MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/12/19 10:42:11
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1 /2010.
Tátrai Ildikó
   Játszótárs : képes magyar értelmező szótár : [6-10 éves gyermekeknek] / Tátrai Ildikó. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 300 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-05-8684-9 kötött
értelmező szótár - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2879860]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2 /2010.
Fábián Borbála
   A bajai könyvtár kincsei / [írta Fábián Borbála]. - Baja : Ady E. Városi Kvtár és Műv. Közp., 2009. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Értékeink, érdekességeink, ISSN 2061-2141)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88456-0-3 fűzött
Baja - városi könyvtár - könyvritkaság
09 *** 027.52(439-2Baja)
[AN 2880355]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2010.
Gyenes József (1921-)
   Oriontól Tatárlakáig : a magyar rovás/írás tündérkönyve : írásjegyeink periódusos FDC-rendszere / Gyenes József és Feleky Erzsébet ; [a rajzokat kész. Gyenes Sándor]. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 442 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 396-400.
ISBN 978-963-06-7978-7 fűzött
rovásírás - magyarságkutatás
003.335.9(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2882259]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4 /2010.
Capra, Fritjof
The science of Leonardo (magyar)
   Leonardo és a tudomány / Fritjof Capra. - [Budapest] : Akkord, cop. 2009. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 978-963-252-021-6 kötött : 3500,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - tudós - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - reneszánsz
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(4)"14/15"
[AN 2882171]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2010.
Kruszelnicki, Karl (1948-)
Great myth conceptions (magyar)
   Legendás tévhitek / Karl Kruszelnicki ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-27-0 fűzött
áltudományos hiedelem
001.98
[AN 2878516]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6 /2010.
Ariadne
   Mit mond a kéz? : jóslás a tenyérből / írta Ariadne ; Henze [et al.] nyomán. - [Onga] : [Pythia], [2009]. - 61, [3] p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Magyar Kvk., 1943
ISBN 978-963-9790-31-5 fűzött : 1250,- Ft
tenyérjóslás - hasonmás kiadás
133.6 *** 094/099.07
[AN 2882116]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2010.
Charon, Wictor
   Emlékezés előző életekre / Wictor Charon. - [Onga] : [Hermit], [2009]. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-69-3 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika - lélekvándorlás
133.25 *** 129.4
[AN 2882102]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The wings of joy (magyar)
   Az öröm szárnyai : útkeresés a belső harmóniához : ösztönző meditációk, anekdoták és tanítások lelkünk táplálására / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2009. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-10-1 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2884561]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2010.
'Ermēs Trismegistos
Corpus Hermeticum (magyar)
   Corpus Hermeticum / [Hermész Triszmegisztosz] ; [közread.] G. R. S. Mead ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-66-2 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2881691]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2010.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - Budapest : Madal Bal Kft., cop. 2009. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-11-8 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2880609]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2010.
Halle, Judith von
Von Krankheiten und Heilungen und von der Mysteriensprache in den Evangelien (magyar)
   Betegségekről és gyógyításokról és az evangéliumok misztériumnyelvéről / Judith von Halle ; [ford. Szabó Attila]. - [Dunakeszi] : Zajti F., 2009. - 118 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6867-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
okkultizmus - betegség - bibliamagyarázat
133.25 *** 226.07 *** 616
[AN 2881848]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2010.
Hine, Phil
The pseudonomicon (magyar)
   A Cthulhu mítosz : pseudonomicon / Phil Hine. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-67-9 fűzött : 1650,- Ft
Lovecraft, Howard Phillips
Egyesült Államok - mágia - író - 20. század
133.4 *** 820(73)(092)Lovecraft,_H._P.
[AN 2881807]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2010.
Lobsang Rampa, T. (1910-1981)
You forever (magyar)
   Utazás az asztrálvilágba : metafizikai tanfolyam 22 leckében / Lobsang T. Rampa ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-65-5 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2882132]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

14 /2010.
Gyulai Iván (1952-)
   Környezetpolitikai döntések elősegítése : döntéstámogató háttéranyag az éghajlatvédelmi törvény megalkotásához / írta Gyulai Iván ; kiad. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. - Miskolc : Ökológiai Int. a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2009. - 24 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88489-0-1 fűzött
Magyarország - energiagazdálkodás - környezetvédelmi jog
504.06 *** 620.9(439) *** 349.6(439)
[AN 2879924]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2010.
Szigetvári Csaba
   Rétköz : egy vízivilág öröksége / [szerző Szigetvári Csaba]. - [Nyírpazony] : IBBK, 2009. - 22 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (IBBK füzetek, ISSN 2061-3571)
Bibliogr.: p. 22.
Fűzött
Rétköz - természeti környezet
502(439.16Rétköz)
[AN 2880295]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

16 /2010.
Benjamin, Arthur
Secrets of mental math (magyar)
   Fejszámolás : boszorkányos matematikai trükkök / Arthur Benjamin & Michael Shermer ; [ford. Polgár Judit]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 310 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-9910-25-6 fűzött
matematikai fejtörő
51-8
[AN 2878479]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2010.
Tóth János (1947-)
   Differenciálegyenletek : bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba / Tóth János, Simon L. Péter. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2009. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 377-386.
ISBN 978-963-279-057-2 fűzött : 4100,- Ft
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv
517.91/.95(075.8)
[AN 2879214]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2010.
Weeks, Jeffrey
The shape of the space (magyar)
   A tér alakja : [felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása] / Jeffrey Weeks ; ford. Szilárd Ágnes és Stipsicz András. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2009. - X, 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-279-058-9 fűzött : 3100,- Ft
515.162.3(075.8)
[AN 2879211]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

19 /2010.
Magyar László (1955-)
   Az alapvető kölcsönhatások egységes elmélete : a magerők, a mágnesség, az elektromosság és a gravitáció alapjai / Magyar László. - Budapest : Biró, 2009. - 280 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-7365-74-4 fűzött
térelmélet - kvantumfizika - elektrodinamika
530.145 *** 531.111 *** 537.8
[AN 2880628]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

20 /2010.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Magyarországi barlanglakások / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2009. - 190 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 184-186.
ISBN 978-963-9535-80-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - barlanglakás
551.442(439)
[AN 2881163]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

21 /2010.
Orvosi biofizika (angol)
   Medical biophysics / ed. Sándor Damjanovich, Judit Fidy, János Szöllősi. - 3. rev. ed. - Budapest : Medicina, 2009. - 667 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Biblogr.: p. 643.
Kötött : 14200,- Ft (hibás ISBN 978-963-226-127-0)
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3(075.8)
[AN 2880622]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2010.
Pelley, John W.
Biochemistry (magyar)
   Biokémia : gyors segítség a sikeres vizsgához / John W. Pelley, ... Edward F. Goljan ; társszerzők John A. Davis, ... Çağatay H. Erşahin, ... Anna M. Szpaderska ; [ill. Matt Chansky] ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2009. - 444 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-254-3 fűzött : 3900,- Ft
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 2882180]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

23 /2010.
Benedek Bernadett
   Nekem elég a csoda / Benedek Bernadett. - Budapest : Kornétás, 2009. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-91-6 fűzött : 2490,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2881066]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2010.
Bradshaw, John (1933-)
Creating love (magyar)
   A szeretet : személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka / John Bradshaw ; [ford. Szakács Katalin, Récsey Anna]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 496 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 490-496.
ISBN 978-963-9919-33-4 fűzött : 2495,- Ft
személyiség-lélektan - szeretet - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 177.61
[AN 2879625]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2010.
Bucsányi Gyula (1878-?)
   Egészséges nyerskoszt és nyers diéta, mint természetes gyógytényező / Bucsányi Gyula. - [Onga] : [Pythia], [2009]. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-28-5 fűzött : 1650,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta
613.24
[AN 2882107]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2010.
Bucsányi Gyula (1878-?)
   Az érelmeszesedés természetes gyógyítása / Bucsányi Gyula. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2009]. - 58 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88603-0-9 fűzött : 1250,- Ft
érelmeszesedés - diéta
613.24 *** 616.13-004.6
[AN 2881819]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2010.
Bucsányi Gyula (1878-?)
   Koplalókúra és részkoplalás : a test és lélek megújításának természetes útja / Bucsányi Gyula. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2009]. - 69 p. ; 21 cm
Fűzött : 1450,- Ft (hibás ISBN 978-963-9790-33-9)
diéta
613.24
[AN 2881814]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Happiness (magyar)
   Boldogság / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. átd. kiad., 2. utánny. - Budapest : Madal Bal, 2009. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8675-26-2 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2878859]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2010.
Crummenerl, Rainer (1942-)
Freuerwehr (magyar)
   Tűzoltók / írta Rainer Crummenerl ; [ford. Francz Magdolna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 79.)
ISBN 978-963-9446-21-2 kötött : 2570,- Ft
tűzoltóság
614.842.83
[AN 2882241]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2010.
Czinke Csaba
   Betegség, gyógyulás / Czinke Csaba ; [közread. az] Alapkő Egyesület. - [Miskolc] : Alapkő Egyes., 2009. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7906-0 fűzött : 2400,- Ft
betegség - mentálhigiénia
613.865 *** 616
[AN 2881570]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2010.
Dévay Attila (1948-)
   A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai / Dévay Attila, Antal István. - Budapest : Medicina, 2009. - 432 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-237-6 kötött : 6400,- Ft
gyógyszerészet - gyógyszeralkalmazás
615.015
[AN 2880707]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2010.
Fraiberg, Selma H.
The magic years (magyar)
   Varázsos évek : [hogyan értsük meg és miként kezeljük a korai gyerekkor problémáit] / Selma H. Fraiberg ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 247, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-730-2 fűzött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2878511]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2010.
Halász Henrik (1865-1949)
   A rákbetegség megelőzése és gyógyítása természetes gyógymóddal / Halász Henrik. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2009]. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88603-1-6 fűzött : 1650,- Ft
egészséges táplálkozás - étrend - rákbetegség
613.2 *** 616-006.6
[AN 2882073]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2010.
   Húsételek a "maradék" asztalán - meddig? : nemzetközi húskrízis / összeáll. Fehér János. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-62-1 fűzött
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - állati eredetű élelmiszer - adventista egyház
613.261 *** 637.5 *** 286.3
[AN 2881125]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2010.
   Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak / szerk. Boda Zoltán, Tornai István. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 564 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-212-3 kötött : 7200,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2882270]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2010.
Köbli Anikó
   Aszklépiosztól a betegjogokig / Köbli Anikó. - [Budapest] : Szépíró Műhely, 2009. - 202 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-88360-1-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - orvosi jog - betegjog - orvosi etika
614.25(439)
[AN 2880430]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2010.
Matthews, Jane
Lose that loser and find the right guy (magyar)
   Dobd a lúzert és találd meg az igazit! : ne ess bele többé Mr. Elérhetetlenbe, Mr. Megbízhatatlanba, Mr. Rossz Fiúba, Mr. Házasemberbe, Mr. Kullancsba vagy Mr. Szexmániásba / Jane Matthews ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-57-0 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
613.865-055 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2881005]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2010.
Merkle, Rolf
Nie mehr deprimiert (magyar)
   Depresszió : soha többé! / Rolf Merkle ; [ford. Barna Erika]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 128 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Depressziót soha többé
ISBN 978-963-9919-26-6 kötött : 2495,- Ft
depresszió - életvezetés
616.895.4 *** 613.865
[AN 2879737]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2010.
Molta Rebeka
   Hajszálon múlt / Molta Rebeka, Moretti Magdolna. - Budapest : Medicina, 2010. - 99 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 14-16.
ISBN 978-963-226-261-1 fűzött : 1720,- Ft
kényszerneurózis - memoár
616.891.7(0:82-94)
[AN 2882194]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2010.
   Onkofarmakológia / szerk. Jeney András és Kralovánszky Judit. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 1076 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-234-5 kötött : 11900,- Ft
gyógyszerészet - rákellenes szer - onkológia - kézikönyv
615.01(035) *** 615.03(035) *** 615.277.3
[AN 2882335]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2010.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Személyiséglélektani kalauz / Pálhegyi Ferenc. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1999. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-117.
Kötött : 1470,- Ft (hibás ISBN 978-963-19-0011-8)
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 2879018]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2010.
Peck, M. Scott
The road less travelled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2009. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 978-963-530-868-2 fűzött : 2500,- Ft
pszichoterápia - szeretet
615.851 *** 316.647.2
[AN 2878851]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2010.
Pitchford, Paul
Healing with whole foods (magyar)
   Gyógyító táplálkozás / Paul Pitchford ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 778 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 718-727.
ISBN 978-963-529-028-4 kötött : 7990,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - természetgyógyászat
613.2 *** 641.564 *** 615.89
[AN 2881034]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2010.
Prashad, Deva
   A nagy mudrakönyv avagy A belső öröm fénye / Láma Deva Prashad. - [Budapest] : Energia Medicina Kft., [2009]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88460-2-0 fűzött
mudra
615.82 *** 615.89
[AN 2881364]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2010.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Krankheiten aus dem Gesicht erkennen (magyar)
   Betegségünk tükrei : az arcolvasás művészete / Kurt Tepperwein ; [ford. Oláhné Nagy Erzsébet]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 237 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-25-9 kötött : 2495,- Ft
arc - orvosi diagnosztika - ezoterika
159.925 *** 616-07 *** 133
[AN 2879728]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2010.
Tepperwein, Kurt (1932-)
So geben Sie Ihr Bestes (magyar)
   Hozd a legjobb formád! / Kurt Tepperwein, Felix Aeschbacher ; [ford. Holecz Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-050-5 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - sport
613.865 *** 796
[AN 2881073]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2010.
   Tünetorientált klinikoradiológia / szerk. Palkó András, Szarvas Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 463 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-226-259-8 kötött : 6200,- Ft
röntgendiagnosztika
616-073.75
[AN 2880606]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2010.
West, Zita
Guide to getting pregnant (magyar)
   Gyereket szeretnénk, avagy Hogyan essünk teherbe? / Zita West ; [ford. Lorschy Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Partvonal, 2009. - 342 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-26-3 kötött
megtermékenyülés - terhesség
612.63 *** 618.2 *** 612.663
[AN 2878656]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

