MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/11/17 13:18:59
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

12561 /2008.
Elliott, Jane
The Usborne children's encyclopedia (magyar)
   Enciklopédia gyermekeknek / Jane Elliott és Colin King ; Susan Crawford és Annabel Craig közrem. ; [ford. Kiss Ede és Szűcs Ildikó]. - 18. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 126 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-530-840-8 kötött : 2900,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2779293]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12562 /2008.
   10 éves a Rotary Club Szekszárd, 1998-2008 / [fel. szerk. Szrnka Pál]. - Szekszárd : Rotary Club, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Rotary Club (Szekszárd)
Szekszárd - társadalmi szervezet
061.2(439-2Szekszárd)
[AN 2778232]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2008.
Morgan, Pat
The secrets of the freemasons (magyar)
   A szabadkőművesség titkai / Pat Morgan ; [ford. Varga Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-028-2 kötött : 2500,- Ft
szabadkőművesség
061.236.61(100)
[AN 2777812]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12564 /2008.
   Életképek : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2002-2007 / [összeáll. és szerk. Baráthné Molnár Mónika]. - [Szombathely] : Berzsenyi D. Kvt., [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely)
Szombathely - megyei könyvtár
027.53(439-2Szombathely)
[AN 2778227]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2008.
   Liber oeconomicus... / [a könyveket vál. és a szöveget írta ... Szőnyi Éva] ; [... ford. Thomas Williams] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára. - Budapest : BCE Közp. Kvtár., 2008. - 69 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-380-5 kötött
Budapesti Corvinus Egyetem. Központi Könyvtár
Magyarország - Budapest - közgazdász - híres ember - egyetemi könyvtár - régi nyomtatvány - könyvtörténeti emlék - könyvritkaság
027.7(439-2Bp.) *** 330(439)(092) *** 330(100)(092) *** 929(100) *** 929(439) *** 094/099
[AN 2779182]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12566 /2008.
   Világfigyelő tető : mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből, 1928-1944 / szerk. Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 354 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-69-5 fűzött
Erdélyi Helikon
Erdély - Románia - folyóirat - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - magyar irodalom - antológia
070(498.4)(=945.11)Erdélyi_Helikon *** 894.511-822(498) *** 894.511-822 *** 894.511(498)(091)
[AN 2775330]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2008.
Vitray Tamás (1933-)
   Kiképzés / Vitray Tamás. - Budapest : Magvető, 2008. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2661-8 kötött : 2980,- Ft
Vitray Tamás (1933-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Vitray_T.(0:82-94)
[AN 2776140]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2008.
Vitray Tamás (1933-)
   Kiképzés [elektronikus dok.] / Vitray Tamás ; fölolvassa Vitray Tamás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, cop. 2008. - 1 CD (8 h 52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2690-8
Vitray Tamás (1933-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár - hangoskönyv
791.9.097(439)(092)Vitray_T.(0:82-94)
[AN 2778220]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12569 /2008.
Silverstone, Roger
Why study the media? (magyar)
   Miért van szükség a média tanulmányozására? / Roger Silverstone ; [ford. Károlyi Júlia]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-05-8594-1 fűzött : 1990,- Ft
médiaismeret - kutatás - egyetemi tankönyv
001.81(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2778282]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2008.
Varga Csaba (1946-)
   Egyesített elmélet: metafilozófia / Varga Csaba. - Budapest : Napkút K., [2008]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 23.)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-263-015-1 fűzött
tudományfilozófia
001
[AN 2774092]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12571 /2008.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Az Akasha-krónika titka / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-43-3 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2778541]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2008.
Freedman, A.
   A láncolat : [csatlakozás a beavatottak társaságához] / A. Freedman. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-986-8 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2778756]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2008.
Haziel
Notre ange gardien existe (magyar)
   Őrangyalunk létezik / Haziel ; [ford. Kutor Tünde]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2003. - 165, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-018-5 kötött : 2590,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2778604]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2008.
Jahmola, Ananda
Kundalini, chakras and nadis (magyar)
   Kundalini, csakrák, nádik : [a kundalini kígyó felébresztése] / Ananda Jahmola ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 91 p. ; 21 cm
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-9790-14-8)
ezoterika
133.25
[AN 2778629]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2008.
Kecskés Péter (1972-)
   Csillagbölcselet / Kecskés Péter ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 270 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 978-963-87854-1-1 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2777241]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2008.
Lo, Raymond
Four pillars of destiny for healthy life (magyar)
   Kínai asztrológia : négyoszlopos sorselemzés technikája lépésről lépésre : kezdőknek, haladóknak / Raymond Lo ; [ford. S. Kovács Péter] ; [közread. az] Első Magyar Feng Shui Centrum. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, [2008]. - 217 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86633-6-8 fűzött : 2780,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2774777]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2008.
Marciniak, Barbara (1948-)
Path of empowerment (magyar)
   A fejlődés ösvénye : [a plejádiak bölcsessége] / Barbara Marciniak ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-003-1 kötött : 3290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2778790]
MARC

ANSEL
UTF-812578 /2008.
Prophet, Elizabeth Clare
How to work with angels (magyar)
   Hogyan dolgozzunk angyalokkal? / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2004. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-528-765-9 fűzött : 1590,- Ft
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2779691]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2008.
Rosen, Jeremy
Kabbalah inspirations (magyar)
   Kabbala : inspiráló tanítások : misztikus tanok, szövegek és szimbólumok / Jeremy Rosen. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Getto Katalin. - Bibliogr.: 155.
ISBN 978-963-370-721-0 kötött
misztika - zsidó vallás - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2775535]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2008.
Ross, David
Angel inspirations (magyar)
   Angyalok : inspiráló tanítások : alapvető bölcsességek, tudnivalók és útmutatás / David Ross. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Mészáros Orsolya. - Bibliogr.: 154-155.
ISBN 978-963-370-719-7 kötött
angyal - okkultizmus
133.25 *** 235.1
[AN 2775526]
MARC

ANSEL
UTF-812581 /2008.
Sepher Raziel ha-Malach (magyar)
   Raziel angyal könyve : a praktikus teurgia és a misztikus kabbala könyve / [ford. Ladányi Lóránd, Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 104, XXII p. : ill. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 6.)
ISBN 978-963-9654-45-7 fűzött : 2300,- Ft
misztika - Kabbala
133 *** 296.65
[AN 2778457]
MARC

ANSEL
UTF-812582 /2008.
Sherwood, Keith
Chakra healing and karmic awareness (magyar)
   A karmikus terhek energetikai hatásai / Keith Sherwood ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 298 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-980-6 kötött : 3590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2778775]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Michael korszaka : apokalipszis / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Ágota ..., Kovács Gergely ..., Nagy András Pál ...]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-46-4 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2778636]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2008.
Szencsák Júlia
   Számmisztika / Szencsák Júlia, Rác Bordás Laura ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Szalay, 2008. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-041-5 fűzött
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 2774426]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2008.
Trine, Ralph Waldo (1866-1958)
In tune with the infinite (magyar)
   Harmónia a mindenséggel : [útmutató a béke, a gazdagság és a hatalom teljességéhez] / Ralph Waldo Trine ; [ford. Révész Paula]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 143 p. ; 21 cm. - (A titok tanítói, ISSN 2060-2936 ; 1.)
ISBN 978-963-9790-16-2 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2778488]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2008.
Virtue, Doreen
Angel numbers (magyar)
   Angyali számok / Doreen Virtue, Lynnette Brown ; [ford. Domokos Áron]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2005. - 209, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-020-8 kötött : 2790,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 2778281]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2008.
Virtue, Doreen
Divine magic (magyar)
   Isteni mágia : [gyakorlati tanácsok a tudatos teremtés hét szent titkának sikeres alkalmazásához] / Doreen Virtue ; [ford. Németh Bernadett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-528-991-2 kötött : 2790,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2778727]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2008.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 730 p. ; 24 cm
Tart.: Szokatlan párbeszéd ; További párbeszéd ; A párbeszéd folytatódik. - A ford. a "The complete Conversations with God" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-529-029-1 kötött : 6990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2777872]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2008.
Westcott, W. Wynn
Numbers (magyar)
   A számok okkult ereje / W. Wynn Westcott ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-44-0 fűzött : 2500,- Ft
szám - okkultizmus
133.25 *** 511
[AN 2778628]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12590 /2008.
The atlas of the living world (magyar)
   Az élővilág atlasza / David Attenborough [et al.] ; [ford. Farkas János et al.]. - Budapest : Inkvizítor, [2008]. - 216 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 215.
Kötött (hibás ISBN 963-9030-18-X)
természeti környezet
502
[AN 2779566]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2008.
Dobay Gábor
   Hunyor tanösvény / [írta Dobay Gábor, Pécz Tibor, Szabó Réka] ; [kiad. a Gyulaj Zrt.]. - Tamási : Gyulaj Zrt., [2008]. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Lengyel - természeti környezet - tanösvény
502(439-2Lengyel) *** 502.4(439-2Lengyel)
[AN 2778169]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2008.
Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás (17.) (2007) (Szombathely)
   XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás : 2007. április 24-25-26. / [rend., közread. a] Köztisztasági Egyesülés. - Gárdony : Köztisztasági Egyesülés, [2007]. - 136 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-2768-9 fűzött
Magyarország - szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - ezredforduló - konferencia-kiadvány - kiállítási katalógus
504.064.4(439)"200" *** 628.477 *** 061.3(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2778200]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2008.
Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás (18.) (2008) (Szombathely)
   XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás : Szombathely 2008. április 22-23-24. / [rend., közread. a] Köztisztasági Egyesülés. - Gárdony : Köztisztasági Egyesülés, [2008]. - 156 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87950-0-7 fűzött
Magyarország - szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - ezredforduló - konferencia-kiadvány - kiállítási katalógus
504.064.4(439)"200" *** 628.477 *** 061.3(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2778250]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2008.
Pelle Anita (1975-)
   Az Európai Unió környezeti politikája = Environmental policy of the European Union / Pelle Anita. - Szeged : JATEPress, 2008. - 112, 108 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-886-0 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - egyetemi tankönyv
504.06(4-62)(075.8) *** 330.34(4-62)(075.8)
[AN 2778568]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2008.
Vida Gábor (1935-)
   Helyünk a bioszférában / Vida Gábor. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2008, cop. 2001. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 978-963-9664-91-3 fűzött : 1800,- Ft
ökológia
504.75
[AN 2778615]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12596 /2008.
Glynne-Jones, Tim
The book of numbers (magyar)
   A számok titkai : a számok izgalmas leírása a 0-tól a végtelenig / Tim Glynne-Jones ; [ford. Varga Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-027-5 kötött : 2500,- Ft
szám - művelődéstörténet
511 *** 119 *** 930.85
[AN 2777780]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2008.
   Matematika példatár : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Szelezsán János ; [közread. a Gábor Dénes Főiskola]. - Budapest : INOK K. : GDF, 2007. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9625-07-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9625-07-8)
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2779090]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12598 /2008.
Balázs Katalin, J. (1959-)
   Az alkimisták titka : kalandos játék, avagy kreatív kalandozás a kémia birodalmában / J. Balázs Katalin ; [Megyeri Katalin rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 61 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8499-0 kötött : 1990,- Ft
kémia - gyermekkönyv
54(02.053.2)
[AN 2777200]
MARC

ANSEL
UTF-812599 /2008.
Beck Mihály (1929-)
   Than Károly élete és munkássága / Beck Mihály ; [... a bibliográfiai függeléket szerk. Gazda István]. - Piliscsaba : Mati, 2008. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 69.)
Bibliogr.: p. 186-201.
ISBN 978-963-9276-70-3 fűzött
Than Károly (1834-1908)
Magyarország - vegyész - 19. század - századforduló - személyi bibliográfia
54(439)(092)Than_K. *** 012Than_K.
[AN 2777292]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2008.
International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry (7.) (2006) (Kailua-Kona)
   Proceedings of the Seventh International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry : MARC VII [elektronikus dok.] : American Nuclear Society international topical conference : April 3-7, 2006, Kailua-Kona, Hawaii, USA. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Berlin] : Springer, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader. - Bibliogr.
analitikai kémia - radiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
541.28 *** 543 *** 061.3(73-2Kailua-Kona)
[AN 2775799]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2008.
   Kémiai analízis. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2008]-. - 24 cm
ISBN 963-9220-34-5
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2778312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Klasszikus és kisműszeres módszerek / Kristóf János, Horváth Erzsébet. - 2002 [!2008]. - 225 p. : ill.
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 963-9220-85-X fűzött
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2778318] MARC

ANSEL
UTF-812602 /2008.
Liszi János (1940-)
   A kémiai információszerzés alapjai / Liszi János. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2001 [!2008]. - 433 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425.
ISBN 963-9220-61-2 fűzött
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 2778288]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2008.
Veszprémi Tamás (1947-)
   Általános kémia / Veszprémi Tamás. - Budapest : Akad. K., 2008. - 519 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8617-7 kötött
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 2775114]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12604 /2008.
VLF/ELF Remote Sensing of the Ionosphere and Magnetosphere Workshop (3.) (2008) (Tihany)
   3rd VERSIM Workshop 2008 : Tihany, ... 15th - 20th September 2008 : book of abstracts / ed. by J. Lichtenberger, Cs. Ferencz and P. Steinbach ; [org., publ. by the] Space Research Group Eötvös University. - Budapest : Eötvös Univ., 2008. - 90 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-284-017-8 fűzött
távérzékelés - ionoszféra - konferencia-kiadvány
551.510.5 *** 528.8 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2777707]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

12605 /2008.
Vincze Ildikó
   Gothard Jenő, a mérnök-tudós / Vincze Ildikó, Jankovics István, Kovács József ; [kiad. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatórium]. - Szombathely : ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, [2008]. - 169 p., [10] t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2734-4 fűzött
Gothard Jenő (1857-1909)
mérnök - asztrofizika - 19. század - századforduló - életrajz
52(439)(092)Gothard_J.
[AN 2777402]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12606 /2008.
Les bébés animaux (magyar)
   Állatkölykök 1001 fotón / [szerk. Suzanne Millarca és Michel Viard]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-650-3 kötött
állat - emlős - madár - fényképalbum
599(084.12) *** 598.2(084.12) *** 591.56(084.12)
[AN 2775281]
MARC

ANSEL
UTF-812607 /2008.
Boross László (1931-)
   Szilárd fázisú biokatalizátorok : előállításuk, tulajdonságaik és gyakorlati alkalmazásuk : [biotechnológia, alkalmazott biokatalízis] / Boross László, Sisak Csaba, Szajáni Béla. - Budapest : Akad. K., 2008. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-373.
ISBN 978-963-05-8577-4 kötött
biokatalizátor
577.15
[AN 2778275]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2008.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2007. - 496 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-496.
ISBN 978-963-286-443-3 fűzött
Magyarország - állattan - vadászat - egyetemi tankönyv
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 2779743]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2008.
Hayman, Peter
Bird (magyar)
   Madarak : madárhatározó kezdőknek és haladóknak / Peter Hayman és Rob Hume. - Pécs : Alexandra, 2008. - 549, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Kovács Gergely Károly
ISBN 978-963-370-680-0 kötött
madár - állathatározó
598.2(083.71)
[AN 2774942]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2008.
Holdas Sándor (1931-)
   Az állatkert belülről / Holdas Sándor ; [fotók Bagosi Zoltán, Bolyki Viola, Rónai Gergő]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-502-877-1 kötött
Budapest - állatkert
59.006(439-2Bp.)
[AN 2776171]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2008.
Maskell, Hazel
Animal picture atlas (magyar)
   Képes állatatlasz / írta Hazel Maskell ; az illusztrációkat kész. Linda Edwards ; [ford. ... Boross Erzsébet]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-071-2 kötött
állatföldrajz - gyermekkönyv - képeskönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2776215]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12612 /2008.
   135 éves Sárvár város tűzoltósága / [szerk. és a fotókat kész. Pajor András] ; [közread. Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága]. - Sárvár : Sárvár Város HIvatásos Önkormányzati Tűzoltósága, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5148-6 fűzött
Sárvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Sárvár - tűzoltóság - egyesület
614.842.83(439-2Sárvár)
[AN 2778304]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2008.
   Állandósági vizsgálatok diagnosztikai röntgenberendezéseken / [szerk. Porubszky Tamás]. - Budapest : OSSKI, 2007. - 36 p. ; 21 cm. - (Módszertani levél / Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, ISSN 0865-0977)
ISBN 978-963-87459-0-3 fűzött
röntgenberendezés - ellenőrzés
616-78 *** 621.386 *** 658.562
[AN 2777998]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2008.
Bácskai Júlia (1951-)
   Akit a kalapból kihúztál.. : a párkapcsolatok pszichológiája / Bácskai Júlia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 196 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-045-9 fűzött : 1150,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 2774863]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2008.
Belitsis, Georgios (1979-)
   Neuroanatomy for students of medicine and neurology / by Belitsis Georgios. - [Budapest] : Belitsis G., 2008. - 130 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-06-5687-0 fűzött
idegrendszer - anatómia - egyetemi tankönyv
611.8(075.8)
[AN 2775971]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2008.
Berente Ági (1968-)
   Életmódkönyv : [a mindennapok csodái] : [mentális útmutató nőknek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008], cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-39-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2778583]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2008.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 2774629]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2008.
Bircher, Ralph
Geheimarchiv der Ernährungslehre (magyar)
   Szigorúan bizalmas : a táplálkozástan titkos dokumentumai / Ralph Bircher ; [magyarra átültette Benda Judit]. - 3. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2008, cop. 2003. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9904-00-2 fűzött : 2450,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2778652]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2008.
Boulet, Jacques
Homéopathie, l'enfant (magyar)
   Homeopátia és a gyermek / Jacques Boulet. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9695-87-0 fűzött : 1480,- Ft
gyermekegészségügy - homeopátia
613.95 *** 615.015.32
[AN 2778263]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2008.
Buzzacchi, Erasmo
Argilla per la salute e il benessere (magyar)
   Gyógyító-szépítő pakolások, agyagkúrák / Erasmo Buzzacchi ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 124 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 16.)
ISBN 978-963-09-5738-0 kötött : 995,- Ft
természetgyógyászat - iszap - talpmasszázs
615.838.7 *** 615.89:615.322 *** 615.821.2
[AN 2777122]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2008.
Cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test / [ford. Pólyi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2777156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 95 p. - (Természettudományi enciklopédia ; 12.)
ISBN 978-963-09-5664-2 kötött : 1490,- Ft
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2777178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 95 p. - (Természettudományi enciklopédia ; 13.)
ISBN 978-963-09-5665-9 kötött : 1490,- Ft
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2777938] MARC

ANSEL
UTF-812622 /2008.
Cziegler Orsolya
   Én? Te? - Mi! : gyerekekről szülőknek / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 202 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-042-8 fűzött : 1150,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - gyermeklélektan
159.922.7 *** 316.356.2
[AN 2774850]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2008.
Dellière, Marc
Homéopathie et sport (magyar)
   Homeopátia és a sport / Marc Dellière, Alain Pasquier. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9695-88-7 fűzött : 1480,- Ft
homeopátia - sportegészségügy
615.015.32 *** 796.01
[AN 2778264]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2008.
Dufty, William (1916-2002)
Sugar blues (magyar)
   Cukor blues / William Dufty ; [ford. Matolcsi Gábor]. - 3. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2008, cop. 2002. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-268.
ISBN 978-963-9904-03-3 fűzött : 2450,- Ft
cukor - táplálkozástudomány - cukorbetegség - művelődéstörténet
613.2 *** 616.379-008.64 *** 930.85(100) *** 641.563
[AN 2778647]
MARC

ANSEL
UTF-812625 /2008.
   Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből / szerk. Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András. - Budapest : Animula, 2008. - 473 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A címoldalom a megjelenési év: 2007. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-14-9 fűzött
nemek lélektana - gyermeklélektan - személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - teszt
159.922.1 *** 159.922.7 *** 159.9.072 *** 159.94
[AN 2774714]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2008.
Ernyey József (1869-1945)
   Ernyey József életműve / ... összeáll. V. Molnár László ; sajtó alá rend. Gazda István ; az előszót írta Grabarits István. - Budapest : [Piliscsaba] : Mati [etc.], 2008. - 367 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-67-3 kötött
Ernyey József (1869-1945)
Magyarország - gyógyszerész - 19. század - 20. század - gyógyszerészet - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
615:016 *** 615(439)(092)Ernyey_J. *** 012Ernyey_J. *** 930.85(439)
[AN 2777271]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2008.
   Értelmi fogyatékos gyermekek testi fejlődése = Body development of mentally retarded children : proceedings of the Conference of Homok/Tiszaföldvár, satellite of the 15th Congress of EAA, 4-6 September 2006 / [szerk. Buday József] ; [rend., kiad. a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete]. - Budapest : Magye, 2007. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4006-0 fűzött
értelmi fogyatékos - antropometria - testalkat - konferencia-kiadvány
616-071.3 *** 364.264.4.046 *** 061.3(439-2Tiszaföldvár)
[AN 2776437]
MARC

ANSEL
UTF-812628 /2008.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (4.) (2008) (Győr)
   Fiatal Higiénikusok IV. Fóruma : Győr, 2008. május 29-31. : program, összefoglalók. - [Győr] : [s.n.], [2008]. - 49 p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2777984]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2008.
Freud, Anna (1895-1982)
The ego and the mechanisms of defence (magyar)
   Az én és az elhárító mechanizmusok / Anna Freud ; [ford. Horgász Csaba]. - Budapest : Animula, [2008]. - 123 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-9751-23-1 fűzött
ISBN 963-9751-23-5
pszichoanalízis - gyermeklélektan
159.964.2 *** 159.922.7
[AN 2778332]
MARC

ANSEL
UTF-812630 /2008.
Freud, Anna (1895-1982)
Normality and pathology in childhood (magyar)
   Normalitás és patológia a gyermekkorban : a fejlődés becslése / Anna Freud. - Budapest : Animula, [2008]. - 160 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 978-963-9751-22-4 fűzött
ISBN 963-9751-22-7
pszichoanalízis - gyermeklélektan
159.922.7 *** 159.964.2
[AN 2778321]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2008.
Füzesi Zsuzsanna
   Egészségmegőrzés a közösségekben : a Béres egészség hungarikum program, átfogó, nemzeti egészségmegőrző és betegségmegelőző program : kézikönyv az egészségterv elkészítéséhez / Füzesi Zsuzsanna, Szőke Katalin, Tistyán László. - [Budapest] : Béres Egészség Hungarikum Alapítvány, [2008]. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44-48.
ISBN 978-963-06-4759-5 fűzött
közegészségügy - egészséges életmód - megelőzés
614 *** 613 *** 616-084
[AN 2777995]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2008.
Gedo, John E.
The languages of psychoanalysis (magyar)
   A pszichoanalízis nyelvei / John E. Gedo ; [ford. Bogár Krisztina]. - Budapest : Animula, cop. 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-146.
ISBN 978-963-9751-13-2 * fűzött (hibás ISBN 963-9751-13-2)
ISBN 963-9751-13-8
kommunikáció - pszichoanalízis
159.964.2 *** 316.77
[AN 2774722]
MARC

ANSEL
UTF-812633 /2008.
Gottlieb, Daniel (1946-)
Letters to Sam (magyar)
   Drága Sam! : egy nagypapa levelei unokájához szeretetről, veszteségről és az élet ajándékairól / Daniel Gottlieb ; ford. Dezsényi Katalin. - Budapest : Park, cop. 2008. - 171, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-837-8 kötött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - amerikai angol irodalom - autizmus - irodalmi levél
613.865 *** 820-6(73)=945.11 *** 616.89-008.45(0:82-6)
[AN 2777961]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2008.
Herényi István (1918-)
   Bulcsú horka : és más tanulmányok / Herényi István. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2008. - 157 p., [1] t.fol. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87612-5-5 kötött : 1680,- Ft
Magyarország - magyar őstörténet - embertan - családtörténet - 10. század - személyi bibliográfia
572.9(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 929.52(439)Herényi *** 012Herényi_I.
[AN 2778856]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2008.
   Hová tűnt a nyugalom? : félelem, szorongás, pánik / Fiáth Titanilla [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2008. - 192, [5] p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-041-1 fűzött : 1150,- Ft
félelem - pánik
616.891.6
[AN 2774616]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2008.
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes (magyar)
   Az intenzív vércukorkontroll és az érszövődmények összefüggése 2-es típusú diabetesben szenvedő betegek csoportjában / az Advance munkacsoport ; [ford. Kern Dávid]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 2561-2572. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 2572. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 358, No. 24. (2008)
ISBN 978-963-9443-88-4 fűzött
cukorbetegség - érbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.379-008.64-085 *** 615.245 *** 616.13
[AN 2775519]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2008.
Jouvet, Michel (1925-)
Le sommeil et le rêve (magyar)
   Alvás és álom / Michel Jouvet ; ford. Gécseg Zsuzsanna. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2008, cop. 2002. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 209-216.
ISBN 978-963-9664-90-6 fűzött : 2200,- Ft
álom - alvás
159.963.3
[AN 2778610]
MARC

