MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/01/13 11:54:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
440 /2012.
Nicholson, Helen
Knight templar, 1120-1312 (magyar)
   A templomos lovagok, 1120-1312 / írta Helen Nicholson ; ill. Wayne Reynolds ; [ford. Tamás Gábor, Gáspár András]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 71 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 1.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 978-963-7041-01-3 fűzött : 2990,- Ft : 11,30 EUR
Ordo Militiae Crucis Templi
templomosok - művelődéstörténet - középkor
061.236.64 *** 929.712 *** 930.85(4)"11/13"
[AN 3349167]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

441 /2012.
Bárdos András (1964-)
   Show / Bárdos András. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 317 p. ; 20 cm
Magyar nyelven
ISBN 978-963-89262-2-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - televíziózás - show
791.9.097(439)
[AN 3347902]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2012.
Domosławski, Artur (1967-)
Kapuściński non-fiction (magyar) (röv. kiad.)
   Háborúk és forradalmak költője : a legendás riporter : Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Poligráf, 2011. - 327 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86345-6-6 fűzött : 2600,- Ft
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
Lengyelország - újságíró - 20. század - ezredforduló
070(438)(092)Kapuściński,_R.
[AN 3349530]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2012.
Skultéty Csaba (1920-)
   Mi is volt a Szabad Európa Rádió? : egy szerkesztő visszaemlékezései / Skultéty Csaba. - [Budapest] : Helikon, cop. 2011. - 182 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-227-311-2 fűzött : 2490,- Ft
Radio Free Europe (München)
emigráció - rádióadó - hidegháború - újságíró - Rákosi-korszak - memoár
070(439)(092)Skultéty_Cs.(0:82-94) *** 791.9.096SZER"195"(0:82-94)
[AN 3347051]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

444 /2012.
Scientists (magyar)
   Tudósok : különleges emberek, akik megváltoztatták a történelem menetét / szerk. Meredith MacArdle ; Emma Campbell [et al.] ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2011. - 208 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-7054-68-6 kötött
tudós - tudománytörténet
001(100)(092)
[AN 3348058]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

445 /2012.
Canfield, Jack (1944-)
Jack Canfield's key to living the law of attraction (magyar)
   Élj a vonzás törvénye szerint! / Jack Canfield, D. D. Watkins ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, [2011], cop. 2010. - 169 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-084-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3359275]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2012.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Sri Chinmoy's heart garden (magyar)
   Szívkert : aforizmagyűjtemény az öröm és az ösztönzés jegyében / Sri Chinmoy ; szerk. Sahayak Plowman ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2011. - 131 p. : ill. ; 15x15 cm + CD
A mell. közreműködői Lakner Andrea, Székely Máté
ISBN 978-963-9793-23-1 kötött : 2700,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - ajándékkönyv - aforizma - auditív dokumentum
133.25(0:82-84) *** 820-84(73)=945.11
[AN 3347461]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2012.
Grandpierre Attila (1951-)
   Karácsony / Grandpierre Attila. - Budapest : Barrus, cop. 2011. - 258 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9755-12-3 fűzött : 2990,- Ft
karácsony - magyarságkutatás - ezoterika
133.25 *** 930.8(=945.11) *** 398.332.416
[AN 3359158]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2012.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia : gyakorlati útmutató / James Redfield, Carol Adrienne ; [ford. Révbíró Tamás]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2011. - 330 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-369-261-5 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3358332]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2012.
Szepes Mária (1908-2007)
   A smaragdtábla : az analógiák tana / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 293 p. : ill. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-529-123-6 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3359206]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

450 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   QQC and QED as a basis for biology [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103462. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-50-2
elektrodinamika - kvantumfizika - elektronikus dokumentum
537.8 *** 530.145
[AN 3329798]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

451 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   The structure and properties of water [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 6.6 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103456. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-45-8
hidrokémia - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
546.212 *** 615.89
[AN 3329641]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

452 /2012.
   Dinók és más élőlények / [írta és szerk. Bagoly Ilona et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 423 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9949-84-3 kötött
dinosaurus - paleontológia - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 3348023]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

453 /2012.
The atlas of the universe (magyar)
   Az univerzum és a csillagképek / [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 71 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 5.)
ISBN 978-963-251-328-7 kötött : 1690,- Ft
csillagászat
52
[AN 3349145]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

454 /2012.
Bagoly Ilona
   Otthonok és szokások / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2011. - 62 p. : ill., színes ; 25x28 cm + 3D szemüveg. - (Állatlesen 3D)
ISBN 978-963-9949-79-9 kötött
természeti környezet - vadon élő állat
591.9(100) *** 502(100)
[AN 3347980]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2012.
Doran, Chiara (1973-)
We are best friends (magyar)
   Te vagy a legjobb barátom / Chiara Doran. - Pécs : Alexandra, 2011. - 47 p. : ill. ; 11x11 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-297-650-1 kötött
állat - barátság - humor - fényképalbum
59(084.12) *** 177.63(0:82-7)
[AN 3348740]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2012.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Állati élőhelyek 2 : matricás foglalkoztató / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2011. - 14, [2] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-247-1 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3349017]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2012.
Merkl Ottó (1957-)
   Bogarak a pannon régióban / Merkl Ottó, Vig Károly ; [... kiad. ...Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - 2. jav. kiad. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2011. - 494 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-9827-03-5)
Kárpát-medence - fauna - bogár
591.9(4-191) *** 595.76(4-191)
[AN 3353209]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2012.
Vojnits András (1941-)
   Madarak / [írta Vojnits András]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 16 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-264-8 fűzött
madár - képeskönyv
598.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3349170]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2012.
Vojnits András (1941-)
   Óceánok élővilága / [írta Vojnits András]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 16 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-262-4 fűzött
óceán - tengeri állat - foglalkoztatókönyv - képeskönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3349034]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2012.
Vojnits András (1941-)
   Ragadozók / [írta Vojnits András]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011. - 16 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Matricás füzetek)
ISBN 978-963-251-263-1 fűzött
ragadozó állat - foglalkoztatókönyv - képeskönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3349063]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

