MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/09/17 12:45:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8352 /2010.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 36. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8807-3 kötött : 2990,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3030079]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8353 /2010.
   Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. évfordulójára / szerk. Chronowski Nóra, Petrétei József. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - 559 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 145.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-642-314-8 kötött
alkotmányjog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Ádám_A. *** 342
[AN 3019136]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

8354 /2010.
Marsh, William B.
365 great stories from history for every day of the year (magyar)
   Történelem napról napra : 365 érdekes, fontos esemény / W. B. Marsh, Bruce Carrick ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 487 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-27-1 fűzött : 3490,- Ft
világtörténelem - kalendárium
050.9 *** 930.9(089.3)
[AN 2981647]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8355 /2010.
   Biology of pathogenic fungi : 2nd CESC 2010 Central European Summer Course on Mycology / ed. Attila Gácser [et al.] ; [org. by the University of Szeged Department of Microbiology]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 99 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden, 2010. júl. 4-9. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-007-8 fűzött
gombás megbetegedés - kórélettan - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 616-092 *** 616-002.828
[AN 2983144]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2010.
   Cserhátszentiván 2010 : Cserhátszentivániak II. Világtalálkozója : 2010. június 26-án, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 251-ik évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2010]. - 156 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9565-7 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - világtalálkozó - életrajz
061.7(439-2Cserhátszentiván) *** 908.439-2Cserhátszentiván(092)
[AN 3008640]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2010.
Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (11.) (2010) (Pécs)
   EURODIM 2010 : 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials Pécs, ... 12-16 July 2010 : book of abstracts / [ed. Krisztián Lengyel] ; [org., publ. by] MTA SZFKI. - [Budapest] : MTA SZFKI, 2010. - [360] p. : ill. ; 30 cm
Társrend. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76471. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 987-963-50)
szigetelés - anyaghiba - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 620.19
[AN 3029111]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8358 /2010.
   Helyismereti gyűjtemények régen és ma : a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 16. Országos Konferenciája : Eger, 2009. július 15-17. / [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes] ; [rend., közread. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2010. - 102, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7283-07-9 fűzött
Eger - helyismereti gyűjtemény - könyvtár - helyismeret - konferencia-kiadvány
025.17 *** 908.439-2Eger *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3028918]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2010.
Péterfi Rita (1969-)
   A Harry Potter-nemzedék és a könyvek : a fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól 2010-ben / Péterfi Rita ; [közread. a] Hatágú Síp Alapítvány. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2010. - 42, [2], 6 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-42.
Magyarország - olvasásszociológia - ifjúságszociológia - statisztikai adatközlés - ezredforduló
028(439)"200"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"200"
[AN 3025013]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2010.
Rómer Flóris (1815-1889)
   A Bakony : terményrajzi és régészeti vázlat / írta Rómer Flóris ... ; [kiad. a Bakonyalja Barátai ... Egyesület]. - [Döbrönte] : Bakonyalja Barátai Egyes., 2010. - [2], X, 216 p. ; 22 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Győr: Sauervein, 1860
ISBN 978-963-06-9324-0 kötött
Bakony - helyismeret - magyar irodalom - ősrégészet - régészet - útleírás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511-992 *** 903/904(439)(234.373.1) *** 908.439(234.373.1)(0:82-992)
[AN 3031004]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8361 /2010.
   A közszolgálati média és az európai versenyjog : közszolgálatiság a változó világban / Bayer Judit [et al.] ; [közread. az] MTA Jogtudományi Intézete Infokommunikációs Jogi Centrum. - Budapest : MTA Jogtudományi Int. Infokommunikációs Jogi Centrum : L'Harmattan, cop. 2010. - 158 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-236-275-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - közszolgálati média - televíziószervezet - gazdasági jog - gazdasági verseny - 21. század
791.9.097(439) *** 316.774(439) *** 347.776(4-62)
[AN 3027318]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8362 /2010.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010, cop. 2004. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3033933]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2010.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3033623]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2010.
Greer, John Michael
Secrets of the lost symbol (magyar)
   Az elveszett jelkép titkai : útmutató a titkos társaságokhoz, a rejtett jelképrendszerekhez és a miszticizmushoz / John Michael Greer. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2010. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-048-2 fűzött : 2150,- Ft
okkultizmus - szaklexikon
133:030
[AN 3020875]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2010.
Kis Zoltán (1961-)
   A Névtelen Szellem tanítása isten és a lélek kapcsolatáról Ágnes médium útján. - [Budapest] : Magánkiad., 2010. - 180 p. ; 21 cm
Szerző Kis Zoltán
ISBN 978-963-88767-0-6 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 3008587]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2010.
Zeland, Vadim
Transerfing realʹnosti 2 (magyar)
   Válaszd ki magad a sorsodat! 2 : a transz-szörf módszerével : [gyakorlati kézikönyv] / Vadim Zeland ; [ford. Szász Andrea]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2010. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-049-9 kötött : 2600,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3020906]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8367 /2010.
Endrédi Lajos (1940-)
   Zöld járőrként a mindennapokban / Endrédi Lajos, Pintér Tibor, Veprik Róbert ; [közread. a] Szegedi Vadaspark. - [Szeged] : Szegedi Vadaspark, 2010. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 978-963-06-9112-3 fűzött
Szegedi Vadaspark
Szeged - vadaspark - társadalmi ökológia
504.03 *** 59.006(439-2Szeged)
[AN 2985658]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2010.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (12.) (2010) (Sopron)
   XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia : Sopron, 2010. április 6-7. : konferencia-kötet : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Szarka László] ; [rend. az] NYME Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet. - Sopron : NYME K., 2010. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9883-50-5 fűzött
környezettudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2983347]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8369 /2010.
Atlas visual de la ciencia: Volcanes y terremotos (magyar)
   Vulkánok és földrengések / [ford. Pintér Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-6500-2 kötött : 2800,- Ft
vulkán - földrengés
551.21 *** 550.34
[AN 3028341]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2010.
Kovács Győző Gyula (1953-)
   Veszprém időjárása és éghajlata / Kovács Győző Gyula. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2010-. - 24 cm
Veszprém - meteorológia - éghajlat - történeti feldolgozás
551.5(439-2Veszprém)(091)
[AN 3018167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A meteorológiai megfigyelések kezdete : Veszprém időjárása történeti feljegyzések tükrében. - 2010. - 296 p. : ill. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 2.)
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-06-9177-2 fűzött
[AN 3018216] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8371 /2010.
Csapody István (1930-2002)
   Pályám emlékezete / Csapody István ; [leírta és szerk. Csapody Miklós]. - Budapest : [Csapody M.], 2010. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-06-8747-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Csapody István (1930-2002)
Magyarország - Európa - botanikus - növénytan - tudományos élet - helyismeret - 20. század - memoár - útleírás
58(439)(092)Csapody_I.(0:82-94) *** 908.4(0:82-992) *** 58
[AN 3024791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 521 p. : ill.
ISBN 978-963-06-8748-5
[AN 3024834] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 454 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8749-2
[AN 3024849] MARC

ANSEL
UTF-88372 /2010.
Mihalik Erzsébet (1949-)
   Befektetés a jövőbe : a SZTE Füvészkert gyűjtemény megőrzéséhez és helyreállításához szükséges infrastruktúrájának fejlesztése, különös tekintettel a hazai védett növények ex situ konzervációjára : KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0002 projekt ismertető / [kész. Mihalik Erzsébet]. - [Szeged] : SZTE Füvészkert, [2010]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-306-018-6 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar. Füvészkert
Szeged - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Szeged)(036)
[AN 2985608]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2010.
Weinhold, Angela
Was Insekten alles können (magyar)
   A rovarok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 21.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-150-4 kötött : 3250,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3023467]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8374 /2010.
A 2nd helping of chicken soup for the soul (magyar)
   Erőleves a léleknek : 2. porció : további 101 erőt adó és lélekemelő történet / írta ... és ... szerk. Jack Canfield és Mark Victor Hansen ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-96-0 fűzött : 2850,- Ft
életvezetés - antológia
613.865(0:82-822)
[AN 3035505]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2010.
A 3rd serving of chicken soup for the soul (magyar)
   Erőleves a léleknek : 3. porció : további 101 erőt adó és lélekemelő történet / írta ... és ... szerk. Jack Canfield és Mark Victor Hansen ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-97-7 fűzött : 2850,- Ft
életvezetés - antológia
613.865(0:82-822)
[AN 3035539]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2010.
Balogh Béla (1955-)
   Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2010, cop. 2008. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-9652-81-1 kötött : 2940,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865
[AN 3033937]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2010.
Baranyi Éva (1945-)
   A nő és a cukorbetegség / Baranyi Éva, Winkler Gábor. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 192 p. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1787-8829)
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 978-963-9914-18-6 fűzött : 2800,- Ft
nők egészsége - cukorbetegség
616.379-008.64-055.2
[AN 3006426]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2010.
Benke József (1937-)
   Medicina a képzőművészetekben / Benke József. - Budapest : Medicina, 2010. - 559 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 548-551.
Kötött : 8900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-157-7)
orvostörténet - képzőművészet - művelődéstörténet - ábrázolás
61(100)(091)(089.3) *** 73/76(100) *** 930.85(100)
[AN 3016911]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2010.
Came to believe (magyar)
   Eljutottunk a hitre.. : A.A.-tagok lelki élményei / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - [Budapest] : Felépülők Eü. Anonim Egyes., [2010]. - 176 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87702-9-5 fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom - memoár
613.81(0:82-94) *** 364.272 *** 244
[AN 3028546]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2010.
Chicken soup for the soul (magyar)
   Erőleves a léleknek : 101 erőt adó és lélekemelő történet / ... Dan Millman ... és mások munkáiból szerk. Jack Canfield és Mark Victor Hansen ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - 2. átszerk. kiad. - [Budapest] : Bagolyvár, 2010. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-95-3 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés - antológia
613.865(0:82-822)
[AN 3035437]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2010.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum : a pszichoszomatika kézikönyve : betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke [et al.] közreműködésével ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - Budapest : Édesvíz, [2010]. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-865-6 kötött : 5990,- Ft
ISBN 963-528-865-4
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.52
[AN 2988370]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2010.
Döbrönte Zoltán (1944-)
   Epebetegek kézikönyve / Döbrönte Zoltán. - Budapest : SpringMed, 2010. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-9914-58-2 fűzött : 1980,- Ft
epebetegség - diéta - szakácskönyv
616.361/.366 *** 641.563(083.12)
[AN 3006439]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2010.
Gulyás Katalin
   Fejezetek Szolnok város tűzrendészetének múltjából : [1885-2010] / Gulyás Katalin ; [kiad. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága]. - Szolnok : Szolnok M. Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága, 2010. - 198 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9397-4 kötött
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága
Szolnok - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Szolnok)
[AN 3021894]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2010.
Keicher, Ursula
Quickfinder Kinderkrankheiten (magyar)
   Gyermekbetegségek gyorskeresője : a leggyorsabb út a megfelelő kezeléshez / Ursula Keicher ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2010. - 132 p. : ill., részben színes ; 19x22 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-9889-71-2 kötött
gyermekgyógyászat - homeopátia
615.015.32 *** 616-053.2
[AN 3026098]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2010.
   Korszerű stratégiák az epilepszia gyógyszeres kezelésében / [szerk. Halász Péter]. - Budapest : UCB Mo. Kft., 2009. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (UCB kiskönyvtár, ISSN 1416-3233 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88514-0-6 fűzött
epilepszia - gyógyszeralkalmazás
616.853-085 *** 615.213
[AN 3026619]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2010.
   Különvélemény : művészet, pszichiátria, terápia : konferencia, 2008. november 4. / [szerk. és a szöveget gond. Faludy Judit és Perenyei Monika]. - Budapest : MTA Művtört. Kutint. : MTA Pszichiátr. Gyűjt. : Fekete Sas, 2010. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (MTA Pszichiátriai Gyűjtemény kiadványai, ISSN 2061-974X ; 1.)
A Budapesten rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7381-98-0 fűzött : 2900,- Ft
művészetterápia - pszichoterápia
615.851 *** 615.851.82
[AN 3019099]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2010.
   Legyen egyensúlyban! : tények az elhízásról és a fogyásról / [szerk. Antal Emese et al.]. - Budapest : Melánia, [2010]. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-963-9740-19-8 kötött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - fogyókúra
613.2 *** 613.24
[AN 3016309]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2010.
Li Xiaoli
How can chinese medicine help my diabetes? (magyar)
   Diabétesz : hogyan segíthet a kínai orvoslás? / Li Xiao-li, Carl Stimson ; [ford. Dömötör Tímea]. - Budapest : SpringMed, cop. 2010. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed kínai orvoslás sorozat, ISSN 2061-5345)
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-9914-47-6 fűzött : 2500,- Ft
Kína - cukorbetegség - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód
616.379-008.64 *** 615.89(510)
[AN 3007194]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2010.
Liedloff, Jean
The continuum concept (magyar)
   Az elveszett boldogság nyomában : a kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - 3. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2010, cop. 2007. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9904-07-1 fűzött : 2750,- Ft
gyermeklélektan - attitűd - csecsemőgondozás - kulturális antropológia
159.922.7 *** 316.64 *** 613.95 *** 316.7
[AN 3030233]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2010.
Máday István (1879-1959)
   Individuálpszichológia / marosi Máday István ; a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület kiadása. - [Budapest] : M. Individuálpszichológiai Egyes., [2010]. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 963-04-6079-3 fűzött
individuálpszichológia
159.923
[AN 3015406]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2010.
   A Magyar Férfiak Egészségéért tevékenység nemzetközi kapcsolatai : rövid áttekintés / szerk. Métneki János ; [kiad. a Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület Férfiak Egészségéért Szakcsoportja]. - Budapest : Pápai Páriz Egészségnevelési Orsz. Egyes. Férfiak Egészségéért Szakcsop., 2010. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9505-3 fűzött
férfiak egészsége
616-055.1
[AN 3024936]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2010.
Möller, Torsten B.
Taschenatlas der Schnittbildanatomie (magyar)
   A metszeti anatómia zsebatlasza : komputertomográfia és mágneses rezonancia / Torsten B. Moeller, Emil Reif. - Budapest : Medicina, 2010. - 3 db : ill., főként színes ; 19 cm
Ford. Lévai Géza
ISBN 978-963-226-218-5 fűzött : 14600,- Ft
röntgendiagnosztika - anatómia
616-073.75 *** 611
[AN 3023690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.köt., A fej és a nyak. - VIII, 264 p.
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-226-219-2
[AN 3023884] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A mellkas, a szív, a has és a medence. - VIII, 251 p.
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-963-226-220-8
[AN 3023982] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A gerinc, a végtagok és az ízületek. - VIII, 333 p.
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-226-221-5
[AN 3024042] MARC

ANSEL
UTF-88393 /2010.
Prochaska, James O.
Changing for good (magyar)
   Valódi újrakezdés : hatlépcsős program ártalmas szokásaink leküzdésére és életünk jobbá tételére / James O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. DiClemente ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009. - 332 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-963-9718-23-4 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2987036]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2010.
Prokisch József
   Vigyázat, méreg! / Prokisch József. - [Kecskemét] : Dr. Aliment Kft., 2010. - 91 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88881-0-5 fűzött
nehézfém - mérgezés
615.9 *** 669.2
[AN 3022097]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2010.
Rama Swami (1925-1996)
Choosing a path (magyar)
   A jóga útjai : hogyan válasszunk? / Szvámí Ráma ; [ford. Margittay Tamás]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-29-6 fűzött : 2850,- Ft
jóga
159.962.7 *** 294.527
[AN 2987007]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2010.
Rehm-Schweppe, Rahel
Sanfte Babymassage (magyar)
   Gyengéd babamasszázs : siacu masszázs babáknak / Rahel Rehm-Schweppe, Sabine Grabosch. - Budapest : Mérték, 2010. - 94 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Striker Judit
ISBN 978-963-9889-79-8 fűzött
csecsemőgondozás - masszázs
613.95 *** 615.82-053.3
[AN 3027577]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2010.
   A reumatológia aktualitásai a gyakorló orvos szemszögéből VII : osteoporisis propedeutika II. : a Servier Hungária Kft. szimpóziuma : Hajdúszoboszló, 2010. március 5-6. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., cop. 2010. - 8 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
reumatológia - csontritkulás - konferencia-kiadvány
616-002.77 *** 616.71-007.234 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2986256]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2010.
Selymes Orsolya
   Hogyan ne szokjunk le a dohányzásról? : függőségoldás egy életre / Selymes Orsolya. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2010. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-189.
ISBN 978-963-9971-30-1 fűzött : 2940,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3006998]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2010.
   A stroncium-ranelát (Protelos) szerepe a postmenopausás osteoporosis terápiájában : szakirodalmi áttekintés és egészség-gazdaságtani vizsgálat : technológiaelemzési jelentés / [szerk. Péntek Márta] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont. - Budapest : HunHTA, 2010. - 195 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 129-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-503-414-7 fűzött
csontritkulás - gyógyszeralkalmazás
616.71-007.234-085
[AN 3008054]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2010.
Szarka Lajos
   A "Hévízi Csodadoktor" : Dr. Mikolics Ferenc (1897-1964) emlékére / Szarka Lajos ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, cop. 2010. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88043-4-1 fűzött
Mikolics Ferenc (1897-1964)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz
61(439)(092)Mikolics_F.
[AN 3024294]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2010.
Taylor, Jill Bolte (1959-)
My stroke of insight (magyar)
   Mennybe döngölve : egy agykutató boldogító agyvérzése / Jill Bolte Taylor ; [ford. Domján Eszter]. - Budapest : Agykontroll Kft., cop. 2010. - 172 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7491-23-8 fűzött : 2490,- Ft
agy - agyvérzés - orvos - memoár
61(0:82-94) *** 612.82 *** 616.831-005
[AN 3028474]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2010.
Weinhold, Angela
Wir entdecken unsere Sinne (magyar)
   Fedezd fel az érzékszerveid! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 23.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-152-8 kötött : 3250,- Ft
érzékszerv - érzékelés - gyermekkönyv
612.8(02.053.2) *** 159.93(02.053.2)
[AN 3023352]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8403 /2010.
Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials (11.) (2010) (Pécs)
   EURODIM 2010 : 11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials Pécs, ... 12-16 July 2010 : program / [org., ed. by] MTA SZFKI. - [Budapest] : MTA SZFKI, 2010. - 35 p. ; 21 cm
Társrend. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete
Fűzött
szigetelés - anyaghiba - konferencia-kiadvány
620.19 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3030867]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2010.
   Pannon enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet / [főszerk. Fehér Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Urbis Kvk., 2009. - 355 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-85837-4-6 kötött
Magyarország - gazdaságtörténet - kézműipar - ipartörténet - technikatörténet
62(439)(091) *** 338(091)(439) *** 338.45(439)(091) *** 745(439)
[AN 3035787]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8405 /2010.
   AVIR kézikönyv : stratégiaalkotás, VIR, stratégia mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment / [szerk. Bángi-Magyar Attila et al.]. - [Budapest] : Educatio, [2010]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-9795-45-7 kötött
felsőoktatás - információs rendszer - vezetéstudomány
681.3.004.14 *** 65.012.4 *** 378.1 *** 65.011.1
[AN 3030794]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2010.
Introducing Windows 7 for developers (magyar)
   Windows 7 fejlesztőknek / Yochay Kiriaty [et al.]. - Bicske : Szak K., 2010. - XI, 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-14-9 fűzött : 7000,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_7
[AN 3017852]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 2 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76483. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-689-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3033021]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 10 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 22.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76489. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-669-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3033715]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 11 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 24.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76488. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-670-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3033679]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 17.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76480. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-747-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3032998]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76479. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-748-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3032992]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76478. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-749-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3032977]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X5 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76477. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-750-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 3032950]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : alapvető rajzparancsok : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 14.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76474. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-733-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3032896]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X5 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76476. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-751-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 3032928]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8416 /2010.
The best of business card design 9 (magyar)
   Névjegykártya design : válogatás a legjavából : kilenc / vál. ... Rule29 ; [ford. Herhoff Katalin]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Gerinccím: Névjegykártyadesign, 9. - A névjegykártyák és leírásaik angol nyelven
ISBN 978-963-244-146-7 kötött : 8490,- Ft
alkalmazott grafika - névjegy
676.227 *** 766(100)
[AN 3026416]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8417 /2010.
Fazekas János
   Az építési beruházás folyamata : a tervező kiválasztása / Fazekas János, Szabó Zsuzsanna. - Budapest : Complex, 2010. - 186 p. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 2.)
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-295-051-8 fűzött
építőipari tervezés - útmutató
69.001(036)
[AN 3015172]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2010.
   Magasépítési létesítmények ellenőrző erőtani számítása az MSZ EN szerint / [közread. a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata Magasépítési Bizottság]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 2 db (838 p.) : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88427-6-3
magasépítés - szerkezettervezés
624.9.04
[AN 3017038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - V, 429 p.
ISBN 978-963-88427-7-0 fűzött
[AN 3017081] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - V, p. 433-838.
ISBN 978-963-88427-8-7 fűzött
[AN 3017095] MARC

