MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/12/02 12:57:00
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

13221 /2008.
   A fordulat : [a Magyarok VII. Világkongresszusának kötetei I-VII.] / [rend., közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Budapest : MVSZ, 2008-. - 21 cm
Fűzött
egyesület - határon túli magyarság - konferencia-kiadvány
061.2(=945.11)(4-194) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2779606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A magyarság és a Kelet : II. őstörténeti konferencia : természettudományi szekció : populációgenetika és embertan : [2008. augusztus 16-18.] = The Hungarians and the Orient : II. conference on ancestral history : population genetics and anthropology. - 2008. - 162 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87998-4-5
magyarság - őstörténet - genetika - populációbiológia - konferencia-kiadvány
930.85(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780743] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A magyarság és a Kelet : II. őstörténeti konferencia : régészet és írásos források, történelmi szekció : [2008. augusztus 17-18.] = The Hungarians and the Orient : II. conference on ancestral history. - 2008. - 255 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87998-5-2
magyarság - őstörténet - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780754] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gróf Teleki Pál halála : konferencia : [2008. augusztus 17.]. - 2008. - 129 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87998-8-3
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - konferencia-kiadvány
32(439)(092)Teleki_P. *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780794] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Máni, az élő : [konferencia, 2008. augusztus 19.]. - 2008. - 59 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87998-9-0 fűzött
Mani (216-276)
vallásalapító - 3. század - manicheizmus - konferencia-kiadvány
273.21(092)Mani *** 273.21 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780817] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A fény üzenete : kulturális konferencia : [2008. augusztus 18-19.] ; Ifjúsági és Demográfiai Konferencia, Kolozsvár : 2008. augusztus 7-10. - 2008. - 218 p. : ill.
ISBN 978-963-88010-0-5
Magyarország - nemzettudat - magyarság - ifjúságszociológia - ezredforduló - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 316.37-053.5/.6 *** 061.3(498-2Kolozsvár) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780851] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

13222 /2008.
   Egy könyvtár lapjai : Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára / [összeáll. és szerk. Csuka Éva] ; [közread. a Művelődési Otthon és Könyvtár]. - Répcelak : Művel. Otthon és Kvt., 2008. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Művelődési Otthon és Könyvtár (Répcelak)
Répcelak - városi könyvtár - történeti feldolgozás
027.52(439-2Répcelak)(091)
[AN 2781742]
MARC

ANSEL
UTF-813223 /2008.
Szabó Sándor (1935-)
   A magyar nyelv- és irodalomtudomány kútfői / Szabó Sándor. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 108 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7615-52-8 fűzött
tájékoztatás - magyar nyelv - magyar irodalom
025.5 *** 809.451.1 *** 894.511
[AN 2783061]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

13224 /2008.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IV : Balatonalmádi, 2007 / szerk. Gabos Erika ; [rend. a] Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolg. M. Egyes., 2008. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 6.)
Az előadások váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4843-1 fűzött
tömegtájékoztatási eszköz - internet - televíziónézés - gyermeklélektan - konferencia-kiadvány
791.9.097 *** 681.324Internet *** 316.774 *** 159.922.7 *** 316.37-053.2/.6 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2781887]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

13225 /2008.
Gazda István (1948-)
   Magyar tudománytörténet / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Átd., bőv. kiad. - Piliscsaba ; Budapest : Mati, 2008. - 223 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-73-4 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - egyetemi tankönyv
001(439)(091)(075.8) *** 5(439)(091)(075.8)
[AN 2785235]
MARC

ANSEL
UTF-813226 /2008.
International Conference on Global Research and Education (7.) (2008) (Pécs)
   Inter-Academia 2008 : 7th International Conference on Global Research and Education in New Methods in Education : September 15-18, 2008, Pécs ... : proceedings / [org. by the Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : [BMGE], [2008]. - 508 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-963-8 fűzött
természettudomány - pedagógia - e-learning - konferencia-kiadvány
5 *** 37 *** 371.333 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2783975]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

13227 /2008.
Kis Zoltán
   A Névtelen Szellem tanítása az anyagról Ágnes médium útján. - [Budapest] : Magánkiad., 2008. - 184 p. ; 21 cm
Szerző Kis Zoltán
ISBN 978-963-06-5234-6 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 2780625]
MARC

ANSEL
UTF-813228 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Come follow to you (magyar)
   Gyere, kövess hozzád! / Osho ; [ford. Shivanando]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, 2007. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9234-29-1 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2784150]
MARC

ANSEL
UTF-813229 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - [Budapest] : Genius, [2004]-. - 20 cm
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 1070944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Tizenegy előadás 1924. szeptember 5. és 28. között / [ford. Kellner Ágnes]. - 2007. - 164 p.
ISBN 978-963-9772-00-7 fűzött
antropozófia - ezoterika
141.333 *** 133.25
[AN 2779848] MARC

ANSEL
UTF-813230 /2008.
Szeivolt István
   A dong könyv azaz Az Ökk nemzetség gyűjteménye / Szeivolt István ; [illusztrációkat kész. Szeivolt Kati]. - [Budapest] : Karizma Kft., 2008. - 526 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5738-9 kötött (hibás ISBN 978-963-06-5783-9)
ezoterika
133.25
[AN 2781940]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

13231 /2008.
   20 éves a Csemete : jubileumi évkönyv IV. / [szerk. Bojtos Ferenc, Veres Hajnalka] ; [közread. a] Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Szeged : Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2007. - 318 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3666-7 fűzött
Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület
Csongrád megye - természetvédelem - környezetvédelem - egyesület - évkönyv
504.06(439.181) *** 061.2(439.181)Csemete(058)
[AN 2782809]
MARC

ANSEL
UTF-813232 /2008.
Crummenerl, Rainer (1942-)
Naturkatastrophen (magyar)
   Természeti katasztrófák / írta Rainer Crummenerl ; ill. Frank Kliemt és Hauke Kock ; [ford. Varga Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 5.)
ISBN 978-963-9182-98-1 kötött
természeti katasztrófa
502.58(100)
[AN 2782243]
MARC

ANSEL
UTF-813233 /2008.
Jági tanösvény (német)
   Lehrpfad Jági / [geschrieben von Laurice Ereifej et al.] ; [Übers. Szilvia Hadfi]. - Budapest : Direktion des Nationalparks Donau-Ipoly, 2008. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lehrpfade rund um Budapest, ISSN 1786-6693 ; 2.)
ISBN 978-963-87687-9-7 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park - Pilisszentiván - környezeti nevelés - természetvédelmi terület - tanösvény - útmutató
502(439-2Pilisszentiván) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 914.39-2Pilisszentiván(036)
[AN 2782467]
MARC

ANSEL
UTF-813234 /2008.
Köthe, Rainer
Natur und Tiere (magyar)
   Természetbúvár : a Föld élővilága / írta Rainer Köthe ; ill. Remo Berselli ... és Thies Schwarz ; [ford. Németh Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9845-24-4 kötött : 2390,- Ft
természeti környezet
502
[AN 2781353]
MARC

ANSEL
UTF-813235 /2008.
Mertens, Dietmar
Ausgestorbene und bedrohte Tiere (magyar)
   Fogyatkozó állatvilág / írta Dietmar Mertens ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Francz Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 93.)
ISBN 978-963-9446-80-9 kötött
vadon élő állat - állatvédelem
504.74.06 *** 59
[AN 2782257]
MARC

ANSEL
UTF-813236 /2008.
OECD environmental performance reviews : Hungary (magyar)
   OECD környezetpolitikai teljesítményértékelések : Magyarország / [m. kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - [Budapest] : KVVM, 2008. - 254 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88054-0-9 fűzött
Magyarország - környezetszennyezés - környezetvédelem - természetvédelem - felmérés
504.064(439)"200"
[AN 2780031]
MARC

ANSEL
UTF-813237 /2008.
Symposium on Analytical and Environmental Problems (14.) (2007) (Szeged)
   Proceedings of the 14th Symposium on Analytical and Environmental Problems : 24 September 2007 / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : SZAB, [2007]. - 370 p. : ill. ; 29 cm
Az előadások váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87720-0-8 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
504.03 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2778931]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

13238 /2008.
   Building bridges : between mathematics and computer science / Martin Grötschel, Gyula O. H. Katona eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bólyai Mathematical Soc., cop. 2008. - 545 p. : ill. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 19.)
Kész. Lovász László 60. születésnapja tiszteletére. - Lovász László műveinek bibliográfiája: p. 15-29.
ISBN 978-963-9453-11-1 kötött
ISBN 3-540-85218-6
matematika - informatika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
51 *** 519.688 *** 012Lovász_L.
[AN 2781485]
MARC

ANSEL
UTF-813239 /2008.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Mátrixszámítás : példatár / Scharnitzky Viktor. - 11. kiad. - Budapest : Műszaki K., cop. 2008. - 339 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3005-3 fűzött
mátrix - példatár
512.643(076)
[AN 2782789]
MARC

ANSEL
UTF-813240 /2008.
   Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben / Kerékgyártó Györgyné [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 446 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 429-430.
ISBN 978-963-9698-36-9 fűzött
gazdasági elemzés - statisztikai elemzés - statisztika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
519.24(075.8) *** 330(075.8) *** 311(075.8)
[AN 2781760]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

13241 /2008.
   MEFNM 2008 [elektronikus dok.] : International Conference on Metrology of Environmental, Food and Nutritional Measurements : 9-12 September 2008, Budapest... / [org. by the Imeko, MKE]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [MKE], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader
ISBN 978-963-9319-84-4
mérés - analitikai kémia - környezetszennyezés - élelmiszer-vizsgálat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
53.08 *** 543 *** 504.05 *** 614.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2782420]
MARC

ANSEL
UTF-813242 /2008.
Rosta István (1946-)
   Eötvös Loránd / Rosta István. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2008. - 99 p., XVI t. : ill. ; 19 cm. - (Heuréka, ISSN 2060-3673)
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-963-9747-46-3 kötött : 1190,- Ft
Eötvös Loránd (1848-1919)
Magyarország - fizikus - 19. század - 20. század - életrajz
53(439)(092)Eötvös_L.
[AN 2784365]
MARC

ANSEL
UTF-813243 /2008.
Velner András (1961-)
   Jedlik Ányos / Velner András. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2008. - 119 p., XVI t. : ill. ; 19 cm. - (Heuréka, ISSN 2060-3673)
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-9747-48-7 kötött : 1190,- Ft
Jedlik Ányos (1800-1895)
Magyarország - fizikus - 19. század - feltaláló - elektrotechnika - életrajz
53(439)(092)Jedlik_Á. *** 621.3
[AN 2784337]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

13244 /2008.
   NRC7 [elektronikus dok.] : Seventh International Conference on Nuclear and Radiochemistry : 24-29 August 2008, Budapest... : CD proceedings / [... org. by the Committee on Radiochemistry of the Hungarian Academy of Sciences etc.]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [MKE], [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader
ISBN 978-963-9319-81-3
radiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
541.28 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2782402]
MARC

ANSEL
UTF-813245 /2008.
Szakács László
   Általános kémiai példatár / Szakács László, Mörtl Mária, Knausz Dezső. - Utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 449 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441.
ISBN 963-463-475-3 fűzött : 4500,- Ft
kémia - példatár - egyetemi tankönyv
541(075.8)(076)
[AN 2783176]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

13246 /2008.
   Geo-fifika : földtudományi ismeretterjesztő füzet / [szerk. Szarka László] ; [kész. ... az MTA Geodéziai És Geofizikai Kutatóintézetében]. - Sopron : MTA GGKI, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-8381-24-8 fűzött
geológia
55
[AN 2752716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Óriásvárosok : mélyebbre hatolni, biztonságosabban építkezni. - 2008. - [14] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-31-6
városfejlesztés - településtervezés - geológia - Föld szerkezete
911.375 *** 711.4 *** 55 *** 551.1
[AN 2780657] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A Föld mélye : a kéregtől a földmagig. - 2008. - [14] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-32-3
Föld szerkezete
551.1
[AN 2780666] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Óceánok : az idő mélye. - 2008. - [16] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-33-0
tengertan
551.46
[AN 2783490] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Talaj : a Föld élő bőre. - 2008. - [16] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-34-7
talajtan
631.4 *** 55
[AN 2783506] MARC

ANSEL
UTF-813247 /2008.
Köthe, Rainer
Unsere Erde (magyar)
   Otthonunk, a Föld / írta Rainer Köthe ; ill. Gerd Ohnesorge ; [ford. Rónaszegi Éva és Németh Mária]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 50.)
ISBN 978-963-9446-18-2 kötött
Föld - természeti földrajz
551 *** 911.2
[AN 2782177]
MARC

ANSEL
UTF-813248 /2008.
Stauber, Sabine
Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Sabine Stauber] ; [ill. Maximilian Walter] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tesslof Babilon, cop. 2008. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 3.)
ISBN 978-963-9845-16-9 kötött : 2450,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2781688]
MARC

ANSEL
UTF-813249 /2008.
   A Suba-lyuk barlang : neandervölgyi ősember a Bükkben = Suba-lyuk cave : the Neanderthal man in the Bükk / [szerk. Baráz Csaba] ; [rend., közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2008. - 219, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A 2007. máj. 11-12-én Felsőtárkányban és Cserépfalun rend. tudományos emlékülés előadásaival. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-09-8 fűzött
Cserépfalu - régészet - barlang - őskor - konferencia-kiadvány
551.44(439-2Cserépfalu) *** 903(439-2Cserépfalu) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2783958]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

13250 /2008.
Köthe, Rainer
Erde und Weltall (magyar)
   Természetbúvár : a Föld és a világűr / írta Rainer Köthe ; ill. Lorenzo Orlandi ... és Thies Schwarz ; [ford. Frenkel Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9845-25-1 kötött : 2390,- Ft
világegyetem - csillagászat
524.8 *** 52
[AN 2781379]
MARC

ANSEL
UTF-813251 /2008.
Plihál Katalin (1948-)
   A térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig [elektronikus dok.] / Plihál Katalin. - Szöveg és képek. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/2000/ME/XP/Vista, internet böngésző
ISBN 978-963-7615-55-9 műanyag tokban
kartográfia - nyomdászattörténet - elektronikus dokumentum
528.9(100)(091) *** 655.1(100)(091)
[AN 2782498]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13252 /2008.
Fischer, Torsten
Fische (magyar)
   Halak / írta Torsten Fischer ; ill. Marion Wieczorek ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 104.)
ISBN 978-963-9657-71-7 kötött : 2570,- Ft
hal
597
[AN 2781698]
MARC

ANSEL
UTF-813253 /2008.
McRae, Anne
The animal atlas (magyar)
   Állatok atlasza / [ill.] Daniela De Luca ; [szöveg Anne McRae] ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9701-32-8 kötött : 1600,- Ft
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 911.2(100)(02.053.2)
[AN 2785343]
MARC

ANSEL
UTF-813254 /2008.
The new encyclopedia of insects and their allies (magyar)
   Rovarok / szerk. Christopher O'Toole ; ford. Merkl Ottó. - [Budapest] : Novum, 2008. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Novum állatvilág enciklopédia ; 7.)
ISBN 978-963-9703-49-0 kötött
rovar - enciklopédia
595.7
[AN 2783671]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

13255 /2008.
Andics László (1944-)
   Elsősegély : közúton, otthon, munkahelyen, közterületen / Andics László. - Átd. kiad. - Budapest : Logosz K., 2008. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5605-4 fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2782756]
MARC

ANSEL
UTF-813256 /2008.
   Az ápolás helyzete Magyarországon, 2008 / [szerk. Balogh Zoltán, Borbás Ilona, Lakó Erika] ; [... kiad. az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet]. - Budapest : Eü. Szakképző és Továbbk. Int., 2008. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - egészségügy - betegápolás - ezredforduló
614.253.52(439) *** 364.444(439)"200"
[AN 2781726]
MARC

ANSEL
UTF-813257 /2008.
Az ápolás helyzete Magyarországon, 2008 (angol)
   Nursing in Hungary, 2008 / [ed. Zoltán Balogh, Ilona Borbás, Erika Lakó] ; [publ. Institute for Basic and Continuing Education of Health Workers]. - Budapest : Inst. for Basic and Continuing Education of Health Workers, 2008. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
Fűzött
Magyarország - betegápolás - egészségügy - ezredforduló - elektronikus dokumentum
614.253.52(439) *** 364.444(439)"200"
[AN 2781733]
MARC

ANSEL
UTF-813258 /2008.
Arzneimittelprofile für die Kitteltasche (magyar)
   Gyógyszerprofil : hatóanyag szerinti útmutató a betegtájékoztatáshoz / Joachim Framm [et al.]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2008. - 316, [2] p. ; 17 cm. - (Esszencia sorozat, ISSN 1789-1655)
Bibliogr.: p. [317-318].
ISBN 978-963-87751-2-2 fűzött
gyógyszer - hatóanyag
615.45
[AN 2778754]
MARC

ANSEL
UTF-813259 /2008.
Balázsné Szűcs Judit
   Rajzelemzés belemagyarázás nélkül / Balázsné Szűcs Judit. - Budapest : Szort Bt., 2008. - 104 p. ; 24 cm. - (Megszállott pedagógusok könyvtára, ISSN 2060-1158)
Bibliogr.: p. [105].
ISBN 978-963-87977-0-4 fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75
[AN 2779161]
MARC

ANSEL
UTF-813260 /2008.
   Béldaganatos betegek komplex rehabilitációja : a Nemzetközi ILCO Konferencia 2008-as válogatott, lektorált tanulmányai / [szerk. Schmidt László, Varga Anikó] ; [rend., kiad. a Magyar ILCO Szövetség]. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., [2008]. - 86 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát 2008. febr. 8-9-én Pécsett tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5525-5 fűzött
bélbetegség - rákbetegség - egészségügyi rehabilitáció - konferencia-kiadvány
616.34-006 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2781910]
MARC

ANSEL
UTF-813261 /2008.
Belitsis, Georgios (1979-)
   Surgical and topographic musculoskeletal anatomy : limbs, trunk, head, neck / by Belitsis Georgios. - [Budapest] : Belitsis, G., cop. 2008. - 110 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-06-5752-5 fűzött
anatómia - izom
611.73
[AN 2783645]
MARC

ANSEL
UTF-813262 /2008.
Dahanukar, Sharadini
Ayurveda unravelled (magyar)
   Ayurveda mindenkinek : [India 5000 éves gyógyászata] / írta Sharadini Dahanukar, Urmila Thatte ; [ford. Csorba Katalin] ; ill. Shekhar Bhojraj, Aparna Deshmukh ; kiad. Embassy of India. - 6. kiad. - Budapest : Embassy of India, 2008. - 226 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
Fűzött (hibás ISBN 963-217-435-6)
India - természetgyógyászat - népi gyógymód - védizmus
615.322 *** 615.89(540)
[AN 2784764]
MARC

ANSEL
UTF-813263 /2008.
The doctor's book of home remedies (magyar)
   Orvosi lexikon a családnak : praktikus tanácsok a betegségek felismerésére és kezelésére : egyszerű, orvos által jóváhagyott önsegítő megoldások több mint 140 gyakori egészségügyi problémára / szerk. Stephen Amiel ; [ford. Brutyó Endre]. - [Szeged] : Excalibur, [2008]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-9285-75-0 kötött
betegség - egészséges életmód - szaklexikon
616:030 *** 613:030
[AN 2783917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 300 p.
ISBN 978-963-9285-76-7
betegség - egészséges életmód - szaklexikon
616:030 *** 613:030
[AN 2783930] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Zs. - 300 p.
ISBN 978-963-9285-77-4
betegség - egészséges életmód - szaklexikon
616:030 *** 613:030
[AN 2783937] MARC

ANSEL
UTF-813264 /2008.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007-. - 21 cm
viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2677190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 3. utánny. - 2008, cop. 2004. - 287 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 2.)
Szerk. Pável Magda. - Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 963-9129-54-2 kötött
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2783126] MARC

ANSEL
UTF-813265 /2008.
   Életrevaló fiataloknak / [szerk. Bognár Anikó, Merényi Ádám és Takács Attila]. - Budapest : KFG K., 2008. - 222 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86591-7-0 fűzött : 2200,- Ft
életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 2781014]
MARC

ANSEL
UTF-813266 /2008.
Fási Katalin
   Gyógyító zöldségek és gyümölcsök / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-71-7 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - zöldségféle - gyümölcs
613.2 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 2784942]
MARC

ANSEL
UTF-813267 /2008.
Ferrara, Guillermo
Lecciones de sexo tántrico (magyar)
   Tantrikus szexleckék : a keleti szexualitás titkai : meditatív szex és spiritualitás: út a lelki fejlődéshez / Guillermo Ferrara ; [fényképek Becky Lawton et al.] ; [rajz. Xavier Bou]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Czirkó Réka
ISBN 978-963-370-766-1 fűzött
nemi élet - tantra
613.88 *** 294.55
[AN 2778987]
MARC

ANSEL
UTF-813268 /2008.
Földi Kinga (1984-)
   Csillagom : [az álmaink felé vezető út] / Földi Kinga. - Sopron : Novum, 2008. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-30-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2781966]
MARC

ANSEL
UTF-813269 /2008.
Frankel, Alona
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel. - 2. kiad. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2008. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Demény Eszter
ISBN 978-963-9727-47-2 kötött : 1590,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 2782126]
MARC

ANSEL
UTF-813270 /2008.
Haberl, Ralph
EKG pocket (magyar)
   Elektrokardiográfia az orvosi gyakorlatban / Ralph Haberl ; [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 283 p. : ill. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-06-3301-7 fűzött
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 2779305]
MARC

ANSEL
UTF-813271 /2008.
Harmatiné Olajos Tímea
   Az alulteljesítés pszichológiája / Harmatiné Olajos Tímea. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2007. - 166 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-150.
ISBN 978-963-87599-2-4 fűzött
tanulás - gyermeklélektan - serdülőkor
159.953.5 *** 371.322 *** 159.922.7 *** 159.922.8
[AN 2779199]
MARC

ANSEL
UTF-813272 /2008.
Imöhl, Matthias
Labormedizin pocket (magyar)
   Laboratóriumi diagnosztika az orvosi gyakorlatban / Matthias Imöhl ; [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 369 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-87751-0-8 fűzött
labortechnika - orvosi diagnosztika
616-074/-078
[AN 2779249]
MARC

ANSEL
UTF-813273 /2008.
Jakob, Michael
Normal values pocket (magyar)
   Normálértékek az orvosi gyakorlatban / Michael Jakob ; [ford. Pécsi Tibor]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 218 p. : ill. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-87751-1-5 fűzött
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 2779183]
MARC

ANSEL
UTF-813274 /2008.
Kánya Imre
   Gondolatmankók : hogyan láttuk, látjuk, lássuk és éljük a világot / Kánya Imre. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-06-4671-0 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133
[AN 2783489]
MARC

ANSEL
UTF-813275 /2008.
Kéri Szabolcs (1972-)
   Skizofrénia a kognitív deficit tükrében / Kéri Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2008. - 146 p. : ill. ; 23 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.: p. 118-146.
ISBN 978-963-693-136-0 fűzött : 2780,- Ft
szkizofrénia
616.895.8
[AN 2781394]
MARC

ANSEL
UTF-813276 /2008.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Sanoma Budapest, [2008], cop. 2004. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-86428-1-3 * fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-864-281-5)
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 2785440]
MARC

ANSEL
UTF-813277 /2008.
Margitics Ferenc (1961-)
   Depresszió és megküzdés serdülőknél / Margitics Ferenc, Pauwlik Zsuzsa. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2007. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségpszichológiai tanulmányok, ISSN 1789-008X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87599-1-7 fűzött
depresszió - gyermeklélektan - serdülőkor
616.895.4 *** 159.922.7
[AN 2783769]
MARC

ANSEL
UTF-813278 /2008.
Margitics Ferenc (1961-)
   A személyiség és fejlődése / Margitics Ferenc. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2007. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87319-7-5 fűzött
személyiség-lélektan
159.923.2
[AN 2778919]
MARC

ANSEL
UTF-813279 /2008.
McDermott, Steve
How to be a complete and utter failure in life, work and everything (magyar)
   A profi lúzer : a gyors és sikeres bukás kézikönyve / Steve McDermott ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 228 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-63-2 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2781018]
MARC

ANSEL
UTF-813280 /2008.
Nicholas, Marina
3 steps to fertility (magyar)
   3 lépés a termékenységért / Marina Nicholas és Mohammed Taranissi ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-7054-59-4 fűzött : 3399,- Ft
terméketlenség - mesterséges megtermékenyítés - termékenység
612.663 *** 618.177-089.888.11
[AN 2780660]
MARC

ANSEL
UTF-813281 /2008.
Nolden, Annette (1963-)
Schwangerschaftskalender (magyar)
   Várandós kismamák kalendáriuma : kézikönyv az élet legizgalmasabb időszakára / Annette Nolden ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9693-96-8 kötött
terhesség
618.2
[AN 2783595]
MARC

ANSEL
UTF-813282 /2008.
Novák Mária
   Személyiségtulajdonságok vizsgálata : a kreativitás megjelenése a kézírásban / Novák Mária. - [Zalaegerszeg] : Magánkiad., cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 978-963-06-4309-2 fűzött
személyiségtipológia - kreativitás - grafológia
159.925.6 *** 159.923 *** 159.928
[AN 2783590]
MARC

ANSEL
UTF-813283 /2008.
   A nukleáris medicina 50 éve Debrecenben : [1958-2008] / szerzők Kertész László [et al.] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet]. - Debrecen : DE OEC Nukleáris Medicina Int., 2008. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-86.
ISBN 978-963-473-167-2 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Nukleáris Medicina Intézet
Debrecen - orvosbiológia - orvosi radiológia - röntgendiagnosztika - kutatóintézet - tanszék - orvos - 20. század - ezredforduló - évkönyv
615.849 *** 616-073.916 *** 061.65(439-2Debrecen)(058) *** 378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 61(439)(092)
[AN 2783832]
MARC

ANSEL
UTF-813284 /2008.
   Összehasonlító anatómiai előadások / szerk. Sass Miklós és Zboray Géza. - 2. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2008]-. - 28 cm
ISBN 963-462-984-9
anatómia - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 2784625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sejttan / írta Kovács János ; [... Pézsa Sarolta rajz.]. - cop. 2008. - 82 p. : ill.
ISBN 963-462-991-1 fűzött
sejttan - egyetemi tankönyv
576.3(075.8)
[AN 2784627] MARC

ANSEL
UTF-813285 /2008.
Padurean, Adrian
Medical abbreviations pocket (magyar)
   Orvosi rövidítések nemzetközi gyűjteménye / Adrian Padurean ; [ford. Budavári Solt et al.]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2008. - 239 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-87751-4-6 fűzött
orvostudomány - rövidítés - angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
61 *** 003.083 *** 801.323=20=945.11
[AN 2779286]
MARC

ANSEL
UTF-813286 /2008.
   A prostatarák multidiszciplináris kezelése / [ford. Kern Dávid]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis)
Tart.: A prostatarák kezelésének veszprémi gyakorlata / Gécs Sándor. Lokalizált prostatarák: hogyan lehet eredményesebben azonosítani azokat a betegeket, akik esetében nagyobb a kedvezőtlen kimenetel kockázata? / Steven Joniau, Hein van Poppel. A hormonkezelésre nem reagáló prostatarák kemoterápiája / Ronald de Wit. A prostatarák kemoterápiája a célzott kezelés korában / A. Michael, K. Syrigos, H. Pandha. - Egys. cím: Localized prostate cancer ; Chemotherapy in hormone-refractory prostate cancer ; Prostate cancer chemotherapy in the era of targeted therapy. - Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás 2., 3. mű: BJU international, ISSN 1464-4096, No. 101, Suppl. 2. (2008), 4. mű: Prostate cancer and prostatic diseases, ISSN 1365-7852, Jun. 3. (2008)
ISBN 978-963-9443-91-4 fűzött
prosztata - rákbetegség - kemoterápia
616.65-006 *** 615.277.3
[AN 2780445]
MARC

ANSEL
UTF-813287 /2008.
Radnai Gáborné
   Életben maradni / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2008. - 171 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-39-8 fűzött
rákbetegség - magyar irodalom - gyógyvíz - memoár
616-006(0:82-94) *** 894.511-94 *** 615.838 *** 663.64
[AN 2781161]
MARC

ANSEL
UTF-813288 /2008.
Ráduly Éva
   Szívkörtánc : gondolatok gyereknevelésről, ünnepekről, önnevelésről / Ráduly Éva. - Sopron : Ed. Nove, 2008. - 137 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-00-7 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - gyermeknevelés - naptári szokás
613.865 *** 37.018.1 *** 398.33(=945.11)
[AN 2783578]
MARC

