MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/09/13 13:20:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8165 /2013.
   Húsz év : a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története / összeáll. és szerk. Ferch Magda ; [előszó Makk Károly, Ferencz Győző] ; [bev. Marosi Ernő]. - [Budapest] : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2013. - 534 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88564-2-5 kötött : 5900,- Ft
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (Budapest)
Magyarország - művészeti akadémia - testülettörténet
061.12(439)(091) *** 82.01 *** 7
[AN 3488079]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8166 /2013.
Klestenitz Tibor (1980-)
   A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896-1932 / Klestenitz Tibor. - Budapest : Complex, 2013. - 310, [4], XLII p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-304.
ISBN 978-963-295-296-3 kötött
Magyarország - sajtótörténet - katolikus egyház - 19. század - 21. század
070(439)"18/19" *** 282(439)"18/19"
[AN 3487977]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8167 /2013.
Tóth Ákos
   Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon / Tóth Ákos. - Budapest : Akad. K., 2013. - 213 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9340-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kulturális politika - állami támogatás
008:323(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 008:323(439)
[AN 3487850]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8168 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Bewusst Fasten (magyar)
   A tudatos böjtölés kézikönyve / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 1998. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-291-114-4 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - böjt - ezoterika
133.25 *** 613.24 *** 615.89
[AN 3489145]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2013.
Lerner, Karl
   Fraktál : az Apa és a Fiú nevében / Karl Lerner. - [Balatonalmádi] : [Lombosi K.], cop. 2012. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-963-08-3705-7 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3487355]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2013.
Mata Sándor
   Gyógyító földsugárzások : éltető energiák, betegséget okozó rezgésminőségek / Mata Sándor. - Eger : [Mata S.], 2013. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6493-0 fűzött
földsugárzás - radiesztézia
133 *** 550.87
[AN 3487162]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2013.
Orban, Peter (1944-)
Drehbuch Partnerschaft (magyar)
   A párkapcsolat forgatókönyve : a társ, horoszkópod tükrében / Peter Orban ; [ford. Szabó Judit]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-065-9 fűzött : 1900,- Ft
asztrológia - párkapcsolat
133.52 *** 316.472.4
[AN 3489142]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2013.
Schirner, Markus (1957-)
Atemtechniken (magyar)
   Légzéstechnikák : gyakorlatok a hosszabb lélegzetért / Marcus Schirner ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-038-3 fűzött : 1450,- Ft
légzés - ezoterika
133 *** 612.2
[AN 3489144]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2013.
Sonnenberg, Petra
Das grosse Pendelbuch (magyar)
   Nagy ingakönyv : mindennapi tanácsadónk az inga : az inga kezelése : kézikönyv mindenkinek / Petra Sonnenberg ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 315 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-056-7 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika
133
[AN 3489134]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (magyar)
   A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői : tíz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1922. augusztus 16. és 21. között Oxfordban tartott / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2013. - 192 p. ; 20 cm
Megj. "A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai" címmel is
ISBN 978-963-9772-32-8 fűzött : 2600,- Ft
alternatív nevelés - ezoterika
133.25 *** 371.4Waldorf
[AN 3489233]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8175 /2013.
Gólyamánia (szlovák)
   Bocianári : prírodovedný pracovný zošit s hrami a samolepkami / [prekl. Eva Sitášová] ; [vyd. Maďarská ornitologicá spoločnosť Gemersko-turnianska skupina]. - Jósvafő : MME Gemersko-turnianska skupina, 2013. - 32 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88756-5-5 fűzött
környezeti nevelés - madárvédelem - gólya - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
504.74.06(02.053.2) *** 37.033 *** 087.5
[AN 3487823]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2013.
Konkolyné Gyuró Éva (1958-)
   Környezettervezés / Konkolyné Gyuró Éva. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 448 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 419-436.
ISBN 978-963-286-682-6 kötött : 9900,- Ft
tájökológia - környezetmenedzsment - egyetemi tankönyv
504.54(075.8) *** 504.06(075.8)
[AN 3489242]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2013.
   Nagy-Milic Natúrpark : a megőrzött értékek világa / [szerk. Nyári László] ; [kiad. Füzér Község Önkormányzata]. - Bőv. kiad. - Füzér : Önkormányzat, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Nagy-Milic natúrpark - természeti környezet
502.4(439)Nagy-Milic_natúrpark *** 502.4(437.6)Nagy-Milic_natúrpark
[AN 3489612]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2013.
Sztellik Endre
   Báta természeti értékei : a Fekete Gólya Ház / Sztellik Endre, V. Kápolnás Mária ; [ill. Vicze László]. - Báta : Bátáért Egyes., 2013. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Múltunk cserepei, ISSN 1787-0240 ; 5.)
Bibliogr.: p. 40. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-89806-0-1 fűzött
Fekete Gólya Ház (Báta)
Báta - természeti környezet - múzeum
502.4(439-2Báta) *** 069(439-2Báta)
[AN 3488089]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8179 /2013.
   Erdős centennial / László Lovász, Imre Z. Ruzsa, Vera T. Sós eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2013. - 730 p. : ill. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-18-0 kötött
ISBN 978-3-642-39285-6
Erdős Pál (1913-1996)
matematika
51
[AN 3488061]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8180 /2013.
   Növényélettan : növekedés- és fejlődésélettan / szerk. Erdei László ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növényélettani Tanszékén]. - Szeged : JATEPress, [2013], cop. 2004. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-482-668-7 fűzött
növényélettan - egyetemi tankönyv
581.1(075.8)
[AN 3489236]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8181 /2013.
Acsády György (1947-)
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : Acsády Györggyel beszélget Koltay Gábor. - Budapest : Kairosz, 2013. - 137 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 111.)
ISBN 978-963-662-066-0 fűzött : 1500,- Ft
Acsády György (1947-)
Magyarország - orvos - érsebészet - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Acsády_Gy.(047.53) *** 616.1
[AN 3487478]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2013.
Beck, Judith S.
The Beck diet solution (magyar)
   Fogyókúra munkafüzet : a modern pszichológia leghasznosabb módszerei, önálló napi feladatokkal / Judith S. Beck ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : Kulinária, cop. 2013. - 255, [9] p. ; 23 cm
keretcím: Stahl magazin : pszichológia
ISBN 978-963-9905-19-1 fűzött : 4490,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 3487792]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2013.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love as a way of life (magyar)
   A szeretet mint életforma / Gary Chapman ; [ford. Nemes Krisztina]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-063-1 fűzött
szeretet - életvezetés
613.865 *** 177.61
[AN 3489128]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2013.
Chia, Mantak (1944-)
Tendon nei kung (magyar)
   Ínerősítő Nei Kung : egészséges inak, belső erő és rugalmasság / Mantak Chia ; [ford. Drimál István]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2013. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-87-8 fűzött : 2265,- Ft
torna - testkultúra - taoizmus - ázsiai küzdő- és védősport
613.71 *** 299.513 *** 796.855
[AN 3487325]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2013.
Dahlke, Margit
Meditations-Führer (magyar)
   Meditációs kalauz : személyre szóló meditációs módszerek / Margit Dahlke, Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-044-4 fűzött : 2300,- Ft
meditáció - jóga
613.71
[AN 3489135]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2013.
Dobelli, Rolf
Die Kunst des klaren Denkens (magyar)
   Gondolj bele, hogy ne ess bele! : a hétköznapi gondolkodás 52 csapdája / Rolf Dobelli ; [ford. Földes Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 253 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 231-253.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-9252-6)
gondolkodás - életvezetés
159.955 *** 613.865
[AN 3487949]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2013.
Eőry Ajándok (1946-)
   Test- és fülakupresszúra / Eőry Ajándok ; [... ábrákat ... Szarka Péter kész.]. - 7. jav. kiad. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2012. - 202 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-89649-0-8 fűzött
akupunktúra - tankönyv
615.821.2(078)
[AN 3489171]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2013.
   A gyógyszerészeti jog nagy kézikönyve / szerk. ... Dósa Ágnes. - Budapest : Complex, 2013. - 723 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2013. febr. 1. - Bibliogr.: p. 693-696.
ISBN 978-963-295-260-4 kötött
Magyarország - gyógyszerészet - jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
615(439)(094)(036)
[AN 3487957]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2013.
Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság. Kongresszus (18) (2013) (Pécs)
   Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XVIII. Kongresszusa : Pécs, ... 2013. június 30 - július 2. : programfüzet. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 84 p. ; 21 cm
A bevezető angol nyelven is
Fűzött
orvosi radiológia - röntgendiagnosztika - konferencia-kiadvány
615.849 *** 616-073.916 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3488104]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2013.
Jaminet, Paul (1963-)
Perfect health diet (magyar)
   Tökéletes egészség diéta : fogyjunk és éljünk egészségesen az optimális emberi étrend segítségével / Paul Jaminet, Shou-Ching Jaminet ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 397 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-54-2 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3487636]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2013.
Kőszegfalvi Edit
   Új munkajogi szabályok az egészségügyben [elektronikus dok.] : ügyelet, készenlét, munkaidő-beosztás / Kőszegfalvi Edit. - Szöveg (epub : 917 KB). - Budapest : Complex, 2012. - (Egészségügyi kiskönyvtár, ISSN 2063-2282 ; 3.)
Lezárva: 2012. jún. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-177-5
Magyarország - egészségügy - munkajog - útmutató - elektronikus dokumentum
614(439)(094) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3491277]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2013.
Lyubomirsky, Sonja
The myths of happiness (magyar)
   Boldogságmítoszok : tények és tévhitek / Sonja Lyubomirsky ; [ford. Túróczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2013. - 299 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-55-5 fűzött : 3500,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - életvezetés
159.942 *** 17.023.34 *** 613.865
[AN 3487997]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2013.
Meyer, Hermann
Jeder bekommt den Partner, den er verdient (magyar)
   Mert megérdemellek! : ...akár tetszik, akár nem! / Hermann Meyer ; Elke Pittermann rajz. ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 239 p. : ill. ; 20 cm
párkapcsolat - nemek lélektana - mentálhigiénia
159.922.1 *** 613.865
[AN 3489131]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2013.
Papp György (1946-)
   Férfidolgok : Papp György andrológussal beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2013. - 132 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 109.)
ISBN 978-963-662-630-3 fűzött : 1500,- Ft
Papp György (1946-)
Magyarország - orvos - életútinterjú - andrológia - 20. század - ezredforduló
616.6 *** 61(439)(092)Papp_Gy.(047.53)
[AN 3487479]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2013.
Sirák András
   Sürgősségi betegellátás : családorvosok, rezidensek és asszisztensek számára / írta Sirák András ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék. - 5. bőv., átd. kiad. - Székesfehérvár : Mátrix Kft., 2013. - 422 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-404.
ISBN 978-963-08-5341-5 fűzött
orvosi ellátás - egyetemi tankönyv
616-08-039.74(075.8) *** 369.223.2(075.8)
[AN 3489202]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2013.
Socolovsky, Gisela
Enciclopedia ilustrada del cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test képes enciklopédiája / [írta Gisela Socolovsky Rudi] ; [rajz. Sandra Silva] ; [ford. Weltler Ildikó]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 133 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-331-4 fűzött
élettan - test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3489167]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2013.
Soma (1966-)
   Hogyan ne sárkányosodjunk el? / Soma Mamagésa ; [... fotóit Miklóska Zoltán kész.]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5235-69-6 kötött : 3150,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3487533]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2013.
Szoó Judit (1975-)
   Kilófaló lélekkönyv : a végső megoldás? / Szoó Judit. - Budapest : [Szoó J.], 2013. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6494-7 kötött
diéta - memoár - szakácskönyv
613.24(0:82-94) *** 641.561(083.12)
[AN 3487179]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2013.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Glücklich (magyar)
   Élj boldogan! : ma, holnap, örökké / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték, 2013. - 204 p. ; 22 cm
Ford. Szilágyi Eszter
ISBN 978-615-5113-56-7 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3487466]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2013.
Wiseman, Richard (1966-)
Rip it up (magyar)
   Kapd össze magad! : radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed / Richard Wiseman ; [ford. Kult Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 265-279.
ISBN 978-963-05-9222-2 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3487940]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8201 /2013.
Barabási, Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-293-1 fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-227-258-0)
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3490075]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2013.
Debreceni Egyetem. Informatikai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2013) (Debrecen)
   TDK konferencia : program és összefoglalók : 2012/2013. II. félév : 2013. április 25. / [... szerk. Biró Piroska]. - Debrecen : DE Informatikai Kar, 2013. - 16 p. ; 22 cm
Fűzött
informatika - számítástechnika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
519.68 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3487795]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8203 /2013.
   A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai : tankönyv-keret, a szálaló és az átalakító üzemmódba sorolt erdőrészletekben folytatott erdőgazdálkodást irányító szakemberek továbbképzéséhez / [szerk. Varga Béla] ; kész. Pro Silva Hungaria. - 3. jav. kiad. - [Eger] : Pro Silva Hungaria, 2013. - 245 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-334-111-7)
erdészet - tankönyv
630(078)
[AN 3488125]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2013.
   Gyeptelepítés elmélete és gyakorlata az ökológiai szemléletű gazdálkodásban / szerk. Török Péter ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, 2013. - 104, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
legelőgazdálkodás - gyepesítés - fenntartható fejlődés - biogazdálkodás
635.928 *** 631.147 *** 504.73 *** 631.585
[AN 3488026]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2013.
Réthy Katalin
   Közösség által támogatott mezőgazdaság : útmutató gazdálkodóknak a rövid élelmiszerláncokról, és a termelői-fogyasztói közösségek létrehozásáról / [szerzők Réthy Katalin és Dezsényi Zoltán] ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, 2013. - 26 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 26.
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - kisvállalkozás
631.147(439) *** 338.43(439) *** 504.03(439) *** 334.722(439)
[AN 3487968]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8206 /2013.
Verhóczki István (1971-)
   Piás szakácskönyv / Verhóczki István. - [Halmajugra] : Fénysugár, [2012]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89646-1-8 fűzött
szeszes ital - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2 *** 641.55(083.12):663.4
[AN 3487464]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8207 /2013.
Hauschka, Rudolf (1891-1969)
Substanzlehre (magyar)
   Szubsztanciatan : a fizika, a kémia és az anyagok gyógyászati hatásainak megértéséhez / Rudolf Hauschka ; [ford. Szabó Attila] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány ... - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., [2013]. - XIV, 340 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-217-933-1)
 (hibás ISBN 963-217-933-1)
antropozófia - természettudomány
141.333 *** 5
[AN 3489162]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2013.
   Nehogy érvgyűlölők legyünk : tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára / [szerk. Zvolenszky Zsófia et al.] ; [az előszót írta Mekis Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - [6], 313 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-423-0 fűzött : 3500,- Ft
filozófia - logika - emlékkönyv - személyi bibliográfia
1 *** 161/162 *** 012Máté_A.
[AN 3488141]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8209 /2013.
   Alapértékeink / [összeáll. Dabóczi Ferenc et al.] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2013. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87602-5-8 fűzött
lelki gondozás - család - házasság - erkölcs
265.5 *** 173 *** 253
[AN 3489127]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2013.
Cseri Kálmán (1939-)
   Miatyánk / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2013. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-090-7 fűzött : 1500,- Ft
imádkozás - prédikáció
252 *** 248.143
[AN 3490079]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2013.
Cucci, Giovanni
Chiesa e pedofilia (magyar)
   Az egyház nyílt sebe / Giovanni Cucci, Hans Zollner ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Budapest : JTMR Faludi Ferenc Akad. : L'Harmattan K., 2013. - 115 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-45-0 fűzött : 2400,- Ft
katolikus egyház - pedofília - nemi erkölcs
282 *** 261 *** 343.541 *** 176
[AN 3488062]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2013.
Dabóczi Kálmán
   Az öt szeretetnyelv : Gary Chapman: Egymásra hangolva c. műve alapján / [összeáll. Dabóczi Kálmán és Veronika] ; [közread. a MÉCS Családközösségek]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2013. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5046-03-2 fűzött
szexuálpszichológia - házasság - vallás
265.5 *** 159.922.1
[AN 3489124]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2013.
Gooding, David
Christianity: opium or truth? (magyar)
   Keresztyénség: illúziók vagy tények? / David Gooding, John Lennox. - 2. jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-31-9 fűzött
kereszténység - vallásos irodalom
244 *** 239
[AN 3489234]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2013.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Budapest : Kálvin, 2013. - 65 p. ; 19 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-224-2 kötött : 650,- Ft
ISBN 978-963-558-222-8 fűzött : 390,- Ft
református egyház - katekizmus
284.2 *** 238.1
[AN 3487256]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2013.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté = Heidelbergský katechizmus = Catehismus de la Heidelberg = Heidelberger Katechismus = The Heidelberg catechism. - Budapest : Kálvin, 2013. - 155 p. ; 25 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-223-5 kötött
református egyház - katekizmus - többnyelvű dokumentum
238.1=00 *** 284.2
[AN 3487259]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2013.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
The wisdom of John Paul II. (magyar)
   II. János Pál bölcsességei : a pápa az élet alapvető kérdéseiről / [összeáll.] Nick Bakalar, Richard Balkin ; [ford. Lelik Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 232, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-191-8 kötött : 2499,- Ft
pápa - kereszténység - 20. század - idézetgyűjtemény
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-84) *** 244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3487393]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2013.
   Jeles szerzők, 1921-1945 / szerk. Sarnyai Csaba Máté és Máté-Tóth András ; a szövegeket gond. és az életrajzokat összeáll. Várnai-Vígh Adrienn E. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 376 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 9.). (Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből, ISSN 2061-2362 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-690-6 fűzött : 3800,- Ft
vallástudomány - teológia
2 *** 291
[AN 3488167]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Mere Christianity (magyar)
   Keresztény vagyok / C. S. Lewis ; [... Várhidy Gyula ... fordításának átdolgozásával kész.]. - Budapest : Harmat, 2013. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-152-2 fűzött : 2900,- Ft
hitvita - kereszténység
239
[AN 3490084]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2013.
Ménesi Balázs
   Erőforrásaink / [összeáll. Ménesi Balázs és Krisztina] ; [közread. a MÉCS Családközösségek]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2013. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5046-02-5 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.86
[AN 3489125]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2013.
Nagypál Szabolcs (1974-)
   Párbeszédtükör : a vallásközi találkozások módszertana / Nagypál Szabolcs. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 154 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 7.)
Bibliogr.: p. 137-151.
ISBN 978-963-236-698-2 fűzött : 2100,- Ft
vallásközi kapcsolat
291.16
[AN 3488164]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2013.
Remmers, Arend
Jesus, Mann der Schmerzen (magyar)
   Jézus, a fájdalmak férfia : gondolatok az Úr szenvedéséről / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., 2013. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-35-7 fűzött
szenvedéstörténet - bibliamagyarázat
232.96 *** 22.07
[AN 3488111]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2013.
Slachta Margit (1884-1974)
   Slachta Margit lelki öröksége / [... szerk. és a szöveget gond. Berkecz Franciska]. - Budapest : Salkaházi S. Alapítvány : Szociális Testvérek Társ., 2011-. - 21 cm
Slachta Margit (1884-1974)
Societas Sororum Socialium
Magyarország - egyházi személy - keresztény egyesület és szervezet - politikus - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - 20. század - beszéd - történelmi forrás
267(439)(092)Slachta_M. *** 322(439)"19"(093) *** 32(439)(092)Slachta_M.(042)
[AN 3338056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1946-1949. - 2013. - 265 p. - (Forrásaink ; 3.)
ISBN 978-963-08-6377-3 fűzött
[AN 3487994] MARC

