MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/03/27 16:00:16
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
3729 /2009.
   Britannica Hungarica világenciklopédia / [főszerk. ... Halász György]. - Budapest : M. Világ, [1994-2009]. - 20 db : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
A mű az Encyclopaedia Britannicával együttműködésben jelenik meg. - A 19. kötettől kiad. a Lexikon Kiadó. - A 6. kötettől főszerk. Széky János, a 19. kötettől főszerk. Nádori Attlia
ISBN 963-7815-80-5
lexikon
030
[AN 103703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Abaliget - Zsótér. - [2009]. - 717 p.
ISBN 978-963-9826-12-0 kötött
[AN 2812052] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3730 /2009.
   Civil-kalauz a hosszútávú civil együttműködésért / [közread. a] REA - Regionális Együttműködésért Alapítvány. - Tiszafüred : REA - Regionális Együttműködésért Alapítvány, 2008. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dél-alföldi régió - civil szervezet
061.2(439Dél-Alföld)
[AN 2814085]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2009.
   A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve, 2002-2007 / [szerk. Kováts Flórián és Nagy Franciska]. - Budapest : MMA, 2008. - 159 p. : ill. ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4829-5 fűzött
Magyar Művészeti Akadémia
Magyarország - egyesület - művészeti élet - irodalmi élet - ezredforduló
061.12(439)MMA *** 894.511(092)"200" *** 7(439)"200"(092)
[AN 2811226]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3732 /2009.
Csillag a holló árnyékában (angol)
   A star in the raven's shadow : János Vitéz and the beginnings of humanism in Hungary : exhibition organised by the National Széchényi Library, 14th March - 15th June 2008 / [curator of the exhib. Ferenc Földesi]. - Budapest : Nat. Széchényi Libr., 2008. - 251 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 241-249.
ISBN 978-963-200-554-6 fűzött
Vitéz János (1408-1472)
Magyarország - könyvkultúra - magánkönyvtár - bibliofília - művelődéstörténet - humanizmus - kiállítási katalógus
09(439)"14/15" *** 090.1(439)(092)Vitéz_J. *** 027.1(439)Vitéz_J. *** 930.85(439)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2813265]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2009.
   L'Europe en réseaux : contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918 = Vernetztes Europa : Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918 / ed. par Frédéric Barbier [et al.]. - Leipzig : Leipziger Universitätsverl., 2005-. - 21 cm
A 4. köt. társközreadója az Országos Széchényi Könyvtár
ISBN 3-86583-056-0
Európa - könyvkiadás - könyvkereskedelem - könyvtörténet - művelődéstörténet
655.4/.5(4)(091) *** 02(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 2561509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Contribution à l'histoire intellectuelle de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs / ed. par Frédéric Barbier, István Monok. - 2008. - 237 p. : ill.
A Lipcsében 2005-ben "Netzwerke des Buchwesens = Réseaux du livre, réseaux des lectures" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-550-8 fűzött
ISBN 978-3-86583-269-6
Európa - könyvkultúra - művelődéstörténet - könyvkereskedelem - könyvkiadás - konferencia-kiadvány
655.4/.5(4)"14/19" *** 930.85(4)"14/19" *** 09(4)(091) *** 061.3(430-2Leipzig)
[AN 2813211] MARC

ANSEL
UTF-83734 /2009.
   Fanchali Jób-kódex [elektronikus dok.] / szerk., a m. és latin szövegek átírását és a ... jegyzeteket kész. Tóth Tünde ; a szlovák szövegek átírását és ... fordítását kész. Földes Zsuzsanna. - Online forráskiad., ed. minor, 1.0 verzió. - Szöveg és képek (pdf : 2.06 MB). - Budapest : Mezura : CHER : Bibliopolisz, 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9565. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-87640-4-1
Magyarország - 17. század - kódex - elektronikus dokumentum
091.14(439)"16"
[AN 2800580]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2009.
Velenczei Katalin (1946-)
   A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BEpAlb Cat.) = Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Episcopatus Alba-Regalensis asservantur (BEpAlb Cat.) / Velenczei Katalin ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Székesfehérvári Püspöki Könyvtár. - Budapest : OSZK ; [Székesfehérvár] : Székesfehérvári Püspöki Kvt., 2008. - XXXVIII, 582 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A bev. és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-556-0 kötött
Székesfehérvári Püspöki Könyvtár
Székesfehérvár - Európa - egyházi könyvtár - könyvtári katalógus - ősnyomtatvány
027.6(439-2Székesfehérvár) *** 017.1(439-2Székesfehérvár) *** 093(4)
[AN 2813251]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3736 /2009.
Hallin, Daniel C.
Comparing media systems (magyar)
   Médiarendszerek : a média- és politikai rendszerek három modellje / Daniel C. Hallin, Paolo Mancini ; [ford. Orosz Ildikó] ; [utószó Gálik Mihály]. - Budapest : AKTI : Gondolat, 2008. - 366 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány, ISSN 2060-1867)
Bibliogr.: p. 343-366.
ISBN 978-963-693-069-1 kötött : 3500,- Ft
médiaelmélet - demokrácia - ezredforduló
070.1(100)"200" *** 321.7 *** 316.774
[AN 2810443]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2009.
High school musical trivia & quiz book (magyar)
   High school musical : kulisszatitkok és tesztek minden rajongónak : [a népszerű film alapján] / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 93 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-629-041-2 fűzött : 1799,- Ft
Egyesült Államok - teszt - televíziós műsorszám
791.9.097(73)
[AN 2814367]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2009.
Virágh Ildikó
   Mindig a legjobbak között / Virágh Ildikó ; [fotó Simon Erika]. - Székesfehérvár : KJF, 2009. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Sikeres Kodolányisok)
ISBN 978-963-9558-84-7 fűzött
Magyarország - televíziózás - újságírás - híres ember - interjú
791.9.097(439)(092)(047.53)
[AN 2813685]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3739 /2009.
   Kutatás-módszertan : tankönyv ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék]. - Budapest : BMGE, 2006-2008. - 2 db ; 24 cm
szellemi munka - kutatás - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 2658504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe / Schmercz István, Varga Lajos. - 2008. - 235 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
kutatás - szellemi munka - pedagógia - szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
001.81(075.8) *** 37.015.4(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 2814466] MARC

ANSEL
UTF-83740 /2009.
   Rasszizmus a tudományban / vál. és szerk. Kende Anna és Vajda Róza. - Budapest : Napvilág, 2008. - 402 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-01-0 fűzött : 2800,- Ft
tudományfilozófia - tudománytörténet - rasszizmus
001(100)(091) *** 001 *** 323.12(=00)
[AN 2813302]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3741 /2009.
Clow, Barbara Hand (1943-)
The Mayan code (magyar)
   Maja kód / Barbara Hand Clow ; [ford. Kovács Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-963-529-001-7 kötött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2810108]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2009.
Csongrádi Kata (1953-)
   Belső nap / Csongrádi Kata. - Budapest : Mandala-Veda, cop. 2008. - 137 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-246-021-5 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - kisregény - auditív dokumentum
133.25(0:82-31)
[AN 2811902]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2009.
Gyöngyösi Anna
   Dalí tarot / Gyöngyösi Anna. - [Budapest] : Alchemilla Műhely : Pilis-Print, 2008. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-9788-04-6 kötött : 3990,- Ft
Spanyolország - festőművész - 20. század - jóskártya
133.3 *** 75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2810096]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2009.
Katz, Debra Lynne (1968-)
You are psychic (magyar)
   Látnok vagy! : [jóslás és gyógyítás jövőbelátással] / Debra Lynne Katz ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 308, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [309].
ISBN 978-963-528-988-2 kötött : 3490,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2814451]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2009.
Robinson, Jonathan (1959-)
Instant insight (magyar)
   Intuitív tisztánlátás azonnal : 200 válasz, mely elvezet álmaid életéhez / Jonathan Robinson ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara, 2009. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-03-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2810974]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2009.
Vincze Eszter, M. (1984-)
   Őshajnal / M. Vincze Eszter. - Sopron : Novum, 2009. - 211, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-82-3 fűzött : 3250,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2813755]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3747 /2009.
   Fedezze fel az Ócsai Tájvédelmi Körzetet! = Explore the Ócsa Protected Landscape Area! = Erkennen Sie das Ócsaer Landschaftsschutzgebiet! / [szerk. Kővári Anita] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - 28 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-6-7 fűzött
Ócsai tájvédelmi körzet - útmutató
502.4(439)Ócsai_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2814589]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2009.
   How Local agenda 21 can change your community : a manual for the Carpathian settlements / [ed. resp. Klára Hajdu ...] ; [publ. by CEEweb for Biodiversity in collab. with the Envionmental Informaton Centre UNEP/GRID-Warsaw]. - Budapest : CEEweb for Biodiversity, 2008. - 115 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87218-5-3 fűzött
Kárpát-medence - önszerveződés - társadalmi ökológia - helyi társadalom - helyi önkormányzat - útmutató
504.03(4-191) *** 352(4-191) *** 323.21(036)
[AN 2814644]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2009.
Pál Károlyné (1935-)
   Berillium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/5.)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-9754-14-0 fűzött : 3500,- Ft
berillium - környezetszennyezés
504.05 *** 546.45
[AN 2810933]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2009.
   Sas-hegy tanösvény / [szerk. Kézdy Pál]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 4.)
ISBN 978-963-87687-6-6 fűzött
Budai Sas-hegy természetvédelmi terület - környezeti nevelés - tanösvény
502.4(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 2814689]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2009.
Sas-hegy tanösvény (angol) (bőv. kiadása)
   Sas Hill nature trail / [written by Antal Halász et al.] ; [transl. Anikó Zölei]. - Budapest : Dabube-Ipoly Nat. Park Directorate, 2008. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nature trails around Budapest, ISSN 1786-6693 ; 4.)
ISBN 978-963-87687-7-3 fűzött
Budai Sas-hegy természetvédelmi terület - tanösvény - környezeti nevelés
502.4(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 2813286]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2009.
Sas-hegy tanösvény (német) (bőv. kiadása)
   Lehrpfad am Sas-Berg / [geschrieben von Antal Halász et al.] ; [Übers. Szilvia Hadfi]. - Budapest : Direktion des Nationalparks Donau-Ipoly, 2008. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lehrpfade rund um Budapest, ISSN 1786-6693 ; 4.)
ISBN 978-963-87687-8-0 fűzött
Budai Sas-hegy természetvédelmi terület - környezeti nevelés - tanösvény
502.4(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 2813299]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2009.
Vidra Tamás
   Fedezze fel a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetet! / [írta Vidra Tamás] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2008. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88013-1-9 fűzött
Tápió-Hajta vidéke tájvédelmi körzet
502.4(439)Tápió-Hajta_Vidéke_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2809798]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2009.
Vidra Tamás
Fedezze fel a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzetet! (angol)
   Discover the Tápió-Hajta protected landscape area / [writer Tamás Vidra] ; [publ. by the Danube-Ipoly National Park Directorate]. - Budapest : Danube-Ipoly Nat. Park Directorate, 2008. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88013-1-9)
Tápió-Hajta vidéke tájvédelmi körzet
502.4(439)Tápió-Hajta_Vidéke_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2813285]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3755 /2009.
   Vocal 2008 : program and abstracts : Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms / [org., publ. by the Faculty of Information Technology University of Pannonia, Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences Veszprém]. - Veszprém : Regional Centre of the HAS : Univ. of Pannonia, [2008]. - 102 p. ; 21 cm
A konferenciát 2008. dec. 15-17. között rendezték
Fűzött
optimumszámítás - programozás - algoritmus - konferencia-kiadvány
510.51 *** 519.688 *** 519.863 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2810852]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3756 /2009.
Elválasztástudományi Vándorgyűlés (2008) (Sárvár)
   Elválasztástudományi Vándorgyűlés Prof. Dr. Szepesy László a Magyar Elválasztástudományi Társaság örökös tiszteletbeli elnöke 80. születésnapja, és Prof. Dr. Tyihák Ernő a Magyar Elválasztástudományi Társaság elnökségi tagja 75. születésnapja tiszteletére : Sárvár, ... 2008. november 5-7. : végleges program, előadás- és poszterkivonatok / [szerk. Klebovich Imre, Gazdag Mária, Babják Mónika] ; [rend., közread. a Magyar Elválasztástudományi Társaság]. - Budapest : M. Elválasztástudományi Társ., 2008. - 184 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
kromatográfia - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
543.544 *** 061.3(439-2Sárvár)
[AN 2811002]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3757 /2009.
   Életutak : földtan, környezetvédelem, bányászat, energetika / szerk. Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány és a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány ; [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2008. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-671-262-4)
Magyarország - geológus - mérnök - bányamérnöki ismeretek - 20. század - memoár
55(439)(092)(0:82-94) *** 622(439)(092)(0:82-94)
[AN 2814614]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3758 /2009.
Nádasy E. Tamás
   Az oszcilláló világegyetem vagyis Ha E=mxc², akkor v=cxsinα / Nádasy E. Tamás. - Budapest : Melánia, 2008. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-9740-14-3 fűzött
világegyetem - kozmológia - rejtély
524.8 *** 001.94
[AN 2810286]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3759 /2009.
   Boros Ádám breviárium : emlékkönyv dr. Boros Ádám tiszteletére / [szerk. Szabó István L., Szabó László Gy.] ; [közread. Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - Keszthely : PE GK, 2008. - 265 p. : ill ; 24 cm
Gerinccím: Boros Ádám, 1900-1973. - Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-30-0 fűzött
Boros Ádám (1900-1973)
Magyarország - botanikus - 20. század - növényföldrajz - moha - emlékkönyv
58(439)(092)Boros_Á. *** 582.32(439) *** 581.9(439)
[AN 2813312]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2009.
Dierschke, Volker
Welcher Vogel ist das? (magyar)
   Melyik ez a madár? / Volker Dierschke ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-41-5 fűzött
madár - állathatározó
598.2(083.71)
[AN 2813910]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2009.
   "Életre keltett adatok" [elektronikus dok.] : Köszi 2008 : a 3. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium program és absztrakt kötete : Budapest, 2008. március 18-19. / szerk. Sólymos Péter ; [rend., közread. a] Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. - Szöveg (pdf : 294 KB). - [Szeged] : MÖTE, 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9567. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-06-4549-2
ökológia - kvantitatív vizsgálat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
574.087 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2800599]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2009.
Farkas János
   Az Adriai-tenger élővilága : bevezetés a tengerbiológiába / Farkas János, Németh Szabolcs ; [fotók Volner Miklós et al.]. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2009. - 191 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9432-15-6)
Adriai-tenger - állatföldrajz - növényföldrajz
591.9(262.3) *** 581.9(262.3)
[AN 2812337]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2009.
Howell, Laura
The Usborne little book of garden wildlife (magyar)
   Élet a kertben / Laura Howell ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-091-0 kötött
vadon élő állat - életmód - kert - gyermekkönyv
591.5(02.053.2) *** 712.26
[AN 2809897]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2009.
Usborne spotter's guide to nature (magyar)
   Természetbarátok zsebkönyve : spotter's guide / Christopher J. Humphries [et al.] ; ill. Hilary Burn [et al.] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 255 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-095-8 kötött
Európa - flóra - fauna - növényhatározó - állathatározó
582(083.71) *** 592/599(083.71) *** 581.9(4) *** 591.9(4)
[AN 2809841]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3765 /2009.
   Autizmusról (nem)csak szülőknek / [szerk. Csepregi András, Gonda Szilvia, Tariné Beregi Judit] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közműv. Int., 2008. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42.
Fűzött
autizmus - gyógypedagógia
616.89-008.45 *** 376.4
[AN 2814347]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2009.
Berente Ági (1968-)
   A babaápolás kézikönyve / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-003-2 fűzött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2811994]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2009.
Berente Ági (1968-)
   A test és lélek gyógymódja / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2008. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-81-9 fűzött
torna
613.71
[AN 2814470]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2009.
   BNO kódok a neurológiában és az általános orvosi gyakorlatban / [összeáll. Makara Mihály]. - Budapest : Melania, 2008. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9740-10-5 fűzött
ideggyógyászat - nómenklatúra
616.8 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2810440]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2009.
Bolen, Jean Shinoda
Goddesses in older woman (magyar)
   Bennünk élő idősödő istennők / Jean Shinoda Bolen ; [ford. Szegő Éva]. - [Balatonfenyves] : Studium Effektive, cop. 2008. - 262 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 252-262.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9788-09-1)
nemek lélektana - nő - idős - mitológia
159.922.1-055.2 *** 316.37-053.9 *** 291.13
[AN 2809889]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2009.
Bükkerdő Gergely
   Csíra ABC : [amit a csíráztatásról tudni érdemes] / Bükkerdő Gergely. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2009. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-06-6481-3 fűzött : 2200,- Ft
egészséges táplálkozás - növénycsíra
613.26 *** 581.142
[AN 2810243]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2009.
Csernus Imre (1966-)
   Egészséges egyén, beteg társadalom? : a hamis illúziók biztonsága / Csernus Imre, Mohás Lívia, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2009], cop. 2006. - 161 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-053-4 fűzött : 1150,- Ft
mentálhigiénia - szociálpszichológia
613.865 *** 316.6
[AN 2814117]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2009.
DeOrlow, Gery
   ?33 felismerés [elektronikus dok.] / Gery DeOrlow. - Szöveg (pdf : 743 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2008]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9629. - Működési követelmények: Acrobat Reader
életvezetés
613.865
[AN 2803144]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2009.
Dohlan, Lynda
The greatest secret (magyar)
   A legfőbb titok / Lynda Dohlan. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2009. - 224 p. ; 19 cm
Ford. Üregi Éva
ISBN 978-963-7524-97-4 kötött
életvezetés
613.865
[AN 2812131]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2009.
Dúl Antal (1945-)
   Önismeret, emberismeret, világismeret / Dúl Antal, Balogh Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, [2009], cop. 2004. - 171, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-054-1 fűzött : 1150,- Ft
önismeret
159.923 *** 165.242.1
[AN 2814105]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2009.
ECG pockettool (magyar)
   EKG : gyakorlati összefoglaló / [ed. Janin Schroth] ; [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, 2008. - 64 p. : ill. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-963-87751-9-1 fűzött
enkefalográfia - miniatűr dokumentum
616.12-008.3-073.96 *** 099.1
[AN 2809801]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2009.
Gadd, Ann
The girl who bites her nails and the man who is always late (magyar)
   Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki mindig késve érkezik / Ann Gadd ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-63-7 fűzött : 1900,- Ft
lélektan - viselkedés - életvezetés
159.922 *** 613.865
[AN 2811066]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2009.
Greenfield, Susan
I.D. (magyar)
   Identitás a XXI. században / Susan Greenfield ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-963-9686-68-7 kötött : 4500,- Ft
személyiség-lélektan - identitás - agykutatás
159.923 *** 612.82 *** 316.63
[AN 2814678]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2009.
Grof, Stanislav (1931-)
Psychology of the future (magyar)
   A jövő pszichológiája, a pszichológia jövője / Stanislav Grof ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Pilis-Print, cop. 2008. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-415.
ISBN 978-963-9788-12-1 kötött : 3990,- Ft
lélektan - pszichoterápia - okkultizmus
159.9 *** 133 *** 616.89 *** 615.851
[AN 2814743]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2009.
   Gyógyszerügyi szervezéstan / szerk. Vincze Zoltán, Zelkó Romána. - [Budapest] : Medicina, cop. 2008. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-168-3 kötött : 5300,- Ft
gyógyszerészet - szervezés - egyetemi tankönyv
614.27(075.8)
[AN 2816119]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2009.
Kiss Katalin
   Gyermekbalesetek megelőzése / Kiss Katalin ; [ill. Megyeri Katalin]. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-9914-03-2 fűzött : 1980,- Ft
baleset-megelőzés - gyermek - elsősegélynyújtás
614.8-053.2/.6
[AN 2812543]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2009.
Mengeot, Marie-Anne
Production and reproduction (magyar)
   Produkció és reprodukció : a jövő generációk ellopott egészsége / Marie-Anne Mengeot, Laurent Vogel ; [ford. Barreto Jozefa és Vanicsek Réka] ; [közread. az] MSZOSZ/SZGTI Alapítvány. - Budapest : MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 2008. - 96 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-96.
ISBN 978-963-87985-1-0 fűzött
foglalkozási betegség - termékenység - veszélyes anyag - gyermekegészségügy
612.663 *** 613.95 *** 620.26 *** 331.472
[AN 2813242]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2009.
   Miért lennénk mások, mint ti? / ... szerk. Balogh Ferencné, Csajbók Tamás, Nádor Krisztina ; [kiad. az "Aranyhíd" Alapítvány]. - Füzesabony : "Aranyhíd" Alapítvány, 2008-. - 25 cm
Magyarország - elmegyógyászat - festészet - amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
616.89 *** 894.511-822 *** 75(439)(092) *** 379.826
[AN 2795568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2009. - 93 p. : ill., színes
ISBN 978-963-06-6552-0 fűzött
[AN 2810665] MARC

