MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/10/09 12:23:04
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9541 /2007.
Skaliczki Judit (1945-)
   Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit. - Budapest : KI, 2007. - 81 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 1.)
ISBN 978-963-201-629-0 fűzött
könyvtárügy - minőségbiztosítás
021 *** 65.018
[AN 2666224]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2007.
Szvák Eszter
   A nagy könyv-piac / Szvák Eszter. - [Budapest] : Pannonica, 2007. - 178 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-[179].
ISBN 978-963-7319-30-3 fűzött
Magyarország - könyvkereskedelem - könyvkiadás - fogyasztói magatartás - 20. század - ezredforduló
655.4(100)"200" *** 655.4(439)"19/200" *** 366.1
[AN 2665593]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9543 /2007.
Arntz, William
What the bleep do we know!? (magyar)
   Mi a ... (füttyöt) tudunk!? : a végtelen lehetőségek felfedezése, hogy megváltoztathasd mindennapi valóságodat / William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente ; [ford. Szücs "Zsac" Zsolt]. - [Budapest] : Ez Van K., 2007. - 274, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87251-3-4 fűzött : 7800,- Ft
tudomány - kvantumfizika - ezoterika
001 *** 133.25 *** 530.145
[AN 2666721]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2007.
Mon premier Larousse des c'est quoi? (magyar)
   Larousse : mi micsoda? / [szerk. Françoise de Guibert] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, [2007]. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9705-10-1 kötött : 3450,- Ft
tudomány - gyermekkönyv
001(02.053.2)
[AN 2666466]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2007.
Mon premier Larousse des comment? (magyar)
   Larousse : mondd, hogyan? / [szerk. Françoise de Guibert és Laure Cambournac] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, [2007]. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-69-4 kötött : 3450,- Ft
tudomány - gyermekkönyv
001(02.053.2)
[AN 2666468]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9546 /2007.
Chopra, Deepak
The seven spiritual laws of success (magyar)
   Az élet hét törvénye : a teremtő gazdagság forrása / Deepak Chopra ; [ford. Simonyi Béla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-528-969-1 kötött : 2590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2672752]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Lomb és gyökér / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 315 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-776-5 kötött : 2980,- Ft
ISBN 963-528-776-3
ezoterika
133.25
[AN 2673119]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2007.
Palmer, Harry
Resurfacing (magyar)
   Felemelkedés : eszközök a tudat felfedezéséhez / Harry Palmer. - [Budapest] : [Porpáczy É.], cop. 2007. - XI, 147 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Porpáczy Éva
ISBN 978-963-06-2423-7 fűzött
ezoterika - tudatosság - személyiségfejlesztés
133.25 *** 159.922
[AN 2666761]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2007.
Schulman, Martin (1941-)
   Asztrológia és szexualitás : a bátraknak, akik megértik és elfogadják önmagukat! / Martin Schulman ; [ford., az asztrológiai útmutatót kész. Szabó Anna Vilma]. - Budapest : Danvantara, 2007. - 204, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-3-0 fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87514-0-9)
asztrológia - nemi élet
133.52 *** 613.88
[AN 2665416]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2007.
Szepes Mária (1908-2007)
A Tarot bölcsessége (új kiadása)
   Dimenzió-tarot : a sorsalakítás művészete / Szepes Mária ; [a jóslásra vonatkozó részeket Gálvölgyi Judit írta] ; [a kártyák Stichleutner József munkája]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 292, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-981-3 kötött
okkultizmus - jövendőmondás
133.3
[AN 2666655]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9551 /2007.
   Természetvédelmi állattan / szerk. Juhász Lajos. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 258, XVI p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-286-368-9 kötött
Magyarország - állatvédelem - egyetemi tankönyv
502.74(439)(075.8)
[AN 2666156]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9552 /2007.
Hartung Ferenc
   Bevezetés a numerikus analízisbe / Hartung Ferenc. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2007]. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9495-47-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9495-47-6)
numerikus analízis - egyetemi tankönyv
519.62/.65(075.8)
[AN 2673465]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9553 /2007.
Korényi Zoltán
   Az áramlás- és hőtechnika nagyjai : életrajzi gyűjtemény / Korényi Zoltán, Tolnai Béla. - Budapest : Műegy. K., 2007. - 545 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-529.
ISBN 978-963-420-905-8 kötött
fizikatörténet - tudós - fizikus - hőtan - áramlástan - életrajz - egyetemi tankönyv
536(091)(092)(075.8) *** 532.5(091)(092)(075.8) *** 53(100)(092)(075.8)
[AN 2666335]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2007.
Köthe, Rainer
Experimentier-Buch (magyar)
   Kísérletek könyve : 175 egyszerű fizikai, kémiai és biológiai kísérlet / írta Rainer Köthe ; ill. Peter Friedl ; [ford. Frenkel Attila, Francz Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-9657-43-4 fűzött
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 2665667]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9555 /2007.
Bilgrami, Shaheen
Amazing dinosaur discovery (magyar)
   A dinoszauruszok csodás titkai / [írta Shaheen Bilgrami] ; [... ill. Mike Phillips és Phil Garner, ... Treve Tamblin] ; [ford. Szabó-Kállay Anna]. - [Budapest] : Malibuprint, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x29 cm. - (Bűvös csontváz könyvek)
Kihúzható képekkel
ISBN 963-217-950-1 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2666404]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2007.
Mon premier Larousse des dinosaures (magyar)
   Első Larousse könyvem a dinoszauruszokról / [szerk. Marie-Claude Avignon, Brigitte Bouhet] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-86-4 kötött : 2950,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2666458]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2007.
Nádasi Tamás
   Ásványvizek könyve / Nádasi Tamás, Udud Péter. - Budapest : Aquaprofit Zrt., 2007. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1426-9 kötött : 2990,- Ft
ISBN 963-06-1426-X
Magyarország - ásványvíz
553.7(439)
[AN 2665632]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2007.
Spaeth, Christian
Säugetiere der Vorzeit (magyar)
   Ősemlősök / írta Christian Spaeth ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 42.)
ISBN 978-963-9657-28-1 kötött
ősemlős
569
[AN 2665665]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2007.
   A táj változásai a Kárpát-medencében : település a tájban : a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogató Központjában Szarvason 2006. június 28-30. között tartott tudományos konferencia kiadványa / szerk. Füleky György ; [kiad. a Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 2006. - 384 p., 32 t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2214-1 fűzött
Kárpát-medence - táj - földrajz - település - konferenciakiadvány
911.2(4-191) *** 911.5(4-191) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2665587]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9560 /2007.
Bárdos László (1949-)
   Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának alapjai / Bárdos László, Husvéth Ferenc, Kovács Melinda. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 289 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-286-369-6 fűzött
állatélettan - haszonállat - egyetemi tankönyv
591.1(075.8) *** 591.4(075.8)
[AN 2666168]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2007.
L'imagier Larousse des animaux (magyar)
   Larousse állatenciklopédia piciknek / [... ford. Bánki Vera]. - Budapest : Officina Junior, [2007]. - 105, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9705-16-6 kötött : 2500,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2666470]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2007.
Kuhn, Wolfgang
Zwischen Tier und Engel (magyar)
   Állat és angyal között : hogyan tette tönkre a biológia az emberképet? / Wolfgang Kuhn ; Max Thürkauf előszavával ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 241, [4] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-038-7 fűzött : 2200,- Ft
törzsfejlődés - kritika
575.8 *** 001.85
[AN 2665897]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2007.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2000. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-963-19-5271-1 kötött
Magyarország - flóra - növényhatározó
581.9(439) *** 582(083.71)
[AN 2673457]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9564 /2007.
   100 éves a Magyar Szemorvostársaság : emlékkönyv / Németh János, Bausz Mária, Kótyuk Erzsébet szerkesztésében. - Budapest : Tudomány K., 2007. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8194-58-9 kötött
Magyar Szemorvostársaság
Magyarország - szemészet - orvostörténet - orvos - kórház - egyesület - történeti feldolgozás
617.7(439)(091) *** 61(439)(092) *** 061.2(439)(036)
[AN 2665417]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2007.
Barna István (1954-)
   Hypertonia és dyslipidaemia : atorvastatin alkalmazása magasvérnyomás -betegségben / [szerző Barna István]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2007. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-9748-03-3 fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 2665592]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2007.
Battyáni Zita
   A pszoriázis és az étrend : a pikkelysömör kialakulása, tünetei, kezelése : jótanácsok, javaslatok az életmódra és az étrendre / Battyáni Zita, Tihanyi András. - Budapest : White Golden Book, cop. 2007. - 87 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-9476-26-4 fűzött : 2520,- Ft
ISBN 963-9476-26-9
diéta - pikkelysömör - szakácskönyv
616.517 *** 641.563(083.12)
[AN 2665914]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2007.
Chen Zhen
   A gyógyító kínai konyha : válogatás ötezer év hagyományos gyógyító receptjeiből = Yao shan yu yan fang / Chen Zhen. - 3. kiad. - Budapest : Oriental Herbs, 2007, cop. 2002. - 192 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-204-235-2)
Kína - táplálkozástudomány - természetgyógyászat - ételspecialitás - szakácskönyv
615.89:615.322(510) *** 613.2 *** 641.563(083.12) *** 641.568(510)(083.12)
[AN 2671127]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2007.
Dávid Tamás
   A CoD TM-tea és célzott táplálkozási rendszer : additív bioterápia, a holisztikus rákterápia lényeges alkotóeleme : a természet által nyújtott segítség rák, influenza A, hepatitis C, immungyengeség és krónikus, degeneratív betegségek esetén / Dávid Tamás, Li Qin. - 10. bőv. kiad. - [Budapest] : Duna Kvk., cop. 2006. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Segítség rák esetén - a CoD TM tea. - Bibliogr.
ISBN 963-9684-23-6 kötött : 2998,- Ft
rákellenes szer - természetgyógyászat - gyógytea
615.277.3 *** 663.95 *** 615.89:615.322
[AN 2666041]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2007.
De Bono, Edward (1933-)
Teach yourself to think (magyar)
   Tanítsd meg önmagad gondolkodni / Edward De Bono ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9686-28-1 fűzött : 3200,- Ft
gondolkodásfejlesztés
159.955
[AN 2672173]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2007.
Domján László (1953-)
   Fogyás mobillal és CD-vel / [írta Domján László]. - Budapest : [Agykontroll], cop. 2006. - 67 p. ; 14x14 cm + CD
ISBN 963-7491-10-4 kötött : 3490,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 2665726]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2007.
   EQ : érzelmi intelligencia tesztek. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-02-3 fűzött
mentálhigiénia - érzelem - intelligencia
613.865 *** 159.942
[AN 2671204]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2007.
Gál Éva
   Aludj velem! / Gál Éva, Kemény János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5085-4 fűzött
csecsemőgondozás - alvás
613.95 *** 613.79-053.2
[AN 2673147]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2007.
Gündüz, Özge
   Biochemical, functional and pharmacological characterization of novel hexapeptide ligands targeting nociceptin/orphanin FQ receptor, in vitro and in vivo studies / Özge Gündüz. - Szeged : JATEPress, 2006. - 54, [59] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 137.)
Bibliogr.: p. 46-54.
Fűzött
gyógyszerészet - biokémia - peptid
615.01 *** 577.152.34
[AN 2666360]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2007.
   Gyors élet, lassú halál? : a fogyasztói társadalom csapdái / F. Várkonyi Zsuzsa [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2007. - 160, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-92-5 fűzött : 980,- Ft
társadalom - életvezetés - életmód - mentálhigiénia
613.865 *** 316.6 *** 316.728
[AN 2665447]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2007.
   Immunológiai módszerek / szerk. Erdei Anna ; [az ábrákat kész. Gombos Imre]. - Budapest : Medicina, 2006. - 554 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-242-892-7 kötött : 6900,- Ft
immunológia - egyetemi tankönyv
612.017.1(075.8)
[AN 2665585]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2007.
   IQ : intelligencia tesztek. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-01-6 fűzött
intelligenciavizsgálat - teszt
159.95.072 *** 793.7
[AN 2671201]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2007.
Kiss Kornélia (1969-)
   The role of TLR2 and TLR4 in the immune functions of epidermal cells and in the pathogenesis of acne / Kornélia Kiss. - Szeged : JATEPress, 2006. - 47, [48] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 135.)
Bibliogr.: p. 40-47.
Fűzött
gyógyszerészet - bőrgyógyászat
615.015 *** 616.5
[AN 2666357]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2007.
Laing, Ronald David
The politics of experience (magyar)
   Az élmény politikája ; Az Édenkert madara / R. D. Laing. - [Budapest] : Könyvfakasztó, 2007. - 207 p. ; 19 cm. - (Antipszichiátria sorozat ; 1.)
Egys. cím: The politics of experience ; The bird of paradise. - Ford. Árokszállásy Zoltán. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86669-1-8 fűzött : 2490,- Ft
elidegenedés
616.89
[AN 2665915]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2007.
   Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; [közread. az Országos Gyógyszerészeti Intézet]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina : OGYI, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-242-820-X
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 968398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/a. köt. - 2007. - p. IX, 2505-3447.
ISBN 978-963-226-084-6 kötött
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 2665617] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/b. köt. - 2007. - p. 3449-4530.
ISBN 978-963-226-085-3 kötött
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 2665622] MARC

ANSEL
UTF-89580 /2007.
Makai Melinda
   Structure and drug release study of lamerrel liquid crystals containing Brij 96 as nonionic surfactant / Melinda Makai. - Szeged : JATEPress, 2006. - 50, [38] p. : ill. ; 24 cm. - (Annals of Albert Szent-Györgyi Medical & Pharmaceutical Center, ISSN 1787-2944 ; 136.)
Bibliogr.: p. 45-50.
Fűzött
gyógyszerészet
615.01
[AN 2666358]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2007.
   Minőségkímélő élelmiszer-technológiák és élelmiszer-biztonság / szerk. Pásztorné Huszár Klára és Kiss István. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar, cop. 2006. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-286-301-1 fűzött
élelmiszeripar - élelmezés-egészségügy - konzerválás - minőségbiztosítás
614.31 *** 663/664.017 *** 664.8 *** 65.018
[AN 2666666]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2007.
Mohr, Bärbel (1964-)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 123 p. ; 17 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2004
ISBN 978-963-9569-26-3 kötött : 1400,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2672756]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2007.
Mohr, Bärbel (1964-)
Der kosmische Bestellservice (magyar)
   Kozmikus Csomagküldő Szolgálat avagy Mitől működnek a csodák? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 183 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-9569-84-3 kötött : 2300,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2673126]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2007.
Nike, Kathy
   Merre megyünk? : segíts magadon... : alternatív szemlélet életmódról, életvitelről / Kathy Nike. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2007]. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8103-69-7 fűzött
önismeret - táplálkozástudomány - természetgyógyászat - virágterápia - ezoterika
613.865 *** 613.2 *** 615.89:615.322 *** 133.25
[AN 2666499]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2007.
   A nyugtalan láb szindróma és a periodikus lábmozgás zavar / Köves Péter szerk. ; írták Faludi Béla [et al.]. - [Budapest] : Bookmaker, cop. 2007. - 166 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86642-9-7 fűzött : 2990,- Ft
ideggyógyászat - betegségtünet - láb - rángás
616.8-009.298
[AN 2665542]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2007.
   Orvostechnika és monitorozás : gyakorlati orvosi alapismeretek : egyetemi tankönyv / szerk. Boros Mihály ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet. - Szeged : SZTE ÁOK SMI, 2007. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-482-786-1 fűzött
orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616-07(075.8)
[AN 2666724]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2007.
Rajna Péter (1949-)
   Kiválasztottak, megszállottak, nyavalyatöröttek : epilepszia a szépprózában : első merítés / Rajna Péter. - [Budapest] : MultiArt, cop. 2007. - 245 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 0.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1990-5 fűzött : 2600,- Ft
epilepszia - ábrázolás - irodalmi motívum
616.853(0:82-822)
[AN 2665719]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2007.
Roca, Núria (1972-)
Soy un adolescente! (magyar)
   Kamasz fiúk könyve / írta Núria Roca ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Kutasy Mercedes]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-97-X kötött : 1750,- Ft
nemi felvilágosítás - fiú - gyermekkönyv
613.88-055.1(02.053.2)
[AN 2666452]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2007.
Roca, Núria (1972-)
Soy una adolescente! (magyar)
   Tini lányok könyve / írta Núria Roca ; ill. Meritxell Ribes ; [ford. Kutasy Mercedes]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-98-8 kötött : 1750,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - gyermekkönyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 2666449]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2007.
Ross, Michael H.
Histology (magyar)
   Szövettan : kézikönyv és atlasz / Michael H. Ross, Gordon I. Kaye, Wojciech Pawlina ; [ford. Antal Miklós et al.]. - Budapest : Medicina, 2007. - 871 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-226-052-5 kötött : 13200,- Ft
szövettan - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611.018(084.12)(075.8)
[AN 2665586]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2007.
Segretissimo (magyar)
   Titkok a köbön : tesztek, tanácsok tini bosziknak / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 142, [2] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-568-5 fűzött : 1499,- Ft
önismeret - ifjúsági irodalom - serdülőkor - gyermeklélektan
613.865(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2)
[AN 2666038]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2007.
Simonfalvy Tamás
   Gyógyító agy : a Coué módszer alkalmazása mesterfokon! / [... szerzője Simonfalvy Tamás]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2007. - 142 p. ; 20 cm. - (Képzeletkontroll, ISSN 1587-5989)
ISBN 978-963-06-2675-0 fűzött : 1900,- Ft
szuggesztió - mentálhigiénia
615.851.11 *** 613.865
[AN 2666166]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2007.
   Táplálkozástudományi, mikrobiológiai és tartósítási ismeretek / [alkotó szerk. Timár Lászlóné] ; [kiad. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., cop. 2007. - 116 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-637-274-3 fűzött
ISBN 963-637-274-8
táplálkozástudomány - mikrobiológia - élelmiszeripar
613.2 *** 614.31 *** 579.67
[AN 2666230]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2007.
Thakur, Bharat
Yoga for the family (magyar)
   Jóga a családban : holisztikus felfogásban / Bharat Thakur ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 205, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9464-82-1 kötött : 3950,- Ft
jóga
613.71
[AN 2666461]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2007.
   Új ifjúság : szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről / szerk. Somlai Péter. - Budapest : Napvilág, [2007]. - 163 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155-[164].
ISBN 978-963-9697-06-5 fűzött : 2700,- Ft
ifjúságszociológia - életvezetés - ezredforduló
613.865-053.6/.8 *** 316.346.3-053.6/.8(100)"200"
[AN 2666221]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2007.
Witchissimo (magyar)
   Boszik a köbön : tini boszik mágikus évkönyve / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - [160] p. : ill., színes ; 21 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-569-2 fűzött : 1499,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - ifjúsági irodalom - kalendárium
613.865(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2) *** 050.9
[AN 2666039]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2007.
Zágoni Tamás (1955-)
   Laikus gasztroenterológia : gasztroenterológia mindenkinek / Zágoni Tamás ; [ill. ... Elek Lívia]. - Budapest : Tudomány K., cop. 2007. - 158 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-8194-57-2 fűzött : 980,- Ft
gasztroenterológia
616.32/.38
[AN 2665430]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9598 /2007.
   Hegesztés és rokon technológiák : kézikönyv / főszerk. Szunyogh László ; [... szerk. Artinger István, Romvári Pál] ; [közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Budapest : GTE, 2007. - 895 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-420-910-2)
hegesztés
621.791
[AN 2666353]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2007.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldenergia kézikönyv / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 214 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-9736-27-6 kötött
Magyarország - Európai Unió - biomassza - energiagazdálkodás
620.95(439) *** 620.95(4-62)
[AN 2666144]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2007.
Nagy István
   Műszaki diagnosztika : állapotfüggő karbantartás / Nagy István. - Paks : Delta-3N Kft., 2006-. - 24 cm
ISBN 963-06-0806-5
műszaki diagnosztika
62-7(078.5)
[AN 2666213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rezgésdiagnosztika. - 2006. - 252 p. : ill.
Bibliogr.: p. 249-251.
ISBN 963-06-0807-3 kötött
műszaki diagnosztika - rezgés
62-7(078.5) *** 534.01(075.8)
[AN 2666215] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9601 /2007.
Pálfi Éva
   IBM Workplace Services Express / Pálfi Éva, Solymos Tamás, Törőcsik Géza. - Székesfehérvár : Albacomp, cop. 2006. - 116 p. ; 23 cm
Spirál füzéssel
ISBN 963-06-1006-X fűzött
szoftver - csoportmunka - számítógép-hálózat
519.688IBM_WSE *** 331.103.244 *** 681.324
[AN 2666739]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9602 /2007.
Menyhárd Alfréd
   Crystallization and melting characteristics and supermolecular structure of the (Sb (B-modification of isotactic polypropylene and its multi-component systems : Ph. D. thesis / Alfréd Menyhárd ; [publ. by Laboratory of Plastics and Rubber Technology, Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics]. - Budapest : Budapest Univ. of Techn. and Economics, 2007. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-105.
ISBN 978-963-420-913-3 fűzött
polimerkémia - szintetikus műanyag - polipropilén - disszertáció
678.742
[AN 2665781]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9603 /2007.
Horváth József (1940-2005)
   Barangolások a világítás birodalmában : a társaság 15 éves évfordulójára = Roamings over the realm of lighting : for the 15th anniversary of company / Horváth József ; [közread. a] Lisys Fényrendszer Zrt. ... - Budapest : Lisys Fényrendszer Zrt. : Corvina, 2007. - 359 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
Lisys Fényrendszer Zrt. (Budapest)
Magyarország - világítástechnika - vállalat - fényképalbum
628.9(439)(084.12) *** 061.5(439)Lisys_Fényrendszer_Zrt.
[AN 2666068]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2007.
Köthe, Rainer
Brücken und Tunnel (magyar)
   Hidak és alagutak / írta Rainer Köthe ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt ; [ford. ... Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 18.)
ISBN 978-963-9657-22-9 kötött
építészet - híd - alagút - művelődéstörténet
624.21/.8(100) *** 725.95(100) *** 624.19(100) *** 930.85(100)
[AN 2665664]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2007.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A Tisza kincse / Lukács Gergely Sándor, Nagy Zsuzsa. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 212 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-9736-01-6 kötött
ISBN 963-9736-01-5
Magyarország - Tisza - árvízvédelem - területfejlesztés - regionális gazdaság - ezredforduló
627.516(439)(282.243.742)"200" *** 332.1(439)(282.243.742)"200" *** 911.3(439)(282.243.742)"200"
[AN 2666143]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9606 /2007.
Nemes Anikó
   Hajóvezetés : a Nemzeti Közlekedési Hatóság Által NKH 74/20/1/2007 számon jóváhagyott tansegédlet belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgára való felkészüléshez / Nemes Anikó. - Budapest : [Adecom Kft.], 2007. - 644 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-622-174-4 fűzött
hajózás - tankönyv
656.6(078)
[AN 2666034]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2007.
Steer, Dugald A.
Pirateology (magyar)
   Kalózok : a kalózkodás kézikönyve. - [Budapest] : Egmont, [2007]. - [30] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm + mell.
Szerző Steer, Dugald A. - Ill. Andrew, Ian, Gilbert, Anne Yvonne és Ward, Helen. - A borítófedélen iránytűvel. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-503-6 kötött : 4499,- Ft
kalóz - művelődéstörténet - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 2666046]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2007.
Weinhold, Angela
Pass auf im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, [2007], cop. 2002. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 5.)
Ford. Döbrente Katalin
ISBN 978-963-9534-83-4 kötött : 2950,- Ft
közlekedés - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2)
[AN 2672507]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2007.
   XIV. Temafila, 80. Bélyegnap : a Mabéosz 50 éves tematikus szakosztályának jubileumi kiállítása és bélyegnapi ünnepség : 2007. április 27-29. : katalógus / [szerk. Dabóczy András] ; [rend., közread. a] Mabéosz. - [Budapest] : Mabéosz, [2007]. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Temafila 2007 Budapest : XIV. Temafila Bélyegkiállítás
Fűzött
bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665801]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9610 /2007.
   Agrárképzés a Dél-Alföldön. - [Kecskemét] : InterClaster Kht., 2007-. - 24 cm
Magyarország - mezőgazdasági politika - mezőgazdaság - 21. század - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 63
[AN 2664888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Helyes Gazdálkodási Gyakorlat : talaj- és vízvédelmet biztosító gazdálkodás, trágya- és növényvédőszer-felhasználás, biogazdálkodás / Benedek Pál. - 2007. - 132 p.
ISBN 978-963-9773-00-4 fűzött
növényvédelem
632
[AN 2666574] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tájkép megőrzését és gazdagítását, a környezet védelmét biztosító termesztési módszerek / Kovács János. - 2007. - 188 p. : ill.
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-963-9773-01-1 fűzött
növénytermesztés - organikus mezőgazdaság
633 *** 631.147
[AN 2666575] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Farmmenedzsment-ismeretek / Felföldi János, [Apáti Ferenc]. - 2007. - 100 p.
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-9773-02-8 fűzött
növénytermesztés - szervezés
633 *** 65.011.1
[AN 2666576] MARC

