MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/07/18 12:19:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7091 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Kén - Königssee. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6809-6 kötött : 3490,- Ft
lexikon
030
[AN 3481523] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7092 /2013.
   A 188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat évkönyve : 1922-1993-2013 / [szerk. Balázs Magdolna, Takács Zita]. - Bicske : Shvoy L. Cserkészcsapat, 2013. - 49 p. : ill., részben színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-08-6543-2 fűzött
Magyar Cserkészszövetség. Shvoy Lajos Cserkészcsapat (Bicske) (188.)
Bicske - cserkészet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
061.213cserkészet(439-2Bicske)(091)
[AN 3481971]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2013.
Aczél Gábor (1947-)
   Volt egyszer egy VÁTI.. : egy tervezőintézet ötven éve, 1950-2000 / Aczél Gábor, Csontos János, Lukovich Tamás. - [Budapest] : [Pro Régió Ügynökség], cop. 2013. - 87 p. : ill. ; 21x21 cm
Közread. a Pro Régió Ügynökség
Fűzött
Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (Budapest)
Magyarország - vállalat - építőipari tervezés - történeti feldolgozás
061.5(439)VÁTI(091) *** 69.001
[AN 3481494]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2013.
   Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége / [szerk. Tóth Tibor] ; [az előszót írta Magyar Aliz] ; [közread. a] Fényszaruiak Baráti Egyesülete. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes., 2013. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5726-0 fűzött
Jászság - jászok - civil társadalom - helyi társadalom - egyesület
061.2(439Jászság) *** 323.21(439Jászság)
[AN 3482213]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2013.
   Százéves az Egis : az Egis gyógyszergyár története 1913-tól 2013-ig. - [Budapest] : Egis, 2013. - 39 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5832-8 fűzött
Egis Gyógyszergyár (Budapest)
Budapest - iparvállalat - gyógyszeripar - történeti feldolgozás
061.5(439-2Bp.)Egis(091) *** 615
[AN 3480893]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2013.
   A tér változatai, a tér sík ábrázolása : Fuga Galéria, 2013. március 22 - április 8. / [szerk. Lobler Ferenc, Szily Géza, Ványai Magdolna] ; [kiad. a Magyar Vízfestők Társasága]. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., [2013]. - [44] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6396-4 fűzött
Magyarország - festészet - perspektíva - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 75(439)"200/201" *** 7.017.9
[AN 3481506]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7097 /2013.
Balogh Mihály (1943-)
   Kettős kötés : tiszteletkötet Balogh Mihály 70. születésnapjára / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. Kunszentmiklós Város Önkormányzata]. - Kunszentmiklós : Önkormányzat, 2013. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6706-1 fűzött
Balogh Mihály (1943-)
Magyarország - Kunszentmárton - könyvtáros - pedagógus - könyvtárpedagógia - helytörténet - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
02(439)(092)Balogh_M. *** 37(439)(092)Balog_M. *** 012Balogh_M. *** 028 *** 943.9-2Kunszentmárton
[AN 3481997]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2013.
Pócs Dániel
   A Didymus-corvina : hatalmi reprezentáció Mátyás király udvarában / Pócs Dániel ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Művészettört. Int., 2012. - 464 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 409-453.
ISBN 978-615-5133-04-6 kötött : 4000,- Ft
Buda - magánkönyvtár - uralkodó - könyvtártörténet - művelődéstörténet - humanizmus - miniatúra - 15. század - kódex
091.14(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 75.056(439)"14" *** 930.85(439)"14" *** 027.1(439-2Bp.)"14"
[AN 3480006]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2013.
Wunderlich Péter (1970-)
   A könyvkiadás és nyomdászat a XXI. században [elektronikus dok.] : "egy dokumentarista szemével" / Wunderlich Péter. - Szöveg (pdf : 664 KB). - [Budapest] : [Wunderlich P.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108062. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4247-1
könyvkiadás - olvasáskutatás - digitális technika - digitális könyv - 21. század - elektronikus dokumentum
655.4 *** 681.327.004.14 *** 028
[AN 3481795]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7100 /2013.
   Az első 140 év [elektronikus dok.] : töredékek a Népszava történetéből / szerk. Dési János. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 3.6 MB) (mobi : 2.9 MB) (epub 2.8 MB). - [Budapest] : Népszava K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108152. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5964-6 (pdf)
ISBN 978-963-08-5963-9 (mobi)
ISBN 978-963-08-5962-2 (epub)
Népszava
Magyarország - sajtótörténet - napilap - baloldali irányzat - 19. század - 20. század - ezredforduló - pártlap - elektronikus dokumentum
070(439)Népszava(091) *** 329.14
[AN 3482896]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7101 /2013.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-38-6 kötött : 2440,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3483135]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2013.
Cannon, Dolores (1931-)
Conversations with a spirit (magyar)
   Halál és élet között : beszélgetések lelkekkel / Dolores Cannon ; [ford. Szilágyi Gabriella]. - [Budapest] : Szilágyi G., [2013]. - 270, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6636-1 fűzött
halál - túlvilág - hipnózis - ezoterika
133.25 *** 159.962 *** 128
[AN 3481470]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2013.
   Holisztikus megoldások torokbántalmakra [elektronikus dok.] / összeáll. Szalkainé Tóth Tímea. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Dunakeszi : Lélekápolás.hu : Csendliget Oázis Kft. : Szalkainé Tóth T., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108061. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89343-2-1
torok - öngyógyítás - holisztikus gyógymód - elektronikus dokumentum
133.4 *** 616.32 *** 615.89
[AN 3481787]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2013.
Mátyás Anita
   A szerelem kiskönyvecskéje / Mátyás Anita. - Borsosberény : Kerek Egész Ember Kft., [2013]. - 120 p. ; 14x14 cm
ISBN 978-963-08-6729-0 fűzött
jövendőmondás - szerelem
133.3 *** 392.6
[AN 3481400]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7105 /2013.
   Forgasd újra! [elektronikus dok.] : tananyag az ökológiai tudatosság fejlesztéséhez / [közread. a] Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány. - Multimédia. - Budapest : Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, [2013]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző ; Adobe Reader
környezeti tudatosság - elektronikus dokumentum
504.03
[AN 3481994]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2013.
Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért (4.) (2013) (Gödöllő)
   IV. SzaKKKör Konferencia [elektronikus dok.] : Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért : ... előadásainak összefoglalói / fel. szerk. Takács Márton ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2013. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Gödöllőn, 2013. ápr. 22-án tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-346-0
környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3480541]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2013.
   Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás : szakmai konferencia 2013 : Gödöllő, 2013. május 8-9. / [... szerk. Várhelyi Judit, Csomai Roland Norbert]. - Gödöllő : SZIE K., [2013]. - 217 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend., közread. a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-350-7 fűzött
Magyarország - hulladékgazdálkodás - konferencia-kiadvány
504.064.47(439) *** 628.477(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3481969]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7108 /2013.
Japanese - Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and its Applications (8.) (2013) (Veszprém)
   8th Japanese - Hungarian Symposium on Discrete Mathematics and its Applications : Veszprém, June 4-7, 2013 / [ed. András Frank, András Recski, Gábor Wiener]. - [Budapest] : [BME], [2013]. - 505 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-082-7 fűzött
diszkrét matematika - kombinatorika - konferencia-kiadvány
519.1 *** 510.8 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3480993]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7109 /2013.
Rhodes, Richard (1937-)
The making of the atomic bomb (magyar)
   Az atombomba története / Richard Rhodes ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 881, [2] p., [40] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 835-851.
ISBN 978-963-530-959-7 kötött : 6900,- Ft
Egyesült Államok - atombomba - atomfizika - tudománytörténet - nukleáris haditechnika - második világháború
539.1(100)"189/194" *** 623.454.8(73)"1945" *** 355.014.1(73)
[AN 3480915]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7110 /2013.
   Visszatekintő / [szerk. Tompa Anna] ; [közread. az] Országos Kémiai Biztonsági Intézet. - [Budapest] : OKBI, [2013]. - 136 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6473-2 fűzött
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - kémia - egészségügy
54 *** 061.6(439-2Bp.) *** 614
[AN 3480727]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7111 /2013.
Central European Tectonic Studies Group. Meeting (11.) (2013) (Várgesztes)
   11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 18th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2013 : Várgesztes, ... 24-27th April 2013 : abstract book / ed. László Fodor and Szilvia Kövér ; [org. by the] HunTek. - [Budapest] : Geological and Geophysical Inst. of Hungary, 2013. - 77 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Occasional papers of the Geological and Geophysical Institute of Hungary, ISSN 2064-0293 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-671-294-5 fűzött
geológia - kőzettan - konferencia-kiadvány
55 *** 061.3(439-2Várgesztes) *** 552
[AN 3480163]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2013.
   CETeG 2013 pre- and post-conference field trip guide / [... ed. László Fodor, Szilvia Kövér]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2013. - 52 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Field guide series, ISSN 2061-9766 ; 31.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr.
Fűzött
Gerecse - Vértes (hegység) - kőzettan
552(439)(234.373.23) *** 552(439)(234.373.2)
[AN 3480148]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2013.
   Sokarcú klímaváltozás / szerk. Rakonczai János, Ladányi Zsuzsanna, Pál-Molnár Elemér. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2012. - 157 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-186-2 kötött : 3000,- Ft
Dél-Alföld - éghajlatváltozás - ökológia
551.583 *** 504.03(4-191) *** 504.03(439.14)
[AN 3480957]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7114 /2013.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The drunken forest (magyar) (szemelv.)
   Repülő virágok mezeje [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Szacsvay László előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Borbás Mária. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7591-9 : 2990,- Ft
Dél-Amerika - angol irodalom - őserdő - vadon élő állat - humor - útleírás - hangoskönyv
591.611(8)(0:82-992) *** 820-7=945.11 *** 59(0:82-7)
[AN 3481862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (60 min)
[AN 3481872] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (63 min)
[AN 3481875] MARC

ANSEL
UTF-87115 /2013.
Kenéz Árpád (1983-)
   Állati növénykert, avagy A növényvilág állatkertje : képes, terepi könyv oktatóknak, gyerekeknek / [írta, rajzok, versek] Kenéz Árpád ; [közread. a SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium]. - Gödöllő : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2013. - [6], 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-269-339-2 kötött
növényhatározó - gyermekkönyv
582(083.71)(02.053.2)
[AN 3480411]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2013.
Steghaus-Kovac, Sabine (1960-)
Raubtiere und andere Jäger (magyar)
   Ragadozók / írta Sabine Steghaus-Kovac ; ill. Johann Brandstetter ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 114.)
ISBN 978-963-294-223-0 kötött : 2790,- Ft
vadon élő állat - ragadozó állat - ifjúsági könyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3480199]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7117 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Gyógyító masszázs otthon : [a talp- és kézmasszírozástól a frissítő masszázsokig, különleges távol-keleti és európai technikák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, 2013, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-27-7 fűzött
masszázs
615.82
[AN 3483199]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2013.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 3483198]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Reiki : gyógyító életenergia : [csakratisztítás, gyógyítás és önkezelés, bioenergetika a gyakorlatban] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2011. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-096-4 fűzött
reiki
615.89 *** 133.25
[AN 3483201]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2013.
Hsu, C. Y.
Congenital adrenal hyperplasia (magyar)
   Congenitalis adrenalis hyperplasia : szülői kézikönyv / C. Y. Hsu és Scott A. Rivkees ; [ford. Watson Szilvia] ; [... kiad. az Endoped Alapítvány az Endokrin Beteg Gyermekekért]. - Budapest : Endoped Alapítvány az Endokrin Beteg Gyermekekért, 2013. - 276 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: CAH szülői kézikönyv. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6411-4 fűzött
mellékvese - hormonális betegség - örökölt betegség
616.45-056.7
[AN 3480443]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2013.
Jakab Ferenc (1943-)
   Májsebészet : az evidenciáktól a műtőasztalig / Jakab Ferenc. - Budapest : Medicina, 2013. - 204 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-444-8 kötött : 5400,- Ft
sebészet - máj
616.36-089
[AN 3481702]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2013.
   Kombinatorika a stabil koronária-betegek kezelésében : az Egis Gyógyszergyár Nyrt. szimpóziuma : Debreceni Kardiológiai Napok : Debrecen, 2013. február 28. - [Budapest] : [Egis], [2013]. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
szívgyógyászat - gyógyszeralkalmazás - konferencia-kiadvány
615.22 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3481159]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2013.
Magyar Kitti
   Életkerék elemzés / Magyar Kitti. - [Budapest] : Publio, 2013. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5340-94-9 fűzött
önismeret
613.865
[AN 3479946]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2013.
Nicolosi, Joseph
Shame and attachment loss (magyar)
   Szégyen és kötődésvesztés : a helyreállító terápia gyakorlata / Joseph J. Nicolosi ; [ford. Mikes Katalin]. - Budapest : Harmat, 2013. - 469 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-462.
ISBN 978-963-288-154-6 fűzött : 3980,- Ft
homoszexualitás - pszichoterápia
613.885 *** 615.851
[AN 3481812]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2013.
Puskás Bettina
   Fogságban [elektronikus dok.] : I. könyv / Elizabetta Paruolo. - Szöveg (epub : 572 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kényszerneurózis - magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
616.891.7(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3482303]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2013.
Szilvási Endre
   90 nap a mentők közt / Szilvási Endre, Klenk-Sipos Rita. - Budapest : Well Print, 2013. - 202 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6308-7 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - mentőszolgálat - oxiológia - interjú
614.88(439)(047.53) *** 616-08-039.74(439)(047.53)
[AN 3480788]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2013.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-794-7 kötött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3483081]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7128 /2013.
   Dr. Salamin Pál : a hó és a víz professzora, 1913-1984 / [szerk. Salamin Ferenc]. - [Budapest] : Salamin A., 2013. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89763-0-7 kötött
Salamin Pál (1913-1984)
mérnök - vízépítés - egyetemi tanár - 20. század
62(439)(092)Salamin_P. *** 626/627 *** 37(439)(092)Salamin_P.
[AN 3480678]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2013.
   Hegesztőanyagok [elektronikus dok.] : mesterkurzus, 2013. május 17. / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem, GTE. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy. : GTE, 2013. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten rendezett konferencia előadásainak poszterei. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-56-5
hegesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.79 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3482017]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2013.
   Proceedings of Factory automation 2013 : 21-22nd May, 2013, Veszprém / [org., publ. by the University of Pannonia]. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Gyártás-automatizálás = Factory automation, 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-80-9 fűzött
mérnöki tudomány - automatizált gyártás - automatizálás - konferencia-kiadvány
621 *** 681.5 *** 65.011.56 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3482070]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2013.
   Workshop on functionalized surfaces and nanobiocomposites : joint meeting of WG2-WG3-WG4 : COST action CM1101 : May 26-28, 2013, Szeged : programme and abstracts / [ed. by Nóra Ábrahám, Mária Benkő] ; [org., publ. by Department of Medical Chemistry University of Szeged]. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Med. Chemistry, [2013]. - 64 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-220-3 fűzött
nanotechnológia - biológiai technológia - konferencia-kiadvány
62-181.48 *** 061.3(439-2Szeged) *** 57.08
[AN 3480456]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2013.
   Zöld innovációk a Károly Róbert Főiskolán : konferenciakiadvány / [... szerk. biz. Dinya László, Némethy Sándor, Nyíri Attila] ; [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2013]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Gyöngyösön, 2013. máj. 21-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9941-71-7 fűzött
Észak-Magyarország - Mátraalja - Gyöngyös - társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - innováció - megújuló energiaforrás - főiskola - konferencia-kiadvány
620.91(439Észak-Magyarország) *** 378.6(439-2Gyöngyös) *** 061.3(439-2Gyöngyös) *** 504.03(439Észak-Magyarország) *** 330.341.1(439Észak-Magyarország)
[AN 3482238]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7133 /2013.
Kulcsár Béla (1944-2013)
   Robottechnika / Kulcsár Béla. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 369 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-369.
ISBN 978-963-279-669-7 fűzött : 3900,- Ft
robotika
681.5 *** 621.865.8
[AN 3480032]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2013.
Szűts Zoltán (1976-)
   A világháló metaforái : bevezetés az új média művészetébe / Szűts Zoltán. - Budapest : Osiris, 2013. - 227 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 211-222.
ISBN 978-963-389-934-2 kötött : 3480,- Ft
internet - művészet
681.324Internet *** 7
[AN 3481660]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7135 /2013.
Pictorius, Johann Baptist (18. sz)
Die mit vielen raren und curiosen Geheimnüssen angefüllte Illuminir-Kunst (magyar)
   Festés-mesterség : magyar Pictorius / Pictorius ; Kendi Sámuel ... fordítása ; kéziratból átírta, ... jegyzeteket és tanulmányt írt hozzá Csókos Varga Györgyi. - [Budapest] ; Etyek : Pytheas, 2012. - 210 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-5173-10-3 kötött
festőszer - anyagismeret - művészet technikája - festészet
667 *** 75.02 *** 620.2
[AN 3479999]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7136 /2013.
Bailey, Dennis
Bike repair & maintenance for dummies (magyar)
   Bicikliszerelés / Dennis Bailey és Keith Gates ; [a ford. Németh Balázs fordításának felhasználásával, Hidasi Györgyi és Orbán Bernadett közreműködésével ... kész.]. - Budapest : Panem, 2013, cop. 2010. - 312 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-520-1 fűzött : 3300,- Ft
kerékpár - javítás
629.118.3.083
[AN 3483095]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2013.
Ceglédi János
   Száz éves a posta Csengelén / Ceglédi János ; [kiad. a Csengelei Krónikás Egyesület]. - [Csengele] : Csengelei Krónikás Egyes., [2013]. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csengelei Postahivatal
Csengele - postatörténet
656.8(439-2Csengele)(091)
[AN 3480431]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2013.
   HunFila 2013 Székesfehérvár : Nemzetközi Bélyegkiállítás : 2013. április 26-28., ... Székesfehérvár ... : [86. Bélyegnap] : [katalógus] = HunFila 2013 Székesfehérvár : International Stamp Exhibition : 26-28. April 2013, ... Székesfehérvár / szerk. Kámvás Judit ; [rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mabéosz, [2013]. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(439) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3480442]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2013.
Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia (14.) (2013) (Bükfürdő)
   XIV. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia : Bükfürdő, 2013. április 10-12. / [rend., közread. a] Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezete. - [Szombathely] : KTE Vas M. Területi Szerv., [2013]. - 54 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - tömegközlekedés - közlekedésszervezés
656.025.6(439) *** 625.72(439)
[AN 3481292]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7140 /2013.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelé borát : a Pannon borrégió borútikönyve / [írta és szerk.] Dlusztus Imre. - Szeged : Mihazánk Kft., 2013. - 191 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Borútikönyv)
ISBN 978-963-89801-0-6 fűzött : 2440,- Ft
Pannon borrégió - borturizmus - borászat
663.2(439Pannon_borrégió) *** 634.8(439Pannon_borrégió)
[AN 3483015]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2013.
   A faiskolák helyzete és jövőképe a stagnáló gazdasági környezetben : Siófok, 2013. február 8. : konferencia összefoglaló / [szerk. Németh Szilvia] ; [kiad. a Magyar Faiskolai Szövetség és Terméktanács]. - Budapest : M. Faisk. Szövets. és Terméktanács, 2013. - [20] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Európa - faiskola - 21. század
631.53.037(4)"200/201" *** 631.53.037(439)"200/201"
[AN 3481433]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2013.
   Furioso-North Star méneskönyv, 2011-2012 / [szerk. Csíkvári Mónika, Korsós Imre]. - [Budapest] : Furioso-North Star Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2013. - 648 p. ; 31 cm
Kötött
lótenyésztés - ló - törzskönyvezés - táblázat
636.16.082(083.41)
[AN 3481845]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2013.
Kádár Imre (1943-)
   Szennyvizek, iszapok, komposztok, szervestrágyák a talajtermékenység szolgálatában / Kádár Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet. - Budapest : MTA ATK TAKI, 2013. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-345.
ISBN 978-963-89041-9-5 fűzött
talajtan - trágya
631.45 *** 631.8
[AN 3481890]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   ZKI története, 1943-1976 [elektronikus dok.] / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 582 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108048. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Zöldségtermesztési Kutató Intézet (Kecskemét)
Kecskemét - kutatóintézet - zöldségtermesztés - 20. század - elektronikus dokumentum
635 *** 061.6(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3481633]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2013.
Márai Géza
   Bioszemléletű állattartás a kisgazdaságokban / Márai Géza ; [kiad. a Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Kecskemét : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89799-0-2 fűzött
állattenyésztés - biogazdálkodás - kisgazdaság
636 *** 631.147 *** 631.115.11
[AN 3481720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 71 p.
ISBN 978-963-89799-1-9
[AN 3481723] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 70 p.
ISBN 978-963-89799-2-6
[AN 3481725] MARC

