MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/06/10 12:58:05
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5410 /2013.
International Conference on Fundamental Properties of Dislocations (4.) (2012) (Budapest)
   Dislocations 2012 [elektronikus dok.] : 4th International Conference on Fundamental Properties of Dislocations : 27-31 August, 2012, Budapest ... : proceedings / ed.-in chief István Groma. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Budapest] : [Diamond Congress], 2012
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107761. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-01-7
anyagtudomány - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 62
[AN 3476255]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2013.
   Mōmos IV : Őskoros Kutatók IV. Összejövetelének konferenciakötete : Debrecen, 2005. március 22-24. / ... szerk. Kolozsi Barbara ; a konferenciát szervezték Nagy Emese Gyöngyvér, Dani János, Hajdú Zsigmond. - Debrecen : Déri Múz. Régészeti Tár, 2012. - 318 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A debreceni Déri Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8080)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7218-85-9 kötött
Magyarország - régészet - őskor - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 903(439)
[AN 3472993]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2013.
Nász István (1927-)
   Az adenovíruskutatás 50 éve a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetében / Nász István, Ádám Éva. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-267-4 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Budapest - mikrobiológia - kutatóintézet - történeti feldolgozás
061.6(439-2Bp.)(091) *** 579
[AN 3472290]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2013.
   Nők egészsége, családok egészsége [elektronikus dok.] : védőnők és orvosok az egészségesebb európai polgárokért : Szeged, 2013. március 22-23. : konferencia kötet / szerk. Bitó Tamás és Tobak Orsolya ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Magyar Védőnők Egyesülete. - Szöveg. - [Szeged] : SZTE ESZKK ; [Budapest] : Mave, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-211-1
nők egészsége - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Szeged) *** 613.99
[AN 3472267]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2013.
Šwierkiewicz Róbert (1942-)
   Od bajki do bajki = Meséről mesére = From tale to tale / Świerkiewicz Róbert ; [reżyser. ... Robert Świerkiewicz, Virágh József] ; [red. katalogu ... Konrad Sutarski] ; [wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Archiwum Węgierskiej Polonii, 2013. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2013. ápr. 10 - jún. 20. között tartották
ISBN 978-963-89548-4-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 73/76(439)(092)Šwierkiewicz_R.
[AN 3471695]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2013.
   Új eredmények a közgazdasági és üzleti tudományokban [elektronikus dok.] : tudományos konferencia a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara rendezésében ... : 2012. április 27-28. - Szöveg. - [Debrecen] : DE KTK, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - A konferenciát Debrecenben tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-473-600-4
gazdaságtan - vállalatirányítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Debrecen) *** 33 *** 658.1.011.1
[AN 3472273]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2013.
   A vegyipar jelene és jövője, fejlődési irányok : VI. Szent-Györgyi Albert Konferencia : 2012. március 30-31., BME ... / [szerk. Ábrányi-Balogh Péter] ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert Szakkollégium. - Budapest : BMGE Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2012]. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-313-054-4 fűzött
vegyipar - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 66
[AN 3474060]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5417 /2013.
Hosszú Gábor (1963-)
   Rovásatlasz / írta Hosszú Gábor. - Budapest : Milani Kft., 2013. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5812-0 kötött : 2500,- Ft
írástörténet - rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3473867]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5418 /2013.
   "nem csak a magam terhét hordom..." : Tormay Cécile és a Napkelet / [szerk. Kollarits Krisztina]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 267 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-31-4 fűzött : 3000,- Ft
Tormay Cécile (1875-1937)
Napkelet (Budapest) (1923)
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - folyóirat - Horthy-korszak - 20. század - műelemzés
070(439)Napkelet *** 894.511(092)Tormay_C. *** 894.511(091)"191/193"
[AN 3472930]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5419 /2013.
   Érték és sors : nemzetpolitika, kulturális örökség, identitás / szerk. Garaczi Imre. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2012. - 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarságtudományi kutatások, ISSN 2062-1124 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88222-7-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - kulturális örökség - tanulmánygyűjtemény - művelődéstörténet
008(439) *** 082 *** 930.85(439)
[AN 3473268]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5420 /2013.
Vaktor Orsolya (1982-)
   Kristályfény misszió / Vaktor Orsolya. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-148-9 kötött : 3590,- Ft
ezoterika - magyar irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3472563]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5421 /2013.
   Hulladékmágia : a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szépírói, design- és gyermekrajz-pályázatának művei / [szerk. Hajdú Judit]. - [Szentendre] : A-line Kft., cop. 2012. - 125, [18] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-08-5526-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - hulladékgazdálkodás - mese - gyermekrajz
504.064.4(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 06.063(439) *** 741.071-053.2 *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3471663]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5422 /2013.
Bolla Marianna (1955-)
   Statisztikai következtetések elmélete / Bolla Marianna, Krámli András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 391-398.
ISBN 978-963-279-695-6 fűzött : 4200,- Ft
matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 3475473]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2013.
   Genetikus algoritmusok / Álmos Attila [et al.] ; szerk. Várkonyiné Kóczy Annamária. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 237-248.
ISBN 978-963-279-107-4 fűzött : 3800,- Ft
algoritmus
510.5 *** 519.688 *** 681.3.01
[AN 3475482]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2013.
Laczkovich Miklós (1948-)
Analízis (átd., bőv. kiadása)
   Valós analízis / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - [Budapest] : Typotex, [2012]-. - 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
ISBN 978-963-279-731-1
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3475150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2012. - 592 p.
Bibliogr.: p. 592.
ISBN 978-963-279-732-8 fűzött : 5500,- Ft
[AN 3475154] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5425 /2013.
Gindikin, Semen Grigorʹevič
Rasskazy o fizikah i matematikah (magyar)
   Történetek fizikusokról és matematikusokról / Simon Gindikin. - 3. kiad. - Budapest : Typotex, [2012], cop. 2003. - 448 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-105-0 fűzött : 4800,- Ft
matematikus - fizikus - művelődéstörténet
53(100)(091)(092) *** 51(100)(091)(092) *** 930.85(100)
[AN 3474624]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2013.
Najmányi László (1946-)
   Theremin [elektronikus dok.] : dokumentumregény / Najmányi László. - Szöveg (epub : 812 KB). - [Budapest] : Enciklopédia, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr. - Diszkogr.
Thérémin, Léon (1896-1993)
Szovjetunió - fizikus - hangszer - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
53(47)(092)Theremin,_L. *** 681.82
[AN 3475168]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5427 /2013.
   Quo vadis automobil? : a járműmotorok CO₂-kibocsátásának csökkentési lehetőségei és korlátai a mechanikai veszteségek csökkentésével / szerk. Gál Péter ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-01-1 fűzött
járműmotor - anyagkibocsátás - szén-dioxid
546.264-31 *** 621.431.73.068
[AN 3471275]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5428 /2013.
Dinosaurier Quiz (magyar)
   Dinoszauruszok kvíz / [összeáll. Lisa Maurer] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 39, 39 p. ; 12x7 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-294-187-5 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - fejtörő játék - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3471592]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5429 /2013.
   A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata / Biró Péter [et al.]. - Budapest : HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 2013. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-500.
ISBN 978-963-257-248-2 kötött
geodézia - egyetemi tankönyv
528.2(075.8)
[AN 3472033]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5430 /2013.
   Hungarian molecular life sciences 2013 : ... Siófok ..., 5-7 April 2013 : programme & book of abstracts / [ed. by Robert Hohol, Zsuzsanna Heiszler] ; [... org. Magyar Biokémiai Egyesület ..., Magyar Genetikusok Egyesülete ..., Sejt- és Fejlődésbiológiai Szakosztály ...]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., 2013. - 287 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-02-4 fűzött
molekuláris biológia - biokémia - genetika - sejtbiokémia - konferencia-kiadvány
577.2 *** 577.1 *** 576.3 *** 575.1 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3474174]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2013.
Rekorde der Tierwelt Quiz (magyar)
   Állatrekordok kvíz / [összeáll. Lisa Maurer] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 39, 39 p. ; 12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-294-188-2 fűzött : 990,- Ft
vadon élő állat - fejtörő játék - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3471601]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5432 /2013.
   Alapozó terápia : diszlexia-diszgráfia kezelését alapozó terápia, komplex idegrendszer-fejlesztés a fejlődésben egymásra épülő mozgásminták mentén : [alapozó terápia tanulmány, 1994-2013] / Marton-Dévényi Éva [et al.] ; [közread. az Alapozó Terápiák Alapítvány]. - [Jav. kiad.]. - Budapest : Alapozó Terápiák Alapítvány, 2013. - 68 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 60-63.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-0373-83-1)
mozgáskoordináció - mozgásjavító iskola - gyógytorna
615.82 *** 796.012.61 *** 612.763
[AN 3474195]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2013.
Bodrog Miklós (1929-2009)
   Fények és árnyak : mélyvilágunk tudósa: Carl Gustav Jung / Bodrog Miklós ; [szerk. Ugrin Aranka és Szilágyi Ágnes]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 396 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-538-2 fűzött : 3800,- Ft
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Svájc - pszichiáter - mélylélektan - lelkipásztorkodás - pszichoterápia - 20. század
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G. *** 253 *** 615.851
[AN 3471655]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2013.
Catt, Michael
Courageous living (magyar)
   Élj bátran! : merj állást foglalni! / Michael Catt ; [ford. Berényi György]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 163 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-615-5246-05-0 fűzött : 2250,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3471725]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2013.
   A csontfalak közt valami történik / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv. Művel. Oszt., 2013. - 118 p. ; 24 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 10.)
ISBN 978-963-88857-9-1 fűzött
Magyarország - orvos - agykutatás - magyar irodalom - antológia
612.82 *** 894.511-822 *** 61(439)(092)
[AN 3474156]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2013.
Huang di bashiyi nan jing (magyar)
   Nehéz kérdések könyve [elektronikus dok.] : a Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve : a hagyományos kínai orvoslás klasszikus kézikönyve = Nan jing : huang di bashiyi nan jing / ford. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 12.5 MB) (mobi : 9 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107495. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-079-9 (epub)
ISBN 978-963-366-080-5 (mobi)
ókori Kína - ázsiai gyógymód - elektronikus dokumentum
615.89(315)
[AN 3471830]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2013.
Huang di neijing. Ling shu (magyar)
   A Sárga Császár belső könyvei [elektronikus dok.] : szellemi tengely : a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra legrégebbi gyakorlati kézikönyvének teljes fordítása = Huang di neijing : ling shu / ford. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 7.8 MB) (mobi : 8 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107684. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5262-27-2 (epub)
ISBN 978-615-5262-28-9 (mobi)
kínai irodalom - orvostudomány - ázsiai gyógymód - elektronikus dokumentum
615.89(510) *** 895.1-96=945.11 *** 61(510)
[AN 3474803]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2013.
Huang di neijing. Su wen (magyar)
   A Sárga Császár belső könyvei [elektronikus dok.] : egyszerű kérdések : a hagyományos kínai orvoslás és természetfilozófia legrégebbi kézikönyvének teljes fordítása = Huang di neijing : su wen / ford. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5262-24-1 (epub)
ISBN 978-615-5262-25-8 (mobi)
kínai irodalom - orvostudomány - ázsiai gyógymód - elektronikus dokumentum
615.89(510) *** 895.1-96=945.11 *** 61(510)
[AN 3474799]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2013.
   A Kaposi Mór Oktató Kórház által szervezett akkreditált továbbképzések programjai és válogatott összefoglalói, 2012 / [szerk. Deé Kitti és Lelovics Zsuzsanna]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2012. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Pharosz füzetek, ISSN 2062-7416 ; 5.)
ISBN 978-615-5326-00-4 fűzött
orvostudomány - továbbképzés
61
[AN 3473875]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2013.
Kisdi Barbara (1973-)
   Mint a földbe hullott mag : otthon szülés Magyarországon : egy antropológiai vizsgálat tanulságai / Kisdi Barbara. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, cop. 2013. - 360 p. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 19.)
Bibliogr.: p. 253-269.
ISBN 978-963-9457-85-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - szülés - kulturális antropológia
618.4 *** 39 *** 316.7(439)
[AN 3474031]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2013.
Kristeva, Julia (1941-)
Au commencement était l'amour (magyar)
   Kezdetben volt a szerelem : pszichoanalízis és hit / Julia Kristeva ; [ford. Tóth Réka, Kun János Róbert]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 93, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-286-5 fűzött : 1290,- Ft
pszichoanalízis - francia irodalom - esszé
159.964.2 *** 840-4=945.11
[AN 3472055]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2013.
   Krízishelyzetben : a válság mint esély / [Hajduska Marianna et al.] ; [Buda Béla előszavával]. - 2. kiad. - Budapest : Jaffa, 2013. - 169 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-615-5235-47-4 fűzött : 1990,- Ft
kritikus élethelyzet - életvezetés
613.865
[AN 3475692]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2013.
Mukherjee, Siddhartha
The emperor of all maladies (magyar)
   Betegségek betegsége : mindent a rákról / Siddhartha Mukherjee ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2013. - 613 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-087-5 kötött : 4990,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 3472413]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2013.
PhD Tudományos Napok (2013) (Budapest)
   PhD Tudományos Napok, 2013 : Semmelweis Egyetem ..., 2013. április 11-12. : [előadáskivonatok]. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2013]. - 208 p. ; 24 cm
Angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3474170]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2013.
Rozsos István (1932-)
   Az akut hasi fájdalom differenciáldiagnosztikája / Rozsos István ; [közread. a ... Kaposi Mór Oktató Kórház]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2012. - 250 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 240-249.
ISBN 978-963-87916-6-5 fűzött
has - fájdalom - orvosi diagnosztika
616-07 *** 616.38-009.7
[AN 3473992]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2013.
Shepherd, Deborah
   Sajátkezű végleges stresszoldás : kézikönyv a kineziológiai világtechnikához / Deborah Shepherd ; [... illusztrációkat kész. Szarka Fedor Guido]. - [Budapest] : [Pásztor D.], [2013]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6240-0 fűzött
stresszkezelés - kineziológia
612.06 *** 615.89
[AN 3474013]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2013.
   Tájékoztató kiadvány szervátültetett és szervre váró embereknek / [kiad. a Magyar Szervátültetettek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Szervátültetettek Szövets., [2012]. - 134 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5683-6 fűzött
szervátültetés
616-089.843
[AN 3473194]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2013.
   Tüdőbetegségek / szerk. Szilasi Mária ; szerzők Brugós László [et al.]. - Budapest : SpringMed, 2012. - 198 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
ISBN 978-615-5166-23-5 fűzött : 2480,- Ft
tüdőbetegség - tüdőgyógyászat
616.24
[AN 3472600]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2013.
   A vállízületi instabilitás / szerk. Szabó István, Lelovics Zsuzsanna ; [közread. a ... Kaposi Mór Oktató Kórház]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2013. - 497 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5326-01-1 fűzött
vállízület - ficam
616.727.2-001.6
[AN 3474115]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5450 /2013.
Büki Gergely (1932-)
   Energiarendszerek jellemzői és auditálása / Büki Gergely. - Szentendre : PI Innovációs Kft., 2013. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Energetikai szakkönyvek, ISSN 2064-0676)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5093-05-0 fűzött
energiaellátás - energiagazdálkodás
620.9 *** 504.03
[AN 3474207]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5451 /2013.
   30 éves az 1. blokk : jubileumi ünnepség : Paks, 2012. december 14. / [kiad. az] MVM Paksi Atomerőmű. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2012]. - 150 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
Paksi Atomerőmű
Paks - atomerőmű
621.311.25(439-2Paks)
[AN 3471462]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5452 /2013.
   Donauhäfen [elektronikus dok.] = Ports sur la Save = Ports sur la Danube = Porty na Dunae = Porty na reke Sava ; Savehäfen / Hrsg.: Donaukomission. - Szöveg és képek. - Budapest : Donaukomission, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
ISBN 978-615-5117-05-3
Duna - Európa - kikötő - folyami hajózás - elektronikus dokumentum
656.62(4)(282.243.7) *** 725.342(4)(282.243.7)
[AN 3472292]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2013.
   "Informatika a közlekedésben" : Közlekedéstudományi Konferencia : Győr, 2013. március 21-22. / [rend. a] Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2013. - 147 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-09-7 fűzött
közlekedésügy - közlekedésszervezés - informatika - konferencia-kiadvány
656(439) *** 338.47(439) *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3471280]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2013.
International Conference on Design of Reliable Communication Networks (9.) (2013) (Budapest)
   DRCN: 9th International Conference on Design of Reliable Communication Networks [elektronikus dok.] : Budapest ..., March 4-7, 2013. - Szöveg. - [Budapest] : [HITE], [2013]. - 1 pendrive ; 14 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - Működési követelmények: internet böngésző. - Golyóstollban
ISBN 978-963-8111-79-1
hírközlési hálózat - tömegkommunikáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 621.39 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3472240]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2013.
Kirchner Attila
   A MÁV 324 sorozatú gőzmozdonyai / Kirchner Attila, Tóth Sándor, Villányi György. - [Budapest] : Szerzők, 2012. - 618 p. : ill. ; 31 cm. - (Magyar mozdonyok)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5140-4 kötött
Magyarország - technikatörténet - gőzmozdony
629.422(439)
[AN 3474052]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5456 /2013.
Buxton, Ian
101 world whiskies to try before you die (magyar)
   101 whisky, amit feltétlenül meg kell kóstolnod mielőtt meghalsz / Ian Buxton ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-689-647-8 kötött : 2990,- Ft
égetett szeszes ital
663.5 *** 641.87:663.5
[AN 3472573]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2013.
   Collection of thematic presentations in the Inno-CropFood project [elektronikus dok.] : Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table / B. Horváthé Kovács, R. Barna eds. ; [publ. by the] Kaposvár University. - Szöveg. - [Kaposvár] : Kaposvár Univ., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9821-56-9
Magyarország - Horvátország - Kaposvár - Eszék - élelmiszeripar - innováció - egyetem - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
663/664 *** 330.341.1 *** 378.4(439-2Kaposvár) *** 378.4(497.13-2Osijek)
[AN 3472280]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Lovakrul [elektronikus dok.] / gróf Széchenyi István. - Szöveg (epub : 648 KB) (mobi : 864 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-193-2 (epub)
ISBN 978-963-366-194-9 (mobi)
lótenyésztés - lovassport - elektronikus dokumentum
636.1.08 *** 798.2/.4
[AN 3476042]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2013.
   Új irányok a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésében [elektronikus dok.] : fiatal kutatók konferenciája : a Magyar Tudomány Ünnepe : Hódmezővásárhely, 2012. november 16. / szerk. Bodnár Károly, Horváth József ; [rend. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottság, Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja. - Szöveg. - Hódmezővásárhely : SZTE Mezőgazd. Kar, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-193-0
mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3472269]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2013.
   Újabb kutatási eredmények a növénytudományokban / [szerk. Sándor Zsolt ..., Szabó András ...] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Hankóczy Jenő Doktori Iskola. - Debrecen : DE AGTC MÉK Hankóczy J. Doktori Isk., 2013. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5183-40-9 kötött
agrokémia - talajtan - növénytermesztés
631.8 *** 631.4 *** 633
[AN 3472306]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5461 /2013.
Bokor Katalin (1941-)
   Befőzés cukor nélkül? : receptek a "Táplálékod legyen gyógyítód" című könyv tanácsai alapján / Bokor Katalin. - 6. kiad. - [Pusztaszabolcs] : Bethesda Tó Bt., 2013. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87763-1-0 fűzött
konzerválás - szakácskönyv
641.4 *** 641.564(083.12)
[AN 3474578]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2013.
Burgony Lilla
   Egészséges sütik & nasik / [írta és az ételmodelleket kész. Burgony Lilla, Németh Hanna] ; [fényképek Ferenczi Dániel]. - [Szentes] : Kner House Kft., 2013. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89512-8-1 fűzött
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3471670]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2013.
Csizmadia Mátyásné Guits Matild
   A jó barátnő : tanácsadó a háztartásban és gazdálkodás minden ágában : kitűnő magyar szakácskönyv / összeáll. Cs.-Guits Matild. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, cop. 2013. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9952-96-6 fűzött
 (hibás ISBN 9-789632-380704)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3472002]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2013.
Eggs, milk and cheese (magyar)
   Tejben-sajtban / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 978-963-289-193-4 fűzött
tejtermék - tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.1 *** 641.55(083.12):637.4
[AN 3471708]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2013.
Ferencziné Székely Ildikó
   Magyaros ételek / [írta és az ételmodelleket kész. Ferencziné Székely Ildikó, Gégény Miklósné] ; [fényképek Ferenczi Dániel]. - [Szentes] : Kner House Kft., 2013. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9972-91-9 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3471704]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2013.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona ; [ill. Navratil Zsuzsa]. - 5. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2013. - 361 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 344-346.
ISBN 978-615-5166-39-6 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3473373]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2013.
Gergely Anikó (1938-)
Ungarische Spezialitäten (magyar)
   Magyar kóstoló : gasztronómiai utazás / írta Gergely Anikó ; fényképezte Christoph Büschel, Ruprecht Stempell. - Budapest : Vince K., [2012], cop. 2006. - 319 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 978-963-303-051-6 kötött : 6995,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3473792]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2013.
Hegyesi József
   A legújabb házi cukrászat kézikönyve / írta Hegyesi József. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, cop. 2013. - 168 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-9952-94-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3471764]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2013.
Merklikné Gallai Zsuzsa (1956-)
   Elektrokozmetikai 1x1 : tananyag a sikeres kozmetikusvizsgához / Merklikné Gallai Zsuzsa, Rudolf Ibolya. - Nagykovácsi : Lilli K., 2012. - 162 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-9837-40-9 kötött
kozmetika - tankönyv
646.7(078)
[AN 3471320]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2013.
Móczár István
   Húsvéti ételek : cicvara és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 93 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 6.)
ISBN 978-963-354-126-5 kötött : 1490,- Ft
húsvét - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3471582]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2013.
Pies, tarts and puddings (magyar)
   Édes örömök, sós falatok / [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 978-963-289-194-1 fűzött
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.852(083.12)
[AN 3471714]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2013.
Roetzel, Bernhard
Der Gentleman (magyar)
   A gentleman : a klasszikus férfidivat kézikönyve / Bernhard Roetzel ; fotók Günter Beer ; [ford. Várnai Péter és Gabos Erika]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Vince K., 2012. - 359 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-303-049-3 kötött : 6995,- Ft
öltözködés - férfi
646.1/.6-055.1
[AN 3473790]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2013.
Smith, Gilly
The Jamie Oliver effect (magyar)
   Jamie Oliver : a pasi, az ízek, a forradalom / Gilly Smith ; [ford. Dobosi Bea]. - Budapest : Real Egmont, 2013. - 304 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-343-225-9 fűzött : 3499,- Ft
Oliver, Jamie (1975-)
Nagy-Britannia - gasztronómia - szakács - 20. század - 21. század - életrajz
641.5(410)(092)Oliver,_J.
[AN 3475114]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2013.
Szücs Antalné Bagossy Klára
   Eredeti magyar alföldi szakácskönyv / ... írta Szücs Antalné Bagossi Klára. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-069-8 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3471815]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2013.
Winkler Gábor (1938-)
   Gasztronómiai világkalauz : egészségeseknek, cukorbetegeknek, lisztérzékenyeknek és fogyni vágyóknak / Winkler Gábor, Gézsi Andrásné, Baranyi Éva. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2013. - 616 p., [21] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 600-613.
ISBN 978-963-9914-37-7 fűzött : 4900,- Ft
gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.5(100)
[AN 3472188]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5476 /2013.
Hévizi Ottó (1959-)
   Idő és szinkretizmus : állandó tekintettel Nietzschére / Hévizi Ottó. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 595 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 573-595.
Fűzött : 2800,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-8101-688-2
filozófia - idő
1 *** 115
[AN 3473939]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5477 /2013.
Boda László (1929-)
   Hitünk önvédelme : mai kérdések, mai válaszok / Boda László. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-017-8 fűzött : 1400,- Ft
hitvédelem - hit
239 *** 211
[AN 3472880]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2013.
Brierley, John (1948-)
A pilgrims guide to the Camino Portugués (magyar)
   Camino Portugués : Lisszabon, Portó, Santiago : a Portugál Út : zarándok útmutató : gyakorlati és lelki útmutató a modern kor zarándokainak / John Brierley ; [ford. Felföldi Zita]. - [Tamási] : Portus Vitalis, [2013]. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-08-5982-0 fűzött : 4200,- Ft
Portugália - Spanyolország - zarándoklat - útikönyv
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 914.69(036) *** 914.60(036)
[AN 3471424]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2013.
   Családi imafüzet / [szerk. Székely János] ; [fotók Csapó Viktória, Turcsik István] ; [kiad. az Esztergom-budapesti Főegyházmegye]. - [Budapest] : Esztergom-budapesti Főegyházmegye, 2013. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88612-6-9 fűzött
imakönyv
243
[AN 3471264]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2013.
Dávid Katalin (1923-)
   Egy keresztény értelmiségi Európára néz / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 35 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-220-2 fűzött : 400,- Ft
Európa - művelődéstörténet - kereszténység
23/28 *** 930.85(4)
[AN 3472598]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2013.
   Az ember krízise: vágyódás és megkísértettség között : antropológiai reflexiók a teológiában / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 335 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 4.)
A Budapesten, 2012. jan. 23-25. között rendezett Teológiai Tanárok Konferenciájának szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-011-6 fűzött : 2600,- Ft
vallásantropológia
233
[AN 3472580]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2013.
   Érintés : sorsdöntő párbeszéd a megújulásért : [vezérfonal a gyülekezetek számára] / [közread. az] Egyházi Jövőkép Bizottság. - Budapest : Egyh. Jövőkép Biz., 2013. - 20, 10 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - 21. század
284.2(439)"201"
[AN 3472318]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2013.
Fioretti di S. Francesco (magyar)
   Assisi Szent Ferenc kis virágai [elektronikus dok.] = I' fioretti di Sancto Francesco / ford. Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 772 KB) (mobi : 762 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107622. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-366-331-8 (epub)
ISBN 978-963-366-332-5 (mobi)
Francesco d'Assisi (1181-1226)
Itália - szent - 13. század - életrajz - elektronikus dokumentum
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3473863]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2013.
Forgione, Francesco (1887-1968)
Celebriamo la Via Crucis con Padre Pio (magyar)
   Keresztút Pio atyával / [ford. Richter Csilla]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 34 p. ; 17 cm
Fűzött : 300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-553-4)
szenvedéstörténet - elmélkedés
232.96 *** 242
[AN 3472626]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2013.
Forintos Attila
   Egyháztörténeti adattár / írta Forintos Attila. - Budapest : 3BT Műhely, 2013-. - 22 cm
Magyarország - katolikus egyház - egyházi személy - életrajz - kronológia
282(439)(092) *** 282(100)(092)
[AN 3471818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 248 p.
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 978-963-9864-25-2 fűzött
[AN 3471823] MARC