ANSEL
UTF-83783 /2009.
Seidel, Bastian M.
Medical classifications pocket (magyar)
   Orvosi klasszifikációk : pontrendszerek, skálák, besorolások, kritériumok nemzetközi gyűjteménye / Bastian M. Seidel, Stefan Gruene, Michael Borte ; [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2008. - 475 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-87751-6-0 fűzött
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2809818]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2009.
   Stresszkönyv avagy Hogyan legyünk egészségesek és energikusak a stressz ellenére is / [szerk. Warga Éva]. - [Budapest] : LPI Kvk., cop. 2009. - 103 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9813-08-3 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9813-0803) (hibás ISBN 978-963-9813-00-7)
stressz - életvezetés
613.865 *** 612.06
[AN 2810318]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2009.
Ullman, Dana
Homeopathic medicine for children and infants (magyar)
   Hogyan gyógyítsuk gyermekeinket homeopátiával / Dana Ullman ; [ford. ... Heiczman Ágnes]. - Budapest : Mérték, 2009. - 298 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 290-295.
ISBN 978-963-9889-34-7 kötött
homeopátia - gyermekegészségügy
616-053.2 *** 615.015.32
[AN 2815131]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2009.
   Virágesszenciák : érzelmi világunk harmonizálói : gyakorlati útmutató. - [Pilisszentiván] : Leander Vita Kft., [2008]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5717-4 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - ezoterika
615.89:615.322 *** 133
[AN 2814763]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2009.
Watzlawick, Paul (1921-2007)
Change (magyar)
   Változás : a problémák keletkezésének és megoldásának elvei / Paul Watzlawick, John H. Weakland, Richard Fisch. - Budapest : Animula, [2008]. - 140 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 13.)
Bibliogr.: p. 132-134.
ISBN 978-963-9751-16-3 fűzött
családterápia
615.851
[AN 2816166]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3788 /2009.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (2008) (Debrecen)
   Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : Debrecen, ... 2008. szeptember 23-25. : katalógus : catalogue / [szervező V-Trade Kiállítások Kft.]. - Debrecen : V-Trade Kiáll. Kft., 2008. - 271 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Energoexpo 2008 Debrecen
ISBN 978-963-06-5781-5 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2811230]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2009.
   Olvasókönyv a magyarországi reneszánsz bányászathoz : tanulmányok a 2008-as "Reneszánsz év" tiszteletére / [szerk. Schuller Balázs]. - [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2009. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Központi Bányászati Múzeum közleményei, ISSN 1589-9799 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88271-0-4 fűzött
Magyarország - ipartörténet - bányászat - 15. század - 16. század
622(439)"14/15"
[AN 2814651]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2009.
   A Tatabányai Múzeum ipari skanzen kiállításainak vezetője : "Az év múzeuma 1997" címmel kitüntetett Tatabányai Múzeum állandó kiállításai / [szerk. Fűrészné Molnár Anikó] ; [a fényképeket kész. Dallos István]. - 3. bőv. kiad. - Tatabánya : [Tatabányai Múz.], 2009. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiállításvezető / Tatabányai Múzeum, ISSN 1419-7510 ; 2.)
Borítócím: A Tatabányai Múzeum Szabdtéri Bányászati Múzeuma ipari skanzen kiállításainak vezetője
ISBN 978-963-87280-5-0 fűzött
Tatabányai Múzeum. Szabadtéri Bányászati Múzeum
Tatabánya - ipartörténet - bányászat - múzeumi katalógus
622.33 *** 069(439-2Tatabánya)(036)
[AN 2814670]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3791 /2009.
Butler, Douglas
Autograph version 3 (magyar)
   Hogyan használjuk az Autograph 3-at / írta Douglas Butler, ... Mark Hatsell ; [ford. és szerk. Nyíri András]. - Budapest : Új Calculus Bt., 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
szoftver - matematikatanítás
519.688Autograph *** 372.851
[AN 2813878]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2009.
Chappell, David
Introducing the .NET Framework 3.5 (magyar)
   Bemutatkozik a .NET Framework 3.5 / David Chappell ; [ford. ... Domoszlai László et al.]. - Bicske : Szak K., 2008. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-06-4 fűzött : 5800,- Ft
programozás - fejlesztő rendszer
519.683
[AN 2809909]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2009.
   Internet Hungary, 2008 : 2008. október 14-15., Club Tihany / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2008]. - 112 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - internet - alkalmazás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
681.324Internet *** 316.774(439)"200" *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2810871]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2009.
Kis Balázs (1971-)
   Windows Server 2008 rendszergazdáknak / Kis Balázs, Szalay Márton. - Bicske : Szak K., 2008. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 525-526.
ISBN 978-963-9863-07-1 fűzött : 6900,- Ft
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324.066Windows_Server
[AN 2810458]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2009.
Obuczki Béla
   Számítástechnika : a jövő alapköve : emelt szinten : tankönyv / Obuczki Béla, [Obuczki Rita]. - [Nyíregyháza] : Inter-EUmédia, 2009. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6486-8 fűzött
multimédia - számítástechnika - tankönyv
681.3.019(078) *** 659.2(078)
[AN 2814100]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 324, [6] p.
[AN 2814118] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 325-568.
[AN 2814126] MARC

ANSEL
UTF-83796 /2009.
Szalay Márton (1982-)
   PowerShell-példatár / Szalay Márton. - Bicske : Szak K., 2008. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9863-04-0 fűzött : 2980,- Ft
operációs rendszer - programozás
519.682Powershell *** 681.3.066
[AN 2809834]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2009.
   Vizsgapéldatár : az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai : [a példatár alapja a Syllabus 5. verziója] / [fel. szerk. Alföldi István] ; [szerk. Váradi Zsolt] ; [kész. a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... együttműködésében]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 3 db : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: ECDL vizsgapéldatár
Fűzött
számítástechnika - vizsga - példatár
681.3(076)(079.1)
[AN 2811250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, internet és kommunikáció / [... szerzői Adamcsik János et al.]. - 262 p.
ISBN 978-963-09-5896-7 : 2990,- Ft
operációs rendszer - szövegszerkesztő - internet - vizsga - példatár
681.3.066(076)(079.1) *** 519.688:655.2(076)(079.1) *** 681.324Internet(076)(079.1)
[AN 2811257] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., IKT alapismeretek, prezentáció, webkezdő / [... szerzői Cser Imre et al.]. - 292 p.
ISBN 978-963-09-5897-4 : 2990,- Ft
információtechnika - prezentációs grafika - HTML-szerkesztés - vizsga - példatár
681.3.019(076)(079.1) *** 519.688(076)(079.1) *** 681.324Internet(076)(079.1) *** 681.3(076)(079.1)
[AN 2811260] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, képszerkesztés / [... szerzői Csatlós István, Fodor Imre, Váradi Zsolt]. - 312 p.
ISBN 978-963-09-5898-1 : 2990,- Ft
táblázatkezelő rendszer - adatbázis-kezelő rendszer - képszerkesztő - vizsga - példatár
681.3.019(076)(079.1) *** 681.3.016(076)(079.1)
[AN 2811264] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3798 /2009.
   Amit a liberalizált villamosenergia-szolgáltatásról tudni kell : fogyasztói tájékoztató : [2008] / [... közrem. ... Kriesch Attila, ... Sándor Angéla, ... Sonkoly Judit] ; a Budapesti Elektromos Művek Nyrt., ... az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., ... és a Nemzeti Fogyasztóvédemi Hatóság ... kiadványa. - [Biatorbágy] : Ergotop Kft., 2008. - 51 p. ; 23 cm
Fűzött
villamos energia - közüzemi szolgáltatás
621.31
[AN 2811206]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2009.
   Amit a liberalizált villamosenergia-szolgáltatásról tudni kell : fogyasztói tájékoztató : [2009] / [... közrem. ... Kriesch Attila, ... Sándor Angéla, ... Sonkoly Judit] ; a Budapesti Elektromos Művek Nyrt., ... az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ... kiadványa. - [Biatorbágy] : Ergotop Kft., 2008. - 51 p. ; 23 cm
Fűzött
villamos energia - közüzemi szolgáltatás
621.31
[AN 2811207]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3800 /2009.
   A betű reneszánsza : 2008. november 7-21. / [rend., közread. a] MATT. - [Budapest] : MATT, [2008]. - LXIII p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-06-5941-3 fűzött : 1500,- Ft
betűgrafika - képzőművészet - pályázat - kiállítási katalógus
655.24 *** 73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008" *** 06.063(439)
[AN 2811340]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3801 /2009.
   Gyűjtsünk szelektíven! : a szemét gond, de a hulladék érték lehet! / [közread. a] Sárvári Huke Hulladék Kezelési Kft. - Sárvár : Sárvári Huke Hulladék Kezelési Kft., 2008. - 27 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87805-2-2 fűzött
szelektív szemétgyűjtés
628.46 *** 504.064.47
[AN 2810815]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2009.
   Mennyit fordít a társadalom a környezet védelmére? 2006 [elektronikus dok.] = How much is spent on environmental protection? 2006 / szerk. ... Szilágyi Gábor ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 335 KB). - Budapest : KSH, 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9611. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-235-158-2
Magyarország - környezetvédelem - környezetvédelmi technológia - beruházás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
628(439)(083.41) *** 504.06(439)"200" *** 658.152(439)"200"(083.41)
[AN 2803060]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3803 /2009.
Simon Péter
   Légikatasztrófa a jövőnek üzen / Simon Péter. - Budaörs : Varghson Kft., cop. 2008. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Repülni jó könyvek, ISSN 2060-6524 ; 1.)
ISBN 978-963-06-6343-4 fűzött
légi közlekedés - katasztrófa
656.7.08
[AN 2810324]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3804 /2009.
Edwards, Jonathan (1959-)
The first-time gardener (magyar)
   A kezdő kertész : minden, amit a kezdőnek tudnia kell, hogy megtervezhesse, ápolhassa és élvezhesse kertjét / Jonathan Edwards ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7054-60-0 kötött : 4998,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 2813760]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2009.
   Erdészeti múzeumegyüttes, Szilvásvárad / [kiad. Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészete]. - [Szilvásvárad] : Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészet, [2008]. - 19 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Erdészeti Múzeum (Szilvásvárad)
Szilvásvárad - erdészet - múzeumi katalógus
630 *** 069(439-2Szilvásvárad)(036)
[AN 2811300]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2009.
Horváthné Czentye Ibolya
   Macskák / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya, Bagoly Ilona, Dönsz Judit] ; [ill. Dráviczki Péter, Jónás Péter, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-72-0 kötött
macska
636.8
[AN 2810180]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2009.
Howell, Laura
The Usborne little book of flowers (magyar)
   Kis virágoskönyv / Laura Howell ; [az illusztrációkat kész. Petula Stone] ; [ford. ... Boross Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-093-4 kötött
virág - virágkertészet - gyermekkönyv
635.9(02.053.2)
[AN 2809882]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2009.
Kiss Gabriella
   Kutyák epilepsziáiról mindenkinek : tapasztalataim és saját esetleírások kutyák epilepsziáival kapcsolatban / Kiss Gabriella. - Jav. utánny. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-9771-14-7 fűzött
kutya - epilepszia - állatbetegség
619:616.853-085 *** 636.7
[AN 2814267]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2009.
Kós Károly (1883-1977)
   Könyv a lovakrul / Kós Károly ; [közread. a Kós Károly Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Kós Károly Alapítvány, 2009 [!2008]. - 142, [26] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kész. a szerző kódexírással írott kéziratos könyve alapján
ISBN 978-963-88152-0-0 kötött
- kéziratos könyv - hasonmás kiadás
636.1(100) *** 091 *** 094/099.07
[AN 2812001]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2009.
Kreuter, Marie-Luise
Die kleine Biogarten-Praxis (magyar)
   Kis biokert-kalauz / Marie-Luise Kreuter ; [ford. Haynal Katalin ..., Imre Ferenc ...]. - Budapest : Mérték, 2009. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9889-43-9 kötött
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 2813865]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2009.
   A Művelt alkoholista borzsebkönyve, 2008 / [szerk. Jónás Csaba és Uj Péter]. - [Budapest] : Elektromédia : Index, cop. 2008. - 312 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3474-8) : 2890,- Ft
Magyarország - bor - borászat
663.2(439) *** 641.87:663.2
[AN 2814356]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2009.
   Sauerkirschenanbau : Anbau, Ökonomie, Pflanzenschutz, Ernte und Vermarktung / red. von József Nyéki [et al.]. - [Debrecen] : [DE AMTC], 2008. - 110 p., [12] t. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-9732-81-0 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - meggy - ezredforduló
634.233 *** 338.43(439)"200"
[AN 2810088]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2009.
Seidl, Denise
Mit Katzen leben (magyar)
   Élet a macskákkal : helyes ápolás, táplálás és gondozás / Denise Seidl ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték, 2009. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-39-2 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 2813758]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2009.
   Üzemtan / szerk. Nábrádi András, Pupos Tibor, Takácsné György Katalin. - Budapest : Szaktudás K., 2008-. - 25 cm
ISBN 978-963-9736-90-0
mezőgazdasági üzem - agroökonómia
338.43 *** 631.1
[AN 2810915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 193 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9736-91-7 kötött
[AN 2810928] MARC

