MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/06/08 12:31:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5602 /2012.
Puskás Judit
   Berczik Sára Budai Táncklub : kanyargó idő : jubileumi kiadvány : [az 50. évfordulóra] / [szerző Puskás Judit]. - Budapest : Berczik S. Budai Táncklub, 2012. - 52 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 49.
Fűzött
Berczik Sára Budai Táncklub
Budapest - táncművészet - táncpedagógia - klub
061.2(439-2Bp.)Budai_Táncklub *** 793.3(439-2Bp.) *** 372.879.33
[AN 3402221]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2012.
Sütő Linda
   Alapítványi szabályozás a mindennapi gyakorlatban = The legal regulation of foundations in everyday practice / Sütő Linda. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 89 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 13.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9354-85-2 fűzött
Népfőiskola Alapítvány
Magyarország - alapítvány - ezredforduló - jogi szabályozás
061.27(439)"200" *** 061.27(439)Népfőiskola
[AN 3400958]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2012.
   Tumour : EANS training course : Pécs ..., 26th February - 1st March 2012 / ed. Nejat Akalan, Andras Buki and Susie Hide. - [Pécs] : [Partners Pécs Kft.], [2012]. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
idegsebészet - rákbetegség - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 616-006 *** 616.8-089
[AN 3401402]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5605 /2012.
Löffler Erzsébet (1951-)
   Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár / Löffler Erzsébet ; [kiad. az Érseki Vagyonkezelő Központ]. - Eger : Érseki Vagyonkezelő Közp., 2012. - 63 p., XV t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 56-63.
ISBN 978-963-86719-2-9 fűzött
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
Eger - egyházi könyvtár - könyvtártörténet
027.6(439-2Eger)
[AN 3402034]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5606 /2012.
   Communication with the public : from the local government perspective / ed. Jenei Ágnes ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2012. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-485-7 fűzött
Magyarország - Európa - helyi önkormányzat - tömegkommunikáció - politikai propaganda
659.3(439) *** 352(439) *** 352(4) *** 659.3(4) *** 316.77(439) *** 316.77(4) *** 32.019.5(439) *** 32.019.5(4)
[AN 3400594]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5607 /2012.
Ermi Hgiv
   Eretnek gondolatok : játékos futuro-filozófiai eszmecsere / Ermi Hgiv. - [Sarkad] : [Vigh I.], cop. 2012. - 466 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3336-3 fűzött
tudományfilozófia
001
[AN 3402651]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2012.
Héjjas István (1938-)
   Ezotéria és/vagy tudomány : válogatott cikkek és tanulmányok / Héjjas István. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-615-5180-45-3 kötött : 3450,- Ft
tudomány - vallástudomány - ezoterika - interdiszciplináris módszer
001.8 *** 291 *** 133 *** 261
[AN 3402457]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5609 /2012.
Charon, Wictor (1907-1977)
   Okkult-ezoterikus alapfogalmak / Wictor Charon. - [Onga] : [Hermit], cop. 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-94-5 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3402362]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2012.
Gadal, Antonin (1877-1962)
Le triomphe de la Gnose universelle (magyar)
   Az egyetemes Gnózis diadala / Antonin Gadal. - Úny : [Arany Rózsakereszt Vallásközössége], [2012], cop. 2011. - 256 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Közread. az Arany Rózsakereszt Vallásközössége. - A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-54-2 kötött
ezoterika - katarok
133.25 *** 273.233
[AN 3405478]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2012.
Ott, Ernst (1950-)
Astrologie mit Tarot (magyar)
   Tarot és asztrológia / Ernst Ott ; [ford. Katarzsinszky Orsolya]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-615-5180-40-8 kötött : 3890,- Ft
asztrológia - tarot
133.52
[AN 3402473]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5612 /2012.
   Balatoni természetkalauz / szerk. Vörös Lajos ; [közread. az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet]. - Tihany : MTA Balatoni Limnológiai Kutint., 2011. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89460-0-3 kötött
Balaton - természeti környezet - flóra - fauna
502(439)(285.2Balaton) *** 581.9(439)(285.2Balaton) *** 591.9(439)(285.2Balaton)
[AN 3400919]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2012.
The illustrated atlas of the sea (magyar)
   Az Atlanti- és az Indiai-óceán / [ford. ... Orczy Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 72 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Fedezd fel a világot ; 15.)
ISBN 978-963-251-338-6 kötött : 1690,- Ft
természeti környezet - óceán - tenger - helyismeret - partvidék - album
502(26) *** 908(26)
[AN 3401740]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2012.
   Komplex természeti értékvédelmi program a Fertő-Hanság nemzeti parkban, 2009-2012. - Sarród : Fertő-Hanság Nemz. Park. Ig., 2012. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3626-5 fűzött
Fertő-Hanság nemzeti park
502.4(439)Fertő-Hanság_nemzeti_park
[AN 3403003]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2012.
Láng István (1931-)
   A fenntartható tápanyag-gazdálkodás eszköztárának bővítése nyírségi példák és az EU direktívák alapján / Láng István, Lazányi János, Loch Jakab ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2012. - 185 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-14-0 fűzött
Nyírség - trágya - talajvédelem - fenntartható fejlődés - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
504.53.06(439.161Nyírség) *** 631.8(439.161Nyírség)"196/201"(083.41) *** 504.03(439.161Nyírség)
[AN 3402212]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2012.
Natur & Tiere Quiz (magyar)
   A természet világa kvíz / [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 39, 39 p. ; 12x7 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-294-166-0 fűzött : 990,- Ft
természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3400775]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2012.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (13.) (2012) (Veszprém)
   XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia : Veszprém, 2012. április 6-7. : konferencia-kötet : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Selmeczy Géza Balázs és Üveges Viktória] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet. - [Veszprém] : Pannon Egy. Mérnöki Kar Környezettudományi Int., 2012. - [3], 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5044-53-3 fűzött
környezettudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3400547]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5618 /2012.
Lénárt István
Non-euclidean adventures on the Lénárt sphere (olasz)
   La geometria non-Euclidea con la Sfera di Lénárt / István Lénárt ; [trad. di Alessandro Gambini]. - [Budapest] : Lénárt Okt., Keresk. és Szolg. Bt., 2012. - 223, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-3429-2 fűzött
térgeometria - gömb - példatár
514.113.6(076)
[AN 3400532]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5619 /2012.
Gazdag László (1953-)
   Van élet a halál után(?) : a szuperfolyékony éter és filozófiai következményei / Gazdag László. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 117 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-[118].
ISBN 978-615-5180-42-2 kötött : 3450,- Ft
tudományfilozófia - szuperfolyékonyság - jelenség
538.941 *** 001 *** 001.94
[AN 3402485]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5620 /2012.
Hall, Judy (1943-)
The crystal bible (magyar)
   Kristálybiblia : amit a kristályokról tudni érdemes : több mint 200 újabb gyógyító kristály : 2. kötet / Judy Hall. - Pécs : Alexandra, 2011. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-297-449-1 fűzött
kristály - holisztikus gyógymód
548 *** 133.4
[AN 3401932]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5621 /2012.
Bíró Sára
   A dinoszauruszok világa / Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-22-7 kötött : 2450,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 3400232]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2012.
   New horizons in Central European geomathematics, geostatistics and geoinformatics : selected studies of the 2011 Croatian - Hungarian Geomathematical Convent, Mórahalom / ed. by János Geiger, Elemér Pál-Molnár, Tomislav Malvić. - Szeged : Geolitera Publ. House, 2012. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-136-7 kötött
geológia - matematikai statisztika - valószínűség-számítás - informatika - adatelemzés
55 *** 519.2 *** 681.3 *** 512.64 *** 311.2
[AN 3402850]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2012.
   A Nyírség deflációérzékenységének vizsgálata és minősítése / [szerk.] Lóki József ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2012. - 162 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-615-5183-13-3 fűzött
Nyírség - defláció - talajvizsgálat - erdősáv
551.311.3(439.161Nyírség) *** 631.41/.43(439.161Nyírség) *** 581.526.42(439.161Nyírség) *** 630*26(439.161Nyírség)
[AN 3402223]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2012.
   A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából / [szerk. Demeter Gábor] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2012. - 187 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5138-11-9 fűzött
Nyírség - hidrológia - vízgazdálkodás
556.18(439.161Nyírség) *** 628.1/.2(439.161Nyírség)
[AN 3402218]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5625 /2012.
   A nyolcvanadik év / szerk. Horányi László. - Budapest : [Horányi L.], 2012. - 136 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Kész. Kisari Balla György 80. születésnapja tiszteletére. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2749-2 fűzött
Magyarország - kartográfia - társadalomföldrajz - emlékkönyv
528.9(439) *** 911.3(439)
[AN 3401690]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5626 /2012.
   Állatkerti- és egzotikus állatok emésztőszervi betegségei : a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös 10. jubileumi konferenciája : Budapest, 2010. március 30 - április 1. = Gastrointestinal diseases of zoo and exotic animals / szerk. ... Molnár Viktor, Liptovszky Mátyás, Sós Endre. - [Budapest] : M. Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társ. : Főv. Állat- és Növénykert, [2012]. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88112-6-4 fűzött
állatorvostan - állatkert - emésztőszervi betegség - konferencia-kiadvány
59.006 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 619:616.3
[AN 3402340]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2012.
First meeting with the animals: insects (magyar)
   Első könyvem : a rovarok és pókok : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-722-0 kötött
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 3404326]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2012.
First meeting with the animals: sea creatures (magyar)
   Első könyvem : a tengeri állatok : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-634-6 kötött
tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 3404334]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2012.
First meeting with the animals: the birds (magyar)
   Első könyvem : a madarak : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-573-8 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3404328]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2012.
First meeting with the animals: the mammals (magyar)
   Első könyvem : az emlősők : Micimackóval és barátaival / [ford. Zölei Anikó]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-475-5 kötött
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3404332]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5631 /2012.
Albrecht, Uwe (1966-)
Inner Wise, Heilapotheke (magyar)
   Innerwise : gyógypatika a léleknek, a szívnek és a testnek : öngyógyítás energiakártyákkal / Uwe Albrecht ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 101 p. : ill. ; 17 cm
Gerinccím: Gyógypatika
ISBN 978-963-291-146-5 fűzött
öngyógyítás - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3402788]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2012.
Albrecht, Uwe (1966-)
Ja - nein, so einfach kann das Leben sein (magyar)
   Igen vagy nem? : egyértelmű döntések minden élethelyzetben a karhossz-teszt segítségével / Uwe Albrecht ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-145-8 fűzött : 1800,- Ft
életvezetés - alternatív gyógyászat
615.89 *** 613.865(083.9)
[AN 3402771]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2012.
Árendás László
   A múmijó (mumijo) : hegyek könnye / [szerzők Árendás László, Damdindorj Danima]. - Budapest : Árendás L., 2012. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-08-3273-1 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3400119]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2012.
Babarczi-Schwartzer Ottó (1853-1913)
   A gyermek lelki világából / írta Babarczi-Schwartzer Ottó. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2012]. - 112 p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-615-5144-23-3 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3402019]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2012.
   Eltitkolt évek : tizenhat leszbikus életút / [fel. szerk., előszó, jegyzetek Borgos Anna]. - Budapest : Labrisz Leszbikus Egyes., 2011. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (Labrisz könyvek, ISSN 1586-9369)
ISBN 978-963-08-0856-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - leszbikus - ezredforduló - interjú
613.885-055.2(439)"200"(047.53)
[AN 3402228]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2012.
   Az érzékeny szívű nő : tanulmányok / [szerk. Tornay Krisztina] ; [közread. a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium]. - Debrecen : Boldog Terézia Kat. Egy. Feminine Studies Szakkollégium, 2012. - 150 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1668-7 fűzött
nemek lélektana - nő - női szerep - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3400896]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2012.