ANSEL
UTF-812638 /2008.
Klyve, Arne
   A szülő szerepe a drogprevenciós munkában : humor, őszinteség, állhatatosság : tematikus füzet szülők és felnőttek számára / Arne Klyve. - [Budapest] : Scolar, [2008]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Szülői tanácsadó program (keretcím)
Fűzött
kábítószer-fogyasztás - gyermekvédelem - útmutató
613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2778193]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2008.
Langer Katalin
   Karriertervezés - személyiségmarketing / Langer Katalin ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE K., 2008. - 227 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220-227.
ISBN 978-963-269-043-8 fűzött
karrier - életvezetés - szervezetpszichológia - egyetemi tankönyv
613.865(075.8) *** 65.013(075.8)
[AN 2777625]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2008.
Lux Elvira (1929-)
   Női szerepek : a szexuálpszichológus szemével / Lux Elvira. - Budapest : Saxum, 2008. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-025-1 kötött : 2500,- Ft
szexuálpszichológia - nő
159.922.1-055.2
[AN 2778369]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2008.
MacGregor, Trish
The complete dream dictionary (magyar)
   Mindent az álmokból : tartsd a párnád alatt, nehogy elfelejtsd az álmod! / Trish és Rob MacGregor ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 302 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-305-274-7 fűzött : 2150,- Ft
álom - álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 2774759]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2008.
   A Magdolna Baleseti Kórház, az Országos Traumatológiai Intézet, illetve az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet volt és jelen orvosainak fényképalbuma, 1940-2008 / [összeáll.] Pestessy József. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 99 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (Budapest)
Magyarország - Budapest - orvos - kórház - traumatológia - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
61(439)(092)"194/200"(084.12) *** 364.444.046.6(439-2Bp.) *** 617
[AN 2775113]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2008.
   A magyar reumatológia tudományos eredményei az új évezred elején / szerk. Poór Gyula ; [közread. a] Magyar Reumatológusok Egyesülete. - Budapest : MRE, 2008. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5688-7 fűzött
Magyar Reumatológusok Egyesülete
Magyarország - reumatológia - ezredforduló
616.72-002.77(439)"200"
[AN 2774958]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2008.
Marton István (1942-)
   Korkontroll : egészség és aktivitás a csúcson túl is / Marton István ; [közrem. Frank Júlia ..., Kriston Andrea ..., Monspart Sarolta ...]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 304 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 978-963-9686-48-9 kötött : 3900,- Ft
gerontológia - idős - egészséges életmód
613.98 *** 613-053.9
[AN 2778662]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2008.
McClure, Vimala
Infant massage (magyar)
   Babamasszázs : gondos szülők kézikönyve / Vimala McClure ; [ford. Zameczné Lázár Tünde]. - [Budapest] : Kossuth, [2008], cop. 2003. - 270 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 244-267.
ISBN 978-963-09-5796-0 kötött : 2990,- Ft
masszázs - csecsemőgondozás
613.95 *** 615.82
[AN 2778968]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2008.
Mendelsohn, Robert S.
How to raise a healthy child - in spite of your doctor (magyar)
   Gyermekorvos nélkül : gyermekgyógyászati tanácsadó szülőknek / Robert S. Mendelsohn ; [ford. Vereckei Andrea]. - 3. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2008, cop. 2005. - 337 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320-329.
ISBN 978-963-9904-02-6 fűzött : 2950,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2778660]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2008.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to except the first year (magyar)
   Az első 12 hónap : újdonsült szülőknek a terhesség utáni időszakról / Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg és Sandee Hathaway ; [ford. Kienle Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 830 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-530-836-1 fűzött : 6900,- Ft
csecsemőgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2777725]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2008.
Pap László
   A lélek is tud fájni.. : egy kisvárosi pszichológus történetei / Pap László. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 191 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-044-2 fűzött : 1150,- Ft
Magyarország - lélektan - pszichológus - pszichoterápia - memoár
615.851 *** 159.9 *** 159.9(439)(0:82-94)
[AN 2774828]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2008.
Pigozzi, Paolo
Rimedi semplici e naturali (magyar)
   Házipatika : természetes gyógyszerek / Paolo Pigozzi ; [ford. Tímár Sarolta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 15.)
ISBN 978-963-09-5737-3 kötött : 995,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2774897]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A reggel és az este jógája : a nap belső csendjének és derűjének megteremtése : [jóga, meditáció, relaxáció] / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 71 p. : ill. ; 16 cm + CD
ISBN 978-963-248-015-2 kötött : 2980,- Ft
jóga - meditáció - auditív dokumentum
613.71
[AN 2776088]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2008.
   Progress in paediatric endocrinology : proceedings of the jubilee meeting of the Hungarian Section for Paediatric Endocrinology, 1982-2007 / ed. by F. Péter. - [Budapest] : Science Press, [2008]. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
A rendezvényt 2007. ápr. 26-27. között Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-63-3 fűzött
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Gyermekendokrin Szekció
endokrinológia - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.43-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2774720]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2008.
Seelig, Hans Peter
Laborwerte - klar und verständlich (magyar)
   Laborleletek - amit a teszt elárul / Hans Peter Seelig, Marion Meiners ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-088-1 kötött
labortechnika - orvosi diagnosztika
616-074/-078
[AN 2778531]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2008.
Singer Magdolna (1952-)
   Áldatlan állapot : mi lesz velünk? / Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2008. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-61-2 fűzött : 2790,- Ft
embriológia - fejlődési rendellenesség - művi abortusz - riport
618.33 *** 618.2 *** 612.64 *** 618.39
[AN 2778276]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2008.
Spork, Peter (1965-)
Das Schlafbuch (magyar)
   Életadó alvás : miért alszunk és hogyan alhatunk jól? / Peter Spork ; [ford. Wagner Noémi]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 310 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 978-963-9797-38-3 kötött : 2990,- Ft
alvás - lélektan
613.79 *** 159.963
[AN 2775960]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2008.
Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older (magyar)
   A magas vérnyomás kezelése 80 éves és idősebb betegek esetében / Nigel S. Beckett [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 1887-1898. : ill. ; 27 cm
Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 358, No. 18. (2008)
ISBN 978-963-9443-86-0 fűzött
magas vérnyomás - idős
616.12-008.331.1-053.9
[AN 2775984]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Gesunde Ernährung mit Kräutern (magyar)
   Egészséges táplálkozás gyógynövényekkel : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Villányi György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9684-44-7 kötött : 1498,- Ft
egészséges táplálkozás - gyógynövény
613.26 *** 615.89:615.322
[AN 2777790]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Stress im Alltag (magyar)
   Stressz a mindennapokban : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 145 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-38-6 kötött : 1498,- Ft
stressz - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 612.06
[AN 2777774]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2008.
   Útmutató a sugársérültek ellátásának minimum követelményeiről / szerk. Turai István ; [közread. az] Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet. - Budapest : OSSKI, 2007. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-963-87459-1-0 fűzött
sugárvédelem - kórházi ellátás
614.876
[AN 2778160]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2008.
Vágvölgyi Ágnes
   Az emésztőszervi betegségben szenvedő betegek ápolása / Vágvölgyi Ágnes, Nagyné Bátor Klára. - Utánny. - [Budapest] : ETI, 2008, cop. 2005. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701 ; 11.)
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 963-86605-0-3 fűzött
emésztőszervi betegség - betegápolás - tankönyv
616.3-083(078)
[AN 2778701]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2008.
Vasey, Christopher
The acid-alkaline diet for optimum health (magyar)
   Korszerű sav-bázis étrend : hogyan nyerhetjük vissza egészségünket szervezetünk sav-bázis egyensúlyának helyreállításával? / Christopher Vasey ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2008. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-08-8 fűzött : 1800,- Ft
egészséges táplálkozás - természetgyógyászat - ételrecept
613.2 *** 615.89 *** 641.56(083.12)
[AN 2774029]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2008.
Walter, Johanna
   Ha hozzám érsz : [a stresszoldás titkai] / Johanna Walter. - 2. jav. kiad. - Szentendre : Cephalion, 2008. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9688-18-6 fűzött : 2800,- Ft
Walter, Johanna
kineziológia - stressz - memoár
615.827(0:82-94) *** 612.06
[AN 2779234]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2008.
Young, Robert O.
The pH miracle (magyar)
   A pH csoda : étkezzen kiegyensúlyozottan és nyerje vissza egészségét! / Robert O. Young, Shelley Redford Young ; [ford. Marosi Gyöngyi és Gulyás Ági]. - Budapest : MG Európa Kft., cop. 2007. - 341 p. ; 21 cm + CD
A mellékletben Brogan, Kevin beszélgetése a szerzővel. - Beszélgetés az egészségről, a fogyásért (melléklet címe)
ISBN 978-963-06-3504-2 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - ételrecept - auditív dokumentum
613.2 *** 615.89 *** 641.56(083.12)
[AN 2778181]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2008.
Zane
Dear G-spot (magyar)
   Kedves G pont / Zane ; [ford. Draskovics Mariann]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-48-8 fűzött : 3980,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88 *** 392.6
[AN 2775046]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12664 /2008.
   Energy for sustainable future : proceedings of Workshop early-stage energy technologies for sustainable future: assessment, development, application - EMINENT 2 : 5-6 May 2008, University of Pannonia, Veszprém, ... / ed. Petar Varbanov and Jiří Klemeš, ... Igor Bulatov. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2008. - X, 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-38-9 fűzött
energiagazdálkodás - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
620.9 *** 504.03 *** 504.06 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2774733]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2008.
   Megújuló mezőgazdaság : tanulmányok a zöldenergia termeléséről és hasznosításáról gazdálkodóknak / [szerk. Chlepkó Tamás] ; [közread. a] Magyar Katolikus Rádió. - Budapest : M. Katolikus Rádió, 2008. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4971-1 kötött
biomassza - mezőgazdaság - biológiai energia
620.95 *** 338.43
[AN 2776340]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2008.
Ravasz Éva (1943-)
   Ranzinger Vince, az első tatabányai bányaigazgató / Ravasz Éva ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2008. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Ranzinger Vince (1856-1933)
Tatabánya - mérnök - bányászat - 19. század - 20. század - vezető alkalmazott - életrajz
62(439)(092)Ranzinger_V. *** 622.33(439-2Tatabánya)
[AN 2775952]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2008.
Szunyogh Gábor (1951-)
   Mobileum / írta Szunyogh Gábor. - Budapest : OMM, 2008. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tárlatvezető füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-87945-0-5 fűzött
Országos Műszaki Múzeum (Budapest)
erőgép - múzeum - útmutató
621 *** 069(439-2Bp.)OMM
[AN 2774948]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12668 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? : a számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2008, cop. 2004. - 559 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek sorozat, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-86232-6-8 fűzött
számítástechnika
681.3
[AN 2778494]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2008.
Benkő Tiborné
   C# : .NET programozás C# nyelven : fejlesztés Visual C# 2008 rendszerben : OOP - objektum-orientált programozás / Benkő Tiborné, Tóth Bertalan. - Budapest : ComputerBooks, 2008. - IV, 274 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 978-963-618-357-8 fűzött : 3200,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C#
[AN 2777251]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2008.
Bodnár Pál (1938-)
   Vállalati informatika / Bodnár Pál ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2008. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-394-743-2 kötött : 3600,- Ft
információs rendszer - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2775999]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2008.
Csánky Lajos
   Multimédia PC-s környezetben : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete / Csánky Lajos. - [Budapest] : INOK K., [2008]. - [2], 337 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-318.
Fűzött
multimédia - digitális technika - számítástechnika - tankönyv
681.3.019(078) *** 659.2(078)
[AN 2779081]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2008.
Fitzgerald, Michael
Ruby pocket reference (magyar)
   Ruby zsebkönyv : gyors útmutató a Ruby-hoz / Michael Fitzgerald ; [ford. Batiz Judit]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9637-44-3 fűzött : 2200,- Ft
programnyelv
519.682Ruby
[AN 2778239]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2008.
Ila László
   Windows / Ila László. - Budapest : Panem, 2003 [!2008]. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-366-3 fűzött : 1900,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows
[AN 2778535]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2008.
Informatika Korszerű Technikái Konferencia (2008) (Dunaújváros)
   Informatika Korszerű Technikái Konferencia 2008 : Dunaújváros, 2008. március 7-8. / [szerk. Cserny László] ; [rend., közread. a Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. Informatikai Int., 2008. - 181 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87780-2-4 fűzött
informatika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2775515]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2008.
Kochan, Stephen G.
Programming in C (magyar)
   Programfejlesztés C nyelven : átfogó bevezetés a C programozási nyelvbe / Stephen G. Kochan ; [ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - XXV, 548 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9637-45-0 fűzött : 6980,- Ft
programnyelv
519.682C
[AN 2774171]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2008.
Lányi Cecília (1959-)
   Tervezz mindenkinek! / Sikné Lányi Cecília, Miesenberger Klaus. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-43-3 fűzött
tervezés - hátrányos helyzetű - számítástechnika - esélyegyenlőség
681.327 *** 65.012.2 *** 364
[AN 2774505]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2008.
Miller, Michael
Wireless networking with Microsoft Windows Vista (magyar)
   Drót nélküli hálózat a Windows Vistával / Michael Miller ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - XII, 243 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-43-6 fűzött : 3980,- Ft
operációs rendszer - vezeték nélküli híradástechnika
681.3.066Windows_Vista *** 621.396.218
[AN 2774164]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2008.
Workshop on Systems & Control Theory (2008) (Budapest)
   Workshop on Systems & Control Theory [elektronikus dok.] : in honor of József Bokor on his 60th birthday : September 9, 2008, Hungary / [org. by the Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences, Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Center Budapest University of Technology and Economics]. - Szöveg. - Budapest : MTA SZTAKI, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Preprints of the Workshop on Systems & Control Theory (cvált.). - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader
ISBN 978-963-311-368-4
irányítástechnika - emlékkönyv - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2775840]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12679 /2008.
Nickles, Michael
Nickles PC report 2007-2008 (magyar)
   Újdonságok a PC-videotechnikában / Michael Nickles ; [ford. Molnár László Milán]. - Budapest : Panem, 2008. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Panem praktikus informatika, ISSN 1786-5174)
ISBN 978-963-545-494-5 fűzött : 2500,- Ft
videotechnika - képszerkesztő
621.397.037.37 *** 681.3.019
[AN 2774671]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12680 /2008.
   The beauty of hardwood : the Third Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe : September 3, 2007, University of West Hungary Faculty of Wood Sciences Sopron ... : proceendings / ed. by Lászlo Bejo. - Sopron : Univ. of West Hung. Faculty of Wood Sciences, [2008]. - IV, 215 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-08-3 fűzött
faipar - keményfa - konferencia-kiadvány
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2775814]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2008.
   Top 52 tipp : vendéglátó- és szálláshelyek, szolgáltatások a nyugat-dunántúli régióban / [... szerk. Badics László et al.]. - Szombathely : Régiófókusz, 2008. - 85 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Régiógazdaság kiadványok, ISSN 2060-1433)
ISBN 978-963-87304-1-1 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - vendéglátás - helyismeret
640.4(439Nyugat-Dunántúl) *** 908.439Nyugat-Dunántúl
[AN 2776770]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

12682 /2008.
International Workshop on Chemical Engineering Mathematics (28.) (2008) (Meissen)
   Proceedings of 28th International Workshop on Chemical Engineering Mathematics : Meissen, Germany, 2008 : the conference is devoted to the celebration of 80th birthday of our honorary chairman emeritus dr. prof. Árpád Pethő / [ed. ... Norbert Herrmann, Frerich J. Keil, Klára Kollár-Hunek] ; org. Hannover, Leibniz University, Hamburg, University of Technology, Budapest, University of Technology and Economics. - [Budapest] : Dep. of Inorganic and Analytical Chemistry BUTE, [2008]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-960-7 fűzött
műszaki kémia - matematikai modell - konferencia-kiadvány
66 *** 51-78 *** 061.3(430-2Meissen)
[AN 2774022]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12683 /2008.
Dulácska Endre (1930-)
   Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra : az Eurocode alapján : [dinamikai alapismeretek] / Dulácska Endre, Joó Attila László, Kollár László P. - Budapest : Akad. K., 2008. - 353 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 978-963-05-8519-4 kötött
szerkezettervezés - földrengés
624.042.7
[AN 2778285]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2008.
Nagy László (1930-)
   Az 1876. évi árvizek / Nagy László. - Budapest : KVVM, 2007. - 348 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Források a vízügy múltjából, ISSN 0237-8108 ; 11.)
Bibliogr.: p. 337-338.
ISBN 978-963-87073-5-2 kötött
Magyarország - árvíz - 19. század
627.51(439)"18"
[AN 2778441]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12685 /2008.
Besse, François (1959-)
Les avions (magyar)
   Repülőgépek 1001 fotón / [szöveg François Besse]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-368-772-7 kötött
repülőgép - katonai repülőgép - helikopter - fényképalbum
629.73(084.12) *** 623.746(084.12)
[AN 2775253]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2008.
Bíró Gyula (1951-)
   Közlekedési szabályok ismerete járművezetőknek / Bíró Gyula, Both János. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2008. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: KRESZ : közlekedési szabályok ismerete járművezetőknek
ISBN 978-963-8030-55-9 fűzött
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 2776356]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2008.
Connen, Fabrice
Les voitures de rêve (magyar)
   Álomautók 1001 fotón / [szöveg Fabrice Connen]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Erdő Mariann
ISBN 978-963-370-717-3 kötött
személygépkocsi - fényképalbum
629.114.6(084.12)
[AN 2775257]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2008.
Coombs, Matthew
Motorcycle basics techbook (magyar)
   Motorkerékpárok szerkezete és működése / Matthew Coombs ; [kieg. Pete Shoemark, Kováts Miklós, Batári Lajos] ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2008. - 540 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9005-91-6 kötött : 5480,- Ft
motorkerékpár - szerkezettan
629.118.6 *** 621.43
[AN 2776246]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2008.
Les trains (magyar)
   Vonatok 1001 fotón / [szerk. André Papazian]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Erdő Mariann
ISBN 978-963-370-716-6 kötött
vonat - vasút - képeskönyv
629.4(084.12) *** 656.2(084.12)
[AN 2775289]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2008.
Tranter, Tony
Motorcycle electrical techbook (magyar)
   Motorkerékpárok villamos rendszerei / Tony Tranter ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2008. - 491 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9005-88-6 kötött : 5480,- Ft
motorkerékpár - jármű-villamosberendezés
629.118.6.066
[AN 2775986]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12691 /2008.
   30 éves a Kertbarát Kör / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, cop. 2008. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5405-0 fűzött
Kertbarát Kör (Tolna)
Tolna - kertészet - szőlőművelés - borászat - egyesület - történeti feldolgozás
634.8 *** 635 *** 663.2 *** 061.2(439-2Tolna)(091)
[AN 2774072]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2008.
   40 éves a Csapókerti Kertbarát Kör, 1968-2008 / [szerk. és írta Balogh Zoltán] ; [közread. a Csapókerti Közösségi Ház]. - Debrecen : Csapókerti Közösségi Ház, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5657-3 fűzött
Csapókerti Kertbarát Kör
Debrecen - kertészet - szőlőművelés - borászat - egyesület - történeti feldolgozás
634.8 *** 663.2 *** 635 *** 061.2(439-2Devecser)(091)
[AN 2776601]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2008.
100 neue Traumgärten (magyar)
   100 álomkert : Németország - Ausztria - Svájc / [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 251 p. : ill. színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9535-77-0 kötött : 6900,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 2776819]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2008.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a baromfi ágazatban c. interaktív konferencia / szerk. Nábrádi András, Szőllősi László. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 152 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 14.)
A konferenciát 2007. ápr. 26-27-én Debrecenben rendezték. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - baromfiipar - baromfitenyésztés - konferencia-kiadvány
636.5(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2777143]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2008.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a juhágazatban c. interaktív konferencia / szerk. Nábrádi András, Jávor András, Madai Hajnalka. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 149 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 13.)
A konferenciát 2007. márc. 29-én Debrecenben rendezték. - A juhágazat helyzete, kilátásai és fejlesztési lehetőségei (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - juhtenyésztés - konferencia-kiadvány
636.32/.38(4-62) *** 636.32/.38(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2777123]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2008.
Balogh Sándor (1932-)
   Az Európai Unió közös agrárpolitikája és az élelmiszer-szabályozás = The common agricultural policy of the European Union and food controll / Balogh Sándor, Benet Iván. - Szeged : JATEPress, 2008. - 118, 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-878-5 fűzött
Európai Unió - mezőgazdasági politika - élelmiszeripar - egyetemi tankönyv
338.43(4-62)(075.8) *** 338.439(4-62)(075.8)
[AN 2778600]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2008.
Bényei Ferenc (1946-)
   Szőlőtermesztés / Bényei Ferenc, Lőrincz András, Sz. Nagy László ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 1999. - 432 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-[433].
ISBN 978-963-286-446-4 kötött
szőlőművelés
634.8
[AN 2779497]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2008.
   A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei = Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter / szerk. Kenyeres István ; ... közzéteszi Baraczka István kézirata alapján Kenyeres István [et al.]. - Budapest : BFL : BTM, 2008. - 421 p., [13] t. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm + CD-ROM. - (Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez, ISSN 2060-1263 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-70-6 kötött
Buda - céh - húsipar - középkor - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
637.513(439-2Buda)"13/15"(093) *** 334.782(439-2Buda)"13/15"(093)
[AN 2774368]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2008.
Les chevaux (magyar)
   Lovak 1001 fotón / [szerk. Murielle Rudel és Michel Viard]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 459, [5] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-649-7 kötött
- fényképalbum
636.1(084.12)
[AN 2775249]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2008.
   Érdekképviseletek az élelmiszeriparban a kezdettől - napjainkig, 1905-2005 / [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Ágazati Párbeszéd Központ Főosztály]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2008. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
Magyarország - érdekképviselet - élelmiszeripar - történeti feldolgozás
338.439(439) *** 331.105.44(439)(091)
[AN 2778163]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2008.
   Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra : MAE-szemmel / szerk. Szűcs István ; [közread. a] Magyar Agrártudományi Egyesület. - Budapest : MAE, 2008. - 138, 16 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - integráció - ezredforduló
338.43(4-62)"200" *** 338.43(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2777105]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2008.
   A felnevelési veszteségek és egyes fejlődéstani kérdések állattenyésztési, állategészségügyi vonatkozásai : V. Kaposvári Állategészségügyi Nap kiadványa : ... 2008. szeptember 26. / [szerk. Zomborszky Zoltán, Milisits Gábor] ; [rend.] Magyar Állatorvosi Kamara, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar. - [Kaposvár] : KE Állattud. Kar, [2008]. - 76 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9821-06-4 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - konferencia-kiadvány
619 *** 614.9 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2777373]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2008.
Fodor Kinga
   Mit egyen a macskám? : kedvenceink helyes táplálása / Fodor Kinga. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 316 p., [29] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-57-7 kötött : 2995,- Ft
macska - táplálkozás
636.8.084
[AN 2777616]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2008.
   Gazdaságilag optimális környezetkímélő herbicid alkalmazást célzó folyamatszervezési, -irányítási és alkalmazási programok kifejlesztése / szerk. Takácsné György Katalin. - Gödöllő : SZIE K., 2008. - 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-018-6 fűzött
gyomirtás - információs rendszer
632.954 *** 681.3
[AN 2777120]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2008.
Issautier, Marie-Noëlle
Homéopathie - le chien (magyar)
   Homeopátia és a kutya / Marie-Noëlle Issautier, Jacqueline Peker. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9695-89-4 fűzött : 1480,- Ft
kutya - homeopátia
636.7 *** 615.015.32
[AN 2778249]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2008.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemi információs rendszer 2006. évi eredményei / [szerző Keszthelyi Szilárd]. - Budapest : AKI, 2007. - 135 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/5.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2006"(083.41)
[AN 2774378]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2008.
Komarek Levente
   A Dél-Alföld agrárszerkezetének sajátosságai / Komarek Levente ; [kiad. Csongrád Megyei Agrár Információs Szolgáltató és Oktatásszervező Kht.]. - Szeged : Csongrád M. Agrár Információs Szolg. és Oktatásszerv. Kht., 2008. - 143 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135-140. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5325-1 fűzött
Dél-alföldi régió - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés
338.43(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 2775454]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2008.
Lanceau, Yves
Les chats (magyar)
   Macskák 1001 fotón / [a fényképeket Yves Lanceau kész.] ; [szöveg Yann Susic]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-562-9 kötött
macska - fényképalbum
636.8(084.12)
[AN 2775255]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2008.
Lanceau, Yves
Les chiens (magyar)
   Kutyák 1001 fotón / [a ... fényképeket Yves Lanceau kész.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 451, [12] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-551-3 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 2775243]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2008.
   Magyar borhagyományok, borivási szokások : álogatott[!válogatott] írások a magyar borkultúráról / szerk. Lelkes Lajos ; [fényképezte Dékány Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda, [2008], cop. 2004. - 127 p., XVI t. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-286-452-5 kötött
Magyarország - borászat - szőlőművelés
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 2779569]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2008.
   Morphology, biology and fertility of flowers in temperate zone fruits / ed. by J. Nyéki, M. Soltész and Z. Szabó ; contributed by A. Hegedűs, J. Racskó. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - IX, 446, XI p., [26] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8591-0 kötött
gyümölcstermesztés - virágképződés - emlékkönyv
634.1/.5 *** 631.547.4
[AN 2778654]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2008.
Nagy János (1951-)
   Maize production : [food, bioenergy, forage] / János Nagy. - Budapest : Akad. K., 2008. - 391 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8636-8 kötött
kukorica - növénytermesztés - biológiai energia
633.15 *** 620.95
[AN 2778292]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2008.
Pedrotti, Walter
Tisane semplici per vivere meglio (magyar)
   Gyógyteák : egyszerű receptek a jó közérzetért / Walter Pedrotti ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Egészséges életmód ; 17.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5739-7 kötött : 995,- Ft
gyógytea - természetgyógyászat
663.95 *** 615.89:615.322
[AN 2778022]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2008.
Sinkovics György (1941-)
   A házinyúl tartása és betegségei / Sinkovics György. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2000. - 158 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-286-449-5 fűzött
nyúltenyésztés - állatbetegség
636.92 *** 619
[AN 2779617]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12715 /2008.
Bártfai László
   155 étel kemencében / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-518-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2775090]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2008.
Burdon, Jane
The comfortable home (magyar)
   A kényelmes otthon : ötletek és útmutatók kellemes terek kialakításához / Jane Burdon. - Pécs : Alexandra, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kozma Gyula
ISBN 978-963-386-775-8 kötött
lakberendezés - lakásművészet
643/645 *** 747
[AN 2775437]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2008.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Vom Essen, Trinken und Leben (magyar)
   Evésről, ivásról és az életről : főzzünk érzékeink örömére: 89 recept különleges alkalmakra / Rüdiger Dahlke, Dorothea Neumayr ; [ford. Bak Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-58-3 kötött : 4400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2774694]
MARC

ANSEL
UTF-812718 /2008.
Dr. Oetker wok (magyar)
   Wok - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-49-5 kötött : 2500,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2777769]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2008.
Fettarm (magyar)
   Zsírszegény ételek : az ananászos marhaszelettől a zöldséges-bulguros rizsig / [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-502-5 kötött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 2775067]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2008.
Frank Júlia (1946-)
   Zöldséges ételek nem csak vegetáriánusoknak : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5760-8 fűzött : 1600,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.1/.8
[AN 2777744]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2008.
Grillen (magyar)
   Grillezés : a rozmaringos báránynyárstól a parázsban sült zöldségig / [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-501-8 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2775077]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2008.
Kugler Henrik (1830-1905)
   A legujabb és legteljesebb nagy házi cukrászat : cukrászok, vendéglősök és háziasszonyok legpraktikusabb kézikönyve különös tekintettel a magántanulásra : négy részben / írta Kugler G. - [Budapest] : Grafo, [2008]. - XIV, 424 p. : ill. ; 22 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Rozsnyai, 1905
ISBN 978-963-9485-52-5 kötött
sütemény - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.85(083.12) *** 094/099.07
[AN 2778184]
MARC

