MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2009/01/12 15:31:30
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1 /2009.
Blága Boglárka
   Cikkek tükrében a bajai városi könyvtár, 1948-2008 : válogatott bibliográfia rövid könyvtártörténettel / Blága Boglárka ; [kiad. az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ]. - Baja : VKMK, 2008. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86700-7-6 fűzött
Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Baja)
Baja - városi könyvtár - könyvtártörténet - szakbibliográfia
027.52(439-2Baja)(091):016
[AN 2787414]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2009.
Katona Irén
   Napló : cikkbibliográfia : a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Veszprém megye napilapjában, 1947-2007 / [összeáll. Katona Irén]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 66 p. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 56.)
Fűzött
Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa)
Veszprém megye - Pápa - napilap - kulturális élet - városi könyvtár - ezredforduló - szakbibliográfia - repertórium
027.52(439-2Pápa)"194/200":016 *** 070(439.117)Napló"194/200":014.3 *** 316.7(439-2Pápa)"194/200":016
[AN 2790474]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2009.
   A MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga / [szerk. Monok István, Nyerges Judit]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, [2008]. - 159 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-549-2 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - Európa - könyvtörténet - nyomdászattörténet - sajtótörténet - újkor - konferencia-kiadvány
09(439)"16/17" *** 655.1(439)"16/17" *** 655.1(100) *** 070(4)"15/16" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2790693]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2009.
Pogányné Rózsa Gabriella
   A könyvkultúra kutatásának kútfői : a könyv-, az írás-, a nyomdászattörténet, a könyvtártudomány és a könyvkereskedelem szakirodalmi forrásai / Pogányné Rózsa Gabriella. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 199 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 14.)
ISBN 978-963-7615-54-2 fűzött
könyvtártudomány - szakirodalmi tájékoztató kiadvány
02(048)
[AN 2791054]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5 /2009.
Palotai Mária (1954-)
   Pásztortűz, 1921-1944 : egy erdélyi irodalmi folyóirat története / Palotai Mária. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 294 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-294.
ISBN 978-963-446-485-3 fűzött : 2600,- Ft
Pásztortűz (folyóirat)
Erdély - folyóirat - határon túli magyar irodalom története - irodalmi élet - két világháború közötti időszak
070(498)Pásztortűz *** 070(498)(=945.11) *** 894.511(498)(091)"19" *** 070(439.21)"191"
[AN 2790671]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6 /2009.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 479 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8646-7 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 2790540]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2009.
Mikita Gyöngyi
   Kultúra és az Euro-mediterrán partnerség : tájékoztató kiadvány / Mikita Gyöngyi, Tóth Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2008. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 2.)
ISBN 978-963-87777-3-7 fűzött
Európai Unió - Mediterráneum - Közel-Kelet - Észak-Afrika - kulturális politika
008:323(4-62) *** 008:323(4-015) *** 008:323(5-011) *** 008:323(61)
[AN 2791440]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8 /2009.
Canwell, Diane
Ghosts of the world (magyar)
   Szellemek : múlt és jelen / Diane Canwell, Jonathan Sutherland ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 256 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9701-56-4 kötött : 3990,- Ft
kísértet - okkultizmus
133 *** 398.42 *** 159.961.7
[AN 2788525]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2009.
Canwell, Diane
Witches of the world (magyar)
   Boszorkányok : múlt és jelen / Diane Canwell, Jonathan Sutherland ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 256 p. : ill. főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9701-55-7 kötött : 3990,- Ft
boszorkány - mágia - művelődéstörténet
133.4 *** 398.47 *** 930.85(100)
[AN 2788543]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2009.
Gienger, Michael
Heilsteine der Organuhr (magyar)
   A szervóra és a kristályok / Michael Gienger, Wolfgang Maier ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-60-6 fűzött : 1900,- Ft
kristály - természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 548 *** 615.89
[AN 2789661]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2009.
Szabó Judit
   Az ezotéria kézikönyve / [Szabó Judit]. - [Budapest] : [Szabó J.], [2008]. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-06-5695-5 fűzött : 2200,- Ft
ezoterika
133
[AN 2788481]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12 /2009.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (4.) (2008) (Debrecen)
   IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : [Debrecen, 2008. március 28-29.] / szerk. Orosz Zoltán [et al.] ; [... a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kara szervezésében a MTA Atommagkutató Intézetének közrem.]. - Debrecen : [Meridián Alapítvány], 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm
Közread. a Meridián Alapítvány. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
ökológia - környezetvédelem - környezeti nevelés - konferencia-kiadvány
504 *** 37.033 *** 504.06 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2790747]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Környezettudomány és környezeti nevelés, környezetkémia, környezetfizika, környezetföldrajz és -földtan. - 385 p.
ISBN 978-963-06-4625-3
ökológia - környezeti nevelés - konferencia-kiadvány
37.033 *** 504 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2790768] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Környezetvédelem és környezettechnológia, környezetbiológia - természetvédelem, táj- és településökológia. - 412 p.
ISBN 978-963-06-4626-0
ökológia - környezetvédelem - természetvédelem - konferencia-kiadvány
504 *** 504.06 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2790784] MARC

ANSEL
UTF-813 /2009.
Schmidt Egon (1931-)
   Hétköznapok a természetben / Schmidt Egon ; Kalotás Zsolt fotóival. - Budapest : Új Ember, 2008. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-9674-49-3 kötött : 3500,- Ft
természeti környezet - ökológia - auditív dokumentum
502 *** 581.5 *** 591.5
[AN 2787643]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2009.
   Tájkutatás, tájökológia / szerk. Csorba Péter, Fazekas István ; [közread. a] Meridián Alapítvány. - Debrecen : Meridián Alapítvány, 2008. - 553 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6003-7 kötött
Magyarország - tájökológia - tájalakítás - tájvédelem
504.54 *** 712 *** 712(439)
[AN 2790701]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2009.
A természet kincsei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (angol)
   Treasures of nature in Szabolcs-Szatmár-Bereg County / ed. by István Lenti ; [... transl. Ágnes Illés] ; [publ. Szabolcs-Szatmár-Bereg County Assembly]. - 2. rev. ed. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg County Assembly, 2008. - 265 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Összefoglalás angol, magyar, román és ukrán nyelven
ISBN 978-963-7196-33-4 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - természeti környezet
504(439.161)
[AN 2789584]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2009.
A természet kincsei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (német)
   Die Schätze der Natur im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg / Red. István Lenti ; [Hrsg.: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés]. - [2. kiad.]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közgyűlés, 2008. - 266 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar, angol, román és ukrán nyelven
ISBN 978-963-7196-33-1 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - természeti környezet
504(439.161)
[AN 2789620]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2009.
   Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton : tanulmánygyűjtemény = Nature conversation and researches on the Szénás mountains / szerk. Dobolyi Konstantin és Kézdy Pál. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - 431 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88013-0-2 kötött
Budai-hegység - természetvédelem
502(439)(234.373.27Szénás-hegycsoport)
[AN 2791052]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

18 /2009.
Lax Péter Dávid (1926-)
Linear algebra and its applications (magyar)
   Lineáris algebra és alkalmazásai / Peter D. Lax ; [ford. Réffy Júlia]. - Budapest : Akad. K., 2008. - XIV, 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8632-0 fűzött
lineáris algebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8)
[AN 2789708]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

19 /2009.
   Szímőtől Nyíregyházáig. - Nyíregyháza : [Okteszt], 2008. - 144 p. ; 21 cm
Tart.: Ki volt Jedlik Ányos? / Mayer Farkas. Jedlik - verseny - versek / írták a Jedlik Ányos fizikaverseny résztvevői és Nagy Bandó András. Jedlik életművének krónikása, a technika költője: Horváth Árpád
ISBN 978-963-06-5771-6 fűzött
Jedlik Ányos (1800-1895)
Horváth Árpád (1907-1990)
Magyarország - fizikus - magyar irodalom - amatőr művészet - tanulmányi verseny - tudománytörténet - történész - 19. század - 20. század - vers
53(439)(092)Jedlik_Á. *** 894.511-14(082) *** 379.825 *** 371.384(0:82-14) *** 930.1(439)(092)Horváth_Á.
[AN 2789502]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

20 /2009.
Kémiai Előadói Napok (31.) (2008) (Szeged)
   XXXI. Kémiai Előadói Napok : program és előadás-összefoglalók : Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, 2008. október 27-29. / a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye ; [szerk. Janáky Csaba]. - Szeged : JATEPress, 2008. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9319-88-2)
kémia - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2788593]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2009.
Radnóti Alice
   A fény hegye : a legendás Kohinúr gyémánt története / Radnóti Alice. - Budapest : Kelet K., 2008. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti könyvtár, ISSN 2060-419X ; 2.)
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-87625-8-0
India - Irán - Perzsia - gyémánt - történelem - legenda
549.211 *** 679.87 *** 955 *** 398.221(54/55) *** 954
[AN 2790467]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

22 /2009.
   Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből / szerk. Borsy Zoltán. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 831 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5481-4 kötött : 5290,- Ft
földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(075.8)
[AN 2791558]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2009.
   A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata / szerk. Schweitzer Ferenc, Bérci Károly, Balogh János. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 63.)
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-9545-23-6 kötött
Bátaapáti - természeti földrajz - veszélyes hulladékok kezelése - radioaktív anyag
911.2(439-2Bátaapáti) *** 628.4.047(439-2Bátaapáti)
[AN 2789569]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2009.
Kovács Sándor
   A Magyar Földrajzi Múzeum épülete, szoborpanteonja és díszkertje / Kovács Sándor, Szerényi Gábor. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2008. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24.
Fűzött
Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
Magyarország - Érd - geográfus - felfedező - szobor - földrajz - múzeum
55(439)(092) *** 910.4(439)(092) *** 727.7(439-2Érd) *** 069(439-2Érd)
[AN 2788911]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2009.
Kubovics Imre (1925-)
   Általános kőzettan : a földövek kőzettana / Kubovics Imre. - Budapest : Mundus, 2008. - 652 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
Bibliogr.: p. 605-652.
ISBN 978-963-9501-47-8 kötött
kőzettan
552
[AN 2790690]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2009.
Lebouteiller, Emeline
Merveilles de la Terre (magyar)
   A Föld csodái / Emeline Lebouteiller és Véronique Sarano ; [ford. Varga Róbert]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6309-0 kötött
Föld - természeti földrajz - természeti környezet - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2790882]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2009.
Magyar Földrajzi Konferencia (4.) (2008) (Debrecen)
   IV. Magyar Földrajzi Konferencia : [Debrecen, 2008. november 14-15.] / szerk. Szabó Valéria [et al.] ; [... a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke valamint a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke által rend. ...]. - Debrecen : [Meridián Alapítvány], 2008. - 618 p. : ill. ; 25 cm + mell. ([12] p. : ill. ; 21 cm)
Közread. a Meridián Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6004-4 fűzött
földrajz - társadalomföldrajz - területfejlesztés - konferencia-kiadvány
55 *** 911.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2790835]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2009.
Schatz, Dennis
Triceratops (magyar)
   Triceratops / Dennis Schatz ; ill. Daren Bader [et al.] ; [ford. Kropog Erzsébet]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm + 21 csont, ásatási felszerelés, csonttérkép. - (Ősvilági detektív)
ISBN 978-963-19-6304-5 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2791106]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2009.
Schatz, Dennis
Tyrannosaurus rex (magyar)
   Tyrannosaurus rex / Dennis Schatz ; ill. Michael Komarck, Mark Atkinson, Kurt Miller ; [ford. Kropog Erzsébet]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 33 p. : ill., színes ; 30 cm + 17 csont, ásatási felszerelés, csonttérkép. - (Ősvilági detektív)
ISBN 978-963-19-6305-2 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
568.19(02.053.2) *** 379.826
[AN 2791094]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2009.
Schatz, Dennis
Woolly mammoth (magyar)
   Gyapjas mamut / Dennis Schatz ; ill. Christian Kitzmüller, Mark Atkinson, Kurt Miller ; [ford. Kropog Erzsébet]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm + 16 csont, ásatási felszerelés, csonttérkép. - (Ősvilági detektív)
ISBN 978-963-19-6306-9 kötött
mamut - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
569.61(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2790987]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

31 /2009.
Willemez, Anne
Voyages dans le système solaire (magyar)
   Utazás a Naprendszerben / A. Willemez és L. Salès ; [ford. Havas István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6310-6 kötött
Naprendszer - gyermekkönyv
523(02.053.2)
[AN 2790871]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

32 /2009.
Bartha Dénes (1956-)
   Magyarország fa- és cserjefajai / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 1999. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293.
ISBN 978-963-286-447-1 kötött
Magyarország - fa - cserje - növényhatározó
582(083.71) *** 581.412 *** 581.9(439)
[AN 2792398]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2009.
Gerhardt, Ewald
Der grosse BLV-Pilzführer für unterwegs (magyar)
   Gombászok kézikönyve : [kibővítve magyarországi fajokkal, hazai elterjedési, gyakorisági és veszélyeztetettségi adatokkal] / Ewald Gerhardt ; [a piktogramokat ... Daniela Farnhammer kész.] ; [ford. Locsmándi Csaba]. - [Budapest] : [Mérték], [2008]. - 718 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-13-2 kötött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2791225]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2009.
Lacey, Minna
First nature book (magyar)
   Első természetkönyvem / írta Minna Lacey ; az illusztrációkat kész. Stephen Cartwright ; [ford. ... Boross Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Mesék a tanyáról)
ISBN 978-963-251-082-8 kötött
állat - növény - természeti környezet - gyermekkönyv
58(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2790164]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

35 /2009.
   Alvásmedicina : alvás-ébrenléti zavarok ellátása háziorvosoktól az alváscentrumokig / szerk. Köves Péter. - [Budapest] : Bookmaker, 2008. - 246 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 242-246.
ISBN 978-963-87601-1-1 fűzött
alvászavar
616.8-009.836 *** 613.79
[AN 2789256]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2009.
Aschenbrenner, Eva
Die Kräuterapotheke Gottes (magyar)
   Gyógynövénypatika : a gyógyfüvek gyűjtése és alkalmazása / Eva Aschenbrenner ; összeáll. Angelika Throll. - Budapest : Ciceró, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Csokonai Attila
ISBN 978-963-539-637-5 fűzött : 2800,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2791268]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2009.
Bácskai Júlia (1951-)
   A másik arcod : [egy nő beszélgetései pszichológusával] / Bácskai Júlia. - Budapest : Jaffa, 2008. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-72-8 fűzött : 2790,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 2789055]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2009.
Bleich, Kirsten
Der menschliche Körper (magyar)
   Az emberi test / írta Kirsten Bleich és Stefan Bleich ; ill. Davide Bonadonna ; [ford. Kirják Mária]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 91.)
ISBN 978-963-9446-65-6 kötött : 2570,- Ft
élettan
612
[AN 2791697]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2009.
   Budamed '08 [elektronikus dok.] : 14. Magyar Orvostechnikai Konferencia és 5. Magyar Klinikai-mérnöki Konferencia : Budapest, 2008. november 6. : konferencia-kiadvány / rend. MATE Elektronikus Műszer- és Orvostechnikai Szakosztály és Meding Országos Orvostechnikai Egyesület. - Szöveg. - [Budapest] : [MATE], [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-8231-94-9
orvostechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616-7 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2791703]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2009.
Csete Marietta
   1100 tipp az egészségért / Csete Marietta. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-251-084-2 fűzött
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 2787619]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2009.
Czvik Éva
   Kísérleti tapasztalatok a kompetencia fejlesztéséről / Czvik Éva, Sziszik Erika. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004 [!2008]. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 9.)
Bibliogr.: p. 53.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-494-5)
személyiségfejlesztés - teszt
159.923.072 *** 37.015.3
[AN 2790501]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2009.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum : a pszichoszomatika kézikönyve : betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke [et al.] közreműködésével ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-865-6 kötött : 5990,- Ft
ISBN 963-528-865-4
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.52
[AN 2790986]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2009.
Dékány Miklós
   Fulladok, dagad a bokám : a szívelégtelenség megelőzése és kezelése / Dékány Miklós. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9695-69-6 fűzött : 1980,- Ft
szívelégtelenség
616.12-008.46
[AN 2791320]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2009.
   Evészavarok és testképzavarok / szerk. Túry Ferenc, Pászthy Bea. - Budapest : Pro Die, cop. 2008. - 522 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87348-9-1 kötött : 4500,- Ft
kényszerneurózis - táplálkozási zavar
616.89-008.441.42 *** 616.89-008.441.12
[AN 2788551]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2009.
Gray, John
Mars and Venus on a date (magyar)
   Mars és Vénusz párkeresőben : útmutató az igazi társ felismeréséhez és megtalálásához / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-15-0 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2791451]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2009.
Gray, John
Men are from Mars women are from Venus book of days (magyar)
   Mars és Vénusz mindennapi harcai : 365 napról napra szóló jó tanács a nemek közötti különbségek megértéséhez / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-16-7 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - nemek lélektana
613.89 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2791446]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2009.
Herman, Ellie
Pilates for dummies (magyar)
   Pilates / Ellie Herman ; [ford. Tarr Zsófia]. - Budapest : Panem, 2009. - XVIII, 327 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-504-1 fűzött : 2900,- Ft
torna
613.71
[AN 2789905]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2009.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Két tudós Pápán : adalékok Ferenczi Sándor és Sigmund Freud kapcsolatához / Kerecsényi Zoltán. - Pápa : [Jókai M. Vár. Kvt.], 2008. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár. - Bibliogr.: p. 87-92.
ISBN 978-963-06-5262-9 fűzött
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Freud, Sigmund (1856-1939)
Pápa - Ausztria - Magyarország - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század - helyismeret - levelezés
159.964.2(436)(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.(044) *** 908.439-2Pápa"191"
[AN 2790573]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2009.
   A klinikai ultrahang-diagnosztika története Magyarországon / szerk. Buzás György Miklós [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 217 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 213-214. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8635-1 fűzött
Magyarország - orvosi diagnosztika - ultrahang - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
616-073.432.19(439)(091)
[AN 2788829]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2009.
Koloszár Tamás
   Kovacsics Imre / [írta és szerk. Koloszár Tamás]. - [Győr] : Rába Quelle Kft., [2008]. - 282 p. : ill., részben színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-06-5708-2 kötött
Kovacsics Imre (1971-)
Rába Quelle Gógy-, Termál- és Élményfürdő (Győr)
Győr - vezető alkalmazott - gyógyfürdő
615.838(439-2Győr) *** 929(439)Kovacsics_I.
[AN 2787901]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2009.
Kreácsik Judit
   A Wartegg-teszt bemutatása és iskolai alkalmazásának lehetőségei / Kreácsik Judit. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005 [!2008]. - 63 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 6.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-496-9)
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - vizsgálat
159.922.7 *** 159.9.072 *** 371.264
[AN 2790481]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2009.
McCormack, Betsy Nagelsen
Fit over 40 for dummies (magyar)
   Fitten 40 felett / Betsy Nagelsen McCormack ; Mike Yorkey közrem. ; [ford. ifj. Juhász László, ... Csikszentmihályi Melissa]. - Budapest : Panem, 2009. - XX, 312 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-505-8 fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-545-058)
torna - egészséges életmód
613.71
[AN 2789668]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2009.
Mérő László (1949-)
   Észjárások - remix : a racionális gondolkodás ereje és korlátai / Mérő László. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-299.
ISBN 978-963-9633-50-6 kötött : 3170,- Ft
gondolkodás - ismeretelmélet
159.955 *** 165
[AN 2790374]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2009.
Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer (magyar)
   Trénerek kézikönyve / Peter Dürrschmidt [et al.] ; [ford. Szőke Zsófia Eszter és Emődi Norbert]. - Miskolc : Z-Press, [2008]. - 298 p. : ill. ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9493-43-8 kötött : 9450,- Ft
csoportterápia - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - tanári segédkönyv
615.851.6(072) *** 613.865
[AN 2790368]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2009.
Ogden, Gina
Women who love sex (magyar)
   Nők, akik szeretik a szexet : mindennapi nők elbeszélései a gyönyörhöz, intimitáshoz és eksztázishoz vezető útjaikról / Gina Ogden ; [ford. Máriás Petra]. - Budapest : Ursus Libris, cop. 2008. - 344 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315-323.
ISBN 978-963-9718-16-6 fűzött : 3900,- Ft
nemi élet - nemek lélektana - nő
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 2790490]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2009.
Parker, Steve (1952-)
The human body book (magyar)
   Az emberi test / Steve Parker ; az előszót írta Robert Winston ; [ford. Pongrácz Péter]. - Budapest : M-érték, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm + DVD-ROM
ISBN 978-963-9889-02-6 kötött
emberi test - anatómia - élettan - kórtan - elektronikus dokumentum
611 *** 612 *** 616
[AN 2791506]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2009.
Rinzler, Carol Ann
Nutrition for dummies (magyar)
   Étkezz okosan! / Carol Ann Rinzler ; [ford. Maráczi Orsolya]. - Budapest : Panem, 2009. - XX, 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-506-5 fűzött : 3400,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 2789886]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2009.
Scherter Judit
   Nők, délutáni fényben : klimaxkönyv / Scherter Judit. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 278, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9797-59-8 kötött : 2890,- Ft
nők egészsége - változás kora
618.173 *** 612.662.9
[AN 2791358]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2009.
Sirák András
   Sürgősségi betegellátás : családorvos rezidensek és családorvosok számára / írta Sirák András ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék. - 4. bőv. és átd. kiad. - Székesfehérvár : Mátrix Kft., 2008. - 356 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 978-963-06-5295-7 fűzött
orvosi ellátás - egyetemi tankönyv
616-08-039.74(075.8) *** 369.223.2(075.8)
[AN 2790674]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2009.
Szél Éva (1931-2004)
   Az egészséges gyermek fejlődése, táplálása, gondozása : főiskolai tankönyv / Szél Éva ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2008. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-7152-47-4 fűzött
csecsemőgondozás - egyetemi tankönyv
613.95(075.8)
[AN 2792658]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2009.
Szőnyi Magda (1940-)
   Jacqueline Royer: Metamorfózisok tesztje : 300 budapesti gimnazista jegyzőkönyvének feldolgozása alapján / Szőnyi Magda. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005 [!2008]. - 88 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 23.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-489-1)
gyermeklélektan - pedagógiai lélektan - vizsgálat
159.922.7 *** 159.9.072 *** 371.264
[AN 2790560]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2009.
Vergote, Antoine (1921-)
   Bűntudat és vágy : a vallásos szemlélet és torzulásai / Antoine Vergote ; [ford. ... Mohi Zsolt]. - Budapest : Semmelweis Egy. Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2008. - 231 p. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 6.)
Tomcsányi Teodóra "Antoine Vergote, a vallás pszichológiájának és empirikus, pszichoanalitikus megközelítésének iskolateremtő alakja" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-71-9 kötött
valláslélektan - bűntudat - szenvedély
159.9 *** 2 *** 241.4 *** 159.942.6
[AN 2787817]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2009.
Vincken, Walter
Tiotropium bromid (magyar)
   Tiotropium bromid / Walter Vincken. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-94-8 fűzött : 1680,- Ft
tüdőbetegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
615.23 *** 616.24-008.4-085
[AN 2789001]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2009.
Wolf Ágnes, F.
   Napfogyatkozás : küzdelem a szörnyű kórral / F. Wolf Ágnes ; [ill. Károlyfi Zsófia]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes. : Animátor Bt., 2008. - 117 p. : ill. ; 17 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-1-6 fűzött
Wolf Ágnes, F.
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 2787756]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

65 /2009.
Abgastechnik für Dieselmotoren (magyar)
   Dízelmotorok kipufogógáz technikája / [ford. Palágyi Zsolt]. - Budapest : Maróti, 2008. - 133 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 963-9005-82-7 fűzött : 3990,- Ft
dízelmotor - égéstermék
621.436 *** 621.43.068
[AN 2789084]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2009.
   Műszaki és informatikai rendszerek és modellek / szerk. Kóczy T. László ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszolináris[!Multidiszciplináris] Műszaki Tudományi Doktori Iskola. - Győr : Széchenyi I. Egy. MTK, 2008-. - 26 cm
ISBN 978-963-7175-40-4
műszaki tudomány - informatika
62 *** 681.3
[AN 2789666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 144 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-37-4 fűzött
műszaki tudomány - informatika
62 *** 681.3
[AN 2789687] MARC