461 /2012.
   Basic complex homeopathy [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.2 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103474. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-56-4
homeopátia - elektronikus dokumentum
615.015.32
[AN 3330048]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2012.
Buscaglia, Leo F.
Love (magyar)
   A szeretet : tűnődések az emberi élet legnagyobb élményéről / Leo F. Buscaglia ; [ford. Tittel Kinga] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 159, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 8.)
ISBN 978-963-530-938-2 fűzött : 1290,- Ft
szeretet
159.942 *** 316.647.2 *** 177.61
[AN 3359270]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2012.
Csernus Imre (1966-)
   Drogma / Csernus Imre, Dobai Benedek, Tárnok Alfonz. - Átd. kiad. - Budapest : Jaffa, 2011, cop. 2003. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-83-7 kötött : 3490,- Ft
kábítószer-fogyasztás
613.83(0:82-94)
[AN 3358367]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2012.
Dooley, Mike
Infinite possibilities (magyar)
   Végtelen lehetőségek : álmaid megélésének művészete / Mike Dooley ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 307 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-114-4 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3347949]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   The NaHinga [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.6 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103464. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-22-9
alternatív gyógyászat - AIDS - elektronikus dokumentum
615.89 *** 616.97:578.828:612.017.1
[AN 3329877]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   The natural repertory of prof. William Nelson [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 6.84 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103459. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-68-7
homeopátia - elektronikus dokumentum
615.015.32
[AN 3329744]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2012.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Womens health [elektronikus dok.] / by ... Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 4.5 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103454. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-70-0
nők egészsége - elektronikus dokumentum
613.99
[AN 3329602]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2012.
   Electron spin [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 4.93 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103473. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-25-0
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3330038]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2012.
   Eye disease and iridology [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 1.2 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103472. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-66-3
szemészet - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
617.7 *** 615.89
[AN 3330020]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2012.
Gray, John (1951-)
Venus on fire, Mars on ice (magyar)
   Jéghideg Mars és tűzforró Vénusz : hormonális egyensúly, a boldogság, a szerelem és az életerő titka / John Gray ; Hyla Cass előszavával ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, 2011. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-74-7 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3347873]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2012.
Hendrix, Harville
Getting the love you want (magyar)
   Pár-bajok és békés megoldások : az érett párkapcsolat / Harville Hendrix ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 347, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 10.)
ISBN 978-963-530-940-5 fűzött : 1290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.89
[AN 3359229]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2012.
   A holistic, naturopathic and homeopathic education in cardiology [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.2 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103571. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-07-6
szívgyógyászat - homeopátia - elektronikus dokumentum
616.12 *** 615.015.32
[AN 3332383]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2012.
   Hyper-baric oxygen basics [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.64 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103471. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-61-8
alternatív gyógyászat - oxigén - elektronikus dokumentum
615.89 *** 615.835
[AN 3329930]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2012.
   Impairment manual [elektronikus dok.] / ed. and comp. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 5.68 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103470. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-72-4
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3329924]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2012.
Ivanova Olga
   Haladás vagy feladás / Ivanova Olga. - [S.l.] : [Ivanova O.], [2011]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia - hálózati értékesítés
613.865 *** 658.846
[AN 3346822]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2012.
Kast, Verena (1943-)
Träume (magyar)
   Álmok : a tudattalan titokzatos nyelve / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2011. - 285 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-963-07-9292-9 kötöt : 3000,- Ft
álom - mélylélektan
159.963.3 *** 159.964
[AN 3358633]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2012.
Nagy Margit
   Konyhasarok 2 : receptgyűjtemény / Nagy Margit. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2011. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-70-1 fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3353449]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2012.
   Natural dentistry hygiene book [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 1.31 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-65-6
fogászat - fogápolás - elektronikus dokumentum
616.314 *** 646.73
[AN 3329921]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2012.
   The natural switch [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 49.56 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103466. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5169-54-0
egészséges életmód - elektronikus dokumentum
613
[AN 3329908]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2012.
   Neurology [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 4 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103465. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5169-69-4
ideggyógyászat - elektronikus dokumentum
616.8
[AN 3329896]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2012.
Pease, Allan
Why men want sex & women need love (magyar)
   A férfinak szex kell, a nőnek szerelem : az örök ellentét / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 293 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 12.)
Bibliogr.: p. 276-283.
ISBN 978-963-530-943-6 fűzött : 1290,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3359236]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2012.
   Quantum digestion fossil lap [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 8.08 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103463. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-30-4
táplálkozástudomány - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
613.2 *** 615.89
[AN 3329810]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2012.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Fame, fortune and ambition (magyar)
   Hírnév, vagyon és becsvágy : a siker valódi jelentése / Osho ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 252 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Az ár, amit a siker hibájáért fizetsz
ISBN 978-963-529-119-9 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - audiovizuális dokumentum
613.865
[AN 3347969]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2012.
   Registered wellness consultant workbook [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103458. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-59-5
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3329726]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2012.
   The Royal Society of Medicine [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 935 KB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103461. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-32-8
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3329774]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2012.
Schwartz, Martin F. (1936-)
Stutter no more (magyar)
   Soha többé dadogás / Martin F. Schwartz ; [ford. Hojdák Gergely, Teleki András, Tálas Ildikó] ; a Démoszthenész Egyesület kiadványa. - Budapest : Démoszthenész Egyes., 2011. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2096-7)
dadogás - logopédia
616.89-008.434.35 *** 376.36
[AN 3353272]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2012.
   Stress is the medical concern [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek (pdf : 16 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103572. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5169-55-7 : 370 EUR
stressz - elektronikus dokumentum
612.06
[AN 3332389]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2012.
   Symptom operationalization (repertory) for homeopaths, nurses and SCIO biofeedback therapists [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103460. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-52-6
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3329767]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2012.
Trickett, Shirley
Coping successfully with panic attacks (magyar)
   Csak semmi pánik! : így küzdhetünk meg pánikrohamainkkal / Shirley Trickett ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, [2011], cop. 2003. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 13.)
ISBN 978-963-530-942-9 fűzött : 1290,- Ft
mentálhigiénia - pánik - neurózis
616.891.6 *** 613.865 *** 615.89
[AN 3359242]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2012.
   Voltammetry research [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 50.76 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103455. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-18-2
alternatív gyógyászat - mikrobiológia - analitikai kémia - elektronikus dokumentum
615.89 *** 579 *** 543
[AN 3329629]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

491 /2012.
   Emléklapok Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetéből : átszerkesztett különnyomat a Pécsi Szemle írásaiból / szerk. Biró József ; [kiad. a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány]. - [Pécs] : Pécsi Bányásztört. Alapítvány, [2011]. - 224 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Vasas - Hosszúhetény - szénbányászat - ipartörténet - 19. század - 20. század
622.33(439-2Vasas)"18/19" *** 622.33(439-2Hosszúhetény)"18/19"
[AN 3347071]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2012.
   Gépelemek / szerk. Szendrő Péter. - Utánny. - [Budapest] : Mezőgazda, [2011], cop. 2007. - 758 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 749-754.
ISBN 978-963-286-645-1 fűzött : 7990,- Ft
gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8)
[AN 3353256]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

493 /2012.
Gál Tamás
   Windows Server 2008 R2 : a kihívás állandó / Gál Tamás ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2011. - 313 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-12-9 fűzött
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324.066Windows_Server
[AN 3349624]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

494 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: hajművész / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Média-Andaluz Bt., [2011]. - 178 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88837-9-7)
Magyarország - fodrászat - interjú
687.53(439)(047.53)
[AN 3346447]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: körömművész / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Média-Andaluz Bt., 2011. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89387-0-1)
 (hibás ISBN 978-963-88837-5-9)
Magyarország - kozmetika - köröm - interjú
687.54(439)(047.53)
[AN 3346430]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

496 /2012.
   Élelmiszeripari vállalatgazdaságtan / szerk. Hajdu Istvánné, Lakner Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2011. - 295 p. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 291-295.
ISBN 978-963-9585-62-1 fűzött
élelmiszeripar - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
663/664(075.8) *** 658.1(075.8)
[AN 3346693]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2012.
   A golden és labrador retriever. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2011. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-97-7 fűzött
kutyatartás
636.7.088
[AN 3347685]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2012.
   Natural quantum agriculture [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg és képek (pdf : 6.8 MB). - [Budapest] : [Maitreya Mo. Kft.], [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103467. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5169-67-0
biogazdálkodás - elektronikus dokumentum
631.147
[AN 3329915]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2012.
   A nyírlugosi műtrágyázási tartamkísérlet 50 éve / szerzők Kádár Imre [et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete. - Budapest : MTA TAKI, 2011. - 110 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89041-2-6 fűzött
Nyírlugos - műtrágya - talajvizsgálat
631.8 *** 631.41/.43(439-2Nyírlugos)
[AN 3347045]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