ANSEL
UTF-812723 /2008.
Lajos Mari (1943-)
   99 magyaros étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Sanoma Budapest, 2008. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-36-8 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2779567]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2008.
Ramsay, Gordon (1967-)
*** chef (magyar)
   *** háromcsillagos séf / Gordon Ramsay ; fényképezte Quentin Bacon ; [ford. Bethlenfalvy Bálint]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 256 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Tokban
ISBN 978-963-370-775-3 kötött
Ramsay, Gordon (1967-)
Nagy-Britannia - szakács - 20. század - 21. század - szakácskönyv
641.5(410)(092)Ramsay,_G. *** 641.55(083.12)
[AN 2775565]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2008.
Sju sorters kakor (magyar)
   Ellenállhatatlan édességek : generációk kedvenc tortái és süteményei. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Szabolcska Orsolya
ISBN 978-963-370-771-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2774798]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2008.
Szőke Andrea
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2008]. - 448 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra. - Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-9357-54-9 fűzött : 2390,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
641 *** 338.48 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 2778741]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2008.
Weber, Anne-Katrin
Kleine Kuchen (magyar)
   Kis torták és minisütemények : igazi újdonságok és klasszikusok új formában / szerző Anne-Katrin Weber ; fotók Wolfgang Schardt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-517-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2774534]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2008.
Wilson, Judith
Family living (magyar)
   A családi otthon : a tökéletes családi fészek megalkotása / Judith Wilson ; Debi Treloar fényképeivel. - Pécs : Alexandra, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kozma Gyula
ISBN 978-963-369-330-8 kötött
lakberendezés - lakásművészet
643/645 *** 747
[AN 2775399]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12729 /2008.
   Hazugság, önámítás, érdek / A. J. Christian [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008]. - 196, [8] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-029-9 fűzött : 1150,- Ft
hazugság - önismeret
179.8 *** 159.923
[AN 2774839]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2008.
Horváth H. Attila (1955-)
   Lelkiismeret és iskola / Horváth H. Attila. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-110.
ISBN 978-963-9696-40-2 fűzött
Magyarország - lelkiismeret - ifjúság - statisztikai adatközlés
171 *** 316.64-053.6(439)(083.41)
[AN 2774543]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2008.
Pease, Allan
Talk language (magyar)
   Szó-beszéd : a társalgás művészete / Allan Pease, Alan Garner ; [ford. Dáczer Éva] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - Budapest : Park, [2008], cop. 2007. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-763-0 fűzött : 1900,- Ft
kommunikáció - társalgás
177.2 *** 316.77
[AN 2778428]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Sendung Michaels (magyar)
   Michael küldetése : az emberi lény sajátos titkainak kinyilatkoztatása : tizenkét előadás Dornachban, 1919. nov. 21 - dec. 15. / Rudolf Steiner ; [ford. Mezei Ottóné]. - [Budapest] : Genius, [2008]. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9772-08-3 kötött
antropozófia - okkultizmus
141.333 *** 133.25
[AN 2777442]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2008.
   Ünnepi kötet Jóri János 75. születésnapjára / szerk. Andrássy György ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-233-2 kötött
filozófiatörténet - politológia - erkölcs - emlékkönyv
1(100)(091) *** 32.001 *** 17
[AN 2777282]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12734 /2008.
Berg, Karen
God wears lipstick (magyar)
   Isten is visel rúzst : kabbala nőknek / írta Karen Berg. - Pécs : Alexandra, 2008. - 264 p. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-814-9 kötött
ezoterika - nő - Kabbala
296.65 *** 133.25 *** 316.37-055.2
[AN 2777860]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2008.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The art of happiness (magyar)
   A boldogság művészete : kézikönyv az élethez / Őszentsége a dalai láma és Howard C. Cutler ; [ford. Süle Gábor]. - 4. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 239 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9711-31-0 kötött : 3790,- Ft
buddhizmus - életvezetés - dalai láma - interjú
294.321(515) *** 613.865 *** 294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53)
[AN 2779044]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2008.
Chhaya, Mayank
Dalai Lama (magyar)
   A dalai láma : az ember, a szerzetes, a misztikus / Mayank Chhaya ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 278 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9711-35-8 kötött : 3790,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
dalai láma - tibeti buddhizmus - 20. század - ezredforduló - életrajz
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho
[AN 2778196]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2008.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Contact with God (magyar)
   Kapcsolat.. : lelkigyakorlatos elmélkedések / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9554-13-8 fűzött : 1200,- Ft
lelkigyakorlat
244
[AN 2779733]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2008.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Sadhana, a way to God (magyar)
   Úton Isten felé : a test és lélek gyakorlatai / Anthony de Mello ; [ford. Puskely Mária]. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 200 p. ; 20 cm
Megj. "Test és lélek imája" címmel is
ISBN 963-9554-23-5 fűzött : 1200,- Ft
meditáció - imádkozás
248.143 *** 242
[AN 2779740]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2008.
Fuller, John Frederick Charles (1878-1966)
The secret wisdom of the qabalah (magyar)
   A kabbala titkos bölcsessége : a zsidó misztikus gondolkodás vizsgálata / J. F. C. Fuller ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 135 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9654-42-6 fűzött : 2500,- Ft
Kabbala
296.65
[AN 2778210]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2008.
George, Elizabeth (1944-)
God's wisdom for little girls (magyar)
   Isten bölcsessége kislányoknak : [szórakoztató jellemformálás a Biblia alapján] / Elizabeth George ; Judy Luenebrink festményeivel. - Pécs : Alexandra, 2007. - [46] p. : ill., színes ; 21x25 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-349-6 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2776118]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2008.
George, Jim
God's wisdom for little boys (magyar)
   Isten bölcsessége kisfiúknak : [szórakoztató jellemformálás a Biblia alapján] / Jim és Elizabeth George ; Judy Luenebrink festményeivel. - Pécs : Alexandra, 2008. - [46] p. : ill., színes ; 21x25 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-348-9 kötött
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2776142]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2008.
   Hiszem vagy tudom? : vitaestek hit és tudomány viszonyáról / szerk. Dombi Péter. - Budapest : Typotex, 2008. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
ISBN 978-963-9664-97-5 fűzött : 2100,- Ft
vallás - tudomány
215
[AN 2776121]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2008.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
   A test teológiája : audencia-beszédek a Vatikánban, 1980. december 17 - 1984. július 21. / II. János Pál ; [... ford. Juhász Gábor Tamás]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 224, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-183-4 fűzött : 2900,- Ft
pápa - 20. század - ezredforduló - test - lélek - előadóbeszéd
262.13(092)János_Pál,_II.(042.5) *** 233.55
[AN 2778256]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2008.
Lakner Endre (1842-1872)
   Szent Márton toursi püspök valódi születéshelyének földerítése / Lakner Endre ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, 2008. - 23, 49 p. ; 23 cm
Tóth Endre előszavával. - Gerinccím: Szent Márton. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathely : Bertalanffy, 1865. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87608-2-1 kötött
Martin de Tours (316?-397)
Savaria - Szombathely - művelődéstörténet - történelem - szent - 4. század - hasonmás kiadás
235.3(092)Martin_de_Tours *** 930.85(439-2Szombathely) *** 939.86-2Savaria *** 094/099.07
[AN 2778307]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2008.
Levering, Miriam
Zen inspirations (magyar)
   Zen inspiráló tanítások : alapvető meditációk és szövegek / Miriam Levering. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Bibliogr.: 159.
ISBN 978-963-368-708-6 kötött
zen buddhizmus - meditáció
294.321
[AN 2775509]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2008.
Lieth, Norbert (1955-)
Die Ölbergrede Jesu (magyar)
   Jézus beszéde az Olajfák hegyén : a Máté 24-25 magyarázata / Norbert Lieth ; [ford. Békefy-Röhrig Klaudia] ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2007. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7607-96-7 fűzött (hibás ISBN 978-1-56592-479-6)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2775259]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2008.
Lieth, Norbert (1955-)
   Útban a Golgota felé / Norbert Lieth ; [ford. Dálnoki László] ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2008. - 39 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7607-97-4 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232.96 *** 242
[AN 2775274]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2008.
Liturgia horarum (magyar)
   Zsolozsmáskönyv : az imaórák liturgiája a római szertartás szerint az Olvasmányos imaóra kivételével / [a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából összeáll. az MKPK Liturgikus Tanácsa]. - 3. hivatalos, bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 2110 p. : ill., kotta ; 17 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-277-024 6 kötött
breviárium
264-135
[AN 2779053]
MARC

ANSEL
UTF-812749 /2008.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2008. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2778581]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2008.
Molnár Antal (1969-)
   Elfelejtett végvidék : tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből / Molnár Antal. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 280 p. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Tanulmányok, ISSN 1216-6316 ; 9.)
Bibliogr.: p. 241-273.
ISBN 978-963-506-770-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházpolitika - művelődéstörténet - török hódoltság
282(439)"15/16" *** 322(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 2776664]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2008.
Muggeridge, Malcolm (1903-1990)
Something beautiful for God : mother Teresa of Calcutta (magyar)
   Valami nagyon szépet Istenért : Boldog kalkuttai Teréz / Malcolm Muggeridge. - [2. kiad.]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 182 p. : ill. ; 19 cm
Ford. Kardos Klára
ISBN 978-963-662-203-9 fűzött : 2600,- Ft
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
szent - életrajz
266.2(540)(092)Teresa,_calcuttai
[AN 2779143]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2008.
Quoist, Michel
Jesus-Christ m'a donne rendez-vous (magyar)
   Jézus Krisztus randevút adott nekem / Michel Quoist ; [ford. Mácz Lea]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 172 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-038-3 fűzött : 1350,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2777600]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2008.
Staudinger, Hugo (1921-2004)
Kirchengeschichte als Interpretation der Weltgeschichte (magyar)
   Egyháztörténelem mint a világtörténelem magyarázata : világtörténelmi megfontolások / Hugo Staudinger ; [ford. Kerényi Dénes]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-171-1 fűzött : 3600,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - vallásfilozófia
21 *** 27(100) *** 282(100)(091)
[AN 2778411]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2008.
Szilágyi Loránd
   "Lélek szerint éljetek!" : az eutanázia, a szexuáletika, a szolidaritás, a New Age keresztény szemmel : tanulmányok / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 978-963-06-4214-9 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - kereszténység
242 *** 244
[AN 2775350]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2008.
   A teremtés ünnepe : tanulmányok, képek, liturgikus szövegek / [szerk. Béres Tamás et al.]. - Budapest : Luther, 2008. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9571-85-3 fűzött : 1950,- Ft
teológia - ökológia
23 *** 504.03
[AN 2774156]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2008.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 7. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 388 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-277-044-4 kötött : 1800,- Ft
ISBN 978-963-277-040-6 fűzött : 1500,- Ft
hittankönyv
23/28(078)
[AN 2779049]
MARC

ANSEL
UTF-812757 /2008.
Vankó Zsuzsa
   "Ha meghal az ember, hol van ő?" / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2008. - 79 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86875-8-6 fűzött
halál
236.1
[AN 2779174]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2008.
Water from the rock : Marist spirituality (magyar)
   Sziklából fakadó forrásvíz : [marista lelkiség, amely Marcellin Champagnat lelki örökségéből fakad] / [fel. szerk. A. M. Estaún] ; [ford. Vass Eszter] ; [közread. a Mária Iskolatestvérek ...]. - Győr : Mária Iskolatestvérek, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87963-0-1 fűzött
vallásos irodalom - szent
235.3(092)Champagnat,_Marcellin *** 244
[AN 2780442]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2008.
Wommack, Andrew
Harnessing your emotions (magyar)
   Az érzelmek megzabolázása / írta Andrew Wommack ; [ford. Kósné Gyarmati Gabriella]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., cop. 2007. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2663-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2778414]
MARC

ANSEL
UTF-812760 /2008.
Zsebedics József (1942-)
   A kapuvári egyház története II : aranykor / Zsebedics József. - [Győr] : Hazánk, cop. 2008. - 199 p. : ill. ; 24 cm
A szerző "A gartai egyház története II." c. munkájával
ISBN 978-963-9829-03-9 fűzött
Római Katolikus Plébánia (Kapuvár)
Római Katolikus Plébánia (Garta)
Kapuvári kistérség - katolikus egyház - egyházközség - 20. század
282(439-2Kapuvár)(091)
[AN 2778529]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12761 /2008.
Adonyi Sztancs János (1958-)
   Arisztokraták ma : [21 főnemes a XXI. században] / Adonyi Sztancs János. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth : Editorial Kft., cop. 2008. - 253 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5886-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - arisztokrácia - családtörténet - ezredforduló
316.343.322(439)"200" *** 929.52(439)
[AN 2779205]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2008.
Babbie, Earl
The practice of social research (magyar)
   A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; [ford. Kende Gábor, Szaitz Mariann]. - 6. átd. kiad., utánny. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - [715] pag. var. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. I1-I16.
ISBN 978-963-506-764-0 fűzött : 4500,- Ft
társadalomtudomány - kutatás
303
[AN 2778176]
MARC

ANSEL
UTF-812763 /2008.
Balogh István (1986-)
   Békés békétlenség : a Békés megyei zsidók története / Balogh István. - Tótkomlós ; Budapest : Balogh I., 2007. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-408.
ISBN 978-963-06-3037-5 fűzött
Békés megye - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439.175) *** 943.917.5
[AN 2776109]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2008.
   A demográfiai folyamatok regionális különbségei, 1980-2007 / [fel. szerk. Németh Eszter] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2008. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-235-185-8) (hibás ISBN 963-235-185-8)
Magyarország - demográfia - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314(439)"199/200"(083.41)
[AN 2774496]
MARC

ANSEL
UTF-812765 /2008.
   Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni? : szöveggyűjtemény globális tanuláshoz a nemzés költészetéről és az emberiség tragédiájáról / [szerk. Simonyi Gyula] ; [közread. a] Bocs Alapítvány. - [Székesfehérvár] : Bocs Alapítvány, cop. 2007. - 188 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4154-8 fűzött
túlnépesedés - fenntartható fejlődés - globalizáció - ezredforduló
314.86(100)"200" *** 339.9 *** 504.03
[AN 2774473]
MARC

ANSEL
UTF-812766 /2008.
Kardos Ferenc (1946-)
   Kapcsolatügyeleti kézikönyv : a kapcsolatügyelet gyakorlata / írta és szerk. Kardos Ferenc ... - [2. kiad.]. - Budapest : [Kapcsolat Alapítvány] : [Makamosz], 2006 [!2008]. - 136 p. ; 30 cm
Közread. a Kapcsolat Alapítvány és a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
Fűzött
Magyarország - családvédelem - konfliktuskezelés - serdülőkor
316.6 *** 364.044.24 *** 316.48 *** 347.919.1(439)
[AN 2778585]
MARC

ANSEL
UTF-812767 /2008.
Kemény Bertalan (1928-2007)
   Homálybogozás / Kemény Bertalan. - Budapest : Unicus, 2008. - 108, [2] p. : ill. ; 19 cm
Kemény Bertalan műveinek bibliográfiája: p. 98-105.
ISBN 978-963-87593-4-4 fűzött : 1260,- Ft
településszociológia - személyi bibliográfia
316.334.55/.56 *** 012Kemény_B.
[AN 2778173]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2008.
   Kult-túra a kazincbarcikai kistérségben : emlékezzünk a régiekről - a térség híres embereihez kötődő programok / [szerk. Dienes Mária, Sikur Csabáné] ; [közread. a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás]. - Kazincbarcika : Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, [2008]. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5110-3 fűzött
Kazincbarcikai kistérség - kulturális élet - híres ember - rendezvény - ezredforduló
316.7(439.134)"200" *** 929(439.134) *** 061.7(439.134)"200"
[AN 2778166]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2008.
McKenna, Paul (1963-)
I can mend your broken heart (magyar)
   Gyógyulj ki szerelmi bánatodból! / Paul McKenna és Hugh Willbourn ; [ford. Gadóczi Andrea]. - [Budapest] : Hangoskönyv K., 2008. - 223 p. ; 21 cm + CD. - (Hangos terápia)
ISBN 978-963-9774-07-4 fűzött : 2690,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - életvezetés - auditív dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 2775158]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2008.
Moldova György (1934-)
   Ha az Isten hátranézne.. : riport és dokumentumok az Ormánságról / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2008. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-51-4 kötött
Ormánság - szociográfia - cigányság - ezredforduló - magyar irodalom - riport
308(439Ormánság)"200" *** 316.347(=914.99)(439Ormánság)"200" *** 894.511-43
[AN 2774865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 196, [28] p.
ISBN 978-963-9706-53-8
Ormánság - szociográfia - cigányság - magyar irodalom - ezredforduló - riport
308(439Ormánság)"200" *** 316.347(=914.99)(439Ormánság)"200" *** 894.511-43
[AN 2774873] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 148, [44] p.
ISBN 978-963-9706-52-1
Ormánság - szociográfia - cigányság - ezredforduló - magyar irodalom - riport
308(439Ormánság)"200" *** 316.347(=914.99)(439Ormánság)"200" *** 894.511-43
[AN 2774879] MARC

ANSEL
UTF-812771 /2008.
Montágh Imre (1931-1986)
   Figyelem vagy fegyelem?! : az előadói magatartás / Montágh Imre ; [... átd. Montágh Imréné Riener Nelli]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-[136].
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-146-4)
előadásmód - kommunikáció
316.77 *** 82.085
[AN 2778554]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2008.
Prodan, Janja (1951-)
   Dijalogom kroz stoljeća : radovi iz poredbene kroatistike / Janja Prodan. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2008. - 247 p. ; 21 cm. - (Biblioteka nova, ISSN 1786-9099)
Váltakozva horvát és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4359-7 fűzött
kultúra - irodalmi kölcsönhatás - horvát irodalom története - magyar irodalom története
316.7(=945.11) *** 316.7(=862) *** 886.2(091) *** 894.511(091)
[AN 2777024]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2008.
Pulay Gyula (1956-)
   A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértékéről és hatékonyságáról : összegző, helyzetfeltáró tanulmány / [szerzők Pulay Gyula, ... Benkő János] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 69 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 978-963-87779-2-8 fűzött
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - kisebbségi politika - ezredforduló - pénzügyi támogatás
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 323.13(=914.99)(439)"199/200" *** 364.422(439)
[AN 2776564]
MARC

ANSEL
UTF-812774 /2008.
Romány Pál (1929-)
   Erdei Ferenc világa / Romány Pál, Varga Gyula, Péter László. - Makó : Erdei F. Társ., 2008. - 28 p. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87954-0-3 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - szociológus - 20. század
316(439)(092)Erdei_F.
[AN 2777820]
MARC

ANSEL
UTF-812775 /2008.
Rosengren, Karl Erik
Communication (magyar)
   Kommunikáció / Karl Erik Rosengren ; [ford. Domján Krisztina]. - 5. kiad. - Budapest : Typotex, 2008. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Bibliogr.: p. 233-242.
ISBN 978-963-279-008-4 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-9-639279-00-8)
kommunikációtudomány - ismeretelmélet
316.77 *** 165
[AN 2778631]
MARC

ANSEL
UTF-812776 /2008.
Seffay, Victoria
   Útvonalterv az igaziig / Victoria Seffay. - Sopron : Novum, 2008. - 244 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-47-2 fűzött : 3250,- Ft
társkeresés - nő - memoár
316.37-058.832(0:82-94) *** 316.37-058.832-055.2
[AN 2774124]
MARC

ANSEL
UTF-812777 /2008.
   Slovenčina v menšinovom prostredí : štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : Békešská Čaba, 17-18. októbra 2007 / [red. Alžbeta Uhrinová, Alexander Ján Tóth]. - Békešská Čaba : Výskumný ústáv Slovákov v Maďarsku, 2008. - 645 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva szlovák, magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar, német, angol, szlovák és román nyelven
ISBN 978-963-87342-5-9 fűzött
Kelet-Európa - nemzetiség - magyarországi szlovákok - szlovákok - konferencia-kiadvány
316.347(=854)(439) *** 316.347(=854)(4-11) *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2775372]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2008.
Somlai Péter (1941-)
   Társas és társadalmi : válogatott tanulmányok / Somlai Péter. - Budapest : Napvilág, 2008. - 240 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 225-240.
ISBN 978-963-9697-28-7 fűzött : 2600,- Ft
társadalom - társadalmi viselkedés - szocializáció
316.6 *** 316.736
[AN 2774137]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2008.
   Statisztika feladatgyűjtemény. - [Budapest] : Perfekt, 2008-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-394-647-3 * (hibás ISBN 978-963-394-647-6)
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2778787]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 347 p.
Szerzők Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit. - Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-394-649-7 fűzött : 2990,- Ft
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2778791] MARC

ANSEL
UTF-812780 /2008.
   A tükör két oldala : bevezetés a kulturális antropológiába / Boglár Lajos [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-[284].
ISBN 978-963-9725-48-5 fűzött : 2500,- Ft
kulturális antropológia
316.7 *** 39
[AN 2778413]
MARC

ANSEL
UTF-812781 /2008.
   Újratervezés : életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben : kutatási jelentés a "Háztartások életút vizsgálata" (HÉV) alapján / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György ; [közread. a] Tárki. - Budapest : Tárki, 2008. - 244 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - rendszerváltás - statisztikai adatközlés
312.5(439)"198/199"(083.41)
[AN 2776004]
MARC

ANSEL
UTF-812782 /2008.
Umbrai Laura
   A szociális kislakásépítés története Budapesten, 1870-1948 / Umbrai Laura. - Budapest : Napvilág, 2008. - 389 p., [10] t. : ill. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 381-387.
ISBN 978-963-9697-27-0 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - szükséglakás - szociológia - lakótelep - 19. század - 20. század
316.334.54(439-2Bp.)"187/194" *** 711.58(439-2Bp.)"187/194"
[AN 2775813]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2008.
Urbán Anna
   Intercultural communication studies / Anna Urban ; [publ. by the Miskolci Egyetem BTK]. - Miskolc : ME BTK, 2007. - 110 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-741-7 fűzött
kommunikáció - kultúra - hermeneutika
316.77 *** 316.7 *** 82.07 *** 165
[AN 2777743]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2008.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Fertő : óvjuk meg gyermekeinket! / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Cantart, cop. 2008. - 167 p. ; 21 cm. - (Tvrtko könyvek)
Közrem. Nógrádi Gergely
ISBN 978-963-9503-36-6 fűzött : 1999,- Ft
Magyarország - szociográfia - pornográfia - pedofília - riport - ezredforduló
308(439)"200" *** 392.6(439) *** 343.541(439)
[AN 2774912]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12785 /2008.
Farkas Attila
   Családfakutatás Matyóföldön / Farkas Attila. - Mezőkövesd : Farkas A., 2008. - 170 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-06-5751-8 fűzött
Matyóföld - magyar néprajz - genealógia
392.3(=945.11)(439Matyóföld) *** 929.5(439Matyóföld)
[AN 2778437]
MARC

ANSEL
UTF-812786 /2008.
Töreki Imre
   Szanyi kincsestár / Töreki Imre. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Szany - magyar néprajz - helytörténet
39(=945.11)(439-2Szany) *** 943.9-2Szany
[AN 2775930]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12787 /2008.
Clark, Kenneth B. (1914-2005)
Dark ghetto (magyar)
   Fekete gettó : a hatalom dilemmái / Kenneth B. Clark ; [ford. Vámosi Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Educatio, 2008. - 191 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-35-8 fűzött
Egyesült Államok - hátrányos megkülönböztetés - társadalmi egyenlőtlenség - afroamerikaiak - 20. század
323.12(=96)(73) *** 323.118(=96)(73)
[AN 2778361]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2008.
   Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után = Konfesie, cirkevná politika, identita na Slovensku a v Maďarsku po roku 1945 / szerk. ... Balogh Margit. - Budapest : Kossuth, 2008. - 450 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia Hungaro - Slovaca, Slovaco - Hungarica ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-5823-3 fűzött
Magyarország - Szlovákia - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - identitás - 1945 utáni időszak
322(439)"194/199" *** 322(437.6)"194/199" *** 316.63(439)"194/199" *** 316.63(437.6)"194/199"
[AN 2775237]
MARC

ANSEL
UTF-812789 /2008.
Győri Gábor
   Populizmus és kormányzás / Győri Gábor ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Mo., 2008. - 62 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 978-963-87649-8-0 fűzött
Európai Unió - populizmus - ezredforduló
329populizmus *** 329(4-62)"200"
[AN 2777634]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2008.
Habe, Hans (1911-1977)
Der Tod in Texas (magyar)
   Halál Texasban : amerikai tragédia / Hans Habe. - [Budapest] : K.u.K. K., [2008]. - 304 p. ; 20 cm
Ford., utószó Vajna János
ISBN 978-963-7437-93-9 kötött : 3200,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - 20. század - belpolitika - politikus - rasszizmus - afroamerikaiak
323.118(=96)(73) *** 323(73)"196" *** 973(092)Kennedy,_J._F.
[AN 2779077]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2008.
   Magyarország - le is út, fel is út : mi lenne, ha máról holnapra eltűnne? / [szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter]. - [Budapest] : Médiavilág Kft., cop. 2008. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5247-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - magyarságkép - szociográfia - ezredforduló - interjú
323.1(=945.11) *** 308(439) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2777879]
MARC

ANSEL
UTF-812792 /2008.
Mlynář, Zdeněk (1930-1997)
Mráz přichází z Kremlu (magyar)
   A Prágai Tavasz ... és ősz / Zdeněk Mlynář ; [ford. Bába Iván]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 340 p. ; 20 cm
Megj. " A Kreml felől jő a fagy" címmel is
ISBN 978-963-662-194-0 fűzött : 3500,- Ft
Mlynář, Zdeněk (1930-1997)
Csehszlovákia - forradalom - történelem - híres ember - 20. század - memoár
323.272(437)"1968"(0:82-94) *** 929(437)Mlynář,_Z.(0:82-94) *** 943.7"1968"(0:82-94)
[AN 2778247]
MARC

ANSEL
UTF-812793 /2008.
Sneé Péter (1953-)
   Az én 1988-am / Sneé Péter. - [Budapest] : Sneé P., [2008]. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4928-5 fűzött (hibás ISBN 978963064-6)
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1988"
[AN 2774730]
MARC

ANSEL
UTF-812794 /2008.
Székely Sárika (1930-)
   Szurika, Éva lánya / Székely Sárika ; [Lőwy Dániel előszavával]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2008. - 169 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9697-26-3 fűzött : 1700,- Ft
Székely Sárika (1930-)
Erdély - Magyarország - holokauszt - antiszemitizmus - határon túli magyar irodalom - zsidóság - második világháború - memoár
323.12(=924)(498)"193/194"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"193/194"(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 2776692]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12795 /2008.
Ács Tivadar (1901-1974)
   Ács Tivadar (1901-1974) művelődéstörténeti munkássága / összeáll. V. Molnár László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2008. - 240 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 70.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-68-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyarok külföldön
930.85(439) *** 325.252(=945.11)(100) *** 316.37(=945.11)(100)
[AN 2777250]
MARC

ANSEL
UTF-812796 /2008.
Bai József
   Tanulmányok Lengyel község történetéből / Bai József ; [kiad. Lengyel Község Önkormányzata]. - Lengyel : Önkormányzat, 2008. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5586-6 kötött
Lengyel - helytörténet
943.9-2Lengyel
[AN 2774168]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2008.
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó
   "A tudományosság és kultúra bölcsője" : Veszprém város története a kezdetektől napjainkig / Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó ; [fotók ... Kövesdi Róka Lajos, ... Jokesz Antal, Szelényi Károly] ; [ill. Kádár Tibor, Král Éva] ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Művészetek Háza]. - Veszprém : Önkormányzat : Művészetek Háza, 2008. - 303 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87885-0-4 fűzött
Veszprém - helytörténet
943.9-2Veszprém
[AN 2778505]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2008.
Castelot, André
Maximilien et Charlotte du Mexique (magyar)
   Miksa és Sarolta : Habsburg pár Mexikó trónján / André Castelot ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2008. - 521 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 515-519.
ISBN 978-963-07-8271-5 kötött : 3600,- Ft
Miksa (Mexikó: császár) (1832-1867)
Sarolta (Mexikó: császárné) (1840-1927)
Mexikó - uralkodó - történelem - 19. század
972(092)Miksa *** 972(092)Sarolta *** 972"185/186"
[AN 2777941]
MARC