ANSEL
UTF-88223 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Aus der Akasha-Forschung (magyar)
   Az Akasha kutatásból az Ötödik Evangélium : tizennyolc előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1913. október 1. és 1914. február 10. között Európa különböző városaiban tartott / [ford. Illés Dolly és Maasburg Márta]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2013. - 362 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Az Ötödik Evangélium
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9772-09-0)
krisztológia - okkultizmus - antropozófia - előadás
232.96 *** 141.333 *** 133.25
[AN 3490086]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2013.
Yogananda, Paramahansa (1893-1952)
Autobiography of a yogi (magyar)
   Egy jógi önéletrajza / Paramahansza Jogananda ; [ford. Béresi Csilla, Fallier Sarolta]. - Budapest : Filosz, 2013. - 455 p. : ill. ; 22 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-23-9 fűzött : 4300,- Ft
Yogananda, Paramahansa (1893-1952)
India - vallási személy - hinduizmus - jóga
294.527(540)(092)Yogananda,_P.
[AN 3489157]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8225 /2013.
Borgos Anna (1973-)
   Nemek között : nőtörténet, szexualitástörténet / Borgos Anna. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 316 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-25-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - genderkutatás - nők a társadalomban - művelődéstörténet - nőtörténet - nemek lélektana - világirodalom története - magyar irodalom története
316.37-055.2 *** 930.85-055.2(439)(092) *** 159.922.1-055.2 *** 82(091)
[AN 3487368]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2013.
   Búcsú a parasztságtól. - Budapest : Kairosz : Skanzen, 2013. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - hétköznapi élet - 20. század - oral history
316.343.64(439) *** 929(439)"19"(047.53)
[AN 3487490]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Történelmi esszé / írta Für Lajos. - 583 p.
Bibliogr.: p. 527-574.
ISBN 978-963-662-578-8 kötött : 4200,- Ft
[AN 3487492] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Interjúk / szerk. és a szöveget gond. Bíró Friderika. - 719 p.
ISBN 978-963-662-633-4 kötött : 4400,- Ft
[AN 3487494] MARC

