MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2011 - 15. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2011

Created at 2011/09/02 15:21:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7712 /2011.
Jedlik Ányos Szakmai Napok (8.) (2011) (Veszprém)
   VIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok : [Veszprém, 2011. április 14-16.] : konferenciakötet / [... szerk. Bertalan Zsanett] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2011. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Veszprém) *** 082
[AN 3305685]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2011.
   Nemzeti önismeret : az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának tevékenysége, 2006-2011 / szerk. Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann. - [Budapest] : MTA M. Tudományosság Külföldön Elnöki Biz., 2011. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-508-609-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Bizottság
Magyarország - tudományos akadémia - határon túli magyarság - szórványmagyarság - tudományos élet
061.12(439) *** 001(100)(=945.11)
[AN 3304644]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7714 /2011.
Nemere István (1944-)
   A rovásírás története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2011]. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-686-7 fűzött
rovásírás - írástörténet - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3303708]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2011.
Recska Endre
   Kések, borotvák, ollók, vágó- és szúrófegyverek védjegyei : késeken, borotvákon, ollókon, vágó- és szúrófegyvereken található bejegyzett védjegyek az Osztrák - Magyar Monarchia és Magyarország területén, 1876-1945 / Recska Endre. - Budapest : Recska E. : Framing Bt., 2011. - 269 p. : ill. ; 21 cm
A bev. és a tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-963-08-1115-6 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - védjegy - vágószerszám - katalógus
003.65 *** 672.7(436/439) *** 672.7(439)
[AN 3307725]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7716 /2011.
   Klió és a médiagalaxis : tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére / [szerk. Martin József és Széchenyi Ágnes] ; [közread. az] ... Eszterházy Károly Főiskola. - Budapest : Corvina ; Eger : EKF, 2011. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6019-6 kötött
Magyarország - sajtótörténet - művelődéstörténet - tömegtájékoztatási eszköz - emlékkönyv
070(439)(091) *** 659.3(439) *** 930.85(439)
[AN 3306669]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2011.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   Tertina Mihály, a lapszerkesztő és a latin poéta / Tóth Sándor Attila. - Baja : EJF K., [2011]-. - 24 cm
Tertina Mihály (1750-1808)
Magyarország - szerkesztő - újságíró - 18. század - 19. század - író - újkori latin irodalom
070(439)(092)Tertina_M. *** 871(439)(092)Tertina_M.
[AN 3306951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Ephemerides Budenses szerkesztője s írója. - cop. 2011. - 278 p. : ill. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-86-2 fűzött
Ephemerides Budenses
[AN 3306957] MARC

ANSEL
UTF-87718 /2011.
Tóth Szabolcs Töhötöm
   Első leütés : gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek / Tóth Szabolcs Töhötöm. - Budapest : Másfél Flekk K., 2011. - XIII, 427 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 412-415.
ISBN 978-963-08-1412-6 fűzött : 4600,- Ft
újságírás
070
[AN 3306349]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7719 /2011.
   European Research Council grants in Hungary, 2007-2010 / [publ. by the Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : HAS, 2011. - 34 p. : ill., részben színes ; 20x25 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - tudós - ösztöndíj - ezredforduló
001(439)(092) *** 378.34(4-62)"200"
[AN 3307834]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7720 /2011.
Osváth Lehel
   Istenek és emberek / Osváth Lehel. - [Gyömrő] : Osváth L., [2011]. - 257 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1542-0 fűzött : 3000,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3305596]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2011.
Powell, Robert (1947-)
Christ and the Maya calendar (magyar)
   Krisztus és a maja naptár : 2012 és az Antikrisztus eljövetele / Robert Powell és Kevin Dann ; [ford. Cseri Krisztina]. - Budapest : Regulus Art Kft., 2011. - 293 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-293.
ISBN 978-963-08-1601-4 fűzött
prófécia - maják - antikrisztus - okkultizmus
133.3(399.7)(=972.6) *** 235.2 *** 133
[AN 3304420]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2011.
Webster, Richard (1946-)
Aura reading for beginners (magyar)
   Az auralátás gyakorlata : rejtett képességeink fejlesztése / Richard Webster ; [ford. Ziger Erika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2011. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-050-5 fűzött : 1400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3305996]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7723 /2011.
   Budapest V. kerületi tetraklór-etilén szennyeződés kármentesítési munkálatok : történeti kutatás / [szerk. Vona Márton] ; [közread. a] Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. - Budapest : VKKI, 2011. - 107, [343] p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-88054-3-0 kötött
Budapest. 5. kerület - vízszennyeződés - klorid - kutatási és fejlesztési jelentés
504.45.06 *** 547.222
[AN 3304697]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2011.
Éri Vilma (1952-)
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja, 2007-2012 : II. felülvizsgált, aktualizált változat / [kész. Éri Vilma] ; [kiad. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2010. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-87698-4-8 fűzött
Dunaújváros - környezetvédelem
504.06(439-2Dunaújváros) *** 351.777(439-2Dunaújváros)
[AN 3307447]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7725 /2011.
Baráz Csaba
   Szakrális kőemlékeink : kaptárkövek Magyarországon / [írta Baráz Csaba, Kiss Gábor, Holló Sándor] ; [kiad. a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága]. - Budapest : VFM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, 2011. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-08-1389-1 fűzött
Magyarország - geomorfológiai képződmény - szent hely - tájökológia - régészet
551.43(439) *** 291.35(439) *** 504.54 *** 903/904(439)
[AN 3304885]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7726 /2011.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   Bolygóistennő : a Vénusz és kultúrtörténete / Ponori Thewrewk Aurél ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2011. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-87597-4-0 fűzött
Vénusz - mitológia
523.42 *** 291.13
[AN 3305513]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7727 /2011.
   Klinikai és járványügyi virológia / főszerk. Takács Mária ; szerk. Kárpáti Judit. - [Budapest] : Vox Medica, [2011]. - 872 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9740-20-4 kötött
virológia - járványtan
578 *** 614.4
[AN 3306125]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2011.
Steghaus-Kovac, Sabine
Heimische und exotische Schmetterlinge (magyar)
   Hazai és egzotikus lepkék / írta Sabine Steghaus-Kovac ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 109.)
ISBN 978-963-294-096-0 kötött : 2570,- Ft
lepke - ifjúsági könyv
595.78(02.053.2)
[AN 3307302]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2011.
Tóth Sándor (1932-)
   Magyarország zengőlégy faunája [elektronikus dok.] : Diptera: Syrphidae = Hoverfly fauna of Hungary : Diptera: Syrphidae / Tóth Sándor. - Szöveg és képek. - Pécs ; [Komló] : Regiograf Int., 2011. - 1 CD-R ; 12 cm. - (E-acta naturalia Pannonica. Supplementum, ISSN 2062-8927 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86940-5-8
Magyarország - zengőlégy - állatföldrajz - elektronikus dokumentum
595.772 *** 591.9(439)
[AN 3306551]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7730 /2011.
Berger, Barbara
Are you happy now? (magyar)
   A boldogság rajtad múlik / Barbara Berger ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-099-4 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3307974]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2011.
Bernáth Jenő (1944-)
   Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása / Bernáth Jenő, Németh Éva. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-286-625-3 kötött : 4000,- Ft
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3308585]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2011.
Csernátony Zoltán (1959-)
   Pap Károly (1910-1986) élete és munkássága / Csernátony Zoltán. - Debrecen : Magánkiad., 2011. - 47 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9070-89-9)
Pap Károly (1910-1986)
Magyarország - orvos - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Pap_K. *** 012Pap_K.
[AN 3304570]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2011.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Becoming adult (magyar)
   Életre hangolva : a felnőtté válás útvesztői : hogyan készülnek fel a serdülők a munka világára? / Csíkszentmihályi Mihály, Barbara Schneider ; [ford. Boross Ottilia, ... Bozai Ágota]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 366 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 356-364.
ISBN 978-963-310-050-9 fűzött : 2980,- Ft
lélektan - serdülőkor - felnőtté válás - szociálpszichológia - pályaválasztás
159.922.8 *** 316.6-053.6 *** 37.048
[AN 3303336]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2011.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája : [a Flow folytatása] / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 413 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-[414].
ISBN 978-963-310-048-6 fűzött : 2980,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.942 *** 159.95 *** 316.6
[AN 3308563]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2011.
   A dabasi "csodadoktor" / [szerk. Feldman László és Kapui Ágota]. - Dabas : Pressman, 2011. - 55 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm. - (Díszpolgári portrék, ISSN 2062-2805 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88618-6-3 kötött
Lelik Ferenc (1924-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század
61(439)(092)Lelik_F.
[AN 3305973]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2011.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Der Körper als Spiegel der Seele (magyar)
   A test mint a lélek tükre / Ruediger Dahlke ; [ford. Harmat Márta]. - Budapest : Mérték, 2011. - 227 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-03-1 kötött
mentálhigiénia - emberi test
613.865 *** 612
[AN 3303339]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2011.
De Bono, Edward (1933-)
I am right, you are wrong (magyar)
   Nem minden fekete vagy fehér : a kreatív gondolkodás természetrajza / Edward de Bono ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-053-9 fűzött : 3500,- Ft
gondolkodás
159.955
[AN 3307144]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2011.
Erbszt András (1962-)
   Gerinc fájdalom nélkül : [a hát- és derékfájás okainak és kezelésének közérthető kézikönyve] / Erbszt András. - Pécs : Alexandra, 2011. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [160].
ISBN 978-963-297-465-1 fűzött
hát - gerinc - mozgásszervi betegség
616.711
[AN 3303545]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2011.
Hay, Louise L. (1926-)
Experience your good now! (magyar)
   Éld jól az életed most! : tanuld meg használni a megerősítéseket / Louise L. Hay ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 118 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-100-7 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3306609]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2011.
   A hypertoniás szívbetegség monográfiája / főszerk. Szauder Ipoly ; szerk. Kárpáti Judit. - [Budapest] : Vox Medica, [2011]. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9740-23-5 fűzött
magas vérnyomás - szívbetegség
616.12-008.331.1 *** 616.12-085
[AN 3306073]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2011.
   Jubileumi évkönyv, 1885-2010 : 125 éves a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika, a volt Fehér Kereszt Gyermekkórház / [... szerk. Fekete György]. - Budapest : SE ÁOK II. Gyermekklinika, 2010. - 198 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-198.
ISBN 978-963-9129-76-4 fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Gyermekklinika (2.)
Budapest - gyermekkórház
616-053.2 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3307999]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2011.
Katona Zoltán
   Változtass, hogy változhass! : a 27 perces csoda Katona Zoltánnal. - [Szolnok] : [Argona Bt.], [2011]. - 185 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1200-9 fűzött
fitnesz
613.71 *** 796.015
[AN 3306095]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2011.
Missura Tibor (1915-2008)
   Életem, hivatásom tükrében / Missura Tibor ; gond., sajtó alá rend. és kiad. Missura Katalin. - Budapest ; St. Gallen : Missura K., 2010. - 356, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
melléklet címe: Dr. Missura Tibor
Fűzött : 4500,- Ft
ISBN 978-3-033-02339-0
Missura Tibor (1915-2008)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - memoár - auditív dokumentum
61(439)(092)Missura_T.(0:82-821)
[AN 3307422]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2011.
Navarro, Joe (1953-)
What every body is saying (magyar)
   Beszédes testek : egy FBI-ügynök emberismereti kézikönyve / Joe Navarro, Marvin Karlins közrem. ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-310-055-4 fűzött : 2980,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3306970]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2011.
PhD Tudományos Napok (13.) (2011) (Budapest)
   PhD Tudományos Napok, 2011 : Semmelweis Egyetem, ... 2011. április 14-15. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2011]. - 208 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3306086]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2011.
Rankin, Lissa
What's up down there? (magyar)
   Mi újság alul? : amit nem mersz megkérdezni a nőgyógyászodtól (sem) / Lissa Rankin ; [ford. Vörös Adél]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5009-21-1 fűzött : 3590,- Ft
nőgyógyászat - nők egészsége - nemi élet - nő
618 *** 613.88-055.2
[AN 3304210]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2011.
Rouyer, Dominique Alice
Le dico des filles, 2008 (magyar)
   Lányok nagy könyve / Dominique Alice Rouyer ; [rajz. Marianne Dupuy-Sauze] ; [ford. Burján Monika, Nagy Abonyi Melinda, Újvári Nikolett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 460, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-245-290-6 kötött : 5499,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - lány - serdülőkor - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3307077]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2011.
Shapiro, Rose
Suckers (magyar)
   Beveszed? : mire jók és mire nem az alternatív gyógymódok / Rose Shapiro ; [ford. Kocsor Ferenc]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2011. - 334 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségünkre!, ISSN 1788-5078)
ISBN 978-963-9910-63-8 kötött : 2990,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3303826]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2011.
Szendi Gábor (1954-)
   Paleolit táplálkozás és korunk betegségei / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2011. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9971-63-9 fűzött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - étrend - betegség
613.2 *** 616
[AN 3304167]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2011.
   Szent Flórián szerencsi követői : 110 éves a szerencsi tűzoltóság / [... közrem. Dócs Róbert, Skobrák Róbert, Takács Richárd] ; [kiad. a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság]. - Szerencs : Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2011. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1250-4 fűzött
Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Szerencs - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Szerencs)(091)
[AN 3307500]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7751 /2011.
Remport Zoltán (1922-)
   A Kohászati Történeti Bizottság alapítása és tevékenysége / Remport Zoltán, L. Kiss Katalin. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz. Öntödei Múzeuma, 2011. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 20.)
Fűzött
Kohászati Történeti Bizottság
Magyarország - vaskohászat - tudományos egyesület - történeti feldolgozás
669(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 3305993]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7752 /2011.
Bablena András
   PLC programozás kezdőknek : a Grafcet módszer / Bablena András. - [Almásfüzitő] : [Bablena A.], 2011. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1740-0 fűzött : 2500,- Ft
számítógépes irányítás - programozás
681.5 *** 519.68
[AN 3306031]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2011.
Bódi Zoltán (1968-)
   Infoszótár : informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata / Bódi Zoltán. - Budapest : Tinta Kvk., 2010. - 230 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 13.)
ISBN 978-963-9902-62-6 fűzött : 1490,- Ft
számítástechnika - szakszótár - értelmező szótár
681.3:030
[AN 3303665]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7754 /2011.
Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia (11.) (2011) (Dunaújváros)
   XI. Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia : Dunaújváros, 2011. május 11-12. : [előadásgyűjtemény] / [fel. szerk. Csapó Ferenc] ; [rend., kiad. a Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2011]. - 138 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89317-0-2 fűzött
Magyarország - hídépítés - acélszerkezet - konferencia-kiadvány
624.21/.8(439) *** 061.3(439-2Dunaújváros) *** 624.014.2
[AN 3307445]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2011.
   Edelényi árvíz, 2010 / [összeáll., szerk. Hadobás Pál] ; [közread. a] Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum. - Edelény : MKKM, 2011. - 10 p., [60] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88916-4-8 fűzött
Edelény - árvíz - ezredforduló - fényképalbum
627.51(439-2Edelény)(084.12)
[AN 3305185]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2011.
   Építésügyi iratmintatár, 2010 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Complex, [2010]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: legalább 200 MB szabad merevlemez terület; 256 MB RAM, Windows 2000 vagy újabb operációs rendszer; MS Word 97
Műanyag tokban
Magyarország - építésügy - iratminta - elektronikus dokumentum
69(439)(083.76) *** 351.785(439)(083.76)
[AN 3304902]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2011.
   Káresetek a megértésen át a megoldásokig / szerk. Mecsi József. - 2. átd. kiad. - Budapest : MMK Geotechnikai Tag. : Nk. Talajtechnikai és Geotechnikai Szövets. ISSMGE M. Nemz. Biz. : ISSMGE TC 302 Biz., 2011. - 170 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Mérnöki kamarai kiskönyvtár, ISSN 2062-5081)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88358-1-9 fűzött
geotechnika - gazdasági veszteség - felelősség - kártérítés
624.13 *** 347.51
[AN 3306057]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2011.
   Matematika az építész és építőmérnöki tervezésben és oktatásban : 2011. május 26-28., Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar : program és előadáskivonatok = Mathematics in architecture and civil engineering design and education : May 26-28, 2011 ... University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering : program & abstracts / [szerk. Pethőné Vendel Terézia]. - [Pécs] : PTE Pollack M. Műsz. Főisk. Kar, [2011]. - 98 p. ; 21 cm
Borítócím: MatePollack, 2011
ISBN 978-963-7298-42-4 fűzött
építészet - alkalmazott matematika - konferencia-kiadvány
69 *** 51-7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3304817]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2011.
   Példatár : falazott szerkezetek méretezése, falazott szerkezetű épületek méretezése földrengésre / Sajtos I. [et al.] ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék]. - Budapest : Wienerberger Téglaipari Zrt., 2010. - 106 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1547-5 fűzött : 6200,- Ft
fal - szerkezettervezés - földrengés - példatár
624.012.4(075.8)(076) *** 624.042.7(075.8)(076)
[AN 3306100]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2011.
Széll László (1903-1976)
   Magasépítéstan : egyetemi tankönyv / Széll László. - Repr. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 2 db : ill. ; 30 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Tankvk., 1957-1960. - Bibliogr.
magasépítés - szerkezettervezés - egyetemi tankönyv
624.9(075.8) *** 624.9.04(075.8)
[AN 3306646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 419 p.
ISBN 978-963-9968-18-9 kötött : 4600,- Ft
[AN 3306654] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 338 p.
ISBN 978-963-9968-19-6 : 3900,- Ft
[AN 3306659] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7761 /2011.
Huszka Levente
   Klónok az égen : [másolatok a repülőgépgyártásban] / Huszka Levente. - [Budapest] : Anno, [2011]. - 198, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [199].
ISBN 978-963-375-685-0 fűzött
gyártás - repülőgép - ipari kémkedés - 20. század - ezredforduló
629.7 *** 347.775 *** 659.2.012.8(100)"19/200" *** 343.534(100)"19/200"
[AN 3303671]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2011.
Nikodém Gabriella
   A magyar bélyeg története / Nikodém Gabriella és Szabó Jenő ; [közread. a] ... Hírközlési Múzeumi Alapítvány. - [Budapest] : Kossuth : Hírközlési Múz. Alapítvány, cop. 2010. - 244 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 242-244. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-6158-5 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - bélyeggyűjtés - bélyeg - album
656.835.11(439)(084.1) *** 656.835.91(439)
[AN 3306410]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2011.
   Válogatott publikációk a JEL-KKK járműipari kutatásaiból, 2008-2011 / [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. - 171 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
járműipar - kutatás
629
[AN 3305333]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7764 /2011.
2010 tájodüsszeia (angol)
   2010 landscape odyssey : selections of the most significant works of Hungarian landscape architecture, 2000-2010 / [curator Sándor Bardóczi] ; [ed. by Sándor Bardóczi and Andrea Dér] ; [transl. by Kristin Faurest] ; [publ. by HCA Landscape Architecture Division]. - Budapest : HCA Landscape Architecture Division, 2011. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 17x24 cm
A kiállítást Budapesten, 2010. máj. 6-27. között tartották
ISBN 978-963-88386-3-6 fűzött
Magyarország - tájalakítás - urbanisztika - kertépítés - ezredforduló - kiállítási katalógus
712(439) *** 711(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2010"
[AN 3304613]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2011.
Birkás Márta (1951-)
   Talajművelők zsebkönyve / Birkás Márta. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2011], cop. 2010. - 282 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-626-0 kötött : 3900,- Ft
talajművelés - talajtan
631.4 *** 631.5
[AN 3308538]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2011.
Feketsné Mitrenga Mari
   Kutyakalandok és egyéb kutyásságok / Feketsné Mitrenga Mari. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., cop. 2011. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1761-5 fűzött
kutya - kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94) *** 636.7.088(0:82-94)
[AN 3305180]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2011.
Nagy János (1951-)
Kukoricatermesztés (orosz)
   Kukuruza : [produkt pitaniâ, bioènergiâ, furaž] / Nagʾ Ânoš. - [Budapest] : Mediacom, 2010. - 449 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87473-8-9 kötött
ISBN 963-87473-8-2
növénytermesztés - kukorica
633.15
[AN 3305484]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2011.
Nile, Noel
Pre-sprouted barley (magyar)
   Superfood : az előcsíráztatott árpa / Noel Nile. - [Veszprém] : Vitaking Kft., cop. 2011. - 42 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-08-1722-6 fűzött : 590,- Ft
árpa - egészséges táplálkozás
633.16 *** 613.2
[AN 3304499]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2011.
   Növényi génbankok, biodiverzitás, növénynemesítés : biológiai alapok stratégiai szerepe a vidékfejlesztésben / [szerk. Mendlerné Drienyovszki Nóra, Romhány László] ; [közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet, Karcagi Kutatóintézet]. - Nyíregyháza : DE AGTC Kutint. és Tangazd. Nyíregyházi Kutint., 2011. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-441-3 fűzött
növénynemesítés - génforrás - biodiverzitás - vidékfejlesztés
631.52 *** 575.08 *** 575.1 *** 575.2 *** 574.24 *** 332.1 *** 711.1
[AN 3305019]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2011.
   Tájkutatás - természetvédelem : a 2011. május 3-án, az Eszterházy Károly Főiskola "Tájkutatás - természetvédelem" Tehetséggondozó és Kutató Műhelye által megrendezett "Természeti és kultúrtörténeti érdekvédelem II." című tudományos konferencia előadásai / szerk. Dobos Anna. - Eger : EKF Tájkutatások - Természetvédelem Tehetséggond. és Kut. Műhely, 2011. - 115 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Egerben tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9894-74-7 fűzött
tájalakítás - kutatás - természetvédelem - konferencia-kiadvány
712(439) *** 504.06(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3305310]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2011.
Tóth Árpád
   Öntözési praktikum : hasznos elméleti áttekintés és gyakorlati tanácsok / Tóth Árpád. - [Gödöllő] : Aquarex '96 Kft., [2011]. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-08-1523-9 fűzött
öntözés
631.67
[AN 3306051]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2011.
Tóth József (1932-)
   Rögös életutam / Tóth József. - Debrecen : Magánkiad., 2011. - 164 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-163.
ISBN 978-963-08-1646-5 kötött
Tóth József (1932-)
Magyarország - agrártudomány - gazdaságtan - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - memoár
338.43.01(439)(092)Tóth_J.(0:82-94)
[AN 3305442]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7773 /2011.
Cordain, Loren (1950-)
The paleo diet (magyar)
   Paleolit étrend : fogyjunk és éljünk a természet rendje szerint! / Loren Cordain ; [ford. Perlényi Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2011. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-61-5 fűzött : 2940,- Ft
egészséges táplálkozás - étrend - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3304123]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2011.
   Hús nélkül : gombás és tojásos ételek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2011]. - 119 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 5.)
ISBN 978-963-249-118-9 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3304177]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2011.
   Könnyű, nyári ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [szerk. ... Lang Zsuzsa] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, cop. 2011. - 134 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-02-1 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3307304]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2011.
Nagy Szaffina
   Gyors, egyszerű, nyers vegán ételek Szaffina fűszerkonyhájából / Nagy Szaffina ; [ill. Nagy Károly]. - [Veszprém] : Magánkiad., [2011]-. - ill., színes ; 21 cm
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3305707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 55 p.
ISBN 978-963-08-1584-0 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3305730] MARC