ANSEL
UTF-812799 /2008.
   Cultus deorum : studia religionum ad historiam : in memoriam István Tóth. - Pécs : PTE BTK Ókortört. Tansz., 2008-. - 24 cm
történelem - ókor - régészet - művelődéstörténet - emlékkönyv
93 *** 930.85(3) *** 903/904
[AN 2777734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., De oriente antiquo et regione Danuvii praehistorica. - 2008. - 323 p. : ill. - (Ókortudományi dolgozatok, ISSN 2060-0917 ; 1.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-642-229-5 fűzött
történelem - művelődéstörténet - ókor - régészet - emlékkönyv
930.85(3) *** 903/904 *** 93
[AN 2777761] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., De rebus aetatis graecorum et romanorum. - 2008. - 344 p. : ill. - (Ókortudományi dolgozatok, ISSN 2060-0917 ; 2.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. p. 338-342.
ISBN 978-963-642-230-1 fűzött
történelem - művelődéstörténet - ókor - régészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
93 *** 930.85(3) *** 903/904 *** 012Tóth_István
[AN 2777788] MARC

ANSEL
UTF-812800 /2008.
   Észak-kelet Pannonia. - Budapest : [MTA], 2008-. - 24 cm
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora
930.271(=71)(398.6)
[AN 2776659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Előszó változatok, kommentárok, olvasatok a CIL III/2 3 kötethez / szerk. Kovács Péter, Szabó Ádám. - 2008. - 293 p. : ill. + 3 mell. - (Studia epigraphica Pannonica ; 1.)
Bibliogr.: p. 278-293.
ISBN 978-963-508-564-4 fűzött
Pannonia - epigráfia - római birodalom kora
930.271(=71)(398.6)
[AN 2776671] MARC

ANSEL
UTF-812801 /2008.
   Források a Muravidék történetéhez [elektronikus dok.] : szöveggyűjtemény, 871-1921 = Viri za zgodovino Prekmurja : zbirka dokumentov, 871-1921 / szerk. Mayer László, Molnár András ; ford. Magda Berden ; a Vas Megyei Levéltár és a Zala Megyei Levéltár kiadványa. - Szöveg. - Szombathely : Vas M. Lvt. ; Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-7227-22-6 műanyag tokban
Muravidék - helytörténet - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9Muravidék(093)
[AN 2769738]
MARC

ANSEL
UTF-812802 /2008.
Gallai Rezső (1939-)
   A történelem ma is történik / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2008. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-73-4 fűzött
Tatabánya - helytörténet - bányászat - ipartörténet
943.9-2Tatabánya *** 622(439-2Tatabánya)(091)
[AN 2776814]
MARC

ANSEL
UTF-812803 /2008.
Gonda Béla (1851-1933)
   Türr tábornok : születésének száz éves évfordulójára / írta Gonda Béla ; [... a Türr István Múzeum gondozásában jelent meg]. - Hasonmás kiad. - [Baja] : Türr I. Múz., [2008]. - 156 p. : ill. ; 24 cm
A függelékben Merk Zsuzsa és Rapcsányi László tanulmányával. - Eredeti kiadása: Budapest : Baja Város Közönsége, 1925
Fűzött : 1500,- Ft
Türr István (1825-1908)
Magyarország - katonatiszt - történelmi személy - 19. század - 20. század - magyar történelem - hasonmás kiadás
943.9(092)Türr_I. *** 355(439)(092)Türr_I. *** 094/099.07
[AN 2777308]
MARC

ANSEL
UTF-812804 /2008.
Gonda Ferenc (1904-1990)
   Kaba története : egykori hajdúváros múltjából / írta Gonda Ferenc ; [közread. a] Gonda Ferenc Városi Könyvtár. - [2. kiad.]. - Kaba : Gonda F. Vár. Kvt., 2008, cop. 1981. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 978-963-06-5554-5 fűzött
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Kaba(093)
[AN 2778272]
MARC

ANSEL
UTF-812805 /2008.
Kertész István (1942-)
   Ez történt Marathónnál : a görög - perzsa háborúk / Kertész István. - Debrecen : TKK, [2008]. - 111 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-[112].
ISBN 978-963-596-667-7 kötött
Perzsa Birodalom - történelem - ókori Görögország - hadtörténet - háború - 5. század (Kr. e.)
935.5"-04" *** 938"-04" *** 355.48(38)"-04"
[AN 2778702]
MARC

ANSEL
UTF-812806 /2008.
Kesselyák Péter (1936-)
   Földindulás : emlékirat / Kesselyák Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 9.)
ISBN 978-963-9573-45-1 fűzött
Kesselyák Péter (1936-)
magyar történelem - második világháború - memoár
943.9"194"(0:82-94)
[AN 2777883]
MARC

ANSEL
UTF-812807 /2008.
Lévai Anita
   Katolikus pápák : eltitkolt bűnök és botrányok : [szeretők, szajhák, orgyilkosok és méregkeverők a Vatikánban] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-16-1 fűzött
pápa - középkor - művelődéstörténet
930.85(456.31) *** 262.13(092)
[AN 2774677]
MARC

ANSEL
UTF-812808 /2008.
   Memoria rerum : tanulmányok Bán Péter tiszteletére / [... szerk. Oborni Teréz és Á. Varga László] ; [kiad. ... a Heves Megyei Levéltár]. - Eger : Heves M. Lvt., 2008. - 650 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7242-46-5 kötött
magyar történelem - történettudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 930.1 *** 012Bán_P.
[AN 2774447]
MARC

ANSEL
UTF-812809 /2008.
Nemere István (1944-)
   Eichmann, milliók gyilkosa / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1997. - 112 p. ; 20 cm
Borítócím: Adolf Eichmann, milliók gyilkosa
ISBN 978-963-9778-93-1 fűzött
Eichmann, Adolf (1906-1962)
Németország - történelem - politikus - második világháború - életrajz
943.0"192/194"(092)Eichmann,_A.
[AN 2779571]
MARC

ANSEL
UTF-812810 /2008.
Nemere István (1944-)
   Hess, a rejtélyes / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 2004. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-94-8 fűzött
Hess, Rudolf (1894-1987)
Németország - politikus - történelem - 20. század - életrajz
943.0"19"(092)Hess,_R.
[AN 2779576]
MARC

ANSEL
UTF-812811 /2008.
Nemere István (1944-)
   Heydrich, a könyörtelen / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 2004. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-95-5 fűzött
Heydrich, Reinhard Tristan (1904-1942)
Németország - politikus - történelem - második világháború - életrajz
943.0"193/194"(092)Heydrich,_R._T.
[AN 2779573]
MARC

ANSEL
UTF-812812 /2008.
Paul Esterházy, 1901-1989 (magyar)
   Esterházy Pál, 1901-1989 : az utolsó herceg a szélsőségek évszázadában / szerk. Stefan August Lütgenau ; [ford. Jónás Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-963-506-741-1 kötött : 2800,- Ft
Esterházy Pál (1901-1989)
Magyarország - történelmi személy - arisztokrácia - magyar történelem - 20. század
929(439)Esterházy_P. *** 943.9"19"
[AN 2777238]
MARC

ANSEL
UTF-812813 /2008.
Rostási József (1939-)
   Úrkút története / Rostási József ; [kiad. Úrkút Község Önkormányzata]. - Úrkút : Önkormányzat, 2008. - 286, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-240.
ISBN 978-963-06-5369-5 kötött
Úrkút - helytörténet
943.9-2Úrkút
[AN 2774819]
MARC

ANSEL
UTF-812814 /2008.
Somogyi Gábor (1934-)
   A Somogyi család története / [Somogyi Gábor]. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - 348 p. : ill., részben színes ; 31 cm + 8 mell.
Bibliogr.
Kötött
Somogyi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Somogyi
[AN 2775592]
MARC

ANSEL
UTF-812815 /2008.
   Szemelvények Kóny múltjából, 1228-2008 / [szerk. Aller Imre, Boros István, Tóth Zsuzsanna] ; Kóny Község Önkormányzatának kiadványa. - Kóny : Önkormányzat, 2008. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60.
Fűzött
Kóny - helytörténet
943.9-2Kóny
[AN 2775831]
MARC

ANSEL
UTF-812816 /2008.
Tóth Tamás
   Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyek adattára / Tóth Tamás. - Szeged : Tóth T., 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5260-5 fűzött
Csongrád megye - híres ember - temető - névjegyzék
929(439.181) *** 718(439.181) *** 050.8
[AN 2775121]
MARC

ANSEL
UTF-812817 /2008.
Twyman, Tracy R.
Solomon's treasure (magyar)
   Salamon kincse : az amerikai pénz mágikus és titokzatos története / Tracy R. Twyman ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-02-2 fűzött : 2750,- Ft
Egyesült Államok - történelem - szabadkőművesség - művelődéstörténet
930.85(100) *** 973 *** 061.236.61
[AN 2774812]
MARC

ANSEL
UTF-812818 /2008.
Tyldesley, Joyce
Mummy mysteries (magyar)
   A múmiák titkai : Tutanhamon és a többi fáraó rejtélyes világa / Joyce Tyldesley. - Pécs : Alexandra, 2008. - [30] p. : ill., színes ; 27x31 cm
Ford. Király Róbert. - Japán technikával. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-370-714-2 kötött
művelődéstörténet - uralkodó - múmia - balzsamozás - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(092)Tutanhamon(02.053.2) *** 393.3(32)(02.053.2) *** 614.64(32)(02.053.2)
[AN 2775411]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12819 /2008.
   Adony város vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
ISBN 978-963-03-5021-1 fűzött
ISBN 963-03-5021-1
Adony - helyismeret
908.439-2Adony
[AN 2775162]
MARC

ANSEL
UTF-812820 /2008.
Barna Sándorné
   Nádudvari utcanevek / Barna Sándorné ; [kiad. a Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány]. - Nádudvar : Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2007. - 57 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3478-6 fűzött
Nádudvar - helyismeret - utcanév
908.439-2Nádudvar *** 809.451.1-311.154(439-2Nádudvar)
[AN 2774458]
MARC

ANSEL
UTF-812821 /2008.
Bötig, Klaus
Rhodos (magyar)
   Rodosz / [szöveg] ... Klaus Bötig ... - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Farkas Gertrud
ISBN 978-963-13-5728-8 fűzött : 1990,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 2778798]
MARC

ANSEL
UTF-812822 /2008.
Clark, Delia
Questing (magyar)
   Kincskeresők könyve : útmutató a közösségi kincskereső játékok szervezéséhez / írta Delia Clark és Steven Glazer ; ford. Hegedűs Kornél ; kiad. ... a Pisztráng Kör Egyesület. - [Mosonmagyaróvár] : Pisztráng Kör Egyes., [2008]. - 314 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5374-9 fűzött
helyismeret - természeti környezet - útmutató - foglalkoztatókönyv
908(036) *** 502(036) *** 379.826
[AN 2778435]
MARC

ANSEL
UTF-812823 /2008.
Elszeszerné Sólyom Anna
   Grüss Gott! Willkommen in Ercsi / [Text Frau Elszeszer Anna Sólyom]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 19 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus Reiseführer, ISSN 2060-0496)
Borítócím: Ercsi : eine kleine Stadt an der Donau
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Ercsi - helyismeret
908.439-2Ercsi
[AN 2775167]
MARC

ANSEL
UTF-812824 /2008.
Fazekas Mária, S.
   Besnyő / írta és szerk. S. Fazekas Mária. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
ISBN 978-963-03-5019-8 fűzött
Besnyő (Fejér megye) - helyismeret
908.439-2Besnyő
[AN 2775199]
MARC

ANSEL
UTF-812825 /2008.
Flatting, Gizella (1957-)
   Utazás egy életen át / Gizella Flatting. - Budapest : Szerző, [2008]. - 412 p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 3495,- Ft (hibás ISBN 978-963-9684-60-7)
Flatting, Gizella (1957-)
Svédország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - memoár
908.100(0:82-992) *** 894.511-94 *** 894.511-992
[AN 2777606]
MARC

ANSEL
UTF-812826 /2008.
Hagymásy Szilvia
   Zakynthos : ... a Kelet virága / [fotók Hagymásy Dóra]. - [Veszprém] : Agenda Natura, cop. 2007. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Szerző Hagymásy Szilvia
ISBN 978-963-87183-5-8 fűzött
Zákinthosz (sziget) - helyismeret - útikönyv
914.954.6(036) *** 908.495.46
[AN 2774144]
MARC

ANSEL
UTF-812827 /2008.
Hautzinger Gyula (1949-)
   Norfolki emberünk / Hautzinger Gyula ; [az utószót írta Jeszenszky Géza]. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 244, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9353-73-2 fűzött : 2990,- Ft
Hautzinger Gyula (1949-)
North Atlantic Treaty Organization
Egyesült Államok - Magyarország - helyismeret - katonatiszt - ezredforduló - memoár
908.73(0:82-94) *** 355.356(100-15)NATO *** 355(439)(0:82-94)
[AN 2777907]
MARC

ANSEL
UTF-812828 /2008.
   Iváncsai kincsesláda [elektronikus dok.] / [szerk. Koczka Kata] ; [... ford. Varga Gergely, ... Királyné Molnár Orsolya] ; [közread. Iváncsa Község Önkormányzata]. - Interaktív multimédia. - Iváncsa : Önkormányzat, [2008]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: médialejátszó
Műanyag tokban
Iváncsa - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Iváncsa
[AN 2776089]
MARC

ANSEL
UTF-812829 /2008.
Kalmár Lajos (1967-)
   Budapesti panoráma / Kalmár Lajos. - Pécs : Alexandra, 2008. - [214] p. : ill., színes ; 23x27 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-370-689-3 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kalmár_L.
[AN 2777167]
MARC

ANSEL
UTF-812830 /2008.
Kovács Szabolcs
   Túléltem Afrikát : utazás Nomádiában / Kovács Szabolcs. - [Budapest] : Marttex, [2008]. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3035-1 fűzött : 3990,- Ft
Afrika - helyismeret - magyar irodalom - útinapló
908.6(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2776135]
MARC

ANSEL
UTF-812831 /2008.
The most beautiful places of the world (magyar)
   A világ legszebb helyei. - Pécs : Alexandra, 2008. - 416 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-368-723-9 kötött
helyismeret - album
908.100(084.1)
[AN 2775201]
MARC

ANSEL
UTF-812832 /2008.
   Nagyvenyim község ünnepi vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 19 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Nagyvenyim - helyismeret
908.439-2Nagyvenyim
[AN 2775156]
MARC

ANSEL
UTF-812833 /2008.
   Progress in geography in the European capital of culture 2010 / [ed. Dénes Lóczy, József Tóth, András Trócsányi]. - [Pécs] : Imedias : Inst. of Geography Univ. of Pécs, 2008. - 335 p. : ill. ; 25 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87195-7-7 kötött
Pécs - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - ezredforduló
911.3(439-2Pécs)"200"
[AN 2776445]
MARC

ANSEL
UTF-812834 /2008.
   Pusztaszabolcs város vendégváró és bemutatkozó ünnepi kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, 2008. - 19 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Pusztaszabolcs - helyismeret
908.439-2Pusztaszabolcs
[AN 2775159]
MARC

ANSEL
UTF-812835 /2008.
   Ráckeresztúr község ünnepi vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, 2008. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Ráckeresztúr - helyismeret
908.439-2Ráckeresztúr
[AN 2775154]
MARC

ANSEL
UTF-812836 /2008.
   A régi Aszód képes levelezőlapokon : válogatás Soós Endre képes levelezőlap gyűjteményéből = The old Aszód on picture postcard : a selection of the postcard collection of the Endre Soós = Das alte Aszód in Ansichtskarten : Auswahl aus der Ansichtskartensammlung des Endre Soós / írta és szerk. Asztalos Tamás. - Aszód ; Veszprém : Agenda Natura, 2007. - 171 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-87183-2-7 kötött
ISBN 963-87183-2-3
Aszód - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Aszód(084.12) *** 769.5
[AN 2774120]
MARC

ANSEL
UTF-812837 /2008.
Rossbach, Petra
Mallorca (magyar)
   Mallorca / ... Petra Rossbach ... - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5726-4 fűzött : 1990,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2779126]
MARC

ANSEL
UTF-812838 /2008.
Schütte, Hans-Wilm (1948-)
Peking (magyar)
   Peking / ... Hans-Wilm Schütte. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 145 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Farkas Gertrud
ISBN 978-963-13-5762-2 fűzött : 1990,- Ft
Peking - útikönyv
915.10-2Beijing(036)
[AN 2778770]
MARC

ANSEL
UTF-812839 /2008.
Stein Aurél (1862-1943)
Ruins of desert Cathay (magyar)
   Romvárosok Ázsia sivatagjaiban / Stein Aurél ; [ford. Halász Gyula] ; [a szöveget gond. és szerk. Felföldi Szabolcs]. - [2. kiad.]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 551 p., [80] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Stein Aurél életműve)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9651-78-4 kötött : 3600,- Ft
Kelet-Turkesztán - felfedező utazás - századforduló - angol irodalom - útleírás
910.4(516)"190" *** 820-992=945.11
[AN 2774040]
MARC

ANSEL
UTF-812840 /2008.
Szénási György
   Svájc / Szénási György, Votisky László. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2008. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2008. aug. 1.
ISBN 978-963-352-160-1 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 2778547]
MARC

ANSEL
UTF-812841 /2008.
   Tata város vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 18 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Borítócím: Tata, a Kárpát-medence ékszerdoboza...
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Tata - helyismeret
908.439-2Tata
[AN 2775147]
MARC

ANSEL
UTF-812842 /2008.
   Tordas község vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Tordas - helyismeret
908.439-2Tordas
[AN 2775126]
MARC

ANSEL
UTF-812843 /2008.
Varga István (1971-)
   Fonyód anno .. : képek a régi Fonyódról : pictures of the old Fonyód : Bilder vom alten Fonyód / Varga István. - Veszprém : Agenda Natura, 2007. - 176 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9849-01-3 kötött
Fonyód - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Fonyód(084.1) *** 796.5(439)
[AN 2774641]
MARC

ANSEL
UTF-812844 /2008.
Varga István (1971-)
   Fonyód-fürdőtelep múltja képes levelező-lapokon = Fonyód : illustrated postcards as witnesses of bygone times of a bath and holiday resort place at Lake Balaton = Fonyód : Postkartenbilder als Zeugen der Vergangenheit eines Bade- und Erholungsortes am Balaton / írta és szerk. Varga István. - 2. bőv. kiad. - Veszprém : Agenda Natura, 2007. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 141. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-87183-7-2 kötött
Fonyód - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Fonyód(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2778359]
MARC

ANSEL
UTF-812845 /2008.
   Závod / [kiad. a Závod Értékeiért Közalapítvány]. - Závod : Závod Értékeiért Közalapítvány, 2008. - 41 p. : ill., színes ; 32 cm
Fűzött
Závod - helyismeret
908.439-2Závod
[AN 2778042]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12846 /2008.
Báger Gusztáv (1938-)
   Korrupciós kockázatok feltérképezése a magyar közszférában / [szerzők Báger Gusztáv, Pulay Gyula, Korbuly Andrea] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Lezárva: 2008. ápr. 30.
ISBN 978-963-87779-6-6 fűzött
Magyarország - közszolgálat - korrupció - ezredforduló
35.08(439)"200" *** 343.352(439) *** 343.53(439)
[AN 2776524]
MARC

ANSEL
UTF-812847 /2008.
   Európában a megye : "a megye és a középszint jövőképei" : előadások és hozzászólások a 2007. október 18-19-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2008. - 172 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7187-30-8 fűzött
Magyarország - megyei igazgatás - regionális önkormányzat - ezredforduló - konferencia-kiadvány
35(439) *** 353.2(439)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2776186]
MARC

ANSEL
UTF-812848 /2008.
   Az európai és a magyar rendvédelem a XIX-XX. században / [főszerk. Parádi József] ; [szerk. Suba János]. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2007. - 295 p. ; 29 cm. - (Rendvédelem-történeti füzetek, ISSN 1216-6774 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
Európa - Magyarország - rendvédelmi szervezet - vám- és pénzügyőrség - 19. század - 20. század
351.74(439)"18/19" *** 336.41.075(439)"18/19" *** 351.74(4)"18/19" *** 336.41.075(4)"18/19"
[AN 2776029]
MARC

ANSEL
UTF-812849 /2008.
   Az Európai Unió polgári eljárásjoga / Gyekiczky Tamás [et al.] ; [szerk. Wopera Zsuzsa]. - Budapest : CompLex, 2007 [!2008]. - 265 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. dec. 31. - Bibliogr.: p. 259-[266].
ISBN 978-963-224-893-6 fűzött
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás
347.9(4-62)
[AN 2778521]
MARC

ANSEL
UTF-812850 /2008.
Fleck Zoltán (1965-)
   Bíróságok mérlegen : igazságszolgáltatásunk újabb tíz éve / Fleck Zoltán. - Budapest : Pallas, 2008-. - 22 cm. - (Pallas tudástár, ISSN 2060-2553)
Magyarország - igazságszolgáltatás
347.97/.99(439)
[AN 2776633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 361 p.
ISBN 978-963-87995-0-0 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - igazságszolgáltatás
347.97/.99(439)
[AN 2776647] MARC

ANSEL
UTF-812851 /2008.
Kenderes György (1955-)
   A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései / Kenderes György ; [közread. a Novotni Alapítvány]. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2007. - 263 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. máj. 31. - Bibliogr.: p. 237-256.
ISBN 978-963-9360-50-1 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaszerződés - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8) *** 331.106(439)(075.8)
[AN 2775969]
MARC

ANSEL
UTF-812852 /2008.
Király Mária
   Ötlettár anyakönyvi beszédekhez és szertartások lebonyolításához / Király Mária. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 66 p. ; 20 cm
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 978-963-88049-0-7)
anyakönyvi hivatal - esküvő - beszéd
347.182 *** 392.5 *** 82.085
[AN 2775141]
MARC

ANSEL
UTF-812853 /2008.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól és az elektronikus ügyintézésről / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 241 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 31.
ISBN 978-963-9856-05-9 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog - elektronikus ügyintézés - jogszabálygyűjtemény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094) *** 681.3.004.14
[AN 2778911]
MARC

ANSEL
UTF-812854 /2008.
   A közszféra és a gazdaság versenyképessége / [szerk. Báger Gusztáv és Czakó Erzsébet] ; [közread. az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet]. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2007. - 391 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2007. máj. 16. - Bibliogr.: p. 371-391.
ISBN 978-963-06-2578-4 fűzött
Magyarország - közigazgatás - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - ezredforduló
35(439)"200" *** 339.137.2(439) *** 338.2(439)"200"
[AN 2776490]
MARC

ANSEL
UTF-812855 /2008.
Nemere István (1944-)
   Az SS története / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1997. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-97-9 fűzött
Németország. Schutz-Staffel
Németország - különleges alakulat - második világháború
351.746.1(430)"193/194" *** 355.318(430)"193/194"
[AN 2779574]
MARC

ANSEL
UTF-812856 /2008.
   Önkormányzatok társulásai / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 224 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 30.
ISBN 978-963-9856-04-2 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - együttműködés - területfejlesztés - államháztartás - jogszabálygyűjtemény
352(439)(094) *** 336.12(439)(094)
[AN 2778335]
MARC

ANSEL
UTF-812857 /2008.
   Polgári perjog, általános rész / Cserba Lajos [et al.]. - Budapest : CompLex, cop. 2008. - 524 p. ; 24 cm
Lezárva: 2008. szept. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-224-950-6 fűzött
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2778266]
MARC

ANSEL
UTF-812858 /2008.
Prugberger Tamás (1937-)
   Az európai munkajog vázlata : a munkajog uniós intézményeinek strukturális csomópontjai = Abriss des europäischen Arbeitsrechts : strukturelle Knotenpunkte der arbeitsrechtlichen Institutionen der Europäischen Union / Prugberger Tamás ; [közread. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁJK : Líceum-Art, 2007. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-058-3 fűzött
Európai Unió - munkajog
349.2(4-62)
[AN 2776486]
MARC

ANSEL
UTF-812859 /2008.
Purda Zsuzsanna
   Gyermekjogi abc / Purda Zsuzsanna. - Veszprém : Agenda Natura, [2007]. - 253 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-251.
Fűzött (hibás ISBN 963-87183-07-2)
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - útmutató
347.63(439) *** 364.65-053.2/.6
[AN 2774032]
MARC

ANSEL
UTF-812860 /2008.
Purda Zsuzsanna
   Gyermekjogok kicsiknek / Purda Zsuzsanna, Zongor Klára ; [... ill. Zongor Veronika]. - Veszprém : Agenda Natura, [2007]. - [20] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87183-07-3)
családjog - gyermek - gyermekvédelem - gyermekkönyv
347.63(439)(02.053.2) *** 364.65-053.2/.6(02.053.2)
[AN 2774039]
MARC

ANSEL
UTF-812861 /2008.
Purda Zsuzsanna
   Gyermekjogok nagyobbaknak / Purda Zsuzsanna, Zongor Klára ; [... ill. Zongor Veronika]. - Veszprém : Agenda Natura, [2007]. - [31] p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87183-07-4)
családjog - gyermek - gyermekvédelem - gyermekkönyv
347.63(439)(02.053.2) *** 364.65-053.2/.6(02.053.2)
[AN 2774035]
MARC

ANSEL
UTF-812862 /2008.
   Recht ohne Grenzen : Festschrift zum 15. Jubileum der Zusammenarbeit der Grazer und Pécser Rechtshistoriker / Eszter Cs. Herger [et al.] Hrsg. - Pécs : [PTE], 2007. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, ISSN 0324-5942 ; 7. = 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-222-6 kötött
Magyarország - jogtörténet
34(100)(091) *** 34(439)(091)
[AN 2777065]
MARC

ANSEL
UTF-812863 /2008.
Samu Mihály (1929-)
Általános jogpolitika (új kiadása)
   Jogpolitika : a jog humanizálása / Samu Mihály. - 2. bőv. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 335 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 978-963-05-8633-7 kötött
Magyarország - jogpolitika
340.134(439) *** 32
[AN 2779190]
MARC

ANSEL
UTF-812864 /2008.
Tarjányi Péter (1969-)
   Meglátni és megveretni : székházlángok, utcai csaták, terrorizmus / Tarjányi Péter ; ahogy Nagy József lejegyezte. - Budapest : Park, cop. 2008. - 162, [5] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-530-843-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - rendőrség - kommandósok - belpolitika - ezredforduló
351.74(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 2776098]
MARC

ANSEL
UTF-812865 /2008.
Thomas, Gordon (1933-)
   A brit titkosszolgálat világa / Gordon Thomas ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 470 p. ; 22 cm
A ford. az "Inside British intelligence" c. kézirat alapján kész.
ISBN 978-963-305-277-8 kötött : 3350,- Ft
Nagy-Britannia. Secret Intelligence Service
Nagy-Britannia - titkosszolgálat
351.746.1(410)
[AN 2775007]
MARC

ANSEL
UTF-812866 /2008.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban / C. Tóth Norbert ; [kiad. a Szabolcs Községért Kulturális Közhasznú Közalapítvány]. - Nyíregyháza : Szabolcs Községért Kult. Közhasznú Közalapítvány, 2008. - 238, [2] p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-224.
ISBN 978-963-06-5379-4 kötött
Szabolcs vármegye - magyar történelem - Zsigmond-kor - 14. század - 15. század - megyei igazgatás - oklevél
353.2(439.163)"13/14"(093.2) *** 943.916.3"13/14"(093.2)
[AN 2778687]
MARC