ANSEL
UTF-89611 /2007.
Bailey, Gwen
What is my cat thinking? (magyar)
   Mit gondol a macskám? / Gwen Bailey ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4814-1 kötött : 2800,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.51
[AN 2671994]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2007.
Bailey, Gwen
What is my dog thinking? (magyar)
   Mit gondol a kutyám? / Gwen Bailey ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4815-X kötött : 2800,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 2671990]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2007.
Balikó Sándor
   A szója feldolgozása, felhasználása : élelmezésre, takarmányozásra / Balikó Sándor, Bódis László, Kralovánszky U. Pál. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 180 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 978-963-286-341-2 kötött
szója - élelmiszeripar - élelmiszer-technológia
633.34 *** 663/664
[AN 2666697]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2007.
Csávossy György (1925-)
   Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-286-335-6 kötött
borászat - bor - értékelés - gasztronómia - magyar irodalom - vers
663.2 *** 894.511-14 *** 663.2(0:82-14) *** 77.04(439)(092)Patyi_Á.
[AN 2666682]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2007.
The doglovers companion (magyar)
   Kutyabarátok kézikönyve / szerk. Paul McGreevy ; [... ford. Pongrácz Péter és Újfalussy Dorottya]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 456 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9464-90-2 kötött : 7500,- Ft
kutya - kutyatartás
636.7
[AN 2666406]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2007.
Keserű János (1926-)
   Parasztsorsfordítók között / Keserű János ; Nyers Rezső előszavával. - Budapest : Napvilág K., 2007. - 243 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-9697-12-6 fűzött : 2200,- Ft
Keserű János (1926-)
Magyarország - agrártörténet - mezőgazdasági politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - politikus - rendszerváltás - memoár
338.43(439)"194/200" *** 32(439)(092)Keserű_J.(0:82-94)
[AN 2666472]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2007.
Klemme, Brigitte
Allergiefreier Garten (magyar)
   Allergiamentes kertek / Brigitte Klemme ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-35-9 kötött : 1650,- Ft
virágkertészet - pollenallergia
635.9 *** 616-022.854 *** 616-056.43
[AN 2665737]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2007.
   Minőségi párlatkészítés : a minőségi párlatkészítés technológiája, a párlatok, pálinkák minősítésének elsajátítása / szerk. Panyik Gáborné. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar, cop. 2006. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon, ISSN 1788-2559)
Bibliogr.: p. 91-[92].
ISBN 963-286-310-0 fűzött
pálinkafőzés - szeszes ital - minőségbiztosítás
663.5 *** 65.018
[AN 2666661]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2007.
Schmidt Gábor (1944-)
   Kertészeti dendrológia / Schmidt Gábor, Tóth Imre. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2006. - 403 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 381.
ISBN 963-286-318-6 kötött
díszkert - fa - cserje - növényhatározó
635.92 *** 581.412(083.71)
[AN 2666706]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2007.
Squire, David
Complete indoor plants (magyar)
   Szobanövények nagykönyve / David Squire ; [ford. Kókai Sándorné] ; [... fotót Janet Peace et al. ... kész. ...]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7054-38-9 kötött : 4998,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2666035]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2007.
Török Sándor (1930-1994)
   Borászok zsebkönyve / Török Sándor ; [átd. Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2007, cop. 2001. - 275 p. : ill. ; 19 cm. - (Falugazdász könyvek, ISSN 1586-7447)
Bibliogr.: p. 271-275.
ISBN 978-963-286-294-1 kötött
borászat
663.2
[AN 2674309]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9622 /2007.
Craven, Jackie
The healthy home (magyar)
   Az egészséges otthon : harmóniában a természettel / Jackie Craven ; [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9464-88-0 kötött : 4500,- Ft
lakberendezés - higiénia
643/645 *** 613.5
[AN 2666429]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2007.
Cuisine légère (magyar)
   Könnyű ételek / [... ford. Bánki Vera]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-13-5 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2666435]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2007.
Desserts fruités (magyar)
   Gyümölcsös desszertek / [... ford. Ujbányai Katalin]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-14-2 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2666436]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2007.
Frank Júlia (1946-)
   Magyar parasztkonyha / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 2005. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5677-9 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2673247]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2007.
Frank Júlia (1946-)
Magyar parasztkonyha (angol)
   Hungarian provincial cooking / Júlia Frank ; [photos László Csigó] ; [... transl. Elmira Mezei]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2007. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5678-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2673250]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2007.
Frank Júlia (1946-)
Magyar parasztkonyha (német)
   Die ungarische Bauernküche / Júlia Frank ; [Fotos László Csigó] ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, 2007. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5679-3 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2673243]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2007.
Kuchen, Torten & Backspass (magyar)
   Sütemények és torták : a márványkuglóftól a Sacher-tortáig / [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-426-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2665564]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2007.
Last-minute meals (magyar)
   Villámgyors ebédek és vacsorák / [ford. Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 3.)
Fősorozata: Ízvarázs füzetek., ISSN 1789-1558
ISBN 978-963-9729-22-3 fűzött : 849,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2665538]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2007.
Low-fat fast (magyar)
   Zsírszegény ételek : újszerű és egészséges, gyorsan elkészíthető receptek / [ford. Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 4.)
ISBN 978-963-9729-20-9 fűzött : 849,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2665540]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2007.
Salades (magyar)
   Saláták / [... ford. Ujbányai Katalin]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-12-8 kötött : 1990,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2666434]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2007.
Simple slices (magyar)
   Egyszerű, gyors sütemények / [ford. Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 2.)
ISBN 978-963-9729-21-6 fűzött : 849,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2665534]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2007.
Soupes (magyar)
   Levesek / [... ford. Bánki Vera]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-11-1 kötött : 1990,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2666437]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2007.
Wok (magyar)
   Wok : [az ananászos kacsamelltől a marhahúsos tésztáig]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 963-684-355-4 kötött
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2672053]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9635 /2007.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Kierkegaard élete és filozófiája : a Kierkegaard-könyvtár teljes katalógusával / Gyenge Zoltán. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 370 p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 3.)
Bibliogr.: p. 303-370.
ISBN 978-963-9580-84-8 kötött : 3900,- Ft
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - filozófus - 19. század - életrajz
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 2665652]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2007.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 2005-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2589391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Levelek / [... ford., a jegyzeteket és az utószót írta Mészáros Tamás]. - 2007. - 104 p.
ISBN 978-963-9165-94-6 kötött : 1895,- Ft
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - irodalmi levél
875-96=945.11 *** 875-6=945.11 *** 1(38)Platōn
[AN 2666366] MARC