ANSEL
UTF-85486 /2013.
Gondos-Grünhut László (1903-1962)
   Szeretet és lét : válogatott gondolatok / Gondos-Grünhut László ; [a bevezetőt írta és a szövegeket vál. Vető Miklós] ; [... ford. Varga-Jani Anna és Mezei Balázs]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 305, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-551-1 fűzött : 3200,- Ft
filozófia - vallásfilozófia - magyar irodalom
21 *** 894.511-96 *** 1(439)Gondos-Grünhut_L.
[AN 3471639]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Lebensmitte als geistliche Aufgabe (magyar)
   Az emberélet útjának felén / Anselm Grün ; [ford. Kun Éva]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 94 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1216-3627 ; 12.)
ISBN 978-963-314-037-6 fűzött
középkorú - életvezetés - vallásos irodalom
244 *** 159.922.62 *** 613.865
[AN 3474222]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Menschen führen - Leben wecken (magyar)
   Életet fakasztó vezetés : a vezetés elvei Szent Benedek Regulájában / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - 4. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 163 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 38.)
Megj. "Életre vezetni" címmel is. - Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-314-036-9 fűzött
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
szent - 5. század - 6. század - vezetés - bencések - szabályzat
235.3(092)Benedetto_da_Norcia *** 271.1-4 *** 65.012.4
[AN 3474224]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2013.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Buddha beszédei [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (1 h 2 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7501-8 : 1990,- Ft
buddhizmus - hangoskönyv
294.3
[AN 3472174]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2013.
Horváth Orsolya (1976-)
   A leleplező Ige : hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben / Horváth Orsolya. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2013. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87986-6-4 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség
hermeneutika - bibliakutatás
225.06
[AN 3473967]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2013.
Hossche, Sidronius (1596-1653)
Elegiae de Christo patiente (magyar, latin)
   A szenvedő Krisztusról ; Szent Péter siralmai : Sidronius Hosschius elégiái : Baróti Szabó Dávid fordítása / [... sajtó alá rend. és az előszót írta Hubert Ildikó] ; [Sidronius Hosschius latin elégiáit közli Szelestei N. László]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 147, [4] p. ; 19 cm. - (Értekezők - etűdök, ISSN 2061-5396 ; 4.)
Egys. cím: Elegiae de Christo patiente ; Lachrymae Sancti Petri. - Latin és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-244-5 fűzött : 1490,- Ft
Németalföld - újkori latin irodalom - 17. század - vallásos irodalom - elégia - kétnyelvű dokumentum
244(0:82-14) *** 871-143.02(492-089)=945.11
[AN 3472191]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2013.
Huzsvár László (1931-)
   Sajtóapostolból apostolutód : Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 17.)
ISBN 978-963-277-368-1 kötött : 2600,- Ft
Huzsvár László (1931-)
Szerbia - püspök - határon túli magyarság - katolikus egyház - életútinterjú - 20. század - 21. század
282(497.11)(=945.11)(092)Huzsvár_L.(047.53)
[AN 3472587]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2013.
Jakobius, Paul Josef
Der letzte Kampf zwischen Licht und Finsternis (magyar)
   Utolsó harc a fény és a sötétség között : okok, hátterek és következmények / Paul Josef Jakobius ; [ford. Cserhalmi Mihályné]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 370, X p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 177.)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-9281-97-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - apokalipszis - bibliamagyarázat
244 *** 228.07
[AN 3475077]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2013.
Janka György (1964-)
   A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye története / Janka György. - [Nyíregyháza] : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2013. - 65, [2] p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-88535-5-4 fűzött
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye
Hajdúdorog - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházmegye
281.5.018.2(439-03Hajdúdorogi_egyházmegye)(091)
[AN 3473996]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2013.
Kanter Károly (1853-1920)
   A hit kapujában és azon túl : Kanter Károly gondolatai kezdő és gyakorló katolikusoknak / [szerk. Breznay István és Munka Margit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 153 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-039-0 fűzött : 1400,- Ft
prédikáció
252
[AN 3472604]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2013.
Kindelmann-né Szántó Erzsébet (1913-1985)
   Lábunk együtt járjon! / [összeáll. Heim Katalin et al.]. - Budapest : Szeretetláng K., 2013. - 64 p. ; 19 cm
Szerző Kindelmann-né Szántó Erzsébet
ISBN 978-963-08-5749-9 fűzött : 320,- Ft
imakönyv - elmélkedés
243 *** 242
[AN 3473138]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2013.
Kőrösiné Merkl Hilda (1948-)
   A pap és a nő : Kőrösiné Merkl Hilda, Magyar Balázs és Varga László beszélgetéseiből. - Budapest : Kairosz, 2013. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-611-2 kötött : 3200,- Ft
vallási erkölcs - papság - hívő - nő - katolikus egyház
260.2-055.2(0:82-83) *** 241(0:82-83) *** 254(0:82-83)
[AN 3471288]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2013.
Kovács Gergely (1974-)
   Fidelissimus pastor : Mindszenty bíboros fehérvértanúsága : unblutiges Martyrium von Jozsef Kardinal Mindszenty / Kovács Gergely, Szabó Csaba ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2012. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Bécsben, 2012. jún. 26 - aug. 10. között és Veszprémben, 2012. aug. 20 - okt. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás tárgyjegyzékével. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89583-2-7 fűzött : 1290,- Ft : 5 EUR
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3471569]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2013.
Kránitz Mihály (1959-)
   Együtt az úton : ökumenikus és vallásközi párbeszéd / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 278 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-321-6 kötött : 2200,- Ft
ökumené
261.8
[AN 3472888]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Április. - 2013. - 87 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3471584] MARC

