MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/06/12 14:32:48
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5811 /2007.
Guénon, René
Le Grande Triade (magyar)
   A Nagy Triád / René Guénon ; [ford. Szilágyi Gyöngyi]. - Budapest : Arcticus, 2007. - 159, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Libri religionis, ISSN 1587-6462 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött : 2450,- Ft (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
jelkép
003.62(5-012)
[AN 2650484]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2007.
Kőszegfalvi Ferenc (1937-)
   Könyvtári évszázad : Hódmezővásárhely, 1907-2006 / Kőszegfalvi Ferenc. - Hódmezővásárhely : [Németh L. Vár. Kvt.], 2006. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Németh László Városi Könyvtár. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87406-0-1 fűzött
ISBN 963-87406-0-4
Németh László Városi Könyvtár (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - városi könyvtár - helyismeret - történeti feldolgozás
027.52(439-2Hódmezővásárhely) *** 908.439-2Hódmezővásárhely
[AN 2649763]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2007.
   Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron / hrsg. von Edit Madas [et al.] ; unter Mitw. von Katalin Fülep [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 600 p., [52] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, ISSN 0236-5367 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8408-1 kötött
ISBN 963-05-8408-5
Sopron - kézirat - középkori latin irodalom
091(439-2Sopron)(=71)"11/16" *** 871-822
[AN 2651399]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5814 /2007.
Babiczky László (1946-)
   Szabadság tér 17 : a Magyar Televízió tündöklése és... / Babiczky László. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2007. - 271 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 241-270.
Fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 978-963-86866-8-8)
Magyar Televízió (Budapest)
televíziószervezet - közszolgálat - médiatörténet - kulturális politika - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - televíziós műsorszám
791.9.097(439)MTV(091) *** 008:323(439)"1957/198"
[AN 2651265]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2007.
Molnár József (1918-)
   A Szabad Európa Rádió a forradalom napjaiban : részlet a szerző életrajzából / Molnár József. - Budapest : Püski, 2006. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 963-9592-10-2 fűzött
Molnár József (1918-)
Radio Free Europe (München)
magyar történelem - 1956-os forradalom - rádiószervezet - memoár
791.9.096SZER"1956"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2649180]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2007.
Révész Béla
   Szerkesztőség a Gát utcában : Nemzeti híradó, 1957-1958 / Révész Béla. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2006. - 215 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-86866-8-8 kötött : 1956,- Ft
ISBN 963-86866-8-5
Zakar Gábor (1927-1998)
Magyarország - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - politikai per - belpolitika - illegálisan terjesztett dokumentum - történelmi forrás
070(439)Nemzeti_híradó *** 070.18(439)"1957/58" *** 943.9"1956"(093) *** 323.22(439)"1957/1958"(093) *** 323(439)"1957/1958"(093) *** 343.30.1.096(439)"1957/1958"(093)
[AN 2651262]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5817 /2007.
   Pályáztunk és nyertünk : új szemlélet, új tudás, új tapasztalat : válogatás az EU 6. Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramban megvalósult magyar Marie Curie kutatási projektekből / [szerk. Kurucz Katalin, Klekner Bíbor, Mohácsi Vanda]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2007]. - 28 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 8.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - tudomány - kutatómunka - pályázat
001(439) *** 001.891(439) *** 06.063(4-62)
[AN 2652117]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5818 /2007.
Berente Ági
   Feng shui az otthonomban / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9685-08-9 fűzött
feng shui - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 2655333]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2007.
Däniken, Erich von (1935-)
Der jüngste Tag hat längst begonnen (magyar)
   Az utolsó ítélet már régen elkezdődött : a Messiás-várások és a földönkívüliek / Erich von Däniken ; [ford. Sz. Együd Éva]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2007. - 317 p. : ill. ; 19 cm
Megj. "A Végítélet napja régen megkezdődött" címmel is. - Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 978-963-679-536-8 fűzött
jelenség
001.94
[AN 2650550]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2007.
Denning, Melita
Practical guide to psychic self-defense (magyar)
   Erősítsd meg az aurád! : a pszichikus önvédelem gyakorlati kézikönyve / Melita Denning, Osborne Phillips ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-942-4 kötött : 2790,- Ft
okkultizmus - mentálhigiénia
133 *** 613.865
[AN 2649772]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2007.
Frank Dénes Dániel (1976-)
   Nem az égben van : a csillaghit története a kezdetektől / Frank Dénes Dániel. - Budapest : Püski, 2006. - 246 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9592-17-X fűzött : 1980,- Ft
asztrológia - csillagászat - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
133.52(100)(091) *** 52(100)(091) *** 930.85
[AN 2649165]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2007.
Lónyay Sándorné (ifj.) (1869-1942)
Jósolás a kézből (új kiadása)
   Jóslás a kézből / több külföldi író nyomán írta ifj. Lónyai[!] Sándorné. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-61-3 fűzött
tenyérjóslás
133.6
[AN 2650115]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2007.
Rajneesh, Bhagwan
Inner war and peace (magyar)
   Háború és béke, avagy Benső világunk drámái : örökérvényű konfliktuskezelési megoldások a Bhagavad-Gítá nyomán / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Amrita, 2006. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-26-5 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2649738]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2007.
Webster, Richard (1946-)
Miracles (magyar)
   Csodák : [tedd rendkívülivé életedet!] / Richard Webster ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-528-946-2 kötött : 2790,- Ft
ezoterika - csoda
133 *** 231.73
[AN 2651710]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2007.
Webster, Richard (1946-)
Palm reading for beginners (magyar)
   Tenyérjóslás egyszerűen : hogyan olvassuk ki a jövőt a tenyerünkből? / Richard Webster. - Pécs : Alexandra, 2007. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Hollósy Éva. - Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-370-131-7 fűzött
tenyérjóslás
133.6
[AN 2650089]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5826 /2007.
Antalicz Csaba
   Tanösvények és bemutatóhelyek a Tápió-vidéken : útikalauz kirándulások, erdei iskolai programok szervezéséhez / [szöveg Antalicz Csaba, Török Adrienn, Vidra Tamás] ; [kiad. a Tápió Közalapítvány]. - [Nagykáta] : Tápió Közalapítvány, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
Tápió-vidék - természeti környezet - tájvédelmi körzet - tanösvény - környezeti nevelés
502(439Tápió-vidék)
[AN 2651608]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2007.
   Do we owe them a future? : the opportunities of a representation for future generations in Europe / ed. by Benedek Jávor and Judit Rácz ; [publ. by ... Protect the Future!]. - Budapest : Védegylet, 2006. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87081-2-0 fűzött
ISBN 963-87081-2-3
Európai Unió - környezetvédelem - környezetvédelmi jog
504.03 *** 349.6(4-62)
[AN 2651088]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2007.
   Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása : miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? / szerk. Horváth András és Szitár Katalin ; [fényképek Bölöni János, Horváth András, Szitár Katalin] ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-57.
ISBN 978-963-8391-35-3 fűzött
Magyarország - vegetáció - mezőgazdasági terület - környezetvédelem
504.73(439)(254) *** 504.06(439)(254)
[AN 2649765]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2007.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-628-630-9 kötött : 3599,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2656008]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2007.
   Tanösvények az Őrségben / [közread. az] Őrségi Nemzeti Park. - [Tápiógyörgye] : Patkós Stúdió, [2007]. - [14] p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
Őrségi Nemzeti Park - nemzeti park - tanösvény
502.4(439)Őrségi_Nemzeti_Park
[AN 2649900]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2007.
Vidra Tamás
   Hajta természetismereti túra, Tápiószentmárton-Farmos / [írta és szerk. Vidra Tamás] ; [fotók Máté Bence et al.]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 7.)
ISBN 978-963-86466-9-9 fűzött
Tápió-vidék - tanösvény - természeti környezet
502(439Tápió-vidék)
[AN 2650993]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5832 /2007.
Denkinger Géza (1930-)
   Valószínűségszámítás / Denkinger Géza. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 284 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is
ISBN 978-963-19-2385-8 fűzött : 2500,- Ft
valószínűségszámítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 2656653]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5833 /2007.
Moje, Steven W.
100 science experiments with paper (magyar)
   A papír titkai : 100 izgalmas kísérlet gyerekeknek / Steven W. Moje. - Pécs : Alexandra, 2007. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Kíváncsi könyvek, ISSN 1786-9439)
Ford. Császár László
ISBN 978-963-370-055-6 fűzött
fizika - kísérlet - papír - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2650443]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5834 /2007.
Antus Sándor (1944-)
   Szerves kémia / Antus Sándor, Mátyus Péter. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2005. - 3 db (587 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5716-7
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2656658]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 120 p.
ISBN 978-963-19-5713-6 fűzött : 2100,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2656661] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 128-443.
ISBN 978-963-19-5714-3 fűzött : 4450,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2656662] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 452-587.
ISBN 978-963-19-5715-0 fűzött : 2350,- Ft
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2656664] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5835 /2007.
Beaumont, Émilie (1948-)
L'imagerie des dinosaures et de la préhistoire (magyar)
   A dinoszauruszok és az első emberek / Émilie Beaumont ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Valérie Stetten ; [ford. Újvári Beáta ... és Rényi Ágnes]. - [Budapest] : Passage, 2007, cop. 2004. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-228-079-0 kötött
ISBN 963-228-079-2
paleontológia - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 569.9(02.053.2) *** 903(02.053.2)
[AN 2655657]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5836 /2007.
Beaumont, Émilie (1948-)
L'imagerie de l'espace (magyar)
   Csillagok és bolygók titkai / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; [ford. Marczisovszky János] ; ill. S. Alloy [et al.]. - [Budapest] : Passage, 2007, cop. 2004. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-228-026-4 kötött
ISBN 963-228-026-1
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 2655659]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2007.
   Emlékkönyv a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából : [1956-2006] / [főszerk. Szabó Béla, Zsámboki Sándor]. - Budapest : MFTTT, 2006. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Magyarország - geodézia - kartográfia - távérzékelés - egyesület
528 *** 061.2(439)
[AN 2642772]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5838 /2007.
Albert László
   Ismerjük fel a gombákat! / Albert, Locsmándi, Vasas ; [a fotókat kész. Albert László]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 1995. - 191 p. : ill., színes ; 16 cm
A gombaismerői tanfolyamok hivatalos anyaga
Fűzött : 1790,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2657018]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2007.
Buday Andrea
   Az emlősök különleges világa / Buday Andrea. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a természet (keretcím)
ISBN 978-963-679-571-9 kötött
emlős - etológia
599 *** 591.5
[AN 2651631]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2007.
Buday Andrea
   Az emlősök különleges világa / Buday Andrea. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a természet (keretcím)
ISBN 978-963-87326-5-1 kötött
emlős - etológia
599 *** 591.5
[AN 2651630]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2007.
Fernández, Fernando
   Kedvenc állataim a tanyán / [rajzok Fernando Fernández és Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-93-7 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2650894]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2007.
Fernández, Fernando
   Kedvenc állataim a világban / [rajzok Fernando Fernández és Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-96-1 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2650907]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2007.
Fernández, Fernando
   Kedvenc állataim falun / [rajzok Fernando Fernández és Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-95-3 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2650901]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2007.
Fernández, Fernando
   Kedvenc állataim földön-égen / [rajzok Fernando Fernández és Francisco Arredondo] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (23 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-94-5 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2650906]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2007.
Gerő László
   Inzulinanalógok / Gerő László, Jermendy György. - Budapest : Medicina, 2006. - 170 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-079-1 fűzött : 2900,- Ft
biokémia - inzulin - cukorbetegség - gyógyszer
577.175.722 *** 616.379-008.64 *** 615.245
[AN 2649457]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2007.
Mayer, Joachim
Welcher Baum ist das? (magyar)
   Fák és cserjék határozókönyve : [több mint 600 faj részletes leírása] / Joachim Mayer, Heinz-Werner Schwegler ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna, Kohut Ildikó, Honfi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 318 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 978-963-684-291-8 fűzött
fa - cserje - növényhatározó
581.412(083.71) *** 582.093(083.71)
[AN 2650677]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2007.
   Mezőgazdasági géntechnológia, elsőgenerációs GM-növények : Országgyűlési Nyílt Nap : részletek az Országgyűlés Felsőházi Termében 2006. november 22-én tartott programból / szerk. Darvas Béla. - Budapest : [Az Országgyűlés Hiv.], 2007. - 161, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Az Országgyűlés Hivatala. - Rend. az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága etc.
ISBN 978-963-87505-1-8 fűzött
Magyarország - géntechnika - mezőgazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
57.086.8 *** 338.43(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2650783]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2007.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : animals (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : állatok / [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Egmont, 2007. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-628-640-8 * kötött : 3599,- Ft (hibás ISBN 978-963-628-640-X)
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2656004]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2007.
Reichert Henrik (1926-)
   Picinkék : madártörténet "Úgy, ahogy volt..." / Reichert Henrik. - Veszprém : Szerző, 2007. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-06-2136-6 fűzött
énekesmadár - magyar irodalom - memoár
598.81/.84(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2650644]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5850 /2007.
   30 éves az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) Epilepszia Központ, 1976-2006 : ünnepi kiadvány / [szerk. Rásonyi György és Szűcs Anna]. - Budapest : OPNI Epilepszia Közp., [2007]. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 39-56.
Fűzött
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (Budapest). Epilepszia Centrum
Budapest - kórház - epilepszia - szakbibliográfia
616.853 *** 364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616.853:016 *** 364.444.046.6(439-2Bp.):013
[AN 2651035]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2007.
Argelander, Hermann
Das Erstinterview in der Psychotherapie (magyar)
   Az első pszichoterápiás interjú / Hermann Argelander ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-9456-84-6 fűzött : 1980,- Ft
pszichoterápia
616.89-072.87 *** 159.964.2 *** 615.851
[AN 2656934]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2007.
Benesch, Horst (1950-)
Klopf dich gesund (magyar)
   Kopogtass az egészségedért! : blokkok feloldása és a fájdalom megszüntetése EFT kopogtatós akupresszúrával / Horst Benesch ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-28-6 fűzött : 1400,- Ft
természetgyógyászat - fájdalomcsillapító - akupunktúra
615.821.2 *** 615.89 *** 616-009.7
[AN 2650397]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2007.
Berente Ági
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-88-X fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2655342]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2007.
Béres Alexandra (1976-)
   Béres Alexandra súlykontroll program. - [Szentendre] : Súly-kontroll Kft., cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Súlykontroll program
ISBN 978-963-06-1966-0 kötött : 2499,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 2650432]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2007.
Betkó János
   Szemészeti határterületek, szindrómák / Betkó János. - Budapest : Medicina, 2006. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 963-226-060-0 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-226-060)
szembetegség
617.7
[AN 2649505]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2007.
   Bronchologia / szerk. Strausz János. - [Budapest] : Medicina, 2007. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-094-5 kötött : 3200,- Ft
tüdőgyógyászat
616.233
[AN 2649430]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2007.
Costa, Francesco Vittorio
Telmisartan : standing out in a crowded contest? (magyar)
   Telmisartan : kiemelkedik a szoros versenyből? / Francesco Vittorio Costa. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 86-94. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 93-94. - Különlenyomat-fordítás: High blood pressure & cardiovascular prevention, ISSN 1120-9879, Vol. 13. No.3. (2006)
ISBN 978-963-9443-64-8 fűzött
gyógyszeralkalmazás - magas vérnyomás
615.225
[AN 2651475]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2007.
Csabai Márta
   Tünetvándorlás : a hisztériától a krónikus fáradtságig / Csabai Márta ; [fotók Balogh Gábor]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 229 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-44-6 fűzött : 1990,- Ft
pszichoszomatikus betegség - neurózis
616.89 *** 616-02 *** 616.891.2
[AN 2650061]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2007.
Demecs István
   Betegre ettük magunkat, avagy Hogyan készítsük el két perc alatt a világ legjobb reggelijét? / Demecs István. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
Fűzött
étrend - táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2 *** 642.12
[AN 2650755]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2007.
   Dohányzás vagy egészséges életmód? / szerk. Kovács Gábor és Manchin Róbert. - Budapest : Medicina, 2006. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-078-3 kötött : 3600,- Ft
dohányzás
613.84
[AN 2649508]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2007.
Effectiveness of switching from adjuvant tamoxifen to anastrozole in postmenopausal women with hormone-sensitive early-stage breast canser: a meta-analysis (magyar)
   A terápiaváltás hatékonysága adjuváns tamoxifenről anastrozolra hormonérzékeny, korai stádiumú emlőrákban szenvedő, posztmenopauzás nők esetében: metaanalízis / Walter Jonat [et al.]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 991-997.
Bibliogr.: p. 996-997. - Különlenyomat-fordítás: The Lancet oncology, ISSN 1470-2045, Vol. 7. (2006)
ISBN 978-963-9443-63-1 fűzött
mellrák - rákellenes szer - gyógyszeralkalmazás
618.19-006 *** 615.277.3
[AN 2651478]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2007.
   Egészségfejlesztés : alapismeretek pedagógusok számára : a pedagógusképzés és -továbbképzés számára ajánlott tananyag / szerk. Barabás Katalin. - Budapest : Medicina, 2006. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-034-1 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-226-034-0)
egészségnevelés - iskola-egészségügy - tanári segédkönyv
613(072) *** 616(072) *** 371.7(072)
[AN 2649532]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2007.
   Egészségpszichológia a gyakorlatban / szerk. Kállai János, Varga József, Oláh Attila. - Budapest : Medicina, 2007. - 518 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-086-0 kötött : 3200,- Ft
egészségnevelés - lélektan
616-092.11 *** 616-08 *** 159.9
[AN 2649445]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2007.
Finley, Guy (1949-)
The secret of letting go (magyar)
   Az elengedés titka, avagy Hogyan változtassuk kudarcainkat sikerekké / Guy Finley ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-148-5 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 2650084]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2007.
Franco, Cathy
L'imagerie le corps (magyar)
   Az emberi testről : válaszoljunk a gyerekek kérdéseire / szöveg Cathy Franco ; ill. ... G. Costa, Isabella Rognoni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Passage, [2007], cop. 2005. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tudástár, ISSN 1786-3406)
ISBN 978-963-228-385-2 kötött
ISBN 963-228-385-6
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 2655655]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2007.
Füredi János (1937-)
   A pszichiátria szociális érzékenysége : vizsgálatok és emlékek / Füredi János. - Budapest : Medicina, 2007. - 222 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-197., 209-222.
ISBN 963-226-067-8 kötött : 2200,- Ft
elmegyógyászat - szociálpszichiátria
616.89 *** 316.62
[AN 2649455]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2007.
Glickman, Peter
Lose weight, have more energy & be happier in 10 days (magyar)
   Tisztítókúra mesterfokon : hatékony, kíméletes : több mint száz önkéntes gyakorlati tapasztalataival / Peter Glickman ; [ford. ... Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2007. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-64-9 fűzött : 1580,- Ft
méregtelenítés - memoár
613.3(0:82-94)
[AN 2649745]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2007.
Goddard Blythe, Sally
Reflexes, learning and behavior (magyar)
   Reflexek, tanulás és viselkedés : betekintés a gyermeki elmébe : a tanulási és magatartási problémák nem-invazív megoldása / Sally Goddard Blythe ; [ford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2006. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 963-226-071-6 fűzött : 2400,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat - reflex
159.943.63 *** 616.8-009.81 *** 612.833 *** 616-053.2
[AN 2649421]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2007.
Hauck, Paul
How to bring your child successfully (magyar)
   Csak a baj van velük? : hogyan neveljünk kiegyensúlyozott gyerekeket / Paul Hauck ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 174, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-760-9 fűzött : 1900,- Ft
családi nevelés - mentálhigiénia
613.865-053.2(072) *** 371.78 *** 37.018.1
[AN 2655661]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2007.
Hellinger, Bert
Wie Liebe gelingt (magyar)
   Mitől működik a szerelem? : Bert Hellinger párterápiája / szerk. Johannes Neuhauser ; [ford. Bak Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 297 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Mi teszi sikeressé a szerelmet?
ISBN 978-963-9652-30-9 fűzött : 2300,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem - mentálhigiénia
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865 *** 392.6
[AN 2650401]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2007.
   Hibák és szövődmények a hasi sebészetben / szerk. Oláh Attila, Gaál Csaba. - Budapest : Medicina, 2006. - 481 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-048-1 kötött : 6200,- Ft
sebészet - has - szövődmény - orvosi műhiba
617.55-06 *** 614.256
[AN 2649523]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2007.
Horváth János
   Masszázs : bevezetés a svédmasszázs gyakorlatába, a gyógymasszázs vázlatos áttekintése / Horváth János, Komáromy Sándor. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0563-5 fűzött
masszázs
615.82
[AN 2649598]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2007.
Horváth János
   Masszázs : bevezetés a svédmasszázs gyakorlatába, a gyógymasszázs vázlatos áttekintése / Horváth János, Komáromy Sándor. - 2. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
masszázs
615.82
[AN 2649602]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2007.
   Hypertonia : klinikai bizonyítékok / szerk. Farsang Csaba. - Budapest : Medicina, 2006. - 177 p. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.
ISBN 963-226-082-1 fűzött : 2600,- Ft
magas vérnyomás - kórtan
616.12-008.331.1
[AN 2649498]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2007.
Kálmánchey Rozália (1946-)
   Gyermekneurológiai útmutató / Kálmánchey Rozália, John B. P. Stephenson. - Budapest : Medicina, 2007. - 272 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-068-6 kötött : 1900,- Ft
ideggyógyászat - gyermekgyógyászat
616.8-053.2
[AN 2649453]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2007.
Kampwerth, Karin
So ticken Mädchen (magyar)
   Legyél a lányoknál te a legmenőbb! : [nélkülözhetetlen tanácsok fiúknak] / Karin Kampwerth ; ill. Alexander Weiler ; [ford. Kóbor Márta]. - Pápa : Deák, [2007]. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9420-54-0 fűzött : 1850,- Ft
lány - nemek pszichológiája - serdülőkor - mentálhigiénia
613.865-055.2 *** 159.922.8-055.2
[AN 2650097]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2007.
Karg, Henriette
Tao der Jugend (magyar)
   A fiatalság taója : a nyugat-keleti fiatalító program / Henriette Karg ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 156 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-037-0 fűzött : 1798,- Ft
Kína - egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89(510)
[AN 2650428]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2007.
   A klinikai gerontológia alapjai / szerk. Imre Sándor. - Budapest : Medicina, 2007. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-065-1 fűzött : 2600,- Ft
geriátria - egyetemi tankönyv
616-053.9(075.8)
[AN 2649462]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2007.
Komáromy László (1935-)
Az agyvelő boncolása (angol)
   The dissection of the brain : a topographical and technical guide / László Komáromy ; [transl. György Székely]. - Budapest : Medicina, 2006. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-226-050-3 fűzött : 2200,- Ft
anatómia - agy - egyetemi tankönyv
611.81(075.8)
[AN 2649439]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2007.
Kovács József (1955-)
   Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában / Kovács József. - Budapest : Medicina, 2007. - XXII, 677 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-088-4 kötött : 6400,- Ft
elmegyógyászat - orvosi etika
616.89 *** 174 *** 614.253
[AN 2649537]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2007.
Merkely Béla
   Pacemaker és implantálható cardioverter defibrillátor terápia : klinikai bizonyítékok / Merkely Béla. - Budapest : Medicina, 2007. - 240 p. : ill. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.: p. 185-230.
ISBN 963-226-081-3 fűzött : 2900,- Ft
szívsebészet - implantáció - szívritmus-szabályozó
616.12-089 *** 615.817
[AN 2649450]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2007.
Mohás Lívia (1928-)
   Ki vagy te? : önismereti könyv önjáró fiataloknak, akik okosak, de néha egy csepp eszük sincs / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-7168-86-4 kötött : 2500,- Ft
önismeret - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 613.865
[AN 2655939]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2007.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - 5. utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., 2007, cop. 2003. - 161 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-637-220-9 fűzött
Európai Unió - élelmezés-egészségügy - táplálkozástudomány - vendéglátás - élelmiszer-kereskedelem - útmutató
614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036) *** 613.2 *** 640.4 *** 339.166.82
[AN 2655941]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2007.
Székely Attila, S. (1959-)
   A magatartás multidiszciplináris tudománya : tankönyv orvostanhallgatóknak / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006. - 131 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-552-394-7 fűzött
viselkedés - viselkedéslélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 316.62(075.8)
[AN 2650980]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2007.
Székely Attila, S. (1959-)
   A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006. - 70 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 60-70.
ISBN 963-552-392-0 fűzött
tudat - lélektan
159.922
[AN 2650988]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2007.
Székely Attila, S. (1959-)
   Tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006. - 50 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 45-50. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-552-393-9 fűzött
tudat
159.922
[AN 2650973]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2007.
Talabér János
   Medical philosophy and medical ethics : a practical guide for English speaking students and experts of medicine / Talabér János. - Budapest : I.A.T. Ltd, 2006. - 164 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 963-86864-4-8 fűzött
orvosi etika - lélektan - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 614.256(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2651013]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2007.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Ihr Leben als Meisterwerk (magyar)
   Az élet mint mestermű / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 200 p. ; 21 cm + mell
ISBN 978-963-528-949-3 kötött : 2890,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - siker
613.865
[AN 2651715]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2007.
   Terhességi trofoblasztbetegségek : üszögterhesség és choriocarcinoma / szerk. Fülöp Vilmos. - Budapest : Medicina, 2006. - 179 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-049-X fűzött : 4300,- Ft
uterus - rákbetegség
618.14-006
[AN 2649372]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2007.
   Thrombosis és vérzékenység / szerk. Boda Zoltán. - Budapest : Medicina, 2006. - XXIX, 562 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-041-4 kötött : 8400,- Ft
trombózis - vérzékenység
616-005.6 *** 616.151.5
[AN 2649377]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5891 /2007.
Gyulai Iván (1952-)
   A biomassza dilemma / Gyulai Iván ; [kiad. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - Budapest : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2006. - 52 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-86870-8-1 fűzött
ISBN 963-86870-8-8
Magyarország - biomassza
620.95(439)
[AN 2650941]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2007.
Követendő példák (angol)
   Examples to follow : successful renewable energy investments from the Visegrád Group Countries / [ed. Kazai Zsolt, Varga Katalin] ; [transl. Balázs Mazák] ; [publ. by] Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület. - Budapest : Energia Klub Környezetvédelmi Egyes., 2006. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87452-0-0 fűzött
Közép-Európa - energiagazdálkodás - beruházás - ezredforduló
620.9(4-11)"200" *** 658.152(4-11)"200"
[AN 2651648]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5893 /2007.
Martz, Paul
OpenGL distilled (magyar)
   OpenGL röviden / Paul Martz ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - XIX, 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-258.
ISBN 978-963-9637-25-2 fűzött : 4500,- Ft
számítógépes grafika
519.688:744OpenGL
[AN 2650676]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2007.
Munk Sándor (1949-)
   Katonai informatika a XXI. század elején / Munk Sándor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-261.
ISBN 978-963-327-419-4 kötött : 2980,- Ft
haderő - informatika
681.3.004.14 *** 358.2
[AN 2650989]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2007.
Sikos László
   Adobe Photoshop zsebkönyv / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2006 [!2007]. - 192 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9425-11-7 fűzött
számítógépes grafika - képfeldolgozás
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2655332]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5896 /2007.
Frankl Aliona (1954-)
   Café?! : változatok és változások : időszaki kiállítás 2007. február - május = Café?! : variations and changes : temporary exhibition February - May 2007 / [fotók Frankl Aliona és Nagy Géza] ; [... rend. Saly Noémi és Zeke Gyula] ; [a bevezetőt írta Zeke Gyula] ; [szöveg Saly Noémi] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., [2007]. - 94 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87454-0-8 fűzött
Magyarország - kávéház - fényképész - ezredforduló - kiállítási katalógus
640.44(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 77.04(439)(092)Frankl_A. *** 77.04(439)(092)Nagy_G.
[AN 2651044]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5897 /2007.
   Intellectual service for oil & gas industry : analysis, solutions, perspectives : proceedings / ... gen. editorship of Lajos Besenyei, Airat M. Shammazov ; [org. by the] Ufa State Petroleum Technological University ; [org., publ. by the] Miskolc University. - Miskolc : Miskolc Univ., 2000-. - 30 cm
A 4. köteten szerk. biz. Patkó Gyula és Sammazov, Airat M.
kőolajfeldolgozás - konferenciakiadvány
665.6/.7 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 952774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4. - 2007. - 212 p. : ill.
Szerk. Lakatos István et al. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-761-5 fűzött
kőolajfeldolgozás - konferenciakiadvány
665.6/.7 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651482] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5898 /2007.
Koncsos László
   A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében / Koncsos László ; [kiad. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - Budapest : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2006. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86870-9-8 fűzött
Tisza - Kárpát-medence - árvízvédelem - környezetvédelem
627.516(4-191)(282.243.742) *** 504.06
[AN 2650929]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5899 /2007.
Hanzséros Andrea
   Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve / [... szerzői Hanzséros Andrea ..., Erdélyi Zsuzsanna ...] ; [közread. a] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. - 2. kiad. - Budapest : GKM, 2007. - 231 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
ISBN 963-206-942-0 fűzött
Európai Unió - közlekedési szabály
656(4-62)(094)
[AN 2657029]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5900 /2007.
Bökönyi Sándor (1926-1994)
The Przevalsky horse (magyar) (bőv. kiad.)
   A Przewalski-ló / Bökönyi Sándor ; Sándor István, Jávorka Levente és Bartosiewicz László tanulmányaival ; [szerk. és lábjegyzetekkel ell. Bartosiewicz László]. - [Budapest] : Archaeolingua, 2006. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-8046-77-2 kötött
ISBN 963-8046-77-5
Mongólia - ló
636.1(517.3)
[AN 2650450]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2007.
Boros János (1936-)
   A dohánykertész mester kézikönyve : dohánygazdasági ismeretek / Boros János. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-963-9736-04-7 fűzött
ISBN 963-9736-04-X
növénytermesztés - dohánynövény
633.71
[AN 2649386]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2007.
Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia (15.) (2006) (Debrecen)
   XV. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia : 2006. március 29-31. : konferenciakiadvány / [összeáll. és szerk. Molnár Pál és Boross Ferenc] ; [szervező intézmények Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság etc.]. - Budapest : EOQ MNB, 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Debrecenben tartották. - Bibliogr.
ISBN 963-229-636-2 fűzött
élelmiszeripar - élelmiszer-vizsgálat - táplálkozástudomány - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
663/664 *** 658.562 *** 613.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2649672]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2007.
Haarberg Orsolya (1977-)
   Amit a hódról tudni érdemes : az eurázsiai hód Magyarországon : visszatelepítés, védelem és állományszabályozás / [írta és az illusztrációkat kész. Haarberg Orsolya]. - Budapest : WWF Mo., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 26.)
Bibliogr.: p. 24-27.
Fűzött
Magyarország - hód - állatvédelem
636.932.2 *** 591.9(439) *** 504.74(439)
[AN 2651075]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2007.
Jud, Ursula
Flyball (magyar)
   Flyball : labdasport edzéstervvel / Ursula Jud ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (KutyaVilág, ISSN 1788-5159)
ISBN 978-963-9666-69-6 fűzött : 998,- Ft
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2650683]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2007.
Lehari, Gabriele
Katz und Hund - na und? (magyar)
   Kutya-macska barátság : hogyan élhetnek harmóniában egy fedél alatt / Gabriele Lehari ; [ford. Kisbán Kázmér]. - Budapest : Cser K., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (KutyaVilág, ISSN 1788-5159)
ISBN 978-963-9666-71-9 fűzött : 998,- Ft
kutyatartás - macska - etológia
636.7 *** 636.8 *** 591.5
[AN 2650687]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2007.
Tabeling, Robert
Dicker Hund (magyar)
   Segítség! Kövér a kutyám : hogyan óvhatjuk meg kedvencünket az elhízástól / Robert Tabeling ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (KutyaVilág, ISSN 1788-5159)
ISBN 978-963-9666-68-9 fűzött : 998,- Ft
kutyatartás - kisállateledel - állategészségügy
636.7.084 *** 619
[AN 2650679]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2007.
Várady Csaba
   Szobanövények, otthonunk ékességei / Várady Csaba ; [fényképek Barta László et al.]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 125, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a természet (keretcím)
ISBN 978-963-679-572-6 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2651633]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2007.
Várady Csaba
   Szobanövények, otthonunk ékességei / Várady Csaba ; [fényképek Barta László et al.]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 125, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a természet (keretcím)
ISBN 978-963-87326-6-8 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2651632]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2007.
Wagner, Heike E.
Hunde richtig pflegen (magyar)
   Kutyaápolás / Heike E. Wagner ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (KutyaVilág, ISSN 1788-5159)
ISBN 978-963-9666-70-2 fűzött : 998,- Ft
kutyakozmetika
636.7.083
[AN 2650691]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5910 /2007.
   A 100 legjobb bögrés sütemény / [szerk. Sajgóné Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2007. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 89.
ISBN 963-7435-83-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2650366]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2007.
   A 100 legjobb mexikói recept / [szerk. Szőllősi Szilvia]. - Kistarcsa : STB Kv., 2007. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 88.
ISBN 963-7435-82-4 fűzött
Mexikó - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(72)(083.12)
[AN 2650362]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2007.
Dr. Oetker: Käsekuchen (magyar)
   Túrótorták és sütemények - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 87 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-34-1 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2651660]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2007.
   Édességek : ünnepi sütemények és torták / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9477-56-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2649743]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2007.
Heiss, Mary Lou
Green tea (magyar)
   Zöld tea : 50 jeges-forró, édes-pikáns italkülönlegesség / Mary Lou Heiss ; [ford. Drimál István]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
Főcím a borítófedélről. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9219-65-6 fűzött : 1880,- Ft
tea - szakácskönyv
641.87:663.95 *** 663.95 *** 641.87(083.12) *** 633.72
[AN 2650708]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2007.
Kaminer, Wladimir (1967-)
Küche totalitär (magyar)
   A nagy szovjet fazék : a szocializmus szakácskönyve / Wladimir és Olga Kaminer ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2007. - 225, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-091-3 kötött : 2490,- Ft
Független Államok Közössége - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(=00)(47)(083.12) *** 641.568(=00)(47-62)(083.12) *** 641.5(47-62)
[AN 2652025]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2007.
   A legfinomabb muffinok receptjei. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 160 p. ; 20 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2650057]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2007.
Nagy Erzsébet
   Legújabb magyar szakácskönyv / Nagy Erzsébet. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-62-1 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2650054]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2007.
   Orfűi medvehagyma kincseskönyv / [szerk. Nagy Bandó András]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2006. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-87433-0-5)
népi gyógymód - egészséges táplálkozás - gyógynövény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 615.89 *** 582.572.225
[AN 2650136]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2007.
Savill, Julie
101 ways to make more space (magyar)
   101 fortély lakótereink növeléséhez : egyedi megoldások otthonunkban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2007. - 222 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 978-963-370-162-1 fűzött
lakásművészet - lakberendezés
643/645 *** 747
[AN 2650062]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2007.
Sebők Gabriella
   Minden napra egy finom recept a csontritkulás megelőzésére / írta Sebők Gabriella. - Érd : Stevenson House Publications, cop. 2006. - 42 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-06-2020-8 fűzött
diéta - csontritkulás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.71-007.234
[AN 2651026]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5921 /2007.
   Fényvaluta : 110 éve született Hamvas Béla / [... szerk. László Ruth és Szathmári Botond] ; [... ill. Kürthy Sándor]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Vál. a Hamvas Béla Körben elhangzott előadásokból, visszaemlékezésekből. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-087-6 fűzött : 2490,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Hamvas Béla Kör
Magyarország - filozófia - vallásfilozófia - filozófus - egyesület - 20. század
1 *** 21 *** 1(439)(092)Hamvas_B. *** 061.28(439-2Bp.)Hamvas_Béla_Kör
[AN 2650112]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2007.
   A lelkiismeret / szerk. Dékány András, Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Kecskemét : Librarius, 2006. - 428 p. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 5.)
A Szegeden, 2006. máj. 11-12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-212-659-9)
lelkiismeret - filozófia - konferenciakiadvány
17.024.1 *** 1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2650615]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5923 /2007.
   Az Alszeghy Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülés írásos anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Alapvető Hittani Tansz., 2006. - 113 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Alapvető Hittani Tanszék, ISSN 1788-3822 ; 1.). (Szisztematikus teológiai munkák, ISSN 1788-3830 ; 1.)
A tudományos ülést 2005. június 15-én Nyíregyházán tartották, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Alapvető Hittani Tanszékének rendezésében. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87101-3-0 fűzött
ISBN 963-87101-3-6
Alszeghy Zoltán (1915-1991)
Magyarország - görög katolikus egyház - teológus - teológia - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány
282(439)(092)Alszeghy_Z. *** 23(439)"19" *** 281.5.018.2(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2649559]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2007.
Béky Gellért (1924-)
   Íme, hitünk szent titka / Béky Gellért. - Kecskemét : Korda, 2007. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-51-1 fűzött : 400,- Ft
ISBN 963-9554-51-0
katolikus egyház - vallásos irodalom - istentisztelet
264-061 *** 244 *** 282
[AN 2651114]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2007.
Béky Gellért (1924-)
   A szív embere / Béky Gellért. - Kecskemét : Korda, 2007. - 95 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9554-49-8 fűzött : 550,- Ft
ISBN 963-9554-49-9
vallásos irodalom
244
[AN 2651119]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2007.
Béky Gellért (1924-)
   A szív embere / Béky Gellért. - Kecskemét : Korda, 2007. - 32 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-50-4 fűzött : 300,- Ft
ISBN 963-9554-50-2
vallásos irodalom
244
[AN 2651117]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2007.
   Biblia gyermekeknek / [szerk. Campos Jiménez Mária] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-075-7 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2650869]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2007.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   Szent János írása szerint való evangélium / Karátson Gábor akvarelljeivel ; [a szöveg Károli Gáspár Biblia-fordításának ... változata]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - CVI p. : ill., színes ; 26 cm. - (Karátson Gábor bibliai akvarelljei ; 2.)
ISBN 978-963-227-068-5 kötött : 4990,- Ft
evangélium
226.5.04=945.11
[AN 2650462]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2007.
Boglári Ferenc
   A teológia kozmológiája / Boglári Ferenc. - Pécs : [Boglári F.], 2007. - 32 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-2050-5 fűzött
vallás - tudomány - kozmológia
215 *** 524.8
[AN 2651977]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2007.
Boglári Ferenc
   A teremtés és a megváltás teológiája / Boglári Ferenc. - Pécs : [Boglári F.], 2007. - 48 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-2049-9 fűzött
kereszténység - világnézet
23/28
[AN 2651985]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2007.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of excellence (magyar)
   A kiváló nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2006. - 132 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
ISBN 978-963-9390-40-9 fűzött
ISBN 963-9390-40-2
vallásos irodalom - nő
244-055.2
[AN 2649727]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2007.
Hézser Gábor (1946-)
   Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez : elméletek és gyakorlati lehetőségek / Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-300-989-5 fűzött : 1600,- Ft
lelkipásztorkodás - valláslélektan
25 *** 159.9
[AN 2656711]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2007.
Ignatios (antióchiai pátriárka), IV. (1921-)
La résurrection et l'homme d'aujourd'hui (magyar)
   A feltámadás és a modern ember / IV. Ignátiosz antióchiai patriarcha ; [ford. Jeviczki Ferenc]. - 2. kiad. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2007. - 72 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 1.)
Fűzött (hibás ISBN 963-00-2878-6)
eschatologia - ortodox egyház
236.8 *** 281.9(092)Ignatios,_IV.
[AN 2656136]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2007.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a orar (magyar)
   Tanuljunk imádkozni / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné] ; [a 8. és 9. fejezeteket ... ford. Horváth Erzsébet]. - 5. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2007. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9097-72-8 fűzött : 900,- Ft
ISBN 963-9097-72-1
imádkozás
248.143
[AN 2657023]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2007.
   A keleti kereszténység Magyarországon / szerk. Doncsev Toso és Szőke Lajos. - Budapest : Lucidus, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-40-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - ortodox egyház - örmény egyház
281.9(439)(091) *** 281.6(439)(091)
[AN 2650389]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2007.
Mayer-Skumanz, Lene
Die Schätze des Doktor Batthyány (magyar)
   Boldog Batthyány kincsei : történetek a boldoggá avatott szegények orvosa, dr. Batthyány-Strattmann László életéből / Lene Mayer-Skumanz ; [ford. Unger Ilona ; [kiad. a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társasága]. - Szombathely : Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány L. Társasága, [2006]. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - szent - orvos - századforduló - 20. század - legenda
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.(0:82-343.5)
[AN 2646456]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2007.
Miller, Stephen M.
The Bible : a history (magyar)
   A Biblia története : a Biblia keletkezése és hatása / Stephen M. Miller, Robert V. Huber ; [ford. Csontos József]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-558-080-4 kötött
Biblia
bibliakutatás - művelődéstörténet
22.01 *** 930.85
[AN 2657047]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2007.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-015-6 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 2656105]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2007.
Molnár Miklós
   Vezérfonal felnőttek konfirmációi előkészítéséhez / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-071-2 fűzött : 450,- Ft
bérmálás
265.2
[AN 2656922]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2007.
Nagy Tibor
   Örök kérdések - mai válaszok / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-929-1 fűzött : 170,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2656041]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2007.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendespercek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 23 p. ; 14 cm
Fűzött : 130,- Ft (hibás ISBN 978-963-300-993-2)
imakönyv
243
[AN 2656707]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2007.
Nemes György (1953-)
   Bevezetés az egyháztörténelembe és a metodológiába / Nemes György, Nemes Rita, Mácsik Mária ; [kiad. a Piarista Rendház ...]. - Vác : Piarista Rendház, 2007. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-963-06-1874-8 fűzött
Európa - Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - művelődéstörténet - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
27(4)(075.8) *** 27(439)(075.8) *** 930.85(4)(075.8) *** 930.85(439)(075.8) *** 001.81(075.8)
[AN 2650832]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2007.
Olofsson Placid (1916-)
   Útravaló / Olofsson Placid. - Szentimreváros : Angeli, 2007. - 72 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-87439-1-6 fűzött
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 2649566]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2007.
Prince, Derek (1915-2003)
Blessing or curse: you can choose! (magyar)
   Áldás & átok / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2007], cop. 1991. - 303, [2] p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-11-7 fűzött
áldás - átok - vallásos irodalom
242
[AN 2656981]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2007.
Ramana Maharṣi
Conscious immortality (magyar)
   Tudatos halhatatlanság / Srí Ramana Maharsi ; szerk. Paul Brunton és Munagala Venkataramiah ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Filosz, 2007, cop. 2004. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 963-86577-3-1 fűzött
hinduizmus
294.5
[AN 2656651]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2007.
Ribár János
   Ne félj, csak prédikálj.. : Ribár János Evangélikus életben megjelent írásai, 1995-2006 / [összeáll. Ribár Jánosné Zentai Edit] ; [közread. az] Orosházi Evangélikus Egyházközség. - Orosháza : Orosházi Evangélikus Egyházközség, 2007. - 207, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2081-9 fűzött
Magyarország - Orosháza - evangélikus egyház - vallásos irodalom - publicisztika
284.1(439)"199/200"(0:82-92) *** 284.1(439-2Orosháza) *** 244
[AN 2652000]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2007.
Robinson, James M. (1924-)
The secrets of Judas (magyar)
   Júdás titkai : a félreértett tanítvány és elveszett evangéliumának hiteles története / James M. Robinson. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 292 p. ; 21 cm
Ford. Rákócza Richárd. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7437-63-2 kötött : 3200,- Ft
Júdás, iskarióti (apostol)
krisztológia - bibliakutatás - apokrif irat
229.95 *** 232 *** 232.961
[AN 2650068]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2007.
Sütő Zoltán
   Paradigma / Sütő Zoltán. - Budapest : Püski, cop. 2006. - 167, [9] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-229-412-2)
vallástudomány - ezoterika - bibliamagyarázat
291 *** 133 *** 22.07
[AN 2649233]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2007.
Szabados Tamás (1935-)
   Újra van másfél millióm! : zarándokösvényen Spanyolországban / Szabados Tamás. - Budapest : Püski, 2006. - 188 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9592-21-8 kötött
Szabados Tamás (1935-)
Spanyolország - Santiago de Compostela - zarándoklat - napló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2649179]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2007.
Szilágyi Tamás
   Istenek ébredése : az újpogányság vallástudományi vizsgálata / Szilágyi Tamás, Szilárdi Réka. - Szeged : JATEPress, 2007. - 112 p. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 1.)
Bibliogr.: p. 103-112.
Fűzött
nem keresztény vallás - magyar ősvallás
291.17 *** 299.4(=945.11)
[AN 2650634]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2007.
   Városmisszió : felkészülési füzetek / [szerk. Kunszabó Zoltán] ; [kiad. a Budapesti Városmisszió Szervezőbizottsága]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Bp-i Városmisszió Szervezőbizottsága, 2006-. - 24 cm
Budapest - misszió - vallásoktatás
266.3(439-2Bp.) *** 268
[AN 2652251]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 107 p.
Fűzött
Budapest - misszió - vallásoktatás
266.3(439-2Bp.) *** 268
[AN 2652252] MARC