ANSEL
UTF-89637 /2007.
Starkné Werner Ágnes
   Mesterséges intelligencia / Starkné Werner Ágnes. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2007]. - 320, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [321-322].
ISBN 963-9495-32-8 fűzött
mesterséges intelligencia - egyetemi tankönyv
165.0.001.572(075.8) *** 681.3.01(075.8)
[AN 2673462]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9638 /2007.
   Áldjad én lelkem az Urat! : válogatás a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból / [... dalait összegyűjt. és kiadásra előkész. Hollósy Péter et al.] ; kiad. ... Marana Tha 2000 Alapítvány. - 10. jav., bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993 [!2007]. - 235 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7878-15-7 fűzött : 500,- Ft
karizmatikusok - vallásos ének
245 *** 289
[AN 2673480]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2007.
Bennett, Richard (1938-)
   Római katolicizmus a XXI. században / Richard P. Bennett ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2006. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86786-3-1 fűzött
katolikus egyház - hitvita
282 *** 239
[AN 2666613]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2007.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
Inside out (magyar)
   Mélybenéző : énünk és kapcsolataink gyógyulása / Lawrence Crabb ; [ford. Juhász Ágnes és Molnár Sára]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 1999. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9564-71-8 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 2673504]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2007.
Csókay András (1956-)
   Ha Isten velünk, ki ellenünk? : van kiút a hazai válságból / Csókay András. - Budapest : Kairosz, 2007. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-042-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - vallásos irodalom - ezredforduló
244 *** 323(439)"200"
[AN 2665896]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2007.
Dallos Imre
   Dallos Imre naplója : 1944. szeptember 16 - 1945. május 14. / [... szerk., sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Soós Viktor Attila]. - Körmend : Gyürki L., 2007. - 186 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1802-1 fűzött
Dallos Imre
Szombathely - katolikus pap - helytörténet - második világháború - vallásos irodalom - napló
282(439)(092)Dallos_I.(0:8-94) *** 943.9-2Szombathely"1944/1945"(093) *** 244(0:8-94)
[AN 2666122]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2007.
   Déli panoráma : a Déli Evangélikus Egyházkerület egyházmegyéi és gyülekezetei / [szerk. Petri Gábor]. - Budapest : Luther K., 2007. - 85, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-61-7 fűzött : 980,- Ft
Déli Evangélikus Egyházkerület
Magyarország - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-03Déli_Egyházkerület)
[AN 2666288]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2007.
Ferrero, Bruno
Ma noi abbiamo le ali (magyar)
   De nekünk vannak szárnyaink / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 73, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-69-6 fűzött
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 2666732]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2007.
Ferrero, Bruno
Tante storie per parlare di Dio (magyar)
   Istenről szóló történetek / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-70-2 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2666729]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2007.
Gyürki László (1932-)
   Krónika a körmendi Kolping Család 15 évéről / [írta Gyürki László]. - Körmend : Körmendi Kolping Család, 2007. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Körmendi Kolping Család
Körmend - keresztény egyesület és szervezet
267(439-2Körmend) *** 061.2(439-2Körmend)
[AN 2666194]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2007.
   Halk szavadra hősies bizalommal : családnapok, 2007 / Tilmann Beller [et al.] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2007. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
lelki gondozás - család - erkölcs
253 *** 173
[AN 2666208]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2007.
   A házaskurzus : vezetői útmutató / [közread. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, 2007. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87142-2-0 fűzött
nemek pszichológiája - párkapcsolat - házasság - csoportterápia
265.5 *** 615.851.6 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2665902]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2007.
   "Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból" c. konferencia anyaga / [szerk. Seszták István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2007. - 105 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Athanasiana, ISSN 1419-0397 ; 3.). (Szisztematikus teológiai munkák, ISSN 1788-3830 ; 2.)
A 2006. nov. 30-án Nyíregyházán tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87101-8-5 fűzött
keleti egyház - teológia - konferenciakiadvány
281.5 *** 23/28 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2666275]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2007.
Kis Csongor
   Viharban : a Ferences Nagyboldogasszony Rendtartomány negyvenéves kálváriajárása - egy élet tükrében / Kis Csongor. - Budapest : Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány, 2006. - 28 p. ; 21 cm. - (Ferences írások, ISSN 1786-0512 ; 4.)
ISBN 963-87172-0-3 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
Magyarország - franciskánusok - Kádár-korszak
271.3(439)"195/199"
[AN 2665733]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2007.
Lee, Nicky
The marriage book
   A házasság könyve : [hogyan építsünk hosszantartó kapcsolatot] / Nicky és Sila Lee ; az illusztrációk Charlie Mackesy munkái ; [ford. Zajkás Péter] ; [közread. az] Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, cop. 2007. - 364 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-1-3 fűzött
nemek pszichológiája - házasság - család - erkölcs - nemi élet
265.5 *** 613.88 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 173.1
[AN 2665900]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2007.
The marriage course (magyar)
   A házasság könyve / [kiad. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, cop. 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A házaskurzus : hogyan építsünk hosszantaró kapcsolatot : kézikönyv
ISBN 978-963-87142-3-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-87142-1-3)
nemek pszichológiája - család - erkölcs - nemi élet - házasság - párkapcsolat - példatár
265.5(076) *** 613.88(076) *** 159.922.1(076) *** 173.1(076) *** 316.472.4(076)
[AN 2665901]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2007.
Miklós Péter
   Vallás, politika, művelődés : egyháztörténeti tanulmányok / Miklós Péter. - [Szeged] : Universitas Szeged : JABE a Hallgatókért Kiadói Alapítvány, 2006. - 223 p. ; 21 cm. - (Szabad ötletek könyvek, ISSN 1789-1639)
ISBN 978-963-06-3840-1 fűzött : 1610,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - művelődéstörténet - egyháztörténet - egyházpolitika
282(439)"10/194" *** 930.85(439)"10/194" *** 322(439)"10/194"
[AN 2665766]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2007.
Mindszenty József (1892-1975)
   Éljetek hitetek szerint! : idézetek Mindszenty bíboros írásaiból és beszédeiből. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 145, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9455-67-2 fűzött
Magyarország - bíboros - 20. század - idézetgyűjtemény
282(439)(092)Mindszenty_J.(0:82-84)
[AN 2666728]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2007.
Pákozdy László Márton (1910-1993)
   Bibliaiskola / Pákozdy László Márton ; [szerk. Karasszon István]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-084-2 kötött : 1500,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.07
[AN 2665433]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2007.
Rácz Piusz
   Előttünk jártak : emlékezés Assisi Szent Ferenc mariánus fiaira / Rácz Piusz. - Budapest : Szűz Máriáról nevezett Ferences Provincia, 2006. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Ferences írások, ISSN 1786-0512 ; 5.)
ISBN 963-87172-1-1 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
Magyarország - franciskánusok
271.3(439)(092)
[AN 2666756]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2007.
Rácz Piusz
   Ferencesek Zala szívében : a plébánia születésének 65. jubileumára, 1942-2007 / Rácz Piusz. - Zalaegerszeg : [Jézus Szíve Ferences Plébánia], 2007. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Jézus Szíve Ferences Plébánia
ISBN 978-963-06-1706-2 fűzött
ISBN 963-06-1706-4
Jézus Szíve Ferences Plébánia (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - egyházközség - franciskánusok - történeti feldolgozás
271.3 *** 262.2(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 2665729]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2007.
Richter Pál (1963-)
   Der Melodienbestand des Franziskanerordens im Karpatenbecken im 17. Jh = A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében / Pál Richter. - Budapest : Magyarok Nagyasszonyáról Nevezett Ferences Rendtartomány, 2007. - 499 p. ; 24 cm. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, ISSN 1586-2143 ; ser. E. num. 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87157-3-9 fűzött
Kárpát-medence - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - 17. század - franciskánusok
271.3(4-191)"16" *** 783(4-191)"16" *** 245
[AN 2666766]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2007.
   Testvéreim szolgálatában : P. Dr. Barsi Balázs OFM provinciális 60. születésnapjára / [... összeáll. Rácz Piusz]. - Zalegerszeg : Szűz Máriáról nevezett Ferences Provincia, 2006. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Ferences írások, ISSN 1786-0512 ; 3.)
ISBN 963-229-121-2 fűzött
Barsi Balázs (1946-)
Magyarország - egyházi személy - franciskánusok - 20. század - 21. század - emlékkönyv
271.3(439)(092)Barsi_B.
[AN 2665731]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9660 /2007.
   Magyarnak lenni : a hazaszeretet versei / [szerk. és a szöveget vál. Széni Katalin]. - Budapest : Officina '96, 2006. - 398 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 963-9705-07-1 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - nemzettudat - vers - antológia
316.63(0:82-14) *** 894.511-14(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-14)
[AN 2666427]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2007.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of women (magyar)
   Nők könyve : kerülj kapcsolatba a nőiség spirituális erejével / Osho ; [ford. Yogabeej & Kecskeméti Edit]. - [Budapest] : Amrita, 2002 [!2007]. - 335 p. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 978-963-9234-06-2 * fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 978-963-9234-06-0)
- ezoterika
316.37-055.2 *** 133.25 *** 294.3
[AN 2672754]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2007.
   Régiós tanulmányok : a civil társadalom szerveződése és hatékonysága a nyugat-dunántúli régióban / [szerk. Szakál Gyula] ; [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2007. - 75 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87388-2-0 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - civil társadalom - társadalmi szervezet - statisztikai adatközlés
316.47 *** 323.21 *** 316.334.5(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 2666713]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2007.
Sári Mihály (1949-)
   A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai / Sári Mihály. - 2. bőv. kiad. - Pécs : PTE FEEK, 2007. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 308-319.
ISBN 978-963-642-160-1 fűzött
művelődésügy - felnőttoktatás - egyetemi tankönyv
316.7(075.8) *** 374.7(075.8)
[AN 2673641]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2007.
Soros, George (1930-)
The age of fallibility (magyar)
   A gyarlóság kora : a terror elleni háború következményei / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, 2007. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9534-86-5 kötött : 2680,- Ft
globalizáció - társadalmi kérdés - világpolitika - nemzetközi helyzet - ezredforduló
304(100) *** 304(73) *** 327(73)"200" *** 330.342.143 *** 327(100)"200"
[AN 2665907]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2007.
Takács Ágnes
   Médiavilág a mikrokörnyezetben / [... szerzői Takács Ágnes, Csernai Árpád, Ocsovszky László]. - Mártély : 7Határ Stúdió Kft., 2007. - 120 p. ; 20 cm + DVD
Bibliogr.: p. 114-119.
ISBN 963-218-987-6 fűzött
tömegtájékoztatási eszköz - helyi társadalom - civil társadalom - nonprofit szervezet
316.774 *** 316.334.55/.56 *** 323.21 *** 334.012.46
[AN 2666247]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2007.
Tóth Eszter Zsófia (1975-)
   "Puszi Kádár Jánosnak" : munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben / Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Napvilág, 2007. - 211 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 24.)
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-963-9350-90-8 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - nők a társadalomban - munkás - Kádár-korszak - oral history - életútinterjú
316.37-055.2(439)"195/197" *** 316.343.63-055.2(439)"195/197"
[AN 2666509]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2007.
Turai János
   Észak-Pest megye zsidó öröksége és látnivalói = Jewish heritage and sights in Northern-Pest county / [szerző ... Turai János] ; [ford. ... Szolcsányi Ferenc] ; [kiad. a] Váci Zsidó Hitközség. - [Vác] : Váci Zsidó Hitközség, 2007. - 86 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1921-9 fűzött
Pest (megye) - kisebbség - helyismeret - zsidóság
316.347(=924)(439.153) *** 908.439.153
[AN 2665924]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9668 /2007.
   Maszkok / [szerk. és a bev. szöveget írta Földessy Edina] ; [... vál. és a leírásokat kész. Biró Anna et al.]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 18 mell. - (Az én gyűjteményem, ISSN 1589-8911 ; 3.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-9540-28-6 fűzött
álarc - néprajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391.8(02.053.2)
[AN 2665722]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2007.
Mon premier Larousse légendes de la mythologie (magyar)
   Larousse : mitológiai történetek / [szerk. Brigitte Bouhet] ; [a szövegeket vál. és átírta Thérèse de Cherisey és Vanessa Henriette] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2006. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-84-8 kötött : 2950,- Ft
görög mitológia - gyermekkönyv
398.221(38)(02.053.2) *** 292.11(02.053.2)
[AN 2666479]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2007.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Illemtan gyerekeknek / írta Aliz néni ; [Louis-Maurice Boutet de Monvel rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 22x25 cm
Kész. a "La civilité puérile et honnête" (Paris : Plon-Nourrit et Cie., ca. 1902) c. kiad. alapján
ISBN 963-14-2536-3 kötött : 1990,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 2673439]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2007.
Tamás Ildikó (1974-)
   Tűzön át, jégen át : a sarkvidéki nomád lappok énekhagyománya / Tamás Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2007. - 191 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 978-963-8478-62-7 fűzött : 2790,- Ft
néprajz - lappok - népdal
398.8(=945.5)
[AN 2666596]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2007.
Vári Fábián László (1951-)
   Vannak ringó bölcsők : kárpátaljai magyar népballadák / Vári Fábián László. - 2. kiad. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 312 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 150.)
Bibliogr.: p. 307-308.
ISBN 963-86626-9-7 fűzött
Kárpátalja - magyar néprajz - népballada - népdal
398.87(=945.11)(439.23) *** 894.511-14(439.23) *** 784.4(=945.11)(439.23)
[AN 2673190]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9673 /2007.
   Commission des affaires européennes / [réd. en chef László Juhász] ; [réd. ... Angéla Juhász-Tóth] ; [publ. par la Commission des affaires européennes de l'Assamblée nationale hongroise]. - Budapest : Assamblée nat. hongroise, 2007. - 71, [12] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország. Országgyűlés. Európai Ügyek Bizottsága
Magyarország - Európai Unió - országgyűlési bizottság - külpolitika - integráció - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2665955]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2007.
Egedy Gergely (1953-)
   Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe / Egedy Gergely. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 236 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 978-963-7490-77-4 fűzött : 3465,- Ft
ISBN 963-7490-77-9
külpolitika - katonapolitika - nemzetközi jog - globalizáció - nemzetközi kapcsolat
327 *** 355.02 *** 341 *** 339.9
[AN 2665891]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2007.
Eiler Ferenc (1968-)
   Kisebbségvédelem és revízió : magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson, 1925-1939 / Eiler Ferenc. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat, 2007. - 396 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; 4.)
Bibliogr.: p. 378-388.
ISBN 978-963-693-031-8 fűzött : 3520,- Ft
Európa - Magyarország - kisebbség - külpolitika - kollektív jogok - határon túli magyarság - Horthy-korszak - 20. század
323.15(=945.11)(4)"192/193" *** 323.15(=00)(4)"192/193" *** 327(439)"192/193" *** 341.234(4)"192/193"
[AN 2665662]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2007.
   Az élő hagyomány : Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2007. - 195 p. ; 19 cm. - (Barankovics könyvek, ISSN 1789-1841 ; 3.)
A 2006. nov. 17-én Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-029-5 fűzött : 1950,- Ft
Barankovics István (1906-1974)
Magyarország - kereszténydemokrácia - politikus - 20. század - életrajz - konferenciakiadvány
32(439)(092)Barankovics_I. *** 329.3(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2665906]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2007.
   Islam and tolerance in wider Europe / ed. by Pamela Kilpadi ; [publ. by International Policy Fellowship] Open Society Institute. - Budapest ; New York, [N. Y.] : OSI, 2006. - 185 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-1-891385-52-0 fűzött
ISBN 1-891385-52-6
Európa - egyházpolitika - iszlám - ezredforduló
322(4)"199/200" *** 297
[AN 2665954]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2007.
Kiss Réka
   A csalogány elszállt : Tóth Ilona tragikuma / Kiss Réka, M. Kiss Sándor. - Budapest : Kairosz, 2007. - 501, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 4900,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-063-9)
Tóth Ilona (1932-1957)
magyar történelem - 1956-os forradalom - koncepciós per - Kádár-korszak - állami terror
323.272(439)"1956"(092)Tóth_I. *** 323.282(439)"195" *** 343.301.096(439)"1957"(092)Tóth_I.
[AN 2666018]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2007.
   Párbeszéd európai fejlődésünkért : az Országgyűlés és az Európai Parlament szakmai rendezvénysorozatának összegzése / szerk. Györkös Marianna. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2007. - 200 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Párbeszéd európai fejlődésünkért)
ISBN 978-963-87505-0-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - integráció - országgyűlés - kultúra - borászat - foglalkoztatáspolitika - ifjúságpolitika - vállalat - gazdasági verseny - infrastruktúra - rendészet - konferenciakiadvány
328(4-62) *** 334.72(439) *** 316.7(4-62) *** 331.5-053.6(439) *** 339.137.2(4-62) *** 338.49(4-62) *** 339.923(4-62) *** 351.74(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439)"2006" *** 663.2(4-62)
[AN 2665950]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9680 /2007.
   AQ : műveltségi intelligencia tesztek. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-03-0 fűzött
művelődéstörténet - teszt
930.85(100)(076)
[AN 2671107]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2007.
Crummenerl, Rainer (1942-)
Versunkene Städte (magyar)
   Elsüllyedt városok / írta Rainer Crummenerl ; ill. Nyikolaj Szmirnov és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 97.)
ISBN 978-963-9657-23-6 kötött
Amerika - régészet - művelődéstörténet - ókor - indiánok - gyermekkönyv
904(100)(02.053.2) *** 930.85(3)(02.053.2) *** 930.85(399.7)(02.053.2)
[AN 2665666]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2007.
Csiffáry Tamás
   Széchenyi István : a legnagyobb magyar / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix-term, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-9726-08-6 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - 18. század - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 2666077]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2007.
Dolinay Gyula (1850-1918)
Magyar királyok és hősök arcképcsarnoka (szemelvények)
   Erdély fejedelmei / Dolinay Gyula. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2007]. - [107] p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1886
ISBN 978-963-85485-9-7 kötött
ISBN 963-85485-9-2
Erdély - uralkodó - hasonmás kiadás
943.921(092) *** 094/099.07
[AN 2672701]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2007.
Erickson, Carolly (1943-)
Lilibet (magyar)
   II. Erzsébet : egy királynő portréja / Carolly Erickson ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 372 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 369-372.
ISBN 978-963-9648-90-6 kötött : 3000,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - ezredforduló - életrajz
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 2666529]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   Zyclon B, a III. Birodalom bűvöletében / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-31-4 fűzött
Németország - történelem - fasizmus
943.0"192/194" *** 329.18(430)"193/194"
[AN 2665435]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2007.
Habsburg, Catharina (1972-)
María Antonieta (magyar)
   Marie Antoinette : a nemzetségéből származó úrhölgy elbeszélése Franciaország királynéjának dicsőségéről és bukásáról / Catharina Habsburg-Lothringen ; [ford. V. Pánczél Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 343, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [341]-343.
ISBN 978-963-9752-47-4 fűzött : 3499,- Ft
Marie Antoinette (Franciaország: királyné)
Franciaország - uralkodócsalád - nő - történelem - 18. század - életrajz
944(092)Marie_Antoinette *** 944"17"
[AN 2665443]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A késő középkor világa / [ford. Szekeres Anna]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5574-4 kötött : 1490,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - iszlám
940"12/15" *** 930.8(=927)"12/15" *** 930.85(4)"12/15" *** 930.85(=927)"12/15" *** 297"12/15"
[AN 2666205] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A reneszánsztól az ellenreformációig / [ford. Simonffy Ágnes]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5575-1 kötött : 1490,- Ft
Európa - Ázsia - művelődéstörténet - reformáció - reneszánsz - 15. század - 16. század
930.85(4)"14/15" *** 284(4)"15" *** 930.85(5)"14/15"
[AN 2666669] MARC

ANSEL
UTF-89688 /2007.
Ils ont fait l'histoire du monde (magyar)
   Larousse pantheon : emberek, akik megváltoztatták a világot. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 4 db : ill., részben színes ; 30 cm
világtörténelem - művelődéstörténet - életrajz
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 2671712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdetektől a középkorig : i. e. 1800-1492 / [ford. Biró[!] Péter]. - 319 p.
ISBN 963-09-4917-2 kötött : 7500,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - életrajz
930.85(100)(092) *** 930.9(092)
[AN 2668518] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A reneszánsztól a felvilágosodásig, 1492-1789 / [ford. Bárdos Miklós]. - 327 p.
ISBN 963-09-4918-0 kötött : 7500,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - életrajz
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 2668546] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A forradalom és a 19. század, 1789-1914 / [ford. Bárdos Miklós]. - 327 p.
ISBN 963-09-4919-9 kötött : 7500,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - életrajz
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 2668551] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A nagy háború és a mai világ, 1914-től napjainkig / [ford. Bárdos Miklós]. - 325 p.
ISBN 963-09-4920-2 kötött : 7500,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 20. század - életrajz
930.85(100)(092)"19" *** 930.9(092)"19"
[AN 2671726] MARC

ANSEL
UTF-89689 /2007.
Jakobetz László (1967-)
   Miért nem lettek profi sakkozók? : sakkasztali beszélgetések / Jakobetz László. - Budapest : Jako Chess Books, 2006. - 273 p. : ill. ; 21 cm
Beszélgetőtársak Bauer Tamás et al.
Fűzött
Magyarország - híres ember - sakk - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53) *** 794.1
[AN 2665654]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2007.
   K. und K. kalandozások avagy A Habsburg Birodalom nyomában a XXI. században / szerk Miklós Gábor ; írták Frick Zsuzsa [et al.] ; fényképezték Fejér Gábor [et al.]. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 199 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-9709-40-9 kötött : 4990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Közép-Európa - művelődéstörténet - helyismeret - album
930.85(436/439) *** 908.4-11(084.1)
[AN 2666362]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2007.
Komondi Péter (1956-)
   Arcképek / Komondi Péter. - [Budapest] : Kom-Press, 2006-. - ill. ; 21 cm
Vas (megye) - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439.111)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2666119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 288 p.
ISBN 963-219-789-5 fűzött : 1500,- Ft
Vas (megye) - híres ember - 20. század - 21. század - rádióműsorszám - interjú
929(439.111)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2666120] MARC

ANSEL
UTF-89692 /2007.
   Kronológia / [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Szlávik Tamás]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2006. - 2 db (1865 p.) : ill., részben színes ; 27 cm
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - kronológia
930.9(0:930.24) *** 943.9(0:930.24) *** 930.85(100)(0:930.24)
[AN 2666057]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kezdetek - 1870. - [4], 929 p.
ISBN 963-9257-26-5 kötött
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - kronológia
943.9".../186"(0:930.24) *** 930.9".../186"(0:930.24) *** 930.85(100)".../186"(0:930.24)
[AN 2666058] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1871-2006. - p. 930-1865.
ISBN 963-9257-27-3 kötött
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - kronológia
930.9"187/200"(0:930.24) *** 943.9"187/200"(0:930.24) *** 930.85(100)"187/200"(0:930.24)
[AN 2666059] MARC

ANSEL
UTF-89693 /2007.
Laidler, Keith
Female Caligula (magyar)
   Madagaszkár királynője / Keith Laidler ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2007]. - 287 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-9648-63-0 kötött : 2900,- Ft
Ranavalona (Madagaszkár: királynő) (1791-1861), I.
Madagaszkár - uralkodó - 19. század - életrajz
969.1"18" *** 969.1(092)Ranavalona,_I.
[AN 2666139]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2007.
   Magyar zsidó levéltári repertórium / [... szerk. Komoróczy Géza]. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 1993-. - 26 cm
Változó mérettel
ISBN 963-7450-76-9 *
Magyarország - zsidóság - levéltári repertórium - történelmi forrás
930.253.4(439)(083.8) *** 943.9(=924)(093.2)
[AN 65296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig : hazai levéltárak és irattárak / Frojimovics Kinga. - 2007. - 692 p. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 963-508-518-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - levéltári repertórium - magyar történelem - zsidóság - történelmi forrás - anyakönyv
943.9(=924)"17/19"(093.2) *** 316.347(=924)(439) *** 930.253.4(439)(083.8) *** 347.18(439)(091)
[AN 2665942] MARC