49 /2010.
Gyulai Iván (1952-)
   A biomassza dilemma / Gyulai Iván ; [közread. az] Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány. - 3. bőv. kiad. - Miskolc : Ökológiai Int. a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 2009. - 87 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-963-88489-1-8 fűzött
Magyarország - biomassza
620.95(439)
[AN 2879955]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

50 /2010.
Bártfai Barnabás (1969-)
   A trónkövetelő Windows 7 : [megjelenés előtti, magyarított RC verzió alapján] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2009. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-37-8 fűzött : 2490,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 2880693]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2010.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Az e-közigazgatás elmélete / Budai Balázs Benjámin. - Budapest : Akad. K., 2009. - 474 p., [3] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8783-9 fűzött
Magyarország - közigazgatás - önkormányzati igazgatás - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14 *** 35.077 *** 352(439) *** 651
[AN 2880452]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2010.
Kóródi Mihály
   GTK+ programozás Free Pascalban / Kóródi Mihály. - Budapest : BBS-Info, 2009. - 243 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-36-1 fűzött : 2490,- Ft
programnyelv
519.682Free_Pascal
[AN 2880676]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

53 /2010.
Balás B. Dénes
   Távírótól a rádióig : [a rádiótechnika története az 1800-as évektől a II. világháborúig] / Balás B. Dénes. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 342-344.
ISBN 978-963-9934-19-1 fűzött : 2990,- Ft
rádiótechnika - technikatörténet
621.396(091)
[AN 2879832]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

54 /2010.
Hídmérnöki Konferencia (50.) (2009) (Siófok)
   50. Hídmérnöki Konferencia előadásainak gyűjteménye : Siófok, 2009. szept. 29 - okt. 1. / [szerk. Kara Katalin] ; [rend. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2009. - 496 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
hídépítés - konferencia-kiadvány
624.21/.8 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2879931]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2010.
   Statika / szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1996. - 564 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Mechanika mérnököknek, ISSN 1416-535X)
Bibliogr.: p. [565].
ISBN 978-963-19-2850-1 kötött : 4800,- Ft
statika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
624.04(075.8) *** 531.2(075.8)
[AN 2879013]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

56 /2010.
Kubinszky Mihály (1927-)
   Ez a vonat elment : adatok és képek a régi magyar vasúti mellékvonalak történetéhez / Kubinszky Mihály, Nagy Tamás, Turóczy László. - Tatabánya : Stil Nuovo, 2009. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 978-963-06-7664-9 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - közlekedéstörténet - helyközi vasút
656.345(439)(091)
[AN 2882402]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2010.
   Leváltott modellek : kelet-európai autóregény / szerk. Boros Jenő. - Budapest : Maróti, 2009. - 377, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9945-06-7 kötött : 9700,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - közlekedéstörténet - személygépkocsi
629.114.6(4-11)(091)
[AN 2880072]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

58 /2010.
Baji Béla
   Önfenntartó biogazdálkodás : permakultúra / Baji Béla ; [ill. Sáli Róza]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2009. - 152 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-87648-2-9 fűzött
biogazdálkodás
631.147 *** 633
[AN 2879748]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2010.
Europäischen Vereinigung der Fleckviehzüchter. Kongress (28.) (2009) (Siófok)
   28th Congress of the European Simmental Federation : Siófok, ... 22-27 September, 2009 : [book of abstracts] = Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetségének 28. Kongresszusa : [előadások kiadványa] = 28. Kongress der Europäischen Vereinigung der Fleckviehzüchter : [Vorträge, Zusammenfassungen] ; [szerk. Stefler József] ; [közread. a] Magyartarka Tenyésztők Egyesülete. - [Bonyhád] : Magyartarka Tenyésztők Egyes., [2009]. - 174 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7433-1 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - konferencia-kiadvány
636.2 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2881585]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2010.
Hulsen, Jan
Koe signalen (magyar)
   Jelez a tehén : gyakorlati útmutatás az állatközpontú tehéntartáshoz / Jan Hulsen ; [ford. Wekerle László]. - Veresegyház : Nedvet Bt., [2009]. - 95 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-88602-0-0 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés
636.2
[AN 2880479]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2010.
Istenes Csilla
   A lóval a saját nyelvén való bánásmód és a westernlovaglás alapjai / Istenes Csilla. - [Szentes] : [Istenes Cs.], cop. 2009. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Mindent a lovakról könyvsorozat ; 1.)
ISBN 978-963-06-6544-5 fűzött
lovaglás - idomítás
636.1.088 *** 798.2
[AN 2881529]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2010.
Kovács Elemér (1957-)
   Szőlészet, borászat Beregvidéken / Kovács Elemér. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 192.)
ISBN 978-963-9814-26-4 fűzött
Kárpátalja - szőlőtermesztés - borászat
663.2(477.87) *** 634.8(477.87)
[AN 2880084]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2010.
   Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében : jubileumi tudományos konferencia : Martonvásár, 2009. október 15. / [... szerk. Berzsenyi Zoltán, Árendás Tamás] ; [rend., kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint., [2009]. - [8], 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: A martonvásári tartamkísérletek 50 éve. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8351-36-4 fűzött
növénytermesztés - agrokémia - konferencia-kiadvány
633 *** 631 *** 061.3(439-2Martonvásár)
[AN 2882467]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2010.
Úr Sándor
   Az állattenyésztés alapismeretei / Úr Sándor ; [közread. a] Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 144 p. : ill. ; 29 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 184.)
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-9814-23-3 fűzött
állattenyésztés
636
[AN 2879838]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

65 /2010.
Brown, Simon (1957-)
Practical feng shui (magyar)
   Fengsuj a gyakorlatban / Simon Brown ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2009. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-7054-62-4 fűzött
feng shui - lakberendezés
643/645 *** 133.25
[AN 2881019]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2010.
DeWitt, Dave
Da Vinci's kitchen (magyar)
   Leonardo lakomái : az olasz konyha titkos története / Dave DeWitt ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 225, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-689-317-0 kötött : 3490,- Ft
Itália - Olaszország - gasztronómia - művelődéstörténet - reneszánsz - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(45) *** 930.85(45)"14/16" *** 641.568(45)(083.12)
[AN 2882173]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2010.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie at home (magyar)
   Jamie természetesen : 100 recept a kertemből / Jamie Oliver ; fényképek David Loftus ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 403 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-530-865-1 kötött : 6500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2879994]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2010.
Rayner, Jay (1966-)
The man who ate the world (magyar)
   Aki végigette a világot : a tökéletes vacsora nyomában / Jay Rayner ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 314 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-328-6 kötött : 3500,- Ft
gasztronómia
641.5(100)
[AN 2881861]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2010.
Schweiger Szilvia-Lilla
   Együnk valami finomat! : 299+1 könnyű és gyors recept / Schweiger Szilvia-Lilla. - [Budapest] : Viktória K., 2009. - 188 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87840-2-5 fűzött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2882164]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

70 /2010.
Garaczi Imre (1957-)
   Önérdek és önzetlenség : modern gazdaságetika a társadalom- és politikaelméletek tükrében / Garaczi Imre. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 411 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-411.
ISBN 978-963-394-766-1 fűzött : 3400,- Ft
gazdasági erkölcs - politológia - társadalomelmélet
174.4 *** 30 *** 32.001
[AN 2879020]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

71 /2010.
Aelred of Rievaulx (1110-1167)
   A tizenkét éves Jézusról és Oratio pastoralis / Rievaulxi Boldog Elréd ; ford. és a bevezetőt írta Horváth Olga. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2009. - 55 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 10.[!11.])
Tart.: A tizenkét éves JézusrólÞ; Lelkipásztorok imája. - Egys. cím: De Iesu puero duodenni ; Oratio pastoralis. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-50-6 fűzött : 900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 226.4.07
[AN 2879966]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2010.
Augustinus Aurelius (354-430)
De civitate Dei (magyar)
   Isten városáról / Szent Ágoston ; ford. Földváry Antal. - Budapest : Kairosz, 2005-2009. - 4 db ; 21 cm
A borítófedélen és gerincen párhuzamos címként: De civitate Dei. - A 4. kötetet ford. Dér Katalin, Heidl György
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2575983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., XVII-XXII. könyv. - 2009. - 559 p.
Bibliogr.: p. 550-559.
ISBN 978-963-662-285-5 kötött : 4500,- Ft
[AN 2883571] MARC