ANSEL
UTF-85952 /2007.
Vígh Tibor
   Jézus evangéliuma : az ébredés / Vígh Tibor. - Budapest : Püski, 2006. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-19-3 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 958-963-9592-19-3)
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2649252]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2007.
Zámbóné Tóth Emese
   Tiétek a mennyek országa : imádságok gyermekeknek / Zámbóné Tóth Emese. - Budapest : Kálvin, 2007. - 123 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-075-0 kötött : 950,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2652019]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5954 /2007.
   2005. évi mikrocenzus / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2005-. - 29 cm
Mikrocenzus, 2005 (borító és gerinccím)
ISBN 963-215-851-2
Magyarország - népesség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312(439)"2005"(083.41)
[AN 2591175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Gyermek a családban / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Babeczkiné Tiszai Mónika, Szűcs Zoltán]. - 2007. - 307 p.
ISBN 978-963-235-071-4 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - demográfia - gyermek - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.98-053.2/.6(439)"200"(083.41)
[AN 2651012] MARC

ANSEL
UTF-85955 /2007.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2648888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 7. kiad. - 299 p.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 978-963-19-2781-8 fűzött : 2930,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2656656] MARC

ANSEL
UTF-85956 /2007.
Gyémánt Richárd
   A burgenlandi magyarság a statisztikai adatok tükrében / Gyémánt Richárd. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 285 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 269-271. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9650-19-0 fűzött
Burgenland - nemzetiségi statisztika - határon túli magyarság - 20. század - statisztikai adatközlés
312.951/.954(436.3)(=945.11)"19"(083.41)
[AN 2650630]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2007.
   Kézikönyv fiatal lányoknak a nők helyzetéről és jogairól / [szerk. Borbíró Fanni, Fülöp Regina] ; [... kiad. a FIONA - Fiatal Nőkért Alapítvány]. - Budapest : FIONA - Fiatal Nőkért Alapítvány, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1638-6 fűzött
nők a társadalomban
316.37-055.2 *** 316.66-055.2 *** 342.7-055.2
[AN 2650942]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2007.
Lengyel György (1951-)
   A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén / Lengyel György. - Budapest : Akad. K., 2007. - 192 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-185.
ISBN 978-963-05-8410-4 kötött : 2480,- Ft
Magyarország - elit - ezredforduló - gazdasági élet
316.344.42(439)"199" *** 316.344.2(439)"199"
[AN 2651022]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2007.
   A helye a magyar nyelvhasználatban : "Nyelv, ideológia, média" konferencia, 2005. szeptember 8-9. / szerk. Barát Erszébet[!] és Sándor Klára. - Szeged : JATE Press, 2007. - 296 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden megtartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szociolingvisztika - nőmozgalom - művelődéstörténet - nők a társadalomban - konferenciakiadvány
316.66-055.2 *** 316.77-055.2 *** 316.7 *** 800.1 *** 396(439) *** 930.85-055.2 *** 82.01 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2650640]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2007.
   Változatok a kettős identitásra : kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében / szerk. Bindorffer Györgyi ; [közread. az] MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : Gondolat : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2007. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9610-85-9)
Magyarország - kisebbség - identitás - asszimiláció - kétnyelvűség - ezredforduló
316.347(=00)(439)"200" *** 800.732(439) *** 323.1(=00)(439) *** 316.63
[AN 2650649]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5961 /2007.
Barsi Ernő (1920-)
   Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában / Barsi Ernő ; [a rajzokat kész. Borbély Károly]. - Győr : M. Kultúra K., [2007]. - 156 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-87092-7-8)
magyar néprajz - tanári segédkönyv
39(072)
[AN 2656104]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2007.
Berente Ági
   Az álomfejtés kézikönyve : A - Z / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-70-7 fűzött
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2655638]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2007.
   Éltető mesék : válogatás / [kiad. SOS-gyermekfalu Magyarországi Egyesülete]. - Kőszeg : SOS-gyermekfalu Mo. Egyes., 2006. - 31 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1739-0 fűzött
ISBN 963-06-1739-0
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - tanulmányi verseny - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 371.384
[AN 2651280]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2007.
Guarnieri, Rossana
Le grandi fiabe d'Europa (magyar)
   Európa legszebb meséi / Rossana Guarnieri adaptációjában ; Nyikolaj Usztyinov illusztrációival ; [ford. Tőkés Bence]. - Budapest : Egmont, 2007. - 190, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-628-558-6 kötött : 2999,- Ft
Európa - népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2655937]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2007.
Karsai Ervin (1936-)
   Szólások, közmondások, tréfák / [összeáll.] Karsai Ervin ; [kiad. az Anda Romani Kultúra Alapítvány]. - [Budapest] : Anda Romani Kultúra Alapítvány, 2006. - 60 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Phenipora
Fűzött
néprajz - cigányság - szólás - közmondás - mondóka - gyermekkönyv
398.9(=914.99) *** 398.94(=914.99) *** 398.831(=914.99)(02.053.2)
[AN 2651236]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2007.
Pável Ágoston (1886-1946)
   Pável Ágoston, 1886-1946 / [szerk. Illés Péter, M. Kozár Mária] ; [közread. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2006. - [32] p. : ill. ; 11x15 cm
A képaláírások szlovén és német nyelven is
Fűzött
Magyarország - Vas (megye) - néprajz - magyar néprajz - etnográfus - fényképész - szlovének - cigányság - 20. század - fényképalbum
39.001(439)(092)Pável_Á. *** 77.04(439)(092)Pável_Á. *** 39(=00)(439.111)
[AN 2651613]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2007.
Pethő Mária (1950-)
   A karácsonyi ünnepkör hagyományos ételei a Kárpát-medencében / Pethő Mária. - Budapest : Püski, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 963-9906-96-4 fűzött : 1680,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - néprajz - magyar néprajz - étkezési szokás - karácsonyi szokás
392.8(=00)(439) *** 392.8(=00)(4-191) *** 398.332.41
[AN 2649175]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2007.
Schipper, Mineke
Never marry a woman with big feet (magyar)
   Soha ne vegyél el nagy lábú nőt! : szólások és közmondások a nőkről a világ minden tájáról / Mineke Schipper ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 386 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-375.
ISBN 978-963-9644-46-5 kötött
néprajz - nő - közmondás - szólás
398.9(=00) *** 802/809-318
[AN 2650521]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2007.
Sulyok Mária (1931-1993)
   Virágkalendárium : névnapi virágválasztó / Sulyok Mária, Tímár Zsuzsa ; ... átd. és kibővítette Nagy Katalin és H. Molnár Tünde. - Budapest : Babér, 2006. - 253 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-06-0920-7 kötött : 2750,- Ft
névnap - virág
394.268.2 *** 635.9 *** 809.451.1-313.1
[AN 2649688]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2007.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   Alföldi utakon / Szűcs Sándor ; [szerk. Örsi Zsolt]. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2006. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 6.)
ISBN 978-963-87011-7-6 fűzött
ISBN 963-87011-7-X
Alföld - magyar néprajz - szociográfia - helyismeret - publicisztika
39(=945.11)(439.14) *** 308(439.14) *** 908.439.14(0:82-92)
[AN 2650926]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5971 /2007.
   50 éves az Európai Unió / [kiad. EU Tájékoztató Szolgálat]. - Budapest : EU Táj. Szolgálat, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - képzőművészet - ezredforduló - jubileum
327.39(4-62) *** 73/76(439)"200" *** 061.7
[AN 2651039]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2007.
Ferwagner P. Ákos
   Francia politikai pártok a gyarmati Algériában, 1945-1954 / Ferwagner Péter Ákos. - Szeged : JATE Press, 2007. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 978-963-482-805-1 fűzött
Algéria - Franciaország - gyarmati kérdés - párt - politika - történelem - 1945 utáni időszak
32(65)"194/195" *** 329(44)"194/195" *** 327(44)"194/195" *** 325.3(44)"194/195" *** 329(65)"194/195"
[AN 2650638]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2007.
Fleisz János (1951-)
   Egy szobor száz esztendeje : a nagyváradi Szacsvay-szobor története / Fleisz János ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2007. - 101, [36] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Szili Katalin előszavával. - Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-87318-9-0 fűzött
Szacsvay Imre (1818-1849)
Nagyvárad - Magyarország - politikus - emlékmű - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
32(439)(092)Szacsvay_I. *** 725.94(439-2Nagyvárad) *** 725.94(498-2Nagyvárad) *** 943.9"1848/1849"
[AN 2650685]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2007.
   Geopolitika és biztonság / [szerk. Gazdag Ferenc] ; [ford. Bazsó Márton et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 225, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
ISBN 963-327-413-3 kötött : 2490,- Ft
geopolitika - biztonságpolitika - 20. század - ezredforduló
327(100)"19/200" *** 355.02(100)
[AN 2650975]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2007.
Göncz Árpád (1922-)
   Visszanézve : beszélgetések Göncz Árpáddal / László György, Wisinger István. - Budapest : Glória, cop. 2007. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9587-30-4 fűzött : 2890,- Ft
Göncz Árpád (1922-)
Magyarország - államfő - ezredforduló - interjú
32(439)(092)Göncz_Á.(047.53) *** 32(439)"199"
[AN 2650446]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2007.
Ilves, Toomas Hendrik (1953-)
   A nagy európai fal? / Toomas Hendrik Ilves. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2007. - 207, [2] p. ; 21 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 978-963-9531-76-5 fűzött
Európai Unió - Észtország - integráció - külpolitika - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(474.2)
[AN 2651273]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2007.
Juhász-Tóth Angéla
   Les affaires européennes au sein de l'Assemblée nationale hongroise / [écrit et édité par Angéla Juhász-Tóth] ; [... trad. ... Beáta Győrfi] ; [publ. par la] Assemblé nationale hongroise. - Budapest : Assemblée nationale hongroise, 2006. - 114 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87318-8-3 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - Európai Unió - integráció - országgyűlési bizottság - bizottság - külügy - jogharmonizáció - országgyűlési képviselő - ezredforduló - jogszabálygyűjtemény
328(439)(094) *** 327.39(4-62) *** 340.134 *** 342.534(439)
[AN 2650678]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2007.
Lajos Attila (1955-)
   Raoul Wallenberg - mítosz és valóság / Lajos Attila ; [... az utószót írta Karsai László]. - [Budapest] : Minerva, 2007. - 308 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 250-256. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87106-0-4 kötött : 1800,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - Svédország - politikus - külképviselet - zsidóság mentése - magyar történelem - második világháború - 20. század
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 943.9"194/195"
[AN 2649685]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2007.
Magyarország. Minisztertanács
   Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei : 1950. február 25 - 1952. augusztus 14. / szerk. G. Vass István ; összeáll. Haász Réka [et al.]. - Budapest : MOL, 2006. - 213 p. ; 30 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 11/3.)
ISBN 963-631-185-4 fűzött
Magyarország - kormány - magyar történelem - Rákosi-korszak - történelmi forrás - jegyzőkönyv
328.13(439)"1950/1952"(093.2) *** 943.9"1950/1952"(093.2)
[AN 2651190]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2007.
   Nemzetközi biztonsági tanulmányok : önértelmezés és viták a hidegháború utáni korszakban / [szerk. Póti László] ; [ford. Bozai Ágota et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 209, [2] p. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-327-412-5)
biztonságpolitika - világpolitika - 20. század
327(100)"194/200" *** 327 *** 355.02
[AN 2650977]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2007.
Rab Zoltán
   Kísértés erői : gondolatok a nyugati civilizáció ártalmairól, a kísértés erőiről és a kivezető útról / Rab Zoltán. - 2. kiad. - [Pécs] : Magánkiad., 2006. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-779-2 fűzött
Magyarország - magyarság - nemzettudat - társadalmi kérdés
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 304(439)
[AN 2655933]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2007.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai / Szabó A. Ferenc. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-251
ISBN 963-327-407-9 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - biztonságpolitika - migráció - menekült - ezredforduló
325.254(100)"200" *** 327.5(100)"200" *** 325.254(439)
[AN 2650986]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2007.
   A terrorizmus anatómiája : tanulmányok / [szerk. Tálas Péter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 223 p. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
ISBN 963-327-412-5 kötött : 2490,- Ft
terrorizmus - biztonságpolitika - világpolitika - ezredforduló
323.285(100) *** 327(100) *** 355.02
[AN 2650967]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2007.
   A transzatlanti vita : tanulmányok / [szerk. Vincze Hajnalka]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 221 p. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
ISBN 963-327-414-1 kötött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - Európai Unió - Balkán - világpolitika - külpolitika - katonapolitika - ezredforduló
327(73) *** 327(4-62) *** 327(100) *** 327(497) *** 355.02(100)
[AN 2650970]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2007.
Uzsoki András (1925-)
   Trón és kereszt : fejezetek Magyarország és a Kijevi Rusz történetéből / Uzsoki András, Erdélyi István. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 44 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 12.)
Bibliogr.: p. 39-44.
ISBN 978-963-8478-54-2 fűzött
Kijevi Nagyfejedelemség - Magyarország - külpolitika - magyar történelem - történelem - 10. század - 11. század
327(439)"09/10" *** 947.741Kijevi_Rusz"09/10" *** 943.9"09/10" *** 327(477.41Kijevi_Rusz)"09/10"
[AN 2651807]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5986 /2007.
Aquilina, Mike
The Grail code (magyar)
   A Grál-kód : kutatás a valódi isteni jelenlét után / Mike Aquilina és Christopher Bailey ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 206 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-426-027-1 kötött : 1999,- Ft
művelődéstörténet - okkultizmus
930.85(100)Grál *** 133.4
[AN 2650251]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2007.
   Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből : tanulmányok / szerk. Gergely Jenő. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TDI, 2006. - 335 p. : ill. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-9383-21-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19"
[AN 2651018]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2007.
   Gyarmatokból impérium : magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről / szerk. Frank Tibor. - Budapest : Gondolat, 2007. - 366 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, ISSN 1788-9278)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-63-7 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - történelem - külpolitika - terjeszkedés - magyarság - identitás
973 *** 327(73) *** 341.223(73) *** 973(=945.11) *** 316.63(73)
[AN 2651626]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2007.
Hartley, Emma
50 facts you need to know: Europe (magyar)
   Sokszínű Európa : 50 meglepő tény Európáról és az Európai Unióról / Emma Hartley ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 269 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-258.
ISBN 978-963-9686-01-4 fűzött : 3200,- Ft
Európa - Európai Unió - művelődéstörténet
930.85(4)(089.3) *** 930.85(4-62)(089.3)
[AN 2650471]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2007.
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor] ; [a képeket vál. Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : Európa, 2007. - 2 db ; 24 cm
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 2656697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1918-1944. - 375 p., 12 t. : ill.
ISBN 978-963-07-8312-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 2656699] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1998. - 478 p., [20] t. : ill.
ISBN 978-963-07-8313-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - memoár
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 2656701] MARC

