MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2009/01/23 11:18:01
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

643 /2009.
   Erdészeti Tudományos Intézet, 1898-2008. - [Budapest] : Erti, [2008]. - 24 p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött
Erdészeti Tudományos Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - erdészet
061.6(439-2Bp.) *** 630
[AN 2792162]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

644 /2009.
   Biblia Sacra Hungarica : a könyv, "mely örök életet ád" : 2008. november 21 - 2009. március 29., Országos Széchényi Könyvtár / [... a forgatókönyvet írta és a kiállítást rend. Gáborjáni Szabó Botond] ; [a katalógust szerk. Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond] ; [fotók Hapák József]. - Budapest : OSZK, 2008. - 283, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-555-3 fűzött
Biblia
Magyarország - könyvművészet - keresztény művészet - könyvtörténet - kiállítási katalógus
094/099 *** 22 *** 73/76(439) *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2793725]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2009.
Mikó Árpád (1959-)
   Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában / [írta] Mikó Árpád ; [a felvételeket kész.] Hapák József ; [a képaláírásokat és a magyarázó szövegeket írta Zsupán Edina] ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2008. - 153, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 153-[157].
ISBN 978-963-09-5883-7 kötött : 8990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Buda - magánkönyvtár - uralkodó - 15. század - kódex
091.14(439)"14" *** 091.14(100)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 027.1(439-2Bp.)"14"
[AN 2793754]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2009.
Mikó Árpád (1959-)
Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában (angol)
   The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library / [written by] Árpád Mikó ; [photo by] József Hapák ; [captions and commentaries by Edina Zsupán] ; [publ. by the National Széchényi Library]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2008. - 153, [7] p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Vargha Kornélia. - Bibliogr.: p. 153-[157].
ISBN 978-963-09-5884-4 fűzött : 8990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Buda - magánkönyvtár - uralkodó - 15. század - kódex
091.14(439)"14" *** 091.14(100)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 027.1(439-2Bp.)"14"
[AN 2793939]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

647 /2009.
Erdélyi Mónika (1972-)
   B-terv / Erdélyi Mónika ; [fotók Bársony Bence, Kovács László Péter]. - [Budapest] : I.A.T. K., 2008. - 283, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6013-6 fűzött : 2690,- Ft
Erdélyi Mónika (1972-)
Magyarország - híres ember - mentálhigiénia - életvezetés - nő - memoár - televíziós műsorszám
791.9.097(439)(092)Erdélyi_M.(0:82-94) *** 613.865-055.2
[AN 2794011]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2009.
Luyendijk, Joris (1971-)
Het zijn net mensen (magyar)
   Elkendőzött valóság : közelkép a Közel-Keletről / Joris Luyendijk ; [ford. Balogh Tamás]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-45-4 fűzött : 2980,- Ft
Közel-Kelet - újságírás - iszlám - ezredforduló - politika
070(5-011)"200" *** 791.9.096/.097(5-011)"200" *** 297(5-011)"200" *** 32(5-011)
[AN 2793954]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2009.
Polgár Dénes (1912-2009)
   Egy Polgár a nagyvilágban : [a 96 éves újságíró emlékiratai] / Polgár Dénes. - Budapest : Atlantic Press, 2008. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85162-8-2 fűzött : 2780,- Ft
Polgár Dénes (1912-2009)
Magyarország - újságíró - tudósító - magyar irodalom - 20. század - memoár
070(439)(092)Polgár_D.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2792198]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2009.
Szeles András (1966-)
   Média3 / Szeles András ; [kiad. az Abaúj Polgáraiért Alapítvány]. - Encs : Abaúj Polgáraiért Alapítvány, 2008. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-963-06-4486-0 fűzött
tömegkommunikáció - médiaelmélet - társadalom
791.9.096/.097 *** 316.774 *** 316.6
[AN 2792855]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2009.
The television genre book (magyar)
   A televíziós műfajok típusai / szerk. Glen Creeber ; társszerk. Toby Miller és John Tulloch ; [ford. Tóth László és Károlyi Júlia] ; [bev. tanulmányt írta Hartai László és Hirsch Tibor]. - [Budapest] : Új Stúdió Libri, 2008. - 209 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9761-16-2 fűzött : 3000,- Ft
műfajelmélet - televíziós műsorszám
791.9.097 *** 791.43.097
[AN 2791932]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

652 /2009.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Civilizációk, kultúrák, közösségek : andragógus képzés Kultúraközvetítés és Közösségelmélet c. kurzusokhoz / T. Kiss Tamás. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7356-88-9 fűzött
civilizáció - kultúrafilozófia - kultúraszociológia - egyetemi tankönyv
008(075.8) *** 316.7(075.8) *** 130.2(075.8)
[AN 2792659]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2009.
   Változás és jövő : tanulmánykötet = Change and future / alkotó szerk. Nováky Erzsébet. - Budapest : Püski, 2008. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9592-72-8 kötött
prognosztika - tanulmánygyűjtemény
001.18 *** 008.2 *** 082
[AN 2793688]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

654 /2009.
Griga Zsuzsanna
   Transzcendentális asztrológia: az új évezred asztrológiája / Griga Zsuzsanna. - Budapest : Sophia Stúdió, 2008-. - 25 cm
asztrológia - okkultizmus - mozgókép - elektronikus dokumentum
133.52 *** 133
[AN 2792295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A karmaasztrológia alapjai. - 2008. - 167 p. : ill., színes + DVD
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-87849-0-2 kötött : 7890,- Ft
asztrológia - okkultizmus - mozgókép - elektronikus dokumentum
133.52 *** 133
[AN 2792302] MARC

ANSEL
UTF-8655 /2009.
Johnstone, Michael
The ultimate encyclopedia of fortune telling (magyar)
   A jóslás enciklopédiája : nyugati asztrológia, kínai asztrológia, ji king, tarot, kártya, tenyérjóslás, kristálygömb, számjóslás, tealevél-jóslás / Michael Johnstone ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2008. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7268-52-6 kötött : 3300,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2793216]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2009.
Kalmár János
   Az élet fénye / Kalmár János. - Budapest : Stoffel, 2008. - 171 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-963-06-5878-2 fűzött : 2460,- Ft
jelenség
001.94
[AN 2792546]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2009.
Kézdi Andrea
   A titkok könyve: tarot : a nagy arkánum : a kártyavetés elsajátítása lépésről lépésre : kiegészítve a tarot numerológiai rendszerével / Kézdi Andrea. - Budapest : Sophia Stúdió, 2008. - 190 p. : ill., főként színes ; 25 cm + DVD
ISBN 978-963-87849-2-6 kötött : 7890,- Ft
jövendőmondás - jóskártya - tarot - mozgókép - elektronikus dokumentum
133.3 *** 159.961.324
[AN 2793616]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2009.
Némedi Mária Margareta
   A szociológiatudomány elmélete : [egy új gnoszeológiai, de elsősorban szociológiai nagyelmélet összefoglalása asztrofizikai magyarázattal] / Némedi Mária Margareta. - Budapest : HTSArt, 2008. - 28 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6065-5 fűzött
szociológiai elmélet
001.94 *** 316.2(089.3)
[AN 2791478]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2009.
Sargent, Denny (1956-)
Your guardian angel and you (magyar)
   Őrangyalod és Te : halld meg üzeneteit, érezd jelzéseit / Denny Sargent ; [ford. Harsányi Csaba]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-01-5 fűzött : 2750,- Ft
ezoterika - őrangyal
133.25 *** 235.12
[AN 2791943]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2009.
Sierra, Javier (1971-)
La ruta prohibida (magyar)
   A tiltott út / Javier Sierra ; [ford. V. Pánczél Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-188-4 fűzött : 3499,- Ft
okkultizmus - művelődéstörténet
133 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2791898]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2009.
Szendi Gábor (1954-)
   Isten az agyban / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2008. - 284 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-284.
ISBN 978-963-9604-68-1 fűzött : 2940,- Ft
rejtély - jelenség
001.94
[AN 2791847]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2009.
Vega, Phyllis
Lovestrology (magyar)
   Szerelmi asztrológia : lenyűgözően pontos ismertetők a születésnapnak a párkapcsolatra, a nemi életre és az erotikában való összeférhetőségre gyakorolt hatásáról / Phyllis Vega ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 510 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-58-7 fűzött : 3150,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 2791888]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2009.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2008-. - 17 cm
okkultizmus
133
[AN 2796647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 145 p.
Kötött : 1590,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2796648] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

664 /2009.
Allaby, Michael
Children's encyclopedia of Earth (magyar)
   A Föld : gyermekenciklopédia / Michael Allaby ; [ford. Bagoly Ilona, Kovács János]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-9770-36-2 kötött
Föld - természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 55(02.053.2)
[AN 2792603]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2009.
   Environment and development: policies for our sustainable future : innovative syllabi for university courses : materials of the Regional seminar for excellence in teaching (ReSET) / ed. Nicolai Dronin, Renee Richer, Eszter Timár. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - XIV, 283 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-35-7 fűzött
környezetvédelem - fenntartható fejlődés
504.03
[AN 2791999]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2009.
Gera Pál (1963-)
   Emberek és vidrák / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2008. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-963-87440-3-6 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - állatvédelem - vidra - memoár
504.74.06(439) *** 599.742.4(0:82-94)
[AN 2794455]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

667 /2009.
Introduction to algorithms (magyar)
   Új algoritmusok / Thomas H. Cormen [et al.]. - Utánny. - Budapest : Scolar, [2008], cop. 2003. - 992 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 951-964.
ISBN 978-963-9193-90-1 kötött : 9750,- Ft
algoritmus - programozás - egyetemi tankönyv
510.51(075.8) *** 519.688(075.8)
[AN 2795305]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

668 /2009.
Klein, Georg (1925-)
Szilards tio budord (magyar)
   Szilárd Leó tízparancsolata / Georg Klein ; [ford. Kúnos Linda]. - [Budapest] : Corvina, 2008. - 91 p. ; 19 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
ISBN 978-963-13-5783-7 kötött : 1990,- Ft
Szilárd Leó (1898-1964)
Egyesült Államok - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
53(73)(=945.11)(092)Szilárd_L.
[AN 2793192]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2009.
Kuczmann Miklós (1977-)
   The finite element method in magnetics / Miklós Kuczmann, Amália Iványi. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 308, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-304.
ISBN 978-963-05-8649-8 kötött
mágnesség - hiszterézis
539.389 *** 537.623
[AN 2794632]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

670 /2009.
Buggisch, Werner
Fossilien (magyar)
   Ősmaradványok / írta Werner Buggisch és Christian Buggisch ; ill. Marion Wieczorek ; [ford. Kirják Mária]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 106.)
ISBN 978-963-9657-72-4 kötött : 2570,- Ft
paleontológia - fosszília
56
[AN 2792976]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2009.
   Klímabarát települések : elmélet és gyakorlat / szerk. Antal Z. László. - Budapest : Pallas, 2008. - 481 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87995-5-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - éghajlattan - környezetvédelem
551.583(439) *** 504.32.06(439)
[AN 2793699]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2009.
Sziráki Zsuzsanna
   Fodor István műveinek bibliográfiája, 1968-2008 / összeáll. Sziráki Zsuzsanna. - Pécs : MTA RKK, 2008. - 38 p. ; 24 cm. - (Kutatói bibliográfiák, ISSN 1786-2213 ; 5.)
ISBN 978-963-9052-99-4 fűzött
Fodor István (1938-)
Magyarország - geológus - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
55(439)(092)Fodor_I. *** 012Fodor_I.
[AN 2793007]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2009.
   Tanulmányok a geológia tárgyköréből : Dr. Kozák Miklós pályatársainak és tanítványainak tollából, az ünnepelt 60. születésnapjának alkalmából / [szerk. Püspöki Zoltán] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE, 2008. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-178-8 fűzött
földtudomány - geológus - egyetemi tanár - emlékkönyv
55 *** 55(439)(092)Kozák_M.
[AN 2791520]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

674 /2009.
Beck, Paul
Uncover a tiger (magyar)
   A tigris / írta Paul Beck ; [ill. Davide Bonadonna és Ryan Hobson] ; [ford. Bagoly Ilona]. - Debrecen : Graph-Art, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Nézz bele!, ISSN 1785-6663)
Háromdimenziós tigris modellel
ISBN 978-963-9770-38-6 kötött
tigris - gyermekkönyv
599.742.7(02.053.2)
[AN 2792715]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2009.
Laux, Hans E.
Essbare Pilze und ihre giftigen Doppelgänger (magyar)
   Ehető vagy mérgező? : a gombák szakszerű gyűjtése / Hans E. Laux ; [ford. Török Tamás]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-963-7268-58-8 kötött : 2680,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2792062]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2009.
Mettler, René (1942-)
La fleur (magyar)
   A virág : [rajzos fóliával] / René Mettler rajz. ; ford. Töreky Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - [23] p., [12] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 1.)
ISBN 978-963-11-8458-7 kötött : 1490,- Ft
virág - gyermekkönyv
581.145.1(02.053.2)
[AN 2792293]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2009.
Ornyik Sándor (1919-)
   Aratás nyáron és télen : az ember és a ló : egy Szarvason végzett gazdász élete / Ornyik Sándor. - Szarvas : TSF MVKFK : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2008. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 17.)
Fűzött
Ornyik Sándor (1919-)
lótenyésztés - lovassport - memoár
599.723(0:82-94) *** 636.1(0:82-94) *** 798(0:82-94)
[AN 2792784]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2009.
Peces y anfibios (magyar)
   Halak és kétéltűek / [ford. Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia ; 10.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5662-8 kötött : 1800,- Ft
hal - kétéltű
597 *** 597.6
[AN 2792010]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2009.
Peyrols, Sylvaine
La coccinelle (magyar)
   A katicabogár : [rajzos fóliával] / Sylvaine Peyrols rajz. ; ford. Töreky Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - [23] p., [12] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 2.)
ISBN 978-963-11-8459-4 kötött : 1490,- Ft
katicabogár - gyermekkönyv
595.763.79(02.053.2)
[AN 2792311]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2009.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / Rimóczi Imre. - Budapest : Szaktudás, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2. bőv. kiad. - 2008. - 163, [2] p.
ISBN 978-963-9736-79-5 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2794355] MARC

ANSEL
UTF-8681 /2009.
Seidensticker, John
Predators (magyar)
   Ragadozók / John Seidensticker és Susan Lumpkin ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-33-1 kötött
ragadozó állat - mérgező állat - állatökológia - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 2792592]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2009.
Vincze János (1941-)
   Biofizika = Biophysics / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2000-. - 20 cm
A leírás a 15. köt. alapján kész. - A 25. köt. szerzője Vincze-Tiszay Gabriella
biofizika
577.3
[AN 2628338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   31., Válogatott cikkek = Selected articles. - cop. 2008. - 300 p. : ill.
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-86975-0-9 fűzött
biofizika
577.3
[AN 2794274] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

683 /2009.
Acredolo, Linda
Baby signs (magyar)
   Babajelek : hogyan beszélj a gyermekeddel, mielőtt még beszélni tudna / Linda Acredolo, Susan Goodwyn, Doug Abrams. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kiskapu, [2008]. - IX, 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-53-5 fűzött : 2600,-Ft
gyermeklélektan - csecsemő - kommunikáció
159.922.7 *** 316.77
[AN 2797877]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2009.
   Állategészség-védelem / szerk. Várnagy László. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2002. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-457-0 fűzött
állatbetegség - egyetemi tankönyv
614.9(075.8) *** 619(075.8)
[AN 2794104]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2009.
Berg, Yehudah
True prosperity (magyar)
   A valódi gazdagság : a jóléthez vezető út : kabbala az üzleti életben / Yehuda Berg. - Pécs : Alexandra, 2008. - 176 p. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-900-9 kötött
életvezetés - pénzügy - ezoterika
613.865 *** 133 *** 336.7
[AN 2793814]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2009.
Boros Szilvia
   Sporttáplálkozás / Boros Szilvia ; [ill. Magyarné Gombás Mónika]. - Budapest : Krea-Fitt, 2008. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Sportorvoslás a gyakorlatban" sorozat, ISSN 2060-5137)
Bibliogr.: p. 165-174.
ISBN 978-963-06-5785-3 kötött
sportegészségügy - táplálkozástudomány
613.2 *** 796.01
[AN 2793121]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2009.
Coué, Émile (1857-1926)
   A gyógyító erő / Emil Coué, Baudouin, Lebzeltern ; [szerk. Gál Attila] ; [ford. Simonfalvy Ferenc]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2008. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5780-8 kötött : 2400,- Ft
öngyógyítás - szuggesztió
615.89 *** 615.851.11
[AN 2794869]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2009.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája : [a Flow folytatása] / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-414.
ISBN 978-963-9725-15-7 fűzött : 2980,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.942 *** 159.95 *** 316.6
[AN 2794773]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2009.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Die Notfallapotheke für die Seele (magyar)
   Sürgősségi patika a léleknek : gyógyító gyakorlatok és meditációk / Ruediger Dahlke ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-25-5 kötött
mentálhigiénia - meditáció - jóga
613.865 *** 613.71
[AN 2794061]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2009.
Darwill, Wendy
The puberty book (magyar)
   Tuti válaszok tiniknek : [szex, randi, védekezés, változások] / Wendy Darwill és Kelsey Powell ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-19-9 fűzött : 2290,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2) *** 159.922.1(02.053.2)
[AN 2793528]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2009.
Davidson, Rosemary
The great big glorious book for girls (magyar)
   Lányok könyve : praktikák, receptek, trükkök / Rosemary Davidson és Sarah Vine ; ill. Natacha Ledwidge ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-00-3 kötött
életvezetés - lány - serdülőkor - foglalkoztatókönyv
613.865-055.2 *** 379.826
[AN 2794106]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2009.
Demarais, Ann
First impressions (magyar)
   Az első benyomás : tudd meg, milyennek látnak mások! / Ann Demarais, Valerie White ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-241.
ISBN 978-963-9686-61-8 kötött : 4200,- Ft
önismeret - életvezetés
613.865 *** 165.242.1
[AN 2793153]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2009.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2008, cop. 1991. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-164-5 kötött : 4600,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 2797963]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2009.
Eberhard-Metzger, Claudia
Geschichte der Medizin (magyar)
   Orvoslás / írta Claudia Eberhard-Metzger ; ill. Alessandro Baldanzi ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 105.)
ISBN 978-963-9657-88-5 kötött : 2570,- Ft
orvostudomány
61
[AN 2792961]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2009.
Földesiné Szabó Gyöngyi (1940-)
   Társadalmi riport a sportról, 2008 / Földesiné, Gál, Dóczi ; [közread. az] ÖM Sport Szakállamtitkárság, Magyar Sporttudományi Társaság. - Budapest : ÖM Sport Szakállamtitkárság : M. Sporttud. Társ., 2008. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87701-4-1 fűzött
Magyarország - közegészségügy - sportszociológia - szabadidősport - egészségügyi sport - statisztikai adatközlés - ezredforduló
614(439)"200"(083.41) *** 796.035(439)"200"(083.41) *** 316.728(439)"200"(083.41)
[AN 2791735]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2009.
Grosshans, Lore
Für eine neue Liebe ist es nie zu spät (magyar)
   Sosem késő újra szerelmesnek lenni / Lore Grosshans ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-25-0 kötött : 2590,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - szerelem
159.922.1 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2793449]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2009.
   Gyerekeinkért : gyakorlati pszichológia szülőknek, nagyszülőknek, egészséges és beteg gyerekekkel foglalkozóknak / [szerk. Horányi Annabella, Kósáné Ormai Vera]. - Budapest : Flaccus, 2008. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-9412-57-6 fűzött : 1680,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2796676]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2009.
   Gyermekgyógyászat / szerk. Boda Márta, Sulyok Endre. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 522 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-161-4 kötött : 5600,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 2798237]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2009.
Halmos Tamás (1931-)
   Diabetológiai ismeretek ápolók részére / Halmos Tamás, Halmos Tamásné. - Utánny. - [Budapest] : ETI, 2008, cop. 2006. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 963-9661-03-1 fűzött
cukorbetegség - tankönyv
616.379-008.64(078)
[AN 2794756]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2009.
Hogan, Kevin
The science of influence (magyar)
   A meggyőzés tudománya : igen válasz bárkitől - legfeljebb nyolc perc alatt! / Kevin Hogan ; [ford. Zsoldos Marianna]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-211.
ISBN 978-963-9858-04-6 fűzött : 2750,- Ft
meggyőzés - mentálhigiénia
613.865 *** 65.013
[AN 2792161]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2009.
Hopping, Lorraine Jean
Explore within an Egyptian mummy (magyar)
   Felfedezőúton: az egyiptomi múmia / [írta Lorraine Jean Hopping] ; [ill. Joshua Beach, Ryan Hobson] ; [ford. Bagoly Ilona]. - Debrecen : Graph-Art, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
Háromdimenziós múmia modellel
ISBN 978-963-9770-39-3 kötött
balzsamozás - múmia - ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
614.64(32)(02.053.2) *** 393.3(32)(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2792741]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2009.
   Hurrá, ikrek! / Lehoczki Gabriella [et al.]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 245 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9710-44-3 fűzött : 2500,- Ft
iker - terhesség - szülés - csecsemőgondozás - gyermeklélektan
618.492 *** 613.95 *** 618.25 *** 159.922.7-055.76
[AN 2794437]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2009.
   Igazi vagy? : iskola nőknek / szerk. Feldmár András, Bernát Orsolya, Büky Dorottya. - Budapest : Jaffa, 2008. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9604-67-4 fűzött : 2940,- Ft
nemek lélektana - nő - mentálhigiénia
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 2793883]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2009.
Jurányi Róbert (1927-)
   Általános kórtan, immunitástan, járványtan / Jurányi Róbert, Vágvölgyi Ágnes. - Utánny. - [Budapest] : ETI, 2008, cop. 2006. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 963-9661-00-7 fűzött
fertőző betegség - kórtan - járványtan - immunológia - tankönyv
614.4(078) *** 612.017(078) *** 616.9(078) *** 616(078)
[AN 2794763]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2009.
Kovács Ágnes
   A doktor néni könyve : leendő és gyakorló szülőknek / Kovács Ágnes. - 4. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Officina, cop. 2008. - 319 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-49-4 kötött : 2950,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - gyermekgyógyászat
613.95 *** 616-053.2
[AN 2794438]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2009.
Kovács Péter
   Betegségek gyógyítása gyógynövényekkel / Kovács Péter. - [Üröm] : [Kovács Resulting Szolg. Kft.], [2008]. - 373 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 373.
ISBN 978-963-06-5986-4 fűzött
gyógynövény - növényhatározó
615.322(083.71)
[AN 2794160]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2009.
Kováts Mihály (1762-1851)
   Magyar patika azaz Magyar- és Erdély-országban termő patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben : a' falusi külorvosoknak, főldesuraknak és lelkitanítóknak számokra, hogy a' falusi ügyefogyott, beteg adózó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek ; Magyar patika kalauza : ó és uj chémiai szótár : orvosi terhek és mértékek : patika vizsgálat / szerzé Kováts Mihály. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2008. - [18], 487, 152, [3] p. ; 24 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Eggenberger, 1835-1836
Kötött
gyógynövény - gyógyszerészet - hasonmás kiadás
615 *** 615.89:615.322 *** 094/097.07
[AN 2795365]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2009.
McColl, Peggy
Your destiny switch (magyar)
   Használd a sorskapcsolód! / Peggy McColl ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 249 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-528-813-7 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2792172]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2009.
Mohás Lívia (1928-)
   Nők a harmadik évezredben / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 186 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-049-7 fűzött : 1150,- Ft
Magyarország - nemek lélektana - mentálhigiénia - nő - ezredforduló
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2(439)"200" *** 613.865-055.2
[AN 2791945]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2009.
Nagy Ilona
   Füstbement évek : cigi nélkül... / Nagy Ilona. - [Budapest] : Mind Média, 2008. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5923-9 fűzött
dohányzás - memoár
613.84(0:82-94)
[AN 2791717]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2009.
Németh Imréné Éva
   A gyógynövények nagykönyve / Németh Imréné Éva. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 143 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-249-054-0 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2794100]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Ne menj a romok közé! : a megszakadt kapcsolatok tragikuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 178 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-051-0 fűzött : 1150,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 2791951]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2009.
Róka Sándor
   Játékos IQ-teszt gyerekeknek / Róka Sándor. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-63-7 fűzött
intelligenciavizsgálat - teszt - gyermek
159.95.072-053.2/.6
[AN 2791977]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2009.
Russell, Stephen (1954-)
Twisted fables for twisted minds (magyar)
   Különös történetek különös elméknek : vagy meggyógyít, vagy az őrületbe kerget / Barefoot doctor ; [ford. Beke Csilla]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 268 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7304-73-6 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2791785]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2009.
Smith, Susan (1946-)
Communications in nursing (angol)
   Kommunikáció az ápolásban : vezérfonal az ápoló önérvényesítő és felelősségteljes kommunikációjához / Susan Smith ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2009, cop. 1996. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-226-185-0 fűzött : 2400,- Ft
betegápolás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - egyetemi tankönyv
616-083(075.8) *** 614.253(075.8)
[AN 2797680]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Gelassenheit (magyar)
   Lelki nyugalom - benső béke az élet sodrában / Kurt Tepperwein ; [ford. Szegedi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2008. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-31-6 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2793732]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Das grosse Lebensbuch (magyar)
   Az élet nagykönyve / Kurt Tepperwein ; [ford. Lánczos Márta]. - Budapest : Holistic, [2008]. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8080-50-9 kötött : 3650,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2793235]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die Kraft der positiven Psychologie (magyar)
   A pozítív pszichológia ereje / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték K., 2008. - 356, [2] p. ; 22 cm
Ford. Fürst Anna
ISBN 978-963-9889-32-3 kötött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2791776]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2009.
Vekerdy Tamás (1935-)
   A szülő kérdez, a pszichológus válaszol / Vekerdy Tamás ; [a rajzok Szűcs Édua munkái]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2007]-. - 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2793386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 173 p.
ISBN 978-963-9710-43-6 fűzött : 2300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2793389] MARC

