MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2010 - 14. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2010

Created at 2010/11/25 16:08:41
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
10823 /2010.
Wallerstein, Immanuel Maurice (1930-)
   A világrendszer ingája és a Jövőegyetem : beszélgetések Immanuel Wallersteinnel / Miszlivetz Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press., 2010. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-213.
ISBN 978-963-9882-51-5 kötött
Egyesült Államok - világtörténelem - világpolitika - szociológus - 20. század - interjú - személyi bibliográfia
012Wallerstein,_I._M. *** 316(73)(092)Wallerstein,_I._M.(047.53) *** 930.9"19" *** 327(100)
[AN 3111163]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

10824 /2010.
Cseke Péter (1945-)
   Fájó sebekből termő ágak : világtávlatban gondolkodó Erdélyi Fiatalok : eszmetörténeti tanulmányok / Cseke Péter. - Budapest : Lucidus, 2010. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-67-1 fűzött : 2400,- Ft
Erdélyi fiatalok
Erdély - határon túli magyarság - művelődéstörténet - kulturális élet - irodalmi élet - ifjúsági mozgalom - folyóirat - két világháború közötti időszak
050(498)(=945.11)Erdélyifiatalok *** 894.511(498)(091)"192/193" *** 930.85(=945.11)(498)"192/193" *** 329.78(=945.11)(498)"192/193"
[AN 3120852]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10825 /2010.
   30 éves a Sárvári Nemzetközi Folklórnapok : [1981-2010] / [szerk. Markó Péter] ; [kiad. Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Műv. Közp. és Kvt., 2010. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-88944-0-3 fűzött
Sárvári Nemzetközi Folklórnapok
Sárvár - népzene - néptánc - fesztivál
061.7(439-2Sárvár) *** 793.31(=00) *** 398(=00)
[AN 3112319]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2010.
   Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezet, 1970-2010 / [... összeáll. Hegedűs Éva]. - Székesfehérvár : MKE Fejér M. Szerv., 2010. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9789-7 fűzött
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Fejér Megyei Szervezet
Fejér megye - könyvtáros - egyesület
061.2(439.118) *** 02
[AN 3120779]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2010.
   A paraszti polgárosodás tárgyi világa : nemzeti jelképek a magyarországi tájházakban : vándorkiállítás : kiállításvezető / [szerk. Szonda István] ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ...]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2010. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-7376-92-4 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - polgárosodás - művelődéstörténet - falumúzeum - 19. század - kiállítási katalógus
061.4(439)"2010/2011" *** 316.343.62(439)"18/191" *** 930.85(439)"19" *** 069(439) *** 39(=945.11)
[AN 3104263]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10828 /2010.
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei (magyar)
   Az két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az sido nyelvnek igazságából, és igaz és bölcs magyarázók fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre / Melius Juhász Péter ; ... Ötvös László szerk. ; ... Heltai János és Bánfi Szilvia tanulmányával. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2010. - 515 p. ; 31 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 75.)
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Királyok könyvei. - Kész. a Debrecenben 1565-ben Hoffhalter által nyomtatott, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I. 55 jelzetű példány alapján. - Címváltozat: Az ket Samuel könyveinek, es az ket Kirali könyveknek az sido nielvnek igassagabol, es az igaz es bölcz magiarazók forditasabol igazan valo forditasa magyar nielvre. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88488-1-9 kötött
hasonmás kiadás
094/099.07 *** 222.4.04=945.11
[AN 3101060]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2010.
   "Elveszett és megtaláltatott..." : tanulmányok az Oroszországból visszatért sárospataki ritkaságokról / [szerk. Dienes Dénes] ; [kiad. a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei]. - Sárospatak : Sárospataki Reform. Kollégium Tud. Gyűjteményei, 2010. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88090-8-7 kötött
Sárospatak - egyházi könyvtár - református egyház - könyvtártörténet - könyvritkaság
09 *** 284.2(439) *** 027.6(439-2Sárospatak)
[AN 3124599]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2010.
Kerekes Pál
   Az elektronikus könyv - e-book : e-könyv, e-könyv-olvasó, e-könyv-kereskedelem / Kerekes Pál. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 133 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-615-5014-58-1 fűzött : 1990,- Ft
könyv - könyvkiadás - könyvkereskedelem - digitális technika
09 *** 681.3.004.14 *** 655.4/.5(439)
[AN 3110653]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10831 /2010.
Beck Mihály (1929-)
   Humor a tudományban / Beck Mihály. - Budapest : Akad. K., 2010. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8869-0 fűzött
tudomány - humor
001(0:82-7)
[AN 3111540]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10832 /2010.
Pápay Eszter
   A gyógyszer neve: megbocsátás / Pápay Eszter. - Vác : Magánkiad., 2010. - 171 p. ; 20 cm
Fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3124888]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10833 /2010.
Balog Ágnes
   Váci ártéri tanösvény / [szöveg Balog Ágnes, Terman Beáta] ; [közread. a] Göncöl Alapítvány. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2010. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89060-0-7 fűzött
Vác - tanösvény - természeti környezet
502(439-2Vác) *** 502.4(439-2Vác)
[AN 3126164]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2010.
Wilsdon, Christina
Life in the sea (magyar)
   Élet a tengerekben / írta Christina Wilsdon ; szakértő Robert E. Budliger ; [ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 22 p. : ill., színes ; 23 cm + 2 kártyacsomag. - (Természetközelben)
Közös tokban a "Tengerpartok, korallzátonyok, mély tengerek" c. művel
ISBN 978-963-289-011-1 kötött
vízi élet - tenger - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 59(26)(02.053.2)
[AN 3104135]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2010.
Wilsdon, Christina
Shores, reefs and the deep (magyar)
   Tengerpartok, korallzátonyok, mély tengerek / írta Christina Wilsdon ; szakértő Robert E. Budliger ; [ford. Dövényi Ibolya]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 22 p. : ill., színes ; 23 cm + 2 kártyacsomag. - (Természetközelben)
Közös tokban az "Élet a tengerekben" c. művel
ISBN 978-963-289-012-8 kötött
tenger - vízi élet - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2) *** 59(26)(02.053.2)
[AN 3104179]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10836 /2010.
Falus Iván (1943-)
   Az empirikus kutatások gyakorlata : adatfeldolgozás és statisztikai elemzés / Falus Iván, Ollé János. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., [2010], cop. 2008. - 341 p. : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-19-6011-2 fűzött : 5000,- Ft
statisztikai elemzés - adatfeldolgozás - adatmodellezés - program - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.23(078) *** 681.3.016(078) *** 311.1/.2(078) *** 519.688SPSS(078)
[AN 3135763]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2010.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Vektorgeometria és lineáris algebra : matematika a műszaki főiskolák számára / Scharnitzky Viktor. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5484-5 fűzött : 2200,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 3135113]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10838 /2010.
Füstöss László (1937-)
   Fizika Magyarországon a két világháború között, 1915-1945 / Füstöss László ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest ; [Piliscsaba] : Mati, 2010. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 84.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-84-0 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - fizika - fizikus - 20. század - Horthy-korszak
53(439)"191/194" *** 53(439)(092)
[AN 3117175]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10839 /2010.
Kadić Ottokár (1876-1957)
   Kadić Ottokár, a magyar barlangkutatás atyja : önéletrajz / [szerk. Székely Kinga] ; [közread. a] Magyar Állami Földtani Intézet. - Budapest : MÁFI, 2010. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-191. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-671-285-3 fűzött
Kadić Ottokár (1876-1957)
Magyarország - barlangtan - földtudomány - tudós - századforduló - 20. század - memoár
551.44(439) *** 55(439)(092)Kadić_O.(0:82-94)
[AN 3125741]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2010.
Töttős Gábor (1954-)
   Szent László csurgó / [Töttős Gábor] ; [kiad. a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza]. - Szekszárd : Babits M. Művel. Ház és Művészetek Háza, 2010. - 20 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szekszárd - művelődéstörténet - forrásvíz
556.36(439-2Szekszárd) *** 930.85(439-2Szekszárd)
[AN 3113408]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10841 /2010.
Dennett, Daniel C. (1942-)
Darwin's dangerous idea (magyar)
   Darwin veszélyes ideája / Daniel C. Dennett ; ford. Kampis György és Kavetczky Péter. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2010. - 606 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 563-591.
ISBN 978-963-279-162-3 fűzött : 4900,- Ft
törzsfejlődés - természettörvény
575.8 *** 113
[AN 3137472]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2010.
First meeting with the animals: insects (magyar)
   Első könyvem : a rovarok és pókok : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-722-0 kötött
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 3117810]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2010.
First meeting with the animals: sea creatures (magyar)
   Első könyvem : a tengeri állatok : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-634-6 kötött
tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 3117709]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2010.
Harris, Esmond
Trees (magyar)
   Fák : spotter's guide / Esmond Harris ; ill. Annabel Milne és Peter Stebbing, ... Aziz Khan ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-227-3 fűzött
fa - növényhatározó
582(083.71)
[AN 3118977]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2010.
Henn László
   Ragadozók / [írta Henn László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 157, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Természetbarátok könyvtára
ISBN 978-963-251-171-9 fűzött
ragadozó állat
59
[AN 3121156]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2010.
Horváthné Czentye Ibolya
   Meghökkentő tények az állatok világából / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2010. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek)
ISBN 978-963-9949-24-9 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3101522]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2010.
Saunders, Graham D.
Shells (magyar)
   Kagylók : spotter's guide / Graham D. Saunders ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-224-2 fűzött
kagyló - állathatározó
594.1(083.71)
[AN 3118849]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2010.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 2000. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-963-19-5271-1 kötött
Magyarország - flóra - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439)
[AN 3107080]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2010.
Wootton, Anthony
Bugs and insects (magyar)
   Rovarok és bogarak : spotter's guide / Anthony Wootton ; ill. Phil Weare ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-225-9 fűzött
rovar - állathatározó
595.7(083.71)
[AN 3118694]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10850 /2010.
Balogh Ottó
   Szökési terv : lehetsz pénz- és időmilliomos egyszerre / Balogh Ottó. - [Budapest] : [Balogh O.], [2010]. - 71 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8909-0 fűzött : 1450,- Ft
siker
613.865
[AN 3118170]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2010.
Balogh Zoltán (1934-)
   A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével / Balogh Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2005]-2010. - 3 db ; 24 cm
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 2589097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vádirat Magyarország 1945 óta tartó kirablása, valamint a természeti kincsek károsítására - esetenként megsemmisítésére - történő kísérletek ügyében. - 2010. - 196 p. : ill.
ISBN 978-963-662-327-2 fűzött : 3500,- Ft
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 3117096] MARC

ANSEL
UTF-810852 /2010.
Brill, Peggy W.
Instant relief (magyar)
   Fájdalomcsillapítás gyorsan, természetesen / Peggy W. Brill ; Susan Suffes közrem. ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Animus, 2010. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 978-963-9884-93-9 fűzött : 2490,- Ft
gyógytorna
615.825
[AN 3109330]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2010.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five languages of apology (magyar)
   Ha nem elég a "sajnálom" : a bocsánatkérés öt nyelve / Gary Chapman és Jennifer Thomas ; [ford. Kolláth Edina]. - Budapest : Harmat, 2010. - 268 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-050-1 fűzött : 2200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3121145]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2010.
Clark, Hulda Regehr
The cure for all diseases (magyar)
   Meggyógyulhatsz : a betegségek valódi okai és gyógymódjai / Hulda Regehr Clark ; [ford. Fuferenda Márta, Kőrösi István, ... Papp Huba]. - 4. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2010. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88459-1-7 fűzött
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 3112592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p.
ISBN 978-963-88459-2-4
[AN 3112601] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 286 p.
ISBN 978-963-88459-3-1
[AN 3112607] MARC

ANSEL
UTF-810855 /2010.
Comparison of ustekinumab and etanercept for moderate-to-severe psoriasis (magyar)
   Az usztekinumab és az etanercept összehasonlítása mérsékelten súlyos, súlyos psoriasisban / C. E. M. Griffiths és munkatársai ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2010. - p. 118-128. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 127-128. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 362, No. 2 (14 Jan. 2010)
Fűzött
pikkelysömör - gyógyszeralkalmazás
616.517 *** 615.26
[AN 3120958]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2010.
   Csak természetesen : fogászat és esztétika / [szerk.] Hajdu Zoltán. - Budapest : Dental Press, [2010]. - 291 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86809-9-0 kötött
fogtechnika
616.314-77
[AN 3121731]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2010.
Davis, Nancy
   Az aranytök : terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek / Nancy Davis, Laura Simms ; [szerk.] Korbai Hajnal. - Budapest : L'Harmattan : Mosoly Alapítvány, 2010. - 160 p. ; 23 cm. - (Mosoly terápiák, ISSN 2062-0306 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-305-9 kötött : 2300,- Ft
biblioterápia - gyermeklélektan - világirodalom - mese
615.851.82 *** 159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3121994]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2010.
   Dental World 10 : tíz év krónikája, 2001-2010 / [főszerk. Riba Magdolna]. - Budapest : Dental Press, [2010]. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Budapesten, 2010. okt. 14-16. között rendezett 10. Dental World Továbbképző Konferencia és Fogászati Szakkiállítás alkalmából
Fűzött
Dental World Továbbképző Konferencia és Fogászati Szakkiállítás
fogászat - konferencia - vásár
616.31 *** 061.3(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 3123306]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2010.
   Dohányzás és leszokás / szerk. Kovács Gábor. - Budapest : Medicina, 2010. - 428 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-275-8)
dohányzás - művelődéstörténet
613.84 *** 930.85
[AN 3118039]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2010.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   Ferenczi Sándor levelezése Ernest Jonesszal és Georg Groddeckkal / szerk. Erős Ferenc, Kovács Anna Székács Judit közreműködésével ; [ford. Bottka Petrik, ... Dobos Elvira] ; [közread. a] Thalassa Alapítvány, Imágó Egyesület. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Imágó Egyes., 2010. - 303 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Sándor Ferenczi - Ernest Jones Briefe, 1911-1933" (Thalassa, ISSN 0865-9362 2008. 2. sz.) és a "Briefwechsel Sándor Ferenczi - Georg Groddeck" (Frankfurt am Main ; Basel : Stroemfeld Verl., 2006) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 281-295.
ISBN 978-963-86276-6-7 fűzött : 4000,- Ft
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Jones, Ernest (1879-1958)
Groddeck, Georg (1866-1934)
Magyarország - Anglia - Németország - pszichiáter - pszichoanalízis - 19. század - 20. század - levelezés
159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.(044) *** 159.964.2(410)(092)Jones,_E.(044) *** 159.964.2(430)(092)Groddeck,_G.(044)
[AN 3125845]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2010.
   Fogpótlás.tan / [szerk.] Róth Lajos. - Budapest : Dental Press, [2010]. - 311 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89056-0-4 kötött
fogtechnika
616.314-77
[AN 3121703]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2010.
Gröber, Uwe (1964-)
Interaktionen - Arzneimittel und Mikronährstoffe für die Kitteltasche (magyar)
   Interakciók gyógyszerek, vitaminok és nyomelemek között : gyakorlatorientált útmutató / Uwe Gröber ; [ford. Hank Zsuzsanna és Varga Krisztina]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2010. - XV, 121 p. : ill. ; 17 cm. - (Esszencia sorozat, ISSN 1789-1655)
ISBN 978-963-88595-2-5 fűzött : 3450,- Ft
klinikai farmakológia - gyógyszerhatás - kölcsönhatás
615.036 *** 615.015.3
[AN 3120225]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2010.
Horváth Szilveszter (1960-)
   Alzheimer nyavalya / Horváth Szilveszter, Petrovics Zsuzsa. - Budapest : Garbo K., cop. 2010. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-03-3 fűzött
elbutulás - betegápolás - humor - memoár
616-083(0:82-7) *** 616.892-053.9(0:82-94)
[AN 3112163]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2010.
Horváth-Szalai Zsófia
   Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében [elektronikus dok.] / az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia kész. ; szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 288 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2010]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76556. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88804-2-0
munkaegészségügy - társadalmi felelősség - vállalat - elektronikus dokumentum
613.6 *** 65.012.412 *** 316.6
[AN 3048430]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2010.
International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (7.) (2010) (Pécs)
   CECE 2010 : 7th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis : October 14 - October 17, 2010 : program and abstracts / [ed. by Ferenc Kilár and Ágnes Dörnyei] ; org. by University of Pécs and Regional Center of the Hungarian Academy of Sciences. - [Pécs] : Univ. of Pécs, cop. 2010. - 72 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-341-4 fűzött
orvostudomány - analitikai kémia - tudományközi kapcsolat - konferencia-kiadvány
61 *** 543 *** 001.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3126013]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2010.
Kádas István
   Nyílt lábszártörések / Kádas István. - Budapest : Kadix Press, 2010. - 222 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Traumatológia témakörök, ISSN 1217-0763)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88919-1-4 fűzött
láb - csonttörés - sebészet - műtét
616.71-001.5 *** 617-089.8
[AN 3116567]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2010.
Komoly Sámuel (1952-)
   Gyakorlati neurológia és neuroanatómia : egyetemi tankönyv / Komoly Sámuel és Palkovits Miklós. - Budapest : Medicina, 2010. - 394 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-226-302-1 fűzött : 5900,- Ft
ideggyógyászat - anatómia - egyetemi tankönyv
616.8(075.8) *** 611(075.8)
[AN 3117859]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2010.
   Lotilko szárnyai : terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek / szerk. Korbai Hajnal. - Budapest : L'Harmattan : Mosoly Alapítvány, 2010. - 214, [4] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mosoly terápiák, ISSN 2062-0306 ; 2.)
Bibliogr.: p. [217-218].
ISBN 978-963-236-307-3 kötött : 3000,- Ft
biblioterápia - gyermekgyógyászat - gyermeklélektan - világirodalom - gyermekirodalom - mese
159.922.7 *** 615.851.84 *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3122020]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2010.
Majoros Ildikó
   Soha fel nem adni! : őszinte vallomás a meddőségről / Majoros Ildikó. - Budapest : Aposztróf, cop. 2010. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-01-7 fűzött : 2100,- Ft
terméketlenség - memoár
612.663(0:82-94)
[AN 3112138]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2010.
   Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészség-turizmus tendenciái [elektronikus dok.] / Kincses Gyula [et al.]. - 2. változat. - Szöveg (pdf : 973 KB). - Budapest : ESKI, 2009. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76551. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86852-4-7
gyógyturizmus - elektronikus dokumentum
613 *** 338.48
[AN 3048025]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2010.
Osváth Péter (1963-)
   Sportélettan, sportegészségtan : tankönyv sportoktatói és sportedzői képzések tanulói számára / Osváth Péter. - 5. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Osváth P., 2010. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-273.
ISBN 978-963-06-8484-2 fűzött
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3113414]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2010.
   A Paksi Atomerőmű Tűzoltóság 20 éve, 1990-2010 / [szerk. Lovászi Zoltánné]. - [Paks] : Atomix Kft., 2010. - 148 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9803-0 fűzött
Atomix Kft. (Paks). Atomerőmű Tűzoltóság
Paks - tűzoltóság
614.842.83(439-2Paks)
[AN 3123922]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2010.
Pécsi Sürgősségi Napok (5.) (2010)
   V. Pécsi Sürgősségi Napok : 2010. október 1-2. : előadáskivonatok = V. Critical Care Days in Pécs : 1-2 October, 2010 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2010. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7178-64-1 fűzött
mentőszolgálat - elsősegélynyújtás - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány
614.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3120893]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2010.
Peirce, Penney
Frequency (magyar)
   Frekvencia : a személyes rezgés hatalma / Penney Peirce ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2010. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-062-8 kötött : 3790,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3109374]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2010.
   Pitvarfibrilláció : a szívizomsejttől a betegágyig : klinikai bizonyítékok / Fazekas Tamás [et al.]. - Budapest : Medicina, 2010. - 556 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-303-8 fűzött : 4900,- Ft
szívgyógyászat - szívritmus
616.12-008.3
[AN 3118004]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2010.
Pollan, Michael
In defense of food (magyar)
   Életadó ételeink : túlélőkönyv fogyasztóknak / Michael Pollan ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2010. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-229.
ISBN 978-963-310-028-8 kötött : 2980,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3103292]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2010.
Popper Péter (1933-2010)
   Lelkek és göröngyök : pszichológiai írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010], cop. 2005. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-152-4 kötött : 3950,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3127970]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2010.
Popper Péter (1933-2010)
   Ne menj a romok közé! : a megszakadt kapcsolatok tragikuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2010], cop. 2008. - 178 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-051-0 fűzött : 1480,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 3128483]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2010.
   Program of the "Physical activity and quality of life" : conference on sport sciences : 9-10 October 2008 ... = Fizikai aktivitás és életminőség : sporttudományi konferencia : 2008. október 9-10. ... / [szerk. Wilhelm Márta]. - [Pécs] : [PTE TTK TSI], [2010]. - 161 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-316-2 fűzött
sportelmélet - egészséges életmód - testnevelés - tantárgy-pedagógia - konferencia-kiadvány
614 *** 796.01 *** 061.3(439-2Pécs) *** 372.879.6
[AN 3107819]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2010.
Rab Zsanett (1974-)
   Kiút az érzelmi intelligenciával / Rab Zsanett. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 95, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5002-02-1 fűzött : 3350,- Ft
érzelmi intelligencia - családi nevelés - munkalélektan
159.942 *** 37.018.1 *** 65.013
[AN 3126250]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2010.
Réthy Lajos Attila (1959-)
   Csecsemőkori allergia-megelőzés : szakmai irányelvek és gyakorlati tanácsok / Réthy Lajos Attila ; [kiad. az Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - [Budapest] : SpringMed : OGYEI, cop. 2010. - 47 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-47.
ISBN 978-963-9914-84-1 fűzött
gyermekgyógyászat - allergia - csecsemő
616-056.43-053.2
[AN 3112189]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2010.
Schobert Norbert (1971-)
   A kövér ember nem bűnös / Schobert Norbert. - Budapest : Sanoma Budapest, 2010. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5008-62-7 kötött : 2490,- Ft
diéta
613.24
[AN 3103286]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2010.
Selikowitz, Mark
ADHD (magyar)
   ADHD a hiperaktivitás-figyelemzavar tünetegyüttes : minden szükséges információ egyenesen a szakembertől / Mark Selikowitz ; [ford. Diligens Judit]. - Szentendre : Geobook, 2010. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Tények, ISSN 2062-199X)
ISBN 978-615-5015-01-4 fűzött : 3500,- Ft
gyermekpszichiátria - hiperaktivitás - figyelemzavar
616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2
[AN 3120309]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2010.
Spector, Joanna
Horses & ponies (magyar)
   Lovak és pónik : spotter's guides[!guide] / Johanna Spector ; az illusztrációkat David Wright, Elaine Keenan és Malcolm McGregor kész. ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-251-226-6 fűzött
- póniló
616.1 *** 616.16
[AN 3118891]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2010.
Steidele, Raphael Johann
Lehrbuch von der Hebammenkunst (magyar)
   Magyar bábamesterség / iratatott német nyelven Steidele János a' bontzoló, borbély és bábamesterségeknek rendkivüll való szabados tanitoja ... által: ; mellyet ... meg-magyarázva magyar nyelven ki-adott Szeli Károly. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2010. - [509] p., XXVI t.fol. : ill. ; 25 cm + mell.
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Bétsben : Schulz, 1777
Kötött
szülészet - nőgyógyászat - bába - magyar néprajz - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
618(075.8) *** 392.12(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3128301]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern (magyar)
   Az orvosok és a lelkipásztorok együttműködése : lelkipásztori orvoslási tanfolyam : tizenegy, Dornachban, 1924. szeptember 8. és 18. közötti előadás orvosoknak és papoknak, valamint egy orvosoknak tartott beszéd : az előadásokhoz készült naplóbejegyzésekkel / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - Budapest : Genius, 2010. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-18-2 fűzött
gyógyítás - ezoterika - antropozófia
616 *** 133.25 *** 141.333
[AN 3106248]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2010.
   Stresszoldás a mindennapokban : kézikönyv / [szerk. ifj. Serényi János és Mészáros Zsolt]. - Budapest : Értéktrend Oktatástervezési és Szervezési Kft., 2010. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9809-2 fűzött
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3121246]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2010.
   Szalagsérülések / [főszerk. Renner Antal] ; [ábrák Martsa Balázs, Vas Ágnes]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kadix Press., 2010. - 369 p. : ill. ; 19 cm. - (Traumatológia témakörök, ISSN 1217-0763)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88919-0-7 fűzött
ínszalag - élettani sérülés
616.75-001
[AN 3128143]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2010.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of work (magyar)
   A karrierépítés 100 szabálya : [a munka reneszánsza] / Richard Templar ; [ford. Polyák Emese]. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-159-7 fűzött : 2950,- Ft
karrier - életvezetés - munkahely
613.865 *** 65.013
[AN 3106260]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2010.
   Történeti egészségtan / szerk. Ember István, Molnár F. Tamás, Varga Csaba. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2010. - 206 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 196-202.
ISBN 978-963-9950-21-4 fűzött
Magyarország - orvostörténet - higiénia - közegészségügy
613(100)(091) *** 61(100)(091) *** 61(439)(091)
[AN 3116915]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2010.
Tringer László (1939-)
   A pszichiátria tankönyve : egyetemi tankönyv / Tringer László. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2010. - 558 p. ; 25 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9656-42-0)
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3112497]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2010.
Vágvölgyi Ágnes
   Gyógyszertan : gyógyszertani alapismeretek ápolóknak / Vágvölgyi Ágnes. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kádix, 2010, cop. 2001. - 424 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89015-0-7 fűzött
gyógyszerészet - tankönyv
615(078)
[AN 3128381]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10893 /2010.
   Energy security : a summary of discussions on energy security from three perspectives / [publ. by the] Freedom House. - [Budapest] : Freedom House, [2010]. - [55] p. ; 30 cm
Fűzött
energiagazdálkodás - energiapolitika
620.9
[AN 3121688]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2010.
   Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József. - 2. átd. kiad., utánny. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2011. - IX, 805 p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2003. - Bibliogr.: p. 753-758.
ISBN 978-963-04-8287-5 kötött
hegesztés
621.791
[AN 3127750]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2010.
Komócsin Mihály (1948-)
   Gépipari anyagismeret / Komócsin Mihály. - 6. átd. kiad. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2010. - XII, 409 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 978-963-06-4687-1 kötött
anyagismeret - gépipar
620.2 *** 621
[AN 3127998]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2010.
Reményi Károly (1934-)
   Energetika, CO₂, felmelegedés : [a szénciklus maga az élet] / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 2010. - 366 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 358-366.
ISBN 978-963-05-8842-3 kötött
ökológia - szén-dioxid - emisszió - üvegházhatás - energetika
620.9 *** 504.3.03 *** 536.7
[AN 3111180]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10897 /2010.
Harsági Viktória
   Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül / Harsági Viktória. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 247 p. ; 20 cm
Lezárva: 2010. jún. 30. - Bibliogr.: p. 233-247.
ISBN 978-963-258-099-9 fűzött : 5000,- Ft
 (hibás ISBN 963-258-099-9)
Európai Unió - bírósági határozat - eljárásjog - elektronikus ügyintézés - kézbesítés
681.3.004.14 *** 347.95(4-62)
[AN 3124268]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2010.
Jánosa András
   Adatelemzés számítógéppel : alkalmazott számítástechnika / Jánosa András. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 271 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-394-636-7 fűzött : 3200,- Ft
statisztika - számítástechnika - adatelemzés - elektronikus dokumentum
681.3 *** 311.2
[AN 3126101]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2010.
Kónya László
   Számítógép-hálózatok / Kónya László. - Budapest : LSI K., 2010. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-88794-1-7 fűzött
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 3137240]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2010.
Nagy Gusztáv (1975-)
   Drupal 6 alapismeretek / Nagy Gusztáv. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 278 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5014-43-7 fűzött
HTML-szerkesztés
519.682Drupal_6
[AN 3112646]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 25.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98352. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-720-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141703]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 20.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98351. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-721-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141691]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98350. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-722-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141678]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 5 Photoshop [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98349. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-723-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141665]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 6 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 23.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98344. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-677-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141603]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 3 biblia [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 23.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98353. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-690-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141711]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 3 [elektronikus dok.] : diashowtól testreszabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98348. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-633-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141652]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 3 [elektronikus dok.] : képjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98347. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-631-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141645]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 3 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98346. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-629-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 3141627]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2010.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X3 biblia [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 27.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-98354. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-672-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688:744PhotoPaint
[AN 3141806]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2010.
Székely Levente (1979-)
   Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság : útikalauz a digitális bennszülöttek világába / Székely Levente, Nagy Ádám. - Budapest : Excenter Kut. Közp., 2010. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Excenter füzetek, ISSN 2060-9477 ; 5.)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 978-963-88988-1-4 fűzött
Magyarország - információs társadalom - internet - ifjúság - ifjúságszociológia - ezredforduló
681.3.004.14 *** 316.77(439)"200" *** 681.324Internet *** 316.346.3-053.6(439)"200" *** 316.37-053.6(439)"200"
[AN 3115977]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10912 /2010.
Stróbl Alajos (1939-)
   Szolártermia : aktív napenergia-hasznosítás melegvíz-készítésre, fűtésre és hűtésre / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2009/2.)
Bibliogr.: p. 58-60.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9754-18-8)
napenergia-hasznosítás - megújuló energiaforrás
621.311.243 *** 620.91
[AN 3122661]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10913 /2010.
Pelbárt Jenő (1951-)
   Levéltári vízjeltitkok : hétszáz év papír- és vízjelkincse a Magyar Országos Levéltárban / [a forgatókönyvet írta és a kiállítást rend.] Pelbárt Jenő. - Budapest : MOL ; Nagykovácsi : Grafon, 2010. - 100 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Kész. a Budapesten, 2010. ápr. 8-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-87571-7-3 kötött
Magyarország - papírgyártás - vízjel - levéltári irat - történeti feldolgozás
676:003.64(439) *** 676(439)(091) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 3108940]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2010.
Tóth Sándor László (1943-)
   Rieperger László, 1919-1986 : a szakosított nagyüzemi bútorgyártás kidolgozójának és bevezetőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2010. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (A fafeldolgozás nagyjai)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-06-4 fűzött
Rieperger László (1919-1986)
Magyarország - mérnök - bútorgyártás - fafeldolgozó ipar - 20. század
684(439)(092) *** 630*8
[AN 3108014]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