ANSEL
UTF-83815 /2009.
   Veterinary nutrition and dietetics / ed. by Sándor Gy. Fekete ; [publ. by the] "Pro Scientia Veterinaria Hungarica". - Budapest : "Pro Scientia Veterinaria Hungarica" Found., 2008. - XV, 1175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5166-0 fűzött
állatorvostan - táplálkozástudomány - takarmányozás - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 636.084(075.8)
[AN 2810013]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2009.
Waechter, Dorothée
Garten fix! (magyar)
   Szép kertek : gyors megoldások türelmetleneknek / Dorothée Waechter ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. "Villámkert" címmel is
ISBN 978-963-9889-30-9 kötött
amatőr kertészkedés
634
[AN 2815727]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3817 /2009.
Bártfai László
   155 szárnyasétel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-524-7 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2811156]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2009.
Csoma Éva, W.
   Ötkarikás szakácskönyv / W. Csoma Éva. - Tatabánya : Sportmix Kft., 2008. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5290-2 kötött
Magyarország - olimpikon - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 796.032(439)(092)
[AN 2813370]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2009.
Culinaria Russia (magyar)
   Orosz, ukrán, grúz, örmény, azerbajdzsáni kulinária / szerk. Marion Trutter ; fényképezte Gregor M. Schmied ; [ford. Kenesei István]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 370 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 358-360.
ISBN 978-963-9731-50-9 fűzött : 6995,- Ft
Oroszország - Ukrajna - Kaukázus - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(470)(083.12) *** 641.568(477)(083.12) *** 641.568(479)(083.12)
[AN 2810699]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2009.
Everyday muffins & bakes (magyar)
   Muffinok és sütemények / [... ford. Borus Judit]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-56-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2810620]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2009.
Everyday perfekt baking (magyar)
   Édes és sós sütemények / [... ford. Borus Judit]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-57-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2810601]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2009.
Everyday tapas (magyar)
   Tapas / [... ford. Szikra Renáta]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-58-5 kötött
Spanyolország - előétel - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.822(083.12) *** 641.568(460)(083.12)
[AN 2810581]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2009.
Everyday vegetarian (magyar)
   Vegetáriánus konyha / [... ford. Molnár Magda]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-60-8 kötött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2810611]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2009.
Fási Katalin
   Természetes szépségápolás kézikönyve : [elméleti és gyakorlati útmutató a szépség megőrzéséhez, a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Fásy Kati néni. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-83-3 fűzött
kozmetika
646.7
[AN 2810965]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2009.
   Gombaételek / [a recepteket vál. Bokor Rudolf] ; [kiad. a Csaba József-kör]. - Csákánydoroszló : Csaba József-kör, 2008. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 2813172]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2009.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / von Károly Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 30. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2009. - 93 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5809-4 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2815636]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2009.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (francia)
   La cuisine hongroise / Károly Gundel ; revue et remaniée par ... Ferenc Gundel et Imre Gundel. - 24. éd. - [Budapest] : Corvina, 2009. - 92 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Herman, Janine
ISBN 978-963-13-5808-7 * kötött : 1450,- Ft (hibás ISBN 978-963-5808-7)
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2815713]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2009.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (olasz)
   La cucina ungherese / Károly Gundel ; rielaborato ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. Éva Kohut]. - 14. ed. - Budapest : Corvina, 2009. - 91 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5810-0 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2815710]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2009.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (spanyol)
   La cocina húngara / Károly Gundel ; edición ampliada y reelaborada por ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. de Irma Agüero]. - 15. ed. - [Budapest] : Corvina, 2009. - 95 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5807-0 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2815642]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2009.
   Kazári ízek / [... a recepteket közread. Bodor Pálné et al.] ; [kiad. Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület]. - [Kazár] : Kazár Nyugdíjasaiért Egyes., [2008]. - 71, [7] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Kazár - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Kazár)(083.12)
[AN 2810629]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2009.
Perfect mediterranean (magyar)
   Mediterrán konyha / [... ford. Erdélyi Ágnes]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-55-4 kötött
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2810626]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2009.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Életszakácskönyv szingliknek : egyedülállóknak, özvegyeknek és cölibátusban élő papoknak / Polcz Alaine ; Polcz Alaine naplóiból, hátrahagyott anyagaiból vál. és összeáll. Ablonczy Anna. - Budapest : Pesti Kalligram : Pozsony : Kalligram, 2008. - 225, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87347-2-3 kötött : 2490,- Ft : 317 SK : 10,50 EUR
életvezetés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.865
[AN 2809735]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2009.
Unser Kochbuch Nr. 1 (magyar)
   A mi szakácskönyvünk 1 : szakácskönyv minden alkalomra / Margit Proebst szerk. ; [ford. Harmat Mária]. - Budapest : Mérték, 2009. - 360 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9889-38-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2813881]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3834 /2009.
Fábián László (1940-)
   Az öröm embere / Fábián László. - Veszprém : Művészetek Háza, 2008. - 63, [2] p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 18.)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9105-58-4 fűzött : 1000,- Ft
lélek - öröm
128 *** 17.023.34
[AN 2809844]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2009.
Geschichte der Philosophie (magyar)
   A filozófia története az ókortól napjainkig / Christoph Delius [et al.]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 120 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ford. Tallár Ferenc. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-62-2 fűzött : 2295,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2810493]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2009.
Schreiner Dénes (1969-)
   Schelling és az antikvitás : a görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában / Schreiner Dénes. - Budapest : Áron : Brozsek K., 2009. - 208 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-208.
ISBN 978-963-9210-63-9 fűzött : 2480,- Ft
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
Németország - filozófus - görög mitológia - görög művészet - művészetfilozófia - 19. század
1(430)Schelling,_F._W._J. *** 398.221(38) *** 7(38)(091) *** 7.032.6
[AN 2810081]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2009.
Staller Tamás (1945-)
   Baruch vs. Benedictus : a Spinoza-jelenség / Staller Tamás. - Budapest : Logos, 2008. - 175 p. ; 20 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8159-21-2 fűzött : 3000,- Ft
Spinoza, Benedictus de (1632-1677)
Hollandia - filozófus - 17. század - zsidó vallásfilozófia - filozófiatörténet - judaisztika
1(492)Spinoza,_B. *** 1(=924)(091) *** 296.1 *** 296
[AN 2814326]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3838 /2009.
Adams, Roy (1941-)
The wonder of Jesus (magyar)
   Jézus csodája : [tanítói melléklet] / írta Roy Adams ; [ford. Csizmadia Róbert]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 68 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87707-7-6 fűzött
krisztológia - adventista egyház - bibliamagyarázat
232 *** 22.07 *** 286.3
[AN 2812005]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2009.
Adelaja, Sunday (1968-)
Church shift (magyar)
   Reformáció a XXI. században / Sunday Adelaja ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2009. - XXVI, 199 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88098-5-8 fűzött : 2150,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2814420]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2009.
   Áldjad én lelkem az Urat! : válogatás a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból / [... dalait összegyűjt. és kiadásra előkész. Hollósy Péter et al.] ; kiad. ... Marana Tha 2000 Alapítványa. - 10. jav., bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993 [!2008]. - 235 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7878-15-7 fűzött : 600,- Ft
karizmatikusok - katolikus egyház - vallásos ének
245 *** 282
[AN 2814128]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2009.
Barsi Balázs (1946-)
   És az ige testté lőn : elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról / Barsi Balázs. - Sümeg : Barsi B., 2008. - 81 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6319-9 fűzött : 580,- Ft
karácsony - vallásos irodalom
264-041.2 *** 244
[AN 2813360]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2009.
Barsi Balázs (1946-)
   Jézus pere / Barsi Balázs. - Sümeg : Barsi B., 2008. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6135-5 fűzött : 580,- Ft
krisztológia
232.962
[AN 2813365]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2009.
   Bibliai tanítások [elektronikus dok.] : a jellemről / Süveges Imre [et al.] ; [közread. az] Omega Hálózat. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Omega Hálózat, [2008]. - 1 DVD-R (43 h 25 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
prédikáció - auditív dokumentum
252
[AN 2812432]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2009.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 15. kiad. - Budapest : Luther K., 2009. - 808 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-9571-44-0 kötött
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 2815854]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2009.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 16. kiad. - Budapest : Luther K., 2009. - 808 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 978-963-9571-45-7 kötött
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 2815846]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2009.
Grüll Tibor (1964-)
   A kövek kiáltanak : 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához / Grüll Tibor ; [közread. a] Szent Pál Akadémia. - [Budapest] : Szt. Pál Akad., cop. 2009. - 276 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 250-264.
ISBN 978-963-06-5748-8 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - művelődéstörténet - régészet - bibliamagyarázat
225.01 *** 225.07 *** 930.85(100) *** 904
[AN 2814167]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2009.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-550-X kötött : 1200,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 2816291]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2009.
   Imádságos könyvecske hadbavonult izraelita katonák számára = Andachtsbüchlein für jüdische Krieger im Felde / kiad. Frankfurter Arnold ; ... ford. Deutsch Ernő. - [Budapest] : [Makkabi Kft.], [2008]. - 58 p. : ill. ; 7 cm
Borítócím: Hadbavonult izraelita katonák imakönyve, 1915. - Az 1915-ben Bécsben, Schlesinger kiadásában megjelent mű hasonmása. - Bibliofil kiad. - Magyar, német és héber nyelven
Kötött
zsidó vallás - katona - imakönyv - miniatűr dokumentum
296.3 *** 355(=924)(092) *** 099.1
[AN 2813840]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2009.
Jánossy Lajos (1903-1976)
   Az egyházi év útmutatása / írta Jánossy Lajos ; [közread. a Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége]. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Fraternitás Mo. Evangélikus Lelkészek Közössége, 2008. - 68 p. ; 22 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-6427-1 kötött
keresztény ünnep
264-04
[AN 2810310]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2009.
   Jézus Szíve Társasága : imakönyv magánhasználatra. - Budapest : Jézus Szíve Társasága, 2008. - 208 p. ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9554-77-1)
imakönyv
243
[AN 2814294]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2009.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. és 5. kötet alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2009. - 1 CD-R
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - memoár - elektronikus dokumentum
248.215 *** 244(0:82-94)
[AN 2813697] MARC

ANSEL
UTF-83852 /2009.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Felséges jelenetek Jézus földi életéből / Max Seltmann. - 2009. - 314 p.
Köstliche Szenen aus dem Erdenleben Jesu
ISBN 978-963-88232-0-5 fűzött
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - memoár
248.215 *** 244(0:82-94)
[AN 2810670] MARC

ANSEL
UTF-83853 /2009.
   Konkordiakönyv : a Magyar Evangélikus Egyház hitvallási iratai / szerk. Reuss András. - Budapest : Luther, 2008-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-9571-76-1
evangélikus egyház - hitvallás - katekizmus
238.2 *** 238.1 *** 284.1
[AN 2810299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ágostai hitvallás. - 2008. - 207 p.
Ford. Reuss András, Bódi Emese. - Bibliogr.: p. 200-207.
ISBN 978-963-9571-74-7 kötött : 2200,- Ft
evangélikus egyház - hitvallás
238.2 *** 284.1
[AN 2810308] MARC

ANSEL
UTF-83854 /2009.
Krüger, Kristina
Orden und Klöster (magyar)
   Szerzetesrendek, kolostorok : a keresztény művészet és kultúra 2000 éve / Kristina Krüger ; Rainer Warland tanulmányával ; fotók Achim Bednorz ; [ford. Körber Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2008. - 431 p. : ill., színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 426-428.
ISBN 978-963-9731-16-5 kötött : 12000,- Ft
szerzetesség - kolostor - keresztény művészet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
271(100)(091) *** 726.7(4) *** 7.046.3 *** 930.85(100)
[AN 2810733]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2009.
Lindsay, Gordon
   Sátán, bukott angyalok és démonok / Gordon Lindsay ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2009. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-29-6 fűzött
gonosz szellem
235.2
[AN 2811190]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2009.
Lohse, Timm H. (1939-)
Das Kurzgespräch in Seelsorge und Beratung (magyar)
   Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban : módszertani bevezetés / Timm H. Lohse ; [ford. Hubainé Muzsnai Márta]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 170 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-558-115-3 fűzött : 1600,- Ft
lelki gondozás - lelkipásztorkodás
253
[AN 2812152]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2009.
Newman, John Henry (1801-1890)
Parochial and plain sermons (magyar)
   John Henry Newman vasárnapi beszédei : adventtől nagyböjtig / [ford. Somogyi György és Técsy Judit] ; [közread. a] Newman Központ. - Budapest : Newman Közp., 2008. - 370 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6242-0 fűzött
ISBN 963-06-6242-6
prédikáció
252
[AN 2813546]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2009.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a magyar képzőművészetben / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2008. - 232 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Összefoglalás francia, német és angol nyelven
ISBN 978-963-88007-2-5 kötött
Biblia
Magyarország - képzőművészet - bibliai történet - bibliamagyarázat
22.046 *** 22.07 *** 73/76(439)
[AN 2812061]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2009.
Süveges Imre (1966-)
   Bibliai tanítások [elektronikus dok.] : válogatás 10 év tanításaiból, 1995-2005 / Süveges Imre ; [közread. az] Omega Hálózat. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Omega Hálózat, [2008]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
Műanyag tokban
prédikáció - auditív dokumentum
252
[AN 2812386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - 1 DVD-R (74 h 46 min)
[AN 2812394] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - 1 DVD-R (77 h 39 min)
[AN 2812398] MARC

ANSEL
UTF-83860 /2009.
Süveges Imre (1966-)
   A jeruzsálemi gyülekezet 12 alappillére [elektronikus dok.] / Süveges Imre ; [közread. a] Frontvonal Alapítvány. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Frontvonal Alapítvány, [2008]. - 1 CD-R (11 h 2 min) ; 12 cm
Közrem. Prekopa Vilmos, Szabó János, Szentesi Zoltán. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
prédikáció - auditív dokumentum
252
[AN 2812413]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2009.
Süveges Imre (1966-)
   Az ünneplés bibliai tartalma [elektronikus dok.] / Süveges Imre ; [közread. az] Omega Hálózat. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Omega Hálózat, [2008]. - 1 CD-R (14 h 57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
prédikáció - auditív dokumentum
252
[AN 2812461]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2009.
Szabó János
   Bibliai tanítások [elektronikus dok.] / Szabó János ; [közread. az] Omega Hálózat. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Omega Hálózat, [2008]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
Műanyag tokban
prédikáció - auditív dokumentum
252
[AN 2812452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-R (16 h 11 min)
[AN 2812456] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD-R (21 h 18 min)
[AN 2812459] MARC

ANSEL
UTF-83863 /2009.
Székács József (1809-1876)
   Székács József püspök visszaemlékezései / szerk., sajtó alá rend., jegyzetekkel ell., a névmagyarázatokat kész. és a bev. tanulmányt írta Kertész Botond. - Budapest : Akad. K., 2008. - 323 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8669-6 kötött
Székács József (1809-1876)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 19. század - magyar irodalom - memoár
284.1(439)(092)Székács_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2813648]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2009.
Szikszai György (1738-1803)
   Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén ember különböző állapotai és szükségei szerint a velük élni akarók lelki hasznára : három szakaszban / kész. Szikszai György ; [... sajtó alá rend., az előszót és Szikszai György életrajzát írta Papp János]. - Újonnan átnézett kiad. - Budapest : Kálvin, 2009. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-854-6 kötött : 1450,- Ft
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 2816208]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2009.
   Templomi énekes könyv / [összeáll. Benedek József]. - Bag ; Vác : Kucsák Ny., 2008. - 272 p. ; 14x22 cm
Borítócím: Templomi énekeskönyv. - Spirál fűzéssel
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
egyházi énekeskönyv
245
[AN 2814390]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2009.
Thieme, R. B.
A matter of life & death (magyar)
   Halálból az életre : a Jézus Krisztusról szóló örömhír / R. B. Thieme. - [Budapest] : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2008], cop. 2001. - 18 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-04-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2814486]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2009.
Uray Sándor (1878-1969)
   Édesanyám imakönyve / írta Uray Sándor. - 4. kiad. - [Mátészalka] : Master Print-2001 Bt., 2008. - 192 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-5839-3 kötött
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 2811889]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2009.
   Via Sancti Martini - Szent Márton útja Nyugat-Szlovákián és Morvaországon át : vándorkönyv = St Martin's journey across West Slovakia and Moravia : wanderer's book = Cesta sv. Martina po zápodnom Slovensku a po Morave : pútnická knižka = Stezka svatého Martina přes západní Slovensko a Moravu : putovní kniha / [szerk. ... Orbán Róbert] ; [kiad. a ... Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ]. - Szombathely : M. Művel. és Ifj. Közp., cop. 2008. - 87 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 30x11 cm
Fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Nyugat-Magyarország - Morvaország - Szlovákia - Szombathely - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(439-2Szombathely) *** 914.39-14(036) *** 914.372(036) *** 914.376(036)
[AN 2813550]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2009.
Zöldi Józsefné
   Gyógyulás Istentől! : bibliai regény / Zöldi Józsefné ; [ill. Zöldi Erika]. - Pécs : [Zöldi J.-né], 2009. - 60 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6737-1 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2813316]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3870 /2009.
Albert József (1944-)
   Szociológiai alapismeretek / Albert József, Leveleki Magdolna. - Veszprém ; Budapest : Ziggy Bt., 2008. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5431-9 fűzött
szociológia - tankönyv
316(078)
[AN 2809757]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2009.
Clarence, Marie
   Ha nő a nő / Marie Clarence. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 162, [11] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [167-170].
ISBN 978-963-06-6739-5 kötött : 2350,- Ft
- párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1-055.2
[AN 2814260]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2009.
Gyémánt Richárd
   Társadalomstatisztika / Gyémánt Richárd. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 228 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-44-2 fűzött
társadalomstatisztika - egyetemi tankönyv
312(075.8)
[AN 2816782]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2009.
Hoveyda, Mandana
I'm fine! (magyar)
   Jól vagyok! : 100 jó tanács szakítás után / Mandana Hoveyda ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 208 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-7268-63-2 fűzött : 1500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - életvezetés - humor
316.472.4(0:82-7) *** 613.865(0:82-7) *** 159.922.1(0:82-7)
[AN 2810909]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2009.
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal
   KSH-stratégia, 2009-2010 / Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, [2008]. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-224-4 fűzött
Budapest - statisztika - állami szerv
31 *** 061.14(439-2Bp.)
[AN 2813513]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2009.
   A Pécsi Izraelita Hitközség története : rövid áttekintés / [szerk. Mitzki Ervin] ; kiad. a Pécsi Izraelita Hitközség Hagyomány Szociális Alapítványa. - Pécs : Pécsi Izraelita Hitközs. Hagyomány Szociális Alapítványa, 2009. - 71 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6523-0 fűzött
Pécsi Izraelita Hitközség
Pécs - zsidóság - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Pécs)(091)
[AN 2812732]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2009.
   Resztoratív gyakorlatok : kézikönyv / összeáll. Negrea Vidia ; [közread. a Szociális Szakemberek Fóruma Egyesület]. - Budapest : Szociális Szakemberek Fóruma Egyes., [2008]. - 96 p. ; 21 cm
Borítócím: "Restorative practices" - jóvátételi és helyreállító gyakorlatok. - Bibliogr.: p. 88-96.
Fűzött
konfliktuskezelés - pedagógiai szociológia
316.48 *** 316.6 *** 37.015.4
[AN 2814423]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2009.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (17.) (2007) (Budapest)
   Simpozion : comunicările celui de al XVII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Budapesta, 24-25 noiembrie 2007 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2008. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86530-5-5 fűzött
magyarországi románok - nemzetiség - oktatásügy - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2810827]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2009.
   Sub fehér rosa a kultúráért / [... összeáll. Babiczky László] ; [közread. a] Kultúraközvetítők Társasága. - [Budapest] : Kultúraközvetítők Társ. : Tercia Print, 2009. - 227 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6691-6 fűzött
Magyarország - kultúra - művelődés
316.7(439) *** 008(439)
[AN 2810674]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3879 /2009.
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Esquisse d'une théorie de la pratique (magyar)
   A gyakorlat elméletének vázlata : három kabil etnológiai tanulmány / Pierre Bourdieu ; [ford. Gelléri Gábor ..., Sebes Anna ..., Berényi Gábor ...]. - Budapest : Napvilág, 2009. - 372 p. ; 21 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9350-96-0 fűzött : 3400,- Ft
Algéria - néprajz - népcsoport
39(=933)(65)
[AN 2813271]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2009.
   Dél-dunántúli tájházak = Landschaftshäuser in Süd-Transdanubien / [szerk. ... Kapitány Orsolya] ; [kiad. ... a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2008. - [46] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7212-62-8 fűzött
Dél-Dunántúl - magyar néprajz - múzeum - útmutató
39(=945.11)(439.11) *** 069(439)(036)
[AN 2812105]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2009.
   Sző, fon, nem takács. Mi az? : találós kérdések gyerekeknek / [vál. és összeáll. Varga Ferencné] ; [Bálint Endre rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 125, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8589-8 kötött : 1790,- Ft
találós kérdés
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 2815145]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3882 /2009.
Bernáth Zoltán (1916-)
   Szárnyalj újra turulmadár! / Bernáth Zoltán. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, [2009], cop. 2008. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-95-0 fűzött
magyarságtudat - magyar történelem
323.1(=945.11) *** 943.9
[AN 2811184]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2009.
   Changing dynamics of the Danubian region : new neighbourhood policy in the EU : [proceedings of the 5th DRC Summer School, Krems, 2008] / István Tarrósy, Susan Milford ed. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe]. - Pécs : Publikon Books, 2008. - 193 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87856-7-1 fűzött
Európai Unió - Kelet-Európa - külpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
327(4-62)"200" *** 327(4-11)"200" *** 338(4-62)"200" *** 338(4-11)"200" *** 061.3(436-2Krems_an_der_Donau)
[AN 2812079]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3884 /2009.
Ács Tibor (1931-)
   Batthyány Lajos gróf, a huszártiszt / Ács Tibor ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2008. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88181-0-2 fűzött : 1980,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - katonatiszt - 19. század
943.9(092)Batthyány_L. *** 355(439)(092)Batthyány_L.
[AN 2814384]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2009.
   Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica / Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. - Budapest : MOL : MTA TTI, 2008. - 226 p. ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-156-8 kötött
magyar történelem - Árpád-kor - történelmi forrás - oklevél
943.9"10/1301"(093.2)
[AN 2810359]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2009.
   A csendesség felé. - Budapest : Luther, 2008. - 175 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Asztali beszélgetések..., ISSN 1789-9494 ; 2.)
ISBN 978-963-9571-90-7 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
929(439)"200"(047.53)
[AN 2810287]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2009.
   Cultus deorum : studia religionum ad historiam : in memoriam István Tóth. - Pécs : PTE BTK Ókortört. Tansz., 2008-. - 24 cm
történelem - régészet - művelődéstörténet - ókor - középkor - emlékkönyv
93/94 *** 930.85(3) *** 903/904
[AN 2777734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Res medievalia et recentiora ab oriens ad Europa. - 2008. - 220 p. : ill. - (Ókortudományi dolgozatok, ISSN 2060-0917 ; 3.)
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-231-8 fűzött
történelem - művelődéstörténet - régészet - középkor
94 *** 930.85(4) *** 904
[AN 2810034] MARC