ANSEL
UTF-87777 /2011.
Pados Gyula (1936-)
   Tudatos fogyás : testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival / Pados Gyula, Audikovszky Mária. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2011. - 280 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-9914-79-7 fűzött : 3480,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3305782]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2011.
   Saláták : szendvicsek és pástétomok / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2011]. - 109 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 6.)
ISBN 978-963-249-119-6 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3304209]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2011.
   Sertéshúsból készült ételek és köretek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2011]. - 126 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei ; 7.)
ISBN 978-963-249-127-1 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3304212]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7780 /2011.
Bazzicalupo, Laura
Superbia (magyar)
   Kevélység : a létezés szenvedélye / Laura Bazzicalupo. - Budapest : Typotex, 2011. - 199 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Horváth Csaba. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-279-298-9 fűzött : 1800,- Ft
gőg
179.8 *** 241.441
[AN 3307887]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2011.
   A halál filozófiai megszólításai : Sören Kierkegaard, Max Scheler, Georg Simmel, Miguel de Unamuno írásai a halálról / [ford. és az utószót írta Csejtei Dezső és Juhász Anikó]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-236-378-3 fűzött : 2100,- Ft
halál - filozófia
128 *** 1(100)
[AN 3307168]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2011.
Olay Csaba (1970-)
   Kontinentális filozófia a XX. században / Olay Csaba, Ullmann Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 473 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-406-3 fűzött : 3800,- Ft
Európa - filozófiatörténet - 20. század
1(4)"19"
[AN 3307125]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2011.
Rittelmeyer, Friedrich (1872-1938)
Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner (magyar)
   Sorsdöntő találkozásom Rudolf Steinerrel / Friedrich Rittelmeyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - Budapest : Genius, 2011. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-22-9 fűzött : 2600,- Ft
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Ausztria - filozófus - antropozófia - 19. század - 20. század
1(436)(092)Steiner,_R. *** 141.333
[AN 3306857]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2011.
Žižek, Slavoj (1949-)
The fragile absolute or, Why is the Christian legacy worth fighting for? (magyar)
   A törékeny abszolútum avagy Miért érdemes harcolni a keresztény örökségért? / Slavoj Žižek ; Kiss Lajos András utószavával. - Budapest : Typotex, 2011. - XLIII, 318 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Ford. Hogyinszki Éva, Molnár D. Tamás. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-423-5 fűzött : 3200,- Ft
kultúrafilozófia
130.2
[AN 3308008]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7785 /2011.
Ablonczy Margit
   Maradjanak szívedben : ifjúsági áhítatoskönyv / Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföldi András. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2011, cop. 2001. - 400 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8268-3 fűzött
lelkigyakorlat - gyermekkönyv
242(02.053.2)
[AN 3308552]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2011.
Bányai János
   A Jézussal való lelki egyesültségről / Bányai János. - Szeged : [Bányai J.], 2010. - 17 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3306356]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2011.
Barsi Balázs (1946-)
   Mily kedvesek hajlékaid : bevezetés a templom misztériumába / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek P., 2011. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89211-2-3 fűzött
templom - vallásos irodalom
246/247
[AN 3306927]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2011.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2011. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-300-897-3 kötött : 2900,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3308443]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2011.
Borghese, Annalisa
Le donne di Wojtyla (magyar)
   Wojtyla asszonyai : nők egy pápa életének tükrében / Annalisa Borghese ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2011. - 170, [8] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [171].
ISBN 978-615-5136-01-6 kötött
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3304121]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2011.
Bradford, A. T.
The Jesus discovery (magyar)
   Ki volt Jézus? : Krisztus hiányos életrajzáról, másként... / A. T. Bradford. - Budapest : Duna International, [2011]. - 131 p. ; 23 cm
Ford. Rozsgonyi Anikó és Sandle, Peter. - Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-615-5129-19-3 fűzött : 3495,- Ft
Jézus
krisztológia
234
[AN 3303673]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2011.
Csepregi Imre (1876-1954)
   Napló / Csepregi Imre ; [szerk. Tóth Ferenc] ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2011-. - 24 cm
ISBN 978-963-86933-5-8
Csepregi Imre (1876-1954)
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - 19. század - 20. század - napló
282(439)(092)Csepregi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3306117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1944-1946. - 2011. - 652 p.
ISBN 978-963-86933-6-5 fűzött
[AN 3306121] MARC

ANSEL
UTF-87792 /2011.
Erdődy Imre (1927-2005)
   A lelkiatya válaszol / Erdődy Imre. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2011]-. - 21 cm
lelki gondozás
253
[AN 3306885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2011. - 300 p. : ill.
ISBN 978-963-7573-46-0 kötött : 1200,- Ft
[AN 3306890] MARC

ANSEL
UTF-87793 /2011.
Gál Halász Anna (1938-)
   Gyógyító könnyek / Gál Halász Anna ; [kiad. a Sajópálfalai Görögkatolikus Egyházközség]. - [Sajópálfala] : Sajópálfalai Görögkatolikus Egyházközség, 2011. - 132 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1466-9 kötött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - mariológia - regény
244(0:82-31) *** 232.931.8
[AN 3306862]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2011.
Huszár Pál (1941-)
   A Lovasi Református Egyházközség története / Huszár Pál. - Pápa : PRTA, 2011. - 223 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 20.)
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-9779-13-6 fűzött
Lovasi Református Egyházközség
Lovas - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Lovas)(091)
[AN 3305582]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2011.
Ittzés János (1944-)
   Hacsak : írások az Evangélikus élet Égtájoló rovatában / Ittzés János. - Budapest : Luther, 2011. - 243 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9979-38-3 kötött : 1290,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - evangélikus egyház
244 *** 284.1(439)
[AN 3307205]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2011.
   Jávor Egon emlékezete / szerk. Kovács József László és Orbán Aladár. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2011. - 97 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Jeles bencés tanáraink, ISSN 2062-6797 ; 1.)
ISBN 978-963-9662-54-4 fűzött
Jávor Egon (1916-2008)
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - bencések - 20. század
271.1(73)(=945.11)(092)Jávor_E.
[AN 3307713]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2011.
Kenéz Ferenc (1921-2008)
   Aki soha nem kellett : önéletrajz / Kenéz Ferenc ; [... szerk. Kenéz Éva]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., cop. 2011. - 146, [87] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-483-2 * fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-969-483-2)
Kenéz Ferenc (1921-2008)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - állam és egyház viszonya - 20. század - Kádár-korszak - memoár
284.2(439)(092)Kenéz_F.(0:82-94) *** 322(439)"195/198"
[AN 3307440]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2011.
   Lélekemelő történetek. - Szeged : Codex K., [2011]-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
vallásos irodalom
244
[AN 3311947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Isten- és emberszeretet / szerk. Verebné Sárközi Réka. - cop. 2011. - 104 p. : ill.
ISBN 978-963-88465-2-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3307764] MARC

ANSEL
UTF-87799 /2011.
Mantras (magyar)
   Mantrák / [kiad. a Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület]. - Érd : Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyes., cop. 2011. - 118 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-1592-5 fűzött
védizmus - mantra
294.11
[AN 3307218]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2011.
Mason, Mike (1952-)
The mystery of children (magyar)
   A gyerekek misztériuma : [amit a gyerekek tanítanak nekünk] / Mike Mason ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Budapest : Harmat, 2011. - 244 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-018-1 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9148-17-8)
vallásos irodalom - gyermek - gyermeklélektan
244 *** 159.922.7
[AN 3306987]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2011.
Péteri Pál (1932-)
   A Biblia szépsége II : válogatott bibliai szövegek magyarázata / Péteri Pál. - Kaposvár : Szerző, 2011. - 115 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-08-1237-5 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3304386]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2011.
   A reformációtól - napjainkig : evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon / [a szöveget gond. Ittzés Jánosné] ; [közread. a] Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület. - [Győr] : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker., 2011. - 2 db (984 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1604-5 kötött
Dunántúl - evangélikus egyház - egyházkerület
284.1(439-03Nyugati_Egyházkerület)
[AN 3306193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az egyházkerület története : Fejér-Komáromi Egyházmegye, Győr-Mosoni Egyházmegye, Somogy-Zalai Egyházmegye. - 460 p.
ISBN 978-963-08-1605-2
[AN 3306194] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Soproni Egyházmegye, Vasi Egyházmegye, Veszprémi Egyházmegye. - p. 464-984.
ISBN 978-963-08-1607-6
[AN 3306203] MARC

ANSEL
UTF-87803 /2011.
Szeverényi Zsuzsa
   Nagycsalád : KIE, banda, társaság, szünagógé / Szeverényi Zsuzsa. - Békéscsaba : [s.n.], 2010. - 106 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - keresztény egyesület és szervezet - testülettörténet
267(439)(091)
[AN 3304855]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2011.
Szombathy Gyula (1932-)
   Állatok a Bibliában / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2011. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88923-1-7 fűzött
Biblia
állat - bibliamagyarázat
22 *** 59 *** 22.07
[AN 3306673]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2011.
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Summa theologiae (részletek) (magyar)
   A Summa theologiae kérdései a jogról / Aquinói Szent Tamás ; [ford. Tudós Takács János]. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - IX, 269 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. p. 254-269.
ISBN 978-963-277-240-0 fűzött : 2900,- Ft
keresztény teológia - vallásfilozófia
23 *** 1(45)Tommaso_d'Aquino
[AN 3306052]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2011.
Vargáné Pók Katalin
   Istentelen nagy szabadság / Pók Kata. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 419 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 412-419.
ISBN 978-615-5051-08-1 fűzött : 4700,- Ft
Európa - kereszténység - filozófiatörténet - 19. század - 20. század
23/28 *** 1(4)"18/19"
[AN 3304934]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2011.
   Vidámíts meg, uram! : öröm-kaleidoszkóp : igék, imádságok, igehirdetés-részletek, gondolatok, idézetek, versek, énekek / összeáll. Madocsai Miklós ; az előszót írta Hafenscher Károly. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3304959]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2011.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat Mátraverebély-Szentkút, 2011. április 30. / [összeáll. Déri Péter]. - Szombathely : Martinus, 2011. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Mátraverebély - zarándoklat - ima
248.153.8(439-2Mátraverebély) *** 243
[AN 3306311]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7809 /2011.
   Asszimiláció, integráció, szegregáció : párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban / [szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2011. - 381 p. ; 23 cm. - (Tér és terep, ISSN 1588-8525 ; 8.)
A Budapesten, 2010. máj. 27-én "Párhuzamos értelmezések és modellek - integráció, szegregáció, asszimiláció - a kisebbségkutatásban" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-617-8 fűzött : 3800,- Ft
asszimiláció - magyarországi cigányok - zsidóság
316.344.8 *** 316.347(=914.99)(439) *** 316.347(=924)(439)
[AN 3308013]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2011.
   Confligo : conflict in a society in transition / ed. by Borisz A. Szegál and István András. - [Dunaújváros] : Dunaújváros College Press, cop. 2011. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-44-2 fűzött
ISBN 963-9915-44-0
konfliktus - társadalmi változás - multikultúra - ezredforduló
316.42 *** 316.48(100)"200"
[AN 3307466]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2011.
   "Egyetlen bűnünk a származásunk volt..." : német és magyar polgári lakosok deportálása "malenkij robot"-ra a sztálini lágerekbe, 1944/45-1955 = "Unsere einige Schuld war unsere Abstammung..." : die Verschleppdeutscher und ungarischer Zivilsten zur Zwangsarbeit in die stalinischen Lager, 1944-45/1955 / [szerk. ... Bognár Zalán] ; [német ford. Vágyi Vata Mihály] ; [kiad. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Bőv., jav. kiad. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2011. - 407 p. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Malenkij robot. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88716-1-9 fűzött : 3500,- Ft
Szovjetunió - deportálás - 1945 utáni időszak - kényszermunka - magyarországi németek
316.347(=30)(439) *** 343.819.5(47)"194"
[AN 3305992]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2011.
Kirshenbaum, Mira
Too good to leave too bad to stay (magyar)
   Menjek vagy maradjak? : az ingatag kapcsolatokról / Mira Kirshenbaum ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 304, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 4.)
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3308534]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2011.
Kulcsár Kálmán (1928-2010)
   Út és tudomány : elemzés a 20-21. század politikai és jogfejlődéséről a világ három nagy régiójában / Kulcsár Kálmán ; szerk. Gáthy Vera ; [közread. az] MTA Politikatudományi Intézet, [MTA Társadalomkutató Központ]. - Budapest : MTA PTI, 2011. - 387 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-387.
ISBN 978-963-7372-36-0 fűzött
Magyarország - jogász - 20. század - ezredforduló - társadalmi fejlődés - politika - jog - memoár
304.5(100)"19/20" *** 34(439)(092)Kulcsár_K.(0:82-94)
[AN 3304412]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2011.
   Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon : 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok / szerk. Albert Réka, Czoch Gábor, Erdősi Péter. - [Érd] : [Kalonda], cop. 2010. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-0589-6 fűzött
Magyarország - magyarságtudat - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század
316.356.4(=945.11)"18" *** 316.63 *** 943.9"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3304086]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2011.
Osgyáni Gábor (1977-)
   Hagyomány, tehetség, korszerűség : Szalonna, Szendrő és Szendrőlád lokális társadalmának kulturális antropológiai vizsgálata : Támop-3.2.3-08/2-2009-0056 kutatási beszámoló / [... szerzői Osgyáni Gábor, Borbély Sándor] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati, Közművel. és Sportint., 2011. - 36 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 978-963-87211-6-7 fűzött
Szalonna (Borsod megye) - Szendrő - Szendrőlád - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - faluszociológia - hátrányos helyzetű - cigányság - 21. század
316.334.55(439-2Szalonna) *** 316.334.55(439-2Szendrő) *** 316.334.55(439-2Szendrőlád) *** 316.347(=914.99)(439.134) *** 316.7(439.134)"200"
[AN 3307287]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2011.
Pataki Ferenc (1928-)
   A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-39-7 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - társadalmi tudat - szociálpszichológia - belpolitika - 21. század
316.6(439)"200" *** 316.63(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3303483]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2011.
Thaler, Richard H. (1945-)
Nudge (magyar)
   Nudge : jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról a pénzügyi válság után / Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Manager Kvk., cop. 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9912-23-6 fűzött : 3990,- Ft
döntés - gazdasági viselkedés - társadalmi viselkedés
316.62 *** 159.947.2 *** 330.16
[AN 3306680]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7818 /2011.
Fábián László
   Magyar szólások és közmondások / [szerző Fábián László]. - Szeged : Maxim, [2011]. - 264 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 978-963-261-112-9 fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3306904]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2011.
   Népszerű mondókák nagy képeskönyve. - Kistarcsa : STB K., 2011-. - ill., színes ; 29 cm
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3304138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Gyerekek / [fotó Somorjai László]. - 2011. - 47 p.
ISBN 978-963-7435-43-0 kötött : 1990,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3304141] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Állatok / [fotó Somorjai László, Zsila Sándor]. - 2011. - 47 p.
ISBN 978-963-7435-48-5 kötött : 1990,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3304148] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7820 /2011.
   Áldás a magyarra / [szerk. Kapui Ágota]. - Dabas : Pressman Bt., 2011. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-88618-5-6 fűzött
magyar irodalom - magyarságtudat - vers - antológia
323.1(=945.11)(0:82-14) *** 316.63(0:82-14) *** 894.511-14(082)
[AN 3305635]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2011.
Földi Pál (1938-)
   Gömbös Gyula : arckép kérdőjelekkel / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2011. - 197, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-[198].
ISBN 978-963-375-696-6 fűzött
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - politikus - magyar történelem - két világháború közötti időszak
32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 943.9"191/193"
[AN 3303674]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2011.
Holczer Gábor
   Városlődtől New Yorkig : Peyer Károly politikai pályafutása / Holczer Gábor. - Városlőd ; Veszprém : Viza Kft., 2011. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88951-9-6 fűzött
Peyer Károly (1881-1956)
Magyarország - politikus - szociáldemokrata párt - 20. század - történelmi forrás
329.14(439)"19" *** 32(439)(092)Peyer_K.(093)
[AN 3305486]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2011.
Kiss László (1928-|)
   Auschwitzi napló = Auschwitz diary / Kiss László. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Zachor Kv., [2010], cop. 2009. - 106 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-88316-1-3 fűzött : 1690,- Ft
Kiss László (1928-)
Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3306020]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2011.
   A modern szlovák nacionalizmus évszázada, 1780-1918 : párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban / szerk. Szarka László. - Budapest : Akad. K., 2011. - 219 p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 2.)
Bibliogr.: p. 199-219.
ISBN 978-963-05-9075-4 fűzött
Magyarország - nemzetiségi kérdés - nacionalizmus - nemzettudat - szlovákok - 18. század - 19. század - 20. század
323.15(=854)(439)"178/191"
[AN 3307480]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2011.
Sasson, Jean (1947-)
Growing up Bin Laden (magyar)
   Élet a bin Laden-házban / Jean Sasson, Nadzsva bin Laden, Omár bin Laden ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Szó K., cop. 2010. - 351 p., VIII t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9870-19-2 kötött
Bin Laden, Osama (1957-2011)
Szaúd-Arábia - terrorista - ezredforduló
323.285(100)(092)Bin_Laden
[AN 3303786]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2011.
Scruton, Roger (1944-)
The uses of pessimism and the danger of false hope (magyar)
   A pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye / Roger Scruton ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 204 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-30-4 fűzött : 2590,- Ft
pesszimizmus - optimizmus - politológia
32.001 *** 141.21 *** 141.22
[AN 3303527]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2011.
Stiller, Werner (1947-)
Der Agent (magyar)
   Az ügynök : életem három titkosszolgálatnál / Werner Stiller ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-053-0 kötött : 3490,- Ft
Stiller, Werner (1947-)
Német Szövetségi Köztársaság - Német Demokratikus Köztársaság - titkos ügynök - titkosszolgálat - 20. század - memoár
327.84(430.1)(092)Stiller,_W.(0:82-94) *** 327.84(430.2)(092)Stiller,_W.(0:82-94) *** 351.746.1(430.1)"19" *** 351.746.1(430.2)"19"
[AN 3303395]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2011.
Tisza István (1861-1918)
   Gróf Tisza István képviselőházi beszédei / a Magyar Tudományos Akadémia kiadása. - Budapest : MTA, 1930-. - 24 cm
Az 5. kötettől közread. a Tisza István Baráti Társaság
Magyarország - magyar történelem - politikus - 20. század - századforduló - beszéd
32(439)(092)Tisza_I.(042) *** 943.9"188/191"(093)
[AN 3313269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Másodszor miniszterelnök, a nemzetiségi béke szolgálatában, a világháborúban 1915-ig : 1913. június 12 - 1915. december 21. / szerk., bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ell. Barabási Kun József, Illés Gábor, Maruzsa Zoltán. - 2011. - XXIX, 877 p.
Bibliogr.: p. 869-877.
ISBN 978-963-08-1260-3 kötött
[AN 3307506] MARC

