MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/09/28 13:37:51
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
8479 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., Könnycsatorna - Lermontov. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6810-2 kötött : 3490,- Ft
[AN 3488211] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8480 /2013.
Giese, Alexander (1921-)
Die Freimaurer (magyar)
   Szabadkőművesek : bevezetés / Alexander Giese ; [ford. Bosnyák Viktória] ; [... az "Adalékok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez" című fejezetet írta Benedek Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2013. - 183 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-310-189-6 fűzött : 2990,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 3489566]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2013.
Heindel, Max (1865-1919)
The Rosicrucian cosmo-conception (magyar)
   A rózsakeresztesek világnézete : a jövő ezoterikus kereszténysége / Heindel Max. - Debrecen : Gigg-Art, 2013. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89785-0-9 fűzött : 5000,- Ft
ezoterika - rózsakeresztesség
061.236.5 *** 133.25
[AN 3489981]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8482 /2013.
   Magyar és európai médiajog [elektronikus dok.] / szerk. Koltay András, Nyakas Levente. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - Budapest : Complex, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109045. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-246-8
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - elektronikus dokumentum
659.3(439)(094) *** 316.774(439)(094) *** 316.774(4-62)(094) *** 659.3(4-62)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(4-62)(094)
[AN 3493851]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8483 /2013.
Bődy Pál (1934-)
   Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika Magyarországon, 1867-1910 / Bődy Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 144 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-963-9950-99-3 fűzött
Magyarország - tudománypolitika - 19. század - 20. század
001.89(439)"186/191"
[AN 3488608]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2013.
Kurzweil, Ray (1948-)
The singularity is near (magyar)
   A szingularitás küszöbén : amikor az emberiség meghaladja a biológiát / Ray Kurzweil. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 942 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5229-25-1 kötött : 5490,- Ft : 19 EUR
prognosztika - intelligencia - mesterséges intelligencia - nanotechnológia - genetika - robotika
008.2 *** 612.821.3 *** 62-181.48 *** 575 *** 007.52 *** 165.0.001.572
[AN 3488580]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8485 /2013.
Scyta Pap Miklós
   Taiki tanítások / Scyta Pap Miklós. - [Budapest] : Heraldika, [2013]. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-78-2 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3490460]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2013.
Stankov, Georgi (1951-)
Evolutionssprung der Menschheit (magyar)
   Spirituális ugrás / Georgi Stankov ; [ford. Berán István]. - Debrecen : Gigg-Art, 2013. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6126-7 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3489970]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8487 /2013.
   Mecsek, barátunk! : képek a Nyugati-Mecsekről és az Orfűi-patak völgyéről : tájak, földtani képződmények, települések, növények, állatok, gombák / [szerk. Barthó Loránd, Sebők Béla] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, [2013]. - [96] p. : ill., főként színes ; 34 cm + DVD
ISBN 978-963-642-521-0 kötött
Mecsek - természeti környezet - fényképalbum - elektronikus dokumentum
502.4(234.373.6)(439)(084.12)
[AN 3488830]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2013.
   Tájtudomány, tájtervezés : V. Magyar Tájökológiai Konferencia : [Sopron, 2012] : konferencia kiadvány / szerk. Konkoly-Gyuró Éva, Tirászi Ágnes, Nagy Gabriella Mária ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék]. - Sopron : NYME K., 2013. - 287 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-102-5 fűzött
Magyarország - tájökológia - tájvédelem - vidékfejlesztés
504.54 *** 504.54(439) *** 711.1(439)
[AN 3489514]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2013.
   Támop - Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz : 3. Dezember 2009 und 21. Oktober 2010 in Sopron Universität Westungarn : [... Tagungsband der Konferenz "Umwelt- und Klimaschutz" ...] / Red. Michael Palocz-Andresen & Róbert Németh & Dóra Szalay. - [Sopron] : Univ. of West Hung. Press, [2012]. - 319 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-063-9 fűzött
környezetvédelem - éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány
504.06 *** 551.583 *** 504.38.054 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3489783]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8490 /2013.
Kovács Ferenc (1935-)
   Intelligens érzékelők az orvosbiológiában / Kovács Ferenc. - Bicske : Szak K., 2013. - X, 470 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9863-31-6 fűzött
orvosbiológiai technika
57.08
[AN 3489329]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2013.
Mesterházy Attila
   A Rába völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata / Mesterházy Attila. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2013. - 238 p. : ill. ; 23 cm + CD-R. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 17.)
Bibliogr.: p. 237-238.
Fűzött
Rába-völgy - növényföldrajz - elektronikus dokumentum
581.9(439)(282.243.734)
[AN 3490009]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2013.
Molnár Sándor (1944-)
   Mesélnek a gombák / Molnár Sándor, Répay Dorottya, Börcsök Zoltán ; [kiad. NYME-Erfaret Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Kft.]. - Sopron : NYME-Erfaret, 2013. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6471-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gomba - mese - gyermekkönyv
582.28(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3488320]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8493 /2013.
Antal György Bálint (1944-)
   A minőségi éhezés okozta tünetegyüttesek avagy A "hiánybetegségek" : tanulmány / Antal György Bálint. - Budapest : Biró, 2012. - 63 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 978-615-5102-36-3 fűzött : 2000,- Ft
egészséges táplálkozás - vitaminhiány
612.015.6 *** 613.2
[AN 3488691]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2013.
Bálint Györgyi
   Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés : történetek, terápiák, titkok / Bálint Györgyi. - 3. kiad. - Kecskemét : G50 K., cop. 2013. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-88328-1-8 fűzött : 2780,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia
615.89(515) *** 78
[AN 3490889]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2013.
   Bañando al bebé : el arte del cuidado / [ed. Judit Falk] ; [trad. Elena Herrán Izagirre, Tímea Juhász] ; [dib. Klára Pap] ; [publ.] Asociación Pikler-Lóczy de Hungría. - Budapest : Asoc. Pikler - Lóczy de Hungría, 2013. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Sobre la cooperación : vestir sobre el cambiador, vestidor, cojín / Maria Vincze. El baño del niño : guía práctica / Emmi Pikler. Si tocamos el cuerpo del bebé.. / Falk Judit. - Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-08-6928-7 fűzött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 3489187]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2013.
Bizzarri, Carlotta
Gimnastica da scrivania (magyar)
   Torna az íróasztalnál : hogyan küzdjünk az ülőmunka ártalmai ellen? / Carlotta Bizzarri ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2013. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-615-5178-34-4 fűzött : 2250,- Ft
torna - ülőmunka - irodai munka
613.71 *** 651.4
[AN 3489370]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2013.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 368 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3493306]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2013.
C1-Inhibitor Deficiency Workshop (8.) (2013) (Budapest)
   8th C1-Inhibitor Deficiency Workshop 2013 : ... Budapest, ... 23-26 May 2013 : programme & book of abstracts / [ed. by Zsuzsanna Heiszler, Róbert Hohol] ; [org. by C1-inh Deficiency Working Group, Foundation for the Prevention and Treatment of Fatal Angio-oedematous Diseases]. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], [2013]. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-03-1 fűzött
angiológia - konferencia-kiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3489423]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2013.
Cain, Susan (1968-)
Quiet (magyar)
   Csend : a hallgatás ereje egy harsány világban / Susan Cain ; [ford. Ehmann Bea]. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 510 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-07-5 fűzött : 3490,- Ft
személyiségtipológia - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865
[AN 3489482]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2013.
Campbell-McBride, Natasha
Gut and psychology syndrome (magyar)
   GAP-szindróma : az emésztés és a pszichológia kapcsolata : kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához / Natasha Campbell-McBride ; [ford. Leányvári Enikő ... Szántó Linda ... Illés Orsolya]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Reneszánsz Kvk., cop. 2013. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-340.
ISBN 978-615-5336-04-1 fűzött : 3500,- Ft
táplálkozástudomány - gyermekgyógyászat - gasztroenterológia - pszichoszomatikus betegség
613.2 *** 616-053.2 *** 616.3
[AN 3493279]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2013.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's the easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 241, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-035-9 kötött : 3500,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3493639]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2013.
De Bono, Edward (1933-)
H+ (plus) (magyar)
   Pozitív hit : emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség / Edward de Bono ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-112-3 fűzött : 1900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3465549]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2013.
   Felicitas tanácsadója. - 3. kiad. - Budapest : Felicitas Kft., [2013]-. - ill., színes ; 18 cm
A leírás a 4. köt. alapján kész. - Szerk. Mag Olga
Fűzött
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3493293]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2. kv., Gyermekszületési tanácsadó : szakértői tanácsok a szülés időszakára. - [2013]. - 76 p.
[AN 3493296] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/4. kv., Cseperedők tanácsadója : szakértői tanácsok a baba 1 éves koráig. - [2013]. - 72 p.
[AN 3493298] MARC

ANSEL
UTF-88504 /2013.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 548
[AN 3491888]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2013.
Godin, Seth (1960-)
The Icarus deception (magyar)
   Ikarosz tévedése : meddig szárnyalhatunk? / Seth Godin ; [ford. Mester Orsolya]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 368 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-124-6 kötött : 3200,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3489291]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2013.
Göncz József
   Az öngyógyítás forradalma / Göncz József. - 2. jav. kiad. - Zalaegerszeg : Göncz J., 2013. - 196 p. : ill. ; 22 cm
"A leukémia legyőzése" c. részt Göncz Iván írta
ISBN 978-963-9637-92-4 kötött : 3000,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3490309]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2013.
Gregory, David (1959-)
The next level (magyar)
   A következő szint : hol találjuk meg a helyünket az életben : egy tanmese / David Gregory ; [ford. Scharle Péter] ; [közread. az] Egyházfórum. - Budapest : Egyházfórum, cop. 2013. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8156-40-2 kötött : 1890,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3488759]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2013.
Gruhl, Monika (1953-)
Die Strategie der Stehauf-Menschen (magyar)
   A keljfeljancsi-startégia : krízishelyzetek legyőzése / Monika Gruhl ; [ford. Ujj Bernadett]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 175 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-615-5376-01-6 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - konfliktuskezelés
613.865 *** 316.6 *** 316.48
[AN 3488746]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2013.
Hadinger, Boglarka
   Értelemkeresés és személyiségfejlesztés / Boglarka Hadinger, Wolfram Kurz, Renate Mrusek ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2013. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 12.)
A ford. a "Sinnvoll leben lerner" (Tübingen : Verl. Lebenskunst, 1999) és a "Methoden für Psychotherapie, Beratung, Selbstformung" (Tübingen : Verl. Lebenskunst, 2008) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-31-9 fűzött : 1950,- Ft
személyiségfejlesztés - pszichoterápia
159.923.2 *** 615.851
[AN 3489912]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2013.
Komlóssy Vera
   Kristálygyógyászat- és terápia / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-130-5 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3493742]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2013.
Marczell István
   Gombás megbetegedések : [megelőzés, felismerés, együttélés] / Marczell István. - Budapest : PHP K., 2013. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Meditop könyvek, ISSN 2064-1419)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-88443-9-2 fűzött
gombás megbetegedés
616-002.828
[AN 3493288]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2013.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Budapest : Libri, 2013. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3491838]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2013.
Nádas Mihály (1860-19?)
   Amor és Hymen [elektronikus dok.] : jegyesek és fiatal házasok tapasztalt útmutatója a szerelem és házasság titkaiban / átd. Nádas Mihály. - Szöveg (epub : 692 KB) (mobi : 741 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]. - (Buja vágyak kiskönyvtára)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5311-29-1 (epub)
ISBN 978-615-5311-30-7 (mobi)
nemi felvilágosítás - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 3493102]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2013.
Nagy Balázs György
   Csípőprotézis : egy operált páciens szemszögéből : szakmailag ellenőrzött tájékoztató kiadvány / Nagy Balázs György. - 2. kiad. - Budapest : Sanavius Med Kft., 2013, cop. 2011. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-08-6327-8 fűzött
csípőízület - protézis
616.728.2-77
[AN 3490373]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2013.
Nagy Balázs György
   Térdprotézis a páciensek szemszögéből : szakmailag ellenőrzött tájékoztató kiadvány / Nagy Balázs György. - 2. kiad. - Budapest : Sanavius Med Kft., 2013, cop. 2012. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-08-6328-5 fűzött
térd - protézis
616.728.3-77
[AN 3490370]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2013.
Nogier, Paul
Introduction pratique à l'auriculothérapie (magyar)
   Gyakorlati bevezetés a Nogier-féle fülkezeléshez / P. M. F. Nogier ; [ford. Alexandre Martos]. - 2. kiad. - Budapest : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., [2013]. - 157, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89071-3-4 fűzött
akupunktúra - hallószerv
615.814.1
[AN 3488777]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2013.
Temesvári Gabriella
   Akupresszúra : pontmasszázs / Temesvári Gabriella. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2012. - 149 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Gyógyító eleink hagyatéka)
ISBN 978-963-89071-2-7 fűzött
akupunktúra - masszázs
615.821.2
[AN 3488863]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2013.
   A tér, ahol a lelkeddel foglalkozhatsz : lélekkalauz / [mtársak Takáts Emese, Kapocsi-Pécsi Anna] ; [... kiad. a Lélektér Alapítvány]. - Veszprém : Lélektér Alapítvány, 2013. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6203-5 fűzött
lelki segély - önismeret - ifjúságvédelem - serdülőkor
613.865-053.6 *** 364.65-053.6(439-2Veszprém)
[AN 3489928]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2013.
Weninger Antal (1902-1993)
   Az idő partján : jóga és személyiség / Weninger Antal. - [3. kiad.]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2013. - 416 p. : ill. ; 22 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 412-413.
ISBN 978-615-5166-35-8 fűzött : 2800,- Ft
jóga
615.851.86 *** 294.527
[AN 3491434]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2013.
Weszprémi István (1723-1799)
   Weszprémi István levelezése / [... sajtó alá rend. Szelestei N. László és Vida Tivadar]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 340 p. ; 25 cm. - (Magyarországi tudósok levelezése, ISSN 0238-678X ; 6.)
ISBN 978-963-446-688-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - orvos - 18. század - levelezés
61(439)(092)Weszprémi_I.(044)
[AN 3488674]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8521 /2013.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Az e-közigazgatás elmélete / Budai Balázs Benjámin. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 474, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8783-9 fűzött
Magyarország - közigazgatás - önkormányzati igazgatás - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14 *** 35.077 *** 352(439) *** 651
[AN 3493301]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8522 /2013.
   Visszaszámlálás / szerk. Beregnyei Miklós ; [közread. a] MVM Paksi Atomerőmű. - Utánny. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2012]. - 313 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 978-963-08-5590-7 fűzött
Paksi Atomerőmű
Paks - atomerőmű - helytörténet - fényképalbum
621.311.25(439-2Paks)(091)(084.12) *** 943.9-2Paks(084.12)
[AN 3490305]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8523 /2013.
International Federation of Association of Textile Chemists and Colourists. Congress (23.) (2013) (Budapest)
   IFATCC International Federation of Associations of Textile Chemists and Colourists XXIII International Congress : 8-10 May 2013, Budapest ... : programme and abstracts / ... ed. András Víg and Ágota Orbán ; [publ. by the MKE]. - [Budapest] : MKE, [2013]. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-32-8 fűzött
textilipar - textiltechnológia - konferencia-kiadvány
677 *** 677.02 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3488490]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8524 /2013.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 7 : a VII. és VIII. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Mélykút, 2012. május 26. : Szentes, 2012. augusztus 25. / [szerk. Herczig Béla] ; [kiad. Monarchia BTE]. - Baj : Monarchia BTE, 2013. - 137 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-3-5 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
691.42 *** 666.71(439)"17/19" *** 003.64(439)
[AN 3489389]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8525 /2013.
   Bélyegrapszódia : a Bélyegmúzeum kiállításának katalógusa / [... rendezője Szabó Jenő]. - Budapest : Bélyegmúz., [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
A kiállítást Budapesten, 2013. jún. 22 - 2014. máj. 15. között rendezték
ISBN 978-963-08-6735-1 fűzött
zeneművészet - bélyeg - kiállítási katalógus
656.835 *** 78 *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3488876]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2013.
Ugróczky László
   Tengeri sporthajózás tankönyve / Ugróczky László. - [Budapest] : Navigator D. Y. : HCL Kft., [2013]. - 463 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 463.
Kötött
tengerhajózás - vitorlázás - sporthajó
656.61.052 *** 797.14
[AN 3489434]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8527 /2013.
Deme Ágnes
   A széna szerepe Csíkszentgyörgy népének gazdálkodásában / Deme Ágnes. - Kecskemét : Katona J. Múz. : Bárth Bt., 2013. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 10.)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-9815-30-8 fűzött
Csíkszentgyörgy - magyar néprajz - határon túli magyarság - mezőgazdasági munka - széna
636.086.2 *** 39(=945.11)(498.4-2Csíkszentgyörgy) *** 631.5(498.4-2Csíkszentgyörgy)
[AN 3489098]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2013.
Grün, Peter
Kaninchen halten (magyar)
   Nyúltartás / Peter Grün ; [ford. Pálinkás Tibor] ; [... megjegyzésekkel ell. Virág Györgyi]. - Budapest : Mezőgazda, [2013]. - 107 p., XVI. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. a "A házinyúl" címmel is
ISBN 978-963-286-677-2 kötött : 3900,- Ft
nyúl - állattartás
636.92
[AN 3488417]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2013.
Lótenyésztők kézikönyve (új kiadása)
   Lótenyésztés, lótartás, lóhasználat / szerk. Bodó Imre, Hecker Walter. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 402 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 393-402.
ISBN 978-963-286-679-6 kötött : 7900,- Ft
lótenyésztés
636.1
[AN 3489302]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2013.
Mészáros Károly Emlékülés (2013) (Sopron)
   Mészáros Károly Emlékülés : Sopron, 2013. június 18. / [rend., közread. az] MTA Veszprémi Területi Bizottság Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság. - Sopron : NYME K., [2013], cop. 2012. - 153 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-334-058-5)
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3489908]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2013.
Peitz, Beate
Hühner halten (magyar)
   Tyúktartás / Beata & Leopold Peitz ; [ford. Pálinkás Tibor] ; [... kiegészítésekkel ell. Szalay István]. - Budapest : Mezőgazda, [2013]. - 143 p., XIII. t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. a "A tyúk" címmel is
ISBN 978-963-286-678-9 kötött : 3900,- Ft
tyúk - állattenyésztés
636.52/.58
[AN 3488418]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2013.
   A természetközeli gazdálkodás szerepe a vidékfejlesztésben / [szerk. Stark Magdolna] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet]. - Sopron : NYME K., 2012. - 74 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-089-9 fűzött
biogazdálkodás - természetvédelem
631.147 *** 504.06
[AN 3489504]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8533 /2013.
   Befőzések könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2013. - 150 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-10-6 kötött : 2190,- Ft
konzerválás - lekvár - befőtt - üdítőital - savanyúság - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.87:663.81 *** 641.83(083.12)
[AN 3489351]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2013.
Brillat-Savarin, Jean Anthelme (1755-1826)
La physiologie du goût (magyar)
   Egy ínyenc elmélkedései : az ízlés fiziológiája / [Jean Anthelme Brillat-Savarin] ; [ford. Ambrus Zoltán, Ambrus Gizella]. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 375, [8] p. ; 25 cm
Megj. a "Az ízlés fiziológiája" címmel is
gasztronómia
641.5
[AN 3488353]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2013.
Conseil Européen des confréries oenogastronomiques. Congrès (11.) (2013) (Pécs)
   Az Európai Bor és Gasztronómiai Egyesületek Szövetségének XI. Kongresszusa : 2013. június 28-30., Pécs, ... : hungarikumok az európai gasztronómiai és borkultúrában : [CEUCO XI] = XI European Congress of Oenogastronomic Brotherhoods / [kiad. a] Magyar Hölgyek Gasztronómiai és Borrendje. - Pécs : M. Hölgyek Gasztronómiai és Borrendje, [2013]. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Váltakozva magyar, angol, francia, spanyol, görög, olasz és portugál nyelven
ISBN 978-963-08-6898-3 fűzött
Európa - gasztronómia - borászat - konferencia-kiadvány
641.5(439) *** 663.2(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3488811]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2013.
Dickhaut, Sebastian
Kochen! (magyar)
   Családi szakácskönyv / Sebastian Dickhaut, Sabine Sälzer ; [ford. Biró Ágnes, Kiszlinger Henrietta, Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 352 p. ; 21 cm
Megj. "Minden család szakácskönyve" címmel is
ISBN 978-963-684-609-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3493648]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2013.
Fast food (magyar)
   Villámételek / [ford. Benedek Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Reader's Digest konyhája)
ISBN 978-963-289-135-4 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9707-40-5)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3490452]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   La cocina húngara sencillamente / [texto ... Ildikó Kolozsvári] ; [fotografías ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: vol. 2.
ISBN 978-615-5148-20-0 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491714]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Cuisine hongroise tout simplement / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: vol. 2.
ISBN 978-615-5148-19-4 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491713]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Hungarian kitchen the simple way / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: vol. 2.
ISBN 978-615-5148-21-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491577]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Magyar konyhaművészet / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2013]. - 96 p. : ill., színes ; 18x25 cm + DVD
mellélket címe: Hungarian culinary art. - Magyar és olasz nyelven
ISBN 978-963-88694-8-7 kötött
 (hibás ISBN 978-963-88694-4-9)
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.568(439)(083.12)
[AN 3491531]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarische Küche, einfach und schnell / [Inhalt ... IIdikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: vol. 2.
ISBN 978-615-5148-18-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491709]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2013.
Lajos Mari (1943-)
   99 új egytálétel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-037-0 kötött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3490854]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2013.
Mangold, Matthias F.
Salate (magyar)
   Saláták : a mező kincsei : könnyű, ropogós, friss / Matthias F. Mangold ; [... fotóját Alexander Walter kész.] ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 139 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5178-38-2 kötött : 3900,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3489460]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2013.
Vegetables for vitality (magyar)
   Főszerepben a zöldség / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Reader's Digest konyhája)
ISBN 978-963-289-136-1 kötött
 (hibás ISBN 978-963-9707-40-5)
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3490374]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8546 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Élet, halál, karma : [az élet és a meghalás művészete] : [rendhagyó gondolatok életről, halálról és megváltásról] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-095-7 fűzött
halál - lélekvándorlás
128 *** 133.25 *** 129.4
[AN 3493745]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2013.
   Lukács György gondolkodása jelenkori perspektívából / szerk. Pierre Rusch, Takács Ádám. - Budapest : Gondolat, 2013. - 288 p. ; 19 cm. - (A Francia Intézet filozófiai füzetei, ISSN 2063-2452)
A Budapesten, 2010. okt. 28-29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-491-0 fűzött : 2500,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 3489570]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2013.
Popovics Zoltán (1969-)
   "Noli me legere"! : tanulmányok Maurice Blanchot-ról / Popovics Zoltán. - Budapest : Pongrác K., cop. 2013. - 275 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5131-37-0 fűzött : 2900,- Ft
Blanchot, Maurice (1907-2003)
Franciaország - író - filozófus - 20. század
1(44)(092)Blanchot,_M. *** 840(092)Blanchot,_M.
[AN 3489059]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2013.
   A szerelem / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány : M. Filozófiai Társ. : SZTE BTK Filozófia Tansz. ; Csíkszereda : Státus K., 2013. - 394 p. ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 11.)
A Szegeden, 2012. máj. 17-18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-5-0 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - szerelem
1(100)(091) *** 392.6
[AN 3488484]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8550 /2013.
Barsi Balázs (1946-)
   Magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Kecskemét : Telek P.-P., 2012-. - 21 cm
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3449169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2013/2., Évközi 9-34. hét. - 2013. - 367 p.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89211-6-1)
[AN 3489782] MARC

