.
Barley, Nigel (1947-)
The innocent anthropologist (magyar)
   Egy zöldfülű antropológus kalandjai : feljegyzések a sárkunyhóból / Nigel Barley. - Budapest : Typotex, 2006. - 215 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 1.)
Ford. Varró Zsuzsa
ISBN 963-9664-21-9 fűzött : 2500,- Ft
Barley, Nigel (1947-)
Afrika - Kamerun - szociálantropológia - néprajz - helyismeret - memoár
39(671.1) *** 908.6(0:82-94) *** 316.7
[AN 2644588]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2007.
Beck Zoltán (1934-1993)
   Söprűnyélen lovagolók és titokzatos társaik : hiedelemmondák Békés megyéből / Beck Zoltán ; [szerk. Józó Tamásné, Rózsa Zoltán] ; [rajz. Papp György] ; [közread. a Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2006. - 124 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86563-4-4 fűzött
Békés (megye) - magyar néprajz - hiedelemtörténet - népmonda
398.22(=945.11)(439.175) *** 398.3/.4(=945.11)(439.175)
[AN 2644289]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2007.
Gulyás Péter Pál
   Az ádámcsutka : bibliai magánnyomozás / Gulyás Péter Pál. - Budapest : Szerző, 2007. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1941-7 fűzött
folklór - vallástudomány
398 *** 291
[AN 2646182]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2007.
Komiszár János (1949-)
   Mert a barátom : objektív személyeskedések : Ujváry Zoltán barátom 75 éves / Komiszár János. - Debrecen : Komiszár J., 2007. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1776-5 fűzött
Ujváry Zoltán (1932-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - ezredforduló - interjú
39.001(439)(092)Ujváry_Z.(047.53)
[AN 2644294]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Matyóföld rózsái / [fényképezte] Kútvölgyi Mihály ; [előszó] Viszóczky Ilona, Viga Gyula. - [Budapest] : Timp, 2006. - 130 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-13-0 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - fényképalbum
39(=945.11matyók)(084.12) *** 746.3.031.4(=945.11matyók)(084.12)
[AN 2644869]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Matyóföld rózsái (angol)
   The Matyó roses / [phot.] Mihály Kútvölgyi ; [forew.] Ilona Viszóczky, Gyula Viga ; [... transl. Antalffy Elayne]. - [Budapest] : Timp, 2006. - 130 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-18-1 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - fényképalbum
39(=945.11matyók)(084.12) *** 746.3.031.4(=945.11matyók)(084.12)
[AN 2644876]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Matyóföld rózsái (lengyel)
   Róże ziemi Matyó / [zdjęcia] Kútvölgyi Mihály ; [wstęp] Viszóczky Ilona, Viga Gyula ; [tł. ... Elżbieta Fekete]. - [Budapest] : Timp, 2006. - 130 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 963-9614-19-x kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - matyók - népi díszítőművészet - hímzés - fényképalbum
39(=945.11matyók)(084.12) *** 746.3.031.4(=945.11matyók)(084.12)
[AN 2644879]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2007.
   Nemzetiségeink képekben / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. - Budapest : MMI : NEKH, 2006. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
A Magyar Művelődési Intézetben 2006. dec. 17-én rendezett fotókiállítás anyaga. - A bev. magyar, angol, bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovén, szlovák és ukrán nyelven
ISBN 978-963-651-459-4 kötött
ISBN 963-651-459-3
Magyarország - nemzetiség - néprajz - pályázat - fényképalbum - kiállítási katalógus
39(=00)(439)(084.12) *** 316.347(=00)(439) *** 06.063 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2646074]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2007.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2007 / [írta és szerk. Rátkai Tímea]. - [Szentendre] : Cephalion, cop. 2006. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9688-07-0 kötött : 3490,- Ft
ISBN 963-9688-07-X
esküvő
392.5
[AN 2643761]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2007.
Tar Ildikó (1965-)
   Álmaink tükrében : álomfejtő-önismereti kézikönyv és szótár / Tar Ildikó. - Budapest : Urbis, 2007. - 389, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-[390].
ISBN 978-963-9706-16-3 fűzött
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2645580]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4907 /2007.
   1956 öröksége : a Százak Tanácsának ajánlásai a nemzetnek / [szerk. Szijártó István]. - Budapest : Százak Tanácsa Elnöksége, 2006. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1252-6 fűzött
magyarság - nemzet - 1956-os forradalom
323.1(=945.11) *** 943.9"1956"
[AN 2645132]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2007.
Arany Bálint (1901-1987)
   Koronatanú : emlékirat, 1945-57 / Arany Bálint. - Budapest : Püski, 2006. - 145, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9592-13-7 fűzött
Arany Bálint (1901-1987)
Magyarország - állami terror - Rákosi-korszak - mérnök - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 62(439)(092)Arany_B.(0:82-94)
[AN 2651408]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2007.
Budaházy György (1969-)
   Egy magyar nyilas : amit a hírekben elhalgattak / [Budaházy György]. - Komárom : Balla G., 2007. - 29 p. : ill. ; 21 cm. - (Kitartás füzetek, ISSN 1788-7232 ; 1.)
Fűzött : 398,- Ft
Magyarország - politikai feszültség - ezredforduló - pamflet
323.22(439)"200"(0:82-92)
[AN 2644447]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2007.
   Committee on European Affairs / [ed. in chief László Juhász] ; [ed. Judit Járadi]. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2006. - 71, [12] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország. Országgyűlés. Európai Ügyek Bizottsága
Magyarország - Európai Unió - országgyűlési bizottság - külpolitika - integráció - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2652568]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2007.
   Completing membership in East Central Europe: the Hungarian perspectives II / Attila Ágh and Veronika Szemere ed. - Budapest : Táncsics Found. - Euro-Contact, 2007. - 166 p. ; 21 cm. - (The Hungarian perspectives series, ISSN 1787-9973)
Bibliogr.
ISBN 963-06-1879-6 * fűzött (hibás ISBN 963-06-1879-3)
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdaság - ezredforduló
327.39(4-62) *** 338(439)"200"
[AN 2645971]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2007.
Deáki Endre
   A NATO és Ukrajna együttműködése / Deáki Endre. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 25 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/8.)
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Ukrajna - biztonságpolitika - geopolitika - ezredforduló
327(477)"199/200" *** 355.356(100-15)"199/200"
[AN 2645119]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2007.
   Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez : [szöveggyűjtemény] / szerk. Lugosi Győző. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2006. - 840 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 963-9683-26-4 fűzött : 4500,- Ft
Közel-Kelet - külpolitika - 20. század - ezredforduló - történelem - történelmi forrás
327(100)"191/200"(093.2) *** 95-011"191/200"(093.2)
[AN 2644491]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2007.
Dombóvári Antal (1941-)
   Lengyel menekültek Rákoscsabán, 1939-1945 / Dombóvári Antal. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2006. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 4/2.)
Bibliogr.: p. 68. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 963-87177-1-8 fűzött
Magyarország - Budapest. 17. kerület - menekült - lengyelek - helytörténet - második világháború
325.25(=84)(439)"1939/1945" *** 943.9-2Rákoscsaba"193/194"
[AN 2635298]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2007.
Erdélyi Lajos (1929-)
   Túlélés : egy fotográfus visszaemlékezése = Survival : memories of a photographer / Erdélyi Lajos. - Budapest : Lauder Kv. : Aura, cop. 2006. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 978-963-06-1400-9 fűzött
ISBN 963-06-1400-6
Erdélyi Lajos (1929-)
Erdély - fényképész - holokauszt - határon túli magyarság - második világháború - memoár
323.12(=924)(498.4)"194"(0:82-94) *** 77.04(=945.11)(498.4)Erdélyi_L.(0:82-94)
[AN 2645592]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2007.
   A kampány színe : kommunikációs stratégia és kreatív megvalósítás az MSZP 2005-2006-os kampányaiban / [... szerk. Szigetvári Viktor]. - Budapest : MSZP Orsz. Közp., cop. 2006. - 93 p. : ill., színes ; 29x29 cm
Fűzött
Magyar Szocialista Párt
Magyarország - párt - tömegkommunikáció - politikai propaganda - ezredforduló - országgyűlési választás
329(439)MSZP *** 32.019.51(439)"2005/2006" *** 316.77 *** 324(439)"2006"
[AN 2644418]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2007.
Kovács Agneta
   The activities of the Hungarian National Assembly regarding European affairs : special focus on the scrutiny procedure / [written and ed. by Agneta Kovács, Gergely Szabó] ; [transl. ... Győrfi Beáta] ; [publ. by Commitee on European Affairs of the Hungarian National Assembly]. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2006. - 107, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2006. dec. 1.
ISBN 978-963-87318-7-6 fűzött
ISBN 963-87318-7-7
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - Európai Unió - országgyűlési bizottság - külpolitika - integráció - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2652540]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2007.
Kovács, Elisabeth (1929-)
Überlebt (magyar)
   Túléltem : önéletrajz diktatórikus háttérrel / Elisabeth Kovács ; [... Soós Eszter közrem. ...]. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2006. - 232 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86652-6-2 kötött : 2380,- Ft
Kovács, Elisabeth (1929-)
Ausztria - Magyarország - külföldön élő magyar személyiség - emigráció - állami terror - Rákosi-korszak - német irodalom - memoár
325.25(=94511)(436)(0:82-94) *** 830-94(439)=945.11 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2646468]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2007.
Révész Viktor András
   A NATO szerepe a béketámogatásban / Révész Viktor András. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/1.)
Bibliogr.: p. 17-18.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
békefenntartó erő - nemzetközi biztonság - ezredforduló
327.5 *** 355.356(100-15)"199/200"
[AN 2645110]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2007.
Tátrai Patrik
   Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez, 1691-2006 / összeáll. Tátrai Patrik ; [közread.a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2007. - 61 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9545-14-4 fűzött
Közép-Európa - etnikai földrajz - szakbibliográfia
323.112(4-11):016 *** 912(4-11):016
[AN 2644902]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2007.
   Túlterhelt demokrácia : alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk / Körösényi András [et al.] ; szerk. és az utószót írta Gombár Csaba. - Budapest : Századvég, 2006. - 169 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2310,- Ft (hibás ISBN 978-963-7340-31-1)
ISBN 963-7340-32-7
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - alkotmány - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 342.4(439)
[AN 2645685]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2007.
Vajda Zoltán (1967-)
   Innovative persuasions: aspects of John C. Calhoun's political thought / Zoltán Vajda. - Szeged : JATEPress, 2007. - 173 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 4.). (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 13.)
Bibliogr.: p. 155-167.
ISBN 978-963-482-807-5 fűzött
Calhoun, John C. (1782-1850)
Egyesült Államok - politológia - politikus - 19. század
32.001 *** 32(73)(092)Calhoun,_John_C.
[AN 2645816]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2007.
   Vasfüggöny keleten : iratok a magyar-román kapcsolatokról, 1948-1955 / vál., sajtó alá rend., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály, Vincze Gábor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 392 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-472-987-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Románia - külpolitika - Rákosi-korszak - történelmi forrás
327(498)"1948/1955"(093) *** 327(439)"1948/1955"(093)
[AN 2645954]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4924 /2007.
   1956 szilánkjai : tudományos konferencia : 2006. november 15. / [szerk. Molnár Katalin] ; [rend., közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Büntetés-végrehajtási Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék. - [Budapest] : RTF, 2007. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9543-70-6 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644440]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2007.
   Aegyptus et Pannonia III : acta symposii anno 2004 / [éd. Hedvig Győry] ; [publ. du Comité de l'Égypte ancienne de l'association amicale hongroise-égyptienne]. - Budapest : Ibisz Bt., 2006. - XVI, 320 p., 90 t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
A 2004. nov. 17-20. között a Budapesti Történeti Múzeumban "Különbözőség és hasonlóság az egyiptomi vallásokban" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1469-6 fűzött
ISBN 963-06-1469-3
régészet - ókori Egyiptom - egyiptomiak ókori vallása - konferenciakiadvány
904(32) *** 904(398.6) *** 299.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2645457]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2007.
Barsi Szabó Gergely (1980-)
   A kesztölci köztársaság, 1956 : tank, pálinka, nemzetőrök / Barsi Szabó Gergely. - Budapest : Timp, 2006. - 168 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 8.)
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 963-9614-27-0 kötött : 2470,- Ft
Kesztölc - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Kesztölc"1956"
[AN 2644779]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2007.
   A Batthyányak évszázadai : tudományos konferencia Körmenden : 2005. október 27-29. / [szerk. Nagy Zoltán] ; [a bevezetőt írta ... R. Várkonyi Ágnes] ; [kiad. Körmend Város Önkormányzata]. - Körmend ; Szombathely : Önkormányzat, 2006. - 511 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Rend. Körmend Önkormányzata és a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. - Bibliogr. - A bev. magyar és német, az összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87325-0-7 fűzött
ISBN 963-87325-0-7
Batthyány család
Körmend - magyar történelem - családtörténet - művelődéstörténet - kastély - konferenciakiadvány
929.52(439)Batthyány *** 943.9 *** 930.85(439)"15/19" *** 728.81/.82(439-2Körmend) *** 061.3(439-2Körmend)
[AN 2646361]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2007.
Bottlikné Kárász Aranka (1944-)
   "Megbűnhődte már e nép..." : emlékezések a XX. századról / Bottlikné Kárász Aranka. - [Budapest] : [Bottlikné Kárász A.], [2007]. - 378 p., [18] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0119-2 fűzött
magyar történelem - 20. század - memoár
943.9"19"(0:82-94)
[AN 2644853]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2007.
Brandt, Hartwin
Konstantin der Grosse (magyar)
   Nagy Konstantin, az első keresztény uralkodó / Hartwin Brandt ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 243-260.
ISBN 978-963-689-021-6 kötött : 2190,- Ft
Konstantin (Római Birodalom: császár), I. (275?-337), Nagy
Római Birodalom - uralkodó - egyházpolitika - kereszténység - 4. század - életrajz
937(092)Konstantin,_I. *** 937"03" *** 322(37)"03"
[AN 2646051]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2007.
Frech József (1942-)
   Nagyberki életrajzi lexikon, 1725-2005 / Frech József ; [kiad. Somogy Megyei Honismereti Egyesület]. - Kaposvár : Somogy M. Honismereti Egyes., 2006. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1568-6 fűzött
ISBN 963-06-1568-1
Nagyberki - életrajzi lexikon
929(439-2Nagyberki):030
[AN 2645792]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2007.
Hadobás Pál (1953-)
   Az Edelényi füzetek, 1987-2006 / Hadobás Pál. - Edelény : MKKM, 2006. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 36.)