ANSEL
UTF-89695 /2007.
   A magyarok története / [összeáll. és szerk., ... Karádi Ilona]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 116 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 963-9464-68-6 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 2666417]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2007.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Horn Ede (1825-1875) : a magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén / Miskolczy Ambrus. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 196 p. ; 22 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-81-7 fűzött : 2600,- Ft
Horn Ede (1825-1875)
Magyarország - történelmi személy - rabbi - zsidóság - 19. század
943.9(092)Horn_E. *** 296(439)(092)Horn_E. *** 316.347(=924)(439)"18"
[AN 2665752]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2007.
Mon premier Larousse des héros (magyar)
   Első Larousse könyvem a hősökről / [szerk. Brigitte Bouchet[!]] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2006. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-85-6 kötött : 2950,- Ft
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2)
[AN 2666477]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2007.
   Régészet, történelem, nyelvészet / [szerk. Erdélyi István]. - Göd : M. Tud. a Világban Alapítvány, 2007. - 61 p. : ill. ; 30 cm. - (Őstörténeti füzetek, ISSN 1785-0851 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-210-389-0)
Belső-Ázsia - őstörténet - régészet - urál-altaji népek - magyar őstörténet - hunok - avarok
930.8(=941/=945) *** 930.8(=945.11) *** 936.91 *** 904(369.1) *** 904(369.2)
[AN 2665778]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2007.
   Szeged-Klebelsberg-telep története : helytörténeti kiadvány / [szerk. Újvári Edit] ; [a Klebersberg-telepi Polgári Kör Közhasznú Egyesület kiad.]. - Szeged : Klebelsberg-telepi Polgári Kör Közhasznú Egyes., 2007. - 115 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2610-1 fűzött : 950,- Ft
Szeged - helytörténet - helyismeret - 20. század
943.9-2Szeged"19" *** 908.439-2Szeged
[AN 2666714]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2007.
Szendrei Géza
   Gyomai, endrődi, környékbeli események, 1956 / Szendrei Géza. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 95 p. ; 24 cm
Fűzött
Gyoma - Békés (megye) - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Gyoma"1956" *** 943.917.5"1956"
[AN 2666715]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2007.
   Szöveggyűjtemény a magyar művelődéstörténet tanulmányozásához / összeáll., szerk. és a bevezetőket írta Agárdi Péter. - Pécs : PTE, 2007. - [2], 507 p. ; 24 cm. - (Humánszervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-366-5 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - szöveggyűjtemény
930.85(439)(078)
[AN 2673634]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2007.
Takács Erika
   Magyarország krónikája : a honfoglalástól az új demokráciáig / Takács Erika. - Budapest : Fix-term, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-09-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9".../199" *** 930.85(439)".../199"
[AN 2666072]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2007.
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
   Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára fond- és állagjegyzéke / [összeáll. és szerk. Simonik Péter, Tóth Gabriella]. - Tatabánya : [Tatabánya M. Jogú Város Levéltára], 2007. - 71 p. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 10.)
ISBN 978-963-06-2430-5 fűzött
Tatabánya - levéltár - fondjegyzék
930.253.4(439-2Tatabánya)(083.8)
[AN 2666753]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2007.
Tóth Ágnes, B.
   Gepidische Siedlungen im Theissgebiet / Ágnes B. Tóth ; [Übers. Albrecht Friedrich] ; [Zeichnungen Zoltán Boldog, Sándor Ősi, Ágnes B. Tóth]. - Budapest : MNM, 2006. - 154 p., [30] t. : ill. ; 30 cm. - (Monumenta Germanorum archaeologica Hungariae, ISSN 1589-0600 ; 4.)
Bibliogr.: p. 131-151.
ISBN 978-963-7061-33-2 fűzött
Tiszántúl - Tisza-vidék - régészet - gepidák területe - kora középkor
904(439.16) *** 904(363.15)
[AN 2666346]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2007.
Tóth Dezső (1928-)
   A Batthyány-család és emlékei Dákán / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2007. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87173-7-5 fűzött
Batthyány család
Dáka - családtörténet - helyismeret
929.52(439)Batthyány *** 908.439-2Dáka
[AN 2666703]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2007.
Tóth Ferenc
   A zsitvatoroki békekötés 400. évfordulója : 1606. november 11 - 2006. november 11. / Tóth Ferenc ; [kiad. Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő Testülete ..., Dunaalmás Barátainak Köre]. - Dunaalmás : Önkormányzat : Dunaalmás Barátainak Köre Egyes., 2006. - 114 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-06-0587-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - békeszerződés - török hódoltság - 16. század - 17. század
943.9"159/160" *** 341.382"1606"
[AN 2666375]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2007.
Varga J. János (1942-)
   Válaszúton : Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben / Varga J. János. - Budapest : História : MTA Történettud. Int., 2007. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 23.)
Bibliogr.: p. 259-280.
ISBN 978-963-9627-10-9 fűzött : 2800,- Ft
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 17. század
943.921(092)Thököly_I. *** 943.9"168"
[AN 2665372]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2007.
Závodszky Géza (1939-)
   Szabadság csillaga : magyar történet, 1790-1849 / Závodszky Géza. - [Budapest] : Anno, 2007. - 118 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-375-476-4 kötött
magyar történelem - felvilágosodás - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"179/184"
[AN 2672697]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9709 /2007.
   A 100 éves Újtelepről / [szerk. Dobos György]. - Monor : Monori Helytört. Kör Közműv. Egyes., 2007. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Monori füzetek, ISSN 0865-3461 ; 20.)
ISBN 978-963-06-2619-4 fűzött
Monor - helyismeret
908.439-2Monor
[AN 2666210]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2007.
Abdelouahab, Farid
Ces merveilleux carnets de voyages (magyar)
   Utazók és kalandorok : fél évezred világjáróinak képes útinaplóiból / szöveg Farid Abdelouahab ; előszó Titouan Lamazou ; [... ford. Székely András]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 231 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-9464-83-X kötött : 6950,- Ft
felfedező utazás - helyismeret - világirodalom - útleírás - útinapló
910.4(100) *** 908.100(0:82-992) *** 82-992=945.11
[AN 2666416]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2007.
   A Balaton és környéke / [írta és szerk. Méhes László]. - Miskolc : Well-PRess, 2007. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-60-4 fűzött : 3200,- Ft
Balaton - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 2666612]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2007.
Buzás Balázs
   Észak-Tanzánia és Zanzibár : szafari, hegymászás és üdülés / [szöveg Buzás Balázs, Nádai László]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2007. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-9172-75-3 fűzött
Tanzánia - Zanzibár - útikönyv
91.678(036)
[AN 2666269]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2007.
Csiffáry Tamás
   Isztria, az Adria gyöngyszeme / Csiffáry Tamás. - Budapest : Fix-term, 2007. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-07-9 kötött
Isztria - helyismeret
908.497.13 *** 908.497.12
[AN 2666054]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2007.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (holland)
   Boedapest, Donauknie / [foto's Zoltán Gaál] ; [tekst András Székely] ; [Nederlandse vertaling Eszter Zinkstok]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-87098-0-4 fűzött : 1850,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2666745]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2007.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (portugál)
   Budapeste, a curva do Danúbio / [fot. Zoltán Gaál] ; [texto András Székely] ; [traducção Abigél Varga]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-87098-0-4)
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2666747]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2007.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (svéd)
   Budapest, Donaukröken / [foto Zoltán Gaál] ; [text András Székely] ; [ford. Hajnal Seres]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-87098-2-0 fűzött : 1850,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2666749]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2007.
Gallai Rezső (1939-)
   Az én városom, Tatabánya / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], [2007]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-63-9 fűzött
Tatabánya - helyismeret - memoár
908.439-2Tatabánya(0:82-94)
[AN 2666482]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2007.
Horner, Jeremy
Island dreams mediterranean (magyar)
   Mediterrán szigetálmok / Jeremy Horner ; [... ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 208 p. : ill., színes ; 27x28 cm
ISBN 963-9464-77-5 kötött : 6950,- Ft
Mediterráneum - helyismeret - sziget - fényképalbum
908.4-015(210.7)(084.12)
[AN 2666419]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2007.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Három Tisza menti település fejlesztési stratégiája : [Rákóczifalva, Tiszavárkony, Vezseny] / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2006. - 187 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-174.
ISBN 978-963-9736-20-7 kötött
Rákóczifalva - Tiszavárkony - Vezseny - településfejlesztés - ezredforduló
911.37(439-2Tiszavárkony)"200" *** 911.37(439-2Rákóczifalva)"200" *** 911.37(439-2Vezseny)"200"
[AN 2666141]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2007.
Szántó László
   Egyiptom : útikönyv / Szántó László. - Budapest : Dekameron, cop. 2006. - 218 p., [20] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-82-2 fűzött : 3990,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2665576]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2007.
Szeredi István
   Seychelle-szigetek : romantika és luxus / [szöveg Szeredi István, Juszt Róbert] ; [fotó Bodrogi Edit, Juszt Róbert]. - [Budapest] : Merhavia, cop. 2007. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9172-78-4 fűzött
Seychelle-szigetek - útikönyv
916.96(036)
[AN 2666265]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2007.
Takács Erika
   A világ fővárosai / Christine Nordmann. - Budapest : Titán Computer, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87283-9-5 kötött
helyismeret - főváros
908.100-2
[AN 2666060]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2007.
Wagner-Wittula, Renate
Tirol (magyar)
   Tirol / [... Renate Wagner-Wittula és Christoph Wagner írta] ; [... ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5588-8 fűzött : 1990,- Ft
Tirol - útikönyv
914.366(036)
[AN 2665578]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2007.
Weniger, Sven
Teneriffa (magyar)
   Tenerife / ... Sven Weniger írta ... - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5650-2 fűzött : 1990,- Ft
Tenerife - útikönyv
914.685(036)
[AN 2672129]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9725 /2007.
Biczó Zalán (1974-)
   A Győri Ítélőtábla története / [írta és szerk. Biczó Zalán]. - [Győr] : Győri Ítélőtábla, 2007. - 179 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-177.
ISBN 978-963-06-2353-7 fűzött
Győri Ítélőtábla
Győr - bíróság - történeti feldolgozás
347.962(439-2Győr)(091)
[AN 2665905]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2007.
   Bűnmegelőzés Zala megyében / [szerk. Sashalmi Zoltán] ; [közread. a] Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. - Zalaegerszeg : Zala M. Rendőr-főkapitányság, 2006. - 87 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A borítófedélen megjelenési évként: 2005
Fűzött
Zala (megye) - bűnmegelőzés - ezredforduló
343.85(439.121)"200"
[AN 2666758]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2007.
   Fast track : municipal fiscal reform in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union / ed. by George M. Guess. - Budapest : LGI OSI, 2007. - XIII, 180 p. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-01-9 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - pénzügy - gazdasági reform - ezredforduló - helyi önkormányzat
352.073.52(4-11)"200" *** 352.073.52(4-191)"200"
[AN 2665615]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A magyar korona titokzatos története / Vécsey Olivér. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9409-82-0)
ISBN 963-9409-82-0
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2671131]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2007.
Nemere István (1944-)
   Lopj nekem egy Rembrandtot! / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-396-1 fűzött (hibás ISBN 963-375-388-0)
műtárgy - lopás - festményhamisítás
343.919 *** 75.061
[AN 2672197]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2007.
Pálfai Imre (1936-)
   Az Ativizig ötven éve, 1953-2003 : vázlatos áttekintés az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság fél évszázados tevékenységéről / Pálfai Imre. - Szeged : Atikövizig, 2006. - 95 p. (ll., részben színes) ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-92.
ISBN 978-963-06-2325-4 fűzött
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Dél-Alföld - vízügy - vállalat - 20. század - ezredforduló
351.79(439.14)"195/200" *** 556.18(439.14) *** 626/627 *** 061.5(439.14)
[AN 2666709]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2007.
Pap András László
   Rendvédelem, terrorizmus, emberi jogok / Pap András László ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2007. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-114.
ISBN 978-963-9558-67-0 fűzött
emberi jog - terrorizmus - állambiztonság - egyetemi tankönyv
342.7(075.8) *** 323.285(100)"19/20"(075.8) *** 327.84
[AN 2665723]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2007.
Petrik Ferenc (1933-)
   Tulajdonjogunk ma : a dologi jog mai érvényében / Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 396 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [394]-396.
ISBN 978-963-7490-74-3 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - dologi jog - tulajdonjog - útmutató
347.2(439)(036)
[AN 2665890]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2007.
The refugee law reader (spanyol)
   Compilación de derecho de los refugiados : casos, documentos y materiales = The refugee law reader : cases, documents and materials / ed. jefe Rosemary Byrne ; consejo ed. Maryellen Fullerton [et al.] ; [publ. por el Comité Húngaro de Helsinki ...]. - Budapest : Comité Húngaro de Helsinki, 2007. - 130 p. ; 16 cm
Csak spanyol nyelven
ISBN 978-963-86959-4-9 fűzött
menekült - menedékjog - útmutató
341.43(100)(036)
[AN 2665626]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9734 /2007.
Erdeös László (1898-1979)
   A magyar honvédelem egy negyedszázada, 1919-1944 / Erdeös László ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Babucs Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 2 db ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-88-6 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - honvédelem - hadtörténet - magyar történelem - 20. század - második világháború
355(439)"1919/1944" *** 355.48(439)"1919/1944" *** 943.9"1919/1944"
[AN 2665647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 607, [10] p.
ISBN 978-963-9580-89-3
Magyarország - honvédelem - hadtörténet - magyar történelem - 20. század - második világháború
943.9"1919/1944" *** 355(439)"1919/1944" *** 355.48(439)"1919/1944"
[AN 2665649] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 564, [10] p.
ISBN 978-963-9580-90-9
Magyarország - honvédelem - hadtörténet - magyar történelem - második világháború - 20. század
943.9"1919/1944" *** 355(439)"1919/1944" *** 355.48(439)"1919/1944"
[AN 2665651] MARC

ANSEL
UTF-89735 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom csodafegyverei : a III. Birodalom titkos kísérleti fegyverei / Kurt Rieder ; [az illusztrációkat Gino Marcomini ... kész.]. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-86-3 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2672104]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9736 /2007.
   Információból üzleti érték : az információbróker környezete és munkája / [szerk. Mikulás Gábor] ; [közread. a] Magyar Információbrókerek Egyesülete. - Budapest : MIBE, 2006. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0190-7 fűzött
információs bróker - tudásmenedzsment - információmenedzsment
659.2 *** 65.012.1/.2
[AN 2630911]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9737 /2007.
Bohnné Keleti Katalin
   Elégedett az ügyfél? : az ügyfél-elégedettség elméleti és gyakorlati alapjai / Bohnné Keleti Katalin ; [... graf. Ábrahám Kata]. - [Budapest] : PublicPress Kft., [2007]. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-218-364-9 fűzött : 2300,- Ft
marketing
658.8
[AN 2666569]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2007.
Boris Szilvia
   Transzferár nyilvántartás : szabályok és példák / [szerzők Boris Szilvia ... Siegler Zsófia]. - Budapest : Saldo, 2007. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-638-222-3 fűzött
adó - ár - gazdasági társaság - útmutató
336.271.5(100)(036) *** 338.5
[AN 2666146]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2007.
   Fogyasztóvédelem a gyakorlatban : mit érdemes tudnia egy figyelmes fogyasztónak? / [... átd. és újraszerk. Bágyi András] ; [... kiegészítéseivel ell. Németh Gyöngyi]. - 2. bőv., átd. kiad. - Zalaegerszeg : Humán Európa Szövetség, 2006. - 52 p. ; 15 cm. - (Zsebújság sorozat ; 6.)
Fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2666679]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2007.
Francia Viktória
   A költségvetési szervek vezetőinek felelőssége : segédlet a belső ellenőrzés megszervezéséhez és működtetéséhez / [szerző Francia Viktória]. - Budapest : Saldo, 2007. - 106 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-220-9 fűzött
Magyarország - költségvetési szerv - ellenőrzés
336.61(439) *** 65.012.7
[AN 2665919]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2007.
Henczi Lajos
   Kompetenciamenedzsment / Henczi Lajos, Zöllei Katalin, [Nemeskéri Gyula]. - [Budapest] : Perfect, cop. 2007. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-710-4 fűzött : 3600,- Ft
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 2666134]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2007.
   Honnan hová? : tanulmányok a versenyképességről / szerk. Viszt Erzsébet. - [Budapest] : MTA SZKI, cop. 2006. - 267 p. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-28-1 fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - ezredforduló
339.137.2(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 330.35(439)"200"/201"
[AN 2666450]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2007.
Hörömpöli Tibor
   Fél évszázad a lakosság szolgálatában : a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet történetének rövid áttekintése / Hörömpöli Tibor. - [Füzesabony] : Füzesabony és Vidéke Takarékszöv., 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1759-8 fűzött
Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet
Füzesabony - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Füzesabony)(091)
[AN 2665594]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2007.
Kardos Judit
   Amit a lakáshitelekről tudni kell / Kardos Judit. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 15.)
ISBN 978-963-86905-8-6 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-86908-5-6)
Magyarország - lakáshitel - útmutató
332.834.1(439)(036)
[AN 2665728]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2007.
Koenig, Peter
Thirty lies about money (magyar)
   30 hazugság a pénzről : felszabadítja az életedet, felszabadítja a pénzed / Peter Koenig ; [ford. Szücs "Zsac" Zsolt és Jánosi Juli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2007. - 126 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87251-1-0 fűzött : 2600,- Ft
pénzügy
336.7
[AN 2666701]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2007.
Leányfalusi Károly (1934-)
   A forint-fillér pénzrendszer : Magyarország fém- és papírpénzei, 1946-2006 / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2007. - 363 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 362-363
ISBN 978-963-7122-16-3 fűzött
Magyarország - pénzrendszer - 20. század - ezredforduló - fémpénz - papírpénz
336.747(439)"194/200" *** 336.746(439)"194/200" *** 737.1(439)"194/200"
[AN 2666716]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2007.
   Neuer Wein aus alten Schläuchen? : wirtschaftswissenschaftliche Ansätze jenseits des "Mainstream" / hrsg. von Klaus Beckmann, Dietmar Meyer, Stefan Okruch. - Budapest : Andrássy Gy. Deutschsprachige Univ. Bp., [2007]. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Andrássy Schriftenreihe, ISSN 1589-5629 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 963-206-952-8 kötött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdaságtörténet - szociálpolitika
338.2(100) *** 338.2(439) *** 338(091)(100) *** 364(100)
[AN 2665956]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2007.
Szemes László (1935-)
   Személyügyi feladatok rendszere / Szemes László, Világi Rudolf. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2007. - 397 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 393-397.
Fűzött
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 2673753]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2007.
   Talk is cheap : turning local economic development strategies into reality in transition countries : Bosnia and Herzegovina, Macedonia, and Moldova / ed. by Gwen Swinburn. - Budapest : LGI OSI, 2007. - XIV, 247 p. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-03-3 fűzött
Bosznia-Hercegovina - Macedónia - Moldova - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(497.17)"199/200" *** 338.2(497.15)"199/200" *** 338.2(478.9)"199/200"
[AN 2665616]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2007.
Tóth Melinda
   Amit az egészségpénztárakról tudni kell / Tóth Melinda. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 12.)
ISBN 978-963-86905-6-2 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - betegségbiztosítás - önkéntes biztosítópénztár - útmutató
368.032.2(439)(036) *** 369(439)(036) *** 368.942(439)(036)
[AN 2665727]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2007.
Wyatt, Marilyn
   A handbook of NGO governance : the Central and Eastern European Working Group on Nonprofit Governance / Marilyn Wyatt ; [publ. by the European Center for Not-for-Profit Law ...]. - Budapest : ECNL, [2007]. - [68] p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-216-963-8 fűzött
nonprofit szervezet - vezetés
334.012.46 *** 65.012.4
[AN 2666734]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9752 /2007.
Czike Klára (1970-)
   Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció / Czike Klára, Kuti Éva. - Budapest : Nonprofit Kutcsop. : Önkéntes Közp. Alapítvány, 2006. - 226 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 14.)
ISBN 978-963-8139-16-0 fűzött
ISBN 963-8139-16-1
Magyarország - jótékonyság - önkéntes munka - ezredforduló
364.422(439) *** 331.102.2(439)
[AN 2665887]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2007.
Needle, Clive
A guide to the European Union, the EU public health programme and opportunities for the regions (magyar)
   Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban : irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok / [... szöveg Clive Needle] ; [ford. Farkas Veronika, Gámánné Morvay Katalin, Németh Zsófia]. - [Budapest] : OEFI, 2007. - 69 p. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 9.)
Fűzött
Európai Unió - egészségügy - közegészségügy
364.444(4-62) *** 614(4-62)
[AN 2666211]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2007.
Ruzsa Miklósné
   Társadalombiztosítási kalauz / [szerzők Ruzsa Miklósné, Timkóné Kajcsarácz Tünde, Tóth Liboriuszné]. - Budapest : Saldo, 2007. - 216 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2007. márc. 1.
ISBN 978-963-638-216-2 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2665921]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2007.
   Szakmai irányelvek a szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatásaihoz / [szerk. Csákiné Király Lívia]. - Budapest : Szociálpolitikai és Munkaügyi Int., 2007. - 76 p. ; 20 cm. - (Kapocs füzetek, ISSN 1589-8814 ; 5.)
ISBN 978-963-7366-11-6 fűzött : 1200,- Ft
szenvedélybetegség
364.272
[AN 2665751]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2007.
Szász Anna (1933-)
   Pillantás a szigetre : Civil világ, 1997-2005 / Szász Anna. - Budapest : Sík K., 2007. - 335 p. ; 24 cm. - (Társadalomtudományi füzetek, ISSN 1788-8859 ; 2.)
ISBN 978-963-9270-23-7 fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi szervezet - szociális gondozás - ezredforduló - publicisztika
364(439)"200"(0:82-92) *** 334.012.46
[AN 2665589]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2007.
   Ti hogyan csináljátok? : 2007 : a díjazott és valamennyi benyújtott szociálpolitikai program ismertetése / [szerk. ... Körmendyné Falussy Anna, Somorjai Ildikó] ; [közread. a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - Budapest : Szociálpolitikai Munkaügyi Int., 2007. - 40 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szociális gondozás - ezredforduló
364(439)"200"
[AN 2666339]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2007.
Tóth Tímea
   A Kecskeméti Onkoradiológiai Központ 10 éve / [írta Tóth Tímea] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Onkoradiológiai Központ]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Kórháza Onkoradiológiai Közp., 2007. - 65, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3741-1 kötött
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét). Onkoradiológiai Központ
Kecskemét - kórház - onkológia - radiológia - évkönyv
364.444.046.6(439-2Kecskemét)(058) *** 616-006-073.75
[AN 2666148]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9759 /2007.
Bánhegyi Ferenc
   Kézikönyv : történelem, 5. osztály / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 207 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-464-981-6 fűzött
történelem - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.893(072)
[AN 2665604]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2007.
Fehér Irén (1942-)
   Fogalomtár : szociálpedagógia szakos hallgatók részére / Fehér Irén, Horváth Gabriella, Lappints Árpád. - 4. átd., bőv. kiad. - Pécs : Comenius, 2006. - 114 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-963-9687-17-2 fűzött
ISBN 963-9687-17-0
szociálpedagógia - szaklexikon - egyetemi tankönyv
37.015.4:030(075.8)
[AN 2666228]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2007.
Ferrero, Bruno
   Boldog család / Bruno Ferrero, Marianna Pacucci. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-66-5 fűzött
vallási erkölcs - családi nevelés
37.018.1 *** 37.017.93
[AN 2666567]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2007.
   Fogyasztóvédelmi oktatási segédlet a 13-14 éves diákok tanóráihoz / [szerk. Benkőné Di Giovanni Rita és Újlaki-Vátz László] ; [kiad. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület ...]. - Budapest : OFE, [2007]. - 48 p. ; 21 cm + 4 mell.
Mappában
ISBN 978-963-87180-5-1 fűzött
ISBN 963-87180-5-6
alapfokú oktatás - felső tagozat - fogyasztóvédelem - tanári segédkönyv
372.836.65(072)
[AN 2666345]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2007.
Gállos Ilona
   Nehezebb úton.. / Gállos Ilona ; [... kiad. a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ]. - Budapest : Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Biz. és Gyógyped. Szolgáltató Közp., 2006. - 83 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-06-1838-0 fűzött
nagyothalló - gyermek - tanulási nehézség - szociális gondozás - tanári segédkönyv
376.353(072) *** 371.322.9(072) *** 364.65-056.263-053.2
[AN 2666200]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2007.
Hartl Éva
   Madarak és Fák Napja a XX. század első felében Magyarországon, 1906-1944 / Hartl Éva. - [Sopron] : [NYME], cop. 2007. - 54 p. ; ill. ; 21 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Matematikai és Ökonómiai Intézet Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-963-9364-79-0 fűzött
Madarak és Fák Napja
Magyarország - oktatásügy - környezeti nevelés - naptári szokás - 20. század
37.014(439)"190/194" *** 37.033 *** 394.26
[AN 2666786]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2007.
Hoffmann Judit
   Gyógypedagógiai alapismeretek / [Hoffmann Judit, Mezeiné Isépy Mária]. - 2. átd. kiad. - [Pécs] : Comenius, 2006. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9687-01-4 fűzött
gyógypedagógia - tankönyv
376.2/.4(078)
[AN 2665764]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2007.
   Integráció a gyakorlatban : a roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei / [szerk. Németh Szilvia]. - Budapest : OKI, 2006. - 163 p. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 963-682-581-5 fűzött
Magyarország - integrált oktatás - cigányság
376.7(=914.99)(439)
[AN 2666692]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2007.
Kiss Vendel (1964-)
   A Tatabányai Múzeum oktatástörténeti kiállításának vezetője : "Az év múzeuma 1997" címmel kitüntetett Tatabányai Múzeum állandó kiállításai / [írták Kiss Vendel, Kovács Éva]. - Tatabánya : [Tatabányai Múz.], 2007. - 27 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Kiállításvezető / Tatabányai Múzeum, ISSN 1419-7510 ; 3.)
ISBN 978-963-87280-1-2 fűzött
Tatabánya - oktatástörténet - múzeumi katalógus
37(439-2Tatabánya)(091) *** 069(439-2Tatabánya)(036)
[AN 2666754]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2007.
   Közoktatás és versenyképesség : hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban : az Országos Közoktatási Intézet konferenciája, 2006. október 5-6. / [szerk. Simon Mária, Kósa Barbara] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : Oktatáskut. és Fejleszt. Int., 2007. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-591-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2666696]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2007.
Orbán István (1938-)
   A gyermekekért / Orbán István ; [a fotókat Schiszler Károly kész.] ; [kiad. a Pro Educatione Sociale Alapítvány]. - Kaposvár : Pro Educatione Sociale Alapítvány, [2006]-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1074059
Somogy (megye) - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet
376.64(439-2Kaposvár) *** 364.65-053.2/.6(439.123)
[AN 2597165]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 176 p. : főként színes
Fűzött (hibás ISBN 963-210-210-X)
Somogy (megye) - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - nevelőintézet
364.65-053.2/.6(439.123) *** 376.64(439-2Kaposvár)
[AN 2666165] MARC