ANSEL
UTF-813289 /2008.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 2. utánny. - Budapest : Edge 2000, 2008. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-210-401-3 fűzött : 3490,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 2785173]
MARC

ANSEL
UTF-813290 /2008.
Ropinirole 24-hour prolonged release (magyar)
   Elhúzódó, 24 órás hatóanyag-felszabadulású ropinirol : véletlen besorolásos, kontrollos vizsgálat előrehaladott Parkinson-kórban / R. Pahwa [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 1108-1115. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 1115. - Különlenyomat-fordítás: Neurology, ISSN 1526-632X, Vol. 68, No. 14. (2007)
ISBN 978-963-9443-90-7 fűzött
Parkinson-kór - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.858-085 *** 615.036 *** 615.216
[AN 2780443]
MARC

ANSEL
UTF-813291 /2008.
Russ, Andreas
Drug pocket 2008 (magyar)
   Gyógyszerkönyv : gyakorlati útmutató / Andreas Russ ; [ford. Igazvölgyi Katalin] ; [... a hazai viszonyokra adaptálta és szerk. Szökő Éva és Tábi Tamás]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2008. - 305 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
Bibliogr.: p. 302.
ISBN 978-963-87751-3-9 fűzött
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 2779204]
MARC

ANSEL
UTF-813292 /2008.
Spina, Edoardo
The pharmacology and safety of paliperidone extended-release in the treatment of schizophrenia (magyar)
   A nyújtott hatóanyag-leadású paliperidon farmakológiája és biztonságossága a szkizofrénia kezelésében / Edoardo Spina, Roberto Cavallaro ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 652-662. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 660-661. - Különlenyomat-fordítás: Expert opinion on drug safety, ISSN 1474-0338, Vol. 6/6. (2007)
ISBN 978-963-9443-89-1 fűzött
szkizofrénia - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.895.8-085 *** 615.036
[AN 2780553]
MARC

ANSEL
UTF-813293 /2008.
The TEACCH approach to autism spectrum disorders (magyar)
   Az autizmus spektrum zavarok TEACCH szemléletű megközelítése / Gary B. Mesibov [et al.] ; [ford. Halmi Zsófia]. - Budapest : Kapocs, 2008. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7723-35-3 fűzött
autizmus - családi nevelés - óvodai nevelés - módszertan
616.89-008.45 *** 37.018.1 *** 372.3 *** 371.3
[AN 2780037]
MARC

ANSEL
UTF-813294 /2008.
Török Judit
   Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek / Török Judit, Szabó Csongor, Higyisán Ilona. - Budapest : Galenus, 2008. - 372 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Galenus könyvek, ISSN 1788-4632)
Bibliogr.: p. 365-372.
ISBN 978-963-7157-15-8 kötött
onkológia - gyógyszerészet
616-006 *** 615
[AN 2783241]
MARC

ANSEL
UTF-813295 /2008.
Ungváry Renáta, W.
   Szoptatós füzet / W. Ungváry Renáta ; [kiad. a Szoptatásért Magyar Egyesület]. - 4. kiad., utánny. - [Budapest] : A Szoptatásért M. Egyes., [2008]. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-216-466-0)
szoptatás
618.63
[AN 2783198]
MARC

ANSEL
UTF-813296 /2008.
Verebély Károly (1938-)
   Nem volt visszaút : készült Verebély Károly professzor magánlevelezése és visszaemlékezései alapján / [közread.] Hámori Péter. - Budapest : Médiamix, [2008]. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - (Panoráma életmű-sorozat, ISSN 1785-5276)
ISBN 978-963-87474-2-6 fűzött : 1990,- Ft : 20 USD
Verebély Károly (1938-)
Egyesült Államok - orvos - magyar történelem - 20. század - 1956-os forradalom - külföldön élő magyar személyiség - levelezés - memoár
61(73)(=945.11)(092)Verebély_K.(0:82-94) *** 61(73)(=945.11)(092)Verebély_K.(044) *** 943.9"1956"
[AN 2779756]
MARC

ANSEL
UTF-813297 /2008.
Wiesenauer, Markus
Homöopathie Quickfinder (magyar)
   Homeopátia - gyorskereső : a leggyorsabb úton a legmegfelelőbb szerhez / Markus Wiesenauer ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 152 p. : ill. ; 20x22 cm
ISBN 978-963-9693-93-7 kötött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 615.89:615.322
[AN 2783598]
MARC

ANSEL
UTF-813298 /2008.
Zilliken, Monika
Das grosse Kräuterbuch (magyar)
   Gyógy- és fűszernövények kézikönyve : az egészség és a szépség megőrzéséért : [termesztés, felhasználás, receptek] / [szerző Monika Zilliken] ; [a lexikon Hans W. Kothe közreműködésével kész.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Farkas Ágnes
ISBN 978-963-368-737-6 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - egészséges életmód
615.89:615.322 *** 613
[AN 2779001]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

13299 /2008.
Energia y movimiento (magyar)
   Energia és mozgás / [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5666-6 kötött : 1490,- Ft
energia - mechanika - mozgás
620.9 *** 531
[AN 2783950]
MARC

ANSEL
UTF-813300 /2008.
Nagy István (1953-)
Műszaki diagnosztika (angol)
   Technical diagnostics : condition based maintenance. - Paks : Delta-3N Kft., 2007-. - ill. ; 24 cm
műszaki diagnosztika
62-7
[AN 2782573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vibration analysis / [transl. by Anna Polgar]. - 2007. - 256 p.
Bibliogr.: p. 247-250.
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-0806-0)
műszaki diagnosztika
62-7
[AN 2782602] MARC

ANSEL
UTF-813301 /2008.
Zsáry Árpád (1927-)
   Gépelemek / Zsáry Árpád. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-2008. - 2 db : ill. ; 25 cm
gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8)
[AN 1072544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 3. kiad., utánny. - 2008. - 599 p.
Bibliogr.: p. 597-[600].
ISBN 978-963-19-1166-4 kötött : 3990,- Ft
gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8)
[AN 2784994] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

13302 /2008.
Beck, Kent
Implementation patterns (magyar)
   Implementációs minták / Kent Beck ; [ford. Tajti Ákos]. - [Budapest] : Panem, 2008. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Programozók könyvtára, ISSN 1417-0906)
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-963-545-497-6 fűzött : 2900,- Ft
programozás
519.68
[AN 2781288]
MARC

ANSEL
UTF-813303 /2008.
Dewsbury, Ryan
Google Web Toolkit applications (magyar)
   Google Web Toolkit alkalmazások / Ryan Dewsbury ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - XXV, 501 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-46-7 fűzött : 6980,- Ft
információkeresés - internet
681.324Internet *** 659.2
[AN 2780643]
MARC

ANSEL
UTF-813304 /2008.
Knuth, Donald Ervin (1938-)
The art of computer programming (magyar)
   A számítógép-programozás művészete / Donald Ervin Knuth. - Budapest [!Mogyoród] : Antoncom Infokommunikációs Kft., 2008-. - 24 cm
A leírás a 4/2. köt. alapján kész.
programozás
519.68
[AN 2789317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2. köt., Permutációk és n-esek előállítása / [ford. Kása Zoltán, Sidló Csaba István]. - 2008. - 159 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87947-1-0 fűzött
programozás - algoritmus
519.68 *** 510.51
[AN 2783970] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/4. köt., Fák előállítása : kombinatorikus előállítások története / [ford. Virágh János]. - 2008. - 159 p. : ill.
Bibliogr.: p. 125-133., 158-159.
ISBN 978-963-87947-3-4 fűzött
programozás - kombinatorika
519.68 *** 519.1
[AN 2784001] MARC

ANSEL
UTF-813305 /2008.
Sike Sándor
   Szoftvertechnológia és UML / Sike Sándor, Varga László. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 978-963-463-587-1 fűzött : 3500,- Ft
szoftvertechnika - egyetemi tankönyv
681.3.06(075.8)
[AN 2783188]
MARC

ANSEL
UTF-813306 /2008.
   Studies on information and knowledge processes / [ed. Ferenc Kiss]. - Budapest : Found. for Inform. Soc., 2008. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87788-3-3 fűzött
számítástechnika - információ
681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2780084]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

13307 /2008.
   Enhancing bondline performance : proceedings of the final conference in COST E34 "Bonding of timber" : Sopron, ... 6th - 7th May 2008 / ed. by Csilla Csiha ; [org., publ. by the] Institute of Product Design and Technology Faculty of Wood Sciences University of West Hungary. - Sopron : NYME, 2008. - 203, [3] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9364-97-4 fűzött
faipar - konferencia-kiadvány
674 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2783840]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

13308 /2008.
   Gyűjtsünk szelektíven! : a szemét gond, de a hulladék érték lehet! / [közread. a Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.]. - 2. átd. kiad. - Százhalombatta : Szákom, 2008. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87805-0-8 fűzött
szelektív szemétgyűjtés
628.46 *** 504.064.47
[AN 2782752]
MARC

ANSEL
UTF-813309 /2008.
   Egy lakásfelújítás naplója [elektronikus dok.] / [közread. a Fészkelődő Kft.]. - Szöveg. - [Budapest] : Fészkelődő Kft., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: használatához regisztrációs kód szükséges
ISBN 978-963-06-5682-5
lakásfelújítás - elektronikus dokumentum
69.059 *** 645
[AN 2782396]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

13310 /2008.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Érdekességek Mexikóról és vasútjairól / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2008. - 10 fol. : ill., térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 5-9.
Fűzött
Mexikó - vasút - történeti feldolgozás
656.2(72)(091)
[AN 2781292]
MARC

ANSEL
UTF-813311 /2008.
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / írta Ursula Bartelsheim [et al.] ; a magyar vasúttörténeti fejezetet írta Soltész József ; [ford. Németh Mária]. - 4. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 52 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 68.)
ISBN 978-963-9182-84-4 kötött
vasúti közlekedés
656.2(02.053.2) *** 629.4(02.053.2)
[AN 2782264]
MARC

ANSEL
UTF-813312 /2008.
Fekete Titusz Zoltán
   Fejezetek a Nyíregyházavidéki Kisvasút történetéből / Fekete Titusz Zoltán. - Nyíregyháza : Krampács Bt., 2008. - 190 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-06-5668-9 fűzött
Magyarország - kisvasút - történeti feldolgozás
656.331(439)Nyíregyházavidéki_Kisvasút(091)
[AN 2781756]
MARC

ANSEL
UTF-813313 /2008.
   A magyar autógyártás 100 éve [elektronikus dok.] / [... szerk. Árkos Iván] ; [közread. a BME OMIKK]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BME OMIKK, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PIII, 256 MB RAM, 64 MB video-RAM, DVD olvasó, hangkártya, Win ME/2000/XP, IE6, Firefox, Acrobat Reader, 1024x768 képernyőfelbontás
ISBN 978-963-593-497-3 műanyag tokban
Magyarország - autógyártás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
629.113(439)(091)
[AN 2783825]
MARC

ANSEL
UTF-813314 /2008.
Matthews, John (1948-)
Pirates (magyar)
   Kalózok : a leghírhedtebb gazfickók / John Matthews. - Pécs : Alexandra, 2008. - [30] p. : ill., részben színes ; 24x26 cm
Ford. Király Róbert. - Japán technikával. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-368-739-0 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2781988]
MARC

ANSEL
UTF-813315 /2008.
Niehaus, Alisha
Piratepedia (magyar)
   Kalózlexikon / [szerzők Alisha Niehaus és Alan Hecker] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Mérték, 2008. - 125 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kalózenciklopédia (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9693-84-5 kötött
kalóz - művelődéstörténet
656.61.086.26(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2782661]
MARC

ANSEL
UTF-813316 /2008.
Stewart, James
Shipwrecks (magyar)
   Hajóroncsok : [izgalmas tények a rejtélyes hajótörésekről] / James Stewart. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A történelem rejtélyei)
Ford. Frey Ágnes
ISBN 978-963-9747-53-1 kötött : 1190,- Ft
hajótörés - rejtély - történeti feldolgozás
656.61.08(100)(091) *** 001.94
[AN 2783584]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

13317 /2008.
Alderton, David
Young at heart (magyar)
   Idős kutya a családban : 120 jó tanács, hogy idős kutyánk hosszabb és boldogabb életet éljen / David Alderton ; [ford. Kenéz Ákos és Kovács Eszter]. - Budapest : Cser K., 2008. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9759-89-3 kötött : 4995,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2781752]
MARC

ANSEL
UTF-813318 /2008.
Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok (6.) (2008) (Mezőtúr)
   VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok [elektronikus dok.] : Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Műszaki Fakultás, Mezőtúr, 2008. október 16-17. = 6th International Scientific Days of Land Management in the Great Hungarian Plain : Szolnok College Technical and Agriculture Faculty, Mezőtúr ..., October 16-17, 2008 / [fel. szerk. Futó Zoltán]. - Szöveg és képek. - Mezőtúr : SZF MMF, cop. 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 233MHz, hangkártya, 800x600 felbontás, Win 9x/2000/XP/NT, szövegszerkesztő, PowerPoint Viewer, IE 4.0, medialejátszó
ISBN 978-963-87874-2-2
Alföld - mezőgazdaság - tájökológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.961(439.14) *** 504.54(439.14) *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2783876]
MARC

ANSEL
UTF-813319 /2008.
Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok (6.) (2008) (Mezőtúr)
   VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok : Mezőtúr, 2008. október 16-17. : összefoglalók = 6th International Scientific Days of Land Management in the Great Hungarian Plain : summaries / [fel. szerk. Futó Zoltán] ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás. - Mezőtúr : SZF MMF, [2008]. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87874-1-5 fűzött
Alföld - mezőgazdaság - tájökológia - konferencia-kiadvány
631.961(439.14) *** 504.54(439.14) *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2783865]
MARC

ANSEL
UTF-813320 /2008.
Bökönyi Sándor (1926-1994)
The Przevalsky horse (német) (bőv. kiad.)
   Das Przewalski-Pferd oder das mongolische Wildpferd : die Wiederbelebung einer fast ausgestorbenen Tierart / Sándor Bökönyi ; mit Beiträgen von László Bartosiewicz und István Sándor ; deutsche Bearb. von Wolfgang Meid. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-163.
ISBN 978-963-8046-97-0 kötött
Mongólia - ló
636.1(517.3)
[AN 2780983]
MARC

ANSEL
UTF-813321 /2008.
Czimre József
   Ebnevelde : okos tanácsok az okos kutyához / [írta Czimre József] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-052-1 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 2779845]
MARC

ANSEL
UTF-813322 /2008.
   Az erdővagyon-gazdálkodási diszciplínák művelésének története : erdőrendezés, erdészeti informatika, erdészeti jog, erdészeti ökonómia, erdészeti politika : alma mater Selmecbánya 1808, Sopron 2008 / [szerk. Lett Béla és Stark Magdolna] ; [kiad. az NYME Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont ...]. - Sopron : NYME Erfaret, cop. 2008. - 437 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-07-9 fűzött
Magyarország - erdészet - történeti feldolgozás
630(439)(091)
[AN 2783798]
MARC

ANSEL
UTF-813323 /2008.
Fatsar Kristóf
   Magyarországi barokk kertművészet / Fatsar Kristóf. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 277 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 261-269. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-227-021-5 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - kertépítés - tájalakítás - 18. század
712.3/.7(439)"17"
[AN 2781794]
MARC

ANSEL
UTF-813324 /2008.
   Intenzív gyümölcsösök környezetkímélő tápanyag-gazdálkodása / szerk. Gonda István ; [kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kertészettudományi és Növényi Biotechnológiai Tanszék, Kutatási és Fejlesztési Intézet]. - Debrecen : DE AMTC, 2008. - 117 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9732-39-1 fűzött
gyümölcstermesztés - trágya
634 *** 631.8
[AN 2783447]
MARC

ANSEL
UTF-813325 /2008.
   Magyar szilvatermesztés - stagnálás vagy előrelépés!? / szerk. Gonda István. - Debrecen : V-Trade Kiáll. Kft. : DE AMTC MTK, 2008. - 89 p. : ill. ; 23 cm. - (Konferencia füzetek / V-Trade Kiállítások Kft., Debreceni Egyetem AMTC Mezőgazdaságtudományi Kar, ISSN 1789-3259)
A Debrecenben 2007. aug. 29-én rendezett Szilvatermesztési Tanácskozás szerkesztett anyagával
Fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - szilva - konferencia-kiadvány
634.22 *** 338.43(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2783452]
MARC

ANSEL
UTF-813326 /2008.
Schmidt Gábor (1944-)
   Kertészeti dendrológia / Schmidt Gábor, Tóth Imre. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2006. - 403 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 381.
ISBN 978-963-286-444-0 kötött
díszkert - fa - cserje - növényhatározó - elektronikus dokumentum
635.92 *** 581.412(083.71)
[AN 2782918]
MARC

ANSEL
UTF-813327 /2008.
Széchenyi István (1791-1860)
   Lovakrul / gróf Széchenyi István. - Gödöllő : SZIE Egy. K., [2008]. - 245 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál, 1828
ISBN 978-963-269-044-5 fűzött
lótenyésztés - lovassport - hasonmás kiadás
636.1.08 *** 798.2/.4 *** 094/099.07
[AN 2785257]
MARC

ANSEL
UTF-813328 /2008.
Unternehmerisches Handeln in der Wald- und Holzwirtschaft (magyar)
   Vállalkozói magatartás az erdőgazdaságban és a fafeldolgozásban : üzemgazdasági alapok és menedzsment folyamatok / Franz Schmithüsen [et al.] ; [ford. Dékány Zsigmond] ; [kiad. NYME Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont ...]. - Sopron : NYME Erfaret, 2007. - 477 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9364-90-5 fűzött
erdészet - fafeldolgozó ipar - üzemgazdaságtan - tankönyv
630*8(078) *** 630*6(078) *** 658.1(078)
[AN 2783633]
MARC

ANSEL
UTF-813329 /2008.
Varga Sándor (1977-)
   Díszmadarak / Varga Sándor. - Budapest : Gazda K., 2007. - 307 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 978-963-7445-65-1 kötött
díszmadár - állattartás
636.68
[AN 2783494]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

13330 /2008.
   100 muffin recept / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-45-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2784919]
MARC

ANSEL
UTF-813331 /2008.
Balázs Katalin
   A Biblia a helyes táplálkozásról : több mint 400 recepttel / Balázs Katalin, Kiss Balázs ; [a bev. tanulmányt írta Reisinger János] ; [... a graf. Füleky Adrienn munkája]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2007. - 158 p. : ill. ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7493-29-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2782391]
MARC

ANSEL
UTF-813332 /2008.
Biton, Davis
Great hair (magyar)
   Csábító hajviseletek : elegáns frizurák minden alkalomra / Davis Biton ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9889-18-7 kötött
hajviselet
646.72
[AN 2783472]
MARC

ANSEL
UTF-813333 /2008.
Bread (magyar)
   Kenyér : ízletes, ropogós és puha finomságok. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-368-767-3 kötött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2781186]
MARC

ANSEL
UTF-813334 /2008.
Chocolate (magyar)
   Csokoládés sütemények : a Kreatív konyha legfinomabb süteményei csokoládéból. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-369-394-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2781158]
MARC

ANSEL
UTF-813335 /2008.
   Édességek : csokis és gyümölcsös finomságok / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-47-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2784925]
MARC

ANSEL
UTF-813336 /2008.
Fitos Gyula
   Évszakok szakácskönyve / Fitos Gyula. - Budapest : Kossuth, 2008. - 163 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5606-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2781543]
MARC

ANSEL
UTF-813337 /2008.
   Az ízek örömei : Tupperware szakácskönyv. - Budapest : Tupperware Kft., [2008]-. - ill., színes ; 19 cm
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2733701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - 130 p.
Fotó Balogh Tamás
ISBN 978-963-06-5696-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2782009] MARC

ANSEL
UTF-813338 /2008.
   A Miele szakácskönyve. - Budapest : Miele Kft., 2008. - 336 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2782713]
MARC

ANSEL
UTF-813339 /2008.
Nähen leicht gemacht (magyar)
   Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak : profi módszerek, közérthető leírások 1000 ábrával / [... szerk. Heidemarie Tengler-Stadelmaier] ; [ill. Ruth Raimann, Elke Trier-Schäfer, Heidemarie Tengler-Stadelmaier]. - [Budapest] : Burda Mo. Kft., 2007. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2745-0 kötött : 3999,- Ft
varrás
646.21
[AN 2783231]
MARC

ANSEL
UTF-813340 /2008.
Pizza (magyar)
   Pizza : a Kreatív konyha legfinomabb pizzareceptjei változatos alapanyagokból. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-368-684-3 kötött
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2781183]
MARC

ANSEL
UTF-813341 /2008.
Potato (magyar)
   Burgonyaételek. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-370-829-3 kötött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2781201]
MARC

ANSEL
UTF-813342 /2008.
Ramsay, Gordon (1967-)
Sunday lunch (magyar)
   Vasárnapi ebéd : receptek "A fickó F-fel" zseniális szakácsától / Gordon Ramsay ; Jill Mead fotóival. - Pécs : Alexandra, 2008. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-370-771-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2779008]
MARC

ANSEL
UTF-813343 /2008.
Riahi, Khaled
Lexicon of coctails (magyar)
   Koktéllexikon : csodás receptek és keverési technikák / Khaled Riahi és Tobias Pehle ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 295 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-89-0 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2782580]
MARC

ANSEL
UTF-813344 /2008.
Rice (magyar)
   Rizsételek. - Pécs : Alexandra, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-368-680-5 kötött
rizs - szakácskönyv
641.55(083.12):633.18
[AN 2781177]
MARC

ANSEL
UTF-813345 /2008.
Vegetarian (magyar)
   Vegetáriánus ételek. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív konyha)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-830-9 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2782227]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

13346 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Zarathustra: a god that can dance (magyar)
   Zarathustra, a táncoló isten : kommentárok Friedrich Nietzsche: Így szólott Zarathustra című művéhez / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - [Budapest] : Amrita, 2008. - 570 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9234-31-4 fűzött : 3900,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Also sprach Zarathustra
Németország - filozófus - 19. század - századforduló - műelemzés
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 2779992]
MARC

ANSEL
UTF-813347 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Budapesti előadások : tizenegy előadás Budapesten, 1909. május 31. és június 12. között / Rudolf Steiner ; [ford. és a berlini előadás összefoglalóját írta Kellner Ágnes] ; [... a jegyzeteket írta Drahos Sándor] ; [szerk. és a bevezetést írta Juhász József] ; [kiad. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius, [2008]. - 167 p. ; 21 cm
A ford. a "Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen" és a "Was in der Antrophosophischen Gesselschaft vorgeht 1944/19-22." c. kiadások alapján kész.
ISBN 978-963-9772-07-6 kötött
teozófia - konferencia-kiadvány
141.332 *** 061.3(439-2Bp.)"1909"
[AN 2779877]
MARC

ANSEL
UTF-813348 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Tempellegende und die goldene Legende (magyar)
   A templomlegenda és az aranylegenda / Rudolf Steiner ; [ford. és a jegyzeteket írta Drahos Sándor] ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius, 2007. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9772-03-8 kötött
antropozófia
141.333
[AN 2779871]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

13349 /2008.
   15 éves Szombathely Város Kolping Egyesülete = 15 Jahre des Vereins Kolping der Stadt Szombathely / [... összeáll. Kőszegfalviné Pajor Klára]. - Szombathely : Szombathely Vár. Kolping Egyes., 2008. - 16 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szombathely Város Kolping Egyesülete
Szombathely - keresztény egyesület és szervezet
267(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2783762]
MARC

ANSEL
UTF-813350 /2008.
Biblia. Ószövetség (héber, magyar)
   Biblia = Ṫanak. - Budapest : Makkabi, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm
A bevezetést és az utószót Raj Tamás írta. - Kész. az 1898-1907 között Budapesten, "Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat kiadványai" c. sorozat keretében megjelent "Szentírás" c. kiad. alapján
ISBN 978-963-7475-10-8 kötött
Biblia
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 2783150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1327 p.
ISBN 978-963-7475-11-5
Biblia
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 2783157] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1455 p.
ISBN 978-963-7475-12-2
Biblia
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 2783166] MARC

ANSEL
UTF-813351 /2008.
   Bibliai jellemrajzok : "a tövis helyén ciprus növekedik, és bogáncs helyett mirtusz..." (Ésaiás 55,13) / [... összeáll. Kovács Zoltán]. - Budapest : BIK Kvk., 2008. - 167 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2008/3.)
ISBN 978-963-7493-46-1 fűzött
Biblia
adventista egyház - bibliamagyarázat
22.07 *** 286.3
[AN 2781689]
MARC

ANSEL
UTF-813352 /2008.
Brelich Angelo (1913-1977)
Tre variazioni sul tema delle origini (magyar)
   Római variációk az eredet témájára / Angelo Brelich ; [ford. és az utószót írta Nagy Andrea]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 149 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-084-4 fűzött : 2400,- Ft
római vallás - mitológia
292.21 *** 291.13
[AN 2781424]
MARC

ANSEL
UTF-813353 /2008.
Creech, Charles E.
Jewelry in the Seventh-day Adventist Church, why? (magyar)
   Ékszerviselés keresztény szemmel / Charles E. Creech ; [ford. Fehér János]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7493-44-7 fűzött
vallásos irodalom - adventista egyház
244 *** 286.3
[AN 2781690]
MARC

ANSEL
UTF-813354 /2008.
Cseri Kálmán (1939-)
   József : Isten iskolájában / Cseri Kálmán. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2008, cop. 1998. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9148-10-9 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 2785197]
MARC

ANSEL
UTF-813355 /2008.
Csobán Ferenc
   Az egyedüli élő Isten titkai / Csobán Ferenc. - [Téglás] : Csobán F., cop. 2008. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5443-2 kötött
bibliakutatás - vallásos irodalom
244 *** 22.01
[AN 2783350]
MARC

ANSEL
UTF-813356 /2008.
Deme Barnabás (1995-)
   Jézussal a Golgotán : engesztelő imák a szeretetről / Deme Barnabás. - [Nagyréde] : Juhász Z., [2008]. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
szeretet - imakönyv
243 *** 241.513
[AN 2781299]
MARC

ANSEL
UTF-813357 /2008.
Ferrell, Vance
Christmas, Easter and Halloween (magyar)
   Meglepő háttérkutatás : honnan ered a karácsony, a húsvét, a mindenszentek és a halottak napja? / Vance Ferrell ; [ford. Fehér János]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7493-43-0 fűzött
keresztény ünnep - vallásos irodalom - adventista egyház
244 *** 264-04 *** 286.3
[AN 2781591]
MARC

ANSEL
UTF-813358 /2008.
   Gábor próféciája : paruzikus szövetség. - [Budapest] : [Cseke G.], [2008]. - 255 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5558-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2781043]
MARC

ANSEL
UTF-813359 /2008.
   Hetven éves a Debrecen-Mester utcai református templom, 1938-2008 / [szerk. Lévay Botond, Lévay Botondné] ; [közread. a Mester Utcai Református Egyházközség]. - Debrecen : Mester Utcai Ref. Egyházközs., 2008. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5831-7 fűzött
Debrecen-Mester Utcai Református Egyházközség
Debrecen - református egyház - templom - 20. század
284.2(439-2Debrecen) *** 726.54(439-2Debrecen)
[AN 2783542]
MARC

ANSEL
UTF-813360 /2008.
Hohnberger, Jim (1948-)
Escape to God (magyar)
   Menekülés Istenhez : családunk útja a taposómalomból az egyszerű élet és a valódi lelkiség felé / Jim Hohnberger ; [ford. Takács Szabolcs]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 239 p. ; 20 cm
Közrem. Canuteson, Tim és Canuteson, Julie
ISBN 978-963-7493-39-3 fűzött
Hohnberger, Jim (1948-)
vallásos irodalom
244
[AN 2781697]
MARC

ANSEL
UTF-813361 /2008.
Islamoğlu, Mustafa (1960-)
Alemlerin rabbi Allah (magyar)
   Allah a világok ura : felismerni, megismerni, megérteni / Mustafa Islamoğlu ; [ford. és jegyzetekkel ell. Merdzsán Lejla] ; [közread. a] Minaret Iskola. - Budapest : LNN Kft., 2008. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5672-6 fűzött
iszlám
297
[AN 2782313]
MARC

ANSEL
UTF-813362 /2008.
   Istennek, hazának, tudománynak : tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére / [szerk. Mezei Zsolt]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények : Pápai Műveltört. Társ., 2008. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, ISSN 1219-6584 ; 19.)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-86550-3-5 fűzött : 1500,- Ft
Nádasdy Lajos (1913-)
Magyarország - Pápa - protestáns lelkész - református egyház - helytörténet - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
284.2(439)(092)Nádasdy_L. *** 943.9-2Pápa *** 082
[AN 2781984]
MARC

