MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/01/29 14:26:01
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
894 /2010.
Varanelli, Stefano
I templari (magyar)
   A templomos lovagok legendája : titkok, tények, talányok / Stefano Varanelli ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 121, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-13-4 kötött : 2800,- Ft
templomosok - művelődéstörténet
061.236.64 *** 929.712 *** 930.85(100)
[AN 2889461]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

895 /2010.
   Gyűjtők és gyűjtemények : a Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük / [szerk. Boka László és Ferenczyné Wendelin Lídia] ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2009. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6038-0 kötött : 7500,- Ft
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Magyarország - magánkönyvtár - könyvtártörténet - nemzeti könyvtár - könyvritkaság
027.1(439) *** 027.54(439-2Bp.)OSZK *** 09
[AN 2889512]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2010.
Hock Zsuzsanna (1956-)
   Tehetséggondozás projektmódszerrel : [könyvtárhasználati versenyek] / Hock Zsuzsanna. - Budapest : MFPI, 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Könyvtárpedagógiai füzetek, ISSN 1787-0372 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
könyvtárhasználat - tanulmányi verseny - tehetséggondozás
024 *** 371.38 *** 376.545
[AN 2890032]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2010.
Kocsy Anikó (1949-)
   Az Országos Hírlapkönyvtár : megemlékezés egy hajdanvolt nemzeti intézmény alapításának 125. évfordulójára. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, 2009. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-41-9 fűzött
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Hírlaptár
Budapest - könyvtártörténet - nemzeti könyvtár - folyóirat - hírlap
025.173(439-2Bp.) *** 027.54(439-2Bp.)OSZK
[AN 2890281]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2010.
Tóth Viktória (1978-)
   Iskolák és könyvtáraik a Lónyay utcában : a Lónyay utca 4/c és 8. szám alatti iskolák története 1869-től napjainkig / Tóth Viktória ; [közread. a] Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium. - Budapest : Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn., 2009. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-144.
ISBN 978-963-06-8455-2 fűzött
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 9. kerület - iskolai könyvtár - általános iskola - gimnázium
027.8(439-2Bp.IX.) *** 373.3(439-2Bp.IX.) *** 373.54(439-2Bp.IX.)
[AN 2889790]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2010.
Winkler Bea (1980-)
   Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum története, 1787-2000 / Winkler Bea és Striczky Péter. - Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kvt., Lvt és Múz., 2009. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, ISSN 1589-0279 ; 9.)
Bibliogr.: p. 81-85.
ISBN 978-963-269-136-7 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Állatorvos-tudományi Kar (Budapest). Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum
Magyarország - Budapest - könyvtártörténet - szakkönyvtár - állatorvostan - könyvtáros
026(439-2Bp.)(091)(092) *** 02(439)(092) *** 619
[AN 2889616]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2010.
Zahuczky László (1978-)
   100 éve született Kordos László / Zahuczky László ; [közread. a] Miskolci Városi Könyvtár. - Miskolc : Miskolci Vár. Kvt., 2009. - 56 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8019-6 fűzött
Kordos László (1909-1992)
Magyarország - könyvtáros - 20. század
02(439)(092)Kordos_L.
[AN 2889072]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

901 /2010.
Aczél Endre (1944-)
   Amit megírhatok / Aczél Endre. - Pécs : Alexandra, 2009. - 311 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-128-5 kötött
Aczél Endre (1944-)
Magyarország - újságíró - televíziózás - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
070(439)(092)Aczél_E.(0:82-94) *** 791.9.097(439)(092)Aczél_E.(0:28-94)
[AN 2887557]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2010.
Fehér Gyula
   Joshi Bharat / Fehér Gyula. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7052-88-0 fűzött : 2990,- Ft
Bharat, Joshi (1955-)
Magyarország - televíziózás - életútinterjú - ezredforduló
791.9.097(439)(092)Bharat,_J.(047.53)
[AN 2888027]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

903 /2010.
Egely György (1950-)
   Tiltott találmányok / Egely György. - 15. jav., bőv. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., [2009], cop. 2000. - 335 p., XVIII. t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-03-9024-8 kötött : 2730,- Ft
találmány - jelenség
001.894 *** 001.94
[AN 2891567]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2010.
Gazda István (1948-)
   Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe / Gazda István. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2009. - 252 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7615-56-6 fűzött
Magyarország - természettudomány - alkalmazott tudomány - szakbibliográfia
5(439):016 *** 6(439):016
[AN 2890250]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2010.
   Polgári gondola : új magyar kulturális stratégia : mit várunk tőle, s mit teszünk hozzá? / szerk. Mészáros László és Lovas Dániel. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 72 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar múzsa könyvek)
ISBN 978-963-9947-11-5 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - kultúra - ezredforduló
008(439)"200"
[AN 2890720]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

906 /2010.
Bardon, Franz
Der Weg zum wahren Adepten (magyar)
   Az igazi beavatás útja : tanfolyam tíz fokozatban : elmélet és gyakorlat / [Franz Bardon] ; [ford. Dubrovszky László]. - [S.l.] : Palotai Publ., [2009], cop. 2005. - 259 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-03-7416-3)
okkultizmus
133.4
[AN 2891097]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2010.
Egely György (1950-)
   Borotvaélen / Egely György. - 4. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., [2009], cop. 2002. - 348 p., [28] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
Kötött : 2730,- Ft (hibás ISBN 963-202-683-7)
találmány - jelenség
001.94 *** 001.894
[AN 2891674]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2010.
Farnell, Kim
Astrology (magyar)
   Asztrológia mindenkinek / Kim Farnell, Cat Javor, Helene Schnitzer ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 192 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-9701-96-0 fűzött : 3800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2886332]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2010.
Joseph, Lawrence E.
Apocalypse 2012 (magyar)
   Apokalipszis 2012 : a civilizáció végének tudományos vizsgálata / Lawrence E. Joseph ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-264.
ISBN 978-963-426-129-2 kötött : 2999,- Ft
világvége - rejtély
001.94 *** 236
[AN 2887683]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2010.
Lukács László
   Nibiru, a halálbolygó : itt a vég, ha megérkezik? : valóban 2012. december 21.? / Lukács László. - [Budapest] : Anno, [2009]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-633-1 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2887236]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2010.
Nemere István (1944-)
   Titkok és kérdések / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2009. - 118, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87875-5-2 fűzött : 2000,- Ft
rejtély
001.94
[AN 2887431]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2010.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2010 / Nemere István. - Gyöngyös : Régimódi Könyvesbolt, [2009]. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88604-0-8 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2886346]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2010.
Nostradamus (1503-1566)
Les prophéties de M. Michel Nostradamus (magyar)
   Próféciák : hajdani és majdani események : ahogy a mester látta / Nostradamus ; [ford. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., cop. 2009. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-078-3 fűzött : 1990,- Ft
Nostradamus (1503-1566)
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2891272]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2010.
Schache, Ruediger
Das Geheimnis des Herzmagneten (magyar)
   A szívmágnes titkai / Ruediger Schache ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 203, [4] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-053-6 kötött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2890332]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia (magyar)
   Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése : karácsonyi előadások / Rudolf Steiner ; [műford. Biczó István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Biczó G., cop. 2009. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8261-9 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2889470]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2010.
Szántai Zsolt (1966-)
   Kínai örökhoroszkóp / Tai San ; [!ford. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 294 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-042-4 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2888460]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

917 /2010.
Clemson, Wendy
Using math to be a zoo vet (magyar)
   Állati matek : legyél állatorvos! : [izgalmas matekfeladatok 8-12 évesek számára] / írta Wendy Clemson, David Clemson és Ghislaine Sayers ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-071-1 fűzött : 999,- Ft
matematikai fejtörő - állatorvostan - gyermekkönyv
51-8(02.053.2) *** 619(02.053.2)
[AN 2888301]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2010.
Using math to solve a crime (magyar)
   Detektívmatek : oldj meg egy bűntényt! : [izgalmas matekfeladatok 8-12 évesek számára] / írta Wendy Clemson [et al.] ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-129-9 fűzött : 999,- Ft
matematikai fejtörő - nyomozás - gyermekkönyv
51-8(02.053.2) *** 343.98(02.053.2)
[AN 2888434]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

919 /2010.
Berger, Ulrike
Die Elektro-Werkstatt (magyar)
   Mágnesesség és elektromosság / [szerző Ulrike Berger] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-106-8 fűzött : 1995,- Ft
villamosság - mágnesség - kísérlet - gyermekkönyv
537(02.053.2) *** 53.03(02.053.2)
[AN 2887655]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2010.
Berger, Ulrike
Die Kräfte-Werkstatt (magyar)
   Az erő hatásai / [szerző Ulrike Berger] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-104-4 fűzött : 1995,- Ft
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2887654]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2010.
Floto-Stammen, Sonja
Die Küchen-Werkstatt (magyar)
   Kísérletek konyhai alapanyagokkal / [szerző Sonja Floto-Stammen, Ulrike Berger] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-107-5 fűzött : 1995,- Ft
kísérlet - fizika - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2887652]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2010.
Mayer Farkas (1929-)
   Epizódok Jedlik Ányos életéből / Mayer Farkas ; [közread. a] Jedlik Ányos Társaság. - Budapest : Jedlik Á. Társ., 2009. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-06-8494-1 fűzött
Jedlik Ányos (1800-1895)
Magyarország - fizikus - feltaláló - pedagógus - 19. század - életrajz
53(439)(092)Jedlik_Á. *** 37(439)(092)Jedlik_Á.
[AN 2889973]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2010.
Pálinkás József (1952-)
   Örökségünk kötelez : Pálinkás Józseffel beszélget Csűrös Csilla. - Budapest : Kairosz, 2009. - 127 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 57.)
ISBN 978-963-662-304-3 fűzött : 1500,- Ft
Pálinkás József (1952-)
Magyarország - fizikus - politikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
53(439)(092)Pálinkás_J.(047.53)
[AN 2888231]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2010.
Symposium of AER (19.) (2009) (Varna)
   Proceedings of the nineteenth Symposium of AER : St. St. Constantine and Elena resort Bulgaria, 21-25 September, 2009 / [kiad. az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : MTA KFKI AEKI, 2009. - 2 db (859 p.) : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-372-640-2 fűzött
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(497.2)
[AN 2890182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 392 p.
ISBN 978-963-372-641-9
[AN 2890195] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 393-859.
ISBN 978-963-372-642-6
[AN 2890199] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

925 /2010.
Berger, Ulrike
Die Chemie-Werkstatt (magyar)
   A kémia titkai / [szerző Ulrike Berger] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2010. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-105-1 fűzött : 1995,- Ft
kísérlet - kémia - gyermekkönyv
54(02.053.2)
[AN 2887653]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

926 /2010.
Dawkins, Richard (1941-)
The greatest show on the Earth (magyar)
   A legnagyobb mutatvány : az evolúció bizonyítékai / Richard Dawkins ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 496 p., 30 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 471-480.
ISBN 978-963-9725-81-2 kötött : 4980,- Ft
törzsfejlődés - evolucionizmus
575.8 *** 141.155 *** 213
[AN 2888113]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2010.
   Érdekességek az óceánok világából. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 31 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-087-8 kötött
vízi állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 2887981]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2010.
Krámer Tibor
   Magyarország horgászható halai : A-Z / Krámer Tibor. - [Budapest] : [WorldWide], [2009]. - 91 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88532-1-9 fűzött : 1590,- Ft
Magyarország - horgászat - hal
597 *** 591.9(439) *** 799.1
[AN 2888761]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2010.
Larson, Edward J.
Evolution (magyar)
   Az evolúció / Edward J. Larson ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2009. - 369, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8697-3 kötött : 2600,- Ft
törzsfejlődés - genetika
575.8 *** 575
[AN 2888122]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2010.
   Lovas lexikon / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2009]. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-631-7 kötött
- lótenyésztés - lovassport - szaklexikon
599.723:030 *** 636.1:030 *** 798:030
[AN 2887455]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

931 /2010.
Ágoston Beáta (1971-)
   Meg nem értett jelek : Ki vagyok én? Ki vagy te? Kik vagyunk? / Ágoston Beáta. - [Szeged] : [Ágoston B.], 2009. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8142-1 fűzött : 1900,- Ft
önismeret
613.865
[AN 2888985]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2010.
   Autizmus - tény - képek / [szerk. Petri Gábor, Vályi Réka]. - Budapest : AOSZ : Jelenkutató Alapítvány, 2009. - 308 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Jelen-kutatások, ISSN 1789-9729 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88311-3-2 fűzött
Magyarország - autizmus - szociális gondozott - életmód
616.89-008.45 *** 316.728(439) *** 364.65-056.34(439)
[AN 2890298]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2010.
Bonds, Lilian Verner
New colour healing (magyar)
   Színgyógyászat / Lilian Verner-Bonds ; [ford. Kiss Éva]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2009. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-192-4 fűzött : 2290,- Ft
színterápia
615.831.6
[AN 2888286]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2010.
Bonyhay Benjamin (1805-1885)
   Némely nyavalyák ellen való hasznos orvosságok : [más szükséges dolgokkal együtt] : [második könyv] / Bonyhai Benjamin ; [közread. ... Irányi István ...]. - Veszprém : Irányi I., 2009. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88670-0-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-88670-0-0-1)
természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89
[AN 2888612]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2010.
Bródy, Judit
   Egy 19. századi homeopata : Dr. Roth Mátyásból Dr. Mathias Roth / Bródy Judit ; [ford. Stöckl Judit]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2009. - 215, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-54-2 fűzött : 2900,- Ft
Roth, Mathias (1818-1891)
Nagy-Britannia - orvos - külföldön élő magyar személyiség - 19. század
61(410)(=945.11)(092)Roth,_M.
[AN 2888994]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2010.
Campbell, Guy
The boys' book of survival (magyar)
   Vagány fiúk könyve : hogyan éljünk túl mindent, mindig / [írta Guy Campbell] ; [ill. Simon Ecob]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-079-0 kötött
mentálhigiénia - serdülőkor - nemek lélektana - fiú - ifjúsági könyv
613.865-055.1(02.053.2) *** 159.922.8-055.1(02.053.2)
[AN 2889441]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2010.
Draaisma, Douwe (1953-)
Ontregelde geesten (magyar)
   Kizökkent elmék / Douwe Draaisma ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 362 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-038-7 fűzött : 3500,- Ft
orvostörténet - orvos - tudós - agykutatás - lélektan
61(100)(091)(089.3) *** 61(100)(092) *** 612.82 *** 616.89
[AN 2890243]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2010.
   Farmakoterápia / szerk. Bakó Gyula. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 673 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-231-4 kötött : 6700,- Ft
gyógyszerészet
615
[AN 2891266]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2010.
Goddard Blythe, Sally (1957-)
The well balanced child (magyar)
   A kiegyensúlyozott gyermek : mozgás és tanulás a korai életévekben / Sally Goddard Blythe ; [... rajz. Marije Rowling, ... Sharon Lewis]. - Budapest : Medicina, 2009. - 331 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Fedina Lídia. - Bibliogr.: p. 307-317.
ISBN 978-963-226-258-1 fűzött : 2600,- Ft
gyermeklélektan - fejlődéslélektan
159.922.7 *** 613.95
[AN 2889657]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2010.
Gopnik, Alison
The philosophical baby (magyar)
   A babák filozófiája : amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak / Alison Gopnik ; ford. Vassy Zoltán. - Budapest : Nexus, 2009. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-262.
ISBN 978-963-88563-0-2 fűzött : 2980,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 2888176]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2010.
Hollis, James (1940-)
The Eden project (magyar)
   Édenterv : [avagy a varázslatos másik] / James Hollis ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Animus, 2009. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-9884-24-3 fűzött : 2490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
613.865-055 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2888179]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2010.
Hollis, James (1940-)
Finding meaning in the second half of life (magyar)
   Az élet második fele : [út a kiteljesedés felé] / James Hollis ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Animus, 2009. - 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-963-9884-21-2 fűzött : 2690,- Ft
mentálhigiénia - felnőtt - idős
613.865-053.85/.88
[AN 2862789]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2010.
Jeffrie, Sally
The girls' book of glamour (magyar)
   Az igéző lányok könyve : hogyan legyünk imádnivalók / [írta Sally Jeffrie] ; [ill. Nellie Ryan]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-080-6 kötött
mentálhigiénia - serdülőkor - nemek lélektana - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 2889445]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2010.
Kapronczay Károly (1941-)
   Magyary-Kossa Gyula és Győry Tibor hatása a magyar orvostörténeti iskolára / írta és összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : OFI OPKM, 2009. - 100 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-682-648-2 fűzött
Magyarország - orvostörténet - történész - 19. század - 20. század
61(439)(091) *** 930.1(439)(092)
[AN 2888968]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2010.
Kelemen Gábor (1954-)
   A velünk élő szenvedélyek : szenvedélypolitika és egészségtanulás / Kelemen Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 167 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-22-1 kötött : 2650,- Ft
Foucault, Michel (1923-1984)
Buda Béla (1939-)
Franciaország - Magyarország - lélektan - elmegyógyászat - szenvedélybetegség - szenvedély - filozófus - 20. század - pszichiáter
159.942.6 *** 364.272 *** 159.9 *** 1(44)(092)Foucault,_M. *** 159.9(439)(092)Buda_B.
[AN 2886851]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2010.
   Kismamák nagykönyve : a fogantatástól 3 éves korig / [... szerk. Sebő Zsuzsanna]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 200 p., [8] t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-249-088-5 kötött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 2887527]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2010.
Kovács Géza (1916-1999)
   Hommage à Dr. Kovács Géza : 50 éves a Kovács-módszer / [szerk. és jegyzetekkel ell. Pásztor Zsuzsa] ; [közread. a] Kovács-módszer Egyesület. - Budapest : Kovács-módszer Egyes., 2009. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8052-3 fűzött
Kovács Géza (1916-1999)
Magyarország - foglalkozási betegség - zenész - gyógytorna - pedagógus - 20. század
613.62 *** 78.071.2 *** 615.82 *** 37(439)(092)Kovács_G.
[AN 2888640]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2010.
McMillan, Dina
But he says he loves me (magyar)
   De hiszen azt mondja, hogy szeret! : vagy csak uralkodni akar? / Dina McMillan ; [ford. Kuszing Gábor és Marczali Ferenc]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely : Stop-Férfierőszak Projekt, cop. 2009. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-9725-98-0 fűzött : 2480,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.865-055
[AN 2887456]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2010.
Mohr, Bärbel (1964-)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9569-26-3 kötött : 1400,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2888608]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2010.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bölcs gyerek könyve : életrevaló mondások igaz történetekkel / Nógrádi Gábor & Gergely. - Budapest : Presskontakt : Petepite K., cop. 2010. - 117, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9503-25-0 kötött : 1990,- Ft
életvezetés - memoár - idézetgyűjtemény
613.865(0:82-84)
[AN 2887641]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2010.
Pál Ferenc (1966-)
   Tükör által világosan : Isten arcvonásai az önismeret fényében / Pál Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2009. - 410 p. ; 20 cm. - (Lélekbevágó ; 1.)
Bibliogr.: p. 405-407.
ISBN 978-963-662-284-8 fűzött : 3800,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2890125]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2010.
Paulina Éva (1956-)
   Kiből lesz a jó nő? : válasz Dr. Csernus Imrének / Paulina Éva. - Budapest : K.u.K. K., 2009. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-28-2 fűzött : 2400,- Ft
- nemek lélektana - életvezetés
159.922.1-055.2 *** 613.865
[AN 2888093]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2010.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 8. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 1990. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-248-087-9 fűzött : 1480,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 2888605]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2010.
Rab Zsanett
   Kiút az érzelmi intelligenciával / Rab Zsanett. - [Pécs] : [Rab Zs.], 2009. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8551-1 fűzött
érzelmi intelligencia - családi nevelés - munkalélektan
159.942 *** 37.018.1 *** 65.013
[AN 2888906]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2010.
Ronson, Jon (1967-)
The men who stare at goats (magyar)
   Kecskebűvölők / Jon Ronson ; [ford. Szabó László Zsolt]. - Budapest : Európa, 2009. - 267, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8823-6 kötött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - kísérleti pszichológia - katonai egység története - különleges alakulat - ezredforduló - dokumentumregény
159.9.07 *** 355.318(73)(089.3)
[AN 2887410]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2010.
Somi Ildikó
   A hétfejű sárkány avagy A nátha szövődményeinek leküzdése / Somi Ildikó ; [közread. az] Orrhigiéne Alapítvány. - Cegléd : Orrhigiéne Alapítvány, 2009. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-963-06-7777-6 kötött
nátha - gyermekkönyv
616.211-085(02.053.2)
[AN 2889669]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2010.
   Süssünk, főzzünk valamit, azt is megmondjuk, hogy mit : "hamit mami, gyorsan!" : egészséges táplálkozás ajánlás bölcsődéseknek / [... kész. Erdős Gyuláné et al.] ; az Óbudai Bölcsisekért Alapítvány kiadványa. - [Budapest] : Óbudai Bölcsisekért Alapítvány, 2009. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás - gyermek - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 2888793]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2010.
Szarvas Ferenc (1930-)
   Válogatás napáldozattájban / Szarvas Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 160 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-260-4 kötött
magyar irodalom - orvos - 20. század - memoár
61(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2888964]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2010.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Das Buch der Erfolgsgesetze (magyar)
   A siker törvényei : gyakorlati tanács győzni akaróknak / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték K., 2009. - 190 p. ; 22 cm
Ford. Szilágyi Eszter
ISBN 978-963-9889-65-1 kötött
siker - életvezetés
613.865
[AN 2888082]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2010.
Vidi Rita
   Hagyd a dagadt ruhát másra! : női időgazdálkodás / Vidi Rita. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8222-0 fűzött : 4750,- Ft
életvezetés - nő - időmenedzsment
613.865-055.2 *** 65.013
[AN 2888439]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2010.
Williams, Nick (1958-)
How to be inspired (magyar)
   Az inspiráció ereje : hogyan tápláld az erőt álmaid megvalósításához / Nick Williams ; [ford. Szabó Anna Vilma]. - [Budapest] : Amritana, cop. 2009. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88127-2-8 fűzött : 2100,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2890259]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