ANSEL
UTF-85501 /2013.
McGrath, Alister E. (1953-)
Science & religion (magyar)
   Tudomány és vallás : bevezetés / Alister E. McGrath ; ford. Gyárfás Vera. - Utánny. - Budapest : Typotex, [2012], cop. 2002. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-326.
ISBN 978-963-279-108-1 fűzött : 3500,- Ft
vallás - tudomány - természetfilozófia
215 *** 001 *** 113/119
[AN 3474619]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2013.
Myriam (mère) (1949-)
   Croire avec Marie / petite Myriam. - [S.l.] : Editunio ; [Bodony] : [Máriás Nővérek], 2012. - 79 p. ; 21 cm
Közread. a Máriás Nővérek
Fűzött
mariológia
232.931
[AN 3473585]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2013.
Myriam (mère) (1949-)
Croire avec Marie (szlovák)
   Verím s Máriou / Matka Myriam. - 2. vyd. - [S.l.] : Editunio ; [Bodony] : [Máriás Nővérek], 2012. - 78 p. ; 21 cm
Közread. a Máriás Nővérek
ISBN 978-963-08-5607-2 fűzött
mariológia
232.931
[AN 3473608]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2013.
Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia (magyar)
   A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei : az Olasz Püspöki Konferencia család- és életügyi bizottságának dokumentuma / [ford. Domokos György] ; [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottsága. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 51 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-402-2 fűzött : 490,- Ft
házasság
265.5
[AN 3472923]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2013.
   Petrőcz Lászlóné Balatonfüred város díszpolgára / [... szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2013. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 68.)
ISBN 978-963-9990-19-7 fűzött
Petrőcz Lászlóné (1935-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Petrőcz_L.-né
[AN 3474168]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
   Ahol Jézus jelen van / Basilea Schlink. - [Budapest] : [Pro Planta 3M Bt.], [2012]. - 11 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-02-5 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 3474165]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2013.
La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo (magyar)
   Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára / Nemzetközi Teológiai Bizottság ; [ford. Ivancsó István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 72 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-110-6 fűzött : 700,- Ft
keresztség - megváltás
265.1 *** 234.3
[AN 3472574]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2013.
Stosiek, Nurit
Reifungswege (magyar)
   A növekedés útja [elektronikus dok.] : hogyan lehet áldássá egy-egy életszakasz : női lelkinap, 2011 : előadás és meditáció / Nurit Stosiek, Gertraud Evanzin ; ford. Vissiné Berényi Edit ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Szöveg (epub : 624 KB) (mobi : 767 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5149-27-6 (epub)
ISBN 978-615-5149-28-3 (mobi)
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3475328]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2013.
Szécsi András (1923-)
   Csengettyű meg gránátalma / Szécsi András. - Debrecen : Szabó A.-né, 2013. - 213 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-08-6109-0 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-92)
[AN 3472405]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2013.
   "A szentnek a megismerése ad értelmet" : conferentia rerum divinarum 1-2. / szerk. Zsengellér József, Trajtler Dóra Ágnes. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2012. - 256 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 7.)
A Budapesten, 2009. dec. 4-én és 2010. dec. 6-án rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-097-3 fűzött : 2500,- Ft
bibliakutatás - református egyház - egyháztörténet - 20. század
284.2(439)"19" *** 22.01
[AN 3472963]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2013.
La teologia oggi: prospettive, principi e criteri (magyar)
   A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok / Nemzetközi Teológiai Bizottság ; [ford. Ivancsó István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 68 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-056-7 fűzött : 600,- Ft
keresztény teológia - katolikus egyház
21 *** 282
[AN 3472569]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2013.
Tomka Ferenc (1942-)
   Biztos út : szerelemről, szexualitásról értelmesen : serdülőknek, fiataloknak, jegyeseknek, hitoktatóknak, szülőknek, házasságra készülőknek / Tomka Ferenc és munkatársai. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 201 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-376-6 fűzött : 1900-, Ft
vallási erkölcs - házasság - nemi élet - vallásoktatás - tanári segédkönyv
241 *** 613.88 *** 265.5 *** 268(072)
[AN 3473321]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2013.
Vaiani, Cesare (1954-)
La via di Francesco (magyar)
   Assisi Szent Ferenc útja / Cesare Vaiani ; [ford. Dankó Lilla]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisk., 2013. - 122 p. ; 19 cm. - (Kis út, ISSN 2061-5477 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-167-3 fűzött : 1500,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 12. század - 13. század
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3473018]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2013.
Zlinszky János (1928-)
   Keresztény erkölcs és jogászi etika / Zlinszky János. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 199 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 6.)
Bibliogr.: p. 10.
Fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-404-4)
vallási erkölcs - foglalkozási erkölcs - jog
241 *** 34 *** 174
[AN 3473682]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5515 /2013.
Augé, Marc (1935-)
Non-lieux (magyar)
   Nem-helyek : bevezetés a szürmodernitás antropológiájába / Marc Augé ; [ford. Fáber Ágoston]. - Budapest : Műcsarnok, 2012. - 71 p. ; 22 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 11.)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-9506-59-6 fűzött
kultúrakutatás - kulturális antropológia - személyes tér - globalizáció
316.7 *** 339.9 *** 39
[AN 3471622]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2013.
Digitális Nemzedék Konferencia (2013) (Budapest)
   Digitális Nemzedék Konferencia [elektronikus dok.] : konferenciakötet : 2013. március 2., ... Budapest ... / szerk. ... Lévai Dóra ; szervezők ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Iskolapedagógiai Központ Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport [etc.]. - Szöveg (lit : 876 KB) (pdf : 2.4 MB) (mobi : 921 KB) (epub : 474 KB). - Budapest : ELTE PPK, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107746. - Működési követelmények: MS Reader / Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-319-3 (epub)
ISBN 978-963-284-321-6 (lit)
ISBN 978-963-284-322-3 (pdf)
ISBN 978-963-284-320-9 (mobi)
információs társadalom - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.77 *** 37 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 681.3.004.14
[AN 3476064]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2013.
   Érteni a szív nyelvén : 27 éves az Eötvös Társaság / [főszerk. Váradi Éva]. - [Budapest] : "Eötvös József" Cigány - Magyar Ped. Társ., 2013. - 127 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5841-0 fűzött
"Eötvös József" Cigány - Magyar Pedagógia Társaság
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - társadalmi szervezet
316.347(=914.99)(439) *** 061.2(439)Eötvös_Társaság
[AN 3474062]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2013.
   Hálózatkutatás : interdiszciplináris megközelítések / szerk. Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória ; [közread. a Magyar Szemiotikai Társaság, Bolyai Műhely Alapítvány]. - Budapest : Inter Nonprofit Kft. [etc.], 2012. - 224 p. : ill. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2010. nov. 29-30. között és 2011. nov. 28-án rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89240-2-5 fűzött
hálózatelmélet - társadalmi kapcsolat - kommunikáció - nyelvészet
316.47 *** 800.1 *** 316.77
[AN 3471401]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2013.
Kelbert Krisztina
   Szegedy Györgyné / Kelbert Krisztina ; [előszó Puskás Tivadar, Széll Kálmán]. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2013. - 94, [2] p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5214-29-5 kötött
Szegedy Györgyné (1851-1944)
Magyarország - Szombathely - arisztokrácia - karitatív tevékenység - 19. század - 20. század
316.343.32(439)(092)Szegedy_Gy.-né *** 364.4(439-2Szombathely)
[AN 3474027]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2013.
   A médiaszabályozás két éve, 2011-2012 / [szerk. Koltay András]. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2013. - 274 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 5.)
ISBN 978-615-530-201-5 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - 21. század
316.774(439)"201" *** 34:791.9.096/.097(439)"200/201"
[AN 3474155]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Társadalomtudományi Szekció (2013) (Kaposvár)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója : a szekcióba összegyűjtött pályamunkák összefoglalói : Kaposvári Egyetem, 2013. április 8-10. : [rezümékötet] / [szerk. Molnár Gábor és Györfi Veronika]. - Kaposvár : KE PK, [2013]. - 355 p. ; 24 cm
Borítócím: XXXI. OTDK, 2013 : 15. Társadalomtudományi Szekció
ISBN 978-963-9821-59-0 fűzött
társadalomtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
316 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3472722]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2013.
Rixer Ádám (1972-)
   A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban / Rixer Ádám. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 238 p. ; 21 cm. - (Vitasorozat, ISSN 2063-9554 ; 3.)
Lezárva: 2012. dec. - Bibliogr.: p. 218-237.
ISBN 978-963-9808-48-5 fűzött
Magyarország - cigányság - kollektív jogok - nemzetiségi politika - jogalkotás - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 342.724(=914.99)(439)"201" *** 323.1(=914.99)(439)"201"
[AN 3472632]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Hitel [elektronikus dok.] / Széchenyi István. - Szöveg (epub : 584 KB) (mobi : 834 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-178-9 (epub)
ISBN 978-963-366-179-6 (mobi)
Magyarország - társadalmi probléma - gazdaságpolitika - 19. század - elektronikus dokumentum
304(439)"181/183" *** 338(439)"181/183" *** 323.3(439)"181/183"
[AN 3476040]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Stádium [elektronikus dok.] / Széchenyi István. - Szöveg (epub : 448 KB) (mobi : 566 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-181-9 (epub)
ISBN 978-963-366-182-6 (mobi)
Magyarország - társadalmi probléma - 19. század - elektronikus dokumentum
304(439)"183"
[AN 3476000]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Világ [elektronikus dok.] / Széchenyi István. - Szöveg (epub : 505 KB) (mobi : 683 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107740. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-190-1 (epub)
ISBN 978-963-366-191-8 (mobi)
Magyarország - társadalmi probléma - 19. század - elektronikus dokumentum
304(439)"183"
[AN 3475999]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5526 /2013.
Biró Anna (1980-)
   Huon-öböli fej- és melldíszek : Bíró Lajos gyűjteménye 1. = Head and chest ornaments from Huon gulf : Lajos Bíró's collection 1. / Biró Anna. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 245 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 19.)
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-963-9540-81-1 fűzött
Pápua Új-Guinea - ékszer - tárgyi néprajz - múzeumi gyűjtemény
39(954) *** 745(954) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3471440]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2013.
Fashion (magyar)
   A divat története a 20. században : a Kyoto Costume Institute gyűjteménye / [főszerk. Akiko Fukai] ; [ford. Gabos Erika]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2012. - 351 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Kötött
ISBN 978-3-8365-3610-3
Kyōto Fukushoku Bunka Kenkyū Zaidan
divattörténet - művelődéstörténet - 20. század - múzeumi gyűjtemény
391(100)"19" *** 930.85(100)"19" *** 069(520-2Kyoto)
[AN 3472581]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2013.
Hagymás István (1955-)
   Az álomlátó fiú : mese és mesefejtés felnőtteknek / Hagymás István, Pápes Éva ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. jav. kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-26-3 fűzött : 2000,- Ft
mesekutatás - székelyek - népmese
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld) *** 398.21.001
[AN 3475079]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2013.
   A hálás halott : észak- és dél-németalföldi népmesék / Csokonai Attila fordításában. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 103, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Világszirmok, ISSN 2061-2001 ; 4.)
A vál. és a ford. Haan, Tjaard Wiebo Renzo de gyűjtéséből a "Nederlandse Volkssprookjes " (Utrecht ; Antwerpen : Spectrum, 1977) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-263-301-5 fűzött : 1490,- Ft
Flandria - népmese
398.21(=393.2)
[AN 3472107]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2013.
Kerezsi Ágnes (1954-)
   Saaremaa, muhumaa és hiiumaa : az észt szigetvilág néprajzi képe száz évvel ezelőtt : Bán Aladár gyűjteménye : the ethnographic images of the Estonian islands 100 years ago : the Aladár Bán collection : [kiállítási vezető] / [a kiállítást rend. és a kiállítási vezetőt írta ... Kerezsi Ágnes]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2013. jan 26 - máj. 20. között rendezték. - Bibliogr.: p. 64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-80-4 fűzött
 (hibás ISBN 963-9540-80-4)
Észtország - tárgyi néprajz - kiállítási katalógus
39(474.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3471425]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2013.
   Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 8 : konferencia Balatonfüreden, 2009. október 1-3. / szerk. Pilipkó Erzsébet ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2013. - 640 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-07-6 fűzött
Kárpát-medence - népi vallásosság - vallásszociológia - vallástörténet
398.3(=945.11) *** 398.3(=00)(4-191) *** 291(4-191)
[AN 3474191]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2013.
   Street fashion museum : street fashion then and now : [exhibition at the Kiscell Museum, 22 June - 21 August 2012] / [curator] Ildikó Simonovics. - Budapest : BTM, 2012. - 142 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9340-94-7)
Magyarország - viselettörténet - öltözködés - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
391(439)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3472594]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2013.
   Street fashion múzeum : utcai divat egykor és ma : [kiállítás a Kiscelli Múzeumban, 2012. június 22 - augusztus 21.] / [... rend.] Simonovics Ildikó. - Budapest : BTM, 2012. - 142 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9340-94-7 fűzött
Magyarország - viselettörténet - öltözködés - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
391(439)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3472570]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5534 /2013.
Ágoston István (1931-)
   Istentelen állam, harcoló egyház, Tiszáninnen = Atheos potestas, ecclaesia militans, in Tibiscano / Ágoston István. - Budapest : Kairosz, 2012. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 978-963-662-556-6 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - állam és egyház viszonya - református egyház - politikai üldözés - 1945 utáni időszak
322(439)"1945/197" *** 284.2(439)"194/197" *** 323.281(439)"194/197"
[AN 3471311]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2013.
   Délvidéki magyar golgota, 1944-45 / [szerk. Cseresnyésné Kiss Magdolna, Szabó Pál Csaba] ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiáink 1944-45. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány ; Szeged : Délvidék Ház, 2012. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5310-1 fűzött
Délvidék - Szerbia - Közép-Európa - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kisebbségi kérdés
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 3473150]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2013.
   Emlékalbum : báró Perényi Zsigmond (1783-1849) / [összeáll. és szerk. Őry László] ; [közread. a] Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Kárpátok Műv. és Kult. Egyes., [2013]. - 23 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Perényi Zsigmond (1783-1849)
Magyarország - politikus - történelmi személy - magyar történelem - 19. század
32(439)(092)Perényi_Zs. *** 943.9(092)Perényi_Zs. *** 943.9"18"
[AN 3472566]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2013.
Erdélyi Lajos (1929-)
   Túlélés : egy fotográfus visszaemlékezése / Erdélyi Lajos. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zachor Kv., 2012. - 215 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-88316-6-8 fűzött : 2200,- Ft
Erdélyi Lajos (1929-)
Erdély - fényképész - holokauszt - határon túli magyarság - második világháború - memoár
323.12(=924)(498.4)"194"(0:82-94) *** 77.04(=945.11)(498.4)Erdélyi_L.(0:82-94)
[AN 3475534]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2013.
Mayer Ferenc (1948-)
   "..., fel a fejjel!" : egy politikai elítélt visszaemlékezései / Mayer Ferenc ; [kiad. a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség]. - Veszprém : M. Vidék Orsz. 56-os Szövets., 2013. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5902-8 fűzött
Magyarország - állami terror - börtön - Kádár-korszak - memoár
323.282(439)"195/196"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3473976]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2013.
Molnár Tünde
   Elhurcolások : Gombos, 1944 november / Molnár Tünde ; [kiad. a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2012. - 111 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4611-0 fűzött
Gombos - Szerbia - Délvidék - határon túli magyarság - állami terror - második világháború - történelmi forrás - memoár
323.282(497.11)"194" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 943.92-13-2Gombos"194"(093)
[AN 3473110]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2013.
   Nemzetek, nemzetiségek, vallások 2012 : együtt jobb a terveket megvalósítani! : XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia : [... Pomáz, 2012. november 23.] / [... szerk. Turcsány Péter]. - Pomáz : Kráter, 2012. - 52 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-118-5 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - magyarság - egyházpolitika
323.1(=945.11)(4-191) *** 322(439)
[AN 3472708]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2013.
Russell, Bertrand (1872-1970)
Power (magyar)
   A hatalom : a társadalom újszerű elemzése / Bertrand Russell ; ford. Ádám András. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Typotex, [2012], cop. 2004. - 200 p. ; 24 cm. - (Civil szellem, ISSN 1785-5659 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-109-8 fűzött : 2900,- Ft
államelmélet - hatalom
321.01
[AN 3474609]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2013.
Tatár Rózsa
   Túléltük! : emlékezések a malenkij robotra = Überlebt : Erinnerungen an den malenkij Robot / Tatár Rózsa ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. jav. kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Szeged : Bubryák Stúdió Bt., [2012]. - 81, 77 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Antal András. - A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5026-22-5 fűzött : 1850,- Ft
Szeged - Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.1(=30)(439-2Szeged)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(=30)(47)"194"(0:82-94)
[AN 3475078]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2013.
   Van irány? : trendek a magyar politikában / Boda Zsolt, Körösényi András szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI ... - Budapest : MTA TK PTI : ÚMK, 2012. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-056-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - politológia - ezredforduló - 21. század
323(439)"199/201" *** 32.001
[AN 3472946]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5544 /2013.
Bányai-Braun József (1939-)
   Életem története / Bányai-Braun József. - Pilisvörösvár : Bányai J., 2012. - 287 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Otthon a világban)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-5039-1 kötött
Bányai-Braun József (1939-)
Magyarország - hétköznapi élet - vállalkozó - bútorasztalosság - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 674.23 *** 658.1(439)(092)Bányai-Braun_J.(0:82-94)
[AN 3471643]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2013.
Branczeiz Zsuzsa
   A székesfehérvári királyi bazilika : a Szűz Mária-prépostság és temploma : középkori romkert / Branczeiz Zsuzsanna ; régész szakértő Biczó Piroska. - [Székesfehérvár] : [Branczeiz Zs.], 2012. - 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5496-2 fűzött
Székesfehérvár - régészet - székesegyház
904(439-2Székesfehérvár) *** 726.54(439-2Székesfehérvár)
[AN 3474579]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2013.
Dindi István
   Nagytétény az 1930-as években : helytörténeti krónika évről évre / Dindi István ; [közread. a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület, Nagytétényi Polgári Kör]. - Budapest : Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyes. : Nagytétényi Polgári Kör, 2013. - 83 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-08-6095-6 fűzött
Nagytétény - helytörténet - Horthy-korszak
943.9-2Nagytétény"193"
[AN 3473828]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2013.
Falvai Róbert
   Habsburg főhercegnők / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 23.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-60-5 kötött : 1695,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - családtörténet - uralkodócsalád - híres ember - nő
929.52(436)Habsburg *** 929--055.2(436)
[AN 3472044]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2013.
Falvai Róbert
   Zita, utolsó királynénk / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 25.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-62-9 kötött : 1695,- Ft
Zita (Magyarország: királyné) (1892-1989)
Habsburg-ház
uralkodócsalád - családtörténet - nő
929.52(436)Habsburg *** 929-055.2(436)Zita
[AN 3472057]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2013.
Gavlik István (1934-)
   Kossuth Lajos díszpolgársága : emlékek Budapesten és Pest megyében / Gavlik István. - Budapest : Gavlik I., 2012. - 344 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 268-273.
ISBN 978-963-08-5723-9 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Pest megye - Budapest - történelmi személy - 19. század - emlékhely - helyismeret
943.9(092)Kossuth_L. *** 725.94(439.153) *** 908.439-2Bp. *** 725.94(439-2Bp.) *** 908.439.153
[AN 3473062]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2013.
Grüll Tibor (1964-)
   50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról / Grüll Tibor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 272-300.
Kötött : 2900,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-8101-691-2
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 3473926]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2013.
   Hajdúböszörmény kilencszázhuszonhétszer a Magyar Távirati Iroda jelentéseiben, 1920-1949 / [... összeáll. Pál Nagy Balázs]. - Kecskemét : Magánkiad., 2012. - 158 p. ; 23 cm. - (Édenkert könyvek, ISSN 2063-8116)
ISBN 978-963-08-4556-4 fűzött
Hajdúböszörmény - helytörténet - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - történeti kronológia
943.9-2Hajdúböszörmény"192/194"(0:930.24)
[AN 3473083]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Spanyol hódítók és a gyarmatosítás / [ford. Javos Eszter]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7263-5 kötött : 1690,- Ft
Latin-Amerika - történelem - újkor
98(=6)"15/18" *** 972"15/18"
[AN 3473292] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Az abszolutizmus kora és a barokk / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7264-2 kötött : 1690,- Ft
Európa - történelem - világtörténelem - művelődéstörténet - barokk - 17. század - 18. század
940"16/17" *** 930.9"16/17" *** 930.85(4)"16/17" *** 7.034.7
[AN 3473294] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A forradalmak évszázada / [ford. Horváth László]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7265-9 kötött : 1690,- Ft
Európa - Egyesült Államok - Franciaország - történelem - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - napóleoni kor
940"17/18" *** 944"17/181" *** 930.85(100)"17/18" *** 973"17"
[AN 3473677] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A Kolumbusz előtti Amerika / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7258-1 kötött : 1690,- Ft
Közép-Amerika - Dél-Amerika - történelem - régészet - óamerikai művészet
930.85(399.7) *** 939.97 *** 904(399.7) *** 7(399.7)
[AN 3474323] MARC

ANSEL
UTF-85553 /2013.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése / Hóman Bálint. - Máriabesnyő : Gödöllő : Attraktor, 2013. - 108 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5257-25-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar történelem - honfoglalás
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09"
[AN 3475123]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2013.
Illik Péter (1979-)
   Minden nap háború: a Magyar Királyságbeli török kártételek anatómiája, 1627-1642 / Illik Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 176 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 143-155.
ISBN 978-963-236-648-7 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - társadalomtörténet - 17. század - történelmi forrás
943.9"162/164"(093) *** 316.32(439)"16"(093)
[AN 3472976]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2013.
   Istorik i mir, mir istorika v Rossii i Centralʹno-vostočnoj Evrope : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapeštskogo Centra rusistiki ot 21-22 maâ 2012 g. = Historians and the world, the world of historians in Russia and Central and Eastern Europe : materials of the international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 21-22 May, 2012 / [red. ... Gyula Szvák ..., Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi]. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2012. - 342 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-86-3 kötött
Oroszország - Kelet-Európa - Közép-Európa - történettudomány
930.1(47) *** 930.1(4-11) *** 930.1(4-191)
[AN 3471381]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2013.
Kahler Frigyes (1942-)
   A kommunizmus hosszú árnyéka : tanulmányok és előadások / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2012. - 299 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-558-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - kommunizmus - állami terror - koncepciós per - egyházpolitika - 20. század
943.9"19" *** 321.74(439)"195/198" *** 323.282(439)"19" *** 343.301.096(439)"195/196" *** 322(439)"195/198"
[AN 3471339]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2013.
Megyesi József (1926-)
   Polgár város múltja és jelene : fejlődés és változás az én életem alatt / Megyesi József. - Polgár : Megyesi J., 2013. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5622-5 fűzött
Polgár - helytörténet - 20. század - 21. század
943.9-2Polgár"19/201"
[AN 3471421]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2013.
Orbán Balázs (1829-1890)
   A székelyek származásáról és intézményeiről / Orbán Balázs. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 115, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9857-61-2 fűzött : 1900,- Ft
Székelyföld - székelyek - történelem
930.8(=945.11székelyek) *** 943.921
[AN 3475120]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2013.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian military flags : a millenium in the military = Magyar hadizászlók : egy ezredév hadban / Győző Somogyi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-579-5 fűzött
Magyarország - hadseregzászló - album - történeti feldolgozás
929.924(439)(091)(084.1)
[AN 3472017]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2013.
Szabó Ervin (1877-1918)
   Szabó Ervin történeti írásai [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Európa - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelem - elektronikus dokumentum
943.9"1848/1849" *** 940
[AN 3474783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 787 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-160-4 (epub)
ISBN 978-963-366-161-1 (mobi)
[AN 3474785] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 787 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-163-5 (epub)
ISBN 978-963-366-164-2 (mobi)
[AN 3474787] MARC