ANSEL
UTF-867 /2009.
   Symposium "EADS engineering Europe" [elektronikus dok.] : May 8-9, 2008, Budapest ... : [proceedings] / [org., publ. by the Budapesti Műszaki Főiskola]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMF, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - EADS engineering Europe : core technology and key competencies for Central-Eastern Europe (cvált.). - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-7154-75-1
mérnöki tudomány - repülőgép - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 629.7 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2786464]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2009.
   Az uránbányászok egészségi állapota követéses vizsgálatának dokumentumai / szerk. Köteles György, Varga József ; [közread. az] MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság. - [Budapest] : MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaeü. Tud. Biz., [2008]. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-06-3116-7 kötött
Magyarország - munkaegészségügy - bányászat - urán
622.87 *** 622.349.5(439) *** 613.6
[AN 2791069]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

69 /2009.
Adobe Premiere Pro CS3 (magyar)
   Adobe Premiere Pro CS3 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact, cop. 2008. - 363 p. : ill. ; 26 cm + DVD
ISBN 978-963-87734-3-2 fűzött : 5880,- Ft
képszerkesztő - videotechnika - elektronikus dokumentum
519.688Premiere *** 621.397.037.37 *** 681.3.019
[AN 2791300]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2009.
Kurose, James F.
Computer networking (magyar)
   Számítógép-hálózatok működése : alkalmazásorientált megközelítés / James F. Kurose és Keith W. Ross ; [ford. Barta Erzsébet et al.]. - Budapest : Panem, 2009. - XI, 758 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 717-742.
ISBN 978-963-545-498-3 kötött : 6900,- Ft
számítógép-hálózat
681.324
[AN 2790381]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2009.
Nash, Trey
Accelerated C# 2008 (magyar)
   C# 2008 : könnyen is lehet! / Trey Nash ; [ford. Endrődi Gergely]. - Budapest : Panem, 2009. - XXI, 592 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 577-578.
ISBN 978-963-545-496-9 fűzött : 5400,- Ft
programnyelv
519.682C#
[AN 2789792]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2009.
Ullman, Jeffrey D.
A first course in database systems (magyar)
   Adatbázisrendszerek : alapvetés / Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Panem, 2009. - XXIV, 600 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-481-5 kötött : 6900,- Ft
adatbázis
681.3.016
[AN 2790296]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

73 /2009.
Fábián Barbara
   1100 tipp a szépségért / Fábián Barbara. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-251-083-5 fűzött
kozmetika - egészséges életmód
687.55 *** 613
[AN 2787623]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2009.
Leuschel, Roland
Selbst schweissen, schlossern und löten (magyar)
   Hegesztés, forrasztás, lakatosmunkák / Roland Leuschel ; [ford. Pacséry Károly]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 978-963-278-025-2 fűzött : 3995,- Ft
fémmegmunkálás - hegesztés
683.3 *** 621.791 *** 689
[AN 2791287]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2009.
Losos, Ludvík
Pozlacování a polychromie (magyar)
   Aranyozás és polikrómia / Ludvík Losos ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2009. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-032-0 fűzött : 4495,- Ft
aranyozás
686.41
[AN 2788463]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2009.
Magoss Endre (1967-)
   General reguralities of the wood surface roughness : a new approach for wood species characterisation / Endre Magoss. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2008. - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of West-Hungary, ISSN 2060-3649 ; 1.)
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-988306-2 fűzött
faipar - fafelület-kezelés
674
[AN 2789053]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

77 /2009.
   Interfaces '08 : sustainable development in petroleum refining and petrochemistry : Sopron, ... 24-26 September, 2008 : book of abstracts / [org., publ. by the] MKE. - [Budapest] : MKE, [2008]. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9319-86-8 fűzött
vegyipar - kőolajkémia - konferencia-kiadvány
665.6/.7 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2789326]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

78 /2009.
Direktor, Max
Selbst mauern, betonieren und verputzen (magyar)
   Falazás, betonozás, vakolás / Max Direktor ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 978-963-278-022-1 fűzött : 3995,- Ft
kőművesmunka
693 *** 689
[AN 2791302]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2009.
Seitz, Wolfgang
Selbst Dachfenster und Gauben einbauen (magyar)
   Tetőablakok / Wolfgang Seitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 99 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 978-963-278-004-7 fűzött : 3995,- Ft
ablakszerkezet - tetőszerkezet
692.49 *** 692.82
[AN 2788368]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2009.
Zoller Zoltán
   Árnyékolástechnika felsőfokon / [írta és összeáll.] Zoller Zoltán ; [közread. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Magyar Árnyékolástechnikai Tagozat]. - [Budapest] : ÉVOSZ M. Árnyékolástechnikai Tagozat, cop. 2008. - 270, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5447-0 kötött
elsötétítő szerkezet
692.83
[AN 2787689]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

81 /2009.
Connen, Fabrice
100 voitures de légende (magyar)
   100 legendás autó / Fabrice Connen ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9729-75-9 kötött : 5980,- Ft
személygépkocsi
629.114.6(100)
[AN 2789840]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2009.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Kelet-Európa országainak vízi közlekedése / Erdősi Ferenc ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2008. - 459 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 450-459.
ISBN 978-963-9052-93-2 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - vízi közlekedés
656.6(4-11)
[AN 2791363]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2009.
Gáti József
   A XX. század autója : 100 éves a Ford T-modell / Gáti József, Horváth Sándor, Legeza László ; [kiad. a Budapesti Műszaki Főiskola]. - Budapest : BMF, 2008. - 111 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-7154-77-5 kötött : 4900,- Ft
Egyesült Államok - személygépkocsi - autógyártás - századforduló
629.114.6(73) *** 629(73)(=945.11)Galamb_J. *** 061.5(73)Ford
[AN 2790321]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2009.
   International conference on centenary of Ford T-Model [elektronikus dok.] : October 20-21, 2008, Budapest, ... : [proceedings] / org. by Budapest Tech ... and Transport Museum. - Szöveg és képek. - Budapest : Budapest Tech : Transport Mus., 2008. -  ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A borítón párhuzamos címként: 100 éves a Ford T-modell : nemzetközi konferencia. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader
ISBN 978-963-7154-80-5
Galamb József (1881-1955)
Egyesült Államok - autógyártás - mérnök - külföldön élő magyar személyiség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629.114.6 *** 629.113 *** 629(73)(=945.11)Galamb_J. *** 061.5(73)Ford *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2786726]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2009.
Lovász András (1928-)
   A színesszámú krajcáros bélyegek és metszetjavításaik kiegészítve a II. típusú 2 krajcáros anyalemez-rekonstrukciójával / írta Lovász András ; [közread. a] Magyar Filatéliai Tudományos Társaság. - Budapest : M. Filatéliai Tud. Társ., 2008. - 360 p. : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-06-4608-6 kötött
Magyarország - 19. század - bélyeg - elektronikus dokumentum
656.835.91(439)"18"
[AN 2791298]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2009.
   Networks 2008 [elektronikus dok.] : September 28 - October 2, 2008, Budapest ... / org. by the Budapest University of Technology and Economics Department of Telecommunications and Media Informatics, Scientific Association for Infocommunications, Information Technology Society Association for Electrical, Electronic & Information Technologies. - Szöveg és képek. - Budapest : [HITE], 2008. - 1 pendrive ; 7 cm
Főcím a címképernyőről. - A 13. International Telecommunications Network Symposium alkalmából a témában korábban rendezett konferenciák anyagaival. - Működési követelmények: USB bemenet; internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-8111-68-5
hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 061.3(100)
[AN 2786801]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

87 /2009.
Die deutsche Reitlehre. Das Pferd (magyar)
   A jól képzett ló / Michael Düle[!Düe] [et al.] ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2005. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 13.)
ISBN 978-963-286-448-8 kötött
lovaglás - idomítás
636.1.088 *** 798.2
[AN 2792596]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2009.
Durantel, Pascal
Chasse (magyar)
   A vadászat enciklopédiája / Pascal Durantel. - Pécs : Alexandra, 2008. - 607 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Bogácsi Balázs. - Bibliogr.: p. 586-587.
ISBN 978-963-370-796-8 kötött
vadászat
639.1(035) *** 799.2(035)
[AN 2789126]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2009.
Eperjesi Imre (1930-)
   Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2008, cop. 2000. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 520-538.
ISBN 978-963-286-458-7 kötött
borászat - egyetemi tankönyv
663.2(075.8)
[AN 2791708]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2009.
Europäische Landschaftsarchitektur (magyar)
   Európai tájépítészet : válogatott projektek, 2000-2005 = European landscape architecture : squares, parks and promenades: recent projects / szerk. ... Peter Zöch, Gesa Loschwitz ; előszó ... Robert Schäfer ; [... ford. Csukás Judit]. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9535-78-7 kötött : 7900,- Ft
Európa - tájalakítás - építészet - 20. század - ezredforduló
712(4)"199/200" *** 72(4)"199/200"
[AN 2787799]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2009.
Faragó Sándor (1953-)
   Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban : a fenntartható apróvad-gazdálkodás környezeti alapjai / Faragó Sándor. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 1997. - 355 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 346-[356].
ISBN 978-963-286-459-4 kötött
vadgazdálkodás
639.1.03/.04
[AN 2792663]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2009.
   Gyümölcstermesztési alapismeretek 1 / szerk. Papp János. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2003. - 472 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
2. része "A gyümölcsök termesztése" címmel jelent meg. - Bibliogr.: p. 459-472.
ISBN 978-963-286-474-7 kötött
gyümölcstermesztés - egyetemi tankönyv
634.1(075.8)
[AN 2792570]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2009.
   Hagyományos kisállattartás : baromfi és házinyúl / szerk. Papp Miklós, Szalay István. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-456-5 fűzött
baromfi - nyúl - állattenyésztés
636.5 *** 636.92
[AN 2792366]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2009.
   Húszéves az Alisca Borrend / [a más szerzővel nem jelzett szövegeket írta, szerk. és az illusztrációkat vál. Töttős Gábor]. - Szekszárd : Alisca Borrend, 2008. - 43 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Alisca Borrend
Szekszárd - borászat - szőlőművelés - egyesület
663.2(439-2Szekszárd) *** 061.2(439-2Szekszárd)
[AN 2789868]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2009.
   Növénytermesztéstan / [főszerk. Antal József] ; [a növényrajzokat Bíró Krisztina kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2008]. - 2 db : ill. ; 25 cm
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
633(075.8)
[AN 2791705]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A növénytermesztés alapjai / szerk. Antal József ; Gabonafélék / szerk. Jolánkai Márton. - 391 p.
Bibliogr.: p. 375-379.
ISBN 978-963-286-439-6 kötött
növénytermesztés - gabonatermesztés - egyetemi tankönyv
633.1(075.8)
[AN 2793703] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyökér- és gumós növények, hüvelyesek, olaj- és ipari növények, takarmánynövények / szerk. Izsáki Zoltán [et al.]. - 595 p.
Bibliogr.: p. 559-565.
ISBN 978-963-286-440-2 kötött
növénytermesztés - egyetemi tankönyv
633(075.8)
[AN 2793704] MARC

ANSEL
UTF-896 /2009.
   Növényvédelem / szerk. Glits Márton [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 1997. - 661 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 660-661.
ISBN 978-963-286-445-7 kötött
növényvédelem - növénykórtan - egyetemi tankönyv
632(075.8)
[AN 2791701]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2009.
   Olajnövények, növényolajgyártás / szerk. Kiss Béla. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2006. - 242 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-963-286-472-3 kötött
olajmagvú növény - növényolaj-ipari termék - egyetemi tankönyv
633.85(075.8) *** 665.3(075.8)
[AN 2792566]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2009.
Orientierungshilfen Reitanlagen- und Stallbau (magyar)
   Lovardák, istállók tervezése, építése / [ford. Agócs Mónika és Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 9.)
ISBN 978-963-286-462-4 kötött
állattartási épület - ló - lovassport - tervezés
631.2 *** 728.9.011 *** 725.85.011
[AN 2792584]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2009.
   Orosz fekete terrier = Black Russian terrier / [... kiad. a Magyarországi Orosz Fekete Terrier Egyesület a Közösségért]. - [Budapest] : MOFTEK, [2008]. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
kutya - kutyatartás
636.7
[AN 2787658]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2009.
Petz Károly
   A pálinkafőzés titka, melly szerint télen 's nyáron egyaránt 100 tt. száraz tárgyból 55-60 tt. pálinkát lehet könnyen állítani / kiadta Petz Károly ... ; [közread. a Herman Ottó Múzeum]. - Repr. kiad. - [Miskolc] : HOM ; [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 54 p. ; 18 cm
Megj. a Miskolcon 2008. nov. 10-én rendezett "A magyar pálinka" c. konferencia alkalmából. - Eredeti kiadása: Pesten : Beimel J. betűivel, 1839
ISBN 978-963-7377-33-4 fűzött
Magyarország - pálinkafőzés - hasonmás kiadás
663.5(439) *** 641.87:663.5 *** 094/099.07
[AN 2788005]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2009.
Szabó István Mihály (1925-)
   Az általános talajtan biológiai alapjai / Szabó István Mihály. - 3. kieg. kiad. - Budapest : Mundus, 2008. - 405 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - természettudományok, ISSN 1419-5151)
Bibliogr.: p. 369-383.
ISBN 978-963-9713-05-5 kötött
talajtan - biokémia
631.46 *** 631.484 *** 631.417
[AN 2790346]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2009.
Throll-Keller, Angelika
Was blüht auf der Fensterbank? (magyar)
   Szobanövények : [mi virít az ablakban?] : [650 szobanövény fajtái, ismertetőjegyei, gondozása] / Angelika Throll ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 333 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7268-57-1 kötött : 4500,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2787616]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2009.
Tiszántúli Növényvédelmi Fórum (13.) (2008) (Debrecen)
   13. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum [elektronikus dok.] : előadások - proceedings : Debrecen, 2008. október 15-16. / szerk. Dávid István, Kövics György ; [rend. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar etc.]. - Szöveg és képek. - Debrecen : DE AMTC MTK, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm + mell. (12 p.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
 (hibás ISBN 978-963-88096-1-2)
növényvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
632 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2786441]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2009.
   Tudomány és technika az agrár- és élelmiszergazdaságban : ICoSTAF 2008 : International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business : November 5-6, 2008, Szeged : summaries of lectures and posters / [főszerk. Hodúr Cecília] ; [org. by the] University of Szeged Faculty of Engineering [etc.]. - Szeged : SZTE MK, 2008. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-482-676-8)
élelmiszeripar - mezőgazdaság - agrotechnika - konferencia-kiadvány
631.3 *** 338.43 *** 663/664 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2791754]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

105 /2009.
Bánfalvi, Carolyn
   The food and wine lover's guide to Hungary : with Budapest restaurants and trips to the wine country / [Carolyn Bánfalvi] ; ill. by Gábor Roskó. - Budapest : Park, cop. 2008. - 411 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-828-6 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - Budapest - étterem - vendéglátás - borvidék - gasztronómia
642 *** 640.43/.44(439-2Bp.) *** 663.2(439)
[AN 2790370]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2009.
Fűszeres Eszter
   Fűszer és lélek : zsidó konyha itt és most / Fűszeres Eszter. - [Budapest] : [Mentális Egészség Kft.], cop. 2008. - 303 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-5899-7 kötött : 5990,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 2790097]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2009.
   Gyors tojásos ételek édesen és sósan / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 15.)
ISBN 978-963-9729-78-0 fűzött : 849,- Ft
tojás - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4 *** 641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2789985]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2009.
Kádi Péter (1981-)
   1100 tipp a háztartásban / Kádi Péter. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 215 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-251-085-9 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 2787613]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2009.
Stein, Chiara
Selbst intelligente Steuerungstechnik im Haus installieren (magyar)
   Intelligens vezérléstechnika házban és lakásban / Chiara Stein ; [ford. Novotnyné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser K., 2009. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 978-963-278-021-4 fűzött : 3995,- Ft
vezérlés - villamosságtan - barkácsolás - lakás
689 *** 681.53 *** 728.1
[AN 2788373]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2009.
Székely György
   Kéz- és lábápolás, műkörömépítés elmélete és gyakorlata : szakmai kézikönyv / írta és szerk. Székely György. - 3. átd. kiad. - Budapest : Perfect Nails Kft., 2008. - 403 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 5 mell.
Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 963-204-271-9 fűzött
kozmetika - köröm
646.74(078)
[AN 2790904]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

111 /2009.
Baggini, Julian (1968-)
The pig that wants to be eaten (magyar)
   A tányérra kívánkozó malac : ...és 99 további gondolatkísérlet / Julian Baggini ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Corvina, 2008. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5765-3 fűzött : 2990,- Ft
filozófia - logika - gondolkodás
1 *** 159.955 *** 161/162
[AN 2790258]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2009.
Benoist, Alain de (1943-)
Comment peut-on être païen? (magyar)
   Hogyan lehetünk pogányok? / Alain de Benoist ; [ford. Gazdag István]. - Budapest : Europa Authentica, 2008. - 395 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5776-1 fűzött
Franciaország - filozófus - vallásfilozófia - kereszténység - pogányság - ezredforduló - interjú
1(44)Benoist,_A._de *** 21 *** 23/28 *** 1(44)(092)Masson,_D.(047.53) *** 1(44)(092)Champetier,_Ch.(047.53) *** 1(44)(092)Gérard,_Ch.(047.53) *** 291.17
[AN 2791728]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2009.
Garaczi Imre (1957-)
   Időlét és halálpillanat : kultúrbölcseleti írások / Garaczi Imre ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87056-8-6 fűzött : 1800,- Ft
filozófiatörténet - kultúrafilozófia - esszé
1(100)(091)(0:82-4) *** 130.2(0:82-4)
[AN 2789939]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2009.
   Given world and time : temporalities in context / ed. by Tyrus Miller. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - VIII, 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-27-2 kötött
idő - tanulmánygyűjtemény
115 *** 082
[AN 2790569]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

115 /2009.
Agárdi István
   Leveleim unokáimnak / írta Agárdi István. - Budapest : Advent Irod. Műhely, cop. 2008. - 177 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9577-57-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2790955]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2009.
   A Biblia ismerete : kommentársorozat / [szerk.] John F. Walvoord, Roy B. Zuck ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2003-. - 25 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 978-963-04-8931-7
ISBN 963-04-8931-7
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 1040058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., 1Thesszalonika - Jelenések / [ford. Köves Gábor]. - 2008. - 457 p.
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-04-8938-3-8)
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
227.07 *** 228.07
[AN 2790807] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mózes öt könyve / [ford. Köves Gábor]. - 2008. - 464 p. : ill., térk.
1Mózes - 5Mózes (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-04-8932-4 kötött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 2790827] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2009.
   Cigánypasztoráció az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén = Pastoral care of Roma in the Archdiocese of Esztergom-Budapest = Pastorale degli zingari sul territorio dell'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest / [... összeáll. és szerk. Gyorgyovich Gábor és Török Viktória] ; [kiad. az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pasztorális szakterület]. - [Budapest] : Esztergom-Budapesti Főegyházm. Pasztorális szakterület, 2008. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-06-5506-4 fűzött
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Magyarország - lelkipásztorkodás - cigányság
253 *** 316.347(=914.99)(439) *** 282(439-03Esztergom-Budapesti_Főegyházmegye)
[AN 2791161]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2009.
Cserbik János
   A Biblia évszázada : szentírás-fordítások a reformáció korából / Cserbik János, Tonhaizer Tibor. - Budapest : BIK Kvk., 2008. - 101 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-7493-52-2 kötött
Biblia
Európa - bibliakutatás - reformáció - történelem - 15. század - 16. század - 17. század - fordítás
22.014 *** 284(4)"14/16" *** 82.03 *** 940"14/16"
[AN 2790777]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2009.
   Dicséretek : evangéliumi énekek gyűjteménye / [közread. a] Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. - Budapest : MET, 2008. - 383 p. ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9744-11-0)
metodista egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 287
[AN 2788755]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2009.
   A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek létszámváltozása a XX. században / [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala]. - Veszprém : Dunántúli Református Egyházker. Püspöki Hivatala, 2008. - 82 p. : ill., színes térk. ; 21x28 cm
ISBN 978-963-86550-4-2 fűzött
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunántúl - református egyház - egyházkerület - demográfia - vallási rétegződés - 20. század - statisztikai adatközlés
284.2(439-03Dunántúli_Egyházkerület)(083.41) *** 312.992(439-03Dunántúli_Egyházkerület)"19"(083.41)
[AN 2787706]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2009.
Exner Gabriella
   Aki szomjazik, jöjjön : a nihilizmustól az Istennek adott életig / Exner Gabriella. - Budapest : Új Ember, 2008. - 213 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-64-6 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2787804]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2009.
Forgione, Francesco (1887-1968)
   Pio atya levelei : egy misztikus szent vallomásai lelkivezetőihez : a szent sebhelyek : Jézus társa a szenvedésben / [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2008. - 178 p. ; 21 cm
A ford. a "Le mie stimmate, Vittima per consolare Gesu" (Milano : Ed. San Paolo, 2002)" és a "Secrets of a soul" (Boston : Pauline Books, 2003) c. kiadások alapján kész.
ISBN 978-963-87602-1-0 fűzött
Forgione, Francesco (1887-1968)
Olaszország - szent - 20. század - levelezés - vallásos irodalom
235.3(092)Forgione,_F.(044) *** 244
[AN 2787913]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2009.
Gável András
   Jel : Eucharist : [énekeskönyv a Gável testvérek dalaival]. - Budapest : Múzik Bt., 2008. - 156 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-5065-6 fűzött
vallásos ének
245
[AN 2787784]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2009.
Gibbs, Nancy (1960-)
The preacher and the presidents (magyar)
   A lelkész és az elnökök : Billy Graham a Fehér Házban / Nancy Gibbs és Michael Duffy ; [ford. Lukács Ibolya Anna és Morvay Péter]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2008. - 550, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9617-19-3 kötött : 3200,- Ft
Graham, Billy (1918-)
Egyesült Államok - protestáns lelkész - evangélikus egyház - belpolitika - 20. század - ezredforduló
284.1(73)(092)Graham,_B. *** 323(73)"19/200"
[AN 2787585]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2009.
Gillham, Bill
Lifetime guarantee (magyar)
   Egész életre szóló garancia / Bill Gillham ; [a fejezetek végén található kérdéseket Preston H. Gillham ... írta] ; [ford. Nagy Erzsébet] ; [közread. a] Grace Ministries Budapest Alapítvány, [Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Grace Ministries Budapest Alapítvány : KIA, 2008. - 256, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [259].
ISBN 978-963-04-5116-1 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 241 *** 613.865
[AN 2790357]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2009.
Hitchcock, Susan Tyler
Geography of religion (magyar)
   A vallások földrajza, avagy Hol lakik az Isten és merre járnak a zarándokok / írta Susan Tyler Hitchcock John L. Esposito közreműködésével ; [fképészek James P. Blair, Martin Gray] ; [Desmond Tutu és Mpho A. Tutu előszavával] ; [a dalai láma utószavával] ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Geographia, 2008. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 404.
ISBN 978-963-9810-42-6 kötött
vallástudomány - vallástörténet
291(100)
[AN 2790527]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2009.
   Hogyan tanítsunk? : módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez : Veszprém, 2008. október 4. / [... szerk. Trosits András]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2008]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat, ISSN 1588-9939)
ISBN 978-963-86974-9-3 fűzött
vallásoktatás - módszertan - konferencia-kiadvány
268 *** 37.017.93 *** 371.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2787957]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2009.
Horsa Istvánné
   Hétköznapi áhítat : a felvidékiek népi vallásossága / [az interjúkat kész. és lejegyezte, a kiállítás forgatókönyvét, a katalógus szövegét írta és a kiállítást rend. Horsa Istvánné] ; [szerk. Számadó Emese]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2008. - 68 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 8.)
Kész. az azonos címmel 2008. ápr. 26-tól máj. 26-ig tartott kiállításhoz
ISBN 978-963-87668-1-6 fűzött
Felvidék - magyar néprajz - népi vallásosság - szociográfia - határon túli magyarság - 20. század
2 *** 39(=945.11)(437.6) *** 308(437.6)(=945.11)
[AN 2791428]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2009.
   Hűek maradunk : Családnapok, 2008 / [szerk. Fleischer Zoltán és Andrea] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2008. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86293-6-4 fűzött
családi nevelés - vallásos nevelés
244 *** 37.018.1 *** 37.035
[AN 2787642]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2009.
Joó Sándor (1910-1970)
   Várni Jézust : Joó Sándor igehirdetései, 1949-1969. - Budapest : Ajtony A., 2008. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2737-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 2791050]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2009.
Metz, Johann Baptist (1928-)
Memoria passionis (magyar)
   Memoria passionis : veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban / Johann Baptist Metz ; Johann Reikerstorfer közrem. ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2008. - 321 p. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-98-5 fűzött : 2700,- Ft
vallásfilozófia - politikai filozófia - állam és egyház viszonya
261.7 *** 21 *** 321.01 *** 322
[AN 2788861]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2009.
   "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel..." (Zakariás 4,6) : a Dunántúli Református Egyházkerület. - [Veszprém] : Dunántúli Református Egyházker., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Dunántúli Református Egyházkerület
Dunántúl - református egyház - egyházkerület
284.2(439-03Dunántúliegyházkerület)
[AN 2787665]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2009.
   Rómából Hungáriába : a De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai : Nyíregyháza, 2006. szeptember 29-30. / szerk. Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2008. - 355 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87809-1-1 kötött
Camillis, Johannes Joseph de (1641-1706)
Görögország - Magyarország - püspök - 17. század - görög katolikus egyház - egyháztörténet - konferencia-kiadvány
281.5.018.2(439) *** 281.5(495)(092)Camillis,_J._J._de *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2787579]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2009.
Sándor Endre (1945-)
   Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! : Elizeus próféta élete és üzenete / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2008. - 198 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-107-8 fűzött : 820,- Ft
Elizeus (próféta)
Biblia. Ószövetség. Királyok könyve
bibliamagyarázat
222.5.07
[AN 2791038]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2009.
Schaeffer, Francis August
True spirituality (magyar)
   Igaz lelkiség / Francis A. Schaeffer ; [ford. Király Levente] ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2008. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87290-4-0 fűzött
kereszténység - vallásos irodalom
244 *** 23/28
[AN 2788611]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2009.
Schönborn, Christoph
Gott sandte seinen Sohn (magyar)
   Isten elküldte fiát : krisztológia / Christoph Schönborn ; Michael Konrad és Hubert Philipp Weber közreműködésével ; [ford. Búzás József]. - Szeged : Agapé, 2008. - 280 p. ; 24 cm. - (Amateca ; 7.). (Katolikus teológiai kézikönyvek, ISSN 1416-7042 ; 7.)
Bibliogr.: p. 269-279.
ISBN 978-963-458-347-9 fűzött
krisztológia
232
[AN 2791607]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2009.
Sheldrake, Philip
A brief history of spirituality (magyar)
   A spiritualitás rövid története / Philip Sheldrake ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 230 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-116-0 fűzött : 1900,- Ft
kereszténység - lelki élet
23/28 *** 248
[AN 2790788]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2009.
Signs of hope (magyar)
   A reménység jelei : őszi imahét : 2008. november 1-8. / [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Unió, [2008]. - 19 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2791177]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2009.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   Csodahit, jövőhit, Isten-hit / Sípos Ete Álmos ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2008. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87290-7-1 fűzött
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 2788399]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2009.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   Haragszik az Isten? / Sípos Ete Álmos ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2008. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87290-6-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2788402]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2009.
Szabó Irén (1939-)
   A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai / Szabó Irén. - Budapest : Gondolat : EFI, 2008. - 132 p., [59] t. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p.117-124. - Fősorozata: Örökség., ISSN 1419-788X
ISBN 978-963-693-078-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - görög katolikus egyház - liturgikus testtartás
281.5.018.2(439) *** 264-7
[AN 2790898]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2009.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Bibliai mesék / Szunyogh Szabolcs ; ill. Nagy Zita. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 106 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-305-281-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bibliai történet - mese - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2790009]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2009.
Takács Sándor
   A Biblia leleplezése : a Testamentumok alapjainak dilemmái és a tények / Takács Sándor. - [Csabrendek] : Pándus, 2008. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5891-1 fűzött : 2290,- Ft
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01
[AN 2789009]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2009.
   Versek és gondolatok a Bibliáról / [összeáll. Váminé Molnár Emma] ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Biblia
világirodalom - vers - idézetgyűjtemény
22.01 *** 82-14(082)=945.11 *** 82-84(082)=945.11
[AN 2790412]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2009.
   Vezérfonal az egyháztörténet tanulmányozásához / szerk. Dienes Dénes, Misák Marianna. - Sárospatak : Hernád, 2007-. - 25 cm
kereszténység - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
27(100)".../15"(075.8)
[AN 2709692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A reformáció / szerk. Dienes Dénes. - 2008. - 191 p. : ill. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 2.)
Bibliogr.: p. 184-188.
ISBN 978-963-86546-7-0 fűzött
Európa - egyháztörténet - reformáció - történelem - 16. század - 17. század - történelmi forrás
284(4)"15/16"(093) *** 940"15/16"
[AN 2788841] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2009.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven life (magyar)
   Céltudatos élet : miért élek a földön? / Rick Warren ; [ford. J. Füstös Erika] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2008. - 316 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9390-32-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2790856]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2009.
Závodny Mária (1957-)
   Segítőtárs mondd, akarsz-e lenni? - enyhíteni szenvedők jaját : tanuljunk meg gondolkodva, játékosan élni! : ismeretterjesztő kiadvány : bibliai kvíz kicsiknek és nagyoknak / Závodny Mária ; [a rajzokat Garainé Kriska Anikó kész.]. - Nyíregyháza : Závodny M., 2008. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4160-9 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2788821]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2009.
   Zempléni vizitációk, 1629-1671 : Miskolci Csulyak István zempléni esperes és hivatali utódainak feljegyzései / szerk. Dienes Dénes. - Sárospatak : Sárospataki Református Kollégium Tud. Gyűjt., 2008. - 472 p. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86841-9-6 kötött
Zempléni Református Egyházmegye
Zemplén vármegye - református egyház - 17. század - történelmi forrás - jegyzőkönyv
284.2(439-03Zempléni_Egyházmegye)"16"(093.2)
[AN 2788564]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