962 /2010.
Baker, Stephen
The numerati (magyar)
   Numerátorok / Stephen Baker ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 264 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-963-9765-97-9 kötött : 3500,- Ft
adatfeldolgozás - adatmodellezés - információs rendszer - statisztikai elemzés
681.3.016 *** 681.324 *** 311.1/.2 *** 519.23
[AN 2888241]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2010.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 7 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2009. - 430 p. : ill. ; 17 cm
borító- és gerinccím: Microsoft Windows 7 zsebkönyv
ISBN 978-963-9425-38-5 fűzött : 1750,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 2887348]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2010.
Kaczur Sándor
   Programozási alapok / Kaczur Sándor. - Budapest : Kaczur S., 2009. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-06-8122-3 fűzött
programozás - tankönyv
519.68(078)
[AN 2886326]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2010.
Pintér István (1958-)
   A virtuális tér szerepe a vállalatirányításban / Pintér István. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, [2009]. - 20 fol. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2009/2.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 19-20.
ISBN 978-963-9816-28-2 fűzött
internet - információáramlás - vállalatirányítás
681.3.004.14 *** 65.012.4
[AN 2889567]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

966 /2010.
Bodrogi Bence Péter
   Magyarországi trolibusztörténet, 1904-2007 / Bodrogi Bence Péter. - Mogyoród : Volos, 2009. - 144 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-85767-2-9 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - közlekedéstörténet - trolibuszközlekedés
629.114.5(439)(091)
[AN 2890244]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

967 /2010.
   Agrártermelés alakulása az EU-ban : [Balatonvilágos, 2009. október 29.] / összeáll. Kósa Emma ; [rend. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Magyar Állatorvosi Kamara, Vet-Nutrition-Consulting Kft. - Balatonvilágos : Vet-Nutrition-Consulting Kft., 2009. - 130 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - állattenyésztés - mezőgazdaság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
636(4-62)"200" *** 338.43(4-62)"200" *** 061.3(439-2Balatonvilágos)
[AN 2888963]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2010.
Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia (2009) (Budapest)
   Állatorvosi Szakasszisztensi Konferencia : 2009. március 29. ..., Budapest / [rend., közread. a] Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekció (HSAVA). - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes. Kisállat Szekció, [2009]. - 50 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2889028]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2010.
   Állatorvosi takarmányozástan és dietetika : egyetemi tankönyv / szerk. Fekete Sándor György ; [közread. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar ... Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet. - 2. átd. kiad. - Budapest : SZIE ÁOTK, 2009-. - 25 cm
ISBN 978-963-269-117-6
állatorvostan - takarmányozás - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 636.084/.087(075.8)
[AN 2889045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2009. - 616 p. : ill.
Írta Andrásofszky Emese et al. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-118-3 fűzött
[AN 2889087] MARC

ANSEL
UTF-8970 /2010.
Chikán Ágnes (1946-)
   A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is : hatvanéves a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete / Chikán Ágnes. - Budapest : MTA TAKI, 2009. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87616-9-9 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - talajtan - agrokémia - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
63(439)(092)(047.53) *** 631.4 *** 632
[AN 2890024]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2010.
Edible (magyar)
   Ehető! : a világ élelmiszernövényeinek története, felhasználása. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 360 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-5962-9 kötött : 7990,- Ft
tápláléknövény - fűszernövény
633(100) *** 634(100) *** 635(100)
[AN 2886476]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2010.
Fennell, Jan
A dog's best friend (magyar)
   A kutya legjobb barátja : a kiváló gazdák titkai / Jan Fennell ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 208 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-426-148-3 fűzött : 1999,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2888104]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2010.
Gubicza Ferenc (1939-)
   A Balatonfüred-Csopak Tája Mezőgazdasági Termelőszövetkezet alapítói, 1959-2009 / Gubicza Ferenc. - Nemesvámos : Balatonfüred-Csopak Tája Szöv., 2009. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8148-3 fűzött
Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet (Nemesvámos)
Nemesvámos - termelőszövetkezet - történeti feldolgozás - életrajz
631.115.8(439-2Nemesvámos)(091)(092)
[AN 2888401]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2010.
Magyar Buiatrikusok Társasága. Nemzetközi kongresszus (19.) (2009) (Debrecen)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 19. nemzetközi kongresszusa : 2009. október 14-17., Debrecen ... : [előadások] = 19th International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : 14-17 October 2009., Debrecen ... : proceedings / eds. Szenci Ottó, Brydl Endre, Jurkovich Viktor. - Debrecen : [M. Buiatrikusok Társ.], 2009. - [10], 206 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-2-2 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - állategészségügy - állatorvostan - konferencia-kiadvány
636.2 *** 619 *** 614.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2889589]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2010.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (20.) (2009) (Budapest)
   HSAVA tavaszi, kétnapos 20. országos konferencia : 2009. március 28-29. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2009]. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2889046]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2010.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (21.) (2009) (Budapest)
   HSAVA őszi, kétnapos 21. országos konferencia : 2009. szeptember 26-27. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2009]. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2889081]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2010.
   A magyar mezőgazdaság az EU csatlakozás hatása alatt, 2004-2009 / [szerk. Oláh Endre] ; [közread. a] Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. - Budapest : MOSZ, [2009]. - 49 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 338.43(4-62)"200"(083.41)
[AN 2889989]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2010.
   MM XC : tanulmányok és esszék a 90 éves Mőcsényi Mihály tiszteletére : a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett Tájépítészeti Konferencia kötete : Budapest, 2009. november 20. / [szerk. Fatsar Kristóf]. - Budapest : BCE Tájépítészeti Kar, 2009. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (4D könyvek, ISSN 2061-5051)
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-503-404-8 fűzött
tájalakítás - kertépítés - területrendezés - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
712 *** 711 *** 082
[AN 2890169]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2010.
Salinization Conference (2009) (Budapest)
   IUSS Salinization Conference : September 20-22, 2009, Budapest : program and presentations / ed. by Tibor Tóth ; [org., publ. by] RISSAC-MTA TAKI. - Budapest : RISSAC-MTA TAKI, 2009. - XII, 48 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88438-8-3 fűzött
szikes talaj - konferencia-kiadvány
631.445.52/.54 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2889918]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2010.
Soós Tibor (1943-)
   Vakcinológia : a fertőző állatbetegségek immunprophylaxisa : fakultációs tananyag / Soós Tibor és Tuboly Sándor ; [közread. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar ... Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék. - Budapest : A/3 Nyip. Kft., 2009. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88110-1-1 fűzött
állatorvostan - oltóanyag - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 615.371(075.8)
[AN 2889536]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2010.
Surányi Dezső (1947-)
   Lépcsőfokok : értekezések a gyümölcstermő növényekről / írta Surányi Dezső ; [közread. a] Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. - Cegléd : Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Int., [2009]. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6662-6 fűzött
gyümölcstermesztés - növekedésszabályozó anyag
634.1 *** 631.547
[AN 2890075]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2010.
Szabó Imre
   Faanyagok alkalmazástechnikája / Szabó Imre, Kuzsella László. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2009. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
Fűzött
fafeldolgozó ipar - faanyag - egyetemi tankönyv
630*8(075.8)
[AN 2886327]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2010.
Várallyay György (1935-)
   A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének 60 éve, 1949-2009 / [írta és szerk. Várallyay György]. - Budapest : MTA TAKI, 2009. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87616-8-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Budapest - talajtan - agrokémia - kutatóintézet
632 *** 631.4 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 2889921]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2010.
Weinfehler (magyar)
   Borhibák, borbetegségek / szerk. Reinhard Eder ; [ford. Erdőss Tamás]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2007. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-225-5 kötött
bor - minőség
663.258
[AN 2889473]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

985 /2010.
   A 100 legjobb disznótoros finomság / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 80.
ISBN 963-9444-08-1 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2888071]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2010.
   A 100 legjobb gyors étel / [szerk. Bogos Attila]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 49.
ISBN 963-9266-08-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2889817]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2010.
   A 100 legjobb halétel / [szerk. Bodó Alpár]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 35.
ISBN 963-9266-10-8 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2889805]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2010.
   A 100 legjobb káposztás finomság. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 38.
ISBN 963-9266-22-1 fűzött
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 2889812]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2010.
   A 100 legjobb karácsonyi recept / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 58.
ISBN 963-9266-59-0 fűzött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2889824]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2010.
   A 100 legjobb karácsonyi sütemény / [szerk. Bártfai László és Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 81.
ISBN 963-9444-09-X fűzött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 398.332.416
[AN 2888064]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2010.
   A 100 legjobb sütemény / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 15.
ISBN 963-9266-33-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2889784]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2010.
   A 100 legjobb tészta sülve-főve / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 22.
ISBN 963-9266-20-5 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2889793]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2010.
   A 100 legjobb vendégváró falat / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 29.
ISBN 963-9266-31-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2889798]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2010.
Bús Ella
   Az első szakácskönyvem : konyhatündérek / Bús Ella ; [... az ételek kalóriatartalmát Klima Anita ... számolta ki]. - [Budapest] : Blikk Nők Kv. : Ringier, [2009]. - 101 p. : ill., színes ; 19x20 cm
ISBN 978-963-7714-40-5 kötött : 2390,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2890349]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2010.
Clark, Samantha
Casa Moro (magyar)
   Casa Moro : [a spanyol és arab konyha ízei] / Sam és Sam Clark ; a fotókat kész. Simon Wheeler. - Pécs : Alexandra, 2009. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Váradi Ferenc
ISBN 978-963-370-956-6 kötött
Spanyolország - Marokkó - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(460)(083.12) *** 641.568(64)(083.12)
[AN 2887895]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2010.
Csizmazia Gábor
   69 talpon álló koktél / Csizmadia "Cheese" Gábor, Pataki Róbert ; [... ill. Radnai György]. - [Budapest] : Talponálló Kft., 2009. - 167 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-9534-43-9)
koktél - magyar irodalom - kisepika
641.87(083.12) *** 894.511-3
[AN 2886838]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2010.
Gerecz Gergely
   Csábító házi sütemények 3 / [Gerecz Gergely]. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2009. - 107, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9901-46-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2888037]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2010.
The golden book of cookies (magyar)
   Sütemények aranykönyve / [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 704 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5804-2 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2886330]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2010.
Hale, Gill
The feng shui bible (magyar)
   A feng shui nagykönyve : az egészség és a jó közérzet ismereteinek tárháza / Gill Hale, Mark Evans ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 500-501.
ISBN 978-963-09-5892-9 kötött : 7990,- Ft
feng shui - lakberendezés
643/645 *** 133.25
[AN 2886331]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2010.
Horváth Tímea
   Tímea konyhája : főzni egyszerűen is lehet / Horváth Tímea. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 268 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9887-23-7 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2887657]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2010.
Kovács Lázár (1974-)
   Az amerikai küldetés / Kovács Lázár. - [Budapest] : Ízes Étkek Kft., cop. 2009. - 187, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-8426-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - szakács - 20. század - 21. század - szakácskönyv - memoár
641.55(083.12) *** 641.5(439)(092)Kovács_L.(0:82-94)
[AN 2887809]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2010.
Lajos Mari (1943-)
   99 krumplis étel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 4. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2009, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-59-7 kötött : 2600,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2890369]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2010.
Liptai Zoltán
   Száz csodás házisütemény : [és további finomságok a Pannon világból] / [szerző Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem Plusz, [2009]. - 204, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
ISBN 978-963-590-395-5 kötött : 5995,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2886525]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2010.
The new Anchor step-by-step encyclopaedia of needlecraft (magyar)
   Kézimunka : enciklopédia lépésről lépésre : patchwork, hímzés, steppelés, varrás, kötés, horgolás, applikálás / [ford. F. Joannovics Mária]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-69-9 kötött
kézimunka - foglalkoztatókönyv
646.26/.27 *** 746.4 *** 379.826
[AN 2890249]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2010.
Zelenák János
   A halászlé titkai : rejtelmek, trükkök, praktikák / Zelenák János. - Budapest : Duna International, [2009]. - 55, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9919-55-6 kötött : 2495,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2887554]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1006 /2010.
Abbott, Elizabeth
A history of celibacy (magyar)
   A cölibátus története : Athénétől I. Erzsébetig, Leonardo da Vinciig, Florence Nightingale-ig, Gandhiig és Cherig / Elizabeth Abbott ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 520 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-297-108-7 kötött
papi nőtlenség - szüzesség - művelődéstörténet
176.2 *** 176.1 *** 254 *** 930.85(100)
[AN 2887785]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2010.
Badiou, Alain (1937-)
La siècle (magyar)
   A század / Alain Badiou ; ford. Mihancsik Zsófia. - Budapest : Typotex, 2010. - 321 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-076-3 fűzött : 3200,- Ft
filozófia
1(44)Badiou,_A.
[AN 2889956]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2010.
Heller Ágnes (1929-)
   Se félelem, se keserűség : beszélgetések Heller Ágnessel / Rózsa Erzsébet. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 213, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-472-2 kötött : 2600,- Ft
Heller Ágnes (1929-)
Magyarország - filozófus - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
1(439)(092)Heller_Á.(047.53)
[AN 2887104]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2010.
Szombath Attila (1971-)
   A feltétlen és a véges : a szabadság metafizikai rendszerének alapvonalai / Szombath Attila. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-300-5 fűzött : 4500,- Ft
metafizika
111
[AN 2887959]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1010 /2010.
Armbruster, Klemens (1958-)
Neuer Wein in neue Schläuche (magyar)
   Új bort új tömlőkbe : bevezetés az egyházi kiscsoportok életébe / Klemens Armbruster, Leo Tanner ; [ford. Mátyássi Ferencné, Csekő Katalin, Ráchel Judit]. - Budapest : Marana Tha, 2009. - 181 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 162.)
ISBN 978-963-9281-85-1 fűzött : 800,- Ft
hit - lelkigyakorlat - lelki gondozás
248.121 *** 253
[AN 2890252]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka Ottokár életének titka / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009. - 204 p. : ill. ; 21 cm. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 1.)
Összefoglalás latin, angol, német, spanyol, olasz és francia nyelven
ISBN 978-963-87578-4-5 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2887162]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka Ottokár életének titka = The secret of Ottokár Prohászka's life / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009. - 370 p. ; 21 cm. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 1.)
Összefoglalás latin, német, spanyol, olasz és francia nyelven
ISBN 978-963-87578-5-2 kötött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus pap - 19. század - 20. század - életrajz
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2887153]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - Budapest : [Panax], 1997-. - 16 cm
A 2., 3. köt. a Prohászka Kiadónál jelent meg Székesfehérváron, a 4. köt. kiad. Prohászka Baráti Kör. - Méretváltozata: 17 cm
ISBN 963-85582-1-0 *
vallásos irodalom
242
[AN 345363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Miatyánk ; Prohászka a szeretet szentje. - 2009. - 100 p.
ISBN 978-963-87578-6-9 * fűzött (hibás ISBN 963-87578-6-9)
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 19. század - 20. század - prédikáció
252 *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2886631] MARC

ANSEL
UTF-81014 /2010.
Barsi Balázs (1946-)
   "Énekemmé lettek igazságaid" : Telek Péter-Pál beszélgetőkönyve / Barsi Balázs. - Sümeg ; Kecskemét : Telek P.-P., 2009. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-06-8279-4 kötött
Barsi Balázs (1946-)
Magyarország - katolikus pap - franciskánusok - 20. század - 21. század
271.3(439)(092)Barsi_B.
[AN 2889452]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2010.
Böhme, Jakob (1575-1624)
Christosophia (magyar)
   Christosophia avagy A Krisztushoz vezető út / Jacob Böhme ; [ford., a bev. tanulmányt és a jegyezeteket írta Makovnik Péter]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 382, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-277-0 fűzött : 4200,- Ft
kereszténység - vallásfilozófia - bűntudat - imádkozás
21 *** 1(430)Böhme,_J.
[AN 2888345]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2010.
Crawley-Boevey, Mateo
Heure sainte (magyar)
   Egy óra a szentségi Jézussal : az esztendő tizenkét hónapjára és különböző alkalmakra / P. Mateo ; [ford. Bérces Mária] ; [... kiad. Jézus Szíve Család Országos Vezetősége]. - 9. kiad. - Székesfehérvár : Jézus Szíve Család Orsz. Vezetősége, [2009]. - 265 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-0731-6 kötött
oltáriszentség - szertartás - imakönyv
243 *** 264-04 *** 265.3
[AN 2888845]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2010.
Dorjee, Pema (1950-)
Heal your spirit, heal yourself (magyar)
   Tibeti spirituális gyógyászat : gyógyítsd meg a szellemed, gyógyítsd meg önmagad / Pema Dordzse, Janet Jones és Terence Moore ; az előszót írta a Dalai Láma ; [ford. Kovács Teréz Orsolya]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-64-3 kötött : 3470,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - tibeti buddhizmus
294.321(515) *** 615.89(515)
[AN 2889542]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2010.
Eckstein, Hans-Joachim (1950-)
Glaube als Beziehung (magyar)
   Hit - kapcsolat : Isten emberi valóságáról / Hans-Joachim Eckstein ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 155 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-146-7 fűzött : 950,- Ft
isten
231
[AN 2890107]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2010.
   Fejezetek Jézus Krisztus életéből / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2001 [!2009]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-192-3 kötött
ISBN 963-375-192-6
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv
232.9(02.053.2)
[AN 2891089]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2010.
Greathouse, William M.
An introduction to Wesleyan theology (magyar)
   Bevezetés a wesleyánus teológiába / William M. Greathouse, H. Ray Dunning ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Názáreti Egyház Alapítvány. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Názáreti Egyház Alapítvány, 2009. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-88215-2-2 fűzött
metodista egyház - teológia - dogmatika
287 *** 21
[AN 2889251]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
Lebensmitte als geistliche Aufgabe (magyar)
   Az emberélet útjának felén / Anselm Grün ; [ford. Kun Éva]. - 2. bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 94 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1216-3627 ; 12.)
ISBN 978-963-9226-91-3 fűzött
középkorú - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 159.922.62 *** 613.865
[AN 2889460]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2010.
Hartman, Bob
The new lion storyteller Bible (magyar)
   Harmat mesélő Biblia / írta Bob Hartman ; rajz. Kállai Nagy Krisztina ; m. szöveg Miklya Mónika és Zsolt. - Budapest : Harmat, 2009. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Gerinccím: Mesélő Biblia
ISBN 978-963-9564-90-9 kötött : 3500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2886764]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2010.
Hartman, Bob
The new lion storyteller Bible (magyar)
   Harmat mesélő Biblia [elektronikus dok.] / [a szöveget Bob Hartman ötletei nyomán Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt írta] ; felolvassa Rudolf Péter. - Hangoskönyv. - Budapest : Harmat, cop. 2009. - 1 CD (3 h 52 min) ; 12 cm
Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-288-014-3 : 3500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - hangoskönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2887578]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2010.
Horváth Kálmán
   Prohászka a szívekben : magyar Fioretti / Horváth Kálmán. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - 19. század - 20. század - memoár
282(439)(092)Prohászka_O.(0:82-94)
[AN 2887169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 348 p. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 2.)
ISBN 978-963-87578-7-6
[AN 2887170] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 424 p. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat, ISSN 2061-4144 ; 3.)
ISBN 978-963-87578-8-3
[AN 2887176] MARC