ANSEL
UTF-88419 /2010.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (28.) (2010) (Sopron)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Sopron, 2010. július 7-9. / fel. szerk. Szlávik Lajos. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word; PowerPoint; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-25-9
vízépítés - vízgazdálkodás - hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.2 *** 626/627 *** 556 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2985669]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2010.
Simon Lajos
   Dorozsmai téglaverők / Simon Lajos. - Kiskundorozsma ; Szeged : Petőfi S. Művel. Ház, 2010. - 21 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 4.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9881-93-8)
Kiskundorozsma - tégla- és cserépipar - történeti feldolgozás
666.71(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3024554]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2010.
Szablyár Péter (1948-)
   Fokról fokra / Szablyár Péter. - Budapest : Városháza, 2010. - 87 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 978-963-9669-21-5 fűzött : 800,- Ft
Budapest - építészet - lépcső
692.6 *** 721.052.8(439-2Bp.)
[AN 3006943]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8422 /2010.
Metzger, Wolfgang
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-074-3 kötött : 3250,- Ft
vonat - vasút - gyermekkönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2)
[AN 3023489]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2010.
Weller, Ursula
Autos und Laster (magyar)
   Autók, teherautók / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 4.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-153-5 fűzött : 2250,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3025319]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2010.
World Automotive Congress (33.) (2010) (Budapest)
   FISITA World Automotive Congress 2010 : Budapest, 30 May - 4 June 2010 : book of abstracts / [org., ed. by the] Scientific Society for Mechanical Engineering. - Budapest : GTE, [2010]. - 485 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Automobiles and sustainable mobility
ISBN 978-963-9058-28-6 fűzött
gépjárműipar - autógyártás - konferencia-kiadvány
629.113 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3019213]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8425 /2010.
Keszthelyi Növényvédelmi Fórum (20.) (2010)
   XX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2010 : Keszthely, 2010. január 27-29. : 20 éves a Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 1990-2010 / [rend., közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet. - Keszthely : PE GK Növényvédelmi Int., 2010. - 167 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
növényvédelem - konferencia-kiadvány
632 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3021948]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2010.
   Kölüs Gábor emlékkönyv / [szerk. Hunkár Márta]. - Keszthely : Georgikon Alapítvány : Pannon Egy. Georgikon Kar, 2010. - 129 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348). (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 24.)
ISBN 978-963-9639-37-9 fűzött
Kölüs Gábor (1922-2008)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életrajz
63(439)(092)Kölüs_G.
[AN 3024128]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2010.
Lichtneckert András (1951-)
   A balatonfüred-csopaki borvidék története a kezdetektől napjainkig / Lichtneckert András. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2010. - 544 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88219-4-2 fűzött
Balatonfüred-csopaki borvidék - borászat - szőlőművelés - történeti feldolgozás
663.2(439Balatonfüred-Csopak)(091) *** 634.85(439Balatonfüred-Csopak)(091)
[AN 2988790]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2010.
   A magyarországi gyümölcstermesztés biztonsága / szerk. Soltész Miklós, Nyéki József, Szabó Zoltán ; [kiad. Debreceni Egyetem AMTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar]. - [Debrecen] : DE AMTC KFI ; [Kecskemét] : KF KFK, 2010. - 86 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Nagykutason és Nagykanizsán, 2010. máj. 19-20-án megrendezett "Jégkár megelőzésének szerepe és lehetőségei az integrált gyümölcstermesztésben" c. tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-473-412-3 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - időjárás - terméshozam - gazdasági veszteség
634(439) *** 632.11 *** 631.559
[AN 3028613]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2010.
Ross, Thea
Das Pony (magyar)
   Pónik / [ill. és szöveg Thea Ross]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 3.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-154-2 fűzött : 2250,- Ft
póniló - gyermekkönyv
636.16(02.053.2)
[AN 3024103]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2010.
Steidl, Robert
Gärprobleme (magyar)
   Borerjedési problémák : okok, megítélés, orvoslás / Robert Steidl, Wolfgang Renner ; [ford. Nagy Ákosné]. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2007. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-226-2 kötött
erjesztés - bor
663.252.4
[AN 3033990]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2010.
Tamás Enikő
Biokertészek könyve (új kiadása)
   Biokertészkedés / Tamás Enikő ; [ill. Földi Hajnalka]. - Jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2008. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-286-402-0 kötött
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 3033965]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2010.
Váncsa Jenő (1928-)
   Öt évtized a mezőgazdaság szolgálatában / Váncsa Jenő ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2010. - 207 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7092-69-5 kötött
Váncsa Jenő (1928-)
Magyarország - agrármérnök - miniszter - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Váncsa_J.(0:82-94)
[AN 3026395]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2010.
Verhoef, Berry
De grote bier encyclopedie (magyar)
   Sörök enciklopédiája : [képes ismertető több mint 1200 sörfajtáról] / Berry Verhoef. - Pécs : Alexandra, 2010. - 447 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-297-180-3 kötött
sör
663.4
[AN 3036000]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2010.
Wöller István (1929-)
   Vízimalmok a Tapolcán Pápától Marcaltőig / Wöller István ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2010. - 149 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9818-12-5 fűzött
Veszprém megye - vízimalom
664.7(439.121) *** 725.42(439.121)
[AN 3025840]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8435 /2010.
Antal Orsolya (1975?-)
   Klímabarát háztartások : útmutató családoknak : nagy család kis lábnyom / Antal Orsolya, Vadovics Edina ; [közread. a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Nagycsaládosok Országos Egyesülete]. - [Gödöllő] : GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyes. ; [Budapest] : NOE, [2010]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9605-0 fűzött
környezetvédelem - háztartás - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 504.06(036) *** 620.9
[AN 2988388]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2010.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hunok és magyarok konyhája : a hun áldozati ételektől a honfoglalás kori magyar fejedelmi konyháig / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2004. - 122 p., 4 t. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-286-222-4 kötött
nemzeti étel - magyarság - hunok - honfoglalás - honfoglalás előtti kor - szakácskönyv
641.568(=945.11)(083.12) *** 641.568(369.1)(083.12)
[AN 3033447]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2010.
   Frissítő saláták. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : [Pro-Book], 2010. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 19.)
ISBN 978-963-9901-33-9 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3035849]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2010.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008 [!2010]. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9677-34-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3029749]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2010.
Kerekes Judit
   Babatáplálás kézikönyve : picik és kicsik receptkönyve 0-3 éves korig / szerző Kerekes Judit. - [Budapest] : LPI Kft., cop. 2010. - 313 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86851-9-0 kötött : 3850,- Ft
csecsemő - étel - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2988752]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2010.
   Koreai konyha / [fel. szerk. Nam Young Eim, Farkas Andrea] ; [kiad. a Kia Motors Hungary Kft.]. - Budapest : Kia Motors Hungary, [2010]. - 68 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-9306-6 kötött
Korea - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(519)(083.12)
[AN 3022703]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2010.
   Szabadtűzön készült ételek. - [Nyíregyháza] : [Pro-Book], 2010. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 25.)
ISBN 978-963-9936-46-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3035874]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2010.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Fogyjunk 1500 kalóriával : [férfiaknak] / [írta Szalayné Kónya Zsuzsa]. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 7.)
ISBN 978-963-9972-00-1 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3035186]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2010.
Szigeti Andor
   Népi konyha : dunántúli tájak ételei : ételek, ételkészítési és étkezési szokások, ünnepek / Szigeti Andor. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 380 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 360-369.
ISBN 978-963-286-573-7 kötött
Dunántúl - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439.11)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439.11)
[AN 3033391]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2010.
   Tavaszi ételek. - 2. kiad. - [Nyíregyháza] : [Pro-Book], 2010. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk, ISSN 2061-0394 ; 24.)
ISBN 978-963-9901-35-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3035863]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8445 /2010.
   Aquinói Tamás és a tomizmus ma = Thomas Aquinas and thomism today / szerk. Hoppál Kál Bulcsú. - Budapest : M. Vallástudományi Társ. : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ. : L'Harmattan, 2010. - 176 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 2.)
A Budapesten, 2009. márc. 7-én a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság által rendezett jubileumi konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-236-285-4 fűzött : 2000,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - filozófus - szent - 13. század
1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 235.3(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 3025966]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2010.
Jókay István
   Az igazság szabaddá tesz : [a Vízöntő kor keresztény világképe] / Jókay István. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2010. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9574-9 kötött
természetfilozófia - vallásfilozófia
11 *** 21
[AN 3026848]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2010.
Juhász András
A második mennyország (angol)
   Heaven no. 2 : Marx, Engels, and reality about communism / András Juhász. - Budapest : [A. Juhász], 2010. - 261 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9550-3 fűzött
Marx, Karl (1818-1883)
Engels, Friedrich (1820-1895)
Németország - marxizmus - kommunizmus - közgazdász - filozófus - 19. század
141.82 *** 1(430)(092)Marx,_K. *** 330.85(430)(092)Marx,_K. *** 330.85(430)(092)Engels,_F.
[AN 3016272]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2010.
Szunyogh Xavér Ferenc (1895-1980)
   A lét bölcselete / Szunyogh Xavér Ferenc. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-22-6 fűzött : 2850,- Ft
metafizika - hit
111 *** 211
[AN 3021495]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8449 /2010.
Abd-ru-shin
Im Lichte der Wahrheit (magyar) (szemelv.)
   Válaszok az élet megoldatlan kérdéseire. - [Szeged] : [Grál-Világa Mo.-i Alapítvány], 2010. - 62 p. ; 21 cm
Szerző Abd-ru-shin. - Közread. a Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-88730-0-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3005655]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2010.
Bailey, Brian J.
The life of Christ (magyar)
   Krisztus élete / Brian J. Bailey ; [ford. Koncz Ilona] ; [kiad. az EPK Debreceni Élet Gyülekezete]. - Debrecen : EPK Debreceni Élet Gyülekezet, cop. 2009. - [8], 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86853-8-4 fűzött
krisztológia
232.9
[AN 3018819]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2010.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 1422 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-814-1 kötött
ISBN 978-963-361-815-8 fűzött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3035991]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2010.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 963-361-828-2 kötött
ISBN 963-361-828-2 fűzött
Biblia. Újszövetség
225.04=945.11
[AN 3035997]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2010.
Bregenzer, Marcel (1954-)
Thematisches Bibelteilen (magyar)
   A Biblia tematikus megosztása : a kiscsoportok vezetése / Marcel Bregenzer, Leo Tanner. - Budapest : Marana Tha, 2010. - 214, [2] p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 166.)
ISBN 978-963-9281-86-8 fűzött : 1000,- Ft
Biblia
vallásoktatás - bibliamagyarázat
268 *** 22.07
[AN 3024912]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2010.
Chennattu, Rekha
   A Biblia és az indiai exegézis / Rekha Chennattu. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2010. - 69, [2] p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87986-2-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
India - kereszténység - bibliamagyarázat
28(540) *** 226.5.07
[AN 3015506]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2010.
Európai örökségünk (horvát)
   Naša europska baština : predstavlja se pečuška i đakovačka biskupija / [glavni urednik Árpád Duczon] ; [urednici András Bojcsev, Orsolya Fazekas, Rita Fellner Gaál] ; [fotografije Gábor Horváth, Lajos Kalmár] ; [prijevod Veronika Kovács, Ágnes Tomola] ; [izd. Pečuška biskupija]. - Pécs : Pečuška biskupija, 2010. - 311 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-87802-3-2 kötött
Pécsi Egyházmegye
Đakovačka i Srijemska biskupija
Magyarország - Horvátország - katolikus egyház - egyházmegye - egyházi épület - templom
282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(439-03Pécsi_egyházmegye)
[AN 3034867]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2010.
Giudici, Maria Pia
Maria Domenica Mazzarello (magyar)
   Mazzarello Mária Dominika : egy egyszerű és szeretetteljes élet / Maria Pia Giudici, Mara Borsi ; [... ford. Varga Attila]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-07-0 fűzött
Mazzarello, Maria Domenica (1837-1881)
Olaszország - szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Mazzarello,_M.
[AN 3006667]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2010.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2010. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-884-3 fűzött : 160,- Ft
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 2988888]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2010.
Hausen, Wilhelm (1710-1781)
Sanctitas Sacerdotalis in S. Petro apostolarum ac sacerdotum principe venerabili clero saeculari per S. Triduum proposita (magyar)
   A papi életszentség Szent Péter apostol példája nyomán / Wilhelm Hausen ; [... átd. és szerk. Mezei Zsolt]. - Budapest : Ecclesia, 2010. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-363-327-4 fűzött : 1000,- Ft
Péter (apostol) (?-67?)
Németország - papság - apostol - 1. század - újkori latin irodalom - 18. század - elmélkedés
254 *** 281.2(092)Péter *** 242 *** 871-97(430)=945.11
[AN 3019303]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2010.
Huchthausen Lajos (1900-1998)
   Bilingérezések : történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből / csipegette Huchthausen Lajos ; [sajtó alá rend. Karlinszky Balázs]. - Balatonkiliti ; Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2009. - 197 p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 21.)
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-88757-0-9 kötött
egyháztörténet - katolikus egyház - egyházmegye - egyházi személy - 20. század - memoár - történelmi forrás
282(439)(092)(0:82-94) *** 282(439-03Veszprémiegyházmegye)"19"(093)
[AN 3028570]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2010.
Kardos Dezső (1941-)
   Vállaj egyházközségi története 2010-ig : monográfia / Kardos Dezső ; [kiad. Vállaji Polgármesteri Hivatal]. - [Vállaj] : Polgármesteri Hiv., [2010]. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 978-963-8030-70-2 kötött
Vállaji Római Katolikus Egyházközség
Vállaj - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Vállaj)(091)
[AN 3031235]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2010.
Madocsai Miklós
   Imádságmozaik / Madocsai Miklós. - [Piliscsaba] : [Fébé Kht.], 2008-. - 21 cm
Közread. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság
Fűzött
szent - egyházi személy - keresztény egyház - imakönyv
242 *** 28(100)(092)
[AN 2800606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Válogatás a 19., 20. és 21. század keresztény imádságaiból, életrajzi adatokkal, a történeti háttér rövid ismertetésével, illusztrációkkal, imádságra buzdító szavakkal és imádságos versidézetekkel. - 2010. - 277 p. : ill.
Fűzött
[AN 2985709] MARC