10915 /2010.
A Műszaki Kémiai Kutató Intézet 50 éve (angol)
   50th anniversary of the Research Institute of Chemical and Process Engineering : fifty years in service of science and education : [1960-2010] / [ed. Nagy Endre, Gyenis János, Juhász Ferenc]. - Veszprém : Research Inst. of Chemical and Process Engineering : Viza Ltd., 2010. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88951-4-1 fűzött
Pannon Egyetem (Veszprém). Műszaki Informatikai Kar. Műszaki Kémiai Kutató Intézet
Veszprém - műszaki kémia - kutatóintézet
66 *** 061.6(439-2Veszprém)
[AN 3116117]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2010.
   A Műszaki Kémiai Kutató Intézet 50 éve : ötven év a tudomány, a kutatás, a felsőoktatás szolgálatában : [1960-2010] / [szerk. Nagy Endre, Gyenis János, Juhász Ferenc]. - Veszprém : Pannon Egy. Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kut. Int. : Viza Kft., 2010. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88951-3-4 fűzött
Pannon Egyetem (Veszprém). Műszaki Informatikai Kar. Műszaki Kémiai Kutató Intézet
Veszprém - műszaki kémia - kutatóintézet
66 *** 061.6(439-2Veszprém)
[AN 3116085]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10917 /2010.
Balázs György (1926-)
   Különleges betonok és betontechnológiák / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
beton
691.32 *** 666.972
[AN 2714270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2010. - 351 p. : ill.
Bibliogr.: p. 343-351.
ISBN 978-963-05-8920-8 kötött
[AN 3111444] MARC

ANSEL
UTF-810918 /2010.
   Az építési beruházás folyamata : építőipari kivitelezés / Bálint Krisztián [et al.]. - Budapest : Complex, 2010. - 426 p. : ill. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 5.)
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-295-054-9 fűzött
építés - útmutató
69(036)
[AN 3118665]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2010.
Fazekas János
   Az építési beruházás folyamata : ellenőrzés, szankciók / Fazekas János, Kiss Andor, Papp Ferenc. - Budapest : Complex, 2010. - 216 p. ; 19 cm. - (Építésügyi kiskönyvtár, ISSN 2061-8549 ; 6.)
Lezárva: 2010. máj.
ISBN 978-963-295-055-6 fűzött
Magyarország - építés - ellenőrzés - munkajog - útmutató
69.058(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3118690]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10920 /2010.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Closing up, keeping up or lagging behind? : the fundamental problems and spatial differences of air transport in Eastern Europe / by Ferenc Erdősi. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2010. - 45 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 80.)
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-963-9899-33-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - légi közlekedés
656.7(4-11)
[AN 3116845]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2010.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / [alkotószerk. Hack Emil]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Media, cop. 2010. - 472 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2010. szept.
ISBN 978-963-9518-53-7 fűzött : 3190,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 3124315]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2010.
   Kalózok képes atlasza / [szerk. Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, [2010]-. - ill., színes ; 33 cm
kalóz - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
656.61.086.26(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 2920026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kalózkodás története. - cop. 2010. - 44, [3] p.
ISBN 978-963-9949-11-9 kötött
kalóz - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
656.61.086.26(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 3101304] MARC

ANSEL
UTF-810923 /2010.
Kiszl Péter (1978-)
   Hálózati révkalauz : magyarországi hajózási információforrások az interneten / Kiszl Péter ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola. - Eger : EKF Líceum K., 2010. - 255 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x25 cm
ISBN 978-963-9894-58-7 kötött
Magyarország - hajózás - vízügy - tájékoztatás - internet - útmutató
656.6(439)(036) *** 659.2 *** 351.79(439)(036) *** 354.71(439)(036) *** 681.324Internet
[AN 3112214]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2010.
Ocskay Zoltán
   Típuskalauz : Csepel, Pannónia, Tünde / Ocskay Zoltán. - Budapest : Veterán [Szerk.] : Oldtimer Média Kft., 2010. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87582-5-5 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - motorkerékpár - történeti feldolgozás
629.118.6(439)(091)
[AN 3118278]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2010.
Szőke Csaba
   A járművek illusztrált atlasza / [írta és szerk. Szőke Csaba] ; [ill. Kovács Péter, Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 33 cm
3D-s képekkel
ISBN 978-963-9949-38-6 kötött
jármű - ifjúsági könyv - album
629(02.053.2)
[AN 3101320]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2010.
   Vasúti műszaki zsebkönyv / [főszerk. Horváth Lajos] ; [szerk. Kovács László] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. - [Budapest] : MÁV, 2010. - 509 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87739-2-0 kötött
Magyarország - vasút - műszaki előírás
629.4(439)(035)
[AN 3111107]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10927 /2010.
1000 Katzen (magyar)
   1000 macska : a szelíd tigrisek világa. - Pécs : Alexandra, 2010. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-236-7 kötött
macska - fényképalbum
636.8(084.12)
[AN 3111193]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2010.
Dreyer, Eva-Maria
Wildkräuter, Beeren und Pilze (magyar)
   Vadnövények, bogyók és gombák felismerése, gyűjtése és fehasználása : 119 recepttel / Eva-Maria Dreyer, Wolfgang Dreyer ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 173 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7268-84-7 kötött : 2850,- Ft
gomba - vadon termő növény - bogyós gyümölcs - növényhatározó - ételrecept
631.963.2(083.71) *** 582.28(036) *** 634.7(083.71)
[AN 3118512]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2010.
   Észak-Bihar szőlő- és borkultúrája : újabb eredmények Észak-Bihar homoki szőlőskert-vidékének néprajzi kutatásában / ... kötetszerk. Bihari-Horváth László. - Konyár : Önkormányzat, 2010. - 204 p. : ill. ; 25 cm. - (Észak-Bihar néprajza, ISSN 2061-9871 ; 2.). (A Kurucz Albert Falumúzeum közleményei, ISSN 2060-9663 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0010-5 kötött
Bihar - szőlőművelés - borászat - magyar néprajz
663.2(439Bihar) *** 634.85(439Bihar) *** 39(=945.11)(439Bihar)
[AN 3123878]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2010.
Koloszár József (1949-)
   Majer Antal (1920-1995) élete és munkássága / Koloszár József. - Sopron : NYME K., 2010. - 28 p. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 23.)
Bibliogr.: p. 9-27.
ISBN 978-963-9871-31-1 fűzött
Majer Antal (1920-1995)
Magyarország - erdőmérnök - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092) *** 012Majer_A.
[AN 3108088]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2010.
Menyhárt Böbe
   Mert a kutya is ember : [kutyajó élet, kutyajó falatok] / Menyhárt Böbe. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2010. - 350 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-6-6 fűzött : 2999,- Ft
kutyatartás - interjú
636.7(047.53)
[AN 3108008]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2010.
Mihók Sándor (1950-)
   Sportpóni méneskönyv / [kész. Mihók Sándor] ; [közread. a] Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2010-. - 31 cm
lótenyésztés - póniló - törzskönyvezés - táblázat
636.162.1.082(083.41)
[AN 3110501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010. - 257 p. : ill.
ISBN 978-963-06-9602-9 kötött
[AN 3110515] MARC

ANSEL
UTF-810933 /2010.
   A móri borvidék és a Vértes kincsei = The wine region of Mór and the treasures of Vértes hills = Die Weinlage von Mór und die Schätze des Vértes Gebirge = Vigneto di Mór e le richezze della montagna Vértes = La región vinícola de Mór y los tesoros del monte Vértes = Poklady vinárskej oblasti Móri Borvidék a pohoria Vértes = Vinodel'českij region Mor i sokroviŝa gornogo massiva Verteš = Mōru wainsanchi Veeruteshu yama no hōmotsu. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 93, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-88962-2-3 kötött
Vértes és vidéke - Móri borvidék - helyismeret - fényképalbum
663.2(439-2Mór) *** 908.439(234.373.2)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hrubos_Zs.
[AN 3121215]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2010.
Ormos Imre Tudományos Ülésszak (2009) (Budapest)
   Ormos Imre Tudományos Ülésszak : LOV 2009 : tájépítészeti tanulmányok / [szerk. Sallay Ágnes]. - Budapest : BCE Tájépítészeti Kar, 2010. - 299 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (4D könyvek, ISSN 2061-5051)
A Budapesten, 2009. okt. 29-30-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87922-2-8 fűzött
Magyarország - tájalakítás - településtervezés
712(439) *** 711.4(439)
[AN 3117881]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2010.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP és élelmiszerbiztonsági előírások az Európai Unióban / Szeitzné Szabó Mária ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. - Utánny. - Budapest : KIT, 2010, cop. 2009. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-637-315-3 fűzött
Európai Unió - élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy
663/664.017(4-62) *** 614.31(4-62) *** 65.018(4-62)
[AN 3106964]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2010.
   A szőlő metszése és zöldmunkái / szerk. Lőrincz András, Barócsi Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2010. - 306 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-306.
ISBN 978-963-286-594-2 kötött
szőlőművelés - növénymetszés
631.542 *** 634.8
[AN 3117944]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2010.
Varga Szabolcs (1948-)
   Igmándy Zoltán (1925-2000) élete és munkássága / Varga Szabolcs. - Sopron : NYME K., 2010. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 24.)
Bibliogr.: p. 9-24.
ISBN 978-963-9871-32-8 fűzött
Igmándy Zoltán (1925-2000)
Magyarország - erdőmérnök - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092) *** 012Igmándy_Z.
[AN 3108080]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2010.
Wolke, Robert L.
What Einstein told his cook (magyar)
   A tudós szakács : a konyhatudomány alapjai : eredeti receptekkel / Robert L. Wolke ; [ford. Lente Gábor és Ősz Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 371 p. ; 21 cm. - (Konyhatudomány, ISSN 2062-0349)
ISBN 978-963-05-8947-5 fűzött
táplálkozástudomány - élelmiszer-technológia - szakácskönyv
663/664 *** 613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3110853]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2010.
   Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben / szerk. Terbe István, Hodossi Sándor, Kovács András. - Budapest : Mezőgazda, [2010], cop. 2005. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-579-9 kötött
zöldségtermesztés - agrotechnika - palánta - növényápolás
635.1/.8 *** 631.5 *** 631.344.5
[AN 3106804]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10940 /2010.
Beautiful baking (magyar)
   Sütemények és kenyérfélék / [ford. Sárközy Judit]. - Utánny. - Budapest : Reader's Digest, 2009. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Reader's Digest konyhája)
ISBN 978-963-9707-28-3 kötött
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.852(083.12)
[AN 3107131]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2010.
Liptai Zoltán
   33 bögrés sütemény lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-422-8 fűzött : 1399,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3118268]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2010.
Liptai Zoltán
   33 diabetikus étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-424-2 fűzött : 1399,- Ft
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3118270]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2010.
Liptai Zoltán
   33 erdélyi étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-420-4 fűzött : 1399,- Ft
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3118275]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2010.
Liptai Zoltán
   33 mediterrán étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-423-5 fűzött : 1399,- Ft
Mediterráneum - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 3118257]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2010.
Liptai Zoltán
   33 szárnyasétel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2010]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-421-1 fűzött : 1399,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3118264]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2010.
Möller, Hildegard
Solo für Geniesser (magyar)
   Egyszemélyes ínyenckonyha : kreatív főzés egyedül élőknek / Hildegard Möller ; [Martina Görlach 44 színes fotójával] ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2010. - 140 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-7268-85-4 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3100578]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2010.
La petite bibliothèque du chocolat (magyar)
   Csokoládés édességek kiskönyvtára / [... főszerkesztője Véronique de Financer-Cordonnier]. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 8 db : ill., színes ; 17 cm ; 25x17x13 cm (doboz) + receptfüzet
Ford. Horányi Krisztina. - Nyitott, fiókos dobozban
ISBN 978-963-13-5897-1 kötött : 6990,- Ft
ISBN 978-963-13-5909-1 (mell.)
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3112247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Régimódi csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5898-8
[AN 3112517] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Jeges csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5899-5
[AN 3112531] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Ínyenc csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5900-8
[AN 3112552] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ropogós csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5901-5
[AN 3112648] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Csalóka csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5902-2
[AN 3112672] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Krémes csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5903-9
[AN 3112689] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Elegáns csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5904-6
[AN 3112725] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Extravagáns csokoládék. - 58 p.
ISBN 978-963-13-5905-3
[AN 3112742] MARC

ANSEL
UTF-810948 /2010.
This, Hervé (1955-)
Construisons un repas (magyar)
   A tökéletes ebéd : bevezetés a molekuláris gasztronómiába / Hervé This, Marie-Odile Monchicourt ; [ford. Békei Noémi]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 134 p. ; 21 cm. - (Konyhatudomány, ISSN 2062-0349)
ISBN 978-963-05-8946-8 fűzött
gasztronómia - élelmiszer-technológia
641 *** 663/664
[AN 3110912]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2010.
Váncsa István (1949-)
   Lakoma : a görög, török, ciprusi, libanoni, marokkói, tunéziai és máltai konyhák legfinomabb ételeiből / Váncsa István. - Budapest : Vince K., cop. 2010. - 519 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 499-500.
ISBN 978-963-303-025-7 kötött : 3995,- Ft
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)(0:82-94)
[AN 3110781]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2010.
Vincze Sára
   Csábító házi sütemények 4 / [Vincze Sára]. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2010. - 110 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9972-55-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3108877]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10951 /2010.
   Etikatörténeti tanulmányok / szerk. Bertók Rózsa ; [közread. az] Ethosz. - Pécs : Ethosz, 2010. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88149-2-0 fűzött
erkölcs - vallási erkölcs - történeti feldolgozás
17(100)(091) *** 241
[AN 3117003]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2010.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   A bálványok alkonya avagy Miként filozofálunk a kalapáccsal / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford. Óvári Csaba]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 108 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-58-2 fűzött : 2400,- Ft
filozófia
1(430)Nietzsche,_F.
[AN 3115445]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2010.
Parmenidēs (Kr. e. 515?-Kr. e. 445?)
   Töredékek / Parmenidész ; [ford., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Végh Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 99, [2] p. ; 18 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863)
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-963-9857-52-0 fűzött : 1900,- Ft
ókori görög filozófia - ókori görög irodalom - kétnyelvű dokumentum
1(38)Parmenidēs *** 875-96.02=945.11
[AN 3128391]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2010.
Schenck, Kenneth (1966-)
A brief guide to Philo (magyar)
   Bevezetés Philón életéhez és írásaihoz / Kenneth Schenck ; ford. Szabó Xavér. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 213 p. ; 20 cm. - (Deuterocanonica. Subsidia 1, Bevezetések, ISSN 2060-8497 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-311-0 fűzött : 2500,- Ft
Filōn Alexandrinos (Kr. e. 20?-Kr. u. 45?)
ókori Egyiptom - filozófus - teológus - zsidó vallás - 1. század
1(32)(092)Filōn,_A. *** 296(32)(092)Filōn,_A.
[AN 3122820]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2010.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt (magyar)
   A csillagok világa és az ember : az emberiség szellemi kommuniója : 12 előadás, Dornach, 1922. november 26-tól december 31-ig / Rudolf Steiner ; [ford. Kellner Ágnes]. - Budapest : Genius, 2010. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-17-5 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3106371]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10956 /2010.
Almási Tibor (1948-)
   Máté evangéliuma / Almási Tibor. - 3. kiad. - Szokolya : GyuRó Art-Press, 2010-. - ill. ; 20 cm. - (Mécses sorozat, ISSN 1416-521X). (Érted-e, amit olvasol?)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3137106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 301 p.
A szerző "Az Újszövetség világa" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 89., 299.
 (hibás ISBN 963-02-7401-9)
 (hibás ISBN 963-02-8622-X)
[AN 3137135] MARC