ANSEL
UTF-88227 /2013.
DeBenedet, Anthony T.
The art of roughhousing (magyar)
   Hancúrozni jó! : apás játékok otthon és a szabadban / Anthony T. DeBenedet, Lawrence J. Cohen ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2013. - 208 p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-310-208-4 fűzött : 2690-, Ft
mozgásos játék - szülő-gyermek kapcsolat - apa
316.356.2 *** 316.37-055.52-055.1 *** 796.1
[AN 3487550]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2013.
   Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról : kutatási jelentés / [... összeáll. Béres Dániel et al.]. - Budapest : [ÁSZ], 2013. - 40, [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. az Állami Számvevőszék. - Lezárva: 2013. június 24. - Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-615-5222-06-1 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - fiatal felnőtt - pénzügy - fogyasztói magatartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439)"200/201"(083.41) *** 316.37-053.81(439)"200/201"(083.41) *** 366.1 *** 330
[AN 3487992]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2013.
Franckh, Pierre
Glücksregeln für die Liebe (magyar)
   A boldog szerelem aranyszabályai / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-69-9 fűzött : 1600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3489130]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2013.
Hernádi Miklós (1944-)
   Együtt vagy külön? : magyar - zsidó együttélés a szociológus szemével / Hernádi Miklós. - Budapest : Akad. K., 2013. - 268 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9377-9 fűzött
Magyarország - zsidóság - identitás - társadalmi rétegződés - holokauszt
316.347(=924)(439) *** 323.15(=924)(439)
[AN 3487961]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2013.
Klein Tamás
   Regelung der elektronischen Presse in Ungarn / Tamás Klein. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ., 2012. - 87 p. ; 20 cm. - (Junge ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1789-1086 ; 5.)
Bibliogr.: p. 86-87.
Fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - 20. század
316.774(439)"19" *** 34:791.9.096/.097(439)"19"
[AN 3488134]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2013.
Parsons, Rob (1948-)
The sixty minute family (magyar)
   Szánj időt a családodra! : változtasd meg kapcsolataidat egyetlen óra alatt - örökre! / Rob Parson ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-357-127-9 fűzött
családi élet - életvezetés
316.356.2 *** 613.865
[AN 3487510]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2013.
Tzintzīs Giōrgos
   Dyo ergasies gia toys 'Ellīnes tīs Oyggarias = Két tanulmány a magyarországi görögökről / Giōrgos Tzintzīs ; [ekd. Ellīnikī Aytodioikīsī 2oy Diamerismatos Voydapestī]. - Budapest : Ellīnikī Aytodioikīsī 2oy Diamerismatos Voydapestī, 2013. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6890-7 fűzött
magyarországi görögök - ortodox egyház - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
316.347(=774)(439)"194/195" *** 281.9(439)"194"(094)
[AN 3488022]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8234 /2013.
Boronkai Iván (1933-1995)
   Római regék és mondák / feld. Boronkay Iván ; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 249, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9430-2 kötött : 2190,- Ft
római mitológia
398.221(37) *** 292.21
[AN 3490014]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2013.
Erdélyi Zsuzsanna (1921-)
   Hegyet hágék, lőtőt lépék : archaikus népi imádságok / Erdélyi Zsuzsanna ; [az előszót írta Ortutay Gyula] ; [Gyovai Bodák Eszter ill. ...]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2013. - 1120, [13] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 1100-1114.
Kötött : 4900,- Ft
ISBN 978-80-8101-685-1
magyar néprajz - népi vallásosság - ima
398.88(=945.11) *** 243
[AN 3489209]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2013.
Farkas Pál (1952-)
Gangesztől a Dunáig (bőv. kiadása)
   Gipsy passio : a cigányok szenvedés története : roma törvény és etika példatára : amit a cigányokról, romákról tudni illik és tudni kell : kézikönyv / Ruva Farkas Pál ; [a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - 2. bőv. kiad. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2013. - 687 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-6044-4 fűzött
cigányság - nemzettörténelem - néprajz - kultúratörténet - magyar irodalom - elbeszélés
39(=914.99) *** 930.85(100)(=914.99) *** 316.347(=914.99) *** 894.511-32
[AN 3490011]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2013.
   Kereszténység, demokrácia, európai szellemiség : írások Bálint Sándorról / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Szeged : Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2013. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6248-6 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 3489204]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2013.
   Nagyerejű János : székely népmesék / [... ill. Szűcs István ...]. - [Szeged] : Lazi, cop. 2013. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-267-183-3 kötött
Erdély - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4)(02.053.2)
[AN 3487401]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8239 /2013.
Csepeli György (1946-)
   A hatalom anatómiája / Csepeli György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-[208].
ISBN 978-963-09-7523-0 fűzött : 2990,- Ft
politikai antropológia
32
[AN 3487477]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2013.
Fekete György (1932-)
   Nem volt hiába : Fekete Györggyel beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2013. - 100 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 112.)
ISBN 978-963-662-637-2 fűzött : 1500,- Ft
Fekete György (1932-)
Magyarország - politikus - kulturális politika - iparművész - belsőépítészet - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Fekete_Gy.(047.53) *** 323:008(439)"20" *** 747(439)(092)Fekete_Gy.(047.53)
[AN 3487484]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2013.
   Fókuszban az Európai Unió / szerk. Nagy Éva ; kiad. a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Veszprém : PE MFTK, 2013. - 136 p. : ill., részben térk ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Európai Unió - európai integráció - külpolitika - migrációs politika
327.39(4-62) *** 327(4-62) *** 325(4-62)
[AN 3488018]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2013.
Németh István (1945-)
   A német gyarmatosítás története : gyarmati álmok, háborúk és kalandok / Németh István, Juhász Dániel. - Eger : Szerzők, 2012. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 198-200.
Fűzött
Németország - világtörténelem - külpolitika - gyarmatosítás
325.3(430)(091) *** 327(430)"15/191"
[AN 3487829]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2013.
Nóvé Béla (1956-)
   Múltunk, ha szembejön : önkényuralmi emlékeink / Nóvé Béla. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-27-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar történelem - totalitarizmus - történettudomány - 20. század - könyvkritika - publicisztika
321.6(439)"19" *** 930.1(439)(0:82-95) *** 943.9"19"(0:82-92)
[AN 3487388]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2013.
Völgyesi Miklós (1934-)
   Aki följelentett egy miniszterelnököt : Völgyesi Miklós bíróval beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2013. - 133 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 110.)
ISBN 978-963-662-623-5 fűzött : 1500,- Ft
Völgyesi Miklós (1934-)
Magyarország - bíró - politikai feszültség - állami terror - jogeset - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
323.22(439-2Budapest)"2006" *** 34.096(439)"200/201" *** 347.962(439)(092)Völgyesi_M.(047.53)
[AN 3487480]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2013.
Zétényi Zsolt (1941-)
   A Képíró-ügy : tanulmány és dokumentumközlés / Zétényi Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2013. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-372. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-499-6 fűzött : 3500,- Ft
Újvidék - Magyarország - népirtás - szerbek - csendőrség - második világháború - jogeset - ezredforduló
323.282(439.2-13)"1942" *** 323.12(=861)(439.2-13)"1942" *** 34.096(439)"200/201" *** 351.742(439)(092)
[AN 3487381]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8246 /2013.
Dujmov Milán
   Szerbek története Adonyban = Istoriǰa Srba u Adon̂u / Dujmov Milán ; [kiad. a] Szerb Nemzetiségi Önkormányzat. - Adony : Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 300 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-08-6526-5 kötött
Adony - helytörténet - nemzetiségtörténet - magyarországi szerbek
943.9-2Adony *** 316.347(=861)(439-2Adony)
[AN 3489097]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2013.
Egyed Ákos (1929-)
   A történelem vonzásában : Egyed Ákos kolozsvári történésszel beszélget Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2013. - 129 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 107.)
ISBN 978-963-662-522-1 fűzött : 1500,- Ft
Egyed Ákos (1929-)
Erdély - történész - határon túli magyar irodalom - 20. század - életútinterjú
930.1(498)(=945.11)(092)Egyed_Á.(047.53)
[AN 3487488]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2013.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Széchenyi István gróf, vagy Magyarország újjászületése [elektronikus dok.] / Gaál Mózes. - Szöveg (mobi : 566 KB) (epub : 510 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108810. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-204-9 (mobi)
ISBN 978-963-362-203-2 (epub)
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - elektronikus dokumentum
943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 3491247]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2013.
Györffy György (1917-2000)
   István király és műve / Györffy György. - 4. jav. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 668, [2] p., [80] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 529-602.
ISBN 978-963-506-896-8 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - 11. század
943.9(092)István,_I.
[AN 3489238]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2013.
   Harruckernben egyesülve / [szerk. Nagy László] ; [kiad. a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény]. - Gyula : Harruckern J. Közokt. Int., 2013-. - 25 cm
ISBN 978-963-08-6496-1
Harruckern János Közoktatási Intézmény (Gyula)
Békés megye - iskolatörténet - szakközépiskola - szakmunkásképző - művelődéstörténet
930.85(439.175) *** 373.6(439.175)(091) *** 377.35(439.175)(091)
[AN 3487268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 392 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1551-2 kötött
[AN 3487271] MARC