ANSEL
UTF-87829 /2011.
Várallyay Gyula (1937-)
   Tévúton : ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban Nyugaton / Várallyay Gyula ; [közread. az] 1956-os Intézet, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : L'Harmattan : 1956-os Int. : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt., 2011. - 231 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-405-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - ifjúsági szervezet - nyugati magyarság - besúgó - Kádár-korszak - történelmi forrás
329.78(=945.11)(100)"195/196" *** 351.746.1(439)"195/196"(093)
[AN 3307099]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7830 /2011.
   Aegyptus et Pannonia IV : acta symposii anno 2006 / [ed. Hedvig Győry] ; [publ. by The Ancient Egyptian Committee of the Hungarian - Egyptian Friendship Society]. - Budapest : Ancient Egyiptian Comm. of the Hungarian - Egyptian Friendship Soc., 2010. - 198, 58 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2006. nov. 20-22. között "Utak és kapcsolatok" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1360-0 fűzött
ókori Egyiptom - Pannonia - régészet - egyiptomiak ókori vallása
904(32) *** 904(398.6) *** 299.31
[AN 3305060]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2011.
Bangha Imre (1967-)
   Jöttem a Gangesz partjairól : bengáli kultúra és magyar irodalom / Bangha Imre. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 541 p. : ill. ; 21 cm. - (India könyvtár, ISSN 2062-7378 ; 2.)
Bibliogr.: p. 483-522.
ISBN 978-963-236-422-3 fűzött : 4300,- Ft
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
Bengália - Magyarország - India - irodalmi kapcsolat - kulturális kapcsolat - magyar irodalom - bengáli irodalom - író - 19. század - 20. század
930.85(541.2) *** 930.85(439) *** 894.511.091 *** 891.44.091 *** 891.44(092)Tagore,_R.
[AN 3307179]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2011.
   Barázdák II : egy kisváros arcvonásai / szerk. Szádváriné Kiss Mária ; [közread. a] Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület. - Biatorbágy : Biatorbágyi Ökumenikus Művel. Egyes., 2011. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0743-2 fűzött
Biatorbágy - helyi társadalom - interjú
929(439-2Biatorbágy)(047.53)
[AN 3305724]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2011.
   Best of 2001 : 2001 legnagyobb slágerei és izgalmas eseményei! : egy feledhetetlen év emlékei / [szerk. Csarnai Edit, Ónodi Ferenc és Sebők László]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2011]. - 46 p. : ill., színes ; 20 cm + CD. - (Emlékalbum-sorozat ; 12.)
Kötött : 1690,- Ft
művelődéstörténet - eseménygyűjtemény - ezredforduló - auditív dokumentum
930.85(100)"200"
[AN 3310832]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2011.
Boros Ferenc (1933-)
   A magyar - szlovák kérdés történeti kontextusban / Boros Ferenc. - Budapest : Hantken, 2011. - 339 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-318.
ISBN 978-963-87436-7-1 fűzött
Szlovákia - magyar történelem - történelem - nemzetiségi kérdés - külpolitika - külkapcsolat
943.922 *** 943.9 *** 943.76 *** 327(439)(091) *** 327(437.6)(091) *** 323.1(439)(091) *** 323.1(437.6)(091)
[AN 3306666]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2011.
Csaplár-Degovics Krisztián (1976-)
   Az albán nemzettéválás kezdetei, 1878-1913 : a Rilindja és az államalapítás korszaka / Csaplár-Degovics Krisztián. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2010. - 447 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Monográfiák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2201 ; 3.)
Bibliogr.: p. 399-428. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-284-176-2 fűzött
Albánia - történelem - századforduló
949.65"187/191"
[AN 3307771]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2011.
Csernok Attila (1929-)
   Mint patak a sziklák közt / Csernok Attila. - Budapest : Pro-Livro Kft., 2011. - 379 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 371-376.
ISBN 978-963-08-1182-8 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - belpolitika - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 323(439)"19/200"
[AN 3305446]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2011.
   A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban = The noon bell in Hungary and the world / szerk. Visy Zsolt ; [transl. by Orsolya Sasvári]. - [Budapest] : Zrínyi Média, cop. 2011. - 108, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-327-525-2 kötött
magyar történelem - harang - 15. század - történeti feldolgozás
943.9"1456" *** 673.5
[AN 3307973]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2011.
   Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Múz. Ig., 2011-. - 24 cm
Bátori család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Bátori(093)
[AN 3305641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Diplomata, 1393-1540 / ad edendum praeparaverunt Richardus Horváth, Tiburtius Neumann, Norbertus C. Tóth. - 2011. - 407 p. - (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 67.)
Az előszó román és angol nyelven is. - Váltakozva latin és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-7220-73-9 fűzött
[AN 3305647] MARC

ANSEL
UTF-87839 /2011.
   Fájó Trianon / [szerk., a kronológiát összeáll. Száraz Miklós György]. - Budapest : Mérték, 2011. - 180, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-15-4 fűzött
trianoni békeszerződés - magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - kronológia - antológia
943.9"19"(0:930.24) *** 341.382"1920" *** 894.511-822
[AN 3303327]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2011.
Fekete Ferenc
   A Vitézi Rend története / Fekete Ferenc. - [Szeged] : HK Hermanos K., 2011. - 183 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 182-[184].
ISBN 978-963-88959-3-6 kötött
Vitézi Rend
Magyarország - Horthy-korszak
929.71(439)"192/194"
[AN 3306589]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2011.
Horváth Richárd (1975-)
   Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia, 1458-[1476]-1490 / Horváth Richárd. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2011. - 181 p. ; 24 cm. - (Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához, ISSN 1787-9213 ; 2.). (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 12.)
Magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 140-166. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-39-0 fűzött : 2200,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508)
magyar történelem - uralkodó - 15. század - adattár - történelmi forrás
943.9"14"(093) *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 929(439)Beatrix
[AN 3308376]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2011.
Jäger verlorenen Wisens (magyar)
   Az elveszett tudás nyomában : tilosban járó régészet / szerk. Erich von Däniken. - Budapest : Duna International, [2011]. - 324 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Antal Zsuzsanna, Kalmus Pál. - Bibliogr.: p. 306-320.
ISBN 978-615-5129-18-6 kötött : 3495,- Ft
régészet - rejtély - művelődéstörténet
904(089.3) *** 001.94 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3303689]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2011.
Kárpáti Ferenc (1926-|)
   Puskalövés nélkül.. / Kárpáti Ferenc. - Budapest : Duna International, [2011]. - 334 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5129-17-9 kötött : 3495,- Ft
Kárpáti Ferenc (1926-)
Magyarország - magyar történelem - szocialista rendszer - hadügy - haderő - miniszter - 1945 utáni időszak - memoár
943.9"1945/198" *** 321.74(439)"1945/198 *** 355(439)"194/198" *** 32(439)(092)Kárpáti_F.(0.82-94)
[AN 3303695]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2011.
Kembe Sorel-Arthur (1975-)
   Gulyásleves négercsókkal / Kembe Sorel-Arthur. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 219, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-052-3 fűzött : 2990,- Ft
Kembe Sorel-Arthur (1975-)
Magyarország - híres ember - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3303356]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2011.
   Közös célok, érdekek és értékek : Széchenyiek és Zamoyskiak : [Széchenyi és Zamoyski konferencia, Zamość, Esztergom] = Wspólne cele, interesy, wartości : Zamoyskich i Széchenyich. - Budapest : Logod Bt., 2011. - 93, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
A 2011. jún. 6-án és 9-én rendezett konferenciák szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-88283-5-4 fűzött
Széchenyi-család
Zamoyski, Andrzej (1717-1792)
Magyarország - Lengyelország - történelmi személy - magyar történelem - történelem - 18. század - 19. század
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.8(092)Zamoyski,_A.
[AN 3304776]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2011.
   Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker : die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft = Thallóczy Lajos, a történész és politikus : Bosznia és Hercegovina múltjának felfedezése és a modern történettudomány = Lajos Thallóczy, historičar i političar : otkriće prošlosti Bosne i Hercegovine i moderna istorijska nauka / Hrsg. Dževad Juzbašić, Imre Ress ; in Zsarb. mit Andreas Gottsmann ; [hrsg. von] Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina, Ungarische Akademie der Wissenschaften Institut für Geschichte. - Sarajevo : Akad. der Wiss. und Künste von Bosnien-Herzegowina : Budapest : Ungarische Akad. der Wiss. Inst. für Geschichte, 2010. - 262 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Szarajevóban, 2008. okt. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és bosnyák nyelven
ISBN 978-963-9627-37-6 kötött
Thallóczy Lajos (1857-1916)
Magyarország - Bosznia-Hercegovina - történész - politikus - századforduló - történelem
930.1(439)(092)Thallóczy_L. *** 32(439)(092)Thallóczy_L. *** 949.715
[AN 3271203]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2011.
Lantos Antal (1929-)
   56 fa elődeink emlékezetére / Lantos Antal, Széman Richárd ; [... kiad. ... Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata]. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1275-7 fűzött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - híres ember
943.9-2Bp.XVI. *** 929(439-2Bp.XVI.)
[AN 3306037]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2011.
   "Lelkek az Elisium mezején" : szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához / szerk. Kovács Ákos András, Szűcs Zoltán Gábor. - [Érd] : [Kalonda] ; [Budapest] : FSZEK, cop. 2010. - 435 p. ; 24 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213)
ISBN 978-963-08-0590-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - művelődéstörténet - 18. század - szöveggyűjtemény - történelmi forrás
943.9"17"(093) *** 32(439)"17"(093) *** 930.85(439)"17"(093)
[AN 3304901]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2011.
Lőrincz Barnabás (1951-)
   Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches : Ausgewählte Studien, 1975-2009 / Barnabás Lőrincz. - Budapest ; Debrecen : [Univ. Debrecen], 2010-. - 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem
Pannonia - régészet - hadtörténet - római birodalom kora
904(398.6) *** 355.48(398.6)"00/04"
[AN 3285907]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 2010. - 310 p. : ill. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 19.)
Bibliogr.: p. 14-64.
ISBN 978-963-473-433-8 fűzött
[AN 3285920] MARC

ANSEL
UTF-87850 /2011.
   Magánélet a Habsburgok korában, 1740-1815 / H. Balázs Éva, Krász Lilla, Kurucz György szerk. - Budapest : Corvina, 2011. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5976-3 kötött : 1690,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
930.85(439)"174/181"
[AN 3306524]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2011.
   Magyar királyok és uralkodók. - Budapest : Duna International, [2010]-. - ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5013-14-0 kötött
magyar történelem - uralkodó
943.9(092)
[AN 3193659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 94 p.
Bibliogr.: p. [95].
ISBN 978-615-5013-29-4 kötött : 1695,- Ft
Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
Miksa (Magyarország: király) (1527-1576)
Rudolf (Magyarország: király), I. (1552-1612)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9(092)Ferdinánd_I. *** 943.9(092)Miksa,_I. *** 943.9(092)Rudolf,_I. *** 943.9"15/161"
[AN 3303785] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., II. Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-30-0 kötött : 1695,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), II. (1557-1619)
Ferdinánd (Magyarország: király), II. (1578-1637)
Ferdinánd (Magyarország: király), III. (1608-1657)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9(092)Mátyás,_II. *** 943.9(092)Ferdinánd,_II. *** 943.9(092)Ferdinánd,_III. *** 943.9"155/165"
[AN 3303798] MARC

ANSEL
UTF-8


   17., I. Lipót és I. József / Kiss-Béry Miklós. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-31-7 kötött : 1695,- Ft
Lipót (Magyarország: király), I. (1640-1705)
József (Magyarország: király), I. (1678-1711)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 17. század - 18. század
943.9(092)Lipót,_I. *** 943.9(092)József,_I. *** 943.9"164/171"
[AN 3303808] MARC

ANSEL
UTF-8


   18., János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond / Kovács Gergely István. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-32-4 kötött : 1695,- Ft
János Zsigmond (Magyarország: király) (1540-1571)
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
Báthory Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1572-1613)
Magyarország - Erdély - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9(092)János_Zsigmond *** 943.921(092)Báthory_I. *** 943.9"155/161" *** 943.921(092)Báthory_Zs.
[AN 3303844] MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Bocskai István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor / Kovács Gergely István. - [2011]. - 92 p.
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5013-33-1 kötött : 1695,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Rákóczi Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1544-1608)
Báthory Gábor (Erdély: fejedelem) (1589-1613)
Magyarország - Erdély - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.921(092)Bocskai_I. *** 943.921(092)Rákóczi_Zs. *** 943.921(092)Báthory_G. *** 943.9"155/161"
[AN 3303853] MARC

ANSEL
UTF-87852 /2011.
   Magyar történettudomány az ezredfordulón : Glatz Ferenc 70. születésnapjára / [szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos] ; [közread. az] ... MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : ELTE Eötvös K. : MTA TKK, 2011. - 936 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-053-8 kötött : 4000,- Ft
magyar történelem - történettudomány - emlékkönyv
930.1 *** 943.9
[AN 3307797]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2011.
Maléth István
   Ort+sippenbuc der evangeliscen Gemeinde von Gyoma, 1830-1920 = Gyoma evangélikus családkönyve, 1830-1920 / Stefan Maleth. - Budapest ; Baja : AKUFF, 2011. - 299 p. ; 25 cm. - (Schriftenreihe von Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e. V., ISSN 1789-610X ; 5.)
borító- és gerinccím: Ortssippenbuch der evangelischen Gemeinde von Gyoma, 1830-1920. - Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-88898-3-6 kötött
Gyoma - magyarországi németek - családkutatás - 19. század - 20. század - történelmi forrás
929.53(=30)(439-2Gyoma)"18/19"(093.2)
[AN 3305659]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2011.
Rettig, Sefan
   Ortsfamilienbuch Vaskút (Waschkut), Batschka/Ungarn, 1772-1947 / Sefan Rettig und Josef Skribanek. - Baja : AKUFF, 2010. - 2 db ; 25 cm. - (Schriftenreihe von Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e. V., ISSN 1789-610X ; 4.)
A borítófedélen párhuzamos címként: Vaskút családkönyve, 1772-1947
ISBN 978-963-88898-0-5 kötött
Vaskút - családkutatás - magyarországi németek - 18. század - 19. század - 20. század - történelmi forrás
929.53(=30)(439-2Vaskút)"17/19"(093.2)
[AN 3308244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. Bd., A - L. - 896 p.
ISBN 978-963-88898-1-2
[AN 3308241] MARC

