MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/11/30 14:48:35
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10980 /2012.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Egyenesszárnyúak - Euphorión. - cop. 2012. - 398 p.
ISBN 978-963-09-6801-0 kötött : 3490,- Ft
[AN 3434725] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10981 /2012.
Bíró Péter (1948-)
   Menedzserművészek, művészmenedzserek : [33 sikertörténet] / Bíró Péter. - Budapest ; Törökbálint : T.bálint K., 2012. - 274, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89024-8-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - vállalatirányítás - vállalat - kulturális szolgáltatás - siker - ezredforduló
061.5(439)"200" *** 658.1(439)"200"
[AN 3431276]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2012.
Conference of Junior Researchers in Civil Engineering (2012) (Budapest)
   CJRCE - Conference of Junior Researchers in Civil Engineering [elektronikus dok.] : Budapest ..., 19-20 June 2012 : [program, abstracts, papers] / [Józsa, J., Lovas, T., Németh, R. eds] ; [org., publ. by the Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - Szöveg. - [Budapest] : BME, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-313-061-2
kultúrmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 624
[AN 3432081]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2012.
   Az energiahatékonyság növelése az Észak-magyarországi régió közintézményiben [elektronikus dok.] : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2012. szeptember 25. : konferencia kiadvány. - Szöveg. - Gyöngyös : KRF, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9941-60-1
Észak-magyarországi régió - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - közintézmény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Gyöngyös) *** 620.9(439Észak-Magyarország)"200" *** 504.03(439Észak-Magyarország) *** 35.07(439Észak-Magyarország)
[AN 3432109]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2012.
   Építő-épülő közösségek a KoBeKo Művelődési Központban : egyesületek összefogása Vasas-Somogy-Hird kulturális és szellemi felemelkedéséért, valamint közösségeik építéséért című TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0055. sz. projekt bemutatása, 2010-2012 / [kiad. a Vasasért Egyesület]. - Pécs : Vasasért Egyes., cop. 2012. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4065-1 fűzött
Pécs - művelődési ház - civil társadalom - egyesület
061.2(439-2Pécs) *** 323.21(439-2Pécs) *** 374.07(439-2Pécs)
[AN 3431948]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2012.
Vajda Júlia (1913-1982)
   Crisis art = Krízis művészet / Vajda Júlia ; [publ. by ... Gallery Erdész ...]. - Szentendre : Gallery Erdész, cop. 2012. - 39 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Washingtonban, 2012. szept. 6-án nyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87961-1-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(73-2Washington) *** 75(439)(092)Vajda_J.
[AN 3434019]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10986 /2012.
   A hagyományos könyvtári világ szeletei - a digitális kor könyvtára : megfér egymás mellett? : könyvtárosi szakmai konferencia a 2012. évi 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok alkalmából a Salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben / [szerk. Juhász Zoltán]. - Miskolc : Magánkiad., 2012. - 81 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4688-2 fűzött
könyvtári informatika - digitális technika - konferencia-kiadvány
02 *** 681.327.004.14 *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 3431399]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10987 /2012.
Tóth Dénes (1950-)
   Egy ódondász vélekedései a debreceni nyomtatott sajtó félmúltjáról, 1985-2012 / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2012. - 94, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 4.)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-239-080-2 fűzött
Debrecen - sajtótörténet - rendszerváltás - ezredforduló
070(439-2Debrecen"198/201"
[AN 3432817]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10988 /2012.
   Nemzeti emlékezethelyek : attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák / szerk. Kovács Judit, Münnich Ákos. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Debrecenben, 2012. márc. 26-27-én "Magyar emlékezethelyek pszichológiai szempontú vizsgálatai" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-262-8 fűzött
magyarságtudat - kulturális identitás - történettudomány - emlékezés - kollektív emlékezet
008(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 930.1 *** 159.953
[AN 3432509]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2012.
Williams, Brian (1943-)
Science and technology (magyar)
   Tudomány és technológia / [Brian Williams] ; [ford. Balázs Katalin és Cseh Károly]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2011. - 88 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Novum tudástár)
Megj. "Tudomány és technika" címmel is
ISBN 978-963-88763-7-9 kötött
alkalmazott természettudomány - ifjúsági könyv
6(02.053.2)
[AN 3433786]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10990 /2012.
Abd-ru-shin (1875-1941)
Im Lichte der Wahrheit (magyar)
   Az igazság fényében [elektronikus dok.] : Grál-üzenet / Abd-ru-shin. - [Szeged] : [Grál-Világa Magyarországi Alapítvány], [2011]
Közread. a Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3435843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 620 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106640
ISBN 978-963-88730-2-6
[AN 3435849] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106641
ISBN 978-963-88730-3-3
[AN 3435854] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (epub : 868 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106642
ISBN 978-963-88730-4-0
[AN 3435856] MARC

ANSEL
UTF-810991 /2012.
Abd-ru-shin (1875-1941)
Im Lichte der Wahrheit (magyar)
   Az igazság fényében [elektronikus dok.] : Grál-üzenet I-III. / Abd-ru-shin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Szeged] : [Grál-Világa Magyarországi Alapítvány], [2011]
Közread. a Grál-Világa Magyarországi Alapítvány. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-88730-1-9
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3435858]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2012.
Carroll, Lee
The twelve layers of DNA (magyar)
   Az emberi DNS tizenkét rétege : Kryon 12 / [írta Lee Carroll] ; [... képeket kész. Elan Dubrao-Cohen] ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Budapest : Unio Mystica K., 2012. - 308 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4709-4 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3434311]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2012.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The new revelation (magyar)
   Mi a spiritizmus? : az új kinyilatkoztatás / Arthur Conan Doyle ; [ford. Révay József]. - [Onga] : [Nemzeti Örökség], [2012]. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5242-23-6 fűzött : 1900,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 3434718]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2012.
GH Anon
   Lelki evolúció / GH Anon. - Budapest : Szerző, [1996]-. - 21 cm
ISBN 963-650-451-2
ezoterika
133.25
[AN 297573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - cop. 2012. - p. 2395-2596.
ISBN 978-963-08-4348-5 fűzött
[AN 3434046] MARC

ANSEL
UTF-810995 /2012.
Gillett, Roy
The secret language of astrology (magyar)
   Az asztrológia titkos nyelve : mit rejtenek a csillagok? / Roy Gillett ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 176 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-09-7040-2 kötött
asztrológia
133.52
[AN 3433259]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2012.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A legnagyobb titok: az igazság : szellem által megszentelt könyv : [szellemi sugallatokra előkerült megdöbbentő tények] / Kovács-Magyar András. - [Nagykovácsi] : Matrix Drops Kft., 2012. - 515 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 502-507.
ISBN 978-963-08-3997-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3432533]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10997 /2012.
   Denevér Tanösvény, Abaliget / [közread. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, [2012]. - 26 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Abaliget - tanösvény - természeti környezet
502.4(439-2Abaliget)
[AN 3433023]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2012.
Lambrecht, Marianne
Agir pour la Terre (magyar)
   Tegyünk a Földért : értsd meg, hogy változtathass. - Pécs : Alexandra, 2012. - 201 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Bárdos Zsuzsanna. - Szerzők Lambrecht, Marianne és Luyckx, Éric
ISBN 978-963-297-731-7 kötött
ökológia - környezetvédelem - ifjúsági könyv
504.06(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3432841]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2012.
Magyar Ökológus Kongresszus (9.) (2012) (Keszthely)
   9. Magyar Ökológus Kongresszus : Keszthely, 2012. szeptember 5-7. : programfüzet : előadások és poszterek összefoglalói / szerk. Bartha Sándor és Mázsa Katalin ; [az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet rendezésében ...]. - [Vácrátót] : [MTA Ökológiai Kutatóközp. Ökológiai és Botanikai Int.], [2012]. - 122 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
ökológia - környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 574 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3432425]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2012.
Quiz whiz: nature (magyar)
   Kvízlelő : természet : [több mint 300 kérdés és válasz, hogy próbára tedd a tudásodat] / [ford., ... szerk. Gellér Tibor]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 108, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5029-37-0 fűzött
Föld - természeti környezet - teszt - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 55(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3433822]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11001 /2012.
Hegedüs Miklós
   Az algebra vívmányai az indiai matematika klasszikus korszakában : [számrendszerek és aritmetikai megoldások] / Hegedüs Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (India könyvtár, ISSN 2062-7378 ; 3.)
Bibliogr.: p. 130-[137].
ISBN 978-963-236-592-3 fűzött : 2000,- Ft
ókori India - matematikatörténet - algebra
512 *** 51(34)
[AN 3432927]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2012.
Molnár Sándor (1948-)
   Játékelmélet : többcélú optimalizáció, konfliktuskezelés, differenciáljátékok / Molnár Sándor, Szidarovszky Ferenc. - Budapest : ComputerBooks, 2011. - 297 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-290.
ISBN 978-963-618-367-7 fűzött : 4550,- Ft
játékelmélet
519.83
[AN 3431409]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11003 /2012.
   Multiscaling and mesomechanics aspects of globalization in science and culture : [Budapest ..., Sept. 25-28, 2012] / ed. by George C. Sih, Tamás Fekete, Filippo Berto ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Centre for Energy Research. - [Budapest] : HAS Centre for Energy Research, cop. 2012. - XI, 247 p. : ill. ; 27 cm
A 14. International Congress on Mesomechanics előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-622-1 fűzött
mechanika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány
531/534 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3436080]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11004 /2012.
International Conference on Modern Trends in Activation Analysis (13.) (2011) (College Station, Tex)
   Proceedings of the 13th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis [elektronikus dok.] : March, 13-18, 2011, ... Texas A&M University, College Station, Texas, USA. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Kész. a "Journal of radioanalytical and nuclear chemistry" c. időszaki kiadvány Vol 291. Nos 1-2. (2012) számai alapján. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
analitikai kémia - radiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
543 *** 541.28 *** 061.3(73-2College_Station)
[AN 3432137]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11005 /2012.
   Magyar Hidrológiai Társaság : 50 éves a Soproni Területi Szervezet / [szerk. Kucsara Mihály, Németh Kálmán]. - Sopron : MHT Soproni Ter. Szerv., 2011
Bibliogr.: p. 47-49.
ISBN 978-963-8172-27-3 fűzött
Magyar Hidrológiai Társaság. Soproni Területi Szervezet
Sopron - hidrológia - vízépítés - vízellátás - egyesület
556 *** 628.1/.3 *** 626/627 *** 061.2(439-2Sopron)
[AN 3434150]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11006 /2012.
Bellmann, Heiko (1950-)
Welches lnsekt ist das? (magyar)
   Milyen rovar ez? : [170 rovar egyszerű meghatározása] / Heiko Bellmann ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 125 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-18-4 fűzött : 1480,- Ft
rovar - állathatározó
595.7(083.71)
[AN 3432430]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2012.
Darázsi Zsolt
   Ingyen napszámosok : [első zalai gyümölcsész füzet] / [írta, szerk. ... Darázsi Zsolt] ; [közrem. Benke Szabolcs] ; [rajzok Kovács Ágota] ; kiad. a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány. - Pókaszepetk : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2012. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34.
Fűzött
fauna
591.9
[AN 3434524]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2012.
Hegedűs Attila (1972-)
   Természetes antioxidáns-forrásunk: a gyümölcs / Hegedűs Attila és Stefanovitsné Bányai Éva ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC Kertészettudományi Intézet]. - [Debrecen] : DE AGTC Kertészettud. Int., 2012. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-175.
ISBN 978-615-5183-26-3 fűzött
antioxidáns - gyümölcs - táplálkozástudomány
577.3 *** 612.015.6 *** 613.26 *** 634.1
[AN 3434168]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2012.
Morris, Pat (1943-)
From sea to shore (magyar)
   Tengerek és tengerpartok : [valódi fókák és fülesfókák; dugong és manátik] / Pat Morris, Amy-Jane Beer ; [ford. Sóskuthy György]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (A vadon világa)
ISBN 978-615-5029-00-4 kötött
fóka - rozmár - album - audiovizuális dokumentum
599.745(084.1)
[AN 3433419]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2012.
Morris, Pat (1943-)
Giants of the sea (magyar)
   A tenger óriásai : [bálnák és delfinek] / Pat Morris, Amy-Jane Beer ; [ford. Sóskuthy György]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (A vadon világa)
ISBN 978-963-88902-9-0 kötött
sziláscet - delfin - album - audiovizuális dokumentum
599.5(084.1)
[AN 3433435]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2012.
Morris, Pat (1943-)
Kings of the jungle (magyar)
   A dzsungel királyai : [emberfélék, gibbonfélék, selyemmajomfélék, félmajmok] / Pat Morris, Amy-Jane Beer ; [ford. Sóskuthy György]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (A vadon világa)
ISBN 978-615-5029-01-1 kötött
főemlős - album - audiovizuális dokumentum
599.8(084.1)
[AN 3433433]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2012.
Morris, Pat (1943-)
Slick operators (magyar)
   Kicsik és vadak : [mosómedvefélék családja, menyétfélék családja, bűzösborzfélék családja, cibetmacskafélék családja, mongúzfélék családja] / Pat Morris, Amy-Jane Beer ; [ford. Sóskuthy György]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD. - (A vadon világa)
ISBN 978-963-88902-8-3 kötött
vadon élő állat - szárazföldi ragadozó - audiovizuális dokumentum - album
599.742(084.1)
[AN 3433427]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11013 /2012.
Agus, David B. (1965-)
The end of illness (magyar)
   A betegségek kora lejárt / David B. Agus és Kristin Loberg ; [ford. Sóskuthy György és Bihari György]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 374 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-349.
ISBN 978-963-293-220-0 fűzött : 3490,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3432680]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2012.
Arany György
   Orvosunk a természet : természetes gyógymódok / Arany György. - [Kistarcsa] : STB K., 2012. - 91 p. ; 21 cm. - (Egészség & életmód, ISSN 2063-7462)
ISBN 978-963-259-013-4 kötött : 1490,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3433129]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2012.
Balassa Tímea
   Fényenergia a gyógyításban : a polarizált fény terápiás alkalmazásának története és szakirodalmi háttere / Balassa Tímea. - [Budakalász] : Oxford Medical Instruments Hungary Ltd., 2011. - 150, VIII p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-150.
ISBN 978-963-08-3342-4 fűzött : 3500,- Ft
fénykezelés - lézertechnika
615.831 *** 621.375.8
[AN 3431218]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2012.
Balázs György (1933-)
   Az I. sz. Sebészeti Klinika története / írta és szerk. Balázs György ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. - Debrecen : DE OEC, 2012. - 150 p. : ill. ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 27.)
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-9070-92-9 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Sebészeti Intézet
Debrecen - kórház - sebészet
617 *** 364.444.046.6(439-2Debrecen)
[AN 3432784]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2012.
Bergner, Thomas M. H. (1960-)
Burnout-Prävention (magyar)
   Burnout : a kiégés megelőzése 12 lépésben / Thomas M. H. Bergner ; [ford. Jászfalvi Norbert]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2012. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-327.
ISBN 978-963-9493-61-2 kötött : 5800,- Ft
munkalélektan - vezetés - kiégés
613.865 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3432697]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2012.
Bickley, Lynn S.
Bates' pocket guide to physical examination and history taking (magyar)
   Betegvizsgálat lépésről lépésre - Bates / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi ; [ford. Lakatos Lajos]. - Budapest : Medicina, 2012. - 455 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-226-391-5 fűzött : 6300,- Ft
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 3432626]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2012.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary D. Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Harmat, 2012. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 2500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3434073]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2012.
Csürke József (1974-)
   A lótuszevő eszmélése : krízis és önmeghaladás / Csürke József. - Budapest : Oriold, 2011. - IX, 200 p. : ill. ; 22 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.: p. 184-200.
ISBN 978-963-9771-51-2 fűzött
mentálhigiénia - kritikus élethelyzet - önpusztító magatartás - pszichoterápia - lelki segély
613.865 *** 616.89 *** 364.442.8 *** 615.851
[AN 3433310]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2012.
Demeter Rózsa
   Kisgyermekek játékos tornája / Demeter Rózsa ; [... illusztrációkat kész. Wágner Edit]. - 2. jav. kiad. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2012. - 195 p. : ill. ; 17x22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-253-214-7)
torna - óvodai nevelés - mozgásjavító iskola
613.71(02.053.2) *** 372.3 *** 796.012.61
[AN 3431223]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2012.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómia - élettan / Donáth Tibor. - 9. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 337 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-132-4 fűzött : 3600,- Ft
anatómia - élettan - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 612(075.8)
[AN 3435883]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2012.
Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongresszusa (43.) (2012) (Szolnok)
   Egészségügyi Szakdolgozók XLIII. Országos Kongresszusa : Szolnok, 2012. augusztus 23-25. / [rend., közread. a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Hetényi G. Kórház-Rendelőint., [2012]. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4562-5 fűzött
ápolás - konferencia-kiadvány
616-083 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3434581]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2012.
   Életcseppek / összeáll. Béres Klára. - Budapest : Akovita, 2012. - 212, [2] p. : ill. ; 24 cm
Válogatás az "Én és a Béres csepp" pályázatra beérkezett levelekből
ISBN 978-963-88686-4-0 fűzött : 1900,- Ft
természetgyógyászat - rákellenes szer - erősítő szer - levelezés - memoár
615.241.3 *** 615.277.3 *** 615.89(0:82-94)
[AN 3432615]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2012.
   Felicitas tanácsadója. - 2. kiad. - Budapest : Felicitas Kft., [2012]. - 4 db : ill., színes ; 18 cm
Szerk. Mag Olga
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3432271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1. kv., Várandós mamák tanácsadója : szakértői tanácsok a várandósság időszakára. - 72 p.
[AN 3432273] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2. kv., Gyermekszületési tanácsadó : szakértői tanácsok a szülés időszakára. - 72 p.
[AN 3432278] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/3. kv., Babagondozási tanácsadó : szakértői tanácsok az újszülött babák gondozására. - 88 p.
[AN 3432280] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/4. kv., Cseperedők tanácsadója : szakértői tanácsok a baba 1 éves koráig. - 72 p.
[AN 3432282] MARC