ANSEL
UTF-873 /2010.
Borbély János
   Az égigérő templomtorony : dunántúli templommesék / Borbély János meséi ; Ekhardt Júlia fotói ; [kiad. ... a] Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87878-3-5 kötött
Dunántúl - vallásos irodalom - magyar irodalom - templom - mese - fényképalbum
244(02.053.2) *** 894.511-34 *** 726.54(439.11)(084.12) *** 284.2(439)
[AN 2882176]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2010.
Fekete Károly (1930-)
   A Barmeni teológiai nyilatkozat : vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához / Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2009. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-145-0 fűzött : 1100,- Ft
Barmer theologische Erklärung
református egyház - hitvallás
284.2 *** 238.2
[AN 2882254]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2010.
Fioretti di S. Francesco (magyar)
   Assisi Szent Ferenc kis virágai = Fioretti di Sancto Francesco / [ford.] Tormay Cécile. - Pomáz : Kráter, 2009. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9735-95-8 kötött : 2500,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
Itália - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 2881453]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2010.
Fleming, Kenneth C. (1927-)
The first letter of Peter (magyar)
   Péter első levele / Ken Fleming ; [ford. Oroszlány Krisztina] ; [közread. az Emmausi Bibliaiskola ...]. - [Győr] : Emmausi Bibliaisk., 2009. - 85 p. ; 20 cm + mell. (17 p.)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
bibliamagyarázat
227.92.07
[AN 2881474]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2010.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
How can you be led by the spirit of God (magyar)
   Az Úr lámpása / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh Judit]. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], cop. 2009. - 159 p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-27-8 fűzött : 1250,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2880846]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2010.
   Hazát keresők (Zsid 11,13-16) : Mózes IV. könyve : epizódok a pusztai vándorlás időszakából / [... összeáll. Sonnleitner Károly]. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 171 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2009/4.)
ISBN 978-963-7493-63-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Számok könyve
bibliamagyarázat
222.14.07
[AN 2881036]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2010.
   Irányváltás : humán értelmiségiek megtérése / [szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára] ; [közread. a Hermeneutikai Kutatóközpont]. - [Budapest] : Luther K. : Hermeneutikai Kutatóközp., 2009. - 121 p. : ill. ; 20 cm + DVD
ISBN 978-963-9571-97-6 kötött : 1860,- Ft
megtérés - memoár - elektronikus dokumentum
248.152(0:82-94)
[AN 2880155]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2010.
   János apostol levelei / [... összeáll. Horváth Orsolya, Takács Szabolcs]. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 163 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2009/3.)
ISBN 978-963-7493-59-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. János levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.94.07
[AN 2881405]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2010.
Kasper, Walter (1933-)
Wo das Herz des Glaubens schlägt (magyar)
   A hit szívverése : egy életút tapasztalatai / Walter Kasper, Daniel Deckers ; [ford. Hegyi Márton]. - Budapest : Vigilia, 2009. - 315 p. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-07-1 fűzött : 3200,- Ft
Kasper, Walter (1933-)
Németország - kereszténység - katolikus egyház - bíboros - 20. század - ezredforduló
23/28 *** 282 *** 282(430)(092)Kasper,_W.
[AN 2882246]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2010.
   Krisztus-követés a mindennapokban / [... összeáll. Frend László et al.]. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 175 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2009/2.)
ISBN 978-963-7493-56-0 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2881871]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2010.
Lukács László (1936-)
   Az Ige asztalánál : szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról / Lukács László. - Budapest : Vigilia, 2009. - 456 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9920-08-8 fűzött : 2900,- Ft
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07
[AN 2882165]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2010.
   Megújulás és megmaradás : Fabiny Tibor-emlékkönyv / [szerk. Korányi András]. - Budapest : Luther, 2009. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9571-99-0 fűzött : 2200,- Ft
protestantizmus - pietizmus - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
284 *** 930.85 *** 012Fabinyi_T. *** 284.971
[AN 2882070]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2010.
   Mit ad Isten? : vallomások hitről és életről / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2009. - 234 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-28-4 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - kereszténység - hit - híres ember - ezredforduló - interjú
244(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 2880380]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2010.
Moon, Jerry A.
The adventist trinity debate (magyar)
   Az isteni háromság tanításának története az adventmozgalomban / Jerry A. Moon ; [ford. Csabai Tamás]. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-57-7 fűzött
szentháromságtan - adventista egyház
231.01 *** 286.3
[AN 2881109]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2010.
   A nők felszentelésének kérdése a H. N. Adventista Egyházban : új világosság, vagy a szabadelvűség győzelme? / összeáll. Fehér János. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 103 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-55-3 fűzött
adventista egyház - nő - protestáns lelkész
286.3 *** 316.37-055.2
[AN 2881096]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2010.
Péteri Pál (1932-)
   A Biblia szépsége : válogatott bibliai szövegek magyarázata / Péteri Pál. - Kaposvár : Szerző, 2009. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8041-7 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2882081]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2010.
Pilipkó Erzsébet (1963-)
   Identitás és hit : a kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai / Pilipkó Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007-. - 20 cm
Kárpátalja - görög katolikus egyház - egyháztörténet - határon túli magyarság
281.5.018.2(477.87)(091) *** 316.347(=945.11)(477.87)
[AN 2755863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 79 p. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 193.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-30-1 fűzött
[AN 2878490] MARC

ANSEL
UTF-890 /2010.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2006-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 2612637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Jordántól pünkösdig. - 5. jav. kiad. - 2009. - 215, [2] p.
ISBN 963-7453-84-9 fűzött : 1100,- Ft
265.1
[AN 2882341] MARC

ANSEL
UTF-891 /2010.
Rama Swami (1925-)
Sacred journey (magyar)
   Szent utazás : értelmesen élni, méltósággal meghalni / Szvámí Ráma ; [ford. Mezősi Anna]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-25-8 fűzött : 2200,- Ft
hinduizmus - élet - halál
294.5 *** 294.512.3 *** 291.23
[AN 2882242]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2010.
Tóth Gábor
   Az előkészület mint legfontosabb életelv az utolsó napokban : gondolatok és felhívások / Tóth Gábor. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-60-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2881284]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2010.
Tóth Pálné (1931-)
   Találkozás Istennel : vallásos versek magyarul és tótul / Tóth Pálné. - 3. bőv. kiad. - [Szarvas] : [Magánkiad.], 2009
Fűzött
Magyarország - vallásos irodalom - magyar irodalom - szlovák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
244(0:82-14) *** 894.511-14.02=854 *** 885.4-14(439)
[AN 2880409]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2010.
   Vallási fundamentalizmus : tradíció, politika és radikalizmus az iszlám világban / szerk. Krizmanits József. - Budapest : Politológiai Párbeszéd Társ. : L'Harmattan, [2009]. - 350 p. ; 24 cm. - (Politológiai elemzések, ISSN 1789-8358 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-693-018-9)
iszlám fundamentalizmus
297 *** 291.7
[AN 2880216]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2010.
Végh József
   Létkerék : bevezetés a buddhista alaptanítások képi ábrázolásába / Végh József. - Budapest : Damaru Kvk., 2009. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (A buddhizmus szimbólumai ; 1.)
Bibliogr.: p. 149-155.
ISBN 978-963-88497-0-0 fűzött : 2400,- Ft
buddhizmus - jelkép
294.3 *** 003.62 *** 7.046.3
[AN 2881397]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2010.
Veperdi Zoltán
   Áhitatok : Veperdi Zoltán igehirdetései a Fébé Anyaházban. - [Budapest] : Fébé, 2009. - 113 p. ; 21 cm
Fűzött
prédikáció
252
[AN 2880393]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

97 /2010.
Crisis communication (magyar)
   Kríziskommunikáció : a válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái / szerk. Peter Frans Anthonissen ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 978-963-9686-91-5 kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9686-92-2)
válságmenedzselés - kommunikáció - konfliktuskezelés
316.77 *** 658.1.016.7 *** 316.48
[AN 2880219]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2010.
Havasréti József (1964-)
   Széteső dichotómiák : színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban / Havasréti József. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2009. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-963-693-118-6 fűzött : 2590,- Ft
művészettörténet - művészeti élet - neoavantgárd - underground mozgalom
316.7(439)"197/198" *** 7.037(439)"197/198"
[AN 2882223]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2010.
Lengyel János (1973-)
   Halott ember karácsonya : interjúk / Lengyel János. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 156 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 195.)
ISBN 978-963-9814-27-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - interjú
316.347(=945.11)(477.87)(047.53)
[AN 2879820]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2010.
Lingenfelter, Sherwood G.
Ministering cross-culturally (magyar)
   Mindenkinek mindenné : kulturális különbségek áthidalása / Sherwood G. Lingenfelter, Marvin K. Mayers ; [ford. Pálúr Kornélia] ; [közread. a] KRE-KMTI ... - Budapest : KRE KMTI : Harmat, 2009. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-288-025-9 fűzött
interkulturális kapcsolat - kommunikáció - multikultúra - misszió
316.77 *** 316.347(=00) *** 266
[AN 2881504]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2010.
   Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa : Festschrift für Gerhard Seewann zum 65. Geburstag : ünnepi kötet Gerhard Seewann 65. születésnapjára / Hrsg. von ... Zsolt Vitári ; [Hrsg. von der Stiftungprofessur der Bundesrepublik Deutschland für deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa der Philosophischen Fakultät der Universität Pécs]. - Pécs : Univ. Pécs, 2009. - 452 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-308-7 kötött
Délkelet-Európa - Magyarország - magyarországi németek - nemzetiség - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
316.347(=30)(439) *** 316.347(=00)(4-11)"19/200"
[AN 2879942]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2010.
Siklós László (1934-)
   A kommunizmus áldozata: a család : dokumentumok háttérrel / Siklós László. - Pomáz : Kráter, 2009. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-005-8 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - család - családpolitika - szocializmus - Kádár-korszak
316.356.2(439)"196/197" *** 321.74(439)
[AN 2881365]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

103 /2010.
The complete book of fortune (magyar)
   Álmoskönyv : az álmok és az általuk hordozott üzenet / [ford. Lerch Gabriella]. - [Onga] : Pythia, [2009]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-27-8 fűzött : 1900,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 2882035]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2010.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 84, [3] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-346-897-5 kötött : 1900,- Ft
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
394.3-053.2(=945.11) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 2882305]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2010.
Kisida Erzsébet (1942-)
   Felvidéki harangszó : kincsesládikánk / Kisida Erzsébet. - Pomáz : Kráter, 2009. - 337, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-97-5 fűzött : 2000,- Ft
Bódva-Rakaca-völgy - magyar néprajz - memoár
39(=945.11)(439Bódva-völgy)(0:82-94)
[AN 2881455]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2010.
Sző, fon, nem takács. Mi az? (új kiadása)
   1111 találós kérdés / [vál. és összeáll.] Varga Ferencné ; [a rajzokat kész. Varga Sándor]. - 8. bőv. kiad. - Budapest : Anno, [2009]. - 175 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9066-77-9 kötött
találós kérdés - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 2878650]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

107 /2010.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 647 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6785-2 kötött : 5390,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2882237]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2010.
Dányi László
   Szemben Gyurcsánnyal, Bajnaival és a bankuralommal : hogyan fosztották ki az ország éléskamráját? : egy szociáldemokrata Battonyán, Dr. Karsai József / Dányi László. - Békéscsaba : Dányi L., 2009. - 436 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 428-436.
ISBN 978-963-06-8120-9 fűzött : 2000,- Ft
Karsai József (1944-)
Magyarország - belpolitika - politikus - ezredforduló
323(439)"200" *** 32(439)(092)Karsai_J.
[AN 2881387]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2010.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
Liberális kihívásra adott konzervatív válasz (angol)
   Conservative ideology in the making / Iván Zoltán Dénes ; [transl. by Judit Pokoly]. - Budapest ; New York [N.Y.] : Pasts, Inc. Inst. of Historical Studies : CEU Press, 2009. - XI, 256 p., [23] t. : ill. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438)
Bibliogr.: p. 207-251.
ISBN 978-963-9776-57-9 kötött
Magyarország - konzervativizmus - politikai filozófia
329.11(439) *** 321.01
[AN 2882458]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2010.
   Etnopolitikai modellek a gyakorlatban / szerk. Szarka László [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 373 p. : ill. ; 23 cm. - (Tér és terep, ISSN 1588-8525 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-126-1 fűzött : 3800,- Ft
Európa - Közép-Európa - kisebbségi kérdés - kisebbségi politika
323.15(=00)(4) *** 323.15(=00)(4-11)
[AN 2882045]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2010.
Gellner, Ernest (1925-1995)
Nations and nationalism (magyar)
   A nemzetek és a nacionalizmus / Ernest Gellner ; John Breuilly utószavával ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Napvilág, cop. 2009. - 234 p. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-52-2 fűzött : 2700,- Ft
nemzetállam - nacionalizmus - társadalomelmélet
323.1 *** 316.334.3 *** 32.001
[AN 2880621]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2010.
   A magyar szép : párbeszéd a magyar jövőről / szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654 ; 5.)
ISBN 978-963-9947-09-2 fűzött : 2200,- Ft
magyarság - nemzet - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
323.1(=945.11)(0:82-92) *** 894.511-92(082)
[AN 2882211]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2010.
Máthé László
   Diktátort a szemétdombra! / Bikafalvi Máthé László. - Budapest : Biró, [2009]. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-68-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - politika - rendszerváltás - gúnyirat
323(439)"199/200"(041)
[AN 2880614]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2010.
   "Otthon a könny is édes" : 1944-1955 : kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében : tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok, vallomások tükrében / Bakura Sándor [et al.]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 197.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-8352-98-1)
Kárpátalja - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - magyarság - németek
325.254.6(=945.11)(477.87)"194/195" *** 325.254.6(=30)(477.87)"194/195"
[AN 2880067]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2010.
Solymosi Frigyes (1931-)
   Valóban ezt akartuk? : egy elkötelezett konzervatív vívódásai / Solymosi Frigyes. - Budapest : Mundus, 2009. - 430 p. ; 24 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 25.)
ISBN 978-963-8033-62-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2882126]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2010.
Somlay Gizella (1936-)
   Tiszaföldvári napló, 1951-1953 / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2009. - 285, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-004-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kitelepítés - Rákosi-korszak - memoár
325.254.6(439)"195"(0:82-94)
[AN 2881469]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2010.
Thürmer Gyula (1953-)
   Az elsikkasztott ország / Thürmer Gyula. - Budapest : Korona, cop. 2009. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9589-63-6 kötött : 2790,- Ft
belpolitika - magyar irodalom - Kádár-korszak - ezredforduló - memoár
323(439)"197/200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2881630]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2010.
   Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-én megtartott nemzetközi konferencia anyaga / szerk. Juhász József és Krausz Tamás. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2009. - 298 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-223-6 fűzött : 2800,- Ft
Kelet-Európa - nemzetiségi tisztogatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
323.12(=00)(4-11) *** 323.282(4-11)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2879973]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2010.
Weiner, Tim
Legacy of ashes (magyar)
   A CIA története : [hamvába holt örökség] / Tim Weiner ; [ford. Magyarics Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 694 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-316-3 kötött : 5990,- Ft
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - hírszerzés - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
327.84(73)(091)
[AN 2881895]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