ANSEL
UTF-813363 /2008.
   Jézus Krisztus mint Isten Fia és Emberfia : "Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága..." (Jelenések könyve 22,16) / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : BIK Kvk., 2008. - 168 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2008/2.)
ISBN 978-963-7493-45-4 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - adventista egyház - bibliamagyarázat
232 *** 22.07 *** 286.3
[AN 2781686]
MARC

ANSEL
UTF-813364 /2008.
Kárpáti Petronella (1948-)
   Szeretetre vágyunk / Kárpáti Petronella ; [közread. az] Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány, Adventista Teológiai Főiskola. - 5. átd. kiad. - Budapest : Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány : Adventista Teológiai Főisk., 2008. - 132 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-5029-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2784932]
MARC

ANSEL
UTF-813365 /2008.
   Keresztény értékek a szekularizált világban / [szerk. Bors Katalin]. - Budapest : KPSZTI, 2008. - 35, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (KPSZTI füzetek, ISSN 1789-8331 ; 1.)
A Budapesten 2006. nov. 24-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-87636-1-7 fűzött
kereszténység - konferencia-kiadvány
23/28 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2781929]
MARC

ANSEL
UTF-813366 /2008.
   "Királlyá lett a te Istened" : fejezetek a politikai teológia történetéből / [szerk. Borbély Gábor et al.]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8634-4 fűzött : 3200,- Ft
állam és egyház viszonya - vallásfilozófia - politikai filozófia - történeti feldolgozás
261.7 *** 21 *** 321.01(100)(091) *** 322
[AN 2780059]
MARC

ANSEL
UTF-813367 /2008.
Komm und sieh! : Lesebuch (magyar)
   Jöjj és lásd! : tanítások könyve / Marcel Bregenzer [et al.] ; [ford. Fehér Jánosné]. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 157 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 146.)
ISBN 978-963-9281-65-3 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2781457]
MARC

ANSEL
UTF-813368 /2008.
Komm und sieh! : Teilnehmerheft (magyar)
   Jöjj és lásd : résztvevők könyve / Leo Tanner [et al.] ; [ford. Pintér Judit]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 92 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 144.)
ISBN 978-963-9281-66-0 fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 978-963-8281-66-0)
vallásos irodalom
244
[AN 2781440]
MARC

ANSEL
UTF-813369 /2008.
   Krisztus egyházának istentiszteleti alkalmai és közösségi élete / [... összeáll. Vankó Zsuzsa]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 2 db ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2007/3.)
keresztény ünnep - szombat - adventista egyház - istentisztelet - bibliamagyarázat
263 *** 264-04 *** 286.3 *** 22.07
[AN 2781670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 126 p.
ISBN 978-963-7493-31-7 fűzött : 330,- Ft
keresztény ünnep - szombat - adventista egyház - istentisztelet - bibliamagyarázat
263 *** 264-04 *** 286.3 *** 22.07
[AN 2781672] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 86 p.
ISBN 978-963-7493-34-8 fűzött : 230,- Ft
keresztény ünnep - szombat - adventista egyház - istentisztelet - bibliamagyarázat
263 *** 264-04 *** 286.3 *** 22.07
[AN 2781674] MARC

ANSEL
UTF-813370 /2008.
   Lelkipásztori jelentések, 1924-1926 / szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ell. és a mutatókat összeáll. Mózessy Gergely. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2008. - 531 p. ; 24 cm. - (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, ISSN 1588-7847 ; 3.)
ISBN 978-963-88071-0-6 fűzött
Székesfehérvári Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - Horthy-korszak - történelmi forrás
282(439-03Székesfehérvári_egyházmegye)"192"(093)
[AN 2778860]
MARC

ANSEL
UTF-813371 /2008.
Linee per un progetto di primo annuncio (magyar)
   Irányvonalak a tervszerű első igehirdetéshez / [ford. Keszeli Sándor]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 36 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9455-84-9 fűzött
pasztorális teológia - misszió
253 *** 266
[AN 2781905]
MARC

ANSEL
UTF-813372 /2008.
   Lourdes : "Békesség az embernek" : 50. Nemzetközi Katonai Zarándoklat, 2008. május 22-26. / [írta és szerk. Hankovszky Béla]. - [Budapest] : [Katolikus Tábori Püspökség], [2008]. - 96 p. ; 15 cm
Közread. a Katolikus Tábori Püspökség
ISBN 978-963-06-4946-9 fűzött
Magyarország - Lourdes - zarándoklat - szent hely - katona - egyházi énekeskönyv - ima
248.153.8(44-2Lourdes) *** 355(439) *** 245 *** 243
[AN 2780124]
MARC

ANSEL
UTF-813373 /2008.
   Magyarok Nagyasszonya imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
mariológia - imakönyv
243 *** 232.931
[AN 2781287]
MARC

ANSEL
UTF-813374 /2008.
   Marianum : az erdélyi iskolanővérek nyomában : [1858-2008] / [... szerk. Tornay Krisztina] ; [kiad. a Miasszonyukról Nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartománya]. - Debrecen : Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek M. Tartománya, 2008. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5305-3 fűzött
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina
Erdély - apácarend - általános iskola - polgári iskola - egyházi iskola - 19. század - 20. század - ezredforduló
271(498)"185/200" *** 271(439.21)"185/200" *** 373.3(439.21) *** 373.3(498) *** 373.47(439.21) *** 373.47(498)
[AN 2783480]
MARC

ANSEL
UTF-813375 /2008.
   Ministránsok imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243 *** 264-02
[AN 2781295]
MARC

ANSEL
UTF-813376 /2008.
Ordo Carmelitarum Discalceatorum. Provincia Hungariae. Világban Élő Kármel
   A Kármelhegyi Boldogasszony és Jézusról nevezett Szent Teréz Világi Rendjének konstitúciói / [szerk. Kovács Cs. Albert, Puvák Tarzíciusz, Vén Emőke Terézia] ; [kiad. VÉK Országos Elnöksége]. - Budapest : VÉK Orsz. Elnökség, 2007. - 56 p. ; 22 cm
Borítócím: Regula konstituciók : tartományi statutumok : a Teréziánus Kármel Magyar Rendtartománya Világában Élő Kármelita közösségeinek használatára
ISBN 978-963-87462-2-1 fűzött
karmelita apácák - szabályzat
271.971-4
[AN 2779899]
MARC

ANSEL
UTF-813377 /2008.
   Özvegyek imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött
özvegy - imakönyv
243 *** 316.37-058.835
[AN 2781275]
MARC

ANSEL
UTF-813378 /2008.
Pap László (1937-1999)
   Egy különös sors : Pap László pomázi lelkipásztorral beszélget Kondor Katalin / [közread. az] Ébredés Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Pécel : Éba, 2008. - 32 p. ; 20 cm
A beszélgetés a Kossuth Rádióban hangzott el 1998. ápr. 13-án
ISBN 978-963-87290-3-3 fűzött
Pap László (1937-1999)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - interjú - rádióműsorszám
284.2(439)(092)Pap_László(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2781949]
MARC

ANSEL
UTF-813379 /2008.
Raj Tamás (1940-)
   Ember-e a mező fája? : környezet- és természetvédelem a Bibliában / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2008. - 124 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7088-27-8 kötött
Biblia. Ószövetség
zsidó vallás - környezetvédelem - bibliamagyarázat
221 *** 296 *** 504.06
[AN 2784964]
MARC

ANSEL
UTF-813380 /2008.
Ramm, Martin
Zum Altere Gottes will ich treten (magyar)
   Az Úr oltárához megyek : a szentmise rítusainak magyarázata / Martin Ramm ; [a ... fordítást Zentai Attila kész.]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 160 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 978-963-9455-87-0 fűzött
katolikus egyház - mise
264-061 *** 282
[AN 2781900]
MARC

ANSEL
UTF-813381 /2008.
Soós Attila
   Titokban formáltattam : egy túlélő vallomásai a gondviselésről, a lelkiismeretről, igaz társakról, az igazságkeresésről / Soós Attila ; [graf. Volent Kati]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7493-33-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2781945]
MARC

ANSEL
UTF-813382 /2008.
Székely János (1964-)
   Az Újszövetség teológiája / Székely János ; [kiad. a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 963-86319-7-X fűzött
Biblia. Újszövetség
biblikus teológia - egyetemi tankönyv
225.08(075.8)
[AN 2785204]
MARC

ANSEL
UTF-813383 /2008.
Székely Tibor
   A magyar bibliafordítások történetéből, 1500-1955 [elektronikus dok.] / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Székely T.], 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: szövegszerkesztő, Acrobat Reader
ISBN 963-460-458-7 műanyag tokban
Biblia
Magyarország - fordítás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
22=03=945.11(091) *** 22.014
[AN 2782483]
MARC

ANSEL
UTF-813384 /2008.
   Szent Antal imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Antonio da Padova (1195-1231)
szent - 13. század - imakönyv
235.3(092)Antonio_da_Padova *** 243
[AN 2781277]
MARC

ANSEL
UTF-813385 /2008.
Szentkereszty György
   A magyar Pax Romana mozgalom történetéhez : szemelvények, gondolatok, adalékok : egy nyugati paxrománás kortanú kutatásaiból és emlékezéseiből / Szentkereszty György ; [kiad. Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana]. - München ; [Nemesbük] : KMÉM - Pax Romana, 2008. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5462-3 fűzött
Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana
katolikus egyház - magyarság - egyesület
282(=945.11)(100) *** 061.2(439)
[AN 2779880]
MARC

ANSEL
UTF-813386 /2008.
   A szerzetesség jelene és jövője. - Budapest : Vigilia, 2008. - 302 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 13.)
A Budapesten 2006. okt. 28-án és a 2007. okt. 13-án tartott tudományos konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-97-8 fűzött : 1600,- Ft
szerzetesség - konferencia-kiadvány
271 *** 061.3(439-2Bp.)"2006" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2781600]
MARC

ANSEL
UTF-813387 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   Bibliai nyomokon : tanulmányok a bibliai folklór és tárgytörténet köréből : tanulmánykötet Dr. Scheiber Sándor tiszteletére / Szigeti Jenő ; kiad. a Kisegyház-kutató Egyesület. - Budapest : Kisegyház-kut. Egyes., 2008. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5704-4 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22.07
[AN 2779828]
MARC

ANSEL
UTF-813388 /2008.
   Tanítványság egykor és ma : "Tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Máté 28,19) / [... összeáll. Hites Gábor et al.]. - Budapest : BIK Kvk., 2008. - 175 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2008/1.)
ISBN 978-963-7493-42-3 fűzött
Biblia. Újszövetség
misszió - adventista egyház - bibliamagyarázat
266 *** 22.07 *** 286.3
[AN 2781680]
MARC

ANSEL
UTF-813389 /2008.
Tarjányi Béla (1942-)
   Újszövetségi alapismeretek : újszövetségi szentírástudomány / Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2007-. - 21 cm
ISBN 978-963-87626-3-4
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 2736209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Jézus örömhíre - az ősegyház tanítása. - 2007. - 151 p. : ill.
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 978-963-87626-5-8 fűzött
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
225.07 *** 232
[AN 2785408] MARC

ANSEL
UTF-813390 /2008.
Tetézi Lajos
   Az Izsáki Katolikus Egyházközség és a Szent Mihály-templom története / Tetézi Lajos. - [Izsák] : Izsáki Hírek [Szerk.], 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Izsáki hírek kiskönyvtára, ISSN 1588-628X ; 2.)
ISBN 978-963-06-5691-7 fűzött
Izsáki Római Katolikus Egyházközség
Izsák - katolikus egyház - egyháztörténet - egyházközség - templom
282(439-2Izsák)(091) *** 726.54(439-2Izsák)
[AN 2783772]
MARC

ANSEL
UTF-813391 /2008.
   "Ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató..." (Malakiás 3,3) : Isten megtisztító munkája / [... összeáll. Szabó Ferenc]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 206 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2007/4.)
ISBN 978-963-7493-35-5 fűzött
Biblia
adventista egyház - bibliamagyarázat
22.07 *** 286.3
[AN 2781693]
MARC

ANSEL
UTF-813392 /2008.
VanVonderen, Jeffrey
Tired of trying to measure up (magyar)
   Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell / Jeff VanVonderen ; [ford. Nagy Erzsébet] ; [közread. a] Grace Ministries Alapítvány. - Budapest : Grace Ministries Alapítvány, 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-04-8932-4)
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 2785188]
MARC

ANSEL
UTF-813393 /2008.
Walther, Wilhelm (1846-1924)
Luthers Charakter (magyar)
   Luther jelleme / Walther Vilmos ; [ford. Victor János]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-26-3 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - evangélikus egyház - egyházi személy - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2781694]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

13394 /2008.
Debord, Guy (1931-1994)
Commentaires sur La société du spectacle (magyar)
   Kommentárok A spektákulum társadalmához / Guy Debord ; ford. Erhardt Miklós ; [közread. a Trafó Kortárs Művészetek Háza]. - Budapest : Trafó Kortárs Műv. Háza, 2008. - 99 p. ; 17 cm
Megj. a 2008. szept. 13 - okt. 19. között "Forradalom szeretlek" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5654-2 fűzött
Debord, Guy (1931-1994). La société du spectacle
társadalmi viselkedés - politika - 20. század
316.64(100)"19" *** 316.325(100)"19" *** 32(100)"19"
[AN 2781882]
MARC

ANSEL
UTF-813395 /2008.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Érettkorú felnőttek : kulturált viselkedéssel egy jobb életminőségért. - 2008. - 119 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4909-4 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - felnőtt - idős
613.865-053.85/.88
[AN 2781850] MARC

ANSEL
UTF-813396 /2008.
Durkó Antal (1890-1978)
   Régi mesterségek, nevezetes békésiek / Durkó Antal ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta B. Szűcs Irén. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 39.)
ISBN 978-963-86729-7-1 fűzött
Békés - iparos - helytörténet - 19. század - 20. század
316.37-058.234.2(439-2Békés)"18/194" *** 943.9-2Békés *** 334.712(439-2Békés)"18/194"
[AN 2781702]
MARC

ANSEL
UTF-813397 /2008.
   Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban / szerk. Fedinec Csilla ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság. - Budapest : MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Biz., 2008. - 313 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-565-1 kötött
magyarság - nemzettudat
316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 2783650]
MARC

ANSEL
UTF-813398 /2008.
Jánosa András
   Adatelemzés számítógéppel : alkalmazott számítástechnika / Jánosa András. - [Budapest] : Perfekt, 2008. - 271 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-394-636-7 fűzött : 3200,- Ft
statisztika - számítástechnika - adatmodellezés - elektronikus dokumentum
311 *** 681.3
[AN 2784745]
MARC

ANSEL
UTF-813399 /2008.
Kamarás István (1941-)
   Bevezetés az embertanba : az Íme, az ember! című könyv 4. átdolgozott kiadása / Kamarás István. - 4. átd. kiad. - Budapest : Loisir K., 2008. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9063-27-4)
társadalom - erkölcs - gyermeknevelés
316.6 *** 17 *** 37.03
[AN 2779476]
MARC

ANSEL
UTF-813400 /2008.
Laky Teréz (1926-2005)
   Tanulmányok, emlékezések / Laky Teréz ; [vál. és szerk. Czakó Ágnes et al.] ; [közread. a] Magyar Szociológiai Társaság. - Budapest : MSZT, 2008. - 272 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5663-4 fűzött
Laky Teréz (1926-2005)
Magyarország - gazdaságszociológia - közgazdász - 20. század - 21. század
316.334.2 *** 330(439)(092)Laky_T.
[AN 2781010]
MARC

ANSEL
UTF-813401 /2008.
Line Ira
   Férjek és szeretők ötven fölött / Line Ira. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 119 p. ; 18 cm
Fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2780113]
MARC

ANSEL
UTF-813402 /2008.
   Museum and the internet : presenting cultural heritage resources on-line : selected papers from the international summer course in Buşteni, Romania, 20th - 26th of September, 2004 / ed. by Irina Oberländer-Târnoveanu. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-98-7 fűzött
kulturális örökség - múzeum - internet - konferencia-kiadvány
316.7 *** 681.324Internet *** 069 *** 061.3(498-2Buşteni)
[AN 2780154]
MARC

ANSEL
UTF-813403 /2008.
Romano Rácz Sándor
   Cigány sor / Romano Rácz Sándor. - Budapest : Osiris, 2008. - 135 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-276-000-1 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - szociográfia - cigányság
308(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2781284]
MARC

ANSEL
UTF-813404 /2008.
   Társadalom, tér, szerkezet / szerk. Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne ; [... kiad. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Városi és Regionális Kutatások Központja]. - Budapest : ELTE Tátk Vár. és Regionális Kutatások Központja, 2008. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-005-5 fűzött : 2650,- Ft
városszociológia - településfejlesztés - urbanisztika
316.334.56 *** 711.1 *** 911.37
[AN 2778722]
MARC

ANSEL
UTF-813405 /2008.
   Társadalomtudományi tanulmányok : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból / [szerk. Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar. - Hajdúböszörmény : DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, 2008-. - 23 cm
társadalomtudomány - tanulmánygyűjtemény
30 *** 082
[AN 2783530]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 207 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-166-5 fűzött
társadalomtudomány - tanulmánygyűjtemény
316.7 *** 30
[AN 2783552] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

13406 /2008.
Barsi Ernő (1920-)
   Egy sályi szántó-vető ember: Horváth Dániel dalkincse / [Barsi Ernő]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2781735]
MARC

ANSEL
UTF-813407 /2008.
Dudás László
   A makádi nádtetős házak / Dudás László. - Vác : [Magánkiad.], 2008. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5482-1 fűzött
Makád - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11)(439-2Makád) *** 72.031.4(439-2Makád)
[AN 2784085]
MARC

ANSEL
UTF-813408 /2008.
   Kedvenc meséim [elektronikus dok.] / [előadja] Utasi Árpi. - Hangoskönyv. - Budapest : Klub Publishing Kft., 2008. - 1 CD (53 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
magyar néprajz - népmese - auditív dokumentum
398.21(=945.11)
[AN 2782660]
MARC

ANSEL
UTF-813409 /2008.
Molnár László (1916-1998)
   Sárréti történetek / Molnár László ; [közread. a] Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Kör Egyesület. - [Debrecen] : Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Kör Egyes., 2007. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Sárréti mesés történetek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-1843-4 fűzött
Sárrét - magyar néprajz - folklór - népmese
398.21(=945.11)(439Sárrét)
[AN 2782075]
MARC

ANSEL
UTF-813410 /2008.
Nemes Mihály (1866-1945)
   A magyar viseletek története / Nemes Mihály ; [... szerk., és az előszót írta Bencsik Gábor]. - [Budapest] : M. Mercurius, 2007. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-86469-8-9 kötött
ISBN 963-86469-8-5
Magyarország - öltözködés - viselettörténet
391(439)".../18" *** 739.2(439)".../18" *** 739.7(439)".../18"
[AN 2782166]
MARC

ANSEL
UTF-813411 /2008.
   Nemzetiségeink képekben, 2008 / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2008. - 76 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Az azonos címen meghirdetett fotópályázat zsűrizett anyaga. - A bev. magyar, angol, bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, ruszin, szerb, szlovén, szlovák és ukrán nyelven
ISBN 978-963-651-466-2 kötött
Magyarország - nemzetiség - néprajz - pályázat - fényképalbum
39(=00)(439)(084.12) *** 316.347(=00)(439) *** 06.063
[AN 2780070]
MARC

ANSEL
UTF-813412 /2008.
Tarnowski, Wolfgang
Ritter (magyar)
   Lovagok / írta Wolfgang Tarnowski ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 22.)
ISBN 978-963-9657-76-2 kötött : 2570,- Ft
lovag - művelődéstörténet - középkor
394.012(100) *** 930.85(100)
[AN 2782147]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

13413 /2008.
   1958-2008. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2008. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Összeáll. Rácz Sándor
Fűzött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század
32(439)(092)Nagy_I.
[AN 2780102]
MARC

ANSEL
UTF-813414 /2008.
   Beszédből világ : elemzések, adatok amerikai magyarokról / szerk. Papp Z. Attila. - Budapest : M. Külügyi Int., 2008. - 514 p. : ill. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: 507-514.
ISBN 978-963-06-5596-5 fűzött
Egyesült Államok - emigráns - testület - ezredforduló - magyarság
325.25(=945.11)(73)"200" *** 061.2(73)(=945.11)"200"
[AN 2783787]
MARC

ANSEL
UTF-813415 /2008.
A cigányság a második világháború idején, 1939-1945 (angol)
   The Roma people during the Second World War, 1939-1945 : school reader about coexistence and persecution / ed. Szabolcs Szita. - Budapest : Velcsov Bt., 2008. - 197 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
Fűzött (hibás ISBN 978-9-630095-51-8)
Magyarország - cigányság - második világháború - holokauszt
323.12(=914.99)(439)"1939/1945"
[AN 2781008]
MARC

ANSEL
UTF-813416 /2008.
Joób Márk
   Globale Gerechtigkeit im Spiegel zeitgenössischer Theorien der politischen Philosophie / Mark Joób. - Ödenburg : Christian Academic Press, 2008. - 341 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 321-341.
ISBN 978-963-06-4828-8 fűzött
politikai filozófia
321.01 *** 32.001
[AN 2783830]
MARC

ANSEL
UTF-813417 /2008.
Katona Magda (1954-)
   Pakisztán választások után / Katona Magda ; [közread. a] Foundation for Afghanistan. - Budapest : Found. for Afghanistan, 2008. - 348 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 343-346.
Fűzött
Pakisztán - választás - ezredforduló
324(549.1)"2008"
[AN 2780170]
MARC

ANSEL
UTF-813418 /2008.
Kutas Péter (1937-)
   Amikor vért könnyeztek a fellegek.. : egy kisfiú emlékei a budapesti gettóból = When clouds wept blood... : memories of a little boy from Budapest ghetto / Kutas Péter ; [ford. Szőnyi Andrea, Molnár Eszter]. - Budapest : Lauder-kv. : Aura, cop. 2008. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 978-963-87442-1-0 fűzött
Kutas Péter (1937-)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2779417]
MARC

ANSEL
UTF-813419 /2008.
Latorcai János (1944-)
   Szólni, tenni kell! / Latorcai János. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 224, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-10-8 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Latorcai_J.(042.5) *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2784968]
MARC

ANSEL
UTF-813420 /2008.
Müller György (1950-)
   Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon : Antalltól Gyurcsányig / Müller György. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 390 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-390.
ISBN 978-963-9722-53-8 kötött : 7770,- Ft
Magyarország - kormány - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
328.13(439)"198/200" *** 323(439)"198/200"
[AN 2778975]
MARC

ANSEL
UTF-813421 /2008.
Nemere István (1944-)
   A CIA története / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9673-42-7 fűzött
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat
327.84(73)
[AN 2784950]
MARC

ANSEL
UTF-813422 /2008.
Nemere István (1944-)
   Könyörtelenül : a KGB története / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 222 p. ; 20 cm
Gerinccím: A KGB története. - Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9673-43-4 fűzött
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Szovjetunió - titkosszolgálat
327.84(47)
[AN 2784904]
MARC

ANSEL
UTF-813423 /2008.
Nunberg, Geoffrey (1945-)
Talking right (magyar)
   Jobban mondva, avagy Hogyan csináltak a konzervatívok a liberalizmusból baloldali bolondériát: adóemelősdit, haboskávé-iddogálást, szusieddegélést, Volvo-vezetést, New York times-bújást, testékszerezést és Hollywood-imádatot / Geoffrey Nunberg. - Budapest : Gondolat, 2008. - 316 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Ford. Pásztor Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-146-9 fűzött : 2790,- Ft
Egyesült Államok - politológia - belpolitika - szaknyelv - nyelvhasználat - szociolingvisztika - ezredforduló
32.001 *** 323(73)"200" *** 800.1 *** 800.866
[AN 2781180]
MARC

ANSEL
UTF-813424 /2008.
Simicskó István (1961-)
   Nemzeti értékeink védelmében / Simicskó István. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 236, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-08-5 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - biztonságpolitika - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Simicskó_I. *** 323(439)"199/200"(042.5) *** 355.02
[AN 2784267]
MARC

ANSEL
UTF-813425 /2008.
Szászfalvi László (1961-)
   Magyar ünnep : a Száraz-értől a Duna-partig / Szászfalvi László. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 224, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-04-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - nyilvánosság - beszéd - politikus - 20. század - ezredforduló
323(439)"199/200"(042.5) *** 316.65(439)"199/200" *** 32(439)(092)Szászfalvi_L.
[AN 2784062]
MARC

ANSEL
UTF-813426 /2008.
   Vajdasági betekintő / [közread. az] Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ. - Szeged ; Szabadka : EIKKA, 2008. - 186 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87084-5-8 fűzött
Vajdaság - Szerbia - határon túli magyarság - regionális gazdaság - civil társadalom - ifjúságszociológia - statisztikai adatközlés
323.1(=945.11)(497.11) *** 323.21(497.11) *** 316.37-053.6(=945.11)(497.11) *** 332.1(497.11)(083.41)
[AN 2783534]
MARC

ANSEL
UTF-813427 /2008.
Wright, Lawrence
The looming tower (magyar)
   Magasba nyúló tornyok : az al-Kaida útja / Lawrence Wright ; [ford. Kovács Kristóf és Nádori Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 386 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9633-38-4 kötött : 3970,- Ft
Qaida
Afganisztán - terrorizmus - iszlám
323.285(100) *** 297(581)
[AN 2783913]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

13428 /2008.
   A 80 éves Tóth Ferenc köszöntése. - Makó : Szirbik M. Társ., 2008. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87646-1-4 fűzött
Magyarország - helytörténész - muzeológus - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Tóth_F. *** 069(439)(092)Tóth_F.
[AN 2779796]
MARC

ANSEL
UTF-813429 /2008.
1000 Jahre : Meilensteine der Weltgeschichte (magyar)
   A történelem 1000 esztendeje : politika, hadviselés, kultúra. - Pécs : Alexandra, 2008. - 320 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-368-668-3 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 2782245]
MARC

ANSEL
UTF-813430 /2008.
   1938-ban születtünk : emlékezések, pályaképek / szerk. Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2008. - 191 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-86842-9-5 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
929(439)"193/200"(0:82-94)
[AN 2784120]
MARC

ANSEL
UTF-813431 /2008.
Adams, Simon (1955-)
The Kingfisher atlas of the medieval world (magyar)
   A középkori világ képes atlasza : [i. sz. 500 - i. sz. 1450] : [képes útmutató a világ középkori civilizációihoz] / Simon Adams ; ill. Kevin Maddison ; [ford. Győrvári Borbála]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 44, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9845-22-0 kötött : 2700,- Ft
művelődéstörténet - középkor
930.85(100)"05/14"
[AN 2781504]
MARC

ANSEL
UTF-813432 /2008.
Áment Márton
   A világháborúk bakonygyepesi krónikája : a világháborúkban részt vett bakonygyepesi katonák emlékére / Áment Márton ; [kiad. Gyepesi Örökségünk Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségünk Egyes., 2008. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5845-4 fűzött
Bakonygyepes - helytörténet - első világháború - második világháború
943.9-2Bakonygyepes"191/194"
[AN 2781099]
MARC

ANSEL
UTF-813433 /2008.
   Baja mezőváros szerepe az 1848-1849. évi szabadságharcban / összeáll., jegyzetekkel ell., a bev. tanulmányt írta ... Kemény János. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2008. - 2 db (930 p.) ; 24 cm. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7236-63-1 fűzött : 2000,- Ft
Baja - magyar történelem - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9-2Baja"1848/1849"(093)
[AN 2780927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 491 p.
ISBN 978-963-7236-64-8
Baja - magyar történelem - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9-2Baja"1848/1849"(093)
[AN 2780930] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 502-930.
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7236-65-5
Baja - magyar történelem - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9-2Baja"1848/1849"(093)
[AN 2780931] MARC

ANSEL
UTF-813434 /2008.
   Comenius előtt és után / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2008. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Sárospatak - helytörténet - magyar irodalom története - oktatástörténet - egyesület
943.9-2Sárospatak *** 894.511(091) *** 37(439)(091) *** 061.2(439-2Sárospatak)
[AN 2781066]
MARC

ANSEL
UTF-813435 /2008.
Fodor István Ferenc
   Jászjákóhalma története / Fodor István Ferenc. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2008. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 43.)
Bibliogr.: p. 156-164. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7113-23-9 kötött
Jászjákóhalma - helytörténet
943.9-2Jászjákóhalma
[AN 2784107]
MARC