ANSEL
UTF-88462 /2010.
   A mosoni egyház / [szerk. ... Kapui Jenő] ; [kiad. a Mosoni Nepomuki Szent János Plébánia]. - [Mosonmagyaróvár] : Nepomuki Szent János Plébánia, [2010]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Mosonmagyaróvári Római Katolikus Egyházközség
Mosonmagyaróvár - Moson - katolikus egyház - egyházközség - templom - történeti feldolgozás
282(439-2Mosonmagyaróvár) *** 726.54(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3022614]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2010.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
Here and now (magyar)
   Itt és most : a lélekben élni / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - Budapest : Ursus Libris, 2009. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-24-1 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - meditáció
242
[AN 2986067]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2010.
Pákozdi István (1955-)
   A Bárány menyegzője : a római katolikus liturgia és a szimbólumok / Pákozdi István ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2010. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9983-02-1 fűzött
katolikus egyház - egyházi szertartás - keresztény művészet - jelkép
282 *** 264 *** 246
[AN 3008459]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2010.
Un prete per amico (magyar)
   Barátunk, a pap : a kiengesztelődés szentségéről fiataloknak : egy életterv a jelenre és a jövőre. - Budapest : Don Bosco, 2010. - 58 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-10-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3006468]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2010.
   Selkup mythology / aut. Natalya A. Tuchkova [et al.] ; ed. Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál ; [transl. by Sergei V. Glushkov]. - Budapest : Akad. K. ; Helsikni : Finnish Lit. Soc., cop. 2010. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (Encyclopaedia of Uralic mythologies, ISSN 1588-5216 ; 4.)
Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-05-8862-1 kötött
 (hibás ISBN 963-05-8862-1)
urál-altaji népek ősvallása - néprajz - mitológia - szamojédek - szaklexikon
299.4(=944.21):030 *** 398.221(=944.21):030
[AN 3008938]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2010.
Szilágyi András (1624-168?)
   Szegények prókátora, avagy Az adás, vévés, kölcsönözés és usora felől való igazgatás, mely bizonyos kérdésekben és arra való feleletekben béfoglaltatott, és az Isten népének épületire kibocsáttatott / Tarpai Szilágyi András ; [sajtó alá rend. Horváth Csaba Péter és Pénzes Tiborc Szabolcs]. - Budapest : KRE Puritanizmuskut. Int. : Fekete Sas, 2010. - 74 p. ; 16 cm. - (Medgyesi Pál puritán kiskönyvtár, ISSN 2061-9731 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9680-48-7 fűzött : 800,- Ft
presbiteriánus egyház - pénzügy - 17. század - katekizmus
285(439)"16" *** 238.1 *** 336.7(0:82-97)
[AN 3026354]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2010.
Tokics Imre (1956-)
   Az imádság himnusza / Tokics Imre. - 2. kiad. - Budapest : Advent, 2010, cop. 1990. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-9577-78-7 kötött
 (hibás ISBN 963-9577-78-7)
imádkozás
248.143
[AN 3030222]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2010.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 388 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-040-6 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 3035767]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2010.
Varga Anni
   Bibliai regék : képes verses füzet : 12 híres történet versben / Varga Anni ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2010. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9787-27-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - bibliai történet - gyermekkönyv
221.046(02.053.2)(0:82-14) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3028603]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2010.
Varga Gabriella (1968-)
   Én Uram és én Istenem! : hetvenállomásos zarándokúton Jakab püspökért : egy emlékév története, 2009. március 12 - 2010. március 13. / Varga Gabriella, Vencser László. - Budapest : Szerző, 2010. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9245-8 fűzött
Jakab Antal (1909-1993)
Erdély - zarándoklat - katolikus egyház - határon túli magyarság - püspök - 20. század
248.153.8(498.4) *** 282(498.4)(=945.11)(092)Jakab_A.
[AN 3017707]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8472 /2010.
   Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás bihari tabellái / összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Szálkai Tamás. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2010. - 59 p. ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-42-0 fűzött
Bihar vármegye - társadalomtörténet - nemesség - 18. század - történelmi forrás - névtár
316.343.324(439.173)"175"(093)
[AN 3013788]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2010.
   Bevándorlók beilleszkedésének segítése a diszkrimináció leküzdésével : [beszámoló] / szerk. Nagy Terézia ; [közread. a] DARTKE. - Szeged : DARTKE, 2009. - 129 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-87886-1-0 fűzött
Magyarország - bevándorlás - társadalmi integráció - hátrányos megkülönböztetés
316.647.82 *** 325.14(439) *** 316.4.052(=00)(439) *** 376.685(439)
[AN 3014062]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2010.
   Családpolitikák változóban / [szerk. Simonyi Ágnes] ; [közread. a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - Budapest : SZMI ; Törökbálint : xfer '90 Bt., 2010. - 99 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9580-0 fűzött
Európa - családszociológia - családpolitika - szociális támogatás - ezredforduló
316.4(4)"200" *** 331.226(4)) *** 369.742(4)
[AN 3016581]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2010.
   Egyén és kultúra : a pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira : a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos tudományos nagygyűlése : Pécs, 2010. május 27-29. : kivonatkötet : programfüzet melléklettel / [fel. szerk. Vargha András] ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2010. - 227 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87915-3-5 fűzött
szociálpszichológia - lélektan
316.47 *** 316.6 *** 159.9
[AN 3018778]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2010.
Ekman, Paul
Telling lies (magyar)
   Beszédes hazugságok : a megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a házasságban / Paul Ekman ; [ford. Andersen Dávid]. - Budapest : Kelly, cop. 2010. - 381 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-74-2 fűzött : 3980,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3019292]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2010.
Gödri Irén
   Migráció a kapcsolatok hálójában : a kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi bevándorlásban / Gödri Irén. - Budapest : KSH NKI, 2010. - 211 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 89.)
Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 978-963-235-276-3 fűzött
Magyarország - migráció - bevándorlás - kapcsolati tőke - társadalmi kapcsolat - társadalmi integráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.4.052(=00)(439) *** 316.47-054.7(439) *** 325.14(439)"200"(083.41)
[AN 3031093]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2010.
Kiss Anna
   A fiatalok közművelődési szokásai = The cultural patterns of young people / [írta Kiss Anna] ; [ford. Páll Fatime] ; [kiad. Kulturális Életért Közhasznú Egyesület]. - Nyíregyháza : KÉK Egyes., 2010. - 246 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Közép-Európa - életmód - ifjúság - 21. század - statisztikai adatközlés
316.728-053.6(4-191)"200"(083.41)
[AN 3027693]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2010.
   Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején?. - Budapest : Vigilia, 2010. - 89 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 17.)
A Budapesten, 2009. nov. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-12-5 fűzött : 900,- Ft
társadalmi felelősség - társadalmi szerep - katolikus egyház
316.6 *** 261 *** 282
[AN 3023156]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2010.
   Santovački letopis sa dopunom / dopisao i za štampu priredio Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska samouprava u Budimpešti. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska samouprava u Budimpešti, 2010. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87632-6-6 fűzött
Hercegszántó - sokácok - nemzetiségi kérdés - ortodox egyház - áttérés - Horthy-korszak - történelmi forrás
316.347(=862)(439-2Hercegszántó) *** 281.9(439-2Hercegszántó)"192/194"(093) *** 323.1(=862)(439) *** 269
[AN 3006924]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2010.
   A Statisztikai Hivatal vezetői, 1848-2009 : válogatott bibliográfia / [szerk. Nemes Erzsébet] ; [közread. a] KSH Könyvtár. - Budapest : KSH Kvt., 2010. - 120 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-169-8 fűzött
Magyarország - statisztika - tudós - vezető alkalmazott - 19. század - 20. század - életrajz - szakbibliográfia
311:016 *** 311(439)(092):013
[AN 2986013]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2010.
   Utópiák és ellenutópiák / szerk. Kroó Katalin és Bényei Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 341 p. ; 23 cm. - (Párbeszéd-kötetek, ISSN 1787-0585 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-258-8 fűzött : 3100,- Ft
irodalomtudomány - világirodalom története - orosz irodalom története - műfajtörténet - utópia - műelemzés - regény
304.9 *** 82.01 *** 82(091) *** 882(091)-31
[AN 3023937]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2010.
Welwood, John (1941-)
Journey of the heart (magyar)
   A szív ösvényén : tudatos párkapcsolat - út önmagunkhoz és egymáshoz / John Welwood ; [ford. Ruzsa Gábor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 304 p. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9718-29-3)
párkapcsolat - ezoterika
316.472.4 *** 133
[AN 2986113]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8484 /2010.
Ádám Valérián
   Csángó mesék / saját gyűjtésből írta Ádám Valérián ; [Sinkó Veronika illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2010. - 114, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8813-4 kötött : 2790,- Ft
magyar néprajz - moldvai csángók - népmese
398.21(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3021802]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2010.
Bencze Károlyné
   Népszokások a kalocsai Sárközben : a szokások szerepe, feldolgozása együttesünk életében és műsoraiban / Bencze Károlyné ; [kiad. a Kalocsai Hagyományőrző Népi Egyesület]. - Kalocsa : Kalocsai Hagyományőrző Népi Egyes., 2010. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kalocsai-Sárköz - népszokás - naptári szokás
398.3(439Sárköz)
[AN 2988190]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2010.
Dékány Ráfael (1828-1895)
   A furfangos komák históriái és más mesék : Dékány Ráfael gyűjtéséből / [... vál. Kriston Vízi József]. - Kecskemét : [Farkas Galéria], 2010. - 83 p. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-88066-7-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3006229]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2010.
Furulyás Katalin, G.
   Falunapok / G. Furulyás Katalin ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2010. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-651-483-9 fűzött
magyar néprajz - népünnepély
394.2(=945.11)
[AN 2986985]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2010.
Heitz, Markus (1971-)
Vampire! Vampire! (magyar)
   Vámpírok! Vámpírok! : minden, amit a vérszopókról tudni kell / Markus Heitz ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-245-255-5 fűzött : 1999,- Ft
vámpír
392.28 *** 398.4
[AN 3010558]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2010.
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Frau(en) ohne Klischee (magyar)
   Nő(k) klisék nélkül : Kentenich József atya a nőről / [ford. Hámoriné Simon Cecília] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2010. - 28 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87480-7-2 fűzött
vallási erkölcs - nők a társadalomban
396 *** 241 *** 316.37-055.2
[AN 3018897]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2010.
Köves Gábor (1967-)
   Az agresszív kismalac és más állatviccek [elektronikus dok.] / ... gyűjt. KÁGÉ ; ... ill. Menkó László. - Szöveg és képek (pdf : 865 KB). - Budapest : K. u. K. K., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76366. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9887-44-2
vicc - elektronikus dokumentum
398.94
[AN 3018149]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2010.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor ; [ill. Szántó Piroska]. - 11. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2010. - 860, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 978-963-252-044-5 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11)
[AN 3030103]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2010.
Trapp, Kyrima
Wir entdecken die Ritterburg (magyar)
   A lovagvár / [ill. és szöveg Kyrima Trapp]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 22.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-151-1 kötött : 3250,- Ft
udvari élet - lovagi torna - gyermekkönyv
394.012(02.053.2)
[AN 3023425]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8493 /2010.
Fábián György (1946-)
   Választások az Európai Parlamentbe, 1979-2009 / Fábián György, Fejes Zsuzsanna, Kovács László Imre. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2010. - 341 p. ; 21 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-68-8 fűzött
Európai Unió. Parlament
politikatörténet - választás
324(4-62)"197/200" *** 328(4-62)(091)
[AN 2983202]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2010.
Fiedler Péter
   TB mentés : szakszervezetek és civil szervezetek összefogása a társadalombiztosítás megmentéséért, 2007 / [írta és szerk. Fiedler Péter] ; [közread. a] Liga Szakszervezetek. - Budapest : Liga Szakszerv., 2009. - 162 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
Magyarország - belpolitika - tiltakozás - társadalombiztosítás - reform - népszavazás - ezredforduló
323.22(439)"200" *** 369(439)"200" *** 324(439)"2008"
[AN 2986057]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2010.
Gál István László (1978-)
   A terrorizmus finanszírozása = Die Terrorismusfinanzierung / Gál István László ; [közread. a] PTE Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet. - Pécs : PTE ÁJK Gazd. Büntetőjogi Kutint., 2010. - 63 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-318-6 fűzött
terrorizmus - kriminológia - szervezett bűnözés - gazdasági ellenőrzés
323.285(100) *** 343.9(100) *** 351.82.078.3(100) *** 343.341(100)
[AN 3017110]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2010.
Homor György (1932-)
   Hívatlan vendégként északi szomszédainknál, 1968 / Homor György ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2010. - 196 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-9818-11-8 fűzött
Csehszlovákia - Magyarország - belpolitika - megszállás - katona - 1960-as évek - történelmi forrás
323(437)"196" *** 355(439)(0:82-94) *** 943.7"1968" *** 341.324(437)"1968"(093) *** 321.74(437)"196" *** 327.51(47-62)"1968"
[AN 3028565]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2010.
   Húsz éve partnerségben : az egyesülési jog egykor és ma : konferenciakiadvány : Parlament, Budapest, 2009. április 3. / [közread. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium]. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., 2009. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
Magyarország - civil társadalom - gyülekezési szabadság - rendszerváltás - törvény - konferencia-kiadvány
323.21(439) *** 342.728 *** 061.3(439-2Bp.)"2009" *** 342.728(439)(094)
[AN 2988362]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2010.
Lőrincz Csaba (1959-2008)
   A mérték : egybegyűjtött írások tőle és róla / Lőrincz Csaba ; [... a szöveget gond., ... szerk. Borsi-Kálmán Béla, Filep Gusztáv, Zelei Miklós] ; [közread. a] Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. - [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány ; [Somorja] : Méry Ratio, 2010. - 758 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-80-89286-35-5
Kötött : 4900,- Ft
Lőrincz Csaba (1959-2008)
Magyarország - politikus - külpolitika - magyarság - 20. század - ezredforduló - összegyűjtött művek - memoár
32(439)(092)Lőrincz_Cs. *** 327(439) *** 32.001 *** 323.1(=945.11)
[AN 3027683]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2010.
   Magyar Ifjúsági Konferencia, 10 : almanach 1999-2009 / [főszerk. Veres Judit Inez] ; [kiad. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat]. - [Budapest] : Mobilitás, [2010]. - 145 p. : ill. ; 16x16 cm + DVD
ISBN 978-963-88746-4-1 fűzött
Magyar Ifjúsági Konferencia
Magyarország - ifjúságpolitika - határon túli magyarság - ifjúsági szervezet - elektronikus dokumentum
323.21-053.6(439) *** 316.37-053.6(=945.11)(4-191) *** 061.2(=945.11)(4-191)
[AN 3008641]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2010.
Melegh Attila
   "Azt hittem célt tévesztettem" : a bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban / [kész. Melegh Attila, Kovács Éva, Gödri Irén]. - Budapest : KSH NKI, 2010. - 213 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 88.)
Bibliogr.: p. 202-209.
ISBN 978-963-9597-17-4 fűzött
Európa - Magyarország - bevándorlás - nők a társadalomban - társadalmi elfogadottság - 21. század
325.14(4)"200" *** 316.647(4) *** 316.37-055.2(=00)(4)
[AN 3010071]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2010.
Mester Béla (1962-)
   Szabadságunk születése : a modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig / Mester Béla. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2010. - 183 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 13.)
Bibliogr.: p. 169-177.
ISBN 978-963-446-577-5 kötött : 2500,- Ft
Európa - politikai filozófia - 16. század - 17. század
32.001(4)"15/16"
[AN 3025701]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2010.
Németh István (1945-)
   A Német Demokratikus Köztársaság, 1949-1990 : összegzés és dokumentumok / Németh István ; [az életrajzi ismertetést és irodalomjegyzéket összeáll. Arany Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 508 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-508.
ISBN 978-963-236-271-7 fűzött : 4100,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - történelem - külkapcsolat - történelmi forrás
327(430.2)(093) *** 943.02(093)
[AN 3024081]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2010.
Sigér Fruzsina Márta (1981-)
   Divergent dynamics of transformation: the role of the European Union / Fruzsina Márta Sigér. - Debrecen : Univ. of Debrecen, [2010]. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 9.)
Bibliogr.: p. 206-222.
ISBN 978-963-473-379-9 fűzött
Európai Unió - Szlovákia - Horvátország - európai integráció - politika - ezredforduló
327.39(4-62) *** 32(437.6)"199/200" *** 32(497.13)"199/200"
[AN 3024609]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2010.
   Szigorúan titkos '89 : a magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói / szerk., a bev. tanulmányokat és a jegyzeteket írta Müller Rolf és Takács Tibor. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 420 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-273-1 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - állambiztonság - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"198/199"(093) *** 351.746.1(439)"1989"(093)
[AN 3026860]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2010.
Szirtes Zoltán
   Nyitott kapuk : alkotmánymódosítási indítvány / kész. Szirtes Zoltán. - Hévíz : Szirtes Z., 2010. - 40, [2] p. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-9698-2 fűzött
Magyarország - törvénytervezet - alapszabály - pamflet
323.21(439)(094) *** 061.2(439)(094)
[AN 3028609]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2010.
Szita Szabolcs (1945-)
   Együttélés, üldöztetés, népirtás : a magyar cigányság a Kárpát-medencében a második világháború idején, 1939-1945 / [írta és szerk. Szita Szabolcs]. - Budapest : [Velcsov Bt.], 2010. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 978-963-88678-1-0 fűzött
Magyarország - Németország - Közép-Európa - cigányság - népirtás - második világháború
323.12(=914.99)(439)"1939/1945" *** 323.12(=914.99)(430)"1939/1945" *** 323.12(=914.99)(4-11)"193/1945"
[AN 2983307]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2010.
Szűcs Zoltán Gábor (1979-)
   Az antalli pillanat : a nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989-1993 / Szűcs Zoltán Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 269 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 247-269.
ISBN 978-963-236-278-6 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - politológia - belpolitika - rendszerváltás - 20. század
323(439)"1989/199" *** 32.001(439)
[AN 3022182]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2010.
   Új horizontok az európai polgárság erősítésében : Youth in Civil Europe Conference 2 = New horizons in strengthening European citizenship / szerk. Pászka Imre ... - Szeged : DARTKE, 2010. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Dél-Alföld társadalma sorozat, ISSN 1789-2163 ; 4.)
A Szegeden, 2009-ben rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Az előszó angol nyelven. - Váltakozva román és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87886-2-7 fűzött
Európai Unió - civil társadalom - társadalmi tőke - patriotizmus
323.21(4-62)
[AN 3014632]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2010.
Veér Károly (1958-)
   Nagy Miklós "a lélek költője, a költők lelke" / Veér Károly. - [Csolnok] : [Szeifert F.], [2010]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A 20. század magyar keresztény hitvallója, Nagy Miklós
Fűzött
Nagy Miklós (1894-1973)
Magyarország - katolikus pap - politikai üldözés - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - 20. század
322(439)"1945/195" *** 282(439)(092)Nagy_M. *** 323.281(439)"1945/195"
[AN 3026714]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8510 /2010.
Antigua China (magyar)
   Ókori Kína / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 5.)
ISBN 978-963-09-6095-3 kötött : 1590,- Ft
ókori Kína - történelem - művelődéstörténet - régészet
931.5 *** 930.85(315) *** 904(315)
[AN 3030195]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2010.
Buza Péter (1942-)
   A kalapdoboz : élet a határon / Buza Péter. - Budapest [etc.] : Ráday Könyvesház, 2009. - 244, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9942-00-4 kötött
Balatonfenyves - Magyarország - családtörténet - hétköznapi élet - 20. század - történelmi forrás
929.52(439-2Balatonfenyves) *** 930.85(439)"19"(093)
[AN 3014032]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2010.
   Évezrednyitó beszélgetések, 2008-2009-2010 / [az előadás-sorozatot szervezte és a kötetet szerk. Gróf István] ; kiad. a Sárvári Milleneum Alapítvány. - Sótony : Sárvári Milleneum Alapítvány, 2010. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88876-0-3 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3024865]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2010.
Hobsbawm, Eric J. (1917-)
Uncommon people: resistance, rebellion and jazz (magyar)
   Hétköznapi hősök: ellenállók, lázadók és a dzsessz / Eric Hobsbawm ; [ford. Baráth Katalin]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 432 p. ; 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-218-2 fűzött : 3700,- Ft
Egyesült Államok - világtörténelem - kultúratörténet - társadalomtörténet - zenetörténet - 19. század - 20. század - dzsessz
930.9"18/19" *** 78.067.26.036.5(73)(091) *** 316.32(100)"18/19"
[AN 3026866]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2010.
   Keszthelyi életrajzi lexikon / [főszerk. Pappné Beke Judit] ; [szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Márkus Rita] ; [... kiad. Keszthely Város Önkormányzata]. - Keszthely : Önkormányzat, 2010. - 374 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9185-7 kötött
Keszthely - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Keszthely):030
[AN 3022054]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2010.
   Mátyás király és a fehérvári reneszánsz = King Matthias and the renaissance Fehérvár / [... szerk. Kerny Terézia, Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2010. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 4.). (Magyar királyok és Székesfehérvár, ISSN 2061-9626 ; 1.)
A Székefehérváron, 2008. okt. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87898-1-5 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Székesfehérvár - művelődéstörténet - uralkodó - reneszánsz - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439-2Székesfehérvár)"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 3015489]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2010.
   Missilis : válogatás a körmendi múzeum helyben megőrzött Batthyány levéltári anyagából : kiállítási katalógus / [... koncepció ... és a katalógust írta Móricz Péter] ; [kiad. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Körmend : Vas M. Múz. Ig., 2010. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9827-07-3 fűzött
Batthyány család
levelezés - kiállítási katalógus
929.52(439)Batthyány(044) *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3006585]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2010.
Nyakas Miklós (1942-)
   Ismeretlen adatok Derecske hajdú múltjából / Nyakas Miklós ; [kiad. a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Derecske : Derecske Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2010. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9411-7 fűzött
Derecske - helytörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
943.9-2Derecske"15/16"(093)
[AN 3018764]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2010.
   Obraz Rossii s centralʹnoevropejskim akcentom : sbornik statej i materialov / [pod red. Dûly Svak i Ilony Kiš]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2010. - 190 p. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7730-56-6 fűzött
Oroszország - Közép-Európa - közvélemény - történelem - ezredforduló
947"199/200" *** 316.65(4-191)
[AN 3008010]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2010.
   Örvényes község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] ; [kiad. Örvényes Község Önkormányzata]. - Örvényes : Önkormányzat, 2010. - 618 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 585-607. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-9057-7 kötött
Örvényes - helytörténet
943.9-2Örvényes
[AN 3017753]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2010.
Persas (magyar)
   Perzsák / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Koroncz Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Nagy civilizációk ; 6.)
ISBN 978-963-09-6096-0 kötött : 1590,- Ft
Perzsia - művelődéstörténet - régészet - történelem
930.85(35) *** 904(35) *** 935
[AN 3030235]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2010.
   Rendszerváltás(ok) Magyarországon / szerk. Gerhard Péter [et al.]. - Budapest : Mundus Novus, 2010. - 226 p. ; 24 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 26.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9501-43-0)
magyar történelem - rendszerváltás - belpolitika - politikai elit - állambiztonság - szocialista gazdaság - társadalmi változás
943.9 *** 316.344.4(439)(091) *** 351.746.1(439)"198" *** 316.4(439)"198" *** 323(439)"198/199"
[AN 3023151]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2010.
Szabó Zoltán
   A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténete / Szabó Zoltán ; [ a Tartószerkezeti vizsgálatok című fejezetet írta Kamarás Ferenc]. - Budapest : Balassi, cop. 2010. - 102 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Ecclesia beatae Mariae Virginis Albaeregalis ; 2/1.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-506-841-8 kötött : 3000,- Ft
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
904(439-2Székesfehérvár) *** 726.54(439-2Székesfehérvár)
[AN 3027061]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2010.
   Széchenyi István, 2010 : "... éltető eszmévé finomul..." / [szerk. Egervölgyi Dezső, Hermann István] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa ; Zirc : Jókai M. Vár. Kvt., [2010]. - 158 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9818-10-1 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar történelem - politikus - történelmi személy - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 3027638]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2010.
   Szeged története / [... szerkbiz. ... Papp Gyula et al.] ; [... kiad. a Somogyi-könyvtár]. - Szeged : Somogyi-kvt., 1983-2010. - 7 db ; 24 cm
Az 5. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár. - Sorozatszerk. 1991-1994 között Kristó Gyula
ISBN 978-963-7581-34-2
ISBN 963-7581-34-0
Szeged - helytörténet
943.9-2Szeged
[AN 21966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1945-1990 / szerk. Blazovich László. - 2010. - 934 p., [32] t., [7] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 807-838.
ISBN 978-963-7237-75-1 kötött
[AN 2985521] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8525 /2010.
Antall Péter (1964-)
   Szépséges Budapest / fényképezte Antall Péter és Gedai Csaba. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5945-2 kötött : 3800,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Antall_P. *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs.
[AN 3030746]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2010.
Antall Péter (1964-)
Szépséges Budapest (angol)
   Beautiful Budapest / with pictures of Peter Antall and Csaba Gedai. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5946-9 kötött : 3800,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs. *** 77.04(439)(092)Antall_P.
[AN 3030823]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2010.
Antall Péter (1964-)
Szépséges Budapest (német)
   Wunderbares Budapest / fotos Peter Antall und Csaba Gedai ; Deutsch von Piroska Draskóczy. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5947-6 kötött : 3800,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gedai_Cs. *** 77.04(439)(092)Antall_P.
[AN 3031032]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2010.
Csiszár Károly (1922-)
   Vallomás az Őrségről / [írta] Csiszár Károly ; [fényképezte] Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2010. - 63 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88647-2-7 fűzött
Őrség - helyismeret - fényképalbum
908.439Őrség(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 2988170]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2010.
Dudás Károly (1947-)
   Szülőföldünk, Kiliti / Dudás Károly ; [kiad. a Kilitiért Egyesület]. - Kiliti [Siófok] : Kilitiért Egyes., 2010. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88872-0-7 fűzött
Balatonkiliti - helyismeret - memoár