Fischer Árpád (1896-1950)
   Lélek és írás : képes grafológia / Bánáti Fischer Árpád. - [Onga] : Belső Egészség, [2012]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-24-0 fűzött : 1900,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 3401982]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2012.
   Gábor Dénes-díj, 1989-2011 / [... szerk. Kosztolányi Tamás] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - Budapest : Novofer Alapítvány, [2011]. - 53 p., [1] t.fol. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - kitüntetés - orvos - műszaki tudomány - pedagógus - tudós
61(439)(092) *** 62(439)(092) *** 37(439)(092) *** 06.068(439)Gábor_Dénes
[AN 3400559]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2012.
Hitetlen Tamás
   A testi betegségek lelki okai / H. T. - [Onga] : Belső Egészség, [2012]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-92-1 fűzött : 2300,- Ft
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3402032]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2012.
   Immunológia / szerk. Erdei Anna ; társszerk. Sármay Gabriella, Prechl József. - Budapest : Medicina, 2012. - 635 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-370-0 fűzött : 11900,- Ft
immunológia - egyetemi tankönyv
612.017.1(075.8)
[AN 3400275]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2012.
Kenéz Kíra (1975-)
   Az első 12 hónap titkai : [gyermekünk fejlődése hónapról hónapra] / [szerző Kenéz Kíra]. - 4. kiad. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, 2012. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86645-0-1 * kötött : 2950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86645-0-9)
 (hibás ISBN 963-86645-0-9)
gyermeklélektan - csecsemő
613.95 *** 159.922.7
[AN 3405462]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 200 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-3516-9 fűzött
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3401636]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Nadi-jóga : a gyógyító prána / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 231 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-08-3518-3 fűzött
jóga - ezoterika
615.851.86 *** 133.25
[AN 3401645]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Test-lélek szótár : a betegségek lelki, mentális és karmikus okai / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 360 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3515-2 kötött
betegség - ezoterika
616-092.11 *** 133.25
[AN 3402366]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2012.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Tűrömfű és jajlapi : tanulmányok a betegség és az elmúlás témaköréből / Kicsi Sándor András. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 94 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-221-6 fűzött
betegség - halál
616 *** 128
[AN 3400427]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2012.
Kövesi Péter (1952-)
   Nem leszek nemecsek! : útmutató fiataloknak a nagybetűs élethez / Kövesi Péter. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 141 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5180-37-8 kötött : 2350,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3402604]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2012.
Lenkei Gábor (1961-)
   Egészséges csemeték / Lenkei Gábor ; [közread. a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület]. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2012. - 48 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-89364-1-7 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 3401686]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2012.
Radnai Márta
   Részleges, kivehető fogpótlások / Radnai Márta. - Budapest : Medicina, 2012. - 220 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-226-360-1 fűzött : 3600,- Ft
fogászat - fogtechnika - egyetemi tankönyv
616.314-77(075.8)
[AN 3400517]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Félelem, harag, agresszió / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 222 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-248-186-9 fűzött : 1780,- Ft
gyermeklélektan - érzelem - pedagógiai lélektan
159.922.7 *** 159.942 *** 37.015.3
[AN 3405430]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2012.
Sári Nóra
   Az ezerarcú boszorkány : PCOS-ről lányoknak és asszonyoknak / Sári Nóra, Kovács Ramóna ; [kiad. a PCOS Szívügy Alapítvány]. - [Budapest] : PCOS Szívügy Alapítvány, cop. 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-08-2512-2 fűzött
petefészek - ciszta
618.11-006.2
[AN 3402700]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2012.
Szabó Jenő (1942-)
   Boncasztaltól a betegágyig : egy orvos emlékezései és elmélkedései / Szabó Jenő. - [Debrecen] : Uropath K., [2012]. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89381-8-3 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Szabó_J.(0.82-94)
[AN 3400223]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2012.
Szilárd László
   Az út önmagadhoz / [Szilárd László]. - [Győr] : [Szilárd L.], cop. 2012. - 166 p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-08-3308-0 kötött
önismeret
613.865
[AN 3402562]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2012.
   Tüzet viszek, lángot őrzök / [szerk. Tóth László] ; [kiad. a Parázs Alapítvány ...]. - Kazincbarcika : Parázs Alapítvány, [2011]. - 29 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0845-3 fűzött
Városi Tűzoltóság (Kazincbarcika)
Kazincbarcika - tűzoltóság - tűzvédelem
614.842.83(439-2Kazincbarcika) *** 614.84
[AN 3402208]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5654 /2012.
"Building Services, Mechanical and Building Industry Days" Urban Energy Conference (17.) (2011) (Debrecen)
   17th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" Urban Energy Conference : 13-14 October, 2011, Debrecen ... : proceedings / [publ. Budapest University of Technology and Economics ... Department of Environmental Economics]. - [Budapest] : BUTE Dep. of Environmental Economics, [2011]. - 188 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Gerinccím: Urban Energy Conference, 2011. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-039-1 fűzött
energetika - megújuló energiaforrás - házépítés - energiagazdálkodás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 697 *** 728.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3401664]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2012.
   The role of renewables in energy generation : 10th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection : May 23-25, 2011, Balatonfüred ... : proceedings / publ. by Budapest University of Technology and Economics Department of Energy Engineering. - [Budapest] : BUTE Dep. of Energy Engineering, [2011]. - 239 p. : ill. ; 29 cm
Gerinccím: 10th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-029-2 fűzött
energetika - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3401693]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2012.
Székely Sándor
   Ha mozdul a kő : bányásztörténetek / Székely Sándor. - Pécs : Szerző : Pro Pannonia, 2012. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-56-6 fűzött : 2000,- Ft
Pécs - Magyarország - bányász - bányászat - 20. század - 21. század - memoár
622(439-2Pécs)(0:82-94) *** 622(439)(092)Székely_S.(0:82-94)
[AN 3401336]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5657 /2012.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2010-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 2926883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Állnak a falak!. - 2012. - 256 p.
ISBN 978-963-88828-2-0 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - családi ház - építés - ezredforduló
728.3(439)"200" *** 69
[AN 3400208] MARC

ANSEL
UTF-85658 /2012.
   Large-scale excavations in Europe : fieldwork strategies and scientific outcome : proceedings of the international conference : Esslingen am Neckar, Germany, 7th-8th October 2008 / ed. by Jörg Bofinger and Dirk Krausse. - Brussel : EAC ; [Budapest] : Archaeolingua, [2012]. - 208 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm. - (EAC occasional paper ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-29-1 kötött
régészet - útépítés - építőipar - konferencia-kiadvány
69 *** 625 *** 902 *** 061.3(430-2Esslingen_am_Neckar)
[AN 3401951]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2012.
Nádai Magda
   Tiszta víz, a mi italunk! : tizenévesek részvétele a vízbázisok minőségi megőrzésében / Nádai Magda. - [Budapest] : Bafila Kft., 2012. - 112 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3538-1 fűzött
Magyarország - ivóvíz - vízvédelem - környezeti nevelés
628.1.033 *** 504.45.06(439) *** 37.033
[AN 3400502]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5660 /2012.
Nagyszékely István (1948-)
   Szavak a hullámok hátán : hogyan mondják tengerészül? : ahogyan a hajósok beszélnek : a vitorlázók szavai : szóolvasmány / Nagyszékely István. - Budapest : Plimsoll Kft., 2012. - 193 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-08-3270-0 fűzött
hajózás - szakszótár - értelmező szótár
656.6:030
[AN 3402314]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5661 /2012.
   Innovative information technologies in agriculture : Agricultural Informatics 2011 Conference : 11-12 November, 2011, Debrecen ... : proceedings = Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban : Agrárinformatika 2011 Konferencia : konferencia kiadvány / ed. by Miklós Herdon, Tünde Rózsa, Róbert Szilágyi ; [org., publ. by the Hungarian Association of Agricultural Informatics]. - Debrecen : Hung. Association of Agricultural Informatics, [2011]. - VII, 264 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5094-05-7 fűzött
mezőgazdaság - információtechnika - innováció - konferencia-kiadvány
338.43 *** 681.3.004.14 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3402900]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2012.
Makádi Marianna
   Nyírségi homoktalajok termékenységének megőrzése és fenntartása / Makádi Marianna, Kátai János, Zsuposné Oláh Ágnes ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2012. - 168 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-15-7 fűzött
Nyírség - talajjavítás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.6(439.161Nyírség)(083.41)
[AN 3402065]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2012.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2012. - 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-2-5 fűzött : 6100,- Ft
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3404373]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2012.
   A Sustainability index model kidolgozása és alkalmazása a Nyírségben és a Bihar-hegységben / [szerk.] Szabó Gergely ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC]. - Debrecen : DE AGTC, 2012. - 151 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-12-6 fűzött
Nyírség - Bihar-hegység - talajvizsgálat - fenntartható fejlődés
631.41/.43(439.161Nyírség) *** 504.03(234.421.3) *** 631.43/.43(234.421.3) *** 504.03(439.161Nyírség)
[AN 3402217]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2012.
   Zöld gazdaság és versenyképesség? [elektronikus dok.] : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2012. március 29-30. : a tudományos napok eladásai[!előadásai] és poszterei = Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit? : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Vorträge und Poster der wissenschaftliche Tagung = Green economy and competitiveness? : 13th International Scientific Days : presentations and posters of scientific days / szerk. ... Magda Sándor, Dinya László ; [rend.] Károly Róbert Főiskola, MKT. - Szöveg. - Gyöngyös : KRF, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9941-53-3
agroökonómia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3402487]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2012.
   "Zöld gazdaság és versenyképesség?" : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : program : előadások és poszterek összefoglalói : Gyöngyös, 2012. március 29-30. = "Green economy and competitiveness?" : 13th International Scientific Days : programme : summeries of presentations and posters : Gyöngyös, March 29-30, 2012 = "Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit?" : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Programm : Zusamennfassungen der Vorträge : Gyöngyös, 29-30. März 2012 / [szerk. Dinya László] ; szerv. Károly Róbert Főiskola, Magyar Közgazdasági Társaság. - Gyöngyös : KRF, 2012. - 253 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9941-54-0 fűzött
agroökonómia - konferencia-kiadvány
631.1 *** 338.43 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3402703]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5667 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Családi receptjeim / Liptai Zoltán. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-381-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3400264]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2012.
Szakál László (1946-)
   Magyarország történelmi szakácskönyve : dédanyáink receptjeivel, kortörténeti képekkel és írásokkal / Szakál László. - Pécs : Kódex K., 2011. - 236 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-88715-7-2 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.5(439) *** 641.568(439)(083.12) *** 930.85(439)
[AN 3401678]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5669 /2012.
Csejtei Dezső (1951-)
   Az utószó jogán : filozófiatörténeti tanulmányok / Csejtei Dezső ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2012. - 298 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88222-5-3 kötött : 2500,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3402506]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2012.
Eaton, Barry
Afterlife (magyar)
   Túlvilág : a halál utáni élet titka / Barry Eaton ; [ford. Fischer Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2012. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5049-55-2 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
túlvilág - ezoterika
129.6 *** 133.25
[AN 3403012]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2012.
Precht, Richard David (1964-)
Wer bin ich - und wenn ja wie viele? (magyar)
   Ki vagyok én? És ha igen, akkor hány? : gondolatok az élet értelméről egy átmulatott éjszaka után / Richard David Precht ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 395 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-075-1 fűzött : 3900,- Ft
lételmélet
111.1
[AN 3401730]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2012.
Szalay Gábor
   Magasabb dimenziók : metafizikai tanulmány / Szalay Gábor. - [Szárliget] : ÚT - Új Tudós K., 2012. - 70 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-89531-0-0 fűzött
metafizika
111
[AN 3402656]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5673 /2012.