ANSEL
UTF-88551 /2013.
   Bizonyságok fellege : 100 év - 100 érv : bizonyságtételek a Budapest-fasori Református Egyházközség templomának 100 éves évfordulóján / szerk. Szabó Zsolt. - Budapest : Budapest-fasori Református Egyházközs., 2013. - [224] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-6683-5 fűzött
hit - református egyház - tanúságtétel
211 *** 284.2
[AN 3488439]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2013.
Blanco, Laura
Activitats en familia (magyar)
   Erények és értékek / Laura Blanco, Silvia Carbonell ; ill. Rosa Maria Curto ; [ford. Kiss Emil]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2013. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-029-3 fűzött
ISBN 963-558-029-0
vallási erkölcs - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
241.5 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3491835]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2013.
   Ecclesia Agathae : a 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei / [szerk. Medgyesy S. Norbert]. - Budapest : M. Napló, 2012. - 502 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm + 2 CD
melléklet címe: Éneklő Perenye. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-9961-53-1 kötött : 3990,- Ft
Ágota, Szent (201?-251)
Perenye - katolikus egyház - szentek kultusza - helytörténet - történeti feldolgozás - egyházi népének - auditív dokumentum
235.3(092)Ágota *** 282(439-2Perenye)(091) *** 943.9-2Perenye *** 783.65
[AN 3490895]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2013.
The Essene Gospel of peace (magyar)
   Esszénus béke evangélium / [... arámi kéziratot és az ószláv szövegeket összehasonlította, szerk. és ford.] Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Living Earth - Élő Föld, [2013]-. - ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 3493310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - cop. 2013. - 73 p. - (E. B. Székely könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-87351-4-0
[AN 3493312] MARC

ANSEL
UTF-88555 /2013.
Ferenc (pápa) (1936-)
El Papa Francisco (magyar)
   Ferenc pápa : beszélgetések Jorge Bergoglióval / Sergio Rubin, Francesca Ambrogetti ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 242, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-848-7 fűzött : 3499,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század - interjú
262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3489243]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2013.
Grylls, Shara (1974-)
Never stop holding hands (magyar)
   Fogom a kezed! : jó tanácsok és egyéb praktikák házasoknak és házasulandóknak / Shara Grylls ; [ill. Charlie Mackesy] ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-49-8 fűzött : 2940,- Ft
házasság - párkapcsolat - humor - idézetgyűjtemény - aforizma
265.5(0:82-84) *** 316.472.4(0:82-84)
[AN 3489250]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2013.
Jálics Ferenc (1927-)
Die Geistliche Begleitung im Evangelium (magyar)
   Lelkivezetés az evangéliumban / Jálics Ferenc ; [ford. Várnai Jakab]. - Budapest : JTMR : L'Harmattan K., 2013. - 161 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-43-6 kötött : 2400,- Ft
lelki gondozás - vallásos irodalom
253.4 *** 244
[AN 3489792]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2013.
Jungclaussen, Emmanuel (1927-)
Der Strom des Lebens (magyar)
   Az önmagunkra találás boldogságáról / Emmanuel Jungclaussen ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2013. - 205 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-28-9 fűzött : 2100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3489791]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2013.
   A keleti teológia a házasságról, a családról. - Budapest : Vigilia, 2012. - 218 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 22.)
A Budapesten, 2012. nov. 17-én tartott tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-31-6 fűzött : 1700,- Ft
házasság - család - keresztény teológia - görög katolikus egyház
265.5 *** 316.356.2 *** 281.5
[AN 3488436]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2013.
   "A késő idők emlékezetében éljenek..." : a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 : [jubileumi kötetek 2.] / [szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Kránitz Zsolt] ; [szerkesztésében közrem. Köblös József]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2013. - 1216 p. ; 25 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 13.)
Bibliogr.: p. 37-76.
ISBN 978-963-89597-4-4 kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - önéletrajz
284.2(439)(092) *** 284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)
[AN 3489257]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2013.
Kovács Ferenc
   A Szent Jobb Hódmezővásárhelyen / Kovács Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-88959-6-7 fűzött
Hódmezővásárhely - ereklye - helytörténet - rendezvény - két világháború közötti időszak
235.3(092)István,_I. *** 247.3 *** 394.46(439) *** 943.9-2Hódmezővásárhely *** 061.7(439-2Hódmezővásrhely)"1938"
[AN 3489746]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2013.
   Mit tegyek, hogy üdvözüljek? : válogatás a szent öregek mondásaiból / [vál. Imrényi Tibor] ; [ford. Baán István]. - Budapest : Jel, 2013. - 232 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 978-615-5147-34-0 fűzött : 1800,- Ft
szerzetes - őskereszténység - idézetgyűjtemény
271.05(0:82-84)
[AN 3490028]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2013.
Mustó Péter (1935-)
   Csendben születik az élet : a belső ima tapasztalatairól / Mustó Péter. - Budapest : JTMR : L'Harmattan K., 2013. - 241 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-46-7 kötött : 2600,- Ft
meditáció - imádkozás - mentálhigiénia
242 *** 248.143 *** 613.865
[AN 3489796]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2013.
   Az Olympos mellett : mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban / szerk. Nagy Árpád Miklós. - Budapest : Gondolat, 2013. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-405-7 kötött : 7950,- Ft
Mediterráneum - mágia - művelődéstörténet - ókor
291.33 *** 133.4 *** 930.85(4-15)
[AN 3489312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia. - 438 p.
ISBN 978-963-693-403-3
[AN 3489319] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hellas, Imperium Romanum, az ókor után. - [441]-1064 p.
ISBN 978-963-693-404-0
[AN 3489322] MARC