908.439-2Balatonkiliti(0:82-94)
[AN 3029276]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2010.
Dürr, Bettina
Italien Süd (magyar)
   Dél-Olaszország / [szöveg Bettina Dürr] ; [közrem.] Peter Amann. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5893-3 fűzött : 1990,- Ft
Dél-Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3033544]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2010.
   Emlékképeink : Konyár múltja képekben / szerk. Dajka Andrea ; [közread.] Konyár község Önkormányzata. - Konyár : Önkormányzat, 2010. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9545-9 fűzött
Konyár - helyismeret - album
908.439-2Konyár(084.1)
[AN 2988335]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2010.
   Gyomaendrőd 20 éve, 1989-2009 / [szerk.] Hornok Ernő. - Gyomaendrőd : Rekline Stúdió, 2010. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9503-9 kötött
Gyomaendrőd - helyismeret
908.439-2Gyomaendrőd
[AN 3018284]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2010.
   Jánoshida története / [főszerk. Drávuczné Répási Ilona] ; [kiad. Jánoshida Községért Oktatási, Kulturális és Sport Közalapítvány]. - [Jánoshida] : Jánoshida Községért Okt., Kult. és Sport Közalapítvány, 2010. - 235 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9498-8 kötött
Jánoshida - helyismeret
908.439-2Jánoshida
[AN 3009752]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   Debreceni idill / Jókai Mór ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2009. - 65 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 7.)
ISBN 978-963-87107-9-6 fűzött
Debrecen - helyismeret - helytörténet - magyar irodalom - 19. század - publicisztika
908.439-2Debrecen"18" *** 943.9-2Debrecen *** 894.511-92
[AN 3027249]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2010.
   "Közös akarattal" : írások a 100 éves Pestújhely civil társadalmáról / [... szerk. Holló Szilvia Andrea] ; [közread. a] Rákospalotai Múzeum. - Budapest : Rákospalotai Múz., 2010. - 302 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88922-0-1 kötött
Budapest. 15. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XV.
[AN 3022811]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2010.
   A Mikszáth-kori Nógrád vármegye képekben [elektronikus dok.] / szerk. és írta Szirácsik Éva. - Képek és szöveg. - [Salgótarján] : Nógrád. M. Múz. Szerv., 2010. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nógrádi digitális múzeum, ISSN 2061-6104 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
Műanyag tokban
Nógrád vármegye - helyismeret - századforduló - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439.131"188/191"(084.12)
[AN 3007115]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2010.
Müller, Martin
Schottland (magyar)
   Skócia / ... Martin Mülle, [Inken Herzig]. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5872-8 fűzött : 1990,- Ft
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3006791]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2010.
Plihál Katalin (1948-)
   Magyarország legszebb térképei, 1528-1895 / Plihál Katalin ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2009. - 235, [4] p. : ill., színes ; 33 cm + DVD-ROM
ISBN 978-963-09-6046-5 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - újkor - térkép - elektronikus dokumentum
912(439)"15/18"
[AN 3029798]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2010.
Plihál Katalin (1948-)
Magyarország legszebb térképei, 1528-1895 (angol)
   The finest illustrated maps of Hungary, 1528-1895 / Katalin Plihál ; [transl. by Judit Zinner] ; [publ. by the] National Széchényi Library. - [Budapest] : Kossuth : NSZL, cop. 2009. - 235, [4] p. : ill., színes ; 33 cm + DVD-ROM
ISBN 978-963-09-6047-2 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - újkor - térkép - elektronikus dokumentum
912(439)"15/18"
[AN 3030082]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2010.
Schultz, Horst H.
Costa Brava, Barcelona (magyar)
   Costa Brava, Barcelona / Horst H. Schulz. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5930-5 fűzött : 1990,- Ft
Costa Brava - Barcelona (Spanyolország)
914.671(036)
[AN 3033588]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2010.
Szommer Ildikó (1962-)
   Szombathely : történelmi séta a városban / [írta] Szommer Ildikó ; [fényképezte] Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2010. - 63 p. : ill., színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 63-[64].
ISBN 978-963-88647-3-4 fűzött
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 2988194]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2010.
Turkey (magyar)
   Törökország / [szerk. Melissa Shales] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 434 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 978-963-09-5882-0 fűzött : 5990,- Ft
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 3028586]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8543 /2010.
   20 év a védelmi igazgatásban, 1990-2010 : a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal története keresztmetszetében / [... összeáll. Jároscsák Miklós és Kaszás Mihály]. - [Budapest] : MH Védelmi Hivatal, cop. 2010. - 190 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7037-62-7 kötött
Magyarország. Honvédelmi Minisztérium. Védelmi Hivatal
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - minisztérium - ezredforduló
351.86(439)"199/201" *** 354.61(439)"199/201"
[AN 3021780]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2010.
   20 éves a határnyitás : a vasfüggöny léte és vége = 20 Jahre Grenzöffnung : Bau und Fall des eisernen Vorhangs / [szerk. ... Fixl Renáta] ; [... ford. ... Hambuch Erika] ; [közread. a] Hanns-Seidel-Stiftung. - Budapest : Hanns-Seidel-Stiftung, 2009. - [56] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88484-0-6 fűzött
Magyarország - államhatár - vasfüggöny - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
341.222(439) *** 323.282(439)"1945/198"
[AN 3027476]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2010.
   2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról. - Budapest : Complex, [2010]. - 24 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 13.)
Lezárva: 2010. márc. 1.
Fűzött
2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról
Magyarország - polgári jog - civil szervezet - törvény
347.471(439)(094) *** 323.21(439)(094)
[AN 3008044]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2010.
   Agrárjog : a magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között : egyetemi tankönyv / Csák Csilla [et al.] ; [közread. a] Novotni Alapítvány. - Miskolc : Novotni K., 2010. - 503 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. febr. 28. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-53-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági jog - egyetemi tankönyv
349.42(439)(075.8)
[AN 3031661]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2010.
   Az állami vagyonról. - Budapest : Complex, [2010]. - 24 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 14.)
Lezárva: 2010. ápr. 1.
Fűzött
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
Magyarország - állami vagyonkezelés - törvény
351.711(439)(094)
[AN 3008823]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2010.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2010. június 2. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2010. - 112 p. ; 21 cm
Lezárva: 2010. jún. 14.
ISBN 978-963-9403-82-6 fűzött : 690,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3005540]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2010.
Blumenfeld Beáta
   Az adóvégrehajtás szabályai egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2009 / [szerzők Blumenfeld Beáta, Dombi Gergely, Juhász Péter]. - Budapest : Saldo, 2009. - 316 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
Magyarország - adóügy - adóztatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
351.713(439)(094)(036) *** 336.2.029(439)(094)(036)
[AN 2948137]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2010.
   Emberi jogok a katolikus egyház életében és jogában / szerk. Orosz András Lóránt. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2010. - 201 p. ; 23 cm. - (Sapientia iuris, ISSN 2061-7879 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-266-3 fűzött : 2300,- Ft
emberi jog - egyházjog - katolikus egyház
342.7(100) *** 348.1/.7
[AN 3025403]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2010.
   Az emberi jogok és a nyelvek / szerk. Andrássy György, Vogl Márk. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - X, 181 p. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 146.)
A Pécsett, 2008. okt. 10-én azonos címmel rendezett szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-327-8 kötött
Magyarország - emberi jog - nyelvhasználati jog - ezredforduló
342.72/.73(439)"200" *** 342.725(439) *** 342.725(100)
[AN 3018110]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2010.
   A helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről. - Budapest : Complex, [2010]. - 40 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 17.)
Lezárva: 2010. júl. 1.
Fűzött
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
Magyarország - helyi önkormányzat - törvény
352(439)(094)
[AN 3008866]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2010.
Herke Csongor (1971-)
   Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban : monográfia / Herke Csongor ; [közread. a] PTE ÁJK. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - [4], II, 285 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-285.
ISBN 978-963-642-329-2 kötött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.288(439) *** 343.1(439)
[AN 3018070]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2010.
Juhász László
   A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / Juhász László ; [közread. a Novotni Alapítvány]. - [Miskolc] : Novotni K., 2010. - 960 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. ápr. 10. - Bibliogr.: p. 896-897.
ISBN 978-963-9360-71-6 kötött
Magyarország - gazdasági jog - felszámolás - útmutató
347.736(439)(036)
[AN 3031786]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2010.
Kőszegfalvi Edit
   Pedagógusok munkaügyi kézikönyve / Kőszegfalvi Edit. - Budapest : Complex, 2010. - 632 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. máj. 1.
ISBN 978-963-295-088-4 fűzött
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3014970]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2010.
Kurucz Mihály (1956-)
   Az építési beruházás folyamata : a telek / Kurucz Mihály, Ráth György. - Budapest : Complex, 2010. - 328 p. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 1.)
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-295-050-1 fűzött
Magyarország - építésügy - tulajdonjog - telek - útmutató
349.442(439)(036) *** 347.235.11(439)(036) *** 69.05
[AN 3015147]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2010.
   A magánjogi kodifikáció eredményei : POT XV. tanulmánykötet : Polgári Jogot Oktatók XV. Országos Találkozóján, 2009. június 12-én elhangzott előadások szerkesztett anyaga / [szerk. Pusztahelyi Réka]. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 2010. - 168 p. ; 24 cm. - (Miskolci konferenciák, ISSN 2061-2532 ; 2009)
Bibliogr.
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3030215]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2010.
Majtényi Balázs (1974-)
   Félreértett jogosultságok : bizonytalan helyzetű alapjogok Magyarországon / Majtényi Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 122 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-963-236-295-3 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - emberi jog
342.7(439)
[AN 3025093]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2010.
   Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? : tanulmánykötet / szerk. Csöndes Mónika, Nemessányi Zoltán ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2010. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-642-330-8 kötött
Magyarország - polgári jog - ezredforduló
347(439)"200"
[AN 3018247]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2010.
   A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. - Budapest : Complex, [2010]. - 16 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 15.)
Lezárva: 2010. máj. 10.
Fűzött
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
Magyarország - népesség-nyilvántartó - törvény
351.755(439)(094)
[AN 3008049]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2010.
Raisz Anikó (1980-)
   Az emberi jogok fejlődése az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának kölcsönhatásában / Raisz Anikó ; [közread. a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért]. - Miskolc : Novotni K., 2010. - 207 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. jan. 1. - Bibliogr.: p. 161-187. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9360-72-3 fűzött
Council of Europe. European Court of Human Rights
Inter-American Court of Human Rights
Európa - Amerika - nemzetközi bíróság - emberi jog
341.645.544 *** 341.645.57 *** 341.231.14
[AN 3031357]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2010.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-488-4 kötött : 650,- Ft
Magyarország - államalapítás - középkori latin irodalom - államelmélet - 11. század - törvény
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3035699]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2010.
   Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére / szerk. Fazekas Marianna, Nagy Marianna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 488 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-006-4 fűzött
közigazgatási jog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
342.9 *** 012Berényi_S.
[AN 3021927]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2010.
Toperczer István (1963-)
   Légtérerő : Magyar Légierő, 2005-2010 : JAS-39 Gripen = Airspacepower : Hungarian Air Force, 2005-2010 : JAS-39 Gripen / [írta és fényképezte] Toperczer István ; [... ford. ... Hortobágyi Ildikó]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 160 p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-327-510-8 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - légierő - katonai repülőgép - ezredforduló - hadgyakorlat - fényképalbum
358.4(439)"200" *** 355.52 *** 623.746(100)(084.12)
[AN 3021722]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2010.
   Az ügykezelői alapvizsgáról, a közigazgatási szakvizsgáról, a közigazgatási versenyvizsgáról. - Budapest : Complex, [2010]. - 24 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 16.)
Lezárva: 2010. máj. 15.
1993. évi LI. törvény az ügykezelői alapvizsgáról
1998. évi XXXV. törvény a közigazgatási szakvizsgáról
2009. évi CXXVI. törvény a közigazgatási versenyvizsgáról
Magyarország - közigazgatás - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény - vizsgakövetelmény
35.08(439)(094)
[AN 3019400]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2010.
   Új Polgári törvénykönyv : 2009. évi CXX. törvény a Polgári törvénykönyvről / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2009. - 271 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. dec. 4.
ISBN 978-963-9403-60-4 fűzött : 1490,- Ft
2009. évi CXX. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3005514]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8567 /2010.
   Biztonság, honvédelem, rendvédelem Magyarországon : tanulmányok / [összeáll. Pintér Attila]. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2010. - 186 p. ; 20 cm. - (Van megoldás, ISSN 2060-095X)
ISBN 978-963-88032-4-5 fűzött
Magyarország - katonai hírszerzés - állambiztonság - honvédség
355.40(439) *** 351.746.1(439) *** 355(439)
[AN 3032883]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2010.
   Fehérvári "vegyészek" : MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj = "Chemists" of Székesfehérvár : HDF 93rd "Petőfi Sándor" CBRN Defense Battalion / [fotók Galovtsik Gábor ...] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2010. - 119 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-505-4 kötött
Magyarország. Honvédség. 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
Székesfehérvár - vegyivédelem - zászlóalj - ezredforduló - fényképalbum
623.459(439-2Székesfehérvár) *** 355.313(439-2Székesfehérvár)(084.12)
[AN 3021833]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2010.
Szent-Györgyi Imre (1912-1986)
   Drótok és fatornyok közt : Szent-Györgyi Imre naplója hadifogságából. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 270, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-274-8 fűzött : 2600,- Ft
Szovjetunió - hadifogoly - magyar irodalom - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3023889]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8570 /2010.
Blenk, Detlev (1969-)
Inhalte auf den Punkt gebracht (magyar)
   Történetek trénereknek és coachoknak, tanároknak, tanácsadóknak, vezetőknek / Detlev Blenk ; [ford. Kenyeres Ágnes]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2010. - 307 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-53-7 kötött : 5000,- Ft
tanácsadás
659.2
[AN 3025477]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8571 /2010.
Balázsiné Farkas Katalin
   Pénzügyi számviteli példatár : üzleti szakügyintézők és államháztartási szakügyintézők részére / Balázsiné Farkas Katalin, Havass Norbert, Kardos Barbara. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2010. - 259 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-394-780-7 fűzött : 4200,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3020716]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2010.
Bánfalvy Csaba (1954-)
   A munkanélküliség szociálpszichológiájáról / Bánfalvy Csaba. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2003. - 171 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 163-[172].
ISBN 978-963-05-8092-2 fűzött
munkanélküliség - szociálpszichológia
331.56 *** 316.6
[AN 3006725]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2010.
Csatári Mihályné
   Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés a kereskedelemben / Csatári Mihályné, Krizsán Zsuzsanna. - Budapest : Complex, 2010. - 320 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. máj. 5. - Bibliogr.: p. 298.
ISBN 978-963-295-098-3 fűzött
Magyarország - munkavédelem - kereskedelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 658.6 *** 658.8 *** 339.3
[AN 3014837]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2010.
Fekete Antal
   A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2010. - 58 p. ; 29 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2010. júl.
ISBN 978-963-638-355-8 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - illeték - környezetvédelem - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 3034954]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2010.
   A fogyasztóvédelemről. - Budapest : Complex, [2010]. - 32 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 12.)
Lezárva: 2010. febr. 1.
Fűzött
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Magyarország - fogyasztóvédelem - törvény
366.5(439)(094)
[AN 3008030]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2010.
Girard, Joe
How to sell anything to anybody (magyar)
   Hogyan adjunk el bármit bárkinek / Joe Girard ; [ford. Kapovits Albert]. - 5. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2010. - 179 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-28-1 fűzött : 1950,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3035552]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2010.
   International tax organization in real estate plans : conference, Budapest, May 2008 / ed. by Giampaolo Corabì. - Budapest : Adiuncta, [2010]. - 167 p. ; 30 cm
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9125-3 kötött : 15 EUR
adóügy
336.2(100)
[AN 3029055]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2010.
   Kézikönyv civileknek / szerk. Kucsera Tamás Gergely ; [közread. a] NÁFIORE. - 4. átd. kiad. - Budapest : NÁFIORE, 2010. - 139 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-06-5163-9 fűzött
Magyarország - közhasznú társaság - útmutató
334.012.44(439)(036) *** 347.191.11(439)(036)
[AN 3033466]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2010.
   Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel / szerk. Szikora Veronika ; szerzők Csécsy Andrea [et al.] ; [kiad. a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete]. - Debrecen : Fome, 2010. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388.
ISBN 978-615-5025-00-6 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 3021993]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2010.
Martin József Péter (1970-)
   Álomcsőd : interjúk a válságról : Bajnai Gordon, Bogsch Erik, Demján Sándor, Farkas István, Felcsuti Péter, Heim Péter, Jaksity György, Kovács Árpád, Simor András, Surányi György / Martin József Péter, Várkonyi Iván. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-53-7 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - gazdasági válság - pénzügyi válság - ezredforduló - interjú
338.124.4(100)"2008"(047.53) *** 338.124.4(439)"200"(047.53)
[AN 3017563]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2010.
   Mérlegképes továbbképzés, 2010 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2010. - XIV, 182 p. ; 30 cm
Lezárva: 2010. márc.
ISBN 978-963-9878-19-8 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - tankönyv
657.6(078)
[AN 3019966]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2010.
Mundruczó Györgyné
   A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata / [a tanulmányt kész. Mundruczó Györgyné, Pulay Gyula, Tököli László] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2010. - 136 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-88187-7-5 fűzött
Magyarország - turizmus - 21. század
338.48(439)"200"
[AN 3021807]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2010.
Nyíri Zoltán
   Az értékesítés mesterei : ...avagy így csinálják a profik : interjúk sikeres magyar értékesítőkkel / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Universitas Szeged, 2010. - 228 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-88468-1-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - eladás - kereskedelmi technika - siker - marketing - interjú
658.8 *** 339.138 *** 613.865 *** 658.1(439)"200"(047.53)
[AN 3033975]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2010.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2988777]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2010.
Sapena, Nathalie
L'enfant jackpot (magyar)
   Főnyeremény a gyermek / Nathalie Sapena ; [ford. Mihályi Patrícia] ; [közread. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet ... - Budapest : AKTI : Gondolat, 2010. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-242-8 fűzött : 2490,- Ft
reklám - gyermeklélektan
659.1 *** 159.922.7
[AN 3026756]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2010.
Vasa László (1976-)
   A háztartás-gazdaságtan elméleti alapjai / Vasa László. - [Budapest] : Műegy. K., 2010. - 142 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125-138.
ISBN 978-963-313-005-6 kötött
háztartás-gazdaságtan - gazdaságelmélet - egyetemi tankönyv
330.567.28(075.8) *** 316.356.2(075.8)
[AN 3026381]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8587 /2010.
   60 éves a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház : [kórház, amelyben Európa otthon van] / [... szerk. Balogh József]. - [Budapest] : Főv. Önkormányzat Szt. Imre Kórház, 2010. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: 60 éves a Szent Imre Kórház, 1950-2010
ISBN 978-963-06-9502-2 fűzött
Szent Imre Kórház (Budapest)
Budapest. 11. kerület - kórház - évkönyv
364.444.046.6(439-2Bp.)(058)
[AN 3016356]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2010.
   Kapunk tárva, a szívünk még inkább 10 éve / szerk. Pál Csilla ; [közread. a] Budai Irgalmasrendi Kórház. - Budapest : Budai Irgalmasrendi Kórház, 2010. - 143 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
Fűzött
Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest)
Budapest - kórház - egyházi intézmény - irgalmasok
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 271.44(439-2Bp.)
[AN 3024985]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2010.
   A kollégiumi esélyteremtés módszertana / [szerk. Jusztin László, Varga Csaba] ; [közread. a] Városi Kollégium. - Szolnok : Vár. Kollégium, 2010. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Kollégiumi műhelymunka II. - Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-88932-0-8 fűzött
ifjúságvédelem - kollégium - hátrányos helyzetű - gyermeklélektan - képességvizsgálat
364.65-053.6 *** 37.018.3 *** 376.63 *** 159.922.7.072
[AN 2988103]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2010.
   Módszertani ajánlások szociális szolgáltatóknak : jelzőrendszer, szakmai program, adósságkezelés / [szerk. Gáborné Aczél Anna, Zomboriné Botás Mária] ; [közread. a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - Budapest : SZMI, 2010. - 43, XIII p. ; 30 cm
ISBN 978-963-7366-25-3 fűzött
Magyarország - családvédelem - családsegítő szolgálat - útmutató
364.044.24(439)(036)
[AN 3009353]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2010.
   Új esély plusz : információs tárház álláskeresők részére / [kész., szerk. Orvosné Bánvölgyi Éva et al.] ; [közread. a] Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. - [Békéscsaba] : Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Közp., 2010. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9272-4 fűzött
Dél-alföldi régió - szociális rehabilitáció - utógondozás - bűnmegelőzés - pártfogó felügyelet - munkavállalás - útmutató
364.048.6 *** 331.5-058.57 *** 343.85 *** 061.2(439.14) *** 331.535(439)(036)
[AN 2985642]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2010.
   Védőfaktorok nyomában : a káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban / Pikó Bettina szerk. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 207 p. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-267-0 fűzött : 2300,- Ft
káros szenvedély - ifjúságvédelem
364.272-053.6 *** 364.65-053.6
[AN 3024060]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8593 /2010.
   60 éves a Petőfi Sándor Általános Iskola / szerk. Laczkó Zsuzsa. - Debrecen : [Petőfi S. Ált. Isk.], 2010. - 170 p., 16 t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-8954-0 fűzött
Petőfi Sándor Általános Iskola (Debrecen)
Debrecen - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Debrecen)(091)
[AN 3029787]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2010.
   125 éves a kecskeméti kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképzés / [szerk. Hazag László] ; [kiad. a "Hitel a jövőnek" Egyesület]. - [Kecskemét] : "Hitel a jövőnek" Egyes., [2010]. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9427-8 fűzött
Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Kecskemét - szakközépiskola - vendéglátóipar - kereskedelem - történeti feldolgozás
373.6:640.4(439-2Kecskemét)(091) *** 373.6:339(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3006168]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2010.
   Alma mater köszöntése : emlékkönyv az Általános Művelődési Központ, Sármellék fennállásának 25. évfordulójára. - [Sármellék] : [ÁMK], [2010]. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Általános Művelődési Központ (Sármellék)
Sármellék - művelődési ház - általános iskola - iskolatörténet - történeti feldolgozás
374.07(439-2Sármellék)(091) *** 373.3(439-2Sármellék)(091)
[AN 3023639]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2010.
   "Čas večný pohyb je..." : 60 rokov budapeštianskej slovenskej školy / [red. Anna Csörgölová et al.]. - [Budapest] : SikerX Bt., 2010. - 151 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7082-34-4 kötött
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimázium és Diákotthon (Budapest)
Budapest - nemzetiségi iskola - magyarországi szlovákok - gimnázium - általános iskola
376.7(=854)(439-2Bp.) *** 373.54(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 3025786]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2010.
   Cserepek : a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből / [... szerk. Ács Katalin, Kosztolányi József, Lajos Józsefné] ; [kiad. a Bolyai János Matematikai Társulat]. - Budapest : BJMT, 2010. - 216, [3] p. : ill. ; 24 cm
Kész. a Kecskeméten, 2010. júl. 6-9. között megrendezett 50. Rátz László Vándorgyűlés alkalmából
ISBN 978-963-9453-13-5 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
376.545(439) *** 371.384 *** 372.851(079.1)
[AN 3022039]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2010.
   Életre kelt mesék : családi délelőttök a gyermekkönyvtárban / Kulcsár Marianna [et al.] ; [ill. Fejér Viola] ; [közread. a] Somogyi-könyvtár. - Szeged : Somogyi-Kvt., cop. 2010. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-659-018-5 fűzött
játék - iskolai nevelés - tanári segédkönyv
371.382(072)
[AN 3027660]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2010.
   IPhO : list of winners in 1st-40th International Physics Olympiads / comp. by Waldemar Gorzkowski, Ádám Tichy-Rács ; [publ. by the] BME OMIKK. - Budapest : BME OMIKK, 2010. - 380, [6] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 377-380. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 978-963-593-500-0 fűzött
International Physics Olympiads
tanulmányi verseny - nemzetközi verseny - felsőoktatás - tantárgy - fizika - névtár
371.384(100)"196/200":050.8 *** 372.853
[AN 3025028]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2010.
   Jubileumi évkönyv : 40 éves a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium / [főszerk. Molnár Júlia]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Eötvös J. Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., 2010. - 141 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
Fűzött
Nyíregyházi Főiskola. Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nyíregyháza - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Nyíregyháza) *** 373.54(439-2Nyíregyháza)
[AN 3026839]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2010.
Kocsis István
   Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon : mozaikok egy 20. századi közép-európai értelmiségi portréjából / [szerk. és írta Kocsis István] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium]. - Sopron : Berzsenyi D. Evangélikus (Líceum) Gimn., Szakképző Isk. és Kollégium, 2010. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88822-0-2 fűzött
Peéry Rezső (1910-1977)
Magyarország - Felvidék - pedagógus - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - életrajz
37(439)(092)Peéry_R. *** 894.511(437.6)(092)Peéry_R.
[AN 2983448]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2010.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2010. - 184 p. : ill.
ISBN 978-963-86358-9-1 fűzött
Budapest. 4. kerület - Budapest. 14. kerület - Budapest. 16. kerület - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2985995] MARC