ISBN 978-963-87047-1-9 fűzött
ISBN 963-87047-1-3
Edelény - helyismeret - híres ember - 20. század - életrajzi lexikon
929(439-2Edelény):030 *** 908.439-2Edelény
[AN 2645956]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2007.
   Harambee : tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára / szerk. Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István ; [közread. az] ELTE BTK Afrikanisztikai Oktatási Program. - Pécs : Publikon Kv. ; [Budapest] : ELTE BTK Afrikanisztikai Okt. Program, 2006. - 459 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-1501-3 kötött
ISBN 963-06-1501-0
Afrika - művelődéstörténet - helyismeret - emlékkönyv
930.85(6) *** 908.6
[AN 2644474]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2007.
Hóbor József (1954-)
   Három nap, két év - egy élet : [Szerencsés Rudolf, 1927-1997] / Hóbor József. - Zalaegerszeg : Europe Vision Bt., [2007]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1135-0 fűzött
ISBN 963-06-1135-X
Szerencsés Rudolf (1927-1997)
Magyarország - Zalaegerszeg - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - forradalmár - 20. század - életrajz
943.9-2Zalaegerszeg"1956" *** 943.9"1956"(092)Szerencsés_R.
[AN 2644298]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Emléksorok 1848-49-ből [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (653 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7137. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-195-5
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - memoár - elektronikus dokumentum
943.9"1848/1849"(0:82-94)
[AN 2648166]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2007.
Juhász István
   1956 karácsondi résztvevői / Juhász István. - Karácsond : Juhász I., 2006. - 48 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1213-5 fűzött
Karácsond - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - forradalmár - életrajz
943.9"1956" *** 943.9-2Karácsond"1956"
[AN 2646081]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2007.
Katona B. Katalin
   Történelmet író fiatalok : riport-elbeszélések / [Katona B. Katalin]. - Budapest : Alterra, 2006. - 58, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-80-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 2645352]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2007.
Koncz Margit (1953-)
   Csak rajzolok.. : Koncz Margit és Czabarka Zsuzsa múzeumi grafikusok kiállítása a Várban ; Csak rajzolok.. : Czabarka Zsuzsa és Koncz Margit múzeumi grafikusok kiállítása a Várban / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [közread. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra Múz., 2006. - 11, 11 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7217-84-3 fűzött
Magyarország - régészet - dokumentáció - grafikus - 20. század - 21. század - gyermekkönyv - rajz - kiállítási katalógus
904(02.053.2) *** 741.42 *** 741(439)(092)Czabarka_Zs. *** 741(439)(092)Koncz_M. *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2644375]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2007.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Az emberi faj feladata : kísérlet az objektív történelemszemléletre / Kopátsy Sándor ; [... Zámbó Kornél ... ill.]. - Szentendre : Vincze Papírmerítő Műhely, 2006. - 69, [2] p. : ill. ; 42 cm
Kézzel merített papíron. - Számozott példány: 100
Fűzött
ember - művelődéstörténet - történettudomány - bibliofil kiadvány
930.1 *** 930.85 *** 599.9 *** 094.3
[AN 2644428]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2007.
Lughofer, Johann Georg
Des Kaisers neues Leben (magyar)
   A császár új élete : Mexikói Miksa / Johann Georg Lughofer ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-963-689-022-3 kötött : 2190,- Ft
ISBN 963-689-022-6
Miksa (Mexikó: császár) (1832-1867)
Mexikó - uralkodó - 19. század - életrajz
972(092)Miksa *** 972"185/186"
[AN 2646045]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2007.
   A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai : egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére / [... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2006. - 184 p. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 2.)
A Pécsett 2005. szept. 26-án az "Egyháztörténeti források - levéltárak" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87435-0-3 fűzött
Pécsi Egyházmegye
Magyarország - levéltár - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházmegye - konferenciakiadvány
930.253(439) *** 930.253(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye)
[AN 2646015]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2007.
Molnár Mihály (1962-)
   Csengele, 1956 / Molnár Mihály. - Csengele : Csengelei Krónika Szerk., 2006. - 107 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 60-62.
Fűzött
Csengele - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Csengele"1956"
[AN 2644190]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2007.
Nógrády Árpád
   Magyar uralkodók / Nógrády Árpád, Pálffy Géza, Velkey Ferenc. - Debrecen : TKK, [2007]. - 102 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-429-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - uralkodó - magyar történelem
943.9(092)
[AN 2644138]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2007.
Rainer M. János (1957-)
   Imre Nagy: the leader and martyr of the Hungarian revolution of 1956 / János M. Rainer ; associate ed. Andrea T. Kulcsár ; transl. by Paul Bődy. - Budapest : ARP Atlanti Kut. és K. Közalapítvány, cop. 2006. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Bulletins on 1956 ; 1.)
Bibliogr.: p. 59-68.
ISBN 963-87114-0-X fűzött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 1956-os forradalom - 20. század
943.9"1956"(092)Nagy_I. *** 32(439)(092)Nagy_I.
[AN 2645872]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2007.
Roesdahl, Else
Vikingernes verden (magyar)
   A vikingek / Else Roesdahl ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2007]. - 398 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 379-396.
ISBN 978-963-9648-36-4 kötött : 3500,- Ft
Skandinávia - történelem - normannok - művelődéstörténet
936.8 *** 930.85(368)
[AN 2645729]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2007.
Sánta-Balog Csaba
   Hun birodalom titokzatos története / Sánta-Balog Csaba. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-83-9 fűzött
hunok - történelem
936.91
[AN 2645232]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2007.
Schad, Martha
Hitlers geheime Diplomatin (magyar)
   A hercegnő : aki szalonképessé akarta tenni Hitlert / Martha Schad ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2007. - 309 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9693-17-3 kötött
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, Stéphanie Marie von (1905-1972)
Ausztria - Németország - híres ember - hírszerzés - 20. század - újságíró - életrajz
929(436)Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst,_S. *** 355.40(430)"193/194" *** 070(430)(092)Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst,_S.
[AN 2644913]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2007.
Seres István
   Thököly Imre és Törökország = Imre Thököly ve Türkiye / Seres István ; [... ford. Yilmaz Gülen] ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság. - Budapest : Akad. K. : M. - Török Baráti Társ., 2006. - 289 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-05-8409-3 kötött
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Magyarország - Erdély - Törökország - uralkodó - 17. század - 18. század - emigráció - életrajz
943.921(092)Thököly_I. *** 943.921"167/170" *** 943.9"167/170" *** 325.25(=945.11)(560)"168/170"
[AN 2644937]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2007.
Shale, Burgess
   God's gift : a survey of cannabis in the Bible / Burgess Shale. - Budapest : Mu Press, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 978-963-06-1761-1 fűzött
kender - kábítószer - művelődéstörténet - nyelvtörténet - bibliakutatás - Ószövetség
930.85(100) *** 633.522 *** 801.312 *** 221.01 *** 392.85(100)
[AN 2646479]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2007.
Siró Béla
   Újabb titkok a múltból / Siró Béla. - Debrecen : TKK, [2007]. - 111 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-596-515-1 kötött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(100) *** 930.85(439)
[AN 2645463]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2007.
Suvorov, Viktor
Ledokol (magyar)
   A jégtörő : Hitler szerepe Sztálin terveiben / Viktor Suvorov ; [ford. Titkos Borbála]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 377 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 963-9642-42-8 fűzött : 4200,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - Németország - történelem - politikus - hadtörténet - második világháború - 20. század
947(092)Stalin,_I._V. *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 947"193/194" *** 355.48(47)"1939/1945"
[AN 2644942]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2007.
Széchényi György (1910-1984)
Doce años entre cadenas (magyar)
   Harcom a szabadságért : tizenkét év fogságban, 1944-1956 / Széchényi György ; [ford. Széchényi Antal]. - Budapest : Timp, 2006. - 302 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 7.)
A ford. az "Ungarn zwischen Rot und Rot" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9614-20-3 kötött : 1990,- Ft
Széchényi György (1910-1984)
Magyarország - magyar történelem - állami terror - német irodalom - második világháború - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - memoár
943.9"194/195"(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 929(439)Széchényi_Gy.(0:82-94) *** 830-94(439)=945.11
[AN 2644772]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2007.
   Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-2007. - 6 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
Magyarország - életrajzi lexikon
929(439):030
[AN 805556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Sz - Zs. - 2007. - 1528 p.
ISBN 978-963-227-071-5 kötött : 12990,- Ft
Magyarország - életrajzi lexikon
929(439):030
[AN 2644581] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4953 /2007.
   6 földrész 100 csodája / [szerk. Zima Szabolcs]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 102, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-516-8 kötött
helyismeret - építészet - művelődéstörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2644143]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2007.
Bárdos István
   A Dunakanyar gyöngyszemei / Bárdos István ; [kiad. a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács]. - Vác : Dunakanyar Térségi Fejleszt. Tcs., [2007]. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-06-1815-1 fűzött
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 2645089]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2007.
Bausenhardt, Hans
Sizilien (magyar)
   Szicília / ... Hans Bausenhardt ... írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5634-2 fűzött : 1990,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2651551]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2007.
Bényei Miklós (1943-)
   Debrecen kincsei = Treasures of Debrecen = Die Schätze von Debrecen / Bényei Miklós ; [fotók C. Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-478-1 kötött : 3500,- Ft
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 2644142]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2007.
Benyovszky Móric (1741-1786)
Memoires et voyages (magyar) (részlet)
   Madagaszkár [elektronikus dok.] / Benyovszky Móric ; ford. Jókai Mór. - Szöveg (619 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7073. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-387-7
Madagaszkár - felfedező utazás - francia irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(691)(092)Benyovszky_M. *** 840-94=945.11 *** 908.691"177"
[AN 2646159]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2007.
Bodnár István (1943-)
   Verecke híres útjain : úti jegyzetek / Bodnár István, Révay Valéria. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2006. - 168 p., XVI t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 963-86553-4-8 fűzött : 1200,- Ft
Kárpát-medence - útleírás
908.4-924.55
[AN 2645450]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2007.
Csüllög Gábor
   A Tiszántúl a Kárpát-medence 10-17. századi regionális tagolódásában = The Trans Tisza region within the regional division of the Carpathian Basin in the 10th-17th century / Csüllög Gábor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 147 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 18.)
Bibliogr.: p. 142-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-034-7 fűzött
Tiszántúl - területpolitika - regionális földrajz - középkor - újkor
911.3(439.16)"09/16" *** 911.6(439.16) *** 332.14(439.16)
[AN 2645942]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2007.
Fodor Ferenc (1887-1962)
   A magyar földrajztudomány története / Fodor Ferenc ; [... sajtó alá rend. Dövényi Zoltán] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2006. - 820 p. ; 24 cm
ISBN 963-7395-97-0 kötött
Magyarország - földrajz - tudománytörténet - geográfus
91(439)(091) *** 91(439)(092)
[AN 2644898]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2007.
Gyémánt Richárd
   A Szandzsák, az egyedülálló vallási régió / Gyémánt Richárd, Petres Tibor. - Szeged : Pólay Elemér Alapítvány, 2006. - 171 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 963-9650-05-6 fűzött
Novi Pazar-i szandzsák - helyismeret - iszlám
908.497.1Szandzsák *** 297(497.1Szandzsák)
[AN 2645688]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2007.
   Három éves kistérségi szociális felzárkóztató programok : konferencia, Zalaegerszeg, 2006. május 25-26. / [szerk. Bíró László] ; [rend., ... kiad. Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége]. - [Zalaegerszeg] : Társadalmi Egyesülések Zala M. Szövets., [2007]. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-06-0681-X fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - szociális rehabilitáció - ezredforduló - konferenciakiadvány
911.3(439) *** 332.1(439) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg) *** 364.442.048.6(439)"200"
[AN 2644301]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2007.
Koubé, Caroline
Guide Sicily (magyar)
   Szicília : útikalauz / Caroline Koubé ; [a ... fordítást kész. Perei Anita]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-23-2 fűzött : 2600,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2646098]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2007.
Kovács László
Magyarok Moldvában (angol)
   Hungarians in Moldavia / László Kovács, Zoltán Nagy ; [... transl. by Orsolya Torják]. - Budapest : Somos K. és Tanácsadó Bt., cop. 2006. - 109, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Oak tree books)
ISBN 978-963-06-0984-5 kötött
Moldva - moldvai csángók - helyismeret - fényképalbum
908.498.3(=945.11csángók)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_Z. *** 77.04(439)(092)Kovács_L.
[AN 2646124]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2007.
Kovács László
Magyarok Moldvában (román)
   Maghiari în Moldova / László Kovács, Zoltán Nagy ; [trad. ... Sándor Koros Fekete]. - Budapesta : Somos K. és Tanácsadó Bt., cop. 2007. - 109, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Colecţia stejarul)
ISBN 978-963-06-1773-4 kötött
Moldva - moldvai csángók - helyismeret - fényképalbum
908.498.3(=945.11csángók)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_Z. *** 77.04(439)(092)Kovács_L.
[AN 2646126]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2007.
Lakatos Zsófia
   Élményeim Görögországban : útileírás / [Lakatos Zsófia] ; [ill. Potyók Tamás]. - Budapest : Alterra, 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-88-6 fűzött : 1900,- Ft
Görögország - útleírás
908.495(0:82-992)
[AN 2645348]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2007.
Lehmann, Ingeborg
Marokko (magyar)
   Marokkó / ... Ingeborg Lehmann írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Lendvay Katalin
ISBN 978-963-13-5631-1 fűzött : 1990,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2651558]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2007.
McKelvie, Robin
Croatia (magyar)
   Horvátország : útikalauz / Robin és Jenny McKelvie ; [a ... fordítást kész. Kuczián Katalin]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-22-5 fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 978-963-96132-22-5)
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2646094]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2007.
Nagy Klára
   Kaposvári kistérség / [szöveg Nagy Klára] ; [fotók Balvin Levente és Balvin Nándor ifj.]. - [Kaposvár] : [Kaposvári Kistérségi Társulás], 2006. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Kaposvári Kistérségi Társulás
Fűzött
Kaposvári kistérség - helyismeret
908.439Kaposvári_kistérség
[AN 2644961]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2007.
Radnich, Robert
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / ... Robert Radnich írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5636-6 fűzött : 1990,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2651552]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2007.
Roddis, Miles
Tuscany & Umbria (magyar)
   Toszkána és Umbria / Miles Roddis, Alex Leviton ; [ford. Keresztes Ágnes]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 452 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-743-2 fűzött : 4900,- Ft
Toscana - Umbria - útikönyv
914.505.2(036) *** 914.505.5(036)
[AN 2644522]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2007.