ANSEL
UTF-88251 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012-2013]. - 16 db : ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Az első és a második világháború / [ford. Vági Ákos]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7268-0 kötött : 1690,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 20. század - első világháború - második világháború
930.9"19" *** 930.85(100)"19" *** 94"1914/1918" *** 94"1939/1945"
[AN 3489230] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A globalizálódó világ / [ford. Babos Krisztina, Horváth László, Javos Eszter]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7269-7 kötött : 1690,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 20. század
930.9"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 3489231] MARC

ANSEL
UTF-88252 /2013.
Horváth Mihály
   A régi Földeák a korabeli sajtóban, 1853-1945 : cikkbibliográfia / Horváth Mihály ; [közread. a] Somogyi-könyvtár. - Szeged : Somogyi-kvt., 2012. - 158 p. : 24 cm
ISBN 978-963-659-022-2 fűzött
Földeák - helytörténet - 19. század - 20. század - szakbibliográfia
943.9-2Földeák"18/19":016
[AN 3487828]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2013.
Kelemen István
   A soproni Tűztorony : történelmi toronykalauz képekben / [írta Kelemen István és Kiss Melinda] ; [fotó Bolodár Zoltán, Kelemen István] ; [közread. a] Soproni Múzeum. - Sopron : Soproni Múz., 2013. - 34, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-89753-0-0 fűzött
Sopron - torony - helytörténet
943.9-2Sopron *** 725.944(439-2Sopron)
[AN 3487996]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2013.
Köves József (1938-)
   Bambi, fecske, szocreál : szubjektív szótár / Köves József. - Budapest : Arión, 2013. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9699-46-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - magyar irodalom - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
930.85(439)"195/198" *** 894.511-94
[AN 3487314]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Tajna trëh : Egipet i Vavilon (magyar)
   Kelet titkai / Dmitrij Szergejevics Mereskovszkij ; [átd. Adamik Lajos] ; [ford. Schmidt József]. - Budapest : Holnap, [2012], cop. 1992. - 241, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-345-068-0 fűzött
ókori Egyiptom - Babilon - művelődéstörténet - egyiptomiak ókori vallása - babilóniai vallás
930.85(32) *** 930.85(354) *** 299.31 *** 299.219
[AN 3490024]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2013.
Ormos Mária (1930-)
   Múlt a jelenben / Ormos Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7521-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar történelem - világtörténelem - politológia
943.9"15/20" *** 32.001 *** 930.9
[AN 3487546]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2013.
Smith, Sally Bedell (1948-)
Elizabeth the Queen (magyar)
   Erzsébet, a királynő : egy modern uralkodó élete / Sally Bedell Smith. - Pécs : Alexandra, 2013. - 699, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 667-674.
ISBN 978-963-357-108-8 kötött
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - 21. század
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 3487537]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2013.
Vida Lajos
   Szilfákalja utca / Vida Lajos ; [közread. a] Hajdú Múlt Műhely. - Hajdúszoboszló : Hajdú Múlt Műhely, 2013. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5715-4 fűzött
Hajdúszoboszló - helytörténet - híres ember - publicisztika
943.9-2Hajdúszoboszló(0:82-92) *** 929(439-2Hajdúszoboszló)(0:82-92)
[AN 3488091]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8259 /2013.
   Cserhátszentiván 2013 : a cserhátszentivániak V. Világtalálkozója 2013. június 29-én, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 254-ik, és az új templom felszentelésének 71. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2013]. - 236 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-0-6 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - helytörténet - világtalálkozó
908.439-2Cserhátszentiván *** 943.9-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3488118]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2013.
Hagymásy Szilvia
   Zakynthos : ... a Kelet virága / [fotók Hagymásy Dóra]. - 3. bőv. kiad. - [Veszprém] : [Hagymásy Sz.], cop. 2013. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Szerző Hagymásy Szilvia
ISBN 978-963-06-6777-7 fűzött
Zákinthosz (sziget) - helyismeret - útikönyv
914.954.6(036) *** 908.495.46
[AN 3489207]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2013.
Kernné Magda Irén
   Paks : útikönyv / Kernné Magda Irén ; [fotók Molnár Gyula]. - Budapest : TotálLiber Kvk., 2013. - 221, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-08-6572-2 fűzött
Paks - útikönyv
914.39-2Paks(036)
[AN 3488088]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2013.
Smith, Duncan J. D. (1960-)
   Only in Budapest : a guide to unique locations, hidden corners and unusual objects / photo. by Duncan J. D. Smith. - 2. rev., updated ed. - Budapest : Jel-Kép, 2013. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87782-9-1 fűzött : 4990,- Ft
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 3490030]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8263 /2013.
   Applicatio est vita regulae - nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből / szerk. Szente Zoltán ; [közread. a Parlamenti Kutatások Központja]. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2013. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-11-0 fűzött
Magyarország - összehasonlító jog - országgyűlés - törvényhozás - jogeset
340.134(100) *** 342.53(439) *** 328 *** 34.096(100)
[AN 3488003]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2013.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2013]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3489173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Balogh Ágnes. - 5. átd. kiad. - cop. 2013. - 327 p.
Lezárva: 2013. márc. 1. - Bibliogr.: p. [328].
ISBN 978-963-9950-96-2 fűzött : 4980,- Ft
[AN 3489190] MARC