ANSEL
UTF-8720 /2009.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-07-7 fűzött
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2794227]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

721 /2009.
   Anyagvizsgálat / Gál István [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 3. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2008, cop. 2001. - 495 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 483-485.
ISBN 963-661-452-0 fűzött
anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
620.1(075.8)
[AN 2794858]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2009.
   Mechanikai technológiák / Balogh András [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - 4. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2008. - 358 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-352.
ISBN 963-661-571-3 fűzött
mechanikai technológia - egyetemi tankönyv
621.7(075.8)
[AN 2794850]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2009.
Prakfalvi Péter
   Nógrád megye ércbányászata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2007-. - 21 cm
Nógrád megye - ércbányászat
622.34(439.131)
[AN 2702986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Volt-e aranybánya Pásztón?. - 2008. - 23 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 978-963-88059-0-4 fűzött
Pásztó - ércbányászat - arany - geológia - történeti feldolgozás
622.342(439-2Pásztó)(091) *** 55(439.131)
[AN 2792887] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

724 /2009.
   Autonomics 2008 [elektronikus dok.] : Second International Conference on Autonomic Computing and Communication Systems : Turin, Italy, September 23-25, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; szövegszerkesztő
ISBN 978-963-9799-34-9
informatika - hálózat - automatizálás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 681.5 *** 061.3(45-2Torino)
[AN 2793126]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2009.
Babos Tamás
   Információtechnológiai alapismeretek / Babos Tamás, Lovász Péter. - Székesfehérvár : Albacomp, 2008, cop. 2005. - 107 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
ISBN 978-963-06-5846-1 fűzött
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2796657]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2009.
Bognár Mónika
   Egyszerűen Internet / Bognár Mónika. - Budapest : Panem, 2009. - 388 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-507-2 fűzött : 1900,- Ft
internet
681.324Internet
[AN 2792111]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2009.
Knuth, Donald Ervin (1938-)
The art of computer programming (magyar)
   A számítógép-programozás művészete / Donald Ervin Knuth. - Budapest : [Mogyoród] : Antoncom Infokommunikációs Kft., 2008-. - 24 cm
A leírás a 4/2. köt. alapján kész.
programozás
519.68
[AN 2789317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/3. köt., Kombinációk és partíciók előállítása. - 2008. - 175 p. : ill.
Bibliogr.: p. 156-165., 174-175.
ISBN 978-963-87947-2-7 fűzött : 2100,- Ft
programozás
519.68
[AN 2793984] MARC

ANSEL
UTF-8728 /2009.
Krajcsi Attila
   Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban / Krajcsi Attila. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-7356-81-0 fűzött
számítástechnika - ismeretelmélet
681.3.004.14 *** 165.194
[AN 2792668]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2009.
Mayer István
   Fel a netre, öregem! : [gyakorlati tudnivalók az internetes világról és a számítógépről az "ezüstgeneráció" részére] / Mayer István. - Budapest : Panem, 2009. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
Fősorozata: Idősebbek is elkezdhetik., ISSN 1589-7605
ISBN 978-963-545-500-3 fűzött : 1900,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2791890]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2009.
Miskolczy Csaba
   Képernyők (h)arca : tudósítás Digitániából, a televízió, az internet és a mobil új világából / Miskolczy Csaba. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 332 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-65-6 fűzött : 3200,- Ft
internet - digitális híradástechnika - televíziótechnika - mobiltelefon
681.324Internet *** 791.9.097 *** 621.396.218
[AN 2793218]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

731 /2009.
   A Nosztalgia rádió hírújság 10 éves jubileumára, 1998-2008 / [szerk., graf. Kóger László] ; [közread. az] RMK Nosztalgia Rádió Egyesület. - [Budapest] : RMK Nosztalgia Rádió Egyes., 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: RMK Egyesület köszönti az olvasót. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
RMK Nosztalgia Rádió Egyesület
Magyarország - rádiótechnika - 20. század - egyesület
621.396(439)"192" *** 061.2(439)
[AN 2793067]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

732 /2009.
Bánhidi László (1931-)
   Válogatott fejezetek az elméleti fűtéstechnika köréből / Bánhidi László, Garbai László. - Budapest : Akad. K., 2008. - 488 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 402-404.
ISBN 978-963-05-8598-9 kötött
fűtés
628.81
[AN 2794253]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2009.
   Víziparunk eredményei, versenyképessége és exporttámogatási lehetőségei : konferencia : Budapest, 2008. november 13-14. : előadás-összefoglalók / [rend., közread. a] Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. - [Budapest] : KSZGYSZ, [2008]. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88125-0-6 fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - környezetvédelem - gazdasági verseny - konferencia-kiadvány
628.1/.3(439) *** 339.137.2(439) *** 504.4.06(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2791768]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

734 /2009.
Balogh Tamás
   A Fiume (Rijeka) - Constanţa vasúti kapcsolat fejlesztése, transzbalkáni vasútvonal kialakítása / terv és ötlet Balogh Tamás ; [közread. az] Eökik. - Budapest : Eökik, 2008, cop. 2005. - 108 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-87999-1-3 fűzött
Közép-Európa - Balkán - vasút - 19. század - 20. század - ezredforduló - külpolitika
656.2(497)"185/200" *** 656.2(4-11)"185/200" *** 327(4-11) *** 327(497)
[AN 2793706]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2009.
Beck, Paul
Explore within a pirate ship (magyar)
   Felfedezőúton: a kalózhajó / [írta Paul Beck] ; [ill. David Saccheri és Ryan Hobson] ; [ford. Bagoly Ilona]. - Debrecen : Graph-Art, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
Háromdimenziós kalózhajó modellel
ISBN 978-963-9770-35-5 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2792730]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2009.
Jakab László
   75 év az áramszedők alatt, 1933-2008 : a fővárosi trolibusz közlekedés 75 éves története / Jakab László, Németh Zoltán Ádám ; [közread. a BKV Zrt.]. - [Budapest] : BKV Zrt., cop. 2008. - 158, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5444-9 kötött
Budapest - közlekedéstörténet - trolibuszközlekedés
629.114.5(439-2Budapest)(091)
[AN 2793509]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2009.
Kniffke, Sophie
L'automobile - le camion, la bicyclette, la moto (magyar)
   Az autó és a tehergépkocsi, a motor meg a kerékpár : [rajzos fóliával] / Sophie Kniffke rajz. ; ford. Töreky Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - [24] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 3.)
ISBN 978-963-11-8460-0 kötött : 1490,- Ft
gépjármű - kerékpár - gyermekkönyv
629.11(02.053.2)
[AN 2792326]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2009.
Kováts Miklós (1935-)
   Magyar motorkerékpárok : történeti áttekintés / Kováts Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Maróti, 2008. - 214 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-9005-89-4 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - motorkerékpár - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
629.118.6(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 2798050]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2009.
Nagy István
   100 éves a szegedi villamos : a vonalhálózat és a villamosvasúti járművek története / [szerzők Nagy István, Elek István, Terhes Sándor] ; [közread. a] SZKT. - Szeged : SZKT : SZEK JGYF K., 2008. - 196 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-7356-85-8 kötött
Szeged - közúti villamosvasút - villamos közlekedés - 20. század - ezredforduló
656.346(439-2Szeged) *** 629.434(439-2Szeged)
[AN 2792763]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2009.
Valat, Pierre-Marie
Les pirates (magyar)
   A kalózok : [rajzos fóliával] / Pierre-Marie Valat rajz. ; ford. Töreky Zoltán. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - [24] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 4.)
ISBN 978-963-11-8461-7 kötött : 1490,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2792336]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

741 /2009.
Hoefs, Nicole
Was liest der Hund am Laternenpfahl? (magyar)
   Mit olvas le a kutya a lámpaoszlopról? : kérdések és válaszok kutyákról / Nicole Hoefs, Petra Führmann ; Heinz Grundel 64 karikatúrájával ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7268-53-3 kötött : 2300,- Ft
kutya - kutyatartás - etológia - humor
636.7(0:82-7) *** 591.5
[AN 2793193]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2009.
   Integrált növényvédelem a kártevők ellen / szerk. Jenser Gábor. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2003. - 197 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-286-480-8 kötött
növényvédelem
632
[AN 2794111]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2009.
Mihók Sándor (1950-)
   Lófajták / Mihók Sándor, Pataki Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2003. - 146 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 978-963-286-471-6 kötött

636.1
[AN 2794108]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2009.
Molnár Imre (1930-|)
   Szarvasi gazdászként indultam : életút / Molnár Imre. - Szarvas : TSF MVKFK : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 16.)
Fűzött
Molnár Imre (1930-)
Magyarország - családi gazdaság - mezőgazdasági termelőszövetkezet - 20. század - memoár
631.115.11(439)"195"(0:82-94) *** 334.73(439)"195/197"(0:82-94) *** 631.115.8(439)"195/197"(0:82-94)
[AN 2792779]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2009.
Wein (magyar)
   Bor / [szerk.] André Dominé ; fotográfusok Armin Faber, Thomas Pothmann ; szerzők Eckhard Supp [et al.]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 927 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 898-901.
ISBN 978-963-9731-41-7 kötött : 12000,- Ft
borászat - borvidék - szőlőművelés
634.8(100) *** 663.2(100)
[AN 2794235]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2009.
Wolstein, Johann Gottlieb (1738-1820)
Kurze Anweisung zu einer richtigen Zucht und Wartung der Füllen von der Geburt bis zum 4. Jahre (magyar)
   A' lovaknak csitkó koroktól fogva, vén korokig való tartások' módja .. / [Vohltstein Professor]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - [22] p. : ill. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Kolo'sváratt : Kolozsvárm. Tábla, 1781
ISBN 978-963-7377-35-8 fűzött
lótenyésztés - hasonmás kiadás
636.1 *** 094/099.07
[AN 2796791]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

747 /2009.
50 fast desserts (magyar)
   50 gyors desszert / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 17.)
ISBN 978-963-9729-76-6 fűzött : 849,- Ft
desszert - szakácskönyv
641.85(083.12)
[AN 2792009]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2009.
Bártfai László
   155 wokban készült étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-519-3 fűzött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(5)(083.12)
[AN 2791845]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2009.
Dr. Oetker Schulkochbuch (magyar)
   Dr. Oetker főzőiskolája / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9485-51-8 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2793401]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2009.
   Fejlesztési irányok, formulálás, klinikum : Kozmetikai Szimpózium 2008 : Budapest, 2008. november 20. : program és előadás-összefoglalók = Development trends, formulation, clinical tests : Cosmetic Symposium 2008 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2008]. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9319-90-5 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
646.7 *** 687.55 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2793103]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Svédasztal magyarosan : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5774-5 fűzött : 1600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2793183]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2009.
   Hal a tortán : sztorik, receptek, kulisszatitkok a sztárok konyhájából / [szerk. Búss Gábor Olivér, Kirády Attila, Trunkó Bence]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 367 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-923-8 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.55(083.12) *** 929(439)"200" *** 791.9.097(439)
[AN 2793683]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2009.
Lajos Mari (1943-)
   66 karácsonyi édesség / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 7. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2008, cop. 1999. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-37-5 kötött : 3300,- Ft
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2794256]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2009.
   A legfinomabb karácsonyi menüsorok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2008]. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2008/2.)
Fűzött : 450,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2792535]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2009.
   Rákmegelőző étrend / [összeáll. és szerk. Koronczai Magdolna] ; [a recepteket összeáll. Mehesán Emma]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Egészséges életmód). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5742-7 kötött : 995,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - rákbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616-006
[AN 2791801]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2009.
Stahl Judit (1968-)
   Enni jó! : kedvenc receptjeim zsúfolt hétköznapokra és megérdemelt hétvégékre / Stahl Judit. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9905-05-4 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2795315]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2009.
Stahl Judit (1968-)
   Gyorsan, valami finomat! : 35 perces ételek / Stahl Judit. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-06-2 * kötött : 3900,- Ft (hibás ISBN 963-9905-06-1)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2795311]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2009.
Süllős Gyuláné
   Közétkeztetési catering codex : szakácskönyv közétkeztetőknek, konyhafőnököknek, rendezvényszervezőknek : az Élelmiszer törvény előírásai alapján: a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes minisztériumi rendeletnek megfelelő "A" táblázata szerinti étkezéshez kapcsolódó élelmiszer-nyersanyagok energia és tápanyagtartalom felhasználásának egy adagra, egy főre kiszámításának mellékletével / Süllős Gyuláné, Oriskó Ferenc. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 723 p. ; 31 cm + CD-ROM
Catering codex (gerinccím)
ISBN 978-963-9736-77-1 kötött : 12000,- Ft
konyhatechnika - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12) *** 641/642
[AN 2792845]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2009.
   Szépségápolási kézikönyv : [Sonya Colour Collection] / [szerk. Bús Anikó, Ungár Kata]. - [Budapest] : Demax Művek Kft., [2008]. - 174 p. : ill., színes ; 20 cm
Kötött
smink - kozmetika
646.7 *** 687.5
[AN 2797319]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2009.
Unsere Besten (magyar)
   Dr. Oetker legjobb süteményei több mint 100 év választékából / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 151 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-50-1 kötött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2793226]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2009.
Young, Caroline
Entertaining and educating babies and toddlers (magyar)
   Csecsemők és tipegők játékos nevelése : több mint 100 tevékenységgel / Caroline Young ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9889-08-8 kötött
csecsemőgondozás - gyermekjáték
649.1 *** 796.11 *** 394.3-053.2
[AN 2792312]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

762 /2009.
Bartha Judit (1971-)
   A szerző árnyképe : romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában / Bartha Judit. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 190 p. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-236-041-6 fűzött : 2000,- Ft
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Dánia - Németország - esztétika - filozófus - író - 19. század
111.852 *** 1(489)Kierkegaard,_S. *** 830(092)Hoffmann,_E._T._A.
[AN 2793738]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2009.
Heller Ágnes (1929-)
   A reneszánsz ember / Heller Ágnes. - 3. kiad. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2008, cop. 1998. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-45-0 fűzött : 3900,- Ft
Európa - művelődéstörténet - kultúrafilozófia - reneszánsz
1(4)"14/15" *** 930.85(4)"14/15"
[AN 2794442]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2009.
McGrath, Alister E. (1953-)
The twilight of atheism (magyar)
   Az ateizmus alkonya : [a hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban] / Alister McGrath ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-280.
Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 978-963-277-063-5)
ateizmus - művelődéstörténet - szellemtörténet
141.45 *** 211.5 *** 930.85(100)
[AN 2793256]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

765 /2009.
Abeln, Reinhard (1938-)
Werde ein guter Mensch (magyar)
   Légy jó ember! / Reinhard Abeln, Anton Kner ; [ford. Kőrösi Ferenc, Edelényi Judit]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2008]. - 87, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-409-2 fűzött : 890,- Ft
vallási erkölcs - erény
241.5 *** 179.9
[AN 2793166]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2009.
Biblia. Ószövetség (magyar) (vál.)
   Ószövetség [elektronikus dok.] / ... ford. ... a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Hangoskönyv. - Budapest : Kálvin, cop. 2008. - 1 CD (30 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Hangzó Ószövetség (cvált.). - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Ószövetség - hangoskönyv
222.04=945.11
[AN 2791737]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2009.
Biblia. Újszövetség (görög, magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése / [magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Bibiafordító Szakbizottsága]. - Jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2008, cop. 1990. - 1241 p. ; 17 cm
Görög - magyar Újszövetség (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-558-102-3 kötött : 4300,- Ft
Újszövetség - kétnyelvű dokumentum
225=75=945.11
[AN 2793438]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2009.
Bindes Ferenc (1934-)
   Bindes atya "félnyolcas" prédikációi. - [Sopron] : Módos A., 2008. - 328 p. ; 20 cm
Bánfi Ákos a szerzővel készített interjújával
ISBN 978-963-06-5685-6 fűzött
Bindes Ferenc (1934-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - prédikáció
252 *** 282(439)(092)Bindes_F.(047.53)
[AN 2792219]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2009.
Böjte Csaba (1959-)
   Hiszek a szeretet végső győzelmében! / Böjte Csaba. - 6. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2008]. - 92, [12] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-294-4 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom - karitász - szeretet
244 *** 266.3 *** 248.145.13
[AN 2794304]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2009.
Bolberitz Pál (1941-)
   Tanúim lesztek! : vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a "B" liturgikus év szerint / Bolberitz Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-843-1 kötött : 1900,- Ft
prédikáció
252
[AN 2793252]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2009.
Busch, Eberhard (1937-)
Reformiert (magyar)
   Református : egy felekezet arculata / Eberhard Busch ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 978-963-558-118-4 kötött : 2300,- Ft
református egyház
284.2 *** 260.1
[AN 2793224]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2009.
Chambers, Raymond Wilson (1874-1942)
Thomas More (magyar)
   Morus Szent Tamás / R. W. Chambers ; [ford. Nyilas Vera]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Morus" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-181-0 fűzött : 3800,- Ft
More, Thomas, Sir (1478-1535)
Anglia - szent - politikus - utópia - 16. század - életrajz
235.3(092)More,_T. *** 941.0"15" *** 32(410)(092)More,_T. *** 330.841
[AN 2793909]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2009.
The Essene Gospel of peace (magyar)
   Esszénus béke evangélium / [... arámi kéziratot és az ószláv szövegeket összehasonlította, szerk. és ford.] Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Living Earth - Élő Föld, cop. 2008. - 4 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 2794973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 73 p. - (E. B. Székely könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-87351-4-0
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 2794977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az esszénusok ismeretlen könyvei. - 117 p. - (E. B. Székely könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-87351-5-7
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 2794978] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az esszénus közösség elveszett tekercsei. - 124 p. - (E. B. Székely könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-87351-6-4
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 2794980] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A kiválasztott tanításai. - 68 p. - (E. B. Székely könyvek ; 4.)
ISBN 978-963-87351-7-1
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 2794982] MARC

ANSEL
UTF-8774 /2009.
Fekete Károly (1930-)
   Példázatos szavak - életes példák / Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2008. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-119-1 fűzött : 990,- Ft
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07 *** 284.2
[AN 2792060]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2009.
Gábor György (1954-)
   Az idő nélküli hely : vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok / Gábor György. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 213 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-65-1 fűzött : 2790,- Ft
vallásfilozófia - zsidó vallás - ókor
296(3) *** 21
[AN 2793830]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2009.
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
Mahatma Gandhi and His Holiness The Dalai Lama on non-violence and compassion (magyar)
   Erőszakmentesség és együttérzés / Mahátma Gandhi és Őszentsége a XIV. Dalai Láma ; [ford. Barcza Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - [404] p. ; 23 cm. - (A tibeti hagyomány könyvei, ISSN 1789-2058)
ISBN 978-963-266-084-4 kötött : 3900,- Ft
India - Tibet - buddhizmus - angol nyelvű irodalom - filozófia
294.3 *** 820-96(540)=945.11 *** 820-96(515)=945.11
[AN 2793803]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2009.
Graves, Sue
What is the Bible? (magyar)
   Ismered a Bibliát? : [a keresztyénség könyvének bemutatása] / Sue Graves ; [ford. Nagy Lídia] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat ... - Budapest : M. Bibliatársulat : Kálvin, 2008. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-300-959-8 kötött : 2200,- Ft
Biblia
gyermekkönyv
22(02.053.2)
[AN 2794907]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Faith food (magyar)
   Hitünk tápláléka napi adagokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006-. - 17 cm
ISBN 963-7303-08-1
vallásos irodalom
244
[AN 2629971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ősz. - 2008, cop. 2002. - [92] p.
ISBN 978-963-7303-25-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2791853] MARC

ANSEL
UTF-8779 /2009.
Hajnal Róbert (1935-)
   "Hogy életük legyen..." : misekatekézisek fiatalok számára / Hajnal Róbert. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-95-2 fűzött : 1800,- Ft
katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 2794273]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2009.
Hoff, Benjamin
The Tao of Pooh (magyar)
   Micimackó és a tao / Benjamin Hoff ; [ford. Kiss Marianne] ; [Benjamin Hoff verseit átköltötte Varga Katalin] ; [A. A. Milne: Micimackó c. könyvéből vett részletek Karinthy Frigyes fordításai]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Shepard, Ernest Howard eredeti illusztrációival
ISBN 978-963-9633-51-3 kötött : 2970,- Ft
taoizmus - angol irodalom - dialógus
299.513(0:82-83) *** 820-83=945.11
[AN 2794950]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2009.
   Integrity in integration : developing, sustainable dialogue : ecumenical anthology VII of the WSCF Central European Subregion / ed. by Rachael Weber, Nagypál Szabolcs & Peter Šajda ; [publ. by the] BGÖI & WSCF-CESR & Oikumené-akademická YMCA. - [Pannonhalma] : BGÖI ; Budapest : WSCF CESR ; Praha : Oikumené-akademická YMCA, 2008. - 224 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86946-6-9 fűzött
kereszténység - vallásfilozófia - ökumené
23/28 *** 291.1 *** 261.8
[AN 2793298]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2009.
   Jubileumi zsoltároskönyv, 1858-2008 : [150 év - 150 zsoltár] / [... vál. Kutas Szilvia] ; [a rendtörténeti anyagot összeáll. Farkas Mária] ; [kiad. Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Főnöksége]. - [Budapest] : Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Főnöksége, 2008. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88113-0-1 fűzött
zsoltároskönyv
223.2 *** 245
[AN 2792472]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2009.
Klempa Sándor (1898-1985)
   Lourdesi kilenced / írta Klempa Sándor. - 13. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2008. - 74 p. ; 12 cm
ISBN 963-363-307-9 fűzött
ájtatosság
248.159.4
[AN 2797927]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2009.
Kósa László (1942-)
   A gyulai református egyház története / Kósa László. - 2. kiad. - Gyula : Békés M. Lvt., 2008. - 217 p. : ill. ; 25 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-56-4 fűzött
Gyula - református egyház
284.2(439-2Gyula)(091)
[AN 2795309]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2009.
Lao zi
Dao de jing (magyar)
   Tao te king : az Út és Erény könyve / Lao-ce ; Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján ; [... a jegyzetek és az utószó Tőkei Ferenc munkája]. - [Budapest] : Tericum, [2008], cop. 2001. - 158 p. ; 17 cm
Tőkei Ferenc prózafordításával. - Megj. "Lao-ce életbölcselete" címmel is
ISBN 978-963-8453-05-1 kötött : 1870,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11
[AN 2794958]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2009.
Lénárd Ödön (1911-2003)
   Erő az erőtlenségben / Lénárd Ödön. - 3. kiad. - Budapest : Kairosz, 2008. - 284, [12] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-202-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - állami terror - Rákosi-korszak
282(439)"1945/195" *** 323.282(439)"1945/195"
[AN 2794364]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2009.
Magyar Zoltán (1967-)
   A liliomos herceg : Szent Imre a magyar kultúrtörténetben / Magyar Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2008. - 155, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Szent Imre, a liliomos herceg (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 135-155.
ISBN 978-963-662-199-5 kötött : 3800,- Ft
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - szent - 11. század - művelődéstörténet
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 930.85(439)
[AN 2797826]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2009.
   Mircea Eliade egykor és ma : centenáriumi tisztelgés / [szerk. Básti Ágnes, Máté-Tóth András]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 151 p. : ill. ; 21 cm
A 2007. márc. 21-én Szegeden azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9573-41-3 fűzött
Eliade, Mircea (1907-1986)
Románia - tudós - 20. század - vallástudomány - konferencia-kiadvány
291(498)(092)Eliade,_M. *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2792526]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2009.
Molnár Antal (1969-)
   A bátai apátság és népei a török középkorban / Molnár Antal. - 2. kiad. - Budapest : METEM, 2008. - 169 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 56.)
Bibliogr.: p. 152-162.
ISBN 963-9662-05-4 fűzött
Báta - Tolna (megye) - katolikus egyház - török hódoltság - apátság - magyar történelem - egyháztörténet - történelmi forrás
262(439)"15/16"(093) *** 282(439-2Báta)"15/16"(093) *** 726.71(439-2Báta)"15/16" *** 943.912.5"15/16"(093)
[AN 2797901]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2009.
Péteri Pál (1932-)
   Legyetek szentek! : az egyházi év szentjei / Péteri Pál. - Kaposvár : Szerző, 2008. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5793-8 fűzött
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 2792484]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2009.
Quoist, Michel (1921-1997)
Réussir (magyar)
   Így élni jó : elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek / Michel Quoist ; [ford. Horváth Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-546-1 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2798062]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2009.
Sahlin, Claire L.
Birgitta of Sweden and the voice of prophecy (magyar)
   Svéd Szent Brigitta, Európa társvédőszentje / Claire L. Sahlin ; [ford. Gaál Imre]. - Szeged : Bába, 2008. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-03-7 fűzött
Birgitta, Szent (1303?-1373)
szent - keresztény egyház - nők a társadalomban - 14. század
235.3(092)Birgitta *** 28-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 2792807]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2009.
Schőner Alfréd (1948-)
   A pokol traktátusa képekben / Schőner Alfréd. - [Budapest] : Gabbiano-Print, 2008. - 85 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87804-3-0 kötött
festészet - zsidó vallás - pokol
296 *** 236.4 *** 75.046.3(=924)
[AN 2791431]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2009.
Szalayné Gubricza Emese
   Válogatás Szalayné Gubricza Emese lelkipásztor prédikációiból, 1988-2008 / [közread. a] Takácsi Református Gyülekezet. - Takácsi : Takácsi Ref. Gyülekezet, 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6257-4 fűzött
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2794255]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2009.
Szeghy Ernő (1872-1952)
   Gondolatok az élet késő alkonyán / P. Szeghy Ernő. - Budapest : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány : Szt. Gellért K., [2008]. - 293 p. ; 21 cm. - (A Szűzanya testvéreinek!, ISSN 2060-4963 ; 4.)
ISBN 978-963-696-397-2 kötött : 1950,- Ft
Szeghy Ernő (1872-1952)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2793248]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2009.
   A szentmise olvasmányai gyászmisékhez = Textus lectionum missae pro defunctis / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ; [... összeáll. az MKPK Liturgikus Bizottsága]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 116 p. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-277-065-9 kötött
misekönyv - gyászszertartás
264-12
[AN 2793430]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2009.
Udink, Betsy (1950-)
Allah & Eva (magyar)
   Allah és Éva : az iszlám és a nők / Betsy Udink ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-44-7 fűzött : 2980,- Ft
Pakisztán - iszlám fundamentalizmus - szociográfia - nők a társadalomban - ezredforduló
297(549.1)"200" *** 308(549.1)"200" *** 316.37-055.2
[AN 2793971]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2009.
Warren, Rick (1954-)
God's power to change your life (magyar)
   Isten életet átformáló ereje / Rick Warren ; [ford. Bedőné Kriszt Éva]. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2008. - 262 p. ; 19 cm. - ("Céllal élni" sorozat)
ISBN 978-963-87604-4-9 kötött : 2400,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 613.865
[AN 2793308]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2009.
Zarathustra (Kr. e. 628-Kr. e. 551)
Avesta. Gāthā (magyar)
   Zarathustra Zend-Avesztája / magyar nyelvre átültette és bev. tanulmánnyal ell. Zajti Ferenc. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2008. - 122 p. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-206-708-7 kötött
zoroasztrizmus - Avesta
295.48
[AN 2793390]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2009.
Zarathustra (Kr. e. 628-Kr. e. 551)
Avesta. Gāthā (magyar)
   Zarathustra Zend-Avesztája / magyar nyelvre átültette és bev. tanulmánnyal ell. Zajti Ferenc. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 106 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7377-16-6)
zoroasztrizmus - Avesta
295.48
[AN 2797689]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