ANSEL
UTF-89770 /2007.
   Válogatott írások Hajós közművelődésének évtizedeiből, 1973-2006 : bibliográfia / [összeáll. Patkósné Hanesz Andrea et al.] ; [kiad. a] SZTE JGYPK Közművelődési Tanszék, Könyvtártudományi Tanszék. - Szeged : SZTE JGYPK Közműv. Tansz. : SZTE JGYPK Könyvtártud. Tansz., 2007. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-482-826-6 fűzött
Hajós - művelődésügy - szakbibliográfia
374(439-2Hajós):016
[AN 2666704]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2007.
   Versenyben az iskolák : 3 I Akadémia : Gyula, 2006. október 5-6. / [szerk. Mayer József] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2006. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-590-4 fűzött
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2666694]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9772 /2007.
Ágai Kis András
   Foci VB 2006 / Ágai Kis András, Liszkay Gábor Levente. - Budapest : Prexton, 2006. - 226 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-06-0796-4 kötött : 6480,- Ft
labdarúgás - ezredforduló - világbajnokság
796.332(100)"2006"
[AN 2666025]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2007.
Ágai Kis András
   Görbicz Anita arcai / Ágai Kis András, Liszkay Gábor Levente. - Budapest : Prexton, 2007. - 199 p. : ill., színes ; 22 cm
Lezárva: 2007. ápr. 4.
ISBN 978-963-87340-1-3 kötött
Görbicz Anita (1983-)
Magyarország - sportoló - kézilabda - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
796.322(439)(092)Görbicz_A.(084.12)
[AN 2666024]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2007.
Bársony István (1855-1928)
   Vadászhangok, hangulatok / Bársony István ; vál. és szerk. Csiák Gyula. - Sárkeresztes : DCG Bt., [2006]-. - ill. ; 22 cm
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2665746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magányos órák / [... Szili István vál.] ; [... illusztrációit Matyikó Tibor kész.]. - [2007]. - 175 p.
ISBN 963-06-0918-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2665747] MARC

ANSEL
UTF-89775 /2007.
Bencze Lajos (1912-)
   Múlt századi vadászemlékeim / Bencze Lajos ; szerk. Faragó Sándor ; [közread. a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet]. - Sopron : Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Int., 2007. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9364-81-3 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2666736]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2007.
Berzeviczy Zsolt
   Nem csak röptében : SVSE: a tehetségek otthona / Berzeviczy Zsolt. - [Sopron] : Soproni Vasutas Sportegyes. Tenisz Szakosztály, [2007]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2488-6 kötött
Soproni Vasutas Sportegyesület. Tenisz Szakosztály
Sopron - sporttörténet - sportegyesület - tenisz
796.342 *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 2666274]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2007.
Fűrész József
   Lángos Józsa / Fűrész József. Vér László / Stuber György ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2007. - 122 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-06-2595-1 fűzött
Lángos Józsa (1911-1987)
Vér László (1929-2000)
Magyarország - sakk - sportoló - mérnök - 20. század
794.1(439)(092)Lángos_J. *** 62(439)(092)Vér_L.
[AN 2666496]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2007.
Galambos Péter
   Cristiano Ronaldo / Galambos Péter. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 5.)
ISBN 978-963-9729-18-6 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század - életrajz
796.332(469)(092)Ronaldo,_C
[AN 2665561]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2007.
Grosics Gyula (1926-)
   Fekete párduc a nemzet szolgálatában : Grosics Gyulával beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 127 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 26.)
ISBN 978-963-662-063-9 fűzött : 1500,- Ft
Grosics Gyula (1926-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életútinterjú
796.332(439)(092)Grosics_Gy.(047.53)
[AN 2665903]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2007.
Jutasi Róbert
   Sport reflektor : ki kicsoda Somogyban? / írta és szerk. Jutasi Róbert ; [kiad. Somogy Megye és Kaposvár Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat : Somogy M. Önkormányzat, 2007. - 296 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2348-3 kötött : 2000,- Ft
Somogy (megye) - sport - ezredforduló - életrajz
796(439.123)(092)
[AN 2665431]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2007.
Kéki Kálmán (1972-)
   Mozi-emlékek : emlékezés és mozitörténet / [Kéki Kálmán]. - Kaposvár : [Kéki K.], 2007. - 138 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1997-4 fűzött : 1500,- Ft
Kaposvár - filmszínház - történeti feldolgozás - memoár
791.45(439-2Kaposvár)(091) *** 791.45(0:82-94)
[AN 2666138]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2007.
Kormanik Zsolt
   A Manchester United legjobb 50 futballistája, 1878-2007 / Kormanik Zsolt, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Világhírű klubok világhírű játékosai ; 2.)
ISBN 978-963-9729-19-3 fűzött : 1190,- Ft
Manchester United Football Club
labdarúgás - labdarúgó - sportegyesület - sporttörténet
796.332(410-2Manchester)Manchester_United(091) *** 796.332(100)(092)"187/200" *** 061.2(410-2Manchester)
[AN 2665558]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2007.
Máthé Gáspár (1959-)
   A bajnoknevelés titkai / Máthé Gáspár. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 29.)
ISBN 978-963-9750-06-7 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2666505]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2007.
Máthé Gáspár (1959-)
   The best combinations of First Saturday / Gáspár Máthé, Attila Pór. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 27.)
Angol, német és magyar nyelven
ISBN 978-963-9750-04-3 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2666502]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2007.
Portisch Lajos (1937-)
   A sakk az én keresztem : Portisch Lajossal beszélget Kocsis L. Mihály. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 111 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 29.)
ISBN 963-9642-83-5 fűzött : 1500,- Ft
Portisch Lajos (1937-)
Magyarország - sportoló - sakk - 20. század - életútinterjú
794.1(439)(092)Portisch_L.(047.53)
[AN 2665904]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2007.
Pottage, Julian
The bridge player's bible (magyar)
   Bridzs : a sikeres játékosok kiskátéja : illusztrált kalauz az eredményes játékhoz / Julian Pottage ; [... ford. ... Scharnitzky Péter]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 255.
ISBN 963-9464-87-2 fűzött : 3990,- Ft
bridzs
794.41
[AN 2666402]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2007.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : labdarúgás / [szerk. Bencze Mariann]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9657-32-8 fűzött : 850,- Ft
labdarúgás - teszt
796.332(100)
[AN 2665743]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2007.
Radnedge, Keir
The complete encyclopedia of football (magyar)
   A futball enciklopédiája / Keir Radnedge ; [ford. Tomori Gábor, Danka Sándor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2006. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-9546-99-2 kötött : 6990,- Ft
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 2673141]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2007.
Rajcsányi Zita
   Az Ivancsuk-bolygó / Rajcsányi Zita. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 28.)
ISBN 978-963-9750-05-0 fűzött : 590,- Ft
Ivančuk, Vasilij Mihajlovič (1969-)
Ukrajna - sportoló - sakk - ezredforduló
794.1(477)(092)Ivančuk,_V._M.
[AN 2666503]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2007.
Sleight, Steve
Complete sailing manual (magyar)
   Teljes vitorlás kézikönyv / Steve Sleight ; [ford. Ruják István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-530-770-8 kötött : 7900,- Ft
vitorlázás
797.14(035)
[AN 2672698]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2007.
Smura Gabriella
   Kiro, ahogy mi látjuk / Smura Gabriella. - [Várpalota] : Smura J., 2007. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3698-8 kötött
Lazarov, Kiril (1980-)
Macedónia - Veszprém - sportoló - kézilabda - 20. század - 21. század
796.322(497.17)(092)Lazarov,_K. *** 796.322(439-2Veszprém)
[AN 2666132]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2007.
   Zöld út 2007 : 52 túra, 52 hétvége / [kiad. Magyar Turizmus Zrt.]. - [Budapest] : M. Turizmus Zrt., [2007]. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - természetjárás - természeti környezet
796.5(439) *** 504.73/.74
[AN 2666659]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9793 /2007.
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
   Aba-Novák / [írta, a képeket vál. ...] Molnos Péter. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2006. - 312 p. : ill., főként színes ; 33 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-9709-17-1 kötött : 9900,- Ft
ISBN 963-9709-17-4
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Aba-Novák_V.
[AN 2666226]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2007.
Ámos Imre (1907-1944)
   Csodavárók : Ámos Imre (1907-1944) : emlékkiállítás születésének 100. évfordulójára : kiállítási katalógus : [2007. május 8-tól október 7-ig] = Waiting for a miracle : exhibition for his centenary : catalogue / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. ... Gábor Anna] ; [közread. a] Mazsihisz Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár ... - [Budapest] : M. Zsidó Múz. és Lvt., [2007]. - 91 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87083-1-1 fűzött
Ámos Imre (1907-1944)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ámos_I. *** 76(439)(092)Ámos_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665606]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2007.
   Bäck Manci : korai fotográfiák a XX. századból : [kiállítás a Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeumban, Budapest ... 2007. június 8 - július 8.] / [... szerk. Gömör Béla]. - [Budapest] : GMR Reklámügynökség, [2007]. - [20] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [20.]
ISBN 978-963-86842-4-0 fűzött
Bäck Manci (1891-1989)
Magyarország - fényképész - 20. század - portré - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bäck_M. *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665913]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2007.
Dalí, Salvador (1904-1989)
Dalí (magyar)
   Dalí / Robert Hughes előszavával ; [... ford. Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 431 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Életmű, ISSN 1789-1078)
Bibliogr.: p. 416-431.
ISBN 963-9464-92-9 kötött : 5500,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2666408]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2007.
Duquesne, Jacques (1930-)
Une femme nommée Marie (magyar)
   A szűznek neve Mária / Jacques Duquesne ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Officina '96, cop. 2006. - 158 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9464-89-9 kötött : 6500,- Ft
keresztény művészet - képzőművészet
73/76(100) *** 232.931 *** 73/76.046.3
[AN 2666414]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2007.
Éles Csaba (1951-)
   Ember és esztétikum : az esztétikai befogadás élményvilágai : adalékok az esztétikai közoktatás és felnőttképzés alapjaihoz / Éles Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2007. - 235, [12] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8478-66-5 kötött : 2490,- Ft
esztétika
7.01 *** 82.01
[AN 2666589]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2007.
Epress József
   Sebek : 1956 nyomai Budapest házfalain / Epress József, Wodicska György ; [közread. a TIT Kossuth Klub Egyesület]. - Budapest : TIT Kossuth Klub Egyes., 2006. - 176 p. : ill., színes ; 21x26 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
Kötött (hibás ISBN 978-963-420-893-8) (hibás ISBN 963-420-893-8)
Budapest - épület - magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
72(439-2Bp.)(084.12) *** 943.9-2Bp."1956"(084.12)
[AN 2666279]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2007.
Graf, Bernhard
Bridges that changed the world (magyar)
   Hidak, amelyek összekötik a világot / Bernhard Graf ; [ford. Németh Annamária]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 20x25 cm
Kötött
híd - fényképalbum
725.95(100)(084.12)
[AN 2665922]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2007.
Illés Gábor
   A gerendaház / Illés Gábor. - [Budapest] : Provence-anno, [2007]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN  963-229-000-3 kötött : 7200,- Ft : 29,- EUR
faház - fényképalbum
728(084.12) *** 694
[AN 2666599]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2007.
Kerékgyártó István (1951-)
   Szentandrássy István / Kerékgyártó István. - [Budapest] : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Roma kincsestár, ISSN 1789-1620)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-236-005-8 kötött
Szentandrássy István (1958-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - cigányság
75(=914.99)(439)(092)Szentandrássy_I. *** 76(=914.99)(439)(092)Szentandrássy_I.
[AN 2665713]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2007.
Kiss Tibor (1899-1972)
   Befejezetlen önéletrajz : Kiss Tibor építész (1899-1972). - [Budapest] : HAP Galéria, 2007. - 273 p. : ill. ; 22 cm. - (HAP-könyvek, ISSN 1787-6850 ; 3.)
ISBN 978-963-87551-0-0 fűzött
Kiss Tibor (1899-1972)
Magyarország - építész - pedagógus - 20. század - memoár
72(439)(092)Kiss_T.(0:82-94)
[AN 2665929]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2007.
   Kőkedvencem : ablak-kép : felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatóitól és növendékeitől, 2005-2006 / szerk. Ágostháziné Eördögh Éva, Vukov Konstantin ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2007. - 230 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-87054-2-6 fűzött
Magyarország - építészet - ablakszerkezet - pályázat
72(439) *** 692.82 *** 06.063
[AN 2666382]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2007.
   Kőolaj- és földgázipari emlékérmek és plakettek / [szerk. Dallos Ferencné] ; [fotó Bodorkós Zsolt, Dallos Ferencné, Szép András]. - [Budapest] : Montan-Press Kft., [2007]. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-120.
ISBN 963-86876-2-2 fűzött
Magyarország - érem - plakett - szénhidrogén-bányászat - múzeumi gyűjtemény
737.2(439) *** 622.323/.324(439) *** 069(439)Magyar_Olajipari_Múzeum(036)
[AN 2666236]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2007.
Krefta, Ben (1982-)
Step-by-step manga (magyar)
   Manga rajzolás kezdőknek / Ben Krefta ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - 61 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-628-672-9 fűzött : 1299,- Ft
Japán - rajzművészet - rajzoktatás - képregény
741(02.053.2) *** 087.6:084.11(520)
[AN 2666062]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2007.
   Laudate Dominum! : a Szent László Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda képzőművészeti alkotásainak gyűjteménye = Dicsérjük az Urat! / [fel. szerk. Szanyi Katalin]. - Kisvárda : Piremon Ny., 2007. - 175 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 173.
Kötött
Magyarország - Kisvárda - képzőművészet - képzőművész - 20. század - 21. század - keresztény művészet
73/76(439-2Kisvárda) *** 73/76(439)(092) *** 73/76.046.3(439) *** 373.6(439-2Kisvárda)
[AN 2665740]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2007.
Leányfalusi Károly (1934-)
   A magyar bélyeggyűjtők érmei, plakettjei és jelvényei / Leányfalusi Károly, Soós Ferenc. - Budapest : Martin Opitz K., 2006. - 165 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-86998-4-8 fűzött
ISBN 963-86998-4-1
Magyarország - érem - bélyeggyűjtés - 19. század - 20. század
737.2(439)"189/19" *** 656.835.916(439)"18/19"
[AN 2665657]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2007.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő]. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. (23x256 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád, Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-465-039-3 fűzött
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439) *** 75.053(439)
[AN 2673230]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2007.
Markovics Ferenc (1936-)
   Fények és tények : ötven éves a Magyar Fotóművészek Szövetsége / [Markovics Ferenc]. - [Budapest] : MFSZ : Folpress, 2006. - 599 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az előszó angol, német és francia nyelven is
ISBN 978-963-87333-2-0 kötött
Magyar Fotóművészek Szövetsége
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - egyesület
77.04(439)"19/200" *** 061.2(439)MFSZ
[AN 2666800]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2007.
Messik Miklós (1952-)
   Elindultam szép hazámból : Bartók-emlékhelyek itthon és a világban / Messik Miklós ; [közread. a] Magyar Emlékekért a Világban Egyesület ... - Budapest : MEVE : Napkút K., 2007. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-61-0 fűzött : 1290,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - emlékhely - 20. század - életrajz
725.945(439) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 725.945(100)
[AN 2666583]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2007.
Monet (magyar)
   Claude Monet / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Monet (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-15-1 kötött : 2400,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 2671482]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2007.
Országos Középiskolai Fotókiállítás (40.) (2007) (Pécs)
   40. Országos Középiskolai Fotókiállítás, Pécs, 2007 / [a kiállítást rend. ... Böröcz István] ; [kiad. a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola]. - Pécs : Simonyi K. Szakközépisk. és Szakisk., [2007]. - [12] p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - tanuló - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2666229]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2007.
Pablo Picasso (magyar)
   Pablo Picasso : a gyermekkortól a kubizmusig, 1881-1914 / [szerk.Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Picasso (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-9701-14-4 kötött : 2400,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 2671509]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2007.
Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dalí / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007, cop. 2005. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Dalí (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-16-8 kötött : 2400,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2671485]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2007.
Szablyár Péter (1948-)
   Toronymagasan / Szablyár Péter. - Budapest : Városháza, 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 978-963-9669-08-6 fűzött : 700,- Ft
Budapest - torony - toronyház - útmutató
72.011.27(439-2Bp.)(036)
[AN 2666441]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2007.
Szőnyi István (1894-1960)
   Szőnyi művek újra itthon : Szőnyi István (1984-1960) művei Szőnyi Zsuzsa gyűjteményében : kiállítás a Szőnyi István Emlékmúzeum megnyitásának 40. évfordulóján, Zebegény 2007 május 6 - augusztus 12. / [a katalógust szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [a kiállítas kurátorai Klemmné Németh Zsuzsa, Köpöczi Rózsa]. - [Szentendre] : PMMI, 2007. - 26 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 19.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9590-20-5 fűzött
Magyarország - festőművész - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 7.074(439)(092)Szőnyi_Zs. *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 2665953]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2007.
Takács Erika
   1000 év művészete / Takács Erika. - Budapest : Titán Computer, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9784-00-0 kötött
Európa - művészettörténet - művelődéstörténet
7(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 2666076]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2007.
   Via Sancti Martini - Szent Márton útja Somogyon és Baranyán át : vándorkönyv = Der Weg von Sankt Martin durch die Komitate Somogy und Baranya : Wanderbuch = St Martin's journey across Somogy and Baranya counties : wanderer's book = L'itinéraire de Saint Martin à travers les départements de Somogy et de Baranya : livre des voyageurs = Putovi sv. Martina preko županija Somogy i Baranje : knjiga putnika = Pot Svetega Martina po županiji Somogy in Baranya : popotniška knjiga / [szerk. ... Feiszt György] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tourinform Iroda]. - Szombathely : M. Jogú Vár. Önkorm. Tourinform Iroda, cop. 2007. - [70] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Dunántúl - templom - helyismeret - szent - 4. század
726.54(439.11) *** 908.439.11 *** 235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 2666349]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2007.
Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Van Gogh (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-9701-13-7 kötött : 2400,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2673136]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2007.
Winkler Gusztáv (1952-)
   Erődvárosok, városerődítések / Winkler Gusztáv ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar. - Budapest : Műegyetemi K., 2007. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-420-902-7 kötött
Magyarország - erőd - vár - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
725.182(439)(075.8) *** 725.182(100)(075.8) *** 623.1(100)(075.8)
[AN 2666285]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2007.
Zaránd Gyula (1943-)
   Díszlépés : válogatás 45 év fényképeiből = Pas de parade : 45 années de photographies / Zaránd Gyula ; [ford. Szabolcs Katalin] ; [kiad. a ... Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporteri Szakosztálya]. - [Budapest] : Folpress : M. Újságírók Orsz. Szöv. Fotóriporteri Szakoszt., 2006. - 211 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Zaránd
ISBN 963-87098-5-5 kötött
Franciaország - fényképész - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség
77.04(44)(=945.11)(092)Zaránd_Gy.
[AN 2666443]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9823 /2007.
Mága Zoltán (1974-)
   A szeretet hegedűse / Mága Zoltán. - Celldömölk : Apáczai, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-465-026-3 velúr
Mága Zoltán (1974-)
Magyarország - előadóművész - hegedű - ezredforduló - 21. század - életrajz
787.1.071.2(439)(092)Mága_Z.
[AN 2665596]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2007.
Németh Csaba
   A gyulai Erkel Ferenc Múzeum Erkel-gyűjteménye / Németh Csaba. - Gyula : Erkel F. Múz., 2007. - 180 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 12.)
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-7219-64-1 fűzött
Erkel Ferenc (1810-1893)
Erkel Ferenc Múzeum (Gyula). Erkel-Gyűjtemény
Magyarország - Gyula - zeneszerző - 19. század - múzeumi gyűjtemény - útmutató
78.071.1(439)(092)Erkel_F. *** 069(439-2Gyula)(036)
[AN 2665663]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2007.
Papp János (1933-)
   Hangversenyélet Békéscsabán / Papp János. - Békéscsaba : Filharmónia Kht., 2001-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör
ISBN 963-00-6189-9
Békéscsaba - hangverseny - zenei élet - történeti feldolgozás
78.05(439-2Békéscsaba)(091)(083.97) *** 78.091(439-2Békéscsaba)(091)(083.97)
[AN 802120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-2004. - 2006. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-217-130-6 fűzött
Békéscsaba - zenei élet - hangverseny - 20. század - ezredforduló
78.091(439-2Békéscsaba)"1945/2004"(083.97) *** 78.05(439-2Békéscsaba)"1945/2004"(083.97)
[AN 2666725] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9826 /2007.
Berkes Ildikó (1949-)
   A német filmművészet története / Berkes Ildikó, Nemes Károly. - Budapest : Uránusz, 2006. - 186 p. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9599-50-5 fűzött
ISBN 963-9559-50-6
Németország - filmművészet - filmtörténet
791.43(430)(091)
[AN 2666008]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2007.
Dózsa László (1942-)
   Bohóc vérben és vasban / Dózsa László, Borbély László. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-036-3 fűzött : 3200,- Ft
Dózsa László (1942-)
Magyarország - színész - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Dózsa_L.(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2665993]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9828 /2007.
Abegg, Birgit
Geschäftsbriefe Englisch (magyar, német)
   Német üzleti levelezés : [100 levélminta, 4000 példamondat] / Birgit Abegg és Michael Benford munkája. - [Budapest] : Interbooks, 2007. - 395 p. ; 21 cm. - (Export-import könyvek, ISSN 1219-0195)
Ford. Szabó Sándor
ISBN 963-86292-6-6 fűzött
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 2665609]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2007.
Antunovics Mónika
   Angol értelmező kisszótár / Antunovics Mónika, Mörk Péter. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2003. - 221 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9778-43-6 fűzött
angol nyelv - értelmező szótár
802.0-086.2 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2673508]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2007.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 723 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7875-2 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2673158]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2007.
Bék Gerzson
   Magyar szinonima kéziszótár : [A - Z-ig] / Bék Gerzson, Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-20-7 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2673511]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2007.
Budai László (1934-)
   English phrasal and clausal syntax : synopses of thirty lectures / László Budai. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy K., 1997 [!2007]. - 213 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-7332-64-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7332-64-2)
angol nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv
802.0-56(075.8)
[AN 2673440]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2007.
Budai László (1934-)
   English phrasal and clausal syntax : workbook / László Budai. - Repr. - Veszprém : Univ. of Pannonia Press, 2003 [!2007]. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9495-12-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9495-12-3)
angol nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-56(075.8)(076)=00
[AN 2673460]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2007.
Csiffáry Tamás
   Francia - magyar kéziszótár / [Csiffáry Tamás] ; [Sauvageot Aurélien alapján]. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-16-0 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2674221]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - francia kéziszótár / [Csiffáry Tamás] ; [Sauvageot Aurélien alapján]. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 576 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-17-7 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2674278]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - francia zsebszótár ; Francia - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111, 109, [3] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-18-4 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 2673762]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - német útiszótár ; Német - magyar útiszótár / Csiffáry Tamás, Török Szabolcs. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2005. - 110, [2], 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-45-0 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2673482]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - olasz kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-14-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2674294]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - olasz zsebszótár ; Olasz - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 112, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-15-3 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2673478]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2007.
Csiffáry Tamás
   Olasz - magyar kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-13-9 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2674300]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2007.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2007. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 978-963-06-2736-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2671124]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2007.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia (9.) (2007)
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által ... 2007. április 26-27. között megrendezendő IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia programfüzete = 9th International Conference of Language Examination, Applied and Medicinal Linguistics : Dunaújváros, 26-27 April 2007 : conference programme. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., [2007]. - 37 p. ; 25 cm
Fűzött
alkalmazott nyelvészet - nyelvvizsga - konferenciakiadvány
80 *** 371.27 *** 802/809 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2666390]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2007.
Erdős József
   Új színes magyar nyelvkönyv / Erdős József ; [rajz. Csics Emese] ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2007. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2666169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-13. lecke. - 161 p.
ISBN 978-963-87210-1-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2666171] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 14-25. lecke. - 195 p.
ISBN 978-963-87210-2-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2666173] MARC