ANSEL
UTF-85991 /2007.
   Képes árjegyzék kívánatra bérmentve megküldetik. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2007]. - 119 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87126-2-2 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hirdetés - grafika - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19"(093) *** 070(439)"18/19"(089.3) *** 659.131(439)"18/19" *** 76(439)
[AN 2650220]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2007.
Kiss Anita
   Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban : átiratok és regeszták / [az okleveleket átírta és a regesztákat kész. Kiss Anita] ; [szerk. és a mutatót kész. Balázs Gábor, Kiss Anita, Schramek László Péter]. - Budapest : Pest M. Lvt., 2007. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 12.)
Latin éa magyar nyelven, a fejregeszták magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-7235-45-0 kötött
magyar történelem - oklevéltan - középkor - történelmi forrás
943.9"10/15"(093.2) *** 930.253(439.153) *** 930.22(439)"10/15"
[AN 2650847]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2007.
Levy, Adrian (1965-)
The stone of heaven (magyar)
   A mennyei kő : a császárok zöld jádekövének titokzatos története / Adrian Levy, Cathy Scott-Clark ; [ford. Király Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 398 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-377.
ISBN 978-963-370-060-0 kötött
Kína - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(510) *** 908.510
[AN 2650425]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2007.
   Magyar zsidó levéltári repertórium / [... szerk. Komoróczy Géza]. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 1993-. - 26 cm
Változó mérettel
ISBN 963-7450-76-9 *
Magyarország - zsidóság - történelmi forrás
930.253.4(439)(083.8) *** 943.9(=924)(093.2)
[AN 65296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, 1705-2005 / Barabás Györgyi. - 2007. - 857 p. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 20.)
Bibliogr.: p. 38-49.
ISBN 963-508-516-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - zsidóság - egyesület - adattár
316.347(=924)(439)"18/19" *** 061.2(439)"17/200"
[AN 2650837] MARC

ANSEL
UTF-85995 /2007.
Magyarok őstörténete (német)
   Die Frühgeschichte der Ungarn : Zusammenfassung / [Übers. Terbe Istvánné ...] ; [Hrsg.] Ungarisch Historischer Verein Zürich. - 2. überarb. Ausg. - Budapest : [Heraldika] ; Zürich : Ung. Historischer Verein Zürich, 2007. - 54 p. : ill. ; 21 cm
Acta historica Hungarica Turiciensia, 9. Jg. Nr. 3.
ISBN 963-9204-30-7 fűzött
magyarság - őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2655519]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2007.
   Magyarok őstörténete : összefoglaló / [közread. a] Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. - 3. bőv. kiad. - Budapest : [Heraldika] ; Zürich : ZMTE, 2007. - 48 p. ; 21 cm
Acta historica Hungarica Turiciensia, 7. évf. 2. sz.
ISBN 963-9204-37-4 fűzött
magyarság - őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2655509]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2007.
Matvejević, Predrag
Mediteranski brevijar (magyar)
   A Földközi-tenger : tájak, népek, kultúrák : mediterrán breviárium / Predrag Matvejević ; [ford. Vujicsics Marietta és Misley Pál] ; Claudio Magris bevezetőjével. - Budapest : Corvina, cop. 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5460-1 fűzött : 3500,- Ft
Mediterráneum - művelődéstörténet - tengerhajózás - kartográfia
930.85(262) *** 656.61(262) *** 528.9(262)
[AN 2649681]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2007.
Nemere István (1944-)
   Koronás fők botrányos élete / Daniel Florion. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2007. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-679-575-7 kötött
uralkodó - uralkodócsalád - nő - magánélet
929(100) *** 929-055.2(100) *** 940(092)
[AN 2650059]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2007.
   Pillantás a Balkánra : interdiszciplináris tanulmányok a XX. századi Balkán-félszigetről / [szerk. Schuller Balázs és Sokcsevits Dénes] ; [kiad. ... a Történészcéh Egyesület]. - Pécs : GeniaNet : Történészcéh Egyes., 2007. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1991-2 fűzött
Balkán - történelem - 20. század
949.7"19"
[AN 2651054]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2007.
Plešakov, Konstantin
Stalin's folly (magyar)
   Sztálin baklövése : a tragikus első tíz nap a II. világháború keleti hadszínterén / Konsztantyin Plesakov ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2007. - 498 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 486-498.
ISBN 978-963-07-8238-8 kötött : 3500,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - történelem - második világháború - politikus - hadtörténet
947"1941" *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 355.48(47)"1941"
[AN 2650094]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2007.
Regan, Geoffrey
Royal blunders (magyar)
   Királyi baklövések / Geoffrey Regan ; [ford. Endreffy Loránd]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 232 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-370-066-2 kötött
uralkodó - uralkodócsalád - életrajz
929(100)(089.3) *** 930.9(092)(089.3)
[AN 2649993]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2007.
Sunkó Attila
   Pecsétgyűjtemény, V szekció : repertórium / összeáll. Sunkó Attila ; [a köt. elkészítésében részt vettek Nyulásziné Straub Éva, Érszegi Géza, Laczlavik György]. - Budapest : MOL, 2006. - 132 p. ; 30 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 23.)
Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 963-631-183-8 fűzött
Magyarország - levéltári repertórium - pecsét
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 736.31(439)"12/15"
[AN 2651202]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2007.
Szénégetőné Kunráth Ágnes
   Ragály község története / Szénégetőné Kunráth Ágnes ; [közread.] Ragály község Önkormányzata. - Ragály : Önkormányzat, 2006. - 308 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-305. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-1554-9 kötött
ISBN 963-06-1554-1
Ragály - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ragály *** 908(439-2Ragály)
[AN 2650371]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2007.
Takács Péter (1941-)
   Bánffy Miklós világa / Takács Péter. - Budapest : Lucidus, 2006. - 207 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-39-8 fűzött : 2800,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - Erdély - politikus - író - határon túli magyarság - 20. század
943.9(092)Bánffy,_M. *** 894.511(498)(092)Bánffy_M.
[AN 2650383]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2007.
   Az újkori orosz történelem forrásai : egyetemi segédkönyv / [főszerk. Szvák Gyula] ; [szerk., vál., jegyzetekkel és kommentárokkal ell. Filippov Szergej]. - Budapest : Pannonica, 2006-. - 24 cm. - (Az orosz történelem válogatott kútfői, ISSN 1787-5331)
Oroszország - történelem - újkor - egyetemi tankönyv - történelmi forrás
947(093.2)(075.8)
[AN 2649695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., XVIII. század. - 2006. - 160 p.
ISBN 963-7319-28-X kötött : 1990,- Ft
Oroszország - történelem - 18. század - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
947"17"(093.2)(075.8)
[AN 2649701] MARC

ANSEL
UTF-86006 /2007.
   Vác '56 : Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában : forrásgyűjtemény / közread. Böőr László, Gyarmati György, Horváth M. Ferenc. - Vác : Vác Város Levéltára, 2006. - 2 db (1177 p.) : ill. ; 25 cm. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 4.)
ISBN 978-963-06-1328-6 kötött
ISBN 963-06-1328-X
Vác - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Vác"1956"(093)
[AN 2650704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 562 p.
ISBN 978-963-06-1329-3
ISBN 963-06-1329-8
Vác - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9-2Vác"1956"(093)
[AN 2650710] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 569-1177.
Bibliogr.: p. 1111-1118.
ISBN 963-06-1330-1
 (hibás ISBN 978-963-06-1329-9)
Vác - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Vác"1956"(093)
[AN 2650713] MARC

ANSEL
UTF-86007 /2007.
   A Vagongyár alatt - a Vagongyár előtt : római temető és középkori település a győri Árkád területén : Xántus János Múzeum, Győr, 2007. március 8 - június 24. : kiállításvezető = Unter der Waggonfabrik - vor der Waggonfabrik : Römisches Gräberfeld und mittelalterliche Siedlung auf dem Gebiet des Győrer Einkaufszentrums Árkád : Ausstellungsführer / szerk. ... Bíró Szilvia, Molnár Attila, Nagy Andrea. - Győr : GYMS M. Múz Ig., 2007. - 160, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
Győr - Arrabona - régészet - római birodalom kora - középkor - kiállítási katalógus
904(439-2Győr) *** 904(398.6-2Arrabona) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2649306]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2007.
Wood, Michael (1948-)
Domesday (magyar)
   Anglia múltjának nyomában : a szigetország középkori társadalma és kultúrája / Michael Wood ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 304 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 288-292.
ISBN 978-963-369-996-6 kötött
Anglia - művelődéstörténet - társadalomtörténet - 11. század
930.85(420)"10" *** 316.32(420)"10"
[AN 2650440]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6009 /2007.
Arnold, Kathy
London (magyar)
   London / írta Kathy Arnold. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-370-109-6 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2650182]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2007.
Bailey, Eric
New York (magyar)
   New York / írta Eric és Ruth Bailey. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-370-110-2 fűzött
New York - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2650153]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2007.
Boulton, Susie
Venice (magyar)
   Velence / írta Susie Boulton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-116-4 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2650159]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2007.
Csapó Tamás (1954-)
   Szombathely településföldrajza / Csapó Tamás, Kocsis Zsolt. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 178 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-147.
ISBN 978-963-9438-76-7 fűzött
Szombathely - településföldrajz - helyismeret
911.37(439-2Szombathely) *** 908.439-2Szombathely
[AN 2651300]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2007.
Darke, Diane
Tunisia (magyar)
   Tunézia / írta Diana Darke. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-115-7 fűzött
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2650157]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2007.
Drouve, Andreas (1964-)
Ibiza, Formentera (magyar)
   Ibiza, Formentera / ... szerzője Andreas Drouve ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5575-8 fűzött : 1990,- Ft
Ibiza - Formentera - útikönyv
914.675(036)
[AN 2650429]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2007.
   Edison in Hungary / [... szerk. és a fényképekről szóló tanulmányt írta Nagy Zoltán] ; [a ... kieg. tanulmányt írta Gazda István ...] ; [kész. az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában ...]. - [Budapest] : OSZK, 2006. - [4] fol., 21 t., [26] p. : ill. ; 31x37 cm
A hasonmás kiad. az Országos Széchényi Könyvtár 570673 jelzetű eredeti díszalbuma alapján kész.
ISBN 963-200-514-7 fűzött
Edison, Thomas Alva (1847-1931)
Budapest - Pozsony - Egyesült Államok - helyismeret - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - fényképalbum
908.439-2Bp."1911"(084.12) *** 908.439.22-2Pozsony"1911"(084.12) *** 621.3(73)(092)Edison,_T._A.(084.12)
[AN 2650311]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2007.
Gerberding, Eva
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / ... Eva Gerberding írta ; [... ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 120 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5580-2 fűzött : 1990,- Ft
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 2650410]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2007.
Gulyás Miklós (1938-)
   Óbudai utcák / Gulyás Miklós. - Budapest : Noran, 2007. - 125 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-7416-79-8 kötött : 1999,- Ft
Budapest. 3. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.III.
[AN 2650413]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2007.
Hastings, Martin
Sicily (magyar)
   Szicília / írta Martin Hastings. - Pécs : Alexandra, 2007. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-370-114-0 fűzött
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2650171]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2007.
   Időutazás : képeslapokkal, versekkel a Balaton körül / [... vál. és szerk.] Tóth-Baranyi Antal ; [a verseket vál. Matyikó Sebestyén József]. - Siófok : Kálmán I. Múz., 2006. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatoni füzetek - Siófok, ISSN 1788-3350)
Összefoglalás német, angol és héber nyelven
Fűzött
Balaton - Magyarország - helyismeret - magyar irodalom - fényképalbum - vers - antológia - képes levelezőlap
908.439(285.2Balaton)(0:82-14) *** 908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 894.511-14(082) *** 769.5(439)
[AN 2649224]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2007.
Ireland (magyar)
   Írország / Fionn Davenport [et al.] ; [ford. Komló Zoltán et al.] ; [m. vonatkozásokkal kieg. Kántor Barbara]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 936 p., [16] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-746-3 fűzött : 9000,- Ft
Írország - Észak-Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2652057]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2007.
Morris, Elisabeth
Brittany (magyar)
   Bretagne / írta Elisabeth Morris. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-107-2 fűzött
Bretagne - útikönyv
914.411/.415(036)
[AN 2650186]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2007.
Morris, Elisabeth
Paris (magyar)
   Párizs / írta Elisabeth Morris. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-370-111-9 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2650164]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2007.
   Pannon enciklopédia. - 2. kiad. - Budapest : Urbis, 2006-. - 31 cm
Magyarország - enciklopédia - helyismeret
908.439(035)
[AN 2656147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A magyarság története / [főszerk. Kuczka Péter] ; [szerk. Pávai Patak Márta, Száraz M. György]. - 2006. - 391 p. : ill., főként színes, részben térk.
ISBN 963-9291-97-8 kötött
magyar történelem - enciklopédia
943.9(035)
[AN 2656150] MARC

ANSEL
UTF-86024 /2007.
   Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek : tanulmánykötet A várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése című konferencia anyagai alapján : 2006. április 28., Komárom : II-III. kötet / [szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Szirmai Viktória] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola, az MTA Veszprémi Területi Bizottság és az MTA Szociológiai Kutatóintézet]. - Székesfehérvár : KJF ; Veszprém : MTA Veszprémi Területi Biz. ; Budapest : MTA SZKI, 2007. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémi Veszprémi Területi Bizottságának Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata és a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-7385-79-7 fűzött
Magyarország - urbanisztika - urbanizáció - településtervezés - konfliktus - ezredforduló - konferenciakiadvány
911.375(439) *** 911.375 *** 711.4(439) *** 316.48(439) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2650523]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2007.
Weiss, Walter M.
Venedig (magyar)
   Velence / ... szerzője Walter M. Weiss ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5579-6 fűzött : 1990,- Ft
Velence - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2650417]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6026 /2007.
Angyal László
   Repülési napló : Izrael / Angyal László ; [kiad. a Saint-Exupéry Társaság]. - [Budapest] : Saint-Exupéry Társ., cop. 2006. - 141, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86701-4-4 fűzött : 2730,- Ft
Izrael. Ḥeyl haʾawiyr
Izrael - légierő - katonaélet - memoár
358.4(569.4)(0:82-94) *** 355.1(569.4)(0:82-94)
[AN 2651181]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2007.
DeMeo, Albert (1966-)
For the sins of my father (magyar)
   Apám bűneiért : egy bérgyilkos gengszter kettős élete / Albert DeMeo és Mary Jane Ross. - Pécs : Alexandra, 2007. - 412 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 978-963-370-105-8 kötött
DeMeo, Roy (1942-1983)
DeMeo, Albert (1966-)
Egyesült Államok - szervezett bűnözés - gyilkosság - 20. század - memoár
343.341(73)(0:82-94) *** 343.974(73)(0:82-94) *** 343.611(73)(092)DeMeo,_R.(0:82-94)
[AN 2650000]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2007.
   Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből / [szerk. Karsai József] ; [közread.] az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló Bizottsága ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2006. - 375 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87318-3-8 fűzött
ISBN 963-87318-3-4
Magyarország - mentelmi jog - országgyűlési képviselő - személyiségi jog
342.534(439) *** 342.721(439)
[AN 2650697]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2007.
Hall, Allan
Girl in the cellar (magyar)
   Lány a pincében : Natascha Kampusch története / Allan Hall, Michael Leidig ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 208 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-47-2 fűzött
Kampusch, Natascha (1988-)
Priklopil, Wofgang (1962-2006)
Ausztria - híres bűneset - emberrablás - ezredforduló - kiskorúak elleni erőszak
343.432(436)"200" *** 343.919(436)(092)Priklopil,_W. *** 929(436)Kampusch,_N. *** 343.62-053.2/.6
[AN 2650197]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2007.
   Az ingatlanjog nagy kézikönyve / [szerzők Hidasi Gábor et al.]. - Budapest : CompLex, 2007. - 1253 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198 ; 4.)
Lezárva: 2007. jan. 19.
ISBN 978-963-224-900-1 kötött
Magyarország - ingatlanjog - jogszabálygyűjtemény
347.214.2(439)(094)
[AN 2651031]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2007.
Katona Tamás (1932-)
   110 év : az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának története / írta Katona Tamás ..., Arday Lajos ... ; [az anyaggyűjtésben közrem. Éger György] ; [közread. a Magyar Országgyűlés]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : M. Országgyűlés, 2006. - 187 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-187. - Összefoglalás magyar, angol és francia nyelven
Kötött
Inter-Parliamentary Union. Magyar Nemzeti Csoport
Magyarország - országgyűlés - nemzetközi szervezet
342.53(100)(091) *** 061.25(439)(091)
[AN 2650809]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2007.
Kis Norbert
   Európai közigazgatási büntetőjog / Kis Norbert, Nagy Marianna. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 300 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 978-963-7490-64-4 fűzött
Európai Unió - közigazgatási büntetőjog
342.9(4-62) *** 343.2(4-62)
[AN 2650735]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2007.
   Kriminológia - szakkriminológia / szerk. Gönczöl Katalin [et al.]. - Budapest : CompLex, 2006 [!2007]. - 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-224-892-9 kötött
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2655698]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2007.
Lichtneckert András (1951-)
   Veszprém város elfeledett ünnepe, 1849. július 16 : önkormányzat és társadalom a 18-19. században / [Lichtneckert András]. - [Veszprém] : Viza, [2007]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-87173-1-3 fűzött
ISBN 963-87173-1-9
Veszprém - helyi önkormányzat - városszociológia - demográfia - 18. század - 19. század
352(439-2Veszprém)"17/18" *** 316.334.56(439-2Veszprém)"17/18" *** 314.9(439-2Veszprém)"17/18"
[AN 2650294]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2007.
Nagy Endre (1941-)
   Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet / Nagy Endre, Rácz Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7490-67-5 fűzött : 4900,- Ft
ISBN 963-7490-67-1
Magyarország - jogtörténet - államjog - közigazgatás - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
342(439)(091)(075.8) *** 35(439)(091)(075.8)
[AN 2650801]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2007.
Óriás Nándor (1886-1992)
   Emlékeim töredékei / Óriás Nándor ; [szerk. Ádám Antal] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2006. - 247 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-124-3 kötött
ISBN 963-642-124-2
Óriás Nándor (1886-1992)
Magyarország - jogász - 20. század - memoár
34(439)(092)Óriás_N.(0:82-94)
[AN 2651077]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2007.
   A polgári perrendtartás magyarázata / szerk. Németh János, Kiss Daisy. - 2. átd. kiad. - Budapest : CompLex, 2007. - 2 db (2417 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2006. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-224-902-5 kötött
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2655692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1291 p.
ISBN 978-963-224-89-8
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2655695] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 1295-2417.
ISBN 978-963-224-901-8
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2655697] MARC

