MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/12/03 14:07:53
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

11609 /2007.
   Győri polgárkönyv / [... szerk Pátkai Tivadar] ; [közread. Győr Megyei Jogú Város Levéltára]. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2007-. - 25 cm
Győr - névjegyzék
050.8(439-2Győr)
[AN 2678118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mezővárosi időszak, 1600-1743 / Morvai Gyula. - 2007. - 288 p. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött
Győr - 17. század - 18. század - névjegyzék
050.8(439-2Győr)"1600/1743"
[AN 2678130] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11610 /2007.
Callery, Sean
Codes & ciphers (magyar)
   Kódok és rejtjelek / Sean Callery ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsa]. - Budapest : Panemex, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
Bibliogr.: p. 186-187.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9491-95-3)
kriptográfia - kód
003.26 *** 003.62
[AN 2677497]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11611 /2007.
   Kiegyensúlyozottság és kampány a médiában / szerk. Bajomi-Lázár Péter, Kotroczó Róbert, Sükösd Miklós. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 155 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-004-1 fűzött : 1900,- Ft
újságírás - tömegtájékoztatási eszköz - politika - egyetemi tankönyv
070(075.8) *** 316.774(075.8) *** 32
[AN 2675584]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11612 /2007.
Blaskó Ágnes
   Írás 1.0 : az ötlettől a jól strukturált szövegig / Blaskó Ágnes, Hamp Gábor. - Budapest : Typotex, 2007. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-9664-65-4 fűzött : 2000,- Ft
írás - fogalmazástechnika
001.81 *** 82.081
[AN 2675390]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11613 /2007.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 7. kiad., utánny. - Piliscsaba : Bioenergetic, 2007. - 288 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-9569-45-4 kötött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2685535]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2007.
Greene, Liz
Astrology for lovers (magyar)
   Szerelmesek asztrológiája / Liz Greene ; [ford. Hevesi Mirtill]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007, cop. 2005. - 296 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9569-91-1 kötött : 2800,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2684315]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2007.
Iványi Viktória Cintia
   Végre egy használható könyv a cigánykártyáról.. / Iványi Viktória Cintia. - Veszprém : Trigon 9000 Kft., 2007. - 141 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-2724-5 fűzött
ISBN 963-06-2724-8
jövendőmondás - kártyajáték
133.3 *** 159.961.324
[AN 2676404]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2007.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Apeiron szerkezetek : az ötödik létező - a péntre ousia - nyomában / Kőszeghy Attila ; [kiad. a T4Terv Tiszántúli Területtervező Iroda]. - Debrecen : T4Terv, 2007. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-87550-1-8 fűzött
rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 2675817]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2007.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - [Budakeszi] : Mandala-Séva, [2007]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ezoterika
133.25
[AN 2660594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ne gondolkozz úgy, mint egy ember! : a magasabb dimenziók válaszai a lét alapkérdéseire / [ford. Patkós Szilvia]. - [2007], cop. 2000. - 260 p.
ISBN 978-963-9436-80-0 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2685310] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az emberi lélek alkímiája : útmutató egy új emberré váláshoz / [ford. Patkós Szilvia]. - [2007], cop. 2001. - 187 p.
ISBN 978-963-9436-83-1 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2685313] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az ember Isten társaként : útmutató egy új emberré váláshoz / [ford. Ma-Sáry Mária]. - [2007], cop. 2002. - 275 p.
ISBN 978-963-9436-73-2 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2685327] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Átkelés a határon : az új évezred energiáinak megértése / [ford. Ma-Sáry Mária]. - [2007], cop. 2003. - 323 p.
ISBN 978-963-9436-64-0 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2685330] MARC

ANSEL
UTF-811618 /2007.
Luzbel, Carmen Eleonore
Gypsy magic (magyar)
   Cigánymágia : [a jövendőmondás, a bűbáj és a varázsigék alkalmazásának könyve] / Carmen Eleonore Luzbel ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-00-1 fűzött : 2500,- Ft
jövendőmondás - mágia
133
[AN 2676485]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2007.
Maya, Para
Die Macht der Spiegel (magyar)
   Tükörmágia / Para Maya ; [ford. Kecskés Anita]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-27-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133
[AN 2676717]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2007.
Seldroni, Marie
Archangels meditation (magyar)
   Arkangyal-meditációk / Marie Seldroni ; [ford. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-02-5 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2676710]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2007.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2008 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2008 - mit tartogat számunkra a Patkány éve? / Neil Somerville ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-985-1 fűzött : 2590,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2676509]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Bolygó-meditációk : [a sorsot meghatározó és az embert felszabadító bolygók] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Kész. a "Der Zusammenhang des Menschen mit dem Kosmos in Bezug auf sein Leben" c. mű felhasználásával
ISBN 978-963-9654-29-7 fűzött : 1800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2676725]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Schicksal und Liebe (magyar)
   Sors és szeretet : három előadás : [a szeretet metamorfózisa a boldogságban] / Rudolf Steiner ; [ford. Gál-Porkoláb Anita]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 82 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-25-9 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2676735]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2007.
Váradi Tibor
   Szellemtudomány : az ember és a létezés titkai / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - 2. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2007. - 241 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 240-241.
ISBN 978-963-86961-1-3 kötött : 2500,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2685416]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2007.
Vega, Phyllis
What your birtday reveals about you (magyar)
   Mit árul el a születésnap? : 366 lélegzetelállítóan pontos ismertető az ön jövőjéről, titkairól és lehetőségeiről / Phyllis Vega ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 467 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-34-1 fűzött : 2998,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2678605]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2007.
Vidyarthi, Rekha
Emotional healing with angels (magyar)
   Érzelmek gyógyítása angyalokkal : a fájdalmas élmények okozta szenvedés, sérülések és spirituális rendellenességek elengedése / Rekha Vidyarthi ; [ford. Bokor Erzsébet]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-88-6 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - angyal
133.25
[AN 2677611]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11627 /2007.
   A Karancs-Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet : Nógrád és Gömör határán / szerk. Kiss Gábor [et al.]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 382 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. - (A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság monográfiái, ISSN 1789-3135 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-87289-2-0 kötött
Karancs-Medves tájvédelmi körzet - Cseres-hegység tájvédelmi körzet - tájvédelmi körzet
502.4(439)Karancs-Medves_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(437.6)Cseres-hegység_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2677634]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2007.
Kerekes Sándor (1948-)
   A környezetgazdaságtan alapjai / Kerekes Sándor. - [Budapest] : Aula, 2007. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-9698-25-3 fűzött
környezetgazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2676399]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11629 /2007.
Császár Ákos (1924-)
   Ötven éve halt meg Szőkefalvi Nagy Gyula : elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2004. november 19-én / Császár Ákos. - Budapest : Szt. István Akad., 2006. - 14 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 8.)
ISBN 963-361-835-5 fűzött
Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887-1953)
Magyarország - matematikus - egyetemi tanár - 20. század - emlékbeszéd
51(439)(092)Szőkefalvi-Nagy_Gy. *** 37(439)(092)Szőkefalvi-Nagy_Gy.
[AN 2674883]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2007.
Laczkovich Miklós (1948-)
   Analízis : [felsőoktatási tankönyv] / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-2007. - 2 db ; 24 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2570843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 606 p. : ill.
Bibliogr.: p. [607].
ISBN 978-963-19-6084-6 kötött : 5900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2676400] MARC

ANSEL
UTF-811631 /2007.
Róka Sándor
   2x2 néha 5? : paradoxonok, hibás bizonyítások / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2007]. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-5965-24-3 fűzött
matematika - antinómia - példatár
51(076) *** 51(089.3) *** 165.412.3
[AN 2677642]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11632 /2007.
Magyar Mechanikai Konferencia (10.) (2007) (Miskolc)
   X. Magyar Mechanikai Konferencia : ... Miskolc, 2007. augusztus 27-29. : az előadások összefoglalói / [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2007. - [2], VII, 111 p. : ill. ; 30 cm
ISSN 0231-4436 = Magyar Mechanikai Konferencia. - Bibliogr.
Fűzött
mechanika - szerkezettervezés - konferenciakiadvány
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2676751]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2007.
Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai (Thermo) Konferencia (15.) (2007) (Budapest)
   15th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo) with exhibition and pre-session on thermal energy in Hungarian : 26-29 June, 2007, Budapest ... : abstracts = 15. Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai (Thermo) Konferencia kiállítással és hazai előszekcióval / [ed. ... István Kovacsics, István Lovák] ; [org., publ. by the Scientific Society of Measurement, Automation and Informatics ... Branch of Thermal Engineering and Thermogrammetry]. - Budapest : MATE, 2007. - XVIII, 87 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3722-0 fűzött
hőtechnika - hőmérsékletmérés - konferenciakiadvány
536.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675810]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2007.
Übelacker, Erich
Moderne Physik (magyar)
   Modern fizika / írta Erich Übelacker ; ill. Arno Kolb ; [ford. Frenkel Attila Szabadi László fordításának felhasználásával]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 15.)
ISBN 978-963-9446-87-8 kötött
relativitáselmélet - magfizika - kozmológia
530.12 *** 539.1 *** 524.8
[AN 2684343]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11635 /2007.
Conferentia Chemometrica (2007) (Budapest)
   Conferentia Chemometrica 2007 : Budapest ... , September 2-5, 2007 / [abstract book ed. by K. Héberger] ; [org., publ. by the] Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences, Automatic Analysis and Chemometric Working Group of the Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Chemical Res. Center of the HAS, 2007. - [64] fol. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-17-4 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferenciakiadvány
543.062 *** 543.544 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2676458]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2007.
   Az első karcagi Nobel-díjas / összeáll. Kertész Péter. - Budapest : Urbis, 2007. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-20-0 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9602-25-6)
Hershko, Avram (1937-)
Izrael - vegyész - 20. század - ezredforduló
54(569.4)(092)Hershko,_A.
[AN 2676193]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2007.
European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (9.) (2006) (Kraków)
   9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry [elektronikus dok.] : ESTAC 9 : 27-31 August 2006, Cracow, Poland / [... ed. Barbara Małecka, Andrzej Małecki]. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
termikus analízis - kalorimetria - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
543.226 *** 536.6 *** 061.3(438-2Kraków)
[AN 2676021]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11638 /2007.
Farndon, John
The practical encyclopedia of rocks & minerals (magyar)
   Kőzetek és ásványok képes enciklopédiája / John Farndon. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Hetesy Szilvia
ISBN 978-963-9615-87-8 kötött : 7990,- Ft
kőzet - ásvány
552 *** 549
[AN 2678561]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2007.
Oppermann, Joachim
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok / írta Joachim Oppermann ; ill. Manfred Rohrbeck ; [ford. Varga Csaba és Németh Mária]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 29.)
ISBN 963-9446-84-X kötött
dinosaurus
568.19
[AN 2684358]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11640 /2007.
Bognár Sándor (1921-)
   Quo vadis növényvédelmi akarológia : elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2004. május 21-én / Bognár Sándor. - Budapest : Szt. István Akad., 2006. - 22 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 5.)
Bibliogr.: p. 18-22.
ISBN 963-361-836-3 fűzött
Magyarország - atka - állattan - növényvédelem
595.42(439) *** 632
[AN 2674717]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2007.
Hegyessy Gábor (1965-)
   A Long-erdő gombái / Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Zempléni Gombász Egyes. : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2007. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei ; 5.)
ISBN 978-963-06-2668-2 fűzött
Long-erdő természetvédelmi terület - Sátoraljaújhely - gomba - flóra
582.28 *** 581.9(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2675486]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2007.
Nowinszky László (1936-)
   A Hold és a fénycsapdás rovargyűjtés / Nowinszky László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 51 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 43.)
Bibliogr.: p. 43-51.
ISBN 978-963-9531-77-2 fűzött
Hold - fénycsapda - rovar - disszertáció
595.7.082.114 *** 632.936.1 *** 523.34
[AN 2676554]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2007.
Sáringer Gyula (1928-)
   A rovarok nyugalmi állapotáról : elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2004. május 21-én / Sáringer Gyula. - Budapest : Szt. István Akad., 2006. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 4.)
Bibliogr.: p. 27-37.
ISBN 963-361-834-7 fűzött
rovartan - állattársulás - etológia
595.7 *** 591.55 *** 591.52
[AN 2674683]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2007.
Tasi István
   Mi van, ha nincs evolúció? : intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet / Tasi István. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 274, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-[276].
ISBN 978-963-9353-63-3 kötött : 2990,- Ft
törzsfejlődés - kritika
575.8 *** 001.85
[AN 2676269]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11645 /2007.
   A 45 éves Büki Gyógyfürdő képekben = Das 45 jährige Heilbad Bük in Bildern / [... szerk. Németh István et al.]. - Bükfürdő : Büki Gyógyfürdő Zrt., 2007. - 45 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3780-0 kötött
Büki Gyógyfürdő
Bük. Bükfürdő - gyógyfürdő - fényképalbum
615.838(439-2Bükfürdő)(084.12)
[AN 2676330]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2007.
   Az alternatív gyógymódok tankönyve / [ford. Császári Éva]. - [Miskolc] : Hermit ; [Onga]bPythia, [2007]. - 154 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9790-01-8 fűzött : 2300,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 2676570]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2007.
Baktay Zelka (1969-)
   Eseteink : páratlan párkapcsolatok : egy terapeuta pár gyakorlatából / Baktay Zelka, Baktay Miklós. - [Budapest] : Saxum, 2007. - 281, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-96-3 kötött : 2500,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 2676969]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2007.
Balázs Géza (1959-)
   Hungaropesszimizmus, hungarooptimizmus : kommunikációs, nyelvi fölvetések a magyarok lelkületéről / Balázs Géza. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 45.)
Bibliogr.: p. 54-58.
ISBN 963-9438-69-3 fűzött
néplélektan - magyar nyelv - pesszimizmus - optimizmus - disszertáció
159.922.4(=945.11) *** 809.451.1-085 *** 141.21 *** 141.22
[AN 2676567]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2007.
Barna Erika, W. (1951-)
   A grafoterápia alapjai : az írászavarokról pedagógusoknak és szülőknek példákkal, gyakorlati tanácsokkal / W. Barna Erika, Demeter Anikó. - 2. kiad. - Budapest : Füpi, 2007. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Füpi füzetek)
Bibliogr.: p. 127-131.
ISBN 978-963-86703-2-8 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-86703-02-8)
ISBN 963-86703-2-0
írászavar - grafológia - pszichoterápia
615.851 *** 616.89-008.435 *** 159.925.6
[AN 2676218]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2007.
Benke József (1937-)
   Az orvostudomány története : egyetemi tankönyv / Benke József. - Budapest : Medicina, 2007. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 203-[204].
ISBN 978-963-226-117-1 kötött : 2800,- Ft
orvostudomány - orvostörténet - egyetemi tankönyv
61(100)(091)(075.8)
[AN 2676272]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2007.
   BNO kódok bőrgyógyászoknak. - Budapest : Presolution Kft., 2007. - 281 p. ; 21 cm
Fűzött
bőrgyógyászat - nómenklatúra
616.5 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2676341]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2007.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Depression (magyar)
   Depresszió : [a pozitív lehetőségek tárháza] / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 417 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-982-0 kötött : 3990,- Ft
depresszió - ezoterika
616.895.4 *** 133
[AN 2676303]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2007.
Damdindorj, Danima
   Az öngyógyítás művészete : ősi hun, mongol, ujgur, tibeti, kaukázusi hagyomány alapján / Danima Damdindorj. - Budapest : Belső Ösvény, 2007. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-06-3760-2 fűzött : 2200,- Ft
Ázsia - népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89(5)
[AN 2677602]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2007.
   Dohányzás visszaszorítása / [szerk. Demjén Tibor] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest : OEFI, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-87598-3-2 fűzött
Magyarország - dohányzás - dohányipar - ezredforduló
613.84(439)"200" *** 663.97(439)"200"
[AN 2676418]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2007.
   Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek, gyógynövények, vitaminok és gyógyteák : "az egészséges táplálkozás és életmód tükrében" : IV. Országos Szakmai Konferencia : Sárvár, 2007. február 22-23. / rend. a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Szövetsége [etc.]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [20] p. ; 22 cm
Fűzött
élelmiszer - táplálkozástudomány - vitamin - konferenciakiadvány
613.2 *** 641 *** 612.015.6 *** 061.3(439-2Sárvár)
[AN 2675767]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2007.
Fekete Éva
   A wellness alapjai : tanulási segédanyag / Fekete Éva. - Szombathely : BDF, 2007. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Egészségfejlesztő, mentálhigiénés füzetek ; 12.)
ISBN 978-963-9531-79-6 fűzött
egészséges életmód - természetgyógyászat - egyetemi tankönyv
615.89(075.8) *** 613(075.8)
[AN 2676531]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2007.
Fullerton-Smith, Jill
The truth about food (magyar)
   Amivel etetnek / Jill Fullerton-Smith. - Budapest : Partvonal, 2007. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Gazdag Diána
ISBN 978-963-9644-55-7 fűzött
táplálkozástudomány - táplálkozás-élettan - televíziós műsorszám
613.2 *** 612.39 *** 791.9.097(410)(083.97)
[AN 2679512]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2007.
Halmy Lászlóné
   Az elhízás jelentősége, gazdasági hatásai és prevenciójának lehetőségei / Halmy Lászlóné. - Budapest : Folpress, [2006]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-86885-0-5 fűzött
elhízás - társadalombiztosítás - finanszírozás
613.25 *** 364.444.05
[AN 2678579]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2007.
Hauck, Paul
Hold your head up high (magyar)
   Föl a fejjel! : a kisebbrendűségi érzés leküzdése / Paul Hauck ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 134, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Fűzött : 1900,- Ft
életvezetés - viselkedészavar
613.865 *** 616.89-008.444.1
[AN 2684229]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2007.
   Inkluzív nevelés - a tanulók hatékony megismerése : kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére / [szerk. Girasek János] ; írták Csányi Yvonne [et al.]. - Budapest : SuliNova, 2007. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzött
nevelés - gyógypedagógia - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.03 *** 376.2/.4
[AN 2677512]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2007.
Keményné Pálffy Katalin
   Személyiségpszichológia / Keményné Pálffy Katalin. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 145 p. ; 23 cm. - (Bölcsészettudomány, ISSN 1788-2842)
Bibliogr.: p.143-145.
ISBN 978-963-236-028-7 fűzött : 2200,- Ft
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 2677447]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2007.
   Keszthely város drogstratégiája 2004-2012-ig. - [Keszthely] : [KEF], 2007. - 47 p. ; 21 cm
Közread. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Fűzött
Keszthely - kábítószer - gyermekvédelem - ezredforduló - 21. század
613.83 *** 364.65-053.2/.6(439-2Keszthely)"2004/2012" *** 364.272(439-2Keszthely)
[AN 2677706]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2007.
Kisely Mihály (1961-)
   A vestibularis rendszer centrális projekciója : PET tanulmány / Kisely Mihály. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 42.)
Bibliogr.: p. 35-40.
ISBN 978-963-9531-72-7 fűzött
ISBN 963-9531-72-3
agykutatás - vér - áramlásmérés - disszertáció
612.824
[AN 2676549]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2007.
Kugler Gyöngyi
   Van-e élet a dohányzás után? / [írta Kugler Gyöngyi]. - 3. kiad. - [Budapest] : [MH HEK Preventív Ig.], 2007. - 120 p. : ill. ; 15 cm
Közread. a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság. - Bibliogr.: p. 112-120.
Fűzött
dohányzás
613.84
[AN 2676487]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2007.
Lévai Borbála
TÁDÉ gyulladáscsökkentő méhviaszgyertya (új kiadása)
   A jövő gyógyszere az öngyógyítás / Lévai Borbála. - Hévíz : [Tádé Bioház Kft.], 2007. - 194 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2291-2 fűzött : 2100,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2677748]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2007.
Liebig, Justus von (1803-1873)
Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie (magyar)
   A szerveskémia alkalmazása az élettanban és a kórtanban / Justus Liebig ; a m. kiadást sajtó alá rend. Kádár Imre ; [ford. Thamm Frigyesné] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete. - Budapest : MTA TAKI, 2007. - 133 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87616-0-6 fűzött
élettan - szerves kémia
612 *** 547
[AN 2677499]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2007.
   A magas vérnyomás gyógyszerészi gondozása : útmutató a közforgalmú gyógyszertárban végzett vérnyomás-ellenőrzéshez / [... összeáll. és szerk. Dobson Szabolcs]. - Budapest : Galenus, 2006. - 45, 22 p. ; 24 cm. - (Galenus könyvek, ISSN 1788-4632)
ISBN 963-7157-07-7 fűzött
magas vérnyomás - gyógyítás
616.12-008.331.1-085
[AN 2676253]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2007.
Mangó Gabriella
   Természetgyógyászat kontra orvosi gyógyászat / Mangó Gabriella. - Tarnaörs : Keszthelyi L., 2007. - 246 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242-245.
ISBN 978-963-06-2825-9 fűzött : 2488,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2677008]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2007.
Monos Emil (1935-)
A magatartás, motiváció és érzelem pszichofiziológiai alapjai (új kiadása)
   A motiváció, az érzelem és a magatartás pszichofiziológiai alapjai / Monos Emil. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-9656-71-0 fűzött
behaviorizmus - pszichofiziológia - egyetemi tankönyv
159.9.019.43(075.8) *** 159.91(075.8)
[AN 2677487]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2007.
Park Jae Woo (1942-)
   Su Jok mindenkinek / Park Jae Woo ; [ford. Szokolovné Ivanics Ida] ; [közread. a] Su Jok Akadémia. - Győr : Su Jok Akad., 2007. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2790-0 fűzött
természetgyógyászat - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 2676438]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Praxis, avagy Angyalok a tű fokán : vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2007. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-84-0 kötött : 2500,- Ft
Popper Péter (1933-)
Magyarország - pszichológus - pszichoterápia - 20. század - ezredforduló - memoár
159.9(439)(092)Popper_P.(0:82-94) *** 615.851(0:82-94)
[AN 2653610]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2007.
Pósa Ferenc (1968-)
   A betegség csapdájából a gyógyulás felé / Pósa Ferenc. - [Algyő] : Pósa F., cop. 2007. - 450 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2065-9 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 963-06-2065-0
önismeret - öngyógyítás
613.865 *** 615.89
[AN 2676491]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2007.
Ralston, Patricia A.
Yoga (magyar)
   Jóga : gyakorlatok és technikák a test és a lélek egészségéért / Patricia A. Ralston, Caroline Smart ; [ford. Juhász László]. - Budapest : Panemex, 2007. - 187 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-963-9491-94-6 fűzött : 2500,- Ft
jóga
613.71
[AN 2677488]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2007.
Topf, Cornelia
Durchsetzungsfähigkeit für freche Frauen (magyar)
   Sikertréning céltudatos nőknek / Cornelia Topf ; [ford. Toronyi Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-125-5 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - nemek pszichológiája - nő
613.86-055.2 *** 159.922.1
[AN 2677397]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2007.
Urbán Róbert
   "Végleg leteszem a cigarettát" : a cigarettáról való leszokás munkahelyi tréningjének csoportfoglalkozásaihoz készített munkafüzet / Urbán Róbert ; [közread. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - Budapest : OEFI, 2007. - 63 p. ; 24 cm
Fűzött
dohányzás
613.84
[AN 2676427]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2007.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - 2. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2003-. - 21 cm
ISBN 963-212-373-5
természetgyógyászat
615.89
[AN 2563157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2007, cop. 2005. - 239 p. : ill.
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 963-86961-0-9 kötött : 2000,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2685467] MARC