ANSEL
UTF-81025 /2010.
   Imádság és ünneplés a családban / [szerk. Bittsánszky Jánosné]. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pasztorális Szakterület, 2009. - 44 p. ; 21 cm. - (Családok a plébánián)
ISBN 978-963-88612-2-1 fűzött
imádkozás - családi ünnep - vallási ünnep
264-04 *** 394.2 *** 248.143
[AN 2889220]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2010.
Ittzés Gábor
   Christum treyben : Luther bibliaértelmezése a Szentírás könyveihez írt előszói alapján / Ittzés Gábor. - Győr : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker. ; Budapest : Mo. Luther Szövets. : Luther K., 2009. - 66 p. ; 20 cm. - (Egyházkerületi füzetek, ISSN 1788-1773 ; 5.). (Magyar Luther füzetek, ISSN 1217-7520 ; 10.)
Bibliogr.: p. 61-66.
Luther, Martin (1483-1546)
Németország - protestáns lelkész - teológus - bibliakutatás - 16. század
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 22.01
[AN 2890258]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2010.
   Katolikus megújhodás és a barokk Magyarországon : különös tekintettel a Dél-Dunántúlra, 1700-1740 / [... szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - [Pécs] : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2009. - 371 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 7.)
A Pécsett, 2009. április 2-3-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87435-7-2 kötött
Magyarország - Dél-Dunántúl - egyháztörténet - katolikus egyház - ellenreformáció - egyházmegye - művelődéstörténet - 18. század - barokk - konferencia-kiadvány
282(439)"17" *** 282(439-03Pécsi_egyházmegye)"17" *** 930.85(439.127)"17" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2887086]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2010.
Knight, George R. (1941-)
Lest we forget (magyar)
   Hogy el ne feledjük! / George R. Knight ; [ford. ... Szilvási Ágota, Szilvási András] ; [közread. a] Felfedezések Alapítvány. - Budapest : Advent : Felfedezések Alapítvány, 2009. - 376 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9522-23-7 kötött
adventista egyház - történeti feldolgozás
286.3(091)
[AN 2889405]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2010.
Lenz, Hubert (1952-)
Das Feuer neu entfachen (magyar)
   A tüzet újra lángra lobbantani : résztvevők könyve : munkafüzet / Hubert Lenz ; [ford. Keszy-Harmat Péterné, Cserhalmi Jánosné]. - Budapest : Marana Tha, 2009. - 158 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 151.)
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9281-78-3)
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2890229]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2010.
   A Magyar Bibliatársulat hatvan éve / [szerk. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-148-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyar Bibliatársulat
Magyarország - bibliakutatás - könyvkiadás - vallási szervezet
284.2(439) *** 655.41(439) *** 22.01 *** 061.2(439)
[AN 2890251]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2010.
Méndez, Ana (1954-)
Comed de mi carne, bebed de mi sangre (magyar)
   "Egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet" : az erő és a kijelentés legnagyobb öröksége, amit Jézus ránk hagyott / Ana Mendez Ferrell ; ... ford. Szabó Levente Gábor ; [... kiad. az Örömhír Misszió]. - Budapest : Örömhír Misszió, 2009. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8420-0 fűzött
vallásos irodalom - úrvacsora
244 *** 265.3
[AN 2888577]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2010.
Mustó Péter (1935-)
   Levelek Dél-Amerikából / Mustó Péter. - Kecskemét : Korda, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-90-0 fűzött : 2200,- Ft
Dél-Amerika - misszió - helyismeret - 20. század - levelezés
266.2(8)(044) *** 908.8"197/198"(044)
[AN 2890342]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2010.
   A pécsi egyházmegye története. - Pécs : Fény Kft., 2009-. - 25 cm
ISBN 978-963-88572-1-7 kötött
Pécsi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091)
[AN 2890760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A középkor évszázadai, 1009-1543 / szerk. Fedeles Tamás, Sarbak Gábor, Sümegi József. - 2009. - 713, [2] p. : ill., részben színes + mell. (CCLXXVII, [2] p.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88572-0-0
Pécsi Egyházmegye
Magyarország - Pécs - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - középkor
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"10/15" *** 930.85(439-2Pécs)"10/15"
[AN 2890764] MARC

ANSEL
UTF-81034 /2010.
Riccardi, Andrea
Convivere (magyar)
   Együttélés / Andrea Riccardi ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Európa, 2009. - 228 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 978-963-07-8814-4 fűzött : 2500,- Ft
kultúra - vallás - társadalom - társadalmi feszültség
291 *** 316.6 *** 316.63 *** 008
[AN 2888032]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2010.
Rice, Wayne
Hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget! : 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció előadásokhoz, tanításokhoz / Wayne Rice ; [ford. Sándor Zsuzsanna] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2010. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86507-4-0 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 2891076]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2010.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 9. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2008-2009. - 2 db ; 21 cm
imakönyv
243
[AN 2763300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 168 p.
ISBN 978-963-7303-33-3 fűzött (hibás ISBN 963-7303-12-X)
[AN 2889482] MARC

ANSEL
UTF-81037 /2010.
Sjögren, Per-Olof
Jesusbönen (magyar)
   A Jézus-ima : a szív imádsága / Per-Olof Sjögren ; [ford. Verdes Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Zöld-S Studio, 2009, cop. 1991. - 102 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87408-5-4 fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-00-3753-X)
imádkozás
248.143
[AN 2889465]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2010.
Svidercoschi, Gian Franco
Storia di Karol (magyar)
   Karol története : az ember, aki pápa lett / Gian Franco Svidercoschi ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2010. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86938-7-7 kötött : 2600,- Ft
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Lengyelország - pápa - 20. század - ezredforduló - állam és egyház viszonya - életrajz
262.13(092)János_Pál,_II. *** 261.7(438)
[AN 2887765]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2010.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / vál., páliból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 230, [10] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-227-202-3 kötött : 2990,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2886674]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2010.
   Útmutató plébániai családfelelősök számára / [szerk. Bittsánszky Jánosné]. - 2. kiad. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pasztorális Szakterület, 2009. - 36 p. ; 21 cm. - (Családok a plébánián)
ISBN 978-963-88612-0-7 fűzött
házasság - család - lelki gondozás
265.5 *** 253
[AN 2889210]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2010.
Vanyó László (1942-2003)
   Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe / Vanyó László. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 717 p. ; 19 cm. - (Ókeresztény írók, ISSN 0209-7613 ; 20.)
Bibliogr.: p. 711-717.
ISBN 978-963-277-136-6 kötött : 3700,- Ft
dogmatörténet - keresztény egyház - ókor
23(091)"03/07"
[AN 2886649]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2010.
   A verítékező Jézus, Kígyós, Kárpátalja / [... összeáll. Pastyik Monika és Lettner Zsolt]. - [Budapest] : [Avi Move Kft.], [2009]. - 31 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8505-4 fűzött
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 2890218]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2010.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó útmutatás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jezeteket írta Agócs Tamás] ; [a kultúrtörténeti és ikonográfiai tanulmányokat írta Kelényi Béla]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 285 p. : ill., színes ; 23 cm
Megj. "A Köztes Lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-266-111-7 kötött : 3300,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 2888516]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2010.
Zöldy Pál
   Csoportbeszélgetések, közösségépítés / [szerzők Zöldy Pál és Zsóka]. - 2. kiad. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Pasztorális Szakterület, 2009. - 36 p. ; 21 cm. - (Családok a plébánián)
ISBN 978-963-88612-1-4 fűzött
lelki gondozás
253
[AN 2889203]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1045 /2010.
   Challenges for analysis of the economy, the businesses and social progress : international scientific conference Szeged, November 19-21, 2009 : abstract book = Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének módszertani kérdései / ed. by Péter Kovács, Katalin Szép, Tamás Katona ; [org. University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration, Hungarian Central Statistical Office]. - Szeged : Univ. Szeged, 2009. - [2], 265 p. ; 24 cm
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-88468-3-9 fűzött
társadalmi változás - gazdasági folyamat - statisztikai elemzés - konferencia-kiadvány
316.4 *** 330.3 *** 311.17 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2888988]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2010.
Fein, Ellen
The rules (magyar)
   Titkos szabályok : hogyan hódítsuk meg a Nagy Őt? : kipróbált és jól bevált praktikák / Ellen Fein és Sherrie Schneider ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, [2009], cop. 1999. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8453-43-3 kötött : 2870,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - társkeresés
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2891732]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2010.
Fisher, Helen
Why him? Why her? (magyar)
   Te vagy az én párom : melyik személyiségtípushoz tatozom? : hogyan találhatok rá az igazi szerelmemre? / Helen Fisher ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-[310].
ISBN 978-963-9725-84-3 fűzött : 2980,- Ft
párkapcsolat - társkeresés - személyiségtipológia
316.37-058.832 *** 316.472.4 *** 159.923.4
[AN 2888133]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2010.
Kánya Kata (1953-)
   Társtaláló / Kánya Kata. - Budapest : Jaffa, 2009. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-91-9 fűzött : 2790,- Ft
társkeresés - nő - párkapcsolat
316.37-058.832-055.2 *** 316.472.4
[AN 2888099]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2010.
Skrabski Árpád (1939-2009)
   Nemzet, család, történelem : Skrabski Árpáddal beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 139 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 58.)
ISBN 978-963-662-305-0 fűzött : 1500,- Ft
Skrabski Árpád (1939-2009)
Magyarország - szociológus - egyetemi tanár - egészségpolitika - közegészségügy - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
316(439)(092)Skrabski_Á.(047.53) *** 614(439) *** 364.444(439)
[AN 2888232]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2010.
Tábori Zoltán (1955-)
   Magdolna negyed / Tábori Zoltán. - Budapest : Osiris, 2009. - 215 p. ; 20 cm. - (Magyarország felfedezése, ISSN 0231-2611)
ISBN 978-963-276-048-3 fűzött : 1980,- Ft
Budapest. 8. kerület - szociográfia
308(439-2Bp.VIII.)
[AN 2889678]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1051 /2010.
Dunai Anita
   Mit vegyek fel? : színek, formák, trükkök : bevezetés az öltözködés tudományának alapjaiba : 8 éven felüli lányoknak / Dunai Anita, Bencze Blanka ; [graf. Nánási László] ; [fotók Kovács Kata]. - [Budapest] : Park, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-530-873-6 kötött : 2500,- Ft
öltözködés - divat - gyermekkönyv
391(02.0.53.2)
[AN 2890323]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2010.
Ortutay Gyula (1910-1978)
   Napló / Ortutay Gyula ; [szerk. és a jegyzeteket írta Markó László]. - Pécs : Alexandra, 2009-. - 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-988-7
Ortutay Gyula (1910-1978)
Magyarország - magyar irodalom - etnográfus - politikus - 20. század - napló - történelmi forrás
39.001(439)(092)Ortutay_Gy.(0:82-94) *** 32(439)(092)Ortutay_Gy.(0:82-94) *** 323(439)"193/197"(093) *** 894.511-94
[AN 2844537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1955-1966. - 2009. - 644, [3] p., [16] t. : ill.
ISBN 978-963-370-985-6 kötött
[AN 2887399] MARC

ANSEL
UTF-81053 /2010.
   A pesti művelt társalgó : nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok számára, kik a társas életben szerepelni akarnak, s a társaságokban magukat megkedveltetni akarják / szerzé egy pesti arszlán. - 7. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Krónika Nova], [2009]. - VIII, 390 p. ; 16 cm
A Budapesten, 1898-ban Lampel Róbert által kiadott mű részletei
Kötött
illemtan - társasági élet - játék - magyar irodalom - humor - vers - antológia - hasonmás kiadás
395 *** 793/794 *** 894.511-822 *** 094/099.07
[AN 2891711]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2010.
Pungor András
   Hogyismondják? / Pungor András ; Takács Mari ill. - [Budapest] : Háttér, cop. 2009. - [20] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9365-86-5 kötött : 1490,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2890245]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2010.
   Vallomások : egy eltűnő világ emlékei Jászapátin és Jásziványon / [szerk. Suba Györgyné Kocsis Julianna] ; [kiad. a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2009. - 648 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6711-1 kötött
Jászapáti - Jászivány - magyar néprajz - oral history - magyar irodalom - memoár - antológia
39(439-2Jászapáti) *** 894.511-94(082)
[AN 2889144]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2010.
Wlislocki Henrik (1856-1907)
   Az erdélyi cigány népköltészet / Wlislocki Henrik ; [... szerk. és az utószót írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Mercurius, 2009. - 70, [3] p. : ill. ; 16 cm. - (Magyar roma történeti könyvtár, ISSN 1589-231X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9872-09-7 kötött : 1350,- Ft
Erdély - cigányság - őstörténet - folklór - 19. század
398(=914.99)(439.21)"18" *** 930.8(=914.99)
[AN 2888962]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1057 /2010.
   Agrárdemonstrációk, 1989-2009 / [szerk. Szabó Orsolya, Paragi Márton] ; [összeáll. Uhercsák András] ; [közread. a] Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. - Budapest : MOSZ, 2009. - 150 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - tüntetés - mezőgazdaság - ezredforduló
323.233(439) *** 63
[AN 2889999]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2010.
Brook, Timothy (1951-)
Vermeer's hat (magyar)
   Vermeer kalapja : a tizenhetedik század és a globalizáció hajnala / Timothy Brook ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Európa, 2009. - 337, [2] p., VIII t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.: p. 303-330.
ISBN 978-963-07-8833-5 kötött : 2500,- Ft
Vermeer, Johannes (1632-1675)
Németalföld - festőművész - gyarmatosítás - világgazdaság - külkereskedelem - 17. század
325.3(100) *** 339.9 *** 339.5 *** 75(492)(092)Vermeer,_J.
[AN 2887450]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2010.
Buchanan, Patrick Joseph (1938-)
Churchill, Hitler and "the unnecessary war" (magyar)
   Churchill, Hitler és "a szükségtelen háború" : hogyan vesztette el Britannia a birodalmát, és a Nyugat a világot / Patrick J. Buchanan ; [ford. Juhász Gábor Tamás]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 448 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-440.
ISBN 978-963-662-270-1 fűzött : 4900,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - Európa - világtörténelem - külpolitika - politikus - 20. század
327(4)"191/194" *** 32(410)(092)Churchill,_W._S. *** 940"191/194" *** 327(410)"19" *** 930.9"19"
[AN 2887994]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2010.
   Erdélyi út : történelmi olvasókönyv / [vál., szerk.] Pomogáts Béla. - Budapest : Lucidus, 2009. - 276 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-60-2 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - nemzetiségi kérdés - 20. század
323.15(=945.11)(498)"192/193" *** 894.511(498)(091)"192/193"
[AN 2890386]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2010.
Laczkóné Tuka Ágnes (1953-)
   Az Európai Uniónk színe és fonákja / Tuka Ágnes. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2009. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260-264.
ISBN 978-963-88332-6-6 fűzött : 2490,- Ft
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - külpolitika - ezredforduló
327(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2887196]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2010.
   Suomen Budapestin-suurlähetystö : 20 vuotta historiaa, 1989-2009 = Finnország Budapesti Nagykövetsége : 20 év története / toimittanut ... Jaakko Sievers. - 2. painos. - Budapest : Suomen suurlähetystö, 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 88.
Kötött
Finnország. Suurlähetystö (Magyarország)
Finnország - Magyarország - külképviselet - diplomácia
327(439) *** 327(480) *** 725.125(439-2Bp.)
[AN 2888272]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2010.
Thomas, Gordon (1933-)
Secrets & lies (magyar)
   Titkok és hazugságok / Gordon Thomas ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-305-291-4 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat
327.84(73)
[AN 2888018]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2010.
   Új államépítés, új irány, új feladatok : a második kecskeméti konferencia / szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654 ; 6.). (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
A konferenciát 2009. nov. 8-án tartották. - borító- és gerinccím: A második kecskeméti konferencia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9947-10-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - magyarság - politika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
323.1(=945.11) *** 32(439)"200" *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2890246]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1065 /2010.
   Békés megye 1956-ban : források / szerk. Erdmann Gyula. - Gyula : Békés M. Lvt., 2006-2009. - 5 db ; 25 cm
ISBN 978-963-7239-57-1
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2640301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. - 2009. - 522 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 26.)
ISBN 978-963-7239-59-5 fűzött
[AN 2889786] MARC

ANSEL
UTF-81066 /2010.
Bencsik Gábor (1954-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és kora / Bencsik Gábor. - 5. jav. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2009, cop. 2001. - 285, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-85528-5-9 kötött : 2400,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - 20. század - államfő - életrajz
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 2886685]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2010.
Briefe an Hitler (magyar)
   Levelek Hitlerhez : egy nép ír Führerének : moszkvai levéltárakban őrzött dokumentumok először magyar nyelven / szerk. Henrik Eberle ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Szó K., 2009. - 431 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 419-426.
ISBN 978-963-9870-07-9 kötött : 3490,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - levelezés - kultusz - levéltári irat - történelmi forrás
943.0"193/194"(093) *** 943.0(092)Hitler,_A.(044) *** 394.944(430) *** 930.253(47-2Moskva)
[AN 2888501]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2010.
Csák Elemér (1944-)
   Hortobágytól Szibériáig : diákélmények és tudósítások a szovjet birodalomból / Csák Elemér. - Budapest : Tamarapress Bt., cop. 2009. - 225 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8075-2 fűzött
Szovjetunió - történelem - helyismeret - 1960-as évek - memoár
947"196"(0:82-94) *** 908.47"196"(0:82-94)
[AN 2887526]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2010.
   Az első világháború / szerk. Szabó Dániel. - Budapest : Osiris, 2009. - 838 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 821-832.
ISBN 978-963-276-016-2 kötött : 9890,- Ft
magyar történelem - első világháború - történelmi forrás
943.9"1914/1918"(093)
[AN 2889496]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2010.
   Érdekességek őseink világából : hunok és magyarok / [ill. Priskin Péter Áron]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 30 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-086-1 kötött
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás
943.9".../09" *** 930.8(=945.11)".../08"
[AN 2887662]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2010.
Fest, Joachim C. (1926-2006)
Der Untergang (magyar)
   A bukás : Hitler és a Harmadik Birodalom utolsó napjai : történelmi vázlat / Joachim Fest ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Szó K., [2009], cop. 2005. - 218 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-218.
ISBN 978-963-9870-08-6 kötött : 2990,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - politikus - 20. század - életrajz
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"1945"
[AN 2889704]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2010.
Földi Pál (1938-)
   Turul népe : hunok, avarok, magyarok / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 151 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 149-[152].
ISBN 978-963-249-098-4 kötött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2887580]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2010.
Kapocsy György (1941-)
   A magyarság nevezetes fái : barangolás történelmi és irodalmi emlékhelyeken / Kapocsy György. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-227-203-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - emlékhely - fa - művelődéstörténet
930.85(439) *** 581.412
[AN 2891156]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A dualizmus kora, 1867-1914 / Kozári Monika. - cop. 2009. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5694-9 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
943.9"1867/1914"
[AN 2888132] MARC

