MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/04/01 13:37:01
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3094 /2010.
Szabó G. Zoltán (1943-)
   Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai / Szabó G. Zoltán. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2009. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-569-0 fűzött : 1950,- Ft
ISBN 978-963-693-205-3
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - magánkönyvtár - író - 19. század - könyvkatalógus
017.2(439)Kölcsey *** 894.511(092)Kölcsey_F.
[AN 2905533]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3095 /2010.
Ásványi Ilona
   Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve : különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti időszakra : 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése / Ásványi Ilona. - Pannonhalma : EKE, 2009. - 54 p. ; 20 cm. - (EKE-füzetek, ISSN 2061-2370 ; 1.)
ISBN 978-963-9976-00-9 fűzött
Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Magyarország - egyházi könyvtár
027.6(439) *** 061.2(439)
[AN 2907245]
MARC

ANSEL
UTF-8



3096 /2010.
Bódis Béla
   Kontrolling elemek a könyvkiadásban : hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt / Bódis Béla. - Budapest : Kiss J. Kvk., [2009]. - 153 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-88462-1-1 fűzött : 2680,- Ft
Magyarország - számvitel - könyvkiadás - útmutató
655.41 *** 657(439)(036)
[AN 2905860]
MARC

ANSEL
UTF-8



3097 /2010.
   Előadások, kirándulások, emlékezések.. : 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése / [szerk. Ásványi Ilona]. - Pannonhalma : EKE, 2009. - 38 p. ; 20 cm. - (EKE-füzetek, ISSN 2061-2370 ; 2.)
ISBN 978-963-9976-01-6 fűzött
Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Magyarország - egyházi könyvtár - memoár
027.6(439) *** 061.2(439)
[AN 2907261]
MARC

ANSEL
UTF-8



3098 /2010.
Gerő Gyula (1925-)
   Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 / összeáll. Gerő Gyula ; [... közrem. Rácz Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2009. - 3 db ; 30 cm
ISBN 978-963-200-577-5 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - kronológia
02(439)(091)(0:930.24)
[AN 2906651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 499 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-200-578-2
[AN 2906660] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 509-960.
ISBN 978-963-200-579-9
[AN 2906663] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Mutatók. - 357 p.
ISBN 978-963-200-580-5
[AN 2906668] MARC

ANSEL
UTF-8




06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3099 /2010.
   Frekvencia háború : [a Sláger Rádió utolsó hónapja képekben, fórumokon, SMS-ekben, e-mailekben] : [bevégeztetett 2009. november 18-án] / [fel. szerk. Boros Lajos]. - Budapest : SDC Kft. : Sláger Rádió, [2010]. - 419 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2699-6)
Magyarország - rádiószervezet
791.9.096(439)Sláger
[AN 2903297]
MARC

ANSEL
UTF-8



3100 /2010.
   Töredékek Pásztor Ferenc életéből / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ...]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2009. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87532-8-1 fűzött
Pásztor Ferenc (1841-1898)
Magyarország - újságíró - 19. század
070(439)(092)Pásztor_F.
[AN 2903086]
MARC

ANSEL
UTF-8




07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3101 /2010.
Gáspár Tamás (1968-)
   A jövővel való foglalkozás szintjei és síkjai / Gáspár Tamás. - Budapest : Budapesti Corvinus Egy. Jövőkut. Tansz., 2009. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 17.)
Bibliogr.: p. 70-73.
ISBN 978-963-503-403-1 fűzött
prognosztika
008.2 *** 001.18
[AN 2905010]
MARC

ANSEL
UTF-8



3102 /2010.
Ozsgyáni László
   Megoldandó feladatok / Ozsgyáni László, O. Pipó Margit. - Budapest : Heliocentrikus K., 2010. - [9], 14 fol. : ill. színes ; 30 cm. - (Heliocentrikus világmodellek, ISSN 1218-4705)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88780-0-7 fűzött
tudományközi kapcsolat - tudományelmélet
001
[AN 2905938]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3103 /2010.
Ben Byön Delou
   Búcsúzás / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, [2009]. - 104 p. ; 23 cm + 2 CD. - (Képbeszéd sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-87412-1-9 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 2905328]
MARC

ANSEL
UTF-8



3104 /2010.
Ben Byön Delou
   Csoda / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2009. - 79 p. ; 23 cm. - (Képbeszéd sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-87412-2-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2905335]
MARC

ANSEL
UTF-8



3105 /2010.
Gade, Heike
Bitte melde Dich! (magyar)
   Kérlek jelentkezz! : hírek a túlvilágból / Heike Gade. - Budapest : Almandin Books, [2009]. - 143 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Oláhné Nagy Erzsébet. - Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-963-88153-4-7 kötött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2906458]
MARC

ANSEL
UTF-8



3106 /2010.
Rákos Péter
   Körkörös idő : a smaragdtábla asztrológiai üzenete / Rákos Péter. - Budapest : Libretto, 2010. - 171 p. ; 15 cm. - (Humanisztikus asztrológia sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-88728-0-7 kötött : 2200,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.25 *** 133.52
[AN 2908413]
MARC

ANSEL
UTF-8



3107 /2010.
Szabics Katalin
   Kérdések és válaszok az Asztrowebről / Szabics Katalin. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 156 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-57-1 fűzött : 4790,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2904040]
MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

3108 /2010.
Baldus, Rolf D.
   The Selous - Niassa Wildlife Corridor in Tanzania: biodiversity conservation from the grassroots : practical experiences and lessons from integrating local communities into trans-boundary natural resources management / Rolf D. Baldus, Rudolf Hahn. - Budakeszi : CIC Administrative Office ; Rome : FAO, 2009. - 39 p., [8] t. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 6.)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 978-963-87791-7-5 fűzött
Tanzánia - természetvédelem - vadgazdálkodás
504.06(678) *** 639.1.03/.04
[AN 2903435]
MARC

ANSEL
UTF-8



3109 /2010.
   CITES CoP 15 : facts & science : CIC's analysis of selected proposals of CITES CoP 15 / auth. Rolf D. Baldus [et al.] ; [publ. Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier]. - Budakeszi : CIC Administrative Office, [2010]. - [28] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Bibliogr.
állatvédelem - vadászat - vadgazdálkodás
502.74 *** 799.2 *** 639.1
[AN 2906955]
MARC

ANSEL
UTF-8



3110 /2010.
Életciklus-elemzési Szakmai Konferencia (5.) (2009) (Budapest)
   V. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Konferencia [elektronikus dok.] : Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar : 2009. szeptember 23-24. - Szöveg. - [Budapest] : BMF KKVK, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS PowerPoint
ISBN 978-963-7154-90-4
környezeti hatás - ipari termék - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504 *** 658.62 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2902389]
MARC

ANSEL
UTF-8



3111 /2010.
European charter on hunting and biodiversity (német)
   Europäische Charta über Jagd und Biodiversität : Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere ind ihrer natürlichen Lebensräume / erstellt durch Scott Brainerd ... ; [Übers. Joan Kirchmeier-Haferlach]. - Budakeszi : CIC Administrativbüro, [2009]. - 55 p. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 2.)
ISBN 978-963-87791-5-1 fűzött
Európa - vadászat - biodiverzitás
504.064(4) *** 574.24 *** 639.1 *** 799.2
[AN 2907286]
MARC

ANSEL
UTF-8



3112 /2010.
   Klíma és biztonság [elektronikus dok.] : előadás-sorozat, 2009 / ... szerk. Bánfi Tibor Csaba ... ; [rend., közread. a Katasztrófavédelmi Tudományos Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - Szöveg. - Budapest : Katasztrófavédelmi Tud. Egyes. : ZMNE, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm + mell. (15 p.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer 6x vagy újabb, Mozilla Firefox 3.5 vagy újabb
ISBN 978-963-7060-64-9 műanyag tokban
globális felmelegedés - elektronikus dokumentum
504.38.054
[AN 2906969]
MARC

ANSEL
UTF-8



3113 /2010.
   Nemzeti park a Dunakanyarban : a Duna-Ipoly Nemzeti Park / szerk. Kézdy Pál és Kővári Anita. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2009. - 113, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-88013-2-6 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park
[AN 2906468]
MARC

ANSEL
UTF-8



3114 /2010.
   Nyíregyháza Megyei Jogú Város és környékének természeti értékei / szerk. Lenti István ; [kiad. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Nyíregyháza : Polgármesteri Hiv., 2009, cop. 2007. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és spanyol nyelven
ISBN 978-963-06-4071-8 kötött
Nyíregyháza - természeti környezet
502(439-2Nyíregyháza)
[AN 2904336]
MARC

ANSEL
UTF-8



3115 /2010.
   Scientific and social-institutional aspects of Central Europe and USA / George J. Halasi-Kun ed. - Pécs : HAS CRS TRI : Bratislava : SAS IH ; [New York, N.Y.] : Columbia Univ., cop. 2009. - 398 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Pollution and water resources, ISSN 0278-0925 ; 38-39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-11-7 fűzött
Közép-Európa - környezetszennyezés - ökológia
504.05(4-11) *** 504.03
[AN 2905996]
MARC

ANSEL
UTF-8



3116 /2010.
Szarvas Imre
   Ipolytarnóc ősvilága / Szarvas Imre. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 22 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 12.)
ISBN 978-963-7399-25-1 fűzött
Ipolytarnóc - fosszília - természeti környezet - tanösvény
502.4(439-2Ipolytarnóc) *** 56(439-2Ipolytarnóc)
[AN 2905657]
MARC

ANSEL
UTF-8



3117 /2010.
Zima Szabolcs
   A természet csodái / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-14-0 kötött
természeti táj - fényképalbum
502(100)(084.12)
[AN 2903726]
MARC

ANSEL
UTF-8




10   Matematika

3118 /2010.
Bagota Mónika
   Elemi matematika feladatgyűjtemény / Bagota Mónika. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-963-9927-08-7 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanulmányi verseny - példatár - egyetemi tankönyv
51(075.8) *** 372.851(079.1)
[AN 2905402]
MARC

ANSEL
UTF-8



3119 /2010.
Conference on Auctions, Market Mechanisms and Their Applications (1.) (2009) (Boston, Mass)
   AMMA [elektronikus dok.] : the First Conference on Auctions, Market Mechanisms and Their Applications : Boston, Massachusetts, USA, May 8-9, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-52-3
árverés - matematikai modell - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
519.86 *** 658.849.7 *** 061.3(73-2Boston)
[AN 2902481]
MARC

ANSEL
UTF-8



3120 /2010.
Stausberg, Michael
Netzplantechnik (magyar)
   Hálótervezés / [szerző Michael Stausberg, Anja Kranefeld]. - Budapest : Raabe, 2009. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
projektmenedzsment - hálótervezés
519.876.3 *** 65.012.2
[AN 2904369]
MARC

ANSEL
UTF-8



3121 /2010.
Tóth Ferenc
   Szakaszok harmadolása, ötödölése stb. csak felezéssel / Tóth Ferenc. - Szeged : Tóth F., 2010, cop. 2009. - 67 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
síkgeometria - példatár
514.112(076)
[AN 2905208]
MARC

ANSEL
UTF-8




14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3122 /2010.
   Mélyég csodák magyar szemmel : Szentmártoni Béla emlékére / ... összegyűjt. és a bibliográfiát kész. Sragner Márta ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2009. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87597-2-2) (hibás ISBN 963-87597-2-6)
Szentmártoni Béla (1931-1988)
Magyarország - csillagász - 20. század - emlékkönyv
52(439)(092)Szentmártoni_B.
[AN 2905918]
MARC

ANSEL
UTF-8



3123 /2010.
Talbot, Michael (1953-1992)
The holografic universe (magyar)
   Holografikus univerzum / Michael Talbot ; [ford. Szilveszter Gabi, Szücskarcsi, Szücs Zsac]. - [Budapest] : EzVan K., 2009. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 978-963-9865-10-5 fűzött : 3800,- Ft
világegyetem - kozmológia - holográfia
524.8 *** 535.41:778.38
[AN 2906434]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3124 /2010.
Dönsz Judit
   Kölykök és fiókák / [írta és szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-13-3 kötött
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2903881]
MARC

ANSEL
UTF-8



3125 /2010.
Druzsin József
   A zempléni korpafüvek csodálatos világa : lycopodiaceae in Flora Matricum Tokajense (Zemplén) / Druzsin József. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2009. - 53, [11] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, ISSN 1417-8400 ; 6.)
Bibliogr.: p. 47-50.
ISBN 978-963-87617-4-3 fűzött
Zempléni-hegység - flóra - korpafű
581.9(439)(234.373.5) *** 582.38(439)(234.373.5)
[AN 2904905]
MARC

ANSEL
UTF-8



3126 /2010.
   Kísérleti állatok, állatkísérletek [elektronikus dok.] : PhD-EAB kurzus válogatott előadásai, 2009 / szerk. Anderlik Piroska és Torday Ferenc. - Szöveg. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9879-64-5
állatkísérlet - elektronikus dokumentum
59.084
[AN 2906912]
MARC

ANSEL
UTF-8



3127 /2010.
Merkl Ottó (1957-)
   Bogarak a pannon régióban / Merkl Ottó, Vig Károly ; [... kiad. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2009. - 496 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-03-5 kötött (hibás ISBN 978-9827-03-5)
Kárpát-medence - fauna - bogár
591.9(4-191) *** 595.76(4-191)
[AN 2906952]
MARC

ANSEL
UTF-8



3128 /2010.
Petrovics Zoltán
   Az éjszaka ragadozómadarai : a baglyok / Petrovics Zoltán. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2009. - 28 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 8.)
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - bagoly - fauna
591.9(439.134) *** 598.97(439.134)
[AN 2904883]
MARC

ANSEL
UTF-8



3129 /2010.
Raskó István (1939-)
   Honfoglaló gének / Raskó István. - Budapest : Medicina, 2010. - 172 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 161-172.
ISBN 978-963-226-265-9 fűzött : 3200,- Ft
genetika - magyarságkutatás - emberfajta
575 *** 930.8(=945.11) *** 930.8(=00) *** 572.9
[AN 2903729]
MARC

ANSEL
UTF-8



3130 /2010.
Tait, Noel
Insects & spiders (magyar)
   Rovarok és pókok / Noel Tait ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-68-3 kötött
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 2906448]
MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3131 /2010.
24 and philosophy (magyar)
   24 és a filozófia : Jack szerint a világ / szerk. Jennifer Hart Weed, Richard Davis és Ronald Weed ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Hajnal K., 2010. - 342 p. ; 22 cm
Bibliogr..: p. 332-334.
ISBN 978-963-227-199-6 fűzött : 2990,- Ft
lélektan - személyiségtipológia - filozófia - televíziós műsorszám
159.9 *** 1 *** 791.9.097(73)
[AN 2905523]
MARC

ANSEL
UTF-8



3132 /2010.
   A '47-es kérdések mai szemmel : a Magyar Népjóléti Minisztérium és a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete Ideg, Elme és Lélektani Szakcsoportjának 1947. június 7-én és 8-án "Az elmebetegügy jelen kérdései Magyarországon" címmel tartott ankétja kommentárokkal : a Magyar Pszichiátriai Társaság megalapításának 30. évfordulójára készült ünnepi kiadvány / szerk. Harmatta János és Szőnyi Gábor. - Budapest : MentalPort, 2010. - XX, 264 p. ; 23 cm
"Az elmebetegügy jelen kérdései Magyarországon" (Budapest : M. Orvosok Szabad Szakszerv., 1948) c. kiad. hasonmásával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8683-9 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - 1945 utáni időszak - hasonmás kiadás
616.89(439)"194" *** 094/099.07
[AN 2907004]
MARC

ANSEL
UTF-8



3133 /2010.
   Az agresszió világa / szerk. Hárdi István. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 457, [8] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-169-0 kötött : 3600,- Ft
agresszív magatartás
616.89-008.444.9 *** 316.647.3
[AN 2906113]
MARC

ANSEL
UTF-8



3134 /2010.
Bajusz Judit
   Az egészséges csecsemő és kisgyermek gondozása / Bajusz Judit, Fiedler Orsolya, Tobak Orsolya. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 93 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-11-7 fűzött
csecsemőgondozás - egyetemi tankönyv
613.95(075.8)
[AN 2905724]
MARC

ANSEL
UTF-8



3135 /2010.
Barrios, Vivencio
Rosuvastatin along the cardiovascular continuum: from JUPITER to AURORA (magyar)
   A rosuvastatin a cardiovascularis kontinuumban: a JUPITER-től az AURORA-ig / V. Barrios & C. Escobar ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2010. - p. 1317-1327. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 1326-1327. - Különlenyomat-fordítás: Expert review of cardiovascular therapy, ISSN 1477-9072, Vol. 11., No. 7. (2009)
ISBN 978-963-9948-07-5 fűzött
keringési betegség - gyógyszeralkalmazás
616.1 *** 615.22
[AN 2906155]
MARC

ANSEL
UTF-8



3136 /2010.
Bátorfi József (1944-)
   Lágyéktáji és hasfali sérvek / Bátorfi József. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-9879-50-8 fűzött
sérv
616.34-007.43
[AN 2904856]
MARC

ANSEL
UTF-8



3137 /2010.
Clay, James H.
Basic clinical massage therapy (magyar)
   Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés integrálása / James H. Clay, David M. Pounds ; [ford. Fedina László, Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2010. - 436 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 423.
ISBN 963-242-995-8 fűzött : 7850,- Ft
masszázs - gyógyítás - anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 615.82(075.8)
[AN 2906107]
MARC

ANSEL
UTF-8



3138 /2010.
Eőry Ajándok (1946-)
   Az isteni szív végartériáin / Eőry Ajándok. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 113 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-235-0 fűzött : 2000,- Ft
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2904391]
MARC

ANSEL
UTF-8



3139 /2010.
   Az érzéstelenítés és a sürgősségi betegellátás alapjai a fogorvosi gyakorlatban : fogorvostan-hallgatók számára / szerk. Roszík Melitta. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 74 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9927-06-3 fűzött
aneszteziológia - sürgősségi ellátás - fogászat - egyetemi tankönyv
616.314-089.5(075.8) *** 616.314-039.74(075.8)
[AN 2905499]
MARC

ANSEL
UTF-8



3140 /2010.
Fekete Zsolt (1964-)
   Plusz végtelen, mínusz végtelen : mániás-depressziós éveim története : [napló-regény] / Fekete Zsolt. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8710-2 fűzött : 2800,- Ft
mániás depressziós pszichózis - memoár
616.895.1-085(0:82-94)
[AN 2906974]
MARC

ANSEL
UTF-8



3141 /2010.
Felnőttoktatás a diabéteszben (új kiadása)
   Felnőttoktatás a cukorbetegségről / szerk. Somogyi Anikó és Rosta Klára. - Budapest : Medicina, 2010. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-226-203-1)
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2909175]
MARC

ANSEL
UTF-8



3142 /2010.
Ferenczy László
   Termékhasználati tanácsok / összeáll. Ferenczy László. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 153 p. ; 24 cm
Fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2906137]
MARC

ANSEL
UTF-8



3143 /2010.
Flynn, John C. (1958-)
Procedures in phlebotomy (magyar)
   Vérvételi eljárások / John C. Flynn ; [ford. Németh-Csóka Mihály]. - Budapest : Medicina, 2010. - XVI, 282 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-226-243-7 fűzött : 2400,- Ft
vérkép - tankönyv
616-072.5(078)
[AN 2903732]
MARC

ANSEL
UTF-8



3144 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
Das Buch der Lebenskunst (magyar)
   Az életművészet könyve / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 3. kiad. - Budapest : Jel, 2010. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9670-21-1 kötött : 2200,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865
[AN 2908332]
MARC

ANSEL
UTF-8



3145 /2010.
   Gyaloglással az egészségesebb idősödésért : minden-kor, mindig, minden-hol / [szerk. Csizmadia Péter] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - Röv. kiad. - Budapest : OEFI, 2009. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86672-9-8 fűzött
öregkor higiénéje - egészséges életmód - gyaloglás
613.98 *** 796.51 *** 613.71-053.9
[AN 2906269]
MARC

ANSEL
UTF-8



3146 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Nem lehet elég korán kezdeni.. / Gyökössy Endre. - 3. újratördelt kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2010]. - 95, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-209-X fűzött : 780,- Ft
csecsemőgondozás - vallásos irodalom
613.95 *** 244
[AN 2906385]
MARC

ANSEL
UTF-8



3147 /2010.
Halász Péter (1935-)
   Epilepszia esetkönyv : sikerek, kudarcok, tanulságok / Halász Péter, Fogarasi András. - [Budapest] : Garbo K., [2010]. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87845-6-8 fűzött
epilepszia
616.853-085
[AN 2905492]
MARC

ANSEL
UTF-8



3148 /2010.
Haley, Jay
Uncommon therapy (magyar)
   A rendkívüli Milton H. Erickson / Jay Haley. - Budapest : Animula, cop. 2009. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9751-37-8 fűzött
ISBN 963-9751-37-5
Erickson, Milton H. (1901-1980)
Egyesült Államok - pszichoterápia - nemek lélektana - családterápia - pszichiáter - 20. század
615.851 *** 316.472.4 *** 159.922.1 *** 61(73)(092)Erickson,_M._H.
[AN 2906895]
MARC

ANSEL
UTF-8



3149 /2010.
Heszberger Judit (1972-)
   Szeretemberek, szeretetnyelvek : te hogyan szeretsz? : és téged jól szeretnek? / Heszberger Judit. - [Budapest] : Heszberger J., 2009. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8552-8 fűzött
nemek lélektana - mentálhigiénia
613.865-055 *** 159.922.1
[AN 2906755]
MARC

ANSEL
UTF-8



3150 /2010.
House and philosophy (magyar)
   Dr. House és a filozófia : mindenki hazudik / szerk. Henry Jacoby ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Hajnal K., cop. 2010. - 287 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-198-9 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - személyiségtipológia - filozófia - televíziós műsorszám
159.923 *** 1 *** 791.9.097(73)
[AN 2908070]
MARC

ANSEL
UTF-8



3151 /2010.
International Conference for Fire Brigades in the Oil & Chemical Industry (5.) (2009) (Budapest)
   Olaj- és Vegyipari Tűzoltóságok 5. Nemzetközi Konferenciája [elektronikus dok.] : Budapest, 2009. november 17-18. = 5th International Conference for Fire Brigades in the Oil & Chemical Industry : Budapest ..., 17-18 November, 2009. - Multimédia. - Százhalombatta : FER Tűzoltóság és Szolg. Kft., cop. 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-06-8639-6
tűzoltóság - vegyipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 66 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2906931]
MARC

ANSEL
UTF-8



3152 /2010.
International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (3.) (2009) (London)
   PervasiveHealth '09 [elektronikus dok.] : 3rd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare : London, UK, Marc 31 - Apr 03, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-42-4
egészségügy - orvosi műszer - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 616-7 *** 681.3.004.14 *** 061.3(410-2London)
[AN 2904842]
MARC

ANSEL
UTF-8



3153 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
   Gondolatok a szenvedésről és a gyógyításról / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 117, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Leiden und Heilen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-09-6165-3 kötött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2909170]
MARC

ANSEL
UTF-8



3154 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
   Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 5. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 133 p. ; 19 cm
A ford. a "Von Sexualität und Liebe" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-09-6166-0 kötött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - nemi élet - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84) *** 613.88 *** 613.89
[AN 2909461]
MARC

ANSEL
UTF-8



3155 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
   Gondolatok a természetről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 143 p. ; 19 cm
A ford. az "Über die Natur - das vergessene Wissen der Seele" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-09-6163-9 kötött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2909477]
MARC

ANSEL
UTF-8



3156 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
   Gondolatok az életről és a halálról / C. G. Jung ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 92, [3] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Leben und Tod" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 91-[93].
ISBN 978-963-09-6167-7 kötött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2909139]
MARC

ANSEL
UTF-8



3157 /2010.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
   Gondolatok az értelemről és a tébolyról / C. G. Jung ; [ford. S. Nyírő József]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 69, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Von Sinn und Wahn-Sinn" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 69-[70].
ISBN 978-963-09-6164-6 kötött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - idézetgyűjtemény
159.964.26Jung,_C._G.(0:82-84)
[AN 2909140]
MARC

ANSEL
UTF-8



3158 /2010.
kis Schirilla György (1961-)
   Változz meg szeretetből! / Schirilla György. - 3. kiad. - Budapest : Vasút-Közút Bt., 2009. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87739-9-9 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2908424]
MARC

ANSEL
UTF-8



3159 /2010.
Klenk, Dominik
Gender mainstreaming (magyar)
   A nemek összezavarása : gender mainstreaming : a férfi és a nő vége? / Dominik Klenk ; Sipos Írisz közrem. - Budapest : Kairosz, 2009. - 157, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
nemek lélektana - genderkutatás - nemek szerinti különbség - nemi szerep
159.922.1 *** 316.37-055 *** 342.726
[AN 2905906]
MARC