ANSEL
UTF-85561 /2013.
Szilágyi Rita
   Ecset, agyag, fonal / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 91 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 26.)
Bibliogr.: p. [92].
ISBN 978-615-5129-63-6 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - képzőművészet - híres ember - nő - művészeti élet - 20. század
929-055.2(439)"19" *** 73/76(439)(092)"19"
[AN 3472064]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2013.
Szilágyi Rita
   Irodalmi "hölgyvilág" / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 91 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 24.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-61-2 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - író - párkapcsolat - híres ember - nő - 20. század
929-055.2(439)"19" *** 894.511(091)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 3472052]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2013.
Vaczkó László (1933-)
   Golgotajárás : bányászballada a Bakonyalján, 1966 / Vaczkó László. - Budapest : Kairosz, 2012. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-662-562-7 fűzött : 2800,- Ft
Súri-Bakonyalja - helytörténet - magyar történelem - állami terror - Kádár-korszak
943.9Bakonyalja"196" *** 323.282(439)"19"
[AN 3471307]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2013.
   Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken / szerk. Nagy Szabolcs. - Veszprém : M. Nemz. Lvt. Veszprém M. Lvt., 2013. - 112 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai, ISSN 0134-112X ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-30-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar történelem - Tanácsköztársaság - fehérterror
943.9"1919"
[AN 3474011]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5565 /2013.
Berta János
   Hódmezővásárhelykutasipuszta : Hugo Hartung nyomában / Berta János. - Orosháza : Helios K., [2012]. - 174 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-5101-5 fűzött
Székkutas - helyismeret - memoár
908.439-2Székkutas(0:82-94)
[AN 3473081]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2013.
Harrison, Sarah
Great journeys of the explorers (magyar)
   Híres utazók nagy felfedezései / írta Sarah Harrison ; ill. Nicki Palin és Gary Hincks ; [ford. Deák Márta]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5230-00-4 kötött : 2990,- Ft
felfedező utazás - felfedező - művelődéstörténet
910.4(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3472373]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2013.
   A kultúra vonzásában: egy életút párhuzamai : tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2013. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89513-1-1 fűzött
Veszprém megye - helyismeret - helytörténet - emlékkönyv
908.439.117 *** 943.911.7
[AN 3474000]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2013.
Mészáros Andor
   A mai Csehország : bevezetés a modern Cseh Köztársaság tanulmányozásába / Mészáros Andor ; [közread. a] Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány. - Esztergom : Szt. Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2013. - 203 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-185.
ISBN 978-963-89709-0-9 fűzött
Csehország - országismeret
908.437.1
[AN 3474047]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Virágok városa [elektronikus dok.] ; Szirének hazája / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 560 KB) (mobi : 642 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107676. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-319-6 (epub)
ISBN 978-963-366-320-2 (mobi)
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.45(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3474754]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5570 /2013.
   Alkotmányjog : alapjogok / szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt. - Utánny. - Budapest : PPKE JÁK, 2013. - 348 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-021-4 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3475687]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2013.
Blaskó Béla (1950-)
   Magyar büntetőjog : általános rész : tankönyv / Blaskó Béla. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Debrecen : Rejtjel, 2013. - 681 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. jan. 15. - Bibliogr.: p. 675-681.
ISBN 978-963-7255-84-7 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3474302]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2013.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai / Balla Zoltán [et al.]. - 3. átd., kieg. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2012. - 262 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-7255-82-3 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.9(439)(094)
[AN 3474233]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2013.
   Magyarország alaptörvénye és az átmeneti rendelkezések : 2013. január 1. - Budapest : Árboc, [2013]. - 31 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-43-1 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3471973]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2013.
   Magyarország alaptörvénye : Magyarország alaptörvényének átmeneti rendelkezései : 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 54 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. ápr. 1.
ISBN 978-615-5175-60-2 fűzött : 590,- Ft
2011. évi CCII. törvény Magyarország címereinek és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3473158]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2013.
   "Péntek volt és 23" : kitelepítések 1950-1953 között a Vas megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása : Őriszentpéter, 2010 - Bajánsenye, 2012 / [a kiállítást Saád József áll. össze] ; [... szerk. Nagy Mária és Saád József]. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, 2012. - 72 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Kész. a kiállítások alkalmából
ISBN 978-963-08-6083-3 fűzött : 1000,- Ft
Vas megye - Hortobágy (alföldi táj) - kitelepítés - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak
343.819.5(439Hortobágy)"195" *** 323.282(439.111)"1950/1953" *** 325.254.6(439.111)"1950/1953"
[AN 3474838]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2013.
   Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére / [szerk. Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely] ; [kiad. a ... Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar]. - Győr : Universitas-Győr : Széchenyi I. Egy. Deák F. ÁJK, 2013. - 573 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-08-0 kötött
jogtudomány - államelmélet - emlékkönyv
34 *** 321.01 *** 340.12
[AN 3471499]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2013.
   Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa : KRE ÁJK, 2011. december 13. / szerk. Kun Attila. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 149 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-49-2 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3472896]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2013.
   Új Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : hatályba lép 2014. március 15-én. - Budapest : Novissima, 2013. - 277 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5175-69-5 fűzött : 2900,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3472421]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2013.
   Új Polgári törvénykönyv : 2014. március 15. - Budapest : Árboc, [2013]. - 216 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-45-5 fűzött : 3700,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3471914]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5580 /2013.
   Emlékalbum : aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos / [összeáll. és szerk. Őry László] ; [közread. a] Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Kárpátok Műv. és Kult. Egyes., [2013]. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
történelmi személy - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar történelem - megtorlás
355(439)"18"(092) *** 943.9"1848/1849" *** 323.282(439)"1849/185"
[AN 3472623]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2013.
   Kis magyar hadtörténet / [szerk., ... összeáll. Hermann Róbert] ; [az ajánlott irodalmat összeáll. Andaházi Szeghy Viktor]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2013. - 271 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 260-262.
ISBN 978-963-327-561-0 kötött
Magyarország - hadtörténet
355.48(439)(091)
[AN 3472025]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2013.
Nemere István (1944-)
   Skorzeny, Hitler kommandósa : Európa legveszélyesebb emberének regényes életrajza / Stefan Niemayer. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, [2013]. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5338-01-4 fűzött
Skorzeny, Otto (1908-1975)
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)(092)Skorzeny,_O.
[AN 3475916]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2013.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A' hadakozás regulái [elektronikus dok.] / Szun mester. - Szöveg (epub : 675 KB) (mobi : 856 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés művészete" és "A hadviselés tudománya" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - Ford. Tokaji Zsolt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-229-8 (epub)
ISBN 978-963-366-230-4 (mobi)
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3476250]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5584 /2013.
Buttyán Levente (1970-)
   Kriptográfia és alkalmazásai / Buttyán Levente, Vajda István. - 3. kiad., utánny. - [Budapest] : Typotex, [2012], cop. 2004. - 445 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 443-445.
ISBN 978-963-279-696-3 fűzött
kriptográfia - egyetemi tankönyv
659.2.012.8(075.8) *** 003.26(075.8)
[AN 3475162]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2013.
Ferrante, Louis (1969-)
Mob rules (magyar)
   Maffialeckék : amit az alvilágtól tanulhatunk az üzleti életben / Louis Ferrante ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 312 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 295-303.
ISBN 978-963-304-107-9 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - maffia - üzletpolitika - vállalatirányítás - üzleti élet - memoár
65.013 *** 658.1.012.4 *** 343.341.2(73)(0:82-94)
[AN 3471758]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2013.
Sinek, Simon (1973-)
Start with why (magyar)
   Kezdj a miérttel : hogyan ösztönöznek a nagy vezetők mindenkit cselekvésre / Simon Sinek ; [ford. Mátrai Szilárd és Juhos Gábor ...]. - Komárno ; [Budapest] : Mayer Consulting, 2013. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Bibliorg.
ISBN 978-963-89506-2-8 fűzött : 3450,- Ft
vezetés - üzleti élet - marketing
65.012.4 *** 65.013 *** 658.8
[AN 3473751]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5587 /2013.
Bruni, Luigino (1966-)
Economia civile (magyar)
   Civil gazdaság : hatékonyság, méltányosság, köz-jóllét / Luigino Bruni, Stefano Zamagni ; [ford. Osvay Péter]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 203 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-203.
ISBN 978-963-236-671-5 fűzött : 2000,- Ft
gazdaságtan - társadalom - civil szervezet - civil társadalom
338 *** 316.32 *** 334.012.46 *** 323.21
[AN 3474006]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2013.
   A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megjelenése a médiában, 2007-2012. - [Budapest] : KASZ, [2013]. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
Magyarország - szakszervezet - kereskedelem - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló
339 *** 331.105.44(439)"200" *** 791.9.096/.097
[AN 3472932]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2013.
Márton-Koczó Ildikó
   Az 50 legjobb magyar üzleti döntés és 15 a legrosszabbak közül / Márton-Koczó Ildikó. - Budapest : Alinea K., cop. 2013. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5303-01-2 kötött : 4450,- Ft
Magyarország - vállalatirányítás - üzleti élet - siker - 20. század - ezredforduló
334.72(439) *** 658.1(439)(092)
[AN 3472163]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2013.
   Nemzetközi gazdasági ismeretek : a világgazdaság és az európai integráció / [szerk.] Botos Katalin, Kőrösi István ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 290 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 3473654]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2013.
Tálas Miklós
   Kollektív szerződés az új munka törvénykönyvében / írta és ... szerk. Tálas Miklós. - Budapest : MSZOSZ, [2013]. - 60 p. ; 21 cm. - (Munkajogi füzetek ; 1.)
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - kollektív szerződés - törvény - útmutató
331.106.24(439)(036) *** 349.2(439)(094)
[AN 3471490]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5592 /2013.
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. Kongresszus (5.) (2012) (Budapest)
   KASZ Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete V. Kongresszusa : 2012. október 11-12. - Budapest : KASZ, 2012. - 70 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - kereskedelem - konferencia-kiadvány
331.105.44(439) *** 339 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3471451]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5593 /2013.
   50 Jahre : Werischwarer Gymnasium = 50 éves a vörösvári gimnázium / [Red. ... Attila Fogarasy und Zsuzsanna Tóth]. - Pilisvörösvár : Friedrich Schiller Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, [2013]. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-08-6059-8 fűzött
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pilisvörösvár)
Pilisvörösvár - iskolatörténet - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek
373.54(439-2Pilisvörösvár)(091) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3471673]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2013.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Diszlexia a digitális korszakban / Gyarmathy Éva ; [ill. Bódi Kati]. - Budapest : Műszaki K., 2013. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-16-4612-2 fűzött
diszlexia - tanulási nehézség - digitális technika
376.36 *** 371.322.9 *** 681.327 *** 316.7
[AN 3475685]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2013.
Harmatiné Olajos Tímea (1967-)
   Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar / Harmatiné Olajos Tímea. - Debrecen : Didakt, 2013. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 978-615-5212-11-6 fűzött : 2000,- Ft
tanulási nehézség - tehetséggondozás
371.322.9 *** 376.545
[AN 3472372]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2013.
   IKT módszertan [elektronikus dok.] : kézikönyv az info-kommunikációs eszközök tanórai használatához. - Szöveg és képek (pdf : 4.8 MB). - [Budapest] : [B&T Oktatási és Fordítási Bt.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - Szerk. Nádori Gergely és Prievara Tibor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107580. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89738-4-9
infokommunikáció - e-learning - tantárgy - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.868.13(072) *** 371.333(072)
[AN 3472378]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2013.
   Joint Degree Management and Administration Network (JOIMAN) : aktuális kérdések megoldása és szembenézés a jövő kihívásaival : beszámoló a közös képzések adminisztrációjában és menedzsmentjében alkalmazott jó gyakorlatokról / [főszerk. Jánosik Orsolya] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-615-5319-05-1 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - együttműködés - szervezés
378(4-62) *** 65.01
[AN 3471353]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2013.
Kenéz Anikó (1985-)
   Innen és túl a diplomán : aktív és végzett hallgatók a ZSKF-en, Sziget-kutatás 2012 / Kenéz Anikó, Gonda Ágnes. - Budapest : ZSKF TTK : L'Harmattan, 2013. - 155 p. : ill. ; 30 cm. - (ZSKF TKK füzetek, ISSN 2062-7424 ; 16.)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-9559-52-3 fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - egyetemi hallgató - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
378.18(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41)
[AN 3473983]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2013.
   Minden gyermek kincs : tanulmányok az alapozó terápia tapasztalataiból / szerk. Horváth Ilona és Szerdahelyi Márton] ; [közread. az Alapozó Terápiák Alapítvány]. - Budapest : Alapozó Terápiák Alapítvány, 2012. - 152 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
Kötött
képességfejlesztés - tanulási nehézség - mozgásjavító iskola
37.025 *** 615.82 *** 371.322.6
[AN 3474240]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2013.
Molnár Gyöngyvér (1974-)
   A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában : alapvető elemzések a társadalomtudományi kutatásokban / Molnár Gyöngyvér. - Budapest : Gondolat, 2013. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494)
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-693-415-6 fűzött : 2200,- Ft
iskolai értékelés - teszt - kutatási módszer
371.26 *** 303.2
[AN 3472352]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció (2013) (Kaposvár)
   XXXI. OTDK, 2013 : 14. Tanulás- és Tanítás-módszertani - Tudástechnológiai Szekció : rezümékötet : [Kaposvári Egyetem] : 2013. április 3-5. / [szerk. Bencéné Fekete Andrea]. - Kaposvár : KE PK, 2013. - 153 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9821-58-3 fűzött
tanulás - didaktika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
371.322.6 *** 371.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3472704]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2013.
Pataki Gyula (1923-)
   A pedagógia szekerén : iskolai történetek, vallomások a nevelésről / Pataki Gyula ; ... kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság ... - Budapest : M. Ped. Társ., 2013. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7123-29-0 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - pedagógiai munka - memoár
37(439)(092)Pataki_Gy.(0:82-94) *** 371.321
[AN 3473838]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2013.
   A pedagógia útjain : köszöntőkötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyási Mária tiszteletére / [szerk. Paksi László et al.]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2013. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-72-4 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3474057]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2013.
Pünkösty Botond (1921-)
   Az életem rövid története : emlékezések, újságcikkek, elismerések : visszatekintés 90 évre 9 fejezetben / Pünkösty Botond ; [kiad. a Vas Megyei Atlétikai Szövetség]. - Szombathely : Vas M. Atlétikai Szövets., 2012. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5668-3 fűzött
Pünkösty Botond (1921-)
Vas megye - pedagógus - sporttörténet - kosárlabda - edző - 20. század - memoár
37(439)(092)(0:82-94) *** 796.323.071.43(439)(092)(0:82-94)
[AN 3471664]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2013.
Shannon, Rosemarie
Franklin's picture dictionary (magyar)
   Franklin és az ABC / [written by Rosemarie Shannon] ; [ford. Deák Márta] ; [... átd. Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2013. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5230-20-2 kötött : 2990,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3471798]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2013.
Thun Éva
   A pedagógusnők identitástudata : PhD értekezés / Thun Éva. - Pápa : PE Modern Filológiai és Társtud. Kar Neveléstud. Int., cop. 2012. - 165, [2] p. ; 24 cm. - (PhD értekezések / Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont, ISSN 2063-6512 ; 5.)
Bibliogr.: p. 147-156. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-615-5044-14-4 fűzött
pedagógus - nő - pályaidentifikáció
371.321-055.2
[AN 3474166]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5607 /2013.
Bánhidi Miklós (1957-)
   Rekreológiai alapismeretek II / Bánhidi Miklós. - Győr : M. Sporttud. Társ., 2012. - [52] p. ; 21 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87701-9-6)
Magyarország - rekreáció
796.035(439)
[AN 3473979]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2013.
Daidōji Yūzan
Budō shoshinshū (magyar)
   A szamurájkódex [elektronikus dok.] = Bushido shoshinshu / Taira Shigesuke. - Szöveg (epub : 623 KB) (mobi : 858 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tokaji Zsolt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-366-241-0 (epub)
ISBN 978-963-366-242-7 (mobi)
Japán - szamuráj - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
796.853.49 *** 930.85(520)"16" *** 355.318(520)"16" *** 099.1
[AN 3476204]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2013.
   In memoriam Zsíros Tibor, 1930-2013. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - [14] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Zsíros Tibor (1930-2013)
Magyarország - sportoló - kosárlabda - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
796.323(439)(092)Zsíros_T.(084.12)
[AN 3474175]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2013.
   Rekreológia : leisure science / [főszerk. ... Bánhhidi Miklós]. - Győr : M. Sporttud. Társ., 2012. - 40 p. ; 21 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 7.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87701-9-6)
rekreáció - sportteljesítmény
796.035 *** 796.015.865
[AN 3473974]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2013.
Sei Shin
A karddal egybeforrasztott világ (új kiadása)
   Szamuráj hitvallás : a karddal egybeforrasztott világ / Sei Shin. - 3. kiad. - [Budapest] : Hunor, 2013, cop. 1998. - 158 p. ; 17 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
ISBN 963-85771-5-0 kötött
Japán - ázsiai küzdő- és védősport - zen buddhizmus
796.853.49 *** 294.321(520)
[AN 3475773]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2013.
   "Sport, egészség, életmód" : rendészeti konferencia, 2013. március 12. / [szerk. Kissné Ferencz Éva] ; [... a Szent György SE rend. ...]. - [Budapest] : Szt. György SE, [2013]. - 20, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten azonos címmel rendezett konferencia előadásainak rövidített változata
ISBN 978-963-08-6294-3 fűzött
sportelmélet - sportegészségügy
796.01 *** 61
[AN 3473943]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2013.
Takács Ferenc (1938-)
   Az olimpiák múltja, jelene, jövője / Takács Ferenc ; [közread. a] Magyar Olimpiai Bizottság. - Budapest : MOB, 2012. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7778-13-1 fűzött
sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091)
[AN 3471729]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2013.
Vörös István (1935-)
   Úton és útfélen / Vörös István. - [Pusztazámor] : DNM, 2012. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9783-31-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3473132]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2013.
Zimányi Róbert G.
   Góóól-öröm : a Foci Eb mérkőzései és fesztiváljai : tudósítás az out of stadion világáról / Zimányi Róbert G. - [Budapest] : Publio, 2012. - 330 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5275-50-0 fűzött : 3900,- Ft
Lengyelország - sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság - helyismeret - memoár
796.332.093(4)(091) *** 908.438(0:82-94)
[AN 3474181]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5616 /2013.
   Die Acht - Der Akt : [Austellung im Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien] : [27. September 2012 - 14. Dezember 2012] / [Kuratoren der Ausstellung Gergely Barki, Zoltán Rockenbauer] ; [kuratorische Assistenz Kristóf Viola] ; [Red. Gergely Barki] ; [... Publ. der Botschaft von Ungarn in Österreich und dem Balassi Institut, Collegium Hungaricum Wien]. - [Budapest] : Balassi Inst. ; [Wien] : Botscahft von Ungarn in Österreich : Collegium Hungaricum Wien, 2012. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89583-4-1 fűzött
Magyarország - festészet - grafika - művészcsoport - 20. század - akt - kiállítási katalógus
75(439)"190/191" *** 76(439)"190/191" *** 061.28(439)Nyolcak *** 77.041.3 *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3471993]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2013.
   Ácsolt fatornyok, védelmező templomok : válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből = Wooden towers, fortified churches : selection of art works and photographs from the collections of the Museum of Ethnography / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Tasnádi Zsuzsanna]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 19.)
A kiállítást Budapesten, 2013. jan 10 - aug. 31. között rendezték. - Bibliogr.: p. 58-59. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-9540-79-8 fűzött
 (hibás ISBN 963-9540-79-8)
Magyarország - Erdély - népi építészet - templom - kiállítási katalógus
72.031.4(498.4) *** 72.031.4(439) *** 726.54(439) *** 726.54(498.4) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3471405]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2013.
Balogh Dávid (1989-)
   A fóti templom festészeti értéke / Balogh Dávid ; [... felvételeket kész. Balogh Dávid és Bánhalmi Norbert]. - [Fót] : Balogh Bt., [2012]. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-08-4804-6 kötött
Fót - templom - keresztény művészet - falfestmény
726.54(439-2Fót) *** 75.052 *** 247.5
[AN 3471620]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2013.
Becks-Malorny, Ulrike (1950-)
Paul Cézanne (magyar)
   Paul Cézanne, 1839-1906 : a modernizmus előfutára / Ulrike Becks-Malorny ; [... ford. Béresi Csilla]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2012]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Cézanne. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4063-4
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 3472597]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2013.
Böröcz András (1956-)
   Böröcz András / [kurátorok ... Várkonyi György, Böröcz András]. - [Pécs] : BMMI, [2012]. - 42 p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 119.)
Megj. a Pécsett, 2012. júl. 31- szept. 30. között "Hordók szabadságon" címmel és a Kisharsány-Feketehegyen, 2012. aug. 2-5. között "A 'Szent-Hajdan' gyöngyei - Haydn hordói" címmel rendezett kiállítások katalógusaként. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9873-30-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Böröcz_A. *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Kisharsány)
[AN 3471453]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2013.
Borovszky Samu (1860-1912)
   Szendrő vára / Borovszky Samu. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1908
ISBN 978-615-5242-30-4 fűzött : 2200,- Ft
Szendrő - vár - helytörténet - hasonmás kiadás
728.81(439-2Szendrő) *** 943.9-2Szendrő"13/17" *** 094/099.07
[AN 3475528]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2013.
Csontó Lajos (1964-)
   Funny story : [exhibition of Lajos Csontó] : [10 March - 2 June 2013] / [curator Krisztián Kukla] ; [publ. by the Modem]. - Debrecen : Modem, [2013]. - [66] p. : ill. ; 15 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Csontó_L. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3472560]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2013.
Csordás Izabella
   Volunteer management in cultural institutions [elektronikus dok.] : a practical handbook / written by Izabella Csordás. - Szöveg és képek (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : [Csordás I.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107679. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
kulturális szolgáltatás - közművelődési intézmény - önkéntes munka - útmutató - elektronikus dokumentum
069 *** 374 *** 331.102.2(036)
[AN 3474775]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2013.
Debreceni Tavaszi Tárlat (22.) (2013)
   XXII. Debreceni Tavaszi Tárlat : 2013. március 23 - április 10. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kht., 2013. - 56 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89358-1-6 fűzött
Hajdú-Bihar megye - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439.165)"20" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3472559]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2013.
   Diákhitel Képző : a Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázata : A38 Hajó, 2012. november 26 - december 9. : kiállítási katalógus / [kiállításszervezés Nagy Géza] ; [katalógusszerk. Vasák Benedek]. - [Budapest] : Diákhitel Központ Zrt., [2012]. - [24] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - fotóművészet - 21. század - pályázat - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 77.04(439)"200/201" *** 06.063(439)
[AN 3471976]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2013.
   Építményeink védelme 2013 : 2013. március 26-27. : Savoyai Kastély ... Ráckeve ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2013. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-5-1 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - híd - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 725.95(439) *** 061.3(439-2Ráckeve) *** 624.21(439)
[AN 3474048]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2013.
   Európai utasok : kolozsvári képzőművészet az ezredforduló után = European travellers : art from Cluj today / [kurátor ... Angel Judit] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2012. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2012. ápr. 19 - júl 8. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9506-57-2 fűzött
Kolozsvár - képzőművészet - művészeti élet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(498.4-2Kolozsvár)"199/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3471446]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2013.
Fehér László (1953-)
   Fehér László : válogatás Victor L. Menshikoff gyűjteményéből : selection from the Victor L. Menshikoff collection : raboty iz kollekcii Viktora L. Menʹšikova / [a tanulmányt írta] Alexander Borovsky. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-7516-2 kötött : 3990,- Ft
Fehér László (1953-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fehér_L.
[AN 3471777]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2013.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (21.) (2012) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXI. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : [... 2012. október 3-tól október 31-ig az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban ...] / szerk. Buzás Kálmán. - Budapest : [Független M. Szalon Képzőműv. Egyes.], 2012. - 20 p. : ill., főként színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-88021-4-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3472912]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2013.
Gabnai Katalin (1948-)
   Jancsi bajban van, avagy Hogy játsszunk színházat? / Gabnai Katalin. Dániel színháza : egy nyári vakáció titokzatos története / Horváth Márta. - Miskolc : Színháztört. és Színészmúz., 2013. - 34 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Színházi mesék, ISSN 2064-0668 ; 1.)
ISBN 978-615-5027-18-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - múzeumpedagógia - mese
069.12 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3473357]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2013.
Gábor Áron (1954-)
   Fény labirintus / Gábor Áron ; [szöveg ... Hegyi Lóránd]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2013. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 14.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gábor_Á.
[AN 3472291]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2013.
Kéri László (1949-)
   Kéri László / [a tanulmányt írta Nagy Imre] ; [kiad. az Erlin Galéria Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : Erlin Galéria, 2012. - 19 p. : ill., színes ; 15x19 cm
A bev. tanulmány angol nyelven is
ISBN 978-963-08-4396-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kéri_L.
[AN 3471878]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2013.
Koncz Kinga
   Pre panel projekt : Kiscelli Múzeum, Budapest 2011 / Koncz Kinga, Sziray Zsófia ; [... kurátora Branczik Márta]. - Budapest : Kiscelli Múz., [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Kész. a "Korszerű lakás, 1960 - az óbudai kísérlet" c. kiállításhoz
ISBN 978-963-9340-93-0 fűzött
múzeumi kiadvány - lakáskultúra - foglalkoztatókönyv
747 *** 069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum *** 087.5
[AN 3472344]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2013.
Magyar József (1957-)
   Magyar József. - [Budapest] : Press XPress Bt., cop. 2012. - 88 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-4961-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Magyar_J.
[AN 3471744]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2013.
   A Magyar Művészeti Akadémia harmadik emlékkönyve, 2008-2011 / [szerk. Kováts Flórián, Pécsi Györgyi]. - 2. kiad. - Budapest : MMA, 2013. - 159 p. : ill. ; 31 cm
A bev. és az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-89685-2-4 fűzött
Magyar Művészeti Akadémia
Magyarország - egyesület - művészeti élet - irodalmi élet
7(439)"200/201" *** 061.12(439)MMA *** 894.511(092)"200/201"
[AN 3473367]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2013.
   Műemlékeink védelme 2013 : 2013. április 3. ... : Benczúr Ház ... Budapest ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2013. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-6-8 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 72.025.3/.4(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3474074]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2013.
Muzslai Kampis Margit (1898-1981)
   Muzslai Kampis Margit : [Pécs, Múzeum Galéria, 2012. december 15 - 2013. április 2.] / [a kiállítást rend., a kiadványt szerk. ... Nagy András] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2012. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9873-31-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Muzslai_Kampis_M. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3471463]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2013.
Nagy Róbert (1936-)
   Sors Andrea festőművész / Nagy Róbert. - [S.l.] : Nagy R., [2013]. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Sors Andrea (1975-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sors_A.
[AN 3473778]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2013.
Néma Júlia (1973-)
   Magas hőfokon : közelítések a fatüzes kerámiához / Néma Júlia. - Budapest : Scolar, 2013. - 191 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-244-412-3 kötött : 3950,- Ft
kerámiaművészet - művészet technikája
738.02
[AN 3472307]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2013.
Pálfy Gusztáv (1942-)
   Gondolatok, szobrok, évek : válogatás az életműből : a selection from the oeuvre / Pálfy Gusztáv. - Kecskemét : Pálfy G., [2012]. - 332 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 326-331.
ISBN 978-963-08-2286-2 kötött
Pálfy Gusztáv (1942-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Pálfy_G.
[AN 3471302]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2013.
Rácz Jenő (1892-1986)
   Rácz Jenő festőművész / [... szerk. ... Nagy András] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2012. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-28-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Rácz_J.
[AN 3471477]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2013.
Simonyi Tamás
   Peru : Simonyi Tamás fotókönyve. - [Budapest] : Sua Trade & Press, cop. 2013. - 112 p. : ill., színes ; 25x29 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Peru - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Simonyi_T. *** 908.85(084.12)
[AN 3472027]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2013.
Stukenbrock, Christiane
1000 Meisterwerke der europäischen Malerei (magyar)
   1000 mestermű : európai festészet 1300-tól 1850-ig / Christiane Stukenbrock és Barbara Töpper ; [ford. Béresi Csilla]. - Spec. ed. - Budapest : Vince K., 2012. - 1007 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-303-050-9 kötött : 6995,- Ft
Európa - festészet
75(4)"13/18"
[AN 3473787]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2013.
Szolnoki Képzőművészeti Biennálé (2012)
   ITT - ARTicum Szolnoki Képzőművészeti Biennálé : a Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása : Szolnoki Galéria, 2012. október 12 - december 15. / [közread. a Szolnoki Művészeti Egyesület]. - Szolnok : Szolnoki Műv. Egyes., 2013. - [46] p. : ill. ; 15x20 cm
ISBN 978-963-88226-4-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3471898]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2013.
   Tiszta forrásból [elektronikus dok.] : 100 éves a Hódmezővásárhelyi Művészek Agyagipari Majolika Telepe : a vásárhelyi kerámiaművészet múltja, jelene : Budapest, Duna Palota, 2012. augusztus 3 - szeptember 2. : a kiállítás katalógus CD-je. - Képek és szöveg. - [Budapest] : [Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány], [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Rend., közread. a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4554-0
Hódmezővásárhely - kerámiaművészet - vállalat - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
738(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 061.5(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3472294]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5646 /2013.
   Énekek Szent László király tiszteletére = Cantiones de Sancto Ladislao rege / [szerk. Kovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] ; [a népének-dallamokat közzé teszi Kővári Réka] ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2012. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-229. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-9961-63-0 kötött : 3500,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - 11. század - liturgikus zene - egyházi népének
783.2 *** 783.65 *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3471833]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2013.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék [elektronikus dok.] / [Tótfalusi István] ; Rost Andrea előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7494-3 : 2990,- Ft
operakalauz - hangoskönyv
782.1(036)
[AN 3472212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3472214] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3472216] MARC

