MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/11/22 12:50:26
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10441 /2013.
   BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg szakkollégiumi konferenciakötet : az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott előadások. - Budapest : BGF, 2013. - 82 p. : ill. ; 26 cm
A konferenciát 2012. aug. 22-23-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-56-5 fűzött
gazdaságtan - szakkollégium - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 378.187.5 *** 33
[AN 3498455]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2013.
Conference on Transposition and Genome Engineering (2013) (Budapest)
   Conference on Transposition and Genome Engineering 2013 : program & book of abstracts : ... Budapest, 18-21 September 2013 / [co-org. Paul-Ehrlich-Institut]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2013]. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-06-2 fűzött
géntechnika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 575.08
[AN 3498869]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2013.
   Ecsettel írt történet : a Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor 20 éves története / [szerk. Vessző Katalin]. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 143 p. : ill. színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4597-7 * fűzött
Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor (Sarród)
Sarród - alkotótábor - festészet - rajzművészet - történeti feldolgozás
061.28(439-2Sarród)(091) *** 75(439)"199/201" *** 741(439)"199/201"
[AN 3497549]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2013.
   Idő- függések : a MAMŰ 35 éves évfordulós kiállítása : [Marosvásárhely ..., 2013. 01. 11 - 2013. 02. 03., Sepsiszentgyörgy ..., 2013. 02. 12 - 2013. 03. 03., Veszprém ..., 2013. 03. 15 - 2013. 04. 14.] = Time-dependence : the 35-year anniversary exhibition of MAMŰ = Timp-dependenţe / [kurátor ... Fándly Edit]. - [Budapest] : MAMŰ Társ., [2013]. - 117, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7041-2 fűzött
Erdély - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Veszprém) *** 061.4(498.4-2Sepsiszentgyörgy) *** 061.4(498.4-2Marosvásárhely) *** 73/76(498.4)(=945.11)
[AN 3499367]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2013.
   A mi konyhánk a mi múzeumunkban : kiállítás a Nagyatádi Városi Múzeumban, 2012. október 20 - 2013. augusztus 31. : katalógus / szerk. Kuti Klára ; [kiad. a PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék és a Nagyatádi Múzeumért Alapítvány]. - [Pécs] : PTE BTK Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; Nagyatád : Nagyatádi Múzeumért Alapítvány, 2013. - 28 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-642-526-5 fűzött
Nagyatád - konyhatechnika - gasztronómia - helyismeret - kiállítási katalógus
061.4(439-2Nagyatád) *** 641.5 *** 908.439-2Nagyatád
[AN 3497803]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10446 /2013.
Horváth Attila
   A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején / Horváth Attila. - Budapest : Médiatud. Int., 2013. - 93, [2] p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-530-203-9 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
070(439)"1945/1989"
[AN 3499445]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10447 /2013.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A szabadság ára : archaizmus és modernizmus a magyar és román kulturális és politikai térben / Miskolczy Ambrus. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 217 p. ; 21 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-357-5 fűzött
Románia - Magyarország - kulturális kölcsönhatás - magyar történelem - történelem
008(439) *** 008(498) *** 943.9 *** 949.8
[AN 3499364]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10448 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čisla dlâ uspešnogo biznesa [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108454. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-09-5
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3485996]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Doctrine of the Earth [elektronikus dok.] : author's seminar held by Grigori P. Grabovoi on November 4, 2003. - Szöveg (pdf : 677 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108430. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-21-7
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485702]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Educational system of Grigori Grabovoi [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 825 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108429. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-57-6
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485699]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Irracionalnye metody predotvrašeniâ globalnyh katastrofičeskih processov, predstavlâûših ugrozu vsemu miru [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108427. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-67-5
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485695]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Issledovanie i analiz fundamentalʹnyh opredelenij optičeskih sistem v predotvrašenii katastrof i progrozno-orientirovannom upravlenii mikroprocessami (angol)
   Research and analysis of fundamental definitions of optical systems in prevention of catastrophes and forecast oriented control of microprocesses [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108432. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-27-9
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485704]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Issledovanie i analiz fundamentalʹnyh opredelenij optičeskih sistem v predotvrašenii katastrof i progrozno-orientirovannom upravlenii mikroprocessami [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108428. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-63-7
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3485697]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Methods of concentration on the grouped days of the month [elektronikus dok.] : series lectures / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 829 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109459. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-25-5
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3500003]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Methods of control and of restoration of the organism by means of the consciousness concentration on various objects of reality [elektronikus dok.] : series of lectures / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 836 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109455. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-27-4
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499985]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (angol)
   Methods of concentration [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 723 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108441. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-15-6
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3485963]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Metody koncentracii [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 790 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108451. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-05-7
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3485991]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Number series for psychological normalization [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013-
Főcím a címképernyőről
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bk. 1. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109402. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-91-0
[AN 3499092] MARC

ANSEL
UTF-810459 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Numbers for successful business [elektronikus dok.] / Grigori P. Grabovoi. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109457. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-69-9
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499989]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Patent "information-carrying system" in realization of eternal development [elektronikus dok.] / Grigori P. Grabovoi. - Szöveg (pdf : 692 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108442. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-77-4
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485964]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Patent "method for prevention of catastrophes and device for its realization" in realization of eternal development [elektronikus dok.] / Grigori P. Grabovoi. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108443. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-79-8
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485967]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Praktika upravleniâ pytʹ spaseniâ [elektronikus dok.] : rezultaty primenâûših učenie Grigoriâ Grabovogo. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012-
Főcím a címképernyőről
ezoterika - memoár - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.25(0:82-94)
[AN 3485673]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 5., č. 2. - Szöveg (pdf : 104 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108423. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-47-7
[AN 3485676] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 6., č. 1. - Szöveg (pdf : 79.1 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108424. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-49-1
[AN 3485681] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 6., č. 2. - Szöveg (pdf : 92.6 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108425. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-51-4
[AN 3485683] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 4. - Szöveg (pdf : 75.8 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108439. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-43-9
[AN 3485940] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 1. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108444. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-81-1
[AN 3485976] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 2. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108445. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-83-5
[AN 3485979] MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 3. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108446. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-85-9
[AN 3485980] MARC

ANSEL
UTF-810463 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Prikladnye struktury sozdaûŝej oblasti informacii (angol)
   Applied structures of the creating field of information [elektronikus dok.] : study guide on the course by Grigori Petrovich Grabovoi ... - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108447. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-13-2
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485982]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Prikladnye struktury sozdaûŝej oblasti informacii [elektronikus dok.] : učebnoe posobie po kursu Grabovogo Grigoriâ Petroviča ... - Szöveg (pdf : 893 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108449. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-03-3
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485988]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Recovery of man's matter by concentration on number rows [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013-
Főcím a címképernyőről
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3485692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bk. 1. - Szöveg és képek (pdf : 9.4 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108426. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-11-8
[AN 3485694] MARC

ANSEL
UTF-810466 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Resurrection and the eternal life of the people is our reality now! [elektronikus dok.] / Grigori Petrovich Grabovoi. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109458. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-17-0
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499998]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   System of salvation and consciousness structuring in the prevention of possible global catastrophe [elektronikus dok.] : method of formation of a dynamic element of reality : consciousness as a system of control : author's seminar held by Grigori P. Grabovoi on June 22, 2001. - Szöveg (pdf : 794 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108440. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-19-4
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485959]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Teachings about eternal life [elektronikus dok.] : author's seminar held by Grigori P. Grabovoi on August 4, 2003. - Szöveg (pdf : 676 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108431. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-23-1
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485703]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Unificirovannaâ systema znanij (angol)
   United system of knowledge [elektronikus dok.] / Grigori P. Grabovoi. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109456. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-87-3
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499987]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Unificirovannaâ systema znanij [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 893 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108455. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-01-9
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3485998]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Vosstanovlenie organizma čeloveka koncentraciej na čislah [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108453. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-07-1
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3485994]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2013.
Morozkina, N. R.
   Ispovedimyj putʹ [elektronikus dok.] / Morozkina N. R., Morozkina, M. V. ; posledovatelej Grigoriâ Grabovogo ... - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108467. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-59-0
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3486525]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2013.
Nemere István (1944-)
   A legújabb titkok könyve / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-238-080-3 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3503035]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2013.
Nemere István (1944-)
   Titokzatos találmányok / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-087-2 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3503028]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2013.
Nemere István (1944-)
   Újabb titkok könyve / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 188, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-079-7 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3503030]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2013.
Seres Gábor
   Exopédia : [földönkívüli civilizációk típusai, társadalma, kultúrája és tudománya] / James Harris. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2012. - 314, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3293-9 fűzött
földön kívüli élet
001.94
[AN 3497566]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10477 /2013.
Madarassy Judit
   Korommentes városok : követendő példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére / [szerzők Madarassy Judit, Simon Gergely és Lukács András] ; [Az égetés-eredetű légszennyezés csökkentése fejezetet Beliczay Erzsébet és Lenkei Péter írta] ; [közread. a Levegő Munkacsoport]. - 2. kiad. - Budapest : Levegő Munkacsop., cop. 2013. - 46 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9999-09-1 fűzött
levegőtisztaság-védelem - városi közlekedés
504.3.06 *** 656.1(100)
[AN 3497956]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2013.
   Monitoring az erdészetben és vadgazdálkodásban : a Magyar Tudományos Akadémián 2012. november 21-én megtartott tudományos ülés előadásai / szerk. Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2013. - 110 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-114-8 kötött
monitoring - erdészet - vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv - konferencia-kiadvány
504.064 *** 630 *** 639.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3498805]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2013.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó és Szarvas Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Növények. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-344-7 kötött : 1190,- Ft
növény - flóra - gyermekkönyv
581.9(02.053.2)
[AN 3497813] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., A víz. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-345-4 kötött : 1190,- Ft
víz - természeti környezet - gyermekkönyv
556.5(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3497816] MARC

ANSEL
UTF-810480 /2013.
   Tanya-Watershed : semlyék, víz és tanyagazdálkodás homoktájainkon = Sickerwiesen, Wasser und Tanya-Wirtschaft in Sandregionen Ungarns. - Kiskunmajsa : MÖF EKI, 2013. - 148 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (MÖF-EKI-tanulmányok, ISSN 2060-3479 ; 5.)
A Szegeden, 2013. júl. 26-án "Víz és vízhiány a tájban. Mit (ne) tegyünk?" c. konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87931-4-0 fűzött
Magyarország - tájökológia - fenntartható fejlődés - vízgazdálkodás - mezőgazdaság
504.54(439) *** 504.03 *** 631.62/.67(439)
[AN 3499391]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2013.
Vargha Márton
   Korszerű közlekedésszervezési eszközök Budapesten és Budapest környéki településeken a közlekedési eredetű zaj- és légszennyezés csökkentésében [elektronikus dok.] / Vargha Márton ; [közread. a] Magyar Közlekedési Klub. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : M. Közlekedési Klub, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109460. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-08-5892-2)
Budapest - közlekedésszervezés - levegőszennyezés - elektronikus dokumentum
504.3.05(439-2Bp.) *** 351.777(439-2Bp.) *** 551.588.7(439-2Bp.) *** 656(439-2Bp.)
[AN 3500006]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10482 /2013.
Gecse Frigyes (1939-)
   Matematikai alapok : kézikönyv a gimnáziumi tananyag összefoglalásáról, megalapozásáról és emelt szintű továbbfejlesztéséről, bevezetés az analízisbe / Gecse Frigyes. - Miskolc : Z-Press, 2013. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-9493-65-0 fűzött
matematika - tankönyv
51(078)
[AN 3498770]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2013.
Noort, Vincent van der (1980-)
Getallen zijn je beste vrienden (magyar)
   Számtalan szám : egy kocka vallomásai / Vincent van der Noort ; [ford. Zákányi Viktor]. - Budapest : Libri, 2013. - 326 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-326.
ISBN 978-963-310-222-0 fűzött : 3490,- Ft
számelmélet
511
[AN 3499195]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10484 /2013.
Hantos Zoltán
   Könnyűszerkezetes lakóházak hőtechnikai vizsgálata : tankönyv / Hantos Zoltán ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2012. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-359-003-4 fűzött
hőtechnika - mérés - könnyűszerkezet - épület
536.08(075.8) *** 693.9(075.8)
[AN 3499013]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10485 /2013.