ANSEL
UTF-8



3160 /2010.
Leidinger Árpád
   Tűzvédelmi módszertani útmutató : a tűzvédelem helyzete a büntetés-végrehajtásnál / Leidinger Árpád ; [közread. a] Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet. - Budapest : Főv. Büntetés-végrehajtási Int., 2010. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8753-9 fűzött
Magyarország - tűzvédelem - börtön - útmutató
614.8(439)(036) *** 343.8(439)
[AN 2906536]
MARC

ANSEL
UTF-8



3161 /2010.
Linehan, Marsha M.
Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder (magyar)
   A borderline személyiségzavar kognitív viselkedésterápiája / Marsha M. Linehan. - Budapest : Medicina, 2010. - XXIII, 599 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 572-591.
ISBN 978-963-226-271-0 kötött : 6200,- Ft
borderline-szindróma
616.895.8-008.6Borderline_szindróma
[AN 2903428]
MARC

ANSEL
UTF-8



3162 /2010.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi
   Útmutató a Jóga a mindennapi életben rendszer oktatóinak / Paramhansz Szvámi Mahesvaránanda ; [kiad. a Magyar Országos Jóga Unió]. - Debrecen : MOJU, 2010. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8721-8 fűzött
jóga - tanári segédkönyv
613.71(072)
[AN 2904516]
MARC

ANSEL
UTF-8



3163 /2010.
Minuchin, Salvador
Psychosomatic families (magyar)
   Pszichoszomatikus családok különös tekintettel az anorexia nervosára / Salvador Minuchin, Bernice L. Rosman, Lester Baker ; Ronald Liebman közrem. - Budapest : Animula, [2009]. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-5296 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-35-4 fűzött
ISBN 963-9751-35-9
családterápia - táplálkozási zavar - esettanulmány
615.851 *** 616.89-008.441.42
[AN 2906896]
MARC

ANSEL
UTF-8



3164 /2010.
Mótusz János
   Enneagram : a személyiség élettana természetgyógyászoknak / Mótusz János. - [Budapest] : BioTer Bt., 2009. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-87067-6-8 fűzött
személyiség-lélektan - természetgyógyászat
159.923 *** 615.89
[AN 2903919]
MARC

ANSEL
UTF-8



3165 /2010.
   Munkaegészségtan : foglalkozás-orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiéné / szerk. Ungváry György és Morvai Veronika. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2010. - 936 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 915-917.
ISBN 978-963-226-250-5 kötött : 14600,- Ft
munkaegészségügy
613.6 *** 331.47
[AN 2909369]
MARC

ANSEL
UTF-8



3166 /2010.
Nász István (1927-)
   Nász István : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter De Châtel Andrea]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-43-0 fűzött : 1600,- Ft
Nász István (1927-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Nász_I.(047.53)
[AN 2905429]
MARC

ANSEL
UTF-8



3167 /2010.
Nemes Attila (1938-)
   Nemes Attila : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter De Châtel Andrea]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-44-7 fűzött : 1600,- Ft
Nemes Attila (1938-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Nemes_A.(047.53)
[AN 2905520]
MARC

ANSEL
UTF-8



3168 /2010.
   Az Országos Epidemiológiai Központ 10 éves működése, 1998-2007 / közli Melles Márta ; összeáll. Erdős Gyula, ... Szlobodnyik Judit. - Budapest : Orsz. Epidemiológiai Közp., 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Országos Epidemiológiai Központ (Budapest)
Budapest - járványtan - fertőző betegség - kutatóintézet
614.4 *** 616.9 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 2906897]
MARC

ANSEL
UTF-8



3169 /2010.
Peurifoy, Reneau Z.
Anxiety, phobias and panic (magyar)
   Szorongás, fóbiák, pánik : hogyan legyünk úrrá félelmünkön : [életkontroll program lépésről lépésre] / Reneau Z. Peurifoy ; [ford. Szakács Ferenc, Karay Lajos]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Medicina, 2010. - XXI, 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-275.
ISBN 978-963-226-273-4 fűzött : 2800,- Ft
kényszerneurózis - pszichoterápia
616.89-008.441.1 *** 616.891.6 *** 615.851.11
[AN 2909357]
MARC

ANSEL
UTF-8



3170 /2010.
Sears, Al
The doctor's heart cure (magyar)
   Az egészséges szívért : életmódkalauz, ahogy az orvos javasolja / Al Sears ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2010. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-241-3 fűzött : 1980,- Ft
egészséges életmód - szívgyógyászat - megelőzés
613 *** 616.12-084
[AN 2903751]
MARC

ANSEL
UTF-8



3171 /2010.
   Sors és önismeret : belső erőforrásaink felfedezése / [Csernus Imre et al.]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 145 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9971-16-5 fűzött : 1990,- Ft
önismeret
613.865
[AN 2906325]
MARC

ANSEL
UTF-8



3172 /2010.
Tringer László (1939-)
   Tringer László : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter De Châtel Andrea]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-45-4 fűzött : 1600,- Ft
Tringer László (1939-)
Magyarország - pszichiáter - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Tringer_L.(047.53) *** 616.89
[AN 2905524]
MARC

ANSEL
UTF-8



3173 /2010.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2010. - 298 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9775-16-9)
[AN 2905338] MARC

ANSEL
UTF-8



3174 /2010.
Vincze Zoltán (1940-)
   Vincze Zoltán : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter De Châtel Andrea]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9879-46-1 fűzött : 1600,- Ft
Vincze Zoltán (1940-)
Magyarország - gyógyszerész - 20. század - 21. század - életútinterjú
615(439)(092)Vincze_Z.(047.53)
[AN 2905518]
MARC

ANSEL
UTF-8



3175 /2010.
Wright, H. Norman
Now that you're engaged (magyar)
   Házasodni készülsz? : az erős, tartós kapcsolat építésének titka / H. Norman Wright ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2010. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 978-963-87604-8-7 fűzött : 2390,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 2906095]
MARC

ANSEL
UTF-8



3176 /2010.
Your baby's first year (magyar)
   A baba első éve : fejlődés és gondozás lépésről lépésre. - Pécs : Alexandra, 2009. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm. - (A szülők iskolája)
Ford. Lipták Judit
ISBN 978-963-297-071-4 fűzött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2906950]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3177 /2010.
Szaladnya Sándor (1926-)
   A pneumatikus automatizálás eszközei, a tervezés módszerei : exkluzív példatár / Szaladnya Sándor, Telek Péter ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2009. - 163 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-513-216-4 fűzött : 2500,- Ft
pneumatikus működtetésű vezérlés - példatár
621.51/.54(076) *** 681.523(076)
[AN 2905565]
MARC

ANSEL
UTF-8



3178 /2010.
   Via futuri 2009 : közösségi tulajdonú energiarendszerek / Kiss Tibor, Somogyvári Márta szerk. ; [kiad. az Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület]. - Pécs : Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyes., 2009. - 116 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2009. nov. 12-13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88260-3-9 fűzött
megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás - vidékfejlesztés
620.95 *** 711.1
[AN 2904555]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3179 /2010.
Annual International Conference on Mobil and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services (6.) (2009) (Toronto, Ont)
   Sixth Annual International Conference on Mobil and Ubiquitous Systems: Computing, Networks and Services [elektronikus dok.] : Toronto, Canada, July 13-16, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: MobiQuitous 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-59-2
hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(71-2Toronto)
[AN 2904835]
MARC

ANSEL
UTF-8



3180 /2010.
Ballad, Tricia
Securing PHP web application (magyar)
   Biztonságos webalkalmazások PHP nyelven : egyszerű és hatékony módszerek minden PHP-fejlesztőnek a kód biztonságossá tételére / Tricia Ballad, William Ballad ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2010. - XV, 297 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9637-67-2 fűzött : 4500,- Ft
programnyelv - adatbiztonság
519.682PHP *** 659.2.012.8
[AN 2904164]
MARC

ANSEL
UTF-8



3181 /2010.
Casad, Joe (1958-)
Sams teach yourself TCP/IP in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a TCP/IP használatát 24 óra alatt! / Joe Casad ; [ford. Büki András, Rézműves László, Szabó Zoltán]. - 4. kiad. - Budapest : Kiskapu, cop. 2010. - X, 438 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-68-9 fűzött : 6980,- Ft
számítógép-hálózat - TCP/IP
681.324
[AN 2906794]
MARC

ANSEL
UTF-8



3182 /2010.
   Conflict and collaboration in compliance, governance and risk [elektronikus dok.] : Second International Symposium on Global Information Governance (ISGIG) : Praha, Czech Republic, September 15-16, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ISGIG 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-73-8
elektronikus ügyintézés - közigazgatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 35.077 *** 35 *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 2902619]
MARC

ANSEL
UTF-8



3183 /2010.
Gyarmati Péter
   Informatikai elemek : visszatekintés a közelmúltba / Gyarmati Péter. - Szentendre : TCC Computer Stúdió, 2010. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8599-3 fűzött
informatika
681.3
[AN 2906848]
MARC

ANSEL
UTF-8



3184 /2010.
International Conference on Autonomic Computing and Communication Systems (3.) (2009) (Lemesos)
   Autonomics 2009 [elektronikus dok.] : Third International ICST Conference on Autonomic Computing and Communication Systems : Limassol, Cyprus, September 9-11, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-72-1
informatikai hálózat - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 654 *** 061.3(564.3-2Lemesos)
[AN 2902501]
MARC

ANSEL
UTF-8



3185 /2010.
International Conference on Body Area Networks (4.) (2009) (Los Angeles, Calif)
   BodyNets 2009 [elektronikus dok.] : the Fourth International Conference on Body Area Networks : UCLA, Los Angeles, CA, USA, April 1st - 3rd,, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-41-7
informatikai hálózat - orvosi diagnosztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 616-07 *** 061.3(73-2Los_Angeles)
[AN 2902544]
MARC

ANSEL
UTF-8



3186 /2010.
International Conference on Broadband Communications, Networks and Systems (6.) (2009) (Madrid)
   Broadnets [elektronikus dok.] : Sixth International ICST Conference on Broadband Communications, Networks and Systems : Madrid, Spain, September 14-16, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-49-3
informatikai hálózat - adatátviteli hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.391 *** 061.3(460-2Madrid)
[AN 2904746]
MARC

ANSEL
UTF-8



3187 /2010.
International Conference on e-Democracy (3.) (2009) (Athīna)
   e-Democracy 2009 [elektronikus dok.] : 3rd International ICST Conference on e-Democracy : Athens, Greece, 23-25 September, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-54-7
kormány - elektronikus ügyintézés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 35.077 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2904783]
MARC

ANSEL
UTF-8



3188 /2010.
International Conference on Electronic Healthcare for the 21st Century (2.) (2009) (İstanbul)
   e-Health [elektronikus dok.] : Second International ICST Conference on Electrical Healthcare for th 21st Century : Istanbul, Turkey, 23-25th September, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-67-7
orvosi műszer - egészségügy - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 61 *** 616-7 *** 061.3(560-2Istanbul)
[AN 2904819]
MARC

ANSEL
UTF-8



3189 /2010.
International Conference on Facets of Virtual Environments (1.) (2009) (Berlin)
   First International ICST Conference on Facets of Virtual Environments [elektronikus dok.] : Berlin, Germany, July 27-29, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Fave 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-60-8
virtuális valóság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 2904727]
MARC

ANSEL
UTF-8



3190 /2010.
International Conference on Mobil Networks and Management (1.) (2009) (Athīna)
   First International ICST Conference on Mobil Networks and Management [elektronikus dok.] : Athens, Greece, 13-14 October, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Monami 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-75-2
mobil hírközlő rendszer - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2904837]
MARC

ANSEL
UTF-8



3191 /2010.
International Conference on Mobile Wireless Middleware, Operating Systems and Applications (2.) (2009) (Berlin)
   MobilWare 2009 [elektronikus dok.] : the Second International ICST Conference on Mobile Wireless Middleware, Operating Systems and Applications : Berlin, Germany, Apr 27 - Apr 29, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-48-6
vezeték nélküli híradástechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 681.3.004.14 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 2902644]
MARC

ANSEL
UTF-8



3192 /2010.
Pallay Ferenc
   Az OpenOffice.org Calc használata [elektronikus dok.] : táblázatkezelés az alapoktól / Pallay Ferenc ; [közread. az] FSF.hu Alapítvány. - Szöveg és képek (pdf : 3.9 MB). - [Érd] : FSF.hu Alapítvány, 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74842. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-7862-9
táblázatkezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Calc
[AN 2905210]
MARC

ANSEL
UTF-8



3193 /2010.
Young, Jeffrey S. (1952-)
iCon (magyar)
   Steve Jobs és az Apple sikertörténete / Jeffrey S. Young, William L. Simon ; [ford. Birincsik József, Molnár Zsófia]. - Győr : Lexecon, cop. 2009. - 420 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88047-1-6 fűzött : 3600,- Ft
Jobs, Steven (1955-)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - vállalat - 20. század - ezredforduló
681.3(73)(092)Jobs,_S. *** 061.5(73)Apple
[AN 2904397]
MARC

ANSEL
UTF-8




19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3194 /2010.
International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems (1.) (2009) (Athīna)
   MobiLight [elektronikus dok.] : the 1st International ICST Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems : Athens, Greece, May 18-20, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-53-0
mobil hírközlő rendszer - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.396.218 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2902629]
MARC

ANSEL
UTF-8



3195 /2010.
International Conference on Networks for Grid Applications (3.) (2009) (Athīna)
   3rd International ICST Conference on Networks for Grid Applications [elektronikus dok.] : Athens, Greece, September 8-9, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: GridNets 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-63-9
adatátviteli hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2904741]
MARC

ANSEL
UTF-8




20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3196 /2010.
Szakál László (1946-)
   Régi idők vendéglátása a Duna-Tisza közén : képekben és kortörténeti dokumentumokban / Szakál László. - [Szombathely] : B.K.L. K., cop. 2009. - 224 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-963-7334-47-4 kötött
Duna-Tisza köze - vendéglátóipar - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
640.4(439.15)(091) *** 930.85(439.15)
[AN 2906944]
MARC

ANSEL
UTF-8




21   Vegyipar

3197 /2010.
Steib György
   Zománcgyári centenárium, 1909-2009 / Steib György. - Bonyhád : Ema-Lion Zománcáru Kft. : Völgységi Múz. : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2009. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 15.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87566-6-4 fűzött
Ema-Lion Bonyhádi Zománcáru Kft.
Bonyhád - ipartörténet - iparvállalat - zománc
666.29 *** 061.5(439-2Bonyhád)(091)
[AN 2907197]
MARC

ANSEL
UTF-8




22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3198 /2010.
Fehér B. István
   Szobafestés házilag [elektronikus dok.] : ötletek, tippek, trükkök lakásfelújításhoz / Fehér B. István. - Szöveg és képek (pdf : 2.8 MB). - [Budapest] : [Fribék I.], 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
szobafestés - elektronikus dokumentum
698.12
[AN 2905421]
MARC

ANSEL
UTF-8



3199 /2010.
Haidlmair, Johann
Der Sicherheitskamin (magyar)
   A biztonsági kémény : alapvető ismeretek a biztonság, az életminőség és a gazdaságosság szempontjai szerint : háttérmagyarázatok, törvényi előírások, érvek / Johann Haidlmair ; [ford. Soós György] ; [... az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. gondozásában ...]. - Budapest : ÉTK, 2009. - 127 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-513-218-8 fűzött : 2500,- Ft
kémény - biztonságtechnika - tűzrendészet
697.8 *** 692.71 *** 662.922 *** 614.8
[AN 2905535]
MARC

ANSEL
UTF-8




23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3200 /2010.
International Conference on Ad Hoc Networks (1.) (2009) (Niagara Falls, Ont)
   Adhocnets 2009 [elektronikus dok.] : First ICST International Conference on Ad Hoc Networks : Niagara Falls, Ontario, Canada, 23-25 September 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-66-0
hírközlési hálózat - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 621.396.218 *** 061.3(71-2Niagara_Falls)
[AN 2902479]
MARC

ANSEL
UTF-8



3201 /2010.
International Conference on Communications Infrastructure, Systems and Applications in Europe (1.) (2009) (London)
   EuropeComm [elektronikus dok.] : the First International ICST Conference on Communications Infrastucture, Systems and Applications in Europe : London, UK, 11-13 August, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-64-6
hírközlési hálózat - informatikai hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 061.3(410-2London)
[AN 2902656]
MARC

ANSEL
UTF-8



3202 /2010.
International Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness (6.) (2009) (Las Palmas de Gran Canaria)
   6th International ICST Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness [elektronikus dok.] : Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 23-25 November, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: QShine 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-71-4
hírközlési hálózat - informatikai hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 061.3(460-2Las_Palmas)
[AN 2904845]
MARC

ANSEL
UTF-8



3203 /2010.
Nagy István
   30 éves a szegedi trolibusz / [szerzők Nagy István, Török Miklós] ; [közread. az] SZKT. - Szeged : SZKT : SZEK JGYF K., 2009. - 99 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9927-05-6 kötött
Szeged - trolibuszközlekedés - közlekedéstörténet
629.114.5(439-2Szeged)(091)
[AN 2905502]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3204 /2010.
   20 éves a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület : a jubileumi tanácskozáson elhangzott előadások nyomtatott változata / [szerk. Mihók Sándor]. - Debrecen : Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2009. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88620-0-6 kötött
Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület
Magyarország - lótenyésztés - egyesület
636.1.082 *** 061.2(439)
[AN 2906457]
MARC

ANSEL
UTF-8



3205 /2010.
   Az agrárgazdálkodás alapjai / szerk. Wallendums Árpád. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 200 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-9935-17-4 fűzött
mezőgazdaság - tankönyv
63(078)
[AN 2904980]
MARC

ANSEL
UTF-8



3206 /2010.
Baldus, Rolf D.
   A practical summary of experiences after three decades of community-based wildlife conversation in Africa : "what are the lessons learnt?" / by Rolf D. Baldus ; with five annexes by Rolf D. Baldus [et al.]. - Budakeszi : CIC Administrative Office ; Rome : FAO, 2009. - 120 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87791-8-2 fűzött
Afrika - vadgazdálkodás
639.1.03/.04(6)
[AN 2901455]
MARC

ANSEL
UTF-8



3207 /2010.
Best practices in sustainable hunting (orosz)
   Neistoŝitelʹnaâ ohota: lučšie primery ustojčivogo ispolʹzovaniâ ohotničʹih životnyh / [red. Rolʹf D. Balʹdus, Gerhard R. Damm, Kaj-Uve Vollʹšejd] ; [perev. Anna Mišler, Inna Utkina, Elena Rogačeva]. - Budakesi : CIC Administrativnyj ofis, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Seriâ tehničeskih publikacij CIC ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87791-2-0 fűzött
vadászat - vadgazdálkodás
639.1.03/.04 *** 639.1(100)
[AN 2906495]
MARC

ANSEL
UTF-8



3208 /2010.
Bíró András (1923-)
   Segítség! Vettem egy kiskutyát! : mindentudó kutyakönyv, tinédzsereknek és szüleiknek : amit a kutyáról és a kutyatartásról tudni illik / Bíró András ; [a grafikákat kész. Szász Katalain]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-219-0 fűzött : 2000,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2904847]
MARC

ANSEL
UTF-8



3209 /2010.
   Gomba : ötletpályázat / [fel. szerk. Matyuc Péter]. - [Budapest] : [XI. ker. Önkormányzat], [2010]. - 99, [5] p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
Kiad. Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzata. - borító- és gerinccím: A Móricz Zsigmond körtéri Gomba ötletpályázata
ISBN 978-963-06-8677-8 kötött
Budapest. 11. kerület - köztér - építészeti terv
712.254(439-2Bp.XI.) *** 72.011
[AN 2906740]
MARC

ANSEL
UTF-8



3210 /2010.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás (34.) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 34 : a mezőgazdasági energia előállítás, az energia növények termesztése, betakarítása, előkészítése és felhasználása : a tanácskozás programja, valamint az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói / szerk. Tóth László, Magó László ; [szervező intézmények, kiad. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete ...]. - Gödöllő : SZIE Gépészmérnöki Kar : FVM MGI, 2010. - 53 p. ; 30 cm
A tanácskozást 2010. febr. 2-án tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-165-7 fűzött
agrotechnika - konferencia-kiadvány
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2905165]
MARC

ANSEL
UTF-8



3211 /2010.
Nagy Jenő
   Ökológiai gazdálkodás / Nagy Jenő. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 200 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p.199-200.
ISBN 978-963-9935-16-7 fűzött
biogazdálkodás - tankönyv
631.147(078)
[AN 2904984]
MARC

ANSEL
UTF-8



3212 /2010.
Rosta Gábor
   A városi tanya : szemléletváltás a válság idején : önellátás, takarékosság, környezettudatosság / Rosta Gábor. - [Pócsmegyer] : Leviter, cop. 2009. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87397-7-3 fűzött : 2450,- Ft
város - konyhakertészet - háztartás - fenntartható fejlődés
712.26 *** 635 *** 504.03 *** 64
[AN 2906842]
MARC

ANSEL
UTF-8



3213 /2010.
Sabján Julianna
   A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának elemzése / Sabján Julianna, Sutus Imre. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264.
ISBN 978-963-9736-95-5 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - vállalkozásismeret - útmutató
338.43(439) *** 658.1(439)(036)
[AN 2905003]
MARC

ANSEL
UTF-8



3214 /2010.
Törökné Rácz Erzsébet
   A tanulószerződések hároméves tapasztalatai Békés megyében / Törökné Rácz Erzsébet, Gábel István. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 63 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 35.)
ISBN 978-963-9936-20-4 fűzött
Békés megye - Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - tanuló - munkaszerződés
63 *** 377(439) *** 331.36(439.175) *** 331.106.26(439.175)
[AN 2905071]
MARC

ANSEL
UTF-8



3215 /2010.
Vincze Ferenc (1914-1993)
   Hajóskuktaságtól a tanszékvezetésig : élet-képek : Dr. Vincze Ferenc visszaemlékezése / szerk. Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2010. - 97 p., [1] fol. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 20.)
Bibliogr.: p. 95-96.
Vincze Ferenc (1914-1993)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - egyetemi tanár - magyar irodalom - 20. század - memoár
63(439)(092)Vincze_F.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2906867]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3216 /2010.
Kisa Judit (1966-)
   Napról napra a teljes értékű konyhában / Kisa Judit, Somogyi Gyöngyi. - [Dunaharaszti] : [Vitalgaszt99 Bt.], 2009. - 85, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-8166-7 fűzött : 1900,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - étrend - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2905903]
MARC

ANSEL
UTF-8



3217 /2010.
Nyisztor Tinka (1957-)
   Csángó galuska : [moldvai magyar étkezési hagyományok és receptek] / Nyisztor Tinka, Pákozdi Judit. - [Budapest] : Babér, 2009. - 236, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7505-5 fűzött
nemzeti étel - ételspecialitás - határon túli magyarság - moldvai csángók - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(=945.11)(498.3)(083.12) *** 641.5(=945.11)(498.3)
[AN 2906946]
MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3218 /2010.
Boros Gábor (1959-)
   Descartes és a korai felvilágosodás / Boros Gábor. - Budapest : Áron K. : Brozsek K., 2010. - 483 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 473-480.
ISBN 978-963-9210-69-1 kötött : 3400,- Ft
Descartes, René (1596-1650)
Franciaország - Európa - filozófus - 17. század - felvilágosodás - filozófiatörténet
1(4)"16" *** 1(44)(092)Descartes,_R.
[AN 2906891]
MARC

ANSEL
UTF-8



3219 /2010.
Boros János (1954-)
   A megismerés talánya : tudat, kommunikáció, történelem / Boros János. - Budapest : Áron K., 2009. - 449 p. ; 21 cm
A függelékben Daniel Dennett "A kultúra evolúciója" c. előadása és Peter Sloterdijk "Az emberpark szabályai" c. tanulmánya. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-67-7 kötött : 3200,- Ft
ismeretelmélet
165
[AN 2906903]
MARC

ANSEL
UTF-8



3220 /2010.
Kormos József (1956-)
   Erkenntnis, Glaube, Pädagogik : Edith Stein gondolataihoz kapcsolódó tanulmányok / Kormos József ; [kiad. a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság]. - [Budapest] : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ., 2010. - 281 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87785-3-6 fűzött
Stein, Edith (1891-1942)
Németország - filozófus - 20. század
1(430)(092)Stein,_E.
[AN 2905185]
MARC