ANSEL
UTF-88603 /2010.
   A közművelődés házai Budapesten [elektronikus dok.] / szerk. Slézia Gabriella. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMK, 2005-. - 12 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - Működési követelmények: internet böngésző
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2690097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2010. - 1 CD-R
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-86358-9-1)
[AN 2985867] MARC

ANSEL
UTF-88604 /2010.
   Közoktatási iratmintatár / [szerzők Bak Ferenc et al.]. - Budapest : Complex, 2010. - 298 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2010. ápr. 30.
ISBN 978-963-295-087-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közalkalmazott - munkajog - iratminta
37.014(439)(083.76) *** 35.08(439)(083.76) *** 349.2(439)(083.76)
[AN 3015099]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2010.
Ligeti Róbert (1930-)
   A csodatevő király / [írta Ligeti Róbert] ; [a rajzokat kész. Tóth Avanti Péter]. - [Budapest] : Ligeti R., [2010]. - [40] p. : ill. ; 21 cm. - (Olvass magadnak!, ISSN 0230-7022)
ISBN 978-615-5000-18-8 fűzött : 590,- Ft
írás- és olvasástanítás - kifestőkönyv
372.416 *** 087.5
[AN 3005820]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2010.
   A nagylózsi Napközi Otthonos Óvoda jubileumi könyve 2010 / [az adatokat gyűjt., vál. és összeáll. Lőkkös Jánosné]. - [Nagylózs] : Napköziotthonos Óvoda, [2010]. - 222 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9548-0 fűzött
Napköziotthonos Óvoda (Nagylózs)
Nagylózs - óvoda
373.24(439-2Nagylózs)
[AN 3028445]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2010.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 14. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2010, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
37.025 *** 371.322.6 *** 159.953.5
[AN 3033409]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2010.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Utánny. - Budapest : Metódus-Tan, 2010. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-963-216-623-0 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3033360]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2010.
   A Szikszai György Református Általános Iskola 10 éve, 2000-2010 / [szerk. Forgó Géza] ; [kiad. Makó-újvárosi Református Egyházközség]. - Makó : Makó-újvárosi Református Egyházközség, 2010. - 72 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9242-7 fűzött
Szikszai György Református Általános Iskola (Makó)
Makó - általános iskola
373.3(439-2Makó)
[AN 3006334]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2010.
Vértes Judit (1938-)
   A tanító öröksége / Vértes Judit. - Szeged : JATEPress, 2010. - 2 db : ill. ; 20 cm
Vértes Imre (1908-1975)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Vértes_I.(0:82-94)
[AN 3039258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szegvár-Zsigerhát. - 193, [2] p.
ISBN 978-963-315-009-2 fűzött
[AN 2983249] MARC

ANSEL
UTF-88611 /2010.
Zalay Szabolcs (1965-)
   A megértés élménye : a konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata : kutatási napló / Zalay Szabolcs ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2010. - 148 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 140-148.
ISBN 978-963-642-332-2 kötött
drámapedagógia
371.383.3
[AN 3021878]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8612 /2010.
Hatsumi Masaaki (1931-)
Japanese sword fighting (magyar)
   Japán kardvívás : a szamurájok titkai / Hacumi Maszaaki ; [ford. Paár Petra] ; [fotó Hirata Minoru és Akasi Kjuzo]. - Budapest : Szenzár, cop. 2010. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7014-41-3 kötött : 4490,- Ft
Japán - kardvívás
796.865(520)
[AN 3024000]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2010.
   Láttuk, Uram, a hegyeidet / szerk. Andrássy Péter. - Sopron : Andrássy P., 2010. - 109, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-8706-5 fűzött
vallásos irodalom - alpinizmus - memoár
796.52(0:82-94) *** 244
[AN 2983010]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2010.
   A legjobb 50 profi teniszező : férfiak / [szerzők Bálint Mátyás et al.]. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-15-9 fűzött : 2990,- Ft
tenisz - sportoló - életrajz
796.342(100)(092)
[AN 3020391]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2010.
Marton István
   A nagy átkelés : Atlantic Rally for Cruisers / Marton István. - Budapest : Color Studio, cop. 2010. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9399-8 kötött : 5990,- Ft
Atlanti-óceán - hajózás - memoár
797.14(261)(0:82-94)
[AN 3018295]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2010.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületének jubileumi kiadványa, 1935-2010 / [írta és szerk. Matula Gy. Oszkár]. - [Szigetszentmiklós] : Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyes., [2010]. - [14] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesülete
Szigetszentmiklós - horgászat - sportegyesület
799.1(439-2Szigetszentmiklós) *** 061.2(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 3027039]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   A kalászszedő Ruth : tábori programterv és feladattár Ruth könyve alapján / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - 31 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-86541-3-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Ruth könyve
táborozás - gyermekfoglalkozás - bibliamagyarázat
379.8 *** 371.217 *** 222.32.07
[AN 3026065]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2010.
Newsham, Gavin
2010 FIFA World Cup South Africa fact file (magyar)
   2010 FIFA Világbajnokság, Dél-Afrika : csapatok, játékosok, helyszínek : [hivatalos kézikönyv] / [szerző Gavin Newsham] ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 61, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-478-6 fűzött : 2999,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332(100)"2010"
[AN 3014873]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2010.
Ökrös Csaba (1969-)
   A védekezés oktatása a modern kézilabdázásban / Ökrös Csaba, Páll Tibor. - [Budapest] : Hazena Sport Kkt., 2010. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9249-10-3 fűzött : 3890,- Ft
kézilabda - edzés
796.322.015
[AN 3026591]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2010.
Simon István
   A Formula-1 legjobb 50 pilótája / Simon István. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Legendás pilóták, felejthetetlen futamok, ISSN 2061-4330)
ISBN 978-963-9974-12-8 fűzött : 1490,- Ft
autósport - sportoló - életrajz
796.71(100)(092)
[AN 3020474]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2010.
Varga Mihály Balázs
   80 éves a mányi sport, 1930-2010 : jubileumi kiadvány / Varga Mihály Balázs. - [Mány] : [Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyes.], [2010]. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület
Fűzött
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület
Mány - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Mány)(091) *** 061.2(439-2Mány)
[AN 3028616]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2010.
   World heritage - a youthful vision : International Children's Drawing Contest and Exhibition Banská Štiavnica, 1995-2009 / [publ. by Mayor's Office Budapest Municipality]. - Budapest : Mayor's Office, [2009]. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
világörökség - pályázat - tanuló - gyermekrajz
379.825 *** 06.063 *** 930.85(100) *** 72(100) *** 741-053.2
[AN 3006718]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2010.
Zsíros Tibor (1930-)
   Az aranykor után / Zsíros Tibor ; [közread. a] Kosárvarázs Alapítvány. - Budapest : Kosárvarázs Alapítvány, 2010. - 305 p., [30] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88752-0-4 fűzött
Magyarország - sportoló - kosárlabda - 20. század - memoár
796.323(439)(092)Zsíros_T.(0:82-94)
[AN 3018970]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8624 /2010.
   225 éves a soproni evangélikus templom : a 2009. január 17-én rendezett emlékülés előadásai / szerk. Alpárné Szála Erzsébet, Winkler András. - Sopron : [Soproni Evangélikus Egyházközség], 2009. - 53, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Rend., közread. a Soproni Evangélikus Egyházközség. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88685-0-3 fűzött
Sopron - evangélikus egyház - templom - konferencia-kiadvány
726.54(439-2Sopron) *** 284.1(439-2Sopron) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2983417]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2010.
Baranyay András (1938-)
   Baranyay András / [szöveg Bán András] ; [szerk. ... Pőcze Attila]. - Miskolc : MG ; Budapest : Vintage Galéria, 2010. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 38.)
A Miskolcon, 2009. szept. 17 - okt. 15. között és Budapesten 2009. okt. 20 - nov. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88642-8-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Baranyay_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2009" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3031175]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2010.
Bátorfi Andrea (1967-)
   Táguló : két világ határán : [Millenáris ... Budapest, 2010. május 22 - július 10.] = Unfolding / Bátorfi Andrea ; [a kiáll. kurátora ... Jerger Krisztina]. - [Budapest] : Millenáris, [2010]. - 50 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9336-3 fűzött
Magyarország - fényképész - grafikus - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bátorfi_A. *** 76(439)(092)Bátorfi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 2985987]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2010.
Cézanne (magyar)
   Paul Cézanne / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 10.)
ISBN 978-963-09-6116-5 kötött : 1590,- Ft
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 3025667]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2010.
Chini, Matteo
Klimt (magyar)
   Klimt / Matteo Chini ; [ford. Balázs Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, 2010. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagy művészek élete, ISSN 2061-9820)
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-9889-81-1 fűzött
Klimt, Gustav (1862-1918)
Ausztria - festőművész - 19. század - 20. század
75(436)(092)Klimt,_G.
[AN 3026099]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2010.
   Craft : Craft & design : irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben, 2008-2009 / [a kiállítást rend. ... Simonffy Márta, Horváth Hilda] ; [szerk. ... Urbán Ágnes] ; [kiad. ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2010. - 346, [14] p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2008. nov. 18 - 2009. jan. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88581-2-2 kötött
Magyarország - iparművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
745(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 3025017]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2010.
Crispino, Enrica
Leonardo (magyar)
   Leonardo / Enrica Crispino ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Mérték, 2010. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagy művészek élete, ISSN 2061-9820)
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-9889-73-6 fűzött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - tudós - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3026053]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2010.
   Design : Craft & design : irányok, utak a kortárs magyar iparművészetben, 2008-2009 / [a kiállítást rend. ... Simonffy Márta, Horváth Hilda] ; [szerk. ... Urbán Ágnes] ; [kiad. ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2010. - 350, [14] p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2008. nov. 18 - 2009. jan. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88581-3-9 kötött
Magyarország - iparművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
745(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 3024948]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2010.
   Égitestek, földi testek plakáton : 2009, a csillagászat éve = Heavenly bodies, earthly forms on poster : 2009, the year of astronomy / [kiad. ... a Magyar Plakát Társaság]. - Budapest : M. Plakát Társ., [2010]. - 47 p. : ill., részben színes ; 32 cm
A Székesfehérváron, 2009-ben rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-88785-0-2 fűzött
Magyarország - plakátművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
769.91(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2985796]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2010.
Énekes Ambrus
   Kézművesipar Veszprém megyében : céhek és manufaktúrák / Énekes Ambrus ; [kiad. a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Veszprém : VKIK, 2010. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-06-9087-4 fűzött
Veszprém megye - kézműipar - ipartörténet - tárgyi néprajz
745.031.4(439.121)(091) *** 39(439.117)
[AN 3018949]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2010.
Erdélyi Tibor (1932-)
   Erdélyi Tibor, a Népművészet Mestere, népi szobrász = Tibor Erdélyi, Master of Folk Art, folk sculptor / [ford. Németh Mária, Jánosy Márton]. - Budapest : Erdélyi T., 2010. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9512-1 kötött
Magyarország - faszobrász - fafaragás - 20. század - ezredforduló
745.51(439)(092)Erdélyi_T.
[AN 3007618]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2010.
Gardner, Bill
LogoLounge 3 (magyar)
   Logótár 3 : 2000 válogatott logó nemzetközileg elismert tervezőktől / Bill Gardner, Catharine Fishel ; [ford. Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 376 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-244-124-5 fűzött : 4225,- Ft
alkalmazott grafika - embléma
766(100) *** 003.62
[AN 3026875]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2010.
Gorka Lívia (1925-)
   Gorka Lívia : keramikusművész : ceramic artist / [a kiállítás anyagát vál. és a kiállítást rend. ... Szabó Lilla, Kollin András] ; [kiad. ... Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - [Budapest] : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., 2010. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2010. jún. 18 - szept. 13. között tartották
ISBN 978-615-5021-00-8 kötött
Magyarország - keramikus - 20. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Gorka_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3005521]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2010.
Kodolányi László (1944-)
   Fémesmester / Kodolányi László János. - Budapest ; Sopron : Körmendi K., 2010. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87901-4-9 fűzött
Magyarország - szobrász - ötvösség - 20. század - 21. század
739 *** 73(439)(092)Kodolányi_L._J.
[AN 3027011]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2010.
Ladányi András (1945-)
   Kapolcsi vízimalmok / Ladányi András. - Kapolcs : Kapolcsi Kult. és Természetvédelmi Egylet, 2010. - 408, [9] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csigakönyvek, ISSN 1219-7599 ; 5.)
Beszélgetésekkel Wöller Istvánnal. - Bibliogr.: p. [415-417]. - A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-06-9063-8 fűzött : 2990,- Ft
Kapolcs - vízimalom - szociográfia - ezredforduló - interjú
725.42(439-2Kapolcs)(047.53) *** 664.7(439-2Kapolcs)(047.53) *** 308(439-2Kapolcs)(047.53)
[AN 3027070]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2010.
   Makrofotózás és teleobjektíves fényképezés : [a digitális fotózás műhelytitkai] : [kezdőknek és haladóknak, természetjáróknak és hobbifotósoknak] / [szöveg Enczi Zoltán et al.]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2010]. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88103-2-8 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális fényképezés
77 *** 681.327
[AN 3014853]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2010.
   MCS X / [szerk. ... Sebestyén, Rita]. - Budapest : Medence Csop., [2010]. - 180 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-9386-8 fűzött
Medence Csoport
Magyarország - képzőművészet - vizuális művészet - építészet - ezredforduló - művészcsoport - kiállítás
73/76(439)"200" *** 72(439)"200" *** 061.28(439) *** 061.3(439)"200"
[AN 3014190]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2010.
   Nagy B. István / [szerk. ... Bakonyvári M. Ágnes]. - [Budapest] : Arcus, 2010. - 303 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 278.
ISBN 978-963-88861-0-1 kötött
Nagy B. István (1933-2006)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Nagy_B._I.
[AN 3016982]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2010.
   Nagy virág-gyöngyfűző könyv / [fel. szerk. Katona Flórián]. - [Esztergom] : [Katona F.], 2009-. - ill., részben színes ; 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Fűzött
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3026692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 50 gyógynövény elkészítésének leírásával. - 2009. - [101] p.
Fűzött
[AN 3026724] MARC