ANSEL
UTF-87146 /2013.
Molitorisz Pál (1944-)
   A rizstermesztés kezdetei Szarvason : Litauszky István pályája / írta és szerk. Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtudományi Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2013. - 54, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 39.)
Bibliogr.
Fűzött
Litauszky István (1899-1995)
Csehszlovákia - Szarvas (Békés megye) - gazdálkodó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - rizstermesztés
63(437)(=945.11)(092)Litauszky_I. *** 633.18(439-2Szarvas)"19"
[AN 3481838]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2013.
   Az ökológiai gazdálkodás alapjai / [főszerk. Roszik Péter] ; [kiad. a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.]. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., [2013]. - 33 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-3-2 fűzött
biogazdálkodás - állattenyésztés - méhészet - növénytermesztés
636 *** 631.147 *** 638.1 *** 633
[AN 3482250]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2013.
Solti Gábor
   Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban / Solti Gábor. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2013. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 7.)
Bibliogr.: p. 125-131.
ISBN 978-963-89740-0-6 fűzött
talajjavítás - kőzet - ásvány - biogazdálkodás
631.6 *** 549 *** 631.147
[AN 3480480]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2013.
   Szemelvények az erdélyi kopóról / [... szerk. Sághy Melinda] ; [közread. a] Magyarországi Erdélyi Kopó Klub. - Budapest : MEKK, 2013. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6504-3 fűzött
vadászkutya
636.75
[AN 3481667]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7150 /2013.
Boutenko, Victoria
   A nyers étel csodája / Victoria Boutenko ; [ford. Urbán Valéria]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2013, cop. 2011. - 235 p. : ill., főként színes ; 20 cm
A ford. "Raw family" (Ashland : Raw Family Publ., 2000) és a "Green for life" (Ashland : Raw Family Publ., 2005) c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-291-103-8 fűzött : 2600,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261
[AN 3483093]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2013.
   Gömöri ízek, hagyományos népi ételek Dél-Gömörből / [közread. a Bányász Művelődési Ház - Ízek Háza]. - Putnok : Bányász Művel. Ház - Ízek Háza, [2013]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Gömör - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Gömör)(083.12)
[AN 3480690]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2013.
Halmos Mónika
   Rózsakóstoló : Halmos Monika rózsás szakácskönyve / [fotó Vass András]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2013]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6133-5 kötött
rózsa - szakácskönyv
641.55(083.12):635.051
[AN 3481937]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2013.
   Ízlelő : (egy)háztáji ízeink : rendhagyó szakácskönyv nem csak evangélikusoknak / [szerk. Buday-Malik Adrienn]. - Budapest : Luther, 2013. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9979-41-3 kötött : 2980,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3481181]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2013.
Lane, Rachel
Grilling (magyar)
   Grillezés : ínycsiklandó grillételek minden alkalomra / Rachel Lane, [Carla Bardi] ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5240-04-1 fűzött : 3990,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3480600]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2013.
Móczár István
   Ételek adventtől vízkeresztig : töltött csuka és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 1.)
Kötött : 695,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3480135]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2013.
Móczár István
   Halételek : petyeg és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 2.)
ISBN 978-963-354-119-7 kötött : 1490,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3480137]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2013.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek a hírességek / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : G&D Média, 2012. - 141 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-4517-5 kötött : 8950,- Ft
Magyarország - híres ember - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 929(439)(047.53)
[AN 3481550]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2013.
Saly Noémi (1956-)
   Semmiből is finomat : nagy titkok és apró trükkök : [100 régi-új recept] / Saly Noémi ; [a képeket vál. Rédey Judit]. - Budapest : Libri, cop. 2013. - 119 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Régi idők konyhája, ISSN 2063-8434 ; 2.)
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-310-149-0 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - művelődéstörténet - 20. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.553(083.12) *** 641.558(083.12) *** 930.85(439)"19"
[AN 3481675]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2013.
Sears, Barry (1947-)
Forever slim with the Zone diet (magyar)
   40-30-30 : a Zóna-diéta a gyakorlatban / Barry Sears ; Riccardo Pina közrem. ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 175 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-357-111-8 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3481645]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7160 /2013.
Krogerus, Mikael (1976-)
Die Welt erklärt in drei Strichen (magyar)
   52 változásmodell : én és a világ / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler ; [ill. Philip Earnhart, Dag Grødal] ; [ford. Apjok Gizella]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 180 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-118-5 kötött : 2900,- Ft
problémamegoldás
167.7
[AN 3480792]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2013.
Mátyás Anita
   A szeretet kiskönyvecskéje / Mátyás Anita. - Borsosberény : Kerek Egész Ember Kft., [2012]. - [104] p. : ill., színes ; 14x14 cm
Ill. Kiss László
ISBN 978-963-08-4656-1 fűzött
szeretet
177.61
[AN 3481406]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2013.
Seifert, Josef (1945-)
Back to things in themselves (magyar)
   Vissza a magánvaló dolgokhoz : tanulmányok a fenomenológia és a klasszikus realizmus területén / Josef Seifert ; [... ford., szerk. Szalay Mátyás]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 432 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-609-9 fűzött : 4400,- Ft
fenomenológia - realizmus
165.62 *** 165.82
[AN 3481649]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7163 /2013.
100 journeys for the spirit (magyar)
   100 misztikus és szent hely : spirituális utazás a világ körül / ... szerzői Michael Ondaatje [et al.] ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 240 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7271-0 kötött : 6990,- Ft
szent hely - művelődéstörténet
291.35(100) *** 930.85(100)
[AN 3480577]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2013.
Argüello, Kiko (1939-)
El kerigma (magyar)
   A kerigma : szegényekkel a barakkokban : egy új evangelizációs tapasztalat: a "Missio ad gentes" / Kiko Argüello. - Budapest : Páros Print, 2013. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-00-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3479730]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2013.
Bahāʾ Allāh (1817-1892)
Majmūʿah- ʾī az alvāḥ kih baʿd az Kitāb-i Aqdas nāzil shudand (magyar)
   Bahá'u'lláh táblái melyeket a Kitáb-i-Aqdas után nyilatkoztatott ki / [ford. Kristóf Róbert és Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2013. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87806-6-9 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3480415]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2013.
   Bizalom az irgalmas Istenben : IV. kötet / [szerk. Zimányi Ágnes] ; [kiad. a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány]. - [Budapest] : Szt. Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány, [2013]. - 168 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2012. ápr. 14-én azonos címmel rendezett konferencia anyagával
ISBN 978-963-08-5845-8 fűzött
kereszténység - isteni kegyelem
23/28 *** 234
[AN 3479726]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2013.
Bodhi, Bhikkhu (1944-)
The noble eightfold path (magyar)
   A nemes nyolcrétű ösvény : út a szenvedés megszüntetéséhez / Bhikkhu Bodhi ; [ford. Farkas Anikó]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Filosz, 2012. - 205 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-9841-16-1 kötött : 2100,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3482874]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2013.
Dér Katalin (1949-)
   A Jelenések könyve / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2013. - 395 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 395.
ISBN 978-963-662-619-8 fűzött : 3200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3481644]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2013.
   Győzelem a veszteség fájdalma felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - [Budapest] : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, [2013]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gyászolás - lelkigyakorlat
236.1 *** 244
[AN 3480511]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2013.
   Immánuel : sok szeretettel minden iskolás gyermeknek és szüleiknek. - [Őrbottyán] : Őrbottyáni Ref. Egyházközs., [2013]. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógus füzetek ; 1.)
Fűzött
Jézus
vallásos irodalom - vallásgyakorlás
244 *** 248
[AN 3481986]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2013.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   A megváltás ára : az Emberfia szenvedése / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : Kovács L. B., 2013. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6558-6 fűzött
megváltás - elmélkedés
234 *** 242
[AN 3479887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 56, [2] p. - (Bánk atya elmélkedéssorozata ; 2013/3.)
[AN 3479898] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 71, [2] p. - (Bánk atya elmélkedéssorozata ; 2013/4.)
[AN 3479903] MARC

ANSEL
UTF-87172 /2013.
Kozma László (1949-)
   Fenyő a sziklán : erdélyi katolikus lelkipásztorok vallomásai / Kozma László. - Budapest : Lucidus, 2013. - 260 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-81-7 fűzött : 3000,- Ft
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - életútinterjú
282(498)(=945.11)(092)(047.53)
[AN 3481389]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2013.
   Máriagyűdi bazilika / [kiad. a Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia]. - Siklós : Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia, 2013. - 39 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-08-6188-5 fűzött
Siklós - kegyhely - templom - templomi berendezés
248.153.8(439-2Siklós) *** 726.54(439-2Siklós)(036) *** 247(439-2Siklós)
[AN 3480922]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2013.
Máriagyűdi bazilika (horvát)
   Marijađudsku baziliku / [kzdav. Marijađudski Rimokatolički župni ured]. - Siklós : Marijađudski Rimokatolički župni ured, 2013. - 39 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6188-5)
Siklós - kegyhely - templom - templomi berendezés
248.153.8(439-2Siklós) *** 726.54(439-2Siklós)(036) *** 247(439-2Siklós)
[AN 3480937]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2013.
   Mit jelent Jézussal a szívben tanítani? : sok szeretettel minden pedagógusnak és szülőnek / [összeáll. Judák Endre]. - [Őrbottyán] : Őrbottyáni Ref. Egyházközs., [2013]. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógus füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-08-6756-6 fűzött
bálványimádás - megtérés
291.2 *** 248.152
[AN 3482087]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2013.
Nagy András
   Kis angyaltan [elektronikus dok.] : kísérlet a leíró angelológiában / Nagy András. - Szöveg (epub : 776 KB). - [Budapest] : Liget, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9363-88-5
művelődéstörténet - angyal - elektronikus dokumentum
235.1 *** 930.85(100)
[AN 3483423]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2013.
Pataki Pál (1943-)
   Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, veszítettél / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2013. - 292 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6220-2 kötött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3481856]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2013.
Pesthy Monika (1954-)
   Ember, Sátán, Messiás : a korai zsidóság eszmevilága és a kereszténység / Simon Róbertné Pesthy Monika. - Budapest : Corvina, 2013. - 422 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 406-422.
ISBN 978-963-13-6135-3 fűzött : 3990,- Ft
zsidó vallás - őskereszténység - vallástudomány - összehasonlító módszer
296"-02/-00" *** 281"-02/-00" *** 291
[AN 3480522]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2013.
Simon Róbert (1939-)
   Etűdök a halálról : túlvilági utazás a mazdaizmusban és az iszlámban / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2013. - 377 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-13-6114-8 kötött : 4200,- Ft
mazdaizmus - iszlám - túlvilági élet - zsidó vallás - vallástudomány - összehasonlító módszer
295.21 *** 297 *** 291.23 *** 296 *** 291
[AN 3480994]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2013.
Streit, Jakob (1910-2009)
Im Rosenhaus (magyar)
   A rózsás ház : őrangyal-történetek / Jakob Streit ; [ford. Petricsák Judit] ; [az illusztrációkat kész. Kőhalmi Ákos] ; [közread. a] Weöres Sándor Egyesület. - Gödöllő : Weöres S. Egyes., 2013. - 42, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6539-5 kötött : 1600,- Ft
svájci német irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2) *** 830-34(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3481943]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2013.
Szántó Imre
   150 éves a hódmezővásárhelyi Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet / Szántó Imre. - Hódmezővásárhely : Szántó I., [2013]. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 562-563. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-6510-4 fűzött
Hódmezővásárhelyi Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet
Hódmezővásárhely - nazarénusok
286.12(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3479824]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2013.
Szeniczey Vilma (1895-1976)
   Szeniczey Vilma Tessedik Sámuelről / szerk., a szöveget gond., az előszót és a kieg. jegyzeteket írta Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtudományi Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2013. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 38.)
Bibliogr.
Fűzött
Tessedik Sámuel (1742-1820)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - pedagógus - agrártudomány - 18. század - 19. század
284.1(439)(092)Tessedik_S. *** 37(439)(092)Tessedik_S. *** 63(439)(092)Tessedik_S.
[AN 3481830]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2013.
Telegdi Miklós (1535-1586)
   Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon, es egyeb innepeken esztendö altal, az anyaszentegyhazban olvasni es praedicallani szoktanac, magarazattyanac / iratott Telegdi Miklostul ; [közread. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia]. - Budapest : Pytheas, 2013-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
prédikáció - hasonmás kiadás
252 *** 094/099.07
[AN 3479680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Mely magaban foglallya, husvettul fogva, adventig valo vasarnapi evangeliomokat egy nehany egyeb innepeknec ... evangeliomival, egyetembe. - 2013. - [16], 892, [12] p.
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Nagy Szombatban : Telegdi Miklos házánál, 1578
ISBN 978-615-5173-18-9 b.
Kötött
[AN 3479696] MARC