ANSEL
UTF-810957 /2010.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Badiny Jós Ferenc, 1909. június 3 - 2007. március 10 : emlékkönyv / [szerk. Bognár József]. - [Budapest] : M. Ház., 2009. - 447 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Badiny Jós Ferenc "Jézus király, a pártus herceg" c. művével
ISBN 978-963-9335-69-1 kötött : 9800,- Ft
krisztológia - magyarságkutatás - emlékkönyv
232.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3124653]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2010.
Benedek Bernadett
   Hallgatag igaz / Benedek Bernadett. - Budapest : Kornétás, cop. 2010. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-96-1 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3103321]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2010.
Bocsa József
   Az egyháztörténelem nagy alakjai : a Mária Rádióban elhangzott előadások / Bocsa József ; kiad. a Piarista Rendház. - Vác : Piarista Rendház, 2010. - 377 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9524-18-7 fűzött : 1500,- Ft
katolikus egyház - egyházi személy - szent - életrajz
235.3(092) *** 282(100)(092)
[AN 3124307]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2010.
   Boldogság és gazdaság : a buddhista közgazdaságtan eszméi / szerk. Zsolnai László. - Budapest : Typotex, 2010. - 229 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ökológiai gondolat, ISSN 1785-5217 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-291-0 fűzött : 2900,- Ft
fenntartható fejlődés - gazdaságtan - buddhizmus
294.3 *** 504.03 *** 330
[AN 3125296]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2010.
Csorba István (1935-|)
   Testvéreimért áldlak : énekek, versek, írások az Evangélikus Hittudományi Egyetem életéből / Csorba István. - Budapest : Luther, 2010. - 58 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9979-11-6 fűzött : 880,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - vallásos ének
245 *** 284.1(439)
[AN 3108947]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2010.
   "De én hálaadó szóval áldozom néked..." : tanulmánykötet Villányi Péter 70. születésnapjára / [ill. Marjovszky Béla]. - [Budapest] : Karajánniszné Villányi A., 2010. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9959-4 fűzött
vallásos irodalom - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
244 *** 082
[AN 3125364]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2010.
Elek Lajos (1929-)
   Történetek és tanítások gyerekeknek / Elek Lajos. - Debrecen : Halleluja K., 2010. - 127 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-0085-3 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3123764]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2010.
   A fenntarthatóság pillérei : III. Fenntarthatósági Konferencia : Somogyvámos, 2010. október 5-6-7. : az előadások összefoglalói / [szerk. Kun András] ; [rend., közread. az] Öko-völgy Alapítvány. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, [2010]. - 80 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9817-7 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete - konferencia-kiadvány
294.55(439) *** 504.03 *** 061.3(439-2Somogyvámos)
[AN 3116790]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2010.
Gaál Botond (1946-)
   Kálvin ébresztése : a reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : HITEK DRHE, 2010. - 212 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Calvin, Jean (1509-1564)
Magyarország - református egyház - protestantizmus - teológia - egyházi személy - 16. század
284.2 *** 284.2(439) *** 930.85(439) *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3137385]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2010.
Görbe József
   Én.. / Görbe József. - Kistarcsa ; Csömör : Szerző, 2010. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9669-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3123853]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2010.
Guyon, Jeanne-Marie (1648-1717)
Moyen court et très-facile de faire oraison (magyar)
   Keresd Istent a szívedben : a belső csend útja / Guyon Johanna-Mária írásai alapján ; [közzéteszi, a bev. tanulmányt írta] Emmanuel Jungclaussen ; [ford. Nagy László, Speck István, Emmánuel András]. - Budapest : Marana Tha, [2010]. - 109 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 157.)
ISBN 978-963-9281-89-9 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3109787]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2010.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The art of prayer (román)
   Arta rugăciunii : [un manual despre cum să te rogi] / Kenneth E. Hagin. - Budapesta : Biserica Dragostea Lui Hristos, 2010. - 172 p. ; 22 cm. - (Kenneth E. Hagin opere în limba română ; 13.)
ISBN 978-963-7303-41-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3118791]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Jézus halála és feltámadása / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 22.)
ISBN 978-963-629-445-8 kötött : 1499,- Ft
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2) *** 232.9(02.053.2)
[AN 3123870]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Sámson / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 10.)
ISBN 978-963-629-435-9 kötött : 1499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3123980]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2010.
Jensen, Joy Melissa
   Az utolsó vacsora / írta Joy Melissa Jensen ; [ill. ... Gustavo Mazali] ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2010. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 21.)
ISBN 978-963-629-444-1 kötött : 1499,- Ft
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2) *** 232.9(02.053.2)
[AN 3124034]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2010.
   Kárpát-medencei imanap : Tiszántúl, 2010. december 5. / [fotók Barcza János]. - [Debrecen] : [Tiszántúli Reform. Egyházkerületi Nőszövets., [2010]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség
Fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerület
egyházkerület - református egyház - ima
284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület) *** 243
[AN 3124659]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2010.
Kocsis István (1940-)
   A táltos paripa : az ősi magyar hitvilág, hitélet, vallás kérdéskörei, különös tekintettel a táltos paripa és a tündérvilág titkára, valamint a beavatás, a szakrális hierarchia, a régi magyar küldetéstudat és az eltűnt, de megidézhető magyar Szentírás rejtélyére / Kocsis István. - 3. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2010. - 336 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-334.
ISBN 978-963-302-036-4 kötött : 3800,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3126202]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2010.
Lohfink, Gerhard (1934-)
Der letzte Tag Jesu (magyar)
   Jézus utolsó napja : ami a passió során valóban történt / Gerhard Lohfink ; [ford. Kocsi György]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 102 p. ; 19 cm. - (Kairosz bibliai tanulmányok, ISSN 2061-8794 ; 2.)
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-662-310-4 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-353-1)
Jézus
krisztológia - szenvedéstörténet
232.96
[AN 3117732]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2010.
Maḥzŵr (héber, magyar)
   Ünnepi imakönyv : máchzor / [főszerk. Schőner Alfréd]. - Budapest : OR-ZSE, 2008-2009. - 9 db ; 21 cm
Ford. Schön József. - Borítócím: OR-ZSE Ünnepi imádságos könyv. - Gerinccím: Máchzor ünnepi imádságos könyv. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Schlesinger J., 1880-1920. - Héber és magyar nyelven
zsidó ünnep - zsidó imádság
296.312 *** 296.38
[AN 2786401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ros hásáná első napjára. - 2009. - [14], 256, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 1.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-7010-55-2)
zsidó ünnep - zsidó imádság
296.312 *** 296.383.1
[AN 3103610] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ros hásáná második napjára. - 2009. - [14], 264, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 2.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-7010-56-9)
zsidó ünnep - zsidó imádság
296.312 *** 296.383.1
[AN 3103715] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Szukot első két napjára. - 2009. - [8], 288, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 5.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-7010-57-6)
zsidó imádság
296.312 *** 296.382.3
[AN 3103774] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Szukot utolsó napjára. - 2009. - [7], 254, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 6.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-7010-58-3)
zsidó imádság
296.312 *** 296.382.3
[AN 3103814] MARC

ANSEL
UTF-810976 /2010.
Nagy Antal Mihály (1930-)
   A misszió bibliai alapjai / Nagy Antal Mihály. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2010. - 419 p. ; 24 cm. - (A Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványai, ISSN 1788-6961 ; 22.)
Bibliogr.: p. 412-419.
ISBN 978-963-88090-6-3 fűzött
Biblia
misszió - bibliamagyarázat
266 *** 22.07
[AN 3125454]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2010.
Padma-don-yod-ñin-che-dbaṅ-po (Tai Situpa), XII. (1954-)
Awakening the sleeping Buddha (magyar)
   Az alvó Buddha ébresztése / XII. Tai Situpa ; [ford. Varga Tamara]. - [Budapest] : DeMax Művek, cop. 2010. - 137, [9] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88814-7-2 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3122707]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2010.
Pinckaers, Servais Theodore (1925-2008)
La morale catholique (magyar)
   Katolikus erkölcstan / Servais Th. Pinckaers ; [ford. Odrobina László]. - Budapest : Jel, 2010. - 142 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 9.)
ISBN 978-963-9670-86-0 fűzött
vallási erkölcs - katolikus egyház - katolicizmus
241 *** 282
[AN 3124360]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2010.
Prince, Derek (1915-2003)
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2006-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 2612637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A pünkösd céljai ; A kézrátétel. - 4. jav. kiad. - 2010. - 250, [2] p.
ISBN 963-7453-85-7 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom - kézrátétel
264-736 *** 244
[AN 3105487] MARC

ANSEL
UTF-810980 /2010.
Rohr, Richard
   A férfi útja 2 : maszkok, hegek, archetípusok / Richard Rohr ; [... ford. Lisztes Gábor ..., Endreffy Zoltán]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2010. - 210, [3] p. ; 20 cm
A ford. a "The Wild Man's journey" (Ohio : St. Anthony Messenger Press, 1996) és a "Masken des Maskulinen" (München : Claudius Verl., 1993) c. kiad. alapján kész. - A címoldalon a megjelenési év: 2004
ISBN 963-86634-2-1 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - férfi
244 *** 316.37-055.1
[AN 3126270]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2010.
Sanders, Jim
Imádságok a Biblia alapján (román)
   Rugăciuni pe baza Bibliei / Jim Sanders ; [... trad. ... D. Cornilescu] ; [ed. de Biserica Dragostea lui Hristos]. - 5. rev., ad. ed. - Budapest : Biserica Dragostea lui Hristos, [2010]-. - 21 cm
imakönyv
243
[AN 2937446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 169 p.
ISBN 978-963-7303-42-5 fűzött
[AN 3118859] MARC

ANSEL
UTF-810982 /2010.
Szabó Magdolna, N.
   Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában = Religiöse Kolportagedrucke in Sándor Bálints Nachlass / szerk. ... N. Szabó Magdolna, Zombori István. - Szeged : Móra F. Múz., 2010. - 569 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-35-7 kötött
Szeged - vallásos irodalom - magyar irodalom - ponyvairodalom - könyvkatalógus - múzeumi katalógus
244(083.8) *** 894.511-91(083.8) *** 017.2(439-2Szeged) *** 069(439-2Szeged)
[AN 3113368]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2010.
Sztanevné Rácz Katalin
   Sok nép atyja leszel : Ábrahám-történetek : Mózes első könyve nyomán, 11-13., 17-18., 21. rész / kész. Sztanevné Rácz Katalin ... ; Álmosd Phaedra fotó ; Miklya Zsolt szöveg ... - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2010. - [24] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Gurigami Biblia ; 1.)
ISBN 978-963-88806-1-1 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
22.046(02.053.2)
[AN 3110490]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2010.
Unger Zsuzsa (1943-)
   Zöld olvasó : környezetügyi cikkgyűjtemény, 1990-2009. - Budapest : [Unger Zs.], 2010. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Unger Zsuzsa
ISBN 978-963-06-9954-9 fűzött
társadalmi ökológia - keresztény egyház - publicisztika
261.62 *** 504.03(0:82-92)
[AN 3116233]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2010.
   "Uram, akit szeretsz, beteg..." : lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek / szerk. Gál Judit. - Budapest : Kálvin, 2010. - 51 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-162-7 fűzött : 260,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3118544]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2010.
Vanyó László (1942-2003)
   Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája / Vanyó László ; [a szöveget kiadásra előkész. és szerk. ... D. Tóth Judit]. - Budapest : Jel, 2010. - 296 p. ; 21 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671 ; 3.)
Bibliogr.: p. 283-296.
ISBN 978-963-9670-73-0 kötött
Grīgorios (Nyssīs) (335-394)
patrológia - vallásfilozófia - 4. század
21 *** 276(092)Grīgorius_Nyssīs
[AN 3124282]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2010.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 3. kiad. - Budapest : Luther K., 2010. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1790,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3128421]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10988 /2010.
   20 let Slovenskega društva v Budimpešti = 20 éves a Budapesti Szlovének Egyesülete / [ured. Irena Pavlič, Agota Merkli Kállay]. - Budimpešta : Slovensko društvo v Budimpešti, 2010. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-9142-0 fűzött
Budapesti Szlovének Egyesülete
Budapest - magyarországi szlovének - egyesület
316.347(=863)(439) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3126011]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2010.
Bácskai Júlia (1951-)
   Ex, exek : miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? / Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2010. - 206 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
Bibliogr.: p. [207].
ISBN 978-963-248-132-6 fűzött
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3118716]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2010.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Közszereplők autonómiája : a tehetség a haladás szolgálatára kötelez. - 2010. - 208 p. : ill.
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 978-963-88027-3-6 fűzött
művelődéstörténet - híres ember
929(100) *** 930.85(100)(092)
[AN 3108251] MARC