ANSEL
UTF-811677 /2007.
Vörös Ákos (1959-)
   A használható enneagram : [kis emberhatározó] / PrAkash Vörös Ákos. - Budapest : Ezo Tér, 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2584-5 fűzött : 2490,- Ft
önismeret - személyiségtipológia - ezoterika
613.865 *** 159.923 *** 133.25
[AN 2676433]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2007.
Yesudian, Selvarajan (1916-)
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-80-6 kötött : 2400,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 2684398]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11679 /2007.
   50 év : 50+50 tárgy : kiállítások a Központi Bányászati Múzeum megnyitásának 50. évfordulójára : Központi Bányászati Múzeum, Sopron, 2007. szeptember 14 - 2008. január 7. : Várostörténeti Múzeum, Pécs, ... 2007. augusztus 31 - október 8. : Herman Ottó Múzeum, Miskolc, ... 2007. december 4 - 2008. január 7. / a katalógust szerk. Bircher Erzsébet & Braunné Wagner Roberta ; [közread. a] Központi Bányászati Múzeum Alapítvány. - Sopron : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2007. - [72] p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-06-2801-3 fűzött
bányászat - képzőművészet - kőzet - ásvány - kiállítási katalógus
622 *** 73/76 *** 552 *** 549 *** 061.4(439-2Miskolc) *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2676527]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2007.
Tar Károly (1947-)
   Módszerek a magyarországi szélenergia-potenciál becslésére / Tar Károly. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 44.)
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-963-9531-78-9 fűzött
Magyarország - szélenergia - disszertáció
620.91(439)
[AN 2676563]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11681 /2007.
Cope, Peter (1958-)
Mastering the digital world (magyar)
   A digitális világ : kalauz a digitális média megértéséhez és felhasználásához / Peter Cope. - Pécs : Alexandra, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 963-369-559-7 fűzött
digitális technika
681.327
[AN 2675781]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2007.
International Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (8.) (2006) (Budapest)
   8th International Conference on the Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises : MITIP2006 : 11-12 September 2006, Budapest ... : proceedings / [ed. László Monostori, Elisabeth Ilie-Zudor]. - [Budapest] : [Amulett '98], [2006]. - 593 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet. - Gerinccím: MITIP 2006 : proceedings
ISBN 963-86586-5-7 fűzött
információtechnika - ipar - konferenciakiadvány
681.3 *** 659.2 *** 62 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2676826]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11683 /2007.
Kunc, Josef
Elektro instalace krok za krokem (magyar)
   Villanyszerelés lépésről lépésre / Josef Kunc ; [ford. Csandal Zsolt]. - Budapest : Cser K., 2007. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-33-6 fűzött : 3998,- Ft
villanyszerelés - épületvillamosság
621.314/.316 *** 696.6
[AN 2676938]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11684 /2007.
   Műszaki polimerek és kompozitok a gépészmérnöki gyakorlatban / [szerk. Kalácska Gábor]. - Gödöllő : 3C-Grafika Kft., 2007. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-06-1566-2 fűzött
ISBN 963-06-1566-5
műanyag - alkalmazás - műszaki tudomány
678.06 *** 62
[AN 2677607]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2007.
Takács József (1953-)
   Budapesti toronyórák története, 1889-1909 / Takács József. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 60.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9662-10-0 fűzött
Budapest - toronyóra - századforduló
681.113.3(439-2Bp.)
[AN 2676512]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2007.
   Tisztelet a Gundeleknek : Gundel emlékkönyv / [... szerk. Csapó Katalin és Török Lajos] ; [közread. a] BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KVIF, 2007. - 95 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7159-22-0 kötött
Gundel család
Magyarország - Budapest - családtörténet - vendéglátás - 20. század
640.43/.44(439-2Bp.)Gundel(091) *** 929.52(439)Gundel
[AN 2676432]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11687 /2007.
Direktor, Max
Selbst moderne Energie sparende Heizsysteme einbauen (magyar)
   Energiatakarékos fűtés / Max Direktor ; [ford. Szüle Dénes]. - Átd., korszerűsített kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-22-0 fűzött : 3998,- Ft
fűtés - energiatakarékosság - barkácsolás
697 *** 689
[AN 2676976]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2007.
Guelberth, Cedar Rose
The natural plaster book (magyar)
   Természetes vakolatok és falfestékek / Cedar Rose Guelberth, Dan Chiras ; [ford. Ongrádi Melinda]. - Budapest : Cser K., 2007. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-963-9759-43-5 fűzött : 3998,- Ft
vakolat
691.55
[AN 2676930]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2007.
Siemund, Andreas Holger
Schwimmbadpflege - Whirlpoolpflege (magyar)
   Fürdőmedencék és pezsgőfürdők kezelése / Andreas Holger Siemund ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2007. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-28-2 fűzött : 3998,- Ft
uszodatechnika
696.144
[AN 2677064]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2007.
Wärmepumpe (magyar)
   A hőszivattyú / Ursula Schreier [et al.] ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2007. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-9759-49-7 fűzött : 3998,- Ft
klímatechnika - épületgépészet - természetes energiaforrás - energiatakarékosság
628.8 *** 696/697 *** 620.91
[AN 2676907]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11691 /2007.
Brandenburg, Thomas
Das Auto (magyar)
   Autók / írta Thomas Brandenburg ; [ford. Fülöp Ágnes]. - 4. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 57.)
ISBN 978-963-9182-31-8 kötött
személygépkocsi
629.114.6
[AN 2684340]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2007.
   Budapesten vonattal / [összeáll. Somodi Mária] ; [közread. a] Magyar Közlekedési Klub. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Közlekedési Klub, [2007]. - 38 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5) (hibás ISBN 963-200-100-1)
Budapest - vasúti közlekedés - vasútállomás
656.211(439-2Bp.) *** 796.57
[AN 2678069]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2007.
Róbert Péter (1942-)
   Kerületünk postatörténete / Róbert Péter. - Budapest : Angyalföldi József A. Műv. Közp., 2007. - 38 p. : ill. ; 14x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, ISSN 1416-8278 ; 12.)
Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
Budapest. 13. kerület - postatörténet
656.8(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 2678937]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11694 /2007.
   "Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért" : XLIX. Georgikon Napok, Keszthely, 2007. szeptember 20-21. = "Agri-business for rural development, environment and quality of life : 49th Georgikon Scientific Conference / [szerk. Palkovics Miklós, Weisz Miklós]. - [Keszthely] : [VE GMK], [2007]. - 179 p. ; 30 cm
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
ISBN 978-963-9639-20-1 fűzött
Közép-Európa - mezőgazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338.43(4-11)"200" *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2677770]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2007.
   Agrárképzés a Dél-Alföldön. - [Kecskemét] : InterClaster Kht., 2007-. - 24 cm
Magyarország - mezőgazdasági politika - mezőgazdaság - 21. század - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 63
[AN 2664888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Élelmiszer-biztonsági követelmények az élelmiszer-termelésben és az elsődleges feldolgozásban / Halópi Bernadett. - 2007. - 84 p. : ill.
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9773-03-5 fűzött
Magyarország - élelmiszer-vizsgálat
663/664.017 *** 65.018 *** 614.31(439)
[AN 2676291] MARC

ANSEL
UTF-811696 /2007.
Glits Márton (1934-)
   Kertészeti növénykórtan / Glits Márton, Folk Győző. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2000. - 582 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 547-550.
ISBN 978-963-286-297-2 kötött
növénybetegség - kertészet - egyetemi tankönyv
632(075.8) *** 634(075.8)
[AN 2685356]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2007.
Günther, Sigrid
Trocknen & Dörren (magyar)
   Aszalt gyümölcsök és zöldségek : aszalás és receptek / Sigrid Günther, Eva Maria Lipp ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2007. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-9759-52-7 fűzött : 2498,- Ft
aszalás - szakácskönyv
664.8.047 *** 641.55(083.12)
[AN 2676806]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2007.
   A kultúra fái Balatonfüreden, 1926-2006 = Gli alberi della cultura a Balatonfüred, 1926-2006 / [... összeáll. ... Kaiser László] ; [az előszót írta ... Arnaldo Dante Marianacci]. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 119 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7504-62-4 fűzött
Balatonfüred - emlékpark - fa
712.253(439-2Balatonfüred) *** 581.412
[AN 2677069]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2007.
   A magyarországi meggytermesztés és kereskedelem helyzete, változásának tendenciái : Debrecen, 2006. augusztus 31. / [... összeáll. Gonda István]. - [Debrecen] : DE ATC MTK, [2007]. - 59 p. : ill. ; 23 cm. - (Konferencia füzetek / V-Trade Kiállítások Kft., Debreceni Egyetem ATC Mezőgazdaságtudományi Kar, ISSN 1789-3259 ; 1.)
A zárszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9732-10-0 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - meggy - konferenciakiadvány
634.233 *** 338.43(439)"200" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2676789]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2007.
Mayer-Reithofer, Elisabeth
Milchprodukte selbst gemacht (magyar)
   Házi készítésű tejtermékek : tudnivalók és receptek / Elisabeth Mayer-Reithofer ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2007. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-9759-25-1 fűzött : 2498,- Ft
tejfeldolgozás - sajtkészítés
637.1/.3
[AN 2676761]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2007.
   OMMI : Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet : szemelvények egy nagymúltú intézmény történetéből : a kezdetektől 1976-ig / [szerkbiz. ... Ari Ilona et al.]. - Budapest : [OMMI], 2006. - 298, 25 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. - Bibliogr.
Fűzött
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (Budapest)
Magyarország - mezőgazdaság - minőségbiztosítás - kutatóintézet
63 *** 65.018 *** 061.6(439)OMMI
[AN 2650646]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2007.
Rácz János (1953-)
   Balatonfüred a szőlő és a bor nemzetközi városa, 1987-2007 / Rácz János. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2007. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-87621-0-8 fűzött
Balatonfüred - borászat - szőlőművelés
663.2(439-2Balatonfüred) *** 634.8(439-2Balatonfüred)
[AN 2676483]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2007.
Szenteleki Károly
   A Hegyir, Borir, Netir és Vingis rendszerek a szőlő-bor ágazatban / Szenteleki Károly ; [közread. a] Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. - Budapest : Hegyközségek Nemz. Tanácsa, 2007. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 351-355.
ISBN 978-963-06-2828-0 fűzött
Magyarország - program - szőlészet - borászat - nyilvántartás
634.8 *** 351.823.1(439) *** 519.688 *** 663.2
[AN 2676339]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2007.
Teichmann, Peter
Hunde (magyar)
   Kutyák / írta Peter Teichmann ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Rónaszegi Éva Frenkel Éva fordításának felhasználásával]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 34.)
ISBN 963-9446-53-X kötött
kutya
636.7
[AN 2684335]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2007.
   Zöldségtermesztés szabadföldön / szerk. Hodossi Sándor, Kovács András, Terbe István. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2004. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-166-1 kötött
zöldségtermesztés - egyetemi tankönyv
635(075.8)
[AN 2685359]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11706 /2007.
Bártfai László
   Machala szakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 108 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-42-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2676988]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2007.
Berkó Terézia
   Háztartástanoda / Berkó Terézia. - Üllő : Regun, 2006. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 963-7459-44-8 fűzött
háztartás - teszt
64(036) *** 793/794
[AN 2678002]
MARC

ANSEL
UTF-811708 /2007.
Daiber, Claudia
Liköre (magyar)
   Likőrök házi készítése : tudnivalók és receptek / Claudia Daiber, Manfred Hailer ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2007. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-9759-24-4 fűzött : 2498,- Ft
szeszes ital
641.87(083.12) *** 663.83
[AN 2676460]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2007.
Demeter Anikó
   Feng shui a párkapcsolatban / Demeter Anikó ; [illusztrációkat kész. Sipos Norbert]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 117, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-54-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9677-54-X)
feng shui - párkapcsolat
643/645 *** 133.25 *** 316.472.4
[AN 2676999]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2007.
Dr. Oetker Backen - so geht das! (magyar)
   Sütés lépésről lépésre - Dr. Oetker : a legfontosabb alapreceptek egyetlen kötetben / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-35-8 kötött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2677478]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2007.
Frank, Renate
Honig (magyar)
   A csodálatos méz : gyógyító receptekkel / Renate Frank ; [ford. Mészáros Tünde és Böszörményi Péter]. - Budapest : Cser K., 2006. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7418-94-6 kötött : 2998,- Ft
méz - természetgyógyászat - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16 *** 638.16 *** 615.89:615.322 *** 930.85
[AN 2676892]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2007.
Italian favourites (magyar)
   Olasz kedvencek / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 1.)
ISBN 978-963-9729-25-4 fűzött : 849,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2665536]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2007.
Kissel, Renate
Becherkuchen (magyar)
   Még több bögrés sütemény : még több édesség, mérleg nélkül / szerző Renate Kissel ; fotó Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-449-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2677152]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2007.
   Kölyök-kaják : ízletes és egészséges ételek gyerekeknek / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 6.)
ISBN 978-963-9729-31-5 fűzött : 849,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2677679]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2007.
Lévai Anikó
   A konyhaablakból / Lévai Anikó ; [fotók Burger Barna ...]. - Budapest : Jokerex, cop. 2007. - 272 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 978-963-9368-60-6 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2653582]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2007.
Matthaei, Bettina
Raffiniert würzen (magyar)
   Ínyenc ételek : húsok, levesek, halak és desszertek rafinált fűszerezéssel / írta Bettina Matthaei ; fényképezte Wolfgang Schardt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-414-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2677163]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2007.
   Rákosmente szakácskönyve / Ádám Ferenc [et al.] ; [... szerk. Ádám Ferenc és Hódos Mária]. - Budapest : Timax Kft., 2007. - 134 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2832-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2832-6)
Rákoskeresztúr - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439-2Rákoskeresztúr)(083.12) *** 39(=00)(439-2Rákoskeresztúr)
[AN 2676076]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2007.
Skowronek, Julia
Quiches (magyar)
   Ízletes lepények : quiche-ek, piték, pizzák / írta Julia Skowronek ; fényképezte Ulrike Schmid ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-415-8 fűzött
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12):664.68
[AN 2677168]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2007.
Strobl, Heidi
Der Kürbis (magyar)
   Tökételek : fajták, termesztés, receptek / Heidi Strobl ; [ford. Mészáros Tünde és Böszörményi Péter]. - Budapest : Cser K., 2007. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-36-7 kötött : 2998,- Ft
tök - szakácskönyv
641.55(083.12):635.62 *** 635.62
[AN 2676867]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2007.
Weber, Anne-Katrin
Backen low fat (magyar)
   Zsírszegény sütemények : édességek plusz kalóriák nélkül / írta Anne-Katrin Weber ; fényképezte Jörn Rynio ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-413-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2677158]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2007.
Zeni, Ulrich Jakob
Fruchtsäfte selbst gemacht (magyar)
   Gyümölcslevek házi készítése : tudnivalók és receptek / Ulrich Jakob Zeni ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2007. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-9759-26-8 fűzött : 2498,- Ft
gyümölcslé
641.87(083.12) *** 663.81
[AN 2676833]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11722 /2007.
Fejér Ádám (1940-)
   Nietzsche és Tolsztoj gondolkodástörténeti jelentősége / Fejér Ádám ; [a Nietzsche és a kereszténység c. fej. szerzője Bognár Ferenc]. - Szeged : Kultúrtörténeti Stúdiumok [Szerk.], 2007. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2687-3 fűzött
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Németország - Oroszország - filozófus - író - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F. *** 882(092)Tolstoj,_L._N.
[AN 2676515]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2007.
Gosztonyi András
Das Sterben, der Tod und das Danach (magyar)
   Hidd el: a halálba belehalni nem lehet / Gosztonyi, Stolba, Vuilleumier ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Agon Bt., 2007. - 139 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2558-6 fűzött : 1490,- Ft
halál - ezoterika
128 *** 133.25
[AN 2676097]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2007.
Hársfai Katalin (1950-)
   Etika / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 134 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 978-963-361-878-3 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-361-878-9
erkölcs
17
[AN 2674406]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2007.
Malebranche, Nicolas (1638-1715)
   Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról / Nicolas Malebranche ; [ford. Kékedi Bálint, ... Moldvay Tamás, ... Schmal Dániel]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2007. - 404 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr. - A ford. az "Oeuvres de Malebranche" (Paris : Gallimard, 1992) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9683-24-2 fűzött : 3500,- Ft
metafizika - vallásfilozófia - filozófia - dialógus
122/129(0:82-83) *** 111(0:82-83) *** 21(0:82-83) *** 1(44)Malebranche,_N.
[AN 2677475]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2007.
Schoeck, Helmut (1922-1993)
Der Neid (magyar)
   Az irigység : a társadalom elmélete / Helmut Schoeck ; [ford. Olay Csaba]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2007. - 598, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár, ISSN 1786-8548)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-006-7 fűzött : 3990,- Ft
irigység - szociálpszichológia - művelődéstörténet
179.8 *** 316.6 *** 930.85(100)
[AN 2677464]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2007.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Honnan? Hová? : tíz beszélgetés életről, halálról, szerelemről / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-790-9 kötött : 1900,- Ft
lélektan - dialógus
17(0:82-83)
[AN 2685382]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11728 /2007.
Bábel Balázs (1950-)
   Példaképeket a nemzet megújulásáért! / Bábel Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 17 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 26.)
ISBN 963-361-805-3 fűzött
kereszténység - társadalmi hatás - vallási erkölcs - erkölcsi nevelés - eszménykép
261 *** 37.017.93
[AN 2674962]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   Aki hisz, soha nincs egyedül : XVI. Benedek pápa németországi látogatása, München, Altötting, Regensburg, Freising, 2006. szeptember 9-14. / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-853-3 fűzött
pápa - beszéd - ima - prédikáció
262.13(092)Benedek,_XVI.(042.5) *** 243 *** 252
[AN 2674650]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Die anstössige Wahrheit des Glaubens (magyar)
   A hit megütköztető igazsága : Joseph Ratzinger teológiájának körvonalai / [szerk. H. Hoping, J.-H. Tück] ; [ford. Görföl Tibor]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 155 p. ; 20 cm. - (Coram Deo kortársak, ISSN 1789-204X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-021-8 fűzött : 1500,- Ft
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
teológia - hit - pápa - 21. század - kereszténység
23/28 *** 211 *** 262.13(092)Benedek,_XVI.
[AN 2675744]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   Jézus Krisztus tanítványai és misszionáriusai : Őszentsége XVI. Benedek pápa beszéde a Latin-Amerikai és Karibi Püspökök V. Általános Konferenciájának megnyitó ülésén az aparecidai kegyhely konferenciatermében 2007. május 13-án vasárnap / XVI. Benedek pápa ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-942-1 fűzött
Latin-Amerika - kereszténység - misszió - előadóbeszéd
266.3(8=6) *** 23/28(042)
[AN 2674582]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Summorum pontificum (magyar)
   XVI. Benedek pápa Summorum pontificum motu proprio kiadott apostoli levele a római rítus rendkívüli formájáról / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 29 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 44.)
Borítócím: Summorum pontificum : XVI. Benedek pápa motu proprio kiadott apostoli levele a római rítus rendkívüli formájáról
ISBN 978-963-361-956-8 fűzött : 350,- Ft
szertartás - kánonjog - enciklika
264 *** 348.115 *** 262.131.22Benedek,_XVI.
[AN 2677641]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2007.
Bikfalvi Géza
   Magyar jezsuiták történeti névtára, 1853-2003 / Bikfalvi Géza. - Budapest : METEM, 2007. - 279 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 53.)
ISBN 978-963-9662-01-8 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - jezsuiták - 19. század - 20. század - ezredforduló - névjegyzék
271.5(439)"1853/2003":050.8
[AN 2676506]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2007.
Boleratzky Lóránd (1920-)
   Életformálók / írta Boleratzky Lóránd. - Budapest : Szerző, 2007. - 158 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - jogász - egyházjog - 20. század - életrajz
284.1(439)(092) *** 34(439)(092) *** 348
[AN 2676302]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2007.
Czigány György (1931-)
   Hit és képzelet : a művészet keresztény természetéről / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 17 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 24.)
ISBN 963-361-521-6 fűzött
keresztény művészet - irodalom
246 *** 7.033 *** 82.01
[AN 2674958]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2007.
Czövek Tamás
   Teremtés és misszió : Isten győzelme a káosz felett / Czövek Tamás. - Budapest : Kálvin, 2007. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-092-7 fűzött : 950,- Ft
teremtés - misszió
231.51 *** 266.1
[AN 2676115]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2007.
Daniells, Arthur Grosvenor (1858-1935)
Christ our righteousness (magyar)
   Krisztus a mi igazságunk / Arthur G. Daniells ; [ford. Erdélyi László] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87416-2-2 fűzött
hit
211
[AN 2676134]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2007.
Dossey, Larry (1940-)
Be careful what you pray for... you just might get it (magyar)
   Vigyázz miért imádkozol, mert megkapod! / Larry Dossey ; [ford. Patkó[!Patkós] Szilvia]. - Budapest : Danvantara, 2007. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-7-8 fűzött : 2490,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2676959]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2007.
Elliot, Elisabeth
The liberty of obedience (magyar)
   Az engedelmesség szabadsága : gondolatok a keresztyén magatartásról és szolgálatról ; Biztos helyen / Elisabeth Elliot ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány, [2007]. - 227 p. ; 20 cm
Egys. cím: The liberty of obedience ; Secure in the everlasting arms
ISBN 978-963-86037-9-1 fűzött
ISBN 963-86037-9-8
vallásos irodalom
244
[AN 2677801]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2007.
   Az emberiség fáklyavivői : a Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye / [szerk. Balikó Nándor et al.]. - [Budapest] : Etalon, 2007-. - 27 cm
vallásalapító - szent - egyházi személy - életrajz
291(100)(092)
[AN 2678008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 172 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 158-164.
ISBN 978-963-06-2576-0 kötött
vallásalapító - egyházi személy - szent - életrajz
291(100)(092)
[AN 2678013] MARC

ANSEL
UTF-811741 /2007.
   Emlékkötet Szatmári György tiszteletére / szerk. Fedeles Tamás. - Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Pécs : Pécsi Püspökség, 2007. - 129 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből, ISSN 1788-9499 ; 3.)
A 2005. dec. 13-án, Pécsett rendezett konferencia válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-13-1 fűzött
Pécsi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - 17. század - katolikus egyház - emlékkönyv - konferenciakiadvány
282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091) *** 930.85(439)"14/15" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2676855]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2007.
Emmanuel (soeur)
Les enfants, aidez mon Coeur à gagner! (magyar)
   Gyermekeim, segítsetek, hogy Szívem győzzön! : Fatima folytatódik! / Emmanuel nővér ; mgr. Hnilica előszavával ; Pascale Nouailhat rajz. ; [ford. Bondor Zoltán] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - 2. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, cop. 2007. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-86765-9-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2685406]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2007.
   "Én vagyok az út, az igazság és az élet" : III. Váci Egyházmegyei Találkozó : Taksony, Dunaharaszti, 2007. június 29-30. - [Vác] : [Váci Egyhm.], 2007. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Taksony - Dunaharaszti - katolikus egyház - helytörténet - konferenciakiadvány
282 *** 943.9-2Dunaharaszti *** 943.9-2Taksony *** 061.3(439-2Taksony) *** 061.3(439-2Dunaharaszti)
[AN 2676562]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2007.
Friedrich, Gernot (1937-)
Mit Kamera und Bibel durch die Sowjetunion (magyar)
   Fényképezőgéppel és bibliával a Szovjetúnióban / Gernot Friedrich ; [ford. Kárpáti László]. - Budapest : Luther, 2007. - 212, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9571-63-1 fűzött : 790,- Ft
Friedrich, Gernot (1937-)
Szovjetunió - kereszténység - német irodalom - útleírás - memoár
23/28(47)"197/199" *** 910.4(47)(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2675990]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2007.
Gyulay Endre (1930-)
   A magyar egyház jövője / Gyulay Endre. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 23 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 27.)
ISBN 963-361-820-7 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - társadalmi szerep
282(439) *** 261
[AN 2674965]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2007.
   Gyülekezeti liturgikus könyv : evangélikus istentisztelet. - Próbakiad. - Budapest : Luther, 2007. - 607 p. : ill. ; 14 cm
Fűzött
evangélikus egyház - misekönyv - egyházi énekeskönyv
245 *** 264 *** 284.1
[AN 2675985]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2007.
   Hirdesd az Isten országát : református keresztyén bizonyságtételek a temetőben. - Pápa : PRTA, 2006-. - 20 cm
református egyház - gyászbeszéd
252.9 *** 284.2
[AN 2678142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hargita Pál (1924-1996) lelkipásztor temetési beszédei, 1951-1996. - 2006. - 105 p. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 14.)
ISBN 963-86763-6-1 fűzött
református egyház - gyászbeszéd
252.9 *** 284.2
[AN 2678144] MARC