ANSEL
UTF-81075 /2010.
Múzeumi kalauz (angol)
   Museum guide : collections of Janus Pannonius Museum and Kanizsai Dorottya Museum - Baranya County Museums' Direcotrate / [ed. Vándor Andrea]. - Pécs : Baranya County Museums' Directorate, 2009. - 138, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Janus Pannonius Múzeum (Pécs)
Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács)
Baranya megye - Pécs - Mohács - művelődéstörténet - múzeumi kiadvány
930.85(439.127) *** 069(439-2Pécs)(036) *** 069(439-2Mohács)(036)
[AN 2886785]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2010.
   Összeköttetés föld fölött és föld alatt : a Győr - Szombathely és Szombathely - Hévíz közötti 400 kV-os távvezeték régészeti kutatásai, 2003-2009 / szerk. Ilon Gábor, Kvassay Judit. - Szombathely ; Budapest : K.Ö.SZ., 2009. - 40 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (A K.Ö.SZ. tudományos-népszerűsítő füzetei, ISSN 2061-1889 ; 1.)
Bibliogr.: p. 31. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88584-0-5 fűzött
Nyugat-Dunántúl - régészet - szabadvezeték-hálózat - villamos hálózat
904(439.11-15) *** 621.311(439)
[AN 2889792]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2010.
Pusztaszeri László (1942-)
   Az élő Árpádok : érvek és ellenérvek az Árpád-ház utóéletéről / Pusztaszeri László. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 311 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-308. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-662-293-0 fűzött : 3500,- Ft
Árpád-ház
magyar történelem
943.9"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 2889736]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2010.
   Régészeti kutatások Budapest peremén = Archeological investigations on the outskirts of Budapest / [szerk. Endrődi Anna, Szilas Gábor] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9340-74-9 fűzött
Budapest. 17. kerület - régészet
903/904(439-2Bp.)
[AN 2888287]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2010.
   Riflessi Garibaldini : il mito di Garibaldi nell'Europa asburgica / a cura di Fulvio Senardi ; saggi di Alberto Brambilla [et al.] ; con postfazione di Luigi Tassoni. - Trieste ; Gorizia : Ist. Giuliano di storia, cultura e documentazione ; Pécs : Univ. degli studi di Pecs Dip. di italianistica, 2009. - 164 p. ; 23 cm. - (I seminari di Pécs, ISSN 1789-1051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8315-9 fűzött
Garibaldi, Giuseppe (1807-1882)
Itália - Olaszország - Magyarország - történelmi személy - történelem - 19. század - kultusz
945(092)Garibaldi,_G. *** 945"18" *** 394.944(439)
[AN 2889954]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2010.
Sas Péter (1954-)
   Erdély legendás levéltárosa : Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság / Sas Péter. - Budapest : Lucidus, 2009. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-963-9465-61-9 fűzött : 2400,- Ft
Kelemen Lajos (1877-1963)
Erdély - történész - levéltáros - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
930.1(498)(=945.11)(092)Kelemen_L. *** 930.25(498)(=945.11)(092)Kelemen_L.
[AN 2890090]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2010.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
Stalin (magyar)
   Sztálin : a Vörös Cár udvara / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Király Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 767 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 727-739.
ISBN 978-963-370-691-6 kötött
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - 20. század - életrajz
947(092)Stalin,_I._V.
[AN 2887893]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
   A feledés enciklopédiája / Ungvári Tamás. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, 2009. - 317 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-108-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - irodalmi élet - magyar irodalom története - világirodalom története - kulturális élet - 20. század - memoár
930.85(439)"19" *** 894.511(091)"19"(0:82-94) *** 82(091)"19"(0:82-94)
[AN 2891678]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2010.
Varga Szabolcs
   Garden of Irem : [the history of Pécs in the Ottoman era, 1526-1686] / Szabolcs Varga ; [... transl. ... Krisztina Varga] ; [publ. by the] Theological College of Pécs, History of Pécs Foundation. - Pécs : Theological College of Pécs : History of Pécs Foundation, [2009]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87435-5-8 fűzött
Pécs - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 2887095]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2010.
Varga Szabolcs
   Garten Irem : [die Stadt Fünfkirchen in der Türkenzeit, 1526-1868] / Szabolcs Varga ; [... Übers. Kuzma Dóra] ; [Hrsg.:] Theologische Hochschule Pécs (Fünfkirchen), Stiftung für die Geschichte von Pécs. - Pécs : Theologische Hochschule Pécs : Stiftung für die Geschichte von Pécs, [2009]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87435-6-5 fűzött
Pécs - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 2887120]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2010.
Varga Szabolcs
   Irem kertje : Pécs története a Hódoltság korában, 1526-1868 / Varga Szabolcs. - Pécs : Pécsi Hittudományi Főisk. : Pécs Története Alapítvány, 2009. - 220 p. : ill. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 6.)
Bibliogr.: p. 183-203. - Összefoglalás török nyelven
ISBN 978-963-87435-4-1 kötött : 3500,- Ft
Pécs - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Pécs"15/16"
[AN 2890351]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2010.
   Vindobona - Aquincum : Probleme und Lösungen in der Stadtarchäologie : problémák és megoldások a városi régészetben : [Budapest, 20-22 November 2008] / [red. Paula Zsidi, Orsolya Láng, Annamária Szu]. - Budapest : BTM, 2009. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Aquincum nostrum. II., ISSN 1785-0339 ; 5.)
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9340-79-4 fűzött
Bécs - Budapest - régészet - urbanisztika - konferencia-kiadvány
902 *** 711 *** 904(436-2Bécs) *** 904(439-2Bp.) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2888695]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2010.
Wolf, Tony
Egizi (magyar)
   Az egyiptomiak / [rajz.] Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis] ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30x30 cm
Kihajtható ábrákkal. - keretcím: Kalandos időutazás
Kötött : 2490,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2886424]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2010.
Wolf, Tony
Greci (magyar)
   A görögök / [rajz.] Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis] ; [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30x30 cm
Kihajtható ábrákkal. - keretcím: Kalandos időutazás
Kötött : 2490,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2)
[AN 2886427]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2010.
Wolf, Tony
Romani (magyar)
   A rómaiak / [rajz.] Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis] ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30x30 cm
Kihajtható ábrákkal. - keretcím: Kalandos időutazás
Kötött : 2490,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 2886412]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2010.
Zdral, Wolfgang (1958-)
Die Hitlers (magyar)
   A Hitlerek : [a Führer ismeretlen családja] / Wolfgang Zdral ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Szó K., 2009. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9870-06-2 kötött : 2990,- Ft
Hitler család
Ausztria - családtörténet - 19. század - 20. század
929.52(436)Hitler
[AN 2887465]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1091 /2010.
   Balatonfüred város kitüntetettjei, 1978-2009 / [összeáll., szerk.] Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 48.)
ISBN 978-963-88131-6-9 fűzött
Balatonfüred - helyismeret - kitüntetés
908.439-2Balatonfüred(092) *** 06.068(439-2Balatonfüred)
[AN 2889397]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2010.
Coppolaro-Nowell, Annalisa (1966-)
How to live like an Italian (magyar)
   Dolce vita : útmutató Itáliához és az olaszokhoz / Annalisa Coppolaro-Nowell ; [ford. Erdősi Mária Lilian]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-60-5 kötött : 2970,- Ft
Olaszország - helyismeret - nemzetkép - olaszok
908.45 *** 316.63(=50)
[AN 2890337]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2010.
Grann, David
The lost city of Z (magyar)
   Eldorádó, az elveszett város / David Grann ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 327, [16] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-323.
ISBN 978-963-293-022-0 kötött : 2990,- Ft
Fawcett, Percy Harrison (1867-1925?)
Nagy-Britannia - Dél-Amerika - Amazonas-medence - Eldorádó - felfedező utazás - századforduló - rejtély - utazó
910.4(410)(092)Fawcett,_P. *** 910.4(8) *** 001.94(8)
[AN 2889810]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2010.
Gyenes Kálmán (1941-)
   Erdély : "szép föld..." / [fotó] Gyenes Kálmán. - Szeged : C & T Hungary Kft., cop. 2009. - 193, [3] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-06-7871-1 kötött
Erdély - magyar irodalom - helyismeret - vers - antológia - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Gyenes_K. *** 894.511-14(082)
[AN 2887197]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2010.
Komár János (1925-)
   Emlékeim a múltból : Komár János visszaemlékezése / lejegyezte Pilishegyi József. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2009. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 19.)
Bibliogr.
Fűzött
Komár János (1925-)
Szarvas (Békés megye) - agrártörténet - helyismeret - 20. század - 1945 utáni időszak - memoár
908.439-2Szarvas(0:82-94) *** 338.43(439-2Szarvas)"19"
[AN 2889971]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2010.
Kósa Csaba (1943-)
   Hegyháti rapszódia / Kósa Csaba. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 261 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-45-1 kötött : 2000,- Ft
Andrásfa - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Andrásfa(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2890028]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2010.
   Magyarország száz csodája III / szerk. Barczi Attila. - Budapest : Totem, [2009]. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-590-339-9 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 930.85(439)
[AN 2886487]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2010.
Mezei István (1951-)
   The development of the urban network in Slovakia / by István Mezei. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 54 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 76.)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-9899-22-3 fűzött
Szlovákia - urbanisztika - területfejlesztés
911.375(437.6) *** 711.1(437.6)
[AN 2889104]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2010.
Rácz Ildikó
   Magyarország képes földrajzi atlasza / Rácz Ildikó, Szilassi Péter, Szlukovényi Bea ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajz. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2009. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
ISBN 978-963-9232-59-4 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - album
908.439(084.1) *** 502(439)
[AN 2890751]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2010.
   Séta a pesti Vármegyeházán és irodalmi barangolás Pest megyében / [szerk. Makra Borbála és Szádváriné Kiss Mária] ; [... tanulmány szerzője Sin Edit] ; [közread. a] Pest Megyei Közművelődési Intézet. - Budapest : PMKI, 2009. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-163.
ISBN 978-963-87273-3-6 fűzött
Pest vármegye - irodalmi emlékhely - magyar irodalom története - író - helyismeret - vármegye - középület
908.439-35Pest *** 725.13(439-2Bp.) *** 894.511(092)
[AN 2888645]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2010.
   Somogyország / [írta és szerk. ... Cseicsner Endréné Hegedűs Erika]. - Kaposvár : Infomark, 2009. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-8283-1 kötött
Somogy megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.123(084.12)
[AN 2889440]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2010.
Varga, Krzysztof (1968-)
Gulasz z turula (magyar)
   Turulpörkölt / Krzysztof Varga ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Európa, 2009. - 191, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8828-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - lengyel irodalom - magyar történelem - helyismeret - szociográfia - memoár
908.439(0:82-94) *** 308(=945.11) *** 884-94=945.11 *** 943.9
[AN 2887482]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1103 /2010.
   "Brüsszeltől Budapestig" : az EU-s szintű jogszabályoktól a helyi szintekig / [szerk. Szöllősiné Földesi Erzsébet] ; [közread. a] Mozgássérültek Budapesti Egyesülete]. - Budapest : Mozgássérültek Bp. Egyes., [2009]. - 206 p. ; 24 cm
A 2009. febr. 12-13-án Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7881-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogi szabályozás - emberi jog - jogharmonizáció - rokkant
34(439) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 342.7-056.266(439)
[AN 2887171]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2010.
Csonkaréti Károly (1930-)
   A Magyar Királyi Folyamerők és fegyverzetük, 1920-1945 / Csonkaréti Károly, Sárhidai Gyula. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-488-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország. Honvédség. Honvéd Folyamerők
Magyarország - folyami hadihajó - 20. század
359(439)"192/194" *** 623.8/.9(439)"192/194"
[AN 2888325]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2010.
   Egészség-gazdaságtani fogalomtár. - Budapest : Professional Publishing Hungary, 2009-. - 24 cm
ISBN 978-963-87660-7-6
egészségügy - közegészségügy
351.77
[AN 2890153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egészségügyi technológiák gazdasági elemzése / Kaló Zoltán, Inotai András, Nagyjánosi László. - cop. 2009. - 103 p.
ISBN 978-963-87660-8-3 fűzött : 2700,- Ft
egészségügyi szolgáltatás - költségelemzés
364.444 *** 338.51
[AN 2890162] MARC