ANSEL
UTF-88565 /2013.
Pável Márta
   A misztikus teológia alapjai : Avilai Szent Teréz hatására / Pável Márta. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Vargáné Pável M., 2013. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-08-7082-5 fűzött : 2000,- Ft
misztika - vallásosság
248
[AN 3491837]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2013.
Radha, Swami Sivananda (1911-1995)
Radha, diary of a woman's search (magyar)
   Rádhá : egy asszony útkeresésének naplója / [Swami Sivananda Radha] ; [ford. Szitá - Szabó Ágnes] ; [közread. a] Spirituart Jóga Alapítvány, Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Spirituart Jóga Alapítvány : Sivananda Jógaközp., 2013. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6028-4 fűzött : 2850,- Ft
India - jóga - hinduizmus - napló
294.527(540)(0:82-94)
[AN 3489911]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2013.
Srīdhara, Svāmī (1895-1988)
Subjective evolution of consciousness (magyar)
   A tudat szubjektív evolúciója : az édes abszolút játéka / Śrṣla Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswāmi Śrī Chaitanya Saraswat Math ; [ford. Glász Róbert] ; [közread. a] Brahmana Misszió. - Budapest : Brahmana Misszió, cop. 2013. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-19-0 kötött : 2850,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3489310]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2013.
Szabó József László (1953-)
   Boldogok, akik hisznek : családi hittankönyv / Szabó József László. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2013. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-53-8 fűzött : 850,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3489776]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8569 /2013.
Bancroft, Lundy
The batterer as parents (magyar)
   Lehet-e jó apa a bántalmazó? : a partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra / Lundy Bancroft, Jay G. Silverman, Daniel Ritchie ; [ford. Kuszing Gábor és Szil Péter]. - Budapest : Háttér : NANE Egyes., 2013. - 407 p. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
Bibliogr.: p. 357-391.
ISBN 978-615-512-411-2 fűzött : 3000,- Ft
családon belüli erőszak - szülő-gyermek kapcsolat
316.647.3 *** 343.54 *** 316.472.4
[AN 3489428]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2013.
Bárdosi Mónika
   Kulturálódási szokásaink : a lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével / [szerzők Bárdosi Mónika, Tabajdi Márta] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - [Budapest] : KSH, 2013. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr: p. 43.
ISBN 978-963-235-429-3 fűzött
Magyarország - művelődés - társadalmi szokás - szabadidő-felhasználás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.7(439)"200/201"(083.41) *** 379.8(439)"200/201"(083.41)
[AN 3489109]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2013.
Brooks, David (1961-)
The social animal (magyar)
   A társas lény : a sikeres élet rejtett dimenziói / David Brooks ; [ford. Vereckei Andrea]. - Budapest : Libri, 2013. - 534 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-140-7 fűzött : 3990,- Ft
szociálpszichológia - személyiség-lélektan
316.6 *** 159.923
[AN 3489420]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2013.
Fleck Gábor (1970-)
   Kérdések és válaszok a cigányságról / [összeáll. Fleck Gábor és Szuhay Péter]. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 174 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 155-167.
ISBN 978-963-338-150-2 fűzött : 2400,- Ft
magyarországi cigányok
316.347(=914.99)(439)
[AN 3489280]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2013.
Győri-Nagy Sándor (1950-)
   Kultúrökológia : cultural ecology, műveltségélettan / Győri-Nagy Sándor. - Kiskunmajsa : MÖK EKI, 2013. - 184 p. : ill. ; 29 cm. - (EKI-tanulmányok, ISSN 2060-3479 ; 4.)
Bibliogr.: p. 174-178.
ISBN 978-963-87931-3-3 fűzött : 2800,- Ft
társadalmi ökológia - kulturális környezet
316.7 *** 504.03
[AN 3489743]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2013.
Kuráth Gabriella (1964-)
   Intézményi diplomás pályakövetés : DPR a Pécsi Tudományegyetemen : kézikönyv / [Kuráth Gabriella]. - Pécs : PTE, 2013. - 105 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-94.
ISBN 978-963-642-513-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Pécs - egyetem - pályakezdés - diplomás - 21. század - követéses vizsgálat
316.37-057.85(439-2Pécs)"20" *** 331.5-053.81(439)"20" *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 3489000]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2013.
Lajtai L. László (1977-)
   "Magyar nemzet vagyok" : az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa / Lajtai L. László. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2013. - 643 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 18.)
Bibliogr.: p. 555-623.
ISBN 978-963-446-690-1 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyarságtudat - történelemtanítás - 18. század - 19. század
316.63(=945.11)"177/184" *** 372.893(439)"177/184"
[AN 3488722]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2013.
Rettich Béla
   Cseh-Szombathy László (1925-2007) műveinek válogatott bibliográfiája / [a bibliográfiát összeáll. ... Rettich Béla]. - Budapest : KSH Kvt., 2012. - 136 p. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 27.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-235-384-5 fűzött
Cseh-Szombathy László (1925-2007)
Magyarország - statisztikus - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
311(439)(092)Cseh-Szombathy_L.:016 *** 012Cseh-Szombathy_L.
[AN 3489042]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2013.
   Studies in biopolitics / ed. by Judit Sándor ; [publ. by the] Center for Ethics and Law in Biomedicine. - Budapest : Celab, 2013. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-249.
ISBN 978-963-88538-9-9 fűzött
biopolitika
314.15(100)
[AN 3489121]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2013.
Szabó Andrea
   A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon : gyorsjelentés 2013 / Szabó Andrea ; [közread. az] Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport. - Pécs : Publikon, 2013. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-615-5001-87-1 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439)"201"(083.41) *** 323.21-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3488907]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Hitel ; Stádium / Széchenyi István ; Világ. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 448, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-366-609-8 kötött : 5680,- Ft
Magyarország - társadalmi probléma - gazdaságpolitika - 19. század
304(439)"181/183" *** 338(439)"181/183" *** 323.3(439)"181/183"
[AN 3488351]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2013.
   "Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok?" : nők és a műszaki felsőoktatás / szerk. Szekeres Valéria és a Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2013. - 349 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-59-6 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - műszaki oktatás - nők a társadalomban - egyetemi hallgató - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-055.2(439)"201" *** 378.662 *** 378(439)"201"
[AN 3489140]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2013.
Zonda Tamás (1940-)
   Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon : 1970-2010 / Zonda Tamás, Paksi Borbála, Veres Előd. - Budapest : KSH, 2013. - 80 : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1588-6417 ; 2.)
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-235-432-3 fűzött
Magyarország - öngyilkosság - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.27(439)"197/201"(083.41)
[AN 3488283]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8582 /2013.
Ježková, Alena (1966-)
   Cseh és morva regék és mondák / írta Alena Ježková ; vál., összeáll. és ford. Balázs Andrea ; [... az előszót[!utószót] írta Svoboda Róbert]. - Budapest : Móra, 2013. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9455-5 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - néprajz - csehek - monda
398.223(=850) *** 885.0-343=945.11
[AN 3489523]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2013.
Martin, Emilia
   Românii din Ungaria : studii de etnologie / Emilia Martin ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 287 p. ; 24 cm
Váltakozva román és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-01-8 kötött
magyarországi románok - néprajz
39(=590)(439)
[AN 3488277]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2013.
Peterson, Monique
In the realm of the Never Fairies (magyar)
   Utazás a Sohatündérek varázslatos világába / [írta Monique Peterson] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2012. - 140, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-628-928-7 kötött : 3999,- Ft
tündér - gyermekkönyv
398.433(02.053.2)
[AN 3490276]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8585 /2013.
Acemoglu, Daron (1967-)
Why nations fail (magyar)
   Miért buknak el a nemzetek? : a hatalom, a jólét és a szegénység eredete / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 502 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-477.
ISBN 978-963-304-109-3 kötött : 4900,- Ft
politikatörténet - gazdaságtörténet - szegénység - gazdagság
32(100)(091) *** 338(091)(100) *** 316.344.233 *** 336.74
[AN 3489283]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2013.
   Az átalakuló világrend küszöbén / szerk. Grünhut Zoltán, Vörös Zoltán. - Pécs : Publikon, 2013. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Geologica könyvek, ISSN 2064-2024 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-83-3 fűzött : 2500,- Ft
geopolitika - politológia
327(100) *** 32.001(100)
[AN 3488928]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2013.
A bécsi magyar nagykövetségi épület (angol)
   The embassy building of Hungary in Vienna : historical studies on the authority and the art history / ed. Gábor Ujváry ; [... transl. Vera Tihanyi] ; [publ. by the] Ministry of Foreign Affairs Hungary, Permanent Mission of Hungary to the United Nations Office and other International Organisations in Vienna, Embassy of Hungary. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs ; Vienna : Permanent Mission of Hungary to the United Nations Office and other International Organisations in Vienna : Embassy of Hungary, cop. 2012. - 144, [5] p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-43-3 kötött
Magyarország. Nagykövetség (Ausztria)
Magyarország - Ausztria - diplomácia - külképviselet - kapcsolattörténet
327(439)(091) *** 327(436)(091) *** 725.125(436-2Wien)(091)
[AN 3488221]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2013.
   Egy békésebb világ eszközei : fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció / szerk. N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna ; [közread. a] ... Magyar Külügyi Intézet. - Budapest : Osiris : MKI, 2013. - 378 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 337-344.
ISBN 978-963-389-948-9 kötött : 3980,- Ft
leszerelés - fegyverzetkorlátozás
327.57(100)"19/20" *** 355.019(100)"19/20"
[AN 3488212]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2013.
Boda Zsolt (1969-)
   Legitimitás, bizalom, együttműködés : kollektív cselekvés a politikában / Boda Zsolt ; [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : Argumentum : MTA TK PTI, cop. 2013. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-446-694-9 fűzött : 2500,- Ft
politológia - kormányzati politika - társadalmi részvétel
323.21 *** 32.001 *** 328.13
[AN 3488698]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2013.
Bokor Pál (1942-)
   Barack Obama szupersztár [elektronikus dok.] : egy fergeteges és szabálytalan politikai karrier hiteles története és anatómiája / Bokor Pál. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Atlantic Press, [2012], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-08-7
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - államfő - ezredforduló - elektronikus dokumentum
32(73)(092)Obama,_B.
[AN 3491734]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2013.
Bokor Pál (1942-)
   Obama [elektronikus dok.] : az út Honolulutól a Fehér Házig és mindig tovább... / Bokor Pál. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Atlantic Press, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - államfő - külpolitika - ezredforduló - 21. század - életrajz - elektronikus dokumentum
32(73)(092)Obama,_B. *** 327(73)"20"
[AN 3491742]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2013.
   Challenges for the European Union in the next decade : a view from the Danube region : [proceedings of the 9th DRC Summer School, Maribor, 2012] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : Publikon Books, 2013. - 237 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87856-0-2 fűzött
Európai Unió - konferencia-kiadvány
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 061.3(497.12-2Maribor)
[AN 3488684]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Arcképek és programok [elektronikus dok.] / Eötvös József. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.7 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109032. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-068-7 (epub)
ISBN 978-963-362-069-4 (mobi)
magyar irodalom - magyar történelem - belpolitika - 19. század - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum
323(439)"18" *** 943.9"18" *** 894.511-5
[AN 3493773]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2013.
Garadnai Zoltán
   Franciaország keleti nyitási politikája és a magyar - francia kapcsolatok története, 1963-1968 : a francia "détente-entente-coopération" politika lehetőségei, külső és belső korlátai / Garadnai Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2013. - 397 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-357. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 978-963-693-467-5 fűzött : 4950,- Ft
Franciaország - Kelet-Európa - Magyarország - külpolitika - diplomáciatörténet - 1960-as évek
327(44)"195/196" *** 327(439)(44)"196" *** 327(4-11)(44)"196"
[AN 3489469]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2013.
Janke, Igor (1967-)
Napastnik (magyar)
   Hajrá, magyarok! : az Orbán Viktor-sztori egy lengyel újságíró szemével / Igor Janke ; [ford. Szalai Attila, Szenyán Erzsébet]. - [Utánny.]. - [Göd] : Rézbong K. : Aeramentum Kv., 2013. - 328 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.. p. 326.
ISBN 978-963-08-6617-0 fűzött 2900,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - életrajz
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3488519]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2013.
Janke, Igor (1967-)
Napastnik (magyar)
   Hajrá, magyarok! : az Orbán Viktor-sztori egy lengyel újságíró szemével / Igor Janke ; [ford. Szalai Attila, Szenyán Erzsébet]. - [Göd] : Rézbong K. : Aeramentum Kv., 2013. - 327 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.. p. 326.
ISBN 978-963-08-6617-0 fűzött 2900,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - életrajz
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3488308]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2013.
Kádár Gábor
   A végső döntés : Berlin, Budapest, Birkenau 1944 / Kádár Gábor, Vági Zoltán. - Budapest : Jaffa, 2013. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-615-5235-57-3 kötött : 3150,- Ft
Németország - Magyarország - népirtás - holokauszt - második világháború - 20. század
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 323.12(=00)(4)"19" *** 323.12(=924)(439)"193/1945"
[AN 3489254]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2013.
Klein Éva
   Vannak még tanúk / Klein Éva ; megj. ... a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kiadásában. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Zsidó Hitközs., 2013. - 154 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-6870-9 fűzött
Nyíregyháza - Magyarország - holokauszt - zsidóság - hétköznapi élet - második világháború - memoár - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Nyíregyháza)"1939/1945"(093) *** 929(=924)(439)(0:82-94) *** 316.347(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3489416]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2013.
   Magyar - francia kapcsolatok, 1945-1990 : források / közread. Kecskés D. Gusztáv. - Budapest : MTA BTK Történettud. Int., 2013. - 840 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485). (Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, ISSN 2061-313X)
Bibliogr.: p. 777-808.
ISBN 978-963-9627-60-4 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - Franciaország - diplomáciatörténet - külpolitika - 20. század
327(439)"194/199"(093) *** 327(44)"194/199"(093)
[AN 3489823]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2013.
   Migráció a Duna térségében : a németek betelepülése a 18. században / [... rend. Vándor Andrea]. - Pécs : Molnár Ny. és K., [2013]. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
Megj. a 2012. máj. - 2013. okt. között azonos címmel rendezett nemzetközi vándorkiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 28-[29].
ISBN 978-963-85574-5-2 fűzött
Közép-Európa - dunai svábok - migráció - 18. század - kiállítási katalógus
325.1(=30)(4-11)"17" *** 323.15(=30)(4-11)"17" *** 061.4(4-11)
[AN 3488921]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2013.
Miklós György (1964-)
   Egy unortodox ország keletkezéstörténete [elektronikus dok.] / Miklós György. - Szöveg (epub : 684 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - gazdasági helyzet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
323(439)"198/201" *** 338.2(439)"200"/201"
[AN 3492829]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2013.
Paksa Rudolf (1981-)
   Szálasi Ferenc és a hungarizmus / Paksa Rudolf. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 255 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-253.
ISBN 978-615-5235-55-9 kötött : 3150,- Ft
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - politikus - nyilaskeresztes párt - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak - második világháború
32(439)(092)Szálasi_F. *** 329.18(439)"193/1945"
[AN 3489253]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2013.
   "Péntek volt és 23" : kitelepítések 1950-1953 között a Bács-Kiskun megyei határsávból : a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány kiállítása : Dávod, 2010 - Baja, 2013 / [a kiállítást Saád József áll. össze] ; [... szerk. Nagy Mária és Saád József]. - Budapest : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, 2013. - 52 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15x21 cm
Kész. a kiállítások alkalmából
ISBN 978-963-08-6264-6 fűzött : 1000,- Ft
Hortobágy
Bács-Kiskun megye - kitelepítés - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak
323.282(439.155)"1950/1953" *** 325.254.6(439.155)"1950/1953" *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"
[AN 3488735]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2013.
Rimay Andrea
   Rendszerváltó nők : interjúk / Rimay Andrea. - Budapest : Gondolat, 2013. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-693-473-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikus - nők a társadalomban - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
323(439)"198/200"(047.53) *** 316.37-055.2(439)(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3489467]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2013.
   Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században : a veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke, valamint a Kisegyház-kutató Egyesület közös konferenciája : 2011. május 17., Veszprém / szerk. Daniel Heinz, Rajki Zoltán, Simon Ervin ; [rend.] ... Historisches Archiv der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa ... - Budapest : Gondolat : Kisegyház-kutató Egyes. ; Friedensau : Historisches Archiv der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa, 2013. - 204 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-472-9 fűzött : 2500,- Ft
Európa - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - kisegyház - 20. század
322(4)"19" *** 322(439)"19" *** 289(439)
[AN 3489576]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2013.
Szlankó Bálint (1979-)
   Miért jó a demokrácia? / Szlankó Bálint. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-206.
Kötött : 2800,- Ft : 9,30 EUR
ISBN 978-80-8101-702-5
demokrácia - politikai filozófia
321.72 *** 321.01
[AN 3489133]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2013.
   Tarka ellenállás : kézikönyv rebelliseknek és békéseknek : tanulmányok / szerk. Krasztev Péter, Jon Van Til ; [ford. Klopfer Judit, Konok Péter]. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 501 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-085-7 fűzött : 3600,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - politikatörténet - rendszerváltás - civil mozgalom - ezredforduló - 21. század
323(439)"198/201" *** 323(4-11)"198/201" *** 323.21(439)"200/201" *** 329.7(439)"200/201"
[AN 3489245]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2013.
Vitári Zsolt (1975-)
   A Hitlerjugend és a nagyvilág / Vitári Zsolt. - Pécs : Pro Pannonia, 2013. - 551 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 456-495.
ISBN 978-963-9893-75-7 fűzött : 3990,- Ft
Hitlerjugend
Németország - ifjúsági szervezet - fasizmus - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború
329.78(430)Hitlerjugend *** 329.18(100)"192/194" *** 943.0"192/194"
[AN 3488633]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8609 /2013.
Assmann, Jan (1938-)
Das kulturelle Gedächtnis (magyar)
   A kulturális emlékezet : írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban / Jan Assmann ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2013. - 324 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-324.
ISBN 978-963-9777-30-9 fűzött : 2695,- Ft
történettudomány - művelődéstörténet - írásbeliség - ókor
930.1 *** 316.7(3) *** 930.85(3) *** 321.1 *** 003
[AN 3493362]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2013.
Berényi Mária (1959-)
   Personalităţi marcante în istoria şi cultura românilor din Ungaria : secolul XIX : studii / Maria Berényi ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-02-5 kötött
művelődéstörténet - magyarországi románok - 19. század
930.85(=590)(439) *** 929(=590)(439)"18"
[AN 3488249]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2013.
Csernok Attila (1929-)
   Történelemóra / Csernok Attila. - Budapest : Pat-Rio 90 Bt., 2013. - 344 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-08-6407-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 323(439)"19/200"
[AN 3489273]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2013.
   Ete : egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében / [szerk.] Miklós Zsuzsa, Vizi Márta ; [kiad. a Wosinszky Mór Megyei Múzeum]. - Szekszárd : Wosinszky Mór M. Múz., 2013. - 18 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 16-18.
ISBN 978-963-7209-37-6 fűzött
Ete (Tolna megye) - helytörténet - régészet - középkor
943.9-2Ete"10/16" *** 904(439-2Ete)
[AN 3490007]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2013.
   Indo - Hungarian ties : a journey in time / [ed. by Zsolt Szilágyi] ; publ. by Embassy of India. - Budapest : Embassy of India, 2013. - 396 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6080-2 fűzött
India - Magyarország - kapcsolattörténet - diplomáciatörténet - kulturális kapcsolat
930.85(540)(439) *** 327(439)(540) *** 008(540)(439)
[AN 3491455]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2013.
Károlyi Attila
   Inkey breviarium : a pallini nemes és báró Inkey család leszármazása, életrajzi adatokkal / Károlyi Attila. - 2. átd. kiad. - [Nagykanizsa] : Károlyi A., 2013. - 191 p. : ill. ; 19 cm + mell.
ISBN 978-963-08-5991-2 kötött
Inkey család
családtörténet
929.52(439)Inkey
[AN 3490299]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2013.
Langeveld, L. A.
Comte de Saint-Germain (magyar)
   Az utolsó Rákóczi [elektronikus dok.] : a titokzatos Saint-Germain gróf / L. A. Langeveld ; ford. Nagy Nóra. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109057. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5261-33-6
Saint Germain (1696?-1784)
Európa - művelődéstörténet - történelmi személy - 18. század - elektronikus dokumentum
930.85(4)"17" *** 930.85(4)(092)Saint-Germain
[AN 3493888]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2013.
Nagy Imre (1940-)
   Öttorony : a pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig / Nagy Imre. - Pécs : Kronosz, 2013. - 415 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 372-394. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-615-5339-06-6 kötött : 3500,- Ft
Pécs - művelődéstörténet - irodalomtörténet
930.85(439-2Pécs) *** 894.511(091)
[AN 3488372]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2013.
   Napkor képeskönyve / [szerk. Legeza László]. - Budapest : Mikes K., 2013. - 64 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.. p. 64.
ISBN 978-963-8130-91-4 kötött
Napkor - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Napkor(084.12) *** 908.439-2Napkor(084.12)
[AN 3488280]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2013.
Németh Ferenc (1949-)
   Szepezdi krónika : adalékok Szepezd történetéhez / Németh Ferenc. - [Veszprém] : Viza Kft., 2013. - 576 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5155-09-3 kötött
Balatonszepezd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Balatonszepezd *** 908.439-2Balatonszepezd
[AN 3489340]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2013.
   Palotabozsok : a község történetének feltárt részletei / [közread. a] Palotabozsok Községért Alapítvány. - [Palotabozsok] : Palotabozsok Községért Alapítvány, 2013. - 384 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-6792-4 kötött
Palotabozsok - helytörténet - helyismeret
943.9-2Palotabozsok *** 908.439-2Palotabozsok
[AN 3488542]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2013.
   Pécs története / [közread. a] Pécs Története Alapítvány. - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz, 2013-. - 29 cm
Pécs - helytörténet
943.9-2Pécs
[AN 3488419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az őskortól a püspökség alapításáig / főszerk. Vonyó József ; szerk. Visy Zsolt. - 2013. - 357 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 300-330. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5339-08-0 kötött : 9900,- Ft
[AN 3488420] MARC

ANSEL
UTF-88621 /2013.
Tóth Dezső (1928-)
   E tájról indultak : vallomások a szülőföldről / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2013. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 14.)
ISBN 978-615-5155-06-2 fűzött
Dáka - helyismeret - életútinterjú
929(439-2Dáka)(047.53) *** 908.439-2Dáka(047.53)
[AN 3489311]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8622 /2013.
Bethlenfalvy Géza (1936-)
   Hundia / [írta Bethlenfalvy Géza]. - [Budapest] : Bethlenfalvy G., [2013]. - [76] p. : ill. ; 22 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-6423-7 fűzött
India - Magyarország - helyismeret - keletkutatás - kulturális kapcsolat - kapcsolattörténet
908.540 *** 930.85(540)(439) *** 910.4(540) *** 008(540)(439)
[AN 3489906]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2013.
Bötig, Klaus (1948-)
Rhodos (magyar)
   Rodosz / [szöveg] Klaus Bötig ... ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 124 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6153-7 fűzött : 2490,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 3490891]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2013.
   Dél-dunántúli régió fejlesztése / [... szerk. Szűcs Krisztián] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2013. - 2 db (601 p.) : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-642-538-8 fűzött
Dél-dunántúli régió - területfejlesztés - regionális fejlesztés - gazdasági helyzet - 21. század - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
911.3(439Dél-Dunántúl)"201" *** 332.1(439Dél-Dunántúl)"201" *** 338(439Dél-Dunántúl)"201"(083.41)
[AN 3489856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 302 p.
Bibliogr.: p. 12-17.
ISBN 978-963-642-536-4
[AN 3489876] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 313-601.
ISBN 978-963-642-537-1
[AN 3489881] MARC