ANSEL
UTF-8



3221 /2010.
Kovács Eszter
   Az utazás szerepe és kritikája Diderot fiktív, filozófiai és politikai műveiben / Kovács Eszter. - Szeged : SZTE JGYF K., 2009. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-222.
ISBN 978-963-9927-16-2 fűzött
Diderot, Denis (1713-1784)
Franciaország - filozófus - író - 18. század - műfajelmélet - utazási irodalom
1(44)(092)Diderot,_D. *** 840(092)Diderot,_D. *** 82.01-992
[AN 2905430]
MARC

ANSEL
UTF-8



3222 /2010.
Molnár Miklós (1946-)
   Ha velem jössz, veled megyek : ráhangolás a szufizmusra / közread. Molnár Miklós. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 125 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-217-6 fűzött : 2400,- Ft
szufizmus
141.336
[AN 2904774]
MARC

ANSEL
UTF-8



3223 /2010.
   Perfect copy? : law and ethics of reproductive medicine / ed. by Judit Sándor ; [publ. by the] Center for Ethics and Law Biomedicine. - Budapest : Celab, 2009. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 153-169.
ISBN 978-963-9776-75-3 fűzött
humángenetika - bioetika - molekuláris biológia - emberi jog
174 *** 614.253 *** 577.2 *** 342.7 *** 575.1
[AN 2903622]
MARC

ANSEL
UTF-8



3224 /2010.
Vauthier, Jacques
Lettre aux savants qui se prennent pour Dieu (magyar)
   Levél a tudósokhoz, akik Istennek tartják magukat / Jacques Vauthier ; Jean-Robert Armogathe előszavával ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 143 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-963-662-237-4 fűzött : 2400,- Ft
metafizika - tudomány - vallás
111 *** 215
[AN 2904814]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3225 /2010.
Balling, Adalbert Ludwig
In Gottes Hand geschrieben (magyar)
   Isten kezébe írva : egyperces meditációk / Adalbert Ludwig Balling ; [ford. T. Bori Zsuzsa]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-266-4 fűzött : 2200,- Ft
meditáció
242
[AN 2906024]
MARC

ANSEL
UTF-8



3226 /2010.
Balsekar, Ramesh Sadashiv (1917-2009)
Pointers from Nisargadatta Maharaj (magyar)
   A jelenségvilágon túl : Srí Niszargadatta Mahárádzs tanításai / Ramés Sz. Balszékar ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2010. - 311 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-09-3 fűzött : 2800,- Ft
Nisargadatta Maharaj (1897-1981)
hinduizmus - vallási személy
294.5(540)(092)Nisargadatta_M.
[AN 2906019]
MARC

ANSEL
UTF-8



3227 /2010.
Benyik György (1952-)
   Igéző leckék : elmélkedések a liturgikus év C ciklusának szentleckéiről / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2009. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-354-7 fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
22.07 *** 252
[AN 2887146]
MARC

ANSEL
UTF-8



3228 /2010.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
   Lukács evangéliuma. - [Budapest] : Kálvin, cop. 2010. - 60 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-137-5 fűzött : 190,- Ft
226.4.04=945.11
[AN 2906330]
MARC

ANSEL
UTF-8



3229 /2010.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
   Dzogcsen : a nagy teljesség szívlényegisége : Őszentsége a Dalai Láma által Nyugaton adott dzogcsen tanítások / magyarra ford. Vaszi "Urgyen" Sándor és Csontos Éva ; [Szogyál Rinpocse előszavával]. - [Budapest] : [Rejuv Bt.] : Oddijána, 2009. - 278 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
A ford. a "Dzogchen" (Ithaca, N.Y. : Snow Lion Publ., 2000) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7487-4 fűzött : 3600,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2905639]
MARC

ANSEL
UTF-8



3230 /2010.
   Caritas Christi urget nos : Festgabe an Herrn Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber zum Anlass seines Goldenen Priesterjubiläums und 75. Geburtstages : ünnepi ajándékkötet Dr. Karl-Josef Rauber érsek úr részére aranymiséje és 75. születésnapja alkalmából / [hrsg. von Ákos Bitter, Attila Fábián, Karl Schlemmer]. - Budapest [etc.] : Bencés K., 2009. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-95-1 kötött
katolikus egyház - 20. század - kereszténység - emlékkönyv
282"19" *** 23/28
[AN 2907034]
MARC

ANSEL
UTF-8



3231 /2010.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa)
Sambhala (magyar)
   Sambhala, a szent harcos ösvénye / Csögyam Trungpa ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010, cop. 1997. - 216, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-26-5 fűzött : 2450,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515) *** 133.25
[AN 2906617]
MARC

ANSEL
UTF-8



3232 /2010.
Chrétien, Jean-Louis (1952-)
L'inoubliable et l'inespéré (magyar)
   A felejthetetlen és a nem remélt / Jean-Louis Chrétien ; [ford. Cseke Ákos]. - Budapest : Vigilia, 2010. - 171 p. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-09-5 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - vallásfilozófia
21 *** 1(44)Chrétien,_J.-L.
[AN 2904487]
MARC

ANSEL
UTF-8



3233 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 2908166]
MARC

ANSEL
UTF-8



3234 /2010.
Csernák Béla (1875-1967)
   Kalauz az Istenhez vezető úton : konfirmációi káté gyermekeknek : Nagyvárad, 1965 / Csernák Béla ; a szöveget gond. Bíró Éva ; szerk. és a jegyzeteket kész. Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - 55 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88488-0-2 kötött
bérmálás - vallásoktatás - református egyház - tankönyv
265.2(078) *** 268(078)
[AN 2905532]
MARC

ANSEL
UTF-8



3235 /2010.
Forgione, Francesco (1887-1968)
   Pio atya breviáriuma : Pio atya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2010]. - 107, [5] p. : ill. ; 17 cm
A ford. a "Buona giornata!" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9094-38-7)
lelkigyakorlat
242
[AN 2906291]
MARC

ANSEL
UTF-8



3236 /2010.
Fülöpné Erdő Mária
   Élő beszélgetés Istennel : az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek : hittankönyv / Fülöpné Erdő Mária ; ill. Wiedermann Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 79, [9] p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-277-138-0 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv - auditív dokumentum
244(02.053.2)
[AN 2903629]
MARC

ANSEL
UTF-8



3237 /2010.
Gaál Éva (1940-)
   Irigy-sziget és Öröm-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva. - 2. kiad. - Budapest : Porszem K., 2009. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2002
ISBN 978-963-9390-60-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2909171]
MARC

ANSEL
UTF-8



3238 /2010.
Grün, Anselm (1945-)
Menschen führen - Leben wecken (magyar)
   Életet fakasztó vezetés : a vezetés elvei Szent Benedek Regulájában / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - 3. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - 163 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 38.)
Megj. "Életre vezetni" címmel is. - Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-9226-86-9 fűzött
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
szent - 5. század - 6. század - vezetés - bencések - szabályzat
235.3(092)Benedetto_da_Norcia *** 271.1-4 *** 65.012.4
[AN 2909322]
MARC

ANSEL
UTF-8



3239 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Isten elfelejtett nyelve, az álom / Gyökössy Endre. - 11. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2010]. - 100, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9094-74-9 fűzött
vallásos irodalom - álom
244 *** 159.963.3
[AN 2906380]
MARC

ANSEL
UTF-8



3240 /2010.
Hesemann, Michael
Die Dunkelmänner (magyar)
   Sötét alakok : mítoszok, legendák és hazugságok a katolikus egyház történetéből / Michael Hesemann. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 271 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 266-[272].
ISBN 978-963-277-106-9 kötött : 3100,- Ft
katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
282(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2909651]
MARC

ANSEL
UTF-8



3241 /2010.
International Society for Krisna-Consciousness
   Az Iskcon és a vallásközi párbeszéd : a Krisna-hívők kapcsolata más vallású istenhívőkkel / [közread. a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda]. - Budapest : Mo. Krisna-tudatú Hívők Közössége Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda, [2009]. - 26 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24-26.
Fűzött
Krisna-tudatúak felekezete - ökumené
294.55 *** 261.8
[AN 2906979]
MARC

ANSEL
UTF-8



3242 /2010.
   Istennel mindennap : szöveg- és képmeditációk : 1-13. hét / összeáll. Adolfné Szelezsán Edit. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2009]. - 138, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-696-428-3 fűzött
meditáció
242
[AN 2902956]
MARC

ANSEL
UTF-8



3243 /2010.
   A pásztor : Pajor Horváth Ferenc (1913-1959), Perkáta plébánosa. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2009. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-17-3 fűzött
Pajor Horváth Ferenc (1913-1959)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Pajor_Horváth_F.
[AN 2903990]
MARC

ANSEL
UTF-8



3244 /2010.
Jones, Dorothy
   Korona-lak / Dorothy Jones ; [ford. Királyné Ficsor Lilla] ; [illusztrációkat kész. Pálfi Györgyi] ; [kiad. a '4H' és az Örömhír Alapítvány]. - 2. kiad. - Orgovány : Örömhír Alapítvány ; [S.l.] : 4H, 2010. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-0-9545160-6-2
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2907188]
MARC

ANSEL
UTF-8



3245 /2010.
Katona István (1940-)
   Szentek, szent életű emberek / Katona István ; [... közrem. Lipp Mónika]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2009]-. - ill. ; 21 cm
szent - kalendárium - életrajz
235.3(092) *** 050.9
[AN 2902980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Január - március. - [2009]. - 215, [5] p.
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-696-411-5)
[AN 2902984] MARC

ANSEL
UTF-8



3246 /2010.
Kinga nővér (1973-2009)
   Nem hátráltam meg : Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD naplójából / [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2009. - 178 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
Gerinccím: Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD naplójából
ISBN 978-963-87970-6-3 fűzött
Kinga nővér (1973-2009)
Magyarország - apáca - memoár
271.971(439)(092)Kinga_nővér(0:82-94)
[AN 2908446]
MARC

ANSEL
UTF-8



3247 /2010.
Kocsi György (1955-)
   "Ha tűzben jársz is, a lángok nem perzselnek" / Kocsi György. - Budapest : Kairosz, 2009. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-301-2 fűzött : 4200,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-313-5)
Jézus
Biblia. Ószövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
221.07 *** 232
[AN 2905792]
MARC

ANSEL
UTF-8



3248 /2010.
Koller Eszter
   Fény az erdőben : egy keresztény "túlélőtábor" igaz története / Koller Eszter. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2009]. - 108, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-696-412-2)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2902968]
MARC

ANSEL
UTF-8



3249 /2010.
Kormos Tivadar (1962-)
   Csodálatos találkozások Jézussal / Kormos Tivadar ; [közread. a] ... Kezdj El Élni Alapítvány. - Budapest : Advent K. ; Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2009. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-73-2 fűzött
Jézus
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2903078]
MARC

ANSEL
UTF-8



3250 /2010.
Mékli Attila (1973-)
   Evangéliumi töredék / Mékli Attila, Válóczy József. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-271-8 fűzött : 3400,- Ft
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 2905742]
MARC

ANSEL
UTF-8



3251 /2010.
Mezey János (1809-1880)
   Istent dicsőítő egyházi énekkönyv : Mezey-énekek / [szerk. ... Barna Gábor]. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2009. - 508 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 13.)
A Mezey János és Mezey István által összeállított "Egyházi énektár" c. kézirat fotómásolata. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-961-4 kötött
Kunszentmárton - magyar néprajz - egyházi énekeskönyv - fényképmásolat - egyházi népének
245 *** 398.88(=945.11)(439-2Kunszentmárton)
[AN 2906365]
MARC

ANSEL
UTF-8



3252 /2010.
Michelini, Ottavio
Tu sai che io ti amo (magyar)
   Te tudod, hogy szeretlek : üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által. - Esztergom : Pax, [2009]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8513-9 fűzött
látomás - krisztológia
248.213 *** 232
[AN 2906068]
MARC

ANSEL
UTF-8



3253 /2010.
Monnin, Alfred (1823-1886)
   Szól az ars-i szent : [Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései] / Monin abbé. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2009]. - 149, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-081-0 fűzött : 1200,- Ft
Vianney, Jean-Marie (1786-1859)
szent - 19. század - vallásos irodalom
242 *** 235.3(092)Vianney,_J.-M.
[AN 2906352]
MARC

ANSEL
UTF-8



3254 /2010.
Posztós Márta
   Mit mond neked a Szentírás? : elmélkedések a négy evangéliumról és az Apostolok cselekedeteiről / Posztós Márta. - Budapest : [Turjay R.], 2010. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8511-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
225.07 *** 226.6.07
[AN 2906801]
MARC

ANSEL
UTF-8



3255 /2010.
Reisinger János (1954-)
   Élni - miből? / Reisinger János ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2010. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88007-4-9 fűzött
kegyelem - hit
234
[AN 2904859]
MARC

ANSEL
UTF-8



3256 /2010.
Sakyong Mipham (1962-)
Turning the mind into an ally (magyar)
   Hogyan tegyük szövetségesünkké az elménket? / Szakjong Mipham ; Pema Chödrön előszavával ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2009. - 238 p. ; 21 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
ISBN 978-963-9841-08-6 fűzött : 2700,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2905951]
MARC

ANSEL
UTF-8



3257 /2010.
Segarra, Mercè
Gaudeix amb els animals de la Bíblia (magyar)
   Bibliai állatok : történetek, játékok, ötletek : ismeretek és vidám játékok gyerekeknek, hogy a tanulás szórakozás legyen / Mercè Segarra, Berta Garcia, Francesc Rovira ; [ford. Kövendi Eszter]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-112-2 fűzött
játék - állat - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 59(02.053.2) *** 793/794(02.053.2)
[AN 2905529]
MARC

ANSEL
UTF-8



3258 /2010.
Siba Balázs
   Isten és élettörténet / Siba Balázs. - Budapest : Loisir K., 2010. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88267-2-5 fűzött : 2590,- Ft
vallásos irodalom - személyiség
244 *** 159.923.2
[AN 2904408]
MARC

ANSEL
UTF-8



3259 /2010.
Tangari, Katharina (1906-1989)
Besuche bei Pater Pio (magyar)
   Történetek Pio atyáról / Katharina Tangari ; [ford. Kácsor Lóránt]. - [Budapest] : Etalon, 2009. - 164 p., [14] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88020-3-3 fűzött
Forgione, Francesco (1887-1968)
szent - 20. század - memoár
235.3(092)Forgione,_F.(0:82-94)
[AN 2904939]
MARC

ANSEL
UTF-8



3260 /2010.
   Tanulmányok Prof. Dr. Dr. Csohány János tiszteletére : [professor historicus ecclesiae] / [... összegyűjt. és vál. Bojtor István és Kiss Endre József] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - [Sátoraljaújhely] ; Sárospatak ; Debrecen : Kazinczy F. Társ., 2009. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-87221-5-7 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - személyi bibliográfia - emlékkönyv
284.2(439)(091) *** 012Csohány_J.
[AN 2905895]
MARC

ANSEL
UTF-8



3261 /2010.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Teréz anya breviáriuma : Teréz anya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2010]. - 137 p. ; 17 cm
A ford. a "Breviario di Madre Teresa di Calcutta" c. kiad. alapján kész. - Megj. "Áldás és ima : Teréz anya üzenetei az év minden napjára" címmel is. - Összeáll. Devananda Scolozzi, Angelo
ISBN 978-963-9094-01-7 fűzött : 880,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2906295]
MARC

ANSEL
UTF-8



3262 /2010.
Tóth József
   Lehel kürtje : az ősvallás jelképtára / Tóth József. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2009. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-9836-13-6 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9836-14-3)
magyar őstörténet - magyar ősvallás - kereszténység
299.4(=945.11) *** 23/28
[AN 2905698]
MARC

ANSEL
UTF-8



3263 /2010.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Az elveszett paradicsom / Várkonyi Nándor ; [szerk. és névmutatóval ell. Hafner Zoltán és Mezey Katalin]. - 2. jav., névmutatóval, szójegyzékkel ell. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 769 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9903-06-7 kötött : 5950,- Ft
vallástörténet - mitológia - kulturális antropológia
291.13 *** 930.85(100) *** 398.221.001
[AN 2906467]
MARC

ANSEL
UTF-8



3264 /2010.
Vianney, Jean-Marie (1786-1859)
   Imádkozzatok és szeressetek! : Vianney Szent János bölcsességei és buzdításai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2009]. - 119 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-431-3 fűzött : 880,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2903277]
MARC

ANSEL
UTF-8



3265 /2010.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Christ's object lessons (magyar)
   Krisztus példázatai / Ellen G. White ; [ford. Bánfiné Roóz Magdolna]. - 5. kiad. - Budapest : Advent, 2010. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9577-74-9 kötött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
példabeszéd - bibliamagyarázat
226.8.07
[AN 2906477]
MARC

ANSEL
UTF-8



3266 /2010.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Szemelvények Ellen G. White írásaiból / [ford. Lestár Tamás]. - Budapest : Advent, 1999-. - 21 cm
A ford. a "Selected messages from the writings of Ellen G. White" (Washington : Review and Herald Pub. Association, 1958-1980) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9122-72-6 * fűzött : ár nélkül
ISBN 963-9122-50-5 * kötött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 387803]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2010. - 472 p.
ISBN 978-963-9122-84-0 kötött
[AN 2905077] MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3267 /2010.
Balla Péter (1962-)
The child-parent relationship in the New Testament and its environment (magyar)
   Gyermekek és szülők kapcsolata : az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban / Balla Péter ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2010. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-263.
ISBN 978-963-558-150-4 fűzött
Biblia. Újszövetség
szülő-gyermek kapcsolat - gyermeknevelés - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
316.356.2 *** 37.018.1 *** 241 *** 225.07
[AN 2904857]
MARC

ANSEL
UTF-8



3268 /2010.
Bognár Bulcsu (1970-)
   Erdei Ferenc szociológiája / Bognár Bulcsu. - Budapest : Loisir K., 2010. - 132 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88267-1-8 fűzött : 1980,- Ft
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - szociológus - 20. század - faluszociológia - két világháború közötti időszak
316(439)(092)Erdei_F. *** 316.334.55(439)"1920/194"
[AN 2904584]
MARC

ANSEL
UTF-8



3269 /2010.
Integrációs tapasztalatcsere (angol)
   Exchange of best practices on integration / [ed. Enikő Ferenczy et al.] ; [ill. Elemér Könczey]. - Budapest : RMC, 2009. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Mission booklet series, ISSN 1789-2910)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88659-1-5 fűzött
karitász - migráció - társadalmi integráció
316.4.052 *** 325.1(100) *** 266.3 *** 261.62
[AN 2903217]
MARC

ANSEL
UTF-8



3270 /2010.
   Ismét válaszúton, avagy A magyarországi zsidóság és az '56-os forradalom / [főszerk. Schőner Alfréd] ; [szerk. Oláh János] ; [kiad. az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem]. - Budapest : OR-ZSE, 2009. - 90 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2006. okt. 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88644-0-6 fűzött (hibás ISBN 978-963-88644-0-6-6)
Magyarország - zsidóság - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom
316.347(=924)(439)"1945/1956" *** 943.9"1956"
[AN 2905658]
MARC

ANSEL
UTF-8



3271 /2010.
Posch Dániel
   "Messze ott, hul nap szentül le" : csángómagyarok Moldvában / [írta és összeáll. Posch Dániel]. - Székesfehérvár : Lénia 2, 2010. - 85, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött : 1480,- Ft
magyar néprajz - moldvai csángók - magyar nyelv - nyelvjárás
316.347(=945.11)(498.3) *** 39(=945.11csángók)(498.3)
[AN 2906890]
MARC

ANSEL
UTF-8



3272 /2010.
Rémiás Tibor (1962-)
Derenk (röv. kiad.) (lengyel)
   Derenk : Polska wieś góralska na Węgrzech : monografia historyczna / Tibor Rémiás ; [przekł. Konrad Sutarski i Ewa Słaba Rónay] ; [wyd. ... Związek Polskich Samorządów Mniejszościowych woj. Borsod-Abaúj-Zemplén ...]. - Miszkolc : Dominium : Związek Polskich Samorządów Mniejszościowych woj. Borsod-Abaúj-Zemplén, 2009. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93-97. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87980-1-5 fűzött
Derenk - helytörténet - magyarországi lengyelek
316.347(=84)(439-2Derenk) *** 943.9-2Derenk
[AN 2906914]
MARC

ANSEL
UTF-8



3273 /2010.
Rémiás Tibor (1962-)
   Nemzetiségek Sajószentpéteren : lengyelek, németek, romák / Rémiás Tibor, Marozsán Zsolt, Hazag Ádám ; [kiad. Sajószentpéter Város Önkormányzata]. - Sajószentpéter : Önkormányzat, 2009. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87980-2-2)
Sajószentpéter - kisebbség - magyarországi lengyelek - magyarországi németek - magyarországi cigányok
316.347(=00)(439-2Sajószentpéter)
[AN 2906865]
MARC

ANSEL
UTF-8



3274 /2010.
Rozgonyi Tiborné (1953-)
   Társadalomtudományi kutatások / Rozgonyi Tiborné Váradi Éva, Schmercz István. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2010. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-88052-4-9 fűzött
társadalomtudományi kutatás
303
[AN 2907043]
MARC

ANSEL
UTF-8



3275 /2010.
Szabó Tibor (1945-)
   A társadalomelmélet alapjai / írta és összeáll. Szabó Tibor. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 103 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-9927-12-4 fűzött
társadalomelmélet - egyetemi tankönyv
316(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 2905189]
MARC

ANSEL
UTF-8



3276 /2010.
Szécsi Gábor (1966-)
   Kommunikáció és gondolkodás : tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról / Szécsi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Áron, 2009. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-156.
ISBN 978-963-9210-64-6 fűzött : 1860,- Ft
kommunikáció - nyelvfilozófia
316.77 *** 800.1
[AN 2908419]
MARC

ANSEL
UTF-8



3277 /2010.
   Vidéki életmódváltozások a 20. században : az OTKA K 62412. számú, "A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai" című kutatási program eredményeiről készült tanulmányok és közlemények / szerk. Cseri Miklós, Sári Zsolt ; [a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiadványa]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2009. - 400 p. : ill. ; 23 cm
A Szentendrén, 2008. nov. 11-12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7376-81-8 fűzött
Magyarország - életmód - falusi ház - épített környezet - lakóépület - lakáskultúra - 20. század
308(439)"19" *** 728.6(439)"19" *** 728.12(439) *** 711.4(439)"19" *** 643/645(439)"19"
[AN 2904442]
MARC

ANSEL
UTF-8



3278 /2010.
   Voltunk, vagyunk, leszünk! : Kárpát-medencei magyar fiatalok gondolatai magyarságról, hazáról, múltról, jövőről : válogatás a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett tanulmányírói pályázat dolgozataiból, 2008-2009. - [Budapest] : Palóc Társ. : SikerX Bt., 2010. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 2.)
ISBN 978-963-7082-33-7 fűzött
Kárpát-medence - magyarságtudat - ifjúság
316.63-053.5/.6(=945.11)(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191)
[AN 2905014]
MARC

ANSEL
UTF-8



3279 /2010.
Watzlawick, Paul (1921-2007)
Pragmatics of human communication (magyar)
   Az emberi érintkezés : formák, zavarok, paradoxonok / Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, 2009. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-203.
ISBN 978-963-9751-36-1 fűzött
ISBN 963-9751-36-7
kommunikáció - viselkedészavar - pszichoterápia
316.77 *** 616.89-008.44 *** 615.851
[AN 2906924]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

3280 /2010.
Balassa M. Iván (1943-)
   Mezőkövesd, Kis Jankó Bori Emlékház / [Balassa M. Iván]. - 6. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 69.)
ISBN 978-963-554-306-9 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - falumúzeum
39(=945.11)(439-2Mezőkövesd)(036) *** 069(439-2Mezőkövesd)
[AN 2906622]
MARC

ANSEL
UTF-8



3281 /2010.
Döbrössy Mihályné (1951-)
   Bölcsőtől a koporsóig / Döbrössy Mihályné. - Nagymaros : Szerző, 2009. - 95 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Nagymarosi füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-06-6414-1 fűzött
Nagymaros - magyarországi németek - néprajz
39(=30)(439-2Nagymaros)
[AN 2903526]
MARC

ANSEL
UTF-8



3282 /2010.
Edvi Illés Károly (1842-1919)
   Emlékeim a szegedi várból / Edvi Illés Károly ; [szerk. Nánási László] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2009. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9815-15-5 fűzött
Magyarország - betyár - közbiztonság - 19. század - memoár - történelmi forrás
394-058.55(439)"186/187"(093) *** 351.74(439)"18"(0:82-94)
[AN 2903578]
MARC