ANSEL
UTF-85648 /2013.
Wagner, Richard (1813-1883)
Der fliegende Holländer (magyar, német)
   A bolygó hollandi : romantikus opera három felvonásban, 1843 : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Der fliegende Holländer : romantische Oper in drei Aufzügen, 1843 : Libretto mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ford. Jánszky Lengyel Jenő ; sajtó alá rend., a motívumokat és a ... kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Róbertné ; kiad. a Wagner Ring Alapítvány. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2012. - 126 p., [1] t.fol. : ill., részben kotta ; 22 cm
ISBN 978-963-89542-0-6 fűzött : 3300,- Ft
Németország - opera - zeneszerző - 19. század - szövegkönyv
782.1 *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3472919]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2013.
Zámbó Krisztián (1980-)
   Ide lőjetek! / Zámbó Krisztián. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 331 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-254-764-0 kötött : 3499,- Ft
Zámbó Krisztián (1980-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Zámbó_K.(0:82-94)
[AN 3472614]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5650 /2013.
Ablonczy László (1945-)
   Régimódi színháztörténet : ÁVH-s iratokkal... és Raksányi Kutyával / Ablonczy László. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2012. - 579 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-575-7 fűzött : 4200,- Ft
Debrecen - Magyarország - színháztörténet - színész - kulturális politika - 20. század
792(439-2Debrecen)(091)"19" *** 792.028(439)(092) *** 008:323(439)"194/198"
[AN 3471317]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2013.
Copeland, Roger
Merce Cunningham (magyar)
   Merce Cunningham : a modern tánc modernizálása / Roger Copeland ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 350, [12] p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-626-5 fűzött : 3600,- Ft
Cunningham, Merce (1919-2009)
Egyesült Államok - táncművész - koreográfus - 20. század
792.82(73)(092)Cunningham,_M. *** 793.3.02(73)(092)Cunningham,_M.
[AN 3474021]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2013.
Levente Péter (1943-)
   Én teszek a gyűlölet ellen : Levente Péterrel beszélget Herbert Dóra. - Budapest : Kairosz, 2013. - 143 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 89.)
ISBN 978-963-662-596-2 fűzött : 1500,- Ft
Levente Péter (1943-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Levente_P.(047.53)
[AN 3471623]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2013.
Rancière, Jacques (1940-)
Béla Tarr, le temps d'après (magyar)
   Utóidő : Tarr Béla filmjeiről / Jacques Rancière ; [ford. Sutyák Tibor]. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 49 p. ; 22 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 12.)
ISBN 978-963-9506-62-6 fűzött
Tarr Béla (1955-)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Tarr_B. *** 791.43(439)"197/201"
[AN 3471637]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5654 /2013.
1000 německých slovíček (magyar)
   1000 német szó : képes német tematikus szótár / [szerk. ... Doba Dóra] ; [ill. ... Aleš Čuma]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 136 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9334-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3473938]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2013.
1000 ruských slovíček (magyar)
   1000 orosz szó : képes orosz tematikus szótár / [szerk. ... Fodor Zója] ; [ill. ... Aleš Čuma]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 136 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9335-9 kötött
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3473895]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2013.
Bajnóczi Beatrix
   Színes kérdések és válaszok angol nyelvből : C1 szint / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 275 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-261-107-5 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3471771]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2013.
   "Közel, s távol" II : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2012 / [szerk. Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2012. - 358 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. márc. 1-2-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-1-4 fűzött
ókori Kelet - Közel-Kelet - Távol-Kelet - keletkutatás - művelődéstörténet
809.5 *** 931 *** 95-011 *** 930.85(5-012)
[AN 3471367]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2013.
Pinker, Steven
The language instinct (magyar)
   A nyelvi ösztön : hogyan hozza létre az elme a nyelvet? / Steven Pinker. - 3. kiad. - Budapest : Typotex, [2013], cop. 1999. - 496 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Ford. Bocz András. - Bibliogr.: p. 450-478.
ISBN 978-963-279-200-2 fűzött : 4500,- Ft
pszicholingvisztika - kognitív nyelvészet
800.1 *** 165.181
[AN 3474648]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2013.
Rada Roberta (1967-)
   "Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn." : Stilistisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten / Roberta V. Rada. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 64.)
Bibliogr.: p. 277-286.
ISBN 978-963-284-323-0 fűzött
intertextualitás - szövegnyelvészet - szövegtan - magyar nyelv - német nyelv
809.451.1-73 *** 801.73 *** 803.0-73
[AN 3471341]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2013.
   "Szót érteni egymással" : hermeneutika, tudományok, dialógus / szerk. Fehér M. István [et al.]. - Budapest : L'Harmattan : MTA-ELTE Hermeneutika Kutcsop., 2013. - 459 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
A Budapesten, 2012. máj. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-056-0 fűzött : 3800,- Ft
hermeneutika - filozófia - fenomenológia
801.73 *** 165.62
[AN 3472924]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2013.
Tompos Anikó
   Arguments and discussion : 76 topics, pictures and graphs : az angol emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra : [B2-C1 szint] / Tompos Anikó, Andrew Neville. - Győr : Nordwest 2002, 2012. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86795-9-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3471813]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5662 /2013.
   Képek, szövegek, olvasatok / szerk. Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza. - Szeged : JATEPress, 2012. - 170 p. ; 24 cm. - ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-105-1 fűzött
felvilágosodás - francia irodalom története - magyar irodalom története - művelődéstörténet
840(091)"16/17" *** 894.511(091)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 930.85(44)"16/17"
[AN 3472943]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2013.
   "Our mutual friend" : new perspectives in Dickens studies / ed. by ... Tamás Tukacs. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2013. - 196 p. : ill. ; 20 cm
A Nyíregyházán, 2012. október 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-62-1 kötött
Dickens, Charles (1812-1870)
Nagy-Britannia - író - 19. század - műelemzés
820(092)Dickens,_Ch.
[AN 3474025]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2013.
Pataki Elvira (1969-)
   Tettix : a tücsök mint szakrális-poétikai szimbólum az ókori görög irodalomban / Pataki Elvira. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 433 p. ; 24 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 33.)
Bibliogr.: p. 395-420.
ISBN 978-963-277-057-4 fűzött
ókori görög irodalom története - irodalomtudomány - műelemzés
875(091) *** 82.01
[AN 3472878]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2013.
Sándor Iván (1930-)
   Hajózás a fikció tengerén : esszék a regényről / Sándor Iván. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 214 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 10.)
ISBN 978-963-89104-9-3 fűzött : 2500,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 3474153]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2013.
Szabó Ferenc (1931-)
   Paul Claudel és konvertita barátai : válogatás Claudel műveiből / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 225 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-277-099-4 fűzött : 2200,- Ft
Claudel, Paul (1868-1955)
Franciaország - író - francia irodalom - 19. század - 20. század - válogatott művek
840(092)Claudel,_P. *** 840-821=945.11
[AN 3472883]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2013.
   Die Zips : eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert : Leben und Werk von Johann Genersich (1761-1823) = A Szepesség : egy kultúrtörténeti régió a 19. században : Johann Genersich (1761-1823) élete és munkássága / hrsg. von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2013. - 238 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 5.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.: p. 211-227.
ISBN 978-963-89583-7-2 fűzött
Genersich János (1761-1823)
Szepesség - Magyarország - művelődéstörténet - író - magyarországi németek - cipszerek - 19. század
830(439)(092)Genersich_J. *** 930.85(439.22Szepesség)"18" *** 930.85(439.22Szepesség)(=30)
[AN 3471469]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5668 /2013.
Bertha Zoltán (1955-)
   Erdély felé : esszék, tanulmányok, vallomások / Bertha Zoltán. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 299, [3] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-254-4 fűzött : 2790,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(498)(091)"19/200"
[AN 3471978]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2013.
Boka László (1974-)
   Egyszólamú kánon? : tanulmányok és kritikák / Boka László. - Budapest : Gondolat, cop. 2012. - 316 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-427-9 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(498)(091)"19/200" *** 82.01
[AN 3472275]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2013.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Gyatra hitem érlelődik : Döbrentey Ildikóval beszélget Herbert Dóra. - Budapest : Kairosz, 2013. - 135 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 90.)
ISBN 978-963-662-597-9 fűzött : 1500,- Ft
Döbrentey Ildikó (1946-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Döbrentey_I.(047.53)
[AN 3471632]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2013.
   "A fény hátára vesz és fölemel" : Kiss Tamás emlékkiállítás 2012 / [... rend. ... Szabó Anna Viola és Lukács Tihamér]. - [Debrecen] : [Déri Múz.], [2012]. - [40] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Debrecenben, 2012. okt. 28 - 2013. máj. 10. között tartották. - Közread. a Déri Múzeum
ISBN 978-963-7218-83-5 fűzött
Magyarország - író - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Kiss_T. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3472898]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2013.
Halmai Tamás (1975-)
   Szegénység és ragyogás : írások Vasadi Péter műveiről / Halmai Tamás. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 137, [4] p. ; 19 cm. - (Értekezők - etűdök, ISSN 2061-5396 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-259-9 fűzött : 1490,- Ft
Vasadi Péter (1926-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Vasadi_P.
[AN 3472266]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2013.
   A ház és gazdája : 100 éve született Lipták Gábor, 1912-1985 / [szerk. Praznovszky Mihály] ; [kiad. a Balatonfüredi Városi Könyvtár]. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2013. - 60 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89372-2-3 fűzött
Lipták Gábor (1912-1985)
Magyarország - Balatonfüred - irodalmi élet - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Lipták_G. *** 894.511(091)"19" *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 3473987]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2013.
Keresztesi József (1970-)
   Anabázis : esszék, kritikák / Keresztesi József. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 183 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89104-8-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - könyvkritika - esszé
894.511(091)"200/201"(0:82-95) *** 894.511(091)"200/201"(0:82-4) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3474151]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2013.
Lukáts János (1943-)
   Könyvekrül : a magyar próza magánolvasatban / Lukáts János. - Pomáz : Kráter, 2012. - 169, [3] p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 26.)
ISBN 978-963-298-083-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés - regény
894.511(091)"19" *** 82.01-31
[AN 3472747]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2013.
Por, Peter (1940-)
   Tornyok és tárnák : tanulmányok a költői teremtés alakzatairól / Pór Péter. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2900,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-8101-704-9
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3473904]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2013.
Riedl Frigyes (1856-1921)
   Petőfi Sándor [elektronikus dok.] / Riedl Frigyes. - Szöveg (epub : 738 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107500. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-061-4 (epub)
ISBN 978-963-366-062-1 (mobi)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3471889]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2013.
Rudaš Jutka (1969-)
   Kulturális intarziák : válogatott írások = Kulturne intarzije : izbrani spisi / Rudaš Jutka ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2012. - 265 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-19-5 fűzött
Muravidék - magyar irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - szlovéniai magyar irodalom - szlovén irodalom - műelemzés
894.511.091 *** 886.3.091 *** 894.511(497.12)(091)
[AN 3475082]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2013.
Szilágyi Zsófia (1973-)
   Móricz Zsigmond / Szilágyi Zsófia. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 782 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 749-777.
Kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
ISBN 978-80-8101-686-8
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Móricz_Zs. *** 012Móricz_Zs.
[AN 3473894]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5680 /2013.
Allorge, Henri (1878-1938)
Le grand cataclysme (magyar)
   A nagy kataklizma [elektronikus dok.] : regény a századik századból / Henri Allorge ; ford. Schmidt József. - Szöveg (epub : 640 KB) (mobi : 837 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-93-7 (epub)
ISBN 978-615-5262-94-4 (mobi)
francia irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
840-312.9=945.11
[AN 3475117]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2013.
Archer, Nathan
Cold war (magyar)
   Jég és vér / Nathan Archer ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2013. - 262 p. ; 20 cm
keretcím: Predator
ISBN 963-9151-33-5 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3475923]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato [elektronikus dok.] / Babits Mihály ; Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7064-8 : 1990,- Ft
világirodalom - vers - antológia - hangoskönyv
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3472181]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2013.
Bazo, Javier Pérez (1955-)
   Belső beszéd : válogatott versek = Desde adentro : poemas escogidos / Javier Pérez Bazo ; [ford. Dobos Éva és Simor András]. - Budapest : Simor A., 2012. - 207, [8] p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420)
ISBN 978-963-89346-8-0 fűzött
spanyol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02=945.11
[AN 3471279]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2013.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Playing the game (magyar)
   Játszma / Barbara Taylor ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Európa, 2013. - 466, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 466-[467].
ISBN 978-963-07-9479-4 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3472565]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2013.
Casanova, Antonio (1972-)
L'illusionista : Nasha Blaze nella bottega dei prodigi (magyar)
   Az illuzionista : Nasha Blaze a Csodabodegában / Antonio Casanova ; [... ill. ... Samuele Maggi] ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 224, [3] p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-245-648-5 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3475283]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2013.
Chamoiseau, Patrick (1953-)
Au temps de l'antan (magyar)
   Valamikor hajdanában : mesék Martinique szigetéről / Patrick Chamoiseau ; [ill. Vincze Judit]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Világszirmok, ISSN 2061-2001 ; 3.)
ISBN 978-963-263-273-5 fűzött : 1490,- Ft
Martinique - francia nyelvű irodalom - folklór - mese
840-34(729.81)=945.11 *** 398.21(729.81)
[AN 3472096]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2013.
Chbosky, Stephen (1970-)
The perks of being a wallflower (magyar)
   Egy különc srác feljegyzései / Stephen Chbosky ; [ford. Gyuris Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-033-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3474319]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2013.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
Earthlight (magyar)
   Földfény / Arthur C. Clarke ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - Budapest : Metropolis Media, 2013, cop. 1992. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-27-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3475761]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2013.
Cook, Robin (1940-)
Fatal cure (magyar)
   Végzetes megoldás / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 415 p. ; 20 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3474307]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Käthes Ehe (magyar)
   Gazdátlan szív / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2013]. - 204 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-136-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3475714]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die schöne Unbekannte (magyar)
   Szép ismeretlen / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2013]. - 124 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-009-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3475711]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2013.
Dagmar, Nick (1926-)
Schattengespräche (magyar)
   Beszélgetés árnyakkal : versek / Dagmar Nick ; [... ford. Schiff Júlia] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 69, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-279-7 fűzött : 1290,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3472299]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Princess Mirror-Belle and the magic shoes (magyar)
   Tüköry Léda és a varázscipő / Julia Donaldson ; Lydia Monks rajz. ; ford. Moldova Júlia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - 123, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5291-11-1 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472005]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2013.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Podrostok (magyar)
   A kamasz [elektronikus dok.] / Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3476266]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 679 KB) (mobi : 1.0 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-460-5 (epub)
ISBN 978-963-366-461-2 (mobi)
[AN 3476276] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 691 KB) (mobi : 1.0 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-580-0 (epub)
ISBN 978-963-366-581-7 (mobi)
[AN 3476281] MARC