ANSEL
UTF-87184 /2013.
Tornielli, Andrea (1964-)
Jorge Mario Bergoglio, Francesco insieme (magyar)
   Ferenc pápa élete, eszméi, szavai / Andrea Tornielli ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-409-1 kötött : 1900,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század
262.13(092)Ferenc
[AN 3480865]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2013.
Varsányi Ferenc (1956-)
   Éltető / Varsányi Ferenc ; [kiad. a Nepp Alapítvány]. - [Dunaharaszti] : Nepp Alapítvány, 2013-. - 20 cm
prédikáció
252
[AN 3479685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 167 p.
ISBN 978-963-08-6107-6 fűzött
[AN 3479688] MARC

ANSEL
UTF-87186 /2013.
Youcat (magyar)
   Youcat : a katolikus egyház ifjúsági katekizmusa / XVI. Benedek ... előszavával és Erdő Péter ... ajánlásával ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-535-1 kötött : 3500,- Ft
katolikus egyház - katekizmus - ifjúsági könyv
238.1(02.053.2) *** 282
[AN 3481651]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7187 /2013.
Bencsik Gábor (1954-)
Magyar cigány képes könyv (angol)
   Hugarian Gypsy picture book : the historic iconology of the Gypsies in Hungary, 1686-1914 / Gábor Bencsik ; [transl. by Barna Magyarkuti and Zsófia Gregor]. - Budapest : Magyar Mercurius, 2013. - 315 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Bibliogr.: p. 307-315.
ISBN 978-963-9872-24-0 fűzött
Magyarország - cigányság - néprajz - művelődéstörténet - emberábrázolás - album
316.347(=914.99)"16/19" *** 77.041 *** 39(=914.99)(439) *** 930.85(100)(=914.99)"16/19"
[AN 3481597]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2013.
Erőss Gábor (1985-)
   Gelej népi gazdálkodása a 18-20. században / Erőss Gábor. - [Gelej] : [Önkormányzat], cop. 2012. - XVII, 467, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Közread. Gelej Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 449-457.
ISBN 978-963-08-4443-7 kötött
Gelej - paraszti gazdálkodás - magyar néprajz - 18. század - 19. század - 20. század
316.343.64(439-2Gelej)"17/19" *** 39(=945.11)(439-2Gelej)
[AN 3479708]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2013.
   Az erőszakmentes kommunikáció alapjai : oktatási segédlet / összeáll. Rambala Éva. - Budapest : Kulcslyuk K., 2013. - 107 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89419-7-8 fűzött : 1290,- Ft
interperszonális kommunikáció - életvezetés
316.772.4 *** 613.865
[AN 3483207]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2013.
Hajnóczy Péter (1942-1981)
   Jelentések a süllyesztőből : Az elkülönítő és más írások / Hajnóczy Péter ; [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Nagy Tamás]. - Budapest : Magvető, 2013. - 377, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3107-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - szociográfia - elmegyógyintézet - Kádár-korszak - magyar irodalom - válogatott művek
308(439)"197" *** 364.444.046.6(439)"197" *** 894.511-821
[AN 3480932]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2013.
Huszár Józsefné
   Nőkkel kerek a világ : szellem és értékrend a Venőke tevékenységében / [írta Huszár Józsefné Júlia]. - [Budapest] : Optimal Advice Kft. ; [Veszprém] : Venőke, [2013]. - 29 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
Veszprém - nők a társadalomban - nőszervezet - egyesület
316.37-055.2 *** 061.2-055.2(439-2Veszprém) *** 342.726-055.2
[AN 3482061]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2013.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Jozefinizmus Tündérországban : Erdély történeti demográfiájának forrásai a XVIII.század második felében / Miskolczy Ambrus, Varga E. Árpád. - Budapest : Tarsoly, 2013. - 256 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-43-6 kötött
Erdély - történeti demográfia - népszámlálás - 18. század - elektronikus dokumentum
312(439.21)"17" *** 314.148(439.21)"17"
[AN 3480018]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2013.
   Mozaik2011 - magyar fiatalok a Kárpát-medencében : kutatási jelentés / szerk. Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Szeged : Belvedere Meridionale ; Budapest : NCSSZI, 2013. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-99-4 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - ifjúságszociológia - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-053.6(=945.11)(4-191)
[AN 3480134]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2013.
   Népszámlálás 2011 [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg. - Budapest : KSH, [2013]-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Excel; Adobe Reader
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3481913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Területi adatok. - cop. 2013. - 1 CD-ROM + mell. (45 p. ; 18 cm)
Műanyag tokban : 9000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-235-417-0)
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3481919] MARC

ANSEL
UTF-87195 /2013.
   Tanulmányok a gyermekkultúráról / szerk. Bús Imre ; [kiad. a PTE IGYK és a Gyermekkultúra Kutatócsoport]. - Szekszárd : PTE IGYK : Gyermekkultúra Kutatócsop., 2013. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-59-7 fűzött
kulturális élet - gyermek - gyermeknevelés - gyermeklélektan
316.7-053.2 *** 37.018 *** 159.922.7
[AN 3481797]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2013.
   Város és vidéke : a város / szerk. Rácz Attila. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Településszociológiai tanulmányok, ISSN 1789-3798 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-88-8 fűzött
Szeged - településszociológia - statisztikai adatközlés
316.334.55/.56(439-2Szeged)(083.41)
[AN 3479699]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7197 /2013.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesekalauz úton lévőknek : életfordulók meséi / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2013. - 431 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3080-6 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - fejlődéslélektan - művészetterápia - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3481324]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2013.
   Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények / [szerk. Bereczki Ibolya] ; [közread. a] Magyarországi Tájházak Szövetsége, Kriza János Néprajzi Társaság. - Noszvaj : Tájházszövets., 2013. - 105 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 14.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7376-57-3)
Erdély - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - határon túli magyarság - népi építészet - muzeológia
39(=945.11)(439.21) *** 069(498.4) *** 72.031.4(=945.11)(498.4) *** 72.031.4(439.21)
[AN 3480313]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2013.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2013. - 63, [6] p. : ill., színes, részben kotta ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-34-7 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - képeskönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3481313]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2013.
Gönyey Sándor (1886-1963)
   Gönyei Sándor szadai képei és a szadai Gyöngyösbokréta története. - Szada : Közhasznú Kult. Alapítvány Szadáért, [2012]. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Tájházi füzetek, ISSN 2062-6258 ; 2.)
ISBN 978-963-08-5652-2 fűzött
Gyöngyösbokréta (együttes)
Szada - magyar néprajz - néptánc - táncegyüttes - fényképalbum - történeti feldolgozás
39(=945.11)(439-2Szada)(084.12) *** 793.31.071(439-2Szada)(091)
[AN 3480458]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2013.
   A legjobb könyvelős sztorik / [... szerk. Herich Györgyné]. - Budapest : Penta Unió Zrt., 2013. - 63 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 978-615-5249-07-5 kötött
vicc
398.94
[AN 3481987]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2013.
McDougall, Christopher (1962-)
Born to run (magyar)
   Futni születtünk : egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők legnagyobb ultrafutóversenyének története / Christopher McDougall ; ford. Szarka Zoltán és Tompa Andrea. - Budapest : Park, cop. 2013. - 323 p. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-530-981-8 kötött : 3900,- Ft
Mexikó - hosszútávfutás - néprajz - indiánok - memoár
39(=97)(72) *** 796.422.16(0:82-94)
[AN 3478312]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2013.
Nider, Johannes (1380 k.-1438)
Formicarius (magyar) (részlet)
   A boszorkányok szemfényvesztései : Formicarius V. könyv / Johannes Nider ; ford. Magyar László András ; [az utószót írta ... Klaniczay Gábor] ; [a jegyzeteket írta Klaniczay Gábor, Magyar László András]. - Budapest : Gondolat, 2013. - 201 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-469-9 fűzött : 2890,- Ft
boszorkány - démonológia - teológia
398.47 *** 235.2 *** 23
[AN 3481622]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2013.
Viga Gyula (1952-)
   A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza : a Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században / Viga Gyula ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2013. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-223. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5216-40-4 fűzött
Felföld - Alföld - gazdaságtörténet - gazdasági kapcsolat - magyar néprajz - 18. század - 19. század - 20. század
39(=945.11)(439.22)"17/19" *** 338(091)(439.22)"17/19" *** 338(091)(439.14)"17/19" *** 39(=945.11)(439.14)"17/19"
[AN 3481710]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7205 /2013.
   Forradalom volt? : tanulmánykötet a második Orbán-kormány harmadik évéről / [szerk. Szeredi Péter] ; [közread. a] József Attila Alapítvány. - Budapest : József A. Alapítvány, 2013. - 464 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89565-1-4 kötött : 2500,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - magyar történelem - 21. század
323(439)"201"
[AN 3481948]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2013.
Forró Tamás (1949-)
   Ki tudja, merre.. [elektronikus dok.] : riportkönyv / Forró Tamás, Havas Henrik. - Szöveg (epub : 601 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108167. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Románia - Erdély - Magyarország - határon túli magyarság - menekültügy - rendszerváltás - 1980-as évek - riport - elektronikus dokumentum
323.1(=945.11)(498.4)"198" *** 325.254.4(498-82)(439)"198"
[AN 3483242]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2013.
Gyurgyák János (1956-)
   Ezzé lett magyar hazátok [elektronikus dok.] : a magyar nemzeteszme és nacionalizmus története / Gyurgyák János. - Szöveg (epub : 32.4 MB). - Budapest : Osiris, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-389-907-6)
Magyarország - nemzettudat - nacionalizmus - magyarság - párt - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
329.17(439) *** 323.1(=945.11)"18/19"
[AN 3484175]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2013.
Hajdu Tibor (1930-)
   Ki volt Károlyi Mihály? / Hajdu Tibor. - [Budapest] : Napvilág, 2012. - 298 p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-338-087-1 fűzött : 2800,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század
32(439)(092)Károlyi_M.
[AN 3480740]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2013.
Ignácz Károly (1976-)
   Budapest választ : parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920-1945 / Ignácz Károly. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 198 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-174.
ISBN 978-963-338-086-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - Budapest - országgyűlési választás - törvényhatósági választás - belpolitika - Horthy-korszak
324(439)"192/194" *** 323(439)"192/194"
[AN 3481761]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2013.
Kárpáti Sándor (1930-)
   Magyarok vagyunk : tükörből nézve / Kárpáti Sándor. - Budapest : Kárpáti S., 2013. - 231 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 978-963-08-6370-4 fűzött
magyarságtudat - nemzettudat
323.1(=945.11) *** 316.63(=945.11)
[AN 3481455]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2013.
Király Károly (1930-)
   Nyílt kártyákkal [elektronikus dok.] / Király Károly ; közread. a Sétatér Alapítvány. - Pécs : Sétatér Alapítvány, 2013-
Főcím a címképernyőről
Erdély - politikus - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
32(498)(=945.11)(092)Király_K.(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4)(093)
[AN 3483475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Önéletírás és naplójegyzetek. - Szöveg (epdf : 21.7 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108230. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6207-3
Király Károly (1930-)
Erdély - határon túli magyarság - politikus - 20. század - ezredforduló - memoár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
32(498)(=945.11)(092)Király_K.(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(498.4)(093)
[AN 3483477] MARC

ANSEL
UTF-87212 /2013.
Laṗiyd, Yaʾiyr (1963-)
Zik̇orŵnŵt ʾaḥary mwtiy (magyar)
   Síron túli emlékeim : Tomi Lapid története / Jáir Lapid ; [... ford. Popper Miriam]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2012. - 374 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9512-72-6 fűzött : 3800,- Ft
Laṗiyd, Ṭŵmiy (1931-2008)
Izrael - politikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
32(569.4)(=945.11)(092)Laṗiyd,_Ṭ.
[AN 3480818]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2013.
Libellus de institutione morum (magyar)
   István király intelmei / [... ford. Kurcz Ágnes]. - [Budapest] : Püski, 2013. - 37 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-302-096-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század
321.01(0:82-84) *** 871-84(439)=945.11
[AN 3482766]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2013.
Makkai Ernő (1882-1923)
   Bethlen Gábor országalkotó politikája / Makkai Ernő ; az utószót írta Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : Lucidus, 2013. - 121 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-82-4 fűzött : 2400,- Ft
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - uralkodó - magyar történelem - belpolitika - 16. század - 17. század
323(439.21)"15/16" *** 943.921(092)Bethlen_G.
[AN 3481396]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2013.
Nemes Gábor
   Putyin Oroszországa [elektronikus dok.] : kézikönyv Orbánnak / Nemes Gábor. - Szöveg (epub : 169 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108117. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89581-9-8
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - hatalom - ezredforduló - elektronikus dokumentum
321.01(47) *** 32(47)(092)Putin,_V.
[AN 3482364]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7216 /2013.
   Ante viam stratam : a Magyar Nemzeti Múzeum megelőző feltárásai Kántorjánosi és Pócspetri határában az M3 autópálya nyírségi nyomvonalán / szerk. Szabó Ádám és Masek Zsófia. - Budapest : MNM, 2012. - 552 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-06-2 kötött
Kántorjánosi - Pócspetri - régészet
903/904(439-2Kántorjánosi) *** 903/904(439-2Pócspetri)
[AN 3479987]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2013.
Barak-Erez, Daphne
Mama Sarah Obama (magyar)
   Mama Sarah Obama : álmaink és gyökereink : az elnök nagymamája / Daphne Barak ; [ford. Lami Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 160 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-341-063-9 fűzött : 2590,- Ft
Obama, Sarah (1922-)
Obama család
Obama, Barack (1961-)
Kenya - Egyesült Államok - családtörténet - államfő - 20. század - 21. század
929.52(676.2)Obama *** 32(73)(092)Obama,_B. *** 929(676.2)Obama,_S.
[AN 3480840]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2013.
Billioud, Jean-Michel (1964-)
Le grand livre des sciences et inventions chinoises (magyar)
   Kínai tudományok és találmányok nagy könyve = Zhongguo kexue yu faming quan shu / [... szerző Jean-Michel Billioud] ; [... ill. Emmanuel Cerisier] ; [ford. Tüske-Hegedüs Andrea]. - Budapest : Móra, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-11-9417-3 kötött : 2990,- Ft
ókori Kína - Kína - művelődéstörténet - technikatörténet - találmány - ifjúsági könyv
930.85(315)(02.053.2) *** 930.85(510)(02.053.2) *** 001.894(315)(02.053.2)
[AN 3480261]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2013.
Falvai Róbert
   Erdély híres asszonyai I / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 13.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-50-6 kötött : 1695,- Ft
Erdély - magyar történelem - híres ember - nő - 18. század
929-055.2(439)"17" *** 943.921"17"
[AN 3479948]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2013.
Falvai Róbert
   Erzsébet királyné (Sisi) / Falvai Róbert. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 21.)
Bibliogr.: p. [92].
ISBN 978-615-5129-58-2 kötött : 1695,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század
929(439)Erzsébet
[AN 3479951]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2013.
   Fára József főlevéltárnok emlékezete : a 2011. szeptember 28-án Zalaegerszegen tartott tudományos emlékülés előadásai : [levéltári évkönyv, 2012] / [szerk. Erős Krisztina]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2013. - 145 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 73.)
Bibliogr.: p. 135-145.
ISBN 978-963-7226-73-1 fűzött
Fára József (1884-1958)
Magyarország - levéltáros - 20. század - személyi bibliográfia
930.25(439)(092)Fára_J. *** 012Fára_J.
[AN 3481469]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2013.
Gáll Erwin (1977-)
   Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei / Gáll Erwin ; munkatársak Eberhart Amlacher [et al.] ; [... a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet közös kiadványa]. - Szeged : SZTE Régészeti Tanszék ; [Budapest] : MNM : MTA BTK Régészeti Int., 2013. - 2 db : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 6.)
ISBN 978-963-306-197-8 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9046-79-5)
Erdély - Bánát - régészet - temető - 10. század - 11. század
904(498.4)"09/10" *** 718(498.5)"09/10" *** 904(498.5)"09/10" *** 718(498.4)"09/10"
[AN 3480845]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 973 p.
Bibliogr.: p. 931-953. - Összefoglalás angol nyelven
[AN 3480880] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [336] p. + mell.
[AN 3480882] MARC

