MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/06/25 13:12:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6240 /2010.
   Aktualitások a kardiológiában : XV. Debreceni Kardiológiai Napok : 2010. március 3-6. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : DE, [2010]. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-85-1 fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 616.12
[AN 2933448]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2010.
   Magyar gyermek- és serdülőkori szervezetek a rendszerváltás idején / [szerk. Révész György]. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2010. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 1.)
A Budapesten, 2009. szept. 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7123-22-1 fűzött
Magyarország - ifjúsági szervezet - rendszerváltás
061.213(439)"198/200" *** 329.78(439)"199/200"
[AN 2932656]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2010.
Nagy Norbert
   A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története, 1916-1918 / Nagy Norbert. - Pécs : PTE TTK FI KMBTK, 2010. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-272-1 fűzött
Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet
Konstantinápoly - kutatóintézet - keletkutatás
061.6(560-2Konstantinápoly) *** 95
[AN 2931494]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2010.
   Tanulás, tudás, gazdasági sikerek avagy A tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében [elektronikus dok.] : tudományos konferencia kiadványa : Győr, 2010. április 14. / [rend. a] Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Lifelong Learning Magyarország Alapítvány. - Szöveg. - Budapest : Lifelong Learning Mo. Alapítvány, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9109-3 műanyag tokban
tudásmenedzsment - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Győr) *** 658.1.011.1
[AN 2934334]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6244 /2010.
Angier, Natalie
The canon (magyar)
   Az alapok : szédítő kalandtúra a természettudomány szépségei között / Natalie Angier ; [ford. Horváth Zita]. - Budapest : Európa, 2010. - 480, [3] p. ; 21 cm. - (Európa tudományos diákkönyvtár, ISSN 2061-1048)
Bibliogr.: p. 463-[481].
ISBN 978-963-07-8904-2 kötött : 2800,- Ft
természettudomány - ifjúsági könyv
5(02.053.2)
[AN 2932325]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2010.
   Göttingen dimenziói : a göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2010. - 173, [18] p. : ill. ; 20 cm
A Szarvason, 2009. ápr. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-693-211-4 fűzött : 1980,- Ft
Göttingen - Európa - egyetem - tudománytörténet - 18. század - 19. század
001(4)"17/18" *** 378.4(430-2Göttingen)
[AN 2933228]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2010.
   A nyelvrokonságról : az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság / főszerk. Honti László ; szerk. Csúcs Sándor és Keresztes László. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 104.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-43-5 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - nyelvészet - magyar őstörténet - áltudomány
001.97 *** 930.1(439) *** 809.451.1
[AN 2932780]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6247 /2010.
Gostoni, Eva (1934-)
Himmelslichter - Zeitenwenden (magyar)
   Csillagfény kíséri az utad és világítja meg azt, ami benned van / Eva Gostoni ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Agon Szolg. Bt., 2009. - 181 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88262-0-6 fűzött : 1690,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2933435]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2010.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Az emberi értelem határán túl / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Szerző], 2010. - 118 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
ISBN 978-963-88573-2-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2930420]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2010.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Megoldások könyve / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : Magánkiad., 2009-. - ill., részben színes ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
ezoterika
133.25
[AN 2913753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2010. - 47 p.
ISBN 978-963-88573-1-6 fűzött
[AN 2930381] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6250 /2010.
Fleischer Tamás (1946-)
   Klímaváltozás : közlekedés és települések / Fleischer Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2009. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 82.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-301-540-7 fűzött
Európai Unió - éghajlatváltozás - közlekedésügy - település - 21. század
504.38.054 *** 338.47(4-62) *** 911.37 *** 551.583
[AN 2931786]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2010.
   "Flora, vegetation, environment and land-use at large scale" : 19th EVS Workshop : Pécs, ... 29 April - 2 May 2010 : abstracts / ed. by Zoltán Botta-Dukát and Éva Salamon-Albert ... ; [org. by the Department of Plant Systematics and Geobotany University of Pécs, Institute of Ecology & Botany Hungarian Academy of Sciences, Directorate of Duna-Dráva National Park]. - Pécs : Dep. of Plant Systematics and Geobotany Univ. of Pécs, 2010. - 143 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-328-5 fűzött
Európa - környezetvédelem - vegetáció - konferencia-kiadvány
504.73 *** 504.06(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2930675]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2010.
Szász Tibor (1942-)
   Fejezetek a környezetgazdaságtan témaköréből / Szász Tibor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 110 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-473-368-3 fűzött
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 2931117]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6253 /2010.
Hanka László
   Komplex függvénytan : példatár / Hanka László, Zalay Miklós. - Budapest : Műszaki K., cop. 2010. - 416 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-2816-6 fűzött
függvénytan - példatár
517.5(076)
[AN 2931679]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2010.
Lénárt István
Non-euclidean adventures on the Lénárt sphere (magyar)
   Sík és gömb : összehasonlító geometriai kísérletek síkon és gömbön a Lénárt-gömb segítségével / Lénárt István. - [2. kiad.]. - Budapest : Lénárt Okt., Keresk. és Szolg. Bt., [2009]. - 225, [4] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [226-227].
ISBN 978-963-06-8219-0 fűzött
térgeometria - gömb - példatár
514.113.6(076)
[AN 2931369]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6255 /2010.
Antus Sándor (1944-)
   Szerves kémia / Antus Sándor, Mátyus Péter. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2005. - 3 db (587 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5716-7
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2932536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 120 p.
ISBN 978-963-19-5713-6 fűzött : 2100,- Ft
[AN 2932540] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 128-443.
ISBN 978-963-19-5714-3 fűzött : 4450,- Ft
[AN 2932542] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 452-587.
ISBN 978-963-19-5715-0 fűzött : 2350,- Ft
[AN 2932546] MARC

ANSEL
UTF-86256 /2010.
Fekete Jenő (1949-)
   A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai, HILIC / Fekete Jenő. - Budapest : Merck Kft., 2009. - 87 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8017-2 fűzött
folyadékkromatográfia
543.544.5
[AN 2933977]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6257 /2010.
Nagy László János
A csillagok gyermekei vagyunk (új kiadása)
   A "hévízek atyja" : Dr. Pávai-Vajna Ferenc regényes életútja / Nagy László János. - 2. jav., bőv. kiad. - [Debrecen] : Fábián, 2010. - 375 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86420-6-6 fűzött
Pávai-Vajna Ferenc (1886-1964)
Magyarország - geológus - 20. század
55(439)(092)Pávai-Vajna_F.
[AN 2932722]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2010.
Zepharovich, Victor Leopold Ritter von (1830-1890)
Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächste Umbegung von Füred (magyar)
   A balatoni tihanyi félsziget és Füred közvetlen környéke / V. Ritter v. Zepharovich ; [ford. Sámoly Emília, Kendeh-Kirchknopf Anita] ; [... kiad. a Balaton Fejlesztési Tanács]. - Siófok : Balaton Fejleszt. Tcs., 2010. - 56 p. : ill., térk. ; 21 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-963-06-9371-4 fűzött
Balatonfüred - Tihanyi-félsziget - geomorfológiai képződmény
551.43(439Tihanyi-félsziget)
[AN 2932643]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6259 /2010.
Palmer, Douglas
Evolution (magyar)
   Evolúció : az élet története / Douglas Palmer ; Peter Barrett illusztrációival ; [A főbb rendszertani csoportok c. fejezetet ... Nagy Loránd István kiegészítéseivel közöljük]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 367 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-689-279-1 kötött
törzsfejlődés - paleontológia
575.8 *** 56
[AN 2931795]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2010.
Surányi Béla
   Ember, természet, kultúra / Surányi Béla ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszer- és Környezettudományi Kar Állattenyésztéstudományi Intézet Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási nem önálló Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2010. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-473-361-4 fűzött
Magyarország - állat-ember kapcsolat - flóra - megművelt terület - művelődéstörténet
591.557.2 *** 58 *** 712(100) *** 712(439) *** 930.85(100)
[AN 2930777]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6261 /2010.
   Atherosclerosis : elmélet, klinikum / szerk. Császár Albert. - Budapest : Medicina, 2010. - 456 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-245-1 kötött : 5600,- Ft
szívgyógyászat
616.1
[AN 2931370]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2010.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták 2 : 8 betegség, 201 recept / Borics Kata. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2010]. - 166 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-249-083-0 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2932320]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2010.
Casey, Karen
Change your mind and your life will follow (magyar)
   Változtasd meg az elméd... és az életed vele változik / Karen Casey ; [ford. Sarkadi Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-066-6 kötött : 2990,- Ft
életmód - mentálhigiénia
613.865
[AN 2930558]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2010.
Cohen, David
Body language in relationships (magyar)
   Szexbeszéd : testbeszéd a párkapcsolatokban / David Cohen ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 145, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-892-7 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - nemi élet - testbeszéd
613.88 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 2932812]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2010.
Csernus Imre (1966-)
   A férfi [elektronikus dok.] / Csernus Imre ; [... a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Jaffa, 2010. - 1 CD (8 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9971-25-7 : 3600,- Ft
nemek lélektana - férfi - életvezetés - hangoskönyv
159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 2934052]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2010.
Drenth, Jelto (1946-)
De oorsprong van de wereld (magyar)
   A világ eredete : tények és mítoszok a vagináról / Jelto Drenth ; [ford. Horváth Viktor, ... Balogh Tamás, ... Tótfalusi István]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 446 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-446.
ISBN 978-963-9725-80-5 kötött : 3990,- Ft
nők egészsége - nemi szerv - nemi élet - művelődéstörténet
613.88-055.2 *** 612.62 *** 930.85-055.2
[AN 2932431]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2010.
   Egészség és siker : a Flavon max 5 éve / [közread. a Flavon Group Kft., GéSz Gaál és Sziklás Kft.]. - Debrecen : Ceze Kft., 2009. - [84] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-7699-1 kötött
Flavon Group Kft. (Debrecen)
Magyarország - egészséges táplálkozás - hálózati értékesítés - vállalat
613.2 *** 658.846 *** 061.5(439)
[AN 2933888]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2010.
Egészség és siker (lengyel)
   Zdrowie i sukces : pięciolecie Flavon max / [przekł. Beata Dombi] ; [wyd. Flavon Group Kft., GéSz Gaál és Sziklás Kft.]. - Debreczyn : Ceze Kft., 2009. - [84] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-7965-7 kötött
Flavon Group Kft. (Debrecen)
Magyarország - egészséges táplálkozás - hálózati értékesítés - vállalat
613.2 *** 658.846 *** 061.5(439)
[AN 2933901]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2010.
Erős Erika
   Szexuális problémák a mindennapi orvosi gyakorlatban / Erős Erika. - [Budapest] : Saldo, 2010. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Tippek a jobb szexhez. - Bibliogr.: p. 85-94.
ISBN 978-963-638-345-9 fűzött : 2000,- Ft
nemi élet - szexuális zavar - elektronikus dokumentum
613.88 *** 618.17 *** 616.69
[AN 2933141]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2010.
Forde, Ralph Quinlan
The book of Tibetan medicine (magyar)
   Tibeti gyógymódok : a tibeti orvoslás használata a mindennapokban / Ralph Quinlan Forde ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 176 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-689-179-4 fűzött : 4500,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód
615.89(515)
[AN 2931836]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2010.
Frankel, Lois P. (1953-)
Nice girls don't get rich (magyar)
   A rendes lányok miért nem lesznek gazdagok? : 75 hiba, amivel a nők szabotálják a gazdagság útját / Lois P. Frankel. - [Budapest] : Illia, cop. 2009. - 246 p. ; 24 cm
Ford. Born Anna
ISBN 978-963-9769-26-7 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - siker - gazdagság - nő
613.865-055.2 *** 336.7
[AN 2931674]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2010.
   ILAE centenary exhibition : Budapest, June 28th - July 2nd 2009 / ... created by Simon Shorvon and Judit Jerney ... - [Budapest] : [s.n.], [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a 28. International Epilepsy Congress alkalmából
Fűzött
epilepszia - kiállítási katalógus
616.853-085 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2931687]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2010.
   Immunológiai Intézet. - Debrecen : Immunológiai Int., 2010. - 74, [6] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Immunológiai Intézet
Debrecen - immunológia - kutatóintézet - egyetem
612.017 *** 061.6(439-2Debrecen) *** 378.661(439-2Debrecen).096
[AN 2932485]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2010.
Iyengar, B. K. S. (1918-)
Yoga (magyar)
   Jóga : a holisztikus egészséghez vezető út / B. K. S. Iyengar ; [ford. Nagy Gabriella, Szabó Ágnes, Varga Ildikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 432 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-286-9 kötött
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 2932033]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2010.
Keményné Pálffy Katalin
   Alapozó pszichológia / Keményné Pálffy Katalin. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-19-5879-9 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2932548]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2010.
   A koragyermekkori fejlődés megalapozása : kézikönyv a Biztos kezdet program munkatársai számára / [szerk. Balázs István] ; [kiad. a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - Budapest : SZMI, 2010. - 83 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7366-19-2 fűzött
gyermeklélektan - lelki fejlődés
159.922.7
[AN 2933907]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2010.
Leövey András (1926-)
   Dr. Petrányi Gyula akadémikus, 1912-2000 / írta és szerk. Leövey András, Szegedi Gyula. - [Debrecen] : DE OEC, 2009. - 99, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-84-4 fűzött
Petrányi Gyula (1912-2000)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092) *** 012Petrányi_Gy.
[AN 2930637]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2010.
   A magyar urológia irányelvei / szerk. Pajor László. - Szeged ; Budapest : The Promenade Kft., 2010. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-85825-5-3)
urológia
616.6
[AN 2935071]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2010.
Mészáros Gábor (1954-)
   Mint a minta.. / Mészáros Gábor. - [Budapest] : Huba, cop. 2010. - 75 p. : ill. ; 19 cm. - (Huba - kortárs filozófia, ISSN 1787-453X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88847-0-1 fűzött : 1500,- Ft
viselkedési minta - személyiségtipológia
159.923 *** 316.622
[AN 2931653]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2010.
Millard, Anne-Marie
Firm abs flat stomach in only 30 days (magyar)
   Lapos has már 30 nap alatt / Anne-Marie Millard ; [ford. Szabó Ágnes és Varga Ildikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-224-1 fűzött : 1990,- Ft
torna
613.71
[AN 2931767]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2010.
Nyári Zsuzsa
   Visszértágulat [elektronikus dok.] : út az egészséges vénákhoz : alternatív terápiák, klinikai terápiák, megelőzés, operáció, életmód, torna / Nyári Zsuzsa. - Szöveg és képek. - Szeged : Karnak Kft., [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88310-4-0
gyűjtőér - érbetegség - elektronikus dokumentum
616.14-007.63
[AN 2934134]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2010.
O'Connor, Joseph
Introducing NLP (magyar)
   NLP : segítség egymás és önmagunk megértéséhez : pszichológiai gyakorlatok / Joseph O'Connor és John Seymour ; Robert Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével ; [ford. Kazsoki János, Kazsoki Marianna, Kazsoki Gábor]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8120-15-1 fűzött : 1800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2934935]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2010.
Pregnancy (magyar)
   Babát várunk : minden kérdésre itt a válasz / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-221-0 fűzött : 3990,- Ft
terhesség - szülés
618.2
[AN 2931906]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2010.
   Primer nyitott zugú glaukóma : diagnosztika, kezelés, gondozás / [szerzők Ajtony Csilla et al.]. - [Budapest] : [Glaukóma Irányelvek Munkacsop.], 2009. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Glaukóma Irányelvek Munkacsoport. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7814-8 fűzött
zöld hályog
617.7-007.681
[AN 2934283]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2010.
Ray, James Arthur (1957-)
Harmonic wealth (magyar)
   Harmonikus gazdagság / James Arthur Ray ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 361 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-058-1 kötött : 3590,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2932980]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2010.
Rohn, Jim
The seasons of life (magyar)
   Az élet évszakai / Jim Rohn ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 75 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-94-6 fűzött : 1200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2933862]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2010.
Rozsos István (1932-)
   Három könyv a hitről, az életútról, a hivatásról / Rozsos István. - Pécs : Oboler Kft., 2010. - 223 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9288-5 fűzött
Magyarország - orvos - vallásos irodalom - orvosi etika - 20. század - memoár
614.25 *** 61(439)(092)Rozsos_I.(0:82-94) *** 244
[AN 2933991]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2010.
Soma (1966-)
   Nemek igenje / Soma Mamagésa ; [ill. Marisa Lara és Arturo Guerrero]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-19-6 kötött : 2940,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 2933031]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2010.
Szántó Sándor
   Kérdések és válaszok a Bechterew-kórról / Szántó Sándor, Géher Pál. - [Budapest] : SpringMed, 2010. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-963-9914-60-5 fűzött : 1980,- Ft
gerinc - gyógytorna - izületi betegség
616.711 *** 615.825 *** 616.72-002
[AN 2931670]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2010.
Tari Annamária
   Y generáció : klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban / Tari Annamária. - Budapest : Jaffa, 2010. - 298 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-20-2 fűzött : 2940,- Ft
lélektan - szociálpszichológia
159.9 *** 316.47
[AN 2932398]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2010.
Thomas, Richard (1943-)
The complete book of natural pain relief (magyar)
   A természetes fájdalomcsillapítás / Richard Thomas. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Búsné Pap Judit. - Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-689-283-8 fűzött : 2990,- Ft
természetgyógyászat - fájdalomcsillapító
615.89 *** 615.212
[AN 2931734]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2010.
Tipping, Colin C.
Radical forgiveness (magyar)
   Sorsfordító megbocsátás / Colin C. Tipping ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-057-4 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2933053]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Frauenkrankheiten (magyar)
   Női betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 120, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-73-0 fűzött : 995,- Ft
természetgyógyászat - nőgyógyászat
615.89 *** 618.1
[AN 2932820]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2010.
Treben, Maria (1907-1991)
Kinderkrankheiten (magyar)
   Gyermekbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy Péter] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna International, [2009]. - 123, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-70-9 fűzött : 995,- Ft
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat
616-053.2 *** 615.89
[AN 2932827]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2010.
   A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Jaffa, 2010. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9971-22-6 fűzött : 1990,- Ft
tudat - személyiség-lélektan
159.922 *** 159.923
[AN 2932703]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2010.
Weller, Stella
Back care basics (magyar)
   Hátfájósok könyve : [egyszerű, de hatásos gyakorlatsorokkal] / Stella Weller ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-082-7 fűzött : 1990,- Ft
torna - gyógytorna - hát - gerinc
615.825 *** 613.71 *** 616.711
[AN 2931759]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6297 /2010.