ANSEL
UTF-811748 /2007.
   Historicus Societatis Iesu : Szilas László emlékkönyv / szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. - Budapest : METEM, 2007. - 408 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 62.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-9662-18-6 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - egyháztörténet - jezsuiták - emlékkönyv
271.5(439)(091)
[AN 2677185]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2007.
Jelenits István (1932-)
   "Ha valaki beszél..." : interjúk és versek / Jelenits István. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-934-6 kötött : 1900,- Ft
Magyarország - piaristák - egyházi személy - kereszténység - világnézet - 20. század - 21. század - magyar irodalom - interjú - vers
271.786(439)(092)Jelenits_I.(047.53) *** 21 *** 894.511-14
[AN 2674340]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2007.
   Jezsuiták Szent Ignác nyomdokain : hármas jezsuita jubileum / [szerk. Szabó Ferenc és Bartók Tibor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-520-8 fűzött : 1800,- Ft
Societas Jesu
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - jezsuiták - vallásos irodalom - memoár
271.5(100)(092)(0:82-94) *** 271.5(439)(092) *** 244
[AN 2674380]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2007.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Az élet szent okokból élni akar : hit és tudomány : Kellermayer Miklós kutatóorvossal Patonai Adrienne beszélget. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-854-1 fűzött
vallás - tudomány - interjú
215 *** 57(439)(092)Kellermayer_M.(047.53)
[AN 2674668]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2007.
   Konferencia és megemlékezés Molnár Mária születésének 120. évfordulóján : 2006. október 28., Szombathely / szerk. Puskás János. - Pápa : PRTA, 2007. - 69, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-00-6 fűzött
Molnár Mária (1886-1943)
Magyarország - Pápua Új-Guinea - református egyház - misszió - misszionárius - 20. század - konferenciakiadvány
284.2(439)(092)Molnár_M. *** 284.2(439)"19" *** 266.2(95) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2678156]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2007.
Kövy Zsolt (1926-)
   Egyház és társadalom : ünnepi kötet Kövy Zsolt 80. születésnapja alkalmából / Kövy Zsolt ; [a tanulmányokat vál. és az előszót írta Vladár Gábor] ; [közread. a] Pápai Református Teológiai Akadémia. - Pápa : PRTA, 2006. - 195 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86763-7-5 fűzött
ISBN 963-86763-7-X
Magyarország - Pápa - református egyház - társadalom - neveléstörténet - kollégium
284.2(439)(092) *** 261.6 *** 373.552(439-2Pápa)
[AN 2677820]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2007.
Madocsai Miklós
   Igemozaik : meditációk elhangzott igehirdetésekből ének- és versillusztrációkkal / Madocsai Miklós ; az előszót id. Hafenscher Károly írta. - [S.l.] : [s.n.], 2006-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Fűzött
meditáció - prédikáció
242 *** 252
[AN 2624307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 201 p.
meditáció - prédikáció
242 *** 252
[AN 2676440] MARC

ANSEL
UTF-811755 /2007.
Márkus Mihály (1943-)
   Prédikátorsors : válogatott írások, 1969-1977 / Márkus Mihály ; [közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia]. - Pápa : PRTA, 2007. - 132 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9779-01-3 fűzött
Magyarország - Európa - egyháztörténet - vallástörténet - keresztény egyház
27(4) *** 27(439) *** 291
[AN 2678004]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2007.
McGee, J. Vernon (1904-1988)
Romans (magyar)
   Római levél : [9-16.] / J. Vernon McGee ; [ford. Gerzsenyi László]. - Budapest : "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány : MERA, [2007]. - 191 p. ; 20 cm. - (A Biblia üzenete kommentársorozat)
Fűzött (hibás ISBN 963-86037-1-2)
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - apostoli levél
227.12.07
[AN 2677808]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2007.
La messe des petits (magyar)
   Kicsinyek szentmiséje / ill. Joëlle d'Abbadie ; [ford. Vajda Julianna]. - 4. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-363-302-8 fűzött
katolikus egyház - istentisztelet - gyermekkönyv
264-061(02.053.2) *** 282
[AN 2684402]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2007.
Murphy-O'Connor, Jerome (1935-)
Paul: his story (magyar)
   Pál története / Jerome Murphy-O'Connor ; [ford. Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2007. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8376-7 kötött : 3200,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
szent - apostol - őskereszténység - 1. század
281.2(092)Pál_apostol *** 235.3(092)Pál *** 281"00'
[AN 2679165]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2007.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Jézus és.. / Nemeshegyi Péter. - Kecskemét : Korda, 2007. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-57-3 kötött : 1980,- Ft
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2675488]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2007.
Norman, Edward
The Roman Catholic Church (magyar)
   A római katolikus egyház képes története / Edward Norman. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Kató Eszter. - Bibliogr. : p. 188.
ISBN 978-963-9615-91-5 kötött : 6490,- Ft
katolikus egyház - egyháztörténet
282(100)(091)
[AN 2678524]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2007.
Pápai Lajos (1940-)
   A Napba öltözött ember: Prohászka Ottokár / Pápai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 25 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 28.)
Bibliogr.: p. 25.
ISBN 963-361-821-5 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - teológus - 19. század - 20. század - katolikus egyház
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2674968]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2007.
Pápai Lajos (1940-)
   Te kövess engem : Elmer István beszélgetése Pápai Lajos megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 313, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 4.)
ISBN 963-361-804-5 * kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-361-804-2)
Pápai Lajos (1940-)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - életútinterjú - kereszténység - 20. század - 21. század
282(439)(092)Pápai_L.(047.53) *** 23/28
[AN 2674368]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2007.
   A pécsi egyházmegye vonzásában : ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére / szerk. Fedeles Tamás, Horváth István, Kiss Gergely. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. - 348 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 63.)
Bibliogr.: p. 345-348.
ISBN 978-963-9662-15-5 fűzött
Baranya (megye) - egyháztörténet - katolikus egyház - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia
282(439.127)(091) *** 082 *** 012Timár_Gy.
[AN 2676205]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2007.
Pem László (1952-)
   Isten pedagógiája és a teljes önátadás / Pem László ; [... kiad. GYHF ...]. - Szombathely : GYHF, 2006. - 286 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 978-963-06-2098-7 kötött
vallásos irodalom - papság - halál
244 *** 254 *** 236.1
[AN 2675709]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2007.
Pintér Károly
   Akik az Úrban bíznak, erejük megújul : Ézs 40,31a : [lelkészevangélizáció a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben, Gyenesdiás, 2006. június 12-15.] / [Pintér Károly]. - [Győr] : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker., 2006. - 70 p. ; 21 cm. - (Egyházkerületi füzetek, ISSN 1788-1773 ; 4.)
Ifj. Fabiny Tibor előadásával
Fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
evangélikus egyház - egyházi személy - reformáció - prédikáció
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 252
[AN 2675004]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2007.
   Porta patet : a 60 éves Török József köszöntése / szerk. Perendy László. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-940-7 fűzött
kereszténység - emlékkönyv - személyi bibliográfia
23/28 *** 012Török_J.
[AN 2674392]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2007.
Rochlitz Kyra (1968-)
   Válaszúton / Rochlitz Kyra. - Budapest : Vigilia, 2007. - 227 p. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
Bibliogr.
ISBN 963-7964-88-6 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - kereszténység - magyar irodalom - író - 20. század - esszé
23/28 *** 894.511-4 *** 894.511(092)
[AN 2675996]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2007.
Scola, Angelo
Uomo-donna (magyar)
   Férfi+nő : a szerelem "súlyos esete" / Angelo Scola ; [ford. Domokos György, Rihmer Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 134 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-793-6 kötött : 1600,- Ft
vallási erkölcs - nemi erkölcs - párkapcsolat - szerelem
241 *** 177.6 *** 176 *** 392.6 *** 265.5
[AN 2674353]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2007.
Seregély István (1931-)
   Szűz Mária levelei : elmélkedések a rózsafüzér titkairól / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-361-903-2 fűzött : 900,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2674296]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2007.
Simon Kálmán (1922-)
   Evezz a mélyre! : Simon Kálmán nagyrákosi, egyházasrádóci, körmendi lelkipásztor igehirdetései. - Pápa : PRTA, 2007. - 258 p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 15.)
ISBN 978-963-86763-9-9 fűzött
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2678148]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2007.
Simon T. László
   Hagyományok dialógusban : közelítések János evangéliumához / Simon T. László. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2007. - 189 p. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 5.)
Bibliogr.: p. 184-189.
ISBN 978-963-9779-02-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
evangélium - bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2677465]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2007.
St. Romain, Philip
Growing in inner freedom (magyar)
   Növekedés a belső szabadságban : útmutató a mai életben / Philip St. Romain ; [ford. Sajgó Kálmánné]. - 4. kiad. - Kecskemét : Korda, 2007. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-63-4 fűzött : 700,- Ft
hit
248.1
[AN 2685527]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2007.
Strobel, Lee
The case for Christ (magyar)
   A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül / Lee Strobel ; [ford. Székely György]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2007. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 978-963-9564-38-1 kötött
Jézus
krisztológia
232
[AN 2685374]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2007.
   A szentmise rendje nyolc nyelven : ordinarium missae latine : l'ordinaire de la messe en français : a mise rendje magyarul : the order of the mass in English : l'ordinario della messa in italiano : el ordinario de la misa en español : die Messordnung auf Deutsch : obrządek mszy świętej po polsku. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 47 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-361-941-4 fűzött : 650,- Ft
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv - többnyelvű dokumentum
264-12 *** 282
[AN 2677688]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2007.
Thérèse de l'Enfant Jésus
   Lisieux-i Szent Teréz levele Szent Szívről nevezett Mária nővérhez / [ford. Kis Monika] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007. - 31 p. ; 14 cm
Borítócím: Himnusz a szeretetről : Lisieux-i Szent Teréz levele Szent Szívről nevezett Mária nővérhez
ISBN 978-963-87151-3-5 fűzött
szeretet - lelkigyakorlat
241.513 *** 242
[AN 2671077]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2007.
Tomka Ferenc (1942-)
   Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció : egyházunk helyzete és küldetése a harmadik évezred elején : lelkipásztori teológia I. / Tomka Ferenc. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 337 p. ; 24 cm
Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek (keretcím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-874-5 fűzött : 2100,- Ft
ISBN 963-361-874-6
pasztorális teológia - egyetemi tankönyv
253(075.8)
[AN 2675751]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2007.
Török József (1946-)
   Árpád-házi Szent Erzsébet : Thüringia vagy Hungária? / Török József. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 24 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 29.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-361-877-6 fűzött
ISBN 963-361-877-0
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
szent - 14. század - kultusz
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 394.944
[AN 2674986]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2007.
Turner, Alice K.
The history of hell (magyar)
   A pokol története / Alice K. Turner ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 356, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 337-350.
ISBN 978-963-9648-64-7 kötött : 3200,- Ft
pokol - művelődéstörténet
236.4 *** 930.85(100)
[AN 2676276]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2007.
Van Breemen, Piet
As bread that is broken (magyar)
   Mint megtört kenyér / Piet van Breemen ; [... ford. ... Bozsó Júlia]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-62-7 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2685399]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2007.
Varga László
   Isten asztaláról : áhítatok az év minden napjára / Varga László. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 2005. - [6], 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-34-3 kötött
imakönyv - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 2685376]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11781 /2007.
IST Mobile and Wireless Communications Summit (16.) (2007) (Budapest)
   16th IST Mobile and Wireless Communications Summit [elektronikus dok.] : Budapest, ... 1-5 July 2007 : proceedings / [org. by Budapest University of Technology and Economics etc.]. - Szöveg. - [Budapest] : [HTE], [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-8111-66-1
kommunikáció - mobiltelefon - internet - vezeték nélküli híradástechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
316.7 *** 621.396.218 *** 659.2 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675963]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2007.
   Kommunikációkultúra szöveggyűjtemény / szerk. Vincze Lajos ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - Budapest : ZMNE, 2006. - 296 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-19-9 fűzött
ISBN 963-7060-19-7
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2678037]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2007.
Lugosi Győző (1952-)
   Rizsföldjeim határa a tenger : államszerveződés Madagaszkáron a gyarmati uralom előtt / Lugosi Győző. - [Budapest] : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 10.)
Bibliogr.: p. 183-199.
ISBN 978-963-236-001-0 fűzött : 2100,- Ft
Madagaszkár - társadalom - történelem
316.3(691)"15/18" *** 969.1"15/18"
[AN 2675547]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2007.
   Mobiltársadalomkutatás : paradigmák, perspektívák / szerk. Nyíri Kristóf. - Budapest : MTA : T-Mobile : Uniworld Khe, 2007. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (A 21. század kommunikációja, ISSN 1588-211X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1979-0 fűzött
információs társadalom - kommunikáció - mobiltelefon - internet
316.7 *** 659.2 *** 621.396.218 *** 681.3.004.14
[AN 2675648]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2007.
Pikó Bettina (1966-)
   Sport, lélek, egészség / Pikó Bettina, Keresztes Noémi. - Budapest : Akad. K., 2007. - 157 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 138-[158].
ISBN 978-963-05-8524-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - sport - demográfia - egészség - sportlélektan - társadalmi viselkedés - ezredforduló
314(439)"199/200" *** 314.144(439)"199/200" *** 316.6(439)"199/200" *** 159.9 *** 796(439)"199/200"
[AN 2675470]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2007.
Rádi Szelman (1950-)
   Általános statisztika / Rádi Szelman. - Szombathely : Balogh, 2007-. - 24 cm
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2676518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elmélet és gyakorlat. - 2007. - 223 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3066-5 fűzött
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2676521] MARC

ANSEL
UTF-811787 /2007.
Sós kávé (angol)
   Salty coffee : untold stories by Jewish women / [coll. and comp. by Katalin Pécsi]. - [Budapest] : Novella, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm. - (Esther's books, ISSN 1785-4113)
ISBN 978-963-9442-88-7 fűzött
Magyarország - nő - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár
316.37-055.2(=924)(439) *** 323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 943.9"193/194"(0:82-94)
[AN 2676017]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2007.
Van Gennep, Arnold (1873-1957)
Les rites de passage (magyar)
   Átmeneti rítusok : az ajtóhoz és a küszöbhöz, a vendégszeretethez, az örökbe fogadáshoz, a terhességhez és a gyermekágyhoz, a születéshez, a gyerekkorhoz, a serdülőkorhoz, a beavatáshoz, a felszenteléshez, a koronázáshoz, az eljegyzéshez, a házassághoz, a temetéshez, az évszakokhoz és más egyébhez kapcsolódó rítusok módszeres elemzése / Arnold Van Gennep ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [... az előszót írta Vargyas Gábor]. - [Budapest] : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., 2007. - 183 p. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-74-7)
kulturális antropológia - néprajz - szokás - kultusz
316.7 *** 39 *** 291.37
[AN 2675564]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11789 /2007.
   Egy bánsági falu népi műveltségéből / szerk. Juhász Antal, Simon András. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2007. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-482-824-2 fűzött
Hódegyháza - magyar néprajz
39(=945.11)(439.2-2Hódegyháza)
[AN 2676564]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2007.
Edelényi Adél (1970-)
   A templomos-monda a sokorói szájhagyományban / Edelényi Adél ; [kiad. Sokorópátka Község Önkormányzata]. - Győr ; Sokorópátka : Önkormányzat, 2007. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-963-06-3831-9 fűzött
Ordo Militiae Crucis Templi
Magyarország - Sokorópátka - magyar néprajz - szájhagyomány - templomosok
398.1(439) *** 398.2(=945.11)(439-2Sokorópátka) *** 929.712(439)
[AN 2676281]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2007.
   Hagyomány és eredetiség : tanulmányok / [szerk. Wilhelm Gábor]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 267 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9540-29-3 fűzött : 1980,- Ft
néprajz - hagyomány - művészetelmélet
39 *** 7.01
[AN 2673802]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2007.
Hoppál Mihály (1942-)
   Shamans and traditions / Mihály Hoppál ; [transl. Orsolya Frank, Bálint Sebestyén, Péter Simoncsics]. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca shamanistica, ISSN 1218-988X ; 13.)
Bibliogr.: p. 145-172.
ISBN 978-963-05-8521-7 fűzött
Szibéria - magyar néprajz - sámánizmus
398.49(571.1/.5) *** 398.49(=945.11) *** 291.612
[AN 2676411]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2007.
Horváth Eszter
   Egy szelet esküvő : torták, ruhák, kiegészítők / Horváth Eszter ; [fotók Bakcsy Árpád, Barbay Csaba, Villányi Csaba]. - [Budapest] : Horváth E., 2004 [!2007]. - 120 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-430-812-6 kötött : 4500,- Ft
esküvő
392.5
[AN 2677948]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2007.
   Maszk, átváltozás, beavatás : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 614 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-702-2 kötött : 4000,- Ft
néprajz - néphit - népszokás - álarc
391.8(=00) *** 398.3/.4(=00) *** 391.8(=945.11)
[AN 2677878]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2007.
Róka Sándor
   Mindörökké, enter : a számítástechnika humora / összegyűjt. Róka Sándor. - Debrecen : TTK, [2007]. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-522-9 fűzött
számítástechnika - humor
398.94 *** 681.3(0:82-7)
[AN 2677203]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2007.
Schlegel, Gabriele
Business behaviour (magyar)
   A jó modor ábécéje : talpraesett üzletembereknek / Gabriele Schlegel, Claudia Tödtmann ; [ford. Toronyi Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-124-8 kötött : 2490,- Ft
illemtan - üzleti élet
395 *** 658.1
[AN 2677496]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2007.
Szűr Krisztina
   Stylist kézikönyv / Szűr Krisztina. - Üllő : Regun, 2006-. - ill., színes ; 27 cm
divat
391
[AN 2678481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 437, 89 p.
ISBN 963-7459-43-X fűzött
divat - divatruházat - öltözködés - kozmetika - színtan
391 *** 687 *** 646.7
[AN 2678491] MARC

ANSEL
UTF-811798 /2007.
   Wicca : a modern boszorkányság könyve / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-26-6 fűzött : 2300,- Ft
boszorkány - művelődéstörténet
398.47 *** 133.4 *** 930.85(100)
[AN 2676740]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11799 /2007.
Bodansky, Yossef
The high cost of peace (magyar)
   Békecsapda : [a közel-keleti békefolyamat drága ára] / Yossef Bodansky ; [ford. Csereklyei Márta és Lukács Ibolya Anna]. - [Budapest] : Focus, [2006]. - 623 p. ; 23 cm
ISBN 963-9468-47-9 fűzött : 3999,- Ft
Közel-Kelet - Izrael - külpolitika - biztonságpolitika - történelem - ezredforduló
327(100)"199/200" *** 327(569.4)"199/200" *** 95-011"199/200" *** 355.02(5-011)
[AN 2675960]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2007.
   Central European case studies : publications of the Central European Intensive Course / ed. by Peter Smuk ; [publ. by the Batthyány Lajos College of Law]. - Győr : Batthyány L. College of Law, 2007. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-195.
ISBN 978-963-06-3860-9 fűzött
Európai Unió - Kelet-Európa - külpolitika - belpolitika - integráció - ezredforduló
327(4-62)"199/200" *** 327(4-11)"199/200" *** 323(4-11)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2676319]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2007.
Drozdy Győző (1885-1970)
   Elvett illúziók : Drozdy Győző emlékiratai / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Paksy Zoltán] ; [a Memoárok 3. fejezet jegyzeteit kész. és szerk. Káli Csaba] ; [közread. a] Zala Megyei Levéltár. - [Budapest] : Kossuth ; [Zalaegerszeg] : Zala M. Lvt., cop. 2007. - 469 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5672-7 kötött : 2990,- Ft
Drozdy Győző (1885-1970)
Magyarország - politikus - politika - Tanácsköztársaság - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - memoár - történelmi forrás
32(439)(092)Drozdy_Gy.(0:82-94) *** 32(439)"191/194"(093) *** 894.511-94
[AN 2677444]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2007.
Für Lajos (1930-)
   Az én történelmem / Für Lajos. - [Budapest] : Kairosz, [2003]-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Püski Kiadó
Magyarország - politikus - belpolitika - 20. század - memoár
323(439)"1989/199" *** 32(439)(092)Für_L.(0:82-94) *** 355.356(47-62)
[AN 1041967]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Fölrepülni rajban" : utak a Fórumba. - 2007. - 417, [2] p.
ISBN 978-963-9592-37-7 kötött : 3360,- Ft
belpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
323(439)"195/198"(0:82-94)
[AN 2676324] MARC