Bányai János
   Az ember lelkének halhatatlansága / Bányai János. - Szeged : [Bányai J.], 2011. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
lélek - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
233.5 *** 244(02:82-84)
[AN 3402450]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2012.
Bányai János
   Gondolatok a keresztények tanításáról és életéről / Bányai János. - Szeged : [Bányai J.], 2011. - 18 p. ; 21 cm
Fűzött
kereszténység - ökumené
261.8 *** 23/28
[AN 3402432]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2012.
Barsi Balázs (1946-)
   Szombat esti elmélkedések / Barsi Balázs, Keppel Márton ; [kiad. a] Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2012. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89491-0-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3400326]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2012.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma. Élet Krisztusban : hitbenjárásod kezdete / [... kiad. a Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány]. - [Halásztelek] : Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány, 2012. - 60, 43 p. : ill. ; 17 cm
Living in Christ
ISBN 978-963-08-3276-2 fűzött
vallásoktatás - bibliamagyarázat
268 *** 226.5.07
[AN 3401833]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2012.
Böjte Csaba (1959-)
   Párbeszéd a végtelennel : Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2012. - 277 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-227-329-7 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3404855]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2012.
Böjte Csaba (1959-)
   Út a végtelenbe : Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Helikon, 2012. - 257 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-227-331-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3405506]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2012.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Görög - római mythologia : függelékül: őskeleti, germán és szláv mythologia, a magyarok mythologiája / [összeáll.] Csiky Gergely ; [a függeléket] írta Latkóczy Mihály ; [ill. Javorniczky Nóra] ; [szerk. Novák Valentin]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 325 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-41-5 kötött : 3790,- Ft
görög-római mitológia
292
[AN 3402401]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2012.
Gánti Bence (1975-)
   A buddhizmus lélektana, spiritualitása és irányzatai / Gánti Bence. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 204 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-09-6879-9 fűzött : 2980,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3401632]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2012.
Gass, Bob
   Győzelem a félelem felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, [2012]. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
Fűzött
lelki élet
248.3
[AN 3402677]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2012.
Gass, Bob
   Győzelem a harag felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Pitó Csenge]. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, [2012]. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
Fűzött
lelki élet
248.3
[AN 3402621]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2012.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Zen buddhizmus [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (1 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7062-4 : 1990,- Ft
zen buddhizmus - hangoskönyv
294.321(520)
[AN 3401597]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2012.
   Háromszázéves a máriagyűdi kegyszobor. - [Pécs] : [Pécsi Egyházmegye Liturgikus Biz.], [2012]. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Pécsi Egyházmegye Liturgikus Bizottsága
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3401347]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2012.
   "A keresztény tradíció közös öröksége: magyar és lengyel szentek a kultúrában és irodalomban" / [szerk. Janiec-Nyitrai Agnieszka, Nyitrai Zoltán] ; [közread. a] Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület. - [Budapest] : Wysocki Légió Hagyományőrző Egyes., 2012. - 125 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. jún. 2-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás lengyel nyelven
ISBN 978-963-08-3427-8 fűzött
Magyarország - Lengyelország - szent - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat
235.3 *** 930.85(439)(438)
[AN 3401707]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2012.
Késmárki László (1968-)
   Indiai akupresszúra : marmapresszúra és marma-jóga / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2012. - 271 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 260.
ISBN 978-963-08-3519-0 fűzött
India - akupunktúra - jóga
294.527 *** 615.814.1(540) *** 615.851.86
[AN 3401638]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2012.
Kis Médea
   Istendicsőítés énekkel és élettel : a református spiritualitás forrásai / Kis Médea. - Budapest : Kálvin, 2012. - 262 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243-262.
ISBN 978-963-558-189-4 fűzött : 2700,- Ft
református egyház - istentisztelet - templomi ének
264-061 *** 245 *** 284.2
[AN 3400294]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2012.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Péter második levelének és Júdás levelének magyarázata / Lenkeyné Semsey Klára. - Budapest : Kálvin, 2012. - 261 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-963-558-191-7 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
bibliamagyarázat
227.93.07 *** 227.97.07
[AN 3400302]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2012.
Nemes Ödön (1926-2011)
   Élet, bölcsesség - hazafelé : Nemes Ödön jezsuita utolsó üzenetei. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan : Új Ember, 2012. - 123 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-236-516-9 fűzött : 980,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3401044]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2012.
Pem László (1952-)
   Az egészséges fejlődés pszichológiája / Pem lászló ; [... kiad. a Győri Hittudományi Főiskola ...]. - [Győr] : GYHF, [2011]. - 286 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-88359-2-5 kötött
fejlődéslélektan - hit
234 *** 159.922.6/.8
[AN 3401649]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2012.
Riggs, Charlie
Christian life and witness course (magyar)
   KÉTT : keresztény élet és tanúságtétel tanfolyam : négyrészes tanulmány, mely újra feléleszti a keresztények hitét és segít megosztani azt másokkal / [... Charlie Riggs írta ...] ; [... kiad. a Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány]. - [Halásztelek] : Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány, 2012. - [6], 60, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3274-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3401816]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2012.
Szénási János
   "Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből" / Szénási János. - Pécs : Pécs-kertvárosi Ref. Egyházközség, 2012. - 63 p. ; 15 cm. - (Evangelizációs füzetek, ISSN 2063-4919 ; 1.)
ISBN 978-963-08-3470-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3400200]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2012.
Szigeti Jenő (1936-)
   Miért éppen a szombat? / Szigeti Jenő. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. Bp. Terézvárosi Gyülekezete : "Boldog Élet" Alapítvány, 2011. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
ISBN 978-963-89169-3-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3402649]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2012.
Thirty discipleship exercises (magyar)
   A keresztény érettséghez vezető út : 30 lecke új hívőknek : bibliatanulmányozó füzet kiscsoportos és egyéni használatra / [... Charlie Riggs állította össze ...] ; [... kiad. a Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány]. - [Halásztelek] : Reménység Fesztivál Magyarország Alapítvány, 2012. - [4], 78, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3275-5 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3401825]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2012.
   "Az Úr csodásan működik..." : in memoriam Buday Péter / [interjúk Vincze Mária] ; [kiad. a Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány Kuratóriuma]. - [Budapest] : Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány, 2012. - 58 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-3511-4 fűzött
Buday Péter (1944-2007)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Buday_P.
[AN 3402814]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2012.
Ván Benjámin (1892-1985)
   Szilády Áron élete / Ván Benjámin ; [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Ref. Egyházközség : Szilády Á. Társ. : Thorma J. Múz., 2012. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 35.). (Kiskunhalasi Református Kollégium könyvei ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88953-6-3 kötött
Szilády Áron (1837-1922)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 19. század - 20. század
284.2(439)(092)Szilády_Á.
[AN 3402188]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5697 /2012.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI : Balatonalmádi, 2011 / szerk. Gabos Erika ; [rend. a] Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2012. - 418 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 8.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3034-8 fűzött
gyermekvédelem - ifjúságszociológia - tömegtájékoztatási eszköz - internet - konferencia-kiadvány
316.774 *** 681.324Internet *** 159.922.7 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3402882]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2012.
Polyák Albert
   Helyi tudástár : korszerű ismeretek közlése : Bugac, Fülöpjakab és Jakabszállás községekben végzett felmérés eredményeinek és következtetéseinek leírása / Polyák Albert. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 84 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 12.)
ISBN 978-963-9354-84-5 fűzött
Bács-Kiskun megye - faluszociológia - közösségfejlesztés - információs társadalom - társadalmi tőke - statisztikai adatközlés
316.334.55(439.155)(083.41) *** 323.21 *** 316.334.2
[AN 3400950]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2012.
   Social resources in local development : conference proceedings / ed. Andrew Ryder and Zoltán Szántó ; [publ. by the Corvinus University of Budapest]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2012. - 143 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. jún. 10-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-492-5 fűzött
társadalmi integráció - innováció - társadalmi tőke
316.4.052 *** 330.341.1
[AN 3400278]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2012.
   Terek, tervek, történetek : az identitás történetének térbeli keretei 2. / szerk. Cieger András ; [közread. az] Atelier. - Budapest : Atelier, 2011. - 237 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3222-9 kötött
Magyarország - identitás - magyar történelem - művelődéstörténet - társadalomtörténet
316.63 *** 930.85(439) *** 943.9 *** 316.32(439)
[AN 3401247]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5701 /2012.
   Erdélyi tálas : néprajzi szakácskönyv / [szerk. Hévézi Tibor] ; [összeáll. Szilágyi Sándorné]. - [Makó] : Marosvidék Baráti Társ., [2012]. - 84 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 9.)
ISBN 978-963-88307-3-9 fűzött
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - magyar néprajz - szakácskönyv
39(=945.11)(498.4) *** 641.568(498.4)(083.12)
[AN 3402189]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2012.
   Identitás-történetek a népmesében : meseszöveg-gyűjtemény / [szerk. Bálint Péter, Bódis Zoltán] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék]. - Hajdúböszörmény : DE GYFK Irod., Kommunikáció és Kult. Antropológia Tansz., 2012. - 217 p. ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-615-5212-02-4)
Kárpát-medence - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21.001 *** 398.21(=00)(4-191)
[AN 3400926]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2012.
Lukács László (1950-)
   Néprajzi látásmód az ezredfordulón = Volkskundliche Sichtweise an der Jahrtausendwende / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2011. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 44.)
A képaláírások és a tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9279-89-6 fűzött
Magyarország - néprajz - magyar néprajz
39.001(439) *** 39(=945.11)
[AN 3401667]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2012.
   A magyar divat 1116 éve : a magyar öltözékkultúra képes története a honfoglalástól napjainkig : [a magyar viselet a honfoglalástól a 21. század elejéig] = 1116 years of Hungarian fashion : an illustrated history of the Hungarian clothing culture : from the conquest till present days : [dress culture in Hungary from the conquest of the Carpathian Basin until the early 21st century] / F. Dózsa Katalin [et al.]. - [Budapest] : Absolut Media Zrt., 2012. - 248, [8] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [256].
ISBN 978-963-08-3065-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - divattörténet - viselettörténet - művelődéstörténet
391.1/.5(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3401840]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2012.
   Szélike királykisasszony : hódmezővásárhelyi népmesék és mondák / [szerk. Kőszegfalvi Ferenc] ; [... kiad. a Németh László Városi Könyvtár]. - Hódmezővásárhely : Németh L. Vár. Kvt., 2012. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87406-1-8 fűzött
Hódmezővásárhely - magyar néprajz - népmese - monda
398.22(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 398.21(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3402225]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5706 /2012.
Dúró József
   Az átmenet sajátosságai a visegrádi országokban / Dúró József és Gallai Sándor ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2012. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 978-963-503-499-4 fűzött
Magyarország - Lengyelország - Csehország - Szlovákia - politikatörténet - 20. század - ezredforduló
32(439)"198/201" *** 32(438)"198/201" *** 32(437.1)"198/201" *** 32(437.6)"198/201"
[AN 3400323]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2012.
   Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia : Budapest, 2011. november 21. : konferenciakötet / [szerk. Erdélyi László] ; [rend., közread. a] "Boldog Élet" Alapítvány. - Budapest : "Boldog Élet" Alapítvány, 2011. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89169-4-5 fűzött
Magyarország - egyházügy - állam és egyház viszonya - lelkiismereti szabadság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
322(439)"199/201" *** 342.731(439)"199/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3402453]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2012.
Kardosné Kaponyi Erzsébet (1947-)
   Fight against terrorism and protecting human rights : utopia or challenge? / Elisabeth Kardos Kaponyi ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2012. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-486-4 fűzött
terrorizmus - biztonságpolitika - emberi jogok védelme
323.285(100) *** 355.02(100) *** 342.57.08(100)
[AN 3400271]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2012.