   Sajátos anyagmodellek alkalmazása a mezőgépészetben / szerk. M. Csizmadia Béla. - Gödöllő : FVM MGI, 2009. - 145 p. : ill. ; 25 cm. - (MGI könyvek, ISSN 1589-794X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-513-215-7 kötött
anyagvizsgálat - mezőgazdasági gépészet
620.1 *** 631.3
[AN 2931292]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6298 /2010.
Bloch, Joshua
Java puzzlers (magyar)
   Java-fejtörők : csapdák, buktatók és szélsőséges esetek / Joshua Bloch, Neal Gafter ; [ford. Gilicze Bálint, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2010. - XXIII, 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXI-XXIII.
ISBN 978-963-9637-70-2 fűzött : 5500,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 2931618]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2010.
Debreceni Egyetem. Informatikai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2010) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Informatikai Kar TDK konferencia : 2009/2010. II. félév : 2010. május 6. : program és összefoglalók / [... szerk. Biró Piroska]. - Debrecen : DE Informatikai Kar, 2010. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött
informatika - számítástechnika - könyvtártudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
519.68 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2930746]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2010.
Ferenczy Gábor
   Mac OS X Snow Leopard : kézikönyv / Ferenczy Gábor. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2010. - X, 350 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-11-1 fűzött : 4200,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Mac_OS
[AN 2935613]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 Illustrator biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 19.08 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76008. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-659-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2935941]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 4 Illustrator biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76007. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-660-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2935938]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator 10.0 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.92 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76011. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-656-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2935949]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76010. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-657-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2935948]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76009. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-658-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2935945]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop 7.0 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 18.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76013. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-651-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2935952]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 30.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76012. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-652-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2935951]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2002 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76034. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-635-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936024]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2004 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76033. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-636-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936022]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2005 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76032. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-637-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936019]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2006 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 16.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76031. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-638-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936016]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2007 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 19.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76030. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-639-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936012]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76029. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-640-5)
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936009]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2009 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76028. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-641-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936005]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2010 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 28.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76027. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-640-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2936001]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2002 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76026. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-643-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935995]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2004 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.98 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76025. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-644-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935992]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2005 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76024. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-645-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935991]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2006 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76023. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-646-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935988]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2007 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 11 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76022. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-647-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935987]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76021. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-648-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935985]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76020. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-649-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935983]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2010 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76019. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-650-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2935980]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 15.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76017. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-729-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2935971]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76018. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-730-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2935974]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76016. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-731-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2935968]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 10 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76006. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-664-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2935933]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 11 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 18.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76005. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-665-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2935930]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 12 biblia [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76004. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-666-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2935926]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.64 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76015. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-732-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2935962]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Access 2003 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76014. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-688-7
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 2935957]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 100 leckében [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76041. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-692-4
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936121]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : a rendszer alkalmazása / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76040. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-569-9
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936118]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : alapok és újdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76039. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-571-2
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936116]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : az operációs rendszer kellékei / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 13.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76038. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-573-6
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936058]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : hálózatkezelés, hibaelhárítás, hangolás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76037. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-575-0
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936052]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : mappa-, állomány- és lemezkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76036. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-577-4
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936045]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Windows 7 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76035. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-579-8
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_7
[AN 2936031]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6339 /2010.
Hemingson, Vince
Tattoo design directory (magyar)
   Tetoválás : a testdíszítés művészete / Vince Hemingson ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-323-1 kötött : 3990,- Ft
tetoválás - művelődéstörténet
687.5 *** 391.91(100) *** 930.85
[AN 2931927]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2010.
Szilágyi Péterné
   60 éves a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Könyvkötészete : a Könyvkötészet alakulása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában 1950-től napjainkig : a szerző visszaemlékezése / írta Szilágyi Péterné. - Debrecen : DE Egy. K., 2010. - 84 p. : ill., rfőként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-473-366-9 kötött
Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Könyvkötészet
Debrecen - könyvkötészet - egyetemi könyvtár - történeti feldolgozás
686.1(439-2Debrecen)(091) *** 027.7(439-2Debrecen)
[AN 2930811]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6341 /2010.
   Zajvédelmi szeminárium [elektronikus dok.] : Nyíregyháza, 2008. október 15-17. / szerk. Molnárné Póta Ágnes, Kvojka Ferenc ; rend., kiad. az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület Zaj- és Rezgéscsökkentési Szakosztály. - Multimédia. - Budapest : Opakfi, cop. 2009. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-8241-70-2
zajvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.517.2 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2934258]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6342 /2010.
Kotra Károly
   ZsebKRESZ : gépkocsivezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2010. - 208 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-87575-7-9 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály
656.1.05(439)(094)
[AN 2933548]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2010.
Nautički peljar hrvatskog Jadrana (magyar)
   Adriai hajózási kézikönyv / Šutej [et al.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 527 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-09-6184-4 kötött : 14900,- Ft
Adriai-tenger - hajózás - kikötő - horvát tengerpart - útikönyv
656.61(262.3)(036) *** 914.971.3(262.3)(036)
[AN 2930770]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2010.
Szigetvári Tamás (1972-)
   A posták lehetséges szerepe a digitális kormányzás megvalósításában / Szigetvári Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2009. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 83.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-301-548-3 fűzött
Nyugat-Európa - postaügy - elektronikus ügyintézés - 21. század
656.8(4-15) *** 681.3.004.14
[AN 2931792]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6345 /2010.
Alcraft, Rob (1966-)
Spices (román)
   Mirodenii / de Rob Alcraft. - [Budapest] : Illia, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 15x15 cm + kellékek
Dobozban
Kötött
fűszer - fűszernövény
664.5
[AN 2931757]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2010.
Bastian, Hans-Werner
Praxiserprobte Gartenprojekte (magyar)
   Egyszerű kertépítés : ötletek és tanácsok gyönyörű kertek kialakításához / [szerző Hans-Werner Bastian]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-963-297-110-0 kötött
kertépítés
712.3/.7
[AN 2930667]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2010.
Béládi Katalin
   A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete a tesztüzemek adatai alapján 2008-ban / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert]. - Budapest : AKI, 2009. - 161 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2009/4.)
ISBN 978-963-491-540-9 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"200"(083.41)
[AN 2934005]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2010.
Bird, Jo
Keeping a horse the natural way (magyar)
   A természetes lótartás : miként nevelhetünk egészséges, optimális teljesítményre képes állatot? / Jo Bird ; Pat Parelli előszavával ; a fényképeket Bob Langrish kész. ; [ford. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 206 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-689-243-2 kötött : 4990,- Ft
lótenyésztés
636.1
[AN 2932005]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2010.
Bridgewater, Alan
The allotment specialist (magyar)
   Veteményeskert : útmutató a veteményeskert előkészítéséhez, az ültetéshez, az ápoláshoz és gondozáshoz / A. & G. Bridgewater ; [... ford. Szász Terézia]. - Nyíregyháza : Elektra Kv., cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az én kertem, ISSN 2061-4799)
ISBN 978-963-9952-43-0 fűzött
zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 2934130]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2010.
Deákné B. Katalin
   Háziállataink : [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok, történetek] / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - [32] p. : ill. ; 22 cm + 24 kártya
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9911-11-8 kötött : 2200,- Ft
háziállat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 087.5
[AN 2933518]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2010.
Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum (19.) (2009) (Budapest)
   Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten : [2009. június 20-23.] / összeáll. és szerk. Molnár Pál, Pallóné Kisérdi Imola, Vajda László ; [rend. az IAMA] ; [közread. az] EOQ MNB. - Budapest : EOQ MNB, 2010. - 371 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórum Budapesten. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88843-0-5 fűzött
mezőgazdaság - agráripar - élelmiszer-kereskedelem - konferencia-kiadvány
338.43(100) *** 663/664(100) *** 339.166.82 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2934325]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2010.
Horinka Tamás
   Kertészeti növények komplett tápanyagellátása / Horinka Tamás. - [Budapest] : Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft., cop. 2010. - 521, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [522-524].
ISBN 978-963-06-8970-0 kötött : 5990,- Ft
növénytáplálás - kertészet
634 *** 635 *** 631.811
[AN 2934466]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2010.
Kéri Gáspár
   Az érmelléki szőlőművelés építészeti és tárgyi emlékeinek védelme / Kéri Gáspár, Kántor Anita ; [kiad. Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány]. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Civil Közp. és Adattár Alapítvány, 2009. - 139 p., [21] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.. p. 114. - Összefoglalás román nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86420-5-9)
Érmellék - borospince
663.285(498.4Érmellék) *** 728.94(498.4Érmellék)
[AN 2933570]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2010.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemi információs rendszer 2008. évi eredményei / [szerzők Keszthelyi Szilárd, Pesti Csaba]. - Budapest : AKI, 2009. - 147 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2009/3.)
ISBN 978-963-491-538-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - ezredforduló - statisztikai adatközlés - pénzügy
338.43(439)"200"(083.41) *** 631.16(439)(083.41)
[AN 2933427]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2010.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
A tesztüzemi információs rendszer 2008. évi eredményei (angol)
   Results of Hungarian FADN farms, 2008 / [auth. Keszthelyi, Szilárd, Pesti, Csaba]. - Budapest : AKI, 2009. - 145 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Agroeconomic information, ISSN 1418-2130 ; 2009/3.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-491-538-6)
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"200"(083.41)
[AN 2933430]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2010.
   A különböző típusú üzemek jövedelmét befolyásoló tényezők vizsgálata és nemzetközi összehasonlítása / [szerk. Pesti Csaba, Keszthelyi Szilárd]. - Budapest : AKI, 2010. - 65 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/2.)
ISBN 978-963-491-546-1 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - nyereség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"200"(083.41) *** 336.671
[AN 2933996]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2010.
   A magyar mezőgazdaság fontosabb inputjainak piaci helyzete / [szerk. Vágó Szabolcs]. - Budapest : AKI, 2009. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2009/6.)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-491-543-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági termék - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 631.5
[AN 2934011]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2010.
   Növényházi dísznövények termesztése / szerk. Schmidt Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2002. - 671 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 963-286-080-2 kötött
dísznövény - növényház - növénytermesztés
635.9 *** 631.544
[AN 2933760]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2010.
Pettigrew, Jane
The connoisseur's guide to tea (magyar)
   Tea / Jane Pettigrew ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Ínyencek kézikönyve, ISSN 2060-5234)
ISBN 978-963-689-285-2 kötött : 3500,- Ft
tea
663.95
[AN 2931778]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2010.
Reininger, Heinrich (1928-2002)
Das Plenterprinzip oder Die Überführung des Altersklassenwaldes (magyar)
   A szálalás elvei avagy A korosztályos erdők átalakítása / Heinrich Reininger ; [ford. Román Pál, Román Péter és Román József] ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Keresztes György és Dénes Margit] ; [közread. a] HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. - Budapest : HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., 2010. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-963-88475-1-5 kötött
erdőművelés
630*2
[AN 2934281]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2010.
Squire, David (1938-)
The container specialist (magyar)
   Dézsanövények : hasznos útmutató mindazoknak, akik élvezni szeretnék a balkon- vagy dézsanövények szépségét / David Squire ; [... ford. Várnai Zsanett]. - Nyíregyháza : Elektra Kv., cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az én kertem, ISSN 2061-4799)
ISBN 978-963-9952-40-9 fűzött
dísznövény
635.92
[AN 2933255]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2010.
Squire, David (1938-)
The herb garden specialist (magyar)
   Fűszernövények : útmutató a praktikus és dekoratív fűszerkert elkészítéséhez az ültetéstől a felhasználásig / David Squire ; [... ford. Szász Terézia]. - Nyíregyháza : Elektra kv., cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az én kertem, ISSN 2061-4799)
ISBN 978-963-9952-42-3 fűzött
fűszernövény - amatőr kertészkedés
635.7
[AN 2934047]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2010.
Squire, David (1938-)
The propagation specialist (magyar)
   Növényszaporítás : nélkülözhetetlen útmutató a lakásban és a kertben nevelt növények szaporításához / David Squire ; [... ford. Várnai Zsanett]. - Nyíregyháza : Elektra Kv., cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Az én kertem, ISSN 2061-4799)
ISBN 978-963-9952-41-6 fűzött
szaporítás - növénytermesztés
631.53 *** 635.9
[AN 2933269]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2010.
Stefanovits Pál (1920-)
   Talajtan / Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György ; [a FAO-talajosztályozás c. fejezetet Michéli Erika írta]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 470 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 470.
ISBN 978-963-286-563-8 kötött
talajtan - egyetemi tankönyv
631.4(075.8)
[AN 2933687]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2010.
Székely Erika
   Nemzedékváltás a mezőgazdaságban / [szerző Székely Erika]. - Budapest : AKI, 2009. - 66 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2009/2.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-491-537-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - agrárszociológia - mezőgazdaság - egyéni vállalkozás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.43(4-62)"200"(083.41) *** 658.1(439)"200"(083.41)
[AN 2933428]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2010.
Telegdi Ágnes
   Ó, azok a csodálatos állatok! : mesélnek a házi kedvencek / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2010. - [52] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87955-9-5 kötött : 1990,- Ft
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 2933134]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2010.
   A zöldség- és gyümölcságazat helyzete / [szerzők Erdész Ferencné et al.]. - Budapest : AKI, 2009. - 137 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2009/7.)
Bibliogr.: p. 109-113. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-539-3 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - zöldségtermesztés - gyümölcstermesztés - ezredforduló
338.439(439)"200" *** 634(439) *** 635(439)
[AN 2934429]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6368 /2010.
1001 foods you must try before you die (magyar)
   1001 étel amit meg kell kóstolnod, mielőtt meghalsz / főszerk. Frances Case. - [Budapest] : Gabo, 2009. - 960 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-153-4 kötött
ételspecialitás
641.568(100)
[AN 2931805]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2010.
Farrow, Joanna
Chef school (magyar)
   Főzőiskola : konyhai technikák lépésről lépésre : [hogyan legyünk mesterszakácsok a saját konyhánkban?] / Joanna Farrow ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-276-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2931928]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2010.
Lajos Mari (1943-)
   99 új leves 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2010. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-71-9 kötött : 2600,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2933195]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2010.
Liptai Zoltán
   33 húsétel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-408-2 fűzött : 1399,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2931334]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2010.
Liptai Zoltán
   33 magyaros étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-409-9 fűzött : 1399,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2931364]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2010.
Liptai Zoltán
   33 tésztaétel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-407-5 fűzött : 1399,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2931352]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2010.
Morris, Ting
Desserts (magyar)
   Desszertek : több mint 200 recept a világ minden tájáról / [szöveg Ting Morris, Rachel Lane, Carla Bardi] ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 288 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-6081-6 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2934399]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2010.
Zwickl Györgyné
   Midi néni receptkönyve : [sós és édes sütemények, sváb ételkülönlegességek] / [a recepteket vál. és összeáll. Bayerné Zwickl Borbála, Kiss-Bayer Veronika, Zwicklné Wenczlik Mária]. - Solymár : [Solymári Helytörténeti Alapítvány], 2010. - 56 p. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Zwickl Györgyné. - Közread. a Solymári Helytörténeti Alapítvány
ISBN 978-963-06-9130-7 kötött : 1600,- Ft
ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439)(083.12)
[AN 2932846]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6376 /2010.
Boros János (1954-)
   A tudomány, a tudás és az egyetem : filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok / Boros János. - Veszprém ; Budapest : Iskolakultúra [Szerk.], 2010. - 171 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 37.)
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-693-058-5 fűzött : 2250,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - felsőoktatás - 20. század - ezredforduló
1(100)"19" *** 378(439)"200"
[AN 2933205]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2010.
Duló Károly (1949-)
   Párhuzamok : esszé, sok idézettel, az analógiákról / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-693-180-3 fűzött : 2800,- Ft
kultúratörténet - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 008(100)(091)
[AN 2933407]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2010.
Horváth Orsolya
   Az öneszmélés fenomenológiája : a fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában / Horváth Orsolya. - Budapest : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2010. - 175 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-209-0 fűzött : 2000,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - filozófus - fenomenológia - 19. század - 20. század
1(430)Husserl,_E. *** 165.62
[AN 2933361]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2010.
Skrabski Árpád (1939-2009)
   A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban / Skrabski Árpád, Kopp Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 215 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-963-361-827-1 kötött : 1960,- Ft
párkapcsolat - család - erkölcs - boldogság
173 *** 159.942 *** 17.023.34 *** 316.47
[AN 2934015]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6380 /2010.
   Alapértékeink / [összeáll. Dabóczi Ferenc et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2009. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-5-8 fűzött
lelki gondozás - család - házasság - erkölcs
265.5 *** 173 *** 253
[AN 2931013]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2010.
Baxter, Mary Kathryn
A divine revelation of hell (magyar)
   Amit a pokolról mindenkinek tudni kell! : az idő vészesen fogy / Mary K. Baxter ; [ford. Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 1995 [!2010]. - 228 p. ; 20 cm
Megj. "Isteni kijelentés a pokolról" címmel is
Fűzött
 (hibás ISBN 963-04-5258-8)
látomás - eschatologia
236.4 *** 248.213
[AN 2933670]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2010.
   Bevezető füzet / [összeáll. Dabóczi Ferenc et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2009. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-4-1 fűzött
házasság - család - erkölcs - lelki gondozás
265.5 *** 173 *** 253
[AN 2931027]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2010.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; megj. a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában. - 6. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2010. - 916, 349 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-7303-40-1 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2933865]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2010.
Bidnay Csaba (1970-)
   Együtt, külön utakon : a mi Caminónk / Bidnay Csaba. Együtt, külön utakon : a mi Caminónk / Simon Brigitta. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 271, 261 p. ; 23 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-529-070-3 fűzött : 3990,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2933767]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2010.
Bixler, Otto
Widows orphans and prisoners (magyar)
   Özvegyek, árvák és foglyok : egy rendhagyó könyv és lekigondozói munkafüzet / Otto Bixler ; [ford. Gulyás Csilla]. - Őrbottyán : Ellel Ministries Mo., cop. 2009. - 307 p. : ill. ; 21 cm. - (Igazság és szabadság sorozat, ISSN 2060-8322)
ISBN 978-963-06-7193-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2931733]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2010.
Bowker, John
World religions (magyar)
   A világ vallásai : [a nagy hitrendszerek bemutatása] / John Bowker ; [ford. Medgyessy[!] Zsófia, Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-963-689-339-2 kötött
vallástudomány - kultúratörténet - vallástörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2932552]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2010.
Brown, Laaren
The children's illustrated Jewish Bible (magyar)
   Képes zsidó Biblia gyerekeknek / a történeteket átírta Laaren Brown és Lenny Hort ; rajz. Eric Thomas ; [ford. Balázs Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-689-177-0 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliai történet - gyermekkönyv
221.046(02.053.2)
[AN 2931820]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2010.