ANSEL
UTF-83888 /2009.
Faal, Dawda
   Gambia : afrikai történelem egy folyó völgyében / Dawda Faal, Suha György. - Pécs : Publikon, 2008. - 127 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-87856-1-9 fűzött : 1800,- Ft
Gambia - helytörténet - helyismeret
966.51 *** 908.665.1
[AN 2811899]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2009.
   Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból, 1633-1700 / összeáll., jegyzetekkel ell., a bev. tanulmányt írta, szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2008. - 2 db (1010 p.) ; 24 cm. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, ISSN 1219-8412 ; 12.)
ISBN 978-963-7236-66-2 fűzött : 2000,- Ft
Kecskemét - helytörténet - 17. század - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Kecskemét"163/170"(093.2)
[AN 2810274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 551 p.
ISBN 978-963-7236-67-9
[AN 2810290] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 562-1010.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7236-68-6
[AN 2810294] MARC

ANSEL
UTF-83890 /2009.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Erdély története / Jancsó Benedek ; [... szerk. és jegyzetekkel ell. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 334, [2] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 17.)
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-963-9580-44-2 fűzött : 3400,- Ft
Erdély - magyar történelem
943.921(035)
[AN 2816666]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2009.
Joó András
   Kállay Miklós külpolitikája : Magyarország és a háborús diplomácia, 1942-1944 / Joó András. - Budapest : Napvilág, 2008. - 348 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 27.)
Bibliogr.: p. 327-339.
ISBN 978-963-9697-29-4 fűzött : 2600,- Ft
Kállay Miklós (1887-1967)
Magyarország - miniszterelnök - külpolitika - második világháború
943.9"1942/1944"(092)Kállay_M. *** 327(439)"1942/1944"
[AN 2813341]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2009.
   Kövek meséi : irodalmi séták a pesti zsidónegyedben = Stories in the stones : literary walks around Budapest's Jewish quarter / [szerk. ... Deák Andrea, Gyárfás Katalin, Pári Mirella] ; [közread. a] Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ... - Budapest : Mazsike, 2008. - 157, [7] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4752-0 fűzött : 1400,- Ft
Budapest. 7. kerület - magyar irodalom - helytörténet - zsidóság - antológia - kétnyelvű dokumentum
943.9-2Bp.VII.(0:82-822) *** 316.347(=924)(439-2Bp.VII.) *** 894.511-822.02=20
[AN 2813324]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2009.
   Középkori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban [elektronikus dok.] / [közread. a Heves Megyei Levéltár, Magyar Országos Levéltár]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum : MOL ; Eger : Heves M. Lvt., 2008. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/XP/Vista; DVD-olvasó
ISBN 978-963-7374-68-5 műanyag tokban
Heves megye - magyar történelem - középkor - levéltár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.913.3"12/15"(093) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 2811630]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2009.
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
   Mátyás király levelei : külügyi osztály, 1458-1490 = Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae exterae / [a ... Fraknói Vilmos szerkesztette kötetek egyben közölt változata] ; [... sajtó alá rend. és az utószót írta Mayer Gyula]. - [Budapest] : Nap, 2008. - 1055 p. ; 25 cm + DVD
A levelek váltakozva latin és német nyelven. - Bibliogr.: p. 1008-1014.
ISBN 978-963-9568-71-4 kötött : 7000,- Ft
ISBN 978-963-9658-72-1 (mell.)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - külpolitika - 15. század - levelezés - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
943.9(092)Mátyás,_I.(044)(093) *** 943.9"14"(044)(093) *** 327(439)"14"(044)(093) *** 094/099.07
[AN 2811985]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2009.
Nagy Zoltán
   Kaposvár : városismereti kézikönyv / Nagy Zoltán, Dávid János, Buzási Éva. - Kaposvár : Dávid K., 2009. - 316 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-298.
ISBN 978-963-88265-0-3 fűzött
Kaposvár - helytörténet - természeti környezet
943.9-2Kaposvár *** 502(439-2Kaposvár)
[AN 2810954]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2009.
Nagy Zoltán
   Kaposvár : városismereti kézikönyv / Nagy Zoltán, Dávid János, Buzási Éva ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2009. - 316 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-298.
Fűzött
Kaposvár - helytörténet - természeti környezet
943.9-2Kaposvár *** 502(439-2Kaposvár)
[AN 2811293]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2009.
   Nyitott kapuk, mesélő tárgyak : foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Örökségünk, Tolna megye évszázadai című állandó kiállításához / [összeáll. Andrásné Marton Zsuzsa]. - Szekszárd : Wosinsky Múz., cop. 2008. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek, ISSN 2060-3460 ; 1.)
ISBN 978-963-7209-27-7 fűzött
Tolna (megye) - Szekszárd - magyar történelem - magyar néprajz - gyermekkönyv - múzeumi katalógus - foglalkoztatókönyv
943.912.5(02.053.2) *** 39(=945.11)(439.125)(02.053.2) *** 379.826(02.053.2) *** 069(439-2Szekszárd)
[AN 2810089]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2009.
Oberling Éva
   Kőszegi beszélgetések, 2005-2008 / Oberling Éva. - Kőszeg : [Illyés A.-né], 2008. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6060-0 fűzött : 2600,- Ft
Kőszeg - híres ember - interjú
929(439-2Kőszeg)(047.53)
[AN 2813395]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2009.
   Öt párbeszéd. - Budapest : Luther, 2008. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Asztali beszélgetések..., ISSN 1789-9494 ; 1.)
ISBN 978-963-9571-78-5 kötött : 1750,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
929(439)"200"(047.53)
[AN 2810281]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2009.
Takács Levente
   M. Furius Camillus : egy római hős a római történetírás tükrében / Takács Levente. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 151 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455)
Bibliogr.: p. 141-149.
ISBN 978-963-473-200-6 fűzött
Camillus, Marcus Furius (Kr. e. 446?-Kr. e. 365)
Római Birodalom - történelem - hadvezér - 4. század (Kr. e.)
937"-03" *** 355(37)(092)Camillus,_M._F.
[AN 2811920]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2009.
Vitek Gábor (1975-)
   Gárdony : Agárd, Dinnyés és Gárdony története a kezdetektől napjainkig / Vitek Gábor ; [kiad. Gárdony Város Önkormányzata]. - Dinnyés-Gárdony : Önkormányzat, 2009. - 326 p., XVI t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 254-276. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-6306-9 kötött
Gárdony - Agárd - Dinnyés (Gárdony) - helytörténet
943.9-2Gárdony *** 943.9-2Agárd *** 943.9-2Dinnyés
[AN 2812349]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3902 /2009.
   Baja, Gemenc, halászlé. - [Baja] : Onedin Bt., [2008]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Baja - Gemenc - természetvédelmi terület - természeti környezet - útikönyv
914.39-2Baja(036) *** 502.4(439Gemenc)
[AN 2811259]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2009.
   A Balatonról : Lóczy Lajos emlékére / [szerk. Antal Géza, Tóth József, Wilhelm Zoltán]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon : [PTE TTK Földtud. Doktori Isk.], 2008. - 282 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A 2006. augusztus 3-5. között Balatonfüreden a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola által rendezett Lóczy Lajos Nyári Egyetem előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-258-5 kötött
Balaton - helyismeret - földrajz - konferencia-kiadvány
908.439(285.2Balaton) *** 55(439)(285.2Balaton) *** 911.2(439)(285.2Balaton) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2811890]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2009.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Bakonyi utazás / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2008. - 360 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88087-0-7 kötött
Bakony - helyismeret - magyar irodalom - anekdota
908.439(234.373.1Bakony)(0:82-36) *** 894.511-36 *** 930.85(439)"18"(0:82-36)
[AN 2810341]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2009.
   Gőzgombóc fesztivál, Geresdlak / [... írta, ... szerk. ... Szökőcs Béla]. - Geresdlak : Önkormányzat, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Geresdlak Önkormányzata
Fűzött
Geresdlak - helyismeret - fesztivál - szakácskönyv
908.439-2Geresdlak *** 641.55(083.12) *** 061.7(439-2Geresdlak)
[AN 2814226]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2009.
   Képeslapok [elektronikus dok.] : 10.000 pillantás Magyarországra, 1896-1916 : az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből. - Képek. - Budapest : OSZK : Arcanum, 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-75-3 műanyag tokban
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Plakát- és Kisnyomtatványtár
Magyarország - helyismeret - századforduló - képes levelezőlap - elektronikus dokumentum
908.439(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2811765]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2009.
Kerekes György (1952-)
   Körúti randevú : ott, ahol a 6-os megáll = The Grand Boulevard of rendezvous : where the tram number six is an urban legend... / Kerekes György. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 149, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9353-69-5 kötött : 4990,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kerekes_Gy.
[AN 2811022]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2009.
   Közép-magyarországi mozaik / [... szerk. Szabó Szabolcs]. - Budapest : Trefort, [2008]. - 239 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok, ISSN 1787-4068 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-515-7 fűzött
Közép-magyarországi régió - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - területfejlesztés - rendszerváltás - ezredforduló
911.3(439Közép-Magyarország)"198/200" *** 711.1(439Közép-Magyarország)"198/200"
[AN 2810258]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2009.
Middleton, Nick
Extremes along the Silk Road (magyar)
   Extrém kalandok a selyemúton / Nick Middleton ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2009]. - 295 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 978-963-643-123-5 kötött : 2900,- Ft
Belső-Ázsia - felfedező utazás - helyismeret - útleírás
910.4(5-191) *** 908.5-191(0:82-992)
[AN 2814758]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2009.
Molnár Gábor (1908-1980)
   Dráma az őserdőben / Molnár Gábor ; [vál. és szerk. Horváth József] ; [... az utószót írta és a kislexikont összeáll. Vojnits András]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-027-0 kötött : 2500,- Ft
Molnár Gábor (1908-1980)
Brazília - magyar irodalom - útleírás - vadászkaland
910.4(81) *** 799.2(81) *** 894.511-992
[AN 2812195]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2009.
   Pesterzsébet anno / [szerk. és a színes fotókat kész. Benyovszky Tóth Anita]. - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 20x28 cm. - (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei, ISSN 1788-5523 ; 5.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88077-0-0 kötött
Budapest. 20. kerület - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439-2Bp.XX.(084.12)
[AN 2812275]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2009.
Sebon, Wolfgang (1955-)
   Der Kis-Balaton und seine Umgebung [elektronikus dok.] : das stille Land am Plattensee / Wolfgang Sebon. - Szöveg és képek (pdf : 43.8 MB). - Budapest : Szupervízió Bt., 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9764. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6672-5
Dunántúl - Balaton - helyismeret - természeti környezet - elektronikus dokumentum
908.439(285.2Balaton) *** 502(439.11) *** 908.439.11
[AN 2811942]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2009.
Tilhof Endre (1934-)
   Szőcz története / Tilhof Endre ; [kiad. Szőc Község Önkormányzata]. - Ajka ; Szőc : Önkormányzat, 2009. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-180.
ISBN 978-963-06-6498-1 fűzött
Szőc - helyismeret - helytörténet
908.439-2Szőc *** 943.9-2Szőc
[AN 2813355]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3914 /2009.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (Budapest)
   Szolgáltató adóhatóság : az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal középtávú stratégiai terve a 2008-2012. évekre. - [Budapest] : APEH, [2008]. - 22 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (Budapest)
Magyarország - adóügy - ezredforduló - 21. század - stratégia - állami szerv
351.713(439)"200/201"
[AN 2810226]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2009.
   Animus in consulendo liber : Sipos István emlékkötet / szerk. Veress Emőd. - Budapest : ELTE ÁJK ; Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 240 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 29.)
Váltakozva magyar, angol és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-987-9 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 2810394]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2009.
   Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása : összefoglaló tanulmány / [közread. a] NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Másság Alapítvány. - [Budapest] : Másság Alapítvány, [2009]. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - útmutató
342.724(439)(036) *** 342.722.1(439)(036)
[AN 2814713]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2009.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2009. - 798 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. dec. 31.
ISBN 978-963-87019-9-2 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2815088]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2009.
Durden-Smith, Jo (1941-2007)
Mafia (magyar)
   A maffia története / Jo Durden Smith ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-087-3 kötött : 3000,- Ft
Olaszország - Egyesült Államok - maffia - történeti feldolgozás
343.341.2(73)(091) *** 343.341.2(45)(091)
[AN 2809972]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2009.
Heka László (1959-)
   A szláv államok jogrendszerei / Heka László. - Szeged : JATEPress, 2008. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-254.
Fűzött
jogrendszer - jogtörténet - összehasonlító jog - európai állam - szlávok - egyetemi tankönyv
340.5 *** 34(4-4)(=8)(075.8) *** 340.15(4-4)(=8)(075.8)
[AN 2811573]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2009.
Horváth Pál (1928-)
   Adalékok a magyar jogi kultúra fejlődéstörténetéhez / Horváth Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-19-6498-1 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(439)(091)(075.8)
[AN 2810607]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2009.
Józsa Fábián (1957-)
   Ket kérdezz-felelek : a közigazgatósági hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény magyarázata / Józsa Fábián. - Budapest : Opten Kft., cop. 2008. - 555 p. ; 25 cm
Lezárva: 2008. jún. 4.
ISBN 978-963-87460-9-2 kötött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.924(439)(094)(036)
[AN 2814051]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2009.
Kocher, Gernot (1942-)
Zeichen und Symbole des Rechts (magyar)
   Szimbólumok és jelek a jogban : történeti ikonográfia / Gernot Kocher ; [ford. Herger Csabáné]. - Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, ISSN 0324-5942 ; 11.)
Bibliogr.: p. 165-173.
ISBN 978-963-06-5874-4 kötött
jogtörténet - ikonográfia
34(100)(091) *** 73/76.046
[AN 2810235]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2009.
Kováts Jenő (1921-)
   Az állat-egészségügyi igazgatásról, 1867-2007 / Kováts Jenő, Korzenszky Emőd. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2008. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 978-963-06-5894-2 fűzött
állategészségügy - közegészségügy - 19. század - 20. század
351.779(439)"186/200" *** 614.9
[AN 2813469]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2009.
Magyar Vasúti Hivatal (Budapest)
   A Magyar Vasúti Hivatal stratégiája, 2008-2010. - Budapest : M. Vasúti Hiv., [2008]. - 38 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyar Vasúti Hivatal (Budapest)
Magyarország - vasúti közlekedés - ezredforduló - 21. század - stratégia - kormányhivatal
351.812(439)"200/201"
[AN 2809764]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2009.
Magyarország. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
   A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal stratégiája, 2007-2010. - Budapest : MBFH, [2008]. - 31 p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyarország - iparügy - bányászat - stratégia - kormányhivatal - ezredforduló - 21. század
351.824.1(439)"200/201" *** 622(439)"200/201"
[AN 2809727]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2009.
Magyarország. Nemzeti Közlekedési Hatóság
   A Nemzeti Közlekedési Hatóság stratégiája, 2008-2010. - Budapest : NKH, [2008]. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyarország - közlekedésbiztonság - közlekedés - stratégia - ezredforduló - 21. század - hatóság
351.81(439)"200/201" *** 656.1/.7(439)
[AN 2809956]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2009.
   Pécsi jogászprofesszorok emlékezete, 1923-2008 : antológia / szerk. Kajtár István ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87856-2-6)
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Pécs - egyetemi tanár - jogász - egyetem - életrajz
34(439)(092) *** 37(439)(092) *** 378.4(439-2Pécs).096
[AN 2811914]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2009.
   Regestrum Varadinense, 1208-1235 [elektronikus dok.] = The Varad register = Váradi jegyzőkönyv / [szerk. Solymosi László és Szovák Kornél]. - Szöveg. - Budapest : Arcanum, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Kész. Karácsonyi János és Borovszky Samu szövegkiadása alapján. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-76-0 műanyag tokban
Erdély - egyházjog - 13. század - jogeset - jegyzőkönyv - elektronikus dokumentum
343.919(439.21)"12" *** 348.58(439.21)"12"(093)
[AN 2811932]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2009.
Roland, Paul
Crime scenes (magyar)
   Helyszínelők : a bizonyítékok nyomában / Paul Roland ; [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 207 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-251-088-0 kötött : 3000,- Ft
kriminalisztika - nyomozó eljárás
343.98 *** 343.132
[AN 2810069]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2009.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2009. - 223 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 2815100]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2009.
   Törvény az egyenlő bánásmódról : könnyen érthető nyelven / [könnyen érthető ford. Dely Géza] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - útmutató
342.722.1(439)(036) *** 342.724(439)(036)
[AN 2811253]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3932 /2009.
Veszprémy László (1958-)
   Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai / Veszprémy László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 207 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm. - (Nagy csaták, ISSN 1787-1530)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-462-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - Árpád-kor - Anjou-kor
355.48(439)"08/138" *** 943.9"08/138"
[AN 2811117]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3933 /2009.
Csapó Gábor
   Társadalmilag felelős vállalkozás minősítés : a social label munkáltatói dimenziója / [írta és szerk. Csapó Gábor, Garadnay Tímea, Koltai Luca] ; [közread. a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.]. - Budapest : FKFSZ Kht., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87965-1-6 fűzött
vállalatvezetés - környezetvédelem - társadalom - felelősség
65.012.412 *** 504.03 *** 316.6
[AN 2811132]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2009.
Görög Mihály (1951-)
   Projektvezetés : [projektciklus, projektvezetési képesség, sikerkritériumok] / Görög Mihály. - Budapest : Aula, 2008. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 978-963-9698-49-9 fűzött
projektmenedzsment - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2814296]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2009.
   Az információs jogok kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet / [szerk. Sziklay Júlia] ; [közread. az] Adatvédelmi Biztos Irodája. - Budapest : Adatvédelmi Biztos Irodája, 2009. - 201 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - adatvédelem - információszolgáltatás - biztonságpolitika - 21. század
659.2.012.8(439) *** 659.2 *** 355.02(439)"201"
[AN 2810246]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2009.
Winkler Istvánné
   A termékek forgalomba hozatalára vonatkozó új közösségi jogszabályok / [szerző Winkler Istvánné]. - Budapest : ITD Hungary Zrt., 2009. - 28 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 17.)
ISBN 978-963-87466-3-4 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - ipari termék - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 338.45 *** 658.62
[AN 2810961]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3937 /2009.
   Az adóparadicsomtól a zöldmozgalomig : kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról / szerk. Andor László és Farkas Péter. - Budapest : Napvilág, 2008. - 298 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-33-1 fűzött : 2900,- Ft
világgazdaság - globalizáció - társadalom
339.9(100) *** 316.6(100)
[AN 2813210]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2009.
Bodó Julianna (1953-)
   Diszkurzusok és életutak a migráció tükrében / Bodó Julianna. - Budapest : Scientia Humana, 2008. - 222 p. ; 20 cm. - (Scientia humana : politológia, ISSN 1216-531X)
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 978-963-7372-59-9 fűzött
Székelyföld - migráció - ezredforduló - munkaerő-vándorlás - határon túli magyarság
331.556(498.4Székelyföld) *** 314.743(=945.11)(498.4Székelyföld)
[AN 2809864]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2009.
Borbás Máté
   A könyvvizsgálat története Magyarországon / Borbás Máté ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - 75, 20, 10 éves jubileumi, 2. bőv. kiad. - Budapest : MKVK, 2008. - 247 p. : ill. ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87803-1-7)
Magyarország - számvitel - történeti feldolgozás
657(439)(091)
[AN 2816079]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2009.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Az én cégem, az én pénzem : hogyan vegyük ki a pénzt a vállalkozásból? : gyakorlati tanácsok könyvelőknek, vállalkozóknak / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - Budapest : Adónet.hu, 2009. - 147 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2009. jan. 5.
ISBN 978-963-87650-7-9 fűzött : 6300,- Ft
pénzügy - vállalkozás - számvitel - útmutató
658.15(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 2811163]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2009.
Botos János (1947-)
   Banki értékpapírok Magyarországon / Botos János. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2008. - 293 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-67-2 kötött (hibás ISBN 978-963-9736-62-2)
Magyarország - bank - bankügylet - értékpapír - történeti feldolgozás
336.763(439)(091) *** 336.71(439)
[AN 2810855]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2009.
   Diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemszögből - 2008 : várható munkaerő-kereslet : 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei / [... szerk. Várhalmi Zoltán] ; [szerzők Cserpes Tünde et al.] ; [közread. az] MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet. - Budapest : MKIK GVI, 2008. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6669-5 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - ifjúságszociológia - pályakezdés - diplomás - felsőoktatás - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 316.346.3-053.6/.8(439)"200" *** 378(439)"200"
[AN 2810884]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2009.
   Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára : segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez / [szerk. Takács Ágnes] ; [szerzők Gárdián Szilvia et al.] ; [közread. a] SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány. - Budapest : SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, 2008. - 23 p. : ill. ; 30 cm + mell. (20 p. ; 25 cm)
melléklet címe: Praktikus információk esélyegyenlőségre érzékeny mikrovállalkozásoknak, 2008
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - vállalkozás - foglalkoztatottság - útmutató
331.5 *** 342.722(439)(036)
[AN 2811391]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2009.
   A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései / szerk. Szabó Bernadett. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2009. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-963-508-567-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - falusi turizmus - ezredforduló
338.48(439)"199/200"
[AN 2810342]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2009.
   A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon = Sustainable development indicators in Hungary / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2008. - XI, 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-228-2 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-235-228-2)
Magyarország - gazdaság - demográfia - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"199/200"(083.41) *** 314(439)"199/200"(083.41) *** 504.03(439)"199/200"(083.41)
[AN 2813603]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2009.
Fridrich Péter (1956-)
   Hitelintézeti számvitel : elmélet és gyakorlat / Fridrich Péter, Mitró Magdolna. - Budapest : Saldo, 2009. - 426 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 426.
ISBN 978-963-638-293-3 * fűzött : 4700,- Ft (hibás ISBN 978-963-638-293)
pénzintézet - számvitel - tankönyv
336.7(078) *** 657(078)
[AN 2814781]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2009.
Fülöp Gyula (1952-)
   Stratégiai menedzsment : elmélet és gyakorlat / Fülöp Gyula. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 328 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-963-394-748-7 fűzött : 3490,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.011.1 *** 658.1.012.2
[AN 2810597]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2009.
Kása László (1942-)
   Emelőgépek a mindennapokban : emelőgépek biztonságos üzemeltetése / Kása László, Meleghegyi Tibor, Pécsi Ottó. - Budapest : Multikran Kft., 2008. - 430 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5971-0 kötött
Magyarország - munkavédelem - emelőgép - útmutató
331.45(439)(036) *** 621.86
[AN 2810675]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2009.
Kis Balázs (1971-)
   A fordító számítógépe / Kis Balázs, Mohácsi-Gorove Anna. - Bicske : Szak K., 2008. - 387 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvinfo, ISSN 1787-0550 ; 3.)
Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 978-963-9863-05-7 kötött : 6000,- Ft
számítástechnika - fordítás
651.926 *** 681.3.004.14 *** 82.03
[AN 2809903]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2009.
Körmendi Lajos (1939-)
   Logisztikai példatár / Körmendi Lajos, Pucsek József. - Budapest : Saldo, 2009. - 167 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-291-9 fűzött : 2900,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv - példatár
658.286(075.8)(076) *** 658.78(075.8)(076)
[AN 2814686]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2009.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest)
   A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ stratégiája, 2008-2010. - Budapest : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., [2008]. - 35 p. ; 25 cm
Fűzött
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest)
Magyarország - közlekedésügy - ezredforduló - 21. század - állami szerv - stratégia
338.47(439)"200/201" *** 061.14(439)
[AN 2809916]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2009.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2009 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2009. - 277 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-288-9 fűzött
Magyarország - számvitel - költségvetési szervezet
657.4.012.2 *** 336.12(439)
[AN 2814702]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2009.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Sikeres vidék / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2008. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 978-963-9736-69-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - regionális politika - vidékfejlesztés - kistérség - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 911.373(439)"200" *** 332.1(4-62)"200"
[AN 2810886]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2009.
   Megfelelő embert a megfelelő helyre / [szerk. Koltai Luca]. - [Budapest] : [FKFSZ], 2006-. - 21 cm
Közread. a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2811147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére / [írta Gazsó Júlia]. - 2008. - 16, [2] p.
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - migráció - ezredforduló
331.5(439)(=00)"200" *** 325.1(439)"200"
[AN 2811160] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Roma emberek a munkaerőpiacon / [szerk. Tóth Annamária] ; [az interjúkat kész. Budai Miklós]. - 2008. - 21 p. : ill., színes
Magyarország - munkavállalás - munkaerőpiac - esélyegyenlőség - egyenjogúság - cigányság
331.5(439)(=914.99) *** 342.724(439) *** 316.647.8 *** 331.535(036)
[AN 2811162] MARC