ANSEL
UTF-811803 /2007.
   Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez, 1945-1956 / vál., szerk., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Gecsényi Lajos ; [a névmutatót Katona Csaba kész.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2007. - 395 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-631-193-3 kötött
Magyarország - Ausztria - külkapcsolat - magyar történelem - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - levéltári irat - történelmi forrás
327(439)"1945/195"(093.2) *** 327(436)"1945/195"(093.2) *** 943.9"1945/195"(093.2)
[AN 2676413]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2007.
Király Gábor
   Visszakézből : [vitairat Orbán Viktor: Egy az ország című könyve ürügyén] / Király Gábor. - [Budapest] : Kalandor, 2007. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9557-42-0 fűzött : 2951,- Ft
Orbán Viktor (1963-). Egy az ország
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - vitairat - könyvkritika
32(439)(092)Orbán_V.(0:84-92) *** 323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2676258]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2007.
Magyar Dolgozók Pártja. Budapesti Bizottság
   A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezetői testületeinek napirendi jegyzékei, 1948-1956 / [szerk.] Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor ; [a tárgymutatót és a névmutatót kész. Varga Katalin]. - Budapest : BFL, 2007. - 512 p. ; 30 cm. - (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció, ISSN 0133-6908 ; 12.). (Levéltári segédletek, ISSN 0209-651X ; 5.)
ISBN 978-963-7323-56-0 fűzött
Magyar Dolgozók Pártja
Magyarország - kommunista párt - Rákosi-korszak - levéltári repertórium
329(439)MDP *** 930.253(439-2Bp.)(083.8)
[AN 2678115]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2007.
Olink, Hans (1949-)
In strijd met de waarheid (magyar)
   Harcban az igazsággal, 1956 : az amszterdami hideg polgárháború / Hans Olink ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : 1956-os Int., 2006. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9739-00-0 fűzött : 1790,- Ft
ISBN 963-9739-00-6
Hollandia - Magyarország - Amszterdam - belpolitika - politikai feszültség - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom
323(492)"195" *** 323.22(492-2Amsterdam)"1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 2677905]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2007.
Rosanvallon, Pierre (1948-)
   Civil társadalom, demokrácia, politikum : történelmek és elméletek : válogatott tanulmányok / Pierre Rosanvallon ; [ford. Lakatos Ágnes]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 199 p. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9350-59-5 fűzött : 2400,- Ft
Franciaország - politológia - államelmélet - demokrácia - történettudomány - civil társadalom
32.001 *** 321.01(44) *** 321.72 *** 930.1 *** 323.21
[AN 2676166]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2007.
Szabó Csaba (1967-)
   A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében / Szabó Csaba. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 27 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 25.)
ISBN 963-361-802-9 fűzött
Vatikán - Magyarország - egyházügy - külpolitika - Kádár-korszak
322(439)"196" *** 327(439)"196" *** 262.13"196"
[AN 2674960]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2007.
Szabó Éva Eszter (1970-)
   U.S. foreign and immigration policies in the Caribbean basin / Éva Eszter Szabó. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 311 p. ; 24 cm. - (Határsávok, ISSN 1788-2532)
Bibliogr.: p. 275-311.
ISBN 978-963-9438-80-4 fűzött : 2007,- Ft : 9 EUR
Egyesült Államok - Karib-tenger vidéke - külpolitika - bevándorlás - 20. század - ezredforduló
327(73)"19/200" *** 327(728/729)"19/200" *** 325.14(73)"19/200"
[AN 2676514]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2007.
Takács Erika
   Hitler művészei : építőművészet, szobrászat, festészet, filmművészet / Emma Baumacher. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9497-95-5 fűzött
Németország - fasizmus - képzőművészet - 20. század
329.18(430)"193/194" *** 321.64(430)"193/194" *** 73/76(430)"193/194"
[AN 2675827]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2007.
Takács Erika
   A nácik története : a kezdetektől a bukásig / Emma Baumacher. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 141, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9497-96-2 fűzött
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Németország - fasizmus - fasiszta párt - 20. század
329.18(430)"193/194" *** 321.64(430)"193/194"
[AN 2675831]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11812 /2007.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken : vallomásos összeírás 1803-ból / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2007. - 264 p., [2] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Monumenta muzeologica, ISSN 1788-4616 ; 1.)
Bibliogr.: p. 87-92. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-7216-96-1 kötött
Kővár vidéke - helytörténet - gazdaságtörténet - 19. század - történelmi forrás
943.9-35Kővár_vidéke *** 338(091)(439-35Kővár_vidéke)"1803"(093)
[AN 2676535]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2007.
D'Andrea, Andrea
   Documentazione archeologica, standard e trattamento informatico : strumenti 2 / Andrea D'Andrea. - Budapest : Archeolingua, 2006. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 963-8046-76-7 fűzött
régészet - informatika
903/904 *** 681.3.004.14
[AN 2678550]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2007.
   Dixit et salvavi animam meam : tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére / [szerk. Jancsák Csaba et al.]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 479 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-34-5 fűzött (hibás ISBN 963-9573-21-3)
Szegfű László (1942-)
Magyarország - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85(100) *** 930.85(439) *** 012Szegfű_L.
[AN 2678000]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2007.
Eörsi László (1955-)
   Köztársaság tér 1956 / Eörsi László ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2006. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 160-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86635-9-6 fűzött : 2990,- Ft
Budapest. 8. kerület - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Bp.VIII."1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 2677914]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2007.
Firth, Rachel
Knights and armour (magyar)
   Lovagok és fegyverzetük / Rachel Firth ; ill. Giacinto Gaudenzi és Lee Montgomery ; ford. Striker Judit. - Budapest : Mérték, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9693-56-2 kötött
lovag
929.71
[AN 2679114]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2007.
Fritz, Martin
Prinzessin Masako - der gefangene Schmetterling (magyar)
   Maszako hercegnő : a szárnyaszegett pillangó : dráma a japán uralkodóházban / Martin Fritz, Kobajasi Joko ; [ford. Wojtowicz[!] Hajnalka]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 314, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-65-8 fűzött : 2999,- Ft
Masako (Japán: hercegnő) (1963-)
Japán - uralkodócsalád - nő - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(520)Masako
[AN 2676058]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2007.
Gradvohl Edina (1976-)
   Európai művelődéstörténet / Gradvohl Edina, Jászberényi József. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 319 p. ; 23 cm. - (Bölcsészettudomány, ISSN 1788-2842)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-027-0 fűzött : 3100,- Ft
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - egyetemi tankönyv
930.85(4)(075.8) *** 930.85(439)(075.8)
[AN 2675802]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2007.
Hámor Vilmos (1949-)
   Szerinted? : válogatott interjúk három évtizedből / Hámor Vilmos. - [Győr] : Szerző, cop. 2007. - 260 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-2014-7 fűzött : 1590,- Ft
Magyarország - híres ember - művész - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439)"19/200"(047.53)
[AN 2676419]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2007.
Harding, Anthony
   Warriors and weapons in Bronze Age Europe / Anthony Harding. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2007. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 25.)
Bibliogr.: p. 183-224.
ISBN 978-963-8046-86-4 fűzött
Európa - régészet - bronzkorszak - fegyver
903"637"(4) *** 903.22"637"(4)
[AN 2676412]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2007.
Herman, Eleanor (1960-)
Sex with the queen (magyar)
   Királynők szeretői / Eleanor Herman ; [... ford. Bíró Blanka]. - Budapest : General Press, [2007]. - 367 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 351-356.
ISBN 978-963-9648-87-6 kötött : 3000,- Ft
Európa - uralkodó - uralkodócsalád - nő - magánélet
940-055.2 *** 929-055.2 *** 392.6
[AN 2676481]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]. - 16 db : ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Az ipari forradalomtól a 20. századig / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5580-5 kötött : 1490,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 19. század
930.9"18" *** 930.85(100)"18"
[AN 2679117] MARC

ANSEL
UTF-811823 /2007.
Kiss Tamás, T. (1949-)
Hajósország (új kiadása)
   Egyén és köz(ös)sége : mozaikok Hajós község életéből / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2006. - 335 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 255-259.
Fűzött (hibás ISBN 963-9573-21-3)
Hajós - helytörténet - helyismeret - elektronikus dokumentum
943.9-2Hajós *** 908.439-2Hajós
[AN 2677981]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2007.
Kmoskó Mihály (1876-1931)
   Mohamedán írók a steppe népeiről / Kmoskó Mihály ; szerk. Zimonyi István. - Budapest : Balassi, 1997-2007. - 3 db ; 23 cm
ISBN 963-506-203-6 *
Ázsia - Kelet-Európa - eurázsiai sztyeppe - urál-altaji népek - magyar őstörténet - történeti földrajz - történelmi forrás
930.8(=945.11)(093) *** 930.8(=941/=945)(093) *** 892.7(091)"04/14" *** 911.2/.3(4/5)(093)
[AN 272768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/3, Földrajzi irodalom. - 2007. - 152 p. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 23.)
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-506-703-9 fűzött : 2200,- Ft
Ázsia - Kelet-Európa - történeti földrajz - urál-altaji népek - eurázsiai sztyeppe - történelmi forrás
930.8(=941/=945)(093) *** 911.2/.3(4-11)"04/08"(093)
[AN 2676147] MARC

ANSEL
UTF-811825 /2007.
Lambert, Angela
The lost life of Eva Braun (magyar)
   Eva Braun elsüllyedt élete / Angela Lambert ; [ford. Szántó Judit] ; [... szakmai jegyzeteket írta Kalakán László]. - Budapest : Európa, 2007. - 612 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 596-600.
ISBN 978-963-07-8365-1 kötött : 4500,- Ft
Braun, Eva (1912-1945)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - híres ember - politikus - 20. század
929(430)Braun,_E. *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2677656]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2007.
Langó Péter
   Amit elrejt a föld.. : a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében / Langó Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-329.
ISBN 978-963-9683-95-2 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - régészet - 10. század
904(439)"09"
[AN 2675716]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2007.
Litvay Ottó
   "Esztergályos" Bogár Károly a történelem országútján / Litvay Ottó ; [fotó Feledy Péter] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány közös kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2007. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9311-54-1 fűzött
Bogár Károly (1925-)
Miskolc - Magyarország - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - politikai üldözés - cserkészet - memoár
943.9-2Miskolc"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/196"(0:82-94) *** 061.213cserkészet(439)
[AN 2668011]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2007.
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője (angol)
   Historical exhibition of the Hungarian National Museum : guide / [general ed. Tibor Kovács]. - [Budapest] : Helikon, 2001-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-208-130-7 *
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 803611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., From the end of the Turkish wars to the millenium : the history of Hungary in the 18th and 19th centuries / [ed. Katalin Körmöczi]. - 2007. - 104 p. : ill., színes
ISBN 978-963-227-131-6 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - múzeumi katalógus
943.9"17/18" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2684244] MARC

ANSEL
UTF-811829 /2007.
Magyarországi levéltárak (német)
   Die ungarischen Archive / [Redaussch. László Á. Varga et al.] ; [übers. von Boglárka Solymosy] ; hrsg. vom Verein Ungarischer Archivare. - Budapest : Verein Ungarischer Archivare, 2007. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87475-0-1 fűzött
Magyarország - levéltár
930.25(439)
[AN 2676379]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2007.
Merkler András (1933-)
   És pereg a vásznon az ostoba film.. / Merkler András. - Budapest : Merkler A., 2007. - 233 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2931-7 fűzött
Merkler család
Magyarország - családtörténet - zsidóság
929.52(439)(=924)Merkler
[AN 2676501]
MARC

ANSEL
UTF-811831 /2007.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Kossuth Eperjesen : Carlowszky Zsigmond és Greguss Mihály jogbölcselete / Miskolczy Ambrus. - Budapest : ELTE ÁJK, 2007. - 82 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 4.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-926-8 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Carlowszky Zsigmond (1772-1821)
Greguss Mihály (1793-1838)
Magyarország - Eperjes - politikus - pedagógus - helyismeret - jogfilozófia - 19. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 37(439)(092)Carlowszky_Zs. *** 37(439)(092)Greguss_M. *** 908.439.22-2Eperjes"18" *** 340.12
[AN 2675573]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2007.
Nagy Balázs (1927-)
   Sorsdöntő idők : a Petőfi Körben és a forradalomban / Nagy Balázs ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Sipos Levente] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2007. - 285, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2669-9 fűzött : 2000,- Ft
Nagy Balázs (1927-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2676211]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2007.
   Narratives unbound : historical studies in post-communist Eastern Europe / ed. by Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XXIII, 488 p. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-85-1 kötött
ISBN 963-7326-85-5
Közép-Európa - Kelet-Európa - történetírás - történettudomány - rendszerváltás - ezredforduló
930.1(4-11)"198/200"
[AN 2677510]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2007.
Nemere István (1944-)
   Goebbels, a gonosz / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2004. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-50-4 fűzött
Goebbels, Joseph (1897-1945)
Németország - politikus - történelem - 20. század - életrajz
943.0"1924/1945"(092)Goebbels,_J.
[AN 2684166]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2007.
Nemere István (1944-)
   Himmler, a tömeggyilkos / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1999. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-51-1 fűzött
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Németország - történelem - politikus - 20. század - életrajz
943.0"192/194"(092)Himmler,_H.
[AN 2684155]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2007.
   A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma támogatásainak hasznosulása, 1995-2004 / összeáll. Breinich Gábor, Cseh Gergő Bendegúz, Sölch Miklós ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2007. - 80 p. ; 23 cm
Fűzött
Nemzeti Kulturális Alap. Levéltári Szakmai Kollégium
Magyarország - levéltár - pénzügyi támogatás - pályázat - ezredforduló
930.25(439) *** 338.246.027(439)"1995/2004" *** 06.063(439)"1995/2004"
[AN 2676309]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2007.
   Ókori birodalmak képes atlasza / [... szerk. Dönsz Judit] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
ISBN 978-963-7818-98-1 kötött
ókor - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2)
[AN 2678244]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2007.
Palast, Greg (1952-)
Armed madhouse and other tales of class combat (magyar)
   Felfegyverzett diliház : titkok és hazugságok Bagdadtól New Orleansig / Greg Palast ; [ford. Avar János]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-777-7 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - történelem - politika - politikai bűncselekmény - politikai propaganda - ezredforduló
973"200" *** 32(73)"200" *** 343.301(73) *** 32.019.51
[AN 2675625]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2007.
Polgár Péter Antal
   Magyaralmás története / Polgár Péter Antal ; [kiad. Magyaralmás Község Önkormányzata]. - 2., jav., bőv. kiad. - Magyaralmás : Önkormányzat, 2007. - 208 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2892-1 kötött : 3000,- Ft
Magyaralmás - helytörténet
943.9-2Magyaralmás
[AN 2677194]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2007.
   Ripensando a Budapest, dopo cinquant'anni = Budapest 1956 - olasz tanulmányok és visszaemlékezések / a cura di Gian Paolo Brizzi, Pál József, Fabio Martelli. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 396 p. : ill. ; 25 cm
A Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és az Università degli studi di Bologna által 2006. szept. 28-29-én Bolognában rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8533-0 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 061.3(45-2Bologna)
[AN 2675385]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2007.
   Sármellék és környéke története a feudalizmus végéig és a polgári korban. - [Keszthely] : Kisvarga Z., [2007]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Sármellék története a feudalizmus végéig / Kisvarga Lajos. Sármellék a polgári korban / Kisvarga Zoltán. - Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.: p. 100, 137.
ISBN 978-963-06-2234-9 fűzött
Sármellék - helytörténet - régészet
943.9-2Sármellék *** 904(439-2Sármellék)
[AN 2677764]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2007.
Szmodis Jenő (1966-)
   Kultúra és sors / Szmodis Jenő. - Miskolc : Bíbor K., [2007]-. - 21 cm
történetfilozófia - kulturális antropológia - művelődéstörténet
930.1 *** 316.7 *** 39
[AN 2681807]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A történelemfilozófia lehetőségei ; Mezopotámia kultúrájáról. - cop. 2007. - 240 p.
Bibliogr.: p. 185-201.
ISBN 978-963-9634-50-3 fűzött
Mezopotámia - történetfilozófia - kulturális antropológia - művelődéstörténet
930.1 *** 316.7 *** 39 *** 930.85(358)
[AN 2678066] MARC

ANSEL
UTF-811843 /2007.
Várnagy Enikő
   Mi magyarok, magyariak / Várnagy Enikő ; [kiad. Keszi Alapítvány]. - [Budakeszi] : Keszi Alapítvány, 2007. - 210 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3776-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2676394]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11844 /2007.
   Bogárzói emlékkönyv / [szerk. Puruczky Józsefné, Jámborné Balog Tünde]. - Makó : Marosvidék Baráti Társ., 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 4.)
ISBN 978-963-06-2818-1 fűzött
Makó - helyismeret
908.439-2Makó
[AN 2676263]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2007.
Bramblett, Reid
Rome (magyar)
   Róma / Reid Bramblett & Jeffrey Kennedy ; [ford. Nagy Valéria]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9491-79-3 fűzött
ISBN 963-9491-79-9
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2677277]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2007.
Brussels (magyar)
   Brüsszel : Bruges, Gent és Antwerpen / [szerk. Georgina Harris, Michelle de Larrabeiti] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-93-9 kötött
Brüsszel - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 2677426]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2007.
Czech & Slovak Republics (magyar)
   Csehország és Szlovákia / [szerk. Jane Simmonds, Emily Hatchwell] ; [ford. Bánk Judit, Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-87-8 kötött
ISBN 963-9491-87-X
Csehország - Szlovákia - útikönyv
914.371(036) *** 914.376(036)
[AN 2677412]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2007.
   Fertőrákos : képes turistakalauz / [szerk. Haraszti Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 803.)
ISBN 963-554-532-0 fűzött
Fertőrákos - helyismeret - útmutató
908.439-2Fertőrákos(036)
[AN 2678027]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2007.
Gantner Ádám (1972-)
   Ősz Jeruzsálemben / Gantner Ádám. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-7-4 fűzött : 1990,- Ft
Izrael - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.569.4(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2676497]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2007.
Holland (magyar)
   Hollandia / főmtárs Gerard M. L. Harmans ; [ford. Molnár Anna, Bánk Judit]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 480 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-77-9 kötött
ISBN 963-9491-77-2
Hollandia - útikönyv
914.92(036)
[AN 2677400]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2007.
Husz Mariann (1945-)
   Tükörvilágom : bolyongtam a Föld nevű bolygón / Husz Mariann ; [graf. Dános Judit]. - Budapest : Háttér, [2004]-2007. - 4 db : ill. ; 21 cm
útleírás
908.100(0:82-992)
[AN 2529927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Indiai repeta. - 2007. - 338 p.
ISBN 978-963-9365-65-0 kötött : 2998,- Ft
India - helyismeret - útleírás
908.540(0:82-992)
[AN 2676041] MARC

ANSEL
UTF-811852 /2007.
   Igló : látnivalók / [szerk. Haraszti Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 800.)
Fősorozata: Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára., ISSN 0139-245X
ISBN 963-554-531-2 fűzött
Igló - helyismeret - útmutató
908.437.6-2Igló(036)
[AN 2678010]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2007.
   A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon : [III. Településföldrajzi Konferencia] / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; ... a Magyar Földrajzi Társaság Nyugat-dunántúli Osztálya, és a Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszéke rend. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, [2007]. - 266 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2006. okt. 19-20-án Szombathelyen tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-81-1 fűzött
Magyarország - településföldrajz - falu - ezredforduló - konferenciakiadvány
911.373(439)"200" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2676522]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2007.
London (magyar)
   London : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Sue Juby] ; [képek Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-83-0 fűzött
ISBN 963-9491-83-7
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2677469]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2007.
   Márkusfalva : látnivalók / [szerk. Haraszti Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 805.)
ISBN 963-554-534-7 fűzött
Márkusfalva - helyismeret - kastély - útmutató
908.437.6-2Márkusfalva(036) *** 728.82(437.6-2Márkusfalva)(036)
[AN 2678065]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2007.
Mexico (magyar)
   Mexikó / [szerk. Elizabeth Atherton et al.] ; [ford. Magyarics Péter és Bakki Boglárka]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 408 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-90-8 kötött
Mexikó - útikönyv
917.2(036)
[AN 2677375]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2007.
Paris (magyar)
   Párizs : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Sue Juby] ; [kép Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-84-7 fűzött
ISBN 963-9491-84-5
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2677459]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2007.
Prague (magyar)
   Prága : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Alexander Stillwell] ; [képek Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer, Dave Brooker, Paul Hopgood] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-86-1 fűzött
ISBN 963-9491-86-1
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2677450]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2007.
Rice, Christopher
Madrid (magyar)
   Madrid / Christopher & Melanie Rice ; [ford. Bánk Judit, Schalk Gyula]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9491-81-6 fűzött
ISBN 963-9491-81-0
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2677347]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2007.
Rome (magyar)
   Róma : útikalauz / [szerk. Alka Thakur] ; [képek Taiyaba Khatoon] ; [térk. Kunal Singh] ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-85-4 fűzött
ISBN 963-9491-85-3
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2677479]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2007.
Sárdi Józsefné
   Zsebeháza, 1346-2006 / Sárdi Józsefné ; [kiad. Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete]. - Zsebeháza : Önkormányzat Képviselő Testület, 2007. - [2], 77 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-06-2662-0 fűzött
Zsebeháza - helyismeret
908.439-2Zsebeháza
[AN 2676376]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2007.
Schwinke, Theodore
Prague (magyar)
   Prága / Theodore Schwinke ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9491-80-9 fűzött
ISBN 963-9491-80-2
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2677321]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2007.
The seventy great journeys in history (magyar)
   Hetven felfedező utazás földön, vízen, levegőben / szerk. Robin Hanbury-Tenison. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - 304 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Márkus János. - Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 978-963-9615-88-5 kötött : 7490,- Ft
felfedező utazás - történeti feldolgozás
910.4(100)(091)
[AN 2678507]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2007.
Stidom, Will
Mallorca and Menorca (magyar)
   Mallorca és Menorca : útikalauz / Will Stidom ; [... ford. ... Pataki Zoltán]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-38-6 fűzött : 2600,- Ft
Mallorca - Menorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2677692]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2007.
Turkey (magyar)
   Törökország / főmtárs Suzanne Swan ; [ford. Bakki Boglárka, Bódis Krisztina]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 408 p. : ill. színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-76-2 kötött
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2677435]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2007.
Turp, Craig
Budapest (magyar)
   Budapest / Craig Turp ; [ford. Balanyi Bibiána]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2006. - 128 p : ill., színes, részben térkép ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9491-82-3 fűzött
ISBN 963-9491-82-9
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2677339]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11867 /2007.
Bárd Károly (1951-)
   Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában : a tisztességes eljárás büntetőügyekben - emberijog-dogmatikai értekezés / Bárd Károly. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2007. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-305.
ISBN 978-963-9722-22-4 kötött : 7938,- Ft
Európai Unió - nemzetközi jog - emberi jog - büntetőjog
341.231.14(4-62) *** 341(4-62)
[AN 2676278]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2007.
   Doing business in Hungary, 2007 / [publ. by the] Ernst & Young. - Budapest : Ernst & Young, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaság - vállalkozás - gazdasági jog - útmutató
347.7(439)(036) *** 658.1(439)(036) *** 338(439)(036)
[AN 2677151]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2007.
   "Dunának, Oltnak egy a hangja" : a "bartóki modell" és a közművelődés : tudományos tanácskozás, Budapest, 2006. május 24. / [szerk. Halász Péter] ; [rend., közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2007. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-983-06-3870-8)
Kárpát-medence - művelődésügy - magyar néprajz - magyarság - konferenciakiadvány
351.85(=945.11)(4-191) *** 39(=945.11)(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2677901]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2007.
Erzinçlioglu, Zakaria
The illustrated guide to forensics (magyar)
   Helyszínelők : a törvényszéki vizsgálatok képes útmutatója / Zakaria Erzinçlioglu. - Pécs : Alexandra, 2006. - 192 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Győrvári Borbála. - Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-369-983-5 fűzött
kriminalisztika
343.98
[AN 2675694]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2007.
Jakab András
   A magyar jogrendszer szerkezete / Jakab András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 296 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 275-296. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-7296-69-7 kötött
Magyarország - jogrendszer
340.116(439)
[AN 2677357]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2007.
   A Közjogi Államtudományi Kutatócsoport publikációi / [szerk. Páll Balázs] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. - Budapest : Rejtjel, 2006-. - 20 cm
A 3. kötetet kiad. a Szent István Társulat. - Bibliogr.
ISBN 963-7255-25-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - államjog - közigazgatási jog
342(439) *** 342(4-62) *** 35(439) *** 35(4-62)
[AN 2632704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2007. - 268 p.
ISBN 963-361-888-6 * fűzött (hibás ISBN 963-361-888-2)
Magyarország - államjog - környezetvédelmi jog
342(439) *** 349.6(439)
[AN 2674578] MARC

ANSEL
UTF-811873 /2007.
Moldova György (1934-)
   Szabadíts meg a gonosztól! : riport a börtönökről / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007-. - 20 cm
Magyarország - magyar irodalom - börtön - szociográfia - 20. század - riport
343.812(439)"198"(0:82-92) *** 308(439)"198"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2668392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 206 p. - (Életműsorozat ; 9.)
ISBN 978-963-9706-26-2 kötött
Magyarország - börtön - szociográfia - magyar irodalom - Kádár-korszak - rendszerváltás - riport
343.812(439)"198"(0:82-92) *** 308(439)"198"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2676421] MARC

ANSEL
UTF-811874 /2007.
   A régiók Magyarországa / szerk. Kaiser Tamás, Ágh Attila, Kis-Varga Judit. - [Budapest] : MTA SZKI, cop. 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - régió - regionális tervezés - középfokú igazgatás - ezredforduló
353(439)"200" *** 332.1 *** 711.2(439)
[AN 2679637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A regionális intézményrendszer körvonalai. - 352 p. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 10.)
ISBN 978-963-8302-29-8 fűzött
Magyarország - régió - középfokú igazgatás - regionális tervezés - ezredforduló
353(439)"200" *** 332.1 *** 711.2(439)
[AN 2679645] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hálózatok és labirintusok. - 218 p. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 11.)
ISBN 978-963-8302-30-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - regionális tervezés - régió - középfokú igazgatás
332.1(4-62) *** 332.1(439) *** 711.2 *** 353
[AN 2679660] MARC