ANSEL
UTF-88625 /2013.
Egressy Gábor (1808-1866)
   Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850 [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 786 KB) (mobi : 992 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-059-5 (epub)
ISBN 978-963-362-060-1 (mobi)
Törökország - magyar irodalom - útinapló - elektronikus dokumentum
908.560"18"(0:82-992) *** 894.511-94
[AN 3493744]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2013.
   Európai örökség Győr-Moson-Sopron megyében : digitális fotópályázat = European heritage in Győr-Moson-Sopron county : digital photography competition / [... szerk. ... Lakatosné Novák Éva] ; [kiad. ... Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Önkormányzat, 2012. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7184-11-6 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - fotóművészet - helyismeret - 21. század - fényképalbum
908.439.114(084.12) *** 77.04(439)"201"
[AN 3488905]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2013.
Fári Irén (1956-)
   Palánk : Szeged belvárosa egykor / Fári Irén, Simoncsics János ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2013. - 115 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9804-45-6 kötött
Szeged - helyismeret - helytörténet
908.439-2Szeged *** 943.9-2Szeged
[AN 3489101]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2013.
Fehér György
   Bolgár tengerpart : útikönyv / Fehér György, Marton Jenő. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hibernia, [2013]. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2013. jún. 30.
ISBN 978-963-7617-71-3 fűzött
Bulgária - Fekete-tenger - útikönyv
914.972(262.5)(036)
[AN 3490894]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2013.
Ferber Katalin (1952-)
   A másság szigetein [elektronikus dok.] / Ferber Katalin. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Oriold, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Japán - helyismeret - hétköznapi élet - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
908.520(0:82-94)
[AN 3492650]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2013.
   A hely : 13 riport : [riportműsor a Kossuth Rádióban] / szerk. Farkas Erika és Vágner Mária. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 191 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-236-681-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - helyismeret - 21. század - rádióműsorszám - interjú
908.439"201"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3489830]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2013.
   Hollókő öröksége / [szerk. Dobosyné Antal Anna, Kovács Dezső] ; [kiad. az Icomos Magyar Nemzeti Bizottsága]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz., 2013. - 282 p. : részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-282.
ISBN 978-963-08-6780-1 fűzött
Hollókő - helyismeret - műemlékvédelem
908.439-2Hollókő *** 72.025.3/.4(439-2Hollókő)
[AN 3488219]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2013.
Horvát János (1944-)
   Kubai retró / Horvát János. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 212, [4] p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-10-7 fűzött : 3490,- Ft
Kuba - helyismeret - művelődéstörténet
908.729.1 *** 930.85(729.1)
[AN 3489539]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2013.
Jolsvai András (1953-)
   Visszajáró : pest-budai andalgások / Jolsvai András. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-71-5 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - helyismeret - karcolat
908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3489269]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2013.
   A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei / [szerk. Nemes Erzsébet] ; [a katalógust összeáll. Kovács Zsuzsa, Lelkes György, Rettich Béla]. - Budapest : KSH Kvt., cop. 2013. - 430 p. : ill., főként színes térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-272-5 kötött
Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár
Magyarország - kartográfia - könyvtári katalógus
912(439) *** 026(439-2Bp.)(083.8)
[AN 3489400]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2013.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Zalaszentgrót = Welcome to Zalaszentgrót = Willkommen in Zalaszentgrót / Mészáros T. László ; [bev. Baracskai József]. - [Budapest] : Fotó-Video Európa Kvk., 2013. - 95 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-62-2 kötött
Zalaszentgrót - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaszentgrót(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3489448]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2013.
   Szépséges Balaton / [összeáll. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7515-5 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3489325]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2013.
Szépséges Balaton (angol)
   Beautiful Balaton / [written and ed. by Zsuzsa Rappai] ; [... transl. Eszter Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7570-4 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3489326]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2013.
Szépséges Balaton (német)
   Wunderbarer Balaton / [zgest. und redigiert von Zsuzsa Rappai] ; [Aus dem Ungarischen von Piroska Draskóczy]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7571-1 kötött : 3990,- Ft
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 3489330]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2013.
   Üdvözlet Szegedről : múltidéző séta képeslapokkal : válogatás Temesvári László gyűjteményéből / [... Temesváriné Szabó Andrea és Temesvári László szerk. ; [az előszót Tandi Lajos, a bevezető és a képaláírások szövegét Simoncsics János írta]. - Szeged : Cinema Szeged Kft., 2013. - 159 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-6450-3 kötött
Szeged - helyismeret - századforduló - képes levelezőlap - album
908.439-2Szeged"189/191"(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3489752]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8640 /2013.
   Állam és jog : kodifikációs kihívások napjainkban / szerk. Fantoly Zsanett, Gácsi Anett. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2013. - 272 p. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 3.)
A Szegeden, 2012. máj. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német és francia nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-142-8)
Magyarország - törvényhozás - jogalkotás - jogalkalmazás - 21. század
340.134(439)"200/201" *** 340.132(439)"200/201"
[AN 3489740]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2013.
Andrássy György (1951-)
   Nyelvszabadság : egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog / Andrássy György. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 423 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 415-420.
ISBN 978-963-9950-98-6 kötött : 5980,- Ft
nyelvhasználati jog - emberi jog - kollektív jogok - nyelvpolitika
341.231.14 *** 342.725(100) *** 342.724(100) *** 341.234(=00)(100) *** 323.15(=00)(100)
[AN 3488589]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2013.
Boros Anita (1980-)
   Közérthető közigazgatási hatósági eljárás [elektronikus dok.] : a Ket. szabályai egyszerűen : jogesetek, példák, közel 650 darab ellenőrző kérdés, feladat / Boros Anita. - 3. átd. kiad. - Szöveg (epub : 807 KB). - Budapest : Complex, 2012
Lezárva: 2012. aug. 1. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-250-5
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3491430]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2013.
Kovács Gyula
   Címmutató (index) a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez (új Btk.) : hatályos 2013. július 1-től / Kovács Gyula. - Budapest : [Kovács Gy.], 2013. - 64 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. máj. 31. - Bibliogr.: p. 53-61.
ISBN 978-963-08-6777-1 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - mutató
343(439)(094)(083.86)
[AN 3488890]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2013.
   Kriminológia - szakkriminológia [elektronikus dok.] / szerk. Gönczöl Katalin [et al.]. - Szöveg (epub : 2 MB). - Budapest : Complex, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-295-045-7)
kriminológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
343.9(075.8)
[AN 3491423]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2013.
Molnár István
   Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak / Molnár István. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2013. - 171 p. ; 25 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 3.)
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-08-6472-5 fűzött
jog - vállalkozásismeret
34(439)(075.8) *** 658.1(439)(075.8)
[AN 3489573]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2013.
   A munka törvénykönyve, 1992-2012 [elektronikus dok.] / ... összeáll. Szűcs Péter. - Szöveg (epub : 849 KB). - Budapest : Complex, 2012. - (A munkaügyi jogszabályok változásai, ISSN 2063-7632 ; 1.)
Lezárva: 2012. júl. 4. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-030-3
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)
[AN 3491524]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2013.
Rokolya Gábor
   A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban / Rokolya Gábor. - Budapest : Gondolat, 2013. - 345 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 42.)
Bibliogr.: p. 315-345. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-474-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - jogtörténet - testülettörténet - közjegyző
347.961(439)(091)
[AN 3489466]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2013.
Rózsás Eszter (1970-)
   Közigazgatási jog : C/2. témakör: alkotmányjog és közigazgatási jog / Rózsás Eszter. - 4. jelentősen átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 238 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2013. márc. 30. - Bibliogr.: p. 9.
ISBN 978-963-9950-97-9 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 35(439)(075.8)
[AN 3488621]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2013.
Song Ci (1188-1249)
Xi yuan ji lu (magyar)
   Egy kínai halottkém feljegyzései : a világ első igazságügyi orvostani kézikönyve 1247-ből : a bűnök elsöprésének összegyűjtött jegyzetei / Song Ci ; [... ford., az előszót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt]. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 226, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kínai kuriózumok, ISSN 2064-2008)
Bibliogr.
ISBN 978-963-366-618-0 kötött : 3960,- Ft
Kína - igazságügyi orvostan - 13. század
340.66(51)"12"
[AN 3488350]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2013.
Susskind, Richard (1961-)
The end of lawyers? (magyar)
   Az ügyvédség vége? [elektronikus dok.] : a jogi szolgáltatások természetének újragondolásáról / Richard Susskind ; ford. Csapó András ..., Ződi Zsolt. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Complex, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-025-9
ügyvéd - jogalkalmazás - elektronikus dokumentum
340.132 *** 347.965
[AN 3491438]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2013.
Szente Zoltán (1966-)
   Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban / Szente Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 256 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 83-85., 249-256.
ISBN 978-615-5376-05-4 fűzött : 3680,- Ft
alkotmányjog - jogalkalmazás - következtetés - értelmezés
342 *** 34.01 *** 340.132
[AN 3488604]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2013.
   Az új Alaptörvény és a jogélet reformja = The new Hungarian constitution and reforms in legal life = Das neue Ungarische Grundgesetz und Reformen in Rechtsleben / szerk. Varga Norbert. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2013. - 362 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 2.)
A Szegeden, 2011. nov. 30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-142-8)
Magyarország - alkotmány - közjog - büntetőjog - polgári jog
342.4(439) *** 343(439) *** 347(439)
[AN 3489726]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2013.
Váczi Péter
   A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői / Váczi Péter. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 192 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 183-192.
ISBN 978-615-5376-02-3 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - jogbiztonság
342.9(439) *** 340.114
[AN 3488593]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2013.
Véghely Dezső (1840-1897)
   Emléklapok rendezett-tanácsu Veszprém város közigazgatási életéből / Véghelyi[!Véghely] Dezső. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2012. - [476] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 5.)
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Veszprém : Krausz Ny., 1886
ISBN 978-963-89513-2-8 kötött
Veszprém - helyi önkormányzat - 19. század - történelmi forrás - hasonmás kiadás
352(439-2Veszprém)"187/188"(093) *** 094/099.07
[AN 3489404]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2013.
Villám Krisztián
   Szomszédjogok / Villám Krisztián. - Budapest : Opten Kft., [2013]. - 182 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 5.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
Magyarország - szomszédjog - jogalkalmazás - bírósági ítélet
347.241(439)(094.12)
[AN 3488235]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8656 /2013.
Macintyre, Ben (1963-)
Double cross (magyar)
   Dupla csavar : a normandiai partraszállás kémtörténete / Ben Macintyre ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 426 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 415-418.
ISBN 978-963-689-703-1 kötött : 3990,- Ft
Normandia - partraszállás - hadtörténet - katonai hírszerzés - második világháború
355.48(442.1/.5)"1944" *** 355.48(100)"1939/1945" *** 355.40(100)"1939/1945"
[AN 3488179]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2013.
Maruzs Roland (1974-)
   Középkereszt, tisztikereszt, lovagkereszt : A Magyar Érdemrend hősi halottainak emlékkönyve / Maruzs Roland. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 416 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
Kötött : 6000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-527-273-4)
Magyarország - hősi halott - katonatiszt - második világháború - életrajz
355.293(439)"1941/1945" *** 355(439)(092)
[AN 3489378]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2013.
Temesváry Ferenc (1931-2006)
   A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményeinek militáriái / Temesváry Ferenc ; [szerk. Tóth István]. - Szeged : Móra F. Múz., 2013-. - 30 cm
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
fegyver - hadseregzászló - militária - múzeumi katalógus
623.44 *** 929.924 *** 069.017(439)Móra_Ferenc_Múzeum
[AN 3489163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 189 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9804-44-9 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3489169] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8659 /2013.
Brooks, Laura L. (1963-)
Answering the ultimate question (magyar)
   A legfőbb kérdés megválaszolása avagy Hogyan forradalmasíthatja vállalkozását a valós ügyféltámogatottság módszere / Laura L. Brooks, Richard Owen ; [ford. Nagy-Kovács Tünde]. - Budapest : Aqua PR, 2013. - XVI, 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 978-963-08-6659-0 fűzött : 2990,- Ft
vállalkozásmenedzsment - üzleti élet
658.1 *** 65.013
[AN 3489533]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2013.
   Egyén a gazdaságban / szerk. Tóth Attiláné. - [Sopron] : Arisztotelész Bt., 2013. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdaság, társadalom, ISSN 2063-6881 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87721-9-0 fűzött
gazdaságtan
330
[AN 3489486]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2013.
Fónagy Zoltán (1962-)
   A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában : adattár / Fónagy Zoltán. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2013. - 2 db (1558 p.) ; 25 cm + CD-ROM. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
ISBN 978-963-9627-59-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - földbirtok - nemesség - 18. század - adattár - elektronikus dokumentum
332.21(439)"178"(035.5) *** 316.343.32(439)"178"(035.5)
[AN 3489915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 710 p.
Bibliogr.: p. 76-80.
[AN 3489917] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 715-1558. : ill., színes térk.
[AN 3489919] MARC

ANSEL
UTF-88662 /2013.
   A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2013 / [szerk. Esküdt Gábor, Szabó Károly]. - Budapest : Saldo, 2013. - 672 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Lezárva: 2013. júl. 1.
Fűzött
2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
Magyarország - adó - vámügy - törvény - útmutató
336.126.3(439)(094)(036)
[AN 3491928]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2013.
Kalmár Ferenc (1974-)
   A belső környezet minősége [elektronikus dok.] / Kalmár Ferenc. - Szöveg (pdf : 16.5 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108523. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-58-5
munkakörnyezet - munkavédelem - épületgépészet
331.101.1 *** 65.015.1 *** 331.45 *** 696
[AN 3486753]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2013.
Kelemen József
   A pénz beszél : iránytű a gazdagsághoz / Kelemen József. - Törökbálint : T.bálint K., [2013]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89665-2-0 fűzött : 1790,- Ft
gazdagság - pénzügy - életvezetés
336.74 *** 613.865
[AN 3489304]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2013.
   A magyarországi ásványi nyersanyagok aktuális ásványvagyon értékelési, kutatási kérdései és bányászati, kitermelési lehetőségei : [a magyarországi bányászat megújulását megalapozó háromrészes földtani kutatási ankét sorozat második előadóülése] : [Pécs, 2013. június 13.] ; [szerk. Dályay Virág, Hámos Gábor, Sámson Margit] ; szervezők MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság Földtani és Bányászati Munkabizottsága [etc.] ; [közread. a] Magyarhoni Földtani Társulat. - [Budapest] : MFT, [2013]. - 54 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8221-48-3 fűzött
Magyarország - ásványvagyon - ásványbányászat - konferencia-kiadvány
330.15(439) *** 622.06(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3488911]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2013.
Poller Roland
   Kisvállalkozások nagy lehetősége: a társulások : hogyan tudsz kiskereskedőként labdába rúgni a multik és az online kereskedelem uralta piacon? / Poller Roland. - Bonyhád : Hiteles Optika Kft., 2013. - 184 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-08-6060-4 fűzött : 4450,- Ft
vállalkozásismeret - kisvállalkozás - beszerzés
334.72 *** 658.7
[AN 3489765]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2013.
   Régiók fejlesztése : ... Támop-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002 projekt kutatászáró konferencia : Pécs, 2013. május 23-24. / [... szerk. Buday-Sántha Attila, Danka Sándor, Komlósi Éva] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2013. - 3 db : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Magyarország - regionális fejlesztés - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
332.1(439) *** 711.1(439) *** 504.03 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3488343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 447 p.
ISBN 978-963-642-529-6 fűzött
[AN 3488344] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 364 p.
ISBN 978-963-642-530-2 fűzött
[AN 3488345] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 390 p.
ISBN 978-963-642-531-9 fűzött
[AN 3488346] MARC

ANSEL
UTF-88668 /2013.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2013]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 3493633]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2013.
Senor, Dan
Start-up nation (magyar)
   Startra kész nemzet : Izrael gazdasági csodájának története / Dan Senor és Saul Singer ; [ford. Szikora Márton ..., Morvay Péter ...]. - Budapest : Patmos Records, 2012 [!2013]. - 398 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-384.
ISBN 978-963-9617-65-0 fűzött : 3490,- Ft
Izrael - gazdaság - gazdaságpolitika - innováció
338(569.4) *** 330.341.1(569.4)
[AN 3493641]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2013.
Smith, David Gordon
   Üzleti telefonbeszélgetés angol nyelven = English for telephoning : quick training / [szerző David Gordon Smith] ; [m. vált. kész. Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, [2013]. - 88 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-261-097-9 fűzött : 2680,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - példatár - auditív dokumentum
658.1 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3490451]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2013.
Surányi György (1954-)
   Határátkelés : beszélgetőkönyv / Lengyel László, Surányi György. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 460, [3] p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
ISBN 978-80-8101-658-5
Magyarország - közgazdász - bankár - 20. század - 21. század - interjú
330(439)(092)Surányi_Gy.(047.53) *** 336.7(439)(092)Surányi_Gy.(047.53)
[AN 3489172]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2013.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig [elektronikus dok.] / Szakács Imre. - 10. átd. kiad. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - Budapest : Complex, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-045-7
számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
657(036)
[AN 3491396]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2013.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2013. - Budapest : Pallas 70 Okt. Kft. : NovoSchool, 2013. - 256 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. márc. 30.
ISBN 978-963-89789-0-5 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3491110]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2013.
   Vállalati és intézményi kihívások a 21. században : best of KHEOPS II. (2006-2012) : tanulmánykötet : válogatás a 2006 és 2012 között megrendezésre került KHEOPS Tudományos Konferenciák legszínvonalasabb előadásainak írott verzióiból / ... szerk. Svéhlik Csaba, ... [Huszka Péter] ; [közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2013. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-1-5 fűzött
gazdaságtan - államigazgatás - vállalatirányítás
33 *** 35 *** 658.1
[AN 3489587]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2013.
Vida Ágnes
   Gazdagmami tanfolyam 3.0 [elektronikus dok.]. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2012]. - 6 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó. - Közös tokban
ISBN 978-963-89478-1-9 műanyag tokban
vállalkozás - weblapszerkesztés - internet - elektronikus dokumentum
658.1 *** 681.324Internet
[AN 3490312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Online piackutatás. - 1 DVD
[AN 3493350] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Online marketing. - 1 DVD
[AN 3493352] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Honlapkészítés 1. - 1 DVD
[AN 3493353] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Honlapkészítés 2. - 1 DVD
[AN 3493354] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Keresőoptimatizálás. - 1 DVD
[AN 3493355] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Üzemeltetés. - 1 DVD
[AN 3493357] MARC

ANSEL
UTF-88676 /2013.
Vogl, Joseph (1957-)
Das Gespenst des Kapitals (magyar)
   A kapitalizmus kísértete / Joseph Vogl. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 7.)
Ford. Barta Tamás. - Bibliogr.: p. 249-271.
ISBN 978-963-279-793-9 fűzött : 3500,- Ft
kapitalista gazdaság - gazdaságtörténet
330.342.14(091)
[AN 3488363]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8677 /2013.
   Érdemes beszélni róla.. : szülőknek a kábítószer-problémákról / [szerk. Kály-Kullai Károly] ; [kiad. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, cop. 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-7366-57-4 fűzött
kábítószer-fogyasztás - serdülőkor - családi nevelés
364.272 *** 613.83 *** 37.018.1-053.6
[AN 3488936]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2013.
   Mentálhigiéné és segítő hivatás : fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről / [szerk. Kiss Enikő és Sz. Makó Hajnalka]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2013. - 339 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-76-4 fűzött : 3300,- Ft
mentálhigiénia - szociális gondozás - egészségügyi ellátás
364.442 *** 613.865 *** 364.04 *** 364.444
[AN 3488681]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2013.
Szabó Lászlóné
   Akire nem várt e világ / Szabó Lászlóné. - [Hódmezővásárhely] : [Szabó L.-né], [2013]. - 136 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6703-0 fűzött
testi fogyatékos - gyermeknevelés - memoár
364.65-056.26 *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3488960]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8680 /2013.
   50 év : Herman Ottó Szakképző Iskola emlékkönyve / [szerk. Horváthné Mézám Rozália]. - [Szombathely] : Herman O. Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Isk. és Kollégium, 2013. - 180, [9] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6828-0 fűzött
Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium (Szombathely)
Szombathely - iskolatörténet - szakiskola - kollégium
377(439-2Szombathely)(091) *** 37.018.3(439-2Szombathely)(091)
[AN 3488925]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2013.
   A 100 éves Debreceni Egyetem egyik fiatal centruma: a 12 éves, ötkarú Orvos- és Egészségtudományi Centrum / szerk. Módis László, ... Fazekas-Bálint Ágnes. - Debrecen : DE OEC, 2012. - 274 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9070-95-0 kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Debrecen - egyetem - orvosképzés
378.661(439-2Debrecen).096
[AN 3489278]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2013.
   A Bródy Imre Gimnázium jubileumi évkönyve, 2003-2013 / [szerk. Nagy Zoltánné, Haász Berta]. - Ajka : Bródy I. Gimn., [2013]. - 100 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6674-3 fűzött
Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ajka)
Ajka - gimnázium
373.54(439-2Ajka)
[AN 3489365]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2013.
   Derekegyház oktatási intézményeinek története / szerk. Laukó Istvánné Pásztor Eszter. - [Derekegyház] : Magánkiad., cop. 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6609-5 fűzött
Derekegyház - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Derekegyház)(091)
[AN 3489008]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2013.
   Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése általános iskolások számára / [összeáll. Fülöp Ildikó]. - [Budapest] : Totem, 2013. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-963-590-406-8 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - oktatási segédlet - tartalmi tömörítvény
372.882(072) *** 82(091)(072) *** 82-822.05=945.11(072)
[AN 3491881]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2013.
   Kötelező olvasmányok tartalma és elemzése középiskolásoknak / [összeáll. Fülöp Ildikó]. - [Budapest] : Totem, 2013-. - ill. ; 20 cm
Bibliogr.
világirodalom története - műelemzés - oktatási segédlet - tartalmi tömörítvény
372.882(072) *** 82-822.05=945.11(072) *** 82(091)(072)
[AN 3491842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 127 p.
ISBN 978-963-590-402-0 fűzött
[AN 3491844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 143 p.
ISBN 978-963-590-403-7 fűzött
[AN 3491877] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2013. - 144 p.
ISBN 978-963-590-404-4 fűzött
[AN 3491878] MARC