ANSEL
UTF-86038 /2007.
   A Polgári törvénykönyv magyarázata / [szerk. ... Gellért György]. - 7. jav. kiad. - Budapest : CompLex, 2007. - 2 db (2728 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2007. jan. 31.
ISBN 978-963-224-904-9 v.
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2656927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1404 p.
ISBN 978-963-224-898-1
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2656928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 1405-2728.
ISBN 978-963-224-903-2
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 2656930] MARC

ANSEL
UTF-86039 /2007.
Soltész István (1951-)
   Az Országgyűlés : az Országgyűlés feladatai, szervezete és működése, 1990-2006 / [írta és szerk. Soltész István] ; [a fényképeket kész. Pető Zsuzsa, Pólya Zoltán ...] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - Budapest : Parlamenti Módszertani Iroda, 2006. - 230 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-215.
ISBN 978-963-8420-20-6 fűzött
ISBN 963-8420-20-0
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló
342.53(439)"199/200" *** 328(439)"199/200"
[AN 2650805]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6040 /2007.
Boksay Antal (1895-19??)
   A legendás vasmadár : regényes életrajz : [ittebei Kiss József, a legjobb magyar vadászrepülő élete] / Boksay Antal. - [Budapest] : Zrínyi, 2006. - 75 p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Vitézi Rend Zrínyi Csoportja, 1941
ISBN 963-327-415-X fűzött
Kiss József (1896-1918)
Magyarország - pilóta - hadtörténet - első világháború - légi harc - életrajz
355(439)(092)Kiss_J. *** 355.489(439)"1914/1918"
[AN 2650959]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2007.
   Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán : válogatás a hidegháború utáni szakirodalomból / [szerk. Molnár Ferenc] ; [ford. Berényi Gábor et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
ISBN 963-327-411-7 kötött : 2490,- Ft
hadügy - katonapolitika - hivatásos hadsereg - civil társadalom - felügyelet - ezredforduló - hidegháború
355.02(100) *** 327(100)"19/200" *** 327.54 *** 355.216 *** 351.86 *** 323.21 *** 355.01(100)"200" *** 351.862.42
[AN 2650971]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2007.
   Hivatása honvédelem. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2006. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-327-402-8 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - ezredforduló - fényképalbum
355(439)(084.12)
[AN 2650619]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2007.
Nagy Miklós Mihály (1961-)
   Kis magyar hadelmélet : hadügy, hadelmélet, földrajz és geopolitika kapcsolata / Nagy Miklós Mihály. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: 213-223 p.
ISBN 963-327-405-2 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - hadtudomány - elmélet
355.01(439)
[AN 2650979]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2007.
Szabó János
   Önkéntes haderőszervezeti kultúraváltás / Szabó János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-195.
ISBN 963-327-406-0 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - haderőszervezet - ezredforduló
355.3(439)
[AN 2650983]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2007.
Ujszászy István (1894-1948?)
   Vallomások a holtak házából : Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései / [... közread., ... szerk., a névmutatót kész. Haraszti György] ; [a bev. és kísérőtanulmányok szerzői ... Haraszti György, Kovács Zoltán András, Szita Szabolcs] ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára : Corvina, 2007. - 661 p., [20] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5336-5 kötött : 3990,- Ft
Ujszászy István (1894-1948?)
Magyarország - hírszerzés - magyar történelem - második világháború - Horthy-korszak - levéltári irat - történelmi forrás
355.40(439)(092)Ujszászy_I.(093.2) *** 943.9"193/194"(093.2) *** 355.40(439)"194"(093.2)
[AN 2652250]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6046 /2007.
Gaál Zoltán (1947-)
   Általános menedzsment / Gaál Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2001 [!2007]. - [10], 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
Fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2655959]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2007.
Gaál Zoltán (1947-)
   Segédlet az általános menedzsmenthez / Gaál Zoltán, Szabó Lajos. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2001 [!2007]. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
Fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8)
[AN 2655956]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6048 /2007.
Afheldt, Horst (1924-)
Wirtschaft, die arm macht (magyar)
   Az elszegényítő gazdaság : a szociális államtól a kettészakadt társadalomig / Horst Afheldt ; [ford. Tátrai Katalin]. - Budapest : Püski, 2006. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-9592-25-4 fűzött
ISBN 963-9592-25-0
Németország - gazdaságfilozófia - gazdasági rendszer - szociális piacgazdaság - gazdaságpolitika - liberalizmus - 20. század
330.1 *** 330.342.146 *** 330.831.8 *** 338.2(430)"194/200" *** 338.2(100)"19"
[AN 2649281]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2007.
Andrási Jánosné
   Béren kívüli juttatások - cafatéria, 2007 / Andrási Jánosné, Walchné Kremlicska Katalin. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 84 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-50-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - béren kívüli juttatás - adóügy - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 2651504]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2007.
Ashton, Robert
The entrepreneur's book of checklists (magyar)
   Vállalkozói sikerkalauz : 1000 tipp kezdő és gyakorló vállalkozóknak / Robert Ashton ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-12-0 fűzött : 3200,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 2650478]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2007.
Bíró Nagy András
   Túl a magyar ugaron : az integrált vidékfejlesztés lehetőségei Magyarországon / Bíró Nagy András ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2007. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-87057-8-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - regionális tervezés - gazdaságpolitika - ezredforduló
332.14(439) *** 711.1(439) *** 711.1(4-62) *** 338.2(439)"200"
[AN 2650612]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2007.
Busi Lajos
   Kisvállalkozások marketingje / Busi Lajos. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2006. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Az erősebb női vállalkozásokért ; 2.)
Bibliogr.: p. 88.
Fűzött
vállalkozás - marketing
658.1 *** 658.8
[AN 2651320]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2007.
Csaba László (1954-)
   The new political economy of emerging Europe / by László Csaba. - 2. rev., extended ed. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8459-3 kötött
Kelet-Európa - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció - ezredforduló
338.2(4-11)"199/200" *** 339.923(4-62)
[AN 2656774]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2007.
Czike Klára
   A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája, 2007-2017 / Czike Klára, F. Tóth András. - [Budapest] : [ÖKA], [2007]. - 28 p. ; 21 cm
Közread. az Önkéntes Központ Alapítvány
Fűzött
Magyarország - önkéntes munka - munkajog
331.102.2(439) *** 349.2(439)
[AN 2650946]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2007.
Fátrai Éva
   Kisvállalkozások környezetvédelmi problémái / írta Fátrai Éva, Várkonyi Szabolcs. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2006. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Az erősebb női vállalkozásokért ; 4.)
Fűzött
vállalat - környezetvédelem - környezetszennyezés
658.1 *** 504.06 *** 504.05
[AN 2651355]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2007.
Fotiadi Ágnes
   Induló vállalkozások kézikönyve / írta Fotiadi Ágnes. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2006. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Az erősebb női vállalkozásokért ; 3.)
Fűzött
Magyarország - vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 2651350]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2007.
Gaál Zoltán (1947-)
   Karbantartásmenedzsment / Gaál Zoltán. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2007. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-231.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-642-098-7)
karbantartás - szervezés
658.58 *** 65.012.4
[AN 2650318]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2007.
Gádor György
   Kézikönyv civil szervezet alapításához, avagy Alapítvány Aranka, Egyesület Elemér és Nonprofit Gáborné Olgi néni újabb kalandjai a bürokrácia útvesztőjében / [Nagy Ádám ötlete alapján írta Gádor György és Rózsahegyi Viktória]. - 2., jav., átd. kiad. - Budapest : Palócvilág Alapítvány : ÚMK, 2006. - 134 p. ; 20 cm. - (ÚISZ könyvek, ISSN 1788-7313 ; 2.)
ISBN 963-9609-45-5 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 334.012.44(439)(036)
[AN 2651219]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2007.
Hagstrom, Robert G.
The Warren Buffett way (magyar)
   A Warren Buffett módszer / Robert G. Hagstrom. - Pécs : Alexandra, 2006. - 287 p. ; 24 cm
Ford. Rindó Klára. - Bibliogr.: p. 259-269.
ISBN 978-963-370-097-6 kötött
Buffett, Warren (1930-)
Egyesült Államok - vállalkozó - vállalatvezetés - tőzsde - 20. század
336.76(73)(092)Buffet,_W. *** 658.1.011.1
[AN 2650049]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2007.
Kacsukné Bruckner Lívia
   Bevezetés az üzleti informatikába : az e-korszak üzletembere számára / Kacsukné Bruckner Lívia, Kiss Tamás. - 2. bőv., jelentősen átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2007. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-963-05-8460-9 kötött : 3500,- Ft
vállalat - információs rendszer
658.1 *** 681.3.004.14 *** 65.012.45
[AN 2656750]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2007.
Kolman Miklós
   Sikeres női vállalkozók / írták Kolman Miklós, Várkonyi Szabolcs, Vízi Izabella. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2006. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Az erősebb női vállalkozásokért ; 5.)
Fűzött
Magyarország - vállalkozó - nő - ezredforduló
658.1-055.2(439)"200"
[AN 2651362]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2007.
Kolman Miklós
   A vállalkozástervezés gyakorlata / írta Kolman Miklós. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2006. - 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Az erősebb női vállalkozásokért ; 1.)
Fűzött
vállalkozás - vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2651317]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2007.
   Követendő példák : sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban / [szerk. Kazai Zsolt, Varga Katalin] ; [ford. Mazák Balázs] ; [közread. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Energia Klub Környezetvédelmi Egyes., 2006. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1756-7 fűzött
Közép-Európa - energiagazdálkodás - beruházás - ezredforduló
658.152(4-11)"200" *** 620.9(4-11)"200"
[AN 2651642]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2007.
   Kulturális munkavállalás az Európai Unióban / [szerk. Bulyovszky Csilla, Kosztolni Ildikó és Zongor Attila] ; [a karikatúrákat ... Dluhopolszky László ... kész.] ; [kiad. a KultúrPont Iroda]. - 2. frissített kiad. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87094-5-5 fűzött
Európai Unió - munkavállalás - kulturális élet
331.5(4-62) *** 316.37-057
[AN 2657035]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2007.
   Megújulási válság és leküzdésének lehetőségei Európában : tanulmánykötet I. az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján : 2006. április 28., Komárom / [szerk. Beszteri Béla] ; [... a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, és a Magyar Jogászegylet Komárom-Esztergom Megyei Szervezete szervezésében]. - Komárom ; [Veszprém] : MTA Veszprémi Ter. Biz., 2006. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-7385-79-05)
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - regionális gazdaság - alkotmányjog - jogharmonizáció - integráció - ezredforduló - konferenciakiadvány
339.923(4-62) *** 338(439)"200" *** 332.1(439)"200" *** 342(439) *** 342(4-62) *** 061.3(439-2Komárom) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2650533]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2007.
   MicroCAD 2007 : International Scientific Conference : 22-23 March 2007 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME ITTC, 2007-. - ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-742-4
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], O szekció: Kihívások a gazdaságban I = Section O: Economic challenges I. - [2007]. - [2], 245 p.
ISBN 978-963-661-756-1 fűzött
Románia - gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
33 *** 338(498)"200" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651463] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], O szekció: Kihívások a gazdaságban II = Section O: Economic challenges II. - [2007]. - p. 247-507.
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-756-1 fűzött
Románia - gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
33 *** 338(498)"200" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651467] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], P szekció: Vállalati versenyképesség a XXI. században. - [2007]. - [2], 357 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-757-8 fűzött
vállalat - konferenciakiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 334.72
[AN 2651471] MARC

ANSEL
UTF-86067 /2007.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2007 / [szerző Nagy Emil]. - Budapest : Saldo, 2007. - 228 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-206-3 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2651166]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2007.
Pásti Judit
   Az államosítás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriuma / összeáll. Pusztainé Pásti Judit ; [a rendezésben és a jegyzékek készítésében részt vett Boreczki Beatrix et al.] ; [a mutatókat kész. Csányi Gábor]. - Budapest : MOL, 2006. - 185 p. ; 30 cm. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 22.)
Bibliogr.: p. 154.
ISBN 963-631-187-0 fűzött
Magyarország - vállalat - kereskedelem - századforduló - 20. század - levéltári repertórium
658.1(439)"189/195" *** 339(439)"189/195" *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 061.5(439)
[AN 2651197]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2007.
Ross, George H. (1928-)
Trump strategies for real estate (magyar)
   Trump ingatlanstratégiái : milliárdos leckék kisbefektetőknek / [George H. Ross ... és Andrew James McLean] ; [Donald J. Trump előszavával] ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2007. - 248 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás bibliográfiai adataival
ISBN 978-963-87038-2-8 fűzött : 3480,- Ft
beruházás - ingatlanpiac - siker
658.152 *** 332.7 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2650043]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2007.
   Vállalkozási praktikák. - Budapest : Média Team, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-00-5721-2
Magyarország - vállalkozásismeret - számvitel - útmutató
658.1(439)(036) *** 657(036)
[AN 908443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Nonprofit számviteli kézikönyv : [alapítvány, egyesület, párt ...] : [jogi szabályozás, a közhasznú jogállás, adózási és könyvelési feladatok] / [a könyv szerzője Pázmányi György]. - [2007]. - 262 p.
Lezárva: 2006. jan. 20.
ISBN 963-87053-0-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - közhasznú szervezet - nonprofit szervezet - adóügy - számvitel - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.271.5(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 2649607] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6071 /2007.
Bakó Józsefné
   A kétpilléres nyugdíjrendszer 2007-től / Bakó Józsefné, Varga Éva. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 203 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-58-7 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - ezredforduló
369.5(439)"2007"
[AN 2651514]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2007.
   Egészség-finanszírozási pillérek / [a szöveget gond. Lukács Marianna] ; [közread. a Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetsége]. - Budapest : Szabadúszó.hu Kft., 2007. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2175-5 fűzött
Magyarország - betegségbiztosítás - önkéntes biztosítópénztár
369(439) *** 368.942(078) *** 368.032.2(439)
[AN 2651428]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2007.
Kutreba Béla
   Egy orvos gondolatai a rendszerváltás ürügyén : esszék - publicisztika : Pécs, 1999-2002 / Kutreba Béla. - Budapest : Medicina, 2007. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 963-226-064-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - egészségügy - ezredforduló - publicisztika
364.444(439)"199/200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2649535]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6074 /2007.
Bagics Lajos
   A szakképzés finanszírozása és a szerződéses rendszer az agráriumban / Bagics Lajos, Kapuvári Béla. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 64 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 10.)
ISBN 978-963-9736-02-3 fűzött
ISBN 963-9736-02-3
Magyarország - szakképzés - finanszírozás - tanuló - mezőgazdaság - munkaszerződés
377(439) *** 37.014.543(439) *** 331.106.26(439) *** 331.36(439) *** 63
[AN 2649539]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2007.
   Ballagás / [összeáll. Ferencziné Székely Ildikó]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 63 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-87326-8-2 kötött
ballagás - magyar irodalom - világirodalom - vers - idézetgyűjtemény - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082) *** 82-84=945.11
[AN 2650205]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2007.
Dudás Margit (1950-)
   Pedagógusjelöltek belépő nézeteinek feltárása / Dudás Margit ; [kiad. a PTE BTK Neveléstudományi Intézet]. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int., 2006. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-129.
Fűzött (hibás ISBN 963-642-092-0)
világnézet - egyetemi hallgató - pedagógusképzés
371.13 *** 316.64-057.87
[AN 2650748]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2007.
   Fenntarthatóság és környezeti nevelés / [szerk. Klemmné Lőrincz Ildikó] ; [rend., közread. a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési Központja]. - Miskolc : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int. Környezeti Nevelési Közp., 2007. - 68 p. : ill. ; 25 cm
A 2007. március 29-én Miskolcon rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2168-7 fűzött
környezeti nevelés - konferenciakiadvány
372.850.4 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651951]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2007.
Kántor Sándorné
   Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban / Kántor Sándorné. - [Budapest] : OPKM, 2007. - 180 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
ISBN 978-963-9315-83-9 fűzött : 840,- Ft
ISBN 963-9315-83-4
Debrecen - matematikus - pedagógus - gimnázium - iskolatörténet
37(439-2Debrecen)(092) *** 51(439)(092) *** 373.54(439-2Debrecen)(091) *** 373.552(439-2Debrecen)(091)
[AN 2649317]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2007.
Köves Gábor
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2007]. - 143 p. : ill.
ISBN 978-963-7437-69-4 fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 973-963-7437-69-4)
diákélet - humor - vicc
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 2649746] MARC

ANSEL
UTF-86080 /2007.
   Matematika 7 : kalandozások a matematikában : hogyan tanítsam? / Békéssy Szilvia [et al.] ; [szerk. Szloboda Tiborné] ; [graf. Juhász Lehel]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2007. - 207, [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5671-9 fűzött
tantárgy - matematika - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2652248]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2007.
Némethné Pap Kornélia (1973-)
   Rátz László tanár úr / Némethné Pap Kornélia ; Kovács László angol nyelvű tanulmányával. - Szombathely : BDF, 2006. - 92, VIII, 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physica Savariensia, ISSN 1219-2678 ; 13.)
Mellékletben Rátz László és Mikola Sándor "Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában" c. 1910-ben kiadott művével. - Bibliogr.: p. 65-67. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9531-73-4 fűzött
ISBN 963-9531-73-1
Rátz László (1863-1930)
Magyarország - Budapest - pedagógus - matematikus - gimnázium - matematikatanítás - differenciálszámítás - középiskolai tankönyv - hasonmás kiadás
37(439)(092)Rátz_L. *** 51(439)(092)Rátz_L. *** 373.54(439-2Bp.) *** 372.851.72(075.3) *** 094/099.07
[AN 2651286]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2007.
   Neumann János Középiskola és Kollégium jubileumi évkönyve : [1987-2007] / szerk. Horváth Ibolya, Sipos Andrea. - Eger : Neumann J. Középisk. és Kollégium, 2007. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Neumann János Középiskola és Kollégium (Eger)
Eger - szakközépiskola - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Eger)(058)
[AN 2651319]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2007.
   Projektmódszer / [szerk. Hegedűs Gábor]. - Kecskemét : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998]-. - 25 cm
Közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - A 3. köt. társszerkesztője Lesku Katalin, a 6. kötettől szerk. Lesku Katalin. - Az 5. kötettől főcíme: Projektpedagógia - projektmódszer
ISBN 963-7294-24-4
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439)
[AN 334737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2006. - 116 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-7294-57-0 fűzött
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2649350] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2006. - 119 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-7294-58-9 fűzött
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2649692] MARC