ANSEL
UTF-8


   1.2. Bd., M - Z. - 887 p.
ISBN 978-963-88898-2-9
[AN 3308242] MARC

ANSEL
UTF-87855 /2011.
Székely János (1964-)
   Cigány népismeret : te del o Del baxt! / Székely János. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-361-702-1 fűzött : 700,- Ft
romológia
930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(0:82-822)
[AN 3308446]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2011.
   Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére / szerk. A. Varga László és Katona Csaba ; [közread. a] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2011. - 119 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7323-82-9 fűzött
magyar történelem - archivalisztika - emlékkönyv
943.9 *** 930.25
[AN 3304637]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2011.
Tapolcai László (1964-)
   Lengyelország történeti és mitikus kezdetei : a tér alakulása / Tapolcai László. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2010. - 415 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Monográfiák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2201 ; 2.)
Bibliogr.: p. 383-408. - Összefoglalás lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-284-175-5 fűzött
Lengyelország - történelem - nemzettudat - mitológia
943.8 *** 316.356.4(=84) *** 398(=84)
[AN 3307843]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2011.
Thaler Tamás (1961-)
   Délvidék : Fiumétól a Vaskapuig : barangolás az Árpád-házi királyok álmainak földjén / Thaler Tamás, Szőnyi Attila. - [Budapest] : Anno, 2010. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-682-9 kötött
Délvidék - helytörténet - helyismeret
949.711 *** 908.497.11
[AN 3303763]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2011.
Trassard, François
La vie des français au temps du Roi-Soleil (magyar)
   Magánélet a Napkirály korában / Trassard, Casali, Auger ; [ford. Horváth Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2011. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5975-6 kötött : 1690,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
930.85(44)"16/17"
[AN 3306528]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2011.
   Veszprém a második világháborúban : [Gizella Napok, 2011, Veszprém] / [vál. és szerk. Csiszár Miklós]. - Veszprém : EKMKKI, 2011. - 167 p. : ill. ; 24 cm + térk. - (Múltidéző sorozat, ISSN 2062-1221)
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-963-9510-15-9 fűzött
Veszprém - helyismeret - helytörténet - második világháború
943.9-2Veszprém"194" *** 908.439-2Veszprém
[AN 3306280]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7861 /2011.
América del Norte, Central y Caribe (magyar)
   Észak- és Közép-Amerika / [összeáll. Nahuel Sugobono] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 2 db : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Észak-Amerika - Közép-Amerika - földrajz - földrajzi atlasz
912(7) *** 917
[AN 3308401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 95 p. - (Navigátor világatlasz ; 6.)
ISBN 978-963-09-6633-7 kötött : 1690,- Ft
[AN 3312712] MARC

ANSEL
UTF-87862 /2011.
Bennett, Annie (1958-)
Madrid (magyar)
   Madrid / Annie Bennett ; fényképezte Tino Soriano ; [ford. Ipacs Miklós]. - Budapest : Geographia, 2011. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-98-3 fűzött
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 3308043]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2011.
Bernhardson, Wayne
Argentina (magyar)
   Argentína / Wayne Bernhardson ; fényképezte Eliseo Miciu ; [ford. Varga Krisztina, Hajdu Farkas]. - Budapest : Geographia, 2011. - 335 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-95-2 fűzött
Argentína - útikönyv
918.2(036)
[AN 3308020]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2011.
Czeller Zoltán
   Jánoshalma értékei : a special town / [szöveg ... Czeller Zoltán] ; [ford. ... Paul Crowson] ; [kiad. ... Összefogás Jánoshalmáért Egyesület]. - Jánoshalma : Összefogás Jánoshalmáért Egyes., 2011. - 60 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-1513-0 kötött
Jánoshalma - helyismeret
908.439-2Jánoshalma
[AN 3307738]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2011.
Devine, Bob
Alaska (magyar)
   Alaszka / Bob Devine ; fényképezte Michael Melford ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Geographia, 2011. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-94-5 fűzött
Alaszka - útikönyv
917.98(036)
[AN 3307700]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2011.
Durham, Michael S. (1935-)
New York (magyar)
   New York / Michael S. Durham ; [ford. Hajdu Farkas]. - Budapest : Geographia, 2011. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-01-2 fűzött
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3308156]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2011.
Édes Gyuláné (1957-)
   Múltunk nyomában : veszprém megyei mesék, mondák, legendák válogatott bibliográfiája : olvasásnépszerűsítő kiadvány / [összeáll. Édes Gyuláné, Szabóné Vörös Györgyi, Vereskuti Klára] ; [közread. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény]. - Veszprém : EKMKKI Veszprém M. Helyismereti Gyűjt., [2011]. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - magyar irodalom - helyismeret - ajánló bibliográfia
908.439.117:016 *** 894.511-34:016 *** 894.511-34(439.117):016 *** 019.922
[AN 3305539]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2011.
Ivory, Michael
Germany (magyar)
   Németország / Michael Ivory ; [ford. Kuttor Eszter]. - Budapest : Geographia, 2011. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-00-5 fűzött
Németország - útikönyv
914.30(036)
[AN 3308030]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2011.
   Magyarország térképekben / szerk. Kocsis Károly, Schweitzer Ferenc ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2011. - 248 p. : ill., színes térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 231-238.
ISBN 978-963-9545-33-5 kötött
gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés - térkép
911.3(439)(084.3) *** 911.3(439)(083.41)
[AN 3307722]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2011.
Nicholson, Louise (1954-)
India (magyar)
   India / Louise Nicholson ; [ford. Balogh Dániel]. - Budapest : Geographia, 2011. - 339[!399] p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-97-6 fűzött
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 3308143]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2011.
Onstott, Jane
Mexico (magyar)
   Mexikó / Jane Onstott ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2011. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-99-0 fűzött
Mexikó - útikönyv
917.2(036)
[AN 3308135]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2011.
Ranges, Trevor
Cambodia (magyar)
   Kambodzsa / Trevor Ranges ; fényképezte Kris LeBoutillier ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2011. - 319 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-96-9 fűzött
Kambodzsa - útikönyv
915.96(036)
[AN 3307697]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2011.
Sullivan, James
Vietnam (magyar)
   Vietnam / James Sullivan ; fényképezte Kris LeBoutillier ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2011. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-02-9 fűzött
Vietnam - útikönyv
915.97(036)
[AN 3307698]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2011.
   Vidéki térségek Magyarországon / [... szerk. Szabó Szabolcs]. - [Budapest] : Trefort, [2011]. - 269 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok, ISSN 1787-4068 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-396-2 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - vidék
911.3(439)
[AN 3308000]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2011.
   The Western Balkans : European perspective and tradition / [gen. ed. István Kobolka, ... Norbert Pap] ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, ... Scientific Council of The Military Security Office of the Republic of Hungary]. - Budapest : Min. of Foreign Affairs of the Rep. of Hungary : Sci. Council of the Military Security Office of the Rep. of Hungary, 2011. - 318 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm + mell. (30 p.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-37-2 fűzött
Nyugat-Balkán - gazdaságföldrajz - külpolitika - ezredforduló
911.3(497-15)"199/200" *** 327(497-15)"199/200"
[AN 3307201]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7876 /2011.
   20 years : Association of Central and Eastern European Election Officials, 1991-2011 : [development of the electoral management bodies] / ed.-in-chief István Zsuffa. - Budapest : ACEEEO, 2011. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Association of Central and Eastern European Election Officials
Kelet-Európa - választás - ezredforduló - egyesület
342.8(4-11) *** 061.2(4-11) *** 324(4-11)"199/201"
[AN 3307495]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2011.
Boros Zsuzsanna (1946-)
   Rendszerváltozások Franciaországban / Boros Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 252 p. ; 23 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék francia nyelven is
ISBN 978-963-236-411-7 fűzött : 2700,- Ft
Franciaország - politikatörténet - politikai rendszer
342(44)(091) *** 32(44)"18/19"
[AN 3307128]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2011.
   Büntetőjog. - Budapest : Novissima, 2011. - 2 db ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Magyarország - büntetőjog
343(439)
[AN 3304973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Diós Erzsébet, Vaskuti András. - 246 p.
Lezárva: 2011. jan. 31.
ISBN 978-963-9403-31-4 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3304977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Bodor Tibor, Diós Erzsébet, Vaskuti András. - 384 p.
Lezárva: 2011. márc. 13.
ISBN 978-963-9403-97-0 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3304989] MARC