Schopp-O'Dwyer, Annegret
London (magyar)
   London / ... Annegret Schopp-O'Dwyer írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5630-4 fűzött : 1990,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2651540]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2007.
Szilágyi Ferenc
   A Partium közigazgatási földrajza / Szilágyi Ferenc. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 196 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 17.)
Bibliogr.: p. 192-194. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Partium - közigazgatási földrajz - 20. század
911.3(498Partium) *** 911.3(439Partium)"190/191" *** 35(498Partium) *** 35(439Partium)"190/191" *** 911.6
[AN 2645853]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4974 /2007.
Barna Attila
   Der wahre Diener des Staates - Verwaltungsreformen von Josepf II. in den ungarischen Komitaten / von Attila Barna. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2006. - 21 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 43.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - tisztségviselő - 18. század
35(439)"178" *** 35.075.3(439)"178"
[AN 2644394]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2007.
Corpus juris Hungarici (magyar) (új kiadása)
   Magyar törvénytár, avagy Nemes Magyarország és a hozzá kapcsolt részek összes törvényei két kötetre osztva = Corpus juris Hungarici, seu Decretum generale inclyti Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum in duos tomos distinctum / [... szerk. Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Mercurius, 2006. - 2 db : ill. ; 35 cm + mell. (16 p. ; 30 cm)
A Nagyszombaton 1751-ben megjelent latin nyelvű kiadás címlapjával. - Csak magyar nyelven. - Számozott pld.: 500
ISBN 963-86469-7-7 b.
Magyarország - jogrendszer - jogszabálygyűjtemény
34(439)"10/18"(094)
[AN 2644689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Első kötet, amely tartalmazza ezen ország szokásjogának Hármaskönyvét, melyet Werbőczi István szerzett és a ... királyok, valamint Magyarország és a hozzá kapcsolt részek nemes karainak és rendeinek Szent Istvántól Nagy Lipótig ... közreadott dekrétumait, rendeléseit és cikkelyeit = Tomus primus, continens opus Tripartitum juris consuetudinarii ejusdem Regni, authore Stephano de Werböcz, etc. ac decreta, constitutiones et articulos ... regum, ac inclytorum statuum et ordinum Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum, a Sancto Stephano usque ad Magnum Leopoldum ... conclusos et editos. - 743 p.
Magyarország - jogrendszer - jogszabálygyűjtemény
34(439)"10/16"(094)
[AN 2644690] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Második kötet, amely tartalmazza a ... királyok, valamint Magyarország és a hozzá kapcsolt részek nemes karainak és rendeinek Nagy Lipóttól a mai időkig ... végzett és közreadott dekrétumait, rendeléseit és cikkelyeit = Tomus secundus, continens decreta, constitutiones et articulos ... regum, ac inclytorum statuum et ordinum Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum, a Magno Leopoldo usque ad moderna ... conclusos, et editos. - 552 p.
Magyarország - jogrendszer - 17. század - 18. század - 19. század - jogszabálygyűjtemény
34(439)"16/18"(094)
[AN 2644693] MARC

ANSEL
UTF-84976 /2007.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2006. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [2007]. - 310 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - konferenciakiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2645842]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2007.
Gál Judit
   Társasági jogi perek, 2007 / Gál Judit, Pálinkásné Mika Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 467 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 463-467.
ISBN 978-963-7490-66-8 fűzött : 7200,- Ft
Magyarország - társasági jog - eljárásjog - útmutató
347.72(439)(036) *** 347.9(439)(036)
[AN 2645549]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2007.
   Hétköznapok fekete históriája : orosházi és más korabeli bűnesetek, 1882-1910 / Balogh Örse. - Orosháza : Szerző, 2006. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-952-3 fűzött
Orosháza - bűncselekmény - századforduló - újsághír
343.23(439-2Orosháza)"188/190" *** 070(439)Orosházi_újság
[AN 2644268]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2007.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   Polgári eljárásjogi ismeretek / Juhászné Zvolenszki Anikó. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 270 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-9650-14-5 fűzött
ISBN 963-9650-14-5
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2652528]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2007.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A bírói etika és a tisztességes eljárás / Kondorosi Ferenc, Uttó György, Visegrády Antal ; szerk. Legény Krisztián. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., cop. 2007. - 181 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-09-5 kötött : 3381,- Ft
bíróság - foglalkozási erkölcs
347.962 *** 174
[AN 2644970]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2007.
Krajnc Zoltán
   A légierő megváltozott szerepe a 21. század hadviselésében / Krajnc Zoltán. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 47 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/7.)
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
harcászat - légierő - 21. század
358.4 *** 355.42
[AN 2645118]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2007.
   Különleges perek : kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös részéből / Kiss Daisy [et al.] ; szerk. Szabó Péter ; példákat összeáll. Sántha Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 410 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. jún. 30.
ISBN 963-7490-62-0 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2645553]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2007.
   Önkormányzatok könyve / [közread. a] Figyelő-Info 2000 Közigazgatási Bt. - Juta : Figyelő-Info 2000 Közigazgatási Bt., 2006. - 270 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. aug. 24.
ISBN 963-387-126-2 fűzött
Magyarország - önkormányzat - jogszabálygyűjtemény
352(439)(094)
[AN 2645779]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2007.
Sándor Zsuzsa (1948-)
   Bírák könyve : [hallgatásra ítélve] / Sándor Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 359 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7490-58-2 kötött : 5980,- Ft
Magyarország - bíró - bűnügy - interjú
347.962(439)(092)(047.53) *** 343.3/.7(439)
[AN 2645565]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2007.
   Sárközy Tamás : ünnepi kötet / [szerk. Pázmándi Kinga]. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 364 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-7490-43-4 kötött : 5040,- Ft
jog - emlékkönyv
34
[AN 2645554]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2007.
   Természetjog : szöveggyűjtemény / szerk. Frivaldszky János ; [ford. Hornyik Veronika et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt István Társ., 2006. - 329 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-871-4 fűzött : 3000,- Ft
ISBN 963-361-871-1
természetjog - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
340.122(075.8)
[AN 2644931]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2007.
Tóth Gabriella
   Élettársak : együttélés papírok nélkül : jogok, kötelezettségek, lehetőségek az élettársi kapcsolatban, a mindennapokban / Tóth Gabriella. - Budaörs : Infoexpressz, [2007]. - 217 p. ; 21 cm. - (Infoexpressz sorozat)
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-229-160-3)
Magyarország - párkapcsolat - jog - útmutató
347.628(439)(036) *** 314.5.063(439) *** 316.472.4
[AN 2644629]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4988 /2007.
Csorba Katalin
   A NATO új tagjainak feladatai / Csorba Katalin. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/3.)
Bibliogr.: p. 20-21.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Közép-Európa - Kelet-Európa - biztonságpolitika - ezredforduló
355.356(100-15)"199/200" *** 355.02(100-15)
[AN 2645113]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2007.
Hóka Miklós
   Csúcstechnológiák a jövő harcászati kommunikációjában / Hóka Miklós. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/6.)
Bibliogr.: p. 30.
Fűzött
harcászat - kommunikáció
623.61 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 355
[AN 2645117]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2007.
Kaiser Ferenc
   A NATO haditengerészeti erőinek szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben / Kaiser Ferenc. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 30 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/9.)
Bibliogr.: p. 29-30.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
haditengerészet - terrorizmus
355.356(100-15) *** 359(100-15) *** 323.285
[AN 2645120]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2007.
Katona Magda (1954-)
   A NATO új feladatai Afganisztánban : a nemzetközi együttműködés új formái a terrorizmus elleni küzdelemben / Katona Magda Nasrin. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 19 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/10.)
Bibliogr.: p. 19.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Afganisztán - katonapolitika - terrorizmus
355.356(100-15) *** 323.285 *** 355.02(581)
[AN 2645121]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2007.
Lieszkovszky Vladimírné
   Egy magyar anya naplója / szerk. Legeza László. - Budapest : Mikes K., 2006. - 63 p. : ill. ; 22 cm
A napló írója Lieszkovszky Vladimírné. - A 2. részben Lieszkovszky Vladimír életrajz jellegű írásaival. - Az eredeti napló fotómásolatával
ISBN 963-8130-65-2 kötött : 990,- Ft
Lieszkovszky Vladimírné
Lieszkovszky Vladimír (1926-2004)
Magyarország - Egyesült Államok - magyar irodalom - második világháború - állami terror - katonatiszt - emigráns - orvos - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(439)(092)Lieszkovszky_V.(0:82-94) *** 325.25(=945.11)(73)(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2646225]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2007.
Oláh Lajos
   Fényes szurony, rózsafa a nyele.. : nagykunsági katonák az Osztrák-Magyar Monarchiában, 1868-1918 / Oláh Lajos, Szabó József János. - Budapest : Timp, 2006. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 6.)
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-9614-17-3 kötött : 3500,- Ft
Nagykunság - Osztrák - Magyar Monarchia - katonaélet - haderőszervezet - magyar történelem - helyismeret - kunok
355.1(436/439)"186/191" *** 355.3(436/439) *** 943.9(=943.46) *** 908.439Nagykunság
[AN 2644781]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2007.
Réthi Sándor
   A NATO és Oroszország együttműködése / Réthi Sándor. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 26 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/2.)
Bibliogr.: p. 26.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Oroszország - külpolitika - ezredforduló
355.356(100-15)"199/200" *** 327(47)"199/200"
[AN 2645111]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2007.
Szabó József János
Az Árpád-vonal (angol)
   The Árpád-line : the defence system of the Hungarian Royal Army in the Eastern Carpathians, 1940-1944 / János József Szabó ; [transl. Mihály Benkő]. - Budapest : Timp, 2006. - 331 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; [1/a.])
Bibliogr.
ISBN 963-9614-09-2 kötött
Keleti-Kárpátok - Magyarország - erőd - hadtörténet - második világháború
623.13(439)(234.421.1)"194" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 2645086]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2007.
   Szemelvények az "1943. évi SS-zsebnaptár" és a "Téged hív az SS" specifikus kiadványokból / ford. Szeltner Andor. - [Budapest] : Nemzetek Európája K., cop. 2007. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Nemzetek Európája zsebkönyvek)
A ford. az "Auszüge von der spezifischen Ausgaben Taschenbuch für Wehrmacht, Ausgabe "D" Waffen-SS 1943 und Dich ruft die SS" c. kiad. alapján kész. - Téged hív az SS (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86489-6-1 fűzött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - toborzás - kiképzés - második világháború
355.318(430)"193/194" *** 355.23(430)"193/194"
[AN 2645189]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2007.
Szendeffy István
   A szeretet naplója : napló / [Szendeffy István]. - Budapest : Alterra, 2006. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-73-6 fűzött : 2500,- Ft
Szendeffy István
Magyarország - Németország - hadtörténet - hadifogoly - második világháború - napló
355.48(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(430)(=945.11)"1945"(0:82-94)
[AN 2645362]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2007.
Szternák György Mihály (1949-)
   Magyarország lehetséges szerepe a NATO válságkezelő műveleteiben / Szternák György. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 36 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/5.)
Bibliogr.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - katonapolitika - külpolitika - ezredforduló
355.356(100-15) *** 355.02(439) *** 327(439)"200"
[AN 2645116]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2007.
Szücs Margit
   A NATO szerepe a terrorizmus elleni harcban : lehetőségek és kihívások / Szücs Margit. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/12.)
Bibliogr.: p. 23.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
terrorizmus
355.356(100-15) *** 323.285
[AN 2645122]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2007.
Tüske Rita Gabriella
   Az Európai Unió viszonya a NATO-n belül / Tüske Rita Gabriella. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2006. - 24 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2006/4.)
Bibliogr.: p. 22-24.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Európai Unió - Egyesült Államok - biztonságpolitika - ezredforduló
355.356(100-15) *** 355.02(4-62) *** 355.02(73)
[AN 2645115]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5001 /2007.
Bencsik Andrea (1956-)
   Menedzsment- és projekttechnikák / Bencsik Andrea. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy K., 2005 [!2007]. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 978-963-9495-68-5 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2651885]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2007.
Diffenderffer, Bill
Samurai leader (magyar)
   Szamurájkódex : az okos, tisztességes és bátor vezető ismérvei / Bill Diffenderffer ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2006. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 963-9711-02-0 fűzött : 2190,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 2645568]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2007.
Winkler Istvánné
   Általános termékbiztonság / [szerző Winkler Istvánné]. - Budapest : ITDH, 2006. - 16 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 978-963-87466-0-3 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás
006.7/.8(4-62)
[AN 2642237]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5004 /2007.
   Adó- és TBtár, 2007/1 / [szerk. Egri Erika et al.]. - Budapest : Opten, 2007. - 2 db (1216 p.) ; 27 cm
Magyarország - adó - társadalombiztosítás - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094) *** 369(439)(094)
[AN 2645511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 669 p.
ISBN 978-963-87460-1-6 fűzött
Magyarország - adó - társadalombiztosítás - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094) *** 369(439)(094)
[AN 2645515] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 673-1216.
ISBN 978-963-87460-2-3 fűzött
Magyarország - adó - társadalombiztosítás - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094) *** 369(439)(094)
[AN 2645518] MARC

ANSEL
UTF-85005 /2007.
Andrási Jánosné
   A külföldiek magyarországi, illetve a magyarok külföldi foglalkoztatásának adó- és járulékszabályairól / [szerzők Andrási Jánosné, Jurányi Benedekné]. - Budapest : Saldo, 2006. - 59 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2006. okt.
ISBN 978-963-638-194-3 fűzött
ISBN 963-638-194-1
Magyarország - adóügy - munkavállalás - külföldi munkavállalás - vendégmunkás - útmutató
336.272(439)(036) *** 331.556.442(439)(036) *** 331.556.46(100)(036) *** 349.2(439)
[AN 2644857]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2007.
Bognár Piroska
   A nonprofit társaságok / Bognár Piroska. - Budapest : HVG-ORAC, 2006. - 560 p. ; 20 cm + CD-ROM
Lezárva: 2006. aug. 31.
ISBN 963-7490-54-X fűzött : 5800,- Ft
polgári jog - nonprofit szervezet - jogszabálygyűjtemény
334.012.46(439)(094) *** 347.19(439)(094)
[AN 2645559]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2007.
   Business sciences : Symposium for Young Researchers : Feast of Hungarian Science, 2006 : Budapest, November 3, 2006 : proceedings = Üzleti tudományok : Fiatal Kutatók Szimpóziuma : Magyar Tudomány Ünnepe, 2006 / [org., publ. by the] Budapest Tech Keleti Károly Faculty of Economics. - [Budapest] : BMF KKGF, [2007]. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Fiatal Kutatók Szimpóziuma, 2006. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-7154-53-1 fűzött
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644156]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2007.