ANSEL
UTF-86084 /2007.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   Munkafüzet A gyakorlati oktatás című könyv feldolgozásához / Rakaczkiné Tóth Katalin, Emőkey András. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 18.)
ISBN 978-963-9736-18-4 fűzött
ISBN 963-9736-18-X
pedagógusképzés - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - példatár
378.637(076) *** 371.133 *** 371.388 *** 377
[AN 2649547]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2007.
St. Clair, Barry
Jesus focused youth ministry (magyar)
   Jézus központú ifjúsági szolgálat / Barry St. Clair ; [... kiad. a Dünamisz Szolgálat Alapítvány és a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Dünamisz Szolgálat Alapítvány : KIA, 2006. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-39-3 fűzött
ISBN 963-9390-39-9
vallásoktatás - módszertan
372.82 *** 371.3
[AN 2649733]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2007.
Wayda Imréné
   Az új szakképzési szerkezet és a vizsgarendszer kialakításának bemutatása és problémái / Wayda Imréné. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 12.)
ISBN 978-963-9736-08-5 fűzött
ISBN 963-9736-08-2
Magyarország - szakképzés - vizsgakövetelmény
377(439) *** 371.214.14(439) *** 371.27(439)
[AN 2649543]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6087 /2007.
   15 éves a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége : ejtőernyős emlékhelyek Magyarországon / [szerk. ... Boda József] ; [összeáll. Juhász József]. - Budapest : MEBSZ, 2006. - 137 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1509-9 fűzött
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége
Magyarország - ejtőernyőssport - egyesület
797.561(439) *** 061.2(439)MEBSZ
[AN 2651495]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2007.
   Jubiláló olimpikonok : Berlin 1936, Melbourne 1956, Montreal 1976, Atlanta 1996 / [közread. a] Magyar Olimpiai Bizottság. - [Budapest] : MOB, [2006]. - 19 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - olimpikon - 20. század
796.032(439)(092)
[AN 2651618]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2007.
Sinka Zoltán
   Bűvész-tanoda : 50+1 bűvészmutatvány / Sinka Zoltán ; [ábrák Nagy Tamás]. - Budapest : Sinka Z., 2006. - 69, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1068-X fűzött : 1800,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv
793.81(02.053.2)
[AN 2649329]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2007.
   A világgal lélegezve : 300 érv a horvát - magyar rendezés mellett / [szerk. Gyárfás Tamás] ; [közread. a] Horvát - Magyar Pályázati Bizottság. - [Budapest] : [EB 2012 Kft.], [2007]. - p. 550-667. : ill., színes ; 31 cm
Párhuzamos lapszámozással
ISBN 978-963-06-1899-1 kötött
Magyarország - Horvátország - labdarúgás - Európa-bajnokság - pályázat
796.332.093.1(4)"2012" *** 06.063(439) *** 06.063(497.13)
[AN 2651580]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6091 /2007.
   Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében / szerk. Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János. - Budapest ; Veszprém : MTA Veab Kézművesipar-tört. Munkabiz. : MTA Veab Archaeometriai és Iparrégészeti Munkabiz., 2006. - 204 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében, ISSN 1788-5418 ; 1.)
A Budapesten 2004. ápr. 28-29-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7385-83-4 fűzött
ISBN 963-7385-83-5
Kárpát-medence - kézműipar - régészet - fazekasság - néprajz - konferenciakiadvány
738.031.4(4-191)(091) *** 39(4-191) *** 903/904(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2650950]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2007.
   DLA 2006 : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar : [mestermunka katalógus] / [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola]. - Pécs : PTE Műv. Kar Képzőműv. Mesterisk., 2006. - [28] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A 2006. nov. 18 - dec. 9. között Pécsett, a Városi Képtár Antal-Lusztig Gyűjtemény Kiállítótermében rendezett mestermunka kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-134-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-642-132-2)
Magyarország - Pécs - képzőművészet - egyetem - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 378.67(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2650998]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2007.
   Dr. Josef Polák, 1886-1945 : kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben : 2007. január 24 - február 16. = Dr. Josef Polák, 1886-1945 : exhibition in the Central European Cultural Institute : 24 January - 16 February 2007 / [... kurátorai Magda Veselská, Szabó Lilla, Gellér Katalin] ; [a katalógust szerk. Farkas János]. - Budapest : KEKI, [2007]. - 31 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Közép-európai életutak, ISSN 1788-9219 ; 1.)
Fűzött
Polák, Josef (1886-1945)
Osztrák - Magyar Monarchia - Csehszlovákia - művészettörténész - muzeológus - 20. század - múzeum - kiállítási katalógus
7.0.72.2(437)(092)Polák,_J. *** 069(437-2Kassa) *** 061.4(437.1-2Praha) *** 061.4(437.6) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2651224]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2007.
   Eleven szín : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2007. 01. 26 - 2007. 04.] = Living color / [kurátorok ..., a katalógust szerk. ... Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület ... - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2007. - 59 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-87444-0-1 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(100) *** 75(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2650916]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2007.
   Ferencváros hazatalál : a Középső-Ferencváros rehabilitációjának története / [szerk. Götz Eszter]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2007. - 154 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86866-9-5 fűzött : 3500,- Ft
Budapest. 9. kerület - településtervezés - tömbrehabilitáció - építészet - helyismeret - közművelődési intézmény - fényképalbum
711.4(439-2Bp.IX.) *** 908.439-2Bp.IX.(084.12) *** 725.8 *** 72(439-2Bp.IX.)
[AN 2651261]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2007.
Gaál István (1933-)
   Képességek : Gaál István fényképei / [szöveg Kincses Károly, Módos Péter, Schrammel Imre]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 44.)
Kész. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2007. márc. 23-án megnyitott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-65-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Gaál_I. *** 77.044 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2651395]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2007.
Gila Zsuzsanna
   Van Gogh / Gila Zsuzsanna. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-596-486-4 kötött
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2650915]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2007.
Gyergyádesz László (ifj.) (1972-)
   "Csavargó" : Mednyánszky László élete és művészete = "A vagrant" : life and art of László Mednyánszky / ifj. Gyergyádesz László ; [... kiad. a ... Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Print 2000 Ny. : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2007. - 83 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Megj. a Kecskeméti Képtár - Cifrapalotában 2007. márc. 20 - ápr. 29. között azonos címmel rendezett emlékkiállítás alkalmából. - Borítócím: Mednyánszky. - Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-7216-98-5 kötött
Mednyánszky László (1852-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2650958]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2007.
Kincses Károly (1954-)
   Fenséges amatőrök : a magyar arisztokrácia és a fényképezés, 1839-2006 / Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2006. - 191 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 42.)
Kész. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2006. szept. 8 - okt. 29. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8383-62-4 fűzött
ISBN 963-8383-62-3
Magyarország - fotóművészet - arisztokrácia - amatőr művészet - fényképalbum - kiállítási katalógus
77.04 *** 316.343.322(439)"18/19" *** 379.825-058.12 *** 908.100(084.12) *** 908.439(084.12) *** 77.044 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2651409]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2007.
Kincses Károly (1954-)
   Pózkatalógus : kultúra, kapcsolatok és a társadalmi helyzet tükröződése a 19. századi fényképezésben / Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2006. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 39.)
Kész. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2006. máj. 19-én megnyitott kiállítás alkalmából
ISBN 963-8383-57-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - emberábrázolás - kiállítási katalógus - portré
77.04(439) *** 77.041 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2651389]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2007.
Kiss Katalin (1957-)
   Kiss Katalin textilművész. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - [19] p. : ill., színes ; 23 cm
A képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - textilművészet - képzőművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Kiss_K.
[AN 2651581]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2007.
Major Kamill (1948-)
   Ici repose : photo + graphies = Itt nyugszik : fény + képek / Kamill Major ; essais László F. Földényi, Gislind Nabakowski. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2006. - 117, [2] p. : ill., színes ; 31x31 cm
Műjegyz.: p. [118-119.]
ISBN 963-86866-4-2 kötött
Major Kamill (1948-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Major_K.
[AN 2651260]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2007.
Moholy-Nagy László (1895-1946)
   Modernizmus 2, 1917-1960 : [Moholy-Nagy & André Kertész] / [szerk. Baranyai Judit, Erdész László, Makláry Kálmán] ; [rend., közread. az Erdész & Makláry Fine Arts Gallery]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts Gallery, cop. 2007. - 42 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2007. febr. 15-én Budapesten megnyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-06-1919-6 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - fényképész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
73/76(100)(=945.11)(092)Moholy-Nagy_L. *** 77.04(73)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2651597]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2007.
Rónai Dénes (1875-1964)
   Az udvarias fényképész : Rónai Dénes, 1875-1964 / [szöveg Kincses Károly et al.]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2006. - 222 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 41.)
Kész. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2006. júl. 14-én megnyitott kiállítás alkalmából
ISBN 963-8383-58-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - fényképész - fotóművészet - századforduló - 20. század - portré - kiállítási katalógus - életrajz
77.04(439)(092)Rónai_D. *** 77.041 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2651304]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2007.
Savill, Julie
101 finishing touches (magyar)
   101 hangulatvarázsló ötlet : egyedi megoldások a lakásban / Julie Savill. - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Búza Virág. - Good Homes magazine (keretcím)
ISBN 978-963-370-163-8 fűzött
lakásművészet
747
[AN 2650071]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2007.
Szatmári Tamás
   Magyar várak / [szöveg, fotók Szatmári Tamás, László János]. - [Budapest] : Anno, 2006-. - 29 cm
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12)
[AN 2643054]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Észak-Magyarország. - 2007. - 95 p. : ill., színes
ISBN 978-963-375-460-3 kötött
Észak-Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439.13)(084.12)
[AN 2650072] MARC

ANSEL
UTF-86107 /2007.
   Széchenyi hazatért.. / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [közread. az] Alapítvány a Városért. - Mosonmagyaróvár : Alapítvány a Városért, 2007. - 38 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2082-6 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Mosonmagyaróvár - emlékmű - történelmi személy - emlékműavatás - politikus - 19. század
725.945(439-2Mosonmagyaróvár) *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 2650315]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2007.
Tandori Dezső (1938-)
   Két sapkás beszélget / [Tandori Dezső, Šwierkiewicz Róbert]. - [Vác] : Arcus, 2007. - [140] p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Megj. a Budapesti MU Színházban 2007. febr. 11 - márc. 7-ig tartott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87476-0-0 fűzött
Magyarország - grafikus - ezredforduló - kiállítási katalógus
741(439)(092)Tandori_D. *** 741(439)(092)Šwierkiewicz,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2650823]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2007.
Tomka Mária, T.
   A titokzatos égi szekér : jelképek az őriszigeti Szent László templom falfestményein / T. Tomka Mária, Kölnei Lívia. - Budapest : Püski, 2006. - 55 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 55. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9592-20-X fűzött
Őrisziget - templom - jelkép - falfestmény
7.045 *** 75.052(439.26-2Őrisziget) *** 726.54(439.26-2Őrisziget)
[AN 2649170]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2007.
   A vajai Vay-várkastély és múzeum / összeáll. Molnár Sándor. - Vaja : Molnár S.-né, 2006. - 40 p. : ill., színes ; 18 cm
Borítócím: Vay-kastély : Vay Ádám Múzeum. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-229-511-0 fűzött
Vay Ádám Múzeum (Vaja)
Vaja - kastély - múzeumi kiadvány
069(439-2Vaja)(036) *** 728.82(439-2Vaja)(036)
[AN 2656730]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2007.
   A vajai Vay-várkastély és múzeum / összeáll. Molnár Sándor ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyi[!Megyei] Múzeumok Igazgatósága]. - Vaja : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2006. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
Borítócím: Vay-kastély : Vay Ádám Múzeum. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7220-58-5 fűzött
Vay Ádám Múzeum (Vaja)
Vaja - kastély - múzeumi kiadvány
069(439-2Vaja)(036) *** 728.82(439-2Vaja)(036)
[AN 2656736]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6112 /2007.
Baraka, Imamu Amiri (1934-)
Blues people (magyar)
   A blues népe : néger zene a fehér Amerikában / LeRoi Jones ; [ford. László Balázs] ; [a versidézeteket ford. Dávidházi Péter]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1970. - 349, [2] p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8247-0 fűzött : 1800,- Ft
Egyesült Államok - zenetörténet - afroamerikai tánc és zene - afroamerikaiak - társadalomtörténet - művelődéstörténet
785.161(73)(091) *** 316.32(=96)(73)(091) *** 930.85(100)
[AN 2650200]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2007.
Echols, Alice
Scars of sweet paradise (magyar)
   Kozmic blues : Janis Joplin élete és kora / Alice Echols ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 389, [24] p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 381-389.
ISBN 978-963-7448-55-3 kötött : 3900,- Ft
ISBN 963-7448-55-1
Joplin, Janis (1943-1970)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - dalénekes - 20. század - blues - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Joplin,_J.
[AN 2649998]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2007.
Nagy Balázs
   Sírontúli melódiák : az extrém metal három évtizede / Nagy Balázs. - [Budapest] : Irigal, 2007. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-7014-21-7)
zenetörténet - metálzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2649997]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2007.
Németh G. István
   Vermesy Péter / Németh G. István. - Budapest : Mágus, 2006. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 35.)
Műjegyz.: p. 25-29. - Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 978-963-9433-42-7 fűzött
ISBN 963-9433-42-7
Vermesy Péter (1939-1989)
Erdély - zeneszerző - határon túli magyarság - 20. század - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(=945.11)(498)(092)Vermesy_P. *** 781.97Vermesy_P.
[AN 2649670]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2007.
Szitha Tünde
   Vidovszky László / Szitha Tünde. - Budapest : Mágus, 2006. - 36 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 34.)
Bibliogr.: p. 35-36. - Műjegyz.: p. 26-35.
ISBN 978-963-9433-43-8 fűzött
ISBN 963-9433-43-8
Vidovszky László (1944-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(439)(092)Vidovszky_L. *** 781.97Vidovszky_L.
[AN 2649664]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6117 /2007.
Kékesi Kun Árpád (1972-)
   Színház, kultúra, emlékezet / Kékesi Kun Árpád. - Veszprém : Pannon Egy. K. : Pannon Egy. Színháztud. Tansz., 2006. - 203 p. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9495-94-4 fűzött
színházművészet - művészetelmélet
792.01
[AN 2650320]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2007.
Schuller Gabriella
   Tükörképrombolók : a tekintet eltérítése a poszt-feminista színházban és performanszokban / Schuller Gabriella. - Veszprém : Pannon Egy. K. : Pannon Egy. Színháztud. Tansz., 2006. - 170 p. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 8.)
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-963-9495-95-1 fűzött
színházművészet - művészetelmélet - nőmozgalom
792.01
[AN 2650323]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6119 /2007.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk angolul? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 271 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Angol
ISBN 978-963-19-3817-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2656636]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2007.
Bék Gerzson
   Magyar szinonima kéziszótár : [A - Z-ig] / Bék Gerzson, Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9497-64-9 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2655645]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - francia zsebszótár ; Francia - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111, 109, [3] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-88-6 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 2655682]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - olasz zsebszótár ; Olasz - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 112, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-89-4 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2655684]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2007.
Csiffáry Tamás
   Német - magyar zsebszótár ; Magyar - német zsebszótár / Csiffáry Tamás ; [Kelemen Béla alapján]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 112, 110, [2] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-69-X fűzött (hibás ISBN 963-9497-31-2)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2655677]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2007.
Fodor István (1920-)
   A bantu nyelvek / Fodor István. - Budapest : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., 2007. - 243, [2] p. : ill., térk. ; 23 cm + 1 térk. mell. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-62-4 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9683-62-4)
bantu nyelvek
809.635
[AN 2651033]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2007.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latinum - Hungarico [!Latino - Hungaricum] / Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 4. átd. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1970. - [8], 614 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6793-0)
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2656781]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2007.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2007, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7877-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2656913]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2007.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8117-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2656920]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2007.
   Magyar értelmező kéziszótár : A - Z-ig / [szerk. a Kiadó szerkesztőbizottsága]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 526 p. ; 21 cm
ISBN 963-9262-68-4 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2655951]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2007.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A beszélt angol nyelv tematikus szótára / Mátyás Szabolcs. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Mátyás Sz., 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-06-2130-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - szlengszótár
801.323=20=945.11
[AN 2656945]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar zsebszótár ; Magyar - angol zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2003. - 109, [3], 111 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9497-32-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2655666]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2007.
   Utak a terminológiához / szerk. Fóris Ágota, Pusztay János. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz. : BDF Termik, 2006. - 244 p. ; 24 cm. - (Terminologia et corpora. Supplementum, ISSN 1788-6368 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9531-74-1 fűzött : 4000,- Ft
nyelvészet - terminológia
801.3 *** 001.4
[AN 2651293]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2007.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - holland szótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6500-4)
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2656909]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6133 /2007.
Müllner András (1968-)
   A császár új ruhája : esszék a könyv és a hipertext kapcsolatáról, valamint más médiumokról / Müllner András. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 214 p. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-48-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - posztmodern - irodalomelmélet - esszé - hipertext
82.01 *** 894.511-4 *** 681.3.004.14
[AN 2650067]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2007.
Szabó László, V. (1968-)
   Der Einfluss Friedrich Nietzsches auf Hermann Hesse : Formen des Nihilismus und seiner Überwindung bei Nietzsche und Hesse / László V. Szabó. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Praesens Verl., 2007. - 324 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 8.)
Bibliogr.: p. 317-324.
ISBN 978-963-9696-11-2 fűzött
ISBN 978-3-7069-0443-8
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Hesse, Hermann (1877-1962)
Németország - filozófus - író - nihilizmus - 19. század - 20. század - disszertáció
830(092)Hesse,_H. *** 165.721 *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 2650329]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2007.
Tóth Sándor Attila
   Canova, Napóleon - és Tertina Mihály : Canova Napóleon-szobráról szóló magyarországi neolatin epüllion és recepciója / Tóth Sándor Attila. - Szeged : Gradus ad Parnassum, cop. 2007. - 116 p. ; 20 cm. - (Világ - egyház - történelem, ISSN 1418-9526)
A függelékben a versek neolatin eredetiben. - Bibliogr.: 115-116.
ISBN 978-963-9184-18-3 fűzött
Tertina Mihály (1750-1808). Carmen de Napoleonis Bonaparte marmorea statua
Magyarország - Itália - Franciaország - újkori latin irodalom története - 18. század - 19. század - szobrász - uralkodó - kultusz - vers - epigramma
871(091)-1(439) *** 394.944 *** 73(45)(092)Canova,_A. *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 2649579]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2007.
Troyat, Henri (1911-2007)
Tolstoï (magyar)
   Tolsztoj élete / Henri Troyat ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2007. - 870 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8241-8 kötött : 3800,- Ft
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Oroszország - író - 19. század - századforduló - életrajz
882(092)Tolstoj,_L._N.
[AN 2652029]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6137 /2007.
Andor Csaba (1950-)
   A siker éve: 1861 : Madách élete / Andor Csaba. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2007. - 258 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 54.)
Bibliogr.: p. 249-255.
ISBN 978-963-9386-50-1 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 2656109]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2007.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   A poézis teológiája : irodalmi sarok : [Váci, Vörösmarty, Reményik, Babits, Kosztolányi, József A., Wass, Mécs] / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2007. - 151 p. ; 17 cm. - (Világnézeti figyelő ; 2.)
ISBN 978-963-06-1989-9 fűzött
magyar irodalom története - költészet - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(091)-1"18/19"
[AN 2651205]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Fekete István és Ilona.. / [vál. és szerk.] Gáspár János ; [kiad. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irodalmi Társ., [2007]. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87377-0-0 fűzött
ISBN 963-87377-0-0
Fekete István (1900-1970)
Fekete Ilona (1904-1977)
író - 20. század - levelezés
894.511(092)Fekete_I.(044) *** 929(439)Fekete_I.(044)
[AN 2651488]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2007.
Madách Szimpózium (14.) (2006) (Szeged etc)
   XIV. Madách Szimpózium : [Szeged, 2006. április 28., Csesztve - Balassagyarmat - Alsósztregova, 2006. szeptember 22-23.] / [szerk. Bene Kálmán] ; [rend., közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2007. - 229 p., [11] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 53.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-49-5 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 2649768]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2007.
Pomogáts Béla (1934-)
   Irodalom a korfordulón / Pomogáts Béla. - Budapest : Lucidus, 2007. - 303 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-41-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2650394]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6142 /2007.
Accovis, Maviangela
100 witcheries to have fun in a group (magyar)
   Hogyan bulizzunk? / [eredeti szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-579-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2651123]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2007.
Ajtmatov, Čingiz (1928-)
Džamilâ (magyar)
   Dzsamila szerelme ; Az első tanító / Csingiz Ajtmatov ; [ford. Árvay János, Tarisznyás Györgyi]. - Budapest : Európa, 2007. - 190 p. ; 19 cm
Egys. cím: Džamilâ ; Pervyj učitelʹ
ISBN 978-963-07-8284-5 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2651699]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2007.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 963-9626-65-1 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2650910]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2007.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A vadhattyúk : Andersen legszebb meséi. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 165 p. ; 23 cm
ISBN 963-7095-96-9 fűzött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2650146]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2007.
Anderson, Kevin J. (1962-)
Champions of the force (magyar)
   Az erő bajnokai : [a Jedi Akadémia-trilógia 3. kötete] / Kevin J. Anderson ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 298 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 978-963-497-140-5 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2655346]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2007.
Arjouni, Jakob (1964-)
Chez Max (magyar)
   Chez Max : vacsorázz Maxnál Párizsban! : regény / Jakob Arjouni ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-097-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2652027]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2007.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
La bottega delle mappe dimenticate (magyar)
   Az elfeledett térképek boltja : az ókori Egyiptom földjén / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 258, [3] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. füz. - Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-133-1 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2650614]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2007.
Banks, Iain (1954-)
The use of weapons (magyar)
   Fegyver a kézben / Iain M. Banks ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 425 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-27-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,95 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2650557]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2007.
BeauSeigneur, James
Acts of God (magyar)
   Isten cselekedetei : a Krisztus küldetése trilógia harmadik kötete / James BeauSeigneur ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 397, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-369-956-0 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2650581]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2007.
Bernard, Hannah
The marriage adventure (magyar)
   Szabadesés / Hannah Bernard ; [... ford. Kis Anna]. A babafutár / Catherine Spencer ; [... ford. Vásáhelyi Zsolt]. Velem ne cicázz! / Tracy Sinclair ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 20.)
Egys. cím: The marriage adventure. The Brabanti baby. The cat lived on Park avenue
ISBN 978-963-537-644-5 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651094]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2007.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar who liked to quote Kipling (magyar)
   A betörő, aki szeretett Kiplinget idézni / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-36-5 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2650569]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2007.
Bock, Michael (15??-1602)
Würzgärtlein für die kranken Seelen (magyar)
   Betegh lelkeknek valo fwues kertecijke ... ehez foglaltatot egij szep tudomanij: tudni illik mikeppen kellien embernek magat biztatni az niomorusagnak wldeözesnek es kennak ideieben, mellijet Giarmathij Balassij Balint forditot nemetböl magiarra .. / [Bock Mihaly altal zereztetett nemeteöl] ; [a mell.] Kőszeghy Péter tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : OSZK, cop. 2006. - [6], 177, [4] p. ; 14 cm + mell. (46 p. ; 12 cm). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 39.)
Eredeti kiadása: Cracoban: Wirzbieth, 1572
ISBN 963-506-679-1 kötött
ISBN 963-506-695-3 (mell.)
német irodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat - hasonmás kiadás
830-97=945.11 *** 894.511-97.032 *** 242 *** 094/099.07
[AN 2639244]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2007.
Boyden, Joseph
Three day road (magyar)
   Három nap az út / Joseph Boyden. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 353 p. ; 24 cm
Ford. Hajdu András
ISBN 978-963-9574-85-4 kötött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2651133]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. r., Hugicám, a szörnyeteg. - [2007]. - 109, [2] p. + mell.
ISBN 978-963-9420-58-8 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2650099] MARC