Buggisch, Werner
Fossilien (magyar)
   Ősmaradványok / írta Werner Buggisch és Christian Buggisch ; ill. Marion Wieczorek ; [ford. Kirják Mária]. - 3. fejújított, kibőv. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 52 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 106.)
ISBN 978-963-294-245-2 kötött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-29-245-2)
paleontológia - fosszília
56
[AN 3501367]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2013.
International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions (2013) (Budapest)
   International Symposium on Hierarchical Flow Systems in Karst Regions : in honour of Professor József Tóth in celebration of his 80th birthday : 4-7 September 2013, Budapest ... : symposium program, abstracts and field trip guide / [ed. Judit Mádl-Szőnyi, Anita Erőss, Andrea Mindszenty] ; [org. by Regional Groundwater Flow Commission and Karst Commission of IAH, Karst Hydrogeology and Speleogenesis Commission of the UIS] ; [hosted by Eötvös Loránd University ...]. - [Budapest] : [Eötvös L. Univ.], [2013]. - 201 p. : ill., színes ; 26 cm
Gerinccím: Karstflow 2013. - Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-963-284-369-8 fűzött
hidrogeológia - karsztvíz - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
556.3 *** 556.332.46 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3499162]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10487 /2013.
   Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig / szerk. Fedeles Tamás. - Pécs : Kronosz, 2013. - 258, [10] p., [4] fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Pécsi mozaik, ISSN 2063-4714 ; 3.)
Borítócím: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5339-16-5 fűzött
Pécs - helytörténet - topográfia - térkép
528.425(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs *** 912(439-2Pécs)
[AN 3499413]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10488 /2013.
   Az orvosi mikrobiológia tankönyve / szerk. Pál Tibor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 544 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-463-9 kötött : 10700,- Ft
orvosi mikrobiológia - egyetemi tankönyv
579.61(075.8)
[AN 3502916]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2013.
Szabó István (1950-)
   Keszthely növényvilága / [írta és fényképezte Szabó István] ; [kiad. a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület]. - Keszthely : Keszthelyi Környezetvédő Egyes., 2013. - 19 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-08-6725-2 fűzött
Keszthely - flóra
581.9(439-2Keszthely)
[AN 3499258]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10490 /2013.
Alföldi Hanna
   Soha többé mióma! : bizonyítottan gyógyszermentes holisztikus rendszer a miómák felszámolására / Alföldi Hanna. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], cop. 2012. - 251, XLV p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89873-2-7 fűzött
izomdaganat - öngyógyítás
616-006.36 *** 615.89
[AN 3498767]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2013.
Balázs Lilla
   Zöld torna kisgyerekeknek : környezeti nevelést segítő versek / Balázs Lilla. - Budapest ; [Piliscsaba] : Magánkiad., 2012. - 38, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [39-42].
ISBN 978-963-08-5139-8 fűzött
testmozgás - környezeti nevelés
613.71 *** 37.033
[AN 3497613]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2013.
Balogh Anna
   280 / Balogh Anna. - [Dunakeszi] : [Balogh A.], cop. 2013. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7099-3 kötött
rákbetegség - nyirokrendszeri betegség - gyermek - memoár
616-006.44-053.2(0:82-94)
[AN 3498656]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2013.
Balogh Béla (1955-)
   Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2008. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-9652-81-1 kötött : 2940,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865
[AN 3501755]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2013.
Balogh Krisztina
   Az aranyér a múlté! : a leggyorsabb, leghatékonyabb otthoni megoldás / Balogh Krisztina. - [Gyöngyös] : [Gondolat-Szikra Kft.], [2013]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7549-3 fűzött
aranyér - házi gyógymód
616.35-008 *** 615.89
[AN 3498901]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2013.
Bródy Barbara
   Petefészekciszta soha többé! / Bródy Barbara. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], cop. 2012. - 249 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-89873-3-4 fűzött
petefészek - ciszta - öngyógyítás
618.11-006.2 *** 615.89
[AN 3498765]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2013.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The life-illumining traveller's companion (magyar)
   Az életmegvilágosító útitárs / Sri Chinmoy. - [Budapest] : Madal Bal, [2013]-. - 14 cm
mentálhigiénia - aforizma - vers - kétnyelvű dokumentum
613.865(0:82-84) *** 613.865(0:82-14)
[AN 3501499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2013]. - 109 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-00-8929-6 kötött : 990,- Ft
[AN 3501504] MARC

ANSEL
UTF-810497 /2013.
Csányi Csenge
   Pikkelysömör soha többé : gyors gyógyír a pikkelysömörre! / Csányi Csenge. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], [2013]. - 187, XXXVIII p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89873-4-1 fűzött
pikkelysömör - öngyógyítás
616.517 *** 615.89
[AN 3498760]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2013.
Engler, Brandy
The men on my couch (magyar)
   Férfiak a díványomon : [igaz történetek szexről, szerelemről, pszichoterápiáról] / Brandy Engler és David Rensin ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-679-9 fűzött : 2490,- Ft
szexuálpszichológia - nemi élet - pszichoterápia
613.88 *** 616.89-008.442 *** 615.851
[AN 3498642]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2013.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Fonyó Attila ; Kollai Márk közreműködésével. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 736 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-464-6 kötött : 15200,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3502906]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2013.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum touch (magyar)
   Kvantumérintés : a gyógyító erő / Richard Gordon ; [ford. Bozai Zsuzsa] ; [Eleanor Barrow ill.]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-133-5 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3501816]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2013.
Guthy Georgina
   A gyermekáldás varázslata / Guthy Georgina. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], [2013]. - 154, XXXVIII p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89873-0-3 fűzött
terhesség - egészséges táplálkozás - öngyógyítás
618.2 *** 613.2 *** 615.89
[AN 3498754]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2013.
   Inkontinencia : diagnosztika, terápia, rehabilitáció / szerk. Katona Ferenc, Hamvas Antal, Klauber András. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 422 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-422-6 kötött : 4300,- Ft
inkontinencia
616.62-008.22
[AN 3501747]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2013.
International Doctoral Workshop on Natural Sciences (2.) (2013) (Pécs)
   2nd International Doctoral Workshop on Natural Sciences, 2013 : program : [September 11-12, 2013 - Pécs ...]. - [Tatabánya] : Springó Zs., [2013]. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7403-8 fűzött
orvostudomány
61 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3499266]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2013.
Kálmán Renáta
   Tudatos életmód : felkészülés az őszre - receptekkel / Kálmán Renáta. - [Zsombó] : [Kálmán R.], [2013]. - 78, [14] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rishi könyvek)
ISBN 978-963-08-7078-8 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3497779]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2013.
Kendrick, Stephen
The resolution for men (magyar)
   Eltökélt szívű férfiak. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 268 p. ; 22 cm
Szerzők Kendrick, Stephen, Kendrick, Alex és Alcorn, Randy C. - Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-615-5246-16-6 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - férfi - vallásos irodalom
613.865-055.1
[AN 3497536]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2013.
Komáromy László
   Az agyvelő boncolása : tájbonctani és technikai útmutató / Komáromy László. - 9. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-226-460-8 fűzött : 3100,- Ft
agy - anatómia - boncolás - egyetemi tankönyv
611.81(075.8)
[AN 3502934]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2013.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna lúdtalp ellen / Kovács Andrea ; [fotók Kovács Emese] ; [... grafikák Köblös Zsuzsanna]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : K&J Vital Kft., 2013. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7000-9 fűzött : 2500,- Ft
gyógytorna - gyermek - harántsüllyedés
615.825-053.2 *** 617.586.58
[AN 3503008]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2013.
Lombroso, Cesare (1836-1909)
Genio e follia (magyar)
   Lángész és őrültség [elektronikus dok.] / írta Cesare Lombroso ; ford. Szabó Károly. - Szöveg (epub : 196 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-87-4
zsenialitás - elmebetegség - elektronikus dokumentum
159.924.62
[AN 3501644]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2013.
Meleg Mária
   Lélekhez vezető ösvény : grafológiai alapismeretek alkalmazása az iskolai oktató- és nevelőmunkában / Meleg Mária. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-08-6800-6 fűzött
grafológia - iskolai nevelés
159.925.6 *** 37.018.2
[AN 3497413]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2013.
   Orvostechnika és monitorozás : gyakorlati orvosi alapismeretek / szerk. Boros Mihály. - Budapest : Medicina, 2013. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-226-446-2 fűzött : 2400,- Ft
orvosi diagnosztika - egyetemi tankönyv
616-07(075.8)
[AN 3502867]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2013.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Németh Attila ; társszerk. Füredi János. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - XXII, 696 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 651-659.
ISBN 978-963-226-321-2 fűzött : 6200,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3502928]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2013.
Robbins, Anthony (1960-)
Awaken the giant within (magyar)
   Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást! : hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi és fizikai körülményeinket? / Anthony Robbins ; [ford. Sallay Katalin]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 552 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-56-9 kötött : 4500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3501827]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2013.
Robbins, Anthony (1960-)
Unlimited power (magyar)
   Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya / Anthony Robbins ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 393 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-34-7 kötött : 3500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3501825]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2013.
Sebészeti műtéttan (angol)
   Surgical techniques : textbook for medical students / ed. by Mihály Boros ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Medicine Institute of Surgical Research. - Budapest : Medicina, 2013. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-226-256-7 fűzött : 2900,- Ft
sebészet - műtét - egyetemi tankönyv
617-089.8(075.8) *** 617-72(075.8)
[AN 3502894]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2013.
   Sebészeti műtéttan : egyetemi tankönyv / szerk. Boros Mihály ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet. - Budapest : Medicina, 2013. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-226-255-0 fűzött : 2900,- Ft
sebészet - műtét - egyetemi tankönyv
617-72(075.8) *** 617-089.8(075.8)
[AN 3502892]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2013.
Servan-Schreiber, David (1961-2011)
Anticancer (magyar)
   A rák ellen : egy új életmód / David Servan-Schreiber ; [ford. Gyárfás Vera]. - Új, átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 401, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-380.
ISBN 978-963-355-020-5 fűzött : 3900,- Ft
rákbetegség - életmód - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865 *** 613.2
[AN 3501748]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2013.
Siba Balázs (1976-)
   Élettérkép : az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata / Siba Balázs, Siba-Rohn Hilda. - Budapest : Kálvin, 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 978-963-558-225-9 fűzött : 1500,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3499298]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2013.
Süket Zsuzsa (1969-)
   Vitorlát fel! / Süket Zsuzsa. - [Keszthely] : [Süket Zs.], cop. 2013. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6878-5 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3498591]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2013.
Szörényi Alex
   Soha többé pattanás / Szörényi Alex. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], [2013]. - 274 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89873-5-8 fűzött
faggyúmirigy - gyulladás - öngyógyítás
616.53-002 *** 615.89
[AN 3498752]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2013.
Tilley, Lawrence P.
ECG for the small animal practitioner (magyar)
   Kisállatorvosok EKG-könyve / Larry P. Tilley, Naomi L. Burtnick ; [ford. Pápai Dávid]. - Budapest : Műszercentrum Kft., 2013. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-08-6691-0 fűzött
elektrokardiográfia - állatorvostan
616.12-008.3-073.96 *** 619
[AN 3499495]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2013.
Tölgyesy Kornél
   Migrén nélkül boldogan : a fejfájás és a migrén tüneteinek természetes enyhítése / Tölgyesy Kornél. - [Újlengyel] : [Lifestyle Alternative Kft.], cop. 2013. - 142, XLIV p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89873-1-0 fűzött
öngyógyítás - fejfájás
615.89 *** 616.857
[AN 3498738]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2013.
   Üzleti inspiráció minden napra : 365 híres idézet magyarul és angolul / [szerk. Gellért Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Pongor, 2012. - 160 p. ; 20 cm. - (Üzleti önfejlesztés mesterei, ISSN 2063-4749 ; 1.)
ISBN 978-963-89384-4-2 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - világirodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
613.865(0:82-84) *** 82-84=20=945.11
[AN 3501754]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2013.
Válóczi Teri
   Nők a kiteljesedés útján / Válóczi Teri. - [Csány] : [Válóczi T.], cop. 2013. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7006-1 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika - nő
613.865-055.2 *** 133.25
[AN 3498676]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2013.