ANSEL
UTF-88265 /2013.
Koltay András (1978-)
   Freedom of speech : the unreachable mirage / András Koltay. - Budapest : Complex, 2013. - 295 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-290-1 kötött
Magyarország - Egyesült Államok - Európa - szólásszabadság - sajtószabadság - jogtörténet
342.727(439)(091) *** 342.727(73)(091) *** 342.727(4)(091) *** 342.732(439)(091) *** 342.732(73)(091) *** 342.732(4)(091)
[AN 3487991]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2013.
   Magyar sajtószabadság és -szabályozás, 1914-1989 : előadások a magyar sajtószabadság történetéhez : Budapest, 2012. november 15. / szerk. Paál Vince. - Budapest : Médiatudományi Int., 2013. - 98 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 6.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-02-2 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - sajtószabadság - 20. század
342.727(439)"191/198" *** 070(439)"191/198"
[AN 3488066]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2013.
   Magyarország alaptörvénye : 2013. április 1. - Budapest : Árboc, [2013]. - 31 p ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-43-1 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3487487]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2013.
Menyhárt Ádám
   Tévedés a szerződések körében / Menyhárt Ádám. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2013. - 189 p. ; 24 cm. - (Opus magistrale könyvek, ISSN 1789-7904 ; 1.)
Bibliogr.: p. 181-189.
ISBN 978-615-5298-14-1 fűzött
összehasonlító jog - jogelmélet - tévesség - kötelmi jog
347.4 *** 340.5 *** 340.12 *** 161.25
[AN 3488045]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2013.
   Munkajogi törvények, 2013 : magánszféra : 2013. április 1. - Budapest : Árboc, [2013]. - 103 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-47-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3487489]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2013.
   A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal / szerk. Vékás Lajos ; a szerk. mtársa Gárdos Péter. - Budapest : Complex, 2013. - 1086 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. márc. 15.
ISBN 978-963-295-278-9 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3487894]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2013.
   A Polgári törvénykönyv : Ptk. 1959 - Ptk. 2013, Gt. 2006 - Ptk. 2013, Csjt. 1952 - Ptk. 2013 / [szerző Gárdos Péter]. - Budapest : Complex, 2013. - 819 p. ; 25 cm. - (Polgári jogi jogszabályok változásai, ISSN 2064-2032)
Kézirat lezárva: 2013. március 15.
ISBN 978-963-295-280-2 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3487903]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2013.
Sárközy Tamás (1940-)
   Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban : társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. harmadik könyve alapján / [Sárközy Tamás]. - Budapest : HVG ORAC, 2013. - 250 p. ; 20 cm
Lezárva: 2013. ápr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-199-6 fűzött : 3990,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - társasági jog - jogi személy - törvény
347.191(439)(094) *** 347.72(439)(094)
[AN 3488064]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2013.
   Az ügyészek nagy kézikönyve / ... szerk. Polt Péter, Varga Zs. András. - Budapest : Complex, 2013. - 1676 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2013. márc. 31.
ISBN 978-963-295-277-2 kötött
Magyarország - ügyészség - ügyész - útmutató
347.963(439)(036) *** 343.163(439)(036)
[AN 3487955]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2013.
   Új Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 154 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. júl. 1.
ISBN 978-615-5175-71-8 fűzött : 1090,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3489196]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2013.
   Varietas delectat : a PPKE JÁK hallgatóinak válogatott tanulmányai / szerk. Pogácsás Anett, Szilágyi Pál, Ádány Tamás. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 366 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-104-4 fűzött
jogtudomány - jogtörténet
34 *** 34(091)
[AN 3488054]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8276 /2013.
Siposné Kecskeméthy Klára (1958-)
   A Ludovika / Siposné Kecskeméthy Klára, B. Kalavszky Györgyi. - Jav. utánny. - Budapest : Zrínyi, 2013. - 228 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 224-228.
ISBN 978-963-327-528-3 kötött : 5000,- Ft
Ludovika Akadémia (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - történeti feldolgozás
355.232(439-2Bp.)(091) *** 378.635.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3489240]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2013.
Turnbull, Stephen (1948-)
Samurai (magyar)
   Szamurájok : a japán harcos (nem hivatalos) kézikönyve / Stephen Turnbull ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2013. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6127-8 kötött : 3500,- Ft
Japán - szamuráj - művelődéstörténet - 17. század - ázsiai küzdő- és védősport
355.318.1(520) *** 930.85(520)"16" *** 796.853.49
[AN 3487257]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8278 /2013.
Chapman, Gary D. (1938-)
The 5 languages of appreciation in the workplace (magyar)
   A munkahelyi elismerés 5 nyelve : útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához / Gary Chapman, Paul White ; [ford. Abrudán Katalin]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-136-2 fűzött : 2500,- Ft
munkalélektan - motiváció
331.101 *** 159.9 *** 65.013 *** 316.628
[AN 3490082]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2013.
Fodor László (1953-)
   Gazdaságpszichológia / Fodor László. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 494 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-24-4 fűzött : 3990,- Ft
gazdaságpszichológia - egyetemi tankönyv
330.16(075.8)
[AN 3487475]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2013.
George, Susan (1934-)
"Cette fois, en finir avec la democratie" : le rapport Lugano II (magyar)
   Lugánói tanulmány II : "elég volt a demokráciából!" / Susan George ; [ford. Békefi József]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 194 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-625-9 fűzött : 3600,- Ft
globalizáció - világgazdaság - ezredforduló - 21. század - vitairat
339.9(100)"200/201"
[AN 3487383]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2013.
Klein, Naomi (1970-)
The shock doctrine (magyar)
   Sokkdoktrína : a katasztrófakapitalizmus felemelkedése / Naomi Klein ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Akad. K., 2013. - (JelenLét, ISSN 2062-8560)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9374-8 fűzött
világpolitika - globalizáció - kapitalista rendszer - 20. század - ezredforduló
330.342.14 *** 339.9(100)"19/200" *** 316.323.64
[AN 3487887]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2013.
Kovács György (1970-)
   A Dessewffyek a gazdaságelméletben és a gazdaságpolitikában / Kovács György. - Szeged : JATEPress, 2013. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-315-125-9 fűzött
Dessewffy család
Magyarország - Habsburg Birodalom - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - 19. század
338(091)(439)"18" *** 338.2(436/439)"18"
[AN 3488102]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2013.
   Marketingkommunikáció : stratégia, új média, fogyasztói részvétel / szerk. Horváth Dóra, Bauer András. - Budapest : Akad. K., 2013. - 437 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9342-7 fűzött
marketing - kommunikáció - tömegkommunikáció - reklám
658.8 *** 316.77 *** 659.1
[AN 3487882]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8284 /2013.
   20 Jahre Germanistisches Institut Budapest : [1992-2012]. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2012. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 67.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-298-1 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Germanisztikai Intézet
Budapest - egyetem - germanisztika - tanszék
378.4(439-2Bp.).096 *** 803
[AN 3488044]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2013.
Frost, Jo (1971-)
Jo Frost's confident toddler care (magyar)
   A kisgyerekkor nagy kérdései / Jo Frost ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 373, [2] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Dudik Annamária Éva
ISBN 978-963-530-975-7 kötött : 4900,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3487751]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis (magyar)
   Emberismereten alapuló nevelés és oktatás : kilenc előadás, amelyeket Rudolf Steiner az 1920-as, 1922-es és 1923-as években Stuttgartban tartott / [ford. Tarnai Balázs]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2013. - 177 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-2128-58-3)
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 3490094]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2013.
Szabó József (1938-)
   Ábrázoló geometria tanárszak története Debrecenben, 1956-2011 / Szabó József. - Debrecen : [Szabó J.], 2013. - 247 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6646-0 fűzött
Debrecen - egyetem - pedagógusképzés - matematika - ábrázoló geometria
378.651.418 *** 378.651(439-2Debrecen)
[AN 3487185]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2013.
   Szeretve nevelni.. : kézikönyv (nem csak) befogadó szülőknek / [szerk. Ferenczi Beáta] ; [... kiad. a Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat]. - [Nyíregyháza] : Szt. Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, [2013]. - 462 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6775-7 fűzött
családi nevelés - nevelőszülő
37.018.1 *** 364.65-058.865
[AN 3487523]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2013.
Veres Mária
   Nagyszülők és unokák : az első évek együtt / Veres Mária ; szerzőtársak Garam Katalin [et al.]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-58-0 fűzött : 3490,- Ft
nagyszülő - öregkor higiénéje - családi nevelés - családi élet
37.018.1 *** 613.98 *** 316.37-055.52
[AN 3487496]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8290 /2013.
Shasha, Dennis
The puzzling adventures of Dr. Ecco (magyar)
   Dr. Ecco talányos kalandjai / Dennis E. Shasha ; ford. Rácz Judit. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Typotex, [2013]. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-279-278-1 fűzött : 1950,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51-8
[AN 3489153]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2013.
Szabó József
   Harangszó : novellák / Szabó József ; [ill. Valaczkai Erzsébet]. - [Pétervására] : [Szabó J.], 2012. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5481-8 fűzött
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3487836]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2013.
Szabó József
   Tizenkét hónap erdőn-mezőn : egy vadász naplójából / Szabó József. - [Pétervására] : [Szabó J.], [2013]. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6760-3 fűzött
memoár - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3487946]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2013.
Szabó József
   Tizenkét hónap erdőn-mezőn : egy vadász naplójából / Szabó József. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3487945]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8294 /2013.
   Csak művészet : 60 év a magyar képzőművészetben : Bak, Balogh, Bánki, Bohus, Botos, Budahelyi, Csík, Csíky, Ézsiás, Fábián, Fajó, Glass, Gulyás, Halmi-Horváth, Haraszty, Hencze, Heritesz, Joláthy, Józsa, Kádár, Kalmár, Kántor, Kiss, Kocsis, Konok, Lantos, Lux, Marafkó, Mengyán, Nagámi, Nagy, Nemes, Polgár, Romvári, Segesdi, Serényi, Szilárdi, Szinyova, Szlabey, Szőllősi / [közread.] Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria. - [Budapest] : Építészet és Művészet K., [2013]. - 49 p. : ill., színes ; 23 cm
Kurátor Fábián László. - A kiállítást Budapesten, 2013-ban rendezték
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3488029]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2013.
Hajdú László (1938-)
   Hajdú László festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában : 2013. május 10 - augusztus 11. = Exhibition of László Hajdú in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum : 10th May 2013 - 11th August 2013 / ... rend. Blaskó[!Braskó] Weibl Fukárek ; ... szerk. Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2013]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7376-58-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Hajdú_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3487333]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2013.
Mészáros Irén
   Ars longa, vita brevis : a művészet örök, az élet rövid : kiállítási kalauz a Smidt Múzeum barokk, empire, biedermeier kincseihez / Mészáros Irén, Varga Eleonóra ; [a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum kiadványa]. - Szombathely : Savaria Múz., 2013. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-9827-18-9 fűzött
Smidt Múzeum (Szombathely)
Szombathely - Magyarország - képzőművészet - iparművészet - lakáskultúra - barokk - biedermeier - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
069(439-2Szombathely)(036) *** 7.035.37(439) *** 069.017(439)Smidt-gyűjtemény *** 747(439)"17/18"
[AN 3488033]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8297 /2013.
Magee, Bryan (1930-)
Wagner and philosophy (magyar)
   Wagner világképe : a nagy operák filozófiai háttere / Bryan Magee ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 520, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 481-[499].
ISBN 978-963-355-034-2 kötött : 4900,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század - filozófia
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 1
[AN 3487541]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2013.
Shapiro, Marc (1949-)
Adele (magyar)
   Adele-életrajz / Marc Shapiro ; [ford. Popovics Ferenc és Aranyi Gábor]. - Budapest : Studium Plusz, [2013]. - 347 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Diszkogr.: p. 337-345.
ISBN 978-615-5054-68-6 kötött : 3499,- Ft
Adele (1988-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Adele
[AN 3487469]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8299 /2013.
   Ember a Havason : Szőts István 100 / [szerk. Pintér Judit és Záhonyi-Ábel Márk] ; [kiad. a Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Kosztolányi D. Kávéház Kult. Alapítvány, 2013. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6184-7 kötött
Szőts István (1912-1998)
Magyarország - filmrendező - 20. század - memoár
791.43.071.1(439)(092)Szőts_I.(0:82-94)
[AN 3487294]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2013.
Pelle János (1950-)
   A humorista : Tabi László és a pesti zsidó humor 1945 után / Pelle János ; [ill. Kaján Tibor]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2013. - 207 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-00-5 fűzött : 2300,- Ft
Tabi László (1910-1989)
Magyarország - író - újságíró - humorista - műfajtörténet - zsidóság - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század - humor
792.73(439)"19"(092) *** 894.511(091)-7"194/198" *** 894.511(092)Tabi_L. *** 070(439)(092)Tabi_L.
[AN 3487386]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8301 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő 1000 mondat németül / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89657-8-3 fűzött : 2450,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3488106]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2013.
Gimpl Edit
   TELC Deutsch C1 nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Gimpl Edit. - Budapest : Akad. K., 2013. - 151 p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9360-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3487848]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2013.
Hajdú Mihály (1933-)
   Újmagyarkori családneveink tára : XVIII-XXI. század / Hajdú Mihály. - Budapest : Szerző, 2012-. - 25 cm
magyar nyelv - családnév - névtár
809.451.1-313.2"17/20"
[AN 3487308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Adatok / [mtárs Hajdú Boglár]. - 2012. - 1531, [2] p.
Bibliogr.: p. 27-37. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
[AN 3487310] MARC

ANSEL
UTF-88304 /2013.
Tóth László
   TELC English B2 : vizsgafelkészítő könyv / Tóth László ; [közread. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. - 2. kiad. - Budapest : TIT, [2013], cop. 2011. - 212 p. ; 30 cm + 4 CD
ISBN 978-963-412-455-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3489197]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2013.
Vida Enikő
   Francia nyelvtan / Vida Enikő. - Szeged : Maxim, [2013]. - 244 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-72-6 fűzött : 1280,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3490035]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8306 /2013.
Bryson, Bill (1951-)
Shakespeare (magyar)
   Shakespeare : az egész világ színház / Bill Bryson ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 194-197.
ISBN 978-963-05-9333-5 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W. *** 930.85(410)"15/16"
[AN 3487888]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2013.
Lőkös István (1933-)
   Litteratura kajkaviana et croatica / Lőkös István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2013. - 254 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-01-4 fűzött : 3200,- Ft
Horvátország - Magyarország - horvát irodalom története - irodalmi kapcsolat - művelődéstörténet
886.2(091) *** 886.2.091 *** 894.511.091 *** 930.85(497.13)(439) *** 930.85(439)(497.13)
[AN 3487187]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8308 /2013.
Csukás István (1936-)
   Csak a derű óráit számolom : Csukás István költővel beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2013. - 119 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 108.)
ISBN 978-963-662-621-1 fűzött : 1500,- Ft
Csukás István (1936-)
Magyarország - író - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Csukás_I.(047.53)
[AN 3487486]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2013.
Druzsin Ferenc (1940-)
   "Valami tiszta, égből szállt sugár..." : Gárdonyi Géza és Bródy Sándor "falusi színművei" / Druzsin Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2013. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-03-8 fűzött : 2000,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - 19. század - századforduló - dráma - műelemzés
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 894.511(092)Bródy_S. *** 894.511(091)-2"190"
[AN 3487200]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2013.
Fischer Alajos (1954-)
   Márai Sándor vallomásai nyomában / Fischer Alajos. - [Kajászó] : Szerző, [2013]. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6385-8 fűzött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - jogeset - sajtótörténet - Horthy-korszak - 20. század - műelemzés
894.511(092)Márai_S. *** 34.096(439)"193"
[AN 3487194]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2013.
Miska János (1932-)
   Két haza szolgálatában : életem, munkásságom : válogatott írások / Miska János. - Pomáz : Kráter, 2013. - 333 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-298-119-2 kötött : 4000,- Ft
Miska János (1932-)
Kanada - író - könyvtáros - külföldön élő magyar személyiség - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(71)(092)Miska_J. *** 02(71)(=945.11)(092)Miska_J.(0:82-94) *** 894.511(71)(091)
[AN 3487233]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2013.
Szalai Sándor, Z. (1928-)
   Gárdonyi nagy útja / Z. Szalai Sándor ; [... az előszót írta Kocsis Klára]. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 458 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-604-4 fűzött : 3800,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 3487367]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8313 /2013.
Abnett, Dan (1965-)
Lord of ruin (magyar)
   A pusztítás ura / Dan Abnett & Mike Lee ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 382 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-280-8 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3487623]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2013.
Armentrout, Jennifer L.
Obsidian (magyar)
   Obszidián : Luxen 1. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-036-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487857]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2013.
Arsan, Emmanuelle
Emmanuelle (magyar)
   Emmanuelle / Emmannuelle Arsan ; [ford. Váradyné Sz. Hermina]. - Budapest : Partvonal, 2013-. - 20 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3487568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lecke a férfiakról. - 2013. - 277 p.
ISBN 978-615-5283-09-3 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3487571] MARC