149 /2009.
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
   A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése : tanulmányok / Pierre Bourdieu ; [ford. Ádám Péter, Ferge Zsuzsa, Léderer Pál] ; [... vál. ... Ferge Zsuzsa, Léderer Pál] ; [utószó Ferge Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2008]. - 320 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-073-3 fűzött
társadalmi egyenlőtlenség
316.344
[AN 2790859]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2009.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2008-. - 21 cm
társadalmi viselkedés - karcolat
316.6
[AN 2752168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Ifjúkor : merre, hová...?. - 2008. - 135 p. : ill.
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-460-871-6 fűzött
lélektan - higiénia - serdülőkor
159.922.8 *** 613.96
[AN 2790877] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2009.
   Generációk a történelemben : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete / [szerk. Gyáni Gábor, Láczay Magdolna]. - Nyíregyháza : NYF GTFK : Hajnal I. Kör, 2008. - 464 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 21.)
A konferenciát a Nyíregyházi Főiskolán, 2007. júl. 6-7-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-99-7 fűzött
Magyarország - szociológia - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
316.343(439)"17/19" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2787793]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2009.
György Péter (1954-)
A hely szelleme (angol)
   Spirit of the place : from Mauthausen to MoMA / by Péter György. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - [2], 277 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-33-3 kötött
kultúraszociológia - kultúrafilozófia - muzeológia - emlékmű - hagyomány - könyvtárügy
316.7 *** 130.2 *** 069.01 *** 02 *** 725.945(100)
[AN 2790920]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2009.
   Határlét : antropológiai tanulmányok Jabloncáról / szerk. Becze Szabolcs, Szűts István Gergely. - Miskolc : ME Kult. és Vizuális Antropológiai Int, 2008. - 225, [13] p. : ill. ; 24 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet könyvei, ISSN 2060-3800 ; 7.)
Bibliogr.: p. 209-224.
ISBN 978-963-661-841-4 fűzött
Jablonca - társadalomtörténet - kulturális antropológia - társadalmi változás - helyismeret - magyar néprajz - kétnyelvűség
316.32(439.22-2Jablonca) *** 908.437.6-2Jablonca *** 39(=945.11)(437.6-2Jablonca) *** 39(=945.11)(439.22-2Jablonca) *** 800.732(437.6-2Jablonca)
[AN 2787813]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2009.
Hidasi Judit (1948-)
   Interkulturális kommunikáció / Hidasi Judit. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2008, cop. 2004. - 174 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 978-963-244-069-9 kötött : 2950,- Ft
kommunikáció - interkulturális kapcsolat
316.77(100)
[AN 2790361]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2009.
   Kutatástervezés a felsőoktatásban : a Pannon Egyetem hallgatóinak kutatási tervei / szerk. Molnár Melinda ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87056-9-3 fűzött : 3000,- Ft
társadalomtudomány - kutatás - módszertan - tanulmánygyűjtemény
303 *** 001.81 *** 082
[AN 2789980]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2009.
Merten, Michaela
Der ganz alltägliche Beziehungswahnsinn (magyar)
   A párkapcsolatok hétköznapi őrülete / Michaela Merten, Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9652-61-3 kötött : 2350,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2789637]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2009.
   Nemzedékek kutatóúton .. : projektzáró kötet / [a köt. szerkesztője Örsi Julianna, Krizsán József] ; [kiad. Túrkevei Kulturális Egyesület]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2008. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88022-1-7 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - szociológia - munkanélküliség - innováció - konferencia-kiadvány
316.334.55/.56(439) *** 332.1(439) *** 316 *** 331.56(439) *** 061.3(439-2Túrkeve)
[AN 2787730]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2009.
   Tükrök : írások a 60 éves Vass Csaba tiszteletére / [... szerk. Németh László]. - [Budapest] : Trefort, cop. 2008. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-446-488-4 fűzött : 2600,- Ft
Vass Csaba (1948-)
Magyarország - szociológus - tanulmánygyűjtemény - 20. század - 21. század - emlékkönyv
316(439)(092)Vass_Cs. *** 082
[AN 2790751]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

159 /2009.
Benedek Csaba
   Ida néni magánmúzeuma / Benedek Csaba, Kürtössy Péter. - Debrecen : Kapitális Nyip. Kft., 2008. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5074-8 kötött
Erdély - Torockó - magyar néprajz - határon túli magyarság - tárgyi néprajz - helyismeret
39(=945.11)(498.4-2Torockó) *** 908.498.4-2Torockó
[AN 2787831]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2009.
Coppin, Brigitte
La vie des chevaliers (magyar)
   A lovagok élete / Brigitte Coppin ; [ford. Szabics Imre]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6314-4 kötött
Európa - lovag - udvari élet - művelődéstörténet - középkor - történelem - gyermekkönyv
394.012(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2) *** 940"10/15"(02.053.2)
[AN 2790852]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2009.
Frech József (1942-)
   Lakodalom van a mi utcánkban.. : somogyi hagyományok és szokások / Frech József, Frech Józsefné. - [Nagyberki] : [Magánkiad.], [2008]. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6030-3 fűzött
Somogy megye - magyar néprajz - hagyomány - népszokás
39(=945.11)(439.123)
[AN 2789862]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2009.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-9261-89-1 kötött : 2990,- Ft
illemtan
395
[AN 2792977]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2009.
Görög Ibolya (1947-)
   A nyilvánosság kelepcéi : protokolltanácsok mindenkinek, akit több mint száz ember ismer / Görög Ibolya. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, [2008], cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-9471-48-1 kötött : 2980,- Ft
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2792987]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2009.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-9615-54-0 kötött : 3490,- Ft
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 2792981]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2009.
Kerekes Ibolya
   A csíki cserge / Kerekes Ibolya. - Kecskemét : Bárth Bt., 2008. - 24 p ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 5.)
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 978-963-9815-09-4 fűzött
Csík - magyar néprajz - tárgyi néprajz - határon túli magyarság - szövés
39(=945.11)(439.21) *** 746.1.031.4(=945.11)(439.21)
[AN 2791456]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2009.
Kovács Gábor
   Az özvegyégetés / Kovács Gábor. - Budapest : Kelet K., 2008. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti könyvtár, ISSN 2060-419X ; 1.)
Bibliogr.: p. 147-151.
ISBN 978-963-87625-5-9 kötött : 2600,- Ft
India - népszokás - özvegységgel kapcsolatos szokás - hinduizmus
393.98(540) *** 294.5
[AN 2790458]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2009.
Kovács Pál (1742-1803)
   Kovács Pálnak magyar példa, és köz mondási. - Hasonmás kiad. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Múz. Ig., 2008. - 235 p. ; 15 cm + mell. (47 p. ; 16 cm). - (Raritates Jaurienses, ISSN 2060-1700 ; 1.)
Kész. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban őrzött S 1794/2 jelzetű példány alapján. - A mellékletben Horváth József, Perger Gyula kísérő tanulmányaival. - Eredeti kiadása: Győrben : Streibig J., 1794. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-31-0 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás - hasonmás kiadás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 094/099.07
[AN 2788350]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2009.
Madarassy László (1880-1943)
   Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon / Madarassy László ; [sajtó alá rend. és szerk. Székelyné Kőrösi Ilona]. - Kecskemét : Farkas Galéria Bt. : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2008. - 74 p. : ill. ; 25 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-88066-0-4 kötött
Kecskemét - legelőgazdálkodás - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kecskemét) *** 636.083.51(439-2Kecskemét)
[AN 2791083]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2009.
Papp Imre (1900-1973)
   Az emberi élet fordulóinak ünnepi szokásai a szentesi reformátusok körében / Papp Imre ; [sajtó alá rend. és a kiadványt szerk. Mód László]. - Szentes : Koszta Múz., 2008. - 78, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A szentesi múzeum füzetei, ISSN 0239-0655 ; 4.)
Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-963-9804-17-3 fűzött
Szentes - magyar néprajz - népszokás - családi ünnep - halotti szokás
392/393(=945.11)(439-2Szentes)
[AN 2791594]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2009.
Papp József (1928-2007)
   Hortobágy / Papp József. - Debrecen : MTA-DE Néprajzi Kutatócsop. : DE Néprajzi Tansz. : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2008. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Bibliogr.: p. 285-298.
ISBN 978-963-473-140-5 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - magyar néprajz
39(=945.11)(439Hortobágy)
[AN 2787734]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2009.
Sabján Tibor (1952-)
   Kenyérsütő kemencék / Sabján Tibor ; [... ábráit rajz. Sabján Tibor]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 235 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-9535-84-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar néprajz - kemence
39(=945.11) *** 664.65 *** 683.95
[AN 2787434]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2009.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Néprajzi tanulmányok Kisújszállásról / Szilágyi Miklós. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2008. - 339 p. ; 21 cm. - (Kunsági téka, ISSN 1788-0505 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-48-1 kötött
Kisújszállás - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kisújszállás)
[AN 2787679]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2009.
Újvári Edit
   Bevezetés a kulturális antropológia történetébe : a levelező andragógus-művelődésszervező képzés számára / Újvári Edit. - Jav., bőv. kiad. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 125 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 978-963-7356-89-6 fűzött
kulturális antropológia - tudománytörténet - egyetemi tankönyv
39.001(100)(091)(075.8) *** 316.7
[AN 2791477]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2009.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Magyar folklórtörténet / Ujváry Zoltán. - Debrecen : [DE], 2008-. - 24 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2787760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 483 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-083-5 kötött
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2787765] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

175 /2009.
Hajduk Annamária
   Esély vagy veszély? : bevándorlás Magyarországra / [szerzők Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs] ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Mo., 2008. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-[119].
ISBN 978-963-88058-0-5 fűzött
Magyarország - bevándorlás - munkaerőpiac - demográfia - ezredforduló
325.14(439) *** 331.5(439) *** 314.742(439)"199/200"
[AN 2787779]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2009.
Huszár Tibor (1930-)
   Bibó estéje : levelek, dokumentumok a népi mozgalomról és a Magyar Közösség peréről / Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 291 p. : ill. ; 20 cm
Donáth György 1939-1943 között elhangzott országgyűlési felszólalásaival és az 1947-ben az utolsó szó jogán elmondott beszédével. - Bibliogr.: p. 287-291 p.
ISBN 978-963-13-5764-6 fűzött : 2690,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - belpolitika - állami terror - koncepciós per - népi mozgalom - Horthy-korszak - történelmi forrás
323(439)"194"(093) *** 323.282(439)"1939/1945" *** 343.301.096(439)"1947"(092)Donáth_Gy. *** 329.73(439)"194/198"
[AN 2789255]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2009.
   Kiáltás : üzenet az utódoknak : félszáz nemzeti elkötelezettségű értelmiségi érzelmei és nézetei nemzetről, hazáról, nemzeti jelképekről / szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654). (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7813-93-1 fűzött
magyarságtudat - esszé - antológia
323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 2791551]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2009.
Kindler József (1929-)
   Sztalinul / Kindler József. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 76-78. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-8365-64-4 fűzött
Szovjetunió - sztálinizmus - diktatúra - 20. század
321.74(47)"192/195"
[AN 2787657]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2009.
   Kortársunk, Bibó István / [szerk. Márton László, Volosin Hédi]. - Budapest : Pallas, 2008. - 328 p. ; 22 cm. - (Pallas tudástár, ISSN 2060-2553)
A Budapesten 2007. dec. 15-én "Személyes felelősség - kortársunk, Bibó István" és a Hévízen 2003. okt. 10-én " A szabadságszerető ember" címmel rendezett konferenciák előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87995-1-7 kötött : 2990,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politikus - jogász - 20. század - konferencia-kiadvány
32(439)(092)Bibó_I. *** 34(439)(092)Bibó_I. *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 2791266]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2009.
Tarlós István (1948-)
   Vendégjárás Budapesten / Tarlós István. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2008. - 328 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-04-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - belpolitika - kulturális élet - ezredforduló - interjú
323(439)"200"(047.53) *** 316.7(439)"200"(047.53)
[AN 2790355]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

181 /2009.
Adam, Jean-Pierre
Au temps du miracle grec (magyar)
   Az ókori görögök / Jean-Pierre Adam ; [ford. Simonffy Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6312-0 kötött
történelem - művelődéstörténet - ókori Görögország - gyermekkönyv
938(02.053.2) *** 930.85(38)(02.053.2)
[AN 2790863]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2009.
Appianos (95?-165?)
Rōmaika (magyar)
   Róma története / Appianos ; [szerk. Németh György] ; [... közrem. Patay-Horváth András]. - Budapest : Osiris, 2008. - 1083 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-910-6 kötött : 5980,- Ft
Római Birodalom - történelem - ókori görög irodalom - krónika - történelmi forrás
937(093) *** 875-94=945.11
[AN 2790131]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2009.
   Békés megye 1956-ban : források / szerk. Erdmann Gyula. - Gyula : Békés M. Lvt., 2006-. - 25 cm
ISBN 978-963-7239-57-1
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2640301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. - 2008. - 309 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 25.)
ISBN 978-963-7239-58-8 fűzött
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2791455] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2009.
Burda Zsuzsa, L. (1943-)
   Arcok : [beszélgetések, interjúk, vallomások] / L. Burda Zsuzsanna. - Győr : Palatia, 2008. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-20-8 fűzött
Jánossomorja - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439-2Jánossomorja)"200"(047.53)
[AN 2788266]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2009.
   Collectio diplomatica Hungarica [elektronikus dok.] : a középkori Magyarország digitális levéltára : digital archives of medieval Hungary / [szerk. Rácz György] ; [közread. a Magyar Oraszágos Levéltár]. - Szöveg és képek. - Budapest : MOL, 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-631-198-8 műanyag tokban
magyar történelem - középkor - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9(093.2) *** 930.253(439)
[AN 2786749]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2009.
Erdélyi István (1931-)
   Scythia Hungarica : a honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékei / Erdélyi István. - Budapest : Mundus, 2008. - 243 p. : ill. ; 27 cm. - (Mundus - régészeti tanulmányok, ISSN 1417-7552)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8033-43-7 kötött
Kelet-Európa - régészet - magyarságkutatás - 8. század - 9. század
904(4-11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2790575]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2009.
Gecsényi Lajos (1942-)
   Gazdaság, társadalom, igazgatás : tanulmányok a kora újkor történetéből / Gecsényi Lajos ; [közread.] Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr Megyei Jogú Város Levéltára. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Győri Lvt. : Vár. Lvt., 2008. - 497 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7228-29-2 kötött
Győr - helytörténet - gazdaságtörténet - újkor
943.9-2Győr"15/19" *** 33(091)(439-2Győr)"15/19"
[AN 2788050]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2009.
Gyémánt Richárd
   A Koszovói Köztársaság, Európa legfiatalabb állama / Gyémánt Richárd, Petres Tibor. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008. - 130 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 127-130.
ISBN 978-963-9650-41-1 fűzött
Koszovó - történelem - helyismeret - demográfia - statisztikai adatközlés
949.711-32Kosovo *** 908.971.1-32Kosovo *** 314(497.11-2Kosovo)(083.41)
[AN 2788495]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2009.
Hankó Ildikó (1940-)
   A magyar királysírok sorsa : Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig / Hankó Ildikó. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Ház, 2008. - 470 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-441.
ISBN 978-963-9335-53-0 kötött
Magyarország - uralkodó - középkor - temetkezési hely - régészet
943.9"10/15"(092) *** 718 *** 904(439)
[AN 2792723]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2009.
   II. Rákóczi Ferenc, az államférfi : időszaki kiállítás a sárospataki országgyűlés 300. évfordulója tiszteletére : Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, 2008 októberétől - 2009 márciusáig / [... rend., a kiállításvezetőt szerk. Tamás Edit]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múzeuma, 2008. - 71 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 52.)
ISBN 978-963-7061-53-0 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2788460]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2009.
Isbouts, Jean Pierre
The Biblical world (magyar)
   A Biblia világa : képes atlasz / Jean-Pierre Isbouts ; Bruce Chilton előszavával ; [ford. Endreffy Katalin, Hasznos Andrea]. - Budapest : Geographia, 2008. - 367 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 354-356.
ISBN 978-963-9810-41-9 kötött
Biblia
művelődéstörténet - ókori Palesztina - történelem - zsidóság - bibliamagyarázat - album
930.85(33) *** 22.07 *** 933
[AN 2790406]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2009.
   Jöttek - mentek : langobardok és avarok a Kisalföldön : kiállításvezető : [Xántus János Múzeum, Győr, 2008. október 9 - 2009. január 30.] = Prišli a odišli : longobardi a avari na Podunajskej nížine : sprievodca výstavy = Sie kamen und gingen : Langobarden und Awaren in der Kleinen Tiefebene : Ausstellungsführer / szerk. ... Molnár Attila, Nagy Andrea, Tomka Péter. - Győr : GYMS M. Múz Ig., 2008. - 243, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - régészet - temető - longobárdok területe - avarok területe - kiállítási katalógus
904(363.5) *** 904(369.2) *** 904(439.114) *** 718(439.114) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2788152]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2009.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Hétköznapi élet Mátyás király korában / E. Kovács Péter. - Budapest : Corvina, 2008. - 171 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-13-5767-7 kötött : 5990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - művelődéstörténet - 15. század
930.85(439)"14"
[AN 2790433]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2009.
Kővári Ivett
   Megelevenedő sírvilág : miről mesélnek az ásatások csontleletei? / Kővári Ivett. - [Budapest] : Pro Die, cop. 2008. - 252 p. : ill., részben színes ; 13x17 cm. - (Szalamandra könyvek)
Bibliogr.: p. 248-251.
ISBN 978-963-87348-7-7 kötött : 2800,- Ft
régészet - embertan
902/904 *** 572
[AN 2787969]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2009.
   Magyarország története képekben / szerk. Gyurgyák János ; [névmutató Fedor Sára] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda, Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Osiris : MTI : OSZK, 2008. - 3 db ; 32 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-389-978-6 kötött : 19800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - magyar történelem - 19. század - 20. század - album
943.9"18/19"(084.1) *** 930.85(439)"18/19" *** 908.439"18/19"(084.1)
[AN 2790586]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A dualizmus kora. - 443 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-389-979-3
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - helyismeret - album
943.9"186/191"(084.1) *** 908.439"186/191"(084.1) *** 930.85(439)"186/191"(084.1)
[AN 2790596] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két világháború között. - 259 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-389-980-9
Magyarország - művelődéstörténet - Horthy-korszak - magyar történelem - album
943.9"1919/1945"(084.1) *** 930.85(439)"1919/1945"(084.1)
[AN 2790604] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szocializmus és rendszerváltás. - 287 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-389-993-9
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - magyar történelem - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - ezredforduló - fényképalbum
943.9"194/200"(084.12) *** 908.439"194/200"(084.12) *** 930.85(439)"194/200"
[AN 2790607] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2009.
Maruéjol, Florence
Au temps des pharaons (magyar)
   A fáraók kora / Florence Maruéjol ; [ford. Havas István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 80 p. : ill. színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6311-3 kötött
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2790843]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2009.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   The cradle of geniuses / Szabolcs Mátyás ; [transl. by Anita Kelemen]. - Debrecen : Mátyás Sz., 2008. - 120 p. : ill. ; 16x16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5079-3 kötött
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - életrajz
930.85(439) *** 929(439)
[AN 2788182]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2009.
McNab, Chris
World's worst historical disasters (magyar)
   A legnagyobb történelmi katasztrófák : a világtörténelem legsúlyosabb csapásai / Chris McNab ; [ford. Lakatos Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 320 p. : ill., részben színes ; 13x17 cm
ISBN 978-963-19-6307-6 kötött
művelődéstörténet - katasztrófa
930.85(100) *** 614.8(100) *** 502.58(100)
[AN 2790667]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2009.
Mészáros Gyula (1929-)
   Forradalom és szabadságharc a zirci járás területén 1956-ban / Mészáros Gyula ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Zirc ; [Pápa] : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87002-5-4 fűzött
Zirc - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Zirc"1956"
[AN 2790562]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2009.
Morton, Frederic (1924-)
Thunder at twilight (magyar)
   Alkonyi villámlás : Bécs, 1913-1914 / Frederic Morton ; [ford. Tóth Árpád]. - Budapest : General Press, [2008]. - 430 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-404.
ISBN 978-963-643-054-2 kötött : 3300,- Ft
Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - történelem - művelődéstörténet - századforduló - 20. század
943.6/.9"191" *** 943.6/.9(092)Ferenc_Ferdinánd *** 930.85(436/439)"190/191"
[AN 2789853]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2009.
Morvillez, Éric
Au temps des Romains (magyar)
   Az ókori Róma / Éric Morvillez ; [ford. Bene Krisztián]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6313-7 kötött
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
937(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 2790858]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2009.
   Művek lexikona / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2008. - 3 db : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Magyar nagylexikon. Művek lexikona
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6611-7)
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(100):030 *** 930.85(439):030
[AN 2734071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Pip - Z. - 913 p.
ISBN 978-963-9257-35-1
Magyarország - művelődéstörténet - lexikon
930.85(439):030 *** 930.85(100):030
[AN 2791461] MARC

