MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/10/17 09:45:00
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

11224 /2008.
   Tudod-e? 2 : érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek / [írta Juhász István et al.] ; [ill. Sipos Norbert, Horváth Henrik, Jantner János]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-036-1 kötött : 2990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2765074]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11225 /2008.
Baden-Powell, Robert Stephenson
   B.-P. horizontja : válogatás a The Scouter folyóiratban 1909 és 1941 között megjelent írásokból a cserkészmozgalom alapítójától / [ford. Babos Gábor] ; [kiad. az Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért]. - [Szeged] : Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért, 2008. - 194 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-5306-0 fűzött
cserkészet - angol irodalom - publicisztika
061.213cserkészet(0:82-92) *** 820-92=945.11
[AN 2765714]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2008.
   A Magyar Reumatológusok Egyesülete története és tevékenysége, 1928-2008 / szerk. Poór Gyula ; társszerk. Bálint Géza [et al.]. - Budapest : M. Reumatológusok Egyes., [2008]. - 148 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5468-5 kötött
Magyar Reumatológusok Egyesülete
Magyarország - egyesület - reumatológia - történeti feldolgozás
061.2(439)Magyar_Reumatológusok_Egyesülete
[AN 2768030]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11227 /2008.
   EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához [elektronikus dok.] / ... szerk. Csáki Zoltán. - Szöveg. - [Budapest] : KI, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális könyvtári füzetek, ISSN 1789-7882 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A Pesten 1838-ban megjelent "Természet" c. időszaki kiadvány digitalizált változatával. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-201-630-6
Magyarország - természettudomány - folyóirat - terjesztés - digitalizált dokumentum - útmutató - elektronikus dokumentum
070(439)Természet *** 5 *** 070.33(036) *** 681.327.004.14
[AN 2766370]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2008.
Frankl András (1938-)
   Száguldás a Forma-I-ben és azon túl / Frankl András. - [Szekszárd] : 4S Kvk., [2008]. - 214 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-87365-6-7 kötött : 3290,- Ft
Frankl András (1938-)
Egyesült Államok - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - autósport - memoár
070(73)(=945.11)(092)Frankl_A.(0:82-94) *** 796.71(0:82-94)
[AN 2764490]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2008.
   Micu : Halász Miklós emlékkönyv / [a visszaemlékezéseket összegyűjt., a riportokat vál., ... szerk. Ladányi Zsuzsa]. - Szeged : Bába, 2008. - 158 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-80-0 fűzött
Halász Miklós (1946-2006)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - emlékkönyv
070(439)(092)Halász_M. *** 082
[AN 2764701]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11230 /2008.
Fóris Ágota (1970-)
   Kutatásról nyelvészeknek : bevezetés a tudományos kutatás módszertanába / Fóris Ágota. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-230.
ISBN 978-963-19-6323-6 fűzött : 3200,- Ft
kutatás - nyelvészet
001.81 *** 800.1
[AN 2766682]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2008.
   The Hirsch-index for evaluating science and scientists : its uses and misuses : a selection of papers reprinted from the journal Scientometrics / comp. and ed. by Tibor Braun. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2008. - 291, [3] p. ; 24 cm. - (Scientometrics guidebooks series, ISSN 1788-2370 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8622-1 fűzött
tudományos módszertan - bibliometria
001.891
[AN 2765838]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2008.
Mon premier Larousse des comment c'est fait? (magyar)
   Larousse : hogy is van ez? / [szerk. Françoise de Guibert] ; [... ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Officina Junior, [2008]. - 151 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-32-6 kötött : 3450,- Ft
természettudomány - tudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 001(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 2765370]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2008.
Torma Zsófia (1840-1899)
Ethnographische Analogien (magyar)
   Sumér nyomok Erdélyben / Torma Zsófia. - Budapest : M. Ház, 2008. - 256 p. : ill. ; 18 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Ford. Foyta István. - Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-963-9335-57-8 * fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9335-57)
ISBN 963-9335-57-6
Erdély - régészet - kultúra - sumerológia - magyarságkutatás
008(=921.19)(439.21) *** 904(439.21) *** 930.8(=945.11)
[AN 2765215]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11234 /2008.
Azzurro
   Szeretve lenni / Azzurro. - Szeged : Bába, 2008. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-04-4 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2764222]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2008.
   Félelem, hit, gyógyulás [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 14 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Váradi Tibor, Domján László, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - ezoterika - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 2766975]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2008.
Frissell, Bob (1943-)
Nothing in this book is true, but it's exactly how things are (magyar)
   Pólusváltás : a valódi teremtés könyve : semmi sem igaz, ami ebben a könyvben található, de a dolgok így működnek és valami igazság mégis rejlik a leírtakban... / [Bob Frissell]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2750,- Ft
rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 2764314]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2008.
Gallagher, Ann-Marie
The spells bible (magyar)
   A varázslat bibliája : amit az amulettekről és a varázslásról tudni kell / Ann-Marie Gallagher. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-581-0 fűzött
varázslás
133.4
[AN 2766443]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2008.
   Jövendölések / Nostradamus. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-050-6 fűzött
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2765234]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2008.
Kovács-Magyar András (1960-)
   Táltos iskola [elektronikus dok.] / Kovács Magar András ; [kiad. Energia Gyógyító Központ]. - Hangoskönyv. - Budapest : Energia Gyógyító Közp., [2008]. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
Műanyag tokban
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 2762547]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2008.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A Táltosok küldetése, a fény felszabadítása [elektronikus dok.] : amit a történelemből kihagytak / Kovács Magar András ; [közrem. Pap Gábor] ; [kiad. Energia Gyógyító Központ]. - Hangoskönyv. - Budapest : Energia Gyógyító Közp., [2008]. - 1 CD (1 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
Műanyag tokban
ezoterika - magyarságkutatás - auditív dokumentum
133.25 *** 930.8(=945.11)
[AN 2762542]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2004]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Tizenhat előadás Prágában, Párizsban és Breslauban 1924. március 29-től június 15-ig / [ford. Kellner Ágnes]. - [2008]. - 247 p.
ISBN 978-963-9772-05-2 fűzött
ezoterika - okkultizmus - antropozófia
133.25 *** 129.4 *** 141.333
[AN 2765385] MARC

ANSEL
UTF-811242 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mysterienstätten des Mittelalters (magyar)
   Középkori misztériumhelyek : a rózsakeresztesség és a modern beavatás elve : Dornach, 1924. január 4-13. ; Keleti és keresztény misztériumok : Berlinben 1913. február 3. és 6. között tartott négy előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Kellner Ágnes és ... Drahos Sándor] ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], 2008. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: Mysterienstätten des Mittelalters ; Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums. - A 2. mű megj. "A Napkelet és a kereszténység misztériumai : Parsifal és Amfortas" címmel is. - Keleti és keresztény misztériumok (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9772-04-5 kötött
ezoterika - rózsakeresztesség
133.25 *** 061.236.5
[AN 2765341]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2008.
Takács Erika
   Jóskönyv : asztrológusok, rózsakeresztesek, szélhámosok / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-80-1 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 2763823]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2008.
Wójcikiewicz, Andrzej
Przebudzenie Cheopsa (magyar)
   A fáraó felébresztése : hogyan kerülhetjük el a világkatasztrófát 2012-ben? / Andrzej Wójcikiewicz ; [ford. Mester Ida és Kővári Attila] ; [közread. a] Magyarországi Leela Alapítvány. - [Budapest] : Mo. Leela Alapítvány, cop. 2008. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5060-1 fűzött : 3690,- Ft
ezoterika - világvége
133 *** 236
[AN 2765100]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11245 /2008.
100 desastres naturales (magyar)
   100 természeti katasztrófa / [összeáll. Jordi Vigué]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 207 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-368-740-6 kötött
katasztrófa
502.58(100)
[AN 2766959]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2008.
   Környezetvédelem az önkormányzatok életében / Luda Szilvia és Zilahy Gyula szerk. - Budapest : TTMK, 2008. - 80 p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 10.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-369-0)
Magyarország - környezetvédelem - önkormányzat - ezredforduló
504.03 *** 352(439)
[AN 2765601]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2008.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmusföldrajz és humánökológia : fejezetek a természet, a társadalom és az ember turizmushoz fűződő viszonyáról / Michalkó Gábor. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : MTA Földrajztud. Kutint., 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 2.)
Bibliogr.: p. 199-215.
ISBN 963-9558-41-9 fűzött
Magyarország - idegenforgalom - kulturális földrajz - ökológia
504.75 *** 338.48 *** 911.3(439) *** 379.85
[AN 2769933]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2008.
Nádudvari Zoltán
   A klímavédelem terhei megosztásának nemzetközi gyakorlata / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 88 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-963-9754-12-6 fűzött : 3500,- Ft
környezetvédelem - globális felmelegedés - világgazdaság - energiagazdálkodás - ezredforduló
504.03(100) *** 620.9 *** 504.38.054 *** 339.9(100)
[AN 2766348]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11249 /2008.
Lengyel Dániel (1972-)
   Kvantumelmélet : paradigmaváltás a XX. századi fizikában : tudományos esszé / Lengyel Dániel. - Budapest : Ex Libris, 2008. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-86490-8-9 fűzött : 1200,- Ft
kvantumelmélet
530.145
[AN 2766373]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11250 /2008.
Bojkó Béla
   A kémiai elemek rendszerének termodinamikai (T-) modellje / Bojkó Béla. - [Budapest] : Bolykó B., cop. 2008. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 79-80. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-463-992-3)
periódusos rendszer - termodinamika - fizikai kémia
541.1 *** 536.7
[AN 2759860]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2008.
   Szervetlen kémiai nevezéktan : a magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai : a IUPAC 2005. évi szabályai / Fodorné Csákány Piroska [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 407 p. : ill. ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-8559-0)
szervetlen kémia - terminológia - szaknyelv - magyar nyelv
546 *** 809.451.1-086.6 *** 001.4
[AN 2766392]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11252 /2008.
   Geo-fifika : földtudományi ismeretterjesztő füzet / [szerk. Szarka László] ; [kész. ... az MTA Geodéziai És Geofizikai Kutatóintézetében]. - Sopron : MTA GGKI, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-8381-24-8 fűzött
geológia
55
[AN 2752716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Föld és egészség : biztonságosabb környezet kialakítása. - 2008. - [14] p. : ill., színes
ISBN 978-963-8381-28-6
környezetvédelem - környezetszennyezés - geokémia - veszélyes anyag
550.4 *** 504.06 *** 504.03 *** 615.9
[AN 2765878] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Éghajlat : "kőbe vésett magnószalag". - 2008. - [14] p. : ill., színes
ISBN 978-963-8381-29-3
Magyarország - éghajlattan - környezetszennyezés
551.583(439) *** 551.583 *** 504.03
[AN 2765897] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Nyersanyag- és energiakincs : a fenntartható felhasználás felé. - 2008. - [14] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-30-9
Magyarország - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés
620.9(439) *** 620.9
[AN 2765920] MARC

ANSEL
UTF-811253 /2008.
Reptiles y dinosaurios (magyar)
   Őslények és hüllők / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 9.)
ISBN 978-963-09-5661-1 kötött : 1490,- Ft
dinosaurus - hüllő
568.19 *** 598.1
[AN 2766329]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11254 /2008.
   Állatkölykök / [szerk. Dönsz Judit et al.] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008, cop. 2003. - 44 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 978-963-9770-41-6 kötött
állat - gyermekkönyv
599(02.053.2) *** 591.56(02.053.2)
[AN 2770259]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2008.
De la Bédoyère, Camilla
100 things you should know about big cats (magyar)
   Vad macskák / [magyar szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző De la Bédoyère, Camilla
ISBN 978-963-9619-38-8 kötött : 1850,- Ft
macskaféle - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 2765571]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2008.
Henn László
   Emlősök / Henn László. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 62, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ragadozók)
ISBN 978-963-251-028-6 fűzött
ragadozó emlős
599
[AN 2765023]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2008.
Henn László
   Halak, hüllők, madarak / Henn László. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 62 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ragadozók)
ISBN 978-963-251-029-3 fűzött
ragadozó hal - hüllő - ragadozó madár
591.531.2 *** 597 *** 598.1 *** 598.9
[AN 2764998]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2008.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Evolúció hívőknek / Jáki Szaniszló ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-107-0 fűzött : 1300,- Ft
törzsfejlődés - hit
575.8 *** 231.51
[AN 2766369]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2008.
Ledwon, Liane Maria
Aloe la pianta che cura (magyar)
   Aloé, a gyógynövények királynője / Liane Maria Ledwon ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 125 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Egészséges életmód ; 13.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5735-9 kötött : 995,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
582.572.226 *** 615.89:615.322
[AN 2766183]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2008.
Magyar Biomechanikai Konferencia (3.) (2008) (Budapest)
   Third Hungarian Conference on Biomechanics [elektronikus dok.] : Budapest July 4-5, 2008 / [org. comm. Lajos Borbás ... et al.] ; [org. by the Cooperation Research Center for Biomechanics and the Hungarian Biomechanical Corporation]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [M. Biomechanikai Társ.], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4888-2
biológia - mozgástan - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
57 *** 531/534 *** 612.76 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2763380]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2008.
Mihály Lászlóné
   Életünk vad madarakkal / Mihály Lászlóné Oppelcz Éva ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : Bába, 2007. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-71-8 fűzött
madár - állatmenhely - memoár
598.2(0:82-94)
[AN 2763834]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2008.
Zelenyánszki András
   Teremtés vagy evolúció / Zelenyánszki András. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2008. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87796-0-1 fűzött
teremtés - törzsfejlődés
575.8 *** 231.51
[AN 2767939]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11263 /2008.
Allendorf, Martina
Power Yoga (magyar)
   Power jóga a testnek és a léleknek / Martina Allendorf, Elke Lehnert ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-487-5 kötött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2764079]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2008.
Anatomica's body atlas (magyar)
   Az emberi test atlasza / [... szerk. Janet Parker] ; [ill. David Carroll et al.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 560 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Bodrogi Péter et al.
ISBN 978-963-370-613-8 fűzött
élettan - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 612
[AN 2766430]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2008.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi fitness szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9685-03-8 fűzött : 390,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 2765770]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2008.
Berente Ági (1968-)
   Egészségkönyv : [a mindennapok csodái] : [gyakorlati útmutató nőknek, női bajok, táplálkozás, diéták, méregtelenítés] / Berente Ági. - [Kaposvár] : Vagabund, [2008], cop. 2007. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-52-9 fűzött
nők egészsége - egészséges táplálkozás
613.99 *** 613.2
[AN 2768959]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2008.
Berente Ági (1968-)
   Életmódkönyv : [a mindennapok csodái] : [mentális útmutató nőknek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-39-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2765802]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2008.
Berente Ági (1968-)
   Gyógyító masszázs otthon : [a talp- és kézmasszírozástól a frissítő masszázsokig, különleges távol-keleti és európai technikák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-27-7 fűzött
ISBN 963-9685-27-5
masszázs
615.82
[AN 2768956]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2008.
Berente Ági (1968-)
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-88-0 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2768700]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2008.
Berne, Eric (1910-1970)
What do you say after you say hello? (magyar)
   Sorskönyv : az Emberi játszmák folytatása / Eric Berne ; [ford. Ehmann Bea]. - 4. kiad. - [Budapest] : Háttér, [2008]. - 513 p. : ill. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-76-6 fűzött : 2980,- Ft
szociálpszichológia - mélylélektan - pszichoterápia
159.964 *** 615.851 *** 316.47
[AN 2770499]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2008.
Bokor Katalin (1941-)
   Egészség minden napra : értelmi, lelki és fizikai életünkben / Feketéné Bokor Katalin. - Pusztaszabolcs : Bethesda Tó Bt., 2008. - [381] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5334-3 kötött
természetgyógyászat - életvezetés
615.89 *** 613.865
[AN 2767551]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2008.
De Châtel Rudolf (1938-)
   De Châtel Rudolf : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-00-3 fűzött : 1600,- Ft
De Châtel Rudolf (1938-)
Magyarország - orvos - belgyógyász - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)De_Châtel_R.(047.53)
[AN 2763645]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2008.
   Dinamikus propriocepctív [!proprioceptív] tréning / Bélteki Anikó [et al.] ; [szerk. Minya Balázs]. - [Törökbálint] : [MBT Akadémia], [2008]. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. az MBT Akadémia
Fűzött
mozgásszervi betegség - gyógyászati eszköz - gyógytorna
616.7-089.22 *** 615.825
[AN 2764028]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2008.
   Egészséges egyén, beteg társadalom? [elektronikus dok.] : a hamis illúziók biztonsága. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 23 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Csernus Imre, Mohás Lívia, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - szociálpszichológia - auditív dokumentum
613.865 *** 316.6
[AN 2767019]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2008.
   Az elmúlt három év állategészségügyi-, élelmiszerbiztonsági problémái és a megoldás lehetőségei : [Budapest, 2007. november 9.] / összeáll. Kósa Emma ; [rend. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Magyar Állatorvosi Kamara, Vet-Nutrition Betéti Társaság. - Budapest : Vet-Nutrition Bt., 2007. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
Program és előadások. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
állategészségügy - állattartás - élelmiszer-vizsgálat - konferenciakiadvány
614.9 *** 636 *** 614.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2763989]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2008.
Farrer-Halls, Gill
The aromatherapy bible (magyar)
   Az aromaterápia bibliája : amit az illóolajok használatáról tudni kell / Gill Farrer-Halls. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Szabó Kitty
ISBN 978-963-370-579-7 fűzött
természetgyógyászat - illóolaj - masszázs
615.89 *** 665.52/.54 *** 615.82
[AN 2766447]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2008.
Fejős Sándor
   A Csodakút : a kanizsai gyógyfürdő története / Fejős Sándor. - Szeged : Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2008. - 110 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Életjelek a délvidéki magyarság múltjából és jelenéből, ISSN 1789-0713)
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 978-963-87834-1-7 fűzött
Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Banja-Kanjiža" (Kanjiža)
Magyarkanizsa - gyógyfürdő - helytörténet
615.838(497.11-2Magyarkanizsa)(091) *** 949.711-2Magyarkanizsa *** 615.838(439.2-13-2Magyarkanizsa)(091) *** 943.92-13-2Magyarkanizsa
[AN 2764251]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2008.
   Felcserélt szerepek [elektronikus dok.] : nagyszerű nők, gyönyörű férfiak. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 43 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Ranschburg Jenő, Pándy Mária, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
nemek pszichológiája - nemi szerep - auditív dokumentum
159.922.1
[AN 2766450]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2008.
   Gyógyító masszázs mindenkinek : [testünk reflexzónái]. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2008]. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-044-5 fűzött
természetgyógyászat - masszázs
615.89 *** 615.82
[AN 2765283]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2008.
   Gyógynövény-kiskáté : [növények gyógyító ereje a betegségek leküzdésében]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2008. - 135 p., VIII t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-238-048-3 fűzött
gyógynövény - növényhatározó
615.89:615.322 *** 582(083.71)
[AN 2765269]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2008.
   Gyors élet, lassú halál? [elektronikus dok.] : a fogyasztói társadalom csapdái. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 7 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - F. Várkonyi Zsuzsa, Sári László, Müller Péter és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
társadalom - életvezetés - mentálhigiénia - életmód - auditív dokumentum
613.865 *** 316.6 *** 316.728
[AN 2767042]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2008.
   Házi gyógymódok : nyerje vissza egészségét természetes úton! : [betegségmegelőzés és öngyógyítás]. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-017-9 fűzött
népi gyógymód - öngyógyítás
615.89
[AN 2765082]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2008.
   Házi orvoslás : vízgyógyászat, masszázs, faszén és más egyszerű módszerek. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-049-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 2765085]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2008.
   Hová tűnt a nyugalom? [elektronikus dok.] : félelem, szorongás, pánik. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 41 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Réz András, Heller Ágnes, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
félelem - pánik - auditív dokumentum
616.891.6
[AN 2767037]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2008.
Juhász Ágnes
   Gyógyteák könyve / Juhász Ágnes. - Budapest : Cser K., 2008. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9759-94-7 fűzött : 2495,- Ft
természetgyógyászat - gyógytea
615.89:615.322 *** 663.95
[AN 2763441]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2008.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Alkohol és irodalom : előadás 1918. április 20-án a Szegedi Társadalomtudományi Társaságban / Juhász Gyula ; [szerk., az utószót írta Péter László]. - Hasonmás kiad. - Szeged : Bába, 2008. - 84 p. ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata és betűhív átirata
ISBN 963-9717-94-0 * fűzött (hibás ISBN 963-9717-94-7)
világirodalom története - alkoholizmus - hasonmás kiadás - előadás
613.81(042) *** 82(091)(042) *** 094/099.07
[AN 2764330]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2008.
Kádár Anna (1935-)
   Kádár Anna : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-02-7 fűzött : 1600,- Ft
Kádár Anna (1935-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Kádár_A.(047.53)
[AN 2763639]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2008.
Kampwerth, Karin
So überlebst du die Schule (magyar)
   Legyél te a suli királya : [túlélési tippek életed legkeményebb időszakára] / Karin Kampwerth ; ill. Alexander Weiler ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Pápa : Deák, [2008]. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9420-87-8 fűzött : 1850,- Ft
életvezetés - serdülőkor - tanulás - gyermekkönyv
613.865-053.6 *** 371.322(02.053.2)
[AN 2765340]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2008.
   Kényszerek fogságában [elektronikus dok.] : a panaszkodó ember. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (5h) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Baktay Miklós, Wéber Péter, Sári László és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
kényszerneurózis - kóros lelkiállapot - auditív dokumentum
616.891.7 *** 159.97
[AN 2766966]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2008.
   Kéretlen útravalók [elektronikus dok.] : kudarcok, traumák, csalódások. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 20 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Czeizel Endre, Bácskai Júlia, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - lelki trauma - auditív dokumentum
613.865 *** 159.942
[AN 2766925]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2008.
   Láthatatlan ellenségek [elektronikus dok.] : gyávaság, gyűlölet, erőszak. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 54 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Pándy Mária, Christian, A. J., Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
erkölcs - gyűlölet - erőszak - lélektan - auditív dokumentum
159.942 *** 179.8 *** 177
[AN 2766417]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2008.
Mackintosh, Nicholas J. (1935-)
IQ and human intelligence (magyar)
   Az IQ és az emberi intelligencia / N. J. Mackintosh ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 542, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-034-9 fűzött : 5500,- Ft
intelligencia
159.928.22
[AN 2766583]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2008.
   Magány és társ, féltékenység, hűség [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 42 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Haraszti László, Lux Elvira, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
nemek pszichológiája - szexuálpszichológia - auditív dokumentum
159.922.1
[AN 2766395]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2008.
   A magyar ortopédia története, 1836-2008 / szerk. Bogdán Tibor ; [megj. a Magyar Ortopéd Társaság megbízásából]. - [Budapest] : M. Ortopéd Társ., cop. 2008. - 293, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [294-295].
ISBN 978-963-06-5093-9 kötött
Magyarország - orvostörténet - ortopédia - kórház - orvos - felsőoktatás
617(439)(092) *** 378.661(439-2).096 *** 364.444.046.6(439)
[AN 2764236]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2008.
   Megbetegítő lélek [elektronikus dok.] : civilizációs betegségek. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 25 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Váradi Tibor, Horváth Zoltán, A. J. Christian és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
kóros lelkiállapot - mentálhigiénia - auditív dokumentum
159.97 *** 613.865
[AN 2766957]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2008.
   Mit tehetünk magunkért? [elektronikus dok.] : az ember belső lehetőségei. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 59 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Balogh Béla, Kornis Mihály, Müller Péter és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 2766402]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2008.
Molnár Tamás
   Ne függj a marihuánától! / [Molnár Tamás]. - [Budaörs] : Molnár T., [2008]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
kábítószer-fogyasztás
613.83 *** 364.272 *** 633.522
[AN 2764107]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2008.
   A munkahelyi stressz / [szerk. Sebestyén István] ; [közread. a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsága]. - Budapest : Közúti Közlekedési Szolg. Alágazati Párbeszéd Biz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: A munkahelyi stressz a gépjárművezetők körében
Fűzött
stressz - munkafeltétel - gépkocsivezető
612.06 *** 331.4 *** 656.071
[AN 2766051]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2008.
   A munkahelyi stressz : [emberhez méltó jelent és biztos jövőt mindenkinek!] / [szerk. Sebestyén István] ; [kiad. a Közúti Közlekedési Szakszervezet]. - Budapest : KKSZ, 2007. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
stressz - munkafeltétel
612.06 *** 331.4
[AN 2766030]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2008.
Nagy Margit
   Keratochondrosisok : a sejközötti állomány poliszacharidjainak elsődleges betegségei / Nagy Margit. - Debrecen : Magánkiad., 2008. - 121, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-121.
ISBN 978-963-06-5301-5 kötött
szembetegség
617.7
[AN 2764497]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2008.
Oblidál Zoltán
   Mindenki gyógyszerkönyve / Oblidál Zoltán. - Debrecen : TKK, [2008]. - 372 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-596-570-0 kötött
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 2763612]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2008.
   Az önmagát kereső ember [elektronikus dok.] : bűntudat és feloldozás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 44 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Csányi Vilmos, Horváth Zoltán, Müller Péter és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
bűntudat - lélektan - auditív dokumentum
159.942 *** 241.4
[AN 2766427]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2008.
   Önzés és csalódás [elektronikus dok.] : a bennünk lakó árnyék. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 34 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - F. Várkonyi Zsuzsa, Mireisz László, Müller Péter és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
személyiség-lélektan - buddhizmus - auditív dokumentum
159.923.2 *** 294.3
[AN 2766411]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2008.
   Öröm, fájdalom, tabu [elektronikus dok.] : boldogság és keserűség a szexben. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 29 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Lux Elvira, Tari Annamária, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
szexuálpszichológia - auditív dokumentum
159.922.1
[AN 2766408]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2008.
   Pszichiátriai gondozási kézikönyv / [szerk. Oriold Károly] ; [az adatbázisokat szerk. Szász Áron és Thurzó Orsolya]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 268 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-13-0 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - szociális gondozás - útmutató
616.89(439)(036) *** 364.444(439)(036)
[AN 2763609]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2008.
   Pszichiátriai gondozási kézikönyv : pszichiáterek, szakemberek számára / [szerk. Oriold Károly] ; [az adatbázisokat szerk. Szász Áron és Thurzó Orsolya]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 282 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-12-3 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - szociális gondozás - útmutató
616.89(439)(036) *** 364.444(439)(036)
[AN 2763606]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Everyday Osho (magyar)
   Osho mindennapra : 365 meditáció az "itt és most" megéléséhez / [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2004. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-806-9 fűzött : 2890,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 2766302]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Félelem, harag, agresszió / Ranschburg Jenő ; [ill. Szecskó Tamás]. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 161, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285)
Bibliogr.: p. 151-161.
ISBN 978-963-19-3812-8 fűzött
gyermeklélektan - érzelem - pedagógiai lélektan
159.922.7 *** 159.942 *** 37.015.3
[AN 2769621]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2008.
Schneider, Sylvia
Hilfe, mein Kind ist in der Pubertät! (magyar)
   Értsd meg kamasz gyermeked! : fontos kérdések és válaszok szülőknek / Sylvia Schneider ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Pápa] : Deák, [2008]. - 115 p. ; 21 cm
Tudatos szülő (keretcím)
ISBN 978-963-9420-81-6 fűzött : 1800,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8
[AN 2765344]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2008.
Széchenyi István
191 fülakupunktúrás pont indikációi (angol)
   191 ear acupuncture points and their indications : for the related book and map / written and ed. by István Széchenyi. - Budapest : Natural-Med, 2008. - 79 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-87941-1-6 fűzött
akupunktúra - hallószerv
615.814.1
[AN 2765735]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2008.
Széchenyi István
   191 fülakupunktúrás pont indikációi : könyvhöz, térképhez : kézikönyv / írta és szerk. Széchenyi István. - Budapest : Natural-Med, 2008. - 78 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-87941-0-9 fűzött
akupunktúra - hallószerv
615.814.1
[AN 2765727]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2008.
   Szeretet, szerelem, szexualitás [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 48 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Belső Nóra, Bagdy Emőke, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
nemi élet - szexuálpszichológia - auditív dokumentum
613.88 *** 159.922.1
[AN 2767026]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2008.
Szily László
   Kitolás : kalauz leendő apáknak / Szily László ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Konkrét Kv., [2008], cop. 2007. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-33-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - terhesség - humoreszk
618.2(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 2769626]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2008.
Tempelhof, Siegbert
Gesunde Gelenke (magyar)
   Egészséges ízületek : fájdalom nélkül és mozgékonyan / Siegbert Tempelhof ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-486-8 kötött
izületi betegség - gyógytorna - egészséges életmód
613.71 *** 613 *** 616.72 *** 615.825
[AN 2764082]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2008.
Thích Nhât Hạnh (1926-)
Quotes for a mindful year (magyar)
   Vegyen körül a szeretet : éld éberen a napjaidat : útmutató az év minden hetére / Thich Nhat Hanh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - [108] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-55-2 kötött : 3600,- Ft
mentálhigiénia - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 2764598]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2008.
Thomas, Alyss
The 1000 most important questions you will ever ask yourself (magyar)
   1000 fontos kérdés, amelyet fel kell tenned magadnak, hogy az élet neked dolgozzon / Alyss Thomas. - [Budapest] : Illia, 2008. - 254 p. ; 24 cm
Ford. Loósz Éva
ISBN 978-963-9769-05-2 fűzött : 2890,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2766911]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2008.
Trickett, Shirley
Coping successfully with panic attacks (magyar)
   Csak semmi pánik! : hogyan birkózzunk meg pánikrohamainkkal / Shirley Trickett ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-820-0 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - pánik - neurózis
616.891.6 *** 613.865 *** 615.89
[AN 2768706]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2008.
   Tűzvédelmi jogszabályok. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008-. - 30 cm
Magyarország - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény
614.84(439)(094)
[AN 2763866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 204 p. - (Jog-kódex [paragrafus], ISSN 2060-1417 ; 1.)
Lezárva: 2008. márc. 31.
ISBN 978-963-9722-51-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény
614.84(439)(094)
[AN 2763882] MARC