ANSEL
UTF-87879 /2011.
   Az esélyteremtés lehetőségei, 2002-2009 / szerk. Gazsó Tibor és Szabó Andrea ; [közread. az] MTA Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA PTI, 2010. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 978-963-7372-80-3 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - tolerancia - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
342.722(439)"200" *** 342.724(439)"200" *** 316.647.5(439)"200"
[AN 3304400]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2011.
Jeney Petra
   Európai közösségi jog / Jeney Petra, Kende Tamás, Lövenberg Viktória. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2011. - 427 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2011. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9403-98-7 fűzött : 3500,- Ft
Európai Unió - nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341.17(4-62)(075.8)
[AN 3305994]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2011.
Marti, Tatjana
Polizei (magyar)
   Rendőrség : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Tatjana Marti] ; [ill. Max Walther] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 18.)
ISBN 978-963-9657-79-3 kötött : 2750,- Ft
rendőrség - gyermekkönyv - képeskönyv
351.74(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3307357]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2011.
Molnár István (1975-)
   A közfinanszírozású kutatóhelyeken képződött szellemi tulajdon gazdasági potenciáljának és a regionális innovációs rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata : tanulmány / Molnár István, Szigethy László ; [kiad. a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület]. - Szeged : Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyes., 2010. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-06-9896-2 fűzött
Dél-alföldi régió - kutatómunka - kutatás-fejlesztés - innováció - szellemi tulajdon
347.77 *** 371.384 *** 330.341.1(439Dél-Alföld)
[AN 3306008]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2011.
   Munkajogi kézikönyv / [szerzők Pál Lajos et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. - 231 p. ; 29 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Lezárva: 2011. máj. 20.
ISBN 978-963-638-396-1 fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3306141]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2011.
Nánási László
   A magyar királyi ügyészség története, 1871-1945 / Nánási László ; [közread. a] Legfőbb Ügyészség. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, 2011. - 365 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-365.
ISBN 978-963-08-1444-7 kötött
Magyarország - ügyészség - történeti feldolgozás
347.963(439)(091) *** 343.163(439)(091)
[AN 3304754]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2011.
   Örökségértékek és turizmusfejlesztés [elektronikus dok.] : a Tokaj-hegyalja - Zemplén örökségértékei és az ezekre alapozható gazdaság- és turizmusfejlesztés témakörében szervezett tudományos szimpózium tanulmányai : Sárospatak, 2011. május 20-21. / szerk. Dankó László. - Multimédia. - Sárospatak : Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyes., 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Zemplén régió fejlesztése sorozat, ISSN 2062-7262)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; Windows Media Player. - Bibliogr.
Tokaj-Hegyalja - kulturális örökség - turizmus - stratégiai menedzsment - elektronikus dokumentum
351.853(439) *** 658.1.011.1 *** 338.48(439Tokaj-hegyalja)
[AN 3306067]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2011.
   Pénzügyi jogi projekt / [szerk. Hajas Barnabás]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2011]. - 157 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2011/3.)
Lezárva: 2011. febr. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-1-0 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - állampolgári jog - ezredforduló
347.73(439)"199/200" *** 342.7(439)"199/200"
[AN 3305183]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2011.
Radnóti Sándor (1946-)
   Az üvegalmárium : a magyar korona helye / Radnóti Sándor. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 147 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9996-43-4 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439)
[AN 3303457]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2011.
Rixer Ádám
   Közigazgatási jog / Rixer Ádám, Hoffman István, Szilvásy György Péter. - Budapest : Novissima, 2011. - 296, [3] p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2011. márc. 18. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9403-39-0 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9403-83-3)
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 3304964]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2011.
Sicario
El Sicario (magyar)
   El Sicario : egy mexikói bérgyilkos igaz története / szerk. Molly Molloy és Charles Bowden ; spanyolról átírta és ford. Molly Molloy ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-057-7 fűzött : 3500,- Ft
Sicario
Mexikó - bűnöző - maffia - 20. század - 21. század - interjú
343.91(72)(092)Sicario(047.53) *** 343.341(72)"19/200"(047.53) *** 343.974(72)"19/200"(047.53)
[AN 3306686]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2011.
   Szellemitulajdon-védelmi és iparjogvédelmi kisokos / [összeáll. Kovács Eszter] ; [közread. a] Pannon Novum Nyugat-dunántúli Innovációs Nonprofit Kft., Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Szombathely : Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. : VMKIK, 2010. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87506-4-8 fűzött
Magyarország - iparjog - szerzői jog - szellemi tulajdon - útmutató
347.77(439)(036) *** 347.78(439)(036)
[AN 3304781]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2011.
Vaskuti András
   A büntetőjog általános részének vázlata / Vaskuti András. - Budapest : OITH M. Bíróképző Akad., 2011. - 346 p. ; 24 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2060-8705 ; 3.)
Lezárva: 2011. febr. 1.
ISBN 978-963-87470-7-5 fűzött
Magyarország - büntetőjog - tankönyv
343(439)(078)
[AN 3304949]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2011.
   Vita consacrata e diritti umani nella Chiesa Cattolica dell'Europa centro-orientale ed altri saggi di diritto canonico / a cura di András Lóránt Orosz, Lóránd Ujházi. - Budapest ; Pannonhalma : L'Harmattan : Ist. teoligico Sapientia, 2011. - 207 p. ; 23 cm. - (Sapientia iuris, ISSN 2061-7879 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-416-2 fűzött : 2300,- Ft : 20 EUR
Közép-Európa - katolikus egyház - egyházjog - emberi jog
342.7 *** 348 *** 282(4-11)
[AN 3307160]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7893 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [a spanyol örökösödési háború, az osztrák örökösödési háború, a napóleoni háborúk kezdete] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 4.)
Gerinccím: Világtörténelem, 1693-1797
ISBN 978-615-5013-88-1 kötött : 1695,- Ft
Európa - csata - hadtörténet - történelem - 18. század
355.48(4)"17" *** 94"17"
[AN 3304261]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2011.
Akhtar, Jay
   Világtörténelem : [a százéves háború, a törökellenes harcok, Nándorfehérvár, a harmincéves háború, háború a Protestáns és a Katolikus Liga között, japán próbálkozás Korea meghódítására] / [text Jay Akhtar] ; [... ford. Máté J. György]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 84 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 3.)
Gerinccím: Világtörténelem, 1346-1622
ISBN 978-615-5013-87-4 kötött : 1695,- Ft
hadtörténet - csata - középkor
355.48(100)
[AN 3304255]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2011.
Damó Elemér
   Honvédtiszt az I. világháborúban : a 17. honvéd gyalogezred egy tisztjének jegyzetei / Damó Elemér ; [kiad. az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör ...]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs. : Honvédség és Társadalom Baráti Kör, 2011. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89037-4-7 fűzött
Magyarország - katonatiszt - első világháború - hadtörténet - 20. század - memoár
355(439)(092)Damó_E.(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:8-94)
[AN 3305887]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2011.
Scahill, Jeremy (1974-)
Blackwater (magyar)
   Blackwater : [a világ leghíresebb magánhadseregének története] / Jeremy Scahill ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 543 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-297-403-3 fűzött
Blackwater Worldwide (testület)
Egyesült Államok - különleges alakulat - zsoldos - külpolitika - ezredforduló
355.318(73)"199/200" *** 327(73)"199/200"
[AN 3303536]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7897 /2011.
Milicz Ákos
   Civil projektmenedzsment : sikeres projektek nonprofit szervezetekben / Milicz Ákos ; [kiad. az Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány]. - Budapest : Ifj. Közélet Fejlesztéséért Alapítvány, [2011]. - 147 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-08-1429-4 fűzött
Magyarország - projektmenedzsment - nonprofit szervezet
65.011.1 *** 65.012.4 *** 334.012.46(439)
[AN 3304434]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7898 /2011.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : adóbevallás, 2010 : 2011. január 27. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - adóbevallás - számvitel - útmutató - audiovizuális dokumentum - konferencia-kiadvány
657 *** 336.2.027(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3304887]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2011.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : adótörvények, 2011 : 2010. november 25-26. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató - audiovizuális dokumentum - konferencia-kiadvány
336.2(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3304878]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2011.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : az adózás aktuális kérdései : 2010. szeptember 23. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2010]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - adóügy - számvitel - útmutató - audiovizuális dokumentum - konferencia-kiadvány
657 *** 336.2(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3304862]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2011.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : társaságiadó-bevallás, 2010 : 2011. március 25. : [konferencia - DVD lemezen]. - Multimédia. - Budapest : Complex, [2011]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
Magyarország - társasági adó - számvitel - útmutató - audiovizuális dokumentum - konferencia-kiadvány
336.271.5(439)(036) *** 657 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3304890]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2011.
Bolya Árpád
   Six sigma projektmenedzsment kézikönyv / Bolya Árpád. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-08-1337-2 fűzött : 2800,- Ft
minőségbiztosítás - projektmenedzsment
658.562 *** 65.018 *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3304524]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2011.
   Az első 50 év, 1961-2011 / [kiad. a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet]. - Gyömrő : Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, [2011]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (Gyömrő)
Monor - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Monor)(091)
[AN 3307165]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2011.
Gyetvai Gellért
   Árnyéksereg : elvi és logikai dilemmák, anomáliák és megoldások a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában / Gyetvai Gellért, társszerzők Kovács Ildikó, Duma Konstantin. - Békés : Szt. Lázár Alapítvány, 2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociális kutatások és fejlesztések, ISSN 2061-7208)
Bibliogr.: p. 207-213.
ISBN 978-963-89332-0-1 fűzött
szociális foglalkoztatás - munkaerő-rehabilitáció - fogyatékos
331.582.2 *** 364.65-056.26 *** 316.37-056.26
[AN 3305587]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2011.
   Határok nélküli tudomány: kihívások és lehetőségek a tudományterületek határain : innováció és turizmus : ízelítő a Harsányi János Főiskolán folyó kutatói munkákból : Tudomány napi konferencia, 2010 : tanulmánykötet / [... szerk. Juhász Krisztina, Balázs József]. - Budapest : Harsányi J. Főisk., 2011. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9838-06-2 fűzött
turizmus - pénzügy - konferencia-kiadvány
338.48 *** 658.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2010"
[AN 3304759]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2011.
   A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2011 / [szerk. Esküdt Gábor]. - Budapest : Saldo, 2011. - 376 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
Magyarország - adó - vámügy - törvény - útmutató
336.126.3(439)(094)(036)
[AN 3306518]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2011.
Kanban for the shopfloor (magyar)
   Kanban a gyakorlatban / [ford. Bányász Réka]. - Budapest : Kvalikon, 2011. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1008-1 fűzött : 2990,- Ft
termelésszervezés
658.5 *** 658.1.011.1
[AN 3304571]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2011.
   A környezetvédelmi termékdíjról, a regisztrációs adóról, az energiaadóról és a fémkereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályokról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2011 / [szerk. Tánczos Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2011. - 239 p. : ill. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
csomagolóanyag - illeték - energiaellátás - adózás - fémes anyag - kereskedelem - járműnyilvántartás
336.28(439)(094)(036) *** 658.788.4 *** 336.2 *** 620.9(439)(094)(036) *** 339.375.6 *** 351.811.078.3(439)(094)
[AN 3306514]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2011.
Ligeti György (1969-)
   Úristen, megint tréning! / Ligeti György. - Budapest : Mérték, 2011. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-13-0 kötött
közösségfejlesztés - munkalélektan
331.101 *** 65.013 *** 331.103.244
[AN 3303333]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2011.
   Módszertani kézikönyv : szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig / szerk. Számadó Róza ; [közread. az] Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. - [Budapest] : OFA, cop. 2011. - [202] p. : ill., színes ; 23 cm + CD-ROM
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88223-6-9 kötött
Magyarország - szövetkezet - szociális foglalkoztatás - útmutató - elektronikus dokumentum
334.73(439)(036) *** 331.582.22(439)
[AN 3304872]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2011.
Németh Katalin
   Hungarian - English business phrase book : with exercises = Magyar - angol üzleti kommunikáció : gyakorlatokkal / Németh Katalin, Szakonyi Eszter. - Székesfehérvár : Lexika, 2011. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-9357-30-3 fűzött : 2070,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3305778]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2011.
Training opportunities in Central and Eastern Europe (magyar)
   Képzési lehetőségek Közép- és Kelet-Európában : a HELP képzési igényelemzésének összegzése, 2009. - Szarvas : HELP Projekt, [2010]. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0064-8 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - innováció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.341.1(4-11) *** 378(4-11)"200"(083.41)
[AN 3306363]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7913 /2011.
   A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. diabetológiai szakrendelésének 25 éves jubileumi évkönyve, 1986-2011 / [... szerkesztését végezték Fischer Ernőné, ... Pátkay József, ... Schnemilich Rezső ...] ; [kiad. a Hippokrátész Alapítvány]. - Dunaújváros : Hippokrátész Alapítvány, [2011]. - 128, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szent Pantaleon Kórház (Dunaújváros). Belgyógyászati Osztály. Diabetológia Részleg
Dunaújváros - kórház - cukorbetegség
364.444.046.6(439-2Dunaújváros) *** 616.379-008.64
[AN 3307451]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2011.
   Gyermekjogi projekt / [szerk. Lux Ágnes]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2011]. - 135 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2011/1.)
Lezárva: 2011. febr. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-2-7 fűzött
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - ezredforduló
364.65-053.2/.6 *** 347.63(439)"200"
[AN 3305178]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2011.
   Helyi szükségletek és fejlesztési célok az addiktológiai ellátásban / Csorba József [et al.]. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 135 p. : ill. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 4.)
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-7366-37-6 fűzött
Magyarország - kábítószerfüggés - drogközpont - ezredforduló
364.272(439) *** 364.465(439) *** 613.83
[AN 3304905]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2011.
   "Méltóképpen időskorban" projekt / [szerk. Borza Beáta]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2011]. - 93 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2011/2.)
Lezárva: 2011. febr. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-3-4 fűzött
Magyarország - idős - emberi jog - idősgondozás - ezredforduló
364.65-053.9(439)"200" *** 342.726-053.9
[AN 3305181]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2011.
Pataki Éva
   Szociális munka csoportokkal : módszertani kézikönyv / Pataki Éva. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2010. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-437-6 fűzött
szociális munka - csoportmunka
364.62 *** 364.048.6 *** 331.103.244
[AN 3303716]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2011.
   Szakszerűen segíteni : kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához / ... összeáll. Bognár Katalin ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2011. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-216. - Filmogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-87923-6-5 fűzött
támogatás - bevándorló
364.65-054.7
[AN 3304925]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2011.
Topolánszky Ákos (1960-)
   Javaslatok az addiktológiai ellátások fejlesztéséhez / Topolánszky Ákos, Jambrik Ágnes és Kósa Edina. - [Budapest] : NCSSZI, 2011. - 135 p. : ill. ; 23 cm. - (Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat, ISSN 2062-3283 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7366-36-9 fűzött
Magyarország - kábítószerfüggés - drogközpont - ezredforduló
364.465(439) *** 364.272(439) *** 613.83
[AN 3304865]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7920 /2011.
   50 évesek lettünk : a Kapocs Általános és Magyar - Angol Két Tannyelvű Iskola jubileumi emlékkönyve és évkönyve / [Kelemen Veronika szerk.]. - Budapest : Kapocs Ált. és Magyar - Angol Két Tannyelvű Isk., 2011. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm + DVD-R
Borítócím: Kapocs 50, 2010-2011
Fűzött
Kapocs Általános és Magyar - Angol Két Tannyelvű Iskola (Budapest)
Budapest. 18. kerület - általános iskola - kétnyelvű iskola - elektronikus dokumentum
37.018.554(439) *** 373.3(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3304955]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2011.
   Az első iskolaévek : a kéttanítós modell / szerk. Fetzer Györgyi. - Szekszárd : Baka I. Ált. Isk., 2011. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani füzet pedagógusoknak ; 1.)
ISBN 978-963-08-1511-6 fűzött
alapfokú oktatás - módszertan
373.32 *** 371.3
[AN 3307274]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2011.
   Fishy, fishy in the brook : rhymes, mother goose : angol nyelvű mondókák, dajkarímek / comp. by Helga Dietrich M. ; [ill. by Edit Horváth]. - Budapest : DOL Cult. Ed., 2011. - 87 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-08-1537-6 fűzött
óvodai nevelés - angol nyelv - mondóka
372.3(072) *** 802.0(075.2)=00 *** 398.831(=20)
[AN 3305774]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2011.
Kardos Ferenc (1946-)
   Gyermekközpontú közvetítés : kapcsolatügyeleti mediáció / Kardos Ferenc. - Budapest : Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt., 2011. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
mediáció - családi nevelés - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.48 *** 159.922.7 *** 316.472.4
[AN 3306281]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2011.
   Kun Bélától Árpádig : jubileumi évkönyv : 40 éves az Árpád Fejedelem Tagiskola, 1970-2010 / [szerk. Jávori István]. - Kazincbarcika : Pollack M. Ált. Isk. Árpád Fejedelem Tagisk., [2011]. - 135, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1244-3 fűzött
Pollack Mihály Általános Iskola (Kazincbarcika). Árpád Fejedelem Tagiskola
Kazincbarcika - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Kazincbarcika)(091)
[AN 3307487]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2011.
Mähler, Bettina (1961-)
Eltern-Burnout (magyar)
   Kimerült szülők : kiút a családi mókuskerékből / Bettina Mähler, Peter Musall ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2011]. - 163 p. ; 24 cm. - (TL útmutató könyvek, ISSN 2062-915X)
ISBN 978-963-9991-21-7 fűzött : 2800,- Ft
családi nevelés - szülő - mentálhigiénia
37.018.1 *** 159.922-055.5/.7 *** 613.865-055.52
[AN 3305050]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2011.
   A maklári Napsugár Óvoda története, 1899-2011 / [... összeáll. Juhászné Fabóczki Zsuzsanna ... és Sumi Ágnes Matild]. - Maklár : Napsugár Óvoda, 2011. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1690-8 fűzött
Napsugár Óvoda (Maklár)
Maklár - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Maklár)(091)
[AN 3304468]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2011.
Merész András
   Labda a vízben! : minden, amit a vízilabdáról tudni érdemes : kis pólósok, nagy gólvágók és kapusok kézikönyve / Merész András. - 2. kiad. - Budapest : MM Póló Bt., 2011. - 92 p. : ill., főként színes ; 22 cm + DVD
ISBN 978-963-08-1269-6 kötött
vízilabda - sportoktatás - audiovizuális dokumentum
372.879.725.3 *** 797.253
[AN 3306326]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2011.
   Miért érdemes FDSZ tagnak lenni? : Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete : FDSZ : eseménykrónika, 1988-2011 / [szerk. Kis Papp László]. - [Budapest] : FDSZ, [2011]. - 607 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1635-9 fűzött
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Magyarország - szakszervezet - felsőoktatás - ezredforduló
378(439)"198/201" *** 331.105.44(439)"1988/2011"
[AN 3305771]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2011.
   Nevelés és kutatás : tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez = Erziehung und Forschung : Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung / [... szerk. ... Bús Imre, Klein Ágnes, Meskó Norbert] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar]. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2011. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-38-2 fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia
372.4 *** 372.3
[AN 3306207]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2011.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 15. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2011, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
37.025 *** 371.322.6 *** 159.953.5
[AN 3308551]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2011.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát : nincs nevelés szabályok nélkül / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 5.)
ISBN 978-963-530-935-1 fűzött : 1290,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3308535]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2011.
Steinerné Molnár Judit (1949-)
   Wörterbuch "Lebenslanges Lernen" / Steiner-Molnár Judit ; ... transl. ... Alistair Swiffen. - Baja : EJF K., cop. 2011. - 267 p. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 11.)
Német, magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-963-7290-84-8 fűzött
élethosszig tartó tanulás - német nyelv - többnyelvű szótár - szakszótár - értelmező szótár
37.013.83 *** 801.323=30=00
[AN 3306891]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2011.
   Tanulmányok a múltból / [szerk. Sztanáné Babics Edit]. - Baja : EJF K., 2011. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-82-4 fűzött
Baja - pedagógusképzés - pedagógia
378.637.332(439-2Baja) *** 37
[AN 3306843]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2011.
   Társ-program : iskolai közösségi szolgálat / [szerk. Bodó Márton, Kamp Alfréd, Kormos József] ; [kiad. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága]. - Budapest : Nemz. Erőforrás Min. Oktatásért Fel. Államtitkárság, cop. 2011. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89179-6-6 fűzött
közösségi szociális munka - iskola
37.06 *** 364.46
[AN 3307153]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2011.
   "Tiszteld a múltat..." : 30 év a Rózsakertben / [szerk. Ladányiné Sütő Tünde]. - Budapest : Rózsakerti Ált. Isk., 2011. - 170 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rózsakerti Általános Iskola évkönyvsorozat ; 3.)
ISBN 978-963-08-1056-2 fűzött
Rózsakerti Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola
373.3(439-2Bp.XXII.)
[AN 3307704]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2011.
   Training opportunities in Central and Eastern Europe : summary results of the HELP training needs analysis, 2009. - Szarvas : HELP Project, [2010]. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0015-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - felsőoktatás - innováció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378(4-11)"200"(083.41) *** 330.341.1(4-11)
[AN 3306372]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2011.
   Ugyanazt másképpen, egymásért / [szerk. Bagi Márta et al.] ; [... kiad. Általános Művelődési Központ ...]. - Kaba : Ált. Művel. Közp., 2011. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
integrált oktatás - művészeti oktatás - művelődésügy - didaktika
376 *** 37.025 *** 37.036 *** 37.014 *** 37.02
[AN 3304607]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2011.
Varga Lászlóné
   Fráter György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény : évkönyv / [írta és szerk. Varga Lászlóné, Tóth Ágota]. - Sajólád : Fráter Gy. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2011. - 136 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1699-1 fűzött
Fráter György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Sajólád)
Sajólád - általános iskola - művészeti oktatás
373.67 *** 373.3(439-2Sajólád)
[AN 3304933]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7939 /2011.
Heltai Nándor (1930-)
   A szeretnivaló klub : a Kecskeméti Testedző Egyesület első száz éve : [1911-2011] / Heltai Nándor. - Kecskemét : Univer-KTE Kft., 2011. - 210 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 208-209.
ISBN 978-963-08-1775-2 fűzött
Kecskeméti Testedző Egyesület
Kecskemét - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Kecskemét)(091) *** 061.2(439-2Kecskemét)
[AN 3307978]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2011.
Skaper Brigitta (1983-)
   Fiam, mozit fogunk csinálni : a Pflumm család a mozgókép bűvöletében / Skaper Brigitta. - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2011. - 146 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei, ISSN 1788-5523 ; 10.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-88077-3-1 fűzött
Pflumm család
Budapest. 20. kerület - családtörténet - filmszínház - helytörténet
791.45(439)(091) *** 943.9-2Bp.XX. *** 929.52Pflumm
[AN 3305567]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2011.
Vitos György (1957-)
   A szegedi futball 52. élvonalbeli szereplése előtt.. / Vitos György. - [Szeged] : Szerző, 2011. - 188, [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87933-7-9 fűzött
Szeged - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Szeged)(091)
[AN 3307727]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7942 /2011.
   Abrosz : családi képektől a családképekig = Tablecloth : from family photos to views of family / [szerk. ... Cs. Lengyel Beatrix, Fisli Éva] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2010. - 118 p. : ill. ; 19x21 cm
A Budapesten, 2010. márc. 4-én "Családi képektől a családképekig" címmel rendezett tanácskozás és kiállítás anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-79-0 fűzött
Magyarország - fotótörténet - családszociológia
77(439)(091) *** 316.356.2
[AN 3266613]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2011.
   Aedes jubilat : tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére / szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2011. - 274, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88757-5-4 kötött
Veszprém - székesegyház
726.54(439-2Veszprém)
[AN 3305971]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2011.
Ambrus Aladár
   Faragjunk együtt kopjafát : a Székelyföldön alkalmazott kopjafamotívumok tervezése, faragása : székely népi fafaragás : tanácsok, útmutatók, ötletek kezdő és haladó faragóknak / Ambrus Aladár ; [fotók ... Sós József]. - [Budapest] : Ambrus A., cop. 2011. - 86 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1504-8 kötött
fafaragás - magyar néprajz - fejfaállítás
745.51.031.4(=945.11) *** 726.825 *** 393.1(=945.11) *** 689
[AN 3305248]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2011.
Bajnai László (1959-)
   Az építészeti örökség integrált védelme az operatív városfejlesztés eszköztárával / Bajnai László. - Budapest : Scolar, 2011. - 2 db ; 23 cm
Spirál fűzéssel
Magyarország - városfejlesztés - műemlékvédelem - építészeti örökség
72.025.3/.4(439) *** 711.1
[AN 3304413]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szakmai portfólió. - 234 p. : ill., színes
ISBN 978-963-244-264-8 fűzött
[AN 3304416] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., PhD-értekezés. - 182 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-265-5 fűzött
[AN 3304421] MARC