ANSEL
UTF-811026 /2012.
Ferencsik István
   Íriszdiagnosztika : szervezetünk a szem tükrében / Ferencsik István. - Szeged : Lazi, 2012. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-175-8 fűzött : 2200,- Ft
szivárványhártya - orvosi diagnosztika
616-071.2 *** 615.89
[AN 3435829]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2012.
Foey, Nora J.
   Utolsó Mester / Nora J. Foey. - Szeged : Magánkiad., 2012. - 231 p. ; 21 cm. - (Fontanus sorozat)
ISBN 978-963-08-4155-9 kötött
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3434565]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2012.
Forrest, Emma
Your voice in my head (magyar)
   Visszhangzó szavak / Emma Forrest ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-222-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3434383]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2012.
Gyarmati Andrea (1954-)
   Beszéljünk az evésről! : az orvos válaszol / Gyarmati Andrea. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-185-2 fűzött : 1680,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermektáplálkozás
613.22 *** 649.1
[AN 3434761]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2012.
Hacker Péter
   A jóga másként : [a Jalagati módszer] / Hacker Péter, Bajzik Éva. - Szeged : [Körmendi N.], 2012. - 112, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4654-7 kötött : 2290,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3434529]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2012.
Haynal, André (1930-)
   Nemek és igenek : magántörténelem és pszichoanalízis / André Haynal és Mészáros Judit ; [ford. ... Kallai Nóra, ... Szabó Zsigmond, ... Kiszlinger Henrietta]. - Budapest : Oriold, 2012. - XII, 285 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-70-3 fűzött : 3300,- Ft
Haynal, André (1930-)
Svájc - pszichiáter - külföldön élő magyar személyiség - lélektan - 20. század - ezredforduló - interjú - személyi bibliográfia
159.964.2 *** 61(494)(=945.11)(092)Haynal,_A.(047.53) *** 012Haynal,_A. *** 159.9
[AN 3433371]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2012.
Holford, Patrick
Say no to heart disease (magyar)
   Mondj nemet a szívbetegségekre! : étrendalapú program korunk népbetegsége ellen / Patrick Holford ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 978-963-9910-94-2 kötött : 2690,- Ft
egészséges táplálkozás - szívbetegség - megelőzés
613.2 *** 616.12-084
[AN 3433021]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2012.
   In memoriam dr. Lázár Dezső (1917-1982) / [szerk. Papp Péter] ; [kiad. a Hallásgondozásért Nagykanizsán Alapítvány]. - [Nagykanizsa] : Hallásgondozásért Nagykanizsán Alapítvány, [2012]. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Lázár Dezső műveinek bibliográfiája: p. 24-34.
Fűzött
Lázár Dezső (1917-1982)
Magyarország - orvos - sebészet - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Lázár_D. *** 012Lázár_D. *** 617
[AN 3434542]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2012.
Karácsony István (1938-)
   Mindennapi egészség : fókuszban az életmód / Karácsony István, Megyeri Miklós. - [Kistarcsa] : STB K., 2012. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészség & életmód, ISSN 2063-7462)
Bibliogr.: p. 79-[80].
ISBN 978-963-9720-60-2 kötött : 1490,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3433088]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2012.
   A Liga Szakszervezetek VII. Munkavédelmi Konferenciája / [szerk. Kozák László] ; Borhidi Gábor [et al.] tanulmányaival. - Budapest : Liga Szakszerv., 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 30.)
A Budapesten, 2012. febr. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Borítócím: VII. Munkavédelmi Konferencia. - Bibliogr.: p. 21.
Fűzött
munkavédelem
614.8 *** 331.45
[AN 3432504]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2012.
Magyar Atherosclerosis Társaság. Kongresszus (19.) (2012) (Sopron)
   Magyar Atherosclerosis Társaság 19. Kongresszusa : a Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának előadásai : Sopron, 2012. október 11-13. : absztraktkötet / [szerk. Lelovics Zsuzsanna, Vági Zsolt]. - Budapest : M. Atherosclerosis Társ. Dietetikai Szekció, 2012. - 36 p. : c25 cm
ISBN 978-963-08-4872-5 fűzött
diéta - vesebetegség - konferencia-kiadvány
616.61 *** 613.2 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3433400]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2012.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (4.) (2011) (Galyatető)
   Magyar Kontaktológiai Társaság IV. továbbképző tanfolyama és kongrasszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Galyatető ..., 2011. szeptember 22-24. / [szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2011]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88100-3-8 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.3(439-2Galyatető)
[AN 3434826]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2012.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (5.) (2012) (Budapest)
   Magyar Kontaktológiai Társaság V. továbbképző tanfolyama és kongrasszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Budapest ..., 2012. szeptember 28-29. / [szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2012]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-963-88100-4-5 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3434775]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2012.
McTaggart, Lynne (1951-)
The bond (magyar)
   A kötés : mit tehetünk széteső világunk megmentéséért? / Lynne McTaggart ; [ford. Domján Gábor, Lukács Laura, Mezősi Miklós]. - Budapest : Horizone Kft., cop. 2012. - 367 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 343-363.
ISBN 978-963-08-4497-0 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 316.47
[AN 3434192]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2012.
Örzsik Ödön
   Liečebné využitie pulzujúceho poľa magnetickej rezonancie / Örzsik Ödön. - [Budakalász] : Oxford Medical Instruments Ltd., 2011. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-151.
ISBN 978-963-08-3058-4 fűzött : 10 EUR
fizikoterápia - természetgyógyászat - mágnes - földmágnesség
615.847.8 *** 550.38
[AN 3431394]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2012.
Pechó Zoltán (1936-)
   Tájékoztató a fertőtlenítésről : a járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve / írta és szerk. Pechó Zoltán, Milassin Márta ; [közread. az] Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Orsz. Epidemiológiai Közp. Dezinfekciós Oszt., 2012. - 439 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89500-0-0 fűzött
csírátlanítás
614.48
[AN 3435800]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2012.
   Pszichiátriai gondozási kézikönyv / szerk. Váradi Enikő. - Budapest : Oriold, 2012. - 361 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-71-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - elmegyógyászat - szociális gondozás - útmutató
616.89(439)(036) *** 364.444(439)(036)
[AN 3433384]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2012.
Puskás Ildikó, T. (1947-)
   Gyógyító ételek : táplálkozásunk a középpontban / T. Puskás Ildikó. - [Kistarcsa] : STB K., 2012. - 78 p. ; 21 cm. - (Egészség & életmód, ISSN 2063-7462)
ISBN 978-963-259-015-8 kötött : 1490,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3433112]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2012.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Innocence, knowledge and wonder (magyar)
   Ártatlanság, tudás és csoda : hová lett a gyermeki rácsodálkozás képessége? / Osho ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 225 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: Visszanyert ártatlanság
ISBN 978-963-529-135-9 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3432323]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2012.
Schneider Imre (1930-)
Atopiás dermatitis (angol)
   Clinical and pathological aspects of atopic dermatitis / Imre Schneider, Ferenc Harangi, Béla Sebők ; transl. by Judit Kerpel-Fronius. - Budapest : Akad. K., cop. 2011. - 586 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9154-6 kötött
bőrgyógyászat - dermatitis
616.5-002
[AN 3434739]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2012.
Schönthal, Sandra (1960-)
Falsche Frösche (magyar)
   Békakirályok : hányfélék a pasik? / Sandra Schönthal ; [ill. Lisa Helm]. - Budapest : Corvina, 2012. - 151 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Fodor Zsuzsa
ISBN 978-963-13-6092-9 fűzött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - nemek lélektana - férfi - humor
159.922.1-055.1 *** 830-7(436)=945.11
[AN 3432539]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2012.
Soós Andrea
   Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell : áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól / Soós Andrea, ifj. Lomnici Zoltán. - Budapest : Oriold, 2012. - 82 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9771-63-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - orvosi jog - klinikai farmakológia - útmutató
614.253(439)(036) *** 615.03
[AN 3433308]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2012.
Számadó Emese (1967-)
   A komáromi tűzrendőrség története / írta Számadó Emese, Bilkó István, Turi Zsolt. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2012. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 17.)
Kész. a Komáromban, 2012. szept. 14 - nov. 30. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87668-4-7 fűzött
Komárom Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
Komárom - tűzoltóság
614.842.83(439-2Komárom)
[AN 3431214]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2012.
Szatmári Nóra
   120 sorsformáló tipp : ismerd meg életed hiányzó fejezeteit! : receptek a boldog élethez / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Illia, cop. 2012. - 156 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9769-68-7 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ajándékkönyv
613.865
[AN 3432067]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2012.
   Szívdobbanás : a kardiológia múltja és jelene : Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2012 : kiállítási katalógus / [... rend. és a forgatókönyvet írta Szabó Katalin] ; [... szerk. Szabó Katalin, Magyar László András, Kis Tamás]. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., [2012]. - 82 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7107-21-4 fűzött
orvostörténet - szívgyógyászat - kiállítási katalógus
616.1(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3432135]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2012.
Szondy Máté (1979-)
   Megélni a pillanatot : mindfulness, a tudatos jelenlét pszichológiája / Szondy Máté ; [ill. Szabó György]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2012. - 235 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-235.
ISBN 978-963-89419-8-5 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
159.94 *** 613.865
[AN 3434364]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2012.
   A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve / szerk. Pál Attila. - Budapest : Medicina, 2012. - 486 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-386-1 kötött : 8300,- Ft
nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 3432730]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2012.
Thích Nhât Hạnh (1926-)
Making space (magyar)
   Csöndsarok : otthoni meditációs gyakorlatok / [Thich Nhat Hanh] ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 124 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5235-07-8 fűzött : 1990,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3434300]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2012.
Vándor Andrea
   Békészki Mihály : 1879. augusztus 29 - 1966. szeptember 30. / [szerzők Vándor Andrea, Ando György]. - Békéscsaba : Szlovák Önkormányzat, 2012. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Rendkívüli emberek Csabán, ISSN 2063-7616)
Borítócím: Békészki bácsi. - Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-08-4384-3 fűzött
Békészki Mihály (1879-1966)
Magyarország - Békéscsaba - népi gyógymód - természetgyógyász - 19. század - 20. század
615.89(439)(092)Békészki_M. *** 929(439-2Békéscsaba).
[AN 3431490]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2012.
Varga-Szilágyi Gyula
   Varázslégzés : élj te is asztma nélkül! / Varga-Szilágyi Gyula, Patrick McKeown ; [közread. a] Buteyko Légzés Központ. - [Budapest] : Buteyko Kft., 2012. - 35 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7408-9 fűzött : 2500,- Ft
asztma - légzés - gyermekkönyv
616.248(02.053.2) *** 612.2
[AN 3434154]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2012.
Wamser-Krasznai, Waltrud (1939-)
   Auf schmalem Pfad : Grenzgänge zwischen Medizin, Literatur und den schönen Künsten / Waltrud Wamser-Krasznai. - [Budapest] : Minerva, [2012]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-87106-1-1 fűzött : 990,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3434507]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11057 /2012.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (10.) (2012) (Debrecen)
   Energoexpo 2012 : Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : Debrecen ..., 2012. szeptember 25-27. : katalógus : catalogue. - Debrecen : V-Trade Kiállítások Kft., 2012. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88526-3-2 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3434848]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11058 /2012.
Jánosa András
   Adatelemzés SPSS használatával / Jánosa András. - Budapest : ComputerBooks, 2011. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374.
ISBN 978-963-618-368-4 fűzött : 4700,- Ft
statisztikai elemzés - módszertan - szoftver
519.688SPSS *** 519.23
[AN 3431407]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2012.
   Windows 8 fejlesztés lépésről lépésre / Novák István [et al.] ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2012. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-19-8 fűzött : 2495,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_8
[AN 3434295]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11060 /2012.
Inaraja, Javier
Piratas (magyar)
   Kalózok : térbeli mesekönyv / [ill. J. Inaraja, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-801-7 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 3434104]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11061 /2012.
   Evaluacija i uvođenje u integralnu proizvodnju perspektivnih sorti u pograničnim vinogorjima Srbije i Mađarske : Hungary - Serbia IPA prekogranični program = Evaluation and introduction to the integrated viticulture of the prospective grape varieties of vine regions at the Serbian - Hungarian border = A perspektivikus szőlőfajták értékelése és bevezetése a szerb - magyar határmenti borvidékek integrált szőlőtermesztésébe / [ured. Edit Hajdu]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Csak szerb nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-932-7)
Magyarország - Szerbia - szőlőtermesztés - borvidék - határ menti kapcsolat
634.8(439)(497.11)
[AN 3432116]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2012.
   Gazda és növénye a 19. században / [szerk. Szotyori-Nagy Ágnes] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majormúzeum. - Keszthely : M. Mezőgazd. Múz. Georgikon Majormúz., 2012. - 112 p. : ill. ; 24 cm
A Keszthelyen, 2012. máj. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7092-71-8 fűzött
Magyarország - agrártörténet - 19. század
63(439)"18" *** 338.43(439)"18"
[AN 3434498]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2012.
Horváthné Czentye Ibolya
   Kutyák / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya, Dönsz Judit és Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-41-3 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 3434474]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2012.
   "Az ismeretszerzéstől az ismeretátadásig" : a Kerpely Kálmán Szakollégium gyakorlatorientált kutatási projektjeinek bemutatása az agrártudományok területéről / [szerk. Balla Zoltán, Juhász Csaba, Zsembeli József] ; kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kerpely Kálmán Szakkollégium. - [Debrecen] : DE AGTC Kerpely K. Szakkollégium, 2012. - 188 p. : ill. ; 22 cm
A Debrecenben, 2012-ben megrendezett III. Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált Oktatásért c. konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5183-20-1 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - egyetem - konferencia-kiadvány
63(439) *** 338.43(439) *** 504.03(439) *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3434363]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2012.
Juhász Anikó
   Magyarország élelmiszergazdasági export-versenyképességének elemzése / [szerzők Juhász Anikó, Wagner Hartmut]. - Budapest : AKI, 2012. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 109-112. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-576-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - élelmiszer-kereskedelem - export - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.166.82(4-62)"200"(083.41) *** 339.564(439)"200" *** 338.43(439)"200"(083.41)
[AN 3433042]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2012.
Keszthelyi Növényvédelmi Fórum (22.) (2012)
   XXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum : 2012. január 25-27., Keszthely / [rend., közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet. - Keszthely : PE GK Növényvédelmi Int., [2012]. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
növényvédelem - konferencia-kiadvány
632 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3434482]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Az állattenyésztés mérlegadatai az EU tagországok mezőgazdaságában / Lazányi János ; [közread. a Westsik Vilmos Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány]. - Nyíregyháza : Westsik V. Nyírségi Tájfejleszt. Alapítvány, 2011. - 229 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 978-963-88930-9-3 fűzött
Európai Unió - állattenyésztés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
636(4-62)"200"(083.41)
[AN 3432801]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2012.
Lazányi János (1951-)
   A mitigációs helyzet értékelése a vidékfejlesztési terve alapján / Lazányi János ; [közread. a Westsik Vilmos Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány]. - Nyíregyháza : Westsik V. Nyírségi Tájfejleszt. Alapítvány, 2011. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 978-963-88930-8-6 fűzött
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés
338.43(4-62) *** 711.1(439)
[AN 3432799]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2012.
Lazányi János (1951-)
   A növénytermesztés mérlegadatai az EU tagországok mezőgazdaságában / Lazányi János ; [közread. a Westsik Vilmos Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány]. - Nyíregyháza : Westsik V. Nyírségi Tájfejleszt. Alapítvány, 2011. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311.
ISBN 978-963-88930-7-9 fűzött
Európai Unió - növénytermesztés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
633(4-62)"200"(083.41)
[AN 3432800]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Structure of agriculture and Europe 2020 objectives / János Lazányi ; [publ. by Westsik Vilmos Foundation for Rural Development]. - Debrecen ; Nyíregyháza : Westsik V. Found. for Rural Development, 2012. - [134] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [134].
ISBN 978-615-5265-03-7 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés - mezőgazdasági politika - 21. század
338.43(4-62)"201"(083.41)
[AN 3432834]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Tápanyag-gazdálkodás és vidékfejlesztés az EU tagországokban / Lazányi János ; [közread. a Westsik Vilmos Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány]. - Nyíregyháza : Westsik V. Nyírségi Tájfejleszt. Alapítvány, 2012. - 261 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-615-5265-00-6 fűzött
Európai Unió - mezőgazdasági termelés - agrokemikália - statisztikai adatközlés - 21. század
631.8(4-62)(083.41) *** 338.43(4-62)(083.41) *** 661.15
[AN 3432830]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Termelékenységi és hatékonysági mutatók az EU tagországok mezőgazdaságában / Lazányi János ; [közread. a Westsik Vilmos Nyírségi Tájfejlesztési Alapítvány]. - Nyíregyháza : Westsik V. Nyírségi Tájfejleszt. Alapítvány, 2011. - 324 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 324.
ISBN 978-963-88930-6-2 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés
338.43(4-62)(083.41)
[AN 3432802]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2012.
   A perspektivikus szőlőfajták értékelése és bevezetése a szerb - magyar határmenti borvidékek integrált szőlőtermesztésébe : Magyarország - Szerbia IPA Határon átnyúló együttműködési program : "jó szomszédok a közös jövőért" = Evaluation and introduction to the integrated viticulture of the prospective grape varieties of vine regions at the Serbian - Hungarian border = Evaluacija i uvođenje u integralnu proizvodnju perspektivnih sorti vinove loze u pograničnim vinogradarskim regionima Srbije i Mađarske / [szerk. Hajdu Edit]. - Budapest : Agroinform, 2011. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-502-932-7 fűzött
Magyarország - Szerbia - szőlőtermesztés - határ menti kapcsolat - borvidék
634.8(439) *** 634.8(497.11)
[AN 3432102]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2012.
Puskás Pál
   A Debreceni Erdészet és a hajdúsági állami erdőgazdálkodás története / Puskás Pál ; Földi Lajos, Vass Tamás és Erdős Lajos tanulmányaival. - Debrecen : Nagyerdő Kft., 2012. - 616 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3437-7 kötött
Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (Nyíregyháza). Debreceni Erdészet
Hajdú-Bihar megye - erdészet - gazdaságtörténet
630(439.165)(091) *** 338(091)(439.165)
[AN 3434626]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2012.
Szabó István (1924-)
   Szabó István életútja Nádudvartól Nádudvarig / szerk. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2012. - 204 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-276-229-6 kötött : 2680,- Ft
Szabó István (1924-)
Magyarország - politikus - mezőgazdaság - vezető alkalmazott - belpolitika - Kádár-korszak - 20. század - memoár - történelmi forrás
338.43(439)"195/198"(093) *** 63(439)(092)Szabó_I.(0:82-94) *** 323(439)"195/198"(0:82-94)
[AN 3432578]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11076 /2012.
Draskovich Edina
   Saját levében : egy gasztrokalandor naplója / Draskovich Edina. - Sopron : Artemisz, cop. 2012. - 206 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87869-7-5 kötött : 2600,- Ft
gasztronómia - szakácskönyv - memoár
641.55(083.12) *** 641.5(0:82-94)
[AN 3431352]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2012.
Felde Csilla
   A portugál konyha [elektronikus dok.] / Felde Csilla, Székely Ervin. - Szöveg. - [Budapest] : Új Luzitánia K., 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Bolyongás a fazék körül. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4745-2 műanyag tokban
Portugália - ételspecialitás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.568(469)(083.12)
[AN 3434628]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2012.
Futó Tamás (1961-)
   Jó fogások pisztrángból Szilvásváradtól Vaskeresztesig Futó tanár úrtól. - Isaszeg : Futárt Műv. Bt., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3476-6 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3434268]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2012.
Lichthammer Adrienn
   Szívügyünk a táplálkozás : éltető tippek / Lichthammer Adrienn. - [Kistarcsa] : STB K., 2012. - 76, [3] p. ; 21 cm. - (Egészség & életmód, ISSN 2063-7462)
ISBN 978-963-259-014-1 kötött : 1490,- Ft
egészséges táplálkozás - szívbetegség - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 616.12
[AN 3433123]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2012.
Mahut, Sandra
Nutella (magyar)
   Nutella : receptek édesszájúaknak / Sandra Mahut ; Nathalie Carnet ételfotói ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Sanoma Media, 2012. - 70 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-341-035-6 kötött : 1900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3432684]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2012.
   Mentes ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2012. - 126 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-08-3 kötött : 2190,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3432100]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2012.
   Paprikás ételek bográcsban, 2012 = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [szerk. ... Orosziné Varga Zelma, Tóth Éva] ; [fotó ... Oláh Csilla, Kurucz Ibolya] ; [ford. ... Saskői Zsuzsanna, Nitschmann Helmutné] ; [kiad. ... a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ...]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, [2012]. - 101 p. : ill., színes ; 17x24 cm
A Kalocsán, 2011-ben megrendezett főzőverseny receptjei
ISBN 978-963-06-7898-8 kötött
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.885.211(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3432208]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2012.
Raffiniert Kochen für Gäste (magyar)
   Stílusos vendéglátás. - Pécs : Alexandra, 2012. - 189, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szegedi Eszter. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-919-9 kötött
gasztronómia - szakácskönyv
641.5 *** 641.55(083.12)
[AN 3433999]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2012.
   A tavasz ízei : vegán szakácskönyv : gyógyító növényi ételek / [szerk. Dankóné R. Magdolna és Nagy Zsuzsa]. - Veszprém : Nyitott Szemmel Kv., 2012. - 180 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89123-4-3 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3431537]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2012.
Varga Gábor (1982-)
   Desszert szerelem : sütni bárki tud / Varga Gábor ; [fotó Bugár Máté]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 212 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7141-6 kötött : 4800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3432713]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11086 /2012.
   Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda et al. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 236 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-587-9 fűzött
filozófia - lélektan - kommunikáció - interszubjektivitás
1 *** 159.9 *** 316.77 *** 165.42
[AN 3433013]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2012.
Bach, Sheldon (1925-)
The language of perversion and the language of love (magyar)
   A perverzió nyelve és a szeretet nyelve / Sheldon Bach ; [ford. Dobossy Kató]. - Budapest : Oriold, 2012. - 188 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 978-963-9771-64-2 fűzött : 3990,- Ft
kóros lelkiállapot - nemi eltévelyedés - pszichoanalízis
176.4 *** 616.89-008.44 *** 159.964.2
[AN 3433363]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2012.
Halasy-Nagy József (1885-1976)
   Az antik filozófia / Halasy-Nagy József. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Quintus, 2011. - 390 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88494-0-3 kötött : 4500,- Ft
filozófiatörténet - ókori görög filozófia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
1(37/38)(091) *** 1(091)"-05/04"
[AN 3431610]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2012.
   Isten rejtőzködő barátai : szúfi történetek, tanítások és mondások / vál. és ... ford. Balázs Károly. - Budapest : Szt. Gellért K., 2012. - 194, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 192-[195].
ISBN 978-963-696-525-9 fűzött : 1900,- Ft
szufizmus - iszlám - példabeszéd - anekdota
141.336 *** 297(0:82-36)
[AN 3433996]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2012.
Pogonyi Szabolcs (1974-)
   Közösségelvűség és politikai liberalizmus : Charles Taylor liberalizmuskritikája / Pogonyi Szabolcs. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2012. - 143 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 8.)
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-236-604-3 fűzött : 2100,- Ft
Taylor, Charles (1931-)
Kanada - filozófus - politikai filozófia - 20. század - 21. század - liberalizmus
1(71)(092)Taylor,_C. *** 321.01 *** 329.12
[AN 3432897]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11091 /2012.
Balás Béla (1941-)
   "Ubicaritas" : útikalauz Taizébe / [tartalom Balás Béla] ; [kiad. a Kaposvári Püspökség]. - [Kaposvár] : Kaposvári Püspökség, [2012]. - 20 p. : ill., kotta ; 18 cm
ISBN 978-963-89592-0-1 fűzött
közösség - katolikus egyház - vallásos irodalom
271(44)Taizé *** 244
[AN 3432895]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2012.
Bosetti, Elena
Cantico dei cantici (magyar)
   Énekek éneke : "te, akit a szívem szeret" : eksztázis és keresés / Elena Bosetti ; [ford. és jegyzetekkel kieg. Szatmári Györgyi] ; [ill. Kürthy Hanna]. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2012. - 103 p. : ill. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 9.)
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-236-525-1 fűzött : 1900,- Ft
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07
[AN 3432856]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2012.
Câmara, Luís Gonçalves da (1520?-1575)
Mémorial (magyar)
   Memoriale : egy kortárs portré Szent Ignácról / Luís Gonçalves da Câmara ; ford. Laczkó Zsuzsa ; ... a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Bartók Tibor. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya Ignác Lelkiségi Közp., 2012. - 278 p. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Források, ISSN 2063-6431 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-39-9 kötött
Ignatius de Loyola (1491-1556)
szent - 16. század - jezsuiták - spanyolok - memoár - történelmi forrás
235.3(092)Ignatius_de_Loyola(0:82-94) *** 271.5"15"(093)
[AN 3432010]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2012.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Görög - római mythologia [elektronikus dok.] : függelékül: őskeleti, germán és szláv mythologia, a magyarok mythologiája / [összeáll.] Csiky Gergely ; [a függeléket] írta Latkóczy Mihály ; ill. Javorniczky Nóra. - Szöveg (epub: 5.7 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5180-77-4
görög-római mitológia - elektronikus dokumentum
292
[AN 3430953]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2012.
   A Debreceni Református Egyházmegye templomai és gyülekezetei / [kiad. a Debreceni Református Egyházmegye Esperesi Hivatala]. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Egyhm. Esperesi Hivatala, [2012]. - 87 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
Fűzött
Debreceni Református Egyházmegye
Hajdú-Bihar megye - református egyház - egyházközség - templom - album
284.2(439-03Debreceniegyházmegye)(084.1) *** 726.54(439-03Debreceniegyházmegye)
[AN 3433286]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2012.
   Dr. Fila Béla áldozópap filozófus-teológus életútja / [... összeáll., szerk. ... Hegyi Erzsébet]. - [Hódmezővásárhely] : Hegyi E., [2012]. - 204 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 192-199.
ISBN 978-963-08-4500-7 kötött
Fila Béla (1933-)
Magyarország - katolikus pap - teológus - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
282(439)(092)Fila_B.
[AN 3431915]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2012.
   Evező : 7 kisközösségi összejövetel a vízről a Szentírásban / [írta ... Bayer Róbert et al.] ; [ill. Tóth Avanti Péter] ; [kiad. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület]. - Budapest : Háló Egyes., 2012. - 98 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-4424-6 fűzött
közösség - katolikus egyház
267 *** 282
[AN 3434038]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2012.
Farkas Péter (1955-)
   A szeretet civilizációjáért : társadalompolitika, szociálpolitika, családpolitika és a keresztény társadalometika / Farkas Péter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2012. - 524 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 513-524.
ISBN 978-963-236-591-6 fűzött : 4500,- Ft
keresztény egyház - társadalompolitika
261.6 *** 364 *** 316
[AN 3432805]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2012.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2012. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 978-963-558-059-0 fűzött : 600,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 3435838]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2012.
Heidl György (1967-)
   Érintés : szó és kép a korai keresztény misztikában / Heidl György. - Budapest : Kairosz, 2011. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 14.)
Bibliogr.: p. 226-236.
ISBN 978-963-662-096-7 fűzött : 2500,- Ft
vallásfilozófia - keresztény misztika
21 *** 248.2
[AN 3431525]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2012.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
   Minden napra egy ima : imádságok az év 365 napjára / II. Jáos Pál ; [ford. Szentmihályi Szabó Péter]. - Budapest : JLX, 2012, cop. 1995. - 429 p. ; 20 cm
A ford. a "Prayers and devotions from pope John Paul II." c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-305-202-0 fűzött : 2950,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3436119]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2012.
   A kormányzásról : elmélet és kihívások / szerk. Szigeti Szabolcs, Frivaldszky János. - Budapest : JTMR Faludi F. Akad. : Jezsuita Európa Iroda - OCIPE Magyarország : L'Harmattan, 2012. - 368 p. : ill. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-38-2 fűzött : 2900,- Ft
politikai filozófia - állam és egyház viszonya
261.7 *** 321.01
[AN 3431768]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2012.
Jung, Martin H. (1956-)
Philipp Melanchthon und seine Zeit (magyar)
   Melanchthon és kora / Martin H. Jung ; [ford. Koczó Pál]. - Budapest : Kálvin, 2012. - 170 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-963-558-200-6 kötött : 2200,- Ft
Melanchthon, Philipp (1497-1560)
Németország - teológus - egyházi személy - evangélikus egyház - 16. század
284.1(430)(092)Melanchthon,_P.
[AN 3432622]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2012.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   A kegyelem szerepe Assisi Szent Ferenc életében / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : [Kovács L. B.], 2012. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bánk atya elmélkedéssorozata ; 2012/1.)
ISBN 978-963-08-4852-7 fűzött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század - kegyelem
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 234.1
[AN 3431723]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2012.
   "Krisztusért járva követségben..." : teológia, igehirdetés, egyházkormányzás : tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára / szerk. Fazakas Sándor, Ferencz Árpád. - Debrecen : DRHE, 2012. - 602 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Debrecinensis, ISSN 2062-6045 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-72-8 kötött
teológia - kereszténység - református egyház - emlékkönyv
21 *** 284.2 *** 23/28
[AN 3434476]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2012.
Nagy Alpár-Csaba (1977-)
   A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története, 1940-1945 / Nagy Alpár-Csaba. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 498 p. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 27.)
Bibliogr.: p. 467-470. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-236-578-7 fűzött : 4300,- Ft
Erdélyi Református Egyházkerület
Erdély - Románia - egyháztörténet - református egyház - állam és egyház viszonya - második világháború
284.2(498.4)"194" *** 322(498)"194"
[AN 3433003]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2012.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   "Megesett rajtuk a szíve" : a Jézus Szíve tisztelet alapjai a Szentírásban / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan, 2012. - 115 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-36-8 fűzött : 980,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
krisztológia - elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 232.9 *** 226.07
[AN 3431754]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2012.
Nyiredy Maurus (1937-)
   "Miért keresitek az élőt a holtak közt?" : vasárnapról vasárnapra Szent Lukács evangéliumával / Nyiredy Maurus ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2012]. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-09-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3431777]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2012.
Rohrbach, Carmen
Jakobsweg (magyar)
   Az égi ösvény : a Szent Jakab-út / Carmen Rohrbach ; [ford. Pais Ottilia]. - Budapest : Geographia, 2012. - 301 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-07-4 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - német irodalom - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 830-992=945.11
[AN 3432294]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2012.
Sill Aba Ferenc (1925-)
   A Jó Pásztor nyomában : Sill Aba ferences szerzetessel beszélget Szerdahelyi Csongor. - Szombathely : Martinus K., 2012. - 160 p. [6] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-50912-0-9 kötött : 2500,- Ft
Sill Aba Ferenc (1925-)
Magyarország - franciskánusok - szerzetes - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
271.3(439)(092)Sill_A._F.(047.53)
[AN 3433217]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2012.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Isten győzelmet ad / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2012. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-4692-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3432255]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2012.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Mária titka / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : [Sipos Gy.], 2011. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-1243-6 fűzött
mariológia
232.931
[AN 3432270]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2012.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Márk evangéliumát olvasva / Sípos (S) Gyula. - [Törökbálint] : [Sipos Gy.], 2012. - 352 p. : ill. ; 21 cm
978-963-08-2944-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3432290]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2012.
Szemző Gyula
   A zsidó ifjú és a barmicvó könyve : a zsidó vallás és szertartásai : ünnepeink és jelentőségük, a Háftórák tartalma és héber szógyűjtemény / összeáll. Szemző Gyula ; Lakos Alfréd rajz. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2012. - 113 p. : ill., részben kotta ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Jakab Ny., 1931
ISBN 978-963-89322-9-7 kötött
zsidó vallás - ifjúsági könyv - hasonmás kiadás
296(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3432945]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2012.
Szombathy Gyula (1932-)
   Állatok a Bibliában / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2012. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-203-7 fűzött : 900,- Ft
Biblia
állat - bibliamagyarázat
22 *** 59 *** 22.07
[AN 3435833]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2012.
Varga Lóránt (1969-)
   Minden út Rómába.. / Varga Lóránt. - Pákozd : Illustware, cop. 2012. - 450, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4390-4 kötött : 3290,- Ft
Róma - zarándoklat - magyar irodalom - útinapló
248.153.8(45-2Roma) *** 894.511-992
[AN 3432297]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11117 /2012.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Előzetes adatok : a népesség és a lakásállomány jellemzői / [összeáll. Bojer Anasztázia et al.]. - 2012. - 84 p. : ill., színes
ISBN 978-963-235-380-7 fűzött
Magyarország - népszámlálás - háztartás-statisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41) *** 312.5(439)"2011"(083.41)
[AN 3434304] MARC