ANSEL
UTF-812867 /2008.
   "Új kihívások Európában - a jogtudomány válaszai" : a 2007. május 4-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott jubileumi konferencia előadásai : lectiones honoris causa / szerk. Görgényi Ilona. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
Lectiones honoris causa (borító- és gerinccím). - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-73-2 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2775723]
MARC

ANSEL
UTF-812868 /2008.
   Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70. születésnapjára / szerk. Csefkó Ferenc. - Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 140.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-221-9 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - államigazgatás - emlékkönyv
342.26(439) *** 35(439)
[AN 2777274]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12869 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom ászai : [a Führer legkiválóbb katonái, akik a legtöbb győzelmet aratták] : [Erich Hartmanntól Hans Ulrich Rudelig] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008], cop. 2003. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86082-8-4 fűzött
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 2778342]
MARC

ANSEL
UTF-812870 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   A XXI. század titkos fegyverei / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-84-0 fűzött
haditechnika - fegyver - 21. század
623(100)"21"
[AN 2774768]
MARC

ANSEL
UTF-812871 /2008.
Hore, Peter
Battleships (magyar)
   Csatahajók enciklopédiája / Peter Hore ; [ford. Márkus János és Munteán László]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9797-53-6 kötött : 7990,- Ft
hadtörténet - technikatörténet - hadihajó
623.822(100)"18/19"
[AN 2777965]
MARC

ANSEL
UTF-812872 /2008.
Macintyre, Ben
Agent Zigzag (magyar)
   Cikcakk ügynök / Ben Macintyre ; [ford. Pálvölgyi Lídia]. - Budapest : General Press, [2008]. - 391 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 978-963-643-092-4 kötött : 3300,- Ft
Chapman, Eddie (1914-1997)
Anglia - hírszerzés - második világháború
355.40(410)(092)Chapman,_E.
[AN 2774559]
MARC

ANSEL
UTF-812873 /2008.
Nemere István (1944-)
   Rommel, a hadvezér / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1998. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-96-2 fűzött
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - hadvezér - katonatiszt - 20. század - második világháború - életrajz
355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 2779570]
MARC

ANSEL
UTF-812874 /2008.
   Nemzetközi Repülőnap, 2008 : hetven éves a magyar légierő / [írta és szerk. Matyuc Péter, Pusztay Sándor] ; [fotók Dömötör Csaba]. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9353-77-0 kötött
Kecskemét - repülőgép - repülőnap - fényképalbum
623.746(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dömötör_Cs. *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 2777604]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12875 /2008.
   Évtizedjelenés : ITTK / [kész. a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának kutatócsoportja]. - Budapest : ITTK, cop. 2007. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Az információs társadalom és más versengő metanarratívák ; Magyar információs társadalom jelentés, 1998-2008 : jelentés az elmúlt évtizedről ; Az világ előrehaladása az információs társadalom terén, 1998-2008. - Bibliogr.
Fűzött
információs társadalom
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 2763559]
MARC

ANSEL
UTF-812876 /2008.
Imreh Szabolcs (1973-)
   Európai uniós projektek menedzselése = Management of EU-funded projects / Imreh Szabolcs. - Szeged : JATEPress, 2008. - 98, 98 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-884-6 fűzött
Európai Unió - projektmenedzsment - egyetemi tankönyv
65.012.4(4-62)(075.8) *** 658.1.011.1(4-62)(075.8)
[AN 2778630]
MARC

ANSEL
UTF-812877 /2008.
   Menő üzletember / [szerk. B. Varga Judit] ; [kiad. Országos Műszaki Múzeum]. - [Budapest] : OMM, 2008. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az Országos Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeumában 2008. szeptember 5-én megnyílt kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87945-2-9 fűzött
ügyviteltechnika - elektrotechnika - üzleti élet - kiállítási katalógus
65 *** 621.3 *** 651 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2774079]
MARC

ANSEL
UTF-812878 /2008.
   Szervezeti formák és vezetés / Dobák Miklós [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-[263].
ISBN 963-05-8340-2 fűzött
szervezéstechnika - vezetéstudomány
65.012.3 *** 65.012.4 *** 658.1
[AN 2779226]
MARC

ANSEL
UTF-812879 /2008.
Thurman, J. E.
Higher productivity and a better place to work (magyar)
   Nagyobb termelékenység, jobb munkahely : gyakorlati ötletek kis és közepes iparvállalatok vezetői számára / Thurman, J. E., Louzine, A. E., Kogi, K. ; ford. Megyer Sándor ; kiad. a DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda Kft. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2008. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5355-8 fűzött
termelékenység - munkafeltétel - ergonómia
65.011.46 *** 331.101.1
[AN 2778365]
MARC

ANSEL
UTF-812880 /2008.
Vég Csaba
   Feljegyzések az információtudomány elméleti alapjairól / Vég Csaba. - Budapest ; Debrecen : Logos 2000, 2008. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87743-2-3 fűzött
információtudomány - informatika
659.2 *** 681.3
[AN 2775322]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12881 /2008.
   Adótan és példatár : adózási ismeretek a hatályos jogszabályok alapján / [szerk. ... Vámosi-Nagy Szabolcs] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - Budapest : Saldo, 2008. - 424 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-268-1 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078)
[AN 2779491]
MARC

ANSEL
UTF-812882 /2008.
Béres Ilona
   Alkalmazott számítástechnika : [a kereskedelem, vendéglátás és turizmus területén] / Béres Ilona ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Átd. kiad. - Budapest : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk. : KIT, 2008, cop. 2006. - 200 p. : ill. ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-637-295-8 fűzött
számítástechnika - kereskedelem - idegenforgalom - vendéglátás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
338.48 *** 681.3(075.8) *** 339 *** 640.4
[AN 2778748]
MARC

ANSEL
UTF-812883 /2008.
Bokor József
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek / írta Bokor József. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2007. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [400].
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9613-44-7)
vállalkozásismeret
658.1
[AN 2778194]
MARC

ANSEL
UTF-812884 /2008.
Botos Katalin (1941-)
   Európai gazdasági és monetáris integráció = European economic and monetary integration / Botos Katalin. - Szeged : JATEPress, 2008. - 95, 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-879-2 fűzött
Európai Unió - gazdaság - integráció - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 2778633]
MARC

ANSEL
UTF-812885 /2008.
   Az ellenőrzés rendszere és módszerei / szerk. Kovács Árpád. - [Budapest] : Perfekt, [2008], cop. 2007. - 320 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 317-320.
ISBN 978-963-394-709-8 fűzött : 4200,- Ft
gazdasági ellenőrzés - pénzügy - állami szerv
336.126(439) *** 65.012.7 *** 657
[AN 2779094]
MARC

ANSEL
UTF-812886 /2008.
   Értékelő tanulmány a 2009. évi költségvetési tervezés makrogazdasági mozgásterének néhány összefüggéséről / [szerk. ... Báger Gusztáv] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 110 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2008. máj.
ISBN 978-963-87779-3-5 fűzött
Magyarország - államháztartás - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - kockázat - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338(439)"2008"(083.41) *** 336.12(439)"200" *** 330.131.7
[AN 2776593]
MARC

ANSEL
UTF-812887 /2008.
Farkas Beáta (1959-)
   Az Európai Unió kohéziós politikája = Cohesion policy of the European Union / Farkas Beáta. - Szeged : JATEPress, 2008. - 112, 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-881-5 fűzött
Európai Unió - gazdaság - szociálpolitika - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)"200"(075.8) *** 364(4-62)"200"(075.8) *** 331.5(4-62)"200"(075.8)
[AN 2778579]
MARC

ANSEL
UTF-812888 /2008.
Farkas Sándor
   Felhasználói kézikönyv a költségvetési szervek kötelezettségvállalásának nyilvántartásához / [Farkas Sándor, Győrffi Dezső, Győrffi György]. - Szikszó : Ervik, [2008]. - 139 p. ; 29 cm
Fűzött
költségvetési szervezet - pénzügy - számvitel - útmutató
336.61(439)(036) *** 657.24(036) *** 657.4(036)
[AN 2777955]
MARC

ANSEL
UTF-812889 /2008.
Gaál Béla (1947-)
   Marketing a gyakorlatban : esettanulmányok, marketingtervek / Gaál Béla. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2008. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 978-963-8103-74-1 fűzött
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2776753]
MARC

ANSEL
UTF-812890 /2008.
Gyuricza László (1962-)
   A turizmus nemzetközi földrajza / Gyuricza László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 319 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 303-309.
ISBN 978-963-7296-28-4 kötött
turizmus - természeti földrajz - gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 911.2(075.8) *** 911.3(075.8)
[AN 2775152]
MARC

ANSEL
UTF-812891 /2008.
Hajdú József
   Az Európai Unió szociális joga, különös tekintettel a szociális biztonsági koordinációra = Social law in the European Union : social security co-ordination / Hajdú József. - Szeged : JATEPress, 2008. - 122, 115 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-882-2 fűzött
Európai Unió - szociálpolitika - munkajog - foglalkoztatáspolitika - egyetemi tankönyv
331.5(4-62)(075.8) *** 349.2(4-62)(075.8) *** 364(4-62)(075.8)
[AN 2778587]
MARC

ANSEL
UTF-812892 /2008.
Halaska Gábor
   Amit a bankkártyákról tudni kell / Halaska Gábor. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 27.)
ISBN 978-963-9811-17-1 fűzött : 980,- Ft
bankkártya
658.88
[AN 2778277]
MARC

ANSEL
UTF-812893 /2008.
Halmosi Péter (1978-)
   Közpénzügyek az Európai Unióban = Public finance issues in the European Union / Halmosi Péter. - Szeged : JATEPress, 2008. - 92, 85 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-883-9 fűzött
Európai Unió - költségvetés - egyetemi tankönyv
336.12(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 2778611]
MARC

ANSEL
UTF-812894 /2008.
   Hatékonyság a mezőgazdaságban : elmélet és gyakorlat / szerk. Szűcs István, Farkasné Fekete Mária. - Budapest : Agroinform, 2008. - 357 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-889-4 fűzött
Magyarország - gazdaságosság - mezőgazdaság
330.131.5 *** 338.43(439)
[AN 2778306]
MARC

ANSEL
UTF-812895 /2008.
Horváth Éva
   Beteg compliance / írta Horváth Éva, Lantos Zoltán és Csépe Andrea. - Budapest : Marketingpirula Kft., cop. 2007. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pirulakatedra füzetek, ISSN 2060-288X ; 2.)
Fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - marketing - tankönyv
658.8(078) *** 614.253
[AN 2778468]
MARC

ANSEL
UTF-812896 /2008.
Illés Iván (1942-)
   Regionális gazdaságtan : területfejlesztés / írta Illés Iván. - Budapest : Typotex, 2008. - 262 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-004-6 fűzött : 2700,- Ft
területfejlesztés - regionális gazdaság - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 711.1(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 2774159]
MARC

ANSEL
UTF-812897 /2008.
Katona Csaba
   Hogyan növeljük a hazai foglalkoztatottságot : társadalmi vita anyag / [írta Katona Csaba] ; [kiad. a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért]. - Budapest : TFF, [2008]. - 64 p. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - munkajog
331.5(439) *** 349.2(439)
[AN 2777239]
MARC

ANSEL
UTF-812898 /2008.
   A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások szolgálatában / [szerk. Kárpát Csaba, Pál József, Zahorán Tamás]. - Tatabánya : KEM KIK, 2008. - 145 p. : ill., színes ; 24 cm
A tanulmány angol nyelven is
ISBN 978-963-06-5655-9 kötött
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Komárom-Esztergom megye - gazdaságtörténet - testülettörténet - kamara - vállalkozás - ezredforduló
334.788(439.115)"200" *** 658.1(439.115)
[AN 2776875]
MARC

ANSEL
UTF-812899 /2008.
Körmendi Lajos (1939-)
   A logisztika elmélete és gyakorlata / Körmendi Lajos, Pucsek József. - [Budapest] : Saldo, [2008]. - 216 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-963-638-275-9 fűzött : 3800,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv
658.78(075.8) *** 658.286(075.8)
[AN 2778720]
MARC

ANSEL
UTF-812900 /2008.
   Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban = Research and development in the European Union / szerk. Buzás Norbert. - Szeged : JATEPress, 2008. - 94, 94 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-880-8 fűzött
Európai Unió - innováció - kutatás-fejlesztés - egyetemi tankönyv
330.341.1(4-62)(075.8) *** 001.8(4-62)(075.8)
[AN 2778651]
MARC

ANSEL
UTF-812901 /2008.
Lantos Zoltán
   Hatékony orvoslátogatás / írta Lantos Zoltán. - Budapest : Marketingpirula Kft., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pirulakatedra füzetek, ISSN 2060-288X ; 3.)
Fűzött
marketing - gyógyszeripar - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - tankönyv
658.8(078) *** 661.12 *** 614.253
[AN 2778471]
MARC

ANSEL
UTF-812902 /2008.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság eljárási szabályzata : 2006. május 1. / [fel. szerk. Horváth Éva]. - [Budapest] : M. Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság, 2007. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - kamara - kereskedelem - ipar - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény
334.788(439)(094) *** 347.918(439)(094) *** 339 *** 338.45
[AN 2777411]
MARC

ANSEL
UTF-812903 /2008.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság eljárási szabályzata : 2008. január 1. / [fel. szerk. Kecskés László]. - Budapest : M. Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság, [2008]. - 46 p. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - kamara - ipar - kereskedelem - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény
334.788(439)(094) *** 347.918(439)(094) *** 339 *** 338.45
[AN 2777080]
MARC

ANSEL
UTF-812904 /2008.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság eljárási szabályzata : 2008. január 1. (angol)
   Rules of proceedings of the Arbitration Court attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry : effective as of January 1, 2008 / [resp. for the ed. László Kecskés] ; [... transl. by Iván Szász, Christine Holtzman, Regina Gyarmathy]. - [Budapest] : [M. Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság], [2008]. - 52 p. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - kamara - kereskedelem - ipar - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény
334.788(439)(094) *** 347.918(439)(094) *** 339 *** 338.45
[AN 2777132]
MARC

ANSEL
UTF-812905 /2008.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság eljárási szabályzata : 2008. január 1. (német)
   Verfahrensordnung des Schiedsgerichts bei der Ungarischen Industrie- und Handelskammer : gültig ab 1. Januar 2008 / [verantw. für die Red. László Kecskés] ; [übers. von Gyula Gál und Regina Gyarmathy]. - [Budapest] : [M. Kereskedelmi és Iparkmara Mellett Szervezett Választottbíróság], [2008]. - 58 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - kamara - ipar - kereskedelem - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény
334.788(439)(094) *** 347.918(439)(094) *** 339 *** 338.45
[AN 2777310]
MARC

ANSEL
UTF-812906 /2008.
Mészáros István (1930-)
Beyond capital (magyar)
   A tőkén túl : közelítések az átmenet elméletéhez / Mészáros István. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2008-. - 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
tőke - gazdaságelmélet
330.14.01
[AN 2777018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az ellenőrizhetetlenség árnya / [ford. Csala Károly]. - 2008. - 401 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-090-4 fűzött : 3650,- Ft
tőke - gazdaságelmélet
330.14.01
[AN 2777021] MARC

ANSEL
UTF-812907 /2008.
Mészáros Klára (1943-)
   Bevezetés a világgazdaság elvi és gyakorlati kérdéseibe = An introduction to the theoretical and practical issues of world economy / Mészáros Klára. - Szeged : JATEPress, 2008. - 103, 102 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-885-3 fűzött
Európai Unió - világgazdaság - gazdaság - globalizáció - ezredforduló - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 2778639]
MARC

ANSEL
UTF-812908 /2008.
   Összefoglaló a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadási anyagaiból : 2008. szeptember 22. / [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Kautz Gy. Gazdaságtud. Kar, [2008]. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7175-46-6 fűzött
vállalatvezetés - felelősség - konferencia-kiadvány
658.1.011.1 *** 65.012.412 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2776777]
MARC

ANSEL
UTF-812909 /2008.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói ; [szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, 2008-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2778782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beszámoló összeállítása. - 2008. - 368 p. : ill.
Bibliogr.: p. 366.
ISBN 978-963-394-631-2 fűzött : 3890,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2778786] MARC

ANSEL
UTF-812910 /2008.
Pulay Gyula (1956-)
   A Balaton régió turisztikai tárgyú tanulmányainak költségei, ezek indokoltsága és hasznosulása a rendszerváltás óta eltelt 17 esztendőben : tanulmány / [kész. Pulay Gyula, ... Tököli László] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 64 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. jan. 23.
ISBN 978-963-87779-0-4 fűzött
Balaton - idegenforgalom - területfejlesztés - ezredforduló
338.48(439)(285.2Balaton)"199/"200" *** 711.1(439.11)
[AN 2776540]
MARC

ANSEL
UTF-812911 /2008.
Rózsáné Lupkovics Marianna
   Bilancia : "munka és magánélet összehangolása középpontban a munkavállalók és a munkaadók céljaival: a párbeszéd előmozdítása a közös szociális és gazdasági érdekeikért" / [írták Rózsáné Lupkovics Mariann, Sohajda Zsuzsanna] ; [... kiad. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MSZOSZ, 2008. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88048-0-8 fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - női munkavállaló - munkahely-kialakítás
331.5-055.2(439)
[AN 2774096]
MARC

ANSEL
UTF-812912 /2008.
Ságvári Bence (1977-)
   Kreatív atlasz : a magyarországi kreatív munkaerő területi és időbeli változásáról / Ságvári Bence, Lengyel Balázs ; [közread. a Demos Magyarország Alapítvány]. - Budapest : Demos Mo., 2008. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
Fűzött
Magyarország - munkaerő - kreativitás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.101.262(439)(083.41) *** 159.928.238
[AN 2775391]
MARC

ANSEL
UTF-812913 /2008.
Somorjai Gáborné
   Vállalkozói, gazdasági és marketing-ismeretek a szépségiparban / Somorjai Gáborné. - Győr : Beato Angelico K., [2008]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-58-6 fűzött (hibás ISBN 978-963-9440-58-3)
vállalkozásismeret - marketing - kozmetikai ipar - tankönyv
658.1(078) *** 334.72(078) *** 658.8(078) *** 339.138(078) *** 687.5(078)
[AN 2776676]
MARC

ANSEL
UTF-812914 /2008.
Somosi Sarolta
   Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája = Common trade, competition and industrial policies of the European Union / Somosi Sarolta. - Szeged : JATEPress, 2008. - 138, 136 p. ; 24 cm. - (Fókuszban az Európai Unió)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-887-7 fűzött
Európai Unió - gazdaság - gazdasági verseny - kereskedelempolitika - iparügy - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 339.13(4-62)(075.8) *** 339.5(4-62)(075.8) *** 338.45(4-62)(075.8)
[AN 2778582]
MARC

ANSEL
UTF-812915 /2008.
Szabó Tibor
   Vagyongyarapodás és adóellenőrzés : hogyan bizonyítsuk be vagyonunk adózott forrását? / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Kft., 2007 [!2008]. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1940-0 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2778556]
MARC

ANSEL
UTF-812916 /2008.
   A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény / [szerzők Baricz Rezső et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2008. - [4], 191 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-271-1 fűzött : 2600,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2779499]
MARC

ANSEL
UTF-812917 /2008.
   A számvitel időszerű kérdései, 2008 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : államháztartási szakterület / Bodor Jánosné [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 285 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 285-[286].
ISBN 978-963-394-740-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2778027]
MARC

ANSEL
UTF-812918 /2008.
Temesi Edit
   Korszerű ügyvitel és levelezés / Temesi Edit. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2009. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9316-61-4 fűzött : 2160,- Ft
ügyviteltechnika - üzleti levelezés
651 *** 651.7
[AN 2777834]
MARC

ANSEL
UTF-812919 /2008.
Tóth Ferenc (1948-)
   A munkaügyi kapcsolatok rendszere, fejlődése / Tóth Ferenc ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő ; Budapest : Szt. István Egy. K., 2008. - 479 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 442-470.
ISBN 978-963-269-045-2 fűzött
munkaügy - munkajog - egyetemi tankönyv
331(075.8) *** 349.2(075.8)
[AN 2777145]
MARC

ANSEL
UTF-812920 /2008.
   A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon / [... szerk. Nyitrai József] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal [Győri Igazgatóság]. - Győr : KSH Győri Ig., 2008. - 73 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-188-9 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-235-1889)
Magyarország - vállalkozás - regionális gazdaság
332.1(439) *** 334.72(439)
[AN 2776507]
MARC

ANSEL
UTF-812921 /2008.
   Vezetői számvitel : példatár és feladatgyűjtemény / Bosnyák [et al.]. - Budapest : Saldo, 2008. - 151 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-274-2 fűzött : 2400,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2778693]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12922 /2008.
   Aktív időskor : tanulmánykötet a 2008. április 3-án megrendezett Aktív öregedés konferencia előadásaiból / [... szerk. Grábics Ágnes] ; [rend., közread. a] Központi Statisztikai Hivatal, Szociális és Munkaügyi Minisztérium. - Budapest : KSH : Szociális és Munkaügyi Min., 2008. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-192-6 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-235-192-6)
Magyarország - nyugdíjügy - nyugdíjas - öregkor higiénéje - ezredforduló - konferencia-kiadvány
369.5(439)"200" *** 316.37-057.75(439) *** 613.98 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2777092]
MARC

ANSEL
UTF-812923 /2008.
Goldenberg, Herbert
Family therapy (magyar)
   Áttekintés a családról : három kötetben / Herbert és Irene Goldenberg ; [ford. Bogár Krisztina]. - Budapest : Animula, [2008]-. - 20 cm
családterápia - pszichoterápia
364.044.24 *** 615.851
[AN 2774725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2008. - V, 193 p. : ill. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 19.)
ISBN 978-963-9751-17-0 fűzött
ISBN 963-9751-17-0
családterápia - pszichoterápia
364.044.24 *** 615.851
[AN 2774728] MARC

ANSEL
UTF-812924 /2008.
Hamzáné Farkas Mária (1945-)
   Vakon a világban : a 48. Vakok Eszperantó Világkongresszusán / Hamzáné Farkas Mária. - Budapest : Accordia, 2008. - 62, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-34-8 fűzött : 1600,- Ft
vak - memoár
364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2774222]
MARC

ANSEL
UTF-812925 /2008.
   A helyi szociális ellátórendszer : tanulmánygyűjtemény / szerk. Bódi Ferenc ; [közread. az] MTA PTI. - Budapest : MTA PTI, 2008. - 384 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-57-5 fűzött
Magyarország - szociális ellátás - szociális helyzet - ezredforduló
364(439) *** 316.344.23(439)"199/200"
[AN 2776158]
MARC

ANSEL
UTF-812926 /2008.
   Ifjúságügy : ifjúsági szakma, ifjúsági munka / alkotószerk. Nagy Ádám. - Budapest : Palócvilág Alapítvány : ÚMK, 2008. - 695 p. ; 24 cm. - (ÚISZ könyvek, ISSN 1788-7313 ; 6.)
Bibliogr.: p. 680-694.
ISBN 978-963-9609-98-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - ifjúságvédelem - ifjúságpolitika
364.65-053.2/.6(439) *** 316.37-053.2/.6(439)
[AN 2776625]
MARC

ANSEL
UTF-812927 /2008.
   Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása / Murányi István szerk. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 978-963-473-122-1 fűzött
Nyíregyháza - ifjúságvédelem - ifjúságszociológia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.65-053.6(439-2Nyregyháza)(083.41) *** 316.37-053.6(439-2Nyíregyháza)
[AN 2774182]
MARC

ANSEL
UTF-812928 /2008.
Lányi Cecília (1959-)
   Rehabilitációs és akadálymentes digitális technológiák alapjai / Sikné Lányi Cecília, Zagler Wolfgang. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-125.
ISBN 978-963-9696-44-0 fűzött
hátrányos helyzetű - számítástechnika - akadálymentesítés - orvosi segédeszköz
364 *** 681.327 *** 616-7
[AN 2774497]
MARC

ANSEL
UTF-812929 /2008.
Lions Klubok Magyarországi Szövetsége. Nemzeti konvenció (19.) (2008) (Szombathely)
   Lions Clubok Magyarországi Szövetsége XIX. Nemzeti Konvenció : Szombathely, 2008. május 15-17. / [szerk. Zsámboki Árpád] ; [... szervezője Savaria Lions Club ...]. - [Szombathely] : Savaria Lions Club, [2008]. - 44 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - társadalmi szervezet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
364(439)"200" *** 061.2(439) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2778212]
MARC

ANSEL
UTF-812930 /2008.
   A Magyar Kórházszövetség XX. Kongresszusának jubileumi évkönyve / [szerk. Szlovákné Bandula Ilona]. - Debrecen : M. Kórházszövets., 2008. - 89 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4647-5 fűzött
Magyarország - kórház - érdekképviselet - évkönyv
364.444.046.6(439) *** 061.231(439)
[AN 2776570]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12931 /2008.
   Egy balek tudnivalói / [írták az isteni fényben tündöklő dicső Firmák]. - Sopron : [s.n.], 2008. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
Fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
Selmecbánya - Sopron - egyetem - erdészet - bányászat - iskolatörténet - diákélet
378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 378.662.2(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.18(439)
[AN 2779728]
MARC

ANSEL
UTF-812932 /2008.
   "Barátunk a természet" : XXI. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2008. június 7-8. / [szerk. Koleszár Márta] ; ... szervezői Katona József Könyvtár, Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete. - Kecskemét : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., 2008. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
biológia - környezetismeret - tantárgy - alapfokú oktatás - tanulmányi verseny
372.850.4 *** 371.384 *** 372.8
[AN 2778234]
MARC

ANSEL
UTF-812933 /2008.
   Befogadó iskola : programok az együttnevelésért / [... szerk. Szerencsés Hajnalka]. - Budapest : Educatio, [2008]. - 22 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Fűzött
hátrányos helyzetű - integrált oktatás - módszertan
376 *** 371.3
[AN 2774066]
MARC

ANSEL
UTF-812934 /2008.
Csabai Béla
   Iskolai oktatás galamboki története / Csabai Béla ; [közread. Galambok Község Önkormányzata]. - Galambok : Önkormányzat, 2008. - 326 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5703-7 fűzött
Általános Iskola (Galambok)
Galambok - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Galambok)(091)
[AN 2779250]
MARC

ANSEL
UTF-812935 /2008.
Csoma Katalin
   Információs és kommunikációs technológiák a nyelvtanárképzésben / Csoma Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 258 p. : ill. ; 21 cm. - (Doktori disszertációk, ISSN 2060-209X)
Bibliogr.: p. 185-196.
ISBN 978-963-87769-6-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - nyelvoktatás - pedagógusképzés - számítógépes oktatás - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 681.3.004.14 *** 371.13(439)
[AN 2774355]
MARC

ANSEL
UTF-812936 /2008.
   Csukás napok / a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont kiadványa. - Teskánd : Csukás I. Nevelési és Okt. Gyermekközp., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont (Teskánd)
Teskánd - bölcsőde - óvoda - általános iskola
373.22(439-2Teskánd) *** 373.24(439-2Teskánd) *** 373.3(439-2Teskánd)
[AN 2778208]
MARC