801 /2009.
   Állam és kisebbség Ázsiában - európai nézőpontból / [szerk. Böszörményi Jenő és Hegedűs Dániel] ; [közread. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány]. - Budapest : Eökik, 2008. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87999-2-0 fűzött
Ázsia - Európai Unió - kisebbség - kisebbségi politika
316.347(=00)(5) *** 316.347(=00)(4-62) *** 323.1(=00)(5)
[AN 2793708]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2009.
Aronson, Elliot (1932-)
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 504 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8628-3 kötött
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 2795385]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2009.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Média és társadalom / Bajomi-Lázár Péter. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2008. - 270 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-963-88085-0-9 fűzött : 2490,- Ft
médiaelmélet - tömegkommunikáció - társadalom - egyetemi tankönyv
316.774(075.8) *** 316.6(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8)
[AN 2797684]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2009.
Balla D. Károly (1957-)
   Magyarul beszélő magyarok : esszék, publicisztikák, írójegyzetek, 2000-2006 / Balla D. Károly ; [közread. az] Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. - Budapest : Eökik, 2008. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87999-0-6 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - kisebbség - határon túli magyarság - identitás - magyarságtudat
316.347(=00)(439) *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 316.63
[AN 2793675]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2009.
Bangó Jenő (1934-)
   Útkeresés a posztmodernben : ember és társadalom a globalizációban és a regionalizációban : összegyűjtött szociológiai tanulmányok, 2000-2008 / Bangó Jenő. - Budapest ; Aachen : Mundus, 2008. - 375 p. ; 25 cm. - (Szociológiai tanulmányok, ISSN 2060-1336 ; 1.)
Bibliogr.: p. 333-351. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9501-42-3 kötött
társadalom - globalizáció
316.3 *** 339.9
[AN 2794125]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2009.
   Digital heritage : VSMM 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia : 20-25 October 2008 Limassol, Cyprus : full papers / M. Ioannides [et al.] ed. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 332, [2] p. : ill. ; 28 cm
Rend. International Society on Virtual Systems and Multimedia, International Committee for Documentation of Cultural Heritage, The Cyprus Institute. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-99-4 fűzött
számítástechnika - kulturális örökség - digitális technika - konferencia-kiadvány
316.7 *** 351.853 *** 681.32 *** 681.3.019 *** 061.3(564.3-2Lemesos)
[AN 2794436]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2009.
   Digital heritage : VSMM 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia : 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus : project papers / M. Ioannides [et al.] ed. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - [14], 444, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Rend. International Society on Virtual Systems and Multimedia, International Committee for Documentation of Cultural Heritage, The Cyprus Institute. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-00-0 fűzött
kulturális örökség - műemlékvédelem - digitális technika - konferencia-kiadvány
316.7 *** 681.32 *** 351.853 *** 7.025.4 *** 061.3(564.3-2Lemesos)
[AN 2794136]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2009.
   Digital heritage : VSMM 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia : 20-25 October 2008 Limassol, Cyprus : short papers / M. Ioannides [et al.] ed. - Budapest : Archaeolingva, 2008. - 384 p. : ill. ; 28 cm
Rend. International Society on Virtual Systems and Multimedia, International Committee for Documentation of Cultural Heritage, The Cyprus Institute. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-01-7 fűzött
kulturális örökség - műemlékvédelem - digitális technika - konferencia-kiadvány
316.7 *** 681.32 *** 351.853 *** 7.025.4 *** 061.3(564.3-2Lemesos)
[AN 2794739]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2009.
Faeta, Francesco
Questioni italiane (magyar)
   Az olasz kérdés : demológia, antropológia és kultúrkritika / Francesco Faeta ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 236 p. ; 23 cm
Demológia, antropológia és kultúrkritika (gerinccím)
ISBN 978-963-236-070-6 fűzött : 2400,- Ft
Olaszország - kulturális antropológia - folklór - olaszok
316.7 *** 39 *** 398(=50)
[AN 2793722]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2009.
Falkné Bánó Klára
   Kultúraközi kommunikáció : az interkulturális menedzsment aspektusai : cultural aspects of doing business in Hungary / Falkné Bánó Klára. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 238 p. ; 24 cm
A 4. fejezet angol nyelven. - Bibliogr.: p. 231-238.
ISBN 978-963-394-747-0 fűzött : 2800,- Ft
kommunikáció - interkulturális kapcsolat
316.77(100)
[AN 2793696]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2009.
Fink, Thomas
The man's book (magyar)
   Férfiak könyve / Thomas Fink ; [ford. Lutter Andrásné, Hegedűs Gyula]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 192 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9797-00-0 kötött : 2690,- Ft
életvezetés - férfi
316.37-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 2793597]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2009.
   Források a Békés megyei cigányság történetéhez : dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból, 1768-1987 / vál. és sajtó alá rend. Kereskényiné Cseh Edit. - Gyula : Békés M. Lvt., 2008. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 24.)
ISBN 978-963-7239-53-3 fűzött
Békés megye - cigányság - történeti feldolgozás - történelmi forrás
316.347(=914.99)(439.175)"17/19"(093)
[AN 2791731]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2009.
Franka Tibor (1952-)
   Cigánykérdés cigányúton / Franka Tibor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zsófialiget Kkt., 2008. - 234, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87029-3-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - kisebbségi politika - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 323.13(=914.99)(439)"199/200"
[AN 2793796]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2009.
Giddens, Anthony (1938-)
Sociology (magyar)
   Szociológia / Anthony Giddens ; [ford. Farkas András et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Osiris, 2008, cop. 1989. - 833 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 751-774.
ISBN 978-963-389-984-7 kötött : 6500,- Ft
szociológia
316(035)
[AN 2795317]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2009.
Ilyés Zoltán (1968-)
   Mezsgyevilágok : etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében / Ilyés Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2008. - 199 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-47-3 fűzött : 2400,- Ft
Kárpát-medence - kisebbségkutatás - etnikai földrajz - határon túli magyarság - németek
316.347 *** 323.112(4-191) *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 2792801]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2009.
   Kistelepülések lépéskényszerben / Váradi Monika Mária szerk. - Budapest : ÚMK, 2008. - 661 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 5.)
Bibliogr.: p. 644-661.
Fűzött : 3690,- Ft (hibás ISBN 978-963-9609-89-1)
Magyarország - faluszociológia - szociográfia - ezredforduló
316.334.55(439)"199/200" *** 308(439)"199/200"
[AN 2792043]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2009.
   Nők joga : ENSZ-egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről / kész. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium gondozásában. - Bőv. utánny. - [Budapest] : Szociális és Munkaügyi Min., [2008]. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
Magyarország - nők a társadalomban - egyenjogúság - ezredforduló - nemzetközi egyezmény
316.37-055.2(100)"200" *** 316.37-055.2(439)"200" *** 342.726-055.2(439) *** 342.726-055.2(100)
[AN 2797312]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

818 /2009.
Dixon, Philip
Knights and castles (magyar)
   Lovagok és várak / Philip Dixon ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-34-8 kötött
udvari élet - lovag - lovagi torna - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 2792581]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2009.
   Ételek és életek : ízes séta a cigány étkezési szokások világában / [szerk. Bakay Péter] ; [kiad. a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány]. - [Sárszentlőrinc] : Zsivora Gy. Népfőiskolai Alapítvány, 2008. - 57 p., [12] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6166-9 fűzött
Dél-Dunántúl - étkezési szokás - cigányság - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
392.8(=914.99)(439.11) *** 641.568(=914.99)(083.12)
[AN 2792767]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2009.
   Kiskunhalasi ételek és borok / Illés Lajos [et al.]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2008. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 27.)
Bibliogr.: p. 65-72.
ISBN 978-963-88057-1-3 fűzött
Kiskunhalas - magyar néprajz - étkezési szokás - ételspecialitás - borászat - szakácskönyv
392.81(439-2Kiskunhalas) *** 641.568(439-2Kiskuhalas)(083.12) *** 663.2(439-2Kiskunhalas)
[AN 2791564]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2009.
Pivárcsi István
   Székelyföldi legendárium : tájak, emberek, valóság és képzelet / Pivárcsi István. - Budapest : Palatinus, 2008. - 364 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-016-4 kötött : 3300,- Ft
Székelyföld - magyar néprajz - helyismeret - monda
398.223(=945.11)(498.4Székelyföld) *** 908.498.4Székelyföld
[AN 2794770]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2009.
Przewoźniak, Marcin
Wielka encyklopedia krasnoludków (magyar)
   A manók nagy enciklopédiája / Marcin Przewoźniak ; ill. Zbigniew "Zby" Dobosz. - Pécs : Alexandra, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Szakonyi Zsófia, Nánay Fanni
ISBN 978-963-370-878-1 kötött
manó - gyermekkönyv
398.431(02.053.2)
[AN 2792014]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2009.
Sille István
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - 12. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 598 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 597-598.
ISBN 978-963-05-8659-7 kötött
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2796643]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

824 /2009.
Adelskogh, Lars (1950-)
En tom säck kan inte stå (magyar)
   Egy üres zsák nem áll meg magában : az auschwitzi "gázkamrákban" történt "megsemmisítés" mítosza : összeállítás vezető revizionista kutatók eredményei alapján / Lars Adelskogh ; [ford. Bruckner Zoltán]. - Budapest : Gede, 2008. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9298-75-0 fűzött
holokauszt - második világháború
323.12(=924)(4)"1939/1945"(089.3)
[AN 2793498]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2009.
Ágoston Vilmos (1947-)
   Magyar és román szélsőséges honlapok / Ágoston Vilmos. - Budapest : Eökik, 2008. - 45 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 35.)
Fűzött
Magyarország - Románia - nacionalizmus - internet
323.12(=00)(439) *** 323.12(=00)(498) *** 681.324Internet
[AN 2793776]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2009.
Antall József (1932-1993)
   Selected speeches and interviews, 1989-1993 / József Antall ; ed. by Géza Jeszenszky ; [publ. by the] József Antall Foundation. - Budapest : József Antall Foundation, 2008. - 422 p., [24] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87486-1-4 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - beszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)(092)Antall_J.(047.53)
[AN 2793634]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2009.
Bernstein, Carl
A woman in charge (magyar)
   Hillary : a nő és a hatalom / Carl Bernstein ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 647 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 633-641.
ISBN 978-963-370-888-0 kötött
Clinton, Hillary Rodham (1947-)
Egyesült Államok - politikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
32(73)(092)Clinton,_H._R.
[AN 2793863]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2009.
Gaál Norbert
   Trianon más szemmel / [írta Gaál Norbert]. - Solt : Gaál N., 2008. - 114 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-963-06-5200-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - trianoni békeszerződés - nemzeti trauma - magyar történelem - 20. század
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 2791724]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2009.
Glózer Rita (1971-)
   Diskurzusok a civil társadalomról : egy fogalom transzformációi a rendszerváltó évek értelmiségi közbeszédében / Glózer Rita. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 249 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 231-249.
ISBN 978-963-236-132-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - civil társadalom - politikai szociológia - ezredforduló
323.21(439) *** 316.334.3
[AN 2793583]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2009.
Kulin Ferenc (1943-)
   Készenlét / Kulin Ferenc. - [Budapest] : Kölcsey Int. : Argumentum, cop. 2008. - 348 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 20.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-487-7 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - magyarság - politológia - rendszerváltás - esszé
323.1(=945.11) *** 32.001(439)
[AN 2792068]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2009.
Lagzi Gábor
   Kisebbségi kérdés, nemzeti kisebbségek Észtországban, Lettországban és Litvániában a rendszerváltást követő időszakban / Lagzi Gábor. - Budapest : Eökik, 2008. - 62 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 33.)
Bibliogr.: p. 60-62.
Fűzött
Észtország - Lettország - Litvánia - kisebbségi politika - ezredforduló
323.1(474.3)"200" *** 323.1(474.2)"200" *** 323.1(474.5)"200"
[AN 2793786]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2009.
   Magyarok az SS lágerbirodalmában [elektronikus dok.] / [szerk. Botos János, Nagy V. Rita, Pécsi Tibor] ; [közread. a] Holokauszt Emlékközpont. - Interaktív multimédia. - Budapest : Holokauszt Emlékközpont, 2008. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP; Internet Explorer 6.0. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87628-1-8
holokauszt - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2793119]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2009.
Mendell, David
Obama (magyar)
   Obama : az ígérettől a hatalomig / David Mendell ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 376 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-895-8 kötött
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - politikus - ezredforduló
32(73)(092)Obama,_B.
[AN 2794203]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2009.
Obama, Barack (1961-)
The audacity of hope (magyar)
   Vakmerő remények : gondolatok az amerikai álom újraélesztéséről / Barack Obama ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Cor Leonis, cop. 2008. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5218-6 fűzött : 3000,- Ft
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - politikus - politika - 20. század - ezredforduló - memoár
32(73)(092)Obama,_B.(0:82-94) *** 32.001(73)"200"
[AN 2792052]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2009.
Tóth Gábor
   "Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó" : deportálások Kárpátalján a második világháború idején / Tóth Gábor. - Budapest : Eökik, 2008. - 44 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 32.)
Bibliogr.: p. 41-44.
Fűzött
Kárpátalja - deportálás - zsidóság - magyarság - németek - második világháború
325.254.6(=924)(477.87)"1941/1944" *** 325.254.6(=945.11)(477.87)"1944" *** 325.254.6(=30)(477.87)"1944"
[AN 2793668]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2009.
   A vasfüggönyön túl / [szerk. Balogh László]. - [Budapest] : ELTE Tátk HÖK, 2008. - 200 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Kelet-Közép Európa tanulmánykötet, ISSN 2060-4521 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-031-4 fűzött
Kelet-Európa - Délkelet-Európa - külpolitika - belpolitika - ezredforduló
327(4-11)"200" *** 323(4-11)"200"
[AN 2794142]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

837 /2009.
Bódi Györgyné
   Pillanatképek a losonci Kaszinó és Vigadó életéből / Bódi Györgyné. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 16 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 6.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-7399-18-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7199-18-3)
Losonc - művelődéstörténet - kaszinó
930.85(439.22-2Losonc) *** 725.751(439.22-2Losonc)
[AN 2791548]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2009.
Bodnár Erzsébet (1953-)
   A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felében : tanulmányok / Bodnár Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-221.
ISBN 978-963-7504-92-1 fűzött : 1800,- Ft
Kelet-Európa - Balkán - Oroszország - Oszmán-török Birodalom - történelem - külpolitika
947"17/18" *** 327(4)"17/18" *** 940"17/18"
[AN 2794213]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2009.
   Bukovinai székely családok / [szerk. Rudolf László, Elizabeth Long]. - Bátaszék : Kerényi, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-8242-43-3 kötött
Bukovina - székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6)
[AN 2791848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Józseffalva / Rudolf László. - 2008. - 448 p. : ill.
ISBN 978-963-8242-44-0
Bukovina - Józseffalva (Bukovina) - székelyek - családfa
929.52(=945.11)(498.6-2Józseffalva)
[AN 2791858] MARC

ANSEL
UTF-8840 /2009.
Csorba László (1952-)
   Garibaldi élete és kora / Csorba László. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 398 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-5807-3 kötött : 2990,- Ft
Garibaldi, Giuseppe (1807-1882)
Olaszország - történelem - hadvezér - 19. század
945"18" *** 945(092)Garibaldi,_G.
[AN 2796649]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2009.
Davies, Norman (1939-)
Rising '44 (magyar)
   A varsói felkelés : "a '44-es varsói csata" / Norman Davies ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2008. - 971 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8634-8 kötött : 5900,- Ft
Lengyelország - Varsó - történelem - hadtörténet - második világháború - csata
943.8"1944" *** 355.48(438-2Varsó)"1944" *** 355.426(438-2Varsó)"1944"
[AN 2793490]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2009.
Eörsi László (1955-)
   Angyal István, 1928-1958 / Eörsi László. - Budapest : Noran, 2008. - 348, [2] p. : ill. ; 20 cm
A függelékben Angyal István önvallomásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-283-001-8 fűzött : 2299,- Ft
Angyal István (1928-1958)
Magyarország - forradalmár - magyar történelem - 1956-os forradalom - életrajz
943.9"1956"(092)Angyal_I.
[AN 2794096]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2009.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Horthy-család története / Vécsey Olivér. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-71-0 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 2792093]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2009.
Halmos Károly (1955-)
   Családi kapitalizmus / Halmos Károly. - Budapest : ÚMK, 2008. - 209 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-000-7 fűzött : 2290,- Ft
Baumgarten család
Hagenström család
Magyarország - Németország - családtörténet - zsidóság
929.52(439)(=924)Baumgarten *** 929.52(430)Hagenström
[AN 2792020]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2009.
Hausel Sándor (1954-)
   "...Uraságok szép kastéllyaival díszeskedik..." : Bercel története / Hausel Sándor ; [kiad. Bercel Község Önkormányzata]. - Bercel : Önkormányzat, 2008. - 512 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 465-468.
ISBN 978-963-06-5529-3 kötött
Bercel - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bercel *** 908.439-2Bercel
[AN 2791523]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2009.
   Hegyháti portrék / [... összeáll. Váradi Monika Mária]. - Budapest : CODA Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., 2008. - 335 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5764-8 kötött
Baranyai-Hegyhát - életrajz
929(439Baranyai-Hegyhát)
[AN 2792652]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2009.
   Igazságot az 1956-os egészségügyieknek! / [szerk.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008. - 364 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 356-359.
ISBN 978-963-9775-10-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - egészségügyi dolgozó
943.9"1956" *** 614.2(439)"1956" *** 61(439)"1956"
[AN 2794143]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A magyar nemzet története regényes rajzokban / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, [2008]. - 2 db ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem - történelmi elbeszélés
943.9(0:82-321.6)
[AN 2785539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 398 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 7.)
ISBN 978-963-09-5831-8 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
943.9(0:82-343)
[AN 2794417] MARC

ANSEL
UTF-8849 /2009.
Kardos Genovéva
   Sikeresek, határok nélkül : akik nem hátráltak meg a nehézségektől / Kardos Genovéva. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-5916-2 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2793163]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2009.
Krausz Tamás (1948-)
   A Szovjetunió története, 1914-1991 / Krausz Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 222 p. ; 21 cm. - (A rövid XX. század, ISSN 2060-4661)
Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 978-963-09-5861-5 kötött : 2600,- Ft
Szovjetunió - történelem
947"19"
[AN 2794031]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2009.
Krawczuk, Aleksander
Poczet cesarzowych Rzymu (magyar)
   Római császárnék / Aleksander Krawczuk ; [ford. Dávid Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-024-9 kötött : 3600,- Ft
Római Birodalom - uralkodócsalád - nő - híres ember - életrajz
929-055.2(37) *** 937(092)
[AN 2792179]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2009.
Krawczuk, Aleksander
Poczet cesarzy rzymskich (magyar)
   Római császárok / Aleksander Krawczuk ; [ford. Dávid Csaba]. - Szeged : Lazi, [2008]-. - ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-034-8
Római Birodalom - uralkodó - életrajz
937(092)
[AN 2793947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A principátus és a válság kora : Kr. e. 44 - Kr. u. 285. - cop. 2008. - 552 p.
ISBN 978-963-267-023-2 kötött : 5800,- Ft
Római Birodalom - uralkodó - életrajz
937(092)
[AN 2793956] MARC

ANSEL
UTF-8853 /2009.
Kun Miklós (1946-)
   A "prágai tavasz" titkos története / Kun Miklós ; [a névmutatót kész. Németh Enikő]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 417-424.
ISBN 978-963-05-8647-4 kötött : 4200,- Ft
Csehszlovákia - történelem - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak
943.7"1968" *** 321.74(437)"196"
[AN 2794188]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2009.
   Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572-1717 / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2002-2008. - 5 db (3337 p.) ; 24 cm. - (Fontes / Bibliotheca Academiae Hungariae, Roma, ISSN 1218-8832 ; 4.)
Erdély - magyar történelem - török hódoltság - egyházi személy - katolikus egyház - levelezés
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 947643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - p. 3070-3337.
Bibliogr.: p. 3199-3252.
ISBN 978-963-9627-21-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Erdély - katolikus pap - szerzetes - 16. század - 17. század - 18. század - életrajzi lexikon
271(439)"15/17"(092):030 *** 282(439.21)"15/17"(092):030 *** 282(439)"15/17"(092):030 *** 271(439.21)"15/17"(092):030
[AN 2791948] MARC

ANSEL
UTF-8855 /2009.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Műhely - paleográfia. - 2008. - 495 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-712-1 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 2791839] MARC