Cencini, Amedeo
I sentimenti del figlio (magyar)
   A Fiú lelkülete : a szerzetesképzés menete / Amedeo Cencini ; [ford. Zólyomi-Katona Theodóra]. - Budapest : L'Harmattan : Sapienta Szerzetesi Hittud. Főisk., 2010. - 298 p. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-262-5 fűzött : 2800,- Ft
szerzetesség
271
[AN 2933423]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2010.
Dévai László
   "Isten, kérünk, gyógyítsd meg" ...az emberiséget! : betegség, gyógyulás, gyógyítás a Biblia alapján / Dévai László ; [közread. a] Nyitott Lélek Alapítvány. - Budapest : Nyitott Lélek Alapítvány, 2010. - 198 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9176-5 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - betegség - gyógyítás - hit
244 *** 615.852 *** 616
[AN 2931341]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2010.
Horrobin, Peter J. (1943-)
Forgiveness, God's master key (magyar)
   Megbocsátás Isten mesterkulcsa : a legnagyobb erejű ima a Földön / Peter Horrobin ; [ford. Simonyi Andrea]. - Őrbottyán : Ellel Ministries Hungary Kft., [2009]. - 108 p. ; 20 cm. - (Igazság és szabadság sorozat, ISSN 2060-8322)
ISBN 978-963-88684-0-4 fűzött
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 2931588]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2010.
   Az iszlám politikaelmélete : terminológiai vizsgálat / szerk. Maróth Miklós. - Piliscsaba : Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, 2009. - 239 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, ISSN 1785-0894 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87618-3-5 fűzött
iszlám - iszlám egyházjog - politológia
297 *** 32.001
[AN 2930438]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2010.
Kállay Emil (1929-)
   Az úton becsületesen végig kell menni : Kállay Emil volt piarista tartományfőnökkel beszélget Gianone András. - Budapest : Kairosz, 2010. - 115 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 68.)
ISBN 978-963-662-338-8 füzött : 1500,- Ft
Kállay Emil (1929-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
282(439)(092)Kállay_E.(047.53)
[AN 2932630]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2010.
Kanyó András
   Igazságtétel : Mindszenty másik arca / Kanyó András. - Budapest : Divald Bt., 2010. - 512 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 486-489.
ISBN 978-963-06-7627-4 kötött : 3490,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - belpolitika - 1945 utáni időszak - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/197" *** 323(439)"194/197"
[AN 2933034]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2010.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota] ; [közread. a] Sárvári Evangélikus Egyházközség. - [Sárvár] : Sárvári Evangélikus Egyházközség, 2009. - 111 p. : ill. ; 14 cm
Borítócím: Evangélikus konfirmációi káté
ISBN 978-963-06-8206-0 fűzött
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 2933707]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2010.
Lennox, John
God's undertaker (magyar)
   A tudomány valóban eltemette Istent? / John C. Lennox ; [ford. Padi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2009]. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9867-57-4 fűzött
vallás - tudomány
215
[AN 2934900]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2010.
Nagy Bandó András (1947-)
   Isten bikiniben : játszani is engedj! / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2010. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9880-15-3 kötött : 2000,- Ft
isten - hit
231 *** 211
[AN 2931791]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2010.
Schaude, Otto
Pädagogische Entdeckungen in der Bibel (magyar)
   Pedagógiai felfedezések a Bibliában / Otto Schaude. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2010]. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-67-3 fűzött
Biblia
vallásos nevelés - bibliamagyarázat
22.07 *** 37.017.93
[AN 2934053]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2010.
   Szanghamitta bódhifája : buddhista esszék. Élj most! : buddista esszék / Ananda Pereira ; [... ford., szerk. és jegyzetekkel ell. Ermesz Csaba]. - Budapest : Ermesz Cs. : Szenge Kv., 2010. - 230 p. ; 20 cm
Live now!. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88726-1-6 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2933074]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2010.
Szebeni Olivér (1928-)
   Német baptisták Magyarországon / Szebeni Olivér ; [kiad. Baráti Missziós Alapítvány ...]. - Jánoshalma : Baráti Missziós Alapítvány, cop. 2010. - 275 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-217-814-9 fűzött
Magyarország - baptista egyház - magyarországi németek - történeti feldolgozás
286.15(439)(091) *** 316.347(=30)(439)
[AN 2931833]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2010.
Szilvási András
   Isten általunk hirdetett igéje : homiletika jegyzet / Szilvási András ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola ... - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2010. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9313-4 fűzött
homiletika - egyetemi tankönyv
251(075.8)
[AN 2930465]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2010.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Khuddakanikāya. Itivuttaka (magyar)
   Szutta pitaka, a Buddha tanításainak gyűjteménye : V. rész Khuddaka-nikája : a rövid gyűjtemény : 4. fejezet Itivuttaka : ezt mondotta a Buddha / [... ford., szerk. és lábjegyzetekkel ell. Ermesz Csaba]. - Budapest : Ermesz Cs. : Szenge Kv., 2010. - 165 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Itivuttaka. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88726-0-9 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2933039]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2010.
   Vágyak és korlátok / [összeáll. Dabóczi Ferenc et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2009. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-6-5 fűzött
lelki gondozás - család - házasság - erkölcs
265.5 *** 173 *** 253
[AN 2931000]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2010.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent Benedek / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2010. - [27] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-9226-99-9 fűzött
Benedetto da Norcia (480-547)
szent - 5. század - gyermekkönyv
235.3(092)Benedetto_da_Norcia(02.053.2)
[AN 2930654]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6404 /2010.
Bujdosó István (1971-)
   Hal a vízben / Bujdosó István. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-125-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - humor - csecsemő - memoár
316.37-053.3(0:82-94) *** 894.511-7
[AN 2931994]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2010.
Csepeli György (1946-)
   Örök visszatérés? : társadalom az információs korban / Csepeli György, Prazsák Gergő. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2010. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-7052-93-4 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - információs társadalom - internet - ezredforduló
316.77(439)"200" *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet
[AN 2933024]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2010.
   "Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." : német és magyar polgári lakosok deportálása "malenkij robot"-ra a sztálini lágerekbe, 1944/45-1955 = "Our only guilt was our origin..." : the deportation of German and Hungarian civil residents for "Malenkey robot" to the camps of Stalin from 1944/45 till 1955 / [szerk. ... Bognár Zalán] ; [angol ford. Fejős Ibolya, Horváth Barbara] ; [kiad. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2009 [!2010]. - 390 p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Malenkij robot. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88716-1-9 fűzött : 3500,- Ft
Szovjetunió - deportálás - 1945 utáni időszak - kényszermunka - magyarországi németek
316.347(=30)(439) *** 343.819.5(47)"194"
[AN 2933420]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2010.
Fonseca, Isabel
Bury me standing (magyar)
   Állva temessetek el! : a cigányok útja / Isabel Fonseca ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2010. - 546, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8920-2 kötött : 3800,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - cigányság - szociográfia - 20. század
308(=914.99)(4-11)
[AN 2932123]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2010.
   Kép-keret : az identitás konstrukciói / szerk. Gantner B. Eszter, Schweitzer Gábor, Varga Péter ; [közread. az] ... ELTE Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra Kutatócsoport. - Budapest : Nyitott Kvműhely : ELTE Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra Kutcsop., 2010. - 294 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-29-4 fűzött : 2980,- Ft
identitás - zsidóság
316.63 *** 316.347(=924)
[AN 2933213]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2010.
Krugman, Paul R. (1953-)
The conscience of a liberal (magyar)
   A liberális lelkiismeret / Paul Krugman ; [ford. Orosz Ildikó]. - Budapest : Gondolat, 2010. - 343 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.: p. 331-343.
ISBN 978-963-693-178-0 fűzött : 2890,- Ft
Egyesült Államok - társadalomtörténet - politikatörténet - politikai filozófia - 20. század - ezredforduló
316.32(73)"19/200" *** 32(73)"19/200"
[AN 2933317]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2010.
Lagunas Arias, David (1967-)
Los tres cromosomas (magyar)
   A három kromoszóma : modernitás, identitás és rokonság a katalán cigányok között / David Lagunas ; [ford. Szeljak György, Torbágyi Péter]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 286 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-286.
ISBN 978-963-310-000-4 fűzött : 2980,- Ft
Spanyolország - cigányság - szociográfia - kulturális antropológia - ezredforduló
308(=914.99)(460)"200" *** 316.7 *** 39
[AN 2933398]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2010.
   Lebontott határok : az építkező nemzet / [fel. szerk. Zilahi László] ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal]. - Budapest : MEH, 2010. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9682-06-1 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - magyarság - határon túli magyarság - alapítvány - kulturális egyesület - 21. század
316.356.4(=945.11) *** 316.347(=945.11)(4-191) *** 061.2(439) *** 061.2(4-191)
[AN 2931174]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2010.
Newby, Francesca
Maternity (magyar)
   Anya lettem! : igaz történetek az anyaságról / Francesca Newby ; [ford. Leyrer Ginda]. - Kistarcsa : STB Kv., 2010. - 250 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-259-018-9 fűzött : 2490,- Ft
anya - életvezetés - memoár
316.37-055.52-055.2(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 2933090]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6413 /2010.
   Angyalbárányok : magyar legendamesék / [vál. és a szöveget gond. Nagy Zoltán] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 99, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8768-7 kötött : 2390,- Ft
magyar néprajz - legendamese
398.21(=945.11)
[AN 2935081]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2010.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ezüst mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - Budapest : Scolar, 2010. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-107-8 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(100)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2933097]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2010.
Gőbölyös Luca (1969-)
   Férjhez akarok menni! : [Gőbölyös Luca kiállítása : Knoll Galéria, Budapest, 2010. április 8 - május 29.] = I want to get married!. - Budapest : Knoll Galéria, 2010. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9079-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - párkapcsolat - babona - humor - kiállítási katalógus
398.3 *** 316.472.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2010" *** 73/76(439)(092)Göbölyös_L.
[AN 2931160]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2010.
Gregory, Lady (1852-1932)
Cuchulain of Muirthemne (magyar)
   Cuchulain, az ulsteri hős : [ír mítoszok és legendák] / Lady Augusta Gregory ; [... előszó Pődör Dóra] ; [a lábjegyzeteket írta Pődör Dóra és Sághi Csaba]. - Budapest : General Press, [2010]. - 368 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-176-1 kötött : 4500,- Ft
kelta vallás - mitológia - írek
398.221(=916.2) *** 299.16
[AN 2932410]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2010.
   Hordozókendők és női sorsok : hordozókendő a baranyai németek viseletében : Textilmúzeum, Budapest, 2010. április 29 - szeptember 30. = Kindstücher und Frauengeschichten : das Kindstuch bei den Deutschen in der Baranya / [a kiáll. kurátora, ... szerk. ... Szepesi Anna] ; [... kiad. ... a Textilmúzeum Alapítvány]. - Budapest : Textilmúz. Alapítvány, cop. 2010. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86924-5-0 fűzött
Baranya megye - magyarországi németek - tárgyi néprajz - kendő - szövés - csecsemőgondozás - kiállítási katalógus
39(=30)(439.127) *** 746.1.031.4(=30)(439) *** 649.1 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2932709]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2010.
Hottenroth, Friedrich (1840-1917)
Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit (magyar)
   Nagy viseletkönyv : a világ népeinek viseletei és használati tárgyai az ókortól a XIX. századig / Friedrich Hottenroth ; [... szerk. Bencsik Gábor] ; [... ford. Havas Zsuzsanna]. - Budapest : M. Mercurius, [2010]. - 22, 240 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-9872-05-9 kötött : 4800,- Ft
öltözködés - viselettörténet
391(100)(091)
[AN 2931282]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2010.
Kner Izidor (1860-1935)
   Kner Izidor agyafurt alakjai / Csicseri Bors előszavával és Bér Dezső [et al.] egyszázhetven eredeti rajzával. - Hasonmás kiad. - Gyoma : Kner Ny. ; [Budapest] : Kossuth, [2010]. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Gyoma : Kner Ny., 1914
ISBN 978-963-8183-34-7 kötött : 2800,- Ft
vicc - hasonmás kiadás
398.94 *** 094/099.07
[AN 2934093]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2010.
   Látod, amit én látok? : barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluról / [összeáll. Korompainé Mocsnik Marianna] ; [szerk. Páll István] ; [kiad. a Múzeumfalu Baráti Köre ...]. - Nyíregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2007-2009. - 4 db : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-85818-7-7
Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - népi építészet - falumúzeum - múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány
39(=945.11)(439.161) *** 069(439-2Nyíregyháza) *** 069.12(439) *** 371.335
[AN 2932084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A palatáblától a csobolyóig. - 2009. - [2], 30 p. - (Múzeumpedagógiai füzetsorozat általános iskolásoknak ; 3.)
ISBN 978-963-87655-0-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - múzeumpedagógia - falumúzeum
39(=945.11)(439.161) *** 371.335 *** 069.12(439)
[AN 2932116] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az üllőtől a malomkőig. - 2009. - [2], 30 p. - (Múzeumpedagógiai füzetsorozat általános iskolásoknak ; 4.)
ISBN 978-963-87655-1-2 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - múzeumpedagógia - falumúzeum
39(=945.11)(439.161) *** 371.335 *** 069.12(439)
[AN 2932120] MARC

ANSEL
UTF-86421 /2010.
Nemere István (1944-)
   Táltosok és sámánok / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2010. - 197, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-375-658-4 fűzött
sámánizmus
398.49
[AN 2932388]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2010.
Phillips, Charles
The illustrated history of knights & the golden age of chivalry (magyar)
   Lovagok : a lovagi kultúra aranykora : a középkori lovagi világ hiteles története : képes enciklopédia / Charles Phillips ; [... ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-6079-3 kötött : 7990,- Ft
lovag - művelődéstörténet
394.012(100) *** 930.85(100)
[AN 2934417]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2010.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - 2. kiad. - [Budapest] : Akovita, cop. 2010. - 579 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 556-558.
ISBN 978-963-88686-1-9 kötött : 4800,- Ft
magyar néprajz - népdal - dal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2934057]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2010.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   A pünkösdnek jeles napján.. : pünkösd a 19-20. századi magyar néphagyományban / Tátrai Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2010. - 302 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.. p. 273-290.
ISBN 978-963-05-8750-1 fűzött
magyar néprajz - pünkösdi szokás
398.332.16(=945.11)
[AN 2931338]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2010.
Villányi Péter (1953-)
   Mácsai huncutságok / Villányi Péter. - Budapest : Akad. K., 2010. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8824-9 kötött
Galgamácsa - magyar néprajz - palócok - folklór - adoma
398.94(=945.11)(439-2Galgamácsa) *** 398(=945.11)(439Palócföld)
[AN 2930826]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6426 /2010.
Bagó Zoltán (1975-)
   Média, diktafon, fondorlat : egy magánbeszélgetés utóélete / Bagó Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9049-2 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - politikus - belpolitika - jogeset - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Bagó_Z.(0:82-94) *** 323(439)"200"(0:82-94) *** 34.096(439)"200"(0:82-94)
[AN 2931663]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2010.
Csath Magdolna (1943-)
   A gazdaság van az emberért, és nem fordítva : Csath Magdolna közgazdász professzorral beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2010. - 114 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 68.)
ISBN 978-963-662-357-9 fűzött : 1500,- Ft
Csath Magdolna (1943-)
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló - interjú
323(439)"200"(047.53) *** 338.2(439)"200"
[AN 2932244]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2010.
Icke, David (1952-)
...and the truth shall set you free (magyar)
   ...és az igazság felszabadít : XXI. századi kiadás : a globális ügyek mögött meghúzódó, titkolt forgatókönyv elképesztő leleplezése, mely oly megdöbbentően pontosnak bizonyult a napi események előrejelzésében / David Icke ; [ford. Szücskarcsi, Szücs Zsac]. - [Budapest] : Ez Van K., 2006 [!2010]-. - 24 cm
összeesküvés - globalizáció - okkultizmus
327.88 *** 339.9(100) *** 133
[AN 2932526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006 [!2010]. - 248 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-87251-0-9 fűzött : 3800,- Ft
339.9(100)
[AN 2932529] MARC

ANSEL
UTF-86429 /2010.
   Kisebbségek egy varratmentes Európában : a határon átnyúló együttműködés szerepe az etnokulturális sokszínűség fenntartásában : nemzetközi konferencia : Budapest, 2009. szeptember 15. / [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága]. - Budapest : MEH, 2010. - 92 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9682-07-8 fűzött
Európa - nemzetiség - kisebbség - 21. század - konferencia-kiadvány
323.15(=00)(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2931164]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2010.
Kisebbségek egy varratmentes Európában (angol)
   Minorities in a seamless Europe : the role of transfrontier cooperation in maintaining ethno-cultural diversity : international conference : Budapest, 15 September 2009 / [publ. by the State Secretariat for Minority and National Policy of the Prime Minister's Office]. - Budapest : Prime Minister's Office, 2010. - 94 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9682-08-5 fűzött
Európa - nemzetiség - kisebbség - 21. század - konferencia-kiadvány
323.15(=00)(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2931170]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2010.
Laszlovszky Imre
   Kitelepítés Mözsről, 1946-1948 / Laszlovszky Imre. - Szekszárd : Babits, 2010. - 109 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9556-64-5 fűzött
Mözs - magyarországi németek - kitelepítés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
325.254(=30)(439-2Mözs)"1946/1948"(093)
[AN 2931039]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2010.
   Magyarországért, a köztársaságért [elektronikus dok.] : 2010. 03. 19. Budapest : [Gyurcsány-Orbán vita, 2006. 04.05., Őszödi beszéd, 2006. 05.26] / [közread. a] Magyar Demokratikus Charta. - Multimédia. - Budapest : M. Demokratikus Charta, 2010. - 1 CD ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Megj. az azonos című rendezvény alkalmából. - Működési követelmények: Windows Media Player; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD lejátszó
Magyarország - politikus - századforduló - vita - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Gyurcsány_F. *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 2934150]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2010.
Reybrouck, David van (1971-)
Pleidooi voor populisme (magyar)
   A populizmus védelmében / David van Reybrouck ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Gondolat, 2010. - 86 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-240-4 fűzött : 1500,- Ft
Hollandia - Belgium - demokrácia - populizmus - politikai kultúra - társadalmi változás - ezredforduló
321.7 *** 329 *** 316.4(492)"200" *** 316.4(493)"200"
[AN 2933238]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2010.
   A sárvári MDF Szervezet 20 éve. - Sárvár : MDF Szerv., 2009. - 54 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Magyar Demokrata Fórum. Sárvári Szervezet
Sárvár - Magyarország - párt
329(439)MDF *** 329(439-2Sárvár)
[AN 2932687]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2010.