ANSEL
UTF-87946 /2011.
   Barabás Miklós : IV. Hegytörténeti Konferencia / [... szerk. Balázs Attila és Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Tarsoly K., 2011. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
A Budapesten, 2010. máj. 27-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-37-5 fűzött
Barabás Miklós (1810-1898)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Barabás_M.
[AN 3307779]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2011.
Bencsik István (1931-)
   Bencsik : [munkák, 1953-2010] : [works] : [Pécsi Galéria, ... 2010. október 22 - november 21.] / [szövegek ... Készman József, Váczy Réka] ; [életrajz, bibliogr. ... Mendöl Zsuzsa]. - Pécs : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, 2011. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 978-963-89076-4-6 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Bencsik_I. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3306539]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2011.
Borghesi, Silvia
Kunsthistorisches Museum, Vienna (magyar)
   Kunsthistorisches Museum, Bécs / írta Silvia Borghesi. - Budapest : Grafo, 2011. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A világ múzeumai, ISSN 2062-3933)
ISBN 978-963-9485-62-4 kötött : 4900,- Ft
Kunsthistorisches Museum (Wien)
Európa - Bécs - festészet - múzeum - útmutató
75(4) *** 069(436-2Wien)(036)
[AN 3306045]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2011.
   Budapesti séta : az Aktivitás Alapítvány szakmai, tudományos tanulmánya. - [Budapest] : Aktivitás Alapítvány, 2011. - 108 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1120-0 fűzött
Budapest - várostervezés - területfejlesztés - urbanisztika - ezredforduló
711.4(439-2Bp.)"200/210" *** 911.375(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3306013]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2011.
Erőss István (1964-)
   Természetművészet / Erőss István. - [Budapest] : [Erőss I.], 2011. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-[159].
ISBN 978-963-08-1305-1 fűzött : 2600,- Ft
land art
7.037
[AN 3306874]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2011.
Erőss István (1964-)
Természetművészet (angol)
   Nature art / István Erőss ; [transl. by Zoltán Lengyel]. - Eger : EKF Líceum K., 2011. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-[159].
ISBN 978-963-9894-81-5 fűzött
land art
7.037
[AN 3306880]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2011.
Gyarmati Zsolt (1968-)
   Traumaverzum / Gyarmati Zsolt ; [a szövegek szerzői ... Csizmadia Alexa, Paksi Endre Lehel, Rásonyi Ábel]. - [Budapest] : Gyarmati Zs., [2011]. - 143 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1105-7 fűzött : 4900,- Ft : 25 EUR : 30 USD : 20 GBP
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gyarmati_Zs.
[AN 3306330]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2011.
Hart, Christopher
You can draw cartoon animals (magyar)
   Így alkothatsz rajzfilmállatokat! : rajzkalauz lépésről lépésre / írta Christopher Hart ; [... ford. Tóth Katalin]. - Budapest : Officina Junior, 2011. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5065-09-5 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3305675]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2011.
   Iszkaszentgyörgy természeti és kultúrtörténeti tájértékei / szerk. Kovács Zsanett, Dobos Anna ; [közread.] EKF Tájkutatások - Természetvédelem Tehetséggondozó és Kutató Műhely. - Eger : EKF Tájkutatások - Természetvédelem Tehetséggond. és Kut. Műhely : EKF Líceum K., 2011. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9894-73-0 fűzött
Iszkaszentgyörgy - műemlékvédelem - természetvédelem
72.025.3/.4(439-2Iszkaszentgyörgy) *** 504.06(439-2Iszkaszentgyörgy)
[AN 3305357]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2011.
Kárpáti János
   Az egri püspökvár : az egri vár a 13-15. században a régészeti kutatások alapján / Kárpáti János. - Eger : Motívum, 2010. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-303.
ISBN 978-963-06-9527-5 fűzött
Eger - vár - püspöki palota - középkor - régészet
728.81(439-2Eger)"12/14" *** 726.92(439-2Eger) *** 904(439-2Eger)
[AN 3305065]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2011.
Kiss Gábor (1958-)
   Magyar táj, magyar örökség : a tájkarakter védelmétől az egyedi tájértékek megőrzéséig / [írta Kiss Gábor, Babus Friderika] ; [kiad. a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága]. - Budapest : VFM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1388-4 fűzött
Magyarország - tájvédelem
719(439) *** 504.54.06(439)
[AN 3304895]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2011.
Klein Rudolf (1955-)
   Zsinagógák Magyarországon, 1782-1918 : fejlődéstörténet, tipológia és építészeti jelentőség = Synagogues in Hungary, 1782-1918 : genealogy, typology and architectural significance / Klein Rudolf. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 677, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 675-677. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9968-01-1 kötött : 14900,- Ft
Magyarország - zsinagóga - album
726.3(439)(084.1)
[AN 3306628]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2011.
   Mindennapi kisemlékeink megőrzéséért : útmutató az egyedi tájértékek kataszterezéséhez / [szerk. Kiss Gábor] ; [kiad. a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága]. - Budapest : VFM Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság, 2011. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-08-1387-7 fűzött
Magyarország - tájvédelem
719(439) *** 504.54.06(439)
[AN 3304899]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2011.
   Művészeti adatbázis : elektronikus dok. : Budapest XVII. kerületének alkotói és előadói / [közread. a] Csigaház Alapítvány. - Szöveg és képek. - Budapest : Csigaház Alapítvány, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89180-1-7
Budapest. 17. kerület - művész - elektronikus dokumentum
7(439-2Bp.XVII.)
[AN 3306497]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2011.
Németh Lajos, B. (1915-2003)
   Sárvár története írásban, képekben : B. Németh Lajos emlékezete / [... szerk. és vál. Katafai-Németh József] ; [B. Németh Lajos életrajzát írta és ... közrem. V. Molnár Zoltán] ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2010. - 404 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 399-402.
ISBN 978-963-86821-6-1 kötött
Sárvár - helytörténet - grafika - album
76(439-2Sárvár) *** 943.9-2Sárvár(084.1)
[AN 3304581]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2011.
Radványi Diána
   Telkibányai kerámiák / Radványi Diána ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány]. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2011. - 63 p., [21] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87929-7-6 fűzött
Telkibánya - ipartörténet - iparvállalat - porcelán - porcelánművészet
738.1(439-2Telkibánya) *** 666.5(439-2Telkibánya) *** 061.5(439-2Telkibánya)
[AN 3305627]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2011.
Terület- és Vidékfejlesztési Nemzetközi Tudományos Konferencia (3.) (2009) (Kaposvár)
   III. Terület- és Vidékfejlesztési Nemzetközi Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : 2009. október 2-3., Kaposvár. - Szöveg. - [Kaposvár] : [Dél-dunántúli Regionális Fejleszt. Ügynökség Kaposvári Iroda], [2010]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kaposvári Iroda. - A "Dél-dunántúli régió" c. kiadvány digitális változatával. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS PowerPoint. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7435-5
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - regionális gazdaság - pénzügyi támogatás - ezredforduló - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
711.1(439)"200" *** 332.14(439)"200" *** 338.246.027(4-62) *** 332.14(4-62)"200" *** 711.1(4-62)"200" *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3306463]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2011.
Udvary Ildikó, D. (1958-)
   Kadarkuti Richárd / D. Udvary Ildikó. - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2010. - 94 p. : ill., részben színes ; 20x28 cm. - (A Pesterzsébeti Múzeum könyvei, ISSN 1788-5523 ; 9.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88077-2-4 kötött
Kadarkuti Richárd (1926-2002)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Kadarkuti_R.
[AN 3307245]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2011.
   A zalakarosi Isteni Irgalmasság templom : kezdetektől napjainkig / összeáll. Háda László ; [kiad. az Isteni Irgalmasság Római Katolikus Egyházközség, ... és a Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány]. - Zalakaros : Isteni Irgalmasság Római Katolikus Egyházközség : Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány, 2011. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-1613-7 fűzött
Zalakaros - templom
726.54(439-2Zalakaros)
[AN 3305532]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7965 /2011.
   Bújj, bújj, zöld ág : daloskönyv / [szerk. Fehérné Farkas Ibolya]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-422-4 kötött
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3307877]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2011.
   Cifra palota : daloskönyv / [szerk. Gáll Vilmosné]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-423-1 kötött
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3307876]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2011.
Claude Debussy (magyar)
   Claude Debussy / [ford. Puentes-Blanco Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Világhíres zeneszerzők ; 10.)
A mellékletben szereplő előadó O'Hora, Ronan
ISBN 978-963-09-6617-7 kötött : 1590,- Ft
Debussy, Claude (1862-1918)
Franciaország - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(44)(092)Debussy,_C.
[AN 3306389]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2011.
Csomó Orsolya (1970-)
   The manuscript 541 of the Bibliothèque Mazarine, Paris : the processional of chalons-en-champagne / Orsolya Csomó ; [közread. a] ... MTA Zenetudományi Intézet. - Budapest : MTA ZTI, 2010. - 254 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88451-9-1 fűzött
Franciaország - egyházi és vallásos zene - zenetörténet - 16. század
783(44)"15" *** 246.8(44)"15"
[AN 3306314]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2011.
Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Dohnányi Ernő családi levelei / összeáll. Kelemen Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, ... MTA Zenetudományi Intézet. - [Budapest] : OSZK : Gondolat : MTA ZTI, 2011. - 327, [4] p. : ill. ; 25 cm + CD
melléklet címe: Dohnányi Ernő a zongoránál. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-594-2 kötött : 3900,- Ft
Dohnányi Ernő (1877-1960)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - levelezés - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Dohnányi_E.
[AN 3305744]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2011.
Edvard Grieg (magyar)
   Edvard Grieg / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 12.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6619-1 kötött : 1590,- Ft
Grieg, Edvard (1843-1907)
Norvégia - zeneszerző - 19. század - századforduló - auditív dokumentum
78.071.1(481)(092)Grieg,_E.
[AN 3306406]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2011.
Ludwig van Beethoven (magyar)
   Ludwig van Beethoven / [ford. Simonyi Ágnes és Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 11.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6618-4 kötött : 1590,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van
[AN 3306397]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2011.
Nikolai Rimsky-Korsakov (magyar)
   Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 8.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6615-3 kötött : 1590,- Ft
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andreevič (1844-1908)
Oroszország - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(47)(092)Rimskij-Korsakov._N._A.
[AN 3306379]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2011.
   Süss fel, Nap! : daloskönyv. - Pécs : Alexandra, 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-424-8 kötött
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3307880]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2011.
Szirányi János (1944-)
   Franz Schubert / Szirányi János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Világhíres zeneszerzők ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6616-0 kötött : 1590,- Ft
Schubert, Franz (1797-1828)
Ausztria - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Schubert,_F.
[AN 3306385]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2011.
   Zimme-zum : daloskönyv. - Pécs : Alexandra, 2011. - 32 p. : ill., főként színes ; 26 cm + CD. - (Napsugár daloskönyvek, ISSN 2061-8964)
ISBN 978-963-297-425-5 kötött
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3307873]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7976 /2011.
   Jövő-néző : hogyan lesz a jövő közönségéből színháznéző? : az V. kaposvári Assitej Biennálé keretében 2010 májusában rendezett szakmai konferencia elemzései, beszélgetései / [... közrem. Nyulassy Attila] ; [közread. a] Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház. - Budapest : Kolibri Gyermek- és Ifj. Színház, 2011. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - színházi közönség - közönség-művész kapcsolat - drámapedagógia - 21. század - konferencia-kiadvány
792.073(439)"20" *** 371.383.1 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3307174]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2011.
Lichtneckert András (1951-)
   A balatonfüredi Angolkert, a Játékszín és az Aréna építéstörténete / Lichtneckert András. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2011. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 13.)
Bibliogr.: p. 133-138. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88219-6-6 fűzött
Balatonfüred - színháztörténet - 19. század
792(439-2Balatonfüred)"18"
[AN 3306283]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2011.
Pünkösti Árpád (1936-)
   Egyperces Fischerek : a szökött filmes életei / Pünkösti Árpád. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 359 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-29-8 fűzött : 2890,- Ft
Fischer István (1936-)
Erdély - határon túli magyarság - filmoperatőr - filmrendező - interjú
791.44.071.1(498)(=945.11)(092)Fischer_I.(047.53) *** 791.44.071.52(498)(=945.11)(092)Fischer_I.(047.53)
[AN 3303497]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2011.
Schmidt, Jochen
Pina Bausch (magyar)
   Pina Bausch : félelmek alagútján át / Jochen Schmidt ; [ford. Nagy Borbála]. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 169 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-400-1 fűzött : 2200,- Ft
Bausch, Pina (1940-2009)
Németország - táncművész - koreográfus - 20. század - ezredforduló
792.82(430)(092)Bausch,_P. *** 793.3.02(430)(092)Bausch,_P.
[AN 3307140]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2011.
   Színház és diktatúra a 20. században / szerk. Lengyel György ; [társszerk. Radnóti Zsuzsa] ; [közread. az] ... Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : Corvina : OSZMI, [2011]. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5991-6 fűzött : 3500,- Ft
színház - színháztörténet - diktatúra - 20. század
792(100)"19" *** 321.64(100)"19"
[AN 3307108]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7981 /2011.
   Angol - magyar informatikai fordítói szótár : a Szak Kiadó szótára = English - Hungarian translator's dictionary in information technology : the dictionary of Szak Kiadó / [szerk.] Kis Balázs. - 3. jav., bőv. kiad. - Bicske : Szak K., 2011. - 637 p. ; 21 cm. - (Nyelvinfo, ISSN 1787-0550 ; 4.)
ISBN 978-963-9863-20-0 kötött : 8000,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - informatika - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 681.3
[AN 3306088]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2011.
   Angol - magyar, magyar - angol zsebszótár / [szerk. mtárs P. Márkus Katalin]. - Szeged : Grimm, 2011. - XIV, 507 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-9954-37-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3306567]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2011.
   Anthologia Hungarica : a régi világ tüköre : négy évszázad művelődéstörténeti emlékei nyelvünkben / az Erdélyi magyar szótörténeti tárból gyűjt. Hajdu Endre. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 439 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9902-81-7 kötött : 4990,- Ft
Erdély - magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvjárás - művelődéstörténet
809.451.1-53 *** 809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 930.85(439.21)
[AN 3303736]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2011.
Bajnóczi Beatrix
   Angol - magyar, magyar - angol gazdasági szótár / Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2011. - IX, 492, [2] p. ; 20 cm. - (Mindennapi szakszókincs, ISSN 1786-3945)
ISBN 978-963-9954-39-7 kötött
gazdaság - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 33
[AN 3306137]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2011.
Bölcskei Andrea (1973-)
   A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában / Bölcskei Andrea. - Budapest : KRE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., 2010. - 393 p. ; 24 cm. - (A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-5706 ; 2.)
Bibliogr.: p. 253-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-26-3 fűzött
Magyarország - földrajzi név - település
809.451.1-311.11
[AN 3307810]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2011.
Brassai Sámuel (1800-1897)
   A magyar mondat / Brassai Sámuel ; [vál. Elekfi László, Kiefer Ferenc]. - Budapest : Tinta Kvk., [2011]. - 514 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 120.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-9902-72-5 fűzött : 4500,- Ft
magyar nyelv - mondattan
809.451.1-56
[AN 3303739]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2011.
Dávid Géza (1949-)
   Útiszótár : magyar - török, török - magyar = Turistik sözlük : macarca - türkçe, türkçe - macarca / [szerk. Dávid Géza]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 2002. - 635 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Török útiszótár
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-7805-9)
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.5 *** 801.323=943.5=945.11
[AN 3305743]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2011.
Győrffy Endre
   Magyar és czigány szótár : czigányul mondva vakeriben / írta Győrffy Endre ; [... szerk. és az utószót írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Mercurius, 2011. - 152, V p. ; 22 cm. - (Magyar roma történeti könyvtár, ISSN 1589-231X ; 4.)
borító- és gerinccím: Magyar és cigány szótár. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pakson : Rosenbaum, 1885
ISBN 978-963-9872-12-7 kötött : 1400,- Ft
cigány nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
801.323=945.11=914.99 *** 094/099.07
[AN 3307427]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2011.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2011, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-05-6437-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3305739]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2011.
   Magyar igei szerkezetek : a leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára / Sass Bálint [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2010. - 504 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 21.)
ISBN 978-963-9902-78-7 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - ige - vonzatszótár
809.451.1-561.834
[AN 3303710]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2011.
Matthias, Ulrich (1966-)
Esperanto - das neue Latein der Kirche (magyar)
   Eszperantó az egyház új latinja? / Ulrich Matthias ; [közread. a] HEA ... ; [... ford. ... Kiss Horváth József]. - Budapest : HEA, 2010. - [79] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-571-473-5 fűzött
eszperantó - katolikus egyház
800.892 *** 282
[AN 3306295]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2011.
   Német - magyar, magyar - német gyerekszótár / [szerk. Hessky Regina] ; [ill. Balogh Sándor, Nagy Ildikó]. - 2. jav. kiad. - [Szeged] : Grimm, 2011. - 503, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9954-41-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=30=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=30(02.053.2)
[AN 3306663]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2011.
   Olasz - magyar, magyar - olasz kisszótár = Dizionario italiano - ungherese, ungherese - italiano / [szerk. mtárs Hessky Eszter, Iker Bertalan]. - Szeged : Grimm, 2011. - VIII, 546 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-38-0 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3306575]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2011.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2011. - 514, [2] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Portugál útiszótár
ISBN 978-963-05-8155-4 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 3305752]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2011.
Reinhart Erzsébet (1943-)
   Útiszótár : magyar - román, román - magyar = Dicţionar pentru turişti maghiar - român, român - maghiar / [szerk. Reinhart Erzsébet]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2011. - 669 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Román útiszótár
ISBN 978-963-05-7882-0 fűzött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 3305759]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2011.
Tótfalusi István (1936-)
   Magyarító szótár : idegen szavak magyarul / Tótfalusi István ; [főmtárs Kiss Gábor] ; [... közrem. Heiszer Gyula, Jójárt Barbara, Windisch Zsuzsanna]. - Budapest : Tinta Kvk., 2011. - 257 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 20.)
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-9902-76-3 kötött : 3990,- Ft
idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3303754]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2011.
   Učënye zapiski Kafedry slavânskoj filologii Pečskogo universiteta : posvâŝeno otkrytiû Russkogo centra v g. Peč = A PTE Szláv Filológia Tanszék tudományos közleményei : a Pécsi Orosz Központ megnyitása alkalmából / red. ... V. Vegvari, R. Vološ, M. Povarnicyna. - Peč : Edenscript Kft., 2011. - 200 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89172-1-8 fűzött
ruszisztika
808.2
[AN 3307708]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2011.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2011. - 618, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Francia útiszótár
ISBN 978-963-05-8288-9 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 3305755]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2011.
Veres Marietta
   Útiszótár : magyar - horvát, horvát - magyar = Putni rječnik : mađarsko - hrvatski, hrvatsko - mađarski / [szerk. Veres Marietta]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2011, cop. 2004. - 632 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Horvát útiszótár
ISBN 978-963-05-8138-7 fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 3305741]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8000 /2011.
Dömötör Edit
   "Az eltitkolt gonosztettet a szél is kifúvja"? : a magyar bűnügyi irodalom ismeretelméleti megközelítése / Dömötör Edit. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2011. - 329 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1234-4 fűzött : 3800,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - magyar irodalom története - bűnügyi regény - műelemzés
82.01-312.4 *** 894.511(091)-312.4
[AN 3305444]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2011.
   Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján : narratív párbeszédek / szerk. Hajdu Péter és Kroó Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2011. - 246 p. ; 23 cm. - (Párbeszéd-kötetek, ISSN 1787-0585 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-413-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - narratológia - századforduló - elbeszélés - műelemzés
82(091)-32"18/19" *** 894.511(091)-32"189/191" *** 82.01-32
[AN 3307152]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2011.
Kiss László
   Keltsd életre! / Kiss László, Tóth Zsóka, Tóth Zsuzsanna. - [Szigetújfalu] : Mikszáth, 2010. - 2 db ; 20 cm. - (Versmondók könyvtára, ISSN 1589-3561 ; 3.)
ISBN 978-963-9126-86-2 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - szavalat - vers - antológia
82.085.22 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 3305597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 226 p.
Bibliogr.: p. 224-226.
ISBN 978-963-9126-87-9
[AN 3305599] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Adj neki hangot!. - 168 p.
ISBN 978-963-9126-88-6
[AN 3305616] MARC