ANSEL
UTF-81106 /2010.
   Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről, 2008-2009 / [szerk. Penyigey Krisztina, Kiss Marietta] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács. - [Budapest] : MSZH : M. Szellemitulajdon-védelmi Tcs., 2009. - 250 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-62-0 fűzött
Magyarország - iparjog - szellemi tulajdon
347.77(439)
[AN 2889964]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2010.
Gál Judit, P.
   Ördögök ügyvédei 3 : gyilkos nők / P. Gál Judit. - Budapest : Babusz Bt., [2009]. - 258 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8038-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - ügyvéd - gyilkosság - nő - ezredforduló - interjú
347.965(439)(047.53) *** 343.611(439)"199/200"
[AN 2888127]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2010.
Géra Eleonóra Erzsébet (1977-)
   Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1704-1707 / Géra Eleonóra Erzsébet. - Budapest : BFL, 2009. - 310 p. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-79-9 fűzött
Buda - Budapest - helytörténet - 18. század - önkormányzati irat - történelmi forrás - jegyzőkönyv
352(439-2Bp.)"170"(093.2) *** 943.9-2Bp."170"(093.2)
[AN 2890285]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2010.
Hon- és Rendvédelmi Szervek Semmelweis-napi Fóruma (1.) (2009) (Budapest)
   A Hon- és Rendvédelmi Szervek I. Semmelweis-napi Fóruma, 2009 / [főszerk. Révai Róbert] ; [Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendőrség Egészségügyi Központ szervezésében]. - Budapest : Duna Palota Kft., 2009. - 188 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A fórumot Budapesten tartották
ISBN 978-963-88049-9-0 kötött
Magyarország - katonai egészségügy - rendvédelmi szervezet - egészségügyi szolgáltatás - konferencia-kiadvány
351.74(439) *** 613.67(439) *** 369.223 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2887185]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2010.
   Közösségi formatervezésiminta-oltalom : általános tájékoztató a lajtromozás[!] nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési mintákról / [összeáll. Pál Roberta]. - [Budapest] : MSZH, 2009. - 14 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-63-7 fűzött
Európai Unió - mintaoltalom - formatervezés - útmutató
347.773(4-62)(036) *** 658.512.2
[AN 2890318]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2010.
Leszkoven László
   A kezességi szerződés / Leszkoven László. - Miskolc : Hatra Mag Kft., 2009. - 144 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-06-8492-7 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - kezesség - útmutató
347.468(439)(036)
[AN 2886829]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2010.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Simon Károly, Balatonfüred város díszpolgára / Praznovszky Mihály. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 47.)
ISBN 978-963-88131-5-2 fűzött
Simon Károly (1932-)
Balatonfüred - polgármester - 20. század - 21. század
352.075.31(439-2Balatonfüred)(092)Simon_K.
[AN 2889384]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2010.
Reski, Petra (1958-)
Mafia (magyar)
   Maffia : keresztapák, pizzériák, hamis papok / Petra Reski ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-35-5 fűzött
Olaszország - maffia - ezredforduló - dokumentumregény
343.341.2(45)
[AN 2887988]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2010.
Számvéber Norbert (1975-)
   SS-páncélosok Normandiában / Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 168 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-249-092-2 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Hitlerjugend (12.)
Franciaország - Németország - hadtörténet - páncélos fegyvernem - katonai egység története - második világháború - történelmi forrás
358.119(430)"1939/1945"(093) *** 355.48(44)"194"(093)
[AN 2890212]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1115 /2010.
Babucs Zoltán (1974-)
   "Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát" : a székesfehérvári Magyar Királyi "Szent István" 3. Honvéd Gyalogezred a második világháborúban / Babucs Zoltán, Szabó Péter. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 296 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-963-249-100-4 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Szent István" 3. Honvéd Gyalogezred
Magyarország - Székesfehérvár - hadtörténet - katonai egység története - gyalogság - második világháború
355.48(439)"1939/1945" *** 356.1(439-2Székesfehérvár)"1939/1945"
[AN 2887884]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2010.
Földi Pál (1938-)
   A hadművészet története : a kezdetektől napjainkig / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 191 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 191-[192].
ISBN 978-963-249-097-7 kötött
hadtörténet
355.48(100)(091)
[AN 2887656]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2010.
Földi Pál (1938-)
   A halál neve U47 : a II. világháború legvakmerőbb tengeri akciója / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-626-3 fűzött
Németország - hadtörténet - tengeralattjáró - haditengerészet - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 359(430)"1939/1945"
[AN 2888090]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2010.
   "Ilyen tavasz csak egy volt életemben" : a dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849 : kiállítási katalógus : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. március 19 - június 30. : Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. március 11 - június 30. / [... rend. Basics Beatrix et al.] ; [a katalógust szerk. Basics Beatrix, Csákvári Ferenc]. - Budapest : BTM : MNM, 2009. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
ISBN 978-963-9340-77-0 fűzött
hadtörténet - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás - kiállítási katalógus
355.48(439)"1849"(093) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2888307]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2010.
   A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái, 1926-1945 / [szerk.] Tóth László ; [szöveg Baczoni Tamás, ... Lóránt Csaba]. - [2. jav., bőv. kiad.]. - Budapest : Huniform Kv., 2009. - 239 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 978-963-06-7550-5 kötött
Magyarország - honvédség - egyenruha - Horthy-korszak
355.14(439)"192/1945"
[AN 2888775]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2010.
McCarthy, Peter (1974-)
Panzerkrieg (magyar)
   Panzerkrieg : a német páncéloshadosztályok története a II. világháborúban / Peter McCarthy & Mike Syron ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 303 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 978-963-426-143-8 kötött : 2999,- Ft
Németország. Panzerwaffe
Németország - hadtörténet - katonai egység története - páncélos fegyvernem - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 358.119(430)"1939/1945"
[AN 2887691]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2010.
White, David Fairbank (1951-)
Bitter ocean (magyar)
   Keserű óceán : az atlanti csata, 1939-1945 / David Fairbank White ; [ford. Lieli Pál]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 258 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238-243.
ISBN 978-963-426-125-4 kötött : 2999,- Ft
Atlanti-óceán - hadtörténet - második világháború - tengeri hadművelet - hadihajózás
355.48(261)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945" *** 355.49(261)"1939/1945" *** 359(100)"1939/1945"
[AN 2888073]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1122 /2010.
Dearlove, Des
Business the Richard Branson way (magyar)
   Üzleti siker Richard Branson módra : a világ legsikeresebb vállalkozójának üzleti titkai / Des Dearlove ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-943-6 fűzött
Branson, Richard
Nagy-Britannia - vállalkozó - siker - vezetéslélektan - 20. század - 21. század
65.012.4 *** 65.013 *** 613.865 *** 658.1(410)(092)Branson,_R.
[AN 2888128]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2010.
European valuation standards (magyar)
   Európai értékelési szabványok, 2009 / [közread. a] Tegova ; [... kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - 6. kiad. - [Budapest] : ÉTK, 2009. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-513-219-5 fűzött : 3995,- Ft
Európai Unió - vagyonértékelés - szabvány
006.7/.8(4-62) *** 332.64
[AN 2888589]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2010.
Takáts Péter
   Menedzserkalauz / Takáts Péter. - Budapest : Új mani-fest, 2007-2009. - 2 db ; 24 cm
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2676443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései. - 2009. - 175 p. : ill.
ISBN 978-963-87750-5-4 fűzött
vezetéstudomány - munkalélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 2890247] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1125 /2010.
Alford, Helen J.
Managing as if faith mattered (magyar)
   Menedzsment, ha számít a hit : keresztény társadalmi elvek a modern korban / Helen J. Alford, Michael J. Naughton ; [ford. Árokszállási Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz : Mária Rádió K., 2009. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-299-2 kötött : 3200,- Ft
vezetés - vallási erkölcs
658.1.012.4 *** 658.1.011.1 *** 241
[AN 2889636]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2010.
Bokor Balázs (1957-)
   Diplomáciai csalétkek / Bokor Balázs. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2009. - 206 p. : ill. részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-72-9 kötött : 4990,- Ft
rendezvényszervezés - diplomáciai etikett
658.1.012.63 *** 395 *** 341.75
[AN 2888629]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2010.
Bunyevácz Zsuzsa (1978-)
   Az Új Világrend tízparancsolata avagy A Szent Grál elrablása / Bunyevácz Zsuzsanna. - Pécs : Alexandra, 2009. - 543 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 485-[544].
ISBN 978-963-297-105-6 kötött
globalizáció - magyarságkutatás - világtörténelem
339.9(100)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.9(089.3)
[AN 2888000]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2010.
   Culture of business - capital of culture : Pécs, 15-17 October, 2009 : conference book ; [ed. by István Tarrósy and Szilvia Szilágyi] ; [org., publ. by Faculty of Business and Economics of the University of Pécs]. - Pécs : Fac. of Business and Economics of the Univ. of Pécs, [2009]. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - világgazdaság - gazdaság - kultúra - ezredforduló - konferencia-kiadvány
339.9 *** 338(4-11)"200" *** 008(4-11)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2887103]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2010.
Drábik János (1938-)
   Korszakváltás : alvilágrend vagy világrend / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2009. - 375 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-156-8 kötött : 2999,- Ft
globalizáció - világpolitika - nemzetközi pénzügy - gazdaság - zsidóság - 20. század - ezredforduló
339.9(100) *** 327(100)"19/200" *** 339.7(100) *** 338(439)"200" *** 323.1(=924)(100)
[AN 2888342]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2010.
Drucker, Peter Ferdinand (1909-2005)
The daily Drucker (magyar)
   Drucker minden napra : 366 inspiráló és motiváló gondolat az év minden napjára, mindenki számára / Peter F. Drucker ; Joseph A. Maciariello válogatásával és szerkesztésével ; [ford. Kövesdi Miklós, Nagy Mónika Zsuzsanna és Varga Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Manager Kvk., 2009, cop. 2008. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9912-13-7 kötött : 5990,- Ft
vezetés - vállalatirányítás - szervezeti kultúra
658.1.012.4 *** 65.01
[AN 2889436]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2010.
Farkas Alexandra
   Az adólevonási jog / Farkas Alexandra. - Budapest : Saldo, 2009. - 104 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-328-2 fűzött
Magyarország - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.8(439)(036)
[AN 2890644]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2010.
Hágen István Zsombor
   Üzleti tervezés / Hágen István Zsombor, Kondorosi Ferencné. - Debrecen : "Controll 2003" Kft., 2009. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-963-88630-0-3 fűzött
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
658.1.012.2
[AN 2887624]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2010.
   Hat évtized reklámvilága, 1949-2009 : válogatás az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjtemény anyagából / [írta és ... vál. Szlanka András] ; [a pénzintézet történetét írta Botos János]. - [Budapest] : Médiacom Kft., cop. 2009. - 272 p. : ill., színes ; 20x30 cm + DVD
melléklet címe: Hat évtized reklámfilmjei
ISBN 978-963-87473-6-5 kötött : 4990,- Ft
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Magyarország - reklámgrafika - bank - magángyűjtemény - reklámfilm - album - elektronikus dokumentum
659.13(439) *** 069.017(439) *** 061.5(439)OTP *** 769.91(439)"194/200"
[AN 2886828]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2010.
   A jóléti állam a 21. században / vál. és szerk. Nyilas Mihály. - Budapest : Hilscher R. Szociálpol. Egyes. : ELTE Tátk Szociális Munka és Szociálpolitikai Tansz., 2009. - 498 p. ; 20 cm. - (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004). (Társadalompolitikai olvasókönyvek, ISSN 1215-590X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88455-2-8 fűzött : 2900,- Ft
jóléti társadalom - kapitalista rendszer - globalizáció - államelmélet - 21. század - egyetemi tankönyv
330.342.146(075.8) *** 339.9(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 2887160]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2010.
Joó Imre
   A kötelező biztosításról közérthetően / [szerző Joó Imre]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-0-4 fűzött
Magyarország - gépjármű-felelősségbiztosítás - útmutató
368.186.15(439)(036)
[AN 2889370]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2010.
   Mezőgazdasági érdekvédelem a rendszerváltás után, 1989-2009 / [szerk. Csordás Katalin] ; [közread. a] Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. - Budapest : MOSZ, 2009. - 238 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - érdekvédelem - érdekképviselet - egyesület - ezredforduló
334.784(439) *** 63 *** 061.2(439)
[AN 2889994]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2010.
   Mikroökonómia / szerk. Kopányi Mihály. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - [4], VII, 555 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-542.
ISBN 978-963-05-8567-5 fűzött
mikroökonómia
330.101.542
[AN 2889826]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2010.
Szikora Veronika
   Fogyasztói jogérvényesítés a mindennapokban / [szerzők Szikora Veronika, Hajnal Zsolt]. - Debrecen : Fome, 2009. - 64 p. ; 16 cm. - (Fogyasztóvédelmi zsebkönyvek, ISSN 2061-4055)
ISBN 978-963-88615-1-1 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2889310]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2010.
Törőcsik Mária (1953-)
   Vásárlói magatartás : ember az élmény és a feladat között / Törőcsik Mária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 303-320.
ISBN 978-963-05-8397-8 fűzött
marketing - fogyasztói társadalom - fogyasztói magatartás - gazdaságpszichológia
658.8 *** 339.138 *** 366.1 *** 330.16 *** 316.644
[AN 2889631]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2010.
Tóth Mihály
   Tájékoztató és segédlet a 2008. üzleti évi számviteli beszámoló elkészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához [elektronikus dok.] / szerző Tóth Mihály. Kézikönyv az általános forgalmi adó 2009. évi alkalmazásához / szerző Burgmann György. Adókímélő tanácsok / szerző Kurucz-Váradi Károly. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 2009 / kész. Gyarmati Róbert. Segédlet a társasági adó és a társas vállalkozások különadójának 2008. évi bevallásához / szerző Kurucz-Váradi Károly. - Szöveg. - [Budapest] : Verzál-Konzult Pressz, 2009. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Verzál CD szakkönyvtár, ISSN 2061-4225)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; MS Excell
Magyarország - adóügy - vállalkozásismeret - útmutató - elektronikus dokumentum
338.246.027(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2887873]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1141 /2010.
   "Hatékonyabb együttműködés a szakellátásban" : országos konferencia : Miskolc, 2009. május 11-12. : szakmai kiadvány / [szerk. Bihariné Kalászdi Beáta] ; [rend., közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Gyermekvédelmi Közp., 2009. - 115 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-8374-6 fűzött
gyermekvédelem - konferencia-kiadvány
364.65-053.2/.6 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2889428]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2010.
Inde, Krister (1947-)
Se dåligt, må bra (magyar)
   Rosszul látok, de jól érzem magam / Krister Inde ; [ford. Gombás Judit] ; [közread. a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYK, cop. 2009. - 51 p. ; 24 cm
Fűzött
csökkent látású - memoár
364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2889492]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1143 /2010.
   Add tovább! : drámajátékok nagyóvodásoknak, kisiskolásoknak / [szerk. Előd Nóra]. - Jav., bőv. kiad. - Veszprém : Piktúra Manufaktúra, 2009. - 84 p. : ill., részben kotta ; 29 cm
ISBN 978-963-88625-0-1 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék
371.383.1
[AN 2891271]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2010.
   Családi boldogság, családi pokol? : az együttélés művészete / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 246 p. ; 21 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9971-02-8 kötött : 3490,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2888167]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2010.
   Előadások az Ért. Ak. Klubban / szerk. Radványi Katalin ; [közread. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2009. - 52 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos
376.4 *** 364.65-056.37
[AN 2888981]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2010.
Gál Géza Gaszton
   Népoktatás Hercegszántón az Osztrák-Magyar Monarchiában / Gál Géza Gaszton. - [Dávod] : [Gál. G. G.], cop. 2009. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8205-3 fűzött
Hercegszántó - Magyarország - oktatástörténet - alapfokú oktatás - iskolatörténet - általános iskola - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
373.3(439-2Hercegszántó)"186/191" *** 373.3(439)"186/191"
[AN 2888718]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2010.
   Gereben Ferencné dr. Várbíró Katalin : bibliográfia / [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYFK, 2009. - 18 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Gerebenné Várbíró Katalin (1944-)
gyógypedagógia - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
376:016 *** 012Gerebenné_Várbíró_K.
[AN 2888863]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2010.
   A Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium centenáriumi évkönyve, 1909-2009 / [szerk. Főzőné Kovács Klára]. - Pesterzsébet : Gróf Széchenyi I. Ált. Isk., Szakisk. és Gimn., 2009. - 141 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8441-5 fűzött
Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 20. kerület - általános iskola - szakközépiskola - gimnázium
373.6(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.) *** 373.54(439-2Bp.)
[AN 2889563]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2010.
   A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete, 1833-1923 : a 2009. október 16-án, Pécsett tartott tudományos konferencia tanulmányai / [szerk. Kajtár István, Pohánka Éva] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2009. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88505-4-6 kötött
Pécsi Püspöki Lyceum
Magyarország - Pécs - felsőoktatás - jogászképzés - egyetemi tanár - jogász - történeti feldolgozás
378.634(439)(091) *** 378.634(439-2Pécs)(091) *** 37(439-2Pécs)(092)
[AN 2886789]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2010.
   Škola ako geto : systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku / koordinátori Eben Friedman, Mihai Surdu ; autori Eben Friedman [et al.] ; [publ. Roma Education Fund]. - Budapest : Roma Education Fund, 2009. - 111 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103-111.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9832-09-1)
Szlovákia - cigányság - nemzetiségi oktatás - oktatáspolitika - ezredforduló
376.7(=914.99)(437.6) *** 316.347(=914.99)(437.6) *** 37.014(437.6)"200"
[AN 2889972]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2010.
Szalai Béla
   Mozaik : Pannonhalma, 1956 / Szalai Béla. - Budapest : Publikus Bt., 2009. - 438, [32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8319-7 kötött
Pannonhalma - 1956-os forradalom - helytörténet - egyházi iskola - memoár - történelmi forrás
373.552(439-2Pannonhalma)"1956"(0:82-94) *** 943.9-2Pannonhalma"1956"(093)
[AN 2886328]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2010.
   Új kutatások a neveléstudományokban, 2008 : hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola / szerk. Kozma Tamás és Perjés István ; [kiad. az MTA Pedagógiai Bizottsága]. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2009]. - 363 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2008. nov. 13-15-én rendezett 8. Országos Neveléstudományi Konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-401-7)
pedagógia
37
[AN 2889133]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1153 /2010.
Dlusztus Imre (1960-)
   Futballizmus II : [bevezetés a labdarúgás közgazdaságtanába] / Dlusztus Imre ; kiad. KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány. - Szeged : KÉSZ Labdarúgó Akad. Alapítvány, 2009. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8351-7 fűzött : 1900,- Ft
labdarúgás - gazdaságtan
796.332 *** 330
[AN 2887226]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2010.
Ferkai Marcell
   A futballtörténelem 100 legendás mérkőzése / Ferkai Marcell ; [további szerzők Misur Tamás ..., T. Szabó Gábor ...]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 271 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [272].
ISBN 978-963-9974-02-9 kötött : 7980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9974-02-99)
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 2889311]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2010.
   Magyar sakklexikon : [A-Z] / [... szerk. ... Lovas Dániel] ; [... anyagot összeáll. Molnár Zoltán]. - [Kecskemét] : Panton Bt. : Cs. B. Bt., [2009]. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (DecoArt könyvek, ISSN 1787-730X ; 6.)
ISBN 978-963-87095-5-4 fűzött
sakk - szaklexikon
794.1:030
[AN 2890248]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2010.
Margay Sándor (1961-)
   Ferencváros / Margay Sándor. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 175 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A leghíresebb magyar futballklubok ; 1.)
ISBN 978-963-9729-97-1 fűzött : 3490,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2890178]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2010.
Román Péter (1975-)
   Íjász blog.. / Román Péter. - Eger : Román P., 2009. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8116-2 fűzött
íjászat
799.322.2
[AN 2888277]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2010.
Simon István
   A Formula-1 60 éve, 1950-2009 / Simon István ; [társszerző Mészáros Sándor]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Legendás pilóták, felejthetetlen futamok, ISSN 2061-4330)
ISBN 978-963-9729-99-5 fűzött : 2500,- Ft
autósport - sporttörténet - sportoló
796.71(100)(092) *** 796.71(100)(091)
[AN 2890191]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2010.
   Squash Debrecen, 1999-2009. - [Debrecen] : Ezin Kft., 2009. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7630-4 fűzött
Debrecen - squash - sporttörténet
796.346(439-2Debrecen)
[AN 2888528]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2010.
Takács Ferenc (1938-)
   A dobók pápája / írta és összeáll. Takács Ferenc. - Budapest : OFI OPKM, 2009. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.: p. 105-112.
ISBN 978-963-682-647-5 fűzött
Koltai Jenő (1917-2004)
Magyarország - gerelyhajítás - sportoló - edző - 20. század
796.433.2(439)(092) *** 796.433.2(439)(092)Koltai_J.
[AN 2888966]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2010.
Telegdi Ágnes
   Téli ünnepkör : kreatív ötletek, hasznos tanácsok Márton-naptól farsangig / Telegdi Ágnes. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9729-95-7 kötött : 3690,- Ft
téli ünnepi szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.4
[AN 2889504]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1162 /2010.
   AmA : az Amadeus Művészeti Alapítvány Alkotóháza. - Budapest : Amadeus Műv. Alapítvány, 2009. - 149, [4] p. : ill., színes ; 23x24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Számozott példány: 50
ISBN 978-963-06-7837-7 fűzött
Amadeus Művészeti Alapítvány Alkotóháza
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művészeti csoport
73/76(439)"200" *** 061.28(439)
[AN 2887692]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2010.
Anderson, Janice
Palaces (magyar)
   Paloták / Janice Anderson ; [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 33x33 cm
ISBN 978-963-09-5959-9 kötött : 9990,- Ft
palota - fényképalbum
728.82(100)(084.12)
[AN 2886448]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2010.
Antoni Gaudí (magyar)
   Antoni Gaudí / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2009. - 255 p. : ill., színes ; 17 cm
borító- és gerinccím: Gaudí
ISBN 978-963-9701-90-8 kötött : 2800,- Ft
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Spanyolország - építész - 20. század
72(460)(092)Gaudí,_A.
[AN 2886456]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2010.
Baráth Gabriella (1975-)
   The relation systems of metropolitan areas : comparative analyses of capital city regions by the example of Budapest, Székesfehérvár, Tatabánya in Hungary and Paris and Sens in France / by Gabriella Baráth. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 75.)
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-9899-21-6 fűzött
Magyarország - Franciaország - regionális tervezés - városhálózat - gazdaságföldrajz - városfejlesztés
711.4(439) *** 711.4(44) *** 911.3(439) *** 911.3(44) *** 332.14(439) *** 332.14(44)
[AN 2889097]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2010.
Csákvári Péter
   Szent István dénárjának veret típusai / Csákvári Péter. - Győr : Cappen Kft., 2009. - 106 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-06-7351-8 fűzött
Magyarország - pénzverés - numizmatika - 11. század - fémpénz - elektronikus dokumentum
737.1(439)"10" *** 336.746(439)"10"
[AN 2889981]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2010.
Csernus Tibor (1927-2007)
   Csernus Tibor : képek a Sulkowski-gyűjteményből : pictures from the Sulkowski-collection : [Kogart Ház, 2009. szeptember 26. - december 31.] / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [a tanulmány szerzője Lajta Gábor] ; [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2009]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 70-79.
ISBN 978-963-88206-2-4 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Csernus_T. *** 069.017(44)Sulkowski *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2889514]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2010.
Dénes József (1960-)
   Burgenland / [szöveg] Dénes József ; [fotók] László János. - [Budapest] : Anno, [2009]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-605-8 kötött
Burgenland - vár - fényképalbum
728.81(436.3)(084.12) *** 728.81(439.26)(084.12)
[AN 2887530]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2010.
   Diénes Attila / [szerk. Gopcsa Katalin és Diénes Attila] ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2009. - 83 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-9938-01-4 kötött
Diénes Attila (1942-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Diénes_A.
[AN 2890067]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2010.
Egedy Tamás (1970-)
   Városrehabilitáció és életminőség / Egedy Tamás. - Budapest : MTA FKI, 2009. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 64.)
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-9545-26-7 fűzött
Magyarország - városfelújítás - életminőség
711.1(439) *** 711.5 *** 316.728
[AN 2889737]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2010.
   Az erdő kincsei = Treasures of the forest / [szerk. Rafai Gábor] ; [ford. Szivós Zoltán]. - Budapest : Holcim Hungária Zrt., cop. 2009. - 112 p. : ill., színes ; 25x28 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - természetkép
77.04(439)"200" *** 77.047
[AN 2889429]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2010.
Földi Pál (1938-)
   Magyarország legendás várai / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006 [!2009]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Legendás várak, várak legendái. - Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-375-427-6 kötött
ISBN 963-375-427-5
Magyarország - vár - művelődéstörténet
728.81(439) *** 930.85(439)
[AN 2890168]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2010.
Hurlston, Melanie
Melly & me kaleidoscope (magyar)
   Ezerszínű textilcsodák : inspiráló ötletgyűjtemény, amely színesebbé varázsolja az életünket / Melanie Hurlston ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 75 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9974-04-3 kötött : 2990,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 2889279]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2010.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szállodái = Fantastic hotels of the world / Kiss Róbert Richard ; [mtársak ... Aba Miklós et al.]. - Budapest : MediaCom Kft., [2005]-. - ill., színes ; 30 cm
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2644103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - [2009]. - 255 p.
ISBN 978-963-87473-5-8 kötött : 7350,- Ft : 45 USD : 48 CHF : 28 EUR
[AN 2886635] MARC