ANSEL
UTF-8856 /2009.
Magyarics Tamás (1953-)
   Az Amerikai Egyesült Államok története, 1914-1991 / Magyarics Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 223 p. ; 21 cm. - (A rövid XX. század, ISSN 2060-4661)
Bibliogr.: p. 209-218.
ISBN 978-963-09-5860-8 kötött : 2600,- Ft
Egyesült Államok - történelem - világpolitika - politika - 20. század - ezredforduló
973"19/200" *** 327(100)"19/200" *** 32(73)"19/200"
[AN 2794036]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2009.
Michman, Dan
Holocaust historiography (magyar)
   Holokauszt és történetírás / Dan Michman ; [ford. Frojimovics Márk, Vándor Judit, ... Keller György]. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-772-5 fűzött : 3500,- Ft
Európa - holokauszt - második világháború - történettudomány - történetírás
930.1 *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 2794175]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2009.
Nemere István (1944-)
   Habsburgok a magyar trónon : Alberttől III. Károlyig / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-577-8 fűzött (hibás ISBN 978-963-375577)
Habsburg-ház
Magyarország - uralkodó - magyar történelem
943.9(092) *** 943.9"14/17"
[AN 2793992]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2009.
Novits László
   Képek Kapuvár-Házhely történetéből / Novits László ; [kiad. Kapuvár Város Önkormányzata]. - Kapuvár : Önkormányzat, 2008. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-06-5611-5 fűzött
Kapuvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kapuvár *** 908.439-2Kapuvár
[AN 2793403]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2009.
Rókusfalvy Pál (1964-)
   Érdekes beszélgetések egy ital mellett / Rókusfalvy Pál. - [Budapest] : Roxer Produkció Kft., 2008. - 227 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6259-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2792508]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2009.
Rózsás József
   Németbóly és az I. világháború / [írta Rózsás József]. - Bóly : Önkormányzat, 2008. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bólyi helytörténeti füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 978-963-06-6026-6 fűzött
Bóly - helytörténet - katona - első világháború - életrajz
943.9-2Bóly"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"(092)
[AN 2791702]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2009.
Stafford, David
Endgame, 1945 (magyar)
   Végjáték, 1945 : a II. világháború utolsó, hiányzó fejezete / David Stafford ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 524 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 502-514.
ISBN 978-963-426-105-6 kötött : 2999,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - második világháború
930.9"1945" *** 355.48"1945"
[AN 2793891]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2009.
Szabó Péter (1957-)
   Jelkép, rítus, udvari kultúra : reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon / Szabó Péter. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TDI : Nyitott Kv., 2008. - 338 p. : ill. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7385 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-133-8 fűzött : 3500,- Ft
Erdély - magyar történelem - hatalom - jelkép - 17. század
943.921"16" *** 943.9"16" *** 321.01 *** 003.62
[AN 2793595]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2009.
Szczeklik, Andrzej
Kore (magyar)
   Koré avagy Az orvoslás lelke / Andrzej Szczeklik ; [az előszót Adam Zagajewski írta] ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2008. - 329, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8642-3 kötött : 3700,- Ft
orvostudomány - orvostörténet - művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100) *** 61(100)(091)(089.3)
[AN 2793158]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2009.
Szilágyi György (1928-|)
   Tápé, a szegedi városrész / Szilágyi György. - Szeged : Bába, 2008. - 80 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-963-9881-17-4 fűzött
Tápé - helytörténet
943.9-2Tápé
[AN 2792849]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2009.
Szirácsik Éva (1971-)
   Az 1705-ös szécsényi országgyűlés / Szirácsik Éva. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 18 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7399-15-2 fűzött
Szécsény - magyar történelem - országgyűlés - Rákóczi-szabadságharc
943.9"170" *** 342(439-2Szécsény)"1705"
[AN 2791476]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2009.
   Történelmünkhöz magyarul : [ismeretterjesztő könyv] / [szerk. ... Szondi Miklós]. - Solt : Szondi M., 2008. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-06-5584-2 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11) *** 809.451.1-53
[AN 2793180]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2009.
   Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században / szerk. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 450 p. ; 24 cm
A 2007. november 15-16-án Debrecenben azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7504-91-4 fűzött : 2800,- Ft
Oroszország - Balkán - Nyugat-Európa - történelem - magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
943.9"17/19" *** 947"17/19" *** 949.7"18/19" *** 94-15"17/19" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2794353]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2009.
   Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2008. - 953 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 906-932.
ISBN 978-963-276-010-0 kötött : 9890,- Ft
trianoni békeszerződés
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920" *** 323.15(=945.11)
[AN 2794953]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2009.
Türk Attila
   Akikre büszkék vagyunk : sikeres magyarok a világ minden részén : [elmenekültek Magyarországról] / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-569-3 fűzött
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - emigráns - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - 18. század - 19. század
943.9"1848/1849"(092) *** 355(439)"18"(092) *** 325.25(=945.11)(100)"17/18" *** 323.282(439)"1849/185"
[AN 2793996]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2009.
Végh József
   Pusztaberki / Végh József ; [kiad. Pusztaberki Község Önkormányzata]. - [Pusztaberki] : Önkormányzat, [2008]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
Fűzött
Pusztaberki - helytörténet - családtörténet - helyismeret
943.9-2Pusztaberki *** 929.52(439-2Pusztaberki) *** 908.439-2Pusztaberki
[AN 2791613]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2009.
   Zrínyi-emlékalbum : 500 éve született a szigetvári hős / [szerkbiz. Galambos Károly et al.]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 296 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9722-62-0 kötött : 9800,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Szigetvár - Magyarország - hadvezér - magyar történelem - 16. század
943.9"15"(092)Zrínyi_M. *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556"(092)Zrínyi,_M.
[AN 2791756]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

873 /2009.
Balla Benjámin
   Dunakanyari emlékek / Balla Benjámin ; a szerző felvételeivel. - Leányfalu : [Magánkiad.], 2008. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6115-7 kötött
Dunakanyar - helyismeret - fényképalbum
908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Balla_B.
[AN 2793259]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2009.
Beluszky Pál (1936-)
   Changing village-typology of rural settlements in Hungary at the beginning of the third millennium / by Pál Beluszky, Tamás T. Sikos. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 53 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 66.)
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-9899-02-5 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - falu - településszociológia - ezredforduló
911.373(439)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 2793169]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2009.
Brega, Isabella (1960-)
Egitto (magyar)
   Egyiptom / Isabella Brega ; [ford. Szabó Réka]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-146-6 kötött
Egyiptom - helyismeret - fényképalbum
908.620(084.12)
[AN 2795343]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2009.
Ceccato, Beppe (1961-)
Brasile (magyar)
   Brazília / Beppe Ceccato ; [ford. Lukács Laura]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-169-5 kötött
Brazília - helyismeret - fényképalbum
908.81(084.12)
[AN 2795337]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2009.
Filippone, Bianca (1968-)
Andalusia (magyar)
   Andalúzia / Bianca Filippone ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-147-3 kötött
Andalúzia - helyismeret - fényképalbum
908.468.1(084.12)
[AN 2795326]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2009.
Gaál Zoltán (1953-)
   Mi van odafönt? / Gaál Zoltán ; vál. és az előszót írta Gera Mihály. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., cop. 2008. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Az én Budapestem, ISSN 1216-7053)
ISBN 978-963-9669-13-0 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2792693]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2009.
Graglia, Rosalba
Ireland (magyar)
   Írország / Rosalba Graglia ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-168-8 kötött
Írország - helyismeret - fényképalbum
908.417(084.12)
[AN 2795339]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2009.
Gugger, Elsbeth
Niederlande (magyar)
   Hollandia / Elsbeth Gugger. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5773-8 fűzött : 1990,- Ft
Hollandia - útikönyv
914.92(036)
[AN 2798079]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2009.
Hajdu Imre
   Dél-Borsod ékszere : Tiszaújváros, 2004-2007 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2008. - 491 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 485-488.
ISBN 978-963-87055-8-7 fűzött
Tiszaújváros - helyismeret
908.439-2Tiszaújváros
[AN 2792217]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2009.
Heyerdahl, Thor (1914-2002)
Kon-Tiki ekspedisjonen (magyar)
   Tutajjal a Csendes-óceánon : a Kon-Tiki expedíció / Thor Heyerdahl ; [ford. Istványi Ernő]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 237, [3] p., [32] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-076-6 kötött : 2499,- Ft
Csendes-óceán - felfedező utazás - útleírás
910.4(265.1)
[AN 2797659]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2009.
Hornyák Gyula (1956-)
   Abod, ahol a királynak kútja van : fejezetek a község történetéből / írta, összeáll. és szerk. Hornyák Gyula ; [kiad. Abod Község Önkormányzata]. - Abod : Önkormányzat, 2008. - 394 p., [43] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 388-394.
ISBN 963-219-109-9 kötött
Abod - helyismeret
908.439-2Abod
[AN 2791712]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2009.
Laki Ildikó
   Százhalombatta a fenntarthatóság jegyében : városok az ipar szolgálatában / Laki Ildikó. - Budapest : Pallas, 2008. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Dunamenti iparvárosok)
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-87995-3-1 fűzött : 1560,- Ft
Százhalombatta - helyismeret - helytörténet
908.439-2Százhalombatta *** 943.9-2Százhalombatta
[AN 2794069]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2009.
Moretti, Marco (1954-)
Australia (magyar)
   Ausztrália / Marco Moretti ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-145-9 kötött
Ausztrália - helyismeret - fényképalbum
908.94(084.12)
[AN 2795350]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2009.
Pfister-Bläske, Waltraud
Paris (magyar)
   Párizs / Waltraud Pfister-Bläske és Gerhard Bläske. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 155 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5772-1 fűzött : 1990,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2798085]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2009.
Polgár Ernő (1954-)
   Óceánia / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT, cop. 2008. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ kultúrái ; 4.)
ISBN 978-963-9864-00-9 fűzött : 1000,- Ft
Óceánia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.9(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2794638]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2009.
Poli, Costanza (1958-)
New York (magyar)
   New York / Costanza Poli ; [ford. Magyarics Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-167-1 kötött
New York (város) - helyismeret - fényképalbum
908.73-2New_York(084.12)
[AN 2795332]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2009.
Poli, Costanza (1958-)
Toscana (magyar)
   Toscana : Firenze, Siena, Pisa / Costanza Poli ; [ford. Király Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 134 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
Megj. "Toszkána" címmel is
ISBN 978-963-689-144-2 kötött
Toszkána - helyismeret - fényképalbum
908.450.52(084.12)
[AN 2795335]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2009.
Poschné Valus Piroska (1945-)
   Mesél a múlt : szülőfalum, Szurdokpüspöki : egy falu élete az 1900-as években : visszaemlékezések / Poschné Valus Piroska. - Budapest : Szerző, 2008. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-06-5757-0 fűzött
Szurdokpüspöki - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Szurdokpüspöki *** 39(439-2Szurdokpüspöki)
[AN 2793087]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2009.
Pozzoli, Milena Ercole
Parigi (magyar)
   Párizs / Milena Ercole Pozzoli ; [ford. Király Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-170-1 kötött
Párizs - helyismeret - fényképalbum
908.44-2Paris(084.12)
[AN 2795356]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2009.
Somorjai Ferenc
   Budapest / Somorjai Ferenc ; [a térképeket, alaprajzokat kész. Olgyay Géza]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Panoráma, 2008. - 557 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma városkalauzok, ISSN 1416-3187)
Lezárva: 2007. jún.
ISBN 978-963-243-940-2 fűzött : 4600,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2798056]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2009.
Thaler Tamás (1961-)
   Lajtán innen, Lajtán túl : barangolás egy hajdani birodalom szívében / Thaler Tamás, Koltai András. - [Budapest] : Anno, 2008. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-375-587-7 kötött
Nyugat-Magyarország - Nyugat-Szlovákia - Ausztria - Burgenland - helyismeret - fényképalbum
908.439-15(084.12) *** 908.437.6-15(084.12) *** 908.436-11(084.12)
[AN 2794053]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2009.
Újszászi Ilona (1959-)
   Algyői képeslapok / Újszászi Ilona ; [fotók Segesvári Csaba]. - Szeged : Bába, 2008. - 131 p., [14] t.fol. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9881-21-1 fűzött
Algyő - helyismeret - magyar irodalom - képes levelezőlap - irodalmi levél
908.439-2Algyő *** 769.5 *** 894.511-6
[AN 2792448]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2009.
   A világ országai : részletes adatok, országleírások, zászlók, címerek, térképek, fényképek : [földrészenként, tájanként] / [országleírások Mari László, Horváth Zoltán] ; [zászlók, címerek, adatok Horváth Zoltán]. - 3. jav., bőv. kiad. - Nyíregyháza : Topográf, cop. 2008. - 512 p. : ill., színes, főként térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9618-13-8 kötött
Föld - politikai földrajz
914/919
[AN 2798170]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

896 /2009.
Arnold, David
   EPOCH research agenda for the applications of ICT to cultural heritage : full report / David Arnold, Guntram Geser ; with contributions by Jaime Kaminski. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 244 p. : ill. ; 29 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.: p. 215-244.
ISBN 978-963-9911-03-1 fűzött
kulturális örökség - informatika - pályázat - digitális technika
351.853 *** 316.7 *** 681.3.004.14 *** 06.063 *** 681.32
[AN 2794446]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2009.
Arnold, David
   Final activity report : EPOCH network of excellence / David Arnold. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 35 p. : ill., színes ; 29 cm. - (EPOCH publication)
ISBN 978-963-9911-04-8 fűzött
kulturális örökség - műemlékvédelem - digitális technika
351.853 *** 316.7 *** 7.025.4 *** 681.32
[AN 2794443]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2009.
Csikós József (1943-)
   Börtönidő : Energol-ügyem / Csikós József ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-7-3 fűzött
Csikós József (1943-)
Magyarország - gazdasági bűnözés - jogeset - rendőr - vezető alkalmazott - ezredforduló - memoár
343.359(439)"199/200" *** 351.74(439)(092)Csikós_J.(0:82-94) *** 34.096(439)"199/200"
[AN 2792793]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2009.
Danielisz Béla (1965-)
   Rendészet Európában / Danielisz Béla, Jármy Tibor. - Budapest : Duna Palota, cop. 2008. - 375, [10] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8036-99-5 fűzött : 3990,- Ft
Európa - rendészet - közbiztonság - ezredforduló
351.74(4)"200" *** 351.78(4)"200"
[AN 2793613]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2009.
   Emlékkönyv Vargha Ferenc születésének 150. évfordulójára / [... szerk., az életrajzot írta és a bibliográfiát összeáll. Nánási László] ; [kiad. Legfőbb Ügyészség]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, 2008. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5599-6 fűzött
Vargha Ferenc (1858-1940)
Magyarország - bíró - ügyész - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
347.962(439)(092)Vargha_F. *** 347.963(439)(092)Vargha_F. *** 012Vargha_F.
[AN 2792564]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2009.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Szembesítés : szemtől szembe a bűnügyekben / Fenyvesi Csaba. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 319 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 281-303. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9542-38-9 kötött
büntetőeljárás - tanú
343.143
[AN 2792016]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2009.
Hargitai László
   Nemzetközi közúti árufuvarozás - CMR : az 1956-ban, Genfben kötött CMR egyezményről, a hazai ítélkezési gyakorlat összeállításával / Hargitai László. - Budapest : Complex, 2008. - 205 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2008. okt. 10.
ISBN 978-963-224-953-7 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - közúti szállítás - teherszállítás - döntvénytár
347.763.3(439)(094.92) *** 347.463(439)(094.92)
[AN 2792232]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2009.
Kemenes István
   Az építési vállalkozási szerződések / Kemenes István. - Budapest : Complex, 2008. - 267 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2008. okt. 10.
ISBN 978-963-224-957-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-224-257-5) (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - kötelmi jog - vállalkozás - szerződés - építőipar - döntvénytár
347.454.3(439)(094.92) *** 69
[AN 2792245]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2009.
Krakkói
   Czifra bűnügyek : [válogatás 30 év megtörtént bűneseteiből] / Dr. Krakkói. - Sopron : Novum, 2008. - 112, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-66-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gyilkosság - nyomozó - memoár
343.611(439)"197/200"(0:82-94) *** 351.74(439)(0:82-94)
[AN 2793059]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2009.
Lóránt Zoltán (1946-)
   Az államháztartás helyi szintjéről a számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatokkal / [írta és szerk. Lóránt Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2008. - 51 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-260-5 fűzött
Magyarország - önkormányzat - államháztartás - költségvetés - regionális politika
352/353(439) *** 336.12 *** 332.1(439)
[AN 2793701]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2009.
Nyiregyházki György
   A könnyűhelikopterek hadrendben : a könnyűhelilopter-alakulatok története 1953-tól 1991-ig : repülőtörténeti emlékkönyv / Nyiregyházki György ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2008. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-7097-31-7 fűzött
Magyarország - légierő - katonai egység története - helikopter - 20. század
358.4(439)"195/199" *** 355.486(439) *** 623.746.17
[AN 2793423]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2009.
Tálné Molnár Erika
   Munkaviszony megszüntetése : rendes és rendkívüli felmondás / Tálné Molnár Erika. - Budapest : Complex, 2008. - 299 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2008. nov. 1.
ISBN 978-963-224-955-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - munkajog - munkaviszony - felmondás - döntvénytár
349.227(439)(094.92)
[AN 2792181]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2009.
Vida Mária
   Az építésügyi hatósági eljárások / Vida Mária. - Budapest : Complex, 2008. - 297 p. ; 24 cm. - (Tematikus bírósági döntések)
Lezárva: 2008. okt. 10.
ISBN 978-963-224-956-8 fűzött (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - építésügy - döntvénytár
351.778.5(439)(094.92)
[AN 2792174]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

909 /2009.
Bacque, James (1929-)
Other losses (magyar)
   A megtervezett halál : hadifoglyok az amerikai és francia táborokban a második világháború után / James Bacque ; [ford. Parragh Mónika]. - Budapest : Gede, 2008. - 278 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9298-74-3 kötött
Németország - Franciaország - Egyesült Államok - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - fogolytábor
355.255.7(4)(=30)"1945"
[AN 2793483]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2009.
Csonkaréti Károly (1930-)
   A császári és királyi légierő / Csonkaréti Károly. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 167-[168].
ISBN 978-963-7054-23-5 kötött : 3150,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - légierő - hadtörténet - légi háború - első világháború
355.489(436/439)"1914/1918" *** 358.4(436/439)"1914/1918"
[AN 2793420]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2009.
Demeter Gábor (1980-)
   A két Balkán-háború hadtörténete, 1912-1913 / Demeter Gábor. - Debrecen : [DE], 2008. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-164-1 fűzött
hadtörténet - balkáni háború
355.48(497)"1912/1913"
[AN 2791514]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2009.
Kaldenekker Ferenc (1926-)
   Fogságom naplója / [írta és a rajzokat kész.] Kaldenekker Ferenc ; [kiad. a Monor és Vidéke Alapítvány]. - [Monor] : Monor és Vidéke Alapítvány, 2008. - 57 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86978-8-2 fűzött
Kaldenekker Ferenc (1926-)
Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 2791635]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2009.
Scott, Walter G.
   Az F-16 Fighting Falcon története / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-79-6 fűzött
katonai repülőgép - légi harc
623.746.3 *** 355.489(100)"197/199"
[AN 2791978]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

914 /2009.
Kanalas Imre (1972-)
   The state of the info-communication markets in Dél-Alföld region - Hungary / by Imre Kanalas, Gábor Nagy. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 64 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 64.)
Bibliogr.: p. 60-64.
ISBN 978-963-9052-98-7 fűzött
Dél-alföldi régió - információs társadalom - tömegkommunikáció - számítógép-használat - ezredforduló
659.2 *** 316.77(439Dél-Alföld) *** 681.3.004.14
[AN 2793139]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2009.
   Kommunikációs technológiák története II : tanulási segédlet / összeáll. Drabancz M. Róbert. - Nyíregyháza : Krúdy, 2008. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87319-9-9 fűzött
Európa - Magyarország - nyomdászattörténet - sajtótörténet - egyetemi tankönyv
655.1(4)(091)(075.8) *** 070.1(439)(091)(075.8)
[AN 2792218]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2009.
   "Minőségi könyvvizsgálat fokozott felelősséggel" : XVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia / [rend., közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - [Budapest] : MKVK, [2008]. - 76 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát 2008. szept. 4-5. között Egerben tartották
Fűzött
gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - közintézmény - konferencia-kiadvány
65.012.7 *** 35.078.3 *** 336.126 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2793128]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2009.
   Minőségirányítási rendszerek fejlesztése : módszertani segédlet / szerk. Koczor Zoltán ; [közread. a] TÜV Rheinland Akadémia. - 7. kiad. - Budapest : TÜV Rheinland Akad., 2008. - 371 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87247-2-4 fűzött
minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
65.018(078) *** 006.7/.8(100)
[AN 2797913]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2009.
   Módszertan a teljesítmény-ellenőrzéshez / [szerk. Kemény Emil, Karsainé Dömsödi Éva] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : ÁSZ, 2008. - 136 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87779-9-7 fűzött
gazdasági ellenőrzés - útmutató
65.012.7(036)
[AN 2794120]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2009.
   Módszertani útmutató a rendszerellenőrzéshez / [összeáll. Hegedűsné Müllern Veronika, Malatinszky Istvánné] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - [Budapest] : ÁSZ, 2008. - [116] p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. szept.
ISBN 978-963-87779-8-0 fűzött
Magyarország - ellenőrzés - állami szerv - útmutató
65.012.7(036) *** 35.078.3(439)
[AN 2794342]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2009.
   Módszertani útmutató az átfogó ellenőrzéshez / [közread. az] Állami Számvevőszék. - [Budapest] : ÁSZ, 2008. - [70] p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. szept.
ISBN 978-963-87779-4-2 fűzött
Magyarország - ellenőrzés - állami szerv - útmutató
65.012.7(036) *** 35.078.3(439)
[AN 2794299]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2009.
Seiwert, Lothar J.
Die Bären-Strategie (magyar)
   Medve-stratégia : nyugalomban az erő? / Lothar Seiwert ; [ford. Kóbor Márta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-36-5 kötött : 2690,- Ft
időmenedzsment - munkalélektan - életvezetés - tanmese
65.012.2 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2793093]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

922 /2009.
   Adójogszabályok gyűjteménye, 2008 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - [Budapest] : Saldo, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Lezárva: 2008. jan. 7. - Főcím a lemezcímkéről. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím). - Működési követelmények: Windows XP; 1 GHz proc.; CD-ROM; 512 MB RAM; Internet Explorer 6.0; 70 MB szabad hely
ISBN 978-963-638-256-8
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
336.2(439)(094)
[AN 2793608]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2009.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Bevezetés a pénzügyek és a pénzpolitika világába / Bod Péter Ákos. - Budapest : Mundus, 2008. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-963-9713-20-8 kötött
pénzügy - bankügy - nemzetközi pénzügy
336.7 *** 336.1/.5 *** 339.7
[AN 2794165]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2009.
Braudel, Fernand (1902-1985)
La dynamique du capitalisme (magyar)
   A kapitalizmus dinamikája / Fernand Braudel ; [ford. Ábrahám Zoltán és Tóth Gábor]. - Budapest : Európa, 2008. - 131 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 978-963-07-8632-4 fűzött : 1700,- Ft
kapitalista gazdaság - piac - világgazdaság
330.342.14 *** 339.13 *** 339.9(100)
[AN 2794081]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2009.
Coaching-Praxis (magyar)
   Coaching a gyakorlatban : személyes tanácsadás, vezetők szakszerű kísérése, támogatása / szerk. Werner Vogelauer ; [ford. Barna Erika]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Beehive Consulting : Human Telex Consulting, 2008. - 201 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-963-06-5600-9 kötött
vállalatvezetés - tanácsadás
658.1.012.4 *** 659.2
[AN 2798053]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2009.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Regional innovation system in West Transdanubia / by Zoltán Csizmadia, András Grosz. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 67.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9899-03-2 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - innováció - gazdaságpolitika - regionális gazdaság
330.341.1(439Nyugat-Dunántúl) *** 332.1(439Nyugat-Dunántúl) *** 338.2(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 2793179]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2009.
Drábik János (1938-)
   Örvénylés : a globalizmus viharzónájában az emberiség / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2008. - 377 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-124-7 kötött : 2499,- Ft
Magyarország - Európai Unió - globalizáció - gazdaság - ezredforduló
339.923(4-62) *** 338(439)"200"
[AN 2793846]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2009.
   Finanszírozási kézikönyv a dél-dunántúli mikro-, kis- és középvállalkozások számára / [... szerk. Kocsis Tamás] ; [közread. a] Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. - [Pécs] : DDRIÜ, 2008. - 70 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6179-9 fűzött
Dél-dunántúli régió - finanszírozás - vállalkozás - projektmenedzsment - pénzügyi támogatás
334.72(439.11) *** 339.96(4-62) *** 658.14(439.11) *** 338.246.027(439)
[AN 2792354]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2009.
Grant, Robert M. (1948-)
   Tudás és stratégia : siker dinamikus környezetben / Robert M. Grant ; [ford. Ábrahám Zsolt et al.] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2008. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-26-1 kötött : 3950,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2793659]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2009.
Horváth Gyula (1951-)
   Regional transformation in Russia / by Gyula Horváth. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 65.)
Bibliogr.: p. 56-59.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9797-81-9)
Oroszország - regionális gazdaság - regionális politika - ezredforduló
332.1(47)"199/200" *** 353(47)"199/200"
[AN 2793165]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2009.
Illés Iván (1942-)
   Visions and strategies in the Carpathian area / auth. & ed. Iván Illés. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 118 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; Special)
Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 978-963-9899-00-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9899-00-01)
Közép-Európa - gazdasági tervezés - ezredforduló
338.26(4-191)
[AN 2793032]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2009.
Innováció a Dél-dunántúli régióban (angol)
   Innovation in the South Transdanubian region 2008 / [ed. Anita Derjanecz] ; [publ. by the South Transdanubian Regional Innovation Agency Non-for-profit Ltd.]. - [Pécs] : STRIA, 2008. - 33 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3994-1)
Dél-dunántúli régió - innováció - gazdaságpolitika
330.341.1(439.11) *** 338.2(439.11)
[AN 2792375]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2009.
   Innovációmenedzsment / szerk. Pörzse Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-70-2 fűzött
vállalkozásmenedzsment - innováció
658.1.011.1 *** 330.341.1
[AN 2793655]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2009.
Knee, Jonathan A.
Accidental investment banker (magyar)
   Tévedésből bankár : Wall Street: az elveszett illúzió / Jonathan A. Knee ; [ford. Zsótér Csaba]. - Budapest : Alinea, cop. 2008. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-15-5 kötött : 3450,- Ft
Egyesült Államok - bank - bankügylet - memoár
336.717(73)(0:82-94)
[AN 2793654]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2009.
Lux Gábor
   Industrial development, public policy and spatial differentiation in Central Europe: continuities and change / by Gábor Lux. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 54 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 62.)
Bibliogr.: p. 43-47.
ISBN 978-963-9052-95-6 fűzött
Közép-Európa - gazdaságpolitika - iparügy - ezredforduló
338.2(4-191)"199/200" *** 338.45(4-191)
[AN 2793052]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2009.
Majoros András
   Délkelet-európai tőkebefektetések Magyarországról / Majoros András. - Budapest : Eökik, 2008. - 75 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 34.)
Bibliogr.: p. 70-73.
Fűzött
Délkelet-Európa - Magyarország - tőkebefektetés - tőkebehozatal - tőkekivitel - ezredforduló
339.727.24(439)"199/200" *** 339.727.22(4-12)"199/200"
[AN 2793678]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2009.
Metzger Gábor
   Hogyan válhatsz jobb vállalkozóvá? / Metzger Gábor. - Sopron : Novum, 2008. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-50-2 fűzött : 3750,- Ft
vállalkozásismeret - vezetéstudomány
658.1 *** 65.012.4
[AN 2792806]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2009.
Mezei Cecília
   The role of Hungarian local governments in local economic development / by Cecília Mezei. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 61 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 63.)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 978-963-9052-96-3 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - gazdaságpolitika - helyi önkormányzat - ezredforduló
332.14(439) *** 352(439)"200"
[AN 2793088]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2009.
Reforms for stability and sustainable growth (angol)
   Reformok a stabilitás és a fenntartható növekedés érdekében : Magyarország az OECD szemszögéből / [... kiad. Pénzügyminisztérium]. - [Budapest] : PM, cop. 2008. - 242 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7045-69-1 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
339.923(100-775) *** 338.2(439)"200"
[AN 2792625]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2009.
Szamkó Józsefné
   Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, 2008 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2008. - 239 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-262-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - költségvetési szervezet - pénzügy - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
336.61(439)(036) *** 657.24(036) *** 657.4(036)
[AN 2793681]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2009.
Szamkó Józsefné
   Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályzatok, 2008 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2008. - 322 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-258-2 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - pénzügy - számvitel - útmutató
336.61(439)(036) *** 657.4(036) *** 657.24(036)
[AN 2793684]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