ANSEL
UTF-85695 /2013.
Falcones, Ildefonso (1959-)
La catedral del mar (magyar)
   A tenger katedrálisa / Ildefonso Falcones ; [ford. Cserháti Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kiss József Kvk., 2013. - 487 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88462-8-0 kötött : 3950,- Ft
spanyol irodalom - történelmi regény
860-311.6=945.11
[AN 3474569]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2013.
   Félszáz mondat ballagóknak / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Csanádi Zita, Kulcsár-Szabó Sára és Szabó Lilla vál.]. - 6. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2013]. - [4], 50 p., [25] t. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9887-98-5 kötött : 1500,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3475929]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2013.
   Félszáz mondat édesanyámnak / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Harangi Anna vál.]. - 5. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2013]. - [4], 50 p., [25] t. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9887-97-8 kötött : 1500,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 75.041-055.2
[AN 3475935]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2013.
Féret-Fleury, Christine (1961-)
Atlantis (magyar)
   Atlantisz / Christine és Madeleine Féret-Fleury. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3210746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A tükrök ura / [ford. Albert Sándor és Farkas Ildikó]. - 2013. - 300, [2] p.
ISBN 978-963-373-025-6 kötött : 2699,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3475282] MARC

ANSEL
UTF-85699 /2013.
Feydeau, Georges (1862-1921)
La puce à l'oreille (magyar)
   Bolha a fülbe : vígjáték három felvonásban = La puce à l'oreille / Georges Feydeau ; ford. Mészöly Dezső. - Budapest : Kortárs, 2012. - 125 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9593-55-8 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - vígjáték
840-22=945.11
[AN 3472910]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2013.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea und der Muschelpalast (magyar)
   Rozália királykisasszony és a kagylóhéjpalota / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-46-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472011]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2013.
Franzen, Jonathan (1959-)
Freedom (magyar)
   Szabadság / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2013. - 636 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9374-2 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3475884]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2013.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
Der Chinese (magyar)
   A kínai : Studer őrmester negyedszer / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 231, [3] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 4.)
ISBN 978-963-263-237-7 fűzött : 2490,- Ft
svájci német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(494)=945.11
[AN 3472161]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2013.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
Krock & Co. (magyar)
   A bicikliküllő : Studer őrmester ötödször / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 151 p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 5.)
ISBN 978-963-263-238-4 fűzött : 1790,- Ft
svájci német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(494)=945.11
[AN 3472166]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2013.
Hassel, Sven (1917-)
Glemt af Gud (magyar)
   Menetjegy a pokolba / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2013. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-06-2 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3475774]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2013.
Hassel, Sven (1917-)
Krigsret (magyar)
   Kivégzőosztag / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2013. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-07-9 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3475776]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2013.
Hernández, Miguel (1910-1942)
Viento del pueblo (magyar)
   Viharzó nép : versciklus / Miguel Hernández ; [ford. és előszóval ell. Simor András]. - Budapest : Simor A., 2012. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 143.)
ISBN 978-963-89346-6-6 fűzött : 250,- Ft
spanyol irodalom - vers
860-14=945.11
[AN 3471273]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2013.
Hirata, Andrea
Laskar pelangi (magyar)
   A végletek szigete / Andrea Hirata ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-07-7 fűzött : 3490,- Ft
indonéz irodalom - regény
899.221.0-31=945.11
[AN 3472582]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2013.
Holland, Katrin (1914-1981)
Einsamer Himmel (magyar)
   Tanulj meg szeretni! / Katrin Holland. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, [2013]. - 211 p. ; 20 cm
Megj. "Egyedül... mindörökké!" címmel is
ISBN 978-963-238-071-1 fűzött
svájci német irodalom - szerelmes regény
830-312.5(494)=945.11
[AN 3475918]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2013.
İzgü, Muzaffer (1933-)
Ekmek parası (magyar)
   Betevő falat / Muzaffer İzgü ; Mustafa Delioğlu illusztrációival. - Budapest : Napkút K., 2012. - 126, [2] p. : ill. ; 19 cm
Ford. Sipos Katalin
ISBN 978-963-263-296-4 fűzött : 1290,- Ft
török irodalom - memoár
894.35-94=945.11
[AN 3472089]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2013.
Jasieński, Bruno (1901-1938)
   Futurotikusan [elektronikus dok.] : Bruno Jasieński versei / ford. Benczes S. Gábor. - Szöveg (epub : 577 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
lengyel irodalom - vers - elektronikus dokumentum
884-14=945.11
[AN 3476045]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2013.
Johnson, Milly (1964-)
The birds and the bees (magyar)
   Madarak és méhek / Milly Johnson ; [ford. Gazdag Diana]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-708-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3472588]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2013.
Kallentoft, Mons (1968-)
Midvinterblod (magyar)
   Véres tél / Mons Kallentoft ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Libri, 2013. - 538 p. ; 20 cm. - (No 1 skandináv thrillerek, ISSN 2063-5699)
ISBN 978-963-310-159-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3473184]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2013.
Kâmuran, Solmaz (1954-)
Macar (magyar)
   Magyar : az első török nyomda magyar megalapítójának kalandos élete / Solmaz Kâmuran ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 316, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-250-6 fűzött : 2990,- Ft
Müteferrika, İbrahim (1674?-1745)
török irodalom - történelmi regény - életrajzi regény
894.35-311.6=945.11 *** 894.35-312.6=945.11
[AN 3473180]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2013.
King, Stephen (1947-)
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai : kisregények / Stephen King. - Budapest : Európa, 2013. - 758, [3] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjaiÞ; A jó tanulóÞ; Állj ki mellettem!Þ; A légzőgyakorlat ; Rita Hayworth and the Shawshank redemption ; Apt pupil ; The body ; The breathing method
ISBN 978-963-07-9468-8 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3475893]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2013.
King, Stephen (1947-)
Just after sunset (magyar)
   Napnyugta után [elektronikus dok.] / Stephen King ; Epres Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Ford. Müller Bernadett, Holbok Zoltán, Uram Tamás. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7497-4 : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - hangoskönyv
820-322.9(73)=945.11
[AN 3472205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3472208] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (48 min)
[AN 3472209] MARC

ANSEL
UTF-85716 /2013.
Kisch, Egon Erwin (1885-1948)
Der Mädchenhirt (magyar)
   A leánycsősz : regény / Egon Erwin Kisch ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 155 p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 3.)
ISBN 978-963-263-249-0 fűzött : 1790,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 3472085]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2013.
Kleypas, Lisa (1964-)
Tempt me at twilight (magyar)
   Bűvölj el alkonyatkor / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-787-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3472050]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2013.
Knight, Eric (1897-1943)
Sam Small flies again (magyar)
   Sam Small csodálatos élete / Eric Knight ; [ford. Szerb Antal] ; [Kovács Lehel illusztrációival]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 270, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9400-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3473395]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2013.
Komarek, Alfred
Polt muss weinen (magyar)
   Polt felügyelő sírdogál : Bűntények a pincesoron I. / Alfred Komarek ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 210, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 6.)
ISBN 978-963-263-239-1 fűzött : 2290,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3472173]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2013.
Kovač, Mirko (1938-)
   Nives Koen rózsái : elbeszélések / Mirko Kovač ; [ford. Borbély János]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 386, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-245-2 fűzött : 3790,- Ft
horvát irodalom - elbeszélés
886.2-32=945.11
[AN 3472189]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2013.
Lenz, Siegfried (1926-)
Der Geist der Mirabelle (magyar)
   A lotyószilva lelke : történetek Bollerupból / Siegfried Lenz ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 69, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-240-7 fűzött : 1290,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3472065]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2013.
Loti, Pierre (1850-1923)
Pêcheurs d'Islande (magyar)
   Izlandi halász [elektronikus dok.] / Pierre Loti. - Szöveg (epub : 571 KB) (mobi : 749 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-017-1 (mobi)
ISBN 978-963-366-016-4 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3471595]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2013.
Løveid, Cecilie (1951-)
Maria Q (magyar)
   Maria Quisling : színdarab 4 részben, 35 jelenetben / Cecilie Løveid ; ford. és közread. Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2012. - 85, [3] p. ; 21 cm
Fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-246-9)
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3472146]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2013.
Magocsa László (1957-)
   Hunting for pleasure [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg és képek (pdf : 1.7 MB). - Baja : Magellan, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107647. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5325-00-7
Magyarország - angol nyelvű irodalom - vadászkaland - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(439) *** 799.2(0:82-94)
[AN 3474179]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2013.
   Magyar legendárium [elektronikus dok.] / [ford.] Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 595 KB) (mobi : 703 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Tart.: Szent István élete : Szent Istvánnak, Magyarország királyának nagyobbik legendája. Szent Gellért élete : a Marosvári Szentegyház püspökének, Szent Gellértnek élete. Szent István élete : Szent Istvánnak, Magyarország királyának kisebbik legendája. Magyarország királyának, Szent Istvánnak fiáról, Szent Imréről : Szent Imre hercegnek legendája. Szent István intelmei : Szent István királynak könyve Imre herceghez. - Egys. cím: Libellus de institutione morum. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-340-0 (epub)
ISBN 978-963-366-341-7 (mobi)
Magyarország - középkori latin irodalom - legenda - történelmi személy - szent - elektronikus dokumentum
871-343.5(439)=945.11 *** 235.3(092)(439) *** 943.9"10"(092)(0:82-343.5)
[AN 3473214]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2013.
Mann, Klaus (1906-1949)
Mephisto (magyar)
   Mefisztó : egy karrier regénye / Klaus Mann ; [ford. Lányi Sarolta]. - Budapest : Európa, 2013. - 399, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9575-3 kötött : 3400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3475886]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2013.
Mauriac, François (1885-1970)
Bloc-notes (magyar)
   Irodalmi napló, 1952-1957 / François Mauriac ; [ford. Sziebert Mónika] ; [előszó Rónay László] ; [a szöveget ... jegyzetekkel ell. Kocsis Klára]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 559 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-576-4 fűzött : 4200,- Ft
Franciaország - francia irodalom - művelődéstörténet - 1950-es évek - napló
840-94=945.11 *** 930.85(44)"195"(0:82-94)
[AN 3471284]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2013-. - 21 cm
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3475653]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2013. - 509 p.
ISBN 978-963-9973-30-5 kötött : 3990,- Ft
[AN 3475661] MARC