ANSEL
UTF-88316 /2013.
Ashley, Jennifer
The many sins of Lord Cameron (magyar)
   Lord Cameron bűnei / Jennifer Ashley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 346 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7554-4 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7429-5 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3487544]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyalmafa : külföldi mesék / Benedek Elek ; [vál. Lengyel Dénes] ; [Szecskó Tamás illusztrációival]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 201, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9456-2 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3489948]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2013.
The big four (magyar)
   A nagy négyes / Agatha Christie ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : Európa, 2013. - 243 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9559-3 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3487228]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2013.
Bitó László (1934-)
   Trianon trilógia / Bitó László. - [Budapest] : Aura, 1994-2013. - 3 db ; 20 cm
A 3. kötetet kiad. a Noran Libro Kiadó
ISBN 963-7913-16-5 *
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 155162]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Örökség : '56 regénye. - 2013. - 193 p.
ISBN 978-615-5274-29-9 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3487392] MARC

ANSEL
UTF-88320 /2013.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Everything to gain (magyar)
   Kezdd velem újra az életed! / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Sarlós Zsuzsa] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2013. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9619-4 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489399]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2013.
Brooks, Pamela (1966-)
Red wine and her sexy ex (magyar)
   Szerelemtől részegen / Kate Hardy ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 537.)
ISBN 978-963-538-618-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3488012]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2013.
Brooks, Pamela (1966-)
St. Piran's: the fireman and nurse Loveday (magyar)
   Kisvárosi védangyal / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 468.)
ISBN 978-963-538-613-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3488021]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Smoke screen (magyar)
   Füstfüggöny / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-256-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3487349]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2013.
Carmack, Cora
Losing it (magyar)
   Szakítópróba / Cora Carmack ; ford. Lukács Andrea. - Budapest : Content 2 Connect Kft., 2013. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5248-11-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3487473]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2013.
Child, Lee (1954-)
The visitor (magyar)
   A titokzatos látogató / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - [Budapest] : General Press, [2012]. - 390 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-453-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489943]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2013.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2013. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487476]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2013.
Day, Sylvia
Entwined with you (magyar)
   Egymásba fonódva : [Crossfire sorozat] / Sylvia Day ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-714-5 fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-254-714)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489331]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2013.
Dietrich, William (1951-)
The emerald storm (magyar)
   A smaragdvihar / William Dietrich ; [ford. Palkóné Tabi Katalin]. - Budapest : General Press, [2013]. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-479-3 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3487330]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2013.
Eliade, Mircea (1907-1986)
În curte la Dionis (magyar)
   Dionüszosz kertjében / Mircea Eliade ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-30-8 fűzött : 2990,- Ft
román irodalom - elbeszélés
859.0-32=945.11
[AN 3487524]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2013.
Fiorato, Marina
The madonna of the almonds (magyar)
   A mandulaliget madonnája / Marina Fiorato ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 376, [2] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-450-3 fűzött : 3190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3487303]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Eltékozolt évtized : válogatott novellák / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Ortutay Péter]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 332 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-366-603-6 fűzött : 2880,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3489160]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2013.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful chaos (magyar)
   Beautiful chaos : lenyűgöző káosz / Kami Garcia és Margaret Stohl ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 524, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-123-9 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487859]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2013.
Garrison, Paul (1952-)
Robert Ludlum's The Janson command (magyar)
   Janson vállalása / Robert Ludlum [nyomán írta] Paul Garrison ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 619 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-455-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3487302]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2013.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
North and South (magyar)
   Észak és Dél / Elizabeth Gaskell ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-210-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3489625]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2013.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-682-9 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3489411]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2013.
Giffin, Emily (1972-)
Something blue (magyar)
   Szerelem örökbe / Emily Giffin ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 429 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-453-4 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487321]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2013.
Grace, Carol
The Sicilian's bride (magyar)
   Szerelmem a szomszédom / Carol Grace ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 527.)
ISBN 978-963-538-620-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488013]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2013.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
A 6. és 7. kv. társszerzője Butterworth, William E. - A 7. kv. ford. Békési József
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A mesterkémek. - cop. 2013. - 369 p.
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3487658] MARC

ANSEL
UTF-88339 /2013.
Haferkamp, Kai
Der Feuerteufel (magyar)
   Pilács, a titokzatos tűzgyújtó : három rejtvényes krimi szemfüles detektíveknek / Kai Haferkamp ; Reiner Stolte rajz. ; [ford. Orosz Anett]. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 76, [4] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Pöpec és Paca nyomozóiroda
ISBN 978-615-5234-30-9 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény - foglalkoztatókönyv
830-312.4(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3487530]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2013.
Howey, Hugh
Wool (magyar)
   A siló : Wool 1. : Holston / Hugh Howey ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 61, [3] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-132-1 kötött : 1999,- Ft
ISBN 978-963-373-133-8 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487868]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2013.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 18. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9463-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3489945]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2013.
Kästner, Erich (1899-1974)
Gullivers Reisen (magyar)
   Gulliver utazásai : Erich Kästner mesél / [Horst Lemke rajz.] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Móra, 2013. - 99, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9458-6 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3489626]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2013.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489406]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2013.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489409]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2013.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489408]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2013.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489407]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2013.
Kowal, Mary Robinette (1969-)
Shades of milk and honey (magyar)
   Tünékeny illúziók : bűbájoló történet / Mary Robinette Kowal ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 427 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-457-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487295]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2013.
Lark, Sarah (1958-)
Die Insel der tausend Quellen (magyar)
   Az ezer forrás szigete / Sarah Lark ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2013]. - 684 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-485-4 kötött : 4200,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3487328]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2013.
Leclaire, Day
   Tündérvilág / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella, G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 15.)
Tart.: Tündérek pedig vannakÞ; SárkányemberÞ; Jégtörő szerelem. - Egys. cím: Her secret Santa ; The twenty-four-hour bride ; The miracle wife
ISBN 978-963-538-617-8 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488092]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2013.
Lennox, Kara
Her perfect hero (magyar)
   Ki mint veti ágyát / Kara Lennox ; [... ford. E. Fejes Júlia]. VIP ügyfél / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 190, [2] p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 269-270.)
Egys. cím: Her perfect hero. Mommy for hire
ISBN 978-963-538-611-6 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488074]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2013.
Lennox, Marion (1953-)
City surgeon, small town miracle (magyar)
   Halmozottan előnyös / Marion Lennox ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 469.)
ISBN 978-963-538-614-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3488024]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2013.
Maclean, Charles (1951-)
The watcher (magyar)
   Paranoia / Charles Maclean ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-31-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3487529]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2013.
Martin, Charles (1969-)
When crickets cry (magyar)
   A tücskök éneke / Charles Martin ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2013]. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-480-9 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3487336]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2013.
Martin, George R. R.
A feast for crows (magyar)
   Varjak lakomája : A tűz és jég dala ciklus negyedik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás, Novák Gábor]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 892, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-124-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3489396]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2013.
McCleary, Carol
The illusion of murder (magyar)
   A gyilkosság illúziója / Carol McCleary. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2013. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Boda András
ISBN 978-963-9887-95-4 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3487391]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2013.
Milburne, Melanie
Scandal: unclaimed love-child (magyar)
   Nagybetűs szerelem / Melanie Milburne ; [... ford. Váry Alíz]. Utolsó esély / Amanda Stevens ; [... ford. Deák Márta]. Félédes álom / Natalie Anderson ; [... ford. Halász Kriszta]. Mi történt Vegasban? / Kimberley[!] Lang ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. : 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 57.)
Egys. cím: Scandal: unclaimed love-child. Unbuttoned by her maverick boss. Last chance cafe. What happens in Vegas?
ISBN 978-963-538-612-3 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3488032]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2013.
Morgan, Sarah (1948-)
Doukakis's apprentice (magyar)
   Vágyak városa / Sarah Morgan ; [... ford. Halász Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 538.)
ISBN 978-963-538-619-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488019]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Dansu dansu dansu (magyar)
   Tánc, tánc, tánc / Murakami Haruki ; [Erdős György ford.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 595 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-09-1 kötött : 3900,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3489405]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 2490,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3489401]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Hitsuji o meguru bōken (magyar)
   Birkakergető nagy kaland / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-45-9 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3489403]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktor og verdens undergang (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : szeleburdi világvége / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 431 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-29-3 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3489779]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors tidsbadekar (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : idővihar a kádban / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-35-4 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3490096]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-080-9 fűzött : 3390,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3489392]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2013.
O'Flanagan, Sheila
Stand by me (magyar)
   Tarts ki mellettem! : jóban és rosszban / Sheila O'Flanagan ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 560 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-095-1 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3487507]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2013.
Oliver, Lauren (1982-)
Requiem (magyar)
   Rekviem : [a trilógia harmadik kötete] / Lauren Oliver ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 361 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-811-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487973]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2013.
Peirce, Lincoln
Big Nate: in a class by himself (magyar)
   Profi Noki kalandjai : egyedül az osztályban / Lincoln Peirce ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-144-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487232]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2013.
Percin, Anne (1970-)
Comment (bien) rater ses vacances (magyar)
   Hogy told el (jól) a nyarad / Anne Percin ; [ford. Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 204, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-729-1 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3487871]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2013.
   Points de vue : [un roman oral en français écrit par des lycéens hongrois] / au(ra)teurs Berke Fruzsina [et al.] ; ... rédacteur Pascal Biras ; [publ. par] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : [AKG K.], 2013. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9190-25-2 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - francia irodalom - regény
840-31(439) *** 379.825-053.6
[AN 3488129]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2013.
Reber, Tina
Love unscripted (magyar)
   Spontán szerelem / Tina Reber ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 552 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-451-0 fűzött : 3190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487301]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2013.
Reichs, Kathy (1950-)
Virals (magyar)
   Fertőzöttek / Kathy Reichs ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Fumax, 2013. - 382 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-54-1 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487545]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2013.
Reynard, Sylvain
Gabriel's inferno (magyar)
   Pokoli erény / Sylvain Reynard ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2013. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-5-7 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3487329]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2013.
Rice, Anne (1941-)
Christ the Lord : the road to Cana (magyar)
   Az Úr Krisztus : az út Kánáig / Anne Rice ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-217-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3487650]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2013.
Rice, Heidi
Unfinished business with the duke (magyar)
   Kész kabaré! / Heidi Rice ; [... ford. Farkas Judit]. Csak egy tánc volt.. / Nicola Marsh ; [... ford. Bosnyák Edit]. Nászút egy személyre / Kimberly Lang ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 4.)
Egys. cím: Unfinished business with the duke. Overtime in the boss's bed. Magnate's mistress... accidentally pregnant!
ISBN 978-963-538-623-9 fűzött : 1495,- Ft : 8,81 EUR : 34,1 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3488096]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
Delusion in death (magyar)
   Halálos káprázat / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-257-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3487642]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2013.
Smith, L. J. (1965-)
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
A 8. kötetet ford. Komáromy Zsófia
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2932672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A vadászok: Fantom. - 2013. - 333 p.
ISBN 978-963-245-732-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9492-83-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487635] MARC