ANSEL
UTF-812937 /2008.
   Egy lépés, két év, sok siker / [szerk. Szekeres Ágnes] ; [közread. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - [Budapest] : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2007. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés
374.7(439) *** 377(439)
[AN 2777070]
MARC

ANSEL
UTF-812938 /2008.
Görög Katalin
   Paletta : projektek lépésről lépésre : kézikönyv pedagógusoknak / Görög Katalin, Varga Éva. - Budapest : Ec-Pec Alapítvány, [2008]. - 267 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ec-Pec könyvek, ISSN 1589-9071)
ISBN 978-963-06-4853-0 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - projekt módszer - tanári segédkönyv
371.314.6(072) *** 372.4(072)
[AN 2778533]
MARC

ANSEL
UTF-812939 /2008.
   Határhelyzetek : külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején / szerk. Szarka László, Kötél Emőke ; [közread. a] Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium. - Budapest : Balassi Int. : Márton Á. Szakkollégium, 2008. - 179, [8] p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87423-3-9 fűzött
Közép-Európa - felsőoktatás - oktatásügy - határon túli magyarság - ezredforduló
378(=945.11)(4-11) *** 376.74(=945.11)(4-11)
[AN 2777808]
MARC

ANSEL
UTF-812940 /2008.
   Intézményvezetők könyve : közoktatási intézmények vezetői részére / [szerk. Németh Gábor] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2008. - 339 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. szept. 1.
ISBN 978-963-9789-16-6 fűzött
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - útmutató
37.075.31(439)(036)
[AN 2779290]
MARC

ANSEL
UTF-812941 /2008.
   A Jankay iskola 50 éve : emlékek az iskola fél évszázados történetéből, 1958-2008 / [... Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon ... szerk.]. - Békéscsaba : Jankay T. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Diákotthon, 2008. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5617-7 fűzött
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon (Békéscsaba)
Békéscsaba - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 2774486]
MARC

ANSEL
UTF-812942 /2008.
Kuhn Gabriella
   A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál / Kuhn Gabriella. Játékkatalógus / Gyarmathy Éva. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2008]. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 20.)
Bibliogr.: p. 46-48.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-446-389-4)
óvodai nevelés - képességfejlesztés - beszéd - anyanyelvi nevelés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
373.213.82 *** 372.361 *** 372.363 *** 372.46(072) *** 371.3
[AN 2779633]
MARC

ANSEL
UTF-812943 /2008.
   A média szerepe az egész életen keresztül tartó tanulásban : miért nincsenek ma Öveges professzorok a médiában? : CEO konferenciák, 2008 / [szerk. Szalai Piroska és Gajda Mária]. - Budapest : Quality Training Studio, 2008. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5327-5 fűzött
élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás - tömegtájékoztatási eszköz - internet - konferencia-kiadvány
37.013.83 *** 374.7 *** 791.9.096/.097 *** 316.774 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2775718]
MARC

ANSEL
UTF-812944 /2008.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Egyéni tanulási utak a felnőttképzésben / [írta és szerk. Modláné Görgényi Ildikó]. - Budapest ; [Velence] : Somhegyi, 2008. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [21].
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás
37.013.83 *** 374.7(439)
[AN 2777990]
MARC

ANSEL
UTF-812945 /2008.
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
   ...boldog gyermekkora legyen / Nanszákné Cserfalvi Ilona ; [Dióssy Kitti rajz.]. - Debrecen : Dela Kvk., [2008]. - 107 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
családi nevelés - módszertan
37.018.1 *** 371.3
[AN 2776352]
MARC

ANSEL
UTF-812946 /2008.
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
   Mindennapok pedagógiája : [kisgyermek, kamasz, felnőtt, család] / Nanszákné Cserfalvi Ilona ; szerk. Tuza Tibor. - Debrecen : Dela Kvk., [2008]. - 141 p. ; 21 cm
Kötött
családi nevelés
37.018.1
[AN 2778642]
MARC

ANSEL
UTF-812947 /2008.
Szántó Zoltán
   Csak görbüljön? Hogyan vizsgázzunk? : útmutató vizsgázóknak / Szántó Zoltán. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Hogyan vizsgázzunk? : csak görbüljön...! 1?2...
ISBN 978-963-394-742-5 fűzött : 990,- Ft
vizsga
371.27
[AN 2779101]
MARC

ANSEL
UTF-812948 /2008.
Szüdi János (1949-)
   Szakszerűség és hatékonyság a közoktatásban / Szüdi János. - Budapest : CompLex, 2008. - 303 p. : ill. ; 24 cm + CD
A közoktatási intézmények jogi szabályozása (melléklet címe)
ISBN 978-963-224-949-0 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közigazgatási jog - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
37.014(439) *** 342.9(439)(094)
[AN 2775165]
MARC

ANSEL
UTF-812949 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Az iskola betegít? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 2004. - 158, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-7168-83-3 fűzött : 1150,- Ft
pedagógiai lélektan - oktatásügy
37.015.3 *** 37.014
[AN 2778421]
MARC

ANSEL
UTF-812950 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével / Vekerdy Tamás. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 207 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 199-207.
ISBN 978-963-7168-47-5 fűzött : 1150,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-47-8)
óvodai nevelés - iskolai nevelés - pedagógiai lélektan
373.24(439) *** 373.32(439) *** 37.015.3
[AN 2778415]
MARC

ANSEL
UTF-812951 /2008.
Zongor Klára
   Pedagógiai kézikönyv a gyermekjogi abc-hez / Zongor Klára. - Veszprém : Agenda Natura, [2008]. - 182 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-87183-07-1)
családjog - gyermek - gyermekvédelem - oktatás - módszertan
371.3 *** 347.63(439) *** 364.65-053.2/.6
[AN 2774033]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12952 /2008.
   Állambiztonság és olimpia, 1956-1988 / a dokumentumokat vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf, Takács Tibor ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára : L'Harmattan, 2008. - 163 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87554-1-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - sporttörténet - olimpia - állambiztonság - 20. század - történelmi forrás
796.032(100)"1956/1988"(093) *** 796.032(439)(092) *** 351.746.1(439)"1956/1988"(093)
[AN 2777015]
MARC

ANSEL
UTF-812953 /2008.
Buzánszky Jenő (1925-)
   Vasutasból aranybányász : beszélgetések Buzánszky Jenővel / Sándor Mihály. - Debrecen : Campus, 2007. - 370 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9822-04-7 kötött
Buzánszky Jenő (1925-)
Magyarország - labdarúgó - életútinterjú - 20. század
796.332(439)(092)Buzánszky_J.(047.53)
[AN 2774052]
MARC

ANSEL
UTF-812954 /2008.
   Copa América története / [szerk. Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2006-. - ill. ; 21 cm
ISBN 963-86604-7-3
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - történeti feldolgozás
796.332.093(8)(091)
[AN 2621074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., 1999-2007. - 2008. - 28 p.
ISBN 978-963-9853-08-9 fűzött
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - ezredforduló
796.332.093(8)"199/200"
[AN 2777427] MARC

ANSEL
UTF-812955 /2008.
Le football (magyar)
   A futball 1001 fotón / [szerk. Yann Berger, Gilles Delamarre és Zarko Telebak]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Orbán Gábor
ISBN 978-963-370-715-9 kötött
labdarúgás - fényképalbum
796.332(084.12)
[AN 2775285]
MARC

ANSEL
UTF-812956 /2008.
Kárpáti Ilona Mária
   Soduku kiskönyv : rejtvények az alapoktól a mesterfokig / Kárpáti Ilona Mária. - Budapest : Menhir 1 Kft., 2008. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5373-2 fűzött
rejtvény
793.7(520)
[AN 2778836]
MARC

ANSEL
UTF-812957 /2008.
Kröner, Tina
Wohn-Deko im Orient-Stil (magyar)
   Keleti motívumok a lakásdíszítésben / Tina Kröner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 80.)
ISBN 978-963-9666-43-6 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2775936]
MARC

ANSEL
UTF-812958 /2008.
Moras, Ingrid
Farbenfrohes Mosaik (magyar)
   Mozaikozás / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill. színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 78.)
ISBN 978-963-278-016-0 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2775943]
MARC

ANSEL
UTF-812959 /2008.
Nagy Zoltán (1963-)
   A magyar labdarúgás történetei, eredményei / Nagy Zoltán, Bánki Habán Gábor. - Balatonalmádi : Stadion, 2008-. - ill. ; 21 cm
Magyarország - labdarúgás - történeti feldolgozás
796.332(439)(091)
[AN 2777641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1900-1916. - 2008. - 68 p.
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-9853-07-2 fűzött
Magyarország - labdarúgás - századforduló - történeti feldolgozás
796.332(439)"190/191"
[AN 2777649] MARC

ANSEL
UTF-812960 /2008.
Navarro, Joe (1953-)
Phil Hellmuth presents read 'em and reap (magyar)
   Phil Hellmuth bemutatja, olvasd le, foszd ki! : egy FBI ügynök pókerútmutatója az árulkodó jelek megfejtéséhez / Joe Navarro ; Marvin Karlins közreműködésével ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Casino sorozat, ISSN 2060-2561)
Olvasd le, foszd ki! (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9667-41-9 fűzött : 2980,- Ft
póker - kommunikáció - érzelem
794.42 *** 316.772.2 *** 159.942.3
[AN 2777306]
MARC

ANSEL
UTF-812961 /2008.
Országos Sporttudományi Kongresszus (6.) (2007) (Eger)
   VI. Országos Sporttudományi Kongresszus : Eger, 2007. október 28-30., Eszterházy Károly Főiskola / szerk. Bendiner Nóra és Bognár József ; [rend., közread. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
sportelmélet - konferencia-kiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2778900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 310 p.
ISBN 978-963-87701-1-0 fűzött
sportelmélet - konferencia-kiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2778907] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 263 p.
ISBN 978-963-87701-3-4 fűzött
sportelmélet - konferencia-kiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2778916] MARC

ANSEL
UTF-812962 /2008.
   Az ötkarika szellemében / [szerk. Gál László, Horváth Vilmos] ; [közread. a] Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. - Szombathely : Halmay Z. Olimpiai Hagyományőrző Egyes., [2008]. - [22] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4933-9 fűzött
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
Magyarország - olimpia - olimpikon - egyesület
796.032(100) *** 796.032(439)(092) *** 061.2(439)
[AN 2775941]
MARC

ANSEL
UTF-812963 /2008.
Szilágyi Sándor
   Nyolcvanéves Derecske labdarúgó sportja : [1925-2005] / Szilágyi Sándor, Szilágyi Tibor. - Debrecen : Matt-Adó Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2008. - 478 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4848-6 fűzött
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
Derecske - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(439-2Derecske)(091) *** 061.2(439-2Derecske)
[AN 2776495]
MARC

ANSEL
UTF-812964 /2008.
Szőke György
   Gyufaemberke / Szőke György. - Nagyréde : Szerző, 2007. - 11 p. : ill. ; 15 cm
Számozott példány: 174
ISBN 978-963-06-4217-0 fűzött
hobbi
379.82
[AN 2777019]
MARC

ANSEL
UTF-812965 /2008.
Vágó Csaba
   Szórakoztató kártyajátékok kézikönyve : [játékszabályok] / Vágó Csaba. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-650-730-5)
kártyajáték
794.4
[AN 2774844]
MARC

ANSEL
UTF-812966 /2008.
Vainikainen, Tiina
Estekirja (magyar)
   A díjugratás / Tiina Vainikainen ... ; [fotók Johanna Viitanen et al.] ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 101 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9749-38-2 kötött
díjugratás
798.26
[AN 2774478]
MARC

ANSEL
UTF-812967 /2008.
Vella, Mark
Anatomy for strength and fitness training (magyar)
   Fitneszanatómia / Mark Vella ; ill. James Berrangé ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9797-54-3 kötött : 4990,- Ft
edzés - anatómia
796.015 *** 613.71 *** 611
[AN 2777954]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12968 /2008.
   50kettő kortárs / szerk. és a monográfiákat írta Wittek Zsolt. - [Budapest] : Art & Design Kht., 2007. - 369 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3275-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 2774097]
MARC

ANSEL
UTF-812969 /2008.
Aatoth, Franyo (1954-)
   franyo aatoth. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2008. - 50 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 11.)
A 2008. jan. 7 - febr. 9. között tartott kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások magyar, francia, angol és kínai nyelven
ISBN 978-963-06-3563-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aatoth,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2775740]
MARC

ANSEL
UTF-812970 /2008.
Arató András
   Arcnovellák / Arató András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5813-4 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - híres ember - fényképész - ezredforduló - arckép - fényképalbum
77.04(439)(092)Arató_A. *** 929(439)"200"(084.12) *** 77.041.5
[AN 2778245]
MARC

ANSEL
UTF-812971 /2008.
Bán András (1951-)
   A vizuális antropológia felé / Bán András. - Budapest : Typotex, 2008. - 273 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-84-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - fotóművészet - kulturális antropológia - 20. század
77.04(439)"19" *** 77.04(100)"19" *** 316.7 *** 39
[AN 2774046]
MARC

ANSEL
UTF-812972 /2008.
Bárdy Margit (1929-)
   Objekte nach 11. September / Bardy Margit ; [kiad. ... Művészetek Háza]. - Veszprém : Műv. Háza, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 33 cm
A veszprémi Csikász Galériában 2008. júl. 12. és szept. 14. között rendezett "Objektek szeptember 11. után" c. kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol és magyar nyelven is
ISBN 978-963-9105-56-0 fűzött
Németország - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(430)(=945.11)(092)Bárdy_M. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2774894]
MARC

ANSEL
UTF-812973 /2008.
Bárdy Margit (1929-)
   Objektek szeptember 11. után / Bárdy Margit ; [közread. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Műv. Háza, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 21 cm
A hátsó borítón párhuzamos címként: Objecte nach 11. September = Objects after September 11. - A veszprémi Csikász Galériában 2008. júl. 12. és szept. 14. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Németország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(430)(=945.11)(092)Bárdy_M. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2777619]
MARC

ANSEL
UTF-812974 /2008.
Barta Zsolt Péter (1962-)
   Codex / [fotók] Barta Zsolt Péter ; [szöveg Baki Péter] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 148 p. : ill. ; 39 cm
A főcím tükörírással is. - A bev. és a képaláírások angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8383-67-9 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Barta_Zs._P.
[AN 2776241]
MARC

ANSEL
UTF-812975 /2008.
Bartha Ágnes (1943-)
   Ékszerek jövőidőben / Bartha Ágnes. - [Veszprém] : M. Képek, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 13 cm
A bev. francia nyelven is
ISBN 978-963-9439-55-9 fűzött
Magyarország - iparművész - ékszer - 20. század - 21. század
739(439)(092)Bartha_Á.
[AN 2775333]
MARC

ANSEL
UTF-812976 /2008.
   Belső utak képei : art brut Ausztriában és Magyarországon : válogatás osztrák műhelyekből, valamint a budapesti Pszichiátriai Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből : a Magyar Nemzeti Galéria és az Osztrák Kulturális Fórum közös kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, 2008. szeptember 17 - 2008. november 9. / [... a kiállítást rend. Angelica Bäumer és Plesznivy Edit] ; [a katalógust szerk. Veszprémi Nóra]. - [Budapest] : MNG : Osztrák Kult. Fórum, [2008]. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/5.)
Fűzött
Magyarország - Ausztria - rajzművészet - elmebeteg - ideggyógyászat - kiállítási katalógus
741(439)"200" *** 741(436)"200" *** 316.37-056.37 *** 616.89 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2774610]
MARC

ANSEL
UTF-812977 /2008.
   Belvárosi Kamara Galéria, Szeged, 2007 : a Belvárosi Kamara Galéria 2007-es kiállításai / [... szerk. Tóth Bogyó István] ; [közread. a] Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete. - Szeged : Szöfce, [2008]. - [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Belvárosi Kamara Galéria (Szeged)
Magyarország - Szeged - képzőművészet - galéria - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged) *** 069(439-2Szeged)
[AN 2777663]
MARC

ANSEL
UTF-812978 /2008.
Bollmann, Stefan (1958-)
Frauen, die lesen, sind gefährlich (magyar)
   Az olvasó nők veszélyesek : [az olvasó nők a festészetben és a fotóművészetben] / Stefan Bollmann ; Elke Heidenreich előszavával ; Bellák Gábor magyar kiegészítésével ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 157, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-244-039-2 kötött : 5995,- Ft
festészet - fotóművészet - nő - olvasás - emberábrázolás
75(100) *** 77.04(100) *** 316.37-055.2 *** 028(100)(091)
[AN 2778465]
MARC

ANSEL
UTF-812979 /2008.
Cardaci, Diane
Realistic textures (magyar)
   Élethű textúrák / Diane Cardaci ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Így könnyű rajzolni!)
ISBN 978-963-251-058-3 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2776826]
MARC

ANSEL
UTF-812980 /2008.
   Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas, érdemes művész élete és munkássága korabeli dokumentumok alapján / írta és közread. Chiovini Márta. - Budapest : Hatvani I. G., 2008. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Chiovini Ferenc, 1899-1981. - Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 978-963-06-5547-7 kötött (hibás ISBN 978-963-5547-7)
Chiovini Ferenc (1899-1981)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Chiovini_F.
[AN 2774718]
MARC

ANSEL
UTF-812981 /2008.
Deme Edina
   Fény kép ész : kreatív útmutató : lélek és test - Kertésztől Mapplethorpe-ig, a fotográfia legnagyobb mestereinek szemével / [szerző Deme Edina] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2008]. - 19 p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
Kész. a Szépművészeti Múzeumban 2008. jún. 6 - aug. 24. között "Lélek és test" címmel tartott fotókiállítás alkalmából
Fűzött
fotóművészet
77.04
[AN 2778204]
MARC

ANSEL
UTF-812982 /2008.
Dimitrijević, Braco (1948-)
   Braco Dimitrijević "Louvre is my studio, street is my museum" : Braco Dimitrijević retrospektív kiállítása : 2008. június 20 - szeptember 14. : Retrospective exhibition of Braco Dimitrijević : 20 June - 14 September 2008 / [kurátor ... Kopeczky Róna] ; [kiad. a Ludwig Múzeum]. - [Budapest] : Ludwig Múz., 2008. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Franciaország - képzőművész - 20. század - 21. század - bosnyákok - kiállítási katalógus
73/76(44)(=1.497.15)(092)Dimitrijević,_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2778175]
MARC

ANSEL
UTF-812983 /2008.
   Az erdő és a fa régészete és néprajza : kézművesipar-történeti megközelítésben : [tudományos konferencia Sopronban ... 2005. május 9-10.] = Archaeology and ethnography of forest and wood : in approximation of handicraft history / szerk. ... Gömöri János ; [szervezők ... MTA Veab Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága ... etc.]. - Sopron : MTA Veab Soproni Tudós Társasága, 2007. - 422, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében, ISSN 1788-5418 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-560-6 fűzött
Magyarország - régészet - néprajz - fafeldolgozó ipar - konferencia-kiadvány
745.51(439) *** 904(439) *** 674(439) *** 39(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2742912]
MARC

ANSEL
UTF-812984 /2008.
Garajszki József (1934-)
   Festmények / Garajszki József. - Budapest : Corvinus, 2008. - 118 p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 117.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9306-99-8)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Garajszki_J.
[AN 2778698]
MARC

ANSEL
UTF-812985 /2008.
Goldman, Ken
Understanding values (magyar)
   Színértékek / Ken Goldman ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Így könnyű rajzolni!)
ISBN 978-963-251-059-0 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2776840]
MARC

ANSEL
UTF-812986 /2008.
Győrffy László (1976-)
   Győrffy László. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2008. - 54 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 12.)
A tanulmányt Hornyik Sándor írta. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4253-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Győrffy_L.
[AN 2774699]
MARC

ANSEL
UTF-812987 /2008.
György Albert (1949-)
   Albert György : sculptures. - [Budapest] : [Bácsay P.], 2008. - 168 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: György
ISBN 963-06-5488-1 kötött (hibás ISBN 963-06-5488-3)
Svájc - szobrász - 20. század - 21. század - külföldön élő magyar személyiség
73(494)(=945.11)(092)György_A.
[AN 2775395]
MARC

ANSEL
UTF-812988 /2008.
Győri Lajos (1954-)
   Fotókulturális kézikönyv / Győri Lajos ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2008. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86920-8-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - egyesület
77.04(439)"200" *** 061.2(439)
[AN 2774176]
MARC

ANSEL
UTF-812989 /2008.
   Hajdú-Bihar megyei művésztelepek. - [Debrecen] : [Hajdú-Bihar M. Kvt.], 2008. - [48] p., [5] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár
ISBN 978-963-7531-97-2 fűzött
Hajdú-Bihar megye - képzőművészet - művésztelep - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"198/200" *** 061.28(439.165)
[AN 2777391]
MARC

ANSEL
UTF-812990 /2008.
Hegedűs László (1950-)
   Hegedűs fotó / Hegedűs 2 ; [szöveg] Esterházy Péter ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - 3. kiad. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - [3], 108, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Hegedűs 2 fotó (gerinccím). - Bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 963-8383-49-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Hegedűs_L.
[AN 2779078]
MARC

ANSEL
UTF-812991 /2008.
Kálmán Béla (1921-)
   Kálmán Béla utazásai = Béla Kalman's travels / [szöveg ... Kálmán Béla, Kincses Károly] ; [kiad. Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - [207] p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-8383-68-6 fűzött
Kálmán Béla (1921-)
Egyesült Államok - fényképész - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség
77.04(=945.11)(73)(092)Kálmán_B.
[AN 2774564]
MARC

ANSEL
UTF-812992 /2008.
Klein Rudolf (1955-)
   A Dohány utcai zsinagóga / Klein Rudolf. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-53-4 kötött : 4800,- Ft
Budapest. 7. kerület - Budapest - zsinagóga - zsidóság
726.3(439-2Bp.VII.) *** 316.347(=924)(439-2Bp.)
[AN 2776459]
MARC

ANSEL
UTF-812993 /2008.
Klein Rudolf (1955-)
A Dohány utcai zsinagóga (angol)
   The great synagogue of Budapest / Rudolf Klein. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-82-4 kötött : 4800,- Ft
Budapest. 7. kerület - Budapest - zsinagóga - zsidóság
726.3(439-2Bp.VII.) *** 316.347(=924)(439-2Bp.)
[AN 2776558]
MARC

ANSEL
UTF-812994 /2008.
Kubászova Tamara (1939-)
   Kubászova Tamara. - [Budapest] : Re-noir Kft., 2008. - [76] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-5629-0 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kubászova_T.
[AN 2778999]
MARC

ANSEL
UTF-812995 /2008.
Liptay Mátyás (1936-)
   A márvány világa : Liptay Mátyás munkássága 1978 és 2008 között = Le monde du marbre : Mathias Liptay: travaux entre 1978 et 2008 / [közread. az] Abigail Galéria. - [Budapest] : Abigail Galéria, [2008]. - 83 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gerinccím: Liptay Mátyás
ISBN 978-963-06-5467-8 kötött
Liptay Mátyás (1936-)
Franciaország - szobrász - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség
73(44)(=945.11)(092)Liptay_M.
[AN 2774139]
MARC

ANSEL
UTF-812996 /2008.
   Mű-terem : a Nyugat-magyarországi Egyetem képző- és iparművész tanárai. - [Sopron] : NYME, 2007. - [64] p. : ill. színes ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"
[AN 2778161]
MARC

ANSEL
UTF-812997 /2008.
   Múzeumpedagógiai évnyitó, 2007 : előadások és műhelygyakorlatok / [szerk. Sághi Ilona]. - [Budapest] : OKM, [2008]. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Múzeumok mindenkinek program ; 8.)
A konferenciát Budapesten, 2007. október 1-én tartották
ISBN 978-963-87399-6-4 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - konferencia-kiadvány
069.12(439) *** 371.335 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2774761]
MARC

ANSEL
UTF-812998 /2008.
Nagy Gergely (1957-)
Kertváros-építészet (angol)
   Garden cities : the British example in Hungary / written by Gergely Nagy ; ... phot. by Károly Szelényi ; [transl. by Christopher Claris and Noémi Tréfás]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2008. - 123 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 123-[124].
ISBN 978-963-9439-58-0 kötött
Magyarország - Anglia - előváros - lakótelep - építészet - 19. század - 20. század
711.582(439)"19" *** 711.582(410)"18/19" *** 72(439)"19" *** 72(410)"18/19"
[AN 2775194]
MARC

ANSEL
UTF-812999 /2008.
Nagy Gergely (1957-)
   Kertváros-építészet : az angol példa Magyarországon / szöveg Nagy Gergely ; ... felvételek Szelényi Károly. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2008. - 123 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 123-[124].
ISBN 978-963-9439-57-3 kötött
Magyarország - Anglia - előváros - lakótelep - építészet - 19. század - 20. század
711.582(439)"19" *** 711.852(410)"18/19" *** 72(439)"19" *** 72(410)"18/19"
[AN 2775183]
MARC

ANSEL
UTF-813000 /2008.
Nemcsics Antal (1927-)
   Utazásaim Színországban / Nemcsics Antal. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, cop. 2007. - 192 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9439-52-8 kötött
Nemcsics Antal (1927-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - szín
75(439)(092)Nemcsics_A. *** 7.017.4
[AN 2775494]
MARC

ANSEL
UTF-813001 /2008.
Némethné Rácz Lídia (1945-)
   Balatonfüred nevezetes épületei / Némethné Rácz Lídia. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 327 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 40.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-87621-9-1 fűzött
Balatonfüred - építészet - helyismeret
72(439-2Balatonfüred) *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 2770064]
MARC

ANSEL
UTF-813002 /2008.
   Neoreneszánsz építészet Budapesten : Budapest Főváros Levéltára kiállítása, 2008. szeptember 15 - december 19. = Neo-renaissance architecture in Budapest : exhibition of the Budapest City Archives, 15. September - 19 December 2008 / [a kiállítást rend. ... Halmos Balázs] ; [... a katalógust szerk. ... Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál]. - Budapest : BFL, 2008. - 135 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-68-3 fűzött
Budapest - építészet - helytörténet - neoreneszánsz - 19. század - kiállítási katalógus
72(439-2Bp.)"18" *** 943.9-2Bp."18" *** 7.035.42 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2774110]
MARC

ANSEL
UTF-813003 /2008.
   Önvallomás : Harmadik Kortárs Önarckép Biennálé, 2008 : Csili Művelődési Központ, ... Budapest / [szerk. Lehoczki Henrikné]. - Budapest : Csili Művel. Közp., [2008]. - [40] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5479-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - önarckép - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2778215]
MARC

ANSEL
UTF-813004 /2008.
   Örökifjak : Senior Alkotócsoport : jubileumi fotókiállítás, 1998-2008 : Budapest - Fürstenfeld / [a kiállítás kurátora Keleti Éva] ; [a katalógust szerk. Tillai Ernő] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2008]. - 101 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Fürstenfeldben 2008. aug. 21 - szept. 5., és a Budapesten 2008. nov. 5-30. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások német nyelven is
ISBN 978-963-87736-4-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2008" *** 061.4(436-2Fürstenfeld)
[AN 2774424]
MARC