ANSEL
UTF-811319 /2008.
   Végzet, sors, szabad akarat [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (5 h 24 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Feldmár András, Ranschburg Jenő, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
sors - akarat - auditív dokumentum
159.947 *** 129.6 *** 123
[AN 2766993]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2008.
Vízkelety Tibor (1929-)
   Vízkelety Tibor : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-01-0 fűzött : 1600,- Ft
Vízkelety Tibor (1929-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Vízkelety_T.(047.53)
[AN 2763633]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2008.
Warren, Rick (1954-)
God's answers to life's difficult questions (magyar)
   Isten válaszai az élet nehéz kérdéseire / Rick Warren ; [ford. Bedőné Kriszt Éva]. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2008. - 197 p. ; 19 cm. - ("Céllal élni" sorozat)
ISBN 978-963-87604-3-2 kötött : 2100,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2766872]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2008.
Zelles Tivadar (1937-)
   Zelles Tivadar : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-03-4 fűzött : 1600,- Ft
Zelles Tivadar (1937-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Zelles_T.(047.53)
[AN 2763649]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11323 /2008.
   Az energiagazdálkodás és az emberi tényező / [szerk. Munkácsy Béla] ; [közread. a] Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület. - Szigetszentmiklós : Környezeti Nevelési Hálózat Orsz. Egyes., 2008. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4744-1 fűzött
energiagazdálkodás - környezetvédelem - éghajlattan
620.9 *** 504 *** 551.583
[AN 2767748]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2008.
   Zöld krajcár / [szerk. Bóbis Ildikó] ; [kiad. Ökoszolgálat Alapítvány]. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, [2008]. - 86 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-87427-2-8 fűzött
energiagazdálkodás - környezetvédelem
620.9 *** 504
[AN 2765860]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11325 /2008.
Baird, Kevin C.
Ruby by example (magyar)
   A Ruby programozási nyelv : gyakorlati példákon keresztül / Kevin C. Baird ; [ford. Nagy Daniella, Vlaskovits Dóra]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-42-9 fűzött : 4980,- Ft
programnyelv
519.682Ruby
[AN 2765373]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2008.
   FCAP Array v2.0 software : quick start guide : for Windows operating systems. - Pécs : Soft Flow Hungary Ltd., [2008]. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5449-4 fűzött
szoftver - biológiai technológia - sejttan
519.688FCAP *** 576
[AN 2764559]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2008.
Juhász Tamás (1972-)
   Táblázatkezelés / Juhász Tamás, Kiss Éva. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : SZÜV Ter. Ig., 2003 [!2008]. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
ISBN 978-963-206-780-3 fűzött
ISBN 963-206-780-0
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 2770580]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2008.
Mohai István
   Szövegszerkesztés / Mohai István. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : SZÜV Ter. Ig., 2003 [!2008]. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
ISBN 978-963-206-779-7 fűzött
ISBN 963-206-779-7
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2770571]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2008.
Mudri István
   Videoszerkesztés Adobe Premiere programokkal : Premiere Pro, Premiere Pro 1.5, Premiere Elements / Mudri István. - Budapest : Computerbooks, 2008. - [4], VII, 449 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-331-7 fűzött : 4350,- Ft
képszerkesztő - videotechnika
519.688Premiere *** 621.397.037.37 *** 681.3.019
[AN 2770043]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9145. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-696-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771490]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9146. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-697-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771499]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5.44 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9147. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-698-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771507]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.06 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9148. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-699-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771515]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.46 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9150. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-700-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771520]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.63 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9181. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-701-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771751]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9204. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-702-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771763]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.08 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9205. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-703-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771772]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.06 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9206. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-704-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771779]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.78 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9207. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-705-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771782]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9208. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-718-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771794]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.09 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9209. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-719-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771798]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9210. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-720-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771801]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : megjelenítés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.76 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9211. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-721-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771803]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzelemek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9212. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-722-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771809]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzméretezés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.77 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9213. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-723-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771814]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.78 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9214. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-724-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771815]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : szövegkezelés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.13 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9215. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-725-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771822]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9216. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-726-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771827]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.58 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9217. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-727-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2771832]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11350 /2008.
   A pipa. - [Debrecen] : [Róna Dohányfeldolgozó Kft.], [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Róna Dohányfeldolgozó Kft.
Fűzött
pipa
688.93
[AN 2763781]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11351 /2008.
   Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete. - Békéscsaba : Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyes., 2007. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete
Békés megye - vízvédelem - egyesület
627.4(439.175) *** 061.2(439.175)
[AN 2767873]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2008.
Pál Károlyné (1935-)
   Nehézfémek eltávolítása a szennyvíziszapból mezőgazdasági felhasználás előtt / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 64 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/6.)
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-963-9754-11-9 fűzött : 3500,- Ft
biológiai technológia - szennyvíztisztítás - szennyvíziszap - nehézfém - mezőgazdaság
628.38 *** 628.516 *** 669.018.674 *** 63
[AN 2766345]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2008.
Péter László (1926-)
   Árvizi emlékek Szegeden / írta Péter László ; fényképezte Demcsák Zoltán. - Szeged : Bába, 2008. - 52 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9717-90-9 fűzött
Szeged - árvíz - emlékhely - emlékmű
627.51(439-2Szeged)"172/200" *** 725.945(439-2Szeged)
[AN 2764458]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2008.
Szabó Zoltán
   Tartószerkezetek megerősítése : esettanulmányok / Szabó Zoltán. - [Székesfehérvár] : Muszasi Kft., 2008. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5408-1 fűzött
tartószerkezet
624.04 *** 624.07
[AN 2763698]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2008.
Szuhi Attila
   Mondjunk nemet a hulladékégetésre! : környezeti hatások és az égetők elleni fellépés / írta Szuhi Attila ; [közread. a] Válaszúton Alapítvány. - Tiszagyenda : Válaszúton Alapítvány, 2008. - 66 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4854-7 fűzött
hulladékégetés - környezetszennyezés
628.474 *** 504.05
[AN 2766158]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11356 /2008.
Freezer, Cyril John
The garden railway manual (magyar)
   Kerti vasutak kézikönyv : vasútmodellépítés a szabadban / C. J. Freezer ; [... ford. Koltai Géza] ; [közread. a] Magyar Államvasutak ZRt. - Budapest : MÁV ZRt., 2007. - 165 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87739-0-6)
vasútmodellezés - barkácsolás
629.4.001.572 *** 689
[AN 2764899]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2008.
Gál József
   Sertés és szarvasmarha szállítására vonatkozó szabályozás értelmezése / Gál József ; [kiad. az IM Informatikai Magániskola Kft.]. - Hódmezővásárhely : IM Informatikai Magánisk. Kft., 2008. - 77 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4261-3 fűzött
sertéstenyésztés - szarvasmarhatartás - élőállat-szállítás
656.074 *** 636.4 *** 636.2
[AN 2766984]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2008.
Isenberg, Hans G.
Polizeifahrzeuge aus aller Welt (magyar)
   1000 rendőrautó : [rendőrségi járművek a világ minden részéről] / [szöveg és fotók Hans G. és Ursula Isenberg]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 335 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 978-963-370-722-7 kötött
gépjármű - rendőrség - fényképalbum
629.118.6(100)(084.12) *** 629.114.6(100)(084.12) *** 351.74(100)
[AN 2767093]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2008.
Köller László
   Nagysebességű vasutak / Köller László, Lovas József, Mezei István ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. - Budapest : MÁV, 2007. - 301 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87739-1-3)
vasút
656.2
[AN 2765084]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2008.
   Wiking Yacht Club. - [Budapest] : [Wiking Yacht Club], 2008. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Wiking Yacht Club (Budapest)
Magyarország - hajó - motorcsónak - sportegyesület
629.125 *** 797.15 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2767335]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11361 /2008.
Alcraft, Rob (1966-)
Tea (magyar)
   Teák : keverékek, eredetük, szertartások / írta Rob Alcraft ; [ford. Kerekes Mónika]. - [Budapest] : Illia, [2008]. - 128 p. : ill., színes ; 16x16 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 978-963-9769-01-4 kötött
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85
[AN 2768041]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2008.
   Az élelmiszergazdaság jellemzői az Alföldön [elektronikus dok.] / kész. Csizmazia Tamásné et al. ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Debreceni és Szegedi Igazgatósága. - Szöveg (pdf : 419 KB). - [Debrecen] : KSH Debreceni Ig. ; [Szeged] : KSH Szegedi Ig., 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8961. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-153-7
Dél-alföldi régió - Észak-alföldi régió - mezőgazdaság - élelmiszeripar - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.439(439Észak-Alföld)"200"(083.41) *** 338.439(439Dél-Alföld)"200"(083.41)
[AN 2769422]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2008.
Gál József
   Vadhús a logisztikai folyamatban : a kilövéstől az értékesítésig / Gál József, Kiss András Gábor ; [kiad. az IM Informatikai Magániskola Kft.]. - Hódmezővásárhely : IM Informatikai Magánisk., 2008. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4213-2 fűzött
vadgazdálkodás - húsfeldolgozás - logisztika
639.1 *** 799.2 *** 658.78 *** 637.55
[AN 2766989]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2008.
Gyöngyössy Péter
   "Gyántásország" : történeti adatok az őrségi erdők erdészeti és természetvédelmi értékeléséhez : tanulmány / kész. Gyöngyössy Péter ; [fotók Benkő Sándor et al.]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2008. - 110 p. : ill., részben színes térk. ; 30 cm. - (Ciklámen füzetek, ISSN 1589-2719)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-06-4800-4 fűzött
Őrség - erdészet - természetvédelem - emberi ökológia
630(439Őrség) *** 504.03(439Őrség)
[AN 2763687]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2008.
Hagen, Peter
Teich kompakt bauen, pflanzen, pflegen (magyar)
   Kerti tavak : tóépítés, tófenntartás, vízinövények / Peter Hagen, Martin Haberer ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2008. - 306 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9666-84-9 kötött : 4995,- Ft
kertépítés - tó - virágkertészet - vízinövény
712.5 *** 635.9
[AN 2763627]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2008.
Hajdu Edit (1949-)
   Biocsemegeszőlő a házikertben / Hajdu Edit. - Budapest : M. Biokultúra Szövets., 2008. - 36 p. ; 21 cm. - (Biokultúra kiskönyvek, ISSN 2060-1409)
ISBN 978-963-06-4806-6 fűzött
szőlőművelés - biogazdálkodás
663.2 *** 634.86 *** 631.147
[AN 2763793]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2008.
Kaló Imre
   Prófécia Szomolyáról : Kaló Imre borásszal beszélget Benkei Ildikó és Jámbor László. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 105, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 47.)
ISBN 978-963-662-185-8 fűzött : 1500,- Ft
Kaló Imre
Magyarország - Szomolya - borászat - 20. század - 21. század - interjú
663.2(439)(092)Kaló_I.(047.53) *** 663.2(439-2Szomolya)
[AN 2765160]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2008.
   Krizantém / szerk. Tóth Endre Kristóf. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 218 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 978-963-286-428-0 kötött
virágkertészet - krizantém
635.9 *** 582.998.2
[AN 2764415]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2008.
Larner, Catherine
Just juices & health drinks (magyar)
   Egészséges italok / írta és összegyűjt. Catherine Larner ; [ford. Tarnay Katalin]. - [Budapest] : Illia, [2008]. - 128 p. : ill., színes ; 16 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 978-963-9769-00-7 kötött
gyümölcslé
663.81 *** 641.87(083.12)
[AN 2767298]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2008.
Mann, Dirk
Asiatische Kräuter (magyar)
   Ázsiai fűszernövények / Dirk Mann ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2008]. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-51-9 kötött : 1650,- Ft
fűszernövény
635.7 *** 633.83 *** 664.5
[AN 2764371]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2008.
Miller, Arthur W.
   Évelő növények gondozása, szaporítása / Arthur W. Miller. - Debrecen : TKK, [2008]. - 160 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-596-605-9 kötött
évelő növény - dísznövény - növénytermesztés
633 *** 635.9 *** 631.544
[AN 2763667]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2008.
Novotni Péter (1964-)
   Magyar lovak : fókuszban a magyar lófajták / [szöveg Novotni Péter] ; [fényképek Novotni Péter, Labancz László]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 125, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a természet (keretcím). - Bibliogr.: p. [126].
ISBN 978-963-9875-64-7 kötött
Magyarország - ló - lótenyésztés
636.1(439)
[AN 2765332]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2008.
   Ökoszociális parasztgazdaságok / [... kiad. Kercaszomor Önkormányzat]. - Kercaszomor : Önkormányzat, [2008]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és szlovén nyelven
Fűzött
Nyugat-Dunántúl - biogazdálkodás - ezredforduló
631.147(439.11)"200"
[AN 2764115]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2008.
Ratsch, Tanja
Mediterranes Flair auf Balkon und Terrasse (magyar)
   Mediterrán kert a teraszon / Tanja Ratsch ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2008. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-86-2 fűzött : 2995,- Ft
dísznövény - kertépítés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2763629]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2008.
   Talaj nélküli zöldséghajtatás / szerk. Terbe István, Slezák Katalin. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 371 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-417-4 kötött
zöldségtermesztés - táptalaj - agrokémia
631.589 *** 635 *** 631.811
[AN 2764423]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2008.
Tátrai Zsolt
   Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza : a magyarországi tokaji aszúk és aszúkészítmények : Tokaji reneszánsz varázs : Tátrai Zsolt fényképező borászmester, Tokajbor-Bene Pincészet, Bodrogkeresztúr fényképkiállítása / [rendező-forgatókönyvíró Csoma Zsigmond] ; [rend., közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2008. - 33 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A kiállítást 2008. máj. 30 - nov. 9-ig tartották
ISBN 978-963-7092-64-0 fűzött
Tokaj-Hegyalja - Magyarország - borászat - szőlőművelés - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2766994]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2008.
   Tudományos emlékülés Kotlán Sándor akadémikus tiszteletére : születése 120, halálának 40 éves évfordulója alkalmából : a tudományos előadások összefoglalói / [közread. a] Magyar Parazitológusok Társasága és Állatorvos-tudományi Egyetem. - Budapest : Magyar Parazitológusok Társasága : Állatorvostudományi Egy., 2007. - 14 p. ; 25 cm
Az emlékülést 2007. nov. 20-án Budapesten tartották.
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány - emlékkönyv
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2764149]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11378 /2008.
Balík, Michael
Sklepy opravy a rekonstrukce (magyar)
   Pincék felújítása és utólagos vízszigetelése / Michael Balík, Jiří Starý ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2008. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-7418-90-7 fűzött : 3995,- Ft
pince - épületszigetelés - felújítás
689 *** 699.82 *** 643.8 *** 69.059
[AN 2763622]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2008.
Bártfai László
   155 étel a szabadban / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-500-1 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 2764298]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2008.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi olasz szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-29-1 fűzött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2765780]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2008.
Coctails (magyar)
   Koktélok / [... ford. Ujbányai Katalin]. - Budapest : Officina, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-34-0 kötött : 1990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2765374]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2008.
Csemer Géza (1944-)
   Cigányok főztje : aranyoldalak a magyar művelődéstörténethez / Csemer Géza ; [közread. a Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány]. - Szeged : Bába : Reneszánsz Roma Műhely Alapítvány, [2007]. - 270, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-73-2 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - művelődéstörténet - cigányság - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 930.85(=914.99)(439)
[AN 2764713]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2008.
Foster, Helen (1968-)
Weekend-off diet (magyar)
   Hétköznapi diéta : sikeres fogyókúra hétfőtől péntekig! / Helen Foster. - Pécs : Alexandra, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-369-606-4 fűzött
diéta - fogyókúra
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2766906]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2008.
Frank Júlia (1946-)
   Gyümölcsös nyalánkságok : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5734-9 fűzött : 1600,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2763459]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2008.
Horváth Ildikó (1960-)
   Szabadtűzön / [Horváth Ildikó, Szabó Sándorné]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 7.)
Szabadtűzön 1 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9875-82-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2769042]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2008.
Horváth Ildikó (1960-)
   Zöldséges ételek / [Horváth Ildikó, Szabó Sándorné]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 13.)
ISBN 978-963-9875-81-4 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.1/.8
[AN 2769019]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2008.
Jacobbi, Paola
Voglio quelle scarpe! (magyar)
   Akarom azt a cipőt! / Paola Jacobbi ; [ford. Kalotai Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-128-0 kötött : 2999,- Ft
lábbeli - divat - nő - művelődéstörténet
646.46 *** 930.85(100) *** 391.2
[AN 2763451]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2008.
Jámbor Mariann
   Magyaros ételek / [Jámbor Mariann, Takács Péter]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 121 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 46.)
ISBN 978-963-9875-05-0 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2769034]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2008.
   Koktélok / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 14.)
ISBN 978-963-9729-69-8 fűzött : 849,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2764369]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2008.
Liptai Zoltán
   33 grillétel : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-348-1 fűzött : 1290,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2763703]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2008.
Liptai Zoltán
   33 házi sütemény : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-346-7 fűzött : 1290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2763710]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2008.
Liptai Zoltán
   33 salátakülönlegesség : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-347-4 fűzött : 1290,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 2763712]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2008.
Martin, Susanne
Sauerkraut (magyar)
   A savanyú káposzta : hagyomány, egészség, receptek / Susanne Martin ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2008. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-278-001-6 fűzött : 2495,- Ft
káposzta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33 *** 635.33 *** 613.2
[AN 2763449]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2008.
   Nagymagyarország szakácskönyve / a legjobb magyar háziasszonyok receptjeiből összeáll. Lucullus. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2008. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-051-3 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2765249]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2008.
Németh Zsuzsa
   Sütemények és torták : [ünnepek, jeles alkalmak elegáns kísérői] : [meseszép torták egyszerű és bonyolult változatai] / [... Németh Zsuzsa, Varga Nóra]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9875-65-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2765132]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2008.
   Ötletes kölyökkonyha : mindennapi ételek, fantáziadúsan / [... összeáll. és elkészítette E. Jenyenko] ; [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-02-5 fűzött : 1690,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2764380]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2008.
Panjabi, Camellia
50 great curries of India (magyar)
   A legjobb curryreceptek Indiából / Camellia Panjabi ; [... ford. Számadó Balázs]. - Budapest : Officina '96, cop. 2008. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9705-35-7 kötött : 4490,- Ft
India - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(540)(083.12)
[AN 2767521]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2008.
Schmieke, Marcus (1966-)
Vasati : 108 Schritte zu mehr Wohn- und Lebensqualität (magyar)
   Vaszati : 108 lépés egy jobb élet felé / Marcus Schmieke ; szerk. és az előszót írta Lakatos Edit. - [Pilisvörösvár] : Manhertz, 2008. - 178 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5283-4 fűzött : 2500,- Ft
lakberendezés - ezoterika
643/645 *** 133.25
[AN 2765303]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2008.
Szepessy Vilma
   Desszertek / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 125 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 45.)
ISBN 978-963-9875-04-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2765098]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2008.
Szovátai Vass
   Bögrés ételek / [írta Szovátai Vass]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 120 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 40.)
ISBN 978-963-9875-84-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2769017]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2008.
Szovátai Vass
   Mediterrán ételek / [Szovátai Vass]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 41.)
ISBN 978-963-9875-80-7 fűzött
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2769027]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2008.
Szovátai Vass
   Olasz ételek / [Szovátai Vass]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 42.)
ISBN 978-963-9875-85-2 fűzött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2768995]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2008.
Szovátai Vass
   Szabad tűzön 2 / [Szovátai Vass]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 117 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 33.)
Szabadtűzön 2 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9875-83-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2769038]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2008.
Teetz, Petra
Essig & Öl (magyar)
   Ecetek és olajok / Petra Teetz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-003-0 fűzött : 2495,- Ft
táplálkozástudomány - ecet - olaj - szakácskönyv
641.882(083.12) *** 641.55(083.12):665.327 *** 613.2
[AN 2763445]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2008.
   Tradicionális magyar konyha = Traditional Hungarian cuisine = Traditionelle ungarische Küche / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 120 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-022-4 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2768034]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2008.
   Vegetáriánus ételek : húsmentes finomságok / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 13.)
ISBN 978-963-9729-68-1 fűzött : 849,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2764361]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11407 /2008.
   "Az én hazám" [elektronikus dok.] : a Kossuth Rádió népszerű sorozatának legszebb vallomásai / [szerk. Perjés Klára]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Szóvilág Kft., cop. 2007. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-06-2508-1 : 2990,- Ft
Magyarország - patriotizmus - rádióműsorszám - auditív dokumentum
172.15 *** 791.9.096(439)
[AN 2762550]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2008.
   Hazugság, önámítás, érdek [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 25 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Sas István, Mérő László, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
hazugság - auditív dokumentum
179.8
[AN 2766936]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2008.
   Önismeret, emberismeret, világismeret [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 15 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Balogh Béla, Dúl Antal, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
önismeret - auditív dokumentum
165.242.1 *** 159.923
[AN 2766389]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2008.
   Öröm, harmónia, boldogság [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (5 h 24 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Daubner Béla, Bagdy Emőke, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
öröm - boldogság - auditív dokumentum
17.023.34 *** 159.942
[AN 2766988]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2008.
   Titok, elhallgatás, őszinteség [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 43 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Kígyós Éva, Csernus Imre, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
őszinteség - auditív dokumentum
177.3
[AN 2766436]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2008.
Varga Csaba (1946-)
   A metafilozófia gyönyörűsége / Varga Csaba. - Budapest : Kairosz, 2008. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-152-0 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 778-963-662-152-0)
metafizika
111
[AN 2763600]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2008.
Zimmer, Robert (1953-)
Das neue Philosophenportal (magyar)
   A kapu újra nyílik : kulcs a klasszikus filozófiai művek jobb megértéséhez / Robert Zimmer ; [ford. Harmat Márta]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 305, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-161-3 kötött : 3490,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2765602]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11414 /2008.
Arya, Usharbudh (1933-)
God (magyar)
   Isten / Szvámi Véda Bháratí ; [ford. Borkovits Tamás]. - Budapest : Filosz, 2008. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
ISBN 978-963-9841-02-4 fűzött : 2350,- Ft (hibás ISBN 978-963-9841-0204)
jóga - meditáció
294.527
[AN 2766038]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2008.
Beke Margit (1939-)
   Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága, 1892-2006 / Beke Margit ; Erdő Péter ... előszavával. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 831 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-950-6 kötött : 4800,- Ft
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
katolikus egyház - egyházi személy - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
282(439-03Esztergom-Budapesti_főegyházmegye)(092):030
[AN 2763657]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2008.
Dér Katalin (1949-)
   A Biblia olvasása / Dér Katalin. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 351 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 350-351.
ISBN 978-963-662-019-6 kötött : 5200,- Ft
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 2766600]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2008.
   Élet Jézus Krisztussal / [szerk. ... Kováts György] ; [ill. Kováts Eszter]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kováts Gy., 2008, cop. 1991. - 4 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2766259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A győzelem területei. - 28 p.
ISBN 978-963-87987-1-8
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2766266] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tények, melyek felfegyvereznek. - 28 p.
ISBN 978-963-87987-2-5
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2766270] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az elkötelezett tanítvány élete. - 52 p.
ISBN 978-963-87987-3-2
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2766274] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok a bizonyosságról. - 24 p.
ISBN 978-963-87987-0-1
bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2)
[AN 2766530] MARC