ANSEL
UTF-88376 /2013.
Stephens, John (1972-)
The fire chronicle (magyar)
   A tűz krónikája : a kezdet könyvei : második könyv / John Stephens ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 350 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-812-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3487990]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2013.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del vulcano puzzifero (magyar)
   A bűzösen bűzlő vulkán különös esete / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-129-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3487499]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2013.
Stilton, Tea
Cinque amiche per un musical (magyar)
   Óz, a nagy varázsló Cinnfordban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 11, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-119-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3487503]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2013.
Stilton, Tea
Principessa delle foreste (magyar)
   Az erdők hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 4.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-128-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3487261]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2013.
Strandberg, Mats (1976-)
Eld (magyar)
   Tűz : [az Engelsfors trilógia második kötete] / Mats Strandberg, Sara B. Elfgren ; [ford. Péteri Vanda]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 659 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9973-74-9 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3489501]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2013.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Avempartha (magyar)
   Avempartha : az elfek tornya : a Riyria-krónikák második kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2013. - 374 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-52-7 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487462]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2013.
Swallow, James
The flight of the Eisenstein (magyar)
   Az Eisenstein útja / James Swallow ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 375 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-497-281-5 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3487620]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2013.
Vincenzi, Penny (1939-)
The decision (magyar)
   A döntés / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 719 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-089-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3487515]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2013.
Way, Margaret
Wealthy Australian, secret son (magyar)
   Hazudj, ha mersz! / Margaret Way ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 528.)
ISBN 978-963-538-621-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488017]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2013.
Webb, Holly
Misty the abandoned kitten (magyar)
   Csöpi az elhagyott kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 112, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-154-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3489461]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2013.
Webb, Holly
Timmy in trouble (magyar)
   Bukfenc bajba jut / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Varsányi Anna]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 103, [5] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-259-3)
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3489398]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2013.
Webber, Meredith
Melting the Argentine doctor's heart (magyar)
   Apja lánya / Meredith Webber ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Édenkerti szerelem / Lucy Clark ; [... ford. Csősz Róbert]. Véletlenek nincsenek / Melanie Milburne ; [... ford. Mészáros Éva]. A velencei milliárdos / Susan Stephens ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 39.)
Egys. cím: Melting the Argentine doctor's heart. Doctor: diamond in the rough. The surgeon she never forgot. The Venetian's defiant woman
ISBN 978-963-538-616-1 fűzött : 1495,- Ft : 8,81 EUR : 34,10 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3488105]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2013.
Young, Samantha
On Dublin Street (magyar)
   Dublin Street / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 398 p. ; 22 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-106-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-107-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3487634]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8389 /2013.
A. O. Esther
   Összetört glóriák / A. O. Esther ; [társszerző Aszódi Ádám]. - Biatorbágy : Decens Magazin Média Kft., 2012-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az életfa. - 2013. - 441 p.
ISBN 978-963-08-6601-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3487640] MARC

ANSEL
UTF-88390 /2013.
Ádám Ágnes (1953-)
   Áporkák / Ádám Ápor. - Budapest : Csengőkert Kvk., 2013. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5237-64-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487629]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2013.
Angyal Pál
   Turul nemzetség : uruszág a Don és Dnyeper térségében / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2013. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-963-08-6900-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487204]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2013.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - [2013]. - 576, [2] p.
ISBN 978-963-426-256-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487662] MARC

ANSEL
UTF-88393 /2013.
Bartók Imre (1985-)
   A patkány éve / Bartók Imre. - Budapest : Libri, 2013. - 573 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-210-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487565]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Édes anyaföldem! : egy nép, s egy ember története / Benedek Elek. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 539 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-380-8 kötött : 3990,- Ft
Benedek Elek (1859-1929)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3489391]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2013.
Berkovits György (1940-)
   V. és Ú / Berkovits György. - Budapest : L'Harmattan, 2013-. - 23 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Díszcserje (kis)asszony. - 2013. - 504 p.
ISBN 978-963-236-696-8 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3488156] MARC