Dégi Zoltán
   Az építőipari vállalkozások ellenőrzése : módszertani útmutató : amit az egyes szakmák tevékenységének ellenőrzéséhez tudni kell / [szerző Dégi Zoltán, Bertalan Rudolf]. - Budapest : Saldo, 2006. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-201-8 fűzött
ISBN 963-638-201-8
Magyarország - adóellenőrzés - vállalat - építőipar - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 351.713(439)(036) *** 69
[AN 2643276]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2007.
Dobiné Mónus Erzsébet
   Ügyintézői ismeretek irodai munkatársaknak : menedzserasszisztenseknek, titkársági dolgozóknak, irodavezetőknek / D. Mónus Erzsébet, Dobi Tibor. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2006. - 287 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 963-337-037-X kötött (hibás ISBN 963-336-974-6)
ügyvitel - tankönyv
651.44(078)
[AN 2645785]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2007.
Dudás Zoltán
   Közösségi programok az Európai Unióban, 2007-2013 : segédlet közvetlen uniós forrásokhoz / [szerzők Dudás Zoltán, Szendi Zsuzsa] ; összeáll. Dudás Zoltán ; [közread. az] OCIPE Magyarország Jezsuita Európa-Iroda. - Budapest : OCIPE Magyarország, 2007. - 97 p. ; 22 cm
Lezárva: 2007. jan. 6.
ISBN 978-963-06-1844-1 fűzött
Európai Unió - támogatás - pályázat - program
339.96(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 339.923(4-62) *** 336.12(4-62)
[AN 2645521]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2007.
Flank Éva
   Létrák biztonságos használata / [írta Flank Éva és Spiegel István]. - [Budapest] : Népszava, 2006. - 27 p. : ill. ; 22 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött
munkavédelem - útmutató
331.45(036) *** 645.497
[AN 2644855]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2007.
Fóti János
   Foglalkoztatottság és munkanélküliség : információk a magyarországi cenzusok eredményeiből / Fóti János, Lakatos Miklós. - Budapest : [KSH], 2004-. - 21 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal. - Az alcím a 6. kötettől "Információk a 2005. évi mikrocenzus eredményeiből"
ISBN 963-215-643-9
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"199/200"
[AN 1080094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A foglalkoztatottak strukturális jellemzői. - 2006. - 159 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-235-020-2 fűzött
ISBN 963-235-020-0
Magyarország - foglalkoztatottság - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439)"199/200"(083.41)
[AN 2644304] MARC

ANSEL
UTF-85013 /2007.
Gál Zoltán (1967-)
   The banking functions of the Hungarian urban network in the early 20th century / by Zoltán Gál. - Pécs : Centre for Regonal Studies of the HAS, 2006. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 55.)
Bibliogr.: p. 66-69.
ISBN 978-963-9052-73-4 fűzött
ISBN 963-9052-73-6
Magyarország - bankügy - város - századforduló
336.71(439)"190/191"
[AN 2645768]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2007.
   Gazdasági bizalom és fejlődés 2006-2007 fordulóján / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2006. - 160 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2006/4.)
ISBN 978-963-235-064-6 fűzött
ISBN 963-235-064-2
Magyarország - gazdasági fejlődés - ezredforduló - világgazdaság - statisztikai adatközlés
330.34(439)"200"(083.41) *** 338.2(439)"200"(083.41) *** 339.9"200"
[AN 2645474]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2007.
   Hungary - the new border of the European Union / ed. by Györgyi Barta. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2006. - 58 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 54.)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-9052-72-7 fűzött
ISBN 963-9052-72-8
Európai Unió - Magyarország - integráció - gazdaság - ezredforduló
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 338(439)"200"
[AN 2645766]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2007.
Katits Etelka (1964-)
   A vállalati gazdálkodás alapjai / Katits Etelka. - Budapest : Saldo, 2007. - 386 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 382-386.
ISBN 978-963-638-202-5 fűzött : 3700,- Ft
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2645817]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2007.
   Kis- és középvállalkozók, egyéni vállalkozók legfontosabb munkavédelmi feladatai és felelőssége : összefoglaló kiadvány a harmonizált munkavédelmi előírások, a munkavédelmi szabályozás és a vezetők munkavédelmi felelősségének megismeréséhez / [szerk. Haubert Gábor]. - Budapest : Dashöfer, 2007. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9313-68-2 fűzött
Magyarország - munkavédelem - vállalkozás
331.45(439) *** 658.1(439)
[AN 2644468]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2007.
   Kistérségi fejlesztések : módszertani kiadvány helyi közösségeknek : ProHáló program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért / [szerk. Groskáné Piránszki Irén, Pocsajiné Fábián Magdolna]. - Békéscsaba : Közösségfejlesztők Békés M. Egyes. : Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, 2006. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Civil műhely kötetek, ISSN 1788-7917 ; 1.)
ISBN 963-06-1522-3 fűzött
Magyarország - regionális tervezés - nonprofit szervezet - kistérség - érdekérvényesítés - lakóhelyi közösség
332.14(439) *** 334.012.46 *** 323.21 *** 328.184
[AN 2644746]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2007.
Kovács Zoltán
   Logisztika : [interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába] / Kovács Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad., utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2007]. - VII, 332 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9495-28-X fűzött (hibás ISBN 963963-9495-28-X)
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2651904]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2007.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2007 / [szerzők Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné]. - Budapest : Saldo : NovoSchool Kht., [2007]. - 233 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-205-6 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvitel - főkönyvi számla
657.4.012.2 *** 336.12(439)
[AN 2645820]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2007.
Magyar Gábor
   Pénzügyi navigátor : [rendhagyó kézikönyv] / Magyar Gábor ; [rajzok Kovács Imre]. - 4. kiad. - Budapest : [Cameron Crea Kft.], 2007, cop. 2004. - 333, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [334-335].
ISBN 963-216-841-0 fűzött : 2990,- Ft
pénzügy - útmutató
336(036)
[AN 2652687]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2007.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (26.) (2006) (Balatonalmádi)
   A 60 éves Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVI. Kongresszusa : előadáskivonatok. - Balatonalmádi ; [Budapest] : MÜTT, 2006. - 30 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - konferenciakiadvány
331.47 *** 613.6 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2644655]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2007.
Nagyné Véber Györgyi
   Az áfa törvény buktatói a költségvetési szerveknél : segédlet / [szerző Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2007. - 80 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2006. dec. 20.
ISBN 978-963-638-197-4 fűzött
ISBN 963-638-197-6
Magyarország - forgalmi adó - államháztartás - törvény
336.223(439)(094)(036) *** 352.073.5(439)
[AN 2644370]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2007.
   A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiadványai [elektronikus dok.] = The publications of the National Development Agency. - Szöveg. - Budapest : NFÜ, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért, 2005-2008 / szerk. Hajba Attila. Országos fejlesztéspolitikai koncepció. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
Magyarország - gazdaságpolitika - fejlesztés - foglalkoztatottság - 21. század - elektronikus dokumentum
330.34(439)"20" *** 338.2(439) *** 331.5(439)
[AN 2643766]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2007.
   Régiós politika és vállalkozásfejlesztés : jogi és közigazgatási alapismeretek / Medgyes Tamás [et al.] ; [közread. a] Geo-Karrier. - Szeged : Geo-Karrier, cop. 2006. - 92 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 963-87222-0-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - regionális gazdaság - gazdaságpolitika - vállalkozásfejlesztés - vállalkozásismeret
332.1(439) *** 338.2(4-62) *** 338.246.027(439) *** 658.1(439)(036)
[AN 2644389]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2007.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : CompLex, 2007. - 1716 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198 ; 1.)
Lezárva: 2007. jan.
ISBN 978-963-224-897-4 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2652703]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2007.
   Számviteli törvény változásai 2005-2006-2007 : változások és magyarázatok / Adorján Csaba [et al.] ; szerk. Adorján Csaba. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 256 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. febr.
ISBN 978-963-7490-68-2 fűzött : 6800,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2645543]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2007.
   A természettudományi alapképzés és a munkaerőpiac kapcsolata II : Budapest, 2006. szeptember 15. : konferencia-kiadvány / [szerk. Gyémánt Iván, Varga Zsuzsa]. - Szeged : Bába, [2006]. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkaerő-gazdálkodás - természettudomány - felsőoktatás - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5(439)"200" *** 378.65(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644587]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2007.
   Az új adójog magyarázata, 2007 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho), az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - XXVIII, 896 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. dec. 25.
ISBN 978-963-7490-63-7 kötött : 14800,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2645546]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2007.
   Az uniós pályázatok készítésének módszertana : pályázati sorvezető helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára / [szerk. Szépe Edit]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 254 p. ; 24 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-9722-08-8 fűzött : 2961,- Ft
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - pályázat - helyi önkormányzat - kistérség
338.246.027(4-62) *** 339.96(4-62) *** 352(439) *** 06.063
[AN 2644973]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2007.
   Versenyképesség - 2015: jövőkép és tennivalók : 4. sz. előrejelzés / [szerk. Vértes András és Viszt Erzsébet] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Zrt. - Budapest : GKI Gazdaságkutató Zrt., 2006. - [4], VIII, 66 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
Fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - ezredforduló
339.137.2(439)"200/201"
[AN 2644353]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5032 /2007.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2007 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 311 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
ISBN 978-963-9427-56-3 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2644516]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2007.
   Gyermek- és ifjúságvédelem. - Tiszaújváros : [Polgármesteri Hiv.], 2006. - 44 p. ; 21 cm
Közread. Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
364.65-053.2/.6(439)
[AN 2645900]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2007.
   Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár helye és szerepe az egészségügyben / [szerk. Bodor Szabolcs, ifj. Bodor Szabolcs, Méreg Gábor]. - Budapest ; Vecsés : Ecom Kvality Bt., 2007. - 408, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Trendvonalak az egészségügyben, ISSN 1589-3081 ; 6.)
Bibliogr.: p. 397-404.
ISBN 963-06-0978-9 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - ezredforduló
369(439)
[AN 2644554]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5035 /2007.
   15 éves a Harmónia Zeneiskola / [szerk. Hofbauer-Mezei Márta]. - Üllő : Harmónia Zeneisk., 2007. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-06-1821-2 fűzött
Harmónia Zeneiskola (Üllő)
Üllő - zeneiskola - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Üllő)(058)
[AN 2644534]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2007.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! : fejlesztési lehetőségek születéstől iskolakezdésig / Deákné Bancsó Katalin. - Átd. kiad. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 215, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9420-70-0 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 2651806]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2007.
Deákné B. Katalin
   Minden kezdet nehéz : az iskolakezdés problémái / Deákné B. Katalin. - Jav. kiad. - [Pápa] : Deák, [2006]. - 130 p., [8] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9420-55-7 fűzött : 1450,- Ft
iskolakezdés
372.4(072) *** 37.018.26
[AN 2651811]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2007.
   Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez = Documents to the history of the Hungarian veterinary education = Dokumente zur Geschichte der veterinärmedizinischen Ausbildung in Ungarn. - Budapest : ÁTE, 1987-. - 21 cm
Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltárának anyagából. - Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-01-8051-0
Budapest - egyetem - állatorvostan
378.661.9(439-2Bp.)(093)
[AN 372353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 1963-1970 / [szerk. és a bevezetést írta Kiss Márton]. - 2007. - 234 p. - (A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai ; 8.)
ISBN 978-963-9483-75-0 fűzött
Budapest - egyetem - állatorvostan - dokumentumgyűjtemény
378.661.9(439-2Bp.)(093)
[AN 2644852] MARC

ANSEL
UTF-85039 /2007.
Fábián György
   Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves, 1996-2006 / [írta és összeáll. Fábián György] ; [kiad. Balatonfenyves Község Önkormányzata]. - Balatonfenyves : Önkormányzat, 2006. - 52 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár (Balatonfenyves)
Balatonfenyves - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Balatonfenyves)(058)
[AN 2644525]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2007.
   A közösségi tanulás kézikönyve / [... vál. és szerk. Dudich Ákos et al.] ; [a fordításokat kész. Barta Márton et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 255 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-025-5 fűzött
pedagógia - egyetem - civil társadalom - ifjúságpolitika - konferenciakiadvány
378 *** 323.21 *** 374.3 *** 316.334.5 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2645958]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2007.
MacArthur, John (1939-)
What the Bible says about parenting (magyar)
   Isten terve gyermekeink nevelésére : a keresztyén szülő szerepe a Biblia fényében / John MacArthur. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 164. p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7369-46-5 fűzött
családi nevelés - kereszténység
37.018.1 *** 24
[AN 2645651]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2007.
Neuhaus, Cordula
Das hyperaktive Kind und seine Probleme (magyar)
   Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar / Cordula Neuhaus ; [ford. Kleyer Éva]. - [Budapest] : Kairosz, [2007], cop. 1999. - 256 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-044-8 fűzött : 2700,- Ft
hiperaktivitás - hypoaktivitás - figyelemzavar
376.5 *** 616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2
[AN 2652578]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2007.
   Összetartozunk : 15 év : a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola barátságáról / [kiad. a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola]. - Dunakeszi : Kőrösi Csoma S. Ált. Isk., 2007. - 59 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
Fűzött
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Dunakeszi)
Petőfi Sándor Általános Iskola (Székelykeresztúr)
Dunakeszi - Székelykeresztúr - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Dunakeszi)(058) *** 373.3(498.4-2Székelykeresztúr)(058)
[AN 2645129]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2007.
Spaller Árpád
   Gyógypedagógiai ismeretek tára / Spaller Árpád, Spaller Katalin. - Budapest : Timp, 2006. - 424 p. ; 24 cm
ISBN 963-9614-30-0 kötött : 2900,- Ft
gyógypedagógia - szaklexikon
376:030
[AN 2644858]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5045 /2007.
Ághassi Kovács Attila
   A megszállott magyar : Budapesttől Guadeloupe szigetéig : Gara Róbert életútja / Ághassi Kovács Attila. - Budapest : Alterra, 2007. - 117 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 963-9324-83-3 fűzött : 1900,- Ft
Gara Róbert (1938-)
Guadalupe - edző - vívás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
796.86.071.4(=945.11)(729.74)(092)Gara_R.
[AN 2645375]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2007.
Hajlik Gábor
   Bridzs : felvevőjáték, nem csak kezdőknek / Hajlik Gábor ; [közread. a] Bridzs-barátok Klubja Egyesület. - Budapest : Bridzs-barátok Klubja Egyes., cop. 2006. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-1414-6 fűzött
bridzs
794.41
[AN 2644723]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2007.