ANSEL
UTF-8



3283 /2010.
   "Eszmevándorlás" : hagyomány és közművelődés : Kárpát-medencei tanácskozás sorozat, 2008-2009 / [összeáll. Halász Péter] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2009. - 140, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-651-481-5 fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - magyar néprajz - magyarság
39(=945.11)(4-191) *** 351.85(=945.11)(4-191)
[AN 2906900]
MARC

ANSEL
UTF-8



3284 /2010.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Népi gombaismeret / Kicsi Sándor András. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9764-35-4 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9764-35-4)
magyar néprajz - mikológia
39(=945.11) *** 582.28
[AN 2906041]
MARC

ANSEL
UTF-8



3285 /2010.
Magyar Zoltán (1967-)
   Két tornai népi énekes : tornagörgői és lucskai népdalok, népballadák / Magyar Zoltán ; [közread. a] Galyasági Településszövetség. - Perkupa : Galyasági Településszövets., 2009. - 155 p., VIII t. : ill., főként színes, részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-06-8678-5 fűzött
Felvidék - Tornai-medence - Galyaság - határon túli magyarság - folklór - népdal
398.8(=945.11)(437.6)
[AN 2906683]
MARC

ANSEL
UTF-8



3286 /2010.
Sulyok László (1944-)
   Hollókő legendái / Sulyok László. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 21 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 11.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-963-7399-24-4 fűzött
Hollókő - helyismeret - legenda - magyar néprajz - monda
398.221(=945.11) *** 908.439-2Hollókő
[AN 2905640]
MARC

ANSEL
UTF-8



3287 /2010.
Szombath Zoltán (1944-)
   Marosvásárhelyi Betlehem / Szombath Zoltán. - Budapest : Loisir K., 2009. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Számozott példány: 50
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88267-3-2)
Marosvásárhely - magyar néprajz - karácsony - bábjáték - betlehemes játék
398.541(=945.11)(498.4-2Marosvásárhely) *** 792.97 *** 398.332.416(=945.11)(498.4-2Marosvásárhely) *** 783.65(=945.11)(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2904862]
MARC

ANSEL
UTF-8



3288 /2010.
Vasvári Zoltán
   Emlék, emlék, miért kísérsz? : tanulmány a XX. századi emlékkönyvkultúráról / Vasvári Zoltán. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 168 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-166. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9934-42-9 fűzött : 1800,- Ft
folklorisztika - magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - memoár - alkalmi költemény
398.001 *** 894.511(091)-94"19" *** 894.511(091)-193
[AN 2903980]
MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

3289 /2010.
   The activities of the Hungarian National Assembly regarding European affairs : special focus on the scrutiny procedure / [written and ed. by Agneta Kovács et al.] ; [transl. ... Győrfi Beáta] ; [publ. by Commitee on European Affairs of the Hungarian National Assembly]. - 3. enl. ed. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2009. - 147, [8] p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2009. nov. 15.
ISBN 978-963-9848-28-3 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlési bizottság - külpolitika - európai integráció - ezredforduló
327.39(4-62) *** 328(439)"200"
[AN 2909128]
MARC

ANSEL
UTF-8



3290 /2010.
Átányi László (1938-)
   Áldott ki az Úr nevében jön / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2010. - 23 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - pamflet - vers
323(439)"200"(0:82-821)
[AN 2904937]
MARC

ANSEL
UTF-8



3291 /2010.
Hencz József (1942-|)
   Hogyan váltam sopronivá? : egy volt városi párttitkár emlékei, nem kizárólag a nyolcvanas évekről / [Hencz József]. - Sopron ; Győr : Palatia, 2009. - 117, [6] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Sopron - funkcionárius - párt - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
329.15(439)(092)(0:82-94)
[AN 2904422]
MARC

ANSEL
UTF-8



3292 /2010.
Icke, David (1952-)
Infinite love is the only truth, everything else is illusion (magyar)
   A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió : az álomvilág leleplezése, amit "valósnak" hiszünk / David Icke ; [ford. Szücskarcsi]. - [Budapest] : Ez Van K., 2009. - 209 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 4000,- Ft
összeesküvés - globalizáció - okkultizmus
327.88 *** 339.9(100) *** 133
[AN 2906413]
MARC

ANSEL
UTF-8



3293 /2010.
Integrációs tapasztalatcsere (német)
   Austausch von bewährten Praktiken über Integration / [Zsgest. von Enikő Ferenczy et al.] ; [Karikaturen Elemér Könczey]. - Budapest : Das Reformierte Missionzentrum, 2009. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Kleine Missionsbibliothek, ISSN 1789-2910)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88659-2-2 fűzött
karitász - migráció - társadalmi integráció
325.1(100) *** 266.3 *** 316.4.052 *** 261.62
[AN 2903265]
MARC

ANSEL
UTF-8



3294 /2010.
Kahler Frigyes (1942-)
   A nagy "tűzvörös sárkány" torkában : koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen, 1945-1956 / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2009. - 282 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-190-2 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - állam és egyház viszonya - állami terror - franciskánusok - koncepciós per - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
323.282(439)"1945/195" *** 271.3(439)"1945/195" *** 322(439)"1945/195" *** 343.301.096(439)"1945/195"
[AN 2904413]
MARC

ANSEL
UTF-8



3295 /2010.
   Kortársak Bibóról : előadások a Bibó István Szakkollégiumban / szerk. Gyarmati György, Kukorelli István. - Budapest : ELTE Bibó I. Szakkollégium, 2009. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-094-9 fűzött
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - tudós - társadalomtudomány - politikus - 20. század - előadóbeszéd - kerekasztal-beszélgetés
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32(439)(092)Bibó_I.
[AN 2903388]
MARC

ANSEL
UTF-8



3296 /2010.
Máthé László
   Diktátorok végnapjai / bikafalvi Máthé László. - [Budapest] : Szerző, 2010. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-825-2 fűzött
Magyarország - politika - rendszerváltás - ezredforduló - gúnyvers
323(439)"199/200"(041) *** 894.511-17
[AN 2905017]
MARC

ANSEL
UTF-8



3297 /2010.
Mészáros László (1952-)
   Összetartozunk : válogatás a közelmúlt írásaiból, beszédiből / Mészáros László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2010. - 142 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-13-9 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - magyarság - politika - ezredforduló
323.1(=945.11) *** 32(439)"200"
[AN 2904378]
MARC

ANSEL
UTF-8



3298 /2010.
Semjén Zsolt (1962-)
   Igenis, szólnunk kell! ; Ius resistendi ; Egyenes úton / Semjén Zsolt ; [kiad. a Barankovics István Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2009. - 703, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
borító- és gerinccím: Hármaskönyv
ISBN 978-963-88032-1-4 fűzött
Magyarország - politikus - állam és egyház viszonya - belpolitika - ezredforduló - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Semjén_Zs. *** 322(439)"199/200"(042.5) *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2908579]
MARC

ANSEL
UTF-8



3299 /2010.
Tóth Gy. László (1948-)
   A hallgatás csendje : a kleptokrácia birodalmában / Tóth Gy. László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-263-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - belpolitika - újságírás - ezredforduló - publicisztika - idézetgyűjtemény
323(439)"200"(0:82-92) *** 070(439)"200"(0:82-84)
[AN 2904386]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3300 /2010.
Adriányi Gábor (1935-)
   A Bach-korszak katolikus egyházpolitikája, 1849-1859 / Adriányi Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 204 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A Bach-korszak egyházpolitikája. - Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-662-296-1 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - önkényuralom időszaka (1849-1867) - egyházpolitika
943.9"1849/1859" *** 322(439)"184/185"
[AN 2905823]
MARC

ANSEL
UTF-8



3301 /2010.
Bódi Zsuzsa
   Trianon és Nógrád / Bódi Zsuzsa. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 21 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7399-20-6 fűzött
Nógrád megye - helytörténet - trianoni békeszerződés
943.913.1 *** 341.382"1920"
[AN 2905592]
MARC

ANSEL
UTF-8



3302 /2010.
Dietrich, Maria
   A szumér-magyar kérdés megoldása : + 4.100 szavas szóegyeztető szótár / Maria Dietrich. - Budapest : Fríg, cop. 2009. - 311 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9836-14-3 fűzött : 2500,- Ft
magyarságkutatás - magyar nyelv - sumer nyelv
930.8(=945.11) *** 809.451.1(089.3) *** 809.211.9
[AN 2905438]
MARC

ANSEL
UTF-8



3303 /2010.
Dobos Marianne (1942-)
   Sorsfordító karácsonyok, 1944, 1956, 1989 / Dobos Marianne. - Budapest : Ráció, 2009. - 459, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9605-67-1 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9600)
magyar történelem - második világháború - 1956-os forradalom - rendszerváltás - oral history - memoár
943.9"194/198"(0:82-94)
[AN 2903063]
MARC

ANSEL
UTF-8



3304 /2010.
Földesi Ferenc
   Szikrák a hamu alól : appendix: egy vásárhelyi nemzetőr 1956-ban / Földesi Ferenc. - Szeged : Bába, 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-67-9 fűzött
Csongrád megye - Hódmezővásárhely - állambiztonság - politikai rendőrség - 1956-os forradalom - helytörténet - Kádár-korszak - történelmi forrás
943.918.1"1956" *** 323.281(439-2Hódmezővásárhely)"195/196"(093)
[AN 2903948]
MARC

ANSEL
UTF-8



3305 /2010.
Galcsik Zsolt (1968-)
   Szécsény a középkorban / Galcsik Zsolt. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 21 p. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 8.)
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-7399-21-3 fűzött
Szécsény - helytörténet - középkor
943.9-2Szécsény".../16"
[AN 2905607]
MARC

ANSEL
UTF-8



3306 /2010.
   Gosudarstvo i naciâ v Rossii i Centralʹno-vostočnoj Evrope : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapeštskogo Centra rusistiki ot 19-20 maâ 2008 g. = State and nation in Russia and Central-East-Europe : materials of the international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 19-20 May, 2008 / [red. ... Gyula Szvák] ; [pomošnik redaktora ... Zsuzsanna Gyimesi]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 365 p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-51-1 kötött
Oroszország - történelem - történettudomány
947 *** 930.1
[AN 2902919]
MARC

ANSEL
UTF-8



3307 /2010.
Grúz János
   Heves város története / Grúz János. - Heves ; Besenyőtelek : Korren-Futár Kft., 2009. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-963-06-8401-9 kötött
Heves - helytörténet
943.9-2Heves
[AN 2903350]
MARC

ANSEL
UTF-8



3308 /2010.
Horváth M. Ferenc
   Váci krónika / [írta ... Horváth M. Ferenc] ; [rajz. ... Szalai Katalin] ; [kiad. Vác Város Levéltára]. - Vác : Vác Város Lvt., 2009. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87737-2-2 fűzött
Vác - helytörténet
943.9-2Vác(089.3)
[AN 2904265]
MARC

ANSEL
UTF-8



3309 /2010.
Hudi József (1956-)
   Könyv és társadalom : könyvkultúra és művelődés a XVIII-XIX. századi Veszprém megyében. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2009. - 276 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 239-258.
ISBN 978-963-200-566-9 fűzött : 2250,- Ft
ISBN 978-963-693-204-6
Veszprém vármegye - könyvkiadás - művelődéstörténet - könyvkultúra - 18. század - 19. század
930.85(439.117)"17/18" *** 09(439.117)"17/18"
[AN 2905530]
MARC

ANSEL
UTF-8



3310 /2010.
   "In terra quondam Avarorum..." : ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára / [szerk. Somogyvári Ágnes, V. Székely György]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2009. - 291 p. : ill. ; 28 cm. - (Archaeologia Cumanica, ISSN 2061-2931 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9815-17-9 kötött
Magyarország - régészet - avar-kor - emlékkönyv
904(439) *** 904(369.2)
[AN 2898080]
MARC

ANSEL
UTF-8



3311 /2010.
Kada Erika
   Színek, hangok az ezredfordulóról : válogatás a szerző 1995-2009 között megjelent interjúiból és más írásaiból / Kada Erika ; [kiad. Hunyadivárosért Egyesület]. - Kecskemét : Hunyadivárosért Egyes., 2009. - 350 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8490-3 fűzött
Magyarország - Kecskemét - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 929.(439-2Kecskemét)(047.53)
[AN 2902991]
MARC

ANSEL
UTF-8



3312 /2010.
Kalmár Zoltán (1966-)
   Nincs béke a Közel-Keleten : Gamal Abdel Nasszer és David Ben Gurion párviadala / Kalmár Zoltán. - Budapest : Áron K., 2009. - 339 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 331-338.
ISBN 978-963-9210-71-4 fűzött : 2880,- Ft
ʿAbd al-Nāṣir, Ǧamāl (1918-1970)
Ḃen Gwriyŵn, Dawid (1886-1973)
Izrael - Palesztina - Egyiptom - Közel-Kelet - történelem - államférfi - hadtörténet - arabok - nacionalizmus - 20. század
956.94 *** 355.48(5-011)"194/196" *** 323.1(=927)"19" *** 32(569.4)(092)Ben_Gwriyŵn,_D. *** 32(620)ʿAbd_al-Nāṣirʿ,_G.
[AN 2906838]
MARC

ANSEL
UTF-8



3313 /2010.
Katus László (1927-)
   A modern Magyarország születése : Magyarország története, 1711-1914 : egyetemi tanköny / Katus László ; [kiad. a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület]. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2009. - 609 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 593-609.
ISBN 978-963-06-7961-9 kötött
magyar történelem - 18. század - 19. század - századforduló - egyetemi tankönyv
943.9"1711/1914"(075.8)
[AN 2905507]
MARC

ANSEL
UTF-8



3314 /2010.
Kernné Magda Irén
   Híres paksi elődeink : életrajzi gyűjtemény / Kernné Magda Irén. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2009. - 168 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador, ISSN 1788-5930)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87510-4-1 fűzött
Paks - híres ember
929(439-2Paks)
[AN 2905567]
MARC

ANSEL
UTF-8



3315 /2010.
Kész Barnabás
   Szuperhatalmak : [amelyek átformálták a világot] / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (32 p. : ill. ; 21 cm). - (Amit a világról tudni kell, ISSN 2061-1927)
ISBN 978-963-9949-09-6 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2903888]
MARC

ANSEL
UTF-8



3316 /2010.
Király Péter (1917-)
   "A honalapítás vitás eseményei" fogadtatása : állásfoglalások, vélemények és további többirányú kutatások / Király Péter. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9909-52-6 fűzött
Király Péter (1917-). A honalapítás vitás eseményei
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - kalandozások kora - könyvkritika
930.8(=945.11) *** 943.9"08/09"
[AN 2905758]
MARC

ANSEL
UTF-8



3317 /2010.
Kmoskó Mihály (1876-1931)
   Zsidó-keresztény kérdés / irta Kmoskó Mihály. - [S.l.] : [s.n.], [200?]. - 31 p. ; 22 cm
Fűzött
zsidóság - magyar történelem - pamflet
943.9(=924)
[AN 2905956]
MARC

ANSEL
UTF-8



3318 /2010.
Kovács András
   1848-1849 : a magyar szabadságharc képes atlasza / [írta és szerk. Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9949-12-6 kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849"
[AN 2903678]
MARC

ANSEL
UTF-8



3319 /2010.
Kovács István (1945-)
   A barátság anatómiája : írások a magyar - lengyel kapcsolatokról és a lengyel kultúráról / Kovács István. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2007-2009]. - 2 db ; 21 cm
polonisztika
930.85(438)(439) *** 884
[AN 2708674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2009. - 340 p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9903-10-4 kötött : 2900,- Ft
Lengyelország - Magyarország - Krakkó - művelődéstörténet - történelem - kulturális kapcsolat - 20. század
930.85(438)(439) *** 930.85(438-2Kraków) *** 943.8"19" *** 930.85(=945.11)(438)
[AN 2905517] MARC

ANSEL
UTF-8



3320 /2010.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Magyarország a második világháborúban / Ungváry Krisztián. - cop. 2010. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5697-0 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - második világháború
943.9"1941/1945"
[AN 2903797] MARC

ANSEL
UTF-8


   20., Demokráciából a diktatúrába, 1945-1956 / Gyarmati György. - cop. 2010. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5698-7 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - koalíciós időszak - Rákosi-korszak
943.9"1945/1956"
[AN 2903808] MARC

ANSEL
UTF-8



3321 /2010.
   "Monográfia" : az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és szereplőiről Csongrád megyében rendőri (állambiztonsági) szemmel / [szerk. Fejér Dénes] ; [jegyzetekkel ell. Bálint László]. - Szeged : Bába, 2009. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-68-6 fűzött
Csongrád megye - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.918.1"1956"(092)(093)
[AN 2903950]
MARC

ANSEL
UTF-8



3322 /2010.
Nagy László, J. (1945-)
   Az ummától a nemzetállamig : az arab országok a 19-20. században / J. Nagy László. - Szeged : SZTE JGYF K., 2009. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7356-99-5 fűzött
történelem - iszlám - 19. század - 20. század - arab ország - egyetemi tankönyv
95-011"18/19"(075.8) *** 961"18/19"(075.8)
[AN 2905409]
MARC

ANSEL
UTF-8



3323 /2010.
   Nyitott kapuk, mesélő tárgyak : foglalkoztató füzet a Wosinsky Mór Megyei Múzeum A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig című állandó kiállításához / [összeáll. Andrásné Marton Zsuzsa]. - Szekszárd : Wosinsky Mór M. Múz., cop. 2009. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek, ISSN 2060-3460 ; 3.)
ISBN 978-963-7209-29-1 fűzött
Tolna megye - régészet - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
904(439.125)(02.053.2) *** 069(439-2Szekszárd) *** 087.5
[AN 2905259]
MARC

ANSEL
UTF-8



3324 /2010.
   Szkíta aranykincsek : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. március 25 - május 31. / [... főrend. Kovács Tibor] ; [szerk. Fodor István, Kulcsár Valéria]. - Budapest : MNM, 2009. - 132 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-61-5 fűzött
régészet - szkíták - ötvösség - kiállítási katalógus
904(395.1) *** 739.2(395.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2832292]
MARC

ANSEL
UTF-8



3325 /2010.
Varga Csaba (1945-)
Jel, jel, jel (angol)
   Signs, letters, alphabets : 30.000 years history of the alphabet / Csaba Varga ; [transl. by Adrien Váradi and László Kontur]. - Pilisszentiván : Fríg, [2010], cop. 2001. - 439 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 436.
ISBN 978-963-86588-0-7 fűzött : 4700,- Ft : 17 EUR
írástörténet - művelődéstörténet
930.85(100) *** 003(100)(091)
[AN 2905726]
MARC

ANSEL
UTF-8



3326 /2010.
Varga Csaba (1945-)
A kőkor élő nyelve (angol)
   The living language of the stone age : the "proto-nostratic" language of prehistoric times / Csaba Varga ; [transl. by L. Kontur]. - Pilisszentiván : Fríg, cop. 2009. - 247 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-9836-15-0 fűzött : 13 EUR
nyelvtörténet - magyar nyelv - művelődéstörténet
930.85(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 801.53
[AN 2905703]
MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3327 /2010.
Detrich Tibor
   Múltunk és jelenünk / Detrich Tibor ; [közread. a] Balatonfűzfői Fürdőegyesület. - [Balatonfűzfő] : Balatonfűzfői Fürdőegyes., 2010. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdőegyesület
Balatonfűzfő - helyismeret - egyesület
908.439-2Balatonfűzfő *** 061.2(439-2Balatonfűzfő)
[AN 2905180]
MARC

ANSEL
UTF-8



3328 /2010.
Gyenizse Péter (1972-)
   A természeti adottságok hatása a délkelet-dunántúli települések fejlődésére [elektronikus dok.] / Gyenizse Péter ; [közread. a] PTE TTK Földrajzi Intézet. - Szöveg és kép (pdf : 37.8 MB). - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74849. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-320-9
Dél-Dunántúl - településföldrajz - elektronikus dokumentum
911.37(439Dél-Dunántúl)
[AN 2905389]
MARC

ANSEL
UTF-8



3329 /2010.
   Hajdúböszörmény : történelmi képeskönyv, 1609-2009 / [összeáll. Lázár Imre, Székelyhidi Ágoston] ; [kiad. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2009. - 208 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Összefoglalás angol, német, finn és lengyel nyelven
ISBN 978-963-06-8640-2 kötött
Hajdúböszörmény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hajdúböszörmény(084.12)
[AN 2906498]
MARC

ANSEL
UTF-8



3330 /2010.
   Kismező, Nagymező, Broadway : várostörténeti tanulmányok / szerk. Kemény Mária ; [közread. a] Műcsarnok. - [Budapest] : Műcsarnok, [2009]. - 579 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-39-8 fűzött
Budapest. 6. kerület - Budapest. 7. kerület - várostörténet - helyismeret - művelődéstörténet - építészet
908.439-2Bp.VI. *** 908.439-2Bp.VII. *** 930.85(439-2Bp.) *** 72(439-2Bp.)
[AN 2907363]
MARC

ANSEL
UTF-8



3331 /2010.
Liptak, Michal
   Spišska Sobota : Szepesszombat : látnivalók / [írta Michal Liptak]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 813.)
ISBN 978-963-554-546-9 fűzött
Poprád - helyismeret - útmutató
908.437.6-2Poprád(036)
[AN 2905773]
MARC

ANSEL
UTF-8



3332 /2010.
   A Mátra : úti kalauz : a történeti és természeti nevezetességek ismertetése / szerk. Pásztor József ; [kiad. Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány]. - Repr. kiad. - Mátrafüred : Mátrafüredért Természetvédelmi és Turisztikai Alapítvány, 2009. - 300 p., [2] t.fol. : ill., részben térk. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Apostol Ny., 1929
ISBN 978-963-06-8405-7 kötött
Mátra - útikönyv - hasonmás kiadás
914.39(234.373.3)(036) *** 094/099.07
[AN 2902897]
MARC

ANSEL
UTF-8



3333 /2010.
   Mezővári : látnivalók. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 816.)
ISBN 978-963-554-548-3 fűzött
Mezővári - helyismeret - útmutató
908.439-2Mezővár(036)
[AN 2905749]
MARC

ANSEL
UTF-8



3334 /2010.
   Nagyvárosi dilemmák : műsor a Civil Rádióban / szerk. Kolundzsija Gábor. - Budapest : Civil Rádiózásért Alapítvány, 2009-. - 25 cm
Budapest - urbanisztika - rádióműsorszám
911.375(439-2Bp.) *** 711(439-2Bp.) *** 791.9.096(439)
[AN 2910197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 2003-2005. - 2009. - 150 p. - (Civil Rádió füzetek, ISSN 2060-5897 ; 2.)
ISBN 978-963-06-7749-3 fűzött
Budapest - urbanisztika - rádióműsorszám
911.375(439-2Bp.) *** 711(439-2Bp.) *** 791.9.096(439)
[AN 2904394] MARC

ANSEL
UTF-8



3335 /2010.
   Székelykeve : látnivalók / [fotók Péter László ...]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 818.)
ISBN 978-963-554-550-6 fűzött
Székelykeve - helyismeret - útmutató
908.497.11-2Székelykeve(036)
[AN 2905759]
MARC

ANSEL
UTF-8



3336 /2010.
Szőts Zoltán (1956-)
   Völgységi múzeumi tanösvény és tematikus utak / [írta és szerk. Szőts Zoltán]. - Bonyhád : Völgységi Többcélú Kistérségi Társ. : Völgységi Múz. : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2009. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm + térk. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 14.)
ISBN 978-963-87566-5-7 fűzött
Völgység - útikönyv
914.391.25(036)
[AN 2907018]
MARC

ANSEL
UTF-8



3337 /2010.
   Tamási : városnéző séta / [szerk. Csapóné Gyarmati Irén et al.]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 814.)
ISBN 978-963-554-547-6 fűzött
Tamási (Tolna megye) - helyismeret - útmutató
908.439-2Tamási(036)
[AN 2905756]
MARC

ANSEL
UTF-8



3338 /2010.
   Topolya : látnivalók. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill, színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 817.)
ISBN 978-963-554-549-0 fűzött
Topolya - helyismeret - útmutató
908.497.11-2Topolya(036)
[AN 2905779]
MARC

ANSEL
UTF-8



3339 /2010.
   Városavató ünnepség : Vaja, 2009. szeptember 12. / [összeáll. Molnár Sándor] ; [kiad. Vay Ádám Múzeum Baráti Köre]. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 2009. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86608-9-3 : fűzött
Vaja - helyismeret - rendezvény - előadóbeszéd
908.439-2Vaja(042) *** 061.7(439-2Vaja)
[AN 2904151]
MARC

ANSEL
UTF-8



3340 /2010.
   Veszprém a királynék városa / [szerk. Borbás János]. - Veszprém : Viza Kft., 2009. - 32, [28] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87790-8-3 fűzött
Veszprém - helyismeret
908.439-2Veszprém
[AN 2905740]
MARC