Ungvári Tamás (1930-)
Ahasvérus és Shylock (új kiadása)
   Csalódások kora : a "zsidókérdés" magyarországi története / Ungvári Tamás. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2010. - 621 p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 545-601.
ISBN 978-963-244-166-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - asszimiláció - zsidóság - művelődéstörténet
323.12(=924)(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19" *** 316.63(439)
[AN 2933077]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6436 /2010.
1001 days that shaped the world (magyar)
   1001 nap amely átformálta a világot : [az ősrobbanástól napjainkig] / Peter Furtado főszerk ; az előszót írta Michael Wood. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 960 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-288-3 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2931996]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2010.
Antiguo Egipto (magyar)
   Ókori Egyiptom / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 2.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6092-2 kötött : 1590,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet
930.85(32)
[AN 2930506]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2010.
Deák Antal András (1941-)
   A folyó, amely éltet és összeköt - a Duna : kiállításvezető = Rieka, ktorá živí a spája - Dunaj = The river which connects and gives life - the Danube / Deák Antal András, Horváth István, Török Zsolt ; [közread. a] VKKI, Duna Múzeum. - Budapest : VKKI ; Esztergom : Duna Múz., 2010. - [50] p. : ill., részben színes ; 22 cm
A kiállítást Esztergomban, 2010. május 10. - június 27. között tartották. - Borítócím: A Duna
ISBN 978-963-06-9214-4 fűzött
Magyarország - Duna - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
930.85(439)(282.243.7) *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2933896]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2010.
   Eszmék, forradalmak, háborúk : Vadász Sándor 80 éves / szerk. Háda Béla [et al.] ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2010. - 573 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-146-5 fűzött
történelem - politika - emlékkönyv
93/99 *** 32
[AN 2933328]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2010.
Fedeles Tamás (1974-)
   Püspökök, prépostok, kanonokok : fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből / Fedeles Tamás. - Szeged : SZTE Tört. Int. Középkori és Kora Újkori Tört. Tansz., 2010. - 173 p. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-990-4 fűzött
Pécs - egyháztörténet - katolikus egyház - középkor - püspök
930.85(439-2Pécs)"10/15" *** 282(439-2Pécs)"10/15"(092)
[AN 2930571]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2010.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Újraírt történelem : 20. század első fele négy tételben : [országtörténet valósághűen, 1900-1950] / Helméczy Mátyás. - 2. kiad. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2009. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6853-8 kötött
magyar történelem - 20. század
943.9"190/194"
[AN 2933641]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2010.
Incas y culturas andinas (magyar)
   Inkák és az andoki kultúrák / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Kiss Dávid Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6091-5 kötött : 495,- Ft
Andok vidéke - művelődéstörténet - inkák
930.85(399.7)
[AN 2930480]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2010.
Kéri László (1951-)
   A rendszerváltás krónikája, 1988-2009 / Kéri László. - [Budapest] : Kossuth : Népszabadság, cop. 2010. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-09-6150-9 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - album
943.9"1988/2009" *** 323(439)"198/200"
[AN 2930828]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2010.
Kocsis István (1940-)
   Magyarország Szent Koronája : a Szent Korona misztériuma és tana / Kocsis István. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2010. - 536 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 525-534.
ISBN 978-963-302-014-2 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - szentkoronatan - művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2932261]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2010.
   Letagadott eleink, a szkíták : szkíta olvasókönyv / szerk. Pápai Szabó György. - Budapest : Hun-idea, 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 3.)
Bibliogr.: p. 98 p.
ISBN 978-963-7014-43-7 fűzött : 400,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet - szkíták
939.51(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2931652]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2010.
Mikos Éva (1976-)
   Árpád pajzsa : a magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII-XIX. században / Mikos Éva. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : L'Harmattan ; Pécs : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz., 2010. - 347 p. : ill. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 239-283.
ISBN 978-963-236-244-1 fűzött : 3200,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - magyar irodalom története - 19. század - narratológia
943.9"08/09" *** 894.511(091)"18" *** 82.01-3
[AN 2933392]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2010.
Németh Károly (1881-1969)
   Lébény az első világháborúban : Németh Károly evangélikus lelkész naplója alapján / a szöveget gond., a képeket vál. Ferenczi Zoltán. A Lébényi Evangélikus Egyházközség története / írta Koháry Ferenc. - Lébény : Lébényi Evangélikus Egyházközs., 2010. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8630-3 fűzött
Lébényi Evangélikus Egyházközség
Lébény - helytörténet - első világháború - evangélikus egyház - napló
943.9-2Lébény"191"(093) *** 284.1(439-2Lébény)(091)
[AN 2930634]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2010.
Szálkai Tamás
   Iratok és armalisták : műveltség és mentalitás a bihari nemességigazolások dokumentumaiban / Szálkai Tamás. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2010. - 39 p. ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-40-6 fűzött
Bihar vármegye - nemesség - bocskoros nemesség - 18. század - 19. század - igazolás
929.7.034(439.173) *** 929.735(439.173)
[AN 2933892]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2010.
   A szegedi Királyi Biztosi Hivatal iratai, 1880-1883 / szerk. Kaján Imre, Zombori István ; [kiad. Móra Ferenc Múzeum ...]. - Szeged : Móra Múz., 2010. - 284 p. ; 24 cm
Dóka Klára "Tisza Lajos és Szeged" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-30-2 fűzött
Tisza Lajos (1832-1898)
Szeged. Királyi Biztosi Hivatal
Szeged - helytörténet - levéltári repertórium - kormánymegbízott - árvíz - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - történelmi forrás
943.9-2Szeged"188"(093) *** 32(439)(092)Tisza_L.(093) *** 627.51(439-2Szeged)"1879"(093) *** 930.253(439-2Bp.)MOL(083.8)
[AN 2934602]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2010.
   Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945-1990 / [szerzők Apor Péter et al.]. - Szombathely : Szombathely M. Jogú Város, 2010. - 539 p. : ill. ; 23 cm. - (Acta Savariensia, ISSN 1216-4038 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87608-8-3 fűzött
Szombathely - helytörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9-2Szombathely"1945/1990"
[AN 2931241]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2010.
Varjasi Imre (1961-)
   Az 1956-os forradalmi bizottmányok tevékenysége és dokumentumai Hajdú-Bihar megyében : forrásközlés / Varjasi Imre. - Hajdúböszörmény ; [Debrecen] : Fábián, 2009. - 334 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-86420-4-2 fűzött
Hajdú-Bihar megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.916.5"1956"(093.2)
[AN 2932745]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2010.
   Vázlatok két évszázad magyar történelméből : tanulmányok : a kötetben szereplő tanulmányok többsége az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és jelenkori magyar történeti programjának 2009. május 7-i konferenciája előadásainak kibővített változata / főszerk. Gergely Jenő ; szerk. Dombovári Ádám, Manhercz Orsolya. - Budapest : ELTE Történelemtud. Doktori Isk. : ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Tört. Tansz., 2010. - 269 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-141-0 fűzött
magyar történelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19"
[AN 2933340]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6453 /2010.
Bascot, Séverine
Le Caire (magyar)
   Kairó / [szerző Séverine Bascot, ... Stéphanie Wenger] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2010. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-68-6 fűzött
Kairó - útikönyv
916.20El-Qahira(036)
[AN 2931139]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2010.
Calhoun, Ben
Chicago (magyar)
   Chicago / [szerző Ben Calhoun] ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2009. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-63-1 fűzött
Chicago - útikönyv
917.3-2Chicago(036)
[AN 2931151]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2010.
Chen, Mollie
Boston (magyar)
   Boston / [szerző Mollie Chen] ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2010. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-64-8 kötött
Boston (Massachusetts) - útikönyv
917.3-2Boston(036)
[AN 2931510]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2010.
Desits Imre
   Sztetoszkóppal a világ körül / Desits Imre. - Sárvár : Desits I., 2009. - 146 p., [12] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
közegészségügy - fejlődő ország - útleírás - memoár
908.100-773 *** 614(100-773)(0:82-94)
[AN 2932695]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2010.
Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája (10.) (2010) (Szeged)
   Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája [elektronikus dok.] : Szeged, 2010. ápr. 01-02. / szerk. Bajmócy Péter, Józsa Klára ; [rend., kiad. a SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék]. - Szöveg. - Szeged : SZTE TTIK Gazd.- és Társadalomföldrajz Tansz., 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-012-4
földrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
91 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2934167]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2010.
Gruber, Ruth Ellen (1949-)
Jewish heritage travel (magyar)
   Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet-Európában / Ruth Ellen Gruber ; [... ford. Benke László]. - Budapest : Geographia, cop. 2010. - XIII, 346 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9810-72-3 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - zsidóság - helyismeret - emlékhely - zsinagóga - temető
908.4-11(=924)(036) *** 726.3(4-11)(036) *** 726.825(=924)(4-11)
[AN 2930653]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2010.
Kovács-Horacsek András (1950-)
   Hellász hosszában / Kovács-Horacsek András. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 325, [19] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-73-1 fűzött : 5030,- Ft
Görögország - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.495(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2930608]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2010.
Le Tac, Hélène
Helsinki (magyar)
   Helsinki / [szerző Hélene Le Tac, ... Lotta Sonninen] ; [ford. Bárdos Miklós]. - Budapest : Geographia, 2010. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-67-9 kötött
Helsinki - útikönyv
914.80Helsinki(036)
[AN 2931465]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2010.
Rabinowitz, Assia
Ljubljana et la Slovénie (magyar)
   Ljubljana és környéke / [szerző Assia Rabinowitz, ... Tomaž Sršen] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2010. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-69-3 kötött
Ljubljana - Szlovénia - útikönyv
914.971.2-2Ljubjana(036) *** 914.971.2(036)
[AN 2931456]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2010.
Reybrouck, David van (1971-)
De plaag (magyar)
   A járvány : írók, termeszek, Dél-Afrika / David van Reybrouck ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Gondolat, 2010. - 280 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-693-223-7 fűzött : 3250,- Ft
Dél-Afrika - helyismeret - memoár
908.680(0:82-94)
[AN 2933665]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2010.
Thaler Tamás (1961-)
   Székelyföld : évezredes legendák, évszázados hagyományok / [fotó] Thaler ; [szöveg] Laszlovszky, Polgár. - [Budapest] : Anno, 2010. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-375-654-6 kötött
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12)
[AN 2932494]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2010.
Varga Istvánné
   Tata : lépten-nyomon / Varga Istvánné ; [kiad.] Tata Város Önkormányzata. - Tata : Önkormányzat, 2010. - 430 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-424.
ISBN 978-963-88813-0-4 kötött
Tata - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Tata *** 930.85(439-2Tata)
[AN 2931405]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2010.
Varga, Krzysztof (1968-)
Gulasz z turula (magyar)
   Turulpörkölt / Krzysztof Varga ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Európa, 2010. - 191, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8964-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - lengyel irodalom - magyar történelem - helyismeret - szociográfia - memoár
908.439(0:82-94) *** 308(=945.11) *** 884-94=945.11 *** 943.9
[AN 2933487]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2010.
Waldman, David
Montréal (magyar)
   Montreal / [szerző David Waldman] ; [ford. Kádár Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2010. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-65-5 kötött
Montreal (Kanada) - útikönyv
917.1-2Montreal(036)
[AN 2931512]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6467 /2010.
   Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti / [red. Ildika Klauszová Fúziková, Karola Klauszová]. - [Budapest] : Slovenskej samosprávy Budapešti, 2010. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás magyar és angol nyelven
Kötött
Budapest - magyarországi szlovákok - kisebbségi önkormányzat - kulturális élet
352(439-2Bp.) *** 316.347(=854)(439)
[AN 2933481]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2010.
   Alternatív vitarendezés határon innen és túl / [szerk. Fazekas Judit, Sós Gabriella]. - Budapest : MKIK, 2009. - 84 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562)
ISBN 978-963-9008-98-4 fűzött
mediáció
347.925
[AN 2932951]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2010.
Antal Tamás (1978-)
   Hódmezővásárhely törvényhatósága, 1919-1944 : fejezetek a magyar városigazgatás történetéből / Antal Tamás. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2010. - 258 p. : ill. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 27.)
Bibliogr.: p. 151-161. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7237-76-8 kötött
Hódmezővásárhely - törvényhatóság - helyi önkormányzat - Horthy-korszak
352(439-2Hódmezővásárhely)"192/194"
[AN 2933911]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2010.
Arató Balázs
   A közbeszerzés hatályos jogorvoslati rendszere / ... kész. Arató Balázs. - Budapest : OVI, 2010. - 28 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 42.)
Lezárva: 2010. ápr. 10.
Fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - jogorvoslat - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 343.155(439)(036)
[AN 2933515]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2010.
Cartledge, Bryan (1931-)
Mihály Károlyi & István Bethlen (magyar)
   Trianon egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Officina, cop. 2010. - 191 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9705-81-4 kötött : 3250,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - politikus
341.382"1920" *** 943.9"1920" *** 32(439)(092)Károlyi_M. *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 2933697]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2010.
Csizmadia Andor (1910-1985)
   Magyar állam- és jogtörténet / Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos László ; szerk. Csizmadia Andor ; [átd. Horváth Pál, Stipta István]. - 15. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 573 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-4566-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(439)(091)(075.8) *** 342(439)(091)(075.8)
[AN 2932556]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2010.
Farkas István
   Alvállalkozó és erőforrás módosítást követő szabályozása a közbeszerzési törvényben / ... kész. Farkas István. - Budapest : OVI, [2010]. - 28 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 43.)
Lezárva: 2010. máj. 11.
Fűzött : 3000,- Ft
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - munkaszerződés - útmutató
351.712.2(439)(036) *** 347.754.3(439)
[AN 2934274]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2010.
Földi Pál (1938-)
   Az amerikai tengerészgyalogos / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-249-103-5 fűzött
Egyesült Államok. Army. Marine Corps
Egyesült Államok - hadtörténet - tengerészgyalogság
359.31(73)(091) *** 355.48(73)
[AN 2932448]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2010.
Földi Pál (1938-)
   Szovjet háborús bűnök / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-249-084-7 fűzött
Szovjetunió - háborús bűncselekmény - második világháború
343.337(47)"1939/1945"
[AN 2931760]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2010.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   A mediációról : mint a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről : az Európai Unió mediációs irányelve a német és a magyar polgári eljárásjog tükrében : jog-összehasonlító tanulmány / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Gondolat, 2010. - 238 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-218-3 fűzött : 3250,- Ft
Európai Unió - Magyarország - Németország - polgári eljárásjog - mediáció - összehasonlító jog - ezredforduló
347.925 *** 340.5 *** 347.9(439)"200" *** 347.9(430)"200"
[AN 2933394]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2010.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság
   A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság eljárási szabályzata : 2009. január 1. / [fel. szerk. Kecskés László]. - Budapest : M. Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Választottbíróság, [2009]. - 46 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - kamara - ipar - kereskedelem - választottbíróság - működési szabályzat
347.918(439)(094) *** 334.788(439)(094)
[AN 2933032]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2010.
   Módszertani útmutató az "Új esély plusz" - partnerségben a bűnismétlés megelőzéséért a dél-alföldi régióban elnevezésű projekt módszereinek átadásához / [kész., szerk. Orvosné Bánvölgyi Éva et al.] ; [közread. a] Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. - [Békéscsaba] : Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Közp., [2010]. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-06-9222-9 fűzött
Dél-alföldi régió - bűnmegelőzés - 21. század
343.85(439Dél-Alföld)
[AN 2933941]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2010.
Renkó Ferenc István
   A gazdálkodó szervezetek végelszámolásáról / [szerzők Renkó Ferenc István, Ladányi Gábor]. - Budapest : Saldo, 2010. - 80 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-638-339-8)
Magyarország - felszámolás - társasági jog - útmutató
347.736(439)(036) *** 347.72(439)(036) *** 658.1.016.8
[AN 2933023]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2010.
Schweitzer Gábor (1964-)
   Az önkormányzatiság színe és fonákja : a fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920 és 1930 között / Schweitzer Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 280 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 50.). (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 255-271.
ISBN 978-963-236-245-8 fűzött : 2600,- Ft
Budapest - önkormányzati igazgatás - törvényhatósági bizottság - 20. század - jogi szabályozás
352(439-2Bp.)"192" *** 35.07(439)
[AN 2933379]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2010.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   Szupertitkos alakulat : az MN 1480 hadműveleti-harcászati rakétadandár története, 1963-1991 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-496-5 kötött : 2990,- Ft
Magyarország. Néphadsereg. Hadműveleti-harcászati Rakétadandár
Magyarország - katonai egység története - rakétafegyver - tüzérség - 1945 utáni időszak
358.111.6(439)"196/199"
[AN 2930467]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2010.
Szente Zoltán (1966-)
   Bevezetés a parlamenti jogba / Szente Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2010. - 405 p. ; 21 cm. - (East-European-non-fiction, ISSN 0866-0212)
Bibliogr.: p. 391-405.
ISBN 978-963-9777-09-5 kötött : 5000,- Ft
jog - országgyűlés
342.53
[AN 2933694]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2010.
Takács Péter (1953-)
   John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete / Takács Péter. - Budapest : ELTE ÁJK, 2010. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Sisyphus, ISSN 2061-6724). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-142-7 fűzött
Austin, John (1790-1859)
Nagy-Britannia - jogász - jogelmélet - jogfilozófia - 19. század
340.12 *** 34(410)(092)Austin,_J.
[AN 2933415]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6484 /2010.
Ambrose, Hugh
The pacific (magyar)
   The pacific : a hős alakulat / Hugh Ambrose ; [ford. Tomori Gábor és Béresi Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 708 p. : ill. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
Egyesült Államok. Army. Marine Corps
Egyesült Államok - katonai egység története - második világháború
355.486(73)"1939/1945"
[AN 2930400]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2010.
Földi Pál (1938-)
   A magyarok nyilai : hadtörténet a honfoglalás és az Árpád-házi királyok korából / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2010. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-650-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - Árpád-kor
355.48(439)"08/12"
[AN 2931593]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2010.
Földi Pál (1938-)
   Rongyos Gárda / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2010. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-375-656-0 fűzött
Magyarország - fegyveres ellenállás - félkatonai szervezet - határkérdés - két világháború közötti időszak - magyar történelem
355.425(439)"1919/1939" *** 943.9"191/193"
[AN 2932387]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2010.
Jackson, Robert
101 great bombers (magyar)
   101 híres bombázó : legendás katonai gépek az I. világháborútól napjainkig / Robert Jackson ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9926-06-6 kötött : 3600,- Ft
bombázó repülőgép - 20. század - ezredforduló
623.746.4(100)"19/200"
[AN 2934439]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2010.