ANSEL
UTF-811118 /2012.
Balogh István (1936-)
   Rendszerválság és társadalomelmélet : tanulmányok / Balogh István. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 254 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243-254.
ISBN 978-963-236-606-7 fűzött : 2700,- Ft
társadalomelmélet
316
[AN 3433009]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2012.
Barcy Magdolna (1947-)
   Konfliktusok és előítéletek : a vonzások és taszítások világa / Barcy Magdolna. - Budapest : Oriold, 2012. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-963-9771-68-0 fűzött : 2900,- Ft
szociálpszichológia - konfliktus - mediáció
316.6 *** 159.9 *** 316.48 *** 316.472.4
[AN 3433330]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2012.
Berényi Zoltán (1964-)
   Útmutató a sikeres kommunikációhoz / Berényi Zoltán, Hans Gutbrod. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2011. - 176 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8030-78-8 kötött : 1997,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 3432823]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2012.
Béres Magdolna Léna (1960-)
   Menni vagy maradni? [elektronikus dok.] / Béres M. Léna. - Szöveg (mobi : 2.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105969. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
Bodony - szociográfia - elektronikus dokumentum - memoár
308(439-2Bodony)(0:82-94)
[AN 3421476]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2012.
Carter, Steven (1956-)
Help! I'm in love with a narcissist (magyar)
   Segítség! A párom nárcisztikus! / Steven Carter, Julia Sokol ; [ford. Orosz Ildikó] ; [ill. ... Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-924-5 fűzött : 2900,- Ft
párkapcsolat - nárcizmus - nemek lélektana
316.472.4 *** 616.89-008.44 *** 159.922.1
[AN 3433969]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2012.
Farrell, Warren
Women can't hear what men don't say (magyar)
   Miért nem értik a nők, amit a férfiak nem mondanak ki, avagy Ki védi meg a férfiakat / Warren Farrell ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 395 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7130-0 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - férfi
316.472.4 *** 159.922.1-055.1
[AN 3432106]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2012.
Kerülő Judit (1956-)
   Demográfia / Kerülő Judit. - 2. átd. kiad. - Nyíregyháza : Krúdy, 2012. - 194 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-00-6062-0)
demográfia - egyetemi tankönyv
314(075.8)
[AN 3434179]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2012.
Mándics Mihály (1928-)
   Priče sa bunjevački' salaša / Mišo Mandić ; [u izd. sudjelovala Hrvatska Manjinska Samouprava Čavolja]. - Čavolj : [Hrvatska Manjinska Samouprava], 2011. - 291 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 978-963-08-1222-1 kötött
bunyevácok - magyarországi horvátok - néprajz
316.347(=862)(439) *** 39(=862)(439)
[AN 3434722]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2012.
   Mesék testvérekről testvéreknek / [vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2012. - 329, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3040-0 kötött
világirodalom - testvér - népmese
316.37-055.71(0:82-34) *** 398.21(100)
[AN 3432524]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2012.
Rácz Andrea (1978-)
   Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények : gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal felnőttek iskolai pályafutásának, munkaerő-piaci részvételének és jövőképének vizsgálata / Rácz Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 232 p. ; 23 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 217-232.
ISBN 978-963-236-562-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságpolitika - pályakezdés - fiatal felnőtt - jövőkép - szociológiai vizsgálat - 21. század
316.65-053.81 *** 316.37-053.81(100) *** 364.65-053.2/.6(100) *** 331.543
[AN 3432873]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2012.
Timothy, L.
   Férfi és női mesék a párkapcsolat buktatóiról és gyönyörűségeiről / írta L. Timothy. - Budapest : L. Timothy, 2012. - 163 p. ; 17 cm. - (Gyönyörítő sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-4660-8 fűzött : 1050,- Ft
párkapcsolat - elbeszélés
316.472.4(0:82-32)
[AN 3431621]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2012.
Yager, Jan (1948-)
When friendship hurts (magyar)
   Azt hittem, barátok vagyunk! : mit tegyünk, ha a barátunk elárul, elhagy vagy megbánt minket / Jan Yager ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 304 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-293.
ISBN 978-963-293-221-7 fűzött : 2990,- Ft
barátság
316.647.2 *** 177.63
[AN 3433966]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11130 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   Bükk hegység és környéke gyermekjáték-dalai, mondókái / Barsi Ernő. - [Győr] : M. Kultúra K., 2012. - 136 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-89582-0-4 kötött
Bükkvidék - magyar néprajz - játék szabadban - mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(439Bükkvidék)(02.053.2) *** 796.1 *** 784.67(=945.11)(439Bükkvidék)(02.053.2)
[AN 3431245]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2012.
Berényi Nagy Péter
   Mondókák / [a rajzok Berényi Nagy Péter munkái]. - Utánny. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2012]. - 24 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9972-60-5 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3434563]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2012.
Fogg, Marnie
The fashion brand directory (magyar)
   Divat : tervezők, trendek, dizájn / Marnie Fogg ; [... ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Officina '96, cop. 2012. - 368 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 364.
ISBN 978-615-5065-28-6 fűzött
divat - öltözködés - nő
391 *** 646
[AN 3431695]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2012.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2012. - 89, [6] p. : ill., színes, részben kotta ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-15-6 kötött : 3990,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3434417]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2012.
   Hiedelemszövegek / szerk. Pócs Éva ; [... közrem. Balatonyi Judit, Gulyás Judit]. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 715 p. ; 24 cm. - (A magyar folklór szövegvilága, ISSN 2063-7594 ; 1.)
Bibliogr.: p. 683-692.
ISBN 978-963-506-880-7 kötött : 5300,- Ft
magyar néprajz - néphit - mesebeli lény - szöveggyűjtemény
398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3434777]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2012.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Ételek és italok az ókori Rómában / Hoffmann Zsuzsanna. - Szeged : Quintus, 2011. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-88494-9-6 fűzött : 2500,- Ft
Római Birodalom - gasztronómia - étkezési szokás - művelődéstörténet - ételspecialitás - római birodalom kora - szakácskönyv
392.8(37) *** 641.5(37) *** 930.85(37) *** 641.568(37)(083.12)
[AN 3431669]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2012.
Inaraja, Javier
Castillos (magyar)
   Lovagvárak : térbeli mesekönyv / [ill. J. Inaraja, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-798-0 kötött
lovag - udvari élet - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2)
[AN 3434110]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2012.
Inaraja, Javier
Terror (magyar)
   Rémlények : térbeli mesekönyv / [ill. J. Inaraja, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-802-4 kötött
mesebeli lény - gyermekkönyv
398.4(02.053.2)
[AN 3434099]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2012.
Kothencz Kelemen
   Kovácsok kézjegye : a sükösdi kovácsmesterek munkavégzése és kapcsolatrendszere a 19. század első felében / Kothencz Kelemen. - Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múz. Szerv., 2012. - 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Monumenta muzeologica, ISSN 1788-4616 ; 4.)
Bibliogr.: p. 68-80. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88482-4-6)
Sükösd - faluszociológia - magyar néprajz - népi mesterség - kovács - 19. század - történelmi forrás
39(=945.11)(439-2Sükösd) *** 621.73 *** 739.4 *** 316.334.55(439-2Sükösd)"18"(093)
[AN 3434705]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2012.
   Közös kincsünk: szokásaink, hagyományaink : válogatás az Ady Endre Gimnázium honismereti szakkörös diákjainak Makádról készített dolgozataiból / [összeáll., szerk. Jáki Réka] ; [kiad. Makád Község Önkormányzata]. - Makád : Önkormányzat, 2012. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4540-3 fűzött
Makád - magyar néprajz - szakkör
39(=945.11)(439-2Makád) *** 371.844
[AN 3434475]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11140 /2012.
   Begegnungen [elektronikus dok.] : Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest : Band 1-30. / Hrsg. ... Ferenc Glatz. - Szöveg. - [Budapest] : Europa Inst. Budapest, 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Macromedia Flash Player 7; Adobe Reader. - Váltakozva német, magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-2351-7
Európai Unió - Magyarország - folyóirat - elektronikus dokumentum
327.39(4-62) *** 050(439)Begegnungen
[AN 3432121]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2012.
   Civilek Kazincbarcikán / [rend., közread. az Ideál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület]. - [Kazincbarcika] : Ideál Életreform Népfőisk. Közhasznú Egyes., 2012. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Megj. a kazincbarcikai civilszervezetek 2012. szept. 13-i találkozója alkalmából
Fűzött
Kazincbarcika - civil szervezet
323.21(439-2Kazincbarcika) *** 061.2(439-2Kazincbarcika)
[AN 3431395]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2012.
   Iskola, társadalom, politika : Gazsó Ferenc tiszteletére, nyolcvanadik születésnapjára / szerk. Bihari Mihály [et al.]. - Budapest : [s.n.], 2012. - 273, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
politológia - társadalomelmélet - emlékkönyv
32.001 *** 316
[AN 3433937]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2012.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Tegyük gazdaggá szép hazánkat : építsük, korszerűsítsük vasútvonalainkat az Adriai-tengerhez : az Európai Unió adja vissza ezeréves határainkat / Komlóssy Viktor. - Budapest : BP Dolgozószoba Bt., 2012. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4583-0 fűzött : 2200,- Ft
magyarság - pamflet
323.1(=945.11)(042)
[AN 3431439]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2012.
Szita Irén (1925-)
   Mérhetetlen kincsek / Szita Irén ; [... az utószót írta Szutrély Péter]. - [Budapest] : Minerva, [2012]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89010-7-1 fűzött : 990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89010-5-7)
Magyarország - állami terror - állam és egyház viszonya - karmelita apácák - Rákosi-korszak - memoár - történelmi forrás
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 322(439)"195"(093) *** 271.971(439)(092)(0:82-94)
[AN 3434517]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11145 /2012.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22., 1338 / szerk. Piti Ferenc. - 2012. - 531 p.
ISBN 978-963-08-4451-2 fűzött
[AN 3433706] MARC

ANSEL
UTF-811146 /2012.
Csernik Sándorné Galo Ilona (1906-?)
A világ terhe (új kiadása)
   Az egész világ terhe rajtam : Cserník Sándorné, született Galo Ilona önéletírása. - Budapest : SikerX Bt., 2012. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 4.)
ISBN 978-963-7082-37-5 fűzött
Csernik Sándorné Galo Ilona (1906-?)
Felvidék - Ipolyvarbó - hétköznapi élet - határon túli magyarság - 20. század - memoár
929(=945.11)(437.6-2Ipolyvarbó)(0:82-94)
[AN 3432923]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2012.
Csizmadia Mária Judit
   Magyar zenetörténet fiataloknak a kezdetektől napjainkig / Csizmadia Mária Judit ; [grafikák Vörös Judit]. - [Győr] : M. Kultúra K., 2012. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 978-963-89304-6-0 kötött
Magyarország - zenetörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(439)(02.053.2) *** 78(439)(091)(02.053.2)
[AN 3431270]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2012.
   Debrecen város 650 éves : várostörténeti tanulmányok / szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. - Debrecen : Alföldi Ny. Zrt. Méliusz Műhelye, 2011. - 352 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 7.)
ISBN 978-963-8216-46-5 kötött
Debrecen - magyar történelem - helytörténet - várostörténet - középkor
943.9-2Debrecen"13/17" *** 943.9-2"13/18"
[AN 3432093]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2012.
   "...éltünk mi sokáig két hazában..." : tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére / szerk. Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 334 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-259-8 fűzött
Erdély - magyar történelem - emlékkönyv
943.921
[AN 3432494]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2012.
   Gádoros történetéhez / [szerk. Bárány Ferenc és Tóth László]. - Gádoros : Polgármesteri Hiv., 2012. - 143 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87276-5-7 fűzött
Gádoros - helytörténet - helyismeret
943.9-2Gádoros *** 908.439-2Gádoros
[AN 3431750]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2012.
Gyűjteményi katalógus : Aradi Ereklyemúzeum (román)
   Catalogul colecţiei de relicve : Muzeul de Relicve din Arad / [red. Kedves Gyula] ; [realizat prin coop. dintre Institutul şi Muzeul de Istorie Militară, Consiliul Judeţean Csongrád şi Complexul Muzeal Arad]. - Szeged : E-press Ny. Kft., 2012. - 2 db : ill. ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3313-4)
Muzeul de Relicve din Arad
1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9"1848/1849" *** 069(498.4-2Arad)
[AN 3415293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Lucrări grafice, fotografii, documente / [red. asociati ... Szoleczky Emese şi Závodi Szilvia]. - 318 p.
 (hibás ISBN 978-963-08-3314-1)
[AN 3433434] MARC

ANSEL
UTF-811152 /2012.
Haász János (1974-)
   Gyulaiságunk 2 : pest-budai gyulaiak : Pesti Kornél interjúkötete. - Gyula : Gyulai Hírlap Nonprofit Kft., cop. 2012. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyulai hírlap könyvek, ISSN 2062-0748)
ISBN 978-963-89092-1-3 fűzött : 1450,- Ft
Gyula - Magyarország - helyismeret - ezredforduló - interjú
929(439-2Gyula)(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 908.439-2Gyula(047.53)
[AN 3433299]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2012.
   Három falu, egy város : Jánossomorja története az évszázadok tükrében : die Geschichte von Jánossomorja im Spiegel der Jahrhunderte : kiállítás / [... összeáll. Aszt Ágnes, ... Simon Ervin, ... Szentkuti Károly ...] ; [... kiad. Jánossomorja Város Önkormányzata]. - Jánossomorja : Önkormányzat, [2012]. - 28 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16x16 cm
A Jánossomorján, 2012. okt. 18-án megnyitott azonos című állandó kiállítás vezetője. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Jánossomorja - helytörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Jánossomorja *** 069(439-2Jánossomorja)
[AN 3433212]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2012.
Három falu, egy város (német)
   Drei Dörfer, eine Stadt : die Geschichte von Jánossomorja im Spiegel der Jahrhunderte : Jánossomorja története az évszázadok tükrében : Ausstellung / [Zgest. von Ágnes Aszt, ... Ervin Simon, ... Károly Szentkuti ...] ; [... Übers. Éva Popielek] ; [Hrsg. Selbstverwaltung der Stadt Jánossomorja]. - Jánossomorja : Selbstverwaltung, [2012]. - 28 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16x16 cm
A Jánossomorján, 2012. okt. 18-án megnyitott azonos című állandó kiállítás vezetője
Fűzött
Jánossomorja - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Jánossomorja *** 069(439-2Jánossomorja)
[AN 3433303]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2012.
Hills, Ken
World history (magyar)
   Világtörténelem / [Ken Hills] ; [ford. Balázs Katalin és Cseh Károly]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2011. - 88 p. : ill., színes, részben térk. ; 32 cm. - (Novum tudástár)
Megj. "Világtörténet" címmel is
ISBN 978-963-88763-8-6 kötött
világtörténelem - ifjúsági könyv
930.9(02.053.2)
[AN 3433773]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2012.
   "Hír a dicső tettek ragyogása" : tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár kora újkori történetéből / [... szerk. Varga Szabolcs] ; [kiad. a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület és a Szigetvári Várbaráti Kör]. - Szigetvár : Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyes. : Szigetvári Várbaráti Kör, [2012]. - 228 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-08-3299-1 kötött
Zrínyi család
Magyarország - Szigetvár - helytörténet - családtörténet
943.9-2Szigetvár *** 929.52(439)Zrínyi
[AN 3434175]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2012.
Inaraja, Javier
Egipto (magyar)
   Egyiptom : térbeli mesekönyv / [ill. J. Inaraja, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-800-0 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3434037]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2012.
   Ius coronandi : katalógus az Esztergomi-Budapesti Főegyházmegye gyűjteményeinek koronázási emlékeiből rendezett kiállításhoz / [szerk. és a kiállítást rend. Hegedűs András]. - Esztergom : Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 2012. - 92 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A kiállítást Esztergomban, 2012. szept. 1 - nov. 11. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88612-5-2 fűzött
Magyarország - koronázás - magyar történelem - koronázási jelvény - keresztény művészet - kiállítási katalógus
943.9 *** 061.4(439-2Esztergom) *** 342.22(439) *** 246(439)
[AN 3431622]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2012.
Kállay Miklós (1887-1967)
   Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942-1944 / Kállay Miklós ; [a nem szerzői jegyzeteket Antal László és Borhi László, az utószót Borhi László írta]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Emlékezések, ISSN 0209-5165)
ISBN 978-963-07-9490-9 kötött : 4200,- Ft
Kállay Miklós (1887-1967)
Magyarország - miniszterelnök - második világháború - magyar történelem - memoár - történelmi forrás
943.9"1942/1944"(093) *** 32(439)(092)Kállay_M.(0:82-94)
[AN 3435811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 325, [2] p.
[AN 3435819] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 409 p.
[AN 3435820] MARC