ANSEL
UTF-81175 /2010.
Marosvölgyi Gábor
   Gulácsy Lajos / Marosvölgyi Gábor. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 21.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-6072-4 kötött : 1490,- Ft
Gulácsy Lajos (1882-1932)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Gulácsy_L.
[AN 2889587]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2010.
Ötvös Nagy Ferenc (1948-)
   Festőzománcozás / Ötvös Nagy Ferenc ; [a 2. fejezetet Tóth Lajos írta] ; [a rajzokat Nagyné Szikszai Márta kész.]. - Budapest : Scolar, 2009. - 172 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-142-9 kötött : 4950,- Ft
zománcművészet
738.4
[AN 2890362]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2010.
   A régiók újraiparosítása : a Dél-Dunántúl esélyei / szerk. Fodor István ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2009. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-20-9 fűzött
Dél-dunántúli régió - területfejlesztés - regionális gazdaság - iparosítás
711.2(439.11-13) *** 332.1(439.11-13) *** 330.341.42
[AN 2889110]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2010.
Rum Attila
   Bernáth Aurél / Rum Attila. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6073-1 kötött : 1490,- Ft
Bernáth Aurél (1895-1982)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bernáth_A.
[AN 2889582]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2010.
Schaefer, Kim
Flower festival (magyar)
   Virágkarnevál : 50 rátétminta - növények, lepkék, bogarak foltvarrással / Kim Schaefer ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2009. - 87 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-03-6 fűzött : 3190,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 2889218]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2010.
Surányi Dezső (1947-)
   Ceglédi keresztek és Madonna-szobrok / Surányi Dezső. - Cegléd : [Surányi D.], 2009. - [52] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7722-6 fűzött
Cegléd - emlékmű - kereszt
726.825.4(439-2Cegléd)
[AN 2889777]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2010.
Szervátiusz Tibor (1930-)
   Szervátiusz Tibor / [szerk. Szervátiusz Klára] ; [közread. a] ... Szervátiusz Alapítvány. - [Budapest] : Mikes : Szervátiusz Alapítvány, 2009. - 142 p. : ill., részben színes ; 32 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven, a képaláírások magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 132-138.
ISBN 978-963-8130-82-2 kötött : 5950,- Ft
ISBN 978-963-06-8135-3
Szervátiusz Tibor (1930-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szervátiusz_T.
[AN 2889524]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2010.
Települési Környezet Konferencia (2.) (2009) (Debrecen)
   Települési környezet : [II. Települési Környezet Konferencia] : [Debrecen, 2009. november 27-28.] / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék]. - Debrecen : DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tansz., 2009. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: II. Települési Környezet Konferencia : Debrecen, 2009. november 27-28. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-336-2 fűzött
Magyarország - területrendezés - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
711(439) *** 504.03(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2888834]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2010.
Zentai Tünde (1946-)
   Patapoklosi / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pannónia Kv., 2009. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 88-92. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-23-8 kötött : 2590,- Ft
Patapoklosi - templom - népi díszítőművészet - helyismeret
726.54(439-2Patapoklosi) *** 75.031.4(=945.11) *** 908.439-2Patapoklosi
[AN 2886837]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1184 /2010.
Bacon, Tony (1954-)
The bass book (magyar)
   Basszusgitárok könyve / [Tony Bacon & Barry Moorhouse] ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-266-094-3 kötött : 4600,- Ft
basszusgitár
681.817.61
[AN 2888047]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2010.
Bródy János (1946-)
   Tiszta hangok : Bródy János dalai, Korniss Péter fotói, Zubornyák Zoltán naplója. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 99, [5] p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-227-196-5 kötött : 4990,- Ft
Románia - magyar irodalom - gyermekotthon - gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 376.64.018.324(498.4-2Szováta)
[AN 2892041]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2010.
Canter, Marc
Reckless road (magyar)
   Reckless road : a Guns N' Roses és az Appetite for destruction születése / írta Marc Canter és Jason Porath ; ... fotók Jack Lue ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 347 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 39.)
ISBN 978-963-266-063-9 kötött : 5900,- Ft
Guns N' Roses (együttes)
Guns N' Roses (együttes). Appetite for destruction
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - album
78.067.26.036.7(73)Guns_N'_Roses
[AN 2887666]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2010.
Clarke, Martin
Pearl Jam and Eddie Vedder (magyar)
   Pearl Jam & Eddie Vedder / Martin Clarke ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 201 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 42.)
Diszkográfia: p. [203].
ISBN 978-963-266-112-4 kötött : 3300,- Ft
Vedder, Eddie (1964-)
Pearl Jam (együttes)
Egyesült Államok - popzene - zenekar - ezredforduló - zenész
78.067.26.036.7(73)Pearl_Jam *** 78.067.26.036.7(73)(092)Vedder,_E.
[AN 2887671]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2010.
Denizeau, Gérard (1953-)
Comprendre et identifier les genres musicaux (magyar)
   A zenei műfajok képes enciklopédiája : újszerű zenetörténet / Gérard Denizeau ; ford. Aradi Péter, Reviczky Béla. - Budapest : Rózsavölgyi, 2009. - 271 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87764-7-1 kötött : 5990,- Ft
zenetörténet
78(100)(091)
[AN 2890653]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2010.
The dirt (magyar)
   The dirt / Mötley Crüe ; [közrem. Neil Strauss] ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 513 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 37.)
ISBN 978-963-266-095-0 kötött : 4900,- Ft
Mötley Crüe (együttes)
rockzenekar - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(73)Mötley_Crüe(0:82-94)
[AN 2887689]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2010.
Dylan, Bob (1941-)
Bob Dylan, the essential interviews (magyar)
   Bob Dylan interjúk / szerk. Jonathan Cott ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 433 p. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 40.)
ISBN 978-963-266-114-8 kötött : 4900,- Ft
Dylan, Bob (1941-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.7(73)(092)Dylan,_B.(047.53)
[AN 2887420]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2010.
Jackson, Michael (1958-2009)
Moonwalk (magyar)
   Holdséta : önéletrajz / Michael Jackson ; [ford. Horváth Attiláné] ; [... előszavát, ... utószavát M. Nagy Miklós ford.]. - Budapest : Európa, 2009. - 323 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8875-5 kötött : 3800,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.(0:82-94)
[AN 2886681]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2010.
King, Kate
   Michael Jackson : legendák és valóság / Kate King. - [Budapest] : Hot! Kv. : Ringier, cop. 2009. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7714-39-9 kötött : 3950,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - popzenész - 20. század - ezredforduló - album
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.(084.1)
[AN 2890470]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2010.
Kiss Ferenc (1943-)
   Híres művészek Budapesten a Magyar Királyi Operaházban, 1884-1944 = Great artists in Budapest Hungarian Royal Opera House, 1884-1944 = Grosse Künstler in Budapest Ungarisch Königliches Opernhaus, 1884-1944 / [Kiss Ferenc]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 639 p. : ill. ; 33 cm + 3 CD
ISBN 978-963-297-070-7 kötött
Budapest - operaénekes - karmester - színháztörténet - 19. század - 20. század - album - auditív dokumentum
784.071.2(100)(092) *** 78.071.2(100)(092) *** 792(439-2Bp.)"1884/1944"
[AN 2888028]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2010.
Marton Árpád
   A Mozart-galaxis / Marton Árpád. - Szeged : Gerhardus, 2009. - 536 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 526-532.
ISBN 978-963-88396-2-6 kötött : 5400,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század
78.071.1(436)Mozart,_W._A.
[AN 2888110]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2010.
Roberts, Chris
Michael Jackson, the king of pop, 1958-2009 (magyar)
   Michael Jackson, 1958-2009 / Chris Roberts ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
Diszkogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-09-6061-8 kötött : 4990,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - zenész - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.
[AN 2886459]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2010.
Shadwick, Keith
Led Zeppelin (magyar)
   Led Zeppelin : egy zenekar története, 1968-1980 / Keith Shadwick ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 42.)
Bibliogr.: p. 320. - Diszkogr.: p. 312-315.
ISBN 978-963-266-115-5 kötött : 6900,- Ft
Led Zeppelin (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század
78.067.26.036.7(410)Led_Zeppelin
[AN 2888038]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2010.
Spears, Lynne
Through the storm (magyar)
   A viharon át / Lynne Spears, Lorilee Craker ; [ford. Steiner Kristóf]. - Budapest : Ringier : Hot! Kv., 2009. - 199 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7714-38-2 kötött : 3490,- Ft
Spears, Britney (1981-)
Spears család
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Spears,_B.(0:82-94)
[AN 2890712]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2010.
Szántai Zsolt (1966-)
   Tom Jones, a walesi hang / Thomas W. Hook ; [!ford. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149. - Diszkogr.: p. 165-[182]. - Filmogr.: p. 153-161.
ISBN 978-963-259-085-1 fűzött : 1490,- Ft
Jones, Tom (1940-)
Nagy-Britannia - zenész - dalénekes - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(410)(092)Jones,_T.
[AN 2887646]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2010.
Wolff, Christoph
Johann Sebastian Bach (magyar)
   Johann Sebastian Bach : a tudós zeneszerző / Christoph Wolf ; [ford. Széky János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Park, cop. 2009. - 675, [2] p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 615-625.
ISBN 978-963-530-870-5 fűzött : 4500,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 2891666]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2010.
   Zenelexikon : művek, műfajok, szerzők / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2009. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-624-9 kötött
zeneművészet - szaklexikon
78:030
[AN 2888108]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1201 /2010.
Levy, Shawn
Paul Newman (magyar)
   Paul Newman / Shawn Levy ; [ford. Valló Gábor, Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2009]. - 456 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 453-456.
ISBN 978-963-643-178-5 kötött : 3990,- Ft
Newman, Paul (1925-2008)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - ezredforduló - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Newman,_P.
[AN 2890554]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2010.
Maksa Zoltán (1962-)
   Öninterjú : komoly és komolytalan válaszok 25 év leggyakrabban feltett újságírói kérdéseire / Maksa Zoltán. - [Budapest] : Tészi Bt., 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-06-7645-9 fűzött
Maksa Zoltán (1962-)
Magyarország - humorista - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
792.028(439)(092)Maksa_Z. *** 792.73
[AN 2889374]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2010.
Tari Eszter
   Jávai árnyak : a jávai árnyjáték története, jellegzetességei és szerepe / Tari Eszter. - Pécs : Ímea K., [2009]. - 104 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-06-6490-5 kötött
Jáva - árnyjáték
792.96(594.53/.59)
[AN 2886325]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1204 /2010.
Bálint Gábor (1844-1913)
   A romanized grammar of the East- and West-Mongolian languages : with popular chrestomathies of both dialects / by Gábor Bálint of Szentkatolna ; ed. and introd. by Ágnes Birtalan. - Budapest : MTAK, 2009. - XXXIV, 222 p. : ill. ; 26 cm. - (Budapest oriental reprints. Series B, ISSN 0230-8991 ; 3.)
Kész. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött kézirat alapján. - Bibliogr.: p. XXIV-XXIX.
ISBN 978-963-7451-1-19-5 fűzött
mongol nyelv - nyelvtan - kézirat - fényképmásolat
809.42-5
[AN 2889528]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2010.
Boer, Berna de
Pons Powerkurs für Anfänger Niederländisch (magyar)
   Pons : megszólalni egy hónap alatt : holland / Berna de Boer, Birgit Lijmbach ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
Fűzött
holland nyelv - nyelvkönyv
803.931(078)=945.11
[AN 2886725]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2010.
Böröcz Mihályné
   Magyar - német szakszavak tűzoltók részére = Ungarisch - deutsche Fachwörter für Feuerwehrmänner = Deutsch - ungarische Fachwörter für Feuerwehrmänner ; Német - magyar szakszavak tűzoltók részére / összeáll. Böröcz Mihályné ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetsége]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tűzoltók Szövets., 2009. - [10], 51, [8], 49 p. ; 15 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-7675-5 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - tűzoltás - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 614.84
[AN 2889047]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2010.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol iskolásoknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2009. - 55 p. : ill. ; 20 cm + 23 tanulókártya
ISBN 978-963-88072-7-4 fűzött : 2370,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2887040]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2010.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek / Kertész Judit. - Jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2009, cop. 2003. - 278 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9698-77-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2891694]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2010.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit. - Jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2009, cop. 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9698-78-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)(076)=945.11
[AN 2891695]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2010.
Rousseau, Pascale
Pons grosser Anfängerkurs, Französish (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2006. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm + 4 CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-01-3 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2886642]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2010.
Scott, Samantha
Pons Verbtabellen Englisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : angol / Samantha Scott ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, [2009], cop. 2003. - 104 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-72-4 fűzött (hibás ISBN 963-9194-72-7)
angol nyelv - ige - nyelvkönyv
802.0-552(078)=945.11
[AN 2886729]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2010.
Szemerkényi Ágnes (1943-)
   Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Osiris, 2009. - 744 p. ; 20 cm. - (Osiris diákszótár ; 4.)
ISBN 978-963-389-977-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 2891082]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2010.
Szofilkánics Judit
   Tanuljunk ukránul 2 / Szofilkánics Judit ; [graf. Szofilkánics Marina, Szofilkánics Sándor] ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2009. - 312 p. : ill., színes ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Vivčajmo ukraïns'ku movu!. - Bibliogr.: p. 312.
Fűzött
ukrán nyelv - nyelvkönyv - példatár - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)(076)=945.11
[AN 2890305]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1214 /2010.
Bodnár Dániel (1957-)
   Káintól Krisztusig : bibliai személyek és témák a XX. század regényirodalmában / Bodnár Dániel. - Budapest : Kairosz, 2009. - 524, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-272-5 fűzött : 3500,- Ft
világirodalom története - bibliakutatás - motívumtörténet - műfajtörténet - 20. század - regény
82(091)-31"19" *** 22.07
[AN 2888025]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2010.
   East looks West. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008-2009. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9776-09-8
Európa - Kelet-Európa - helyismeret - európai irodalom története - műfajtörténet - útleírás
82-992(4-11)(091) *** 908.4(0:82-992)
[AN 2729618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Orientations : an anthology of East European travel writing, ca. 1550-2000 / ed. by Wendy Bracewell. - 2009. - XXI, 402 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-10-4 kötött
[AN 2887679] MARC

ANSEL
UTF-81216 /2010.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondjam vagy mutassam?! : szó, hang, gesztus / Montágh Imre ; [a grafikákat Dolnik Miklós kész. ...]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-346-419-9 kötött : 2700,- Ft
nem verbális kommunikáció - beszédművelés - illemtan
82.085 *** 800.95 *** 395 *** 316.772.2
[AN 2891265]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2010.
Nagy Gábor (1972-)
   Az értelmezésig és tovább : tanulmányok, kritikák / Nagy Gábor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2009. - 283 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-963-9530-77-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomtudomány - 20. század - ezredforduló - könyvkritika - esszé
82(091)"19/200" *** 894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 2886752]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2010.
Ritoók Zsigmond (1929-)
   Vágy, költészet, megismerés : válogatott tanulmányok / Ritoók Zsigmond. - Budapest : Osiris, 2009. - 423 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-041-4 kötött : 3980,- Ft
ókori görög irodalom története - latin irodalom története - irodalomtudomány - műelemzés
875(091) *** 871(091) *** 82.01
[AN 2889085]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
   Labirintusok : a szellemtörténet útjai a klasszikustól a modernig / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2009. - 320 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-144-3 kötött : 3500,- Ft
Európa - világirodalom története - szellemtörténet - 20. század
82(091)"19" *** 930.85(4)
[AN 2889767]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2010.
Wenner Éva
   Irodalom a határon : Italo Svevo regényei az Osztrák - Magyar Monarchia szellemi életében / Wenner Éva. - Budapest : Mundus, 2009. - 203 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 83.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 5.)
Bibliogr.: p. 189-196. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-8033-25-3 fűzött
Svevo, Italo (1861-1928)
Olaszország - Trieszt - író - művelődéstörténet - irodalmi élet - 19. század - 20. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - műelemzés
850(092)Svevo,_I. *** 930.85(436/439-2Trieszt)
[AN 2890257]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1221 /2010.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján. - Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2009. - 189, [2] p.
ISBN 978-963-9893-20-7 kötött : 1900,- Ft
[AN 2887174] MARC

ANSEL
UTF-81222 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Balassi Bálint Istene / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009. - 169, [3] p. ; 17 cm. - (Világnézeti figyelő ; 6.)
ISBN 978-963-87578-9-0 fűzött
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - magyar irodalom - író - vallásos irodalom - 16. század - vers - műelemzés
894.511(092)Balassi_B. *** 894.511-141
[AN 2886646]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2010.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   "Magunkba le" : Reményik Sándor / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2009. - 114, [4] p. ; 17 cm. - (Világnézeti figyelő ; 7.)
ISBN 978-963-88578-0-4 fűzött
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - vers - műelemzés
894.511(498)(092)Reményik_S. *** 894.511-14(498)
[AN 2887110]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2010.
Csűrös Miklós (1944-)
   "A teljes részei" : írások Takáts Gyuláról / Csűrös Miklós. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 158 p. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-24-5 kötött : 1890,- Ft
Takáts Gyula (1911-2008)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Takáts_Gy.
[AN 2887127]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2010.
Horváth János (1878-1961)
   Horváth János irodalomtörténeti munkái / [szerk. Korompay H. János, Korompay Klára]. - Budapest : Osiris, 2005-2009. - 5 db ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A főcím az 5. köteten: Horváth János irodalomtörténeti és kritikai munkái
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2009. - 1044 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-019-3 kötött : 6690,- Ft
[AN 2889197] MARC

ANSEL
UTF-81226 /2010.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Megtartó párbeszéd : esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk / Ködöböcz Gábor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2009. - 258 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-78-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2886782]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2010.
   Költők és koruk : Babits Mihály és József Attila / [... szerk. N. Horváth Béla] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar]. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2009. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-33-7 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A. *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 2890014]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2010.
Sánta Gábor (1967-)
   Fekete István : tanulmányok / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003-. - 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 967893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 289 p. : ill. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9893-21-4 kötött : 2490,- Ft
[AN 2887166] MARC

ANSEL
UTF-81229 /2010.
Vincze Ferenc (1979-)
   Hagyományok terhe : tanulmányok, kritikák a magyar, a román és a német irodalom köréből / Vincze Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 978-963-9530-76-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - esszé - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 894.511-4 *** 82.01
[AN 2886822]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1230 /2010.
Abnett, Dan
Sabbat martyr (magyar)
   Sabbat mártír : a 7. Gaunt szellemei regény / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2009]. - 410 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2887628]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2010.
Ahern, Cecelia (1984-)
PS, I love you (magyar)
   Ui.: Szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, [2009], cop. 2007. - 510 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8453-81-5 kötött : 3170,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2891669]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2010.
Ammaniti, Niccolò (1966-)
Ti prendo e ti porto via (magyar)
   Magammal viszlek / Niccolò Ammaniti ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2009. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8827-4 kötött : 3400,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2888023]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-027-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2888586]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009, cop. 2006. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-42-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2888594]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2010.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
La città nascosta (magyar)
   A titkos város / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 292 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Köhler Ágnes és Falvay Dávid. - Számozási adatként: 7. füz.
ISBN 978-963-297-078-3 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2888125]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2010.
Bite (magyar)
   Karó. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 379, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A lány, akit elbűvölt a halál / Laurell K. Hamilton ; ford. Lukács Lászlóné. Egyszavas válaszok / Charlaine Harris ; ford. Lukács Lászlóné. Nyílt színi harapás / MaryJanice Davidson ; ford. Weisz Böbe. Galahad / Angela Knight ; ford. Gálvölgyi Judit. Vérszomj / Vickie Taylor ; [ford. Csató Gabriella]. - Egys. cím: The girl who was infatuated with death ; One word answer ; Biting in plain sight ; Galahad ; Blood lust
ISBN 978-963-254-327-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2888134]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2010.
The book with no name (magyar)
   Gyilkos könyv : regény (feltehetőleg) / [Anonymus]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 382 p. ; 20 cm
Ford. Sudár Balázs
ISBN 978-963-370-839-2 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2887576]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2010.
Bray, Libba
Rebel angels (magyar)
   Lázadó angyalok / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 507 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-070-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2887559]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2010.
Broadrick, Annette
Come be my love (magyar)
   Hanyatt-homlok hozzád / Annette Broadrick ; [... ford. Kovács János]. A karácsonyi vendég / Emma Darcy ; [... ford. Simon László]. Henrik karácsonya / Dixie Browning ; [... ford. Gerhardt Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 18. (téli ksz.))
Egys. cím: Come be my love. An impossible dream. Henry the ninth
ISBN 978-963-538-076-3 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2889819]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2010.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A dead man in Deptford (magyar)
   Gyilkosság Deptfordban / Anthony Burgess ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2009. - 387 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8836-6 fűzött : 3000,- Ft
Marlowe, Christopher (1564-1593)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2888024]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2010.
Buruma, Ian (1951-)
The China lover (magyar)
   A kínai szerető / Ian Buruma ; [ford. Reichenberger Éva]. - Budapest : Victoria, [2009]. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-34-3 kötött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2886324]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2010.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
   Childe Harold zarándokútja : verses regény = Childe Harold's pilgrimage : a romaunt / Lord Byron ; ford. és lábjegyzeteket kieg. Deme Gyula. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 633 p. ; 20 cm
Fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - verses regény - kétnyelvű dokumentum
820-13.02=945.11
[AN 2890392]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2010.
Cave, Nick (1957-)
The death of Bunny Munro (magyar)
   Bunny Munro halála / Nick Cave ; [ford. Polyák Béla]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 275 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-113-1 kötött : 3700,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2888092]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2010.
Clare, Cassandra
City of bones (magyar)
   Csontváros : [A halál ereklyéi első könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 486, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-095-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2888005]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2010.
Cole, Martina (1959-)
Faces (magyar)
   Arcok / Martina Cole ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 542 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-113-1 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2887589]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2010.
Colette (1873-1954)
Chéri (magyar)
   Chéri / Colette ; [Kállay Miklós fordítását átd. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9725-85-0 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - szerelmes regény
840-312.5=945.11
[AN 2887561]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2010.
Collins, Suzanne
The hunger games (magyar)
   Az éhezők viadala / Suzanne Collins ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-64-9 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2886356]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Brain (magyar)
   Agy / Robin Cook ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 340 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-357-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2890740]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Foreign body (magyar)
   Idegen test / Robin Cook ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-090-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2887588]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2010.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's enemy (magyar)
   Sharpe ellensége : Richard Sharpe és Portugália védelme, 1812 karácsonya / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 360 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-150-6 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2887555]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2010.
Cöster, Annette
Zwei Ponys machen doppelt Spass (magyar)
   Két póni dupla öröm / Annette Cöster ; Irmgard Paule rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2009]. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-45-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2889478]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ihr Geheimnis (magyar)
   Titkok titka / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 62.)
ISBN 978-963-9896-30-7 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2891061]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Judys Schwur (magyar)
   Judy esküje / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 61.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-32-1 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2889560]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Unser Weg ging hinauf (magyar)
   Együtt a csúcsra / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 85.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-33-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2889580]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2010.
David-Néel, Alexandra (1868-1969)
Le lama aux cinq sagesses (magyar)
   Az öt bölcsesség lámája / Alexandra David-Neel, Jongden láma ; [ford. Moharné Dobó Éva]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2009. - 385 p. ; 22 cm. - (Orient expressz sorozat, ISSN 1587-9526 ; 1.)
Megj. "Mipam, az öt bölcsesség lámája" címmel is
ISBN 978-963-87770-6-5 fűzött : 2680,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2886731]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2010.
Dawson, Lucy
His other lover (magyar)
   Kicsinálom a szeretődet / Lucy Dawson ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Szó K., 2009. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9870-12-3 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2887404]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2010.
Donald, Robyn
The prince's convenient bride (magyar)
   Szeplőtelenek / Robyn Donald ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 452.)
ISBN 978-963-538-079-4 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2888564]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2010.
Erskine, Barbara (1944-)
The warrior's princess (magyar)
   A harcosok hercegnője / Barbara Erskine ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 541 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-102-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2887633]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2010.
Fabrio, Nedjeljko (1937-)
Vježbanje života (magyar)
   Város az Adrián : kronisztérium / Nedjeljko Fabrio ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2009, cop. 1994. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-468-5 fűzött : 3200,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2888781]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2010.
Fitzek, Sebastian
Die Therapie (magyar)
   A terápia : pszichotriller / Sebastian Fitzek ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 277 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-146-6 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2887602]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2010.
Freund, Peter
Mysteria: Das Tor des Feuers (magyar)
   Misztéria : a Tűz kapuja / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., cop. 2009. - 380 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-66-8 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2887552]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2010.
Gaider, David
The stolen throne (magyar)
   Az elorzott trón / David Gaider ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-09-3 fűzött : 2690,- Ft : 10 EUR
Kanada - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(71)=945.11
[AN 2887353]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2010.
Giacometti, Éric
Conjuration Casanova (magyar)
   A Casanova-összeesküvés / Éric Giacometti, Jacques Ravenne ; [ford. Gergely Orsolya]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 480 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-363-6 kötött : 2995,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2887613]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2010.
Gould, Judith
Sins (magyar)
   Bűnök / Judith Gould ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Szó K., cop. 2009. - 638 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9870-09-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2889656]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2010.
Gray, Claudia
Stargazer (magyar)
   Stargazer : nézz az égre! / Claudia Gray ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 293 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-112-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2888015]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2010.
Greene, Graham (1904-1991)
The power and the glory (magyar)
   Hatalom és dicsőség / Graham Greene ; ford. Sőtér István. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 257, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-885-2 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2891143]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2010.
Griffin, W. E. B. (1929-)
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 4. kv. társszerzője Butterworth, William E. - A 4. kv. fordítója Nitkovszki Stanislaw
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Halálos becsület. - cop. 2009. - 457 p.
ISBN 978-963-426-154-4 kötött : 2999,- Ft
[AN 2887460] MARC