ANSEL
UTF-83955 /2009.
   Munkaügyi, foglalkoztatási tanácsadás és kommunikációs tréning képzés / összeáll. Kósa Éva, Lakner Zoltán, Ratimovszky Kornélia ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar]. - Budapest ; Esztergom : PPKE VJK, [2008]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96.
Fűzött
felnőttoktatás - pályaválasztás - kommunikáció - szociálpolitika - tanári segédkönyv
331.548(072) *** 316.77(072) *** 364(072) *** 374.7(072)
[AN 2814434]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2009.
   Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2008. - 519 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-658-9 fűzött : 3900,- Ft
gazdasági elemzés - vállalkozás - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2815071]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2009.
Siklósi Ágnes
   Számvitel-elemzés : módszertani útmutató, vizsgafeladatok és megoldások a mérlegképes könyvelői szakvizsgához / Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Veress Attila. - Aktualizált, átd. kiad. - Budapest : NovoSchool, 2009. - 2 db ; 29 cm. - (Vizsgázók könyve)
A 2. köt. alcíme: Módszertani útmutató, vizsgafeladatok és megoldások, ismeretrendszerező segédlet a mérlegképes könyvelői szakvizsgához. - A borítón egyéb címadatként: Vizsgatípusú dolgozatok és megoldások a mérlegképes könyvelői szakvizsgához
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2816753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 276 p.
ISBN 978-963-87656-3-5 fűzött
[AN 2816760] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 255 p.
ISBN 978-963-87565-4-2 fűzött
[AN 2816765] MARC