ANSEL
UTF-88003 /2011.
Kloss Andor (1941-)
   Az útkeresés évei : levelezés Barta Jánossal / Kloss Andor. - [Budapest] : Axel Springer, 2011. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9631-19-9 * fűzött
 (hibás ISBN 978-9631-19-9)
Kloss Andor (1941-)
Barta János (1901-1988)
Magyarország - irodalomtörténész - levelezés - 20. század
82.01(439)(092)Barta_J.(044) *** 82.01(439)(092)Kloss_A.(044)
[AN 3308014]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8004 /2011.
Jenei Gyula (1962-)
   Ívek és törések : íróportrék / Jenei Gyula. - Szolnok : Max-kontír '99 Bt., 2011. - 195, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Eső könyvek, ISSN 1589-9497 ; 6.)
ISBN 978-963-08-1460-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - író
894.511(092)
[AN 3307280]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2011.
Mohai V. Lajos (1956-)
   A múlt koloritja / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu, 2011. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-11-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 3307200]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2011.
Szegő András (1948-)
   Bombasiker : a 10 legsikeresebb magyar szerző: Fejős Éva, Lajos Mari, Lőrincz L. László, Lux Elvira, Müller Péter, Nemere István, Rácz Zsuzsa, Stahl Judit, Vass Virág, Vavyan Fable / Szegő András. - Budapest : Duna International, [2011]. - 247 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5129-13-1 kötött : 3495,- Ft
Magyarország - író - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)"19/200"(047.53) *** 929(439)"19/200"(047.53)
[AN 3304245]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8007 /2011.
Atwater, Richard (1892-1948)
Mr. Popper's penguins (magyar)
   Mr. Popper pingvinjei / Richard és Florence Atwater ; ... illusztrációkat kész. Robert Lawson ; [ford. Schwartz Marianna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 131, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-497-9 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3307425]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2011.
Binet, Laurent (1972-)
HHhH (magyar)
   HHhH : [Himmlers Hirn heisst Heydrich] : [Himmler agyát Heydrichnek hívják] / Laurent Binet ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2011. - 349 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9146-5 kötött : 3500,- Ft
Heydrich, Reinhard Tristan (1904-1942)
Németország - francia irodalom - politikus - második világháború - dokumentumregény
840-31=945.11 *** 943.0(092)Heydrich,_R._T.
[AN 3303021]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2011.
Blakley-Cartwright, Sarah
Red riding hood (magyar)
   A lány és a farkas / Sarah Blakley-Cartwright ; David Leslie Johnson forgatókönyve alapján ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 269 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-408-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3307045]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2011.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Lehrer-Fernbedienung (magyar)
   Tanár-távirányító / Thomas C. Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2011]. - 109 p. : ill. ; 21 cm + 8 mell. - (Pssszt! A mi titkunk ; 25.)
ISBN 978-963-9991-24-8 kötött : 1850,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3304354]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2011.
Bucay, Jorge (1949-)
Recuentos para Demián (magyar)
   Életmesék : történetek, melyekből az életet tanultam / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Mária[!Márta]]. - Budapest : Európa, 2011. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-07-9186-1 kötött : 2800,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3308455]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2011.
Castillo, Linda
Pray for silence (magyar)
   Könyörgés / Linda Castillo ; [ford. Tokai Miklós]. - Budapest : General Press, [2011]. - 334 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-287-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3307515]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2011.
Chapman, Gary D. (1938-)
Summer breeze (magyar)
   Nyári szellő / Gary Chapman & Catherine Palmer ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2011. - 279 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-288-057-0 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3306981]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2011.
Christie, Agatha (1890-1976)
They do it with mirrors (magyar)
   Nem csalás, nem ámítás / Agatha Christie ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2011. - 249 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Szemfényvesztés" és "Tükrökkel csinálják" címmel is
ISBN 978-963-07-9121-2 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3308529]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2011.
D'Lacey, Chris
Fire star (magyar)
   Tűzcsillag / Chris d'Lacey ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 415, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-315-6 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3307073]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2011.
Fitzek, Sebastian (1971-)
Amokspiel (magyar)
   Ámokjáték : pszichotriller / Sebastian Fitzek ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 398 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-365-1 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3307335]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2011.
Fragoso, Margaux (1979-)
Tiger, tiger (magyar)
   Csak ha te is akarod / Margaux Fragoso ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-054-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3303397]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2011.
French, Tana (1973-)
Faithful Place (magyar)
   Menekülés / Tana French ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2011]. - 427 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-285-0 kötött : 2500,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3304529]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2011.
Hardy, Kristin
Under his spell (magyar)
   Közszolgálati boszorkány / Kristin Hardy ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 246.)
ISBN 978-963-538-341-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307855]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2011.
Hardy, Thomas (1840-1928)
Under the greenwood tree (magyar)
   A zöldellő fa alatt / Thomas Hardy ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-134-5 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3306973]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2011.
Harper, Fiona
Saying yes to the millionaire (magyar)
   Mondj igent a szerelemre! / Fiona Harper ; [... ford. Lőrincz Ágnes]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 489.)
ISBN 978-963-538-337-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3307744]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2011.
Hawkins, Karen
How to abduct a Highland Lord (magyar)
   Kalandor / Karen Hawkins ; [ford. Balog Edina]. - Budapest : General Press, [2011]. - 278 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-286-7 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307558]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2011.
Hingle, Metsy
Navy seal dad (magyar)
   Fóka a parton / Metsy Hingle ; [... ford. Kőszeghy Viktória]. Időzített bomba / Kate Hardy ; [... ford. Mészáros Éva]. Részidős apa kerestetik / Margaret Barker ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Szerelem a fedélzeten / Christine Rimmer ; [... ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 301 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 31.)
Egys. cím: Navy seal dad. A very special baby. His honourable surgeon. Marriage overboard
ISBN 978-963-538-335-1 fűzött : 1295,- Ft : 7,63 EUR : 26,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307859]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2011.
Hughes, Gregory
Unhooking the moon (magyar)
   A holdat az égről.. / Gregory Hughes ; [ford. és a jegyzeteket írta Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-450-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3303523]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2011.
   Huszadik századi spanyol novellák / [... vál. Imrei Andrea és Latorre Ágnes] ; [szerk. és az utószót írta Imrei Andrea]. - 720, [5] p. ; 20 cm. - Budapest : Noran Libro : Noran K. 2004 ; 2011. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-963-9996-40-3 kötött : 4800,- Ft
spanyol irodalom - elbeszélés - antológia
860-32(082)=945.11
[AN 3303465]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2011.
Jones, Diana Wynne (1934-2011)
Deep secret (magyar)
   A trónörökös : Diana Wynne Jones varázsvilágai / [ford. Sarkadi Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 386 p. ; 22 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-98-8 fűzött : 3250,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3303885]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2011.
Jones, Diana Wynne (1934-2011)
Howl's moving castle (magyar)
   A vándorló palota / Diana Wynne Jones ; [ford. Laukó Viktória]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Pongrác K., 2011. - 319, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88575-4-5 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3305794]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2011.
Jordan, Penny
The Sicilian boss's mistress (magyar)
   Te vagy az első / Penny Jordan ; [... ford. Csató Gabriella]. A rossz lány / Julie Cohen ; [... ford. Halász Kriszta]. Kezdjük újra! / Ally Blake ; [... ford. Erdélyi Margit]. A szerelem rabjai / Alison Kent ; [... ford. Madarász Levente]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 301 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 45.)
Egys. cím: The Sicilian boss's mistress. Being a bad girl. Roped into a romance. A night with the society playboy
ISBN 978-963-538-333-7 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3307823]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2011.
   A Kelet varázsa. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 285 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 11.)
Tart.: Szingapúri mézeshetek / Mary Lyons ; [... ford. Ódor László]. Mint a mesében / Elizabeth Oldfield ; [... ford. Lambert Ágnes]. Tigriskarmok / Kristy McCallum ; [... ford. Kelemen Ágnes]. - Egys. cím: Stranger at winterfloods ; Quicksands ; Tiger moon
ISBN 978-963-538-336-8 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3307793]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2011.
Kingsley, Maggie
A wife worth waiting for (magyar)
   Számolom a perceket / Maggie Kingsley ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 420.)
ISBN 978-963-538-331-3 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307784]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2011.
Kraft, Robert (1869-1916)
Ein moderner Lederstrumpf (magyar)
   Starke : egy modern bőrharisnya / Robert Kraft. - [Budapest] : [Nagy K.], cop. 2011. - 445 p. ; 21 cm
Ford. Nagy Károly
ISBN 978-963-08-1581-9 fűzött
német irodalom - regény
830-312.5=945.11
[AN 3305199]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2011.
Leon, Donna (1942-)
Blood from a stone (magyar)
   Vérző kövek : [sötét árnyak Velencében] / Donna Leon ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2011. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9973-12-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3303668]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2011.
Lévy, Marc (1961-)
Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites (magyar)
   Ki nem mondott szavaink / Marc Levy ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 358 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-236-4 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3307030]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2011.
Meimaridī, Mara
Oi magisses tīs Smyrnīs (magyar)
   A szmirnai boszorkányok / Mara Meimaridi ; [ford. Hargitai Nóra]. - Budapest : Gondolat, 2011. - 361, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-693-340-1 fűzött : 3200,- Ft
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3305934]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2011.
Meister, Derek (1973-)
Ghosthunter (magyar)
   Ghosthunter : gyilkos fény / Derek Meister ; [ford. Gémes Szilvia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2011. - 439 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-11-0 kötött : 3600,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 3304564]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2011.
Metcalfe, Josie
A very special proposal (magyar)
   Két keréken tér vissza a szerelem / Josie Metcalfe ; [... ford. Kassai István]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 421.)
ISBN 978-963-538-332-0 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307809]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2011.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2005-. - 21 cm
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2614981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. jav. kiad. - 2011. - 188 p.
[AN 3308453] MARC

ANSEL
UTF-88038 /2011.
Morgan, Sarah (1948-)
The Vásquez mistress (magyar)
   Nem nősülök! / Sarah Morgan ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 479.)
ISBN 978-963-538-339-9 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307908]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2011.
Mortimer, Carole
The Venetian's midnight mistress (magyar)
   Kalóz a télikertben / Carole Mortimer ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 490.)
ISBN 978-963-538-338-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307756]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2011.
Noël, Alyson
Dark flame (magyar)
   Dark flame : sötét láng / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 311 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3307349]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2011.
Nylund, Eric (1964-)
Halo: The fall of Reach (magyar)
   Halo: a Reach bukása / Eric Nylund ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2011. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9940-20-8 fűzött : 2990,- Ft : 11 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3303482]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2011.
Osborne, Charles
Black coffee (magyar)
   Feketekávé / Agatha Christie [alapján] ; [regénnyé átd.] Charles Osborne ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2011. - 182 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9113-7 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3308530]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2011.
Owen, Laura
Mini Winnie (magyar)
   Winnie takarít / Laura Owen és Korky Paul ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-16-7 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)
[AN 3304275]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2011.
Owen, Laura
Winnie says cheese (magyar)
   Winnie és a fényképek / Laura Owen és Korky Paul ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-17-4 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)
[AN 3304290]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2011.
Peretti, Frank E. (1951-)
This present darkness (magyar)
   Ez élet sötétsége / Frank E. Peretti ; [ford. Vékey Ádám]. - Budapest : Patmos Records, 2011. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9617-37-7 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3306109]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2011.
Powers, Tim (1952-)
On stranger tides (magyar)
   Ismeretlen vizeken / Tim Powers ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9828-94-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3303836]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2011.
Raucher, Herman (1928-)
Summer of '42 (magyar)
   Kamaszkorom legszebb nyara / Herman Raucher ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-522-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3307066]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2011.
Roberts, Nora (1950-)
Indulgence in death (magyar)
   Halálos élvezet / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-197-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3304109]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2011.
Şafak, Elif (1971-)
Siyah süt (magyar)
   Fekete tej / Elif Şafak ; [ford. Sipos Kata]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5009-19-8 fűzött : 2590,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3303864]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2011.
Sawyer, Robert J. (1960-)
The terminal experiment (magyar)
   Lélekhullám / Robert J. Sawyer ; [ford. Császár László]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 364 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-96-4 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3303813]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2011.
Scarrow, Simon (1962-)
Centurion (magyar)
   A centurio / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]. - 348 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-191-9 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3304113]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2011.
Schweitzer, Karlheinz (1954-)
   Meinhardt kriegt die Motten / Karlheinz Schweitzer. - [Gyúró] : Artibeus ; Ober-Mörlen : Ed. Zinkhund, cop. 2011. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1157-6 fűzött
német irodalom - regény
830-31
[AN 3306017]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2011.
   A seholsincs bolygó. - Budapest : Arión, 2011. - 280 p. ; 19 cm. - (A sci-fi klasszikusai)
Vál. és szerk. ifj. Veress István
ISBN 978-963-9699-41-0 fűzött : 2690,- Ft
világirodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
82-322.9=945.11
[AN 3304390]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2011.
Shan, Darren (1972-)
Hell's horizon (magyar)
   A pokol pereme : Város-trilógia: második kötet / Darren Shan ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 524, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-037-0 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 3303324]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2011.
Silva, Daniel (1960-)
The Rembrandt affair (magyar)
   A Moszad ügynöke és a Rembrandt-ügy / Daniel Silva ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-461-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3307528]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2011.
Steel, Danielle (1947-)
Legacy (magyar)
   Örökség / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2011. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-235-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3304134]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2011.
Tendō Shōko (1968-)
Yakuza na tsuki (magyar)
   Jakuzák holdja : egy gengszter lányának visszaemlékezései / Shoko Tendo ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 234, [5] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-046-2 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - memoár
895.6-94=945.11
[AN 3307176]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2011.
Watson, S. J. (1971-)
Before I go to sleep (magyar)
   Mielőtt elalszom / S. J. Watson ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-130-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3307093]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2011.
Westerfeld, Scott
Specials (magyar)
   Különlegesek : regény / Scott Westerfeld ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 322, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-332-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3307282]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2011.
Whiting, Charles (1926-2007)
Operation Fury (magyar)
   A Harag hadművelet / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltánné, Varga István]. - Budapest : Duna International, [2011]. - 235 p. ; 21 cm. - (A háború kutyái ; 19.)
ISBN 978-615-5013-12-6 fűzött : 995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3303676]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2011.
Wiesel, Elie (1928-)
Le cas Sonderberg (magyar)
   A Sonderberg-ügy / Elie Wiesel ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-032-5 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3307169]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2011.
Wiggs, Susan
Halfway to heaven (magyar)
   A csillagok lánya / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 415 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-334-4 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3306579]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2011.
Wilkins, Gina (1948-)
The borrowed ring (magyar)
   Gyűrű kölcsönbe / Gina Wilkins ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 480.)
ISBN 978-963-538-340-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3307846]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2011.
Woods, Titania (1967-)
Midnight feast (magyar)
   Éjféli tündérzsúr / írta Titania Woods ; ill. Smiljana Coh ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillámszárny Akadémia ; 2.)
ISBN 978-963-245-515-0 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3307313]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8065 /2011.
Ady Endre (1877-1919)
   Role zenekar - Ady / [ill. Siklódy Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 35 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-291-7 kötött : 4990,- Ft
Role (együttes)
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3304448]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2011.
Andrassew Iván (1952-)
   Vashideg : jegyzetek egy novellához / Andrassew Iván. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-41-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3303479]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2011.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója [elektronikus dok.] : hangjáték / Bálint Ágnes ; [mesélő és főszereplő Mikó István]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Holnap, cop. 2011. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-346-978-1 : 3700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték - auditív dokumentum
894.511-252(02.053.2)
[AN 3306435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 1 min)
[AN 3306455] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (46 min)
[AN 3306457] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (56 min)
[AN 3306459] MARC

ANSEL
UTF-88068 /2011.
Balogh Márta
   Lili röpke lepke röptetője : babáknak, óvodásoknak, kisiskolásoknak / Balogh Márta ; [ill. Zemplenszky-Pénzes Petra]. - Dunaújváros : Szerző, 2011. - 100 p. : ill. ; 12x18 cm
ISBN 978-963-08-1559-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3307460]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2011.
Baranyi József (1944-)
   Jobb híján avagy Őszintén magunkról és komolyan Istenről / Baranyi József. - Budapest : Veritas, 2010. - 347 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-85421-7-5 kötött
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 3306582]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2011.
Bari Gábor (1942-)
   Völgyből, ha kiáltok : versek / Bari Gábor ; [megj. a Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület gondozásában]. - Miskolc : HAT : MAIT, 2011. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87071-8-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3305374]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2011.
Bicsák Erzsébet
   Tarka-barka szivárványok : gyermekversek, kis történetek nyolc - tizenkettő éves gyermekeknek / Bicsák Erzsébet, Erdős Attila és Tulok Teréz szerzők ; [kiad. Takács László Irodalmi Kör ...]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2011. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88866-2-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3304851]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2011.
Bodóné Csiba Gizella
   Titkok és rezgések / Bodó Csiba Gizella. - [Budapest] : Szerző, 2011. - 163, [4] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-486-3)
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511-14
[AN 3307436]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2011.
Böndör Pál (1947-)
   A holdfény árnyékában : rádiószínház, kész kisregény / Böndör Pál. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2011. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-056-1 kötött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3307155]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2011.
Boros János Tamás
   Ha a Beatlesek kasszafúrók lettek volna.. / Boros János Tamás. - [Simontornya] : Szerző, cop. 2010. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9418-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3304083]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2011.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ezopara : 2. könyv, melyben hőseink nyomról nyomra, meg néha pórul járnak / Böszörményi Gyula, Machó Zsófia. - [Budapest] : Pongrác, 2011. - 283, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Ezopara könyvek)
ISBN 978-615-5131-03-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3305591]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2011.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Ezopara : 3. könyv, melyben hőseinket gyakrabban töri ki a frász, mint szeretnék / Böszörményi Gyula, Machó Zsófia. - [Budapest] : Pongrác, 2011. - 242, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Ezopara könyvek)
ISBN 978-615-5131-04-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3305606]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2011.
Brain, Neuwin (1939-)
   A Múrtinak bevallom : tudománytisztelő kalandregény : [egy gondolatolvasógép fantasztikus története] / Neuwin Brain. - Budapest : [Ménesi Á.], cop. 2011. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1569-7 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3305857]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2011.
Buda Ferenc (1936-)
   Világ, világom : egy kéziratos könyv fejezeteiből / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 428, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-982-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3306840]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2011.
Csabai Márk (1985-)
   Egy csibész naplója : na most megmutathatod, mennyire vagy kemény csávó! / Csabai Márk. - Budapest : Aba Kvk., 2011. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-37-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3307469]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2011.
Csejk Miklós (1974-)
   Üvegszilánkkönny : regény : Angyalszárny-trilógia 1. rész / Csejk Miklós. - Budapest : Kávéforrás, 2011. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1218-4 fűzött2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303666]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2011.
Donath, J. A. A.
   A Triannita : a kettős küldetés / J. A. A. Donath. - [Miskolc] : Z-Press, 2011. - 220 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3305651]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2011.
Dugasz István (1941-)
   Apró csillagok / Dugasz István. - [Cegléd] : [Dugasz I.], 2011. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1543-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3305195]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2011.
Erdős Renée (1879-1956)
   Végzetes vonzalom / Erdős Renée. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 300 p. ; 21 cm
Megj. "Báró Herzfeld Clarissz" címmel is
ISBN 978-963-267-140-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3306958]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2011.
   Esti mesék az állatokról : olvasásra és felolvasásra / [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2011]. - 15, [17] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-50-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3304168]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2011.
Fable, Vavyan
   Habospite / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2011. - 456 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-35-4 fűzött : 2695,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3303438]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2011.
Fejős Éva
   Helló, London / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 469 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-439-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3307524]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2011.
Fekete István (1900-1970)
   Matula és egyebek / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [... utószó Sánta Gábor]. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 216, [4] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-147-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3308582]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2011.
Felméri Péter (1982-)
   A három ufó : nem minden földönkívüli Amerikába érkezik / Felméri Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 267, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Dumakönyvtár, ISSN 2062-2724)
ISBN 978-963-254-441-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-31
[AN 3307520]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2011.
Földesi János (1911-1997)
   Örök lángok / Földesi János ; [... gond. Kovács Lászlóné Vermes Stefánia]. - Budapest : Harp Duo Bt., 2011. - 519 p. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-08-1603-8 kötött
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3305628]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2011.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Isten ostorai : Torda-trilógia 1. könyv / Fonyódi Tibor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2011. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-192-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3304101]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2011.
Friling, Peter
   Álmaink szövete / Peter Friling. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 436 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-06-6 fűzött : 4290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3304906]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2011.
   Friss dió : [a Műhely Kör antológiája] / [szerk. Benedek Szabolcs]. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2011. - 199, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 166.)
ISBN 978-615-5070-10-5 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3307194]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2011.
Fülöp G. László
   Máramarosszigeti történetek : egy kisfiú kalandjai vészterhes időkben / Fülöp G. László ; [... Perlitzy Géza ill.]. - Budapest : Fekete Sas, 2011. - 121, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9680-59-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3305690]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2011.
Gáspár János (1932-)
   Barátaimmal / Gáspár János ; [fképek Gáspár Gábor ... és Gáspár János]. - [Ajka] : [Gáspár J.], [2011]. - 74 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1464-5 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3304455]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2011.
Gion Nándor (1941-2002)
   Műfogsor az égből : [összegyűjtött elbeszélések] / Gion Nándor ; [... szerk. és az utószót írta Gerold László]. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 722 p. ; 21 cm. - (Életmű ; 4.)
ISBN 978-963-9996-36-6 kötött : 4800,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3303542]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2011.
   Gólyahír : válogatás az Irodalmi Rádió szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Zsoldos Árpád]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2011. - 166, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-4-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3305487]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2011.
Hobey, Ken (1981-)
   Fiúk melegítőben / Ken Hobey. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-32-5 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3304904]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2011.
Holbay László (1923-)
   Egy ismeretlen veréb mennybemenetele / Holbay László ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2011. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88083-5-6 kötött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3305871]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2011.
Horváth Péter (1951-)
   Bogárvérrel : forgácsok egy fakeresztről / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 446 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-38-0 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3304376]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2011.
Hütter Márta
   Modern zsoltárok / Hütter Márta. - [Budapest] : [Hütter M.], [2011]. - 306 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1583-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - zsoltár
894.511-141 *** 244(0:82-14) *** 223.2
[AN 3305602]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2011.
Jókai Mór (1825-1904)
   A koldusgyermek : elbeszélések / Jókai Mór ; [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2011. - 158 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 6.)
ISBN 978-963-7573-44-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3306895]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2011.
Kabai Györgyné (1932-)
   Nekem szólt a dal / Kabai Györgyné. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3304947]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2011.
Kányádi Sándor (1929-)
   Világlátott egérke / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Holnap, 2011. - 90 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-979-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3308577]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2011.
Kereszty András (1942-)
   Szerelem és halál Kairóban / Kereszty András. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 237 p. ; 21 cm. - (Krimi elsőkézből ; 2.)
ISBN 978-615-5009-22-8 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3304258]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2011.
Kertész Ákos (1932-)
   Tigrisbunda : regény / Kertész Ákos. - Budapest : Noran Libro, 2011. - 172 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9996-37-3 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303448]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2011.
Kilián László (1961-)
   Tengeri : regény / Kilián László. - Veszprém : BabelPress, 2011. - 312 p. ; 22 cm. - (Baláca könyvek, ISSN 1587-0081)
ISBN 978-963-86983-9-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3305962]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2011.
Kisvárkonyi Csaba
   Azalea megmentése / Kisvárkonyi Csaba (Kent C. Salleroy) ; [ill. Vincze Péter]. - [Miskolc] : Kisvárkonyi Cs., cop. 2011. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1643-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3304941]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2011.
Kolimár György
   Viharos évszázad : 80 év tanulságai / Kolimár György. - Budapest : Duna International, cop. 2011. - 549 p. : ill. ; 23 cm. - (Az én könyvem, ISSN 1787-680X)
ISBN 978-615-5129-16-2 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3303682]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2011.
Kolozsi László
   Ki köpött a krémesbe? / Kolozsi László. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2011. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-25-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3304173]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2011.
Kolozsvári Papp László (1940-2005)
   A diák utolsó története / Kolozsvári Papp László. - Budapest : Kortárs, 2011. - 187 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-80-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3306683]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2011.
Korponai István
   Kör és kereszt / Korponai István. - [Halásztelek] : [Korponai I.], cop. 2011. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1636-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3305845]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2011.
   Közös költemény : verseskötet. - [Budapest] : [s.n.], [2011]. - 38 p. ; 16 cm
Lackfi János verseivel
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3306127]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2011.
Krausz István (1940-)
   Örökölt küzdelem : [novellák és kisregények] / Krausz István. - Budapest : Révai Digitális K., 2011. - 267 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-062-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3304098]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2011.
Krénusz József
   Negyven év a Metropolitan Operában : egy nézőtéri felügyelő emlékei / Krénusz József, Csermák Zoltán. - Budapest : Holnap, 2011. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-984-2 kötött : 3400,- Ft
Metropolitan Opera (New York, N. Y)
New York (város) - zenei élet - operaház - magyar irodalom - operaénekes - memoár
894.511-94 *** 78.05(73-2New_York)(0:82-94) *** 784.071.2(100)(092)(0:82-94)
[AN 3306851]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2011.
Lackfi János (1971-)
   Átváltozós mesék / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 99, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-187-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3304181]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2011.
Lanex, Katy (1963-)
   Hóbagoly / Katy Lanex. - Sopron : Novum Eco, cop. 2011. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5051-10-4 fűzött : 3470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3304937]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2011.
   Légyott : Bartók + VERDIend - randevú Deventerben : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2011. június 17. / szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2011. - [84] fol. : ill. ; 30 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-87925-3-2 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fotóművészet - képzőművészet - 21. század - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 77.04(439)"201" *** 73/76(439)"201" *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 3304852]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2011.
Lőrincz L. László (1939-)
   A villogó fények kolostora / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-18-1 fűzött : 2399,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3304345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 335 p.
ISBN 978-615-5054-19-8
[AN 3304347] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 293 p.
ISBN 978-615-5054-20-4
[AN 3304349] MARC