ANSEL
UTF-810991 /2010.
Gerő András (1952-)
   Civilizációs kiáltvány / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2010. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-963-287-037-3 fűzött : 2011,- Ft
Magyarország - nemzetkép - magyarság - társadalmi helyzet - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.6(439)"200"(083.41) *** 316.63(=945.11)
[AN 3123296]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2010.
Huszár Tibor (1930-)
   Metszetek nyolc évtized magántörténelméből / Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 300 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-5929-9)
Huszár Tibor (1930-)
Magyarország - szociológus - 20. század - 21. század - memoár
316(439)(092)Huszár_T.(0:82-94)
[AN 3103478]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2010.
   Kockázati társadalom és felelősség / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron K., 2010. - 225 p. ; 21 cm
A Pécsett, 2010. ápr. 29-30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9210-75-2 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia - társadalmi felelősség - globalizáció - kockázat
316.6 *** 159.947.23 *** 339.9
[AN 3120566]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2010.
Körösényi András (1959-)
A magyar politikai rendszer (angol)
   The Hungarian political system [elektronikus dok.] / András Körösényi, Csaba Tóth, Gábor Török. - Szöveg. - [Budapest] : Arcanum, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Hungarian democracy series ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98 vagy újabb; Pentium processor; XGA monitor, ajánlott felbontás: 1024x768. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-5-6 műanyag tokban
Magyarország - politikai rendszer - államjog - ezredforduló - elektronikus dokumentum
316.334.3(439)"199/200" *** 342(439)
[AN 3113410]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2010.
Krémer András (1960-)
   Konfliktuskezelés / Krémer András, Pallai Katalin. Protokoll, etikett / Bajnok Andrea. - [Budapest] : TÖOSZ, 2010. - 56 p. ; 30 cm. - (Polgármester akadémia ; 10.)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-89068-9-2 fűzött
konfliktuskezelés - diplomáciai etikett - illemtan - tankönyv
316.6(078) *** 395(078) *** 341.75(078) *** 316.48(078)
[AN 3122572]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2010.
Nagy Ádám (1972-)
   Családon innen, iskolán túl : a harmadlagos szocializációs közeg és az ifjúságügy, mint önálló terület elméleti alapjai / Nagy Ádám, Székely Levente. - Budapest : Excenter Kut. Közp., 2010. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Excenter füzetek, ISSN 2060-9477 ; 3.)
Bibliogr.: p. 69-79.
ISBN 978-963-88988-3-8 fűzött
ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - szocializáció
316.736 *** 364.65-053.6 *** 316.37-053.6
[AN 3115582]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2010.
Nagy Ádám (1972-)
Családon innen, iskolán túl (angol)
   Beyond the family and the school : the theoretical foundations of the tertiary socialization environment and the youth profession as an autonomous field / Ádám Nagy, Levente Székely. - Budapest : Excenter Kut. Közp., 2010. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (Excenter booklets, ISSN 2060-9477 ; 4.)
Bibliogr.: p. 67-77.
ISBN 978-963-88988-2-1 fűzött
ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - szocializáció
316.736 *** 316.37-053.6 *** 364.65-053.6
[AN 3115911]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2010.
Síklaki István (1950-)
   Előítélet és tolerancia / Síklaki István. - Budapest : Akad. K., 2010. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-327.
ISBN 978-963-05-8638-2 fűzött
előítélet - személyiségtipológia - szociálpszichológia
316.6 *** 316.647.8 *** 159.923.33
[AN 3111118]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2010.
Székely Levente (1979-)
Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság (angol)
   Online youth work and e-youth : a guide to the world of the digital natives / Levente Székely, Ádám Nagy. - Budapest : Excenter Kut. Közp., 2010. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Excenter booklets, ISSN 2060-9477 ; 6.)
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 978-963-88988-0-7 fűzött
Magyarország - információs társadalom - internet - ifjúság - ifjúságszociológia - ezredforduló
316.77(439)"200" *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.37-053.6(439)"200" *** 316.346.3-053.6(439)"200"
[AN 3116043]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2010.
Szépvölgyi Ákos (1975-)
   The effects of the information society on spatial development : Hungarian case study / by Ákos Szépvölgyi. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 64 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 74.)
Bibliogr.: p. 57-64.
ISBN 978-963-9899-19-3 fűzött
Magyarország - információs társadalom - ezredforduló
316.77(439)"200"
[AN 3116815]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2010.
Zand, Šlomoh (1946-)
Matay wʾeyk hwmṣaʾ haʿam hayhwdiy? (magyar)
   Hogyan alkották meg a zsidó népet? / Shlomo Sand ; [ford. Speidl Bianka]. - Budapest : Kairosz, 2010. - 467 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-316-6 fűzött : 3990,- Ft
Izrael - zsidóság - őstörténet - történelem - nemzettudat
316.347(=924)(100) *** 316.63(=924) *** 930.9(=924) *** 930.8(=924)
[AN 3111296]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11002 /2010.
   Az aranyszőrű bárány és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-678-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124194]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2010.
Berényi Nagy Péter
   Mondókák / Berényi Nagy Péter rajz. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9972-60-5 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3113418]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2010.
   A bíró okos lánya és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-470-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124179]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2010.
   A csillagszemű juhász és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-471-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124228]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2010.
   Az égig érő paszuly és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-679-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124221]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2010.
   Fardagály és kámvás rokolya : divat és illem a 19. században = Tournures and hooped petticoats : fashion and etiquette in the 19th century / [a kiállításvezetőt írta] Kovács Ferenc [et al.] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., 2010. - 130 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kész. a Budapesten, 2010. szept. 23 - 2011. febr. 28. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5021-01-5 kötött
Magyarország - divattörténet - illemtan - művelődéstörténet - 19. század
395(439)"18" *** 930.85(439)"18" *** 391(4)"18"
[AN 3101274]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2010.
Fráter Erzsébet
   Mesés növények, növényes mesék / írta és összeáll. Fráter Erzsébet ; rajz. Csíkszentmihályi Berta. - Budapest : Scolar, cop. 2010. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-244-198-6 kötött : 2975,- Ft
növény - művelődéstörténet - monda
398.21(=00) *** 58 *** 930.85(100) *** 291.13
[AN 3101223]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2010.
   Gyermek mondókák / összeáll. Pittlikné Kurucz Csilla ; F. Tóth Zsuzsa rajz. ; szerk. L.imi. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2010]. - 103 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3135096]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2010.
   A kicsi dió és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-844-6 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124238]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2010.
   A kis gömböc és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-845-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124245]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2010.
   Kiskondás és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-297-041-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124201]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2010.
Lee, Ma-Ling
The education of a very young madam (magyar)
   A legfiatalabb madám : [amikor egy üzlet beindul...] / Ma-Ling Lee ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-84-1 fűzött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - prostitúció - memoár
392.65(73)(0:82-94)
[AN 3120334]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2010.
   Mesélő házak : magyarországi német tájházak és tájszobák = Häuser, die uns erzählen : ungarndeutsche Heimatmuseen und Heimatstuben / [szerk. és ford. ... Jaszmann Gabriella] ; [kiad. ... Helytörténeti Gyűjtemény]. - 3. bőv. kiad. - Budaörs : Helytörténeti Gyűjt., 2010. - 209, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9838-2 fűzött
Magyarország - néprajz - magyarországi németek - múzeum
39(=30)(439) *** 069(439)(036)
[AN 3107196]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2010.
   A mindent járó malmocska és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-315-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124186]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2010.
Nemes Rózsa
   Egy batyu humor / Nemes Rózsa ; [ill. Lovász Zoltán]. - [Bajna] : Szerző, cop. 2010. - 128, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9564-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vicc - anekdota
398.94 *** 894.511-36
[AN 3110570]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2010.
Orbán Dénes
   Tavasszal újult ékes liliomok : locsoló versek kicsiknek és nagyoknak / [... Orbán Dénes gyűjtéséből ...] ; [ill. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, [2010]. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88660-1-1 fűzött
magyar néprajz - húsvéti szokás - mondóka
398.332.12(=945.11) *** 398.831(=945.11)
[AN 3116736]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2010.
Sille István
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - 12. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 598 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 597-598.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8659-7)
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 3128443]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2010.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2010], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 978-963-286-581-2 kötött
magyar néprajz - naptári szokás
398.33(=945.11)
[AN 3106663]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2010.
Vida Katalin
   Ec-pec kimehetsz : népi gyermekmondókák / [rajz. Vida Katalin]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - [64] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-211-2 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3110732]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2010.
   A víz tündére és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2010. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-993-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3124248]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11022 /2010.
Bóka Éva
   Europe in search of unity in diversity : can personalist federalism and multilevelism manage diversity? : a historical essay / Éva Bóka. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2010. - 64 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 14.)
Bibliogr.: p. 59-63.
ISBN 978-963-88173-3-4 fűzött
Európai Unió - európai integráció - történeti feldolgozás
327.39(4)(091) *** 327.39(4-62)(091)
[AN 3113357]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2010.
Für Lajos (1930-)
   Kárpát-medencei létünk a tét / Für Lajos. - Budapest : Kairosz, 2010. - 370 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-335-7 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyarság - ezredforduló - interjú - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92) *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3117073]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2010.
Gajduschek György (1962-)
   Közpolitika : a gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata / Gajduschek György, Hajnal György. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 410 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-410.
ISBN 978-963-258-106-4 fűzött : 4500,- Ft
közpolitika - kormányzati politika
32.001 *** 328.13
[AN 3125029]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2010.
Gergely Jenő (1944-2009)
   A Keresztény Községi (Wolff-) Párt : [1920-1939] / Gergely Jenő. - Budapest : Gondolat : MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, 2010. - 400 p. ; 24 cm + CD-R. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.: p. 383-390.
ISBN 978-963-693-200-8 fűzött : 3980,- Ft
Keresztény Községi Párt
Magyarország - párt - két világháború közötti időszak - elektronikus dokumentum
329(439)KKP"192/193"
[AN 3125314]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2010.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Korom Magyarország fölött, 2004-2010 : száműzni a sötétséget : leveleim Orbán Viktornak / Gubcsi Lajos. - Budapest : Gubcsi L., 2010. - 131 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88520-0-7 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 3105098]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2010.
Haider, Jörg (1950-2008)
Die Freiheit, die ich meine (magyar)
   A szabadság, ahogy én gondolom : egy rendkívüli ember látomása egy boldog és emberséges Európáról / Jörg Haider ; [ford. Kádár István]. - Budapest : M. Ház, 2009. - 290 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-71-4 fűzött : 2800,- Ft
Ausztria - politikus - belpolitika - 20. század - ezredforduló
32(436)(092)Haider,_J. *** 323(436)"198/200"
[AN 3122620]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2010.
Hornyák Árpád (1971-)
   Találkozások, ütközések : fejezetek a 20. századi magyar - szerb kapcsolatok történetéből / [Hornyák Árpád]. - Pécs : Bocz Nyip. Kft., 2010. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8823-9 fűzött
Magyarország - Szerbia - külkapcsolat - magyar történelem - 20. század
327(439)(497.11)"19" *** 327(497.11)(439)"19" *** 943.924"191"
[AN 3117819]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2010.
Horváth Zoltán (1961-)
   Az Európai Unió szerződéses reformja : az Unió Lisszabon után / Horváth Zoltán, Ódor Bálint. - 2. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 767 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-432.
ISBN 978-963-258-105-7 kötött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3137431]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2010.
Malkin, Peter Z. (1927-2005)
Eichmann in my hands (magyar)
   Eichmann a markomban / Peter Z. Malkin és Harry Stein. - Jav. utánny. - Budapest : Ex Libris, 2010. - 261 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Kirschner Dávid
ISBN 978-963-88790-1-1 fűzött : 1695,- Ft
Eichmann, Adolf (1906-1962)
Németország - Izrael - politikus - titkosszolgálat - második világháború
323.12(=924)(430)"1939/1945"(092)Eichmann,_A. *** 355.40(569.4)(82)"196"
[AN 3126260]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2010.
   Mi fenyegeti a köztársaságot? / szerk. Majtényi László, Szabó Máté Dániel ; [közread. az] Eötvös Károly Intézet. - Budapest : Eötvös K. Int., 2009. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88288-1-1 kötött
Magyarország - belpolitika - politológia - jogállam - ezredforduló
32.001 *** 340.114 *** 323(439)"200"
[AN 3101877]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2010.
Ŝaranskij, Anatolij Borisovič (1948-)
The case for democracy (magyar)
   A demokrácia védelmében : a szabadság erejével a zsarnokság és a terror ellen : [a KGB poklától a Fehér Házig] / Natan Saranszkij és Ron Dermer ; [ford. Eperjesi Ildikó és Morvay Péter]. - [Budapest] : Hetek Kv., cop. 2010. - 278 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 254-263.
ISBN 978-963-06-9169-7 fűzött : 2990,- Ft
Szovjetunió - Közel-Kelet - Oroszország - zsidóság - cionizmus - biztonságpolitika - demokrácia - 20. század - ezredforduló
323.1(=924)(47)"19" *** 355.02(5-011) *** 321.7(100)"19/200"
[AN 3112267]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2010.
Schmitt, Carl (1888-1985)
Ex captivitate salus (magyar)
   Ex captivitate salus : egy német fogoly vallomásai 1945-47-ből / Carl Schmitt ; [ford. és az utószót írta Techet Péter]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 121 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-54-4 fűzött : 2400,- Ft
Schmitt, Carl (1888-1985)
Németország - filozófus - politikai filozófia - 20. század - válogatott művek
321.01(430)(092)Schmitt,_C.(0:82-821)
[AN 3115408]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2010.
Szende László
   A Rákos mezei országgyűlések története / Szende László ; [kiad. a Papcsák Ügyvédi Iroda]. - Budapest : Papcsák Ügyvédi Iroda, 2010. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-67.
ISBN 978-963-06-9051-5 fűzött
Rákos mente - országgyűlés - jogtörténet - középkor - történeti feldolgozás
328(439)"12/15" *** 342.53(439)"12/15"
[AN 3123177]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2010.
Szita Szabolcs (1945-)
   Végvárak Zuglóban : felejthetetlen történet 1944-1945-ből / Szita Szabolcs ; [fotók Gyulai Bence Márton, Babecz Ákos] ; [kiad. a Papcsák Ügyvédi Iroda]. - Budapest : Papcsák Ügyvédi Iroda, 2010. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 978-963-06-8941-0 fűzött
Budapest. 14. kerület - antiszemitizmus - zsidóság mentése - második világháború
323.12(=924)(439)"194" *** 323.13(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 3120600]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2010.
Tóth János, C.
   Oldott kéve : a magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése / C. Tóth János. - Budapest : Kairosz, 2010. - 282, [2] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-279.
ISBN 978-963-662-360-9 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - emigráció - nemzettudat - érdekérvényesítés - történeti feldolgozás
323.15(=945.11)(100) *** 325.25(=945.11)(091) *** 323.1(=945.11) *** 327(=945.11)(4-191)
[AN 3117986]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11037 /2010.
Bánhegyi Ferenc
   A Hunyadiak dicsősége / Bánhegyi Ferenc. - 2. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2010, cop. 2008. - 139 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-963-465-183-3 velúr
Hunyadi János (1407-1456)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - történelmi személy - magyar történelem - 15. század
943.9(092)Hunyadi_J. *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 3112355]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2010.
Bauer Jenő (1884-1943)
   Éhen Gyula és kora / írta Bauer Jenő ; [Szombathely Megyei Jogú Város ... kiadványa]. - Szombathely : Szombathely M. Jogú Város, 2010. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathely : Szombathelyi Faludi F. Irod. Társ., 1934. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87608-7-6 kötött
Éhen Gyula (1853-1932)
Szombathely - helytörténet - polgármester - századforduló
943.9-2Szombathely *** 352.075.31(439-2Szombathely)(092)
[AN 3110588]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2010.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Ifj. Niamessny Mihály és a temesvári Levente-per, 1919-1920 / Borsi-Kálmán Béla. - [Budapest] : Helikon, cop. 2010. - 483 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A csengerújfalusi O'sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai, ISSN 2061-9065)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-234-4 kötött : 4990,- Ft
Niamessny Mihály (ifj.) (1902-1925)
Bánát - Románia - magyar történelem - határon túli magyarság - koncepciós per - ifjúsági mozgalom - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
943.92-13"1918/1920" *** 327.35(439.2-13) *** 329.78(=945.11)(498.5) *** 343.301.096(498.5-2Temesvár)"1920"(093)
[AN 3115769]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2010.
   Budapest, 1990-2010 : egy szabad város 20 éve / [szerk. Kiss Ilona] ; [közread. a] Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal. - Budapest : Főpolgármesteri Hiv., 2010. - 492, [3] p. : ill., részben színes ; 39 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9669-27-7 kötött : 8920,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - helytörténet - kulturális élet - rendszerváltás - ezredforduló - album
930.85(439-2Bp.)"199/200" *** 943.9-2Bp."199/200" *** 316.7(439-2Bp.)
[AN 3101736]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2010.
Búr Gábor (1956-)
   Az apartheid születése : a gyarmati önkormányzat visszaállítása Dél-Afrikában, 1906-1907 / Búr Gábor. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2010. - 164 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
A függelékben angol nyelvű dokumentumokkal. - Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-236-300-4 fűzött : 2200,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - történelem - faji elkülönülés - századforduló
968.0"190" *** 329.42(680)
[AN 3120552]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2010.
Csorba László (1952-)
   Széchenyi István / Csorba László ; [a képanyagot és a képek jegyzékét összeáll. E. Csorba Csilla]. - 3. bőv., felújított kiad. - Budapest : Mérték, cop. 2010. - 348, [3] p., [40] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-86-6 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - politikus - magyar történelem - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 3112447]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2010.
Erdész Ádám (1956-)
   Békés megye története / Erdész Ádám. - Békéscsaba : Typografika, 2010. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15 cm
ISBN 978-963-9792-15-9 kötött
Békés megye - helytörténet
943.917.5
[AN 3103398]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2010.
Gál Vilmos (1972-)
Világkiállító magyarok, 1851-2010 (angol)
   Hungary at the world fairs, 1851-2010 / Vilmos Gál ; [the author's assistant Teréz Striczki] ; [transl. by Richard Robinson]. - Budapest : Holnap, 2010. - 288 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-346-909-5 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - világkiállítás - ipartörténet - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 62(439)"18/19" *** 62(100)"18/19" *** 725.91(100) *** 061.4(100)"18/19"
[AN 3117796]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2010.
   Ghesaurus : tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára / szerk. Csörsz Rumen István ; [kiad. a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja]. - Budapest : rec.iti, 2010. - 662 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-86-1 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - emlékkönyv - személyi bibliográfia
930.85(439) *** 871(439)(091) *** 894.511(091) *** 012Szentmártoni_Szabó_G.
[AN 3108900]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2010.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Hiteles történelem bélyegeken és pénzeken : Nagymagyarország, Trianon, Csonka-Magyarország talpra állása : országtörténet valósághűen / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2010. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9932-7 kötött
Magyarország - magyar történelem - 19. század - 20. század - fémpénz - bélyeg
943.9"18/193" *** 656.835.11(439)"18/193" *** 737.1(439)"18/19"
[AN 3113417]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2010.
Iosephus Flavius (37?-100)
Peri tes ton Ioudaiōn arhaiotētos kata Apiōnos (magyar)
   Apión ellen, avagy A zsidó nép ősi voltáról / Josephus Flavius ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Hahn István]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2010. - 127 p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 5.)
ISBN 978-963-9857-50-6 kötött : 2400,- Ft
zsidóság - nemzettörténelem - ókori görög irodalom - vitairat
930.85(=924) *** 875-92=945.11
[AN 3128089]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2010.
Juhász József
   Átkelő Pécelen / Juhász József. - Pécel : Juhász J., 2010. - 213 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 978-963-88970-0-8 kötött : 5000,- Ft
Pécel - helytörténet
943.9-2Pécel
[AN 3122604]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2010.
Komzsik Lajos
Three of life (magyar)
   Három a világ : a tökéletes szám / Komzsik Lajos. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 167, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Pieke Andrea
ISBN 978-963-9897-90-8 fűzött : 3870,- Ft
matematika - kardinális szám - művelődéstörténet
930.85 *** 511.1
[AN 3107957]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2010.
Láng Benedek (1974-)
   Mágia a középkorban / Láng Benedek. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, 2010. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-161-6 fűzött : 2300,- Ft
tudománytörténet - művelődéstörténet - mágia - középkor
930.85(100) *** 133.4(100)(091)
[AN 3137224]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2010.
László György (1931-)
   39 történet az emberről : László György interjúi. - Budapest : Tudomány K., 2010. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8194-66-4 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)(047.53)
[AN 3120360]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2010.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Reneszánsz - Szeben nyomdászata. - 2010. - 496 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 491-495.
ISBN 978-963-506-827-2 kötött : 6900,- Ft
[AN 3110758] MARC

ANSEL
UTF-811053 /2010.
   Magyarország keresztény királyai, 1000-1918 / [kiad. az Érem Művészeti Intézet]. - Budapest : Érem Műv. Int., 2010. - 58 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - uralkodó
943.9(092)
[AN 3121198]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2010.
Matussné Lendvai Márta
   A Győry család : Perkáta grófjai / Matussné Lendvai Márta ; [kiad. az Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2010. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-87239-7-0 fűzött
Győry család
Perkáta - családtörténet - helyismeret
929.52(439)Győry *** 908.439-2Perkáta
[AN 3116826]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2010.
Mayas (magyar)
   Maják / [összeáll. Daniel Gimeno] ; [ford. Kiss Dávid Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nagy civilizációk ; 12.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6103-5 kötött : 1590,- Ft
művelődéstörténet - maják
930.85(399.7)
[AN 3101554]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2010.
   The Molotov-Ribbentrop pact : unknown clauses: the background deals of totalitarian systems in the face of World War II / ed. by Zoltán Maruzsa ; [publ. by the] ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2010. - 181 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2009. dec. 3-5. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-164-9 fűzött
Szovjetunió - Németország - Európa - külpolitika - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború
940"193" *** 327(47)"1939" *** 327(430)"1939" *** 327(4)"193"
[AN 3120519]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2010.
Nagy Imre (1940-)
   A magyar Athén : Pécs irodalmi műveltsége 1009-től 1780-ig / Nagy Imre. - Pécs : [Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány], 2010. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány. - Bibliogr.
Fűzött : 800,- Ft
Pécs - művelődéstörténet - magyar irodalom története - középkor - újkor
930.85(439-2Pécs)"10/17" *** 894.511(091)"10/17"
[AN 3116881]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2010.
Rábik, Vladimír (1970-)
   Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltárában, (1181) 1214-1543 / Vladimír Rábik ; [ford. Vida Beáta]. - Szeged : SZTE Tört. Int. Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2010. - 217, [4] p. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-306-030-8 fűzött
Nagyszombat - levéltári irat - középkor - magyar történelem - történelmi forrás
930.253.2(437.6-2Nagyszombat)"11/15" *** 943.9"11/15"(093)
[AN 3111917]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2010.
   Rendszerváltás és történelem : tanulmányok a kelet-európai átalakulásról / szerk. Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2010. - 355 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-293-9 fűzött : 3500,- Ft
Kelet-Európa - történelem - rendszerváltás - belpolitika
94-11"198/199" *** 323(4-11)"1989/199"
[AN 3120502]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2010.
Rops, Félicien (1833-1898)
   "Magyar Ropszódiák" : Félicien Rops a belga szimbolizmus mestere / [... a kiállítást rend. Véronique Carpiaux, Földi Eszter] ; [szerk. Földi Eszter, Kárai Petra]. - Budapest : MNG, 2010. - 90, [10] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2010/3.)
A Budapesten 2010. okt. 1 - 2011. jan. 9. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 89-90.
Fűzött
Rops, Félicien (1833-1898)
Belgium - Franciaország - Magyarország - festőművész - grafikus - kulturális kapcsolat - 19. század - kiállítási katalógus
930.85(439)(44)"18" *** 75(493)(092)Rops,_F. *** 76(493)(092)Rops,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2010/2011"
[AN 3103937]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2010.
Schafnitzl, Lioba
Fahnen und Flaggen (magyar)
   Zászlók és lobogók / írta Lioba Schafnitzl és Harry D. Schurdel ; ill. Nicolai Smirnov és Ralf Stelter ; [ford. Frenkel Éva]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2010. - 48 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 102.)
ISBN 978-963-9657-87-8 kötött : 2570,- Ft
zászló
929.9(100)
[AN 3125965]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2010.
   Széchenyi emlékezete : serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban, 1864-1944 / [az előszót írta Gergely András] ; [a bev. tanulmányt írta, az életrajzokat és a jegyzeteket összeáll. Anka László] ; [a kísérő tanulmányt írta Körmendy Kinga] ; [kiad. a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia]. - Budapest : Akad. K. : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2010. - 415 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 413-415.
ISBN 978-963-05-8953-6 kötött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - művelődéstörténet - emlékbeszéd - történelmi forrás
943.9(092)Széchenyi_I.(042.5) *** 930.85(439)(093)
[AN 3110608]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2010.
Szirmay Gábor (1947-)
   A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története / Szirmay Gábor. - Jav., bőv. kiad. - Debrecen : Tiszántúli Történész Társ., 2010. - 391 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 9.)
Bibliogr.: p. 333-346. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-88807-1-0 kötött
Szirmay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szirmay
[AN 3137336]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2010.
   Szolnok könyve : fejezetek a város történelméből / [... szerk. M. Román Béla et al.] ; [kiad. Szolnok Megye[!] Jogú Város Önkormányzata]. - Szolnok : Önkormányzat, 2010. - 278 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-963-06-8945-8 fűzött
Szolnok - helytörténet
943.9-2Szolnok
[AN 3115478]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2010.
   Új Plutarch, vagy Minden korok és nemzetek' leghiresebb férfiai és hölgyeinek arcz- és életrajza / magyarázta Bajza. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2010. - 308, 96, [4] p., XXXII t.fol. : ill. ; 25 cm + mell.
A ford. a "Neuer Plutarch, oder Biographien und Bildnisse der berühmtesten Männer und Frauen aller Nationen und Stände" (Pest : Hartleben, 1842-1853) c. kiad. 1. és 2. kötete alapján kész. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Hartleben, 1845
Kötött
híres ember - életrajz - hasonmás kiadás
929(100) *** 094/099.07
[AN 3128348]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2010.
Vécsey Aurél
   Az Árpád-házi királyok / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2010. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-072-8 fűzött
Árpád-ház
uralkodó - magyar történelem - középkor
943.9(092) *** 943.9"10/1301"
[AN 3118555]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2010.
   Zala megye régészeti kincsei : válogatás a legszebb leletekből = Archaeological treasures of Zala County : a collection from the most beautiful finds / [... szerk. ... Straub Péter] ; [kiad. ... a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2010. - [20] p., [24] t. : ill., részben színes ; 37 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7205-62-0 fűzött
Zala megye - régészet - lelet
903/904(439.121)
[AN 3110802]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11068 /2010.
Balogh Ferenc
   Magyarország : országismeret / Balogh Ferenc ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : KIT, 2010, cop. 2004. - 404 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 978-963-637-270-5 fűzött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3106913]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2010.
Bennett, Lindsay
Prague (magyar)
   Prága / írta Lindsay Bennett ; átd. Jeroen van Marle ; [ford. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6574-3 fűzött : 1590,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3125190]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2010.
Boda László
   Az Isonzo (Soča) folyó mentén az Adriáig / [írta Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2010. - 160 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Motorostúrák)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-7334-49-8 fűzött : 2400,- Ft
Szlovénia - Olaszország - Isonzó - kirándulás járművekkel - útikönyv
914.971.2(036) *** 914.5(282.245.1)(036) *** 796.57
[AN 3113366]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2010.
   Csepel : Budapest XXI. kerület = Welcome to Csepel = Welcome to Čepeljski = Wilkommen in Csepel = Zapraszamy do Csepel = Tervetuloa Csepel / [... szerk. Papp Gyuláné et al.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 92, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-06-9275-5 kötött
Budapest. 21. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XXI.(084.12)
[AN 3121062]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2010.
   Csepel : Budapest XXI. kerület / [... szerk. Papp Gyuláné et al.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 98, [6] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 34 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-9299-1 kötött
Budapest. 21. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XXI.(084.12)
[AN 3121290]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2010.
   Dunaharaszti = Welcome to Dunaharaszti = Soyez les bienvenus à Dunaharaszti = Benvenuti a Dunaharaszti = Willkommen in Dunaharaszti = Tervetuloa Dunaharaszti = Pozdravâvame vi v gr. Dunaharasti = Dobro požalovat' v Dunaharasti! / [... szerk. Márton Éva, Kiss Gergely]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-963-88962-0-9 kötött
Dunaharaszti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Dunaharaszti(084.12)
[AN 3121161]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2010.
Ferenczi Illés (1932-1990)
   Százhalombatta község 25 éve, 1945-1970 : tanulmány / kész. Ferenczi Illés ; a bev. tanulmányt írta Balpataki Katalin. - Százhalombatta : "Matrica" Múz., 2010. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Matrica füzetek, ISSN 2062-1280 ; 2.)
ISBN 978-963-08-0170-6 fűzött
Százhalombatta - helyismeret - 1945 utáni időszak
908.439-2Százhalombatta"194/197"
[AN 3121477]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2010.
Gölcz Piroska
   Danube Bend / Piroska Gölcz. - Pécs : Travel Guide Publ., 2010. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
Borítócím: Danube Bend, Hungary. - Gerinccím: Danube Bend guide book
ISBN 978-963-06-9892-4 fűzött
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 3106525]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2010.
Gölcz Piroska
Pécs (német)
   Pécs / Piroska Gölcz. - Pécs : Travel Guide, 2010. - 122 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
Gerinccím: Pécs Reiseführer
ISBN 978-963-06-9611-1 fűzött
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 3106429]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2010.
Horin, Niki
Great journeys of exploration (magyar)
   Felfedezők : világutazók nyomában : puzzle-könyv : Marco Polo, Kolumbusz, Magellán, Cook kapitány, Livingstone és Stanley / [szöveg Niki Horin] ; [ill. Lee Krutop] ; [ford. Faragó Adél]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x33 cm
Kötött : 2990,- Ft
felfedező - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
910.4(100)(092)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3110869]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2010.
Hornyák Gyula (1956-)
   Galvácsiak képes könyve : galvácsiak itthon, és a nagyvilágban : szigorúan szubjektív leltár a szülőfalumról / írta és szerk. Hornyák Gyula ; [kiad. "Galvács Öröksége" Kulturális Egyesület]. - Galvács : "Galvács Öröksége" Kult. Egyes. : Hornyák Gy., 2010. - 543 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9675-3 fűzött
Galvács - helyismeret
908.439-2Galvács
[AN 3124233]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2010.
Ifju György
   A Dunakanyar / [írta, szerk. Ifju György] ; [további szerzők Méhes László, ... Kővári Anita ...]. - Miskolc : Well-PRess, 2010. - 240 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-80-2 fűzött : 3200,- Ft
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 3106151]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2010.
Kaiser Ottó (1953-)
   Buda castle : Budapest : tourist guide with map and photo gallery / [photo Ottó Kaiser]. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2010. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 14x15 cm. - (City info, ISSN 2062-1639)
ISBN 978-963-88968-1-0 fűzött
Budapest. 1. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.I.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3120979]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2010.
   Képek Nagycenk múltjából : [válogatás Keszei Dénes fotógyűjteményéből] / szerk. Keszei István. - Nagycenk : Simon P., 2010. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 4.)
ISBN 978-963-06-7954-1 fűzött
Nagycenk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagycenk(084.12)
[AN 3115237]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2010.
Lee, Brigitte
Berlin (magyar)
   Berlin / írta Brigitte Lee, Jack Messenger és Jack Altman ; az adatokat frissítették Mike Ivory és Claudia Himmelreich ; [ford. Constantin Mária Gabriella, Sullivan Ferenc és Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 141, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6487-6 fűzött : 1590,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3101104]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2010.
Mawer, Fred
Cuba (magyar)
   Kuba / írta Fred Mawer ; az adatokat frissítette Sarah Cameron ; [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6486-9 fűzött : 1590,- Ft
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 3101138]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2010.
   Múltunk kincseiből merítve : válogatás a Bárdos Ferenc Helyismereti Klub előadásaiból / [szerk., névmutató Vargáné Blága Borbála]. - Baja : Ady E. Vár. Kvt. és Művel. Közp., 2010. - 246 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Értékeink, érdekességeink, ISSN 2061-2141)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88456-1-0 fűzött
Baja - helyismeret
908.439-2Baja
[AN 3115265]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2010.
   Nagyvázsony múltja képekben / [szerk. ... Csebi Pogány Péter]. - Nagyvázsony : Viza Kft., 2010-. - 25 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Erinnerungen aus Nagyvázsony. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
Nagyvázsony - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Nagyvázsony(084.12) *** 943.9-2Nagyvázsony
[AN 3115597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2010. - 196 p. : ill.
ISBN 978-963-88951-6-5 fűzött
[AN 3115622] MARC