ANSEL
UTF-813436 /2008.
   Geleji hereditás : egy falu öröksége : fotográfiák és archív képek egy hétszáz éves faluról / [összeáll. Erőss Gábor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Mozaik Digitális Ny.], 2008. - 147 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-06-5380-0 fűzött
Gelej - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Gelej(084.12)
[AN 2781019]
MARC

ANSEL
UTF-813437 /2008.
Gömör Tamás
   Helyzet-kép / Gömör Tamás. - Budapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2008. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86842-8-8 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2783893]
MARC

ANSEL
UTF-813438 /2008.
Helilov, Mübariz
   Ősmagyarok Azerbajdzsánban / Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs. - Budapest : HUN-idea, 2008. - 230 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-31-4 fűzött : 2750,- Ft
Azerbajdzsán - magyarságkutatás - művelődéstörténet - embertan
930.8(=945.11) *** 930.85(479.24) *** 572
[AN 2783218]
MARC

ANSEL
UTF-813439 /2008.
Horváth Miklós (1953-)
   Koronatanúk jeltelen sírgödrökben : dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténeteihez / Horváth Miklós, Zinner Tibor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 1008 p. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 990-1008.
ISBN 978-963-9722-56-9 kötött : 14600,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
magyar történelem - politikus - miniszterelnök - megtorlás - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - jogeset - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9(092)Nagy_I.(093) *** 943.9"1956/1958"(093) *** 323.282(439)"1956/1958"(093) *** 34.096(439)"1958"(093)
[AN 2782693]
MARC

ANSEL
UTF-813440 /2008.
   Hungarian world encyclopedia / [ed.-in-chief Pungur, Joseph] ; [publ. by the] World Federation of Hungarians. - Budapest : WFH, 2008-. - ill. ; 26 cm
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - híres ember - lexikon
930.85(439):030 *** 929(439):030 *** 943.9:030
[AN 2779429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - H. - 2008. - 677 p., LXXXVI t. : ill., főként színes
ISBN 978-963-87998-1-4 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - híres ember - lexikon
930.85(439):030 *** 943.9:030 *** 929(439):030
[AN 2779450] MARC

ANSEL
UTF-813441 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   A magyar nemzet története regényes rajzokban / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, [2008]-. - 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem - történelmi elbeszélés
943.9(0:82-321.6)
[AN 2785539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2008. - 270 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 6.)
ISBN 978-963-09-5830-1 kötött
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
943.9(0:82-321.6)
[AN 2785545] MARC

ANSEL
UTF-813442 /2008.
Képek a múltból (angol)
   Perspectives on the past : major excavations in county Pest / [ed. by Gyöngyössy Márton] ; [... ed. Ottományi Katalin] ; [... transl. Magdaléna Seleanu] ; [publ. by the] Directorate of the County Pest Museums. - Szentendre : Directorate of the County Pest Mus., 2008. - 119 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9590-33-5 kötött
Pest megye - régészet - lelet
903/904(439.153)
[AN 2778903]
MARC

ANSEL
UTF-813443 /2008.
   Képek a múltból : az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében / [fel. szerk. Gyöngyössy Márton] ; [... szerk. Ottományi Katalin] ; [közread. a] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Szentendre : PMMI, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9590-26-7 kötött
Pest megye - régészet - lelet
903/904(439.153)
[AN 2778895]
MARC

ANSEL
UTF-813444 /2008.
   Egy közép-európai birodalom : az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918 / [szerk. Gáspár Zsuzsa]. - Budapest : Officina, cop. 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-9705-42-5 kötött : 7950,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - művelődéstörténet - történelem
930.85(436/439) *** 943.6/.9
[AN 2781780]
MARC

ANSEL
UTF-813445 /2008.
Kučera, Rudolf (1947-)
Kapitoly z dějin střední Evropy (magyar)
   Közép-Európa története egy cseh politológus szemével / Rudolf Kučera ; [ford. Mayer Judit] ; [Popély Gyula utószavával]. - Budapest : Korma Kv., 2008. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87903-0-9 kötött : 2500,- Ft
Közép-Európa - Csehszlovákia - történelem
94-11 *** 943.76
[AN 2779697]
MARC

ANSEL
UTF-813446 /2008.
Kulcsár Péter (1934-)
   Humanista történetírás Magyarországon : tanulmányok / Kulcsár Péter. - Budapest : Lucidus K., 2008. - 199 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-51-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - történetírás - művelődéstörténet - humanizmus - 15. század - 16. század
930.1(439)"14/15" *** 930.85(439)"14/15"
[AN 2780667]
MARC

ANSEL
UTF-813447 /2008.
Kurth, Dieter
Das alte Ägypten (magyar)
   Az ókori Egyiptom titkai / írta Dieter Kurth ; ill. Jörn Hennig és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba]. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 40.)
ISBN 978-963-9182-52-3 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - régészet
930.85(32) *** 904(32)
[AN 2782174]
MARC

ANSEL
UTF-813448 /2008.
Lanszkiné Széles Gabriella
   Kisgyalán története és néprajza / Lanszkiné Széles Gabriella ; [kiad. Kisgyalán Községi Önkormányzat]. - Kaposvár ; [Kisgyalán] : Önkormányzat, 2007. - 248 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-4157-9 kötött
Kisgyalán - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Kisgyalán *** 39(=945.11)(439-2Kisgyalán)
[AN 2781782]
MARC

ANSEL
UTF-813449 /2008.
Magyarságtudományi tanulmányok (angol)
   Selected studies in Hungarian history / ed.-in-chief László Botos ; [ed. and transl. by Margaret Botos]. - Budapest : HUN-idea, 2008. - 932 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-30-7 kötött : 29,95 EUR
magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9
[AN 2779413]
MARC

ANSEL
UTF-813450 /2008.
Malam, John (1957-)
Buried treasure (magyar)
   Eltemetett kincsek : [izgalmas tények a történelem legrejtélyesebb kincseiről] / John Malam. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A történelem rejtélyei)
Ford. Frey Ágnes
ISBN 978-963-9747-50-0 kötött : 1190,- Ft
művelődéstörténet - régészet - rejtély
930.85(100) *** 904 *** 001.94
[AN 2783580]
MARC

ANSEL
UTF-813451 /2008.
   Mátyás és a humanizmus / szerk. Csukovits Enikő. - Budapest : Osiris, 2008. - 702 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-981-6 kötött : 9890,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 15. század - művelődéstörténet - humanizmus
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 2781846]
MARC

ANSEL
UTF-813452 /2008.
Mocsáry Pál (1925-2004)
   A Mocsáry család Sáp-pusztán / Mocsáry Pál ; [kieg. és szerk. Laki-Lukács László]. - Edelény : Magánkiad., 2008. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Mocsáry család
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Mocsáry(0:82-94)
[AN 2783470]
MARC

ANSEL
UTF-813453 /2008.
Nagymáté Lajos (1928-?)
   Gyermekkorom Trizsben, 1928-1944 / Nagymáté Lajos ; [szerk. Szablyár Péter] ; [közread. a] Jósvafői Tájház. - Jósvafő : Jósvafői Tájház, 2008. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5435-7 fűzött
Nagymáté Lajos (1928-?)
Trizs - Magyarország - helytörténet - 20. század - második világháború - memoár
929(439)Nagymáté_L.(0:82-94) *** 943.9-2Trizs"192/194"(0:82-94)
[AN 2783314]
MARC

ANSEL
UTF-813454 /2008.
Najmányi László (1946-)
   Yippie! : az engedetlen polgár : gondolatok és adalékok az 1960-70-es évek Amerikájának történetéhez / Najmányi László, Schuller Gabriella. - [Szombathely] : Golyós Toll K., 2008. - 349 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5063-2 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - történelem - hippi - 20. század
973"196/197" *** 316.37-058.53(73)
[AN 2780564]
MARC

ANSEL
UTF-813455 /2008.
Pantzer, Peter
Samurai (magyar)
   Szamurájok / írta Peter Pantzer ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Hauke Kock. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 20.)
ISBN 978-963-9657-77-9 kötött : 2570,- Ft
Japán - szamuráj - művelődéstörténet - középkor
952.0"07/18" *** 355.318.1(520)
[AN 2782142]
MARC

ANSEL
UTF-813456 /2008.
Pápay Aranka (1937-)
   Örvények felett / Pápay Aranka. - [Jászberény] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5637-5 kötött
Ozora - helytörténet - magyar irodalom - válogatott művek
943.9-2Ozora(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 2783345]
MARC

ANSEL
UTF-813457 /2008.
   Régészeti parkok Magyarországon : kísérleti és környezeti régészet, múzeumpedagógiai lehetőségek a régészeti parkokban : tudományos konferencia és bemutató napok : Budaörs, 2007. május 24-26. / [szerk. Mester Edit] ; [Budaörs Város Önkormányzata és a Régiségbúvár Egyesület közös kiadványa]. - Budaörs : Önkormányzat : Régiségbúvár Egyes., [2008]. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87250-7-3 fűzött
Magyarország - régészet - múzeumpedagógia - játszóház - konferencia-kiadvány
904(439) *** 069.12(439) *** 371.382 *** 061.4(439-2Budaörs)
[AN 2780069]
MARC

ANSEL
UTF-813458 /2008.
Szabó Károly (1917-1968)
   Etruszkok és magyarok / Szabó Károly. - Budapest : Kárpátia Műhely, 2008. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Temetetlen múlt, ISSN 2060-3215)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86664-9-9 fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-86664-9-9)
etruszk nyelv - magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.199.4(089.3)
[AN 2781982]
MARC

ANSEL
UTF-813459 /2008.
Szász Lula
   Életem / Szász Lula. - Budapest : Médiamix, [2008]. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Panoráma életmű-sorozat, ISSN 1785-5276)
ISBN 978-963-87474-0-2 fűzött : 2990,-Ft
Szász Lula
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár
929(439)(092)Szász_L.(0:82-94)
[AN 2779404]
MARC

ANSEL
UTF-813460 /2008.
Várady László (1926-)
   The riddle of West Roman bankruptcy : hard birth of modern civilization / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 187 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 177-187.
ISBN 978-963-05-8639-9 kötött (hibás ISBN 978-963-05-8639-8)
Római Birodalom - történelem - ókor - haderő
937"03/05" *** 355(37)"03/05"
[AN 2780132]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

13461 /2008.
Almássy Eszter
   Styx kutya Brüsszelben : fejezetek egy magyar négylábú naplójából / Almássy Eszter. - Budapest : Lilli K., 2008. - 100 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9837-05-8 fűzött
Európai Unió - Brüsszel - helyismeret - kutya - memoár
908.493-2Bruxelles(0:82-94) *** 908.4-62(0:82-94) *** 636.7(0:82-94)
[AN 2781946]
MARC

ANSEL
UTF-813462 /2008.
Athens (magyar)
   Athén / [szerk. Ros Sales]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 312 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-718-0 fűzött
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2781139]
MARC

ANSEL
UTF-813463 /2008.
Baranyai Lenke (1938-)
   Múltunk tükörcserepei : a régi Beled dokumentumok és életrajzok tükrében, 1944/45-1963 / Baranyai Lenke ; [közread. a Régi Beled Baráti Kör Közhasznú Alapítvány]. - [Beled] : Régi Beled Baráti Kör Közhasznú Alapítvány, 2008. - 309 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 978-963-06-5574-3 fűzött
Beled - helyismeret
908.439-2Beled
[AN 2780350]
MARC

ANSEL
UTF-813464 /2008.
Cooper, Alison
The children's pictorial atlas of the world (magyar)
   Képes világatlasz gyerekeknek / Alison Cooper, Anne McRae ; Daniela De Luca ill. ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 43 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9701-31-1 kötött : 1600,- Ft
helyismeret - természeti földrajz - gyermekkönyv
912(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)(084.1)
[AN 2785357]
MARC

ANSEL
UTF-813465 /2008.
Elek István (1956-)
   Bevezetés a geoinformatikába / Elek István. - Utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 365 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 963-463-864-3 fűzött
térinformatika - egyetemi tankönyv
911 *** 681.3.004.14(075.8) *** 659.2
[AN 2783170]
MARC

ANSEL
UTF-813466 /2008.
   Elsüllyedt világ : az egervölgyi szőlőhegy 1975-ben. - Egervölgy : Egervölgyért Egyes., 2008. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Falufelfedező füzetek, ISSN 1789-8560 ; 2.)
ISBN 978-963-06-5580-4 fűzött
Egervölgy - helyismeret - szőlőművelés
908.439-2Egervölgy *** 634.8(439-2Egervölgy)
[AN 2780577]
MARC

ANSEL
UTF-813467 /2008.
Florence & the best of Tuscany (magyar)
   Firenze és Toscana legszebb helyei / [főszerk. Lesley McCave]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 340 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 978-963-368-738-3 fűzött
Firenze - Toszkána - útikönyv
914.5-2Firenze(036) *** 914.505.2(036)
[AN 2781122]
MARC

ANSEL
UTF-813468 /2008.
Hüller, Annette
Lissabon (magyar)
   Lisszabon / ... Annette Hüller ... - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5716-5 fűzött : 1990,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 2782121]
MARC

ANSEL
UTF-813469 /2008.
   Hungaricum : válogatás a Kárpát-medence jellegzetesen magyar értékeiből : some of the typically Hungarian treasures in the Carpathian basin / [főszerk. ... Tanka László] ; [... ford. ... Tóth Attila]. - [Budapest] : Médiamix, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87474-1-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - helyismeret - termék
908.439 *** 658.62(439)
[AN 2780061]
MARC

ANSEL
UTF-813470 /2008.
Kullmann Tamás
   4 capitali = 4 capitales = 4 capitals / Kullmann Tamás ; [... ford. Fábry Kornél, ... Barta Imre]. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 111 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A bev. magyar, olasz, francia és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 2345054213132)
Róma - Párizs - London - New York - helyismeret - fényképalbum
908.73-2New_York(084.12) *** 908.45-2Roma(084.12) *** 908.44-2Paris(084.12) *** 908.410-2London(084.12) *** 77.04(439)(092)Kullmann_T.
[AN 2784165]
MARC

ANSEL
UTF-813471 /2008.
Lerner János (1952-)
   Óvárosok az óvilágtól az újvilágig / Lerner János. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 166 p. : ill., színes ; 35 cm. - (Utazás a Föld körül, ISSN 1789-915X)
ISBN 978-963-251-051-4 kötött : 4500,- Ft
helyismeret - város - építészet - fényképalbum
908.100-2(084.12) *** 72(100)
[AN 2779854]
MARC

ANSEL
UTF-813472 /2008.
   Martonvásár város vendégváró és bemutatkozó kiadványa / [... szerk. ... Stoffán György]. - Besnyő : Logamon 2002, [2008]. - 19 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Julianus füzetek, ISSN 2060-0496)
Fűzött (hibás ISBN 963-03-5023-8)
Martonvásár - helyismeret
908.439-2Martonvásár
[AN 2782228]
MARC

ANSEL
UTF-813473 /2008.
Mérnyei Emília
   Tisza-tavi pillanatok / [fotók Mérnyei Emília] ; [kiad. Újlőrincfalva Fejlesztéséért Közalapítvány]. - Újlőrincfalva : Újlőrincfalva Fejlesztéséért Közalapítvány, [2008]. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-5300-8 kötött
Tisza-tó - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439(285.2Tisza-tó)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mérnyei_E.
[AN 2780566]
MARC

ANSEL
UTF-813474 /2008.
The most beautiful places of Europe (magyar)
   Európa legszebb helyei / [szerzők Anne Benthues et al.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 318 p. : ill., színes ; 35 cm
Ford. Trócsányi Balázs, Varga Ágnes
ISBN 978-963-369-377-3 kötött
Európa - helyismeret - album
908.4(084.1)
[AN 2779025]
MARC

ANSEL
UTF-813475 /2008.
Nagy István
   A mi utcánk: Kisfaludy utca / Nagy István ; [kiad. a Győri Ipartestület]. - Győr : Győri Ipartestület, 2008. - 305 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-301.
ISBN 978-963-06-5731-0 fűzött
Győr - helyismeret
908.439-2Győr
[AN 2780619]
MARC

ANSEL
UTF-813476 /2008.
Örsi Julianna (1950-)
   Múzeumi tükörkép : múlt, jelen, jövő tájmúzeumi szemszögből = Museum reflection : past, present, future, from a country museum's aspect / [írta és szerk. Örsi Julianna]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. : Finta Múz. Alapítvány, 2008. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86540-9-0 fűzött
Finta Múzeum (Túrkeve)
Túrkeve - helyismeret - múzeum
908.439-2Túrkeve *** 069(439-2Túrkeve)
[AN 2779396]
MARC

ANSEL
UTF-813477 /2008.
Prague (magyar)
   Prága / [szerk. Will Tizard]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 344 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Király Róbert, Veres Péter
ISBN 978-963-370-768-5 fűzött
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2781128]
MARC

ANSEL
UTF-813478 /2008.
Renouf, Norman
Canary Islands (magyar)
   Kanári-szigetek / írta Norman Renouf ; fotók Chris Coe [et al.] ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5877-6 fűzött : 1490,- Ft
Kanári-szigetek - útikönyv
914.685(036)
[AN 2781854]
MARC

ANSEL
UTF-813479 /2008.
Solymár Judit
   Dorogi lexikon : A-Zs / írta és szerk. Solymár Judit, Kovács Lajos ; Dorog Város Önkormányzata, Dorog Város Barátainak Egyesülete közös kiadásában. - 2. jav. kiad. - Dorog : Önkormányzat : DVBE, 2008. - 296 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 290-291.
ISBN 963-00-4973-2 kötött
Dorog - helyismeret - lexikon - életrajzi lexikon
908.439-2Dorog:030 *** 929(439-2Dorog):030
[AN 2783526]
MARC

ANSEL
UTF-813480 /2008.
South of France (magyar)
   Dél-Franciaország : Provence és a Côte d'Azur / [szerk. ... Sam Le Quesne]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 368 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Csordás Dávid
ISBN 978-963-370-610-7 fűzött
Provence - Francia Riviéra - útikönyv
914.491/.493(036) *** 914.494(036)
[AN 2781143]
MARC

ANSEL
UTF-813481 /2008.
   Szent László városa: Szekszárd / [fényképek Bakó Jenő et al.] ; [közread. a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza]. - Szekszárd : Babits Művel. Ház és Művészetek Háza, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Összeáll. Szabó Géza. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5258-2 fűzött
Szekszárd - helyismeret - helytörténet - fesztivál - fényképalbum
908.439-2Szekszárd *** 943.9-2Szekszárd *** 061.7(439-2Szekszárd)"2008"(084.12)
[AN 2779832]
MARC

ANSEL
UTF-813482 /2008.
Walker, Peter
In the steps of Jesus (magyar)
   Jézus nyomdokain : szentföldi útikalauz / Peter Walker ; [ford. Bíró Katalin]. - Budapest : Mérték, 2008. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-9889-17-0 kötött
Jézus
Izrael - Palesztina - helyismeret - krisztológia - fényképalbum - bibliamagyarázat
908.569.4(084.12) *** 232 *** 22.07
[AN 2783083]
MARC

ANSEL
UTF-813483 /2008.
Wöbcke, Manfred
Mexiko (magyar)
   Mexikó / [szöveg Manfred Wöbcke]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 175 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5721-9 fűzött : 2490,- Ft
Mexikó - útikönyv
917.2(036)
[AN 2781084]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

13484 /2008.
   Áldozatsegítés hétvégén modell projekt megvalósítása / fel. szerk. Csóra György, Kertész Zsuzsanna ; kiad. Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület. - Kazincbarcika : Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyes., 2008. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5202-5 fűzött
Kazincbarcika - polgárőrség - áldozat - szociális gondoskodás
343.122 *** 364(439-2Kazincbarcika) *** 351.743(439-2Kazincbarcika)
[AN 2780980]
MARC

ANSEL
UTF-813485 /2008.
   Államreform, közigazgatás, háttérintézmények : egy kutatás tapasztalatai / szerk. Rozgonyi Tamás ; szerzők Benyó Béla [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-127-8 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - közigazgatás - rendszerváltás - ezredforduló
352/354(439)"198/200"
[AN 2781172]
MARC

ANSEL
UTF-813486 /2008.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 7. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 751 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 749-751.
ISBN 978-963-258-035-7 fűzött : 7600,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2782159]
MARC

ANSEL
UTF-813487 /2008.
   Büntetőjogi döntvénytár, 1979-2007 / Belegi József [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 2 db (1326 p.) ; 24 cm
Gerinccím: Büntetőjog, 1979-2007
ISBN 978-963-258-040-1 fűzött : 18000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - döntvénytár
343(439)(094.92)
[AN 2781152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 604 p.
ISBN 978-963-258-038-8
Magyarország - büntetőjog - döntvénytár
343(439)(094.92)
[AN 2781271] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 609-1326.
ISBN 978-963-258-039-5
Magyarország - büntetőjog - döntvénytár
343(439)(094.92)
[AN 2781274] MARC

ANSEL
UTF-813488 /2008.
Csécsy György (1952-)
   Magyar polgári jog : a szellemi alkotások joga : egyetemi tankönyv / Csécsy György ; kiad. a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2007. - 272 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. dec. 1. - Gerinccím: A szellemi alkotások joga. - Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-9360-47-1 fűzött
Magyarország - szerzői jog - iparjog - szabadalom - egyetemi tankönyv
347.77(439)(075.8) *** 347.78(439)(075.8) *** 339.166.5
[AN 2785584]
MARC

ANSEL
UTF-813489 /2008.
Csűri Éva
   A vagyoni értékű jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági vagyonjogban / Csűri Éva. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 423 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 31.
ISBN 978-963-258-025-8 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - házassági vagyonjog
347.626(439)
[AN 2783773]
MARC

ANSEL
UTF-813490 /2008.
Fleck Zoltán (1965-)
   Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban : jogszociológiai vizsgálódások / Fleck Zoltán. - Budapest : Pallas Páholy : Gondolat, 2008. - 260 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-091-2 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - jogállam - igazságszolgáltatás - törvényesség - jogszociológia
340.131.4(439) *** 340.114 *** 347.9(439)
[AN 2781590]
MARC

ANSEL
UTF-813491 /2008.
   Gazdálkodó szervezetek által végezhető tevékenységek / Bánki Horváth Mária [et al.]. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 2 db (1258 p.) ; 20 cm
ISBN 978-963-258-030-2 fűzött : 14000,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - útmutató
347.7(439)(036)
[AN 2783786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 592 p.
ISBN 978-963-258-031-9
Magyarország - gazdasági jog - útmutató
347.7(439)(036)
[AN 2783796] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - p. 597-1258.
ISBN 978-963-258-032-6
Magyarország - gazdasági jog - útmutató
347.7(439)(036)
[AN 2783803] MARC

ANSEL
UTF-813492 /2008.
   Így látjuk : tanulmányok az AVP Hungary Közhasznú Egyesület rehabilitációs börtönprogramjának tapasztalatairól. - [Debrecen] : AVP Hungary Közhasznú Egyes., [2008]. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - bűnöző - szociális rehabilitáció
343.8(439) *** 364.65-058.57(439)
[AN 2783493]
MARC

ANSEL
UTF-813493 /2008.
Izsó István
   A magyarországi bányajogi szakirodalom bibliográfiája / Izsó István ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2008. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87929-1-4 fűzött
Magyarország - bányajog - szakbibliográfia
347.249(439)(094):016 *** 622(439)(094):016
[AN 2783469]
MARC

ANSEL
UTF-813494 /2008.
Kecskés László (1953-)
   Jogi ismeretek / Kecskés László, Rozman András, Heimné Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2007. - 400 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 399-400.
ISBN 963-204-315-4 fűzött
Magyarország - jog - tankönyv
34(439)(078)
[AN 2782490]
MARC

ANSEL
UTF-813495 /2008.
Komáromi Szilárd
   Vári Szabó István, Kiskunhalas város polgármestere / Komáromi Szilárd, Végső István. - Kiskunhalas : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Vári Szabó I. Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2008. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 25.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-963-88057-0-6 fűzött
Vári Szabó István (1827-1906)
Kiskunhalas - polgármester - 19. század - századforduló - életrajz
352.075.31(439-2Kiskunhalas)(092)Vári_Szabó_I.
[AN 2781968]
MARC

ANSEL
UTF-813496 /2008.
Korrupciós kockázatok Magyarországon (angol)
   Corruption risks in Hungary : national integrity system country study, part one : Hungary 2007 / [ed. Eszter Kósa and Noémi Alexa] ; [publ. by the Transparency International]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 212 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-25-6 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2781085]
MARC

ANSEL
UTF-813497 /2008.
Korrupciós kockázatok Magyarországon (angol) (röv. kiad.)
   Corruption risks in Hungary : national integrity system country study report, part one : [summary 2007] / [ed. Kósa Eszter és Alexa Noémi] ; [publ. by the] Transparency International. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 60 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-24-9 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2781093]
MARC

ANSEL
UTF-813498 /2008.
   Korrupciós kockázatok Magyarországon : nemzeti integritás tanulmány, első rész : összefoglaló 2007 / [szerk. Kósa Eszter és Alexa Noémi] ; [közread. a Transparency International]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 60 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-23-2 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2781091]
MARC

ANSEL
UTF-813499 /2008.
   Medizingeschichtliche Testamente des 16-18. Jahrhunderts : gesellschaftsgeschichtliche Quellen des Sanitätswesens der Stadt Ödenburg aus der frühen Neuzeit = 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek : a kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai / módszertani bev. és szövegközzéadás D. Szakács Anita ; ... orvostörténeti bev. Sonia Horn, Monika Grass ; [hrsg. von Ödenburger Archiv des Komitats Győr-Moson-Sopron]. - Sopron : Ödenburger Archiv des Komitats Győr-Moson-Sopron, 2008. - XLVI, 265 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8327-29-1 fűzött
Magyarország - Sopron - orvostörténet - közegészségügy - 16. század - 17. század - 18. század - végrendelet - történelmi forrás
347.67(439-2Sopron)"15/17"(093.2) *** 61(439)(091) *** 614(439-2Sopron)"15/17"
[AN 2780077]
MARC

ANSEL
UTF-813500 /2008.
Nagy Ferenc (1948-)
   A magyar büntetőjog általános része / Nagy Ferenc. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 471 p. ; 24 cm
Lezárva: 2008. júl. 25. - Bibliogr.: p. 449-455.
ISBN 978-963-258-037-1 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 2782153]
MARC

ANSEL
UTF-813501 /2008.
Nochta Tibor
   A gazdaság jogi szabályozása / Nochta Tibor, Juhász László, Szécsényi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2008. márc. 15.
Fűzött
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 2784872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 247 p.
ISBN 978-963-7296-33-8
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 2784887] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 280 p.
ISBN 978-963-7296-08-6
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 2784894] MARC

ANSEL
UTF-813502 /2008.
Polner Ödön (1865-1961)
   Emlékeim : nagyapától / Polner Ödön ; [szerk. Havass Miklós]. - Budapest : Corner, 2008. - [6], 454 p., XX t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87541-5-8 kötött
Polner Ödön (1865-1961)
Magyarország - jogász - 19. század - 20. század - memoár
34(439)(092)Polner_Ö.(0:82-94)
[AN 2780142]
MARC

ANSEL
UTF-813503 /2008.
Soltész István (1951-)
Az Országgyűlés (angol)
   The Hungarian National Assembly : duties, organisation and operation, 1990-2008 / [written and ed. by István Soltész] ; [transl. by Thomas Williams, ... Katalin Szalóki] ; [publ. by the] Parliamentary Methodology Office. - Budapest : Parliamentary Methodology Office, 2008. - 224 p., [44] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-13-9 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló
342.53(439)"199/200" *** 328(439)"199/200"
[AN 2783915]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13504 /2008.
Grant, Reg G.
Warrior (magyar)
   Katonák : harcos és látványa a történelem során / R. G. Grant ; [Tim Collins ... előszavával] ; [fotó Gary Ombler, Roger Dixon] ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 360 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9889-01-9 kötött
hadtörténet - művelődéstörténet
355(100) *** 930.85(100)
[AN 2783514]
MARC

ANSEL
UTF-813505 /2008.
   Kommunikáció 2008 : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2008. október 7.] = Communications 2008 / [szerk. Fekete Károly]. - [Budapest] : ZMNE, [2008]. - 326 p. : ill. ; 24 cm
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Híradó Tanszék és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemi Csoport által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-57-1 fűzött
haditechnika - kommunikáció - informatika - katonai hírszerzés - konferencia-kiadvány
623 *** 316.77 *** 623.6 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2780870]
MARC

ANSEL
UTF-813506 /2008.
   Mondjátok el, mi történt! : munkaszolgálat a Don-kanyarban : dokumentumok, tanulmányok, elbeszélések, emlékezések / [vál. és szerk. Rákos Imre és Verő Gábor]. - Budapest : Ex Libris, 2008. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86490-6-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093)
[AN 2781609]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