Várhegyi László
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : vércsoportnak megfelelő egyhavi étrend és a vércsoportnak megfelelő ételkészítési, táplálkozási szabályok : "A" vércsoport / írta és összeáll. Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : [Szerző], 2013. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-082-4 fűzött
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3501409]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2013.
Ward, Tara
Discover your inner psychic (magyar)
   Láthatatlan energiák : pszichikus jelenségek : [összpontosítsa az energiáit, hogy jobban megértse önmagát és másokat!] / Tara Ward ; [ford. Törökné Pethő Erzsébet]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2013. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-248-213-2 fűzött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3499711]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10526 /2013.
Tihanyi László (1949-)
   Földgázszállító rendszerek üzemeltetése / Tihanyi László, Zsuga János ; [az ábrákat kész. Galvácsné Szarka Éva, Szota Györgyné] ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2012. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-010-3 fűzött
földgázszállítás - gázvezeték - egyetemi tankönyv
621.643.2(075.8) *** 665.62(075.8)
[AN 3498688]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2013.
Tisza Miklós (1949-)
   Az anyagtudomány alapjai / Tisza Miklós ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. - 3. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2013. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-661-844-5 fűzött
anyagtudomány - mechatronika - egyetemi tankönyv
620.1(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3501403]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10528 /2013.
Gyulai Zsuzsanna (1951-)
   Majdnem férjhez mentem.. / Susan Amina Scott. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 185 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-7109-9 fűzött
internet - társkeresés - csalás - memoár
681.324Internet *** 316.472.4(0:82-94) *** 343.721
[AN 3498658]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2013.
   Kulcs a net világához! : a NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról : a gyermekek (jog)tudatos internethasználatának elősegítése az alapjogi jogvédelem eszközeivel / szerk. Sziklay Júlia ; a tanulmány létrehozásában közrem. Árvay Viktor [et al.]. - Budapest : NAIH, 2013. - [4], 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7155-6 fűzött
internet - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
681.324Internet *** 342.7-053.2
[AN 3499357]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10530 /2013.
Bak Miklós
   Növényi olajokban hőkezelt nyár faanyag tulajdonságainak vizsgálata : tankönyv / Bak Miklós ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-119.
ISBN 978-963-9883-94-9 fűzött
faanyag - nyárfa - faszárítás - egyetemi tankönyv
674.047(075.8) *** 582.623.2(075.8) *** 674.03(075.8)
[AN 3498979]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2013.
Horváthné Hoszpodár Katalin (1963-)
   Rendszerszemléletű modellek alkalmazása a faipari vállalkozásoknál : tankönyv / Horváthné Hoszpodár Katalin ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-161.
ISBN 978-963-359-016-4 fűzött
stratégiai menedzsment - rendszerszervezés - faipar - egyetemi tankönyv
674 *** 658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.4(075.8) *** 005(075.8)
[AN 3499031]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2013.
Király Béla
   A kémiai faanyag- és tűzvédelem anyagai és keverékei : tankönyv / Király Béla, Csupor Károly ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-963-334-087-5 fűzött
favédelem - vegyi felületkezelés - egyetemi tankönyv
674.04(075.8) *** 621.9.047(075.8)
[AN 3499006]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2013.
Pelbárt Jenő (1951-)
   Teplic papírmalom vízjelvilága / Pelbárt Jenő ; [az előszót írta Diószegi György Antal] ; [közread. a] Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság. - Budapest : M. Papír- és Vízjeltörténeti Társ., 2013. - 276 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 271-274. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7079-5 kötött
Szepestapolca - vízjel - papírgyártás - történeti feldolgozás
676.026.32(439.22-2Szepestapolca)(091)
[AN 3498916]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2013.
Varga Dénes
   A gőzölés modifikáló hatásának vizsgálata két európai, és két trópusi fafaj egyes fizikai-mechanikai tulajdonságainak tükrében : tankönyv / Varga Dénes ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2012. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-123. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-359-005-8 fűzött
faanyag - anyagvizsgálat - gőzölés - egyetemi tankönyv
674.046(075.8) *** 630*8
[AN 3498989]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10535 /2013.
Garab József
   A faanyag és faalapú anyagok anizotrop tönkremeneteli elméleteinek vizsgálata, alkalmazhatóságuk szempontjából : tankönyv / Garab József ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2012. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 978-963-359-007-2 fűzött
faszerkezet - anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
624.011.1(075.8) *** 624.04(075.8) *** 620.1(075.8)
[AN 3498992]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2013.
Németh Gábor (1979-)
   Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága : tankönyv / Németh Gábor ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2012. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-963-359-008-9 fűzött
fafeldolgozó ipar - nyersanyag-hasznosítás - hulladékfeldolgozás - egyetemi tankönyv
628.477(075.8) *** 504.064.47(075.8) *** 630*8(075.8)
[AN 3498983]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10537 /2013.
Balogh Tamás
   A Jókai csavargőzös története / Balogh Tamás. - [Budapest] : [TIT Hajózástört., Modellező és Hagyományőrző Egyes.], [2013]. - 111 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm. - (Hajózástörténeti füzetek ; 3.)
Bibliogr.: p. 111.
Magyarország - gőzhajó - hajózás - közlekedéstörténet
656.612 *** 629.12(439)(091)
[AN 3499297]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2013.
Kőrös András
   Autós fifikák : vezetéstechnikai tanácsok a volánnál ülőknek / [szerző Kőrös András, Somogyi Gábor, Zakosz Miklós]. - [Budapest] : NKH, 2013. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Közlekedésbiztonság könyvek, ISSN 2064-1087)
ISBN 978-963-08-7068-9 fűzött
személygépkocsi - közlekedésbiztonság - járművezetés
656.138 *** 629.114.6
[AN 3499385]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2013.
   Mobilitás és környezet: járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli Régióban / [közread. a] Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. ; [Veszprém] : Pannon Egy., [2013]. - 134 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
járműipar - üzemanyag - környezetvédelem
629.113 *** 621.039.54 *** 504.06
[AN 3498796]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2013.
   Motoros fortélyok : vezetéstechnikai tippek kezdőknek és haladóknak / [szerk. Óberling József, Somogyi Gábor]. - [Budapest] : NKH, 2013. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Közlekedésbiztonság könyvek, ISSN 2064-1087)
ISBN 978-963-08-6687-3 fűzött
motorkerékpár - közlekedésbiztonság - járművezetés
656.18 *** 629.118.6
[AN 3499380]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2013.
   Mozaikok a pécsi vasútigazgatás 100 éves történetéből / szerk. Imre Lászlóné és Majdán János ; [kiad. a Magyar Államvasutak Zrt.]. - Pécs : MÁV, 2013. - 319 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9852-17-4 kötött
Pécs - vasúti közlekedés - közlekedéstörténet - vasútvonal - elektronikus dokumentum
656.2(439-2Pécs)(091)
[AN 3499431]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10542 /2013.
Bangert, Annegret
Begleithund-Prüfung (magyar)
   Az engedelmes kutya : felkészítés a kísérőkutya-vizsgára / Annegret Bangert ; [fényképek Annegret Bangert ..., Claudia Winger ..., Oliver Pohl ...] ; [ford. Annus Kata]. - Budapest : Cser K., 2013. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-312-3 fűzött : 2995,- Ft
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 3498868]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2013.
   The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato : EAPR - EUCARPIA congress : book of abstracts / ed. Zsolt Polgár ; publ. by University of Pannonia Potato Research Centre. - Keszthely : Univ. of Pannonia Potato Research Centre, [2013]. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: The 17th Joint Meeting of EAPR Breeding and Varietal Assesment Section, EUCARPIA Section Potaoes[!Potatoes] : Hévíz ..., June 30 - July 4, 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-83-0 fűzött
burgonyatermesztés - konferencia-kiadvány
633.491 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 3499304]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2013.
Cserta Erzsébet
   Drying process of wood using infrared radiation : tankönyv / Cserta Erzsébet ; [publ. by the] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-96.
ISBN 978-963-359-018-8 fűzött
faszárítás - anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
630*8(075.8) *** 674.047(075.8)
[AN 3499025]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2013.
Eperjesi Imre (1930-)
   Házi borászkodás / Eperjesi Imre ; [a rajzokat Berta Józsefné ... kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2013]. - 186 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-687-1 kötött : 4900,- Ft
borászat - háztartás
663.2 *** 64
[AN 3499293]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2013.
Fennell, Jan
Understanding and caring for your new puppy (magyar)
   Hallgassunk a kölyökre : az új kiskutya megértése és gondozása / Jan Fennell ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 223 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-426-254-1 fűzött : 1999,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3502902]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Der Wein (magyar)
   A bor : ég és föld ajándéka / Anselm Grün ; [ford. Gromon András] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2013. - 135 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-9053-92-2 kötött
bor - művelődéstörténet - vallásos irodalom
663.2 *** 930.85(100) *** 244
[AN 3498940]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2013.
   Hagyományos gazdálkodás az élménygazdaság tükrében / [szerk. Szabóné Lázár Ibolya] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely. - Keszthely : M. Mezőgazd. Múz. Georgikon Majortört. Kiállítóhely, 2013. - 82 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-7092-73-2 fűzött
Magyarország - Keszthely - kisgazdaság - szabadtéri múzeum
631.115.1(439) *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3499172]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2013.
Karácsony Zsolt
   A természetes faanyag nyíró-rugalmassági moduluszának meghatározása : tankönyv / Karácsony Zsolt ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 978-963-359-014-0 fűzött
faanyag - anyagvizsgálat - nyírószilárdság - rugalmasság - egyetemi tankönyv
630*8(075.8) *** 620.1(075.8)
[AN 3498999]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2013.
Király Péter
   Árva kutyák új élete : bajba jutott és örökbe fogadott kutyák kezelése / Király Péter ; [... a szerző képeivel]. - Budapest : Cser K., 2013. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-300-0 fűzött : 2995,- Ft
kutyatartás - állatvédelem
636.7
[AN 3498867]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2013.
Komán Szabolcs
   Nemesnyár-fajták korszerű ipari és energetikai hasznosítását befolyásoló faanatómiai és fizikai jellemzők : tankönyv / Komán Szabolcs ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 86 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74-86.
ISBN 978-963-359-015-7 fűzött
faanyag - nyárfa - biomassza - anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
630*8(075.8) *** 620.21(075.8) *** 582.623.2(075.8) *** 620.95(075.8)
[AN 3498964]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2013.
Krivy, Petra
Was ein Welpe lernen muss (magyar)
   A kölyökkutya tanítása / Petra Krivy, Angelika Lanzerath ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2013. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-313-0 fűzött : 2995,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3498878]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2013.
Mótyán Viktória
   Otthon elkészíthető receptek egészséges, felnőtt kutyusoknak / Mótyán Viktória. - [Budapest] : Magánkiad., [2013]. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-5912-7 fűzött
kutyatartás - szakácskönyv
636.7 *** 641.55(083.12)
[AN 3497586]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2013.
Nappe, Stephen
Dachshund (magyar)
   A tacskó / Stephen Nappe ; [ford. Gyenge László és Gyenge Virág]. - Budapest : Cser K., 2013. - 91 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-296-6 fűzött : 2995,- Ft
kutyatartás - tacskó
636.7
[AN 3498841]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2013.
Swain, Nigel
   Green barons, force-of-circumstance entrepreneurs, impotent mayors : rural change in the early years of post-socialist capitalist democracy / Nigel Swain. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XIV, 398 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 373-390.
ISBN 978-615-5225-70-3 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - mezőgazdaság - tulajdon - privatizáció - gazdaságpolitika - rendszerváltás
338.43(4-11)"198/199" *** 338.2(4-11)"198/199" *** 338.246.025.88(4-11)
[AN 3499122]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2013.
Szelekovszky Rita
   A gyümölcsök táplálkozás-élettani hatásai és receptek / Szelekovszky Rita, Valló László. - Budapest : Cser K., 2013. - 148 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-326-0 fűzött : 2495,- Ft
gyümölcs - táplálkozástudomány - szakácskönyv
634.1 *** 613.2 *** 641.55(083.12):634.1
[AN 3498786]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2013.