ANSEL
UTF-813005 /2008.
   Ponyva : a Textilmúzeum kortárs művészeti kiállítása : 2008. szeptember 3 - október 26., MűvészetMalom ... Szentendre ... = Tarpaulin : contemporary art exhibition of Textile Museum, Budapest : 3 September 2008 - 26 October 2008 / a kiállítást rend. Szepes Hédi. - Budapest : Textilmúz. Alapítvány, [2008]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86924-3-6 fűzött
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2773919]
MARC

ANSEL
UTF-813006 /2008.
Powell, William F.
Dynamic composition (magyar)
   Dinamikus kompozíció / William F. Powell ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Így könnyű rajzolni!)
ISBN 978-963-251-061-3 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2776892]
MARC

ANSEL
UTF-813007 /2008.
Rosinski, Carol
Getting started (magyar)
   Első ceruzavonások / Carol Rosinski ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Így könnyű rajzolni!)
ISBN 978-963-251-060-6 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2776887]
MARC

ANSEL
UTF-813008 /2008.
Shahrad, Cyrus
Secrets of the Vatican (magyar)
   A Vatikán titkai / Cyrus Shahrad ; [ford. Varga Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-014-5 kötött : 2500,- Ft
Vatikán - helyismeret - művészet - művelődéstörténet
7(456.31) *** 930.85(456.31) *** 908.456.31
[AN 2777805]
MARC

ANSEL
UTF-813009 /2008.
Simon János (1945-)
   Simon János : [visszatekintés 1973-2008, Szombathelyi Képtár]. - Szombathely : Magánkiad., 2008. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
A 2008. szept. 11 - okt. 12. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-5587-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Simon_J. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2778546]
MARC

ANSEL
UTF-813010 /2008.
Spiller, Neil
Digital architecture now (magyar)
   Digitális építészet ma : globális vizsgálat egy újfajta tehetségről / Neil Spiller ; [ford. Vajda-Komlós Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 399 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9535-79-4 kötött : 12900,- Ft
építészet - tervezés - digitális technika
72.011 *** 681.3.004.14
[AN 2775937]
MARC

ANSEL
UTF-813011 /2008.
Szente Mónika (1967-)
   Szente Mónika / [közread. a] Galéria '13. - [Budapest] : Galéria '13, 2008. - [23] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A 2008. ápr. 17-től máj. 18-ig rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87418-2-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szente_M.
[AN 2778162]
MARC

ANSEL
UTF-813012 /2008.
   Sződligeti evangélikus templom, 1948-2008 / [... szerk. Karvai Ottóné] ; [... kiad. az Evangélikus Egyházközség]. - Dunakeszi : Evangélikus Egyházközség, [2008]. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Sződligeti Evangélikus Fiókegyház
Sződliget - templom - evangélikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Sződliget)(091) *** 284.1(439-2Sződliget)(091)
[AN 2774451]
MARC

ANSEL
UTF-813013 /2008.
Szúdy Nándor (1913-1975)
   Az elfelejtett festő : Szúdy Nándor (1913-1975) / [szerk. Reisinger János] ; [kiad. az Oltalom Alapítvány]. - Budakalász : Oltalom Alapítvány, [2008]. - [50] p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-88007-0-1 fűzött
Szúdy Nándor (1913-1975)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szúdy_N.
[AN 2775800]
MARC

ANSEL
UTF-813014 /2008.
Szuromi Rita
   Az átányi kőkoporsó : koporshow vagy sírturizmus? / Szuromi Rita. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-64-0 fűzött : 1680,- Ft
Átány - temetkezési hely - rejtély
726.82(439-2Átány) *** 001.94
[AN 2776733]
MARC

ANSEL
UTF-813015 /2008.
   Szüts, Vojnich / [szerk. Parti Nagy Lajos] ; [Balla Zsófia et al. írásaival]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 271 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-963-244-049-1 kötött : 6600,- Ft
Szüts Miklós (1945-)
Vojnich Erzsébet (1953-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek
75(439)(092)Szüts_M. *** 75(439)(092)Vojnich_E. *** 894.511-822
[AN 2778479]
MARC

ANSEL
UTF-813016 /2008.
Ványai Magdolna (1957-)
   Ványai. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ványai_M.
[AN 2778033]
MARC

ANSEL
UTF-813017 /2008.
Winkler Ferenc (1954-)
   Somogyi szarukürtök / [írta Winkler Ferenc, Gosztonyi Zoltán] ; [kiad. a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület]. - [Kaposvár] : Somogy M. Népműv. Egyes., 2008. - [81] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: [80-81]. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5368-8 kötött
Somogy megye - kürt - népi díszítőművészet - album
745.55(439.123) *** 7.031.4(439.123) *** 681.818.41
[AN 2774778]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13018 /2008.
   A Bonyhád-Hidas-Kismányok evangélikus gyülekezet orgonái / [... összeáll. Győrffy István]. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 20 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Bonyhád - Hidas - Kismányok - orgona - templom - evangélikus egyház
681.816.6 *** 726.54(439-2Bonyhád) *** 726.54(439-2Hidas) *** 726.54(439-2Kismányok) *** 284.1
[AN 2774792]
MARC

ANSEL
UTF-813019 /2008.
Bussy Gábor
   5 stílus : gitárosok kézikönyve : blues, rock, jazz, funky, latin / Bussy Gábor ; [társszerző Bussy Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : Impro Zenei Műhely, [2008], cop. 2004. - 105 p. : ill., kotta ; 31 cm + CD
Fűzött (hibás ISBN 978-963-460-435-8)
gitározás - tankönyv - elektronikus dokumentum
787.61(078)
[AN 2777352]
MARC

ANSEL
UTF-813020 /2008.
Clapton, Eric (1945-)
Clapton (magyar)
   Clapton : az önéletrajz / Eric Clapton ; [ford. Kiss Borbála Réka]. - Budapest : ShowTime, 2008. - 341 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87481-2-6 kötött : 6500,- Ft
Clapton, Eric (1945-)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - 21. század - memoár - rockzene
78.067.26.036.7(410)(092)Clapton,_E.(0:82-94)
[AN 2778207]
MARC

ANSEL
UTF-813021 /2008.
Crocq, Philippe
La vie pas toujours rose d'Édith Piaf (magyar)
   Édith Piaf : rózsa és tövis / Philippe Crocq, Jean Mareska ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2008. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240. - Diszkogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-07-8622-5 kötött : 3200,- Ft
Piaf, Édith (1915-1963)
Franciaország - dalénekes - 20. század - életrajz
78.067.26.036.7(44)(092)Piaf,_E.
[AN 2776178]
MARC

ANSEL
UTF-813022 /2008.
Sziva Balázs
   15 év nemzeti rock : [a módszerváltástól a szabadságharcig] / Sziva Balázs. - Budapest : Kárpátia Műhely Bt., 2008. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86664-8-2 fűzött : 1956,- Ft
Romantikus Erőszak (együttes)
Magyarország - rockzenekar - nacionalizmus - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(439)"199/200" *** 329.17(439)
[AN 2777028]
MARC

ANSEL
UTF-813023 /2008.
Wilpert Imre (1943-)
   Dübörög a basszus : egy popmenedzser emlékiratai / Wilpert Imre. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 372 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9684-59-1 fűzött : 2695,- Ft
Wilpert Imre (1943-)
könnyűzene - zenei élet - hanglemezgyártás - Kádár-korszak - memoár
78.067.26.036.7(439)(0:82-94) *** 78.05(439)"197/199"(0:82-94)
[AN 2777754]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13024 /2008.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2008. - 736 p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8357-2 kötött
ISBN 963-05-8357-7
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11
[AN 2779652]
MARC

ANSEL
UTF-813025 /2008.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok : [társalgási gyakorlatok a német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű szóbeli érettségire] / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2008]. - 331, [4] p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 978-963-9357-51-8 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2778730]
MARC

ANSEL
UTF-813026 /2008.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 3250,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 2778706]
MARC

ANSEL
UTF-813027 /2008.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   A francia nyelv lexikona / Bárdosi Vilmos, Karakai Imre. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - XXXIX, 696 p. : ill., térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5704-2 kötött : 3990,- Ft
francia nyelv - szaklexikon
804.0:030
[AN 2778500]
MARC

ANSEL
UTF-813028 /2008.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia (9.) (2007)
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével ... megrendezett IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia : Dunaújváros, 2007. április 26-27. = 9th International Conference of Language Examination, Applied and Medicinal Linguistics : 26-27 April 2007, Dunaújváros / [szerk. Tóth Andrea]. - Dunaújváros : DF, 2007. - 221 p. : ill. ; 25 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-00-4800-0)
nyelvészet - nyelvvizsga - konferencia-kiadvány
802/809 *** 80 *** 371.27 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2774717]
MARC

ANSEL
UTF-813029 /2008.
Gyallai Katalin
   8 próbanyelvvizsga angol nyelvből : [B1 szintű egynyelvű nyelvvizsgákra (TELC, ECL) készülőknek] / [Gyallai Katalin, Maljusinné Kis Edit]. - Szeged : Maxim, 2008. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9624-38-2 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2778011]
MARC

ANSEL
UTF-813030 /2008.
Győrik Kati
   Binnenhandel? Aussenhandel? - Fachsprache jetzt ein bisschen anders : felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / Győrik Kati ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - [Budapest] : KIT, cop. 2008. - 468 p. : ill. ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-637-278-1 fűzött
német nyelv - üzleti élet - szaknyelv - nyelvvizsga - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2777347]
MARC

ANSEL
UTF-813031 /2008.
Hadoke, Mike
Praxiswörterbuch Gastronomie Deutsch (magyar)
   Német - magyar, magyar - német gasztronómiai szótár / Mike Hadoke, Fritz Kerndter ; [a m. kiad. szerk.] Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2008. - 96 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs)
Gasztronómiai szótár : német - magyar, magyar - német (borító- és gerinccím). - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7460-57-9 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gasztronómia - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 641/642
[AN 2776275]
MARC

ANSEL
UTF-813032 /2008.
Hadoke, Mike
Praxiswörterbuch Gastronomie Englisch (magyar)
   Angol - magyar, magyar - angol gasztronómiai szótár / Mike Hadoke, Fritz Kerndter ; [a m. kiad. szerk.] P. Márkus Katalin. - Szeged : Grimm, 2008. - 86 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs)
Gasztronómiai szótár : angol - magyar, magyar - angol (borító- és gerinccím). - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7460-58-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - gasztronómia - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 641/642
[AN 2776291]
MARC

ANSEL
UTF-813033 /2008.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - román, román - magyar = Mic dicţionar : maghiar - român, român - maghiar / [összeáll. Hargitai György] ; [ford. Ferencz Anna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 318 p. ; 15 cm
Magyar - román, román - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-09-5605-5 kötött : 2200,- Ft
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 2777864]
MARC

ANSEL
UTF-813034 /2008.
Horváth Katalin
   Bridge the gap 2 : a communicative English coursebook : intermediate level : students' book / Horváth Katalin, Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-03-3 fűzött : 2600,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2776020]
MARC

ANSEL
UTF-813035 /2008.
Horváth Katalin
   Bridge the gap 2 : a communicative English coursebook : intermediate level : workbook / Horváth Katalin, Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 67 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-04-0 fűzött : 1200,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2776033]
MARC

ANSEL
UTF-813036 /2008.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 69 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-06-4 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2776084]
MARC

ANSEL
UTF-813037 /2008.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 2 : kommunikatives Kursbuch : Mittelstufe : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Hallás utáni feladatok (melléklet címe)
ISBN 978-963-9805-05-7 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2776085]
MARC

ANSEL
UTF-813038 /2008.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1600,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2778481]
MARC

ANSEL
UTF-813039 /2008.
Kerndter, Françoise
Praxiswörterbuch Gastronomie Französisch (magyar)
   Francia - magyar, magyar - francia gasztronómiai szótár / Françoise Kerndter, Fritz Kerndter ; [a m. kiad. szerk.] Pálfy Mihály. - Szeged : Grimm, 2008. - 181 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs)
Gasztronómiai szótár : francia - magyar, magyar - francia (borító- és gerinccím). - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7460-56-2 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - gasztronómia - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11 *** 641/642
[AN 2776232]
MARC

ANSEL
UTF-813040 /2008.
   Klaudy Kinga. - Budapest : ZSKF, 2008. - 33 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 79.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-38-7 fűzött
Klaudy Kinga (1945-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Klaudy_K.:016 *** 012Klaudy_K.
[AN 2776902]
MARC

ANSEL
UTF-813041 /2008.
Majdik Zoltánné
   Angol nyelvtani útmutató / Majdik Zoltánné, Szabó Zoltánné ; [közread. a] Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2008, cop. 1997. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-7782-81-8 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2778726]
MARC

ANSEL
UTF-813042 /2008.
Morvay Károly (1943-)
   Duk : euskal gramatika llaburra : rövid baszk nyelvtan / Morvay Károly. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 174 p. ; 23 cm
Borítócím: Rövid baszk nyelvtan = Euskal gramatika llaburra. - Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 978-963-236-058-4 fűzött : 1900,- Ft
baszk nyelv - nyelvtan
809.169-5(078)=945.11
[AN 2777013]
MARC

ANSEL
UTF-813043 /2008.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 pytań, 1000 odpowiedzi : materiały pomocnicze do konwersacji w języku angielskim / I. Hock ; wyd. polskie przygotowała Małgorzata Suszczyńska. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 317, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9357-67-9 fűzött
angol nyelv - lengyel nyelv - nyelvkönyv - kétnyelvű szótár
802.0(078)=84 *** 801.323=20=945.11
[AN 2778202]
MARC

ANSEL
UTF-813044 /2008.
Ördög Ferenc (1933-)
   Válogatott tanulmányok / Ördög Ferenc. - Nagykanizsa : Czupi, 2008. - 402 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9782-04-4 fűzött
magyar nyelv - földrajzi név - tulajdonnév - személyi bibliográfia
809.451.1-311 *** 809.451.1-313 *** 012Ördög_F.
[AN 2778460]
MARC

ANSEL
UTF-813045 /2008.
Osipova, Irina A.
   Klûč : učebnik russkogo âzyka dlâ načinaûŝih / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2008, cop. 2005. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5752-3 fűzött : 3150,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2778179]
MARC

ANSEL
UTF-813046 /2008.
Rácz Anita
   A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára / Rácz Anita. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tanszék, 2007. - 372 p. ; 24 cm + mell. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 12.)
Bibliogr.: p. 355-365.
ISBN 978-963-473-088-0 fűzött
Bihar vármegye - etimológiai szótár - magyar nyelv - földrajzi név
809.451.1-321.2 *** 809.451.1-311.11(439.173)
[AN 2774148]
MARC

ANSEL
UTF-813047 /2008.
Raisin, Catherine
Deutsch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : német : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Catherine Raisin ; a m. változat Molnár Veronika munkája ; ill. J. L. Goussé. - 7. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 177 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-19-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2778599]
MARC

ANSEL
UTF-813048 /2008.
Szabó Szilvia
   TELC practice exam book 1 : level B2 advantage certificate in English : [practice examination tests 1-5] / [szerzők Szabó Szilvia, Michael G. Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2005 [!2008]. - 225 p. ; 24 cm + CD
Borítócím: The European language certificates communication and competence : practice exam book 1 : level B2 advantage : certificate in English
ISBN 978-963-218-990-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 2778871]
MARC

ANSEL
UTF-813049 /2008.
   Tests im DaF-Unterricht - DaF-Unterricht im Test : Festschrift für Katalin Petneki / Hrsg. von György Scheibl. - Szeged : Grimm, 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7460-70-8 fűzött
német nyelv - nyelvtan - emlékkönyv
803.0-5
[AN 2776803]
MARC

ANSEL
UTF-813050 /2008.
   Viccek, adomák : német eredetiben - magyarázatokkal / [szerk. Tollas Gábor, Diószegi Rita] ; [vál. Polocz Hermina és Hegedűs Kornél] ; [ill. Vívó Péter]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Strucc K., cop. 2008. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9532-23-6 fűzött : 850,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - vicc
803.0(078)=945.11 *** 398.94
[AN 2774359]
MARC

ANSEL
UTF-813051 /2008.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Szabó Péter munkája ; ill. J. L. Goussé. - 10. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 143 p. : ill. ; 15 cm
A ford. az "Englisch Wort für Wort" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8162-15-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2778596]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13052 /2008.
Astur János
   Mai misztériumok / Astur János. - Debrecen : Logos 2000, 2008. - 145 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87743-1-6 fűzött : 1680,- Ft
világirodalom - filmművészet - műelemzés
82.01 *** 791.43(100)
[AN 2775268]
MARC

ANSEL
UTF-813053 /2008.
   Cours de poésie française moderne et contemporaine : anthologie annotée / sous la direction d'Enikő Sepsi ; [choix de textes Judit Karafiáth et Enikő Sepsi] ; [notices d'introduction aux oeuvres Veronika Kovács, Anna-Róza Perlaki, Enikő Sepsi]. - Budapest : Typotex, 2008. - 225 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-010-7 fűzött
francia irodalom története - költészet - 20. század - ezredforduló - francia irodalom - antológia - vers
840(091)-14"19/200" *** 840(092)"19/200" *** 840-14(082)
[AN 2776144]
MARC

ANSEL
UTF-813054 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
Umění románu (magyar)
   A regény művészete / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1992. - 171 p. ; 19 cm
A ford. a "L'art du roman" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8638-6 kötött : 2200,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 2778634]
MARC

ANSEL
UTF-813055 /2008.
Papp Ágnes Klára (1968-)
   Mese, mítosz és modernség : a modern műmese kétarcúsága / Papp Ágnes Klára. - Budapest : Napkút K., [2008]. - 34 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-005-2 fűzött
mesekutatás
82.01-34
[AN 2774157]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13056 /2008.
Jenei Teréz (1958-)
   Stíluselemzés : főiskolai tankönyv / Jenei Teréz, Pethő József. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2008. - 167 p. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 161-167.
ISBN 978-963-7336-90-4 fűzött
magyar irodalom - magyar nyelv - stilisztika - irodalomtanítás - didaktika - egyetemi tankönyv
894.511.08(075.8) *** 371.3(075.8) *** 372.882
[AN 2778971]
MARC

ANSEL
UTF-813057 /2008.
Nemere István (1944-)
   Nemere István Csengelén. - Csengele : Csengelei Krónika Szerk., 2008. - 150, [4] p. : ill., színes ; 18 cm
2000-2008 között a Csengelei krónikában Nemere Istvánnal készített interjúk. - Számozott példány: 11
Kötött
Nemere István (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Nemere_I.(047.53)
[AN 2775347]
MARC

ANSEL
UTF-813058 /2008.
Páll Lajos (1938-)
   Páll Lajos 70 éves : "Ti óvtatok meg, társak, elégiák" / beszélgetőtárs Kozma Huba ; a verseket vál. Gálfalvi György. - Kiskunmajsa : Csantavér ; Csíkszereda : Pallas-Akadémia, cop. 2008. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 126.
Kötött
ISBN 978-973-665-205-9
Páll Lajos (1938-)
Erdély - író - festőművész - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - vers - interjú
894.511(498)(092)Páll_L.(047.53) *** 75(498.4)(=945.11)(092)Páll_L.(047.53) *** 894.511-14(498)
[AN 2774510]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13059 /2008.
Abbott, Jeff (1963-)
Panic (magyar)
   Pánik / Jeff Abbott ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-157-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2774599]
MARC

ANSEL
UTF-813060 /2008.
Amis, Martin (1949-)
Money (magyar)
   Pénz : búcsúlevél / Martin Amis ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Európa, 2008. - 638 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8602-7 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2778794]
MARC

ANSEL
UTF-813061 /2008.
Anderson, Catherine
Simply love (magyar)
   Tiszta szerelem / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2008]. - 383 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-038-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2777917]
MARC

ANSEL
UTF-813062 /2008.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Röddin (magyar)
   Távoli hangok / Arnaldur Indriðason ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 253 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-05-2 fűzött : 2290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 2777868]
MARC

ANSEL
UTF-813063 /2008.
Austen, Jane (1775-1817)
The Watsons (magyar)
   A Watson család története : Jane Austen regénye, amelyet Merryn Williams fejezett be / [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-90-5 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2774440]
MARC

ANSEL
UTF-813064 /2008.
Bennet, Rick
King of a small world (magyar)
   Vakok között a király / Rick Bennet ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 316 p. ; 21 cm. - (Casino sorozat, ISSN 2060-2561)
ISBN 978-963-9667-59-4 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2776444]
MARC

ANSEL
UTF-813065 /2008.
   Bölcsek szíves ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2008], cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9887-00-8 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2778843]
MARC

ANSEL
UTF-813066 /2008.
Bosse, Sarah (1966-)
Du schaffst das, Anna (magyar)
   Nyeregbe, Anna! / Sarah Bosse ; Stephan Baumann ill. - Pécs : Alexandra, 2008. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-370-158-4 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2775020]
MARC

ANSEL
UTF-813067 /2008.
Bosse, Sarah (1966-)
Fass dir ein Herz, Anna (magyar)
   Fel a fejjel, Anna! / Sarah Bosse ; Stephan Baumann ill. - Pécs : Alexandra, 2008. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-370-159-1 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2775037]
MARC

ANSEL
UTF-813068 /2008.
Bottini, Oliver (1965-)
Im Sommer der Mörder (magyar)
   Gyilkosok nyara : bűnügyi regény / Oliver Bottini ; [ford. N. Kovács Tímea]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-681-7 fűzött
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2774887]
MARC

ANSEL
UTF-813069 /2008.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., A sötétből a fényre / [ford. Csaba Emese]. - 2008. - 128 p.
ISBN 978-963-9749-40-5 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2774088] MARC

ANSEL
UTF-813070 /2008.
Capote, Truman (1924-1984)
   Az éjszaka fája / Truman Capote ; [ford. Bart István et al.]. - Budapest : Európa, 2008. - 331 p. ; 21 cm
A ford. a "The complete stories of Truman Capote" (New York [N. Y.] : Random House, 2005) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8618-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2777850]
MARC

ANSEL
UTF-813071 /2008.
Chevalier, Tracy (1962-)
The virgin blue (magyar)
   A kék szűz / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 371, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9754-23-6)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2779711]
MARC

ANSEL
UTF-813072 /2008.
Child, Lee
Bad luck and trouble (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 353 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-026-9 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2777822]
MARC

ANSEL
UTF-813073 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death comes as the end (magyar)
   És eljő a halál.. / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 292 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8643-0 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2778858]
MARC

ANSEL
UTF-813074 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Towards zero (magyar)
   Éjféltájt / Agatha Christie ; [ford. Fehér Katalin]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1979. - 271 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8624-9 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2779052]
MARC

ANSEL
UTF-813075 /2008.
Fabel, Renate
Francesco, der Kater des Papstes (magyar)
   Francesco, a pápa macskája / Renate Fabel ; [ill. Hans Fischach] ; [ford. Millner Józsefné Vass Margit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 162, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-063-9 kötött : 1600,- Ft
német irodalom - vallásos irodalom - regény
840-31=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2777591]
MARC

ANSEL
UTF-813076 /2008.
Ford, Michael Curtis
The last king (magyar)
   Az utolsó király : Róma rettegett ellensége / Michael Curtis Ford ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 461, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-344-5 fűzött : 2295,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2774435]
MARC

ANSEL
UTF-813077 /2008.
Goldberg, Amanda
Celebutantes (magyar)
   Hülyewood : [regény] / Amanda Goldberg és Ruthanna Khalighi Hopper ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-72-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2774854]
MARC

ANSEL
UTF-813078 /2008.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 14. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-32-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2779023]
MARC

ANSEL
UTF-813079 /2008.
Grisham, John (1955-)
The broker (magyar)
   A manipulátor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-50-2 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2779722]
MARC

ANSEL
UTF-813080 /2008.
Grisham, John (1955-)
The innocent man (magyar)
   Az ártatlan ember : gyilkosság és törvénytelenség egy kisvárosban / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-88-5 fűzött : 2990,- Ft
Williamson, Ronald Keith (1953-2004)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2779717]
MARC

ANSEL
UTF-813081 /2008.
Heka László (1959-)
   Trebao sam : ali nisam : roditeljima, sestri, obitelji, prijateljima / Ladislav Heka. - [Szeged] : L. Heka, 2008. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5795-2 fűzött
Magyarország - horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32(439)
[AN 2777216]
MARC

ANSEL
UTF-813082 /2008.
Herbert, James
The rats (magyar)
   Patkányok / James Herbert ; [ford. Bukor Éva]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008, cop. 1991. - 237 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-725-8 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2778638]
MARC

ANSEL
UTF-813083 /2008.
   A hiányzó gyűrű eltűnése : prózák sziesztára Matolcsi Balázs fordításában. - Budapest : Napkút K., [2008]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 24.)
ISBN 978-963-263-029-8 fűzött
világirodalom - elbeszélés
82-32=945.11
[AN 2774098]
MARC

ANSEL
UTF-813084 /2008.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8614-0 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2778254]
MARC

ANSEL
UTF-813085 /2008.
Hugo, Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris (magyar)
   A párizsi Notre-Dame : 1482 / Victor Hugo ; [ford. és a jegyzeteket írta Antal László]. - Budapest : Európa, 2008. - 620 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8664-5 fűzött : 1000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2778432]
MARC

ANSEL
UTF-813086 /2008.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2008. - 311 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Nóra ; A vadkacsa ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 978-963-07-8665-2 fűzött : 900,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 2778443]
MARC

ANSEL
UTF-813087 /2008.
James, Syrie
The lost memoirs of Jane Austen (magyar)
   Jane Austen naplója : regény / Syrie James ; [ford. Gergely Anikó]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-62-4 fűzött : 2980,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2774506]
MARC

ANSEL
UTF-813088 /2008.
Jordan, Nicole
The prince of pleasure (magyar)
   A gyönyör hercege / Nicole Jordan ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-19-0 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2774416]
MARC

ANSEL
UTF-813089 /2008.
Kaiser, Regina (1949-)
12 heisst "Ich liebe dich" (magyar)
   Kódolt vallomás / Regina Kaiser, Uwe Karlstedt ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2008]. - 346 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-052-8 kötött : 2500,- Ft
Kaiser, Regina (1949-)
Karlstedt, Uwe (1955-)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2778680]
MARC

ANSEL
UTF-813090 /2008.
Képes Géza (1909-1989)
   Napkelet és Napnyugat : válogatott műfordítások / Képes Géza ; [az utószót Lator László írta]. - Budapest : Képes K., 2008. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9833-13-5 kötött : 2600,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2778325]
MARC

ANSEL
UTF-813091 /2008.
Ḱočar, Hračya (1910-1965)
Nahapetë (örmény, magyar)
   Nahapet = Nahapetë / Hracsja Kocsar ; [ford. Krajcsir Piroska ...]. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9353-75-6 fűzött : 2100,- Ft
örmény irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
891.981-31.02=945.11
[AN 2777854]
MARC

ANSEL
UTF-813092 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége [elektronikus dok.] / Milan Kundera ; ford. Körtvélyessy Klára ; előadja László Zsolt. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (8 h 41 min) ; 12 cm. - (Hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-5358-9 : 4990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 2776102]
MARC