ANSEL
UTF-811160 /2012.
Kemendy Géza (1913-1979)
   Harctéri emlékeim, 1942-1943 : a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál / Kemendy Géza ; sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Molnár András, Szabó Péter. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2012. - 319 p., XXVIII t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 71.)
Bibliogr.: p. 308-309.
ISBN 978-963-7226-71-7 fűzött : 3310,- Ft
magyar történelem - második világháború - katonatiszt - memoár
943.9"1942/1943"(0:82-94) *** 355(439)(092)Kemendy_G.(0:82-94)
[AN 3434277]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2012.
András (1940-)
   A cenki István-nap : vendégségben Széchenyi Istvánnál / Kő András. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 230 p., [4] t.fol. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 224-[231].
ISBN 978-963-203-258-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - Nagycenk - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"18"
[AN 3432973]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2012.
Kunics Zsuzsa (1963-)
   M, mint múzeum : foglalkoztató füzet gyerekeknek, a múzeum "Emberek, utak, kapcsolatok" című állandó kiállításához : barangolás a történelem korszakaiban / [írta és összeáll. Kunics Zsuzsanna, Száraz Csilla] ; [fotók Hohl Zoltán] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Thúry György Múzeum]. - Nagykanizsa : Zala M. Múz. Ig. Thúry Gy. Múz., 2012. - 26, [4] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Thúry György Múzeum (Nagykanizsa). Emberek, utak, kapcsolatok
Nagykanizsa - művelődéstörténet - magyar történelem - múzeumi kiadvány
930.85(439) *** 943.9 *** 069(439-2Nagykanizsa)
[AN 3432587]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2012.
   Kvalitársak : [beszélgetések a tehetségről] / [szerk. Soós Eszter Petronella és Vargha Márk] ; [közread. a] Bolyai Műhely Alapítvány. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2012. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87390-5-6 fűzött
Magyarország - tehetség - híres ember - interjú
929(439)(047.53) *** 159.928.22
[AN 3432815]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2012.
   Múltunk a jelenben : komlói településtörténeti konferenciák 20 éve, 1991-2011 / [szerk. Páll Lajos] ; [kiad. a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület]. - Komló : Komlói Honismereti és Városszépítő Egyes., 2011. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-156.
ISBN 978-963-08-3844-3 fűzött
Komló (Baranya megye) - helytörténet - helyismeret - konferencia
943.9-2Komló *** 061.3(439-2Komló) *** 908.439-2Komló
[AN 3433391]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2012.
Poós Zoltán (1970-)
   Állami Áruház : rögtönzések, bagatellek : [egy letűnt kor kultikus tárgyai] / Poós Zoltán ; [fotók Poós Zoltán, Szabó Zoltán, Wéber Attila]. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Collective Art, cop. 2012. - 272, [22] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-89420-2-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - humor - tárgyi néprajz - Kádár-korszak - album
930.85(439)"195/198"(084.1)(0:82-7) *** 39(439)"195/198"
[AN 3431353]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2012.
Quiz whiz: history (magyar)
   Kvízlelő : történelem : [több mint 300 kérdés és válasz, hogy próbára tedd a tudásodat] / [ford. Horony Bernadett]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2011. - 109, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5029-38-7 fűzött
történelem - teszt - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3433828]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2012.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A legnagyobb magyar próféta és szent : István király és életműve / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2011. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-2230-5 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
uralkodó - magyar történelem - 10. század - 11. század
943.9(092)István,_I.
[AN 3432266]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11168 /2012.
   Baja múltja képekben / [szerk. és a kísérőszövegeket írta Gyulavári József] ; [ford. Darócziné Vadász Erika, Lázár Enikő]. - Baja : Foto Reklámstúdió Kft., 2012-. - ill. ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-4386-7
Baja - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12) *** 943.9-2Baja(084.12)
[AN 3432456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az 1840-es tűzvésztől a II. világháború végéig. - 2012. - 136 p.
ISBN 978-963-08-4387-4 fűzött
[AN 3432452] MARC

ANSEL
UTF-811169 /2012.
Bényei Miklós (1943-)
   "Eltéphetetlen kötelék" : régi-új gondolatok a helyismereti tevékenységről / Bényei Miklós. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-10-1 fűzött
Magyarország - helyismeret - helytörténet - könyvtárügy - könyvismertetés
908 *** 930.1 *** 02(439) *** 894.511-95
[AN 3434480]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2012.
Bognár Katalin
   Afrika : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szöveg Bognár Katalin] ; [... ill. Varga Magdolna] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 12 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
keretcím: Ismerős ismeretlenek
ISBN 978-963-87923-7-2 fűzött
Afrika - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.6(02.053.2) *** 087.5
[AN 3432557]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2012.
Bognár Katalin
   Kelet-Európa és a Balkán : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szöveg Bognár Katalin] ; [... ill. Varga Magdolna] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 12 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
keretcím: Ismerős ismeretlenek
ISBN 978-963-89566-0-6 fűzött
Kelet-Európa - Balkán - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.4-11(02.053.2) *** 908.497(02.053.2) *** 087.5
[AN 3432531]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2012.
Calian, Sara
Walking London (magyar)
   Csavargások London utcáin / Sara Calian ; [ford. Kelenhegyi Péter]. - Budapest : Geographia, 2012. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-28-9 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3433171]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2012.
Cancila, Katherine
Walking New York (magyar)
   Csavargások New York utcáin / Katherine Cancila ; [ford. Straky Zoltán]. - Budapest : Geographia, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-25-8 fűzött
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3433172]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2012.
Csernátoni Duboc Sz Judith
   Afrikai csendélet : családunk élete Afrikában 1963 és 1985 között / Csernátoni Duboc Sz. Judith. - [Budapest] : [Kőrössy T.-né], 2012. - 276 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-08-4913-5 fűzött : 2000,- Ft
Afrika - helyismeret - memoár
908.6(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3432211]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2012.
Dubois, Michael
The not-for-parents travel book (magyar)
   Kis utazók nagy könyve : szülőknek nem ajánlott! : [tuti úti tippek a világ 200 országából] / Michael Dubois, Katri Hilden, Jane Price ; [ford. Németh Dorottya, Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 207 p. : ill., színes, részben térk. ; 32 cm
ISBN 978-963-09-6943-7 kötött : 6990,- Ft
helyismeret - gyermekkönyv - album
908.100(02.053.2)
[AN 3433284]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2012.
   Gyenesdiás nagyközség monográfiája. - [Gyenesdiás] : [Önkormányzat], 2007-. - 25 cm
Közread. Gyenesdiás Önkormányzata. - A 3. kötet közreadója a gyenesdiási Napközi Otthonos Óvoda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4617-8
Gyenesdiás - helyismeret
908.439-2Gyenesdiás
[AN 2785071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gyenesdiási iskola története, 1871-2011 / [szerk., írta Bertók Sándor]. - [2012]. - 583 p.
Kötött
Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Gyenesdiás)(091)
[AN 3434485] MARC

ANSEL
UTF-811177 /2012.
Henss, Rita
Frankfurt (magyar)
   Frankfurt / Rita Henss ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6086-8 fűzött : 2490,- Ft
Frankfurt am Main - útikönyv
914.30-2FrankfurtamMain(036)
[AN 3434294]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2012.
Israel (magyar)
   Izrael / [szerk. Alexia Georgiou] ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 368 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-7099-0 fűzött : 5990,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 3433356]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2012.
   Íz-lelő / [szerk. G. Fekete Éva, Báriné Kántor Magdolna]. - [Gagyvendégi] : Csereháti Településszövets., 2012. - 43 p. : ill., főként színes ; 20x21 cm. - (Múltidéző ételek ; 1.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-3260-1 fűzött
Bódva-Rakaca-völgy - helyismeret - szakácskönyv
908.439Bódva-völgye *** 641.55(083.12)
[AN 3431635]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2012.
Márki-Zay János (1943-)
   Nagybánya és hegyei : városismertető kalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2012. - 52 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 18.)
ISBN 978-963-89645-0-2 fűzött
Nagybánya - helyismeret - útikönyv
914.98-2Nagybánya(036) *** 908.498-2Nagybánya(036)
[AN 3432022]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2012.
My foldout atlas of the world (magyar)
   Az én színes világatlaszom : [ismerd meg a földrészek országait, elhelyezkedésüket, zászlóit!] : [nyitható óriás térképekkel!] / [ford. Cseh Károly]. - [Nyíregyháza] : Novum, [2012]. - 37, [5] p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm + térk.
ISBN 978-615-5029-49-3 kötött
helyismeret - földrajzi atlasz - gyermekkönyv
912(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)
[AN 3433528]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2012.
Parla, Katie
Walking Rome (magyar)
   Csavargások Róma utcáin / Katie Parla ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-26-5 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3433161]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2012.
Paschali, Pas
Walking Paris (magyar)
   Csavargások Párizs utcáin / Pas Paschali, Brian Robinson ; [ford. Kuttor Eszter]. - Budapest : Geographia, 2012. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-27-2 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3433179]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2012.
Ripley's believe it or not! (magyar)
   Hiszed vagy nem : megrázó, de igaz. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-932-8 kötött
helyismeret - művelődéstörténet - kuriózum
908.100(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 3431711]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2012.
   Táj - érték, lépték, változás / szerk. Farsang Andrea, Mucsi László, Keveiné Bárány Ilona. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2012. - 221 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Kész. Mezősi Gábor 60. születésnapja tiszteletére. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-151-0 kötött
Magyarország - tájökológia - emlékkönyv
911.5(439) *** 504.54(439)
[AN 3432204]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2012.
Vass József
   Egy virágzó közösség emlékei, életképei : mozaikok : emlékkiadás Óföldeák fennállásának 680. évfordulója tiszteletére, 1332-2012 / Vass József. - Óföldeák : [Vass J.], 2012. - 114 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4399-7 fűzött
Óföldeák - helytörténet - helyismeret
908.439-2Óföldeák *** 943.9-2Óföldeák
[AN 3431703]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2012.
Williams, Brian (1943-)
Countries of the world (magyar)
   A Föld országai / [Brian Williams] ; [ford. Balázs Katalin és Cseh Károly]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2011. - 88 p. : ill., színes, részben térk. ; 32 cm. - (Novum tudástár)
ISBN 978-963-88763-9-3 kötött
helyismeret - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
908.100(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3433810]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11188 /2012.
   2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2012. július 24. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 90 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-71-9 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3434052]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2012.
   2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályba lép: 2013. július 1. napján. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 135 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-72-6 fűzött : 890,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3434076]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2012.
   Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény : hatályos: 2012. március 2. / szerk. Szabó Zsolt. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 215 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-48-1 fűzött : 1090,- Ft
Magyarország - államjog - jogszabálygyűjtemény
342(439)(094)
[AN 3433994]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2012.
   Állam és magánjog : törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében : Budapest, 2012. június 8-9. / [rend., közread. a] Magánjogot Oktatók Egyesülete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. - [Budapest] : Magánjogot Oktatók Egyes. : PPKE JÁK, [2012]. - 78 p. ; 25 cm
Előadásösszefoglalók. - Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - magánjog - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány
347(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3432078]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2012.
Besenyei Lajos (1937-)
   Kötelmi jog : általános rész / Besenyei Lajos. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 300 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-91-6 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3435869]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2012.
   A bizalmatlanság hálójában : a magyar beteg / szerk. Muraközy László. - Budapest : Corvina, 2012. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-237.
ISBN 978-963-13-6099-8 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - bizalom - társadalmi norma - közintézmény - intézményrendszer - 21. század
35.07(439) *** 316.6(439) *** 316.754(439)
[AN 3432545]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2012.
Boóc Ádám (1978-)
   A Csődtörvény néhány lényeges kérdése, reflexiók a Csődtörvény legújabb módosítására. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 43-152. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 231.)
A sorozat 228-232. tagjai egy kötetben
Fűzött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3432326]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2012.
   Büntetőjogi jogszabálygyűjtemény : hatályos: 2012. júlis 13. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 175 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-67-2 fűzött : 990,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3434033]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2012.
   Családjog : hatályos: 2012. július 1. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 41 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-73-3 fűzött : 500,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3434003]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2012.
Csőke Andrea
   A Csődtörvény aktuális problémái / előadó Csőke Andrea. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 15-93. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 223.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3432343]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2012.
Dobrocsi Szilvia
   Büntetőeljárási jog / írta Dobrocsi Szilvia. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 193 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-79-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - büntetés-végrehajtás - eljárásjog - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094) *** 343.8(439)(094)
[AN 3434562]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2012.
   Az európai uniós jogfejlődés irányai a Lisszaboni szerződés után : válogatott tanulmányok / szerk. Vörös Imre és Horváthy Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 192 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. máj. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-173-6 fűzött : 4000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - gazdaságpolitika
341.17(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 3435879]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2012.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 17. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7302-0 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3434790]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2012.
Gál Judit
   Az egyéni cég új szabályai, törvényességi felügyeleti problémák / előadó Gál Judit. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 95-122. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 224.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
Magyarország - társasági jog - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3432352]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2012.
Ibolya Tibor
   A számítástechnikai jellegű bűncselekmények nyomozása / írta Ibolya Tibor. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-615-5107-76-4 fűzött
hacker - adatbiztonság - nyomozás
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 343.132
[AN 3433962]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2012.
   Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában : a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszéke által 2011. június 3-án megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján elhangzott előadások és a Ptk. kodifikációhoz kapcsolódó tanulmányok gyűjteménye / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka, ... Juhász Ágnes]. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2012. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Miskolci konferenciák, ISSN 2061-2532 ; 2011)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-84-6 kötött
Magyarország - polgári jog - törvényhozás
347(439) *** 340.134(439)
[AN 3434630]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2012.
Kecskés László (1953-)
   A választottbíráskodás jogi szabályozása Magyarországon / Kecskés László. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2012. - 228 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 233.)
Fűzött
Magyarország - választottbíróság - jogtörténet - jogszabálygyűjtemény
347.918(439)(094) *** 347.918(439)(091)
[AN 3432303]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2012.
Komáromi Gábor
   Az új Ptk-nak a betéti és korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó várható változásai / előadó Komáromi Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 19-28. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 229.)
A sorozat 228-232. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - társasági jog
347.72(439)
[AN 3432318]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2012.
   Kriminológia - szakkriminológia / szerk. Gönczöl Katalin [et al.]. - Budapest : Complex, cop. 2012. - 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-224-892-9 kötött
kriminológia - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 3435825]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2012.
Lomnici Zoltán (ifj.) (1980-)
   A nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatos perek legújabb tendenciái / ifj. Lomnici Zoltán és Gazsó Balázs László. - Budapest : Oriold, 2011. - VI, 350 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-45-1 fűzött
Magyarország - sérelem - kártérítés
347.513(439)
[AN 3433318]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2012.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2012. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 42 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-45-0 fűzött : 480,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3433981]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2012.
Mitnick, Kevin D. (1963-)
Ghost in the wires (magyar)
   A legkeresettebb hacker : az emberi hiszékenység sötét oldala / Kevin Mitnick, William L. Simon. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 448 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Ford. Takács Zoltán
ISBN 978-963-304-089-8 kötött : 4200,- Ft
hacker - adatbiztonság
343.721 *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8
[AN 3434754]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2012.
Mudráné Láng Erzsébet
   A közigazgatási perek a Fővárosi Bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a közelmúlt jogszabályi változásaira / előadó Mudráné Láng Erzsébet. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 123-132. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 225.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - jogi felülvizsgálat - közigazgatási határozat
342.9(439) *** 347.957(439)
[AN 3432387]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2012.
   A munka törvénykönyve, 2012 / [szerk. Kozák László]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2012. - 171 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 31.)
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3432517]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2012.
   Das neue ungarische Grundgesetz : eine Fachkonferenz der juristischen Fakultäten der Partneruniversitäten von Potsdam und Szeged über die ungarische Verfassung : Potsdam, den 7. Mai 2012 / Hrsg. Balogh Elemér. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-97-8 fűzött
Magyarország - alkotmány - konferencia-kiadvány
342.4(439) *** 061.3(430-2Potsdam)
[AN 3431937]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2012.
Nikolicza Péter
   A vezető tisztségviselők önálló poziciójának évtizedes mítosza és a magyar nemzetgazdaságot ért ezermilliárdos károk / előadó Nikolicza Péter. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 133-146. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 226.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - Németország - vállalati jog - tőketársaság - vezető alkalmazott - összehasonlító jog
347.725(439) *** 658.114.3 *** 347.725(430)
[AN 3432389]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2012.
Pál Lajos (1960-)
   A munka törvénykönyvének várható változásai / előadó Pál Lajos. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 153-310. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 232.)
A sorozat 228-232. tagjai egy kötetben
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3432328]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2012.
Pap András László (1973-)
   A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig : alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor / Pap András László. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 311 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 279-303.
ISBN 978-963-236-594-7 fűzött : 3000,- Ft
alkotmányjog - rendészet - biztonságpolitika - személyiségi jog - társadalmi struktúra
351.74(100) *** 342 *** 355.02 *** 342.7 *** 316.4
[AN 3432884]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2012.
   Pénzügyi jog / szerk. Simon István. - Budapest : Osiris, 2012-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 3434546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. átd. kiad. - 2012. - 577 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-228-9 kötött : 5680,- Ft
[AN 3434548] MARC