Szelekovszky Rita
   A zöldségek táplálkozás-élettani hatásai és receptek / Szelekovszky Rita, Valló László. - Budapest : Cser K., 2013. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-327-7 fűzött : 2495,- Ft
zöldségféle - táplálkozástudomány - szakácskönyv
635.1/.8 *** 613.2 *** 641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3498793]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2013.
   Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program "A hagyomány élménye" SI-HU-1-1-008/01 projekt kiadványa. - [Keszthely] : [Pannon Egy. Georgikon Kar Kertészeti Tansz.], 2012. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék. - Bibliogr.: p. 62-66.
Fűzött
Zala megye - Szlovénia - szőlőtermesztés - borászat - idegenforgalom - határ menti kapcsolat
634.8(439.121) *** 634.8(497.12) *** 663.2(439.121) *** 663.2(497.12) *** 338.48(439.121) *** 338.48(497.12)
[AN 3499188]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2013.
Tolvaj László (1947-)
   A faanyag optikai tulajdonságai : [doktori iskola szakkönyv] / Tolvaj László ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2013. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-963-359-012-6 fűzött
faanyag - optikai tulajdonság - egyetemi tankönyv
630*8(075.8) *** 674.04(075.8) *** 538.958(075.8)
[AN 3498902]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2013.
Wergowski, Christiane
Alleine bleiben (magyar)
   A kutyám - egyedül otthon / Christiane Wergowski ; [ford. Szüle Dénes] ; [a Hogyan etessük kutyánkat (macskánkat)? c. fejezetet írta Tolnay Andrea]. - Budapest : Cser K., 2013. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-299-7 fűzött : 2995,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3498866]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2013.
Wilke, Hartmut
Schildkröten (magyar)
   Teknősök / Hartmut Wilke ; [rajzok Renate Holzner] ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2013. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-207-2 fűzött : 2995,- Ft
teknős - állattartás
636.98
[AN 3498831]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10562 /2013.
   Háziasszonyi fortélyok a 18. században : válogatás korabeli kéziratos munkákból / [sajtó alá rend., és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 107, [2] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328)
ISBN 978-615-5257-24-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - háztartás - házi gyógymód - 18. század - szakácskönyv
64 *** 641.55(083.12) *** 615.89(439)"17"
[AN 3498036]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10563 /2013.
Oláh Tibor
   Felismert értékek életünk nyomán : filozófiai lélekgondozás, fenomenológia / Oláh Tibor. - Budapest : Szerző, 2012. - 93, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [95-96].
ISBN 978-963-08-3363-9 fűzött
fenomenológia
165.62
[AN 3497516]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2013.
   Szeretettel a jövőért / szerk. Vidovszky Gábor. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2012. - 135, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 134-[136].
ISBN 978-963-696-533-4 fűzött : 1580,- Ft
szeretet
177.61 *** 241.513
[AN 3497991]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10565 /2013.
   A 90 éves plébánia 80 éves temploma / [összeáll. Grynaeus András] ; [közread. a] Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia. - Budapest : Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia, 2013. - 168 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5832-4 fűzött
Városmajori Jézus Szíve Plébánia (Budapest)
Budapest. 12. kerület - egyházközség - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Bp.XII.)(091) *** 726.54(439-2Bp.XII.)(091)
[AN 3497982]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2013.
   125 évre emlékezünk : az Ócsai Baptista Gyülekezet története / ... szerk. Kovács Géza. - Ócsa : Ócsai Baptista Gyülekezet, 2012. - 167 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5162-6 fűzött
Ócsai Baptista Gyülezet
Ócsa - egyházközség - baptista egyház
286.15(439-2Ócsa)
[AN 3498051]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2013.
Alfeev, Ilarion (1966-)
Tainstvo very (magyar)
   A hit titka : bevezetés az Ortodox Egyház teológiájába és lelkiségébe / Hilarion Alfejev ; [ford. Tatárka Krisztián, Komoróczy Miklós] ; [közread. a] Magyar Ortodox Egyházmegye. - 2. kiad. - Budapest : M. Ortodox Egyházmegye, cop. 2013. - 257, [3] p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-642-6 fűzött : 2500,- Ft
dogmatika - szentség - ortodox egyház
23 *** 265 *** 281.9
[AN 3501979]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2013.
Csorba Péter (1950-)
   Farkaskaland : igehirdetések / Csorba Péter ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : DRHE, 2013. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8429-74-2 fűzött
prédikáció
252
[AN 3499119]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2013.
   Erény és bölcsesség : a Buddha füveskönyve / [vál., szerk. Pál Dániel]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 125, [2] p. ; 21 cm
Gerinccím: A Buddha: erény és bölcsesség
ISBN 978-963-267-195-6 kötött : 1990,- Ft
buddhizmus - idézetgyűjtemény
294.3(0:82-84)
[AN 3499273]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2013.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Jó napot! Ferenc pápa vagyok. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2013. - 88, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésben, ISSN 2063-7977)
Az interjút kész. Spadaro, Antonio
ISBN 978-963-8014-50-4 fűzött : 1200,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század - interjú - előadóbeszéd
262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3499133]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2013.
Ferrero, Bruno
A volte basta un raggio di sole (magyar)
   Olykor elég egy napsugár : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Don Bosco, 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-19-3 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3501743]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2013.
Ferrero, Bruno
   Az aranyhalak titka : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Szőke János]. - 2. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Don Bosco, 2013. - 79, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-22-3 fűzött
vallásos irodalom
244(0:82-32)
[AN 3501744]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2013.
Gass, Bob
Guidance for today (magyar)
   Mindennapi útmutatás : hogyan vezet Isten? / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2013. - 70 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89882-0-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3500237]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2013.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Könyvecske a böjtről ; Rólunk is szól a passió / Gyökössy Endre ; [átnézte Nagy Alexandra]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2013]. - 109, [3] p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-567-9 fűzött : 680,- Ft
böjt - vallásos irodalom
248.153.4 *** 244
[AN 3497748]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2013.
   Győzelem a veszteség fájdalma felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - [Budapest] : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2013. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-3736-1)
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 3502847]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2013.
James, Bethan
La Biblia ilustrada para niños (magyar)
   Biblia kicsiknek / írta Bethan James ; ill. Estelle Corke ; [ford. Kecskés Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2013. - 141 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-445-419-9 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3499512]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2013.
Just Béla (1906-1954)
   Látogatóban az arsi plébánosnál / [Just Béla] ; [szerk. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 82, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-523-5 fűzött : 880,- Ft
Vianney, Jean-Marie (1786-1859)
szent - 19. század
235.3(092)Vianney,_J.-M.
[AN 3497971]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2013.
   Kabbalat, sabbat : molitvy dlâ večera pâtnicy : Nusah Askenaz = Qaḃalat, šaḃat / red. Žolt Balla ; [izd.] Meždunarodnyj Evrejskij Detskij Lagerʹ. - Sarvaš : Meždunarodnyj Evrejskij Detskij Lagerʹ ; Budapest : Ž. Balla, 2013. - 127 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Moj pervyj sabbatnij molitvennik
Fűzött
zsidó szertartás - sabbath - zsidó imádság
296.31 *** 296.381
[AN 3495916]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2013.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   A kegyelem szerepe Assisi Szent Ferenc életében / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : [Kovács L. B.], 2013. - 27 p. ; 21 cm. - (Bánk atya elmélkedéssorozata ; 2013/3.)
ISBN 978-963-08-7517-2 fűzött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század - kegyelem
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 234.1
[AN 3501428]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2013.
Kránitz Mihály (1959-)
   Krisztus keresztútja a mi utunk / Kránitz Mihály. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2013]. - [16] p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Keresztút
ISBN 978-963-696-570-9 fűzött
Jézus
szenvedéstörténet
232.96
[AN 3498380]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2013.
Latkóczy Mihály (1857-1906)
   Őskeleti, germán és szláv mythologia, a magyarok mithologiája [elektronikus dok.] / írta Latkóczy Mihály. - Szöveg (epub : 173 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Címváltozat: Öskeleti, szláv és germán mythologia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-25-4
mitológia - elektronikus dokumentum
293/299
[AN 3498873]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2013.
Lízna, František (1941-)
Musím jít dál (magyar)
   Tovább kell mennem : zarándokként a Szent Jakab útján / František Lízna ; [ford. Jakabffy Imre]. - Budapest : JTMR, 2013. - 205 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-47-4 fűzött : 1400,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - cseh irodalom - napló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 885.0-94=945.11
[AN 3499265]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2013.
Louf, André (1929-2010)
Inspelen op genade (magyar)
   Gyengeség és kegyelem / André Louf ; [ford. Szita Bánk]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-045-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3501384]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2013.
Lukácsi Zoltán (1968-)
   Szószék és világosság : a magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában / Lukácsi Zoltán ; [névmutató Nemes Gábor]. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2013. - 330 p. ; 25 cm + 5 mell. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 18.)
Bibliogr.: p. 309-320.
ISBN 978-615-5035-07-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - felvilágosodás - prédikáció
252(439)"17/181" *** 282"17/181"
[AN 3498962]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2013.
Meyer, Joyce (1943-)
A new way of living (magyar)
   Egy új élet felfedezése : Krisztus elfogadása és megértése / Joyce Meyer ; [ford. Páliné Nyiri Sylvia Kinga] ; [kiad. az MPE Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet]. - [Szigetszentmiklós] : MPE Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet, [2013]. - 66 p. ; 17 cm
Fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3499121]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2013.
Nagy Levente (1967-)
   Lehetséges küldetés? : hitek és tévhitek a román reformáció körül / Nagy Levente. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 182 p. ; 21 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Bibliogr.: p. 167-172.
ISBN 978-963-284-212-7 fűzött
Erdély - reformáció - művelődéstörténet - románok - 16. század - 17. század
284(439.21)"15/16" *** 930.85(=590)(439.21)"15/16"
[AN 3499355]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2013.
Nawang Gehlek, Rimpoche (1939-)
Good life, good death (magyar)
   Jó élet, jó halál / Gelek Rinpocse ; kész. Gini Alhadeff és Mark Magill segítségével ; Őszentsége a Dalai Láma előszavával ; [ford. Balla Krisztiánné]. - Budapest : Ezüstszem K., 2013. - 201 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-6887-7 fűzött : 2900,- Ft
tibeti buddhizmus - életvezetés
294.321(515) *** 613.865
[AN 3499125]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2013.
Pausch, Alfons
Der Zöllner-Apostel Matthäus (magyar)
   Máté, a vámszedőből lett apostol : [a vám- és pénzügyőrök védőszentje] / Müller, Pausch ; [ford. Rátki Emőke]. - 2. kiad. - [Budapest] : Viva Média, 2013. - 95 p. : ill. ; 22 cm
Szerzők Pausch, Alfons, Pausch, Jutta, előszó Müller, Richard
Kötött
Máté (apostol)
szent - művészet - ikonográfia - vámügy
235.3(092)Máté *** 73/76.046.3 *** 356.132 *** 398(100)
[AN 3502941]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2013.
Rauzs József (1952-)
   Szent Erzsébet templom és plébánia, Mélykút / Rauzs József ; [közread. a] Mélykúti Egyházközség. - [Mélykút] : Mélykúti Egyházközs., 2013. - 133 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-08-6979-9 fűzött
Mélykúti Római Katolikus Egyházközség
Mélykút - egyházközség - katolikus egyház - templom
282(439-2Mélykút) *** 726.54(439-2Mélykút)
[AN 3498014]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2013.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
God always cares (magyar)
   "Az Úr gondot visel" / C. H. Spurgeon. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013], cop. 2001. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-40-1 fűzött
zsoltár - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3501381]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2013.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
John Ploughman's talk (magyar)
   Szántó János beszédei : egy vidám földműves életbevágó tanácsai / C. H. Spurgeon ; [ford. ... és átd. Szabadi Gusztáv]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Evangéliumi K. : Szt. Gellért K., 2013. - 165, [2] p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-696-090-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3497814]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2013.
Young, Sarah (1946-)
Jesus calling (magyar)
   Jézus hív - Jézus szólít : üzenetek az év minden napjára / Sarah Young ; [ford. Kriszt Éva és Géczi Károly]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - XVI, 382 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5246-09-8 kötött : 3450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3497706]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10593 /2013.