120 /2010.
   The archeology of people and territoriality / ed. by George Nash and Dragos Gheorghiu. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2009. - 340 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-06-2 kötött
ősrégészet - régészet
903(100) *** 904(100)
[AN 2882141]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2010.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   Rejtett arcok : híres magyarok más oldalról / Csiffáry Gabriella. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 384 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-118-4 kötött : 4950,- Ft
Magyarország - híres ember - életrajz
929(439)
[AN 2880612]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2010.
Czike László (1950-)
   Csillagközi mag a földi Grálban / Czike László. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 213, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-55-7 fűzött : 3790,- Ft
világtörténelem
930.9(089.3)
[AN 2880909]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2010.
Hankiss János (1893-1959)
   A magyar géniusz / Hankiss János. - Pomáz : Kráter, 2009. - 197, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9735-41-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - magyar irodalom története
930.85(439) *** 894.511(091) *** 943.9
[AN 2881363]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2010.
Jacq, Christian (1947-)
Les grands sages de l'Égypte ancienne (magyar)
   Az ókori Egyiptom bölcsei : Imhoteptől Hermészig / Christian Jacq ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2009. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8763-5 kötött : 2500,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - uralkodó - történelem
930.85(32) *** 932(092)
[AN 2880744]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2010.
   Katymári doktorok / összeáll. Zorn Antal. - Katymár : Zorn A., 2009. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7845-2 fűzött
Katymár - híres ember
929(439-2Katymár)
[AN 2880073]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2010.
   "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : III. nemzetközi tudományos konferencia, 2008. november 18-20. : előadások, cikkek és rezümék = "Macaristan vä Azärbaycan: mädäniyyätärin dialoqu" : III beynälxalq elmi konfrans, 18-20 noyabr, 2008 : märuzälär, mäqalärär vä xülasälär = "Vengriâ i Azerbajdžan: dialog kulʹtur" : III meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, 18-20 noâbrâ, 2008 : doklady, statʹi i rezûme / [rend., közread. az Azerbajdzsáni Nagykövetség]. - Budapest : Azerbajdzsáni Nagykövetség, 2009. - 2 db ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Azerbajdzsán - Magyarország - művelődéstörténet - történelem - konferencia-kiadvány
930.85(479.24) *** 930.85(439) *** 947.924 *** 943.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2879998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet = Tarix, etnologiya, folklor, ädäbiyyat, linqvistika = Istoriâ, ètnologiâ, folʹklor, literatura, lingvistika. - 334 p. : ill., részben térk.
Váltakozva magyar és angol nyelven
[AN 2880008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Politológia, jogtudomány és gazdaság = Siyasät, hüquq vä iqtisadayyat = Politologiâ, pravo i ekonomika. - 118 p.
Csak magyar nyelven
[AN 2880028] MARC

ANSEL
UTF-8127 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Forradalom és szabadságharc, 1848-1849 / Hermann Róbert. - cop. 2009. - 112 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5692-5 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2880701] MARC

ANSEL
UTF-8128 /2010.
Margittai Gábor (1973-)
   Mi a madzsar? : magyar tudatú néptöredékek Ázsiában, Afrikában, Európában / Margittai Gábor. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 174 p., [80] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-128-3 kötött : 2950,- Ft
magyarságkutatás - magyarságtudat
930.8(=945.11) *** 323.1(=945.11)(100)
[AN 2880081]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2010.
Papp Júlia
   Bitnicz Lajos és a régiségtudomány / Papp Júlia. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 143 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-818-0 fűzött : 2300,- Ft
Bitnicz Lajos (1790-1871)
Magyarország - Szombathely - régészet - tudós - katolikus pap - művelődéstörténet - műgyűjtés - 19. század
902(439)(092)Bitnicz_L. *** 7.074(439)(092)Bitnicz_L. *** 930.85(439-2Szombathely)
[AN 2882248]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2010.
Pescarin, Sofia
   Reconstructing ancient landscape / Sofia Pescarin. - Budapest : Archaeolingua, 2009. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 28.)
Bibliogr.: p. 235-260.
ISBN 978-963-9911-09-3 fűzött
régészet - táj - számítástechnika
902 *** 712 *** 681.3.004.14
[AN 2881061]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2010.
Pouy, Jean-Bernard (1946-)
L'encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies (magyar)
   Mihasznák enciklopédiája : komisz kölykökből zsenik / Jean-Bernard Pouy & Serge Bloch ; Anne Blanchard ... nyomán ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2009. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 978-963-9710-61-0 kötött : 3300,- Ft
híres ember - életrajz - humoreszk
929(100)(0:82-7)
[AN 2880488]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2010.
Szemadám György (1947-)
   Vándorok könyve : a tarot kártyától Az ember tragédiájáig / Szemadám György ; [közread. az] Írók Szakszervezete. - Budapest : Írók Szakszerv. : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 978-963-9903-12-8 kötött : 3500,- Ft
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - művelődéstörténet - tarot - író - 19. század
930.85 *** 133.3 *** 894.511(092)Madách_I.(089.3)
[AN 2882191]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2010.
Trassard, François
La vie des Égyptiens au temps des pharaons (magyar)
   Hétköznapi élet a fáraók korában / François Trassard, Dominique Antérion, Renaud Thomazo ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 188. - Filmogr.: p. 188.
ISBN 978-963-13-5868-1 kötött : 6990,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet
930.85(32)
[AN 2880502]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

134 /2010.
Biró Endre (1948-)
   Bucsai krónika : emberek, sorsok, dokumentumok / Biró Endre. - Bucsa ; Budapest : Biró, 2009. - 179 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7365-67-6 fűzött
Bucsa - helyismeret
908.439-2Bucsa
[AN 2880766]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2010.
Bokor József
   Graz és Stájerország / Bokor József. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2009. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9613-66-9 fűzött : 2940,- Ft
Graz - Stájerország - útikönyv
914.36-2Graz(036) *** 914.364(036)
[AN 2881817]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2010.
   Germanus Gyula : a tudós és az ember : [2009. október 1 - 2010. március 30.] / [a kiállítást rend. Puskás Katalin, Lendvai Timár Edit] ; [közread. a Magyar Földrajzi Múzeum]. - Érd : M. Földr. Múz., [2009]. - 72 p. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
A mellékletben Gerő Győző "A sátor ajtaja mindig nyitva volt" c. visszaemlékezése. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88012-3-4 fűzött
Germanus Gyula (1884-1979)
Magyarország - felfedező - tudós - keletkutatás - 20. század - kiállítási katalógus
910.4(439)(092)Germanus_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2880035]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2010.
   Kecskemét / [... szerk. ... L. Horváth Csilla]. - 2. kiad. - Kecskemét : Béta PRess Stúdió Kft., 2009. - 47 p. : ill.,színes ; 16x16 cm. - (Amarillisz könyvek)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-7970-1 kötött
Kecskemét - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Kecskéd(084.12) *** 72(439-2Kecskemét)
[AN 2880281]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2010.
Moldoványi Ákos (1944-)
   Alsó-Ausztria. - Budapest : Panoráma, 2009. - 481 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma regionális útikönyvek, ISSN 1589-679X)
ISBN 978-963-243-949-4 fűzött : 4200,- Ft
Alsó-Ausztria - útikönyv
914.362(036)
[AN 2882162]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2010.
Rónai András (1906-1991)
   Fejezetek a politikai földrajzból / Rónai András ; [előszó Kőrösi Mária]. - Pomáz : Kráter, 2009. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-58-3 fűzött : 2200,- Ft
politikai földrajz
911.3(100) *** 930.9
[AN 2881863]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2010.
Suara Róbert
   Hátizsákkal Japánban : útinapló, 1983 / Suara Róbert. - Budapest : Suara R., 2009. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Japán - helyismeret - útleírás
908.520(0:82-992)
[AN 2882239]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2010.
Székely Tibor
   "KGST" utazások [elektronikus dok.] : Szovjetunió / Székely Tibor. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [Székely T.], [2009], cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 160 MB RAM; SVGA monitor (1024x786); 12xCD-ROM meghajtó; Windows NT vagy újabb; Adobe Reader; MS Word
ISBN 978-963-06-5964-2 műanyag tokban
Szovjetunió - útleírás - elektronikus dokumentum
908.47(0:82-992)
[AN 2879636]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2010.
   Szolnok / [szerk. Kardos Tamás]. - Szolnok : Fotogruppe K., [2009]. - 193 p. : ill., főként színes ; 21x28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87252-6-4 kötött
Szolnok - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szolnok(084.12) *** 77.04(439)(092)Csabai_I.
[AN 2880177]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

143 /2010.
Rokolya Gábor
   A polgári közjegyzőség emlékezete, 1875-1949 / Rokolya Gábor ; [közread. a] Magyar Országos Közjegyzői Kamara. - Budapest : MOKK, 2009. - 383 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 371-376.
ISBN 978-963-88147-3-9 kötött
Magyarország - közjegyző - önkormányzati igazgatás - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás - album
347.961(439)(091)(084.1) *** 352(439)"18/19"(093)
[AN 2882104]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2010.
Székely Tibor
Szemináriumok és szeminaristák, 1949-1961 (új kiadása)
   A hatalom és a központi szeminárium kispapjai, 1957-1961 I-III [elektronikus dok.] / Székely Tibor. - [2. átd., bőv. kiad.]. - Szöveg. - [Budapest] : [Székely T.], [2009], cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 160 MB RAM; SVGA monitor (1024x786); 12xCD-ROM meghajtó; Windows NT vagy újabb; Adobe Reader; MS Word
ISBN 978-963-88589-0-0 műanyag tokban
megfigyelés - katolikus papképzés - egyházpolitika - Kádár-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"195/196"(093) *** 378.628.2(439)"195/196" *** 254.4(439)"195/196"
[AN 2879599]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

145 /2010.
Környei István (1920-)
   Katonasors : egy honvéd naplója / Környei István ; [a köt. előszavát és a jegyzeteket írta Illésfalvi Péter]. - Pomáz : Kráter, 2007-2009. - 3 db ; 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439)"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2712679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1943. április 30 - 1945. január 19. - 2009. - 291 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-298-002-7 kötött : 2800,- Ft
[AN 2881860] MARC

ANSEL
UTF-8146 /2010.
Várady László (1926-)
   Politico-military oddities in late antiquity with looks at present / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 107 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 98-107.
ISBN 978-963-05-8780-8 kötött
Római Birodalom - Bizánci Birodalom - haderő - ókor
355(37) *** 355(495.02)
[AN 2881379]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