ANSEL
UTF-811217 /2012.
   Polgári perrendtartás : hatályos: 2012. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 147 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-74-0 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3434061]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2012.
Prugberger Tamás (1937-)
   Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel / Prugberger Tamás ; közrem. Kenderes György és Nádas György ; szerk. Zaccaria Márton Leó. - Miskolc : Novotni K. ; [Debrecen] : Lícium-Art, 2012. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-83-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - közigazgatási jog - közszolgálat - jogharmonizáció
349.2(439) *** 342.98(439) *** 349.2(4-62)
[AN 3432820]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2012.
   Reflections on European public prosecutor's office : effect of the economic crisis on the work and structure of the Prosecution Services and on the training of prosecutors in the European Union : 5th Meeting Network of the Prosecutors General of the European Union : 24-26 May 2012 / [ed. by Balázs Szabolcs Gerencsér] ; [publ. by the] Office of the Prosecutor General of Hungary. - Budapest : Office of the Prosecutor General of Hungary, [2012]. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4758-2 fűzött
Európai Unió - ügyészség - konferencia-kiadvány
347.963(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3434401]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2012.
Rózsás Eszter (1970-)
   Szabálysértés kommentár [elektronikus dok.] / Rózsás Eszter, Cserép Attila, Fábián Adrián. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Complex, 2012. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2011. szept. 15. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-295-215-4)
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343.791(439)(094)(036) *** 343.232(439)(094)(036)
[AN 3434301]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2012.
Szabó Imre (1951-)
   A polgári perrendtartás tervezett módosítása, különös tekintettel a gazdasági perekre / előadó Szabó Imre. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 29-41. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 230.)
A sorozat 228-232. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári perrendtartás
347.9(439)
[AN 3432319]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2012.
   Szülőgyilkosság Magyarországon az ezredfordulón : "jelenleg 30 éves ítéletem ülöm emberölésért, az áldozatok apám és mostohám" / szerk. Prazsák Gergő ; az Oresztész Műhely közzétételében. - Budapest : Apeiron, 2012. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89569-0-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - gyilkosság - szülő - családon belüli erőszak - bűnügyi szociológia - ezredforduló - jogeset
343.611(439)"199/200" *** 34.096(439)"199/200" *** 343.97
[AN 3434239]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2012.
Törő András
   A technikai fejlődés szakmai kihívásai a jogászok számára / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 5-17. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 228.)
A sorozat 228-232. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári eljárásjog - gazdasági jog
347.7(439) *** 347.9(439)
[AN 3432309]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2012.
Toward healing and renewal (magyar)
   A gyógyulás és megújulás felé : szimpózium a szexuális gyermekbántalmazásokról : Róma, Gergely Egyetem, 2012 / szerk. Charles J. Scicluna, Hans Zollner, David John Ayotte ; fel. szerk. Patsch Ferenc ; [ford. Szigeti-Cseke Zuzsa]. - Budapest : JTMR : Faludi F. Akad. : L'Harmattan, 2012. - 297 p. : ill. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 13.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-596-1 fűzött : 3500,- Ft
pedofília - nemi erkölcs - keresztény egyház - társadalmi kapcsolat
343.541 *** 261 *** 176
[AN 3431968]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2012.
Vékás Lajos (1939-)
   Az új Polgári törvénykönyv / előadó Vékás Lajos. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 5-14. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 222.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3432331]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2012.
Vörös Imre (1944-)
   Csoportkép Laokoónnal : a magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal / Vörös Imre. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-127. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-258-174-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - alkotmányjog - összehasonlító jog
341.17(4-62) *** 342(439) *** 340.5
[AN 3435874]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11227 /2012.
   Big brother's miserable little grocery store : studies on the history of the Hungarian secret services after World War II / ed. by György Gyarmati, Mária Palasik ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security. - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security : L'Harmattan, 2012. - 370 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-603-6 fűzött : 15 EUR
Magyarország - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak
355.40(439)"1945/198" *** 351.746.1(439)"194/198"
[AN 3432849]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2012.
Csikány Tamás (1958-)
   A szabadságharc kézi lőfegyverei, 1848-1849 : a gyutacsos tűzfegyverek története / Csikány Tamás, Eötvös Péter, Németh Balázs. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 122 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-09-7164-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - hadtörténet - kézi tűzfegyver - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
623.442.1(439)"184" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3432770]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11229 /2012.
Nemzetközi Értékelemzési Konferencia (9.) (2012) (Budapest)
   MÉT - SAVE International - EGB [elektronikus dok.] : IX. Nemzetközi Értékelemzési Konferencia : I. SAVE International Európa Konferencia : Budapest ..., 2012. április 23-24. = SHVA - SAVE International - EGB : IX. International Value Engineering Conference : I. SAVE International Europe Conference. - Szöveg. - [Budapest] : MÉT, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS Word; MS PowerPoint. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-4752-0
értékelemzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.011.47 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3432076]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2012.
Vörös Szilva
   Vezetővé válás: első mérföldkő [elektronikus dok.] / Vörös Szilva, Kasza Tamás. - Szöveg (epub : 378 KB). - Budapest : Vezetői Fitnesz Kft., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5030-8
vezetés - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 65.013
[AN 3435807]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11231 /2012.
Beranek József (1950-)
   Cukkoló [elektronikus dok.] : a tudatnyitás kulcsa : használati utasítás a tudat működéséhez / Beranek József. - Szöveg. - [Ózd] : Magánkiad., [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4790-2
 (hibás ISBN 978-963-08-4703-2)
globalizáció - civilizáció - ezoterika - elektronikus dokumentum
339.9 *** 133.25 *** 008
[AN 3432108]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2012.
   "Coopetition" : verseny és együttműködés a marketingben : a Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 18. Országos Konferencia : Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012. augusztus 30-31. : konferenciakiadvány : program és absztraktok / [... szerk. Piskóti István]. - Miskolc : ME GTK Marketing Int., 2012. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-661-995-4 fűzött
marketing - konferencia-kiadvány
658.8 *** 339.138 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3433164]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2012.
Faragó József
   Tőzsde játszmák / Faragó József. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-90-2 fűzött : 2950,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés
336.76 *** 658.152
[AN 3433977]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2012.
Francsovics Anna
   Controlling integrált elmélete és gyakorlata / Francsovics Anna ; [... kiad. az Óbudai Egyetem]. - Budapest : Óbudai Egy., 2012. - 356 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 346-356.
ISBN 978-615-5018-45-9 fűzött
kontrolling
657
[AN 3432420]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2012.
Gadó Gábor (1960-)
   A változó részvényjogi szabályozás / előadó Gadó Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2011. - p. 147-155. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 227.)
A sorozat 222-227. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - társasági jog - részvénytársaság
334.72(439) *** 658.114.45(439)
[AN 3432391]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2012.
Győrffy Ildikó (1982-)
   Effects of accessibility conditions on territorial differences : the case of Hungarian micro-regions / Ildikó Győrffy ; [transl. Tamás Csordás, Ildikó Győrffy] ; [publ. by University of Miskolc Faculty of Economics]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press, 2012. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-89.
ISBN 978-615-5216-12-1 fűzött
Magyarország - Észak-Magyarország - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz - közlekedésügy - 21. század - statisztikai adatközlés
332.1(439) *** 332.1(439.13) *** 911.3(439)"200"(083.41) *** 338.47(439)"200"
[AN 3432129]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Efficiency of land use and Europe 2020 objectives / János Lazányi ; [publ. by Westsik Vilmos Foundation for Rural Development]. - Debrecen ; Nyíregyháza : Westsik V. Found. for Rural Development, 2012. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-615-5265-02-0 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés - földhasználat
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)"201"(083.41) *** 332.3(4-62)(083.41)
[AN 3432843]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2012.
Lazányi János (1951-)
   Labour productivity in agriculture and Europe 2020 objectives / János Lazányi ; [publ. by Westsik Vilmos Foudation for Rural Development]. - Debrecen ; Nyíregyháza : Westsik V. Found. for Rural Development, 2012. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-615-5265-01-3 fűzött
Európai Unió - munkavégzés - termelékenység - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés
331.102(4-62) *** 65.011.46(4-62)(083.41) *** 63(4-62)(083.41) *** 338.48(4-62)(083.41)
[AN 3432718]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2012.
Moldicz Csaba
   A változó Európai Unió : válságról válságra / Moldicz Csaba ; [közread. az] Általános Vállalkozási Főiskola. - [Budapest] : Typotex : ÁVF, cop. 2012. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-202.
ISBN 978-963-279-672-7 fűzött : 2900,- Ft
Európai Unió - gazdasági válság - gazdasági folyamat - ezredforduló
338.124.4(100)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 3428128]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2012.
   Munkavédelmi ismeretek és módszertan a közoktatásban : oktatási kézikönyv / [szerk. Pelyhe Zoltán, Varga István] ; [kiad. az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ Dél-alföldi Szervezete]. - Békéscsaba : SZVT Kut. és Fejleszt. Közp. Dél-alföldi Szerv., 2012. - 307 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8423-94-8 fűzött
Magyarország - munkavédelem - pedagógia - útmutató
331.45(439)(036) *** 371
[AN 3433445]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2012.
Oláh János (1959-)
   Kohn, a bányász / Oláh János. - Budapest : Gabbiano Print, 2012. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89322-8-0 fűzött
Magyarország - bányászat - gazdaságtörténet - vállalkozó - zsidóság
338(091)(439)(=924) *** 622(439)(091) *** 658.1(=924)(439)
[AN 3432816]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2012.
Szabó Gábor (1942-)
   Életem és munkásságom : Debrecentől Debrecenig / Szabó Gábor ; [közread. a] Debreceni Egyetem AGTC Gazdaságtudományi és Vidékfejlesztési Kar Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Debrecen : DE AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejleszt. Kar Ihrig K. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Isk., 2012. - 178 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-178.
ISBN 978-615-5183-23-2 kötött
Szabó Gábor (1942-)
Magyarország - közgazdász - mezőgazdaság - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
330(439)(092)Szabó_G. *** 338.43 *** 012Szabó_G.
[AN 3434356]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2012.
Szabó Zsolt (1979-)
   Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe / Szabó Zsolt. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 221 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
ISBN 978-615-5107-75-7 fűzött
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügyi támogatás - gazdasági integráció - 21. század
339.923(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 3433949]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2012.
Szegedi Károly
   Álláskeresők könyve : hogy jól csináld! / Szegedi Károly. - Budapest : Oriold, 2012. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9771-67-3 fűzött : 2700,- Ft
álláskeresés
658.353.5
[AN 3433326]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2012.
   Turizmusökológia : zöldülő turizmus, fenntartható turizmusfejlesztés / Dávid Lóránt [et al.]. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2012. - 236 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-12-6 fűzött
turizmus - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia
338.48 *** 504.03
[AN 3432939]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2012.
Vörös Szilva
   Lehetetlen küldetés [elektronikus dok.] : a kintlévőségkezelés alapvető kézikönyve / Vörös Szilva. - Szöveg (epub : 192 KB). - Budapest : Best Capital Kft., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5029-2
Magyarország - kötelmi jog - forgóeszköz-gazdálkodás - követelés - útmutató - elektronikus dokumentum
336.717.111.77(036)
[AN 3435798]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11247 /2012.
   80 éves a Bajcsy-Zsilinszky Kórház : [1932-2012] / [szerk. Jermendy György, Szabadka Hajnalka]. - Budapest : Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőint., 2012. - 152 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-0848-06-0 fűzött
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
Budapest - kórház
364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3431997]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2012.
   Alapellátás és szakellátás együttműködése a gyermekegészségügy területén : tudományos konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2011. október 14. / [szerk. Jávorné Erdei Renáta, Nagy Edit Tünde]. Együttműködési területek a krónikus betegek ellátásában és gondozásában : tudományos konferencia absztrakt kötet : 2012. szeptember 28. / [rend.] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. - [Nyíregyháza] : DE Eü. Kar, [2012]. - 80, 34 p. : ill. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-472-7 fűzött
Magyarország - egészségügy - gyermekgyógyászat - intézményrendszer - egészségügyi ellátás - konferencia-kiadvány
364.444(439) *** 616-053.2 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3431612]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2012.
Hermann Zsuzsa
   Behálózott Psyche : fejezetek a www.psychekozosseg.hu életéből / Hermann Zsuzsa ; [közread. a] Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2011. - 282 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9771-47-5 fűzött
lelki segély - portáloldal - fórum
364.442.8 *** 681.324Internet *** 364.465
[AN 3433345]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2012.
   Reflective recovery : health learning in twelve step communities / Marta B. Erdos [et al.]. - Budapest : Oriold, 2011. - [8], 217 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-50-5 fűzött
Magyarország - szenvedélybetegség - pszichoterápia - egészségügyi rehabilitáció
364.272(439) *** 615.851 *** 613.81/.84 *** 364.048.6(439)
[AN 3433313]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2012.
   A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában : a Magyar ILCO Szövetség 2011-es konferenciájának válogatott, lektorált tanulmányai / Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla szerk. - Budapest : Oriold, cop. 2012. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészség rehabilitációs füzetek, ISSN 2062-3658 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-60-4 fűzött : 1200,- Ft
orvosi rehabilitáció - szociális rehabilitáció - csoportterápia
364.048.6 *** 615.851.3 *** 615.851.6
[AN 3433353]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2012.
   Terepgyakorlati kézikönyv tereptanárok és szociálpedagógia szakos hallgatók számára / [... szerzői Baracsi Ágnes et al.]. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, [2012]. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5097-48-5 fűzött
szociális munka - gyakorlati képzés - egyetemi tankönyv
364.62(075.8) *** 378.147.88
[AN 3434080]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11253 /2012.
   50 éves a felsőfokú mezőgazdasági oktatás Hódmezővásárhelyen [elektronikus dok.] : [1962-2012] / szerk. Bodnár Károly, Hódiné Szél Margit, Palotás János ; kiad. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Interaktív multimédia. - Hódmezővásárhely : SZTE Mezőgazd. Kar, 2012. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-168-8
Szegedi Tudományegyetem. Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - felsőoktatás - agrártudomány - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
378.663(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3434040]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában / Barsi Ernő ; [a rajzokat kész. Borbély Károly]. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-87092-7-8)
magyar néprajz - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.839(072)
[AN 3431226]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2012.
Bodóczky István (1943-)
   Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről / Bodóczky István ; [közread. a] VKFA. - Budapest : VKFA, 2012. - 159 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4347-8 fűzött
művészetpedagógia - vizuális nevelés - vizuális művészet
37.036 *** 7.017
[AN 3434097]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2012.
   Évkönyv, 1991-2011 / [szerk. Kőrösiné Merkl Hilda] ; [közread. a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium]. - Budakeszi : Prohászka O. Kat. Gimn., 2012. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi)
Budakeszi - gimnázium
373.54(439-2Budakeszi)
[AN 3434748]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2012.
Hegedűs Gábor
   Szentlőrinc okán / Hegedűs Gábor. - Kecskemét : Reálstúdió Bt., 2012. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4708-7 fűzött
Szentlőrinc - reformpedagógia - alternatív iskola
37.018.58(439-2Szentlőrinc) *** 371.4(439)
[AN 3434145]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2012.
Kovács Barbara
   Csináld, mutasd, mondd! : részképesség-fejlesztő feladatok és játékok a kompetenciaalapú óvodai és iskolai oktatáshoz, neveléshez / Kovács Barbara. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 88 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-5029-75-2 fűzött
képességfejlesztés - kompetencia - fejlesztő játék
37.02 *** 371.322.6
[AN 3434786]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2012.
   "Merre tart a felnőttképzés?" : Felnőttképzési Konferencia : Kaposvár, 2012. október 12. : absztraktfüzet / [szerk. Belovári Anita] ; [rend., kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2012. - 44 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9821-53-8 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
374.7(439)"200/201" *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3432904]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2012.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Der Erziehungstest - 111 Fragen und Antworten (magyar)
   Nevelési kérdezz-felelek : 111 kérdés és válasz / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-965-8 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3434346]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2012.
Szabó Alfréd
   Kisdedóvó a város szélén : adalékok a ceglédi Széchenyi úti óvoda történetéhez / [írta, szerk. Szabó Alfréd] ; [kiad. a Lur-kó-pé Alapítvány]. - Cegléd : Lur-kó-pé Alapítvány, 2012. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4841-1 fűzött
Széchenyi úti Óvoda (Cegléd)
Cegléd - óvoda
373.24(439-2Cegléd)
[AN 3432073]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2012.
   A Széchenyi István Egyetem képzési kínálatbővítésének igényfelmérése az észak-dunántúli középiskolások körében / szerzők Rámháp Szabolcs [et al.] ; [kiad. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2012. - 109, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-7175-71-8 fűzött
Észak-Dunántúl - továbbtanulás - felsőoktatás - középiskolás - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
37.048 *** 378(439) *** 373.5(439Észak-Dunántúl)
[AN 3430024]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2012.
Terjék László (1963-)
   A Tormay Béla Szakkollégium története, 2002-2012 / írta Terjék László és Csizmazia Zoltán. - [Debrecen] : DE AGTC Tormay B. Szakkollégium, 2012. - 166 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4178-8 kötött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Tormay Béla Szakkollégium
Debrecen - szakkollégium - egyetem - agrártudomány - történeti feldolgozás
378.187.5(439-2Debrecen)(091) *** 378.663(439-2Debrecen)
[AN 3434379]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11264 /2012.
Edwards, Sally (1947-)
Be a better runner (magyar)
   Futók kézikönyve : kezdőknek és haladóknak : forradalmian új, tudományosan bizonyított edzésmódszerek / Sally Edwards, Carl Foster, Roy M. Wallack ; [ford. Turcziné Soós Éva] ; [fotó Matthew Modoono]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 231 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7041-9 fűzött : 5990,- Ft
futás - edzés
796.422
[AN 3433332]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2012.
Fazekasné Majoros Judit (1964-)
   A képeslap világa : képekben őrzött múlt : vezető a Zempléni Múzeum állandó kiállításához / [... szövegét írta és a képeket vál., ... rend. Fazekasné Majoros Judit] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság]. - Szerencs ; Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2011. - 44 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött
Zempléni Múzeum (Szerencs). A képeslap világa
Szerencs - képes levelezőlap - múzeumi katalógus
796.5(439) *** 069(439-2Szerencs)
[AN 3432720]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2012.
Grez, Marcela
1000 pegatinas chicas con estilo (magyar)
   Menő csajok 1000 matricája / [terv. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 48 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-310-9 fűzött
nők egészsége - kozmetika - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 613.99 *** 646.7
[AN 3432564]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2012.
   Gyergyó-Szent-Miklós : pillanatok / [... szerk. ... Madaras Csaba]. - Budapest : Nemere-Print, [2012]. - [58] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4254-9 kötött
Gyergyószentmiklós - helyismeret - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 908.439.21-2Gyergyószentmiklós(084.1)
[AN 3431679]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2012.
Katics László
Az erőedzés biomechanikája, mozgásanyaga és módszerei (angol)
   Strength training : biomechanics, exercises & methods / László Katics, Dénes Lőrinczy ; [... transl. Andrea Ember]. - Budapest : Akad. K., cop. 2012. - 255 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-963-05-8999-4 kötött
body building - edzés
796.894.015
[AN 3434791]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2012.
   London 2012 : a XXX. Nyári Olimpiai Játékok könyve / szerk. Margay Sándor, Pataki Gábor. - Budapest : Aréna 2000, 2012. - 271 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9974-77-7 kötött : 7980,- Ft
Nyári Olimpiai Játékok (30.) (2012) (London)
London - olimpia - 21. század - album
796.032(410-2London)"2012"
[AN 3432848]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2012.
Novotny László (1941-)
   Magyar kajakok és kenuk fából / Novotny László. - Budakalász : Szerző, 2012. - 99 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4756-8 fűzött
Magyarország - Dánia - kajak - kenu
797.122(439) *** 685.7(439) *** 797.122(489) *** 685.7(489)
[AN 3433426]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2012.
Sey Gábor (1952-)
   Budoka nagara no michi kiko no do [elektronikus dok.] = Az út, amin a harcosnak haladnia kell : jegyzetek az útról / Watakushi Ningen. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - Pécs : Virágmandula Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-02-3
ázsiai küzdő- és védősport - szakkifejezés - ázsiai nyelvek - magyar nyelv - szakszótár - elektronikus dokumentum
796.853.26(038) *** 801.323=95=945.11
[AN 3435928]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2012.
Sey Gábor (1952-)
   A shotokan karate útja [elektronikus dok.] / Sey Gábor, Morvay-Sey Kata. - Szöveg (pdf : 12.2 MB). - Pécs : Virágmandula Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106646. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-01-6
karate - elektronikus dokumentum
796.853.26
[AN 3435930]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2012.
Thurn-Rumbach István
   Erdélyi szarvasok és medvék nyomában / Thurn-Rumbach István. - Szeged : Lazi, 2012, cop. 2011. - 236, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-138-3 kötött : 2500,- Ft
Kárpátok - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(498.4)(0:82-94)
[AN 3436126]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2012.
Török András Mátyás (1941-)
   Pókhálók : Aggtelektől Zsámbékig vadásztam / Török András Mátyás ; [kiad. a] Nimród Alapítvány, [a Nimród Vadászújság ...]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2012. - 143 p., [30] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9783-29-4 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(439)(0:82-94)
[AN 3434026]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11275 /2012.
Bede Béla
Magyar szecessziós építészet (orosz)
   Vengerskaâ arhitektura Ar Nuvo / Bela Bede ; [fot. Zoltán Bagyinszki]. - Budapest : Corvina, 2012. - 357 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6097-4 kötött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - építészet - szecesszió
72.035.93(4-191) *** 72.035.93(439) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3432803]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2012.
Bloch Olga (1953-)
   Barwy i konstrukcje = Színek és konstrukciók = Colors and konstruktions[!constructions] / Olga Bloch, Viktor Bloch ; [reżyserzy ... Olga Bloch, Viktor Bloch, Virágh József] ; [... red. katalogu ... Konrad Sutarski] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2012. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. szept. 26 - nov. 30. között tartották
ISBN 978-963-89548-2-4 fűzött
Magyarország - festőművész - lengyelek - belsőépítészet - építész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(=854)(092)Bloch,_O. *** 72(439)(092)Bloch_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3431258]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2012.
Böröcz András (1956-)
   Beszélgetés Böröcz Andrással és Roskó Gáborral Erdély Miklósról, az Indigo-ról.. : Alkotókert, Pilisszentkereszt, 2012. július 11. / [... szerkesztésében közrem. Angelus Iván et al.]. - [Budapest] : [Új Előadóművészeti Alapítvány], 2012. - 22 p. ; 15x15 cm. - (Reflektív füzetek, ISSN 2063-7403 ; 3.)
ISBN 978-963-08-4869-5 fűzött
Erdély Miklós (1928-1986)
Indigo Csoport
Magyarország - művész - művészcsoport - művészeti élet - 20. század - Kádár-korszak - interjú
7(439)(092)Erdély_M. *** 061.2(439)Indigo *** 7(439)"197/198"(047.53)
[AN 3431888]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2012.
Mau (angol)
   Cà Mau : porcelain from a shipwreck / [text] Szonja Andrea Buslig ; [ed. Zsuzsanna Renner]. - Budapest : Camau Porcelán Befektetési és Kiállításszervezési Kft., 2012. - 61 p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2012. ápr. 14 - jún. 8. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-4276-1 fűzött
Kína - Magyarország - porcelánművészet - magángyűjtemény - 18. század - kiállítási katalógus
069.017(43)Zelnik_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 738.1(510)"17"
[AN 3432186]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2012.
Corfee, Stephanie (1974-)
Fashion design workshop (magyar)
   Így alkothatsz saját divatkollekciót! : [stílustervek és rajzötletek lépésről lépésre leendő divattervezőknek] / Stephanie Corfee ; [... ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Officina '96, cop. 2012. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5065-27-9 fűzött
divattervezés - rajzművészet - művészet technikája
741.02 *** 687.01:745
[AN 3431683]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2012.
Csányi Viktor (1984-)
   A hódmezővásárhelyi ortodox templom története és kincsei : kiállítás a hódmezővásárhelyi szerb ortodox templomban : kiállításvezető / Csányi Viktor. - Hódmezővásárhely : [Önkormányzat], 2012. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-89550-2-9 fűzött
templom - ortodox egyház - magyarországi szerbek - keresztény művészet - templomi berendezés - kiállítási katalógus
726.54(439-2Hódmezővásárhely) *** 75.046.3 *** 247 *** 281.961(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3432009]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2012.
Czeglédi Júlia (1952-)
   Czeglédi Júlia. - [Budapest] : Czeglédi J., [2012]. - [20] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Czeglédi_J.
[AN 3433105]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2012.
Doudous, animaux & poupées (magyar)
   Puha állatkák, babák : 60 horgolt és kötött modell / [... összeáll. Marie-Noëlle Bayard és Frédérique Alexandre] ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Mérték, 2012. - 187, [5] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5113-54-3 fűzött
textilkötés - horgolás - foglalkoztatókönyv
746.42 *** 746.43 *** 379.826
[AN 3432304]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2012.
Ducki, Krzysztof (1957-)
   3 D / Krzysztof Ducki, Tomek Ducki, Witek Ducki ; [a kiállítást rend. ... Virágh József, Krzysztof Ducki] ; [kiad. a ... Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múz. és Lvt., 2011. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2011. okt. 7 - dec. 1. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-08-1379-2 fűzött
Lengyelország - Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(438)(092)Ducki,_K. *** 73/76(439)(092)Ducki,_T. *** 73/76(439)(092)Ducki,_W. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3431234]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2012.
   Építő játékok : kreatív építészeti foglalkozások gyermekek részére / [szerk. Kovács Ildikó] ; [közread. a] Magyar Építész Kamara. - Budapest : M. Építész Kamara, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-88386-7-4 fűzött
építészet - játék - gyermekkönyv
72(02.053.2) *** 371.382
[AN 3433679]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2012.
Fajcsák Györgyi
   Fehér arany, mohamedánkék és hamvas őszibarack : kínai kerámiák a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében II. / Fajcsák Györgyi ; [fotók Sulyok Miklós, Balázs Ferenc]. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2011. - 299 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 978-963-87548-8-2 fűzött
Kína - Magyarország - kerámiaművészet - múzeumi gyűjtemény - múzeumi kiadvány
069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc *** 738(510)"16/19"
[AN 3431488]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2012.
Glass, Ingo (1941-)
   Ingo Glass és Magyarország : életrajzi és művészeti kapcsolatok : Nyitott terek szoborkiállítás : 2012. szeptember 22 - október 23., Zichy Kastély, Sárszentmihály. - [Budapest] : G. Glass, [2012]. - 169 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-08-4731-5 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4731-05)
Németország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(430)(092)Glass,I. *** 061.4(439-2Sárszentmihály)
[AN 3431434]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2012.
Glass, Ingo (1941-)
   Ingo Glass : Kunsthaus Rehau, IKKP, Mai 2012, Glaspavillon Rheinbach, Juli 2012 / [Kurator und Katalog Ingo Glass] ; [Red., Bearb., Grafik ... Krista Glass]. - [Budapest] : G. Glass, [2012]. - 57 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-08-3730-9 fűzött
Németország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(430)(092)Glass,I. *** 061.4(430-2Rheinbach)
[AN 3431453]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2012.
   Károlyi & Windischgrätz : múzeumi munkafüzet gyermekeknek / [szerk., rajz Kuzsmiczki Eszter] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2012. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-03-1 fűzött
Sárospatak - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Sárospatak) *** 087.5
[AN 3433177]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2012.
Kiss Ilona (1955-)
   Tíz éves a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe a budai várban : [Várnegyed Galéria, Budapest ..., 2012. 08. 30 - 2012. 09. 15.] = Bücherfest in Budavár = Fête du livre à Budavár / Kiss Ilona. - [Budapest] : [Kiss I.], 2012. - 31 p. : ill., színes ; 12x17 cm
A kiállítást "Budavár" címmel rendezték
ISBN 978-963-08-4505-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Kiss_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3434831]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2012.
Lukoviczky Endre (1939-)
   Űr - város : Lukoviczky Endre festőművész kiállítása : Barcsay Iskola Galéria, Szentendre ..., 2012. január 20 - február 3. / [... rend. Bálint Ildikó]. - Szentendre : BIG, [2012]. - 15 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Borítócím: Lukoviczky Endre. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lukoviczky_E. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3434612]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2012.
   Miszla Art : II. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion, 2012 : II. International Art Symposium / [... kurátorai Nagy Gábor és Nádas Alexandra]. - [Budapest] : [Makay Kft.], cop. 2012. - 33 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A szimpozion vándorkiállításának katalógusa
ISBN 978-963-08-4187-0 fűzött
Európa - képzőművészet - vándorkiállítás - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(4)"200/201" *** 061.4(439)"201"
[AN 3434594]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2012.
Moholy-Nagy László (1895-1946)
   Moholy-Nagy László : the art of light : Ludwig Múzeum ..., 2011. 06. 09 - 09. 25. / [kurátor ... Oliva María Rubio] ; [szerk. ... Oltai Kata]. - Budapest : Ludwig Múz., [2011]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-28-6 fűzött
Moholy-Nagy László (1895-1946)
fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(100)(=945.11)(092)Moholy-Nagy_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3432160]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2012.
Morvay, Gabriel (1934-1988)
   Ponowny powrót do kraju nigdy niewidzianego = Új visszatérés a soha nem látott hazába / Gabriel Morvay ; [reżyser ... Virágh József] ; [red. katalogu ... Sutarski Konrad, Virágh József] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2012. - 12 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. ápr. 23 - jún. 15. között tartották
ISBN 978-963-89548-0-0 fűzött
Lengyelország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(438)(092)Morvay,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3431250]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   Alámerült Atlantiszom / Móser Zoltán. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011-2012. - 3 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89304-3-9 fűzött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 930.85(439) *** 908.439
[AN 3431509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Értől a Szeretig. - 2011. - 253 p.
ISBN 978-963-89304-4-6
[AN 3431514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Carnuntumtól Muzsalyig. - 2012. - 212 p.
ISBN 978-963-89304-8-4
[AN 3431517] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A középkori Magyarország premontrei emlékei. - 2012. - 147 p.
ISBN 978-963-89304-9-1
[AN 3431524] MARC