ANSEL
UTF-8



3341 /2010.
   Veszprém a világválság éveiben, 1929-1935 : [Gizella Napok, 2009, Veszprém] / [vál. és szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. a Eötvös Károly Megyei Könyvtár ...]. - Veszprém : EKMK, 2009. - 164 p. : ill. ; 24 cm + térk.
ISBN 978-963-9510-11-1 fűzött
Veszprém - helyismeret - két világháború közötti időszak
908.439-2Veszprém"192/1933"
[AN 2905031]
MARC

ANSEL
UTF-8



3342 /2010.
Zima Szabolcs
   Szép Magyarország / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9949-01-0)
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 2903828]
MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3343 /2010.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2009]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. szept. 1.
ISBN 978-963-88080-4-2 fűzött : 950,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2909085]
MARC

ANSEL
UTF-8



3344 /2010.
   Családjogi törvény. - Budapest : Árboc, [2009]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-88080-8-0 fűzött : 500,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 2909073]
MARC

ANSEL
UTF-8



3345 /2010.
   "Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." : német és magyar polgári lakosok deportálása "malenkij robot"-ra a sztálini lágerekbe, 1944/45-1955 = "Unsere einige Schuld war unsere Abstammung" : die Deportierung der ungarischen und deutschen zivilen Bevölkerung zur Zwangsarbeit "Malenkij robot" in die stalinischen Lager, 1944-45/1955 / [szerk. ... Bognár Zalán] ; [német ford. Toldy Tamás] ; [kiad. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2009. - 391 p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Malenkij robot. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88716-0-2 fűzött
Szovjetunió - deportálás - 1945 utáni időszak - kényszermunka - magyarországi németek
343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439)
[AN 2906471]
MARC

ANSEL
UTF-8



3346 /2010.
   Európai kollíziós kötelmi jog : [a szerződésekre és a szerződésen kívüli jogviszonyokra alkalmazandó európai jog] / szerk. Palásti Gábor és Vörös Imre. - Budapest : Krim Bt., 2009. - 292 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. febr. 17. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87615-1-4 fűzött
Európai Unió - kötelmi jog - jogharmonizáció
347.4(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2905509]
MARC

ANSEL
UTF-8



3347 /2010.
   Gyakorlati környezetjog : intézmények és esetek : [képzési segédlet] / [szerk. Kiss Csaba, Peresztegi Anita] ; [szerzők Bándi Gyula et al.] ; [kiad. EMLA Egyes.]. - [Budapest] : EMLA Egyes., 2009. - 94 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87623-5-1 fűzött
környezetvédelmi jog - tankönyv
349.6(078)
[AN 2905163]
MARC

ANSEL
UTF-8



3348 /2010.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2009]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-88080-6-6 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 2909087]
MARC

ANSEL
UTF-8



3349 /2010.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2009]. - 24 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. szept. 1.
ISBN 978-963-88261-1-4 fűzött : 490,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2909077]
MARC

ANSEL
UTF-8



3350 /2010.
   Módszertani kézikönyv a vezető köztisztviselők új típusú kiválasztásához / [szerk. Klein Sándor] ; [közread. a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ]. - [Budapest] : KSZK, [2009]. - 97 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-88.
Fűzött
Magyarország - köztisztviselő - munkateljesítmény - vezetés - értékelés - útmutató
35.08(439)(036) *** 65.012.4 *** 65.018
[AN 2905001]
MARC

ANSEL
UTF-8



3351 /2010.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2009]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-88080-9-7 fűzött : 700,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2909079]
MARC

ANSEL
UTF-8



3352 /2010.
Nagy Zoltán András (1959-)
   Bűncselekmények számítógépes környezetben / Nagy Zoltán András. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9888-92-0 fűzött : 2990,- Ft
számítógépes bűnözés - ezredforduló
343.23(100)"200" *** 681.324
[AN 2904127]
MARC

ANSEL
UTF-8



3353 /2010.
   Önkormányzat start CD-lemezen, 2009 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - [Budapest] : Complex, cop. 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Win 2000 vagy újabb; Internet Explorer 6.0; 256 MB memória; 100 MB szabad merevlemez terület
ISBN 978-963-295-034-1
Magyarország - helyi önkormányzat - iratminta - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
352(439)(094)
[AN 2906909]
MARC

ANSEL
UTF-8



3354 /2010.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2009]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-88080-3-5 fűzött : 950,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2909091]
MARC

ANSEL
UTF-8



3355 /2010.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2009]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. okt. 1.
ISBN 978-963-88080-7-3 fűzött : 750,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2909093]
MARC

ANSEL
UTF-8



3356 /2010.
Tóásó Előd (1980-)
   Börtönnapló : La Paz, Bolívia, 2009 : San Pedro Börtön, Carcel de San Pedro / Tóásó Előd. - Budapest : Loisir K., 2010. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88267-3-2 fűzött
Bolívia - börtön - memoár
343.8(84)(0:82-94)
[AN 2904591]
MARC

ANSEL
UTF-8



3357 /2010.
   Top 100 munkajogi kérdés és válasz : Munka törvénykönyve melléklettel / [szerzők Bodnár Lilla et al.]. - Budapest : Complex, 2010. - 278 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. nov. 27.
ISBN 978-963-295-037-2 fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2903639]
MARC

ANSEL
UTF-8



3358 /2010.
Türk, Danilo (1952-)
Temelji mednarodnega prava (magyar)
   A nemzetközi jog alapjai / Danilo Türk ; [ford. Gállos Orsolya]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 419 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9927-14-8 fűzött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2905200]
MARC

ANSEL
UTF-8



3359 /2010.
   Választójogi kézikönyv : jogszabályok és joggyakorlat / összeáll. és szerk. Berta Zsolt. - 2. átd. kiad. - Budapest : Textpert, cop. 2010. - 446 p. ; 24 cm
Digitális másolat. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75048
ISBN 978-963-06-8686-0 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - Európai Unió - választójog - jogszabálygyűjtemény
342.8(439)(094) *** 342.8(4-62)(094)
[AN 2906349]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

3360 /2010.
Juhász István (1940-)
   "Szolgáltam én Mars uramnál..." : a katona Petőfi / Juhász István ; [kiad. a Petőfi Sándor Városi Könyvtár]. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Vár. Kvt., 2009. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-06-8191-9 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonaélet - író - 19. század
355.48(439)"1848/1849" *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 355.1(439)"18"
[AN 2903615]
MARC

ANSEL
UTF-8



3361 /2010.
Mihályi Balázs
   Károly-vonal : erődvonal Románia nyugati határán, 1937-1940 / Mihályi Balázs ; [kiad. az Erődítés Történeti Egyesület]. - [Budapest] : Erődítés Történeti Egyes., cop. 2010. - 78 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-06-8884-0 fűzött
Partium - Románia - erőd - védelmi építmény - két világháború közötti időszak - második világháború
623.1(498.4)"193/194"
[AN 2906853]
MARC

ANSEL
UTF-8



3362 /2010.
   A nemzeti konszenzus négy éve : honvédelem, 2006-2010 / [szerk. Bocskai István, Matyuc Péter]. - Budapest : Zrínyi, [2010]. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-327-494-1 kötött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédelem - ezredforduló
355(439)"200"
[AN 2903898]
MARC

ANSEL
UTF-8



3363 /2010.
   New challenges in the field of military sciences 2009 [elektronikus dok.] : 6th international conference : Budapest, ... 18-19 November, 2009 : [proceeding] / ed. by Akos Poroszlai, Gabor Poroszlai, Zoltan Petrak ; [org. by the] Zrinyi Miklos National Defence University Bolyai Janos Military Technical Faculty ; publ. by Bolyai Janos Military Foundation. - Szöveg. - Budapest : Bolyai J. Military Found., [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-87706-4-6
hadtudomány - haditechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
355 *** 623 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2902429]
MARC

ANSEL
UTF-8



3364 /2010.
Pozsgai József (1926-)
Vom Vietnam-Krieg zum Irak-Desaster (magyar)
   A vietnami háborútól az iraki katasztrófáig : az amerikai külpolitika tévedései / Joseph Pozsgai ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-662-223-7 fűzött : 3300,- Ft
Vietnam - Irak - Egyesült Államok - hadtörténet - biztonságpolitika - 20. század - ezredforduló
355.48(73)"19/200" *** 355.48(597)"196/197" *** 355.48(567)"200" *** 355.02(100)"19/200"
[AN 2904376]
MARC

ANSEL
UTF-8



3365 /2010.
Szombati Zoltán
   Vegyiharc és vegyivédelem [elektronikus dok.] : fejezetek a magyar vegyicsapatok történetéből / Szombati Zoltán. - Szöveg és képek (pdf : 10.2 MB). - Budapest : eHaditechnika Kat. Műsz. K., 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74852. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88718-0-0
Magyarország - vegyi fegyver - vegyivédelem - hadtörténet - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
355.48(439)"19/200" *** 623.459
[AN 2905441]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3366 /2010.
   Kiadói és nyomdászjelvények : szakirodalmi szöveggyűjtemény / szerk. Simon Melinda. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009-. - 24 cm
Európa - nyomda - könyvkiadás - embléma - egyetemi tankönyv
655.1 *** 655.41 *** 003.65(4)(075.8)
[AN 2912088]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 236 p. : ill. - (Habent sua fata libelli, ISSN 1788-2869 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
[AN 2905513] MARC

ANSEL
UTF-8



3367 /2010.
Komenczi Bertalan (1947-)
   Információ, ember és társadalom : az információtól az információs társadalomig / Komenczi Bertalan. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Bibliogr.: p. 287-295.
ISBN 978-963-9894-33-4 fűzött
információs társadalom - digitális technika - információ
659.2 *** 681.3.004.14 *** 316.7
[AN 2905270]
MARC

ANSEL
UTF-8



3368 /2010.
Vasvári György
   A társadalmi és szervezeti (vállalati) biztonsági kultúra / Vasvári György. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 100 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 88-91.
ISBN 978-963-9934-66-5 fűzött : 1990,- Ft
biztonságtechnika - szervezeti kultúra
65.012.8 *** 65.01 *** 316.45 *** 65.013
[AN 2903588]
MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3369 /2010.
   Adó 2010 : magyarázatok / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 426 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-86637-8-8 fűzött
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 2906508]
MARC

ANSEL
UTF-8



3370 /2010.
   Adó 2010 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 400 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-86637-9-5 fűzött
Magyarország - adó - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 2906515]
MARC

ANSEL
UTF-8



3371 /2010.
   Adótan / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 392 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2010. jan. 1.
ISBN 978-963-86637-7-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2906453]
MARC

ANSEL
UTF-8



3372 /2010.
Bódi-Schubert Anikó
   A készpénz szerepe a rejtett gazdaságban - kvalitatív eredmények és továbblépési lehetőségek [elektronikus dok.] : kutatási jelentés / Bódi-Schubert Anikó ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Szöveg (pdf : 815 KB). - Budapest : MNB, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74847. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9383-93-7
Magyarország - készpénzügylet - feketegazdaság - ezredforduló - elektronikus dokumentum
336.74 *** 336.2.043(439)"200"
[AN 2905360]
MARC

ANSEL
UTF-8



3373 /2010.
Cardoso, Ana Margarida Martins
   Territorial planning, its actors and instruments : the Portuguese & Hungarian planning system / by Ana Margarida Martins Cardoso. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 43 p. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 77.)
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 978-963-9899-23-0 fűzött
Portugália - Magyarország - regionális tervezés
332.1(469) *** 332.1(439) *** 911.3
[AN 2903487]
MARC

ANSEL
UTF-8



3374 /2010.
   Clusters and the development of supplier networks for transnational companies / Magdolna Sass [et al.] ; [ed. Gábor Fóti]. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 34 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 187.)
Bibliogr.: p. 30-34.
ISBN 978-963-301-524-7 fűzött
Magyarország - logisztika - ipar - klaszter - beszerzés
658.7 *** 334.752(439)
[AN 2904607]
MARC

ANSEL
UTF-8



3375 /2010.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Good business (magyar)
   Jó üzlet : vezetés, áramlat és az értelem keresése / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Szendi Gábor és Váradi Judit]. - Győr : Lexecon, cop. 2009. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-236.
ISBN 978-963-88047-2-3 fűzött : 3180,- Ft
mentálhigiénia - vezetéstudomány - szervezés
658.1.011.1 *** 613.865 *** 65.012.4
[AN 2905810]
MARC

ANSEL
UTF-8



3376 /2010.
   Az Európai Unió közös politikái / szerk. Kengyel Ákos. - Budapest : Akad. K., 2010. - 555 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8748-8 fűzött
Európai Unió - európai integráció - jogi szabályozás
339.923(4-62)
[AN 2903654]
MARC

ANSEL
UTF-8



3377 /2010.
Gál István László
   Bejelentés vagy feljelentés? : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek / Gál István László ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2009. - 112 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86637-5-7)
Magyarország - pénzmosás - számvitel - ellenőrzés - terrorizmus - útmutató
657(439)(036) *** 343.53(100) *** 323.285(100)
[AN 2906442]
MARC

ANSEL
UTF-8



3378 /2010.
Gál Zoltán (1967-)
   Pénzügyi piacok a globális térben : a válság szabdalta pénzügyi tér / Gál Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2010. - 775 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 727-749.
ISBN 978-963-05-8820-1 fűzött
világgazdaság - pénzpiac - tőkepiac - nemzetközi pénzügy - gazdasági válság - ezredforduló
336.76(100)"200" *** 339.7(100)"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 2906343]
MARC

ANSEL
UTF-8



3379 /2010.
International Conference on Digital Business (1.) (2009) (London)
   Digibiz '09 [elektronikus dok.] : the First International ICST Conference on Digital Business : London, UK, Jun 17 - Jun 19, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-56-1
elektronikus kereskedelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.324Internet *** 061.3(410-2London)
[AN 2904775]
MARC

ANSEL
UTF-8



3380 /2010.
   Kettős adóztatási egyezmények : az adózás Európában : III. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / Erdős Gabriella [et al.] ; [szerk. Gunszt Katalin] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2009. - 63 p. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2009. jún. 11-12-én tartották
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86637-5-7)
Európai Unió - kettős adóztatás - adóügy
336.2(4-62)
[AN 2906507]
MARC

ANSEL
UTF-8



3381 /2010.
Korten, David C. (1937-)
Agenda for a new economy (magyar)
   Gyilkos vagy humánus gazdaság / David C. Korten ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-268-8 fűzött : 3200,- Ft
pénzpiac - világgazdaság - gazdasági helyzet - ezredforduló
336.7 *** 338(100)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2905798]
MARC

ANSEL
UTF-8



3382 /2010.
   Kutatás-fejlesztés helyzete és lehetőségei Magyarországon / [... szerk. Huber Szebasztián]. - Budapest : Forum Politicum Int., [2010]. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Forum Politicum könyvek, ISSN 2061-4306)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - innováció - ezredforduló
330.341.1(439)"200" *** 001.8
[AN 2904886]
MARC

ANSEL
UTF-8



3383 /2010.
Marján Attila (1971-)
   Esszék Európáról / Marján Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 232 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-9882-29-4 kötött : 3500,- Ft : 14 EUR
Európai Unió - gazdaság - globalizáció
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 339.9
[AN 2906700]
MARC

ANSEL
UTF-8



3384 /2010.
Mészáros Etelka
   Az EU-országok stratégiája a gazdasági-pénzügyi válságban / [szerző Mészáros Etelka]. - Budapest : Raabe, cop. 2009. - 77 p. ; 21 cm. - (A kft. vezető kiskönyvtára, ISSN 2060-5889)
Fűzött
Európai Unió - gazdasági válság - gazdaságpolitika - ezredforduló
339.923(4-62)"200" *** 338.124.4(100)"200" *** 338.2(4-62)"200"
[AN 2904363]
MARC

ANSEL
UTF-8



3385 /2010.
Oliveti, Chiara
   Design / [text and pict. research Chiara Oliveti, Giovanna Uzzani]. - Budapest : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 672 p. : ill., színes ; 30x30 cm
Angol, lengyel, cseh és magyar nyelven
ISBN 978-963-9731-98-1 kötött : 12000,- Ft
ISBN 978-80-7391-330-4
ISBN 978-83-87112-74-5
formatervezés - történeti feldolgozás
658.512.2(100)(091)
[AN 2903438]
MARC

ANSEL
UTF-8



3386 /2010.
Simai Mihály (1930-)
   The evolution of a post-crisis world: new trends and structures in a turbulent global system / Mihály Simai. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 56 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-301-539-1 fűzött
világgazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 2904657]
MARC

ANSEL
UTF-8



3387 /2010.
   Stabilizáció és kibontakozási esélyek, 2009-2010 / [szerk. Nyers József] ; [közread. az Ecostat Gazdasági és Társadalmi Kutató Intézet]. - Budapest : Ecostat, 2010. - 143 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - statisztikai adatközlés - 21. század
338(439)"2009"(083.41)
[AN 2905240]
MARC

ANSEL
UTF-8



3388 /2010.
Torma Zsuzsanna
   Európai Unió : ajánló bibliográfia / [összeáll. Torma Zsuzsanna]. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2009. - 28 p. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 6.)
ISBN 978-963-06-8565-8 fűzött
Európai Unió - szakbibliográfia
339.923(4-62):016 *** 327.39(4-62):016
[AN 2907011]
MARC

ANSEL
UTF-8



3389 /2010.
Trón Zsuzsanna
   Examining the impact of European regional policy / Zsuzsanna Trón. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 21 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 188.)
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 978-963-301-525-4 fűzött
Európai Unió - regionális politika
339.923(4-62) *** 332.1(4-62) *** 353(4-62)
[AN 2904625]
MARC

ANSEL
UTF-8



3390 /2010.
   Vállalkozási készségek fejlesztése nemzetközi képzési programban [elektronikus dok.] : Hungarian master class for business planning : Cross border virtual entrepreneurship, Lifelong learning programme / [kiad. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szöveg. - [Miskolc] : ME GTK, [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader; MS Word
ISBN 978-963-661-899-5
vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
658.1
[AN 2902420]
MARC

ANSEL
UTF-8



3391 /2010.
Varga Géza
   Menj biztosra! : olvasókönyv biztosítósoknak és ügyfeleknek / Varga Géza. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-30-2 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - biztosításügy - ezredforduló
368(439)"200"
[AN 2904033]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3392 /2010.
   Salgótarjáni képes kórháztörténet [elektronikus dok.] / szerk. és írta Fancsik János. - Képek és szöveg. - [Salgótarján] : Nógrád M. Múz. Szerv., 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nógrádi digitális múzeum, ISSN 2061-6104 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
Műanyag tokban
Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján)
Salgótarján - kórház - történeti feldolgozás - fényképalbum - elektronikus dokumentum
364.444.046.6(439-2Salgótarján)(084.12)
[AN 2906988]
MARC

ANSEL
UTF-8



3393 /2010.
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Kongresszus (4.) (2007) (Budapest)
   A SZEF IV. és V. (Rendkívüli) Kongresszusa : 2007. május 11. és június 8., 2008. november 15. / [szerk. Szathmári Gábor]. - Budapest : SZEF K., 2009. - 404 p. : ill. ; 24 cm. - (SZEF-könyvek sorozat, ISSN 1219-5367 ; 15.)
ISBN 963-86068-2-7 fűzött
Magyarország - szakszervezet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
331.105.44(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2906628]
MARC

ANSEL
UTF-8



3394 /2010.
   Többgenerációs nevelőszülői családok / a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ módszertani kiadványa. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Gyermekvédelmi Közp., 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8651-8 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - gyermekvédelem - nevelőszülő - esettanulmány
364.65-053.2/.6(439.134) *** 364.65-058.865(439)
[AN 2906877]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3395 /2010.
   20 év arcai, 1989-2009.10 : [az Eötvös József Általános Iskola Zenetagozatának 20 éves jubileumi évkönyve] / [szerk. Darvasi Linda] ; [közread. az Eötvös József Iskola - Csepel Alapítvány]. - Budapest : [Eötvös J. Ált. Isk.] : Eötvös J. Iskola - Csepel Alapítvány, 2010. - 81 p., [20] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Eötvös József Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 21. kerület - általános iskola
373.3(439-2Bp.XXI.).
[AN 2905413]
MARC

ANSEL
UTF-8



3396 /2010.
   60 de ani de la înfiinţarea Catedrei de Limbă şi Literatură Română = 60 éves a Román Nyelv és Irodalom Tanszék / [szerk. Hoczopán Anna] ; [publ.] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék. - Szeged : JGYF K., 2009. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-13-1 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Nemzetiségi Intézet. Román Nyelv és Irodalom Tanszék
Szeged - egyetem - tanárképző - tanszék - román nyelv - román irodalom
378.637(439-2Szeged).096 *** 378.4(439-2Szeged).096 *** 805.90
[AN 2905716]
MARC

ANSEL
UTF-8



3397 /2010.
Csuka Tímea
A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás (új kiadása)
   Zeneovi : gyakorlati kézikönyv óvónők és zenetanárok számára / írta Csuka Tímea ; [a szerző ill.]. - 2. jav. kiad. - Buzsák : Csuka T., 2010. - 134 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8761-4 fűzött
óvodai nevelés - zeneoktatás - tehetséggondozás - művészeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 37.036(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2906410]
MARC

ANSEL
UTF-8



3398 /2010.
   CTP jubileumi évkönyv : [15 éves a CTP, 10 éves a CÖA] / [szerk. Bognár Tibor] ; [kiad. a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány]. - Budapest : Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, 2009. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány
Egyesült Államok - alapítvány - ösztöndíj
378.34(73) *** 061.27Calasanctius
[AN 2905600]
MARC

ANSEL
UTF-8



3399 /2010.
   A Debreceni Egyetem 10 éves történetének főbb adatai és beruházásai, 2000-2010 / [szerk. Rőfi Mónika, Horváth Tamás, Rózsa Judit]. - [Debrecen] : [DE], [2010]. - 88 p. : ill., színes ; 17x23 cm
Fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem
378.4(439-2Debrecen)
[AN 2906504]
MARC

ANSEL
UTF-8



3400 /2010.
Emőkey András (1950-)
   Gyakorlatorientált tanulásszervezés a mezőgazdasági szakképzésben / Emőkey András. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 71 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9935-35-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - gyakorlati képzés
377(439)"200" *** 372.863(439) *** 371.3
[AN 2905302]
MARC

ANSEL
UTF-8



3401 /2010.
Gombos Norbert
   A gyakorlati oktatás lélektani alapjai / Gombos Norbert. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 70 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9935-36-5 fűzött
szakképzés - mezőgazdaság - gyakorlati képzés - didaktika
372.863 *** 371.3
[AN 2904973]
MARC

ANSEL
UTF-8



3402 /2010.
Kapuvári Béla
   Amit a tanulószerződésekről tudni kell / Kapuvári Béla. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 51 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 34.)
ISBN 978-963-9935-19-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - tanuló - munkaszerződés
377(439) *** 331.106.26(439) *** 331.36(439)
[AN 2905064]
MARC

ANSEL
UTF-8



3403 /2010.
Karikó Sándor (1948-)
   A nevelésfilozófia alapjairól / Karikó Sándor. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 65 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-9927-10-0 fűzött
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8) *** 37.01(075.8)
[AN 2905284]
MARC

ANSEL
UTF-8



3404 /2010.
Kiszter István (1953-)
   A szak- és felnőttképzés jogi szabályozása / Kiszter István. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 57 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 37.)
ISBN 978-963-9935-22-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - törvény - útmutató
377(439)(094)(036) *** 374.7(439)(094)(036)
[AN 2905252]
MARC

ANSEL
UTF-8



3405 /2010.
Laczkó András (1971-)
   A mezőgazdasági gyakorlati képzés Magyarországon : a Magyar Agrárkamara 2009. évi felmérésének eredményei / Laczkó András. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 40.)
ISBN 978-963-9935-25-9 fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - gyakorlati képzés
372.863(439) *** 377(439)
[AN 2905280]
MARC

ANSEL
UTF-8



3406 /2010.
   Manka goes to work [elektronikus dok.] : public childcare in the Visegrad countries, 1989-2009 / authors Věra Kuchařová ... [et al.] ; published by the Budapest Institute for Policy Analysis. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Budapest Institute for Policy Analysis, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74850. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8850-5
Közép-Európa - szociálpolitika - bölcsőde - óvoda - elektronikus dokumentum
373.2(4-191) *** 304(4-191)
[AN 2905401]
MARC