ANSEL
UTF-811086 /2010.
   Piliscsaba, a Pilis kapuja = Piliscsaba, la porta del Pilis = Piliscsaba, el portal del monte Pilis = Piliscsaba Tor zum Pilis-Gebirge = Piliscsaba la porte du Pilis = Pilišská Caba, brána Pilišských vrchov = Piliscsaba, the gateway to the Pilis mountains / [... szerk. Kiss Antal]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 92, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű bevezető rovásírással is
ISBN 978-963-88962-1-6 kötött
Piliscsaba - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Piliscsaba(084.12)
[AN 3121114]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2010.
   Sárvár fejlődése a rendszerváltozástól napjainkig : [1990-2010] / [szerk. Csapó Tamás] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2010. - 98, [42] p. : ill., főként színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: 20 év - Sárvár polgári fejlődése, 1990-2010. - Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-86821-7-8 kötött
Sárvár - helyismeret
908.439-2Sárvár
[AN 3111388]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2010.
Schultz, Patricia
Rome (magyar)
   Róma / szöveg Patricia Schultz ; szerk. Roger Williams ; [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6575-0 fűzött : 1590,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3125222]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2010.
Somorjai Horváth Piroska
   Pillanatfelvétel : Somorjai Horváth Piroska alsóörsi beszélgetései / [Kovács Endre fotóival] ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2010. - 364, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-0062-4 kötött : 2500,- Ft
Alsóörs - helyismeret - interjú
908.439-2Alsóörs(092)(047.53) *** 929(439-2Alsóörs)(047.53)
[AN 3103332]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2010.
Szoboszlai Zoltán
   Biharugra régen és ma / Szoboszlai Zoltán ; [kiad. Biharugra Község Önkormányzata]. - Biharugra : Önkormányzat, 2010. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-06-9937-2 kötött
Biharugra - helyismeret
908.439-2Biharugra
[AN 3103371]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2010.
Técsi Zoltán
   Igéző Erdély : vándorlás végtelen utakon / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 127 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-202-0 kötött
 (hibás ISBN 978-963-251-202-X)
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3111883]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2010.
   Vasvármegye / [Szombathely Megyei Jogú Város ... kiadványa]. - Szombathely : Szombathely M. Jogú Város, 2010. - 26 p. : ill. ; 41 cm
A "Magyarország és a nagyvilág" c. képes lap 1898. márciusi számának reprintje
ISBN 978-963-87608-9-0 kötött
Vas megye - helyismeret - hasonmás kiadás - album
908.439.111(084.1) *** 094/099.07
[AN 3116678]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2010.
   A "világváros" Budapest két századfordulón / [... szerk. Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András]. - Budapest : Napvilág, 2010. - 372 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-72-0 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - városfejlesztés - urbanisztika - városszociológia - századforduló - ezredforduló
911.375(439-2Bp.)"190" *** 911.375(439-2Bp.)"200" *** 711.4(439-2Bp.)"190" *** 711.4(439-2Bp.)"200" *** 316.334.56(439-2Bp.)
[AN 3103468]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11094 /2010.
   30 év fegyveres szolgálat az atomerőmű védelmében : jubileumi kiadvány a Paksi Atomerőmű Fegyveres Biztonsági Őrsége megalakulásának és működésének 30. évfordulója alkalmából / [szerk. Gyöngyösiné Nyul Petra et al.] ; [kiad. a Paksi Atomerőmű Zrt. ...]. - Paks : Paksi Atomerőmű, 2010. - 172 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-9378-3 fűzött
Paksi Atomerőmű. Biztonsági Igazgatóság. Rendészeti Osztály. Fegyveres Biztonsági Őrség
Paks - biztonsági szolgálat - fegyveres testület - atomerőmű
351.746.3(439-2Paks) *** 621.311.25(439-2Paks)
[AN 3123901]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2010.
Bócz Endre (1937-)
   Négy évtized az ügyészségen : pályám emlékezete / Bócz Endre. - Budapest : Pallas, 2010. - 575 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88980-0-5 fűzött : 3900,- Ft
Bócz Endre (1937-)
Magyarország - ügyészség - igazságügy - főügyész - 20. század - ezredforduló - memoár
351.87(439)(0:82-94) *** 347.963(439)(092)Bócz_E.(0:82-94)
[AN 3113416]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2010.
   Büntetőjog : általános rész / Belovics Ervin [et al.] ; szerk. ... Busch Béla. - 5. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 567 p. ; 24 cm
Lezárva: 2010. aug. 10. - Bibliogr.: p. 563-567.
ISBN 978-963-258-103-3 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3137455]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2010.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 15. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-6981-8 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3126087]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2010.
Juhász László
   Válogatott tanulmányok : a bírósági szervezet, a polgári és a polgári eljárásjog, valamint a csődjog témakörében / Juhász László. - Miskolc : Novotni K., 2009. - 309 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-65-5 kötött
Magyarország - bírósági szervezet - eljárásjog - gazdasági jog - csőd - útmutató
347.962(439) *** 347.736(439)(036)
[AN 3121400]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2010.
Kadner Graziano, Thomas (1961-)
Le contrat en droit privé européen (magyar)
   Összehasonlító szerződési jog / Thomas Kadner Graziano ; ford. és a m. vonatkozású részeket vál. Bóka János. - Budapest : Complex, 2010. - 602 p. ; 25 cm
Lezárva: 2010. máj. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-096-9 kötött
kötelmi jog - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
347.4(075.8)
[AN 3110741]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2010.
Kecskés András
   Jogi ismeretek / Kecskés András, Rozman András, Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Bőv., átd. kiad. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 460 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 459-460.
ISBN 978-963-88884-3-3 fűzött
Magyarország - jogrendszer - tankönyv
34(439)(078)
[AN 3136575]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2010.
   Kereskedelmi szerződések : egyetemi tankönyv / szerzők Barta Judit [et al.] ; kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2009. - 323 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. nov. 1.
ISBN 978-963-9360-67-9 fűzött
gazdasági jog - szerződés - egyetemi tankönyv
347.74(075.8)
[AN 3122492]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2010.
Körösényi András (1959-)
A magyar politikai rendszer (angol)
   The Hungarian political system / [auth. András Körösényi, Csaba Tóth, Gábor Török]. - Budapest : Hung. Center for Democracy Studies Found., 2009. - XIV, 304, [11] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Hungarian democracy series ; 1.)
Bibliogr.: p. 287-304.
ISBN 978-963-87376-4-9 kötött
ISBN 978-963-87376-5-6 (mell.)
Magyarország - politikai rendszer - államjog - ezredforduló - elektronikus dokumentum
342(439) *** 316.334.3(439)"199/200"
[AN 3112058]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2010.
   A magyar villamosenergia-szektor működése és szabályozása / szerk. Fazekas Orsolya. - Budapest : Complex, 2010-. - 25 cm
Magyarország - villamosenergia-ipar - jogi szabályozás
347.7(439) *** 621.31(439)(094)
[AN 3120737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2010. - 497 p. : ill., színes
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-295-102-7 kötött
[AN 3120885] MARC

ANSEL
UTF-811104 /2010.
Mezey Barna (1953-)
   Régi idők tömlöcei : büntetések, börtönök, bakók / Mezey Barna. - [Budapest] : Rubicon-Kv., 2010. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-9839-06-9 kötött : 3990,- Ft
Európa - börtön - kínzás - kivégzés - történeti feldolgozás
343.25(4)(091) *** 343.8(4)(091)
[AN 3117922]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2010.
   A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról. - Budapest : Complex, [2010]. - 16 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 20.)
Lezárva: 2010. okt. 5.
Fűzött
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2006. évi CXXXIII. törvény a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
Magyarország - helyi önkormányzat - vezető alkalmazott - jövedelem - önkormányzati vagyonkezelés - jogszabálygyűjtemény
352.073.5(439)(094) *** 352.084.62(439)(094)
[AN 3108040]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2010.
Sárközy Tamás (1940-)
   To you that honour now belongs : selected essays and papers of Tamás Sárközy = Grösserer Ruhm dir gespendet Sei : ausgewählte Schriften und Beträge von Tamás Sárközy / [... ed. by Kinga Pázmándi, János Verebics]. - [Budapest] : HVG-ORAC : BME, [2010]. - 580 p. ; 24 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - jogtudomány - gazdasági jog - közigazgatási jog - emlékkönyv
347.7(439) *** 34 *** 342.9(439)
[AN 3125167]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2010.
   Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből / szerk. Gárdos Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2010. - 452 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-102-6 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - zálogjog - dologi jog
347.27(439) *** 347.2(439)
[AN 3125070]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11108 /2010.
Fleischer, Wolfgang (1952-)
1000 Panzer und Militärfahrzeuge (magyar)
   1000 katonai jármű : [harckocsik, motorkerékpárok, dzsipek, tehergépkocsik és kétéltűek]. - Pécs : Alexandra, 2010. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Szerző Fleischer, Wolfgang. - Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-255-8 kötött
katonai jármű - 20. század
623.43(100)"19"
[AN 3110882]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2010.
Margitay-Becht András (id.)
   A Leitha monitor : az utolsó osztrák - magyar hadihajó története / [szerző ... Margitay-Becht András] ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ... TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület]. - [Szekszárd] : Schöck Kft., [2010]. - 92, [8] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x30 cm
Kész. a Lajta Monitor Múzeumhajón rendezett állandó kiállítás alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88636-1-4 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadihajó - haditengerészet - hajózás - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
623.8/.9(436/439)(091) *** 359(439)(091) *** 656.6(439)(091)
[AN 3115862]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2010.
Négyesi Lajos
   Csaták néma tanúi : a csata- és hadszíntérkutatás, hadtörténeti régészet fogalma és módszerei / Négyesi Lajos ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2010. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 978-963-7097-44-7 fűzött : 2100,- Ft
hadtudomány - régészet - hadtörténet
355/359 *** 355.48(100) *** 902
[AN 3105068]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11111 /2010.
   77 tanulságos történet vezetőkről, coachoktól és tanácsadóktól / szerk. Komócsin Laura ; Szűcs Édua rajz. - [Budapest] : Manager Kvk., cop. 2010. - 237 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9912-19-9 kötött : 4990,- Ft
tanácsadás
659.2
[AN 3103605]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2010.
Bárdi Lajos
   Tárgyalástechnika / Bárdi Lajos. - [Budapest] : TÖOSZ, 2010. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - (Polgármester akadémia ; 8.)
Bibliogr.: 60. p.
ISBN 978-963-89068-7-8 fűzött
tárgyalástechnika - kommunikáció - tankönyv
65.013(078) *** 316.77(078) *** 658.1.012.63(078)
[AN 3122552]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2010.
Bárdiné Metzker Erika
   A települési önkormányzatok stratégiai vezetése / Bárdiné Metzker Erika, Csuth Sándor. - [Budapest] : TÖOSZ, 2010. - 88 p. ; 30 cm. - (Polgármester akadémia ; 4.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-89068-3-0 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - stratégiai menedzsment - vezetéstudomány - tankönyv
65.011.1(078) *** 658.1.012.2(078) *** 352(439)
[AN 3122516]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2010.
Hochman, Larry
The relationship revolution (magyar)
   A fogyasztóra hangolva : a kapcsolati hálózatok átalakulása / Larry Hochman ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8945-1 fűzött
eladás - fogyasztói magatartás - projektmenedzsment
65.012.2 *** 366.1 *** 658.8
[AN 3107331]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2010.
Leading at a higher level (magyar)
   Vezetés magasabb szinten : eredményesség emberközpontú módszerekkel / [szerzők Ken Blanchard et al.] ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2010. - 345 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-014-0 kötött : 4500,- Ft
vezetéstudomány - munkahelyi légkör
65.012.4 *** 65.013
[AN 3106058]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2010.
Storey, John (1947-)
Managerial dilemmas (magyar)
   Vezetői dilemmák / John Storey, Graeme Salaman ; [ford. Orosz Ildikó ... és Bozai Ágota ...]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 255 p. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 243-255.
ISBN 978-963-05-8941-3 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3107366]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2010.
Vállalkozásbiztonsági Konferencia (2010) (Budapest)
   Vállalkozásbiztonsági Konferencia : 2010. március 10. / [szerk. ... Balázs József] ; [rend., közread. a] Harsányi János Főiskola. - Budapest : Harsányi J. Főisk., 2010. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9838-05-5 fűzött
vállalatirányítás - biztonságvédelem - konferencia-kiadvány
65.012.8 *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3123368]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11118 /2010.
Agárdi Irma
   Kereskedelmi marketing és menedzsment / Agárdi Irma. - Budapest : Akad. K., 2010. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 405-412.
ISBN 978-963-05-8940-6 fűzött
marketing - vállalatirányítás - kiskereskedelem
339.37 *** 658.8 *** 658.1.011.1
[AN 3107320]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2010.
Borgulya Ágnes
   Kommunikáció az üzleti világban / Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8534-7 fűzött
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 3126302]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2010.
Dobiné Mónus Erzsébet
   Ügyintézői ismeretek irodai munkához / D. Mónus Erzsébet, Dobi Tibor. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2009. - 298, [2] p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
melléklet címe: Ügyintézői ismeretek munkafüzet. - Bibliogr.: p. [299].
ISBN 978-963-337-053-7 kötött
ügyvitel - tankönyv - elektronikus dokumentum
651.44(078)
[AN 3107049]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2010.
Eötvös Lászlóné
   Pénztárelszámolási ismeretek és gyakorlatok számítógépen / Eötvös Lászlóné, Varga Jánosné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgált. Főisk., 2010. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-637-273-6 fűzött
pénztárgép - kiskereskedelem - tankönyv
657.422.1(075.3) *** 339.372
[AN 3136556]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2010.
Erdős Mihály
   Pénzügyi közvetítő intézmények : bankok és intézményi befektetők / Erdős Mihály, Mérő Katalin. - Budapest : Akad. K., 2010. - 292 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
ISBN 978-963-05-8960-4 fűzött
bankügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 3117970]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2010.
   Erőközpontok és régiók : a 21. század világgazdaságában / szerk. Blahó András, Kutasi Gábor. - Budapest : Akad. K., 2010. - 472 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8935-2 fűzött
világgazdaság - regionalizmus - centrum-periféria - globalizáció - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 332.1
[AN 3107383]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2010.
Fellegi Tamás
   Bárki lehet tőzsdés : egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig / Fellegi Tamás. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2010. - 267 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-49-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - tőzsde - ezredforduló
336.76(439)"199/200"
[AN 3128434]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2010.
   Fogyasztói jogérvényesítés / szerk. Joó Imre ; [a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének kiadványa]. - Debrecen : Fome, 2010. - 144 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5025-04-4 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
366.5(439)(094)
[AN 3106618]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2010.
   A globális gazdaság földrajzi dimenziói / Mészáros Rezső és munkaközössége. - Budapest : Akad. K., 2010. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 369-391.
ISBN 978-963-05-8936-9 fűzött
globalizáció - világgazdaság - társadalomföldrajz - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 316.6(100) *** 911.3
[AN 3104811]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2010.
Gulyás István (1948-)
A modern n-szeres (n>=3) vagyonkönyvvitel, mint az egyik speciális könyvvitel elméletének elemei és axiomatikus rendszere (angol)
   Elements of theory of the modern n-entry (n>=3) special and the general bookkeepings between them the n-entry property bookkeeping and their axiomatic system : death of the account theories / István Gulyás. - 2. improved, advanced ed. - Budapest : GIN Professional, 2010. - 105 p. : ill. ; 21 cm. - (The doctrine of the modern bookkeeping)
ISBN 978-615-5050-02-2 fűzött
számvitel
657
[AN 3111646]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2010.
   Határon átlépő jövedelmek adózása : az Adózás Európában - IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / Gyuricsku Eszter [et al.] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 65 p. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2010. június 10-11-én rendezték
ISBN 978-963-88884-6-4 fűzött
Európai Unió - adózás - külföldi munkavállalás
336.2(4-62) *** 331.535
[AN 3124050]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2010.
Horváth Gyula (1951-)
   Territorial cohesion in the Carpathian basin : trends and tasks / by Gyula Horváth. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2010. - 38 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 81.)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 978-963-9899-34-6 fűzött
Kárpát-medence - regionális gazdaság - regionális együttműködés
332.1(4-191)
[AN 3105644]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2010.
   Kárpátalja / szerk. Baranyi Béla. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2009. - 540 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 11.)
Bibliogr.: p. 514-532.
ISBN 978-963-9899-18-6 kötött
Kárpátalja - regionális gazdaság - helyismeret
332.1(477.87) *** 908.477.87
[AN 3118005]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2010.
Kasza Tamás (1974-)
   Lezárási útmutató : az értékesítés féltve őrzött titkai Kasza Tamás tollából. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2010. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-9282-3 fűzött : 4000,- Ft
eladás - hálózati értékesítés
658.8 *** 658.846
[AN 3118104]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2010.
Kecskés András
   Jogi ismeretek 2 : vállalkozások joga / Kecskés András, Rozman András, Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Magyarország - vállalkozás - vállalati jog - tankönyv
658.1(439)(078) *** 347.72(439)(078)
[AN 3126246]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2010.
   Kisvállalkozások finanszírozása / Béza Dániel [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2010], cop. 2007. - 349 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-349.
ISBN 978-963-394-719-7 kötött : 3990,- Ft
kisvállalkozás - üzemgazdaságtan - pénzügy
334.722 *** 658.1
[AN 3126027]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2010.
Knoll Imre (1922-)
   Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában / Knoll Imre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Vasút-Közút Bt., 2010. - 262 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-88548-1-0 fűzött
Magyarország - logisztika - gazdaságpolitika
658.286 *** 658.78 *** 658.81 *** 338.2(439)
[AN 3137301]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2010.
   Menedzsment-tanácsadási kézikönyv / szerk. Poór József. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010. - 695 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
vezetés - tanácsadás
658.1 *** 659.2
[AN 3125986]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2010.
Mészáros István (1930-)
Beyond capital (magyar)
   A tőkén túl : közelítések az átmenet elméletéhez / Mészáros István. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2008-2010. - 4 db ; 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
tőke - gazdaságelmélet
330.14.01
[AN 2777018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., A tárgyalt témákhoz kapcsolódó tanulmányok / [ford. Csala Károly]. - 2010. - 173 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-316-5 fűzött : 2350,- Ft
gazdaságelmélet - tőke
330.14.01
[AN 3125563] MARC

ANSEL
UTF-811137 /2010.
   A nemzetgazdasági tervezés megújítása : nemzeti igények, uniós követelmények / [... szerk. Báger Gusztáv] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : Ászkut, 2010. - 92, 2 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-88187-8-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - nemzetgazdaság - fejlesztési politika - 21. század
330.534.4(439) *** 338.2(4-62)"200/201" *** 711.1(439)
[AN 3105676]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2010.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói ; [szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, [2010]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3125872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beszámoló összeállítása. - [2010]. - 368 p. : ill.
Bibliogr.: p. 366.
ISBN 978-963-394-631-2 fűzött : 3890,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3125884] MARC