ANSEL
UTF-811295 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   Időbezárva / Móser Zoltán. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 88 p. : ill. ; 17x20 cm
ISBN 978-963-89304-1-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 3431219]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2012.
Simon Ferenc (1922-)
   Kilencven év = Ninety years / Simon Ferenc ; [... kiad. a Szolnoki Művészeti Egyesület]. - Szolnok : Szolnoki Műv. Egyes., 2012. - [24] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88226-3-5 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Simon_F.
[AN 3432715]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2012.
Surányi Miklós (1976-)
   Display : [... Trafó Gallery, January 12 - February 26, 2012] / Miklós Surányi. - [Budapest] : Trafó Gallery, cop. 2012. - [45] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Surányi_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3434604]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2012.
Szabolcs Péter (1942-)
   Szabolcs Péter / [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2012. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7205-68-2 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szabolcs_P.
[AN 3434272]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2012.
Szűcs Margit, B. (1923-2006)
   Reneszánsz / B. Szűcs Margit. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 328 p. : ill. ; 23x25 cm. - (Az építészet története ; 5.)
Bibliogr.: p. 316-320.
ISBN 978-963-9968-37-0 kötött : 4800,- Ft
Európa - építészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
72(4)"14/16" *** 72.034
[AN 3435804]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2012.
Tolnay Imre (1968-)
   Húsz év lenyomata(i) IV : [grafikák, 1991-2011] : [Kondor Béla Galéria, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2011 november] : [Petőfi Sándor Művelődési Ház, Győr, 2012. március] / Tolnay Imre ; [kiad. a Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Vámosszabadi] : Harmónia Műv. Közp. Nonprofit Közhasznú Kft., [2011]. - [34] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [35].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89304-7-7)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Tolnay_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2011" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3431227]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2012.
Trojan Marian József (1931-)
   80 lat w służbie piękna = 80 év a művészet szolgálatában = 80 years of service to beauty / Marian Józef Trojan ; [reżyser ... Virágh József] ; [... red. katalogu ... Konrad Sutarski] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2011. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2011. dec. 16 - 2012. febr. 15. között tartották
ISBN 978-963-08-1380-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - nemzetiség - lengyelek - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(=854)(092)Trojan,_M.,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3431246]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2012.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (59.) (2012) (Hódmezővásárhely)
   59. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2012. október 7 - december 2. / [a kiállítás kurátora Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Imre]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., [2012]. - 108 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-26-0 fűzött
Magyarország - Hódmezővásárhely - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3431925]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2012.
Wehner Tibor (1948-)
   "Kép"-et festeni : gondolatok Szalai Zoltán festőművész életművéről = Painting a picture : thoughts about the art of Zoltán Szalai / Wehner Tibor ; [ford. Békés Fruzsina]. - Budapest : Árgyélus, 2012. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Szalai Zoltán. - Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-89431-1-8 kötött : 3700,- Ft
Szalai Zoltán (1919-1995)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szalai_Z.
[AN 3432463]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2012.
   Zugló öröksége / [szerk. Buza Péter] ; [fotó ... Sebestyén László] ; [a függeléket összeáll. Millisits Máté] ; [közread. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Herminamező Polgári Köre ...]. - [Budapest] : Zugló Önkormányzata : Herminamező Polgári Köre, 2012. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Az előszó és az utószó német és angol nyelven is
ISBN 978-963-08-4912-8 fűzött
Budapest. 14. kerület - építészet - fényképalbum
72(439-2Bp.XIV.)(084.12)
[AN 3434293]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11305 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   A "hallott szó" nyomában / Barsi Ernő. - 2. jav. kiad. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88075-2-6 fűzött
magyar néprajz - népzene - előadóbeszéd
78.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3431236]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   A hegedűjáték / Barsi Ernő. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89304-0-8 kötött
hangszeroktatás - hegedűjáték
681.817.1 *** 78.071.5
[AN 3431242]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   Népzenei hagyományok Csornán : "Kivirágzott a csornai erdő" / Barsi Ernő ; [... fényképeit Barsi Ernő kész.]. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88075-0-2)
Csorna - magyar néprajz - népzene
78.031.4(=945.11)(439-2Csorna)
[AN 3431230]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   "Erre leltem földnek nyomát..." : Kodály Zoltán életéről, műveiről - a hagyományról, a múltról és a történelemről / Móser Zoltán. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011. - 207 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88865-8-3 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zenetudós - magyar néprajz - népzene - 20. század
78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 78.031.4(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3431260]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2012.
Viszlai Sándor
   Kör, kör, ki játszik? : zenekuckó : foglalkoztatókönyv CD-vel / Viszlai Sándor, Viszlainé Kovács Erika ; [... Kovács Katalin graf. ...]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 47 p. : ill., színes, részben kotta ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5029-74-5 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 3432608]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11310 /2012.
   Hogyan támogassunk fiatal koreográfusokat? : beszélgetés művészekkel, támogatókkal, menedzserekkel : Trafó, 2012. május 29. / [... szerkesztésében közrem. Angelus Iván et al.]. - [Budapest] : [Új Előadóművészeti Alapítvány], cop. 2012. - 26 p. ; 15x15 cm. - (Reflektív füzetek, ISSN 2063-7403 ; 2.)
ISBN 978-963-08-4868-8 fűzött
Magyarország - táncművészet - 21. század - koreográfia - kerekasztal-beszélgetés
793.3.02(439)(047.53)
[AN 3431887]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2012.
   Körkérdés táncosoknak : a Budapest Kortárstánc Főiskola rendezvénye : BUTI Tábor, Shaolin falu, 2012. augusztus 1. / [... szerkesztésében közrem. Angelus Iván et al.]. - [Budapest] : [Új Előadóművészeti Alapítvány], cop. 2012. - 26 p. ; 15x15 cm. - (Reflektív füzetek, ISSN 2063-7403 ; 4.)
ISBN 978-963-08-4870-1 fűzött
Magyarország - táncművész - 21. század - interjú
792.8(439)(092)(047.53)
[AN 3431893]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2012.
   Kortárstánc szakmai délután : konferencia a tehetséggondozásról : Trafó próbaterem, 2012. május 29. : a Budapest Kortárstánc Főiskola rendezvénye / [... szerkesztésében közrem. Angelus Iván et al.]. - [Budapest] : [Új Előadóművészeti Alapítvány], cop. 2012. - 24 p. ; 15x15 cm. - (Reflektív füzetek, ISSN 2063-7403 ; 1.)
ISBN 978-963-08-4867-1 fűzött
Magyarország - táncművészet - 21. század - kerekasztal-beszélgetés
793.3(439)(047.53)
[AN 3431883]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2012.
   Proceedings of the ICTM Study Group on Etnochoreology symposia, 1988-2008 [elektronikus dok.] / compil. and ed. by Elsie Ivancich Dunin, László Felföldi ... - Szöveg. - [Budapest] : [MTA ZTI], cop. 2011. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet. - Címváltozat: ICTM International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology : proceedings, 1988-2008. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-88451-8-4 műanyag tokban
néptánc - táncelmélet - konferencia - elektronikus dokumentum
793.3(100) *** 394.3(=00) *** 061.3(100)
[AN 3432125]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2012.
Tóth Dénes (1950-)
   Színházi szisztémák a rendszerváltozástól napjainkig, 1989-2011 / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2012. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 3.)
ISBN 978-963-239-079-6 fűzött
Debrecen - ezredforduló - színielőadás - színházi kritika
792.091(439-2Debrecen)"198/201"
[AN 3432811]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2012.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Színre visszük a nyarat! : a Kőszegi Várszínház első harminc éve, 1982-2011 / Tóthárpád Ferenc ; [interjúk, kis színesek, visszaemlékezések Lőkös Ildikó] ; [közread. a] Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2012. - 220 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4333-1 kötött
Kőszeg - színháztörténet - színházművészet
792(439-2Kőszeg)
[AN 3434259]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11316 /2012.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk németül? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna, Tamássyné Bíró Magda. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2001. - 251 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Német
ISBN 978-963-19-3816-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3434687]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2012.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német alapfok : [B1] / Babári Ernő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 189, [2] p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-03-8 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3433152]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2012.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Babári Ernő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 191 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-05-2 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3433157]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2012.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német alapfok : [B1] / Babári Ernő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 135 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-04-5 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3433076]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2012.
Bényei Ágnes
   Helynévképzés a magyarban / Bényei Ágnes. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 134 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 26.)
Bibliogr.: p. 123-132.
ISBN 978-963-318-242-0 fűzött
magyar nyelv - földrajzi név - szóalkotás
809.451.1-311 *** 809.451.1-541.1
[AN 3432502]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2012.
Bosquet, Michèle
   Quartier libre 2 : livre de l'élève et cahier d'exercices / [aut. Michèle Bosquet, Yolanda Rennes, Marie-Françoise Vignaud] ; [átd. Baranyi Beatrix, Juhász Anikó]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2011. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD, DVD, füzet
ISBN 978-963-9641-85-3 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3434531]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2012.
Bridges, Claire P.
   Magical world 2 : workbook / Claire P. Bridges ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2012. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-67-0 fűzött
angol nyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3434528]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2012.
   Dekiru 2 : japán nyelvkönyv = Dekiru 2 / [szerzők Kiss Sándorné et al.] ; [közread. a Japán Alapítvány]. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Japán Alapítvány, 2012. - 227 p. : ill., színes ; 29 cm + mell. (72 p.)
ISBN 978-963-19-6443-1 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11
[AN 3432500]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2012.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Arbeitsbuch 2 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 203 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-47-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3434537]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2012.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Lehrbuch 2 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2005. - 123 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-46-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3434535]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2012.
Erdőfyné Rieder Edina
   Das ABC-Haus : Arbeitsheft 1 / von Edina Rieder ; [... Mitarb. von Vera Galambos]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2008. - 63 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-9023-07-9 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3434540]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2012.
Erdőfyné Rieder Edina
   Das ABC-Haus : Arbeitsheft 2 / von Edina Rieder ; [Ill. ... Éva Kelemen]. - Budapest : Klett, 2012, cop. 2008. - 64 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-9023-23-9 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 3434543]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2012.
Goto Fumiyo
   Hiragana és katakana : japán írás munkafüzet = Hiragana - katakana renshūchō / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Jav. kiad. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2012. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4862-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-08-4862-6)
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3434545]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2012.
Goto Fumiyo
   Kezdő kandzsi II : japán írás munkafüzet = Kiso kanji renshūchō II / [szerző Goto Fumiyo, Kiss Sándorné] ; [közread. a Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága]. - Budapest : Mo. Japánnyelv-oktatók Társ., 2012. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88586-3-4 fűzött
 (hibás ISBN 963-88586-3-4)
japán nyelv - írásrendszer - példatár
809.56(076)=945.11
[AN 3432496]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2012.
Hegyi Boglárka (1967-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Hegyi Boglárka, Hornung Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 190 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-06-9 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3433086]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2012.
Hill, David A.
   Magical world 1 : student's book / David A. Hill ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2012. - 147 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-64-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3434525]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2012.
Hill, David A.
   Magical world 2 : student's book / David A. Hill ; [ill. Laszlovszky Zsófia]. - Budapest : Klett, 2012. - 141 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-65-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3434526]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2012.
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina
   ECL : Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung : Deutsch - Stufe C1, Oberstufe : Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen / [szerzők Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, Metz Éva]. - Újrany. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2010 [!2012]. - 160 p. : ill. ; 24 cm + CD
borító- és gerinccím: Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung
ISBN 978-963-87846-8-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3434710]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2012.
Hungarian Society for the Study of English. Conference (10.) (2011) (Piliscsaba)
   HUSSE10-Linx [elektronikus dok.] : proceedings of the HUSSE10 Conference : 27-29 January 2011 : linguistics volume / ed. by Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry and Rita Mészárosné Kóris. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Debrecen : HUSSE, 2011
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Piliscsabán tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105956. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-2794-2
angol nyelv - nyelvészet - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
802.0 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 3421135]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2012.
Hungarian Society for the Study of English. Conference (10.) (2011) (Piliscsaba)
   HUSSE10-LitCult [elektronikus dok.] : proceedings of the HUSSE10 Conference : 27-29 January 2011 : literature & culture volume / ed. by Kinga Földváry, Zsolt Almási and Veronika Schandl. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - Debrecen : HUSSE, 2011
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Piliscsabán tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105957. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-2793-5
anglisztika - angol irodalom története - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
802.0 *** 820(100)(091) *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 3421164]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2012.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Budapest : Akad. K., 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3434502]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2012.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol alapfok : [B1] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 143 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9357-97-6 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3433160]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2012.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol alapfok : [B1] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 134 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-00-7 fűzött : 2590,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3433099]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2012.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3704-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3434688]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2012.
Németh Ervin (1961-)
   21 English topics : [21 témakör az angol érettségihez, alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgához] : [A2, B1, B2, C1] / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, [2010]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3056917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 3. - cop. 2012. - p. 223-364.
ISBN 978-963-88330-8-2 fűzött : 1900,- Ft
[AN 3433056] MARC

ANSEL
UTF-811341 /2012.
Niemann, Rita Maria
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Sprachtraining / von Rita Maria Niemann ; [Ill. Andreas Terglane, Laurent Lalo]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm + mell. (8 p.)
ISBN 978-963-261-178-5 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3432200]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2012.
Rácz Edit
   Hungarian language and culture : a coursebook for beginners / Edit Rácz. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 116 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-318-244-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3433071]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2012.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level B2 : book 3 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Viszlai-Nagy Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2012. - 264 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD, 7 mell.
ISBN 978-963-88983-7-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 3434345]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2012.
Szabó Szilvia
   ECL examination topics : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Vereczkei Nóra. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2012. - 230 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD, 7 mell.
ISBN 978-963-88938-9-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 3434337]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2012.
   Szleng és lexikográfia / szerk. Szabó Dávid és Kis Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 209 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-240-6 fűzött
rétegnyelv - magyar nyelv - lexikográfia - szlengszótár
809.451.1-086.2 *** 801.3 *** 802/809-086.2
[AN 3432404]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2012.
Tomasovszky Orsolya
   Mintaszövegek a középszintű nyelvvizsgára francia nyelvből / Tomasovszky Orsolya. - Budapest : Révai Digitális K., cop. 2012. - 83 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-081-9 fűzött
francia nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
804.0(079.1)=945.11
[AN 3433048]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2012.
Varga Márta, H. (1959-)
   Formák és funkciók : morfoszintaktikai eszközök és grammatikai jelentések vizsgálata / H. Varga Márta ; a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar ... kiadványa. - Budapest : KRE BTK : Patrocinium, 2012. - 326 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303-322.
ISBN 978-615-5107-63-4 fűzött
nyelvészet - szemantika
80 *** 801.5
[AN 3434308]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2012.
Weisz György
   Speak simply B2! : angol szóbeli érettségire és nyelvvizsgára (telc, ECL) : vita és érvelés, képleírás és témakifejtés / Weisz György ; [ill. Falcione Sarolta]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-261-127-3 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3432195]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11349 /2012.
   Contacts and contrasts: North-South, East-West in literature, culture, history / ed. by Flóra Kovács, Dénes Mátyás and Katalin Kürtösi. - Szeged : JATEPress, 2012. - 188 p. ; 24 cm
A Brnoban, Halle-Wittenbergben és Szegeden, 2009. szeptemberében rendezett "Sixth International Conference of Doctoral Students" válogatott és szerkesztett anyaga. - Az előadások váltakozva olasz, francia, spanyol és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-083-2 fűzött
összehasonlító irodalomtudomány - kulturális földrajz - irodalomtudomány
82.091 *** 82.01 *** 316.7"200" *** 911.3
[AN 3431473]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2012.
Fodor Péter (1976-)
   Az eltűnés könyvei : Bret Easton Ellis / Fodor Péter, L. Varga Péter. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2012. - 264 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-264.
ISBN 978-615-5070-22-8 fűzött : 2400,- Ft
Ellis, Bret Easton (1964-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - műelemzés
820(73)(092)Ellis,_B._E.
[AN 3432589]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2012.
Kálai Sándor (1974-)
   Fejezetek a francia bűnügyi irodalom történetéből / Kálai Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-237-6 fűzött
francia irodalom története - műfajtörténet - bűnügyi regény - műelemzés
840(091)-312.4
[AN 3432506]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2012.
Propszt Eszter (1970-)
   A kortárs magyarországi német irodalomról / Propszt Eszter. - Budapest : Kijárat, 2012. - 222 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-10-3 fűzött : 2400,- Ft
magyarországi német irodalom - német irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
830(439)(091)"19/200"
[AN 3433992]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2012.
Tóth Sára
   A képzelet másik oldala : irodalom és vallás Northrop Frye életművében / Tóth Sára. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 255 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 231-243.
ISBN 978-963-236-584-8 fűzött : 2500,- Ft
Frye, Northrop (1912-1991)
Kanada - irodalomtudomány - irodalomtörténész - 20. század
82.01 *** 82.01(71)(092)Frye,_N.
[AN 3432916]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11354 /2012.
Arany János (1817-1882)
   Tanulmányok és kritikák / Arany János ; vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta S. Varga Pál. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 2 db (557 p.) ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1418-3242 ; 4.)
ISBN 978-963-318-236-9
magyar irodalom - magyar irodalom története - kritika - esszé
894.511(091) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3432495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 330 p.
ISBN 978-963-318-255-0 fűzött
[AN 3432497] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 333-557.
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-256-7 fűzött
[AN 3432498] MARC

ANSEL
UTF-811355 /2012.
Börcsök Mária (1944-)
   Szakadozó mítoszok / Börcsök Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 168 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 167-168 p.
ISBN 978-963-09-7176-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - író - 19. század - 20. század - házastárs
894.511(092)"18/19" *** 929(439)"18/19"
[AN 3433222]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2012.
Hegedűs Loránt (1930-)
   A költő-vátesz Ady / Hegedűs Loránt ; [közread. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara]. - Budapest : Károli Egy. K., 2008-2012. - 4 db ; 25 cm
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 82.01
[AN 2846906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Előhang, rávezetés, a teljességes Ady, a fantomos Ady, a csodálatos Ady, vég. - 2012. - 925 p. : ill.
Bibliogr.: p. 921-925.
ISBN 978-963-88671-5-5 kötött
[AN 3434730] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A költő-vátesz Ady az Ady-trilógiában. - 2012. - 231 p. : ill.
Bibliogr.: p. 227-231.
ISBN 978-963-88671-4-8 kötött
[AN 3434735] MARC