Jackson, Robert
101 great warships (magyar)
   101 híres hadihajó : legendás hadihajók az I. világháborútól napjainkig / Robert Jackson ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9926-05-9 kötött : 3600,- Ft
hadihajó - 20. század - ezredforduló
623.82(100)"19/200"
[AN 2934450]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2010.
   Küldetés : Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Grúzia, Irak, Koszovó, Libanon, Nyugat-Szahara, Sínai-félsziget, 2010 = Mission : Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Georgia, Iraq, Kosovo, Lebanon, Western-Sahara, Sinai Peninsula / [fotók Besenyő János et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-502-3 kötött
Magyarország - békefenntartó erő - fényképalbum
355.357(100) *** 355(439)(084.12)
[AN 2930677]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2010.
   A nagy honvédő háború : a Vörös Hadsereg 21. gyalogsági hadosztálya 93. harckocsivadász tüzérségi zászlóalja 3. ütege hősi tetteinek krónikája = Velikaâ otečestvennaâ vojna / [szerk. Krausz Tamás] ; [ford. Mezei Bálint és Andrej Ogoljuk]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2010. - 128, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata és magyar fordítása
ISBN 978-963-7730-55-9 kötött
Szovjetunió. Krasnaâ armiâ. 21. Pehotnaâ diviziâ. 93. Istrebitelʹnyj protivotankovyj divizion
Szovjetunió - katonai egység története - második világháború - memoár - fényképmásolat
355.486(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 2931245]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2010.
Szabó János, B. (1969-)
   A tatárjárás : a mongol hódítás és Magyarország / B. Szabó János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2010. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 188-[192].
ISBN 978-963-13-5924-4 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - tatárjárás
355.48(439)"1241/1242" *** 943.9"1241/1242"
[AN 2933785]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2010.
Withers, Harvey J. S.
The illustrated encyclopedia of swords and sabres (magyar)
   Kardok és szablyák képes enciklopédiája : legendás szúró- és vágófegyverek a világ minden tájáról / Harvey J. S. Withers ; [... ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6080-9 kötött : 7990,- Ft
kard - szúrófegyver - történeti feldolgozás
623.444.2(100)(091)
[AN 2934332]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6493 /2010.
Komócsin Laura
   Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek / Komócsin Laura. - [Budapest] : Manager Kvk., [2009]-. - 26 cm
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 2934438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 150 coachingeszköz esetleírásokkal. - cop. 2009. - 322 p. : ill.
Műanyag, kapcsos borítóban. - Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-9912-12-0 fűzetlen : 9990,- Ft
[AN 2934454] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6494 /2010.
   Árszintek és árarányok nemzetközi összehasonlításban / [szerk. Stummer Ildikó]. - Budapest : AKI, 2009. - 93 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2009/7.)
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-491-544-7 fűzött
Európa - árpolitika - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.53 *** 338.43(4)"200"(083.41)
[AN 2934017]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2010.
Bacsur Kálmán
   Személyügyi kontrolling / írta Bacsur Kálmán, Boda György. - 2. kiad. - Budapest : Boda & Partners Kft., 2010. - 198 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-963-06-8824-6 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - kontrolling - egyetemi tankönyv
658.3(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2931785]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2010.
Bándi Gábor
   K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Bándi Gábor, Borsi Balázs, Papanek Gábor]. - Budapest : MKIK, 2009. - 150 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 35.)
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 978-963-9008-96-0 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés
330.341.1(439) *** 330.341.1(4-62)
[AN 2932965]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2010.
Bauer János
   Bérügyintézői ismeretek / Bauer János, Lévai Zoltán. - [Budapest] : Perfekt, [2010], cop. 2009. - 368 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-759-3 fűzött : 3400,- Ft
bér - számvitel - ügyvitel - tankönyv
658.3 *** 331.2(439)(078) *** 657(078)
[AN 2932616]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2010.
Biró Szabolcs
   A hazai birtokpolitika a közvetlen támogatási rendszer keretei között / [szerző Biró Szabolcs]. - Budapest : AKI, 2010. - 116 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2010/1.)
Bibliogr.: p. 79-87.
ISBN 978-963-491-545-4 fűzött
Magyarország - földbirtok - gazdaságpolitika - ezredforduló
332.7(439)"200" *** 338.246.027(439)"200"
[AN 2934023]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2010.
Bíró Tibor (1952-)
   Amit a mérleg mutat, 2010 : [mutatószámokat és kiegészítő mellékletet készítő programmal] / [szerzők Bíró Tibor, Pucsek József, Sztanó Imre]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2010. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-337-4 fűzött : 5900,- Ft
mérlegkimutatás
657.37(036)
[AN 2933773]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2010.
Chikán Attila (1944-)
   Bevezetés a vállalatgazdaságtanba : a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga / Chikán Attila. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2010. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 341-352.
ISBN 978-963-9698-11-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-9698-11-6)
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2935069]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2010.
   The concentric-circle model of FDI spillover effects : estimation using Hungarian panel data / Ichiro Iwasaki [et al.]. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 42 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 191.)
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 978-963-301-545-2 fűzött
Magyarország - beruházás - 21. század
330.322(439)
[AN 2931189]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2010.
Csurka Endre (1958-)
   Kiút, a szerves fejlődés : válság vagy tudatos rombolás / Csurka Endre. - Budapest ; [Kistarcsa] : STB Kv., 2010. - 278 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7435-42-3 fűzött
Magyarország - gazdaság - gazdasági válság - globalizáció - ezredforduló
338(439)"199/200" *** 330.342.143 *** 338.124.4
[AN 2932500]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2010.
   Az élelmiszerfeldolgozó kis- és középvállalkozások helyzete, nemzetgazdasági és regionális szerepe / [szerk. Kapronczai István]. - Budapest : AKI, 2009. - 129 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2009/9.)
Bibliogr.: p. 91-92. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-542-3 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - kisvállalkozás - középvállalat - ezredforduló
334.72.012.63/.64(439) *** 338.439(439)"200"
[AN 2934435]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2010.
   Az élelmiszer-kiskereskedelem beszerzési és árképzési politikája / [szerzők Györe Dániel et al.]. - Budapest : AKI, 2009. - 129 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2009/10.)
Bibliogr.: p. 93-96. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-547-8 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - kiskereskedelem - árpolitika - beszerzés - ezredforduló
339.37(439) *** 338.439(439)"200" *** 338.534(439) *** 339.146(439)
[AN 2934413]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2010.
Fehér Éva
   Elektronikus kereskedelem az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Fehér Éva, Szohár Ferenc, Csiszér Gábor]. - Budapest : MKIK, 2009. - 112 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 34.)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-9008-95-3 fűzött
elektronikus kereskedelem
658.8 *** 681.324Internet
[AN 2932959]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2010.
Fleischer Tamás (1946-)
   Transport policy in the European Union from an Eastern perspective / Tamás Fleischer. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 17 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 193.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 978-963-301-547-6 fűzött
Európai Unió - közlekedésügy - 21. század
338.47(4-62)
[AN 2931179]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2010.
Fodor Veronika
   A csepeli Weiss és a Chorin család : munkásjólét és szociális gondoskodás / [Fodor Veronika]. - Paks : Fodor V., 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-06-8463-7 fűzött
Weiss család
Chorin család
gyáros - zsidóság - szociális gondoskodás - jótékonyság - munkásság - Horthy-korszak - második világháború
658.1(439)(092) *** 929(=924)(439) *** 331.344.5(439)"193/194" *** 364.422(439) *** 316.343.63(439)"193/194" *** 929.52(439)Chorin *** 929.52(439)Weiss
[AN 2933942]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2010.
Gaál Zoltán (1947-)
   Megbízhatóság, karbantartás / Gaál Zoltán, Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2010]. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7332-26-X fűzött
megbízhatóság - karbantartás
658.58 *** 519.873
[AN 2934904]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2010.
   Gazdaságfejlesztési stratégiák, piaci eszközök : a Magyar Fejlesztési Bank működésének jellemzői és elvi alapjai / szerk. Gál Péter, Mikesy Álmos ; írta Gál Péter [et al.]. - Budapest : MFB, 2010. - 114, [4] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kötött
Magyar Fejlesztési Bank
Magyarország - gazdasági fejlődés - bank - ezredforduló
330.34 *** 336.71(439)
[AN 2933867]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2010.
George, Susan (1934-)
Their crises, our solutions (magyar)
   Börtön vagy szabadság / Susan George ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-355-5 fűzött : 3400,- Ft
globalizáció - világgazdaság - ezredforduló
339.9(100)"200"
[AN 2932192]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2010.
Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium (2009) (Budapest)
   Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium [elektronikus dok.] : a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére : Budapest, 2009. november 9-11. / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMF BDGBMK, [2010]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-7154-99-7
munkavédelem - mérnöki tudomány - mechatronika - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
331.45 *** 62 *** 681.5 *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2934306]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2010.
   Impact and management of the global crisis: selected policy lessons : Hungarian - Bulgarian Bilateral Workshop : Budapest, October 16, 2009 / ed. by Gábor Fóti and Tamás Novák ; [org., publ. by the] Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2010. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-551-3 fűzött
világgazdaság - gazdasági válság - 21. század
339.9"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 2931224]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2010.
   Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, telepengedélyezés 2010 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2010. - 218 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. febr. 10.
ISBN 978-963-9856-12-7 fűzött
Magyarország - belkereskedelem - vendéglátás - gazdasági jog - vállalkozásismeret - jogszabálygyűjtemény
334.72(439)(036) *** 347.7(439)(094) *** 338.48(439)(094) *** 339.3(439)(094)
[AN 2931572]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2010.
Kovács Ferenc
   Önellenőrzés, 2010 / Kovács Ferenc. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2010. - 91, [22] p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-79-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adóbevallás - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2934724]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2010.
Kovács Zoltán (1955-)
   Termelésmenedzsment : interaktív bevezetés a termelés tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2009], cop. 2001. - 487 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
termelésszervezés - egyetemi tankönyv
658.5(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2934901]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2010.
   Közlekedéspolitikai kihívások a XXI. századi Magyarországon / [... szerk. Lesti Árpád]. - Budapest : Forum Politicum Int., 2010. - 82 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Forum Politicum könyvek, ISSN 2061-4306)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - közlekedésügy - 21. század
338.47(439)
[AN 2933587]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2010.
   A közszféra és a gazdaság versenyképessége : empirikus eredmények és tanulságok : tanulmány / [... szerk. Báger Gusztáv, ... Czakó Erzsébet] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2010. - 178 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-963-88187-6-8 fűzött
Magyarország - versenyképesség - közszolgálat - civil társadalom - ezredforduló
339.137(439)"200" *** 35.08(439) *** 323.21(439)
[AN 2930899]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2010.
   Logisztika az Európai Unióban és Magyarországon / [szerk. Déri András, Kőhegyi Anita]. - Budapest : MKIK, 2009. - 119 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 36.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-963-9008-94-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - logisztika
658.78(439) *** 658.78(4-62)
[AN 2932968]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2010.
Rodokanakīs, Stavros
   Evaluating the risk of uneployment : comparison between the two most populated Greek regions with the entire country / Stavros Rodokanakis and Irini Moustaki. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2010. - 24 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 194.)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 978-963-301-549-0 fűzött
Görögország - munkanélküliség - ezredforduló
331.56(495)
[AN 2931929]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2010.
   Roles and challenges of knowledge management in innovation for services and products : conference proceedings of the 5th International Conference on Knowledge Management in Organizations : May 18th - 19th, 2010 Veszprém ... / ed. by Lorna Uden, Lajos Szabó, Nóra Obermayer-Kovács ; [org. by ... Faculty of Economics University of Pannonia ... and Staffordshire University ...]. - Veszprém : Univ. of Pannonia, [2010]. - 508 p. : ill. ; 29 cm
Címváltozat: KMO 2010. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-94-5 fűzött
tudásmenedzsment - innováció - konferencia-kiadvány
658.1.011.1 *** 659.2 *** 330.341.1 *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2934653]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2010.
Soros, George (1930-)
The new paradigm for financial markets (magyar)
   A 2008-as összeomlás és következményei : a pénzügyi piacok új paradigmája / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A 2008-as hitelválság és következményei" címmel is
ISBN 978-963-244-169-9 fűzött : 2950,- Ft
pénzügyi válság - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 336.74
[AN 2933703]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2010.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Transformation and catch-up issues in Hungary, examined in network alignment terms / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 190.)
Bibliogr.: p. 15-18.
ISBN 978-963-301-544-5 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439) *** 330.3
[AN 2931188]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2010.
Szigetvári Tamás (1972-)
   The European neighbourhood policy : concept, practice, future and the priorities of Hungary / Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2009. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 192.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-301-546-9 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció - gazdasági kapcsolat
339.923(4-62) *** 339.92(100)
[AN 2931190]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2010.
   A válság hatása a magyar élelmiszergazdasági külkereskedelemre nemzetközi összehasonlításban / [szerk. Wagner Hartmut]. - Budapest : AKI, 2009. - 109 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2009/8.)
Bibliogr.: p. 67-69. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-541-6 fűzött
Magyarország - külkereskedelem - élelmiszeripar - ezredforduló
339.5(439)"200" *** 338.439(439)"200"
[AN 2934419]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6525 /2010.
Ballagi Farkas
   A Kapuvári Kórház krónikája, 1887-2007 / lejegyezte Ballagi Farkas. - Szombathely ; Kapuvár : NYME SEK, 2009. - 302 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. - Bibliogr.: p. 299.
ISBN 978-963-9871-26-7 kötött
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet (Kapuvár)
Kapuvár - kórház - történeti feldolgozás - kronológia
364.444.046.6(439-2Kapuvár)(0:930.24)
[AN 2932669]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2010.
   "Eséllyel az esélyért" [elektronikus dok.] : az újbudai fiatalok drogprevenciós alternatívája : módszertani tanulmány / szerk. Szentpéteri Mónika ; [közread.] Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest : XI. Ker. Önkormányzat, 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75550. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8887-1
Budapest. 11. kerület - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - ifjúságvédelem - elektronikus dokumentum
364.65-053.6 *** 364.272
[AN 2926375]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2010.
   Idősek vademecuma. - [Budapest] : Infotéka Bt., 2010. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2933778]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6528 /2010.
   A 120 éves Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve / [szerk. ... Fábián Éva, Dériné Horváth Judit]. - Szombathely : Horváth B. Közgazd. és Informatikai Szakközépisk. és Koll., 2010. - 132 p., [24] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Szombathely)
Szombathely - szakközépiskola - kollégium
373.552(439-2Szombathely) *** 373.6(439-2Szombathely)
[AN 2931579]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2010.
Géczi János (1954-)
   Sajtó, kép, neveléstörténet : tanulmányok / Géczi János. - Veszprém ; Budapest : Iskolakultúra [Szerk.], 2010. - 220 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-224-4 fűzött : 2250,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - neveléstörténet - 20. század - 1945 utáni időszak
37(439)"19" *** 070(439)"19" *** 070.486(439)"19"
[AN 2933742]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2010.
Hoffmann Rózsa (1948-)
   Jövőnk a tét : Hoffmann Rózsával beszélget Csűrös Csilla. - Budapest : Kairosz, 2010. - 135 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 70.)
ISBN 978-963-662-366-1 fűzött : 1500,- Ft
Hoffmann Rózsa (1948-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Hoffmann_R.(047.53)
[AN 2932626]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2010.
Szögi László (1948-)
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben = The illustrated history of the Eötvös Loránd University (ELTE) / Szögi László. - Budapest : ELTE, 2010. - 281 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-284-147-2 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.4(439-2Bp.)ELTE(084.12)
[AN 2934404]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2010.
   Társadalomtudományi tanulmányok a pedagógia és a történettudomány köréből / [szerk. Soós Zsolt]. - Debrecen : Galenos Alapítvány, 2010. - p. 5-111. : ill., színes ; 21 cm. - (Galenos könyvek, ISSN 1787-8926 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Magyarország - pedagógia - külpolitika - tanulmánygyűjtemény - 20. század
37 *** 327(439)"192" *** 082
[AN 2933496]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2010.
Véron Tímea
   Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona szakirodalmi munkássága : megjelent az ünnepelt 70. születésnapja tiszteletére / [az anyaggyűjtést végezte és szerk. Véron Tímea, Szabóné Barna Ildikó, Szécsi Ferencné]. - Debrecen : [KFRTKF], 2010. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
ISBN 978-963-7288-46-3 fűzött
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Nanszákné_Cserfalvi_I.:016
[AN 2930948]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6534 /2010.
Dávid Sándor (ifj.) (1979-)
   Michael Schumacher : a Forma-1 királya / ifj. Dávid Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Duna International, [2010]. - 331 p., 63 t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9919-92-1 fűzött : 2995,- Ft
Schumacher, Michael (1969-)
Németország - sportoló - autósport - 20. század - 21. század
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 2933419]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2010.
Delhez, Heike
Schmuck in Peyote-Technik (magyar)
   Gyöngyékszerek Peyote-technikával : [alkossunk együtt!] / Heike Delhez ; [fotók Uwe Eberhard Schotte] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 45 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7046-70-4 kötött : 2690,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2931997]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2010.
Jackson, Paul (1956-)
Origami handbook (magyar)
   Origami : a hajtogatás fortélyai / Paul Jackson ; [ford. Szamay Ilona]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-689-277-7 fűzött : 1490,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2931920]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2010.
Jakobetz László (1967-)
   A budapesti sakkozás rövid története = A short history of chess in Budapest / Jakobetz László ; [a budapesti védelem keletkezésének története c. fejezetet írta ... Bottlik Iván és Gyuricza Gábor] ; [közread. a] Budapesti Sakkszövetség. - [Budapest] : Budapesti Sakkszövets., cop. 2010. - 52 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Budapest - sporttörténet - sakk
794.1(439-2Bp.)(091)
[AN 2930864]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2010.
Robinson, Nick (1957-)
Paper airplanes handbook (magyar)
   Papírrepülők : a hajtogatás fortélyai / Nick Robinson ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-689-278-4 fűzött : 1490,- Ft
papír - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2931918]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2010.
Scott, Marylin
The potter's bible (magyar)
   Kerámia : agyagtárgyak készítése és díszítése a formázástól a kiégetésig : kezdőknek és haladóknak / Marilyn Scott ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-282-1 kötött : 3990,- Ft
fazekasság - kerámiaművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 738
[AN 2931922]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2010.
   "Stratégiák és a sakk" [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia : Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2010. márc. 24-25. / szerk. Ronkovics József, Gőcze István ; [rend., közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. - Szöveg és képek. - Budapest : ZMNE, 2010. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-92-2
sakk - stratégia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
794.1 *** 355.43 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 2934215]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2010.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Afrikai tábortüzek : vadásznapló-kivonatok, 1932-1934 / Széchenyi Zsigmond. - Budapest : Mérték, 2010. - 131 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Megj. "Elefántország" címmel is
ISBN 978-963-9889-75-0 kötött
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 2933479]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2010.