Kőpatakiné Mészáros Mária
   Ismerkedő könyv : a paralimpiai sportok, társadalmi befogadás, szemléletváltás / Kőpatakiné Mészáros Mária, Nádas Pál ; [közread. a] Magyar Paralimpiai Bizottság. - Budapest : MPB, [2007]. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 978-963-06-1681-2 fűzött
sportoló - testi fogyatékos - osztályfőnöki óra - tanári segédkönyv
796-056.26(072) *** 371.213.3(072)
[AN 2645192]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2007.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Havasi vadászataim / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 205, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-43-1 kötött : 2000,- Ft
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 2652522]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2007.
Mendelson, Paul
Bridge for beginners (magyar)
   Texas Hold'Em póker : kezdd el és nyerj! / Paul Mendelson ; [ford. Szilasi Viktória]. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 963-86864-8-0 fűzött : 3900,- Ft
kártyajáték
794.42
[AN 2644956]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2007.
Végvári László
   Quizmester - mesterquiz : műveltségi kérdések, tesztek és feladatok / Végvári László. - Kecskemét : Vagabund, [2006]-. - 20 cm
vetélkedő
793.73
[AN 2640046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2007. - 207 p.
ISBN 963-9685-24-0 fűzött
vetélkedő
793.73
[AN 2645226] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5051 /2007.
   15 éves az Esztergomi Művészek Céhe / [a katalógust összeáll. és szerk. Turányi Sándor]. - Esztergom : Esztergomi Művészek Céhe, 2006. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött
Esztergomi Művészek Céhe
Esztergom - képzőművészet - kulturális egyesület
73/76(439-2Esztergom)(092) *** 061.2(439-2Esztergom)
[AN 2645740]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2007.
   25 éves a Smohay Alapítvány : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, 2006. november 18 - 2007. február 25.] = 25 years of the Smohay Foundation : [Székesfehérvár, King St. Stephen Museum, Csók István Gallery, 18th November, 2006 - 25th February, 2007] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. ... Bircsák Eszter, Izinger Katalin] ; [tanulm. ... Hajdu István, Kovalovszky Márta]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2006. - 87 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 306.)
Borítócím: Smohay 25
ISBN 963-9279-54-4 fűzött
Smohay Alapítvány
Magyarország - képzőművészet - művészeti díj - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 06.068(439) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2645755]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2007.
Benczúr Gyula (1844-1920)
   Benczúr / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Bellák Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2007], cop. 2001. - 63 p., 58 t. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-13-5398-3 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Benczúr_Gy.
[AN 2651901]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2007.
   Az építészet története. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-. - 23x25 cm
ISBN 963-19-1164-0
építészettörténet - egyetemi tankönyv
72(100)(091)(075.8)
[AN 448680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Historizmus, századforduló : a polgári építészet kialakulása / Kalmár Miklós. - [2007], cop. 2001. - 364 p.
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 978-963-19-2243-1 kötött : 4990,- Ft
építészettörténet - historizmus - eklektika - szecesszió - 19. század - századforduló - egyetemi tankönyv
72(100)"185/191"(075.8) *** 72.035(100)(075.8)
[AN 2651332] MARC

ANSEL
UTF-85055 /2007.
Gyurkó János (1952-1996)
   Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében / Gyurkó János ; [szerk. Bartos Csilla] ; [közread. az] Érdi Környezetvédő Egyesület. - [Érd] : Érdi Környezetvédő Egyes., 2006. - 110 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-06-0930-4 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - templom - régészet - román stílus - Árpád-kor
726.54(439)"10/12" *** 904(439)"10/12" *** 72.033.4(439)
[AN 2644912]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2007.
Gyurkó János (1952-1996)
   Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] / Gyurkó János ; [közread. az] Érdi Környezetvédő Egyesület. - Szöveg és képek. - Érd : Érdi Környezetvédő Egyes., 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer
Műanyag tokban (hibás ISBN 963-06-0930-4)
Magyarország - Kárpát-medence - templom - régészet - román stílus - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
726.54(439)"10/12" *** 904(439)"10/12" *** 72.033.4(439)
[AN 2644698]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2007.
Halmos Klára (1953-)
   Szem.hu : Halmos Klára, Szatmári Juhos László, Sz. Varga Ágnes Kabó képzőművészek kiállítása : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2004. október 15 - november 6. / [... szerk. Vörös András] ; [kiad. a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület]. - Kaposvár : Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes., [2006]. - [18] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 963-86656-0-2 fűzött
Magyarország - festőművész - szobrász - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Szatmári_Juhos_L. *** 75(439)(092)Halmos_K. *** 75(439)(092)Varga_Á.,_Sz. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2645886]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2007.
   A kép közvetlensége : tíz éves az Élesdi Művésztelep : Ernst Múzeum, Budapest, 2007. január 24 - március 7. = Direct pictures : ten years of the Élesd Art Workshop : Ernst Museum, Budapest, 24 January - 7 March 2007 / [a kiállítás kurátora ... Keserü Katalin]. - Budapest : Ernst Múz., [2007]. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7032-34-9 fűzött
Élesdi Művésztelep
Magyarország - Erdély - Élesd - képzőművészet - fotóművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 73/76(498.4)(=945.11)"200" *** 77.04(498.4)(=945.11)"200" *** 061.28(439-2Élesd) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2645208]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2007.
   Kilencvenkilenc év : az Antal - Lusztig-gyűjtemény a Modemben = Ninety-nine years : the Antal - Lusztig collection in the Modem / [kurátor Bencsik Barnabás] ; [kiad. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2007. - 158 p. : ill, főként színes ; 31 cm
A kiállítást Debrecenben 2006. szep. 25 - 2007. márc. 15. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1880-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Antal-Lusztig-gyűjtemény *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2644506]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2007.
   Kling József / [közread. a Kaposfüredi Galéria]. - Kaposvár : Kaposfüredi Galéria, 2006. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1712-3 fűzött
ISBN 963-06-1712-9
Kling József (1946-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kling_J.
[AN 2645784]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2007.
Kovács Béla (1932-)
   Agria recuperata : a töröktől visszafoglalt Eger újjáépítésének első évei / Kovács Béla. - Eger : [Heves M. Lvt.], 2006. - 195 p. ; 24 cm + mell. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 13.)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 963-7242-45-7 * fűzött (hibás ISBN 963-7242-45-5)
Eger - helytörténet - településtervezés - demográfia - ingatlan - 17. század - adattár
711.4(439-2Eger)"16" *** 332(439-2Eger)"16"(035.5) *** 314.9(439-2Eger)"16" *** 943.9-2Eger"16"
[AN 2644172]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2007.
Kovásznai Viktória, L. (1942-)
   Az idő és tér ifj. Szlávics László újabb munkáiban, 1995-2005 = Time and space in recent works by László Szlávics jr., 1995-2005 / L. Kovásznai Viktória. - Budapest : Art '95 Bt., 2006. - [53] p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 963-06-0007-2 fűzött
Szlávics László (ifj.) (1959-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
737.2(439)(092)Szlávics_L.
[AN 2645899]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2007.
   Kozma Lajos modern épületei = Modern buildings by Kozma Lajos / szerk. ... Horányi Éva. - Budapest : Terc, 2006. - 254 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. az "Új ház - Kozma Lajos modern villái" c., az Iparművészeti Múzeumban 2006. nov. 24-én megnyitott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 963-9535-49-4 kötött : 7900,- Ft
Kozma Lajos (1884-1948)
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Kozma_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644787]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2007.
Kurucz Imre (1946-)
   Kurucz Imre / [írta és szerk.] Székelyhidi Ágoston ; [fényképezte] Gombos Ferenc. - Berettyóújfalu ; Budapest : B Tónus Bt., 2006. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Az életrajz angol és német nyelven is
ISBN 963-87285-0-7 fűzött
Kurucz Imre (1946-)
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kurucz_I. *** 737
[AN 2644295]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2007.
Mátai Attila (1961-)
   Írás / Mátai. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Bev. Nádor Judit. - A 2006-ban Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Mátai_A. *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2644663]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2007.
   Narratíva : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, ... 2006. április 22 - augusztus 20.] / [a kiállítást rend. Szűcs Erzsébet] ; [bev. Pinczehelyi Sándor]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2006. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 307.)
ISBN 963-9279-55-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2645736]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2007.
   Oltár : III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále : Kecskeméti Képtár - Cifrapalota, 2006. 12. 16 - 2007. 02. 25. = Altar : III. Biennale der Christlichen Ikonographie der Gegenwart / [rend., ... szerk. ... ifj. Gyergyádesz László] ; [... kiad. a ... Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, [2007]. - 88 p. : ill., részben színes ; 28 cm
III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé (borító- és gerinccím)
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2644362]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2007.
   Ornamentika és modernizmus = Ornamentalism and modernism / [a konferenciát rend. Keserü Katalin] ; [... szerk. ... Szikra Ágnes]. - Budapest : Ernst Múz., 2006. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ernst múzeumi füzetek, ISSN 1788-8131 ; 2.)
Az Ernst Múzeumban 2006. jan. 24-25-én azonos címen rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7032-32-0 fűzött
Magyarország - ornamentika - díszítőművészet - magyarság - konferenciakiadvány
745(439) *** 7.048(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2645328]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2007.
Pátkai Ervin (1937-1985)
   Pátkai Ervin / [a kiállítás kurátorai, ... a kiadványt szerk. ... Cserba Júlia, Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2006. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 8.)
A kiállítást Budapesten 2006. márc. 20 - ápr. 22. között tartották. - Magyar és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 113-114.
Fűzött (hibás ISBN 963-7165)
Pátkai Ervin (1937-1985)
Magyarország - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Pátkai_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644558]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2007.
   Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj, 2006 : Szász Lilla, Gárdi Balázs, Erdei Krisztina, Barakonyi Szabolcs = József Pécsi Fine Art Photography Grant / [szerk. ... Csizek Petra] ; [kiad. a Mai Manó Ház]. - Budapest : Mai M. Ház, 2006. - [31] p. : ill., részben színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten 2006. febr. 24 - márc. 19. között tartották
ISBN 963-86589-7-5 fűzött
Szász Lilla (1977-)
Gárdi Balázs (1975-)
Erdei Krisztina (1976-)
Barakonyi Szabolcs (1976-)
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 06.063 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644196]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2007.
Rosti Pál Emlékkiállítás (16.) (2006) (Dunaújváros)
   XVI. Rosti Pál Emlékkiállítás : [Dunaújváros, 2006]. - [Dunaújváros] : [Rosti P. Fotóklub], 2006. - 23 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISSN 0230-8363 = Rosti Pál Országos Emlékpályázat és Kiállítás. - Rend. a Rosti Pál Fotóklub
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2644652]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2007.
Sabján Tibor (1952-)
   Tetőfedések / Sabján Tibor ; [a fényképeket Andory Aladics Zoltán et al. kész.]. - Budapest : Terc, cop. 2007. - 165 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 978-963-9535-54-1 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9535-47-3)
magyar néprajz - népi építészet - tetőfedés
72.031.4(439) *** 692.415
[AN 2644860]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2007.
Szász Endre (1926-2003)
   A reneszánsz ember.. : a 80 éve született Szász Endre emlékkiállítása : évtizedek, műfajok, technikák : keresztmetszet egy bámulatos életműből... : Kölcsey Központ, ... Debrecen ... 2006. szeptember 26 - október 20. - Debrecen : Kölcsey Közp., 2006. - [86] p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - iparművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szász_E. *** 76(439)(092)Szász_E. *** 745(439)(092)Szász_E. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2645897]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2007.
Szépművészeti Múzeum (angol)
   Museum of Fine Arts, Budapest : masterpieces from the collection / ed.-in-chief Andrea Czére ; ... written by Ilona Balogh [et al.] ; [transl. Alan Campbell, Adèle Eisenstein]. - Budapest : Museum of Fine Arts, cop. 2006. - [354] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7063-37-4 kötött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036) *** 73/76(100)
[AN 2645439]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2007.
   Szépművészeti Múzeum : remekművek az ókortól napjainkig / főszerk. Czére Andrea ; ... szerzői Balogh Ilona [et al.]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2006. - [346] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7063-35-0 kötött
ISBN 963-7063-35-8
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 2645433]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2007.
Urbán László (1935-)
   Jelek a Pantheon pavimentumában / Urbán László. - Budapest : CAVoUR, 2007. - 39, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85116-3-8 fűzött
Róma - építészet - csillagvizsgáló
72(45-2Roma) *** 520.1(45-2Roma)
[AN 2645787]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5077 /2007.
   Zene- és művelődéstörténet : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYTFK Ének-zene Tansz., 2006. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-7356-52-5 fűzött
zeneművészet
78
[AN 2644910]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5078 /2007.
Békés Itala (1927-)
   Hogyan lettem senki? / Békés Itala. - 2. jav., felújított kiad. - Pécs : Alexandra, cop. 2007. - 399 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-190-4 kötött
Békés Itala (1927-)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Békés_I.(0:82-94)
[AN 2651706]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2007.
Bogdán Árpád (1976-)
   Boldog új élet : forgatókönyv : nagyjátékfilm, 80 perc / rend. Bogdán Árpád ; gyártó Laokoon Film Arts Kft. - Budapest : Laokoon Film Arts Kft., 2006. - 110 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Bogdán_Á. *** 894.511-293.7
[AN 2644745]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2007.
Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle (2006) (Szolnok)
   Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle : Szolnok, Tisza Mozi, 2006. szeptember 27-30. = International Film Festival of Fine Arts : Tisza Cinema / [szerk. Paksi Csaba]. - Szolnok : Tisza Mozi Kft., [2006]. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Filmogr.
Fűzött
filmművészet - képzőművészet - filmszemle
791.43(100) *** 061.7(439-2Szolnok)
[AN 2644498]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2007.
Sheena, Kelly
   Hollywoodi varázslat : a bűbájos boszorkák igaz története / Kelly Sheena, Váczy András. - [Budapest] : Ringier, 2007. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7714-24-5 fűzött : 1990,- Ft
Combs, Holly Marie (1973-)
Milano, Alyssa Jayne (1972-)
McGowan, Rose Jane (1973-)
Egyesült Államok - filmszínész - ezredforduló - filmsorozat (részcímnélküli) - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Combs,_H._M. *** 791.43.071.2(73)(092)Milano,_A. *** 791.43.071.2(73)(092)McGowan,_R.
[AN 2645848]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2007.
Siklós László (1934-)
   Táncház / Siklós László ; [közread. a] Hagyományok Háza. - 2. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp, 2006. - 179 p. ; 25 cm
ISBN 963-9614-10-6 kötött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-9614-10-9)
Magyarország - táncház - zenei élet - Kádár-korszak - magyar népzene
793.31(439) *** 78.031.4(=945.11) *** 78.05(439)"197" *** 398.8(=945.11)
[AN 2644892]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2007.