147 /2010.
Bokor József
   Utazás- és rendezvényszervezés / írta Bokor József. - Békéscsaba : Booklands 2000, 2009. - 177, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-9613-25-8 fűzött
Magyarország - idegenforgalom - szállodaügy - rendezvényszervezés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
338.48(439)(094)(036) *** 640.41(439)(094)(036) *** 649.9(439)(094)(036)
[AN 2884433]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2010.
Gálik Mihály (1946-)
   Bevezetés a médiagazdaságtanba : [világtükör, világfalu, világháló] / Gálik Mihály, Urbán Ágnes. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 245 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-42-0 fűzött
gazdaságtan - tömegtájékoztatási eszköz - egyetemi tankönyv
338.47(075.8) *** 316.774(075.8)
[AN 2879279]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2010.
Karácsony Imréné
   A béren kívüli juttatások, a költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2009. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2009. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2009. jan. 1.
ISBN 978-963-9359-19-2 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.55(439)(036)
[AN 2881826]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2010.
Krugman, Paul R.
International economics (magyar)
   Nemzetközi gazdaságtan : elmélet és gazdaságpolitika / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. - Budapest : Panem, 2003 [!2009]. - XXXII, 872 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-545-339-6 kötött : 7900,- Ft
gazdaságtan - gazdaságpolitika - külgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8) *** 339.5(075.8) *** 339.7(075.8) *** 338.2(100)(075.8)
[AN 2882250]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2010.
Lehoczki Bernadett
   Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere : doktori értekezés / Lehoczki Bernadett ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem. - Szeged : SZTE ; Budapest : BCE, 2009. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-251.
ISBN 978-963-482-951-5 fűzött
Kína - Latin-Amerika - gazdaság - külgazdaság - gazdasági kapcsolat - ezredforduló
339.9(510) *** 339.9(8=6) *** 338(8=6) *** 339.5(510)"200" *** 339.5(8=6)
[AN 2881072]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2010.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József ; [közread. a BME Mérnöktovábbképző Intézet]. - 17. kiad. - Budapest : BME MTI, 2009-. - 24 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2879093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek. - 2009. - 585 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-431-815-0 fűzött
[AN 2879208] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2010.
Magyar Gábor
   Pénzügyi navigátor : [rendhagyó kézikönyv] / Magyar Gábor ; [rajzok Kovács Imre]. - 5. kiad. - Budapest : T. Bálint K., 2009, cop. 2004. - 333, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [334-335].
ISBN 963-216-841-0 fűzött : 3490,- Ft
pénzügy - útmutató
336(036)
[AN 2884566]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2010.
Nemes Tamás
   Az EDI : elektronikus adatcsere a vállalatirányítási rendszerekben / [írta Nemes Tamás és Lehnert[!] Imre]. - [Etyek] : EDIsys Kft., 2009. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7713-4 fűzött : 2990,- Ft
kereskedelem - számítógépes ügyviteltechnika - nemzetközi szabvány
658.6 *** 006.7/.8 *** 65.012.45 *** 681.3.004.14
[AN 2881324]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2010.
Vadas József (1946-)
   Németh Aladár / írta Vadas József. - Budapest : Scolar, 2009. - 157 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841). (Magyar formatervezők, ISSN 2061-3628)
Bibliogr.: p. 152-157.
ISBN 978-963-244-130-6 kötött : 4950,- Ft
Németh Aladár (1931-2002)
Magyarország - formatervezés - iparművész - 20. század
658.512.2(439)(092)Németh_A.
[AN 2880226]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2010.
Williamson, Stephen D.
Macroeconomics (magyar)
   Makroökonómia / Stephen D. Williamson ; [ford. Hudecz András, ... Weiszburg Anna]. - Budapest : Osiris, 2009. - XXX, 677 p. : ill. ; 25 cm. - (Eltecon-könyvek, ISSN 2060-6567)
ISBN 978-963-276-015-5 kötött : 3980,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2880699]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

157 /2010.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   Újraállamosítás : idősotthonok Magyarországon, 1993-2008 / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Gondolat ; [Debrecen] : DE ÁJK, 2009. - 221 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-163-6 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - idősgondozás - nyugdíjasotthon - társadalompolitika - ezredforduló
364.65-053.9(439) *** 364.442(439)
[AN 2882316]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2010.
Gyurkó István
   Pocak Tóni és a válás : [interaktív mesekönyv szülői útmutatóval] / Gyurkó István, Vincze Melinda. - Budapest : Givme 888 Kft., 2009. - 92 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-7686-1 fűzött : 2490,- Ft
válás - gyermekkönyv
364.286(02.053.2)
[AN 2882367]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

159 /2010.
   Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1989-2009 / [szerk. Derecskey Imre, Tóth Imréné]. - [Kunszentmiklós] : Baksay S. Ref. Gimn. és Ált. Isk., 2009. - 219 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7821-6 fűzött
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola (Kunszentmiklós)
Kunszentmiklós - gimnázium - általános iskola
373.3(439-2Kunszentmiklós) *** 373.54(439-2Kunszentmiklós)
[AN 2879930]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2010.
Bárdos Zsuzsa (1961-)
   Jobb volna tán itthon lenni : javaslatok Orosháza helytörténetének tanításához, tanulásához / Bárdos Zsuzsa. - Orosháza : Orosháza Város Ált. Isk. és Ped. Szolgáltató Intézménye, 2009. - 92 p. ; 24 cm. - (Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye kiadványai, ISSN 2061-2990 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8284-8 fűzött
Orosháza - helytörténet - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 943.9-2Orosháza
[AN 2881662]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2010.
   Cigányokról - másképpen : [tanulmányok az emlékezetről, a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről] / szerk. Boreczky Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2009. - 276 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-195-7 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - oktatás - család - cigányság
376.7(=914.99)(439) *** 316.7(=914.99)(439) *** 316.356.2(=914.99)(439)
[AN 2882079]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2010.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Antik nevelés / Hoffmann Zsuzsanna. - Veszprém : Iskolakultúra, 2009. - 188 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-086-8 fűzött : 2200,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - neveléstörténet - művelődéstörténet
37(37/38) *** 930.85(37/38)
[AN 2882061]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2010.
Kiss Albert
   Tudományos diákkör az általános iskolákban : Zalabér szerepe az első 10 évben / Kiss Albert ; [kiad. a Zalabéri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja]. - Zalabér : Zalabéri Ált. Isk., Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Óvoda ; Pápa : Pannon Egy. ÉKP Orsz. Közp., 2009. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-9696-69-3 fűzött
Zalabér - szakkör - általános iskola
371.844 *** 373.3(439-2Zalabér)
[AN 2880248]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2010.
   A közép-magyarországi régió középtávú szakképzés-fejlesztési stratégiája, 2009-2013 / [írta Expanzió Humán Tanácsadó Kft.] ; [közread. a] Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság. - Budapest : Közép-mo. Regionális Fejleszt. és Képz. Biz., 2009. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8255-8 fűzött
Közép-magyarországi régió - szakképzés - oktatáspolitika - ezredforduló
377(439Közép-Magyarország)"200" *** 37.014.5(439)
[AN 2880431]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2010.
   Oktatás és foglalkoztatás / Fazekas Károly. - Budapest : MTA KTI, 2009. - 160 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9796-71-3 fűzött
Magyarország - oktatásügy - szakképzettség - foglalkoztatottság - oktatásszociológia - pedagógus - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 371.12 *** 331.5-057.8(439) *** 37.06(439)
[AN 2882238]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2010.
Takács Géza
   Kiútkeresők : cigányok iskolai reményei / Takács Géza. - Budapest : Osiris, 2009. - 336 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-276-047-6 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - cigányság - oktatás - ezredforduló - memoár
376.7(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 2880631]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2010.
   Egy tanszék 80 éve : a BME Urbanisztika Tanszékének története, 1929-2009 / [... szerzői Alföldi György et al.]. - Budapest : Terc, cop. 2009. - 212 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9535-96-1 fűzött : 2600,- Ft
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építészmérnöki Kar. Urbanisztika Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - urbanisztika - városépítés - történeti feldolgozás
378.672(439-2Bp.).096 *** 72(439)(091)
[AN 2881143]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2010.
Vlăsceanu, Lazăr
   Universities and reflexive modernity : institutional ambiguities and unintended consequences / Lazăr Vlăsceanu. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - [9], 194 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-49-4 fűzött
oktatásügy - felsőoktatás - egyetem
378.014(100) *** 378.4
[AN 2882454]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2010.
Zongor Klára
   Pedagógiai kézikönyv a gyermekjogi abc-hez / Zongor Klára. - Veszprém : Oktker-Nodus K., [2009]. - 182 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-441-373-8 fűzött
emberi jog - gyermek - gyermekvédelem - oktatás - módszertan
371.3 *** 347.63(439) *** 364.65-053.2/.6
[AN 2879039]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

170 /2010.
   Modern horgászat A-tól Z-ig / [... szerk. és az ábrákat kész. Csontos József]. - Székesfehérvár : Fish-Line Kft., 2009. - 147, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87988-1-7 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2880015]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2010.
Nagy Árpád
   77 túra a Szlovák Paradicsomban : túrakalauz / Nagy Árpád. - Budapest : Kornétás, cop. 2009. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Lezárva: 2009. márc.
ISBN 978-963-9353-86-2 kötött : 3000,- Ft
Sztracenai-hegység - Szlovákia - természetjárás - útmutató
796.5(437.6)(036)
[AN 2881082]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2010.
Paunoch Péter (1971-)
   Mi a pálya? : fiatal labdarúgók dilemmái: menni vagy maradni? : a FIFA licences játékosügynök tanácsai / Paunoch Péter. - Budapest : Centersport, 2009. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8160-5 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - labdarúgás - professzionalizmus
796.332.071.2 *** 796.332(439)
[AN 2879933]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2010.
The sports book (magyar)
   Sportok könyve : sportágak, versenyek, taktikák, technikák / szerk. Ray Stubbs ; [ill. Mike Garland] ; [ford. Kovács Lajos ... és Márkus András]. - Budapest : Mérték, 2009. - 448 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9889-67-5 kötött
játékszabály - versenyszabály
796.063
[AN 2879935]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