ANSEL
UTF-811418 /2008.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2008. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-300-972-7 fűzött : 1300,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2763654]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2008.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   A hit pajzsa : Olofsson Placid atya élete / Ézsiás Erzsébet. - 14. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Papirusz Book, cop. 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-38-3 fűzött : 1900,- Ft
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - szerzetes - bencések - 20. század - életrajz
271.1(439)(092)Olofsson_P.
[AN 2770052]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2008.
Gyulay Endre (1930-)
   Jézus feléd is nyújtja kezét : plébániai három napos lelkigyakorlatok, beszédek / Gyulay Endre. - Szeged : Bába, 2008. - 281 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-91-6 fűzött
lelkigyakorlat - prédikáció
252 *** 243
[AN 2764464]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2008.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Tongues (magyar)
   A nyelvek titkai : a felsőházban történtek után / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyh., 2008. - 295, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-23-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2763602]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2008.
   A holocaust nem teológiai véletlen : a keresztény - zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma / szerk. Szécsi József ; [közread. a] Keresztény - Zsidó Társaság. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2007. - 220 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85378-4-3 fűzött
kereszténység - egyház - holokauszt - nyilatkozat
261.1 *** 261.3 *** 323.12(=924) *** 28
[AN 2765396]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2008.
Katagiri, Dainin (1928-1990)
Returning to silence (magyar)
   Visszatérés a csendhez : zen gyakorlás a mindennapi életben / Dainin Katagiri ; [ford. Szabó Sinnin Bálint]. - Budapest : Filosz, 2008. - 325 p. ; 20 cm. - (A zen oszlopai, ISSN 1588-9548)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-01-7 fűzött : 2800,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2766232]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2008.
Katona István (1928-)
   Imaiskola : szeminárium / Katona István. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 150 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 145.)
Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 978-963-9281-69-1 fűzött : 900,- Ft
ima
243
[AN 2766368]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2008.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Menóra és menórák / Kőszeghy Attila ; [közread. a] T4Terv. - Debrecen : T4Terv, 2008. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 978-963-87550-2-5 fűzött
vallás - jelkép - vallási ábrázolás - menóra
291.37(089.3) *** 7.045
[AN 2764815]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2008.
Kozma Imre (1940-)
   Gyökerek és fények : Kozma Imrével beszélget Kozma László. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 122 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 46.)
ISBN 978-963-662-192-6 fűzött : 1500,- Ft
Kozma Imre (1940-)
Magyarország - katolikus pap - életútinterjú - 20. század - 21. század
282(439)(092)Kozma_I.(047.53)
[AN 2765153]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2008.
Lorencz Klára
   Aszód Római Katolikus Egyházközségének története : az őskortól 2004-ig : szakdolgozat / Lorencz Klára. - Vác : [Magánkiad.], 2004 [!2008]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-06-5119-6 fűzött
Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Aszód - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás - szakdolgozat
282(439-2Aszód)(091)
[AN 2765847]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2008.
   Magyar reformátusok a Kárpát-medencében és a nagyvilágban / [összeáll. Czanik András] ; [szerk. Győri L. János]. - [Budapest] : Mo. Reform. Egyház Zsinati Iroda Kommunikációs Szolg., [2008]. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Kárpát-medence - református egyház - magyarság
284.2(=945.11)(4-191)
[AN 2767383]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2008.
Pálos Paschalis
   Utazás térben és időben : Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának alapítóját és nővéreit követve, a nagyvilágban és hazánkban / Pálos M. Paschalis. - 2. jubileumi bőv. kiad. - Budapest : Jel, cop. 2008. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-201.
ISBN 978-963-9318-71-7 fűzött
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina
Magyarország - apácarend - egyháztörténet
271SSND(439)(091) *** 271SSND(091)
[AN 2770613]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2008.
Somorjai Ádám (1952-)
   Majd' halálra ítélve : dokumentumok Mindszenty József élettörténetéhez / Somorjai Ádám, Zinner Tibor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 1389 p. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 1377-1389.
ISBN 978-963-9722-48-4 kötött : 12600,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - hercegprímás - katolikus egyház - egyháztörténet - politikai üldözés - koncepciós per - állam és egyház viszonya - Rákosi-korszak - 20. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 282(439)"194/199"(093) *** 343.301.096(439)"194/195"(093) *** 261.7(439)"194/199"
[AN 2765676]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2008.
Szántó Antal (1893-1968)
   A nagycenki plébánia története / Szántó Antal ; [szerk. és az előszót írta Szabó Attila]. - Nagycenk : Simon P., 2008. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 1.)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-06-5361-9 fűzött
Nagycenk - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282 *** 726.54(439-2Nagycenk)(091)
[AN 2764890]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2008.
   Szent Imre 1000 éve [elektronikus dok.] : [Székesfehérvár 1007-2007] : [multimédiás DVD-ROM a székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól]. - Interaktív multimédia. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 1024x768 képernyő felbontás; DVD lejátszó; P III; 256 MB RAM; Win 98. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4219-4 műanyag tokban
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - szent - 11. század - ábrázolás - képzőművészet - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 73/76 *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 7.04
[AN 2765831]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2008.
   Via Sancti Martini - Szent Márton útja Horvátországon át : vándorkönyv = Der Weg von Sankt Martin durch Kroatien : Wanderbuch = St Martin's journey across Croatia : wanderer's book = L'itinéraire de Saint Martin à travers la Croatie : livre des voyageurs = Putovi sv. Martina preko Hrvatske : knjiga putnika = Pot Svetega Martina po Hrvaški : popotniška knjiga / [szerk. ... Orbán Róbert] ; [kiad. ... Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tourinform Iroda]. - Szombathely : M. Jogú Város Önkormányzata - Tourinform Iroda, cop. 2007. - [34] p. : ill., színes, részben térk. ; 30x11 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - Nyugat-Magyarország - Horvátország - helyismeret - zarándoklat - fényképalbum
248.153.8(439-2Szombathely) *** 908.497.12(084.12) *** 908.439-14(084.12)
[AN 2767364]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2008.
   Via Sancti Martini - Szent Márton útja Szlovénián át : vándorkönyv = Der Weg von Sankt Martin durch Slowenien : Wanderbuch = St Martin's journey across Slovenia : wanderer's book = L'itinéraire de Saint Martin à travers la Slovénie : livre des voyageurs = Putovi sv. Martina preko Slovenije : knjiga putnika = Pot Svetega Martina po Sloveniji : popotniška knjiga / [szerk. ... Orbán Róbert] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tourinform Iroda]. - Szombathely : M. Jogú Város Önkormányzata - Tourinform Iroda, cop. 2007. - [34] p. : ill., színes, részben térk. ; 30x11 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - Nyugat-Magyarország - Szlovénia - helyismeret - zarándoklat - fényképalbum
248.153.8(439-2Szombathely) *** 908.497.12(084.12) *** 908.439-14(084.12)
[AN 2767342]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2008.
Wells, Tom
Come to me! (magyar)
   Jöjjetek énhozzám! : sürgető felhívás a Krisztushoz való megtérésre / Tom Wells ; [ford. Szabó Miklós]. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2007. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86786-4-5 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 2766353]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2008.
Wong, Eva
Holding yin, embracing yang (magyar)
   Őrizd a yint, öleld át a yangot : [a három taoista klasszikus a meditációban, a légzésszabályozás, a szexuális jóga és a belső energia keringetése] / [Eva Wong] ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Libruna, 2007. - VII, 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87316-1-6 fűzött
taoizmus - meditáció - jóga
299.513 *** 615.89 *** 613.71
[AN 2767719]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2008.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat : Máriagyűd, 2008. május 1. / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, [2008]. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
Máriagyűd - zarándoklat - Mária-ünnep - ima
232.931.8(439-2Máriagyűd) *** 248.153.8(439-2Máriagyűd) *** 243
[AN 2766166]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11438 /2008.
Berne, Eric (1910-1970)
Games people play (magyar)
   Emberi játszmák / Eric Berne ; [ford. Hankiss Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Háttér, 2008, cop. 1984. - 206 p. : ill. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-77-3 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia
316.6(035) *** 316.47
[AN 2770493]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2008.
   Boldogtalan kapcsolatok [elektronikus dok.] : döntés, felelősség, gyávaság. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 15 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Csernus Imre, Baktay Miklós, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
párkapcsolat - nemek pszichológiája - mentálhigiénia - auditív dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 2766476]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2008.
   A család [elektronikus dok.] : harcmező és béke-sziget. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 55 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Bagdy Emőke, Ranschburg Jenő, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
család - párkapcsolat - mentálhigiénia - auditív dokumentum
316.356.2 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 2767063]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2008.
   Az európai jövőért : kecskeméti gyermektalálkozók, 1990-2008 / [... szerk. Szász Angéla]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 139, [11] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-7813-92-4 fűzött
Kecskemét - gyermek - ifjúság - fesztivál
316.37-053.5/.6 *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 2765363]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2008.
Fellegi Mihály
   Nagymaros : a német bevándorlás / Fellegi Mihály, Wiesner Viktória. - [Nagymaros] : [Fellegi M.], 2008. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5131-8 kötött
Nagymaros - helytörténet - magyarországi németek - történelmi forrás - családfa
316.347(=30)(439-2Nagymaros)(093) *** 929.52(=30)(439-2Nagymaros) *** 943.9-2Nagymaros(093)
[AN 2765726]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2008.
   A magyar egyetemisták és főiskolások világa a 2000-es évek közepén : kutatási zárójelentés / szerk. Szabó Andrea, Kucsera Tamás Gergely ; [közread. a] HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. - Budapest : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87504-2-6 fűzött
Magyarország - demográfia - egyetemi hallgató - diákélet - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.37-057.87(439)"200"(083.41) *** 378.18(439)"200"(083.41)
[AN 2765353]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2008.
   Magyar zsidó történelem - másképp : jeruzsálemi antológia / szerk. Michael K. Silber. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2008. - 282 p. ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-42-9 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - zsidóság
316.347(=924)(439) *** 323.1(=924)(439)
[AN 2768977]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2008.
   Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4 h 54 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás, Popper Péter és Müller Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
szülő-gyermek kapcsolat - auditív dokumentum
316.472.4 *** 316.356.2
[AN 2766981]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2008.
   Vezetnek vagy megvezetnek? [elektronikus dok.] : mesterek, tanítók, lelki vezetők ma. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Affarone], [2008]. - 1 CD (4h 43 min) ; 12 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 2060-2081)
Főcím a lemezcímkéről. - Paulinyi Tamás, Kalo Jenő, Müller Péter és Popper Péter előadásai. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
vezetés - tekintélyelvűség - ezoterika - auditív dokumentum
316.46 *** 133
[AN 2766431]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11447 /2008.
   Álomfejtés A-tól Z-ig. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 174 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-238-047-6)
álmoskönyv
398.7
[AN 2765089]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2008.
Cox, George William (1827-1902)
Tales from Greek mythology (magyar)
   Görög regék / Cox György ; [ford. Komáromy Lajos]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 2003. - 344 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-85-6 kötött
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 2769587]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2008.
Hallók Ákos
   Férfiviccek, malacviccek. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos. - Malac férfiviccek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9409-79-8 fűzött
nemi élet - humor - vicc
398.94 *** 392.6(0:82-7)
[AN 2764352]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2008.
Hallók Ákos
   Van egy jó viccem!. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-40-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 2765448]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2008.
Hallók Ákos
   Van még egy viccem!. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Hallók Ákos, Róka Sándor
ISBN 978-963-9409-42-2 fűzött
ISBN 963-9409-42-1
vicc
398.94
[AN 2765443]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2008.
Heffner Anna (1954-)
   Égi és földi szerelmek : [szerelmi történetek a görög mitológiából] / Heffner Anna. - Debrecen : TKK, [2008]. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-596-550-2 kötött
görög mitológia - szerelem
398.221(38) *** 292.11 *** 392.6
[AN 2763907]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2008.
   Húsvét : népszokások Hajdúdorogon : Honismereti és Városvédő Egyesület III. kötete / fotó Incze Mihály ; [kiad. a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület és a Mészáros Károly Városi Könyvtár]. - 3. kiad. - Hajdúdorog : Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyes. : Mészáros K. Vár. Kvt., 2008. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Húsvéti népszokások Hajdúdorogon
ISBN 978-963-06-5285-8 fűzött
Hajdúdorog - magyar néprajz - húsvéti szokás
39(=945.11)(439-2Hajdúdorog) *** 398.332.12
[AN 2769956]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2008.
Leive, Cindi
Glamour's big book of dos & don'ts (magyar)
   A Glamour nagy tedd & ne tedd könyve : divatkalauz minden nőnek / Cindi Leive & a Glamour magazin szerkesztői ; szöveg Rebecca Sample Gerstung. - [Budapest] : Illia, cop. 2007. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Maróy Krisztina, Wekerle Szabolcs
ISBN 978-963-9769-02-1 fűzött : 4990,- Ft
divat - öltözködés - nő
391.2 *** 646
[AN 2767131]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2008.
   Magyar közmondások, szólások diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-020-5 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2770322]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2008.
Nemere István (1944-)
   Római regék / Nemere István. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 2003. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-86-3 kötött
római mitológia
398.223(37)
[AN 2769590]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2008.
Polgár László (1946-)
   Sakkviccek / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9807-18-1 fűzött
sakk - vicc
398.94 *** 794.1(0:82-7)
[AN 2766776]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2008.
Takács Erika
   Álmoskönyv / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-79-5 fűzött
álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2763831]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2008.
Wicker Erika (1955-)
   Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában / Wicker Erika ; [rajz Janzsó Marianna, Wicker Erika] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2008. - 253 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
Bibliogr.: p. 194-207.
ISBN 978-963-9815-04-9 kötött
Bácska - régészet - temető - halotti szokás - délszlávok - 16. század - 17. század - török hódoltság
393(=86)(439Bácska)"15/16" *** 718(=86)(439Bácska)"15/16" *** 904(=86)(439Bácska)"15/16"
[AN 2765552]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11460 /2008.
   Aktív európai emlékezet : I. Balfi Nemzetközi Konferencia, 2008. május 23-25. / összeáll. Botos János ; szerk. Szita Szabolcs ; [rend., közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2008. - 62 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87628-5)
Nyugat-Magyarország - Burgenland - állami terror - holokauszt - népirtás - magyarországi németek - második világháború - konferenciakiadvány
323.282(439)"1944/1945" *** 323.12(=00)(439-15)"1944/1945" *** 061.3(439-2Balf)
[AN 2765308]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2008.
   Elárvult szabadság : a diktatúrát követő két évtized, hatvan magyar kiválóság szemével / szerk. Szőcs Géza és Mészáros László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654)
ISBN 978-963-7813-90-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika - memoár
323(439)"198/200"(0:82-92) *** 894.511-92(082)
[AN 2767449]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2008.
Fricz Tamás (1959-)
   ...és mégis egy következmények nélküli ország?! / Fricz Tamás. - Budapest : Kairosz, 2007. - 160, [3] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 4.)
ISBN 978-963-662-126-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2767946]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2008.
   A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter : Klebelsberg Kuno kora és munkássága / szerk. Miklós Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 208-227.
ISBN 978-963-9573-44-4 fűzött
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - oktatáspolitika - 20. század - miniszter
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 37.014(439)"192/194"
[AN 2764556]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2008.
   A per : Nagy Imre és vádlott-társai népbírósági tárgyalásának 52 órás hangfelvétele : rekonstrukció az OSA Archivumban / [bev. Mink András] ; [közread. az OSA Archivum, 1956-os Intézet]. - Budapest : OSA Archivum : 1956-os Intézet, 2008. - [20] p. ; 19 cm
A 2008. jún. 9-15. között megtartott lejátszás kísérőfüzete. - Bibliogr.
Fűzött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 1956-os forradalom - jogeset - történelmi forrás
32(439)(092)Nagy_I. *** 34.096(439)"1958"(093)
[AN 2763872]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2008.
Soltész Erzsébet
   Democratic transitions in East-Central Europe, 1989-1994 [elektronikus dok.] / Erzsébet Soltész. - Szöveg (pdf : 219 KB). - Miskolc : Univ. of Miskolc Inst. for Political Science, 2008. - (Working papers / University of Miskolc Institute for Political Science, ISSN 2060-0984 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8966. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-661-847-6
Közép-Európa - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
323(4-11)"1989/199"
[AN 2769870]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2008.
Szabados Krisztián (1973-)
   Banánhéj-köztársaság / Szabados Krisztián ; [közread. a Political Capital Policy Research & Consulting Institute]. - Budapest : Political Capital, 2008. - 164 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9607-04-0 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2764533]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2008.
Széchenyi Kinga (1941-)
   Megbélyegzettek : a kitelepítések tragédiája / Széchenyi Kinga. - Pomáz : Kráter, 2008. - 614 p. : ill. ; 23 cm
A hajdani kitelepítettek visszaemlékezéseivel. - Bibliogr.: p. 605-608. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9735-56-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Budapest - állami terror - kitelepítés - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 325.254.6(439-2Bp.)"195"
[AN 2764915]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2008.
   A szegedi nemzetiségek / [szerk. Tóth István] ; [megj. a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása, ... a Nemzetiségi Szövetség kiadásában]. - [Szeged] : Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása : Nemzetiségi Szövets., 2008. - 25 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szeged - nemzetiség
323.1(=00)(439-2Szeged)
[AN 2765961]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11469 /2008.
Ament Andor
   Elek első krónikása: Stumpf Gyuri bácsi, 1900-1988 : genealógiai tanulmány / írta és szerk. Ament Andor. - Budapest : Szerző, 2008. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-87993-8-8 fűzött
Stumpf György (1900-1988)
Stumpf család
Elek - családtörténet
929.52(439-2Elek)Stumpf
[AN 2763888]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2008.
Ament Andor
   Elek krónikásai : írók, költők, alkotóművészek / [írta és szerk. Ament Andor]. - Budapest : Szerző, 2008. - 19 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87994-0-1 fűzött
Elek - helytörténet - helyismeret - szakbibliográfia
943.9-2Elek:016 *** 908.439-2Elek:016
[AN 2763897]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2008.
Bálint László
   Emberek és esetek a történelemben / Bálint László. - Szeged : Bába, 2008. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-96-1 fűzött
Magyarország - történelmi személy - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom
943.9"194/196"(092)
[AN 2764495]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2008.
Bálint László
   A forradalom virradata : a szegedi MEFESZ története, 1956 / Bálint László. - Szeged : Bába, 2008. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-65-7 fűzött
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége. Szegedi Szervezet
Szeged - helytörténet - 1956-os forradalom - ifjúsági szervezet - egyetem
943.9-2Szeged"1956" *** 378.18(439-2Szeged)"1956" *** 061.2(439)MEFESZ
[AN 2764300]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2008.
Cser Ferenc (1938-)
   Európa mi vagyunk : Európa történeti kapcsai a sejti átörökítő jelzőkhöz és a Kárpát-medencei magyar népi, nyelvi, műveltségi folytonossághoz / Cser Ferenc, Darai Lajos. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2008]-. - 23 cm
ISBN 978-963-9836-01-3
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2717209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2008. - 288 p. : ill., részben térk.
A gerincen tévesen: 1. köt. - Bibliogr.: p. 259-287.
ISBN 978-963-9836-03-7 fűzött : 2700,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2767649] MARC

ANSEL
UTF-811474 /2008.
Deák István
   A Szent királyságtól a Habsburg-uralomig : hamisított korszakok, átírt történelem / Deák István. - Budapest : M. Ház, 2008. - 396 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 391-396.
ISBN 978-963-9335-59-2 fűzött : 3300,- Ft
magyarságkutatás - magyar történelem
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 2767968]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2008.
Durand, Yves
La France dans la deuxième guerre mondiale (magyar)
   Franciaország a II. világháborúban / Yves Durand ; ford. L. Hermann Pál. - Kozármisleny : Imedias, 2008. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87195-3-9 fűzött : 2400,- Ft
Franciaország - történelem - hadtörténet - második világháború
944"1939/1945" *** 355.48(44)"1939/1945"
[AN 2766480]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2008.
   Epizódok Tiszaszőlős helytörténetéből / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2008. - 137 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - Bibliogr.: p. 128-135.
Tiszaszőlős - helytörténet
943.9-2Tiszaszőlős
[AN 2766679]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2008.
Gál József (1935-)
   Hadifoglyok Somogyban, 1914-1918 / Gál József. - 2. teljes kiad. - [Marcali] : Szerző, 2008. - 112 p., [1] t.fol. : ill. ; 30 cm. - (Marcali helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 35.)
Összefoglalás német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-5516-3 fűzött
Somogy megye - első világháború - hadifogoly
940.47(439.123)
[AN 2769967]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2008.
Harsányi Ildikó
   Hová ment a Fehérvárra reá menő hadiút? / Harsányi Ildikó. Fehérvár miért fehér vár? / Varga Csaba ; légifelvételek Somogyi-Tóth Dániel]. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2008. - 110 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9836-06-8 fűzött : 1400,- Ft
Székesfehérvár - Dunántúl - magyarságkutatás - helytörténet - katonaföldrajz - szárazföldi közlekedés - harcászat - magyar nyelv - nyelvtörténet - 11. század
930.8(=945.11)(089.3) *** 355.48(439)(089.3) *** 355.47(439.11)"10" *** 943.9-2Székesfehérvár"10/17"(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 2767664]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2008.
Huszka János
   Az ókori Spárta titokzatos története / Huszka János. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-68-0 fűzött
Laconia - történelem - ókori Görögország - hadtörténet - művelődéstörténet
938.92"-06/-04" *** 355.48(389.2)"-06/-04" *** 930.85(389.2)
[AN 2765755]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2008.
Kósa Csaba (1943-)
"Alhattál-e kisfiam?" (új kiadása)
   Tizenhárom perc : Mansfeld Péter élete és mártíromsága / Kósa Csaba. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Jel, 2008. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-50-1 fűzött
Mansfeld Péter (1941-1959)
magyar történelem - 1956-os forradalom - forradalmár
943.9"1956"(092)Mansfeld_P.
[AN 2770608]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2008.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Mátyás, a reneszánsz király / E. Kovács Péter. - [Budapest] : Officina, cop. 2008. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-9705-43-2 kötött : 6900,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - művelődéstörténet - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"15"
[AN 2765733]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2008.
Kovács-Magyar András (1960-)
   Dicső magyar őstörténet [elektronikus dok.] / Kovács Magar András ; [kiad. Energia Gyógyító Központ]. - Hangoskönyv. - Budapest : Energia Gyógyító Közp., [2008]. - 1 CD (59 min) ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
Műanyag tokban
magyarságkutatás - ezoterika - auditív dokumentum
930.8(=945.11) *** 133.25
[AN 2762532]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2008.
   "A magyar név megint szép lesz..." : 1848-1849 : szövegek, képek, események / összevál. Földesi Ferenc. - Szeged : Bába, 2008. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 978-963-9717-99-2 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás - antológia
943.9"1848/1849"(093) *** 894.511-822
[AN 2764229]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2008.
   Magyar történelmi fényképalbum / [összeáll.] Neszményi György. - [Tass] : Magánkiad., [2008]-. - 30 cm
magyar történelem - 20. század - fényképalbum
943.9"1896/1946"(084.12)
[AN 2766312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1896-1946. - cop. 2008. - 51 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-06-4904-9 fűzött
magyar történelem - 20. század - fényképalbum
943.9"1896/1946"(084.12)
[AN 2766322] MARC

ANSEL
UTF-811485 /2008.
   Nagy családi tudástár : történelem, művészet, tudomány : az ember és világa a kezdetektől a 21. századig / [szerk. Haisch Károly, Kasza T. Márta]. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2008. - 448 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 448.
ISBN 978-963-8296-89-4 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - kronológia
930.9(0:930.24) *** 930.85(100)(0:930.24)
[AN 2764465]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2008.
Nagy Kálmánné Janó Ilona
   Családi ünnepeink, hétköznapjaink Kisújszálláson / Nagy Kálmánné Janó Ilona. - Kisújszállás : Önkormányzat : Arany J. Vár. Kvt., 2008. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 21.)
ISBN 978-963-06-5333-6 fűzött
Kisújszállás - helytörténet - helyismeret - memoár
943.9-2Kisújszállás *** 908.439-2KIsújszállás(0:82-94)
[AN 2765706]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2008.
Nagy Lajos Zoltán
   Taksony község története / Nagy Lajos Zoltán ; [fotók Arnóti Péter et al.] ; [kiad. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Taksonyi Csoport, A Közjóért Közhasznú Alapítvány]. - Taksony : KÉSZ Taksonyi Csop. : A Közjóért Közhasznú Alapítvány, 2008. - 495 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 447-480.
ISBN 978-963-06-4022-0 kötött
Taksony - helytörténet
943.9-2Taksony
[AN 2764402]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2008.
   Nagycenk : a magyar Mekka : válogatás a Soproni Szemle tanulmányaiból / [vál., szerk. és az előszót írta Szabó Attila]. - Nagycenk : Simon P., 2008. - 205 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5362-6 fűzött
Nagycenk - helytörténet - történelmi személy - magyar történelem - 18. század - 19. század - folyóirat
943.9-2Nagycenk *** 070(439)Soproni_Szemle *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 2764883]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2008.
Nemere István (1944-)
   Mi történt a fáraók előtt : az ókori Egyiptom története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008-. - 20 cm
történelem - régészet - művelődéstörténet - rejtély - ókori Egyiptom
932 *** 904(32) *** 930.85(32) *** 001.94(32)
[AN 2766219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 199 p.
ISBN 978-963-375-543-3 fűzött
történelem - régészet - művelődéstörténet - rejtély - ókori Egyiptom
904(32) *** 932 *** 930.85(32) *** 001.94(32)
[AN 2766223] MARC