ANSEL
UTF-811139 /2010.
Pitti Zoltán (1945-)
   Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások / Pitti Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2010. - 227 p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN 2061-3644 ; 20.)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-9697-70-6 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - gazdaság - gazdasági fejlődés - társadalmi helyzet - ezredforduló
338(439)"199/200" *** 316.6(439)"199/200" *** 330.35(439)"199/200"
[AN 3103390]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2010.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2010], cop. 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-669-5 kötött : 3390,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 3126064]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2010.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2010]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 3126044]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2010.
Sándorné Új Éva
   Bevezetés az üzleti biztosításba / Sándorné Új Éva ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 234 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-88884-7-1 fűzött
Magyarország - biztosításügy - tankönyv
368(439)(078)
[AN 3123972]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2010.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2010, cop. 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3126076]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2010.
Vargyas Péter (1950-2009)
   From Elephantine to Babylon : selected studies of Péter Vargyas on Ancient Near Eastern economy / ed. by Zoltán Csabai. - Pécs : Univ. of Pécs ; Budapest : L'Harmattan, 2010. - 303 p. : ill. ; 25 cm. - (Ancient Near Eastern and Mediterranean studies, ISSN 2062-0667 ; 1.)
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 257-296.
ISBN 978-963-236-310-3 kötött : 6000,- Ft : 20 EUR
ókori Kelet - gazdaságtörténet - történelem - ókori állam
338(091)(31) *** 931
[AN 3123119]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11145 /2010.
   150 éves a mosonmagyaróvári Karolina Kórház, 1860-2010 / [szerk. Poór Ferenc és Thullner István]. - Mosonmagyaróvár : Karolina Kórház, 2010. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-06-9763-7 fűzött
Karolina Kórház és Rendelőintézet (Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvár - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 3109244]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2010.
   A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 636 KB). - Budapest : ESKI, 2010. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76549. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86852-6-1
egészségügyi szolgáltatás - finanszírozás - elektronikus dokumentum
364.444.05
[AN 3047970]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2010.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás / Futó Gábor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2010. - 166 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88884-1-9 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - tankönyv
369(439)(078)
[AN 3124125]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2010.
   A kórházak technikai hatékonyságának elemzése és hazai alkalmazása [elektronikus dok.] / kész. Dózsa Csaba [et al.]. - Szöveg (pdf : 685 KB). - Budapest : ESKI, 2010. - (ESKI füzetek, ISSN 1787-8438 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-76547. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86852-5-4
Magyarország - kórház - hatékonyság - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
364.444.046.6(439)(083.41) *** 65.011.4
[AN 3047937]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11149 /2010.
Berács József (1949-)
   A nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban : kutatási beszámoló a Tempus Közalapítvány számára / Berács József, Hubert József, Nagy Gábor ; ... közrem. Dalanics Sára és Gálosi Boglárka ; [kész. a] Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja ... - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 69 p. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 3.)
Bibliogr.: p. 68-69.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - Bolognai folyamat - statisztikai adatközlés - ezredforduló
378.014.5(439)"200"(083.41)
[AN 3111634]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2010.
   "Digitális kompetenciafejlesztés" a XIII. kerületben / [szerk. Juhász Gizella és Schlotter Judit] ; [közread. a] Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központ. - Budapest : Bp. Főváros XIII. Ker. Önkormányzat Ped. Szolgáltató Közp., 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
A főcím "digitális" szavában az á @ jellel
Fűzött
audiovizuális oktatás - alapfokú oktatás - óravázlat - tanári segédkönyv
371.333(072) *** 371.214.2
[AN 3125803]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2010.
   Dr. Moholi Károly főiskolai tanár emlékére / [szerk. Bagdi Sándor, Pál Ágnes és Zsiga Attila] ; [a kötet a SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék, SZTE JGYPK HÖK, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola ... kiadásában jelent meg]. - Szeged : SZTE JGYPK ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék : SZTE JGYPK HÖK ; [Pécs] : PTE TTK FDI, 2010. - 206, [2] p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Dr. Moholi Károly emlékkötet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-067-4 kötött
Moholi Károly (1916-1995)
Magyarország - pedagógus - geográfus - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Moholi_K. *** 91(439)(092)Moholi_K. *** 012Moholi_K.
[AN 3125037]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2010.
   Együtt a szakképzés megújulásáért / [közread. az] Edu-Régió TISZK. - Jászberény : Edu-Régió TISZK, [2010]. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola (Debrecen)
Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola (Jászberény)
Magyarország - Debrecen - Jászberény - szakképzés - szakiskola - ezredforduló
377(439)"200" *** 373.6(439-2Debrecen) *** 373.6(439-2Jászberény)
[AN 3107960]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2010.
   Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői : kutatási beszámoló a Tempus Közalapítvány számára / Kiss István [et al.] ; [kész. a] Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
felsőoktatás - diákélet - tanácsadás - ifjúságvédelem
378.048
[AN 3111509]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2010.
Fischer Andrea
   A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben : kutatási beszámoló a Tempus Közalapítvány számára / Fischer Andrea, Halász Gábor. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2009. - 35 p. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 2.)
Bibliogr.: p. 27-28.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - Bolognai folyamat - oktatási módszer - 21. század - statisztikai adatközlés
378(439)"200"(083.41)
[AN 3111536]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2010.
   Frankás diák voltamm, 1956-1960-2010 : IV. reál Esztergom : [az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium 1960-ban érettségizett IV. reál osztályának 50 éves érettségi évfordulójára összeállított emlékkönyv] / [írták az osztálytársak] ; [szerk. Gőbel József]. - [Budapest] : [Gőbel J.], 2010. - 242 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-9291-5 fűzött
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium (Esztergom)
Esztergom - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - diákélet - memoár
373.54(439-2Esztergom)"19"
[AN 3111454]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2010.
   From higher education to innovation : management and entrepreneurship in a changing market : IHEPI 6-8 September 2010 : [International Conference and Workshops on Higher Education, Partnership & Innovation] : [proceedings ...] / [ed. Agnieszka Klucznik-Törő, Krisztina Bódis, István Kiss Pál] ; [... org. by Budapest College of Communication and Business]. - Budapest : Publikon, 2010. - 532 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-15-4 fűzött
Közép-Európa - felsőoktatás - innováció - kutatás-fejlesztés - konferencia-kiadvány
378(4-11)"200" *** 330.341.1(4-11) *** 001.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3108057]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2010.
   Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2009. szeptember 18-19. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2010. - 548 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-410-9 fűzött
pedagógia - nevelési rendszer
371.4
[AN 3125558]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2010.
   Jubileumi könyv : 125 éves a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola / [szerk. Faragó Sándor]. - Sopron : NYME Roth Gy. Gyak. Szakközépisk. és Kollégium, 2010. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Roth 125
ISBN 978-963-06-9987-7 fűzött
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
Sopron - szakközépiskola - erdészet
373.6:630(439-2Sopron)
[AN 3113360]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2010.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Orbis pictus (magyar, görög)
   Orbis pictus : Georgios Zaviras görög fordításában és magyarul : a Zaviras-könyvtárban található kézirat facsimiléje = O "Kosmos Ezōgrafismenos" toy Iōannoy Amōs Komenios : ellīnikī metafrasī toy Geōrgioy Zavira kai oyggrikī metafrasī : Panomoiotypī ekdosī toy cheirografoy tīs Bivliothīkīs Zavira / J. Amos Comenius ; [szerk. Horeftosz Konstantin] ; [kiad. a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat]. - Szentes : Görög Kisebbségi Önkormányzat, 2010. - 19, 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9807-8 fűzött
alapfokú oktatás - kétnyelvű dokumentum - hasonmás kiadás
372.4 *** 372.8 *** 094/099.07
[AN 3122712]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2010.
   Kompetencián innen, kompetencián túl : ötletek a kompetencia alapú oktatás gyakorlati megvalósításához / [szerk. Palyov Pálné]. - Orosháza : Orosháza Város Ált. Isk. és Ped. Szolgáltató Intézménye, 2010. - 103 p. ; 24 cm + CD-R. - (Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye kiadványai, ISSN 2061-2990 ; 2.)
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-88675-0-6 fűzött
kompetencia - képességfejlesztés - módszertan - elektronikus dokumentum - tanári segédkönyv
37.02 *** 371.322.6(072)
[AN 3116758]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2010.
Loránd Ferenc (1930-)
   A komprehenzív iskoláról : írások, előadások / Loránd Ferenc ; [kiad. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Budapest : Educatio, 2010. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - közoktatás - ezredforduló
37.014(439)"200"
[AN 3103668]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2010.
   A nevelés mint érték / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron K. : Brozsek K., 2010. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9210-74-5 fűzött : 2200,- Ft
neveléselmélet - nevelés - oktatásügy
37.01 *** 37.014
[AN 3120580]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2010.
   Pedagógusképzés "a magyar bolognai rendszerben" : a Nemzeti Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának válogatott dokumentumai, 2003-2010 / szerk. Hunyady György. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 245 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-312-019-4 fűzött
ISBN 978-963-312-018-7 (mell.)
Magyarország - pedagógusképzés - Bolognai folyamat - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
378.014.5(439)"200/201" *** 371.13(439)"200/201" *** 378.637(439)
[AN 3125128]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2010.
Törökné Cseh Katalin
   Készüljünk tiszta és helyes beszéddel az iskolára! : gyakorlati kézikönyv logopédusoknak az interdentálisan képzett sz, z, c hangok terápiájához / Törökné Cseh Katalin. - Budapest : ProDialogo Bt., 2010. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-06-9854-2 fűzött
logopédia - tanári segédkönyv
376.36(072)
[AN 3108777]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2010.
Törökné Cseh Katalin
   Készüljünk tiszta és helyes beszéddel az iskolára! : játékos otthoni gyakorlatok az sz, z, c hangokhoz / Törökné Cseh Katalin ; ill. Török Dóra. - Budapest : ProDialogo Bt., 2010. - 80 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-06-9853-5 fűzött
logopédia - példatár - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
376.36(076) *** 087.5
[AN 3108817]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2010.
   Vissza az iskolába! : jubileumi évkönyv : a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium első öt éve / [főszerk. Arnóczkiné Szilágyi Andrea]. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn. és Kollégium, 2010. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9540-4 kötött
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Biri)
Biri - óvoda - általános iskola - szakiskola - gimnázium
373(439-2Biri)
[AN 3124334]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11167 /2010.
   10 év, ezernyi pillanat / [... kész. Barna Ildikó et al.] ; [kiad. a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 2010. - 131, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9837-5 kötött
Debrecen - sporttörténet - ezredforduló
796(439-2Debrecen)"200"
[AN 3101385]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2010.
   Családi rejtvénykönyv / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-399-1 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3128452]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2010.
   Családi rejtvénykönyv / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-400-4 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3128463]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2010.
   Családi rejtvénykönyv / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, [2010]. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-497-4 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3128472]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2010.
Ferkai Marcell
   A világbajnokságok legjobb 100 futballistája, 1930-2010 / Ferkai Marcell. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 111 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-26-5 fűzött : 2500,- Ft
sporttörténet - sportoló - labdarúgás - 20. század - ezredforduló
796.332(100)(092)
[AN 3118567]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2010.
Magyar Imre (1910-1974)
   Életem a lovakkal : történetek a lovassportba való bekapcsolódásomról / Magyar Imre. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010. - 96 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88951-2-7 kötött
Magyar Imre (1910-1974)
Magyarország - lovaglás - sportoló - idomítás - 20. század - memoár
798.2(439)(092)Magyar_I.(0:82-94) *** 636.1.088
[AN 3115502]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2010.
Moncz Attila
   Dél-Afrika 2010 : gólok, sorsok, kalandok a 19. labdarúgó-világbajnokságon / Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2010. - 145, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9974-22-7 kötött : 3500,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332.093(100)"2010"
[AN 3103278]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2010.
Nagy János
   DVTK centenárium : 100 év 100 oldal / Nagy János, Sike Gábor, Berecz Csaba. - Miskolc : [Sike G.], 2010. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9119-2 kötött
Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre (Miskolc)
Diósgyőr - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(439-2Diósgyőr)(091) *** 061.2(439-2Diósgyőr)
[AN 3105591]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2010.
Suche den Unterschied - 100 Bilderrätsel Natur & Tiere (magyar)
   Keresd a különbséget! : Természet és állatok : 100 képrejtvény. - Pécs : Alexandra, 2010. - 160 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Agytorna)
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-297-253-4 fűzött
rejtvény - természetkép
793.7 *** 77.047
[AN 3108623]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11176 /2010.
Bicskei Éva
   Ámor és Hymen : a fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei / Bicskei Éva. - Budapest : Akad. K., 2010. - 369, [3] p., [73] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-336.
ISBN 978-963-05-8861-4 kötött
Székely Bertalan (1835-1910)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Székely_B.
[AN 3104926]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2010.
   Budapest holnap, holnapután : a Duna kulturális fővárosa / [szerk. Juharos Róbert] ; [kiad. a Fővárosi Közmunkák Tanácsa - Stratégiai Fejlesztő Központ Alapítvány]. - Budapest : Fővárosi Közmunkák Tanácsa - Stratégiai Fejlesztő Központ Alapítvány, 2010. - 339, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-0045-7 fűzött
Budapest - városfejlesztés - urbanisztika - kulturális élet - ezredforduló
711.4(439-2Bp.)"200/210" *** 911.375(439-2Bp.)"200/201" *** 316.7(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3121282]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2010.
Dobrotka Pál (1958-)
   Szarvasi képeskönyv, 1899-1945 / Dobrotka Pál ; [a képek szövegét írta Kutas Ferenc]. - 2. bőv. kiad. - Szarvas : Dobrotka P., 2010. - 93 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-9704-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - képes levelezőlap
769.5(439) *** 908.439-2Szarvas(084.12)
[AN 3107094]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2010.
Érdy János (1796-1871)
   Erdély érmei képatlaszszal / közli Érdy János. - Budapest : M. Mercurius, 2010. - XIV, 186 p., VII, XXIV t. : ill. ; 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Eggenberger, 1862. - Bibliogr. - Számozott példány: 850
ISBN 978-963-9872-10-3 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - numizmatika - újkor - fémpénz - hasonmás kiadás
737.1(439.21)"15/18" *** 336.746(439.21)"15/18" *** 094/099.07
[AN 3119046]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2010.
Fákó Árpád (1963-)
   Húshangok / Fákó Árpád. - [Budakeszi] : Fákó Á. ; Budapest : Divald, 2009. - [260] p. : ill., részben színes ; 22 cm + 3 CD
melléklet címe: Húshangverseny, 1984-85 ; melléklet címe: Millenniumi földalatti vasútvonal, 1985-1998 ; melléklet címe: Millenniumi húshangverseny : húshangok. - Közös tokban. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7123-1 kötött
Magyarország - fényképész - szituatív művészet - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
73/76(439)"198/200" *** 77.04(439)(092)Fákó_Á.
[AN 3122476]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2010.
   "...fejünkből töröljük ki a regulákat" : Kassák Lajos az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő : [tanulmányok] / [szerk. Andrási Gábor] ; [rend., közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Alapítvány. - Budapest : PIM : Kassák Alapítvány, 2010. - 204 p. : ill., részben színes ; 19 cm
A Budapesten, 2009. márc. 20-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-70-9 fűzött : 1980,- Ft
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - avantgárd - író - festőművész - művelődéstörténet - 20. század
75.037(439)"19" *** 894.511(092)Kassák_L. *** 75(439)(092)Kassák_L. *** 930.85(439)"193/196"
[AN 3108727]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2010.
Fekete Ferenc
   A Magyar Királyság kitüntetései / Fekete Ferenc, Baum Attila. - Szeged : HK Hermanos K., 2010-. - ill., főként színes ; 29 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Bibliogr.
Magyarország - kitüntetés
737.22(439) *** 355.134.22(439)
[AN 3091833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-1945. - 2010. - 208 p.
ISBN 978-963-88959-0-5 kötött
[AN 3091848] MARC