Kékesi Zoltán (1976-)
   Haladék : holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben / Kékesi Zoltán. - Budapest : Kijárat, 2011. - 225 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-13-4 fűzött : 2900,- Ft
holokauszt - filmművészet - motívumtörténet - 20. század - ezredforduló
323.12(=924)"1939/1945" *** 791.43(100)"19/200"
[AN 3402279]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2012.
Lánczi András (1956-)
   Politikai tudás és cselekvés / Lánczi András ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2012. - 163 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-487-1 fűzött
politológia - politikai filozófia
32.001 *** 321.01
[AN 3400236]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2012.
Semjén Zsolt (1962-)
   Megharcolunk minden magyarért! : mozaikok a magyar nemzet közjogi egyesítéséről, a keresztény politika kísérletéről / Semjén Zsolt. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2011. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-88032-9-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 3401087]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2012.
Takács Péter (1953-)
   Államtan : az állam általános sajátosságai / Takács Péter ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2011. - 408 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-503-468-0)
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 3400198]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5713 /2012.
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai : forrásválogatás / [... vál., közread. és a bev. tanulmányt írta Váradi Natália] ; [szerk. Galambos Sándor]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2012. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-76-8 fűzött
Kárpátalja - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
947.787"1956"(093) *** 943.9"1956"(093)
[AN 3402699]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2012.
Balogh István (1912-2007)
   "Nekem szerencsém volt..." : a 100 éve született Balogh István emlékére / [a szöveget gond. Filep Tibor és Záborszkyné Balogh Réka] ; [szerk. Henzsel Ágota]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2012. - 132 p. : ill. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 42.)
Bibliogr.: p. 125-132.
ISBN 978-963-7240-75-1 fűzött
Balogh István (1912-2007)
Magyarország - történész - levéltáros - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
930.25(439)(092)BaloghI. *** 930.1(439)(092)Balogh_I. *** 39.001(439)(092)Balogh_I. *** 012Balogh_I.
[AN 3402670]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2012.
Börcsök Mária (1944-)
   Kettészakadt Magyarország [elektronikus dok.] / Börcsök Mária ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (3 h 26 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7100-3 : 2390,- Ft
magyar történelem - hangoskönyv
943.9
[AN 3401477]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2012.
Gaal Mózes (1863-1936)
   Magyar nők / Gaál Mózes ; [ill. Papp Norbert] ; [szerk. Novák Valentin]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-38-5 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - életrajzi elbeszélés - történelmi személy - nő
929-055.2(439)(0:82-32) *** 894.511-322.6
[AN 3402356]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2012.
Horváth Marcell (1984-)
   A Panama-csatorna szerződések avagy Egy kis nemzet küzdelmei az önállóságért / Horváth Marcell. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2011. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-67-2 fűzött : 3480,- Ft
Panama - Panama-csatorna - nemzetközi jog - szerződés - történelem
972.87 *** 341.224(728.7)
[AN 3401008]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2012.
   Így éltünk, 1972-1973 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 11.)
ISBN 978-963-9860-53-7 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1970-es évek - album - kronológia
930.85(100)"1972/1973"(084.1) *** 943.9"1972/1973"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"1972/1973"(084.1)(0:930.24)
[AN 3400242]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2012.
   Így éltünk, 1974 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 12.)
ISBN 978-963-9860-54-4 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1970-es évek - album - kronológia
930.85(100)"1974"(084.1) *** 943.9"1974"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"1974"(084.1)(0:930.24)
[AN 3400248]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2012.
   Így éltünk, 1975-1976 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 13.)
ISBN 978-963-9860-55-1 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - magyar történelem - világtörténelem - 1970-es évek - album - kronológia
930.85(100)"1975/1976"(084.1) *** 943.9"1975/1976"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"1975/1976"(084.1)(0:930.24)
[AN 3400254]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2012.
   In memoriam Dr. Rosner Gyula. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2011. - 29, [3] p. : ill. ; 21 cm
A Rosner Gyula születésének 75. évfordulójára rendezett ünnepségek beszédei. - Rosner Gyula műveinek bibliográfiája: p. 26-[30].
Fűzött
Rosner Gyula (1936-2003)
Magyarország - régészet - tudós - 20. század
902(439)(092)Rosner_Gy.
[AN 3402712]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2012.
Lauschmann Gyula (1861-1918)
   Székesfehérvár története I-IV [elektronikus dok.] / Lauschmann Gyula ; szerk. Farkas Gábor. - 3. jav. kiad. - Szöveg. - Székesfehérvár : Székesfehérvár Város Levéltára, 2011. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 1024x768 képernyőfelbontás; DVD lejátszó; Intel Dual Core vagy vele kompatibilis processzor; MS Windows XP operációs rendszer; 2 GB RAM. - Eredeti nyomtatott kiadása: Székesfehérvár : Székesfehérvár Város Lvt., 1998
ISBN 978-963-89471-1-6 műanyag tokban
Székesfehérvár - helytörténet - elektronikus dokumentum
943.9-2Székesfehérvár
[AN 3402230]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2012.
Magris, Claudio (1939-)
Danubio (magyar)
   Duna / Claudio Magris ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Európa, 2012. - 641 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9422-0 kötött : 4500,- Ft
Duna - művelődéstörténet
930.85(4)(282.243.7)
[AN 3405513]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2012.
Marosi Tibor József
   Ellenforradalom Pakson és Tolnán 1919-ben / Marosi Tibor József. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2011. - 70 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador könyvek, ISSN 1788-5930)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87510-7-2 fűzött
Paks - Tolna - helytörténet - fehérterror
943.9-2Paks"1919" *** 943.9-2Tolna"1919"
[AN 3402658]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2012.
Rudnay Béla (1857-1932)
   Ősi intézményeink : történelmi tanulmány / írta Rudnay Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 189 p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Stephaneum, 1924
ISBN 978-963-89409-6-4 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - államszervezet - Árpád-kor - hasonmás kiadás
943.9"08/12" *** 342.5(439)"10/13" *** 094/099.07
[AN 3402040]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2012.
Saáry Éva (1929-)
   Érdekes emberek : nyugati magyar portrék : új válogatás / Saáry Éva, Vadnay Zsuzsa. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 286 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-75-3 fűzött
külföldön élő magyar személyiség - író
929(=945.11)(100) *** 894.511(100)(092)
[AN 3400973]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2012.
Szilágyi Rita
   Nők iskolája / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 88, [5] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 12.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-64-3 kötött : 1695,- Ft
híres ember - nő
929-055.2(100)
[AN 3400269]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5728 /2012.
Borsos Árpád (1944-)
   Filmföldrajz : tanulmányok egy új diszciplína tárgyköréből = Geography of film : papers from field of a new discipline / [szerző Borsos Árpád]. - Pécs : Publikon : PTE TTK Földrajzi Int., 2011. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-55-0 kötött : 2790,- Ft
filmművészet - kulturális földrajz - filmforgalmazás - filmszínház
911.3(439) *** 791.44(439) *** 791.45(439)
[AN 3401237]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2012.
Cséke Zsolt
   Benyovszky Móric és a malgasok földje / Cséke Zsolt. - Pécs : Publikon, 2012. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-615-5001-57-4 kötött : 3290,- Ft
Madagaszkár - helyismeret - útleírás
908.691(0:82-992)
[AN 3401598]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2012.
   Magyarországi utazások = Journeys around Hungary / [szerk., a képeket vál. és a szöveget írta Vajda László] ; [összeállításunk alapjául szolgált John Paget és George Edwards Hering ... munkája]. - Budapest : Éghajlat, 2012. - [90] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9862-09-8 kötött : 7200,- Ft
Magyarország - Európa - helyismeret - képzőművészet - album
908.439(084.11) *** 73/76(4)
[AN 3405440]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2012.
Mészáros Marianna
Sárvár (német)
   Sárvár : Geheimnisse, Schätze, Legenden : Reiseführer der etwas anderen Art / Marianna Mészáros ; [Übers. Rita Baranyai]. - Budapest : Platán K., 2012. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 978-963-7734-07-6 fűzött : 2900,- Ft : 10 EUR
Sárvár - helyismeret - útikönyv
908.439-2Sárvár(036) *** 914.39-2Sárvár(036)
[AN 3402918]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2012.
Ratzky Rita (1952-)
   Ki vagyok én? : séta Petőfi nyomában a mai Belvárosban / [írta és összeáll. Ratzky Rita] ; [fotó Dobóczi Zsolt, Gál Csaba] ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - [Budapest] : PIM, 2011. - [26] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-80-8 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Budapest - író - 19. század - helyismeret
908.439-2Bp. *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3401689]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2012.
Szőke Sándorné
   A főszolgabírói laktól a múzeum épületéig, 1895-2001-2011 / Szőke Sándorné. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő Egyes., 2011. - 112 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 10.)
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-963-08-2265-7 fűzött
Dombóvár - helyismeret
908.439-2Dombóvár
[AN 3400112]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2012.
Szökrényes Anita
   Bakonybél a Bakony szívében / Szökrényes Anita. - 2. bőv. kiad. - Bakonybél ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2012. - 61, [5] p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [66].
ISBN 978-615-5214-03-5 fűzött
Bakony - Bakonybél - helyismeret - természeti környezet
908.439(234.373.1) *** 908.439-2Bakonybél *** 502(234.373.1)
[AN 3405467]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2012.
   Túrkevei pillanatok : Túrkeve 750 éves jubileuma alkalmából = Moments of Turkeve : on the occasion of the 750th jubilee of Turkeve / [szerk. Nagyné Bedő Ildikó, Tereminé Hanász Judit] ; [... ford. Teremi Kinga] ; [kiad. Túrkeve Város Önkormányzata]. - Túrkeve : Önkormányzat, [2012]. - 60 p. : ill., főként színes ; 16x15 cm
ISBN 978-963-08-3112-3 kötött
Túrkeve - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Túrkeve(084.12)
[AN 3402752]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2012.
Vétek György
   Szurkolj Londonban! : olimpiai városkalauz / Vétek György ; [társszerző Vásárhelyi Tamás]. - Budapest : Hibernia, [2012]. - 155 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2012. jan. 31.
ISBN 978-963-7617-60-7 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3401644]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5737 /2012.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   The current breakthrough points in public administration / Balázs B. Budai, István Tózsa ; [publ. by BCE-KIK]. - Budapest : BCE-KIK, 2012. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-334.
ISBN 978-963-503-489-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - közigazgatás - innováció
35(4-11) *** 330.341.1(4-11)
[AN 3400555]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2012.
   Büntetés végrehajtási jogszabályok : kiegészítve jogegységi határozatokkal és bírói gyakorlattal : pótfüzet a 2011. június 8-as lezárású kiadáshoz : 2012. január 1-es állapot / [összeáll. Kadlót Erzsébet, Mohácsi Barbara]. - Budapest : Novissima, 2012. - 38 p. ; 23 cm
Lezárva: 2012. jan. 24.
ISBN 978-615-5175-25-1 fűzött : 300,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.8(439)(094)
[AN 3402694]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2012.
   Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia : international conference, Osijek, 16-18 February, 2012 : programme, abstracts. - [Osijek] : [Univ. J. J. Strossmayer Faculty of Law] ; [Pécs] : [Univ. of Pécs Faculty of Law], [2012]. - 109 p. ; 21 cm
Rend., közread. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Pravni fakultet. - Angol, magyar és horvát nyelven
Fűzött
Magyarország - Horvátország - Európai Unió - jogtörténet - jogrendszer - konferencia-kiadvány
34(439)(091) *** 34(497.13)(091) *** 061.3(497.13-2Osijek) *** 34(439) *** 34(4-62) *** 34(497.13)
[AN 3402210]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2012.