ANSEL
UTF-8



3407 /2010.
   Mentális és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai : bátorító nevelés, gyógypedagógia, gyermekvédelem, iskolai szociális munka, pszichoterápia / szerk. Petróczi Erzsébet. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 294 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2008. március 7-8. között tartott szakmai konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-04-9 fűzött
pedagógia - gyógypedagógia - gyermeklélektan
376.4 *** 37 *** 159.922.7
[AN 2905511]
MARC

ANSEL
UTF-8



3408 /2010.
   A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője [elektronikus dok.] : Biszterszky Elemér emlékkonferencia : [2009. november 3.] / [rend., közread. a Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék]. - Szöveg. - [Budapest] : BMF TMK : BMGE Műszaki Ped. Tansz., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten rendezték. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7154-89-8
Biszterszky Elemér (1940-2004)
Magyarország - felsőoktatás - mérnök - pedagógusképzés - 20. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.13 *** 378.662 *** 061.3(439-2Bp.)"2009" *** 62(439)(092)Biszterszky_E.
[AN 2902358]
MARC

ANSEL
UTF-8



3409 /2010.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Az európai és a magyar agrárszakképzés tendenciái / Modláné Görgényi Ildikó. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 59 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 38.)
ISBN 978-963-9935-23-5 fűzött
Európai Unió - szakképzés - oktatáspolitika - mezőgazdaság
377(4-62)"200" *** 63 *** 37.014.5(4-62)
[AN 2905264]
MARC

ANSEL
UTF-8



3410 /2010.
   Newton Kupa : matematika, fizika, informatika tehetségkutató tanulmányi verseny, 1993-2007 : feladatok, megoldások, beszámolók / [szerk. Fonyóné Németh Ildikó] ; [kiad. a Vajda János Gimnázium]. - Keszthely : Vajda J. Gimn., [2009]. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8268-8 fűzött
alapfokú oktatás - tanulmányi verseny - matematika - fizika - informatika - példatár
371.384(439-2Keszthely)"199/200" *** 372.851(076) *** 372.853(076) *** 372.868.13(076)
[AN 2903968]
MARC

ANSEL
UTF-8



3411 /2010.
Rakaczkiné Tóth Katalin
   A kompetenciafejlesztés gyakorlati kérdései / Rakaczkiné Tóth Katalin. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 41.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-9935-34-1 fűzött
Magyarország - kompetencia - képességfejlesztés - módszertan - szakképzés
371.322.6 *** 377(439) *** 37.02
[AN 2905291]
MARC

ANSEL
UTF-8



3412 /2010.
   SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium : jubileumi évkönyv, 55. tanév : 2005-2010 / [szerk. Pignitzky Beáta]. - Szeged : SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimn., 2009. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD-R
melléklet címe: Ságvári Gimnázium, 2005-2010
ISBN 978-963-06-8391-3 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
Szeged - gimnázium - gyakorlóiskola - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Szeged)
[AN 2905654]
MARC

ANSEL
UTF-8



3413 /2010.
Váradi Antal
   A szakmai vizsgáztatás változásai, 2009 / Váradi Antal. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 71 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 36.)
ISBN 978-963-9935-21-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - vizsga - útmutató
377.127(439)(036)
[AN 2905076]
MARC

ANSEL
UTF-8



3414 /2010.
   Velünk kezdődött : az 1963-ban végzett tanárok 40 éves jubileumi évfolyam-találkozójának eseményei, 2003. október 25-26. / szerk. Tóth Ferenc. - Szeged : Tóth F., 2009. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szegedi Tanárképző Főiskola
Szeged - pedagógus - tanárképző - főiskola - Kádár-korszak - memoár
378.637(439-2Szeged) *** 37(439)(092)(0:82-94)
[AN 2905631]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

3415 /2010.
Beretz Katalin
   Puskák, pajzsok, fohászok : dr. Nagy Endre Afrika-vadász kalandos élete / ... írta Beretz Katalin. - [Keszthely] : [F1 Computer Bt.], [2010], cop. 2001. - 307, [13] p., [32] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8756-0 kötött
Nagy Endre (1913-1994)
Magyarország - vadász - memoár
799.2(439)(092)Nagy_E.(0:82-94)
[AN 2909308]
MARC

ANSEL
UTF-8



3416 /2010.
Booth, Vernon R.
   A comparison of the prices of hunting tourism in Southern and Eastern Africa / Vernon R. Booth. - Budakeszi : CIC Administrative Office, [2010]. - 39 p. : ill. ; 21 cm. - (CIC technical series publication ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88778-0-2 fűzött
Kelet-Afrika - Dél-Afrika - vadászat - turizmus - ár - kalkuláció
799.2(680) *** 799.2(6-11) *** 338.48(6-11) *** 338.48(680) *** 338.5 *** 657.47
[AN 2907020]
MARC

ANSEL
UTF-8



3417 /2010.
Kahler Frigyes (1942-)
   Hangokból szőtt csend : egy öreg vadász emlékei / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2009. - 82, [18] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-315-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2905871]
MARC

ANSEL
UTF-8



3418 /2010.
Kun Lajos
   Hortobágy széli parasztpuskások / Kun Lajos. - Karcag : Kun L., [2009]. - 241 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8609-9 kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-86-9)
Nagykunság - vadászat - vadászkaland
799.2(439Nagykunság)(0:82-94)
[AN 2904431]
MARC

ANSEL
UTF-8



3419 /2010.
Sárközy Tamás (1940-)
   Sportjog : a 2004-es sporttörvény magyarázata / Sárközy Tamás. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-258-083-8 fűzött : 6200,- Ft
2004. évi I. törvény a sportról
Magyarország - sport - törvény - útmutató
796(439)(094)(036)
[AN 2908588]
MARC

ANSEL
UTF-8



3420 /2010.
Smullyan, Raymond (1919-)
The lady or the tiger? and other logical puzzles (magyar)
   A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok / Raymond Smullyan. - 12. kiad. - Budapest : Typotex, 2010, cop. 1996. - 239 p. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
Ford. Török Judit
ISBN 978-963-279-082-4 fűzött : 1950,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51-8
[AN 2909136]
MARC

ANSEL
UTF-8



3421 /2010.
   A vitorlázás elmélete és gyakorlata / összeáll. a Mészáros és Tsa Bt. Hajómérnöki Iroda. - Nagykovácsi : Mészáros és Tsa Bt. Hajómérnöki Iroda, 2009. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-06-6884-2 fűzött
vitorlázás
797.14
[AN 2903054]
MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3422 /2010.
   Arc, pofa, ábrázat : mai fej-értelmezések : Ráday Pince, 2009. november 2 - december 4. / [a kiáll. kurátora Szabó Noémi] ; [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2009]. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87354-6-1 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - arckép - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 75.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2904025]
MARC

ANSEL
UTF-8



3423 /2010.
   Arc-kép, éngond.. : százötven év klasszikus és kortárs ego értelmezése : Volksbank Budai Galéria, ... 2009. november 26 - 2010. február 20. : Anna Margit, Csók István, Ferenczy Károly, id. Markó Károly, Iványi-Grünwald Béla, Jándi Dávid, Kondor Béla, Patkó Károly, Rippl-Rónai József, Szőnyi István, Tihanyi Lajos, Vörös Géza, Aknay János, Eike, Fabricius Anna, Hohner Katalin, Kemény Judit, Kiss Márta, Lengyel András, Lóránt János Demeter, Lugosi Lugo László, Mátrai Erik, Louise McCagg, Moizer Zsuzsa, Rabóczky Judit Rita, Roskó Gábor, Szemadám György, Szépfalvi Ágnes, Szilágyi Lenke / [... Bretus Imre ... a kiállítás kurátora] ; [... bev. tanulmányát Dúl Antal, ... Paksi Endre Lehel ... és Bretus Imre ... írta]. - Budapest : Mo. Volksbank Zrt., 2009. - 63 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87930-2-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"18/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2904105]
MARC

ANSEL
UTF-8



3424 /2010.
Ásztai Csaba (1948-)
   Ásztai Csaba. - Pomáz : A3 Bt., 2009. - 67 p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 978-963-06-6876-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ásztai_Cs.
[AN 2904034]
MARC

ANSEL
UTF-8



3425 /2010.
Baudrillard, Jean (1929-2007)
Le complot de l'art (magyar)
   A művészet összeesküvése ; Esztétikai illúzió és dezillúzió / Jean Baudrillard ; Sylvère Lotringer előszavával ; [ford. Pálfi Judit]. - Budapest : Műcsarnok, 2009. - 63 p. ; 22 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 4.)
Egys. cím: Le complot de l'art ; Illusion, désillusion esthétiques. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-9506-38-1 fűzött
művészetfilozófia - filozófia - esszé - kerekasztal-beszélgetés
7.01 *** 1(44)Baudrillard,J.(047.53)
[AN 2906560]
MARC

ANSEL
UTF-8



3426 /2010.
Bazsó Gábor
   Sopronhorpács, plébániatemplom / [Bazsó Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 566.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-554-192-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-192-9)
Sopronhorpács - templom
726.54(439-2Sopronhorpács)
[AN 2906636]
MARC

ANSEL
UTF-8



3427 /2010.
Bényi Árpád (1931-2006)
   Egy festő grafikái / Bényi Árpád ; [a katalógus összeállításában közrem. Bényi Árpádné és Potyók Tamás]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 2009. - 63 p. : ill. ; 30 cm
A Debrecenben, 2009. nov. 8 - nov. 30. között tartott kiállítás katalógusa. - Borítócím: Bényi Árpád grafikái
ISBN 978-963-87479-6-9 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - portré - kiállítási katalógus
76(439)(092)Bényi_Á. *** 76.041.5 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2903949]
MARC

ANSEL
UTF-8



3428 /2010.
Bertelli, Sara
   999 art works you must know, you should know & you really impress if you know = 999 dzieł sztuki, które trzeba znać, które wypada znać, które warto znać = 999 uměleckých děl která musíte znát, která byste měli znát, jejichž znalostí jistě ohromíte = 999 remekmű, amit meg kell ismerni, amit illik megismerni és ami egyszerűen gyönyörködtet / [text and pict. ... Sara Bertelli, Mila Magistri]. - Budapest : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, 2009. - 669 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9731-97-4 kötött : 6595,- Ft
ISBN 978-83-87112-79-0
ISBN 978-80-7391-336-6
képzőművészet
73/76(100)
[AN 2903550]
MARC

ANSEL
UTF-8



3429 /2010.
Botticelli (magyar)
   Sandro Botticelli / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Világhíres festők ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
borító- és gerinccím: Botticelli
ISBN 978-963-09-6107-3 kötött : 495,- Ft
Botticelli, Sandro (1445-1510)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 2905004]
MARC

ANSEL
UTF-8



3430 /2010.
Bozsogi Ágnes (1960-)
   Bozsogi Ágnes. - [Budapest] : [MAOE], [2009]. - [24] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86667-9-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Bozsogi_Á.
[AN 2905068]
MARC

ANSEL
UTF-8



3431 /2010.
Cartocci, Alice
   Egypt = Egipt = Egypt = Egyiptom / [text and pict. research Alice Cartocci]. - [Budapest] : Vince K. ; [Praha] : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 351 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Visual encyclopedia of art)
ISBN 978-963-9731-94-3 kötött : 5995,- Ft
ISBN 978-80-7391-333-5
ISBN 978-83-87112-75-2
ókori Egyiptom - művészet - művelődéstörténet
7.032.2 *** 930.85(32)
[AN 2903462]
MARC

ANSEL
UTF-8



3432 /2010.
Cecchini, Letizia
   Baroque = Baroko = Barokk = Barok / [text and pict. research Letizia Cecchini, Angela Sanna]. - [Budapest] : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 319 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Visual encyclopedia of art)
ISBN 978-963-9731-95-0 kötött : 5995,- Ft
ISBN 978-80-7391-334-2
ISBN 978-83-87112-78-3
képzőművészet - építészet - barokk
73/76(100)"16/17" *** 72(100)"16/17" *** 7.034.7(100)
[AN 2903508]
MARC

ANSEL
UTF-8



3433 /2010.
   Click! / [pict. research Jennifer Jeffrey, Ben Bonarius, Susanna Harrison]. - [Budapest] : Vince K. ; [Praha] : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 633 p. : ill., részben színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9731-93-6 kötött : 12000,- Ft
ISBN 978-80-7391-331-1
ISBN 978-83-87112-77-6
fotóművészet - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
77.04(100)"19/200"
[AN 2903943]
MARC

ANSEL
UTF-8



3434 /2010.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
   Pécs, székesegyház / [Dercsényi Balázs, Simon Anna]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 23 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 642.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-554-357-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-357-3)
Pécs - székesegyház
726.54(439-2Pécs)(036)
[AN 2906640]
MARC

ANSEL
UTF-8



3435 /2010.
   "Édesapámnak nagyapámról" : Novák Ede emlékére : az építész munkásságáról megrendezett kiállítás katalógusa / [szerk. Novák Mária, Póth Zoltán] ; [közread. az] "EMMA" Elfeledett Magyar Műemlékekért Alapítvány. - [Budapest] : "EMMA" Elfeledett M. Műemlékekért Alapítvány, 2009. - 94 p. : ill. ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2009. okt. 12 - nov. 2. között tartották
Fűzött
Novák Ede (1888-1951)
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Novák_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2905687]
MARC

ANSEL
UTF-8



3436 /2010.
Farina, Violetta
   20th century = XX wiek = 20. století = 20. század / [text and pict. research Violetta Farina]. - [Budapest] : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 329, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Visual encyclopedia of art)
ISBN 978-963-9731-96-7 kötött : 5995,- Ft
ISBN 978-80-7391-335-9
ISBN 978-83-87112-80-6
képzőművészet - modern művészet - 20. század
73/76(100)"19" *** 7.036
[AN 2903534]
MARC

ANSEL
UTF-8



3437 /2010.
Fogarassy Miklós (1939-)
   Vermeer : két esszé / Fogarassy Miklós. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 178 p., VIII t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9764-38-5 fűzött : 3000,- Ft
Vermeer, Johannes (1632-1675)
Németalföld - festőművész - 17. század
75(492)(092)Vermeer,_J.
[AN 2905837]
MARC

ANSEL
UTF-8



3438 /2010.
Forgács Péter (1950-)
   "Col tempo" : a W.-projekt : Forgács Péter installációja : 53. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennále, Giardini di Castello, Magyar Pavilon, 2009. június 7 - november 22. / kurátor Rényi András ; [kiad. Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-125. - Filmogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-9506-32-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Forgács_P. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 2906527]
MARC

ANSEL
UTF-8



3439 /2010.
Haraszti György
   Vihar után.. : a sátoraljaújhelyi Hősök temetőjének története / Haraszti György ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2009. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88003-1-2 fűzött
Sátoraljaújhely - katonasír
718(439-2Sátoralajaújhely) *** 726.825(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2904534]
MARC

ANSEL
UTF-8



3440 /2010.
   Imagine fără imagine : expoziţie : [Zilele Muzeului Ţării Crişurilor, ediţia a 13-a, 16-20 mai 2009 Oradea ...] = Képtelen képek : kiállítás : [Körösvidéki Múzeumi Napok, XIII. évad, 2009. május 16-20., Nagyvárad ...] / [curatorii ... Aurel Chiriac et al.] ; [red. ... Uniunea Kapos Art ..., Museul Ţării Crisurilor ...]. - Kaposvár : Kapos Art ; Oradea : Mus. Ţării Crisurilor, [2009]. - [32] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-86656-1-4 fűzött
Magyarország - Románia - Erdély - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(498)"200" *** 061.4(498.4-2Nagyvárad)
[AN 2907457]
MARC

ANSEL
UTF-8



3441 /2010.
International Conference on Arts & Technology (1.) (2009) (Yilan)
   First International ICST Conference on Arts & Technology [elektronikus dok.] : Yi-Lan, Taiwan, September 24-25, 2009. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ArtsIT 2009. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-68-4
számítógépes grafika - képzőművészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
73/76 *** 681.3.019 *** 061.3(510-2Yilan)
[AN 2902492]
MARC

ANSEL
UTF-8



3442 /2010.
Irdische Paradiese (magyar) (röv. kiad.)
   Földi paradicsom : modern mesterművek a Kasser-Mochary Gyűjteményből : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában : 2010. február 5 - május 2. / [a kiállítás koncepcióját kidolgozta és a műveket vál. Christof Trepesch, Tilo Grabach, Angela Gratzl ; [a budapesti kiállítást rend. Bellák Gábor] ; [... ford. Boros Attila ..., Leposa Zsóka]. - Budapest : MNG, 2010. - 133 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2010/1.)
A korábban Augsburgban megrendezett kiállítás budapesti bemutatója. - Bibliogr.
Egyesült Államok - képzőművészet - 19. század - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(100)"18/19" *** 069.017(73)Kasser-Mochary *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2904696]
MARC

ANSEL
UTF-8



3443 /2010.
Kacsik Árpád
   Mátraszentimre : felső-mátrai templomok / [Kacsik Árpád]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 819.)
ISBN 978-963-554-552-0 fűzött
Mátraszentimre - templom - útmutató
726.54(439-2Mátraszentimre)(036)
[AN 2905739]
MARC

ANSEL
UTF-8



3444 /2010.
   Kollektív Ház Miskolc '79 - '09 / [fel. szerk. Nagy Szilvia]. - Miskolc : BAZ M. Építész Kamara : Miskolci Galéria Vár. Műv. Múz., 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 37.)
A Miskolcon, 2009. okt. 3 - nov. 21. között tartott kiállítás katalógusa és a kísérő rendezvények anyaga
ISBN 978-963-88642-3-9 fűzött
Magyarország - építészet - Kádár-korszak - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)"197/200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2903827]
MARC

ANSEL
UTF-8



3445 /2010.
Kozák Csaba (1954-)
   Záborszky Gábor : vizuális és anyagkísérletek, muráliák = Gábor Záborszky : visual and material experiments, murals / Kozák Csaba, Wehner Tibor. - Budapest : Balassi, [2009]. - 75 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-506-805-0 kötött : 3000,- Ft
Záborszky Gábor (1950-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Záborszky_G.
[AN 2904029]
MARC

ANSEL
UTF-8



3446 /2010.
   Között : magyar posztgeometrikus művészet III. : Vízivárosi Galéria, 2009. október 1-22. / [... szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2009]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-963-87354-8-5 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2903994]
MARC

ANSEL
UTF-8



3447 /2010.
Magrelli, Shaaron
   The Italian renaissance = Renesans włoski = Italská renesance = Itáliai reneszánsz / [text and pict. research Shaaron Magrelli, Giovanna Uzzani]. - [Budapest] : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 596, [4] p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9731-99-8 kötött : 12000,- Ft
ISBN 978-80-7391-337-3
ISBN 978-83-87112-81-3
Itália - reneszánsz - építészet - képzőművészet
72(45)"14/15" *** 73/76(45)"14/15" *** 7.034.5/.6(45)
[AN 2903465]
MARC

ANSEL
UTF-8



3448 /2010.
Magrelli, Shaaron
   Renaissance = Renesans = Renesance = Reneszánsz / [text and pict. research Shaaron Magrelli, Angela Sanna, Francesca Taddei]. - Budapest : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 333, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Visual encyclopedia of art)
ISBN 978-963-9731-47-9 kötött : 5995,- Ft
ISBN 978-80-7391-329-8
ISBN 978-83-87112-73-8
reneszánsz - képzőművészet - építészet
7.034.3/.6 *** 72(4)"14/15" *** 73/76(4)"14/15"
[AN 2903480]
MARC

ANSEL
UTF-8



3449 /2010.
   A Magyar Országgyűlés / [szerzők Villám Judit et al.] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2009. - 105 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87318-4-5 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)
[AN 2908691]
MARC

ANSEL
UTF-8



3450 /2010.
   A mai nap : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2009. szeptember 3 - október 16. / [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2009]. - 27 p. : ill. színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87354-7-8 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2904043]
MARC

ANSEL
UTF-8



3451 /2010.
   Megújuló energiával a szegénység ellen = Renewable energy against poverty / Kiss Tibor, Somogyvári Márta szerk. ; [kiad. az Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület]. - Pécs : Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyes., [2009]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2009. március 18-21. között rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88260-1-5 fűzött
Magyarország - Erdély - megújuló energiaforrás - biológiai energia - ezredforduló - területfejlesztés
711.1(439)"200" *** 620.95 *** 711.1(498.4)"200 *** 504.03
[AN 2904348]
MARC

ANSEL
UTF-8



3452 /2010.
   Mi vida : menny és pokol : a MUSAC gyűjteménye Budapesten : Műcsarnok, 2009. március 28 - május 17. = Mi vida : from heaven to hell : life experiences in art from MUSAC collection : Műcsarnok, ... March 28 - May 17, 2009 / [kurátorok ..., szerk. ... Petrányi Zsolt, Agustín Pérez Rubio]. - Budapest : Műcsarnok, 2009. - 165 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9506-31-2 fűzött
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León)
képzőművészet - ezredforduló - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 069(460-2León)MUSAC *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2906600]
MARC

ANSEL
UTF-8



3453 /2010.
Miklósvölgyi János (1970-)
   A modernizmus degenerációja avagy Kanszag és szentségtörés / Miklósvölgyi János ; [az előszót írta Pap Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 107 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-662-262-6 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művészetfilozófia - művészetelmélet
73/76(439)"200" *** 7.01
[AN 2904836]
MARC

ANSEL
UTF-8



3454 /2010.
Misi Éva (1921-)
   Jászsági szűcsminták textíliákon / Misi Éva, Szabó Pál Antalné ; [... a bev. tanulmányt írta Bathó Edit]. - 2. bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 40 mell. - (A Jászság népművészete, ISSN 1419-3191 ; 2.)
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-7113-27-7 kötött
Jászság - népi díszítőművészet - hímzés - magyar néprajz
746.3.031.4(439Jászság) *** 391(=945.11)(439Jászság)
[AN 2908148]
MARC

ANSEL
UTF-8



3455 /2010.
   Modernisme, activisme, Bauhaus, 1910-1930 : tendances constructives dans l'art hongrois : constructive tendencies in Hungarian art : konstruktív tendenciák a magyar művészetben / [comissaire de l'exposition ... József Sárkány] ; [sous la direction de ... Csaba Varga] ; [texte ... Krisztina Passuth, József Sárkány] ; [publ.] Institut hongrois de Paris, Musée Janus Pannonius. - Paris : Inst. hongr. de Paris ; Pécs : JPM, 2009. - 54, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Párizsban, 2009. máj. 21-től jún. 27-ig, illetve Letterkennyben, 2009. júl. 5-től szept. 26-ig rendezett kállítás katalógusa
ISBN 978-963-9873-12-4 fűzött : 4500,- Ft : 15 EUR
Magyarország - képzőművészet - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
73/76(439)"191/192" *** 061.4(44-2Paris) *** 061.4(417-2Letterkenny)
[AN 2904897]
MARC

ANSEL
UTF-8



3456 /2010.
   Morvay László, 1947-2004 / [szerk. Morvay Petra és Kováts Borbála]. - Budapest : Németh M., 2009. - 101 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-963-06-7616-8 kötött
Morvay László (1947-2004)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Morvay_L.
[AN 2904039]
MARC

ANSEL
UTF-8



3457 /2010.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat : a szentély ikonológiája / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2009. - 105, [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-216-9 kötött : 3200,- Ft
görög katolikus egyház - építészet - szentély - egyházi szertartás
726.593 *** 281.5.018.2 *** 264-031
[AN 2904417]
MARC

ANSEL
UTF-8



3458 /2010.
   A nemzet múzeuma / szerk. Pintér János ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2009. - 200, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 198-200.
ISBN 978-963-7061-71-4 kötött
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)MNM
[AN 2903613]
MARC

ANSEL
UTF-8



3459 /2010.
   Örök megújulás : az ezredforduló új szerzeményei a Magyar Nemzeti Múzeumban : [2010. január 18 - május 30.] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Pallos Lajos]. - Budapest : MNM, 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-7061-76-9 kötött
Budapest - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
069(439-2Bp.)MNM *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2906067]
MARC

ANSEL
UTF-8



3460 /2010.
Peák Ildikó
   A Palócföld fába álmodója, id. Szabó István / K. Peák Ildikó. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 25 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 9.)
ISBN 978-963-7399-22-0 fűzött
Szabó István (1903-1992)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Szabó_I.
[AN 2905616]
MARC

ANSEL
UTF-8



3461 /2010.
Rancière, Jacques (1940-)
Le partage du sensible (magyar)
   Esztétika és politika / Jacques Rancière ; Slavoj Žižek utószavával ; [ford. Jancsó Júlia, Jean-Louis Pierson]. - Budapest : Műcsarnok, 2009. - 61 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 3.)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-9506-36-7 fűzött
művészetelmélet - filozófia
7.01 *** 1(44)Rancière,_J.
[AN 2906548]
MARC