ANSEL
UTF-89844 /2007.
Erdős József
   Új színes magyar nyelvkönyv : nyelvtani munkakönyv ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2007. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1-5(078)(076)
[AN 2675458]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-13. lecke. - 330 p.
ISBN 978-963-87210-3-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1-5(078)(076)
[AN 2666174] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 14-25. lecke. - 338 p.
ISBN 978-963-87210-4-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1-5(078)(076)
[AN 2666179] MARC

ANSEL
UTF-89845 /2007.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol nyelvtan / Faluba Kálmán, Horányi Mátyás. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1991. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5503-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2673467]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2007.
Farkas Józsefné
   Unsere Feste : im Kindergarten, in der Schule, zu Hause : [didaktische und praktische Anleitungen] / Farkas Józsefné ; [Ill. Hajnalka György]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1997. - 128 p. : ill., részben kotta ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-19-4927-8 fűzött
német nyelv - ünnep - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11 *** 398.33
[AN 2673447]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2007.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8506-4 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2673261]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2007.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2002. - XLIV, 819 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-7879-0)
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2673415]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2007.
   Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 399 p. ; 22 cm
Kész. a "Reggeli újság mindentudó lexikona és idegenszavak szótára" (Ujvidék : Reggeli újság,1941) anyagából
ISBN 978-963-9778-00-9 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2666131]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2007.
   Idegen szavak szótára / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2006]. - 532 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-395-8 kötött
ISBN 963-375-395-3
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2672699]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2007.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2004. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3366-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2673455]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2007.
Kelemen Béla (1865-1944)
   Magyar - német kisszótár / Kelemen Béla. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1929. - 319 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-40-5 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2673771]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2007.
Kelemen Béla (1865-1944)
   Német - magyar kisszótár / Kelemen Béla. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1929. - 318 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-39-9 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2673777]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2007.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2007. - 457, [3] p. ; 14 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-8356-5 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 2671207]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2007.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2000. - XV, 1115 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7636-9 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2673256]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2007.
Krausz Piroska
   Schritte 1 : alapfokú német feladatgyűjtemény / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 146 p. : ill. ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-19-4970-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2673453]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2007.
Lakos Dorottya
   Hungarian for foreigners = Magyar nyelvkönyv külföldieknek / Lakos Dorottya ; [angolra ford. Alice Choyke, Varjasi Tamás] ; [a rajzokat kész. Lehoczki István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm + 1 hangk.
ISBN 978-963-19-5121-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2673443]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2007.
Lázár Györgyné
   Kekse 1 : tanári kézikönyv : [A1-A2] / Lázár Györgyné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5673-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11
[AN 2667017]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2007.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD-ROM
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-7780-9)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2673183]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2007.
   A magyar helyesírás szabályai. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1997. - 270 p. ; 20 cm
Összeáll. Német Anikó
ISBN 978-963-9778-22-1 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2674301]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2007.
Maklári Tamás
   Lazán németül / Maklári Tamás. - [Budapest] : [Studium Bt.], 2004-. - 24 cm
ISBN 963-210-801-9
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2531597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nyelvkönyv haladóknak. - cop. 2007. - 293, [3] p. : ill.
ISBN 978-963-87362-0-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2666231] MARC

ANSEL
UTF-89862 /2007.
Mihalovics Árpád (1949-)
   Politikai és diplomáciai nyelvhasználat : tanulmánygyűjtemény = Langage politique et diplomatique : recueil d'études / Mihalovics Árpád. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2006. - 236 p. ; 24 cm. - (Études françaises, ISSN 1788-0238 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9495-91-3 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - nyelvészet - politika - diplomácia - szaknyelv
809.451.1-316.4 *** 804.0-316.4 *** 32
[AN 2666372]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2007.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5565-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2673448]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2007.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-6843-2 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2673180]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2007.
Nagy György (1942-)
   Angol - magyar idiómaszótár : angol és amerikai szókapcsolatok = English - Hungarian dictionary of idioms : British and American English / Nagy György. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2003. - 822 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-7881-3 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11
[AN 2673225]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2007.
   Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai / szerk. Maticsák Sándor ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Debrecen ; Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2007. - 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87595-0-4
magyar nyelv - magyarságkutatás - nyelvészet - nyelvtörténet - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 323.15(=945.11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2666086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 403 p.
Szerk. Jankovics József et al. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87595-1-1 fűzött
Közép-Európa - nyelvészet - magyarságkutatás - magyar nyelv - határon túli magyarság - szociolingvisztika - kétnyelvűség - műfordítás - stilisztika - magyar irodalom története - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 800.732 *** 82.03 *** 894.511(091)"18/19" *** 82.08 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2666087] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 414 p.
Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87595-2-8 fűzött
magyar nyelv - magyarságkutatás - nyelvtörténet - anyanyelvi oktatás - szókincs - nyelvemlék - konferenciakiadvány
809.451.1 *** 372.880.945.11 *** 809.451.1-3 *** 809.451.1-8 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2666088] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói / szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső. - 2007. - 343 p.
ISBN 978-963-87595-3-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87595-1-1)
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan - nyelvészet - magyarságkutatás - konferenciakiadvány
809.451.1-311/-313 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2666093] MARC

ANSEL
UTF-89867 /2007.
   Nyelvi modernizáció : szaknyelv, fordítás, terminológia : MANYE XVI. : XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő, 2006. április 10-12. / szerk. Heltai Pál ; [rend. a] MANYE, Szent István Egyetem. - Pécs : MANYE ; Gödöllő : SZIE, 2007. - 402 p. : ill. ; 25 cm. - (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 1786-545X ; 3/1.)
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-78-1 fűzött
nyelvészet - szakfordítás - lexikológia - konferenciakiadvány
801 *** 801.3 *** 82.03 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2665779]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2007.
Simon Valéria (1964-)
   Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben / Simon Valéria. - Budapest : [ELTE BTK Finnugor Tanszék], 2007. - 138 p. ; 23 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 16.)
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-463-920-6 fűzött
nyelvtörténet - összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - finn nyelv - melléknév - szóalkotás
809.451.1-23-541.112.121 *** 809.454.1-23-541.112.121
[AN 2665909]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2007.
Takács Erika
   Angol - amerikai szlengszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9778-24-5 kötött
Egyesült Államok - angol nyelv - szlengszótár - kétnyelvű szótár
802.0-086.2-3 *** 802.0(73)-086.2-3 *** 801.323=20(73)=945.11
[AN 2674231]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar kéziszótár / Takács Erika. - Bőv., jav. kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-09-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2674244]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar kisszótár / Takács Erika. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 317 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-37-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2674334]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar, magyar - angol kéziszótár egy kötetben / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-41-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2674236]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2007.
Takács Erika
   Angol - magyar zsebszótár ; Magyar - angol zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2003. - 109, [3], 111 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-11-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2673473]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2007.
Takács Erika
   Képes angol szótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-28-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2674240]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2007.
Takács Erika
   Magyar - angol kéziszótár / Takács Erika. - Átd., bőv., regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 575 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-10-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2674306]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2007.
Takács Erika
   Magyar - angol kisszótár / Takács Erika. - Regiszteres kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2000. - 319 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-38-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2673810]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2007.
Takács Erika
   Magyar - angol útiszótár ; Angol - magyar útiszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2003. - 111, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-44-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2673471]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2007.
Török Szabolcs
   Képes német szótár / Török Szabolcs. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2005. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-29-0 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=30
[AN 2674237]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2007.
   Utcanevek Szegeden = Street names of Szeged / [... szerk. Gróf Róza, Venetianer Anikó] ; [a színes képeket kész. Dusha Béla]. - [Szeged] : Szeged Grafika Bt., 2007. - 115, [10] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-2218-9 fűzött
Szeged - magyar nyelv - helyismeret - utcanév
809.451.1-311.1(439-2Szeged) *** 908.439-2Szeged
[AN 2665721]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2007.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2007. - 618, [3] p. ; 14 cm
Magyar - francia, francia - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-8288-9 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2671214]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9881 /2007.
Duchane, Sangeet
Beyond the Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kódon túl : a rózsavonaltól a vérvonalig : kéretlen kalauz Dan Brown bestseller regényéhez / Sangeet Duchane ; Moldoványi Ákos magyar szövegével. - Budapest : Medicina, 2007. - 252 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 963-226-061-9 kötött : 6800,- Ft
Brown, Dan (1964-). The Da Vinci code
Egyesült Államok - művelődéstörténet - ezoterika - író - kereszténység - 20. század - 21. század
820(73)(092)Brown,_D. *** 930.85(100) *** 133.25 *** 23/28
[AN 2665600]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2007.
   A regény és a trópusok : tanulmányok : a második Veszprémi Regénykollokvium : Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2005. szeptember 29 - október 1. / szerk. Kovács Árpád. - Budapest : Argumentum : ELTE Orosz Irod. és Irodkut. Doktori Program, 2007. - 428 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-429-7 fűzött : 2800,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - narratológia - irodalmi alakzat - világirodalom története - magyar irodalom története - próza - regény - műelemzés - konferenciakiadvány
82.01-31 *** 82(091)-31 *** 894.511(091)-31 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2665951]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9883 /2007.
   Harcok az új "világnézlet " körül : katolikus irodalomszemlélet, 1890-1920 / sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Rónay László. - Budapest : Argumentum, 2007. - 648 p. ; 21 cm. - (Új magyar múzeum, ISSN 0503-0927 ; 21.)
ISBN 978-963-446-326-6 kötött : 3200,- Ft
ISBN 963-446-326-6
magyar irodalom története - katolikus egyház - századforduló - történelmi forrás
894.511(091)"189/191"(093) *** 282(439)
[AN 2665948]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2007.
   A magyar irodalomtörténet bibliográfiája / szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1972-. - 25 cm
Szerk. a 4., 5. és a 8. kötetet Kókay György és V. Windisch Éva, a 9. kötetet Kókay György és Németh S. Katalin. - A 4., 5. és a 9. kötetet kiad. az Akadémiai és az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-0306-9
magyar irodalom története - szakbibliográfia
894.511(091):016
[AN 265153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., 1991-1995 : általános rész : személyi rész A - Zs / B. Hajtó Zsófia, Csóra Karola. - 2007. - 816 p.
ISBN 978-963-446-434-1 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - szakbibliográfia
894.511(091)"1991/1995":016 *** 894.511(092)"1991/1995":016
[AN 2665946] MARC