13507 /2008.
Harsányiné Séllyei Ágnes
   SAP a Debreceni Egyetemen / Harsányiné Séllyei Ágnes, Vincze Szilvia ; [kész. a DE AMTC Területfejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpont megbízásából]. - Debrecen : Center Print, 2008. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 978-963-9732-32-2 kötött
Debrecen - információs rendszer - vállalatvezetés - egyetem
65.012.4 *** 519.688SAP *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 2783525]
MARC

ANSEL
UTF-813508 /2008.
Klein Balázs
   A szervezet lelke : [pszichológia a munka világában III.] / Klein Balázs, Klein Sándor. - Utánny. - Budapest : Edge 2000, 2008. - 923 p. : ill. ; 23 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 879-923.
ISBN 978-963-86927-3-3 kötött : 5490,- Ft (hibás ISBN 978-963-869-273-1)
vezetéslélektan - szervezetpszichológia
65.012.4 *** 65.013 *** 331.101
[AN 2779376]
MARC

ANSEL
UTF-813509 /2008.
   Szabad adatok, védett adatok 2 / [szerk. Székely Iván, Szabó Máté Dániel]. - Budapest : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2008. - 384 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 798-963-87788-5-7)
Magyarország - adatvédelem - információszolgáltatás
659.2.012.8(439) *** 659.2
[AN 2780064]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13510 /2008.
   Adó 2008 : magyarázatok / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2008. - 405 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2008. jan. 1.
Fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2782028]
MARC

ANSEL
UTF-813511 /2008.
   Adó 2008 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2008. - 448 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2008. jan. 1.
Fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 2782043]
MARC

ANSEL
UTF-813512 /2008.
   Adóellenőrzés / Herich György szerk. ; [közread. a] Penta Unió. - 3. átd. kiad. - Pécs : Penta Unió, 2008. - 315 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 963-216-168-8 fűzött
Magyarország - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2782022]
MARC

ANSEL
UTF-813513 /2008.
   Adótan / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2008. - 368 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2008. ápr. 1.
Fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2782044]
MARC

ANSEL
UTF-813514 /2008.
   Adózás Európában : Kelet-Közép-Európa / Danics Ágnes [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2007. - 270 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-86637-5-7 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - Magyarország - adóügy - ezredforduló
336.2(4-11)"200" *** 336.2(439)"200"
[AN 2782060]
MARC

ANSEL
UTF-813515 /2008.
   Az Aggteleki-karszt és térsége turisztikai stratégiai és kezelési terve / Berecz Béla [et al.] ; [kiad. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 54 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-87082-3-6 fűzött
Aggteleki-karszt - idegenforgalom
338.48(439Aggteleki-karszt) *** 911.2(439Aggteleki-karszt)
[AN 2780985]
MARC

ANSEL
UTF-813516 /2008.
   Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában / szerk. Dénes Attila [et al.]. - Budapest : Jelenkutatások Alapítvány, 2008. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (Jelen-kutatások, ISSN 1789-9729 ; 1.)
Bibliogr.: p. 90-96.
Fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - faluszociológia
332.1(439) *** 316.334.55(439)
[AN 2783963]
MARC

ANSEL
UTF-813517 /2008.
Bauer András (1952-)
   Eladásmenedzsment : a személyes értékesítés folyamata és irányítása / Bauer András, Mitev Ariel Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2008. - 268 p. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8612-2 kötött
marketing - eladás - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.85(075.8)
[AN 2781762]
MARC

ANSEL
UTF-813518 /2008.
Borbély József (1951-)
   A helyről, ahol élünk : globalizáció és a nemzeti identitás Kelet-Közép-Európában / Borbély József. - Budapest : Arisztotelész, 2008. - 125 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-114. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87721-2-1 fűzött
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - globalizáció - magyarság - nemzettudat - ezredforduló
339.923(4-62) *** 339.9(4-11)"200" *** 323.1(=945.11)
[AN 2783583]
MARC

ANSEL
UTF-813519 /2008.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 4. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2008. - 616 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 571-586.
ISBN 978-963-9698-60-4 kötött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 2784815]
MARC

ANSEL
UTF-813520 /2008.
   Debrecen fejlesztési lehetőségei, 2007-2013 : kézikönyv az Európai Uniós támogatások felhasználásához / [kiad. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Debrecen : Önkormányzat, 2007. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3997-2 fűzött
Debrecen - Európai Unió - támogatás - regionális fejlesztés - városfejlesztés
332.1(439-2Debrecen) *** 339.96(4-62)
[AN 2780547]
MARC

ANSEL
UTF-813521 /2008.
   Elszámolóárak : a II. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / Lipták Zoltán [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2008. - 103 p. ; 23 cm
A konferenciát 2008. jún. 12-13-án Budapesten tartották
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86637-5-7)
ár - külkereskedelem - adóügy - konferencia-kiadvány
338.5 *** 339.5 *** 336.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2782052]
MARC

ANSEL
UTF-813522 /2008.
   Értékelő tanulmány a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságának néhány összefüggéséről / [szerk. ... Báger Gusztáv] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2008. febr. - Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-87779-1-1 fűzött
Magyarország - állami költségvetés - gazdaságpolitika - ezredforduló - makrogazdaságtan
336.121(439)"2008" *** 338.2(439)"200" *** 330.101.541
[AN 2781924]
MARC

ANSEL
UTF-813523 /2008.
Fazekas Judit (1957-)
   Fogyasztóvédelmi jog : egyetemi tankönyv / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2004 [!2008]. - 276 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. nov. 1. - Bibliogr.: p. 266-273.
ISBN 963-9360-28-7 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - jog - egyetemi tankönyv
366.5(439)(075.8)
[AN 2783206]
MARC

ANSEL
UTF-813524 /2008.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-491-0 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-394-491-0
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2783090]
MARC

ANSEL
UTF-813525 /2008.
Herich György (1953-)
   Nemzetközi adótervezés / Herich György ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2007. - 218 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
Fűzött
adóügy
336.2(100) *** 657.47
[AN 2782480]
MARC

ANSEL
UTF-813526 /2008.
Héthy Lajos (1943-)
   National social dialogue in Hungary : National Council for the Reconciliation of Interests, Economic and Social Council / Lajos Héthy ; [publ. by the] National Employment and Social Office. - Budapest : Nat. Employment and Social Office, 2008. - 113 p., [20] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87766-2-4 kötött
Országos Érdekegyeztető Tanács
Gazdasági és Szociális Tanács
Magyarország - munkaügy - érdekegyeztetés - testület - ezredforduló
331.105(439)"200" *** 331.109.64(439)"200" *** 061.2(439)OÉT *** 061.2(439)GSZT
[AN 2782277]
MARC

ANSEL
UTF-813527 /2008.
Héthy Lajos (1943-)
   Országos társadalmi párbeszéd - az Országos Érdekegyeztető Tanács és a Gazdasági és Szociális Tanács / Héthy Lajos, Ónodi Irén ; [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2008. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87766-1-7 kötött
Országos Érdekegyeztető Tanács
Gazdasági és Szociális Tanács
Magyarország - munkaügy - érdekegyeztetés - testület - ezredforduló
331.105(439)"200" *** 331.109.64(439)"200" *** 061.2(439)OÉT *** 061.2(439)GSZT
[AN 2782012]
MARC

ANSEL
UTF-813528 /2008.
   Hogyan adhatsz el bármilyen lakást 3 hónap alatt? [elektronikus dok.] / [közread. a Fészkelődő Kft.]. - Szöveg. - [Budapest] : Fészkelődő Kft., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: használatához regisztrációs kód szükséges
ISBN 978-963-06-4495-2
eladás - lakás - elektronikus dokumentum
658.85 *** 728.1
[AN 2782374]
MARC

ANSEL
UTF-813529 /2008.
   An International Forum on Sustainability / ed. by Gordon Nelson, Imre Hronszky. - Budapest : Arisztotelész, 2008. - 224 p. : ill. ; 24 cm
A Florida Institute of Technology és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által Melbourne-ben, 2007. márc. 6-7-én rend. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87721-1-4 fűzött
Florida - fenntartható fejlődés - gazdaság - világgazdaság - környezetvédelem - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
330.34 *** 339.9 *** 620.9(759) *** 338(759) *** 504.03(100) *** 061.3(73-2Melbourne)
[AN 2783817]
MARC

ANSEL
UTF-813530 /2008.
   Képletek és táblázatok a Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben c. könyvhöz / Kerékgyártó Györgyné [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 38 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9698-35-2 fűzött
gazdasági elemzés - statisztikai elemzés - statisztika - egyetemi tankönyv - képletgyűjtemény
330(075.8) *** 519.24(075.8) *** 311(075.8)
[AN 2781767]
MARC

ANSEL
UTF-813531 /2008.
Keresztély Tibor
   Statisztika közgazdászoknak : példatár és feladatgyűjtemény / Keresztély, Sugár, Szarvas. - Utánny. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2005. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5629-0 fűzött : 3600,- Ft
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8) *** 311(075.8)
[AN 2783113]
MARC

ANSEL
UTF-813532 /2008.
Little, Edward
Relationship marketing management (magyar)
   Kapcsolati marketing / Ed Little, Ebi Marandi ; [ford. Pollák Tamás]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 224 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8282-7 kötött
marketing
658.8
[AN 2782379]
MARC

ANSEL
UTF-813533 /2008.
Marketing metrics (magyar)
   Marketingmérések : 50+ mutató, amelyet valamennyi vezetőnek ismernie kell / Paul W. Farris [et al.]. - Budapest : Scolar, 2008. - XVI, 358 p. ; 24 cm. - (GfK könyvek, ISSN 2060-307X)
Ford. Dömölki Judit. - Bibliogr.
ISBN 978-963-244-063-7 kötött : 7450,- Ft
marketing - pénzügy - vállalat
339.138 *** 658.8 *** 658.15
[AN 2781801]
MARC

ANSEL
UTF-813534 /2008.
Matolcsy György (1955-)
   Éllovasból sereghajtó : elveszett évek krónikája / Matolcsy György. - Budapest : Éghajlat, 2008. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-9862-03-6 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9262-03-6)
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200"
[AN 2781814]
MARC

ANSEL
UTF-813535 /2008.
Mìklovda, Vasilij P.
   A vállalkozásfejlesztés regionális stratégiája Ukrajnában / V. P. Miklóvda, Galó Miklós. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2008. - 318 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-318.
ISBN 978-963-87599-8-6 fűzött
Ukrajna - vállalkozásfejlesztés - regionális gazdaság - gazdaságpolitika - vállalkozásismeret - ezredforduló
338.246.027(477) *** 332.1(477) *** 338.2(477)"200" *** 658.1(477)
[AN 2779096]
MARC

ANSEL
UTF-813536 /2008.
Nádudvari Zoltán
   Együttes gazdasági és környezeti célok és konfliktusaik / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 76 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/2.)
Bibliogr.: p. 73-76.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9754-12-6)
gazdaság - fenntartható fejlődés - környezetvédelem
338.27 *** 504.06
[AN 2780888]
MARC

ANSEL
UTF-813537 /2008.
   Stabilizációs eredmények, növekedési lehetőségek, 2008-2009 / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 118 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2008/3.)
ISBN 978-963-235-193-3 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági növekedés - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 330.35(439)"200"
[AN 2781056]
MARC

ANSEL
UTF-813538 /2008.
Szórádiné Szabó Márta (1949-)
   Vállalati pénzügyek : példatár és esettanulmányok / Szabó Márta, Pálinkó Éva. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2004. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-19-5283-4 fűzött : 3500,- Ft
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2783104]
MARC

ANSEL
UTF-813539 /2008.
   Takarékszövetkezetünk 50 éves : fél évszázad a lakosság szolgálatában, 1958-2008 / [szerk. Papp Józsefné] ; [kiad. a Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet]. - Kaba : Kaba és Vidéke Takarékszöv., 2008. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5590-3 fűzött
Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Kaba)(091)
[AN 2783556]
MARC

ANSEL
UTF-813540 /2008.
   Az új fejlődési utak lehetőségei a tanuló gazdaságban : a rugalmasság és biztonság átalakuló jelentései / szerk. Makó Csaba [et al.]. - [Debrecen] : DE KTK, 2008. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-472-796-4)
Európai Unió - Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - munkajog
331.5(439) *** 331.5(4-62) *** 349.2(4-62) *** 349.2(439)
[AN 2783484]
MARC

ANSEL
UTF-813541 /2008.
Whitmore, John
Coaching for performance (magyar)
   Coaching a csúcsteljesítményért : [a jobb teljesítményre való ösztönzés szelíd módszere] / John Whitmore ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2008. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-9493-41-4 kötött : 4410,- Ft
vállalatvezetés - együttműködés - információ
658.1.012.4 *** 658.1.012.6 *** 659.2
[AN 2781329]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

13542 /2008.
Győri Péter (1954-)
   Fedél nélkül élők / Győri Péter. - Budapest : Hajléktalanokért Közalapítvány, 2008. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Pro Domo füzetek, ISSN 2060-3088 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5766-2 fűzött
Budapest - hajléktalan - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.252(439-2Bp.)"200"(083.41)
[AN 2780668]
MARC

ANSEL
UTF-813543 /2008.
Győri Péter (1954-)
   Merre tovább? : egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei : szakértői javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére / Győri Péter, Maróthy Márta. - Budapest : Hajléktalanokért Közalapítvány, 2008. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (Pro Domo füzetek, ISSN 2060-3088 ; 1.)
ISBN 978-963-06-5767-9 fűzött
Magyarország - hajléktalan - szociális gondozás - szociális rehabilitáció - ezredforduló - szakértői vélemény
364.442(439) *** 364.252(439)"200" *** 364.048.6
[AN 2780646]
MARC

ANSEL
UTF-813544 /2008.
Horváthné Zsani Magdolna
   Sorsok : életutak, interjúk, segítő beszélgetések / Horváthné Zsani Magdolna. - Miskolc : Z-Press, 2008. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szociális gondozás - memoár
364.442(439)(0:82-94)
[AN 2785395]
MARC

ANSEL
UTF-813545 /2008.
   Járhat ő is iskolába! : nyertes pályázóink tapasztalatai a fejlesztő iskolai oktatás elindításáról, 2005-2006 / [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2008. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-247.
ISBN 978-963-87899-4-5 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - gyógypedagógia - gyermek
364.65-056.37-053.4/.6(439) *** 376.4
[AN 2781950]
MARC

ANSEL
UTF-813546 /2008.
   A mátészalkai kórház jubileumi könyve, 1932-2007 / [szerk. Harsányi Imréné] ; [közzéteszi a Mátészalkai Területi Kórház Igazgató Tanácsa]. - [Mátészalka] : Területi Kórház Igazgató Tanács, 2007. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Területi Kórház (Mátészalka)
Mátészalka - kórház - évkönyv
364.444.046.6(439-2Mátészalka)(058)
[AN 2779624]
MARC

ANSEL
UTF-813547 /2008.
Nevelőszülők Országos Konferenciája (2008) (Miskolc)
   Nevelőszülők Országos Konferenciája : Miskolc, 2008. május 13-14. : szakmai kiadvány / [szerk. Zsoldos-Demjén Anetta] ; [kiad. a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Pro Familia Alapítvány]. - Miskolc : Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat : Pro Familia Alapítvány, 2008. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - nevelőszülő - családi nevelés - konferencia-kiadvány
364.65-058.865(439) *** 37.018.1 *** 347.64(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2783563]
MARC

ANSEL
UTF-813548 /2008.
Pornói Imre
   Bevezetés a szociális gondoskodás elméleti és történeti alapjaiba / Pornói Imre. - [Nyíregyháza] : Krúdy Kvk., [2008]. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 978-963-87319-2-0 fűzött
szociális gondoskodás - történeti feldolgozás
364(100)(091)
[AN 2779178]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13549 /2008.
   A 125 éves Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1883-2008 / [szerk. Kolozs Barnabásné]. - Veszprém : Táncsics M. Szakközépisk., Szakisk. és Koll., 2008. - 208 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv, 1883-2008. - Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-06-4798-4 kötött
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Veszprém)
Veszprém - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - iskolai évkönyv
373.6(439-2Veszprém)(058) *** 377(439-2Veszprém)(058) *** 37.018.3(439-2Veszprém)(058)
[AN 2781880]
MARC

ANSEL
UTF-813550 /2008.
   Az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1883-2008 / [főszerk. Pázmándi Melinda]. - Székesfehérvár : Árpád Szakképző Isk. és Kollégium, [2008]. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5917-8 fűzött
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - szakiskola - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
377(439-2Székesfehérvár)(058)
[AN 2781023]
MARC

ANSEL
UTF-813551 /2008.
Balázsné Szűcs Judit
   Találjuk ki újra a nevelést! / Balázsné Szűcs Judit. - Budapest : Szort Bt., 2008. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Megszállott pedagógusok könyvtára, ISSN 2060-1158)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-87977-1-1 fűzött
neveléselmélet - nevelés
37 *** 37.01
[AN 2778879]
MARC

ANSEL
UTF-813552 /2008.
   Családi és kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning együttélési, kamasz, válási és kapcsolattartási konfliktusok megoldásához : 60 óra : a mediáció módszere készségfejlesztő tréning : 40 óra / ... összeáll. Kardos Ferenc ; [közread. a] Kapcsolat Alapítvány. - [Budapest] : Kapcsolat Alapítvány, [2008]. - 42 fol. ; 30 cm
Fűzött
családi nevelés - család - párkapcsolat - mentálhigiénia - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.472.4 *** 613.865 *** 159.922.8
[AN 2782335]
MARC

ANSEL
UTF-813553 /2008.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Különbéke Debrecenben, 1957-1966 / Debreczeni Tibor ; [közread. az] Academia Ludi et Artis. - Budapest : Acad. Ludi et Artis, cop. 2008. - 291 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5758-7 fűzött
Debreczeni Tibor (1928-)
Debrecen - Magyarország - pedagógus - helytörténet - kultúra - 20. század - Kádár-korszak - memoár
37(439)(092)Debreczeni_T.(0:82-94) *** 316.7(439-2Debrecen)"195/196"(0:82-94) *** 943.9-2Debrecen"195/196"(0:82-94)
[AN 2781937]
MARC

ANSEL
UTF-813554 /2008.
   Emlékkönyv : Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola / [szerk. Cseszkóné Csernák Anita]. - Pálmonostora : Gárdonyi G. Óvoda és Ált. Isk., 2008. - 60 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5680-1 fűzött
Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola (Pálmonostora)
Pálmonostora - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Pálmonostora) *** 373.3(439-2Pálmonostora)
[AN 2782334]
MARC

ANSEL
UTF-813555 /2008.
   Évkönyv : 110 éves a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. - Szeged : Tömörkény I. Gimn. és Műv. Szakközépisk., 2008. - 257, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Tömörkény, Szeged, évkönyv, 1897-2007
ISBN 978-963-06-4872-1 fűzött
Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Szeged)
Szeged - szakközépiskola - gimnázium - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.6:73/76(439-2Szeged)(058) *** 373.54(439-2Szeged)(058)
[AN 2781956]
MARC

ANSEL
UTF-813556 /2008.
   A fejlesztés egyéni útjai a közoktatásban : XIV. Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok : országos akkreditált szakmai konferencián elhangzott előadások : 2008. április 3-5. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás] ; [rend., kiad. "Fogjuk a Kezed" Egyesület]. - Sopron : "Fogjuk a Kezed" Egyes., [2008]. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
logopédia - pedagógiai lélektan - oktatásügy - konferencia-kiadvány
376.36 *** 37.015.3 *** 37.014 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2781027]
MARC

ANSEL
UTF-813557 /2008.
   Felnőttképzési 1x1 alapfokú iskolai végzettségűeknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - útmutató
374.7(439)(036) *** 377(439)(036)
[AN 2782262]
MARC

ANSEL
UTF-813558 /2008.
   Felnőttképzési 1x1 fogyatékkal élőknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - fogyatékos - útmutató
377(439)(036) *** 374.7(439)(036) *** 364.65-056.26
[AN 2782259]
MARC

ANSEL
UTF-813559 /2008.
   Felnőttképzési 1x1 gyesen, gyeden lévőknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - szociálpolitika - ezredforduló - útmutató
377(439)(036) *** 374.7(439)(036) *** 364(439)"200"
[AN 2782253]
MARC

ANSEL
UTF-813560 /2008.
   A Gödöllői premontrei öregdiákok emlékkönyve / [... szerkesztői Dragsits Imre et al.] ; [közread. a] Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete. - Budapest : Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyes., 2008. - 229, [5] p., [70] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Gödöllő - gimnázium - egyházi iskola - premontreiek
37.014.521(439) *** 271.792 *** 373.54(439-2Gödöllő)
[AN 2780594]
MARC

ANSEL
UTF-813561 /2008.
Horváth Gáborné (1935-)
   Kereszt-utak : H. Dobos Mária élet-novellái / [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2008. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87921-0-5 fűzött : 2000,- Ft
Horváth Gáborné (1935-)
Magyarország - pedagógus - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - memoár
37(439)(092)Dobos_M.(0:82-94) *** 894.511-821
[AN 2779495]
MARC

ANSEL
UTF-813562 /2008.
   A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évkönyve, 2002-2007 / [... szerk. Hirsch Veronika]. - Gödöllő : Madách I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll., 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gödöllő)
Gödöllő - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Gödöllő)(058) *** 377(439-2Gödöllő)(058)
[AN 2779572]
MARC

ANSEL
UTF-813563 /2008.
   A növénytan oktatásának kétszáz éve, 1808-2008 : Selmec - Sopron / szerk. Bartha Dénes. - Sopron : [Budapest] : OEE, 2008. - 161 p. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 75.)
Bibliogr.: p. 158-161.
ISBN 978-963-8251-67-1 fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar. Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Selmecbánya - Sopron - iskolatörténet - egyetem - tanszék - növénytan
378.4(439.22-2Selmecbánya).096(091) *** 378.4(439-2Sopron).096(091) *** 58
[AN 2783557]
MARC

ANSEL
UTF-813564 /2008.
   Ő-szintén : szülők és szülősegítő szolgáltatások szervezőinek tapasztalatai / [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2008. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87899-3-8 fűzött
Magyarország - családi nevelés - hátrányos helyzetű - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet
37.018.1 *** 376 *** 364.26 *** 334.012.46(439) *** 061.2(439)
[AN 2781954]
MARC

ANSEL
UTF-813565 /2008.
   Pedagógiai informatika : a neveléstudomány szakirodalmi alapjai / szerk. Kozma Tamás, Sike Emese. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 278 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 15.)
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 978-963-472-809-2 kötött
pedagógia - szellemi munka - módszer
37 *** 001.81
[AN 2785361]
MARC

ANSEL
UTF-813566 /2008.
Szabó János (1920-2008)
   Találkozás önmagammal / Szabó János. - Jav. kiad. - Szarvas : TSF MVKFK : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2008. - 82 p. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 10.)
Fűzött
Szabó János (1920-2008)
Magyarország - agrártudomány - egyetemi tanár - 20. század - memoár
37(439)(092)Szabó_J.(0:82-94) *** 63(439)(092)Szabó_J.(0:82-94)
[AN 2784713]
MARC

ANSEL
UTF-813567 /2008.
Székely Lajos (1922-|)
   Gyermek-egészségügyi nevelőprogram : egészségpedagógiai globalizációs programcsomag általános iskolák második szakasza részére / Székely ; [kiad. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata]. - Budapest : Egészségesebb Óvodák Nemz. Hálózata, 2008. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-184.
Fűzött
Magyarország - egészségnevelés - oktatásügy - ezredforduló
372.861.3 *** 37.014(439)"200"
[AN 2784092]
MARC

ANSEL
UTF-813568 /2008.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : tankönyv / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a m. változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-46-2 fűzött
német nyelv - tantárgy - nyelvkönyv - középiskolai tankönyv
372.880.30(075.3) *** 803.0(078)=945.11
[AN 2782537]
MARC

ANSEL
UTF-813569 /2008.
   Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, 2008 / [szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia] ; [közread. a] Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal, Ecostat. - Budapest : Ecostat, 2008. - 295 p. : ill., színes ; 26 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-186-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"200"
[AN 2781303]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13570 /2008.
Acél Csaba
   Eb a vadász, kutya nélkül / Acél Csaba. - [Mohács] : Acél Cs., [2008]. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5610-8 kötött
kutya - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 636.7(0:82-94)
[AN 2783457]
MARC

ANSEL
UTF-813571 /2008.
Berger, Karen (1959-)
Hiking (magyar)
   Túrázás / Karen Berger ; [ill. Julian Brown] ; [ford. Márkus András]. - Budapest : Mérték K., cop. 2008. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-94-4 kötött
természetjárás
796.5
[AN 2783444]
MARC

ANSEL
UTF-813572 /2008.
   "La chasse: outil de développement rural durable" : actes de la 55e Assemblée générale du CIC : 22-26 avril 2008, Marrakech, Maroc / [publ. par CIC Bureau Administratif]. - Budakeszi : CIC Bureau Administratif, [2008]. - 64 p. ; 30 cm
Fűzött
vadgazdálkodás - vadászat - konferencia-kiadvány
799.2 *** 639.1 *** 061.3(64-2Marrakech)
[AN 2780067]
MARC

ANSEL
UTF-813573 /2008.
   Les contes de la grande section B des collines de Buda / [red. Agnès Flaisse-Varga]. - [Budapest] : [Budapesti Francia Iskola és Gimnázium], [2008]. - 60, [3] p. : ill., színes ; 17x23 cm
Közread. a Budapesti Francia Iskola és Gimnázium
Fűzött
francia irodalom - amatőr művészet - gyermekirodalom - gyermekrajz - mese
379.825-053.2 *** 840-34(02.053.2)(082)=945.11
[AN 2780089]
MARC

ANSEL
UTF-813574 /2008.
   Az első virág megörökítése gyöngyökből : lépésről lépésre / [fel. szerk. Katona Flórián]. - [Esztergom] : [Katona F.], 2007-. - ill., részben színes ; 21 cm
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2699852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2008. 2. r. - 2008. - [22] p.
ISBN 978-963-06-3281-2 fűzött : 700,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2781514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2008. 3. r. - 2008. - [22] p.
ISBN 978-963-87818-0-2 fűzött : 700,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2781532] MARC

ANSEL
UTF-8


   2008. 4. r. - 2008. - [20] p.
ISBN 978-963-87818-1-9 fűzött : 700,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2781539] MARC

ANSEL
UTF-813575 /2008.
Fekete László (1958-)
   A világ legerősebb embere / Fekete László. - [Pomáz] : Zepró K., [2008]. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5395-4 kötött
Fekete László (1958-)
sportoló - erősport - 20. század - 21. század - memoár
796.894(439)(092)Fekete_L.(0:82-94)
[AN 2781979]
MARC

ANSEL
UTF-813576 /2008.
Hortobágyi László
   Szudoku : [168 feladvány] : [feladatok bátrabb kezdőknek és haladóknak] / Hortobágyi László. - Kistarcsa : STB K., 2008. - 189 p. : ill. ; 19 cm. - (Rejtvénykönyv ; 2.)
ISBN 978-963-7435-47-8 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2782293]
MARC

ANSEL
UTF-813577 /2008.
Kalcsó István
   A Mudin fivérek / Kalcsó István. - [Kétegyháza] : Kalcsó I., cop. 2008. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5460-9 fűzött
Mudin István (1881-1918)
Mudin Imre (1887-1918)
Magyarország - sportoló - sporttörténet - atlétika - 19. század - 20. század
796.42/.43(439)(092)Mudin_I. *** 796.42/.43(439)(92)Mudin_Imre
[AN 2783315]
MARC

ANSEL
UTF-813578 /2008.
Kalmár László
   A szervezett természetjárás története Fejér megyében / Kalmár László. - [Székesfehérvár] : [Fejér M. Természetbarát Szövets.], 2007. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
ISBN 978-963-06-4459-4 fűzött
Fejér (megye) - természetjárás - egyesület - történeti feldolgozás
796.5(439.118)(091) *** 061.2(439.118)
[AN 2779835]
MARC

ANSEL
UTF-813579 /2008.
Koronghy Gyula (1944-)
   Egy magyar kombinátor, avagy A sakk bűvöletében / Koronghy Gyula. - [Budapest] : Koronghy Gy., 2007. - 358 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5778-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 2780121]
MARC

ANSEL
UTF-813580 /2008.
   Literatur aus der Europaschule : Schülerinnen und Schüler der Europaschule präsentieren ihre schönsten Texte. - Budapest : Europaschule, 2007. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva német és magyar nyelven
Fűzött
irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
379.825 *** 82-822
[AN 2779401]
MARC