500 /2012.
Horváth Andrea
   Feng shui asztrológus szemmel / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2011. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-695-9 fűzött
feng shui - asztrológia
643/645 *** 133.25 *** 133.52
[AN 3354661]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2012.
Kádas Lajos
   60 híres magyar, 60 híres étel / írta Kádas Lajos ; [fotók Oriskó Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 126 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-6878-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 929(439) *** 930.85(439)
[AN 3347020]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2012.
Péter Jánosné
   Nagy süteményeskönyv : [1500 recept] / Péter Jánosné. - Budapest : Fix-Therm, [2011]. - 501 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-26-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3347829]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2012.
Péter Jánosné
   Sütemények ünnepekre és hétköznapokra : [1000 recept] / Péter Jánosné. - Budapest : Fix-Therm, [2011]. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-25-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3347861]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [24 Óra] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Tatabánya : Axel Springer-Mo. Kft. Komárom-Esztergom M. Irodája, [2011]. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-21-2 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346458]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Békés Megyei Hírlap] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Békéscsaba : Népújság Kft., [2011]. - 212 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89150-1-6 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346387]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Dunántúli Napló] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Pécs : Axel Springer-Mo. Kft. Baranya M. Iroda, [2011]. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-22-9 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346440]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Heves Megyei Hírlap] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Eger : Axel Springer-Mo. Kft. Heves M. Irodája, [2011]. - 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-23-6 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346453]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Petőfi Népe] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Kecskemét : Petőfi Lap- és Kvk., [2011]. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7257-09-4 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346451]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Somogyi Hírlap] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Kaposvár : Axel Springer-Mo. Kft. Somogy M. Iroda, [2011]. - 214 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-24-3 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346436]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Tolnai Népújság] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Szekszárd : Axel Springer-Mo. Kft. Tolna M. Irodája, [2011]. - 215 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 4990,- Ft
ISBN 978-963-9631-25-0
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346526]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2012.
   Süteményeskönyv olvasóink receptjeiből : [Új Néplap] : [válogatás olvasóink 2011. évi receptjeiből] / [szerk. Szundi Zoltánné]. - Szolnok : Axel Springer-Mo. Kft. Jász-Nagykun-Szolnok M. Irodája, [2011]. - 211 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-26-7 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3346504]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2012.
Tenkes Brigitta
   Csiga és Vattacukor a konyhában / Tenkes Brigitta. - [Budapest] : Corporate Kft., cop. 2011. - [64] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-08-2253-4 kötött : 2990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3347451]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2012.
Wilhelm-Pék Bora
   Főzni az alkotás örömével avagy Válogatás székely és sváb kincseinkből / Wilhelm-Pék Bora. - [Pécs] : Wilhelm & Wilhelm Kft., cop. 2011. - 230 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2269-5 fűzött
Bukovina - ételspecialitás - magyarországi németek - székelyek - szakácskönyv
641.568(=945.11)(498.6)(083.12) *** 641.568(=30)(439)(083.12)
[AN 3349542]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: esztétika, szépségápolás / Zelina György. - [Budapest] : Média-Andaluz Bt., 2011. - 214, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88837-8-0)
Magyarország - kozmetika - wellness - interjú
646.7(439)(047.53) *** 615.89(439)(047.53) *** 613(439)(047.53)
[AN 3346456]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

515 /2012.
Balázs Zoltán (1966-)
   A jó vonzásában / Balázs Zoltán. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-302-0 fűzött : 2490,- Ft
erkölcsfilozófia - erkölcsi érték
17 *** 124.5
[AN 3346724]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2012.
Demeter Tamás (1975-)
   A szociologizáló hagyomány : a magyar filozófia főárama a XX. században / Demeter Tamás. - [Budapest] : Századvég, cop. 2011. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-214.
ISBN 978-615-5164-02-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - 20. század
1(439)"19"
[AN 3347896]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2012.
Martin, Barbara Y.
Karma and reincarnation (magyar)
   A karma és a reinkarnáció örök törvénye / Barbara Y. Martin, Dimitri Moraitis ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2011. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-113-7 kötött : 3590,- Ft
lélekvándorlás - ezoterika
129.4 *** 133.25
[AN 3347907]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2012.
Pease, Allan
Talk language (magyar)
   Szó-beszéd : a társalgás művészete / Allan Pease, Alan Garner ; [ford. Dáczer Éva] ; [ill. Barka Ferenc]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2011. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Lélekbúvár könyvek ; 11.)
ISBN 978-963-530-941-2 fűzött : 1290,- Ft
kommunikáció - társalgás
177.2 *** 316.77
[AN 3359234]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

519 /2012.
Bolberitz Pál (1941-)
   Relatív és abszolút : válogatott teológiai és filozófiai írások / Bolberitz Pál. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. - 402, [9] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9862-39-5 kötött : 3500,- Ft
vallásfilozófia - teológia
21 *** 23
[AN 3347422]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2012.
Gaál Éva (1940-)
Jézussal egy hajóban (új kiadása)
   Kevély-sziget és Alázat-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Új, bőv. [kiad.]. - Budapest : KIA, 2011. - 37, [2] p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-83-6 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3353248]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2012.
Puskás Attila (1965-)
   A kegyelem teológiája / Puskás Attila. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-290.
ISBN 978-963-361-925-4 fűzött : 2800,- Ft
kegyelemteológia
234.1
[AN 3353260]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2012.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 11. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2011], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5189-00-5 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3353268]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2012.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
The teachings of the Essenes from Enoch to the Dead Sea scrolls (magyar)
   Énoktól a Hol-tengeri tekercsekig : esszénus tanítások / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András és Szentesy Zsuzsa]. - [Érd] : Living Earth - Élő Föld, cop. 2011. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 16.)
esszénusok - vallásos irodalom
229.8 *** 296.624
[AN 3347293]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2012.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K., [2006]-. - 20 cm
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2647526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2011], cop. 2003. - 186 p.
ISBN 978-615-5189-03-6 fűzött
[AN 3354666] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

525 /2012.
Borbás Barnabás (1987-)
   Média / [Borbás Barnabás]. - Budapest : Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, 2011. - 66 p. ; 21 cm. - (Etikus üzleti tankönyv - IÜP füzetek sorozat)
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-08-2499-6 fűzött
médiaelmélet - médiaismeret - tankönyv
316.77(078) *** 659.3(078) *** 791.9.096/.097(078)
[AN 3349539]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2012.
Péterfi Rita (1969-)
   "Befolyásos" emberek : a pedagógusok és a könyvek / Péterfi Rita ; [közread. a] Hatágú Síp Alapítvány. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2011. - 53, [3], 7 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-7615-51-1 fűzött
Magyarország - olvasásszociológia - oktatásszociológia - pedagógus - középfokú oktatás - statisztikai adatközlés - 21. század
316.37-057.4(439)"201" *** 371.321 *** 028(439)"201"(083.41)
[AN 3347664]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

527 /2012.
D'Emilio, Alessandra
   Adventi naptár / [graf. Alessandra D'Emilio]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 24 db : ill., színes ; 4x4 cm
Főcím a dobozról. - Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-595-5 kötött
karácsony - képeskönyv - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3349183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hóember. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349216] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az angyalkák. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349225] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A háromkirályok. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349232] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gömbök a karácsonyfára. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349236] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Angyalkás csillámgömb. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349242] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ó, szép fenyő.. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349250] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Pingviki és barátai. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349256] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Télapó rénszarvasai. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349258] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Angyalsüti. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349263] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A karácsony. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349269] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Ó, gyönyörű szép.. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349273] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Kutyi karácsonya. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349275] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Szent Luca története. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349277] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Üdvözlégy, kis Jézuska. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349389] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Télapó manói. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349390] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A varázslatos padlás. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349391] MARC

ANSEL
UTF-8


   17., A játékok háza. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349393] MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Csing-ling-ling. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349394] MARC

ANSEL
UTF-8


   19., A kismackók karácsonya. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349395] MARC

ANSEL
UTF-8


   20., Karácsonyi készülődés. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349396] MARC

ANSEL
UTF-8


   21., Hamarosan itt a tél. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349397] MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Játékok a hóban. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349398] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., A hétalvó csillagok. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349399] MARC