ANSEL
UTF-81268 /2010.
   A halhatatlan élet : kenyér-antológia / [vál. és szöveget gond. Tüskés Tünde]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-26-9 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - kenyér - antológia
82-822=945.11 *** 664.66(0:82-14)
[AN 2886859]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2010.
Harris, Sara
The peacock princess (magyar)
   Hercegasszony voltam Teheránban / Sara Harris, Barbara Mosallai Bell ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Kistarcsa : STB K., cop. 2009. - 266, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-050-9 fűzött : 1590,- Ft
Irán - amerikai angol irodalom - iszlám fundamentalizmus - nők a társadalomban - memoár
820-94(73)=945.11 *** 297(55) *** 316.37-055.2(55)
[AN 2887336]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2010.
Henderson, Charles (1948-)
Marshalling the faithful (magyar)
   Hűen mindhalálig : a tengerészgyalogosok első éve Vietnamban / Charles W. Henderson ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2009. - 362 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359-360.
ISBN 978-963-426-159-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2888129]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2010.
Herbert, Frank (1920-1986)
The road to Dune (magyar)
   A Dűne ösvényei / Frank & Brian Herbert, Kevin J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2009. - 333, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-191-7 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2887398]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2010.
Higgins, Jack (1929-)
Rough justice (magyar)
   Könyörtelen igazság / Jack Higgins ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-087-5 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2888163]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2010.
Howard, Martin
Bad dog"s diary: Blake's progress (magyar)
   Egy rosszcsont kutya naplója 2 : Blake megjavul, javul, javulgat / Martin Howard ; [ford. ... Fazekas Eszter]. - Budapest : Totem Plusz, cop. 2009. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Az alcímben a "megjavul" és a "javul" szavak áthúzva
ISBN 978-963-590-394-8 kötött : 2999,- Ft
kutya - angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 636.7(0:82-31)
[AN 2887459]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2010.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Point counter point (magyar)
   Pont - ellenpont / Aldous Huxley ; [ford. Látó Anna] ; [az utószót írta Farkas Ákos]. - Átd. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 619 p. ; 20 cm
Megj. "Pont és ellenpont" címmel is
ISBN 978-963-266-052-3 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2888020]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2010.
Ivánovicsné Halász Mária
   Piroska és a farkas : és más mesék / [szöveg Ivánovicsné Halász Mária] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-290-040-7 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2890638]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2010.
   Kedvenc állatmeséim : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2009]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-33-8 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2888315]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2010.
Kenig, Ariel (1983-)
La pause (magyar)
   A szünet / Ariel Kenig ; [ford. Boros Krisztina]. - Budapest : Európa, 2009. - 143 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8764-2 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 2888499]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2010.
Kessler, Liz
Emily Windsnap and the monster from the deep (magyar)
   Emily és a mélység szörnyetege / Liz Kessler ; ill. Sarah Gibb ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 188 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-159-6 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2887594]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2010.
Keyes, Greg (1963-)
The waterborn (magyar)
   Folyamszülött : [a Váltott Isten gyermekei] / Greg Keyes. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 585, [3] p. ; 18 cm
Ford. Járdán Csaba, Tamás Gábor
ISBN 978-963-9890-54-1 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2886520]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2010.
Khemiri, Jonas Hassen (1978-)
Montecore (magyar)
   Montecore : egy párját ritkító tigris / Jonas Hassen Khemiri ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 350 p. ; 18 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-121-6 fűzött : 2800,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2890102]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2010.
Kicune
   Az ágyas : párnakönyv a középkori Japánból : [erotikus mesék, pajzán történetek, intrikák, szerelmi cselszövések] / Kicune ; [... ford. Tokaji Zsolt] ; [szerk. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 170, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-082-0 fűzött : 1890,- Ft
japán irodalom - kínai irodalom - szanszkrit irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11 *** 895.1-32=945.11 *** 891.2-32=945.11
[AN 2888052]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2010.
Kicune
   A szamuráj erényei : példabeszédek, legendák és tanmesék a hét fő erényről / Kicune ; [eredeti japán művek, valamint L. Hearn és B. Mitford munkáinak felhasználásával ford. és átd. Szántai Zsolt]. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 165, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-083-7 fűzött : 1890,- Ft
japán irodalom - szamuráj - elbeszélés
895.6-32=945.11 *** 355.318.1(520)
[AN 2888234]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2010.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Stadier på livets vej (magyar)
   Stádiumok az élet útján / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 596, [3] p. ; 21 cm. - (Søren Kierkegaard művei ; 3.)
ISBN 978-963-676-473-9 kötött : 3900,- Ft
filozófia - dán irodalom
839.8-96=945.11 *** 1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 2887109]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2010.
Larsen, Viola
Nur eine ist die rechte Braut (magyar)
   Egyszer eljön az igazi / Viola Larsen ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 208.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-28-4 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2888016]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2010.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől : Millennium trilógia III. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2009. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-69-4 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2888175]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2010.
Lawrence, Kim
The Carides pregnancy (magyar)
   Dobd vissza csókkal! / Kim Lawrence ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 451.)
ISBN 978-963-538-078-7 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2888680]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2010.
Lee, Janice Y. K.
The piano teacher (magyar)
   A zongoratanárnő / Janice Y. K. Lee ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 401 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-59-9 kötött : 3370,- Ft
Hongkong - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(510)=945.11
[AN 2889031]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2010.
Long, Nathan
Orcslayer (magyar)
   Orkvadász : [Felix és Gotrek regény] / Nathan Long ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2009]. - 452 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-187-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2888479]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2010.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The far side of the dollar (magyar)
   A dollár túlsó oldalán / Ross Macdonald ; [ford. Ross Károly]. - Budapest : Európa, 2009. - 381 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8851-9 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2887401]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2010.
Mankell, Henning (1948-)
Brandwägg (magyar)
   Tűzfal : [Kurt Wallander újabb rejtélye] / Henning Mankell ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2009. - 531, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-33-0 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2887344]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2010.
Mansell, Jill
Solo (magyar)
   ... szólóban : Megőrülsz egy férfiért, akit jobb lenne nem is ismerni? Akkor maradj inkább... / Jill Mansell ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Kulinária, cop. 2009. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9905-09-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2888379]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 198 p.
ISBN 978-963-9905-07-8
[AN 2888486] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 212 p.
ISBN 978-963-9905-08-5
[AN 2888495] MARC

ANSEL
UTF-81292 /2010.
Massarotto, Cyril (1975-)
Dieu est un pote à moi (magyar)
   Isten a haverom / Cyril Massarotto ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Szó K., 2009. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9870-13-0 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2887388]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2010.
McCaffrey, Kate (1970-)
Destroying Avalon (magyar)
   Behálózva / Kate McCaffrey ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2009. - 173 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-70-0 kötött : 2290,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2888150]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2010.
Mead, Richelle (1976-)
Vampire academy (magyar)
   Vámpírakadémia / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 236 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9868-61-8 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2886368]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2010.
Meyer, Stephenie (1973-)
Eclipse (magyar)
   Eclipse : napfogyatkozás / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 640, [8] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-176-3 kötött : 5999,- Ft
ISBN 978-963-245-177-0 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2887996]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2010.
Moody, Mary (1950-)
Au revoir (magyar)
   Au revoir avagy Fél év Dél-Franciaországban / Mary Moody ; [ford. György Bernadett]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-66-7 kötött : 3170,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2889051]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2010.
Moore, Christopher (1957-)
You suck (magyar)
   Totál szívás / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-60-1 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2886352]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2010.
Morgan, Sarah (1948-)
The Italian's passionate proposal (magyar)
   Karácsony álnéven / Sarah Morgan ; [... ford. Halász Kriszta]. ...ahol abbahagytuk / Jennifer Taylor ; [... ford. Fürst Anna]. A legfontosabb / Helen Shelton ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 25.)
Egys. cím: The Italian's passionate proposal. For Ben's sake. Heart at risk
ISBN 978-963-538-071-8 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2888567]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2010.
Mosse, Kate (1961-)
Sepulchre (magyar)
   A kripta / Kate Mosse ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 614 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-01-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2887734]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2010.
Mutis, Álvaro (1923-)
Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero (magyar)
   Maqroll, az árbocmester nekibuzdulásai és hányattatásai / Álvaro Mutis. - Budapest : Noran, 2008-2009. - 2 db ; 19 cm. - (Huszadik századi latin-amerikai klasszikusok, ISSN 2060-3355)
A 2. kötetet kiad. a Luna Könyvek
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2802366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 611, [2] p.
Tart.: A Tramp Steamer utolsó állomásaÞ; AmirbarÞ; Abdul Basur, hajók megálmodójaÞ; Tengeri és szárazföldi triptichon. - Egys. cím: La última escala del Tramp Steamer ; Amírbar ; Abdul Bashur, soñador de navíos ; Tríptico de mar y tierra. - Ford. Dobos Éva
ISBN 978-963-283-018-6 kötött
[AN 2888130] MARC

ANSEL
UTF-81301 /2010.
Nachtschwester Marions Intrige (magyar)
   Az angyalarcú nővér avagy Lehull az álarc / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 210.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-29-1 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2888007]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2010.
Noël, Alyson
Blue moon (magyar)
   Blue moon : kék hold / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 291 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-114-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2887612]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2010.
Perry, Steve
Turnabout (magyar)
   Szerepcsere / Steve Perry ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2009. - 394 p. ; 20 cm
keretcím: Predator
ISBN 978-963-497-180-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2887556]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2010.
Petterson, Per (1952-)
Ut og stjæle hester (magyar)
   Lótolvajok : regény / Per Petterson ; [ford., az utószót írta Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-138-2 kötött : 2950,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2890593]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2010.
Power, Elizabeth
The millionaire's love-child (magyar)
   Elcserélt boldogság / Elizabeth Power ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 442.)
ISBN 978-963-538-085-5 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2888821]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2010.
Quinn, Thomas (1951-)
The sword of Venice (magyar)
   Velence kardja : A velenceiek második könyv / Thomas Quinn ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-157-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2888079]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2010.
Rahn, Sabine
Ponygeschichten (magyar)
   Lovas történetek / Sabine Rahn ; Dorothea Ackroyd rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2009]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-46-0 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2889472]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2010.
Rand, Ayn (1905-1982)
Atlas shrugged (magyar)
   Veszett világ / Ayn Rand ; [ford. Kovács Lajos]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 1029 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-297-112-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2887572]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2010.
Rathbone, Julian (1935-2008)
Joseph (magyar)
   Joseph : egy kettős ügynök emlékiratai : Joseph Bosham élete, aki azt állítja magáról, hogy Bosham harmadik vikomtja : az 1790 és 1813 közötti esztendők, szerkesztve, prológussal, utószóval / Julian Rathbone ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 671 p. ; 22 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2887319]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2010.
Reichs, Kathy (1950-)
Deadly décisions (magyar)
   Halálos döntések : [thriller] / Kathy Reichs ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Szó K., cop. 2009. - 265 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-11-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2887392]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2010.
Richmond, Michelle (1970-)
No one you know (magyar)
   Úgysem ismered / Michelle Richmond ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-63-6 kötött : 3270,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2889040]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2010.
Şafak, Elif (1971-)
Baba ve piç (magyar)
   Az isztambuli fattyú / Elif Şafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata] ; [a dalszövegeket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2009. - 465, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8837-3 kötött : 3600,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2887441]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2010.
Sánchez Piñol, Albert (1965-)
La pell freda (magyar)
   Hideg bőr / Albert Sánchez Piñol ; [ford. Bakucz Dóra]. - Budapest : Európa, 2009. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8826-7 kötött : 2900,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 2888205]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2010.
Scarrow, Simon (1962-)
The eagle's prey (magyar)
   A sas prédája / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 374 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-153-7 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2887570]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2010.
Selfors, Suzanne
Saving Juliet (magyar)
   Mentsük meg Júliát! / Suzanne Selfors ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 291 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-061-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2888022]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2010.
Severin, Tim
Buccaneer (magyar)
   Kalózok között : Hector Lynch kalandjai : A renegát 2. könyv / Tim Severin ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 278 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-158-2 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2887454]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2010.
Severin, Tim
Corsair (magyar)
   Fogságban : Hector Lynch kalandjai : A renegát 1. könyv / Tim Severin ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 283 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-149-0 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2887453]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2010.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest night (magyar)
   Éjsötét vágyak : Az alvilág urai 1. / Gena Showalter ; [ford. Farkas Orsolya]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-294-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2886399]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2010.
Simenon, Georges (1903-1989)
M. Gallet, décédé (magyar)
   Maigret és a félarcú ember / Georges Simenon ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2009. - 173, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 978-963-530-826-2 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2887650]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2010.
Simenon, Georges (1903-1989)
Tout Maigret (magyar)
   Maigret és a hajnali vendég : válogatott novellák / Georges Simenon ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2009. - 160, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 978-963-530-852-1 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi elbeszélés
840-322.4=945.11
[AN 2887649]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2010.
Small, Bertrice (1937-)
Sudden pleasures (magyar)
   Váratlan örömök / Bertrice Small ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-31-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2887411]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2010.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Arhipelag Gulag (magyar) (röv. kiad.)
   A Gulag szigetvilág, 1918-1956 : szépirodalmi tanulmánykísérlet : rövidített változat / Alekszandr Szolzsenyicin ; szerk. Edward E. Ericson ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2009. - 662 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8832-8 kötött : 3900,- Ft
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Oroszország - Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - orosz irodalom - memoár
882-94=945.11 *** 323.282(47) *** 343.819.5(47)
[AN 2890727]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2010.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
23 000 (magyar)
   23 000 / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Holka László]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 279 p. ; 18 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-133-9 fűzött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2890116]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2010.
Stilton, Geronimo
È natale, Stilton! (magyar)
   Karácsony van, Stilton! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-133-9 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2888019]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2010.
Stilton, Geronimo
L' isola del tesoro fantasma (magyar)
   A Kalóz-szigetek kincse / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 113, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-084-4 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2888021]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2010.
Stilton, Geronimo
Un vero gentiltopo non fa...spuzzette! (magyar)
   Az igazi úriegér / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 107, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-076-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2887627]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2010.
Stilton, Tea
Mistero a Parigi (magyar)
   Rejtély Párizsban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 171, [53] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai ; 4.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-132-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2889396]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2010.
Suite 606 (magyar)
   A 606-os lakosztály / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 363 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos rítus / J. D. Robb. A szerelem megmarad / Mary Blayney. Poros akta / Ruth Ryan Langan. A hóbortos varázsló / Mary Kay McComas. - Egys. cím: Ritual in death ; Love endures ; Cold case ; Wayward wizard
ISBN 978-963-426-152-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2887536]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2010.
Tiffany, Grace (1958-)
The turquoise ring (magyar)
   A türkizköves gyűrű / Grace Tiffany ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-61-2 kötött : 3270,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2889007]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2010.
Troisi, Licia (1980-)
Le guerre del mondo emerso (magyar)
   Égvilág / Licia Troisi ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2893311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Gyilkosok szektája. - 2009. - 495, [7] p. : ill.
ISBN 978-963-245-144-2 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2888361] MARC

ANSEL
UTF-81331 /2010.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Istorii pro zverej i lûdej (magyar)
   Történetek állatokról és emberekről / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Kisbali Anna] ; [ill. ... Lakatos István]. - Budapest : Magvető, 2009. - 75, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2744-8 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2890370]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2010.
Uris, Leon (1924-2003)
Trinity (magyar)
   Szentháromság / Leon Uris ; [ford. Borbás Mária, Dezsényi Katalin, Tótisz András]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 715 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-33-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2889778]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2010.
Van Lustbader, Eric
Robert Ludlum's The Bourne sanction (magyar)
   Bourne-szankció / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 621 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-359-9 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2887406]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2010.
Vian, Boris (1920-1959)
L'automne à Pékin (magyar)
   Pekingi ősz / Boris Vian ; [ford. Pődör László]. - Jav. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 356 p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
ISBN 978-963-266-106-3 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2889844]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2010.
Vincenzi, Penny (1939-)
No angel (magyar)
   Lázas évek / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 711 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-111-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2888392]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2010.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The green archer (magyar)
   A zöld íjász : [a Garre kastély titka] / Edgar Wallace. - Budapest : K. u. K. K., [2009]. - 502 p. ; 19 cm
Ford. Korda István
ISBN 978-963-9887-16-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2889539]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2010.
Ward, J. R.
The Black Dagger Brotherhood: an insider's guide (magyar)
   Fekete Tőr Testvériség : beavatás / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 766 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-307-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - válogatott művek
820-31(73)=945.11
[AN 2888184]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2010.
Way, Margaret
The outback engagement (magyar)
   Megörökölt szerelem / Margaret Way ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 441.)
ISBN 978-963-538-084-8 * fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON (hibás ISBN 978-963-538-084-0)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2889468]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
The sand panthers (magyar)
   Homokpárducok / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta és Varga István]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 174 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9919-50-1 kötött : 3495,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2887467]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2010.
Williams, Tad (1957-)
Shadowplay (magyar)
   Tündérvidék : árnyak és menkülők[!menekülők] / Tad Williams. - Pécs : Alexandra, 2009. - 694 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Császár László. - Számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-370-883-5 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2887255]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2010.
Yates, Richard (1926-1992)
A good school (magyar)
   Egy jó iskola / Richard Yates. - Budapest : Partvonal, 2009. - 181 p. ; 21 cm
Ford. Karáth Tamás
Kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2887438]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2010.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : [ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal] / Wm. Paul Young ; Wayne Jacobsen és Brad Cummings közreműködésével ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2009. - 254, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88098-7-2 fűzött : 2250,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2890625]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1343 /2010.
   Aranyló búzaszemek : antológia / [szerk. Kisgyőry Szabó Zsolt] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Szerencs : HAT : MAIT, 2009. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7355-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2889010]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2010.
Átányi László (1938-)
   Támadnak a fogkrémkígyók. - Budapest : Polgár Info, 2009. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2889984]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2010.
Bácsfi Diána (1978-)
   Nimród-krónikák : Nimród lánya : misztikus kalandregény / Avatara. - [Budapest] : Urbis Kvk., cop. 2009. - 579 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9706-58-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2890317]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2010.
Bagossy László (1967-)
   A sötétben látó tündér : mesebeszéd / Bagossy László ; [Takács Mari illusztrációival]. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - [65] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9727-68-7 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2890579]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2010.
Balogh Robert (1972-)
   Várból várba : a múlt életre kel / Balogh Robert ; [az illusztrációkat Tóth István kész.]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 134 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-297-060-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
894.511-31(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2889449]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2010.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - cop. 2009. - 420 p.
ISBN 978-963-426-155-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2887540] MARC