ANSEL
UTF-811357 /2012.
Milián Orsolya (1977-)
   Átlépések / Milián Orsolya. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2012. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [173]-180.
ISBN 978-615-5070-20-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 3432610]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   "De szeretnék csillag lenni az égen..." : népdallá vált Petőfi versek / Móser Zoltán ; [az utószót írta Barsi Ernő]. - [Győr] : M. Kultúra K., 2012. - 110 p. : ill., főként kotta ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89304-5-3 fűzött
Magyarország - író - magyar néprajz - folklorizáció - 19. század - népdal
894.511(092)Petőfi_S. *** 82.08-1 *** 398.8(=945.11)"18" *** 784.4(=945.11)"18"
[AN 3431252]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2012.
   Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban / [szerk. Garami András, Mekis D. János és Németh Ákos]. - Budapest : Kijárat, 2012. - 263 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-18-9 fűzött : 2800,- Ft
irodalomtudomány - kultúratörténet - szellemtörténet - író - magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19" *** 930.85(100)"19" *** 82.01
[AN 3434284]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2012.
Vincze Ferenc (1979-)
   Az átmen(t)et(t): Dsida : szerzők, kiadások, értelmezések / Vincze Ferenc. - Budapest : Kijárat, 2011. - 320, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-12-7 fűzött : 2800,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J. *** 894.511(498)(091)"19"
[AN 3434260]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2012.
   Vivát, Baranyi! : 75 / [összáll. Kemény András]. - Budapest : Ferba Bt., 2011. - 60, [2] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 141.)
ISBN 978-963-08-2542-9 fűzött : 250,- Ft
Baranyi Ferenc (1937-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Baranyi_F.
[AN 3433037]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11362 /2012.
Abnett, Dan (1965-)
Malleus (magyar)
   Malleus : [az Eisenhorn trilógia 2. kötete] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 381 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-248-8 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3433215]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2012.
Anderson, Caroline
A wife and child to cherish (magyar)
   Konyhatündérek / Caroline Anderson ; [...ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 451.)
ISBN 978-963-538-461-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431713]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2012.
Anderson, Natalie (1973-)
Caught on camera with the CEO (magyar)
   Hivatali valóságshow / Natalie Anderson ; [... ford. Neményi Róza]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 517.)
ISBN 978-963-538-456-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3432071]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2012.
   Angyali nők. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 14.)
Tart.: Égi kerítők / Anne Stuart ; [... ford. Csató Gabriella]. Próbaidős angyalka / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. Anyu, te angyal! / Annette Broadrick ; [... ford. Mohi Zsolt]. - Egys. cím: The boss, the baby and the bride ; Saints alive ; Daddy's angel
ISBN 978-963-538-465-5 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3431962]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2012.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - Szeged : Lazi, 2012, cop. 2010. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-117-8 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3436116]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2012.
Baird, Jacqueline
Untamed Italian, blackmailed innocent (magyar)
   Kiütéses győzelem / Jacqueline Baird ; [... ford. Sipos Kitti]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 518.)
ISBN 978-963-538-457-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431726]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2012.
Baldacci, David (1960-)
First family (magyar)
   Az elnök családja / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 592 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9471-8 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3432315]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2012.
Barclay, Linwood
Fear the worst (magyar)
   Rémálom / Linwood Barclay ; [ford. Nemeskéri Luca]. - Budapest : General Press, [2012]. - 375 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-428-1 kötött : 2800,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3432386]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2012.
Baxter, Claire
Her Mediterranean makeover (magyar)
   Nyelvtanfolyam / Claire Baxter ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Angol hidegvér / Michelle Douglas ; [... ford. Szabó Júlia]. Egy herceg letérdel / Marion Lennox ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 53.)
Egys. cím: Her Mediterranean makeover. The aristocrat and the single mom. Crowned: the palace nanny
ISBN 978-963-538-462-4 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,50 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3432105]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2012.
Baydar, Oya (1940-)
Kedi mektupları (magyar)
   Macskakaparás / Oya Baydar ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Libri, 2012. - 319 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-133-9 fűzött : 2490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3432950]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2012.
Bergson, Henri (1859-1941)
La pensée et la mouvant (magyar)
   A gondolkodás és a mozgó : [esszék és előadások] / Henri Bergson ; [ford. Dékány András]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2012. - 203 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-595-4 fűzött : 2700,- Ft
filozófia - francia irodalom
840-96=945.11 *** 1(44)Bergson,_H.
[AN 3432936]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2012.
Braun, Jackie
Star-crossed sweethearts (magyar)
   Sztárpáros / Jackie Braun ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 508.)
ISBN 978-963-538-459-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3431698]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2012.
Burroughs, Edgar Rice (1875-1950)
The master mind of Mars (magyar)
   A Mars géniusza : [a Mars-ciklus 6. része] / Edgar Rice Burroughs ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-249-5 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3432957]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2012.
Burton, Tim (1958-)
The melancholy death of oyster boy and other stories (magyar)
   Rímbörtön avagy Az osztrigasrác mélabús halála és más történetek / Tim Burton ; a szerző rajz. ; [ford. Stern Gábor]. - Utánny. - Budapest : Magvető - Xpress.hu, 2012, cop. 2008. - 119, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2693-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3434733]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2012.
Child, Maureen (1951-)
Wedding at King's convenience (magyar)
   Jefferson King különös házassága / Maureen Child ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 507.)
ISBN 978-963-538-458-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3431816]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2012.
Collins, Marion Smith
Surrogate dad (magyar)
   Pótpapa / Marion Smith Collins ; [... ford. Jurányi Andrea]. A láthatatlan kérő / Barbara Bretton ; [... ford. Szántó Vilmos]. Neked énekelek / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Semsei Sándor]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 32.)
Egys. cím: Surrogate dad. The invisible groom. Anything's possible
ISBN 978-963-538-445-7 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3432111]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2012.
Connelly, Michael (1956-)
Nine dragons (magyar)
   Kilenc sárkány / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. A barackfa őrzői / Sarah Addison Allen ; [ford. Pelle Csilla]. Halálos veszély / Sandra Brown ; [ford. Kövesdi Miklós]. Először a nők és a gyerekek! / Gill Paul ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Nine dragons. The peach keeper. Women & children first. Lethal
ISBN 978-963-289-213-9 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3432118]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2012.
Cooper, Jilly
Wicked! (magyar)
   Alma mater / Jilly Cooper ; [ford. Gáti Éva]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 792 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-27-6 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3432026]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2012.
D'Alessandro, Jacquie
We've got tonight (magyar)
   Jósnő piros ruhában / Jacquie D'Alessandro ; [... ford. Járdán Eszter]. Rafinált bosszú / Leslie Kelly ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 275-276.)
Egys. cím: We've got tonight. Wickedly hot
ISBN 978-963-538-463-1 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3431950]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2012.
Darcy, Emma
Ruthless billionaire, forbidden baby (magyar)
   Öt plusz egy esküvő / Emma Darcy ; [... ford. Lázár Noémi]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 519.)
ISBN 978-963-538-468-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3431901]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2012.
Daugherty, C. J.
Night school (magyar)
   A Cimmeria titka / C. J. Daugherty ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 452 p. ; 21 cm. - (Carta young, ISSN 2063-580X)
ISBN 978-963-266-267-1 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3433281]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2012.
Dietz, William C.
Halo : the flood (magyar)
   Halo : az áradat / William C. Dietz ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2012. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-30-7 fűzött : 3290,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433321]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2012.
Dietz, William C.
Mass effect : deception (magyar)
   Mass effect : megtévesztés / William C. Dietz ; [ford. Tuza Veronika és Molnár Máté]. - [Budapest] : Tuan, 2012. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-32-1 fűzött : 3390,- Ft : 11 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433188]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2012.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Igrok (magyar)
   A játékos / F. M. Dosztojevszkij ; [ford. Szabó Ede]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 203 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 7.)
ISBN 978-963-9659-92-6 fűzött : 2250,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3434560]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2012.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Joseph Balsamo (magyar)
   Joseph Balsamo : egy orvos feljegyzései / Alexandre Dumas ; [ford. Antal László]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9469-5 kötött : 5900,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3433011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 731 p.
[AN 3433016] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 787 p.
[AN 3433017] MARC

ANSEL
UTF-811387 /2012.
Dunmore, Helen (1952-)
The betrayal (magyar)
   Árulás / Helen Dunmore ; [ford. Czine Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2012. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9484-8 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3432844]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2012.
Es war einmal eine Prinzessin (magyar)
   Volt egyszer egy királylány. - Pécs : Alexandra, 2012. - 93 p : ill., színes ; 20 cm
Ford. Sütő Gyöngyi. - Borítócím: Mesés kézitáskám : a világ legszebb királylányos meséi. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-886-4 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3431393]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2012.
Fabbri, Robert (1961-)
Vespasian, tribune of Rome (magyar)
   Vespasianus, Róma katonája : a birodalom egyik legnagyobb császárának felemelkedése / Robert Fabbri ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 359 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-967-0 kötött
Vespasianus (Római Birodalom: császár) (9-79)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3432690]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2012.
Fluke, Joanne (1943-)
Cherry cheesecake murder (magyar)
   Meggyes túrótorta és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2011. - 343 p. ; 21 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 8.)
Ford. Zacher Stefánia
Fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9769-56-4)
amerikai angol irodalom - sütemény - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.852(083.12)
[AN 3433247]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2012.
Fluke, Joanne (1943-)
Key lime pie murder (magyar)
   Zöldcitromos pite és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2012. - 357 p. ; 21 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 9.)
Ford. Dóka Krisztina
ISBN 978-963-9769-62-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - sütemény - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.852(083.12)
[AN 3432065]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2012.
French, Vivian
Princess Emily and the wishing star (magyar)
   Emily hercegnő és a kívánságcsillag / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 12.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-768-3 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3432522]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2012.
French, Vivian
Princess Sophia and the prince's party (magyar)
   Sophia hercegnő és a herceg bálja / Vivian French ; ill. Sarah Gibb. - Pécs : Alexandra, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (A tiara klub ; 11.)
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-297-769-0 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3432434]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2012.
Gordon, Lucy
And the bride wore red (magyar)
   Menyasszony vörösben / Lucy Gordon ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 509.)
ISBN 978-963-538-470-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431828]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2012.
Graham, Lynne (1956-)
Virgin on her wedding night (magyar)
   Szenvedélyek hálójában / Lynne Graham ; [... ford. Török Tímea]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 520.)
ISBN 978-963-538-469-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431906]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2012.
Green, Abby
Ruthlessly, bedded, forcibly wedded (magyar)
   Bosszú álnéven / Abby Green ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Szeretnivaló szoknyabolond / Anne Oliver ; [... ford. Váry Alíz]. A barbár király / Jennie Lucas ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 26.)
Egys. cím: Ruthlessly, bedded, forcibly wedded. Tamed, the barbarian king. Mistress at what price?
ISBN 978-963-538-454-9 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11
[AN 3432089]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2012.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Badge of honor (magyar)
   A becsület jelvénye / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, [2009]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2877998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A gyilkosok / [ford. Bally István]. - cop. 2012. - 420 p.
ISBN 978-963-426-228-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3433183] MARC

ANSEL
UTF-811398 /2012.
Gross, Andrew (1952-)
Don't look twice (magyar)
   Ahogy vesszük / Andrew Gross ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 411 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9973-72-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3432354]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2012.
Hanauer, Michaela (1969-)
Fohlengeschichten (magyar)
   Történetek kiscsikókról / Michaela Hanauer ; Lisa Althaus rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-33-0 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3432644]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2012.
Hardy, Kate (1966-)
The consultant's new-found family (magyar)
   Veszélyes út / Kate Hardy ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 449.)
ISBN 978-963-538-453-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431718]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2012.
Hilderbrand, Elin
The island (magyar)
   A sziget / Elin Hilderbrand ; [ford. Hollósy Éva]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-8-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3433062]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2012.
Horowitz, Anthony (1955-)
The house of silk (magyar)
   A selyemház titka / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 293 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-324-076-2 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3432038]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2012.
Hunter, Madeline
Ravishing in red (magyar)
   Veszélyes hódító / Madeline Hunter ; [ford. Tokai Miklós]. - Budapest : General Press, [2012]. - 325 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-424-3 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3432375]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2012.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 570 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-254-637-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3432287]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2012.
Jeffries, Sabrina (1958-)
The truth about Lord Stoneville (magyar)
   A lord titka / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2012]. - 308 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-454-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3432379]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2012.
Karuza, Senko (1957-)
Teško mi je reći (magyar)
   Szigetlakók / Senko Karuza ; [ford. Halmos Ádám] ; [... a jegyzeteket írta Bíró Júlia] ; [... fotóit kész. Ana Tepavac és Ante Mardesic]. - Budapest : Libri, 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-169-8 kötött : 2990,- Ft
horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32=945.11
[AN 3433068]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der gestiefelte Kater (magyar)
   Csizmás kandúr / Erich Kästner mesél ; [ford. Nádori Lídia] ; [Walter Trier rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 55, [3] p. : ill. ; 21 cm
Grimm, Jacob és Grimm, Wilhelm alapján
ISBN 978-963-11-9302-2 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3432222]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2012.
King, J. Robert
Edge of destiny (magyar)
   A végzet pereme / J. Robert King ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : PlayON!, cop. 2012. - 440 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: Guild wars
ISBN 978-963-89622-0-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433025]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2012.
Kingsley, Maggie
A baby for Eve (magyar)
   Egy régi nyár / Maggie Kingsley ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 92, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 448.)
ISBN 978-963-538-452-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 12,4 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431722]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2012.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The elephant's child (magyar)
   Az elefántkölyök / Rudyard Kipling ; [ford. Jékely Zoltán és Szász Imre] ; Sajdik Ferenc rajz. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2012. - 77, [6] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-038-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3434833]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2012.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Canyons of night (magyar)
   A sötétség kapujában : [a Tükör-trilógia harmadik könyve] : [Amanda Quick új regénye] / Jayne Castle ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-254-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3433275]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2012.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Dawn in Eclipse Bay (magyar)
   Hajnal Holdfényparton / Jayne Ann Krentz ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Európa, 2012. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9466-4 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3432860]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2012.
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus (250-317?)
Divinae institutiones (magyar)
   Isteni tanítások = Divinae institutiones / L. Caelius Firmianus Lactantius ; [ford. Dér Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 633 p. ; 21cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 11.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 631-633.
ISBN 978-963-662-541-2 kötött : 4500,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom - hitvita - hitvédelem - 3. század - 4. század
871-97=945.11 *** 239
[AN 3433251]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2012.
Long, Nathan
Bloodforged (magyar)
   Vérben edzett : [a 2. Ulrika, a vámpír regény] / Nathan Long ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 419 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-252-5 fűzött
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433027]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2012.
Lorentz, Iny
Die Tochter der Wanderhure (magyar)
   A szajha lánya / Iny Lorentz ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2012]. - 624 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-416-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3433080]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2012.
Mansell, Jill
Head over heels (magyar)
   Az első az utolsó? / Jill Mansell ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Kulinária, cop. 2012. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9905-14-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3433053]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2012.
Marten, Helena
Die Kaffeemeisterin (magyar)
   A kávé illata / Helena Marten ; [ford. Oleszál Örs]. - Budapest : General Press, [2012]. - 522 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-426-7 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3433144]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2012.
Martin, Charles (1969-)
Wrapped in rain (magyar)
   Végül a szeretet győz / Charles Martin ; [ford. Marczinfalvi Mara]. - Budapest : General Press, [2012]. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-421-2 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3433279]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2012.
McDevitt, Jack (1935-)
Echo (magyar)
   Echo / Jack McDevitt ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 408 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-12-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433033]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2012.
McDonagh, Margaret
Dr Devereux's proposal (magyar)
   Szemed fénye / Margaret McDonagh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 450.)
ISBN 978-963-538-460-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3431897]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2012.
Mead, Richelle (1976-)
Succubus on top (magyar)
   A szukkubusz éjszakája / Richelle Mead ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-61-5504-998-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3434371]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2012.
Milburne, Melanie
Bound by the Marcolini diamonds (magyar)
   Végtelen vágy / Melanie Milburne ; [... ford. Scheer Emília]. Házasságból elégtelen / Catherine George ; [... ford. Czárán Judit]. Az elfelejtett menyasszony / Michelle Reid ; [... ford. Halász Krisztina]. Agglegény veszélyben / Rebecca Winters ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 52.)
Egys. cím: Bound by the Marcolini diamonds. The Italian count's defiant bride. Marchese's forgotten bride. Bachelor at risk
ISBN 978-963-538-450-1 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 25,9 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3431978]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2012.
Miller, Alex (1936-)
Lovesong (magyar)
   Lovesong : végzetes szerelem Párizsban / Alex Miller ; [ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Libri, 2012. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-125-4 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3432292]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2012.
Mischke, Thilo
In 80 Frauen um die Welt (magyar)
   80 numera a Föld körül / Thilo Mischke ; [ford. Csokonai Attila]. - Budapest : Mérték, 2012. - 327 p. : 21 cm
ISBN 978-615-5113-41-3 fűzött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3432944]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2012.
Morgan, Raye
The Italian's forgotten baby (magyar)
   Nem tudlak feledni / Raye Morgan ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 510.)
ISBN 978-963-538-471-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3431879]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2012.
Moriarty, Liane (1966-)
What Alice forgot (magyar)
   Add vissza az életem! / Liane Moriarty ; [ford. Morvay Krisztina]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 395 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-7-1 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3433043]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2012.
Moyes, Jojo (1969-)
The last letter from your lover (magyar)
   Az utolsó szerelmes levél / Jojo Moyes ; [ford. Falvay Dóra ... és Lányi Judit ...]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 569 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-269-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3434743]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Day of the Dragon King (magyar)
   A Sárkánykirály udvarában / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 14.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-07-6 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3432276]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Hour of the Olympics (magyar)
   Irány az olimpia! / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 16.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-075-5 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3432283]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Vacation under the volcano (magyar)
   Vakáció a vulkánnál / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 13.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-037-3 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3432272]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2012.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Viking ships at sunrise (magyar)
   Jönnek a vikingek! / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 15.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-074-8 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3432279]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2012.
Pade, Victoria
Designs on the doctor (magyar)
   Nekem elmonhatod.. / Victoria Pade ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Kezdjük újra együtt! / Susan Mallery ; [... ford. Somló Katalin]. Rózsakert a sivatagban / Meredith Webber ; [... ford. Járdán Eszter]. Kisvárosi titkok / Stephanie Bond ; [... ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 36.)
Egys. cím: Designs on the doctor. Dirty secrets of Daylily Drive. Her last first date. Desert king, doctor daddy
ISBN 978-963-538-464-8 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 27 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3431994]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2012.
Parsons, Tony (1953-)
Departures (magyar)
   Reptér : hét történet a Heathrow-ról / Tony Parsons ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9452-7 kötött : 2600,- Ft
angol irodalom - repülőtér - elbeszélés
820-32=945.11 *** 656.71(0:82-32)
[AN 3433248]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2012.
Plinius Secundus, Caius (23-79)
Naturalis historia (magyar) (részlet)
   Naturalis historia = Természetrajz : XX-XXVII. könyv : római medicina és farmakológia / C. Plinius Secundus ; ford., a bevezetőt, a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna ; a 24. könyv fordítását Rábai Krisztina kész. - Szeged : Quintus, 2012. - 345 p. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-89401-1-7 fűzött : 4000,- Ft
ókori latin irodalom - római birodalom kora - természetrajz - természetgyógyászat
871-96=945.11 *** 502 *** 615.89(37)
[AN 3431672]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2012.
Pobi, Robert
Bloodman (magyar)
   Vérember / Robert Pobi ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7187-4 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3433980]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2012.
Rijock, Kenneth
The laundry man (magyar)
   A mosodás / Kenneth Rijock ; [ford. Etédi Péter]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-64-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3432341]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Key of valor (magyar)
   A bátorság kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-550-1 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3436435]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2012.
Rogan, Charlotte
The lifeboat (magyar)
   Mentőcsónak / Charlotte Rogan ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7188-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3434361]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2012.
Salmon, André (1881-1969)
La vie passionnée de Modigliani (magyar)
   Modigliani élete / André Salmon ; [ford. Korolovszky Klári]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 365 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
Megj. "Modigliani szenvedélyes élete" címmel is
ISBN 978-963-09-7159-1 fűzött : 1590,- Ft
Modigliani, Amedeo (1884-1920)
Olaszország - francia irodalom - festőművész - századforduló - 20. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 75(45)(092)Modigliani,_A.(0:82-31)
[AN 3433149]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2012.
Scarrow, Simon (1962-)
Praetorian (magyar)
   A praetorianusok : [egy vakmerő római kalandjai a hadseregben] / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-223-7 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3433314]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2012.
Shirley, John (1953-)
Retribution (magyar)
   A kaptár : megtorlás : hivatalos regény a film alapján / Paul W. S. Anderson forgatókönyvéből ... írta John Shirley ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, 2012. - 284 p. ; 20 cm
keretcím: Resident evil
ISBN 978-963-497-253-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3432870]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2012.
Siegner, Ingo (1965-)
Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule (magyar)
   Kókusz Kokó iskolába megy / Ingo Siegner ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 68 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Sárkányok szigete
ISBN 978-615-5240-09-6 kötött : 1690,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3432659]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2012.
Siegner, Ingo (1965-)
Der kleine Drache Kokosnuss und seine Abenteuer (magyar)
   Kókusz Kokó kalandjai / Ingo Siegner ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 68, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Sárkányok szigete
ISBN 978-615-5240-08-9 kötött : 1690,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3432667]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2012.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's monster movie (magyar)
   Rosszcsont Peti filmet forgat / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-077-9 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3432289]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2012.
Smilevski, Goce (1975-)
Sestrata na Zigmund Froǰd (magyar)
   Freud húga / Goce Smilevski ; [ford. Czinege-Panzova Annamária]. - Budapest : Libri, 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-123-0 kötött : 3490,- Ft
macedón irodalom - regény
886.6-31=945.11
[AN 3433057]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2012.
Sparkes, Ali (1966-)
Ant attack (magyar)
   Hangyaháború / Ali Sparkes ; Ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 4.)
ISBN 978-615-5065-32-3 fűzött
 (hibás ISBN 615-5065-32-3)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3433239]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2012.
Sprunk, Jon (1970-)
Shadow's son (magyar)
   Az árny fia / Jon Sprunk ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2012. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-43-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3433039]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2012.
Stilton, Geronimo
L'invasione dei mostri giganti (magyar)
   Szörnyek Cin Cityben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 2.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-965-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3432411]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2012.
Stover, Matthew
Luke Skywalker and the shadows of Mindor (magyar)
   Luke Skywalker és a Mindor árnyai / Matthew Stover ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 377 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-251-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3432984]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2012.
Szabó István (ifj.) (1981-)
   Crystal shade: Episodes [elektronikus dok.] / by István Szabó & Orlanda Szabo. - [Budapest] : [Szabó I.], 2011-
Főcím a címképernyőről
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)
[AN 3428019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - Szöveg (epub : 403 KB) (prc : 642 KB) (lit : 552 KB) (pdf : 1.7 MB). - 2011
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106631. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / MS Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-08-2684-6 (epub)
ISBN 978-963-08-2683-9 (prc)
ISBN 978-963-08-2685-3 (lit)
ISBN 978-963-08-2686-0 (pdf)
[AN 3428027] MARC

ANSEL
UTF-811451 /2012.
Szabó István (ifj.) (1981-)
   Crystal shade: Episodes [elektronikus dok.] / by István Szabó, Ifj. & Orlanda Szabo. - [Budapest] : [Szabó I.], 2012-
Főcím a címképernyőről
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(71)
[AN 3435765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (mobi : 296 KB) (epub : 131 KB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106633. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89461-9-5 (mobi)
ISBN 978-963-89520-0-4 (epub)
[AN 3435769] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (mobi : 417 KB) (epub : 207 KB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106634. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89520-1-1 (mobi)
ISBN 978-963-89520-2-8 (epub)
[AN 3435771] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (mobi : 383 KB) (epub : 181 KB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106635. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89520-3-5 (mobi)
ISBN 978-963-89520-4-2 (epub)
[AN 3435777] MARC