ANSEL
UTF-8


   24., Szenteste. - Lapozó (8 p.)
[AN 3349400] MARC

ANSEL
UTF-8528 /2012.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 82, [5] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9020-5 kötött : 2190,- Ft
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
394.3-053.2(=945.11) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3359168]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2012.
Köves József (1938-)
   A legnagyobb vicckönyv : 10000 viccel / összeáll. Köves József ; [ill. Menkó László]. - 9. utánny. - Budapest : K.u.K. K., [2011]. - 455 p. : ill. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 978-963-9887-67-1 kötött : 4400,- Ft
vicc
398.94
[AN 3359096]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2012.
   Rengő-ringó aranyhintó : [mondókák, versek és mesék kicsiknek, óvodásoknak és kisiskolásoknak] / [szerk. Szőlősi Ágnes]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2011]. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88557-2-5 fűzött
magyar néprajz - népmese - mondóka - gyermekkönyv
398.831(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3359099]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

531 /2012.
Schmidt Henrik (1877-1953)
   Tisza István boldog évei / írta Schmidt Henrik. - Repr. kiad. - [Budaörs] : KT-Electronic Kft., 2011. - [5], 137 p. : ill., színes ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stúdium, 1923
ISBN 978-963-08-2506-1 fűzött : 1490,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - hétköznapi élet - magyar történelem - hasonmás kiadás
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"190/191" *** 094/099.07
[AN 3346852]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

532 /2012.
Bán Dávid (1975-)
   Utazás a pályaudvar körül : az első indóháztól a plázaudvarokig / Bán Dávid. - [Budapest] : Matura TN : L'Harmattan, cop. 2011. - 287 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-08-2394-4 fűzött : 4990,- Ft
vasútállomás - építészettörténet - művelődéstörténet
930.85(100)(091) *** 725.31(100)(091)
[AN 3349584]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2012.
Bánó Attila (1945-)
   55 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, cop. 2011. - 440 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-182-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3347243]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2012.
   Chemins de réconciliation en Europe : IVe colloque international avec le concours de conférenciers hongrois, français, roumains et polonais : [Sanctuaire de Notre Dame de La Salette, 26-30 juillet 2009] = A megbékélés útjai Európában : IV. nemzetközi tanácskozás magyar, francia, román, lengyel közreműködőkkel / réd. par Marta Kelemen Farkas ; [publ. Université Réformée Károli Gáspár]. - Budapest : Univ. Réformée Károli Gáspár, 2011. - 145, [3] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-32-4 fűzött
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - 20. század - nemzetiségi kérdés - határon túli magyarság - konferencia-kiadvány
943.9"19" *** 94"19" *** 323.1(=945.11)(4-11) *** 061.3(44-2La_Salette)
[AN 3349562]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2012.
China (magyar)
   Kína / főszerk. Edward L. Shaughnessy ; [ford. Vekerdy János]. - [Budapest] : Saxum, 2011. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-131-9 kötött : 5900,- Ft
Kína - ókori Kína - történelem - művelődéstörténet
951.0 *** 931.5 *** 930.85(510)
[AN 3349117]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2012.
Gyarmati György (1951-)
   A Rákosi-korszak : rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956 / Gyarmati György ; [közread. az] ÁBTL ... - Budapest : ÁBTL : Rubicon, 2011. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-525.
ISBN 978-963-9839-09-0 kötött : 4990,- Ft
magyar történelem - Rákosi-korszak
943.9"1945/1956"
[AN 3347520]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2012.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Fél évszázad eltitkolt történelme : győztes szabadságküzdelem, 1939-1989 : országtörténet valósághűen / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2011. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-2378-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 20. század
943.9"193/198" *** 323(439)"193/198"
[AN 3347244]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2012.
   Nagycenk a történelem viharában / szerk. Szabó Attila. - Nagycenk : Simon P., 2011. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 7.)
ISBN 978-963-08-1918-3 fűzött
Nagycenk - helytörténet - magyar történelem - 20. század
943.9-2Nagycenk"191/195" *** 943.9"191/195"
[AN 3346835]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2012.
   Összekötnek az évezredek / szerk. J. Újváry Zsuzsanna. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 377 p. ; 24 cm. - (Pázmány történelmi műhely, ISSN 1588-7952 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-301-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar történelem - világtörténelem - tanulmánygyűjtemény
943.9 *** 930.9 *** 082
[AN 3346886]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2012.
Száraz Miklós György (1958-)
   Mesés Magyarország : barangolás térben és időben / Száraz Miklós György. - Budapest : Mérték, 2011. - 287 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5113-26-0 kötött
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 3347970]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2012.
Vécsey Aurél
   Erdélyország aranykora : [Transylvania keserű elvesztése] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2011. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-107-7 fűzött
Erdély - Románia - magyar történelem - történelem
943.921 *** 949.84
[AN 3349069]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

542 /2012.
Hollósy Leitner Ferenc
   Várpalota, egy mezőváros metamorfózisa / Hollósy Leitner Ferenc, Budai László ; [kiad. Várpalota Város Önkormányzata ...]. - Várpalota : Önkormányzat : Szindbád Nonprofit Kft., 2011. - 108, [4] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-88868-2-8 kötött
Várpalota - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Várpalota(084.12)
[AN 3349121]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2012.
Horváthné Barsi Boglárka
   "Smart cities" tanulmány [elektronikus dok.] / szerzők Horváthné Barsi Boglárka, Lados Mihály ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, IBM. - Szöveg (pdf : 30.2 MB). - Győr : MTA RKK NYUTI ; [Budapest] : IBM, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-103447. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-1739-4
városgazdálkodás - információtechnika - elektronikus dokumentum
911.375 *** 681.3.004.14
[AN 3329436]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2012.
   Ófalu és Odvashegy városrész : természet és város találkozása Budaörsön = Ófalu and Odvashegy districts : meeting of nature and city in Budaörs / [szöveg ... Mester Edit] ; [közread. az] Odvashegyi Öntevékeny Csoport. - [Budaörs] : Kalmár M., 2011. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-06-3754-1 fűzött
Budaörs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Budaörs(084.12)
[AN 3346735]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

545 /2012.
   20 let : Associaciâ organizatorov vyborov stran Evropy, 1991-2011 : [razvitie organov upravleniâ vyborami, 1991-2011] / [glavnyj red. Ištvan Žuffa]. - Budapešt : ACEEEO, 2011. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Association of Central and Eastern European Election Officials
Kelet-Európa - választás - egyesület - ezredforduló
342.8(4-11) *** 324(4-11)"199/201" *** 061.2(4-11)
[AN 3346968]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2012.
   Bevezetés az alkotmányjogba / szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2011-. - 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 3346821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2011. - 179 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-296-7 fűzött : 1200,- Ft
[AN 3346832] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

547 /2012.
Ambrus Tibor (1946-)
   Humán controlling eszközök a gyakorlatban / Ambrus Tibor, Lengyel László. - Budapest : Complex, 2011. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2011. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-144-7 fűzött
kontrolling - humánerőforrás-menedzsment
657 *** 658.3 *** 331.108
[AN 3346870]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2012.
   Marketing / [szerk. Horgas Gábor]. - Budapest : Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, 2011. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Etikus üzleti tankönyv - IÜP füzetek sorozat)
ISBN 978-963-08-1920-6 fűzött
marketing - tankönyv
658.8(078) *** 339.138(078)
[AN 3349526]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2012.
Mudri György (1982-)
   Üzleti tervezés / [Mudri György és Balogh László]. - Budapest : Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, 2011. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Etikus üzleti tankönyv - IÜP füzetek sorozat)
ISBN 978-963-08-1919-0 fűzött
vállalkozás - üzemgazdaságtan - stratégiai menedzsment - tervezés - tankönyv
658.1.012.2(078) *** 658.1.011.1(078) *** 65.016.1(078)
[AN 3349499]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2012.
Orlov, Anatoly
Obchodní korespondence a komunikace : ruština (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : orosz : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Anatoly Orlov ; [ford. Bíró Edina]. - Budapest : Klett, 2011. - 176 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-78-6 fűzött
orosz nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
651 *** 316.77 *** 808.2(078)=945.11
[AN 3349694]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