ANSEL
UTF-86156 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Das verfluchte Gold der Titanic (magyar)
   A Titanic elátkozott aranya / Thomas Brezina ; Rolf Bunse ill. ; [ford. Zachár[!Zachar] Viktor]. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 131 p. : ill. ; 22 cm. - (A kincskereső hármas ikrek)
ISBN 978-963-9420-57-1 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2652106]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2007.
Brown, Sandra (1948-)
White hot (magyar)
   Fehér izzás / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-159-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2650400]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2007.
Bruhns, Wibke (1938-)
Meines Vaters Land (magyar)
   Apám földje : egy német család története / Wibke Bruhns ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, [2007]. - 424, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-57-9 kötött : 3200,- Ft
Klamroth család
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2651253]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2007.
Bump in the night (magyar)
   Botlás az éjszakában / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 379 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos szellemjárás / J. D. Robb. Poppy pénze / Mary Blayney. A kalandor / Ruth Ryan Langan. Mellow lemon yellow / Mary Kay McComas. - Egys. cím: Haunted in death ; Poppy's coin ; The passenger ; Mellow lemon yellow
ISBN 978-963-426-040-0 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2649754]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2007.
Cabot, Meg (1967-)
   Egy "neveletlen" írónő naplója / Meg Cabot ; [ford. Békés Dóra, Rudolf Anna, Varsányi Anna]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-560-6 fűzött : 1980,- Ft
Cabot, Meg (1967-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2650227]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2007.
Carranza, Maite (1958-)
El clan de la loba (magyar)
   A farkasok klánja / Maite Carranza ; [ford. Rédei Katalin]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2006. - 385 p. ; 21 cm. - (Boszorkányok háborúja)
ISBN 978-963-86938-3-9 kötött : 2400,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
860-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2651241]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2007.
Chevalier, Tracy
Burning bright (magyar)
   Ártatlanok / Tracy Chevalier. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 431 p. ; 21 cm
Ford. Kiss Marianne
ISBN 978-963-9574-97-7 kötött : 2990,- Ft
Blake, William (1757-1827)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2650899]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2007.
Childers, Erskine (1870-1922)
The riddle of the sands (magyar)
   A homok titka : a titkosszolgálat aktáiból / Erskine Childers ; [ford. Kovács Lajos] ; [ill. Fazekas Attila]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 354 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A krimi gyöngyszemei, ISSN 1787-3495)
ISBN 978-963-369-961-4 fűzött
ISBN 963-369-961-4
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2652010]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ordeal by innocence (magyar)
   Az alibi / Agatha Christie ; [ford. Katona Ágnes]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1994. - 296 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8275-3 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2656107]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2007.
Clark, Kathy
Wishes and dreams (magyar)
   Vágyak és álmok / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2007. - 127 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 2.)
Szerző Clark, Kathy
ISBN 978-963-679-524-5 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2650396]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2007.
Coetzee, Jacobus M.
Disgrace (magyar)
   Szégyen / J. M. Coetzee ; [ford. George Gábor]. - [Pécs] : Art Nouveau, 2007. - 351 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1884-7 kötött
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 2650126]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2007.
Coleman, Loren L.
Illusions of victory (magyar)
   A győzelem illúziója / Loren L. Coleman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 296 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 978-963-8428-49-3 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649841]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2007.
   "Con dottrina e con volere insieme" : saggi, studi e scritti vari dedicati a Béla Hoffmann : esszék, tanulmányok és egyéb írások Hoffmann Béla tiszteletére / [szerk. ... Antonio Sciacovelli]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - (In honorem..., ISSN 1788-1196)
Váltakozva olasz és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-75-0 fűzött : 1946,- Ft : 8 EUR
irodalomtudomány - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
82 *** 082
[AN 2651302]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2007.
Cornwell, Bernard (1944-)
The bloody ground (magyar)
   A vérmező / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 377 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-034-9 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2650104]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2007.
Coupland, Douglas (1961-)
Generation X (magyar)
   X generáció / Douglas Coupland ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2007. - 304 p. : ill. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8251-7 fűzött : 1800,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2650240]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2007.
Darcy, Emma
The Italian's stolen bride (magyar)
   Az eltaszított menyasszony / Emma Darcy ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 388.)
ISBN 978-963-537-646-9 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651109]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2007.
DeMille, Nelson
The charm school (magyar)
   Kémek iskolája / Nelson DeMille ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 605 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-079-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2650562]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2007.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Flow my tears, the policeman said (magyar)
   Csordulj könnyem, mondta a rendőr / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán] ; [a ... verset Imreh András ford.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-34-9 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2650498]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2007.
Dick, Philip K. (1928-1982)
   Már megint a felfedezők / Philip K. Dick ; [ford. Gálla Nóra et al.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2007. - 334 p. ; 21 cm
A ford. a "The collected stories of Philip K. Dick" Vol. 1-5. (Los Angeles [CA] : Underwood, 1987) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7118-57-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR (hibás ISBN 963-7118-55-1)
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 2650492]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2007.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Martian time-slip (magyar)
   Időugrás a Marson / Philip K. Dick. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 225 p. ; 21 cm
Ford. Pék Zoltán
ISBN 963-7118-28-4 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2650500]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2007.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Podrostok (magyar)
   A kamasz / Dosztojevszkij ; [ford. Szőllősy Klára] ; [jegyz. Bakcsi György]. - Pécs : Jelenkor, 2007, cop. 1960. - 626, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-415-9 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2656742]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2007.
Feist, Raymond E.
Flight of the nighthawks (magyar)
   Az éjsólyom röpte / Raymond E. Feist ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : Beholder, 2006. - 345 p. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím) ; Sötét háború sorozat (keretcím)
ISBN 963-8428-32-5 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2622463]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2007.
Fielding, Liz
Her wish-list bridegroom (magyar)
   Kisvárosi csoda / Liz Fielding ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 387.)
ISBN 978-963-537-645-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651107]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2007.
Galitz, Cathleen
Pretending with the playboy (magyar)
   Agyafúrt intrikák / Cathleen Galitz ; [... ford. Gonda Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 209.)
ISBN 978-963-537-639-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651092]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2007.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2055-8 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2656140]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2007.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Šinelʹ (magyar)
   A köpönyeg ; Az orr ; A revizor / Gogol ; [ford. Makai Imre, Mészöly Dezső, Mészöly Pál]. - Budapest : Európa, 2007. - 202 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Šinelʹ ; Nos ; Revizor
ISBN 978-963-07-8326-2 fűzött : 800,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - vígjáték
882-32=945.11 *** 882-22=945.11
[AN 2655602]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2007.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Ellenséges tűzben. - cop. 2006. - 590 p.
ISBN 978-963-426-033-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2649907] MARC

ANSEL
UTF-86183 /2007.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 963-9626-57-0 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2650912]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2007.
Hoag, Tami
Kill the messenger (magyar)
   Öld meg a futárt! / Tami Hoag ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-167-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2657053]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2007.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; A homokember ; Scuderi kisasszony / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Barna Imre, Bor Ambrus, Gergely Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2007. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Der Sandmann ; Das Fräulein von Scuderi
ISBN 978-963-07-8330-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2655621]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2007.
Horowitz, Anthony
Evil star (magyar)
   Égi háború / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2007. - 207 p. ; 22 cm. - (Tini krimik). (Az ötök ereje)
ISBN 978-963-9715-12-7 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2649853]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2007.
   Huszadik századi lengyel novellák : lengyel dekameron / [... vál. és szerk. Pálfalvi Lajos] ; [... fordítói Cservenits Jolán et al.]. - Budapest : Noran, 2007. - 641, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-963-9716-17-9 kötött : 4499,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés - antológia
884-32(082)=945.11
[AN 2650257]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2007.
   Huszadik századi skandináv novellák : skandináv dekameron / [... vál. és szerk. Szöllősi Adrienne] ; [... fordítói Bisztray Görgy et al.]. - Budapest : Noran, 2007. - 675, [4] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-963-9716-16-2 kötött : 4499,- Ft
norvég irodalom - svéd irodalom - dán irodalom - izlandi irodalom - elbeszélés - antológia
839.5-32(082)=945.11
[AN 2650265]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2007.
   A jóbarát lelkem fele : gondolatok a barátságról / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Libor Kriszta] ; [a képeket vál. Libor Kriszta, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra ; Debrecen : TKK, [2007]. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött
világirodalom - barátság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2655356]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2007.
Kaaberbøl, Lene
Brimstone Music (magyar)
   A Brimstones banda / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-623-1 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2656103]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2007.
Kaaberbøl, Lene
The salamander's heart (magyar)
   A szalamandra szíve / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-622-4 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2656098]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2007.
Kerr, Philip
Children of the lamp (magyar)
   A lámpás gyermekei / [P. B. Kerr] ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005-. - 22 cm. - 324 p.
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2650621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A babilóni kék dzsinn. - 2006. - 319 p.
ISBN 963-7118-53-5 kötött : 2880,- Ft : 11,50 EUR (hibás ISBN 963-7118-53-1)
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2650628] MARC

ANSEL
UTF-86193 /2007.
Koontz, Dean R. (1945-)
The eyes of darkness (magyar)
   A sötétség szeme / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2007. - 414 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9715-17-2 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2649775]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2007.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   Képes franczia mesék La Fontaine-től. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2007]. - 127 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Ill. Grandville
ISBN 978-963-87126-1-5 fűzött : 1200,- Ft
francia irodalom - verses mese
840-191=945.11
[AN 2650210]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2007.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
   Love among the haystacks = Szerelem a kazlak közt / D. H. Lawrence ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Noran, 2007. - 131 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 28.)
ISBN 978-963-9716-09-4 fűzött : 1599,- Ft
angol irodalom - kisregény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02=945.11
[AN 2650515]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2007.
Lenhard, Elizabeth
A different path (magyar)
   Az ismeretlen ösvény / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 135 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 13.)
ISBN 978-963-628-587-6 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2650406]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2007.
Lennox, Marion
A royal proposition (magyar)
   Kőnél maradandóbb / Marion Lennox ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 376.)
ISBN 978-963-537-642-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651097]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2007.
Leonard, Tina
Welcome to Tulips (magyar)
   Tulipántipró / Tina Leonard ; [... ford. Acsai Roland]. Apát választani / M. J. Rodgers ; [... ford. Acsai Roland]. Fekvőtámasz / Christine Michels ; [... ford. Székely György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 10. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: Welcome to Tulips. Father by choice. Undercover with the enemy
ISBN 978-963-537-746-6 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651105]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2007.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The great divorce (magyar)
   A nagy válás : egy álom / C. S. Lewis ; [ford. Petres Erika Lúcia]. - Budapest : Harmat, 2006. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-9564-59-1 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2656646]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2007.
Lihoreau, Tim
Modern phobias (magyar)
   Modern fóbiák : korunk félelmeinek litániája / Tim Lihoreau ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-32-8 kötött
kényszerneurózis - félelem - angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11 *** 159.9(0:82-7) *** 616.891.7(0:82-7)
[AN 2650142]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2007.
Lofting, Hugh (1886-1947)
Doctor Dolittle's post office (magyar)
   Doktor Dolittle és a madárposta / Hugh Lofting ; a szerző illusztrációival ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, 2006. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-548-5 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2650024]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2007.
Łoziński, Mikołaj (1980-)
Reisefieber (magyar)
   Reisefieber / Mikołaj Łoziński ; [ford. Keresztes Gáspár]. - Budapest : Európa, 2007. - 209 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8252-4 fűzött : 1800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2650244]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2007.
Magris, Claudio (1939-)
Alla cieca (magyar)
   Vaktában / Claudio Magris ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2007. - 415 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8264-7 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2651259]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2007.
Mann, Thomas (1875-1955)
Königliche Hoheit (magyar)
   Királyi fenség / Thomas Mann ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-013-1 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2657005]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2007.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
Cakes and ale (magyar)
   Sör és perec / William Somerset Maugham ; [ford. Ignotus Pál]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-753-5 fűzött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2656144]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2007.
Metcalfe, Josie
Nice and easy (magyar)
   Ördögbőrben / Josie Metcalfe ; [... ford. Farkas Judit]. Vágjunk bele! / Carol Marinelli ; [... ford. Szabó Júlia]. Angolosan / Kate Hardy ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 9.)
Egys. cím: Nice and easy. Spanish doctor, pregnant nurse. The Spanish consultant's baby
ISBN 978-963-537-640-7 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651111]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2007.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 26. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-11-8310-8 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2656681]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2007.
Morris, R. N.
The gentle axe (magyar)
   A balta : Porfirij újra nyomoz / R. N. Morris ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 340 p. ; 21 cm. - (Szinkronban a világgal, ISSN 1787-8608)
ISBN 978-963-9644-43-4 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2649909]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2007.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Podvig (magyar)
   Tündöklés / Vladimir Nabokov ; [ford. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007. - 242 p. ; 19 cm
A ford. a "Glory" (New York [N.Y.] : McGraw-Hill, 1971) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8237-1 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2650881]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2007.
Oates, Joyce Carol (1938-)
Expensive people (magyar)
   Luxusvilág / Joyce Carol Oates ; [ford. Sz. Kiss Csaba]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1973. - 384 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8246-3 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2650202]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2007.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2007. - 341 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8325-5 fűzött : 900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2655618]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2007.
Perrault, Charles (1628-1703)
   Perrault meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grey[!Grez]]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 219, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 963-9626-58-9 * kötött (hibás ISBN 963-9626-68-9)
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2650913]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2007.
Ramana Maharṣi
   Srí Ramana Maharsi összes művei : prózai művek, költemények, fordítások / [ford. Alder Mónika et al.]. - Budapest : Filosz, 2006. - 361 p. : ill. ; 21 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
A ford. a "The collected works of Ramana Maharshi" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-87059-3-0 kötött : 2950,- Ft
tamil irodalom - hinduizmus - okkultizmus - összegyűjtött művek
894.811-821=945.11 *** 294.5 *** 133
[AN 2649675]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2007.
Rice, Anne (1941-)
The queen of the damned (magyar)
   A kárhozottak királynője : [a Lestat, a vámpír folytatása] / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin] ; [ill. Horváth Ákos]. - Szeged : Dáin, [2007], cop. 2000. - 491 p. : ill. ; 24 cm
A Vámpírkrónikák 3. része
ISBN 963-86140-0-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2655327]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
The reef (magyar)
   Korallzátony / Nora Roberts ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-024-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2656998]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2007.
Sachar, Louis (1954-)
Small steps (magyar)
   Carla nem adja fel / Louis Sachar ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Animus, 2007. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-15-8 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2650876]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2007.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambis Kinder (magyar)
   Bambi gyermekei / Felix Salten ; [Stark Ferenc ford.] ; [... illusztráció Szecskó Péter munkája]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8318-4 kötött : 1790,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2656968]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2007.
Saramago, José (1922-)
As intermitências da morte (magyar)
   Halálszünet / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2007. - 242 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8255-5 kötött : 2600,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2652050]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2007.
Saylor, Steven (1956-)
Rubicon (magyar)
   Rubicon / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-30-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2650507]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2007.
Scott, Manda
Boudica (magyar)
   Boudica / Manda Scott ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2004-. - 24 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2507456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A kutya látomása : a brit törzsek heroikus küzdelme a római hódítók ellen. - 2007. - 485, [2] p.
ISBN 978-963-370-127-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2650603] MARC