ANSEL
UTF-811490 /2008.
Scott, Darrell
Rachel's tears (magyar)
   Rachel könnyei : Rachel Scott, a Columbine iskolai lövöldözés mártírja / Darrell Scott és Beth Nimmo ; Steve Rabey közrem. ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, [2008], cop. 2006. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-9564-54-1 fűzött
Scott, Rachel (1981-1999)
Egyesült Államok - 20. század - híres bűneset - áldozat - életrajz
929(73)Scott,_R. *** 343.919(73)
[AN 2770599]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2008.
Seventy great mysteries of the ancient world (magyar)
   Hetven rejtély szerte a világból : régi civilizációk megfejtetlen titkai / szerk. Brian M. Fagan. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2008. - 304 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Hegedűs Gyula és Lawrence Katalin. - Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 978-963-9261-86-0 kötött : 7490,- Ft
művelődéstörténet - rejtély - régészet
930.85(100) *** 903/904(100) *** 001.94
[AN 2768960]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2008.
Szatmári Jenő István (1947-)
   Arab kalifák és hadvezírek titkos története / E. S. Fischer. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-96-5 fűzött
művelődéstörténet - arabok
930.85(=927)
[AN 2765808]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2008.
Teke András (1958-)
   Magyargencs krónikája, 1268-2008 : Magyargencs község történetének áttekintése, kronológiája és adattára / Teke András ; [kiad. Magyargencs Község Önkormányzata]. - Magyargencs : Önkormányzat, 2008. - 388 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 292-343.
ISBN 978-963-06-5142-4 fűzött
Magyargencs - helytörténet
943.9-2Magyargencs
[AN 2765113]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2008.
Vörös Győző (1972-)
Egyiptom templomépítészete az egyiptomi magyar ásatások fényében, 1907-2007 (angol)
   Egyptian temple architecture : 100 years of Hungarian excavations in Egypt, 1907-2007 / Győző Vörös ; [transl. ... by David Robert Evans]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 202 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-662-084-4 kötött
Magyarország - régészeti feltárás - ókori Egyiptom - templom - régészet - építészet - tudós
904(32) *** 726.12.032.2 *** 902(439)(092)
[AN 2766578]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2008.
Wirth, Laurent
L'exception française (magyar)
   A francia kivétel / Laurent Wirth ; ford. Renner Gabriella. - Kozármisleny : Imedias, 2008. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87195-4-6 fűzött : 1850,- Ft
Franciaország - történelem - társadalom - nemzettudat - franciák
944"17/20" *** 316.6(44) *** 323.1(=40) *** 316.63
[AN 2766471]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11496 /2008.
100 wonders of India (magyar)
   India 100 csodája : a kultúra és a természet legszebb kincsei. - Pécs : Alexandra, 2008. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-368-721-5 kötött
India - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.540(084.12) *** 930.85(540)
[AN 2767068]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2008.
   Ásotthalom krónikája / [... szerk. Arany József] ; [kiad. Ásotthalom Önkormányzata]. - Ásotthalom : Önkormányzat, 2008. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-06-5397-8 fűzött
Ásotthalom - helyismeret
908.439-2Ásotthalom
[AN 2765604]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2008.
   Baja ...a mi városunk : [kivonat]. - Baja : Foto Reklámügynökség, 2008. - 46 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-218-841-6)
Baja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12)
[AN 2765888]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2008.
A Balaton és környéke (angol)
   Lake Balaton and beyond / [auth. and ed. László Méhes] ; [transl. Matthew Palmer]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 209 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró guidebooks, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-71-0 fűzött : 3200,- Ft
Balaton - Dunántúl - útikönyv
914.391.1(036) *** 914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 2765311]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2008.
A Balaton és környéke (német)
   Die Region Balaton / [Text und Red. László Méhes] ; [... Übers. István Neumann]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró Reiseführer, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-72-7 fűzött : 3200,- Ft
Balaton - Dunántúl - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.391.1(036)
[AN 2765317]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2008.
Beijing (magyar)
   Peking / [főszerk. Chris Moss]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 272 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Ipacs Miklós. - A borítófedélen és a gerincen párhuzamos címként: Beijing
ISBN 978-963-368-776-5 fűzött
Peking - útikönyv
915.10-2Beijing(036)
[AN 2766490]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2008.
Chamberlin, Russell
Florence & Tuscany (magyar)
   Firenze és Toscana / írta Russell Chamberlin. - Pécs : Alexandra, 2008. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 978-963-370-774-6 fűzött
Firenze - Toszkána - útikönyv
914.5-2Firenze(036) *** 914.505.2(036)
[AN 2765306]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2008.
Clancy, Tim
Bosnia, Serbia and Montenegro (magyar)
   Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró / írta Tim Clancy. - Pécs : Alexandra, 2008. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-779-1 fűzött
Bosznia-Hercegovina - Szerbia - Montenegró - útikönyv
914.971.5(036) *** 914.971.1(036) *** 914.971.6(036)
[AN 2765316]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2008.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2008. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2008. jún. 30.
ISBN 978-963-352-148-9 fűzött (hibás ISBN 978-963-352-148-3)
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2770023]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2008.
Fehér György
   Isztria ezer csodája : útikönyv / [szerző Fehér György] ; [társszerző Marton Jenő]. - 4 átd., bőv. kiad. - Budapest : Hibernia, [2008]. - 311 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-86471-3-9 fűzött
Isztriai-félsziget - útikönyv
914.971.2(036) *** 914.971.3(036)
[AN 2769958]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2008.
Gyergyádesz László (ifj.) (1972-)
   Kecskemét és a környék nevezetességei = The sights of Kecskemét and its surroundings = Die Sehenswürdigkeiten von Kecskemét und ihrer Umgebung / ifj. Gyergyádesz László, Walter Péter. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt., 2008. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-06-5162-2 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12)
[AN 2764373]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2008.
Hacsi Tamás
   A Bükkalja ősi kövein : barangolások Eger környékén / [írták Hacsi Tamás, Törőcsik Gábor] ; [kiad. az Egri Kistérség Többcélú Társulása]. - Eger : Egri Kistérség Többcélú Társulása, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bükkalja - helyismeret - földrajz - természetjárás
908.439.133 *** 911.2(439.133) *** 796.5(439)(234.373.4)
[AN 2769778]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2008.
Hanna, Nick
Crete (magyar)
   Kréta : útikalauz / Nick Hanna ; [... fordítást kész. Balogh Péter]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-35-5 fűzött : 2750,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2763717]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2008.
Haraszti Gábor
   Gödöllő, városnéző séta / [Haraszti Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 23 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 808.)
ISBN 978-963-554-541-4 fűzött
Gödöllő - helyismeret - útmutató - útikönyv
914.39-2Gödöllő(036) *** 908.439-2Gödöllő(036)
[AN 2765832]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2008.
Inman, Nick
Madrid (magyar)
   Madrid / írta Nick Inman és Clara Villanueva. - Pécs : Alexandra, 2008. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-784-5 fűzött
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2765325]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2008.
Jakubinyi Sándor
   Mediterrán utazások : kalandozások a Földközi-tenger vidékén : [Görögország, Törökország, Spanyolország] / Jakubinyi Sándor, Papp Éva, Szkevi Athina. - Debrecen : TKK, [2008]. - 119 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-632-5 kötött
Görögország - Törökország - Spanyolország - útikönyv
914.95(036) *** 915.60(036) *** 914.60(036)
[AN 2766359]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2008.
Kéz Andor (1891-1968)
   Felfedezők lexikona : [A-Z-ig] / Kéz Andor. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-91-7 kötött
felfedező utazás - életrajzi lexikon
910.4(100)(092):030
[AN 2763956]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2008.
Kocsis Péter
   Prága és környéke : útikönyv / Kocsis Péter. - Budapest : Hibernia, 2008. - 83 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
ISBN 978-963-7617-40-9 fűzött
Csehország - Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036) *** 914.371(036)
[AN 2763648]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2008.
   Korzika és Szardínia [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium III, 128 MB RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Szardínia - Korzika - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.449.45(084.12) *** 908.450.88(084.12)
[AN 2767623]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2008.
László Zoltán
   Rádóckölkedről röviden / írta László Zoltán ; [közread.] Rádóckölked Község Önkormányzata. - [Rádóckölked] : Önkormányzat, 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-06-5568-2 fűzött
Rádóckölked - helyismeret
908.439-2Radóckölked
[AN 2765617]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2008.
Lerner János (1952-)
   Világutazók atlasza / [írta és szerk. Lerner János]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 384 p. : ill., színes ; 35 cm. - (Utazás a Föld körül, ISSN 1789-915X)
ISBN 963-9677-23-X kötött : 11998,- Ft
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2768982]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2008.
Lovas Dániel (1954-)
   Két kíváncsi kalandjai Kecskeméten : képes városkalauz gyerekeknek és felnőtteknek / [írta] Lovas Dániel ; [ill.] Kiss Miklós. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 79 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-7813-91-7 kötött
Kecskemét - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Kecskemét(02.053.2)
[AN 2765466]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2008.
   Magic Budapest, 2008 / [ed. in chief András Bánó] ; [photos Sándor Kovács et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2008. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9587-45-8 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2765145]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2008.
Magyari Imre, D. (1955-)
   Párizsi szeletek / D. Magyari Imre. - Budapest : Korona, 2007. - 314 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Kulturális útikalauz, ISSN 1788-1633)
Bibliogr.: p. 311-314.
ISBN 978-963-9589-69-8 kötött : 3700,- Ft
Párizs - helyismeret - útleírás
908.44-2Paris(0:82-992)
[AN 2766396]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2008.
McGregor, Ewan (1971-)
Long way down (magyar)
   A hosszabb úton Afrikába : John O'Groatstól Fokvárosig / Ewan McGregor és Charley Boorman ; Jeff Gulvin közrem. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 335 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Ford. Vándor Judit
ISBN 978-963-7424-43-4 fűzött : 3999,- Ft
Afrika - angol irodalom - útleírás
910.4(6) *** 820-992=945.11
[AN 2764447]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2008.
Mészáros László (1939-)
A Duna (angol)
   The Danube / László Mészáros ; [text ... by Miklós György Száraz] ; [transl. by Krisztina Sarkady-Hart and Adrian Hart]. - Budapest : Officina '96, cop. 2008. - 245, [7] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9705-47-0 kötött : 7990,- Ft
Duna - Duna-medence - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 930.85(4)(282.243.7) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2764432]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2008.
   Nagycenk : Széchenyi idézetek és helyszínek / [szerk. Haraszti Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 806.)
ISBN 978-963-554-539-1 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Nagycenk - helyismeret - magyar történelem - történelmi személy - 18. század - 19. század - útmutató
908.439-2Nagycenk(036) *** 943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 2765811]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2008.
Oltárczi Ferenc (1941-)
   Szentbékkállai füzetek / Oltárczi Ferenc. - Sopron : Edutech, 2008. - 143 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Tart.: Tanítók ; Emigránsok ; Bebírók ; A régi temető síremlékei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87574-2-5 kötött : 1900,- Ft
Szentbékkálla - helyismeret - pedagógus - síremlék - életrajz
908.439-2Szentbékkálla *** 726.82(439-2Szentbékkálla) *** 37(439-2Szentbékkálla)(092)
[AN 2764868]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2008.
Polo, Marco (1254-1324)
Il Milione (magyar)
   Marco Polo utazásai / [Vajda Endre ford.]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 399 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-78-8 kötött
Ázsia - olasz irodalom - 13. század - útleírás
910.4(5)"12"(092)Polo,_M. *** 850-992=945.11
[AN 2769574]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2008.
Simon Károly
   A Széchenyi család és a Balaton / Simon Károly. - Balatonfüred : Széchenyi Társ., 2008. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Balatoni füzetek, ISSN 1588-5283 ; 2.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-06-5266-7 fűzött
Széchenyi-család
Balaton - Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - családtörténet - arisztokrácia
908.439(285.2Balaton) *** 930.85(439)(285.2Balaton) *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 2765757]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2008.
Soós Viktória
   Japán turistaszemmel / Soós Viktória. - Debrecen : TKK, [2008]. - 110, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-604-2 kötött
Japán - helyismeret
908.520
[AN 2763679]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2008.
   Spanyolország [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium III, 128 MB RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Spanyolország - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.460(084.12)
[AN 2767619]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2008.
Surján Miklós (1933-)
   Pécs bibliográfiája, 1960-2005 / Surján Miklós ; főmunkatárs Kerekes Imre ; [közread. a] Pécs Története Alapítvány. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2008. - 606 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87277-2-5 kötött
Pécs - helyismeret - 20. század - szakbibliográfia
908.439-2Pécs:016 *** 013
[AN 2765413]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2008.
Szabó Tibor
   Az Europa Nostra-díjas szegedi Kárász utca és Klauzál tér / [graf.] Szabó Tibor ; [szöveg] Nagy Péter. - Szeged : Bába, 2007. - 60 p. : ill. ; 14x21 cm
ISBN 978-963-9717-69-5 fűzött
Magyarország - Szeged - helyismeret - grafikus - 20. század - 21. század
908.439-2Szeged(084.1) *** 76(439)(092)Szabó_T.
[AN 2764576]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2008.
   Szeged - Toledó : egy barátság 15 éve / [szerk. Kisimre Ferenc és Majzik István]. - Szeged : Bába, 2008. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-00-6 fűzött
Szeged - Toledo (Egyesült Államok, Ohio) - testvérváros - helyismeret
908.439-2Szeged *** 908.73-2Toledo *** 327.33(439-2Szeged) *** 327.33(73-2Toledo)
[AN 2764612]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2008.
   Szigetbecse / [összeáll. és szerk. Jáki Réka] ; [kiad.] Szigetbecse Község Önkormányzata. - Szigetbecse : Önkormányzat, 2008. - 118 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Összefoglalás német nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-9736-59-7)
 (hibás ISBN 963-9736-59-7)
Szigetbecse - helyismeret
908.439-2Szigetbecse
[AN 2764972]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2008.
Szilárdi Réka
   Az istenek kapuja : a világ szent helyei / Szilárdi Réka. - Debrecen : TKK, [2008]. - 160 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 978-963-596-582-3 kötött
helyismeret - szent hely
908.100 *** 291.35(100)
[AN 2763674]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2008.
Takács Tibor (1927-)
   Öt tenger kék vizén : tisztjelölt voltam a Hungárián / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2008. - 229, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-84-8 fűzött
Takács Tibor (1927-)
tengerhajózás - memoár - útleírás
910.4(100)(0:82-94)
[AN 2764561]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2008.
   A Tisza-tó és környéke / [írta, szerk. Sárközi Judit]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-69-7 fűzött : 3200,- Ft
Tisza-tó - Észak-Alföld - útikönyv
914.39(285.2Tisza-tó)(036) *** 914.391.4(036)
[AN 2765329]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11535 /2008.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2008. február 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 106 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. márc. 13.
ISBN 978-963-9403-72-7 fűzött : 690,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 2765337]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2008.
Bócz Endre (1937-)
   Kriminalisztika a tárgyalóteremben / Bócz Endre. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 161 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-963-9722-40-8 kötött : 4305,- Ft
büntetőeljárás - kriminalisztika
343.1 *** 343.9
[AN 2765406]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2008.
   Büntetésvégrehajtás : 2008. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 222 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. márc. 10.
ISBN 978-963-9403-71-0 fűzött : 1090,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.8(439)(094)
[AN 2765334]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2008.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2008. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 204 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9403-67-3 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2765347]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2008.
   Esélymenedzserek kézikönyve / [szerzők Graczka Sylvia et al.] ; összeáll. a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ; [közread. a] Zalai Falvakért Egyesület. - Zalaegerszeg : Zalai Falvakért Egyes., 2008. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-87960-0-4 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
342.72/.73(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 2766451]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2008.
   Az európai közösségi és a magyar versenyjog fejlődési irányai : gyakorlati tapasztalatok és jogpolitikai, jogdogmatikai problémák / szerk. Vörös Imre ; [közread. az] MTA Jogtudományi Intézet. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2008. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-65-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - versenyjog
347.776(439) *** 347.776(4-62)
[AN 2767995]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2008.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 13. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-6461-5 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2770049]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2008.
Fülöp Zoltán
   Csongrád megye rendőri szerveinek története / Fülöp Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Bába, 2008. - 115 p. : ill. ; 20 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-9717-98-5 fűzött
Csongrád megye - rendőrség - történeti feldolgozás
351.74(439.181)(091)
[AN 2768961]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2008.
Hargitai József
   Nemzetközi jog a gyakorlatban / Hargitai József. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 845 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 827-845.
ISBN 978-963-9722-10-1 kötött : 11865,- Ft
nemzetközi jog
341
[AN 2765419]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2008.
   Ingatlan-nyilvántartás : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel : 2008. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 61 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. febr. 20.
ISBN 978-963-9403-70-3 fűzött : 590,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2765350]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2008.
International Conference on Vehicle Registration and Originality Examination (1.) (2007) (Siófok)
   1. Nemzetközi Gépjármű Nyilvántartási és Eredetiségvizsgálati Konferencia : Siófok, ... 2007. november 7-10. : [összefoglalók] / [szerk. Borbás Lajos] ; [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület, Metalelektro. - Budapest : GTE : Metalelektro, [2007]. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9058-21-7 fűzött
gépjármű - eredetvizsgálat - konferenciakiadvány
351.811.078.3 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2764460]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2008.
International Conference on Vehicle Registration and Originality Examination (1.) (2007) (Siófok)
   1st International Conference on Vehicle Registration and Originality Examination : Siófok, ... 7-10. November, 2007 : [summaries] / [ed. Lajos Borbás] ; [org., publ. by the] Scientific Society of Mechanical Engineering, Metalelektro. - Budapest : Sci. Soc. of Mechanical Engineering : Metalelektro, [2007]. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9058-22-4 fűzött
gépjármű - eredetvizsgálat - konferenciakiadvány
351.811.078.3 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2764439]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2008.
   Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban : kutatási háttértanulmányok / szerk. Szántó Zoltán és Tóth István János. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 99 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9725-41-6)
Magyarország - korrupció - üzleti élet - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200"
[AN 2764737]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2008.
   Korrupciós kockázatok Magyarországon : nemzeti integritás tanulmány, első rész : Magyarország 2008 / [szerk. Alexa Noémi és Kósa Eszter]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 216 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-9725-42-3 kötött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2764726]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2008.
   A közigazgatás egyes alapproblémái : emlékkönyv Martonyi János halálának 25. évfordulója alkalmából / [Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének kiadványa]. - Szeged : SZTE ÁJK Közig. Jogi és Pénzügyi Jogi Tansz., 2007. - 132 p. ; 30 cm
A Szegeden, 2006. október 5-én rend. emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-816-7 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - konferenciakiadvány - emlékkönyv
35(439) *** 342.9(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2764454]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2008.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2008. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 116, [3] p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9403-68-0 fűzött : 690,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 2765360]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2008.
   Rendőrségi törvény : 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről : 2008. január 2. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 49 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. febr. 11.
ISBN 978-963-9403-69-7 fűzött : 490,- Ft
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
Magyarország - rendőrség - törvény
351.74(439)(094)
[AN 2765342]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2008.
Tamás András (1941-)
   Legistica : a jogalkotástan vázlata / Tamás András. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 181 p. ; 29 cm. - (Bibliotheca Facultatis Iuris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest)
Bibliogr.: p. 177-181.
ISBN 978-963-277-019-2 fűzött : 2800,- Ft
törvényhozás - jogszabályelőkészítés - egyetemi tankönyv
340.13(075.8)
[AN 2769593]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11553 /2008.
   Capronitól a Gripenig / [... összeáll. és szerk. Kovács Vilmos, Illésfalvi Péter, Nagy András]. - Budapest : Szaktudás K., [2008]. - 109 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-9736-60-3 kötött
Magyarország - vadászrepülőgép - légierő
623.746.3 *** 358.4(439)
[AN 2765704]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2008.
Ferwagner P. Ákos
   A második világháború történelmi atlasza / [írta Ferwagner Péter Ákos]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 978-963-251-042-2 kötött : 5000,- Ft
második világháború - hadtörténet - történelmi atlasz
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 912(100)"1939/1945"
[AN 2768037]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2008.
Galántai Tibor
   Megadatott a holnap : küzdelem szülővárosomért / Galántai Tibor. - Szeged : Bába, 2008. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-75-6 fűzött
Galántai Tibor
Nagyvárad - magyar irodalom - katonatiszt - helytörténet - második világháború - memoár
355(439)(092)Galántai_T.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 949.84-2Nagyvárad"193/194"(0:82-94)
[AN 2764476]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   A könyörtelen Waffen-SS / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-27-9 fűzött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - hadtörténet - második világháború - katonai egység története
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 2768952]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   Különleges egységek a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-31-6 fűzött
Németország - hadtörténet - második világháború - elit alakulat
355.318(100)"193/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2769601]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2005. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-00-2 fűzött
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 2769598]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2008.
Scott, Walter G.
   MiG vadászrepülők története / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-48-2 fűzött
Szovjetunió - vadászrepülőgép - vállalat - történeti feldolgozás
623.746(47) *** 061.5(47)MiG(091)
[AN 2766016]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2008.
Scott, Walter G.
   A világ legrosszabb repülőgépei / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-49-9 fűzött
repülőgép - katonai repülőgép - helikopter
623.746(100) *** 629.73(100)
[AN 2766004]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2008.
Scott, Walter G.
   A XXI. század repülőgépei / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-20-8 fűzött
repülőgép - katonai repülőgép - helikopter
623.746(100) *** 629.73(100)
[AN 2766023]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2008.
Szabó József
   A magyar katonai repülés története, 1938-2008 / Szabó József, M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, 2008. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 978-963-327-451-4)
Magyarország - katonai repülőgép - légierő - hadtörténet - 20. század - ezredforduló
623.746 *** 358.4(439)"193/200" *** 355.489(439)"193/200"
[AN 2765694]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2008.
Takács Erika
   Kesselring : szürke eminenciás / Emma Baumacher. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-74-0 fűzött
Kesselring, Albert (1885-1960)
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)(092)Kesselring,_A.
[AN 2763817]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11564 /2008.
Arany Tóth Mariann
   A munkavállalók személyes adatainak védelme a magyar munkajogban / Arany Tóth Mariann. - Szeged : Bába, 2008. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-362.
ISBN 978-963-9717-88-6 fűzött
Magyarország - adatvédelem - munkaerő - munkajog
659.2.012.8(439) *** 349.2(439)
[AN 2764634]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2008.
Budapest Tutorial and Workshop on Autonomic Communications and Component-ware (1.) (2008) (Budapest)
   TACC 2008 [elektronikus dok.] : Budapest Tutorial and Workshop on Automatic Communications and Component-ware. - Szöveg. - [Budapest] : [HTE], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
A szemináriumot 2008. júl. 7-9. között Budapesten tartották. - Rend., közread. a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-8111-69-2
rendszerszervezés - kommunikáció - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.1/.2 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2763357]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2008.
Kalas György
   Nyugat-dunántúli regionális üvegzsebkönyv / Kalas György ; [kiad. a Reflex Környezetvédő Egyesület]. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., 2008. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Nyugat-Dunántúl - információszolgáltatás - adatvédelem - útmutató
659.2(439)(036) *** 659.2.012.8(439)
[AN 2763592]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2008.
Söptei Imre
   Kőszeg szabad királyi város könyv-, nyomda- és sajtótörténete 1836 és 1920 között = Die Buch-, Druckerei- und Pressegeschichte der freien königlichen Stadt Kőszeg zwischen 1836 und 1920 / Söptei Imre. - Kőszeg : Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány, 2007. - 27 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kőszegi történeti füzetek, ISSN 2060-1298 ; 1.)
ISBN 978-963-06-2791-7 fűzött
Kőszeg - nyomdászattörténet - könyvtörténet - sajtótörténet - 19. század - 20. század
655.1(439-2Kőszeg)"183/192" *** 09(439-2Kőszeg)"183/192" *** 070(439-2Kőszeg)"183/192"
[AN 2764005]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2008.
   Szaktanácsadás / szerk. Kozári József ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., [2008]. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-269-007-0 fűzött
tanácsadás
659.235
[AN 2763902]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2008.
Vasvári György
   Vállalati (szervezeti) kockázatmenedzsment / Vasvári György. - Budapest : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2008. - 183 p. ; 24 cm. - (Intelligens üzletvitel sorozat, ISSN 1788-3687)
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-87788-4-0 fűzött
kockázatmenedzsment
65.012.8
[AN 2766357]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11570 /2008.
Barakonyi Károly (1938-)
   Stratégiaalkotás / Barakonyi Károly. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-19-0338-6
tervezés - vezetés - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 2770535]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Stratégiai tervezés. - 2008, cop. 1999. - 240 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-0337-9 fűzött : 2700,- Ft
tervezés - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 2770539] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Stratégiai menedzsment. - 2008, cop. 2000. - 240 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-0782-7 fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 978-963-19-0337-9)
tervezés - vezetés - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 2770546] MARC

ANSEL
UTF-811571 /2008.
   Cafetéria rendszer, 2007. - [Budapest] : InfoMédia, [2007]. - 106 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adóügy - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 2764867]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2008.
Debreczeni László
   Környezetvédelmi termékdíj, 2008 / Debreczeni László, Bartos Gyula. - Budapest : Viva Média Holding, 2008-. - 20 cm
Fűzött
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
Magyarország - illeték - környezetvédelem - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 504.06
[AN 2764765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 248 p.
Magyarország - illeték - környezetvédelem - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 504.06
[AN 2764775] MARC