174 /2010.
Aczél Gábor (1947-)
   Kalandozások urbanisztikában / Aczél Gábor. - Budapest : Pallas, [2009]. - 175 p. : ill. ; 18x21 cm
ISBN 978-963-88239-5-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - urbanisztika - városfejlesztés - építész - ezredforduló - memoár
72(439)(092)(0:82-94) *** 711.1(439-2Bp.) *** 911.375(439)
[AN 2880036]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2010.
Bernáth Mária (1935-)
   Szinyei / írta és a képeket vál. Bernáth Mária. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar mesterek, ISSN 0238-6291)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-13-5844-5 fűzött : 2990,- Ft
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Szinyei_Merse_P.
[AN 2880438]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2010.
   Botticellitől Tizianóig : az itáliai festészet két évszázadának remekművei : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. október 28 - 2010. február 14.] / szerk. Sallay Dóra, Tátrai Vilmos, Vécsey Axel ; [... kurátora Tátrai Vilmos]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 443 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
Kötött
Itália - festészet - reneszánsz - kiállítási katalógus
75(45)"14/15" *** 75.034(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2880499]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2010.
Deme Edina
   Botticellitől Tizianóig : kreatív útmutató : az itáliai festészet két évszázadának remekművei / [szerzők Deme Edina és Schatzné Kovács Marianna] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2009]. - [20] p. : ill., színes ; 20x25 cm
Kész. a Budapesten, 2009. okt. 28 - 2010. febr. 14. között azonos címmel tartott kiállítás alkalmából
Fűzött
Itália - művészetesztétika - festészet - reneszánsz
75(45)"14/15" *** 75.034(45) *** 75.01
[AN 2880785]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2010.
Dusha Béla (1948-)
   Az élő zsinagóga / [fotó] Dusha Béla ; [szöveg Ábrahám Vera et al.]. - Szeged : Dusha B., 2009. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-06-8067-7 kötött
Szeged - zsinagóga - zsidóság - fényképalbum
726.3(439-2Szeged)(084.12) *** 316.347(=914.99)(083.41) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 2880711]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2010.
Dusha Béla (1948-)
Az élő zsinagóga (angol)
   The living Synagogue / [photos] Béla Dusha ; [text Vera Ábrahám et al.] ; [... transl. Barna László]. - Szeged : B. Dusha, 2009. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-06-8068-4 kötött
Szeged - zsinagóga - zsidóság - fényképalbum
726.3(439-2Szeged)(084.12) *** 316.347(=914.99)(083.41) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 2880715]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2010.
   Heves megye várai az őskortól a kuruc korig / Nováki Gyula [et al.] ; szerk. Sárközy Sebestyén. - Budapest : Castrum Bene Egyes. ; Eger : Bükki Nemzeti Park Ig., 2009. - 192 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Magyarország várainak topográfiája ; 2.)
Bibliogr.: p. 105-116.
ISBN 978-963-88285-0-7 fűzött
Heves megye - vár - régészet
728.81(439.133) *** 903/904(439.133)".../17"
[AN 2881049]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2010.
Horváth Erzsébet, N.
   Sz. Gémes Éva, a kép útját követő festő / N. Horváth Erzsébet. - Csopak : Nők a Balatonért Egyes., 2009. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, ISSN 1588-4902 ; 12.)
Fűzött
Gémes Éva, Sz (1925-2005)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Gémes_É.,_Sz.
[AN 2881407]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2010.
   Itt szabad az eget zöldre festeni! : vallomások a honi múzeumi közművelődés kezdetéről és közelmúltjáról / [szerk. Pálfy Katalin] ; [közread. a] ... SZNM MOKK. - Szeged : Presskontakt ; Szentendre : SZNM MOKK, 2009. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7376-77-1 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - népművelés - memoár
069.1(439)(0:82-94)
[AN 2881641]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2010.
   Jelenlét : a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület kiállítása : Belvárosi Galéria, Debrecen, 2008. 07. 4-30. = Exhibition of the Kapos Art Association of Fine and Applied Arts : Belvárosi Gallery = Exposition de Kapos art association de beaux-arts et d'arts décoratifs : Galerie de la cité, Debrecen. - [Kaposvár] : Kapos Art, [2009]. - [92] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Borítócím: Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2882122]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2010.
   Kis magyar pornográfia : kiállítás a rendszerről, amelyben élünk : [... Debrecen, ... Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, 2009. július 30 - október 25.] / [kurátor Gulyás Gábor]. - Debrecen : Modem, [2009]. - 47 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88439-2-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2880926]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2010.
Kiss Éva (1941-)
   Lakás és bútor 1920-1948 között / Kiss Éva ; [fényképezte Szalatnyay Judit]. - Budapest : Cser K., 2010. - 110 p., [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-112-9 kötött : 4995,- Ft
Magyarország - lakásművészet - lakberendezés - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak
747(439)"192/194" *** 749.1(439)"192/194" *** 643/645
[AN 2880561]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2010.
Krizsán András (1962-)
   A Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete / Krizsán András, Somogyi Győző. - Budapest : Cser K., 2010. - 108 p. : ill. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 104. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-278-113-6 v. : 4995,- Ft
Balaton-felvidék - népi építészet - magyar néprajz
72.031.4(439Balaton-felvidék) *** 39(=945.11)(439Balaton-felvidék)
[AN 2880474]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2010.
Meggyesi Tamás (1936-)
   Városépítészeti alaktan / Meggyesi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2009. - 308 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-306.
ISBN 978-963-9535-90-9 kötött : 5800,- Ft
városépítés - urbanisztika
711.4
[AN 2881194]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2010.
Molnos Péter
   Derkovits Gyula / Molnos Péter. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 19.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-6070-0 kötött : 1490,- Ft
Derkovits Gyula (1894-1934)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Derkovits_Gy.
[AN 2880520]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2010.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Más-kor : festők, képek, kiállítások / S. Nagy Katalin. - Budapest : Gondolat, 2009. - 432 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-693-103-2 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(439)"19"(092)
[AN 2881607]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2010.
Pataki Gábor (1955-)
   Vajda Lajos / Pataki Gábor. - [Budapest] : Kossuth : MNG ; [Szentendre] : PMMI, cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 20.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-09-6071-7 kötött : 1490,- Ft
Vajda Lajos (1908-1941)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Vajda_L.
[AN 2880537]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2010.
Szabó Attila
   Alkotók Nagycenken / [... írta és szerk. Szabó Attila, ... Magyar Balázs]. - Nagycenk : Simon P., 2009. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 3.)
ISBN 978-963-88501-0-2 fűzött
Nagycenk - képzőművészet - magyar irodalom - ezredforduló - vers - antológia
73/76(439-2Nagycenk) *** 894.511-14(439-2Nagycenk)(082)
[AN 2881839]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2010.
   Szentesi fazekaskönyv / [kiad. a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Szentes : Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2009. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6925-2 fűzött
Szentes - fazekasság
738(439-2Szentes)
[AN 2879969]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2010.
   Tizenkét kőmíves / [szerk.] Csontos Györgyi, Csontos János. - Budapest : Terc, 2009. - 118 p. : ill. ; 28 cm + 2 DVD
Az azonos c. dokumentumfilm-sorozat szakmai bemutatóin elhangzott beszélgetések szerkesztett változata
ISBN 978-963-9535-94-7 fűzött
Magyarország - építész - építészet - ezredforduló - mozgókép - interjú - elektronikus dokumentum
72(439)"200"(047.53)
[AN 2881319]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2010.
Tolnai Ottó (1940-)
   Valkó László / Tolnai Ottó, Szegő György. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 118 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 112-113. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-816-6 fűzött : 3000,- Ft
Valkó László (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Valkó_L.
[AN 2881134]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2010.
Veszprémi Nóra (1979-)
   Barabás / írta és a képeket vál. Veszprémi Nóra. - Budapest : Corvina, 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar mesterek, ISSN 0238-6291)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-13-5870-4 fűzött : 2990,- Ft
Barabás Miklós (1810-1898)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Barabás_M.
[AN 2880449]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

196 /2010.
   303 magyar filmszínész akit látnod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Bori Erzsébet és Turcsányi Sándor]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 371 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-332-3 kötött
Magyarország - filmszínész
791.43.071.2(439)(092)
[AN 2880932]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2010.
   Synoptic : Vizioaudális Művészeti Találkozó : Visionaudial Art Meeting : Pécs, 2009. június 15-20. / [szerk. ... Szolga Hajnalka, Lowas Péter] ; [kiad. ... SosemArt Egyesület]. - [Pécs] : SosemArt Egyesület, [2009]. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9873-05-6)
képzőművészet - filmművészet - videotechnika - ezredforduló - videodokumentum - filmszemle
791.43(100)"200" *** 73/76(100)"200" *** 621.396 *** 791.9.097 *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2880233]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

198 /2010.
   Angol írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. és a feleletválasztós tesztek írója Dezsényi István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009. - 124 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8333-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2878842]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2010.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Kiscelli Piroska]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - 277, [9] p. ; 30 cm + 2 CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8368-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2878481]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2010.
Deák Heidrun
   Tesztek a nyelvvizsgán : német 1 : középfok / [szerzők Deák Heidrun, Gáborján Lászlóné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009, cop. 1998. - 142 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5729-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-05-5729-9)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2878772]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2010.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2009-. - ill., részben színes ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 2852309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2009. - 163 p. + CD
ISBN 978-963-05-8443-2 fűzött
[AN 2878507] MARC

ANSEL
UTF-8202 /2010.
Falk Nóra
   Etimológiák : 10000 magyar szó eredete / Falk Nóra. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 281 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 10.)
ISBN 978-963-9902-26-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár
809.451.1-321.2
[AN 2881658]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2010.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5728-3 fűzött (hibás ISBN 963-05-5728-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2878844]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2010.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol 2 : középfok / [összeáll. Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - 3. jav kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm + CD. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7568-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2878846]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2010.
   Német írásbeli nyelvvizsga : [középfok (B2), felsőfok (C1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009. - 131 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8334-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2878837]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

206 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
An autobiography (magyar)
   Életem / Agatha Christie ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-95-3 fűzött
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - 20. század - angol irodalom - memoár
820(092)Christie,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2882263]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2010.
   Látás, tekintet, pillantás : a megfigyelő lehetőségei / szerk. Kovács Éva, Orbán Jolán, Kasznár Veronika Katalin. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2009. - 434 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-153-7 fűzött : 3890,- Ft
vizuális kultúra - vizuális kommunikáció - vizualitás - történettudomány - művelődéstörténet - irodalomelmélet
82.01 *** 659.3 *** 930.1 *** 930.85 *** 316.772.2
[AN 2882043]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2010.
Medve A. Zoltán (1961-)
   Kontextusok és annotációk : adalékok az újabb horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához / Medve A. Zoltán. - Budapest : Kijárat, 2009. - 261 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 13.)
Bibliogr.: p. 233-261.
ISBN 978-963-9529-81-6 fűzött : 2000,- Ft
horvát irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - ezredforduló - próza
886.2(091)-31"19/200" *** 82.091
[AN 2880032]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2010.
Sándor Bea
   "Privilégium és átok" : Salman Rushdie, Angela Carter és a kultúrakritika / Sándor Bea. - [Budapest] : Anonymus, 2009. - 126 p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr.: p. 121-126.
ISBN 978-963-7280-14-6 fűzött
Rushdie, Salman (1947-)
Carter, Angela (1940-1992)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Carter,_A. *** 820(092)Rushdie,_S.
[AN 2879984]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

210 /2010.
Békés Márton (1983-)
   A hagyomány forradalma : Németh László politikája / Békés Márton. - Budapest : Kortárs, 2009. - 231 p. ; 21 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.: p. 213-231.
ISBN 978-963-9593-93-0 fűzött : 2300,- Ft
Németh László (1901-1975)
író - magyarságkép - politikai irodalom - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 323.1(=945.11)
[AN 2880869]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2010.
   "Csinálj vele, amit akarsz, édes öregem!" : Ottlik Géza (újra)olvasásának lehetőségei : a Szegeden, 2007. november 22-23-án rendezett konferencia előadásainak bővített és szerkesztett szövege / [szerk. Sághy Miklós]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 204 p. : ill. ; 26 cm. - (Ottlik-könyvtár, ISSN 2061-277X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-36-2 kötött : 3009,- Ft : 12 EUR
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01
[AN 2880234]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2010.
   És lészen csillagfordulás : örökségünk Wass Albert : centenáriumi írások, 1908-2008 / összeáll., és szerk. Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2009. - 300, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9735-94-1 kötött : 2500,- Ft
Wass Albert (1908-1998)
Románia - író - 20. század - határon túli magyarság
894.511(498)(092)Wass_A.
[AN 2881486]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2010.
Ferenczi László (1937-)
   "Még egy kicsit nézni..." : esszék és tanulmányok / Ferenczi László. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 126 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9908-42-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 2882163]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   A megfogalmazás kalandja / Kertész Imre ; [vál. és szerk. Hafner Zoltán]. - Budapest : Vigilia, 2009. - 139, [4] p. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
ISBN 978-963-9920-06-4 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9920-06-4)
Magyarország - író - holokauszt - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - interjú - válogatott művek
894.511(092)Kertész_I.(047.53) *** 323.12(=924)"1939/1945" *** 894.511-821
[AN 2882339]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2010.
   Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus : Nemzeti sorskérdések a XX. század Európájában című konferencia előadásai : [Ipolyság] : 2008. november 14. - [Budapest] : Sikerx Bt., [2009]. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 1.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-7082-32-0 fűzött
Sajó Sándor (1868-1933)
Magyarország - író - pedagógus - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Sajó_S. *** 37(439)(092)Sajó_S. *** 061.3(439-2Ipolyság)
[AN 2882401]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2010.
Szabó István (1931-1976)
   A barátság szelleme : levél- és dokumentumgyűjtemény / Szabó István ; [az előszót írta, szerk., a jegyzeteket Győri János munkájának felhasználásával kész. Fogarassy Miklós]. - Budapest : Kortárs, 2009. - 129, [2] p. ; 21 cm. - (Kortárs levelezés, ISSN 2061-2435)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9593-97-8 fűzött : 1800,- Ft
Szabó István (1931-1976)
Magyarország - író - levelezés - 20. század - memoár
894.511(092)Szabó_I.(044)
[AN 2880902]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