ANSEL
UTF-8203 /2009.
   Nouvelles approches en anthropologie et en archéologie funéraire : actes de la table ronde tenue du 18 au 19 mai 1999 à l'Institut archéologique de l'Université Eötvös Loránd / éd. par Zoltán Czajlik et Claude Mordant ; [trad. Ágnes Lakatos] ; [org., ed. par] Institut archéologique de l'Université Eötvös Loránd. - Budapest : Inst. archéologique de l'Univ. Eötvös Loránd : L'Harmattan, 2008. - 119, [2] p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 103-119.
ISBN 978-963-236-142-0 fűzött : 2500,- Ft
Európa - régészet - bronzkorszak - temetkezés - embertan
903.5(4) *** 572
[AN 2790023]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2009.
Novák László (1947-)
   "Hej, Nagykőrös híres város...!" : Nagykőrös város kismonográfiája / írta ... Novák László Ferenc. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2008. - 174 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Az Arany János Múzeum kiállítási monográfiái, ISSN 0865-3224 ; 4.)
Kész. a múzeum azonos c. állandó kiállításához. - Bibliogr.: p. 165-170. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9590-36-6 kötött
Nagykőrös - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Nagykőrös *** 930.85(439-2Nagykőrös)
[AN 2787824]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2009.
Oláh Ferenc (1924-)
   A középkorban elpusztult falvaink / Oláh Ferenc. - Sümeg : Városvédő és -szépítő Egyes., 2008. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (Sümegi írások, ISSN 0865-0594 ; 15.)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-06-5010-5 fűzött
Veszprém megye - helytörténet - falu - történelmi forrás
943.911.7-2(093)
[AN 2787472]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2009.
Rácz Sándor István (1936-)
   Kinyílik a börtönablak .. : mi, politikai elítéltek 1956 után : emlékirat / Rácz Sándor István. - Karcag : Karcagi Ny., 2008. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85769-3-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-85769-3-4)
Rácz Sándor István (1936-)
Magyarország - 1956-os forradalom - megtorlás - börtön - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/196"(0:82-94) *** 323(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 2787815]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2009.
Radnóti Alice
   India oroszlánjai : a szikhek / Radnóti Alice. - Budapest : Kelet K., 2008. - 223 p. ; 21 cm. - (Keleti könyvtár, ISSN 2060-419X ; 4.)
Bibliogr.: p. 214-216.
ISBN 978-963-87625-7-3 kötött : 2800,- Ft
India - történelem - szikhizmus
954"14/19" *** 294.553
[AN 2790487]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2009.
   Redite ad cor : tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére / szerk. Krász Lilla, Oborni Teréz. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 677 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-008-6 fűzött : 4200,- Ft
történelem - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
93/99 *** 082
[AN 2789505]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2009.
   Rendhagyó monográfia : Marcaltő / [szerk. Harsányi László] ; [kiad. Marcaltő Község Önkormányzata]. - Marcaltő : Önkormányzat, 2008. - 337 p. : ill. ; 42 cm
Összefoglalás magyar, angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-06-5263-6 fűzött
Marcaltő - helytörténet - helyismeret
943.9-2Marcaltő *** 908.439-2Marcaltő
[AN 2790445]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2009.
Romsics Ignác (1951-)
   Történelem, történetírás, hagyomány : tanulmányok és cikkek, 2002-2008 / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2008. - 322 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-009-4 kötött : 3480,- Ft
történettudomány - történetfilozófia - magyar történelem - 19. század - 20. század
930.1 *** 943.9"18/19"
[AN 2789938]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2009.
Salles, Catherine (1940-)
La vie des Romains au temps des Césars (magyar)
   Hétköznapi élet a római császárok korában / Catherine Salles ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 186. - Filmogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-13-5766-0 kötött : 5990,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 2790402]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2009.
Scarre, Chris
Chronicle of the Roman emperors (magyar)
   Római császárok krónikája : a Római Birodalom császárkorának története / Chris Scarre ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2008. - 240 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-11-8455-6 kötött : 6500,- Ft
Római Birodalom - történelem - uralkodó
937
[AN 2790828]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2009.
   Semsey Andor emlékkötet / szerk. Hála József, Papp Gábor, Pozsonyi József ; [közread. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Debrecen : Tiszántúli Történész Társ., 2008. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5502-6 kötött
Semsey Andor (1833-1923)
Magyarország - híres ember - geológia - 19. század - 20. század - életrajz
929(439)Semsey_A. *** 55
[AN 2789063]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2009.
Seydel, Robert
Die Seitensprünge der Habsburger (magyar)
   A Habsburgok félrelépései : egy dinasztia hálószobatitkai / Robert Seydel ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-203-6 kötött : 2290,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - uralkodócsalád
929.52(436)Habsburg
[AN 2791324]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2009.
Számadó Emese
   Komárom, 1938-1945 : a Felvidék visszacsatolása és komáromi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében : kiállítás a visszacsatolás komáromi eseményeinek 70. évfordulója tiszteletére / írta Számadó Emese, Turi Zsolt ; szerk., a kiállítást rend. Számadó Emese. - Komárom : Önkormányzat, 2008. - 172 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 9.)
Kész. az azonos címmel 2008. nov. 30-tól 2009. márc. 31-ig tartott kiállításhoz. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-1-1 fűzött
Komárom - helytörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás
943.9-2Komárom"1938/1945"(093)
[AN 2791441]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2009.
Szávai Géza (1950-)
   Székely Jeruzsálem : [esszéregény az identitásról] / Szávai Géza. - 3. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 410 p. : ill. ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-7265-78-5 kötött : 3400,- Ft : 14 EUR
Bözödújfalu - szombatosok - helytörténet
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 2791454]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2009.
   Szívvel és tettel : tanulmányok Á. Varga László tiszteletére / [szerk. Horváth J. András] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Budapest ; Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2008. - 525 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7246-69-1 kötött
társadalomtudomány - archivalisztika - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
930.25 *** 30 *** 082
[AN 2789602]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2009.
Varga Csaba Béla
   Nepál harcosai : a gurkák / Varga Csaba Béla. - Budapest : Kelet K., 2008. - 223 p. ; 21 cm. - (Keleti könyvtár, ISSN 2060-419X ; 3.)
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-88078-0-9 kötött : 2800,- Ft
Nepál - történelem - hadtörténet - katona - 19. század - 20. század
954.135 *** 355(=914.93) *** 355.48(541.35)"18/19"
[AN 2790479]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2009.
Vér Sándor (1955-)
   Életfa / Vér Sándor. - 3. kiad. - Szeged : Bába, 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 133-134.
Fűzött (hibás ISBN 963-9347-21-3)
magyarságkutatás
930.85(439) *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2791481]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2009.
Veres József (1945-)
   A tisztesség örökében / Veres József. - Balassagyarmat : [Szerző], 2008. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-106.
Kötött
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Veres
[AN 2790910]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2009.
Veszelits, Thomas (1947-)
Die Grimaldis (magyar)
   A Grimaldi-ház : a monacói udvar frivol krónikája / Thomas Veszelits ; [ford. Jónás Edit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 322 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-185-5 kötött : 2290,- Ft
Grimaldi-ház
Monaco - uralkodócsalád - családtörténet
929.52(449.49)Grimaldi
[AN 2791312]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2009.
Weisz Mihály (1935-)
   Tábornoki csillagok árnyékában : katonaévek, 1955-1957 / Weisz Mihály. - Ajka : Szerző, 2008. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4392-4 fűzött
Weisz Mihály (1935-)
katonaélet - magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 355.1(439)"195"(0:82-94)
[AN 2787801]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2009.
The world encyclopedia of archeology (magyar)
   A régészet csodái / főszerk. Aedeen Cremin ; [... a m. ... kiegészítéseket összeáll. Pálfi Zoltán] ; [ford. Hegedűs Gyula, Hegedűs Ildikó és Karáth Tamás]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 384-388.
ISBN 978-963-9797-55-0 kötött : 12900,- Ft
régészet - művelődéstörténet
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 2790184]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2009.
Yapp, Nick
100 days in photographs (magyar)
   100 nap fotókrónikája : az emberiség történetének nagy pillanatai / Nick Yapp ; Douglas Brinkley előszavával ; Chris Johns bevezetőjével ; [ford. Zöldi Gergely]. - Budapest : Geographia, 2008. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9810-43-3 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - fényképalbum
930.9(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 2790392]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

225 /2009.
   25 éves a Magyar Földrajzi Múzeum / [szerk. Lendvai Timár Edit]. - Érd : [M. Földrajzi Múz.], 2008. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
25 év : Magyar Földrajzi Múzeum (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-88012-0-3 kötött
Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
Magyarország - Érd - múzeum - földrajz
914.39 *** 069(439-2Érd)
[AN 2789165]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2009.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Horvátország déli területei, Dalmácia : Bosznia-Hercegovina főútvonalai mentén / Batár Zsolt Botond. - [Budapest] : Batár Zs. B., cop. 2008. - 480 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Batár útikönyvek, ISSN 1786-6049)
ISBN 978-963-06-4424-2 fűzött : 4620,- Ft
Horvátország - Dalmácia - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2787759]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2009.
Bedécs Gyula
   Az I. világháború emlékezete Galíciában, az Isonzó-völgyében és a Doberdón / Bedécs Gyula ; [az irodalmi idézeteket vál. Trukáné[!] Katona Zsuzsa]. - [Budapest] : Totem, cop. 2008. - 248 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-590-357-3 fűzött : 3500,- Ft
Európa - hadtörténet - első világháború - emlékhely - útikönyv
914.374(036) *** 914.5(234.3Doberdo)(036) *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 2787963]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2009.
Bodóné Csiba Gizella
   Damaszkusz kapujában / Bodó Csiba Gizella ; [közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt.]. - Badacsonytördemic : Vizuális Ped. Műhely, 2008. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86793-8-3 fűzött : 1800,- Ft
Szíria - helyismeret - útleírás
908.569.1(0:82-992)
[AN 2787996]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2009.
Buchholz, Antje
Prag (magyar)
   Prága / Antje Buchholz ... - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5761-5 fűzött : 1990,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2788760]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2009.
   Dimensions and trends in Hungarian geography : dedicated to the 31st International Geographical Congress, : Tunis, 12-15 August 2008 / ed. by Ádám Kertész and Zoltán Kovács. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2008. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies in geography in Hungary, ISSN 0081-7961 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-22-9 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - konferencia-kiadvány
911.3(439) *** 911.2(439) *** 061.3(611-2Tūnis)
[AN 2789593]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2009.
Erdélyi István (1931-)
   Régészek a világ tetején : expedíció a Pamír hegységben / Erdélyi István. - Nyíregyháza : Aranyszarvas Kvk., cop. 2008. - 132 p. : ill. ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 118-127. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86878-9-0 kötött
Pamír - Belső-Ázsia - felfedező utazás - régészet
910.4(235.21) *** 904(58)
[AN 2788242]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2009.
Fülöp T. Mariann
   A kétszínű Irán / Fülöp T. Mariann. - Budapest : Kelly, [2008]. - 270 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 978-963-9667-40-2 fűzött : 2980,- Ft
Irán - helyismeret - ezredforduló
908.55"200"
[AN 2789280]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2009.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Pihenjen a világ legszebb tájain! : 70 ország 170 turistaparadicsoma : útleírások, hasznos tanácsok ... / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86908-1-4 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2789277]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2009.
Papp Győző
   Magyar utazó : [fürdők, városok, vendéglátás, wellness] / [Papp Győző, Kovacsics Imre]. - Győr : Bad Press, 2008-. - 24 cm
Magyarország - fürdőhely - gyógyfürdő - útikönyv
914.39(036) *** 615.838(439) *** 613.41
[AN 2788201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 245, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-88028-0-4 kötött
Magyarország - fürdőhely - gyógyfürdő - útikönyv
914.39(036) *** 615.838(439) *** 613.41
[AN 2788235] MARC

ANSEL
UTF-8235 /2009.
Patkós Csaba (1976-)
   Az Észak-alföldi régió intézményesülése, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepére / Patkós Csaba. - Eger : EKF Földrajz Tansz., 2008. - 176 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Disszertációk az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékéről, ISSN 1788-6228 ; 2.)
Bibliogr.: p. 168-176.
ISBN 978-963-9417-64-9 fűzött
Észak-alföldi régió - területfejlesztés - társadalomföldrajz - disszertáció
911.3(439Észak-Alföld)
[AN 2788990]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2009.
   Polgármesteri jelentés Komárom thj. szab. kir. város állapotáról az 1939. július hó 15-től 1944. június hó 30-ig terjedő időre vonatkozólag / összeáll. Alapy Gáspár ... - Hasonmás kiad. - Komárom : Hansaprint Elanders, 2008. - 16 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: "Unio" Ny. és Kvk. Szövetkezet : Komárom, 1944
Fűzött
Komárom - helyismeret - helyi önkormányzat - Horthy-korszak - hasonmás kiadás
908.439-2Komárom"1939/1944" *** 352(439-2Komárom)"1939/1944" *** 094/099.07
[AN 2792334]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2009.
Rádics Márta, H.
   Fejezetek Marcali Bize városrészének történetéből II / [szerzők H. Rádics Márta, Kiss Kálmán, Nagy Csaba] ; szerk. [és a képanyagot összegyűjt.] H. Rádics Márta. - Marcali-Bize : Múzeum Alapítvány, 2008. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Marcali helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 34.)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5390-9 fűzött
Bize - helyismeret
908.439-2Bize
[AN 2787719]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2009.
   Szatmári kóstoló / [szerk.] Kőrösi Miklósné ; [kiad. a Penyigéért Kulturális Egyesület]. - Penyige : Penyigéért Kult. Egyes., 2008. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 978-963-06-5128-8 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - helyismeret - magyar néprajz - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.161-2 *** 39(=945.11)(439.161) *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 2787704]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2009.
   Túrkeve / [szerk.] Örsi Julianna ; [közread. a Túrkevei Kulturális Egyesület, Túrkeve Város Önkormányzata]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. : Önkormányzat, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-88022-0-0 kötött
Túrkeve - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Túrkeve(084.12)
[AN 2788774]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2009.
   Üzenet Erdélyből IV / [szerk.] Gubcsi Lajos. - 9., átd., bőv. kiad. - Budapest : Gubcsi L., 2009. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A főcím a borítófedélről. - A borítófedélen rézplakettel
ISBN 963-218-636-2 kötött
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439.21(084.12) *** 908.498.4(084.12)
[AN 2791493]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2009.
   A város élni akar : Veszprém 1919-29 : [Gizella Napok, 2008, Veszprém] / [vál. és szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2008. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9510-10-4 fűzött
Veszprém - helyismeret - helytörténet - két világháború közötti időszak - cikkgyűjtemény
908.439-2Veszprém"191/192"(045) *** 943.9-2Veszprém"191/192"(045)
[AN 2788010]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

242 /2009.
Berki Erzsébet (1953-)
   Munkaügyi kapcsolatok közszolgálatban / Berki Erzsébet. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008. - 211 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 205-211.
ISBN 978-963-9650-40-4 fűzött
Magyarország - államigazgatás - közszolgálat - munkaügy - munkajog
35.08(439)(091) *** 342.98(439) *** 331.5(439) *** 349.2(439)
[AN 2788514]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2009.
Bodolai László
   E-cégeljárás lépésről lépésre [elektronikus dok.] : [interaktív útmutató az elektronikus cégeljáráshoz] / ... kész. ... Bodolai László szerző, Szabó Marianna szerző, szerk. ... - Szöveg. - Budapest : CompLex, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2008. júl. 1. - Működési követelmények: MS Windows 2000/XP vagy Linux; Internet Explorer 6.0; Flash 7 plugin; CD olvasó
ISBN 978-963-224-942-1 műanyag tokban
Magyarország - vállalat - elektronikus ügyintézés - útmutató - elektronikus dokumentum
347.72(439)(036) *** 35(439)
[AN 2791730]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2009.
Boros József (1926-)
   Nessus-ing a talár alatt : egy bíró élettörténete / Boros József. - Debrecen : Szerző, 2008. - 240 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5909-3 kötött
Boros József (1926-)
Magyarország - bíró - 20. század - 21. század - memoár
347.962(439)(092)Boros_J.(0:82-94)
[AN 2787710]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2009.
   A büntető törvénykönyv tervezett módosításáról : kérdezz - felelünk / [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2789979]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2009.
Ipolyi Arnold (1823-1886)
   A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása / ... írta Ipolyi Arnold. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2008]. - XIV, 233 p. : ill. ; 30 cm
A magyar szent korona története (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1886. - Bibliogr.
ISBN 978-963-375-588-4 kötött
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2793082]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2009.
Jordán Gyula (1940-)
   "Az ég magas, a császár messze van" : igazságszolgáltatás, jog és politika Kínában / Jordán Gyula. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-282.
ISBN 978-963-284-009-3 fűzött : 2500,- Ft
Kína - igazságszolgáltatás - jogrendszer - belpolitika - 20. század
34(510)"19" *** 323(510)"19"
[AN 2789484]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2009.
   Kézikönyv a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - 2. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis : KSH, 2008. - 104 p. ; 24 cm
Lezárva: 2008. aug.
ISBN 978-963-9879-21-8 fűzött
Magyarország - halálozás - iratminta - okirat
351.755.253(439)(083.76)
[AN 2792728]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2009.
   A "Kjt". magyarázattal, 2008 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 231 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. aug. 2.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87062-9-4)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2790996]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2009.
Kocsis István (1940-)
   A Szent Korona üzenete : rövid áttekintés / Kocsis István. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 119 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 117-119. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-65-1 fűzött
Magyarország - szentkoronatan
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2790495]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2009.
   Komplex kistérségi táborozási módszertan / [szerk. Varga Csaba] ; közread. ÖM Sport Szakállamtitkárság. - [Budapest] : ÖM Sport Szakállamtitkárság, 2008. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - táborozás - módszertan - kistérség
352(439) *** 796.54.015
[AN 2788645]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2009.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Bevezetés a közjogba / Kondorosi Ferenc ; [kiad. ... a Harsányi János Főiskola]. - Budapest : Urbis : Harsányi J. Főisk., 2008. - 270 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-9706-61-3 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2787655]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2009.
Labádi Lajos (1953-)
   Szentes város díszpogárai, 1881-2007 / Labádi Lajos ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2008. - 279 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87258-9-9 kötött
Szentes - híres ember - díszpolgárság - életrajz
352.084.98(439-2Szentes)(092)
[AN 2791341]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2009.
   Magyar büntetőjog : különös rész. - Budapest : Complex, 2008-. - 24 cm
ISBN 963-224-865-1
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2792998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Utánny. - 2008. - 277 p.
Szerző Fehér Lenke, Horváth Tibor, Lévay Miklós. - Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-224-866-X fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2793000] MARC

ANSEL
UTF-8255 /2009.
Magyar György (1939-)
   Esztergom polgármesterei, 1808-1990 : biográfia / Magyar György. - [Esztergom] : [Önkormányzat], [2008]. - 125 p. : ill. ; 25 cm
Közread. Esztergom Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 114-121.
ISBN 978-963-06-3984-2 kötött
Esztergom - polgármester - életrajz
352.075.31(439-2Esztergom)(092)
[AN 2791063]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2009.
   A munkajog nagy kézikönyve. - Budapest : CompLex, 2008. - 1697 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. okt. 1.
ISBN 978-963-224-952-0 kötött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2790411]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2009.
Ruszoly József (1940-)
   Európa alkotmánytörténete : előadások és tanulmányok középkori és újkori intézményekről / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 2005 [!2008]. - 552 p. ; 24 cm. - (A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének tansegédletei ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 963-9906-56-5 * kötött (hibás ISBN 963-9306-56-5)
Európa - jogtörténet - alkotmány - egyetemi tankönyv
342.4(4)(091)(075.8) *** 342.4(36)(091)(075.8)
[AN 2790584]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2009.
   Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, hagyatéki eljárás, birtokvédelem, 2008 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 242 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 15.
ISBN 978-963-9856-03-5 fűzött
Magyarország - adatvédelem - népesség-nyilvántartó - vagyon - hagyaték - jogszabálygyűjtemény
347.669(439)(094) *** 347.235(439)(094) *** 351.755(439)(094) *** 342.721:659.2.012.8(439)(094)
[AN 2791005]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2009.
Váradi László
   A művelődés igazgatása / Váradi László ; [közread. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 203 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203.
Fűzött
Magyarország - kulturális igazgatás - művelődésügy - ezredforduló - jogi szabályozás
351.85(439)"200"
[AN 2787674]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

260 /2009.
Baigent, Michael (1948-)
Secret Germany (magyar)
   A Valkűr-hadművelet : [Stauffenberg és a Hitler elleni merénylet] / Michael Baigent, Richard Leigh ; [ford. Bóday Pálné]. - Budapest : General Press, [2008]. - 362, [2] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 354-360.
ISBN 978-963-643-051-1 kötött : 2900,- Ft
Schenk von Stauffenberg, Claus (1907-1944)
Németország - katonatiszt - merénylet - történelem - második világháború - 20. század
355(430)(092)Schenk_von_Stauffenberg,_C. *** 323.285(430)"1944" *** 943.9"1939/1945"
[AN 2789270]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2009.
   Bevetés : a Magyar Honvédség alakulatainak életéből, 2008 = Deployment : from the life of the HDF units, 2008 / [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-460-6 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - haderőszervezet - fényképalbum
355.1(439)(084.12)
[AN 2787537]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2009.
Bokor József
   A karcagi laktanya története / Bokor József ; [közread. a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület]. - Karcag : Karcagi Nagykun Bajtársi Egyes., 2008. - 179 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5081-6 kötött
Karcag - katonai egység története - laktanya
355.486(439-2Karcag)
[AN 2788448]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2009.
McNab, Chris
World's worst military disasters (magyar)
   A legnagyobb katonai katasztrófák : a világtörténelem legsúlyosabb katonai vereségei és kudarcai / Chris McNab ; [ford. Földvári Balázs]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 320 p. : ill., részben színes ; 13x17 cm
ISBN 978-963-19-6308-3 kötött
hadtörténet - világtörténelem - csata
355.48(100) *** 930.9
[AN 2790668]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2009.
   "A NATO és az Európai Unió szerepvállalása Afganisztánban, különös tekintettel a magyar vezetésű PRT tevékenységére" témájú konferencia anyaga : "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban" című előadás- és vitasorozat / a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége ... Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozata, a Honvédelmi Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közreműködésével. - [Budapest] : GTTSZ, [2008]. - 38 p. ; 24 cm
A konferenciát 2007-ben rendezték Budapesten
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Afganisztán - békefenntartó erő - konferencia-kiadvány
355.357(581)(047.53) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2788953]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2009.
The seventy great battles in history (magyar)
   Hetven döntő csata az ókortól napjainkig / szerk. Jeremy Black. - Budapest : Athenaeum 2000, [2008], cop. 2006. - 304 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Ford. Weiszhár Attila, Márkus János. - Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 978-963-9615-92-2 kötött : 7490,- Ft (hibás ISBN 963-9615-15-3)
csata - hadtörténet
355.48(100)(091)
[AN 2790283]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2009.
   Together for our future and security : Informal Meeting of NATO Defence Ministers : 9-10 October 2008, Budapest, ... = Együtt a jövőért, a biztonságért : NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó : Budapest, 2008. október 9-10., ... / [szerk. Varga Krisztián] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 119 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-327-464-4 kötött
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - haderő - fényképalbum
355.1(439)(084.12)
[AN 2787829]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2009.
Zamoyski, Adam (1949-)
1812 (magyar)
   1812 : Napóleon végzetes oroszországi hadjárata / Adam Zamoyski ; ford. Komáromy Rudolf. - Budapest : Park, cop. 2008. - 585, [2] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 525-549.
ISBN 978-963-530-833-0 fűzött : 5500,- Ft
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - Oroszország - történelem - hadtörténet - uralkodó - 19. század
355.48(47)"1812" *** 944(092)Napóleon,_I. *** 355.48(44)"1812"
[AN 2790344]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