ANSEL
UTF-811183 /2010.
   Grafika 100 : 100 éves a tervezőgrafikus képzés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen : the 100th anniversary of the graphic design program at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest / szerk. Molnár Gyula. - [Budapest] : Moholy-Nagy Műv. Egy., [2010]. - 219, [8] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7164-84-2 kötött
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - Magyarország - alkalmazott grafika - egyetem
766(439) *** 378.4(439-2Bp.)MOME
[AN 3123019]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2010.
Győrfi András (1964-)
   Paradicsomvilág / Győrfi András. - Budapest : Murci Műv. Bt., 2010. - 48, [2] p. : ill., főként színes ; 35 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Győrfi_A.
[AN 3123445]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2010.
Hapák József (1945-)
   Szentebbül megújult : a debreceni Szent Anna Székesegyház / [fotó] Hapák József ; [szöveg] Keresztesné Várhelyi Ilona ; [kiad. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye]. - Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Egyházm., 2010. - 83, [12] p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5039-00-3)
Debrecen - székesegyház - fényképalbum
726.54(439-2Debrecen)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 3101605]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2010.
Hapák József (1945-)
Szentebbül megújult (angol)
   Revived in a more saintly way : the Saint Anna Cathedral of Debrecen / [photos] József Hapák ; [text] Ilona Keresztesné Várhelyi ; transl. by Pál Lieli ; [publ. by the Diocese of Debrecen-Nyíregyháza]. - Debrecen : Diocese of Debrecen-Nyíregyháza, 2010. - 83, [12] p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5039-00-3)
Debrecen - székesegyház - fényképalbum
77.04(439)(092)Hapák_J. *** 726.54(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3101642]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2010.
Hieronymus Bosch (magyar)
   Hieronymus Bosch / [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2010. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres festők)
ISBN 978-963-09-6124-0 kötött : 1590,- Ft
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század
75(492)(092)Bosch,_H.
[AN 3101194]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2010.
Horváth Hilda
   Stílus, szellem, tradíció : a történelmi Magyarország kastélyai / Horváth Hilda ; [kiad. ... Trianon Múzeum Alapítvány]. - Várpalota : Szindbád Nonprofit Kft. : Trianon Múz. Alapítvány, 2010. - 300 p. : ill. ; 30 cm + CD-R
Bibliogr. - Összefoglalás román, szlovák, német, szerb, ukrán, angol nyelven
ISBN 978-963-88868-1-1 kötött
Magyarország - kastély - képes levelezőlap - album - elektronikus dokumentum
728.82(439)(084.1) *** 769.5
[AN 3108278]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2010.
Kerékgyártó Éva
   Templomok és katedrálisok / Kerékgyártó Éva ; [fotók ... Csabai István]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2010. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-218-1 kötött
székesegyház - templom - fényképalbum
726.54(100)(084.12)
[AN 3111482]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2010.
Király Gábor (1979-)
   Király Gábor. - [Budapest] : [Léna & Roselli Galéria], [2010]. - [71] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2010. okt. 20 - nov. 10 között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Léna & Roselli Galéria. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88530-1-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Király_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3123232]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2010.
Kurucz István András (1960-)
   Kurucz István András. - [Budapest] : T-Art Alapítvány, cop. 2010. - [55] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Paletta, ISSN 1786-2132)
Balázs Sándor tanulmányával. - Borítócím: Kurucz. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88976-0-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kurucz_I._A.
[AN 3122600]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2010.
László Gergely (1979-)
   Tehnica Schweiz / [László Gergely, Rákosi Péter] ; [kiad. a Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - Budapest : Lumen Fotóműv. Alapítvány, 2010. - [46] p. : ill., részben színes ; 42 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-88761-1-9 fűzetlen
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)László_G. *** 73/76(439)(092)Rákosi_P.
[AN 3123752]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2010.
   Lecke pszichológusoknak : az Első Magyar Látványtár kiállítása az egri Zsinagóga Galériában : 20 éves az Első Magyar Látványtár Alapítvány, 1990-2010 : [2010. március 19 - május 24.] / [... rend. Vörösváry Ákos] ; [... szerkesztés Bulla Márta, Baráz Csongor Dömötör] ; [kiad. a Művészetek Háza Eger ...]. - [Eger] : Műv. Háza, [2010]. - 16 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-86260-1-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199" *** 061.3(439-2Eger) *** 069.017(439)Vörösváry_Á.
[AN 3119274]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2010.
Lengyel Lajos (1904-1978)
   Lengyel Lajos : 1904-1978 / a bev. tanulmányt írta, az oeuvre-katalógust összeáll. és a könyvet szerk. Vadas József. - Kecskemét : M. Fotográfiai Múz., 2010. - 300 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8383-83-9 kötött
Lengyel Lajos (1904-1978)
Magyarország - fényképész - nyomdatechnika - grafikus - 20. század
77.04(439)(092)Lengyel_L. *** 655.26(439)(092)Lengyel_L.
[AN 3103372]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2010.
Marton László (1925-2008)
   Életutam = The way of my life / Marton László ; [közread. a] Marton Galéria. - Budapest : Marton Galéria, 2010. - 387 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Marton. - Bibliogr.: p. 368-373.
ISBN 978-963-06-5833-1 kötött
Marton László (1925-2008)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - memoár
73(439)(092)Marton_L.
[AN 3119131]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2010.
Martyn Ferenc (1899-1986)
   Martyn Ferenc művei Tatán a Polgármesteri Hivatalban / [szerk., a bevezetőt írta Kövesdi Mónika] ; [kiad. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, [2010]. - 26 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Az állandó kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Martyn_F. *** 069(439-2Tata)
[AN 3105569]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2010.
   Mesélő fejfák / Nagy Aranka [et al.] ; [kiad. Etelköz - Karos Alapítvány]. - Karos : Etelköz - Karos Alapítvány, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-8053-0 fűzött
Kárpátalja - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - temető - fejfaállítás
726.825(439.134) *** 393.1(=945.11) *** 726.825(477.87) *** 745.51.031.4(439.134) *** 745.51.031.4(477.87)
[AN 3115650]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2010.
Munkácsi Márton (1896-1963)
   Egy szempillantás alatt / Martin Munkácsi ; szerk. Pfisztner Gábor ; [szövegek Pfisztner Gábor, Csipes Antal, Kemény Zoltán] ; [kiad. a Ludwig Múzeum Baráti Köre Egyesület]. - Budapest : Ludwig Múz. Baráti Köre Egyes., 2010. - 62 p. : ill. ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2010. okt. 7 - 2011. jan. 9. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-25-5 fűzött
Munkácsi Márton (1896-1963)
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(73)(=945.11)(092)Munkácsi_M.
[AN 3123287]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2010.
Országos Faszobrászati Kiállítás (11.) (2010) (Nagyatád)
   11. Országos Faszobrászati Kiállítás : Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep - Látogatóközpont, ... 2010. szeptember 24 - október 20. / [a kiállítást ... rend. Merész Emese] ; [a katalógust szerk. Huszár Endre] ; [kiad. a Nagyatádi Művelődési Központ]. - Nagyatád : Nagyatádi Művel. Közp., [2010]. - [56] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1043-8 fűzött
Magyarország - faszobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 73.023.1(439) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 3105881]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2010.
   Pécsi László-emlékkiállítás : [2009. október 16-tól 2010. március 12-ig] = László Pécsi memorial exhibition / [a kiállítást rend. Vajk Éva et al.] ; [közread. a Textilmúzeum Alapítvány]. - Budapest : Textilmúz. Alapítvány, 2010. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-86924-4-3 fűzött
Pécsi László (1929-1984)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század
745.52(439)(092)Pécsi_L.
[AN 3123487]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2010.
Poncellini, Luca
   Hudec László / Luca Poncellini ; Csejdy Júlia kiegészítéseivel ; [Luca Poncellini olasz nyelvű, kéziratos munkájának nyersfordítását Bánki Vera kész.]. - Budapest : Holnap, 2010. - 171 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 161-165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-924-8 kötött : 8800,- Ft
Hudec László (1893-1958)
Kína - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
72(510)(=945.11)(092)Hudec_L.
[AN 3103786]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2010.
Poncellini, Luca
Hudec László (angol)
   László Hudec / Luca Poncellini ; with additional material by Júlia Csejdy ; [transl. by Krisztina Sarkady-Hart and Adrian Hart]. - Budapest : Holnap, 2010. - 170 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Masters of architecture, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-346-925-5 kötött : 8800,- Ft
Hudec László (1893-1958)
Kína - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
72(510)(=945.11)(092)Hudec_L.
[AN 3112524]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2010.
Prakfalvi Endre (1956-)
   A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György. - Budapest : Corvina, cop. 2010. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5948-0 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - művészettörténet - építészettörténet - szocialista realizmus - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
73/76(439)"194/195" *** 72(439)"194/195" *** 72.036.1(439)"194/195" *** 73/76.036.1(439)"194/195"
[AN 3115564]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2010.
   S as in sky : an art ABC / [összeáll.] Litza Juhasz ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Mus. of Fine Arts, cop. 2010. - [53] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-9950-1 kötött
képzőművészet - múzeumpedagógia - írás- és olvasástanítás - képeskönyv - gyermekkönyv
069.12 *** 372.416.2 *** 087.5(084.1) *** 73/76(100)(02.053.2)
[AN 3123080]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2010.
Thuronyi István (1921-)
   A fény kapujában : gondolatok Thuronyi István festőművész alkotásai nyomán / Bodnár Zita. - Budapest : Kairosz, 2010. - [78] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-349-4 kötött : 4200,- Ft
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - elmélkedés
75(44)(=945.11)(092)Thuronyi_I. *** 242
[AN 3117287]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2010.
Tózsa István (1954-)
   Stratégia, településirányítás / Tózsa István, Jószai Attila, László László. - [Budapest] : TÖOSZ, 2010. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Polgármester akadémia ; 3.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-89068-2-3 fűzött
településtervezés - településfejlesztés - tankönyv
711.4(078)
[AN 3121793]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2010.
Vargyas Péter (1950-2009)
   A pénz története Babilóniában a pénzverés előtt és után / Vargyas Péter ; szerk. és sajtó alá rend. Csabai Zoltán. - Pécs : PTE BTK Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2010. - 344 p. ; 25 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 1.)
Bibliogr.: p. 305-344.
ISBN 978-963-236-299-1 kötött : 3500,- Ft
Mezopotámia - ókori Kelet - pénzverés - fémpénz - történeti feldolgozás
737.1(35) *** 336.741.1(35) *** 336.746(35)
[AN 3123031]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2010.
Zatkalik András (1954-)
   Balaton környéki galériák, kiállítások, múzeumok = Galleries, exhibitions and museums in the region of Lake Balaton = Galerien, Ausstellungen und Museen in der Plattensee-Region / [fotó, szöveg Zatkalik András]. - Keszthely : F1 Computer Bt., 2010. - 110 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-06-9887-0 kötött
Balaton (környék) - Közép-Dunántúl - Magyarország - múzeum - galéria - képzőművész
069(439.11) *** 73/76(439)(092)
[AN 3103861]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2010.
   Zsibongó múzeum / szerk. Szabolcs Éva és Foghtűy Krisztina ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiatörténeti Tanszék. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2010. - 163 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2009. dec. 10-én "A múzeumok szerepe a múzeumpedagógiai képzésben" címmel rendezett szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-017-0 fűzött
múzeumpedagógia
069.12
[AN 3125301]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11210 /2010.
   Bartók és Kodály : anno 1910 : kiállítási katalógus : [kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Zenetörténeti Múzeumában ..., 2010. június 3 - augusztus 31.] = Bartók and Kodály : anno 1910 : an exhibition catalogue / [... rend. ..., írta és szerk. ... Vikárius László, Baranyi Anna] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet. - Budapest : MTA ZTI, 2010. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88451-6-0 fűzött : 2000,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3103510]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2010.
   Dohnányi Ernő emlékkiállítás : [Dohnányi Ernő halálának 50. évfordulóján az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumának kiállítása ..., 2010. június 3 - 2010. augusztus 31.] = Ernst von Dohnányi memorial exhibition / [rend. Gombos László]. - [Budapest] : [MTA ZTI], [2010]. - 26, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88451-5-3 fűzött : 990,- Ft
Dohnányi Ernő (1877-1960)
Magyarország - zeneszerző - komolyzenei előadó - zongora - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Dohnányi_E. *** 786.2.071.2(439)(092)Dohnányi_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3105900]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2010.
Fuchs-Gamböck, Michael (1965-)
Lady Gaga (magyar)
   Lady Gaga / Michael Fuchs-Gamböck, Thorsten Schatz ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 199 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
Diszkogr.: p. 187-194.
ISBN 978-963-629-659-9 fűzött : 1999,- Ft
Lady Gaga (1983-)
Egyesült Államok - popzenész - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Lady_Gaga
[AN 3115198]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2010.
Hála József (1949-)
   "Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül..." : a dudáról és dudásokról az ipolysági kanászhangverseny századik évfordulója alkalmából / Hála József, G. Szabó Zoltán. - Budapest : Timp, 2010. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-132. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9614-78-9 kötött : 2990,- Ft
duda - magyar néprajz - magyar népzene
788.91.031.4(439) *** 398.8(=945.11) *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3105011]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2010.
Myers, Ben (1976-)
Muse (magyar)
   Muse : az Univerzum lüktetése / Ben Myers. - Budapest : Silenos, 2010. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 230-232.
ISBN 978-963-88524-5-8 fűzött : 2000,- Ft
Muse (együttes)
rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(410)Muse
[AN 3124305]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11215 /2010.
Bloom, Ronny
Supernatural boys (magyar)
   Az Alkonyat-filmek szuper srácai : hollywoodi szépfiúk, akik kiégetik a mozivásznat : a sztárok titkai / írta Ronny Bloom ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 160 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-645-2 fűzött : 1699,- Ft
Egyesült Államok - színész - 21. század - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)
[AN 3120783]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2010.
Dashman, Josi
Supernatural girls (magyar)
   Az Alkonyat-filmek szuper csajai : Hollywood legjobb csajai, akik csodásan festenek a vörös szőnyegen : stílusos sztárpalánták / írta Josi Dashman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 159 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-646-9 fűzött : 1699,- Ft
Egyesült Államok - színész - 21. század - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)
[AN 3120741]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2010.
   Színházfesztivál kívül-belül : a POSZT tíz esztendeje / [szerk.] Mészáros B. Endre ; [kiad. Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofi Közhasznú Kft.]. - [Pécs] : Pécsi Orsz. Szính. Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft., [2010]. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9353-0 fűzött
Pécsi Országos Színházi Találkozó
Magyarország - Pécs - színházművészet - fesztivál - ezredforduló
792(439)"200" *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 3125937]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2010.
Vaz, Mark Cotta
Twilight: the complete illustrated movie companion (magyar)
   Twilight : alkonyat : kulisszatitkok : illusztrált nagykalauz a filmhez / Mark Cotta Vaz ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 141 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-245-128-2 kötött : 3999,- Ft
Hardwicke, Catherine (1955-). Twilight
mozifilm - album - ifjúsági könyv
791.43.071.1(73)(092)Hardwicke,_C. *** 791.43(02.053.2)
[AN 3123395]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2010.
Williams, Mel (1962-)
The Twilight boys (magyar)
   Az Alkonyat-fiúk : a legklasszabb srácok / Mel Williams ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-683-4 fűzött : 2199,- Ft
Egyesült Államok - színész - 21. század - mozifilm - ifjúsági könyv - fényképalbum
791.43.071.2(73)(092)(084.12) *** 791.43(02.053.2)
[AN 3121169]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11220 /2010.
Ács Péter (1957-)
   A központi skandináv nyelvek történetének vázlata a kezdetektől a reformációig / Ács Péter, Baksy Péter. - Budapest : ELTE BTK Germanisztikai Int., 2010. - 197 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 54.)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-284-151-9 fűzött
nyelvtörténet - északi germán nyelvek
803.95-8(075.8)
[AN 3117123]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2010.
   Alapfokú írásbeli feladatok : angol : [B1] / [kész. BME Idegennyelvi Központ Angol Nyelvi Csoport]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2010. - 61 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88427-5-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3121189]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2010.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 1 : olasz munkafüzet : közös európai referenciakeret A1-A2 / Bernátné Vámos Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6201-7 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3107015]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2010.
Bridges, Claire P.
   Angol nyelvtan magyaroknak vázlatosan / Claire P Bridges. - Budapest : Tankönyvmester, cop. 2010. - 256 p. ; 30 cm
keretcím: Clarissabooks
ISBN 978-963-275-098-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3112731]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2010.
Félúton Konferencia (5.) (2009) (Budapest)
   Félúton 5 : az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája : 2009. április 22-23. / [szerk. Illés-Molnár Márta et al.]. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Nyelvtud. Doktori Iskola, 2010. - 215 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-309-7 fűzött
nyelvészet
800
[AN 3125645]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2010.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8506-4 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3126208]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2010.
Goto Fumiyo
   Hiragana és katakana : japán írás munkafüzet = Hiragana - katakana renshūchō / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2010. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-9700-2 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3124967]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2010.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2000. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7712-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3125511]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2010.
Halász Renáta
   "Hogy tetszik lenni?" : magyar orvosi szaknyelv kezdőknek : Hungarian for medical purposes for beginners : Medizinische Fachsprache ungarisch für Anfänger / Halász Renáta. - Pécs : Halász R., 2010. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9941-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 61
[AN 3109655]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2010.
   Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 399 p. ; 22 cm
Kész. a "Reggeli újság mindentudó lexikona és idegenszavak szótára" (Ujvidék : Reggeli újság,1941) anyagából
ISBN 978-963-9778-00-9 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3135066]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2010.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit. - [Budapest] : Aula, 2009, cop. 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9698-78-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)(076)=945.11
[AN 3127989]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2010.
Lengyel Anita
   Tame your monsters: listening : felkészítő könyv a középfokú angol nyelvvizsgák és érettségi vizsgák hallgatási feladataihoz / Lengyel Anita. - [Kiskőrös] : Griffin, 2010. - 120 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89047-1-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3112139]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2010.
Lengyel Anita
   Tame your monsters: reading : félkészítő könyv a középfokú angol nyelvvizsgák és érettségi vizsgák írásbeli szövegértési feladataihoz / Lengyel Anita. - [Kiskőrös] : Griffin, 2010. - 124 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89047-3-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3112006]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2010.
Lengyel Anita
   Tame your monsters: speaking : felkészítő könyv a középfokú angol nyelvvizsgák és érettségi vizsgák szóbeli kommunikációs részéhez / Lengyel Anita ; [... ill. Adorján Zalán]. - [Kiskőrös] : Griffin, 2010. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89047-0-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3112074]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2010.
Lengyel Anita
   Tame your monsters: writing : felkészítő könyv a középfokú angol nyelvvizsgák és érettségi vizsgák írásbeli fogalmazási feladataihoz / Lengyel Anita. - [Kiskőrös] : Griffin, 2010. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89047-2-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3111977]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Budapest : Akad. K., 2010. - [18], 1336 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8955-0 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3126290]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2010.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kéziszótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 4. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2000. - [20], 1268, [40] p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8954-3 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3126279]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2010.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2010, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8117-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3127901]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2010.
Maros Judit
   Kon-takt 1 : Lehrbuch / Maros Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6036-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3107026]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2010.
   Muravidéki iskolák és könyvtárak az anyanyelv megmaradásáért = Šole in knjižnice v Prekmurju za ohranitev maternega jezika / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Hetés Kultúregyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. ; Göntérháza : Hetés Kultúregyes., 2010. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87921-9-8 fűzött
Szlovénia - Muravidék - magyar nyelv - nyelvhasználat - határon túli magyarság - oktatáspolitika - ezredforduló
809.451.1-07 *** 316.347(=945.11)(497.12Muravidék) *** 376.74(=945.11)(497.12Muravidék) *** 37.014.5(497.12)"200"
[AN 3116886]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2010.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5565-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3106984]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2010.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2006 [!2010]. - XIX, 1583 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8931-4 kötött
 (hibás ISBN 963-05-8256-3)
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3125781]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2010.
   Spanyol - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : spanyol A1, A2, B1, B2 : [14 témakör szókincse a sikeres érettségihez és nyelvvizsgához] / [szerk. Kétszery Anikó, Tímár Imola]. - Budapest : Akad. K., 2010. - 108 p. ; 22 cm
Gerinccím: Tematikus nyelvvizsgaszótár : spanyol
ISBN 978-963-05-8852-2 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 806.0(079.1)=945.11
[AN 3112128]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2010.
Takács Erika
   Angol - magyar kéziszótár / Takács Erika. - Bőv., jav. kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-09-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3134958]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2010.
Takács Erika
   Magyar - angol kéziszótár / Takács Erika. - Bőv., regiszteres kiad., utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2010]. - 575 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-10-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3134999]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2010.
Varga Zsigmond József (1918-1997)
   Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv / Varga Zsigmond J. ; átd. és szerk. Győri István. - 4. kiad. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2010. - 416 p. ; 30 cm. - (A Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványai, ISSN 1788-6961 ; 33.). (Sárospataki Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-7540 ; 3.)
ISBN 978-963-88090-4-9 kötött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3124260]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11246 /2010.
Czjzek, Eva (1923-2003)
   A költészet jelenléte : in memoriam Czjzek Éva / ... összeáll. Hafner Zoltán. - Budapest : Vigilia, 2010. - 75, [2] p. : ill. ; 20 cm
Czjzek, Roman verseivel
ISBN 978-963-9920-14-9 fűzött : 1200,- Ft
Czjzek, Eva (1923-2003)
Ausztria - fordító - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életútinterjú
82.03(=945.11)(436)(091)Czjzek,_E.
[AN 3109063]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2010.
   Dal testo alla rete : [letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive] : atti e documenti del convegno internazionale per dottorandi : Budapest, 22-24 aprile 2010 / a cura di Endre Szkárosi e József Nagy ; org. dall'Atelier Itadokt Università degli Studi Eötvös Loránd ... - Budapest : Dip. di Italianistica della Univ. degli Studi Eötvös L. : Atelier Itadokt, 2010. - 429, [7] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-157-1 fűzött
Olaszország - Magyarország - olasz irodalom története - történelem - művelődéstörténet
850(091) *** 945 *** 930.85(439) *** 930.85(45)
[AN 3115685]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2010.
   Idegen költők - örök barátaink : világirodalom a magyar kulturális emlékezetben / szerk. Gárdos Bálint [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2010. - 273 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2009. jún. 26-27-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-312-7 fűzött : 2700,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - összehasonlító irodalomtudomány
82.091 *** 894.511.091
[AN 3120713]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2010.
   Nyelvek találkozása a fordításban : doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére / szerk. Károly Krisztina és Fóris Ágota. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-012-5 fűzött
fordítás - emlékkönyv
82.03
[AN 3125275]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11250 /2010.
Ćurković-Major, Franciska (1948-)
   Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai / Ćurković-Major Franciska. - Miskolc : ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (Szabó Lőrinc füzetek, ISSN 1586-8087 ; 10.)
Bibliogr.: p. 145-152.
ISBN 978-963-661-901-5 fűzött
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - Adria vidéke - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Szabó_L. *** 908.262.3
[AN 3122878]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2010.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Titkok egy élet/mű-ben : Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése / Kabdebó Lóránt. - Miskolc : ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010. - 95 p. : ill. ; 23 cm. - (Szabó Lőrinc füzetek, ISSN 1586-8087 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-930-5 fűzött
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szabó_L.
[AN 3122968]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2010.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Megtörtént szövegek : esszék, tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról / Kenyeres Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2010. - 281 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8939-0 kötött
magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 3111150]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2010.
   Semmi mozdulat most : [Mikszáth Kálmán összes fényképe, válogatott ábrázolások] / [... összeáll., szerk. és az utószót írta Debreceni Boglárka] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2010. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-9401-71-6 kötött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - fényképalbum
894.511(092)Mikszáth_K.(084.12)
[AN 3118184]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2010.
Szabó Dezső (1969-)
   Wechselwirkungen der Medien und der Literatur : der Pester Lloyd als Vermittler zwischen der deutschen und der ungarischen Literatur, 1918-1933 / von Dezső Szabó. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2009. - 202 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 55.)
Bibliogr.: p. 191-202.
ISBN 978-963-284-118-2 fűzött
Pester Lloyd, ISSN 0201-0550
Magyarország - irodalmi kölcsönhatás - magyar irodalom története - német irodalom története - folyóirat - két világháború közötti időszak
894.511(091)"191/193" *** 830(091)"191/193" *** 894.511.091"191/193" *** 830.091"191/193" *** 050(439)Pester_Lloyd
[AN 3117044]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11255 /2010.
All that glitters (magyar)
   Nem mind arany.. ; Max döntése / ford. Varga Csaba Béla. - Budapest : Egmont, 2010. - 114 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Max out. - keretcím: Ben 10 alien force. - A borítófedelén számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-629-715-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3115548]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2010.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 257 p. ; 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3135014]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2010.
Banks, Iain Menzies (1954-)
Inversions (magyar)
   Ellentétek / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-92-2 : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3119327]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2010.
Blackman, Malorie (1962-)
The stuff of nightmares (magyar)
   Rémálom a vonaton / Malorie Blackman ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89013-3-0 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3122745]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2010.
Block, Lawrence (1938-)
A ticket to the boneyard (magyar)
   Hosszú út a sírkertbe / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2010. - 275 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat)
ISBN 978-963-9868-90-8 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3118711]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2010.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2010. - 367 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2846-9 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 159.922.7 *** 615.851.84
[AN 3103361]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2010.
Boomsma, Christien (1969-)
Zuus voor één nacht (magyar)
   Boszorkányvér / Christien Boomsma ; [ford. Tálasi Zsófia]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 295, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88811-9-9 fűzött : 2900,- Ft
holland irodalom - ifjúsági irodalom
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3122679]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2010.
Bussell, Darcey (1969-)
Magic ballerina (magyar)
   Bűvös balettcipő / Darcey Bussell ; [... ford. Bernáth Lilla]. - Nyíregyháza : Elektra Kv., 2010-. - ill. ; 20 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3121106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dorka és a Diótörő. - 2010. - 91, [4] p.
ISBN 978-963-9952-64-5 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3121137] MARC