942 /2009.
Balázs Péter (1946-)
   Jogi szabályozás az egészségügyben : főiskolai tankönyv / Balázs Péter, Sztrilich András ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2008. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-7152-43-1 fűzött
Magyarország - egészségügy - jogi szabályozás - egyetemi tankönyv
364.444(439)(075.8) *** 351.84(439)(075.8) *** 349.3(439)(075.8)
[AN 2793125]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2009.
   Health insurance reform in Hungary / ed. by Peter Mihályi. - Budapest : Europe Ltd., 2008-. - 20 cm
Magyarország - egészségügy - betegségbiztosítás - reform - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 369.22(439)"200"
[AN 2794112]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Dilemmas and plans. - 2008. - 204 p.
Bibliogr.: p. 200-204.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3178-5)
Magyarország - egészségügy - reform - ezredforduló - betegségbiztosítás
364.444(439)"200" *** 369.22(439)"200"
[AN 2794116] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Rise and fall. - 2008. - 169 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3178-5)
Magyarország - egészségügy - reform - betegségbiztosítás - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 369.22(439)"200"
[AN 2794766] MARC

ANSEL
UTF-8944 /2009.
   "...hogy beszéljünk egymással" / [kész. Buza Domonkos et al. szövegeinek felhasználásával] ; [kiad. a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége]. - 3. kiad. - [Budapest] : LESZ, [2008]. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6437-0 fűzött
lelki segély
364.442.8
[AN 2797852]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2009.
   Szakszervezeti kisokos : amit egy bizalminak tudni érdemes... / [szerk. Sebestyén István] ; [kiad. a Közúti Közlekedési Szakszervezet]. - Budapest : KKSZ, 2008. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - munkajog - közúti közlekedés
331.105.44 *** 656.1 *** 349.2(439)
[AN 2792173]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2009.
   Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Nyilas Mihály. - Budapest : Hilscher R. Szociálpol. Egyes. : ELTE Tátk Szociális Munkás és Szociálpol. Tansz., 2008. - 472 p. ; 20 cm. - (Társadalomtörténeti olvasókönyvek, ISSN 1215-3362). (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5664-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - szociálpolitika - történeti feldolgozás - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
364(439)(091)(075.8) *** 364(100)(091)(093)(075.8)
[AN 2791740]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

947 /2009.
   10 éves a miskolci Városi Pedagógiai Intézet, 1998-2008 / [kiad. a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Diósgyőri Gimn. és Vár. Ped. Int., [2008]. - 69 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5313-8 fűzött
Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet (Miskolc)
Miskolc - pedagógia - oktatásügy - kutatóintézet
37 *** 061.6(439-2Miskolc)
[AN 2791434]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2009.
   125 éves az Alsóvárosi Általános Iskola / [szerk. Dér Istvánné, Pápis Csilla, Szabadosné Magyar Ágota]. - Szeged : Bába, 2008. - 180 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9881-18-1 fűzött
Alsóvárosi Általános Iskola (Szeged)
Szeged - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Szeged)(091)
[AN 2792873]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2009.
Antal Judit
   Mentálhigiéné az óvodában / Antal Judit. - 2. bőv. kiad. - Győr : Barbori Bt., 2008. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-06-4493-8 fűzött
óvodai nevelés - mentálhigiénia
373.213(072) *** 373.217.8(072)
[AN 2798235]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2009.
   A bolognai folyamat : oktatási segédanyag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar HEFOP-3.3.3-08/1 - A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések című pályázata keretében szervezett belső továbbképzésekhez / [szerk. Hegedűs Attila] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-9206-61-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - felsőoktatás - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 378(439)"200"
[AN 2793785]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2009.
Csernus Imre (1966-)
   Ki nevel a végén? / Csernus Imre. - Budapest : Jaffa : Papírtigris Produkció, 2008. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-70-4 kötött : 3490,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2793306]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2009.
   Eötvös évkönyv / [szerk. Hajdú Éva]. - Gyál : Eötvös J. Ált. Isk. és Közgazd. Szakközépisk., 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola : évkönyv : 1988-2008
Fűzött
Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola (Gyál)
Gyál - általános iskola - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Gyál)(058) *** 373.6:33(439-2Gyál)(058)
[AN 2793744]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2009.
   A játék nem csak játék? : óvodáskorúak számára készült matematikai fejlesztőjáték gyűjtemény / szerk. Lukács Józsefné és Ferencz Éva ; [kiad. Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület]. - [Bonyhád] : Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyes., 2008. - 103 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-963-06-5559-0 fűzött : 2500,- Ft
óvodai nevelés - matematikatanítás - képességfejlesztés
372.3:51 *** 372.47 *** 37.025.7
[AN 2794343]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2009.
Kapusz Nándor
   Kilencvenéves a debreceni orvosképzés : intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, 1918-2008 / Kapusz Nándor, Petrovics Alica, Vásárhelyi Ferencné ; [kiad. a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum]. - 3. átd. kiad. - Debrecen DE OEC, 2008. - 990 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9070-80-6 kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Magyarország - Debrecen - egyetem - iskolatörténet - orvostudomány - orvos - egyetemi tanár - életrajz
378.661(439-2Debrecen) *** 61(439)(092) *** 37(439)(092)
[AN 2792058]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2009.
Kériné Borda Edit
   Hagyományok és népi játékok az óvodában / [írta és szerk. Kériné Borda Edit, Varga Elekné]. - Szeged : Bába, 2008. - 92 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-9881-20-4 fűzött
óvodai nevelés - módszertan - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2792837]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2009.
Kovács Lajos (1938-2004)
   Anaklét atya bekecse / Kovács Lajos ; [... szerk. és társszerző Vincze János, ... Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2008. - 232 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-9775-11-4 fűzött
Kovács Lajos (1938-2004)
Erdély - pedagógus - magyar történelem - történelem - 1956-os forradalom - határon túli magyarság
37(498)(=945.11)(092)Kovács_L. *** 949.8"195" *** 943.9"1956"
[AN 2794115]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2009.
   "Mi, szegediek megtettük az első lépést..." : konferencia a MEFESZ megalakulásának 50. évfordulóján : Szeged, 2006. október 17-18. / ... szerk. Bencsik Péter ; [... szervezői SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Nagy Imre Társaság, Szegedi Történészhallgatók Egyesülete]. - Szeged : Universitas Szeged, 2008. - 143 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87745-2-1 fűzött
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége. Szegedi Szervezet
Szeged - felsőoktatás - helytörténet - ifjúsági szervezet - diákélet - 1956-os forradalom - konferencia-kiadvány
378(439-2Szeged)"1956" *** 943.9-2Szeged"1956" *** 378.18(439-2Szeged)"1956" *** 061.2(439)MEFESZ *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2794191]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2009.
   Nyelv - vizsga - kalauz : tájékoztató a nyelvvizsgáról, a nyelvi érettségiről és a felvételi vizsgákról / összeáll. Vojacsek Zsuzsanna ; [kiad. a Protea Közhasznú Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Protea KKE, 2008. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5398-5 fűzött
Magyarország - nyelvvizsga - érettségi vizsga - felvételi tájékoztató
371.27(439) *** 802/809 *** 371.212
[AN 2793129]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2009.
Somogyi Tibor
   Eredetmívesség / Somogyi Tibor. - Gödöllő : Eredetmíves Alapítvány, 2008. - 94 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6158-4 fűzött
alternatív iskola - antropozófia
371.4Waldorf *** 141.333
[AN 2793717]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2009.
Szabolcs Ottó (1927-)
   A Rubicon partjainál : esszék / Szabolcs Ottó. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2008. - 63 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 50.)
Fűzött
történelemtanítás
372.893
[AN 2794040]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2009.
   Székesfehérvári Regionális Képző Központ : 15 éves jubileumi emlékkönyv, 1993-2008 / [szerk. Dominó Marianna]. - Székesfehérvár : SZRKK, 2008. - 150 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6138-6 fűzött
Székesfehérvári Regionális Képző Központ
Székesfehérvár - felnőttoktatás - szakképzés - ezredforduló - emlékkönyv
374.7(439-2Székesfehérvár)"199/200" *** 377(439-2Székesfehérvár)"199/200"
[AN 2793952]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2009.
   Tanárok és tanítványok : életrajzok és visszaemlékezések a Békéscsabai Ágostai hitvallású Evangélikus Rudolf Gimnázium tanárairól és sikeres diákjairól / [szerk. Forján János] ; [kiad. a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre]. - [Békéscsaba] : Békéscsabai Evang. Gimn. Öregdiákok Baráti Köre, 2008. - 194 p., [21] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5842-3 fűzött
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
Magyarország - Békéscsaba - gimnázium - pedagógus - evangélikus egyház - életrajz
373.54(439-2Békéscsaba) *** 284.1(439) *** 37(439)(092) *** 37.063
[AN 2791403]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2009.
   Tanulás életen át (TÉT) Magyarországon / [... szerk. Benedek András] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2008]. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224-[256]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86699-3-3 fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - felnőttnevelés
374.7(439) *** 37.013.83(439)
[AN 2793715]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

964 /2009.
Basteln für Weihnachten mit der ganzen Familie (magyar)
   Karácsonyi kreatív ötlettár : kézműves ötletek az egész családnak a legszebb ünnepre : [alkossunk együtt!] / [szerk. Petra Hassler] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 160 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9729-84-1 kötött : 3290,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 2793855]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2009.
Berta Márta
   Vadászkalandok a nógrádi hegyekben / Berta Márta. - Salgótarján : Szerző, [2008]. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Berta János visszaemlékezései alapján
ISBN 978-963-06-5140-0 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2791587]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2009.
   A Forma-1 krónikája / [főszerk. Bethlen Tamás, Hegedüs István]. - [Budapest] : M. Kvklub : Springer Tud. K., [2008]. - 559 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-549-275-6 kötött : 12600,- Ft
sporttörténet - autósport
796.71(100)(091)
[AN 2793745]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2009.
Hansen, Gus (1974-)
Every hand revealed (magyar)
   Nyílt lapokkal / Gus Hansen ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2008]. - 366 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Casino sorozat, ISSN 2060-2561)
ISBN 978-963-9667-74-7 fűzött : 3480,- Ft
Hansen, Gus (1974-)
póker
794.42
[AN 2792004]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2009.
Lebherz, Heike
Just fun - Reitkurs für Kinder (magyar)
   Lovasiskola gyerekeknek / Heike Lebherz ; [ford. Lelkes Zsófia]. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2006. - 132, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-286-492-1 kötött
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 2794352]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2009.
Lupato, Marisa
Stile country e decorative painting (magyar)
   Dekoratív festés / Marisa Lupato, Gloria Ferini ; [ford. Patkós Judit]. - Budapest : Sziget, cop. 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 978-963-7268-54-0 kötött : 1980,- Ft
díszítőművészet - festés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 75.02
[AN 2792086]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2009.
Szabó János
   Nógrádi olimpikonok / Szabó János. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 38 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 5.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-7399-17-6 fűzött
Magyarország - Nógrád megye - sportoló - olimpikon - életrajz
796(439)(092) *** 796(439.131)(092)
[AN 2791540]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2009.
   Új bestiárium : krónikás-tanú a nyolcadkor hajnaláról / [... írta és játékrendszerét fejlesztette Bayer Tibor] ; [szerk. Kárpáthy Zoltán és Mórocz Tibor] ; [ill. Nóthof Ferenc]. - [Budapest] : Tuan, [2008]. - 326, [5] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88129-1-9 kötött : 5990,- Ft : 22 EUR
szerepjáték
793.9
[AN 2792024]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2009.
Végh Endre
   Megvadult szótár / Végh Endre ; [ill. Simon Ferenc]. - Sopron : Novum, 2008. - 572, [16] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-64-9 fűzött : 4990,- Ft
vadászat - természeti környezet - értelmező szótár
799.2(031) *** 502(031)
[AN 2792919]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2009.
Zombori Sándor (1951-)
   Zseniális világsztárok : 100 híres futballista / Zombori Sándor. - Debrecen : TKK, [2008]. - 210, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-596-689-9 kötött
labdarúgó - ezredforduló
796.332(100)(092)"200"
[AN 2794056]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

974 /2009.
   100 éves a budapesti Örökimádás-templom : centenáriumi kiadvány / [szerk. Csendes Kriszta] ; [fotók Szebeni-Szabó Róbert] ; [közread. az] Örökimádás Lelkészség. - Budapest : Örökimádás Lelkészség, 2008. - 100, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-[101].
ISBN 978-963-06-5647-4 fűzött
Budapest. 9. kerület - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.IX)(091) *** 282(439-2Bp.IX.)
[AN 2792902]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2009.
   Bronz és krómacél : a siófoki Varga Imre szobrok / [szerk. Mizerák Beáta]. - Siófok : Balatonpress, [2008]. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88036-0-3 kötött
Varga Imre (1923-)
Magyarország - Siófok - szobrász - emlékmű - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Varga_I. *** 725.945(439-2Siófok)
[AN 2792227]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2009.
Calore, Paola
Castelli di Bavaria (magyar)
   Bajor kastélyok / Paola Calore ; [ford. Magyarics Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 136 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-148-0 kötött
Bajorország - kastély - vár - fényképalbum
728.82(433)(084.12) *** 728.81(433)(084.12)
[AN 2795322]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2009.
Education of vision (magyar)
   Látásra nevelés / kiad. Kepes György ; [szerk. ... Beke László] ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : MTA Művészettört. Kutint. : Argumentum ; Eger : Kepes Vizuális Közp., 2008. - XIV, 194 p. : ill. ; 32 cm. - (Látás + érték sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7381-93-5 kötött : 3600,- Ft
vizuális művészet - vizuális nevelés
7.017 *** 37.036
[AN 2793402]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2009.
Fenton, Roger (1819-1869)
   Roger Fenton fényképei : az el nem veszett, de megtalált képek : kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban : [2008. november 21 - 2009. január 30.] = Photographs of Roger Fenton : photographs rediscovered : exhibition in the University Library of Eötvös Loránd University : [21 November 2008 - 30 January 2009] / [kurátor ... Kincses Károly] ; [írta ... Papp Júlia]. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., [2008]. - 41 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-036-9 fűzött
Nagy-Britannia - fényképész - 19. század - kiállítási katalógus
77.04(410)(092)Fenton,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2792571]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2009.
Gyenis Tibor (1970-)
   7490 : egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység : other professional, scientific, technical activities / Gyenis Tibor ; [tanulm. Hornyik Sándor] ; [kiad. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2008. - 72 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
Kész. az azonos címmel 2008. 11. 08 - 2009. 01. 31. között Debrecenben rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87654-8-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gyenis_T. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2792018]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2009.
   Ingatlanfejlesztés és műemlékvédelem : XXIV. Országos Műemléki Konferencia : Komárom, 2007. augusztus 26-29. / [... szerk. Kovács Erzsébet] ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Komárom Város Önkormányzata]. - [Budapest] : KÖH ; Komárom : Önkormányzat, [2008]. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7474-23-1 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2792297]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2009.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar mesevilág / Józsa Judit ; [a kiállítást rend. ... Bába Szilvia]. - Budapest : Józsa J., [2008]. - 113, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a 2008. aug. 14 - okt. 19. között Budapesten azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-06-5759-4 kötött
Magyarország - keramikus - magyar néprajz - ezredforduló - népmese - gyermekkönyv - kiállítási katalógus
738(439)(092)Józsa_J. *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2791821]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2009.
Kaesz Gyula (1897-1967)
A bútorstílusok (új kiadása)
   Ismerjük meg a bútorstílusokat / Kaesz Gyula ; [a rajzokat kész. Kígyóssy Ágnes, Fekete György]. - 9. kiad. - Budapest : Háttér, 2008. - 271, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-264.
ISBN 978-963-9365-80-3 kötött : 3990,- Ft
bútorstílus - történeti feldolgozás
749.1.03
[AN 2794966]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2009.
   Kapun belépve : felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatóitól, 2007 / szerk. Vukov Konstantin, Vizi György ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2008. - 195 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87054-3-3 fűzött
Magyarország - építészet - kapu - pályázat
72(439) *** 692.81 *** 06.063
[AN 2791704]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2009.
Kolba Judit, H. (1937-)
   Egyházak kincsei Magyarországon / [írta H. Kolba Judit] ; [fényképezte Hapák József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 198 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-09-5864-6 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - keresztény művészet - képzőművészet - ötvösség
73/76(439) *** 739(439) *** 7.046.3
[AN 2793989]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2009.
Kolba Judit, H. (1937-)
Egyházak kincsei Magyarországon (angol)
   Ecclesiastical treasures in Hungary / [written by Judit H. Kolba] ; [photographed by József Hapák]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 198 p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Zinner Judit. - Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-09-5918-6 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - keresztény művészet - képzőművészet - ötvösség
73/76(439) *** 739(439) *** 7.046.3
[AN 2794006]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2009.
   Lakótelepek : a modernitás laboratóriumai / [szerk. N. Kovács Tímea]. - Budapest : Kijárat, 2008. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-69-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - urbanisztika - lakótelep - szociográfia - 20. század - ezredforduló
711.582(439)"195/200" *** 911.375(100)"19" *** 308(439)"195/200"
[AN 2792139]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2009.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   A siófoki zsidó temető = Der jüdische Friedhof von Siófok = The Jewish cemetery of Siófok / Matyikó Sebestyén József, Haraszti László. - Siófok : Kálmán I. Kult. Közp., 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatoni füzetek - Siófok, ISSN 1788-3350)
Bibliogr.: p. 60-62. - Összefoglalás héber nyelven
Fűzött
Siófok - temető - zsidóság
718(439-2Siófok)(=924)
[AN 2792605]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2009.
Papp Sebők István (1965-)
   Káin testamentuma : archetipikus képi gondolattöredékek az ősi testvérgyilkosságról / Papp Sebők István. - [Érd] : Stevenson House ; [Budapest] : Ikerhold, 2008. - 103 p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-963-87952-0-5 fűzött : 4650,- Ft : 18,6 EUR
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - bibliai történet
75(439)(092)Papp_Sebők_I. *** 22.046
[AN 2792544]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2009.
Reiter László
   "Nógrád a közügyért" : források az egykori vármegyeháza történetéből / Reiter László. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 14 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7399-14-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7199-14-5)
Nógrád vármegye - középület
725.13(439-2Balassagyarmat)
[AN 2791465]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2009.
Spirito, Gianpaola
Nuovi giganti (magyar)
   Modern óriások : napjaink legimpozánsabb felhőkarcolói / a szöveget írta Gianpaola Spirito, Antonino Terranova ; szerk. Antonino Terranova. - Pécs : Alexandra, 2008. - 216 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Bartha Judit. - Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-963-370-813-2 kötött
építészet - magas ház
72.011.27 *** 72(100)
[AN 2793152]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2009.
Szabó Béla
   Faragóiskola : Magyarországon használatos népi faragótechnikák / Szabó Béla. - Budapest : Grafit Pencil, 2008. - 275 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87644-4-7 fűzött
fafaragás
745.51
[AN 2792242]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2009.
   Szeged városháza / [fotók Vadász Sándor]. - [Szeged] : Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., [2008]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-06-5490-6 fűzött
Szeged - városháza
725.13(439-2Szeged)
[AN 2792433]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2009.
Szeged városháza (angol)
   The City Hall of Szeged / [photographer Sándor Vadász]. - [Szeged] : Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., [2008]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-06-5503-3 fűzött
Szeged - városháza
725.13(439-2Szeged)
[AN 2792450]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2009.
Szeged városháza (német)
   Das Rathaus von Szeged / [Fotos Sándor Vadász]. - [Szeged] : Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., [2008]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-06-5504-0 fűzött
Szeged - városháza
725.13(439-2Szeged)
[AN 2792439]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2009.
Tóth Sándor
   A Hont-Pázmány nemzetség premontrei monostorai / Tóth Sándor ; [szerk. Rostás Tibor]. - [Kecskemét] : BT-Press, 2008. - 199 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-144. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-85599-6-8 fűzött
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium
Ipolyság - Bény - Bozók - kolostor - premontreiek - katolikus egyház
726.7(439.22-2Bozók) *** 726.7(439.22-2Ipolyság) *** 726.7(439.22-2Bény) *** 271.792
[AN 2794419]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2009.
Tóth Szilvia (1961-)
   Rembrandt-megközelítések : a képzőművészet és az irodalom kapcsolata / Tóth Szilvia. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7504-83-9 fűzött : 1400,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festőművész - európai irodalom története - 17. század - 19. század - 20. század - művészeti hatás
75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R. *** 82(4)(091)"18/19"
[AN 2794502]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2009.
Váli Dezső (1942-)
   Deske.hu : levelek Le Meux-be / Váli Dezső. - Budapest : ÚMK, 2008. - 313 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-287-002-1 fűzött : 5400,- Ft
Váli Dezső (1942-)
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - ezredforduló - napló - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Váli_D.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2791921]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2009.
   Zala György emlékkiállítás : Lendva (Lendava) - Zalaegerszeg - Keszthely - Pécs - Arad, 2008 / [... szerk. Péntek Imre]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2008. - 82 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör művészeti könyvek, ISSN 2060-4556)
Bibliogr.: p. 76-77. - Összefoglalás angol, német, szlovén és román nyelven
ISBN 978-963-87165-8-3 fűzött
Zala György (1858-1937)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Zala_Gy. *** 061.4(4-11)
[AN 2794172]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