   Csődtörvény : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2012. március 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5175-28-2 fűzött : 690,- Ft
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3401914]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2012.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Ha tengeren veszek, ki sirat meg engem? / Csonkaréti Károly. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 246, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 978-615-5058-15-8 kötött : 4500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - haditengerészet - 19. század - 20. század
359(436/439) *** 623.8/.9(436/439)(091)
[AN 3400954]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2012.
Fekete Mária
   Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak / Fekete Mária, Grád András. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 538 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 531-538.
ISBN 978-963-258-147-7 fűzött : 5990,- Ft
igazságügyi lélektan - lélektan - kórlélektan
343.95 *** 616.89 *** 159.9
[AN 3404381]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2012.
Gyergyák Ferenc (1961-)
   Az önkormányzati törvény a gyakorlatban : tanácsok, módszerek, alkalmazási technikák a törvény végrehajtásához / szerző Gyergyák Ferenc. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2012. - 338 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 38.)
Lezárva: 2012. jan. 20.
ISBN 978-963-86965-8-8 fűzött
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352(439)(094)(036)
[AN 3401995]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2012.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 350 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-657-4)
Magyarország - személyi jog - családjog - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 3405484]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2012.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 11. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2012. - 652 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-224-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3405450]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2012.
   A (kenő)pénz nem boldogít? : gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról / Szántó Zoltán, Tóth István János, Varga Szabolcs szerk. ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2012. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-490-1 fűzött
Magyarország - korrupció - belpolitika - gazdaság - üzleti élet - ezredforduló
343.252(439)"200" *** 323(439)"200" *** 338(439)"200" *** 658.1(439)"200"
[AN 3400256]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2012.
   Két konferencia a hatékony államról - a hatékony államért / [szerk. Hollán Miklós] ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2012. - 178 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. jún. 17-én és 2011. szept. 30-án rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-498-7 fűzött
államigazgatás - közigazgatás - jogalkalmazás - hatékonyság
35 *** 330.13 *** 340.132
[AN 3400332]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2012.
   Magyarország alaptörvénye és átmeneti rendelkezések : 2012. január 1. - Budapest : Árboc, [2011]. - 30 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-25-7 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3401913]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2012.
Ogris, Werner (1935-)
   A 200 éves OPTK : honoris causa doctor et professor-i székfoglaló előadás, 2012. március 13. / Werner Ogris ; ford. Herger Csabáné. - Pécs : PTE ÁJK, 2012. - 10 p. ; 21 cm. - (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, ISSN 0324-5942 ; 12.)
Fűzött
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie
Ausztria - polgári jog - jogtörténet
347(436)(091)
[AN 3402191]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2012.
   Polgári perrendtartás : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról / [összeáll. Udvary Sándor]. - Budapest : Novissima, 2012. - 424 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. febr. 1.
ISBN 978-615-5175-17-6 fűzött : 3600,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3402246]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2012.
   Sodorvonalon : tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Hautzinger Zoltán, Verhóczki János] ; [közread. a] Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat. - Budapest : M. Rendészettud. Társ. Határrendészeti Tag., 2012. - 376 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-376.
ISBN 978-963-08-3271-7 kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3271-1)
rendészet - emlékkönyv
351.74
[AN 3401957]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2012.
Várnagy Réka
   Polgármesterek a magyar országgyűlésben / Várnagy Réka ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem]. - Budapest : BCE, 2012. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-98.
ISBN 978-963-503-488-8 fűzött
Magyarország - polgármester - országgyűlési képviselő - helyi politika - belpolitika - ezredforduló
352.075.31(439)"199/200" *** 328.1(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 3400240]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5753 /2012.
   Nemzeti Katonai Emlékpark, Pákozd (Kempp) = National Military Memorial Park, Pákozd / [ford. ... Gáll Zsuzsanna]. - Pákozd : Kempp, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3226-7 fűzött
Katonai Emlékpark (Pákozd)
Pákozd - emlékpark - csata - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439-2Pákozd)"1848" *** 725.945(439-2Pákozd)
[AN 3402303]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5754 /2012.
Botos Katalin (1941-)
   Pénzügypolitika, gazdaságpolitika : válogatott tanulmányok / Botos Katalin. - Budapest : Tarsoly, 2011. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-282.
ISBN 978-963-9570-32-0 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - világgazdaság - ezredforduló - 20. század
338(091)(439)"19/200" *** 339.9
[AN 3402227]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2012.
Eötvös Lászlóné
   Pénztárelszámolási ismeretek és gyakorlatok számítógépen / Eötvös Lászlóné, Varga Jánosné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad., 3. utánny. - [Budapest] : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgált. Főisk., 2011. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-637-273-6 fűzött
pénztárgép - kiskereskedelem - tankönyv
657.422.1(075.3) *** 339.372
[AN 3405453]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2012.
   EU strategy for the Danube region : perspectives for the future : [proceedings of the 8th DRC Summer School, Vienna, 2011] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ... - Pécs : Publikon Books, 2011. - 179 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-54-3 fűzött
Duna-medence - Európai Unió - regionális fejlesztés - regionális együttműködés - stratégia
332.1(4-11) *** 332.1(4-62)
[AN 3401650]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2012.
   European peripheries / ed. by Andrássy György, Jyrki Käkönen and Nagy Noémi. - Pécs : Publikon, 2012. - 221 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Europaea. Jurisprudentia et practica, ISSN 2063-2789 ; 2.)
ISBN 978-615-5001-53-6 fűzött
európai integráció
339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3401688]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2012.
Imre Károly
   Hungarikumok, helyi értékek / Imre Károly. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 11.)
ISBN 978-963-9354-83-8 fűzött
Magyarország - termék - művelődéstörténet
658.62(439) *** 930.85(439)
[AN 3400944]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2012.
   Institutions and the industrial revolution / ed. by Judit Kapás, Pál Czeglédi. - [Debrecen] : DE Közgazd.- és Gazdaságtud. Kar, 2012. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-550-2 fűzött
innováció
330.341.1
[AN 3400929]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2012.
Jóczik József
   Pénzügyi 1x1 : az orvosság, pénzügyi panaszra / Jóczik József. - [Szikszó] : [Jóczik J.], cop. 2012. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3598-5 fűzött
pénzügy - tankönyv - példatár
658.15(078)(076)
[AN 3402607]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2012.
Katz Á. László (1926-)
   Én legyőztem Hitlert / Katz Á. László. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 155 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-506-872-2 kötött : 2200,- Ft
Katz Á. László (1926-)
Izrael - vállalkozó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - holokauszt - memoár
658.1(=945.11)(569.4)(092)Katz_Á._L.(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3400206]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2012.
Klein Sándor (1941-)
   Negyven év munkapszichológia : ember, munka, szervezet: akkor és most / Klein Sándor. - Budapest : Edge 2000, 2011. - 365 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586). (Az írás megmarad ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-16-5 fűzött : 3200,- Ft
munkalélektan
331.101 *** 159.9
[AN 3400068]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2012.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Luxushotel, Hungary : [a budapesti szállodák legféltettebb titkai] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-893-791-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - turizmus - szálloda - ezredforduló - anekdota
338.48(439)(0:82-36) *** 640.41(439-2Bp.)(0:82-36)
[AN 3402863]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2012.
   Korrupciós kockázatok Magyarországon, 2011 : nemzeti integritás tanulmány, Magyarország / [szerk. Burai Petra, Hack Péter] ; [közread. a Transparency International Magyarország]. - Budapest : Transparency Intern. Magyarország, cop. 2012. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-963-08-3418-6 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
658.1(439)"200" *** 343.352(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 3400506]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2012.
László Zoltán
   Kelj fel, és zárj! : őrült ötletek kreatív üzletkötőknek / László Zoltán. - [Csömör] : [László Z.], cop. 2012. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3407-0 fűzött : 4500,- Ft
üzletkötő - siker
658.846 *** 347.732
[AN 3402608]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2012.
Lengyel András
   Kézikönyv álláskeresőknek : hogy ne rajtad múljon a siker... / Lengyel András. - [Budapest] : Prosales-Consulting Kft., 2011. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2350-0 fűzött
álláskeresés - útmutató
331.535(036)
[AN 3402603]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2012.
Lengyel György (1951-)
   Potential entrepreneurs : entrepreneurial inclination in Hungary, 1988-2011 / Lengyel György ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, 2012. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-491-8 fűzött
Magyarország - vállalkozás - gazdasági helyzet - rendszerváltás - ezredforduló
334.72(439)"198/201" *** 658.1(439)"198/201" *** 338(439)"198/201"
[AN 3400619]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2012.
   Munkavédelmi felkészítő nap a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói számára [elektronikus dok.] : [2012. március 22.]. - Szöveg. - [Budapest] : [BME], [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Munkavédelmi szakmai felkészítő nap a Műegyetemen. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-052-0
munkavédelem - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
331.45 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3403009]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2012.
   Secret capital : the intersections of art and economy : [April - May 2011, ... Banja Luka ... and Pécs ...] / [ed. Katja Meizer, Karin Rolle]. - Pécs : Molnár, [2011]. - 46 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - Bosznia-Hercegovina - képzőművészet - gazdaság - ezredforduló
338 *** 73/76(439)"201" *** 73/76(497.15)
[AN 3401362]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2012.
Tölgyesi György
   5-en a világban / Tölgyesi György. - [Túrony] : Magánkiad., cop. 2012. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3547-3 fűzött
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - memoár
331.535(410)(0:82-94)
[AN 3402606]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2012.
   Változó környezet, innovatív stratégiák [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2011. november 2. : [tanulmányok] = Shifting environment, innovative strategies : international scientific conference on the occasion of Hungarian Science Days : [publications] / szerk. Balázs Judit, Székely Csaba ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME KTK, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-87-1
gazdaságtan - innováció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3402307]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5772 /2012.
   "Szakmai tanácskozás, 2011" : Miskolc város és a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt települések gyermekjóléti alapellátásának áttekintése, a jelzőrendszer 2010. évi működésének átfogó értékelése / [rend., közread. a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ]. - [Miskolc] : Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszt. Közp. és Gyermekjóléti Szolgálat M. Módszt. Közp., [2012]. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3591-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - gyermekvédelem - szociális gondozás - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439.134)"201" *** 364.444(439.134)"201"
[AN 3402287]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5773 /2012.
   80 éve a jövőért.. : Horváth István Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1932-2012 / [... szerk. Kőmives Judit, Szabóné Siliga Ágota, Wimmerné Balogh Csilla]. - [Pétfürdő] : [Horváth I. Ált. Isk.], [2012]. - 101 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Horváth István Általános Iskola (Pétfürdő)
Pétfürdő - általános iskola
373.3(439-2Pétfürdő)
[AN 3402514]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2012.
Balázsi Károly (1945-)
   A népfőiskolai hagyomány : történeti vázlat (1769-2010) / Balázsi Károly. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 101 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 10.)
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-963-9354-82-1 fűzött
Magyarország - szabadegyetem - oktatástörténet
374.72(439)(091)
[AN 3400920]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2012.
Gósy Mária (1952-)
   A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése : óvodásoknak : szülők számára / írta Gósy Mária. - Budapest : Nikol, [2012]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8461-74-8)
beszéd - érzékelés - iskoláskor előtti nevelés
373.213.82 *** 372.3
[AN 3404389]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2012.
   Az igaz tanár üzenete : Pável Ágoston születésének 125. évfordulója tiszteletére = Sporočilo iskrenega učitelja : s spoštovanjem ob 125. obletnici rojstva Avgusta Pavla / [szerk. ... Karel Gadányi, Marko Jesenšek]. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp. BTK Szláv Filológiai Int.], 2011. - 181 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 12.)
Váltakozva magyar és szlovén nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Pável Ágoston (1886-1946)
Magyarország - pedagógus - nyelvész - 19. század - 20. század
37(439)(092)Pável_Á. *** 80.001(439)(092)Pável_Á.
[AN 3401936]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2012.