268 /2009.
   Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból [elektronikus dok.] : Győr, 2008. szeptember 22. / rend., közread. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. - Szöveg és képek. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Kautz Gy. Gazdaságtud. Kar, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-7175-49-7
vállalat - társadalmi felelősség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.412 *** 316.6 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2786368]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

269 /2009.
   A 2006-ban szakiskolai képzésben tanulószerződéssel szakmát szerzett pályakezdők munkahelyi tanulásának szükségessége : kutatási tanulmány / [összeáll. Szabóné Berki Éva és Kata János] ; [kész. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZFI, 2008. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - továbbképzés - ezredforduló - munkaszerződés
331.106.26(439) *** 331.36(439) *** 377(439)
[AN 2787980]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2009.
   Betéti könyvek. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2008]. - 143 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-0-0 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - takarékpénztár - megtakarítás - bankügylet - történeti feldolgozás
336.717.3(439)(091) *** 336.722.241(439)
[AN 2789245]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2009.
Dankó László (1928-)
   Értékesítés, ösztönzés : a nappali és levelező tagozatos kereskedelem - marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára / Dankó László ; [... Bereczkiné Farkas Erzsébet 13. fejezet] ; [közread. a Miskolci Egyetem Marketing Intézet]. - Miskolc : Pro Marketing Miskolc Egyes., 2008. - 291 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-87389-2-9
eladás - érdekeltség - motiváció - egyetemi jegyzet
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2793027]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2009.
Dékány Sándor
   50 : emlékképek a Pilisi-medence szövetkezeti pénzintézetének történetéből / [írta és szerk. Dékány Sándor] ; [közread. a] Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet. - [Pilisvörösvár] : Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszöv., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Pilisvörösvár - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Pilisvörösvár)(091)
[AN 2789239]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2009.
Fishman, Ted C.
China Inc. (magyar)
   Kína Zrt : az új szuperhatalom kihívása Amerika és a világ számára / Ted C. Fishman ; [ford. Boris János ..., Somogyi Ágnes ...]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 467 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
ISBN 978-963-693-145-2 fűzött : 3290,- Ft
Kína - gazdaság - gazdasági fejlődés - világgazdaság - ezredforduló
338(510)"200" *** 339.9
[AN 2791049]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2009.
Hadászi Ágnes
   Basic logistics : [angol szakmai nyelvkönyv logisztikai ügyintézőknek] / written by Hadászi Ágnes. - Utánny. - [Budapest] : Képzőművészeti K., 2008, cop. 2005. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-336-980-7 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - logisztika - nyelvkönyv
658.286 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2790290]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2009.
Imredy Péter
   A Stadler story / írta Peter I'mredy. - Akasztó : Kastély-Bor Kft., 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-88002-0-6
Stadler József (1951-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Stadler_J.(0:82-94)
[AN 2787693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kis juhásztól a nagy felvásárlóig. - 2008. - 155 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-88002-1-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Stadler_J.(0:82-94)
[AN 2787703] MARC

ANSEL
UTF-8276 /2009.
   Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében / szerk. Lengyel Imre és Lukovics Miklós. - Szeged : JATEPress, 2008. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
A Szegeden 2007. nov. 11-12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-893-8 fűzött
regionális gazdaság - területfejlesztés - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
332.1 *** 911.3 *** 711.1 *** 33 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2788560]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2009.
   Kereskedelem, vendéglátás, telepengedélyezés, vásár- és piactartás, 2008 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 191 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 20.
ISBN 978-963-9856-02-8 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - gazdasági jog - vendéglátás - belkereskedelem - jogszabálygyűjtemény
334.72(439)(036) *** 338.48(439)(094) *** 347.7(439)(094) *** 339.3(439)(094)
[AN 2791012]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2009.
Kovács Ferenc
   Az adóbevallások önellenőrzéséről, javításáról és elszámolásáról / [szerző Kovács Ferenc]. - Budapest : Saldo, 2008. - 71 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2008. szept. 30.
ISBN 978-963-638-280-3 fűzött
Magyarország - adóbevallás - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2788786]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2009.
   A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben : tájékoztató kiadvány / szerk. Rátz Tamara ; [kiad. a Kultúrpont Iroda]. - 2. kiad. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-87777-4-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - turizmus - kulturális élet - településtervezés - pályázat
338.48(439) *** 316.7(439) *** 338.48(4-62) *** 316.7(4-62) *** 711.4(439) *** 711.4(4-62) *** 06.063
[AN 2791429]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2009.
Lewis, William W. (1942-)
The power of productivity (magyar)
   A termelékenység ereje : gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége / William W. Lewis ; [ford. Gyárfás Vera ..., Muraközy Balázs ...] ; [közread. a] Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ. - Budapest : Gazd. Versenyhiv. Versenykultúra Közp., cop. 2008. - 356 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5357-2 kötött : 3200,- Ft
világgazdaság - globalizáció - gazdaságtan - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(100)"200" *** 339.9(100)"200" *** 33
[AN 2790876]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2009.
Malhotra, Naresh K.
Marketing research (magyar)
   Marketingkutatás / Naresh K. Malhotra ; Simon Judit közrem. - Bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 800 p. : ill. ; 29 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-8646-1)
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2790367]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2009.
   Munka- és tűzvédelem, 2008 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2008. - 294 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. aug. 16.
ISBN 978-963-9856-06-6 fűzött
Magyarország - munkavédelem - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094) *** 614.84(439)(094)
[AN 2791002]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2009.
   Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban / szerk. Horváth Gyula ; [ford. Bányai László et al.]. - Pécs : MTA RKK, 2008. - 466 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Régiók Európája, ISSN 1217-4882)
Bibliogr.: p. 446-466.
ISBN 978-963-9052-97-0 kötött
Oroszország - regionális gazdaság - regionális politika - ezredforduló
332.1(47)"199/200" *** 353(47)"199/200"
[AN 2791307]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2009.
Sibinger Márta
   A nyereményjátékok adózásáról / [szerzők Sibinger Márta, ... Honyek Péter]. - Budapest : Saldo, 2008. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2008. okt. 1.
ISBN 978-963-638-276-6 fűzött
Magyarország - adóügy - szerencsejáték - útmutató
336.2(439)(036) *** 794.9
[AN 2788781]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2009.
   Számviteli kézikönyv, 2008 / [szerzők ... Bíró Tibor et al.]. - Budapest : Unió, [2008]. - 833 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 817.
ISBN 978-963-388-503-1 fűzött : 9600,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2788096]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2009.
   Vállalati növekedés, változó menedzsment/marketing [elektronikus dok.] : a 2007. november 22-én tartott konferencia előadásainak lektorált írásai / szerk. Józsa László, Csath Magdolna ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszék, Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtudományi Tanszék]. - Szöveg és képek. - Győr : Széchenyi I. Egy. Marketing és Mendzsment Tansz. ; Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk. Közgazdaságtud. Tansz., 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-7175-48-0
marketing - vezetés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.1.011.1 *** 658.8 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2786423]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2009.
Vanicsek Mária (1947-)
   Nők és férfiak munkakörülményei : megyék és ágazatok : nagyító alatt a BérBarométer adatbázis / Vanicsek Mária ; [... kiad. MSZOSZ/SZGTI Alapítvány]. - Budapest : MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 2008. - 507 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5187-5 fűzött
Magyarország - munkafeltétel - gazdasági ág - nemek szerinti különbség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.4(439)"200"(083.41) *** 338.4(439)"200"(083.41) *** 316.346.2
[AN 2787717]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

288 /2009.
Bán Péter
   Lucifer kísértései : drogokról szülőknek, fiataloknak, pedagógusoknak / Bán Péter. - Szeged : Panakeia Bt., cop. 2008. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 978-963-06-5377-0 fűzött
kábítószer-fogyasztás - kábítószer - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6 *** 364.272 *** 613.83
[AN 2791365]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2009.
   A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pszichiátriai Centrum 80 éve / [összeáll. Ostorharics-Horváth György]. - [Győr] : [Petz A. M. Kórház], 2008. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr). Pszichiátriai Centrum
Győr - kórház - elmegyógyászat - bibliográfia - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Győr)(091) *** 616.89 *** 013
[AN 2788093]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2009.
   A hely : a pokol tornácáról... / [szerk. Rendi Mária] ; [képek Baross Katalin]. - [Budapest] : [Rendi M.], cop. 2008. - 151 p., [7] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6118-8 fűzött : 2190,- Ft
szenvedélybetegség - memoár
364.272(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 2791200]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2009.
   Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szoiciális[!szociális] munka tereptanárai számára : Leonardo da Vinci community care approach: a strategy for social inclusion project / összeáll. és szerk. Budai István, Somorjai Ildikó, Varsányi Erika ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2008. - 253 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-41-1 fűzött
szociális munka - szociálpedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
364.62(072) *** 372.836.4(072) *** 371.3
[AN 2790778]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

292 /2009.
   Andragógiai ismeretek : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 486 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
felnőttnevelés - tanulás - lélektan - tanári segédkönyv
37.013.83(072) *** 159.953.5
[AN 2790618]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2009.
Bácskai Júlia (1951-)
   Önismereti csoportok céljai és módszerei : alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában / Bácskai Júlia. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005 [!2008]. - 56 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 19.)
Bibliogr.: p. 53-56.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-491-4)
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - önismeret
37.015.3 *** 159.922.8 *** 165.242.1
[AN 2790518]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2009.
Bedő Andrea
   Az interaktív tábla / Bedő Andrea, Schlotter Judit. - Budapest : Műszaki K., cop. 2008. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-16-6135-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-16-6135-4)
multimédia - szemléltető oktatás - audiovizuális oktatási eszköz - elektronikus dokumentum
371.68 *** 681.3.004.14
[AN 2791143]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2009.
   Csige József emlékezete / [szerk. Ungvári János] ; [közread. a] Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület. - Debrecen : Karácsony S. Ped. Egyes., 2008. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87855-0-3 kötött
Csige József (1937-2007)
Magyarország - Balmazújváros - pedagógus - országgyűlési képviselő - memoár - emlékkönyv
37(439)(092)Csige_J.(0:82-94) *** 32(439)(092)Csige_J.
[AN 2788797]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2009.
   Csoportmódszerek az iskolában / Bugán Antal [et al.]. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2008], cop. 2003. - 56 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 8.)
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-495-2)
személyiségfejlesztés - önismeret - csoportmunka
371.311.4 *** 37.032
[AN 2790486]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2009.
Dehelán Éva
   Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról / Dehelán Éva, Szász Balázsné, Sárossy Györgyné. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004 [!2008]. - 60 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 22.)
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-490-7)
pályaválasztás - iskolai értékelés - képességfejlesztés
37.048 *** 37.026.9 *** 371.264 *** 371.321.8
[AN 2790558]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2009.
Dobson, James (1936-)
Bringing up boys (magyar)
   Fiúk nevelése / James Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2008. - 380 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-15-7 fűzött
családi nevelés - fiú
37.018.1-055.15
[AN 2790563]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2009.
Dobson, James (1936-)
Dare to discipline (magyar) (mód. kiad.)
   Fegyelmezz! Megéri! : szülők és tanárok kézikönyve / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2008. - 270 p. ; 20 cm
A ford. a "The new dare to discipline" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-04-9417-5 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 2790571]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2009.
   Elbeszélések a magyar felnőttoktatás legutóbbi fél évszázadáról / szerk. Magyar Edit, Maróti Andor. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-012-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - 20. század
374.7(439)"195/200" *** 377(439)"195/200" *** 37.013.83
[AN 2789331]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2009.
   Elméleti és gyakorlati fejlesztések a felnőttképzésben : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
felnőttoktatás - felnőttnevelés - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 37.013.83(072)
[AN 2790683]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2009.
   Emléklapok a felújított Tarczy Lajos Általános Iskola átadása alkalmából, 2008. augusztus 31 / [szerk. Boros Katalin] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, [2008]. - [20] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5710-5 fűzött
Tarczy Lajos Általános Iskola (Pápa)
Pápa - általános iskola - felújítás - album
373.3(439-2Pápa) *** 69.059
[AN 2790520]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2009.
   Eötvös József Általános Iskola : évkönyv 1988-2008 / szerk. György Nándor. - Budapest : Eötvös J. Ált. Isk., [2008]. - 128 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5275-9 fűzött
Eötvös József Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.XIII.)(058)
[AN 2789261]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2009.
   Az erdészeti felsőoktatás 200 éve : emlékkönyv : Selmecbánya 1808 - Sopron 2008 / [szerkbiz. Albert Levente et al.] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar]. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, cop. 2008. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar
Selmecbánya - Sopron - iskolatörténet - egyetem - erdészet
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439-2Sopron)(091)
[AN 2788614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 310 p.
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9883-02-4
Sopron - Selmecbánya - erdészet - egyetem - iskolatörténet - egyetemi tanár - életrajz
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 37(439)(092)
[AN 2788620] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Diszciplínák oktatásának története. - 419 p.
 (hibás ISBN 978-963-9883-04-8)
Selmecbánya - Sopron - egyetem - iskolatörténet - erdészet - tantárgy
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 372.863.0
[AN 2788627] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 771 p.
ISBN 978-963-9883-04-8
Sopron - Selmecbánya - iskolatörténet - egyetem - erdészet - egyetemi tanár - adattár - hallgatói névjegyzék
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 37(439)(092) *** 378.18(439.22-2Selmecbánya)(035.5) *** 378.18(439-2Sopron)(035.5)
[AN 2788632] MARC

ANSEL
UTF-8305 /2009.
   Az Európai Unió és a felnőttképzés : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 305 p. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 8.)
Fűzött
Európai Unió - felnőttoktatás - ezredforduló - tanári segédkönyv
374.7(4-62)"200"(072)
[AN 2790712]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2009.
   A felnőttképzés módszertani kérdései : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 687 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 4.)
Bibliogr.
Fűzött
felnőttoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 371.3(072)
[AN 2790627]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2009.
   A felnőttképzés rendszere : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 318 p. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - felnőttnevelés - tanári segédkönyv
374.7(439)(072) *** 37.013.83(072)
[AN 2790603]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2009.
   A felnőttképzés szervezése : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [szerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 212 p. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 7.)
Fűzött
felnőttoktatás - e-learning - kommunikáció - marketing - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 371.333(072) *** 316.77(072) *** 658.8(072)
[AN 2790688]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2009.
   Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felnőttoktatás megújításában : stratégiai háttérdokumentum = Adult education experiences and opportunities for the renewal of higher education : strategic background paper / [a bevezetést írta ... Besenyei Lajos] ; [... kiad. ... a MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearN - Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2008. - 44 p. ; 30 cm
A jelentést írta Crosier, David, Purser, Lewis és Smidt, Hanne. - Borítócím: 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Nyíregyházi Főiskola, 2008. április 17-18. = 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : College of Nyíregyháza, ... 17-18 April 2008. - A bevezetés magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87523-6-9 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás
378(4-62) *** 374.7 *** 37.013.83
[AN 2790818]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2009.
   Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felsőoktatás megújításában : 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Nyíregyházi Főiskola, 2008. április 17-18. : vitaindítók = Adult education experiences and opportunities for the renewal of higher education : 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : College of Nyíregyháza, ... 17-18 April 2008 : discussion primings / [szerk. ... Kálmán Anikó] ; [... kiad. ... a MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearn - Felsőokt. Hál. az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2008. - 68 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Nyíregyházi Főiskola, 2008. április 17-18. = 4th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : College of Nyíregyháza, ... 17-18 April 2008. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87523-7-6 fűzött
élethosszig tartó tanulás - felnőttnevelés - konferencia-kiadvány
37.013.83 *** 374.7 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2790792]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2009.
Gönczöl László (1938-)
   A győri tanítóképzők testkultúrájának és sportjának története, 1778-2008 / [írta Gönczöl László] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME AK, 2008. - 151 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-11-6 kötött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Apáczai Csere János Kar (Győr)
Győr - tanítóképző - sportoktatás - diákélet
378.637(439-2Győr) *** 372.879.6 *** 378.18(439-2Győr)(091)
[AN 2788506]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2009.
   Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Fiúkeri, Köztim, Rudas, SzKSz) : tanárok és diákok névsora, 1890-2008. - Szombathely : Horváth B. Közgazd. és Informatikai Szakközépisk., [2008]. - 133 p. ; 24 cm
Fűzött
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Szombathely)
Szombathely - szakközépiskola - informatika - gazdaság - iskolai évkönyv
373.6:681.3(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:33(439-2Szombathely)(058)
[AN 2789538]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2009.
   Isten, hazánkért térdelünk elődbe : a szentek tisztelete a katolikus iskolában / [összeáll. Hermann Istvánné]. - Budapest : Tanítók Fekete I. Egyes., [2008]. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István Tanítóegylet füzetei, ISSN 1789-3267 ; 2.)
Fűzött
szent - iskolai színjátszás - vallásoktatás
371.383 *** 37.017.93 *** 235.3(092)
[AN 2790484]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2009.
Kalamár Hajnalka
   A CAT bemutatása és használati lehetőségei az iskolában / Kalamár Hajnalka. A JEPQ személyiségkérdőív ismertetése / Sziszik Erika. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005 [!2008]. - 55 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 3.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-497-6)
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - személyiség-lélektan - vizsgálat
37.015.3 *** 371.264 *** 159.922.7 *** 159.9.072 *** 159.923
[AN 2790476]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2009.
   Karácsony Sándorra emlékezve a reneszánsz emlékév jegyében. - Földes : Karácsony S. Művel Társ., 2008. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (A Karácsony Sándor Művelődési Társaság füzetei, ISSN 1216-7665 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Karácsony_S.
[AN 2791015]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2009.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Győri tanítóképzés, 1778-2008 / Kovátsné Németh Mária ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME AK, 2008. - 143 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-9883-10-9 kötött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Apáczai Csere János Kar (Győr)
Győr - oktatástörténet - tanítóképző
377.8(439-2Győr)(091) *** 378.637(439-2Győr).096
[AN 2788498]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2009.
Kövér Miklósné
   Kompetencia alapú oktatás lakótelepi iskolában : HEFOP 3.1.3 / Kövér Miklósné ; [közread. a] Bolyai János Általános Iskola. - [Budapest] : Bólyai J. Ált. Isk., [2008]. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - képességfejlesztés - módszertan
371.322.6
[AN 2790286]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2009.
   Közoktatás-statisztikai kézikönyv, 2008/2009 / [kész. az Oktatási és Kulturális Minisztérium Statisztikai Osztálya ...]. - Győr : Educatio, [2008]. - 123, [48] p. : ill. ; 30 cm + mell.
Fűzött
Magyarország - közoktatás - statisztika - adatszolgáltatás - útmutató
37.014(439) *** 311(036)
[AN 2789517]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2009.
Leipold Árpád
   Zöld peregrinációban : magyarországi diákok erdészeti tanulmányai Ausztria, Németország és Svájc felsőoktatási intézeteiben : 1811-1919 / Leipold Árpád. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2008. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-844-3 fűzött
Németország - Ausztria - Svájc - tanulmányút - felsőfokú oktatási intézmény - tanuló - erdészet - magyarság - 19. század - századforduló
378.18(430)(=945.11) *** 378.18(436)(=945.11) *** 378.18(494)(=945.11) *** 378.4(430) *** 378.4(436) *** 378.4(494) *** 630
[AN 2791146]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2009.
Magyar Judit
   Egy kiscsoportos fejlesztő program kísérlete : tanulási és magatartási gondokkal küzdő gyerekek számára / Magyar Judit. - [Budapest] : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., [2008], cop. 2004. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 13.)
Bibliogr.: p. 68-69.
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-492-1)
személyiségfejlesztés - csoportterápia
371.311.4.032 *** 376.5 *** 615.851.6
[AN 2790513]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2009.
   Egy matyó értelmiségi életútja : száz éve született Lukács Gáspár / szerk. Viga Gyula, Viszóczky Ilona ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2008. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 39-44.
ISBN 978-963-9271-80-7 fűzött
Lukács Gáspár (1908-1986)
Magyarország - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Lukács_G. *** 012Lukács_G.
[AN 2787746]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2009.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, 2008. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-346-326-0 fűzött : 1900,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 2792707]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2009.
   Nyelvek és kultúrák dialógusa : tanulmányok / Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás szakmai műhely. - Győr : NYME AK, 2008. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Apáczai-füzetek, ISSN 1788-8697 ; 3.)
Váltakozva magyar, angol, orosz, cigány és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-09-0 fűzött
nyelvoktatás - többnyelvűség - irodalomtudomány
372.880 *** 800.7 *** 82.01
[AN 2788517]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2009.
   A pápai Jókai Kör Egyesület örökös és tiszteletbeli tagjai / szerk. Fejes Sándor. - Pápa : Jókai Kör, 2008. - 113 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8495-07-5 fűzött
Jókai Kör
Pápa - kulturális egyesület - művelődésügy
374(439-2Pápa) *** 061.2(439-2Pápa)
[AN 2790553]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2009.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
   Az iskolapszichológia néhány alapkérdése / Porkolábné Balogh Katalin, Szitó Imre. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004 [!2008]. - 42 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 1.)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-498-3)
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2790455]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2009.
   Pro litteris et artibus : nevelés és esztétikum a felsőfokú oktatás bevezetésétől napjainkig / [szerk. Sütő Csaba András és Szalai Zsolt] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME AK, 2008. - 96 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kötött
Győr - Magyarország - egyetem - egyetemi tanár - művész - 20. század - ezredforduló - évkönyv
37(439-2Győr)(092) *** 378.637(439-2Győr).096(058) *** 37(439)(092) *** 929(439)"19/200"
[AN 2788604]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2009.
   Religion and values in education in Central and Eastern Europe / ed. by Gabriella Pusztai. - [Debrecen] : CHERD Univ. of Debrecen, 2008. - 455 p. : ill. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 4.)
A Debrecenben 2007-ben azonos címmel rend. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-103-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - pedagógia - vallásoktatás - konferencia-kiadvány
37.014.521(4-11) *** 268(4-11) *** 37.017.93 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2788426]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2009.
   A szakképzés rendszere : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - tanári segédkönyv
374.7(439)(072) *** 377(439)(072)
[AN 2790610]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2009.
   Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben : HEFOP 3.5.1 "Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása" / [alkotószerk. Benedek András et al.]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 382 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár-továbbképzési füzetek ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
felnőttoktatás - e-learning - távoktatás - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 371.333(072) *** 37.018.43(072)
[AN 2790676]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2009.
Váradi László
   A felnőttképzés a jogszabályok tükrében / Váradi László ; [közread. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - Budapest : NSZFI, 2008. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239.
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - ezredforduló - jogi szabályozás
374.7(439)"200" *** 377(439)"200"
[AN 2787683]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