ANSEL
UTF-8



3462 /2010.
   Reneszánsz látványtár : virtuális utazás a múltba : [kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2008. szeptember 26 - 2009. január 4.] : [kiállítási katalógus és tanulmánykötet] / [... kurátorai Buzás Gergely, Rezi Kató Gábor, Vasáros Zsolt] ; [szerk. Buzás Gergely, Orosz Krisztina, Vasáros Zsolt]. - Budapest : MNM, 2009. - 720 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 694-717.
ISBN 978-963-7061-56-1 kötött
Magyarország - művészettörténet - építészet - képzőművészet - reneszánsz - műemlékvédelem
7.034(439) *** 72(439)"14/15" *** 73/76(439)"14/15" *** 7.025.4
[AN 2906080]
MARC

ANSEL
UTF-8



3463 /2010.
Rózsa Gyula (1941-)
   Barcsay Jenő / Rózsa Gyula. - [Budapest] : Kossuth : PMMI : MNG, cop. 2010. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 25.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-6076-2 kötött : 1490,- Ft
Barcsay Jenő (1900-1988)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Barcsay_J.
[AN 2904963]
MARC

ANSEL
UTF-8



3464 /2010.
Sanna, Angela
   Art nouveau = Secesja = Secese = Szecesszió / [text and pict. research Angela Sanna]. - Budapest : Vince K. ; Praha : Slovart ; Warszawa : Solis, cop. 2009. - 317, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Visual encyclopedia of art)
ISBN 978-963-9731-46-2 kötött : 5995,- Ft
ISBN 978-80-7391-328-1
ISBN 978-83-87112-71-4
képzőművészet - szecesszió
73/76(100)"18/19" *** 7.035.93(100)
[AN 2903520]
MARC

ANSEL
UTF-8



3465 /2010.
Shah Gabriella
   Csohány Kálmán / Shah Gabriella. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2009]. - 25 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 10.)
ISBN 978-963-7399-23-7 fűzött
Csohány Kálmán (1925-1980)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Csohány_K.
[AN 2905626]
MARC

ANSEL
UTF-8



3466 /2010.
Szabó László
   Iványi-Grünwald Béla / Szabó László. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2010. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 26.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6077-9 kötött : 1490,- Ft
Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Iványi-Grünwald_B.
[AN 2904968]
MARC

ANSEL
UTF-8



3467 /2010.
Téli Róbert
   Szaktanácsadás és agrár-környezetgazdálkodás / Téli Róbert. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 39.)
ISBN 978-963-9935-24-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - környezet-gazdaságtan - mezőgazdaság - területfejlesztés - állami támogatás - szaktanácsadás - jogszabálygyűjtemény
711.3(4-62)(094) *** 338.246.027(439) *** 659.235 *** 504.03
[AN 2905271]
MARC

ANSEL
UTF-8



3468 /2010.
   Üzenet a tér(b)en : szobrászat és nyilvánosság : a Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság közös szobrászati szimpóziumának (2008. december 9.) dokumentáló kiadványa / [szerk. Készman József]. - [Budapest] : Műcsarnok, 2009. - 102 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-34-3 fűzött
képzőművészet - művészetelmélet - köztér
7.01 *** 712.254
[AN 2906615]
MARC

ANSEL
UTF-8



3469 /2010.
Varga Patrícia Minerva (1963-)
   Minerva MMIX / [fel. szerk. Bretus Imre]. - Budapest : Varga P. M., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
A bevezető és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-7260-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga_P._M.
[AN 2904067]
MARC

ANSEL
UTF-8



3470 /2010.
Vaskó István
   Hajdúszoboszló, gazdaház / [írta Vaskó István]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2009. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 815.)
ISBN 978-963-554-551-3 fűzött
Hajdúszoboszló - népi építészet - parasztház - népi gyógymód - falumúzeum - útmutató
069(439-2hajdúszoboszló)(036) *** 728.6.031.4(439-2Hajdúszoboszló) *** 615.89
[AN 2905768]
MARC

ANSEL
UTF-8



3471 /2010.
Vencsellei István (1934-)
   Tér-kép-idő : Trianon évtizedei : Vencsellei István fotóművész 75. születésnapja tiszteletére / [írta és szerk. Székelyhidi Ágoston]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 2009. - [96] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87479-4-5 fűzött
Kárpát-medence - emlékhely - fényképalbum
725.945(4-191)(084.12) *** 77.04(439)(092)Vencsellei_I.
[AN 2903945]
MARC

ANSEL
UTF-8



3472 /2010.
   Virágszirmok, madárszárnyak : Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában = Flower petals, bird wings : Japanese woodblock prints and woodblock printed books from the Meiji period in the collections of the Library of the Hungarian University of Fine Arts / [... szerk. Bincsik Mónika]. - [Budapest] : [MKE], [2009]. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2009. szeptember 30 - október 22. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-41-2 fűzött
Japán - képzőművészet - 19. század - századforduló - fametszet - kiállítási katalógus
761.1(520)"186/191" *** 7.032.12 *** 069(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2905904]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

3473 /2010.
   150 év : Concordia-Barátság Énekegyesület : [jubileumi kiadvány, 1859-2009] / [összeáll. Bertáné Horváth Ágota]. - [Kőszeg] : Concordia-Barátság Énekegyes., 2009. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD
Fűzött
Concordia-Barátság Énekegyesület
Kőszeg - énekkar - történeti feldolgozás - auditív dokumentum
784.087.68.071(439-2Kőszeg)(091)
[AN 2906083]
MARC

ANSEL
UTF-8



3474 /2010.
Szabadyné Békési Magdolna
   In memoriam Szatmári (Sauerwald) Géza zeneszerző / Szabadyné Békési Magdolna. - Szeged : SZEK JGYF K., 2009. - 153 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9927-03-2 fűzött
Szatmári Géza (1897-1978)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Szatmári_G.
[AN 2905611]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3475 /2010.
Müller Péter, P. (1956-)
   Test és teatralitás / P. Müller Péter. - Budapest : Balassi K., cop. 2009. - 329 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-319.
ISBN 978-963-506-817-3 fűzött : 2800,- Ft
színházesztétika - művészetfilozófia - angol irodalom története - műfajtörténet - 20. század - dráma
792.01 *** 820(091)-2"19"
[AN 2905476]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3476 /2010.
Alb Gabriella
   Kezdő japán csak lazán : kézikönyv kezdő nyelvtanulók számára = Starter Japanese just easily : handbook for beginners / Alb Gabriella ; [ill. Lukoviczkiné Alb Erzsébet]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Kaposvár] : [Alb G.], 2010. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8712-6 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11=20
[AN 2908402]
MARC

ANSEL
UTF-8



3477 /2010.
   Disciplinary and disciplinary phraseology [elektronikus dok.] : selected papers of the Europhras conference in Veszprém / Csaba Földes ed. ; [publ. by the] University of Pannonia. - Szöveg. - Veszprém : Univ. Press, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - A konferenciát 2006-ban tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
frazeológia - elektronikus dokumentum
801.318
[AN 2906956]
MARC

ANSEL
UTF-8



3478 /2010.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Tóth Ákos]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2002. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8786-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2906227]
MARC

ANSEL
UTF-8



3479 /2010.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Vázlatok a nyelvtudomány történetéből / Kicsi Sándor András. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 186 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9764-36-1 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9764-36-1)
nyelvészet
80.001
[AN 2906088]
MARC

ANSEL
UTF-8



3480 /2010.
   "Kivívánk a szép tusát..." : a magyar nyelvújítás / [a kiállítást ... rend. Fehér József et al.] ; [... írta és szerk. Kováts Dániel] ; [közread.] A Magyar Nyelv Múzeuma ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely-Széphalom : Kazinczy F. Társ., 2009. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87221-6-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - kiállítási katalógus
809.451.1-53 *** 061.4(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2905924]
MARC

ANSEL
UTF-8



3481 /2010.
   "Látjátok feleim..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig / [... összeáll. Madas Edit] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : OSZK, cop. 2009. - 23 p. ; 21 cm + 12 mell.
Megj. a Budapesten, 2009. okt. 29-től 2010. febr. 28-ig tartott kiállítás alkalmából. - Közös tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-572-0 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - régi magyar irodalom - művelődéstörténet - nyelvemlék
809.451.1-8 *** 894.511-022-822 *** 930.85(439) *** 091.14(439)
[AN 2907053]
MARC

ANSEL
UTF-8



3482 /2010.
   Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák : 15. Élőnyelvi Konferencia : Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. / szerk. Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga ; [rend. az] MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 542 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, szlovák és francia nyelven
ISBN 978-963-9074-51-4 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - szociolingvisztika - magyar nyelv - nyelvhasználat - konferencia-kiadvány
800.1 *** 809.451.1-06(4-11) *** 061.3(437.6-2Párkány)
[AN 2905944]
MARC

ANSEL
UTF-8



3483 /2010.
   Oxford - Duden magyar - angol, angol - magyar képes szótár / [a m. változatot szerk. Ányos László] ; [az angol szöveget szerk. John Pheby ... Roland Breitsprecher et al. közreműködésével] ; [ill. Jochen Schmidt]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 1994. - 677, 85, 93 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-05-6660-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2906141]
MARC

ANSEL
UTF-8



3484 /2010.
Peckham, Donald W.
   Noticing and instruction in second language acquisition: a study of Hungarian learners of English / Donald W. Peckham. - Szeged : JATEPress, 2009. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 16.). (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 6.)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-482-946-1 fűzött
nyelvoktatás - nyelvelsajátítás
800.7 *** 372.880 *** 159.9
[AN 2904950]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3485 /2010.
   Blaise Cendrars pályakezdése / [összeáll. és bev. tanulmány] Tóth Szilvia. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-09-3 fűzött : 1500,- Ft
Cendrars, Blaise (1887-1961)
Franciaország - író - 20. század - válogatott művek
840(092)Cendrars,_B.(0:82-822)
[AN 2905977]
MARC

ANSEL
UTF-8



3486 /2010.
Caldera, Rafael Tomás
La existencia abierta (magyar)
   A nyitott egzisztencia : A kis herceg olvasóinak / Rafael Tomás Caldera ; [ford. Szalay Mátyás]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-230-5 fűzött : 2000,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944). Le petit prince
Franciaország - író - 20. század - műelemzés
840(092)Saint-Exupéry,_A._de *** 82.01
[AN 2904898]
MARC

ANSEL
UTF-8



3487 /2010.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Irodalmi tanulmányok / Kicsi Sándor András. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9764-37-8 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9764-37-8)
irodalomtudomány - művelődéstörténet
82.01 *** 930.85
[AN 2906061]
MARC

ANSEL
UTF-8



3488 /2010.
   Kinek teszel milyen hitet : ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára = Who to believe expecting what : writings for István Géher on his 70th birthday / szerk. Pikli Natália. - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int. Anglisztika Tansz., 2010. - 315 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
. A hozzáférés módja: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/309138. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-117-5 fűzött
anglisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
820(091) *** 012Géher_I.
[AN 2903607]
MARC

ANSEL
UTF-8



3489 /2010.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás elméletébe / Klaudy Kinga. - Utánny. - [Budapest] : Scholastica, cop. 2009. - 208 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 173-204.
ISBN 963-85912-6-9 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 2908258]
MARC

ANSEL
UTF-8



3490 /2010.
   What constitutes the fantastic? / ed. by Sabine Coelsch-Foisner [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-991-1 fűzött
irodalomelmélet - fantasztikum - horror - világirodalom története - műfajtörténet
82.01-312.9 *** 82(091)-312.9
[AN 2904941]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

3491 /2010.
Aniszi Kálmán (1939-)
   A visszatérő Nyirő : irodalom és élet : esszék, beszélgetések / Aniszi Kálmán. - [Budapest] : Közdok, [2009]. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-429-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története
894.511(498.4)(091) *** 894.511(091)
[AN 2905046]
MARC

ANSEL
UTF-8



3492 /2010.
   Csoóri Sándor 80. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 252 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-17-3 velúr : 3000,- Ft
Csoóri Sándor (1930-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Csoóri_S.
[AN 2905082]
MARC

ANSEL
UTF-8



3493 /2010.
Fried István (1934-)
   "Aki napjait a szépnek szentelé..." : fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből / Fried István ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely ; Szeged : Kazinczy F. Társ., 2009. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-87221-4-0 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 2905885]
MARC

ANSEL
UTF-8



3494 /2010.
Hankiss János (1893-1959)
   Tormay Cécile / Hankiss János. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 284 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-244-2 fűzött : 3300,- Ft
Tormay Cécile (1876-1937)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Tormay_C.
[AN 2904372]
MARC

ANSEL
UTF-8



3495 /2010.
   Az ismert és az elismert : az Eötvös Collegium magyar műhelye 2008. évi konferenciájának előadásai / szerk. Lengyel Imre Zsolt. - Budapest : Ráció, 2009. - 165 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-75-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom története - egyetem
894.511(091) *** 378.184
[AN 2903758]
MARC

ANSEL
UTF-8



3496 /2010.
   Margonauták : írások Margócsy István 60. születésnapjára / [szerk. Csörsz Rumen István et al.] ; [kiad. a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja]. - Budapest : rec.iti, 2009. - 728 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-83-0 fűzött
magyar irodalom története - magyar irodalom - válogatott művek - emlékkönyv
894.511(091) *** 894.511-822
[AN 2904567]
MARC

ANSEL
UTF-8



3497 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Petőfi oltárára / írta Móra Ferenc ; [... kiad. Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság]. - [Kiskunfélegyháza] : Kiskunfélegyházi Petőfi S. Alma Mater Társ., [2009]. - 60 p. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szeged : Dugonics Társ., 1924
Fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - hasonmás kiadás
894.511(092)Petőfi_S. *** 094/099.07
[AN 2903100]
MARC

ANSEL
UTF-8



3498 /2010.
Reisinger János (1954-)
   Magyar költők jövendölései / Reisinger János ; [Borsos Miklós illusztrációival] ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2010. - 431 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [432].
ISBN 978-963-88007-5-6 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - prófécia
894.511(091)-1 *** 304.9 *** 008.2
[AN 2904285]
MARC

ANSEL
UTF-8



3499 /2010.
Tüskés Tibor (1930-2009)
   A város és írója : további tizenkét íróportré Pécs huszadik századi irodalmi múltjából / Tüskés Tibor ; [kiad. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány, Pécs M. J. Kulturális Bizottsága]. - Pécs : Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány : Pécs M. J. Kult. Biz., 2009. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Pécs - Magyarország - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)"19" *** 908.439-2Pécs
[AN 2905221]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3500 /2010.
   Antologija hrvatske poezije : oktatási segédanyag / szerk. Lukács István. - Budapest : Balassi, [2009]. - 245 p. ; 24 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
ISBN 978-963-506-802-9 fűzött : 2800,- Ft
horvát irodalom - vers - antológia - egyetemi tankönyv
886.2-14(082)(075.8)
[AN 2905934]
MARC

ANSEL
UTF-8



3501 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death in the clouds (magyar)
   Halál a felhők között / Agatha Christie ; [ford. Nyikos Eszter]. - Budapest : Európa, 2010. - 317, [2] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8877-9 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2909407]
MARC

ANSEL
UTF-8



3502 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2010. - 266 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8898-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2909401]
MARC

ANSEL
UTF-8



3503 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2908449]
MARC

ANSEL
UTF-8



3504 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 17. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2908452]
MARC

ANSEL
UTF-8



3505 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 20. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2908442]
MARC

ANSEL
UTF-8



3506 /2010.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 22. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2010, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2908173]
MARC

ANSEL
UTF-8



3507 /2010.
Finder, Joseph (1958-)
Vanished (magyar)
   Titkos kapcsolat / Joseph Finder ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2010]. - 366 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-185-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2902907]
MARC

ANSEL
UTF-8



3508 /2010.
Forbes, Mary J.
First-time Valentine (magyar)
   Bálint-napi vallomás / Mary J. Forbes ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. A megközelíthetetlen / Bronwyn Jameson ; [... ford. Lázár Noémi]. Veszélyes szerelem / Annette Broadrick ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 285 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 37.)
Egys. cím: First-time Valentine. The rugged loner. Danger becomes you
ISBN 978-963-538-133-3 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2904868]
MARC

ANSEL
UTF-8



3509 /2010.
Fowler, Karen Joy
The Jane Austen book club (magyar)
   A Jane Austen könyvklub / Karen Joy Fowler ; [ford. Loósz Vera]. - Győr : Laurus, cop. 2009. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88191-1-6 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2906040]
MARC

ANSEL
UTF-8



3510 /2010.
Gates, Olivia
The sheikh surgeon's proposal (magyar)
   A sivatag virága / Olivia Gates ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 388.)
ISBN 978-963-538-131-9 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2905212]
MARC

ANSEL
UTF-8



3511 /2010.
George, Catherine
A Venetian passion (magyar)
   Velencei gondolás / Catherine George ; [ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 445.)
ISBN 978-963-538-128-9 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2904860]
MARC

ANSEL
UTF-8



3512 /2010.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
Wachtmeister Studer (magyar)
   Studer őrmester / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút, 2009. - 250, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 1.)
ISBN 978-963-263-093-9 fűzött : 2490,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(494)=945.11
[AN 2903514]
MARC

ANSEL
UTF-8



3513 /2010.
Godbersen, Anna (1980-)
Rumors (magyar)
   Pletykák / Anna Godbersen ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-268-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2902914]
MARC

ANSEL
UTF-8



3514 /2010.
Green, Abby
The Kouros marriage revenge (magyar)
   Bosszú görög módra / Abby Green ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 446.)
ISBN 978-963-538-129-6 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2904861]
MARC

ANSEL
UTF-8



3515 /2010.
Horowitz, Anthony
The Falcon's Malteser (magyar)
   A Sólyom gyémántja / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2005 [!2010]. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 978-963-9884-78-6 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2908214]
MARC

ANSEL
UTF-8



3516 /2010.
Horowitz, Anthony
   Homályos nyomok / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2005 [!2010]. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
Tart.: Homályos nyomokÞ; Nyomozás PárizsbanÞ; Tudom, mit tettél múlt szerdán. - Egys. cím: The blurred man ; The French confection ; I know what you did last Wednesday
ISBN 978-963-9884-79-3 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2908201]
MARC

ANSEL
UTF-8



3517 /2010.
Jordan, Penny
Valentine's night (magyar)
   Távoli rokon / Penny Jordan ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 455.)
ISBN 978-963-538-126-5 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2905235]
MARC

ANSEL
UTF-8



3518 /2010.
   Kersvers : bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie / onder red. van Adrienn Dióssi, Irena Barbara Kalla, Jelica Novaković-Lopušina ; [publ.] Károli Gáspár Református Egyetem. - Budapest : KRE, [2009]. - 496 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 476-482.
ISBN 978-963-9808-13-3 fűzött
holland irodalom - vers - antológia
839.31-14(082)
[AN 2905516]
MARC

ANSEL
UTF-8



3519 /2010.
Koontz, Dean R. (1945-)
The house of thunder (magyar)
   Amnézia / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2003 [!2010]. - 443, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-82-3 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2908373]
MARC

ANSEL
UTF-8



3520 /2010.
MacDonald, Laura
The surgeon's pregnancy surprise (magyar)
   Rivális szeretők / Laura MacDonald ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 389.)
ISBN 978-963-538-132-6 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2905227]
MARC

ANSEL
UTF-8



3521 /2010.
Mlynowski, Sarah (1977-)
Spells & sleeping bags (magyar)
   Hálózsák és hókuszpókusz / Sarah Mlynowski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Móra, 2010. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8719-9 kötött : 1990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2902904]
MARC

ANSEL
UTF-8



3522 /2010.
Mortimer, Carole
The Sicilian's ruthless marriage revenge (magyar)
   Édes zsarolás / Carole Mortimer ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 456.)
ISBN 978-963-538-127-2 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2905262]
MARC

ANSEL
UTF-8



3523 /2010.
Nawrocki, Aleksander (1940-)
   A Balaton melletti Szent György-hegyen : versek / Aleksander Nawrocki ; [... vál. Cséby Géza, Zsille Gábor] ; [ford. Cséby Géza, Kovács István, Zsille Gábor]. - Keszthely : Cséby G., 2009. - 55, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7997-8 fűzött
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 2903973]
MARC

ANSEL
UTF-8



3524 /2010.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Mummies in the morning (magyar)
   Múmiák nyomában / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2010. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 3.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-84-7 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2906460]
MARC

ANSEL
UTF-8



3525 /2010.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Pirates past noon (magyar)
   Kalózok hajóján / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2010. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 4.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-85-4 kötött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2906491]
MARC

ANSEL
UTF-8



3526 /2010.
Picoult, Jodi (1966-)
Handle with care (magyar)
   Törékeny / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 507, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-036-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-32(73)=945.11
[AN 2904949]
MARC

ANSEL
UTF-8



3527 /2010.
Rock, Joanne
Tall, dark any daring (magyar)
   Emeljük a tétet! / Joanne Rock ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 244.)
ISBN 978-963-538-134-0 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2904864]
MARC

ANSEL
UTF-8



3528 /2010.
Rosenfelt, David
Don't tell a soul (magyar)
   Egy szót se! / David Rosenfelt ; [ford. Résch Éva]. A képzeletbeli barát / James Patterson és Gabrielle Charbonnet ; [ford. Tóth Eszter]. Újrakezdés / Betsy Thornton ; [ford. Szabó Olimpia]. A naptól keletre / Julie Gregson ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Don't tell a soul. Sundays at Tiffany's. A whole new life. East of the Sun
ISBN 978-963-289-052-4 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 2906915]
MARC

ANSEL
UTF-8



3529 /2010.
Sachar, Louis (1954-)
Holes (magyar)
   Stanley, a szerencse fia / Louis Sachar ; [ford. Lacza Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2010. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-80-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2908336]
MARC

ANSEL
UTF-8



3530 /2010.
Shan, Darren
Lord Loss (magyar)
   Démonmester / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 249, [2] p. ; 22 cm. - (Démonvilág ; 1.)
ISBN 978-963-11-8720-5 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2906828]
MARC

ANSEL
UTF-8



3531 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mega-mean time machine (magyar)
   Rosszcsont Peti és az időgép / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008 [!2010]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-77-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2908350]
MARC

ANSEL
UTF-8



3532 /2010.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8718-2 kötött : 2190,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2906238]
MARC

ANSEL
UTF-8



3533 /2010.
   Szlovén irodalmi antológia : oktatási segédanyag. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007-. - 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
886.3-822.02=945.11(075.8)
[AN 2705568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A 20. század második fele / szerk. Mladen Pavičić. - [2009]. - 229 p.
ISBN 978-963-506-801-2 fűzött : 2500,- Ft
[AN 2905932] MARC

ANSEL
UTF-8



3534 /2010.
Tellér Gyula (1934-)
   A kockadobó : Tellér Gyula műfordításai / [vál. és szerk. Kulin Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 462 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-269-5 kötött : 3500,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2905827]
MARC

ANSEL
UTF-8



3535 /2010.
Ward, J. R.
Lover avenged (magyar)
   Megbosszult szerető : Fekete Tőr Testvériség 7. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 943 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-161-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2906030]
MARC

ANSEL
UTF-8



3536 /2010.
Wilson, Jacqueline
The dare game (magyar)
   Ki mer többet? : Tracy Beaker tovább nyomul / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt rajz. ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2002 [!2010]. - 244 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-81-6 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2908286]
MARC

ANSEL
UTF-8



3537 /2010.
Wilson, Jacqueline
Girls in love (magyar)
   Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2006 [!2010]. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-83-0 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2908252]
MARC

ANSEL
UTF-8



3538 /2010.
Woods, Sherryl (1944-)
Ryan's place (magyar)
   A fészek melege / Sherryl Woods ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 229.)
ISBN 978-963-538-130-2 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2905192]
MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

3539 /2010.
Asztalos-Varga Csilla (1975-)
   77 szőlőszem / Asztalos-Varga Csilla ; [ill. Illyés Enikő]. - Budapest : Accordia, 2010. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-88-1 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2904374]
MARC

ANSEL
UTF-8



3540 /2010.
Bakos Ferenc (1946-)
   Sivatagi szél : haiku / Bakos Ferenc. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-62-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2903581]
MARC

ANSEL
UTF-8



3541 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Kukori és Kotkoda : a végtelen giliszta és más történetek / írta Bálint Ágnes ; rajz. Mata János. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 53, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8721-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2906100]
MARC

ANSEL
UTF-8



3542 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8712-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2906391]
MARC

ANSEL
UTF-8



3543 /2010.
Barta, Angel
   Titkos szerelmi affér Párizsban / Angel Barta. - [Nyíregyháza] : Sikerkönyv, 2010. - 475, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8680-8 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2902933]
MARC