ANSEL
UTF-88643 /2010.
Nicosia, Fiorella
Gauguin (magyar)
   Gauguin / Fiorella Nicosia ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Mérték, 2010. - 157 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagy művészek élete, ISSN 2061-9820)
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-963-9889-72-9 fűzött
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - életrajz
75(44)(092)Gauguin,_P.
[AN 3025998]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2010.
Nicosia, Fiorella
Monet (magyar)
   Monet / Fiorella Nicosia ; [ford. Balázs Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, 2010. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Nagy művészek élete, ISSN 2061-9820)
Bibliogr.: p. [159].
ISBN 978-963-9889-74-3 fűzött
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 3026036]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2010.
Pablo Picasso (magyar)
   Pablo Picasso / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők ; 11.)
ISBN 978-963-09-6117-2 kötött : 1590,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 3025931]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2010.
   Pixelekből emelt emlékművek. - Budapest : Ludwig Múz., [2010]. - [22] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ludwig füzetek ; 6.)
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - amatőr művészet
77.04(439) *** 379.825-053.6
[AN 2985937]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2010.
Rózsa Gyula (1941-)
   Kerényi Jenő, 1908-1975 / Rózsa Gyula. - Budapest : Glória, cop. 2010. - 203 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 149-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9587-67-0 kötött
Kerényi Jenő (1908-1975)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Kerényi_J.
[AN 3025063]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2010.
Sipos Marica (1967-)
   Sipos Marica szoborkönyv. - [Érd] : Sipos M., 2010. - [89] p. : ill., színes ; 23x23 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [89].
ISBN 978-963-06-9576-3 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Sípos_M.
[AN 3025639]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2010.
Stankovics Marianna
   A gannai Esterházy-mauzóleum / Stankovics Marianna ; [kiad. a Római Katolikus Plébánia, Ganna]. - 2. átd. kiad. - Ganna : Római Katolikus Plébánia, [2010]. - 28 p., [1] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-06-9544-2 fűzött
Esterházy család
Ganna - mauzóleum - útmutató
726.822(439-2Ganna)(036)
[AN 3030277]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2010.
Szűcs Károly
   Diószegi Balázs, az utolsó magyar parasztfestő / Szűcs Károly ; [kiad. a Halasi Csipke Közalapítvány és a Halas Galéria]. - Kiskunhalas : Halasi Csipke Közalapítvány : Halas Galéria, 2010. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88795-0-9 fűzött
Diószegi Balázs (1914-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Diószegi_B.
[AN 3031176]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2010.
   Terror Háza, Andrássy út 60 = La Casa del terrore / [red. Mária Schmidt] ; [ed. Fondazione pubblica per la ricerca della società dell'Europa Centro-Orientale]. - [Budapest] : Fond. pubblica per la ricerca della società dell'Europa Centro-Orientale, [2010]. - 97 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Gerinccím: Museo della casa del terrore. - Csak olasz nyelven
ISBN 978-963-88081-6-5 fűzött
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - állami terror - 20. század - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(036) *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3008061]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2010.
Tuczai Rita
   Találkozás David Bowieval : második kunszt : Nagy Kunszt Kortárs Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum, 2009. február-június : [múzeumpedagógiai módszertani segédanyag] / [szerzők Tuczai Rita, Éliás István] ; [közread. a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolci Múzeumpedagógiai Műhely]. - Miskolc : MG : Miskolci Múzeumped. Műhely, [2010]. - [30] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A borítón számozási adatként: 5
ISBN 978-963-88642-4-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3032541]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2010.
Vass József
   A kőbárány / Vass József. - Szeged : Bába : Petőfi S. Műv. Ház, 2010. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 5.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-9881-94-5 fűzött
Kiskundorozsma - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439-2Kiskundorozsma)
[AN 3008235]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8654 /2010.
   Számos színes nóta naponta / szerk. Gulyás Sándor. - Érd : Gulyás A., 2010. - 177 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88945-0-2 fűzött
magyar nóta - dalszöveg
78.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 2985764]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8655 /2010.
   25 esztendős a Kreatív Színpad : jubileumi emlékkiadvány. - [Balatonszabadi] : [Thália Művészetbarát Egyes.], [2010]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Kiad. a Thália Művészetbarát Egyesület
Fűzött
Balatonszabadi - színház - évkönyv
792(439-2Balatonszabadi)(058)
[AN 3008530]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2010.
Duncan, Isadora (1877-1927)
My life (magyar)
   Életem / Isadora Duncan ; [ford. Galamb Zoltán és Nagy Borbála]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2009. - 313 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 7.)
ISBN 978-963-236-257-1 fűzött : 3200,- Ft
Duncan, Isadora (1877-1927)
Egyesült Államok - táncművész - 19. század - 20. század - memoár
792.8(73)(092)Duncan,_I.(0:82-94)
[AN 3026877]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2010.
Moore, Roger (1927-)
My word is my bond (magyar)
   A nevem Moore... Roger Moore : önéletrajz / Roger Moore ; [ford. Révbíró Tamás, Moldova Júlia]. - Budapest : Európa, 2010. - 412, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Közrem. Owen, Gareth
ISBN 978-963-07-8948-6 kötött : 4200,- Ft
Moore, Roger (1927-)
Nagy-Britannia - filmszínész - 20. század - ezredforduló - memoár
791.43.071.2(410)(092)Moore,_R.(0:82-94)
[AN 2981580]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2010.
Pirovits Árpád
   A cipőm a hangszerem / Pirovits Árpád, Pirovits Kiss Réka. - Budapest : Emerald, 2010. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9355-4 fűzött
tánctörténet - sztepp
793.3(100)(091) *** 78.085.3
[AN 3021955]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2010.
Ruszt József (1937-2005)
   Színészdramaturgia ; A Színitanoda pedagógiai elvei és módszertana / Ruszt József ; [szerk. Nánay István, Tucsni András] ; [kiad. a Hevesi Sándor Színház]. - Zalaegerszeg : Hevesi S. Színház, [2010]. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88893-1-7 fűzött : 2500,- Ft
színészi mesterség - színészi alakítás
792.028
[AN 2986150]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8660 /2010.
Anderle Ádám (1943-)
   La mirada húngara : estudios históricos sobre España y América Latina / Ádám Anderle ; [Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : SZTE, 2010. - 217 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-008-7 fűzött
Magyarország - Latin-Amerika - hispanológia - emigráció - magyarság - külkapcsolat - baloldali irányzat
806.0(439) *** 325.25(=945.11)(8=6)"19" *** 327(439)(460) *** 329.15(8=6)
[AN 3025674]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2010.
   Angol : középfokú írásbeli feladatok : [B2] / [kész. BME Idegennyelvi Központ Angol Nyelvi Csoport]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 88 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88427-3-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3019760]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2010.
Bagmut, Ìrina
   Lépcsőfok I : ukrán nyelvkönyv kezdők részére : szlavisztikai hallgatóknak = Shodinka I. : ukraïnsʹka mova dlâ počatkìvcìv : pìdručnik dlâ studentìv-slavìstìv / Bahmut Irina, Stefuca Viktória ; [ill. ... Barna Júlia] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : JATEPress, 2010. - 229, [21] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [230].
ISBN 978-963-306-019-3 fűzött
ukrán nyelv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 2983024]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2010.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 2 : olasz nyelvkönyv : közös európai referenciakeret A2-B1 / Bernátné Vámosi Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6202-4 fűzött
olasz nyelv - tankönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3020777]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2010.
   Bluebird teacher's book : [felkészítő a középszintű érettségire] : [B1-B1+] / Király Zsolt [et al.] ; [szerk. Thimar Márta]. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2009. - 125 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8702-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 3014438]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2010.
   Cool-Tour-Hauptstädte : Übungsbuch zur Schulung sprachlicher Kompetenzen im Deutschunterricht / hrsg. von Anna Reder und Sándor Jaszenovics ; [Hrsg.:] Universität Pécs Philosophische Fakultät. - Pécs : Univ. Pécs Philosophische Fak., 2010. - 128 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-642-325-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár - egyetemi tankönyv - auditív dokumentum
803.0(075.8)(076)=00
[AN 3020088]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2010.
   CrosSections / [publ. by the] Institute of English Studies Faculty of Humanities University of Pécs. - Pécs : Inst. of Engl. Studies Fac. of Humanities Univ. of Pécs, 2010. - 2 db ; 24 cm
A Hungarian Society for the Study of English Pécsett, 2009. jan.23-25. között rendezett 9. konferenciájának válogatott előadásai
ISBN 978-963-642-322-3
anglisztika
802.0
[AN 2948622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Selected papers in literature and culture from the 9th HUSSE conference / ed. by Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő. - 426 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-324-7 fűzött
anglisztika
802.0 *** 820(100)(091)
[AN 3031036] MARC

ANSEL
UTF-88667 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Magyar - francia zsebszótár ; Francia - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 111, 109, [3] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-18-4 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 3023301]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Magyar - német kéziszótár / Csiffáry Tamás ; [a nyelvtani részt ... összeáll. Török Szabolcs]. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2004. - 574 p. ; 22 cm
Kész. Kelemen Béla "Magyar és német nagy kézi szótár" (Budapest : Athenaeum, 1929) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9497-68-9 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3029365]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Magyar - német útiszótár ; Német - magyar útiszótár / Csiffáry Tamás, Török Szabolcs. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2005. - 110, [2], 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-45-0 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3013694]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Magyar - olasz kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-14-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3029344]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Magyar - olasz zsebszótár ; Olasz - magyar zsebszótár / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 112, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-15-3 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3023247]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Német - magyar diákszótár ; Magyar - német diákszótár / Csiffáry Tamás, Török Szabolcs. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2005. - 112, 110, [2] p. ; 15 cm
Kész. Kelemen Béla "Német és magyar nagy kézi szótár" (Budapest : Athenaeum, 1929) c. kiad. alapján. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-46-7 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3013710]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Német - magyar kéziszótár / Csiffáry Tamás ; [a nyelvtani részt ... összeáll. Török Szabolcs]. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2004. - 575 p. ; 22 cm
Kész. Kelemen Béla "Német és magyar nagy kézi szótár" (Budapest : Athenaeum, 1929) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9497-67-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3029352]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Német - magyar zsebszótár ; Magyar - német zsebszótár / Csiffáry Tamás ; [Kelemen Béla alapján]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 112, 110, [2] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-12-2 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3023366]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
Nyelvi gyorssegély (új kiadása)
   4 nyelvű zsebszótár : magyar - német - angol - francia / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 239 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-89-4 fűzött
többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 3023335]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2010.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Olasz - magyar kéziszótár / Csiffáry Tamás. - Regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-13-9 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3029323]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2010.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor. - Budapest : Akad. K., 2010. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8926-0 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2988282]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2010.
   Magyar értelmező kéziszótár : A - Z-ig. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-19-1 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3029661]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2010.
   A magyar helyesírás szabályai. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 1997. - 270 p. ; 20 cm
Összeáll. Németh Anikó
ISBN 978-963-9778-22-1 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3023636]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch 1 / Motta, Ćwikowska. - Budapest : Klett, 2010. - 126 p. : ill. színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9641-41-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3021700]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2010.
Motta, Giorgio
   Direkt : Lehrwerk für Jugendliche : Kursbuch 3 / Motta, Ćwikowska, Oros. - Budapest : Klett, 2010. - 170 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9641-47-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3021753]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2010.
   Német nyelvtan : alapfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-34-4 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3035885]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2010.
   Német nyelvtan : felsőfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2000. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-36-8 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3035899]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2010.
   Német nyelvtan : középfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2000. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-35-1 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3035890]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2010.
   Német üzleti nyelv / a Budapesti Gazdasági Főiskola szerzői munkaközössége ; [szerk. Hoványiné Medve Éva, Winkler Ágnes]. - [Átd., bőv. kiad.]. - Budapest : Perfekt, cop. 2010. - 223 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-394-778-4 fűzött : 3590,- Ft
német nyelv - szaknyelv - üzleti élet - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3020755]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2010.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : alapfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-9778-31-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3035905]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2010.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : középfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 1999. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-9778-32-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3035916]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2010.
   Nyelvi gyorssegély : magyar - német - angol - francia. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 223 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-92-4 fűzött
többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 3023313]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2010.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2010. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-24-0 fűzött : 1980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3031812]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2010.
Sebestyén Zsolt
   Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára / Sebestyén Zsolt. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-161.
ISBN 978-963-9909-65-6 fűzött
Bereg vármegye - magyar nyelv - etimológiai szótár - földrajzi név
809.451.1-321.2 *** 809.451.1-311.11(439.161)
[AN 3027770]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2010.
Takács Erika
   Angol - amerikai szlengszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2007. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-24-5 kötött
Egyesült Államok - angol nyelv - szlengszótár - kétnyelvű szótár
802.0-086.2-3 *** 802.0(73)-086.2-3 *** 801.323=20(73)=945.11
[AN 3023656]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2010.
Takács Erika
   Angol - magyar zsebszótár ; Magyar - angol zsebszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2003. - 109, [3], 111 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-11-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3013734]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2010.
Takács Erika
   Angol keresztrejtvény : kezdő- és gyakorló nyelvtanulóknak / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-77-1 fűzött
angol nyelv - példatár - keresztrejtvény
802.0(076)=945.11 *** 793.73
[AN 3023624]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2010.
Takács Erika
   Angol társalgási zsebkönyv / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-54-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3023590]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2010.
Takács Erika
   Egyperces angol tesztek : kezdőknek és haladóknak / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-55-9 fűzött
angol nyelv - teszt - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3029379]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2010.
Takács Erika
   Magyar - angol diákszótár ; Angol - magyar diákszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2003. - 111, 110 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-47-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3013780]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2010.
Takács Erika
   Magyar - angol útiszótár ; Angol - magyar útiszótár / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2003. - 112, 112 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-44-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3013768]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2010.
Takács Erika
   Orosz - magyar zsebszótár ; Magyar - orosz zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010], cop. 2009. - 112, 144 p. ; 15 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9898-07-3 fűzött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82 *** 801.323=82=945.11
[AN 3023353]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2010.
Takács Erika
   Villám angol : egyperces angol tesztek kezdőknek és haladóknak / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-27-6 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3023391]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2010.
Tímár Eszter
   Words, words, words : tematikus angol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Timár Eszter ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4157-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3031824]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2010.
Tóth Ákos
   Pons last minute német útiszótár / Tóth Ákos. - Budapest : Klett, [2010], cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
Kész. a "Pons traveller's language guide German" c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9194-77-9 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 2988904]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8702 /2010.
Ajtay-Horváth Magda
   Szövegek, nyelvek, kultúrák / Ajtay-Horváth Magda. - Nyíregyháza : Bessenyei Kvk., 2010. - 193 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-66-3 fűzött
Magyarország - műfordítás - író - 20. század
82.03 *** 894.511(092)Márai_S.
[AN 3028541]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2010.
   Formes strophiques simples = Simple strophic patterns / éd. par ... Levente Seláf, Patrizia Noel Aziz Hanna, Joost van Driel. - Budapest : Akad. K., cop. 2010. - 258 p. : ill. ; 25 cm. - (Poetica et metrica, ISSN 2061-9634 ; 1.)
Váltakozva angol, francia, spanyol és olasz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8818-8 kötött
európai irodalom története - verstan - költészet - irodalomelmélet - középkor
82.01-14 *** 801.6 *** 82(4)(091)-14"11/14"
[AN 3015838]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2010.
   Irodalom a történelemben - irodalomtörténet : Budapest, 2008. június 9. / [szerk. Ács Margit] ; [... a Magyar Írószövetség és a Magyar Művészeti Akadémia rend.]. - [Budapest] : M. Műv. Akad. Alapítvány, [2009]. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácskozások az Írószövetségben, ISSN 2062-0470)
ISBN 978-963-88579-0-3 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - irodalomtudomány - magyar irodalom története - konferencia-kiadvány
82.01(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008" *** 894.511(091)
[AN 2987147]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2010.
Keats, John (1795-1821)
   Keats levelei / vál., ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Péter Ágnes. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-265-6 fűzött : 2300,- Ft
Keats, John (1795-1821)
Nagy-Britannia - író - 19. század - levelezés
820(092)Keats,_J.(044)
[AN 3030242]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2010.
Péter Ágnes (1941-)
   Keats világa / Péter Ágnes. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 231 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 978-963-236-264-9 fűzött : 2600,- Ft
Keats, John (1795-1821)
Nagy-Britannia - író - 19. század
820(092)Keats,_J.
[AN 3030266]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2010.
   A tűnődések valósága : írások Sarbu Aladár 70. születésnapjára = The reality of ruminations : writings for Aladár Sarbu on his 70th birthday / szerk. Borbély Judit és Czigányik Zsolt. - Budapest : ELTE BTK Angol - Amerikai Int. Anglisztika Tansz., 2010. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-154-0 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
820(091) *** 820(73)(091) *** 012Sarbu_A.
[AN 3026888]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8708 /2010.
Blaskó Gábor (1950-)
   Madách Imre "Az ember tragédiája" c. művének magyar nyelvű kiadásai / Blaskó Gábor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2010. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Madách-könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 67.)
ISBN 978-963-9386-74-7 kötött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - könyvkiadás - szakbibliográfia
894.511(092)Madách_I.:016 *** 655.41(439)
[AN 3028226]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2010.
Csokonai-Illés Sándor (1949-)
   Babits Mihály és Fogaras / Csokonai-Illés Sándor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2010. - 281 p., [20] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-565-2 fűzött : 2900,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyar Királyi Állami Főgimnázium (Fogaras)
Magyarország - Fogaras - író - helyismeret - gimnázium - iskolatörténet - századforduló - 20. század
894.511(092)Babits_M. *** 908.439.21-2Fogaras"190/191" *** 373.54(439.21-2Fogaras)(093)
[AN 3026917]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2010.
   Spirományok : kritikák és tanulmányok Spiró Györgyről / szerk. Pócsi István, Szegő János. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 445 p. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-253-3 fűzött : 3800,- Ft
Spiró György (1946-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Spiró_Gy.
[AN 3026855]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2010.
Tverdota György (1947-)
   Németh Andor : egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében / Tverdota György. - Budapest : Balassi K., [2009-2010]. - 2 db ; 24 cm
Németh Andor (1891-1953)
Magyarország - író - kritikus - irodalmi élet - 20. század
894.511(092)Németh_A. *** 82.01(439)(092)Németh_A. *** 894.511(091)"19"
[AN 2900716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Változatok az otthontalanságra. - cop. 2010. - 235, [5] p., [16] t. : ill.
Németh Andor műveinek bibliográfiája: p. 181-221.
ISBN 978-963-506-840-1 fűzött : 2900,- Ft
[AN 3014815] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8712 /2010.
Abbas-ogly, Adile (1920-)
Moâ Abhaziâ... moâ sudʹba (magyar)
   Hazám, Abházia / Adile Abbász-ogli ; [ford. Tölgyesi Beatrix]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 265 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-276-2 fűzött : 2600,- Ft
Abházia - Szovjetunió - Kazahsztán - történelem - orosz irodalom - állami terror - 20. század - memoár - történelmi forrás
882-94(479.224)=945.11 *** 323.282(47)(0:82-94) *** 947.922.4(093)
[AN 3023968]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2010.
Abbott, Jeff (1963-)
Trust me (magyar)
   Pokol / Jeff Abbott ; [ford. Valentínyi Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 507 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-181-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3020372]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2010.
Abramov, Nikolaj (1961-)
   Kahtišti koumekümne koume = Kétszer harminchárom : válogatott versek vepsze és magyar nyelven / Nikolai Abramov ; ford., [vál., szerk.] Nagy Katalin. - Budapest : Pytheas, 2010. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9438-4 kötött
vepsze irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.543.1-14.02=945.11
[AN 3023460]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2010.
Adler, Elizabeth
The rich shall inherit (magyar)
   Bűnös gazdagok / Elizabeth Adler ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 750 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-346-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3028301]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2010.
Amado, Jorge (1912-2001)
Jubiabá (magyar)
   Zsubiabá / Jorge Amado ; [ford. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1952. - 401 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8981-3 kötött : 3400,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3035037]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2010.
Berry, Steve (1955-)
The templar legacy (magyar)
   A templomosok öröksége / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 647 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-366-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3031806]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2010.
Browning, Amanda
The millionaire's marriage revenge (magyar)
   Légy újra a hitvesem! / Amanda Browning ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 456.)
ISBN 978-963-538-183-8 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985046]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2010.
Cast, Phyllis Christine (1960-)
Hunted (magyar)
   A préda : Az éjszaka háza 5. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-11-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3019309]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2010.
Cercenà, Vanna
Diario allo specchio (magyar)
   Tükörnapló / Vanna Cercenà ; [ford. Székely Éva] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 121 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8804-2 kötött : 1590,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3031760]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2010.
Child, Lee (1954-)
Die trying (magyar)
   Ne add fel könnyen / Lee Child ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2010]. - 400 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-205-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3030088]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
After the funeral (magyar)
   Temetni veszélyes / Agatha Christie ; [ford. Kovács György]. - Budapest : Európa, 2010. - 328 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8978-3 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3035962]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2010.
Christie, Agatha (1890-1976)
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. Szobotka Tibor]. - Budapest : Európa, 2010. - 276 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8984-4 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3035967]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2010.
Cole, Kresley
Dark needs at night's edge (magyar)
   Vámpírvér / Kresley Cole ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 405 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-254-349-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3019355]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2010.
Connolly, John (1968-)
The black angel (magyar)
   A fekete angyal / John Connoly ; [ford. Tavasz Marianna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 703 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-271-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3017526]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2010.
Cook, Robin (1940-)
Mindbend (magyar)
   Agymosás / Robin Cook ; [ford. Fencsik Flóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-087-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3036008]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2010.
Cornwell, Bernard (1944-)
Excalibur (magyar)
   Excalibur / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2010. - 3 db ; 22 cm
Ford. Babits Péter
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3030164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tél királya. - 477 p.
ISBN 978-963-367-717-9 kötött
[AN 3030175] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Isten ellensége. - 423 p.
ISBN 978-963-367-718-6 kötött
[AN 3030182] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Excalibur. - 428 p.
ISBN 978-963-367-719-3 kötött
[AN 3030188] MARC