Ugrainé Duczár Krisztina
   Piros-fehér lovagok : "páncél nélkül, avagy a sportoló is ember" / írta Ugrainé Duczár Krisztina. - Debrecen : Cívis Papír-Írószer Kft., [2010]. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8907-6 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - labdarúgó - ezredforduló - életrajz
796.332(439)(092)
[AN 2930933]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6543 /2010.
Bakos Ágnes
Az Országház (spanyol)
   El Parlamento de Budapest : estilo & armonía & suntuosidad / fotografías de Ágnes Bakos y Bence Tihanyi ; [prólogo József Sisa] ; [texto Judit Villám y Magda Molnár]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2010]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-337-069-8 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B. *** 77.04(439)(092)Bakos_Á.
[AN 2931433]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2010.
Jakovits József (1909-1994)
   Jakovits József szobrászművész kiállítása, születésének 100 éves évfordulójára / [rend., közread. a 2B Galéria]. - Budapest : 2B Galéria, 2009. - 19 p. : ill., színes ; 26 cm
A kiállítást Budapesten, 2009. dec. 11 - 2010. jan. 16. között tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86977-8-3 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Jakovits_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2930663]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2010.
Köpöczi Rózsa
   Szőnyi István Emlékmúzeum / [írta Köpöczi Rózsa] ; [kiad. a Szőnyi István Alapítvány ...]. - Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, [2010]. - [27] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-04-6746-1 fűzött
Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 069(439-2Zebegény)
[AN 2933660]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2010.
Lambrichs, Anne (1954-)
József Vágó (magyar)
   Vágó József / Anne Lambrichs ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2010. - 235 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 229-230. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-900-2 kötött : 9900,- Ft
Vágó József (1877-1947)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Vágó_J.
[AN 2934735]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2010.
Losos, Ludvík
Vitráže (magyar)
   Üvegművészet az építészetben / Ludvík Losos ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2010. - 118 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-278-136-5 kötött : 6995,- Ft
üvegművészet - művészet technikája - épületüvegezés
748.5.02 *** 698.3
[AN 2931329]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2010.
   Magyarországi Falumegújítási Díj 2007, 2009 / [... szerk. Madaras Attila]. - [Budapest] : NFGM, 2010. - 75, [5] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Településfejlesztési füzetek, ISSN 1216-4607 ; 28.)
ISBN 978-963-06-8992-2 fűzött
Magyarország - településfejlesztés - falu
711.1(439-2)
[AN 2931136]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2010.
Pándy Tamás (1947-)
   A lajosmizsei vasútvonal és a Pestszentimre állomás 120 éves története / Pándy Tamás ; [kiad. a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság ...]. - Budapest : Dr. Széky Endre Pestszentimre Tört. Társ. : Szerző, 2009. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8056-1 kötött
Pest megye - Budapest. 18. kerület - közlekedéstörténet - vasútvonal - vasútállomás
725.31(439-2Bp.XVIII.)(091) *** 725.31(439.153)(091) *** 656.2(439.153)(091)
[AN 2931611]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2010.
   Posztumusz Ybl Miklós-díj, 2010 / [szerk. Winkler Barnabás, Domján Kornélia] ; [kiad. ... HAP Galéria]. - [Budapest] : HAP Galéria, [2010]. - 229 p. : ill. ; 15x22 cm
ISBN 978-963-87551-3-1 fűzött
Magyarország - építész - építészet - kitüntetés - 20. század
72(439)(092) *** 72(439)"19" *** 06.068(439)Ybl_M.
[AN 2931701]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2010.
Scott, Marylin
The acrylic artist's bible (magyar)
   Akrilfestés / Marilyn Scott ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-281-4 kötött : 3990,- Ft
festészet - művészet technikája
75.02
[AN 2931924]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2010.
Szarka Péter (1964-)
   Szarka Péter / [szöveg ... Hegedüs Orsolya]. - [Budapest] : Trance Balance Kft., [2010]. - 47 p. : ill., főként színes ; 17 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szarka_P.
[AN 2930659]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2010.
   Sztálin csizmái árnyékában : Memento Park látogatói kalauz / [... szerk. ... Réthly Ákos]. - [Budapest] : Private Planet Kv., cop. 2010. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-0-2 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - múzeumi kiadvány - emlékmű
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)
[AN 2930704]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2010.
Sztálin csizmái árnyékában (spanyol)
   A la sombra de las botas de Stalin : guía de visita al Parque Memento / [... red. ... Ákos Réthly] ; [trad. Julio Zavaleta]. - [Budapest] : Private Planet Kv., cop. 2010. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-88136-1-9 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - szocialista rendszer - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - emlékmű - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439)
[AN 2930726]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2010.
Várallyay Réka
   Komor Marcell, Jakab Dezső / Várallyay Réka. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2010. - 231 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 224-225. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-901-9 kötött : 9900,- Ft
Komor Marcell (1868-1944)
Jakab Dezső (1864-1932)
Magyarország - építész - századforduló - 20. század
72(439)(092)Jakab_D. *** 72(439)(092)Komor_M.
[AN 2934729]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2010.
Wehner Tibor (1948-)
   Modern magyar szobrászat, 1945-2010 / Wehner Tibor. - Budapest : Corvina, [2010]. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-355.
ISBN 978-963-13-5874-2 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - szobrászat - 1945 utáni időszak - 20. század - ezredforduló - szaklexikon
73(439)(092):030
[AN 2931423]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6557 /2010.
Hartmann Zoltán
   Metallica : 29 fémkemény év : enter the puppetmaster / Hartmann, Tobola, Szántai. - Kistarcsa : STB K., cop. 2010. - 199 p. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-259-025-7 fűzött : 1490,- Ft
Metallica (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - metálzene
78.067.26.036.7(73)Metallica
[AN 2932594]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2010.
Szántai Zsolt (1966-)
   Dressed to Kiss : a "Csók"-tól a "Hangrobbanás"-ig / Szántai Zsolt, Váry Zoltán. - Kistarcsa : STB K., cop. 2010. - 205 p. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 187-192.
ISBN 978-963-259-054-7 fűzött : 1490,- Ft
Kiss (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)Kiss
[AN 2932094]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6559 /2010.
101 horror movies you must see before you die (magyar)
   101 horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 416 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-689-318-7 fűzött
filmművészet - horrorfilm
791.43-312.4(100)
[AN 2931708]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2010.
101 sci-fi movies you must see before you die (magyar)
   101 sci-fi film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Steven Jay Schneider ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 416 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-689-319-4 fűzött
filmművészet - fantasztikus film
791.43-312.9(100)
[AN 2931738]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2010.
Balogh Géza (1936-)
   A bábjáték Magyarországon : a mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig / Balogh Géza ; [közread. a] Budapest Bábszínház ... - Budapest : Budapest Bábszínház : Vince K., cop. 2010. - 254 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-82-0 kötött : 3995,- Ft
Magyarország - színháztörténet - bábszínház - bábjáték
792.97(439)(091)
[AN 2933122]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2010.
Blaskó Péter (1948-)
   Elkötelezetten : Blaskó Péterrel beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2010. - 105 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 67.)
ISBN 978-963-662-346-3 fűzött : 1500,- Ft
Blaskó Péter (1948-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Blaskó_P.(047.53)
[AN 2932621]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2010.
Gálvölgyi János (1948-)
   Jókedvet adj! / Gálvölgyi János ; [a függeléket összeáll. Kónya Orsolya]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2010. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9971-18-9 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Gálvölgyi_J.(0:82-94)
[AN 2931945]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2010.
Karsavina, Tamara (1885-1978)
Theatre Street (magyar)
   Színház utca : visszaemlékezések / Tamara Karszavina ; [ford. Urbán Mária és Fuchs Lívia]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2010. - 320 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-256-4 fűzött : 3200,- Ft
Karsavina, Tamara (1885-1978)
Oroszország - táncművész - 20. század - balett - memoár
792.82.071(47)(092)Karsavina,_T.(0:82-94)
[AN 2933368]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2010.
   Szakállszárító : örökifjú jelesek irodalmi kabaréja / vál. Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba ; [a Spinoza Színház, a Prae.hu Kft. és a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány közös kiadása]. - Budapest : Spinoza Színház : Prae.hu : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2010. - 52 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-88205-9-4 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - antológia - színielőadás - fényképalbum
792.091(439)(084.12) *** 894.511-822
[AN 2933819]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6566 /2010.
   Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und in Ungarn / [Red.] Lívia Adamcová, Attila Péteri ; [Hrsg.: Eötvös-Loránd-Universität, ... Wirtschaftsuniversität Bratislava]. - Budapest : Eötvös-Loránd-Univ. ; Bratislava : Wirtschaftsuniv., 2009. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-091-8 fűzött
Magyarország - Szlovákia - nyelvészet - nyelvoktatás - szociolingvisztika
800.1 *** 372.880(439) *** 372.880(437.6)
[AN 2934295]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2010.
Doba Dóra
   Német - magyar idiómaszótár : germanizmusok = Deutsch - Ungarisches Wörterbuch der Idiomatik : Germanismen / Doba Dóra. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 698 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8360-2 fűzött
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318=945.11
[AN 2932454]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2010.
Erdélyi Margit
   Angol - német - magyar nyelvkalauz : étterem, vendéglátás / Erdélyi Margit. - Kistarcsa : STB K., cop. 2010. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-011-0 fűzött
angol nyelv - német nyelv - vendéglátás - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 802.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 2933514]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2010.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - spanyol szótár = diccionario húngaro - español
ISBN 978-963-05-8704-4 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2932417]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2010.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8705-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2932272]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2010.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XVI, 736 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8687-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2932418]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2010.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - XVI, 712 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8688-7 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2932421]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2010.
Kalmbach, Gabriele
Französisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : francia : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Gabriele Kalmbach ; a m. vált. Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J. L. Goussé. - 9. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2010. - 160 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-22-8 fűzött : 1492,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2932435]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2010.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar szlengszótár / Kövecses Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 336 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-05-8696-2 kötött
magyar nyelv - szlengszótár
809.451.1-086.2-318
[AN 2932450]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2010.
Loch Ágnes
   Gazdasági szóbeli feladatok : angol középfok (B2), felsőfok (C1) / Loch Ágnes, Barta Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 97 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8645-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2931381]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Hungarian - English, English - Hungarian dictionary = Magyar - angol, angol - magyar kisszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 418 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8483-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2932422]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2010.
   Magyar - horvát audio útiszótár [elektronikus dok.] = Mađarsko - hrvatski audio putni rječnik / [... szerk. ... Kácsor Lóránt]. - Hangzó anyag. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 1 CD (1 h 4 min) ; 12 cm + mell. (35 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-05-8807-2 műanyag tokban
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár - auditív dokumentum
801.323=945.11=862
[AN 2933948]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2010.
   Magyar - olasz audio útiszótár [elektronikus dok.] = Dizionario audio ungherese - italiano per turisti / [... szerk. ... Kácsor Lóránt]. - Hangzó anyag. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 1 CD (1 h 4 min) ; 12 cm + mell. (35 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
 (hibás ISBN 978-963-05-8809-9)
magyar nyelv - olasz nyelv - útiszótár - auditív dokumentum
801.323=945.11=50
[AN 2933913]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2010.
   MPX angol útlevél : a legjobb útitárs nem csak utazóknak / [összeáll. és szerk. Zombori Ferenc]. - [Budapest] : [Zombori F.], cop. 2010. - 94 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87695-5-8 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 2932378]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2010.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2008 [!2010]. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2934046]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2010.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 3. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2010. - 272 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 978-963-9357-81-5 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2934043]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2010.
Orosz Gergely
   A catalogue of the Tibetan manuscripts and block prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / by Gergely Orosz. - Budapest : Libr. of the HAS, [2008-2010]. - 3 db ; 24 cm + CD-ROM. - (Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences ; 3.)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár
Magyarország - tibeti irodalom - tibeti nyelv - akadémiai könyvtár - kézirat-katalógus - nyelvemlék - elektronikus dokumentum
809.54 *** 895.4 *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 2823413]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Indices. - [2010], cop. 2009. - VIII, 303 p., [15] t. : ill.
ISBN 978-963-7451-17-1 kötött
[AN 2934242] MARC

ANSEL
UTF-86583 /2010.
   Szaknyelvi kommunikáció nemzetközi szemszögből : szaknyelvi kommunikáció 2009 : nemzetközi szakmai konferencia kiadványa = Special language communication from international aspects = Communication linguistique spéciale au niveau international / szerk. Fregan Beatrix ; [rend., közread. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - Budapest : ZMNE, 2009. - 180 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-65-6 fűzött
szaknyelv - fegyveres testület - kommunikáció - konferencia-kiadvány
800.866 *** 316.77 *** 061.3(439-2Bp.)"2009" *** 355/359
[AN 2933978]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2010.
Újvári Józsefné
   Grundkenntnisse in Fachdeutsch für Informationstechnologie und Medientechnik = Az információs technológia és a média szaknyelve / Újvári Józsefné ; [karikatúrák Gyalus Fruzsina] ; [kiad. a Dunaújvárosi Főiskola ...]. - Dunaújváros : Főiskolai K., 2010. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-185.
ISBN 978-963-9915-32-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - információtechnika - tömegtájékoztatási eszköz - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 681.3 *** 791.9.096/.097 *** 316.774
[AN 2933894]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6585 /2010.
Pászka Imre (1949-)
   Sociology of narrative story forms : life story, autobiography / Imre Pászka ; transl. ... by István Volford [et al.]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2010. - 168 p. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 153-167.
ISBN 978-963-9573-68-0 fűzött
narratológia
82.01
[AN 2933900]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2010.
Writing fiction (magyar)
   Kezdő írók kézikönyve : minden, ami egy jó novellához és regényhez kell / szerk. Alexander Steele ; [ford. Sári B. László]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-216-9 fűzött
fogalmazástechnika - alkotó munka - narratológia
82.081
[AN 2932471]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6587 /2010.
   Jelenidőben / [összeáll. és szerk. Gulyás Gabriella és Horváth Csaba] ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - [Budapest] : PIM, 2010. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9401-69-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - antológia
894.511(092)(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2930671]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2010.
Madách Szimpózium (17.) (2009) (Kecskemét etc)
   XVII. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2009. április 24., Csesztve - Balassagyarmat - Horpács, 2009.szeptember 25-26.] / [szerk. Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2010. - 267 p., [1] fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 66.)
Bibliogr.: p. 264-267.
ISBN 978-963-938673-0 fűzött
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 2933630]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2010.
Pete György (1944-)
   Talpig Vasban : válogatott közéleti írások / Pete György. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2010. - 337, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 12.)
ISBN 978-963-88450-6-1 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - nyilvánosság - kulturális élet - 1945 utáni időszak - rendszerváltás - ezredforduló
894.511(091)"197/200" *** 316.7(439)"197/200"
[AN 2931502]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6590 /2010.
Adameşteanu, Gabriela (1942-)
Dimineaţă pierdută (magyar)
   Az elveszett délelőtt / Gabriela Adameşteanu ; [... ford., a jegyzeteket írta Koszta Gabriella]. - Budapest : Európa, 2010. - 591, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8910-3 kötött : 3600,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2932404]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2010.
Adams, Scott (1957-)
The Dilbert-principle (magyar)
   A Dilbert-elv : főnökök, értekezletek, vezetői szeszélyek, avagy a munkaerőpiac nyomorúsága alulnézetből / Scott Adams ; [ford. Szakács Gergely]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9725-95-9 kötött : 3490,- Ft
820-7(73)=945.11
[AN 2933506]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2010.
Agualusa, José Eduardo (1960-)
O vendedor de passados (magyar)
   A múltkereskedő / José Eduardo Agualusa ; [ford. Bense Mónika]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2010. - 135 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 55.)
ISBN 978-963-236-260-1 fűzött : 2000,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2933559]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2010.
Anderson, Catherine
Morning light (magyar)
   Hajnali fény / Catherine Anderson ; [ford. Bodor-Horváth Kata]. - Budapest : General Press, [2010]. - 319 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-196-9 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2930538]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2010.
Barclay, Linwood
No time for goodbye (magyar)
   Búcsú nélkül / Linwood Barclay ; [ford. Kovács Attila]. Varázsöltés / Marie Bostwick ; [ford. Csaba Emese]. A végső elmélet / Mark Alpert ; [ford. Uram Tamás]. Egy ír falusi orvos / Patrick Taylor ; [ford. Pelle Csilla]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2010. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: No time for goodbye. A single thread. Final theory. An Irish country doctor
ISBN 978-963-289-064-7 kötött
Kanada - angol irodalom - amerikai angol irodalom - angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 2931630]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2010.
Bechstein, Ludwig (1801-1860)
   Az elvarázsolt királykisasszony / Ludwig Bechstein ; Szegedi Katalin rajz. ; [ford. és átd. Lengyel Balázs és Rab Zsuzsa]. - 3. kiad. - Budapest : General Press, [2010]. - 212, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9282-25-4 kötött : 3300,- Ft
német irodalom - német néprajz - mese - népmese - gyermekkönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=30)
[AN 2935067]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2010.
Berry, Steve (1955-)
The third secret (magyar)
   A harmadik titok / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 532 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-334-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2930549]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2010.
Bloom, Kate (1951-)
Belle and the magic makeover (magyar)
   Harangvirág és a mágikus megújulás / [írta] Kate Bloom ; [ill.] Emma Pack ; [ford. Réti Blanka] ; [a verseket Szakál Gertrúd ford.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagrét tündérei ; 2.)
ISBN 978-963-245-269-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2932777]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2010.
Bloom, Kate (1951-)
Ivy and the fantastic friend (magyar)
   Borostyán és a bűvös barátság / [írta] Kate Bloom ; [ill.] Emma Pack ; [ford. Réti Franciska] ; [a verseket Szakál Gertrúd ford.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagrét tündérei ; 1.)
ISBN 978-963-245-254-8 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2932742]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2010.
Boruta, Kazys (1905-1965)
Baltaragio malūnas (magyar)
   Whitehorn's windmill or The unusual events once upon a time in the land of Paudruvė / Kazys Boruta ; transl. and with an afterw. by Elizabeth Novickas. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2010. - [6], 278 p. ; 22 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-9776-71-5 fűzött
litván irodalom - regény
888.2-31=20
[AN 2930678]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2010.
Bray, Libba
A great and terrible beauty (magyar)
   Rettentő gyönyörűség / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-005-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2933315]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2010.
Bromfield, Louis (1896-1956)
The rains came (magyar)
   Árvíz Indiában / Louis Bromfield ; [ford. Benedek Marcell]. - [Budapest] : General Press, [2010]. - 724 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-197-6 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2935092]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2010.