ANSEL
UTF-811573 /2008.
Gál József
   A logisztika alapjai / Gál József ; [a rajzokat kész. Mónus Szilvia] ; [kiad. az IM Informatikai Magániskola Kft.]. - Hódmezővásárhely : IM Informatikai Magánisk. Kft., 2008. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4185-2 fűzött
logisztika
658.78 *** 658.286
[AN 2766964]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2008.
   A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2006-ban [elektronikus dok.] / [kész. Csizmazia Tamásné et al.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága]. - Szöveg (pdf : 536 KB). - Debrecen : KSH Debreceni Ig., 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8960. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-114-8
Magyarország - gazdaságstatisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.5(439)"200"(083.41) *** 31(439)
[AN 2769407]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2008.
   A globalizáció és hatásai : európai válaszok : tanulmányok / szerk. Csáki György, Farkas Péter. - Budapest : Napvilág, 2008. - XII, 377 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-377.
ISBN 978-963-9697-00-3 fűzött : 3400,- Ft
globalizáció - világgazdaság - társadalmi változás
339.9(100) *** 316.42(100)
[AN 2764482]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2008.
   Illetékjogszabályok : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2008. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2008. - 84 p. ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9403-64-2 fűzött : 690,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 2765356]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2008.
   In memoriam Diczházi Bertalan, 1957-2002 : egy szalonnai fiú életútja a kormányfőtanácsadói székig / összeáll. Laki-Lukács László. - Szalonna : Varga B., 2007. - 198 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2824-2 kötött
Diczházi Bertalan (1957-2002)
Magyarország - közgazdász - köztisztviselő - politikus - 20. század - rendszerváltás - emlékkönyv - interjú - memoár
330(439)(092)Diczházi_B. *** 32(439)(092)Diczházi_B.
[AN 2765361]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2008.
Kávai Szabolcs
   Magyarkanizsai társadalmi egyesületek 1945-ig / Kávai Szabolcs. - Szeged : Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2008. - 95 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Életjelek a délvidéki magyarság múltjából és jelenéből, ISSN 1789-0713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87834-0-0 fűzött
Magyarkanizsa - társadalmi szervezet - egyesület - 19. század - 20. század
334.012.46(439-2Magyarkanizsa)"18/194" *** 061.2(439-2Magyarkanizsa)"18/194"
[AN 2764317]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2008.
Kékesiné Jánó Rozália
   Gépírás-, gépiírás-tanítás : módszertani útmutató mozgáskorlátozott tanulók gépírás-, gépiírás-oktatáshoz : [inkluzív nevelés] / Kékesiné Jánó Rozália. - Budapest : Educatio, 2008. - 68 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 68.
Fűzött
gépírás - testi fogyatékos - tanári segédkönyv
651.923(072) *** 376.22(072)
[AN 2765410]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2008.
Kiss Ákos
   Szenvedélybetegek munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő modellprogramja / Kiss Ákos, Kléri Zita, Tőkés Tibor ; [közread. a] Belvárosi Tanoda Alapítvány. - Budapest : Belvárosi Tanoda Alapítvány, 2008. - 11 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szenvedélybetegség - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5-056.83(439)"200"
[AN 2763894]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2008.
Kiss Istvánné
   Gépírás - szövegszerkesztés : módszertani útmutató súlyos fokban látássérült gyermekek és fiatalok gépírásoktatásához : [inkluzív nevelés] / Kiss Istvánné. - Budapest : Educatio, 2008. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 45-47.
Fűzött
gépírás - csökkent látású - tanári segédkönyv
651.923(072) *** 376.2(072)
[AN 2765420]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2008.
Leveleki Magdolna
   Kisvállalkozások iparosodott térségekben a kilencvenes években / Leveleki Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2008. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [63.])
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-05-8603-0 fűzött : 3780,- Ft
Magyarország - kisvállalkozás - multinacionális vállalat - iparosítás - 20. század - rendszerváltás
334.722(439)"198/199" *** 334.726(439)"198/199" *** 338.45(439)"198/199"
[AN 2765682]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2008.
   Makrogazdaság, 2004-2007 [elektronikus dok.] / [... szerk. Ligeti Csák] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - Szöveg (pdf : 536 KB). - Budapest : KSH, 2008
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-235-067-7
Magyarország - makroökonómia - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.5(439)"2004/2007"(083.41)
[AN 2768547]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2008.
   Modernizált vámkódex : az Európa Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete a Közösségi vámkódex létrehozásáról, 2008. április 25. / [szerk. Balasi Bálint, Torda Csaba]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2008. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7619-77-9 fűzött : 1350,- Ft
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 2764750]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2008.
   Nóra a rengetegben : iránytű a sikeres életpályához : tények, tippek, történetek / [szerk. Svéda Dóra, Keveházi Katalin] ; [... kiad. Jól-Lét Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2008. - 90 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
Fűzött
Magyarország - álláskeresés - karrier - anya
658.3 *** 331.535(439) *** 316.37-055.52-055.2
[AN 2765819]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2008.
Pálosi-Németh Balázs
   A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban / Pálosi-Németh Balázs. - Budapest : Akad. K., [2008]. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [64.])
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 978-963-05-8620-7 fűzött
Európai Unió - Kelet-Közép-Európa - pénzpiac - ezredforduló
336.76(4-62)"200" *** 336.76(4-11)"200"
[AN 2765672]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2008.
Probst, Jürgen (1954-)
   Logisztikai controlling : javaslatok és gyakorlati alkalmazások / [szerző Jürgen Probst]. - Budapest : Raabe, 2008. - 104 p. ; 21 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
kontrolling - logisztika
657.6 *** 658.78
[AN 2763465]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2008.
   Távmunka - női szemmel : távmunka kisokos a 2001 óta távmunkázó Minőktől / [szerk. Fodorné Tóth Krisztina] ; [... kiad. Minők Egyesülete]. - Budapest : Minők Egyes., 2008. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5025-0 fűzött
Magyarország - távmunka - nő
334.714-055.2(439)
[AN 2766218]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2008.
   TDM működési kézikönyv / [szerk. Lengyel Márton] ; [közread. a] Heller Farkas Főiskola. - Budapest : Heller Farkas Főisk., 2008. - 216 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4143-2 fűzött
Magyarország - turizmus - területfejlesztés
338.48(439) *** 711.1(439)
[AN 2763675]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2008.
Varga Árpád
   A vagyonosodási vizsgálatokról / [szerző Varga Árpád]. - Budapest : Saldo, 2008. - 53 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2008. jún.
ISBN 978-963-638-254-4 fűzött
Magyarország - adóellenőrzés - vagyonosodás - útmutató
336.2.027(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 2764386]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11591 /2008.
Futó Gábor (1953-)
   A magánnyugdíjpénztári tagság : alapvető ismeretek pénztártagoknak és munkaadóiknak / Futó Gábor, Varga Éva. - Budapest : Kompkonzult, 2008. - 138 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-66-2 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - nyugdíjbiztosítás - önkéntes biztosítópénztár - útmutató
369.5(439)(036) *** 368.032.2(439)(036)
[AN 2763500]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2008.
   Módszertani segédanyag családsegítők, szociális szakemberek részére a rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési programjának szervezéséhez : szakirodalmi válogatás / összerendezte Ráczné Lehóczky Zsuzsánna ; kiad. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2008. - 117, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szociális munka - társadalmi beilleszkedés - munkanélküli - támogatás - ezredforduló
364.62 *** 364.65-057.77 *** 331.567.42(439)"200"
[AN 2763922]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2008.
   Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2008 / [fel. szerk. Szemes Mária] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Veszprém ; [Budapest] : KSH, 2008. - 42 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-175-9 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-235-175-9)
Magyarország - nyugdíjügy - nyugdíjas - ezredforduló - statisztikai adatközlés
369.5(439)"2008"(083.41) *** 312.983-057.75(439)"200"
[AN 2764562]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2008.
Sasvári Gyula (1970-)
   Charon ladikjában / Sasvári Gyula. - Sopron : Novum, 2008. - 153, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-48-9 fűzött : 2990,- Ft
Sasvári Gyula (1970-)
testi fogyatékos - memoár
364.65-056.26(0:82-94)
[AN 2765427]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2008.
   Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól, valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék szabályainak változásáról a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján / [közread. az] Állami Foglalkoztatási Szolgálat, [Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ]. - [Budapest] : ÁFSZ ; [Békéscsaba] : Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Közp., [2007]. - 15 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - jogszabálygyűjtemény
369.254.2(439)(094)
[AN 2766504]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2008.
   Társadalmi ellátórendszerek, 2006 [elektronikus dok.] / [szerk. Polónyi Katalin, Székely Gáborné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 1.55 MB). - Budapest : KSH, 2007
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-235-120-9
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
364(439)"200"(083.41)
[AN 2768578]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2008.
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2008 / Szafkó Zoltánné [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 537 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-733-3 fűzött : 7700,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2770425]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2008.
   Továbbképzési kalauz : munkáltatók kézikönyve / [alkotó szerk. Juhászné Bodrogi Marianna] ; [szerk. Szakács Ferencné] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - [Budapest] : NSZFI, 2008. - 264 p., [3] t.fol. ; 24 cm
ISBN 978-963-264-042-6 fűzött
szociális munka - továbbképzés
364 *** 374.7
[AN 2766284]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11599 /2008.
   Assessment and qualification in a European learning community : Plato Conference 2007 : 15. 10. 2007, Kempelen Farkas, Budapest ... : proceedings / [ed. ... Miklos Biro, ... Richard Messnarz]. - Budapest : CBT Bt., [2007]. - [82] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3064-1 fűzött
e-learning - konferenciakiadvány
371.333 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2763799]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2008.
   Emlékkönyv : 25 éves a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Platán Utcai Általános Iskolája / [szerk. Kőháziné Kovács Mária]. - Kiskunfélegyháza : Kiskunfélegyházi Összevont Ált. Isk., 2008. - 107 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Emlékkönyv : 25 éves a Platán
ISBN 978-963-06-5005-2 fűzött
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
Kiskunfélegyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 2765866]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2008.
   A "Goldmark" : 55 éves a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház / [szerk. Cséby Géza]. - Keszthely : Goldmark K. Művel. Közp. és Szabadtéri Színház, 2008. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5221-6 fűzött
Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház (Keszthely)
Keszthely - művelődési ház - évkönyv
374.07(439-2Keszthely)(058)
[AN 2764587]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2008.
   A győri jogászképzés évszázadai / [összegyűjt. és szerk. Biczó Zalán]. - Győr : 3W Stúdió, 2008. - 262 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 254-261.
ISBN 978-963-7175-39-8 kötött
Győri Királyi Jogakadémia
Széchenyi István Egyetem (Győr). Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Győr - felsőoktatás - jogász - történeti feldolgozás
378.634(439-2Győr)(091)
[AN 2763665]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2008.
   Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek [elektronikus dok.] : CD-ROM a pedagógusképző intézmények részére : inkluzív nevelés / kész. Auer Éva [et al.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Educatio, cop. 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; PowerPoint. - Bibliogr.
integrált oktatás - gyógypedagógia - módszertan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
376.2/.4(075.8) *** 37.025(075.8)
[AN 2763406]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2008.
   Az Inklúziós index iskolafejlesztési program a gyakorlatban [elektronikus dok.] : segédanyag a program alkalmazásához : inkluzív nevelés. - Szöveg és filmek. - Budapest : Educatio, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcm a lemezcímkéről. - Működési követelmények: médialejátszó; szövegszerkesztő; táblázatkezelő; PowerPoint
integrált oktatás - iskolai nevelés - teljesítmény - elektronikus dokumentum
376.2/.4 *** 37.018.2 *** 65.011.4
[AN 2763378]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2008.
   Az iskola dolga : virtuális nevelésügyi kongresszus az Ofoe honlapján : 2007. november - 2008. június / [szerk. Földes Petra et al.]. - Budapest : Ofoe : Önkonet, 2008. - 145, [3] p. : ill. ; 24 cm
Megj. a Budapesten 2008-ban rendezett VII. Nevelésügyi Kongresszus alkalmából
ISBN 978-963-86623-4-7 fűzött
Magyarország - pedagógus - oktatásügy - ezredforduló - memoár - publicisztika
37(439)(092)(0:82-94) *** 37.014(439)(0:82-92)
[AN 2766378]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2008.
Klicka, Christopher J. (1961-)
The right choice: homeschooling (magyar)
   Otthonoktatás: egy helyes döntés / Chris Klicka ; [ford. Greizer Miklós]. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2008. - XII, 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86786-5-2 fűzött
családi nevelés - vallásoktatás
37.018.1 *** 268
[AN 2763692]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2008.
   Kutató Tanárok Országos Szövetsége / [írta és szerk. Fodor Erika, Kiss Gábor]. - Budapest : Kutató Tanárok Orsz. Szövets., 2008. - 26 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
Magyarország - pedagógus - kutatómunka - egyesület
37(439)(092) *** 001.891(439) *** 061.6(439)
[AN 2767607]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2008.
   Mindenki másképp egyforma - az integrációban [elektronikus dok.] : inkluzív nevelés : [attitűdformáló CD-ROM a pedagógusképző intézmények részére] / [írták Áment Erzsébet et al.]. - Szöveg. - Budapest : Educatio, cop. 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; szövegszerkesztő; Acrobat Reader. - Bibliogr.
hátrányos helyzetű - személyiségfejlesztés - pedagógus - módszertan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
376(075.8) *** 37.03(075.8) *** 37.025(075.8)
[AN 2763391]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2008.
   A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület emlékfüzete : [1998-2008] / szerk. Kapus Béláné. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2008. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87532-4-3 fűzött
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
Kiskunfélegyháza - művelődésügy - egyesület - ezredforduló
374 *** 061.2(439-2Kiskunfélegyháza)(091)
[AN 2770388]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2008.
   Az Országos Köznevelési Tanács Bizottságainak munkájáról, 2004-2006 : az Országos Köznevelési Tanács jelentése / szerk. Loránd Ferenc ; [közread. az] Oktatási és Kulturális Minisztérium, Országos Köznevelési Tanács. - Budapest : OKM : OKT, 2008. - 100 p. ; 23 cm
Fűzött
Országos Köznevelési Tanács
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló - hatóság
37.014(439)"200" *** 061.14(439)
[AN 2766235]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2008.
   Pécsi Kulturális Központ = Pécs Cultural Centre / [fotó Horváth Norbert, Tóth László, Bacskó László]. - Pécs : Pécsi Kult. Közp., 2008. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pécsi Kulturális Központ
Pécs - művelődési ház - kulturális élet - ezredforduló
374.07(439-2Pécs)"200" *** 316.7(439-2Pécs)"200"
[AN 2764944]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2008.
   Ph 58/b : osztálynapló : [a Pannonhalmán 1958-ban érettségizett IV/b osztály emlékkönyve az 50. érettségi találkozóra] / [szerk. Szalai Béla, Veress Péter]. - Budapest : Szalai B., 2008. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5211-7 fűzött
Pannonhalmi Szent Benedek Rendi Katolikus Általános Gimnázium
Pannonhalma - gimnázium - egyházi iskola - Rákosi-korszak - 20. század - iskolai évkönyv - memoár
373.54(439-2Pannonhalma)(058) *** 894.511-94(082)
[AN 2764414]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2008.
Udud István (1937-)
   Olvassunk jól, írjunk helyesen! : tollbamondások általános iskolai kötelező olvasmányok alapján / Udud István. - Debrecen : TKK, [2008]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-554-0 fűzött
magyar nyelv - alapfokú oktatás - felső tagozat - tantárgy - helyesírás - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072) *** 809.451.1-1(072)
[AN 2763611]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2008.
   Utolsó padban.. : egy program utóélete / [... szerk. Torda Ágnes]. - Budapest : Educatio, 2008. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-34-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - integrált oktatás - esélyegyenlőség - felzárkóztatás
376.4 *** 371.3
[AN 2765380]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2008.
   Üvegház 2 : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban / [szerk. Jancsák Csaba, Vincze József]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9573-43-7 fűzött
Dél-alföldi régió - ifjúsági szervezet - nevelés - tanácsadás - szabadidő
374.3 *** 379.82 *** 316.346.3-053.2/.6(439Dél-Alföld) *** 061.213(439Dél-Alföld)
[AN 2766487]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11616 /2008.
Becker, Torsten
Fantasy-Perlentiere (magyar)
   Gyöngyből fűzött varázslények / Torsten Becker ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-98-5 fűzött : 2495,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2763632]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2008.
Birinyi József (1956-)
   Népi hangszerek készítése / Birinyi József. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 75.)
ISBN 978-963-9759-97-8 fűzött : 995,- Ft
hangszerkészítés - népi hangszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 681.8 *** 39(=945.11)
[AN 2763726]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2008.
Bodor Ferenc
   Vasi (s)portrék / Bodor Ferenc. - [Szombathely] : Szerző, [2008]. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4579-9 fűzött
Magyarország - Vas megye - sportoló - edző
796(439)(092) *** 796.071.4(439)(092) *** 929(439.111)
[AN 2764540]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2008.
   Euro 2008 : a 13. Európa-bajnokság krónikája : [Ausztria és Svájc, 2008. június 7-29.] / [a mérkőzésekről tudósított és a könyvet szerk. Ferkai Marcell] ; [a történeti rész Marco D'Avanzo munkája]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 215 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9729-79-7 kötött : 6980,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332.093(4)"2008" *** 796.332.093(4)(091)
[AN 2765425]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2008.
Fekete Kálmán (1951-)
   Balázs Öcsi : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2008. - 107 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 13.)
ISBN 978-963-370-724-1 fűzött
Balázs József (1976-)
Magyarország - autósport - ezredforduló - 21. század - életútinterjú
796.71(439)(092)Balázs_J.(047.53)
[AN 2765072]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2008.
Graf, Janne
Heisse Maschen (magyar)
   Horgolt és kötött nyári holmik / Janne Graf ; [ford. T. Bíró Katalin Mária]. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 77.)
ISBN 978-963-278-011-5 fűzött : 995,- Ft
kézimunka - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.42/.43
[AN 2763785]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2008.
   The Hungarian Olympic Team : Beijing, 2008 / [ed. Tamás Gyárfás] ; [publ. by the] Hungarian Olympic Committee. - [Budapest] : Hung. Olympic Comm., [2008]. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: XXIXth Olympic Games, Beijing 2008
Kötött
Peking - Magyarország - olimpia - sportoló - ezredforduló
796.032(439)(092) *** 796.032(510-2Peking)"2008"
[AN 2764394]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2008.
Jocha Károly
   Siker vagy kudarc az olimpiai ezüstérem? : [ötkarikás beszélgetések 2.] / [Jocha Károly]. - [Budapest] : Geo-Sport, cop. 2007. - 188 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-06-3411-3 kötött
Magyarország - sportoló - olimpikon - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
796(439)(092)(047.53) *** 796.032(439)(092)(047.53)
[AN 2763927]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2008.
Kertész István (1942-)
   Ez történt Olümpiában : az olümpiai játékok ókori története / Kertész István. - Debrecen : TKK, [2008]. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 978-963-596-594-6 kötött
sporttörténet - olimpia - ókori Görögország
796.032(38)(091)
[AN 2763875]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2008.
Lovas Dóra
   A rajzolás művészete : vázlatkönyv gyerekeknek és felnőtteknek : a szépség vonalai : francia mesterrrajzok a Louvre gyűjteményéből / [szerző Lovas Dóra] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2008]. - [16] p. : ill. ; 21x21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
művészet technikája - rajz - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 741.02
[AN 2766362]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2008.
Polgár László (1946-)
   Cross = Kereszt = Kruco / Polgár László, Schenkerik Csaba. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87042-7-6 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767618]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2008.
Polgár László (1946-)
   Half-moon = Félhold = Duonluno / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87042-9-0 fűzött
sakk
794.14
[AN 2766810]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2008.
Polgár László (1946-)
   Így kombináltak a Polgár lányok 18 éves korukig : [200 kombináció] / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9807-15-0 fűzött
Polgár Zsuzsa (1969-)
Polgár Zsófia (1974-)
Polgár Judit (1976-)
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század
794.1(439)(092)Polgár_Zsuzsa *** 794.1(439)(092)Polgár_Zsófia *** 794.1(439)(092)Polgár_J.
[AN 2766772]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2008.
Polgár László (1946-)
   Mate in one move = Matt egy lépésben = Mato en uno movo / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 194 p. : ill. ; 21 cm
Polgár Superstar chess (keretcím)
ISBN 978-963-9807-07-5 fűzött
sakk
794.14
[AN 2766791]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2008.
Polgár László (1946-)
   Mate in three moves = Matt három lépésben = Mato en tri movoj / László Polgár. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Polgár Superstar chess (keretcím). - Gerinccím: Mate in three combinations
ISBN 978-963-9807-10-5 fűzött
sakk
794.14
[AN 2766802]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2008.
Polgár László (1946-)
   Mate in two move : [combinations] = Matt két lépésben : [kombinációk] = Mato en du movoj : [kombinaĵoj] / László Polgár. - Budapest : Polgár Kft., 2008-. - ill. ; 21 cm
Polgár Superstar chess (keretcím). - Gerinccím: Mate in two combinations
sakk
794.14
[AN 2767637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2008. - 105 p.
ISBN 978-963-9807-09-9 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767647] MARC

ANSEL
UTF-811632 /2008.
Polgár László (1946-)
   Miniature games : [openings] = Miniatűr játszmák : [megnyitások] = Miniaturaj partioj : [malfermoj] / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2007-2008. - 6 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-03-7 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 187 p.
ISBN 978-963-9807-00-6
sakk
794.14
[AN 2767414] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 199 p.
ISBN 978-963-9807-01-3
sakk
794.14
[AN 2767422] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 169 p.
ISBN 978-963-9807-02-0
sakk
794.14
[AN 2767423] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2008. - 193 p.
ISBN 978-963-9807-11-2
sakk
794.14
[AN 2767428] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 189 p.
ISBN 978-963-9807-12-9
sakk
794.14
[AN 2767430] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2008. - 197 p.
ISBN 978-963-9807-13-6
sakk
794.14
[AN 2767431] MARC

ANSEL
UTF-811633 /2008.
Polgár László (1946-)
   Ministar = Minicsillag = Steleto = Miyniy-sṭ'ar / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 161 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87042-8-3 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767650]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2008.
Polgár László (1946-)
   Pawn endgames = Gyalogvendégjátékok = Peonaj finludoj / László Polgár, Árpád Rusz, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 170 p. : ill. ; 21 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 1. - Polgár Superstar chess (keretcím)
ISBN 978-963-9807-04-4 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767386]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2008.
Polgár László (1946-)
   Rook endgames = Bástyavégjátékok = Turaj finludoj / László Polgár, Árpád Rusz, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 170 p. : ill ; 21 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 2. - Polgár Superstar chess (keretcím)
ISBN 978-963-9807-06-8 fűzött
sakk
794.14
[AN 2767392]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2008.
Polgár László (1946-)
   Tests = Tesztek = Testoj / László Polgár. - Budapest : Polgár Kft., 2008. - 2 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
sakk
794.14
[AN 2767610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 192 p.
ISBN 978-963-9807-16-7
sakk
794.14
[AN 2767613] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 188 p.
ISBN 978-963-9807-17-4
sakk
794.14
[AN 2767616] MARC