   A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium jubileumi évkönyve / [főszerk. Hajdu Gábor]. - Szentendre : II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn., 2012. - 97 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-08-3603-6 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Szentendre)
Szentendre - általános iskola - gimnázium - iskolatörténet - elektronikus dokumentum
373.3(439-2Szentendre)(091) *** 373.54(439-2Szentendre)(091)
[AN 3400534]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2012.
Katona Irén
   Szerves műveltségre alapozott nevelés az óvodában / az oktatási-nevelési rendszert kidolg. Katona Irén. - Báránd ; [Bocskaikert] : Alkotó Emberek Kft., 2012. - 95 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-08-3464-3 fűzött
iskoláskor előtti nevelés
372.3
[AN 3400915]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2012.
   Partnership working in Central and Eastern Europe : experience of the HELP Project, 2009-2012 : Tempus project No 144596, 2009-2012. - Szarvas : HELP Project, [2011]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2185-8 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - felsőoktatás - regionális együttműködés - információs társadalom - ezredforduló
378(4-11)"200"
[AN 3402500]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2012.
Pintér György
   A palavesszőtől a digitális tábláig : Gerse, Karátföld és Gersekarát iskola- és oktatástörténete / Pintér György. - [Gersekarát] : Magánkiad., 2012. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3202-1 fűzött
Gerse - Karátföld - Gersekarát - iskolatörténet - oktatástörténet
37.014(439-2Gerse)(091) *** 37.014(439-2Karátföld)(091) *** 37.014(439-2Gersekarát)(091)
[AN 3401389]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2012.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Arany ABC / írta Pósa Lajos ; festette Kőszegi Bella. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Fekete Sas, 2011. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 29 cm + mell.
Eredeti kiadása: Budapest : Új Idők, 1943
ISBN 978-963-9352-88-9 kötött : 2300,- Ft
olvasókönyv - képeskönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3405454]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2012.
   Tehetségkoordinátorok kézikönyve / Mező Ferenc szerk. - Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2012. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89485-0-2 fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3400905]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2012.
   Visszatalálunk egymáshoz? : konfliktusok és megoldások a szülő-gyermek kapcsolatban / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2012. - 155 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-963-89419-5-4 fűzött : 1990,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3401655]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2012.
Winterhoff, Michael (1955-)
Tyrannen müssen nicht sein (magyar)
   Nem kötelező zsarnoknak lenni! avagy Miért nem elég egyedül a nevelés : kiutak, megoldások / Michael Winterhoff ; Carsten Tergast közrem. ; [ford. Lipcseiné Takács Nóra]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 173 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-68-9 fűzött : 2780,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskolai nevelés
37.018.1 *** 159.922.7 *** 37.018.2
[AN 3401095]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2012.
   Zeneelmélet-tanítás a zeneművészeti felsőoktatásban [elektronikus dok.] : I. Szegedi Zeneelmélet-tanítási Konferencia : Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar, 2010. április 23. : konferencia kiadvány / szerk. Illés Mária. - Szöveg. - Szeged : SZTE, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-088-9
zenepedagógia - felsőoktatás - zeneelmélet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378.678 *** 781 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3403008]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5786 /2012.
Békés Sándor (1940-)
   Isten előszobájában : vadásznapló, 2008-2011 / Békés Sándor. - Pécs : Kódex K., 2012. - 267 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88715-8-9 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - napló
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3401981]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2012.
Cserkuti András
   A kosárlabda története [elektronikus dok.] : Pécs - Baranya, 1930-1969 / Cserkuti András. - Szöveg és képek (pdf : 36.85 MB). - Pécs : Virágmandula, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105426. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5181-21-4
Baranya megye - Pécs - sporttörténet - kosárlabda - kronológia - elektronikus dokumentum
796.323(439-2Pécs)(0:930.24) *** 796.323(439.127)(0:930.24)
[AN 3405946]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2012.
Drugs Bunny
   A sárga kapszula / Drugs Bunny. - Utánny. - [Szeged] : Data-Object Szolgáltató Bt., 2012. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3480-3 fűzött
body building
796.894
[AN 3402425]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2012.
Sey Gábor (1952-)
   Budoka nagara no michi kiko no do = Az út, amin a harcosnak haladnia kell : jegyzetek az útról / Watakushi Ningen. - 2. kiad. - Pécs : Sey G., 2012. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
Fűzött
ázsiai küzdő- és védősport - szakkifejezés - ázsiai nyelvek - magyar nyelv - szakszótár
796.853.26(038) *** 801.323=95=945.11
[AN 3405473]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2012.
Szurominé Balogh Adrienn
   Bottechnika / Szurominé Balogh Adrienn. - Debrecen : [Szurominé Balogh A.], 2012. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-08-3764-4 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-3764)
mazsorett
796.411
[AN 3402691]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2012.
Unser Körper Quiz (magyar)
   Az emberi test kvíz / [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 39, 39 p. ; 12x7 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-294-165-3 fűzött : 990,- Ft
élettan - teszt - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3400808]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5792 /2012.
   Bátran és szabadon : 10 éves a Terror Háza Múzeum / [... szerk. Schmidt Mária és Kerényi György] ; [... kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2012. - 326 p. : ill., részben színes ; 24x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89496-0-8 kötött
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Budapest - múzeum
069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum
[AN 3401779]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2012.
Csernai Balázs (1980-)
   A pápai ferences templom / [szöveges ismertetők Csernai Balázs, Mezei Zsolt] ; [fotók Babos János]. - Pápa : [Hermann I.], 2012. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3504-6 fűzött
Pápa - templom - keresztény művészet - franciskánusok
726.54(439-2Pápa) *** 246 *** 271.3(493-2Pápa)
[AN 3400043]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2012.
   Egyetem & építészet : a Debreceni Egyetem jelentősebb beruházásai, 2000-2012 = University & architecture : major projects of the University of Debrecen between 2000 and 2012 / [szerk. Borbély Tamás]. - Debrecen : DE, 2012. - 103 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - építészet - fényképalbum
727.3(439-2Debrecen)(084.12) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3400889]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2012.
Eifert János (1943-)
   Képírás : fotóakadémia / Eifert János. - Budapest : Kossuth, cop. 2012. - 156, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-963-09-6680-1 kötött : 5990,- Ft
fototechnika
77
[AN 3400260]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2012.
   Építményeink védelme 2012, Műemlékeink védelme 2012, A jövő vasútállomásai, a vasútállomások jövője 2012 : Savoyai Kastély, ... Ráckeve, ... 2012. március 27-28-29. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2012. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-3-7 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - híd - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 725.95(439) *** 624.21(439) *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3400540]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2012.
Fabricius Anna (1980-)
   Unpredictable events of the future / Fabricius Anna ; [szöveg ... Csatlós Judit]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria - Ráday Galéria, 2012. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 9.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Fabricius_A.
[AN 3400228]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2012.
Granasztói Péter (1968-)
   Átváltozások : palotából múzeum = Metamorphoses : from palace of justice to museum / Granasztói Péter, Sedlmayr Krisztina, Vámos-Lovay Zsuzsanna. - Budapest : Néprajzi Múz., 2012. - 95 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (KépTár, ISSN 1786-0040 ; 3.)
Kész. a Budapesten, 2010. szept. 30 - 2011. febr. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás anyagából
ISBN 978-963-9540-73-6 fűzött
Budapest - múzeum - bíróság - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás
069(439-2Bp.)NM"195/201" *** 347.911(439-2Bp.)"189/195"
[AN 3401115]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2012.
Marien, Mary Warner
Photography (magyar)
   A fotográfia nagykönyve : a fényképezés kultúrtörténete / Mary Warner Marien ; ford. Gyárfás Veronika. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2011. - 575 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-689-5 fűzött : 8900,- Ft
fotóművészet - művészettörténet - művelődéstörténet
77.01(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3405508]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2012.
Pál-Molnár Elemér (1964-)
   Völgybe zárt idő / Pál-Molnár Elemér. - Szeged : Geol Art Bt., 2011. - 126 p. : ill., főként színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-89244-1-4 kötött
Erdély - Orotva - helyismeret - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv - fényképalbum
77.04(439)(092)Pál-Molnár_E. *** 908.498.4-2Orotva(084.12) *** 641.568(439.21)(083.12)
[AN 3402662]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2012.
Pintér András Ferenc (1980-)
   PAF : Pintér András Ferenc / [... tanulm. ... Borsos Mihály]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 78 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7098-3 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Pintér_A._F.
[AN 3400238]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2012.
Rostás Péter (1972-)
   Empire és biedermeier : bútorművészet Magyarországon / Rostás Péter ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - Budapest : BTM : Geopen, 2012. - 95 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9340-92-3 fűzött
Magyarország - iparművészet - lakásművészet - bútor - biedermeier - 19. század
7.035.37(439) *** 749.1(439)"180/185" *** 747(439)"180/185"
[AN 3400646]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2012.
   Sióagárd építészeti értékei / [összeáll., szerk. Kajári J. Tamás és Varga Katalin]. - [Sióagárd] : [s.n.], [2012]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Sióagárd - műemlék - műemlékvédelem
72.025.3(439-2Sióagárd)
[AN 3402726]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2012.
Szász János (1923-2005)
   Fehér és fekete = White and black / Szász János ; [szerk. ... Kincses Károly] ; [kiad. a SosemArt Kulturális Egyesület]. - [Pécs] : SosemArt Kult. Egyes., 2012. - 128 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-2959-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Szász_J.
[AN 3400214]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2012.
Tóth Imre (1921-2010)
   Montázsok / Tóth Imre. - [Budapest : [Typotex], [2012]. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-279-688-8 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - képzőművész - határon túli magyarság - 20. század - montázs
77.048 *** 73/76(498)(=945.11)(092)Tóth_I.
[AN 3403004]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2012.
Vasné Tóth Kornélia (1971-)
   Csiby Mihály kisgrafikai életműve : ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák / Vasné Tóth Kornélia ; [közread. a] KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. - Budapest : KBK Grafikagyűjtő és Művel. Egyes., 2012. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-08-3360-8 fűzött
Csiby Mihály (1922-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Csiby_M.
[AN 3402251]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2012.
Völgyesi Levente (1972-)
   Építészet, jog, politika : történelem és jelenkor / Völgyesi Levente. - Budapest : Rejtjel, 2011. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-7255-78-6 fűzött
Magyarország - építésügy - területrendezés - jogi szabályozás - egyetemi tankönyv
72(439)(075.8) *** 711(439)(094)(075.8) *** 351.785(439)(094)(075.8)
[AN 3400138]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5808 /2012.
Heltai Gyöngyi
   Usages de l'opérette pendant la période socialiste en Hongrie, 1949-1968 / Gyöngyi Heltai. - Budapest : Atelier, 2011. - 378 p. ; 23 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213)
Bibliogr.: p. 365-378.
ISBN 978-963-08-2634-1 fűzött
Magyarország - színháztörténet - operett - 1945 utáni időszak
782.8(439)"194/196"
[AN 3401721]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2012.
Szabó István, R.
   Bartók Béla Rákoskeresztúron / R. Szabó István. - Budapest : Erdős Renée Ház, 2012. - 119 p. : ill. ; 19 cm. - (Rákosmenti helytörténeti füzetek, ISSN 1785-3044 ; 4/1.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-87177-0-X fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Rákoskeresztúr - zeneszerző - helyismeret - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 908.439-2Bp.XVII.
[AN 3405458]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2012.
   Tabáni Énekkar Egyesület megalakulásának története a dokumentumok tükrében, 1920-1926 / szerk. Völgyesi Levente. - Budapest : Rejtjel, 2011. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-77-9 fűzött
Tabáni Énekkar Egyesület
Budapest. 1. kerület - énekkar - történelmi forrás
784.087.68.071(439-2Bp.I.)(093)
[AN 3400529]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5811 /2012.