999 /2009.
   303 magyar lemez amit hallanod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Dömötör Endre]. - Budapest : Gabo, 2008. - 336 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-244-9 kötött
Magyarország - zenetörténet - könnyűzene - 20. század - ezredforduló
78.067.26(439)"196/200"
[AN 2793538]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2009.
Borsa Miklós (1938-)
   Egyharmad Opera / Borsa Miklós. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 233 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-179-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - zenei élet - memoár
78.05(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 2793798]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2009.
Csaba Adrienn
   Judy : szemtől szemben / Csaba Adrienn. - Budapest : Neemtree Production, cop. 2008. - 192 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88044-0-2 kötött : 2990,- Ft
Judy (1974-)
Magyarország - dalénekes - baleset - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Judy(0:82-94) *** 614.86(0:82-94)
[AN 2794177]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2009.
Cseh Béla
   A Sükösdi Népdalkör 35 évéről / Cseh Béla. - Kalocsa : Kalopress, 2008. - 183 p. : ill., főként színes, részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6213-0 fűzött
Sükösdi Népdalkör
Sükösd - népdalkör - magyar néprajz - népdal
784.087.68.071(439-2Sükösd) *** 398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2793078]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2009.
Horgas Eszter (1965-)
   Hangok mögötti világom / Horgas Eszter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5859-2 kötött : 3800,- Ft
Horgas Eszter (1965-)
Magyarország - zenész - harántfuvola - 20. század - 21. század - memoár
788.5.071.2(439)(092)Horgas_E.(0:82-94)
[AN 2792256]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2009.
Horváth Zsolt (1972-)
   Magyar rocklexikon : [a Tankcsapdától a Vágtázó Halottkémekig] / [Horváth Zsolt]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-99-4 fűzött
Magyarország - rockzene - szaklexikon
78.067.26.036.7(439):030
[AN 2792103]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2009.
   Joseph Haydn élete dokumentumokban / [vál., szerk.] Bartha Dénes ; [... ford. ... ] Révész Dorrit. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1961. - 355 p. : ill. ; 24 cm + CD
Válogatás Joseph Haydn zenekari műveiből (melléklet címe)
ISBN 978-963-07-8668-3 kötött : 3900,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - 19. század - levelezés - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Haydn,_J.(044)
[AN 2794911]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2009.
Marczell Katalin
   Verőfogás : interjúk magyar dobosokkal / Marczell Katalin. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 134 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5861-4 fűzött
Magyarország - zenész - dob - interjú
789.1.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 2792315]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2009.
Paksa Katalin (1944-)
   Magyar népzenetörténet / Paksa Katalin. - 3. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 287 p. : ill., főként kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-236. - Diszkogr.: p. 237-241. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-506-727-5 fűzött : 3000,- Ft
népzene - magyar néprajz - zenetörténet
78.031.4(=945.11)(035) *** 398.8.001(=945.11)
[AN 2794168]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2009.
Sixx, Nikki (1958-)
The heroin diaries (magyar)
   A heroin-naplók : egy összetört rocksztár életének egy éve / Nikki Sixx és Ian Gittins ; [ford. Szabó Ádám]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2008. - 431, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-061-5 kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 978-963-266-062-2)
Sixx, Nikki (1958-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - kábítószer - napló - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Sixx,_N.(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 2793836]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2009.
Slash (1965-)
Slash (magyar)
   Slash / Slash és Anthony Bozza ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 473 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 27.)
ISBN 978-963-266-062-2 kötött : 4900,- Ft
Slash (1965-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - ezredforduló - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Slash(0:82-94)
[AN 2793941]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2009.
Tari Lujza (1948-)
   Rajeczky Benjamin / Tari Lujza. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 26 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 4.)
ISBN 978-963-7399-16-9 fűzött
Rajeczky Benjamin (1901-1989)
Magyarország - zenetudós - ciszterciták - 20. század - szerzetes
78.072.2(439)(092)Rajeczky_B. *** 271.12(439)(092)Rajeczky_B.
[AN 2791529]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1011 /2009.
   100 éves a Veszprémi Petőfi Színház épülete : a nemzeti szecesszió gyöngyszeme / [szerk. Pethő Imre] ; [kiad. a Veszprémi Petőfi Színház]. - [Veszprém] : Veszprémi Petőfi Színház, 2008. - 63 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88144-0-1 fűzött
Veszprémi Petőfi Színház
Veszprém - színház - történeti feldolgozás
792(439-2Veszprém) *** 725.822(439-2Veszprém)
[AN 2793292]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2009.
Ablonczy László (1945-)
   Szín-vallás avagy Az Őrnagy úr feldarabolásának szükséges voltáról / Ablonczy László. - Budapest : Kairosz, 2008. - 432 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-041-7 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - színházművészet - 20. század - 1945 utáni időszak - ezredforduló
792(439)"195/200"
[AN 2794171]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2009.
Bach, Steven (1940-)
Leni (magyar)
   Leni : Leni Riefenstahl élete és munkássága / Steven Bach ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 519-539.
ISBN 978-963-07-8640-9 kötött : 4000,- Ft
Riefenstahl, Leni (1902-2003)
Németország - filmrendező - 20. század - életrajz
791.43.071.1(430)(092)Riefenstahl,_L.
[AN 2792252]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2009.
Bokor Pál (1942-)
   A siker helye Hollywood : mozi, művészet, pénz, hatalom : [magyarok találták fel az amerikai filmet?] / Bokor Pál. - Budapest : Atlantic Press, 2008. - 189 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-85162-3-7 fűzött : 2480,- Ft
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - filmgyártás - történeti feldolgozás
791.44(73-2Los_Angeles)
[AN 2793465]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2009.
Chaplin, Charlie (1889-1977)
My autobiography (magyar)
   Életem / Charles Chaplin ; [ford. Abody Béla]. - Budapest : Európa, 2008. - 552 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8651-5 kötött : 4500,- Ft
Chaplin, Charlie (1889-1977)
Egyesült Államok - filmrendező - színész - 20. század
791.43.071.1(73)(092)Chaplin,_Ch. *** 791.43.071.2(73)(092)Chaplin,_Ch.
[AN 2792235]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2009.
Clarkson, Wensley
Quentin Tarantino - the man, the myths his movies (magyar)
   Quentin Tarantino : az ember, a mítoszok és a filmek / Wensley Clarkson ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 299 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-020-6 kötött : 3500,- Ft
Tarantino, Quentin (1963-)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.1(73)(092)Tarantino,_Q.
[AN 2792192]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2009.
   István, a király, 1983-2008 : emlékkönyv az ősbemutató 25. évfordulójára / szerk. Koltay Gábor. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2008. - 387 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9201-27-9 kötött
Szörényi Levente (1945-). István, a király
Magyarország - rockopera - 20. század - ezredforduló
792.54(439) *** 78.071.1(439)(092)Szörényi_L.
[AN 2793645]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2009.
   Néptáncaink tanítása. - 2. kiad. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., [2008]-. - 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
magyar néprajz - néptánc - egyetemi tankönyv
793.31(=945.11)(075.8)
[AN 2794123]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ugrós táncaink / ... szerk. Zórándi Mária ; a DVD-t szerk. Fügedi János, Lévai Péter. - [2008], cop. 2003. - 171 p. : ill., részben kotta + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9414-19-8 fűzött
magyar néprajz - néptánc - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
793.31(=945.11)(075.8)
[AN 2794126] MARC

ANSEL
UTF-81019 /2009.
Nikolényi István (1941-)
   Kis szegedi színháztörténet / Nikolényi István. Színházi stílusok az ezredforduló éveiből / Veréb Simon. Hajnalfutár / Nikolényi István. - Szeged : Bába, 2008. - 153 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-14-3 fűzött
Szeged - színháztörténet - magyar irodalom - színielőadás - dráma - fényképalbum
792.091(439-2Szeged)(084.12) *** 792(439-2Szeged)(091) *** 894.511-2
[AN 2792861]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2009.
Poór Ferenc
   Veszprém megyei színházművészeti lexikon / Poór Ferenc szerk. ; [kiad. a Veszprémi Petőfi Színház]. - [Veszprém] : Veszprémi Petőfi Színház, 2008. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Veszprém megyei színháztörténeti lexikon
ISBN 978-963-06-5836-2 kötött
Veszprém megye - színházművészet - színész - szaklexikon - életrajzi lexikon
792(439.117)(092):030
[AN 2793286]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2009.
Pusztaszeri László (1942-)
   Karády és Ujszászy : párhuzamos életrajz történelmi háttérrel / Pusztaszeri László. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 291, [28] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-[292].
ISBN 978-963-662-133-9 fűzött : 4200,- Ft
Karády Katalin (1910-1990)
Ujszászy István (1894-1948?)
Magyarország - színész - katonatiszt - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Karády_K. *** 355(439)(092)Ujszászy_I.
[AN 2793988]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2009.
   Szeged szívében : százhuszonöt éves a város színháza, 1883-2008 / [... szerk. ... Tandi Lajos] ; [kiad. a Szegedi Nemzeti Színház]. - Szeged : Szegedi Nemz. Színház, 2008. - 239, [9] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5953-6 fűzött
Szegedi Nemzeti Színház
Szeged - színháztörténet
792(439-2Szeged)(091)
[AN 2792923]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2009.
   Színházi kalauz / összeáll. és szerk. Kékesi Kun Árpád ; [... közrem. Bathó Tünde et al.] ; [a képeket Koncz Zsuzsa kész.]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 790 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-047-3 kötött : 4900,- Ft
világirodalom - dráma - tartalmi kivonat
792(036)
[AN 2793209]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1024 /2009.
   Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / főszerk. Szathmári István. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 595 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-02-2 kötött : 5990,- Ft
magyar nyelv - retorika - stilisztika - szaklexikon
809.451.1-316.4 *** 894.511.08 *** 82.08 *** 82.085
[AN 2791798]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2009.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1999. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8489-0 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11
[AN 2794194]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2009.
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1999. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7631-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11
[AN 2794183]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2009.
Buvári Márta (1949-)
   Nyelvművelés-elmélet : értékelvű nyelvművelés / Buvári Márta ; [közread. a] Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány. - Budapest : Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány, 2008. - 100 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-100.
ISBN 978-963-87888-9-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvészet
800.1 *** 809.451.1-06
[AN 2792770]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2009.
Davies, Helen
   Beginner's Hungarian dictionary / Helen Davies and Helga Szabó ; ed. by Nicole Irving ; ill. by John Shackell. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-220-1 kötött : 2400,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2798043]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2009.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies, Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 13. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-214-0 kötött : 1900,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2797985]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2009.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-289-8 kötött : 1900,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 2797975]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2009.
Davies, Helen
   Kezdők svéd nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csépány Zsuzsanna ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-365-9 kötött : 2400,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=397=945.11
[AN 2797981]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2009.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2008, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5728-3 fűzött (hibás ISBN 963-05-5728-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2796653]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2009.
Gyuris Beáta (1970-)
   Formális szemantika / Gyuris Beáta, Varasdi Károly, Maleczki Márta. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2008, cop. 2006. - XIX, 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-963-482-892-1 fűzött
szemantika - egyetemi tankönyv
801.541.2(075.8)
[AN 2794839]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2009.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2000. - XV, 1086 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7635-2 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=50=945.11
[AN 2794170]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2009.
   Jel és jelentés / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk. ; Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 396 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 83.)
A 2007. októberében Budapesten azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-06-0 fűzött : 2940,- Ft
szemantika - egyetemi tankönyv - konferencia-kiadvány
801.541.2(075.8) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2791804]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2009.
Kiss Gábor (1955-)
   Szinonimák : 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára / Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta, 2008. - XVIII, 220, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 7.)
Bibliogr.: p. XVIII.
ISBN 978-963-9902-00-8 fűzött : 990,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2793850]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2009.
Nagy Gábor
   Más allá de las fronteras : [manual de espãnol] : [especializado en relaciones internacionales] / Nagy Gábor, Tóth Eszter. - Budapest : Holnap, 2008. - 469 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 467-469.
ISBN 978-963-346-820-3 fűzött : 4900,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2793301]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2009.
Szalai Nóra
   5 perc angol nyelvtan / Szalai Nóra. - Budapest : 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolg. Kft., 2008-. - 30 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2797890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Igeidők. - 4. kiad. - 2008. - 151 p. : ill., színes
A címoldalon a megjelenési év: 2005
ISBN 963-217-918-8 fűzött : 3480,- Ft
angol nyelv - ige - nyelvtan
802.0-559.1(078)=945.11
[AN 2797892] MARC

ANSEL
UTF-81039 /2009.
Sztojkó Ilona
   Ungricko - romano, romano - ungricko bari alava = Magyar - roma, roma - magyar nagyszótár / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; [kiad. Prosznyák Nyelvstúdió]. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2008. - 303, 303 p. ; 21 cm
Borítócím: Nagy magyar - roma kéziszótár ; Nagy roma - magyar kéziszótár. - A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött (hibás ISBN 963-87771-1-9)
magyar nyelv - lovári nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=914.99=945.11 *** 801.323=945.11=914.99
[AN 2792081]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1040 /2009.
1001 books (magyar)
   1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz : [a regény történetének teljes körű krónikája] / főszerk. Peter Boxall ; előszó Peter Ackroyd. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, 2008. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-194-7 kötött
világirodalom története - regény
82(091)-31
[AN 2795379]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2009.
   Az előadásmód és a szónoki beszéd : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a kilencedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. A. Jászó Anna]. - Budapest : Trezor, 2008. - 276 p. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-30-0 fűzött : 2520,- Ft
retorika - kommunikáció - szónoklásverseny - konferencia-kiadvány
82.085 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2791539]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2009.
Madarász Imre (1962-)
   Kultusz, vita, feledés : olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7504-70-9 fűzött : 2000,- Ft
Itália - olasz irodalom története - művelődéstörténet
850(091)(092) *** 930.85(45)
[AN 2794122]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2009.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában / [vál. és szerk. Fenyvesi Kristóf, Kiss Miklós]. - 2008. - 266, [16] p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-64-9 fűzött : 2800,- Ft
narratológia - digitális technika - videotechnika - hipertext
82.01 *** 681.3.004.14 *** 621.397
[AN 2792145] MARC

ANSEL
UTF-81044 /2009.
Reynolds, Barbara (1914-)
Dante (magyar)
   Dante : a költő, a politikai gondolkodó, az ember / Barbara Reynolds ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2008. - 630 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8635-5 kötött : 4800,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század - életrajz
850(092)Dante,_A.
[AN 2793415]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2009.
Szabó Tibor (1945-)
   Dante életbölcselete / Szabó Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-7504-99-0 fűzött : 1900,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 13. század - 14. század - erkölcs
850(092)Dante,_A. *** 17
[AN 2794234]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2009.
Tokaji Zsolt (1971-)
   A kínai Káma-Szútra : a klasszikus kínai erotikus és pornográf irodalom története / Tokaji Zsolt. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2008. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-9219-72-4 fűzött : 2380,- Ft
kínai irodalom története - kínai irodalom - erotikus irodalom - nemi élet
895.1(091)-993 *** 613.88 *** 392.6(510) *** 895.1-993=945.11
[AN 2793841]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1047 /2009.
Erdődy Edit (1946-)
   Kertész Imre / Erdődy Edit. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 168, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-771-8 fűzött : 2000,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Kertész_I.
[AN 2792210]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2009.
Keczán Mariann
   "Mind kántál, aki sorsot örökölt" : Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája, 1951-56 / Keczán Mariann. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 315 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 43.)
Bibliogr.: p. 295-301.
ISBN 978-963-473-127-6 fűzött : 3100,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2791488]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2009.
Kelevéz Ágnes (1953-)
   "Kit új korokba küldtek régi révek" : Babits útján az antikvitástól napjainkig / Kelevéz Ágnes ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, cop. 2008. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-57-0 fűzött : 2700,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 2792155]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2009.
Laczkó András (1943-)
   Varga Rudolf versvilágai : tizenkét szabálytalan értelmezés / Laczkó András. - Budapest : Saluton, cop. 2008. - 131 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-87759-1-7 fűzött : 2400,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - költészet - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Varga_R.
[AN 2794473]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2009.
Nádas Péter (1942-)
   Párbeszéd : négy nap ezerkilencszáznyolcvankilencben / Nádas Péter, Richard Swartz. - 3. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2008, cop. 1992. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-087-8 kötött : 2900,- Ft
Swartz, Richard (1945-)
Nádas Péter (1942-)
Magyarország - Svédország - író - 20. század - 21. század - dialógus
894.511(092)Nádas_P.(047.53) *** 839.7(092)Swartz,_R.(047.53)
[AN 2794444]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2009.
Penke Olga (1946-)
   Műfaji kísérletek Bessenyi György prózájában / Penke Olga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 271 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 42.)
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-963-473-126-9 fűzött
Bessenyei György (1747-1811)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - felvilágosodás - 18. század - 19. század
894.511(092)Bessenyei_Gy. *** 894.511(091)-3"17/18"
[AN 2791505]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2009.
Poszler György (1931-)
   Az eltévedt lovas nyomában / Poszler György. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 799 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-773-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 19. század - 20. század - irodalomtudomány
894.511(091)"18/19" *** 82(091)"18/19" *** 82.01
[AN 2794099]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2009.
Rába György (1924-)
   Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé : Babits és a százéves Nyugat költői / Rába György. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 244 p. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-486-0 fűzött : 2700,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Nyugat
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - író - folyóirat - 20. század - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)-1"19" *** 894.511(091)"19"(092) *** 070(439)Nyugat
[AN 2792054]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2009.
Sipos Lajos (1939-)
   Babits Mihály / Sipos Lajos. - [Jav. kiad.]. - [Szekszárd] : Babits, 2008. - 123 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 120-123.
ISBN 978-963-9556-52-2 kötött
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 2794336]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2009.
Szávai Ilona (1949-)
   Polcz Alaine emlékére : 1922. október 7 - 2007. szeptember 20. / [Szávai Ilona]. - Budapest : Pont, cop. 2008. - [14] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7265-82-2 fűzött : 990,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - író - pszichológus - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
894.511(092)Polcz_A.(084.12) *** 159.9(439)(092)Polcz_A.(084.12)
[AN 2792687]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1057 /2009.
Adams, Scott (1957-)
Words you don't want to hear during your annual performance review (magyar)
   Hogyan vágjunk fapofát, ha a főnök megszólal / Scott Adams ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Dilbert könyvek)
ISBN 978-963-9725-53-9 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - munkalélektan - képregény
820-7(73)=945.11 *** 087.6:084.11 *** 65.013(0:82-7)
[AN 2794015]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2009.
Ajtmatov, Čingiz (1928-2008)
   Dzsingisz kán fehér fellege : két elbeszélés / Csingiz Ajtmatov ; ford. Somfai Kara Dávid ; [a verseket ford. és a végszót írta Buda Ferenc]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 143, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Mire a madarak visszatérnek ; Dzsingisz kán fehér fellege. - Egys. cím: Kajrylyp kuštar kelgenče ; Čyngyz handyn ak bulutu
ISBN 978-963-346-782-4 kötött : 2300,- Ft
kirgiz irodalom - elbeszélés
894.341-32=945.11
[AN 2798199]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2009.
Akunin, Boris (1956-)
Kladbiŝenskie istorii (magyar)
   Temetői történetek / B. Akunyin G. Cshartisvili ; [ford. Bagi Ibolya, Sarnyai Csaba]. - Budapest : Európa, 2008. - 215, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8639-3 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi elbeszélés - temető - rémmese - esszé
882-322.4=945.11 *** 882-4=945.11 *** 718(100)(0:82-4)
[AN 2791876]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2009.
Akunin, Boris (1956-)
Statskij sovetnik (magyar)
   Az államtanácsos / Borisz Akunyin ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Európa, 2008. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8623-2 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2791822]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2009.
Alfonsi, Alice
Face-off (magyar)
   A nagy arc / ... Alice Alfonsi írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2008. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 3.)
ISBN 978-963-629-067-2 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2797302]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2009.
Andrews, Sophie
Scarred (magyar)
   A megsebzett / Sophie Andrews ; [ford. Kálmán Judit]. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2008. - 279 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87770-3-4 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793993]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2009.
Barker, Clive
Abarat (magyar)
   Abarat / Clive Barker ; [ford. Maleczki B. Miklós]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 323, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-12-4 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793497]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2009.
Binchy, Maeve
Quentins (magyar)
   Dublini vacsorák / Maeve Binchy ; [ford. Szabó Kitty]. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-726-5 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2793848]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2009.
Box, C. J.
Blue heaven (magyar)
   Zsaruk paradicsoma / C. J. Box ; [ford. Falvassy Gergely]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-25-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2793933]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Voll verknallt! (magyar)
   Totál bepasiztunk! / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2008]. - 247 p. : ill. ; 21 cm + 7 mell. - (Pssszt! A mi titkunk ; 20.)
ISBN 978-963-9420-92-2 kötött : 2600,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2794083]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2009.
Burton, Tim (1958-)
The melancholy death of oyster boy and other stories (magyar)
   Rímbörtön avagy Az osztrigasrác mélabús halála és más történetek / Tim Burton ; a szerző rajz. ; [ford. Stern Gábor]. - Budapest : Magvető - Xpress.hu, 2008. - 119, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2693-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2793544]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2009.
Byrnes, Michael
The sacred bones (magyar)
   Krisztusi csontok / Michael Byrnes ; [ford. Falvassy Gergely]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-26-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2793867]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2009.
Caldwell, Taylor (1900-1985)
The listener (magyar)
   A meghallgató / Taylor Caldwell ; [ford. Toró Anikó]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2008]. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-411-5 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2793171]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2009.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The big sleep (magyar)
   Örök álom / Raymond Chandler ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Európa, 2008. - 302 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Hosszú álom" címmel is
ISBN 978-963-07-8650-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2793819]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2009.
Chicken soup for the dog lover's soul (magyar)
   Megható történetek : szerelmetes kutyáim / Jack Canfield [et al.]. - [Budapest] : Novella, cop. 2008. - 311 p. ; 22 cm
Ford. Habony Gábor
ISBN 978-963-9442-29-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kutya - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2793473]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2009.
Child, Lee
Nothing to lose (magyar)
   Nincs mit veszítened / Lee Child ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2008]. - 374 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-030-6 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2792212]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2009.
Christenberry, Judy
Cowboy Santa (magyar)
   Vadnyugati Mikulás / Judy Christenberry ; [... ford. Fülöp Villő]. Házasságcsapda / Susan Fox ; [... ford. Szalai Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 15.)
Egys. cím: Cowboy Santa. The marriage command
ISBN 978-963-537-889-0 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792418]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2009.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The city and the stars (magyar)
   A város és a csillagok / Arthur C. Clarke ; [ford. Vámosi Pál] ; [az elő- és utószót ford. Németh Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2008, cop. 1979. - 283, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-06-3 fűzött : 2470,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793510]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2009.
Clarke, Stephen (1958-)
Merde actually (magyar)
   Menjünk a Francba! / Stephen Clarke ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-191-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2791846]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2009.
Cornwell, Patricia (1956-)
From Potter's field (magyar)
   Előre megfontolt szándékkal / Patricia Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2008. - 365 p. ; 20 cm
Ford. Morvay Krisztina
ISBN 978-963-370-838-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2794266]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2009.
Cornwell, Patricia (1956-)
Trace (magyar)
   A halál nyomában / Patricia Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2008. - 405 p. ; 20 cm
Ford. Morvay Krisztina
Fűzött (hibás ISBN 978-963-370-838-5)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2793815]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2009.
Cox, Josephine
Live the dream (magyar)
   Váltsd valóra az álmod! / Josephine Cox ; [ford. Róna Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-199-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2793530]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2009.
Defonseca, Misha (1937-)
Misha (magyar)
   Túlélni farkasok közt / Misha Defonseca ; Vera Lee és Marie-Therèse Cuny közrem. - Budapest : Mérték, 2008. - 263 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Takács Márta
ISBN 978-963-9693-97-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793727]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2009.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének : karácsonyi kísértet-história / Charles Dickens ; [ford. Benedek Marcell] ; [ill. Kass János]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 103, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-406-9 kötött : 2100,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2794956]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2009.
Dinislamova, Svetlana
Vitsam (magyar)
   Vízcsepp : versek / Szvetlana Gyiniszlamova ; ford. Nagy Katalin. - Szeged : SZEK JGYF K., 2008. - 111 p. : ill. ; 19 cm
Magyar és manysi nyelven
ISBN 978-963-7356-87-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-7356-87-7)
vogul irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.512-14.02=945.11
[AN 2792520]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2009.
D'Orta, Marcello
Dio ci ha creato gratis (magyar)
   Isten ingyér teremtett bennünket : az arzanói gyerekek evangéliuma Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Átd. kiad. - Budapest : Európa, 2008. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8644-7 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 2794899]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2009.
Downer, Lesley
The last concubine (magyar)
   Az utolsó ágyas / Lesley Downer ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 424 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-27-5 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793920]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2009.
Doyle, Roddy
The meanwhile adventures (magyar)
   Kaland kaland hátán / írta Roddy Doyle ; az illusztrációkat kész. Brian Ajhar ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-245-073-5 kötött : 2299,- Ft
írországi angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2793851]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2009.
Duchen, Jessica
Hungarian dances (magyar)
   Magyar táncok / Jessica Duchen ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 414 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5862-2 kötött : 3800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793228]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2009.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Lara és a néma hely. - 2008. - 103 p.
ISBN 978-963-245-029-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2793825] MARC

ANSEL
UTF-81087 /2009.
Dunyach, Jean-Claude (1957-)
Étoiles mortes (magyar)
   Halott csillagok / Jean-Claude Dunyach ; [ford. Fülöp Veronika]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 290, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-10-0 fűzött : 2670,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 2793521]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2009.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Tobie Lolness (magyar)
   Ágrólszakadt Tóbiás / Timothée de Fombelle ; François Place rajz. - Budapest : Móra, 2008-. - ill. ; 25 cm
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A számkivetett / [Pacskovszky Zsolt ford.]. - 2008. - 316, [4] p.
ISBN 978-963-11-8524-9 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793132] MARC

ANSEL
UTF-81089 /2009.
French, Gina (1973-)
For a house made of stone (magyar)
   Testemen keresztül : a kőház: Gina igaz története / Gina French, Andrew Crofts ; [ford. Margitta Nóra]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 205 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7052-78-1 fűzött : 2490,- Ft
French, Gina (1973-)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2793853]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2009.
Geagley, Brad (1950-)
Day of the false king (magyar)
   A bolondkirály napja : gyilkosság az ókori Babilonban : Szemerket, a Titkok és Nyomozások írnoka második története / Brad Geagley ; [ford. Görgey Etelka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 284 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-110-0 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2793852]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2009.
Gier, Kerstin (1966-)
Für jede Lösung ein Problem (magyar)
   Halálom után felbontandó / Kerstin Gier ; [ford. Kóbor Márta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-41-9 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2791998]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2009.
Gnone, Elisabetta (1965-)
L' incanto del buio (magyar)
   Fairy Oak II : a sötétség bűvölete / Elisabetta Gnone ; [ford. Lénárd Csilla] ; [az illusztrációkat Alessia Martusciello kész.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 339, [4] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-245-091-9 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793410]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2009.
Gordon, Noah (1926-)
The physician (magyar)
   Az orvosdoktor / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2008. - 811, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8588-4 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2794163]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2009.
Grisham, John (1955-)
Playing for pizza (magyar)
   Egy amerikai Pármában / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-96-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2793330]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2009.
Harris, Joanne (1964-)
Jigs and reels (magyar)
   Bársony és keserű mandula / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-197-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2792171]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2009.
Harrison, Harry (1925-)
Make room! Make room! (magyar)
   Helyet! Helyet! / Harry Harrison ; [ford. Kamper Gergely]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 255 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-07-0 fűzött : 2470,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2793149]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2009.
Harrison, Harry H.
Father to daughter (magyar)
   Apáról leányra : életbölcsességek lányok neveléséhez / Harry H. Harrison Jr. ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2008. - 378 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-88098-1-0 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - életvezetés - lány - családi nevelés - aforizma
820-84(73)=945.11 *** 613.865-055.2 *** 37.018.1-055.2
[AN 2794225]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2009.
Harrison, M. John (1945-)
Light (magyar)
   Fény / M. John Harrison ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 317 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-11-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793173]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2009.
Herbert, Brian (1947-)
Sandworms of Dune (magyar)
   A Dűne homokférgei / [Brian Herbert, Kevin J. Anderson] ; Frank Herbert [alapján] ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 365 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-174-0 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2792152]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2009.
Hill, Joe
Heart-shaped box (magyar)
   A szív alakú doboz / Joe Hill ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2008. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8648-5 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2794079]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2009.
Holdstock, Robert
The Merlin codex (magyar)
   A Merlin-kódex / Robert Holdstock ; [ford. és a jegyzeteket írta Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 21 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2794014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Keltika. - [2008]. - 367 p.
ISBN 978-963-426-111-7 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2794020] MARC