ANSEL
UTF-811637 /2008.
Polgár László (1946-)
   Újra nyomoz a Szupersztár : sakk-krimi = Superstar denove esploras : ŝakokrimaro / Polgár László, Schenkerik Csaba ; [karikatúrák ... Petru Furculiţă] ; [ford. ... Horváth József]. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87042-6-9 fűzött
ISBN 963-87042-6-8
sakk - magyar irodalom - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
794.14 *** 894.511-312.4.02=089.2
[AN 2767622]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2008.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Zauberhaftes Acrybello (magyar)
   Színes gyöngydíszek - acrybello / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 76.)
ISBN 978-963-9666-91-7 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 746.5
[AN 2763730]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2008.
Smullyan, Raymond
The lady or the tiger? and other logical puzzles (magyar)
   A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok / Raymond Smullyan. - 11. kiad. - Budapest : Typotex, 2008, cop. 1996. - 239 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 963-7546-63-4 fűzött : 1650,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51-8
[AN 2770606]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2008.
   Soduku rejtvények / [... szerk. Pintyéné Krucsó Mária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 20 cm. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9875-49-4 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2767929]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2008.
Székely Dénes
   A koronglövészet Balatonfűzfőn : [1968-2008] : [BFLE Koronglövő Klub] / Székely Dénes, Donát Tamás. - Balatonfűzfő : Tradeorg Ny., 2008. - 89 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88001-0-7 fűzött
Balatonfűzfői Lövész Egylet. Koronglövő Klub
Balatonfűzfő - sportegyesület - agyaggalamb-lövészet
799.312.5(439-2Balatonfűzfő) *** 061.2(439-2Balatonfűzfő)
[AN 2765593]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2008.
   Szép volt, gyereKEK!, 2007-2008 / [kiad. MKB Veszprém KC]. - [Veszprém] : MKB Veszprém KC, [2008]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5144-8 fűzött
MKB Veszprém KC
Veszprém - sportegyesület - kézilabda - ezredforduló
796.322(439-2Veszprém) *** 061.2(439-2Veszprém)
[AN 2763978]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2008.
Szilárd Illés
   Baja város labdarúgása, 1908-2008 / Szilárd Illés. - Baja : Baja Marketing Kft., 2008. - 339 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5220-9 kötött
Bajai Labdarúgó SE
Baja - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(439-2Baja)(091) *** 061.2(439-2Baja)
[AN 2765369]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2008.
Tóth Ákos (1943-)
   Úszás : edzésmódszertan / írta Tóth Ákos, ... Sós Csaba, ... Egressy János. - Budapest : [Viva Média Holding], 2007. - 350 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. - Bibliogr.: p. 339-348.
ISBN 978-963-7619-76-2 fűzött
úszás - edzés - módszertan
797.21.015.1
[AN 2764428]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2008.
Tóth Ákos (1943-)
   Az úszás tankönyve : [a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) tankönyve] / [... szerzői Tóth Ákos, ... Sós Csaba, ... Egressy János]. - Budapest : Semmelweis Egy. Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2008. - 541 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
úszásoktatás - egyetemi tankönyv
797.21(075.8)
[AN 2764214]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2008.
Vágó Csaba
   Tournament póker stratégia : [Texas hold'em poker] / Vágó Csaba. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-60-4 fűzött
póker
794.42
[AN 2764303]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2008.
Weinberg, Norma Pasekoff (1941-)
Henna from head to toe! (magyar)
   Hennafestés : testfestés, hajfestés, gyógyászati felhasználás / Norma Weinberg ; [ill. Catherine Cartwright-Jones]. - Budapest : Cser K., 2008. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-005-4 fűzött : 2495,- Ft
testfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91
[AN 2763792]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11648 /2008.
   A 100 legszebb nő a festészetben : ihletet adó nők / [szerk. Onne Behrends]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Kozma Gyula. - A ford. a "100 of the most beautiful women in painting" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-368-710-9 kötött
festészet - nő - akt - emberábrázolás
75(100) *** 75.041.3 *** 77.041-055.2
[AN 2766967]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2008.
Andrássy Péter
   Sopron, Károly-magaslati kilátó / [szerzők Andrássy Péter, Lakatos Ferenc] ; [közread. a] Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány, Soproni Városszépítő Egyesület. - Sopron : Soproni Erdőkért Környezetkult. Alapítvány : Soproni Városszépítő Egyes., [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5112-7 fűzött
Sopron - kilátó - természeti környezet
728.991(439-2Sopron) *** 502(439-2Sopron)
[AN 2767612]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2008.
   Anya : Manna Galéria ..., Budapest ..., 2008. április 15 - május 03. : kiállító művészek ... Chilf Mária, Csiszér Zsuzsi, Csurka Eszter, Eperjesi Ágnes, Lugossy Mária, Mózes Katalin, Szabó Eszter Ágnes, Szenes Zsuzsa / [a kiállítást rend. ... S. Nagy Katalin] ; [a katalógust szerk. ... Ónody Ágnes]. - Budapest : Peter Wilhelm Art Projects, [2008]. - [20] p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4807-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2763910]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2008.
Bognár László (1954-)
   Bognár László. - Felsőörs : [Magánkiad.], 2008. - [18] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Bognár_L.
[AN 2766642]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2008.
Bota, Adam (1975-)
   Schlachtwochen = Slaughtering weeks / Adam Bota ; [Aut. ... Gerhard Baumgartner, Balint Szombati]. - Wien ; Budapest : A. Bota, [2008]. - 61, [2] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87657-6-3)
Ausztria - festőművész - 20. század - 21. század
75(436)(092)Bota_A.
[AN 2765400]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2008.
   A Buitenzorg-villa lakója : a világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833-1919) / szerk. Fajcsák Györgyi, Renner Zsuzsanna ; [közread. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz, 2008. - 171 p. : ill., részben színes ; 28 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-87548-5-1 fűzött
Hopp Ferenc (1833-1919)
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - utazó - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
7.074(439)(092)Hopp_F. *** 910.4(439)(092)Hopp_F. *** 069.017(439)Hopp_F.
[AN 2766610]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2008.
   Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok, 07 / [szerk. Laposa Zsóka] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, [2008]. - 37 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten 2008. ápr. 5-20. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-651-467-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-651-476-9)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2764018]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2008.
   DNM / [... szerk. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [... rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ..., Főnix Rendezvényszervező Kht. ...]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], 2007. - [66] p. : ill., színes ; 16x22 cm
A 2007. júl. 21-től aug. 9-ig tartott 2. Debreceni Nemzetközi Művésztelep katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87479-2-1 kötött
Európa - Debrecen - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"200" *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2763782]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2008.
Ézsiás István (1943-)
   Ézsiás : retrospektív 2008 / [kiad. Művészeti Műhely Alapítvány]. - Budapest : Műv. Műhely Alapítvány, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 21x23 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-5308-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Ézsiás_I.
[AN 2765378]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2008.
Feld István (1951-)
   Ozora, várkastély / [Feld István]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 660.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-395-6 fűzött
Ozora - kastély - vár - múzeumi kiadvány
728.81(439-2Ozora)
[AN 2770209]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2008.
   Fény-sávok : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2007-2008 = Licht-Streifen : Ausstellungsreihe des Vereins Freundeskreis Murgebiet, 2007-2008 / [szerk. ... Győrffy Sándor] ; [... ford. Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, [2008]. - 35 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87493-9-0 fűzött
Közép-Európa - Muravidék - képzőművészet - ezredforduló - kulturális egyesület - kiállítási katalógus
73/76(4-11)"200" *** 061.2(497.12Muravidék) *** 061.4(439)
[AN 2763947]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2008.
Filep István
   Fertőd, Esterházy kastély / Filep István képeivel ; Bak Jolán szövegével. - 4. mód. kiad. - [Budapest] : ESSE Kreatív Műhely, cop. 2008. - 68, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5401-2 kötött
Fertőd - kastély - fényképalbum
728.82(439-2Fertőd)(084.12) *** 77.04(439)(092)Filep_I.
[AN 2770318]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2008.
Halász Géza (1947-)
   Retusált művészettörténet / Halász Géza. - Budapest : Mundus, 2008. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mundus - karikatúrák, ISSN 1789-6762)
Frank Iván interjújával
ISBN 978-963-9713-17-8 kötött
számítógépes grafika - képzőművészet - karikatúra
741.5 *** 73/76(100) *** 681.3.004.14
[AN 2763964]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2008.
Hornyik Sándor
   Avantgárd tudomány? : a modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában / írta Hornyik Sándor. - Budapest : Akad. K., 2008. - 202 p., [36] t. : ill. ; 24 cm. - (Művészettörténeti füzetek, ISSN 0324-7791 ; 30.)
Bibliogr.: p. 177-192. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8613-9 fűzött : 3990,- Ft
Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
Csiky Tibor (1932-1989)
Erdély Miklós (1928-1986)
Magyarország - képzőművészet - természettudomány - tudománytörténet - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"19" *** 50(100)"19" *** 73/76(439)(092)Gyarmathy_T. *** 73/76(439)(092)Csiky_T. *** 73/76(439)(092)Erdély_M.
[AN 2765852]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2008.
Illés Árpád (1908-1980)
   Illés Árpád / [szöveg ... Eisler János] ; [a katalógust összeáll. ... Illés Eszter]. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 4.)
A Ráday Galériában 2008. jún 22 - aug. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 8.
ISBN 963-87657-4-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Illés_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2765689]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2008.
   Jöjjön velünk a jövőbe! : [a Nemzetközi Kepes Társaság kiállítása] : [Kelet-szlovákiai Galéria, 2007 május 3 - június 10.] = Come along to the future : [exhibition of the International Kepes Society] : [East Slovak Gallery, Košice 3. May - 10. June 2007] / [... a kiállítás kurátora Attila Csáji] ; [társrend. a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete]. - [Budapest] : [Nk. Kepes Társ.], [2008]. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19"(092) *** 73/76(100)"19"(092) *** 061.4(437.6-2Kassa)
[AN 2767309]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2008.
Joó József (1948-)
   Pekingi kacsa / Joó József. - Feketeerdő : BmegB, [2008]. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4613-0 fűzött
olimpia - karikatúra
741.5
[AN 2763497]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2008.
   "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" : a debreceni református Kistemplom története és a gyülekezet bemutatása / Molnár Szabolcs szerk. - Debrecen : Só és Világosság K., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyházunk története, ISSN 2060-1859 ; 1.)
ISBN 978-963-06-5609-2 fűzött
Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség
Debrecen - templom - református egyház - egyházközség
726.54(439-2Debrecen) *** 284.2(439-2Debrecen)(091)
[AN 2768005]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2008.
Kiss Sándor
   Zengővárkony, Míves Tojás Múzeum / [írta Kiss Sándor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 804.)
ISBN 978-963-554-538-4 fűzött
Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény (Zengővárkony)
Zengővárkony - tojásfestés - magyar néprajz - húsvéti szokás - múzeum - útmutató
745.55 *** 398.332.12(=945.11) *** 069(439-2Zengővárkony)(036)
[AN 2765835]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2008.
   Kortárs képzőművészet a Gazdasági Versenyhivatal gyűjteményéből = Contemporary fine arts from the collection of the Hungarian Competition Authority. - Budapest : Gazd. Versenyhiv. Versenykultúra Közp., 2008. - [74] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - magángyűjtemény
73/76(439)"200" *** 069.017(439)Gazdasági_Versenyhivatal
[AN 2763935]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2008.
Kovács Lehel (1974-)
   Kovács Lehel / [szöveg ... Szabó Ádám]. - Budapest : Ráday Galéria, 2007. - 64 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100)
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-2060-4 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Kovács_Lehel
[AN 2765671]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2008.
Kovács Sándor (1954-)
   Bús düledékeiden : Kárpátalja vár- és kastélykalauza / Kovács Sándor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Romanika, 2008. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-87287-6-0 kötött : 3990,- Ft
Kárpátalja - vár - kastély
728.81(477.87) *** 728.82(477.87)
[AN 2765692]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2008.
Kriszt György
   Nagycenk, Széchenyi-kastély / [Kriszt György]. - 8. bőv. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 43.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-554-537-7 fűzött
Nagycenk - kastély - múzeumi kiadvány
728.82(439Nagycenk)
[AN 2770197]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2008.
   Kunst im Goethe-Institut Budapest, 2007-2008 / [Red. Gabriele Gauler, Márta Nagy, Marica Wild]. - Budapest : Goethe-Inst., cop. 2008. - 28, [4] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Borítócím: Kunst ... : Goethe-Institut Budapest : 20 Jahre, 1988-2008
Fűzött
Goethe Intézet (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2763829]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2008.
Lakatos Aranka, E. (1952-)
   E. Lakatos Aranka. - [Debrecen] : [E. Lakatos A.], [2008]. - [64] p. : ill., színes ; 26 cm
A bev. és a műjegyzék angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - szobrász - érem - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Lakatos_A. *** 737
[AN 2767913]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2008.
Levárdy Ferenc (1916-1993)
   Gyöngyöspata, plébániatemplom / [Lévárdy Ferenc]. - 7. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 156.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-555-236-X)
Gyöngyöspata - templom - útmutató
726.54(439-2Gyöngyöspata)(036)
[AN 2770169]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2008.
Losonci Miklós (1929-)
   Iskolagaléria Dunakeszin : képzőművészeti élet a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában / Losonci Miklós. - Dunakeszi : Kőrösi Csoma Ált. Isk., 2008. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Dunakeszi)
Dunakeszi - galéria - általános iskola - történeti feldolgozás
069(439-2Dunakeszi)(091) *** 373.3(439-2Dunakeszi)
[AN 2769820]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2008.
Marcu-Istrate, Daniela
   A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása, 2000-2002 / Daniela Marcu Istrate ; [... közrem. Angel Istrate et al.] ; [... ford. Kerekes György, Kémenes Mónika és Gáll Andrea] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2008. - 671 p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 589-605. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7081-16-3 kötött
Gyulafehérvár - székesegyház - katolikus egyház - régészet
726.54(498.4-2Gyulafehérvár) *** 904(498.4-2Gyulafehérvár)
[AN 2764255]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2008.
Mayer Berta
   Mayer Berta. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2008. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Paletta, ISSN 1786-2132)
P. Szabó Ernő bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87983-0-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Mayer_B.
[AN 2765779]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2008.
   Mozgás '08 = Motion '08 / [szöveg ..., a katalógust összeáll. ... Hangyel Orsolya]. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 5.)
Bibliogr.: p. 26-30.
ISBN 963-87657-5-5 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - képzőművészet - kinetika - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 531.3
[AN 2765703]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2008.
   Műtárgyak között : ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére / [szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2008. - 279 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-05-6 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - muzeológia - emlékkönyv
069(439) *** 930.85(439)
[AN 2765539]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2008.
   Művészettörténeti lexikon : diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-046-5 kötött
művészettörténet - szaklexikon
7(100)(091):030
[AN 2765312]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2008.
   Na mi van? : kortárs magyar művészet : [2008. június 21 - augusztus 31.] = What's up? : contemporary Hungarian art : [June 21 - August 31, 2008] / [kurátorok ... Angel Judit, Petrányi Zsolt] ; [kiad. ... Műcsarnok, ...]. - Budapest : Műcsarnok, 2008. - [24] p. : ill., főként színes ; 16 cm + mell.
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2763885]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2008.
Noltensmeier, Jürgen (1967-)
   Steinheim : Vasarely Museum ... : Fünfkirchen ... 9. November bis 9. Dezember 2007 : ... Vasarely Múzeum : ... Pécs, 2007. november 9. december 9. / Jürgen Noltensmeier ; [Kurator Christian Edward Gracza]. - Pécs : C. E. Gracza, cop. 2007. - [72] p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítás a "made in the east..." c. rendezvénysorozat része. - Bibliogr.
Fűzött
Németország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(430)(092)Noltensmeier,_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2766154]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2008.
Orbán Zoltán
   Madárbarát településfejlesztés / Orbán Zoltán. - Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2008. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Az MME könyvtára, ISSN 1216-335X ; 23.)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-86418-8-5 fűzött
területfejlesztés - ökológia - környezetvédelem - madár
711.1 *** 504 *** 598.2
[AN 2765484]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2008.
Pacsika Emília (1952-)
   Kantáta kilenc tételben : fejezetek Kazinczy Gábor művészetéről / Pacsika Emília. - Szeged : Bába, 2008. - 65, [2] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9717-77-0 fűzött
Kazinczy Gábor (1942-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kazinczy_G.
[AN 2764566]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2008.
Painting from A to Z (magyar)
   Festészet A-tól Z-ig : a festészet történetének legnagyobb alakjai és irányzatai a kezdetektől napjainkig. - Pécs : Alexandra, 2008. - 744 p. : ill. színes ; 31 cm
Ford. Szigethy Gabriella, Szikra Andrea, Kozma Gyula
ISBN 978-963-370-675-6 kötött
művészettörténet - festészet - szaklexikon
75(100):030
[AN 2767054]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2008.
Poetics of space (magyar)
   A tér költészete : fotókritikai antológia / szerk. Steve Yates. - Budapest : Typotex, 2008. - 267 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Kemenesi Zsuzsanna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-77-7 fűzött : 2900,- Ft
fotóművészet - 20. század - művészetesztétika
77.04(100)"19" *** 77.01
[AN 2764811]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2008.
Rosová, Dana
   Igló, Szepesi Régió Múzeuma / [Dana Rosová]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 810.)
ISBN 978-963-554-543-8 fűzött
Múzeum Spiša (Spišská Nová Ves)
Igló - múzeum - útmutató
069(437.6-2Igló)(036)
[AN 2765816]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2008.
   Siklósi Szalon, 2008 / [közread. a Siklósi Szalon Alapítvány]. - [Siklós] : Siklósi Szalon Alapítvány, [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Siklós - képzőművészet - ezredforduló - művészcsoport - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Siklós) *** 061.28(439-2Siklós)Siklósi_Szalon
[AN 2763959]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2008.
Sisa József (1951-)
   Nádasdladány, Nádasdy-kastély / [Sisa József]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 24 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 690.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-493-6)
Nádasdladány - kastély - útmutató
728.82(439-2Nádasdladány)(036)
[AN 2770187]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2008.
Stankoczy Tibor (1969-)
   Tibor Stankoczy art+fusion / [written by] Amy Dempsey & Tibor Stankoczy. - [Budapest] : Sohosound, [2008]. - 108 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-5088-5 kötött
Stankoczy Tibor (1969-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Stankoczy_T.
[AN 2767982]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2008.
Szabadi István (1964-)
   A Debreceni Nagytemplom : fejezetek a debreceni református egyház és Nagytemploma történetéből = The Big Church of Debrecen : chapters from the history of the reformed church of Debrecen and its Big Church = Die Grosse Kirche zu Debrecen : Kapitel aus der Geschichte der Debrecener reformierten Kirche und der Grossen Kirche / [Szabadi István] ; [... ford. Elke Kosztyu, ... Harsányi Gabriella]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 103 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-963-596-593-9 kötött
Debrecen - templom - egyháztörténet - református egyház
726.54(439-2Debrecen) *** 284.2(439-2Debrecen)(091)
[AN 2763685]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2008.
Szabó Béla
   A faműves : kézműves kismesterség / [írta, összeáll., és az illusztrációkat kész. Szabó Béla ...]. - [Budapest] : Grafit Pencil Ny., [2008]. - 348 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87644-3-0 fűzött
fafaragás - faipar - faanyag - fatechnológia - magyar néprajz
745.51 *** 674 *** 630*8 *** 39(=945.11)(439)
[AN 2765440]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2008.
Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé (12.) (2008)
   XII. Táblaképfestészeti Biennálé : Szeged, REÖK 2008. május 17 - július 13. / [... rend. Nátyi Róbert] ; [... kiad. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., 2008. - 118 p. : ill., színes ; 30 cm
ISSN 0231-4010 = Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-4995-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-4)
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2763874]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2008.
Szekeres Erzsébet (1938-)
   "Életjelek" : Szekeres Erzsébet textilművész gyűjteményes kiállítása. - Gödöllő : [s.n.], 2008. - 48 p. ; 21 cm
Megj. Gödöllőn, a Királyi Kastély Lovardájában 2008. máj. 3-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Szekeres_E. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2763786]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2008.
   Szocreál festészet a Rákosi-korban : [Modem, Debrecen, 2008. 07. 10 - 2008. 11. 07.] = Socialist realism painting in the Rákosi era / [kurátor, írta és szerk.] Rieder Gábor. - Debrecen : Modem, 2008. - 78 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87654-7-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szocialista realizmus - festészet - Rákosi-korszak - kiállítási katalógus
75.036.1(439) *** 75(439)"195" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2766347]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2008.
   Szűcs Imre / [szerk. Bartha Júlia] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumigazgatóság]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múzeumig., [2008]. - 44 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9273-46-7 fűzött
Szűcs Imre (1948-)
Magyarország - iparművész - népi kerámia - fazekasság - 20. század - 21. század
738.031.4(439)(092)Szűcs_I.
[AN 2763791]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2008.
Tandi Lajos (1947-)
   Tizenkét tétel Kass János művészetéről / Tandi Lajos. - Szeged : Bába, 2007. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9717-70-1 fűzött
Kass János (1927-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Kass_J.
[AN 2764615]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2008.
   Tingatinga : festmények Tanzániából / [szerk. ... Sarungi Emőke] ; [... kiad. ... Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., [2008]. - 24 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A 2008 márc. 14 - máj. 7. között Szegeden rendezett kiállítás katalógusa. - A képaláírások magyar és angol nyelven
Fűzött
Tingatinga Arts Co-operative Society
Tanzánia - festészet - ezredforduló - művészcsoport - kiállítási katalógus
75(678)"200" *** 061.28(678)Tingatinga *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2763928]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2008.
Tóth Hajnalka (1978-)
   Tokaji Múzeum / [Tóth Hajnalka]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2008. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Herman Ottó Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1587-5024 ; 19.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9271-78-4 fűzött
Tokaji Múzeum
Tokaj - múzeum - útmutató
069(439-2Tokaj)(036)
[AN 2764802]
MARC

ANSEL
UTF-811699 /2008.
The ultimate field guide to photography (magyar)
   National geographic fotóiskola: nagy fotóskönyv : vadonatúj tippek / [írta Bob Martin et al.] ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2008. - 399 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9810-33-4 fűzött
fototechnika
77
[AN 2765713]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2008.
Veres László (1950-)
   Üvegművességünk a XVI-XIX. században [elektronikus dok.] / Veres László ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Szöveg és képek. - Miskolc : HOM, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9271-77-7
Magyarország - üvegművészet - újkor - elektronikus dokumentum
748(439)"15/18"
[AN 2764988]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2008.
   VI. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2008. március 15 - április 11., Békéscsaba. - [Békéscsaba] : [Lencsési Közösségi Ház], [2008]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2763991]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2008.
   XI. Országos Textiles Konferencia : Békéscsaba, 2008. március 7-9. / [a konferencia és a kiállítások rendezője Illés Károlyné] ; [... a kiállítások rendezője Békés Megyei Népművészeti Egyesület]. - [Békéscsaba] : Békés M. Népműv. Egyes., [2008]. - 28 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
textilművészet - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2766265]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11703 /2008.
   Erkölcs és művészet törvényhozója : Kodály Zoltán és Szeged / [... szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2007. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-79-4 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2764622]
MARC

ANSEL
UTF-811704 /2008.
Horváth Zsolt (1972-)
   Rocklexikon : [a Metallicától a Kraftwerkig] / [Horváth Zsolt]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 400 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9685-12-3 fűzött
könnyűzene - lexikon - rockzene
78.067.26(100):030
[AN 2765007]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2008.
Kaposi Gergely
   Karvezetés, kórusépítés : gondolatok karvezetőknek, kórustagoknak / Kaposi Gergely. - Budapest : Alterra, 2008. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-14-4 fűzött : 2500,- Ft
karvezetés - énekkar
784.087.68.071.2
[AN 2767625]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2008.
Kardos Pál (1927-1978)
   Egyszólamúság az énekkari nevelésben : módszertani útmutató / Kardos Pál ; [szerk. Rozgonyi Éva] ; [közread. a] Kardos Pál Alapítvány. - Szeged : Kardos P. Alapítvány, 2007. - 71 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
énekkar - kórusművészet
784.96
[AN 2766943]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2008.
   A második 25 év : Szegedi Zenebarátok Kórusa, Vaszy Viktor Kórus, 1958-2008 / [... szerk. Juray Miklós és Szász Krisztina]. - Szeged : Bába, [2008]. - 104 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD
Válogatás a Vaszy Viktor Kórus koncertfelvételeiből, 1998-2008 (melléklet címe)
ISBN 978-963-9881-07-5 fűzött
Vaszy Viktor Kórus
Szeged - énekkar - történeti feldolgozás - auditív dokumentum
784.087.68.071(439-2Szeged)
[AN 2764657]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11708 /2008.
Cattrall, Kim (1956-)
Being a girl (magyar)
   Légy igazi nő! / Kim Cattrall és Amy Briamonte ; ill. Marf. - [Budapest] : Illia, 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Kerekes Mónika
ISBN 978-963-9769-04-5 kötött
Cattrall, Kim (1956-)
Egyesült Államok - lány - nő - mentálhigiénia - siker - életvezetés - filmszínész - memoár
791.43.071.2(73)(092)Cattrall,_K.(0:82-94) *** 613.865-055.2 *** 613.865-055.2-053.6
[AN 2767038]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2008.
Csongrádi Kata (1953-)
   Ne add fel! / Csongrádi Kata. - 4. kiad. - Budakeszi : Mandala-Veda, [2008], cop. 2005. - 277 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86760-1-9 fűzött : 2990,- Ft
Csongrádi Kata (1953-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
792.028(439)(092)Csongrádi_K.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2769816]
MARC

ANSEL
UTF-811710 /2008.
   Együttélés : 6. Made Fesztivál : kárpát-medencei, nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi dokumentumfilm fesztiválja / [szerk. Fakan Balázs] ; [rend. a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete, Esztergomi Helyi Televíziós Egyesület]. - Budapest : [Made], 2008. - 183 p. : ill. ; 23 cm
Tóth Ágnes, Vékás János és Szarka László tanulmányaival. - A fesztivált Esztergomban 2008. máj. 27-30. között tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - dokumentumfilm - filmfesztivál - határon túli magyarság - kisebbség - ezredforduló
791.43(100) *** 323.15(=945.11)(4-11)"199/200" *** 316.347(=00)(4-11)"199/200" *** 061.7(439-2Esztergom)
[AN 2764142]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2008.
Enyedi Sándor (1938-)
   A Tragédia a színpadon : 125 év : [bibliográfia] / Enyedi Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2008. - 487 p., [10] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 60.)
Összefoglalás német, angol, cseh, román, észt, olasz, szlovák, orosz, lengyel, horvát, spanyol, francia nyelven
ISBN 978-963-9386-61-7 kötött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - színielőadás - szakbibliográfia
792.091(100)"188/198":016 *** 894.511(092)Madách_I.:016
[AN 2766513]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2008.
Géczi Zoltán
   94 filmsiker, amit nem hagyhatsz ki / [írta Géczi Zoltán és Teszár Dávid]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-054-5 kötött : 4500,- Ft
filmművészet - játékfilm
791.43(100)
[AN 2768031]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2008.
Müller, Heiner (1929-1995)
   Lezüllött part Médeia-anyag Táj argonautákkal = Verkommenes Ufer Medea-Stück Landschaft mit Argonauten / Heiner Müller ; [szerk., ... ford. ... Merényi Anna] ; [... kiad. a Bárka Színház]. - [Budapest] : Bárka Színház, [2007]. - [48] p. : ill. ; 15x15 cm
A drámát Halasi Zoltán ford.
Fűzött
Budapest - német irodalom - író - 20. század - ezredforduló - dráma - színielőadás
792.091(439-2Bp.)"200" *** 830(092)Müller,_H. *** 830-2=945.11
[AN 2763911]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2008.
   Roma élet : I. Közép-európai Rövid Dokumentumfilm Fesztivál a Cigányokról : Budapest, 2008. április 26. : [programfüzet] = Romany life in Central Europe : I. Central European Short Docfilm Fest about Gypsies / [szerk. Soós Anita, Simon Attila, Simon Bálint] ; [szervezők MTA Politikai Tudományok Intézete etc.]. - [Budapest] : [s.n.], [2008]. - 94 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
Közép-Európa - filmfesztivál - dokumentumfilm - cigányság - ezredforduló
791.43(4)"200" *** 061.7(439-2Bp.)"2008" *** 316.347(=914.99)
[AN 2763943]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2008.
Rónai Mónika
   Karinthy Márton ajánló bibliográfia / [összeáll. Rónai Mónika] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvtár., 2008. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött
Karinthy Márton (1949-)
Magyarország - színházművészet - rendező - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
792.075(439)(092)Karinthy_M.:016 *** 012Karinthy_M.
[AN 2766157]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11716 /2008.
   25 éves a Nemzetközi Anyanyelvi Tábor : krónika / [szerk. Szabó József]. - Győr : Hazánk, 2008. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Győri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor
magyar nyelv - tábor - határon túli magyarság
809.451.1 *** 379.835(=945.11)(4-191)
[AN 2763614]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2008.
Burget Lajos (1932-)
   Retró szótár : korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig / Burget Lajos. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 347, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7094-84-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-318
[AN 2763783]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2008.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 6. kiad. - Budapest : Corvina, 2008-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2770252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Angol nyelvkönyv : kezdőknek : starter / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2008. - 220 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5755-4 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2770254] MARC