ANSEL
UTF-83958 /2009.
Somorjai Gáborné
   Munkavédelem és környezetvédelem a szépségiparban / Somorjai Gáborné ; [rajz Anda Balázs]. - Győr : Beato Angelico, 2008. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-66-1 fűzött
Magyarország - munkavédelem - környezetvédelem - kozmetikai ipar - útmutató
331.45(439)(036) *** 504.06 *** 687.5
[AN 2814291]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2009.
Szabó Tibor
   Egyéni vállalkozók kézikönyve / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu, 2009. - 351 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2009. jan. 10.
ISBN 978-963-87650-5-5 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - egyéni vállalkozó - számvitel - útmutató
658.114.1(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 2812585]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2009.
Szórádiné Szabó Márta (1949-)
   Vállalati pénzügyek : példatár és esettanulmányok / Szabó Márta, Pálinkó Éva. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 257, [6] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257.
ISBN 978-963-19-6293-2 fűzött : 3200,- Ft
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.15(075.8)(076)
[AN 2809879]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2009.
   Területi tervezés és programozás / Tóth Tamás szerk. ; [közread. az] SZIE GTK RGVI. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2008. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 978-963-269-072-8 fűzött
területfejlesztés - vidékfejlesztés - tervezés - egyetemi tankönyv
332.14(075.8) *** 911.375(075.8) *** 711.1(075.8)
[AN 2810841]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2009.
Tóth Annamária
   Munkapocs tréning : segítő szakemberek mint munkáltatói kapcsolattartók : képzési segédlet / [írta Tóth Annamária] ; [közread. a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.]. - Budapest : FKFSZ Kht., 2008. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - munkaközvetítés - tankönyv
331.5(439)(078) *** 331.53(078)
[AN 2811140]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2009.
   Vezetői számvitel : példatár és feladatgyűjtemény / Bosnyák [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2009. - 152 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-292-6 fűzött : 2400,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2816097]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3964 /2009.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 553 p. ; 29 cm + mell. ([24] p.)
melléklet címe: "Intézményi kifizetések" bejelentésére szolgáló bizonylat minta és segédlet a kifizetések bejelentéséhez. - Gerinccím: SZJA útmutató
ISBN 978-963-394-750-0 fűzött : 5200,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - társadalombiztosítás - önkormányzat - útmutató
369(439)(036) *** 336.61(439) *** 352/353
[AN 2814144]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2009.
   Lélekben szomszéd : összefogás a Sajó völgyében / [szerk. Tiszolczi László] ; [közread. a] Sajómenti Civilek Egyesülete, [Együtt Hétért Egyesület]. - [Hét] : Együtt Hétért Egyes. : Sajómenti Civilek Egyes., [2008]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5489-9 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - közösségfejlesztés - civil szervezet
364.46 *** 334.012.46(439.134)
[AN 2814034]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2009.
Miskolci Egyetem. Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2008) (Miskolc)
   Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferencia. - [Miskolc] : ME, 2008. - 23 p. ; 22 cm
Program és összefoglalók
Fűzött
egészségügy - egyetem - konferencia-kiadvány
364.444 *** 614 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2814212]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2009.
Póczik Kálmánné
   Nyugdíjazási kézikönyv / Póczik Kálmánné. - [Budapest] : Adónet.hu, [2009]. - 150 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2009. jan. 10.
ISBN 978-963-87650-8-6 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2811177]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2009.
   Rehabilitációs kaleidoszkóp : Budapest, 2008. szeptember 4-6. : Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése / [... szerk. Lechnerné Vadász Judit] ; [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2008. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
szociális rehabilitáció - munkaerő-rehabilitáció - konferencia-kiadvány
364.048.6 *** 331.582.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2814779]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2009.
   Szükség esetén hol, hova fordulhatok? / [közread. az] AVP Hungary. - [Debrecen] : AVP Hungary, [2008]. - 50 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szociális intézmény - munkaügy - címtár
364.046.42(439):050.8 *** 331.07(439):050.8
[AN 2813861]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3970 /2009.
   Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium : 40 éves jubileumi kiadvány / [szerk. Flaskár Mihályné, Tuba Imréné, Szemes Péter]. - Keszthely : Asbóth S. Térségi Középisk., Szakisk. és Koll., 2008. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6229-1 fűzött
Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Keszthely)
Keszthely - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Keszthely)(058) *** 377(439-2Keszthely)(058)
[AN 2813157]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2009.
Balázsi Ildikó
   PISA 2006 : executive summary : today's education and tomorrow's society / [auth. Ildikó Balázsi, László Ostorics, Balázs Szalay] ; [transl. by József Barna] ; [publ. by the] Educational Authority. - Budapest : Educational Authority, 2008. - 58 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-87744-4-6 fűzött
közoktatás - képességvizsgálat - ezredforduló
37.031 *** 371.263 *** 372.8 *** 37.014(100)"200"
[AN 2810103]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2009.
   Bocs-kor : a 25 éves Bocskai Utcai Óvoda jubileumi kiadványa, 1983-2008 / [... létrehozta Király Gabriella et al.]. - Kecskemét : Bocskai Utcai Gyakorló Óvoda, [2008]. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Kecskeméti Főiskola. Tanítóképző Főiskolai Kar. Bocskai Utcai Gyakorló Óvoda
Kecskemét - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Kecskemét)(058)
[AN 2811348]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2009.
   A Bologna-folyamat kiteljesítése és elmélyítése az Eötvös József Főiskolán / [szerk. Albertné Herbszt Mária]. - Baja : EJF, 2008. - 133 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-60-2 fűzött
Baja - főiskola - oktatásügy - továbbképzés
371.14 *** 378.6(439-2Baja) *** 37.014.5(439)
[AN 2810820]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2009.
   Dalton-tervvel a sikeresebb iskoláért / [alkotószerk. Gömöryné Mészey Zsuzsa] ; [társszerk. Lilik Ferencné] ; [közread. a] Hungaro-Dalton Egyesület. - Győr : Hungaro-Dalton Egyes., 2008. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5543-9 fűzött
nevelési rendszer - reform - pedagógia
371.482
[AN 2811245]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2009.
   A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom / [a fotókat kész. Barcza János] ; [szöveg G. Szabó Botond et al.]. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, cop. 2008. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - templom - református egyház
373.552(439-2Debrecen) *** 726.54(439-2Debrecen) *** 284.2
[AN 2814519]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2009.
   Élni tanulj! : tanulás minden életkorban / [szerk. Csörszné Zelenák Katalin] ; [kiad. a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete]. - Kecskemét : Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes., 2008. - 32 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás
37.013.83(439) *** 374.7(439)
[AN 2813874]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2009.
   Érzékenyítő, személyiségfejlesztő és tanulási képességeket fejlesztő képzés / összeáll. Berta Judit [et al.] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar]. - Esztergom : PPKE VJK, [2008]. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött
személyiségfejlesztés - képességfejlesztés
37.03 *** 371.322.6
[AN 2814409]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2009.
Frittmann Lászlóné
   Jer, kövess engem! / Frittmann Lászlóné. - Gödöllő : Mészáros P., [2008]. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5626-9 fűzött
írás- és olvasástanítás - bibliai történet - gyermekkönyv
372.416.2=945.11 *** 22.046(02.053.2)
[AN 2813494]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2009.
Gibson, Ray
The Usborne little book of things to make and do in the holidays (magyar)
   Szünidei játéktár / Ray Gibson ; [ill. Amanda Barlow et al.] ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-092-7 kötött
szünidő - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
371.235 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2809891]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2009.
   "Gimnázium a város szívében" : Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium / [szerk. Kalász Ákos, Kovács Gergely]. - Vác : Piarista Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, [2008]. - [18] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6104-1 fűzött
Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Vác)
Vác - gimnázium - szakközépiskola - egyházi iskola
373.54(439-2Vác) *** 373.6(439-2Vác)
[AN 2811290]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2009.
   A hátrányos helyzetűek egyetlen esélye: a Második esély komplex program : [romaesély] / [fel. szerk. Axtom-Varga Gábor] ; [közread. a Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért]. - Debrecen : Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért, 2008. - [36] p. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - cigányság - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - ezredforduló
376.7(=914.99)(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 2814388]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2009.
   IKT alapú kompetenciák fejlesztése / [... szerk. Szilágyiné Szemkeő Judit] ; [kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2008. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-48-8 fűzött
alapfokú oktatás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 371.3(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2810874]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2009.
   A kompetencia alapú pedagógiai rendszer fejlesztése és bevezetése a Nemzeti fejlesztési terv időszakában : a közoktatás modernizációjáért / [szerk. Zsigovits Gabriella] ; [alkotószerk. Papp Ágnes]. - Budapest : Educatio, 2008. - CLVII p. : ill. ; 25 cm + DVD-R
melléklet címe: Kompetenciafejlesztés, 2004-2008 : tények és vélemények. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - módszertan - alapfokú oktatás - óvodai nevelés - ezredforduló - elektronikus dokumentum
37.02 *** 371.3 *** 373.3(439)"200" *** 372.3
[AN 2810978]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2009.
   Közért : közösségi művelődés modellértékű színterei Északkelet-Magyarországon / [szerzők Horkai Anita et al.] ; [kiad. az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület]. - Hajdúnánás : Okkal-Más-Okkal Ifj. Egyes., 2008. - 142 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-963-06-6000-6 fűzött
Észak-alföldi régió - művelődési ház - művelődésügy - ezredforduló
374.07(439Észak-Alföld)"200" *** 374(439)"200"
[AN 2809944]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2009.
   Légy naprakész! : segédlet a szaktudás fejlesztőinek / [... szerkbiz. ... Kulinyi Márton et al.] ; [a kiadv. ... a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ... műhelyében kész.]. - [Budapest] : Főv. Közhasznú Foglalkoztatási Szolg. Kht., 2008. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
élethosszig tartó tanulás
37.013.83
[AN 2814265]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2009.
   "Nézz hosszan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdődik" : HEFOP 2016/05/1.-2005-08-0069/1.0 : [Balassagyarmat 2006-2008] / szerk. ... Diósi László, ... Földi Balázs ... ; kiad. ... Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon. - Pásztó : Nógrád M. Egys. Gyógyped. Módszertani Int. és Gyermekotthon, 2008. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Nógrád megye - hátrányos helyzetű - integrált oktatás - gyógypedagógia - pályázat
376(439.131) *** 06.063
[AN 2814730]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2009.
   PIRLS 2006 : summary report on the reading literacy of 10-year-old students in Hungary / [auth. Ildikó Balázsi et al.] ; [transl. by Csaba Ostorics] ; [publ. by the] Educational Authority. - Budapest : Educational Authority, 2008. - 55 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87744-3-9 fűzött
Magyarország - szövegértés - tanuló - alapfokú oktatás - képességvizsgálat - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 372.41 *** 82.07 *** 371.263
[AN 2810117]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2009.
Polónyi István (1953-)
   Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság / Polónyi István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-480.
ISBN 978-963-19-6512-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - gazdaságosság - egyetemi tankönyv
37.014.5(439)(075.8) *** 37.015.6(439)(075.8)
[AN 2810600]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2009.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   A kompetencia kihívásai : szemléletváltás az oktatásban és a tanári felkészítésben / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 58 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 32.)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-9736-94-8 fűzött
Magyarország - képességfejlesztés - módszertan - szakképzés
371.322.6 *** 371.3 *** 377(439)
[AN 2810882]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2009.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők kis könyve / Ranschburg Jenő ; [ill. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 204 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-057-2 fűzött : 1150,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2812558]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2009.
Szabó Imre Ernő
   Felmérés a BME-re 2007-ben felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről / kész. Szabó Imre Ernő, Nagy Tamás ; kész. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában. - Budapest : BME Diákközp., 2008. - 76 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest - pályaválasztás - egyetem - tanuló - szociális helyzet - statisztikai adatközlés
378.662(439-2Bp.)"200"(083.41) *** 331.54 *** 37.048.45 *** 316.344.23-057.87(083.41)
[AN 2811306]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2009.
   Szakképzés a felsőoktatásban - felsőoktatás a szakképzésben / [... szerk. Roóz József] ; [kiad. a Felsőoktatás és Gazdaság Együttműködéséért Egyesület]. - Budapest : FGEE, cop. 2008. - 147 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6126-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - munkaerőpiac - ezredforduló
377(439)"200" *** 378(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 2810672]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2009.
   A szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyeinek versenyszabályzata, 2008-2009 / [szerk. Závodny László] ; [szakmai vez. Modláné Görgényi Ildikó] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - [Budapest] : NSZFI, [2008]. - 152 p. ; 24 cm
Borítócím: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyeinek versenyszabályzata, 2008-2009. tanév
ISBN 978-963-264-063-1 fűzött
Magyarország - tanulmányi verseny - szakképzés - versenyszabály
371.384(439)(036) *** 377(439)
[AN 2814588]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2009.
   A sztomatológia tárgy oktatásának, a fogorvosképzés megindításának, a Fogorvostudományi Kar létrejöttének története : a kar megalakulásának 5 éves évfordulója alkalmából : jubileumi évkönyv / [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ; [fel. szerk. Alberth Márta és Márton Ildikó]. - Debrecen : DE OEC, 2009. - 209 p. : ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Jubileumi évkönyv a Fogorvostudományi Kar megalakulásának ötéves évfordulójára, 2008. - Bibliogr.
Kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Fogorvostudományi Kar
Debrecen - egyetem - tanszék - fogászat - évkönyv
378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 616.31
[AN 2814091]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2009.
Takács Róbert (1978-)
   A származási megkülönböztetés megszüntetése, 1962-1963 / Takács Róbert. - Budapest : Napvilág, 2008. - 195 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 28.)
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 978-963-9697-34-8 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - felsőoktatás - oktatásügy - hátrányos megkülönböztetés - Kádár-korszak
378(439)"1962/1963" *** 37.014.5(439)"1962/1963" *** 342.722.1(439)"196"
[AN 2813350]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2009.
Törökné Rácz Erzsébet
   A tanulószerződések kötéseinek tapasztalatai Békés megyében és térségében / Törökné Rácz Erzsébet, Gábel István. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 74 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 26.)
ISBN 978-963-9736-81-8 fűzött
Békés megye - Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - tanuló - munkaszerződés
377(439) *** 63 *** 331.36(439.175) *** 331.106.26(439.175)
[AN 2810878]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2009.
Tót Éva (1955-)
   A nem-formális és informális tanulás elismerése : az OECD RNFIL projekt második szakaszának eredményei / Tót Éva ; [közread. az] Oktatási és Kulturális Minisztérium. - [Budapest] : OKM, 2008. - 60 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87399-8-8 fűzött
oktatásügy - tapasztalat - tanulás - oktatás
37.014(100)"200" *** 371.31 *** 371.32
[AN 2810032]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2009.
   Útmutató a diákvezetők képzéséhez : hasznosítható ötletek, gyakorlatok a békési Farkas Gyula Közoktatási Intézmény és az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport együttműködéséből / összeáll. Takács János. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 70 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - diákjog - diákönkormányzat - vezetéstudomány
371.515(439) *** 371.83(439) *** 65.012.4
[AN 2810136]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2009.
Vámos Ágnes (1952-)
   A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora / Vámos Ágnes. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-305.
ISBN 978-963-19-6478-3 fűzött : 4390,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - kétnyelvű iskola
37.018.55 *** 37.014.5(439)
[AN 2810624]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4000 /2009.
Borbély Attila
   A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana / Borbély Attila, Müller Anetta. - Budapest : PEM Egyes., 2008. - 211 p. : ill. ; 30 cm. - (Valóság-térkép tanulmányok ; 6.). (PEM-tanulmányok ; 7.)
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 978-963-06-6537-7 fűzött
sport - testkultúra - egészséges életmód
796.01 *** 796.035 *** 613
[AN 2810313]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2009.
Faut, Daniela
   Romantikus képeslapok / Daniela Faut, Lena Podobri ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 68, [5] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
A ford. a "Karten-Romantik" (Rheinfelden : OZ-Verl., 2007) és a "Karten im Scrapbook-Stil" (Rheinfelden : OZ-Verl., 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7268-50-2 kötött : 1980,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2812119]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2009.
Horváth József (1947-|)
   Turf lexikon, 1827-2007 : 180 éves a magyar lóversenyzés : tulajdonosok, tenyésztők, idomárok, lovasok, vezetők, szakírók, hendikepperek bemutatása / [Horváth József]. - [Budapest] : [Horváth J.], [2008]. - 193 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4405-1 kötött
Magyarország - lóverseny - sporttörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - életrajz
798.4(439)(092) *** 798.4(439)"183/200"
[AN 2810150]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2009.
International Olympic Committee anti-doping rules applicable to the Games of the XXIX Olympiad, Beijing 2008 (magyar)
   Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes szabályzata a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokra, Peking 2008 / [ford. Nagy Zsigmond]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 50 p. ; 30 cm
Fűzött
Peking - olimpia - dopping - szabályzat
796.011.5:178.8(100)(094) *** 796.032(100)(083.133) *** 796.032(510-2Peking)"2008"
[AN 2814047]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2009.
András (1940-)
   Tábori és a többiek / Kő András. - [Budapest] : AmfipressZ : Apriori International, cop. 2008. - 213, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-8230-11-9 kötött : 4600,- Ft
Tábori László (1931-)
Egyesült Államok - sportoló - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú - futás - 20. század - ezredforduló
796.422(=945.11)(73)(092)Tábori_L.(047.53)
[AN 2810097]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2009.
Ray, Susan
Easy beaded jewelry (magyar)
   Könnyen elkészíthető gyöngyékszerek / Susan Ray és Sue Wilke ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9889-42-2 kötött
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2813854]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2009.
   Telivértenyésztés és versenyzés az importok alapján / [szerk. ... és kiad. Horváth József]. - [Budapest] : [Horváth J.], [2008]. - 153 p., [29] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Telivérek, 1947-2007
ISBN 978-963-06-5500-2 kötött
Magyarország - telivér - lóverseny - sporttörténet - 20. század
798.4(439)"195/200" *** 636.12
[AN 2810187]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2009.
Tóth Ákos (1943-)
   Az úszás tankönyve : [a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) tankönyve] / [... szerzői Tóth Ákos, ... Sós Csaba, ... Egressy János]. - Budapest : Semmelweis Egy. Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2008. - 541 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7166-94-5 kötött
úszásoktatás - egyetemi tankönyv
797.21(075.8)
[AN 2816184]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2009.
Zsíros Tibor (1930-)
   Kosárarany : amikor Magyarország Európa legjobbja / Zsíros Tibor ; [közread. a] Kosárvarázs Alapítvány. - Budapest : Kosárvarázs Alapítvány, 2008. - 237, [2] p., [32] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6277-2 fűzött
Magyarország - sporttörténet - kosárlabda - századforduló - 20. század
796.323(439)"189/195"
[AN 2810460]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4009 /2009.
   Ad lacum felicis : town of glad lake / [org. by the] Gallery Suzuki [etc.]. - [Tata] : [Kuny D. Múz.], [2008]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
A 2008. szept. 5-től szept. 29-ig Tatán, a Kuny Domokos Megyei Múzeumban rendezett japán - magyar közös kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - Japán - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(520)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Tata)
[AN 2811976]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2009.
Alföldi Fotószalon (14.) (2008) (Szentes)
   XIV. Alföldi Fotószalon : XXVIII. Dél-Alföldi Fotószalon : Szentes, 2008. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2008]. - [28] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Alföld - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes) *** 061.4(439-2Mezőtúr)
[AN 2814756]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2009.
   Átfogó : [Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete] : [Szombathely, Irokéz Galéria, 2008. március 21 - április 4.] = Comprehensive : [Újpart Dunaújváros Association of Fine and Applied Arts] : [Irokéz Collection, March 21 - April 4, 2008] / [szerk. ... Fehérvári Tamás]. - Dunaújváros : Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyes., cop. 2008. - [94] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-6175-1 fűzött
Dunaújváros - képzőművészet - művészeti csoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Dunaújváros)"200" *** 061.2(439-2Dunaújváros) *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2811315]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2009.
Barakonyi Klára, H. (1941-)
   Tűzzománcok - email / H. Barakonyi Klára. - [Pécs] : [s.n.], 2008. - 36 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A pécsi Művészetek és Irodalom Házában, 2008. szept. 18-tól okt. 15-ig tartott kiállítás katalógusa. - Az életrajz angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Barakonyi_K.,_H. *** 738.4(439) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2814462]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2009.
   A Budapesti Történeti Múzeum plakátgyűjteménye [elektronikus dok.] / [szerk. Balla Loránd]. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum : BTM Kiscelli Múz., 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP/Vista; DVD-olvasó
ISBN 978-963-7374-72-2 műanyag tokban
Budapesti Történeti Múzeum. Kiscelli Múzeum
Magyarország - plakát - 20. század - múzeumi gyűjtemény - elektronikus dokumentum
766(439)"19" *** 659.133(439)"19" *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 2811642]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2009.
Cantor, Mircea (1977-)
   A jövő ajándékai : [Műcsarnok ..., 2008 szeptember 27 - november 9. ...] / Mircea Cantor ; [kurátor ... Páldi Lívia]. - Budapest : Műcsarnok, [2008]. - [24] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Románia - képzőművész - installációs művészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(498)(092)Cantor,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2814443]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2009.
Emmerich, Lily
   A Híres szolnoki döntésfa radikális interpretációs segédregénye avagy Az élet kulcsának beletörése a zárba / Lily Emmerich ; [közread. a] Media Research Alapítvány. - [Budapest] : Media Research Alapítvány, 2009. - 39 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-06-6697-8 fűzött
Magyarország - szobor - esszé
73.027.1(439)(0:82-4)
[AN 2811972]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2009.
   Én Istenem, hová leszünk?.. : húsz éves az Erdély Művészetéért Alapítvány / [... szerk. Deé Nagy Anikó és Demeter Ervin] ; [közread. a] Vármegye Galéria. - Budapest : Erdély Művészetéért Alapítvány : Vármegye Galéria, [2008]. - 349 p., [20] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-9736-88-7) (hibás ISBN 963-9736-88-0)
Erdély Művészetéért Alapítvány
Erdély - képzőművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - alapítvány
73/76(498.4)(=945.11)"199/200" *** 061.27(439)
[AN 2811210]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2009.
   Érték, művészet, mecenatúra : öt év, kétszáz kiállítás, ötszáz alkotóművész : [a Magyarországi Volksbank Zrt. kiállításai 2003 és 2008 között] = Value, art, patronage : 5 years, 200 exhibitions, 500 artists : [exhibitions of Volksbank Hungary Private Ltd. 2003-2008] / [fel. szerk. ... Bretus Imre] ; [bev. tanulmány Keserü Katalin]. - Budapest : Mo. Volksbank, 2008. - 343 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87930-1-0 kötött
Magyarország - képzőművészet - műpártolás - bank - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 7.078(439) *** 336.71(439)
[AN 2812347]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2009.
   És látta Isten, hogy jó : válogatás öt évszázad bibliai témájú műkincseiből : Móra Ferenc Múzeum, Szeged : [2008. szeptember 1 - 2009. február 22.] / [kiáll. katalógus főszerk. Zombori István] ; [... rend. Havlice, Ivan, Orbán Imre, Papp Katalin] ; [közread. Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szeged : Csongrád M. Múz. Ig., 2009. - 173 p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. lengyel, szlovák és angol nyelven is
ISBN 978-963-9804-19-7 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - középkor - kiállítási katalógus
73/76(439)"13/17" *** 7.046.3 *** 73/76(4-11)"13/17" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2814339]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2009.
Gärtner, Peter J.
Musée d'Orsay (magyar)
   Musée d'Orsay / Peter J. Gärtner ; Martina Padberg, Birgit Sander, Christiane Stukenbrock tanulmányaival. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 572 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Hessky Orsolya. - Bibliogr.: p. 564-565.
ISBN 978-963-9731-43-1 kötött : 5995,- Ft
Musée d'Orsay (Paris)
Franciaország - Párizs - képzőművészet - 19. század - századforduló - múzeum - útikönyv
73/76(44)"18/19" *** 069(44-2Paris)Musée_d'Orsay(036)
[AN 2810880]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2009.
Glatz Ferenc (1941-)
   Új vidékpolitika / Glatz Ferenc. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2008. - 270 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN 2060-5498)
Bibliogr.: p. 255-270.
ISBN 978-963-508-572-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - vidékfejlesztés - ezredforduló
711.1(439)"200" *** 338.48(439)"200"
[AN 2810854]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2009.
Glatz Oszkár (1872-1958)
   Glatz Oszkár festőművész (1872-1958) állandó kiállítása : 2008. február 23. / [a katalógust szerk. Tőzsér Zsolt] ; [... rend. az Arttéka Művészet Határok Nélkül Egyesület ...] ; [közread.] Buják Község Önkormányzata. - Buják : Önkormányzat, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Glatz_O. *** 069(439-2Buják)
[AN 2810331]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2009.
   A hadtörténet szolgálatában : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum = Service of Hungarian military history : MoD Military History Institute and Museum / [... összeáll. Markó György] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 120 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-9353-81-7 kötött
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország - múzeum - hadtörténet - útmutató
069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum(036) *** 355.48(439)
[AN 2811046]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2009.
Hann Ferenc (1944-)
   Paulovics / Hann Ferenc ; Kántor Lajos és Kocsis István írásaival ; [közread. a] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeum. - Szentendre : PMMI Ferenczy Múz., 2008. - 188 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-9520-29-8 fűzött
Paulovics László (1937-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Paulovics_L.
[AN 2812134]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2009.
Kaposi Endre (1939-)
   Kaposi Endre: LXX. - [Esztergom] : Kaposi E., 2009. - 28 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 978-963-06-4801-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kaposi_E.
[AN 2811341]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2009.
   Kiutak 2008 : [utazó propaganda kiállítás] = Loopholes 2008 : [travelling propaganda exhibition] / [kurátor Paksi Endre Lehel] ; [kiad. ... Szobrászatért Alapítvány ...]. - [Budapest] : Szobrászatért Alapítvány, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-5199-8 kötött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439)
[AN 2812009]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2009.
   László Károly Gyűjtemény, Dubniczay-palota, Veszprém = Carl Laszlo Collection, Dubniczay Palace, Veszprém = Carl Laszlo Sammlung, Dubniczay-Palast, Veszprém / [a kiállítás kurátora ... Sz. Szilágyi Gábor, Hegyeshalmi László] ; [a tanulmányt írta ... Passuth Krisztina]. - Veszprém : Műv. Háza, 2008. - 214 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9105-60-7 fűzött
Művészetek Háza (Veszprém). László Károly Gyűjtemény
Veszprém - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(100)"19" *** 069.017(494)László *** 069(439-2Veszprém)(036)
[AN 2813946]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2009.
   Lombard reneszánsz : a bergamói Accademia Carrara festményei, 2009. február 27 - augusztus 30. = The Lombard renaissance : paintings from the Accademia Carrara, Bergamo : 27 February 2009 - 30 August 2009 / [katalógust szerk. Erdősi Péter, Mazányi Judit]. - Szentendre : PMMI Ferenczy Múz., 2009. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (PMMI - Ferenczy Múzeum kiadványai ; 28.)
Összefoglalás és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-9590-38-0 fűzött
Lombardia - festészet - reneszánsz - kiállítási katalógus
75(45)"14/15" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2814769]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2009.
Lugossy László (1944-)
   Kicsi kövek : Csikász Galéria, 2009 = Small stones / [kurátor, ... szerk. Tarczy István] ; [kiad. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2009. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lugossy_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2814219]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2009.
Markója Csilla (1967-)
   Egy másik Mednyánszky : tanulmányok / Markója Csilla. - Budapest : Meridián, 2008. - 404 p., [94] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Enigma könyvek, ISSN 1589-9527)
Bibliogr.: p. 364-380. - Összefoglalás német nyelven
Kötött : 6500,- Ft (hibás ISBN 978-963-87308-8-6)
Fűzött : 4900,- Ft (hibás ISBN 978-963-87308-8-6)
Mednyánszky László (1852-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Mednyánszky_L.
[AN 2813719]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2009.
Melocco Miklós (1935-)
   Brusznyai-emlékmű / Melocco Miklós ; [közread. a] Védegylet Veszprémért. - Veszprém : Védegylet Veszprémért, 2008. - [34] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Fűzött
Brusznyai Árpád (1924-1958)
Veszprém - emlékmű - forradalmár - magyar történelem - 1956-os forradalom - szobrász - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
725.945(439-2Veszprém)(084.12) *** 943.9"1956"(092)Brusznyai_Á. *** 73(439)(092)Melocco_M.
[AN 2813866]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2009.
Moreau, Gustave (1826-1898)
Mítoszok földje (angol)
   Land of Myths : the art of Gustave Moreau : [Museum of Fine Arts, Budapest, February 19 - May 3., 2009] / [curator, ... ed. Ferenc Tóth]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2009. - 173 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 168-173.
ISBN 978-963-7063-59-6 fűzött
Moreau, Gustave (1826-1898)
Franciaország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Moreau,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2813619]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2009.
Moreau, Gustave (1826-1898)
   Mítoszok földje : Gustave Moreau művészete : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. február 19 - május 3.] / [kurátor, ... szerk. Tóth Ferenc]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 173 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 168-173.
ISBN 978-963-7063-58-9 fűzött
Moreau, Gustave (1826-1898)
Franciaország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Moreau,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2813595]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2009.
Móser Zoltán (1946-)
   Pár-beszédek : képek egymás mellett / Móser Zoltán. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 101, [2] p. : ill. ; 17x20 cm
ISBN 978-963-9680-26-5 fűzött : 1750,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 2810189]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2009.
   Mosonmagyaróvár : eine kleine Stadt, mit grossen Möglichkeiten / [Photos Marietta Ress, Orsolya Szijjártó, László Vajkó]. - [Mosonmagyaróvár] : [Önkormányzat], [2008]. - 21 p. : ill., színes ; 21x25 cm
Közread. Mosonmagyaróvár Önkormányzata
Fűzött
Mosonmagyaróvár - városfejlesztés - regionális gazdaság
711.1(439-2Mosonmagyaróvár) *** 332.1(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2811274]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2009.
   Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kiállítása : Újpest, Polgár Centrum : 2008. június 28 - július 13. / [rend. Pilaszanovich Irén]. - Érd : OKIT, cop. 2008. - 45 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87679-1-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művészcsoport - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439)OKIT *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2809698]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2009.
Rosti Pál Emlékkiállítás (17.) (2008) (Dunaújváros)
   XVII. Rosti Pál Emlékkiállítás : [Dunaújváros, 2008]. - Dunaújváros : [Rosti P. Fotóklub], 2008. - 23 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Rend., közread. a Rosti Pál Fotóklub
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2811240]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2009.
   Síkplasztika 4 : Vízivárosi Galéria, 2008. október 1-22. / [... szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-963-87354-4-7 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2811894]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2009.
   Strabag Festészeti Díj 2008 : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008. szeptember 11 - október 12.] / [... a katalógust szerk. ... Pinczehelyi Sándor] ; [a kiállítást rend. Bálványos Anna és Pinczehelyi Sándor] ; [közread. a ... Strabag]. - [Budapest] : Lumú : Strabag, [2008]. - 23 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. német nyelven is
Fűzött
Magyarország - festészet - művészeti díj - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 06.068(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2811925]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2009.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Szinyei Merse Pál / Szvoboda Dománszky Gabriella. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5924-7 kötött : 395,- Ft
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Szinyei_Merse_P.
[AN 2811922]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2009.
   Tájreneszánsz : száz év klasszikus és kortárs tájértelmezése : Volksbank budai galéria, ... Budapest, ... 2008. november 18 - 2009. február 20. / [... szerk., rend. Bretus Imre]. - Budapest : Mo. Volksbank, 2008. - 64 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87930-0-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus - tájkép
73/76(439)"18/19" *** 73/76.047 *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2812202]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2009.
   Terre des mythes : l'art de Gustave Moreau : Musée des beaux-arts, Budapest, 19 février - 3 mai 2009 / [commissaire de l'exposition, ed. Ferenc Tóth] ; [trad. Zsófia Kovács]. - Budapest : Musée beaux-arts, 2009. - 70 p. ; 21 cm
A kiállítás alkalmából kész. tanulmányok. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-60-2 fűzött
Moreau, Gustave (1826-1898)
Franciaország - festőművész - 19. század
75(44)(092)Moreau,_G.
[AN 2813581]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2009.
   Try again, fail again, fail better : modernizmus haladóknak : Műcsarnok ..., 2008. szeptember 27 - november 9. ...] / [kurátor ... Somogyi Hajnalka]. - Budapest : Műcsarnok, 2008. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
képzőművészet - filmművészet - ezredforduló - videodokumentum - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 791.43(100)"200" *** 621.397 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2814464]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2009.
   "Az utak elváltak" : a magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja : szöveggyűjtemény / [gyűjt., vál., szerk. és a névmutatót kész. Tímár Árpád] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Pécs : Janus Pannonius Múz. ; Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2009-. - 24 cm
Magyarország - képzőművészet - cikkgyűjtemény
73/76(439)(045)
[AN 2810264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1901-1908. - 2009. - 511 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-06-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - képzőművészet - századforduló - cikkgyűjtemény
73/76(439)"1901/1908(045)
[AN 2810271] MARC