331 /2009.
Bock, Erika
Adventskalender selbst gestalten (magyar)
   Adventi naptárak / Erika Bock ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 85.)
ISBN 978-963-278-024-5 fűzött : 995,- Ft
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 2788401]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2009.
Braun, Silvia
Adventskränze selbst gemacht (magyar)
   Adventi koszorúk / Silvia Braun ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 86.)
ISBN 978-963-278-002-3 fűzött : 995,- Ft
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 2788385]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2009.
   Carlsen / ed. by Dániel Lovas ; [English text ... Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Kft., 2008. - 142 p. : ill. ; 16 cm. - (The chess greats of the world)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-87141-9-0 fűzött
Carlsen, Magnus (1990-)
Norvégia - sakk - sportoló - ezredforduló
794.1(481)(092)Carlsen,_M.
[AN 2791036]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2009.
The complete book of football (magyar)
   A futball képes enciklopédiája : a kezdetektől napjainkig / [Chris Hunt szerk.] ; [ford. és a 7. fej. magyar klubjainak cikkelyeit írta Dénes Tamás]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 388 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-248-048-0 kötött : 9800,- Ft
labdarúgás
796.332(100)
[AN 2791688]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2009.
Csontos József
   Halak, vizek, módszerek : [35 halfaj, 95 módszer, 1000 tanács és ötlet] / [szerk. és a rajzokat kész. Csontos József]. - Székesfehérvár : Fish-Line Kft., cop. 2008. - 218 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87988-0-0 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2791020]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2009.
Fittkau, Ernestine
Bastelspass mit Naturmaterial (magyar)
   Ötletek termésekből / Ernestine Fittkau ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 82.)
ISBN 978-963-9759-99-2 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2788415]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2009.
Fittkau, Ernestine
Fenstergirlanden (magyar)
   Papírfüzérek / Ernestine Fittkau ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 84.)
ISBN 978-963-278-015-3 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2788425]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2009.
Grätzer József (1897-1945)
   Rébusz / Grätzer József ; [sajtó alá rend. Fried Katalin és Halmos Mária] ; [a rajzokat kész. Réber László]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-55-3 kötött : 2880,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 2793006]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2009.
Hegyi Tamás
   Az Európa-bajnokságok legjobb 50 futballistája / Hegyi Tamás, Kormanik Zsolt. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9729-63-6 fűzött : 1490,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - sportoló - 20. század
796.332(100)(092)
[AN 2789631]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2009.
Izsányi Szabolcs
   A Formula-1 legjobb 50 versenye, 1950-2007 : legendás pilóták, felejthetetlen futamok / Izsányi Szabolcs, Simon István. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-81-0 fűzött : 1490,- Ft
sporttörténet - autósport
796.71(100)(091)
[AN 2789626]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2009.
Jakobetz László (1967-)
   Miért hagyják abba a nők a sakkot? : hölgyválasz a sakkról / Jakobetz László. - Budapest : Jako Chess Books, 2008. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - sportoló - sakk - nő - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
794.1(439)(092)(047.53)
[AN 2791534]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2009.
Kemmler, Jürgen
Richtig carven (magyar)
   Síelés / Jürgen Kemmler ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2009. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-034-4 fűzött : 2995,- Ft
síelés
796.92
[AN 2788360]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2009.
   Kistérségi sport- és szabadidős stratégia / [szerk. Varga Csaba] ; [közread. az] ÖTM Sport Szakállamtitkárság. - [Budapest] : ÖTM Sport Szakállamtitkárság, 2008. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Magyarország - szabadidősport - kistérség
796.035(439) *** 352(439)
[AN 2788619]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2009.
Koichi Tohei (1920-)
   A KI a mindennapi életben / Koichi Tohei ; [ford. Edelényi Gyula]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Lunarimpex, 1999 [!2008]. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771 ; 4.)
A ford. a "Ki in daily life" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-85739-9-6 fűzött : 1720,- Ft (hibás ISBN 978-963-85565-3-0)
aikido
796.853.2
[AN 2793084]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2009.
Kovács Attila Roland (1997-)
   Kovács Attila Roland, a "miskolci kis Picasso" festészeti albuma / [írta és szerk. Kovács Attila]. - [Miskolc] : Kovács A. J., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5177-6 kötött
Kovács Attila Roland (1997-)
Magyarország - festőművész - gyermek - 21. század
379.825 *** 75(439)(092)Kovács_A._R.
[AN 2788197]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2009.
Messner, Reinhold (1944-)
Der nackte Berg (magyar)
   A végzet hegye : Nanga Parbat - fivérek, halál és magány / Reinhold Messner ; [ford. Révai Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 226, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-731-9 fűzött : 2500,- Ft
Nanga Parbat - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 2791311]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2009.
Moras, Ingrid
Funkelnde Perlensterne (magyar)
   Gyöngycsillagok karácsonyra / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-027-6 fűzött : 2495,- Ft
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 394.26 *** 746.5
[AN 2791274]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2009.
   Peking 2008 : a XXIX. Nyári Olimpiai Játékok könyve / szerk. Ferkai Marcell, Margay Sándor. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 264 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9729-85-8 kötött
Nyári Olimpiai Játékok (29.) (2008) (Beijing)
Peking - olimpia - ezredforduló - album
796.032(510-2Peking)"2008"
[AN 2790245]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2009.
Puskás Ferenc (1927-2006)
Captain of Hungary (magyar)
   Az Aranycsapat kapitánya : önéletrajz / Puskás Ferenc ; [ford. Vik Szendrey]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 134 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9797-48-2 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - memoár
796.332(439)(092)Puskás_F.(0:82-94)
[AN 2789978]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2009.
Schneider Attila (1955-2003)
A mattadás művészete avagy Egy igen goromba sakkönyv (német)
   Die Kunst des Mattsetzens oder Ein äusserst unhöfliches Schachbuch / Attila Schneider ; [Übers. Gábor Korom]. - [Kecskemét] : Caissa Chess Books, [2008]. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
sakk
794.1
[AN 2791042]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2009.
Szálka Róbert (1949-)
   Kalandozások az ismeretlen Máramarosban / Szálka Róbert. - 2. kiad. - Dabas : Magánkiad., 2008. - 213 p., [2] fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-219-211-7 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-992)
[AN 2790954]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

352 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Munkácsy Mihály / írta és összeáll. Bakó Zsuzsanna ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2008. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-5863-9 kötött : 2900,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2790472]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2009.
Bálint Endre (1914-1986)
   Bálint Endre / [szerk. ... Makláry Kálmán]. - Budapest : Makláry Artworks Kft., cop. 2008. - 83, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
Román József tanulmányával. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5551-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bálint_E.
[AN 2789625]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2009.
Borsos Mihály (1956-)
   Expositio : művészek, műtermek, művek : Borsos Mihály fotográfiái / [tanulmányok Horváth György] ; [... a Magyar Nemzeti Galéria ... kiadványa]. - Budapest : Vince : MNG, [2006-2008]. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200"(092)
[AN 2611462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - 239 p.
Szerk. Vadas József
ISBN 978-963-9731-68-4 fűzött : 4995,- Ft
Magyarország - képzőművész - műterem - ezredforduló - arckép - fényképalbum
73/76(439)"200"(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Borsos_M. *** 77.041.5
[AN 2790699] MARC

ANSEL
UTF-8355 /2009.
Csizmadia Zoltán (1933-)
   Csizmadia Zoltán : művek, 1956-2008 / [... összegyűjt. és a kötetet összeáll. Csizmadia Zoltán és Csizmadia Zoltánné]. - [Csopak] : [Csizmadia Z.], 2008. - 112 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-06-5939-0 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Csizmadia_Z.
[AN 2791144]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2009.
Cumming, Robert
Great artists explained (magyar)
   Nagy művészek közelről / Robert Cumming ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Mérték, 2008. - 112 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-05-7 kötött
festőművész - életrajz
75(100)(092)
[AN 2791469]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2009.
Denes, Agnes (1938-)
   A harmadik évezred művészete - egy új világkép teremtése : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2008. szeptember 26 - december 7. = Art for the third millennium - creating a new world view : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, September 26 - December 7, 2008 / Agnes Denes ; [a kiállítást rend. ... Kopeczky Róna]. - Budapest : Ludwig Múz., cop. 2008. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-149.
ISBN 978-963-9537-19-4 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(73)(=945.11)(092)Denes,_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2789489]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2009.
Egyeki-Szabó Tamás
Vértálak - vert tálak (német)
   Beckenschlägerschüsseln : 15-16. Jahrhundert / Tamás Egyeki-Szabó. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-541-7-3)
Magyarország - bronzművesség - 15. század - 16. század - magángyűjtemény
739.52(100)"14/15" *** 069.017(439)Egyeki-Szabó_T.
[AN 2789770]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2009.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2008) (Sárospatak)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Sárospatak, 2008 / [írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2008. - 87 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86920-9-2 kötött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2791411]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2009.
   Gold treasures of the Cham Kingdoms. - Budapest : JelNet Ltd., 2007-. - ill., színes ; 29 cm
Borítócím: From the collection of dr Zelnik
Vietnam - Magyarország - ötvösség - magángyűjtemény
739.1(597) *** 069.017(439)Zelnik
[AN 2713935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2008. - 150 p.
Szerzők Jelen János et al. - Ford. Bodóczky Miklós. - Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-9823-01-3 kötött
Vietnam - Magyarország - ötvösség - magángyűjtemény
739.1(597) *** 069.017(439)Zelnik
[AN 2789680] MARC

ANSEL
UTF-8361 /2009.
Hencze Tamás (1938-)
   Hencze Tamás : Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ... 2008. június 5 - augusztus 10-ig / [a kiállítást rend. Lorányi Judit, Kozák Csaba] ; [tanulm. Fitz Péter]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2008. - 59 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 142.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9340-70-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hencze_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2789806]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2009.
Herrenknecht, Renate
Einfach Stricken (magyar)
   Kötés egyszerűen : pulóverek, zoknik és kiegészítők / Renate Herrenknecht ; [rajzok Joan Sallas] ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : M-érték, 2008. - 77 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9889-21-7 kötött
textilkötés
746.42
[AN 2791369]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2009.
Hideg Ágnes
   70 éves a Diósgyőr-vasgyári evangélikus templom / Hideg Ágnes. - Miskolc : [Szerző], 2008. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19-22.
ISBN 978-963-06-5164-6 fűzött
Diósgyőr-vasgyári Evangélikus Gyülekezet
Diósgyőr - templom - evangélikus egyház
726.54(439-2Diósgyőr) *** 284.1
[AN 2787751]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2009.
Kerékgyártó Éva
   A világ legszebb katedrálisai / [írta] Kerékgyártó Éva. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-040-8 kötött : 4500,- Ft
székesegyház - fényképalbum
726.54(100)(084.12)
[AN 2787712]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2009.
King, Ross
Brunelleschi's dome (magyar)
   Brunelleschi kupolája : a firenzei dóm építésének története / Ross King ; [ford. Makovecz Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 225, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-530-834-7 kötött : 2500,- Ft
Brunelleschi, Filippo (1377-1446)
Itália - Firenze - építész - reneszánsz - székesegyház
72(45)(092)Brunelleschi,_F. *** 726.54(45-2Firenze)
[AN 2790320]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2009.
Ligeti Antal (1823-1890)
   Ligeti Antal (1823-1890) : a természettanulmánytól a mesterműig : [a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének közös kiállítása, ... Barcsay Terem, 2007. november 8 - december 8.] / [a kiadványt összeáll., a kiállítást rend. Blaskóné Majkó Katalin, Radványi Orsolya, Zsákovics Ferenc]. - Budapest : Semmelweis : M. Képzőműv. Egy., 2008. - 160 p. : ill.,részben színes ; 22x30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9879-18-8 kötött
Ligeti Antal (1823-1890)
Magyarország - festőművész - grafikus - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ligeti_A. *** 74(439)(092)Ligeti_a. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2789721]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2009.
   Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16-17. század : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28 - 2008. július 27. / [... rend. Mikó Árpád] ; [szerk. Mikó Árpád és Verő Mária]. - Budapest : MNG, 2008. - 2 db ; 31 cm
Reneszánsz Év - 2008 (keretcím)
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
7.034.6(439)"15/16" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2791495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Tanulmányok : the English summary of volumes I-II. - 268 p. : ill., részben színes. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2008/3.)
Bibliogr.: p. 221-252. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - 16. század - 17. század
7.034.6(439)"15/16"
[AN 2789290] MARC

ANSEL
UTF-8368 /2009.
Mitchell, W. J. Thomas (1942-)
   A képek politikája : W. J. T. Mitchell válogatott írásai : tanulmányok / szerk. Szőnyi György Endre, Szauter Dóra. - Szeged : JATEPress, 2008. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-897-6 fűzött
ikonográfia - művészeti tudomány - művelődéstörténet
7.04 *** 7.01 *** 930.85 *** 82.01
[AN 2788664]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2009.
   Modern építészeti értékek a XIII. kerület városképében / [szerk. ... Arató György, Literáni N. Gabriella] ; [a fotókat kész. Réz Mihály] ; [közread. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala]. - Budapest : Budapest Főv. XIII. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hiv., [2008]. - 69 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-3170-9 fűzött
Budapest. 13. kerület - településtervezés - építészet - ezredforduló
711.4(439-2Bp.XIII.) *** 72(439-2Bp.XIII.)
[AN 2791035]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2009.
   Modern magyar fotográfia VII : Aczél, Csík, Gellért, Hervé, Holics, Járai, Kerny, Kertész, Kinszki, Langer, Oltay, Pap, Reismann, Rötzer, Szendrő, Szöllősy, Tokaji, Trauner, Zajky = Modern Hungarian photography / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2008. - 63 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9800-04-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század
77.04(439)"19"
[AN 2789477]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2009.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (5.) (2008) (Balatonfüred)
   V. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Balatonfüred, 2008 / [szervező Szabó László Zoltán] ; [... rend. Kő-Kövön Művészeti Alapítvány]. - [Balatonfüred] : [Kő-Kövön Művészeti Alapítvány], 2008. - [60] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(100)"200" *** 73.023.2 *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2791624]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2009.
   Renaissance et maniérisme aux Pays-Bas : dessins du Musée des beaux-arts de Budapest : [Paris, Musée du Louvre, du 9 octobre 2008 au 12 janvier 2009] / par Teréz Gerszi ; [publ. par] Musée des beaux-arts ... - Budapest : Mus. des beaux-arts, 2008. - 163 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 155-161.
Fűzött
ISBN 978-2-35031-206-4
Németalföld - reneszánsz - manierizmus - grafika - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
7.034.6(492-89) *** 76(492-89)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2790035]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2009.
   A reneszánsz másodvirágzása a Perényiek és a Rákócziak korában : időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában, Sárospatakon ... : 2008. május 9 - augusztus 31. / [a kiállítást rend. Jósvainé Dankó Katalin, Tamás Edit]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], 2008. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 51.)
ISBN 978-963-7061-49-3 fűzött
Perényi család
Rákóczi család
Magyarország - képzőművészet - reneszánsz - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"15/16" *** 7.036.6(439) *** 929.52(439)Perényi *** 929.52(439)Rákóczi *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2787696]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2009.
Réti Zoltán (1923-)
   Réti Zoltán akvarelljei Madách Imre Mózeséhez. - [Balassagyarmat] : Réti Z., cop. 2008. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5666-5 kötött
Madách Imre (1823-1864). Mózes
Magyarország - festőművész - 20. század - akvarell
75(439)(092)Réti_Z. *** 75.021.322
[AN 2787948]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2009.
   Római iskolás művek székesfehérvári gyűjteményekben : [Székesfehérvár, Csók István Képtár, 2008. augusztus 13 - október 13.] = Artworks of the Roman school in the Székesfehérvár collections : [Székesfehérvár, Csók István Gallery, 13 August - 13 October, 2008] / [szerk. ..., tanulmány ... Gärtner Petra] ; [a kiállítást rend. ... Gärtner Petra, Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2008. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 316.). (Modern magyar művészet a székesfehérvári gyűjteményekben, ISSN 1588-2136 ; 6.)
ISBN 963-9279-69-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2787711]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2009.
Sinkovits Péter (1943-)
   Szabadság a rendben : válogatott interjúk / Sinkovits Péter ; [kiad. az Új Művészet Alapítvány]. - Budapest : Új Művészet Alapítvány, 2008. - 299, [32] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7792-40-3 fűzött : 3280,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - interjú
73/76(439)"19/200"(047.53)
[AN 2789480]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2009.
Stankovics Marianna
   A gannai Esterházy-mauzóleum / Stankovics Marianna ; [kiad. a Római Katolikus Plébánia, ... Ganna Község Önkormányzata]. - Ganna : Római Katolikus Plébánia : Önkormányzat, [2008]. - 28 p., [1] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-06-5264-3 fűzött
Esterházy család
Ganna - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Ganna)(036)
[AN 2790499]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2009.
Stevenson, Neil
Architecture explained (magyar)
   Építészet közelről / Neil Stevenson ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték, 2008. - 112 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-16-3 kötött
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2791480]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2009.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   A Kárpát-medence negyvennyolcas emlékművei fényképeken és képeslapokon / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2008-. - ill., részben színes ; 21 cm
Kárpát-medence - Magyarország - szobor - emlékmű - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - képes levelezőlap - fényképalbum
73.027.1(439)(084.12) *** 73.027.1(4-191)(084.12) *** 725.945(4-191)(084.12) *** 725.945(439)(084.12) *** 943.9"1848/1849"
[AN 2790702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 253 p. - (Héra sorozat ; 12.)
ISBN 978-963-06-4488-4 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - szobor - emlékmű - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - képes levelezőlap - fényképalbum
943.9"1848/1849" *** 73.027.1(4-191)(084.12) *** 725.945(4-191)(084.12) *** 73.027.1(439)(084.12) *** 725.945(439)(084.12)
[AN 2790706] MARC

ANSEL
UTF-8380 /2009.
   Térjel : kortárs győri építészeti kalauz, 1989-2008 : [2008. október 18 - november 16., Győr, Városi Művészeti Múzeum Képtára, 2008. december 1 - december 20., Pécs, Művészetek Háza, 2009. január 20 - január 30., Budapest, MÉSZ Székháza, 2009. február 6 - február 27., Kolozsvár, Műszaki Egyetem] / [a kiállítást szervezte ... Tárkányi Sándor]. - [Győr] : Tárkányi S., [2008]. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Térjel 5
ISBN 978-963-06-5948-2 fűzött : 1000,- Ft
Győr - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439-2Győr)"199/200" *** 061.4(4)
[AN 2788366]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2009.
Tolnay Imre (1968-)
   Tolnay Imre XL : III. - [Győr] : [Tolnay I.], 2008. - 107 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A veszprémi Csikász Galériában, 2008. szept. 19-től okt. 25-ig tartott retrospektív kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-06-5692-4 fűzött
Magyarország - festőművész - litográfia - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Tolnay_I. *** 763
[AN 2788548]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2009.
   Üzenetek : részletek Cziráki Lajos festőművészhez írt levelekből / [vál. és szerk.] Cziráki Lajosné. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 118 p. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 56.)
Fűzött
Cziráki Lajos (1917-2003)
Magyarország - festőművész - 20. század - levelezés
75(439)(092)Cziráki_L.(044)
[AN 2790503]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2009.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (55.) (2008) (Hódmezővásárhely)
   55. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2008. október 5 - november 30. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai János Múz. és Közműv. Közp.], [2008]. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 978-963-7379-19-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2791184]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2009.
Viga Gyula (1952-)
   Miscellanea museologica / Viga Gyula. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2002-. - 24 cm
Bibliogr.
muzeológia
069.01
[AN 2787934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 280 p. : ill. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9271-82-1 fűzött
Magyarország - muzeológia - magyar néprajz - etnográfus - muzeológus
069.01 *** 39(=945.11) *** 39.001(439)(092) *** 069(439)(092)
[AN 2787940] MARC

ANSEL
UTF-8385 /2009.
Vincze Eszter
   Divatos gyöngyékszerek / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 79.)
ISBN 978-963-278-012-2 fűzött : 995,- Ft
ékszer - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826 *** 739.2
[AN 2788458]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

386 /2009.
   50 éves a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság / [szerk. Csarmasz Helga, Csizmadia Sándor]. - [Veszprém] : Liszt F. Kórustárs., [2008]. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Liszt Ferenc Kórustársaság
Veszprém - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Veszprém)(091)
[AN 2790581]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2009.
Muszty Bea (1950-)
   Csalamádé : nagy daloskönyv : 4. kötet / Muszty Bea, Dobay András. - [Budapest] : Muszty-Dobay Bt., cop. 2008. - 176 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-5726-6 fűzött
gitár - dal - hangszeriskola
784.3 *** 787.61
[AN 2791047]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2009.
Peterlongo, Paolo
Strumenti ad arco (magyar)
   A vonós hangszerek és működésük fizikai alapelvei / Paolo Peterlongo ; [... ford. ... Vékes József]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenési év: 1973. - Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-06-5178-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
hangszerkészítés - hegedű
681.817.1
[AN 2790185]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2009.
Phillips, Mark
Guitar for dummies (magyar)
   Gitár / Mark Phillips, Jon Chappel ; [ford. Hogya Dénes]. - Budapest : Panem, 2009. - XVIII, 396 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-503-4 fűzött : 3400,- Ft
gitár - tankönyv - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 2790019]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2009.
Rödig, Hans
Geigenbau in neuer Sicht (magyar)
   Hegedűépítés új szemléletben / Hans Rödig ; [... ford. ... Vékes József]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-06-5179-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
hangszerkészítés - hegedű
681.817.1
[AN 2790173]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2009.
Wohlmuth, Johann (1643-1724)
   Starck virginal book, 1689 / comp. by Johann Wohlmuth ; Miserere, 1696 / Johann Wohlmuth ; ed. by Ilona Ferenczi. - Budapest : MTA ZTI, 2008. - 279 p. : ill. ; 30 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 22.)
Magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7074-95-0 kötött
Wohlmuth, Johann (1643-1724)
Magyarország - zeneszerző - virginál - 17. század - 18. század
78.071.1(439)(092)Wohlmuth,_J. *** 786
[AN 2790973]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

392 /2009.
   50 éves Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes, 1957-2007 / [szerk. Oravecz Edit] ; [közread. a Bányász Kulturális Egyesület]. - [Ajka] : Bányász Kult. Egyes., 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes
Ajka - táncegyüttes - néptánc - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Ajka)(091)
[AN 2790749]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2009.
Funès, Patrick de (1944-)
Louis de Funès (magyar)
   Louis de Funès : ne beszéljetek rólam túl sokat, gyerekek! / Patrick és Olivier de Funès ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Kelly, cop. 2008. - 232, [2] p. : ill. ; 20 cm
Filmogr.: p. 207-228.
ISBN 978-963-9667-65-5 fűzött : 2980,- Ft
Funès, Louis de (1914-1983)
Franciaország - filmszínész - 20. század
791.43.071.2(44)(092)Funès,_L._de
[AN 2790013]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2009.
Fűtő Róbert
   Budapesti keresztény filmklub : mai filmek keresztény szemmel / Fűtő Róbert ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2008. - 268 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87290-8-8 fűzött
filmművészet - filmesztétika - ezredforduló - vallásos irodalom
791.43(100)"198/200" *** 791.43.01 *** 244
[AN 2788420]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2009.
Szemes Béla
   Egerszegi színházi esték, 1998-2008 : [színikritikák 1998-2008] / Szemes Béla. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2008. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-2-3 fűzött
Kötött (hibás ISBN 978-963-87996-2-3)
Zalaegerszeg - színházművészet - ezredforduló - színházi kritika
792(439-2Zalaegerszeg)(049.3)
[AN 2788769]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2009.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (5.) (2008) (Budapest)
   Verzió5 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2008. 11. 04-09. / [ed. by Oksana Sarkisova and Erzsébet Bori] ; [publ. by the OSA Archivum at Central European University]. - Budapest : CEU OSA, 2008. - 63 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5924-6 fűzött
dokumentumfilm - emberi jog - filmfesztivál
791.43(100) *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2008"
[AN 2789340]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

397 /2009.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, [2000]-2008. - 4 db ; 24 cm
ISBN 963-13-4140-2 *
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 800234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Angol nyelvkönyv : alapszint : elementary / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2008. - 220 p. : ill. + 2 hangk.
ISBN 978-963-13-5756-1 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2790293] MARC