551 /2012.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére : az esszéírás tanításával : a középiskolás korosztálynak / Adamikné Jászó Anna. - Átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-[346].
ISBN 978-963-346-998-9 fűzött : 2900,- Ft
olvasás - világirodalom - szöveggyűjtemény - középiskolai tankönyv
372.41(075.3) *** 372.882(075.3) *** 82-822=945.11
[AN 3353253]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2012.
Fogassy Judit (1949-)
   Katekéták kézikönyve : praktikus segédanyag arról, hogy kinek, mit, mikor, hogyan? / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2011. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 1.)
Fűzött : 1900,- Ft
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072)
[AN 3359401]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2012.
   Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai : XI. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2011. november 3-5. : program és összefoglalók / [szerk. Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., 2011. - 483 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-693-380-7)
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3347002]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2012.
   Közös tudás : egy megvalósult közművelődési pályázat keresztmetszete : Támop-3.2.3-08/1-2009-0014 összefoglaló záró kiadvány / [... szerk. és összeáll. Tóth Anna Mária és Kovács Kitti] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati, Közművel. és Sportint., 2011. - 99 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-87211-5-0 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás
37.013.83(439.134) *** 374.7(439.134)
[AN 3349470]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2012.
   Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában = Le scuole delle comunità nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia = Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji = Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2011. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-09-6 fűzött
Felvidék - Magyarország - Szlovénia - nemzetiségi oktatás - határon túli magyarság - magyarországi szlovákok - kisebbségi kérdés - ezredforduló
376.7(=945.11)(437.6)"199/200" *** 323.15(437.6)"199/200" *** 376.7(=854)(439)"199/200" *** 376.7(=945.11)(497.12)"199/200" *** 323.15(439)"199/200" *** 323.15(497.12)"199/200"
[AN 3349688]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2012.
   Top 50 közoktatásjogi kérdés-válasz / [... szerk. Tomasovszky Zsuzsa]. - Budapest : Complex, [2011]. - 68 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-295-209-3 fűzött
Magyarország - közoktatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
37.014(439)(094)(036)
[AN 3349245]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

557 /2012.
Bozóki László (1946-)
   Remetekanok / Bozóki László ; [kiad. az Eujäger Közhasznú Egyesület]. - Balatonföldvár : Eujäger, 2011. - 311 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2304-3 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3349670]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2012.
Dedekam, Ivar
Illustrerte seil- & riggtrim (magyar)
   Élesedj és gyorsulj! : a vitorla és a rudazat beállítása / Ivar Dedekam ; [ford. Rutai István, Kovács Sára]. - Balatonakarattya : Kovikv., cop. 2011. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-391-9 fűzött
vitorlázás
797.14
[AN 3354588]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2012.
Nagy Árpád
   250 tátrai túra : túrakalauz / Nagy Árpád. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 341 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm + térk.
Bibliogr.: p. 333.
ISBN 978-615-5058-10-3 fűzött : 3000,- Ft
Tátra - természetjárás
796.5(437.6)(234.372.43) *** 796.5(438)(234.372.43)
[AN 3359154]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2012.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ünnepnapok : egy magyar vadász hitvallása : második rész / Széchenyi Zsigmond ; [Schell József illusztrációival]. - Budapest : Mérték, 2011. - 586 p., [28] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-08-6 fűzött
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3354650]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2012.
Vágó István (1949-)
   Legyen Ön is kvízmester! / Vágó István. - Budapest : XXI. Század K., 2011. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-9-6 fűzött : 3490,- Ft
vetélkedő
793.7
[AN 3347835]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

562 /2012.
Gábriel Tibor
   A Budai Vigadó története / Gábriel Tibor ; [közread. a] Lánchíd Kör. - [Budapest] : Lánchíd Kör, 2011. - 202 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-08-2455-2 kötött : 2980,- Ft
Budapest - közművelődési intézmény
725.81(439-2Bp.)
[AN 3349633]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2012.
Hauszmann Alajos (1847-1926)
   A magyar királyi vár = Die ungarische Königsburg = Le château royal de Hongrie / írta Hauszmann Alajos. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2011. - 54 p., [25] t.fol. ; 26x31 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky Ny., 1912
ISBN 978-963-09-6659-7 kötött : 6990,- Ft
Budapest - vár - hasonmás kiadás
728.81(439-2Bp.) *** 094/099.07
[AN 3348160]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2012.
Pattantyús-Ábrahám Ádám (1929-)
   Boltozatok és kupolák : "...varázslat... vagy emberi szorgalom műve...!" / Pattantyús-Ábrahám Ádám. - Budapest : Terc, cop. 2011. - 168 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-9968-23-3 kötött : 4800,- Ft
Európa - építészet - boltozat - kupola
72(4) *** 624.074.2/.3
[AN 3347066]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2012.
Sipos András (1964-)
   A jövő Budapestje, 1930-1960 : városfejlesztési programok és rendezési tervek / Sipos András. - Budapest : Napvilág, 2011. - 240 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 978-963-338-043-7 fűzött : 3600,- Ft
Budapest - városfejlesztés - urbanisztika - 20. század
711.4(439-2Bp.)"193/196" *** 911.375(439-2Bp.)"193/196"
[AN 3346845]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

566 /2012.
Gál Róbert
   A szenvedély muzsikája : Kálmán Imre / Gál Róbert. - Budapest : Rózsavölgyi, 2011. - 319 p. : ill. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Emlékszel még. - Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 978-615-5062-04-9 kötött : 3990,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - operett - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 782.8
[AN 3347747]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2012.
Sachs, Harvey (1946-)
The Ninth (magyar)
   A kilencedik : Beethoven és a világ 1824-ben / Harvey Sachs ; [ford. Szűcs Zoltán]. - Budapest : General Press, 2011. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-300-0 kötött : 2800,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van
[AN 3349406]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2012.
   Zenei anekdoták, aforizmák és viccek / Márkus János gyűjtése. - Budapest : Rózsavölgyi, 2011. - 480 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 467-468.
ISBN 978-615-5062-05-6 kötött : 3990,- Ft
zenész - zenei élet - anekdota
78.071(100)(0:82-36)
[AN 3347331]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

569 /2012.
Szilágyi Tibor (1942-)
   Gondolatmonológok : élet, színház, élet / Szilágyi Tibor. - Budapest : KMH, 2011. - 212 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2550-4 kötött : 2990,- Ft
Szilágyi Tibor (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - színházművészet - memoár
792.028(439)(092)Szilágyi_T.(0:82-94) *** 792(439)"19"
[AN 3349184]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

570 /2012.
Király Béla
   Nagy marketing szótár / Király Béla. - Budapest : Optimum Marketing Kft., 2011. - 793 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-218-588-0 kötött
marketing - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 658.8 *** 339.138
[AN 3347247]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2012.
Kulakova, N. A.
   Slovarʹ terminov po obŝestvoznaniû na mokšanskom âzyke dlâ obŝ eobrazovatelʹnyh škol = Mokšenʹ kâlʹsa obŝeobrazovatelʹnaj školatnendi obŝestvoznaniânʹ terminonʹ valks / N. A. Kulakova. - Badačonʹtomaj [etc.] : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011. - 50 p. ; 20 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
ISBN 978-963-9876-42-2 fűzött
mordvin nyelv - orosz nyelv - társadalomtudomány - szakszótár
801.323=945.22=82 *** 30
[AN 3344046]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

572 /2012.
Pataricza Dóra (1982-)
   Kísértethistóriák és egyéb csodák : Phlegón Csodálatos történetei / Pataricza Dóra. - Budapest : Gondolat, 2011. - 159 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 153-159.
ISBN 978-963-693-234-3 fűzött : 2800,- Ft
Flegōn (2. sz). Peri thaymasiōn
író - ókori görög irodalom története - irodalomesztétika
875(092)Flegōn *** 82.01
[AN 3346744]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