ANSEL
UTF-88686 /2013.
   Menedék : a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950-1958 között végzett diákok visszaemlékezései / szerk. Csiha András [et al.] ; előszó Győri János ; ... kiad. a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium Baráti Köre, 2013. - 334 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-6320-9 kötött
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Debrecen - egyházi iskola - gimnázium - Rákosi-korszak - memoár
373.54(439-2Debrecen)"195"(0:82-94) *** 373.552(439-2Debrecen)"195"(0:82-94)
[AN 3491841]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2013.
   Merítési mélység : egy utazó a magyar népi valóságban: Mészáros Csaba (1979-2013) / [szerk. Várkonyi Velzer Balázs]. - Zsombó : Mihazánk K., 2013. - 70 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89801-1-3 fűzött
Mészáros Csaba (1979-2013)
Magyarország - pedagógus - népművelő - 20. század - ezredforduló
37(439)(092)Mészáros_Cs. *** 374(439)(092)Mészáros_Cs.
[AN 3489065]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2013.
Mező István (1951-)
   Selyebtől a Parlamentig avagy 40 év a katedrán : [Mező István történetei és rajzai]. - [Miskolc] : [Budai Nyip. Kft.], 2012. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89428-2-1 fűzött
Magyarország - grafikus - pedagógus - 20. század - 21. század - karikatúra - memoár
37(439)(092)Mező_I.(0:82-94) *** 741.5(439)(092)Mező_I.
[AN 3488965]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2013.
   A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1912-2012 / [szerk. Gergely Éva, Pék Ágnes, Vojcsik József]. - Pécs : Radnóti M. Közgazd. Szakközépisk., 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-6343-8 kötött
Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola (Pécs)
Pécs - szakközépiskola - gazdaságtan - iskolatörténet
373.6:33(439-2Pécs)(091)
[AN 3488802]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2013.
   Report on the research at the Institute of Informatics of the University of Szeged, 2009-2012. - Szeged : JATEPress, 2013. - 63 p. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Természettudományi és Informatikai Kar. Informatikai Tanszékcsoport
Szeged - kutatóintézet - egyetem - informatika
378.4(439-2Szeged) *** 681.3 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3491236]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2013.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát : nincs nevelés szabályok nélkül / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-014-4 fűzött : 1500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3491426]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2013.
Sebestyén Ágnes
   Épített környezeti nevelés / Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter. - Pécs : KultúrAktív Egyes., cop. 2013. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyermek-város-építészet, ISSN 2064-0110)
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-89794-0-7 fűzött : 2990,- Ft
környezeti nevelés - épített környezet - módszertan
37.02 *** 721 *** 37.033 *** 37.036
[AN 3488964]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2013.
   A szakképzési törvény, 1993-2011 [elektronikus dok.] / ... összeáll. Klész Tibor. - Szöveg (epub : 623 KB). - Budapest : Complex, 2012. - (Az oktatási jogszabályok változásai, ISSN 2063-3432 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Lezárva: 2012. febr. 5. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-295-035-8
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
Magyarország - szakképzés - törvény - elektronikus dokumentum
377(439)(094)
[AN 3491410]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2013.
   Szociális szakemberek képzése határon innen és túl / szerk. Rákó Erzsébet, Szabó Gyula. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, cop. 2013. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-00-1 fűzött
Magyarország - Románia - szociálpedagógia - szociális munka - felsőoktatás
37.013.42 *** 364.62(498) *** 364.62(439) *** 378.636.4(439) *** 378.636.4(498)
[AN 3488991]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2013.
Uzsalyné Pécsi Rita
   A nevelés az élet szolgálata / Uzsalyné Pécsi Rita. - Pécs : Kulcs a Muzsikához K., 2010-2012. - 4 db : ill. ; 24 cm. - (Kulcs a neveléshez, ISSN 2064-213X)
családi nevelés
37.018.1
[AN 3490070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A serdülőkor életfeladatai 2. - 2012. - 153 p.
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-89366-2-2 fűzött
családi nevelés - gyermeknevelés - serdülőkor - nemi felvilágosítás
37.018.1-053.6 *** 159.922.8 *** 613.88
[AN 3490121] MARC

ANSEL
UTF-88696 /2013.
Zsolnai Anikó (1960-)
   A szociális fejlődés segítése / Zsolnai Anikó. - Budapest : Gondolat, 2013. - 273 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-270.
ISBN 978-963-693-477-4 fűzött : 2950,- Ft
pedagógia - szociális kompetencia
37.035
[AN 3489468]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8697 /2013.
Avarffy Elek (1880-19??)
   Őzhívás / Avarffy Elek ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-193-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3489615]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2013.
   Két keréken Szegedtől Titelig : határon átívelő kapcsolatok építése / szerk. Tóth Imre ; [közread. a] Geo-Environ Környezetvédő Egyesület. - Szeged : Geo-Environ Környezetvédő Egyes., 2013. - 68 p., [24] t. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6277-6 fűzött
Vajdaság - kerékpártúra - helytörténet - helyismeret
796.57(497.11Vajdaság) *** 949.711Vajdaság *** 908.497.11Vajdaság
[AN 3489563]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2013.
Myatt, Claudia
RYA go sailing! (magyar)
   Gyerünk vitorlázni! : gyakorlatias kézikönyv kezdő kalózoknak / [írta és rajz. Claudia Myatt] ; [ford. Kovács Kata, Karádi Richárd]. - Balatonkenese : Windwave Kft., 2013. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6339-1 fűzött
vitorlázás - gyermekkönyv
797.14(02.053.2)
[AN 3489358]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2013.
Stark Béla
   Elröppent vadászévtizedek / Stark Béla. - Veszprém : Viza Kft., 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5155-07-9 kötött
vadászat - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3489422]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Lovakrul [elektronikus dok.] / írta Széchenyi István. - Szöveg (pdf : 808 KB) (epub : 225 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109068. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-88-5 (pdf)
ISBN 978-615-5312-89-2 (epub)
lótenyésztés - lovassport - elektronikus dokumentum
798.2/.4 *** 636.1.08
[AN 3493953]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2013.
Turcsik Norbert
   Kabát Péter / Turcsik Norbert, Dalma Renard. - Budapest : Biró, cop. 2012. - 199 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-33-2 fűzött : 2600,- Ft
Kabát Péter (1977-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(439)(092)Kabát_P.
[AN 3488833]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8703 /2013.
   56 éve volt '56 : a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak emlékező kiállítása : Duna Palota, 2012. október 18 - 2012. október 31. = '56 took place 56 years ago : commemoration exhibition of the members of the Hungarian Academy of Arts : Danube Palace, October 18, 2012 - October 31, 2012 / [... kurátora Szemadám György] ; [... rend. Novotny Tihamér]. - Budapest : MMA, 2013. - 107 p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-89685-1-7 kötött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 21. század - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus - audiovizuális dokumentum
73/76(439)(092) *** 943.9"1956" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3490012]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2013.
   Atyafiságos üdvözlettel: Erdei Ferenc : egy szelet Erdei makói küzdelmeiből / szerk. és a bevezetőt írta Varga Gyula. - Makó : Erdei F. Társ. ; Szeged : Bába, 2012. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87954-4-1 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Makó - temető - levelezés - politikus
718(439-2Makó)(044) *** 32(439)(092)Erdei_F.(044)
[AN 3488970]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2013.
Bodó Mihály (1957-)
   A festészet mint nyelvjáték : Cimabuétől Caravaggióig / Bodó Mihály. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 196 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
ISBN 978-963-279-284-2 fűzött : 3600,- Ft
festészet - reneszánsz - művészetelmélet
7.034(4) *** 75.01(4)"13/15"
[AN 3488465]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2013.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3490864]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2013.
Halászné Kapcsándi Szilvia
   Hóri nyomában : a pápai múmia évezredes titkai / Halászné Kapcsándi Szilvia ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2013. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89597-5-1 fűzött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - múmia - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv
069(439-2Pápa)(036) *** 930.85(32)(02.053.2) *** 393.3
[AN 3489352]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2013.
Havadtoy, Sam (1952-)
   MMXIII / Sam Havadtoy ; [curator Arturo Schwarz] ; [... kiad. az AKK Alapítvány, Kepes Intézet]. - Eger : AKK Alapítvány : Kepes Int., 2013. - 59 p. : ill., színes ; 28 cm
Az Egerben, 2013. márc. 9 - jún. 10. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Havadtoy,_S. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3490454]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2013.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Lénárt Szabolcs és Magócsi Márton]. - 2. kiad. - Budapest : Perfact-Pro, [2013]-. - ill., főként színes ; 24 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 3493628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2013. - XIII, 233 p.
ISBN 978-963-9929-36-4 fűzött : 4410,- Ft
[AN 3493630] MARC

ANSEL
UTF-88710 /2013.
Kinder-Sichten (magyar)
   Gyerekszemmel / [szerk.] Christa Reicher [et al.] ; [ford. Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter]. - Pécs : KultúrAktív Egyes. : Kódex Nyomda, cop. 2013. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyermek-város-építészet, ISSN 2064-0110)
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 978-963-08-6231-8 fűzött : 2990,- Ft
környezeti nevelés - épített környezet - didaktika
721 *** 37.033 *** 37.036 *** 37.02
[AN 3488948]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2013.
Magyar fotóművészet az új évezredben (angol)
   Hungarian art photography in the new millennium : exhibition in the Hungarian National Gallery, 11 May - 11 August 2013 / [curator Péter Baki]. - [Budapest] : Szépműv. Múz. - MNG, [2013]. - 379 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2013/2.)
ISBN 978-615-5304-05-7 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3489079]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2013.
   Magyar fotóművészet az új évezredben : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2013. május 11 - 2013. július 28. / [a kiállítás kurátora Baki Péter]. - [Budapest] : Szépműv. Múz. - MNG, [2013]. - 379 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2013/2.)
ISBN 978-615-5304-04-0 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3489055]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2013.
Major János (1934-2008)
   A halottak élén : Major János világa = Leading the dead : the world of János Major / [szerk. ..., kurátor ... Véri Dániel] ; [rend., közread. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - [Budapest] : MKE, [2013]. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2013. márc. 13 - ápr. 13. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 79-87.
ISBN 978-963-7165-49-8 fűzött
Magyarország - grafikus - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Major_J. *** 77.04(439)(092)Major_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3489939]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2013.
Mezei Ottó (1925-2004)
   Magyar, európai, modern : válogatott írások / Mezei Ottó ; [vál. és szerk. Andrási Gábor, Pataki Gábor] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Művészettörténeti Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA BTK Művészettört. Int., 2013. - 447 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5133-07-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - századforduló - 20. század - személyi bibliográfia
73/76(439)"189/19"(0:82-92) *** 012Mezei_O.
[AN 3488637]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2013.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (6.) (2013) (Eger)
   OMDK : VI. Országos Művészeti Diákköri Konferencia : Eger, 2013. április 2-4. / [szerk. Balázs Péter, Csüllög Judit] ; [rend., közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar [Vizuális Művészeti Tanszék]. - Eger : EKF BTK Vizuális Műv. Tansz., 2013. - 214 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekció
ISBN 978-615-5297-06-9 fűzött
tudományos diákkör - képzőművészet - zeneművészet - művészetelmélet - konferencia-kiadvány
73/76 *** 378.184 *** 78 *** 7.01 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3489933]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2013.
   A ryijy élő hagyománya : a finn szőnyeg 1707-2012 között : Tuomas Sopanen gyűjteménye = The ryijy lives on : finnish ryijy textiles 1707-2012 : from the collection of Tuomas Sopanen / [a kiállítás és a katalógus anyagát összeáll., a szövegeket írta ... Tuomas Sopanen] ; [közread. a Néprajzi Múzeum]. - [Budapest] : [Néprajzi Múz.], [2013]. - 119 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A Budapesten, 2013. jún. 22. - 2014. jan. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9540-84-2 fűzött
Finnország - szőnyeg - tárgyi néprajz - iparművészet - kiállítási katalógus
745.522(480)"17/20" *** 39(=945.41) *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3488428]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2013.
Soltész István (1967-)
   Vadak, halak, madarak : Soltész István kiállítása : [2012. július 14 - október 7., ... Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, ... Debrecen] = Games, fishes, birds : exhibition of István Soltész : [14 July - 7 October 2012, ... Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, ... Debrecen] / [kurátor ... Szabó Attila]. - Debrecen : Modem, [2012]. - 82 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-89271-8-7 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Soltész_I. *** 77.047 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3489367]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2013.
Somogyi Győző (1942-)
   Magyar hősök arcképcsarnoka : állandó kiállítás Kőszegen, a Jurisics-várban / [Somogyi Győző festményei] ; [szöveg Hermann Róbert] ; [utószó Basics Beatrix] ; [közread. a] Magyar Hősök Arcképcsarnoka Egyesület. - Budapest : Anno : M. Hősök Arcképcsarnoka Egyes., 2013. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-6333-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - történelmi személy - arckép
75(439)(092)Somogyi_Győző *** 355.48(439)(092) *** 75.041.5(439)
[AN 3493248]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2013.
Soós Nóra (1979-)
   Soós Nóra / [bev. Dékei Kriszta]. - Budapest : Aura, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7913-45-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Soós_N.
[AN 3489891]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2013.
Szilágyi Imre (1942-)
   Grafikák, 1987-2012 = Prints / Szilágyi Imre. - Debrecen : [Déri Múz.], 2013. - 63 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Közread. a Déri Múzeum
ISBN 978-963-7218-89-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 3489357]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2013.
   Test objektív : a test reprezentációja a kortárs művészetben : [2013. június 14 - szeptember 1., MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ ... Szentendre ...] = Body objectives : representation of the body in contemporary art / szerk. ... Kopin Katalin ; [szöveg ... András Edit, Kopin Katalin]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 85 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm. - (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 2.). (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 5.)
ISBN 978-963-9590-65-6 kötött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - emberábrázolás - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3488782]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2013.
Valkai Csaba
   A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen / [leírta Valkai Csaba] ; [közread. a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Vasúttört. Alapítvány : Szentes Vár. Kvt. Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 29, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-6635-4 fűzött
Magyarország - múzeumi gyűjtemény - vasút - technikatörténet - közlekedéstörténet
069(439-2Szentes) *** 656.2(439)(091) *** 629.4(439)(091)
[AN 3489107]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2013.
Zentai Tünde (1946-)
   Szigetvidék / Zentai Tünde ; Deim Péter és Balassa M. Iván fotóival. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2013. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 192-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-79-5 kötött : 3400,- Ft
Szigetvári kistérség - templom - festészet - népi díszítőművészet
726.54(439Szigetvidék) *** 75.031.4(439Szigetvidék)
[AN 3488683]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8724 /2013.
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet / Frank Oszkár. - Utánny. - Budapest : Rózsavölgyi, 2013, cop. 2005. - 318 p. : ill. ; 25 cm + 2 CD
ISBN 978-963-86238-6-7 kötött : 3980,- Ft
zeneelmélet - auditív dokumentum
781
[AN 3493634]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2013.
McIver, Joel (1971-)
No one knows (magyar)
   Queens of the Stone Age : senki sem tudja / Joel McIver ; [utószó Déri Zsolt ...]. - Budapest : Silenos, 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Dudich Ákos. - Diszkogr.: p. 200.
ISBN 978-963-89407-7-3 fűzött : 2800,- Ft
Queens of the Stone Age (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(73)Queens_of_the_Stone_Age
[AN 3488610]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2013.
Montgomery, Alice
Harry (magyar)
   Harry Styles / Alice Montgomery ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 242 p., [12] t. : ill, színes ; 20 cm
ISBN 978-963-539-821-8 fűzött : 2790,- Ft
Styles, Harry (1994-)
Nagy-Britannia - könnyűzenei előadó - ezredforduló
78.067.26.036.7(410)(092)Styles,_H.
[AN 3488204]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8727 /2013.
   50 évad a Gyulai Várszínházban / [szerk. Balogh Tibor]. - [Gyula] : [Gyulai Várszínház], [2013]. - 448 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6688-0 kötött
Gyulai Várszínház
Gyula - színháztörténet
792(439-2Gyula)(091)
[AN 3488278]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2013.
Bokor Pál (1942-)
   A siker helye Hollywood [elektronikus dok.] : mozi, művészet, pénz, hatalom : magyarok találták fel az amerikai filmet? / Bokor Pál. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Atlantic Press, [2012], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-04-9
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - filmgyártás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
791.44(73-2Los_Angeles)
[AN 3491725]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2013.
Bokor Pál (1942-)
   A siker neve Oscar [elektronikus dok.] : nyolcvan éves az Oscar-díj / Bokor Pál. - Szöveg (epub : 860 KB). - Budapest : Atlantic Press, 2007 [!2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-02-5
Egyesült Államok - filmdíj - filmművészet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
791.43(100)(091) *** 06.068(73)Oscar
[AN 3491731]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2013.
Kusturica, Emir (1954-)
Où suis-je dans cette histoire? (magyar)
   Hogy jövök én a képbe? / Emir Kusturica ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2013. - 293, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-111-7 kötött : 3490,- Ft
Kusturica, Emir (1954-)
Szerbia - filmrendező - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.1(497.11)(092)Kusturica,_E.(0:82-94)
[AN 3489390]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8731 /2013.
   Benkő Loránd emlékezete / szerk. Juhász Dezső és Kiss Jenő. - Budapest : MNYT, 2012. - 147 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 238.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5061-03-5 fűzött
Benkő Loránd (1921-2011)
Magyarország - nyelvész - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Benkő_L. *** 012Benkő_L.
[AN 3488702]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2013.
Berry, Darcy Bruce
Pons Grammatik Englisch kurz & bündig (magyar)
   Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Darcy Bruce Berry ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 5. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2004. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-35-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3493649]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2013.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésevel ; [ford. Patrovics Imre] ; [ill. Walter Uihlein]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2013. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-34-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3493757]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2013.
   Catalanística a Hongria (1971/72-2011/12) : actes del Simposi Internacional de Catalanística : Budapest, 24-26 d'abril de 2012 / a cura de Carles Bartual [et al.] ; [publ.] Universitat Eötvös Loránd Facultat de Lletres Estudis d'Iberoromanística. - Budapest : Univ. Eötvös L. Facultat de Letres Estudis d'Iberoromanística, 2013. - 206, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-353-7 fűzött
Magyarország - katalanisztika - irodalmi kapcsolat - konferencia-kiadvány
804.99 *** 849.9 *** 894.511.091 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3489604]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2013.
Csiffáry Tamás (1958-2010)
   Német - magyar zsebszótár ; Magyar - német zsebszótár / Csiffáry Tamás ; [Kelemen Béla alapján]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013. - 112, 110, [2] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-12-2 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3493752]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2013.
Dolhai Lajos (1952-)
   Egyházi latin nyelvkönyv / összeáll. Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2013. - 179 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5147-29-6 fűzött : 2200,- Ft
latin nyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3489775]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2013.
Fábián Pál (1922-2008)
   A földrajzi nevek helyesírása / Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. - Váltl. leny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9403-5 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - földrajzi név
809.451.1-1 *** 809.451.1-311
[AN 3493303]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2013.
Gyáfrás Edit
   Orosz - magyar, magyar - orosz tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / [szerk. Gyáfrás Edit, Gyurácz Annamária, Kugler Katalin] ; [ill. Tóth Péter]. - Szeged : Grimm, 2013. - XX, 1349 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-68-7 fűzött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3489534]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2013.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 224 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-13-7 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3493257]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2013.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Nóra. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 208 p. ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-12-0 fűzött : 2950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3493252]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2013.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik Spanisch kurz & bündig (magyar)
   Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-23-7 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3493697]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2013.
   Német nyelvtan : alapfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-34-4 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3491885]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2013.
   Német nyelvtan : középfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013, cop. 2000. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-35-1 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3491887]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2013.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : alapfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013, cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-9778-31-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3491883]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2013.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : középfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013, cop. 1999. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-9778-32-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3491884]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2013.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol felsőfok / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 4. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 240 p. ; 24 cm. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-11-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3490867]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2013.
Sauvageot, Aurélien (1897-1988)
   Souvenirs de ma vie hongroise / Aurélien Sauvageot ; [ed.] Collège Eötvös József ELTE, Institut Français de Budapest. - Budapest : Collège Eötvös József ELTE : Institut Français de Budapest, 2013. - 351 p. : ill. ; 21 cm
Sauvageot, Aurélien (1897-1988)
Franciaország - Magyarország - nyelvész - 20. század - művelődéstörténet - memoár
80.001(44)(092)Sauvageot,_A.(0:82-94) *** 930.85(439)"192/193"
[AN 3493645]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2013.
Sauvageot, Aurélien (1897-1988)
Souvenirs de ma vie hongroise (magyar)
   Magyarországi életutam / Aurélien Sauvageot ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium, Budapesti Francia Intézet. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium : Budapesti Francia Int., 2013. - 305 p. ; 21 cm
Fűzött
Franciaország - Magyarország - nyelvész - művelődéstörténet - 20. század - memoár
80.001(44)(092)Sauvageot,_A.(0:82-94) *** 930.85(439)"192/193"
[AN 3488806]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2013.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási gyakorlatok tizenéveseknek a mindennapokhoz és az angol szóbeli nyelvvizsgákhoz / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 175 p. ; 29 cm. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9357-77-8 fűzött : 2300,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3493759]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2013.
Takács Erika
   Angol - magyar zsebszótár ; Magyar - angol zsebszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2013, cop. 2003. - 109, 106 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-11-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3493751]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8751 /2013.
Bene Adrián (1977-)
   A relativitás irodalma / Bene Adrián. - Budapest : Kijárat, 2013. - 227 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-23-3 fűzött : 2500,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - 20. század
82(091)"18/19" *** 894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3488309]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8752 /2013.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2013. - 188 p.
ISBN 978-963-9893-77-1 kötött : 2000,- Ft
[AN 3488852] MARC