ANSEL
UTF-8398 /2009.
Dezsényi István
   Angol alapfokú írásbeli nyelvvizsga : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2008. - 132 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8578-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2788772]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2009.
Ferenczy Gyula (1931-)
   Orosz nyelvtan és nyelvhasználat / Ferenczy Gyula ; [... a szerző mtársa Éva Erzsébet]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1996. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 978-963-19-3329-1 fűzött : 2700,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 2790892]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2009.
   A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő / szerk. Dobi Edit. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2008. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-121-4 fűzött
nyelvészet - szövegtan - szemantika
801.73 *** 801.541.2
[AN 2788130]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2009.
Gál Péter
   Transportbetriebslehre : ein Lehrbuch für den Fachsprachenunterricht : német szakmai nyelvkönyv gépjármű-technikusok számára / Autor Péter Gál. - Budapest : Képzőműv. K., 2008, cop. 2005. - 281 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-336-938-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gépjármű - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 629.113
[AN 2789989]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2009.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8506-4 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2790964]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2009.
Kalmbach, Gabriele
Französisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : francia : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Gabriele Kalmbach ; a m. vált. Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J. L. Goussé. - 8. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 160 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-8162-22-8)
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2790426]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2009.
Keszler Borbála (1939-)
   Kis magyar grammatika / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2002. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-272.
ISBN 978-963-19-2218-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 2790846]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2009.
Keszthelyi Mónika
   Communication and sales in trade : kommunikáció és értékesítés a kereskedelemben : szituációk, szó- és kifejezés gyűjtemény : angol szakmai nyelvkönyv : A2-B1 / Keszthelyi Mónika, Kovács Krisztián ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Budapest : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk. : KIT, cop. 2008. - 260 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-637-282-8 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 2789995]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2009.
Kocsis Mihály
   Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk / Kocsis Mihály. - Szombathely : NYME Savaria Egy. Közp. BTK Szláv Filológiai Int., 2008. - 325, [8] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 10.[!])
Bibliogr.: p. 295-308. - Összefoglalás orosz nyelven
Fűzött
Magyarország - ukrán nyelv - helyesírás - kézirat - 16. század - nyelvemlék
808.3-8"15" *** 808.3-1 *** 091=83(439)
[AN 2791571]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2009.
   Kőember állott a pusztán : tanulmánykötet Mándoky Kongur István emlékére / szerk. Birtalan Ágnes, Somfai Kara Dávid. - [Budapest] : L'Harmattan, 2008. - 214 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, orosz, angol és kirgiz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-129-1 fűzött : 2500,- Ft
Mándoky Kongur István (1944-1992)
Magyarország - turkológia - keletkutatás - nyelvész - 20. század - emlékkönyv
809.43 *** 80.001(439)(092)Mándoky_Kongur_I. *** 39(=943.42)
[AN 2789923]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2009.
Kováts Dániel (1929-)
   Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája / Kováts Dániel. - Sátoraljaújhely : [Önkormányzat], 2008. - 520 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 1416-0943 ; 6.)
Bibliogr.: p. 33-48.
ISBN 978-963-88003-0-5 fűzött
Sátoraljaújhely - magyar nyelv - földrajzi név - helytörténet - történeti földrajz
809.451.1-311(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9-2Sátoraljaújhely
[AN 2791111]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2009.
Loczka András
   Crow 1 : angol nyelvű szótanuló keresztrejtvények : 1000 szóval / [rajz. Hekli Lászlóné, Németh Imre, Szántó Dezső]. - 8. kiad. - Budapest : Strucc, 2008. - [3], 45, [16] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
Fűzött (hibás ISBN 978-963-04-7423-8)
angol nyelv - magyar nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 2790264]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2009.
Loczka András
   Food crow : főzzünk angolul! : angol nyelvű szótanuló keresztrejtvények / [rajz. Perényi Attila]. - 4. kiad. - Budapest : Strucc, 2008. - [3], 33, [12] p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Loczka András, Nyitrai Roland
ISBN 978-963-86002-7-1 fűzött : 620,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 2790253]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2009.
Madaras Barbara
   Oberstufe Deutsch C1 : Test- und Übungsbuch mit CD / Madaras Barbara, Rohonyi Pálné, Helmut Hofmann. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 175 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-19-6428-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2790199]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2009.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2001. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7780-9 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=20
[AN 2790382]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2009.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-1
[AN 2790336]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2009.
   Magyar nyelvjárási hangoskönyv [elektronikus dok.] / kiad. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. - Interaktív multimédia. - Budapest : ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., [2005]-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 2000 v. Mac OS X; Internetböngésző; QuickTime médialejátszó
magyar nyelv - nyelvjárás - elektronikus dokumentum
809.451.1-087
[AN 2702093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Szövegek Felsőnyékről, Sukoróról, Bugyiról, Gerjenből és Okorágról. - cop. 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-284-026-0
magyar nyelv - nyelvjárás - elektronikus dokumentum
809.451.1-087
[AN 2791693] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Szövegek Martonfáról, Szeremléről, Oldról, Csucsomból és Trizsből. - cop. 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-284-027-7
magyar nyelv - nyelvjárás - elektronikus dokumentum
809.451.1-087
[AN 2791696] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Szövegek Krasznokvajdáról, Alsóvadászról, Ludányhalásziból, Balatonról és Hévízgyörkről. - cop. 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-284-028-4
Észak-Magyarország - magyar nyelv - nyelvjárás - elektronikus dokumentum
809.451.1-087
[AN 2791698] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Szövegek Dormándról, Tiszacsegéről, Jászladányból, Izsákról és Tiszakécskéről. - cop. 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-284-029-1
Alföld - magyar nyelv - nyelvjárás - elektronikus dokumentum
809.451.1-087
[AN 2791700] MARC

ANSEL
UTF-8415 /2009.
Molnár Mihály
   Bánréve a nevek tükrében / Molnár Mihály. - Debrecen : DE BTK Népr. Tansz., 2008. - 137 p. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 61.)
ISBN 978-963-473-136-8 fűzött
Bánréve - névtan - magyar nyelv
809.451.1-311/-313(439-2Bánréve)
[AN 2788679]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2009.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 305.
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 2790326]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2009.
   Sports Crow : angol nyelvű szótanuló keresztrejtvények : [szószedettel] / [szerk. Radácsy László, Vadász György] ; [rejtvénykészítő Nagy Éva] ; [rajz. Kalmár István, Lovász Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Strucc K., 2008. - [48] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9532-06-9 fűzött : 620,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 2789987]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2009.
Strieder, Ela
Italienisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : olasz : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Ela Strieder ; a m. vált. Szabó Péter és Lutz Lívia munkája ; ill. J. L. Goussé. - 8. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-8162-16-3)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2790448]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

419 /2009.
   Kötelező versek lexikona : [200 mű elemzése] / [szerk. Oroszlán Éva] ; [közread. a] FISZ. - Utánny. - Budapest : FISZ : DFT-Hungária, 2008. - 227 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9473-74-4 fűzött : 1995,- Ft
műelemzés - vers
82.08
[AN 2787775]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2009.
Maár Judit (1955-)
   Mallarmé : de l'oeuvre parfaite au fragment / par Judit Maár. - [Budapest] : Eötvös Univ. Press, cop. 2008. - 326 p. ; 24 cm
Dissertatio habilitationis (keretcím). - Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-963-284-010-9 fűzött : 2200,- Ft
Mallarmé, Stéphane (1842-1898)
Franciaország - író - 19. század - műelemzés
840(092)Mallarmé,_S.
[AN 2790327]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

421 /2009.
Gondos Gyula (1939-)
   A zengő labyrinth / Gondos Gyula. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2008. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-09-5 fűzött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2791353]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2009.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Pápai Petőfi zsebkönyv / Kerecsényi Zoltán ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 79 p. : ill. ; 15x15 cm
Bibliogr.: p. 67-74.
ISBN 978-963-9818-01-9 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Pápa - író - helyismeret - 19. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Pápa
[AN 2790464]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2009.
Petrőczi Éva (1951-)
   "...mi lelkünknek éltető abraka" : tanulmányok a magyar és angolszász vallásos irodalomról / Petrőczi Éva ; [közread. a] KRE Puritanizmuskutató Intézet. - Budapest : Fekete Sas : KRE Puritanizmuskut. Int., 2008. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 190-218.
ISBN 978-963-9680-25-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom története - angol irodalom története - vallásos irodalom - irodalmi kapcsolat - összehasonlító irodalomtudomány - 17. század
894.511(091)-97 *** 820(091)-97 *** 285/286 *** 894.511.091"16" *** 820.091"16"
[AN 2787656]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2009.
Szathmári István (1925-)
   A magyar stilisztika útja / Szathmári István. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Mundus, 2008. - 624 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001)
Bibliogr.: p. 507-606.
ISBN 978-963-9501-60-7 kötött
magyar nyelv - stilisztika - szöveggyűjtemény
894.511.08
[AN 2790720]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2009.
Tandori Dezső (1938-)
   Szép Ernő : a titkos világtipp / Tandori Dezső. - [Budapest] : Pro Die, cop. 2008. - 260 p. : ill. ; 17 cm. - (Szalamandra könyvek)
ISBN 978-963-87348-8-4 kötött : 2600,- Ft
Szép Ernő (1884-1953)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Szép_E.
[AN 2787981]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

426 /2009.
Adam, Gabi
Wettlauf gegen die Zeit (magyar)
   Versenyfutás az idővel / Gabi Adam ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-44-3 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2790773]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2009.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
An old-fashioned girl (magyar)
   Régimódi kisasszony : regény / Louisa May Alcott ; átd. Altay Margit. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 126 p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-245-038-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2793055]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2009.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar)
   Óz, a csodák csodája / L. Frank Baum ; Szegedi Katalin ill. ; [ford. Beöthy Lydia] ; [a fordítást ... átd. és szerk. Rét Viktória]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 160, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Megjelent "Óz, a nagy varázsló" címmel is
ISBN 978-963-643-063-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2791354]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2009.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar who thought he was Bogart (magyar)
   A betörő, aki Bogartnak képzelte magát / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-17-5 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2789027]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2009.
Bond, Michael
A bear called Paddington (magyar)
   A medve, akit Paddingtonnak hívnak : a legsötétebb Peruból jött medve igaz története / Michael Bond ; [Peggy Fortnum ill.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-663-4 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2791166]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2009.
Bond, Michael
Paddington here and how (magyar)
   Paddington itt és most : a legsötétebb Peruból érkezett medve legeslegújabb kalandjai / Michael Bond ; [R. W. Alley ill.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-664-1 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2791237]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2009.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Borbás Mária] ; [a jegyzeteket Gy. Horváth László írta]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1993. - 379 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8672-0 fűzött : 1000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2791553]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2009.
Burroughs, Augusten (1965-)
A wolf at the table (magyar)
   Farkas az asztalnál : emlékirat apámról / Augusten Burroughs ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-63-1 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2789731]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2009.
Busch, Renate
Lass deine Frau niemals weinen (magyar)
   Kulcs a boldogsághoz / Renate Busch ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 200.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Fősorozata: Szilvia., ISSN 1215-0231 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-82-8 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791169]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2009.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The lady in the lake (magyar)
   Asszony a tóban [elektronikus dok.] / Raymond Chandler ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (7 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Gy. Horváth László. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5903-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4(73)=945.11
[AN 2788751]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Star over Bethlehem (magyar)
   Csillag Betlehem felett / Agatha Christie ; [ford. Rostoványiné Kóczán Mária] ; [a verseket ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-058-1 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - vallásos irodalom
820-821=945.11 *** 244
[AN 2792681]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 23. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2791468]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2790305]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2790324]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 18. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2791464]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 18. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2791462]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 20. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2791475]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 12. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2791471]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2009.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán : regény / James Fenimore Cooper ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 227 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9708-99-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2792348]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Erbin (magyar)
   Az ellopott örökség / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 154 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-97-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791616]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Heidelerche (magyar)
   Csalogány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 56.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-96-5 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791583]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Heimchen, wie lieb ich dich (magyar)
   Otthon, édes otthon! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 154 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9681-77-4 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791593]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Des Herzens süsse Not (magyar)
   Tiéd a szívem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 154 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-90-3 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791611]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ich muss dich lieben immerdar
   Örökkön-örökké veled / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 54.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-84-2 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791582]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Rätsel um Valerie (magyar)
   Valerie / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 153 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9681-88-0 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791600]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Sonne von Lahori (magyar)
   Lahori napsugara / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fürst Anna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 55.)
ISBN 978-963-9681-87-3 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791566]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Was wird aus Lori? (magyar)
   Mi lesz veled, Lori? / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 154 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-89-7 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791628]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Will's tief im Herzen tragen (magyar)
   A szívem mélyén / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 154 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9681-79-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791589]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2009.
Cox, Maggie
Mistress on demand (magyar)
   Megér egy próbát? / Maggie Cox ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 425.)
ISBN 978-963-537-879-1 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788423]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2009.
Dahl, Roald (1916-1990)
   Szuperpempő : meghökkentő mesék / Roald Dahl ; [vál. és ford. Borbás Mária] ; [ill. Hegedűs István]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 241, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-087-2 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2792711]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2009.
Delinsky, Barbara
Commitments (magyar)
   Ígéret / Barbara Delinsky ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-22-0 kötött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2789523]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2009.
Déry, Ilona
Hotelsekretärin Alexandra (magyar)
   Futó kalandok / Ilona Déry ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 202.)
Fősorozata: Szilvia., ISSN 1215-0231 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-94-1 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791181]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2009.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The divine invasion (magyar)
   Istenek inváziója / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-22-9 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2789252]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2009.
Dr. Frank und das Wunder der Heiligen Nacht (magyar)
   A legszebb ajándék : ... és a legcsodálatosabb karácsonyest / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 204.)
Fősorozata: Dr. Stefan Frank., ISSN 0866-2355 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-95-8 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791065]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2009.
Dr. Frank und ein kleiner Engel (magyar)
   Baba a ruhás kosárban, avagy Áldás a jó szomszéd! / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 203.)
Fősorozata: Dr. Stefan Frank., ISSN 0866-2355 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-86-8 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791074]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2009.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-2008. - 4 db ; 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-32-7 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2792766] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2008. - 119 p.
ISBN 978-963-9708-33-4 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2792768] MARC

ANSEL
UTF-8462 /2009.
   Egymás kedvéért születtünk : az életszeretet kézikönyve / [vál., ford.] Angelisz Irini ; [... Vágó Gy. Zsuzsanna ford.]. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 134 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 26.)
ISBN 978-963-9757-16-5 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2792401]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2009.
Feuchtwanger, Lion (1884-1958)
Die Jüdin von Toledo (magyar)
   A toledói zsidó nő / Lion Feuchtwanger ; [ford. Moharos Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 590 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-116-7 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2791443]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2009.
   Egy fiú árnyéka : kortárs norvég színdarabok a múltról, a jelenről és a jövőről / [... vál. Czeizel Gábor]. - [Budapest] : Arktisz, 2008. - 279 p. ; 20 cm
Tart.: Frank / írta Maria Tryti Vennerød ; ford. A. Dobos Éva. Penész : kétágyas szoba / írta Marit Tusvik ; ford. Kúnos László. Egy fiú árnyéka / írta Arne Lygre ; ford. A. Dobos Éva. Plume - a béke barátja / írta Torun Lian ... ; ford. Kúnos László. Kiserdő / írta Jesper Halle ; ford. A. Dobos Éva. - Egys. cím: Frank ; Mugg ; Skygge av en gutt ; Plume - en fredelig mann ; Lilleskogen
ISBN 978-963-8189-22-6 fűzött : 2400,- Ft
norvég irodalom - dráma - antológia
839.6-2(082)=945.11
[AN 2791297]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2009.
Follett, Ken (1949-)
The eye of the needle (magyar)
   A tű a szénakazalban / Ken Follett ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 375 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-230-2 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2791631]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2009.
Follett, Ken (1949-)
The hammer of Eden (magyar)
   Az Éden kalapácsa / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo : M. Kvklub, cop. 2008. - 416 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-204-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2791634]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2009.
Follett, Ken (1949-)
Night over water (magyar)
   Alattunk az óceán / Ken Follett ; [ford. Losonci Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 400 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-205-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2790914]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2009.
Follett, Ken (1949-)
A place called freedom (magyar)
   Az ígéret földje / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 376 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-231-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2791636]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2009.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Vivir para contarla (magyar)
   Azért élek, hogy elmeséljem az életemet / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2003. - 488 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2332-7 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2792721]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2009.
Garwood, Julie
Come the spring (magyar)
   Ha eljő a tavasz : [Clayborne fivérek 3] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-219-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2791186]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2009.
Gasperini, Brunella
Una donna e altri animali (magyar)
   Egy nő és egyéb állatfajták / Brunella Gasperini ; [ford. Schéry András]. - 3. kiad. - Budapest : Háttér, [2008]. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9365-79-7 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-311.5=945.11
[AN 2790868]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2009.
Greenberg, Michael (1952-)
Hurry down sunshine (magyar)
   Süss le, nap! / Michael Greenberg ; [ford. Beck András]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 231 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-64-2 fűzött : 2990,- Ft
Greenberg, Sally (1981-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2789124]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2009.
Hamilton, Peter F.
Fallen dragon (magyar)
   A földre hullt sárkány / Peter F. Hamilton ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Tuan, 2008-. - 20 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2789247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 363 p.
ISBN 978-963-87990-4-3 fűzött : 2590,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2789250] MARC

ANSEL
UTF-8474 /2009.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: House Corrino (magyar)
   A Dűne : a Corrino-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 386, [2] p. : ill. ; 25 cm
Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 3. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9441-31-7 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2791374]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2009.
Herbert, Brian (1947-)
Hunters of Dune (magyar)
   A Dűne vadászai / Brian Herbert, Kevin J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2008], cop. 2006. - 362 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-129-6 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2791543]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2009.
Hill, Holly
Sugarbabe (magyar)
   Luxusnyalánkság / Holly Hill ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2008]. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-42-6 fűzött : 2980,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2789996]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2009.
Hoffmann, Heinrich (1809-1894)
   Kócos Peti és más mesék / Heinrich Hoffmann. - [Budapest] : Argumentum, [2008]. - 28 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-446-479-2 kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-479-3)
német irodalom - gyermekvers
830-14(02.053.2)=945.11
[AN 2790998]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2009.
Hofmann, Corinne
Wiedersehen in Barsaloi (magyar)
   Visszatérés Afrikába / Corinne Hofmann ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008, cop. 2006. - 261 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-070-2 fűzött : 2580,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2789295]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2009.
   Jégvilág. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 5.)
Tart.: Zsákomban a párom / Catherine Spencer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Rejtőzködő szerelem / Pamela Macaluso ; [... ford. Várnai Péter]. A menedékház / Catherine Spencer ; [... ford. Klein Szilvia]. - Egys. cím: Christmas with a stranger ; The cowboy who came in from the cold ; Zachary's virgin
ISBN 978-963-537-892-0 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788784]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2009.
Johansen, Iris (1938-)
An unexpected song (magyar)
   Az éj dala / Iris Johansen ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-173-2 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2791058]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2009.
Kendrick, Sharon
The future king's bride (magyar)
   A korona súlya / Sharon Kendrick ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 426.)
ISBN 978-963-537-880-7 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788456]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2009.
Kivirähk, Andrus (1970-)
Sirli, Siim ja saladused (magyar)
   Sári, Samu és a titkok / Andrus Kivirähk ; [ill. Ilmar Trull] ; [... ford. Segesdi Móni]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2008. - 189 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-07-4 fűzött : 1980,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 2791136]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2009.
   A kopasz énekesnő : hat modern dráma / [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ruttkay Zsófia] ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2008. - 537 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A cselédek / Jean Genet. A kopasz énekesnő / Eugène Ionescu. Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják de Sade úr betanításában / Peter Weiss. Nem félünk a farkastól / Edward Albee. Tangó / Sławomir Mrożek. A gondnok / Harold Pinter. - Egys. cím: Les bonnes ; La cantatrice chauve ; Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herren De Sade ; Who's afraid of Virginia Woolf? ; Tango ; The caretaker
ISBN 978-963-07-8675-1 fűzött : 950,- Ft
világirodalom - dráma
82-2=945.11
[AN 2791335]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2009.
Larsen, Viola
Die Braut seines Vaters (magyar)
   Trópusi holdvarázs / Viola Larsen ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 201.)
Fősorozata: Szilvia., ISSN 1215-0231 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-85-9 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791179]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
   A láz / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Rónay György]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 240 p. ; 20 cm
A vál. a "La fièvre" (Paris : Gallimard, 1965) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-254-216-4 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2792305]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Poisson d'or (magyar)
   Aranyhalacska / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2008. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8775-8 kötött : 2000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2791713]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2009.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dexter in the dark (magyar)
   Dermedt, dacos Dexter / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-20-5 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2789746]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2009.
MacLean, Alistair (1922-1987)
H. M. S. Ulysses (magyar)
   Őfelsége hadihajója = H. M. S. Ulysses / Alistair Maclean ; [ford. Félix Pál]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 431 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9910-06-5 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2793070]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2009.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
   Céltalan szépség / Guy de Maupassant ; [összeáll. és szerk. Burján Monika]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 199, [2] p. ; 21 cm
A ford. a "Contes et nouvelles" (Paris : Éd. Albin Michel, 1960) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-267-026-3 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2789306]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2009.
Miguens, Silvia
Catalina la Grande (magyar)
   Nagy Katalin : a bujaság hatalma / Silvia Miguens ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 315 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-184-8 kötött : 2290,- Ft
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - életrajzi regény
860-312.6(82)=945.11
[AN 2791339]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2009.
Molla, Jean (1958-)
Sobibor (magyar)
   Sobibor : az elhallgatott múlt / Jean Molla ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-668-9 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2791141]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2009.
Neil, Joanna
In his tender care (magyar)
   Sasha és Matt / Joanna Neil ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 359.)
ISBN 978-963-537-884-5 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788444]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2009.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2008. - 341 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8673-7 fűzött : 900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2791326]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2009.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Coming home (magyar)
   Otthon / Rosamunde Pilcher. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-254-189-1 fűzött : 6999,- Ft (hibás ISBN 978-963-254-085-6)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2790974]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 635 p.
Ford. Borbás Mária, Kiss Zsuzsa
ISBN 978-963-254-098-6
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2790976] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 597 p.
Ford. Kiss Zsuzsa
ISBN 978-963-254-031-3
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2790980] MARC

ANSEL
UTF-8495 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Carnal innocence (magyar)
   Ártatlan áldozatok / Nora Roberts ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 553 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-241-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2791192]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2009.
Russo, Richard
Bridge of sighs (magyar)
   Sóhajok hídja / Richard Russo ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 557 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-46-4 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2789774]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2009.
Safrey, Jen
Secrets of a good girl (magyar)
   Londoni esernyők / Jen Safrey ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 214.)
ISBN 978-963-537-882-1 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788478]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2009.
Sanderson, Gill
A child to call her own (magyar)
   Befogad a szívem / Gill Sanderson ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 358.)
ISBN 978-963-537-883-8 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788434]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2009.
Schnitzler, Arthur (1862-1931)
Fink und Fliederbusch (magyar)
   Fink és Fliederbusch : komédia három felvonásban / Arthur Schnitzler. - Budapest : Aduprint, 2008. - 126 p. ; 19 cm
Ford. Nóti Judit
ISBN 978-963-9398-06-1 fűzött
osztrák irodalom - bohózat
830-2(436)=945.11
[AN 2789651]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2009.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
The talisman (magyar)
   Oroszlánszívű Richárd : regény / Walter Scott ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 217, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Megj. "A talizmán" címmel is
ISBN 978-963-245-006-3 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2792330]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2009.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Boldogságra születtél : tanácsok minden időkre / Lucius Annaeus Seneca ; [ford.] Vágó Gy. Zsuzsanna. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 110 p. : ill. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 22.)
ISBN 978-963-9100-94-7 kötött : 1290,- Ft
ókori latin irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2792688]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2009.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Az emberség nagykönyve / Lucius Annaeus Seneca. Teremtő gondolatok / Marcus Aurelius ; [ford. és szerk.] Vágó Gy. Zsuzsanna ; ... képek Takács Antal. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - ("Évezredek bölcsessége" sorozat, ISSN 1788-6775)
ISBN 978-963-9757-14-1 kötött : 1990,- Ft
ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2792408]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2009.
Sharpe, Isabel
Before I melt away (magyar)
   Mielőtt elolvadok / Isabel Sharpe ; [... ford. Oravecz Elvira]. Angyal, menettértivel / Kate Hoffmann ; [... ford. Palkó Ágnes]. Foglalkozása: manó / Kate Hoffmann ; [... ford. Palkó Ágnes]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 17.). (Tiffany, ISSN 0865-4158)
Egys. cím: Before I melt away. Unexpected angel. Emergency: undercover elf
ISBN 978-963-537-877-7 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2788810]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2009.
Shirley, John
Steel egg (magyar)
   Acéltojás / John Shirley ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 288 p. ; 19 cm
Aliens (keretcím)
ISBN 978-963-497-178-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2789660]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2009.
Stehn, Malin
Du och jag, Speedy (magyar)
   Szent Iván-éji álom / Malin Stehn ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-47-4 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2791248]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2009.
Thurman, Rob
Nightlife (magyar)
   Éjvilág / Rob Thurman ; [ford. Takács Gergely]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87990-6-7 fűzött : 2690,- Ft : 11 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2789991]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2009.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső] ; [... előszókat ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 3 db (1774 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8646-1 kötött : 6500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792963] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - X, 611-1098. p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792964] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [1] t.fol. : ill., térk.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792967] MARC