   Szindbád, a halhatatlan : [Krúdy Gyula, Huszárik Zoltán, Sára Sándor, Latinovits Zoltán] / szerk. és a fotókat kész. B. Müller Magda ; graf. Huszárik Zoltán ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - Budapest : MFFA, 2006. - [116] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-87402-0-5 kötött
Huszárik Zoltán (1931-1981)
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - filmrendező - színész - 20. század - fényképalbum
791.43.071.1(439)(092)Huszárik_Z.(084.12) *** 792.028(439)(092)Latinovits_Z.(084.12)
[AN 2644539]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2007.
Togay, Can (1955-)
   A barátkozás lehetőségei : Bodor Ádám novellái nyomán : TV film forgatókönyv / írta Can Togay és Ferenczi Gábor ; rend. Ferenczi Gábor ; [közread. az] Inforg Stúdió, FilmTeam Kft. - [Budapest] : Inforg Stúdió : FilmTeam Kft., 2006. - 67 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Ferenczi_G. *** 894.511-293.7
[AN 2644565]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5085 /2007.
Buvári Márta (1949-)
   Példa-mutató : nyelvhelyësségi gyakorlatok újságíróknak, jogászoknak, közszereplőknek és más nagy hatású nyelvhasználóknak / írta Buvári Márta. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2007. - 64 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 9.)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-87361-1-6 fűzött
nyelvművelés - magyar nyelv - példatár
809.451.1-06(076)
[AN 2645659]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2007.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2001. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 978-963-05-7776-2 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2652711]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2007.
Ellis, D. L.
   Just enough Hungarian : [how to get by & be easily understood] : [an up-to date phrase book of everybody speech with a mini dictionary ...] / D. L. Ellis, A. Cheyne ; [Hung. version ed. by Linda Kúnos]. - 5. ed. - Budapest : Corvina, [2007]. - 159 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-13-5621-2 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2651528]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2007.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Ógörög - magyar szótár / szerk. Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1990. - 1240 p. ; 25 cm
Ógörög - magyar nagyszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-6522-6 kötött
ógörög nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=75=945.11
[AN 2652707]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2007.
   KB 120 : a titkos kötet : nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére / szerk. Kálmán László. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : Tinta, 2006. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 60.)
Bibliogr.
ISBN 963-7094-59-8 fűzött : 2490,- Ft
nyelvészet - emlékkönyv
801
[AN 2645018]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2007.
Lévai Béla (1943-)
   Metainformáció a szövegben / Lévai Béla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 145 p. ; 21 cm. - (A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1786-3635 ; 2.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-030-9 fűzött
alkalmazott nyelvészet - kommunikáció
80.004.14 *** 316.77
[AN 2645843]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2007.
Pereszlényi Pál (1631-1689)
Grammatica lingvae Ungaricae (latin, magyar)
   A magyar nyelv grammatikája = Grammatica lingvae Ungaricae / Pereszlényi Pál. - Hasonmás kiad. fordítással / ford., [... az előszót és a jegyzeteket írta] C. Vladár Zsuzsa ; [szerk. Zsilinszky Éva] ; [a bevezetőt írta Szathmári István]. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2006. - 429 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 226.)
A Nagyszombaton M. Srnensky által 1682-ben nyomtatott eredeti kiad. lapjainak fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 425-429.
ISBN 978-963-7530-82-1 fűzött
ISBN 963-7530-82-7
magyar nyelv - nyelvtan - hasonmás kiadás
809.451.1-5 *** 094/097.07
[AN 2645201]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2007.
Szathmári István (1925-)
   A magyar nyelvtudomány történetéből / Szathmári István. - Budapest : Tinta, 2006. - 284 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 56.)
Bibliogr.
ISBN 963-7094-56-3 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - nyelvészet - tudománytörténet - nyelvész
80.001(439)(091) *** 80.001(439)(092)
[AN 2644928]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2007.
Szöllősy Judit E.
   Hunglish into English : the elements of translation from Hungarian into English / Judy Szöllősy. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5556-7 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - fordítás - tankönyv
802.0(078) *** 82.03(078)
[AN 2645801]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5094 /2007.
Genette, Gérard (1930-)
Métalepse (magyar)
   Metalepszis : az alakzattól a fikcióig / Gérard Genette ; [ford. Z. Varga Zoltán]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2006. - 120 p. ; 19 cm. - (Anthropos)
Bibliogr.
Fűzött : 1400,- Ft
ISBN 80-7149-861-0 : 150 SKK
irodalomelmélet - narratológia - retorika - irodalmi alakzat - próza
82.01 *** 82.085
[AN 2644977]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2007.
   HUSSE8 : Szeged, January 25-27, 2007 / [org., publ. by the] University of Szeged Institute of English and American Studies. - [Szeged] : Univ. of Szeged Inst. of Engl. and Amer. Studies, [2006]. - 55 p. ; 21x30 cm
Fűzött
angol irodalom története - anglisztika - amerikanisztika - konferenciakiadvány
820(73)(091) *** 820(091) *** 802.0 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2644500]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2007.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
   An die Freude = Mámordal / Friedrich von Schiller ; az európai himnusz új magyar szövege Mezei Balázs fordításában, jegyzeteivel és utószavával. - Budapest : Kairosz, 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Gerinccím: Mámordal
ISBN 963-9642-62-2 kötött : 2500,- Ft
Németország - író - 18. század - 19. század - műelemzés
830(092)Schiller,_F.
[AN 2644992]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5097 /2007.
Buda Attila (1953-)
   Teremtő utánzás : Babits-tanulmányok / Buda Attila. - Budapest : Ráció, 2007. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-31-2 fűzött : 2700,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Babits_M.
[AN 2645965]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2007.
   Jókai Mórnál, a füredi uradalomban / [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2006. - 65 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek ; 4.)
ISBN 963-87107-0-5 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - Balatonfüred - író - helyismeret - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Balatonfüred"18"
[AN 2645658]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2007.
Kaló Béla (1954-)
   Itt és most : Varga Rudolf alkotói világa / Kaló Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2007. - 145, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-48-5 fűzött : 2000,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Varga_R.
[AN 2646067]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Kettős szivárvány, avagy A Poeta doctus és a Piktor : adalékok Keresztury Dezső és Egry József barátságához / Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad., 2007. - 132 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 64.)
Bibliogr.: p. 123-132. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-86991-1-6 fűzött
Keresztury Dezső (1904-1996)
Egry József (1883-1951)
Magyarország - író - festőművész - 20. század
894.511(092)Keresztury_D. *** 75(439)(092)Egry_J.
[AN 2645443]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2007.
Nikolits Árpád (1937-)
   Kozmikus csendből.. / Nikolits Árpád. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2006. - 2 db ; 20 cm
Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(498)(092)(047.53)
[AN 2610433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megőrzött vallomások a Holnap városából. - 255, [3] p. : ill.
ISBN 963-86257-8-3 fűzött
Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(498)(092)(047.53)
[AN 2644962] MARC

ANSEL
UTF-85102 /2007.
   "s végre mivé leszel?" : tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából / szerk. Hermann Zoltán. - Budapest : Ráció, 2007. - 303 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-32-9 fűzött : 2900,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2645963]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2007.
   Textológia és forráskritika : Pázmány-kutatások 2006-ban / szerk. Hargittay Emil. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2006. - 188 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-27-4 fűzött : 1470,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - író - 16. század - 17. század
894.511(092)Pázmány_P.
[AN 2645979]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5104 /2007.
Adler, Warren
The children of the Roses (magyar)
   Nincs új a csillár alatt / Warren Adler ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2007. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8224-1 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2644511]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2007.
   Az ágyas / [ford. Szántai Zsolt és Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2007. - 187, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Napkelet útjain sorozat, ISSN 1786-9420)
Kész. ókori japán, kínai és indiai források felhasználásával
ISBN 978-963-87063-3-1 kötött : 2000,- Ft
japán irodalom - kínai irodalom - szanszkrit irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11 *** 895.1-32=945.11 *** 891.2-32=945.11
[AN 2644815]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2007.
Aisōpos (Kr. e. 6. sz)
   Esopus fabulái [elektronikus dok.] / ... ford. Pesti Gábriel. - Szöveg (649 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7034. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-331-1
görög irodalom - mese - elektronikus dokumentum
875-34=945.11
[AN 2645929]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2007.
Anderson, Catherine
Bright eyes (magyar)
   Csillogó szemmel / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2007]. - 363 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-32-6 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644261]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2007.
Bahrampour, Tara
To see and see again (magyar)
   Visszatérés Iránba / Tara Bahrampour ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 408 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Látni és visszatérni" címmel is
ISBN 963-9602-89-2 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2645012]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2007.
Bambaren, Sergio
The dolphin (magyar)
   Delfinálom : varázslatos út önmagadhoz / Sergio Bambaren ; [... ford. Rónaszegi Éva] ; [ill. Paulovkin Boglárka]. - Budapest : Helikon, cop. 2007. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-016-6 kötött : 1990,- Ft
Peru - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(85)=945.11
[AN 2646437]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2007.
Birdsall, Jeanne
The Penderwicks (magyar)
   A Penderwick lányok : nyári történet négy nővérről, két nyúlról és egy nagyon érdekes fiúról / Jeanne Birdsall ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Mérték, 2007. - 268 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-20-3 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644882]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2007.
Braun, Jackie
In the shelter of his arms (magyar)
   Karod rejtekében / Jackie Braun ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 373.)
ISBN 978-963-537-629-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644549]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2007.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Belaâ gvardiâ (magyar)
   A fehér gárda / Mihail Bulgakov ; [ford. Grigássy Éva] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Szőke Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 378, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8233-3 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2652627]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2007.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2509843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., Bulihercegnő / [ford. Merényi Ágnes]. - 2006. - 278, [2] p.
ISBN 978-963-539-538-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2651883] MARC

ANSEL
UTF-85114 /2007.
Carafa, Diomede (1406-1487)
Il memoriale a la serenissima regina de Ungaria (latin, magyar)
   De institutione vivendi = Tanítás az életvezetés szabályairól : emlékeztető Magyarország fenséges királynéjának / Diomede Carafa ; [szerk. Ekler Péter] ; [a latin szöveget ford., sajtó alá rend. Lázár István Dávid] ; [az olasz szövegeket ford., és az utószót írta Vígh Éva] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2006. - 171 p. ; 19 cm
Croce, Benedetto tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-524-9 kötött (hibás ISBN 963-200-524-4)
olasz irodalom - filozófia - kétnyelvű dokumentum
850-96.02=945.11=71
[AN 2645002]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2007.
Celmer, Michelle
Bedroom secrets (magyar)
   Hálószobatitkok / Michelle Celmer ; [... ford. Kovács Eszter]. Kései tavasz / Annette Broadrick ; [... ford. Csató Gabriella]. Az ezermester / Dixie Browning ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 19.)
Egys. cím: Bedroom secrets. Branded. Her man upstairs
ISBN 978-963-537-631-5 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644547]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2007.
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François (1741-1803)
Les liaisons dangereuses (magyar)
   Veszedelmes viszonyok / Choderlos de Laclos ; [ford. és az utószót írta Örkény István]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2007]. - 489 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 978-963-14-2391-4 * v. : 2790,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2391-3)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2651323]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
4.50 from Paddington (magyar)
   Paddington 16.50 / Agatha Christie ; [ford. Karig Sára]. - Budapest : Európa, 2007. - 306 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8250-0 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2652133]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
The adventure of the Christmas pudding (magyar)
   A karácsonyi puding / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, [2007], cop. 1995. - 277, [2] p. ; 19 cm
Ford. Sarlós Zsuzsa
ISBN 978-963-679-557-3 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2651739]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Az álmok háza / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 2001. - 237 p. ; 19 cm
A ford. a "While the light lasts and other stories" c. kiad. alapján kész. - Ford. Borbás Mária, a verseket ford. Kiss Zsuzsa
ISBN 978-963-679-560-3 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2651769]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Taken at the flood (magyar)
   Zátonyok közt / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1984. - 277 p. ; 19 cm
Ford. Szendrő Borbála
ISBN 978-963-679-555-9 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2651594]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2007.
Clarke, Arthur Charles (1917-)
Time's eye (magyar)
   Az idő szeme / Arthur C. Clarke & Stephen Baxter ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2006-. - 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2646638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Időodisszeia. - 2006. - 360 p.
ISBN 978-963-86936-3-1 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2645582] MARC

ANSEL
UTF-85122 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 19. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652040]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2644478]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652046]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652079]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652084]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652075]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2652047]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ein Schritt vom Weg (magyar)
   A ballépés / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 157 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-37-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2651746]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Was tut man nicht für Dorothy? (magyar)
   Dorothyért mindent! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bodor Irén]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-33-0 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2651754]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2007.
Craven, Sara
In the millionaire's possession (magyar)
   Birtokon belül / Sara Craven ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 385.)
ISBN 978-963-537-633-9 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2645502]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2007.
Darcy, Lilian
Caring for his babies (magyar)
   Ikerboldogság / Lilian Darcy ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 319.)
ISBN 978-963-537-638-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2645509]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2007.
Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1533-1594)
La Araucana (magyar)
   Araukánok könyve / Alonso de Ercilla ; ford. [és utószóval ell.] Simor András ; [... illusztrációkat kész. Amaya Clunes]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
spanyol irodalom - eposz
860-13=945.11
[AN 2644595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2006. - 254 p. : ill. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 78.)
ISBN 963-7338-46-2 fűzött
spanyol irodalom - eposz
860-13=945.11
[AN 2644596] MARC

ANSEL
UTF-85134 /2007.
Feist, Raymond E.
Into a dark realm (magyar)
   Sötét birodalom / Raymond E. Feist ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2007. - 409 p. : ill. ; 21 cm
Sötét háború sorozat (keretcím) ; Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-44-8 kötött : 2998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-77-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2644888]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2007.
Finder, Joseph (1958-)
High crimes (magyar)
   Tiszta ügy / Joseph Finder ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2007]. - 364 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-58-6 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2644202]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2007.
Forster, Edward Morgan (1879-1970)
A room with a view (magyar)
   Szoba kilátással / E. M. Forster ; [ford. Kádár Melinda]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 228, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-40-0 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2651772]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2007.
Fulghum, Robert (1937-)
Uh-oh (magyar)
   O-ó! : megfigyelések a hűtőszekrényajtó mindkét oldaláról / Robert Fulghum ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 162 p. ; 23 cm
ISBN 963-7448-44-6 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11
[AN 2645562]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2007.
Gerard, Cindy
Breathless for the bachelor (magyar)
   Ez nem játék! / Cindy Gerard ; [... ford. Huszovszky Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 208.)