ANSEL
UTF-89885 /2007.
Orbán Ottó (1936-2002)
   Orbán Ottó / [szerk. Lator László és Vincze Ferenc]. - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány : PIM, 2007. - 123, [4] p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm + CD. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 2.)
Kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 978-963-8478-68-9)
Orbán Ottó (1936-2002)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Orbán_O.
[AN 2666601]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2007.
Téglás János (1936-)
   Babits-epizódok II / Téglás János ; [közread. a] Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. - [Budapest] : Klauzál G. Műszerip. Szakközépisk. és Szakisk., 2007. - 132 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8498-35-9 kötött
Babits Mihály (1883-1941)
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány
Magyarország - író - alapítvány - 19. század - 20. század - életrajz
894.511(092)Babits_M. *** 061.27(439)Baumgarten *** 894.511(092)Baumgarten_F.
[AN 2666370]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2007.
Tóth Eszter (1920-2001)
   Családi emlékek Tóth Árpádról / Tóth Eszter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 236 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-72-2 fűzött : 2600,- Ft
Tóth Árpád (1886-1928)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Tóth_Á.(0:82-94)
[AN 2674339]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9888 /2007.
Adameşteanu, Gabriela (1942-)
Întâlnirea (magyar)
   A találkozás : regény / Gabriela Adameşteanu ; [ford. Csiki László]. - [Budapest] : Palamart, cop. 2007. - 284 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86287-0-7)
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2666514]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2007.
Arold, Marliese
Geheimnisgeschichten (magyar)
   Titkos történetek / Marliese Arold ; Alex de Wolf rajz. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-86390-6-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2672033]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-47-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2671167]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2007.
Barker, Susan (1978-)
Sayonara Bar (magyar)
   Sayonara Bar / Susan Barker ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-37-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2665573]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2007.
Blandiana, Ana
   Az értelem apálya = Refluxul sensurilor / Ana Blandiana ; [műford. Gaál Áron]. - Budapest : Ámon, 2007. - 156 p. ; 21 cm. - (Metamorphosis könyvek, ISSN 1788-148X)
Bibliogr.: p. 146-153.
ISBN 978-963-86761-4-6 fűzött
román irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
859.0-14.02=945.11
[AN 2665917]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2007.
Brashares, Ann
Forever in blue (magyar)
   Örökké egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 378, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-03-0 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2665436]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2007.
Clark, Mary Higgins (1931-)
No place like home (magyar)
   Emlékek háza / Mary Higgins Clark ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-249-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2665449]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2007.
Conrad, Linda
Seduction by the book (magyar)
   Mágia / Linda Conrad ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 383.)
ISBN 978-963-537-688-9 fűzött : 459,- Ft : 93 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666556]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Outbreak (magyar)
   Járvány / Robin Cook ; [ford. Krasznai Márton]. - 5. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007]. - 423 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-323-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2671169]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2007.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes történetei = Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szolga Emese]. - Szeged : Lingvaport Fordítóiroda, [2006]-. - 20 cm. - (Bilingvaport könyvespolc)
A ford. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" (Harmondsworth : Penguin B., 1981) c. kiad. alapján kész.
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2616737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2007. - 207, [2] p.
Tart.: A kék karbunkulus ; A pettyes pánt ; A mérnök hüvelykujja. - Egys. cím: The adventure of the blue carbuncle ; The adventure of the speckled band ; The adventure of the engineer's thumb
ISBN 978-963-06-2666-8 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2665469] MARC

ANSEL
UTF-89898 /2007.
Dugoni, Robert
The jury master (magyar)
   Az igazság bajnoka / Robert Dugoni ; [ford. Sárossy Beck Anita ..., Kácsor Lóránt ...]. - Budapest : General Press, [2007]. - 331 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-61-6 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666532]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2007.
Duncan, Judith
If wishes were horses... (magyar)
   Adok-kapok / Judith Duncan ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 213.)
ISBN 978-963-537-687-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666550]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2007.
Evans, Nicholas (1950-)
The divide (magyar)
   Viharhegy / Nicholas Evans ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 492 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8342-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2666525]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2007.
Faust, Frederick (1892-1944)
Singing guns (magyar)
   Beszéljenek a fegyverek / Max Brand ; [ford. Kovács[!Kovácsi] Ferenc]. - [Pusztazámor] : Rodeo Kv., [2007]. - 245 p. ; 19 cm. - (A wesztern klasszikusai)
ISBN 978-963-9783-00-3 fűzött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2666293]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2007.
   Gondolatok könyve / [... összeáll. és ford., az előszót és a bev. tanulmányokat írta] Gábor György. - Budapest : Officina '96, 2006-. - 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 963-9705-03-9
francia irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
840-84(082)=945.11
[AN 2666365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az aforizma francia mesterei, XVII-XVIII. század. - 7. kiad. - 2006. - 470 p.
ISBN 963-9705-04-7 kötött : 2450,- Ft
francia irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
840-84(082)=945.11
[AN 2666369] MARC

ANSEL
UTF-89903 /2007.
Graves, Lucia
La casa de la memoria (magyar)
   A rabbi, a feleség és a szeretője : a kabbala titka / Lucia Graves ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 294, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-25-2 fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2665439]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2007.
Grey, Zane
Desert gold (magyar)
   A sivatag aranya / Zane Grey ; [ford. Csíki Kontsagh Zoltán]. - [Pusztazámor] : Rodeo Kv., [2007]. - 357 p. ; 19 cm. - (A wesztern klasszikusai)
ISBN 978-963-9783-01-0 fűzött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2666306]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2007.
Guène, Faïza (1985-)
Kiffe kiffe demain (magyar)
   Soha sehol senkinek / Faïza Guène ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-36-8 fűzött : 2699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2665438]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2007.
Higgins, Jack
Dark justice (magyar)
   Sötét igazság / Jack Higgins. - Pécs : Alexandra, 2007. - 342 p. ; 18 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 978-963-368-837-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2666128]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2007.
Hill, Stuart
The cry of the Icemark (magyar)
   Jégvár csatája / Stuart Hill ; [... ill. Carol Lawson] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - 2 db : ill. ; 22 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2665642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 244 p.
ISBN 978-963-628-619-4 kötött : 2599,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2665643] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 200 p.
ISBN 978-963-628-620-0 kötött : 2599,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2665646] MARC

ANSEL
UTF-89908 /2007.
Holabird, Katharine
Angelina on stage (magyar)
   Angelina a színpadon / írta Katharine Holabird ; rajz. Helen Craig ; [ford. Jakabffy Balázs]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - [25] p. : ill., színes ; 22x27 cm
ISBN 978-963-87339-3-1 kötött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2665738]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2007.
Holt, Victoria (1906-1993)
Queen Jezebel (magyar)
   Jezabel királyné / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Barabás Judit]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2007. - 461, [2] p. ; 19 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A Medici trilógia 3. kötete
ISBN 978-963-635-317-9 fűzött : 1499,- Ft
Katalin (Franciaország: királyné ; II. Henrik felesége) (1519-1589)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2665410]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2007.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2519550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kaland a szigeten / [ford. Aranyossy Ákos]. - cop. 2006. - 125 p.
ISBN 963-286-271-6 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2666689] MARC

ANSEL
UTF-89911 /2007.
James, Sophia
Fallen angel (magyar)
   Pokoljáró angyal / Sophia James ; [... ford. Horváth Géza]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 352 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-728-2 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666126]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2007.
Jordan, Nicole
Desire (magyar)
   Vágy / Nicole Jordan ; [ford. Francsics István]. - Budapest : Jokerex, cop. 2007. - 330, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9368-61-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2665428]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2007.
Kästner, Erich (1899-1974)
Pünktchen und Anton (magyar)
   Pötyi és Anti : meseregény gyerekeknek / Erich Kästner ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, [2007], cop. 1998. - 135 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 963-539-550-7 fűzött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2672058]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2007.
Koontz, Dean R. (1945-)
Shattered (magyar)
   Összetörve / Dean R. Koontz ; [ford. Balázs Ildikó]. - Budapest : Animus, 2007. - 271 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9715-27-1 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666617]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2007.
Lawrence, Kim
Partners by contract (magyar)
   Tört szívek / Kim Lawrence ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 326.)
ISBN 978-963-537-684-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666561]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2007.
Maguire, Margo
The virtuous knight (magyar)
   A csodás ereklye / Margo Maguire ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-683-4 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666127]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2007.
Mallery, Susan
Unexpectedly expecting! (magyar)
   Váratlanul várandós / Susan Mallery ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 198.)
ISBN 978-963-537-682-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666551]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2007.
Maltby, Richard (Jr.) (1937-)
Miss Potter (magyar)
   Beatrix Potter élete : a világhírű Nyúl Péter és barátai alkotója / Richard Maltby jr ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 234 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-643-009-2 kötött : 2200,- Ft
Potter, Beatrix (1866-1943)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2666129]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2007.
Marinelli, Carol
One night in emergency (magyar)
   Kiemelt kezelés / Carol Marinelli ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 327.)
ISBN 978-963-537-685-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666564]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2007.
Martínez, Tomás Eloy
El cantor de tango (magyar)
   A tangóénekes / Tomás Eloy Martínez ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-30-6 fűzött : 2999,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 2665441]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2007.
Masannek, Joachim (1960-)
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Rocco, a labdazsonglőr / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2007]. - 131 p.
ISBN 978-963-7461-21-7 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2665926] MARC

ANSEL
UTF-89922 /2007.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Utánny. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 6 db ; 20 cm
ISBN 978-963-590-307-8 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Old Shatterhand. - 259 p.
ISBN 978-963-590-286-6
ISBN 963-590-286-7
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671176] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sam Hawkens. - 375 p.
ISBN 978-963-590-287-3
ISBN 963-590-287-5
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671180] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Old Death. - 247 p.
ISBN 978-963-590-288-0
ISBN 963-590-288-3
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671182] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Old Firehand. - 343 p.
ISBN 978-963-590-289-7
ISBN 963-590-289-1
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671184] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Sans-Ear. - 255 p.
ISBN 978-963-590-290-3
ISBN 963-590-290-5
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671186] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Winnetou. - 405 p.
ISBN 978-963-590-291-0
ISBN 963-590-291-3
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2671188] MARC

ANSEL
UTF-89923 /2007.
Michaux, Henri (1899-1984)
Fables des origines (magyar)
   Eredetmesék / Henri Michaux ; Gaál József rajz. ; [ford. Juhász Katalin]. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2007. - Leporelló (41 p.) : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9377-86-8 fűzött
francia irodalom - 20. század - 21. század - szabadvers
840-14=945.11
[AN 2665918]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2007.
Moorcock, Michael (1939-)
The war hound and the world's pain (magyar)
   Harcikutya / Michael Moorcock ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 241 p. ; 18 cm. - (Moorcock-sorozat)
ISBN 978-963-9679-55-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2674247]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2007.
Mums (magyar)
   Anyu / szerk. David Baird ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 108, [3] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9701-00-9 kötött : 1600,- Ft
világirodalom - anya - idézetgyűjtemény - életkép - fényképalbum
82-84=945.11 *** 77.04(100) *** 316.37-055.52-055.2
[AN 2672019]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2007.
Nemere István (1944-)
   Bölcsességek könyve : aforizmák, szállóigék, okos szólások és útmutató tapasztalások gyűjteménye / Tihanyi István. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2006]. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 963-9262-88-9 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2673515]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2007.
Perry, Marta
A father's place (magyar)
   Apaszív ; Egy apa ígérete / Marta Perry ; [... ford. Székely György, Sillár Emőke]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 11.)
Egys. cím: A father's place ; A father's promise
ISBN 978-963-537-617-9 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666553]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2007.
Picoult, Jodi (1966-)
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-9615-28-1 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2672121]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2007.
   A poézis elvén = Das poetische Prinzip = The poetic principle / [szerk. Nikolaus Gerszewski ..., Juhász Emese ... és Litván Péter ...]. - Budapest : Mind Print Kft., 2006. - [208] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-06-1513-6 fűzött
német irodalom - magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11 *** 894.511-14.02=00
[AN 2666392]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2007.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin / Alekszandr Szergejevics Puskin ; ford. Áprily Lajos. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 196 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-446-2 fűzött
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 2671166]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2007.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the Chamber of Secrets (magyar)
   Harry Potter és a Titkok Kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-9715-39-4 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2673233]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2007.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-9715-40-0 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2673234]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2007.
Saylor, Steven (1956-)
Rome (magyar)
   Róma / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 488, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-63-0 kötött : 3680,- Ft : 14,70 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2665444]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2007.
Sparks, Nicholas
At first sight (magyar)
   Első látásra / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2007]. - 301 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-69-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666019]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2007.
Stevens, Mary Elizabeth (1844-1924)
Letters from Hungary 1864-1869 (magyar)
   Levelek az Andrássy-házból, 1864-1869 : egy angol nevelőnő levelei / sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Cieger András ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2007]. - 347 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
A leveleket írta Stevens, Mary Elizabeth
ISBN 978-963-9648-71-5 kötött : 2500,- Ft
Andrássy család
Magyarország - angol nyelvű irodalom - levelezés - családtörténet - arisztokrácia - művelődéstörténet - kiegyezés kora - 19. század - történelmi forrás
820-6(439)=945.11 *** 929.52(439)Andrássy(093) *** 930.85(439)"186"(093)
[AN 2665421]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2007.
Sutherland, T. T.
Pirates of the Caribbean: at the world's end (magyar)
   A Karib-tenger kalózai : a világ végén : a film képeskönyve / Ted Elliott & Terry Rossio forgatókönyve alapján írta T. T. Sutherland ; [ford. Szabadfalvi András]. - Budapest : Egmont, 2007. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-645-3 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2666115]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2007.
Szabó Attila Henrik
   Idézetek könyve : több mint ezer idézet híres emberektől / Szabó Attila Henrik. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 398 p. ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9778-42-9 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2674291]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2007.
Voltaire (1694-1778)
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2007. - 140, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8433-7 fűzött : 750,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2665446]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2007.
Wallace, Irving
The word (magyar)
   Az elveszett evangélium / Irving Wallace ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 657 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9574-87-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2673253]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2007.
Webber, Meredith
Wedding bells (magyar)
   Mozgás, doktornő! / Meredith Webber ; [... ford. Radeczki Gizella]. Farkas a házban / Sarah Morgan ; [... ford. Erdélyi Margit]. Légy a mindenem! / Josie Metcalfe ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 11.)
Egys. cím: Wedding bells. The English doctor's baby. Emergency groom
ISBN 978-963-537-686-5 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666552]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2007.
Weston, Sophie
The accidental mistress (magyar)
   Ugrás az ismeretlenbe / Sophie Weston ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 384.)
ISBN 978-963-537-689-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666559]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2007.
Whoops! (magyar)
   Hoppá! : képkavalkád / [Hulton Getty] ; [szöveget összeáll. David Baird] ; [képeket vál. Suzie Green] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 108, [3] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
ISBN 963-9701-02-5 kötött : 1600,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény - életkép - fényképalbum
82-84=945.11 *** 77.041.7
[AN 2672027]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2007.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Hot water (magyar)
   Tüzes víz / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 2000. - 281 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8402-3 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2671120]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9944 /2007.
Aleva Sárosi Erzsébet
   Titkok titka / Aleva Sárosi Erzsébet ; [illusztrációt kész. Sárosi Attila]. - [Miskolc] : [Horváth A.-né], [2007]-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2007]. - 91 p. : ill.
ISBN 978-963-06-1827-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665612] MARC