   Bokréta és biciklilánc : Magyar Néprajzi Filmfesztivál : [Vigántpetend, 2011. július 22-31.] / [kiad. Néprajzi Múzeum]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2011. - 72 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9540-70-5 fűzött
Magyarország - filmfesztivál - filmművészet - magyar néprajz
791.43(439)"198/200" *** 39(=945.11) *** 061.7(439-2Vigándpetend)
[AN 3401305]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2012.
   "Csókság, figyelemség" : N. Szabó Sándor színművész emlékkönyve, 1944-2011 / [összeáll. Unger Pálma] ; [szerk. Vince Ernő]. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2011. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 963-87420-8-9 fűzött
Szabó Sándor, N. (1944-2011)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum - fényképalbum - emlékkönyv
792.028(439)(092)Szabó_S.,_N.(084.12)
[AN 3401029]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5813 /2012.
Babári Ernő (1951-)
   Egyszerűen németül / Babári Ernő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 152 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9357-87-7 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3401799]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2012.
Babiel, Renate
Pons Grammatik kurz & bündig - Russisch (magyar)
   Pons nyelvtan röviden és érthetően : orosz / Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-38-0 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 3403011]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2012.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 3 : olasz munkafüzet : közös európai referenciakeret B1 / Bernátné Vámosi Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 136 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6205-5 fűzött
olasz nyelv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3403007]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2012.
Hoppa Enikő
   "Mük csángóul beszélünk" : a moldvai magyar nyelvjárás / Hoppa Enikő. - Pécs : Pro Pannonia, 2012. - 159 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 151-156. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9893-54-2 kötött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - moldvai csángók
809.451.1-087(498.3)
[AN 3401414]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2012.
Kész Zoltán
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Nóra. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 191 p. ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5200-01-4 fűzött : 2870,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3403005]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2012.
Kis Attila (1971-)
   700 szó, words, Wörter, mots, parole, palabras : képes szótárfüzet (szinte) minden nyelvhez / [ill. ... Kis Attila]. - Nagykovácsi : Engram Learning Kft., 2012. - 69 p. : ill. ; 18x25 cm
ISBN 978-963-08-3373-8 fűzött : 1190,- Ft
képes szótár - többnyelvű szótár
801.321.19=00=945.11
[AN 3401915]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2012.
Szabó Szilvia
   Practice examination book 1 : ECL practice exams 1-5 : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins. - New ed. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2012. - 146 p. ; 24 cm + CD, 5 mell.
borító- és gerinccím: ECL practice exams 1-5 : English level B2
ISBN 978-963-88938-3-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3405367]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2012.
Vida Enikő
   Nagy BME és origó nyelvvizsgatréning : francia középfok : [B2] / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 191 p. ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-9357-96-9 fűzött : 2870,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3403006]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5821 /2012.
Žigmanov, Tomislav (1967-)
   Izazovi, sabiranja, sumjeravanja, tumačenja : studije i ogledi o knjiškim i književnim temama hrvatskoga istočnog zagraničja / Tomislav Žigmanov. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2012. - 255 p. ; 21 cm. - (Biblioteka nova, ISSN 1786-9099)
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 978-963-88818-6-1 fűzött
horvát irodalom története - esszé
886.2(091)(0:82-4)
[AN 3402193]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5822 /2012.
Érfalvy Lívia (1979-)
   Kosztolányi írásművészete : poétikai monográfia / Érfalvy Lívia. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2012. - 167 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 43.)
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-693-388-3 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - író - 20. század - szemantika - szövegnyelvészet - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 809.451.1-54 *** 801.73
[AN 3400380]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2012.
Hamar Péter (1943-)
   Móricz Zsigmond művei a filmvásznon / Hamar Péter. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2012. - 237 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 3.)
Bibliogr.: 214. - Filmogr.
ISBN 978-963-87917-4-0 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - filmművészet - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Móricz_Zs. *** 791.43(439)"1931/2000"
[AN 3402324]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2012.
   Határtalan / Szakolczay Lajos [írásaival]. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9354-76-0 fűzött
Szakoczay Lajos (1941-)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - emlékkönyv - antológia - esszé
894.511(092)Szakolczay_L. *** 894.511-822 *** 894.511-4
[AN 3401000]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2012.
Szirtes Gábor (1946-)
   Ötnegyed : tanulmányok, esszék / Szirtes Gábor. - Pécs : Pro Pannonia, 2012. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-55-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3401234]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5826 /2012.
Adrian, Lara
Shades of midnight (magyar)
   Az éjfél árnyai / Lara Adrian ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-507-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3402884]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2012.
Andri Snær Magnason (1973-)
Lovestar (magyar)
   Lovestar / Andri Snær Magnason ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2012. - 270 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-401-9 fűzött : 3200,- Ft
izlandi irodalom - szatirikus regény
839.59-313.1=945.11
[AN 3400384]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2012.
Beukes, Lauren (1976-)
Zoo city (magyar)
   Zoo city / Lauren Beukes ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Ad Astra, 2012. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-02-2 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
dél-afrikai angol irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3403022]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2012.
Briggs, Patricia (1965-)
Blood bound (magyar)
   A vér kötelez / Patricia Briggs ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-66-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3401612]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2012.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the walkers of Dembley (magyar)
   Agatha Raisin és az elkóborolt túrázó / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-447-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3405874]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2012.
Child, Lee (1954-)
Tripwire (magyar)
   A pók hálójában / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - [Budapest] : General Press, [2012]. - 411 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-404-5 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3404418]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2012.
Gemmell, David (1948-2006)
Shield of thunder (magyar)
   Trója : a villámlás pajzsa / David Gemmell. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 643, [3] p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Ford. Sziklai István. - A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5161-34-6 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3403026]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2012.
Grunberg, Arnon (1971-)
Tirza (magyar)
   Tirza / Arnon Grunberg ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2012. - 429, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-399-9 kötött : 4200,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3400376]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2012.
Harris, Charlaine (1951-)
Dead reckoning (magyar)
   Véres leszámolás / Charlaine Harris ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 397 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 11.)
ISBN 978-963-254-482-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3403001]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2012.
Harrison, Lisi (1970-)
The ghoul next door (magyar)
   A szomszéd szörnye mindig zöldebb / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 240 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 2.)
ISBN 978-963-343-009-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3404241]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2012.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Svatby v domě (magyar)
   Házimurik [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; előadja Bánsági Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2012. - 1 CD (10 h 1 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Zádor Margit. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-08-0 : 4990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3402277]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 30. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9195-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3405419]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2012.
Kerék Imre (1942-)
   Négykezes avagy Ugyanazon költemények poétai fordításai dunántúli klavírra / Kerék Imre, Németh István Péter. - Tapolca : [Visual.hu Kft.], 2012. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88705-3-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3400349]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2012.
Leacock, Stephen (1869-1944)
   Gertrud, a nevelőnő [elektronikus dok.] / [Leacock] ; Karinthy Frigyes ford. ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7065-5 : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - humor - elbeszélés - hangoskönyv
820-7(71)=945.11 *** 820-321.5(71)=945.11
[AN 3401419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3401462] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (59 min)
[AN 3401469] MARC

ANSEL
UTF-85840 /2012.
Magyar Miklós (1938-)
   Írók és művek közelről : tanulmányok / Magyar Miklós. - [Budapest] : [Magyar M.], cop. 2012. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2516-0 fűzött
francia irodalom története - magyar irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - műfajelmélet - 20. század - regény
840.091"19" *** 82.01-31 *** 894.511.091"19"
[AN 3402610]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2012.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou [elektronikus dok.] / Karl May ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, [2009-2012]. - 4 db ; 12 cm
Ford. Szinnai Tivadar. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3406633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2012. - 1 CD (7 h 23 min)
ISBN 978-963-09-6471-5 : 2990,- Ft
[AN 3401289] MARC

ANSEL
UTF-85842 /2012.
Mead, Richelle (1976-)
Succubus blues (magyar)
   A szukkubusz dala / Richelle Mead ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-62-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3401616]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2012.
Moore, Michael (1954-)
Here comes trouble (magyar)
   A provokátor : így lettem botrányhős / Michael Moore ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 357 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7072-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3401747]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2012.
Mulligan, Andy
Trash (magyar)
   Trash : sosem tudhatod, mit találsz a szemétben / Andy Mulligan ; [ford. Cseicsner Otilia]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-206-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3401629]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2012.
Nesser, Håkan (1950-)
Borkmanns punkt (magyar)
   A Borkmann-elv / Håkan Nesser ; [ford. Péteri Vanda]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2012. - 267 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-069-4 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3404507]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2012.
Nesser, Håkan (1950-)
Det grovmaskiga nätet (magyar)
   A gonosz arcai / Håkan Nesser ; [ford. Péteri Vanda]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2012. - 253 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-070-0 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3404505]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2012.
Rajaniemi, Hannu (1978-)
The quantum thief (magyar)
   Kvantumtolvaj / Hannu Rajaniemi ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Ad Astra, 2012. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-04-6 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3403018]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Taming Natasha (magyar)
   A befejezett szimfónia ; Egy hölgy elcsábítása / Nora Roberts ; [ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 461 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Taming Natasha ; Luring a lady
ISBN 978-963-538-409-9 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3403013]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2012.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 31. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9196-7 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3405488]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2012.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mummy's curse (magyar)
   Rosszcsont Peti és a múmia átka / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-001-4 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3404494]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2012.
Tranströmer, Tomas (1931-)
Den stora gåtan (magyar)
   A nagy talány / Tomas Tranströmer ; [ford. Tillinger Gábor]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 88, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-263-247-6 fűzött : 1490,- Ft
svéd irodalom - haiku
839.7-14=945.11
[AN 3400313]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2012.
Valente, Catherynne M. (1979-)
Deathless (magyar)
   Marija Morevna és a Halhatatlan / Catherynne M. Valente ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ad Astra, 2012. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-00-8 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3402956]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül / Jules Verne ; [ford. Kilényi Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 455, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-293-5 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3404380]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5854 /2012.
Angyal Mária (1946-)
   Angyali hangok : [versek, 2002-2012] / Angyal Mária ; ... graf. Fodor Patrícia. - Aszód : [Angyal M.], cop. 2012. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3672-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402661]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és Szamóca / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 205, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9207-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405501]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2012.
Bókay János (1892-1961)
   Julika, a fiúk barátja / Bókay János. - Budapest : Corvina, 2012. - 286 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6069-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402802]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2012.
Bókay János (1892-1961)
   Megvédtem egy asszonyt / Bókay János. - Budapest : Corvina, 2012. - 205 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6065-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402830]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2012.
Collins, Steven
   II. Victoria, Anglia királynője : politikai fikciós regény / Steven Collins. - [Budapest] : [Kellner I.], cop. 2012. - 189, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3646-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402585]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2012.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Barátom, Bálint / Csathó Kálmán. - Budapest : Corvina, 2012. - 156 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6070-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402844]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2012.
Csizmadia Éva
   A nyírfaseprű-díjas Szőke Júlia titokzatos élete és elporladt álma : Túrkevétől a Pasarétig / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 286, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-16-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3400961]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2012.
Csizmadia Éva
   Várólista a túlvilágon / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 270, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-14-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3400975]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2012.
Eszes Hajnal
   Bogaras mesék / Eszes Hajnal. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-297-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3400197]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2012.
Farkas Viola (1934-)
   Örömkönnyek / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 156 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-615-5083-44-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402682]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2012.
Farkas Wellmann Éva (1979-)
   Az itt az ottal / Farkas Wellmann Éva. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2011. - 50, [2] p. ; 21 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 26.). (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-7043-45-1 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3401245]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2012.
Fésüs Éva (1926-)
   Csupafül 22 meséje / Fésűs Éva ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-525-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3405511]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2012.