ANSEL
UTF-8



3544 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony és más mesék / Benedek Elek ; [vál. és a szöveget gond. Kormos István] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 306, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8730-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2909334]
MARC

ANSEL
UTF-8



3545 /2010.
Berkovics Jenő (1933-)
   Egymásra találtak : romantikus regény / Berkovics Jenő. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2009. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-18-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2903957]
MARC

ANSEL
UTF-8



3546 /2010.
Boda Krisztina (1977-)
   Te / Boda Krisztina. - [Budapest] : Garbo K., [2010]. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87845-7-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2905485]
MARC

ANSEL
UTF-8



3547 /2010.
Boór János (1935-)
   Gondolataim sodrában / Boór János. - Dunaújváros : Milpress, [2009]. - 89, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8526-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903914]
MARC

ANSEL
UTF-8



3548 /2010.
Brown, Victoria F.
   Angyal szárnyak nélkül / Victoria F. Brown. - [Baktalórántháza] : [Bezzegné Fucskó V.], [2010]. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8814-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2906775]
MARC

ANSEL
UTF-8



3549 /2010.
Cserepes Andrea (1972-)
   Gomb Oli : meseregény / Cserepes Andrea. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-48-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2904005]
MARC

ANSEL
UTF-8



3550 /2010.
Csiba László (1952-)
   Kérem, boncoljanak fel! : egy orvos hallomásai / Csiba László ; [a köt. illusztrációit ... László Ákos kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K. és Ny., [2009]. - 182, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-420-7 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2902948]
MARC

ANSEL
UTF-8



3551 /2010.
Deák Csaba
   Ördögmalom / Deák Csaba. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-67-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2903605]
MARC

ANSEL
UTF-8



3552 /2010.
Debreceni Szabó Irma (1945-)
   Most vigyázz rám : [válogatott versek] / Debreceni Szabó Irma. - [Debrecen] : Debreceni Szabó I., 2009. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8193-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903430]
MARC

ANSEL
UTF-8



3553 /2010.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Dsida Jenő összegyűjtött versei [elektronikus dok.] / összeáll., szerk. Láng Gusztáv és Urbán László. - Szöveg és képek. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press ; [Salköveskút] : Fiametta Bt., 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Windows 98 vagy újabb; Internet Explorer 7 vagy újabb
ISBN 978-963-9882-26-3 : 1480,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2906907]
MARC

ANSEL
UTF-8



3554 /2010.
Fehér B. István
   Az igazság tükre [elektronikus dok.] : versek / Fehér B. István ; ... grafikák Kokas András. - Szöveg és képek (pdf : 4.2 MB). - [Budapest] : [Fribék I.], 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74867. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8937-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2905959]
MARC

ANSEL
UTF-8



3555 /2010.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 224, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8711-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2906464]
MARC

ANSEL
UTF-8



3556 /2010.
Ferenczi László (1937-)
   Egy barátság margójára ; Egy betegség anatómiája / Ferenczi László. - [Budapest] : [Orpheusz], [2009]. - 167 p. ; 18 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9764-08-6)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2905164]
MARC

ANSEL
UTF-8



3557 /2010.
Ford, Stephani
   Véres lábnyomok a levegőben / Stephani Ford. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-58-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2904022]
MARC

ANSEL
UTF-8



3558 /2010.
Forstner, Thomas E.
   Fata morgana / Thomas E. Forstner. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-63-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2904111]
MARC

ANSEL
UTF-8



3559 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum : egy tanító feljegyezései / Gárdonyi Géza ; [... sajtó alá rend. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 275, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-741-0 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2909657]
MARC

ANSEL
UTF-8



3560 /2010.
Garzó Márk (1988-)
   Üzenetek egy elsüllyedt világból / Garzó Márk ; [illusztrációkat kész. Tóbiás Klára]. - [Szeged] : [Tóbiás K.], [2009]. - [96] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-8570-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2905997]
MARC

ANSEL
UTF-8



3561 /2010.
   "Hadarva írok" : sms történetek : irodalmi és nyelvi pályázat kicsiknek és nagyoknak / [kiad. a Balassi Intézet]. - [Budapest] : Balassi Int., [2010]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88739-1-0 fűzött
magyar irodalom - mobiltelefon - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822 *** 621.396.218 *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 2906993]
MARC

ANSEL
UTF-8



3562 /2010.
Holló Ila (1936-)
   A fény tükrében : versek, prózák, életképek, elbeszélések / Holló Ila. - [Budapest] : Rím, 2010. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-82-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906588]
MARC

ANSEL
UTF-8



3563 /2010.
   Ígéretek : antológia / [szerk. Szecsődy Péter]. - [Budapest] : Garbo, [2009]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87845-2-0 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2904475]
MARC

ANSEL
UTF-8



3564 /2010.
Kajuk Gyula
   Magányos férfi főzőkanállal / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], cop. 2009. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8590-0 fűzött
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés
894.511-32 *** 641(0:82-32)
[AN 2906711]
MARC

ANSEL
UTF-8



3565 /2010.
Kálmán Zsolt
   Mágikus mogyorót ennék, de azon nyomban.. : azthiszemversek / írta Reményi Zsolt. - [Budapest] : [Reményi Zs.], cop. 2009. - 132 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8789-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906753]
MARC

ANSEL
UTF-8



3566 /2010.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Hogyan kezdődik a szerelem? : két kisregény / Kárpáti Kamil ; [ill. Szulyovszky Sarolta]. - [Budapest] : Stádium, 2009. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Hogyan kezdődik a szerelem?Þ; Bonzó, a szívkirály!
ISBN 978-963-9156-82-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2908599]
MARC

ANSEL
UTF-8



3567 /2010.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Híven szeretni a jót.. : válogatott írások / Kazinczy Ferenc ; [vál. és szerk. Fehér József és Kováts Dániel] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely ; Nagyvárad : Kazinczy F. Társ., 2009. - 280 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-87221-7-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2904344]
MARC

ANSEL
UTF-8



3568 /2010.
Kenéz István (1947-)
   Ragyogás / Kenéz István. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 181 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-8-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2906717]
MARC

ANSEL
UTF-8



3569 /2010.
Lángh Júlia (1942-)
   Egy budai úrilány / Lángh Júlia. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2010], cop. 2003. - 256, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2336-0 kötött 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2909634]
MARC

ANSEL
UTF-8



3570 /2010.
Lángh Júlia (1942-)
   Párizs fű alatt / Lángh Júlia. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2010], cop. 2009. - 274, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2727-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-96
[AN 2909659]
MARC

ANSEL
UTF-8



3571 /2010.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Római történetek / Lénárd Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2010. - 336, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2764-6 kötött : 3290,- Ft
Lénárd Sándor (1910-1972)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2909374]
MARC

ANSEL
UTF-8



3572 /2010.
Leonardovics (1954-)
   Az eltiltott villamos / Leo Leonardovics. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 175 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-9-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2906724]
MARC

ANSEL
UTF-8



3573 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   Tulpa : a Gonosz halotti leple / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2010. - 448, [3] p. ; 20 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-48-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2909500]
MARC

ANSEL
UTF-8



3574 /2010.
Madár János (1948-)
   Gyöngyök lélegzete : szerelmes versek / Madár János. - Budapest : Rím, 2010. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-83-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szerelmi irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906675]
MARC

ANSEL
UTF-8



3575 /2010.
   Magyar zsoltár [elektronikus dok.] : 151 verses parafrázisban / ford. Bogáti Fazekas Miklós ; a szöveget gondozta Gilicze Gábor ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Szöveg (pdf : 767 KB). - Budapest : OSZK, 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74854. - Működési követelmények : Adobe Reader
ISBN 978-963-200-582-9
magyar irodalom - zsoltár - elektronikus dokumentum
894.511-141 *** 223.2.045=945.11
[AN 2905490]
MARC

ANSEL
UTF-8



3576 /2010.
Mátyus Aliz (1948-)
   El se hagy / Mátyus Aliz. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 115 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-05-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2905937]
MARC

ANSEL
UTF-8



3577 /2010.
   Megtalált remény : különös sorsok, felemelő történetek / [fel. szerk. Dankóné R. Magdolna, Szász Ágnes]. - [Veszprém] : Élj Inkább Alapítvány, 2009. - 234 p., [2] t.fol. : ill. ; 19 cm. - (Nyitott szemmel könyvek, ISSN 2061-5671)
ISBN 978-963-06-8380-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2903548]
MARC

ANSEL
UTF-8



3578 /2010.
Méhes Károly (1965-)
   Túl élő / Méhes Károly. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 290 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9809-07-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2905939]
MARC

ANSEL
UTF-8



3579 /2010.
Mező Ferenc (1951-)
   Sör és hamu : válogatott versek, 1981-2009 / Mező Ferenc. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-10-9 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9809-10-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906094]
MARC

ANSEL
UTF-8



3580 /2010.
Mihucz Gábor
   Ezt nem én írom! / Mihucz Gábor. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 74 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9934-50-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903568]
MARC

ANSEL
UTF-8



3581 /2010.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-2010. - 10 db ; 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2010. - 321 p.
ISBN 978-963-9706-66-8 kötött
[AN 2906204] MARC

ANSEL
UTF-8



3582 /2010.
Molnár Márta, B. (1937-)
   Egyszer volt / B. Molnár Márta. - [Keszthely] : [B. Molnár M.], cop. 2009. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8201-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2906749]
MARC

ANSEL
UTF-8



3583 /2010.
Molnár Vanessza
   Visszatérés / M. Vanessza. - Miskolc : [Molnár V.], 2010. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8815-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2906962]
MARC

ANSEL
UTF-8



3584 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hiszek az emberben / Móra Ferenc ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-544-7 kötött : 1350,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2909453]
MARC

ANSEL
UTF-8



3585 /2010.
Nagy Pál (1934-)
   Egy másik élet / Nagy Pál. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 315 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9809-11-6 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 978-963-8909-11-6)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2905915]
MARC

ANSEL
UTF-8



3586 /2010.
Nala, B. B.
   Vágy és telihold / B. B. Nala. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-49-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2904136]
MARC

ANSEL
UTF-8



3587 /2010.
Nemere István (1944-)
   Műkincsrablók a kisbolygón [elektronikus dok.] / Nemere István ; felolvassa Hatás Andrea. - Hangoskönyv. - Balatonfüred : Varázsbetű, [2010]. - 1 CD (6 h 1 min) ; 12 cm. - (Varázsbetű hangoskönyv, ISSN 2061-6066)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88500-3-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - hangoskönyv
894.511-312.9
[AN 2902840]
MARC

ANSEL
UTF-8



3588 /2010.
NTK Horváth Sándor
   Az üveghegyen túl / NTK Horváth Sándor. - Kaposvár : Szerző ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2009. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-16-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903908]
MARC

ANSEL
UTF-8



3589 /2010.
Nyirő József (1889-1953)
   A csillagig érő emberek : száztíz elbeszélés / Nyirő József ; [összegyűjt., szerk. ... Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, 2009-. - 19 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2905899]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1909-1932. - 2009. - 394 p.
ISBN 978-963-662-221-3 kötött : 3800,- Ft
[AN 2905905] MARC

ANSEL
UTF-8



3590 /2010.
O'Brian, Leslie
   Szeánsz / Leslie O'Brian. - Budapest : Hawk K., [2009]. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7158-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2906518]
MARC

ANSEL
UTF-8



3591 /2010.
Oláh Tamás
   Hosszú álom : Oláh Tamás versei. - Budapest : [Oláh T.], 2010. - 177 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8711-9 fűzött : 1956,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906757]
MARC

ANSEL
UTF-8



3592 /2010.
Orbán István, N. (1956-)
   Látlelet : "korrajz - kórrajz" / Nemeskéri-Orbán István. - Csongrád : Raszter, 2009. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-59-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2904224]
MARC

ANSEL
UTF-8



3593 /2010.
Papp Lajos (1948-)
   Virágvasárnaptól nagypéntekig : csodák és tragédiák az életemben / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 163, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-314-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 2905848]
MARC

ANSEL
UTF-8



3594 /2010.
Papp László (1977-2009)
   Vég-játék : Papp László. - [Tököl] : Weszelowszky K., [2009]. - 193 p., [12] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8592-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903363]
MARC

ANSEL
UTF-8



3595 /2010.
Paskai Antal
   "Vándorúton" : az 1944-45-ös menekülésünk története / kész. Paskai Antal kézirata nyomán ; [... szerk. Hitesy Ervin] ; [... kiad. a Kármelita Rendház]. - Keszthely : Kármelita Rendház, [2009]. - 71 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8270-1 fűzött
Magyarország - Keszthely - magyar irodalom - második világháború - memoár
894.511-94 *** 943.9"1944/1945"(093.3)
[AN 2903952]
MARC

ANSEL
UTF-8



3596 /2010.
Pásztor Pálma
   Nyughatatlan lélek / Pásztor Pálma. - Szeged : Bába, 2009. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-61-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2903946]
MARC

ANSEL
UTF-8



3597 /2010.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén / [a fordításokat összegyűjt., a fotókat kész. és az albumot szerk. Tarjányi József] ; [kiad. ... a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2009. - 88 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar, cigány, angol, bolgár, cseh, eszperantó, észt, fehérorosz, finn, francia, örmény, horvát, kínai, lengyel, lett, macedon, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, ukrán és vietnámi nyelven. - Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-88688-0-0 kötött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=00
[AN 2903722]
MARC

ANSEL
UTF-8



3598 /2010.
Pusztay János (1948-)
   Az éjszaka képei : hatvanhat haiku / Pusztay János, [... grafikák] Masszi Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - [132] p. : ill. ; 24 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-963-9882-21-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - haiku
894.511-14 *** 76(439)(092)Masszi_F.
[AN 2906688]
MARC

ANSEL
UTF-8



3599 /2010.
Rácz Melinda
   Hideg szelek vitorlása / Rácz Melinda. - [Tiszaújváros] : [Rácz M.], cop. 2009. - 67 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8589-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906764]
MARC

ANSEL
UTF-8



3600 /2010.
Roszík Gábor (1954-)
   Szentpétervári blog, 2009 / Roszík Gábor ; [közread. a Tessedik Sámuel Alapítvány]. - Gödöllő : Tessedik Sámuel Alapítvány, [2010]. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88719-0-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - blog
894.511-94
[AN 2903015]
MARC

ANSEL
UTF-8



3601 /2010.
Rubin Szilárd (1927-)
   Római Egyes / Rubin Szilárd. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2010. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2763-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2909395]
MARC

ANSEL
UTF-8



3602 /2010.
Sajgó Réka (1993-)
   Hóesés / Sajgó Réka. - Vác : Magánkiad., 2009. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8588-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2906817]
MARC

ANSEL
UTF-8



3603 /2010.
Segesvary, Victor (1929-)
   Kontinensek és kultúrák között a modern kor alkonyának idején : önéletrajz / Segesváry Viktor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2009]. - 387 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 373-387.
ISBN 978-963-9903-15-9 fűzött : 2950,- Ft
Segesvary, Victor (1929-)
Svájc - magyar irodalom - memoár
894.511-94(494)
[AN 2904013]
MARC

ANSEL
UTF-8



3604 /2010.
Sikli László
   Lepke száll .. : Sikli László versei kicsiknek és nagyoknak ; [ill. a debreceni Waldorf iskola tanulói]. - [Budapest] : [Pauker Kft.], cop. 2009. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-8731-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2903744]
MARC

ANSEL
UTF-8



3605 /2010.
Skalli, Endridi
   Amit Ódin súgott / Endridi Skalli. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 399 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [400].
ISBN 978-963-9934-45-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2903610]
MARC

ANSEL
UTF-8



3606 /2010.
Sugár, E.
   A köldökzsinór / E. Sugár. - [S.l.] : Magánkiad., 2010. - 240 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2905183]
MARC

ANSEL
UTF-8



3607 /2010.
Szabó Aida (1951-)
   Pillangóálmok / Szabó Aida (Jampa drolma). - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 100 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-7-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2906744]
MARC

ANSEL
UTF-8



3608 /2010.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8724-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2908330]
MARC

ANSEL
UTF-8



3609 /2010.
Szabó Róza, G.
   Rímelő szavak II / G. Szabó Róza. - Gyöngyös : Szerző, 2010. - 174 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8225-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2904388]
MARC

ANSEL
UTF-8



3610 /2010.
Szabó S. András (1948-)
   Az első 60 év / Szabó S. András. - Budapest : [Élelmiszer Fizika Közhasznú Alapítvány], 2009. - 147 p. : ill. ; 22 cm
Közread. az Élelmiszer Fizika Közhasznú Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7905-3 fűzött : 1000,- Ft
Szabó S. András (1948-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2905802]
MARC

ANSEL
UTF-8



3611 /2010.
Szádváry Margit (1943-)
   Múltba hulló rezgőnyárfa / Szádváry Margit. - [Baktakék] : [Szádváry Gy.-né], cop. 2010. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8813-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2906982]
MARC

ANSEL
UTF-8



3612 /2010.
Szalai Zsolt (1979-)
   Idetett valaki / Szalai Zsolt. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 76, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9764-30-9 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9764-30-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2905931]
MARC

ANSEL
UTF-8



3613 /2010.
   Száz lépcső.. : kőbányai írók, költők antológiája / [vál. és szerk. Kertai N. Mária, Perlawi Andor, Wágner Zoltán] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2009. - 241 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9846-20-3)
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X.)
[AN 2905914]
MARC

ANSEL
UTF-8



3614 /2010.
Szikszay Tamás (1959-)
   Fényhegyező [elektronikus dok.] : publicisztikák / Szikszay Tamás. - Szöveg (pdf : 936 KB). - Debrecen : Szerző, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-74848. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8833-8
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 2905378]
MARC

ANSEL
UTF-8



3615 /2010.
Szitek, Elisabeth
   A megdicsőült világ : versek : Gedichte : [poèmes] / Elisabeth Szitek ; francia fordítások ... Balázs Tibor. - Budapest : Accordia, 2009. - 97, [5] p. ; 21 cm
Egyes versek német és francia fordításban is
ISBN 978-963-9824-79-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903951]
MARC

ANSEL
UTF-8



3616 /2010.
Szűgyi Zoltán (1953-)
   Pillangóversek / Szűgyi Zoltán. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 80, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-13-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2905968]
MARC

ANSEL
UTF-8



3617 /2010.
Tépő Donát (1978-)
   Selyemsikátor : versek haladóknak / Tépő Donát. - Dabas : Grafilux Kft., 2009. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87841-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2904938]
MARC

ANSEL
UTF-8



3618 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Az ősi küldött : regény / Tormay Cécile. - Budapest : Kairosz, 2009. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-215-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2908083]
MARC

ANSEL
UTF-8



3619 /2010.
Urbán Gyula (1938-)
   Sampucli, az irigy perselymalac : családi kisregény / Urbán Gyula ; [Balla Margit rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 60 p. : ill. ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 37.)
ISBN 978-963-9643-39-0 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2904000]
MARC

ANSEL
UTF-8



3620 /2010.
Váczy János Tamás (1948-2008)
   Egy idegenvezető magánélete : utcakönyv 12 képben és 40 évben / Jépont. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-57-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2903595]
MARC

ANSEL
UTF-8



3621 /2010.
Van Dyke, Kate
   A latin démon / Kate Van Dyke. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-91-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2904123]
MARC

ANSEL
UTF-8



3622 /2010.
Varga Gabriella
   Mesélő állatok / Varga Gabriella ; [graf. Hemmert László]. - [Győr] : Varga G., cop. 2009. - [60] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-7659-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2903433]
MARC

ANSEL
UTF-8



3623 /2010.
Varga Imre Lajos (1940-)
   Olvadt szárnyakkal .. : válogatott versek / Varga Imre Lajos ; [... ill. Durkó Éva Cecília]. - Budapest : SylvaGraph, 2009. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7840-7 fűzött (hibás ISBN 963)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2903632]
MARC

ANSEL
UTF-8



3624 /2010.
Varga Lajos (1932-|)
   Vagyok tékozló és eretnek : gondolatok, levelek, naplórészletek, reflexiók / Varga Lajos. - Budapest : Nagyvilág, 2009. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9175-43-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2906906]
MARC

ANSEL
UTF-8



3625 /2010.
Vasas Judit
   Mah-ree Nok : misztikus kalandregény / Vasas Judit. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-33-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2903617]
MARC

ANSEL
UTF-8



3626 /2010.
Vass Judit
   Verselemző érettségizőknek / Vass Judit. - Budapest : Krónika Nova, 2010. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9423-95-4 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - műelemzés - vers
894.511-14(082) *** 82-14(082)=945.11 *** 82.01
[AN 2906317]
MARC

ANSEL
UTF-8



3627 /2010.
Wolf, Alexander
   Solo játékai : Solo trilógia II. / Alexander Wolf. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-04-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2903998]
MARC

ANSEL
UTF-8



3628 /2010.
   Zene : magyar írók novellái a zenéről / [gyűjt., vál. és összeáll. Aradi Péter és Kőrössi P. József]. - 2. kiad. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 287, [5] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-88576-2-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - zeneművészet - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 78(0:82-32)
[AN 2909381]
MARC

ANSEL
UTF-8



3629 /2010.
Zsubori Ervin (1961-)
   Állati állati ábécé : pletykák, szóbeszédek, rosszindulatú híresztelések / [versek] Zsubori Ervin, [rajzok] Tenke István. - Sopron : Artemisz, 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87869-4-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2905882]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

3630 /2010.
Dobos Edit
   Tappancs, a furfangos kiskutya / [írta Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly, Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kalandok hőse, ISSN 2061-4845)
ISBN 978-963-9949-02-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2906761]
MARC

ANSEL
UTF-8



3631 /2010.
Jenner-Metz, Florence (1972-)
Je suis un loup (magyar)
   Én vagyok a farkas / írta és rajz. Florence Jenner-Metz ; ford. Lackfi János. - Budapest : Csimota, 2009. - [23] p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2904463]
MARC

ANSEL
UTF-8



3632 /2010.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játék mackó (német)
   Boribon der Teddybär / Veronika Marék. - Budapest : Móra, 2010. - [38] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8717-5 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906340]
MARC

ANSEL
UTF-8



3633 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8715-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2908262]
MARC

ANSEL
UTF-8



3634 /2010.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (angol)
   Boribon the teddy bear / Veronika Marék ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - 2. ed. - Budapest : Móra, cop. 2010. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8716-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2908279]
MARC

ANSEL
UTF-8



3635 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87463-7-5 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906549]
MARC

ANSEL
UTF-8



3636 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1993. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-0-4 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906574]
MARC

ANSEL
UTF-8



3637 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87463-8-2 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906521]
MARC

ANSEL
UTF-8



3638 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 1986. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87463-9-9 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906539]
MARC

ANSEL
UTF-8



3639 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2010, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-1-1 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906493]
MARC

ANSEL
UTF-8



3640 /2010.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-393-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1) *** 7.01(02.053.2)
[AN 2909137]
MARC

ANSEL
UTF-8



3641 /2010.
Mogyorósi Angelika
   Igaz történet : hogyan került a miskolci kocsonyába a béka / [grafika Mogyorósi Angelika]. - [Miskolc] : Péchy Bt., [2010]. - [22] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8843-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2906437]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

3642 /2010.
Fazekas Attila (1948-)
   Rajzolt mozi / rajz. Fazekas Attila. - Ócsa : Gar-Wind Bt., 2009. - 52 p. : ill. ; 27 cm. - (Fekete fehér képregénymúzeum)
Tart.: ÓmenÞ; Bunyó a bisztróban, avagy Hány ökölcsapást lehet elhelyezni öt perc alatt?Þ; SárkányölőÞ; Az eltűnt frigyládaÞ; Linda a fedélzetenÞ; Linda a reptéren. - keretcím: Windom képregények. - Számozott példány: 200
ISBN 978-963-87797-5-5 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - képregény - interjú
087.6:084.11 *** 76(439)(092)Fazekas_A.(047.53)
[AN 2906490]
MARC

ANSEL
UTF-8



3643 /2010.
International Conference on Complex Sciences: Theory and Applications (1.) (2009) (Shanghai)
   Complex' 2009 [elektronikus dok.] : the First International Conference on Complex Sciences: Theory and Applications : Shanghai, China, February 23-25, 2009 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - Budapest : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-46-2
tanulmánygyűjtemény - rendszerelmélet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 005 *** 061.3(510-2Shanghai)
[AN 2904758]
MARC

ANSEL
UTF-8



3644 /2010.
Sebők Imre (1906-1980)
   A Vénusz titka / [rajz.] Sebők Imre ; [írta] Cs. Horváth Tibor ; G. Martinov ... regénye nyomán. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2009. - 66 p. : ill. ; 22 cm. - (Sebők Imre munkái)
ISBN 978-963-87797-4-8 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2903603]
MARC

ANSEL
UTF-8