ANSEL
UTF-84044 /2009.
   Vándorfény Galéria. - [Budapest] : [Vándorfény Galéria], 2008. - [36] p. : ill., színes ; 11x21 cm
Fűzött
Magyarország - Budapest - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 069(439-2Bp.)
[AN 2814415]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2009.
   Veszprém reneszánsza, 2008 / [szerk. Kilián László és Rainer Pál] ; [közread. a] Művészetek Háza, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. - Veszprém : Műv. Háza : Veszprém M. Múz. Ig., 2008. - 197 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A 2008. szept. 18-án "Veszprém reneszánsz kori emlékei" címmel rendezett konferencia előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9105-57-7 kötött
Veszprém - helytörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
7.034.6(439-2Veszprém) *** 943.9-2Veszprém"14/15"
[AN 2810374]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2009.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2008. - [60] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2008. évi kiállításainak közös katalógusa. - Bibliogr.
Fűzött
Vízivárosi Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2814575]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4047 /2009.
   Bartha Dénes emlékkönyv / szerk. Gádor Ágnes, Szirányi Gábor. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy., 2008. - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Academiae Artis Musicae de Francisco Liszt Nominatae, ISSN 0237-5729 ; 6.)
Bibliogr.: p. 169-173.
ISBN 978-963-7181-42-9 fűzött
Bartha Dénes (1908-1993)
Magyarország - zenepedagógus - 20. század - zenei élet - zenekritika - emlékkönyv
78.071.4(439)(092)Bartha_D. *** 78(439)"194"(049.3)
[AN 2810357]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2009.
Niederheitmann, Friedrich
Cremona (magyar)
   Cremona, a hegedűépítés bölcsője / Friedrich Niederheitmann ; [szerk.] Albert Berr ; [ford. Vékes József]. - [Budapest] : [Vékes J.], [2008]. - 277 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címoldalon a német kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5702-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 98-963-06-5702-0)
Olaszország - hangszerkészítés - hegedű - történeti feldolgozás
681.817.1(45)(091)
[AN 2813624]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2009.
Sacconi, Simone F. (1895-1973)
I segreti di Stradivari (magyar)
   Stradivari "titkai" / Simone F. Sacconi ; [... ford. Vékes József] ; [megj. a Magyar Hangszerész Szövetség gondozásában]. - [Budapest] : M. Hangszerész Szövets., 2005 [!2008]. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87918-0-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Stradivari, Antonio (1644-1737)
Olaszország - hangszerkészítés - hegedű - 17. század - 18. század
681.817.1(45)(092)Stradivari,_A. *** 781.91 *** 787.1
[AN 2813641]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4050 /2009.
Klemm László (1965-)
   Dramen auf deutschen Bühnen von Pest und Ofen, 1836 bis 1847 : unter besonderer Berücksichtigung der Textbücher und der deutschsprachigen Kritik / László Klemm. - Szeged : Grimm, 2008. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-228.
ISBN 978-963-7460-76-0 fűzött
Pest - Buda - színháztörténet - német nyelv - kritika - 19. század
792(=30)(439-2Buda)"18" *** 792(=30)(439-2Pest)"18"
[AN 2810254]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2009.
Pónyai Györgyi (1972-)
   A klasszikus balettművészet magyarországi történetéből / Pónyai Györgyi. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2009. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 157-[158.]
ISBN 978-963-9414-15-0 fűzött
Magyarország - tánctörténet - balett
792.82(439)(091)
[AN 2813906]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2009.
Vas János, P. (1953-)
   Magyar népcsoportok, néprajzi tájak / P. Vas János. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2008. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-9414-18-1 fűzött
magyar néprajz - néptánc - népviselet - egyetemi tankönyv
793.31(=945.11)(075.8) *** 391(=945.11)(075.8)
[AN 2814125]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4053 /2009.
Antal Zsuzsanna
   Mittelstufe Deutsch B2 : Test- und Übungsbuch mit CD / Antal Zsuzsanna, Mohácsi János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
ISBN 978-963-19-5990-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2816175]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2009.
Baranyainé Endrődi Melinda
   Alaptársalgás oroszul : amire mindenkinek szüksége van / Baranyainé Endrődi Melinda. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-79-2 fűzött : 1050,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2814350]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2009.
Berta Tibor
   Az Ibériai-félsziget újlatin nyelvei / Berta Tibor. - Szeged : JATEPress, 2008. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
Fűzött
Pireneusi-félsziget - újlatin nyelvek - egyetemi tankönyv
804(46)(075.8)
[AN 2811268]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2009.
Czeglédi Imre (1930-)
   Gyula város utcanevei : közterületi nevek, 1851-2005 / Czeglédi Imre ; [kiad. Gyula Város Önkormányzata]. - Gyula : Önkormányzat, 2008. - 267 p. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-88168-0-1 fűzött
Gyula - utcanév - helyismeret
809.451.1-311.154(439-2Gyula) *** 908.439-2Gyula
[AN 2813188]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2009.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvtani összefoglaló / összeáll. Kertész Judit. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-10-6 fűzött : 390,- Ft
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2814509]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2009.
Malagodi Ingala, Daniela
Praxiswörterbuch Gastronomie Italienisch (magyar)
   Olasz - magyar, magyar - olasz gasztronómiai szótár / Daniela Malagodi Ingala, Fritz Kerndter ; [a m. kiadást szerk.] Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2008. - 96 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
gerinccím: Gasztronómiai szótár : olasz - magyar, magyar - olasz
ISBN 978-963-7460-66-1 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - gasztronómia - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50 *** 641
[AN 2810470]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2009.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Arbeitsbuch 1 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, cop. 2008. - 86 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-9641-42-6 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2814357]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2009.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 368 p. ; 20 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2814497]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2009.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 voprosov, 1000 otvetov : társalgási gyakorlatok az orosz "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-80-8 fűzött : 1890,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 2815060]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2009.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Italienisch (magyar)
   Olasz - magyar, magyar - olasz turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a m. kiadást szerk.] Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2009. - 145 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-63-0 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - idegenforgalom - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50 *** 338.48
[AN 2810503]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2009.
Sebestyén Zsolt
   Kárpátalja településeinek történeti helynevei : a kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján / Sebestyén Zsolt. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2008. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9909-11-3 fűzött
Kárpátalja - magyar nyelv - földrajzi név - történeti földrajz - helytörténet - település - adattár - 19. század - századforduló
809.451.1-311(439.23) *** 911.3(439.23)"185/191"(035.5) *** 943.923-2"185/191"(035.5)
[AN 2810104]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2009.
   Spanyol - magyar, magyar - spanyol tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Agócs Károly főszerk. ; [szerk.] Dorogman György, Jancsó Katalin, Krekovics Diana ; [ill. Tóth Péter, Molnár Mariann]. - Szeged : Grimm, 2009. - XXXIX, 1003 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-60-9 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60
[AN 2810444]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4065 /2009.
Dömötör Mihály (1950-)
   Íróportrék : szegedi írók - írók Szegeden / Dömötör Mihály fotói ; [szöveg Lengyel András] ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra Múz., cop. 2008. - [58] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9804-20-3 fűzött
Szeged - irodalomtörténész - író - fényképalbum - portré
82.01(439-2Szeged)(092)(084.12) *** 894.511(439-2Szeged)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dömötör_M. *** 77.041.5
[AN 2814041]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2009.
Joó Etelka
   Translation in Theorie und Praxis : ein Scriptum für Studierende / Etelka Joó. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2008. - 190 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-190.
ISBN 978-963-7336-94-2 fűzött
fordítás
82.03
[AN 2810114]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2009.
   A konzervatív kortárs : tanulmányok Angyal Dávidról / [szerk. Császtvay Tünde, Halász Ferenc, Ujváry Gábor]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-500-3 kötött : 2900,- Ft
Angyal Dávid (1857-1943)
Magyarország - irodalomtörténész - történész - 19. század - 20. század
82.01(439)(092)Angyal_D. *** 930.1(439)(092)Angyal_D.
[AN 2810412]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2009.
   Az olvasó lázadása? : kritika, vita, internet / [szerk. Bárány Tibor és Rónai András] ; [közread. a] ... JAK. - Budapest : JAK : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2008. - 295 p. ; 20 cm
A 2007. október 5-6-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett XV. JAK Tanulmányi Napok előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 2700,- Ft : 317 SK : 10,5 EUR
ISBN 978-80-8101-128-3
magyar irodalom története - irodalomkritika - műkritika - konferencia-kiadvány
82.09 *** 7.072.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 894.511(091)-95
[AN 2809950]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2009.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem : Szerdahely György költészetelmélete és poézise / Tóth Sándor Attila. - Budapest : METEM, 2009. - 355 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 66.)
Bibliogr.: p. 342-350.
ISBN 978-963-9662-30-8 fűzött
Szerdahely György Alajos (1740-1808)
Magyarország - irodalomtudomány - irodalomtörténész - 18. század - műfajelmélet - verstan
82.01-1 *** 82.01(439)(092)Szerdahely_Gy.
[AN 2814348]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4070 /2009.
Bodnár György (1927-2008)
   Párbeszéd az idővel : válogatott tanulmányok, esszék, kritikák / Bodnár György. - Budapest : Argumentum, cop. 2009. - 559 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-446-549-4 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 2810524]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2009.
Debreczeni Tibor (1928-)
   És élmény és vers és próza : elemzések órán, otthon, szakkörben, próbán / Debreczeni Tibor ; [közread. az] Academia Ludi et Artis, Magyar Versmondók Egyesülete. - Budapest : ALEA : MVE, cop. 2009. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6554-4 fűzött
magyar irodalom - műelemzés - tanári segédkönyv
894.511(091)-822(072)
[AN 2810082]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2009.
Fogarassy Miklós (1939-)
   "Még nem kelt fel a nap" : Mészöly Miklós Elégiája / Fogarassy Miklós. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, cop. 2009. - 91, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1800,- Ft : 7,5 EUR : 226 SKK
ISBN 978-80-8101-145-0
Mészöly Miklós (1921-2001). Elégia
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Mészöly_M. *** 82.01
[AN 2810060]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2009.
   "Jövőm emléke, múltamnak árnya" : in memoriam Czóbel Minka / [... szerk. Mercs István]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2008. - 214 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 1.)
A 2007. ápr. 14-én Anarcson megrendezett tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 172-188.
ISBN 978-963-87917-0-2 fűzött
Czóbel Minka (1855-1947)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Czóbel_M. *** 061.3(439-2Anarcs)
[AN 2810225]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2009.
Kiss Endre (1947-)
   A huszadik század befejezetlen mondatai : Déry Tibor és vidéke / Kiss Endre. - Budapest : Logos, 2008. - 174 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8159-20-5 fűzött
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom története - világirodalom története
894.511(092)Déry_T. *** 82(091)"19" *** 894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2814207]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2009.
Szilágyi Zsófia (1973-)
   A továbbélő Móricz / Szilágyi Zsófia. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2008. - 349 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2800,- Ft : 11,7 EUR : 352 SK
ISBN 978-80-8101-101-6
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Móricz_Zs. *** 82.01
[AN 2810279]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4076 /2009.
Adam, Gabi
Ein Tag, wie jeder andere (magyar)
   Olyan nap, mint a többi / Gabi Adam ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-45-0 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2810779]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2009.
Ajtmatov, Čingiz (1928-2008)
Belyj parohod (magyar)
   Fehér hajó / Csingiz Ajtmatov ; [ford. Fehér János]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1971. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8680-5 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2815728]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2009.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 978-963-9884-38-0 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 2815787]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2009.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2009, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 978-963-9884-39-7 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 2815790]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2009.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Jorge Luis Borges válogatott művei / [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2008-. - 19 cm
A vál. az Obras completas, I-IV. (Barcelona : Emecé, 1996) c. kiad. alapján kész.
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - összegyűjtött művek
860-1/-9(82)=945.11 *** 130.2
[AN 2786338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az örökkévalóság története : esszék / [ford. Boglár Lajos, Ertl István, Scholz László]. - 2009. - 401, [6] p.
ISBN 978-963-07-8687-4 kötött : 3200,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - esszé
860-4(82)=945.11
[AN 2816294] MARC

ANSEL
UTF-84081 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Spider's web (magyar)
   Pókháló / Agatha Christie ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Európa, 2009. - 203 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8779-6 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2815603]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2009.
Dorsey, Angela
Freedom's echo (magyar)
   A múlt árnyai / Angela Dorsey ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-65-8 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2810793]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2009.
Eco, Umberto (1932-)
Baudolino (magyar)
   Baudolino / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 2003. - 542, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8705-5 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2815123]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2009.
Enright, Anne (1962-)
The gathering (magyar)
   A gyászoló gyülekezet / Anne Enright ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 261 p. ; 18 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-141-4 * fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 987-963-693-141-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2810171]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2009.
Gaiman, Neil (1960-)
Coraline (magyar)
   Coraline / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Agave Kv., cop. 2009. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Ill. McKean, Dave
ISBN 978-963-9868-30-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2811974]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2009.
Gibson, William
   William Gibson teljes Neurománc univerzuma / [... ford. és átd. Ajkay Örkény, ... Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2008], cop. 2005. - 643, [2] p. ; 25 cm
Tart.: NeurománcÞ; Számláló nulláraÞ; Mona Lisa overdrive. - Egys. cím: Neuruomancer ; Count zero ; Mona Lisa overdrive
ISBN 963-497-098-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2816189]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2009.
Hamilton, Peter F.
Fallen dragon (magyar)
   A földre hullt sárkány / Peter F. Hamilton ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Tuan, 2008-. - 20 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2789247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2009. - 398 p.
ISBN 978-963-87990-5-0 fűzött : 2590,- Ft : 11 EUR
[AN 2811194] MARC

ANSEL
UTF-84088 /2009.
Harrison, Lisi
   Klikk / Lisi Harrison. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2691421
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2702463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A partizók visszatérnek / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2008. - 316 p.
ISBN 978-963-254-090-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2813441] MARC