ANSEL
UTF-813581 /2008.
   Skandináv rejtvények / [... szerk. Pintyéné Krucsó Mária]. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9875-48-7 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2782289]
MARC

ANSEL
UTF-813582 /2008.
Varga Ferenc
   A XVI. kerületi sport története / Varga Ferenc. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2008-. - 24 cm
Budapest. 16. kerület - helyismeret - sporttörténet
796(439-2Bp._XVI.)(091) *** 908.439-2Bp.XVI.
[AN 2783056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rákosszentmihály és Árpádföld. - 2008. - 72 p. : ill. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 11.)
ISBN 978-963-06-4917-9 fűzött
Budapest. 16. kerület - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bp._XVI.)(091) *** 061.2(439-2Bp._XVI.)
[AN 2783070] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13583 /2008.
   125 éves a nagymágocsi római katolikus templom / [összeáll. Mód László] ; [közread. a Szent Alajos Egyházközség]. - Nagymágocs : Szent Alajos Egyházközség, 2008. - [16] p. ; 21 cm
Fűzött
Nagymágocs - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Nagymágocs)(091) *** 282(439-2Nagymágocs)
[AN 2782722]
MARC

ANSEL
UTF-813584 /2008.
Auguste Renoir (magyar)
   Auguste Renoir / [szerk. Hajnal Gabriella] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Renoir (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-39-7 kötött : 2400,- Ft
Renoir, Auguste (1841-1919)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század
75(44)(092)Renoir,_A.
[AN 2785565]
MARC

ANSEL
UTF-813585 /2008.
Bianco, David
L'Ottocento (magyar)
   Az impresszionizmustól a szecesszióig / David Bianco, Lucia Mannini és Anna Mazzanti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 13.)
ISBN 978-963-13-5725-7 kötött : 6000,- Ft
művészettörténet - 19. század - századforduló - impresszionizmus - szecesszió
73/76(100)"187/192" *** 7.035.93 *** 75.036.2
[AN 2781890]
MARC

ANSEL
UTF-813586 /2008.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
   Önéletrajz és más írások / Csontváry Kosztka Tivadar. - Debrecen : [Főnix Kvműhely], 2008. - 120 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix téka, ISSN 1588-4813 ; 15.)
A függelékben Pap Gábor "Fejezetek Csontváry mitikus történelméből" c. tanulmányával
ISBN 978-963-7051-15-9 kötött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - önéletrajz
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.(0:82-94)
[AN 2783515]
MARC

ANSEL
UTF-813587 /2008.
Cumming, Robert
Art explained (magyar)
   Művészet közelről / Robert Cumming ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9693-92-0 kötött
festészet - művészettörténet
75(100)
[AN 2782759]
MARC

ANSEL
UTF-813588 /2008.
De Tommaso, Giandomenico
L'arte romana (magyar)
   Római művészet / Giandomenico De Tommaso ; [ford. Zsuzsics Renáta]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 5.)
ISBN 978-963-13-5702-8 kötött : 6000,- Ft
római művészet
7(37)(091) *** 7.032.77
[AN 2779809]
MARC

ANSEL
UTF-813589 /2008.
Dluhopolszky László (1951-)
   Dluho / Dluhopolszky László ; [... a katalógus szerkesztője ... Konrad Sutarski] ; [a kiállítást szerv. ... Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Leveltára, ... Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum,]. - Budapest : [s.n.], 2008. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást 2008. jún. 18 - aug. 31. között tartották. - A bev. és a képaláírások lengyel és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra - kiállítási katalógus
741.5(439)(092)Dluhopolszky_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2779874]
MARC

ANSEL
UTF-813590 /2008.
Dossi, Piroschka
Hype! (magyar)
   Hype! : művészet és pénz / Piroschka Dossi ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Corvina, 2008. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-166.
ISBN 978-963-13-5750-9 fűzött : 3200,- Ft
műgyűjtés - képzőművészet - piac - ezredforduló
73/76(100)"200" *** 7.074(100)"200" *** 339.13
[AN 2781623]
MARC

ANSEL
UTF-813591 /2008.
   Evangelische Kirche, Sopron (Ödenburg) ; [Hrsg.: Evangelischen[!] Kirchengemeinde]. - [Sopron] : [Evangelischen[!] Kirchengemeinde], 2008. - 27 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5149-3 fűzött
Sopron - templom - útmutató
726.54(439-2Sopron)(036)
[AN 2780669]
MARC

ANSEL
UTF-813592 /2008.
feLugossy László (1947-)
   Dermedten : Szentendrei Képtár, 2008. július 25 augusztus 31. / feLugossy László ; [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Bárdosi József]. - [Szentendre] : PMMI, [2008]. - [36] p. : ill., színes ; 16 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 25.)
Bibliogr.: p. [28-35].
ISBN 978-963-9590-30-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)feLugossy_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2783870]
MARC

ANSEL
UTF-813593 /2008.
Gál József
   Kass János : újabb bibliográfiai tételek Kass János életművéhez / Gál József. - Szeged : Mozaik, 2008. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Újabb bibliográfiai tételek Kass János életművéhez (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-697-496-1 fűzött
Kass János (1927-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
76(439)(092)Kass_J.:016 *** 012Kass_J.
[AN 2781297]
MARC

ANSEL
UTF-813594 /2008.
Gyarmati Zsolt (1968-)
   Gyarmati Zsolt demotett minimonográfia / [... a bevezetést írta Paksi Endre Lehel] ; [... ford. Hideg Judit]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5561-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gyarmati_Zs.
[AN 2780530]
MARC

ANSEL
UTF-813595 /2008.
Haring, Keith (1958-1990)
   Keith Haring : Lumú, 2008. augusztus 15 - november 16. / [a kiállítás rendezője Szipőcs Krisztina] ; [összeáll. Piringer Patrícia]. - Budapest : Lumú, [2008]. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Haring, Keith (1958-1990)
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Haring,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2782258]
MARC

ANSEL
UTF-813596 /2008.
Haring, Keith (1958-1990)
   Keith Haring : Lumú, 2008. augusztus 15 - november 16. : 15 August - 16 November, 2008 / [a kiállítást rend. és a kiadványt szerk. ... Szipőcs Krisztina]. - Budapest : Lumú, [2008]. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Haring,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2782276]
MARC

ANSEL
UTF-813597 /2008.
Harsányi Zsuzsanna
   Harsányi Zsuzsanna. - Kecskemét : Stúdió M, [2007]. - [38] p. : ill., színes ; 17x30 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Harsányi_Zs.
[AN 2779903]
MARC

ANSEL
UTF-813598 /2008.
Korniss Dezső (1908-1984)
   Korniss Dezső, 1908-1984 : [Korniss Dezső ... gyűjteményes kiállítása, 2008. szeptember 13 - november 16., Szentendre, MűvészetMalom] / [a kiállítás kurátorai Kolozsváry Marianna és Bodonyi Emőke] ; [... rendezői Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendrei Közművelődési Kht.]. - Szentendre : PMMI, 2008. - 171 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160-165.
ISBN 978-963-9590-34-2 fűzött
Korniss Dezső (1908-1984)
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Korniss_D. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2779283]
MARC

ANSEL
UTF-813599 /2008.
   Krisztus példabeszédei : IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé : Kecskeméti Képtár - Cifrapalota, 2008. szeptember 20 - október 30. = The parables of Christ : 4th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [rend., kurátor, szerk. ... ifj. Gyergyádesz László] ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, [2008]. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Borítócím: IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - ikonográfia - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2780120]
MARC

ANSEL
UTF-813600 /2008.
   A legnagyobb mesterek : 4 96 darabos kirakóval / [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 39 cm
ISBN 978-963-251-050-7 kötött : 4500,- Ft
festőművész - 15. század - 16. század - 17. század - foglalkoztatókönyv
75(100)"14/16" *** 379.826
[AN 2779814]
MARC

ANSEL
UTF-813601 /2008.
Ligeti Gábor (1949-)
   Ligeti Miklós gyűjtemény = Collection Ligeti Miklós / [írta és a képanyagot szerk. Ligeti Gábor] ; [közread. a Kapoli Múzeum és Galéria]. - 2. bőv. kiad. - Balatonlelle : Kapoli Múz. és Galéria, [2008]. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5457-9 fűzött
Ligeti Miklós (1871-1944)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Ligeti_M.
[AN 2782311]
MARC

ANSEL
UTF-813602 /2008.
Marc Chagall (magyar)
   Marc Chagall / [szerk. Nagy Mézes Rita] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Chagall (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-38-0 kötött : 2400,- Ft
Chagall, Marc (1887-1985)
Franciaország - festőművész - 20. század
75(44)(092)Chagall,_M.
[AN 2785573]
MARC

ANSEL
UTF-813603 /2008.
Marrucchi, Giulia
Il medioevo (magyar)
   Az ókereszténységtől a román korig / Giulia Marrucchi, Riccardo Belcari ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 430 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 6.)
ISBN 978-963-13-5729-5 kötött : 6000,- Ft
ókeresztény művészet - bizánci művészet - román stílus - művészettörténet
7.033.1 *** 7.033.2 *** 7.033.4
[AN 2781069]
MARC

ANSEL
UTF-813604 /2008.
Molnár Gyula (1946-)
   Az én vizuális nyelvem / Molnár Gyula. - [Budapest] : Enciklopédia, 2008. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9655-15-7 kötött : 4300,- Ft
Magyarország - grafikus - plakát - 20. század - 21. század
76(439)(092)Molnár_Gy. *** 769.91
[AN 2780900]
MARC

ANSEL
UTF-813605 /2008.
Molnos Péter
   Gróf Batthyány Gyula, az elveszett Magyarország festője / Molnos Péter ; ["A művek" fejezetet összeáll. Kieselbach Tamás és Molnos Péter]. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 228 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 228. - Műjegyz.: p. 209-217.
ISBN 978-963-9709-47-8 kötött : 9900,- Ft
Batthyány Gyula (1887-1959)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Batthyány_Gy.
[AN 2779149]
MARC

ANSEL
UTF-813606 /2008.
Molnos Péter
Gróf Batthyány Gyula, az elveszett Magyarország festője (angol)
   Count Gyula Batthyány, painter of a lost Hungary / Péter Molnos ; ["The artworks" were sel. by Tamás Kieselbach and Péter Molnos] ; [transl. by Andrea Magyari]. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 228 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Biliogr.: p. 228. - Műjegyz.: p. 209-217.
Kötött : 12800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9709-47-8)
Batthyány Gyula (1887-1959)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Batthyány_Gy.
[AN 2779167]
MARC

ANSEL
UTF-813607 /2008.
Morell Mihály (1911-)
   Morell Mihály / [közread. a] Magyar Képek Egyesület. - Budapest : M. Képek Egyes., 2008. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4914-8 kötött
Morell Mihály (1911-)
Magyarország - festőművész - szobrász - kisplasztika - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Morell_M. *** 73(439)(092)Morell_M.
[AN 2780638]
MARC

ANSEL
UTF-813608 /2008.
Olasz Ferenc (1943-)
   Mindörökkön örökké : meditációs könyv / [fényképezte és összeáll.] Olasz Ferenc. - [Budapest] : Pierrot, 2008. - 2 db : ill., főként színes ; 22 cm
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 2782770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 383 p.
ISBN 978-963-06-5480-7 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 2782776] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 387 p.
ISBN 978-963-06-5481-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 2782779] MARC

ANSEL
UTF-813609 /2008.
Olsenius, Richard (1946-)
The ultimate field guide to digital video (magyar)
   National geographic fotóiskola : digitális videó : vadonatúj tippek / Richard Olsenius ; [ford. Zatykó Csilla]. - Budapest : Geographia, 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9810-44-0 fűzött
fototechnika - digitális technika - videotechnika
77 *** 681.3.019 *** 621.397.037.37
[AN 2781641]
MARC

ANSEL
UTF-813610 /2008.
Országos Faszobrászati Kiállítás (10.) (2008) (Nagyatád)
   10. Országos Faszobrászati Kiállítás : Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep, 2008. október 11 - november 16. / [... a katalógust szerk. Huszár Endre] ; [a kiállítást rend. Merész Emese]. - Nagyatád : Művel. Ház és Nk. Faszobrász Alkotótelep, [2008]. - [56] p. : ill. ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-87468-1-8 fűzött
Magyarország - faszobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 73.023.1(439) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 2783570]
MARC

ANSEL
UTF-813611 /2008.
Petrik Adrien
   Asszony és háza, avagy Az én Toszkánám / Petrik Adrien. - 3. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 238 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Otthon könyvek, ISSN 1788-6104)
ISBN 978-963-9710-33-7 kötött : 5300,- Ft
Magyarország - építész - lakáskultúra - kertépítés - 21. század - memoár
72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94) *** 747 *** 712.3/.7
[AN 2782300]
MARC

ANSEL
UTF-813612 /2008.
   Szájról szájra : válogatás az Antal-Lusztig-gyűjteményből = Von Mund zu Mund : eine Auswahl aus der Privatkunstsammlung Antal-Lusztig = Mouth to mouth : selection from the Antal-Lusztig collection / [szerk. ... Nagy T. Katalin]. - [Debrecen] : [Nagy T. K.], 2008. - 51 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4826-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"195/200" *** 069.017(439)Antal-Lusztig
[AN 2779622]
MARC

ANSEL
UTF-813613 /2008.
Színia
   A magyar ház mágikus titka : magyar térrendezés / Színia ; [ill. Makay Anikó]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, 2008. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5644-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - építészet - lakóépület - magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás
728.12(439) *** 39(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 2781772]
MARC

ANSEL
UTF-813614 /2008.
Takács Istvánné
   Ötvenéves az isten háza Kisbácsán / Takács Istvánné ; [kiad. Győr-Bácsa Részönkormányzata]. - [Győr] : Győr-Bácsa Részönkormányzat, [2008]. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5634-4 fűzött
Győr - templom
726.54(439-2Győr)
[AN 2780626]
MARC

ANSEL
UTF-813615 /2008.
Tóth Mike (1838-1932)
   A fényképészet titkai : műkedvelők és szakférfiak számára / írta Tóth Mike. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 112, [2] p. ; 14 cm
Eredeti kiadása: Szatmár : Nagy L. Ny., 1875
ISBN 978-963-7377-31-0 fűzött
fototechnika - hasonmás kiadás
77 *** 094/099.07
[AN 2783496]
MARC

ANSEL
UTF-813616 /2008.
Vancsó Zoltán (1972-)
   Still movies = Állófilmek = Cinémage = Standfilme / Zoltán Vancsó ; [foreword ... Lajos Parti Nagy]. - [Budapest] : Szerző, [2007]. - 201 p. : ill. ; 27x31 cm
ISBN 978-963-06-5414-2 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Vancsó_Z.
[AN 2779125]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13617 /2008.
Almási-Tóth András
   Az opera - egy zárt világ : az operai színjáték alapproblémái / Almási-Tóth András ; az utószót írta Fodor Géza. - Budapest : Typotex, 2008. - 137 p. ; 20 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-9664-96-8 fűzött : 1800,- Ft
opera - előadó-művészet
782.01
[AN 2781630]
MARC

ANSEL
UTF-813618 /2008.
Bárdos Gyula
   A dalárdától az Ózdi Városi Vegyeskarig, 110 év / [Bárdos Gyula, Kocsik László] ; [az Ózdi Művelődési Intézmények kiadványa]. - Ózd : ÓMI, 2008. - 230 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5143-1 fűzött
Ózdi Városi Vegyeskar
Ózd - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Ózd)(091)
[AN 2780998]
MARC

ANSEL
UTF-813619 /2008.
Bodza Klára (1942-)
   Magyar népi énekiskola / Bodza Klára, Paksa Katalin ; [közread. a] Hagyományok Háza. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Hagyományok Háza, 2007-. - ill., kotta ; 21 cm. - (Énekes hagyományaink)
A 2. köteten társkiadóként a Magyar Művelődési Intézet
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(072)
[AN 2782579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 243 p. + 2 CD
Diszkogr.: p. 233-235. - Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-7363-13-0 fűzött (hibás ISBN 963-18-4459-5)
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(072)
[AN 2782583] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 238 p. + 2 CD
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 963-7363-14-9 fűzött (hibás ISBN 963-521-242-9)
magyar néprajz - népdal - tanári segédkönyv - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(072)
[AN 2782587] MARC

ANSEL
UTF-813620 /2008.
Ciccone, Christopher (1960-)
Life with my sister Madonna (magyar)
   Ime a nővérem, Madonna / Christopher Ciccone ; Wendy Leigh közreműködésével ; [ford. Mózsik Imre]. - [Budapest] : Ringier, cop. 2008. - 350 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7714-37-5 kötött
Madonna (1958-)
Egyesült Államok - dalénekes - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Madonna
[AN 2779115]
MARC

ANSEL
UTF-813621 /2008.
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet / Frank Oszkár. - 3. átd. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 318 p. : ill., kotta ; 25 cm + 2 CD
ISBN 978-963-86238-6-7 kötött : 3980,- Ft
zeneelmélet - auditív dokumentum
781
[AN 2784761]
MARC

ANSEL
UTF-813622 /2008.
Rozsonits Tamás
   Az út vadabb felén : a Hobo Blues Band 30 éve / Rozsonits Tamás. - Budapest : EMI Zenei Kft., 2008. - 452 p. : ill ; 23 cm
Diszkogr.: p. 415-445.
ISBN 978-963-06-5720-4 kötött
Hobo Blues Band
Magyarország - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - interjú - blues
78.067.26.036.7(439)Hobo_Blues_Band(047.53)
[AN 2781747]
MARC

ANSEL
UTF-813623 /2008.
Szilvási Ildikó
   Árnyékbokszolás a bulvárral : Michael Jackson / Szilvási Ildikó. - [Vaskút] : [Szilvási I.], [2008]. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5607-8 fűzött
Jackson, Michael (1958-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - jogeset - ezredforduló - popzene - tömegtájékoztatási eszköz
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M. *** 34.096(73)"200" *** 316.77(73) *** 791.9.096/.097(73)
[AN 2783460]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13624 /2008.
Csurgó Csaba
   Para : ne halj meg pancserként! : főleg ne kétszer : filmkönyv / forgatókönyv Csurgó Csaba ; interjúk Varga Bálint ; [a fotókat kész. ... Tooth Gábor Andor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 174 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9868-21-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,90 EUR
Magyarország - játékfilm - filmszínész - 20. század - 21. század - forgatókönyv - interjú
791.43.071.2(439)(092) *** 894.511-293.7
[AN 2780978]
MARC

ANSEL
UTF-813625 /2008.
Tóth Róbert (1972-)
   Hogyan írjunk közönségfilmet : klasszikus filmdramaturgia Bartóktól Bohron át Buddháig / Tóth Róbert ; [közread. a] Magyar Televíziós- és Filmművészeti Szövetség. - [Budapest] : MTFSZ, 2008. - 357, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [359-360].
ISBN 978-963-06-5787-7 fűzött : 3200,- Ft
műfajelmélet - filmművészet - dramaturgia - forgatókönyv
791.43.01 *** 82.01-293.7
[AN 2783456]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13626 /2008.
Bálint Gábor (1844-1913)
   A magyar nyelv Dél-Indiában / Szentkatolnai Bálint Gábor ; Szentkatolnai Bálint Gábor tamil - magyar szóegyeztető szótárát mai magyar nyelvezetre igazította és az ismertető fejezeteket írta Tharan-Trieb Marianne. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2008]. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. p. 294.
ISBN 978-963-9836-04-4 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 987-963-89836-04-4) (hibás ISBN 987-963-9836-04-4)
dravida nyelvek - tamil - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - kétnyelvű szótár
801.323=948.11=945.11 *** 809.451.1-52 *** 809.481.1-52
[AN 2779440]
MARC

ANSEL
UTF-813627 /2008.
Bańczerowski Janusz (1941-)
Lengyel társalgás (új kiadása)
   Lengyel társalgási zsebkönyv = Rozmówki węgiersko - polskie / Bańczerowski Janusz, Bárkányi Zoltánné, Reiman Judit. - [Jav., bőv. kiad.]. - Budapest : Tinta, 2008. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7094-94-1 fűzött : 2100,- Ft
lengyel nyelv - nyelvkönyv
808.4=945.11(078)
[AN 2784701]
MARC

ANSEL
UTF-813628 /2008.
   Bausteine Oeconom : Glossar : német - magyar, magyar - német szótár : [középfok, közös európai referenciakeret szerint B2] / Bajkó István Zsigmond [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 134 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-46-8 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaság - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 33
[AN 2782378]
MARC

ANSEL
UTF-813629 /2008.
   Bausteine Oeconom : tematikus gyakorlókönyv a német középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [középfok, közös európai referenciakeret szerint B2] / Bajkó István Zsigmond [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 216 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-46-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2782389]
MARC

ANSEL
UTF-813630 /2008.
Bujdos Franciska
   Angol szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Bujdos Franciska ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - ill. ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2784042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Communication. - 2008. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5940-6 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2784051] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., School. - 2008. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5941-3 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2784057] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Round the world. - 2008. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5942-0 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2784063] MARC

ANSEL
UTF-813631 /2008.
Csaba Márta (1965-)
   Como se diz em português? : portugál nyelvkönyv kezdőknek és haladóknak / Csaba Márta, Perjés Magdolna, Szijj Ildikó. - 5. kiad. - Budapest : Typotex, 2007. - [4], 244 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9664-54-8 fűzött : 5200,- Ft
portugál nyelv - nyelvkönyv
806.90(078)=945.11
[AN 2782108]
MARC

ANSEL
UTF-813632 /2008.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2007]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2669714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Lehrbuch 3. - cop. 2007. - 115 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9572-49-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2782574] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/2.], Arbeitsbuch 3. - cop. 2007. - 164 p. : ill.
ISBN 978-963-9572-50-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2782575] MARC

ANSEL
UTF-813633 /2008.
Dömők Szilvia
   Német szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Dömők Szilvia ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - ill. ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2784083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kommunikation. - 2008. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5937-6 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2784089] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Schule. - 2008. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5938-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2784096] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Rund um die Welt. - 2008. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5939-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2784102] MARC

ANSEL
UTF-813634 /2008.
Erdei József
   Test by test : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv : gazdasági nyelvvizsgákhoz közép- és felsőfokon, B2 és C1 / Erdei József, Horváth Istvánné, Rékási Ildikó. - Budapest : Aula, 2008. - 141 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-43-7 fűzött
angol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2783302]
MARC

ANSEL
UTF-813635 /2008.
Fekésházi Márta
   Tourism in focus : felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / Fekésházi Márta, Máthé Krisztina ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - [Budapest] : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk. : KIT, cop. 2008. - 359 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-637-281-1 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - turizmus - nyelvvizsga - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2782279]
MARC

ANSEL
UTF-813636 /2008.
   Gyere velem Angliába / [szerk. és összeáll. Bozsik Rozália és Tóth-Kása Ottília] ; ill. Elek Lívia, Tényi Katalin és Arany Tóth Balázs. - [Szeged] : Novum, cop. 2008. - [151] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9703-46-9 kötött : 3990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=20=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=20(02.053.2)
[AN 2783998]
MARC

ANSEL
UTF-813637 /2008.
Győri Gyula (1921-)
   Nota bene! : latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal / Győri Gyula ; [a rajzokat kész. Rogán Miklósné]. - [Budapest] : Novella : Szt. Gellért K., 2008. - 223 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-696-402-3 fűzött : 1190,- Ft
latin nyelv - frazeológiai gyűjtemény
807.1-318=945.11
[AN 2781585]
MARC

ANSEL
UTF-813638 /2008.
Koltói Ádám (1943-)
   Jó szóval : írások nyelvünkről, nyelvhasználatunkról / Koltói Ádám ; [közread. a Ceglédi Közgazdasági Alapítvány]. - Cegléd : Ceglédi Közgazd. Alapítvány, [2008]. - 226, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5523-1 kötött
magyar nyelv - nyelvészet - nyelvhasználat
809.451.1 *** 800.1
[AN 2781743]
MARC

ANSEL
UTF-813639 /2008.
Kriszt Mária
   Paŝo post paŝo ĉirkaŭ la mondo = Lépésről lépésre a világ körül : alapfokú nyelvvizsgára felkészítő eszperantó tankönyv kezdők számára / Kriszt Mária. - Debrecen : Kriszt Bt., cop. 2008. - 127 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-4993-3 fűzött
eszperantó - nyelvvizsga - tankönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 2782767]
MARC

ANSEL
UTF-813640 /2008.
Lázár Györgyné
   Kekse 2 : tanári segédkönyv : [A2-B1] / Lázár Györgyné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5676-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11
[AN 2782223]
MARC

ANSEL
UTF-813641 /2008.
Mágocsi Nyina
   Orosz nyelvi vizsgafeladatok / ... összeáll. ... Mágocsi Nyina, ... Kalafatics Zsuzsanna ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - Budapest : Protea KKE, 2008. - 191 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5240-7 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2780144]
MARC

ANSEL
UTF-813642 /2008.
   Meždu âzykami i kulʹturami : ûbilejnyj sbornik statej v čestʹ Viktora Aleksandroviča Fedosova = Nyelvek és kultúrák között : jubileumi tanulmánykötet Viktor Alekszandrovics Fedoszov tiszteletére / [otv. red. Èržebet Č. Jonaš]. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2007. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87319-8-2 fűzött
Oroszország - Magyarország - nyelvészet - orosz nyelv - kultúratörténet - emlékkönyv
808.2 *** 316.7(47) *** 316.7(439)
[AN 2779228]
MARC

ANSEL
UTF-813643 /2008.
Ódor László (1945-)
   Deutsch - ungarisches methodologisches thematisches Bildwörterbuch = Német - magyar módszertani tematikus képes szótár / Ódor László, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Nyelvkv., [2008]. - 261, [28] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = Ich [liebe] Wörter, ISSN 0865-7947)
PICDIC für Windows : deutsch - ungarisches Multimedia Bildwörterbuch : német - magyar multimédia képes szótár (melléklet címe). - Borítócím: Képes német - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-36-6 fűzött : 2750,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 2782468]
MARC

ANSEL
UTF-813644 /2008.
Oláh Tibor (1940-)
   Dictionnaire visuel thématique français - hongrois = Francia - magyar tematikus képes tanuló-szótár / Oláh Tibor, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2008. - 261, [26] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = J'[aime] les mots, ISSN 0865-7947)
PICDIC pour Windows : multimedia dictionnaire visuel français - hongrois : francia - magyar multimédia képes szótár (melléklet címe). - Borítócím: Képes francia - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-37-3 fűzött : 2750,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=40=945.11
[AN 2782413]
MARC

ANSEL
UTF-813645 /2008.
   Orvosi szótár : angol - magyar, magyar - angol = Medical dictionary / [szerző Carla Maute et al.] ; [ford. Békási Sándor, Lefter Zsuzsanna]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2008. - 471 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-87751-5-3 fűzött
orvostudomány - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 61
[AN 2779354]
MARC

ANSEL
UTF-813646 /2008.
Pákozdiné Gonda Irén
   Pluspunkt Wirtschaft : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok (B2), felsőfok (C1) / Pákozdiné Gonda Irén, Polakovits Sarolta, Zsludovné Klesics Tünde ; [a szószedetet összeáll. Dobó István]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 94 p. ; 28 cm + 15 mell. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-48-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2782353]
MARC

ANSEL
UTF-813647 /2008.
Péter László
   Apa és fia : Takáts Lajos és Takáts Endre / Péter László. - Makó : Szirbik M. Társ., 2007. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Szirbik Miklós Társaság füzetei, ISSN 1416-4221 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87646-0-7 fűzött
Takáts Lajos (1879-1955)
Takáts Endre (1907-1984)
Magyarország - nyelvész - levéltáros - 19. század - 20. század - életrajz
80.001(439)(092)Takáts_L. *** 930.25(439)(092)Takáts_E.
[AN 2779778]
MARC

ANSEL
UTF-813648 /2008.
Rovere-Fenati, Beatrice
Grosser Anfängerkurs - Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : olasz / Beatrice Fenate Rovere[!] ; [graf. Pia Lizzardo] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2005. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9572-17-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2785212]
MARC

ANSEL
UTF-813649 /2008.
Russian phrase book & dictionary (magyar)
   Orosz útiszótár / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 224 p. : ill., térk. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Orosz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5798-4 fűzött : 1590,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 2781859]
MARC

ANSEL
UTF-813650 /2008.
Silling István (1950-)
   A kupuszinai nyelvjárás és szótára / Silling István. - Budapest : Loisir K., 2007. - 406 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 384-388.
ISBN 978-963-87583-3-0 kötött
Bácskertes - magyar nyelv - nyelvjárás - értelmező szótár
809.451.1-087(497.11-2Bácskertes) *** 809.451.1-321.1
[AN 2779492]
MARC