573 /2012.
Almodóvar, Pedro (1949-)
Patty Diphusa (magyar)
   Patty Diphusa : egy pornósztár vallomásai / Pedro Almodóvar ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-234-3 fűzött : 1900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3358235]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2012.
Anderson, Natalie (1973-)
Pleasured by the secret millionaire (magyar)
   Balzsam a sebre / Natalie Anderson ; [... ford. Erdélyi Margit]. Védőháló nélkül / Anne Oliver ; [... ford. Bosnyák Edit]. Valóra vált mese / Jennie Lucas ; [... ford. Sárosi Lilla]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 47.)
Egys. cím: Pleasured by the secret millionaire. Hot boss, wicked nights. Italien prince, wedlocked wife
ISBN 978-963-538-377-1 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3349392]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2012.
Archer, Jeffrey (1940-)
The eleventh commandment (magyar)
   A tizenegyedik parancsolat / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-332-1 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3359203]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2012.
Archer, Jeffrey (1940-)
Twelve red herrings (magyar)
   Tucatnyi félrevezetés / Jeffrey Archer ; [ford. Józsa T. Emmy]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2011]. - 318, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-323-9 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3359196]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2012.
Armstrong, Lindsay
The billionaire boss's innocent bride (magyar)
   A szerelem nyelve / Lindsay Armstrong ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 487.)
ISBN 978-963-538-254-5 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3349405]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2012.
Banks, Iain Menzies (1954-)
Matter (magyar)
   Anyag / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 576 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-44-6 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3348955]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2012.
Black, Jenna
Shadowspell (magyar)
   Varázsütés / Jenna Black ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Kelly, [2011]. - 272 p. ; 21 cm. - (Bűbájösvény sorozat)
ISBN 978-963-335-019-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3347921]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2012.
Brown, Eleanor (1973-)
The weird sisters (magyar)
   Nyakunkon a boldogság / Eleanor Brown ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2011. - 408 p. ; 22 cm. - (Édes percek, ISSN 2063-1642)
ISBN 978-963-293-172-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3348768]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2012.
Bucay, Jorge (1949-)
Cuentos para pensar (magyar)
   Elgondolkodtató történetek / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Európa, 2011. - 152, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9333-9 kötött : 2500,- Ft
argentin irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 3358373]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2012.
Cameron, Christian (1962-)
Tyrant (magyar)
   Türannosz / Christian Cameron ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Nyilak vihara. - [2011]. - 416 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-199-5 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3347648] MARC