217 /2010.
Ajgi, Gennadij Nikolaevič (1934-2006)
   Csillagkép ablakomban : versek Cseh Károly fordításában / Gennadij Ajgi ; [ill. Raffai Kinga]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-36-9 fűzött : 1200,- Ft
csuvas irodalom - vers
894.344-14=945.11
[AN 2882095]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2010.
Balogh, Mary (1944-)
The gilded web (magyar)
   Érzéki csapda / Mary Balogh ; [ford. Vágó Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 590 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-288-1 fűzött : 2999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 2881028]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2010.
Čander, Mitja
   Barbárokra várva : irodalomról és más dolgokról / Mitja Čander ; [vál. és ford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Kijárat, 2009. - 200 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 14.)
ISBN 978-963-9529-80-9 fűzött : 2000,- Ft
szlovén irodalom - világirodalom története - esszé
886.3-4=945.11 *** 82(091)(0:82-4)
[AN 2880048]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2010.
Čapek, Karel (1890-1938)
Válka s mloky (magyar)
   Harc a szalamandrákkal / Karel Čapek ; [ford. Szekeres László]. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 272, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-39-1 fűzött : 2480,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2882190]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2010.
Child, Lee (1954-)
Gone tomorrow (magyar)
   Elveszett holnap / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2009. - 360 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-156-3 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2880896]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2010.
Clark, Lucy
The emergency doctor's daughter (magyar)
   Kóbor szívek / Lucy Clark ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 383.)
ISBN 978-963-538-068-8 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2881074]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2010.
Cooper, Jilly
Score! (magyar)
   Csapó! / Jilly Cooper ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 550 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-90-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2881068]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Das Drama von Glossow (magyar)
   Dráma az udvarházban : a kísértetkastély ifjú úrnője / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 69 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 61.)
ISBN 978-963-9896-26-0 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2878629]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die heimlich Vermählten (magyar)
   Meglátni és megszeretni / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Megj. "Titkos mátkaság" címmel is
ISBN 978-963-9896-23-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2878617]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Stille Liebe (magyar)
   Bátraké a szerencse / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-31-4 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2878604]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2010.
Cox, Maggie
The millionaire boss's baby (magyar)
   A jószívű skót / Maggie Cox ; [... ford. Kiss Márk]. Bús képű lovag / Ellen James ; [... ford. Mátyás Mária]. Undok kis béka / Melissa James ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 36.)
Egys. cím: The millionaire boss's baby. The goodbye groom. Saying yes to the boss
ISBN 978-963-538-077-0 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2881813]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2010.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér / Charles Dickens ; [Bálint György fordítása Ottlik Géza gondozásában]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 391, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-890-6 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2879284]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2010.
Erickson, Carolly (1943-)
The tsarina's daughter (magyar)
   A cárné lánya / Carolly Erickson ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-314-9 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-689-199-2)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2881876]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2010.
Frost, Jeaniene
Halfway to the grave (magyar)
   Félúton a sírhoz / Jeaniene Frost ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 415 p. ; 20 cm. - (Cat és Bones vámpírvadász sorozat)
ISBN 978-963-254-238-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2881184]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2010.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2009], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2049-4)
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2882230]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2010.
Gladstone, William
The twelve (magyar)
   12 : fogytán az idő / William Gladstone ; [ford. Pheby Krisztina]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 278 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9795-96-02 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2880648]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2010.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Mertvye dusi (magyar)
   Holt lelkek / Nyikolaj Vasziljevics Gogol ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet] ; [szerk. és a jegyzeteket írta Goretity József. - Budapest : Európa, 2009. - 493 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8605-8 fűzött : 1000,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2878466]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2010.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Mertvye dusi (magyar)
   Holt lelkek / Nyikolaj Vasziljevics Gogol ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2009. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8816-8 kötött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2878509]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2010.
Green, Crystal
Past imperfect (magyar)
   Egyetemes érzés / Crystal Green ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 226.)
ISBN 978-963-538-066-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2881192]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2010.
Gulland, Sandra (1944-)
The many lives & secret sorrows of Josephine B. (magyar)
   Napóleon menyasszonya : Joséphine B. kalandos életének naplója / Sandra Gulland ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Tericum, [2009], cop. 2004. - 506, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8453-83-9 kötött : 3170,- Ft
Jozefin (Franciaország: császárné) (1763-1814)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(71)=945.11
[AN 2879247]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die verschwundene Miniatur (magyar)
   Az eltűnt miniatűr avagy Egy érző lelkű hentesmester kalandjai / Erich Kästner ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-28-7 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2878510]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2010.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Napfogyatkozás / Koestler Artúr ; ford. Lukin Gábor ; [közread. a] Bibó István Közéleti Társaság. - Budapest : Pallas : Bibó I. Közéleti Társ., 2009. - 229 p. ; 22 cm
Megj. "Sötétség délben" címmel is
Kötött : 2590,- Ft (hibás ISBN 978-963-88239-7-7)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2880042]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2010.
Kyle, Barbara
The queen's lady (magyar)
   Az udvarhölgy / Barbara Kyle ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 576 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-313-2 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 2881846]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2010.
Maxwell, Robin (1948-)
The Queen's bastard (magyar)
   A fattyú / Robin Maxwell ; [ford. Gorka Botond és Máhr Kinga]. - Budapest : Tericum, [2009], cop. 2003. - 551 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8453-66-2 kötött : 3270,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2882296]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2010.
Maxwell, Robin (1948-)
The secret diary of Anne Boleyn (magyar)
   Boleyn Anna titkos naplója / Robin Maxwell ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Tericum, [2009], cop. 2001. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8453-52-5 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2882293]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2010.
McBain, Ed (1926-2005)
Give the boys a great big hand (magyar)
   Kezet rá, fiúk! / Ed McBain ; [ford. Fazekas András]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-321-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2882027]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2010.
McBain, Ed (1926-2005)
'Til death (magyar)
   Míg a halál el nem választ / Ed McBain ; ford. Wertheimer Gábor. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-320-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2881616]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2010.
McCulloch, Janelle
La vie parisienne (magyar)
   Párizsban az élet : a szerelem és a csábító fehérnemű nyomában / Janelle McCulloch ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Vince K., cop. 2009. - 238, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9731-45-5 fűzött : 3495,- Ft
ausztrál irodalom - memoár
820-94(94)=945.11
[AN 2881375]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2010.
McNaught, Judith (1944-)
Tender triumph (magyar)
   Édes győzelem / Judith McNaught ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : General Press, [2009]. - 318 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-174-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2880923]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2010.
Meynell, Esther
The little chronicle of Magdalena Bach (magyar)
   Anna Magdalena Bach kis krónikája / Esther Meynell ; ford. Koffán Tamás. - Budapest : Rózsavölgyi, 2009. - 207 p. ; 21 cm
Megj. Anna Magdalena Bach krónikája címmel is
ISBN 978-963-88317-1-2 kötött : 2690,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Bach, Anna Magdalena (1701-1760)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2880172]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2010.
Mikes, George (1912-1987)
How to be poor? (magyar)
   Hogyan legyünk szegények / George Mikes ; [ford. Halász Zoltán] ; [... illusztrációkat kész. Kelemen István]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2009. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9365-85-8 fűzött : 1750,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 2882184]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2010.
Milburne, Melanie
A surgeon worth waiting for (magyar)
   Kábító érzés / Melanie Milburne ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 382.)
ISBN 978-963-538-067-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2881341]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2010.
Minger, Elda
Rescue me! (magyar)
   Kosztüm nélkül / Elda Minger ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 241.)
ISBN 978-963-538-070-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2881087]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2010.
Monaldi, Rita
Imprimatur (magyar)
   Imprimatur / Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 574 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-87-4 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2878597]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2010.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Sogliadatai (magyar)
   A szem ; A bűvölő : két kisregény / Vladimir Nabokov ; [ford. Széky János, Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2009. - 155 p. ; 19 cm
Egys. cím: Sogliadatai ; Volšebnik
ISBN 978-963-07-8746-8 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 2881094]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2010.
Niezapomniane baśnie dzieciństwa (magyar)
   Gyerekkorunk legszebb meséi : Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Jacob és Wilhelm Grimm felejthetetlen történetei / [szöveg Anna Sójka, Jarosław Sokół] ; [ill. Aleksander Karcz, Zbigniew Seweryn]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 287 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Szakonyi Zsófia, Nánay Fanni
ISBN 978-963-297-097-4 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2881172]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2010.
Niffenegger, Audrey (1963-)
The time traveller's wife (magyar)
   Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 563 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-035-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2879003]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2010.
Price, Monroe E. (1938-)
   Objects of remembrance : a memoir of American opportunities and Viennese dreams / by Monroe E. Price ; [publ. by the] Center for Media & Communication Studies. - New York [N.Y.] ; Budapest : CEU Press, 2009. - 5, 199 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-52-4 kötött
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)
[AN 2882464]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
The pagan stone (magyar)
   Pogánykő : [völgy-trilógia 3] / Nora Roberts ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-293-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2881883]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2010.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Il romanzo di cipollino (magyar)
   Hagymácska története / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judit]. - Budapest : Ciceró, 2009. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-685-6 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2881623]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2010.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., Suttogás / [ford. Mikó Bálint]. - 2009. - 213, [2] p.
ISBN 978-963-11-8700-7 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - horror - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2880865] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry tricks the tooth fairy (magyar)
   Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-74-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2882340]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2010.
Sinoué, Gilbert (1947-)
Un bateau pour l'enfer (magyar)
   A pokolra szánt hajó / Gilbert Sinoué ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-850-7 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2880696]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2010.
Smith, Wilbur
When the lion feeds (magyar)
   Amikor az oroszlán zabál / Wilbur Smith ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Delej, [2009]. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-48-6 fűzött
ISBN 963-9124-48-6
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2879259]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2010.
Sparks, Nicholas (1965-)
The rescue (magyar)
   Tűzlovag / Nicholas Sparks ; [ford. Somló Ágnes]. - Budapest : General Press, [2009]. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-162-4 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2884421]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2010.
Steel, Danielle (1947-)
Irresistible forces (magyar)
   Ellenállhatatlan erők / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-210-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2878855]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2010.
Strieber, Whitley (1945-)
2012 (magyar)
   2012 : háború a lelkekért / Whitley Strieber ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 297, [2] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-27-8 fűzött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2881822]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2010.
Verne, Jules (1828-1905)
Le pilote du Danube (magyar)
   A dunai hajós / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 225, [3] p ; 21 cm
ISBN 978-963-349-893-7 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2879296]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2010.
Vidal, César (1958-)
Los hijos de la luz (magyar)
   A fény fiai / César Vidal ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 278 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-271-5 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2882168]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2010.
Waidmann, Angela
A mobile love affair (magyar)
   A mobil love affair = Szerelmes SMS-ek / Angela Waidmann ; [... ford. és átd. Gyáfrás Edit, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 143 p. ; 19 cm. - (Girls in love)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-7460-64-7 fűzött
német irodalom - angol nyelv - ifjúsági regény - szerelmes regény - nyelvkönyv
830-312.5(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2880851]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