ANSEL
UTF-811719 /2008.
   Deutsch mit Grips 1 : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch / Anna Szablyár [et al.]. - Budapest : Klett, 2007. - 126 p. : ill., részben színes ; 28 cm + CD, hangk.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-9194-51-9 fűzött
ISBN 963-9194-51-4
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(078)=00
[AN 2766099]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2008.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia (10.) (2008)
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által ... 2008. április 24-25. között megrendezendő X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia programfüzete = 10 International Conference on Applied Linguistics and Communication : Dunaújváros, 24-25, April 2008 : conference programme. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., [2008]. - 30 p. ; 25 cm
Az előadások összefoglalóival. - Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven
Fűzött
alkalmazott nyelvészet - konferenciakiadvány
80 *** 802/809 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2764961]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2008.
Ernst, Andreas
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe B2, Mittelstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [Andreas Ernst]. - Pécs ; [Dunaújváros] : Szabó Nyelviskola Kft., 2008. - 168 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-0-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2763806]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2008.
Fábián Pál (1922-)
   A földrajzi nevek helyesírása / Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-7535-5 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - földrajzi név
809.451.1-1 *** 809.451.1-311
[AN 2770029]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2008.
Fodor Zója (1942-)
   Delovye kontakty : načalʹnyj biznes-kurs / Zoâ Fodor. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 248 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-19-6006-8 fűzött : 4000,- Ft
orosz nyelv - gazdaság - üzleti élet - szaknyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11 *** 33 *** 658
[AN 2770429]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2008.
Gerencsér Ferenc
   Angol - magyar kisszótár ; Magyar - angol kisszótár / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 151, 136 p. ; 16 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-249-039-7 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2770468]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2008.
Gerencsér Ferenc
   Német - magyar kisszótár ; Magyar - német kisszótár / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 143, 144 p. ; 16 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-249-045-8 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2770460]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2008.
Horváth Miklós
   Angol társalgás és szótár utazóknak : guidebook / Horváth Miklós, Csonka Balázs. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-61-7 fűzött : 1288,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - kétnyelvű szótár
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2763994]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2008.
Katona László
   Grammar won't bite! : nyelvtani gyakorlókönyv : felső szint / Katona László, Vadnay Marianna. - Veszprém : Kredit, 2008. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86648-6-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 2764048]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2008.
Katona László
   Grammar won't bite! : nyelvtani gyakorlókönyv : középszint / Katona László, Vadnay Marianna. - Veszprém : Kredit, 2008. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86648-5-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 2764039]
MARC

ANSEL
UTF-811729 /2008.
Kiss Dénes (1936-)
   Emberszám / Kiss Dénes. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2008. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9836-05-1 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - összehasonlító nyelvészet - szemantika - nyelvi alaktan
809.451.1-54(089.3) *** 801.541.2
[AN 2765790]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2008.
Lőrincz Zsolt
   Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Lőrincz Zsolt. - 6. kiad. - Budapest : Librotrade, 2008. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-7471-17-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2768964]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2008.
   Magyar értelmező szótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 536 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-015-1 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2770397]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2008.
   Magyar szinonimaszótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-016-8 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2770395]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2008.
Meszlényi Róbert Imre
   Az Isten szó eredete és a magyar honfoglalás cáfolata / Meszlényi Róbert Imre. - Budapest : Szerző, 2008. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5496-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1-54 *** 930.8(=945.11)
[AN 2765720]
MARC

ANSEL
UTF-811734 /2008.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2769901]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2008, cop. 1993. - 287 p.
ISBN 978-963-19-4944-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2769925] MARC

ANSEL
UTF-811735 /2008.
Németh Anikó
   Helyesírási tanácsadó : a magyar nyelv helyesírása és nyelvtana. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 447 p. ; 22 cm
Szerző Németh Anikó
ISBN 978-963-9778-87-0 kötött
magyar nyelv - helyesírás - nyelvtan
809.451.1-1(036) *** 809.451.1-5(078)
[AN 2769545]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2008.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - 3. átd. kiad. - Budapest : Pappné Darida A. Nyelvoktató Kft., 2008. - 300 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4715-1 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2769950]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2008.
   Spanyol nyelvkönyv. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-2008. - 3 db : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2649584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008, cop. 2004. - 263 p. : ill. + hangk.
Szerzők Gajdos Zsuzsa et al.
ISBN 978-963-19-2471-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2769898] MARC

ANSEL
UTF-811738 /2008.
Szántay Judit
   Izmusok : irányzatok / [kész. Szántay Judit és Gina]. - Budapest : [Szántay J.], 2008. - 28 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4979-7 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2765433]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2008.
Takács Erika
   Anglicizmusok, amerikanizmusok angol nyelvi szótára / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-88-7 kötött
anglicizmus - amerikanizmus - frazeológiai gyűjtemény
802.0(73)-318=945.11 *** 802.0-318(078)=945.11
[AN 2763974]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2008.
Takács Erika
   Angol keresztrejtvény : kezdő- és gyakorló nyelvtanulóknak / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-77-1 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 2763822]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2008.
Varga Csaba (1945-)
   A nyelvek anyját tudtam én : cikkgyűjtemény / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2008. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-9836-07-5 fűzött : 2200,- Ft
összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - nyelvtörténet - cikkgyűjtemény
809.451.1-52(045) *** 809.451.1-53(045)
[AN 2765829]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11742 /2008.
Klaudy Kinga (1945-)
   Angol - magyar fordítástechnika / Klaudy Kinga, Simigné Fenyő Sarolta. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2000. - 322 p. ; 24 cm. - (A fordítás lexikája és grammatikája, ISSN 1416-1753 ; 2.)
Bibliogr.: p. 313-322.
ISBN 978-963-19-0864-0 fűzött : 2400,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - fordítás - egyetemi tankönyv
82.03 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2770554]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2008.
   Összehasonlítás, irodalom, kultúra : az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék hallgatóinak dolgozatai / [... szerk. Fried István]. - Szeged : SZTE BTK Összehasonlító Irodtud. Tansz., 2007. - 152 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-828-0 fűzött
világirodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - egyetem - műelemzés
82(091) *** 378.184
[AN 2765818]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11744 /2008.
Árpás Károly (1955-)
   Az építő-teremtő ember : adalékok Gion Nándor életművének vizsgálatához / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2008. - 450 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 424-430. - Összefoglalás magyar, szerb, német és angol nyelven
ISBN 978-963-9881-01-3 fűzött
Gion Nándor (1941-2002)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
894.511(497.11)(092)Gion_N.
[AN 2764216]
MARC

ANSEL
UTF-811745 /2008.
Jószay Zsoltné
   Kornis Mihály : válogatott bibliográfia / összeáll. Jószay Zsoltné ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2008. - 26 p. ; 21 cm
Fűzött
Kornis Mihály (1949-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kornis_M.:016 *** 012Kornis_M.
[AN 2766171]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2008.
Lengyel András (1950-)
   József Attiláról : életrajzi "aprólék" / Lengyel András. - Szeged : Bába, 2008. - 291, [8] p., [4] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9717-93-0 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2764208]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2008.
Ötvös László (1930-)
   Új magvető : Biblia és irodalom / Ötvös László ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - VIII, 190, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-42-8 fűzött : 2625,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek
894.511(091)"19" *** 894.511-821
[AN 2766659]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2008.
Péter László (1926-)
   Csongrád megye irodalmi öröksége / Péter László. - Szeged : Bába, 2008. - 387 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-67-1 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom története - helytörténet
894.511(439.181)(091) *** 943.918.1
[AN 2764265]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   In memoriam Szabó Magda [elektronikus dok.] : [részletek a Für Elise, Az ajtó, az Abigél, a Katalin utca hangosregényekből és interjú Szabó Magdával]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2008. - 1 CD (44 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - A részleteket előadják Bánsági Ildikó et al. - Működési követelmények: CD-. DVD-lejátszó, személyi számítógép
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - interjú - hangoskönyv
894.511(092)Szabó_M.(047.53) *** 894.511-821
[AN 2767083]
MARC

ANSEL
UTF-811750 /2008.
Turcsány Péter (1951-)
   Wass Albert, a boldog szomorúember : kétkezes élet(mű)rajz / Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2008. - ill. ; 25 cm
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2764902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Válaszúttól Istenszékig. - 2008. - 654, [2] p.
Bibliogr.: p. [655-666].
ISBN 978-963-9735-42-2 kötött : 4800,- Ft
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2764907] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11751 /2008.
Adler, Elizabeth
All or nothing (magyar)
   San Diego mindent visz / Elizabeth Adler ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-139-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764243]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2008.
   Aforizmák lexikona : aforizmák, közmondások, szólások / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 523, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-90-0 kötött
világirodalom - néprajz - aforizma - szólás - közmondás
82-84=945.11 *** 398.9(=00)
[AN 2769539]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2008.
Ajtmatov, Čingiz (1928-2008)
I dolʹše veka dlitsâ denʹ (magyar)
   Az évszázadnál hosszabb ez a nap / Csingiz Ajtmatov ; [ford. Rab Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2008. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8590-7 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2763484]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2008.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-138-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2769615]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony [elektronikus dok.] : régi és új mesék : hangoskönyv / mesélő Csankó Zoltán. - Hangoskönyv. - Budapest : Egmont, 2008-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Írta Awdry, Wilbert. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2763807]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 1 CD (1 h)
ISBN 978-963-628-934-8 : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2763820] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 1 CD (1 h 4 min)
ISBN 978-963-628-935-5 : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2763825] MARC

ANSEL
UTF-811756 /2008.
Baldacci, David (1960-)
Last man standing (magyar)
   A túlélő / David Baldacci ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Európa, 2008. - 749 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8592-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2769160]
MARC

ANSEL
UTF-811757 /2008.
Baldacci, David (1960-)
Split second (magyar)
   Tizedmásodperc / David Baldacci ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2008. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8472-6 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2769118]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2008.
Barr, Nancy Verde
Last bite (magyar)
   Az utolsó falat : ...egy főzőműsor kulisszatitkai sok szerelemmel / Nancy Verde Barr ; [ford. Bárány Borbála]. - [Budapest] : Kulinária, 2008. - 295 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 978-963-87663-9-7 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - gasztronómia - regény - szakácskönyv
820-31(73)=945.11 *** 641.55(083.12)(0:82-31)
[AN 2765192]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2008.
Baum, Vicki (1888-1960)
Hotel Sanghai (magyar)
   Hotel Sanghaj / Vicki Baum ; [ford. Szalay Gyula]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 683 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-29-7 fűzött : 3990,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2768754]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. r., Jótündér kerestetik. - [2008]. - 105 p. + mell.
ISBN 978-963-9420-84-7 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2765365] MARC

ANSEL
UTF-811761 /2008.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The lady in the lake (magyar)
   Asszony a tóban / Raymond Chandler ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2008. - 298 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8601-0 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2769132]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2008.
Child, Lincoln (1957-)
Deep storm (magyar)
   Örvénylő mélység / Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 319 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-025-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2766281]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Lord Edgware dies (magyar)
   Lord Edgware meghal / Agatha Christie ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2008. - 276 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8577-8 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2763475]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2008.
Connelly, Michael (1956-)
The closers (magyar)
   Lezáratlan akták : [Harry Bosch nagy visszatérése] / Michael Connelly. - Pécs : Alexandra, 2008. - 398 p. ; 20 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-769-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2765064]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2008.
Cox, Josephine
Journey's end (magyar)
   Az utazás vége / Josephine Cox ; [ford. Róna Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-110-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2764431]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Galactic pot-haeler (magyar)
   Galaktikus cserépgyógyász / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-14-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2764487]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2008.
Dieuaide, Sophie (1962-)
Comment j'ai relooké Aurélien Barucci, signé Juliette (magyar)
   Csajok : új külsőt keresek... / Sophie Dieuaide ; [ford. Molnár Zsanett]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-606-6 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2764338]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2008.
Dodd, Christina
The prince kidnaps a bride (magyar)
   A herceg menyasszonya / Christina Dodd ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-369-350-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2765039]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2008.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Görög Imre és G. Beke Margit] ; [a jegyzeteket Bakcsi György és M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 645, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8574-7 fűzött : 1100,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2768949]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes történetei = Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szolga Emese]. - Szeged : Lingvaport Fordítóiroda, [2006]-. - 20 cm. - (Bilingvaport könyvespolc)
A ford. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" (Harmondsworth : Penguin B., 1981) c. kiad. alapján kész.
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2616737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2008. - 219, [2] p.
Tart.: A pórul járt vőlegény ; A berillköves fejék ; A Vérbükkös birtok. - Egys. cím: The adventure of the noble bachelor ; The adventure of the beryl coronet ; The adventure of the Copper Beeches
ISBN 978-963-87910-0-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2764187] MARC

ANSEL
UTF-811771 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes történetei = Adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Lingvaport Fordítóiroda, [2008]-. - 20 cm. - (Bilingvaport könyvespolc)
A ford. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" (Harmondsworth : Penguin B., 1981) c. kiad. alapján kész.
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2769617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2008], cop. 2006. - 205, [2] p.
Tart.: A Boscombe-völgyi rejtély ; Az öt narancsmag ; A ferdeszájú. - Egys. cím: The Boscombe Valley mystery ; The five orange pips ; The man with the twisted lip
ISBN 963-06-0830-8 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2769619] MARC

ANSEL
UTF-811772 /2008.
Feinberg, Leslie (1949-)
Stone butch blues (magyar)
   Kőkemény / Leslie Feinberg ; [ford. Sándor Bea] ; [közread. az] Inter Alia Alapítvány, Fatime Munkacsoport. - Budapest : Inter Alia Alapítvány : Fatime Munkacsop., 2008. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5208-7 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2766066]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2008.
Fforde, Jasper
The Eyre affair (magyar)
   A Jane Eyre eset / Jasper Fforde ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Láva Kvk., cop. 2008. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87907-0-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2764110]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2008.
Fluke, Joanne
Hannah Swensen mystery (magyar)
   Hannah Swensen titokzatos esetei / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, [2006]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Áfonyás muffin és gyilkosság. - 2007. - 327 p.
Ford. Zacher Stefánia
ISBN 978-963-87148-4-8 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2766756] MARC

ANSEL
UTF-811775 /2008.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Cranford (magyar)
   Cranford ; Egy orvos vallomásai / Elizabeth Gaskell ; [ford. András T. László, Rakovszky Zsuzsa]. - Sopron : Artemisz, cop. 2008. - 292 p. ; 21 cm. - (Velünk élő klasszikusok, ISSN 1789-5677 ; 2.)
Egys. cím: Cranford ; Dr. Harrison's confession
ISBN 978-963-87869-0-6 fűzött : 2600,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - kisregény
820-32=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 2763659]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2008.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
North and South (magyar)
   Észak és Dél / Elizabeth Gaskell ; [ford. Leyrer Ginda] ; [a versrészleteket ford. Mártha Bence]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 475 p. ; 21 cm. - (Elizabeth Gaskell művei)
ISBN 978-963-9690-95-0 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2768736]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2008.
Gemmell, David
Ravenheart (magyar)
   Hollószív : Rigante-ciklus III. kötet / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2008. - 454 p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
ISBN 978-963-9679-82-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2764866]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2008.
Gerritsen, Tess
Vanish (magyar)
   Eltűntek / Tess Gerritsen ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-90-6 fűzött : 3100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764755]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2008.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül = Eat, pray, love / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 463 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-254-146-4 fűzött : 3499,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - életrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 2764085]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2008.
Giraud, Brigitte (1960-)
L'amour est très surestimé (magyar)
   Nem ér annyit a szerelem / Brigitte Giraud ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2008. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8584-6 kötött : 1600,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2765017]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2008.
Goddard, Ken
Balefire (magyar)
   Máglyatűz / Ken Goddard ; [ford. Rácz Lívia et al.]. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2008. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87378-6-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2765222]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2008.
Goddard, Ken
In extremis (magyar)
   A bérgyilkos éjszakája / Ken Goddard ; [ford. Vadász Gyula]. - [Budapest] : JLX, cop. 2008. - 277 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
CSI: crime scene investigation (keretcím)
ISBN 978-963-305-269-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764131]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2008.
Grady, James (1949-)
Six days of the Condor (magyar)
   A Keselyű hat napja / James Grady ; [ford. Vágó István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 332 p. ; 20 cm
A Keselyű 6 napja (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-254-147-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2769642]
MARC

ANSEL
UTF-811784 /2008.
Graves, Lindsay
To keep a husband (magyar)
   Hogyan tartsuk meg a férjünket? / Lindsay Graves ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-16-9 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2764360]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2008.
Gruber, Michael
The witch's boy (magyar)
   A boszorkányfiú / Michael Gruber ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-305-273-0 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2764185]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2008.
Haferkamp, Kai
Das Weihnachtspony (magyar)
   A lovacska karácsonya / [Kai Haferkamp, Ute Thönissen]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [36] p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Mátics Róbert. - Csengettyűs könyvjelzővel
ISBN 978-963-370-328-1 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2766902]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2008.
Harry, Myriam
Cléopâtre (magyar)
   Kleopátra szerelmei : Caesartól Octavianusig : történelmi regény / Myriam Harry ; [ford. Kállai Miklós]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-75-7 fűzött
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2763827]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2008.
Holt, Victoria (1906-1993)
In the shadow of the crown (magyar)
   A korona árnyékában / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 552, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A "Tudor királynők" c. regénysorozat része
ISBN 978-963-635-341-4 fűzött : 1995,- Ft
Mária (Anglia: királynő), I. (1516-1558)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2764481]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2008.
Howard, Robert Ervin (1906-1936)
   Solomon Kane történetei / Robert E. Howard ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87990-0-5 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2766233]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2008.
Jacq, Christian (1947-)
Mozart (magyar)
   Mozart / Christian Jacq ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2008-. - 24 cm
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2765698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Nagy Mágus. - 2008. - 324 p.
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-07-8597-6 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2765701] MARC

ANSEL
UTF-811791 /2008.
Jourdaa, Frédérique (1966-)
Le baiser de Qumrân (magyar)
   A kumráni csók / Frédérique Jourdaa ; [ford. Domonkos Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 468 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-061-0 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2763471]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2008.
Kelly, Cathy
Past secrets (magyar)
   A múlt titkai / Cathy Kelly ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 558 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-129-7 fűzött : 3499,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2764095]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2008.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Monday the rabbi took off (magyar)
   A rabbi hétfőn elutazott / Harry Kemelman ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-46-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764416]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2008.
Kenner, Julie
The Givenchy code (magyar)
   A Givenchy-kód / Julie Kenner ; [ford. Gazdag Diána]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-131-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2764437]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2008.
Ketchum, Jack
The girl next door (magyar)
   A szomszéd lány / Jack Ketchum ; [ford. Farkas Anikó, Kiss Attila]. - Budapest : Láva Kvk., cop. 2008. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87907-1-2 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2764116]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2008.
King, Stephen (1947-)
From a Buick 8 (magyar)
   Rémautó / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 2003. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8586-0 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-07-8587-7 fűzött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2770386]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2008.
Knauss, Sibylle
Die Marquise de Sade (magyar)
   De Sade márki hitvese : egy házasság története / Sibylle Knauss. - [Budapest] : Illia, cop. 2008. - 325 p. ; 21 cm. - (Különös idők - különleges asszonyok, ISSN 2060-1808)
Ford. Tihanyi Vera
ISBN 978-963-87148-7-9 fűzött : 2890,- Ft
Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814)
Montreuil, Renée-Pélagie de (1741-1810)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2766883]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1992. - 403 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8594-5 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2769153]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2008.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   Mesék és széphistóriák / Jean de La Fontaine ; [vál. Gyergyai Albert ... és Rónay György ...] ; [az életrajzi jegyzetet írta Szlukovényi Katalin]. - Budapest : Osiris, 2008. - 263 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
A ford. a "Fables, contes et nouvelles" (Paris : Gallimard, 1954) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-389-996-0 fűzött : 920,- Ft
francia irodalom - verses mese
840-191=945.11
[AN 2769825]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2008.
Lahiri, Jhumpa (1967-)
The namesake (magyar)
   Beceneve Gogol / Jhumpa Lahiri. - [Budapest] : Illia, 2007. - 257 p. ; 21 cm
Ford. Rákócza Richárd
ISBN 978-963-87148-5-5 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2766736]
MARC

ANSEL
UTF-811801 /2008.
Larkin, Patrick
Robert Ludlum's The Lazarus vendetta (magyar)
   Lazarus-vendetta / Robert Ludlum [nyomán írta] Patrick Larkin ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 469 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-342-1 fűzött : 2295,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764491]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2008.
Laurens, Stephanie
What price love? (magyar)
   A szerelem ára : a Cynster család történetei / Stephanie Laurens ; [ford. Falvassy Gergely]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-15-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2764104]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2008.
Lehane, Dennis (1966-)
Darkness, take my hand (magyar)
   Sötétség, fogd meg a kezem / Dennis Lehane ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-15-1 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764480]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2008.
Lelord, François (1953-)
Hector et les secrets de l'amour (magyar)
   Hector és a szerelem titkai / François Lelord ; [ford. Sulyok Borbála]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2008. - 307, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-22-2 kötött : 2790,- Ft
francia irodalom - szerelem - regény
840-31=945.11 *** 392.6(0:82-31)
[AN 2763472]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2008.
Lette, Kathy
How to kill your husband? (magyar)
   Hogyan öljük meg a férjünket? / Kathy Lette ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-130-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2764091]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2008.
Lewis, Susan
A French affair (magyar)
   A francia viszony / Susan Lewis ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-135-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2764443]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2008.
Luceno, James (1947-)
Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull (magyar)
   Indiana Jones és a kristálykoponya királysága / James Luceno ; George Lucas és és Jeff Nathanson története, ... David Koepp forgatókönyve alapján ; [ford. Nemes István]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 167 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Indiana Jones ifjúsági sorozat)
ISBN 978-963-267-002-7 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2764270]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2008.
Maalouf, Amin (1949-)
Les jardins de lumière (magyar)
   Fénykertek : Máni életének regénye / Amin Maalouf ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2008. - 251 p. : ill. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-06-5367-1 kötött
Mani (216-276)
francia irodalom - vallásalapító - manicheizmus - 3. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 273.21(092)Mani(0:82-312.6) *** 273.21
[AN 2765123]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2008.
MacGregor, Rob
Indiana Jones and the last crusade (magyar)
   Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag / Rob MacGregor ; [ford. Trethon Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 245 p. ; 20 cm. - (Indiana Jones-sorozat)
ISBN 978-963-9690-99-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2768716]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2008.
Macomber, Debbie
44 Cranberry Point (magyar)
   Áfonya tér 44 / Debbie Macomber ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-927-9 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763941]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2008.
Matthews, Carole
The Chocolate Lovers' Club (magyar)
   A Csokoládéimádók Klubja / Carol[!] Matthews ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-125-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2764231]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2008.
McNaught, Judith
Paradise (magyar)
   Édenkert / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2008]. - 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-037-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2767934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2008]. - 372 p.
ISBN 978-963-643-099-3 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2767947] MARC

ANSEL
UTF-811813 /2008.
Minte-König, Bianka (1947-)
Liebe... voll chaotisch (magyar)
   Szerelem... teljes káosz / Bianka Minte-König ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2008]. - 149 p. ; 21 cm. - (Pimasz csajszik, pimasz könyvek!, ISSN 1789-4034)
ISBN 978-963-9420-86-1 fűzött : 1600,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2765351]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2008.
Murphy, Caroline P.
The pope's daughter (magyar)
   A pápa lánya : Felice della Rovere különleges élete / Caroline P. Murphy. - [Budapest] : Illia, 2007. - 322 p. ; 21 cm. - (Különös idők - különleges asszonyok, ISSN 2060-1808)
Ford. Loósz Vera
ISBN 978-963-87148-6-2 fűzött : 2790,- Ft (hibás ISBN 978-963-871-486-5)
Della Rovere, Felice (148?-1536)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2766876]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2008.
Napier, William (1965-)
Attila (magyar)
   Attila / William Napier ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Attila (Hun Birodalom: király) (?-453)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2749550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A közelgő vihar. - [2008]. - 317 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-098-1 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2764870] MARC

ANSEL
UTF-811816 /2008.
Narayan, Shoba
Monsoon diary (magyar)
   Monszunnapló : hogyan mentem férjhez Indiában? / Shoba Narayan ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Kulinária, 2008. - 275 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 978-963-87663-7-3 fűzött : 2890,- Ft
India - amerikai angol irodalom - étkezési szokás - ételspecialitás - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.568(560)(083.12)
[AN 2765177]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2008.
Nordqvist, Sven
Hattjakten (magyar)
   Kalapvadászat / Sven Nordqvist ; a szerző rajz. ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2008]. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-643-095-5 kötött : 2000,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2763915]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2008.
Quick, Amanda
The riwer knows (magyar)
   A folyó titka / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-182-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2765062]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2008.
Quindlen, Anna
Blessings (magyar)
   Gyermekáldás / Anna Quindlen ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 292 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8589-1 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2765027]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2008.
Richmond, Michelle
The year of fog (magyar)
   A köd éve / Michelle Richmond ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 498 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-43-8 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2764858]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2008.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
The talisman (magyar)
   A talizmán / Walter Scott. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 398 p. ; 22 cm
Ford. Forró Pál
ISBN 978-963-9778-82-5 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2763835]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2008.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2008. - 515 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és Júlia ; Julius Caesar ; Hamlet, dán királyfi ; Szentivánéji álom ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Julius Caesar ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; Twelfth-night or What you will
ISBN 978-963-07-8661-4 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2769662]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2008.
Spank me (magyar)
   Pajkos mesék / Cathryn Cooper összeállítása ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 296 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-280-8 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - erotikus irodalom
82-993=945.11
[AN 2764139]
MARC

ANSEL
UTF-811824 /2008.
Stilton, Geronimo
L'hai voluta la vacanza, Stilton?
   Vakáció a Las Egeras hotelben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2008. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-411-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2765033]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2008.
Sykes, Plum
Bergdorf blondes (magyar)
   New York hercegnői / Plum Sykes ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-152-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2764252]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2008.
   Szlovén irodalmi antológia : oktatási segédanyag. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007-. - 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv
886.3-822.02=945.11(075.8)
[AN 2705568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A XX. század első fele / szerk. Lukács István, Mladen Pavičić. - 2008. - 340 p.
ISBN 978-963-463-997-8 fűzött
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv
886.3-822.02=945.11(075.8)
[AN 2767955] MARC