ANSEL
UTF-811263 /2010.
Chapeau, Thierry (1969-)
La légende du sapin (magyar)
   Fenyőlegenda : mese egy elzászi monda alapján / Thierry Chapeau ; ford. Finy Petra. - Budapest : Csimota, 2010. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-34-5 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3118315]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2010.
Child, Lee (1954-)
61 hours (magyar)
   61 óra / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2010]. - 358 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-234-8 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3103310]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2010.
Christopher, Nicholas (1951-)
The bestiary (magyar)
   Bestiárium / Nicholas Christopher ; [ford. Radnóti Alice]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 305 p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9828-58-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3106024]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2010.
Coben, Harlan (1962-)
The innocent (magyar)
   Az ördög játszótere / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-86-0 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3135087]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2010.
Coben, Harlan (1962-)
Tell no one (magyar)
   Senkinek egy szót se / Harlan Coben ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 317 p. ; 21 cm
Megj. "El ne áruld senkinek" címmel is
ISBN 978-963-9943-93-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3136527]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2010.
Complots capitaux d'hier et d'aujourd'hui (magyar)
   Összeesküvések könyve : paranoid történelem / szerk. Olivier Delcroix ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 276, [4] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-87357-9-9 fűzött : 2670,- Ft
francia irodalom - összeesküvés - elbeszélés - antológia
840-32(082)=945.11 *** 327.88(0:82-32)
[AN 3105973]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2010.
De la Cruz, Melissa (1971-)
Blue bloods (magyar)
   Rettegés / Melissa de la Cruz ; [ford. Réti Viki]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 286 p. ; 21 cm. - (Kékvérűek sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9943-65-0 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3120113]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2010.
Dowd, Siobhan
The London Eye mystery (magyar)
   A londoni óriáskerék rejtélye / Siobhan Dowd ; [ford. Szabados Tamás]. - [Budapest] : Pongrác, 2010. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89013-2-3 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3122784]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2010.
Elliot, Rachel
Fishy business (magyar)
   Gyanús ügylet / Rachel Elliot ötlete alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 115 p. ; 20 cm. - (H₂O: just add water! ; 2.)
ISBN 978-963-629-607-0 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116427]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2010.
Elliot, Rachel
No ordinary girl (magyar)
   Nem mindennapi lány / Rachel Elliot ötlete alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 115 p. ; 20 cm. - (H₂O: just add water! ; 1.)
ISBN 978-963-629-606-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116418]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2010.
Elliot, Rachel
Sequins for Sea Queen (magyar)
   A sellőnapló / Rachel Elliot ötlete alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 114 p. ; 20 cm. - (H₂O: just add water! ; 4.)
ISBN 978-963-629-609-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116439]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2010.
Elliot, Rachel
A sleepover tail (magyar)
   A pizsamaparti / Rachel Elliot ötlete alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2010. - 116 p. ; 20 cm. - (H₂O: just add water! ; 3.)
ISBN 978-963-629-608-7 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116432]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2010.
Follett, Ken (1949-)
Fall of giants (magyar)
   A titánok bukása : Évszázad-trilógia 1. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2010. - 968 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-430-6 kötött : 4790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-429-0)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3094800]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2010.
Francis, Patry
The liar's diary (magyar)
   Egy hazug nő naplója / Patry Francis ; [ford. Kecskés Eszter]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-56-8 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3119387]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2010.
Franklin, Ariana
The mistress of the art of death (magyar)
   Cambridge-i vérvád / Ariana Franklin ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-89-6 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3120158]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2010.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2055-5 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3126225]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2010.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Mary Barton (magyar)
   Szerelem és gyötrelem : Mary Barton története / Elizabeth Gaskell ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Lazi, cop. 2010. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-122-2 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3118638]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2010.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Cerulean sins (magyar)
   Égkék bűnök / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - Budapest : Agave Kv., 2010, cop. 2007. - 485 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 11.)
ISBN 978-963-7118-72-2 fűzött : 3180,- Ft : 12,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3135076]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2010.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Circus of the damned (magyar)
   A kárhozottak cirkusza / Laurell K. Hamilton ; [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - Budapest : Agave Kv., [2010], cop. 2004. - 326 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász ; 3.)
ISBN 978-615-5049-01-9 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3128474]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2010.
Harrison, Harry (1925-)
Winter in Eden (magyar)
   Fagyos Éden / Harry Harrison ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2010. - 460 p. : ill. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-60-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3108238]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2010.
Heinlein, Robert Anson (1907-1988)
The moon is a harsh mistress (magyar)
   A Hold börtönében / Robert A. Heinlein ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Metropolis Media : Ulpius-ház, 2010. - 421 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87357-8-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3108437]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2010.
Hill, Melissa (1974-)
Before I forget (magyar)
   Míg el nem felejtem / Melissa Hill ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-61-2 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-3994-36-12)
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3119504]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2010.
Jones, Edward P.
The known world (magyar)
   Az ismeretlen világ / Edward P. Jones ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 395 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-78-0 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3119427]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2010.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der kleine Mann und die kleine Miss (magyar)
   Emberke meg a kislány / Erich Kästner ; [ford. Bor Ambrus] ; [Horst Lemke rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra Kiadó, 2010. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8849-3 kötött : 2390,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3127873]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2010.
King, M. C.
Greetings from Brazil (magyar)
   Üdv Brazíliából! / írta M. C. King ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 91 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana. A turné ; 3.)
ISBN 978-963-629-654-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116482]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2010.
King, M. C.
Live from London (magyar)
   Élőben Londonból! / írta M. C. King ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 91 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana. A turné ; 4.)
ISBN 978-963-629-655-1 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116519]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2010.
Kiss Zsuzsánna (1965-)
   Búnak bohócai : Lear magyar köntösben / Kiss Zsuzsánna ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Protea Kult. Egyes., 2010. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-436. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88638-1-2 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616). King Lear
műfordítás - angol irodalom - magyar irodalom története - dráma
820-2=945.11 *** 82.03 *** 894.511.032
[AN 3122729]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2010.
Lauren, Jillian
Some girls (magyar)
   A szultán háremében / Jillian Lauren ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9943-77-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3120170]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2010.
Loggia, Wendy
Camp rock 2: the final jam (magyar)
   Rocktábor 2 : záróbuli : regény a Disney csatorna filmje alapján / ... Wendy Loggia írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-545-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116317]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2010.
Margitay Zsolt (1986-)
   1000+21 : aranyköpések hírességektől / Margitay Zsolt. - Budapest : Scolar, 2010. - 209 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-197-9 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84(082)=945.11
[AN 3124299]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2010.
Marr, Melissa (1974-)
Wicked lovely (magyar)
   Veszélyes játék / Melissa Marr ; [ford. Réti Viki]. - Budapest : Kelly, [2010]. - 302 p. ; 21 cm. - (Tündérvilág sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9943-67-4 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3120061]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2010.
McNaught, Judith (1944-)
Night whispers (magyar)
   Szerelmes éjszakák / Judith McNaught ; [ford. Bondor-Horváth Kata]. - Budapest : General Press, [2010]. - 356 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-232-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3110225]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2010.
Mitterer, Erika (1906-2001)
   Das Sichere : religiöse Gedichte = A bizonyosság : vallásos költemények / Erika Mitterer ; ... übersetzt von János Barta ; [... Ausw. von Martin G. Petrowsky] ; [... Nachw. von Márta B. Gaál]. - Székesfehérvár : Prohászka, 2010. - 56 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-86447-8-7 kötött
osztrák irodalom - vallásos irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14(436).02=945.11 *** 244(0:82-14)
[AN 3115341]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2010.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Lullaby (magyar)
   Altató / Chuck Palahniuk ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, 2010. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-159-9 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3103445]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2010.
Paradox (magyar)
   Paradoxon ; Szerelősegédek / ford. Varga Csaba Béla. - Budapest : Egmont, 2010. - 121 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Plumbers' helpers. - A borítófedelén számozási adatként: 2. - keretcím: Ben 10 alien force
ISBN 978-963-629-716-9 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3115599]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2010.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2010. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3127846]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2010.
Pratchett, Terry (1948-)
Equal rites (magyar)
   Egyenjogú rítusok / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 264 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9890-76-3 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3128167]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2010.
Preston, Douglas (1956-)
Mount dragon (magyar)
   Halálos kísérlet / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2010]. - 422 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-231-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3110612]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2010.
Rojas, Fernando de (1461?-1541)
Tragicomedia de Calixto y Melibea : La Celestina (magyar)
   Celestina : Calisto és Melibea tragikomédiája / Fernando de Rojas ; ford. Szőnyi Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2010. - 207 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062)
ISBN 978-963-9955-16-5 fűzött
spanyol irodalom - dráma
860-2=945.11
[AN 3137262]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2010.
Singh, Nalini (1977-)
Angels' blood (magyar)
   Angyalvér : angyali vadász : [1. kötet] / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Dark Egmont, 2010. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-629-658-2 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3116358]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2010.
Verne, Jules (1828-1905)
De la Terre à la Lune (magyar)
   Utazás a Holdba ; Utazás a Hold körül : két regény / Jules Verne ; [ford. Kilényi Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010. - 460 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Egys. cím: De la Terre à la Lune ; Autour de la Lune
ISBN 978-963-245-166-4 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3111053]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2010.
Weis, Margaret
Dragons of the dwarven depths (magyar)
   A törpetárnák sárkányai : [Elveszett krónikák I. kötet] / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, 2010. - 466 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-9890-66-4 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3118751]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2010.
West, Tracey (1965-)
A brand-new brawl (magyar)
   Új társak / írta Tracey West ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 99 p. ; 20 cm. - (Harcra fel! ; 4.)
keretcím: Bakugan : battle brawlers
ISBN 978-963-629-543-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3115745]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2010.
West, Tracey (1965-)
Party crashers (magyar)
   Hívatlan vendégek / írta Tracey West ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (Harcra fel! ; 3.)
keretcím: Bakugan : battle brawlers
ISBN 978-963-629-542-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3115724]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2010.
Wilson, Jacqueline
Starring Tracy Beaker (magyar)
   Tracy Beaker, a sztár / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt rajz. ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2010. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-010-6 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3110547]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2010.
Winslow, Don (1953-)
Savages (magyar)
   Barbár állatok / Don Winslow ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2010. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-94-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,3 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3117898]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2010.
Wood, Maryrose
The poison diaries (magyar)
   Méreg naplók / Maryrose Wood Northumberland hercegnőjének ötlete nyomán. - [Debrecen] : Lybrum, cop. 2010. - 219 p. ; 21 cm
Ford. Hudácskó Brigitta. - Gerinccím: Méregnaplók
ISBN 978-963-89019-0-3 fűzött : 2480,- Ft
 (hibás ISBN 963-89019-0-3)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3106845]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2010.
Yovanoff, Brenna
The replacement (magyar)
   Az elcserélt / Brenna Yovanoff ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2010. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-627-968-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3116983]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11311 /2010.
Arany László (1844-1898)
   Fehérlófia : [népmesék Arany László, Benedek Elek és Illyés Gyula feldolgozásában] / [Hajnal Gabriella illusztrációival]. - Budapest : Osiris, 2010. - 137, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-276-171-8 kötött : 3180,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3101352]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2010.
Békés Pál (1956-2010)
   Viola violával / Békés Pál ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2010. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 2.)
ISBN 978-963-11-8850-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3113382]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2010.
Beregi Demjén Tibor (1931-)
   Szirtemberek / Beregi Demjén Tibor. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 165 p. ; 19 cm. - (Emberi mifélék)
ISBN 978-963-9984-27-1 fűzött : 3140,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3111601]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a hátizsákban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2010. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5023-04-0 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3106819]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Micsoda idő! / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-06-4 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3106869]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-07-1 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3106857]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2010.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2010. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5023-08-8 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3106835]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2010.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - 5. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2010. - 200, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-929-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3106889]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2010.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2010], cop. 1992. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2587-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3124319]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2010.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Majorana helyzetjelentése a tökéletes boldogságról : versek / Böszörményi Zoltán ; [ill. Részegh Botond]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-254-318-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3111362]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2010.
Csondor Kata
   Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn / Csondor Kata. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2010. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9328-8 kötött : 2290,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3120820]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2010.
Czike Sándor (1929-)
   Szobalány Bombayben / Czike Sándor. - Budapest : Accordia, 2010. - 152 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9824-99-7 fűzött : 1590,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3106084]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2010.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Beszélgetek az Úrral : 21. századi imák / Döbrentey Ildikó. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért : Luther : Ekhó, cop. 2010. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-18-5 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3126243]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2010.
Eliza Beth
   Anyatanya, avagy Kiragadott pillanatok / Eliza Beth. - [Budapest] : Garbo K., [2010]. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-02-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3113374]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2010.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér naplója avagy Feljegyzések a gödöllői kastélyból / Faludi Ildikó, Reményi Márton ; [ill. Ferenc Tamás] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Múzeum. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Múz., 2010. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-87853-3-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3106099]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2010.
Gárdos Péter (1948-)
   Hajnali láz : regény / Gárdos Péter. - Budapest : Olvasósarok, 2010. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9912-24-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3113415]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2010.
Gyenge Vali (1933-)
   Barátnők / Gyenge Vali. - Budapest : Mega Kft., 2010. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0039-6 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3121352]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2010.
Haffner Orsolya
   Ahogy a felnőttek mondanák / Haffner Orsolya. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-29-6 fűzött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom
894.511-93
[AN 3112520]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2010.
Harmati Miklós (1943-)
   Az új napszámoshoz : versek / Harmati Miklós. - [Badacsonytomaj] : Harmati M., 2010. - 78 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3120655]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2010.
Harsányi Iván (1930-)
   A zöld oroszlán és más mesék / Harsányi Iván. - Pécs : Harsányi I. barátai, 2010. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-9449-0 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3117027]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2010.
Illés Györgyi (1968-)
   Beszéd utca 3 / Illés Györgyi ; Nagy Áron rajz. - Budapest : Naphegy K., 2010. - 61, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9869-13-4 fűzött : 2490,- Ft
logopédia - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 376.36
[AN 3103986]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2010.
Iron, Agnes B.
   Nehéz eset / Agnes B. Iron. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-46-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3113381]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2010.
Jásdi István
   Szerenád a szőlőben / Jásdi István ; [graf. Potyondi János] ; [fotók Szalai Zoltán, Tamás Ervin]. - Csopak : Jásdi Pince Kft., 2010. - 179 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-9935-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3101163]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2010.
Kaiser Attila László
   Sziámi délibáb / Kaiser Attila László. - Sopron : Novum Pro, cop. 2010. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-51-7 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3108125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 524 p.
ISBN 978-963-9916-52-4
[AN 3108141] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 552 p.
ISBN 978-963-9916-53-1
[AN 3108156] MARC

ANSEL
UTF-811335 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [ill. Rigler György]. - Budapest : Ciceró, 2010. - 85, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-714-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3107211]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - Budapest : Osiris, 2010. - 242, [2] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-172-5 fűzött : 980,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3124280]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2010.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás Faremidóba ; Capillária / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2010. - 197, [4] p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei)
ISBN 978-963-07-9014-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3126309]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2010.
Kecskés József (1937-)
   Kézenfogva : versek / Kecskés József ; [ill. Szűcs István Miklós]. - Balatonkenese : Kecskés J., 2010. - 69, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0038-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3106132]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2010.
Kersák József
   A meggyötört virágzás / Kersák József. - Komló : [Kersák J.], 2010. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9871-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3108154]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2010.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2464-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3125720]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2010.
Koblencz József (1921-)
   A visszatekintő vallomásai / Kóbor József. - [Budapest] : Kairosz, 2010, cop. 2008. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-177-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3117789]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2010.
Kopor Tihamér
   A folyondár / Kopor Tihamér. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-73-3 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3110625]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2010.
Kovács József Hontalan (1950-)
   A cet háta / Kovács József Hontalan. - [Agárd] : Alkotóház, 2010. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88142-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3121335]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2010.
Krasznay Péter (1830-1916)
   Krasznay Péter naplójegyzetei, 1861-1916 / [szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Takács Péter] ; [a bev. tanulmányt írta Takács Péter]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2010. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 38.)
ISBN 978-963-7240-70-6 kötött
ISBN 978-963-7240-70-6 fűzött
Szabolcs vármegye - magyar irodalom - helytörténet - napló
894.511-94 *** 943.916.3(093)
[AN 3106319]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2010.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - Budapest : Európa, 2010. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9009-3 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 3112426]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2010.
Magasházi Virág
   Művészpalánták / Magasházi Virág. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2010. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-36-3 fűzött : 2710,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3120982]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2010.
Márai Sándor (1900-1989)
   Köhögni szabad? : publicisztika, 1934-1936 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2010. - 455 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-235-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3110409]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2010.
Marsh, Evelyn
Lopakodó halál (új kiadása)
   Áruló nyomok / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Anuket, [2010], cop. 1991. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-95-5 fűzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3118877]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2010.
   Mátyás király Palotán / Fakász Tibor [et al.] ; ill. Nikolausz Krisztián. - Várpalota : Szindbád, 2010. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88868-0-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3110438]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2010.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Zoknimanó karácsonya / Miklya Luzsányi Mónika ; ill. Szalma Edit. - Budapest : Egmont, 2010. - [22] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-629-635-3 kötött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3113413]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2010.
   Mikor igyak, mikor ne? : magyar írók novellái a borról / [... vál., összeáll. és szerk. Kőrössy P. József]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2010. - 263, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 978-963-99960-3-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - bor - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 663.2(0:82-32)
[AN 3128025]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2010.
Móri Hanna
   Zahiromka lombiktörténete / Móri Hanna. - Debrecen : TBMM K., 2010. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-9470-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - blog - memoár
894.511-94
[AN 3110642]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2010.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Papa, ne már! : Samu és papa / Nógrádi Gábor ; [Pikler Éva ill.]. - Budapest : Móra, 2010. - 134, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8853-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3118151]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2010.
Pálfi Krisztina
   Színes világ / [versek, szövegek Pálfi Krisztina ...] ; [zene] Apacuka Zenekar ; [ill. ... P. Szathmáry István]. - [Göd] : Rézbong K., 2010. - 39 p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD
ISBN 978-963-06-9652-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3125971]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2010.
Pozsár Edit
   Pepi kalóz és az elrabolt királylány / Pozsár Edit ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - Budapest : Móra, 2010. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 1.)
ISBN 978-963-11-8829-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3113385]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2010.
Shelley, Duncan (1969-)
   Az elme gyilkosai II : a téboly katonái / Duncan Shelley. - 2. bőv. kiad. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2010. - 360 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89067-0-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3125444]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2010.
Spiró György (1946-)
   Tavaszi Tárlat : regény / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2010. - 285 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2841-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3103557]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2010.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca / Szerb Antal. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1942. - 434, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2509-3 kötött : 2990,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - történelem - esszé - történelmi regény
894.511-94 *** 894.511-311.6 *** 944"177/179"(0:82-94)
[AN 3125554]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2010.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 15. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
Az utószót írta Hegedüs Géza
ISBN 978-963-14-2460-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3125695]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2010.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3125706]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2010.
Szilágyi Mihály
   Dél királynője : kisregény / Szilágyi Mihály. - Szekszárd : Babits, 2010. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9556-65-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3118162]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2010.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Miként a csillagok : négy történelmi regény / Tóth-Máthé Miklós. - Budapest : Kálvin, 2010. - 575 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Isten trombitájaÞ; "Megszámlálta futásodat..."Þ; Élet zsoltárhangraÞ; A szabadság nótáriusa
ISBN 978-963-558-159-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3112481]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2010.
Tuza Tibor (1940-)
   Ízek szikrái : válogatott versek / Tuza S. Tibor. - Sopron : Novum Eco, cop. 2010. - 525, [14] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9897-91-5 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3118084]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2010.
Váradi Z. Ferenc (1926-)
   Rések a bástyán avagy Voltak még hibák, elvtársak / Váradi Z. Ferenc. - Budapest : Móra, 2010. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8857-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - Rákosi-korszak - memoár
894.511-94
[AN 3110645]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2010.
Varga M. János
   Epifrázisok / Varga M. János. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 176 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5014-01-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3110531]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2010.
Varga M. János
   Az ÉSZ törvénye : az életkor-szabályozás regénye / Varga M. János. - Budapest : Ad Librum, cop. 2010. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-00-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3110550]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2010.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2010. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2611-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3125735]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2010.
Wanderer János
   Akik felett mindig kék az ég : novellák, elbeszélések / Wanderer János ; [ill. Benedek Eszter]. - Budapest : Ad Librum, 2010. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5014-35-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3111001]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2010.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A teljesség felé / Weöres Sándor. - Budapest : Tericum, [2010], cop. 2000. - 140, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-8453-09-9 kötött : 1870,- Ft
894.511-84 *** 894.511-96
[AN 3124261]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11370 /2010.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
Thomas the hero (magyar)
   Thomas, a hős / W. Awdry meséje nyomán. - Budapest : Egmont, 2010. - [34] p. : ill., színes ; 22x30 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-726-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3115829]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2010.
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-590-5 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3117395]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2010.
Berrios, Frank
Heavy metal mater & other tall tales (magyar)
   Matuka titkos élete : [3 szupersztori] / Disney, Pixar ; Frank Berrios adaptációja. - Budapest : Egmont, 2010. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Verdanimációk ; keretcím: Cars toon
ISBN 978-963-629-583-7 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3113409]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2010.
Bieber, Hartmut
Guck mal! Such mal! (magyar)
   Óriásböngésző : nézz, láss, keress! / Hartmut Bieber ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kvk., 2010. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-9737-92-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3113393]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2010.
Brockamp, Melanie
Mein Märchen-Wimmelbuch (magyar)
   Meseböngésző / Melanie Brockamp ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-9737-91-4 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3111438]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2010.
   Csodás hercegnőmesék. - Budapest : Egmont, 2010-. - 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118208]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hamupipőke és az elveszett egerek / írta E. C. Llopis ; ill. ... Michael Inman. Arielle, és a kis delfin / írta Lyra Spenser ; ill. ... Andrea Cagol. - 2010. - 48 p. : ill., színes
Cinderella and the lost mice
Ariel's dolphin adventure
ISBN 978-963-629-647-6 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118249] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csipkerózsika, és a kedves sárkány / írta Barbara Bazaldua ; ill. ... Gabriella Matta. Belle bátor kiskutyája / írta Barbara Bazaldua ; ill. ... Marco Colletti és Elena Naggi. - 2010. - 48 p. : ill., színes
Aurora and the helpful dragon
Belle and the castle puppy
ISBN 978-963-629-648-3 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118929] MARC

ANSEL
UTF-811376 /2010.
Dora the explorer: summer annual 2009 (magyar)
   Dóra, a felfedező nagykönyve : [történetek, feladatok, fejtörők és angol szavak] / [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2010. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-047-5 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3117470]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2010.
   Erdély : kifestő és foglalkoztató / [graf. Bányai Tamás]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [32] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-9737-95-2 fűzött : 890,- Ft
Erdély - művelődéstörténet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 930.85(439.21)(02.053.2)
[AN 3120378]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2010.
   Formák. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 23 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9972-58-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3113419]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2010.
Gábor Emese (1973-)
   Téli mondókák / Gábor Emese rajz. - Budapest : Manó Kv., 2010. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9737-97-6 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3111336]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2010.
Hannah Montana annual 2011 (magyar)
   Hannah Montana nagykönyve 2 : [tesztek, fejtörők, játékok] / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2010. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-682-7 fűzött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3117623]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2010.
Horse, Harry
Little rabbit goes to school (magyar)
   Kisnyuszi suliba megy / Harry Horse ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2010]. - [32] p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-643-219-5 fűzött : 1800,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3110325]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2010.
Hutta, K. Emily
   Micimackó : az erdő meséi / Disney ; írta K. Emily Hutta ; ill. Carson Van Osten, John Kurtz ... - Budapest : Egmont, 2010-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2914019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Micimackó fája. - 2010. - 29, [2] p.
ISBN 978-963-629-597-4 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3116532] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Színes természet. - 2010. - 29, [3] p.
ISBN 978-963-629-598-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3116543] MARC

ANSEL
UTF-811383 /2010.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Blikk könyvklub ; 1.)
ISBN 978-963-629-699-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3125914]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2010.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Fame in the fast lane (magyar)
   A csini csaló / Disney, Pixar ; [írta Lisa Marsoli]. - Budapest : Egmont, 2010. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 7.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-629-599-8 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3121343]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2010.
Princess collection (magyar)
   Hercegnők olvasókönyve. - Pécs : Alexandra, 2010. - 238 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Olvassunk együtt!)
Ford. Ivancsics Irma. - keretcím: Disney hercegnők ; keretcím: Disney tanulás. - Kivágható szókártyákkal
ISBN 978-963-297-187-2 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3108643]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2010.
Schneider, Liane
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118992]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2010.
Schneider, Liane
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118895]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2010.
Schneider, Liane
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2010. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3118962]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2010.
Schuld, Kerstin M.
Hör mal, was da hupt und tuckert! (magyar)
   Hallgasd csak, mi dudál és mi pöfög! / [ill.] Kerstin M. Schuld ; [szöveg Susan Niessen]. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Szabó Lea. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-297-213-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3107123]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2010.
Schuld, Kerstin M.
Hör mal, was da kräht und quiekt! (magyar)
   Hallgasd csak, mi kukorékol és mi röfög! / [ill.] Kerstin M. Schuld ; [szöveg Susan Niessen]. - Pécs : Alexandra, 2010. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Szabó Lea. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-297-214-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3107038]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2010.
   Számok. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 23 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9972-59-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3113421]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2010.
   Színek. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2010]. - 23 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9972-57-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3113420]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2010.
Thorpe, Kiki
Dora's chilly day (magyar)
   Egy fázós nap / írta Kiki Thorpe ; ill. Stephen Savitsky ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2010. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 2.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-628-186-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3117152]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2010.
Tinker bell and the great fairy rescue (magyar)
   Csingiling és a nagy tündérmentés : [mesekönyv a rajzfilm alapján]. - Budapest : Egmont, 2010. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-643-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3121409]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2010.
Willson, Sarah
Dora's backpack (magyar)
   Dóra és a hátizsák / átd. Sarah Willson ; ill. Robert Roper ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2010. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 1.)
keretcím: Dóra, a felfedező
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3117102]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2010.
Young readers collection (magyar)
   A legnagyobb hősök olvasókönyve / Disney. - Pécs : Alexandra, 2010. - 238 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Olvassunk együtt!)
Ford. Ivancsics Irma. - keretcím: Disney tanulás. - Kivágható szókártyákkal
ISBN 978-963-297-188-9 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3108530]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11397 /2010.
And then there were 10 (magyar)
   És tízen lettek : képregénykönyv 1. / [... kész. Duncan Rouleau et al.] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Ben 10
ISBN 978-963-629-717-6 fűzött : 999,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3115627]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2010.
Ben 10 alien force annual 2010 (magyar)
   Ben 10 alien force nagykönyv : [régi és új sztorik, fejtörők] / [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Egmont, 2010. - 69, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-671-1 fűzött : 2199,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3121090]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2010.
Ben 10 returns: part 1 (magyar)
   A visszatérés 1. rész ; A visszatérés 2. rész / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: Ben 10 returns: part 2. - keretcím: Ben 10 alien force
ISBN 978-963-629-667-4 fűzött : 1499,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3120962]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2010.
The gauntlet (magyar)
   A páncélkesztyű ; Lovagok között / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - [48] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: Be-knighted. - keretcím: Ben 10 alien force
ISBN 978-963-629-668-1 fűzött : 1499,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3121058]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2010.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix le Gaulois (magyar)
   Asterix, a gall / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2010. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix kalandjai, ISSN 0865-4905 ; 1.)
ISBN 978-963-629-553-0 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6(084.11)
[AN 3107176]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2010.
Washington B. C (magyar)
   Washington hőse : képregénykönyv 2. / [... kész. Duncan Rouleau et al.] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2010. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Ben 10
ISBN 978-963-629-718-3 fűzött : 999,- Ft
képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3115673]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2010.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2010. - [180] p.
ISBN 978-963-9998-05-6 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3108187] MARC

ANSEL
UTF-8