ANSEL
UTF-87223 /2013.
Gáspár Anna
   Farkasréti kirakós : szubjektív tájtörténet / Gáspár Anna. - Budapest : [Gáspár A.], cop. 2013. - 111 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6509-8 fűzött
Budapest. 12. kerület - helytörténet - memoár
943.9-2Bp.XII(0:82-94)
[AN 3480775]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2013.
Gömöry Katalin
   Magyar őstörténet : édenës anyanyelvünk, magyar hitünk / [írta sajógömöri Gömöry Katalin]. - Kecskemét : Gömöry K., 2012. - 328 p. : ill. ; 30 cm
A főcím rovásírással is
Fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet - magyar ősvallás
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3480732]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2013.
   Haramiák és emberek / szerk. Hantó Zsuzsa. - Budapest : Pytheas, 2013. - 412 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5173-17-2 fűzött
Magyarország - állami terror - magyar történelem - 20. század - oral history
943.9"19"(0:82-94) *** 323.282(439)"19"(0:82-94)
[AN 3479682]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2013.
Heinrich-Tamáska Orsolya (1973-)
   A fenékpusztai római erőd évszázadai / Heinrich-Tamáska Orsolya, Müller Róbert, Straub Péter ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Yeloprint : Zala M. Múz. Ig., 2012. - 74 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-7205-65-1 kötött
Keszthely - Fenékpuszta - régészet - erőd - építészettörténet - római birodalom kora
904(439-2Keszthely-Fenékpuszta) *** 725.182(439-2Keszthely-Fenékpuszta)
[AN 3438644]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2013.
   Iseum Savariense : Isis savariai otthona : vezető az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház állandó kiállításához / [szerk. és a képeket vál. Sosztarits Ottó]. - Szombathely : Önkormányzat, 2013. - 16 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Sistrum. Serie B. ; 1.)
ISBN 978-615-5067-05-1 fűzött
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház (Szombathely)
Szombathely - Savaria - régészet - római birodalom kora - múzeumi katalógus
904(439-2Szombathely) *** 904(398.6-2Savaria) *** 069(439-2Szombathely)(036)
[AN 3481080]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2013.
Kőbányai János (1951-)
   Az elbeszélhetetlen elbeszélés : az első világháború a magyar irodalomban / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., [2012]. - 124 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-69-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - első világháború - magyar irodalom története - zsidóság - 20. század
943.9"1914/1918" *** 894.511(091)"19" *** 316.347(=924)(439)
[AN 3480831]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2013.
   Kor - szak - határ : a Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak, 900-1800 : a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Közép- és Koraújkori programjának I. konferenciája / szerk. Fedeles Tamás, Font Márta, Kiss Gergely. - Pécs : PTE, 2013. - 230 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2012. nov. 30-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-518-0 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - diplomáciatörténet - egyházügy - középkor - újkor
930.85(439)"12/15" *** 943.9"15/16" *** 94"15/18" *** 327(439)"14" *** 322(439)"12/13"
[AN 3479877]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2013.
Kovács Eleonóra (1970-)
   Víziváros : egy fehérvári városrész története / Kovács Eleonóra ; [közread.] Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára ... - Székesfehérvár : Székesfehérvár M. Jogú Város Lvt. ; Budapest : Tarsoly K., 2013. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-51-1 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - helyismeret - városrész
943.9-2Székesfehérvár *** 908.439-2Székesfehérvár
[AN 3482081]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2013.
   Magyarok és szerbek, 1918-2012 : együttélés, múltfeltárás, megbékélés = Hungarians and Serbs, 1918-2012 : coexistence, revealing the past, reconciliation / szerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK TTI, 2013. - 509 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
A Budapesten, 2011. szept. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-56-7 kötött : 3200,- Ft
Délvidék - Jugoszlávia - magyar történelem - történelem - határon túli magyarság - szerbek - nemzetiségi kérdés - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 316.347(=945.11)(497.1) *** 949.71"19/200" *** 316.347(=861)(497.1)
[AN 3480024]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2013.
Majoros Béla
   Kiskirályok Magyarországon / Majoros Béla. - [Vásárosnamény] : Albanegra K., 2013. - 191 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-615-5358-00-5 fűzött : 1499,- Ft
magyar történelem - oligarchia - 13. század - 14. század
943.9"12/13" *** 323.313(439)"12/13"
[AN 3480952]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2013.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A modernitás útjain és tévútjain / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2013. - 296 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-74-9 fűzött : 3200,- Ft
Románia - történelem - társadalomtörténet - politikatörténet - 20. század - ezredforduló
949.8"19" *** 316.32(498)"19" *** 32(498)"1989/200"
[AN 3481380]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2013.
Németi János (1939-)
   Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben: a Nagykároly - Bobáld-tell = Bronzezeitliche Machtzentren in Nordwest-Siebenbürgen: der Tell von Carei - Bobáld / Németi János, Molnár Zsolt ; [... közrem. ... Hágó Attila Nándor]. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz., 2012. - 118, [26] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 2.)
Bibliogr.: p. 104-117.
ISBN 978-963-306-196-1 kötött
Nagykároly - ősrégészet - bronzkorszak - lelet
903.53(498-2Nagykároly)"637"
[AN 3479962]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2013.
Paksa Rudolf (1981-)
   Magyar nemzetiszocialisták : az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója / Paksa Rudolf ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : Osiris : MTA BTK TTI, 2013. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-378.
ISBN 978-963-276-232-6 kötött : 3480,- Ft
ISBN 978-963-9627-55-0
magyar történelem - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - Horthy-korszak
943.9"193/1945" *** 329.18(439)"193/1945" *** 32(439)"193/1945"
[AN 3481489]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2013.
Petényi Sándor
   Hétköznapok a középkorban : a tatai térség anyagi kultúrája / [... írta Petényi Sándor]. - Tata : [KDM], 2013. - 19 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiállításvezető a tatai Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításához, ISSN 1586-4871 ; 5.)
ISBN 978-963-7110-51-1 fűzött
Tata - régészet - középkor - múzeumi katalógus
904(439-2Tata) *** 069(439-2Tata)(036)
[AN 3480413]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2013.
Pfiszterer Zsuzsanna
   Schemling = Vértessomló / Susanna Pfiszterer ; [kiad. Vértessomló Közművelődéséért Egyesület]. - Vértessomló : Vértessomló Közművelődéséért Egyes., 2013. - 454 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Csak német nyelven. - Bibliogr.: p. 445-451.
ISBN 978-963-08-5216-6 fűzött
Vértessomló - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Vértessomló *** 316.347(=30)(439-2Vértessomló)
[AN 3479838]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2013.
   Pro nonagesimo : tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. születésnapjára / [szerk. Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-275-9 kötött
orvostudomány - művelődéstörténet - orvostörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85 *** 012Schultheisz_E. *** 61
[AN 3480713]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2013.
Szilágyi Rita
   A politika forgatagában / Szilágyi Rita. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar királynék és nagyasszonyok ; 22.)
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-615-5129-59-9 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - nő - történelmi személy - nők a társadalomban - 20. század
929-055.2(439)"19" *** 316.37-055.2(439)"19"
[AN 3480724]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2013.
   Tassi hősök az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban / [... szerk. Csordás István]. - [Tass] : Tassi Helytört. Egyes., cop. 2013. - 83 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A Tassi Helytörténeti Egyesület kiadványai, ISSN 2063-6806 ; 2.)
ISBN 978-963-08-6016-1 fűzött
Tass - helytörténet - hadtörténet - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9-2Tass *** 355(439-2Tass"1848/1849"
[AN 3480540]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2013.
Tóth Péter (1949-)
   Tanulmányok a magyarországi jászok és jászság középkori történetéről / Tóth Péter. - Budapest : Lucidus, 2013. - 215 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 978-963-9465-80-0 fűzött : 2600,- Ft
Jászság - jászok - magyar történelem - középkor
943.9Jászság *** 930.8(=915.6)(439) *** 943.9(=915.6)"12/15"
[AN 3481382]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2013.
   Volt egyszer... a perecesi bányatelep / [szerk., szöveg Darázs Richárd]. - 2. jav. kiad. - [Miskolc] : Bányász Kult. Egyes. : Észak-Keleti Átjáró Egyes., [2013]. - 38 p. : ill., részben színes ; 17x23 cm. - ("Egyszer volt, hol nem volt..." sorozat, ISSN 2064-1451 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6213-4 fűzött
Pereces (Miskolc) - szénbányászat - helytörténet - történeti feldolgozás
943.9-2Pereces *** 622.33(439-2Pereces)(091)
[AN 3481062]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7243 /2013.
Ágh Attila (1941-)
   Marokkó : az iszlám csodaországa / [írta Ágh Attila és Varga Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7238-3 kötött : 3990,- Ft
Marokkó - helyismeret
908.64
[AN 3481520]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2013.
   Barangolások a Bódva völgyében és a Tornai-dombságban : látnivaló- és kirándulásajánló a Bódva középső szakaszán / szerk. Molnár János ; [közread. a Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány]. - [Tornabarakony] : Baráti Kör Tornabarakonyért Alapítvány, 2012. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 56.
Fűzött
Bódva-Rakaca-völgy - Tornai-dombság - helyismeret - útikönyv
908.439Bódva-völgye *** 908.439(234.373.3/.5) *** 914.39Bódva-völgye(036) *** 914.39(234.373.3/.5)(036)
[AN 3482109]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2013.
   Felelő(s) közösségek : a komplex vidékfejlesztés és a társadalmi integráció új kihívásai : összefoglalók : [nemzetközi konferencia, Pécs, 2013. május 22-24.] = Response-able communities : recent challenges in regional development and social reintegration : abstracts : international conference : May 22-24, 2013, Pécs / [... szerk. ... Vojtek Éva, B. Erdős Márta, Juhász Gábor] ; [a konferencia szervezői Baranya Megyei Önkormányzat, Pécsi Tudományegyetem ...]. - Pécs : PTE, 2013. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-520-3 fűzött
Ormánság - területfejlesztés - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - társadalmi integráció - cigányság - konferencia-kiadvány
911.3 *** 711.1 *** 504.03 *** 316.347(=914.99)(439Ormánság) *** 316.4.052(=914.99)(439Ormánság) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3480963]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2013.
Fucskár Ágnes
   Felvidék : a történelmi és természeti kincsek tárháza / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2013. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-357-120-0 kötött
Felvidék - helyismeret - fényképalbum
908.437.6(084.12) *** 908.439.22(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3481695]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2013.
Gallai Rezső (1939-)
   Tatabánya születése / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2013. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-95-6 fűzött
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 3480725]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2013.
   Gyulai civil útikönyv / kiad. Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja. - [Gyula] : Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja, 2013. - 123 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Lezárva: 2013. máj. 21.
ISBN 978-963-08-6672-9 fűzött
Gyula - útikönyv
914.39-2Gyula(036)
[AN 3480198]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2013.
Kernné Magda Irén
   Képeskönyv : a régi Paks / Kernné Magda Irén, Bencze Barnabás, Kövi Gergő ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2013. - 145, [4] p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-08-5854-0 kötött
Paks - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439-2Paks(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3480956]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2013.
Radnóti László (1940-)
   Hétszínvilág : szirének, széplányok, szellemek / Radnóti László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-635-8 fűzött : 3200,- Ft
helyismeret - memoár
908.100(0:82-94)
[AN 3482095]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Sinai heute (magyar)
   A Sinai üzenete ma : az isteni kinyilatkoztatások helyei a Nílus és a Mózes-hegy között / M. Basilea Schlink. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2013. - 120, [8] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5202-09-4 fűzött
Sínai-félsziget - Egyiptom - helyismeret - bibliamagyarázat
908.620 *** 908.5(1-925.54) *** 22.07
[AN 3482088]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2013.
Zámbó László (1944-)
   Tarisznyamorzsák VI : útiélmény-töredékek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2013. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89626-4-5 fűzött : 3100,- Ft
Peru - Malajzia - Szingapúr - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.85(0:82-992) *** 908.595(0:82-992) *** 908.592.3(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3480712]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7253 /2013.
Csatlós Erzsébet (1984-)
   Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete / Csatlós Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2013. - 237 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Bibliogr.: p. 213-234.
ISBN 978-963-05-9354-0 kötött
Arktisz - nemzetközi jog - államjog - felségvíz
341.225.1(98) *** 341.221.2(98)
[AN 3481999]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2013.
Csehi Zoltán (1960-)
   A Polgári Törvénykönyv időfogalma és magánjogunk időfelfogása / Csehi Zoltán. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 113 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-308-100-6 fűzött
Magyarország - magánjog - határidő - jogalkalmazás
347(439) *** 340.132.3(439) *** 347.131.2(439)
[AN 3480421]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2013.
Gadó Gábor (1960-)
   Ptk. fordítókulcs : oda-vissza : a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 643 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. ápr. 10.
ISBN 978-963-258-196-5 fűzött : 6990,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - összehasonlító jog - törvény
347(439)(094) *** 340.5
[AN 3481561]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2013.
Gál Éva (1928-)
   Lejáratás és bomlasztás : tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében / Gál Éva ; [közread. a] ... Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Corvina : Nagy I. Alapítvány, 2013. - 378 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-13-6138-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - koncepciós per - megfigyelés - Kádár-korszak - esettanulmány
351.746.1(439)"195/198" *** 323.282(439)"195/198" *** 343.301.096(439)"1957/1959"
[AN 3480989]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2013.
Grespik László (1964-)
   Visszadobok kenyérrel : Grespik1. / Grespik László. - Budapest : [Grespik L.], 2013. - 190 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6446-6 fűzött : 3499,- Ft
Magyarország - ügyvéd - 20. század - 21. század - memoár
34(439)(092)Grespik_L.(0:82-94)
[AN 3481329]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2013.
György Péter (1954-)
   Állatkert Kolozsváron : képzelt Erdély / György Péter. - Budapest : Magvető, 2013. - 445, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3079-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Erdély - trianoni békeszerződés - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - nemzettudat - magyarság - 20. század - ezredforduló
341.382"1920" *** 894.511(091)"19/200" *** 894.511(498)(091)"19/200" *** 316.63(=945.11)
[AN 3480982]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2013.
Karsai Krisztina (1972-)
   Közlekedési bűncselekmények / Karsai Krisztina. - Budapest : Opten Kft., [2013]. - 252 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 4.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
Magyarország - közlekedési bűncselekmény - büntetőjog - bírósági ítélet
343.346(439)(094.92)
[AN 3480771]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2013.
   Sapienti sat : ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára / Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc és Fantoly Zsanett gondozásában. - Szeged : [SZTE], 2012. - 521 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 74.)
Gerinccím: Cséka Ervin ünnepi kötet. - Bibliogr.
Kötött
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9927-20-9)
jogtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 012Cséka_E.
[AN 3481733]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2013.
Szendrei Géza (1936-)
   Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból / Szendrei Géza ; [kiad. Legfőbb Ügyészség]. - Budapest : Legfőbb Ügyészség, [2013]. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-08-5881-6 fűzött
Magyarország - ügyész - jogtörténet - 16. század - 17. század - 18. század
347.963(439)"15/17"(093)
[AN 3483020]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7262 /2013.
Laszlovszky Imre
   Őket is visszavárták / Laszlovszky Imre. - Szekszárd : Babits, 2013. - 51 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-9556-74-4 fűzött
Mözs - elesett katona - második világháború
355.293(439-2Mözs)"1939/1945"
[AN 3481291]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2013.
Suvorov, Viktor (1947-)
Samoubijstvo (magyar)
   Öngyilkosság : miért támadta meg Hitler a Szovjetuniót? / Viktor Szuvorov. - Budapest : Kairosz, 2013. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-602-0 fűzött : 3800,- Ft
Szovjetunió - Németország - hadtörténet - történelem - második világháború - vitairat
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945" *** 355.48(47)"1939/1945" *** 947"1939/1945"
[AN 3481803]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2013.
Számvéber Norbert (1975-)
   A sarló és a kalapács között : magyarországi harcok, 1944-45, 1956 / Számvéber Norbert ; [a térk. kész. Nagy Béla]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 11.)
Gerinccím: Magyar történelem, 1944-1945, 1956. - Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-5013-95-9 kötött : 1695,- Ft
hadtörténet - magyar történelem - második világháború - 1956-os forradalom
355.48(439)"1944/1945" *** 943.9"1944/1945" *** 943.9"1956"
[AN 3480757]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2013.
   Szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából : ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a "malenkij robot" táboraiban / összeáll. és szerk. Zsiros Sándor ; [közread.] az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány. - 2. kiad. - Felsőzsolca : Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, 2013. - 204 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 200.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4294-5963)
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3483027]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2013.
   Zalaegerszegi honvédek a Donnál : a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 / [szerk. Molnár András]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2013. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 74.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-74-8 fűzött : 1820,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalogezred. 3. Zászlóalj
Zalaegerszeg - hadtörténet - második világháború - katona - katonai egység története - gyalogság
355.48(47)"1942/1943" *** 355(439-2Zalaegerszeg)"1942/1943" *** 356.1(439-2Zalaegerszeg)"1942/1943"
[AN 3481485]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7267 /2013.
Andrási Jánosné
   A cafeteria szabályairól : kifizetői, munkáltatói juttatások adókötelezettsége / [szerző Andrási Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2012. - 71 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-419-7 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adóügy - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 3480866]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2013.
   A bélyeg- és jogilletékek változása Magyarországon 1850. november 1-től 1950. december 31-ig / összeáll. Hodobay Andor. - Budapest : Hodobay Bt., 2013. - 349 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 349.
ISBN 978-963-08-6261-5 kötött
Magyarország - illeték - 19. század - 20. század
336.28(439)"18/19"
[AN 3482030]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2013.
   Bizalom és etika a társadalmi és gazdasági életben : szimpózium : 2013. május 15. / [szerk. Francsovics Anna] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem [Keleti Károly Gazdasági Kar], Humán Szakemberek Országos Szövetsége. - Budapest : Óbudai Egy. Keleti K. Gazd. Kar : Humán Szakemberek Orsz. Szövets., [2013]. - 89 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5685-0 fűzött
etika - bizalom - foglalkozási erkölcs - üzleti élet - társadalom - konferencia-kiadvány
658.1 *** 172 *** 174 *** 316.32 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3480433]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2013.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2012) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2012. november. - [Budapest] : [BGF], 2012. - 172 p. ; 30 cm
Főcím a borítóról. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
Fűzött
tudományos diákkör - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3480145]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2013.
Chikán Attila (1944-)
   Nemzeti versenyképességi intézmények és programok / Chikán Attila, Szabó Erika Márta. - [Budapest] : BCE Vállalatgazdaságtan Int. Versenyképesség Kut. Közp., 2013. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat, ISSN 1787-1891 ; 57.)
Bibliogr.: p. 132-137.
Fűzött
versenyképesség - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - ezredforduló
339.137(100)"199/201" *** 338.2(100)"199/201"
[AN 3481782]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2013.
Csath Magdolna (1943-)
   Honnan, hová? : Süllyedünk vagy emelkedünk? / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2013. - 382 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-620-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági helyzet - versenyképesség - 21. század
338.2(439)"200"/201" *** 339.137(439)"200/201"
[AN 3481846]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2013.
Dornan, Jim
It's simple, not obvious (magyar)
   Egyszerű, de nem nyilvánvaló : tíz dolog, amit ma már tudok, de bár tudtam volna annak idején is! / Jim Dornan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2013. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9333-28-4 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3480058]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2013.
Fehér Márton
   Neten a cégem kézikönyv / az útmutatót kidolg. Fehér Márton és Gombos Zsolt. - [Budapest] : Lobotomy Kreatívügynökség, [2013]. - 60 p. : ill., színes ; 17x18 cm
marketing - vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3479886]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2013.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2012) (Budapest)
   Fikusz 2012 : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2012 : Budapest, 16th November 2012 : proceedings of Fikusz 2012 / ed. by Pál Michelberger ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2012. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-47-3 fűzött
gazdaságtan - munkaerőpiac
330 *** 331.5
[AN 3480426]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2013.
Az IKT szektor helyzete (angol)
   Review on the ICT sector ; [prep. by Attila Csőke et al.]. - Budapest : NIO, 2013. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm. - (RDI mirror, ISSN 2063-7748 ; 1.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-08-5934-9 fűzött
Magyarország - információs szektor - statisztikai adatközlés - 21. század
338.4(439)"200/201"(083.41) *** 681.3.004.14 *** 659.3
[AN 3480951]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2013.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (11.) (2013) (Budapest)
   MEB 2013 : 11th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2013, 31 May - 1 June , Budapest : proceedings / [org. ... by Keleti Faculty of Economics Óbuda University ...]. - [Budapest] : Óbuda Univ., [2013]. - 281 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-58-9 fűzött
vállalkozás - gazdaság - benchmarking
658 *** 33
[AN 3480429]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2013.
Németh János Pál (1970-)
   The dotfather [elektronikus dok.] : üzleti informatikai tannovella / Németh János Pál. - Szöveg (epdf : 580 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108223. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Magyar nyelven
ISBN 978-963-364-148-4
magyar irodalom - gazdasági informatika - elbeszélés - elektronikus dokumentum
330.47(0:82-32) *** 681.3(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3483465]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2013.
Nicholson, Catherine
The relationship between supermarkets and suppliers (magyar)
   A szupermarketláncok beszállítói kapcsolatai a fogyasztók szemszögéből / [szerzők Catherine Nicholson, ... Bob Young, ... Gulyás Emese] ; [közread. a Tudatos Vásárlók Egyesülete]. - Budapest : Tudatos Vásárlók Egyes., [2013]. - 24 p. : ill., színes ; 27 cm
Borítócím: Akció. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88509-6-6 fűzött
élelmiszeripar - gazdaság - élelmiszer-kereskedelem - fogyasztói kockázat - árpolitika - szupermarket
338.4 *** 339.166.82 *** 366.4 *** 338.534 *** 339.372.5
[AN 3481438]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2013.
   A regionális versenyképesség innovációs tényezői : [Pannon Egyetem, 2011. június 10.] / [szerk. Csuka Gyöngyi és Szívós Mihály]. - Veszprém : Pannon Egy., 2012. - 364 p. : ill. ; 21 cm
A Veszprémben rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-623-8 fűzött
Magyarország - versenyképesség - innováció - regionális fejlesztés
339.137(439) *** 330.341.1(439) *** 332.1(439)
[AN 3481809]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2013.
   Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés : a 2012. május 18-án Győrben rendezett tudományos konferencia előadásai / [szerk. Beszteri Béla, Majoros Pál] ; [az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága ... rend. ...]. - Veszprém : MTA Veab, 2012. - 442 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-44-2 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - társadalom - 21. század - konferencia-kiadvány
338.2(439)"201" *** 316.32(439)"201" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3479995]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7282 /2013.
   Az élet védelmében : Keresztény Civil Szervezetek 7. Országos Fóruma : a 2012. október 18-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség]. - Budapest : MKDSZ, [2013]. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6686-6 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - civil szervezet
364.65-053.2/.6(439) *** 323.21(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3481867]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2013.
   Gyógyszertámogatás / [szerk.] Dankó Dávid, Molnár Márk Péter. - Budapest : Medicina, 2013. - 652 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-432-5 kötött : 9850,- Ft
gyógyszer - finanszírozás
364.444.05 *** 615
[AN 3481479]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7284 /2013.
   BHRG Szabadegyetem : előadások kivonatai : A sikeres iskolai beválás rizikója óvodás korban, 2013, A megkésett pszichomotoros fejlődés, 2012, Az autizmus spektrum zavar, 2011 / [... kiad. a BHRG Alapítvány]. - [Budapest] : BHRG Alapítvány, cop. 2013. - 388 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6413-8 fűzött
képességfejlesztés - pszichomotoros központ - fejlődési rendellenesség - autizmus
37.025 *** 612.825.2 *** 616.89-008.45
[AN 3479595]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2013.
Bolyai Konferencia (18.) (2013) (Budapest)
   XVIII. Bolyai Konferencia : 2013. március 23-24. / [rend., közread. a] Bolyai Kollégium. - [Budapest] : Bolyai Kollégium, [2013]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten rendezték
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3481067]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2013.
Csizmazia Márton
   A Tihanyi Visszhang Óvoda története / Csizmazia Márton, Takács Imréné, Gálné Lendvai Erika. - Tihany : Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft., 2013. - 62 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: 60 év : a Tihanyi Visszhang Óvoda története
ISBN 978-963-08-6365-0 fűzött
Visszhang Óvoda (Tihany)
Tihany - óvoda
373.24(439-2Tihany)
[AN 3480492]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2013.
   Current issues in theory and practice of education / ed. by János Tibor Karlovitz ; [publ. by the] Neveléstudományi Egyesület ... - Budapest : Neveléstud. Egyes., 2012. - 226 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89392-4-1 fűzött
oktatásügy - pedagógia
37.014
[AN 3481417]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2013.
   Gólyamánia : játékos természetvédelmi foglalkoztató 80 színes matricával / [szöveg, játékok Szmoradné Tóth Erika et al.] ; [ford. Eva Sitášová] ; [kiad. Magyar Madártani Egyesület Gömör-Tornai Csoport]. - Jósvafő : MME Gömör-Tornai Csop., 2013. - 32 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88756-4-8 fűzött
környezeti nevelés - madárvédelem - gólya - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
37.033 *** 087.5 *** 504.74.06(02.053.2)
[AN 3480479]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2013.
   Iskola Peregen : képes iskolatörténeti emlékek a kezdetektől napjainkig / [összeáll. Gránitz Erzsébet, Szabadosné Horák Irén] ; [kiad. "Gárdonyi" Iskoláért Alapítvány]. - Kiskunlacháza : "Gárdonyi" Iskoláért Alapítvány, 2013. - 233 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-963-08-6171-7 fűzött
Gárdonyi Úti Általános Iskola (Kiskunlacháza)
Kiskunlacháza - Pereg - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Pereg)(091) *** 373.3(439-2Kiskunlacháza)(091)
[AN 3480682]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2013.
   Korszerű gyártási és javítási technológiák a járműiparban : a BME Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék járműgyártás és -javítás szakterület fennállásának 60 éves évfordulóján, 2013. május 22. / szerk. Göndöcs Balázs [et al.]. 30th International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry : 22-24 May 2013, Visegrád, ... / ed. János Takács, Tamás Markovits, Balázs Vehovszky ; [rend., közread. a] BME Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék. - Budapest : BME Gépjárművek és Járműgyártás Tansz., 2013. - 83, 164 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-079-7 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar. Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - közlekedésügy - járműipar - közlekedésmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány
378.662(439-2Bp.).096 *** 656 *** 629 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3481758]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2013.
Markó Péter (1953-)
   A végességnél távolabbra : egy kisvárosi életút / Markó Péter. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, cop. 2013. - 352 p. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 15.)
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 978-963-87414-8-6 fűzött
Markó Péter (1953-)
Magyarország - népművelő - szociológus - politikus - 20. század - 21. század - memoár
374(439)(092)Markó_P.(0:82-94) *** 316(439)(092)Markó_P.(0:82-94) *** 32(439)(092)Markó_P.(0:82-94)
[AN 3481311]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2013.
   Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni? : az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye által a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében és a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában 2012. november 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor. - Szombathely : Savaria University Press, 2013. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-15-3 fűzött : 2013,- Ft
irodalomtanítás - didaktika
372.882 *** 373.3
[AN 3481543]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2013.
Montágh Imre (1931-1986)
   Gyakori beszédhibák a gyermekkorban / Montágh Imre, Montághné Riener Nelli, Vinczéné Bíró Etelka ; [a grafikákat Farkas Éva ... kész.]. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-346-989-7 fűzött : 2300,- Ft
logopédia
376.36 *** 616.89-008.434-053.2
[AN 3482771]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2013.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Wie Sie reden, damit Ihr Kind zuhört & wie Sie zuhören, damit Ihr Kind redet (magyar)
   Beszélj úgy a gyerekkel, hogy meghallgasson és hallgasd őt úgy, hogy beavasson / Jan-Uwe Rogge, Angelika Bartram ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-341-062-2 fűzött : 3300,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3481647]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2013.
   Szemelvények a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor és Fedeles Tamás. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2013. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-522-7 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 082
[AN 3480240]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7296 /2013.
1002 Spiel- und Übungsformen im Tennis (magyar)
   1002 tenisz játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak] / [szerk.] Walter Bucher, Gérard Jenni, Marcel Meiser[!] ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 286 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
ISBN 978-963-7296-41-3 fűzött : 4980,- Ft
tenisz
796.342
[AN 3480277]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2013.
Gyenis Anett
   Bábok és játékok készítése / Gyenis Anett, Gyenis Lajosné. - [Budapest] : Taramix, 2013. - 86 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-615-5186-13-4 fűzött : 1290,- Ft
bábkészítés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 688.72
[AN 3481452]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2013.
Ősi Zsolt
   Vizsláskönyv avagy Mire is való a vizsla? : ismertető vizslák, vizslafélék és retriverek gazdáinak / Ősi Zsolt ; [ill. Boros Andrea, Ősi János, Tardos Zoltán]. - Budapest : Röser Kft., 2013. - 85, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-5776-5 fűzött
vadászat - vizsla - kutyakiképzés
799.2 *** 636.7.088
[AN 3481694]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2013.
Sommermeier, Ina G.
Richtig Sitzen (magyar)
   A helyes ülés : egyensúly és biztonság a lovaglásnál / Ina G. Sommermeier ; [ford. Csentericz Zoltán]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-171-7 fűzött : 2490,- Ft
lovaglás
798.2
[AN 3480829]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2013.
Soós György, M. (1952-)
   Double fantasy : around the world with special olympics = Kettős fantázia : speciális olimpiával a világ körül = Shuangchong huanxiang : suite ao huan you shijie / eM. Soós György, Wei Xiang ; [ford. Kornélius Schlenitz, Barta Erika, Yu Zemin]. - Nagyatád : SON Kft., [2012]. - 240 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-5371-2 kötött
paralimpia - 21. század - fényképalbum
796.032(100)(084.12) *** 796-056.26(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Soós_Gy. *** 77.04(510)(092)Wei_X.
[AN 3481340]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2013.
Tamáska Zoltán (1970-)
   A kockajátékok szabályai [elektronikus dok.] : szabálygyűjtemény dobókockás játékokhoz / gyűjt., összeáll. és szerk. Tamáska Zoltán. - Szöveg (epub : 519 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kockajáték - elektronikus dokumentum
794.91
[AN 3481776]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2013.
Tamáska Zoltán (1970-)
   Közösségi társasjátékok [elektronikus dok.] : táborban, szabadban, teremben / gyűjt., összeáll. és szerk. Tamáska Zoltán. - Szöveg (epub : 524 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
asztali játék - társasjáték - játék szabadban - elektronikus dokumentum
793/794 *** 796.1 *** 379.82
[AN 3482937]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7303 /2013.
   Alumínium homlokzati szerkezetek tervezése és kivitelezése / [közread. az] ... ALUTA. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 138 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-92-9 kötött : 7900,- Ft
homlokzat - könnyűszerkezet
72.011.6 *** 691.771
[AN 3480246]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2013.
Bányász Judit (1953-)
   Bányász Judit textilművész. - [Budapest] : Bányász J., [2012]. - [36] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-6156-4 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - formatervezés - divattervezés - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Bányász_J. *** 687.01:745(439)(092)Bányász_J.
[AN 3481959]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2013.
Edwards, Betty (1926-)
Drawing on the artist within (magyar)
   Jobb agyféltekés művész : a kreativitás fejlesztésének ösztönző, gyakorlatias kézikönyve / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - IX, 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-132-8 fűzött : 2950,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - művészetpszichológia
741.02 *** 159.9
[AN 3483143]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2013.
   "Elvégeztetett" : felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2013. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-9979-71-0 kötött : 3200,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - keresztény művészet - szenvedéstörténet - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 247.5 *** 232.96
[AN 3480276]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2013.
   Fenntartható fejlesztés : várostervezési útmutató / szerk. Lukovich Tamás, Mogyorósi Katalin. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-963-9968-90-5 fűzött : 6800,- Ft
várostervezés - területfejlesztés - fenntartható fejlődés
711.4 *** 911.375 *** 504.03
[AN 3480782]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2013.
Fürjesi Csaba (1969-)
   Virtuális lét : REÖK Palota, Szeged, 2013. március 22 - május 5. = Virtual existence : REÖK Palace, Szeged, 22nd March - 5th May 2013 / Fürjesi Csaba. - [Budapest] : [Fürjesi Cs.], cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6158-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fürjesi_Cs. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3481137]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2013.
Gábriel József (1952-)
   Gábriel József, 60 / [szöveg ... Kostyál László] ; [közread. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7205-67-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gábriel_J.
[AN 3481462]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2013.
Gerendás Lajos
   A mámai romos templom / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2013-. - 24 cm
Magyarország - Kárpát-medence - templom - építészettörténet - 12. század - 13. század - 14. század
726.54(439)"11/13" *** 726.54(4-191)"11/13"
[AN 3485235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2013. - 24 p. : ill. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 15-24.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
[AN 3481957] MARC