ANSEL
UTF-813651 /2008.
   Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Beate Lex und Beate Redecker. - Szeged : Maxim, [2008]. - 264 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-29-0 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2782365]
MARC

ANSEL
UTF-813652 /2008.
Szabó Szilvia
   ECL : practice exam book 1 : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / [written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2008. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-06-4296-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2782306]
MARC

ANSEL
UTF-813653 /2008.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 16. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., [2008]. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = I [love] words, ISSN 0865-7947)
PICDIC for Windows : English - Hungarian multimedia picture dictionary : angol - magyar multimédia képes szótár (melléklet címe). - Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
ISBN 978-963-8373-27-4 fűzött : 2750,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 2782399]
MARC

ANSEL
UTF-813654 /2008.
Szilfai Anna
   Angol úti kisokos / összeáll. Szilfai Anna. - Budapest : Animus, 2008, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-01-4 fűzött : 290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2782074]
MARC

ANSEL
UTF-813655 /2008.
   Text by text : szövegértés gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok B2, felsőfok C1 / Schmidt Katalin [et al.]. - Budapest : Aula, 2008. - 88 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-50-5 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - nyelvvizsga - gazdaság - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2783310]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13656 /2008.
Jónás Erzsébet, Cs (1950-)
   Kettős portré villanófényben : Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése / Cs. Jónás Erzsébet. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2008. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87599-7-9 fűzött
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
Ratkó József (1936-1989)
Szovjetunió - Magyarország - író - 20. század - műfordítás - vers - műelemzés
882(092)Vysockij,_V. *** 894.511(092)Ratkó_J. *** 82.03-1
[AN 2778899]
MARC

ANSEL
UTF-813657 /2008.
Lőkös István (1933-)
   Kroatističke i croatohungarološke teme / Lőkös István. - Budimpešta : Croatica, 2007. - 182, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9734-06-7 fűzött
horvát irodalom története - magyar irodalom története
886.2(091) *** 894.511(091)
[AN 2780477]
MARC

ANSEL
UTF-813658 /2008.
Mészáros Katalin
   Szóba zárt hatalom / Mészáros Katalin. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2008. - 80 p. : ill. ; 15 cm. - (Fejjel, ISSN 1585-3780 ; 8.)
Fűzött
retorika
82.085
[AN 2781892]
MARC

ANSEL
UTF-813659 /2008.
Szikszainé Nagy Irma (1944-)
   A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája / Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2008. - 408 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-401.
ISBN 978-963-473-093-4 fűzött
retorika - stilisztika
82.08
[AN 2783479]
MARC

ANSEL
UTF-813660 /2008.
   "Szóba formált világ" : tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : [ELTE BTK], 2008. - 273 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-463-979-4)
irodalomtudomány - orosz irodalom története - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
82.01 *** 882(091) *** 082
[AN 2780572]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13661 /2008.
   Aranyhangok [elektronikus dok.] : válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárának gyűjteményéből. - Hangoskönyv. - [Budapest] : PIM, [2003]-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
magyar irodalom története - 20. század - memoár - auditív dokumentum
894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 2780639]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2008. - 1 CD (1 h 7 min)
Szerk. Kemény Aranka
magyar irodalom története - 20. század - memoár - auditív dokumentum
894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 2780053] MARC

ANSEL
UTF-813662 /2008.
Csorba Csilla, E. (1952-)
   Ady, a portrévá lett arc : Ady Endre összes fényképe / E. Csorba Csilla ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, cop. 2008. - 240 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9401-53-2 kötött : 3990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Ady_E.(084.12)
[AN 2778986]
MARC

ANSEL
UTF-813663 /2008.
Juhász Ferenc (1928-)
   Szívbe nyomott mag : interjú, versek, fotók / Juhász Ferenc, Csábi Domonkos. - Budapest : M. Napló, 2008. - 79, [4] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9603-79-0 kötött : 1995,- Ft
Juhász Ferenc (1928-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Juhász_F.(047.53)
[AN 2780599]
MARC

ANSEL
UTF-813664 /2008.
Kocsis Lászlóné
   Bereményi Géza válogatott bibliográfiája / [összeáll. Kocsis Lászlóné] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2008. - 14 p. ; 21 cm
Fűzött
Bereményi Géza (1946-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Bereményi_G. *** 012Bereményi_G.
[AN 2782271]
MARC

ANSEL
UTF-813665 /2008.
Kocsis Lászlóné
   Konrád György válogatott bibliográfiája / [összeáll. Kocsis Lászlóné] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2008. - 27 p. ; 21 cm
Fűzött
Konrád György (1933-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Konrád_Gy. *** 012Konrád_Gy.
[AN 2782267]
MARC

ANSEL
UTF-813666 /2008.
   Őszinte szóval : kaleidoszkóp Fekete Istvánról / [szerk. Horváth Tibor] ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2008. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87377-2-4 fűzött
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 2780615]
MARC

ANSEL
UTF-813667 /2008.
   Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom / [főszerk. Sipos Lajos] ; [szerkbiz. Hajdú Mihály et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Urbis, 2008. - 474 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9706-42-2 kötött
magyar irodalom története - magyar nyelv - enciklopédia
894.511(091)(035) *** 809.451.1(035)
[AN 2785331]
MARC

ANSEL
UTF-813668 /2008.
   Prózafordulat / [... szerk. Györffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor]. - Budapest : Kijárat, 2007. - 291 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-62-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika - próza
894.511(091)"19/200" *** 894.511(091)-3"19/200"
[AN 2780537]
MARC

ANSEL
UTF-813669 /2008.
   Szindbád titkai : Krúdy Gyula szerelmei / szerk. Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 301, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 978-963-346-832-6 fűzött : 2100,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - válogatott művek
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511-821
[AN 2783899]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13670 /2008.
Los 365 mejores cuentos (magyar)
   365 kedves mese / [képek Juan Lopez Ramón] ; [ill. Juan Carlos Sánchez]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 276 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-653-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2778894]
MARC

ANSEL
UTF-813671 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen varázslatos meséi / átd. Vladimír Hulpach ; ill. Renáta Fučíková. - Pécs : Alexandra, 2008. - 240 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Csonka Ágnes. - A ford. kész. a "De beste sprookjes van Andersen" (Lisse : Rebo, 2004) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-368-773-4 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2781320]
MARC

ANSEL
UTF-813672 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Királyok és királynők : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2008. - 60 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-972-0 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2780434]
MARC

ANSEL
UTF-813673 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Örökzöld mesék : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2008. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-973-7 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2780431]
MARC

ANSEL
UTF-813674 /2008.
Armstrong, Lindsay
At the cattleman's command (magyar)
   Esküvői harangzúgás / Lindsay Armstrong ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 414.)
ISBN 978-963-537-875-3 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2783453]
MARC

ANSEL
UTF-813675 /2008.
Baxter, Nancy
Norma ever after (magyar)
   Mindörökké Norma / Nancy Baxter ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 385 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-44-5 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2781555]
MARC

ANSEL
UTF-813676 /2008.
Beechwood, Beth
Face the music (magyar)
   A pénz illata / adapt. Beth Beechwood ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 120 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 6.)
ISBN 978-963-628-944-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780013]
MARC

ANSEL
UTF-813677 /2008.
Beechwood, Beth
Keeping secrets (magyar)
   A nagy titok / ... Beth Beechwood írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2007 [!2008]. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 1.)
ISBN 978-963-629-065-8 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780001]
MARC

ANSEL
UTF-813678 /2008.
Bianchin, Helen
A passionate surrender (magyar)
   Aki a virágot szereti.. / Helen Bianchin ; [... ford. Mesitsné Tóth Andrea]. Szélcsend és vihar / Rebecca Winters ; [... ford. Kiss Márk]. Kézfogó a kápolnában / Catherine Spencer ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 29.)
Egys. cím: A passionate surrender. To win his heart. The Italian's secret child
ISBN 978-963-537-867-8 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780997]
MARC

ANSEL
UTF-813679 /2008.
Brodskij, Iosif Aleksandrovič (1940-1996)
Watermark (magyar)
   Velence vízjele / Joseph Brodsky ; ford. és a jegyzeteket írta Hetényi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2008. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-000-8 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-4(73)=945.11
[AN 2781638]
MARC

ANSEL
UTF-813680 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A Vérbükkös tanya / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Ádám Szilvia et al.]. - Budapest : Arión, 2008. - 246 p. : ill. ; 19 cm. - (Sherlock Holmes történetek)
ISBN 978-963-9699-20-5 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2784512]
MARC

ANSEL
UTF-813681 /2008.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The fantastic flying journey (magyar)
   Léghajóval a világ körül / Gerald Durrell ; Graham Percy rajz. ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1990. - 145 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-07-8667-6 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2785505]
MARC

ANSEL
UTF-813682 /2008.
   Én - nem én : modern orosz prózai antológia / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : [ELTE BTK], 2008. - 243 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 6.)
ISBN 978-963-463-797-4 fűzött
orosz irodalom - 20. század - antológia
882-822=945.11
[AN 2780589]
MARC

ANSEL
UTF-813683 /2008.
Ferrarella, Marie
Father most wanted (magyar)
   Őszi szonáta / Marie Ferrarella ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 213.)
ISBN 978-963-537-870-8 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780295]
MARC

ANSEL
UTF-813684 /2008.
Finerman, Debra
Mademoiselle Victorine (magyar)
   Mademoiselle Victorine / Debra Finerman ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-47-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2782725]
MARC

ANSEL
UTF-813685 /2008.
Flynn, Vince (1966-)
Term limits (magyar)
   A hatalom korlátai / Vince Flynn ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2008]. - 435 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-028-3 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2780483]
MARC

ANSEL
UTF-813686 /2008.
Funke, Cornelia
Tintenherz (magyar)
   Tintaszív / Cornelia Funke ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : M&C Kft., 2008. - 622 p. : ill. ; 22 cm
Megj. "Bűvölet" címmel is
ISBN 978-963-9763-96-8 kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9763-69-8)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2779151]
MARC

ANSEL
UTF-813687 /2008.
George, Catherine
The millionaire's runaway bride (magyar)
   Áradás után / Catherine George ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 412.)
ISBN 978-963-537-866-1 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780337]
MARC

ANSEL
UTF-813688 /2008.
Gordon, Abigail
Finger on the pulse (magyar)
   A titkok angyala / Abigail Gordon ; [... ford. Kovács Eszter]. Gyógyító baleset / Josie Metcalfe ; [... ford. Kiss Gábor]. Iker-siker / Lilian Darcy ; [... ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 18.)
Egys. cím: Finger on the pulse. The Italian effect. The paramedic's secret
ISBN 978-963-537-864-7 fűzött : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780975]
MARC

ANSEL
UTF-813689 /2008.
Grace, N. B.
Brodway dreams (magyar)
   Broadway-álmok / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 118 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 5.)
Szerző Grace, N. B.
ISBN 978-963-628-948-5 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780360]
MARC

ANSEL
UTF-813690 /2008.
Grace, N. B.
Crunch time (magyar)
   A jövő fantomja / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 126 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 4.)
Szerző Grace, N. B.
ISBN 978-963-628-947-8 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780354]
MARC

ANSEL
UTF-813691 /2008.
Grace, N. B.
High school musical (magyar)
   High school musical : regény a népszerű film alapján / ... írta N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 146 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-628-926-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780321]
MARC

ANSEL
UTF-813692 /2008.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   A Grimm testvérek varázslatos meséi / átd. Vladimír Hulpach ; ill. Petr Rob, Milada Kudrnová és Tomáš Rízek. - Pécs : Alexandra, 2008. - 238 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Csonka Ágnes. - A ford. kész. a "De beste sprookjes van Grimm" (Lisse : Rebo, 2006) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-370-767-8 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2781296]
MARC

ANSEL
UTF-813693 /2008.
Grisham, John (1955-)
The chamber (magyar)
   Siralomház / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 665 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-44-3 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2784660]
MARC

ANSEL
UTF-813694 /2008.
Grisham, John (1955-)
The runaway jury (magyar)
   Az ítélet eladó / John Grisham. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 623 p. ; 21 cm
Ford. Szántó Judit
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9093-00-3)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2784655]
MARC

ANSEL
UTF-813695 /2008.
Hapka, Catherine
Wildcat spirit (magyar)
   East high a király! / írta Catherine Hapka ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 120 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 3.)
ISBN 978-963-628-946-1 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780346]
MARC

ANSEL
UTF-813696 /2008.
Hofmann, Corinne
Die weisse Massai (magyar)
   Afrikai szeretők / Corinne Hofmann ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-004-7 fűzött : 2580,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2782783]
MARC

ANSEL
UTF-813697 /2008.
Hood-Stewart, Fiona
At the French baron's bidding (magyar)
   Nyugtalan szellemek / Fiona Hood-Stewart ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 423.)
ISBN 978-963-537-868-5 fűzött : 475,- Ft : 3.22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780126]
MARC

ANSEL
UTF-813698 /2008.
Hopler, Sharee
Winnie the Pooh's rainy-day activities (magyar)
   Micimackó ötletei esős délutánokra / írta Sharee Hopler ; a fényképeket Brian Stanton kész. - Budapest : Egmont, 2008. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-987-4 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2780228]
MARC

ANSEL
UTF-813699 /2008.
Hoyt, Elizabeth
The raven prince (magyar)
   Hollóherceg / Elizabeth Hoyt ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2008]. - 310 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-039-9 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780492]
MARC

ANSEL
UTF-813700 /2008.
Hudson, Jan
Wild about a Texan (magyar)
   Szerelmi ábécé / Jan Hudson ; [... ford. Tandori Dezső]. A Kilenc Tölgy árnyéka / Amy J. Fetzer ; [... ford. Kosztolányi Klára]. A megmentő / Caroline Cross ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 29.)
Egys. cím: Wild about a Texan. Secret nights at Nine Oaks. Trust me
ISBN 978-963-537-876-0 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2783538]
MARC

ANSEL
UTF-813701 /2008.
Kendrick, Sharon
The prince's love-child (magyar)
   Lelkünk dallama / Sharon Kendrick ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 424.)
ISBN 978-963-537-869-2 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780133]
MARC

ANSEL
UTF-813702 /2008.
Kerr, Peter (1940-)
From paella to porridge (magyar)
   Búcsú Mallorcától : a paellától a zabkásáig / Peter Kerr ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-39-1 kötött : 3170,- Ft
Skócia - angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94=945.11 *** 908.411(0:82-94)
[AN 2784484]
MARC

ANSEL
UTF-813703 /2008.
King, M. C.
Seeing green (magyar)
   A zöldszemű szörny / adapt. M. C. King ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 150 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 7.)
ISBN 978-963-628-945-4 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780019]
MARC

ANSEL
UTF-813704 /2008.
Kistler, Julie
Cut to the chase (magyar)
   Ország-világ előtt / Julie Kistler ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 228.)
ISBN 978-963-537-873-9 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2783360]
MARC

ANSEL
UTF-813705 /2008.
Klass, David
The caretaker trilogy (magyar)
   Az oltalmazó trilógia / David Klass ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Egmont, 2008-. - 23 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2780188]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Tűzvihar. - 2008. - 277 p.
ISBN 978-963-628-777-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2780192] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Szélörvény. - 2008. - 280 p.
ISBN 978-963-628-778-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2780196] MARC

ANSEL
UTF-813706 /2008.
Larsen, Kirsten
Totally crushed! (magyar)
   Randi vagy nem randi? / ... Kiki Thorpe filmsorozatötlete alapján Kirsten Larsen írta ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Lizzie McGuire kalandjai ; 2.)
ISBN 978-963-628-845-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780202]
MARC

ANSEL
UTF-813707 /2008.
Lennox, Marion
The heir's chosen bride (magyar)
   Hamupipőke szerencsét próbál / Marion Lennox ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 413.)
ISBN 978-963-537-874-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2783454]
MARC

ANSEL
UTF-813708 /2008.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The chronicles of Narnia (magyar)
   Narnia krónikái / C. S. Lewis ; [ford. K. Nagy Erzsébet és Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : M & C Kft., [2008]. - 759 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A varázsló unokaöccse ; Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény ; A ló és kis gazdája ; Caspian herceg ; A Hajnalvándor útja ; Az ezüst trón ; A végső ütközet ; The magician's nephew ; The lion, the witch and the wardrobe ; The horse and his boy ; Prince Caspian ; The voyage of the Dawn Treader ; The silver chair ; The last battle
ISBN 978-963-9859-00-5 kötött : 6900,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2779159]
MARC

ANSEL
UTF-813709 /2008.
Li Chi (1922-1980)
Wang kui yu Li xiangxiang (magyar)
   A Vang-fiú és a Li-lány története / Li Csi ; [ford. Galla Endre]. - [Budapest] : Viktória K., 2008. - 108 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87840-0-1 kötött : 2490,- Ft
kínai irodalom - vers
895.1-14=945.11
[AN 2779369]
MARC

ANSEL
UTF-813710 /2008.
Luzi, Mario
   Fenn égő, sötét láng : válogatott versek / Mario Luzi ; [ford., szerk., a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Szénási Ferenc]. - Budapest : M. Napló, 2008. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-64-6 kötött : 1680,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 2781005]
MARC

ANSEL
UTF-813711 /2008.
McElroy, Laurie
Nightmare on Hannah Street (magyar)
   Rémálom a Hannah utcában / adapt. Laurie McElroy ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 5.)
ISBN 978-963-628-943-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780007]
MARC

ANSEL
UTF-813712 /2008.
Meadows, Daisy
Amber, the orange fairy (magyar)
   Borostyán, a narancstündér / írta Daisy Meadows ; rajz. Georgie Ripper ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - 70 [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Szivárvány varázs ; 2.)
ISBN 978-963-629-007-8 fűzött : 799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2780333]
MARC

ANSEL
UTF-813713 /2008.
Meadows, Daisy
Ruby, the red fairy (magyar)
   Rubin, a piros tündér / írta Daisy Meadows ; rajz. Georgie Ripper ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Szivárvány varázs ; 1.)
ISBN 978-963-629-006-1 fűzött : 799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2780307]
MARC

ANSEL
UTF-813714 /2008.
Meadows, Daisy
Saffron, the yellow fairy (magyar)
   Sáfrány, a sárgatündér / írta Daisy Meadows ; rajz. Georgie Ripper ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - 73 [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Szivárvány varázs ; 3.)
ISBN 978-963-629-008-5 fűzött : 799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2780339]
MARC

ANSEL
UTF-813715 /2008.
Michaels, Leigh
The corporate marriage campaign (magyar)
   A reklámarc / Leigh Michaels ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 411.)
ISBN 978-963-537-865-4 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780266]
MARC

ANSEL
UTF-813716 /2008.
Minsky, Terri
   A szerelem színre lép / ... Jasmine Jones filmsorozatötlete alapján Terri Minsky írta ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Lizzie McGuire kalandjai ; 3.)
ISBN 978-963-628-846-4 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2780212]
MARC

ANSEL
UTF-813717 /2008.
Morgan, Sarah (1948-)
The playboy doctor (magyar)
   Ez a hajó nem megy el / Sarah Morgan ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 357.)
ISBN 978-963-537-872-2 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780600]
MARC

ANSEL
UTF-813718 /2008.
Murakami Haruki (1949-)
Umibe no Kafuka (magyar)
   Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; [... ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 692 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9574-91-5)
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2782170]
MARC

ANSEL
UTF-813719 /2008.
Scott, Michael (1959-)
Secrets of the immortal Nicholas Flamel (magyar)
   A halhatatlan Nicholas Flamel titkai / Michael Scott ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Egmont, 2007-2008. - 2 db ; 21 cm
írországi angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 2700408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A halottidéző. - 2008. - 407 p.
ISBN 978-963-629-035-1 kötött : 2799,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 2780263] MARC

ANSEL
UTF-813720 /2008.
Segal, Erich (1937-)
Prizes (magyar)
   Hosszú az út a dicsőséghez / Erich Segal ; [ford. Somló Ágnes]. - Budapest : General Press, [2008]. - 435 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Megj. "A csúcson" címmel is
ISBN 978-963-643-040-5 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2784695]
MARC

ANSEL
UTF-813721 /2008.
   Testőr egy életre. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 4.)
Tart.: Magányos farkas / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. Bocsáss meg, drágám! / Annette Broadrick ; [... ford. Somló Katalin]. Testőr mindhalálig / Mindy Neff ; [... ford. Farkas Judit]. - Egys. cím: Her secret bodyguard ; Zeke ; The virgin and her bodyguard
ISBN 978-963-537-796-1 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780984]
MARC

ANSEL
UTF-813722 /2008.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1991. - 378, [4] p. : ill. ; 21 cm
Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 978-963-07-8636-2 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2785553]
MARC

ANSEL
UTF-813723 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2666907
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Te vagy, aki kell / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2008. - 335 p.
ISBN 978-963-254-159-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2782737] MARC

ANSEL
UTF-813724 /2008.
Walton, Jo
Farthing (magyar)
   Farthing / Jo Walton ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 306 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
ISBN 978-963-9890-00-8 fűzött : 2790,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 2780507]
MARC

ANSEL
UTF-813725 /2008.
Warren, Nancy
Fringe benefits (magyar)
   Boldogságra programozva / Nancy Warren ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 227.)
ISBN 978-963-537-863-0 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780311]
MARC

ANSEL
UTF-813726 /2008.
West, Tracey
The clone wars (magyar)
   A klónok háborúja : [regény a film alapján] / írta Tracey West ... ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2008. - 158 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 978-963-629-060-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2780261]
MARC

ANSEL
UTF-813727 /2008.
Wolfe, Gene
The book of the new sun (magyar)
   Az új nap könyve / Gene Wolfe. - Budapest : Delta Vision, 2006-. - 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2624192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A lictor kardja / [ford. Tamás Gábor]. - 2008. - 307 p.
ISBN 978-963-9679-52-8 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2780690] MARC

ANSEL
UTF-813728 /2008.
Wood, Carol
The honourable doctor (magyar)
   Megszolgált boldogság / Carol Wood ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 356.)
ISBN 978-963-537-871-5 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2780504]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13729 /2008.
Ács József (1965-)
   Történetek életre-halálra / [szöveg] Ács József ; [fotó] Kolovratnik Krisztián. - [Budapest] : Liget, 2008. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9363-65-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - fényképalbum
894.511-821 *** 77.04(439)(092)Kolovratnik_K.
[AN 2783659]
MARC

ANSEL
UTF-813730 /2008.
Andóczi Barbara
   Csendben várok tovább.. : kis szerelmeskönyvem / Andóczi Barbara. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5557-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783301]
MARC

ANSEL
UTF-813731 /2008.
Arany Piroska
   Kendőmesék / Arany Piroska. - Győr : M. Kultúra K., cop. 2008. - 220, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5366-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2781723]
MARC

ANSEL
UTF-813732 /2008.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2782930]
MARC

ANSEL
UTF-813733 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, [2008], cop. 2006. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-45-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2782133]
MARC

ANSEL
UTF-813734 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-46-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2782140]
MARC

ANSEL
UTF-813735 /2008.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel válogatott versei / Ambrus Lajos válogatása. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2007. - 161, [4] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-60-8 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2780543]
MARC

ANSEL
UTF-813736 /2008.
Bihari Péter (1975-)
   Merkúr / Peter Sanawad ; [... ill. Bihari Tünde]. - Budapest : Lilli K., 2008. - 106 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-07-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2781914]
MARC

ANSEL
UTF-813737 /2008.
Boda S. Gitta (1961-)
   A lustaság fél egészség.. : Tomi a Hányaveti Birodalomban / Boda S. Gitta ... - Budapest : Schlemmerné Szabó G., 2008. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5339-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2785375]
MARC

ANSEL
UTF-813738 /2008.
Bognár Stefánia (1937-)
   Szerelem királyi korban : versdráma / Bognár Stefánia. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 70 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 21.)
ISBN 978-963-9643-26-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2781342]
MARC

ANSEL
UTF-813739 /2008.
Bulyáki Erzsébet
   Mindenki felnő egyszer / Bulyáki Erzsébet. - Budapest : Lilli K., 2008. - 150 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-04-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2782027]
MARC

ANSEL
UTF-813740 /2008.
Csrepka István
   Cecei Viagra / Csrepka István ; [karikatúrák Kovács Zoltán]. - [Székesfehérvár] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5556-9 kötött
magyar irodalom - erotikus irodalom - verses epika
894.511-993 *** 894.511-13
[AN 2783477]
MARC

ANSEL
UTF-813741 /2008.
Domokos József (1944-)
   Képek sárgában / Domokos József. - Budapest : Háttér, 2008. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9365-78-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2781566]
MARC

ANSEL
UTF-813742 /2008.
Emődi Regina
   Címtelen történet / Emődi Regina. - [Dunaharaszti] : [Magánkiad.], 2008. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5676-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2783465]
MARC

ANSEL
UTF-813743 /2008.
Emődi Regina
   A gályán 1-2, avagy Agyafúrt Vagány és Charley Bates kalandjai / Emődi Regina. - [Dunaharaszti] : [Magánkiad.], 2008. - 165 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2783153]
MARC

ANSEL
UTF-813744 /2008.
Fáy Gedeon (1915-2006)
   Szellemi képsorozat / Fáy Gedeon. - Budapest : Lilli K., 2008. - 368 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-00-3 fűzött
Fáy Gedeon (1915-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2781909]
MARC

ANSEL
UTF-813745 /2008.
Fehér Akác
   Egy korty az esővízből : ifjúságom / Fehér Akác. - Budapest : Lilli K., 2008. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-08-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2782431]
MARC

ANSEL
UTF-813746 /2008.
Fekete Henriett, T. (1974-)
   Kíhe / T. Fekete Henriett. - Sopron : Novum, 2008. - 216 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-41-0 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2779745]
MARC

ANSEL
UTF-813747 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8546-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2785317]
MARC

ANSEL
UTF-813748 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8547-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2785310]
MARC

ANSEL
UTF-813749 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8526-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2784671]
MARC

ANSEL
UTF-813750 /2008.
Garay János (1812-1853)
   Balatoni kagylók : költeményfüzér / írta Garay János. - Hasonmás kiad. - [Nemesvámos] : Zöld Kalamáris Bt., 2008. - [12], 60, [2] p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapesten : Szerző sajátja, 1848
ISBN 978-963-88050-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 2781957]
MARC

ANSEL
UTF-813751 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A mezítelen ember : válogatott elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2008. - 252, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-19-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2783909]
MARC

ANSEL
UTF-813752 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Hívogató / Gazdag Erzsi ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 32, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-824-1 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2783889]
MARC

ANSEL
UTF-813753 /2008.
Gelencsér Gáborné
   Könnycseppjeim, melyeket az elmúlt két évben hullajtottam, azért, mert nem foghattam a kezedet : 2006-2008 / Gelencsér Gáborné ; [a rajzokat kész. ... Veréb Ákos]. - [Dunavecse] : [Magánkiad.], 2008. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5403-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783354]
MARC

ANSEL
UTF-813754 /2008.
Görgey Gábor (1929-)
   A homár páncélja : utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2008. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9747-49-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784634]
MARC

ANSEL
UTF-813755 /2008.
György Péter (1954-)
   Mifelénk : cikkek és tanulmányok, 2003-2008 / György Péter. - Budapest : Élet és Irodalom, 2008. - 241, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87613-1-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2781280]
MARC

ANSEL
UTF-813756 /2008.
Győri Enikő
   Diadal az utolsó lehelet fölött : soha ne add föl! : zenés könyv / Győri Enikő. - Budaörs : Győri E., 2008. - 87, [5] p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-06-5310-7 fűzött : 1980,- Ft
gyógyulás - magyar irodalom - memoár - auditív dokumentum
894.511-94 *** 616-036.82(0:8-94)
[AN 2783325]
MARC

ANSEL
UTF-813757 /2008.
Harmath József
   Himnusz a pávának / Harmath József. - [Jászfényszaru] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5943-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783339]
MARC

ANSEL
UTF-813758 /2008.
Honvári Erzsébet (1936-)
   Küldetésben : versek, prózák / Honvári Erzsébet. - Debrecen : Magánkiad., 2008. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4666-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2782584]
MARC

ANSEL
UTF-813759 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (német)
   Grosse dürfen alles / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übers. Irene Kolbe]. - 5. Aufl. - Budapest : Móra, 2008. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8548-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2785272]
MARC

ANSEL
UTF-813760 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   És mégis mozog a föld = Eppur si muove! / Jókai Mór. - [Budapest] : Novum, [2008]. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-42-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2783588]
MARC

ANSEL
UTF-813761 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Névtelen vár / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 415 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5829-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2785535]
MARC