ANSEL
UTF-81102 /2009.
Holt, Victoria (1906-1993)
Queen of this realm (magyar)
   A birodalom királynője : I. Erzsébet regénye / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 679, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A "Tudor királynők" c. regénysorozat része
ISBN 978-963-635-345-2 fűzött : 2995,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2791759]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2009.
Hong Ying (1962-)
Shanghai wang (magyar)
   A sanghaji ágyas / Hong Ying ; [ford. Karafiáth Metta]. - Budapest : Lektűr, 2008. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9451-36-0 kötött : 2990,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 2794132]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2009.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Ape and essence (magyar)
   Majmok bombája / Aldous Huxley ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-050-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2794110]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2009.
Huxley, Aldous (1894-1963)
The doors of perception (magyar)
   Az érzékelés kapui ; Menny és pokol / Aldous Huxley ; [ford. Szántai Zsolt, Galamb Zoltán] ; [az utószót írta Farkas Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 178 p. ; 20 cm
Egys. cím: The doors of perception ; Heaven and hell
ISBN 978-963-266-051-6 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - filozófia
820-96=945.11
[AN 2794146]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2009.
Jeschke, Wolfgang (1936-)
Das Cusanus Spiel (magyar)
   A Cusanus-játszma / Wolfgang Jeschke ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-14-8 fűzött : 4990,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2793140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 308, [3] p.
ISBN 978-963-9828-09-4
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2793142] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 371, [2] p.
ISBN 978-963-9828-13-1
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2793145] MARC

ANSEL
UTF-81107 /2009.
Jones, James (1921-1977)
From here to eternity (magyar)
   Most és mindörökké : regény / James Jones ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Trivium, cop. 2008. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-48-8 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2797666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 507, [2] p.
ISBN 978-963-9711-46-4
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2797670] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 563, [2] p.
ISBN 978-963-9711-47-1
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2797672] MARC

ANSEL
UTF-81108 /2009.
Juska, Jane
A round-heeled woman (magyar)
   Szex és nyugdíj : [egy hatvanhat éves nő memoárja] / Jane Juska ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-142-6 fűzött : 2999,- Ft
Juska, Jane
amerikai angol irodalom - idős - nemi élet - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.88-053.9
[AN 2791881]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2009.
Kalmuczak, Rolf (1938-2007)
Angst in der 9a (magyar)
   A megfélemlített osztály : a TKKG-csapat detektívtörténete : ifjúsági regény / Stefan Wolf ; [Reiner Stolte rajz.] ; [ford. Megyesi Péter]. - Budapest : Frigohansa, [2008]. - 174, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (TKKG sorozat)
ISBN 978-963-06-6195-9 fűzött : 2100,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2793489]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2009.
Kazantzakīs, Nikos (1883-1957)
Vios kai politeia tou Alexī Zormpa (magyar)
   Zorbász, a görög / Nikosz Kazantzakisz ; [ford. Szabó Kálmán, Papp Árpád]. - Budapest : Partvonal, 2008, cop. 1967. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-03-4 kötött
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 2794277]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2009.
Kendall, Karen
Who's on top? (magyar)
   Lélektani hadviselés / Karen Kendall ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 229.)
ISBN 978-963-537-885-2 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792396]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2009.
King, M. C.
Truth or dare (magyar)
   A nagy kerítő / ... M. C. King írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2008. - 118 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 4.)
ISBN 978-963-629-068-9 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2797308]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2009.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve : regény : [Maugli történetei] / Rudyard Kipling ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 212 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-090-2 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2797540]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2009.
Koomson, Dorothy
The chocolate run (magyar)
   Csokoládéfutam / Dorothy Koomson ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-09-6 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2793983]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2009.
Koontz, Dean R. (1945-)
The husband (magyar)
   Váltságdíj / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 349 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-20-5 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2792686]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2009.
Kornhauser, Julian (1946-)
Dom, sen i gry dziecięce (magyar)
   Otthon, álmok, gyermekkori játékok : szentimentális történet / Julian Kornhauser ; [ford. Csisztay Gizella]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 87 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-138-4 fűzött : 1500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2793653]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Révolutions (magyar)
   Körforgás / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Európa, 2008. - 561, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8774-1 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2793241]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2009.
Leon, Donna (1942-)
A noble radiance (magyar)
   Nemesi kisugárzás / Donna Leon ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-49-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2793736]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2009.
Lofts, Norah (1904-1983)
How far to Bethlehem? (magyar)
   Úton Betlehembe : a napkeleti bölcsek regénye / Norah Lofts ; [ford. Tóth Péter-Pál]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-868-4 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793203]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2009.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; ford. Réz Ádám ; [ill. Csala Sándor]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 95 p., [10] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-618-6 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2794955]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2009.
Lorey, Dean
Nightmare academy (magyar)
   Lidércálmok iskolája / Dean Lorey ; Brandon Dorman illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2008. - 332, [3] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-852-1 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)=945.11
[AN 2794052]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2009.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Poslednij dozor (magyar)
   Utolsó őrség / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 339 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Az Őrség-tetralógia negyedik kötete
ISBN 978-963-9866-06-5 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2793190]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2009.
MacDonald, Laura
Drastic measures (magyar)
   Fényes telihold / Laura MacDonald ; [... ford. Kiss Gábor]. Van bőr a képén?! / Meredith Webber ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Zárójelentés / Alison Roberts ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 15.)
Egys. cím: Drastic measures. A very precious gift. Surgeon on call
ISBN 978-963-537-794-7 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2793311]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2009.
Mahy, Margaret
The changeover (magyar)
   Átváltozás / Margaret Mahy ; [ford. Dési András]. - Budapest : Animus, 2008. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-12-0 kötött : 2390,- Ft
új-zélandi irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(931)=945.11
[AN 2793285]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2009.
Massie, Elizabeth
King takes queen (magyar)
   Tudorok 2 : végzetes játszma / Elizabeth Massie ; [ford. Rupp Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-178-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792125]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2009.
Matić-Zrnić, Natalija (1880-1956)
Natalija (angol)
   Natalija : life in the Balkan powder keg, 1880-1956 / [Matic Zrnic, Natalija] ; ed. by Jill A. Irvine and Carol S. Lilly ; [transl. by Janja Pavetić-Dickey]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - XIX, 494 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 489-493.
ISBN 978-963-9776-23-4 kötött
Matić-Zrnić, Natalija (1880-1956)
szerb irodalom - memoár
886.1-94=20
[AN 2794209]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2009.
Matthews, Carole
The chocolate lovers' diet (magyar)
   Csokoládéimádók diétája / Carol[!] Matthews ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-211-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2792048]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2009.
McDevitt, Jack (1935-)
A talent for war (magyar)
   Született stratéga / Jack McDevitt ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 375 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87730-8-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2793207]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2009.
McElroy, Laurie
Super sneak (magyar)
   A nagy átverés / ... Laurie McElroy írta. - [Budapest] : Egmont, 2007 [!2008]. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 2.)
ISBN 978-963-629-066-5 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2796923]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2009.
McNaught, Judith
Every breath you take (magyar)
   Örök bizalom / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2008]. - 367 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-041-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2791811]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2009.
Meesukhon, Patcharee
   Esti mesék / [írta Patcharee Meesukhon, Suppalak Phoonsinbooranakul] ; [ill. Veerasak Jirakunchaivong]. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - 240 p. : ill., színes ; 22 cm
A ford. a "Bedtime stories" c. kiad. alapján kész. - Ford. Ivancsics Irma. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-370-683-1 kötött
gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2793700]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2009.
Michaels, Fern
Vegas rich (magyar)
   Vegas saga : Sallie Coleman öröksége / Fern Michaels ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 812 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-153-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792074]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2009.
Miéville, China (1972-)
The scar (magyar)
   Armada / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-16-2 fűzött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 401 p.
ISBN 978-963-9828-08-7
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793219] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 329 p.
ISBN 978-963-9828-15-5
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793221] MARC

ANSEL
UTF-81134 /2009.
Miller, Arthur (1915-2005)
   Drámák / Arthur Miller ; [ford. Benedek András et al.]. - Budapest : Európa, 2008. - 808, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Édes fiaim ; Az ügynök halála ; A salemi boszorkányok ; Pillantás a hídról ; A bűnbeesés után ; Közjáték Vichyben ; Alku. - Egys. cím: All my sons ; Death of a salesman ; The Crucible ; A view from the bridge ; After the fall ; Incident at Vichy ; The price
ISBN 978-963-07-8625-6 fűzött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 2792097]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Avonlea (magyar)
   Anne az élet iskolájában / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-67-7 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2796232]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Emily / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2685801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Bagolykacaj. - 2008. - 179 p.
ISBN 978-963-245-014-8 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2793709] MARC

ANSEL
UTF-81137 /2009.
Morgan, Sarah (1948-)
The doctor's Christmas bride (magyar)
   Apukát karácsonyra / Sarah Morgan ; [... ford. Somló Katalin]. Csúcsformában / Anne Herries ; [... ford. Halász Kriszta]. Mákvirág kisasszony / Fiona McArthur ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 19.)
Egys. cím: The doctor's Christmas bride. The most precious gift. Delivering love
ISBN 978-963-537-886-9 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792642]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2009.
Morpurgo, Michael
The butterfly lion (magyar)
   A lepkeoroszlán : regény / Michael Morpurgo ; [... az illusztrációkat kész. Falcione Sarolta] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 102, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-020-9 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793721]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2009.
Morrison, Toni (1931-)
   Szerelem / Toni Morrison ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Novella, [2008], cop. 2007. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9442-95-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2793459]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2009.
Murakami Haruki (1949-)
Nurowei no mori (magyar)
   Norvég erdő / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Geopen, 2008, cop. 2007. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-30-6 kötött : 3290,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2793381]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2009.
Napier, William (1965-)
Attila (magyar)
   Attila / William Napier ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 3 db ; 24 cm
Attila (Hun Birodalom: király) (?-453)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2749550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A végítélet. - 397 p.
ISBN 978-963-426-116-2 kötött : 2499,- Ft (hibás ISBN 978-963-426-098-1)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2793858] MARC

ANSEL
UTF-81142 /2009.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2008. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-17-5 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 2793421]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2009.
Oakley, Natasha
For our children's sake (magyar)
   Cseregyerekek / Natasha Oakley ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Fordul a kocka / Anne McAllister ; [... ford. Kovács Eszter. Zsákbamacska / Emma Darcy ; [... ford. Gonda Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 30.)
Egys. cím: For our children's sake. McGillivray's mistress. The blind-date bride
ISBN 978-963-537-893-7 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792635]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2009.
'Omar Khayyām (1048-1131)
   293 rubáí / Omar Khajjám ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Halasi Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 157 p. ; 18 cm. - (Lyra mundi, ISSN 0324-3362)
ISBN 978-963-07-8652-2 kötött : 3000,- Ft
perzsa irodalom - vers
891.5-14=945.11
[AN 2793272]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2009.
Parker, Barbara
Suspicion of betrayal (magyar)
   A félelem csapdájában : zaklatás életre-halálra / Barbara Parker ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 397 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-800-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2791828]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2009.
Patterson, Richard North
The race (magyar)
   Gigászok harca / Richard North Patterson ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-164-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2792029]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2009.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Empire "V" (magyar)
   Empire "V" : elbeszélés a valódi felsőbbrendű emberről / Viktor Pelevin ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2008. - 497 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8474-0 kötött : 3000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2793222]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2009.
Potter, Ellen (1963-)
Olivia Kidney (magyar)
   Olivia / Ellen Potter ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Reynolds, Peter
ISBN 978-963-245-089-6 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2793457]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2009.
A prisoner of birth (magyar)
   Kettős mérce / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 471 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-101-3 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2793435]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2009.
Quinn, Daniel (1935-)
The story of B (magyar)
   B története : [az Izmael-trilógia második könyve] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87783-3-8 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2793827]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2009.
Rachet, Guy (1930-)
Les larmes d'Isis (magyar)
   Ízisz könnyei / Guy Rachet ; [ford. Szabó Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 21 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2793997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A kígyók ura. - [2008]. - 293 p.
ISBN 978-963-426-126-1 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2794002] MARC

ANSEL
UTF-81152 /2009.
Ragde, Anne B. (1957-)
Eremittkrepsene (magyar)
   Remeterákok : a Berlini nyárfák folytatása / Anne B. Ragde ; [ford. Miszoglád Gábor]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-95-1 kötött : 2600,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2792073]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2009.
Randall, Cecilia
Hyperversum (magyar)
   Hyperversum : regény / Cecilia Randall ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 671 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-5911-7 kötött : 4500,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2793230]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2009.
Rice, Anne (1941-)
Interview with the vampire (magyar)
   Interjú a vámpírral / Anne Rice ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 285 p. ; 25 cm
ISBN 963-9441-82-1 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2792064]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2009.
Rice, Anne (1941-)
Pandora (magyar)
   Pandora, a vámpír / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 257 p. ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9393-20-7)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2792129]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Opposites attract (magyar)
   Győztes játszma ; Szerep nélkül / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit, ... Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 399 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Opposites attract ; Dual image
ISBN 978-963-537-890-6 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2794131]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Partners (magyar)
   Vetélytársak / Nora Roberts ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-881-4 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2791795]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Salvation in death (magyar)
   Halálos üdvösség / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-119-3 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2794032]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2009.
Romijn, André
Het geheim van Antonio Vivaldi (magyar)
   Antonio Vivaldi titkos élete : a pap, a zeneszerző, a szerető / André Romijn ; [ford. Neumann Anna]. - [Budapest] : Novella, cop. 2008. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9442-55-9 kötött : 2990,- Ft
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
holland irodalom - életrajzi regény
839.31-312.6=945.11
[AN 2793692]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2009.
Rosenfelt, David
Bury the lead (magyar)
   Az eltűnt bizonyíték / David Rosenfelt ; [ford. Draskovics Mariann]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-76-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2792044]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2009.
Roubaud, Jacques (1932-)
Le Grand incendie de Londres (magyar)
   "A nagy londoni tűzvész" : tudósítás csatlakozásokkal és elágazásokkal, 1985-1987 / Jacques Roubaud ; [ford. Szigeti Csaba] ; [közread. az] ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK M. Irod.- és Kultúratud. Int., 2008. - 307 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-088-1 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2793638]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2009.
Sage, Angie
Septimus heap (magyar)
   Szeptimusz / Angie Sage ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2797663]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mágia. - 2008. - 516, [3] p.
ISBN 978-963-9708-17-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2797665] MARC

ANSEL
UTF-81163 /2009.
Saunders, Kate
The little secret (magyar)
   Aprócska titok / Kate Saunders ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 177, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-067-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793456]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2009.
Saylor, Steven (1956-)
A gladiator dies only once (magyar)
   Egy gladiátor csak egyszer hal meg : Gordianus, a nyomozó további megbízatásai / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-24-3 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi elbeszélés
820-321.6(73)=945.11
[AN 2791970]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2009.
Schulz, Karel (1899-1943)
Kámen a bolest (magyar)
   Kőbe zárt fájdalom : Michelangelo Buonarroti életregénye / Karel Schulz. - [9. kiad.]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 749, [2] p. ; 21 cm
Ford. Szekeres György, Aczél János, Richter László
ISBN 978-963-7437-97-7 kötött : 4500,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
cseh irodalom - életrajzi regény
885.0-312.6=945.11
[AN 2794179]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2009.
Scott, Paul (1920-1978)
The jewel in the crown (magyar)
   A korona ékköve : a Rádzs kvartett 1. / Paul Scott ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 815 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-173-0 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2791969]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2009.
See, Lisa
On Gold Mountain (magyar)
   Aranyhegyen / Lisa See ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 545, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-43-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2793264]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2009.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Árny / [ford. Acsai Roland]. - 2008. - 219, [3] p.
ISBN 978-963-11-8559-1 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2793667] MARC

ANSEL
UTF-81169 /2009.
Shelley, Mary (1797-1851)
The last man (magyar)
   Az utolsó ember / Mary Shelley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-18-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 296, [3] p.
ISBN 978-963-9828-03-2
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793491] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 294, [3] p.
ISBN 978-963-9828-17-9
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2793494] MARC

ANSEL
UTF-81170 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry's Christmas cracker (magyar)
   Rosszcsont Peti karácsonya / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-23-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2793533]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2009.
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Śonim, geshikḥte fun a libe (magyar)
   Szerelmes történet : egy poligámista regénye / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Novella, cop. 2008. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9442-33-7 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - jiddis irodalom - regény
830-088-32(73)=945.11
[AN 2793432]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2009.
Slaughter, Karin
Blindsighted (magyar)
   Nadragulya / Karin Slaughter ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-214-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2791841]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2009.
Slonczewski, Joan (1956-)
Daughter of Elysium (magyar)
   Elízium lánya / Joan Slonczewski ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 525 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-00-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2793182]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2009.
Sontag, Susan (1933-2004)
At the same time (magyar)
   Egyidőben : esszék és beszédek / Susan Sontag. - Budapest : Európa, 2008. - 266 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8359-0 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - világirodalom története - művészetesztétika - 19. század - 20. század - esszé
820-4(73)=945.11 *** 82(091)"18/19" *** 7.01
[AN 2793205]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2009.
Spangenberg, Peter (1934-)
Eselchen auf dem Weg zur Krippe (magyar)
   Kiscsacsi útja a jászolig : a karácsonyi történet / Peter Spangenberg ; Dorothee Möller illusztrációival ; [ford. Zámbóné Tóth Emese]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-558-113-9 kötött : 1700,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - gyermekkönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 2793167]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2009.
Sparks, Nicholas (1965-)
The choice (magyar)
   Válaszúton / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2008]. - 284 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-091-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2793442]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2009.
Spencer, Catherine
The Italian's convenient wife (magyar)
   Az ikrek jegyében / Catherine Spencer ; [... ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 416.)
ISBN 978-963-537-888-3 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792611]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2009.
Stewart, Paul (1955-)
Muddle earth (magyar)
   Dinkafölde / Paul Stewart & Chris Riddell ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., 2007-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Vigyázat, sárkányveszély!. - 2008. - 157 p.
ISBN 978-963-245-046-9 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793881] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Doktor Morcos Viháncligetből. - 2008. - 172 p.
ISBN 978-963-245-047-6 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2793886] MARC

ANSEL
UTF-81179 /2009.
Stilton, Geronimo
Halloween... che fifa felina! (magyar)
   Macskanagy rettegés / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2008. - 116, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-901-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2793809]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2009.
Stilton, Geronimo
Per mille mozzarelle... (magyar)
   Ezer mozzarella, nyertem a pocoklottón! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2008. - 114, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-868-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2793806]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2009.
Szirtes, George (1948-)
   English words : selected poems of George Szirtes = Angol szavak : George Szirtes válogatott versei / [vál. és szerk. Imreh András]. - Bilingual ed. - Budapest : Corvina, [2008]. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5785-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02=945.11
[AN 2793195]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2009.
   Szívélyes Fahrenheit : 17 sci-fi remekmű / ... vál. Isaac Asimov és Martin H. Greenberg. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 335 p. ; 21 cm
A ford. az "Isaac Asimov presents the great SF stories: 16" (New York : DAW Books, 1954) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-245-085-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 2796813]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2009.
Trevanian (1931-2005)
Shibumi (magyar)
   Sibumi / Trevanian ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 505 p. ; 20 cm
Megj. "Gyilkos ösztön" címmel is
ISBN 978-963-266-053-0 kötött : 4600,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2794118]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2009.
Vernier, Elisabetta
Clipart (magyar)
   Clipart / Elisabetta Vernier ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-05-6 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2793134]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2009.
Wharton, William (1925-)
Tidings (magyar)
   Hírhozók / William Wharton ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-034-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2791806]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2009.
White, Stephen
Dry ice (magyar)
   Viharos elme / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2008]. - 366 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-029-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2791799]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2009.
Wilder, Gene (1933-)
My French whore (magyar)
   Kis francia szajhám : napló / Gene Wilder ; [ford. Bíró László]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9797-82-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2793541]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2009.
Wilkinson, Lee
Kept by the tycoon (magyar)
   Te vagy a sorsom / Lee Wilkinson ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 427.)
ISBN 978-963-537-894-4 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792405]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2009.
Wilson, Robert Charles (1953-)
Axis (magyar)
   A tengely / Robert Charles Wilson ; [ford. Sohár Anikó]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 324, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87730-9-8 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2793516]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2009.
Wylie, Trish
Her unexpected baby (magyar)
   Miből lesz a cserebogár? / Trish Wylie ; [... ford. Marosi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 415.)
ISBN 978-963-537-887-6 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2792888]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2009.
Young, Robyn (1975-)
Brethren (magyar)
   A testvériség : ármány, szenvedély és harc a keresztes hadjáratok korában / Robyn Young ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-112-4 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2794048]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2009.
Zamâtin, Evgenij Ivanovič (1884-1937)
My (magyar)
   Mi / Jevgenyij Zamjatyin ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Cartaphilus, 2008, cop. 1990. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-038-7 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2794149]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1193 /2009.
Arykana
   A Sárkány és a Rózsa / Arykana ; [ill. Nemeskéri Zsuzsa]. - Sopron : Novum, 2008. - 283, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-68-7 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2793019]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2009.
Bächer Iván (1957-)
   Névsorolvasó / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-056-6 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - esszé
894.511-4 *** 929(439)(0:82-4)
[AN 2792055]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2009.
Bacsik Katalin
   Ablaktalan csend : novellák / Bacsik Katalin ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2008. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8777-1-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2791597]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2009.
Bagi Iván (1976-)
   Akik összetartoznak / Bagi Iván. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-029-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2794085]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2798193]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2009.
Balogh Gyula (1972-)
   A magányos asszony : elbeszélések / Balogh Gyula, Bíró Gyula, Kocsis Csaba ; [kiad. az Oberhauser László Társaság]. - Berettyóújfalu : Oberhauser L. Társ., 2008. - 23 p. ; 15 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-06-6106-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2791473]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2009.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - [2008]. - 381 p.
ISBN 978-963-426-100-1 kötött : 2499,- Ft
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793880] MARC

ANSEL
UTF-81200 /2009.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Novellák / Bánffy Miklós. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Polis, cop. 2008. - 331 p. ; 23 cm. - (Bánffy Miklós művei ; 3.)
ISBN 978-963-506-779-4 kötött : 3500,- Ft
ISBN 978-973-8341-96-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32(498) *** 894.511-34(498)
[AN 2792338]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2009.
Békés Géza József (1949-)
   Válogatott verseim / Békés Géza József ; saját grafikákkal ill. - Budapest : 3BT, 2008. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-02-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794640]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2009.
Bene Zoltán (1973-)
   Üledék : NEMzedékregény / Bene Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-02-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794257]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2009.
Bíró András (1923-)
   A lépcsősor legalsó fokán : kisregény / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 85 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7504-85-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2794153]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2009.
Bíró József (1951-)
   Halálom halála : válogatott és új versek, 1973-2003 / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 450 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7504-96-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794262]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2009.
Birtalan Balázs (1969-)
   Aszalt szilva naplementekor : mémtörténetek / Birtalan Balázs. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87783-4-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé - napló
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 2793838]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2009.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Viszonylag minden : tsepeli gavotte / Birtalan Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-98-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794221]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2009.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Gergő és az álomvámpírok / Böszörményi Gyula ; [... ill. Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 2 db : ill. ; 22 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2795359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 485, [3] p.
ISBN 978-963-9708-31-0 kötött : 3495,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2795362] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 388 p.
ISBN 978-963-245-140-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2798880] MARC

ANSEL
UTF-81208 /2009.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Az éj puha teste / Böszörményi Zoltán. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 655 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-90-0 kötött : 3999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2791808]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2009.
Budai Bernadett (1987-)
   Tűzliliom könyvek / Budai Bernadett. - Sopron : Novum, 2008-. - 22 cm
ISBN 978-963-9842-40-3
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2791757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Távoli világ. - 2008. - 581 p. : ill.
ISBN 978-963-9842-43-4 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2791761] MARC