ANSEL
UTF-811875 /2007.
Székely László (1958-)
   Magyar sajtó- és médiajog / Székely László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 358 p. ; 25 cm. - (Studia mediorum, ISSN 1787-7210). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. [359].
ISBN 978-963-7296-51-2 kötött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtó - egyetemi tankönyv
34:791.9.096/.097(439)(075.8) *** 34(439)(075.8) *** 070(439)(075.8)
[AN 2677345]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2007.
   Találd meg/ki/fel! : kvíz a szellemitulajdon-védelem témakörében / [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - [Budapest] : MSZH, 2007. - 84 p. : ill., részben színes ; 10x15 cm
ISBN 978-963-9157-55-2 fűzött
Magyarország - iparjog - szerzői jog - szellemi tulajdon - rejtvény
347.77/.78(439) *** 793.73
[AN 2676743]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2007.
   Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos et al.]. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 533 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 8.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-52-7 fűzött
büntetőjog - kriminalisztika - emlékkönyv
343 *** 343.9
[AN 2677698]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2007.
Tóth Mihály (1951-)
   A magyar büntetőjog és büntető eljárásjog / Tóth Mihály. - Budapest : Mobil K. és Grafikai Stúdió, 2006. - 378 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-41-0 fűzött
Magyarország - büntetőjog - büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2677485]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2007.
Zlinszky János (1928-)
   Az Alkotmány értéktartalma és a mai politika : székfoglaló 2005. október 24. / Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Akad., 2006. - 72 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 963-361-833-9 fűzött
Magyarország - alkotmány - politika - jogállam - ezredforduló - székfoglaló
342.4(439) *** 32.001(439)"200" *** 340.114
[AN 2674888]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11880 /2007.
Kovács István (1945-)
   A lengyel légió lexikona, 1848-1849 : az 1848-1849. évi magyar forradalom és szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzai / Kovács István. - Budapest : História : MTA Történettud. Int., 2007. - 612 p. : ill. ; 24 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 10.)
Bibliogr.: p. 36-44.
ISBN 978-963-9627-11-6 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonai egység története - lengyelek - katona - életrajzi lexikon
355.312(439)(=84)"1848/1849" *** 355(439)(=84)"1848/1849"(092):030 *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2671855]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11881 /2007.
Juhász Gábor
   Szervezési és vezetési alapismeretek : útmutató és fogalomtár / Juhász Gábor. - [Pécs] : [PTE BTK Szociális Munka és Szociálpol. Tansz.], cop. 2007. - 222 p. ; 21 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. - Bibliogr.: p. 216-220.
ISBN 978-963-642-159-5 fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.012.2(075.8)
[AN 2676338]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2007.
Takáts Péter
   Menedzserkalauz / Takáts Péter. - Budapest : Új mani-fest, 2007. - 24 cm
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2676443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vállalkozások organikus szemlélete. - 2007. - 150, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. [151-152].
ISBN 978-963-86578-5-5 fűzött
vezetéstudomány - vállalkozásismeret
65.012.4 *** 658.1
[AN 2676447] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11883 /2007.
Bacsi Zsuzsanna (1961-)
   Határrégiók fejlődésének sajátosságai / Bacsi Zsuzsanna, Kovács Ernő ; [közread. a Keszthely-Hévíz[!] Kistérségi Többcélú Társulás, Nyugat-balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely]. - Keszthely : Keszthely-Hévíz Kistérségi Többcélú Társulás : Nyugat-balatoni Társtud. Kutatóműhely, 2007. - [2], III, 241 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 236-241.
ISBN 978-963-9639-17-1 fűzött
Magyarország - Horvátország - Szlovénia - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439) *** 332.1(497.12) *** 332.1(497.13)
[AN 2677777]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2007.
Bacsi Zsuzsanna (1961-)
Határrégiók fejlődésének sajátosságai (angol)
   Development features of cross-border regions / Zsuzsanna Bacsi, Ernő Kovács ; [transl. by Zsuzsanna Bacsi and Judit Bacsi] ; [publ. by Multifunctional Association of Keszthely-Héviz Microregion, West Transdanubia [!] Social Sciences Research Group]. - Keszthely : Multifunctional Assoc. of Keszthely-Hévíz Microregion : West Transdanubia Social Sciences Research Group, 2007. - [2], III, 242 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 237-242.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9639-17-1)
Magyarország - Szlovénia - Horvátország - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439) *** 332.1(497.12) *** 332.1(497.13)
[AN 2677784]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2007.
Bacsi Zsuzsanna (1961-)
Határrégiók fejlődésének sajátosságai (szlovén)
   Razvojne karakteristike prekograničnih regija / Zsuzsanna Bacsi, Ernő Kovács ; [nakladnici Mikroregionalna multifunkcionalna i razvojna asocijacija Keszthely-Hévíz i Zapadno-balatonska radionica za društveno-znanstvena istraživanja]. - Keszthely : Mikroregionalna multifunkcionalna i razvojna asocijacija Keszthely-Hévíz : Zapadno-balatonska radionica za društveno-znanstvena istraživanja, 2007. - II, V, 204 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 197-204.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9639-17-1)
Magyarország - Szlovénia - Horvátország - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439) *** 332.1(497.12) *** 332.1(497.13)
[AN 2677783]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2007.
Ékes Ildikó (1948-)
   A rejtett gazdaság / Ékes Ildikó. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 226 p. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
ISBN 978-963-9683-84-6 fűzött : 2700,- Ft
feketegazdaság - egyetemi tankönyv
336.2.043(075.8) *** 343.53(075.8) *** 339.194(075.8)
[AN 2675804]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2007.
   Epochal change in the world economy : past and prospects : proceedings of the international conference devoted to the memory of professor József Bognár ... : 22-23 February, 2007, Budapest = Világgazdasági korszakváltás : visszatekintés és távlatok / ed. by Gábor Fóti, András Inotai, Mihály Simai ; [org., publ. by the] Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2007. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-492-9 fűzött
világgazdaság - 20. század - 21. század - konferenciakiadvány
339.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2676701]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2007.
Gazdag László (1953-)
   A közgazdaságtan alapjai / Gazdag László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 159 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-7296-17-8 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2677377]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2007.
   Globális folyamatok, lokális tudás : Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája : 2006. szeptember 29. : [Szent Jeromos-napi találkozások] : [előadások szövege] = Global processes, local knowledge : Translators and Interpreters Autumn Conference : 29th September 2006 : [Saint Jerome's day encounters] : [proceedings of the conference] / [rend., kiad. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete]. - Budapest : MFE, 2007. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87631-0-5 fűzött
műfordítás - fordítás - konferenciakiadvány
651.926 *** 82.03 *** 802/809 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2676503]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2007.
Lowenstein, Roger
When genius failed (magyar)
   Tőzsdeguruk tündöklése és bukása : a világ egyik legnagyobb pénzügyi csődjének története / Roger Lowenstein ; [ford. Varga Ferenc András]. - Budapest : Alinea, 2007. - 389 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-13-1 kötött : 2950,- Ft
Egyesült Államok - tőzsde - beruházás - vállalat - ezredforduló - csőd
336.714(73) *** 336.76(73)"199" *** 347.736
[AN 2676283]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2007.
Magas István (1952-)
   Globalizáció és nemzeti piacok : liberális felfogások / Magas István. - Budapest : Napvilág, 2007. - 247 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-241.
ISBN 978-963-9697-09-6 kötött : 3600,- Ft
globalizáció - világgazdaság - külkereskedelem - nemzetközi pénzügy - nemzetgazdaság - ezredforduló
338 *** 339.9 *** 339.7 *** 339.5
[AN 2676249]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2007.
   A magyar önkormányzatokat segítő vállalkozások, 2006-2010 / [mtársak Áfra Mária et al.]. - Budapest : G-Mentor, [2007]. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86715-5-6 * kötött (hibás ISBN 978-963-86715-5-4)
Magyarország - önkormányzat - vállalat - ezredforduló - címtár
658.1(439) *** 352(439):050.8 *** 353(439):050.8
[AN 2676297]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2007.
   "Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" : nemzetközi tudományos konferencia : Eötvös József Főiskola, Baja, 2007. március 23. / [... szerk. Gulyás László]. - [Baja] : [EJF], 2007. - 627 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7290-52-7 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
332.1(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2676229]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2007.
Siklósi Ágnes
   Számvitel-elemzés : módszertani útmutató, vizsgafeladatok (és megoldások) a mérlegképes könyvelői szakvizsgához / Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Veress Attila. - [Budapest] : NovoSchool, [2007]. - 276 p. : ill. ; 29 cm. - (Vizsgázók könyve)
ISBN 978-963-86-779-8-3 fűzött
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2676677]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2007.
Szabó Róbert
   A modern Európa gazdaságtörténete : felsőoktatási tankönyv / Győri Szabó Róbert. - Budapest : Mirabal Bt., 2007. - 382 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 381-382.
ISBN 978-963-06-2876-1 fűzött
Európa - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(4)"18/19"(075.8)
[AN 2676368]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11896 /2007.
Annual Alcohol Epidemiology Symposium (33.) (2007) (Budapest)
   33rd Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society : 4-8 June 2007, Budapest : book of abstracts / [org. by the Corvinus University of Budapest, ... ARTT]. - [Budapest] : Corvinus Univ. of Budapest, [2007]. - [4], 109 p. ; 29 cm
Fűzött
alkoholizmus - konferenciakiadvány
364.272 *** 613.81 *** 178.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2676893]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2007.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 550 p. ; 29 cm + mell. ([24] p.)
"Intézményi kifizetések" bejelentésére szolgáló bizonylat minta és segédlet a kifizetések bejelentéséhez (melléklet címe)
ISBN 978-963-394-699-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - társadalombiztosítás - önkormányzat - költségvetési szerv - útmutató
369(439)(036) *** 336.61(439) *** 352/353
[AN 2676653]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2007.
   Ifjúságsegítés : probléma vagy lehetőség az ifjúság? / szerk. Nagy Ádám. - Szeged : Belvedere Meridionale ; Budapest : Palócvilág Alapítvány : ÚMK, 2007. - 430 p. ; 24 cm. - (ÚISZ könyvek, ISSN 1788-7313 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9609-45-5)
Magyarország - Európai Unió - ifjúságpolitika - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 316.37-053.2/.6(439)"200" *** 374.3(439) *** 364.65-053.2/.6(4-62)
[AN 2677992]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2007.
Róbert Péter (1942-)
   Kórház a Szabolcs utcában / Róbert Péter. - Budapest : Angyalföldi József A. Műv. Közp., 2007. - 40 p. : ill. ; 15x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, ISSN 1416-8278 ; 13.)
Fűzött
Országos Gyógyintézeti Központ (Budapest)
Budapest. 13. kerület - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 2678942]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2007.
   Szociálpolitika aktuális kérdései : Szombathelyen, 2005. május 12-13-án megtartott konferencia anyaga / szerk. Vass Péter. - Szombathely : Savaria Rehab-Team Kht., 2007. - 128 p. ; 21 cm
Rend. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály, Regionális Szociális Forrásközpont Kht. és a Háló Regionális Szociálpolitikai Egyesület
ISBN 978-963-06-2872-3 fűzött
Magyarország - szociálpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
364(439)"200" *** 304(439)"200" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2675821]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11901 /2007.
   225 év a Műegyetemen, 1782-2007 / [szerk. Szabó Zsolt] ; [... kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet]. - [Budapest] : BME Egyetemi Hallgatói Képviselet, [2007]. - 57 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2945-4 fűzött : 225,- Ft
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest - egyetem - műszaki tudomány - diákélet - évkönyv
378.662(439-2Bp.)(058) *** 378.18(439-2Bp.)
[AN 2677247]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2007.
   Arra születtünk.. : a Szegedi Hittudományi Főiskola és a Szent Gellért Egyházmegyeközi Papnevelő Intézet jubileumi évkönyve, 1930-2005 / [szerk. Zsódi Viktor és Thorday Attila]. - Szeged : Szegedi Hittud. Főisk. Hallgatói Önkormányzata : Szt. Gellért Egyházmegyeközi Papnevelő Int., 2007. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Arra születtünk... : 75 éves a Szegedi Szeminárium
ISBN 978-963-06-1714-7 fűzött
Szegedi Hittudományi Főiskola
Szent Gellért Egyházmegyeközi Papnevelő Intézet (Szeged)
Szeged - papképzés - katolikus egyház - évkönyv
378.628.2(439-2Szeged)(058)
[AN 2676398]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2007.
Campbell, Ross
How to really know your child (magyar)
   A szülői hivatás : hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 2. kiad., 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 1994. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7954-49-8 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 2685362]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2007.
Campbell, Ross
Kids in danger (magyar)
   Dühöngő ifjak : hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? / Ross Campbell ; [közrem. Carole Sanderson Streeter] ; [ford. Tomka Gáborné]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 1996. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7954-80-1 fűzött
családi nevelés - agresszió - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.647.3 *** 159.922.7
[AN 2685367]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2007.
   Dél-alföldi TIOK : érték és innováció a térségi közoktatásban / [szerk. Szuromi Pálné]. - Szeged : Dél-alföldi TIOK, 2007. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3821-0 fűzött
Dél-alföldi régió - oktatásügy - ezredforduló
37.014.5(439Dél-Alföld)"200"
[AN 2676555]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2007.
   Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban / [szerk. Haág Zalán István, Kiss Gábor Ferenc]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Belvedere meridionale kiskönyvtár, ISSN 1217-3495 ; 18.)
A 2007. március 9-10-én Szegeden tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-33-8 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - határon túli magyarság - oktatásügy - konferenciakiadvány
376.7(=945.11)(4-11) *** 37.014(4-11) *** 37.014(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2677970]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2007.
   Fenntarthatóság, pedagógia, kutatás : tanulmányok a Neveléstudományi Intézet műhelyéből / szerk. Kovátsné Németh Mária ; [... ill. Borbély Károly]. - Győr : NYME AK, 2007. - 227 p. : ill. ; 23 cm. - (Apáczai-füzetek, ISSN 1788-8697 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9364-85-1 fűzött
környezeti nevelés - oktatásügy - didaktika - történeti feldolgozás
372.850.4 *** 37.033 *** 37.02 *** 37.014(439)(091)
[AN 2676327]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2007.
   Inkluzív nevelés - habilitációs és rehabilitációs tevékenységek : kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére / írták Auer Éva [et al.]. - Budapest : SuliNova, 2007. - 139 p. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzött
gyógypedagógia - módszertan - tanári segédkönyv - tanterv
376.2/.4(072) *** 37.025(072) *** 371.214
[AN 2677506]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2007.
   Köszönöm, Istenem, az édesanyámat! : ünnep a katolikus iskolában / [összeáll. Dósa Béláné]. - Budapest : Tanítók Fekete I. Egyes., [2007]. - 107 p. ; 21 cm. - (Fekete István Tanítóegylet füzetei, ISSN 1789-3267 ; 1.)
Fűzött
iskolai ünnepély - anyák napja - magyar irodalom - vers - antológia
371.383 *** 894.511-14(082) *** 394.268.22
[AN 2678492]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2007.
   Közös(s)ég konferencia ifjúság- és kortárssegítőknek : Szeged, 2007. április 28-29. / [szerk. Gesztes Olympia] ; [rend., közread. a] Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése - Alapítvány. - Szeged : Nagyító Alapítvány, [2007]. - 106 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2723-8 fűzött
Magyarország - iskolán kívüli oktatás - alapítvány - konferenciakiadvány
374.3 *** 061.27(439)Nagyító *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2676552]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2007.
   KPSZTI jubileumi évkönyv, 1997-2007 / [szerk. Bors Katalin et al.]. - Budapest : KPSZTI, 2007. - 89, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (KPSZTI könyvek, ISSN 1789-2899)
ISBN 978-963-87636-0-0 fűzött
Keresztény Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (Budapest)
Budapest - pedagógusképzés - továbbképzés - egyházi iskola - katolikus egyház - évkönyv
371.14(439-2Bp.)(058) *** 282(439)
[AN 2675515]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 11. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2007, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3) *** 159.953.5(075.3)
[AN 2685389]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2007.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   A tanulás tanítása : tanári kézikönyv / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - Utánny. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2007, cop. 2004. - XVIII, 323 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-305., 322-323.
ISBN 963-210-097-2 fűzött
tanulás - tanári segédkönyv
372.8.025(072) *** 371.322(072)
[AN 2685393]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2007.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (5.) (2007) (Szeged)
   V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2007. április 12-14 : PÉK 2007 : program, tartalmi összefoglalók / szerk. Korom Erzsébet ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE Neveléstud. Doktori Isk., 2007. - 137 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-482-813-6 fűzött
iskolai értékelés - konferenciakiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2676466]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2007.
   Pillanatképek, elemzések, fejlesztések, 2003-2006 / [szerk. Csizmazia Sándor, Bódi István, Posztós Lászlóné]. - Fót : Károlyi I. Gyermekközp., 2007. - 290 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Szöveggyűjtemény / Károlyi István Gyermekközpont, ISSN 1789-3208 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1579-2 fűzött
gyermekotthon - szociális gondozás - didaktika
376.64.018.324 *** 37.02 *** 364.046.6
[AN 2676876]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2007.
Puchta, Herbert
   Step ahead : angol nyelvkönyv általános iskolásoknak : tanári kézikönyv 1 / Herbert Puchta, Paola Tite ; [átd.] Hudák Ilona. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 136 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9572-94-2 fűzött
angol nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2675295]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2007.
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2007) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2007. február 8-9-10., Szeged / [szerk. Weiczner Roland]. - [Szeged] : [SZTE], [2007]. - 152 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - gyógyszerészet - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2677536]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2007.
Tamás Lajos (1938-)
   A Nagyatádi Állami Általános (Reál) Gimnázium alapítása és első négy éve : [1953-2007] / Tamás Lajos. - Nagyatád : Vár. Kvt., 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 20.)
ISBN 978-963-06-2967-6 fűzött
Nagyatádi Állami Általános Gimnázium
Nagyatád - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Nagyatád)(058)
[AN 2678110]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2007.
Teleki Béla (1942-)
   Szexuális nevelés / Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2007. - 144 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 1787-1158 ; 6.)
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 978-963-9554-61-0 fűzött : 1050,- Ft (hibás ISBN 963-9554-08-1)
nemi felvilágosítás - nemi erkölcs
37.034 *** 613.88
[AN 2675477]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2007.
Templeton, Alec
   Teaching English to teens and preteens : a guide for language teachers with techniques and materials for grades 4-9 / Alec Templeton ; [ill. by Borzi Pulimano]. - Szeged : Hevesi M., 2007. - 209, [8] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [215-217].
ISBN 978-963-06-2121-2 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - tantárgy - felső tagozat - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880.20(072) *** 802.0(072)
[AN 2677303]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2007.
   Unirégió : egyetemek a határ menti együttműködésben / szerk. Rechnitzer János, Smahó Melinda ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Pécs ; Győr : MTA RKK, 2007. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-312.
ISBN 978-963-06-2629-3 kötött
Nyugat-dunántúli régió - Ausztria - felsőoktatás
378(439Nyugat-Dunántúl) *** 378(436)
[AN 2677615]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2007.
Unirégió (német)
   Uniregio : Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit / hrsg. von János Rechnitzer und Melinda Smahó ; [Hrsg.:] Ungarische Akademie der Wissenschaften Zentrum der Regionalen Forschungen. - Pécs ; Győr : MTA RKK, 2007. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2630-9 kötött
Nyugat-dunántúli régió - Ausztria - felsőoktatás
378(439Nyugat-Dunántúl) *** 378.4(436)
[AN 2677626]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2007.
Varga László
   A pannonhalmi egyházmegye népiskolái a XIX-XX. században / Varga László. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 61.)
Bibliogr.: p. 128-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9662-16-2 fűzött
Pannonhalmi Egyházmegye
általános iskola - egyházi iskola - neveléstörténet - egyházmegye - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak
373.3(439-03Pannonhalmi_egyházmegye) *** 37.014.521(439)"192/194"
[AN 2676215]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11924 /2007.
Bailey, John
John Bailey's complete guide to fishing (magyar)
   A horgászat nagykönyve : halak, felszerelések, módszerek / John Bailey ; Chris Tarrant előszavával. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-558-9 kötött
horgászat
799.1
[AN 2684331]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2007.
   A Balaton Kékszalagja, 2007 : T-Mobile - LG Mobile nagydíj / [szerk. Szekeres László]. - Budajenő : Panoráma Kft., 2007. - 200 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-86835-6-4 kötött : 7900,- Ft
Balaton - vitorlázás - fényképalbum
797.14(439)(285.2Balaton)(084.12)
[AN 2678445]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2007.
Callery, Sean
Party games (magyar)
   Játékos mulatságok : 0-tól 80 éves korig / Sean Callery ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Panemex, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-963-9491-96-0 fűzött : 2500,- Ft
társasjáték
793/794
[AN 2677492]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2007.
Castor, Harriet
Starting chess (magyar)
   Ügyeskedj a sakkban / Harriet Castor, Rebecca Treays ; szerk. Maria Wheatley és Rachel Wells ; ill. Norman Young ; ford. Janhóné Szeredás Krisztina. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-346-340-6 kötött : 2100,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2685351]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2007.
   Diákköltő, diákíró találkozók a sárvári Tinódi Gimnáziumban : XXX. Országos Találkozó, 2007 / a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola jubileumi kiadványa ; szerk. Szabó Endre, Veres Benjámin, Grodvalt Ottó. - Sárvár : Tinódi S. Gimn. és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépisk., 2007. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Diákköltők, Diákírók Országos Találkozója
Magyarország - tanuló - író - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
379.825-053.6(439) *** 061.3(439-2Sárvár)
[AN 2675790]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2007.
   Gyöngyszemek : antológia / [szerk. Hetyésy Katalin et al.] ; [kiad. Csepreg Város Oktatásáért Közalapítvány]. - [Csepreg] : Csepreg Város Oktatásáért Közalapítvány, 2007. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2838-9 fűzött
amatőr művészet - tanuló - irodalom - gyermekrajz
379.825-053.2
[AN 2676313]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2007.
Hegedűs Ildikó
   Kavicsmunkák / Hegedűs Ildikó ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 51.)
ISBN 978-963-9759-35-0 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2676244]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2007.
Laták Zsuzsanna
   Gyöngyös drótékszerek / Laták Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 53.)
ISBN 978-963-9759-41-1 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2676197]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2007.
Mecser Lajos (1942-)
   Miért, kiért fut a hosszútávfutó? : a hajrá három pillanata = Why and for whom are long-distance runners running? : three moments of finish / Mecser Lajos. - [Bőv. kiad.]. - Salgótarján : [s.n.], 2007. - 232 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
Mecser Lajos (1942-)
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - memoár
796.422.16(439)(092)Mecser_L.(0:82-94)
[AN 2685539]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2007.
Misur Tamás
   Kaká / Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2007. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600)
ISBN 978-963-9729-36-0 fűzött : 1990,- Ft
Kaká (1982-)
Brazília - labdarúgó - ezredforduló - életrajz
796.332(81)(092)Kaká
[AN 2677670]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2007.
Oltványi Tamás (1953-)
   Milliárdosok a füvön / Oltványi Tamás. - Budapest : Szféra Kft., [2007]. - 231 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87333-3-7)
sporttörténet - golf
796.352(100)(091)
[AN 2678547]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2007.
Roland, Heike
Freche Muffins (magyar)
   Muffindíszítés / Heike Roland és Stefanie Thomas ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 49.)
ISBN 978-963-9759-06-0 fűzött : 798,- Ft
sütemény - szakácskönyv - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 641.852(083.12)
[AN 2676237]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2007.
Szathmári Éva
   Gyöngyövek / Szathmári Éva. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 52.)
ISBN 978-963-9759-32-9 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2676187]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2007.
Szepesi László (1948-)
   Vívástanulás csoportban : módszertani gyakorlatgyűjtemény / Szepesi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-9542-94-5 fűzött
vívás - módszertan
796.86.015
[AN 2677363]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2007.
Vitos György (1957-)
   Pick Szeged: BL varázs Szegeden / Vitos György. - 4. bőv. kiad. - [Szeged] : Szerző, 2007. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Pick kézilabda: BL varázs Szegeden (borító- és gerinccím)
ISBN 963-06-2559-8 * fűzött (hibás ISBN 963-06-2559-3)
Pick Szeged Kézilabdacsapat.
Szeged - sportegyesület - kézilabda - ezredforduló
796.322(439-2Szeged) *** 061.2(439-2Szeged)
[AN 2676407]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2007.
Vitos György (1957-)
   Újra Európában a DVSC-TEVA / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, cop. 2007. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-06-2392-7 * fűzött (hibás ISBN 963-06-2392-6)
Debreceni Vasutas Sport Club
Debrecen - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Debrecen)DVSC *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2676526]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2007.
   Volt egyszer egy Acélöntő : hatvan év a hullámok hátán. - Budapest : Cypress Ny. : [Acélöntő SK], 2007. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Acélöntő Sportkör. - Gerinccím: Acélöntő
ISBN 978-963-06-2991-1 fűzött
Acélöntő Sportkör
Budapest - sporttörténet - evezősport - sportegyesület
797.123(439-2Bp.) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2678854]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2007.
Zágoni Zsolt
   Foci olasz módra / Zágoni Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2007. - 207 p., [17] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-8478-81-8 fűzött : 2490,- Ft
Olaszország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(45)(091)
[AN 2676128]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11942 /2007.
Czinege Zsolt (1967-)
   Czinege collection. - [Budapest] : Focus, [2006]. - [61] p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9468-42-8 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Czinege_Zs.
[AN 2675947]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2007.
   Az elesetteknek az élők.. : a keszthelyi 1956-os szobor története / [szerk. Tar Ferenc] ; [kiad. a Keszthelyi '56-os Emlékmű Alapítvány]. - Keszthely : Keszthelyi '56-os Emlékmű Alapítvány, 2006. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1818-2 fűzött
Keszthely - emlékmű - magyar történelem - 1956-os forradalom
725.945(439-2Keszthely) *** 943.9"1956"
[AN 2677742]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2007.
   "Emberek, és nem frakkok" : a magyar művészettörténet-írás nagy alakjai : tudománytörténeti esszégyűjtemény / [szerk. Markója Csilla és Bardoly István]. - Budapest : Meridián-2000, [2007]. - 677 p. : ill. ; 24 cm. - (Enigma könyvek, ISSN 1589-9527)
Bibliogr.
ISBN 963-87308-0-3 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - művészettörténész - 19. század - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
7.072(439)(092) *** 012
[AN 2677674]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2007.
   The e-volution of information communication technology in cultural heritage : where hi-tech touches the past: risks and challenges for the 21th century : short papers from the joint event CIPA/VAST/EG/EuroMed 2006 : 30 October - 4 November 2006, Nicosia ... / ed. by M. Ioannides [et al.]. - Budapest : Archaeolingua,, 2006. - 2 db : ill. ; 30 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.
ISBN 963-8046-73-2
örökség - kultúra - műemlékvédelem - infokommunikáció - konferenciakiadvány
72.025.3/.4 *** 316.7 *** 681.3.004.14 *** 351.853 *** 061.3(564.3-2Nicosia)
[AN 2678427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]. - 238 p.
ISBN 963-8046-74-0 fűzött
örökség - műemlékvédelem - régészet - infokommunikáció - konferenciakiadvány
72.025.3/.4 *** 316.7 *** 903/904 *** 351.853 *** 681.3.004.14 *** 061.3(564.3-2Nicosia)
[AN 2678466] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]. - 352 p.
ISBN 963-8046-75-9 fűzött
örökség - kultúra - műemlékvédelem - régészet - infokommunikáció - konferenciakiadvány
72.025.3/.4 *** 351.853 *** 903/904 *** 681.3.004.14 *** 061.3(564.3-2Nicosia)
[AN 2678469] MARC