Brown, Sandra (1948-)
Not even for love (magyar)
   Vágyak vonzásában / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2010. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-218-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2932042]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2010.
Burgony Lilla
   Útravaló / [szerző Burgony Lilla]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., cop. 2010. - 93, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-8709-6 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84(082)=945.11
[AN 2932796]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2010.
Burroughs, William S. (1914-1997)
Naked lunch (magyar)
   Meztelen ebéd / William S. Burroughs ; [ford. Szili József]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2010. - 290 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-097-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2933527]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2010.
Camp, Candace (1949-)
Impetuous (magyar)
   Kincskeresők / Candace Camp ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-163-0 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2932800]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2010.
Chandler, Raymond (1888-1959)
Farewell, my lovely (magyar)
   Kedvesem, isten veled! / Raymond Chandler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2010. - 382 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8901-1 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2932303]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2010.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Tízezer virág-láng : válogatás Sri Chinmoy verseiből / [vál. és ford. Agadha Székely Máté]. - Budapest : Madal Bal, 2010. - 192 p. ; 20 cm
A vál. és a ford. a "Ten thousand flower-flames" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9793-13-2 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - vers - aforizma
820-14(73)=945.11 *** 820-84(73)=945.11
[AN 2931662]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Absent in the spring (magyar)
   Távol telt tőled tavaszom / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Görög Lívia]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-38-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933375]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The burden (magyar)
   Az élet súlya / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Gálfalvi Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 234, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-39-3 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933545]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
A daughter's a daughter (magyar)
   A lányom mindig a lányom / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Szabó Mária]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-37-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933418]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Giant's bread (magyar)
   Az óriás kenyere / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Vallasek Márta]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-41-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933543]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
The rose and the yew tree (magyar)
   A rózsa és a tiszafa / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Vallasek Márta]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-42-3 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933347]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Unfinished portrait (magyar)
   Befejezetlen portré / Agatha Christie Mary Westmacott álnéven ; [ford. Szabó Mária]. - 2. utánny. - Budapest : Partvonal, 2010. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-40-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933539]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2010.
Clevenger, Craig (1964-)
The contortionist's handbook (magyar)
   A gumiember / Craig Clevenger ; [ford. Tisza Kata]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-102-5 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2932257]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2010.
Cornwell, Patricia (1956-)
Isle of Dogs (magyar)
   Kutyák szigete / Patricia Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-140-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2933035]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Marlens Geheimnis (magyar)
   Szívek titka / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 140 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-45-1 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2932834]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2010.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Stiftssekretärin (magyar)
   A feldeggi árva / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 65.)
ISBN 978-963-9896-46-8 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2932830]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2010.
Cronin, Archibald Joseph (1896-1981)
A song of sixpence (magyar)
   Garasos évek / A. J. Cronin ; [ford. ... Lakatos Anna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-083-7 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2933500]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2010.
DeCandido, Keith R. A.
Command & conquer (magyar)
   Command & conquer : Tiberium wars / Keith R. A. DeCandido ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2010. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-12-3 fűzött : 2690,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2932452]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2010.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe eredeti regényét átd. Deanna McFadden ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-172-8 kötött
angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31.04=945.11
[AN 2931649]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2010.
DeMille, Nelson (1943-)
The gate house (magyar)
   Az Aranypart pusztulása / Nelson DeMille ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 718 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-107-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2932232]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2010.
DiCamillo, Kate
The tale of despereaux (magyar)
   Cincin lovag legendája : egy kisegér, egy hercegnő, egy kis leves és egy orsó vörös cérna története / Kate DiCamillo, Timothy Basil Ering ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2010. - 271, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-45-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2934909]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2010.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar) (átd. kiad.)
   Twist Olivér / Charles Dickens eredeti regényét átd. Kathleen Olmstead ; Dan Andreasen illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-176-6 kötött
angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31.04=945.11
[AN 2931584]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2010.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The adventures of Sherlock Holmes (magyar) (átd. kiad.)
   Sherlock Holmes kalandjai / Sir Arthur Conan Doyle eredeti műveit átd. Chris Sasaki ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-177-3 kötött
angol irodalom - átdolgozás - bűnügyi regény
820-312.4.04=945.11
[AN 2931545]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2010.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Musztánghold / [ford. Acsai Roland]. - 2010. - 240 p.
ISBN 978-963-245-098-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2933754] MARC

ANSEL
UTF-86626 /2010.
Feehan, Christine
Dark prince (magyar)
   Sötét herceg : a Kárpátok vámpírjai / Christine Feehan ; [ford. Gogolák Rita]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-314-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2930415]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2010.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 339, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-891-0 fűzött : 3500,- Ft
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2934039]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2010.
Fiorato, Marina
The Botticelli secret (magyar)
   A Botticelli-titok / Marina Fiorato ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2010. - 472, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-367-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2932587]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2010.
Fluke, Joanne (1943-)
Sugar cookie murder (magyar)
   Karácsonyi habcsók és gyilkosság : Hannah Swensen karácsonyi esete / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2009. - 294 p. ; 21 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 6.)
Ford. Sacher Stefánia. - A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9769-09-0 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 2931599]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2010.
Fulghum, Robert (1937-)
All I really need to know I learned in kindergarten (magyar)
   Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes : tűnődések hétköznapi dolgokról / Robert Fulghum ; [ford. Havas Krisztina]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2010. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-893-4 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11
[AN 2932819]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2010.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
   Lázadó lelkek / Kahlil Gibran ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : STB K., 2010. - 177, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-259-077-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - arab irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11 *** 892.7-43=945.11
[AN 2932716]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2010.
Giordano, Paolo (1982-)
La solitudine dei numeri primi (magyar)
   A prímszámok magánya / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2010. - 316, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8918-9 kötött : 3000,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2932414]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2010.
Goscinny, René (1926-1977)
Histoires inédites du petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas kiadatlan kalandjai / René Goscinny és Jean-Jacques Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Utánny. - Budapest : Sík K., 2010-. - ill. ; 21 cm
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 2934107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2010. - 636 p.
ISBN 978-963-9270-18-3 kötött : 3700,- Ft
[AN 2934115] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2010. - 364, [15] p.
ISBN 978-963-9270-25-1 kötött : 2900,- Ft
[AN 2934121] MARC

ANSEL
UTF-86634 /2010.
Gray, Claudia
Evernight (magyar)
   Evernight : örökéj / Claudia Gray ; [ford. Bosnyák Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 314 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-053-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2933055]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2010.
Greene, Graham (1904-1991)
The comedians (magyar)
   Szerepjátszók / Graham Greene ; ford. Szász Imre. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-903-3 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2934723]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2010.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Badge of honor (magyar)
   A becsület jelvénye / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, [2009]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2877998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Különleges műveletek / [ford. Békési József]. - cop. 2010. - 356 p.
ISBN 978-963-426-166-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2932916] MARC

ANSEL
UTF-86637 /2010.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm legszebb meséi : olvasásra és felolvasásra / [átd. Csukásné Bernáth Krisztina]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2010]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-38-3 kötött : 1199,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2930658]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2010.
Harris, Joanne (1964-)
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 2002. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-342-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2932503]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2010.
Harris, Joanne (1964-)
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 2001. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-003-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2932467]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2010.
Harris, Joanne (1964-)
Five quarters of the orange (magyar)
   Ötnegyed narancs / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 2003. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-343-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2932490]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2010.
Itoyama Akiko (1966-)
   Balfék! ; A tengeri remete : két kisregény / Itojama Akiko ; [ford. Nagy Anita]. - Budapest : Európa, 2010. - 263 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
Egys. cím: Bakamono ; Umi nosennin
ISBN 978-963-07-8914-1 fűzött : 2400,- Ft
japán irodalom - kisregény
895.6-31=945.11
[AN 2932037]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2010.
Jinks, Catherine (1963-)
The reformed vampire support club (magyar)
   Nina és az Anonim Vámpírok Klubja / Catherine Jinks ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-050-3 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 2933036]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2010.
Kindermann, Barbara (1955-)
Viel Lärm um nichts (magyar)
   Sok hűhó semmiért / William Shakespeare drámáját átd. Barbara Kindermann ; Mészöly Dezső fordításának felhasználásával ford. Szalay Zsuzsanna ; Almud Kunert illusztrációival. - Budapest : General Press, cop. 2010. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világirodalom gyerekeknek, ISSN 1789-1787)
ISBN 978-963-643-155-6 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 2930975]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2010.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2010. - 159 p.
ISBN 978-963-244-157-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2932782] MARC

ANSEL
UTF-86645 /2010.
Lindberg, Evelyn
   Karrier vagy szerelem? : [egy nő válaszúton] / Evelyn Lindberg. - Budapest : EX-BB, [2010]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 211.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-47-5 fűzött : 355,- Ft : 2,09 EUR : 63,03 SKK : 7,4 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2932784]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2010.
Lindo, Elvira (1962-)
¡Cómo molo! (magyar)
   Tök jó vagyok / Elvira Lindo ; Emilio Urberuaga rajz. ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2010]. - 116, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Pápaszemes Manolito)
ISBN 978-963-643-193-8 kötött
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 2930954]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2010.
Lindo, Elvira (1962-)
Una palabra tuya (magyar)
   Csak egy szóval mondd / Elvira Lindo ; [ford. Imrei Andrea]. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2010. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-283-028-5 kötött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2930731]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2010.
Lorey, Dean
Monster madness (magyar)
   A szörnyek bosszúja : Lidércálmok iskolája 2. / Dean Lorey ; Brandon Dorman illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2010. - 318 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Gerinccím: Lidércálmok iskolája 2.
ISBN 978-963-297-178-0 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2931692]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2010.
Mankell, Henning (1948-)
Kennedys hjärna (magyar)
   Kennedy agya / Henning Mankell ; [ford. Molnár Erika]. - Budapest : Mérték, 2010. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-76-7 fűzött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2932221]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2010.
Mann, Catherine
Baby, I'm yours (magyar)
   A tenger gyümölcsei / Catherine Mann ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 247.)
ISBN 978-963-538-167-8 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2933784]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2010.
Martyn, Leah
The bush doctor's rescue (magyar)
   A bozót mélyén / Leah Martyn ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 394.)
ISBN 978-963-538-164-7 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2933501]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2010.
Moitessier, Bernard (1925-1994)
La longue route (magyar)
   A hosszú út : egyedül tenger és ég között / Bernard Moitessier ; [ford. Burján Monika]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 364 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-164-3 kötött
helyismeret - francia irodalom - óceán - útleírás
840-992=945.11 *** 908.100(26)(0:82-992)
[AN 2930445]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2010.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Rilla of Ingleside (magyar)
   Anne gyermekei a háborúban / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 341, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-051-3 kötött : 2699,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2935074]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2010.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2932841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 222, [2] p.
Kötött : 2299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9492-34-9)
[AN 2932843] MARC

ANSEL
UTF-86655 /2010.
Müller, Herta (1953-)
Atemschaukel (magyar)
   Lélegzethinta / Herta Müller ; [Nádori Lídia ford.] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [az utószót Dragomán György írta]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-137-7 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2932311]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2010.
Musso, Guillaume (1974-)
Et après (magyar)
   És azután.. / Guillaume Musso ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010, cop. 2007. - 389 p. ; 24 cm
Megj. "Szerelem életre-halálra" címmel is
ISBN 978-963-254-292-8 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2931300]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2010.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Dar (magyar)
   Adomány / Vladimir Nabokov ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2010. - 478 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8734-5 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2930714]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2010.
Noël, Alyson
Evermore (magyar)
   Evermore : mindörökké / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 300 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-055-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2933292]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2010.
Pelecanos, George P.
Right as rain (magyar)
   Feketén-fehéren / George Pelecanos ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-129-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2931949]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2010.
Phillips, Marie (1976-)
Gods behaving badly (magyar)
   Csintalan istenek : underground / Marie Phillips ; [ford. Vizi Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-85-0 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2932009]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2010.
Pietri, Annie (1956-)
L'espionne du Roi-Soleil (magyar)
   A Napkirály kémnője / Annie Pietri ; [ford. Burján Monika]. - Budapest : Móra, 2010. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8763-2 kötött : 2890,- Ft
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2931107]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2010.
Rossi, Sonia
Fucking Berlin (magyar)
   Fucking Berlin / Sonia Rossi ; [ford. Kosztolánczi Krisztina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-204-1 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2930421]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2010.
Saramago, José (1922-2010)
A jangada de pedra (magyar)
   Kőtutaj : [útban Haiti felé] / José Saramago ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Európa, 2010. - 434 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8961-5 fűzött : 2000,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2934020]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2010.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Kabale und Liebe (magyar)
   Ármány és szerelem : polgári szomorújáték / Friedrich Schiller ; ford. Forgách András. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-2-1 fűzött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2934256]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2010.
Sebald, Winfried G. (1944-2001)
Schwindel, Gefühle (magyar)
   Szédület, érzés / W. G. Sebald ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2010. - 230 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8909-7 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2932087]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2010.
Shaffer, Mary Ann
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (magyar)
   Krumplihéjpite Irodalmi Társaság / Mary Ann Shaffer és Annie Barrows ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Park, cop. 2010. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-885-9 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2932464]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Lear király / William Shakespeare ; ford. Varró Dániel. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 135 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-88537-3-8 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2934246]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2010.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Rómeo és Júlia / William Shakespeare ; [ford. Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-203-6 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2933064]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2010.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
Everybody's political what's what (magyar)
   Politikai ábécé / Bernard Shaw ; [ford. Gombos László]. - Budapest : Palatinus, 2010. - 545 p. ; 19 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-072-0 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - politika - publicisztika
820-92=945.11 *** 32(0:82-92)
[AN 2935120]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2010.
Shelton, Francis (1913-)
My special operations (magyar)
   Különleges küldetésem : ügynök csellóval a II. világháborúban / Francis Shelton ; [ford. Jutai Péter] ; [az utószót írta Ungvári Tamás]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 459 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-171-9 fűzött : 3750,- Ft
Shelton, Francis (1913-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - hírszerzés - második világháború - külföldön élő magyar személyiség - életrajzi regény - memoár
820-312.6=945.11 *** 355.40(410)"193/194"(0:82-94)
[AN 2933038]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2010.
Smith, L. J.
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ébredés. - 2010. - 208 p.
ISBN 978-963-245-256-2 kötött : 3290,- Ft
ISBN 978-963-245-202-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932701] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Küzdelem. - 2010. - 189 p.
ISBN 978-963-245-258-6 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-257-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932718] MARC

ANSEL
UTF-86672 /2010.
Smith, Wilbur
Rage (magyar)
   Harag / Wilbur Smith ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Delej, [2010], cop. 1991. - 812 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-54-7 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2933667]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2010.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar) (átd. kiad.)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson eredeti regényét átd. Chris Tait ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-173-5 kötött
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2).04=945.11
[AN 2931573]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2010.
Swatridge, Colin
   A country full of aliens : a Briton in Hungary / by Colin Swatridge. - 2. rev. ed. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 187 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5879-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - angol irodalom - országismeret - humoreszk
820-7 *** 908.439(0:82-7)
[AN 2933677]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2010.
Tellkamp, Uwe (1968-)
Der Turm (magyar)
   A torony : történet egy elsüllyedt országból : regény / Uwe Tellkamp ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Magvető, 2010. - 987, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2752-3 kötött : 4990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2933016]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2010.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar) (átd. kiad.)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain eredeti regényét átd. Oliver Ho ; Dan Andreasen illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-174-2 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 2931521]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2010.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar) (átd. kiad.)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain eredeti regényét átd. Martin Woodside ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-175-9 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 2931527]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2010.
Way, Margaret
Diamond Valley (magyar)
   Gyémántok völgye / Margaret Way ; [... ford. Farkas Judit]. Texasi legenda / Sara Orwig ; [... ford. Kiss Márk]. Kölcsönzött angyal / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. Willámcsapás[!] / Jennifer Drew ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 39.)
Egys. cím: Diamond Valley. Do you take this enemy?. Borrowed angel. Willpower
ISBN 978-963-538-166-1 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2934000]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2010.
Webb, Holly
Timmy in trouble (magyar)
   Bukfenc bajba jut / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Varsányi Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 103, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-259-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2932070]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Blood mountain (magyar)
   Véres hegy / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 248 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái ; 3.)
ISBN 978-963-9919-75-4 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2932469]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2010.
Whiting, Charles (1926-2007)
Death's head (magyar)
   Halálfejesek / Leo Kessler ; [... ford. Németh Nikoletta, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2010]. - 193 p. ; 20 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9919-76-1 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2931964]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2010.
Wood, Carol
Her partner's passion (magyar)
   Apai örökség / Carol Wood ; [... ford. Vas Valéria]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 395.)
ISBN 978-963-538-165-4 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2933233]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2010.
Woods, Sherryl (1944-)
Patrick's destiny (magyar)
   Horgászszerencse / Sherryl Woods ; [... ford. Kőszeghyné Simorádi Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 232.)
ISBN 978-963-538-162-3 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 265 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2933775]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6684 /2010.
Andrásfai Béla (1931-)
   Matematika a vádlottak padján avagy Felkészítés matematika pótvizsgára : játék 16 képben. - [Budapest] : Print-Tech Kft., 2010. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88017-3-9 fűzött
magyar irodalom - matematika - vígjáték
894.511-22 *** 51(0:82-22)
[AN 2931162]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2010.
   Aranysityak : friss gyerekversek / szerk. és szösszenetekkel ell. Lackfi János ; [ill. Molnár Jacqueline]. - Budapest : Csodaceruza, cop. 2010. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88673-2-2 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2933117]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2010.
Balázs Ildikó (1965-)
   Utazások a katedra körül : válogatott publicisztika / Balázs Ildikó. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2010. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-80-5 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498)
[AN 2932931]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Kukori és Kotkoda : születésnapi szemétdomb és más történetek / írta Bálint Ágnes és Németh Ágnes ; rajz. Mata János. - Budapest : Móra, 2010. - 53, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8755-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2931422]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2010.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Drámák / Bánffy Miklós. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 395 p. ; 23 cm. - (Bánffy Miklós művei ; 4.)
ISBN 978-963-506-819-7 v. : 3800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 2933027]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2010.
Bánkuti Csaba (1977-)
   A pillanat : versek, melyeket a pillanat teremtett / Bánkuti Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 136 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8956-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2931178]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2010.
Bátky András (1966-)
   Pipogya, a budapesti medve : Városi Eső Sanyarú Tél / Bátky András ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 88 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-91-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2933126]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2010.
Békés Pál (1956-2010)
   A Félőlény / Békés Pál ; [Keresztes Dóra ill.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 117 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8780-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 2935111]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2010.
Bereti Gábor
   A szabadság szenvedélye / Bereti Gábor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2009. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-79-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2932928]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit, Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - [47] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-9727-88-5 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2932794]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2010.