   Akikre büszkék vagyunk I : válogatás a Benedek Elek Pedagógiai Kar szociálpedagógiai szakos hallgatóinak XXXI. OTDK-ra benyújtott dolgozataiból / [szerk. Kissné Zsámboki Réka]. - Sopron : NYME K., 2013. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-099-8 fűzött
szociálpszichológia - tudományos diákkör
316.6 *** 378.184
[AN 3498883]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2013.
Cloud, Henry (1956-)
How to have that difficult conversation you've been avoiding (magyar)
   Játszmák nélkül : hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 305 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-052-5 fűzött : 2500,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - személyiség-lélektan
316.48 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3501880]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2013.
   Competing eyes : visual encounters with alterity in Central and Eastern Europe / ed. by Dagnosław Demski, Ildikó Sz. Kristóf, Kamila Baraniecka-Olszewska ; [publ. by] Institute of Ethnology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 546 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-706-4 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - kulturális antropológia - vizuális kultúra - 19. század - 20. század
316.7(4-11)"18/19" *** 7.017
[AN 3499541]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2013.
Csurgó Bernadett (1977-)
   Vidéken lakni és vidéken élni : a városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék / Csurgó Bernadett ; [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - [Budapest] : Argumentum : MTA TTK Szociológiai Int., cop. 2013. - 291 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-291.
ISBN 978-963-446-700-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - vidékre vándorlás - faluszociológia - vidéki társadalom - ezredforduló
314.727.3(439)"199/200" *** 316.334.55(439)"199/200"
[AN 3499160]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2013.
   digitalis_de_generacio 2.0 / szerk. szekszardi.julia. - Budapest : Underground, 2012. - 366 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6481-7 fűzött
kultúraszociológia - ifjúságszociológia - digitális technika - internet - pedagógia
316.7 *** 316.346.3-053.6 *** 316.37-053.6 *** 37
[AN 3497507]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2013.
   Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig : néprajzi-kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából / szerk. Farkas Judit és Keszeg Vilmos. - Budapest : L'Harmattan : PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tansz., 2013. - 277 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 16.)
ISBN 978-963-236-708-8 kötött : 3200,- Ft
Románia - kulturális antropológia - magyar néprajz - néprajz
316.7 *** 39(=945.11) *** 39(=00)(498)
[AN 3499554]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2013.
Kovács Imre (1913-1980)
   Egy hétpróbás falukutató : Kovács Imre író-politikus falukutató munkássága itthon, Európában, Amerikában és Ázsiában megjelent írásai alapján / [vál., szerk., a tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Molnár M. Eszter] ; [megj. a Kovács Imre Társaság és a PC Magister Alapítvány ... gondozásában]. - Budapest : Kovács I. Társ. : PC Magister Alapítvány, 2013. - 404 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-399.
ISBN 978-963-89206-1-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - falukutatás - politikus - író - 20. század
316.334.55(439)"1920/194" *** 32(439)(092)Kovács_I. *** 894.511(092)Kovács_I.
[AN 3498526]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2013.
Mohr, Bärbel (1964-2010)
Zweisam statt einsam (magyar)
   Jobb kettesben! avagy Hogyan találjuk meg az igazit? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 180 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-021-5 kötött : 1900,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3501742]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2013.
Navarro, Joe (1953-)
Louder than words (magyar)
   Árulkodó jelek : testbeszéd a munkahelyen / Joe Navarro ; Toni Sciarra Poynter közrem. ; [ill. Donald Bruce Poynter] ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Libri, 2013. - 332 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 329-[333].
ISBN 978-963-310-200-8 fűzött : 3490,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
316.776.4 *** 159.925.8
[AN 3499147]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2013.
Petrovics László
   A várpalotai bányászszakszervezet kulturális érdekképviselete történetéből / Petrovics László ; [kiad. a Várpalotai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és Klub, Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület]. - Várpalota : Várpalotai Bányász Nyugdíjas Szakszerv. és Klub : Bányászhagyományok Ápolásáért Egyes., 2013. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-08-7265-2 kötött
Várpalota - művelődésügy - kulturális élet - szakszervezet - helytörténet - bányászat - történeti feldolgozás
316.7(439-2Várpalota)"189/201" *** 374(439-2Várpalota)"189/201" *** 331.105.44(439-2Várpalota) *** 622(439-2Várpalota) *** 943.9-2Várpalota
[AN 3498872]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2013.
   Population census, 2011 [elektronikus dok.] / [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : HCSO, 2012-
Főcím a címképernyőről
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3500779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Preliminary data. - Szöveg (pdf : 619 KB). - 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109533. - Működési követelmények: Adobe Reader
[AN 3500783] MARC

ANSEL
UTF-810604 /2013.
   Social development and interpersonal dynamics in childhood and adolescence : ISSBD Regional Workshop : September 12-14, 2013 : program and abstract book / ed. Márta Fülöp ; publ. Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Inst. for Cognitive Neuroscience and Psychology Research Centre for Natural Sciences HAS, [2013]. - 86 p. ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-508-635-1 fűzött
szociálpszichológia - lélektan - konferencia-kiadvány
316.6 *** 159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3498887]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2013.
Ulsamer, Bertold
Ohne Wurzeln keine Flügel (magyar)
   Gyökerek nélkül nem lehet repülni : családfelállítás Bert Hellinger terápiás módszerével / Bertold Ulsamer ; [ford. Bak Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9569-93-5 fűzött : 1900,- Ft
családterápia
316.356.2 *** 364.044.24
[AN 3501751]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10606 /2013.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   Földadta sors : népélet a Jászkunságban, 1745-1848 / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2012. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 48.)
Bibliogr.: p. 138-142.
ISBN 978-963-7113-35-2 kötött
Jászkunság - magyar néprajz - jászok - kunok - hétköznapi élet - nők a társadalomban - 18. század - 19. század
39(=943.46)(439) *** 316.37-055.2(439Jászkunság)"17/18" *** 39(439Jászkunság)"17/18" *** 39(=915.92)(439)
[AN 3499211]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2013.
Bárth János (1944-)
   Két véka féreje : a csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi székely családi levelesládák / Bárth János ; [kiad. a ... Katona József Múzeum ...]. - Kecskemét : Katona J. Múz. : Bárth Bt., 2013. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-963-9815-32-2 kötött
Csíkszentgyörgy - Csíkbánfalva - magyar néprajz - jogügylet - történelmi forrás
39(=945.11)(439.21-2Csíkszentgyörgy) *** 39(=945.11)(439.21-2Csíkbánfalva) *** 347.131(439-2Csíkbánfalva)"18/19"(093) *** 347.131(439.21-2Csíkszentgyörgy)"18/19"(093)
[AN 3497952]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2013.
   DiákKörKép : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből / szerk. Simon András. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. : Solymossy S. Közhasznú Egyes., 2013. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-221-0 fűzött
Kárpát-medence - néprajz - tudományos diákkör
39(4-191) *** 378.184
[AN 3499217]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2013.
Hámor Vilmos (1949-)
   ...fuss el véle! : a Mosolyszür/net 4. porciója : vidám, búröptető, gondűző, elgondolkodtató, szíveket megérintő történetek és morzsákok... hámorgásokkal itt-ott / Hámor Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2013. - 290 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89248-1-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - vicc
398.94 *** 894.511-7
[AN 3498686]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2013.
   Hetven bukovinai székely népdal Hadikfalváról / [szerk. Várnai Ferenc]. - [Pécs] : Magánkiad., [2012]. - 183 p. : ill., főként kotta ; 14x20 cm + CD
ISBN 978-963-08-5369-9 fűzött
Hadikfalva (Bukovina) - magyar néprajz - székelyek - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(439.21-2Hadikfalva) *** 784.4.031.4(439.21-2Hadikfalva)
[AN 3497578]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2013.
   Magyar népballadák / bev. és jegyzetekkel kiad. Gragger Róbert. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 137, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5257-41-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)
[AN 3498013]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2013.
Merényi László (1837-1907)
   Dunamelléki eredeti népmesék [elektronikus dok.] / összegyűjt. Merényi László. - Szöveg (epub : 196 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109363. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-29-7
alföldi Duna mente - magyar néprajz - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=945.11)(439.14Dunamellék)
[AN 3498847]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2013.
Vass Erika
   A vecsési sváb tájház = Das Heimatmuseum in Wetschesch / Vass Erika ; [kiad. ... Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Vecsés : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 31 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-08-7424-3 fűzött
Vecsés - falumúzeum - magyarországi svábok - néprajz
39(=30)(439-2Vecsés) *** 069(439-2Vecsés)
[AN 3499398]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10614 /2013.
Hegedűs András (1972-)
   Ezüstlakodalom : a települési partnerkapcsolat 25 éve = Silberhochzeit : 25 Jahre Gemeindenpartnerschaft[!] / [szöveg ... Hegedűs András, Marlok Gyula] ; [kiad. ... Pilisszentiván Község Önkormányzata]. - Pilisszentiván : Önkormányzat, 2013. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7271-3 fűzött
Pilisszentiván - Marktleugast - testvérváros
327.33(439-2Pilisszentiván) *** 327.33(430-2Marktleugast)
[AN 3499150]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2013.
   A kommunizmus arcai / [szerk. Sipos Balázs] ; [közread. a] Prima Forma Tudományos Egyesület. - Budapest : Prima Forma Tud. Egyes., 2013. - 45 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89865-0-4 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - kommunizmus - zeneművészet - író - 20. század
329.15(439)"191/193" *** 78(439)"191/193" *** 894.511(092)József_A.
[AN 3498539]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2013.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Az állam és a jog természetrajza válság idején / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - [Pécs] : Harthmedia Kft., 2013. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6561-6 fűzött
állam - jogelmélet - jogállam - demokrácia
321.01 *** 340.12 *** 321.72
[AN 3498870]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10617 /2013.
Bedy Vince (1866-1938)
   Gyirmót története / Bedy Vince ; közread. Perger Gyula ; [a képeket vál., a jegyzeteket gond. Nemes Gábor] ; [a mutatót kész. Arató György]. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2013. - 148 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5035-04-3 kötött : 2500,- Ft
Gyirmót - helytörténet
943.9-2Gyirmót
[AN 3498949]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A magyar nép múltja és jelene [elektronikus dok.] / írta Benedek Elek. - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3501613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A szolgaságtól a szabadságig. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 635 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-206-1 (epub)
ISBN 978-963-364-288-7 (mobi)
[AN 3501620] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A bölcsőtől a sírig. - Szöveg (epub : 513 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109597. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-204-7
[AN 3501625] MARC

ANSEL
UTF-810619 /2013.
Botlik Richárd
   VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei / Botlik Richárd. - Kaposvár ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2013. - 278 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 250-278.
ISBN 978-615-5286-77-3 fűzött
Anglia - Magyarország - történelem - magyar történelem - diplomácia - külpolitika - 16. század
941.0"15" *** 943.9"15" *** 327(410)"15" *** 327(439)"15"
[AN 3498547]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2013.
   Császári ötletek, királyi fiaskók / [Ordasi Ágnes, Vadasi Zsanett szerk.] ; [... ill. Snyehola Anett]. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 253 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: KREhistóra. - Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-08-5115-2 fűzött
József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - magyar történelem - történelem - 18. század - ifjúsági könyv
943.9(092)József,_II.(02.053.2) *** 943.6(092)József,_II.(02.053.2)
[AN 3497539]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2013.
Dickinger, Christian (1970-)
Die schwarzen Schafe der Wittelsbacher (magyar)
   Félúton a trónterem és az őrültek háza között : a bajor uralkodócsalád fekete bárányai / Christian Dickinger ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 239 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-689-625-6 kötött : 2490,- Ft
Wittelsbach-ház
Bajorország - Európa - családtörténet - művelődéstörténet
929.52(433)Wittelsbach *** 930.85(4)
[AN 3498506]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2013.
   Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez. - Veszprém : M. Nemz. Lvt. Veszprém M. Lvt., 2013-. - 29 cm
Esterházy család
családtörténet
929.52(439)Esterházy
[AN 3501420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Esterházy család cseszneki ága / ... szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - 2. jav. kiad. - 2013. - 264 p. : ill., részben térk. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványa, ISSN 0134-112X ; 28.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-7229-29-9 kötött : 4000,- Ft
[AN 3501423] MARC

ANSEL
UTF-810623 /2013.