ANSEL
UTF-85729 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Kokkyō no minami, taiyō no nishi (magyar)
   A határtól délre, a naptól nyugatra / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2013, cop. 2007. - 204 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Kriszta
ISBN 978-963-9765-02-3 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3475643]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Nurowei no mori (magyar)
   Norvég erdő / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Geopen, 2013, cop. 2007. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-30-6 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3475642]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Umibe no Kafuka (magyar)
   Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; [... ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 692 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-14-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3475538]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2013.
Musset, Alfred de (1810-1857)
Gamiani ou Deux nuits d'excès (magyar)
   Gamiani vagy A kicsapongás két éjszakája [elektronikus dok.] / Alfred de Musset. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]. - (Buja vágyak kiskönyvtára)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107688. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-84-5 (epub)
ISBN 978-615-5262-85-2 (mobi)
francia irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
840-993=945.11
[AN 3474921]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2013.
Mwangi, Meja (1948-)
Winds whisper (magyar)
   Suttogó szelek [elektronikus dok.] / Meja Mwangi ; ford. Kiss Árpád. - Szöveg (epub: 1.2 MB). - [Budapest] : Sawasawa, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107654. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 963-217-449-6)
Kenya - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(676.2)=945.11
[AN 3474276]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2012. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-104-2 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3475651]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2013.
Orwell, George (1903-1950)
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2013. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9225-7 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3475540]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2013.
Park, Linda Sue
Storm warning (magyar)
   Viharjelzés / Linda Sue Park ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 205 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 9.)
ISBN 978-963-245-665-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3475287]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2013.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Gip nel televisore e altre storie in orbita (magyar)
   Mesék a jövőből / Gianni Rodari ; [ford. Papp Gábor Zsigmond] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 126, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9307-7 kötött : 2290,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3471850]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2013.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / írta J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, [2013]. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-101-1 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3473303]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2013.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Pluk redt de dieren (magyar)
   Titi a parkban / Annie M. G. Schmidt ; ill. Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, cop. 2012. - 137, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5291-08-1 fűzött : 2890,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - meseregény
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3471984]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The comedy of errors (magyar)
   Tévedések játéka [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 463 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107737. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-565-7 (epub)
ISBN 978-963-366-566-4 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3475952]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Measure for measure (magyar)
   Szeget szeggel [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 477 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107739. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-559-6 (epub)
ISBN 978-963-366-560-2 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3475972]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The merchant of Venice (magyar)
   A velenczei kalmár [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 487 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107689. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-514-5 (epub)
ISBN 978-963-366-515-2 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3474926]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom [elektronikus dok.] : vígjáték / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 469 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107692. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-511-4 (epub)
ISBN 978-963-366-512-1 (mobi)
angol irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3474946]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The tempest (magyar)
   A vihar [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 456 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-517-6 (epub)
ISBN 978-963-366-518-3 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3474778]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Twelfth-night, or What you will (magyar)
   Vízkereszt vagy Amit akartok [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 486 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107715. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-568-8 (epub)
ISBN 978-963-366-569-5 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 3475184]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The winter's tale (magyar)
   Téli rege [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 480 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-562-6 (epub)
ISBN 978-963-366-563-3 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3475965]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2013.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis? .. [elektronikus dok.] : regény Krisztus urunk korából / Henrik Sienkiewicz ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 853 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-571-8 (epub)
ISBN 978-963-366-572-5 (mobi)
lengyel irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
884-311.6=945.11
[AN 3475179]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's dreadful deeds (magyar)
   Rosszcsont Peti, a környék réme / Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 187, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-082-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3472554]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's underpants (magyar)
   Rosszcsont Peti alsónadrágja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-60-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3473308]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2013.
Stamm, Peter (1963-)
Agnes (magyar)
   Agnes / Peter Stamm ; [ford. Vincze Ferenc] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 136, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-236-0 fűzött : 1490,- Ft
svájci német irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 3472078]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2013.
Stark, Richard (1933-2008)
Breakout (magyar)
   Parker : veszélyes szövetség / Richard Stark ; [ford. Krommer Balázs]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 309 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8961-36-5 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3472568]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2013.
Stark, Richard (1933-2008)
Flashfire (magyar)
   Parker : mindent vagy mindent / Richard Stark ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89613-5-8 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3473143]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2013.
Stedman, M. L.
The light between oceans (magyar)
   Fény az óceán felett / M. L. Stedman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 387 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-643-459-5 kötött : 3600,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3471724]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Coming out (magyar)
   Az első bál / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-241-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475700]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
A good woman (magyar)
   Egy rendkívüli nő / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-202-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475696]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Heartbeat (magyar)
   Szívdobbanás / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-214-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475697]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Honor thyself (magyar)
   Becsüld önmagad! / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-242-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475694]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Rogue (magyar)
   Az igazi / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2013. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-244-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475704]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2013.
Tasso, Torquato (1544-1595)
La Gerusalemme liberata (magyar)
   A megszabadított Jeruzsálem [elektronikus dok.] / Torquato Tasso. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
olasz irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
850-131=945.11
[AN 3476133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 606 KB) (mobi : 856 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-250-2 (epub)
ISBN 978-963-366-251-9 (mobi)
[AN 3476137] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 833 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-253-3 (epub)
[AN 3476141] MARC

ANSEL
UTF-85760 /2013.
Taube, Anna (1976-)
Finn Feuersäbel und der schreckliche Piet (magyar)
   Csodaszablya Lali és a varázstérkép / Anna Taube ; ill. Ines Rarisch ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 90 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-47-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472016]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2013.
Troisi, Licia (1980-)
La ragazza drago (magyar)
   Sárkánylány / Licia Troisi ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző, 2010-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3075358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kuma ikrei. - 2013. - 268, [2] p.
ISBN 978-963-373-045-4 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3475290] MARC

ANSEL
UTF-85762 /2013.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Otcy i deti (magyar)
   Apák és fiúk [elektronikus dok.] / Ivan Szergejevics Turgenyev. - Szöveg (epub : 661 KB) (mobi : 909 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-574-9 (epub)
ISBN 978-963-366-575-6 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3475030]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2013.
Uri, Helene (1964-)
De beste blant oss (magyar)
   A legjobbjaink / Helene Uri ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-678-4 fűzött : 2500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3472998]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2013.
Vincent, Rachel (1978-)
My soul to save (magyar)
   Lélekmentők : sikoltók II. / Rachel Vincent ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-44-3 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3475369]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2013.
Wallace, Lewis (1827-1905)
Ben-Hur (magyar)
   Ben Húr [elektronikus dok.] / Lewis Wallace. - Szöveg (epub : 813 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-577-0 (epub)
ISBN 978-963-366-578-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3475014]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2013.
Watson, Ian (1943-)
Chaos child (magyar)
   Káoszgyermek : [az Inkvizítor trilógia 3. kötete] / Ian Watson ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 361 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-269-3 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3475919]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2013.
Yener, Mavisel (1962-)
Mavi elma (magyar)
   A kék alma / Mavisel Yener ; Murat Sayın ill. - Budapest : Napkút K., 2012. - 68, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Sipos Katalin
ISBN 978-963-263-295-7 fűzött : 1290,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.35-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472035]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5768 /2013.
Ács Nagy Éva (1964-)
   Tánc a tűz körül [elektronikus dok.] / Ács Nagy Éva. - Szöveg (pdf : 273 KB). - [Somogyzsitfa] : [Ács Nagy É.] : Élő Költők Kvklub, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107669. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5484-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3474540]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2013.
Agnel Hidvégi Éva (1949-)
   Vándordal : versek, elbeszélések / Agnel Hidvégi Éva. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2012. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5208-02-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3472550]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2013.
   Állami gyilkolda [elektronikus dok.] : magyar szerzők fantasztikus elbeszélései / szerk. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107690. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-90-6 (epub)
ISBN 978-615-5262-91-3 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082)
[AN 3474934]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2013.
Amade László (1704-1764)
   Amade László összes költeménye, 1763-1845[!1704-1764] [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 653 KB) (mobi : 788 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-96-8 (epub)
ISBN 978-615-5262-97-5 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3475132]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   A csodagyermek [elektronikus dok.] : kisregények és elbeszélések / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 631 KB) (mobi : 920 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-02-4 (epub)
ISBN 978-615-5311-03-1 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3475146]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Giroflé és Girofla [elektronikus dok.] : regény / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 658 KB) (mobi : 852 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-11-6 (epub)
ISBN 978-615-5311-12-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3475153]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Gyűlölet [elektronikus dok.] : kisregények és elbeszélések / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 774 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-14-7 (epub)
ISBN 978-615-5311-15-4 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3475160]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   A türelmes Grizeldisz [elektronikus dok.] / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 775 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-99-9 (epub)
ISBN 978-615-5311-00-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3475138]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve / Babits Mihály. - Nagykőrös : Dóra K., [2012]. - 61 p. : ill. ; 10 cm
ISBN 978-963-7720-50-5 velúr
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3473797]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2013.
Baley Endre
   Nyarak, melyek hol így, hol úgy végződnek / Baley Endre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-257-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3471917]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 137, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9396-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3473635]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2013.
Banister, Leonard
   A taraj [elektronikus dok.] : regény / írta Leonard Banister ; [!]ford. Bujtor László. - Szöveg (pdf : 390 KB) (epub : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107677. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-03-7 (epub)
ISBN 978-615-5306-02-0 (pdf)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3474763]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2013.
Bartolich Adrienn
   Lelkek szárnyán / Bartolich Adrienn. - [Budapest] : InternetPrint Kft., cop. 2013. - 155, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3980-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3473661]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2013.
Báthori Csaba (1956-)
   Ellenmérgek : esszék / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2012. - 332, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-256-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3472073]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2013.
Bauer Barbara
   Két út között : légikisasszonyok II. / Bauer Barbara. - Budapest : Jaffa, 2013. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-40-5 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3475306]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2013.
Beck Andrea
   A Titoktündér : kiegészítés : további négy izgalmas és tanulságos mese a "tíz-mesés" Titoktündérhez / Beck Andrea ; [Kövi Boglárka rajz.]. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2013. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Titokmesék
ISBN 978-963-08-6047-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3474204]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2013.
Beck Andrea
   A Titoktündér : titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek a pozitív gondolkodásról, önbizalomról és megannyi másról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen / Beck Andrea ; [Kövi Boglárka rajz.]. - 2. bőv. kiad. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2013. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5993-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3474239]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2013.
Bognár Antal (1951-)
   Tartozás / Bognár Antal. - Budapest : Napkút K., 2012. - 344, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-252-0 fűzött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3471931]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2013.
Brátán Erzsébet
   A sors tábláján [elektronikus dok.] : novellagyűjtemény / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 732 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3474770]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2013.
Costigan, Thomas
   Califorgia köztársaság : Tégla dosszié / [Thomas Costigan ...]. - [Budapest] : Szerző, 2013-. - 21 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3471614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2013. - 32 p. : ill.
Fűzött : 295,- Ft
[AN 3471618] MARC

ANSEL
UTF-85788 /2013.
Csapó Tamás (1981-)
   Elég! / Csapó Tamás. - Budapest : MFM Kv., cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6257-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3471295]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2013.
Deczki Sarolta (1977-)
   Az érzékiség dicsérete / Deczki Sarolta. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 254, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2800,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-8101-689-9
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"200"
[AN 3473954]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2013.
Dés Mihály (1950-)
   Pesti barokk : regény / Dés Mihály. - Budapest : Magvető, 2013. - 581, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3071-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3468808]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2013.
Ditrói Ákos (1926-)
   Ég-Föld közti pár : színjáték három felvonásban / Ditrói Ákos. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2013. - 107 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5755-0 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3472926]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2013.
Dobozi Eszter (1956-)
   Kötés / Dobozi Eszter. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-30-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473044]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2013.
Dóka Péter (1974-)
   Az ellopott zsiráf / Dóka Péter ; [Szántói Krisztián rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9409-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3473423]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2013.
Fazekas István (1967-)
   Bennem csillagok égnek : versek és versfordítások / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 73, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-258-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3472068]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2013.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára ; [Réber László rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 224, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9388-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3473636]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   A koppányi aga testamentuma / Fekete István. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 172 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9372-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3473653]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2013.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   A csukott ablak / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., 2012. - 124, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-287-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3472116]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2013.
Füleki Gábor
   Zengő anakronit / Füleki Gábor. - Budapest : Ad Librum, 2012. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-55-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472274]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2013.
Füst Antal (1940-)
   Omlásban / Füst Antal ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 179, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-282-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3472233]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2013.
Füzesi Magda (1952-)
   Kagylóének : régi és új versek / Füzesi Magda. - Pomáz : Kráter, 2012. - 128, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-082-9 fűzött : 2100,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3472692]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2013.
Gábor Andor (1884-1953)
   "Fürödni fognak" : cikkek, versek / Gábor Andor ; [Vértes Marcell rajz.]. - Budapest : Simor A., 2012. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 146.)
ISBN 978-963-89346-7-3 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - vers
894.511-92 *** 894.511-14
[AN 3471285]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2013.
Gál Csaba Sándor (1968-)
   Magasabb szempont / Gál Csaba Sándor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 91, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-265-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472061]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ábel és Eszter [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 213 KB) (pdf : 729 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107766. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-016-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-017-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476296]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2013.
Gégény Gabriella
   Ízek és más szenvedélyek / Gégény Gabriella. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 156 p. ; 20 cm. - (Szivárvány könyvek, ISSN 2064-0609)
ISBN 978-615-5332-08-1 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3473174]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2013.
Gellén-Miklós Gábor (1973-)
   A beérés fokozatai : versek, 2002-2011 / Gellén-Miklós Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 66, [5] p. : 21 cm
ISBN 978-963-263-292-6 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472248]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2013.
Görgey Etelka (1974-)
   Csodaidők [elektronikus dok.] / Raana Raas. - 2. átszerk. kiad. - [Budapest] : Shremeya, 2012-2013
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3473545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az ogfák vöröse. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89255-3-4
[AN 3473548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Kiszakadtak. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89255-2-7
[AN 3473553] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Árulás. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89255-4-1
[AN 3473556] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Hazatérők. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89255-5-8
[AN 3473561] MARC

ANSEL
UTF-85807 /2013.
Görgey Etelka (1974-)
   Időcsodák [elektronikus dok.] / Raana Raas. - [Budapest] : Shremeya, 2012-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3473364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elágazó utak. - 2. átszerk. kiad. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89255-6-5
[AN 3473372] MARC

ANSEL
UTF-85808 /2013.
Győri László (1942-)
   A tisztaság akarása / Győri László. - Budapest : Napkút K., 2012. - 179, [4] p. ; 15x16 cm
ISBN 978-963-263-253-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472304]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2013.
Hegedűs Imre János (1941-)
   Az író fénye : tanulmányok, esszék / Hegedűs Imre János. - Budapest : Napkút K., 2012. - 314, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-266-7 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4(498) *** 894.511-92(498)
[AN 3472158]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2013.
Húri Valéria (1955-)
   Szívdobbanások [elektronikus dok.] / Aranyosné Huri Valéria. - Szöveg és képek (pdf : 7 MB). - [Tiszalök] : [Aranyosné Húri V.] : Élő Költők Kvklub, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107663. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5707-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3474472]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2013.
Iszkra Ferenc
   A lámpagyújtogató titokzatos levele : meseregény / Iszkra Ferenc ; Szabó István Attila illusztrációival. - [Nagykovácsi] : Realisk Kft., [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5675-1 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3471409]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2013.
Jeney Zoltán
   Rév Fülöp : balatóniai lovagregény / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - 2. kiad. - Budapest : Kolibri, 2013, cop. 2012. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-40-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3475709]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2013.
Juhász Anikó (1956-)
   Kék repkények, bukott angyalok / Juhász Anikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 100, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-280-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3471989]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Hangpróba : kötetkritikák a legifjabb magyar költőnemzedék képviselőiről / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 75, [5] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. [78].
ISBN 978-963-263-262-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - ezredforduló - 21. század - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)-14"200/201"
[AN 3472132]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2013.
Karinthy Márton (1949-)
   Ördöggörcs : utazás Karinthyába / Karinthy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-254-352-9 fűzött : 4999,- Ft
Karinthy család
magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 3475543]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 439 p.
ISBN 978-963-254-353-6
[AN 3475544] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 434 p.
ISBN 978-963-254-354-3
[AN 3475545] MARC

ANSEL
UTF-85816 /2013.
Korucsán Bálint
   Éjszakai vonatok / Korucsán Bálint ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 65, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-241-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472302]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2013.
Kós Károly (1883-1977)
   Az országépítő / Kós Károly. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 299, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-209-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3475772]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2013. - 1 CD (5 h 57 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-14-1 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3472219]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2013.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli 2 / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 367, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-63-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3475621]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2013.
Méhes Károly (1965-)
   Röntgen / Méhes Károly. - Budapest : Tipp Cult, [2013]. - 91 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-34-4 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473225]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2013.
Mérő László (1949-)
   Az elvek csapodár természete [elektronikus dok.] / Mérő László ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7495-0 : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 3472186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3472192] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 3 min)
[AN 3472196] MARC

ANSEL
UTF-85822 /2013.
Mezey László Miklós (1953-)
   Vissza / Mezey László Miklós. - Pomáz : Kráter, 2012. - 244 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-080-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3472769]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Pernye [elektronikus dok.] : novellák / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 674 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107728. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-088-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3475491]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Urak és parasztok [elektronikus dok.] : novellák / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 707 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107727. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-090-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3475481]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A vén gazember [elektronikus dok.] : kisregény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 684 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107729. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-086-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3475499]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Négy apának egy leánya [elektronikus dok.] : regény / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107726. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-094-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3475471]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sétálni megy Panka.. / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9389-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3473644]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Véreim [elektronikus dok.] : regény / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 738 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107725. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-092-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3475463]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2013.
Nagy Gábor (1972-)
   Héthatár / Nagy Gábor. - Budapest : Tipp Cult, [2013]. - 98, [3] p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-33-7 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473477]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2013.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   A föld mélyéből ébredő város : Salgótarján születése / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Szerző], 2013. - 156 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156.
ISBN 978-963-08-5825-0 fűzött
Salgótarján - magyar irodalom - helyismeret - verses epika
894.511-13 *** 908.439-2Salgótarján(0:82-13)
[AN 3471268]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2013.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   A királyok is emberek voltak / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Szerző, 2012-2013. - 2 db : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - uralkodó - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)(0:82-13)
[AN 3471579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Magyarország uralkodói, 1370-1541. - 2013. - 149 p.
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-08-6187-8
[AN 3471580] MARC