ANSEL
UTF-88396 /2013.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! III : a Kutyakütyü hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-193-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489470]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2013.
Császár Levente
   Korró / Császár Levente ; [kiad. Mánfa Fejlődéséért Egyesület]. - Mánfa : Mánfa Fejlődéséért Egyes., 2012. - 51 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-5281-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3487316]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2013.
Cselenyák Imre (1957-)
   A fény leánya / Jean-Pierre Montcassen. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-250-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487645]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2013.
Cselenyák Imre (1957-)
   Meliki / Jean-Pierre Montcassen. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-097-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3487637]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2013.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3489388]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2013.
Dévai Nagy Kamilla (1950-)
   Versvigasz : versek, írások / Dévai Nagy Kamilla ; [... Jánosi András ... graf. ...]. - Budapest : Biró Family, 2012. - 86, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-37-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489194]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2013.
   Enigmák : vers- és prózaantológia / [szerk. Szinay Balázs, Beri Róbert] ; [megj. az Éden Művészeti Hálózat és a Tanítványi Láncolat Irodalmi Műhely ... kiadványaként]. - Budapest : Éden Műv. Hálózat : Tanítványi Láncolat Irod. Műhely, 2013. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89238-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3487170]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2013.
Eőry Ajándok (1946-)
   A jellemmegtartó erő / Eőry Ajándok. - Budapest : Kairosz, 2013. - 70 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-636-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3487470]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2013.
Farkas Arnold Levente (1979-)
   A másik Júdás / Farkas Arnold Levente. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2013. - 77, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 180.)
ISBN 978-615-5070-31-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3488126]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Hú / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 314, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9429-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489944]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9447-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3490010]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 18. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9448-7 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489949]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2013.
Fényiné Keczán Ildikó (1979-)
   Életmorzsák / Fényiné Keczán Ildikó. - Debrecen : Szerző, cop. 2013. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6950-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487175]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2013.
Flautner Lajos (1938-)
   A sebész : élni és halni hagyni : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2013. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-13-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487472]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2013.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A háború művészete ; Ármány éneke / Fonyódi Tibor. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2013. - 529 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [531].
ISBN 978-963-426-247-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487482]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2013.
Frost, Paul J.
   Elcserélt elmék / Paul J. Frost. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 289 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7553-7 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7428-8 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3487543]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2013.
Füst Milán (1888-1967)
   Ez mind én voltam egykor ; Hábi-Szádi kűzdelmeinek könyve / Füst Milán ; [a szöveget Zsoldos Sándor gond.]. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 438, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9680-70-8 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3489210]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2013.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Siralmas Erdély [elektronikus dok.] : történeti elbeszélések a régi időkből a magyar ifjúságnak / Gaál Mózes. - Szöveg (mobi : 839 KB) (epub : 732 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108811. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-201-8 (mobi)
ISBN 978-963-362-200-1 (epub)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - történelmi elbeszélés
894.511-321.6
[AN 3491262]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2013.
Halász József
   A szeretet többet ér / Halász József. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., cop. 2013. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6621-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487169]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Én vagyok / Havas Henrik. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-28-2 fűzött : 2990,- Ft
Havas Henrik (1949-)
Magyarország - újságíró - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 070(439)(092)Havas_H.(0:82-94)
[AN 3487384]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2013.
Horváth Péter (1951-)
   A képíró : M. S. mester története / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 525 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-26-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487390]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2013.
Illés György (1950-)
   Adjak egy kézigránátot? : elbeszélések / Illés György. - [Budapest] : Dekameron, cop. 2013. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-17-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488063]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2013.
Jankó Cecília (1946-2012)
   "Ez mind én voltam egykor" / Jankó Cecília ; [a kötetet Zombori Béla ... rajzai díszítik]. - Budapest ; Eger ; Pilisvörösvár : Osváth G., 2013. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6679-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3487999]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2013.
Juhász Anita Diána
   Fülke-fények / Juhász Anita Diána, Kovács Kristóf, Réti Ábel. - [Karancsalja] : [Kovács K.], cop. 2013. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6439-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487173]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2013.
Karádi Katalin, D.
   Fele Amerika : szülőföld és tengerentúl / D. Karádi Katalin. - [Debrecen] : [Karádi K.], cop. 2013. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6605-7 fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3487180]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2013.
Kaszás György
   Amit a disznókról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-110-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3489227]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2013.
Kaszás György
   Amit a lajhárokról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-109-7 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3489228]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2013.
Kaszás György
   Amit a majmokról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - 2. kiad. - Budapest : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-107-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3489212]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2013.
Kaszás György
   Amit az emberekről feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - 2. kiad. - Budapest : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-108-0 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3489214]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2013.
Keserű Benjámin (1880-1966)
   A Keserű család háromszáz éves története / Keserű Benjámin. A Kösíj / Keserű János ; [kiad. a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány]. - Nádudvar : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2012. - 50 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4968-5 fűzött
Keserű család
családtörténet - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Keserű(0:82-94)
[AN 3488095]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2013.
Koblencz József (1921-)
   Bozontos életút / Koblencz-Kóbor József. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2013. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-638-9 fűzött : 3200,- Ft
Koblencz József (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3489170]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2013.
Kocsis Csaba (1959-)
   Kádár vitéz útja / Kocsis Csaba ; [közread. a] ... Írott Szó Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-31-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490143]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2013.
Kondor Katalin (1946-)
   Tükörcserepek : közéleti írások / Kondor Katalin. - Budapest : Kairosz, 2013. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-634-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - 21. század - publicisztika - ünnepi beszéd
894.511-92 *** 070(439)(092)Kondor_K.(042) *** 323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3487385]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2013.
Kühne Katalin (1947-)
   Gyújtatlan gyulladnak / Kühne Katalin. - [Miskolc] : [Kühne K.], cop. 2013. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6565-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3487167]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2013.
Maison, Syndie
   Örök visszatérés : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 263 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-69-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487632]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Hallgatni akartam / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-382-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - polgárság - esszé - memoár
894.511-4 *** 943.9(0:82-4) *** 316.343.62(0:82-4)
[AN 3487322]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1964-66 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 460 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-381-5 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3487323]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2013.
Máté László
   Isten segítő keze : kisregény ; Válogatott novellák és versek / Máté László. - [Budapest] : [Laki-Szivási Kft.], 2013. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6551-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3487164]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2013.
Merényi Krisztián (1970-)
   Kanalas Zsuzsa mosdatása / Merényi Krisztián. - Pomáz : Kráter, 2013. - 78, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-065-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487237]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2013.
Mézes B. Ödön
   Cseremalac / Mézes B. Ödön ; Őz G. Ida rajzaival. - [Budapest] : DiamondBricks Kft., [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Bolondgombák
ISBN 978-963-08-5239-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3487317]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2013.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 51. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9446-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489946]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2013.
Móritz Mátyás (1981-)
   Valóra bűvölő áhítat : versek és prózák / Móritz Mátyás. - Budapest : [Móritz M.], 2012. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6789-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3487208]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2013.
Muszka Sándor (1980-)
   Sanyi bá : székely egypercesek / Muszka Sándor ; Csillag István illusztrációival. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 156, [2] p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-254-799-2 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - humoreszk - hangoskönyv
894.511-32(498) *** 894.511-7(498)
[AN 3489165]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2013.
Nagy Bandó András (1947-)
   Verselő betűk és számok : 5-7 éves gyerekeknek és szüleiknek / Nagy Bandó András ; [rajz. Antal Tamás]. - Orfű : Szamárfül, [2013]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-25-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2=945.11
[AN 3487485]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2013.
Nemere István (1944-)
   Nászéjszaka nappal : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-746-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487465]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Kengu elrablása : [Ringabringa nyomozók] / Nógrádi Gábor ; [ill.] Cakó Ferenc. - [Budapest] : Presskontakt Bt., [2013]. - 117, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5245-01-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487493]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2013.
Nyerges András (1940-)
   Háztűznéző / Nyerges András. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 337, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-23-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487395]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2013.
Palotás Petra (1975-)
   Előbb-utóbb szerelem / Palotás Petra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-48-1 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487519]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2013.
Pethes Mária (1955-)
   Kivágott nyelvű harangok / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2013. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488122]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2013.
Petrence Sándor
   Fagyott pacsirta avagy Legszeb összes versei, amiket edig írtam![!] / Petrence Sándor ; [kiad. a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány ...]. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2013. - 80, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88192-4-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - humor - vers
894.511-14
[AN 3487954]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2013.
Pusztaszeri László (1942-)
   Szerelmes huszadik századom : életem és kortársaim regénye / Pusztaszeri László. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 470 p. : ill. ; 24 cm
Pusztaszeri László (1942-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3487378]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2013.
Rados Virág (1967-)
   In flagranti : forró fürdő, hideg zuhany : novellaregény / Rados Virág. - Budapest : Jaffa, 2013. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-60-3 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487526]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2013.
Saitos Lajos (1947-)
   Eleven fény / Saitos Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2013. - 67 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5354-02-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487218]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2013.
Sándor Iván (1930-)
   A történelem gépangyala : válogatott esszék / Sándor Iván. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 267 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-652-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3488123]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2013.
Siloám Neo
   Pegazus / Siloám Neo. - [Veszprém] : [Média Fitness Kft.], cop. 2013. - 73 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6552-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487238]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2013.
Simon Réka Zsuzsanna
   Ahány király, annyi mese / Simon Réka Zsuzsanna ; rajz. Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 77, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5220-60-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3487236]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2013.
Singer Magdolna (1952-)
   Elárult férfiak klubja : [regény] / Singer Magdolna. - Budapest : Libri, 2013. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-215-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487553]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2013.
Soltész Márton (1987-)
   Működés : tanulmányok, kritikák, előadások, jegyzetek / Soltész Márton. - Pomáz : Kráter, 2013. - 279 p. : ill. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-122-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - irodalomtudomány - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 3487215]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2013.
Somos Miklós (1933-2009)
   Már túl a falakon / Somos Miklós. - [Cegléd] : Somos É. : Somos Gy., 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5312-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487834]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2013.
Sz. T. Ágnes
   Tündéri meséim / Sz. T. Ágnes ; [rajz. Buday Zsófi, Sz. T. Ágnes]. - [Budapest] : Ziment Kft., [2013]. - 55 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6653-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3488124]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2013.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2013-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2013. - 419 p.
ISBN 978-963-07-9556-2 kötött : 3400,- Ft
[AN 3490016] MARC

ANSEL
UTF-88457 /2013.
   Szivárványból szőtt Nap : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Ivánné, Helen Bereg]. - Budapest : Napkorong Irod. Klub, 2012. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5190-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3488093]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2013.
Tamási Orosz János (1953-)
   Gandhi Pannóniában : válogatott és új versek, 1970-2013 / Tamási Orosz János ; [... illusztrációk Kunhegyesi Ferenc munkái]. - [Budapest] : Kulturtéka, 2013. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3653-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487998]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2013.
Taylor, Linda
   Gyerekrablás : bűnügyi regény / írta Linda Taylor. - Budapest : Vígh R., 2012. - 190 p. ; 17 cm. - (Borzongató sorozat)
ISBN 978-963-08-5001-8 fűzött : 1050,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3488135]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2013.
Taylor, Linda
   Másvilág : bűnügyi regény / írta Linda Taylor. - Budapest : Vígh R., 2012. - 117 p. ; 17 cm. - (Borzongató sorozat)
ISBN 978-963-08-4947-0 fűzött : 1050,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3488138]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2013.
Taylor, Linda
   Meseeldorádó : én írtam, te rajzolhatod! : a Betűkincstár többszáz meséjéből / írta Vígh Rózsa. - [Budapest] : [Vígh R.], [2013]. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3488145]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2013.
Telkes Margit (1937-)
   Senkiember : regény / Telkes Margit. - Budapest : I.A.T. K., 2013. - 194 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-14-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487320]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2013.
Térey János (1970-)
   Moll : újabb versek, 2006-2012 / Térey János. - Budapest : Libri, 2013. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-211-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487548]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2013.
Tornai József (1927-)
   Éjfél / Tornai József. - Pomáz : Kráter, 2013. - 95 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-298-125-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487161]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2013.
Tóth Béla (1956-)
   Remény a széllel : versek / Tóth Béla. - Edelény : Szerző, 2013. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88916-5-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487190]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2013.
Turnovszky Éva
   Az óvoda réme / Turnovszky Éva. - Pomáz : Kráter, 2013. - 384, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-127-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - pszichológus - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94) *** 159.9(439)(0:82-94)
[AN 3487246]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2013.
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   A Radnayak örökében : [búcsú Erdélytől] / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2013. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-99-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487389]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2013.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Kávérajzok / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-373-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487319]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2013.
Végel László (1941-)
   Neoplanta, avagy Az ígéret földje : városregény / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-22-0 kötött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 3487397]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2013.
Vozákné Rauf Katalin
   Üveghegyek : versek / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozák J.-né], cop. 2013. - [2], 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6865-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487177]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Elhagyott versek / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 719 p. ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
ISBN 978-963-227-383-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487402]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2013.
Wesselényi Miklós (1796-1850)
   Útinapló, 1821-1822 [elektronikus dok.] / írta Wesselényi Miklós. - Szöveg (pdf : 956 KB) (epub : 278 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108799. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-94-6 (pdf)
ISBN 978-615-5312-95-3 (epub)
Európa - magyar irodalom - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.4"182"(0:82-992)
[AN 3491173]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2013.
Whopper, Western L.
   Titkos "piszok" : 30+1 vers hétköznapra : csak szerelmesnek! / Western L. Whopper. - [Budapest] : [Malatinszki L.], 2013. - 66 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-6608-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487229]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8474 /2013.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A rút kiskacsa / Andersen ; [rajz. Radvány Zsuzsa]. - Budapest : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9928-24-4 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490021]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2013.
Baumann, Anne-Sophie
Engins et machines animés (magyar)
   Forgó-mozgó járműveim és további csodás gépek : földön, vízen, levegőben : [több mint 60 mozgatható résszel!] / Anne-Sophie Baumann, Didier Balicevic ; [ford. Bogátiné Schütz Gabriella]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 25 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5234-41-5 kötött : 5990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489239]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2013.
Boér Katalin (1978-)
   Das Kinderhaus / Katalin Boer ; ... Mitw. von Anton Boer und Frederik Zeugke ; Bilder Egon Boer und Levi Hönisch. - [Veszprém] : [Boer K.], [2013]. - [29] p. : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-08-6876-1 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-93
[AN 3487306]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2013.
   Háziállatok : ovis kifestő : mondókákkal. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2013. - 16 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : 390,- Ft
kifestőkönyv - mondóka
087.5 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3487744]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2013.
Radvány Zsuzsa
   A legszebb hóember / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior K., [2012]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-29-9 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490017]
MARC

ANSEL
UTF-8