Freeman, Philip (1961-)
Alexander the Great (magyar)
   Alexandrosz, a világhódító : Nagy Sándor élete / Philip Freeman ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 383 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 978-963-689-627-0 kötött : 2490,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - uralkodó - 4. század (Kr. e.) - életrajz
938.1(092)Sándor,_Nagy *** 938"-03"
[AN 3498514]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2013.
Grössing, Sigrid-Maria (1939-)
Sisi und ihre Familie (magyar)
   Sisi családi körben / Sigrid-Maria Grössing ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-626-3 kötött : 2490,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Wittelsbach-ház
Ausztria - Bajorország - uralkodócsalád - nő - 19. század - családtörténet
943.6(092)Erzsébet *** 929.52(433)Wittelsbach
[AN 3498502]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2013.
Hadházy Antal (1944-)
   S(o)ósok : S(o)ós család / ... Hadházy Antal összefoglalásában. - Nyíregyháza : Szerző, 2012. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-132.
ISBN 978-963-08-0916-0 kötött
Soós család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Soós
[AN 3498880]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2013.
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
   Utolsó akkordok [elektronikus dok.] / írta Klebelsberg Kunó. - Szöveg (epub : 267 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109309. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-231-3
Magyarország - világtörténelem - kulturális politika - két világháború közötti időszak - magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
94"192/193"(0:82-92) *** 323:008(439)"192/193"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3497822]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2013.
   Madaras község története. - Madaras : [Apolló Média], 2008-. - 23 cm
A 2. és 3. kötetet közread. Madaras Önkormányzata
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet
943.9-2Madaras
[AN 2768329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-1945 / Horváth Zoltán, Nothof Éva. - 2013. - 595 p. : ill.
Bibliogr.: p. 575-579.
[AN 3497871] MARC

ANSEL
UTF-810628 /2013.
   Megérintő szavak : válogatás a XII. Győri Könyvszalon beszélgetéseiből / [szerk. Werner Krisztina]. - Győr : Palatia, 2013. - 182 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Szalonkönyv, ISSN 2064-3160)
ISBN 978-963-7692-44-4 fűzött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3498684]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2013.
Moisa, Gabriel (1970-)
   History, ideology and politics in communist Romania, 1948-1989 / Gabriel Moisa. - Budapest : Eötvös L. Univ., 2012. - 486, [2] p. ; 20 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Bibliogr.: p. 411-476.
ISBN 978-963-284-290-5 fűzött
Románia - történelem - szocializmus - belpolitika - 20. század
949.8"1948/1989" *** 321.74 *** 323(498)"1948/1989"
[AN 3499371]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2013.
Nemere István (1944-)
   Egyiptom titkai : piramisok, fáraók, idegenek? / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-081-0 fűzött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - rejtély
930.85(32) *** 001.94
[AN 3503120]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2013.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta - magyar múltunk ragyogása : történelmi igazságok, tanulságos mesék / [Obrusánszky Borbála]. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2013. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87665-9-5 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3501901]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2013.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   A magyarság keletkezése és gyarapodása [elektronikus dok.] / írta Vámbéry Ármin. - Szöveg (epub : 436 KB). - Gyula : Digi-Book Mo., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-364-136-1
magyar őstörténet - honfoglalás - elektronikus dokumentum
943.9".../09" *** 930.8(=945.11)
[AN 3501598]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2013.
Velius, Caspar Ursinus (1493-1539)
De bello Pannonico libri decem (magyar)
   Tíz könyv a magyar háborúról / Caspar Ursinus Velius ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Szebelédi Zsolt]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 172, [2] p. ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929)
ISBN 978-615-5257-31-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - újkori latin irodalom - 16. század - krónika - történelmi forrás
943.9"15"(093) *** 355.48(439)"15"(093) *** 871-94(430)=945.11
[AN 3498020]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2013.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Széll Kálmán és a Moszkva tér : budai históriák / Verrasztó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K., 2013. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-217-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - Budapest - helyismeret - művelődéstörténet
929(439) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439)
[AN 3501842]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2013.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A szomjas Mátyás király : budai históriák / Verrasztó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár Kht., 2013. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-082-3 fűzött : 1490,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3501830]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2013.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Vendéglő az országúton : budai históriák / Verrasztó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár Kft., 2013. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-137-0 fűzött : 1490,- Ft
Budapest - Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - híres ember
929(439) *** 908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3501835]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2013.
Zetényi-Csukás Ferenc
   Emlék képek : özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona élete képekben / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2013. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88959-7-4 fűzött
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-2013)
Horthy-család
Magyarország - történelmi személy - 20. század - fényképalbum
929(439)Horthy_Istvánné(084.12) *** 929.52(439)Horthy(084.12)
[AN 3499321]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10638 /2013.
Benecz Ferenc
   Kerékpártúrák a Bükkben / Benecz "Paraferee" Ferenc ; [a Hasznos ismeretek fejezetet ... Németh Balázs írta] ; [... rajz. Szakonyi Balázs] ; [fotók Benecz "Paraferee" Ferenc]. - Budapest : Cser K., 2013. - 120 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-276-8 fűzött : 2995,- Ft
Bükk hegység - kerékpártúra - útmutató
914.39(234.373.4)(036) *** 796.57
[AN 3498803]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2013.
   Budapest - Balaton gyerekekkel / [rajz. ... Bátki László]. - Budapest : Jel-Kép, 2013. - 304 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kelet - Nyugat, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-00-8 fűzött : 4490,- Ft
Budapest - Balaton - szabadidő - útikönyv
914.39-2Bp.(036)(02.053.2) *** 914.39(285.2Balaton)(036)(02.053.2) *** 379.8-053.2/.6
[AN 3499307]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2013.
   Csinált városok a XXI. század elején / szerk. Szirmai Viktória ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - Budapest : MTA TTK Szociológiai Int., 2013. - 287 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-270.
ISBN 978-963-7372-89-6 fűzött
Európa - Magyarország - várostervezés - 20. század - városszociológia - ezredforduló
911.375.3"312" *** 711.417.4(4)"19" *** 316.334.56(439)"200/201"
[AN 3501255]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2013.
   Dorog és a tudományok 4 : kölcsönhatások a Dorogi szénmedence településeinek mindennapi életében : Dr. Kövecses Varga Etelka kutatása a kétlakiságról és Kovács Lajos tanulmánya a Dorogi szénmedence építészetéről. - [Dorog] : DVBE, 2012. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 43.)
Tart.: Kétlakiság a Dorogi-szénmedencében / Kövecses-Varga Etelka. Építészet a római kortól napjainkig Dorogon / Kovács Lajos. - Bibliogr.
Fűzött
Dorog - Dorogi-medence - helyismeret - építészet - bányász
908.439-2Dorog *** 622.33(439Dorogi-medence)(092) *** 72(439-2Dorog)
[AN 3497826]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2013.
   Dorog és a tudományok 5 : portrék Dorog történetéből : a Drasche család, Komoróczy Miklós, Salamon Imre, szaléziek és dorogiak, Schmidt Sándor halála. - [Dorog] : DVBE, 2013. - 179 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 44.)
Tart.: Az alkalmi költészet dorogi mesterei / Kovács Lajos. Kételyek és tények hatvan évvel Schmidt Sándor halála után / Kovács Lajos. Utazás a Drasche-név körül : a Drasche család története, akik megkezdték Dorogon a szénbányászatot / Menyhárt Csaba. Dorog és a szaléziak / Kovács Lajos. - Bibliogr.
Fűzött
Dorog - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Dorog *** 929(439-2Dorog)
[AN 3497838]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2013.
Gazsi Szabolcs
   Kerékpártúrák Vértes és Gerecse környékén / Gazsi Szabolcs. - Budapest : Cser K., 2013. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-314-7 fűzött : 2995,- Ft
Vértes (hegység) - Gerecse - kerékpártúra - útikönyv
914.39(234.373.2)(036) *** 914.39(234.373.23)(036) *** 796.57
[AN 3498811]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2013.
   Kovácsvágás falukönyve / [szerk. Somorjai Lehel] ; [... kiad. Kovácsvágás Önkormányzata, ... Kovácsvágásért Alapítvány ...]. - Kovácsvágás : Önkormányzat : Kovácsvágásért Alapítvány, 2013. - 354 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 978-963-08-7100-6 kötött
Kovácsvágás - helyismeret
908.439-2Kovácsvágás
[AN 3498772]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2013.
Kubinszky Mihály (1927-)
   A régi soproni Lőver : egy lőverlakó építész feljegyzései / Kubinszky Mihály. - 2. átd., bőv. kiad. - Tatabánya : Stil Nuovo, 2013. - 243 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 963-219-265-6 kötött : 6500,- Ft
Sopron - helyismeret
908.439-2Sopron
[AN 3502947]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2013.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Vas megye = Welcome to Vas county = Das Komitat Vas erwartet Sie = Benvenuti nella regione Vas = Le département Vas vous attend = Huan ying Yixian = Lûbezno priglašaet vas oblastʹ Vas = Župa Vas vás srdečně očekává = Laskavo zaprošyê vas oblactʹ Vas / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto-Video Europa Kvk., 2013. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-64-6 kötött
Vas megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.111(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3501426]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2013.
Molnár Mária (1949-)
   Tápai emlékhelyek / Molnár Mária. - Tápé : [Molnár M.], 2013. - 61 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 978-963-08-6371-1 fűzött : 750,- Ft
Tápé - helyismeret - emlékmű - kereszt
908.439-2Tápé *** 725.945(439-2Tápé) *** 726.825.4(439-2Tápé)
[AN 3497771]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2013.
Peña Matheus, Gerardo
Historia documentada del descubrimiento de las cuevas de los Tayos (magyar)
   A Tayos-barlang kutatásának dokumentált története / Gerardo Peña Matheus ; [közread. a] Móricz János Kulturális Egyesület. - [Lábatlan] : Móricz J. Kult. Egyes., 2013-. - 30 cm
Ecuador - felfedező utazás - indiánok - rejtély - történelmi forrás
910.4(866)(093) *** 939.97 *** 001.94(866)
[AN 3498914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 190 p. : ill.
ISBN 978-963-08-7032-0 fűzött
[AN 3498920] MARC

ANSEL
UTF-810649 /2013.
   A régi pesti városfal mentén / [szerk. Saly Noémi]. - Budapest : Fekete Sas : BVE, cop. 2013. - 278 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Budapesti kultúrtörténeti séták, ISSN 2061-3431 ; 2.)
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-9680-72-2 fűzött
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 3501379]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2013.
   Sédtőtől - Süttőig / szerk. Barakka Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Süttő] : [Önkormányzat], 2013. - 600 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Közread. Süttő Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 599-600.
ISBN 978-963-08-6668-2 kötött
Süttő - helyismeret
908.439-2Süttő
[AN 3498947]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2013.
Somorjai Ferenc
   Magyarország / Somorjai Ferenc ; [a térképeket Olgyay Géza rajz.]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Panoráma, 2013. - 670 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
ISBN 978-963-243-956-3 fűzött : 6600,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 3501746]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2013.
   Tricentenárium : emlékkönyv Promontor (Budafok) első német betelepítésének kezdetéről, 1712-2012 / [szerk. Bartos Mihály] ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület Budafok. - Budapest : BVE Budafok, 2013. - 223 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7537-38-7 kötött
Budapest. 22. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXII.
[AN 3498980]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2013.
   Vámbéry Ármin, 1832-1913 : tanulmányok Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulóján / szerk. Hazai György és Fodor Pál. - [Budapest] : [Akaprint], [2013]. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Tanulmányok a Magyar tudomány, ISSN 0025-0325; 2013. évi 8. számából. - Bibliogr.
Fűzött
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Magyarország - tudós - keletkutatás - turkológia - nyelvész - 19. század - 20. század
910.4(5)(092)Vámbéry_Á. *** 80.001(439)(092)Vámbéry_Á.
[AN 3499231]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10654 /2013.