ANSEL
UTF-813762 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az új földesúr / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 270 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 4.)
ISBN 978-963-09-5828-8 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2785511]
MARC

ANSEL
UTF-813763 /2008.
Jónás Éva
   Mazsolaszemek, avagy A férfiak és én / Jónás Éva. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5749-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2783443]
MARC

ANSEL
UTF-813764 /2008.
Képes Géza (1909-1989)
   Költő válaszúton : válogatott esszék / Képes Géza. - Budapest : Képes K., 2008. - 114, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9833-14-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2781016]
MARC

ANSEL
UTF-813765 /2008.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Vilma doktorasszony / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2008. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8529-4 kötött : 1990,- Ft
Hugonnai Vilma (1847-1922)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2785285]
MARC

ANSEL
UTF-813766 /2008.
Király Péter
   Kalandok a kamrában / Király Péter ; Eszes Hajnal rajz. - Pécs : Alexandra, 2008. - 86, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-648-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2781290]
MARC

ANSEL
UTF-813767 /2008.
Kormányos Sándor (1968-)
   Hajnali ködben : versek / Kormányos Sándor. - [Szatymaz] : Kormányos S., cop. 2008. - 82 p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783445]
MARC

ANSEL
UTF-813768 /2008.
Kósa Katalin, B.
   Szerena szisztéma : Akikó naplója / B. Kósa Katalin. - Budapest : Lilli K., 2008. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-09-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2781918]
MARC

ANSEL
UTF-813769 /2008.
Lévai Katalin (1954-)
   Varázskert / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2008. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-370-843-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2780475]
MARC

ANSEL
UTF-813770 /2008.
Madár János (1948-)
   Hullong az idő / Madár János. - Budpest : Orpheusz, 2008. - 136 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9764-10-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2781047]
MARC

ANSEL
UTF-813771 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Európa elrablása ; Röpirat a nemzetnevelés ügyében / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 214 p ; 21 cm
ISBN 978-963-227-145-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyarság - társadalmi kérdés - 20. század - memoár
894.511-94 *** 323.1(=945.11) *** 304(439)
[AN 2785699]
MARC

ANSEL
UTF-813772 /2008.
Maruzs Éva
   Emberek és idegenek / Maruzs Éva. - Budapest : Lilli K., 2008. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9837-06-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-9837-06-1)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2781932]
MARC

ANSEL
UTF-813773 /2008.
Mikló Zsolt (1967-)
   Bronz-kór / Mikló Zsolt. - [Lőkösháza] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5750-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2783376]
MARC

ANSEL
UTF-813774 /2008.
Miklós Zsolt
   Oltári égések / Miklós Zsolt. - Sopron : Novum, 2008. - 61 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-54-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2785222]
MARC

ANSEL
UTF-813775 /2008.
Molnár Éva
   Álmok szigete / Molnár Éva. - Budapest : Lilli K., 2008. - 260 p. ; 19 cm. - (Fiatal kortárs írók, ISSN 1789-4883 ; 3.)
ISBN 978-963-9837-15-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2781921]
MARC

ANSEL
UTF-813776 /2008.
Móró Piros
   Kékmadár / Móró Piros. - Budapest : Lilli K., 2008. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-12-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2782513]
MARC

ANSEL
UTF-813777 /2008.
Morvay Zsófi
   Vízparti barátság : [egy különleges kisbéka kalandjai] / [szöveg ... Morvay Zsófi] ; [ill. ... B. Farkas Bea és Javorniczky Nóra]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 118, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-176-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2781293]
MARC

ANSEL
UTF-813778 /2008.
Nagy Gáborné Pataki Erzsébet (1927-2007)
   Hit, remény, szeretet : válogatott versek, imádságok és prózai írások / Nagy Gáborné Pataki Erzsébet ; [vál., szerk. ... Nagy Gábor]. - Debrecen : Magánkiad., 2008. - 203 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5718-1 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2780457]
MARC

ANSEL
UTF-813779 /2008.
Nagy Lajos (1971-)
   Papíros : LouiSe, 2007-2008 / Nagy Lajos ; [... Simon M. Veronika és Vári Juliánna ... graf. ...]. - Budakeszi : [Magánkiad.], 2008. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5838-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783318]
MARC

ANSEL
UTF-813780 /2008.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Az aranyecset / Nemes Nagy Ágnes ; [... az illusztrációkat Faltisz Alexandra kész.] ; [... a szöveget gond és az utószót írta Fenyő Ervin]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 104 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázslatos mesék sorozat, ISSN 1788-151X)
ISBN 978-963-346-827-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - verses mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2783618]
MARC

ANSEL
UTF-813781 /2008.
Nógrády Andor (1940-)
   Korom és korom : válogatás : elbeszélések, versek, útirajzok, grafikák / Nógrády Andor. - [Jobbágyi] : Nógrády A., [2008]. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5597-2 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2780111]
MARC

ANSEL
UTF-813782 /2008.
Papp András (1938-)
   Sorsok és álmok : válogatott írások, mesék, gondolatok / Papp András. - Budapest : Rím, 2008. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-76-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2781050]
MARC

ANSEL
UTF-813783 /2008.
Radnai Gáborné
   A halál cinkosa / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2008. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-37-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2781166]
MARC

ANSEL
UTF-813784 /2008.
Radnai Gáborné
   Szerelem nélkül / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2008. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-38-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2781160]
MARC

ANSEL
UTF-813785 /2008.
Rakovszky József (1920-2004)
   Magyar utakon : versek / Rakovszky József ; [grafikákat kész. Fenyves Mária Annunziáta] ; [kiad. a Szózat Alapítvány]. - [Budapest] : Szózat Alapítvány, [2008]. - 155 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5428-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2780517]
MARC

ANSEL
UTF-813786 /2008.
   Régi idők meséi [elektronikus dok.] : hangoskönyv / [rend. Durucz Szabolcs]. - Hangoskönyv. - Jászdózsa : Euro Eklektik Bt., [2008]. - 1 CD (1 h 7 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-06-2241-7 műanyag tokban
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2779662]
MARC

ANSEL
UTF-813787 /2008.
Romhányi József (1921-1983)
   Misi meséi / Romhányi József ; [a rajzokat Szántói Krisztián kész.]. - Budapest : Móra, 2008. - 141, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8542-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2785295]
MARC

ANSEL
UTF-813788 /2008.
Sélei János
   Életben maradni / Sélei János. - [Taktaharkány] : Sélei J., cop. 2008. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5786-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2783464]
MARC

ANSEL
UTF-813789 /2008.
Serfőző Attila
   Lélekfoltozó : novellák és versek / Serfőző Attila. - Debrecen : Ser-Müller, 2008. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4448-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2782586]
MARC

ANSEL
UTF-813790 /2008.
Sinkó Mária
   A rivális bosszúja : [... és a rejtély háza] / Sinkó Mária. - Budapest : Lilli K., 2008. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9837-10-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2782510]
MARC

ANSEL
UTF-813791 /2008.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Dal, amelyet nem daloltak végig / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2008. - 63 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9676-02-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2783760]
MARC

ANSEL
UTF-813792 /2008.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Cs. Szabó László válogatott esszéi / Pomogáts Béla válogatása. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2007. - 305, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-58-5 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2780554]
MARC

ANSEL
UTF-813793 /2008.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel. - A 9. köt. megjelenési helye és kiadója: Csíkszereda : Státus, a 10. kötettől kiad. a szerző
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Humus sapiens : keserves évszakok : naplótöredékek, naplójegyzetek és egyéb írások, 2004-2007. - 2008. - 392, [4] p.
ISBN 978-963-06-4369-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - napló
894.511-94 *** 323(439)"200"(0:82-94)
[AN 2779591] MARC

ANSEL
UTF-813794 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 67, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8531-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2784665]
MARC

ANSEL
UTF-813795 /2008.
Tanka János (1908-1992)
   Szülőhazám Derecske : Tanka János élete és versei, 1908-1992 / [szerk.] Szőllősi Imréné. - [Derecske] : [Szőllősi I.-né], 2008. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 978-963-06-5106-6 kötött
Tanka János (1908-1992)
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 2783498]
MARC

ANSEL
UTF-813796 /2008.
Teschmayer Andrásné Gulácsi Margit
   Vecsernyére szól a harang / Teschmayer Andrásné Gulácsi Margit. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2008. - 374 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-08-8 kötött
Teschmayer Andrásné Gulácsi Margit
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2781112]
MARC

ANSEL
UTF-813797 /2008.
Tótfalusi István (1936-)
   Meseország lakói / Tótfalusi István ; Takács Mari rajz. - Budapest : General Press, [2008]. - 61, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9648-86-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2783984]
MARC

ANSEL
UTF-813798 /2008.
Tóth Béla
   Könny és gyönyör : versek / Tóth Béla. - Edelény : Szerző, 2008. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5242-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783228]
MARC

ANSEL
UTF-813799 /2008.
Tóth Juli
   Rózsák a ház előtt.. : versek / Tóth Juli. - Osli : Tóth J., 2008. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5567-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783481]
MARC

ANSEL
UTF-813800 /2008.
Ujvári Viktor (1976-)
   A tudományos ember : versek és prózák / Ujvári Viktor. - Miskolc : [Magánkiad.], 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2783143]
MARC

ANSEL
UTF-813801 /2008.
   V 40 [elektronikus dok.] / [közread. a Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány]. - Szöveg és képek. - [Hernádkak] : [Példa Képfőiskola Kortárs Műv. Alapítvány], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: internet böngésző. - Számozott példány: 40
ISBN 978-963-06-5512-5
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - válogatott művek - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2782817]
MARC

ANSEL
UTF-813802 /2008.
Várady Judit (1946-)
   Bolyongásaim a fogalmak körül / Várady Judit ; [az illusztrációkat Kustárné Zsoldos Éva kész.]. - Sopron : Novum, 2008. - 137 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-9842-55-7 fűzött : 5740,- Ft
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2780622]
MARC

ANSEL
UTF-813803 /2008.
Varga, Thomas (1971-)
   Amerikai álom, avagy A szabadság luxusbörtönében / Thomas Varga. - Budapest : Médiamix, [2008]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87474-3-3 fűzött : 2490,- Ft
Varga, Thomas (1971-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - emigráns - 20. század - memoár
894.511-94 *** 325.252(=945.11)(73)(092)Varga,_T.(0:82-94)
[AN 2779838]
MARC

ANSEL
UTF-813804 /2008.
Vári Horváth Veronika
   Csókok és pofonok : novellák, versek / Vári Horváth Veronika. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2008]. - 109 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2783169]
MARC

ANSEL
UTF-813805 /2008.
Végh Attila (1962-)
   Hamuszáj : versek / Végh Attila. - Budapest : M. Napló, 2008. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-76-9 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2779568]
MARC

ANSEL
UTF-813806 /2008.
Wagner József
   Űrlakók / Wagner József. - [Szeged] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5470-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2783337]
MARC

ANSEL
UTF-813807 /2008.
Walther, Teresa
   Arcok a folyosóról / Teresa Walther. - Budapest : Lilli K., 2008. - 204 p. ; 19 cm. - (Fiatal kortárs írók, ISSN 1789-4883 ; 4.)
ISBN 978-963-9837-19-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2782404]
MARC

ANSEL
UTF-813808 /2008.
Zilahi M. László (1944-)
   Iskolai évek és más versek / Zilahi M. László. - [Dunaújváros] : Magánkiad., 2008. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5461-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2783473]
MARC

ANSEL
UTF-813809 /2008.
Zsiga Henrik
   Atmosz : az őrök / Eggo Moralli ; [!magyarról ford. Zsiga Henrik]. - Budapest : Arión, 2008. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-23-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2784136]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13810 /2008.
   Aranyszárnyú pillangó : altatóversek. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-58-5 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783122]
MARC

ANSEL
UTF-813811 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-8. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - Thomas & friends (keretcím)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2008. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-628-932-4 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780223] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2008. - 76 p.
Ford. Bartha Dániel
ISBN 978-963-628-933-1 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780227] MARC

ANSEL
UTF-813812 /2008.
Bampton, Bob
   Bori Bari eltéved / [ill. Bob Bampton] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kukucska-tanya)
ISBN 978-963-9737-35-8 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783075]
MARC

ANSEL
UTF-813813 /2008.
Bampton, Bob
   Bözsi Borjú félénk / [ill. Bob Bampton] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kukucska-tanya)
ISBN 978-963-9737-36-5 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783068]
MARC

ANSEL
UTF-813814 /2008.
Bampton, Bob
   Csibi Csikó kicsi kordéja / [ill. Bob Bampton] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kukucska-tanya)
ISBN 978-963-9737-37-2 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783062]
MARC

ANSEL
UTF-813815 /2008.
Bampton, Bob
   Miki Malac mohó / [ill. Bob Bampton] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Kukucska-tanya)
ISBN 978-963-9737-38-9 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783060]
MARC

ANSEL
UTF-813816 /2008.
Barbie official annual 2009 (magyar)
   Barbie nagykönyve / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-998-0 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2780184]
MARC

ANSEL
UTF-813817 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Az elveszett mogyoró ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-963-9727-44-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2781360]
MARC

ANSEL
UTF-813818 /2008.
Bernier, Jean-Pierre
Fly South! (magyar)
   Vándormadarak / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-421-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784963]
MARC

ANSEL
UTF-813819 /2008.
   Bubu, a kis beteg. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Bubu maci kalandjai)
ISBN 978-963-9533-74-5 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782682]
MARC

ANSEL
UTF-813820 /2008.
   Bubu maci segít. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Bubu maci kalandjai)
ISBN 978-963-9533-73-8 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782686]
MARC

ANSEL
UTF-813821 /2008.
Chapman, Keith (1958-)
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Csigu illata : [mit tehetne Csigu, hogy finomabb illata legyen?]. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-12-4 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782106] MARC

ANSEL
UTF-813822 /2008.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke : az én csodálatos esküvőm / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-999-7 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780055]
MARC

ANSEL
UTF-813823 /2008.
Csörgő Anikó
   Csodaország : Mikulásra, karácsonyra : ünnepi foglalkoztatókönyv óvodásoknak, kisiskolásoknak / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Csodaország, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 34 cm
Mikulásra, karácsonyra (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9180-24-6 kötött
karácsony - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2784649]
MARC

ANSEL
UTF-813824 /2008.
Driggs, Scout
   Popsztár pónik / írta Scout Driggs ; rajz. Lyn Fletcher. - [Budapest] : Egmont, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-629-029-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780038]
MARC

ANSEL
UTF-813825 /2008.
Edward, the very useful engine (magyar)
   Edward, a nagyon hasznos mozdony / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-949-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784222]
MARC

ANSEL
UTF-813826 /2008.
Eszes Hajnal
   Cirmoska és új barátja / [rajz. Eszes Hajnal, Balogh János]. - [Budapest] : Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9533-66-0 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782842]
MARC

ANSEL
UTF-813827 /2008.
Eszes Hajnal
   Pongó és kis barátja / [rajz. Eszes Hajnal, Balogh János]. - [Budapest] : Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9533-65-3 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782836]
MARC

ANSEL
UTF-813828 /2008.
   Falun. - Budapest : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Barátaink az állatok)
ISBN 978-963-9533-75-2 kötött
háziállat - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636(02.053.2)
[AN 2783466]
MARC

ANSEL
UTF-813829 /2008.
Fritz, Johanna (1981-)
Durch die Natur (magyar)
   Merre repül a pillangó? / [ill. Johanna Fritz] ; [versek Karafiáth Orsolya]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ujjvezető lapozó)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9845-23-7 kötött : 1560,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2784600]
MARC

ANSEL
UTF-813830 /2008.
   Füli az óvodában. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-38-7 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783098]
MARC

ANSEL
UTF-813831 /2008.
   Füli világot lát. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-39-4 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783375]
MARC

ANSEL
UTF-813832 /2008.
Garret, Matthew N.
Wall-E (magyar)
   Wall-E / Disney, Pixar ; könyvre alkalmazta Matthew N. Garret ; ill. Andrea Cagol [et al.] ; [ford. Szabadfalvi András]. - Budapest : Egmont, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 51.)
ISBN 978-963-628-931-7 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780172]
MARC

ANSEL
UTF-813833 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Honnan jöttél Télapó? / Gazdag Erzsi. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-44-8 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782880]
MARC

ANSEL
UTF-813834 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / írta Gazdag Erzsi ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9533-35-6 kötött : 599,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2783378]
MARC

ANSEL
UTF-813835 /2008.
Gordon takes a tumble (magyar)
   Gordon bukfencezik / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-967-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784233]
MARC

ANSEL
UTF-813836 /2008.
Hapka, Catherine
Kung fu panda (magyar)
   Kung fu panda : mesekönyv a rajzfilm alapján / írta Catherine Hapka, Marcelo Matere forgatókönyve alapján ; rajz. Justin Gerard ; [ford. Dubik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-917-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780509]
MARC

ANSEL
UTF-813837 /2008.
Harvey to the rescue (magyar)
   Harvey, a megmentő / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-054-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784238]
MARC

ANSEL
UTF-813838 /2008.
Ivens, Jan
   Viktor és barátja a cirkuszban / [rajz. Jan Ivens]. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kihajtható ábrákkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-9533-53-0 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783125]
MARC

ANSEL
UTF-813839 /2008.
Ivens, Jan
   Viktor és barátja az iskolában / [rajz. Jan Ivens]. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kihajtható ábrákkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-9533-55-4 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783131]
MARC

ANSEL
UTF-813840 /2008.
Ivens, Jan
   Viktor és barátja falun / [rajz. Jan Ivens]. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kihajtható ábrákkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-9533-54-7 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783151]
MARC

ANSEL
UTF-813841 /2008.
Ivens, Jan
   Viktor és barátja nyaral / [rajz. Jan Ivens]. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kihajtható ábrákkal. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-9533-56-1 kötött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783148]
MARC

ANSEL
UTF-813842 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Betlehemi királyok / József Attila ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-47-9 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782818]
MARC

ANSEL
UTF-813843 /2008.
Juhász Magda
   Macivonat / írta Juhász Magda. - [Budapest] : Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9533-57-8 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782741]
MARC

ANSEL
UTF-813844 /2008.
Juhász Magda
   A Mikulás orvosa / Juhász Magda ; ill. Eszes Hajnal, Balogh János. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-46-2 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782831]
MARC

ANSEL
UTF-813845 /2008.
Krutop, Lee
Teddy Bear, Teddy Bear, count to ten (magyar)
   Kismackó tízig számol / [ill. Lee Krutop]. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-368-733-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782220]
MARC

ANSEL
UTF-813846 /2008.
Krutop, Lee
Teddy Bear, Teddy Bear go out to play (magyar)
   Kismackó, gyere játszani! / [ill. Lee Krutop]. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-368-734-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782217]
MARC

ANSEL
UTF-813847 /2008.
Krutop, Lee
Teddy Bear, Teddy Bear, open your eyes (magyar)
   Kismackó, ébredj fel! / [ill. Lee Krutop]. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-368-735-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782222]
MARC

ANSEL
UTF-813848 /2008.
Krutop, Lee
Teddy Bear, Teddy Bear, say goodnight (magyar)
   Kismackó, jó éjszakát! / [ill. Lee Krutop]. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-368-736-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782225]
MARC

ANSEL
UTF-813849 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Friends forever (magyar)
   Mindörökké barátok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-519-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784977]
MARC

ANSEL
UTF-813850 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Home sweet home (magyar)
   Otthon, édes otthon / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-575-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784965]
MARC

ANSEL
UTF-813851 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a raketa (magyar)
   A vakond és az űrhajó / szöveg és ill. Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8522-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785268]
MARC

ANSEL
UTF-813852 /2008.
The missing story mystery (magyar)
   Az eltűnt mese nyomában / Disney ; ford. Szép Erzsébet. - Budapest : Egmont, 2008. - [24] p. ; 23 cm
My friends Tigger & Pooh (keretcím)
ISBN 978-963-629-043-6 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784338]
MARC

ANSEL
UTF-813853 /2008.
   Mit hozott a Mikulás?. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-45-5 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783115]
MARC

ANSEL
UTF-813854 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC / Móra Ferenc. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-37-0 kötött : 599,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2783372]
MARC

ANSEL
UTF-813855 /2008.
   Nagy mesekönyv / [ford. Szemők Ildikó, Kléner Gizella]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 30 cm. - (Noddy)
Kész. Blyton, Enid TV-sorozata alapján
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 92 p.
ISBN 978-963-628-982-9 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780417] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2008. - 93 p.
ISBN 978-963-628-983-6 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780423] MARC

ANSEL
UTF-813856 /2008.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Ki ette meg a málnát? / Nemes Nagy Ágnes. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-78-3 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782748]
MARC

ANSEL
UTF-813857 /2008.
On the color case (magyar)
   A színek nyomában / Disney ; ford. Szép Erzsébet. - Budapest : Egmont, 2008. - [24] p. ; 23 cm
My friends Tigger & Pooh (keretcím)
ISBN 978-963-629-042-9 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784358]
MARC

ANSEL
UTF-813858 /2008.
   A part alatt.. : magyar népköltés. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-36-3 kötött : 599,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2783369]
MARC

ANSEL
UTF-813859 /2008.
Pelizzari, Nora
   Gyere vissza, Árvácska! ; Egy teljesen rózsaszín nap / a meséket Nora Pelizzari dolgozta át ... - [Budapest] : Egmont, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
My little Pony (keretcím) ; Árvácska és Marcipán meséi (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-629-030-6 kötött : 1999,- Ft (hibás ISBN 978-963-629-03-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780029]
MARC

ANSEL
UTF-813860 /2008.
Playtime friends story treasury (magyar)
   Vidám barátok mesetára : régi és új történetek / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 57 p.
ISBN 978-963-629-009-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780459] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 57 p.
ISBN 978-963-629-010-8 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780479] MARC

ANSEL
UTF-813861 /2008.
Pocahontas (magyar)
   Pocahontas / Walt Disney ; [ford. Bikádi Katalin]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-682-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785593]
MARC

ANSEL
UTF-813862 /2008.
Postman Pat annual 2007 (magyar)
   Postman Pat nagykönyve / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - 67 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-965-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2780486]
MARC

ANSEL
UTF-813863 /2008.
   Pöttöm Panna. - [Budapest] : Pro Junior, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm + mágneses figura-készlet. - (Mágneses mesék)
ISBN 963-9579-98-X kötött : 1490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2782755]
MARC

ANSEL
UTF-813864 /2008.
Princess annual 2009 (magyar)
   Hercegnők nagykönyv / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-966-629-013-6 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2780164]
MARC

ANSEL
UTF-813865 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Ákom, bákom, berkenye.. : húsvéti locsolóversek / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-63-9 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782700]
MARC

ANSEL
UTF-813866 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Bambi / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-67-7 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782888]
MARC

ANSEL
UTF-813867 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Az első karácsony / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-43-1 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782828]
MARC

ANSEL
UTF-813868 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Kicsi vagyok én / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9533-59-2 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782719]
MARC

ANSEL
UTF-813869 /2008.
Radvány Zsuzsa
   A kiskakas gyémánt félkrajcárja / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-50-9 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782891]
MARC

ANSEL
UTF-813870 /2008.
Radvány Zsuzsa
   A nyuszi harangocskája / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-62-2 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782885]
MARC

ANSEL
UTF-813871 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Répamese / Radvány Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9533-68-4 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782670]
MARC

ANSEL
UTF-813872 /2008.
Radvány Zsuzsa
   Tapsi, a kis tekergő / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9533-61-5 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782893]
MARC

ANSEL
UTF-813873 /2008.
Radvány Zsuzsa
   A török és a tehenek ; Kis Bence / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Móricz Zsigmond versével
ISBN 978-963-9533-64-6 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2782908]
MARC

ANSEL
UTF-813874 /2008.
   Rupert maci kalandjai. - Budapest : Egmont, 2008-. - 29 cm
Rupert maci varázslatos kalandjai... (cvált.)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2764087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Rupert és a csillaglány / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-628-959-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780391] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Rupert víz alatti kalandjai / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-628-960-7 kötött : 1999,-Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780401] MARC

ANSEL
UTF-813875 /2008.
Rusty saves the day (magyar)
   Rusty közbelép / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-971-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784211]
MARC

ANSEL
UTF-813876 /2008.
Sarre, Irene
Bauernhof (magyar)
   Falu / [ill. Irene Sarre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Tapintós lapozó)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9657-99-1 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2783908]
MARC

ANSEL
UTF-813877 /2008.
Sarre, Irene
Mein Zuhause (magyar)
   Otthon / [ill. Irene Sarre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Tapintós lapozó)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9657-98-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783897]
MARC

ANSEL
UTF-813878 /2008.
Sarre, Irene
Meine Sachen (magyar)
   Gyerekszoba / [ill. Irene Sarre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Tapintós lapozó)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9845-01-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783886]
MARC

ANSEL
UTF-813879 /2008.
Sarre, Irene
Tiere (magyar)
   Állatok / [ill. Irene Sarre]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm. - (Tapintós lapozó)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9845-00-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2783841]
MARC

ANSEL
UTF-813880 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Rettenetes töklámpások / írta Michelle H. Nagler ; [ford. ... Szász Anna]. - [2008]. - 22, [6] p.
The haunted pumpkins
ISBN 978-963-9860-20-9 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2782093] MARC

ANSEL
UTF-813881 /2008.
Snow White (magyar)
   Hófehérke : hamarosan találkozunk! / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2008. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-629-000-9 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780046]
MARC

ANSEL
UTF-813882 /2008.
Star wars: the clone wars (magyar)
   A klónok háborúja : képeskönyv a film alapján / [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Egmont, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-057-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780194]
MARC

ANSEL
UTF-813883 /2008.
   A tanyán. - Budapest : Pro Junior, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Barátaink az állatok)
ISBN 978-963-9533-76-9 kötött
háziállat - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636(02.053.2)
[AN 2783462]
MARC

ANSEL
UTF-813884 /2008.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 68 p.
Ford. Tomanné Jankó Katalin
ISBN 978-963-628-952-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780383] MARC

ANSEL
UTF-813885 /2008.
Thomas and the jet engine (magyar)
   Thomas és a sugárhajtómű / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-017-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784252]
MARC

ANSEL
UTF-813886 /2008.
Zimmermann, Natalie
The magic shout (magyar)
   A mézrém-űző varázsige / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-419-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784981]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13887 /2008.
Calen, Tokyo
Dark metro (magyar)
   Rémmetró / írta Tokió Kalen ; rajz. Josiken ; [ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence]. - Budapest : Athenaeum, [2008]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2783175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2008. - 157 p.
ISBN 978-963-9797-70-3 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2783199] MARC

ANSEL
UTF-813888 /2008.
LeGrow, M. Alice
Bizenghast (magyar)
   Bizenghast / [írta és rajz.] M. Alice LeGrow. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11
[AN 2652343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - cop. 2008. - [158] p.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9797-70-3)
manga
087.6:084.11
[AN 2783203] MARC

ANSEL
UTF-813889 /2008.
Power rangers annual 2008 (magyar)
   Power rangers mystic force nagykönyv / [ford. Varga Sándor]. - Budapest : Egmont, 2008. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-891-4 kötött : 2399,- Ft
képregény - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2780240]
MARC

ANSEL
UTF-813890 /2008.
Sŏ, Ŭn-chin
   Borsmenta / Seo Eun-Jin ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2007]-. - 21 cm
A ford. a "Peppermint" (Seoul : Haksan Publ., 2001-) c. kiad. alapján kész.
manga - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2709097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2008. - [212] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-87795-0-2 fűzött : 1890,- Ft
manga - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2781497] MARC

ANSEL
UTF-813891 /2008.
   Válogatás az E-tudomány cikkeiből / szerk. Imre Balázs. - Budapest : E-tud. Egyes., 2008. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (E-tudomány évkönyv ; 1.)
Borítócím: Válogatás a www.e-tudomany.hu cikkeiből. - Bibliogr.
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87819-9-4)
Magyarország - folyóirat - cikkgyűjtemény
082 *** 070(439)E-tudomány
[AN 2782647]
MARC

ANSEL
UTF-813892 /2008.
W.i.t.c.h. annual (magyar)
   W.i.t.c.h. nagykönyv / ford. Endreiné Szemők Ildikó. - Budapest : Egmont, 2008. - 69 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-628-862-4 kötött : 2399,- Ft
gyermekkönyv - képregény
087.6:084.11 *** 087.5
[AN 2784367]
MARC

ANSEL
UTF-813893 /2008.
Yuki Kaori
Tenshi kinryouku (magyar)
   Angyalok menedéke : Ásziá, az anyagi világ / Yuki Kaori ; [ford. Oroszlány Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2750489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Bűnösök. - 2008. - [206] p.
ISBN 978-963-9679-93-1 fűzött : 1990,- Ft : 9,9 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2780559] MARC

ANSEL
UTF-8