ANSEL
UTF-88753 /2013.
Bakonyi István (1952-)
   "Hogy elfogadjanak..." : Petrőczi Éva költői pályája / Bakonyi István. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-9680-68-5 fűzött : 1500,- Ft
Petrőczi Éva (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Petrőczi_É.
[AN 3489089]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2013.
Bíró András (1923-)
   70 év az irodalomban / Bíró András. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2013. - 73 p. : ill. ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Beszélgetőtárs Zsirai László
Fűzött
Bíró András (1923-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - interjú - vers
894.511(092)Bíró_A.(047.53) *** 894.511-14
[AN 3488305]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2013.
Bozók Ferenc (1973-)
   Kortársalgó : beszélgetések XXI. századi magyar költőkkel / Bozók Ferenc. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 314 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-68-9 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3488364]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2013.
Dian Viktória
   Köztes tükrök : önértelmező eljárások a századforduló prózájában / Dian Viktória. - Budapest : Gondolat, 2013. - 191 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-191.
ISBN 978-963-693-483-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - századforduló - műelemzés
894.511(091)"189/191" *** 82(091)"189/191"
[AN 3489463]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2013.
   Esztétika, etika, politika / [szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata] ; [közread. az] Eötvös Collegium Magyar Műhely. - Budapest : Eötvös Collegium Magyar Műhely, 2013. - 235 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2012. nov. 3-4. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-13-4 fűzött
magyar irodalom története - színháztörténet - irodalomesztétika - politika
894.511(091)"16/19" *** 792(100)"19" *** 82.01 *** 32
[AN 3488916]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2013.
Jókai Anna (1932-)
   A remény ablaka / Jókai Anna, Kozma Imre. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2013. - 209, [6] p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 12.)
ISBN 978-963-9862-52-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Jókai_A.(047.53) *** 282(439)(092)Kozma_I.(047.53)
[AN 3488245]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi kalauz / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 267 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-539-808-9 kötött : 4490,- Ft
Leiner Laura (1985-). A Szent Johanna gimi
Magyarország - ifjúsági irodalom - irodalmi alak - 21. század - műelemzés
894.511(092)Leiner_L.
[AN 3489265]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2013.
Örkény István (1912-1979)
   Párbeszéd a groteszkről / Örkény István ; [... összeáll. és jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Palatinus, 2013. - 428 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei, ISBN 963-85775-9- ; 8.)
ISBN 978-963-274-138-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Örkény_I.(047.53)
[AN 3491360]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2013.
Tarján Tamás (1949-)
   Szemmagasságban : olvasásírások / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 199, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-69-5 fűzött : 3780,- Ft
magyar irodalom története - színházművészet - 20. század - irodalomesztétika - irodalomkritika
894.511(091)"19" *** 792(439)"19" *** 82.01 *** 82.09
[AN 3488361]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2013.
Tarjányi Eszter (1962-)
   Arany János és a parodisztikus hagyomány / Tarjányi Eszter. - Budapest : Universitas : EditioPrinceps, 2013. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-414.
ISBN 978-963-9104-82-2 fűzött : 4095,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század - műfajtörténet - paródia
894.511(091)-7 *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3488658]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8763 /2013.
Abbott, Jeff (1963-)
Adrenaline (magyar)
   Adrenalin / Jeff Abbott ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-50-4 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489244]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2013.
Angleberger, Tom
The strange case of origami Yoda (magyar)
   Papír-yoda különös esete / Tom Angleberger ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 147, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-070-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489472]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2013.
Baldacci, David (1960-)
The sixth man (magyar)
   A hatodik / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 515 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9617-0 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489500]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2013.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La peau de chagrin (magyar)
   A szamárbőr [elektronikus dok.] : regény / írta Honoré de Balzac ; ford. Harsányi Kálmán. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 356 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108952. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-104-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-105-7 (epub)
ISBN 978-963-364-284-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3492882]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2013.
Black, Shayla
Their virgin captive (magyar)
   A rabul ejtett szűz : Az érzékiség mesterei 1. / Shayla Black és Lexi Blake ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-802-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3489317]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2013.
Bushnell, Candace (1958-)
One Fifth Avenue (magyar)
   Ötödik sugárút 1 / Candace Bushnell ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-613-3 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3488243]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2013.
Capella, Anthony (1962-)
The empress of ice cream (magyar)
   A jégkirálynő / Anthony Capella ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-59-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3489512]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2013.
Capella, Anthony (1962-)
The various flavours of coffee (magyar)
   A kávék költője / Anthony Capella ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 547 p. ; 21 cm
Megj. "A kávé sokféle aromája" címmel is
ISBN 978-963-9973-58-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3489536]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2013.
Cass, Kiera (1983-)
The Selection (magyar)
   The selection : a párválasztó / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-618-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3488188]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the witch of Wyckhadden (magyar)
   Agatha Raisin és a balszerencsés boszorka / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-812-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3489507]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2013.
Clare, Cassandra (1973-)
City of the lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : [A végzet ereklyéi ötödik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-074-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-075-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3489464]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2013.
Dalos György (1943-)
   A közgazdász bukása : regény / Dalos György. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 243 p. ; 20 cm
Kötött : 2800,- Ft : 9,30 EUR
ISBN 978-80-8101-698-1
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3489123]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2013.
Dickens, Charles (1812-1870)
David Copperfield (magyar)
   Copperfiled Dávid [elektronikus dok.] / írta Charles Dickens ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 972 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-088-6
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3492454]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2013.
Dickens, Charles (1812-1870)
Our mutual friend (magyar)
   Közös barátunk / Charles Dickens ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2013. - 917 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9622-4 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3489383]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2013.
Dodd, Christina
Into the shadow (magyar)
   A sötétség árnyékában : [régi bűnök, új remények] / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2013. - 302 p. ; 20 cm. - (A sötétség örökösei ; 3.)
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-357-027-2 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3489498]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes leghíresebb esete / Sir Arthur Conan Doyle ; ill. Takács Márton. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Atlantic Press, 2012
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bokor Pál. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-70-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3492472]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2013.
Duncan, Dave (1933-)
The gilded chain (magyar)
   Az aranyszín lánc / Dave Duncan. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Zámori Máté
ISBN 978-615-5314-49-0 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3489698]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2013.
   Az élet kiskönyve : jókívánságok az életre / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, [2013]. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 35.)
ISBN 978-963-9100-98-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3489603]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The Pat Hobby stories (magyar)
   Hollywoodi történetek / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 190 p. ; 19 cm
Megj. a "Pat Hobby történetei" címmel is
ISBN 978-963-366-606-7 fűzött : 2380,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3488348]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2013.
Fredericks, L. R.
Farundell (magyar)
   Farundell / L. R. Fredericks ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-566-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3488178]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2013.
Gilstrap, John
Damage control (magyar)
   Ultimátum / John Gilstrap ; [ford. Vörös Beáta]. - Budapest : General Press, [2013]. - 354 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-494-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489666]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Le petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas ; Nicolas az iskolában ; Nicolas nyaral ; Nicolas meg a haverok ; Nicolas-nak gondjai vannak / Goscinny, Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Sík K., 2013. - 676, [3] p. ; 22 cm
Egys. cím: Le petit Nicolas ; Les récrés du petit Nicolas ; Les vacances du petit Nicolas ; Le petit Nicolas et les copains ; Le petit Nicolas a des ennuis
ISBN 978-963-9270-30-5 kötött : 4300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3493754]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2013.
Gregory, Philippa (1954-)
The constant princess (magyar)
   Az állhatatos hercegnő / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2013. - 526 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-282-4 kötött : 3500,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1485-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3489376]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2013.
Grigorʹeva, Svetlana (1967-)
Strana Lajèl, ili Gde ne spât Targyltyši (magyar)
   Lajel, avagy Ahol nem alszanak a Targiltisek : meseregény / Szvetlana Grigorjeva ; [előszó László Noémi] ; [ill. Natalia Golovina] ; [ford. Nagy Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 188, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-337-4 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3488579]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2013.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm testvérek összegyűjtött meséi [elektronikus dok.] / magyarba átültette Benedek Elek. - Szöveg (epub : 212 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-006-0
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3492611]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2013.
Grisham, John (1955-)
The racketeer (magyar)
   A csaló / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-02-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489569]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2013.
Hand, Cynthia (1978-)
Radiant (magyar)
   Angyalnyár / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, 2013. - 98 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-254-6 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3489750]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2013.
Hely, Steve
How I became a famous novelist (magyar)
   Hogyan lettem híres író / Steve Hely ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-409-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-7(73)=945.11
[AN 3488175]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2013.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Wicked intentions (magyar)
   Bűnös szándék / Elizabeth Hoyt ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2013]. - 342 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-483-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489599]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2013.
James, Eloisa (1962-)
A kiss at midnight (magyar)
   Éjféli csók / Eloisa James ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2013]. - 325 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-490-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489619]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2013.
James, Peter (1948-)
Not dead yet (magyar)
   Rögeszme / Peter James ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2013]. - 380 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-477-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3489631]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2013.
Jennings, Linda M.
Animal stories (magyar)
   Állatmesék / írta Linda Jennings ; átd. Jackie Andrews és Sophie Giles ; ill. Val Biro ; [ford. Csalló Kinga]. - Budapest : Egmont, 2012. - 93 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-343-209-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490279]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2013.
Johnson, Milly (1964-)
A spring affair (magyar)
   Tavaszi affér / Milly Johnson ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 557 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-779-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3489496]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2013.
Joyce, Rachel
The unlikely pilgrimage of Harold Fry (magyar)
   Harold Fry valószínűtlen utazása / Rachel Joyce ; [ill. Andrew Davidson] ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, 2013. - 316 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 3799,- Ft
Fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3489585]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2013.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 31. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9445-6 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3490459]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2013.
Kölpin, Regine (1964-)
Herz auf Takt (magyar)
   Repülj, rigóm, repülj! / Regine Fiedler ; [ford. Lájer András]. - [Budapest] ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2013. - 173 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-963-9950-55-9 fűzött : 1980,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3488789]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2013.
Läckberg, Camilla (1974-)
Olycksfågeln (magyar)
   Vészmadár / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2013. - 335 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-105-9 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3489497]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2013.
Lauren, Christina
Beautiful bastard (magyar)
   Gyönyörű rohadék / Christina Lauren ; [ford. Angster László]. - Budapest : ProVince Art Kft. : Lilith Kv., 2013. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6682-8 fűzött : 3295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489720]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2013.
Lawrenson, Deborah
The lantern (magyar)
   A lámpás / Deborah Lawrenson ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-614-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3488183]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2013.
Lowry, Lois (1937-)
Son (magyar)
   A fiú / Lois Lowry ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-106-6 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3489487]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2013.
Lu, Marie (1984-)
Prodigy (magyar)
   Prodigy : született tehetség / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-057-7 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-058-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3489581]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2013.
MacMeans, Donna
The Casanova code (magyar)
   Casanova érintése / Donna MacMeans ; [ford. Balog Edina]. - Budapest : General Press, [2013]. - 284 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-488-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3489579]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2013.
Mafi, Tahereh
Shatter me (magyar)
   Ne érints / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-574-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3488186]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2013.
Matar, Hisham (1970-)
In the country of men (magyar)
   Férfiak földjén / Hisham Matar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-098-4 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3489485]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2013.
Millman, Dan
Sacred journey of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos szent utazása / Dan Millman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 267, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Az elveszett évek" címmel is
ISBN 978-963-529-172-4 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3489481]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2013.
Morgan, Sophie (1979-)
The diary of a submissive (magyar)
   Az engedelmesség naplója / Sophie Morgan. - [Budapest] : D/S Kv., 2013. - 301 p. ; 20 cm
Ford. Kopp Lukács
ISBN 978-963-9774-21-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom
820-993=945.11
[AN 3489237]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2013.
Percy, Benjamin
Red moon (magyar)
   Vörös hold / Benjamin Percy ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 601 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-99-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3489510]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2013.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2013. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9468-5 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3493263]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2013.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2013. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9469-2 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3493261]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2013.
Pratchett, Terry (1948-)
Small gods (magyar)
   Kisistenek : korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - [Debrecen] : Cherubion, 2013. - 394 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 112.)
ISBN 978-615-5314-50-6 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3493747]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2013.
Price, Katie (1978-)
In the name of love (magyar)
   A szerelem nevében / Katie Price ; [ford. Császár Tímea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-827-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3489324]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2013.
Price, Monroe E. (1938-)
Objects of remembrance (magyar)
   Menekülő tárgyak : bécsi álmok Amerikában / Monroe E. Price ; [ford. Gács Anna] ; [előszó Sajó András, Molnár Péter]. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 215 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-13-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3489478]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2013.
Redmerski, J. A.
The edge of never (magyar)
   A soha határa / J. A. Redmerski ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-774-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3489333]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2013.
Reilly, Matthew (1974-)
The six sacred stones (magyar)
   A hat szent kő / Matthew Reilly ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 570 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-403-0 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3488200]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2013.
Robert, Katee
Wrong bed, right guy (magyar)
   Rossz ágy, jó pasi / Katee Robert ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-784-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3489313]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Julius Caesar (magyar)
   Julius Caesar [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 78 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-009-1
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3492603]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
King Lear (magyar)
   Lear király [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Vörösmarty Mihály. - Szöveg (pdf : 441 KB) (epub : 133 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109071. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-96-0 (pdf)
ISBN 978-615-5312-97-7 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3493965]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The life and death of King John (magyar)
   János király [elektronikus dok.] / Shakespeare ; ford. Arany János. - Szöveg (epub : 82 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-008-4
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3492607]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom [elektronikus dok.] / Shakespeare ; ford. Arany János. - Szöveg (epub : 56 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-013-8
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3492594]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 91 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-012-1
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3492597]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 404 KB) (epub : 133 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109070. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-98-4 (pdf)
ISBN 978-615-5312-99-1 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3493960]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2013.
Sloan, Robin (1979-)
Mr. Penumbra's 24-hour bookstore (magyar)
   Penumbra úr nonstop könyvesboltja / Robin Sloan ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-655-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3488176]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2013.
Smythe, James (1980-)
The explorer (magyar)
   A felfedező / James Smythe ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 257, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-685-0 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3488191]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2013.
Stilton, Geronimo
L'assalto dei grillitalpa (magyar)
   A lótücskök támadása / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 3.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-113-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3488275]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2013.
Stilton, Tea
Il tesoro di ghiaccio (magyar)
   A jégbe zárt kincs / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 178, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-115-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3488276]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2013.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2013, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3490366]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2013.
Thomas and friends - movie theater storybook & movie projektor (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony : mozi : mesekönyv és diavetítő 2 / W. Awdry meséje nyomán ... ; [ford. ... Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm + 1 diavetítő, 5 dialemez
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-175-7 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490565]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2013.
Ťowmanyan, Hovhannēs (1869-1923)
Sasownci Daviťë (magyar, örmény)
   Szaszuni Dávid = Sasownci Daviťë / Hovhánnesz Thumánján ; [ford. és bevezetéssel ell. Szám László] ; [... szerk. Avanesian Alex] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, cop. 2013. - 85, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6217-2 fűzött : 2000,- Ft
örmény irodalom - eposz
891.981-131=945.11
[AN 3490013]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2013.
   A vágy 12 árnyalata. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 336 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Tart.: Édes kis semmiségek / Carrie Alexander ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Ne kertelj! / Joanne Rock ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Párban az ágyban / Kathleen O'Reilly ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Egys. cím: Once upon a mattress ; Her final fling ; Sinfully sweet
ISBN 978-963-538-552-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3493700]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le Chancellor (magyar)
   A Chancellor [elektronikus dok.] : Kazallon J. E.[!R.] úti naplója / írta Verne Gyula ; ... ford. Vértesi Arnold. - Szöveg (pdf : 684 Kb) (epub : 283 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108842. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3491605]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le chemin de France (magyar)
   Haza, Franciaországba! [elektronikus dok.] ; Gil Braltar : ifjúsági kisregények / írta Verne Gyula ; ... ford. Huszár Imre. - Szöveg (pdf : 754 KB) (epub : 264 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Egys. cím: Le chemin de France ; Gil Braltar. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108876. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615)
francia irodalom - ifjúsági regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11 *** 840-32(02.053.2)=945.11
[AN 3491807]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le sphinx des glaces (magyar)
   A jégsphinx [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / írta Verne Gyula ; ford. Gaál Mózes. - Szöveg (pdf : 859 Kb) (epub : 246 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108841. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-042-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-043-2 (epub)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3491599]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2013.
Vérollet, Mischa-Sarim (1981-)
Warum ich Angst vor Frauen habe (magyar)
   Miért félek a nőktől / Mischa-Sarim Vérollet ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 204, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-111-0 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3489490]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The flying squad (magyar)
   A repülő gárda [elektronikus dok.] / Edgar Wallace. - Szöveg (epub : 692 KB) (mobi : 931 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az alvilág kísértete" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-053-3 (epub)
ISBN 978-963-362-054-0 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3493735]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The square emerald (magyar)
   A smaragd nyaklánc [elektronikus dok.] / Edgar Wallace. - Szöveg (epub : 677 KB) (mobi : 895 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-056-4 (epub)
ISBN 978-963-362-057-1 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3493741]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2013.
Webber, Tammara
Easy (magyar)
   Easy : egyszeregy / Tammara Webber ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 333 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-079-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-080-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3489462]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2013.
Wenzi
Tongxuan zhenjing (magyar)
   A titkok feltárásának igaz könyve : [Az Út és Erény könyvéből kimaradt további tanítások] = Tongxuan zhenjing / Ven-ce ; [... ford., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Tokaji Zsolt]. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 320 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 307-320.
ISBN 978-963-366-615-9 fűzött : 3180,- Ft
ókori Kína - taoizmus - kínai irodalom - politikai filozófia
895.1-96=945.11 *** 299.513 *** 321.01(315)
[AN 3488381]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2013.
White, Michael (1959-)
The Medici secret (magyar)
   A Medici-titok / Michael White ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-404-7 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3488202]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2013.
White, Stephen (1951-)
The last lie (magyar)
   Végső hazugság / Stephen White ; [ford. Kovács Levente]. - Budapest : General Press, [2013]. - 380 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-478-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3489477]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2013.
Winnie the Pooh treasured memories (magyar)
   Micimackó legkedvesebb emlékei / [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-425-3 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490289]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2013.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Love among the chickens (magyar)
   Csirkék és szerelem / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 201, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-789-1 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3488174]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2013.
Worth, Jennifer (1935-2011)
Call the midwife (magyar)
   Hívják a bábát : East End-i igaz történet az 1950-es évekből / Jennifer Worth ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 334 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-651-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3488203]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8845 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes prózai műve [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-014-5
magyar irodalom - publicisztika - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3492572]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2013.
Ágh István (1938-)
   Összegyűjtött versek / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2013. - 2 db ; 21 cm. - (Ágh István életműsorozat)
ISBN 978-963-332-030-3 kötött : 4700,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3488316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1965-1987. - 457 p.
ISBN 978-963-332-023-5
[AN 3488318] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1991-2013. - 454 p.
ISBN 978-963-332-029-7
[AN 3488319] MARC