ANSEL
UTF-86221 /2007.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Áldozat / [ford. Bárány Ferenc]. - 2007. - 253, [2] p.
ISBN 978-963-11-8313-9 kötött : 1980,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2651250] MARC

ANSEL
UTF-86222 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the bogey babysitter (magyar)
   Rosszcsont Peti, a ház ura / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-21-9 fűzött : 698,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2651045]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mummy's curse (magyar)
   Rosszcsont Peti és a múmia átka / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-20-2 fűzött : 698,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2651056]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry's nits (magyar)
   Rosszcsont Peti vakarja a fejét / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-19-6 fűzött : 698,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2651063]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry's stinkbomb (magyar)
   Rosszcsont Peti háborúzik / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-22-6 fűzött : 698,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2651046]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2007.
Stilton, Geronimo
Il sorriso di monna Topisa (magyar)
   Cini Lisa mosolya / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-088-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2649879]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2007.
Stilton, Geronimo
Tutta colpa di un caffè con panna (magyar)
   Egy habos kávé és nagy hűhó! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 116, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-092-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2649889]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2007.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Kisregények, elbeszélések / Lev Tolsztoj ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2007. - 2 db ; 24 cm
Kötött : 4800,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - kisregény
882-32=945.11 *** 882-31=945.11
[AN 2652035]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Családi boldogság / [ford. Makai Imre, Szőllősy Klára, Tábor Béla]. - 451 p.
ISBN 978-963-07-8239-5
orosz irodalom - kisregény - elbeszélés
882-32=945.11 *** 882-31=945.11
[AN 2652038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szergij atya / [ford. Németh László, Szőllősy Klára]. - 475, [2] p.
 (hibás ISBN 978-963-07-8239-5)
orosz irodalom - kisregény - elbeszélés
882-32=945.11 *** 882-31=945.11
[AN 2652048] MARC

ANSEL
UTF-86229 /2007.
Urbányi, Pablo (1939-)
El zoologico de Dios (magyar)
   Isten állatkertje I : Ipolyság : regény / Pablo Urbányi ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Noran, 2007. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-13-1 kötött : 2499,- Ft
Argentína - Kanada - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 2651203]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2007.
Waller, Robert James (1939-)
   Költői esszék : Robert James Waller válogatott írásai / [ford. Loósz Vera]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 175 p. ; 21 cm
A ford. az "Old songs in a new café" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-134-8 fűzött
amerikai angol irodalom - esszé - publicisztika
820-4(73)=945.11 *** 820-92(73)=945.11
[AN 2650593]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2007.
Way, Margaret
The Australian tycoon's proposal (magyar)
   Cukormáz / Margaret Way ; [... ford. Somogyi Lilla]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 375.)
ISBN 978-963-537-641-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2651102]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2007.
Wilson, Jacqueline
Candyfloss (magyar)
   Apja lánya / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Animus, 2007. - 238, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-16-5 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2650905]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2007.
Woodall, Clive
Two for joy (magyar)
   Szárnyak birodalma / Clive Woodall ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Móra, 2007. - 139, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8294-1 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2649848]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6234 /2007.
Bálint Ágnes (1922-)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 137, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8321-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2656639]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2007.
   Ballag már a vén diák. - Debrecen : TKK, [2007]. - 88 p. ; 20 cm
Analitikus leírása: AN 431032
ISBN 963-9269-29-8 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2656677]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2007.
Báthori Csaba (1956-)
   Csendélet kakassal : a non-sense-től a sense-ig / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút, 2007. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-53-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2649742]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2007.
Bende Miklós (1921-)
   Banántánc : elbeszélések / Bende Miklós ; a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat ... kiadása. - Budapest : Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat : Püski, 2006. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 963-9592-12-9 fűzött (hibás ISBN 963-9592-10-2)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2649244]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2007.
Bruckner, Sheila
   A világ végezetéig / Sheila Bruckner. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2007. - 234 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-31-2 fűzött
ISBN 963-9720-31-3
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2650335]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2007.
Büky Anna (1965-)
   Kifulladás / Büky Anna. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 187, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-1-2 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2650945]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2007.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
A Sólyom embere útjai (új kiadása)
   A Sólyom embere visszatér : ... a Belső Kék Csend útjain : ... a szabadság és a halál útjain : ... szerelem és megvilágosodás útjain / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2006. - 554, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
A Sólyomember visszatér (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9906-95-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2649174]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2007.
Devecsery László (1949-)
   Mesék a mellényzsebemből / Devecsery László ; Szkladányi Annamária rajz. - Budapest : Urbis, 2007. - 84, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9706-15-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2649756]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2007.
Downy, Georgie
   Rózsák a Syon Parkból / Georgie Downy. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 203 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2649871]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2007.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Dsida Jenő versei / [vál. és szerk. Réz Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Sziget, 2007. - 253, [10] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-40-3 kötött : 2380,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2656108]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2007.
Dubois, Clara
   Álomkergetők : romantikus regény / Clara Dubois. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2007. - 250 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9720-00-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2650337]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2007.
Ducsay Sándor (1950-)
   1956 ; "Megtorlás" ; "Legvidámabb barakk" : irodalmi forgatókönyvek / Ducsay Sándor. - [Budapest] : Püski, [2007]. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 963-9592-15-3 fűzött : 1956,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - irodalmi forgatókönyv
894.511-293.7 *** 943.9"1956"(0:82-293.7)
[AN 2649263]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2007.
Erdélyi Margit
   Jéghercegnő : romantikus regény / Maggie O'Brian. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2007. - 240 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-29-9 fűzött
ISBN 963-9720-29-1
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2650342]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2007.
Fabiny Tamás (1959-)
   Ajtórésnyi zsoltár / Fabiny Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Luther, 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9571-60-0 fűzött : 1220,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 2656986]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2007.
Fable, Vavyan
   Mesemaraton / Vavyan Fable. - 3. kiad. - Budapest : Fabyan, 2007. - 394 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2004
ISBN 963-9300-12-8 fűzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2655337]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2007.
Faludy György (1910-2006)
   Jegyzetek az idő sodrában / Faludy György. - Pécs : Alexandra, 2007. - 238 p. ; 24 cm
Vál. a Magyar hírlap, ISSN 0133-1906, hétvégi mellékletében 1991-1994 között megj. írásokból
ISBN 978-963-370-144-7 kötött
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2650420]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8324-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2656972]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2007.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Vuk és a Simabőrűek / ifj. Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8322-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2656642]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2007.
Földes Jolán (1902-1963)
   A halászó macska uccája / Földes Jolán. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 195, [2] p. ; 20 cm. - (Agave klasszikusok, ISSN 1788-9189)
ISBN 963-7118-32-2 kötött : 2480,- Ft : 9,50 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2650602]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2007.
Gyarmati Béla (1935-)
   A szűzprimadonna / Gyarmati Béla. - Miskolc : Klaviatura Bt., 2007. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2133-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2650369]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2007.
Hadzsipetkova Krisztina (1984-)
   Poli = Poli / Hadzsipetkova Krisztina ; [a Bolgár Országos Önkormányzat kiadványa]. - Budapest : Bolgár Orsz. Önkormányzat, 2007. - 80, 79 p. : ill. ; 20 cm
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87503-0-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=867
[AN 2651990]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2007.
   Három kívánság : magyar népmesék / Szendrei Tibor rajz. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-566-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)
[AN 2649293]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2007.
   Hazatérés : irodalmi antológia / [vál. és szerk. Krámer Iván] ; [az előszót írta Kalász Márton]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 260, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-327-417-0 fűzött : 1350,- Ft
ISBN 963-327-417-6
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2650962]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2007.
Hopkó Tatjána
   A gyöngyfejű futárok / írta Hopkó Tatjána. - Vác : Via-Art Bt., 2006. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0606-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2650829]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ráadás / Janikovszky Éva ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 140, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8325-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2656990]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2007.
Jókai Anna (1932-)
   Virágvasárnap alkonyán : versimák ; Krónikásének, 1956-2006 : több szólamban / Jókai Anna. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 114 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-60-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2649760]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Szeged] : Novum, [2007]. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 963-9703-05-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656176]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Fekete gyémántok / Jókai Mór. - [Szeged] : Novum, [2007]. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 963-9703-06-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656179]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2007.
Kabai Györgyné
   A csillagom, ott az égen : versek / Kabai Györgyné. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 283 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2651178]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2007.
Kabai Lóránt, K. (1977-)
   Hiba nincs : versek, 1999-2004 / K. Kabai Lóránt. - Miskolc : Szoba K., 2006. - 101 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1143-5 fűzött : 1279,- Ft
ISBN 963-06-1143-0
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2651731]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2007.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mátyás-mondák könyve / Komjáthy István ; [sajtó alá rend. Kríza Ildikó] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 278, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8319-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2656976]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2007.
Körmendi Ferenc (1900-1972)
   A budapesti kaland / Körmendi Ferenc. - [Budapest] : Agave Kv., 2006. - 424, [2] p. ; 20 cm. - (Agave klasszikusok, ISSN 1788-9189)
Bibliogr.: p. 424.
ISBN 963-7118-31-4 kötött : 2580,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2650606]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Esti Kornél / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 335 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 13.)
ISBN 978-963-09-4953-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2652091]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2007.
Lackfi János (1971-)
   Törpe és óriás között / Lackfi János ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 61, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8302-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2651128]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2007.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája ; A civilizátor / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta. - Budapest : Európa, 2007. - 209 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8324-8 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény - vígjáték
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 2655631]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2007.
   Magánkozmosz : a Barátok verslista novelláskötete / sorozatszerk. Baranyai Attila, Fuchs Éva. - [Nyúl] : [VPM], 2005-. - 20 cm
Közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2562809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 48 p.
ISBN 963-86793-3-6
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2651239] MARC

ANSEL
UTF-86270 /2007.
Maison, Syndie
   Rekviem : [romantikus regény] / Syndie Maison. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2007. - 276 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9720-27-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2650338]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2007.
Márton László (1959-)
   Átkelés az üvegen : útirajz / Márton László. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2007, cop. 1992. - 547, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-419-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656720]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2007.
McKenzie, Keira
   A gonosz csábítása / Keira McKenzie. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2007. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-0-4 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2650101]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2007.
Meadow, Marcus
   Kaméleon / Marcus Meadow. - Budapest : Beholder, 2007. - 440 p. ; 19 cm
Beholder krimi (keretcím)
ISBN 978-963-8428-55-4 fűzött : 2198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2651257]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések / Móra Ferenc ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 110 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-596-339-3 * kötött (hibás ISBN 978-963-596-339-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2656676]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2007.
Nyilas Atilla (1965-)
   (Sugar)free : versek / Nyilas Atilla. - Miskolc : Szoba K., 2006. - 150, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1144-2 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-06-1144-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2651795]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2007.
O'Connor, Alan
   Aquir gyűrű / Alan O'Connor. - [Budapest] : Tuan, 2006. - 315 p. ; 18 cm
ISBN 963-87271-1-X fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2651622]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2007.
Oravecz Imre (1943-)
   A hopik könyve / Oravecz Imre. - Pécs : Jelenkor, 2007, cop. 1983. - 161, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-416-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2656714]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2007.
Paál Zoltán (1913-1982)
   Arvisura - igazszólás : regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2005 [!2007]. - 2 db (1517 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-71-9 kötött : 7000,- Ft
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2656615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9906-72-7
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2656629] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 709-1517.
ISBN 963-9906-73-5
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2656632] MARC

ANSEL
UTF-86279 /2007.
Radnai Annamária
   A halál árnyékában / Annmary. - [Budapest] : Radnai K., 2007. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-34-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2649860]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2007.
Robinson, Ty
   Időnyomok / Ty Robinson. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2007. - 326 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-679-569-6 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2650392]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2007.
St. Clair, Agnes
   A szerelem labirintusa : romantikus regény / Agnes St.Clair. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2006. - 226 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 963-9720-01-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2650340]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2007.
Takács Tibor (1927-)
   A sors kiválasztottja: Bocskai fejedelem / Takács Tibor. - Budapest : Zrínyi : Kornétás, cop. 2006. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-327-403-6 kötött : 2480,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
magyar irodalom - történelmi regény - életrajzi regény
894.511-311.6 *** 894.511-312.6
[AN 2650965]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2007.
Tarján Vilmos (1881-1947)
   A bedeszkázott riporter / Tarján Vilmos ; a bevezetőt írta, a visszaemlékezést szerk., a jegyzeteket kész. Buza Péter. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes., 2007. - 156 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
ISBN 978-963-7537-18-9 kötött
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - 20. század - napló
894.511-94 *** 070(439)(092)Tarján_V.
[AN 2651228]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2007.
Tisza Kata (1980-)
   Reváns / Tisza Kata. - 2. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 167, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7253-76-8 * fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 978-963-7253-76-9)
ISBN 963-7253-76-9
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2655330]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2007.
Tönköl József (1948-)
   Domolykómalom / Tönköl József. - Mosonmagyaróvár : BmegB Kvk., 2007. - 62 p. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 963-229-966-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2650694]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2007.
Tóth Béla (1857-1907)
   A magyar anekdotakincs : válogatás / Tóth Béla ; vál. és szerk. Szalay Károly. - [Budapest] : Saxum, 2007. - 306, [6] p. ; 16 cm
Az eredeti kiad. bevezetésével
ISBN 978-963-9308-93-0 * kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9308-93-5)
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - művelődéstörténet - anekdota
894.511-36 *** 930.85(439)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 2656708]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2007.
Turcsányi Péter (1951-)
   56 után : Isten- és tücsök-hangra : Turcsányi Péter verseiből, 2003-2006 / [... ill. Pataki Tibor]. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - 103 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9735-14-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2650487]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2007.
Van Dien, Eric
   Godorai őrjárat / Eric van Dien. - [Budapest] : Tuan, 2006. - 299 p. ; 18 cm
ISBN 963-87271-2-8 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2651623]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2007.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 40. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8323-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2656993]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2007.
Varga Katalin (1928-)
   Piskóta / Varga Katalin ; [Kállai Nagy Krisztina illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2007. - 50 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8299-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2651723]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2007.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2348-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 2656938]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2007.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Hárman egymás ellen / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-045-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656106]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2007.
   A világ tizenkét tételben : versolvasókönyv gyermekeknek / [szerk. Falcsik Mari] ; [... vál. Falcsik Mari, Árvai Zsuzsa, Zai Dóra] ; [az illusztrációkat kész. ... Csilléry Orsolya]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 183, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-227-079-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 82-14(02.053.2)=945.11
[AN 2650911]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2007.
Visy Gábor
   Az idő hajótöröttei : regény / Visy Gábor. - Budapest : Püski, 2006. - 298, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-18-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649169]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2007.
Zakar Béla Ferenc (1951-1991)
   Elbeszélések, versek, humor és egyéb bohóságok : Zakar Béla Ferenc írásai, rajzai. - Kecskemét : [Bertalan I.], 2007. - 246, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2089-5 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2651198]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2007.
Zsille Gábor (1972-)
   Krakkói jegyzetek : kultúrcsevej / Zsille Gábor. - Budapest : Napkút K., cop. 2007. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 11.)
ISBN 978-963-8478-52-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2651801]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6297 /2007.
Bartos Erika (1974-)
   A fülgyulladás ; A kis dongólány / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, cop. 2007. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Borítócím: Bogyó és Babóca beteg
ISBN 978-963-9727-09-0 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650886]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2007.
Csukás István (1936-)
   Gombóc Artúr locsolkodik / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Totem Plusz, [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Pom Pom lapozók)
ISBN 978-963-590-309-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2651628]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2007.
Csukás István (1936-)
   A húsvéti tintanyúl / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Totem Plusz, [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Pom Pom lapozók)
ISBN 978-963-590-308-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2651629]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2007.
Cuentos de brujas (magyar)
   Boszorkánymesék / [vál. Celia Ruiz] ; [rajz. Pilar Campos] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9626-16-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650874]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2007.
Cuentos de hadas (magyar)
   Tündérmesék / [vál. Celia Ruiz] ; [rajz. Pilar Campos] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9626-17-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650880]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2007.
Cuentos de princesas (magyar)
   Hercegnők meséi / [vál. Celia Ruiz] ; [rajz. Pilar Campos] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9626-37-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650885]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2007.
Cuentos de príncipes (magyar)
   Hercegek meséi / [vál. Celia Ruiz] ; [rajz. Pilar Campos] ; [ford. Verzár Krisztina]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9626-18-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650888]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2007.
   Daloskönyv : válogatás a legszebb magyar gyermekdalokból / [a rajzokat kész. Berényi Nagy Péter]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87326-7-5 kötött
gyermekdal - képeskönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2649917]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2007.
Disney princess collection (magyar)
   Kedvenc hercegnős történeteim : hat mese / [ford. Lukóczky Orsolya]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2007. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-559-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2655934]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Bambi (magyar)
   Bambi / Walt Disney ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Egmont, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 2.)
ISBN 978-963-628-627-9 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2655967]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2007.
Laár Györgyi
   Számolóka-móka / [írta és rajz.] Laár Györgyi. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - [44] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-16-4242-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2651071]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2007.
Moost, Nele
Alles meins! (magyar)
   Ide vele! avagy Tíz csel, amellyel Zokni, a kis holló mindent megszerez : Nele Moost története / Annet Rudolph képeivel ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Megj. "Az enyveskezű holló" címmel is
ISBN 978-963-9737-02-0 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650917]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2007.
Moost, Nele
Alles mutig! (magyar)
   Bátrak vagyunk! Ám néha még Zokni, a kis holló is félhet : Nele Moost története / Annet Rudolph képeivel ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-03-7 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2650940]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6310 /2007.
Davis, Jim
   Szellemi táplálék / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic Kft., [2007]. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 75.)
ISBN 963-9233-91-9 fűzött : 485,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2651006]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2007.
Knaak, Richard A.
Warcraft: the Sunwell trilogy (magyar)
   Warcraft: Napkút-trilógia / írta Richard A. Knaak ; ill. Jae-Hwan Kim ; [ford. Járdán Csaba]. - [Budapest] : Delta Vision, 2006-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2629220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jégárnyak. - [2007]. - [176] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9679-29-0 fűzött : 1999,- Ft : 7,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2649827] MARC

ANSEL
UTF-86312 /2007.
Loeb, Jeph
Batman : hush (magyar)
   Batman : hush / [írta] Jeph Loeb ; [rajz.] Jim Lee, Scott Williams. - [Budapest] : Képes K., 2006-. - ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-86964-6-5
ISBN 963-86964-6-X
képregény
087.6:084.11
[AN 2638775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2007. - [96] p.
Ford. Bayer Antal
ISBN 978-963-86964-9-6 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2649835] MARC

ANSEL
UTF-86313 /2007.
   Magyar Tudomány Ünnepe : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : Agrártudományi Szekció, Műszaki és Természettudományi Szekció, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szekció : Kecskemét, 2005. november = The Celebration of Hungarian Science : Bács-Kiskun County Scientific Seminar : Agricultural Section, Technical and Natural Science Section, Liberal Arts and Social Science Section / [szerk. biz. Danyi József et al.]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Főisk., [2006]. - 420 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2649721]
MARC

ANSEL
UTF-8