ANSEL
UTF-811452 /2012.
   Szívhez szóló történetek : [gyógyító mesék] / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-65-3 fűzött : 1195,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - meseterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3433327]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2012.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krejcerova sonata (magyar)
   Kreutzer-szonáta / Lev Tolsztoj. Ki a bűnös? / Szofja Tolsztaja ; [ford. Németh László, Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2012. - 217, [4] p. ; 21 cm
Egys. cím: Krejcerova sonata. Čʹâ vina?
ISBN 978-963-07-9475-6 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3432559]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2012.
Van Lustbader, Eric (1946-)
Robert Ludlum's The Bourne dominion (magyar)
   A Bourne-birodalom / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 577 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-431-2 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3433049]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2012.
Vargas, Fred (1957-)
Debout les morts (magyar)
   Talpra, halottak! / Fred Vargas ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2012. - 305 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9455-8 fűzött : 2900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3432874]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2012.
Virágh László (1939-)
   Ars renata : [olasz reneszánsz versek Virágh László fordításában]. - Győr : M. Kultúra K., 2011. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88865-9-0 fűzött : 2400,- Ft
olasz irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
850-14(082).02=945.11
[AN 3431222]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2012.
Wells, Dan (1977-)
I am not a serial killer (magyar)
   Nem vagyok sorozatgyilkos / Dan Wells ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Fumax, 2012. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-44-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3433035]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2012.
Williams, Robert (1977-)
Luke and Jon (magyar)
   Luke és Jon / Robert Williams ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2012. - 288 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-371-3 kötött : 2750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3432413]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2012.
Winslow, Don (1953-)
The kings of cool (magyar)
   A gandzsa urai / Don Winslow ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-06-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3434380]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11460 /2012.
   Add ide a drámád! II : AID2. : alternatív drámaantológia : a József Attila Kör és az Átrium Film-Színház felolvasó-színházi sorozata / [vendégszerk. Deres Kornélia és Herczog Noémi]. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2012. - 210 p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 174.)
Tart.: Saját perzsa / Sopotnik Zoltán. A felhők is a mennyország részei? / Almássy Bettina. Az iduri szörny / Moşu Norbert-László. Kálmánember / Csicskár Dávid
ISBN 978-615-5070-24-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 3432842]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2012.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Vincze Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 198 p. ; 18 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6349-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434742]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2012.
Ágoston László, T. (1942-)
   A két Lenkey : történelmi regény / T. Ágoston László. - [Budapest] : [T. Ágoston L.], cop. 2012. - 527 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 525-527.
ISBN 978-963-08-4680-6 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3431663]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2012.
Andrási Andorné (1933-2008)
   Márti és a kettős identitás / Andrásiné Földes Márta írásaiból összeáll. és az életrajzot írta Andrási Andor. - Budapest : Oriold, 2011. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9771-48-2 fűzött
Andrási Andorné (1933-2008)
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár - válogatott művek
894.511-821 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3433334]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2012.
Arany János (1817-1882)
   Arany János válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta M. Tóth Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 197 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6347-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434784]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2012.
Aranyodi Zoltán (1967-)
   Szerencsecsillag / Aranyodi Zoltán ; [graf. Egresi Barbara]. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2012. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-92-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3431213]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2012.
Átányi László (1938-)
   Hogyan lett a nyúl az oroszlánok királya? / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2012. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434814]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a párizsi randevú / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2012. - 193 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3432218]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2012.
Balázs J. Endre
   Állatságok, emberségek / Balázs J. Endre ; [a rajzokat kész. B. J. E.]. - [Debrecen] : Lícium-Art, [2012]. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-88-7 fűzött
magyar irodalom - humor - vers
894.511-14 *** 894.511-7
[AN 3432890]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2012.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Táncol a Tisza : novelláskönyv / Bátyi Zoltán. - Szeged : Quintus, 2011. - 175 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-88494-8-9 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3431606]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2012.
Bodács Károly András
   Jómadarak és a Bering-szoros [elektronikus dok.] / Bodács Károly András. - Szöveg (mobi : 2.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105979. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-1-4709-4176-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3421693]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2012.
Brátán Erzsébet
   Ami megtörténhet.. [elektronikus dok.] : novella / Brátán Erzsébet. - Szöveg (mobi : 726 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105987. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-1-4709-8141-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3421854]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2012.
Brátán Erzsébet
   A kőszikla [elektronikus dok.] : életmesék / Brátán Erzsébet. - Szöveg (mobi : 302 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105971. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3421487]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2012.
Brátán Erzsébet
   Páholyból nézem.. [elektronikus dok.] : spirituális versek / Brátán Erzsébet. - Szöveg (mobi : 349 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105985. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3421721]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2012.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Somos Béla]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 198 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6348-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434772]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2012.
Davis, Sam
   Valóságok / Sam Davis. - Budapest : Trade Solutions, 2012. - 160 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-3919-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyógyulás - kisregény
894.511-31 *** 616-036.82(0:82-31)
[AN 3434292]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2012.
drMáriás (1966-)
   A balkáni tahó / drMáriás. - [Budapest] : Noran Könyvesház, 2012. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-066-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3433150]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2012.
Éles Árpád (1941-)
   Operaköltőkről portréversek / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2013. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-4-1 kötött
magyar irodalom - zeneszerző - vers - életrajz
894.511-14 *** 78.071.1(100)(092)(0:82-14)
[AN 3434825]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2012.
Éles Árpád (1941-)
   Thalia felkent papjai : színművészekről portréversek / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2013. - 149 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-3-4 kötött
magyar irodalom - színész - vers - életrajz
894.511-14 *** 791.43.071.2(100)(092)(0:82-14)
[AN 3434829]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2012.
Fable, Vavyan
   Ezüstegér / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2012. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-43-9 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-42-2 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.9
[AN 3435886]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2012.
Foray Nándor
   Angel story [elektronikus dok.] : holdfényárnyék / Foray Nándor. - Szöveg (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105996. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3422073]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2012.
Fülöp Béla (1939-)
   A csodálatos körtefa / Károlyi Fülöp Béla ; [rajz.] Tóth Nóri. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, [2011]. - 16 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Gyöngyfalvi mesék)
ISBN 978-963-88781-9-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3432703]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ábel és Eszter / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 237 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 1.)
ISBN 978-963-09-7203-1 kötött : 595,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432588]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye : a háború előtt való időből / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 319 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 3.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7205-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432598]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 349 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 2.)
ISBN 978-963-09-7204-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432594]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2012.
Gyöngyösi Katalin Edit, R. (1945-)
   Vesztesek mezsgyéjén / R. Gyöngyösi Katalin Edit. - Debrecen : R. Gyöngyösi K. E., 2012. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4403-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3432426]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2012.
Horányi György
   Egyenes úton / Horányi György ; [ill. Péger József]. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 2012. - 110 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4528-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3432069]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Zákány Tóth Péter]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 2 db ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6344-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3434779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 307, [2] p.
[AN 3434781] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 320, [4] p.
[AN 3434783] MARC

ANSEL
UTF-811488 /2012.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa : válogatott elbeszélések / Jókai Mór ; [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Vincze Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 173 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6345-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3434787]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2012.
József Attila (1905-1937)
   József Attila válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Osztroluczky Sarolta]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 198 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6351-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434741]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2012.
Kenéz Heka Etelka
   Kelet fia erénye : égi ódák, bölcseletek / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2012]. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88480-7-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3432005]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2012.
King, Max
   Koncertezzen Ruandában [elektronikus dok.] / Max King. - Szöveg (epub : 553 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105978. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3421688]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2012.
Laura W.
   Csúnya őszi reggel [elektronikus dok.] / Laura W. - Szöveg (mobi : 318 KB). - [Budapest] : Publio, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105966. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3421331]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2012.
Laura W.
   A szörnyeteg [elektronikus dok.] : hamis szerelmek árnyékában / Laura W. - Szöveg (pdf : 77 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105977. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - horror - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3421685]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2012.
Laura W.
   Tánya [elektronikus dok.] : hamis szerelmek árnyékában / Laura W. - Szöveg (pdf : 555 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105970. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3421484]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2012.
Lennert Tímea (1981-)
   Kollázs : versek / Lennert (Móger) Tímea ; [ill. Pusztai Virág]. - Szeged : Areión Kv., 2012. - 56, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-89621-0-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434617]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2012.
Lombardy, Lia (1948-)
   A szerelem örök / Lia Lombardy. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2012. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-89-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3432880]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2012.
Lőrincz L. László (1939-)
   Siva utolsó tánca / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-54-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3432963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 233 p.
ISBN 978-615-5054-51-8
[AN 3432964] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 280 p.
ISBN 978-615-5054-53-2
[AN 3432966] MARC

ANSEL
UTF-811498 /2012.
Madách Imre (1823-1864)
   A "nagy mű" árnyékában / Madách Imre ; [sajtó alá rend. ... Bárdos József és Bene Kálmán ...]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2012. - 428 p., [8] fol. : ill. ; 21 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 77.). (Madách Imre művei. Drámák ; 4.)
Tart.: MózesÞ; TündérálomÞ; A civilizátor
ISBN 978-963-9386-92-1 kötött
magyar irodalom - dráma - drámai költemény
894.511-2 *** 894.511-121
[AN 3431639]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2012.
Mitterpach, B. D.
   Az utolsó kötet [elektronikus dok.] / B. D. Mitterpach. - Szöveg (mobi : 349 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Regények a pszichiátriáról. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105988. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-1-4709-8042-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3421860]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2012.
Molnár Sándor (1944-)
   Mesélnek a fák / Molnár Sándor, Répay Dorottya, Börcsök Zoltán ; [közread. a NYME-Erfaret Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.]. - Sopron : NYME-Erfaret, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9883-95-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - fa - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 581.412(02.053.2)
[AN 3431988]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [ill. Sz. Havasi Gyopár]. - Debrecen : TKK, [2012]. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (TKK diákkönyvtár, ISSN 2063-7446)
Fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3432257]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2012.
Nagy Bandó András (1947-)
   A Varázspadlás lakói / Nagy Bandó András ; [... a mesét elmondja a szerző]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-9880-22-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - auditív dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3433136]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2012.
Németh J. Attila (1963-)
   63 : antológia : Németh J. Attila, László Zsolt, Heiter Tamás szerzők műveiből / [előszót írta Román Károly] ; [ill. Revák István] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2012. - 121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-23-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3434801]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2012.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   A tegnap honlapja [elektronikus dok.] / Nyírfalvi Károly. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 1 MB) (pdf : 226 KB). - [Pécs] : Virágmandula Kft., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106644. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5181-08-5 (mobi)
ISBN 978-615-5181-07-8 (epub)
ISBN 978-615-5181-06-1 (pdf)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3435864]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2012.
Oleksza László (1972-)
   Átlagemberek [elektronikus dok.] / Oleksza László. - Szöveg (mobi : 156 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105981. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3421706]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2012.
Oleksza László (1972-)
   Én, magam, jómagam [elektronikus dok.] / Oleksza László. - Szöveg (mobi : 353 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105980. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3421701]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2012.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Örökre veled : versek, 2011-2012 / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2012. - 120, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88364-7-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434533]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A fagyott kutya lába / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2006. - 226, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2538-3 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3434713]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Grafitnesz : versek / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2003. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2324-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434726]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Hősöm tere : a Tisztabúza éjszakája / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2000. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2208-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3434724]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2012.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Magyar mesék [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos ; előadja a szerző ; közrem. Dés László. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Iglbauer Stúdió, [2012]. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Fülkeufória ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-4570-0
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3432092]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2012.
Pataki Éva (1954-)
   Nőből is megárt a nagymama : fejlődésregény / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 313, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-223-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432576]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2012.
Pethes Mária (1955-)
   Aláírom a Szabadságteret / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, cop. 2012. - 128, [3] p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-88142-9-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3432819]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2012.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Sütő Csaba András]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 198 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6346-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434751]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2012.
Radnai Annamária
   Csapdába esve [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106602. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-65-9
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3434483]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2012.
Radnai Annamária
   Elátkozva [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106601. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-66-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3434481]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2012.
Radnai Annamária
   Élet a pokolban [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2004
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106599. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-68-0
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3434478]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2012.
Radnai Annamária
   A halál árnyékában [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106592. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-70-3
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3434399]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2012.
Radnai Annamária
   Rettegés [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106598. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-69-7
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3434477]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2012.
Radnai Annamária
   Visszatérés [elektronikus dok.] / Annmary. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106600. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-67-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3434479]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2012.
Radnai Gáborné
   Bilincs és szerelem [elektronikus dok.] / Mary King. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106605. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-62-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434487]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2012.
Radnai Gáborné
   Bűnös szenvedély [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2002
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106612. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-55-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434511]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2012.
Radnai Gáborné
   Egymásnak teremtve [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 912 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106474. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-53-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3430409]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2012.
Radnai Gáborné
   Elfojtott vágy [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 933 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106609. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-58-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434492]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2012.
Radnai Gáborné
   Ellopott boldogság [elektronikus dok.] / Mary King. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106607. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-60-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434489]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2012.
Radnai Gáborné
   Halálos szerelem [elektronikus dok.] / Mary King. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106608. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-59-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434490]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2012.
Radnai Gáborné
   Harcmezők angyala [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 955 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106611. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-56-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434509]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2012.
Radnai Gáborné
   Hetedik érzék [elektronikus dok.] / Martha Tailor & Annmary. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2004
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106603. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-64-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3434484]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2012.
Radnai Gáborné
   Örökkön örökké [elektronikus dok.] / Mary King. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106606. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-61-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434488]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2012.
Radnai Gáborné
   Rejtélyes kábulat [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 902 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106610. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-57-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434494]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2012.
Radnai Gáborné
   Szerelmes szívdobbanás [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 934 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106613. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-54-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434515]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2012.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Sárga Garnizon [elektronikus dok.] ; Az úr a pokolban is úr / Rejtő Jenő ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (3 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7200-0 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3432074]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2012.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Szonett-mester / Sárközy Vendel Gergely. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2012. - 130, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4924-1 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3434709]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2012.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Mackó úr útnak indul / irta Sebők Zsigmond ; Mühlbeck Károly rajz. - Repr. kiad. - Budapest : Noran Libro, cop. 2012. - 168 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Maczkó úr útnak indul. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1928
ISBN 978-963-9996-96-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3434689]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2012.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Maczkó úr szárazon és vizen / irta Sebők Zsigmond ; Mühlbeck Károly rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2012. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1907
ISBN 978-615-5274-05-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3434842]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2012.
Shy
   Napfoltjaim [elektronikus dok.] / Shy. - Szöveg (epub : 438 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4709-4308-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3420949]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2012.
Siklósi Krisztián
   Griffmadáron repültem : gyermekversek / Siklósi Krisztián ; [az illusztrációkat kész. Vajdáné Marsai Zsuzsanna és Siklósiné Heim Karolina]. - Bonyhád : Doku-Press, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4169-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3431533]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2012.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Az azeri baltás : a szálak a Kaukázusba vezetnek / Sumonyi Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5240-21-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3433044]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2012.
Szabó István, S.
   Ciká-pati [elektronikus dok.] / S. Szabó István. - Szöveg (mobi : 519 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105983. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3421712]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2012.
Szabó István, S.
   Nekünk a Balaton [elektronikus dok.] / S. Szabó István. - Szöveg (mobi : 420 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105984. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3421717]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2012.
Szabó István, S.
   Pórázon [elektronikus dok.] / S. Szabó István. - Szöveg (mobi : 904 KB). - [Budapest] : Publio, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105986. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - A címképernyőn a megjelenés éve: 2007. - Bibliogr.
ISBN 978-1-4709-8381-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3421724]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2012.
Szabó Miklós (1949-)
   Életem / Szabó Miklós. - Hajdúdorog ; [Debrecen] : [Lícium-Art], 2012-. - 20 cm
Szabó Miklós (1949-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3432851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 160 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-8030-91-7 fűzött
[AN 3433225] MARC

ANSEL
UTF-811543 /2012.
Szakács Eszter (1964-)
   Tulipánháború : mesék Habakuk királyfiról / Szakács Eszter ; Takács Mari rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2011. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5023-48-4 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3432687]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2012.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3434708]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2012.
Tumó István (1939-)
   Gyerekkorom víg napjai vagyis A szülők sem nevetnek mindig / Tumó István. - Baja : [Tumó I.], 2012. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4781-0 fűzött
Franciaország - magyar irodalom - memoár
894.511-94(44)
[AN 3434516]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2012.
   Ünnep : irodalmi antológia : írások az ünnepnapokról és az ünnepi pillanatokról / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2012. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4351-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3434770]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2012.
Vancza János (1941-)
   Alkonyi tűz : versek, vallomások, mini esszék / Vancza János. - Tokaj : [Vancza J.], 2012. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4504-5 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3432886]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2012.
Varga Endre Gábor
   Ammara [elektronikus dok.] : az ébredés / Varga Endre Gábor. - Szöveg (mobi : 528 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105982. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3421708]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2012.
Varsányi Veronika
   Ima a Földért / Varsányi Veronika. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2012. - 120 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88004-6-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434816]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2012.
Varsányi Veronika
   Rózsák és tüskék / Varsányi Veronika. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2012. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88004-7-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3434606]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2012.
Vass Géza (1926-)
   Kései találkozás : kisregény / Vass Géza. - Hévíz : [Vass G.], 2012. - 233 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88985-2-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3434553]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2012.
Vayk, B. B.
   A fekete láng ura / B. B. Vayk. - [Budapest] : BV Service Kft., 2012-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3431442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A vízgömb. - 2012. - 484 p.
ISBN 978-963-89503-3-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3431445] MARC

ANSEL
UTF-811553 /2012.
Verzárné Váradi Ágnes
   Kalandozások Marcival, Borival és Placsival / írta Verzárné Váradi Ágnes. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - foglalkoztatókönyv
894.511-93 *** 087.5
[AN 3434299]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2012.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2012-. - 23 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A templom titka. - 2012. - 324 p.
ISBN 978-615-5234-14-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3432117] MARC

ANSEL
UTF-811555 /2012.
Warga Marcell
   A pillangó álma / Warga Marcell. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-85-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3433260]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2012.
Závada Pál (1954-)
   Janka estéi : három színdarab / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2012. - 379, [2] p. ; 18 cm
Tart.: Magyar ünnepÞ; Jadviga párnájaÞ; Janka estéi
ISBN 978-963-14-3043-1 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3432530]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2012.
Zaymus Gyula (1893-1967)
   János mester : regényes korrajz a Buda felszabadulását követő időkből / Zaymus Gyula ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - 2. kiad. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2012. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5149-24-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3433202]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11558 /2012.
Bognár Katalin
   Közel-Kelet : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szöveg Bognár Katalin] ; [... ill. Varga Magdolna] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 11 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Ismerős ismeretlenek
ISBN 978-963-87923-8-9 fűzött
Közel-Kelet - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.5-011(02.053.2)
[AN 3432542]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2012.
Bognár Katalin
   Latin-Amerika : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szöveg Bognár Katalin] ; [... ill. Varga Magdolna] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 12 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Ismerős ismeretlenek
ISBN 978-963-87923-9-6 fűzött
Latin-Amerika - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.8(=6)(02.053.2)
[AN 3432552]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2012.
Bognár Katalin
   Távol-Kelet : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szöveg Bognár Katalin] ; [... ill. Varga Magdolna] ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2012. - 12 p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
keretcím: Ismerős ismeretlenek
ISBN 978-963-89566-1-3 fűzött
Távol-Kelet - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 908.5-012(02.053.2)
[AN 3432549]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2012.
Brave (magyar)
   Merida, a bátor / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 59.)
ISBN 978-963-343-229-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432771]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2012.
   Az első könyvtáram : állatkölykök. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 6 db : ill., színes ; 8 cm ; 17x11x8 cm (doboz)
Főcím a dobozról. - Fogantyús dobozban
ISBN 978-615-5240-01-0 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3433592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Elefánt és borja. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433593] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Zebra és csikója. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433594] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Orrszarvú és borja. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433595] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Sas és fiókái. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433596] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Csimpánz és kicsinye. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433598] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Oroszlán és kölykei. - Lapozó (10 p.)
[AN 3433599] MARC

ANSEL
UTF-811563 /2012.
   Formák. - Utánny. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2012]. - 23 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9972-58-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3434583]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2012.
Grez, Marcela
Caballos y ponis brillantes : el león del circo (magyar)
   Lovak és pónik csillogó matricásfüzet : a cirkuszi oroszlán / [terv. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-121-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432739]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2012.
Grez, Marcela
Caballos y ponis brillantes : en el bosque (magyar)
   Lovak és pónik csillogó matricásfüzet : az erdőben / [terv. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-104-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432681]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2012.
Grez, Marcela
Caballos y ponis brillantes : ha nacido un poni (magyar)
   Lovak és pónik csillogó matricásfüzet : póni született / [terv. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-123-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432736]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2012.
Grez, Marcela
Caballos y ponis brillantes : la competición (magyar)
   Lovak és pónik csillogó matricásfüzet : a verseny / [terv. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-122-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432742]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2012.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Anyám tyúkja : versek / Petőfi Sándor ; Kass János rajz. - Budapest : Holnap, 2012. - 64, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-036-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - képeskönyv
087.5 *** 894.511-14
[AN 3434794]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2012.
Rhauderwiek, Melanie
Der kleine Prinz (magyar)
   A kis herceg : mágneses könyv / [szöveg ... Melanie Rhauderwiek] ; [Antoine de Saint-Exupéry művéből vett idézetekkel]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm + 16 mágnesfigura
Ford. Sütő Gyöngyi
ISBN 978-963-297-927-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3431733]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2012.
Rhauderwiek, Melanie
Der kleine Prinz (magyar)
   A kis herceg : varázslatos puzzle-könyv / [szöveg ... Melanie Rhauderwiek, Antoine de Saint-Exupery művéből vett idézetekkel] ; [a ... részleteket Rónay György ford.]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x30 cm
Ford. Sütő Gyöngyi
ISBN 978-963-297-926-7 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3434120]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2012.
   Számok. - Utánny. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2012]. - 23 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9972-59-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3434567]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2012.
   Színek. - Utánny. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", [2012]. - 23 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9972-57-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3434569]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2012.
Tari József
   Mesés kifestő : Hófehérke és a hét törpe és más mesék / [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2012]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9685-62-8 fűzött
gyermekirodalom - világirodalom - kifestőkönyv - mese
087.5 *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3434503]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2012.
Valiente, Francisca
   Állatkölykök : térbeli matricásfüzet / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-962-630-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432807]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2012.
Valiente, Francisca
   Dinoszauruszok : térbeli matricásfüzet / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-962-620-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432825]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2012.
Valiente, Francisca
   Az ókori Egyiptom : térbeli matricásfüzet / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-962-615-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432832]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2012.
Valiente, Francisca
   Vadon élő állatok : térbeli matricásfüzet / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-962-621-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432826]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2012.
Valiente, Francisca
   Vízi állatok : térbeli matricásfüzet / [ill. F. Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-962-622-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3432836]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2012.
Živaâ knižka (magyar)
   Élő könyv : beszélő oldalak, elképesztő ablakocskák / [szerk. Szvjatoszlav Bulackij] ; [összeáll. Sznezsana Botyenovszkaja] ; [ill. Igor Lazar] ; [ford. Krizsán Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2011. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-615-5029-23-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3433509]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11580 /2012.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (10.) (2012) (Pécs)
   10. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai [elektronikus dok.] / szerk. Szamonek Vera ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2012
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: X. Grastyán Konferencia : országos interdiszciplináris konferencia előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-471-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3436021]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2012.
   Otthon - itthon : a Bolyai Önképző Műhely 2012-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerk. Baranyai Katalin]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2012. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-6-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3432810]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2012.
Ross, Dave
Star wars : the old republic (magyar)
   Star wars : the old republic / rajz. Dave Ross ; írta Alexander Freed ; [ford. Szente Mihály]. - Szeged : Szukits, [2012]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3433340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A birodalom vére. - cop. 2012. - 90 p.
ISBN 978-963-497-264-8 kötött : 3600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3433347] MARC

ANSEL
UTF-8