ANSEL
UTF-87311 /2013.
Jankovszky György (1946-)
   Jankovszky György / [írta Pfisztner Gábor és Galántai György]. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 160 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Számozott példány: 100
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Jankovszky_Gy.
[AN 3481796]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2013.
Kiszely Jánosné (1928-)
   Mezőberényi fehérhímzések / [a mintákat szerk., terv. és rajz. Kiszely Jánosné ...] ; [kiad. az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ]. - Mezőberény : Orlai Petrics S. Kult. Közp., 2013. - 57 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-6239-4 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - hímzés - népi díszítőművészet
746.3(=945.11) *** 746.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3482053]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2013.
Komlósi Péter (1938-)
   A ráckevei református templom története, 1913-2013 / Komlósi Péter ; [... kiad. a Ráckevei Református Egyházközség]. - Ráckeve : Ráckevei Ref. Egyházközs., [2013]. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6489-3 fűzött
Ráckeve - templom
726.54(439-2Ráckeve)
[AN 3480629]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2013.
   Magánmedencék tervezési és építési alapkövetelményei / [szerk. Ákoshegyi György] ; [közread. az MMK Épületgépészeti Tagozat Fürdő- és Uszodalétesítmények Szakosztály]. - Budapest : Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2013. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88358-3-3 fűzött
úszómedence - uszodatechnika
725.743 *** 696.144
[AN 3480699]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2013.
Máriagyűdi bazilika (német)
   Der Basilika von Máriagyűd / [Hrsg.: Römisch-Katolische Pfarrei Máriagyűd]. - Siklós : Römisch-Katolische Pfarrei Máriagyűd, 2013. - 39 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6188-5)
Siklós - kegyhely - templom - templomi berendezés
726.54(439-2Siklós)(036) *** 248.153.8(439-2Siklós) *** 247(439-2Siklós)
[AN 3480926]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2013.
Marosi Ernő (1940-)
   A romanika Magyarországon / Marosi Ernő. - Budapest : Corvina, 2013. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 154-161.
ISBN 978-963-13-6148-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - román stílus - művelődéstörténet - 11. század - 12. század - 13. század
7.033.4(439)"10/12" *** 930.85(439)"10/12"
[AN 3481532]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2013.
Milibák Tibor (1955-)
   Vajdahunyad vára / [a fotókat kész. és szerk.] Milibák Tibor. - [Budapest] : [Milibák T.], cop. 2013. - 46 p. : ill., színes ; 31x31 cm
ISBN 978-963-08-5716-1 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Milibák_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3480966]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2013.
Molnár, Vera (1924-)
   Egy százalék rendetlenség : Molnár Vera életműkiállítása az egri Kepes Intézetben : [2012. 03. 01 - 2012. 05. 27.] = One percent disorder : the oeuvre exhibition of Vera Molnár at the Kepes Institute, Eger / [kurátor ..., szerk. ... Ligetfalvi Gergely]. - [Nyíregyháza] : Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért ; Eger : Kepes Int., 2012. - 236, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-3924-2 kötött
Molnár Vera (1924-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - számítógépes grafika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(=945.11)(44)(092)Molnár_V. *** 741 *** 681.3.004.14 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3480166]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2013.
Pápai Gábor (1961-)
   Beszélő fejek / Pápai Gábor. - [Budapest] : Kossuth : Népszava Lapk., cop. 2013. - 140 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7578-0 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - 21. század - humor - karikatúra
741.5(439)(092)Pápai_G. *** 323(439)"200/201"(0:82-7)
[AN 3480296]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2013.
   Ráday Mihály 70 / [szerk. Ruttka Andrea, Szále László és Széchenyi Ágnes]. - Budapest : Libri, cop. 2012. - 362 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-130-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - műemlékvédelem - emlékkönyv
72.025.3/.4(439)
[AN 3480072]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2013.
Roeder, Annette (1968-)
Kunst-Malbuch Vincent van Gogh (magyar)
   Vincent van Gogh : művészképző-foglalkoztató füzet / [... rajzok, szöv. Annette Roeder] ; [ford. Szabó Piroska]. - Budapest : General Press, [2013]. - [32] p. : ill., főként színes ; 24x28 cm
ISBN 978-963-643-462-5 fűzött : 2000,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(492)(092)Gogh,_V._van(02.053.2) *** 087.5
[AN 3481113]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2013.
Salamon Nándor (1935-)
   Nagybányától Sárvárig.. : Gottesmann Alfréd (1872-1965) festőművész élete és munkássága / Salamon Nándor ; [kiad. a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Műv. Közp. és Kvt., 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88944-3-4 kötött
Gottesmann Alfréd (1872-1965)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Gottesmann_A.
[AN 3481299]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2013.
Sódor Alajos (1920-2008)
   Gótika / Sódor Alajos. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 208 p. : ill. ; 23x25 cm. - (Az építészet története ; 4.)
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-9968-38-7 kötött : 8900,- Ft
Európa - gótika - építészettörténet - templom
726.54(4)"11/15" *** 72.033.5
[AN 3480251]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2013.
Udvarhelyi Nándor (1957-)
   Magyar szentek temploma : Felső-Árva magyar kincsestára : Oravka (Kisárva) fatemploma / Udvarhelyi Nándor ; fényképezte Mudrák Attila ; [... az utószót írta Prokopp Mária ...]. - [Budapest] : Kairosz, 2013. - 197 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 180-181. - Összefoglalás lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-662-606-8 kötött : 4100,- Ft
Magyarország - Felvidék - Lengyelország - templom - keresztény művészet - szent
75.046.3 *** 726.54(439.22-2Kisárva) *** 726.54(438-2Oravka) *** 235.3(092)(439)
[AN 3481668]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2013.
Urbánfy Terézia
   Foltmunkák / Urbánfy Terézia. - [Budapest] : Taramix, 2013. - 115, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-615-5186-12-7 fűzött : 1290,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
746.41 *** 379.826
[AN 3481343]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: ötvös, ékszerkészítő / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2013. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-0-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - ötvösség - ékszerészet - iparművész - ezredforduló
739(439)"199/201" *** 739(439)(092) *** 739.2(439)"199/201"
[AN 3481328]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7327 /2013.
Anger Ferenc
   A cigánybáró : ifj. Johann Strauss operettje / ... írta Anger Ferenc. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 3.)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-09-7461-5 kötött : 1690,- Ft
Strauss, Johann (jun.) (1825-1899). Der Zigeunerbaron
Ausztria - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(436)(092)Strauss,_J.
[AN 3480768]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2013.
Gabnai Katalin (1948-)
   Szép Heléna : Jacques Offenbach operettje / ... írta Gabnai Katalin. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 8.)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-09-7466-0 kötött : 1690,- Ft
Offenbach, Jacques (1819-1880). La belle Hélène
Franciaország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(44)(092)Offenbach,_J.
[AN 3480802]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2013.
Gajdó Tamás (1964-)
   A csárdáskirálynő : Kálmán Imre operettje / ... írta Gajdó Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 1.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-09-7459-2 kötött : 595,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953). Die Csárdásfürstin
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Kálmán_I.
[AN 3480564]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2013.
Gajdó Tamás (1964-)
   János vitéz : Kacsoh Pongrác daljátéka / ... írta Gajdó Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 2.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-09-7460-8 kötött : 1690,- Ft
Kacsoh Pongrác (1873-1923). János vitéz
Magyarország - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - daljáték - auditív dokumentum
782.6 *** 792(100)(091)
[AN 3480568]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2013.
Gajdó Tamás (1964-)
   Mágnás Miska : Szirmai Albert operettje / ... írta Gajdó Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 4.)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-09-7462-2 kötött : 1690,- Ft
Szirmai Albert (1880-1967). Mágnás Miska
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Szirmai_A.
[AN 3480772]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2013.
Gajdó Tamás (1964-)
   Marica grófnő : Kálmán Imre operettje / ... írta Gajdó Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 6.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-09-7464-6 kötött : 1690,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953). Gräfin Mariza
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 782.8 *** 792(100)(091)
[AN 3480790]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2013.
Gulyás Dénes (1954-)
   Mekkora Isten tenyere? / Gulyás Dénes. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 447 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-371-6 fűzött : 3490,- Ft
Gulyás Dénes (1954-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Gulyás_D.(047.53)
[AN 3480439]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2013.
Horváth Rezső (1937-)
   Békefi Antal életműve / Horváth Rezső. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-12-2 fűzött : 1500,- Ft
Békefi Antal (1926-1982)
Magyarország - zenetudós - zeneszerző - egyetemi tanár - népzenekutatás - 20. század
78.072.2(439)(092)Békefi_A. *** 78.071.1(439)(092)Békefi_A. *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3482160]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2013.
Nemlaha György (1941-)
   Cigányszerelem : Lehár Ferenc operettje / ... írta Nemlaha György. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 5.)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-09-7463-9 kötött : 1690,- Ft
Lehár Ferenc (1870-1948). Zigeunerliebe
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Lehár_F.
[AN 3480778]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2013.
Nemlaha György (1941-)
   Maya : Fényes Szabolcs operettje / ... írta Nemlaha György. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-09-7465-3 kötött : 1690,- Ft
Fényes Szabolcs (1912-1986). Maya
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Fényes_Sz.
[AN 3480796]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2013.
Pávai István (1951-)
   Az erdélyi magyar népi tánczene / Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza, Kriza János Néprajzi Társaság. - 2. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza ; [Kolozsvár] : Kriza J. Néprajzi Társ., 2013. - 485 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-452. - Összefoglalás román és angol nyelven. - A tartalomjegyzék román és angol nyelven is
ISBN 978-963-7363-70-2 fűzött
Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - népzene - néptánc
78.031.4(=945.11)(498.4) *** 793.31(=945.11)(498.4)
[AN 3481659]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2013.
Phillips, Mark
Guitar for dummies (magyar)
   Gitár / Mark Phillips, Jon Chappel ; [ford. Hogya Dénes]. - Budapest : Panem, 2013, cop. 2009. - XVIII, 396 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-963-545-503-4 fűzött : 3900,- Ft
gitár - hangszeriskola - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 3483097]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7339 /2013.
Králl Csaba
   Színe és fonákja : a szolnoki néptáncfesztiválok története / Králl Csaba ; [kiad. az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft.]. - Szolnok : Aba-Novák Kult. Közp. Nonprofit Kft., cop. 2013. - 167 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6342-1 fűzött
Szolnok - néptánc - zenei fesztivál - történeti feldolgozás
793.31(=945.11) *** 394.3(=945.11) *** 061.7(439-2Szolnok)(091)
[AN 3481187]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2013.
   Minden eltörölve? : Csehov Három nővére magyar színpadon / [... szerk. Sándor L. István]. - Budapest : Ellenfényért Bt., 2013. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Ellenfény könyvek. Klasszikus drámák színháza, ISSN 2064-1583)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88528-2-3 fűzött : 2200,- Ft
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904). Tri sestry
Magyarország - Oroszország - színháztörténet - író - 19. század - 20. század - ezredforduló - színielőadás
792.091(439)"19/20" *** 792(439)"19/200" *** 882(092)Čehov,_A._P.
[AN 3482003]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2013.
   Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben : tanulmányok az SZTE BTK Irodalom, Színház, Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból = Postmodernity, multiculturalism, aesthetics in 20th-century Hungarian and Anglo-American literature and film : papers from the University of Szeged 'Literature, Theatre, Film' endorsing excellence project / [szerk. Kovács Ágnes Zsófia, Török Ervin]. - Szeged : SZTE, 2012. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-167-1 fűzött
Egyesült Államok - filmművészet - amerikai angol irodalom története - multikultúra - filmesztétika - irodalomesztétika - 20. század
791.43(73)"19" *** 820(73)(091)"19" *** 316.7 *** 791.43.01 *** 82.01
[AN 3481949]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2013.
   Tánc, varázslat, mágia : tananyag jellegű kiadvány / összeáll. Botos József. - Székesfehérvár : Alba Tánc Nonprofit Kft., 2013. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Táncok az időkben ; 1.)
Bibliogr. : p. 102.
ISBN 978-963-88133-3-6 fűzött : 2000,- Ft
tánctörténet - művelődéstörténet - őskor
793.3(100)"63" *** 930.85"63"
[AN 3480475]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7343 /2013.
Almár Iván (1932-)
   Angol - magyar űrszótár / [szerk. Almár Iván] ; az IAA Multilingual space dictionary számára kész. és közread. a Magyar Asztronautikai Társaság ... - Budapest : Mant, 2013. - 85 p. ; 24 cm
Fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - űrkutatás - űrhajózás - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 629.78
[AN 3481935]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2013.
   Angol nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, cop. 2013. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89787-0-7 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - tankönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3481816]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2013.
   Angol társalgás : [szótárral és nyelvttani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6120-5 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3479623]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2013.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2013. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-25-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3483142]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2013.
Balázs Sándor Turza (1945-)
   Nem középiskolás fokon : ... hogy meg ne görbüljön a világ gyémánttengelye / Balázs Sándor Turza ; [kiad. Irka Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság]. - [Szigethalom] : Irka Irod. és Képzőműv. Asztaltárs., 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6402-2 kötött
verstan - magyar nyelv - magyar irodalom története
809.451.1-6 *** 894.511(091)
[AN 3480588]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2013.
   Francia társalgás : [szótárral és nyelvttani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6122-9 fűzött : 2490,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
804.0(078)=945.11
[AN 3479658]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2013.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Margarita Görrissen ; [graf. Iris Hauptamnn-Wewer] ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-22-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3483061]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2013.
   Horvát társalgás : [szótárral és nyelvttani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6195-3 fűzött : 2490,- Ft
horvát nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.62(078)=945.11
[AN 3479666]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2013.
   Katonai helyesírási szótár / [főszerk. Szabó Miklós]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2013. - 819 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-580-1 kötött : 5500,- Ft
magyar nyelv - hadtudomány - haditechnika - helyesírási szótár - szakszótár
809.451.1-2 *** 801.323.1=945.11 *** 355/359 *** 623
[AN 3480502]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2013.
Kovács László
   Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban / Kovács László. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 150.)
Bibliogr.: p. 209-240.
ISBN 978-615-5219-35-1 fűzött : 2490,- Ft
pszicholingvisztika - lexikológia - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.77(075.8) *** 159.9(075.8) *** 801.3(075.8)
[AN 3483138]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2013.
   Német nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, cop. 2013. - 176 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89787-1-4 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3481820]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2013.
   Német társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6121-2 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 3479630]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2013.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III : nyelvjárás, néprajz, művelődéstörténet : a 2012. június 4-i sárvári tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 191 p. : ill., részben színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-05-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - névtan - családnév - személynév - nyelvföldrajz
809.451.1-313 *** 809.451.1-087.9
[AN 3482231]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2013.
   Olasz társalgás : [szótárral és nyelvttani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6124-3 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3479652]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2013.
Pethő Bertalan (1935-)
   Nyelvünk ismeretlen eredetű szavai / Pethő Bertalan és Vízkeleti Györgyi. - [Budapest] : Platon, 2012. - 139 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87872-2-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3480108]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2013.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3483065]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2013.
Rovere-Fenati, Beatrice
Grosser Anfängerkurs - Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : olasz / Beatrice Fenate Rovere[!] ; [graf. Pia Lizzardo] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2005. - 296 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5127-20-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 3483139]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2013.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-27-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3483049]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2013.
   Spanyol nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, cop. 2013. - 159 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89787-2-1 fűzött : 1990,- Ft
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3481824]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2013.
   Spanyol társalgás : [szótárral és nyelvttani áttekintéssel]. - Budapest : [Komárom] : Lingea, 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6123-6 fűzött : 2490,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.0(078)=945.11
[AN 3479661]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2013.
Szalay Kristóf
   Deutsch mit Comics 1 : tankönyv és munkafüzet / Szalay Kristóf ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Budapest : Central Holding Magyarország Kft., 2013. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-08-5855-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3481068]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2013.
   Szerb társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6199-1 fűzött : 2790,- Ft
szerb nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.61(078)=945.11
[AN 3481827]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2013.
Tátrainé Radics Rita
   Babies / Tátrainé Radics Rita. - Veszprém : [Tátrainé Radics R.], 2013. - [2], 27, [12] p. ; 15 cm. - (CsöppAngol - mindennap ; 1.)
ISBN 978-963-08-6417-6 fűzött
angol nyelv - családi nevelés - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 37.018.1
[AN 3480886]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2013.
Tóth Ákos
   Pons last minute német útiszótár / Tóth Ákos. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
Kész. a "Pons traveller's language guide German" c. kiad. alapján
ISBN 978-615-5127-81-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3483092]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2013.
Varga Katalin (1928-2011)
   Én, te, ő : kalandok a szófajok birodalmában / Varga Katalin ; [Görög Júlia rajz.]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 235, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9420-3 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - anyanyelvi nevelés - szótan - gyermekkönyv
809.451.1-2(02.053.2) *** 372.46
[AN 3480303]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7368 /2013.
   Gončarov: živaâ perspektiva prozy : naučnye statʹi o tvorčestve I. A. Gončarova / [szerk. Molnár Angelika]. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp. BTK Szláv Filológiai Int.], 2013. - 532 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 13.)
A Szombathelyen, 2012. szept. 14-én "Romany Gončarova v literature XIX-XX vv." címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891)
Oroszország - író - 19. század - műelemzés
882(092)Gončarov,_I._A.
[AN 3481640]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2013.
Magyar Miklós (1938-)
   Örkény István és a francia abszurd dráma / Magyar Miklós. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2013. - 208 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 91.)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-963-88937-6-5 fűzött
Örkény István (1912-1979)
Beckett, Samuel (1906-1989)
Ionesco, Eugène (1909-1994)
Magyarország - Franciaország - összehasonlító irodalomtudomány - műfajtörténet - műfajelmélet - író - 20. század - abszurd dráma - műelemzés
82.01-2 *** 894.511(092)Örkény_I. *** 840.091"19" *** 840(092)Beckett,_S. *** 840(092)Ionesco,_E.
[AN 3481492]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2013.
Nagy L. János (1946-)
   Kereszteződő jelentések világában : tanulmányok a kiasztikus alakzatok működéséről / Nagy L. János. - Szeged : SZEK JGYF K., 2013. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-64-3 fűzött
stilisztika - szemantika - retorika
82.08 *** 801.541.2
[AN 3482093]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7371 /2013.
Békássy Ferenc (1893-1915)
   Békássy Ferenc szerelmes levelei : Balogi Virág fordításában / [szerk. Gömöri György és Weiner Sennyey Tibor] ; [kiad. az Aranymadár Alapítvány]. - Budapest ; Zsennye : Aranymadár, 2013. - 166 p. : ill. ; 20 cm
A levelek címzettje Olivier, Noel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89780-0-4 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Békássy_F.(044)
[AN 3481947]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2013.
   Előadások, emlékezések a tapolcai Batsányi-kultusz köréből, 1988-2013 / vál. és szerk. Kertész Károly. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2013. - 251 p. : ill. ; 23 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87066-9-0 fűzött
Batsányi János (1763-1845)
Magyarország - Tapolca - író - 18. század - 19. század - helyismeret
894.511(092)Batsányi_J. *** 908.439-2Tapolca
[AN 3480913]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2013.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Egy szövegtest dichotómiarendszerei avagy A többszólamú narráció komplex modellje : Arany János: Szondi két apródja / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 20 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-14-6 fűzött
Arany János (1817-1882). Szondi két apródja
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - ballada
894.511(092)Arany_J. *** 82.01-144
[AN 3482220]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2013.
Harmath Artemisz (1979-)
   Szüntelen jóvátétel : újraolvasni Weörest / Harmath Artemisz. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 273 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 261-268.
ISBN 978-963-227-379-2 fűzött : 2990,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Weöres_S.
[AN 3480527]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2013.
Kenyeres Zoltán (1939-)
   Weöres Sándor / Kenyeres Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 399 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-386.
ISBN 978-963-09-7522-3 kötött : 3490,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Weöres_S.
[AN 3480841]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2013.
Markó Béla (1951-)
   A magyar kártya : beszélgetés Markó Bélával / Kőrössi P. József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7520-9 fűzött : 2990,- Ft
Markó Béla (1951-)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom története - politikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(498)(092)Markó_B.(047.53) *** 32(498)(=945.11)(092)Markó_B.(047.53)
[AN 3480834]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2013.
Menyhért Anna (1969-)
   Női irodalmi hagyomány : Erdős Renée, Nemes Nagy Ágnes, Czóbel Minka, Kosztolányiné Harmatos Ilona, Lesznai Anna / Menyhért Anna. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 256 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229-246.
ISBN 978-963-338-161-8 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - író - nő - magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 316.37-055.2(439)"19"
[AN 3482189]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2013.
Papp Endre (1967-)
   Azonos önmagával / Papp Endre ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2013. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6289-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - irodalomesztétika - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/201" *** 82.01
[AN 3480497]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2013.
   Püski Sándor emlékkönyv : egy legendás ember beszédes dokumentumai. - Budapest : Püski, 2013. - 231, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-302-118-7 kötött
Püski Sándor (1911-2009)
Magyarország - Egyesült Államok - irodalmi élet - könyvkiadás - művelődéstörténet - külföldön élő magyar személyiség - levelezés - 20. század - emlékkönyv
894.511(091)"19"(044) *** 655.41(439)(092)Püski_S.(044) *** 930.85(439)"19" *** 930.85(73)(=945.11)"194/198"(044)
[AN 3481334]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2013.
   Új paradigmák II : kultúra és kritika a humántudományokban : tanulmányok / [szerk. Bakó Béla]. - Szombathely ; Sopron : NYME K., 2013. - 200, [3] p. : ill. ; 24 cm
A Sopronban, 2012. szept. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-109-4 fűzött
magyar irodalom története - társadalomtudomány - magyar irodalom - kritika - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 316 *** 894.511-95
[AN 3481297]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7381 /2013.
ʾApelṗeld, ʾAharwn (1932-)
Qaʾṭeriynah (magyar)
   Katerina / Aharon Appelfeld ; [... ford. Biczó Mihály]. - [Budapest] : Gabbiano Print, 2013. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5346-03-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3481841]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2013.
   2Pofon : műfordítás antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : ELTE BTK, 2013. - 151 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 10.)
ISBN 978-963-284-332-2 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032
[AN 3481401]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2013.
   9 arab elbeszélés. - Utánny. - [Budapest] : Püski, 2013. - 186, [2] p. ; 14 cm
Ford. Boga István, Várady László, Prileszky Csilla
ISBN 978-963-302-105-7 fűzött : 1000,- Ft
arab irodalom - elbeszélés
892.7-32=945.11
[AN 3483086]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2013.
Blasband, Philippe (1964-)
Le livre des Rabinovitch (magyar)
   Rabinovich album / Philippe Blasband ; ford. Boros Krisztina. - Budapest : Göncöl, 2013, cop. 2012. - 239, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-81-0 kötött : 2940,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3481381]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2013.
Cosford, Victoria
Amore and amaretti (magyar)
   Szerelemről és egyéb fimonságokról : toszkán mese szerelemről és ételekről / Victoria Cosford ; [ford. Hidegh Gergely Béla]. - Budapest : Tericum, cop. 2013. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-11-0 kötött : 3570,- Ft
Olaszország - ausztrál irodalom - nemzeti étel - ételspecialitás - memoár - szakácskönyv
820-94(94)=945.11 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3481440]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2013.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Do androids dream of electric sheep? (magyar)
   Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 2005. - 246 p. ; 21 cm
Megj. "Szárnyas fejvadász" címmel is. - Bényei Tamás "Az utolsó krimi", Nagy Péter, H. "Descartes és az evolúció" és Tillmann J. A. "Orcus neontüzében" c. tanulmányával
ISBN 978-615-5272-29-5 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 3483194]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A brixtoni eset [elektronikus dok.] : krimi / írta Sir Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 186 KB) (pdf : 603 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A brixtoni rejtély" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-147-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-146-0 (pdf)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3483434]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2013.
Gerhardsen, Carin (1962-)
Pepparkakshuset (magyar)
   A mézeskalács ház / Carin Gerhardsen ; [ford. Teplán Ágnes és Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 326 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-242-2 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3480978]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2013.
Gortner, C. W.
The queen's vow (magyar)
   A királynő esküje / C. W. Gortner ; [ford. Czagányi Anikó]. - Budapest : Tericum, cop. 2013. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-07-3 kötött : 3970,- Ft
Izabella (Spanyolország: királynő), I. (1451-1504)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3481429]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2013.
Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Don Camillo (magyar)
   Don Camillo kisvilága [elektronikus dok.] / Giovanni Guareschi ; Kálloy Molnár Péter előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Magyarósi Gizella. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7499-8 : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény - hangoskönyv
850-31=945.11
[AN 3480532]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (69 min)
[AN 3480538] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (69 min)
[AN 3480539] MARC