ANSEL
UTF-84089 /2009.
Hawthorn, Philip
The Usborne little book of bedtime stories (magyar)
   Esti mesék kis könyve / írta ... Philip Hawthorn ; ill. Stephen Cartwright ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-090-3 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2809839]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2009.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Hap Béla]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1979. - 136 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8679-9 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2815721]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2009.
Kaminsky, Stuart
Blood on the sun (magyar)
   Véres napfény / Stuart M. Kaminsky ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 313 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : New York)
ISBN 978-963-305-285-3 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2811322]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Poisson d'or (magyar)
   Aranyhalacska / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2009. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8784-0 kötött : 2000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2816113]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Révolutions (magyar)
   Körforgás / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Európa, 2009. - 561, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8785-7 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2815856]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2009.
Mailer, Norman (1923-2007)
The executioner's song (magyar)
   A hóhér dala / Norman Mailer ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-254-062-7 fűzött : 9999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2814714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 829 p.
ISBN 978-963-254-180-8
[AN 2814719] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 879 p.
ISBN 978-963-254-067-2
[AN 2814721] MARC

ANSEL
UTF-84095 /2009.
Marjala, Annikki
Korvatunturin salasuus (magyar)
   Télapó meséje : a Korvatunturi-hegy titka / Annikki Marjala, Heli Karjalainen ; rajz. Marjaliisa Pitkäranta ; [ford. Mika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Royal Octavo, cop. 2008. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött (hibás ISBN 963-7843-79-5)
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 2810845]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2009.
McCarthy, Cormac (1933-)
Blood meridian (magyar)
   Véres délkörök avagy Vörös alkony a nyugati égen / Cormac McCarthy ; [ford. Bart István]. - Budapest : Magvető, 2009. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2714-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2814566]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2009.
Millet, Catherine (1948-)
Jour de souffrance (magyar)
   Catherine M. szexuális élete 2 : a féltékenység / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-072-6 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 2811077]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2009.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2007-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2645193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elsőszülött / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2009. - 706 p. : ill.
ISBN 978-963-07-8782-6 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815796] MARC

ANSEL
UTF-84099 /2009.
Pessoa, Fernando (1888-1935)
   Portugál tenger : válogatott versek / Fernando Pessoa ; [vál. és ford. Mohácsi Árpád] ; [az előszót írta Kőrösi Zoltán]. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2008. - 300, [10] p. ; 24 cm
Kötött : 2800,- Ft : 325 SK : 10,8 EUR
ISBN 978-80-8101-121-4
portugál irodalom - vers
869.0-14=945.11
[AN 2809772]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2009.
Rott, Vladimir (1935-)
Naperekor sud'be (angol)
   In defiance of fate / Vladimir Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2009]-. - 25 cm
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=20
[AN 2811988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Joy from sadness : Garadna, Miskolc, Bobruysk, Tomsk, Togliatti, Toronto / transl. Cathy Young, Olga Gardner, Edwin Rott. - cop. 2009. - 493 p. : ill. részben színes
ISBN 978-963-7486-67-8 kötött : 34,95 USD
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=20
[AN 2811993] MARC

ANSEL
UTF-84101 /2009.
Rott, Vladimir (1935-)
Naperekor sud'be (magyar)
   A sors ellenében / Vladimir Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2008]-. - 25 cm
Rott, Vladimir (1935-)
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 2811975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szenvedésből vigasz : Garadna, Miskolc, Bobrujszk, Tomszk, Togliatti, Toronto / ford. Király Zsuzsa. - cop. 2008. - 482, [3] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9903-02-9 kötött : 4300,- Ft
Kanada - orosz irodalom - memoár
882-94(71)=945.11
[AN 2811979] MARC

ANSEL
UTF-84102 /2009.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-30-4 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2815718]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2009.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-35-9 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815720]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2009.
Segal, Erich (1937-)
Only love (magyar)
   Csak a szerelem / Erich Segal ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : General Press, [2009]. - 260 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-108-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2815724]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2009.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., A lelkek tava. - 2009. - 237 p. - (Vámpír könyvek ; 10.)
ISBN 978-963-11-8591-1 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2816767] MARC

ANSEL
UTF-84106 /2009.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A halál próbái. - 2009. - 195 p. - (Vámpír könyvek ; 5.)
ISBN 978-963-11-8584-3 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2815078] MARC

ANSEL
UTF-84107 /2009.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8588-1 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2816773]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Kazus Kukockogo (magyar)
   Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit, Goretity József]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2009. - 501 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2673-1 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2815836]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2009.
   A világ legnagyobb horgászának / [összeáll. Géczi Zoltán, Szabó Zsolt] ; [szerk. Koncz Gergely] ; [rajz. Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - [48] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-251-039-2 kötött
világirodalom - horgászat - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11 *** 799.1(0:82-84)
[AN 2809782]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2009.
   A világ legnagyobb sörivójának / [összeáll. Géczi Zoltán, Szabó Zsolt] ; [szerk. Koncz Gergely] ; [rajz. Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - [48] p. : ill., részben színes ; 12 cm
ISBN 978-963-251-038-5 kötött
sör - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 663.4(0:82-84)
[AN 2809762]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2009.
   Visszhangok összhangja : komiföldi mémörökség / ... vál., orosz és komi nyelvből ford. és összeáll. Balogh István ; [kiad. Nyíregyházi Főiskola]. - Nyíregyháza : NYF, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9909-10-6 fűzött
komi irodalom - orosz irodalom - vers - antológia
894.532-14(082)=945.11 *** 882-14(082)=945.11
[AN 2814137]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2009.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2666907
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Te vagy a legjobb / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2009. - 347 p.
ISBN 978-963-254-183-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2811195] MARC

ANSEL
UTF-84113 /2009.
Whip me (magyar)
   Korbácsot neki! : pajkos mesék 2 / Cathryn Cooper összeállítása ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 300 p. ; 20 cm
Borítócím: Pajkos mesék 2 : erotikus történetek
ISBN 978-963-305-288-4 fűzött : 2690,- Ft
világirodalom - erotikus irodalom
82-993=945.11
[AN 2811203]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2009.
Wiggs, Susan
Snowfall at Willow Lake (magyar)
   Téli varázs / Susan Wiggs ; [... ford. Zinner Judit]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 414 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-952-1 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2814511]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4115 /2009.
Átányi László (1938-)
   Hogyan lett a nyúl királykisasszony? / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2009. - 56 p. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2813485]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2009.
Babits Mihály (1883-1941)
   Próféta a hegyen : Babits Mihály esztergomi versei / [... összeáll. ... Tóth Franciska] ; [szerk. Gulya István] ; [közread.] Esztergom Város Önkormányzata. - Esztergom : Önkormányzat, 2008. - 125, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-6347-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809938]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2009.
Beney Zsuzsa (1930-2006)
   Rontás ; Napló, előtte és utána : két regény / Beney Zsuzsa. - Budapest : Gondolat, 2008. - 659, [2] p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Gerinccím: Két regény
ISBN 978-963-693-151-3 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2810400]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2009.
Boda Zsófia
   Gondolataim versbe szedve / Boda Zsófia. - Tata : Boda Zs., 2008. - 99 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6351-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2813368]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2009.
Csákvári Zsóka
   Bíborfény : kisregény / Csákvári Zsóka. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 184 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6477-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2811948]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2009.
Csirke András
   Sanyi manó karácsonya [elektronikus dok.] / [Anderson Chyrke] ; [előadja Pálfy Margit, Mózes Zoltán]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Táltoskönyvek, 2008. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87653-6-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2813718]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2009.
Dóka Péter (1974-)
   Az ellopott zsiráf / Dóka Péter ; [Szántói Krisztián rajz.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8592-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2816775]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2009.
Dorth, Diana
   Titokzatos menyasszony / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2009. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-96-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2810926]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2009.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2437-9 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2816199]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (német)
   Sterne von Eger / Géza Gárdonyi ; [... übers. von Mirza von Schüching] ; [Ill. von Győző Vida]. - 19. vollst. und überarb. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2009. - 638 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5806-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2815625]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2009.
Gordon, Janneene (1989-)
   Eszem a szíved / Janneene Gordon. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 83 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-12-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2814410]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2009.
Gulyás Katalin (1941-)
   Versekből faragott évek / Gulyás Katalin. - [Csongrád] : Raszter, [2009]. - 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-54-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2813474]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2009.
Jezsó Ákos
   Mátyás király égig érő fája : mesél a Zemplén és a történelem / írta Jezsó Ákos. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9813-09-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2810329]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A szerelem bolondjai / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 350 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 13.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5837-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2815827]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A tengerszemű hölgy / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 239 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5838-7 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2815832]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2009.
Karczag György (1941-1978)
   Zúgó nyilak : történelmi regény / Karczag György. - 2. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 361, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9580-52-7 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2816635]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2009.
   Kedvenc régi mesék kicsiknek és nagyoknak : [válogatás a legszebb magyar mesékből] / [a népmeséket átdolg. Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-73-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2810160]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2009.
Kiss Judit, Sz (1964-)
   Álomút / Sz Kiss Judit. - Sopron : Novum, 2009. - 74 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-81-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2810242]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   Véresszakállú Leif és a lávamező / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2009, cop. 2001. - 505, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-44-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2816202]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2009.
Máté István
   A lebukó gyönyörű nap mögött / Máté István. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 126 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-16-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2814284]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2009.
May, Anita (1977-)
   Angel / Anita May. - Sopron : Novum, 2009. - 91 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-78-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2810244]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2009.
Mihályi Molnár László
   Magyar Golgota : válogatott versek / Mihályi Molnár László ; [kiad. az Eszmék és Értékek Alapítvány]. - Szepsi ; Miskolc : Eszmék és Értékek Alapítvány, 2008. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5674-0 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 2813732]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2009.
Miklós Malvina
   Tappancs első olvasókönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9770-81-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2810139]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2009.
Miller, Kathleen
   Szomszéd szeretők / Kathlen Miller. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-018-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2812136]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2009.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (német)
   Die Jungen der Paulstrasse / Ferenc Molnár ; [ins Deutsche übertr. von Edmund Alkalay]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, 2009. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5805-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=30
[AN 2815609]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2009.
Nagy András (1956-)
   Blaszfém : novellák és monológok / Nagy András. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-27-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - monológ
894.511-32 *** 894.511-27
[AN 2810162]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2009.
   Netlíra : versek az internetről. - Dunavarsány : Borostyán K., 2008. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6028-0 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2810206]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2009.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 10. print. - Budapest : Corvina, 2009, cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5815-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2815839]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2009.
Pap Józsefné
   Nagyikönyv : mondókák, versek a logopédus-családterapeuta gondolataival / Pap Józsefné. - Veszprém : Oktker Nodus K., 2008. - 75, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-441-369-1 fűzött
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2810380]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2009.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   A Magritte-vázlatok / Podmaniczky Szilárd ; [közread. a] Podmaniczky Művészeti Alapítvány. - [Szeged] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2008. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88092-0-9 fűzött : 1490,- Ft
Magritte, René (1898-1967)
Belgium - festőművész - 20. század - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 75(493)(092)Magritte,_R.(0:82-43)
[AN 2809928]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2009.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi: tanítómesék Mátyás királyról [elektronikus dok.] / [előadja Pálfy Margit]. - Hangoskönyv. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2008. - 1 CD (23 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87653-7-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 2813706]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2009.
Preininger Kálmán (1920-1944)
   A búcsú / Preininger Kálmán ; [szerk. Kilián László] ; [kiad. Szőc Község Önkormányzata]. - Szőc : Önkormányzat, 2008. - 94 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata. - A függelékben a versek tematikus elrendezésben
ISBN 978-963-06-6540-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2810204]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2009.
Püski Mátyás
   Egy igaz ember emlékiratai / Püski Mátyás. - Sopron : Novum, 2009. - 232 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-77-9 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2813275]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2009.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Vesztegzár a Grand Hotelben (angol)
   Quarantine in the Grand Hotel / by Jenő Rejtő ; [... transl. István Farkas]. - 2. print. - Budapest : Corvina, 2009. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5814-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2816251]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2009.
Riesz Tamás (1945-)
   A szovjetbeteg / Riesz Tamás ; ill. Kádár János Miklós. - Budapest : Melánia, 2008. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9740-13-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2810301]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2009.
Rot Mikle, Elisa
   Csak te / Elisa Rot Mikle. - Sopron : Novum, 2009. - 126 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-69-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2811952]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2009.
Segali, Šimon
   Simon mesél / Simon Szegáli ; [... ill. Ávri Szegáli]. - Budapest : Kónya A., 2008. - 316, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5572-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2809964]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2009.
Szántó Gábor (1941-)
   Lehettem volna költő? / Szántó Gábor. - Budapest : Ciceró Kft., [2008]. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6448-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2811946]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2009.
Széki Patka László (1948-2008)
   60 vers : válogatás a hátrahagyott versekből / Széki Patka László ; [szerk. Botár Attila és Patka Heléna]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2008. - 162, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 17.)
A versek kéziratainak fotómásolataival
ISBN 978-963-9105-59-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809784]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2009.
Szőke Kata (1952-)
   Érzelemhegyező / Szőke Kata ; [ill. Piti Katalin]. - Csongrád : Magánkiad., 2008. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8013-53-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2813171]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2009.
Thomas-Wory, Sigmund
   A Bismarck naplója / Sigmund Thomas-Wory. - Sopron : Novum, 2009. - 300, [14] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9842-76-2 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2814064]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2009.
Vágó Csaba
   Ragyogás / Elizabeth Carter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-016-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2812172]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2009.
   Verstár [elektronikus dok.] : a magyar líra klasszikusai : ötven költő összes verse. - Szöveg és hangzó anyag. - Budapest : Arcanum, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/XP/Vista; CD-ROM olvasó
ISBN 978-963-7374-74-6 műanyag tokban
magyar irodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-14(082)
[AN 2811616]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2009.
Völgyi Bettina (1992-)
   Vámpírszív / Völgyi Bettina. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-04-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2814274]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2009.
Zalai Károly (1953-)
   Végtelen végzet / Zalai Károly. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 168 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9680-24-1 fűzött : 1740,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2810153]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2009.
Zlinszky János (1928-)
   A gyóni nagymamánál : igaz mesék gyermekkorunkból / Zlinszky János. - Budapest : [Dabas] : [Mátyus Bt.], 2008. - 79 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenési év: 1991
ISBN 978-963-87600-3-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2813499]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4161 /2009.
Bernier, Jean-Pierre
The night of the great bear (magyar)
   A nagy medve éjszakája / [szöveg Jean Pierre Berniei[!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-537-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2816712]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2009.
González, Marifé
   Legkedvesebb állatos meséim / Marifé González rajz. ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (37 p.) : ill., színes ; 21 cm
Tart.: A dzsungel könyveÞ; A farkas és a hét kecskegida
ISBN 978-963-445-092-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810387]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2009.
González, Marifé
   Legkedvesebb meséim / Marifé González rajz. ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (37 p.) : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Csizmás kandúrÞ; Hamupipőke
ISBN 978-963-445-091-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810379]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2009.
Krutop, Lee
   Állatszámláló / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-9737-39-6 fűzött : 1290,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2810700]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Seasons greetings (magyar)
   Boldog karácsonyt! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2816703]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-610-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2816696]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Who is afraid of the heffalump? (magyar)
   Csak nem féltek egy vuclitól? / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-652-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2816706]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2009.
Minne, Brigitte (1962-)
Konijn en Zus in de sneeuw (magyar)
   Nyuszi és Muszi a hóban = Bunny and Sis in the snow / Brigitte Minne, Merel Eyckerman ; [magyar és angol szöveg P. Márkus Katalin, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7460-62-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810486]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2009.
Minne, Brigitte (1962-)
Konijn en Zus krijgen een potje (magyar)
   Nyuszi és Muszi bilit kap = Bunny and Sis get a potty / Brigitte Minne, Merel Eyckerman ; [magyar és angol szöveg P. Márkus Katalin, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7460-74-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810475]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2009.
Minne, Brigitte (1962-)
Konijn en Zus maken ruzie (magyar)
   Nyuszi és Muszi veszekszik = Bunny and Sis have a quarrel / Brigitte Minne, Merel Eyckerman ; [magyar és angol szöveg P. Márkus Katalin, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7460-73-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810482]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2009.
Minne, Brigitte (1962-)
Konijn en Zus willen de grootste zijn (magyar)
   Nyuszi vagy Muszi a nagyobb? = Bunny and Sis want to be the tallest / Brigitte Minne, Merel Eyckerman ; [magyar és angol szöveg P. Márkus Katalin, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7460-72-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810489]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2009.
Paradis, Amy
   Elmo évszakai / [szöveg Amy Paradis] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26x26 cm. - (Első puzzle-könyvem)
keretcím: Szezám utca 123
ISBN 978-963-9737-49-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2812107]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2009.
Paradis, Amy
   Iskolai napok / [szöveg Amy Paradis] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26x26 cm. - (Első puzzle-könyvem)
keretcím: Szezám utca 123
ISBN 978-963-9737-50-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2812099]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2009.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A szánhúzóverseny / írta Maria S. Barbo ; [ford. ... Szász Anna]. - [2009]. - 22, [6] p.
Sled race mystery
ISBN 978-963-9860-28-5 fűzött : 450,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2811020] MARC

ANSEL
UTF-84175 /2009.
Wandrey, Guido (1959-)
Ein Tag auf dem Schiff (magyar)
   Egy nap a tengeren / Guido Wandrey. - Budapest : Naphegy K., cop. 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Kedvenc miniböngészőm)
ISBN 978-963-9869-04-2 fűzött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810361]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2009.
Wandrey, Guido (1959-)
Ein Tag im Freizeitpark (magyar)
   Egy nap a vidámparkban / Guido Wandrey. - Budapest : Naphegy K., cop. 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Kedvenc miniböngészőm)
ISBN 978-963-9869-02-8 fűzött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810369]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2009.
Wandrey, Guido (1959-)
Ein Tag im Zoo (magyar)
   Egy nap az állatkertben / Guido Wandrey. - Budapest : Naphegy K., cop. 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Kedvenc miniböngészőm)
ISBN 978-963-9869-03-5 fűzött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810354]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2009.
Wandrey, Guido (1959-)
Ein Tag in der Stadt (magyar)
   Egy nap a városban / Guido Wandrey. - Budapest : Naphegy K., cop. 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Kedvenc miniböngészőm)
ISBN 978-963-9869-05-9 fűzött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2810376]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4179 /2009.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 23 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9749-49-8 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2810804] MARC

ANSEL
UTF-84180 /2009.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Sárkánykaland / szöveg John Rozum, Robbie Busch ; rajz. Joe Staton ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2009]. - 112 p. : ill., színes
The dragon's eye
ISBN 978-963-9860-25-4 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2810997] MARC

ANSEL
UTF-8