ANSEL
UTF-88119 /2011.
Lux Terka (1873-1938)
   Budapest : Schneider Fáni regénye / Lux Terka ; [a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Kádár Judit]. - Budapest : Noran Könyvesház, 2011. - 275, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-283-043-8 kötött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3297412]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2011.
   Magyar badar : 246 régi + 154 új limerik / [vál., szerk., előszó Várady Szabolcs]. - 2. kiad. - [Budapest] : Syllabux, [2011]. - 198 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89289-4-8 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-17(082)
[AN 3308637]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2011.
Mátrai Vanda
   Álomkatalógus / Mátrai Vanda. - 2. kiad. - Budapest : [Mátrai V.], 2011. - 208, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1198-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - elbeszélés
894.511-32 *** 613.865(0:82-32)
[AN 3306096]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2011.
Merényi Krisztián (1970-)
   Maradj nyugton, hullácska / Merényi Krisztián. - Veszprém : Babelpress, 2011. - 127 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86983-8-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3305527]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2011.
Mihi
   A szavak varázsa / Mihi. - [Budapest] : [Berger J.], cop. 2011. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1663-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3305483]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2011.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok : Mikes Kelemen füveskönyve : válogatás a teljes életműből / [vál., szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Tüskés Gábor] ; [a szerk. mtársa Lengyel Réka]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 145, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-[146].
ISBN 978-963-267-136-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3306940]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Balóthy-domínium és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 268 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 20.)
ISBN 978-963-09-6527-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3307097]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Igazi humoristák ; Írói arcképek / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 270 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 21.)
ISBN 978-963-09-6528-6 kötött : 1490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - karcolat
894.511-43 *** 894.511(092)
[AN 3307100]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2011.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mesés várak ; A gyermekszobában / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 431 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Mikszáth Kálmán művei ; 22.)
ISBN 978-963-09-6529-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 3307102]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2011.
Nagy Bandó András (1947-)
   Kicsi versek kicsinyeknek / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2011. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-17-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3303751]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2011.
Nagy László (1925-1978)
   Adok nektek aranyvesszőt : összegyűjtött prózai írások / Nagy László ; [... Kiss Ferenc vál. és szerk.] ; [a bővítéseket vál., szerk. és a jegyzeteket kieg. Nagy András]. - Bőv., átd. [kiad.]. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 229, [5] p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
ISBN 978-963-346-972-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3308543]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2011.
Nagy Natália (1970-)
   A dzsungel kölykei Szegeden : a gödöllői ovisok kalandjai / Nagy Natália, Vincze Attila ; [ill. Domokos Adrienn]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2011. - 44, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-04-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3307187]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2011.
Naszvadiné Urbán Gizella
   Hamu alatt parázs : versek és gondolatok / Naszvadiné Urbán Gizella. - [Tinnye] : Szerző, 2011. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1347-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3306278]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2011.
Nemere István (1944-)
   Az erdő lánya : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2011. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-693-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3303714]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2011.
Nemere István (1944-)
   Halott a fjord vizében : bűnügyi regény / Jean-Paul Leblanc. - [Nagykovácsi] : Zen, [2011]. - 174, [2] p. ; 18 cm. - (Duval felügyelő esetei)
ISBN 978-963-08-1352-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3303649]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2011.
Nemere István (1944-)
   A luxusprosti halála : bűnügyi regény / Jean-Paul Leblanc. - [Nagykovácsi] : Zen, [2011]. - 173, [2] p. ; 18 cm. - (Duval felügyelő esetei)
ISBN 978-963-08-1351-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3303648]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2011.
Nemes N. Zoltán
   Az aranyszegélyes napló : tanmesék a léleknek / Nemes N. Zoltán. - Budapest : Dekameron, 2010. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5072-00-0 kötött : 3650,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3304271]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2011.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazmég : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8968-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3308448]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2011.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2461-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3308434]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2011.
Palkovics György
   Kakpuszta / Palkovics György. - Budapest : Duna International, 2011. - 163, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5129-15-5 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3303685]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2011.
   Pannónia dicsérete [elektronikus dok.] : versek a hazáról / Cserhalmi György előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2011. - 1 CD (43 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6699-3 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3305096]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Kimondhatatlan szerelem : silent love / Püspöki Dorka. - [Komló] : Püspöki D., 2011. - 650 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89207-4-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3305243]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2011.
Püspöki Dorka (1983-)
   Love Canyon : végtelenség / Püspöki Dorka. - [Komló] : [Püspöki D.], 2011. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89207-5-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3305488]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2010. - 176 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 19.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-366-1 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3305764]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 312 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 18.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-365-4 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3305761]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2011.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben / Rejtő Jenő. - [Pécs] : Alexandra ; [Budapest] : Népszabadság Zrt., 2011. - 216 p. ; 20 cm. - (Rejtő sorozat ; 20.)
keretcím: A ponyva királyai
ISBN 978-963-297-367-8 fűzött : 850,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3308527]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2011.
Salamon Pál (1930-)
   Az utazás : a nagy titok nyomában / Salamon Pál. - Pécs : Alexandra, 2011. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-497-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3303575]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2011.
Seth, Christian
   Állhatatos mozdulatok / Christian Seth. - Sopron : Novum Pocket, cop. 2011. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9984-23-3 fűzött : 2710,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3305969]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2011.
Simor Katalin, R.
   Elmondom magamnak : történetek az ajtón innen és túl / R. Simor Katalin ; [ill. L. Ritók Nóra]. - Debrecen : TKK, [2011]. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-535-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3303870]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2011.
Soós Ferencné Simor Margit
   Szöcsike Öcsike / Soós Ferencné Simor Margit. - Miskolc : Kvműhely : Z-Press, 2011-. - 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3305611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 224 p. : ill.
ISBN 978-963-08-1750-9
[AN 3305621] MARC

ANSEL
UTF-88149 /2011.
Spiró György (1946-)
   Feleségverseny : regény / Spiró György. - 5. utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 337 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2721-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3308435]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2011.
Spiró György (1946-)
   Kémjelentés : novellák / Spiró György. - Utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2011. - 212, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2867-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3308540]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2011.
Szabó Emma
   Átok és szerelem : Szabó Emma válogatott szerelmes versei. - [Nagyatád] : Szabó E., 2011. - 75 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89277-0-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmi irodalom - vers
894.511-14
[AN 3304360]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2011.
Szabó Emma
   Isten segítsd a férjeket / [Szabó Emma]. - [Nagyatád] : Szabó E., 2011. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89277-3-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3304355]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2011.
Szabó Emma
   Nőnapi buli / [Szabó Emma]. - [Nagyatád] : Szabó E., 2011. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89277-4-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3304357]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2011.
Szabó Emma
   A szökött vőlegény / [Szabó Emma]. - [Nagyatád] : Szabó E., 2011. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89277-2-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3304353]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2011.
Szabó Emma
   Változásnak szele : versek / Szabó Emma. - [Nagyatád] : Szabó E., 2011. - 59 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89277-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3304359]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2011.
Szabó Kila Margit (1939-)
   Holdfényragyogás : Szabó Kila Margit válogatott versei. - Veszprém : Viza Kft., 2011. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5155-00-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-312.5
[AN 3305485]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2011.
Szénási Sándor (1925-2001)
   Mandulaág : versek és műfordítások / Szénási Sándor. - [Budapest] : Mandulaág K., 2010[!2011]. - 344, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1050-0 fűzött : 2500,- Ft
világirodalom - német irodalom - magyar irodalom - vallásos irodalom - műfordítás - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 830-14(082)=945.11 *** 244(0:82-14) *** 82-14=945.11
[AN 3306112]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2011.
   Tanulságos állatmesék / La Fontaine nyomán ; [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2011. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-47-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3304153]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2011.
Tömörkény István (1866-1917)
   Pusztai iskola : elbeszélések / Tömörkény István ; [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2011. - 158 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 7.)
ISBN 978-963-7573-45-3 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3306900]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2011.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Nagylánykönyv : Lolával az élet folytatódik / D. Tóth Kriszta ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2011. - 375 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-90-0 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - anyaság - memoár
894.511-94 *** 618.2(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-94)
[AN 3306566]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2011.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3306585]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2011.
Urbán Annamária
   Mindent vagy semmit / Urbán Annamária. - Budapest : Urbán A., 2011. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1582-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3305371]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2011.
Vass Veronika
   Fiatalságom naplója / Vass Veronika ; [ill. Vass Balázs]. - Budapest : Sudhana, cop. 2011. - 115, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88964-7-6 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3306676]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2011.
Wass Albert (1908-1998)
   Kard és kasza : regény / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2011. - 4 db ; 21 cm
 (hibás ISBN 978-973-599-455-6)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3303650]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 202 p.
ISBN 978-615-5013-55-3 kötött : 1490,- Ft
[AN 3303652] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 217 p.
ISBN 978-615-5013-56-0 kötött : 1490,- Ft
[AN 3303653] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 252 p.
ISBN 978-615-5013-57-7 kötött : 1490,- Ft
[AN 3303655] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 239 p.
ISBN 978-615-5013-58-4 kötött : 1490,- Ft
[AN 3303657] MARC

ANSEL
UTF-88165 /2011.
Willforth, Fran
   Krétaszívek / Fran Willforth ; [az ill. Fran Willforth & Mester Györgyi kész.]. - [Veszprém] : [Kratzer E.], cop. 2011. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1499-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3305439]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2011.
Zalatnai Brigitta
   Te + én tükör / Zalatnai Brigitta. - [Budapest] : Univerzoom Kft., [2011]. - 210 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1430-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - életrajzi elbeszélés
894.511-322.6
[AN 3304863]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8167 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Annakönyv: a kezdetek / Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 257, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-949-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3308178]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : irány az iskola! / Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 257, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-425-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3308175]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2011.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : megmondalak! / Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 257, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-783-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3308179]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2011.
Carle, Eric (1929-)
My very first book of colors (magyar)
   Legelső könyvem a színekről / Eric Carle. - Budapest : Pagony, [2011]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5023-22-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306275]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2011.
Carle, Eric (1929-)
My very first book of numbers (magyar)
   Legelső könyvem a számokról / Eric Carle. - Budapest : Pagony, [2011]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5023-21-7 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306277]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2011.
Dilg, Sonia
   Betűk : játékos felkészítés az iskolára / [ill. Sonia Dilg]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 23x25 cm. - (Kisgőzös kirakókönyv)
ISBN 978-963-294-095-3 kötött : 2220,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 372.416.2
[AN 3307412]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2011.
Dilg, Sonia
   Számok és mennyiségek : játékos felkészítés az iskolára / [ill. Sonia Dilg]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 23x25 cm. - (Kisgőzös kirakókönyv)
ISBN 978-963-294-094-6 kötött : 2220,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3307372]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2011.
Dix, Eva
Indianer (magyar)
   Indiánok : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [... szöveg Eva Dix] ; [ill. Stefan Seidel] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 18.)
ISBN 978-963-9657-01-4 kötött : 2750,- Ft
indiánok - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 930.85(399.7)(02.053.2)
[AN 3307336]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2011.
Donaldson, Julia (1948-)
Monkey puzzle (magyar)
   A majom mamája / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2011. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5023-16-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306273]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2011.
Ehrenreich, Monika
Komm, wir gehen in den Kindergarten (magyar)
   Óvodába járok! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Anja Knust] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2060-3053 ; 10.)
ISBN 978-963-294-098-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3307376]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2011.
Herrmann, Heike
Das Wetter (magyar)
   Az időjárás : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta ... Heike Herrmann] ; [ill. Daniela Pohl] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 18.)
ISBN 978-963-294-082-3 kötött : 2750,- Ft
időjárás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 551.5(02.053.2)
[AN 3307368]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2011.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc az iskolában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8969-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3308172]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2011.
Makai Andrea Ilona
   Márton medve fogkeféje / Makai Andrea Ilona. - Budapest : Makai A. I., 2011. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-0484-4 fűzött
gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3305197]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2011.
Sena Keiko
Iyada iyada (magyar)
   Nem! Nem! Nem! / írta és rajz. Szena Keiko ; [... ford. Gerencsér Gábor]. - Budapest : Ibuki K., 2011. - [23] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89247-1-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306648]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2011.
Sena Keiko
Lulu-chan no kutsushita (magyar)
   Luluka harisnyája / írta és rajz. Szena Keiko ; [... ford. Gerencsér Gábor]. - Budapest : Ibuki K., 2011. - [23] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89247-2-8 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306660]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2011.
Sena Keiko
Nenaiko dareda (magyar)
   Ki nem alszik még? / írta és rajz. Szena Keiko ; [... ford. Gerencsér Gábor]. - Budapest : Ibuki K., 2011. - [23] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89247-0-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306617]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2011.
Steinhorst, Stefanie
Was ist los in der Autoverkstatt? (magyar)
   Hol javíták az autót? / [írta Stefanie Steinhorst] ; [ill. Anja Knust] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2060-3053 ; 9.)
ISBN 978-963-294-097-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3307384]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2011.
Szöllősi Edit
   Hurrá, bilizek! / Szöllősi Edit ; [Pásztohy Panka rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - [23] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-11-8964-3 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3306560]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2011.
Szöllősi Péter
   A varázslatos tűzszerszám és más mesék / [szöveg Szöllősi Péter] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2011]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-290-099-5 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3306552]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2011.
Wagner, Maja (1973-)
Bilderzauber - auf dem Ponyhof (magyar)
   Képvarázs : pónik / [ill. Maja Wagner]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-093-9 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3307443]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2011.
Wagner, Maja (1973-)
Bilderzauber - beim Fussball (magyar)
   Képvarázs : foci / [ill. Maja Wagner]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2011. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-294-092-2 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3307434]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8188 /2011.
Kirkman, Robert
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moor ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Holtidő. - cop. 2011. - 141 p.
képregény
087.6:084.11
[AN 3306018] MARC

ANSEL
UTF-88189 /2011.
Kumar Singh, Lalit
Moby Dick (magyar)
   Moby Dick / Herman Melville [alapján] ; [rajz. Lalit Kumar Singh] ; [átd. Lance Stahlberg] ; [ford. Németh Dorottya és Diószegi Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2011. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Klasszikusok képregényben, ISSN 2062-2155)
ISBN 978-963-9926-42-4 fűzött : 1290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3304665]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2011.
O'Malley, Bryan Lee
Scott Pilgrim's finest hour (magyar)
   Scott Pilgrim feltámadása / Bryan Lee O'Malley ; [ford. Somogyi Péter]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2011]. - [240] p. : ill. ; 19 cm. - (Scott Pilgrim ; 6.)
ISBN 978-963-310-025-7 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-310-002-8)
képregény
087.6:084.11
[AN 3304299]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (5.) (2007) (Pécs)
   5. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 6.51 MB). - Pécs : Virágmandula Kft. : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: V. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102654. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-10-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3306759]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (6.) (2008) (Pécs)
   6. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Pécs : Virágmandula Kft. : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: VI. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102653. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-11-5
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3306753]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (7.) (2009) (Pécs)
   7. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Rab Virág, Schwarczwölder Ádám, Varga Mónika ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Pécs : Virágmandula Kft. : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: VII. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102652. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-12-2
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3306748]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (8.) (2010) (Pécs)
   8. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Rab Virág és Szappanyos Melinda ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 6 MB). - Pécs : Virágmandula Kft. : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: VIII. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102651. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-13-9
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3306741]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2011.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (9.) (2011) (Pécs)
   9. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Szappanyos Melinda ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - Pécs : Virágmandula Kft. : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2011
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: IX. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-102650. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-14-6
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3306727]
MARC

ANSEL
UTF-8