ANSEL
UTF-87391 /2013.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
The yellow god (magyar)
   A sárga isten [elektronikus dok.] : regény / Henry Rider Haggard ; ford. Turcsányi Tihamér. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 288 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108210. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-143-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-142-2 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3483430]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2013.
   Képes mesekincstár / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2013]. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-99-8 kötött : 3995,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3480195]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2013.
Kosik, Rafał (1971-)
Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa (magyar)
   Félix, Net, Nika és az elméletileg lehetséges katasztrófa / Rafał Kosik ; [... ford. Berg Éva Mária]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 818, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (FNN ; 2.)
ISBN 978-615-5131-32-5 kötött : 4900,- Ft
lengyel irodalom - ifjúsági regény
884-31(02.053.2)=945.11
[AN 3479837]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2013.
Krohn, Leena
Auringon lapsia (magyar)
   A Nap gyermekei / Leena Krohn ; ill. Inari Krohn ; ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, 2013. - 77, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-38-8 kötött : 2200,- Ft
finn irodalom - gyermekregény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3481296]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The horse and his boy (magyar)
   A ló és kis gazdája : [Narnia 3.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításnak felhasználásával átd. Háy János]. - Budapest : Harmat, 2013. - 221, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-142-3 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3483001]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Prince Caspian (magyar)
   Caspian herceg : [Narnia 4.] / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Budapest : Harmat, 2013. - 241, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-143-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3483005]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2013.
   Lúdanyó meséi [elektronikus dok.] / Für Anikó előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (35 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Ford. Tótfalusi István. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7498-1 : 1990,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
820-14(02.053.2)=945.11
[AN 3481878]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Der Geist des Llano estacado (magyar)
   A sivatag szelleme / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 203, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 3.)
Ford. Ossik János
ISBN 978-615-5129-95-7 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480357]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Kapitän Kaiman (magyar)
   Kajmán kapitány / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 268, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 7.)
Ford. Ossik János és Nagy Katalin
ISBN 978-615-5129-82-7 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480406]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Der Oelprinz (magyar)
   Az olajkirály / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 2 db : ill. ; 18 cm
Ford. Ossik János és Nagy Katalin
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480378]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 200, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 5.)
ISBN 978-615-5129-96-4 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480392] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 207, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 6.)
ISBN 978-615-5129-97-1 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480397] MARC