ANSEL
UTF-8508 /2009.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Ivan Iljics halála : elbeszélések / Lev Tolsztoj ; [ford. Gellért György et al.]. - Budapest : Európa, 2008. - 381, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Szevasztopol december havában ; Szevasztopol májusban ; Szevasztopol 1855 augusztusában ; Ivan Iljics halála ; Kreutzer-szonáta. - Egys. cím: Sevastopolʹ v dekabre mesâce ; Sevastopolʹ v mae ; Sevastopolʹ v avguste 1855 goda ; Smertʹ Ivana Ilʹiča ; Krejcerova sonata
ISBN 978-963-07-8677-5 fűzött : 850,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2791550]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2009.
Tozzi, Federigo (1883-1920)
L'amore (magyar)
   Szerelem / Federigo Tozzi ; [ford. Borsics Adrienn et al.] ; [ill. Pollmann Sára Zsófia]. - Budapest : Polibella, 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87717-0-4 fűzött
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2791168]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2009.
Vančura, Vladislav (1891-1942)
Rozmarné léto (magyar)
   Szeszélyes nyár / Vladislav Vančura. Az én kis falum / Zdeněk Svěrák ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 84, 103 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
Egys. cím: Rozmarné léto. Vesničko má středisková. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-266-065-3 kötött : 2700,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2792732]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2009.
Ward, J. R.
Lover awakened (magyar)
   Megsebzett szerető : Fekete Tőr Testvériség 3. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-162-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2789640]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2009.
Was nur dr. Frank von Ihr wusste.. (magyar)
   Egy arc a múltból, avagy A boldogságnak ára van / [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 202.)
Fősorozata: Dr. Stefan Frank., ISSN 0866-2355 ; Bastei romantik., ISSN 1589-1046
ISBN 978-963-9681-83-5 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2791084]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2009.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Ring for Jeeves (magyar)
   Jeeves majd megoldja / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-660-3 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2791151]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2009.
Zola, Émile (1840-1902)
Nana (magyar)
   Nana / Émile Zola ; [ford. Vajthó László]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-056-8 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2793060]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

515 /2009.
Átányi László (1938-)
   Csobogó Dani és az éneklő körte / [írta, ford.] Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87570-5-0 fűzött
magyar irodalom - orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2787970]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2009.
Bali József (1944-)
   A fekete Krisztus : novellák / Bali József ; [az ... illusztrációk B. Dancsó Irén ... munkái]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 55.)
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2790500]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2009.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a hátizsákban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-9727-51-9 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2790899]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2009.
Berta Zsolt (1966-)
   Jancsiszög / Berta Zsolt. - Budapest : M. Napló, 2008. - 453 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978--963-9603-70-7 fűzött : 2730,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2789644]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2009.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Válogatott versek / Berzsenyi Dániel ; [vál. és a jegyzeteket írta Orosz László]. - Budapest : Osiris, 2008. - 165 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-994-6 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2790385]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2009.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2008. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-436-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2792607]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2009.
Bugovics Elemér
   Feljegyzéseim / Bugovics Elemér. - Győr : MultiPannon, 2008. - 112 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4960-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - egészségügy - ezredforduló - karcolat
894.511-43 *** 364.444(439)"199/200"(0:82-43)
[AN 2787990]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2009.
Csizmadia Éva
   Emlékkövek az árnyas úton / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-78-7 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2789761]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2009.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula] ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2792364]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2009.
Écrivian, Cédric (1987-)
   Lélektánc / Cédric Écrivian. - [Cegléd] : Szerző, 2008. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5873-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2790533]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2009.
Esterházy Péter (1950-)
   A szív segédigéi : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1985. - [68] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2681-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792991]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2009.
Fable, Vavyan
   Vészbejárat / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2008, cop. 2000. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-27-9 fűzött : 2095,- Ft (hibás ISBN 9-639300-27-9)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2789287]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2009.
Fellner, Julianne (1974-)
   Ifjúkori szilánkjaim, 1990-2000 / Julianne Fellner. - Sopron : Novum, 2008. - 51 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-60-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2790619]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2009.
Field, Anette (1968-)
   Hollywoodock / Anette Field. - 2. jav. kiad. - Sopron : Novum, 2008. - 355 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-46-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2791460]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2009.
Filip Tamás (1960-)
   Saját erőd : versek / Filip Tamás. - Budapest : Tipp Cult, 2008. - 87 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-06-1 * fűzött : 1470,- Ft (hibás ISBN 978-963-1789-522)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2788950]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2009.
Fodor Sándor (1957-)
   Tengerre néző halál : válogatott írások / Fodor Sándor. - Szombathely : Trinity Kv., 2008. - 196 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4703-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - elbeszélés
894.511-92 *** 894.511-32
[AN 2787646]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Ida regénye (német)
   Idas Scheinehe : Roman / Géza Gárdonyi ; Deutsch von Clemens Prinz. - Budapest ; Wien : Kortina, cop. 2008. - 467 p. ; 21 cm
Kötött : 19,90 EUR
ISBN 978-3-9502315-5-7
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2791437]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2009.
Gooddriver, Robby (1937-)
   Ó utca / Robby Gooddriver. - [Budapest] : Horváth R., [2008]. - 131, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - karcolat - memoár
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 2791128]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2009.
   Guruló gyöngyök. - Monor : Monor és Vidéke Alapítvány, 2007 [!2008]. - 84 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Alkotói antológia Monor és környékéről, ISSN 1589-9098)
ISBN 978-963-86978-6-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2791077]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2009.
János Tímea
   Lombikból születtem volna / János Tímea. - [Újhartyán] : Eutheos Bt., 2008. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6017-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2791148]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2009.
   Jelen-lét. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2008. - 214 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 6.)
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2788257]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2008. - 632, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8669-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791340]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa ; A debreceni lunátikus / Jókai Mór ; [a szó- és névmagyarázatokat Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 116 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8670-6 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2791330]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2009.
Kállay Tibor Elemér
   Hősök, hiénák, kaméleonok, hazaárulók : élmények, dokumentációk / Kállay Tibor Elemér. - Pápa : Szerző, 2008. - 648 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Kállay Tibor Elemér
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2790428]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2009.
   Karácsonyi ajándék : elbeszélések / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-021-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2791343]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2009.
   A katedrális őrzői : Mysterious Universe antológia / [Anthony Sheenard et al. írásai]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2008. - 381 p. : ill. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-87990-2-9 kötött : 2790,- Ft : 11 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2789483]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2009.
Képes Géza (1909-1989)
   Az utolsó kaland : válogatott versek / Képes Géza ; [az utószót Rónay László írta]. - Budapest : Képes K., 2008. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9833-12-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2789060]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2009.
Kocsis Csaba (1959-)
   Közép-európai mozaik / Kocsis Csaba. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2008. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9145-50-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2788941]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2009.
Kőrös Endre (1872-1944)
   Válogatott versek és műfordítások / Kőrös Endre ; [szerk. Huszár János]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 4.)
ISBN 978-963-9818-00-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2791070]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a ... tanulmányt írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték, 2008. - 245 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9693-70-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2793045]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél ; Esti Kornél kalandjai / Kosztolányi Dezső ; [a ... tanulmányt írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték, 2008. - 380 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9693-64-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2793050]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Válogatott novellák / Kosztolányi Dezső ; [vál. és a jegyzeteket írta Réz Pál]. - Budapest : Osiris, 2008. - 280 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-007-0 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2790378]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A szabadság csillaga : történelmi elbeszélés / Krúdy Gyula ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2008. - 70 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-546-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2790331]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   A suttogó árnyak öble / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2008, cop. 1988. - 293 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-41-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2792675]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2009.
Lux Ibolya (1923-)
   A vonatsínek párhuzamosak.. : Czucza Emma emlékére / Lux Ibolya. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2008. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 58.)
Fűzött
Lux Ibolya (1923-)
magyar irodalom - pedagógus - századforduló - 20. század - memoár
894.511-94 *** 37(439)(092)Lux_I.(0:82-94)
[AN 2790752]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 502 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-088-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2790972]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2009.
May Szilvia
   Imbusz mester autót épít / [írta] May Szilvia ; [rajz.] Pikler Éva. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9727-53-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2790057]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2009.
Nagy Zoltán (1956-)
   Ami a riportokból kimaradt .. / Nagy Zoltán. - Debrecen : Riport-Ok Bt., 2008. - 153, [98] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Nagy Zoltán (1956-)
Magyarország - újságíró - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár - publicisztika
894.511-92 *** 070(439)(092)Nagy_Z.(0:82-94)
[AN 2788228]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2009.
Nagy Zsuka (1977-)
   Mégismarionett / Nagy Zsuka. - Budapest : Tipp Cult, 2008. - 83 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 32.)
ISBN 978-963-9781-01-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2789235]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2009.
   Naplóink : fejezetek és emlékek a Kohn (Cohné/Kondor), Simon, Kellner, Doffek családok életéből az 1830-as évek és 2000 között. - Budapest : Magánkiad., [2008]. - 367 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Összeáll. Doffek Gábor és Doffek Tamás
Kötött
Kohn család
Simon család
Kellner család
Doffek család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 929.52(439)Simon
[AN 2791243]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2009.
Nemere István (1944-)
   Időrabló / Nemere István. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87990-8-1 fűzött : 2290,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2789785]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2009.
Novak, Helen
   Láthatatlan kedvesem / Helen Novak. - Budapest : Euromédia, cop. 2008. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 17. = 2008/4.)
Fűzött : 325,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2791016]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2009.
Orbán Ottó (1936-2002)
   A világ teremtése és egyéb badarságok [elektronikus dok.] / Orbán Ottó ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (57 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5907-0
magyar irodalom - humor - vers - paródia - hangoskönyv
894.511-17 *** 894.511-7
[AN 2788761]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2009.
Örkény István (1912-1979)
   Van választásunk [elektronikus dok.] : további egypercesek / Örkény István ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5902-5
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2791716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 2 min)
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2791718] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 2 min)
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2791722] MARC

ANSEL
UTF-8559 /2009.
Orosz Emma (1995-)
   Őrangyali történetek / Orosz Emma. - Sopron : Novum, 2008. - 126 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-62-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 2790615]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2009.
Paál Zoltán (1913-1982)
   Arvisura - igazszólás : regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából / Paál Zoltán ; összeáll. és szerk. Bolyki Úr János. - 3. kiad. - Budapest : Püski, 2005 [!2008]. - 2 db (1517 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-71-9 kötött : 7000,- Ft
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2793022]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 704 p.
ISBN 963-9906-72-7
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2793025] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 709-1517.
ISBN 963-9906-73-5
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 2793028] MARC

ANSEL
UTF-8561 /2009.
Páldi András (1927-)
   Húsz év Rákóczifalván / Páldi András ; [közread. Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata]. - Rákóczifalva : Önkormányzat, [2008]. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2962-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2789804]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2009.
Pálfi Norbert
   Noé bandája / Pálfi Norbert. - Budapest : Jaffa, 2008. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-76-6 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2788901]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2009.
Parker, Cynthia
   Sziklaszív / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-95-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2789533]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2009.
Passuth László (1900-1979)
   Hétszer vágott mező / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 2 db (893 p.) ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-47-5 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2790121]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 454 p.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2790129] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 457-893.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2790133] MARC

ANSEL
UTF-8565 /2009.
Pátkai Tivadar (1947-)
   A kőrisfa árnyéka / Pátkai Tivadar. - Győr : Hazánk, cop. 2008. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9829-02-2 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2787954]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor versei [elektronikus dok.] / Kaszás Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2791725]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2009.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (6 h 43 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5901-8
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 2788748]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2009.
Rohrer Lászlóné Czipp Irén
   Az utolsó kíntornász : [verseskötet] / Rohrer Lászlóné Czipp Irén. - Veszprém : [Magánkiad.], 2008. - 98 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6018-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2789937]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2009.
Sajó Sándor (1868-1933)
   Harangszó az Ipoly partján / Sajó Sándor ; Oláh Szilveszter rajz. - [Budapest] : SikerX Bt., [2008]. - 45 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7082-19-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2790933]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2009.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A fejedelem stafétája / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2008. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9676-06-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2791378]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2009.
Szarka Evelin
   Új danszmakabr / Szarka Evelin ; [... illusztrációk a szerző munkái]. - Pápa : Szerző, 2008. - 71 p. : ill., részben színes ; 15x17 cm
ISBN 978-963-06-5183-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2790740]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2009.
   Szennyes éden : [Lírikusok Irodalmi Műhely 2009-es antológiája] / szerk. Putnoki A. Dávid. - Budapest : LIM, [2008]. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87851-1-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2787649]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2009.
Szepes Mária (1908-2007)
   Felhőszobrász [elektronikus dok.] : fantasztikus novellák / Szepes Mária ; Soma Mamagésa előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h 19 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5908-7
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2788756]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2009.
Szijj Ferenc (1958-)
   Szijj Ferenc - Peter Waterhouse : Gedichte zweisprachig - versek két nyelven. - Wien ; Budapest : Kortina, 2008. - 152 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Dichterpaare ; 5.)
Ford. Szijj Ferenc, Droste, Wilhelm, Zádor Éva
Kötött : 23 EUR
ISBN 978-3-9502315-4-0
magyar irodalom - német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
894.511-14.02=30 *** 830-14.02=945.11
[AN 2791109]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2009.
Szita Veronika, V.
   Naree-Pon, a kolostor titka / Vera Bunting. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7524-91-2 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2789265]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2009.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel : trilógia / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2008], cop. 1999. - 595 p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegben ; Ábel az országban ; Ábel Amerikában
ISBN 978-963-539-620-7 kötött : 2850,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2791039]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2009.
Tóth Gyöngyi
   Stonhenge kútja : Anglia egy magyar ápolónő szemével : regény / Tóth Gyöngyi. - Budapest : Meditlin, [2008]. - 339 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5303-9 fűzött : 2490,- Ft
Anglia - magyar irodalom - munkavállalás - regény
894.511-31 *** 331.556.46(410)(=945.11)(0:82-31)
[AN 2790888]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2009.
Turbuly Lilla (1965-)
   Szélrosta / Turbuly Lilla. - Budapest : Tipp Cult, 2008. - 54, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 33.)
ISBN 978-963-9781-05-4 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2788934]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2009.
Ujvári Dorina (1976-)
   ÁronLeon naplója : az 1. év / Ujvári Dorina. - Sopron : Novum, 2008. - 161 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-31-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - internet - csecsemő - napló
894.511-94 *** 316.37-053.3(0:82-94) *** 681.324
[AN 2790653]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2009.
Vágó Csaba
   Fájdalom / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-006-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2789994]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2009.
Vágó Csaba
   Szkarabeusz gyilkosságok / Steven H. Taylor. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-45-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2789632]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2009.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcs ember könyve : szeretetben és bölcsességgel / Tatiosz. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - ("Évezredek bölcsessége" sorozat, ISSN 1788-6775). (Tatiosz gyűjteményes munkái ; 1.)
ISBN 978-963-9100-84-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2792413]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2009.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életbölcsességek / Tatiosz. - Bőv. kiad. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 106 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 8.)
ISBN 978-963-9100-83-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2792691]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2009.
Van Dien, Eric
   Uwel nevében / Eric van Dien. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 332 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája (keretcím)
ISBN 978-963-9890-07-7 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2790003]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2009.
Vancza János (1941-)
   Szeretnék szeretni : versek / Vancza János. - Tokaj : [Tiszaparti Ny.], 2008. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5442-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2787522]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2009.
Vargáné Pozsár Edit
   Farbel és Perla az álmok labirintusában / Pozsár Edit ; [ill. Fülöp Polixéna]. - Debrecen : Hernád, 2008. - 221 p., [6] fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88029-0-3 kötött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2788951]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2009.
Vargáné Pozsár Edit
   Olvasvár és a betűkatonák / Pozsár Edit ; [ill. Gárdonyi Sándor]. - Debrecen : Hernád, 2008. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88029-1-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2787686]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2009.
Vargha Zsigmond (1905-)
   Budapest ostroma ; A kommunizmus legsötétebb évei : Dr. Vargha Zsigmond naplója / [bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Vargha Zsigmond]. - Budapest : Vargha Zs., 2008. - 259 p. : ill. ; 26 cm
Főcímek a borítófedélről
Fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2791097]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2009.
Vargha Zsigmond (1936-)
Háromtól hatig (német)
   Drei bis sechs : Anekdoten / Siegmund v. Vargha ; [... Übers. Ibolya Szende Boda]. - Budapest : Selbstverl., 2008. - 454 p. : ill. ; 26 cm
Kötött
magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94=30
[AN 2791131]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2009.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2008], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2413-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2791071]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2009.
Villányi László (1953-)
   Valaki majd : ismeretlen költőnők versei / Villányi László. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2008. - 73, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9764-20-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2788245]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2009.
Zakar György
   Álomutazó / Zakar György. - Budapest : Papirusz Book, 2008-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A második világégés. - 2008. - 227 p.
ISBN 978-963-9263-44-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791046] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

593 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátság ; Szivárvány
ISBN 978-963-9727-32-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791064]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkány ; Boszorkányok
ISBN 978-963-9727-33-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791068]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pók ; Egy nap az óvodában
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9727-35-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791644]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Télapó ; Karácsony
ISBN 978-963-9727-36-6 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791045]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Tengeri kaland ; Űrutazás
ISBN 978-963-9727-37-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791055]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2009.
Bernier, Jean-Pierre
The weather (magyar)
   Időjárás / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-573-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790216]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2009.
Brückner Judit
   Lili és Berci kalandjai: hétvége a nagyszülőknél / írta Brückner Judit ; rajz. Tahi-Tóth Boróka. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 8.)
ISBN 978-963-87976-7-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789727]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2009.
Brückner Judit
   Még nem akarok lefeküdni / írta Brückner Judit ; rajz. Fodor M. Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 7.)
ISBN 978-963-87976-6-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789723]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2009.
Brückner Judit
   Mese az öt cumiról / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 5.)
ISBN 978-963-87976-4-3 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789710]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2009.
Brückner Judit
   Rezső és Dezső: az autóverseny / írta Brückner Judit ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 4.)
ISBN 978-963-87976-3-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789691]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2009.
Brückner Judit
   Rezső és Dezső: kalandos szilveszter / írta Brückner Judit ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 10.)
ISBN 978-963-88119-0-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789748]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2009.
Brückner Judit
   Tündér Gréta és rosszcsont Ottó / írta Brückner Judit ; rajz. Lukács Ágota. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 3.)
ISBN 978-963-87976-2-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789676]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2009.
Brückner Judit
   A Tüskés család: téli örömök / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 9.)
ISBN 978-963-88119-1-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789737]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2009.
Brückner Judit
   Tüskés Tóni óvodába megy / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 6.)
ISBN 978-963-87976-5-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789719]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2009.
Csukás István (1936-)
   Budapesti séta / írta Csukás István ; rajz. Javorniczky Nóra, Farkas Bea. - [Budapest] : Totem Plusz, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-352-8 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2788807]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2009.
Csukás István (1936-)
   A nagy hohohorgász karácsonya / Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Totem Plusz, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-359-7 kötött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2788823]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2009.
Csukás István (1936-)
   A nagy hohohorgász mint Mikulás / Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Totem Plusz, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-360-3 kötött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2788813]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2009.
Csukás István (1936-)
   Országjáró / írta Csukás István ; rajz. Javorniczky Nóra, Farkas Bea. - [Budapest] : Totem Plusz, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-353-5 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2788804]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2009.
   Ha jön a tél.. : téli versek, dalok / rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 11.)
ISBN 978-963-88119-4-3 fűzött : 199,- Ft
karácsony - magyar irodalom - képeskönyv - vers
087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 2789780]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2009.
Havukainen, Aino
Tatu ja Patu työn touhussa (magyar)
   Tatu és Patu a munka hevében / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87339-4-8 kötött : 1980,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2791163]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-29-8 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2790946]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-31-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790950]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-30-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791640]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-27-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2790942]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-25-0 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791642]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-26-7 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2791643]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-28-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790943]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87463-5-1 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789940]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Öcsi és bátyó / Marék Veronika. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2008. - [40] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87671-7-2 kötött : 1995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790870]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Animal dwellings (magyar)
   Állati lakhelyek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-575-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790251]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Be careful! (magyar)
   Csak óvatosan! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-652-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790219]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Birds (magyar)
   Madarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-421-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790214]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-519-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790249]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; K. Lukáts Kató rajzainak felhasználásával. - Budapest : Papirusz Duola, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm
A "Mehemed" c. kifestővel
ISBN 978-963-7452-11-6 kötött : 1450,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2792704]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2009.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ki hol lakik? / Szabó Magda ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Európa, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-07-8748-2 kötött : 1800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791714]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2009.
Szilágyi Lajos
   Mázli, a kíváncsi kiscsibe / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Fodor M. Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 2.)
ISBN 978-963-87976-1-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789670]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2009.
Szilágyi Lajos
   Trixi egér születésnapja / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 1.)
ISBN 978-963-87976-0-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789664]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2009.
Szilágyi Lajos
   Trixi és a Mikulás / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 12.)
ISBN 978-963-87976-8-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789787]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2009.
Török Szilvi
   Állatfa / Török Szilvi. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - [40] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-9727-55-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2790076]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

632 /2009.
Austen, Chuck
Boys of summer (magyar)
   Nyári srácok / szöveg Chuck Austen ; képek Hiroki Otsuka. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán és Sárközy Bence
manga
087.6:084.11
[AN 2652334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - [2008]. - [192] p.
ISBN 978-963-9797-62-8 fűzött : 1490,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2790141] MARC

ANSEL
UTF-8633 /2009.
Calen, Tokyo
Dark metro (magyar)
   Rémmetró / írta Tokió Kalen ; rajz. Josiken ; [ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence]. - Budapest : Athenaeum, [2008]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2783175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2008. - 168 p.
ISBN 978-963-9797-49-9 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790011] MARC

ANSEL
UTF-8634 /2009.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 26 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9749-48-1 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2791176] MARC

ANSEL
UTF-8635 /2009.
Dräger, Lothar
Marsch durch Ungarn (magyar)
   Irány Magyarország / [írta ... Lothar Dräger] ; [a függeléket írta Maren Ahrens et al.] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2008. - [94] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 10.)
ISBN 978-963-9791-11-4 fűzött : 3800,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2788469]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2009.
Kim Se-yŏng (1973-)
Angma ŭi sinbu mandŭlgi (magyar)
   Az ördög menyasszonya / Sze-Jang Kim. - Budapest : Athenaeum 2000, [2008]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
A ford. a "Devil's bride" (Los Angeles [Calif.] : Tokyopop, 2008) c. kiad. alapján kész. - Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2008. - 170, [7] p.
ISBN 978-963-9797-52-9 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790026] MARC

ANSEL
UTF-8637 /2009.
Milleni+M
J-pop idol (magyar)
   Jpop bálvány / írta Milleni+M ; rajz. Jasiro Tóko. - Budapest : Athenaeum 2000, [2008]-. - ill., részben színes ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2008. - 154, [21] p.
ISBN 978-963-9797-51-2 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790099] MARC

ANSEL
UTF-8638 /2009.
Mitsuki Ryoko
Doors of Chaos (magyar)
   A Káosz Kapui / írta Micuki Rjóko. - Budapest : Athenaeum 2000, [2008]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2008. - [186] p.
ISBN 978-963-9797-50-5 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790080] MARC

ANSEL
UTF-8639 /2009.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Űriszony / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. John Delaney [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2008]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-23-0 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2787809] MARC

ANSEL
UTF-8640 /2009.
Star trek: the manga (magyar)
   Star trek: a manga : Kakan ni Shinkou. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2008. - 211 p. : ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Főcím a borítófedélről. - Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
ISBN 978-963-9797-27-7 fűzött : 1490,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2790106]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2009.
Steinbach, Hans
A midnight opera (magyar)
   Éjféli opera / Hans "Hanzo" Steinbach szerzeménye. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán és Sárközy Bence
manga
087.6:084.11
[AN 2652351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. felvonás [!]. - cop. 2008. - [176] p.
ISBN 978-963-9797-26-0 fűzött : 1490,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2789931] MARC

ANSEL
UTF-8642 /2009.
   Társadalmak, nyelvek, civilizációk / szerk. Garaczi Imre, Szilágyi István ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. - 344 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87056-7-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2789918]
MARC

ANSEL
UTF-8