Bokor Péter (1924-)
   Az Ékszerész, a Szőke és a Sánta : egy német történet / Bokor Péter. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 129 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9996-00-7 fűzött : 1980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9996-09-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934236]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2010.
Böszörményi Gyula (1964-)
   3... 2... 1.. / Böszörményi Gyula. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 268 p. ; 21 cm. - (Rémálom könyvek)
ISBN 978-963-245-174-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2932850]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2010.
Bródy János (1946-)
   Ne várd a májust : versként is olvasható dalszövegek / Bródy János. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - 143 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-244-165-8 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192
[AN 2932995]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2010.
Brunner Tamás (1963-)
   Magánbűnök / Thomas B. Runner. - Budapest : Brunner Blatt, 2010. - 208 p. ; 19 cm. - (Budapest - Bristol könyvek, ISSN 2061-8611)
ISBN 978-963-06-9095-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2931940]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2010.
Cabeludo, N. A.
   Pokoli ügy [elektronikus dok.] / N. A. Cabeludo. - Szöveg (pdf : 276 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75551. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-516-3
magyar irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 2926412]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2010.
Cselenyák Imre (1957-)
   Az egyiptomi kéjnő : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-104-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2933489]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2010.
Cselenyák Imre (1957-)
   A fáraó lánya / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2010]. - 222 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9477-78-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2933494]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2010.
Cselenyák Imre (1957-)
   A sivatag hercegnője : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2010]. - 222, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-105-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2933492]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2010.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2934931]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2010.
Deákné B. Katalin
   Rakoncátlan mesehősök : történetek emberi tulajdonságokról figyelemfejlesztő játékokkal / [Deákné B. Katalin] ; [graf. munkák Rabóczky Ferenc, Lovász Anita]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - 31 p. : ill., színes ; 22 cm + 24 kártya
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-05-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2931953]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2010.
Éles Árpád
   Epitaph avagy Vidám epigrammák / Éles Árpád ; [a rajzokat kész. Csátth Attila]. - [Debrecen] : Éles Á., 2010. - 129 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-6-2 kötött
magyar irodalom - humor - vers
894.511-17
[AN 2932727]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2010.
Éles Árpád
   In memoriam : válogatott versek : múltam emlékeiből / Éles Árpád. - [Debrecen] : Éles Á., 2009. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-5-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2932736]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2010.
Faludy György (1910-2006)
   Elfeledett versek : kötetbe nem sorolt és publikálatlan művek / Faludy György ; [vál. és a jegyzeteket írta Csiszár Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-215-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2930630]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2010.
Fekete István (1900-1970)
   Hajnal Badányban / Fekete István ; [rajz. Győrfi András]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8776-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2935101]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2010.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-677-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2933682]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2010.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mézcsorgató / Gazdag Erzsi ; [Hajnal Gabriella rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 72, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8781-6 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2935079]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2010.
Gressai Ferdinánd (1991-)
   Csupasz oltalom / Gressai Ferdinánd. - Budapest : Magvető, 2010. - 121, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2760-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2933011]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2010.
Gyócsi László (1947-)
   Hercegét siratja a Szentesica : történelmi regény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2010. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88402-2-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2934261]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2010.
   Hagyaték : irodalmi antológia / [vál., szerk. és jegyzetekkel ell. Eszes Máté]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-327-499-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2930723]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Mire megvénülünk / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 350 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 45.)
ISBN 978-963-09-6031-1 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2933866]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2010.
Kamarás Klára (1932-)
   Álmok útján [elektronikus dok.] / Kamarás Klára. - Szöveg és képek (pdf : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75546. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-432-6
magyar irodalom - vers - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2926350]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2010.
   Karácsonyi történetek [elektronikus dok.] : 13 novella a magyar irodalom gyöngyszemeiből / szerk. Némethné Kultsár Sugárka. - Szöveg és képek. - Szeged : Karnak Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88310-2-6
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 2934095]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2010.
Kéringer András
   Hazafelé : dalok, szikrák, érzések / Kéringer András. - [Budapest] : Szerző, 2010. - 63, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9350-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2933311]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2010.
Király Levente (1976-)
   Hová menekülsz / Király Levente. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-236-268-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2933877]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2010.
Kis Pál István (1951-)
   Pofonok és pofonok... avagy Egy kisregény születése / Kis Pál István. - Szekszárd : Babits, 2010. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9556-62-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2930804]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2010.
Kner Izidor (1860-1935)
   Kner Izidor aforizmái / Vadász Miklós rajz. - Hasonmás kiad. - Gyomaendrőd : Kner Ny. ; [Budapest] : Kossuth, 2010. - 167 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Gyoma : Szerző, 1917
ISBN 978-963-8183-33-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - aforizma - hasonmás kiadás
894.511-84 *** 094/099.07
[AN 2934063]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A bús férfi panaszai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 278 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75558. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-621-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926481]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A gipszangyal = The plaster angel / Kosztolányi Dezső ; [ford. Molnár Eszter]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 341, [3] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315)
ISBN 978-963-9996-05-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=20
[AN 2932181]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kenyér és bor [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 204 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75557. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-619-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926453]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Meztelenül [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 221 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75559. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-623-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926485]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Számadás [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 290 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75561. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-627-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926493]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A szegény kisgyermek panaszai [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 255 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75555. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-617-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926430]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2010.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Zsivajgó természet [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 130 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75560. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-625-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926489]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2010.
Kozma Károly (1936-)
   Rímbe szedett megélt élmények / Kozma Károly ; [kiad. az Ajkai Szépírók Asztaltársasága]. - [Ajka] : Ajkai Szépírók Asztaltársasága, 2010. - 168 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: A csalogány emberi hangon énekel
ISBN 978-963-06-9271-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2933277]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2010.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   1848 : nagy idők nagy hősei / írta Krudy Gyula ; Büky György ... rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2010]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása : Budapest : Uj Idők Irodalmi Int., 1948
ISBN 978-963-7377-44-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-321.6(02.053.2) *** 943.9"1848/1849"(0:82-32) *** 094/099.07
[AN 2930559]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2010.
Lőrincz L. László (1939-)
   Monszun / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2010, cop. 1996. - 585 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-49-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2934033]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2010.
Majoros Mária
   Múló és örök / Majoros Mária. - Gyomaendrőd : [Majoros M.], 2010. - 122, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-8899-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2930594]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2010.
Marafkó László (1944-)
   Egyszervoltak : novellák / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2010. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7280-17-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2933235]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2010.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Halak és emberek : hétköznapi történetek hétköznapi emberekről egy válságos korszakban / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press, 2010. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85934-8-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2933994]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2010.
   Mérhetetlenül : irodalmi antológia : [ceglédi alkotók műveiből]. - Cegléd : Apáti Ny., [2010]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8876-5 fűzött
Cegléd - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Cegléd)(082)
[AN 2933509]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2010.
Mike Valéria
   Angyalok vezetnek utamon / Mike Valéria. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 203, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-77-7 fűzött : 3830,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2932590]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2010.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 213, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-898-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934722]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai ; Dióbél királyfi és társai / Móra Ferenc. - [Budapest] : Holnap, cop. 2010. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-793-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2933683]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Naplók / Móricz Zsigmond ; [összegyűjt., szerk. ... Cséve Anna]. - Budapest : Luna Kv. : Noran 2004, 2010-. - 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-283-039-1 kötött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Móricz_Zs.(0:82-94)
[AN 2932282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1924-1925. - 2010. - 845, [2] p.
ISBN 978-963-283-027-8
[AN 2932290] MARC

ANSEL
UTF-86738 /2010.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri : zenés színmű két részben / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2010. - 103 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-87512-2-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2934248]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2010.
Nádudvari Anna (1946-)
   József és Jocó : barangolás a Bibliában a teremtés tájain / Nádudvari Anna ; [ill. Márvány Miklós]. - Budapest : K.u.K. K., [2010]. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-30-5 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2931973]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2010.
Nagy Bandó András (1947-)
   András könyve : fordított teremtés ; András II. könyve : kútásó / Nagy Bandó. - 5. jav. kiad. - Orfű : Szamárfül, cop. 2010. - 480 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 318-319.
ISBN 978-963-9880-14-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - esszé
894.511-4 *** 244
[AN 2933444]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2010.
   Nők fővárosa 2010 : antológia / [szerk. Kovács József Hontalan] ; [kiad. a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs M. J. Város Cigány Önkormányzat]. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes. : Cigány Önkormányzat, 2010. - 88, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86451-9-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2933833]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2010.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Nyüzsgő nyugalom [elektronikus dok.] / Nyírfalvi Károly. - Szöveg (pdf : 354 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75554. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-661-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2926425]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2010.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazmég : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - Budapest : Móra, 2010. - 30 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8690-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 2930702]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2010.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   A kismanó sapkája / Osvát Erzsébet ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 56, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-346-910-1 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2934688]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2010.
Osváth Pál (1831-1908)
   "Pandúrkorom emlékei"... és egyéb írások / O'sváth Pál ; [vál., kiadásra előkészítette, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Seres István]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2010. - 591 p. ; 24 cm. - (A csengerújfalusi O'sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai, ISSN 2061-9065)
Bibliogr.: p. 545-546.
ISBN 978-963-227-201-6 kötött : 4990,- Ft
Sárrét - magyar irodalom - helyismeret - közbiztonság - 19. század - memoár - válogatott művek
894.511-821 *** 351.74(439Sárrét)"18"(0:82-94) *** 908.439Sárrét
[AN 2931313]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2010.
Pethes Mária
   A táj kristályszerkezete / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2010. - 82, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88142-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2933210]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2010.
Pintér János Zsolt
   Lovasvágta [elektronikus dok.] / Pintér János Zsolt. - Szöveg (pdf : 877 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75544. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-514-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 2926291]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2010.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Radnóti Miklós válogatott versei / [vál. Komárik Anna]. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 187, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-904-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2934643]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2010.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Indul a bakterház / Rideg Sándor. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-089-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2934678]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2010.
Salga Attila (1945-)
   A reménygyújtogató [elektronikus dok.] / Salga Attila. - Szöveg (pdf : 1.05 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-75543. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-512-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2926288]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2010.
   Showder kalendárium / [vezető író Fábry Sándor]. - Budapest : Scolar, 2010. - 205 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-167-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - ezredforduló - magyar irodalom - televíziós műsorszám - humoreszk
894.511-7 *** 791.9.097(439)
[AN 2933015]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2010.
Somló Gábor (1953-)
   Versek / Somló Gábor. - Szeged : [Magánkiad.], 2009. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6727-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2930631]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2010.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Irkálgatok, firkálgatok / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2009. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88668-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2932700]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2010.
Szabadi Mihály (1937-)
   Iskoláim, április 4-től április 4-ig / Szabadi Mihály. - Sióagárd ; Szekszárd : Babits, 2010. - 292 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9556-63-8 fűzött
Szabadi Mihály (1937-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2931064]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2010.
   Szavakból katedrálist : budaörsi írók, költők antológiája / [vál. és szerk. Siklós Endre]. - Budaörs : Siklós E., cop. 2009. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8096-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2934219]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2010.
Szép Ernő (1884-1953)
   Hetedikbe jártam ; Indiszkréció / Szép Ernő. - [Budapest] : Noran Libri, cop. 2010. - 321 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88576-7-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 2934249]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2010.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : Harkály anyó / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 48, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8775-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-32(02.053.2)
[AN 2934939]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2010.
Szerbákné Orbán Mária (1964-)
   Az álmok ára / Szerbákné Orbán Mária. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 55 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-78-6 fűzött : 3590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2930586]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2010.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A jackman : [a Jegenyék sorozat második része] / Szilvási Lajos. - 3. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9659-48-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2931332]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2010.
   Szósz?!:) : a magyar nyelv szava-borsa / [főszerk. Sipos Pál]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Inforg 2002 Kft., [2010]. - 208 p. ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-06-8461-3 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - magyar irodalom - humoreszk - antológia - televíziós műsorszám
894.511-822 *** 809.451.1(0:82-7) *** 894.511-7(082) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2934311]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2010.
   Szósz?!:) : a magyar nyelv szava-borsa II. / [főszerk. Sipos Pál]. - [Budapest] : Inforg 2002 Kft., [2010]. - 216 p. ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-06-9143-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar nyelv - humoreszk - antológia - televíziós műsorszám
894.511-822 *** 894.511-7(082) *** 809.451.1(0:82-7) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 2934266]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2010.
Taylor, Naomi
   Tudathasadás / Naomi Taylor. - [Szolnok] : [Gálné Szabó N.], 2010. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-8984-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2932189]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2010.
Thököly Vajk (1978-)
   A közületek való / Thököly Vajk. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 189, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-72-4 fűzött : 4550,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2933472]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2010.
Toldi Nagy Miklós (1951-)
   Röpül a nehéz poén / Toldi Nagy Miklós. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 249 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-84-7 fűzött : 4790,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2931755]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2010.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Petneházy : kisregény és elbeszélések / Tormay Cécile ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 235, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-080-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2932583]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2010.
Turkish, M. C. (1977-)
   Angyalszárny : láng a jég alatt / M. C. Turkish. - Sopron : Novum Pro, [2009-2010]. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-57-9
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2894859]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2010. - 349 p.
ISBN 978-963-9916-59-3 fűzött : 3990,- Ft
[AN 2931968] MARC

ANSEL
UTF-86767 /2010.
   Újbuda 60+ : vers és próza / [szerk. Farkas Zsolt] ; [közread. a] Gazdagréti Közösségi Ház. - Budapest : Gazdagréti Közösségi Ház, 2009. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8356-2 fűzött
Budapest. 11. kerület - magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439-2Bp.XI.)
[AN 2930632]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2010.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Mesés karácsony / írta Ungváry Zsolt ; rajz. L. Bartha Gabriella. - [Budapest] : Beszélő Hal, [2009]. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87709-7-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - gyermekkönyv
894.511-93 *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2930610]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2010.
Varga István (1971-|)
   Nagy ösvény / Varga István. - Sopron : Ed. Nove, 2010. - 198, [10] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-74-8 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - magyarságkutatás - vers
894.511-14 *** 930.8(=945.11)(0:82-14)
[AN 2930602]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2010.
Vecsei Miklós Hasi
   Égszilánk a matracon / Vecsei Miklós Hasi ; [a képeket Francisca Pageo kész.]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2010. - 86 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9755-10-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2933890]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6771 /2010.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas mesék / [W. Awdry] ; [ill. Robin Davies] ; ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna. - Budapest : Egmont, 2009. - 48 p. : ill, színes ; 28 cm + CD. - (Thomas, a gőzmozdony). (Olvasd és hallgasd!, ISSN 2061-5531 ; 2.)
Tart.: Thomas szerelvényeÞ; Thomas és a mentőszerelvény. - Egys. cím: Thomas's train ; Thomas and the breakdown train. - A mellékletben szereplő közrem. Csankó Zoltán
ISBN 978-963-629-419-9 fűzött : 1399,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2933882]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2010.
Barker, Cicely Mary (1895-1973)
Sparkle like a flower fairy (magyar)
   Ragyogj, mint egy virágtündér! : tündérszárnnyal, varázspálcával és tiarával! / [... szöveg és ill. ... Cicely Mary Barker] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
Japán technikával. - Kivehető ábrákkal
ISBN 978-963-629-425-0 kötött : 4999,- Ft
tündér - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.433(02.053.2)
[AN 2933870]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2010.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2010. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-195-7 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2930665]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2010.
Bodnár Gézáné
   Gólya hozza? / Bodnár Gézáné. - Budapest : Manó Kv., 2010. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Szemfüles sorozat)
ISBN 978-963-9737-85-3 fűzött : 890,- Ft
nemi felvilágosítás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 613.88(02.053.2)
[AN 2931951]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2010.
Bodnár Gézáné
   Malacperselyben nincs kamat : [mi a pénz és hogyan kell takarékoskodni?] / Bodnár Gézáné. - Budapest : Manó Kv., 2010. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Szemfüles sorozat)
ISBN 978-963-9737-81-5 fűzött : 890,- Ft
pénzrendszer - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 336.74(100)(091)(02.053.2)
[AN 2931962]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2010.
Brown, Rennie
How to train your dragon : movie storybook (magyar)
   Így neveld a sárkányodat : mesekönyv a mozifilm alapján / DreamWorks ; adapt. Rennie Brown ; ill. Mike Morris és Mike Koelsch ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Egmont, 2010. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-530-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2933868]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2010.
Cici gets fired up (magyar)
   Sziszi felpörög. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2010]. - 25, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Roary a versenyautó ; 2.)
ISBN 978-963-9860-42-1 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2934277]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2010.
Deákné B. Katalin
   Legkisebbek játékai : [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok] / Deákné B. Katalin ; [a rajzokat kész. Szabó Csilla]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2010]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm + 16 kártya
ISBN 978-963-9991-03-3 kötött : 2200,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2933654]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2010.
Hello Kitty guide to life (magyar)
   Hello Kitty kézikönyv. - Budapest : Egmont, 2010. - 93 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-472-4 fűzött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2933461]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2010.
Hjertonsson, Karolina
Barbie in a mermaid tale (magyar)
   Barbie és a sellőkaland : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / [írta Karolina Hjertonsson]. - Budapest : Egmont, 2010. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-476-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2933438]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2010.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2010. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-90-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2932789]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2010.
Tari József
   Mondókáskönyv : [aki nem lép egyszerre...] / [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2010]. - [22] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-290-068-1 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2933086]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2010.
Török Szilvi
   Színek könyve / Török Szilvi. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - [43] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9727-89-2 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2932785]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6784 /2010.
Groening, Matt
Simpsons comics: Simpsorama (magyar)
   Simpsoráma : Simpson család képregény / [... Matt Groening] ; [ford. Puller István]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2010]. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-149-0 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2932438]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2010.
Hergé (1907-1983)
Au pays de l'or noir (magyar)
   A fekete arany országában / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2010. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-629-451-9 fűzött : 2199,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2933467]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2010.
Hergé (1907-1983)
Le crabe aux pinces d'or (magyar)
   Az aranyollós rák / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2010. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-629-450-2 fűzött : 2199,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2933455]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2010.
Satrapi, Marjane (1969-)
Broderies (magyar)
   Asszonybeszéd / Marjane Satrapi ; [ford. Rády Krisztina]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - [135] p. : ill. ; 19 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-310-001-1 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2932439]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2010.
Straczynski, J. Michael (1954-)
   Pókember : a másik : evolúció / írta J. Michael Straczynski ; ceruzarajz Mike Wieringo ; ford. Harza Tamás. - [Budapest] : Kingpin, [2010]. - 113, [22] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88264-6-6 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2932060]
MARC

ANSEL
UTF-8