ISBN 978-963-537-628-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644972]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2007.
Gordon, Lucy
The Italian's rightful bride (magyar)
   Föld alatt, ég alatt / Lucy Gordon ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 374.)
ISBN 978-963-537-630-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644551]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2007.
Grisham, John (1955-)
The rainmaker (magyar)
   Csodatévő / John Grisham. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 1994. - 647 p. ; 21 cm
Ford. Wertheimer Gábor
ISBN 978-963-9574-96-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2652620]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2007.
Harrison, Emma
Never been kissed (magyar)
   Az első előtti csók / [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 127 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 1.)
A szerző Harrison, Emma
ISBN 978-963-87326-3-7 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2651591]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2007.
Iding, Laura
Emergency: nurse in need (magyar)
   Golyóálló szerelem / Laura Iding ; [... ford. Szerémy György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 318.)
ISBN 978-963-537-637-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2645506]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2007.
Istrati, Panait (1884-1935)
Kyra Kyralina (magyar)
   Kyra Kyralina / Panait Istrati ; [ford. Horváth Henrik]. - Budapest : Noran, 2007. - 252 p. ; 20 cm
A szerző "Hogyan lettem író" c. önéletrajzával Horváth Andor fordításában. - Rolland, Romain bevezetőjével
ISBN 978-963-9716-11-7 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2651498]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2007.
Jarrett, Liz
Meant for trent (magyar)
   Elloplak magamnak / Liz Jarrett ; [... ford. Gärtner Zita]. Penészvirág / Jennifer Drew ; [... ford. Kiss Gábor]. Leszek a kiscicád / Wendy Etherington ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 10.)
Egys. cím: Meant for trent. Desperately seeking sully. Can't help falling in love
ISBN 978-963-537-632-2 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2645513]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2007.
Jones, Allan Frewin (1954-)
The mooncake of Chang-O (magyar)
   Csang-o holdsüteménye / Allan Frewin Jones ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Móra, 2007. - 171 p. ; 21 cm. - (Talizmán)
ISBN 978-963-11-8276-7 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2644884]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2007.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2544-4 kötött : 2690,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2652096]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2007.
   Kilenc égben : mongol kortárs szépirodalmi antológia / szerk. Törcsi Levente ; ford. Birtalan Ágnes [et al.]. - Budapest : Timp, 2006. - 139 p., XVI t. : ill., színes ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 5.)
ISBN 963-9614-16-5 kötött : 2800,- Ft
mongol irodalom - vers - antológia
894.2-14(082)=945.11
[AN 2644813]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2007.
King, Stephen (1947-)
Christine (magyar)
   Christine / Stephen King ; [ford. Falvay Mihály] ; [a versbetéteket Kappanyos András ford.]. - Budapest : Európa, 2007. - 645 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8229-6 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-07-8230-2 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2651822]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2007.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The second jungle book (magyar)
   Riki-tiki-tévi és más történetek : A dzsungel könyvének második része / Rudyard Kipling ; [ford. Benedek Marcell] ; [a verseket Weöres Sándor ford.] ; [ill. Szántó Piroska]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 200, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-580-4 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 2651571]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2007.
Kiš, Danilo (1935-1989)
Peščanik (magyar)
   Fövenyóra / Danilo Kiš ; [ford. Borbély János]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1974. - 347 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8245-6 fűzött : 1800,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2651893]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2007.
Minot, Susan (1956-)
Evening (magyar)
   Este / Susan Minot ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : General Press, [2007]. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9648-53-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2645577]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2007.
Mourad, Kénizé (1939-)
Le jardin de Badalpour (magyar)
   Álomkert / Kenize Mourad. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 473 p. ; 24 cm
Ford. Mihály Ildikó, Lakatos Tibor
ISBN 978-963-9574-98-4 kötött : 2990,- Ft
Mourad, Kénizé (1939-)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2651464]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2007.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Priglašenie na kazn' (magyar)
   Meghívás kivégzésre / Vladimir Nabokov ; [ford. Bratka László]. - Budapest : Európa, 2007. - 202 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8236-4 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2652633]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2007.
Paterson, Katherine
Bridge to Terabithia (magyar)
   Híd Terabithia földjére / Katherine Paterson ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 153 p. ; 21 cm
Megj. még "Híd a túlvilágra" címmel is
ISBN 978-963-8428-43-1 kötött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644209]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2007.
Quick, Amanda
Reckless (magyar)
   A vakmerő / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-161-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651568]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2007.
Roberts, Nora
Without a trace (magyar)
   Zabolátlanul : [az O'Hurley család] / Nora Roberts ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 431 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-635-3 fűzött : 1095,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2644925]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2007.
Rubenfeld, Jed
The interpretation of murder (magyar)
   Akar beszélni róla? / Jed Rubenfeld ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 450 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-005-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2646058]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2007.
Salamon Gábor (1953-)
   Hány óra van? Úgy érted, most? : [... megint még 700 idézet] = "What time is it?" "You mean now?" / [vál., szerk. és ford. Salamon Gábor és Zalotay Melinda] ; [az illusztrációkat Erdély Dániel kész.]. - 8. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-370-125-6 fűzött
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84.02=945.11
[AN 2651582]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2007.
Schwantge, Andreas
Unter Sklavenhändlern (magyar)
   Rabszolgakereskedők között / Andreas Schwantge ; [graf. Tóth Éva]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 72 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-61-9 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2645531]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2007.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Sonnets = Szonettek / William Shakespeare ; [ford. Szabó Lőrinc]. - 2. kiad. - Budapest : Noran, 2007. - 313 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 15.)
ISBN 978-963-9716-10-0 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - szonett
820-193.3.02=945.11
[AN 2651817]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2007.
Stephenson, Neal
Snow crash (magyar)
   Snow crash / Neal Stephenson ; [ford. Kodaj Dániel]. - Budapest : Metropolis Media, 2006. - 432 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87357-0-6 fűzött : 2870,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2645585]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2007.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8301-6 kötött : 1890,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2652513]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2007.
   A szerelem törékeny arca : francia versek / Rózsa László ford. ; [szerk. Farkas László]. - [Budapest] : Terra Studio Kft., 2006. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1548-7 kötött
francia irodalom - vers - antológia
840-14(082)=945.11
[AN 2644220]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2007.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Das fünfte Evangelium (magyar)
   Az ötödik Evangélium / Philipp Vandenberg. - 2. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2007]. - 323 p. ; 21 cm
Ford. Pető Katalin
ISBN 978-963-7437-70-0 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2651673]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2007.
Vega, Lope de (1562-1635)
El maestro de danzar (magyar)
   A táncmester / Lope de Vega ; ford. Szőnyi Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 126 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 76.)
ISBN 963-7338-41-1 fűzött
spanyol irodalom - vígjáték
860-22=945.11
[AN 2644591]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2007.
Wolfe, Tom
I 'm Charlotte Simmons (magyar)
   Én, Charlotte Simmons = I 'm Charlotte Simmons / Tom Wolfe. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 622 p. ; 22 cm
Ford. Kövesdi Miklós. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9615-11-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2644523]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2007.
Wood, Sara
The Italian count's command (magyar)
   Szeress úgy, mint rég! / Sara Wood ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 386.)
ISBN 978-963-537-634-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2645505]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5168 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei / Alföldy Jenő válogatása. - Budapest : M. Napló, 2006. - 347, [10] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 963-9603-33-3 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645590]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2007.
Albert Györgyi (1964-)
   Miért pont ők? : a férfiak fogságában / Albert Györgyi. - Budapest : Park, cop. 2007. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-744-9 fűzött : 2500,- Ft
Albert Györgyi (1964-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2646430]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2007.
Amade László (1704-1764)
   Amade László összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (850 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7041. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-371-0
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646073]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2007.
Ányos Pál (1756-1784)
   Ányos Pál összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (618 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7042. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-375-3
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646078]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2007.
Apolczer J.
   Fábió : eső és könny / J. Apolczer. - Budapest : Nexux, cop. 2007. - 81, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1885-4 fűzött : 986,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2644854]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Elbeszélő költemények [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (1.56 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7044. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-359-1
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 2646082]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Toldi trilógia [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (1.22 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Tart.: Toldi ; Toldi estéje ; Toldi szerelme. - Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7045. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-357-5
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 2646084]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Versek [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (1.21 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7046. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-353-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646089]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Zsengék [elektronikus dok.] : magánérdekű és Aranynak tulajdonított versek / Arany János. - Szöveg (341 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7047. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-355-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646093]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2007.
Arany László (1844-1898)
   Arany László összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (438 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7050. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-351-6
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646108]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2007.
Arany László (1844-1898)
   Magyar népmesék [elektronikus dok.] / Arany László. - Szöveg (669 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7049. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-349-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2646105]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2007.
Babinszky László (1954-)
   Rímbe szedett történetek / Babinszky László. - [Budaörs] : Magánkiad., 2007. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0753-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2644232]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2007.
Badár Sándor
   Jappán : retró útikalandkönyv / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2007. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-28-5 fűzött : 2490,- Ft
Japán - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.520(0:82-992)
[AN 2652113]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2007.
Bajza József (1804-1858)
   Bajza József összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (522 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7067. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-377-X
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646143]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2007.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Balassi Bálint összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (765 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7068. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-379-6
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2646146]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2007.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Szép magyar komédia [elektronikus dok.] / Balassi Bálint. - Szöveg (398 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7069. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-381-8
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 2646148]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2007.
Baráth Gyula
   388-as zárka / írta Baráth Gyula ; ill. Turjánszki György, Nagy Lajos Zoltán. - [Budapest] : Folpress, [2007]. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87333-1-4 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-87333-1-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645088]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2007.
Baricz Katalin (1948-)
   Természetem / Baricz Kati. - Budapest : Szerző, 2006. - 211 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-06-0422-1 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2644861]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2007.
Batsányi János (1763-1845)
   Batsányi János összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (558 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7071. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-383-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2646152]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   Toldi Miklós [elektronikus dok.] : Arany János műve nyomán / Benedek Elek. - Szöveg (614 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7072. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-385-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 2646153]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2007.
Bertalan Ágnes
   Áradás : regény / Bertalan Ágnes ; [kiad. Biharugra Község Önkormányzata és a biharugrai Szabó Pál Általános Iskola]. - Biharugra : Önkormányzat : Szabó P. Ált. Isk., 2007. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1855-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2644251]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2007.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel összes versei [elektronikus dok.]. - Szöveg (660 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7075. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-389-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2646170]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2007.
Búzás Huba (1935-)
   Hajnali tótágasok : versek / Búzás Huba ; [Zongor Gábor rajz.]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 126, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9377-82-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645344]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2007.
Csáth Géza (1887-1919)
   Csáth Géza novellái [elektronikus dok.]. - Szöveg (1.14 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7086. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-075-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 2646334]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2007.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Bokor akart lenni : regény / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 198 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-06-1397-2 fűzött
ISBN 963-06-1397-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2644536]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2007.
Csomós Róbert (1930-)
   A magaslat : regény / Csomós Róbert. - Budapest : Timp, 2006. - 416 p. ; 21 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 4.)
ISBN 963-9614-15-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2644811]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2007.
Csúcs László Károly (1906-2000)
   Boldog ember inge : egy élet az életért / Csúcs László Károly. - [Budapest] : Timp, 2006. - 488, [19] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9614-12-3 kötött (hibás ISBN 978-963-9614-12-2)
Csúcs László Károly (1906-2000)
Magyarország - magyar irodalom - orvos - 20. század - memoár
894.511-94 *** 61(439)(0:82-94)
[AN 2644741]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2007.
Czeke Aristid (1929-)
   Életleírásom, 1929-2007 / Czeke Aristid. - 2. kieg. kiad. - Budapest : Szerző, 2007. - 110 p. ; 21 cm
Fűzött
Czeke Aristid (1929-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2644455]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2007.
Dombi Zsuzsa
   Nagymama meséi I-II / [Dombi Zsuzsa]. - 2. összevont kiad. - [Bárdudvarnok] : Magánkiad., 2006. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Sártengeren innen, Kopaszhegyen túl ; Nem három, nem hét
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-550-967-7) (hibás ISBN 963-550-965-3) (hibás ISBN 963-550-965-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2645606]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2007.
Draskóczy János (id.)
   Vadvirágok : verseskötet / [id. Draskóczy János]. - Budapest : Alterra, 2007. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-89-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645369]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2007.
   "Ez is én vagyok" : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2006. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-81-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2645366]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [ill. Budai Tibor] ; [utószó Majtényi Zoltán]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
ISBN 978-963-11-8298-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2652127]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2007.
Fiatal Nóra
   Erató csókja : 333 szonett angol nyelvű fordításokkal = Erato's kiss : 333 sonnets with English translations / Fiatal Nóra. - [Budapest] : Fiatal D., cop. 2006. - 214 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1417-7 fűzött
ISBN 963-06-1417-0
magyar irodalom - szonett - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-193.3.02=20
[AN 2644622]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2007.
Forgách András (1952-)
   Zehuze / Forgách András. - Budapest : Magvető, 2007. - 640, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2511-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2645805]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2007.
Fülöp Gábor (1950-)
   Leó görögülésben : gyermekversek / Fülöp Gábor ; [ill. Léphaft Pál]. - Budapest : Timp, 2006. - 87 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 3.)
ISBN 963-9614-14-9 kötött : 1900,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(497.11)
[AN 2644809]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2007.
Gaál Antal (1948-)
   Megkezdett mozdulat : 88 gondolat rólad és rólam / Gaál Antal ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2006. - 113 p. ; 20 cm
Kellei György előszavával
ISBN 963-87107-2-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645657]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2007.
Gyöngyösi András (1954-)
   Az angyalok könyve / Gyöngyösi András. - Budapest : Orpheusz Kv., 2006. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-95-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645338]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2007.
Györffy Sarolta (1947-)
   Találkozások Pityuval : egy tanárnő könyve / Györffy Sarolta. - 2. kiad. - Budapest : Püski, 2006. - 231, [20] p. : ill. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9484-98-9) (hibás ISBN 978-963-9484-98-6)
Salgótarján - magyar irodalom - helyismeret - magyar nyelv - nyelvhelyesség - memoár - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92 *** 908.439-2Salgótarján *** 809.451.1-06
[AN 2651400]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2007.
Harcos Bálint (1976-)
   Naiv növény / Harcos Bálint. - Budapest : Ulpius-ház, 2006. - 154, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7253-83-6 kötött : 2580,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2646450]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2007.
Horgas Béla (1937-)
   Mihez közelebb / Horgas Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-963-9363-51-9 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9363-51-9)
magyar irodalom - verstan - vers - esszé
894.511-14 *** 82.01-14 *** 894.511-4
[AN 2644856]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2007.