ANSEL
UTF-81210 /2009.
Csató László
   Cső / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2008. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-03-0 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 979-963-9864-03-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794288]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2009.
Csató László
   Tarka / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2008. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-01-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794284]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2009.
Csukás István (1936-)
   Ágacska / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Gesta, cop. 2008. - 88 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9591-42-4 kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2793422]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2009.
Czigány György (1931-)
   Az elsüllyedt katedrális : tucatnyi vers Baranyi Ferenc, Alberto Menenti és Giorgio Pressburger fordításában = La cattedrale naufragata : una dozzina di poesie tradotte da Ferenc Baranyi, Alberto Menenti e Giorgio Pressburger / Czigány György. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 40 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7504-86-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=50
[AN 2795257]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2009.
Devecsery László (1949-)
   Albioni állatságok - hunniai állatságok? / Leslie Day ; [!m. változat Devecsery László]. - Budapest : Urbis, 2008. - 133, [3] p. : ill. ; 18 cm
Albioni állatságok! - hunniai állatmesék? (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9706-59-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2793780]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2009.
Erdélyi Szerencse Ödön
   Andrásfa ágán : szülőföldszívlelő emlékfüzér 600 évben : bölcső, bor, kenyér / Erdélyi Szerencse Ödön. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7504-88-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794642]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2009.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2000. - 717 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2193-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794439]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2009.
   Ezüstfenyő : [a karácsony könyve] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-267-011-9 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-267-028-7)
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2794144]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2009.
   Fagyöngy : [a szeretet könyve]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 119, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-267-030-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2794140]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2009.
Faltin, Elisabeth
   A királyné : [Bajor Gizella, a szent magyar királyné] / Elisabeth Faltin. - Sopron : Novum, 2008. - 837 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 830-832.
ISBN 978-963-9842-72-4 fűzött : 5490,- Ft
Gizella (Magyarország: királyné), Boldog (985?-1065)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2792818]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2009.
   Farkasátok : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 434 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 69.)
ISBN 978-963-9566-76-7 kötött : 2198,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2791840]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2009.
Fazekas István (1967-)
   Férfitánc / Fazekas István. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-06-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794130]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Karácsony éjjel / Fekete István ; [összeáll. és szerk. Horváth József]. - 4. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 190, [4] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-014-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2794138]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Tíz szál gyertya / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 199 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Fősorozata: Fekete István művei.
ISBN 978-963-267-012-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2791903]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2009.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   USA, USA, USA... te csodás?! / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2008. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8558-4 kötött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - emigráns irodalom - publicisztika
894.511-92(73)
[AN 2792085]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2009.
Flower, Bob
   Combok ölelésében / Bob Flower. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2793233]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2009.
Föld S. Péter (1951-)
   Lehet-e egy forradalmárnak hasmenése? / Föld S. Péter ; [rajzok Édua]. - Budapest : Pallas, 2008. - 331 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87995-4-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2793536]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2009.
Folder, Jolin, Sir
   Murphy autós törvénykönyve / Sir Jolin Folder ; [a rajzokat Szundi Gábor kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1998. - 111 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9898-03-5 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2794317]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2009.
Folder, Jolin, Sir
Murphy menedzser törvénykönyve (új kiadása)
   Murphy, a nagy vállalkozó / Sir Jolin Folder ; [a rajzokat Horváth Ildikó kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1995. - 111 p. : ill. ; 18 cm
Murphy, a nagy vállalkozó törvénykönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9898-04-2 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2794325]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2009.
Galántai János Árpád
   Sötét zarándok / Ray O'Sullivan. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 216, [2] p. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája (keretcím)
ISBN 978-963-9890-12-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2791796]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2009.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Karnevál : regény / Hamvas Béla. - [Szentendre] : Medio, cop. 2008. - 3 db ; 19 cm
ISBN 978-963-9240-38-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 512 p. - (Hamvas Béla művei ; 11.)
ISBN 978-963-9240-39-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794296] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 496 p. - (Hamvas Béla művei ; 12.)
ISBN 978-963-9240-40-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794300] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 475 p. - (Hamvas Béla művei ; 13.)
ISBN 978-963-9240-41-4
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794301] MARC

ANSEL
UTF-81231 /2009.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Patmosz : esszék / Hamvas Béla. - 3. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2008. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-9240-42-1 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2794286]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 1958-1964. - 500 p. - (Hamvas Béla művei ; 3.)
ISBN 978-963-9240-43-8
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2794289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1964-1966. - 262 p. - (Hamvas Béla művei ; 4.)
ISBN 978-963-9240-44-5
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2794292] MARC

ANSEL
UTF-81232 /2009.
   Harmat és vér : erdélyi magyar írók vadászelbeszélései / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 210, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-016-4 kötött : 2400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)(498) *** 799.2(0:82-32)
[AN 2792003]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2009.
   Az ismeretlen leány : magyar írók elbeszélései a szerelemről / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 227, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-017-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - szerelem - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 392.6(0:82-32)
[AN 2793968]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (német)
   Hurra, es ist ein Junge! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - Budapest : Móra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8561-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2793424]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (német)
   Hurra, es ist ein Mädchen! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - [Budapest] : Móra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8560-7 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2793289]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8674-4 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791976]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szegény gazdagok / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 335 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 8.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5832-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794421]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2009.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Anna-emlékkönyv / [... szerk. Urbán Vilmos]. - [Budapest] : Bétaprint, 2008. - 57 p. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Juhász Gyula és Urbán Vilmos versei
ISBN 978-963-06-5167-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2793287]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2009.
Kanizsa József (1942-)
   Két kavics : válogatott versek / Kanizsa József ; [grafikákat kész. Tényi Katalin] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2009. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-74-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2793102]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2009.
   Karácsony a havason : erdélyi írók karácsonyi novellái, versei / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-020-1 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - vers - antológia
894.511-14(498)(082) *** 398.332.416 *** 894.511-32(498)(082)
[AN 2793963]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2009.
Kertész Imre (1929-)
   Európa nyomasztó öröksége / Kertész Imre ; [szerk., a jegyzeteket és a mutatókat kész. Hafner Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2008. - 459, [4] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 435-443.
ISBN 978-963-14-2657-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2793529]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2009.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2464-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794949]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2009.
   Ki is írta...? : elfelejtett versek könyve / összeáll. és a szöveget gond. Havas Katalin. - 3. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 206 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-31-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2794817]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2009.
   Kóc, kóc / [a verseket vál. Lengyel Anna] ; Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika illusztrációival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-523-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2797943]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2009.
Konczek József (1942-)
   Az okos szamár : fanyar mesék a jó öreg Aesopus nyomán fiatal demokráciánkról / Konczek József. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 62 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9908-01-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2794629]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, 2008. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-1-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794784]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2009.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Sziklagrafikák / Kovács József Hontalan. - Agárd : Alkotóház, 2008. - 57 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88142-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2793585]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2009.
Kovács Júlia (188?-196?)
   Az árva Mariska napjai. - Budapest : Noran, 2008. - 267, [2] p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
Szerző Kovács Júlia. - Borgos Anna tanulmányával. - A függelékben levelekkel, kritikákkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-283-007-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794067]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2009.
Krasznai Emese (1961-)
   A dimenzionista / Krasznai Emese ; [ill. Krasznai Emese]. - Sopron : Novum, 2008. - 165, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-59-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2792922]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2009.
Lackfi János (1971-)
   Kövér Lajos aranykeze / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - Budapest : Noran, 2008. - 189, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-283-008-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2794101]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2009.
Léderer Katalin
   Egy ismeretlen történet / Léderer Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 240, [2] p. ; 20 cm. - (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X)
Bibliogr.: p. [241-242].
ISBN 978-963-236-135-2 fűzött : 2200,- Ft
Léderer Katalin
magyar irodalom - alkoholizmus - memoár
894.511-94 *** 613.81(0:82-94) *** 364.272
[AN 2793609]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   A lófejű démon : véres történet a Himalájából / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2008. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9591-43-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2792041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 321 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2792046] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 324 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2792047] MARC

ANSEL
UTF-81253 /2009.
   Májusi dalok. - [Monor] : Monor és Vidéke Alapítvány, 2008. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Alkotói antológia Monor és környékéről, ISSN 1589-9098)
ISBN 978-963-87897-0-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2791638]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi ; Judit ...és az utóhang / Márai Sándor ; [... gond. Rátz Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-179-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792774]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kuruzslók hajnala : publicisztika, 1928-1930 / Márai Sándor ; [... gond. Rátz Mária]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 570 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-170-5 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2792771]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1949 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 471 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-171-2 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2793413]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1949 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 471 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-172-9 kötött : 7940,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2793409]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2009.
Markovics Botond (1975-)
   Isten gépei / Brandon Hackett. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 293, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-20-9 fűzött : 2670,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2793146]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2009.
Márton Adél-Evelin (1980-)
   Bonjour Leibowitz : novellák és más szövegek / Márton Adél-Evelin. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, 2008. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-84-6 fűzött : 1200,- Ft : 5 EUR
ISBN 978-973-86851-9-2
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43(498) *** 894.511-32(498)
[AN 2792519]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2009.
Méhes György (1916-2007)
   Kolozsvári milliomosok / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-115-0 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2796783]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2009.
Mentovics Éva
   Téli varázslat / Mentovics Éva ; rajz. Eszes Hajnal. - [Budapest] : Santos, [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9594-61-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2794103]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2009.
Mészáros Mihály
   Beszervezés / Mészáros Mihály ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87854-6-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2793817]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2009.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Heaven consulting : in memoriam A&G Equities, 2005-2006 / Mészöly Ágnes. - Budapest : Noran, 2008. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-283-000-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794062]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2009.
Mikó Csaba
   Tükörváros titka / Mikó Csaba. - Budapest : Móra, 2008. - 559 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8528-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2792089]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, 2008. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-7-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794807]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Huszár a teknőben és egyéb elbeszélések / írta Mikszáth Kálmán ; Mühlbeck Károly rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2008]. - 45, [2] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 191?
ISBN 978-963-7377-34-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 2796938]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, 2008. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-2-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794788]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, 2008. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-6-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794781]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2009.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Különlét : versek, 2000-2008 / Molnár Krisztina Rita ; [... ill. Simonyi Cecília]. - Budapest : Pont ; [Budapest] : Ikerhold, cop. 2008. - 97, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7265-85-3 kötött : 2100,- Ft
ISBN 978-963-87952-2-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2792453]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2009.
Mosonyi Kata
   Az öreg ház meséi / Mosonyi Kata ; [ill. Vörös Sára Kata]. - [Tatabánya] : [Simonyi K.], cop. 2008. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5681-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2793260]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2009.
Nagy J. Ádám
   Milánótól Nápolyig : 2004. szeptember 16-29. / [Nagy J. Ádám]. - Budapest : Szerző, 2008. - 351 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Itáliai séták)
ISBN 978-963-06-5575-0 fűzött
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret
894.511-992 *** 908.45(0:82-992)
[AN 2794124]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2009.
Neetah, Alie (1971-)
   A vén diófa mesél / Alie Neetah. - Sopron : Ed. Nove, 2008. - 93, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-13-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2792512]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2009.
Nemere István (1944-)
   A kozmosz lovagjai ; Az idő vándorai / Nemere István. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87990-9-8 kötött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2792118]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2009.
Nemere István (1944-)
   Műkincsrablók a kisbolygón ; A kupolaváros titka / Nemere István. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87990-7-4 kötött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2792193]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2009.
Németh László (1901-1975)
   Égető Eszter : regény / Németh László ; [az előszót írta Kaiser László]. - Pomáz : Kráter, 2008. - 646 p. ; 20 cm. - (Németh László szépirodalmi munkái ; 7.)
ISBN 978-963-9735-62-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798212]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2009.
   Nemzeti olvasókönyv : magyar klasszikusok gondolatai az anyanyelvről és a hazáról / [összeáll. Lukácsy Sándor]. - Felújított kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 330 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9797-73-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyarságtudat - magyar nyelv - antológia
894.511-822 *** 809.451.1(0:82-822) *** 316.356.4(=945.11)(0:82-822)
[AN 2793155]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2009.
Nyakas Szilárd (1944-)
   Magyar szöveg : közélet és kommunikáció / Nyakas Szilárd. - Budapest : Mundus, 2008. - 272 p. ; 22 cm. - (Antall-zsebkönyvek, ISSN 1787-9663 ; 2.)
ISBN 978-963-9501-91-1 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2792148]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2009.
Nyirő József (1889-1953)
   Jézusfaragó ember / Nyirő József ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Szentendre] : Kairosz, [2008]. - 345, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9302-82-1 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2797911]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2009.
   Nyugat : 34 év, 34 író, 34 novella / [vál. Pomogáts Béla]. - Budapest : Noran, 2008. - 584, [4] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-9716-84-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2793818]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2009.
Oláh András (1959-)
   Érintetlenül : versek / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 85 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-93-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794495]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2009.
Ördögh Szilveszter (1948-2007)
   Ének, énekek / Ördögh Szilveszter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-5889-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2793201]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2009.
   Örökzöld : [az ünnep könyve] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 121 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-267-028-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2793955]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2009.
Pándy Lajos (1922-)
   Olimpia Hetedhétországban / Pándy Lajos ; Szántói Krisztián rajz. - Budapest : Mundus, 2008. - 97 p., 12 t. : ill., színes ; 25 cm. - (Gyermekeknek és felnőtteknek, ISSN 1588-5585)
ISBN 978-963-9713-21-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2793942]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2009.
Papp Sebők István (1965-)
   A sepsiszentgyörgyi koldusok : a törtfrigyű sas sikolya több jajkiáltásban / Papp Sebők István. - [Érd] : Stevenson House Publ., 2008. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR (hibás ISBN 978-963-87952-1-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792532]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2009.
   Parázsló tehetség : II. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai, 2008. - Sopron : Novum, 2008. - 244 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-71-7 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2791764]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2009.
Parker, Cynthia
   Nehéz út / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008], cop. 1996. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-96-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2794114]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2009.
Pató Selám (1975-)
   AlligÁtorTÓL aligZergéIG : válogatott vidám versek vonulata / Hajdrik-Pató Selam & Hajdrik-Pató József ; [a szerzők saját illusztrációival]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM., [2008]. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87492-5-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2794316]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2009.
Persovits József (1951-)
   Betűk dicsérete : versek / Persovits József. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 75, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7504-84-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794232]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2009.
Petri Csathó Ferenc (1945-1997)
   Rács és aranyfüst / Petri Csathó Ferenc ; [szerk. Veszelka Attila]. - Szeged : Bába, 2008. - 199, 8 p. ; 19 cm
Kremser Péter és Vereb Gabriella tanulmányával
ISBN 978-963-9881-15-0 fűzött
magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Petri_Csathó_F.
[AN 2792825]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2009.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Leányregény / Polcz Alaine. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 134 p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 12.)
ISBN 978-963-676-443-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2794359]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2009.
Polgár Ernő (1954-)
   A tenger hangja : regény / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT K., cop. 2008. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87132-9-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794293]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2009.
Roskó Rozália
   Csak egy sors a milliók közül : önéletrajz / Roskó Rozália. - [Törökbálint] : Roskó R., [2008]. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5694-8 fűzött : 1499,- Ft
Roskó Rozália
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2793484]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2009.
Rózsa Györgyi
   Meseszedegető / írta Rózsa Györgyi ; [a képeket ... megrajzolta Riedl Katalin]. - [Budapest] : Új Ember, 2008. - 181, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9674-72-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2791767]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2009.
Sajgó Szabolcs (1951-)
Még csak péntek este (német, magyar)
   Es ist erst Freitag Abend = Még csak péntek este / Szabolcs Sajgó ; aus dem Ungarischen von Klára Tóthné Borbély. - Toronto : Annecto ; [Kecskemét] : Korda, 2008. - 199 p., [10] fol. : ill. ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-0-9730143-0-3
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=30
[AN 2792749]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2009.
Sármándi Pál
   Emberek között / Sármándi Pál. - Szeged : Bába, 2008. - 114, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-10-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2792843]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2009.
Scott, Francis W.
   A sivatag szeme / Francis W. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-007-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2792013]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2009.
Sohonyai Edit (1970-)
   Mocsok Csillag / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2008. - 203 p. ; 21 cm. - (Móra X, ISSN 1588-8541)
ISBN 978-963-11-8557-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2792708]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2009.
Solymosi Bertold
   Az erdő királya és más mesék / Solymosi Bertold ; [Horváth Mónika illusztrációival]. - Budapest : Noran, 2008. - 108, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 978-963-283-005-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2793826]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2009.
Suba Mari
   Kora-Kevy János nagy cirkuszt csap avagy Mire jó három medve és egy strucc? / Suba Mari ; [az illusztrációkat Jász Suba Gábor kész.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 69, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-254-187-7 kötött : 2499,- Ft (hibás ISBN 978-963-254-063-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2793770]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2009.
Szabó Karmencita
   A hollywoodi álompár álom nélkül / Carmencita Woolf. - Sopron : Novum, 2008. - 332 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-67-0 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2791749]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2009.
Szabó Lajos (1939-)
   Szívhangok : verseskötet / Szabó Lajos. - Budapest : Révai Digitális K., 2008. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-032-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794219]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2009.
Szabó László, Cs (1905-1984)
   Hódoltsági irodalom : az irodalom államosításától a forradalomig / Cs. Szabó László ; [sajtó alá rend., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Czigány Lóránt]. - Budapest : Mundus, 2008. - 276 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001). (Cs. Szabó László életműsorozat)
ISBN 978-963-9713-18-5 kötött
magyar irodalom története - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(091)"195"
[AN 2793843]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2009.
Szabó Tibor (1923-)
   Első merítés / Szabó Tibor ; [kiad. a Monor és Vidéke Alapítvány]. - [Monor] : Monor és Vidéke Alapítvány, 2008. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86978-9-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2791568]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2009.
Szálka Róbert (1949-)
   Topi / Szálka Róbert. - Dabas : Magánkiad., 2008. - 229 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3802-9 kötött : 2280,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 2791726]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2009.
Szávai Géza (1950-)
   Valaki átment a havon : kisregények és nagyregények / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 151, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7265-81-5 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792466]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2009.
Szécsi Katalin
   Tarka szárnyú pillangó / Szécsi Katalin. - [Kecskemét] : BT-Press, 2008. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-85599-4-4 fűzött : 1960,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2794303]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2009.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 15. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
Az utószót írta Hegedüs Géza
ISBN 963-14-2460-X kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794948]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2009.
Szidu Evdoxia (1943-)
   Vallomások 2 / Szidu Evdoxia ; [kiad. II. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat]. - Budapest : II. ker. Görög Kisebbségi Önkormányzat, 2008. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
A szerző illusztrációival
ISBN 978-963-06-5898-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2792000]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2009.
Tegzes Miklós
   Micsoda nyolcvan év volt! : mosolyt lopok arcotokra 2. : tárcák, igaz történetek a XX. (és a XXI.) századból / Tegzes Miklós ; [... ill. Fontos Zoltán]. - Szeged : Bába, 2008. - 257 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-11-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2792464]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2009.
Tömörkény István (1866-1917)
   Mesék amik teremnek / Tömörkény István ; [... vál. és szerk. Bányász István] ; [ill. ... Szabó Mariann]. - Szentes : Bodobács, 2008. - 123, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Herbárium könyvek, ISSN 2060-4718)
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-06-5804-1 kötött : 1890,- Ft
ISBN 978-963-06-5938-3 v. : 2390,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2794045]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2009.
Tuba Judit (1938-)
   Régi idők románca / Tuba Judit. - Sopron : Ed. Nove, 2008. - 105 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-05-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2792502]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2009.
   Tükörképeink : antológia : Balatonlelle, 2007. szeptember 7-9. / [szerk. Fodor Etelka] ; [rend., közread. a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Köre]. - Balatonlelle : DZL K., 2008. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8415-09-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - konferencia-kiadvány - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Balatonlelle)
[AN 2791743]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2009.
Unoka József (1933-)
   Életek és szerelmek / Kokas József. - Budapest : Szerző, 2008. - 298 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5351-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792928]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2009.
Urbán Gyula (1938-)
   A hamburgi kaszárnya : regény / Urbán Gyula. - Sopron : Novum, 2008. - 148 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-56-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2792498]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2009.
Vajdics Krisztina, V. (1966-)
   Neked írtam / V. Vajdics Krisztina ; [ill. Zeke László]. - Sopron : Novum, 2008. - 76, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-73-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2792492]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2009.
Vámos Miklós (1950-)
   Anya csak egy van : regény / Vámos Miklós. - 33. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, 2006 [!2008], cop. 1995. - 218 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-39-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2796645]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2009.
Varga Ferenc József (1972-)
   Köcsög / Varga Ferenc József. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2008. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-88-2 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2792078]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2009.
Verebes István (1948-)
   Ornél / Verebes István. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-95-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791793]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2009.
Vincze Dezső (1961-)
   Létezésünk kertjében : versek, 1986-2008 / Vincze Dezső. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-00-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794196]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2009.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött költemények / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, [2008]-. - 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2793333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2008]. - 563 p.
ISBN 978-963-227-174-3 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2793334] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1321 /2009.
Berényi Nagy Péter
   Firkáló : foglalkoztatókönyv 5-8 éveseknek / Berényi Nagy Péter. - Budapest : Pegazus, 2008-. - ill., részben színes ; 30 cm
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2792899]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 56 p.
ISBN 978-963-88035-0-4 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2792905] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 56 p.
ISBN 978-963-88035-1-1 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2792909] MARC

ANSEL
UTF-81322 /2009.
The brave tin soldier (magyar)
   A rendíthetetlen ólomkatona. - Pécs : Alexandra, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM. - (Fedezd fel játszva a meséket!)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-489-9 kötött
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2793728]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2009.
Carle, Eric
The mixed-up chameleon (magyar)
   A kelekótya kaméleon / Eric Carle ; [ford. Kalmár András]. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - Lapozó (32 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9727-48-9 kötött : 1350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791816]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2009.
Chapman, Keith (1958-)
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Zümi és a nátha : [hapci! ki segít Züminek kigyógyulni a megfázásból?]. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-13-1 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791715] MARC

ANSEL
UTF-81325 /2009.
Il corvo e la volpe (magyar)
   A holló és a róka. - Pécs : Alexandra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-742-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794095]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2009.
Cuentos en 1 minuto (magyar)
   Mesék 1 percben / [ill. Elena García Aubert] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-589-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791988]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2009.
Cuentos en 3 minutos (magyar)
   Mesék 3 percben / [ill. Guadalupe Guardia] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-590-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791985]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2009.
Cuentos en 5 minutos (magyar)
   Mesék 5 percben / [ill. Isabel Labad] ; [ford. Timáné Novacsek Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-591-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791983]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2009.
Grandi fiabe (magyar)
   Elvarázsolt mesekert : 12 gyönyörű történet. - Pécs : Alexandra, 2008. - [290] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-772-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2793603]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2009.
La lepre a la tartaruga (magyar)
   A nyúl és a teknős. - Pécs : Alexandra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-744-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794092]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
The four seasons (magyar)
   A négy évszak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796882]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Night (magyar)
   Az éj leple alatt / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-765-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796883]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2009.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2008. - 34 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8532-4 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2791910]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2009.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió. - Pécs : Alexandra, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM. - (Fedezd fel játszva a meséket!)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-487-5 kötött
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2793759]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2009.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió. - Pécs : Alexandra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-746-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794094]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2009.
Scarry, Richard (1919-1994)
Best Christmas book ever (magyar)
   Tesz-vesz Város karácsonya / Richard Scarry. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 1991. - [44] p. : ill., színes, részben kotta ; 28 cm
Ford. Kristóf Eszter
ISBN 978-963-9619-24-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794416]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2009.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Viharos éjszaka / írta Robin Wasserman ; [ford. ... Szász Anna]. - [2008]. - 22, [6] p.
Stormy night
ISBN 978-963-9860-21-6 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2791720] MARC

ANSEL
UTF-81338 /2009.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe. - Pécs : Alexandra, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM. - (Fedezd fel játszva a meséket!)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-488-2 kötött
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2793682]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2009.
I tre porcellini (magyar)
   A három kismalac. - Pécs : Alexandra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-741-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794093]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2009.
The ugly duckling (magyar)
   A rút kiskacsa. - Pécs : Alexandra, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM. - (Fedezd fel játszva a meséket!)
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-490-5 kötött
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2793731]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2009.
L' uomo della giungla (magyar)
   A dzsungel fia. - Pécs : Alexandra, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-745-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794034]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1342 /2009.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta ; [... ford. Koch Zita]. - 2. kiad. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2798150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 204 p.
ISBN 978-963-9794-04-7 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2798156] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 185, [4] p.
ISBN 978-963-9794-05-4 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2798159] MARC

ANSEL
UTF-81343 /2009.
I-Huan
Divine melody (magyar)
   Mennyei dallamok / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2008]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2793247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2008]. - [174] p.
ISBN 978-963-9890-19-0 fűzött : 1990,- Ft : 8,5 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2793261] MARC

ANSEL
UTF-81344 /2009.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2798111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A nindzsa próbái. - 2008. - 187 p.
ISBN 978-963-87539-1-5 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2798114] MARC

ANSEL
UTF-81345 /2009.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - 2. kiad. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2798095]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 179, [2] p.
ISBN 978-963-9794-18-4 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2798101] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 173, [16] p.
ISBN 978-963-9794-19-1 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2798104] MARC

ANSEL
UTF-8