   Az államok nemzetközi jogi felelőssége - tíz év után : in memoriam Nagy Károly (1932-2001) : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos emlékülése : Szeged, 2011. november 11. / szerk. Balogh Elemér, Blutman László. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-04-2 fűzött
felelősség - nemzetközi jog - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
347.51 *** 341 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3499306]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2013.
Badó Attila (1965-)
   Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás / Badó Attila. - Szeged : Iurisperitus Bt. : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 223 p. ; 25 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 4.). (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 47.)
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-08-6519-7 kötött
Magyarország - igazságszolgáltatás - bírói hatalom
342.56(439) *** 347.97/.99(439)
[AN 3499407]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2013.
Collegium Doctorum Konferencia (2012) (Miskolc)
   Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dok.] : Miskolc, 2012. április 19. - Multimédia. - [Miskolc] : Bíbor K., [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Rend. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; videólejátszó
ISBN 978-963-9988-50-7
jogtudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3497453]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2013.
Császár Mátyás
   Az Európai Unió intézményi jogi aktusai / Császár Mátyás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 220 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 40.)
Bibliogr.: p. 198-220.
ISBN 978-615-5300-05-9 kötött
Európai Unió - jogrendszer - intézményrendszer
341.17(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3499338]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2013.
Erdődi Rudolf
   Dr. Erdődi Lajos, a "nép ügyvédje", 1902-1970 / Erdődi Rudolf. - Budapest : Forester Studio Bt., cop. 2013. - 227 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.: p. 200-224.
ISBN 978-963-08-6531-9 fűzött
Erdődi Lajos (1902-1970)
Magyarország - ügyvéd - állami terror - 20. század
34(439)(092)Erdődi_L. *** 323.282(439)"19"
[AN 3498518]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2013.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében : adalék a magyar magánjog 18-19. századi történetéhez / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2013. - 195 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 4.)
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-08-7070-2 fűzött
Magyarország - magánjog - dologi jog - jogtörténet - 18. század - 19. század
347.2(439)"17/18"
[AN 3499315]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2013.
Jakab Éva (1957-)
   Humanizmus és jogtudomány : Brissonius szerződési formulái I. / Jakab Éva. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 275 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 46.)
Bibliogr.: p. 265-275.
ISBN 978-615-5300-12-7 kötött
szerződés - kötelmi jog - római jog
347.4(37)
[AN 3499373]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2013.
Kocsis Ildikó
   Érthetően a munkaviszony megszüntetésről [elektronikus dok.] / Kocsis Ildikó. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budapest] : Kocsis I. Ügyvédi Iroda, cop. 2013. - (Érthető jog)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109343. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6353-7
munkajog - munkaviszony-megszűnés - elektronikus dokumentum
349.227(439)(036)
[AN 3498121]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2013.
Kocsis Ildikó
   Érthetően a próbaidőről [elektronikus dok.] : kinek és miért lehet előnyös? / Kocsis Ildikó. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Kocsis I. Ügyvédi Iroda, cop. 2013. - (Érthető jog)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109342. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6340-7
Magyarország - munkajog - próbaidőre szóló munkavállalás - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(036) *** 331.106.5(439)(036)
[AN 3498119]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2013.
Kocsis Ildikó
   Színlelt szerződések a munka világában avagy Hogyan ne próbálkozzunk az adóelkerüléssel [elektronikus dok.] / Kocsis Ildikó. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Kocsis I. Ügyvédi Iroda, cop. 2013. - (Érthető jog)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109311. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6341-4
Magyarország - munkajog - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(036)
[AN 3497830]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2013.
Molnár Imre (1934-)
   Ius criminale Romanum : tanulmányok a római jog köréből / Molnár Imre ; szerk. Pozsonyi Norbert. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 255, [2] p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 45.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5300-09-7 kötött
római jog
343(37)
[AN 3499359]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2013.
Molnár Imre (1934-)
   A locatio conductio a klasszikus kori római jogban / Molnár Imre ; szerk. és sajtó alá rend. Pozsonyi Norbert. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 197 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 44.)
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 978-615-5300-08-0 kötött
szerződés - kötelmi jog - római jog
347.4(37)
[AN 3499353]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2013.
Nars, Kari (1940-)
Miten miljoonia huijataan (magyar)
   Svindlerek : elcsalt milliárdok, világraszóló szélhámosságok / Kari Nars ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 304 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 978-963-304-110-9 kötött : 3900,- Ft
csalás - pénzügyi bűncselekmény - híres bűneset - 20. század - ezredforduló
343.721 *** 34.096(100)"19/200"
[AN 3498213]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2013.
Nemere István (1944-)
   Horogkereszt a tengereken / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-077-3 fűzött
Németország - hadtörténet - haditengerészet - második világháború
359(430)"1939/1945" *** 355.49(100)"1939/1945"
[AN 3503090]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2013.
   Opuscula Szegediensia 5 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók Ötödik Konferenciája : Szeged, 2012. február 2. / szerk. Lajkó Dóra. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 7.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-03-5 fűzött
Magyarország - szociális jog - munkajog
349.3(439) *** 349.2(439)
[AN 3499311]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2013.
   Az Országgyűlés és az Európai Unió : törvények, határozatok / [szerk. Tamás Csaba Gergely, Szabó Gergely] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2013. - 386 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-380.
ISBN 978-963-9848-24-5 fűzött
Magyarország - európai integráció - jogszabálygyűjtemény
341.17(4-62)(094) *** 327(439)(094)
[AN 3501414]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2013.
Szalai Anikó (1981-)
   A fegyveres összetűzések hatása a nemzetközi szerződésekre / Szalai Anikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 194 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 42.)
Bibliogr.: p. 167-187.
ISBN 978-615-5300-07-3 kötött
nemzetközi egyezmény - nemzetközi konfliktus - jogalkalmazás
341.24(100) *** 327.5(100) *** 340.132
[AN 3499347]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2013.
   A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának első 5 éve : jubileumi kötet = First 5 years of the postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences Széchenyi István University : jubilee volume / szerk. Kecskés Gábor. - Győr : Széchenyi I. Egy. Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2013. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Jubileumi kötet. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-06-4 fűzött
Széchenyi István Egyetem (Győr). Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Győr - egyetem - jogtudomány - doktori képzés
34 *** 378.4(439-2Győr) *** 378.21(439)
[AN 3498982]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2013.
Vékás Lajos (1939-)
   Öröklési jog / Vékás Lajos. - 7. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 158 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. ápr. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : öröklési jog. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-42-4 fűzött
Magyarország - öröklési jog - egyetemi tankönyv
347.65/.68(439)(075.8)
[AN 3501407]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10673 /2013.
Farkas Jenő (1924-)
   Ejtőernyősök a Szent László hadosztályban / Farkas Jenő. - [Gödöllő] : [Farkas J.], [2012]. - [50] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország. Honvédség. Szent László Hadosztály
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - ejtőernyős fegyvernem - második világháború
355.486(439)Szent_László_Hadosztály"1944/1945" *** 356.169(439)"1944/1945" *** 355.48(439)"1944/1945"
[AN 3499410]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2013.
Farkas Jenő (1924-)
   A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd Repülő Akadémiai évfolyamom története / Farkas Jenő. - Gödöllő : [Magánkiad.], 2010-2013. - 2 db : ill. ; 25 cm
Borítócím: Évfolyamom története
Fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonai iskola - katonatiszt - légierő - hadifogoly - Horthy-korszak - második világháború - történelmi forrás - memoár
355.48(439)"194"(0:82-94) *** 358.4(439)"1939/1945"(092)(093)
[AN 3499412]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Avatástól a hadifogság végéig, 1944. 08. 20 - 1948. 06. 30. - 2013. - 273 p.
[AN 3499416] MARC

ANSEL
UTF-810675 /2013.
   Katonadolog IV : katonatörténetek Hajdú-Biharból és más területekről / [szerk. Barna Attila]. - Debrecen : Debrecentrum, 2012. - 109, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4531-1 fűzött
Magyarország - katonaélet - 20. század - pályázat - memoár
355.1(439)"19"(0:82-94)
[AN 3499138]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2013.
Suvorov, Viktor (1947-)
Denʹ "M" (magyar)
   Az M-nap : ki kezdte a II. világháborút? / Viktor Szuvorov ; [ford. Titkos Borbála]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2013. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-963-662-169-8 fűzött : 3800,- Ft
Szovjetunió - történelem - hadtörténet - katonapolitika - második világháború
355.02(47) *** 355.48(47)"1939/1945" *** 947"1939/1945"
[AN 3501905]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10677 /2013.
Horváth Péter György
   Épített és bútorozott környezet ergonómiájának elemzése, ergonómia gyakorlati alkalmazása : tankönyv / Horváth Péter György, Kovács Zsolt ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola. - Sopron : NYME FMK Cziráki J. Faanyagtud. és Technológiák Doktori Isk., 2012. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-359-004-1 fűzött
épített környezet - ergonómia - terméktervezés - formatervezés - egyetemi tankönyv
65.015.1(075.8) *** 331.101.1(075.8) *** 745.05 *** 658.512.26(075.8)
[AN 3499043]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2013.
   Kulcs a net világához! : a magyar adatvédelmi hatóság gyermekeknek szóló tájékoztatója a tudatos internethasználatról / [közread. a] Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. - Budapest : NAIH, 2013. - 33 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7155-6)
internet - adatbiztonság - személyi adat - ifjúsági könyv
659.2.012.8(02.053.2) *** 681.3.004.14(02.053.2)
[AN 3499425]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2013.
Meier, Daniel (1963-)
Logbuch Coaching (magyar)
   A coach hajónaplója : személyes munkakönyv coachok számára / Daniel Meier. - Budapest : SolutionSurfers Mo., 2013. - 175 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-08-6172-4 kötött
vezetéstudomány - tanácsadás
65.012.4 *** 659.2
[AN 3498237]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2013.
   A műszaki menedzsment aktuális kérdései / a BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék szerzői kollektívája ; [... szerk. Topár József]. - Budapest : Műszaki K., 2012. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-6534-5 fűzött
vezetés - mérnöki tudomány
65.012.4
[AN 3499363]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10681 /2013.
András György
   A lusta portfólió [elektronikus dok.] : befektetésről egyszerűen mindenkinek / András György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-148-1
tőkebefektetés - tőzsde - elektronikus dokumentum
658.152 *** 336.76
[AN 3500737]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2013.
Bali Lóránt (1981-)
   A horvát - magyar határon átnyúló kapcsolatok jelene és jövője / Bali Lóránt. - [Keszthely] : Magánkiad., 2012. - 212 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-4126-9 fűzött
Magyarország - Horvátország - határ menti kapcsolat - együttműködés - területfejlesztés
332.1(439) *** 332.1(497.13) *** 711.1(439) *** 711.1(497.13)
[AN 3497557]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2013.
   BGF Külkereskedelmi Kar szakkollégiumi konferenciakötet : a II. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott előadások. - Budapest : BGF, 2013. - 148 p. : ill. ; 26 cm
A konferenciát 2013. jan. 31 - febr. 1. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-54-1 fűzött
gazdaságtan - szakkollégium - konferencia-kiadvány
33 *** 378.187.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3498492]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2013.
   BGF szakkollégiumi tanulmánykötet : a BGF szakkollégiumi műhelyeiben 2011-2013 között végzett kutatások zárótanulmányai. - Budapest : BGF, 2013. - 71 p. : ill. ; 26 cm + CD-R
melléklet címe: Komplex tehetséggondozás a BGF-en. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-57-2 fűzött
ISBN 978-963-7159-59-6 (mell.)
gazdaságtan - szakkollégium - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
33 *** 378.187.5
[AN 3498499]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2013.
Bolles, Richard N. (1927-)
What color is your parachute? (magyar)
   Karrieriránytű : álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve / Richard N. Bolles ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-126-0 kötött : 3900,- Ft
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3498220]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2013.
   Céhek, társulatok, egyesületek : mozaikok a zalai ipar történetéből : mosaics from the history of Zala county's industry / [szerk. Megyeri Anna] ; [kiad. a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, 2013. - 135 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-08-7233-1 fűzött
Zala vármegye - ipartörténet - kézműipar - céh - album
334.712(439.121)(091) *** 334.782(439.121)
[AN 3499421]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2013.