ANSEL
UTF-89945 /2007.
   Álomba ringató mesék. - Gyöngyös : Pallas, 2006 [!2007]. - 132, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-7524-28-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2672110]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2007.
Babics Imre (1961-)
   Hármashatár-heg / Babics Imre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2007. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-73-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666591]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2007.
Bárány Éva (1942-)
   A Szárhegyen áll a kastély : ballada / Bárány Éva. - Budapest : Uránusz, 2006. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-35-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2665967]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2007.
Barsi Ödön (1904-1963)
   Az ördög hegedűse : Paganini élete / Barsi Ödön. - [Budapest] : Anno, [2006]. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-432-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-375-432-1)
ISBN 963-375-432-1
Paganini, Niccolò (1782-1840)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2672703]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatás Benedek Elek meséiből. - Gyöngyös : Pallas, 2006 [!2007]. - 133 p. ; 24 cm
ISBN 963-7524-49-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2672113]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2007.
Bereményi Géza (1946-)
   Az arany ára : hét dráma / Bereményi Géza. - Budapest : Napkút K., 2007. - 333 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-8478-64-1 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2666593]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2007.
Bősze Éva (1941-)
   Izzó parázs hamu alatt : versek / Bősze Éva. - Budapest : Uránusz, 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-51-2 fűzött
ISBN 963-9599-51-4
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666004]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2007.
Bozzai Pál (1829-1852)
   "Megagg az ember" / Bozzai Pál ; [szerk. Simor András, Szentgáli Zsolt]. - [Budapest] : [Budai Középisk. Táncsics M. Angol Kéttannyelvű Gimn.], 2007. - 76 p. ; 26 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 23.)
ISBN 978-963-06-1454-2 fűzött : 1000,- Ft
ISBN 963-06-1454-5
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2666722]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2007.
Dorth, Diana
   Emlékképek / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2007. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-74-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2665541]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2007.
   Egybefonódva : antológia : válogatás a "Kláris" 1992-2005 számaiból / [szerk. Györgypál Katalin, Tárkányi Imre]. - Budapest : Uránusz, 2006. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 10.)
ISBN 963-9599-40-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2665994]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2007.
Fable, Vavyan
   Mogorva nyár / Vavyan Fable. - 2. újraszöszölt kiad. - Budapest : Fabyan, 2007, cop. 1992. - 458 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-22-4 fűzött : 1668,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2671145]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2007.
Farkas Viola (1934-)
   A boldog boldogtalan : válogatott versek és prózai írások / Farkas Viola. - Budapest : Uránusz, 2007. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-54-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665997]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2007.
   A fortélyos öreg : 99 magyar népmese / vál. és szerk. Mezey Katalin ; Jankovics Marcell rajz. - 4. kiad. - Budapest : Officina Junior, cop. 2007. - 255 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9705-22-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2674288]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2007.
Gaál Áron (1952-)
   Válogatott versek, 1987-2007 / Gaál Áron. - Budapest : Ámon, 2007. - 171 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86761-5-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665932]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2007.
Gáspár András (1965-)
   Ezüst félhold blues / Gáspár András. - [Budapest] : Tuan, cop. 2007. - 315 p. ; 18 cm
Fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR (hibás ISBN 978-963-87271-6-9)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2673497]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2007.
Gecser Erzsébet
   Kirándulás : gyermekversek 5-10 éveseknek / Gecser Erzsébet ; [... ill. Gecser Erzsébet]. - Budapest : Uránusz, 2006. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-52-9 fűzött
ISBN 963-9599-52-2
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2666006]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2007.
Györgypál Katalin (1949-)
   Idő - alkotás - lét : a gondolatok időtlenek : feljegyzések, 1994. szeptember 29 - 2007. május 11. / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2007. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-59-8 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2665999]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2007.
Györgypál Katalin (1949-)
   Lépcsőfokok : versek / Györgypál Katalin. - Budapest : Uránusz, 2006. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-47-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665963]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2007.
Haffner R. Béla (1921-)
   Életem története / B. R. Haffner. - Zalaegerszeg : Toro, 2007. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86585-5-5 fűzött
Haffner R. Béla (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2665588]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2007.
Honvári Erzsébet (1936-)
   A kegyelem pillanatai : válogatott versek / Honvári Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2006. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 963-9599-37-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665998]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2007.
Jókai Anna (1932-)
   Godot megjött / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 189 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-65-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665660]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2007. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8429-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2671144]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2007. - 632, [2] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8430-6 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2671142]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   A lőcsei fehér asszony : regény / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 446 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 22.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4962-0 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666737]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2007.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Négylevelű lóhere / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2007. - 165, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8360-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2666534]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2007.
Király Farkas (1971-)
   Szósav / Király Farkas ; [... Vremir Mátyás ... graf.]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 65, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-72-6 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666582]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2007.
Kondor Béla (1931-1972)
   Küszködni lettél : vers, verspróza, próza / Kondor Béla ; [összegyűjt., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Győri János]. - Budapest : Kortárs, 2006. - 460 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9593-26-5 kötött : 3500,- Ft
Kondor Béla (1931-1972)
Magyarország - magyar irodalom - író - festőművész - 20. század - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 894.511-821 *** 894.511(092)Kondor_B. *** 75(439)(092)Kondor_B.
[AN 2666459]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2007.
Kovács Vilmos (1927-1977)
   Holnap is élünk : regény ; Elbeszélések / Kovács Vilmos ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Barzsó Tibor]. - 3. kiad. - Budapest ; Ungvár : Intermix, 2007. - 230 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 155.). (Kovács Vilmos szépprózai művei)
ISBN 978-963-87501-3-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-32(477.87) *** 894.511-31(477.87)
[AN 2673426]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2007.
Kovácsné Sipos Márta (1956-)
   Mielőtt elnyel a végtelen : prózai írások és versek / Kovácsné Sipos Márta. - Budapest : Uránusz, 2006. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-9599-41-7 fűzött
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - vers
894.511-43 *** 894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2665969]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2007.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   Hiányzol-e magadnak? : rekviem harminc év után / Lászlóffy Csaba. - Budapest : Napkút K., 2007. - 120 p. ; 19 cm
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 978-963-8478-54-2)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2666571]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2007, cop. 1994. - 645 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-31-8 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2673132]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2007.
Losonczi Léna (1943-)
   Találkozások : nőkről nőknek / Losonczi Léna ; [... a grafikákat kész. Szöllösi Lajos]. - Budapest : Uránusz, 2006. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-48-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2665965]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2007.
Madách Imre (1823-1864)
   Átdolgozott drámák / Madách Imre ; [sajtó alá rend., a szövegváltozatokat és szövegmagyarázatokat összeáll. Bárdos József, Bene Kálmán]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2007. - 464, [4] p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 55.). (Madách Imre művei. Drámák ; 3.)
Tart.: Csák végnapjai ; Mária királynő ; II. Lajos. - Bibliogr.: p. 462-463.
ISBN 978-963-9386-51-8 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2666690]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2007.
Moldova György (1934-)
   Aki átlépte az árnyékát.. ; Akit szerettek a nők / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 290, [5] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 7.)
ISBN 978-963-9706-24-8 kötött
Kardos György (1918-1985)
magyar irodalom - könyvkiadás - vezető alkalmazott - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 655.41(439)(092)Kardos_Gy. *** 894.511-32
[AN 2666691]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2007.
Nagyné Sipos Mária (1953-)
   Árnyas oldal / Nagyné Sipos Mária. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2007]. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2517-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666465]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2007.
Nemere István (1944-)
   Murphy gyermeket nevel(ne) / Stuart Herrington ; [a rajzokat Pogonyi Zoltán kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-05-4 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2671133]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2007.
Nemere István (1944-)
   Murphy szexuális törvénykönyve / Sir Steve Morton ; [a rajzokat Pogonyi Zoltán kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szexszabályok és szabálytalanságok" címmel is
ISBN 978-963-9778-04-7 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2671138]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2007.
Németh Margit, Cs
   Egy porszemnyi kis lélek : verseskönyv / Cs. Németh Margit. - [Győr] : [Csizmazia Németh M.], 2007. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2265-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665899]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2007.
Pál Sándor
   Ámulok Kőszegen / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2007. - 26 p. ; 21 cm. - A borítófedélen számozási adatként: 17.
ISBN 978-963-06-1926-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666193]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2007.
Pál Sándor
   Angyalok dala / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2007. - 26 p. ; 21 cm. - A borítófedélen számozási adatként: 16.
ISBN 978-963-06-1925-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666192]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2007.
Parker, Cynthia
   Varázslat / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-25-3 fűzött
ISBN 963-9685-25-9
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2671141]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2007.
Pflanczer István (1926-)
   Ki hol nem ült : magyar-amerikai versek / Pflanczer István. - Budapest : Műegyetemi K., 2007. - 135 p. ; 21 cm
Egyes versek angol nyelven
ISBN 963-420-896-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666309]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2007.
Prágai Tamás (1968-)
   Pesti Kornél / Prágai Tamás. - Budapest : Napkút K., 2007. - 349, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-75-7 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666570]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2007.
Rab Gusztáv (1901-1963)
   Mentont ajánlanám / Rab Gusztáv. - [Budapest] : Agave Kv., 2007. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7118-65-4 kötött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665445]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2007.
Radosza Sándor
   Ábrándsárga csillagvirág, avagy Ki hagyta cserben a terhes Mária Magdolnát? / Sylvester Silverwood. - Budapest : Green Hungary, 2007. - 196 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87557-1-1 kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87557-0-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666207]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2007.
Ránki Katalin
   Kanyargó utak : versek / Ránki Katalin ; [ill. Molnár Andrea]. - Budapest : Uránusz, 2006. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-43-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666002]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2007.
Sütő Csaba András (1979-)
   Meredek út / Sütő Csaba András. - Budapest : FISZ : Napkút K., 2007. - 53, [2] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 18.)
ISBN 978-963-8478-71-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666731]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1969. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8437-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2674285]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2007.
Szalay Ildikó, B. (1940-)
   Álomlesen : meseregény / B. Szalay Ildikó. - Budapest : Uránusz, 2007. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-57-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2665960]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2007.
Szalay Károly (1929-)
   Egy boldog életű törpetacskó emlékiratai / Szalay Károly. - Budapest : Kairosz, 2007. - 162 p. ; 19 cm
Kutyaregény : egy boldog életű törpetacskó emlékiratai (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-662-052-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665898]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2007.
Szebeni Sándor
   Száj, tele csenddel : versek / Szebeni Sándor. - Budapest : Uránusz, 2006. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-45-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666003]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2007.
Szebenyovszky László
   Alteregók / Szebbenyovszky[!Szebenyovszky] László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2571-5 * kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-2517-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666137]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2007.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az iskolában : Panni naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 75, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-8367-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2673186]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2007.
Szilárd Ferenc
   Ébredés az erdőn : Dr. Szilárd Ferenc szépirodalmi hagyatékából kiszemelt tárcák. - [Pusztazámor] : DNM K., 2007. - 308 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 20.)
ISBN 978-963-9369-95-5 kötött
magyar irodalom - hírlapi tárca - vadászkaland
894.511-43 *** 894.511-992
[AN 2666261]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2007.
Szűcs Sándor
   Pusztai krónika / Szűcs Sándor. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2006. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 4.)
ISBN 963-87011-4-5 fűzött
Alföld - szociográfia - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 308(439.14)(0:82-94)
[AN 2665736]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2007.
Tábori László (1947-)
   Pesti ember járműveken : gyógykönyv / Tábori László. - Budapest : Napkút K., 2007. - 211, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-63-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2666594]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2007.
   Tavaszi varázs : antológia : válogatás a folyóirat 2002-2006 számaiból : készült a Kláris folyóirat 15. évfordulójára / [szerk. Györgypál Katalin]. - Budapest : Uránusz, 2007. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 11.)
ISBN 978-963-9599-55-0 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2666005]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2007.
Téglás-Hajós Éva
   Asszonyének : válogatott versek és prózai írások / Téglás-Hajós Éva ; [... ill. S. Hajós Ágnes]. - Budapest : Uránusz, 2007. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-65-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9599-65-7)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2666010]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2007.
Tomor Ilona
   Időmarasztaló : versek / Tomor Ilona. - Veszprém : [Nyomdakész], 2007. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3782-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665996]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2007.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Fekete kövek : regény / Ujkéry Csaba. - Budapest : Dekameron, cop. 2007. - 337 p. ; 20 cm
Kötött : 5600,- Ft (hibás ISBN 978-963-331-76-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665571]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2007.
Usztics Mátyás (1949-)
   Isten tenyerén / Usztics Mátyás. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2007. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-46-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665555]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2007.
Vágó Csaba
   Exitus / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-30-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2665408]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2007.
Vaszary János (1899-1963)
   Szajna-parti kaland / Vaszary János. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-70-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2671116]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2007.
Veiczi Irma (1930-)
   Fél szívvel is felkapaszkodnék : válogatott versek / Veiczi Irma. - Budapest : Uránusz, 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-53-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665962]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2007.
Vértessy Ákos
   Az élet virágai : versek / Vértessy Ákos ; [... ill. Batta Eszter]. - Budapest : Uránusz, 2006. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-44-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666001]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2007.
Vincze Ferenc (1979-)
   A macska szeme : rejtelmes esetek a gangról / Vincze Ferenc ; [... az illusztrációkat Vincze Judit kész.]. - Budapest : FISZ : Napkút K., 2007. - 163, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 43.)
ISBN 978-963-8478-70-2 fűzött : 1790,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2666587]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2007.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé : szemelvények = Zou xiang wanmei : jie xuan / Weöres Sándor ; ford. Chai Pengfei. - Budapest : Argumentum, cop. 2007. - 107, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9682-03-0 kötött
magyar irodalom - filozófia - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-84.02=951 *** 894.511-96.02=951
[AN 2665908]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2007.
Wolf, Claudia
   Szerelem a felhők felett / Claudia Wolf. - Budapest : Euromédia Bt., cop. 2007. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 11. = 2007/3.)
Fűzött : 319,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2666218]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2007.
Zákányi Zsuzsa (1951-)
   Forró tinta : versek / Zákányi Zsuzsa. - Budapest : Uránusz, 2006. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9599-42-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666000]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10014 /2007.
Les amis des princesses (magyar)
   A hercegnők barátai / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill. ; 23 cm + mell.
20 mágnesfigurával. - Mágikus mágnesek (keretcím) ; Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-545-6 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666044]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2007.
Des aventures sous-marines (magyar)
   Spongya Bob és barátai. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm + mell.
20 mágnesfigurával. - Mágikus mágnesek (keretcím) ; Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-599-9 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666061]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2007.
Awdry, Wilbert
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies] ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - [72] p.
ISBN 978-963-628-634-7 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2665749] MARC

ANSEL
UTF-810017 /2007.
Barnett, Amanda
Friends all year (magyar)
   Vidám pónimesék / írta Amanda Barnett ; rajz. Gayle Middleton ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Muzsikáló kincsestár)
My little Pony (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-628-612-5 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666052]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2007.
Berk, Sheryl
What is the rumbly in my tummy? (magyar)
   Mi ez a morgás a pocakomban? : [testünk hangjai] / írta Sheryl Berk ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 7.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-648-4 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666022]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2007.
Biro, Val (1921-)
   Az oroszlánbőrbe bújt szamár és más történetek : Aesopus-mesék / [ill. és átd.] Val Biro ; [... ford. Murányi Yvett]. - Budapest : Officina Junior, cop. 2006. - 158 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-71-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666489]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2007.
A day of fun (magyar)
   Egy vidám nap / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
My little Pony (keretcím). - Játékórával
ISBN 978-963-628-618-7 kötött : 1899,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666053]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2007.
   Disney Micimackó : első kirakókönyvem : 5 kirakójátékkal! / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-546-3 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666114]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2007.
Disney princesse (magyar)
   Disney hercegnők : első kirakókönyvem : 5 kirakójátékkal! / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-547-0 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666112]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Hercules (magyar)
   Herkules / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2007. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-087-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672745]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2007.
Hillenburg, Stephen
Bob l'Éponge (magyar)
   Spongya Bob Kockanadrág : első kirakókönyvem : 5 kirakójátékkal! / [created by Stephen Hillenburg]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 26 cm
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-600-2 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666113]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2007.
Hutta, K. Emily
How do you hop so high? (magyar)
   Mitől ugrasz ilyen nagyot? : [képességek] / írta K. Emily Hutta ; ill. Adam Devaney ; ford. Nagyfejeő Rita. - Budapest : Egmont, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 8.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-647-7 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666023]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2007.
Imperato, Teresa
Good morning, good night! (magyar)
   Jó reggelt! Jó éjszakát! : simogatós könyv / Melanie Mitchell rajz. - Budapest : General Press, [2007]. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Szerző Imperato, Teresa. - Kihajtható lapokkal
ISBN 978-963-9648-78-4 kötött : 2300,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666723]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2007.
Lewman, David
SpongeBob Squarepants : the essential guide (magyar)
   Mindentudó : rajongói kézikönyv / [David Lewman] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-604-0 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666110]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2007.
Mappin, Jennifer
The seven continents : jigsaw book (magyar)
   Világunk hét földrésze : puzzle könyv / [írta Jennifer Mappin] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-01-3 kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2665602]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006 [!2007], cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-86610-5-0 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672045]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006 [!2007], cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-86610-6-7 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672047]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2006 [!2007], cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-86610-1-2 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672043]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2007.
Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-427-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672117]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2007.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-425-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672747]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2007.
Maxtone Graham, Ysenda
Let's play! (magyar)
   Eltűnt játékok nyomában.. / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-425-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672750]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2007.
   Mesekönyv varázsnagyítóval. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007-. - ill., színes ; 28 cm. - (Noddy)
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Keressünk kincset!. - 2007. - [16] p. + papírnagyító mell.
ISBN 978-963-628-675-0 fűzött : 999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666047] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Micsoda meglepetés!. - 2007. - [16] p. + papírnagyító mell.
ISBN 978-963-628-674-3 fűzött : 999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2666100] MARC

ANSEL
UTF-810036 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a orel (magyar)
   A vakond és a sas / [... ill. Zdeněk Miler] ; [szöveg Hana Doskočilová] ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 78 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8363-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2673122]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2007.
   Nagy mesekönyv / [ford. Szemők Ildikó, Kléner Gizella]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 30 cm. - (Noddy)
Kész. Blyton, Enid TV-sorozata alapján
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 91 p.
ISBN 978-963-628-691-0 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666049] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 92 p.
ISBN 978-963-628-690-3 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666050] MARC

ANSEL
UTF-810038 /2007.
   Rejtvényes barangoló. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Vadállatok / írta Matthias Raden ; [ill. Johannes Blendinger et al.] ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - 2007. - 31, [2] p. : ill., színes
Wilde Tiere
ISBN 978-963-9657-02-1 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2665734] MARC

ANSEL
UTF-810039 /2007.
Scarry, Richard
Richard Scarry's best history of the world ever! (magyar)
   Egyszer volt Tesz-vesz Városban : [Tesz-vesz Város tréfás történelme] / Richard Scarry ; [m. szöveg Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2007. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9619-27-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666409]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2007.
Sweet seasons (magyar)
   Évszakok Pónivárosban. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm + mell.
20 mágnesfigurával. - Mágikus mágnesek (keretcím) ; My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-628-598-2 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666056]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2007.
Usenko, Natalia
Winnie-the-Pooh autumn fun (magyar)
   Őszi játékok / szöveg Natalia Usenko ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-642-2 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666281]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2007.
Usenko, Natalia
Winnie-the-Pooh summer fun (magyar)
   Nyári játékok / szöveg Natalia Usenko ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-641-5 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666277]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2007.
Zimmermann, Natalie
The magic shout (magyar)
   A mézrém-űző varázsige / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2005 [!2007]. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-419-1 kötött
ISBN 963-627-419-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672749]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2007.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-419-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672746]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10045 /2007.
Bayer Antal
   A Gemini jelentés / [Korcsmáros Péter regénye nyomán írta Bayer Antal] ; [rajz. Fazekas Attila] ; [színek Haránt Artúr]. - [Budapest] : Képes K., [2007]-. - ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87580-3-3
képregény
087.6:084.11
[AN 2665613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ikervadászat. - cop. 2007. - 46 p.
ISBN 978-963-87580-4-0 fűzött : 1590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2665614] MARC

ANSEL
UTF-810046 /2007.
Booth, Brett
Magician (magyar)
   Mágus : a tanítvány / [rajz. Brett Booth, Ryan Stegman] ; Raymond E. Feist regényét képregényre átd. Michael Avon Oeming, Bryan J. Glass] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Delta Vision, cop. 2007. - [136] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 2950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666020]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2007.
Ishiyama Kei
   Grimm-mesék manga / Ishiyama Kei ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - [166] p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Grimms Manga" (Hamburg : Tokyopop, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9679-54-2 fűzött : 1990,- Ft : 7.9 EUR
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2666636]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Humán Tudományi Szekció (2007) (Székesfehérvár)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció, 2007. április 2-4 : összefoglalók / [főszerk. Szele Bálint] ; [szerk. Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea] ; [rend., kiad. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2007. - 354 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9558-68-7 fűzött
társadalomtudomány - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Székesfehérvár) *** 378.184
[AN 2665767]
MARC

ANSEL
UTF-8