Forró Pál (1884-1942)
   Játék a havason / Forró Pál. - Budapest : Corvina, 2012. - 222 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6066-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402824]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2012.
Gaal Mózes (1863-1936)
   Nehéz idők : történeti elbeszélések a régi időkből a magyar ifjúságnak / Gaál Mózes ; [fel. szerk. Kovács Attila Zoltán]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-47-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-321.6
[AN 3402343]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2012.
Gábor Endre
   Az ördög köve / Pierrot [forgatókönyve alapján írta] Gábor Endre. - Pécs : Alexandra, 2012. - 447 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonathan Hunt kalandok)
ISBN 978-963-297-883-3 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3401793]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2012.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Felpróbált életek / Galgóczi Dóra. - Budapest : Corvina, 2012. - 175 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6068-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402810]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2012.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Édes fiam / Harsányi Zsolt. - Budapest : Corvina, 2012. - 173 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6067-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402837]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2012.
Hegedüs Géza (1912-1999)
   Az írnok és a fáraó / Hegedüs Géza. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-792-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3404375]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ájlávjú / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 158, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9198-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3405491]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2012.
Janka Piroska (1985-)
   Az emlékek erdejében : versek / Janka Piroska. - [Nagyatád] : [Vanyur J.], 2012. - 74 p. ; 19 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3400202]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2012.
Kajuk Gyula (1950-)
   Lélek és test : válogatott versek / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], 2012. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89239-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402105]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2012.
Kajuk Gyula (1950-)
   Rozsdaövezet : válogatott versek / Kajuk Gyula. - [Budapest] : [Kajuk Gy.], 2012. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0541-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402695]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2012.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Az első Gertrudis : Kántorné életregénye / Kertész Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 359, [4] p. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-9189-9 kötött : 2990,- Ft
Kántorné Engelhardt Anna (1791-1854)
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3405502]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2012.
Kismarjai Kelemen Ilona
   Az évszakóra csengői : versesfüzet óvodásoknak és kisiskolásoknak / Kismarjai Kelemen Ilona. - Debrecen : Printart-Press, cop. 2012. - [32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3232-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3400936]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2012.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Marinka három udvarlója és más elbeszélések / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2012. - 251 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 5.)
ISBN 978-963-298-070-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3401651]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2012.
Kubínyi Tamás
   Bartók / Kubínyi Tamás. - [Budapest] : Agora K., [2011]-. - 30 cm
ISBN 978-963-08-0987-0
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - művelődéstörténet - 20. század
894.511-994 *** 930.85(439)(089.3) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3283201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Táltosdob zeng : Anno Domini 1882-'84, Anno Bartók 2-3. - cop. 2012. - LXIII, [2] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-3554-1 kötött
[AN 3400204] MARC

ANSEL
UTF-85880 /2012.
Kuklis Iván
   Tanúfának maradtam : versek / Kuklis Iván. - Budapest : Tarsoly, 2011. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9570-38-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402248]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2012.
Kunkli Éva
   Átváltozások : novellák / Kunkli Éva. - [Hajdúszoboszló] : [Kunkli É.], cop. 2011. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0881-1 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3401625]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2012.
Kunkli Éva
   Emléktöredékek, avagy Boldogság a szomorúfűz alatt : családregény / Kunkli Éva. - [Hajdúszoboszló] : [Kunkli É.], cop. 2011. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2406-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3401622]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2012.
Lévay Lászlóné
   Volt egy boldog életem : Lévay László emléke / Lévay Lászlóné, Rózsa Sándor. - [Kecskemét] : [Lévay L.-né], cop. 2012. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3444-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402605]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2012.
Libricz Mária (1971-)
   Szívörvény : [Maja versei 2.] / Libricz Mária. - [Budapest] : [Libricz M.], [2012]. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3562-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402675]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2012.
Lövétei Lázár László (1972-)
   Zöld : 12 ecloga / Lövétei Lázár László ; Léstyán Csaba illusztrációival. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2011. - 51, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 27.). (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-7043-46-8 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - ekloga
894.511-133(498)
[AN 3401206]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2012.
Menyhei József
   Parasztmonológ [elektronikus dok.] : ALL-01-es kavics / Menyhei József. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [S.l.] : [s.n.], 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105353. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-08-1764-6)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3405232]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2012.
Nádas Péter (1942-)
   Egy családregény vége / Nádas Péter. - 7. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012, cop. 1977. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-508-8 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3404513]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2012.
Nádas Péter (1942-)
   Emlékiratok könyve / Nádas Péter. - 5. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012, cop. 1986. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-676-509-5 kötött : 7200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3404520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 523 p.
[AN 3404531] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 457 p.
[AN 3404535] MARC

ANSEL
UTF-85889 /2012.
Nádas Péter (1942-)
   Évkönyv / Nádas Péter. - 3. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012, cop. 1989. - 339, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-510-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3404516]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2012.
Nádas Péter (1942-)
   Párhuzamos történetek / Nádas Péter. - 3. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-963-676-511-8 kötött : 9900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3404568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A néma tartomány. - 428, [3] p.
[AN 3404573] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az éjszaka legmélyén. - 386, [3] p.
[AN 3404578] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A szabadság lélegzete. - 692, [3] p.
[AN 3404580] MARC

ANSEL
UTF-85891 /2012.
Németh Attila Gellért
   Kiáltás a pusztában : két dráma / Németh Attila Gellért. - Budapest : Németh A. G., 2012. - 79 p. ; 30 cm
Tart.: Kiáltás a pusztábanÞ; Ikhneutai
ISBN 978-963-08-3483-4 velúr
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3402540]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2012.
Oláhné Nusi néni
   Csipke csillagok / Oláhné Nusi néni, Oláh Zoltán. - Paks : Schubert Bt., 2011. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2936-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402637]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2012.
Paksi, William (1967-)
   A befejezetlen portré / William Paksi. - Budapest : [Paksi V.], 2012. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3551-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3402571]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2012.
Pásztorné Földi Adrienne (1943-)
   Tündérek tánca : elbeszélések / Pásztorné Földi Adrienne ; ... az előszót írta Budai István. - [Miskolc] : [Pásztor L.-né], 2012. - 110, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3322-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3402667]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2012.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Az üzenet fényjelei : válogatott művek / Pinczési Judit. - Budapest : Kornétás, cop. 2011. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-07-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3400982]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2012.
Pintér László (1937-)
   Új utakon : még egyszer visszanézek : [versek] / Pintér László. - [Keszthely] : [Pintér L.], 2011. - 142 p., [13] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2263-3 fűzött
Kanada - magyar irodalom - vers
894.511-14(71)
[AN 3400887]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2012.
Radics Jenőné Kovács Éva (1927-)
   Szóval szállni : összegyűjtött írások / Radics Jenőné Kovács Éva. - Tarcsafürdő : [Radics J.-né], [2011]. - 239 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3039-3 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3400894]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2012.
Romhányi József (1921-1983)
   Doktor Bubó / Romhányi József ; Ternovszky Béla rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9202-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3405429]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2012.
   Ruri versek : versben elbeszélve. - [Budapest] : [Aulenbach J.], [2012]. - 105 p. ; 25 cm
Tart.: Az aranyemberÞ; Egri csillagok. - Számozási adatként: 6. rész. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3334-9 fűzött
magyar irodalom - átdolgozás - vers - regény
894.511-14 *** 894.511-31.04
[AN 3402612]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2012.
Sárándi József (1945-)
   Fabatka : levél- és naplókisregény / szerk. és közread. Sárándi József. - Leányvár : Sárándi J., 2012. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3236-6 kötött
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3402258]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2012.
Schäffer Erzsébet (1936-)
   Szia, anya! [elektronikus dok.] / Schäffer Erzsébet ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7063-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat - hangoskönyv
894.511-43
[AN 3401596]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2012.
Serfőző Simon (1942-)
   A magunk szárnyán : versek / Serfőző Simon. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9354-81-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3400908]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2012.
   Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből / [szerk. és a bevezetőt írta Alföldy Jenő]. - Lakitelek : Antológia, 2011. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9354-80-7 kötött
Bács-Kiskun megye - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3400985]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2012.
Szabó Emma
   Fütyülő kósza szél : gyerekversek 10 éves kortól : válogatás / Szabó Emma. - [Nagyatád] : Szabó E., 2012. - 76 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89277-7-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3401030]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2012.
Szabó Emma
   Kis csillagok ragyognak : gyermekversek korhatár nélkül / Szabó Emma. - [Nagyatád] : Szabó E., 2012. - 71 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89277-6-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3401026]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2012.
Szabó Emma
   Változó természet : versek : átdolgozott válogatás / Szabó Emma. - [Nagyatád] : Szabó E., 2012. - 87 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89277-8-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3400991]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2012.
Szabó Kila Margit (1939-)
   A tünékeny múlt csillagfényben : válogatott versek / Szabó Kila Margit. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2011. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5155-03-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3402232]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2012.
Szappanos Gábor (1962-)
   Boldog Szindbád pokoljárásai : utazóregény / Szappanos Gábor. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 206, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5180-36-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3402609]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2012.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : csupaszín / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 56, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9206-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3405441]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2012.
Sziklai Gábor (1949-)
   Vivat academia! Vivant professores! : soproni diákéveim, 1967-1972 : novellák / Sziklai Gábor. - [Barcs] : Szerző, 2012. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3417-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3401684]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2012.
Szombathelyi Árpád (1955-)
   Gencsháti fogócskafa / Szombathelyi Árpád. - [Kistelek] : Szombathelyi F., 2012. - 158 p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3402306]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2012.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2012-. - 23 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fekete kő titka. - 2012. - 387 p.
ISBN 978-615-5234-01-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405392] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5913 /2012.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-704-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404346]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2012.
Bernier, Jean-Pierre
Family (magyar)
   Család / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-629-529-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404338]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2012.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : óriástüdejű levegőfújó / [szöveg] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-230-2 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3404422]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2012.
Donaldson, Julia (1948-)
Hide-and-seek pig (magyar)
   Malacbújócska / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5023-35-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3401173]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2012.
Donaldson, Julia (1948-)
Rabbit's nap (magyar)
   Nyuszi álmos / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2011. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5023-36-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3401180]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2012.
Donaldson, Julia (1948-)
The smartest giant in town (magyar)
   A legcsinosabb óriás / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2011. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3401169]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2012.
Edward, the very useful engine (magyar)
   Edward, a nagyon hasznos mozdony / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-628-949-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404246]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Játsszunk utazást! : [felelgetős könyv] / Marék Veronika, Görög Júlia. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-9205-6 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405386]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-393-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1) *** 7.01(02.053.2)
[AN 3404348]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Friends forever (magyar)
   Mindörökké barátok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-627-519-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404367]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2012.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-519-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404353]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a orel (magyar)
   A vakond és a sas / [... ill. Zdeněk Miler] ; [szöveg Hana Doskočilová] ; [ford. Balázs Andrea]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 78 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9197-4 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405446]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2012.
Ondracek, Claudia
Kleine Lesetiger-Freundschaftsgeschichten (magyar)
   Történetek a barátságról / Claudia Ondracek ; Irmgard Paule rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-52-1 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3405381]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5926 /2012.
Davis, Jim (1945-)
   Örömtánc sütőcsöngésre / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2012]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 103.)
ISBN 978-963-08-3477-3 fűzött : 695,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3401758]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2012.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix le Gaulois (magyar)
   Asterix, a gall / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 1.)
ISBN 978-963-629-553-0 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3404251]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2012.
   Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem Állattudományi, Gazdaságtudományi, Művészeti és Pedagógiai Karán a 2009/2010 és a 2010/2011-es tanévben [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Kaposvár : KE, [2011]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-40-8
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia - elektronikus dokumentum
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3403010]
MARC

ANSEL
UTF-8