ANSEL
UTF-88847 /2013.
AgiVega, Lilian H.
   A Bermudák királynője [elektronikus dok.] : Második Atlantisz III. / Lilian H. AgiVega. - Szöveg (epub : 808 KB). - Budapest : Aba Kvk. : Atlantic Press, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-86-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3491761]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2013.
AgiVega, Lilian H.
   Az elveszett tündérfalu [elektronikus dok.] : Második Atlantisz II. / Lilian H. AgiVega. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Aba Kvk. : Atlantic Press, [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5033-52-0)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3491767]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2013.
Aknay Tibor
   Tündér Anna / Aknay Tibor ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-124-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3488432]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2013.
Albert Gábor (1929-)
   Profik és amatőrök : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-58-9 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3488474]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2013.
Albert Gábor (1929-)
   Túlélési technikák : Platón vagy/és Fukuyama : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-59-6 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3488475]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2013.
Albert Gábor (1929-)
   Velünk történt? : sorsok és áldozatok / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 153, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9957-60-2 fűzött : 2415,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488461]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Messziről jött levelek [elektronikus dok.] : kisregények és elbeszélések / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 759 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-17-8 (epub)
ISBN 978-615-5311-18-5 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3493082]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Midas király [elektronikus dok.] / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 769 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-20-8 (epub)
ISBN 978-615-5311-21-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493090]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Solus eris [elektronikus dok.] / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 768 KB) (mobi : 992 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-23-9 (epub)
ISBN 978-615-5311-24-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493093]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Törpék és óriások [elektronikus dok.] / Ambrus Zoltán. - Szöveg (epub : 823 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-26-0 (epub)
ISBN 978-615-5311-27-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493096]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Törpék és óriások [elektronikus dok.] : novellák / írta Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 337 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108849. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-98-3 (pdf)
ISBN 978-615-5322-99-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3491620]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2013.
Ányos Pál (1756-1784)
   Ányos Pál összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 541 KB) (mobi : 677 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-32-1 (epub)
ISBN 978-615-5311-33-8 (mobi)
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3493108]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2013.
   Apró szigetem Magyarország : művészeti antológia / [előszó, szerk. Bornemisza Attila] ; [képek Petneházy Kiss Bence] ; [közread. a] Batsányi Cserhát Művész Kör. - Budapest : Batsányi Cserhát Művész Kör, 2013. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-42-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3489232]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Arany János balladái [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 961 KB) (mobi : 892 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109005. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-35-2 (epub)
ISBN 978-615-5311-36-9 (mobi)
magyar irodalom - ballada - elektronikus dokumentum
894.511-144
[AN 3493112]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Arany János összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-017-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492562]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Epilógus : válogatott versek / Arany János ; Ágh István [et al.] esszéivel. - [Budapest] : Nap K., cop. 2013. - 166 p. ; 21 cm. - (Költők a költőről, ISSN 2061-3393)
ISBN 978-963-332-008-2 kötött : 2500,- Ft
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - műelemzés
894.511-14 *** 894.511(092)Arany_J. *** 82.01
[AN 3488359]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Toldi trilógia [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (epub : 753 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Tart.: Toldi szerelmeÞ; ToldiÞ; Toldi estéje. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109006. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-38-3 (epub)
ISBN 978-615-5311-39-0 (mobi)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3493114]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2013.
Arany László (1844-1898)
   Arany László összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 493 KB) (mobi : 594 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-44-4 (epub)
ISBN 978-615-5311-45-1 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3493120]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2013.
Arany László (1844-1898)
   Arany László összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 102 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-018-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492559]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2013.
Arany László (1844-1898)
   A kiskakas gyémánt félkrajcárja / Arany László ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 14 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9482-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)
[AN 3493260]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2013.
Arany László (1844-1898)
   Magyar népmesék [elektronikus dok.] / Arany László. - Szöveg (epub : 618 KB) (mobi :778 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109008. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-41-3 (epub)
ISBN 978-615-5311-42-0 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3493123]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2013.
Árva Dalma
   Levelek Jedikuléből : válogatott versek / Árva Dalma. - Szeged : Bába, 2013. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-082-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488949]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2013.
Asbóth János (1845-1911)
   Álmok álmodója [elektronikus dok.] / Asbóth János. - Szöveg (epub : 574 KB) (mobi : 722 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-47-5 (epub)
ISBN 978-615-5311-48-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493127]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A bádogkirály leánya [elektronikus dok.] / Kirk van Hossum (Aszlányi Károly). - Szöveg (epub : 533 KB) (mobi : 660 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-56-7 (epub)
ISBN 978-615-5311-57-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493724]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Egy boxbajnok kalandjai [elektronikus dok.] / Kirk van Hossum (Aszlányi Károly). - Szöveg (epub : 441 KB) (mobi : 568 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-50-5 (epub)
ISBN 978-615-5311-51-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493130]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A gazdag ember [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 700 KB) (mobi : 891 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-59-8 (epub)
ISBN 978-615-5311-60-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493727]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   "Nem vagyok fontos! - fenét." [elektronikus dok.] : összegyűjtött novellák, versek, cikkek / Aszlányi Károly ; szerk. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 418 KB) (mobi : 539 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-53-6 (epub)
ISBN 978-615-5311-54-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - vers - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-32 *** 894.511-92
[AN 3493132]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A rejtélyes konflis [elektronikus dok.] / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 365 KB) (mobi : 447 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-62-8 (epub)
ISBN 978-615-5311-63-5 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3493731]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Örökkék ég a felhők mögött : elbeszélések, mesék, versek / Babits Mihály ; [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2013. - 159 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 9.)
ISBN 978-963-7573-51-4 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese - vers
894.511-32 *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3489624]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2013.
Bajza József (1804-1858)
   Bajza József összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 94 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-020-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492557]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2013.
Barcs János (1927-)
   Volt egyszer egy piciny sün : [gyermekversek] / Barcs János. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2013. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 9.)
ISBN 978-963-89131-8-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3490004]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2013.
Barna T. Attila (1971-)
   Régi kintorna dallamára / Barna T. Attila. - Budapest : M. Napló, 2013. - 79, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-81-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488449]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Erdőzúgás : elbeszélések, mesék / Benedek Elek ; [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2013. - 158 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 8.)
ISBN 978-963-7573-50-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3489618]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2013.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013-. - ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2013. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-027-1 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490852] MARC

ANSEL
UTF-88881 /2013.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Papírnehezék / Bertalan Tivadar ; a szerző rajz. - Budapest : Napkút K., 2013. - 275, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-263-339-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488665]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2013.
Bomba Gyula
   Ecce homo / Bomba Gy. - [Érd] : Bomba Gy., 2013. - 96 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-08-6529-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - ezredforduló - vers - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192 *** 894.511-14 *** 73/76(439)(092)Bomba_Gy.
[AN 3488416]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2013.
Borbély Szilárd (1964-)
   Nincstelenek : már elment a Mesijás? / Borbély Szilárd. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 323 p. ; 20 cm
Kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-8101-706-3
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489086]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2013.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Katedrális az örök télnek : versek / Böszörményi Zoltán ; [... illusztrációi Részegh Botond munkája]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 98, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : 2500,- Ft : 8,30 EUR
ISBN 978-80-8101-723-0
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3489154]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2013.
Brenzovics Marianna (1977-)
   Darabolás / Brenzovics Marianna. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 214 p. ; 19 cm
Fűzött : 2600,- Ft : 8,60 EUR
ISBN 978-80-8101-707-0
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3489110]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Színészvér [elektronikus dok.] : regény / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 703 KB) (epub : 221 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108848. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-000-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-001-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3491618]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2013.
Brown, Adam
   A kód : the code of underworld / Adam Brown. - Budapest : BBS-Info, 2012. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9425-79-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3488841]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2013.
Buzás Viktor (1881-1930?)
   A Petőcz-fiúk : ifjúsági regény / Buzás Viktor ; Petőcz András utószavával. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Szűr-Szabó József
ISBN 978-963-9957-68-8 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3488413]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2013.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Edd meg a barátodat! : regény / Csaplár Vilmos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 407 p. ; 22 cm
Kötött : 3200,- Ft : 10,60 EUR
ISBN 978-80-8101-708-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489166]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2013.
Csáth Géza (1887-1919)
   Délutáni álom [elektronikus dok.] : novellák / írta Csáth Géza. - Szöveg (pdf : 884 KB) (epub : 239 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108846. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-004-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-005-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3491615]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2013.
Csáth Géza (1887-1919)
   A varázsló kertje [elektronikus dok.] : novellák / írta Csáth Géza. - Szöveg (pdf : 519 KB) (epub : 164 KB) (mobi : 546 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108847. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-002-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-293-1 (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-364-003-6) (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3491616]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2013.
Csender Levente (1977-)
   Murokszedők : novellák / Csender Levente. - Budapest : M. Napló, 2013. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-33-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488412]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2013.
Csernák Árpád (1943-)
   Csernák Árpád válogatott novellái / [... Csernák Máté fotografikáival ...]. - [Budapest] : Stádium, 2013. - 398 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5198-15-1 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488357]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2013.
Cserős Mária
   Szárnyain az idő elszalad : versek / Cserős Mária ; [grafikák ... Simon M. Veronika] ; [közread. a] Batsányi-Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Batsányi-Cserhát Művész Kör, 2012. - 65 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-40-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488709]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2013.
Csóréné Platz Erika
   Deniz meséje / [írta Csóréné Platz Erika] ; [az illusztrációkat Neuburger-Kohánszky Kinga kész.]. - [Vecsés] : [Csóréné Platz E.], [2013]. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A nagymama meséi ; 2.)
ISBN 978-963-08-5933-2 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490005]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2013.
Csukás István (1936-)
   Berosált a rezesbanda / Csukás István ; [közrem.] Katona Ildikó ; [... illusztrációkat kész. Szőnyi Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-373-189-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489471]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2013.
Czékmány Ilona, H. (1933-)
   Hulló falevelek : versek / H. Czékmány Ilona ; [közread. a] Batsányi-Cserhát Művész Kör. - Budapest : Batsányi-Cserhát Művész Kör, 2012. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-41-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488712]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2013.
Czóbel Minka (1855-1947)
   Két arany hajszál : regény / Czóbel Minka. - [Budapest] : Napvilág, cop. 2013. - 208 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-338-320-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489387]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2013.
Decsiné-Kiss Márta
   Megtalált élet / Decsiné-Kiss Márta. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 94 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6537-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488414]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2013.
Dombrádi István (1945-)
   Válogatott versek / Dombrádi István. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 8.)
ISBN 978-615-5266-13-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489882]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2013.
Dunai Andrea
   Levelek a hontalanságból / Dunai Andrea. - Budapest : Aura, 2013. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7913-44-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - zsidóság - hontalan - 1945 utáni időszak - irodalmi levél
894.511-6 *** 314.745.23(=924)"194"(0:82-6)
[AN 3489784]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2013.
   Édes hazám : kortárs közéleti versek / [összeáll. Bárány Tibor]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2012. - 378, [5] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3023-3 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - magyarság - politikai költészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-14)
[AN 3490843]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2013.
Elek Judit (1937-)
   Tutajosok : forgatókönyv / Elek Judit. A tiszaeszlári per dokumentumai / Elek Judit, Sükösd Mihály. - [Pécs] : Jelenkor ; [Budapest] : Dánielfilm Stúdió, 2013. - 499, [3] p. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-676-525-5 kötött : 3300,- Ft
Tiszaeszlár - magyar irodalom - gyermekgyilkosság - koncepciós per - antiszemitizmus - jogeset - 19. század - forgatókönyv - audiovizuális dokumentum
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)Elek_J. *** 343.622(439-2Tiszaeszlár)"1883"(094) *** 323.12(=924) *** 34.096(439)"1883"
[AN 3489508]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2013.
   Az első szerelem, 2011 ; Levél a hitveshez, 2012 : antológia / [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ...]. - Szeged : Bába : Önkormányzat, 2013. - 276, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-084-5 fűzött
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3489249]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2013.
   Emberi kapcsolatok. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2013. - 103 p. : ill. ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3488299]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Eötvös József összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 495 KB) (mobi : 538 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-080-9 (epub)
ISBN 978-963-362-081-6 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3493833]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Gondolatok [elektronikus dok.] / Eötvös József. - Szöveg (epub : 586 KB) (mobi : 737 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109033. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-071-7 (epub)
ISBN 978-963-362-072-4 (mobi)
magyar irodalom - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3493777]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   A karthauzi [elektronikus dok.] / Eötvös József. - Szöveg (epub : 983 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-062-5 (epub)
ISBN 978-963-362-063-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493753]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Magyar élet [elektronikus dok.] : három novella / Eötvös József. - Szöveg (epub : 641 KB) (mobi : 756 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109034. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-074-8 (epub)
ISBN 978-963-362-075-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493779]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Magyarország 1514-ben [elektronikus dok.] : regény / Eötvös József. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.8 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109036. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-077-9 (epub)
ISBN 978-963-362-078-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493780]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   A nővérek [elektronikus dok.] : regény / Eötvös József. - Szöveg (epub : 843 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109031. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-065-6 (epub)
ISBN 978-963-362-066-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493769]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   Téli vásár [elektronikus dok.] : elbeszélések / Eötvös József. - Szöveg (epub : 915 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109042. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-083-0 (epub)
ISBN 978-963-362-084-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493836]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2013.
Erdős István
   Aprótörpe indiánok : a vándor varázsló / Erdős István ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 53, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-18-0 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3491153]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2013.
Falusi Márton (1983-)
   Albérleti fordulónap / Falusi Márton. - [Budapest] : Nap K., cop. 2013. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-031-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488334]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2013.
Farkas Pál (1952-)
   Angyalok ha démonok : regény / Ruva Farkas Pál ; a kiadásért felel a Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2013. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6045-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489552]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2013.
Fejős Éva (1967-)
Holtodiglan (új kiadása)
   Most kezdődik / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan K., 2013. - 449 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6457-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3488301]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2013.
Ferenczik Adrienne
   Napfényes Riviéra [elektronikus dok.] / Ferenczik Adrienne. - Szöveg (epub : 914 KB). - Budapest : Atlantic Press, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-90-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493018]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2013.
Gaál Mózes (1863-1936)
   A bujdosó király [elektronikus dok.] : mesék / írta Gaál Mózes. - Szöveg (pdf : 361 KB) (epub : 160 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108845. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-013-5 (epub)
ISBN 978-963-364-012-8 (pdf)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3491612]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2013.
Gábor Emese (1973-)
   Zsongókák : ritmusos versek óvodásoknak / írta és rajz. Gábor Emese. - 2. jav. kiad. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, cop. 2013. - 90, [4] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
borító- és gerinccím: Zsongóka
ISBN 978-963-9924-25-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3490848]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Két katica-bogár [elektronikus dok.] : novellák / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 729 KB) (epub : 220 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108844. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-022-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-023-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3491609]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2013.
Gerőcs Péter (1985-)
   A betegség háza : egy mizantróp feljegyzései / Gerőcs Péter. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 262 p. ; 20 cm
Kötött : 2800,- Ft : 9,30 EUR
ISBN 978-80-8101-716-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489115]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2013.
Gracza György (1856-1908)
   A nevető Magyarország : [népi fortélyok és úri hunczutságok] / összeáll. Gracza György. - Budapest : Helikon, 2013-. - ill. ; 23 cm
magyar irodalom - adoma - anekdota
894.511-36
[AN 3489384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 395, [2] p.
ISBN 978-963-227-378-5 kötött : 3990,- Ft
[AN 3489385] MARC