ANSEL
UTF-88728 /2010.
De Fooz, Sébastien (1973-)
À pied à Jérusalem (magyar) (röv. kiad.)
   Gyalog Jeruzsálembe : 184 nap, 184 arc : útinapló / Sébastien de Fooz ; [ford. Kaposi Tamásné Eckhardt Ilona]. - Kecskemét : Korda, 2010. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-97-9 fűzött : 1900,- Ft
Európa - Közel-Kelet - francia irodalom - helyismeret - útinapló
840-992=945.11 *** 908.4(0:82-992) *** 908.5-011(0:82-992)
[AN 3028158]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2010.
Dorsey, Angela
Spring of the poacher's moon (magyar)
   Remények tavasza / Angela Dorsey ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9749-91-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3029522]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2010.
Druon, Maurice (1918-2009)
Les mémoires de Zeus (magyar)
   Zeusz emlékiratai / Maurice Druon ; [ford. Philipp Berta]. - Budapest : Európa, 2010. - 229 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8973-8 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3035066]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2010.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar)
   A három testőr / Alexandre Dumas ; [ford. Csatlós János] ; [a verseket ford. Rónay György]. - Budapest : Európa, 2010. - 687 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8987-5 kötött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3035945]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2010.
Dunant, Sarah
Sacred hearts (magyar)
   Szöktetés a zárdából / Sarah Dunant ; [ford. Kaskof Sára]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 493 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-043-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2981704]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2010.
Engels-Fietzek, Petra (1955-)
Flo, der Superkicker (magyar)
   Flóri, a gólkirály / Petra Fietzek ; Hans-Jürgen Feldhaus rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2010]. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó Fáni, ISSN 1785-1882)
ISBN 978-963-7461-47-7 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3023112]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2010.
Forbes, Emily
Wedding at Pelican beach (magyar)
   Csupa szív nővérke / Emily Forbes ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 399.)
ISBN 978-963-538-187-6 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985042]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2010.
Gardner, Lisa
Alone (magyar)
   A kamra / Lisa Gardner ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 509 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-254-368-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3027614]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2010.
Gerritsen, Tess
Thief of hearts (magyar)
   Tolvajok királynője / Tess Gerritsen ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 19 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 249.)
ISBN 978-963-538-189-0 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3029137]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2010.
Gibson, Rachel
Simply irresistible (magyar)
   Jégbe zárt szívek / Rachel Gibson ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2010. - 379 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-044-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3007055]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2010.
Giebken, Sabine
Mondscheins Schatten (magyar)
   Holdfény / Sabine Giebken ; [ford. Dövényi Mária Ibolya] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 184 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-23-5 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3029459]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2010.
Golden, Christie
Vampire of the mists (magyar)
   A ködök vámpírja / Christie Golden ; [ford. Galántai János]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 397 p. ; 18 cm
keretcím: Ravenloft
ISBN 978-963-9890-65-7 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2988855]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2010.
Harris, Charlaine (1951-)
Definitely dead (magyar)
   Halottnak a csók / Charlaine Harris ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 461 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-254-266-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3019322]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2010.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8971-4 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3030198]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2010.
Hughes, Jenny
The problem horse (magyar)
   A problémás ló / Jenny Hughes ; [ford. Simonyi Ágnes] ; [... ill. Asbjørn Tønnesen]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-15-0 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3029378]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2010.
Iding, Laura
The consultant's homecoming (magyar)
   Ép lélekkel / Laura Iding ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 398.)
ISBN 978-963-538-186-9 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2984991]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2010.
Karlstrom, Diane (1942-)
Noll tolerans (magyar)
   A barátság ára / Diane Karlstrom ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-22-8 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3029496]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2010.
   A kaszinó világa. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 8.)
Tart.: Veszélyes csók - édes íz / Sally Wentworth ; [... ford. Csató Gabriella]. Egy éjszaka a tét / Sandra Marton ; [... ford. Szöllősy Éva]. Engedj a zsarolásnak! / Sarah Holland ; [... ford. Dósa Mónika]. - Egys. cím: Echoes of the past ; Extreme provocation ; The Corsican gambit
ISBN 978-963-538-179-1 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3031772]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2010.
Keyes, Marian (1963-)
Angels (magyar)
   Angyalok / Marian Keyes ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 559 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-278-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3029471]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2010.
Kleypas, Lisa (1964-)
Mine till midnight (magyar)
   Éjfélig vagy enyém / Lisa Kleypas ; [ford. Sándor Adél]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-367-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3021477]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2010.
Leclaire, Day
The prince's mistress (magyar)
   Tisztességtelen alku / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 466.)
ISBN 978-963-538-181-4 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985045]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2010.
London, Jack (1876-1916)
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London ; ford. Réz Ádám, Hertendi Márta ; ill. Philippe Munch. - [Budapest] : Novum, cop. 2009. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9703-66-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3035817]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2010.
MacBride, Stuart
Cold granite (magyar)
   Hideg gránit / Stuart MacBride ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-372-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3029417]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2010.
Martel, Yann
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László] ; Tomislav Torjanac illusztrációival. - Budapest : Európa, 2010. - 320, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8996-7 kötött : 3200,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3035982]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2010.
Marton, Sandra
The Sicilian marriage (magyar)
   Közös felügyelet / Sandra Marton ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 455.)
ISBN 978-963-538-182-1 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985043]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2010.
Marton, Sandra
The Spanish prince's virgin bride (magyar)
   Titkos záradék / Sandra Marton ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 465.)
ISBN 978-963-538-180-7 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985044]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2010.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
Cakes and ale (magyar)
   Sör és perec / William Somerset Maugham ; [ford. Ignotus Pál]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-753-4 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3030297]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2010.
McNaught, Judith (1944-)
Something wonderful (magyar)
   Varázslat / Judith McNaught ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2010]. - 435 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-203-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3021466]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2010.
Medvedev, Sergej (1960-)
Parikmahersa (magyar)
   Fodrásznő / Szergej Medvegyev. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Repertoár, ISSN 2061-8565)
ISBN 978-963-236-277-9 fűzött : 1400,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3026792]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2010.
   Mennyei könyvtár : felhő antológia : Lengyel András válogatása. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2009. - [118] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-87543-9-4 fűzött
világirodalom - felhő - idézetgyűjtemény - antológia
82-84=945.11 *** 551.576(0:82-822)
[AN 3007817]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2010.
Musso, Guillaume (1974-)
Je reviens te chercher (magyar)
   Visszajövök érted / Guillaume Musso ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 359 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-254-227-0 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3020243]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2010.
North, Freya (1967-)
Home truths (magyar)
   Mindent anyánkról : anyák, lányok, szeretők, hazugságok / Freya North ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 559 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-364-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3029639]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2010.
North, Freya (1967-)
Secrets (magyar)
   Szerelmi titkok / Freya North ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 605 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-363-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3019500]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2010.
Pergaud, Louis (1882-1915)
La guerre des boutons (magyar)
   Gombháború : regény tizenkét éves koromból / Louis Pergaud ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Európa, 2010. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8979-0 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3035930]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2010.
Perry, Tasmina
Guilty pleasures (magyar)
   Divatdiktátorok / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 814 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-339-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3020332]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2010.
Pilcher, Robin (1950-)
An ocean apart (magyar)
   Közöttünk az óceán / Robin Pilcher ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-348-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3031796]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2010.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8819-6 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3031779]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2010.
Pozzessere, Heather Graham
A perilous eden (magyar)
   Veszélyes éden / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. Esküvők évadja / Liz Fielding ; [... ford. Kajári Edit]. Ötórai tea / Fiona Harper ; [... ford. Farkas Judit]. Főnyeremény / Debbi Rawlins ; [... ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 40.)
Egys. cím: A perilous eden. The bride's baby. English lord, ordinary lady. Just her luck
ISBN 978-963-538-188-3 fűzött : 1150,- Ft : 6,78 EUR : 23,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3031882]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2010.
Pratchett, Terry (1948-)
Maskerade (magyar)
   Maszkabál : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 373, [4] p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9890-62-6 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3020139]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2010.
Preston, Douglas (1956-)
Cemetery dance (magyar)
   Temetői tánc / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2010]. - 356 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-206-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3029499]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2010.
Putney, Mary Jo
Dearly beloved (magyar)
   Egyetlenem / Mary Jo Putney ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2010]. - 398 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-221-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3029549]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
The art of deception (magyar)
   Képmutatók / Nora Roberts ; [... ford. Mészáros Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 352 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-112-8 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3015484]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2010.
Roberts, Nora (1950-)
Night moves (magyar)
   Az éj leple alatt / Nora Roberts ; [... ford. Gulácsy Annamária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 351 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-104-3 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3015467]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2010.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010, cop. 2005. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-96-0 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3030069]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2010.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry. - 29. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Rónay György
ISBN 978-963-11-8811-0 kötött : 2390,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3030018]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2010.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2010, cop. 1964. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9053-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3036005]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2010.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest pleasure (magyar)
   Éjsötét bosszú : Az alvilág urai 3. / Gena Showalter ; [ford. Marczali Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-319-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3020181]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2010.
Showalter, Gena (1975-)
Heart of the dragon (magyar)
   Atlantisz / Gena Showalter ; [ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-295-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3019498]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2010.
Silva, Daniel (1960-)
The messenger (magyar)
   A Moszad ügynöke a Vatikánban / Daniel Silva ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-357-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3019332]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the bogey babysitter (magyar)
   Rosszcsont Peti, a ház ura / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-98-4 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3028590]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the football fiend (magyar)
   Rosszcsont Peti és a foci / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-99-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3030291]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2010.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the secret club (magyar)
   Rosszcsont Peti és a titkos klub / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2010. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-97-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3030114]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2010.
Stehn, Malin (1969-)
Häst till salu (magyar)
   Villám gazdát cserél / Malin Stehn ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2010. - 152 p. : ill. ; 22 cm. - (Humleby farm ; 4.)
ISBN 978-963-9951-12-9 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3029428]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2010.
Strout, Elizabeth (1956-)
Olive Kitteridge (magyar)
   Kisvárosi életek / Elizabeth Strout ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2010]. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-204-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3023138]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2010.
Toombs, Jane
Trouble in tourmaline (magyar)
   Sólymok röpte / Jane Toombs ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2010. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 234.)
ISBN 978-963-538-184-5 fűzött : 549,- Ft : 3,24 EUR : 280 RSD : 11,4 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2985047]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2010.
Ujlaky István (1958-)
   Íme, az ember : szép és/vagy bölcs idézetek / összeáll. és szerk. Ujlaky István. - [Kecskemét] : [Farkas Galéria], [2010]. - 95 p. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-88066-6-6 kötött
világirodalom - magyar irodalom - politika - társadalom - idézetgyűjtemény - antológia
82-84=945.11 *** 894.511-84(082) *** 32(0:82-84)
[AN 3022745]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2010.
   Az unatkozó pásztorfiú / [szerk. Szöllősi Péter]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 126 p. : ill. ; 25 cm. - (Kedvenc esti meséink)
ISBN 978-963-290-078-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3020848]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8785 /2010.
Ady Endre (1877-1919)
   Jóslások Magyarországról : tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről / Ady Endre ; szerk. és bevezetéssel ell. Féja Géza. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2010. - 297, [5] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9862-24-1 kötött : 3850,- Ft
magyar irodalom - magyarság - publicisztika
894.511-92 *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3025542]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2010.
Albert Ferenc (1949-)
   Attilától 1956-ig : verses elbeszélő költemény / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], [2009]. - 384 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-8266-4 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - verses epika
894.511-13 *** 943.9(0:82-13)
[AN 3022643]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2010.
Áldozó Tamás (1967-)
   A Második utcában lakott egy pék : a www.papa-ma.hu portálon megjelent írások és hozzászólások változatlan lenyomata / Áldozó Tamás. - Pápa : Magánkiad., 2010. - 54 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9695-1 fűzött
magyar irodalom - blog - memoár
894.511-94
[AN 3025413]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2010.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Péter Alpár kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 95, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-813-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3035805]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2010.
Bátki Zoltán (1968-)
   Könnycseppek : Bátki Zoltán válogatott versei / [grafikák Veréb Judit]. - Szeged : Közélet K., 2010. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-85247-9-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3015497]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2010.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Csonkatorony : egyfelvonásos : Alvinczi György emlékezete / Benedek Szabolcs. - Budapest : Heltai, 2010. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9443-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3022265]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2010.
Bernát János
   Hanga Karácsonya / Bernát János ; [ill. Rolek Gábor]. - [Budapest] : Ababook, [2009]. - 36 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8436-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3022237]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2010.
   Csaták hősei : a magyar katona alakja irodalmunkban : szöveggyűjtemény / [szerk. Román Károly] ; [a rajzokat kész. Danka Attila] ; [közread. a] Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság, 2010. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9345-5 fűzött
magyar irodalom - katona - antológia
894.511-822 *** 355.1(0:82-822)
[AN 3016141]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2010.
Csernátoni Duboc Sz Judith
   Levelek osztálytársaimhoz, gyermekeiknek, unokáiknak : XX. századi kalandos utazások / Csernátoni Duboc Sz. Judith. - [Budapest] : [Kőrössy T.-né], 2010. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9510-7 kötött : 1000,- Ft
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3026650]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2010.
Demeter Tamás (1957-)
   Egyenes utca : Hamza történetei / Demeter Tamás. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-13-4 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3021482]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2010.
Dicső Zsolt (1956-)
   Dönci szerint a világ nincs kész / Dicső Zsolt ; [... Dicső Botond rajzai ...] ; [közread.] ... a PAD Egyesület. - Budapest : Fekete Sas : PAD Egyes., 2010. - 76, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-50-0 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3015307]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2010.
Dolák-Saly Róbert (1955-)
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Budapest : Európa, 2010, cop. 2002. - 163 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-07-9056-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3035977]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2010.
Dörnyei László (1955-1982)
   Miskin herceg hátrahagyott üzenetei, 1978-1982, London - Budapest / [Dörnyei László]. - [S.l.] : [s.n.], [2010]. - 43, [5] fol. : ill. ; 26 cm
Fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2988127]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2010.
Édes Albert (1805-1887)
   Édes Albert versei / [... szerk. és a tanulmányokat írta Máté István] ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2010. - 116, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9818-09-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3025775]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2010.
Fazekas József (1946-)
   Válasz : képek az élet tájairól : versek / Fazekas József. - [Budaörs] : Sándor J., 2010. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9542-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3023153]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2010.
   Fény a horizonton : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2010. - 342 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 39.)
ISBN 978-963-9566-87-3 kötött : 2898,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-312.9(082)
[AN 3027630]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2010.
Fráter Zoltán (1956-)
   Mesék az operaházból / Fráter Zoltán ; Szegedi Katalin rajz. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2009. - 75 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9391-93-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3035169]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2010.
Füst Milán (1888-1967)
   A feleségem története : Störr kapitány feljegyzései / Füst Milán ; [a szöveget Zsoldos Sándor gond.]. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9680-49-4 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2988737]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2010.
Gantner Ádám (1972-)
   A lator : [www.lovebox.hu] / Gantner Ádám. - Budapest : Jaffa, 2010. - 191 p. ; 20 cm
A főcím lator szavában az "a" betű "@" jellel
ISBN 978-963-9971-29-5 fűzött : 2780,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3007038]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2010.
Gárdon Ágnes (1958-)
   Kiszabott út : novellák / Gárdon Ágnes. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2010. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88175-9-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3027425]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2010.
Goth, G. J.
   Titokzatosak : regény / G. J. Goth. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2010. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8030-68-9 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3031147]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2010.
Hámori András (1953-)
   Egy srác a mozi mellől / Hámori András ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2010. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9818-13-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3026545]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2010.
Holbay László (1923-)
   113 vers / Holbay László. - Budapest : Accordia, 2010. - 119, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9824-94-2 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3023152]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2010.
Ignotus Pál (1901-1978)
   Jegyzetek a szabadságról / Ignotus Pál ; vál., szerk. és az előszót írta Bozóki András. - Budapest : Gondolat, 2010. - 436 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-230-5 kötött : 4000,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3017926]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2010.
Jókai Mór (1825-1904)
   A jövő század regénye / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, cop. 2010. - 2 db ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3035571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 430 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 49.)
ISBN 978-963-09-6035-9 kötött : 1390,- Ft
[AN 3035586] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 302 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 50.)
ISBN 978-963-09-6036-6 kötött : 1390,- Ft
[AN 3035605] MARC