Horváth Ödön (1938-)
   Léggömbről a táj / Horváth Ödön ; [Győrffy Sándor grafikáival] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2006. - 231 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86754-8-9 kötött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2644583]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Akik kétszer halnak meg [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (1.76 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7037. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-153-X
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2645936]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Bálványosvár [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (859 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7070. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-157-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2646150]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Cikkek a forradalom évéből [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (998 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7077. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-163-7
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 2646180]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az elátkozott család [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (932 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7055. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-187-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2646127]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Elbeszélések [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (2.18 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7134. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-189-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 2648139]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az élet komédiásai [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (1.61 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7058. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-191-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2646131]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Életemből [elektronikus dok.] : igaz történetek, örök emlékek, humor, útleírás / Jókai Mór. - Szöveg (1.57 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7135. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-193-9
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 2648146]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy hírhedett kalandor a XVII. századból [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (1.05 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7130. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-181-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2648068]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy játékos, aki nyer [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (848 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7131
ISBN 963-606-183-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2647117]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kiskirályok [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (1.55 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7033. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-241-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2645922]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (1.44 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7132. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-185-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2648024]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Rab Ráby / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 413 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 14.)
ISBN 978-963-09-4954-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2652102]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az új földesúr [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (938 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - pdf. A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-7065. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 963-606-299-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2646140]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2007.
Kádár Pál (1923-)
   Az a megtagadott csók : egy kispolgár a vészkorszakban / Kádár Pál. - Budapest : Orpheusz, cop. 2006. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-88-0 fűzött : 1600,- Ft
Kádár Pál (1923-)
magyar irodalom - holokauszt - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2644712]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2007.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Színek és évek ; Hangyaboly / Kaffka Margit. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 302 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 12.)
ISBN 978-963-09-4952-1 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2644514]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2007.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Budapesti tavasz / Karinthy Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 283 p. ; 21 cm. - (Karinthy Ferenc életmű sorozat)
ISBN 978-963-9752-11-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2652727]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2007.
Kerényi Lajos (1927-)
   Adj nekem lelkeket, Uram! : Kerényi Lajos atya önéletírása. - Budapest : Szt. Gellért K., [2007]. - 134, [26] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-344-6 kötött : 2200,- Ft
Kerényi Lajos (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2644512]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2007.
Kiss Attila
   Altináj / Kiss Attila. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8300-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2651453]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2007.
Komáromi János (1959-)
   ...a neveddel alszom el : Komáromi János (koma) versei a szerelemről / [kiad. az Anárbo Szövetkezet]. - Paks : Anárbo Szöv., 2007. - 159 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-1852-6 kötött
magyar irodalom - szerelem - vers
894.511-14 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2644526]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2007.
Körmendi Gitta (1952-)
   Játszi kis fénysugár / Körmendi Gitta. - Enying : Jelenlét 2000', 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-26-9 kötött : 7000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2645499]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2007.
Körmendi Gitta (1952-)
   Játszi kis fénysugár / Körmendi Gitta. - 2. kiad. - Enying : Jelenlét 2000', 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-27-6 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2645497]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső ; [a ... tanulmányt írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9693-19-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2651808]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2007.
   The lost rider : a bilingual anthology / [sel. and ed. by Péter Dávidházi et al.]. - 5. print. - Budapest : Corvina, 2007. - 431 p. ; 24 cm
A versek magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-13-5620-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=20
[AN 2652721]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2007.
Lövei Sándor (1975-)
   Harangöntés : versek / Lövei Sándor ; [kiad. Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2006. - 55, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1518-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2644291]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2007.
Magyar Miklós (1938-1963)
   Ellobbant / Magyar Miklós. - Budapest : Orpheusz Kv., 2006. - 96, [3] p. ; 20 cm
Bev. Illyés Gyula
ISBN 963-9377-98-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2644738]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2007.
Margarett Sándor
   Megyek az utamon : versek / [Margarett Sándor]. - Budapest : Alterra, 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-86-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645373]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2007.
Marosi Károly (1947-)
   Vélem(l)énytelenül / Marosi Károly ; ill. Barcsai Tibor [et al.] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2006. - 105 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86754-8-9)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2644580]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2007.
Martonossy Péter (1944-)
   Csodás lány vagy : versek / [Martonossy Péter]. - Budapest : Alterra, 2006. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9324-72-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645378]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2007.
   Megtört szavak : antológia / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2006. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-71-X fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2645374]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2007.
Més-záros István (1959-)
   Nihilvill verscsarnoka : 1959-2005 / [Més-záros István]. - Budapest : Orpheusz, 2006. - 276 p. ; 23 cm
ISBN 963-9377-85-6 * fűzött (hibás ISBN 293-963-9377-85/6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645346]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Frivol akta ; Brézói ludak ; A saját ábrázatomról / írta Mikszáth Kálmán ; bevezetéssel Jókai Mórtól. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2007]. - XI, 111, [2] p. : ill. ; 11 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1882
ISBN 963-7377-19-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 2646560]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2007.
Nádasdy Nikolits Andrea
   Homokláp és csengőfrász : dokumentumregény / [Nádasdy N. Andrea]. - Budapest : Alterra, 2006. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-77-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2645371]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2007.
Nemes István (1961-)
   A Káosz kincse / John Caldwell. - 3. kiad. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 516 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 35.)
Tart.: A farkasember utolsó éjszakája ; Tök káosz ; A Káosz kincse. - A címoldalon a megjelenés éve: 2000
Kötött : 2198,- Ft (hibás ISBN 978-963-9566-53-8)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2651423]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2007.
Odry Mason, Peter
   Hét megdöbbentő történet / Peter Odry Mason. - Budapest : I.A.T. K., 2006. - 294 p. ; 21 cm
7 megdöbbentő történet (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86864-7-2 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2644960]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2007.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 22 cm
Kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2461-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2652716]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2007.
Palotay Gyöngyvér
   A hintaló álma : versek gyerekeknek / [Palotay Gyöngyvér]. - Budapest : Alterra, 2006. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-74-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2645377]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2007.
Pariss Pál (1877-1919)
   A valóság országában : fantasztikus regény / serdültebb leányoknak és fiuknak írta Nagyapó Benedek Elek[!] ; Honti Nándor rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2007]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
A reprinten téves szerzői megjelöléssel. - A valódi szerző Pariss Pál. - Eredeti kiadása: Budapest : Eisler G., 191?
ISBN 978-963-7377-22-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - hasonmás kiadás
894.511-312.9(02.053.2) *** 094/097.07
[AN 2646494]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Gedichte / Sándor Petőfi ; hrsg. von Jörg Buschmann. - 5. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2007. - 110 p. ; 23 cm
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 978-963-13-5619-9)
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=30
[AN 2651516]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2007.
Radnai Gáborné
   Koldusszív / Sidney Lawrence. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2007, cop. 2002. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-00-9385-9 fűzött
ISBN 963-00-9385-5
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2651561]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2007.
Radnai Gáborné
   A megszállott / Martha Tailor. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2007, cop. 2002. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-00-9386-6 fűzött
ISBN 963-00-9386-3
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2651564]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2007.
Regös István Attila
   Bababóka / Regös István Attila ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 72 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9615-59-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2645809]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2007.
Sallay Mária
   Virágok vetélkedése, avagy Mese a virágoskertről / írta és rajz. Sallay Mária. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 28 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1239-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2644862]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2007.
Simon András (1958-)
   Életed üzenet / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2006. - 183 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-202-981-X fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2651533]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2007.
   Sose fagyunk meg! : irodalmi összeállítás / szerk. Berzeviczy Zsolt ; [a ... fotókat E. Várkonyi Péter et al. kész.]. - [Budapest] : Rapid Press Sajtóiroda, [2007]. - 94 p. : ill. ; 11x14 cm
ISBN 978-963-06-1596-9 fűzött
magyar irodalom - karcolat - antológia
894.511-43(082)
[AN 2646162]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2007.
Stringovics Anett (1973-)
   Cselszövők : regény / Stringovics Anett. - Budapest : Alterra, 2006. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-76-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2645380]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2007.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 45, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-8295-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2651458]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2007.
Szijártó István (1942-)
   Kötelességeink : kritikák, esszék, előadások, 1999-2006 / Szijártó István. - Budapest : [Kapos Bt.], [2007]. - 263, [2] p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 12.)
ISBN 963-86990-0-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2645131]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2007.
Szladek Mihály (1957-)
   Kristálygömb / Michael Slade. - Budapest : Pro Eventus, 2005-. - 21 cm
ISBN 963-86947-2-6
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2623522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A második kiválasztott. - 2006. - 222 p.
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-200-100-5) (hibás ISBN 963-2001-100-1)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2645654] MARC

ANSEL
UTF-85257 /2007.
Tarnóczy Szabolcs
   Csillagösvény vándora : novellák és versek / Tarnóczy Szabolcs ; [Tarnóczy Zoltán ill. ...]. - [Hegyeshalom] : [Tarnóczy Sz.], [2007]. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Grál füzetek, ISSN 1788-7224 ; 3.)
ISBN 978-963-06-2059-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2645835]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2007.
Tarnóczy Szabolcs
   Mikrokozmosz / Tarnóczy Szabolcs ; [a kötetet Simon András grafikái díszítik]. - [Hegyeshalom] : [Tarnóczy Sz.], [2007]. - 58 p. : ill. ; 21 cm. - (Grál füzetek, ISSN 1788-7224 ; 1.)
ISBN 978-963-06-1982-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645831]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2007.
Tarnóczy Szabolcs
   Trombitaszó, a felhők közt : hangjáték hét beszélgetésben / Tarnóczy Szabolcs. - [Hegyeshalom] : [Tarnóczy Sz.], [2007]. - 65 p. ; 21 cm. - (Grál füzetek, ISSN 1788-7224 ; 4.)
ISBN 978-963-06-2061-1 fűzött
magyar irodalom - rádiójáték
894.511-23
[AN 2645837]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2007.
Vágó Csaba
   Farkasok éjszakája / Christian Rosenkrautz. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 207 p. ; 21 cm
Társszerző Szöllősi Péter
ISBN 963-9409-98-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2645218]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2007.
Vágó Csaba
   Halhatatlan játszma / Christian Rosenkrautz. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2006. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-9685-01-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2645229]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2007.
Várkoly Lívia Mária (1913-)
   Emlékezem : versek / Várkoly Lívia Mária. - Budapest : Elementa 2000 Bt., 2006. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0234-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2644193]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2007.
Wernke Bernát (1954-)
   Délutáni havazás / Wernke Bernát ; [Barcsai Tibor és Bugyács Sándor rajz.] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2006. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86754-7-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2644851]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2007.
Windisch, Konrad (1932-)
   Börtöndalok / Konrad Windisch ; [... vál. és németből ford. Tarnóczy Szabolcs]. Aranykor / Bácsfi Diána, Tarnóczy Szabolcs. - [Hegyeshalom] : [Tarnóczy Sz.], [2007]. - 62 p. ; 21 cm. - (Grál füzetek, ISSN 1788-7224 ; 2.)
Az 1. mű fordítása a "Gefängnislieder" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-2058-1 fűzött
magyar irodalom - osztrák irodalom - vers
894.511-14 *** 830-14(436)=945.11
[AN 2645833]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2007.
Zirkuli Péter (1948-)
   Zirkuli Péter válogatott versei. - Bratislava : Ab-Art ; Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2006. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9377-91-0 kötött
ISBN 80-8087-020-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2645340]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5266 /2007.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben : a papírsárkány, boszorkányok / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, cop. 2007. - [46] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-10-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652699]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2007.
Bogačëv, Sergej
Vzroslye i deti (magyar)
   Állatkölykök / [ill. Szergej Bogacsov]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Találd meg a párját!, ISSN 1788-1129)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9391-75-1 kötött
állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2646515]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2007.
Černyševa, I.
Cifry i sčët (magyar)
   Formák és számok / [ill. I. Cserniseva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Találd meg a párját!, ISSN 1788-1129)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7053-71-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2646512]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
The fairy without wings (magyar)
   Szárnyaszegett tündérmese / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-628-430-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2646389]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
The lioncubs and Bombo (magyar)
   Az oroszlánkölykök és Bombó / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2007. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-628-602-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2646423]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Mother Pluto (magyar)
   Pluto mama / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-628-521-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2646392]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2007.
Emerman, Ellen
Is it shabbos yet? (magyar)
   Már sábesz van? / írta Ellen Emerman ; ill. Tova Leff ; [ford. Vámos Anna] ; [közread. az] EMIH. - Budapest : EMIH, cop. 2006. - [33] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87035-5-2 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645648]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2007.
Favole di animali (magyar)
   Állattörténetek : Ezópus fabulái nyomán / [... ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - [50] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7053-67-0 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2646036]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2007.
Fedotova, A.
Lesnaâ polânka (magyar)
   Erdei állatok / [ill. A. Fedotova]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Találd meg a párját!, ISSN 1788-1129)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7053-73-5 kötött
állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2646516]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2007.
Patience, John
   Békavári uraság és barátai / ill. John Patience. - [Budapest] : Ciceró, 2006. - 4 db : ill., színes ; 20x15x4 cm (doboz)
Ford. Till Tamás. - Zárható, fogantyús dobozban
ISBN 963-539-555-8 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A folyóparton. - Lapozó (10 p.) ; 19 cm
ISBN 963-539-509-4
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645141] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Az erdő sűrűjében. - Lapozó (10 p.) ; 19 cm
ISBN 963-539-539-6
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645142] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az úton. - Lapozó (10 p.) ; 19 cm
ISBN 963-539-571-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645143] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Varangy kalandjai. - Lapozó (10 p.) ; 19 cm
ISBN 963-539-554-X
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2645145] MARC

ANSEL
UTF-85276 /2007.
Sitnikov, Igorʹ
Na čto pohože semečko? (magyar)
   Mihez hasonlít? / [ill. Igor Szitnyikov és Tatjana Szitnyikova]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Találd meg a párját!, ISSN 1788-1129)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7053-72-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2646507]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2007.
Stasûk, Tat'âna
Složenie (magyar)
   Játékos összeadás / [tervezte Tatyjana Sztaszjuk]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - [8] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Számolni tanulok)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7053-74-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2646031]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2007.
Stasûk, Tat'âna
Vyčitanie (magyar)
   Játékos kivonás / [tervezte Tatyjana Sztaszjuk]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Számolni tanulok)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7053-75-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2646025]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2007.
Storielle di animali (magyar)
   Állatmesék : Ezópus történetei nyomán / [... ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2006. - [50] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7053-66-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2646034]
MARC

ANSEL
UTF-8