ANSEL
UTF-81349 /2010.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Az én hetedik ajtóm : múzsák, szerelmek, emlékek a múltból / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-50-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2890205]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2010.
Bene János (1969-)
   Egy név, két arc : 100 év, 100 vers / Bene János x2 ; [graf. Budai László]. - [Budapest] : Generatív Tanácsadó Iroda Szolg. Kft., [2009]. - 76, 75 p. : ill. ; 22 cm
A két szerző azonos címmel megj. versgyűjteménye hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-8244-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890703]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csodaóra és más mesék / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, [2009]. - 127, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-643-167-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2890583]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a cirkuszban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-9727-78-6 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2890393]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2010.
Bertók László (1935-)
   A város neve : mintha azt mondanám, haza / Bertók László ; [a rajzok Martyn Ferenc művei]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-25-2 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2887090]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2010.
Bödey Tamás
   Ébredés : a kezdetek... / Tom Fly. - [Pápa] : Bödey T., cop. 2009. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8204-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2888559]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2010.
Bognár Stefánia (1937-)
   Semper vireo / Bognár Stefánia. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 98, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-42-0 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2890115]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2010.
Boltos Gyula
   Egy kis erotika : majdnem novellák és más írások / Boltos Gyula ; [a grafikákat kész. Becsey Zsuzsa]. - Szigetszentmiklós : Magánkiad., 2009. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8413-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2888897]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2010.
Brody, Alexander (1933-)
   Hét évtized illatai : egy orrvadász emlékezik / Alexander Brody. - [Budapest] : Helikon, cop. 2009. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-205-4 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 2889685]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2010.
Burányi Tamás
   Teremt! És? : ifjúsági regény talán felnőtteknek is / Burányi Tamás ; [... ill. Varga-Koritász Attila]. - [Budapest] : Burányi T., [2009]. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8470-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-8470-51)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2889985]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2010.
Császár Tímea
   A Fül-hegy titka / Császár Tímea ; Nyilasi Antónia illusztrációival. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-259-056-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2887644]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2010.
Cselenyák Imre (1957-)
   Az egyiptomi kéjnő : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-094-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2889639]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2010.
Cselenyák Imre (1957-)
   A sivatag hercegnője : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-095-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2887623]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2010.
Czike Sándor (1929-)
   Ora et labora avagy A nagyzsebű kabát / Czike Sándor. - Budapest : Accordia, 2009. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9502-97-0 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2890100]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2010.
Deákné B. Katalin
   Tündérek nálad is lakhatnak / Deákné B. Katalin. - Pápa : Deák, [2009]. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm + 24 kártya
ISBN 978-963-9922-12-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2887463]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2010.
Dlusztus Imre (1960-)
   Mondat : válogatott írások / Dlusztus Imre ; Darvasi László előszavával ; [kiad. a Szegedi Egyetem]. - [Szeged] : SZTE, [2009]. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-482-971-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2887107]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2010.
Dobos Edit
   Tündérmanók : utazás Meseországban / [írta Dobos Edit] ; [átd. Miklós Malvina] ; [ill. Nagy Attila]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kalandok hőse, ISSN 2061-4845)
ISBN 978-963-9770-86-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2891719]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2010.
Dóka György (1971-)
   Macskanapló : szeretet-regény / Dóka György. - [Budapest] : Dóka Gy., cop. 2009. - 526 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8202-2 kötött
magyar irodalom - regény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 2888475]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2010.
Emődi Gyula (1938-)
   Karácsonyi írásaim : versek, énekek, prózák / Emődi Gyula. - Szeged : Agapé, 2009. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-458-356-1 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2886834]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2010.
Erdősi Miklós
   Álmok az út végén / Erdősi Miklós. - Orfű : Erdősi M., 2009. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8128-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888734]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2010.
Farkas Zsuzsanna, S. (1965-)
   Kristálypalota : novellák, versek / S. Farkas Zsuzsanna. - [Budapest] : Fullextra, 2009. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8433-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2888561]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Egy szem kukorica / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 187 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-055-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2889748]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2010.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Némely részletek : feljegyzések, cédulák, bemásolások, vizuális fragmentumok / Fenyvesi Ottó. - [Szeged] : Universitas Szeged, 2009. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Szatírikon könyvek, ISSN 2060-6508 ; 2.)
ISBN 978-963-88468-2-2 fűzött : 2490,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(497.11)
[AN 2888979]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2010.
Fézler Georgina
   Hazudj igazat / Fézler Georgina. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 87 p. : ill. ; 15 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888779]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2010.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A Korona hatalma / [Harrison Fawcett]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tuan K., [2009]. - 512, [5] p. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-10-9 kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2890746]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [szerk. és a jegyzeteket írta Császtvay Tünde]. - Budapest : Osiris, 2009. - 351 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-028-5 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2891128]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2010.
Gáspár Péter
   Morgena könnyei / Jan van den Boomen. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2009, cop. 1998. - 351 p. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-963-9890-46-6 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2888581]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2010.
Géczy Gábor
   Yethan legenda / Asyron. - Nyíregyháza : Glán, cop. 2009. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8216-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2887403]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2010.
Gőcze Judit
   Béka kaland : mesés történet K.Z.B-ről egy iciripiciri kis zöld békáról / írták Gőcze Judit és Hopp Márton. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 63 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-248-082-4 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 2886467]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2010.
Györke Seres Klára (1933-)
   Álmaim : versek / Györke Seres Klára. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 110 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-5-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888885]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2010.
Györke Seres Klára (1933-)
   Emlékeim : versek / Györke Seres Klára. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 110 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-6-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888890]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2010.
Hepp Béla
   Csöndes érintés / Hepp Béla. - [Budapest] : Fullextra, cop. 2009. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88227-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889215]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2010.
Holbay László (1923-)
   Szulamit / Holbay László ; Farkas Lacera rajz. - Budapest : Accordia, 2009. - 65 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9824-75-1 fűzött : 1680,- Ft : 6 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 2890095]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2010.
   Hús és sakk : antológia / [szerk. Szalai Zsolt és Sütő Csaba András]. - Győr : Hazánk, 2009. - 160, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9829-10-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2890452]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2010.
Huszti Péter (1944-)
   Kik vagytok, hé! / Huszti Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 287 p., [10] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-321-5 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színész - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 792.028(439)(092)Huszti_P.(0:82-94)
[AN 2888162]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2010.
Iancu Laura (1978-)
   Élet(fogytiglan), vallomások : levelek Borbáth Erzsébethez / Iancu Laura ; [Jankovics Marcell ill.]. - Szeged : Universitas Szeged, 2009. - 125, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Szatírikon könyvek, ISSN 2060-6508 ; 3.)
ISBN 978-963-88468-0-8 fűzött : 2490,- Ft
Moldva - határon túli magyar irodalom - moldvai csángók - publicisztika
894.511-92(498.3) *** 316.347(=945.11)(498.3)
[AN 2889409]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2010.
   Idegen világok között : horror - sci-fi történetek. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 144 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-3-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - horror - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2889417]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2010.
Illés László
   Útonélők : egy kamionos SMS-naplója Európából / Illés László. - Budapest : Rodin Managenet Service Kft., 2009. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7989-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2890267]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Öreg ember nem vén ember : képzelt regény négy részben / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 206 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 32.)
ISBN 978-963-09-6018-2 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2886660]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Rákóczy fia / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 316 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 33.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6019-9 kötött : 1390,- Ft
Rákóczi György (1701-1756)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2886664]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2010.
Karcagi Magyar Margit
   Álomfőzelék / Karcagi Magyar Margit. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-49-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2890193]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti / Karinthy Frigyes ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Beck András]. - Budapest : Osiris, 2009. - 322 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-025-4 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2891134]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2010.
Kemény Katalin (1909-2004)
   Élet és életmű : Hamvas Béla, 1897-1968 / Kemény Katalin ; [kiad. Hamvas Béla Városi Könyvtár ...]. - Százhalombatta : Hamvas B. Vár. Kvt., 2009. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88632-0-1 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 2888895]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2010.
Kertész Ákos (1932-)
   Égszakadás, földindulás : napló miniatúrák : kisesszék és publicisztikai írások : Könyvhét, 1998-2009 / Kertész Ákos. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2009. - 283 p. ; 20 cm. - (Könyvhét könyvek, ISSN 2060-5870)
ISBN 978-963-88462-3-5 fűzött : 3640,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2890381]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2010.
   Kilenc rezdülés : antológia. - [Budapest] : Grafománia, 2009. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8344-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2890021]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2010.
Kimmel István (1949-)
   Írások, gondolatmozaikok és egyebek / Kimmel István. - [Érd] : Kimmel I., 2009. - 364 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8528-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2886723]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2010.
Kroó András (1955-)
   Elcserélt életek könyve / Kroó András. - Budapest : Novella, [2009]. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-08-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2890140]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2010.
Kucza Péter
   Barát Endre : Nagykáta, 1907 - Budapest, 1976 / írta és szerk. Kucza Péter ; kiad. Vendégváró Tápió-Vidék Egyesület. - Nagykáta : Vendégváró Tápió-vidék Egyes., 2009. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7356-3 kötött
Barát Endre (1907-1976)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511-821 *** 894.511(092)Barát_E. *** 012Barát_E.
[AN 2889979]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2010.
Kupcsulik Ágnes
   Fénycsapda / Kupcsulik Ágnes. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt., 2009. - 65, [3] p. ; 19 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-60-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889187]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2010.
Lévai Katalin (1954-)
   Hírnév : [új élet kezdődik] / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2009. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-127-8 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2888430]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2010.
Lőrincz Miklós
   Bolhahancúr / Lőrincz Miklós ; [rajz. Salfai Éva]. - Békéscsaba : Item, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9620-20-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2889513]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2010.
Makkai Klára
   Föld és ég : Makkai Klára összes versei / szerk. Czékus Erzsébet Ágnes. - Székesfehérvár : Szerző, 2009. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8555-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889842]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2010.
Máté László
   XXI. századi magány : válogatott novellák és versek / Máté László. - Budapest : Fullextra, 2009. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8435-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2889178]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2010.
Matkovich Ilona
   Férjfoglaló / Matkovich Ilona. - Budapest : Göncöl, cop. 2009. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-62-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2888983]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2010.
Méhes György (1916-2007)
   Szép szerelmek krónikája / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9602-71-7 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2891698]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2010.
Mikó Eszter
   Vakmerő remények : a rendszerváltási kísérlet évei egy feleség szemével : rendhagyó regény / Mikó Eszter. - [Budapest] : Hullámsáv, 2009. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8248-0 fűzött
magyar irodalom - rendszerváltás - regény
894.511-31 *** 323(439)"1989/199"(0:82-31)
[AN 2890214]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2010.
Mileszné Bús Anikó
   Szemfény-vesztők / Bús Anikó. - Budapest : Duna International, [2009]. - 143 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9919-49-5 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2888046]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2010.
Molnár Vanessza
   Mindennek ára van / Molnár Vanessza. - Miskolc : Molnár V., 2009. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7902-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2889401]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; ill. Rényi Krisztina. - Budapest : Osiris, 2009. - 133, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra Ferenc ifjúsági művei)
ISBN 978-963-276-049-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2889359]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2010.
Nemes István (1961-)
   Vérvonal / [írta Nemes István Devlin Haynes]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009-. - 18 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Jégnász. - 2009. - 126 p.
ISBN 978-963-9936-12-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2888035] MARC

ANSEL
UTF-81409 /2010.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Nyau! / Nógrádi Gergely ; [ill. Pikler Éva]. - Budapest : Petepite, 2010. - 120 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9503-27-4
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2887519]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2010.
Orosz Dénes (1977-)
   Poligamy / Orosz Dénes. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9725-79-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2888331]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2010.
Ozsváth Sándor (1950-)
   Látjátok, feleim.. / Ozsváth Sándor. - Budapest : Accordia, 2009. - 101, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-81-2 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2890093]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A nagyapa : elbeszélés / Petőfi Sándor. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2009. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-42-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2890276]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2010.
Quick, Betty
   Bilincsbe vert érzelem / Betty Quick. - [Pétfürdő] : [Hamar B.], cop. 2009. - 154 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-7151-4)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2889413]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2010.
Rácz Zsuzsa (1972-)
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - Budapest : Bestline : Édesvíz, [2009], cop. 2002. - 287, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-067-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2889486]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Aki mer, az nyer és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 798 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-118-6 kötött
magyar irodalom - bohózat - elbeszélés
894.511-22 *** 894.511-321.5
[AN 2888075]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 855 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-116-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2888059]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 888 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-117-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2888070]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 814 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-119-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2888065]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 711 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-120-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2888054]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2010.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben és más történetek / Rejtő Jenő. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 695 p. ; 25 cm. - (Rejtő Jenő összes művei)
ISBN 978-963-297-121-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2888061]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2010.
   Rejtőzködő versek könyve : egy versbarát gyűjteményéből / vál. és szerk. Kassai Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-43-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2890013]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2010.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   Életünk története / írta Rókusfalvy Pál, Rókusfalvy Pálné. - [Budapest] : Rókusfalvy P., 2009. - 254 p. : ill. ; 23 cm
borító- és gerinccím: Életünk
ISBN 978-963-06-8307-4 fűzött
Rókusfalvy Pál (1931-)
Rókusfalvy Pálné (1936-)
Magyarország - magyar irodalom - pszichológus - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 159.9(439)(092)Rókusfalvy_P.(0:82-94)
[AN 2889309]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2010.
Rózsa Károly
   Nagy krónikáskönyv : boszorkánytánc / Charles T. Rose. - Pécs : Alexandra, 2009, cop. 2008. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-990-0 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2888026]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2010.
Rozsnyai János
   Vizek között / Rozsnyai János ; [... ill. Oláh Nóra] ; [kiad. Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány]. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2009. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88426-2-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2888970]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2010.
Schäffer Erzsébet
   Bodobács : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2009. - 184, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-128-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2889730]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2010.
Schneider Izabella
   Az orvosnők korán halnak / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-24-4 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - orvos - regény - memoár
894.511-31(498) *** 61(0:82-94)
[AN 2888126]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2010.
Seres László (1963-)
   Kapitalizmus vagy halál / Seres László. - Budapest : Katalizátor, 2009. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87783-8-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2889957]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2010.
Solymosi Bálint (1959-)
   Tiszta sor / Solymosi Bálint ; [utószó Ágoston Zoltán]. - Budapest : Scolar, 2009. - 223 p. ; 21 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-139-9 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889529]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2010.
Strausz Jánosné (1937-)
   Az amerikai kérő és más vidám történetek / Strausz Jánosné. - Budapest : Accordia, 2009. - 319, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-64-5 fűzött : 2800,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - memoár - válogatott művek
894.511-821
[AN 2890184]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2010.
Szávai Attila (1978-)
   Optikai tuning / Szávai Attila. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt., 2009. - 159, [3] p. ; 19 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-61-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2889091]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2010.
Székhelyi József (1946-)
   Villon XXI / [írta] Székhelyi József ; [képek] Németh György. - Szeged : Némber Van K., 2009. - 68 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8232-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2887470]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2010.
Tandori Dezső (1938-)
   A feltételes megálló / Tandori Dezső. - Budapest : Scolar, 2009, cop. 1983. - 501 p. ; 21 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-137-5 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2891668]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2010.
Tapody Péter László (1980-)
   Szalmaszál a Göncöl alatt : versek / Tapody Péter László. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 85 p. ; 19 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 15.)
ISBN 978-963-9643-40-6 fűzött : 1680,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889987]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2010.
Tarján Pál
   Fánk történetek : dalok, versek, mesék nem csak gyerekeknek / szöveg Tarján Pál ; zene Tarján Pál és Lepés Gábor ; közrem. Hernádi Judit ; ill. Tarján Zsófia Rebeka. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 47 p. : ill., színes ; 21x24 cm + CD
ISBN 978-963-249-099-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2887658]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2010.
   Téli világ : versek, novellák, elbeszélések / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 167 p. ; 22 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-4-4 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2888461]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2010.
Tolnai Ottó (1940-)
   Wilhelm-dalok avagy A vidéki Orfeusz / Tolnai Ottó. - Pécs : Jelenkor, 2009, cop. 1992. - 275, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-470-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 2888960]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Boldogasszony Arkádiában : nagy novelláskönyv / Tormay Cécile. - Pomáz : Kráter, 2009. - 377, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-007-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2890549]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2010.
Tóth János (1969-)
   A perc partján : válogatott versek / Tóth János (Janus). - Mezőcsát : Tóth J., 2009. - 167 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8507-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888563]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2010.
Tóth Juli
   Ki mondja értem? : versek / Tóth Juli. - Osli : Magánkiad., 2009. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8379-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888672]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2010.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Lola-mesék : [legeslegjobb barátok] / D. Tóth Kriszta ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - [76] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-9710-63-4 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 2890373]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2010.
Újfalusy Tóth Endre (1936-)
   Hetvenkét év után : válogatás régi és új verseimből / Újfalusy Tóth Endre. - [Szolnok] : [Újfalusy Tóth E.], 2009. - 117, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8130-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2890139]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2010.
Varga Domokos György (1952-)
   Habocska / Varga Domokos György ; Perjés Bernadett rajz. - Budapest : Reintegratio Kv., cop. 2009. - 63, [5] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Bokor Barna, zeneszerző Gryllus Vilmos
ISBN 978-963-06-7602-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2890198]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2010.
Varga József István (1942-)
   Szerelmek a Kárpátok alatt / Varga József István. - [Budapest] : [Varga J. I.], cop. 2009. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8291-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2889027]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2010.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Menekülés a pokolból / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2009. - 375 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-098-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2887630]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2010.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Az éjszaka csodái / [Róth Anikó rajz.]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - [42] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-62-9 kötött : 1970,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2889487]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2010.
Wieland Ágnes (1952-)
   A jövevények háza / Wieland Ágnes. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-45-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2889122]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2010.
Zalár József (1825-1914)
   Hol van az a régi zászló? : Zalár József válogatott versei / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Gyöngyös : Pallas ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2009. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87453-3-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2888601]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2010.
Zsibói Gergely (1974-)
   Napborulás / Zsibói Gergely. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt., 2009. - 142 p. ; 19 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-62-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2889037]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1449 /2010.
365 fiabe, storie e filastrocche (magyar)
   365 mese és mondóka : minden napra egy történet / [szövegek Susanna Buratto et al.] ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - [377] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-9926-12-7 kötött : 2980,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 82-93=945.11
[AN 2889770]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2010.
   Boldog karácsonyt, Micimackó! / [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont, 2009. - 2 db : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont - Micimackó-mesék)
keretcím: Disney Micimackó
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2890291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ünnepi mondókák. - 40 p.
ISBN 978-963-629-352-9 kötött : 2399,- Ft
[AN 2890307] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Téli mesék és történetek. - 40 p.
ISBN 978-963-629-353-6 kötött : 2399,- Ft
[AN 2890310] MARC

ANSEL
UTF-81451 /2010.
Donászy Magda (1911-1988)
   Állatos ABC / Donászy Magda ; Reich Károly rajz. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - [34] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-346-896-8 kötött : 2500,- Ft
írás- és olvasástanítás - magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 372.416.2 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2891159]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2010.
Donászy Magda (1911-1988)
   Arany ABC / írta Donászy Magda ; rajz. Reich Károly. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - [38] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 978-963-346-895-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2
[AN 2891118]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2010.
Karlsen Csonka Viktória
   Oliver a Föld körül : Oliver Budapesten / Karlsen Csonka Viktória ; [rajz. Egri Mónika]. - [Nagykovácsi] : BPAgency Kft., [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7537-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2889646]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2010.
Karlsen Csonka Viktória
   Oliver a Föld körül : Oliver Milánóban / Karlsen Csonka Viktória ; [rajz. Egri Mónika]. - [Nagykovácsi] : BPAgency Kft., 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7998-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2889902]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2010.
Karlsen Csonka Viktória
   Oliver a Föld körül : Oliver Párizsban / Karlsen Csonka Viktória ; [rajz. Egri Mónika]. - [Nagykovácsi] : BPAgency Kft., 2009. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7999-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2889909]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2010.
Steinbeck, Nina
Gute Nacht, Lillebi (magyar)
   Jó éjt, Lillebi / [írta Nina Steinbeck] ; [ill. Walter Steinbeck] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - [26] p. : ill., színes ; 24x28 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2887673]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2010.
Steinbeck, Nina
Lillebi findet einen Freund! (magyar)
   Lillebi barátra talál / [írta Nina Steinbeck] ; [ill. Walter Steinbeck] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - [26] p. : ill., színes ; 24x28 cm
ISBN 978-963-245-164-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2887665]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1458 /2010.
   Aliens : szemfényvesztés és kísértet / [ford. ... Uray Márton]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: Szemfényvesztés / [írta John Arcudi] ; [rajz. Richard Corben]. Kísértet / [írta Jay Stephens] ; [rajz. Eduardo Risso]. - Egys. cím: Alchemy ; Wraith
ISBN 978-963-266-117-9 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2887769]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2010.
Gaiman, Neil (1960-)
The sandman (magyar)
   Sandman : az álmok fejedelme / írta Neil Gaiman ; rajz. Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones ; ford. Totth Benedek. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]-. - ill., főként színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2887917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Prelűdök, noktürnök. - cop. 2009. - 229, [9] p.
ISBN 978-963-266-116-2 fűzött : 4480,- Ft
[AN 2887929] MARC

ANSEL
UTF-8