ANSEL
UTF-87401 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Old Surehand (magyar)
   Old Surehand / Karl May ; [Sallay Gergely magyar szövegének ... felhasználásával ford. Várnai Péter]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 3 db : ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 325, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 10.)
ISBN 978-615-5129-75-9 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480472] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 261, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 11.)
ISBN 978-615-5129-76-6 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480478] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 289 p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 12.)
ISBN 978-615-5129-86-5 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480482] MARC

ANSEL
UTF-87402 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar)
   Az Ezüst-tó kincse / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 504 p. : ill. ; 18 cm. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 1.)
Ford. Ossik János
ISBN 978-615-5129-77-3 kötött : 695,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480283]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Der schwarze Mustang (magyar)
   Fekete musztáng / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 228 p. : ill. ; 18 cm. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 4.)
Ford. Ossik János
ISBN 978-615-5129-81-0 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480370]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Der Sohn des Bärenjägers (magyar)
   Medveölő fia / Karl May. - Budapest : Duna International, [2012]. - 232 p. : ill. ; 18 cm. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 2.)
Ford. Ossik János
ISBN 978-615-5129-80-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480352]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Weihnacht (magyar)
   Karácsony / Karl May ; [Hegedüs Arthur fordítását áldolg. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 2 db : ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 236, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 8.)
ISBN 978-615-5129-91-9 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480450] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 245, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 9.)
ISBN 978-615-5129-92-6 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480453] MARC

ANSEL
UTF-87406 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. György Gábor]. - Budapest : Duna International, [2012]-. - ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 363 p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 13.)
ISBN 978-615-5129-71-1 kötött : 1490,- Ft
[AN 3480493] MARC