267 /2010.
Ágh István (1938-)
   Rókacsárda / Ágh István. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nap K., cop. 2009. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-68-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2879028]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2010.
Ágoston László, T. (1942-)
   Bumeráng : novellák, elbeszélések / T. Ágoston László. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-39-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2882220]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2010.
Balogh Orsolya
   Selina, a vámpírboszorkány : [ezoterikus fantasy] / Mary Morgan. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-87-6 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2879987]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2010.
Bartha Gusztáv (1963-)
   P pont, P pont P : drámák / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 140 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 194.)
Tart.: PárkákÞ; PanoptikumÞ; Paráznák
ISBN 978-963-9814-28-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(477.87)
[AN 2879825]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-72-4 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2879241]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2010.
Bet, Liz
   Végre az enyém.. / Liz Bet. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9934-39-9 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2879896]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2010.
Botár Attila (1944-)
   Éneklő nyomokért / Botár Attila. - Pomáz : Kráter, 2009. - 189, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9735-17-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2881487]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2010.
Creighton, Loranys (1992-)
   Holdfény a város felett / Loranys Creighton. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 519 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-40-1 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2880114]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2010.
Csizmadia Éva
   Bodától Bolognáig / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2009. - 258 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-68-8 kötött : 2490,- Ft
Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 2880843]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2010.
Csonka Mihály (1875-1964)
   Csonka Mihály élete és világképe / szerk. Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2009. - 322 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-031-5 kötött : 3980,- Ft
Csonka Mihály (1875-1964)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2880361]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2010.
Csuka Magdolna
   A szív hangjai : versek / Csuka Magdolna ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2009. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A szív hangja
ISBN 978-963-9787-22-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880748]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2010.
Czébely Gabriella (1974-)
   Holló hajam vánkosán : versek / Czébely Gabriella. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 196.)
ISBN 978-963-9814-31-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2878489]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2010.
Darvas László
   Grotex felnőttképeskönyv / Darvas László versélményei ; Felvidéki András rajz. - [Budapest] : Barlang K., 2009. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-0338-6 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - humor - vers
894.511-17
[AN 2880147]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2010.
Ditrói Csiby Éva
   A rövidtávfutó maratonja / Ditrói Csiby Éva. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 183, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-56-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2880057]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2010.
Elmer István (1952-)
   Lépcsők : novellák / Elmer István. - Pomáz : Kráter, 2009. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-91-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2881478]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2010.
Erdélyi Margit
   Szabad-e szeretni? / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 226 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-259-046-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2878853]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2010.
Fábián Janka (1973-)
   Emma fiai / Fábián Janka. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-38-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2882103]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2010.
Fábry Szűcs Margit
   Őrült szerelmek titkai : regény / Fábry Szűcs Margit. - Budapest : Biró, 2009. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7365-76-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2880637]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2010.
Farkas Margit (1968-)
   Vérvírus / Farkas Margit. - Sopron : Novum Pro, 2009. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-48-7 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2880215]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2010.
Farkas Péter (1955-)
   Kreatúra / Farkas Péter. - Budapest : Magvető, 2009. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2740-0 kötött : 1990,- Ft
Németország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(430)
[AN 2879795]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2010.
Fejes István
   3 tükörcserép / Fejes István. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-46-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - memoár
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 2880199]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Éjfél után.. / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 236, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-036-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2878537]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2010.
Fiala János (1957-)
   Pótkulcs / Fiala János. - Pécs : Alexandra, 2009. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-114-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2880998]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2010.
Gál Halász Anna (1938-)
   "Nagyi, mesélj még" : színező melléklettel / Gál Halász Anna ; [... ill. Schlosserné Báthory Piroska]. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2009. - 76, [10] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-3-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2879932]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2010.
Hatala István (1921-)
   Akadályfutás : enyhe hátszéllel / Hatala István. - 2. kiad. - Mátészalka ; Budapest : Biró, 2009. - 344 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7365-75-1 fűzött
Hatala István (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2882337]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2010.
Hécz Attila
   Kőszáli Guppi : egy óvodás naplója / Hécz Attila ; [ill. Ilyés Julianna]. - Budapest : Pallas, 2009. - 118, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88239-6-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2880223]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2010.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Északi fény / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2009. - 202, [3] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 1.)
ISBN 978-963-9735-30-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2884428]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2010.
Horváth László, P. (1930-)
   Azok a szigetek / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2009. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-72-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2880605]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2010.
Iancu Laura (1978-)
   Névtelen nap / Iancu Laura. - Budapest : Kortárs, 2009. - 131 p. ; 21 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9593-98-5 fűzött : 2200,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2880876]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2010.
Illyés Terézia (1938-)
   Naplemente előtt : összes versek 20. kötet / Illyés Terézia ; [a rajzokat kész. Sz. Ferincz Mária]. - Budapest : Biró, [2009]. - 169 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7365-71-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880600]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2010.
Juhász Attila (1961-)
   Eszkimószín / Juhász Attila. - Budapest : Kortárs, 2009. - 142 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9593-91-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880883]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2010.
Kenyeres Mária (1973-)
   Színdobbanások : versek és novellák / Kenyeres Mária ; [ill. Imre Ádám]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 191.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9814-22-6)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14(477.87) *** 894.511-32(477.87)
[AN 2880078]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2010.
Kiss Ottó (1963-)
   A nagypapa távcsöve / Kiss Ottó ; [Paulovkin Boglárka ill.]. - Budapest : Móra, 2009. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8694-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2880840]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2010.
Kovács Géza (1925-)
   Kapuk / Kovács Géza. - Budapest : Biró, 2009. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-77-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880607]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2010.
Kuti Béla (1924-)
   Életem és a csodák / Kuti Béla. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-08-5 fűzött
Kuti Béla (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2882258]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2010.
Lajta Erika (1964-)
   Szerelemkollázs / Lajta Erika. - Budapest : Medicina, 2010. - 117 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-262-8 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2882202]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2010.
   Lelkemből szól... 3 / [kiad. a Független Újságírók Szövetsége]. - [Nyíregyháza] : FÚSZ, 2009. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88565-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2879934]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2010.
Losonci Miklós (1929-)
   Magból erdő : Losonci breviárium : válogatott tanulmányok / Losonci Miklós. - Szentendre ; [Budapest] : Biró, 2006-2009. - 3 db : ill. ; 30 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2822326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 426 p.
ISBN 978-963-7365-73-7 kötött
[AN 2880484] MARC

ANSEL
UTF-8305 /2010.
   Ma, holnap : [Lírikusok Irodalmi Műhely 2010-es antológiája] / szerk. Putnoki A. Dávid. - Budapest : LIM, [2009]. - 343 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87851-2-1 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-822
[AN 2880915]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2010.
Majzik Ilona
   A verébcsizma : novelláskötet / Majzik Ilona. - Debrecen : Majzik I., 2009. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7962-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2880061]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2010.
Markovits Rodion (1884-1948)
   Szibériai garnizon : kollektív riportregény / Markovits Rodion. - Pomáz : Kráter, 2009. - 444 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 4.)
ISBN 978-963-9735-84-2 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2884424]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2010.
Menyhért Anna (1969-)
   Szelence : negyven vers / Menyhért Anna. - Budapest : Palatinus, 2009. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-055-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880239]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2010.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Török országi levelek, mellyekben a IIdik Rákótzi Ferentz fejedelemmel bújdosó magyarok' történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt barátságossan eléadatnak / írta Mikes Kelemen ... ; ... eredetképpen való magyar kézírásokból kiad. Kultsár István ... - Hasonmás kiad. - Eger : Líceum, 2009. - [3], 490, [3] p. ; 19 cm + mell. (54 p., [1] t.fol. : ill.)
A mellékletben szereplő tanulmányok szerzői: Hopp Lajos, Kuntár Lajos, Czeglédi László. - melléklet címe: Tanulmányok a Törökországi levelek első kiadásáról ; Törökországi levelek : Szombathely, 1794. - Gerinccím: Török levelek. - Eredeti kiadása: Szombathelyen, Siess Antal Jósef, 1794. - Közös tokban
ISBN 978-963-9894-19-8 kötött
ISBN 978-963-9894-22-8 (mell.)
magyar irodalom - irodalmi levél - hasonmás kiadás
894.511-6 *** 094/099.07
[AN 2879988]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2010.
Miklós Gergely (1961-)
   Herminamező blues / [Miklós Gergely]. - Budakeszi : Vtella t'marisha K., [2009]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2850178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2009]. - 172 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-7577-2)
[AN 2881400] MARC

ANSEL
UTF-8311 /2010.
Miskolczy Barnabás
   Dániel vidám világban / CZX. - [Budapest] : Miskolczi B., cop. 2009. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8195-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2879884]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2010.
Murányi Gábor (1954-)
   Lapmargó lábjegyzetekkel / Murányi Gábor. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2009. - 291, [5] p. ; 20 cm. - (Könyvhét könyvek, ISSN 2060-5870)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88462-2-8 fűzött : 2640,- Ft
magyar irodalom - kritika
894.511-95
[AN 2882200]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2010.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A fagyott kutya lába / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2006. - 226, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2538-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2882169]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2010.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A test angyala : habszódia / Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2009. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2547-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2882181]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2010.
Pásztor Péter
   Kóca és az ismeretlen / Pásztor Péter. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 98 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9934-44-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2879908]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2010.
Pozsgai Györgyi
   Holdmadár : versek / Pozsgai Györgyi ; [ill. Raffai Kinga]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 148 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-37-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2882086]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2010.
Preisz Antal
   Farkasüvöltés / Preisz Antal ; [... graf. Hanus Christian]. - [Cák] : [Preisz A.], 2009. - 90 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8197-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2882166]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2010.
Rétfalvi Judit Mária (1944-)
   Fátylak : három kisregény / Rétfalvi Judit Mária. - Pomáz : Kráter, 2009. - 214 p. ; 20 cm
Tart.: Fények és árnyak Thüringia felettÞ; A Benedetti-lányokÞ; A királyné fátyla
ISBN 978-963-298-008-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2881435]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2010.
Seva (1975-)
   Fabu-ló : mese arról, hogyan lettek színesek a lovak : tanulással összekötött rajzos színező könyv / írta és rajz. Seva. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9934-06-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2880007]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2010.
Sharle, Thomas J.
   Madam, a világ asszonya II : mese felnőtteknek / Thomas J. Sharle. - Fót : Flox, cop. 2009. - 293 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4545-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2881977]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2010.
Siklós László (1934-)
   A járvány : drámák jellemszínészeknek / Siklós László. - Pomáz : Kráter, 2009. - 294 p. ; 20 cm
Tart.: Disznók évadjaÞ; Konszolidált diktatúraÞ; Játékon kívül IÞ; A járványÞ; Játékon kívül IIÞ; Haláltáncház
ISBN 978-963-9735-98-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2881367]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2010.
Solymosy József
   Tárgyak, árnyak, szárnyak / Solymosy József. - [Velence] : [Solymosy J.], 2009. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7838-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - válogatott művek
894.511-32 *** 894.511-821
[AN 2879759]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2010.
Szálinger Balázs (1978-)
   M1, M7 : versek, 2003-2009 / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2009. - 88, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2750-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2880085]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2010.
Szilágyi Angéla
   Elveszett ország / Szilágyi Angéla ; [ill. Faisztl Ernő]. - Budapest : KR Publishing, cop. 2009. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7635-9 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2882348]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2010.
Teuton, Atrox N.
   Az elátkozott grófság / Atrox N. Teuton. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-97-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2879939]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2010.
Tomcsányi Pál (1924-)
   Napfogyatkozás : fiókban megőrzött líra / Naményi Tomcsányi Pál. - Pomáz : Kráter, 2009. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-000-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2881040]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2010.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2009. - 238, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2743-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2879787]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2010.
Tusnády László (1940-)
   Kazinczy küldetése = La missione di Kazinczy / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-41-3 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
894.511-13.02=50
[AN 2882209]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2010.
Tusnády Mária
   Hópelyhecske / Tusnády Mária. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-40-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2882128]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2010.
   Viszontlátás : versek és novellák az Együtt folyóirat hét évfolyamának (2002-2008) lapszámaiból / [összeáll. Nagy Zoltán Mihály]. - Ungvár : Budapest : Intermix, 2009. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 190.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9814-21-9)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - ezredforduló - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(477.87)(082) *** 894.511-32(477.87)(082)
[AN 2879983]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2010.
Wolf, Alexander
   Vámpírkard : Solo trilógia I. / Alexander Wolf. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-03-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2880201]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

332 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-963-9727-61-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879310]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-963-9727-66-3 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879306]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PXB, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-963-9727-63-2 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879319]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-963-9727-77-9 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879301]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2010.
Csilléry Orsolya
   A repülő kastély / Csilléry Orsolya ill. ; [B. Kovács Fréda népmesegyűjtése]. - Pomáz : Kráter, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 2061-0149)
ISBN 978-963-7329-64-7 kötött : 1700,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2882084]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2010.
Dózsa Tamás
   Botond / Dózsa Tamás ill. ; [a mondát B. Kovács Fréda gyűjtése alapján írta Barcsa Dániel]. - Pomáz : Kráter, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Magyar mondák, ISSN 2061-2834)
ISBN 978-963-298-006-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - monda
087.5(084.1) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2882090]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2010.
   Első képes magyar szótáram. - [Budapest] : Anno, [2009]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-027-X kötött (hibás ISBN 978-963-375-616-4)
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2=945.11
[AN 2878644]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-75-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2879326]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-74-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2879356]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-60-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879371]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-73-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2879321]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2010.
Nakagawa Rieko
Guri to Gura (magyar)
   Guri és Gura / írta Rieko Nakagawa ; rajz. Yuriko Yamawaki ; [japánból ford. Mándi-Hashimoto Rena] ; [m. szöveg Marék Veronika]. - [Budapest] : Ceruza, 2009. - [28] p. : ill., színes ; 19x27 cm
ISBN 978-963-87463-6-8 kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 978-963-87463-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2880459]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2010.
Paulovkin Boglárka (1973-)
   A katicabogár elveszett pöttyei : Paulovkin Boglárka meséje. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9727-76-2 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879377]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2010.
Scarry, Richard (1919-1994)
The night before the night before Christmas (magyar)
   Karácsonyi kavarodás Tesz-vesz városban : hányat kell még aludni karácsonyig? / Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2009], cop. 2006. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9619-58-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879272]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2010.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best first book ever (magyar)
   Tesz-vesz ABC / Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2009], cop. 2003. - 49 p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy tesz-vesz ábc" címmel is
ISBN 978-963-9619-57-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2879266]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2010.
Wass Albert (1908-1998)
   Isten kardja / Wass Albert ; Sárkány Roland ill. - Pomáz : Kráter, cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Hun mondák könyve ; 2.)
ISBN 978-963-7329-82-1 kötött : 1700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2882096]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

348 /2010.
   Identitások : a 75 éves Bangó Jenő köszöntése = Identitäten : Festschrift Bangó Jenő zum 75. Lebensjahr / [szerk. Pethő László és Karácsony András]. - [Budapest] : ELTE ÁJK ; [Jászberény] : [Jászsági Évkönyv Alapítvány], 2009. - 364, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 32.)
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8188-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 2880003]
MARC

ANSEL
UTF-8