ANSEL
UTF-811946 /2007.
Francsics József (1925-1988)
   Francsics József, 1925-1988 / [szerk. Lakat Erika] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2007. - 86 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 81-86.
ISBN 978-963-86939-9-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Francsics_J.
[AN 2676448]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2007.
   Goya, Blake & Kondor : szépség és fájdalom : kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében / [a kiállítást rend. Papp Katalin] ; [a katalógust szerk. Dávid András] ; [... kiad. a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht., 2007. - 128 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A kiállítást 2007. aug. 17 - okt. 20. között Szegeden tartották. - Gerinccím: Szépség és fájdalom : kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében. - A bev. tanulm. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3873-9 fűzött
Goya y Lucientes, Francisco José de (1746-1828)
Blake, William (1757-1827)
Kondor Béla (1931-1972)
Spanyolország - Nagy-Britannia - Magyarország - Szeged - grafikus - építészet - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
76(460)(092)Goya,_F. *** 76(410)(092)Blake,_W. *** 76(439)(092)Kondor_B. *** 72(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2677225]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2007.
   Itt vagyunk : 100 év képekben feketén-fehéren : a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola Alkalmazott fotográfia szakosztályának centenáriumi kiadványa / [... szerk. Tóth Yoka Zsolt]. - Budapest : Képző- és Iparművészeti Szakközépisk., 2007. - 110 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3917-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - oktatás - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"19/200" *** 372.477(439)
[AN 2678406]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2007.
Kemény Katalin (1909-2004)
   Maszk és valóság / Kemény Katalin ; [szerk. Bordács Andrea]. - [Budapest] : Ernst Múz., 2007. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Ernst múzeumi füzetek, ISSN 1788-8131 ; 3.)
ISBN 978-963-7032-38-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészetesztétika - 20. század
73/76(439)"19" *** 7.01
[AN 2676510]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2007.
Kiss Melinda (1980-)
   Evangélikus síremlékek Sopronban : a Soproni Múzeum 17-18. századi síremlék-gyűjteménye / [írta és szerk. Kiss Melinda] ; [kiad. Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Soproni Múzeum]. - [Győr] : GYMS M. Múz. Ig. ; [Sopron] : Soproni Múz., 2007. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-06-3695-7 fűzött
Soproni Múzeum
Sopron - síremlék - képzőművészet - evangélikus egyház - múzeumi katalógus
726.825(439-2Sopron) *** 929(439-2Sopron) *** 284.1(439) *** 069(439-2Sopron)(036) *** 73/76(439)"16/17"
[AN 2676424]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2007.
Kiss Tamás
   A Szent László-herma : 400 éve Győrött / Kiss Tamás, Szabó Béla, Székely Zoltán ; [fotó Szabó Béla, Hapák József, Móser Zoltán] ; [kiad. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár]. - Győr : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2007. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 86. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3718-3 kötött
Magyarország - ötvösség - uralkodó - ereklye - 11. század - 15. század
739.1(439) *** 943.9(092)László,_I. *** 7.041.5(439) *** 247.3
[AN 2676314]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2007.
Kolta Magdolna (1958-2005)
   A fotográfia története : előzmények, egyetemes fejlődés, jeles magyarok / Kolta Magdolna, Tőry Klára. - Budapest : Digitálfotó Kft., 2007. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282-287.
ISBN 978-963-06-2277-6 kötött
Magyarország - fotótörténet - fényképész - 19. század - 20. század - életrajz
77(100)(091) *** 77.04(439)(092)
[AN 2676347]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2007.
Koncz József (1922-)
   A végtelenbe pillantani / Koncz József ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2007. - 212 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-67-8 fűzött
Koncz József (1922-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Koncz_J.(0:82-94)
[AN 2674295]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2007.
   Kortárs gödöllői kárpitok : 2007. március 10 - június 24., GIM Ház, Gödöllő / [... szerk. ... Katona Szabó Erzsébet] ; [kiad. ... Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - [Gödöllő] : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-3904-0 fűzött
Gödöllő - textilművészet - kárpit - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439-2Gödöllő)"200" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2675539]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2007.
   Kortárs művészet : szoborpályázatok, 1950-2000 / [szerk. Nagy Ildikó]. - Budapest : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 2006. - 708 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (XX. századi magyar művészeti dokumentumok, ISSN 1586-4790 ; 5.)
ISBN 963-87313-0-3 kötött
Magyarország - 20. század - szobrászat - pályázati kiírás
73(439)"195/199" *** 06.063(439)
[AN 2677858]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2007.
   Kortárs terézvárosi képzőművészek. - Budapest : Terma, 2007. - 76 p. : ill., részben színes ; 17x21 cm. - (Terézvárosi füzetek, ISSN 1789-2848)
Szerk. Arany Tóth Edit
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-2316-2)
Budapest. 6. kerület - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló
73/76(439-2Bp.VI.) *** 77.04(439-2Bp.VI.)
[AN 2675319]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2007.
   Making places : 7th Biennial of European Towns and Town Planners : 21-23 June, 2007, Budapest ... - [Budapest] : [s.n.], 2007. - 75 p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Magyar Urbanisztikai Társaság. - Angol és magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - Budapest - településtervezés - területfejlesztés - konferenciakiadvány
711.4(439-2Bp.) *** 711.4(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2676998]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2007.
   Ők sem próféták saját hazájukban? : értékesítéssel egybekötött kiállítás 2006. július 19-től augusztus 12-ig / Vajda Lívia [et al.] festőművészek alkotásaiból ; [rend., közread. az] Abigail Galéria. - Budapest : Abigail Galéria, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2677091]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2007.
   Papp György képzőművészeti munkássága = György Papp's artistic work / [tanulm. ... Tóth Attila] ; [... szerk. ... Kopasz Ildikó]. - Szeged : Papp Gy-né, 2007. - 134 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 124-125. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-2220-2 kötött
Papp György (1936-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Papp_Gy.
[AN 2676250]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2007.
Podhorányi Zsolt
   Mesélő kastélyok / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - Budapest : Szobek Bt., 2006. - 317 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 963-06-0073-0 kötött
Magyarország - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439)
[AN 2676927]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2007.
Sisa József (1951-)
   Sisa József iparművész kiállítása : [Jászberény, 2007. július 26 - augusztus 11.] / [szerk. Pap Gábor]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738.4(439)(092)Sisa_J. *** 061.4(439-2Jászberény)
[AN 2676553]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2007.
Szablyár Péter (1948-)
Toronymagasan (német)
   Turmhoch / Péter Szablyár ; [Deutsch von Dagmar Fischer] ; [Fotos Péter Szablyár et al.]. - Budapest : Rathaus, 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Unser Budapest, ISSN 1215-8917)
ISBN 978-963-9669-10-9 fűzött : 800,- Ft
Budapest - torony - toronyház - útmutató
72.011.27(439-2Bp.)(036)
[AN 2679140]
MARC

ANSEL
UTF-811963 /2007.
Szegedy-Maszák Zoltán (1969-)
   Szegedy-Maszák, Fernezelyi : collaborative works : közös munkák, 1997-2007 / [... ed. Bordács Andrea]. - Budapest : [Ernst Múz. Dorottya Galéria], 2007. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm
Kész. az Ernst Múzeum Dorottya Galériában 2007. júl. 11 - aug. 19. között "Aura 2.0" címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-7032-37-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - videotechnika - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus - interjú
73/76(439)(092)Szegedy-Maszák_Z.(047.53) *** 73/76(439)(092)Fernezelyi_M.(047.53) *** 791.9.097 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2676396]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2007.
   Szövetség : 249 szobrász / [szerk. Wehner Tibor] ; [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének Szobrász Szakosztálya. - Budapest : MKISZ, 2006. - 490 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87432-3-7 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - műjegyzék
73(439)(092)(083.8)
[AN 2677867]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2007.
Szűcs József (1932-)
   Szűcs József : "a természet rejtett arcai" / [közrem.] ifj. Gyergyádesz, Torday ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét ; Budapest : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2007. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
A bev. tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2946-1 kötött
Szűcs József (1932-)
Magyarország - képzőművész - textilművészet - zománcművészet - 20. század - ezredforduló
738.4(439)(092)Szűcs_J. *** 745.52(439)(092)Szűcs_J.
[AN 2676414]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2007.
Szűcs Zsuzsanna (1963-)
   Szűcs Zsuzsanna. - [Budapest] : Szűcs Zs., [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-2346-9 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Szűcs_Zs.
[AN 2676539]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2007.
Törőcsik Jolán (1944-)
   Törőcsik Jolán, az intarziás. - Győr : X-Meditor Kft., 2007. - 93 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-06-2887-7 kötött : 4494,- Ft
Törőcsik Jolán (1944-)
Magyarország - iparművész - intarzia - 20. század - 21. század
745.51(439)(092)Törőcsik_J. *** 684.63
[AN 2676334]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2007.
   Vágó Pál (1853-1928), "a festő-Petőfi" : almanach forrásközlő hírnök / [... szerk., az összekötő szöveget írta, a képanyagot vál. ...] Vágó Pálné ; [közread. a] Magyar Huszárság 400 éve - Vágó Pál Emlékbizottság Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Alapítvány. - Budapest : M. Huszárság 400 éve - Vágó P. Emlékbiz., 2006. - 62 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Vágó Pál (1853-1928)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Vágó_P.
[AN 2676914]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2007.
Varga György (1947-)
   Varga György festőművész / [a fotókat kész. Végh Béla]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Varga_Gy.
[AN 2676364]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2007.
   A városligeti Vajdahunyadvár / [szerk. Estók János] ; [a művészettörténeti tanulmányt írta Rosch Gábor] ; [az Épületbe zárt értékek c. fejezetet írta Fehér György] ; [fényképek Papp Tibor, Szikszay Ágnes] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. : Kreatéka, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-57-2 fűzött : 1300,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2677644]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2007.
A városligeti Vajdahunyadvár (angol)
   Vajdahunyad Castle / [ed. by János Estók] ; [art history essay by Gábor Rosch] ; [... "Treasures set in stone" written by György Fehér] ; [phot. by Tibor Papp, Ágnes Szikszay] ; [... transl. by Gábor Gergely] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture : Kreatéka, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-61-9 fűzött : 1300,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2677654]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2007.
A városligeti Vajdahunyadvár (orosz)
   Zamok Vajdahunâd / [red. Ânoš Èštok] ; [iskusstvovedčeskaâ statʹâ Gabor Roš] ; [... obzornaâ statʹâ Dërdʹ Feher] ; [fot. Tibor Papp, Agneš Siksai] ; [per. Nadeždy Nikulinoj] ; [izd.] Vengerskij selʹskohozâjstvennyj muzej. - Budapešt : Veng. selʹskohozâjstvennyj muzej : Kreateka, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-62-6 fűzött : 1300,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2677663]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2007.
Vízy László (1943-)
   Terézvárosi díszkutak / Vízy László ; fényképezte Surányi András. - Budapest : Terma, 2007. - 88 p. : ill., színes ; 17x21 cm. - (Terézvárosi füzetek, ISSN 1789-2848 ; 1.)
ISBN 978-963-06-2316-2 kötött
Budapest. 6. kerület - díszkút
725.948(439-2Bp.VI.)
[AN 2675302]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2007.
Vízy László (1943-)
Terézvárosi díszkutak (német)
   Zierbrunnen in Terézváros / László Vízy ; Fotographiert von András Surányi. - Budapest : Terma, 2007. - 88 p. : ill., színes ; 17x21 cm. - (Werte und Dokumente in Terézváros, ISSN 1789-2848 ; 1.)
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-2316-2)
Budapest. 6. kerület - díszkút
725.948(439-2Bp.VI.)
[AN 2675323]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2007.
Wilkinson, Richard H.
The complete temples of ancient Egypt (magyar)
   Az ókori Egyiptom templomai / Richard H. Wilkinson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál. - Bibliogr.: p. 246-250.
ISBN 963-369-556-2 kötött
régészet - templom - ókori Egyiptom
726.12.032.2 *** 904(32)
[AN 2675712]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11976 /2007.
   Budapesti Mahler Ünnep 2007 = Budapest Mahler Fest 2007 / [szerk. ... Gyergyák Katalin, Körner Gábor] ; [közread. a] Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány. - [Budapest] : Bp. Fesztiválzenekar Alapítvány, 2007. - 109 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2845-7 fűzött
Mahler, Gustav (1860-1911)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - századforduló - ünnepség
78.071.1(436)(092)Mahler,_G. *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2678138]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2007.
Hankóczi Gyula
   A tekerőlantról : dalok öt húron / Hankóczi Gyula. - Budapest : Timp, 2007. - 200 p. : ill. ; 25 cm + CD
Bibliogr.: p. 179-190. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9614-06-8 kötött : 2700,- Ft
Kárpát-medence - tekerőlant - folklór - néprajz - hangszeres zene - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
681.817.81(4-11)(091) *** 398(=00)(4-11) *** 787.81(4--11)
[AN 2676476]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2007.
   Mozart, Liszt, Bartók : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. a SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYTFK Ének-zene Tansz., 2007. - 160 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7356-59-9 fűzött
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Ausztria - zeneszerző - 18. század - 19. század - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2677551]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2007.
Wörner, Karl Heinrich (1910-1969)
Die Geschichte der Musik (magyar)
   A zene története : tankönyv és kézikönyv egy kötetben / Karl H. Wörner ; [ford. Bősze Ádám és Ránki András]. - Budapest : Vivace, 2007. - XV, 712 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2002-4 kötött : 9000,- Ft
zenetörténet - egyetemi tankönyv
78(100)(091)(075.8)
[AN 2676233]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11980 /2007.
501 must-see movies (magyar)
   Az 501 legfontosabb film, amit mindenképpen látnod kell. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 544 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Császár László
ISBN 978-963-369-861-7 kötött
filmművészet - játékfilm
791.43(100)
[AN 2684326]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2007.
   Backlight : masterworks through a new lens : Chekhov and Ibsen directed by László Marton : with notes from the director's scripts / ed. by Virág Csikós. - [Budapest] : Pepperman, cop. 2006. - 51 p. : ill., színes ; 23x26 cm
ISBN 963-06-0189-3 fűzött
Marton László (1943-)
Magyarország - színházi rendező - 20. század - 21. század - színielőadás - fényképalbum
792.027.2(439)(092)Marton_L. *** 792.091(100)(084.12) *** 77.041
[AN 2674631]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2007.
   Dínom-dánom : vigasságok magyar filmen / [összeáll. B. Müller Magda] ; [előszó Vámos Miklós] ; [kiad. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány]. - [Budapest] : MFFA, 2007. - 255 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Filmogr.: p. 244-255. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-87402-1-2 kötött
Magyarország - filmművészet - étkezési szokás - fényképalbum
791.43(439)(084.12) *** 642
[AN 2676437]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2007.
Dizseri Eszter
   És mégis mozog.. : az animáció magyar mesterei : a kezdetek / Dizseri Eszter. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-164. - Filmogr.
ISBN 963-506-682-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - filmrendező - animációs film - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
791.43.071(100)(=945.11)(092) *** 791.43.071.1(439)(092) *** 778.534.66
[AN 2677890]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2007.
Jeli Ferenc (1936-2006)
Sínjárók (angol)
   Walking on tracks : screenplay / script Ferenc Jeli ; ... transl. Bence L. Tarr. - [Budapest] : [M. Képek Alkotóműhely], [2006]. - 49 tfol. ; 30 cm
Közread. a Magyar Képek Alkotóműhely. - Rend. Jeli ferenc és Puszt Tibor. - Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Jeli_F. *** 791.43.071.1(439)(092)Puszt_T. *** 894.511-293.7
[AN 2676451]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2007.
Jeli Ferenc (1936-2006)
   Sínjárók : filmforgatókönyv / rend. Jeli Ferenc, Puszt Tibor ; [közread. a Magyar Képek Alkotóműhely]. - [Budapest] : M. Képek Alkotóműhely, 2006. - 64 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Jeli_F. *** 791.43.071.1(439)(092)Puszt_T. *** 894.511-293.7
[AN 2676446]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2007.
Krombholz, Gertrude
Lateinamerikanische Tänze (magyar)
   Latin-amerikai táncok / Gertrude Krombholz, Astrid Haase-Türk ; [ford. Novotny Lászlóné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser K., 2007. - 154 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-9759-37-4 fűzött : 2498,- Ft
Latin-Amerika - tánc
793.3(8=6)
[AN 2676455]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11987 /2007.
Angrisano, Francesca
Sprachführer Spanisch für die Reise (magyar)
   Spanyol : kompakt útiszótár / Francesca Angrisano, Mike Hillenbrand ; [a magyar-spanyol változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 255 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-07-3 fűzött : 1280,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=60=945.11
[AN 2685519]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2007.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2005. - 190, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9572-90-4 fűzött
angol nyelv - levelezés - kommunikáció - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078) *** 316.77
[AN 2685556]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2007.
Barta Éva
   Gazdasági hallás utáni szövegértés : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva. - Budapest : Akad. K., 2007. - 64 p. ; 30 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8063-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2676306]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2007.
Baruzzo, Marina
Pons Italienisch - der Sofort-Wortschatz auf CD-ROM (magyar)
   Pons olasz [elektronikus dok.] : szókincs könnyedén / Marina Baruzzo ; ford. Iványi Tímea. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-21-1 műanyag tokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2675582]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2007.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésevel ; [ford. Patrovics Imre]. - Budapest : Klett, 2006. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm + 4 CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9641-06-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2675255]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2007.
Colombo, Federica
Pons Italienisch - der Express-Sprachkurs auf CD-ROM (magyar)
   Pons olasz nyelvtanfolyam [elektronikus dok.] / Federica Colombo ; ford. Iványi Tímea. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-17-4 papírtokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2675839]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2007.
Deane, Neil
Pons Englisch - der Sofort-Wortschatz auf CD-ROM (magyar)
   Pons angol [elektronikus dok.] : szókincs könnyedén / Neil Deane, Don Haupt ; ford. Hetesy Szilvia. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-20-4 műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2675722]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2007.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/3.], Lehrerhandbuch 3. - cop. 2007. - 135 p.
ISBN 978-963-9572-51-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2675908] MARC