ANSEL
UTF-87407 /2013.
Mizgulin, Dmitrij (1961-)
   Ha már szavakat adott a Megváltó neked : válogatott versek / Dmitrij Mizgulin ; ford. Nagy Katalin. - [Budapest] : Pytheas, [2012]. - 107 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5173-16-5 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 3479733]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2013.
Muravʹëva, Irina (1952-)
Denʹ angela (magyar)
   Az angyal napja / Irina Muravjova ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2013. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-09-7 kötött : 3970,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3481350]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2013.
Parvela, Timo
Ella Lapissa (magyar)
   Ella Lappföldön / Timo Parvela ; [ill. Almási Zétény] ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2013. - 131, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-38-7 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3479823]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2013.
Randall, Ronne
Alice's adventures in Wonderland (magyar) (átd. kiad.)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Robert Dunn ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-17-1 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - mese
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3480700]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2013.
Randall, Ronne
Heidi (magyar) (átd. kiad.)
   Heidi / Johanna Spyri [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Iva Sasheva ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-18-8 kötött : 1290,- Ft
svájci német irodalom - angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - mese
830-31(02.053.2).04(494)=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3480695]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2013.
Randall, Ronne
Treasure island (magyar) (átd. kiad.)
   A kincses sziget / Robert Louis Stevenson [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Robert Dunn ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-19-5 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - gyermekirodalom - ifjúsági regény - mese
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3480694]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2013.
Randall, Ronne
Vingt mille lieues sous les mers (magyar) (átd. kiad.)
   Nemo kapitány / Jules Verne [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Andy Catling ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-20-1 kötött : 1290,- Ft
francia irodalom - átdolgozás - angol irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági regény - mese
840-31(02.053.2).04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3480687]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2013.
Rees, Matt (1967-)
Mozart's last aria (magyar)
   Mozart utolsó áriája / Matt Rees ; [ford. Tóth Artin]. - Budapest : Tericum, cop. 2013. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-05-9 kötött : 3570,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3481486]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2013.
Sanīʿī, Parīnūš (1949-)
Sahme man (magyar)
   A sors könyve / Parinoush Saniee ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2013. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-13-4 kötött : 3970,- Ft
perzsa irodalom - regény
891.5-31=945.11
[AN 3481436]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2013.
Sedov, Sergej (1954-)
Skazki pro mam (magyar)
   Anyukamesék / Szergej Szedov ; ill. Tatjána Kormer ; m. szöveg M. Nagy Miklós. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2013. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-534-701-6 kötött : 2800,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3481316]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2013.
Silverstein, Shel (1930-1999)
Don't bump the glump and other fantasies (magyar)
   A Cakk-fogú Cnyekker és más badar bestiák : Shelby bácsi állatkertje / Shel Silverstein ; ford. Varró Dániel. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - [60] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-539-818-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - gyermekvers - vers
820-14(02.053.2)(73)=945.11 *** 820-7(73)=945.11
[AN 3480226]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2013.
Smith, Alex T.
Claude in the spotlight (magyar)
   Claude a rivaldafényben / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 94, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5220-49-4 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3480188]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2013.
Stasiuk, Andrzej (1960-)
   Át a folyón és más elbeszélések / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2013. - 322 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3094-3 kötött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3480962]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2013.
Vásquez, Juan Gabriel (1973-)
El ruido de las cosas al caer (magyar)
   Becsapódás / Juan Gabriel Vásquez ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 234, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-10-9 fűzött : 3250,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3481653]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2013.
Walder, Vanessa (1978-)
Die Wundernacht des Elfenkönigs (magyar)
   A tündérkirály éjszakája / Vanessa Walder ; Almud Kunert illusztrációival ; [ford. Gémes Szilvia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 219, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-31-8 kötött : 2900,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3479825]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The three just men (magyar)
   A gyilkos fekete mamba [elektronikus dok.] : krimi / Edgar Wallace ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 952 KB) (epub : 308 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A három igaz ember" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108216. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-145-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-144-6 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3483451]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2013.
Wolff, Isabel
The very picture of you (magyar)
   A legjobb kép róla / Isabel Wolff. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 383 p. ; 20 cm
Ford. Molnár Edit
ISBN 978-963-341-060-8 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3480941]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7424 /2013.
Átányi László (1938-)
   A csalafinta palacsinta / Átányi László ; [közread. a Szent Adalbert Misszió]. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2013. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481962]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2013.
Bächer Iván (1957-)
   Zsál / Bächer Iván. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 202, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-12-3 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella
894.511-92 *** 894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3481646]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2013.
Bakó Eszter
   Zöldségmesék / Bakó Eszter ; Hajda Gáspár rajz. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 62 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5353-15-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gasztronómia - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-93 *** 894.511-14(02.053.2) *** 641(02.053.2)
[AN 3480332]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 8. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3483074]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 6. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 62, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-743-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3483076]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyhajú ikrek / Halász-Géczi Ágnes illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 9.)
ISBN 978-963-354-039-8 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480179]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Bolond Istók / [ill. Varga Tamás]. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 89, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 2.)
ISBN 978-963-354-032-9 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480161]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csodaszarvas / [ill. Halász-Géczi Ágnes]. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 1.)
ISBN 978-963-354-031-2 kötött : 695,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480158]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kis gömböc. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 88, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 11.)
ISBN 978-963-354-041-1 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480183]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A rászedett ördög / Varga Tamás illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 6.)
ISBN 978-963-354-036-7 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480171]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tizenkét varjú / Turcsányi Antal illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 10.)
ISBN 978-963-354-040-4 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480182]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Üssed, üssed botocskám! / Turcsányi Antal illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 5.)
ISBN 978-963-354-035-0 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480169]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Ilonka / Nagy Orsolya illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 7.)
ISBN 978-963-354-037-4 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480175]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2013.
Bércesi Ilona
   Velencei rejtély / Bércesi Ilona ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ]. - Budapest : OMKDK, 2013. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9061-08-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3481423]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2013.
Bíró Kriszta (1970-)
   Fércmű / Bíró Kriszta. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 152, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-13-0 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481650]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2013.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Rigótörténet, feleségének / Birtalan Ferenc. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-963-9363-94-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480490]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2013.
Bozóky József (1961-)
   Majdnem Nirvána / Bozóky József. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-35-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482022]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2013.
Carrigan, Ashley
   Halál és Gloria [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 802 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3482285]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2013.
Curtis, Stephen
   Királyok serege [elektronikus dok.] / Stephen Curtis. - Szöveg (epub : 550 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108057. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9 *** 894.511-32
[AN 3481744]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2013.
Czotter József
   Felettünk csillagok égnek természeti fénynek : versek : [versek a létezésről, szerelmesversek, aforizmák, fricskák, szösszenetek] / Czotter József. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89810-2-8 kötött : 1090,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3481330]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2013.
Czotter József
   Hajszál híján komupter, avagy Szilveszter éj : dráma három felvonásban / Czotter József. - Budapest : Duna International, [2012]. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-354-097-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3481362]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2013.
Czotter József
   Halhatatlanok halála s a Föld felfedezése - az ismeretlen nevesincs Bolygón : dráma két felvonásban, nyolc jelenetben / Czotter József. - Budapest : Duna International, [2012]. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-354-095-4 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3481378]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2013.
Czotter József
   Korpusz : corpus : a proletárdiktatúra kezdete idején Magyarországon : dráma két részben, tizenöt jelenetben / Czotter József. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89810-0-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3481322]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2013.
Czotter József
   Napsugár ragyog ránk érlelőn a Földön : versek : [versek a létezésről, gyermekversek, aforizmák, szösszenetek, szerelmesversek] / Czotter József. - Budapest : Duna International, [2012]. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-354-096-1 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3481384]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2013.
Czotter József
   Szabadságharc, forradalom 1956 : dráma három felvonásban utószóval / [Czotter József]. - Budapest : Duna International, [2012]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-354-116-6 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3481393]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2013.
   Az elfelejtett rab : magyar írók börtönnovellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 222 p. ; 18 cm. - (Novella-sorozat, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-615-5274-11-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - börtön - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 343.8(439)(0:82-32)
[AN 3480965]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2013.
   Az én édesanyám : köszöntők a bicskei Szent László Általános Iskola 3. osztályosainak tollából. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2013]. - 36 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-7377-58-7 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - anya - vers
894.511-14 *** 379.825 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14)
[AN 3479862]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2013.
Erdős Attila (1946-)
   Gyömrői versek / Erdős Attila ; [kiad. a ... Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Szerző : Krúdy Gy. Irod. Kör, 2013. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-93-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480308]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2013.
Erdős Virág (1968-)
   Ezt is el / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2013. - 69, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3099-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480974]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2013.
   Az Esterházy család és a magyarországi művelődés : képek és szövegek a XVII-XIX. századból / vál., szerk., az előszót írta Knapp Éva, Tüskés Gábor ; a képanyag összeállításában közrem. Tüskés Anna ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2013. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-57-4 kötött : 3500,- Ft
Esterházy család
Magyarország - régi magyar irodalom - magyar irodalom - művelődéstörténet - családtörténet - 17. század - 18. század - 19. század - antológia - történelmi forrás
894.511-822"16/18" *** 930.85(439)"16/18"(093) *** 929.52(439)Esterházy(093)
[AN 3480040]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2013.
Esterházy Péter (1950-)
   Egyszerű történet vessző száz oldal : a kardozós változat / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2013. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3092-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3480980]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2013.
Fésüs Éva (1926-)
   Széllelbélelt mesekönyv / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - Verőce : Arcus, 2013. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88861-8-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480243]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2013.
Finy Petra (1978-)
   Folyékony tekintet / Finy Petra ; Szulyovszky Sarolta illusztrációival. - Budapest : Libri, 2013. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-310-212-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480850]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2013.
Finy Petra (1978-)
   Szárnyak és paták / Finy Petra ; ill. Herbszt László. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5234-23-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3480287]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2013.
Flóri Anna (1966-)
   Érkezési oldal : regény / Flóri Anna. - Budapest : Magvető, 2013. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3084-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481338]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2013.
Fodor Ákos (1945-)
   Kis téli-zene : hangocskák a csönd körül : 20 noktürn / Fodor Ákos. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 287 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9680-67-8 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3481863]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2013.
Franyó Rudolf (1949-)
   Elődeink humora 3 / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2013. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6372-8 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3480516]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Amiket az útleíró elhallgat / Gárdonyi Géza. - Győr : Tarandus, cop. 2013. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5261-34-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3483014]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2013.
Heisz Krisztián (1991-)
   Apátia / Heisz Krisztián. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2013. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6654-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3480451]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2013.
Jónás Tamás (1973-)
   Lassuló zuhanás : versek / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, 2013. - 210, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3083-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3481432]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2013.
Józsa Fábián (1957-)
   Umzingeli, az álmodó vadász / Józsa Fábián ; [ill. Szekeres Ildikó]. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2013. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-06-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481021]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2013.
József Attila (1905-1937)
   Csoszogi, az öreg suszter / József Attila ; Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2013. - 19 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-421-5 kötött : 1495,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481673]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2013.
Juhász Júlia (1920-)
   Kilencvenkét évem / Juhász Júlia. - [Budapest] : Múlt és Jövő Lap- és Kvk., cop. 2013. - 247, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Holokauszt-életek, ISSN 1785-962X ; 4.[!])
ISBN 978-963-9512-76-4 fűzött : 2900,- Ft
Juhász Júlia (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3480854]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2013.
   Karcvonások : szemelvények gödöllői írók és költők műveiből / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvtár és Inf. Közp., 2013. - 284 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6497-8 fűzött
Gödöllő - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Gödöllő)
[AN 3481888]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2013.
Kelly, E. C.
   Hugenották / E. C. Kelly. - Budapest : MFM Kv., 2013. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5375-00-2 fűzött : 4890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3480513]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2013.
Király Levente (1976-)
   Égre írt könyv / Király Levente. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 235, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-687-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3480832]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2013.
Kiss Gábor Mátyás
   Az aranyszigony / Kiss Gábor Mátyás ; [az illusztrációkat kész. Tokár Ildikó]. - Budaörs : Styrax-mix Kft., cop. 2013. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6296-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3481866]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2013.
Kiss Noémi (1974-)
   Ikeranya : az első év / Kiss Noémi. - Budapest : Magvető, 2013. - 103, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3081-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - próza - blog
894.511-3
[AN 3480967]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2013.
Klenczné Földi Irén (1934-)
   Negyedik : könnyű tízórai / Klenczné Földi Irén. - [Pécs] : Szerző, 2013. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6330-8 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3479830]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Elbeszélések / Krúdy Gyula. - Pozsony : Kalligram, 2008-. - 21 cm
2013-tól társkiadó a Pesti Kalligram Budapesten
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2841727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., 1899. május - 1900. május / [gyűjt. Bezeczky Gábor] ; [sajtó alá rend. Hradeczky Móni] ; [a jegyzeteket írta Hradeczky Móni és Jenei Éva]. - 2013. - 521, [3] p. - (Krúdy Gyula összegyűjtött művei ; 23.)
Kötött : 3500,- Ft : 11,50 EUR
ISBN 978-80-8101-594-6
[AN 3481739] MARC

ANSEL
UTF-87474 /2013.
   A lélek rezdülései : válogatás "A könyv a lélek orvossága" vers- és novellaíró pályázat munkáiból / [szerk. munkák ... Fercsák Nándor] ; [közread. a] Művelődési Központ és Könyvtár. - Tiszavasvári : Művel. Közp. és Kvt., 2013. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6615-6 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3482112]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   Lhászáig hosszú az út : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - 3. kiad. - Budapest : Studium Plusz, 2013. - 369, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6564-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3483202]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Régi Kassa, álom / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 142, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-375-4 kötött : 3490,- Ft
Kassa - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439.22-2Kassa(0:82-821) *** 930.85(439.22-2Kassa)(0:82-821)
[AN 3480337]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2013.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Compók az Öreggödörből : horgásznovellák / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press Bt., 2013. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89768-0-2 fűzött
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 799.1(0:82-32)
[AN 3480583]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2013.
Oláh László
   Tomi igazsága / Oláh László. - Pécs : Carbocomp Kft., 2013. - 247 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5970-7 fűzött
Oláh Tamás (1984-2011)
Egyesült Államok - szülő-gyermek kapcsolat - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73) *** 316.356.2(0:82-94)
[AN 3479835]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2013.
Palkovics György (1949-)
   Arcok, életek, történetek / Palkovics György. - Budapest : Duna Kvklub, 2013. - 167, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-354-192-0 fűzött : 2495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3481408]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2013.
Papp András (1938-)
   A nagykapu előtt : versek / Papp András. - Budapest : Szerző, 2013. - 95 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3481983]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2013.
Pataki Éva (1954-)
   Hamlet halott / Pataki Éva, Vajda Anikó. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-266-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3480973]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2013.
Potozky László (1988-)
   Nappá lett lámpafény / Potozky László. - Budapest : Magvető, 2013. - 199, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3085-1 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3480862]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2013.
Pusztay János (1948-)
   Fabulae de urso maiore = Mesék a nagy medvéről / Janus Desertus ; magyarra ferdítette Pusztay János ; [... ill. Masszi Ferenc]. - Veszprém : Műv. Háza, 2013. - 129, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 28.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9105-74-4 kötött
magyar irodalom - humor - mese
894.511-34 *** 894.511-7
[AN 3482236]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2013.
   Rondó a vadonban : a Nagy Lajos Társaság antológiája, 2013 / [... szerk. Szepes Erika, Gyimesi László, Stramszky Márta] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 171, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-312-1 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3481837]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2013.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Randevú a Nílus partján / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 140 p. ; 20 cm. - (Szivárvány könyvek, ISSN 2064-0609)
ISBN 978-615-533-214-2 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3481337]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2013.
Sadi
   Belső tél / Sadi. - [Nagymaros] : Via Helia Kft., 2013. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6488-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482882]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2013.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Tamperdü : az elveszett Zugliget nyomában / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2013. - 187 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
Sárközi Márta leveleivel
ISBN 978-963-9985-47-6 fűzött : 2500,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3480756]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2013.
Serdián Miklós György (1954-)
   Havannai napló / Serdián Miklós György. - [Budapest] : Püski, 2013. - 133, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-085-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3483083]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2013.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák / Szabó Lőrinc ; [a szöveggondozást végezte, a jegyzeteket kész. és az utószót írta Kemény Aranka]. - Budapest : Osiris, 2013. - 1119 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-898-7 kötött : 4980,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - könyvkritika - műelemzés
894.511-95 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3481665]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2013.
Szilvási Csaba (1943-)
   Google és Magoogle fiai : verses SMS paródiák / Szilvási Csaba. - [Budapest] : Minerva, 2013. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89010-8-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480736]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2013.
Szőcs Petra (1981-)
   Kétvízköz / Szőcs Petra. - Budapest : Magvető, 2013. - 56, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3077-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480976]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2013.
Takács Zsuzsa (1938-)
   Tiltott nyelv / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2013. - 91, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3082-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3480970]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2013.
Tamáska Zoltán (1970-)
   Légyszi-légyszi királylány [elektronikus dok.] / Tamáska Zoltán. - Szöveg (epub : 474 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108058. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481748]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2013.
Tárnok Mihály (1937-)
   Fecskék a nyárból : versek, 2003-2013 / Tárnok Mihály. - [Oroszlány] : Szerző, cop. 2013. - 543 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-6512-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482245]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2013.
Tárnok Zoltán (1943-)
   Az ötödik égtáj / Tárnok Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2012. - 185, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-38-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3479722]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2013.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] : 4. rész: Ragnarök / Tiszperger József. - Szöveg (epub : 451 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3482928]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2013.
Tóth Krisztina (1967-)
   Akvárium / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2013. - 322 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3093-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3480959]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2013.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Hal áll L-en / Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, 2013. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5137-03-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481374]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2013.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Túszejtés a fővárosban / Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, [2013]. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5137-02-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481379]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2013.
Van Dyke, Kate
   Tűzmadár [elektronikus dok.] / Kate Van Dyke. - [Budapest] : Álomgyár : C-Moll Zrt., cop. 2012
Főcím a címképernyőről
 (hibás ISBN 978-615-5252-04-4)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3483457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vérzivatar. - Szöveg (epub : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5252-05-1)
[AN 3483459] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Valóra vált rémálom. - Szöveg (epub : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5252-06-8)
[AN 3483463] MARC

ANSEL
UTF-87501 /2013.
Vankó Lili
   Valóság gyerekszemmel / Vankó Lili. - [Tompa] : [Vankóné Horváth-Czinger E.], cop. 2013. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5885-4 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32 *** 379.825
[AN 3480705]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2013.
Varga Patrícia
   Mary Jeanne kalandjai II [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 597 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3482959]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2013.
Vasas Joachim (1946-)
   Gugyorodjon tovább... doktor elvtárs! / Vasas Joachim. - Eger : Molnár és Tsa K., 2013. - 180 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6461-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3481861]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2013.
Vitkolczi Ildikó (1973-)
   Palkó, Zsófi meg a világ dolgai / Vitkolczi Ildikó. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 30 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5353-11-6 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3481370]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Az almafa kivirágzik : novellák, karcolatok / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 265, [2] p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 36. - Bibliogr.
ISBN 978-963-354-006-0 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-55-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3480619]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Mesék / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál] ; [ill. Căbuz Annamária]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2012. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Tavak könyveÞ; Erdők könyve. - A gerincen számozási adatként: 37.
Kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-57-7
 (hibás ISBN 978-963-345-007-7)
határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3480630]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2013.
Zolnai Imréné Tánczos Mária (1922-2006)
   "...én szeretek írni" : egy kunszentmiklósi parasztasszony válogatott írásai / Zolnai Imréné Tánczos Mária ; [... vál., szerk., a bevezetőt és a magyarázatokat írta Balogh Mihály] ; [közrem. Naszvadi Vera és Joó Józsefné] ; [kiad. Kunszentmiklós Város Önkormányzata]. - Kunszentmiklós : Önkormányzat, 2013. - 127 p., [3] t.fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6422-0 fűzött
magyar irodalom - napló - elbeszélés - vers
894.511-94 *** 894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3481989]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7508 /2013.
Hewat, Katie
Cats and kittens (magyar)
   Cicák : ismerkedj meg a cicákkal! : könnyen lapozható könyvecske. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Szerző Hewat, Katie
ISBN 978-963-297-843-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479651]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2013.
Hewat, Katie
Farm animals (magyar)
   A tanya állatai : ismerkedj meg a tanya állataival! : könnyen lapozható könyvecske. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Szerző Hewat, Katie
ISBN 978-963-297-845-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479664]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2013.
Hidasi-Nagy Mária
   Pelyhes, az eltévedt vadkacsa : [verses mese kicsiknek és nagyoknak] / Hidasi-Nagy Mária. - [Visonta] : Hidassy Keresk. Kft., cop. 2013. - [31] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6325-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3481788]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2013.
Kecskés Anna
   Tekergő : menj végig az úton, kalandra fel! / Kecskés Anna rajz. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5220-52-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3481004]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2013.
Oldland, Nicholas (1972-)
Up the creek (magyar)
   A vadvízi kaland / [szöveg és ill.] Nicholas Oldland ; [m. szöveg Rozgonyi Sarolta]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-249-0 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3480419]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2013.
Schneider, Liane
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483193]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2013.
Schneider, Liane
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 13.)
ISBN 978-615-5028-55-7 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483152]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7515 /2013.
   Akikre büszkék vagyunk : válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutatott dolgozatokból / fel. szerk. Jankovics Mária ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar. - Szombathely ; [Sopron] : NYME K., 2012. - 261 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Szombathelyen, 2012. máj. 4-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-076-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3481981]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2013.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Siralomvölgy. - cop. 2013. - 134, [2] p.
ISBN 978-963-89365-4-7 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3482018] MARC

ANSEL
UTF-8