ANSEL
UTF-88810 /2010.
Jolsvai András (1953-)
   Köröndy vérre megy / Jolsvai András. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9680-46-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43
[AN 3015293]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2010.
Józsa Tivadar (1925-)
   Curriculum / Bodosi György. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2010. - 190 p. : ill. ; 25 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 1.)
ISBN 978-963-88857-2-2 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3019010]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2010.
Juhász Anikó
   Emberi nevek, állati történetek / Juhász Anikó ; Halász-Géczi Ágnes rajz. - Budapest : Magánkiad., 2010. - 28, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9573-2 kötött
 (hibás ISBN 987-963-06-9573-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3023109]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2010.
Karácsony István (1938-)
   Sörhajó / Karácsony István. - Budapest : Pytheas, 2010. - 64 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-7483-53-0 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3022080]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2010.
Kárpáti Zoltán
   Utóvizsga szerelemből / Kárpáti Zoltán. - Budapest : Viva Média, 2010. - 416 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7619-85-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3009320]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2010.
Kecskés József (1937-)
   Barangolás : versek / Kecskés József ; ... az illusztrációkat kész. Duschanek János. - Balatonkenese : Szerző, 2009. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5896-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3026516]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2010.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Teleki Blanka / Kertész Erzsébet. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 396 p. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8796-0 kötött : 2990,- Ft
Teleki Blanka (1806-1862)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3029770]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   A boldogtalan 20. század : részlet / Kertész Imre. - Balatonfüred : M. Fordítóház, 2009. - 49 p. ; 30 cm. - (Füredi fordítói füzetek, ISSN 2061-9618 ; 8.)
Magyar, angol, bolgár, cseh, finn, francia, héber, hindi, kínai, lengyel, német, norvég, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák és török nyelven
Fűzött
magyar irodalom - esszé - többnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-4.02=00
[AN 3016792]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2010.
Koch Imre (1954-)
   Rendezett álom / Koch Imre. - Pécs : Kódex, 2010. - 77, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88715-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3018654]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2010.
Koloh Elek
   Hőingadozás : verses vallomás / [Koloh Elek] ; [ill. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : [Farkas Galéria], 2010. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-88066-5-9 kötött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3006213]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2010.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; [Boromisza Zsolt rajz.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 396, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8810-3 kötött : 2990,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3031041]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2010.
Komondi Gábor
   ...minden úgy van / Rezeda Kázmér. - [Szombathely] : Szerző, [2010]. - 81, [19] fol. : ill. ; 30 cm
Ill. Oroszy Csaba
ISBN 978-963-06-7876-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2989242]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2010.
Ladányi András (1945-)
   Hóförgeteg : versek, fotók / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Kör]. - Budapest : Váci M. Kör, 2010. - 89, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9348-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3028595]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2010.
Lakatos Levente (1986-)
   Barbibébi / Lakatos Levente. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 565 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-341-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3029445]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2010.
Maróti Dezső (1947-)
   Vértestvérek : versek / Maróti Dezső. - Budapest : Maróti D., 2010. - 117, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9221-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3023157]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2010.
   Megbúvó csillagok : amatőr alkotók versei / [szerk. Beri Róbert]. - Debrecen : Lícium-Art, [2010]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8030-67-2 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825
[AN 3028805]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2010.
Menyhei Réka
   A Golgota virága : egy királynő élete / Menyhei Réka. - [Cserszegtomaj] : [Menyhei R.], [2010]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9220-5 fűzött
Simon Böske (1909-1970)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3024418]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2010.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Törökországi levelek : válogatás / Mikes Kelemen ; [vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Fenyő István]. - Budapest : Osiris, 2010. - 196 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Fűzött : 890,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-276-054-4)
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3030208]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2010.
Miklós Gergely (1961-)
   Herminamező blues / [Miklós Gergely]. - Budakeszi : Vtella t'marisha K., [2009]-. - 21 cm
A 4. köt. elektronikus könyvként jelent meg
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2850178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [2010]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76364. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-06-7577-2)
[AN 3017999] MARC

ANSEL
UTF-88829 /2010.
Miklós Gergely (1961-)
   Mjorklie [elektronikus dok.] : Mashat tovább megy / Miklós Gergely. - Budakeszi : Vtella t'marisha K., [2009]
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3017429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 2.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76360
ISBN 978-963-88704-0-7
[AN 3017441] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 1.8 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76361
ISBN 978-963-88704-1-4
[AN 3017887] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (pdf : 2.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76362
ISBN 978-963-88704-2-1
[AN 3017911] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - Szöveg (pdf : 3.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76363
ISBN 978-963-88704-3-8
[AN 3017932] MARC

ANSEL
UTF-88830 /2010.
   Miskolc kapucíner : a Spanyolnátha művészeti folyóirat antológiája a nyolc évszázados Miskolc köszöntésére / [szerk. Vass Tibor]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2010. - 195, [4] : ill. ; 22x25 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 7.)
ISBN 978-963-88452-6-9 kötött : 4900,- Ft
Miskolc - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Miskolc(0:82-822)
[AN 3015452]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2010.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter] ; [utószó Komáromi Gabriella]. - 48. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 158 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8812-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3030031]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2010.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 46. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8808-0 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3029755]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2010.
Nagy István
   Ha tudnám meddig élek : fotók, versek / [fotó] Nagy István ; [szöveg] Lövei Sándor. - Debrecen : Színforrás, 2009. - 54 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-8294-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Nagy_I.
[AN 3029854]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2010.
Nemere István (1944-)
   Merénylet a Balatonon : regény / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 157 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-328-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3033950]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2010.
Nemere István (1944-)
   A szoboszlói dinó : ifjúsági kisregény / Nemere István ; [ill. Domokos Adrienn]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2010. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87875-8-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3026364]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2010.
Nemes István (1961-)
   Halál a Riviérán [elektronikus dok.] / J. J. Stone. - Szöveg (pdf : 619 KB). - [Budapest] : K. u. K. K., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76367. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9887-43-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3018189]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2010.
Nemeskürty István (1925-)
   Nemeskürty István füveskönyve / [a szemelvényeket vál. és ... szerk. Koltay Gábor]. - [Budapest] : Szabad Tér, 2010. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-229.
ISBN 978-963-88277-1-5 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 012Nemeskürty_I.
[AN 3016446]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2010.
   Nyelvhaza : százhárom vers a magyar nyelvről / összeáll. Pomogáts Béla. - Budapest : M. Nyelv és Kultúra Nk. Társ. Anyanyelvi Konf., 2010. - 206 p. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Kész. a XII. Anyanyelvi Konferencia alkalmából
ISBN 978-963-86579-7-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - magyar nyelv - vers - antológia
894.511-14(082) *** 809.451.1(0:82-14)
[AN 3005443]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2010.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Lepecsételt szívemben : versek / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2010. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88364-2-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3022607]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2010.
Petrőczi Éva (1951-)
   Áfonyahegyi jegyzetek / Petrőczi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2010. - 133 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9680-47-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3015284]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2010.
Pflanczer István (1926-)
   Izék, gyöngyök, kacatok : magyar-amerikai versek : Albany NY, 2010 / Pflanczer István. - Budapest : Műegy. K., 2010. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-313-002-5 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - amerikai angol irodalom - emigráns irodalom - vers
894.511-14(73) *** 820-14(73)
[AN 3026600]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2010.
Polesinszky Veronika
   Bababernát kalandos története / Polesinszky Veronika ; Krizbai Judit rajz. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2010. - 78, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9546-64-6 kötött : 2800,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2981535]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2010.
Provaznik Géza (1950-)
   Szemközt magammal / Provaznik Géza ; [kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Közművel. Int., [2010]. - 89 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3006336]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2010.
Ruszt József (1937-2005)
   Napló, 1962-1969 ; Rekviem / Ruszt József ; [szerk. Nánay István, Tucsni András, Forgách András] ; [kiad. a Hevesi Sándor Színház]. - Zalaegerszeg : Hevesi S. Színház, [2010]. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88893-0-0 fűzött : 2500,- Ft
Ruszt József (1937-2005)
magyar irodalom - színházművészet - napló - dráma
894.511-94 *** 792(0:82-94) *** 894.511-2
[AN 2986090]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2010.
Sas Ede (1869-1928)
   Rin-tin-tin [elektronikus dok.] : egy farkaskutya kalandos története / Sas Ede ; az illusztrációkat Mühlbeck Károly kész. - Szöveg (pdf : 1.48 MB). - [Budapest] : K. u. K. K., 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76365. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9887-42-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3018079]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2010.
Schvalm Rózsa (1942-)
   Fénysugár az őszben / Schvalm Rózsa. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88951-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3029267]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2010.
Szabó Mihályné Pinczés Klára (1935-)
   "Tovább is van, mondjam még?" : vallomások, levelezés, 2005-2009 / Szabó Mihályné Pinzés Klára ; [közread. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., 2010. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88782-0-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 3005490]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2010.
Szeivolt István (1947-)
   A nyomozó / Steve Lupo Brawny. - Budapest : Karizma, 2010. - 353 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88366-3-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3022689]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2010.
Szelepcsényi Ernő (1936-)
   Pillantás a múltba : Szelepcsényi Ernő visszaemlékezései és versei / a versillusztrációkat Simorka Sándor ... kész. ; összeáll. ... Szelepcsényi Sándor. - Rákoskert : Szelepcsényi S., 2010. - 83, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9183-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2987286]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2010.
Taylor, Sophie (1993-)
   A Rémálomember / Sophie Taylor. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-20-2 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3021490]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2010.
Téglásy Flóra (2000-)
   Lovas kalandok / Téglásy Flóra ; ill. Peszlen Réka. - [Páty] : Téglásy I., cop. 2010. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9561-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - elbeszélés
894.511-32(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3023155]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2010.
   Törött tükrök cserepei : válogatás pszichoterápiás páciensek verseiből / szerk. Tarr Mónika, Gődény Anna, Kocsis János. - [Debrecen] : [Dr. Kenézy Gy. Kórház-Rendelőint.], [2010]. - 75 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Közread. a Dr. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Felnőtt Pszichiátrai Osztály
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - művészetterápia - pszichoterápia - vers - antológia
894.511-14(082) *** 615.851.82 *** 379.825-056.34
[AN 3027340]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2010.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje / Tatiosz ; [!ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, [2010]. - 100 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 11.)
ISBN 978-963-9100-78-7 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3033997]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2010.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 43. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8809-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3031747]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2010.
Völler Istvánné Tóth Irma (1939-)
   Vándorlás az úton : [versek] / Völler Istvánné Tóth Irma. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88951-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3029237]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2010.
Winkler András (1942-)
   A költő vére / Winkler András ; [... az illusztrációkat Mészáros György kész.]. - Sopron : Hillebrand Ny., 2010. - 139, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88736-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2983276]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8857 /2010.
Boehme, Julia
Ein Abenteuer für drei kleine Freunde (magyar)
   A három kisbarát kalandjai / Julia Boehme ; Johanna Ignjatovič rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2010]. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Breki, ISSN 1785-1920)
ISBN 978-963-7461-48-4 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3023124]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2010.
Brückner Judit
   Autóskaland : Tüskés család / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 42.)
ISBN 978-963-9989-11-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005193]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2010.
Brückner Judit
   Lili és Berci az állatkertben / írta Brückner Judit ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 36.)
ISBN 978-963-9989-08-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005359]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2010.
Brückner Judit
   Mázli és a festőnyulak / írta Brückner Judit ; rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 31.)
ISBN 978-963-9989-01-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005225]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2010.
Brückner Judit
   Rezső és Dezső a fogorvosnál / írta Brückner Judit ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 39.)
ISBN 978-963-9989-09-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005150]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2010.
Brückner Judit
   Trixi egér házikója / írta Brückner Judit ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 34.)
ISBN 978-963-9989-03-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005354]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2010.
Champions du monde! (magyar)
   Mi vagyunk a bajnokok! : [50 matricával]. - Pécs : Alexandra, 2010, cop. 2009. - 31, [8] p., [2] fol. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-153-7 fűzött
labdarúgás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 796.332(02.053.2)
[AN 3020957]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2010.
Gillot, Laurence (1963-)
La véritable histoire du Chat botté (magyar)
   Csizmás Kandúr igaz története / ... Laurence Gillot írta ; Charles Perrault meséje és Pascal Hérold forgatókönyve alapján ; [ford. Burján Mónika]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - [41] p. : ill., színes ; 24x27 cm
ISBN 978-963-244-134-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3025128]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2010.
Künzler-Behncke, Rosemarie
Komm, wir gehn ins Märchenland (magyar)
   Gyere velem Meseországba / [szöveg] Rosemarie Künzler-Behncke ; [ill.] Betina Gotzen-Beek. - [Budapest] : Scolar, cop. 2009. - Lapozó (34 p.) : ill., színes ; 24 cm
Ford. Götz Edina. - keretcím: Első mesekönyvem ; keretcím: Ötperces mesék
ISBN 978-963-244-140-5 kötött : 2450,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3024564]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2010.
Kyrú (1966-)
   Süssünk, süssünk valamit.. : versek, mondókák gyerekeknek / rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 35.)
ISBN 978-963-9989-05-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005268]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2010.
Maros Edit
Alice Csodaországban (román)
   Alice în Ţara Minunilor : caiet de colorat / [folosind povestea lui Lewis Carroll scris de Edit Maros] ; [trad. Lilla Sárosi]. - Budapest : TotHál, [2010]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-88838-4-1 fűzött : 299,- Ft : 1,10 EUR
 (hibás ISBN 978-963-88838-1-0)
kifestőkönyv
087.5
[AN 3021392]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2010.
Maros Edit
Alice Csodaországban (szlovák)
   Alica v Krajine zázrakov : rozprávková omaľovánka / [s použitím diela Lewisa Carrolla napísala Edit Maros] ; [prel. Zorán Ardamica]. - Budapest : TotHál, [2010]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-88838-3-4 fűzött : 299,- Ft : 1,10 EUR
 (hibás ISBN 978-963-88838-1-0)
kifestőkönyv
087.5
[AN 3021414]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Iringó és Imola, az évszaktündérek 1 / írta Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 32.)
ISBN 978-963-9989-04-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005347]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Lánynak lenni jó..., fiúnak lenni jó.. / írta Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 38.)
ISBN 978-963-9989-07-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005373]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Mackó mama taníts minket köszönni / írta Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 41.)
ISBN 978-963-9989-10-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005100]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2010.
Nordqvist, Sven (1946-)
Minus och stora världen (magyar)
   Kisöcsi és a nagyvilág / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Tótfalusi István. - Budapest : General Press, [2010]. - [26] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-643-183-9 kötött : 2000,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3028844]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2010.
Rübel, Doris
Das bin ich & das bist du (magyar)
   Ilyenek vagyunk / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 5.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-149-8 kötött : 2250,- Ft
emberi test - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 612(02.053.2)
[AN 3025379]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2010.
Szilágyi Lajos
   Pitypangfejű Tóbiás : békamese 2. / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 40.)
ISBN 978-963-9989-12-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005315]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2010.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Tücsök Prücsök, a csónakos / írta Tóthárpád Ferenc ; rajz. Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 33.)
ISBN 978-963-9989-02-3 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005334]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2010.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Tücsök Prücsök tüzet ugrik / írta Tóthárpád Ferenc ; rajz. Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2010. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 37.)
ISBN 978-963-9989-06-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3005248]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2010.
Wierzchowska, Barbara
Koloruję zwierzęta (magyar)
   Színes állatvilág : matricás kifestő / [ill. Barbara Wierzchowska] ; [magyar szöveg Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2010. - 4 db : ill. ; 17x24 cm
Fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3017307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [16] p. + mell.
ISBN 978-963-9962-10-1
[AN 3017339] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [16] p. + mell.
ISBN 978-963-9962-11-8
[AN 3017374] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - [16] p. + mell.
ISBN 978-963-9962-12-5
[AN 3017385] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - [16] p. + mell.
ISBN 978-963-9962-13-2
[AN 3017390] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8878 /2010.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2010. - [24] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9951-09-9 fűzött
[AN 3030201] MARC

ANSEL
UTF-88879 /2010.
Davis, Jim (1945-)
   Nagy has, nagy élvezet / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2010]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 94.)
ISBN 978-963-9847-12-5 fűzött : 595,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3028583]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2010.
Francq, Philippe (1961-)
Business blues (magyar)
   Business blues / Philippe Francq, Jean Van Hamme ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Largo Winch ; 4.)
ISBN 978-963-9833-31-9 fűzött : 2100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3022625]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2010.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (3.) (2009)
   Nemzetközi III. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2009. november 20. / [szerk. Vincze Krisztián] ; [rend., kiad. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., [2010]. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87809-6-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3022214]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2010.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2010. - 210, [6] p.
ISBN 978-963-9794-38-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3006861] MARC

ANSEL
UTF-88883 /2010.
Pearce (1959-)
Oklahoma Jim (magyar)
   Oklahoma Jim / írta Pearce & J. Léturgie ; rajz. Morris ; [ford. Nagy Krisztián, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2010. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 13.)
ISBN 978-963-87513-8-6 fűzött : 1699,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3010210]
MARC

ANSEL
UTF-8