ANSEL
UTF-8583 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
The hollow (magyar)
   Hétvégi gyilkosság / Agatha Christie ; ford. Vermes Magda. - Budapest : Európa, 2011. - 317 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9328-5 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3354594]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Assmanns (magyar)
   Emelt fővel / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Wirth Irén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 157 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3359136]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Magdalenas Opfer (magyar)
   Magdalena áldozata / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2011]. - 174 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei)
Megj. "Magdala önfeláldozása" címmel is
ISBN 978-963-325-064-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3358056]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2012.
Donoghue, Emma (1969-)
Room (magyar)
   A szoba / Emma Donoghue. - Pécs : Alexandra, 2011. - 387 p. ; 22 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-297-551-1 kötött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3348197]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2012.
Duarte, Judy
The perfect wife (magyar)
   Álomvilág / Judy Duarte ; [... ford. Gärtner Zita]. Farm a világ végén / Lilian Darcy ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 191 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 249-250.)
Egys. cím: The perfect wife. Outback baby
ISBN 978-963-538-374-0 fűzött : 980,- Ft : 5,78 EUR : 500 RSD : 20,4 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3349468]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2012.
Ford, Jamie
Hotel on the corner of bitter and sweet (magyar)
   Hotel az Édes és Keserű út sarkán / Jamie Ford ; [ford. Lorschy Katalin]. - Budapest : Kelly, 2011. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-017-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3348146]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2012.
Gordimer, Nadine (1923-)
The conservationist (magyar)
   Az őrző / Nadine Gordimer ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2011. - 313 p. ; 20 cm. - (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára ; 27.)
ISBN 978-963-9828-91-9 kötött : 1990,- Ft
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3358069]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
Le petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas ; Nicolas az iskolában ; Nicolas nyaral ; Nicolas meg a haverok ; Nicolas-nak gondjai vannak / Goscinny, Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Sík K., 2011. - 676, [3] p. ; 22 cm
Egys. cím: Le petit Nicolas ; Les récrés du petit Nicolas ; Les vacances du petit Nicolas ; Le petit Nicolas et les copains ; Le petit Nicolas a des ennuis
ISBN 978-963-9270-30-5 kötött : 4300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3348941]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2012.
Green, Jane (1968-)
The beach house (magyar)
   Álomnyaraló / Jane Green ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Trivium, 2011. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-78-5 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3347862]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2012.
Greene, Graham (1904-1991)
Brighton rock (magyar)
   Brightoni szikla / Graham Greene ; ford. Debreczeni Júlia. - Budapest : Holnap, cop. 2011. - 305, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-991-0 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3353264]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2012.
Grey, India
Mistress (magyar)
   A vágy dallama / India Grey ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 497.)
ISBN 978-963-538-252-1 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3349430]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2012.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
A lick of frost (magyar)
   Fagyos érintés / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - Budapest : Agave Kv., 2011. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-56-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3348971]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2012.
Heym, Stefan (1913-2001)
Immer sind die Männer schuld (magyar)
   Mindig a férj a hibás : elbeszélések / Stefan Heym ; ill. Horst Hussel ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Taramix, 2011. - 221 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5186-00-4 fűzött : 1900,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3349062]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2012.
Hill, Susan
The woman in black (magyar)
   A fekete ruhás nő / Susan Hill ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : Partvonal, 2011. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-69-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3358052]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2012.
Hoag, Tami (1959-)
Rumor has it (magyar)
   Tűz és víz / Tami Hoag ; [ford. Kovács Levente]. - Budapest : General Press, [2011]. - 223 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-299-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3348742]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2012.
   Karácsony fényei : vallomások, elbeszélések, versek / vál. és szerk. a Vigilia munkatársai. - Budapest : Vigilia, 2011. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-21-7 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - karácsony - antológia
82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3347913]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2012.
Kaye, Robin
Romeo, Romeo (magyar)
   Rómeó, Rómeó / Robin Kaye ; [ford. Tánczos Fanni]. - Budapest : Victoria, cop. 2011. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-46-6 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3347938]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2012.
Levy, Andrea (1956-)
The long song (magyar)
   A hosszú dal / Andrea Levy ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, 2011. - 391, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-327-7 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3349076]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Mesés szakácskönyv : főételek / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [a meséket vál. és formába öntötte Maros Edit] ; [fotó Csigó László] ; [a rajzokat kész. Knausz Hilda]. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-963-88735-2-1 kötött : 2999,- Ft
magyar néprajz - világirodalom - népmese - mese - szakácskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 641.55(083.12)
[AN 3348822]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2012.
Lokko, Lesley Naa Norle (1964-)
Sundowners (magyar)
   Veszélyes vonzódás / Lesley Lokko ; [ford. Dudás Éva]. - Budapest : Kelly, 2011. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-018-8 fűzött : 3480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3348124]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2012.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The blue hammer (magyar)
   A kék pöröly / Ross Macdonald ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Európa, 2011. - 431 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9254-7 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3358221]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2012.
Marinelli, Carol
Needed: full-time father (magyar)
   Papíron tökéletes / Carol Marinelli ; [... ford. Molnár Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 429.)
ISBN 978-963-538-376-4 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3349422]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2012.
McAllister, Anne
Dream chasers (magyar)
   Álomvadászat / Anne McAllister ; [... ford. Tandori Dezső]. Legyél az anyukám! / Kathy Clark ; [... ford. Gantner Teréz]. Jelszó: szerelem / Barbara Bretton ; [... ford. Nagy Lászlóné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 29.)
Egys. cím: Dream chasers. Good morning, Miss Greene. The bridge came C.O.D
ISBN 978-963-538-250-7 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3349439]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2012.
McCaig, Donald
Rhett Butler's people (magyar)
   Rhett Butler / Donald McCaig ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Európa, 2011. - 621 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9330-8 kötött : 4200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3358078]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2012.
McCullough, Colleen (1937-)
Antony and Cleopatra (magyar)
   Antonius és Kleopátra / Colleen McCullough ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2011. - 747, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9185-4 fűzött : 4200,- Ft
Antonius, Marcus (Kr. e. 83-Kr. e. 30)
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3359147]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2012.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Green Gables (magyar)
   Anne otthonra talál / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011. - 330, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-33-2 kötött : 2495,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-492-33-2)
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.5(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3359131]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2012.
Moore, Christopher (1957-)
Coyote blue (magyar)
   Prérifarkas blues / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2011. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-45-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3348988]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2012.
Mortimer, Carole (1960-)
Bedded for the Spaniard's pleasure (magyar)
   A leghálásabb szerep / Carole Mortimer ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 488.)
ISBN 978-963-538-255-2 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3349414]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2012.
Nicholls, David (1966-)
One day (magyar)
   Egy nap / David Nicholls ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Cartaphilus, 2011. - 506 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-230-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3358276]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2012.
O'Brien, Anne (1949-)
The virgin widow (magyar)
   A szűz özvegy : Anglia elfeledett királynéja / Anne O'Brien ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 408 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-161-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3348743]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2012.
Orringer, Julie (1973-)
The invisible bridge (magyar)
   Láthatatlan híd / Julie Orringer ; [ford. Kepes János]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2011. - 652, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-060-8 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3354628]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2012.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2011. - 131 p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-07-9329-2 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3358066]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2012.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Kozlenok v moloke (magyar)
   Gödölye tejben / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-298-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3347367]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2012.
Rice, Heidi
The mile high club (magyar)
   Derült égből szerelem / Heidi Rice ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 498.)
ISBN 978-963-538-253-8 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3349458]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2012.
Riggs, Ransom
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (magyar)
   Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei / Ransom Riggs ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2011. - 352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-6882-9 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3347920]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2012.
Roberts, Alison (1956-)
The surgeon's perfect match (magyar)
   Rendkívüli ajánlat / Alison Roberts ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2011. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 428.)
ISBN 978-963-538-375-7 fűzött : 579,- Ft : 3,41 EUR : 295 RSD : 12 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3349401]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2012.
Rose, Karen (1964-)
Count to ten (magyar)
   Számolj tízig / Karen Rose ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 725 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-500-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3347423]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2012.
Roth, Philip (1933-)
Nemesis (magyar)
   Nemezis / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2011. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9241-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3347942]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2012.
Sandford, John (1944-)
Buried prey (magyar)
   Elásott préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2011. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-320-1 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3348100]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2012.
Sepúlveda, Luis
Un viejo que leía novelas de amor (magyar)
   Az öreg, aki szerelmes regényeket olvasott / Luis Sepúlveda ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2011. - 134, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9274-5 fűzött : 2200,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3358054]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2012.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (magyar)
   Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete / Robert Louis Stevenson ; Bobály Katalin ill. ; [ford. Benedek Marcell]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 106 p. ; 23 cm. - (Cartaphilus illusztrált klasszikusok, ISSN 2062-1183)
ISBN 978-963-266-216-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3358203]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2012.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver utazásai / Jonathan Swift ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - Budapest : Európa, 2011. - 433 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9327-8 fűzött : 1200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3358385]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2012.
   A szerelem (b)irodalma. - Budapest : Harlequin, 2011. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 12.)
Tart.: Kényes beavatkozások / Miranda Lee ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Regényes találkozás / Deborah Davis ; [... ford. Bittera Dóra]. Az én regényhősöm / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - Egys. cím: My hero ; Scandalous seduction ; Blossoming love
ISBN 978-963-538-261-3 fűzött : 1199,- Ft : 7,07 EUR : 24,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3349510]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2012.
Thompson, Hunter S. (1937-2005)
Fear and loathing in Las Vegas (magyar)
   Félelem és reszketés Las Vegasban : veszett utazás az amerikai álom kellős közepébe / Hunter S. Thompson ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Cartaphilus., cop. 2011. - 222 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-212-1 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3359103]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2012.
Thompson, Hunter S. (1937-2005)
The rum diary (magyar)
   Rumnapló / Hunter S. Thompson ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2011. - 258 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-233-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3358188]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2012.
Weis, Margaret (1948-)
Dragons of the hourglass mage (magyar)
   Az aranyszemű mágus sárkányai : [Elveszett krónikák III. kötet] / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, 2011. - 330 p. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-963-7041-34-1 fűzött : 2990,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3349078]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2012.
Wickham, Madeleine (1969-)
Sleeping arrangements (magyar)
   Velem alszol? / Sophie Kinsella - Madeleine Wickham ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Kelly, 2011. - 286 p. ; 21 cm
Megj. "Titkok, hazugságok" címmel is
ISBN 978-963-335-022-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3348750]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