ANSEL
UTF-813093 /2008.
Macomber, Debbie
6 Rainier Drive (magyar)
   Árnyas lejtő 6 / Debbie Macomber ; [... ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 382 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-929-3 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2778410]
MARC

ANSEL
UTF-813094 /2008.
Marcos (subcomandante)
Muertos incómodos (magyar)
   A fészkelődő holtak / subcomandante Marcos, Paco Ignacio Taibo II. ; [ford. Smid Bernadett]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9868-19-9 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
Mexikó - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(72)=945.11
[AN 2774645]
MARC

ANSEL
UTF-813095 /2008.
Marsé, Juan (1933-)
Últimas tardes con Teresa (magyar)
   Utolsó délutánok Teresával / Juan Marsé ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2008. - 428, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2666-3 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2778818]
MARC

ANSEL
UTF-813096 /2008.
McCrea, Grant
Dead money (magyar)
   Halott pénz : Rick Redman színre lép / Grant McCrea ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 349 p. ; 21 cm. - (Casino sorozat, ISSN 2060-2561)
ISBN 978-963-9667-73-0 fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 978-963-9667-69-3)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2777286]
MARC

ANSEL
UTF-813097 /2008.
McNaught, Judith
Paradise (magyar)
   Édenkert / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2008]. - 2 db ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-037-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2767934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 316 p.
ISBN 978-963-643-100-6 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2777909] MARC

ANSEL
UTF-813098 /2008.
Moore, Christopher (1957-)
Bloodsucking fiends (magyar)
   Vérszívó démonok / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-16-8 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2778271]
MARC

ANSEL
UTF-813099 /2008.
Morgan, Richard K. (1965-)
Broken angels (magyar)
   Törött angyalok / Richard Morgan ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9868-18-2 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2774635]
MARC

ANSEL
UTF-813100 /2008.
Nagy Géza (1942-2006)
   A tudás, az oktatás és a nevelés idézetkincse / Nagy Géza. - Debrecen : Dela Kvk., 2007. - 200 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-8030-48-1)
világirodalom - nevelés - oktatás - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 37
[AN 2775780]
MARC

ANSEL
UTF-813101 /2008.
North, Freya
Home truths (magyar)
   Mindent anyánkról : anyák, lányok, szeretők, hazugságok / Freya North ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 559 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-154-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2774591]
MARC

ANSEL
UTF-813102 /2008.
Onetti, Juan Carlos (1909-1994)
La vida breve (magyar)
   Rövid az élet / Juan Carlos Onetti ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2008. - 499 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8451-1 kötött : 3400,- Ft
Uruguay - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(899)=945.11
[AN 2777597]
MARC

ANSEL
UTF-813103 /2008.
Puzo, Mario (1920-1999)
The Godfather (magyar)
   A Keresztapa / Mario Puzo ; [ford. Vándor Vera]. - [Budapest] : Geopen, 2008, cop. 1989. - 551 p. ; 23 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9574-84-7)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2779702]
MARC

ANSEL
UTF-813104 /2008.
Rice, Anne (1941-)
Blood canticle (magyar)
   Vérhozsanna : vámpírkrónikák X. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin K., 2008. - 314 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86583-8-8 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2774704]
MARC

ANSEL
UTF-813105 /2008.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 18. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8543-0 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2778242]
MARC

ANSEL
UTF-813106 /2008.
Sandemo, Margit (1924-)
Blind måne (magyar)
   Vak hold / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - Budapest : Tuan, 2008. - 292 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 4.)
ISBN 978-963-87990-1-2 fűzött : 1590,- Ft : 7 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2774388]
MARC

ANSEL
UTF-813107 /2008.
Saramago, José (1922-)
As pequenas memórias (magyar)
   Kicsi emlékek / José Saramago ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-013-3 kötött : 2700,- Ft
Saramago, José (1922-)
Portugália - portugál irodalom - író - 20. század - 21. század - memoár
869.0-94=945.11 *** 869.0(092)Saramago,_J.(0:82-94)
[AN 2774062]
MARC

ANSEL
UTF-813108 /2008.
Shors, John
Beneath a marble sky (magyar)
   Taj Mahal : egy nagy szerelem története / John Shors ; [ford. Ortutay Péter]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 485 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-279-2 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2774821]
MARC

ANSEL
UTF-813109 /2008.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete / Stendhal ; [ford. Illés Endre] ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 573 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8666-9 fűzött : 1100,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2778451]
MARC

ANSEL
UTF-813110 /2008.
Strasser, Todd
The wave (magyar)
   A hullám / Todd Strasser ; [ford. Láng András]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-65-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2774370]
MARC

ANSEL
UTF-813111 /2008.
Tóth Ferenc (1733-1793)
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (magyar)
   François baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról / ... a bev. tanulmányt írta, ... szerk. Tóth Ferenc ; ... jegyzetekkel ell. Ivanics Mária. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2008. - 296 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4388-7 kötött : 2500,- Ft
Krími kánság - Oszmán-török Birodalom - francia irodalom - helyismeret - útleírás
840-992=945.11 *** 908.560 *** 908.477.75
[AN 2779083]
MARC

ANSEL
UTF-813112 /2008.
Varga, Paul (1938-)
   Osterblüten : in 76 deutschen und 15 ungarischen Gedichten / Paul Varga ; [... ill. von János Tóth]. - Győr : X-Meditor, 2008. - 140 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Fűzött
magyar irodalom - osztrák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(436)=945.11 *** 894.511-14.02=30
[AN 2777897]
MARC

ANSEL
UTF-813113 /2008.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Historia de Mayta (magyar)
   Mayta története / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1997. - 395 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8593-8 kötött : 2900,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2778851]
MARC

ANSEL
UTF-813114 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Michel Strogoff (magyar)
   Sztrogof Mihály / Verne Gyula ; ford. Supka Géza. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Verne Gyula-sorozat ; 14/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-56-0 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2779590]
MARC

ANSEL
UTF-813115 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Verne Gyula ; ford. Csatlós János. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - (Verne Gyula-sorozat ; 13/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-57-7 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2779597]
MARC

ANSEL
UTF-813116 /2008.
Voltaire (1694-1778)
Candide ou L'optimisme (magyar)
   Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Európa, 2008. - 140, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8663-8 fűzött : 750,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2778439]
MARC

ANSEL
UTF-813117 /2008.
Whiting, Charles (1926-2007)
The devil's shield (magyar)
   Az ördög pajzsa / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltán, Varga István]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 271 p. ; 23 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-9684-56-0 kötött : 2998,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2777927]
MARC

ANSEL
UTF-813118 /2008.
Wickham, Madeleine (1969-)
Remember me? (magyar)
   Emlékszel rám? / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-61-7 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2774382]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13119 /2008.
Albert Zoltán (1966-)
   Az alkimista-kódex : regény / Albert Zoltán. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 350, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-63-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778452]
MARC

ANSEL
UTF-813120 /2008.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.] ; [szerk. Székely Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8525-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2779644]
MARC

ANSEL
UTF-813121 /2008.
Átányi László (1938-)
   A repülő tehenek és a szárnyas fejőnők! / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2008. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2774784]
MARC

ANSEL
UTF-813122 /2008.
Átányi László (1938-)
   Üdvözlégy életadója / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2008. - 46 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2774788]
MARC

ANSEL
UTF-813123 /2008.
Bagno, Gabriello
   Napló a paradicsomból / Gabriello Bagno. - Sopron : Novum, 2008. - 362 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-53-3 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2776458]
MARC

ANSEL
UTF-813124 /2008.
Baka Imre (1943-)
   Fegyverek hangja : visszaemlékezés / Baka Imre. - Budapest : Alterra, 2008. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-18-2 fűzött : 2200,- Ft
Baka Imre (1943-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2775234]
MARC

ANSEL
UTF-813125 /2008.
Balázs J. Endre
   Az ember színes diája : Madách után szabadon, keretezve / Balázs J. Endre. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2008]. - 252 p. : ill. ; 19 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-8030-35-6)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2775770]
MARC

ANSEL
UTF-813126 /2008.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8544-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2778637]
MARC

ANSEL
UTF-813127 /2008.
Balogh Ildikó (1970-)
   Hét mélykék / Balogh Ildikó ; Cserny Timi Pookah ill. - Budapest : Napkút K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 22.)
ISBN 978-963-263-009-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2774080]
MARC

ANSEL
UTF-813128 /2008.
Bardócz Antal
   Cinkosok : kisregény / Bardócz Antal ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2007. - 134 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87158-4-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2776688]
MARC

ANSEL
UTF-813129 /2008.
Bencsik Attila (1947-)
   Fegyvertelen vétkem : versek / Bencsik Attila. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2008. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-91-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775360]
MARC

ANSEL
UTF-813130 /2008.
Bencze Klára
   Szerelmetes mindennapok : naplójegyzetek, 1981-1995 / Bencze Klára. - [Budapest] : Szerző, cop. 2008. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-3-5 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2777071]
MARC

ANSEL
UTF-813131 /2008.
Borbély László (1968-)
   Üzenet a ringből : novellák / Borbély László. - Budapest : Hét Krajcár, 2008. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-26-9 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2774056]
MARC

ANSEL
UTF-813132 /2008.
Carlyle, A.
   Exitus / A. Carlyle. - Budapest : Ratius, [2008]. - 82 p. ; 21 cm. - (Mystic, ISSN 1789-9567 ; 2008/1.)
Fűzött : 380,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2774395]
MARC

ANSEL
UTF-813133 /2008.
Csáky Anna (1938-)
   Szemben az éggel : a Balaton misztikus énekei / Csáky Anna ; [... ill. Kopócs Tibor]. - Győr : Palatia, 2008. - 97, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7692-19-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775790]
MARC

ANSEL
UTF-813134 /2008.
Császár József
   Az aranyhallá változtatott királylány / Császár József. - Sopron : Novum, 2008. - 74 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-49-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2777877]
MARC

ANSEL
UTF-813135 /2008.
Csiki László (1944-2008)
   Ajakír : hosszú történet / Csiki László. - Budapest : Magvető, 2008. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2678-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778409]
MARC

ANSEL
UTF-813136 /2008.
   Csillag fénylik, nap világlik : antológia / [... szerk. Baráti Gábor]. - Budapest : Alterra, 2008. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-10-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2776532]
MARC

ANSEL
UTF-813137 /2008.
Dalos László (1924-)
   A vén budai hársfák : válogatott versek és dalszövegek / Dalos László. - [Budapest] : Nap K., 2008. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-52-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 2774361]
MARC

ANSEL
UTF-813138 /2008.
Darvasi László (1962-)
   A lojangi kutyavadászok : kínai novellák / Darvasi László. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008. - 203 p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2687-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2778831]
MARC

ANSEL
UTF-813139 /2008.
Dorth, Diana
   Emily naplója / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-87-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2774685]
MARC

ANSEL
UTF-813140 /2008.
Fábry, Margarett
   Szivárványos élet? : Margarett Fábry csodaszép versei. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5314-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775775]
MARC

ANSEL
UTF-813141 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Útra kelünk / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 216 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-013-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2775125]
MARC

ANSEL
UTF-813142 /2008.
Flores, Eduardo R. (1960-)
   47 versos sufi : Rumi, 1207-2007 = 47 szufi vers / Rózsa-Flores Eduardo ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány : Kapu Kv., [2007]. - [2], 47, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87158-8-3 fűzött
ISBN 963-87158-8-X
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14.02=60
[AN 2777085]
MARC

ANSEL
UTF-813143 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Szunyoghy miatyánkja : regény / Gárdonyi Géza. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 12.)
ISBN 978-963-9709-35-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2779582]
MARC

ANSEL
UTF-813144 /2008.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Ismeretlen évszak : szabálytalan napló / Garzuly Ferenc. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2008. - 269, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87612-4-8 fűzött : 1800,- Ft
Garzuly Ferenc (1937-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2778159]
MARC

ANSEL
UTF-813145 /2008.
Gozsdu Elek (1849-1919)
   Nemes rozsda : válogatott elbeszélések / Gozsdu Elek, Petelei István, Bródy Sándor. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 13.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-36-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2778422]
MARC

ANSEL
UTF-813146 /2008.
Hadnagy László
   Keresztül-kosul Ausztrálián / Hadnagy László. - [Budapest] : Minerva, cop. 2007. - 263 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87106-2-8 fűzött : 3600,- Ft
Ausztrália - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.94(0:82-992)
[AN 2776712]
MARC

ANSEL
UTF-813147 /2008.
Hendi Ilma (1947-)
Cédrusok közt citadella (lengyel)
   Wśród cedrów cytadela : hommage z Siedmiogrodu dla Saint-Exupéry'ego ; Pamiętnik Selmy Ottilii Lovisy Lagerlöf / scenariusz Ilma Hendi ; [transl. Alina Fullár]. - Genewa ; Budapest : Idahegyi K., 2007. - 100 p. ; 21 cm
Egys. cím: Cédrusok közt citadella ; Szelma Ottilia Lovisa Lagerlöf naplója
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv - fordítás
894.511-293.7=84
[AN 2776190]
MARC

ANSEL
UTF-813148 /2008.
Jankovich Ferenc (1907-1971)
   Magam megyek a kékbe : válogatott versek / Jankovich Ferenc ; [vál. és szerk. Román Károly] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2007. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-01-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775260]
MARC

ANSEL
UTF-813149 /2008.
Jenei László (1964-)
   Szellemek és szerelmek : novellák / Jenei László. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-68-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2775323]
MARC

ANSEL
UTF-813150 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Erdély aranykora / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 239 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 1.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5825-7 kötött : 295,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778226]
MARC

ANSEL
UTF-813151 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kárpáthy Zoltán / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 399 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 3.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5827-1 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778233]
MARC

ANSEL
UTF-813152 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 431 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 2.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5826-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778231]
MARC

ANSEL
UTF-813153 /2008.
Kerekes Tamás
   Rájdersz dögleszt / Kerekes Tamás. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9634-70-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2775348]
MARC

ANSEL
UTF-813154 /2008.
Király Katalin
   Egy zsaru mind fölött / [... írta Király Katalin] ; [a köt. alapjául szolgáló forgatókönyvek, történet és karakterek Fonyódi Tibor]. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 191 p. ; 22 cm. - (Blikk akták, ISSN 2060-1212). (Tűzvonalban ; 3.)
ISBN 978-963-7714-36-8 fűzött : 400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2778431]
MARC

ANSEL
UTF-813155 /2008.
Krasznahorkai László (1954-)
   Seiobo járt odalent / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2008. - 426, [3] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2660-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2778429]
MARC

ANSEL
UTF-813156 /2008.
Krinszki Gyula (1929-)
   Meztelenség : regény / [Krinszki Gyula]. - Budapest : Alterra, 2008. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-00-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2775236]
MARC

ANSEL
UTF-813157 /2008.
László Zsolt
   Leszegett fejjel / László Zsolt ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2007. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86939-7-6 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775218]
MARC

ANSEL
UTF-813158 /2008.
Lichtenberger Endre Rudolf (1953-)
   Négy mű : fényeim eloldom... / Lichtenberger Endre Rudolf. - Sopron : Novum, 2008. - 68 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Röviden magamról ; Anna-hegyi töredék ; A prófétanő halála ; Lángoló torony
ISBN 978-963-9842-39-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2774154]
MARC

ANSEL
UTF-813159 /2008.
Lovik Károly (1874-1915)
   A kertelő agár / Lovik Károly. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 384 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 9.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-32-4 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2778419]
MARC

ANSEL
UTF-813160 /2008.
Marsh, Evelyn
   Édeskeserű igazság / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2008. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-90-0 fűzött : 1298,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2774409]
MARC

ANSEL
UTF-813161 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Sárarany : regény / Móricz Zsigmond ; [... a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2008. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8610-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778259]
MARC

ANSEL
UTF-813162 /2008.
Náday Gyula (1948-)
   Istennel együtt a világban : kisregény / Náday Gyula ; [közread. az] MCDSZ. - [Budapest] : MCDSZ, 2008. - 89 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4514-0 fűzött : 1460,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2775717]
MARC

ANSEL
UTF-813163 /2008.
Náday Gyula (1948-)
   Telihold : versek / Náday Gyula ; [közread. az] MCDSZ. - [Budapest] : MCDSZ, 2008. - 63 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4513-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775715]
MARC

ANSEL
UTF-813164 /2008.
Németh Margit, Cs
   Csendszárnyakon : verseskönyv / Cs. Németh Margit. - [Győr] : Magánkiad., 2008. - 90, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5486-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2778191]
MARC

ANSEL
UTF-813165 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2008, cop. 2000. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8540-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2778230]
MARC

ANSEL
UTF-813166 /2008.
Pápay Irén, M.
   Parányt sodor a sors : versek / M. Pápay Irén. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Accordia, 2008. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5387-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775761]
MARC

ANSEL
UTF-813167 /2008.
Pásztohy Domokos (1925-)
   Árnyak fölé : versek, 2006-2007 / Pásztohy Domokos ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2007. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-00-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775470]
MARC

ANSEL
UTF-813168 /2008.
Pol Alpert
   Elmélkedések és utazások / Pol Alpert. - Budapest : Szerző, 2008. - 364 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5675-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 2775963]
MARC

ANSEL
UTF-813169 /2008.
Rigó Béla (1942-)
   A Mézga család : képernyőképes krónika / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 139, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8545-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2778235]
MARC

ANSEL
UTF-813170 /2008.
Rózsa Dezső
   Rózsáim / Rózsa Dezső ; [vál. és szerk. Szilágyi Ildikó] ; [graf. Burai István]. - Debrecen : Lícium-Art, 2008. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8030-53-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2776505]
MARC

ANSEL
UTF-813171 /2008.
Rózsás János (1926-)
   Válogatott írások / Rózsás János. - Nagykanizsa : Rajnai M., 2008. - 389 p. ; 23 cm. - (A magyar műveltség kincsestára, ISSN 2060-3150)
ISBN 978-963-06-5566-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2778417]
MARC

ANSEL
UTF-813172 /2008.
Rubóczki László
   Disszidensek : buja szeretők / Rubóczki László. - Budapest : New Beginning Bt., 2008. - 2 db ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3268-3 kötött (hibás ISBN 9789789630639)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2777626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 369 p.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2777636] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 359 p.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2777652] MARC

ANSEL
UTF-813173 /2008.
Spiegelmann Laura
   Édeskevés / Spiegelmann Laura. - Budapest : Magvető, 2008. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2659-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2778657]
MARC

ANSEL
UTF-813174 /2008.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életmorzsák / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2008. - 255 p. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-963-87160-7-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2777087]
MARC

ANSEL
UTF-813175 /2008.
Szántó Kiss Imre
   Csak vers : versek és prózaírások / Szántó Kiss Imre. - Budapest : Alterra, 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-04-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775233]
MARC

ANSEL
UTF-813176 /2008.
Szász Ilona (1953-)
   Cinkekönyv avagy Egy széncinke meséi / Szász Ilona ; [ill. Budai Tibor]. - Budapest : Móra, 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8500-3 kötött : 1990,-Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2777455]
MARC

ANSEL
UTF-813177 /2008.
Szávai Attila (1978-)
   Mászóka / Szávai Attila ; [ill. Valkó Gyula] ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2007. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87158-5-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2777255]
MARC

ANSEL
UTF-813178 /2008.
   Szeretlek, kedvesem : magyar szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. - Budapest : General Press, [2008]. - 61, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-643-085-6 kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-643-086-3)
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2779577]
MARC

ANSEL
UTF-813179 /2008.
Szilágyi István (1938-)
   Hollóidő / Szilágyi István. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2001. - 544 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2689-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2779075]
MARC

ANSEL
UTF-813180 /2008.
Szilágyi István (1938-)
   Kő hull apadó kútba / Szilágyi István. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1977. - 382 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2688-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2779056]
MARC

ANSEL
UTF-813181 /2008.
Szokoly Tamás (1947-)
   Verőér / Szokoly Tamás. - Veszprém : Agenda Natura, 2007. - 316 p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-87183-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2774165]
MARC

ANSEL
UTF-813182 /2008.
Tamás Menyhért (1940-)
   Rések : versek / Tamás Menyhért. - [Budapest] : Nap K., 2008. - 70 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9658-65-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2774119]
MARC

ANSEL
UTF-813183 /2008.
Tar Sándor (1941-2005)
   Te következel / Tar Sándor. - Budapest : Magvető, 2008. - 347 p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2680-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2777729]
MARC

ANSEL
UTF-813184 /2008.
Telegdi Ágnes
   Utazás a világ körül / [írta és fényképezte] Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-87955-0-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2778684]
MARC

ANSEL
UTF-813185 /2008.
Tornay Mari (1943-)
   MiskolcMorfondír : lírai meditáció azonosítható színhelyen / Tornay Mari. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 175 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9634-72-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2775767]
MARC

ANSEL
UTF-813186 /2008.
Varga György
   Lottó : a véletlent csak hisszük... / Varga György. - Sopron : Novum, 2008. - 313 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-42-7 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2776146]
MARC

ANSEL
UTF-813187 /2008.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2348-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 2779279]
MARC

ANSEL
UTF-813188 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Hanky tanár úr Amerikában / Wass Albert ; Hangya János ill. - Pomáz : Kráter, 2008. - 135 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-9735-69-9 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2776044]
MARC

ANSEL
UTF-813189 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar mondák / Wass Albert ; Dózsa Tamás ill. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 31 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2707328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Honfoglalás. - 2008. - [24] p. : ill., színes
Tart.: Álmos halála ; Vásár Szvatoplukkal
ISBN 978-963-9735-70-5 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2778932] MARC

ANSEL
UTF-813190 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Mátyás király és a vén katona / Wass Albert ; Simorka Sándor ill. - Pomáz : Kráter, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-9735-64-4 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2776184]
MARC

ANSEL
UTF-813191 /2008.
Zalán Tibor (1954-)
   Váz / Zalán Tibor ; vál. és szerk. Zalán Sára. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 47 p. ; 16 cm. - (Japán cédrus, ISSN 2060-2383 ; 1.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-263-014-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2774366]
MARC

ANSEL
UTF-813192 /2008.
Zas Lóránt (1938-)
   Kaktuszok és szomorúfűz : hetvenkedő : Arizona, Kalifornia, Mexikó 2008 / Zas Lóránd. - Pomáz : Kráter, 2008. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-67-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2778074]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13193 /2008.
   Az állatok élete : 36 hónapos kortól. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-619-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2774775]
MARC

ANSEL
UTF-813194 /2008.
   Autók, kamionok és munkagépek. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-618-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2778606]
MARC

ANSEL
UTF-813195 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 27 cm
Thomas & friends (keretcím)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2779680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 78 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-628-634-7 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2779687] MARC

ANSEL
UTF-813196 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : megmondalak! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2008. - 257, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-783-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775148]
MARC

ANSEL
UTF-813197 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : süss fel, Nap! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2008. - 225, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-782-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775145]
MARC

ANSEL
UTF-813198 /2008.
Busquets, Carlos
   Alice Csodaországban / [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok kicsiknek ; 1.)
ISBN 978-963-370-588-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775375]
MARC

ANSEL
UTF-813199 /2008.
Busquets, Carlos
   Hófehérke és a hét törpe / [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok kicsiknek ; 4.)
ISBN 978-963-370-585-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775379]
MARC

ANSEL
UTF-813200 /2008.
Busquets, Carlos
   Pán Péter / [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok kicsiknek ; 3.)
ISBN 978-963-370-587-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775314]
MARC

ANSEL
UTF-813201 /2008.
Busquets, Carlos
   Pinokkió / [ill. Carlos Busquets] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok kicsiknek ; 2.)
ISBN 978-963-370-586-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775301]
MARC

ANSEL
UTF-813202 /2008.
Chapman, Keith (1958-)
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A szivárvány : [vajon hogy adhat Fifi szivárványt Violának?]. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-11-7 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2776307] MARC

ANSEL
UTF-813203 /2008.
   A dínók világa. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
ISBN 978-963-370-532-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2775226]
MARC

ANSEL
UTF-813204 /2008.
   A farm lakói. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
ISBN 978-963-370-533-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2775230]
MARC

ANSEL
UTF-813205 /2008.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kiskutya : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (13 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-654-1 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2776174]
MARC

ANSEL
UTF-813206 /2008.
Giacomin, Marina
   Volt egyszer egy... kisnyuszi : 7 puzzle : mese-kirakó / [szöveg Marina Giacomin] ; [ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (13 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-655-8 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2776163]
MARC

ANSEL
UTF-813207 /2008.
   Grimm mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2008]. - 24, [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-12-3 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2777468]
MARC

ANSEL
UTF-813208 /2008.
Ivánovicsné Halász Mária
   Csizmás kandúr és más mesék / [szöveg Ivánovicsné Halász Mária] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008]. - [23] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-65-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2774875]
MARC

ANSEL
UTF-813209 /2008.
Rodríguez, Teresa
Caperucita roja (magyar)
   Piroska és a farkas / [írta Teresa Rodríguez] ; [rajz. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-549-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775287]
MARC

ANSEL
UTF-813210 /2008.
Rodríguez, Teresa
El flautista de Hamelin (magyar)
   A hamelini furulyás / [írta Teresa Rodríguez] ; [rajz. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-546-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775385]
MARC

ANSEL
UTF-813211 /2008.
Rodríguez, Teresa
El gato con botas (magyar)
   Csizmás kandúr / [írta Teresa Rodríguez] ; [rajz. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-547-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775388]
MARC

ANSEL
UTF-813212 /2008.
Rodríguez, Teresa
Hansel y Gretel (magyar)
   Jancsi és Juliska / [írta Teresa Rodríguez] ; [rajz. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-548-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2775283]
MARC

ANSEL
UTF-813213 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Kémek krémje / írta Maria S. Barbo ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
ISBN 978-963-9860-19-3 fűzött : 450,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2776188] MARC

ANSEL
UTF-813214 /2008.
   A tanya : 36 hónapos kortól. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-621-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2774776]
MARC

ANSEL
UTF-813215 /2008.
   A természet : 36 hónapos kortól. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-620-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2774780]
MARC

ANSEL
UTF-813216 /2008.
Türk, Hanne
Die grosse Kinderzeichenschule (magyar)
   Rajzolj te is! : rajziskola gyerekeknek / [rajz.] Hanne Türk és Rosanna Pradella ; [szöveg Norbert Landa] ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7268-59-5 kötött : 2300,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2775298]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13217 /2008.
Hegen, Hannes (1925-)
Das Feuerwerk (magyar)
   A tűzijáték / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 11.)
ISBN 978-963-9791-06-0 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2776806]
MARC

ANSEL
UTF-813218 /2008.
Rosca, Madeleine (1977-)
Hollow Fields (magyar)
   Lidércfölde / Madeleine Rosca. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2008-. - 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2769903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - [186] p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87795-3-3 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2777763] MARC

ANSEL
UTF-813219 /2008.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Semmi pánik! / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. Ernie Colon [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2008]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-18-6 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2776836] MARC

ANSEL
UTF-813220 /2008.
Yun Mi-Kyung (1980-)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
A ford. a "Bride of the water god" (Milwaukie [Oreg.] : Dark Horse Manhwa, 2007) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11(519)
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2008. - [188] p.
ISBN 978-963-87795-5-7 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11(519)
[AN 2777691] MARC

ANSEL
UTF-8