ANSEL
UTF-88923 /2013.
Gróf Mária (1930-)
   Gondolat-morzsák / Gróf Mária ; [ill. Tarnócziné Barabás Irén]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 62 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488302]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2013.
Gulyás Katalin (1941-)
   Az idők útján : válogatott versek / Gulyás Katalin. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 12.)
ISBN 978-615-5266-15-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489892]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2013.
Gutai István (1950-)
   EB 37-51 / Gutai István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2013. - 157, [2] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-78-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3488682]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2013.
Hajdrik József (1951-)
   Verébmosoly / Hajdrik József ; [... ill. Quasar Berta]. - [Szeged] : Magánkiad., 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6807-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489954]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2013.
   Három évtized : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / [... szerk. Király Lajos] ; [... vál. Tárkányi Imre, Szénási Sándor István]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2012. - 449 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-90-9 fűzött
magyar irodalom - vers - próza - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-3(082)
[AN 3489241]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Kedves Sanyi, Feri és a többiek [elektronikus dok.] / Havas Henrik. - Szöveg (epub : 645 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108960. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - blog - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3492908]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2013.
Háy János (1960-)
   A mélygarázs / Háy János. - Budapest : Európa, 2013. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9627-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489380]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2013.
Hegedűs Péter
   A Nagy Hadronütköztető [elektronikus dok.] : novellák / Hegedűs Péter. - Szöveg (epub : 832 KB). - Budapest : Atlantic Press, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3492966]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2013.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Száz fabula [elektronikus dok.] / Heltai Gáspár ; a helyesírást korszerűsítette Muhari Ilona. - Szöveg (epub : 125 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-050-3
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3492568]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2013.
   Hétszínvirág : haikuk / [ill. Mozgainé Palotár Mária ... és Tarnócziné Barabás Irén]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 67 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - haiku - antológia
894.511-14(082)
[AN 3488290]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2013.
Ji
   A hajó [elektronikus dok.] / Ji. - Szöveg (epub : 611 KB). - Budapest : Gold Swan, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-080-851-4)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3492808]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2013.
Jókai Anna (1932-)
   Az együttlét / Jókai Anna. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 253 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-75-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3493233]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 493 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-052-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492566]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 479 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-054-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492565]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob [elektronikus dok.] : regény / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 908 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108836. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-396-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-395-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3491553]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2013.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 922 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-060-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492552]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2013.
Kálmán Mari
   Ecetudvar [elektronikus dok.] / Kálmán Mari. - Szöveg (epub : 633 KB). - [Budapest] : Atlantic Press, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493080]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Példázat a halálról [elektronikus dok.] : novellák / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (pdf : 817 KB) (epub : 280 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108843. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-026-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-027-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3491608]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2013.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Nóka történetei : versek és rajzok kamaszoknak / Kárpáti Kamil, Ősz Éva ; [közread. az Új Átlók]. - [Budapest] : Új Átlók : Stádium, cop. 2013. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5198-17-5 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - vers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3488360]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2013.
Kecskés Borbála (1951-)
   Halleány : mese-költemény / Kecskés Borbála ; Frankó Anna ... rajz. ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2012. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9787-31-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3488723]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2013.
Kerékgyártó István (1953-)
   Rükverc : próza / Kerékgyártó István. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 181 p. ; 20 cm
Kötött : 2500,- Ft : 8,90 EUR
ISBN 978-80-8101-599-1
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3489120]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2013.
Király Lajos (1947-)
   Gondolatok a lélekről és a világról : válogatott oratóriumok és versek / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2013. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-35-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3488765]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2013.
Kontra Ferenc (1958-)
   Idegen : trilógia / Kontra Ferenc ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2013. - 635, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-68-5 kötött : 4000,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.13)
[AN 3488335]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2013.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Babakanál / Kosáryné-Réz Lola ; Mühlbeck Károly rajz. - Pomáz : Kráter, 2013. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-123-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3488429]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2013.
Kovács Attila Zoltán, A. (1969-)
   Együtt megyünk, odaátra / A. Kovács Attila Zoltán. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6723-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488415]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2013.
Kőváry Anett (1985-)
   Mindjárt harminc / Kőváry Anett. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 498 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-801-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489327]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2013.
Köves Gyopárka, J. (1971-)
   A konokok : a hősök kora / Jakab-Köves Gyopárka ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2012. - 551 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5195-06-8 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488329]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2013.
Kozma Tamás (1951-)
   Több a sokknál : versek / Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 61, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-71-8 fűzött : 2205,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488340]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   A civilizátor [elektronikus dok.] : komédia Aristophanes modorában / Madách Imre. - Szöveg (epub : 43 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-086-2
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3491834]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Commodus [elektronikus dok.] : dráma öt felvonásban / Madách Imre. - Szöveg (epub : 84 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-087-9
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3491830]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   Tragedy of the man [elektronikus dok.] / Imre Madách. - Szöveg (epub : 620 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108969. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-121=20
[AN 3492952]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája [elektronikus dok.] : drámai költemény / Madách Imre. - Szöveg (epub : 349 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-092-3
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3491829]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Férfi és nő [elektronikus dok.] : dráma öt felvonásban / Madách Imre. - Szöveg (epub : 65 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-093-0
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3491826]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Madách Imre drámatöredékei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 66 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-097-8
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3491822]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2013.
Mail Karolin
   Albérlet a szerelemhez : romantikus regény / Mail Karolin. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2013. - 319 p. ; 21 cm. - (Romantikus történetek)
ISBN 978-963-89087-7-3 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3489336]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2013.
Mándy Iván (1918-1995)
   Ma este Gizi énekel : novellák és karcolatok / Mándy Iván ; [összegyűjt., sajtó alá rend. és az előszót írta Urbán László]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-692-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3488482]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2013.
Markó Béla (1951-)
   Egy mondat a szeretetről : hatvan vers Szávai Géza válogatásában, 1974-2011 / Markó Béla ; [ill. Pávai Tamara]. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 103, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-65-7 fűzött : 2520,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3488472]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2013.
   Mesekert : a Kék Madár Gyermek- és Személyközpontú Pedagógiai Programban résztvevő gyerekek, pedagógusok, szülők, nagyszülők közösen készített mesekönyve / [szerk. Gerölyné Joó Katalin, Kalmár Cecilia] ; [kiad. a Kék Madár Alapítvány]. - Veszprém : Kék Madár Alapítvány, 2013. - 104 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6436-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3489432]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A beszélő köntös (német)
   Der Zauberkaftan [elektronikus dok.] / Kalman Mikszath ; transl. Viktor Sziklai. - Szöveg (epub : 556 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-31=30
[AN 3492942]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A jó palócok (angol)
   The good people of Palocz [elektronikus dok.] / Kálmán Mikszáth. - Szöveg (epub : 477 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108961. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-32=20
[AN 3492914]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A rózsák hervadása : elbeszélések / Mikszáth Kálmán ; [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2013. - 157 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 10.)
ISBN 978-963-7573-52-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3489627]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2013.
Mirtse Zsuzsa (1967-)
   Sötétkamra : előhívott versek / Mirtse Zsuzsa ; S. Horváth Ildikó illusztrációival. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2013. - 125, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-74-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488402]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2013.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2013. - 155, [2] p.
ISBN 978-963-9706-56-9 kötött
[AN 3489259] MARC

ANSEL
UTF-88966 /2013.
Molnár Edit, L.
   Csika manó otthonra lel : L. Molnár Edit meséje / Kadlicskó Beáta illusztrációival. - Budapest : Pongrác K., cop. 2013. - [58] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5131-45-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3488559]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2013.
Molnár Katalin (1983-)
   Szavak szárnyán / Molnár Katalin. - Ózd ; Budapest : Biró, 2013. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-38-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488699]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2013.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - Budapest : Naphegy K., 2013. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-28-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3488553]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2013.
Munkácsi Gabriella
   Viharok éve / Munkácsi Gabriella. - [Őrbottyán] : Magánkiad., cop. 2013. - 422 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6302-5 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489610]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2013.
Nagy Gabriella (1964-)
   Üvegház / Nagy Gabriella. - Budapest : Palatinus, cop. 2013. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-139-0 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488481]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2013.
Nemes László (1920-)
   Kinek szurkoljunk? : elbeszélések / Nemes László. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 210, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-700-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3488181]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2013.
Németh Erzsébet (1944-)
   Válogatott versek / Németh Erzsébet. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 9.)
ISBN 978-615-5266-01-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489887]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2013.
Nguyen Piroska (1952-)
   Változó otthonok / Nguyen Hong Nam, Piroska. - Budapest : Biró, [2012]. - 24, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-31-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488704]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
Nézz rám, Mami! (új kiadása)
   A hó fogságában / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2013. - 136, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9444-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3489556]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2013.
Oláh Gábor (1938-)
   Hazudtam neked / Oláh Gábor. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-649-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488180]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2013.
Parker, Cynthia
   A sors útjai / Cynthia Parker. - Átd. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 191 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9685-18-5)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3493711]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2013.
Paulovics Tamás
   A hajnalról és az alkonyatról Szentes szép városában : versek / Paulovics Tamás ; [ill. Pusztai Virág]. - Szentes : Paulovics T., 2013. - 70, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6547-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489031]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2013.
Pergel Zsolt
   Apácabordély [elektronikus dok.] / Pergel Zsolt. - Szöveg (epub : 607 KB). - [Budapest] : Atlantic Press, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492995]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2013.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Smekkerek [elektronikus dok.] : terefere, történetek, színház / Petrozsényi Nagy Pál. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [S.l.] : [Petrozsényi P.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108735. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6535-7
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3489719]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2013.
Pődör György (1948-)
   Ítélet idő / Pődör György. - Budapest : Rím, 2013. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-14-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489861]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2013.
Punk Mária (1971-)
   Három csikó / Punk Mária. - Szeged : Bába, 2013. - 58, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-319-079-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3488953]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2013.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Lányok a kastélyból [elektronikus dok.] / Rupáner-Gallé Margó. - Szöveg (epub : 605 KB). - Budapest : Aba Kvk., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-95-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493056]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2013.
Salyaz, Darena
   Sötét vihar : sejtelmes fény / Darena Salyaz. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2013. - 319 p. ; 21 cm. - (Rejtélyes történetek)
ISBN 978-963-89087-6-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489344]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2013.
Sándor Anikó
   Zuhanó repülés : összetörve Indiában / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2013. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-59-7 fűzött : 2940,- Ft
India - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.540(0:82-94)
[AN 3489247]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   A bogarak háborúja [elektronikus dok.] : mese / Sebők Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108839. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-366-502-2 (epub)
ISBN 978-963-366-503-9 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3491578]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2013.
Serfőző Simon (1942-)
   Égig érő nyár / Serfőző Simon ; Urbán Tibor rajz. - Budapest : M. Napló, 2013. - 81, [6] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-69-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3488365]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2013.
Simek Valéria (1953-)
   Csillagporos utakon : verseskötet / Simek Valéria. - Pomáz : Kráter, 2013. - 233, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-120-8 fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-298-065-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488434]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2013.
Snyehola Anett (1980-)
   A menekülés éve : Gender krónikák I. / Ta-mia Sansa. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 369, [2] p. ; 20 cm. - (Delta varázs katlan, ISSN 2064-1095)
ISBN 978-615-5314-52-0 fűzött : 2900,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3489673]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2013.
Sorbán-Szabó Zoltán (1936-)
   Szómagvetés : tavasszal - ősszel : válogatott versek / Sorbán-Szabó Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2013. - 142, [5] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-332-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488625]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2013.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   A legvidámabb tárhely : regény / Szabó Palócz Attila ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2013. - 261, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-77-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488393]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2013.
Szekeres Kató
   Itt mindenki anarchista : az évszázad pere : riportregény / Szekeres Kató. - 2. bőv. kiad. - Szeged : [Szekeres K.], 2010 [!2013]. - 202 p. ; 21 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-08-6931-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3491993]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2013.
Szőnyi Ferenc (1944-)
   Miféle Orpheusz / Szőnyi Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2013. - 82, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-475-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489465]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2013.
Szörényi László (1945-)
   Az Isonzó a Dunába ömlik : esszék, tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2013. - 287 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-94-3 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3488410]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2013.
   Tehozzád szólok.. : versek / [ill. Bíró Ilona]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 103 p. : ill. ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3488293]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2013.
Törő István (1949-)
   Madarak égzengésben : gyűjteményes verseskötet / Törő István. - Budapest : Biró, 2013. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5102-34-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488694]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2013.
Törő István (1949-)
   Tavasz, pacsirtadallal : versek, mesék, gyerekversek / Törő István. - Budapest : Biró, 2012. - 266 p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: Bogaras utazás : versek a legifjabbaknakÞ; A szúnyogok és a hegedű : mesék gyerekeknek, felnőtteknek
ISBN 978-615-5102-24-0 kötött
magyar irodalom - vers - mese - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3488738]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2013.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Hidegbéke : esszék, tárcák, kisprózák, 2008-2012 / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap K., 2013. - 158 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-025-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé - hírlapi tárca
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3488397]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2013.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2011. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490784]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2013.
Tőzsér Péter
   Irodalom és becsületesség : Kisfaludy Sándor élete / Tőzsér Péter ; [közread. a] Kisfaludy Sándor Irodalmi Kör. - Esztergom : Kisfaludy S. Irod. Kör, 2013. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6716-0 fűzött
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
magyar irodalom - életrajzi regény - kisregény
894.511-312.6
[AN 3489561]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2013.
Trux Béla
   A templomos lovag [elektronikus dok.] : Akkon I. / Trux Béla. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Atlantic Press, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3491756]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2013.
Turczi István (1957-)
   Minden kezdet : a beavatás regénye / Turczi István. - Budapest : Palatinus, 2013. - 348, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-137-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488445]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2013.
Urbán Szabó Krisztina
   Macskanapló 2 : Nokedli újabb kalandjai / Urbán Szabó Krisztina ; [ill. Buzay István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-654-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488195]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2013.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 46. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9443-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3490775]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2013.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 35. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9449-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3490773]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2013.
Vass Sándor (1944-)
   Ködszurkáló / Vass Sándor ; [a ... grafikák Kotaszek Hedvig munkái]. - Budapest : Biró, 2012. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-32-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488796]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2013.
Vörös István (1964-)
   Gagarin avagy Jóslástan alapfokon : regény az ugrásszerű fejlődésről / Vörös István. - [Pécs] : Jelenkor, 2013. - 316, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-526-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3489298]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2013.
Wehner Tibor (1948-)
   Halálversek, halálrajzok / Wehner Tibor, Kovács Péter. - Tata : Új Forrás K., 2013. - 107, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 47.)
ISBN 978-963-7983-15-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3489188]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2013.
Yugovich, Robert
   Olja [elektronikus dok.] : a szexipar igazi arca / Robert Yugovich. - Szöveg (epub : 753 KB). - [Budapest] : Atlantic Press, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - prostitúció - emberkereskedelem - szervezett bűnözés - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 392.65(0:82-31) *** 343.43(0:82-31) *** 343.974(0:82-31)
[AN 3491718]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2013.
Zalán Tibor (1954-)
   Holdfénytől megvakult kutya / Zalán Tibor. - Budapest : Palatinus, 2013. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-140-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3488456]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2013.
Zemlényi Zoltán (1970-)
   Kitiltottak [elektronikus dok.] / Zemlényi Zoltán. - Szöveg (epub : 626 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109048. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3493858]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9011 /2013.
Baby's book of Winnie the Pooh (magyar)
   Nagy Micimackó könyv piciknek / Disney ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2012. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-343-360-7 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490294]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2013.
Biro, Val (1921-)
Grimm's fairy tales (magyar)
   Jacob és Wilhelm Grimm legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-343-398-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490291]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2013.
Child, Jeremy
   Cicus / [írta Jeremy Child] ; [ill. Caroline Davis]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 7x11 cm. - (Csörgős könyv)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-417-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3488545]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2013.
Child, Jeremy
   Egér / [írta Jeremy Child] ; [ill. Caroline Davis]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 7x11 cm. - (Csörgős könyv)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-416-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3488544]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2013.
Child, Jeremy
   Kutyus / [írta Jeremy Child] ; [ill. Caroline Davis]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 7x11 cm. - (Csörgős könyv)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-414-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3488526]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2013.
Child, Jeremy
   Nyuszi / [írta Jeremy Child] ; [ill. Caroline Davis]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 7x11 cm. - (Csörgős könyv)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-415-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3488535]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2013.
Disney music player storybook (magyar)
   Állatmesék : zenélő mesekönyv / átd. Sara Miller. - Budapest : Egmont, 2012. - 38 p. : ill., színes ; 31 cm + 4 CD, 1 zenelejátszó
ISBN 978-963-343-165-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490626]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2013.
Enjoy the seasons with Winnie the Pooh (magyar)
   Élvezd az évszakokat Micimackóval! / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2013. - 121 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-426-0 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490277]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2013.
Eszes Hajnal
   Hófehérke és a hét törpe / [rajz. Eszes Hajnal]. - [Budapest] : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x33 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9928-22-0 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489739]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2013.
Eszes Hajnal
   Panni és az óriásmaci / ill. Eszes Hajnal ; írta Szondy Zsuzsanna. - [Budapest] : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9928-25-1 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489780]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2013.
Eszes Hajnal
   Tavasz köszöntő / [Eszes Hajnal rajz.] ; [Radvánszki Zsolt verseivel]. - [Budapest] : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9928-21-3 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489788]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2013.
Gábor Emese (1973-)
   A tücsök és a hangyák : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - 2. kiad. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2013. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 4.)
ISBN 978-963-9924-16-1 kötött : 1190,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3490456]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2013.
Gelencsér Marianna
   Az űrlény : Adél könyvecskéje / Gelencsér Marianna ; Nagy Viktória rajz. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5339-12-7 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3488534]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2013.
Heller, Sarah E.
Disney animal friends movie theater storybook (magyar)
   Kedvenc állatmeséim : mozi, mesekönyv és diavetítő 2 / ... írta Sarah Heller. - Budapest : Egmont, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm + 1 diavetítő, 5 dialemez
ISBN 978-963-343-177-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490620]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2013.
James, Diane
   Mentsük meg a pandákat! / írta Diane James ; ill. Xiao Xin ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [16] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Olvass és játssz)
Mágneses társasjátékkal
ISBN 978-963-445-420-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3488508]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2013.
Lego Star wars brickmaster (magyar)
   Lego Star wars : építőkönyv : építsd meg a 8 új Lego modellt! : több mint 240 építőelemmel és 2 figurával / [szerk. Vicki Taylor] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-343-350-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3490766]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2013.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5291-38-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3493283]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2013.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon focizik / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5291-37-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3493286]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2013.
Martín, Manuela
   Kirakóskönyv a dinoszauruszokról / [rajz. Manuela Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-370-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3488494]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2013.
Music player storybook (magyar)
   Zenélő mesekönyv 2 / átd. Sara Miller. - Budapest : Egmont, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 32x33 cm + 4 CD, 1 zenelejátszó
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-164-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490617]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2013.
Nettingsmeier, Simone
Der erste Ausflug (magyar)
   Az első kirándulás / írta Simone Nettingsmeier ; rajz. Barbara Korthues ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 21.)
ISBN 978-615-5294-15-0 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489801]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2013.
Pikler Éva (1969-)
   Balatoni böngésző / Pikler Éva. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5234-42-2 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3488210]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2013.
Potter, William
   Keressük meg Matlantiszt! / írta William Potter ; rajz. Alexandra Colombo ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [16] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Olvass és játssz)
Mágneses társasjátékkal
ISBN 978-963-445-421-2 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3488522]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2013.
Radvány Zsuzsa
   Éjszaka a játékboltban / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2013]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-34-3 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490027]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2013.
Radvány Zsuzsa
   Ficánka és kis barátai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-27-5 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3489768]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2013.
Radvány Zsuzsa
   Marci és a varázsecset / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2013]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-37-4 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490019]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2013.
Radvány Zsuzsa
   Pandi és barátai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2012]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9928-28-2 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490037]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2013.
Rueda, José María
   Kirakóskönyv a szamurájokról / [rajz. J. M. Rueda]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-369-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3488486]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2013.
Sallai R. Benedek
   Panni és Bence felfedezi Pásztó-pusztát : mesés ismeretterjesztő kifestőfüzet / [írta Sallai R. Benedek, Barna Tamás, Molnár Géza] ; [graf. Havancsák Gyula] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2013. - 16 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Túrkeve - fauna - füves puszta - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 591.9(251.3)(439-2Túrkeve)(02.053.2)
[AN 3489815]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2013.
Stierle, Cindy
Cars - movie theater storybook (magyar)
   Verdák 2 : mozi, mesekönyv és diavetítő 2 / Disney, Pixar ; adaptálta Cindy Stierle ; ill. Caroline LaVelle Egan [et al.]. - Budapest : Egmont, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm + 1 diavetítő, 5 dialemez
ISBN 978-963-343-163-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490585]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2013.
Stierle, Cindy
Cars 2 - 3D movie theater (magyar)
   Verdák 2 : 3D mozi, mesekönyv és diavetítő / Disney, Pixar ; adaptáció Cindy Stierle ; ill. Caroline LaVelle Egan [et al.]. - Budapest : Egmont, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm + 1 diavetítő, 6 dialemez, szemüveg
ISBN 978-963-343-166-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490462]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2013.
Wax, Wendy A.
Music player storybook (magyar)
   Zenélő mesekönyv / írta Wendy A. Wax. - Budapest : Egmont, 2012. - 38 p. : ill., színes ; 31 cm + 4 CD, 1 zenelejátszó
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-176-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490623]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9043 /2013.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (6.) (2012)
   A VI. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2012. november 23. / szerk. Vincze Krisztián és Véghseő Tamás ; [rend., kiad. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2013. - 156 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-18-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3488976]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2013.
   "Öltözzétek fel magatokra az Isten minden fegyverét!" : a Magyar Népfőiskolai Collegium konferenciáján elhangzott előadások, 2012. július 23-28. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2013. - 259 p. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 27.)
A konferenciát Balatonszárszón tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89819-0-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3489129]
MARC

ANSEL
UTF-8