ANSEL
UTF-811827 /2008.
Takács Erika
   Szállóigék lexikona / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 399 p. ; 22 cm
Egyes szállóigék eredeti nyelven is
ISBN 978-963-9778-81-8 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84.02=945.11
[AN 2763950]
MARC

ANSEL
UTF-811828 /2008.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2008. - 284 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8575-4 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2768943]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 * kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2285-2)
ISBN 963-14-2285-2
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2770037]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget : regény / Verne Gyula ; ford. Zempléni P. Gyula. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 3 db : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-58-4
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2763863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A levegő hajótöröttei. - 245 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 10/16.)
ISBN 978-963-9709-59-1 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2763878] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A száműzött. - 245 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 11/16.)
ISBN 978-963-9709-53-9 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2772055] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A sziget titka. - 223 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 12/16.)
ISBN 963-9709-63-8 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2772061] MARC

ANSEL
UTF-811831 /2008.
Voisin, Marcel (1935-)
Myriam de Magdala ou La foi de l'amour (magyar)
   Mária Magdolna, avagy A szerelem hite : színmű / Marcel Voisin ; [ford. Nagy Erzsébet]. - Szeged : Bába, 2008. - 57 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-68-8 fűzött
vallon irodalom - dráma
840-2(493)=945.11
[AN 2764390]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2008.
Ward, J. R.
Lover eternal (magyar)
   Síron túli szerető : Fekete Tőr Testvériség 2. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-151-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2763511]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2008.
Wermuth, Verena
Die verbotene Frau (magyar)
   A tiltott nő : Hálid dubai sejkkel töltött éveim / Verena Wermuth ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-137-2 fűzött : 2999,- Ft
Wermuth, Verena
Svájc - Arab Emírségek - német irodalom - nő - iszlám - memoár
830-94(494)=945.11 *** 316.37-055.2(536.2)
[AN 2763468]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2008.
Willard, Eliza
Cross our hearts (magyar)
   Megzavart szívek / [írta Eliza Willard] ; [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 125 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 8.)
ISBN 978-963-9875-39-5 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2765115]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2008.
Wilson, Jacqueline
The story of Tracy Beaker (magyar)
   Tracy Beaker története / írta Jacqueline Wilson ; rajz. Nick Sharratt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2008. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-02-1 fűzött : 1390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2770239]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2008.
Winslow, Don (1953-)
The power of the dog (magyar)
   Drogháború / Don Winslow ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., [2008]. - 561 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-12-0 fűzött : 3480,- Ft : 13,6 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2764422]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11837 /2008.
   "...40 nap és 40 éjjel..." avagy Böjti-húsvéti mozaik / [szerk. Bacsa Andrea et al.] ; [kiad. a Debreceni Evangélikus Gyülekezet]. - Debrecen : Debreceni Evangélikus Gyülekezet, 2008. - [32] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - keresztény ünnep - böjt - húsvét - válogatott művek
894.511-822 *** 264-041.4/.6
[AN 2764084]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2008.
   Álommanók jönnek / [összeáll. Szűcsné Tóth Tünde] ; [ill. Zubály Sándor]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-565-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)(082) *** 087.5(084.1)
[AN 2763623]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2008.
Árpás Károly (1955-)
   A királyság útja : magyar irodalmi koszorú Mátyás évfordulójára / Árpás Károly. - Szeged : Bába, 2008. - 159 p. ; 24 cm
"A királyság útja" c. filmnovella angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 153-159.
ISBN 978-963-9717-81-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - kétnyelvű dokumentum - filmnovella
894.511-821 *** 894.511-293.7.02=20
[AN 2764209]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2008.
Átányi László (1938-)
   Káposztás torzsalkodás Beregsomban! / Átányi László. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 37 p. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2766615]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2008.
Bálint Gyula György (1936-)
   Kutyapaprikás / Bálint Gyula György. - Szeged : Bába, 2008. - 95 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9717-82-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2764469]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2008.
   A bejárható végtelen : versek, prózai írások, aforizmák. - Budapest : Accordia, 2008. - 130 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-32-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2764542]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2008.
Béres Helga
   Bolívia / Béres Helga. - [Vasvár] : Magánkiad., 2008. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5085-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2765673]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2008.
Bosnyák Mária, M. (1944-)
   A szerelem ára / Mária M. Bosnyák. - Sopron : Novum, 2008-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2766131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 142 p.
ISBN 978-963-9842-32-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2766134] MARC

ANSEL
UTF-811845 /2008.
Budai István (1950-)
   Sugarak az őszből : versek / Budai István. - Szeged : Bába, 2008. - 103, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-05-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2764600]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2008.
Cseh Tamás (1943-)
   Hadiösvény, 1968-1969 / Cseh Tamás ; [ill. Cseh Tamás]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-44-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2769632]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2008.
Cseke J. Szabolcs
   Új Gilgames : Gilgames álma / Cseke J. Szabolcs ; [... ill. Beőthy Élő Hajnalka] ; [közread. a Beőthy Galéria]. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2008. - 83 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87762-6-6 fűzött
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 2765628]
MARC

ANSEL
UTF-811848 /2008.
Dénes Mónika
   Hiány és beteljesedés : versek / Dénes Mónika. - Budapest : Kairosz, 2007. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-083-7 * fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-088-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766383]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2008.
Erdős Olga (1977-)
   Résnyire tárva : versek, műfordítások / Erdős Olga ; [... graf. Lukács Adina]. - Szeged : Bába, 2008. - 98, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-06-8 fűzött
magyar irodalom - olasz irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 850-14=945.11
[AN 2764588]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2008.
Fable, Vavyan
   Könnyű álom / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2008, cop. 1995. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-26-2 fűzött : 2095,- Ft
 (hibás ISBN 963-9300-26-2)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.4
[AN 2769623]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2008.
Fehér Bence (1968-)
   Mégis / Fehér Bence. - [Budapest] : Orpheusz Kv., cop. 2008. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-16-3 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9764-16-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766076]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2008.
Fehér Bence
   Szeptembër : [egy számítástechnikus titkos naplója] / Fehér Bence. - [Budapest] : Szerző, [2008]. - 442 p. ; 20 cm
Fűzött : 3400,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-140-7) (hibás ISBN 978-963-662-168-1)
magyar irodalom - internet - napló
894.511-94 *** 681.324Internet
[AN 2763594]
MARC

ANSEL
UTF-811853 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Csí és más elbeszélések / Fekete István. - Budapest : Móra, 2008. - 182, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8517-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2770235]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2008.
Garamvölgyi László (1956-)
   A rendőrség megköszöni / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-85-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2764305]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 575 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-489-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2769525]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : a tale of the siege of Eger, 1552 / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 8. ed. - Budapest : Corvina, 2008. - XVII, 560 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5751-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2770062]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2008.
Hajdu Noémi (1986-)
   Érzések a Hargitán / Hajdu Noémi ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - VI, 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-31-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2766716]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2008.
H'almay, Doris (1973-)
   Név nélkül / Doris H'almay. - Sopron : Novum, 2008. - 82, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-35-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2765483]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2008.
Harangozó András
   Hősellátó : fantasy másképp / Andrew Bellringer. - Pécs : Alexandra, 2008. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-368-863-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2765067]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2008.
Hegedűs Béla (1946-)
   Jelky András a vándor, magyar vándor / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2008. - 172 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-640-214-0)
Jelky András (1730-1783)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2765479]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2008.
   A hit városa : történetek Új-Pyarronból : antológia. - [Budapest] : Delta Vision, 2008. - 330, [7] p. : ill., térk. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-04-6 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2764278]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2008.
Hollósy Tóth Klára
   Örök megújulás : évszakok szonettkoszorúi, szonettjei, versei / Hollósy Tóth Klára ; [... ill. Beöthy Élő Hajnalka, Papp Gábor] ; [közread. a Beöthy Galéria]. - [Győr] : Beöthy Galéria, [2008]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87762-5-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765773]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2008.
Horváth Dezső (1936-)
   Hippokratész : kiköpött közhelyek / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2008. - 372, [12] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9717-97-8 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2764342]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2008.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8516-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2770225]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8515-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2770266]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8505-8 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2770248]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (angol)
   Be glad it's a boy! / Éva Janikovszky ; with ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8538-6 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2765719]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8506-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2770246]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (angol)
   Be glad it's a girl! / Éva Janikovszky ; with ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8539-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2765731]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 541, [3] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-490-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2769534]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Szalma Edit rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8410-5 kötött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2766543]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2008.
Juhász József
   A modell / Juhász József. - Pécel : Varako Bt., 2007. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87760-0-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2763847]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2008.
Kálmán Zsófia (1946-)
   A japán kapcsolat / Kálmán Zsófia. - Budapest : Partvonal, 2008. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-90-8 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2765219]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2008.
Kanyár Erika (1949-)
   Profán passió : életrajzi triptichon / Kanyár Erika. - Veszprém : Perspektíva 49 Bt., cop. 2008. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3670-4 fűzött
Kanyár József (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2765670]
MARC

ANSEL
UTF-811875 /2008.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések ; Berzsenyi Dániel versei ; Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett ; Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett / Kölcsey Ferenc ; [összeáll. Varsányi József]. - Budapest : Amtak Bt., 2008. - 28 p. ; 21 cm. - (Ajánlottak, ritkaságok, kiegészítők, ISSN 2060-1328)
ISBN 978-963-87097-9-0 fűzött : 660,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
magyar irodalom - kritika - emlékbeszéd
894.511-95 *** 894.511-5
[AN 2763596]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2008.
Kovács Judit, S.
   S. O. R. S. O. K / S. Kovács Judit ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-36-7 fűzött : 845,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2766730]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2008.
Laczkó András (1943-)
   "A másik lábamat is..." : irodalmi töredékek a XX. századból / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - IV, 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-34-3 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - író - 20. század - humoreszk
894.511-7 *** 894.511(092)"19"
[AN 2766724]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2008.
Lajosházi Éva
   Az angyal, ki a hírrel jött : versek / Lajosházi Éva. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2007. - 57, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86720-6-3 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766495]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2008.
Lázár Zsófia
   Bogármese [elektronikus dok.] : hangoskönyv / Lázár Zsófia, Lázár Ervin ; Talmács Márta előadásában. - Hangoskönyv. - Budapest : Sanoma, cop. 2008. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-9710-27-6 : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2767121]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2008.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-491-2 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2769531]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ítélet Canudosban : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-160-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2765710]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2008.
Mentovics Éva
   Gólya, gólya, gilice : beszédfejlesztő mondókák, versikék, nyelvtörők / Mentovics Éva ; [ill. N. Rádi Veronika]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-585-4 kötött
magyar irodalom - logopédia - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 376.36
[AN 2763642]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán meséi / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : TKK, [2008]. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-563-2 kötött
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2763630]
MARC

ANSEL
UTF-811884 /2008.
Millet, Helen
   A titok / Helen Millet. - Szeged : Bába, 2007. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-86-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2764604]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2008.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (angol)
   The Paul Street boys / by Ferenc Molnár ; transl. by Louis Rittenberg. - 7. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2008. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5754-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 2770420]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi és más mesék / Móra Ferenc ; [... ill. Juhász György]. - Debrecen : TKK, [2008]. - [96] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-561-8 kötött
magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2763626]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   "...visszajöttem az öreg iskolához..." : írások Móra Ferenctől diákkoráról, diákkorából / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. a Constantinum Intézmény]. - Kiskunfélegyháza : Constantinum Intézmény, 2008. - 135 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2813-6 kötött
Móra Ferenc (1879-1934)
Kiskunfélegyháza - magyar irodalom - általános iskola - válogatott művek
894.511-821 *** 373.3(439-2Kiskunfélegyháza)(0:82-821)
[AN 2765461]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2008.
Nagy Kálmán (1927-)
   Életem hajnala.. : az 1946-os pécsi diáklázadás / Nagy Kálmán. - Szeged : Bába, 2008. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-89-3 fűzött
Nagy Kálmán (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2764551]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2008.
Nagy Natália (1970-)
   Lufimese / írta Nagy Natália ; rajz. Faltisz Alexandra. - [Orfű] : Szamárfül, cop. 2008. - 61 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87683-4-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2764980]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2008.
Nemere István (1944-)
   Bimbózó szerelem : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-547-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2765046]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2008. - 243 p. ; 22 cm. - (Nógrádi Gábor könyvei)
ISBN 978-963-11-8533-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2770313]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2008.
Nyirő József (1889-1953)
   Mi az igazság Erdély esetében? / Nyirő József ; szerk. Medvigy Endre. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 339 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-112-4 kötött : 3200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyarság - levelezés - 20. század - író - válogatott művek - publicisztika
894.511-821(498) *** 894.511(498)(092)Nyirő_J.(044) *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 2766391]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2008.
Nyírő József (1965-2003)
   Paxroman(c)a / Josef de Nirő. - Budapest : [Barnaföldi G. Archívum], 2008. - [38] p. : ill. ; 11x15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766249]
MARC

ANSEL
UTF-811894 /2008.
Olasz Valéria
   Csillagistenek / Olasz Valéria ; [... ill. Beőthy Élő Hajnalka] ; [közread. a Beőthy Galéria]. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2008. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87762-3-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765690]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2008.
Orbán Károly
   Lázálom : kelet-közép-európai kísérleti regény / Orbán Károly. - Sopron : Novum, 2008. - 294, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-38-0 fűzött : 3750,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2767991]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2008.
Osváth Péter (1963-)
   Hiszek mások bűneiben / Osváth Péter. - Sopron : Novum, 2008. - 148, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-37-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2765472]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2008.
Pálnagy László
   Digitelló Holli-Bolliában [elektronikus dok.] : hangoskönyv / Pálnagy László ; [előadók Fister Vivien et al.] ; [kiad. Irodalmi Rádió]. - Hangoskönyv. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2008. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-06-5344-2 : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény - hangoskönyv
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2764770]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2008.
Parker, Cynthia
   Bizalom / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-77-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2764329]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2008.
Parker, Cynthia
   Látni sem akarlak / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-85-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2769604]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2008.
Parker, Cynthia
   Szóbeszéd / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 318 p. ; 20 cm
A mű első 17 fejezete "Pletyka" címmel önállóan is megj.
ISBN 978-963-9685-75-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2770140]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2008.
Pásty Júlia (1944-)
   Boltok félhomálya / Pásty Júlia. - Szeged : Bába, 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-85-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2764608]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2008.
Petőcz András (1959-)
   A születésnap [elektronikus dok.] / Petőcz András ; előadja Vallai Péter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (6 h 54 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-5360-2 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2767106]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2008.
Pintér P. Imre (1962-)
   Öntési mesék / Pintér P. Imre, Fábián György. - [Győr] : X-Meditor, 2008. - 128 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2763618]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2008.
Polgár László (1946-)
   Nyomoz a Szupersztár : sakk-krimi = Superstar esploras : ŝakokrimaro / Polgár László, Schenkerik Csaba ; [karikatúrák Petru Furculiţă] ; [ford. ... Horváth József]. - Budapest : Polgár Kft., 2007. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87042-5-2 fűzött
ISBN 963-87042-5-X
sakk - magyar irodalom - bűnügyi regény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-312.4.02=089.2 *** 794.14
[AN 2767630]
MARC

ANSEL
UTF-811905 /2008.
Polner Zoltán (1933-)
   Papírrepülők / Polner Zoltán ; [rajz. Kligl Sándor]. - Szeged : Bába, 2008. - 73 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9717-78-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2764524]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2008.
Rumpler György (1969-)
   Harangot öntök a féltésnek / Rumpler György. - [Budapest] : Orpheusz Kv., cop. 2008. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-11-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765744]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2008.
Sándor József (1942-)
   Az első harminckettő / Sándor József ; [graf. Sovágó Csaba] ; [kiad. a Kompolti Nyugdíjasok Egyesülete]. - Kompolt : Kompolti Nyugdíjasok Egyes., 2007. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2883-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765101]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2008.
Sándorné Manyika (1941-)
   "Szép életet akartam" / Sándorné Manyika ; [... ill. Beőthy Élő Hajnalka] ; [közread. a Beöthy Galéria]. - [Győr] : Beöthy Galéria, 2008. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87762-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765805]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2008.
Seymour, Agatha
   Női dolgok / Agatha Seymour. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 154 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86913-9-2 kötött : 1890,- Ft : 7,5 EUR
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2766184]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2008.
Sulyok Katalin (1937-1993)
   Elsüllyedt (b)irodalom : esszéregény / Sulyok Katalin, Siklós László. - Pomáz : Kráter, 2008. - 707 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-54-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2764918]
MARC

ANSEL
UTF-811911 /2008.
Sütő András (1927-2006)
   Anyám könnyű álmot ígér : naplójegyzetek / Sütő András. - Budapest : Európa, 2008. - 245 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8573-0 fűzött : 950,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2769673]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2008.
Svábenszki Pál (1929-)
   Kagylók gyöngyei : versek, 2006-2007 / Svábenszki Pál ; [... ill. Nagy László Lázár]. - Budapest : Accordia, 2008. - 90, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hárfa-könyvek, ISSN 2060-1646)
ISBN 978-963-9824-33-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766867]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2008.
Szabó Bogár Erzsébet (1926-)
   Csodálatos volt a kert / Szabó Bogár Erzsébet. - Szeged : Bába, 2008. - 81 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-92-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2764607]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2008.
Szabó Ferenc (1931-)
   Mielőtt szürkülnek a színek / Triznya Mátyás akvarelljei ; Szabó Ferenc vál. versei. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2008. - 143 p. : ill., főként színes ; 19 cm
A címoldalon az 1. kiadás megjelenési adataival. - Egyes versek olasz nyelven is. - Összefoglalás német, angol, francia, olasz nyelven
ISBN 978-963-662-191-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=50 *** 75(439)(092)Triznya_M.
[AN 2766559]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2008.
Szappanos Gábor (1962-)
   Csőregh Márton válogatott szenvedései / Szappanos Gábor. - Pomáz : Kráter, 2008. - 133, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-55-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2764821]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2008.
   Szavaink fényfehérben : versek, prózai írások, aforizmák. - Budapest : Accordia, 2008. - 206 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-31-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2765093]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2008.
   Szavaink fénytükrei : versek, prózai írások, gyermekirodalom, aforizmák. - Budapest : Accordia, 2008. - 206 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-30-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2764498]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2008.
   Szavaink szívhangjai : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2008. - 206 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-29-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2765097]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2008.
Szöllősi Nagy Klotild
   Lektűrök iskolára / Szöllősi Nagy Klotild. - Budapest : Littera Nova, 2007-. - 20 cm
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2764860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ebédlő ; Itt és akkor. - 2008. - 102 p.
ISBN 978-963-9643-23-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2764861] MARC

ANSEL
UTF-811920 /2008.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2008], cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-506-4 fűzött : 990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2769774]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2008.
Tóth Ágnes (1955-)
   Egy bonsai újjászületésére / Tóth Ágnes ; [kiad. a Mabuhasz Közhasznú Egyesület ...]. - Székesfehérvár : Mabuhasz Közhasznú Egyes. : Avico '97 Kft., 2008. - 97 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4945-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2764463]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2008.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Esti sugárkoszorú : Tóth Árpád versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 407, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9875-69-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765124]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2008.
Tóth Béla
   Szájról szájra : a magyarság szállóigéi / Tóth Béla. - Debrecen : TKK, [2008]. - 439 p. ; 24 cm
ISBN 963-596-100-6 kötött
világirodalom - magyar irodalom - magyar nyelv - szállóige - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11 *** 809.451.1-318
[AN 2763620]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2008.
Tóth György
   A szellem szabad! Szabad? / Tóth György. - Budapest : [Szignet], 2008. - 91 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5407-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2766385]
MARC

ANSEL
UTF-811925 /2008.
   Varázslatos szavak / [összeáll. R. Szabó Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 103 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-596-575-5 kötött
magyar irodalom - vers - idézetgyűjtemény - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-84(082)
[AN 2763607]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2008.
Varecza László (1936-)
   Kulcsszó : nagy magyar vádirat, 2007 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2007. - 141, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87561-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765686]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2008.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Gondolatok a könyvtárban : Vörösmarty Mihály versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 391, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9875-70-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2765136]
MARC

ANSEL
UTF-811928 /2008.
Vöröss István (1922-1947)
   Bronztükör / Vöröss István ; szerk. Máté István. - Szeged : Bába, 2008. - 312, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-74-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2764484]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2008.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Kocsi és vonat / Weöres Sándor ; Szántói Krisztián rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8413-6 kötött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2766554]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2008.
Zelenyánszki András
   Életképek : Terike szerelme és más csabai elbeszélések / Zelenyánszki András. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2008. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86720-8-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2766500]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2008.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Ákombákom / Zelk Zoltán ; Kalmár István rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8411-2 kötött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2766547]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11932 /2008.
Anderson, Bendix
Bob's big dig (magyar)
   Együtt dolgozni jó! : lapozókönyv mozgó képekkel / [írta Bendix Anderson] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
Bob, a mester (keretcím)
ISBN 978-963-628-860-0 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764078]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2008.
   Babszem Jankó : Arany László meséje nyomán / [ill. Alitta]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Elektra puzzle könyvek, ISSN 1788-8166)
ISBN 978-963-9747-15-9 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2764023]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2008.
Bob's day at the barn (magyar)
   Bob és az aratás : mesekönyv felhajtható fülekkel / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Bob, a mester (keretcím)
ISBN 978-963-628-829-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763837]
MARC

ANSEL
UTF-811935 /2008.
Cossmann, Renate
Das Sandmännchen kommt (magyar)
   Álomhozó csillagok / [rajz. Renate Cossmann] ; [szöveg Christine Pätz]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-963-370-658-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2766887]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2008.
Deákné B. Katalin
   Bolondos számok / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Deák, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm + 24 kártya
Tudatos szülő (keretcím)
ISBN 978-963-9420-80-9 kötött : 2000,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2765580]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2008.
   Gyere velünk! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x24 cm
Bob, a mester (keretcím)
ISBN 978-963-628-841-9 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764071]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2008.
   Hamupipőke. Jancsi és Juliska. - Debrecen : TKK, [2008]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az én meséim)
ISBN 978-963-596-566-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764213]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2008.
   Hófehérke. Alice Csodaországban. - Debrecen : TKK, [2008]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az én meséim)
ISBN 978-963-596-569-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764244]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2008.
Ivánovics Petra
   A kis hableány és más mesék / [szöveg Ivánovics Petra]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-64-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2765013]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2008.
   Jancsi és Juliska : a Grimm testvérek meséje nyomán / [ill. Alitta]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Elektra puzzle könyvek, ISSN 1788-8166)
ISBN 978-963-9747-16-6 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2764033]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2008.
Jelenkovich, Barbara
10 kleine Küken (magyar)
   Tíz kiscsibe / [rajz. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Sandra Grimm]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-963-370-657-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2766895]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2008.
Pilchard and the mayor's dog (magyar)
   Makréla és a kutyakaland : mesekönyv felhajtható fülekkel / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Bob, a mester (keretcím)
ISBN 978-963-628-837-2 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763860]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2008.
   Pinocchio. A rút kiskacsa. - Debrecen : TKK, [2008]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az én meséim)
ISBN 978-963-596-568-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764237]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2008.
   Piroska és a farkas. A három kismalac. - Debrecen : TKK, [2008]. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az én meséim)
ISBN 978-963-596-567-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764226]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2008.
Rigó Béla (1942-)
   Nálatok laknak-e állatok? / Rigó Béla ; Elek Lívia rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8414-3 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2766605]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2008.
   Rupert maci kalandjai. - Budapest : Egmont, 2008-. - 29 cm
Rupert maci varázslatos kalandjai... (cvált.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rupert fészket épít / [ford. Márton Andrea]. - 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-628-915-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764089] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rupert és a csodarobogó / [ford. Márton Andrea]. - 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-628-916-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764094] MARC

ANSEL
UTF-811948 /2008.
Sebők Éva (1927-)
   Állatszálloda : Sebők Éva verse / Réber László rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8398-6 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770525]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2008.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   A három kiscica / Vlagyimir Szutyejev. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
Ford. Nikodémusz Elli
ISBN 978-963-11-8415-0 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770515]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2008.
Szalma Edit (1964-)
   Vuk, a kisróka / Fekete István regénye nyomán ; Szalma Edit rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8469-3 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770520]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2008.
   Tappancs gyakorlókönyve óvodásoknak : játékos feladatok kicsiknek / [szerk. Csendes Istvánné]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2008. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-44-7 fűzött
óvodai nevelés - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 372.3
[AN 2765675]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2008.
   Újabb 12 kedvenc mese / [szerk. és átd. Kovács Andrea] ; [színes munkák Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-665-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763652]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2008.
Varga Katalin (1928-)
   Kiugrott a gombóc.. / Varga Katalin ; Papp Anikó Míra rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-8412-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2766551]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11954 /2008.
Dräger, Lothar
Prinz Califax (magyar)
   Califax herceg / [... írta ... Lothar Dräger] ; [rajz. Horst Boche et al.] ; [a függeléket írta Maren Ahrens et al.] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2008. - [94] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 9.)
ISBN 978-963-9791-10-7 fűzött : 3800,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2763640]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2008.
Hergé (1907-1983)
L'lle Noire (magyar)
   A Fekete-sziget / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-628-871-6 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2763921]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2008.
Hergé (1907-1983)
L'oreille cassée (magyar)
   A törött fül / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-628-870-9 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2763903]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2008.
Lin, Selena
Burning moon (magyar)
   Lángoló hold / Selena Lin ; [a fordítást ... Simon István kész.]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2765305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 157, [9] p.
ISBN 978-963-87513-6-2 fűzött : 1690,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2765307] MARC

ANSEL
UTF-811958 /2008.
Sŏ, Ŭn-chin
   Borsmenta / Seo Eun-Jin ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2007]-. - 21 cm
A ford. a "Peppermint" (Seoul : Haksan Publ., 2001) c. kiad. alapján kész.
manga - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2709097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2008. - [186] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-86865-9-6 fűzött : 1890,- Ft
manga - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2766364] MARC

ANSEL
UTF-8