ANSEL
UTF-811995 /2007.
   Ezerarcú lexikon / szerk. Fóris Ágota, Tóth Szergej. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz. : BDF Termik, 2007. - 204, [11] p. : ill. ; 24 cm. - (Terminologia et corpora. Supplementum, ISSN 1788-6368 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9531-75-8 * fűzött : 4000,- Ft (hibás ISBN 968-963-9531-75-8)
lexikográfia - lexikológia
801.3
[AN 2676541]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2007.
Fodor Zója (1942-)
   Delovye kontakty : načalʹnyj biznes-kurs / Zoâ Fodor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 248 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-19-6006-8 fűzött : 4000,- Ft
orosz nyelv - gazdaság - üzleti élet - szaknyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11 *** 33 *** 658
[AN 2677165]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2007.
Guarino Veronese (1374-1460)
   Guarino Veronese latin nyelvtana = Regulae / kiad. Vadász Géza ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2007. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2819-8 fűzött
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 2676435]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2007.
Heidieker, Claudia
Pons Englisch - die Sofort-Grammatik auf CD-ROM (magyar)
   Pons angol [elektronikus dok.] : nyelvtan könnyedén / Claudia Heidieker ; ford. Hetesy Szilvia. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-24-2 műanyag tokban
angol nyelv - nyelvtan - elektronikus dokumentum
802.0-5(078)=945.11
[AN 2675641]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2007.
Heka László (1959-)
   Horvát : kompakt útiszótár / Heka László. - Szeged : Maxim, [2007]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-36-3 fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862
[AN 2685516]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2007.
Hillenbrand, Mike
Sprachführer Englisch für die Reise (magyar)
   Angol : kompakt útiszótár / Mike Hillenbrand, Todd M. Rives ; [a magyar-angol változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 264 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-04-2 fűzött : 1280,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=20=945.11
[AN 2685514]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2007.
Hillenbrand, Mike
Sprachführer Italienisch für die Reise (magyar)
   Olasz : kompakt útiszótár / Mike Hillenbrand, Laura Marini, Caterina Pietrobon ; [a magyar-olasz változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 255 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-06-6 fűzött : 1280,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50
[AN 2685518]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2007.
Horváth Katalin
   Bridge the gap 1 : a communicative English coursebook for beginners : students' book / Horváth Katalin, Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 233 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Hallás utáni feladatok (melléklet címe)
ISBN 978-963-86722-9-2 fűzött : 2600,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2677188]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2007.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Hallás utáni feladatok (melléklet címe)
ISBN 978-963-9805-01-9 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2677182]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2007.
Lamas Dios, Isabel
Pons Spanisch - der Sofort-Wortschatz auf CD-ROM (magyar)
   Pons spanyol [elektronikus dok.] : szókincs könnyedén / Isabel Lamas Dios, Antje Wollenweber ; ford. Madaras Mariann. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-23-5 műanyag tokban
spanyol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2675404]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2007.
Langenbach, Isabelle
Pons Französisch - der Sofort-Wortschatz auf CD-ROM (magyar)
   Pons francia [elektronikus dok.] : szókincs könnyedén / Isabelle Langenbach ; [ford. Halász Katalin]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-22-8 műanyag tokban
francia nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2675755]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2007.
López Sánchez, María Engracia
Pons Spanisch - der Express-Sprachkurs auf CD-ROM (magyar)
   Pons spanyol nyelvtanfolyam [elektronikus dok.] / María Engracia López Sánchez ; ford. Huber Dániel. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-19-8 papírtokban
spanyol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2675824]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2007.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik Spanisch kurz & bündig (magyar)
   Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-80-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2685560]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2007.
   A mondat információs szerkezete = La structure informationnelle de la phrase / szerk. Kassai Ilona. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 158, 166 p. ; 21 cm
A magyar és francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-014-0 fűzött : 2600,- Ft : 11 EUR
magyar nyelv - francia nyelv - mondattan
804.0-56 *** 809.451.1-56
[AN 2675635]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2007.
Pelyhe Róbert
   0-ról angol felsőfok 1/2 év alatt : Swan angol könyve : angol nyelvtani ismertető : an introduction to English grammar / írta Robert Swan Pelyhe. - [Budapest] : Pelyhe R., 2006. - 80 p. ; 20 cm
A tartalomjegyzék magyar nyelven is
ISBN 963-06-0673-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2676075]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2007.
Petik János
   Kritikaj rimarkoj pri la lingvo esperanto / Johano Petik. - Balassagyarmat : Priv. eldono, 2007. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3869-2 fűzött
eszperantó
800.892
[AN 2678031]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2007.
   Pripravujeme sa na jazykovú skúšku [elektronikus dok.] : testy = Nyelvvizsgára készülünk : tesztek / [autorky ... Daniela Horváthová et al.] ; [vyd. Vỳskumnỳ ústav Slovákov v Maďarsku]. - Szöveg. - Békešská Čaba : Vỳskumnỳ ústav Slovákov v Maďarsku, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader
ISBN 978-963-87342-1-1 műanyag tokban
szlovák nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
808.54(079.1)=00
[AN 2675907]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2007.
Proctor, Astrid
Alles ganz einfach! (magyar)
   One, two, three!, avagy A kisholló angolul tanul és Happy birthday, avagy A kisholló angol szülinapi meglepetése. - Budapest : Klett, 2006. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Mi sem egyszerűbb, avagy Az akaratos kisholló angolul tanul : színek, számok, meglepetések (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9572-59-4 kötött
angol nyelv - gyermekkönyv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2675905]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2007.
Purosz Alexandrosz
   Görög : kompakt útiszótár / Purosz Alexandrosz. - Szeged : Maxim, [2007]. - 255 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-93-6 fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - újgörög nyelv - útiszótár
801.323=774=945.11 *** 801.323=945.11=774
[AN 2685524]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2007.
Rousseau, Pascale
Pons Französisch - der Express-Sprachkurs auf CD-ROM (magyar)
   Pons francia nyelvtanfolyam [elektronikus dok.] / Pascale Rousseau ; ford. Halász Katalin. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-18-1 papírtokban
francia nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2675783]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2007.
Takács Erika
   Magyar - angol diákszótár ; Angol - magyar diákszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2003. - 111, 110 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-47-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2676266]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2007.
Tranter, Kate
Pons Englisch - der Express-Sprachkurs auf CD-ROM (magyar)
   Pons angol nyelvtanfolyam [elektronikus dok.] / Kate Tranter ; ford. Hetesy Szilvia. - Interaktív multimédia. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows NT4.0/98/2000/XP; Pentium III 600MHz; 400MB szabad terület; CD-ROM meghajtó; videókártya; képernyőfelbontás: 1024x768; hangkártya; hangszóró és mikrofon vagy headset; internet böngésző
ISBN 978-963-9641-16-7 papírtokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2675806]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2007.
   Übersetzungswerkstatt : ein praxisorientiertes Übungsbuch / Csatár Péter [et al.] ; [szerk. Csatár Péter] ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Debrecen : Kossuth Egy. K. ; [Budapest] : Bölcsész Konzorcium, 2007. - 218 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 211-214., 217-218.
Fűzött (hibás ISBN 979-963-970-486-1) (hibás ISBN 979-963-970-493-9)
német nyelv - magyar nyelv - egyetemi tankönyv - példatár - fordítás
803.0(075.8)=945.11 *** 82.03
[AN 2677951]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12018 /2007.
Aczél Petra, L.
Hatékonyság a nyelvi kommunikációban (új kiadása)
   Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban : gyakorlati retorika / Aczél Petra, Bencze Lóránt. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 424 p. ; 23 cm. - (Bölcsészettudomány, ISSN 1788-2842)
Bibliogr.: p. 415-424.
ISBN 978-963-236-025-6 fűzött : 3900,- Ft
retorika - egyetemi tankönyv
82.085(075.8)
[AN 2675796]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2007.
Bayard, Pierre
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus? (magyar)
   Hogyan beszélgessünk olyan könyvekről, amelyeket nem olvastunk? / Pierre Bayard ; [ford. Kovács Ilona és Boros Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 188, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9690-56-1 fűzött : 1990,- Ft
olvasás - irodalom - irodalomtudomány
82.01 *** 028
[AN 2677387]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2007.
Németh Lenke (1955-)
   "All it is, it's a carnival": reading David Mamet's women characters with Bakhtin / Németh Lenke Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 144 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 27.)
Bibliogr.: p. 136-144.
ISBN 978-963-473-066-8 fűzött
Mamet, David (1947-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - irodalomelmélet - nő - ábrázolás - disszertáció - műelemzés - dráma
820(73)(092)Mamet,_D. *** 82.01-2 *** 316.37-055.2
[AN 2677909]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2007.
   Retorika és narráció / szerk. Hajdu Péter és Ritoók Zsigmond. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2007. - 260 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-021-9 fűzött : 2480,- Ft
műfajelmélet - narratológia - retorika - világirodalom története - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
82.07 *** 894.511(091)"18/19" *** 82(091)
[AN 2677601]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12022 /2007.
Adamik Tamás (1937-)
   József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete : elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2005. március 4-én / Adamik Tamás. - Budapest : Szt. István Akad., 2006. - 30 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-863-9 fűzött
ISBN 963-361-863-0
József Attila (1905-1937). Medáliák
magyar irodalom története - vers - műelemzés
894.511(092)József_A. *** 894.511(091)-14
[AN 2674761]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2007.
Bakó Endre (1938-)
   Debreceni inspirációk Veres Péter indulásához / Bakó Endre. - Debrecen : DEENK, 2007. - p. 147-171. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 57. = 283.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 28. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-074-3 fűzött
Veres Péter (1897-1970)
Magyarország - Debrecen - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Veres_P. *** 908.439-2Debrecen"193/194"
[AN 2677922]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2007.
Balassa Péter (1947-2003)
   Magatartások találkozója : Babits, Kosztolányi, Móricz / Balassa Péter ; [szerk. Szarka Judit]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 210 p. ; 20 cm. - (Balassa Péter művei ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-699-5 kötött : 2100,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Kosztolányi_D. *** 894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 2677949]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2007.
Balassa Péter (1947-2003)
   Mindnyájan benne vagyunk : Nádas Péter művei / Balassa Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 545 p. ; 20 cm. - (Balassa Péter művei ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-710-7 kötött : 3800,- Ft
Nádas Péter (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Nádas_P.
[AN 2677959]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2007.
Csapody Miklós (1955-)
   Erdélyi féniks : tanulmányok és kritikák / Csapody Miklós. - Budapest : Korona, 2007. - 334 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9589-07-0 kötött
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(498)(091)"19"
[AN 2676405]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2007.
Fazakas Gergely Tamás (1977-)
   Técsi J. Miklós Lilium humilitatis-ának (1659) kiadás- és imádságtörténeti kérdései / Fazakas Gergely Tamás. - Debrecen : DEENK, 2007. - p. 53-146. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 56. = 282.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 28. köt.
ISBN 978-963-473-073-6 fűzött
Técsi J. Miklós (17. sz). Lilium humilitatis
Magyarország - író - magyar irodalom története - vallásos irodalom - 17. század
894.511(092)Técsi_J._M. *** 894.511(091)-97"16"
[AN 2677938]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2007.
   Hárs a Tagore sétányon : a Quasimodo-emlékdíj 15 éves története / [írta és szerk.] Kellei György. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2007. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 33.)
Az előszó olasz és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 196-218.
ISBN 978-963-87621-1-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - olasz irodalom - irodalmi kapcsolat - művészeti díj - 20. század - ezredforduló - vers - antológia - interjú
894.511(091)"199/200"(047.53) *** 894.511-14(082) *** 860.091 *** 06.068(439)
[AN 2676442]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2007.
Illyés Gyula (1902-1983)
   "Hadúr megfizet érte, reméljük!" : Illyés Gyula és Gara László levelezése, 1939-1966 / sajtó alá rend. Kulin Borbála ; szerk. Józan Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 200 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-730-5 fűzött : 2000,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Gara László (1904-1966)
Magyarország - Franciaország - író - fordító - irodalomtudományi forrás - levelezés - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
894.511(092)Illyés_Gy.(044) *** 894.511(092)Gara_L.(044)
[AN 2676185]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2007.
Juhani Nagy János (1953-)
   Gondoltad volna? : érdekességek az irodalom világából / Juhani Nagy János. - Debrecen : TKK, [2007]. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-5965-46-5 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - művelődéstörténet
894.511(091) *** 82(091) *** 930.85(100)
[AN 2677632]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2007.
Kabán Annamária (1953-)
   Vers és lélek : Dsida Jenő és költészete / Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-51-0 fűzött
Dsida Jenő (1907-1938)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Dsida_J.
[AN 2678057]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2007.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Rögeszmerend : Turczi István művének tragikus derűje / Kabdebó Lóránt ; [a bibliográfiát kész. Buda Attila]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 202, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-[203].
ISBN 978-963-506-717-6 fűzött : 2000,- Ft
Turczi István (1957-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Turczi_I.
[AN 2677902]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2007.
   A legnagyobb botrány a halál : in memoriam Hernádi Gyula / [... szerk. Molnár Márton]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.: p. 178-185.
ISBN 963-86682-8-8 fűzött : 3200,- Ft
Hernádi Gyula (1926-2005)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - memoár - interjú
894.511(092)Hernádi_Gy.(047.53) *** 894.511(092)Hernádi_Gy.(0:82-94)
[AN 2677894]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2007.
Mikó Gyula
   Geleji Katona István két gyászbeszéde az Exequiae coeremoniales kötetben / Mikó Gyula. - Debrecen : DEENK, 2007. - 52 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 55. = 281.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 28. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-072-9 fűzött
Geleji Katona István (1589-1649)
Magyarország - író - újkori latin irodalom - 17. század - gyászbeszéd
894.511(092)Geleji_Katona_I. *** 871-57(439)=945.11
[AN 2677929]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2007.
Nagy Imre (1940-)
   Iskola és színház : Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia / Nagy Imre. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-713-8 fűzött : 2800,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - magyar irodalom története - iskolai színjátszás - műfajelmélet - színháztörténet - 18. század - vígjáték
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 894.511(091)-2"17" *** 894.511(091)-254.2"17" *** 82.01-254.2 *** 792(439)"17"
[AN 2678062]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2007.
Olasz Sándor (1949-)
   Sorskert : Sándor Iván művei / Olasz Sándor. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 172, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-172.
ISBN 963-506-686-4 kötött : 2000,- Ft
Sándor Iván (1930-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Sándor_I.
[AN 2677829]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2007.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Pannóniai töredékek / Praznovszky Mihály. - Veszprém : [Zöld Kalamáris Bt.], 2007. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3785-5 fűzött
Dunántúl - Balaton - magyar irodalom története - helyismeret - irodalmi élet - magyar irodalom - publicisztika
894.511(091)"17/19" *** 894.511-92 *** 908.439.11
[AN 2678503]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12038 /2007.
Always believe in yourself and your dreams (magyar)
   Bízz magadban! : az álmok egyszer valóra válnak / szerk. Patricia Wayant. - Pécs : Alexandra, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-774-3 kötött
világirodalom - vers - antológia
82-14=945.11
[AN 2675776]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2007.
   Antologie literatur visegrádských zemí : antologie V4 = A visegrádi országok irodalmi antológiája : V4 antológia = Antologia literacka państw wyszehradzkich : antologia V4 = Literárna antológia krajín Vyšehradskej skupiny : antológia V4 = Literary anthology of Visegrad 4 Countries / [... šéfred. ... Pál Békés]. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2007. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87094-7-9 kötött
Közép-Európa - világirodalom - ezredforduló - antológia - többnyelvű dokumentum
82-822(4-11)=00
[AN 2677631]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2007.
   Aranykönyv : mindennapi bölcsességünk : bölcsességek lexikona A-tól Z-ig / [vál., szerk., ford. Szeréni György]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 241, [10] p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 12.)
ISBN 978-963-9757-04-2 kötött : 1390,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2685503]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2007.
The beautiful years (magyar)
   Ezüst évek : az időskor örömei. - Pécs : Alexandra, 2006. - [368] p. : ill. ; 6 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Getto Katalin. - Helen Exley giftbooks (keretcím). - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-833-2 kötött
világirodalom - aforizma - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1
[AN 2675869]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2007.
Block, Lawrence (1938-)
Eight million ways to die (magyar)
   Nyolcmillió halál / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-74-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2677209]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2007.
Camões, Luís de (1525-1580)
   Luís de Camões 77 szonettje / Jánosházy György fordításában. - Budapest : Íbisz : Prae.hu, 2007. - 91, [4] p. ; 20 cm
A ford. a "Redondilhas e sonetos" (Lisboa : Livrária Sá Da Costa Ed., 1931) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9294-26-4 fűzött
portugál irodalom - szonett
869.0-193.3=945.11
[AN 2675725]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2007.
Carr, John Dickson (1906-1977)
The black spectacles (magyar)
   Mutatvány a sötétben / John Dickson Carr ; [ford. Szíjgyártó László]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 231, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9690-58-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2677121]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2007.
Chopra, Deepak
Buddha (magyar)
   Buddha : történet a megvilágosodásról / Deepak Chopra ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-972-1 kötött : 3590,- Ft
Buddha
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2676175]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2684126]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 13. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2684129]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2684115]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 15. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2684124]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 17. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2684065]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 9. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2684120]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2007.
Deaver, Jeffery
The twelfth card (magyar)
   A tizenkettedik kártya : [Lincoln Rhyme-regény] / Jeffery Deaver. - Pécs : Alexandra, 2007. - 556 p. ; 18 cm
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 978-963-370-327-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676505]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2007.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The land of mist (magyar)
   A köd birodalma : regény és elbeszélések / Arthur Conan Doyle. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9690-60-8 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény - elbeszélés
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2677128]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2007.
Edwards-Jones, Imogen
Fashion Babylon (magyar)
   Őrült divatvilág : [egy csillogó iparág sötét kulisszatitkai] / Imogen Edwards-Jones és Anonymus ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 290, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-782-1 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2677546]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2007.
   L'Europa sulla scena : atti unici di 27 giovani autori dell'Unione Europea = Európa a színpadon : 27 fiatal uniós szerző egyfelvonásosa / a cura di ... Dante Marianacci e Joseph Farrell ; [pubbl. Fondazione Salvatore Quasimodo, Istituto italiano di cultura di Budapest]. - Budapest : Fondazione Salvatore Quasimodo : Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2007-. - 21 cm
A művek eredetiben, valamint olasz és magyar műfordításban
európai irodalom - egyfelvonásos - antológia - többnyelvű dokumentum
82-2=945.11=50=00
[AN 2677261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2007. - 392 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7492-47-1)
európai irodalom - egyfelvonásos - antológia - többnyelvű dokumentum
82-2=945.11=50=00
[AN 2677297] MARC

ANSEL
UTF-812056 /2007.
Evanovich, Janet
One for the money (magyar)
   Stephanie Plum, a szingli fejvadász / Janet Evanovich ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 300 p. ; 21 cm. - (Stephanie Plum regények ; 1.)
ISBN 978-963-9752-69-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676756]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2007.
Forsyth, Frederick (1938-)
The Afghan (magyar)
   Az Afgán / Frederick Forsyth ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-385-4 kötött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2676216]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2007.
Friends (magyar)
   Barátok / [ill. Debbie Mumm] ; [szöveg Judy A. Herschner et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [60] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-369-719-0 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2675875]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2007.
Gold, Glen David (1964-)
Carter beats the Devil (magyar)
   Carter legyőzi az ördögöt : regény / Glen David Gold ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-24-3 fűzött : 9998,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 351 p.
ISBN 978-963-7424-25-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676464] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 358 p.
ISBN 978-963-7424-26-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676469] MARC

ANSEL
UTF-812060 /2007.
Goodkind, Terry
The Pillars of Creation (magyar)
   A Teremtés Oszlopai / Terry Goodkind. - [Szeged] : Excalibur, [2007]. - 3 db ; 20 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-58-3 fűzött : 6600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Démoni suttogás. - 295 p.
ISBN 978-963-9285-59-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677538] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jagang orgyilkosa. - 290 p.
ISBN 978-963-9285-60-6
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677544] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Rahl-egyensúly. - 290 p.
ISBN 978-963-9285-61-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677550] MARC

ANSEL
UTF-812061 /2007.
Gordon, Lucy
The Italian's baby (magyar)
   Aki keres.. / Lucy Gordon ; [... ford. Radeczky Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 388.)
ISBN 978-963-537-709-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677566]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2007.
Graham, Lynne (1956-)
A Mediterranean marriage (magyar)
   Mesés Isztambul / Lynne Graham ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 387.)
ISBN 978-963-537-708-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677561]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2007.
Grippando, James (1958-)
Got the look (magyar)
   Váltságdíj egy halottért / James Grippando ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2007]. - 332 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-79-1 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2676492]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2007.
Hardy, Jason M.
Drops of corruption (magyar)
   A romlás cseppjei / Jason M. Hardy ; [ford. Gábor Emma]. - Budapest : Beholder, 2007. - 296 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 978-963-8428-61-5 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2676499]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2007.
Kindermann, Barbara (1955-)
Romeo und Julia (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare drámáját átd. Barbara Kindermann ; Mészöly Dezső fordításának felhasználásával ford. Szalay Zsuzsanna ; Christa Unzner rajz. - Budapest : General Press, cop. 2007. - [37] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világirodalom gyerekeknek, ISSN 1789-1787)
ISBN 978-963-9648-93-7 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 2677170]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2007.
Klíma, Ivan (1931-)
Milostné léto (magyar)
   Szerelmes nyár / Ivan Klíma ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-34-4 fűzött : 2999,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2678088]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2007.
Lawrence, Kim
The Spaniard's love-child (magyar)
   Senki más / Kim Lawrence ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 400.)
ISBN 978-963-537-713-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677587]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2007.
Lehane, Dennis (1966-)
A drink before the war (magyar)
   Egy pohárral a háború előtt / Dennis Lehane ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-75-3 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2677212]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2007.
Liang, Diane Wei (1966-)
The eye of jade (magyar)
   A jáde átka / Diane Wei Liang ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 255 p. ; 21 cm. - (Ulpius teaház, ISSN 1789-3054)
ISBN 978-963-9752-57-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2676387]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2007.
Lobe, Kirsten
Paris hangover (magyar)
   Párizsi macskajaj / Kirsten Lobe ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 432, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-62-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2676084]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2007.
Lowry, Lois (1937-)
Messenger (magyar)
   Hírvivő / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-50-9 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2679107]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2007.
Luceno, James (1947-)
Star wars: labyrinth of evil (magyar)
   Star wars : a gonosz útvesztője / James Luceno ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-146-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677327]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2007.
Mather, Anne
His virgin mistress (magyar)
   Aphrodité gyermekei / Anne Mather ; [... ford. Halász Kriszta]. Végállomás: boldogság! / Elisabeth Harbison ; [... ford. Tandori Dezső]. Legdrágább kincseim / Karen Rose Smith ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 23.)
Egys. cím: His virgin mistress. Drive me wild!. Their baby bond
ISBN 978-963-537-711-4 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677577]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2007.
Mather, Anne
The Rodrigues pregnancy (magyar)
   Halaszthatatlan vallomás / Anne Mather ; [... ford. Rapajka Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 399.)
ISBN 978-963-537-712-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677581]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2007.
Moore, Christopher (1957-)
A dirty job (magyar)
   Mocskos meló / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2006. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-76-0 fűzött : 2580,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2677206]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2007.
Moyes, Jojo (1969-)
Foreign fruit (magyar)
   Tiltott gyümölcs / Jojo Moyes ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-31-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2676782]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2007.
Musso, Guillaume (1974-)
Et après (magyar)
   Szerelem életre-halálra / Guillaume Musso ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-60-3 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 2676766]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2007.
Obereder, Ingeborg
Therese, eine Freundin für immer (magyar)
   Teréz, egy örök barát / Ingeborg Obereder ; [ill. Heide Stöllinger] ; [ford. Szenthe-Tormássi Anna]. - Kecskemét : Korda, 2007. - 112 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9554-56-6 kötött : 1300,- Ft (hibás ISBN 978-963-9554-55-9)
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2675493]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2007.
Pessoa, Fernando (1888-1935)
   Versek / Pessoa/Álvaro de Campos ; [... vál., ... szerk. Pál Ferenc] ; [ford. Csuday Csaba, Déri Balázs]. - Budapest : Íbisz : Prae.hu, 2007. - 77, [4] p. ; 20 cm
A ford. a "Fernando Pessoa : edição crítica" (Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990) c. kiad alapján kész.
ISBN 978-963-9294-25-7 fűzött
portugál irodalom - vers
869.0-14=945.11
[AN 2675602]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2007.
Phillips, Susan Elizabeth
Natural born charmer (magyar)
   Született csábító / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 440 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-00-8 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677662]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2007.
Pynchon, Thomas (1937-)
The crying of lot 49 (magyar)
   A 49-es tétel kiáltása / Thomas Pynchon ; [ford. Széky János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1990. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2620-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2684319]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2007.
Rabin, Staton (1958-)
Betsy and the Emperor (magyar)
   Betsy és a császár / Staton Rabin ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Animus, 2007. - 240 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-44-8 kötött : 2390,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Abell, Lucia Elizabeth Balcombe (1800?-1876?)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2679182]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2007.
Restrepo, Laura (1950-)
Leopardo al sol (magyar)
   Leopárd a napon / Laura Restrepo. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 358 p. ; 21 cm
Ford. Vencz Zoltán
ISBN 978-963-7424-27-4 fűzött : 2999,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(861)=945.11
[AN 2677134]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2007.
Rice, Anne (1941-)
Blood and gold (magyar)
   Vér és arany : vámpírkrónikák VIII. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, 2007. - 457 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86583-6-4 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2677310]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2007.
Rodriguez, Deborah
Kabul beauty school (magyar)
   A kabuli szépségszalon / Deborah Rodriguez, Kristin Ohlson ; [ford. Térfy Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-56-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2676093]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2007.
Román József (1913-)
   A trójai háború ; Odüsszeusz / [Homérosz eredeti műveit prózára átírta] Román József ; ... szakmailag ellenőrizte Devecseri Gábor. - Budapest : Ciceró, cop. 2007. - 140 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-605-4 fűzött : 990,- Ft
ókori görög irodalom - eposz - tartalmi tömörítvény
875-13.05 *** 398.224(=75)
[AN 2676456]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2007.
Shan Sa (1972-)
La joueuse de go (magyar)
   A gójátékos / Shan Sa ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 261 p. ; 20 cm. - (Ulpius teaház, ISSN 1789-3054)
ISBN 978-963-9752-59-7 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2676385]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2007.
Shelton, Helen
Kissing Kate (magyar)
   Szeretetre éhesen / Helen Shelton ; [... ford. Káli Sarolta]. Fő a bizalom! / Rebecca Lang ; [... ford. Somló Katalin]. Begyulladva / Jennifer Taylor ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 12.)
Egys. cím: Kissing Kate. The baby specialist. Saving Dr. Cooper
ISBN 978-963-537-710-7 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677568]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the football fiend (magyar)
   Rosszcsont Peti és a foci / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-53-0 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678956]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry meets the queen (magyar)
   Rosszcsont Peti és az angol királynő / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-52-3 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678957]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry's underpants (magyar)
   Rosszcsont Peti alsónadrágja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-51-6 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678950]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2007.
Špitzer, Juraj (1919-1995)
Nechcel som bytʹ žid (magyar)
   Nem akartam zsidó lenni / Juraj Špitzer ; [a ford. L. Gály Olga munkája]. - Budapest : Bábel, 2007. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87144-5-9 fűzött : 2200,- Ft
Špitzer, Juraj (1919-1995)
szlovák irodalom - memoár
885.4-94=945.11
[AN 2676123]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2007.
Spyri, Johanna
Heidi (magyar)
   Heidi / Johanna Spyri ; ford. Fazekas László. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 250, [2] p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-65-5 kötött : 2299,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 2679463]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2007.
Steinbeck, John (1902-1968)
East of Eden (magyar)
   Édentől keletre / John Steinbeck ; ford. Szinnai Tivadar. - Szeged : Aranytoll, 2007. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-66-2 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2679414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 424 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2679432] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 408 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2679448] MARC