ANSEL
UTF-85832 /2013.
Nemere István (1944-)
   A vízlépcső [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 442 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31=089.2
[AN 3476284]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2013.
Nemes Jankó Bálint
   Szerelemkedések A-val / írotta Nemes Jankó Bálint. - [Budapest] : Sycamore Kft., cop. 2013. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6299-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6-7)
erotikus irodalom - magyar irodalom
894.511-993
[AN 3472779]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Galambnagymama / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 106, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9416-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3474568]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2013.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Zebegényi szivárvány / Noth Zsuzsánna ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-246-3)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3471982]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2013.
Nyirfás Pyrker Dezső
   Fáradt fények : versek az íróasztalfiókból / Nyírfás Pyrker Dezső ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 89, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-267-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472059]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2013.
Nyirő József (1889-1953)
   A zöld csillag / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-202-1 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3475770]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2013.
Oravecz Imre (1943-)
   Kaliforniai fürj / Oravecz Imre. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2013. - 621 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-524-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3473302]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2013.
Oravecz Péter (1977-)
   Tökéletes délután / Oravecz Péter. - Budapest : Tipp Cult, [2013]. - 105, [2] p. : 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-35-1 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473413]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2013.
Palkovics György
   A zisten fölvitte a dolgomat [elektronikus dok.] : Kakpusztától a kormányvadászatig / Palkovics György. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Duna International, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3475354]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2013.
Petelei István (1852-1910)
   Az élet [elektronikus dok.] : történetek, képek / Petelei István. - Szöveg (epub : 631 KB) (mobi : 848 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-992-5 (epub)
ISBN 978-963-362-993-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3471717]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa [elektronikus dok.] ; János vitéz ; Az apostol / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 579 KB) (mobi : 705 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-995-6 (epub)
ISBN 978-963-362-996-3 (mobi)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3471635]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2013.
Petrusák János (1970-)
   Randi a szellemekkel [elektronikus dok.] : humoros detektívregény / J. Petrusák. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - [Nyíregyháza] : PegazusTv Média és Oktató Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107694. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5893-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3475000]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2013.
Petrusák Magdolna
   Gyilkos örökség [elektronikus dok.] : klasszikus detektívregény / P. Magden. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Nyíregyháza] : PegazusTv Média és Oktató Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107695. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5892-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3475008]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2013.
Radnó György (1962-)
   Nem, nem mondom! [elektronikus dok.] / Radnó György. - Szöveg (pdf : 389 KB). - [Pánd] : [Radnó Gy.] : Élő Költők Kvklub, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107668. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3474521]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2013.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában [elektronikus dok.] ; A halál fia / Rejtő Jenő ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (3 h 28 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7496-7 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3472168]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2013.
Réti László (1972-)
   A parfümőr : [krimi] / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-772-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3472053]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2013.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Kicsi Betti a nagyvárosban / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 141 p. ; 20 cm. - (Szivárvány könyvek, ISSN 2064-0609)
ISBN 978-615-5033-96-4 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3473170]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2013.
Sass Ervin (1929-)
   Törd át az időt : százegy haiku / Sass Ervin. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2012. - 54 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5208-01-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3472558]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Dörmögő Dömötör kalandjai [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 3.2 MB) (mobi : 3.6 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Tart.: Dörmögő Dömötör és a labdarúgókÞ; Dörmögő Dömötör a fogorvosnálÞ; Dörmögő Dömötör szerencséje. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-088-1 (epub)
ISBN 978-963-366-089-8 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3471805]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Dörmögő Dömötör utazása hegyen, völgyön és a nagy ládával [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 566 KB) (mobi : 676 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Tart.: Dörmögő Dömötör a TátrábanÞ; Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. - Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Dörmögő Dömötör utazásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-091-1 (epub)
ISBN 978-963-366-092-8 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3471754]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2013.
Somlay Gizella (1936-)
   És azután.. : életem története a kitelepítés után / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2012. - 286 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-081-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3472758]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2013.
Sweetheart, Angela
   Tiltott szerelem [elektronikus dok.] / Angela Sweetheart. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Kaposvár] : [Barticsné Mecseki Cs. A.] : Élő Költők Kvklub, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107666. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5846-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3474500]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2013.
Szabó Pál, B. (1956-2011)
   Hetedik utazás : versek / B. Szabó Pál ; [... az utószót írta Lisztóczky László] ; [közread. a] Hun Fokos Szövetség. - Eger : Hun Fokos Szövets., 2013. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6053-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473843]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2013.
Szántó Judit, M.
   Bellának hívták : kisregény és glosszák / M. Szántó Judit. - Budapest : Simor A., 2012. - 52 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 145.)
ISBN 978-963-08-4442-0 * fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - kisregény - glossza
894.511-43 *** 894.511-31
[AN 3471283]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2013.
Szász László (1950-)
   Reánk kell bízni / Szász László. - Pomáz : Kráter, 2012. - 379 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-084-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3472739]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2013.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Űrbe! / Székelyhidi Zsolt. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2012. - 290, [6] p. : ill. ; 18 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 11.)
ISBN 978-963-89667-0-4 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3473262]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2013.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   Üzenet.. : Szepesi Zsuzsanna versei : válogatás / [graf. Gályász Attila]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2013. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89771-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473989]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2013.
Szil Ágnes (1972-)
   Tangram / Szil Ágnes. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2013. - 135, [4] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 177.)
ISBN 978-615-5070-28-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3473006]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   A fehér fakír [elektronikus dok.] : elbeszélések / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 560 KB) (mobi : 740 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-205-2 (epub)
ISBN 978-963-366-206-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476122]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   A három Mája [elektronikus dok.] / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 514 KB) (mobi : 663 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-208-3 (epub)
ISBN 978-963-366-209-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3476116]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Homo doktor kísérlete [elektronikus dok.] : fantasztikus elbeszélések / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 521 KB) (mobi : 693 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-214-4 (epub)
ISBN 978-963-366-215-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3476076]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Különös álmok [elektronikus dok.] / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 635 KB) (mobi : 913 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-220-5 (epub)
ISBN 978-963-366-221-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476054]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Rózsaszínű hó [elektronikus dok.] : novellák / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 646 KB) (mobi : 905 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-211-3 (epub)
ISBN 978-963-366-212-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476112]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2013.
Szögi József (1925-)
   A magány fogságában : adalékok a történelmi igazsághoz / Szögi József ; [... kiad. Május Elseje Társaság]. - Budapest : Május Elseje Társ., 2012. - 160 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5151-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3471257]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2013.
Szomolájerné Varga Krisztina
   Válaszutak [elektronikus dok.] / Szomolájerné Varga Krisztina. - Szöveg (pdf : 353 KB). - [Mátészalka] : [Szolomájerné Varga K.] : Élő Költők Kvklub, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107667. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5610-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3474505]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2013.
Tábori Ottó (1946-)
   Madár a süllyedő hajón : hatvanöt vers / Tábori Ottó ; [közread. az] Életünk - Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk - Faludi Ferenc Alapítvány, 2012. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4957-9 fűzött : 1280,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3471799]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2013.
Táncsics Mihály (1799-1884)
   Életpályám [elektronikus dok.] / Táncsics Mihály. - Szöveg (epub : 1.0 MB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-247-2 (epub)
ISBN 978-963-366-248-9 (mobi)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3476184]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2013.
Thomas, Stephen Paul
   Gócpont / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, cop. 2013. - 369 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5923-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3471768]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2013.
Tiszai P. Imre (1948-)
   Útközben [elektronikus dok.] : kisprózai művek : válogatás / Tiszai P. Imre. - Szöveg (pdf : 650 KB). - [Szolnok] : [Pálinkás I.] : Élő Költők Kvklub, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107665. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5847-2
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3474492]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2013.
Tobai Rózsa
   Harmatcseppek / Tobai Rózsa. - [Hódmezővásárhely] : [Tobai R.], [2012]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5099-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3473651]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   A majomkirály története / Vu Cseng-en [alapján] ; Tokaji Zsolt átdolgozásában. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 175, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5262-00-5 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - kínai irodalom - átdolgozás - gyermekregény - regény
894.511-31(02.053.2) *** 895.1-31.04=945.11
[AN 3474879]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2013.
Tömörkény István (1866-1917)
   Fakadó szerelmek : lappangó írások / Tömörkény István ; ... gyűjt., szerk., a szöveget gond., és a szómagyarázatot írta Urbán László. - Budapest : Napkút K., 2012. - 219, [4] p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 3.)
ISBN 978-963-263-306-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3472141]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
Bujdosó könyv (angol)
   An outlaw's diary [elektronikus dok.] / by Cécile Tormay. - Szöveg (epub : 1.0 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107623. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-328-8 (epub)
ISBN 978-963-366-329-5 (mobi)
magyar irodalom - magyar történelem - Tanácsköztársaság - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94=20 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3473869]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Bujdosó könyv [elektronikus dok.] : feljegyzések 1918-1919-ből / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 2.0 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107621. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-334-9 (epub)
ISBN 978-963-366-335-6 (mobi)
magyar irodalom - magyar történelem - Tanácsköztársaság - két világháború közötti időszak - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 3473854]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Görög mesék [elektronikus dok.] / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 531 KB) (mobi : 615 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107620. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-337-0 (epub)
ISBN 978-963-366-338-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473839]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Megállt az óra [elektronikus dok.] ; Álmok / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 642 KB) (mobi : 813 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-343-1 (epub)
ISBN 978-963-366-344-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473210]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   A művészet földjén [elektronikus dok.] / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 537 KB) (mobi : 618 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-322-6 (epub)
ISBN 978-963-366-323-3 (mobi)
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.45(0:82-992)
[AN 3474722]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
A régi ház (angol)
   The old house [elektronikus dok.] / by Cécile Tormay ; transl. ... by Emil Torday. - Szöveg (epub : 606 KB) (mobi : 765 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-349-3 (epub)
ISBN 978-963-366-350-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3473202]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   A régi ház [elektronikus dok.] / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 570 KB) (mobi : 729 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-325-7 (epub)
ISBN 978-963-366-326-4 (mobi)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3474094]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2013.
Tormay Cécile (1875-1937)
   Viaszfigurák [elektronikus dok.] : elbeszélések / Tormay Cécile. - Szöveg (epub : 535 KB) (mobi : 642 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-346-2 (epub)
ISBN 978-963-366-347-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473205]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2013.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Tóth Árpád összes verse [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3473186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 583 KB) (mobi : 767 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107604. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-352-3 (epub)
ISBN 978-963-366-353-0 (mobi)
[AN 3473189] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 542 KB) (mobi : 691 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-355-4 (epub)
ISBN 978-963-366-356-1 (mobi)
[AN 3473197] MARC

ANSEL
UTF-85883 /2013.
Tóth Béla (1857-1907)
   A Boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / Tóth Béla. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.7 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-358-5 (epub)
ISBN 978-963-366-359-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473165]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2013.
Tóth Béla (1857-1907)
   A magyar anekdotakincs [elektronikus dok.] / gyűjt. és magyarázta Tóth Béla. - Új, bőv. kiad. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - magyar néprajz - anekdota - elektronikus dokumentum
894.511-36(082) *** 398.23(=945.11)
[AN 3473176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 975 KB) (mobi : 1.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-361-5 (epub)
ISBN 978-963-366-362-2 (mobi)
[AN 3473178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-364-6 (epub)
ISBN 978-963-366-365-3 (mobi)
[AN 3473182] MARC

ANSEL
UTF-85885 /2013.
Tóth László
   A Jézus terv [elektronikus dok.] : vadregény a mának / [Tóth László]. - Szöveg (pdf : 4 MB). - [Szeged] : Magma, 2013
A főcím rovásírással is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107716. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5985-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3475224]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2013.
Turcsány Péter (1951-)
   Hűség a szabadsághoz! : pályaív az irodalom és a közélet tükrében : tanulmányok, alkalmi írások, kritikák, vernisszázsok, beszédek, előszók, följegyzések, adott és kapott interjúk, 2002-2012 / Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2012. - 584 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-077-5 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3472683]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2013.
Turcsány Péter (1951-)
   Tisztítótűz fényében : versösszeállítás, 45 év / Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2012. - 478 p., [1] t.fol. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-076-8 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472669]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2013.
Vajdics Krisztina, V. (1966-)
   Szökőangyal [elektronikus dok.] : novellák, elbeszélések, prózaversek : válogatás / Vajdics Krisztina Krisztamari. - Szöveg (pdf : 919 KB). - [Nyíregyháza] : [Vajdics K.] : Élő Költők Kvklub, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107664. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5848-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3474484]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2013.
Varga Zoltán Zsolt (1962-)
   Önkéntes száműzetés : novellák / Varga Zoltán Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-29-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3472966]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2013.
Verasztó Antal (1936-)
   Visszalopott idő / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2012. - 175, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-263-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3472093]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2013.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2013-. - 23 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3474303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fekete kő titka. - 2. bőv. kiad. - 2013. - 389 p.
ISBN 978-615-5234-47-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3474304] MARC

ANSEL
UTF-85892 /2013.
Vigo, Matthew
   Álarcok bel cantóban / Matthew Vigo ; [... ill. Varga Norbert ...]. - Budapest : Ad Librum, 2013. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-61-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3472282]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2013.
Vincze József (1952-)
   Lélek-dal : versek, dalok, foltok, rezdülések, pihék / Vincze József. - Pomáz : Kráter, 2012. - 107 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-298-117-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3472719]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2013.
Vönöczki Ferencné Gmeindl Margit
   Életmorzsák / Vönöczki Ferencné Gmeindl Margit. - Győr : Szerző, 2013. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5922-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3471299]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Black Hammock / Wass Albert ; [... ford. Gálfalvi Ágnes]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 261 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 39.
ISBN 978-963-354-009-1 kötött : 1695,- Ft
 (hibás ISBN 978-973-5995-60-0)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3472130]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   A láthatatlan lobogó / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 177 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 41.
ISBN 978-963-354-011-4 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-65-2
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3472145]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Nagypénteki sirató / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál] ; [... ford. Jánosházy György, ... Domokos Johanna]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 235 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 42. - Egyes versek angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-354-012-1 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-75-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3472152]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Nem nyugaton kel fel a nap : elbeszélések / Wass Albert ; [... ford. Gálfalvi Ágnes]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 165, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 40.
ISBN 978-963-354-010-7 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-63-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3472142]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   A szikla alatti férfi : novellák, elbeszélések / Wass Albert ; [... ford. Gálfalvi Ágnes, ... Horváth Ádám]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 244 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 38.
ISBN 978-963-354-007-7 kötött1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-59-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3472109]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5900 /2013.
Aladdin (magyar)
   Aladdin / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-399-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475086]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5291-14-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472952]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-963-9727-99-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473134]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-615-5291-09-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473127]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: NapraforgókÞ; A gomba kalapja
ISBN 978-615-5291-12-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473095]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-963-9727-63-2 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473118]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A kanárifiókákÞ; Léggömb
ISBN 978-963-9727-87-8 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472949]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca társasjátéka / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A hímestojásokÞ; Társasjáték
ISBN 978-615-5291-06-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472160]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-615-5291-13-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473112]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2013.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-418-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474229]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2013.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-418-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475134]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2013.
Bernier, Jean-Pierre
Fly South! (magyar)
   Vándormadarak / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-421-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474259]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2013.
Chip and Dale as babysitters (magyar)
   Chip és Dale óvodája / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2013. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-415-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474237]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2013.
   Ellentétek. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Tili-toli)
ISBN 978-963-297-850-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473155]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2013.
Lévay Erzsébet
   Micike barátkozik : [egy kiscica húsvéti kalandjai] / Lévay Erzsébet ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 102.)
ISBN 978-963-9989-76-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472555]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2013.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-400-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475083]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2013.
Many adventures with Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó újabb kalandos történetei : öt történet a Százholdas pagonyból / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2013. - 141 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-359-1 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475124]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2013.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-90-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3473136]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2013.
Marék Veronika (1937-)
Laci és az oroszlán (német)
   Tomi und der Löwe / Veronika Marék ; [Deutsch von P. Dietlinde Draskóczy]. - Budapest : Móra, 2013. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9405-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3471875]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2013.
Mater and the tractor trouble (magyar)
   Cimbi és a traktor-jaj / Disney, Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2012. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-262-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474235]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
The 5 senses (magyar)
   Érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-609-6 fűzött
képeskönyv
087.5
[AN 3475133]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Birds (magyar)
   Madarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-421-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475127]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Everyone has his own taste (magyar)
   Szemfüles érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-609-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474266]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Home sweet home (magyar)
   Otthon, édes otthon / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-575-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474230]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-669-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474263]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Piglet's treeclimbing adventure (magyar)
   Malacka a fa tetején / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-617-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474256]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Small and big (magyar)
   Kicsik és nagyok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-669-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475131]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-577-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475147]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
What does a hundred look like? (magyar)
   Számtantúra / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-577-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474260]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
O veselé mašince (magyar)
   A vidám Pöfivonat / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jan Čarek ; [ford. Romhányi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9334-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475668]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2013.
Piglet the hero (magyar)
   Malacka, a hős / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-885-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474234]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2013.
Podesta, Veronica
Buzzy the bee (magyar)
   Szorgoska, a méhecske / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-15-8 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472104]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2013.
Podesta, Veronica
Funny the caterpillar (magyar)
   Sziporka, a hernyócska / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-14-1 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472097]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2013.
Podesta, Veronica
Lucky the worm (magyar)
   Kukucska, a kis kukac / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-13-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472102]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2013.
Podesta, Veronica
Rosty the bat (magyar)
   Vidorka, a kis denevér / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-16-5 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472088]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2013.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-406-2 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475085]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2013.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
   A három kiscica / Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Nikodémusz Elli]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9066-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475664]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2013.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Hörpentő / Szabó Lőrinc ; Szalma Edit illusztrációival. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9338-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475669]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2013.
Three orphan kittens (magyar)
   Három árva kiscica / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-361-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3473885]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2013.
Tóth Eszter
   Manómesék : Manócskáék húsvétja / rajz és történet Tóth Eszter. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 99.)
ISBN 978-963-9989-75-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472547]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2013.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Nyílj, Meseország! : Tóthárpád Ferenc versei / rajz. Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 101.)
ISBN 978-963-9989-74-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472549]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2013.
Vereczkei-Szabó Nikoletta
   A kicsi mag [elektronikus dok.] / írta és rajz. Vereczkei Nina. - Szöveg és képek (epub : 5.2 MB). - [Szolnok] : Vereczkei-Szabó N. O., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-4749-0
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3474198]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5942 /2013.
   Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság : a 2012. június 12-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai / [főszerk. Róbert Péter ] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. Gazdaságtud. Kar, 2013. - 301 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Győrött rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7175-78-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3471578]
MARC

ANSEL
UTF-8