630 /2012.
   Anyu, mesélj! : lánc, lánc, meselánc... / [szerk. Szabó Kornélia] ; [rajz. Gaál Alma]. - Kistarcsa : STB K., 2011. - 241, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-259-066-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3358255]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2012.
   Apu, mesélj! : az Óperenciás-tengeren is túl... / [szerk. Szabó Kornélia] ; [rajz. Gaál Alma]. - Kistarcsa : STB K., cop. 2011. - 235, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-259-067-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3358246]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2012.
Bába József
   A hazaszeretet üzenetei : 40°-os láz-jelek: magyar nemzetemnek, az emberiségnek : [a jövő versek] / Bába József. - Keszthely : Minerva, 2011. - 235 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-2601-3 kötött
ISBN 978-963-08-2600-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3349091]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szélike királykisasszony / Benedek Elek. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 111 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-267-165-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3358240]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2012.
Bodor Ádám (1936-)
   Verhovina madarai : változatok végnapokra / Bodor Ádám. - Budapest : Magvető, 2011. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2873-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3347957]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2012.
Fable, Vavyan
   Kriplikommandó / Vavyan Fable. - 3. kiad. - Budapest : Fabyen, 2011. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-36-1 fűzött : 2395,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3358176]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2012.
Fejős Éva
   Karácsony New Yorkban / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-481-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3347418]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2012.
Fekete István (1900-1970)
   Végtelen út / Fekete István ; [a kísérőtanulmányt Sánta Gábor írta]. - Budapest : Móra, 2011. - 218 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-11-9040-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3347959]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2012.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Naptól vagyok, Holdtól vagyok : Torda-trilógia 2. könyv / Fonyódi Tibor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2011. - 405 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-202-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3347827]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2012.
Frittmann Lászlóné (1938-)
   Virágos katedrám : történetek egy keresztyén tanítónő életéből / Frittmann Lászlóné. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Mészáros P., 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-2822-2 fűzött
Frittmann Lászlóné (1938-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3353274]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2012.
Gesztesi Károly (1963-)
   Ha eljön a Jeges / Gesztesi Károly. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 397 p. ; 21 cm
keretcím: Jeges Botond akták
ISBN 978-615-5054-42-6 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3349493]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2012.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2006. - 191, [4] p. ; 22 cm
Kötött : 2690,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2497-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3354639]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2012.
Horváth József (1948-)
   A meggyfa tetejéről más ám a világ : versek gyermekeknek / Horváth József. - [Tapolca] : Magánkiad., 2011. - 77 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2240-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3349279]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Cvikkedli / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 29 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9042-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3359367]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A hét bőr / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 102, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9006-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3359376]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A nagy zuhé / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 35, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9022-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3359382]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Te is tudod? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9028-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3359384]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Te is tudod? (német)
   Weisst du es auch? / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [aus dem Ungarischen von József Sternberg]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2011. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9030-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3359393]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2012.
Kállai András (1949-)
Imre a világkóborló Amerikó (új kiadása)
   Két földönfutó.. : Imre az Amerikó és én : pikareszk = Two outcasts... : Imre the Américo and I / Kállai András. - 2. kiad. - Halifax [N. S.] : [Solymár] : Magánkiad., 2011. - 450 p. ; 21 cm. - (Világjáró Bandi)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-2200-8 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - útleírás
894.511-992(498) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3353120]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2012.
Kányádi Sándor (1929-)
   Jeremiás és a gépsárkány / Kányádi Sándor ; [rajz. Deák Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 84, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-227-313-6 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(498)(02.053.2) *** 894.511-34(498)(02.053.2)
[AN 3348741]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2012.
Kiss Ottó (1963-)
   Régi kincsek : dudorászós versikék / Kiss Ottó ; [Takács Mari illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9037-3 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3348000]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2012.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
   Pufi kandúr és a bitang banda / Lőrincz Judit Lívia ; [rajz. Paller Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-615-5054-35-8 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3348859]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2012.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
Pufi kandúr és a bitang banda (angol)
   Puffy Tomcat and the rascal gang / Judit Lívia Lőrincz ; [ill. ... by Eszter Paller] ; [... transl. ... by Fruzsina Tóth and Csaba Tagai]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium tales, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-963-88735-4-5 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3348952]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2012.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
Pufi kandúr gazdát talál (angol)
   Puffy Tomcat finds an owner / Judit Lívia Lőrincz ; [ill. ... by Eszter Paller] ; [... transl. ... by Fruzsina Tóth and Csaba Tagai]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 45, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium tales, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-615-5054-41-9 kötött : 2599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3348917]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Csöd : két sápadt szerzetes / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2011. - 491, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-615-5054-39-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3354622]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Nagyszakállú Kecskeapó / Lőrincz L. László ; [rajz. Egri Mónika]. - Budapest : Studium Plusz, 2011. - 94, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studium mesék, ISSN 2063-0840)
ISBN 978-615-5054-34-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3348846]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2012.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; Jankovics Marcell animációs filmváltozatának képeivel. - Budapest : Akad. K., 2011. - 313 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9080-8 kötött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3346800]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2012.
Márai Sándor (1900-1989)
   A nagyság átka : publicisztika, 1937-1939 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011. - 455 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-308-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3348192]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2012.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A kékszemű / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9011-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3359191]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2012.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Nem vagyok Samu! : Samu és Papa 2. / Nógrádi Gábor ; [Pikler Éva rajz.]. - Budapest : Móra, 2011. - 135, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9039-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3347978]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2012.
Nyirő József (1889-1953)
   Isten igájában / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-149-9 kötött : 3200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3359104]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2012.
Nyirő József (1889-1953)
   Kopjafák / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2011. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-150-5 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3358164]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2012.
Örsi Ferenc (1927-1994)
   A Tenkes kapitánya / Örsi Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2011. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-471-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3346673]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Gyerekségek / Ranschburg Jenő ; [Borsi Vera rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 49, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8996-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3359372]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2012.
Réz András (1951-)
   Még mindig szorongok / Réz András. - Budapest : Réz & tsa, 2011. - 279 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87305-3-4 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3346491]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2012.
Rosivall Kinga
   Abraka Cirip furfangjai / Rosivall Kinga meséi ; Ligeti Miklós rajz. - Budapest : Semmelweis, cop. 2011. - [78] p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-331-192-9 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3346783]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2012.
Schmuck Ottó
   A kelyhesek titkos temploma / írta Schmuck Ottó ; [Dobesch Máté rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 262, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9050-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3359143]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2012.
Szécsi Noémi (1976-)
   Finnugor vámpír : vérmese / Szécsi Noémi. - Budapest : Európa, 2011. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9284-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3358156]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2012.
   Szeretet : versek a magyar irodalomból / [vál. és szerk. Lothringer Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Auktor, 2011, cop. 1997. - 63 p. ; 15 cm
Analitikus leírása: AN 260669
ISBN 978-963-9676-14-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3358258]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2012.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   A rejtelmes bábu / Tersánszky Józsi Jenő ; [Pásztohy Panka grafikáival]. - Budapest : Holnap, 2011. - 124 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-981-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3346472]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2012.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2011, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3354631]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2012.
Varga Katalin (1928-2011)
   Madzag és cimborái / Varga Katalin ; [Damó István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2011. - 59, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9035-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3359178]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2012.
Vitéz Anna
   A tél varázsa / Vitéz Anna ; [ill. Vitéz Éva]. - [Monor] : Vitézke Kv., cop. 2011. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2188-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3347537]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Az Antikrisztus és a pásztorok : regény / Wass Albert. - Budapest : Duna International ; Marosvásárhely : Mentor, cop. 2011. - 278 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 18.
ISBN 978-615-5013-69-0 kötött
ISBN 978-973-5995-01-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3354643]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Hűség bilincsében : elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések / Wass Albert ; [összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ell. Nagy Pál]. - Budapest : Duna International ; Marosvásárhely : Mentor, cop. 2011. - 2 db ; 21 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 3358348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1928-1938. - 252 p.
A gerincen számozási adatként: 19.
ISBN 978-615-5013-70-6 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-07-2
[AN 3358353] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1939-1944. - 306 p.
A gerincen számozási adatként: 20.
ISBN 978-615-5013-71-3 kötött : 1490,- Ft
ISBN 978-973-5995-08-9
[AN 3358358] MARC

ANSEL
UTF-8675 /2012.
Zetényi Csukás Eszter
   Menedék : egy kert története / Zetényi Csukás Eszter. - Budapest : Szerző, 2011. - 102, [4] p., [28] t. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7377-51-8)
magyar irodalom - memoár - válogatott művek
894.511-94 *** 894.511-821
[AN 3346706]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

676 /2012.
Comiskey, Shelly
   Karácsonyi kívánság : puzzle-könyv / [ill. Shelly Comiskey]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-633-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3348803]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2012.
Good night stories for little princesses (magyar)
   Kis hercegnők esti meséi : [régi és új történetek] / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2011. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-457-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3353238]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Halihó! Hull a hó! / írta Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; rajz. Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2011. - [24] p. : ill., főként színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 71.)
keretcím: Mackó mesék
ISBN 978-963-9989-46-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3346719]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2012.
Mugellini, Elga
   A formák / [szöveg Elga Mugellini]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 11x11 cm. - (Pöttöm könyvek)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-667-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3348795]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2012.
Signorini, Emanuela
Stai con me Gesù (magyar)
   Légy velem, Jézus! / [szöveg Emanuela Signorini] ; [... graf. Alessandra D'Emilio]. - Pécs : Alexandra, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-671-6 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 3349555]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2012.
Thomas, Percy and the squeak (magyar)
   Thomas, Percy és a titokzatos nyikorgás / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2011. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Awdry, Wilbert alapján. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-228-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3353242]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2012.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   A Mikulás Tücsökfalván / Tóthárpád Ferenc ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2011. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 72.)
ISBN 978-963-9989-45-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3346732]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

683 /2012.
Davis, Jim (1945-)
   Stopposok kíméljenek / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2011]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 101.)
ISBN 978-963-08-2066-0 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3348009]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2012.
Kirkman, Robert
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moor ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Úton. - cop. 2011. - 131 p.
ISBN 978-963-89365-0-9 fűzött : 2290,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3347086] MARC

ANSEL
UTF-8