ANSEL
UTF-812095 /2007.
   Varsó fölött az ég / szerk. Pálfalvi Lajos. - Budapest : Új Világ : A. Liehm Alapítvány, 2007. - 117 p. : ill. ; 23 cm. - (Európai kulturális füzetek, ISSN 1785-3729 ; 23.)
ISBN 978-963-86346-1-0 fűzött : 800,- Ft
lengyel irodalom - antológia
884-822=945.11
[AN 2678650]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2007.
   Versek, legendák és bölcsességek macskabarátoknak / [összeáll. és írta] Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005, [2007]. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87207-1-9 fűzött : 1690,- Ft
macska - világirodalom - antológia
82-822=945.11 *** 636.8(0:82-822)
[AN 2678533]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2007.
Vladimov, Georgij (1931-2003)
Vernyj Ruslan (magyar)
   Hűséges Ruszlán / Georgij Vlagyimov ; [ford. Árvay János]. - Budapest : Európa, 2007. - 212 p. ; 19 cm
Megj. "Egy őrkutya története" címmel is
ISBN 978-963-07-8410-8 fűzött : 2300,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2679085]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2007.
Webster, Jean (1876-1916)
When Patty went to college (magyar)
   Patty a kollégiumban : regény / Jean Webster ; ford. Borbás Mária. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 141 p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-88-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2679475]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2007.
Wells, Rebecca (1952-)
Little altars everywhere (magyar)
   A vagány nők titkai / Rebecca Wells ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-32-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2676773]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2007.
Wilson, Jacqueline
The Diamond girls (magyar)
   A Diamond lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2007. - 174 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-56-1 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2679146]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2007.
Woods, Sherryl (1944-)
The laws of attraction (magyar)
   Ashley és társa / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 201.)
ISBN 978-963-537-714-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2677548]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2007.
Xinran (1958-)
   Égi szerelem : egy tibeti asszonysors / Hszinran ; [ford. Szegő Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 198 p. ; 20 cm. - (Ulpius teaház, ISSN 1789-3054)
A ford. a "Sky burial" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9752-58-0 fűzött : 2999,- Ft
Shu Wen
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2676388]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12103 /2007.
Ákossy Eszter
   A Szeléndekhamari erdő titkai / Ákossy Eszter ; Borbás Zoltán rajz. - [Szeged] : Novum, 2007. - 93, [3] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-9703-19-3 kötött
ISBN 963-9703-19-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2677613]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2007.
Almásy Panni
   Minden jó, ha vége jó / Almásy Panni meséje ; Gábor Emese rajz. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., [2007]. - 22, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2676288]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Versek : válogatás / Arany János. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677565]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 237 p. - (Klasszikus magyar líra ; 3.)
ISBN 978-963-09-5634-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677576] MARC

ANSEL
UTF-812106 /2007.
Avar Júlia
   Versek / Avar Júlia. - Budapest : Accordia, 2007. - 50, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-92-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676006]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2007.
Bayer Ferenc (1965-)
   Állatkertem rejtelmei / Bayer Ferenc ; Egyházi Tünde rajz. - Budapest : Accordia, 2007. - 94, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8341-90-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2676206]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranytulipán / Benedek Elek. - Üllő : Regun, [2007]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7459-56-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2677980]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2007.
Bertók László (1935-)
   Hangyák vonulnak : versek / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2007. - 116, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2605-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676287]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2007.
Bistey András (1942-)
   Papírkápolna / Bistey András. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-46-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678044]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2007.
Bognár László József (1956-)
   A repülő bugyi és más történetek / Bognár László József. - Budapest : Bognár L. J., 2007. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3856-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2676298]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2007.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-34-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2684391]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2007.
Bradányi Iván (1930-)
   Bűz és bűnhődés : novellák és versek / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2006. - 254 p. ; 18 cm
ISBN 963-7459-36-7 fűzött (hibás ISBN 963-7459-20-0)
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2677927]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2007.
Bradányi Iván (1930-)
   Sláger!!! / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, [2005]. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 963-7459-07-3 fűzött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2677943]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2007.
Burda Zsuzsa, L. (1943-)
   Ella könyve / L. Burda Zsuzsanna. - Győr : Palatia, 2007. - 333 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7692-13-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676372]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2007.
Buza O. Nándor
   A törvény ökle, avagy Kalandorok és cinkosok az állam szolgálatában / Buza O. Nándor. - Budapest : Buza O. N., 2007. - 450 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3829-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676401]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2007.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 4. kiad. - Szeged : Jonatán Könyvmolyképző K., 2007, cop. 1973. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2684387]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2007.
Czotter József
   Senkiföldjén kilencen : dráma két felvonásban, tizenkét jelenetben / Czotter József. - [Budapest] : Czotter J., [2007]. - 118, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2707-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2676198]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2007.
Devecsery László (1949-)
   Időörvény : képpel írt versek / Devecsery László ; [közread. az] ... Őszikék Alapítvány. - [Kőszeg] : Városkapu ; [Szombathely] : Őszikék Alapítvány, cop. 2007. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87119-6-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676318]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2007.
Djidjeliné Czirók Viktória Eszter
   Örök menedék : [versek és műfordítások] / Czirók Viktória. - Budapest : Accordia, 2007. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-72-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676140]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2007.
Drégely László
   Virágszekéren / Drégely László ; a komáromi Feszty Árpád Általános Iskola rajz tagozatos diákjainak rajzaival ; [kiad. a Magyar Alumíniumipari Múzeumért Alapítvány]. - Székesfehérvár : M. Alumíniumipari Múzeumért Alapítvány, 2007. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2631-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekrajz
894.511-14(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 2676325]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2007.
   Egészrész : fiatal költők antológiája / szerk. K. Kabai Lóránt. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 183 p. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 150.)
ISBN 978-963-87307-2-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2675615]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2007.
Face, Angel
   Betty, a nem csúnya lány, avagy A rejtett szépség soha nem hervad el / Angel Face. - Pécs : Hajlítás Bt., 2007. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3915-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2676473]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2007.
Falusi Márton (1983-)
   Rádnyitva ablak, ajtó : versek / Falusi Márton. - [Budapest] : Stádium, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-59-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677840]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Fészekrablás / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 217 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-9690-64-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2677381]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2007.
Fuchs Izabella (1949-)
   Alázat : vers, próza / Fuchs Izabella ; [grafikák Dániel Nagy László, Fuchs Izabella]. - Pécs : Fuchs I., 2007. - 94, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2958-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2679694]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2007.
Gaál Viktor
   Varázserdő / Gaál Viktor. - Budapest : Tekapo, 2007. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3908-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2676392]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2007.
Garmás, Tamilla (1940-)
   Egy kazár lány : önvallomásos regény / T. Garmás. - [Mezőkövesd] : Szabó Endréné, 2007. - 321 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3885-2 fűzött
Garmás, Tamilla (1940-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2675918]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2007.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - Utánny. - Budapest : Papirusz Duola, 2007. - 69, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7452-05-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2684407]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2007.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Töredék : szökés a nagy árvíz idején, amikor a Duna kiáradt a börtönig / Gérecz Attila. - Budapest : Stádium, 2007. - 67, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Simonffy András bev. tanulmányával. - Ill. Kirják Miklós
ISBN 978-963-9156-56-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677866]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2007.
Granasztói Pál (1908-1985)
   Vallomás és búcsú / Granasztói Pál ; [... Granasztói Pál Vallomás és búcsú, valamint az Ifjúkor a belvárosban c. kötetéből vál. Granasztói Olga]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 181 p., [32] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-706-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2677825]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2007.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék / Hamvas Béla. - [Szentendre] : Medio, cop. 2007. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-9240-32-2 v.
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)
[AN 2684135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p. - (Hamvas Béla művei ; 15.)
ISBN 978-963-9240-33-9
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)
[AN 2684138] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 288 p. - (Hamvas Béla művei ; 16.)
ISBN 978-963-9240-34-6
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2684145] MARC

ANSEL
UTF-812133 /2007.
Hechlovszky Krisztina
   Momó és a manótitok / Hechlovszky Krisztina ; Elek Lívia rajz. - [Szeged] : Novum, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9703-20-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2676152]
MARC

ANSEL
UTF-812134 /2007.
Héra Gábor
   Szerelem, vers, zene / Héra Gábor ; [Cakó Ferenc homokfestményeivel]. - Budapest : Oxo Art Kft., 2006. - 41 p. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 CD
Nota bene (melléklet címe)
ISBN 978-963-06-1334-7 fűzött
magyar irodalom - vers - dzsessz - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.5(439)
[AN 2675750]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2007.
Jankovics Marcell (1941-)
   Lékiratok / Jankovics Marcell. - [Budapest] : Helikon, cop. 2007. - 2 db (743 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-115-6 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 375 p.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679239] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2007. - p. 381-743.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679243] MARC

ANSEL
UTF-812136 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Török világ Magyarországon / Jókai Mór. - [Szeged] : Novum, [2007]. - 480 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-26-1 b.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677603]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2007.
Kabai István (1924-)
   Az eminens bukása / Kabai István. - [Budapest] : Open Art Invest, 2006. - 116 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677999]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2007.
Kalász Márton (1934-)
   Látható, láthatatlan : válogatott versek / Kalász Márton ; [az utószót írta és a szöveget gond. Zsille Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-933-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674331]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2007.
Kállay Géza
   Melyik Erasmus Kávéházban : novellák / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 181 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-963-9363-52-6 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9363-52-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2663604]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2007.
Kerekes Tamás
   Az eltűnt ütő nyomában : pingpongregény, szett 11 pontig : kisregény / Kerekes Tamás. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9634-49-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678052]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2007.
   Köderdő : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 357 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 66.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-61-3 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2676223]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Versek : válogatás / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 334 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 2.)
ISBN 978-963-09-5633-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677593]
MARC

ANSEL
UTF-812143 /2007.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Szentandrássy István evangéliuma / Kovács József Hontalan ; [kiad. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2007. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86451-6-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675738]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2007.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Tűzhálók / Kovács József Hontalan ; [Szentandrássy István graf.]. - Agárd : Alkotóház, 2007. - 24, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3000-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675706]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2007.
Kovács-Cohner Róbert (1986-)
   Ephata : álom egy ablak üvegén / Kovács-Cohner Róbert ; [ill. Veszely István]. - Budapest : Gloria, cop. 2007. - 156 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm + CD
A mellékletben Vedres Csaba műveivel
ISBN 978-963-9587-43-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - könnyűzene - ezredforduló - vers - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Vedres_Cs.
[AN 2678041]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2007.
Kozma Béla
   Versek és drámák / Kozma Béla. - Budapest : Kozma B., 2007. - 232, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2516-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 2676136]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2007.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A lusta veréb : állatmesék / Kürti Kovács Sándor ; Géczi Ágnes rajz. - Budapest : General Press, [2007]. - 77 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9648-97-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2676137]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2007.
L. S., Anett
   Egy másik világ / Anett L. S. ; ill. Matyi Gábor. - [Szeged] : Novum, 2007. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9703-21-6 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2676792]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2007.
Láng György (1908-1976)
   Te szőke gyerek : egy öreg kocsmazongorista feljegyzései / Láng György. - Budapest : Glória, [2007]. - 478 p. ; 24 cm + CD
A mellékletben dalok Gyarmati István előadásában
ISBN 978-963-9587-31-1 fűzött : 3690,- Ft
Láng György (1908-1976)
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - memoár - sláger - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
894.511-94 *** 78.067.26(439)
[AN 2678019]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2007.
Leleszi Balázs Károly (1958-)
   Látnok az arcát tűzbe mártja / Leleszi Balázs Károly ; Tiszta Forrás Alapítvány kiadása. - [Budapest] : Tiszta Forrás Alapítvány, 2007. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2403-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677965]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2007.
Lődi Tamás (1959-)
   Forrásföldön : versek / Lődi Tamás. - Budapest : M. Napló, 2007. - 97, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-55-4 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676494]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2007.
Lukácsi Péter (1977-)
   Záródó ajtók / Lukácsi Péter ; [grafikák Bakos András] ; [közread. a] Fiatal Szegedi Írók Köre. - [Szeged] : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2007. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87051-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677518]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2007.
Madarász István (1924-)
   Nyitott könyv az életem / Madarász István. - Debrecen : Magánkiad., 2006-. - 20 cm
Madarász István (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 79 p. : ill.
ISBN 978-963-06-3002-3 fűzött
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2679547] MARC

ANSEL
UTF-812154 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-123-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2685531]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2007.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2007. - 221 p.
ISBN 978-963-9706-33-0
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2678947] MARC

ANSEL
UTF-812156 /2007.
Nagy Cili (1977-)
   A részeg erkély : versek / Nagy Cili. - [Budapest] : Stádium, cop. 2007. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-58-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677835]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2007.
Nagyajtai Kovács Zsolt
   Az utolsó szerető / Nagyajtai Kovács Zsolt. - Budapest : Accordia, 2007. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-81-5 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676200]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2007.
Nemere István (1944-)
   A fantasztikus nagynéni / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 210, [6] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-013-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2685547]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2007.
Nemere István (1944-)
   Vérvonal / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-53-0 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2677112]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Kertbelátó : versek és műfordítások / Németh István Péter. - Tapolca : [Magánkiad.], 2006. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-712-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678083]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2007.
   Nyitott ablak : a Csepeli Családsegítő Szolgálat Irodalmi Műhelyének antológiája / szerk. Szathmári István. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 109 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825
[AN 2676201]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2007.
Oravecz Imre (1943-)
   Ondrok gödre : az álom anyaga, első könyv / Oravecz Imre. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-425-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676243]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2007.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és az elf rémálma / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur, 2007. - 191 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-57-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2676110]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2007.
Pászthory Karolin (1932-)
   Téli erdő / Pászthory Karolin ; [közread. a] Közművelődési Alapítvány. - Sárvár : Közművel. Alapítvány, 2007. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2450-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2675013]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2007.
Pelyhe Róbert
   Swan meséi / írta Robert Swan Pelyhe. - [Budapest] : Pelyhe R., 2007. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2329-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2676066]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2007.
Pető Ilona, N. (1950-)
   Azok a boldog (?) idők / N. Pető 'Szigethy Ilona. - Szigethalom : N. Pető 'Szigethy I., 2006. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1450-4 fűzött
ISBN 963-06-1450-2
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2676393]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor költeményei : hazai művészek rajzaival diszitett képes kiadás. - Repr. kiad. - Üllő : Regun, 2006. - 682, [10] p. : ill. ; 30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1878
ISBN 963-7459-27-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678395]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2007.
Regős Sándor (1917-2002)
   Szuronyok árnyékában : versek, Steyr 1945 / Regős Sándor. - [Miskolc] : Bíbor K., [2007]. - [58] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9634-41-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677685]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2007.
Rékasy Ildikó (1938-)
   Volt-e a kert? / Rékasy Ildikó. - [Budapest] : Stádium, cop. 2007. - 52, [3] p. : ill. ; 17 cm. - (Holdudvar könyvek, ISSN 1788-8093)
ISBN 978-963-9156-60-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677827]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2007.
Sislay Margó
   Az élet egy futó folyam : az életből merített igaz történet / Sislay Margó ; [ford. Sislay József]. - Budapest : Háttér, cop. 2007. - 404 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9365-70-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 2676109]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2007.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Rímes történetek életemből / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2007. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2652-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674995]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2007.
Szabó Imréné Szabó Éva (1924-)
   Süt a nap! : [életem] / Szabó Imréné Szabó Éva. - [Budapest] : Open Art, 2006. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87375-3-3 fűzött
ISBN 963-87375-3-0 * (hibás ISBN 963-87375-3-3)
Szabó Imréné Szabó Éva (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2677812]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2007.
Szabó Pál (1974-)
   Kamaszkomédia Shakespeare köpenyében / Szabó Pál ; [közread. a] Fiatal Szegedi Írók Köre. - Szeged : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2007. - 110 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87051-2-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677521]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2007.
Szakonyi Károly (1931-)
   Adáshiba : drámák / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2007. - 359 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életműsorozata ; 5.)
Tart.: Életem, Zsóka ; Adáshiba ; Ítéletnapig ; Váróterem ; Benn a szobában ; Ha itthon maradnál
ISBN 978-963-9156-61-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2677855]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2007.
Szemerei Gábor
   Hármas kötelék : szerelem, Istenszerelem / Szemerei Gábor ; [rajz. Szemerei Panka] ; [közread. a] Lajoskomáromi Evangélikus Egyházközség. - [Lajoskomárom] : Lajoskomáromi Ev. Egyházközs., [2007]. - 106 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2456-5 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676064]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2007.
Szita Veronika, V.
   A kabóca röpte / V. Szita Veronika. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-75-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677025]
MARC

ANSEL
UTF-812177 /2007.
Tarcsai Szabó Tibor
   Segítség, megszöktünk! / Tarcsai Szabó Tibor ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : General Press, [2007]. - 84, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9648-75-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2676172]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2007.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Versek : válogatás / Tóth Árpád. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 237 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 1.)
ISBN 978-963-09-5632-1 kötött : 99,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677584]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2007.
Vágó Csaba
   A fojtogató / Andrea Santacruz. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-36-9 fűzött
ISBN 963-9685-36-9
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2676977]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2007.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; képek Takács Antal. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 1.)
ISBN 978-963-9100-70-1 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - szeretet - aforizma
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2685501]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2007.
Vass Géza (1926-)
   A Vadászkürt szálló rejtélye : kisregény / Vass Géza ; [... az illusztrációkat rajz. Buday Mihály]. - [Hévíz] : Vass G., [2007]. - 140 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-3672-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677703]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2007.
Virág Benedek (1754-1830)
   Magyar lant : Virág Benedek zsoltárfordításai / [... szerk. Kremnitzky Gábor]. - Székesfehérvár : Fejér M. Ped. Szakmai és Szolgáltató Int., 2006. - VIII, 20, 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Alba, ISSN 1417-6394 ; 7.)
Az 1825-ben Budán Landerer A. betűvel 2 kötetben megj. mű reprintje
ISBN 963-229-102-6 fűzött
magyar irodalom - zsoltár - hasonmás kiadás
894.511-141 *** 223.2.045=945.11 *** 094/099.07
[AN 2675522]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2007.
Zelarson, Magnus
   Aki ezt tette, meglakol / Magnus Zelarson. - [Pomáz] : ZePró K., 2007. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2900-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2677595]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2007.
Zsirai László (1956-)
   Lélekrajz : válogatott versek, 1970-2000 / Zsirai László. - Mikebuda : Gyöngyharmat K., cop. 2007. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-2720-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2676402]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2007.
Zsolt Béla (1895-1949)
   Házassággal végződik / Zsolt Béla. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 335 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-78-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676940]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12186 /2007.
Bakó Krisztián (1974-)
   A kiskakas gyémánt félkrajcárja és más mesék / [szöveg Bakó Krisztián] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]. - [20] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-53-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2677687]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2007.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : irány az óvoda! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-016-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684329]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2007.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : kistestvér érkezik / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-017-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684328]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2007.
Baumann, Stephan
Auf der Baustelle ist was los (magyar)
   Mi történik az építkezésen? / [ill. Stephan Baumann] ; [ford. Fazekas Zsófia]. - [Budaörs] : Dioné, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első felfedező könyvem)
ISBN 978-963-06-2684-2 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2676842]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2007.
Le dictionnaire de Titou (magyar)
   Brumi szótára. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 963-369-816-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2675787]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2007.
Kohl, Martina
Beim Kinderarzt (magyar)
   Mi történik a gyerekorvosnál? / [ill. Martina Kohl] ; [szöveg Anna Pfeiffer] ; [ford. Fazekas Zsófia]. - [Budaörs] : Dioné, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első felfedező könyvem)
ISBN 978-963-06-2685-9 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2676810]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2007.
   A kóró és a kismadár / Móra Ferenc nyomán. - Üllő : Regun Press, [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 18.)
ISBN 963-7459-47-2 fűzött : 297,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2677989]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2007. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87463-1-3 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684250]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2007.
   A mezeinyúl és a sündisznó / Móra Ferenc nyomán. - Üllő : Regun Press, [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 19.)
ISBN 963-7459-48-0 fűzött : 297,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2677995]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2007.
O'Leary, John
The big match! (magyar)
   A nagy meccs! : térbeli mesekönyv igazi focijátékkal / John O'Leary ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Aréna 2000, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23x25 cm
ISBN 963-7046-61-5 kötött : 3390,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657397]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2007.
Scarry, Richard
Mr. Frumble's bedtime stories (magyar)
   Egy huncut kalap Tesz-vesz Városban : [tréfás történetek Tesz-vesz Városból] / Richard Scarry ; [magyar szöveg Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2007. - 56 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9619-26-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2676308]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2007.
Scarry, Richard
Richard Scarry's cars and trucks and things that go (magyar)
   Csúcsforgalom Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2007], cop. 1996. - [66] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9166-45-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684317]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2007.
   A szamár és az oroszlán / Móra Ferenc nyomán. - Üllő : Regun Press, [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár, ISSN 1419-9726 ; 20.)
ISBN 963-7459-49-9 fűzött : 297,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2677998]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12199 /2007.
   Borsó : apró szemek egy burokban : a Bolyai Önképző Műhely 2007-ben végzett hallgatóinak tanulmányai / szerk. Csatári Bálint [et al.]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2007. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-1-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2675502]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2007.
   Csak az igazat, a tiszta igazat : ünnepi kötet a 80 éves Szesztay András tiszteletére / szerk. Zalatnay István ; [közread. a Théma]. - [Budapest] : Théma, 2006. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1685-0 fűzött
ISBN 963-06-1685-8
Szesztay András (1926-)
Magyarország - tanulmánygyűjtemény - szociológus - 20. század - életútinterjú - emlékkönyv
082 *** 316(439)(092)Szesztay_A.(047.53)
[AN 2678040]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2007.
D'Errico, Camilla
Avril Lavigne's Make 5 wishes (magyar)
   Avril Lavigne : 5 kívánság / rajz. Camilla D'Errico ; írta Joshua Dysart ; [ford. Steiner Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - [157] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-29-2 fűzött : 1770,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2676106]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2007.
Hadley, Amy Reeder
Fool's gold (magyar)
   Bolondok aranya / írta Amy Reeder Hadley ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2649818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2007]. - 168, [22] p.
ISBN 978-963-9679-40-5 fűzött : 1999,- Ft : 7,5 EUR
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2649823] MARC

ANSEL
UTF-812203 /2007.
Knaak, Richard A.
Warcraft: the Sunwell trilogy (szlovák)
   Warcraft: trilógia Studne slnka / nap. Richard A. Knaak ; il. Jae-Hwan Kim ; [prekl. Matej Kukučka]. - [Budapest] : Delta Vision, 2007-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2675900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1 zv., Hon na draka. - 2007. - [168] p.
ISBN 978-963-9679-60-3 fűzött : 255 SKK : 7,5 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2675901] MARC

ANSEL
UTF-812204 /2007.
Kujiradō Misaho
Purinsesu Ai monogatari (magyar)
   Princess Ai / írta Misaho Kujiradou és D. J. Milky ; ötlet Courtney Love és D. J. Milky. - [Budapest] : Goodinvest, cop. 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2666774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Világosság / [ford. Szeredás Lőrinc]. - cop. 2007. - 181 p.
ISBN 978-963-87364-2-0 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2677527] MARC

ANSEL
UTF-8