Collins, Jim
Good to great (magyar)
   Jóból kiváló : a tartós üzleti siker elemei / Jim Collins ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7525-68-1 kötött : 4500,- Ft
vezetéstudomány
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3501388]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2013.
Ember Alex (1975-)
   Az üzemi baleset / Ember Alex. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 219 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 41.)
Bibliogr.: p. 199-219.
ISBN 978-615-5300-06-6 kötött
Magyarország - Európai Unió - munkahelyi baleset - biztosítási jog - biztosításügy
368(439) *** 368(4-62) *** 331.46
[AN 3499342]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2013.
Erdős Éva (1959-)
   A beruházásösztönzés adójoga / Erdős Éva ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2012. dec. 12. - Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-358-019-6 kötött
Európai Unió - beruházás - támogatás - adójog
338.246.027(4-62) *** 658.152(4-62) *** 336.2(4-62)
[AN 3498668]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2013.
   Gazdaságpolitikák világválság idején / szerk. Veress József. - Budapest : Typotex, 2013. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-319-1 fűzött : 3500,- Ft
gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
338.2(100)"200"(075.8) *** 338.124.4(100)"200"(075.8)
[AN 3499438]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2013.
Hajdú József (1965-)
   Social protection of the unemployed / József Hajdú. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 279 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 43.)
Bibliogr.: p. 237-245.
ISBN 978-615-5300-13-4 kötött
munkanélküliség - szociális jog - foglalkoztatáspolitika
331.56 *** 331.5.024.5 *** 349.3
[AN 3499349]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2013.
   Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében / [szerk. Csák Csilla] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 203 p. ; 24 cm
A Miskolcon, 2012. okt. 12-én "Fenntartható természeti erőforrások" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-031-8 fűzött
természeti erőforrás - fenntartható fejlődés - jogtudomány
330.15 *** 504.03 *** 34
[AN 3498700]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2013.
   Központban a kiválóság / [az interjúkat kész., s a könyvet szerk. Hajnal József] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2012. - 184, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-358-029-5 fűzött
Miskolc - kutatás-fejlesztés - innováció - egyetem
330.341.1 *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 3498693]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2013.
Nagyné Véber Györgyi
   Az áfatörvény gyakorlati alkalmazása a költségvetési szerveknél / [szerző Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2013. - 103 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-223-0 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - költségvetési szervezet - útmutató
336.223(439)(036) *** 657
[AN 3497604]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2013.
   New teaching program in 3D design with the cooperation between the University of Szeged and the West University of Timisoara : Szeged - Timisoara, 1 July 2012 - 30 June 2013 / [... ed. Ildikó Bíró] ; [publ. by the University of Szeged, Juhász Gyula Teacher Training College Faculty of Art and Art History]. - [Szeged] : Univ. of Szeged Juhász Gy. Teacher Training College, 2013. - [51] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Szeged - Temesvár - felsőoktatás - művészeti oktatás - regionális együttműködés
332.1(439-2Szeged) *** 378.67(498.4-2Temesvár) *** 332.1(498.4-2Temesvár) *** 378.67(439-2Szeged)
[AN 3499501]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2013.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2013], cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-670-1 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3501369]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2013.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2013], cop. 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-669-5 kötött : 3390,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 3501371]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2013.
Schreiter, Tom
26 instant marketing ideas to build your network marketing business (orosz)
   26 mgnovennyh idej dlâ postroeniâ vašego setevogo biznesa : dejctvennye sovety po organizacii marketinga i reklamnyh kampanij dlâ bystrogo razvitiâ vašego biznesa / Tom Šrajter "Bol'šoj Èl". - [Budapest] : [Mayer Consulting], [2013]. - 152 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89506-5-9 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3499339]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2013.
Schreiter, Tom
26 instant marketing ideas to build your network marketing business (szlovák)
   26 okamžitých marketingových nápadov, ako si vybudovať sieťový biznis : silné marketingové typy a kampane, ako vybudovať váš biznis r-ý-c-h-l-o! / Tom "Big Al" Schreiter. - [Budapest] : [Mayer Consulting], [2013]. - 150 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89506-4-2 fűzött
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3499332]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2013.
   Tehetség a tudományban : hallgatói kutatómunka a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán / szerk. Koloszár László. - Sopron : NYME K., 2013. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-110-0 fűzött
Magyarország - Európa - gazdaságtan
330(4)"200/201" *** 330(439)"200/201"
[AN 3499041]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2013.
   Vállalati kihívások, stratégiai válaszok / szerk. Szakály Dezső ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2012. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-030-1 fűzött
stratégiai menedzsment
658.1.012.2
[AN 3498669]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2013.
   A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai / [szerk. Dobos Csilla] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2012. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-011-0 fűzött
vállalatirányítás - üzleti élet - kommunikáció - interkulturális kapcsolat - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 316.77(075.8) *** 800.1(075.8)
[AN 3498670]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10703 /2013.
Tóth Erika, B.
   Menedék : a miskolci Hospice Ház / B. Tóth Erika ; [fotók Bodnár Márk]. - [Nyékládháza] : [B. Tóth E.], 2013. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7019-1 fűzött
Erzsébet Hospice Otthon és Alapítvány
Miskolc - hospice-szolgálat - palliatív gondozás - interjú
364.444.046.24(439-2Miskolc)(047.53) *** 616-036.88(047.53)
[AN 3498735]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10704 /2013.
Ákos István (1861-1958)
   A siketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve : siketnéma-tanítók és tanügybarátok számára / irta Scherer István. - [Budapest] : [Underground], [2013]. - XV, 192 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Toldi, 1895. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89716-4-7 fűzött
siket - gyógypedagógia - hasonmás kiadás
376.33 *** 616.28-008.1 *** 094/099.07
[AN 3497423]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2013.
Antal Judit (1964-)
   Mi lennék, ha víz-ből lennék?! : kooperatív módszerek és ötletek a víz témakör feldolgozásához / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2013. - 240 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-88216-5-2 fűzött : 4650,- Ft
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3498694]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2013.
   BGF TDK tanulmánykötet : a BGF 2012-es TDK versenyén helyezést elért hallgatók dolgozatai. - Budapest : BGF, 2013. - 223 p. : ill. ; 26 cm + CD-R
melléklet címe: Komplex tehetséggondozás a BGF-en. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-58-9 fűzött
ISBN 978-963-7159-59-6 (mell.)
gazdaságtan - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum
378.184 *** 33
[AN 3498432]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2013.
Dezső Renáta Anna
   Twenty years after: the Gandhi school and beyond : secondary education of the Roma/Gypsies in Hungary during the transition years / [Renáta Anna Dezső]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-108.
ISBN 978-615-5339-42-4 fűzött
Magyarország - oktatás - hátrányos helyzetű - cigányság - oktatáspolitika - ezredforduló
376.7(=914.99)(439) *** 37.014.(439)"199/201"
[AN 3499753]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2013.
   Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés : TÁMOP-4.1.2-A/2-10/1-2010-0018 : projekt eredmények : összefoglaló a projekt keretében elkészült tananyagokról / [szerkbiz. Lukács Pál, Pomázi Gyula, Hegedűs-Cser Lilla] ; [közread. a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar]. - Kecskemét : KF GAMFK, [2013]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - mérnökképzés - járműipar - egyetemi jegyzet - recenzió
378.662(439) *** 629
[AN 3497817]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2013.
   A győri Ságvári Endre Általános Iskola emlékkönyve / szerk. Lilik Ferencné, Németh Endréné. - Győr : Palatia, 2013. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Borítócím: Emlékkönyv, 1962/63 - 2012/2013
ISBN 978-963-7692-45-1 fűzött
Ságvári Endre Általános Iskola (Győr)
Győr - általános iskola
373.3(439-2Győr)
[AN 3499056]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2013.
Hanika, Heinrich (1957-)
   Bildungschancen für Mediziner/-innen und Zahnmediziner/-innen in Europa, Deutschland und Ungarn : gegenseitige Anerkennung von Studium, Fort- und Weiterbildung in Medizin und Zahnmedizin : europäisches Denken und Handeln / Heinrich Hanika. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-220.
ISBN 978-963-331-274-2 fűzött
Magyarország - Németország - orvosképzés - közegészségügy - 21. század
378.661(439) *** 378.661(430) *** 614(439)"200/201" *** 614(430)"200/201"
[AN 3499136]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2013.
Hegedűs Gábor (1951-)
   A projektpedagógia történetének logikai összefüggései / Hegedűs Gábor Imre ; [közread. a] Projektpedagógiai Társaság ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar]. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-217.
ISBN 978-963-7305-56-6 fűzött
projekt módszer - pedagógia - történeti feldolgozás
371.314(091)
[AN 3497967]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2013.
   A hivatás bűvöletében : jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében : 4. kötet / [... szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné] ; [... kiad. az "Emelj fel emlék!" Alapítvány]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2013. - 336 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7692-46-8)
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439.114)"19"(092)
[AN 3498991]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2013.
L'Épée, Charles- Michel de (1712-1789)
Institution des sourdes et muets par la voie des signes méthodiques (magyar)
   Süketnémák oktatása rendszeres jelek útján, amely mű magában foglalja egy általános nyelvnek tervezetét rendszerbe foglalt természetes jelek használata által / de L'Épée ; ... ford. Szabó Imre. - [Budapest] : [Underground], [2012]. - 162, [2] p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Süketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egy., 1923
ISBN 978-963-08-5627-0 fűzött
siket - gyógypedagógia - hasonmás kiadás
376.33 *** 616.28-008.1 *** 094/099.07
[AN 3497449]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2013.
   Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás / [szerk.] Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika, Kriston Renáta ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2012. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-012-7 fűzött
logisztika - szaknyelv - nyelvoktatás - egyetemi tankönyv
372.880(075.8) *** 800.7(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3498727]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2013.
   Lustrum : Ménesi út 11-13. : sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati / ed. László Horváth [et al.] ; [közread. az] ... Eötvös Collegium. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex : Eötvös Collegium, 2013. - 1219 p. : ill. ; 25 cm + 4 DVD-R
Váltakozva latin, magyar, francia, olasz, angol, német és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-441-9 kötött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
378.4(439-2Bp.).094Eötvös_Kollégium(091) *** 378.637(439-2Bp.)
[AN 3501745]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2013.
Nagy Mihály (1937-)
   Felhők fölött a nap : pedagógiai tapasztalatok, visszaemlékezések / Nagy Mihály ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium]. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Kollégium, cop. 2013. - 384 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338-348.
ISBN 978-963-9322-18-9 kötött
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár - személyi bibliográfia
37(439)(092)Nagy_M.(0:82-94) *** 012Nagy_M.
[AN 3499123]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2013.
   Az oktatás és nevelés 250 éve Vaskúton / [... szerk. Boda Dezsőné Milánkovics Erzsébet et al.]. - Vaskút : [Önkormányzat], 2013. - 84, [4] p. : ill. ; 21 cm
Közread. Vaskút Önkormányzata
ISBN 978-963-08-6947-8 fűzött
Vaskút - általános iskola - óvoda - történeti feldolgozás
373.3(439-2Vaskút)(091) *** 373.24(439-2Vaskút)(091)
[AN 3498024]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2013.
Rogge, Jan-Uwe (1947-)
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-036-6 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3501749]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2013.
   Tanulmányok a neveléstörténet pécsi műhelyéből / [szerk. Méreg Martin, Somodi Imre, Vörös Katalin] ; [kiad. PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2013. - 148 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-558-6 fűzött
pedagógia - pedagógusképzés - embertan
371.13 *** 37.015.2
[AN 3499500]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10720 /2013.
Birkel, Jörg
Triathlon für Einsteiger (magyar)
   Triatlon / Jörg Birkel, Marie-Astrid Becher ; [ford. Gyurica Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2013. - 142 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-274-4 fűzött : 2995,- Ft
triatlon
796.093.643
[AN 3498766]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2013.
   Duna menti kerékpárút Ausztriában : Passau - Bécs - Hainburg : összekötő úttal Rajkáig és Sopronig / [alkotószerk. Szokoly Miklósné]. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Frigoria, 2013. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm + térk.
ISBN 978-963-9586-31-4 fűzött : 2790,- Ft
Ausztria - Duna - kerékpártúra - útikönyv
796.57 *** 914.36(282.243.7)(036)
[AN 3503015]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2013.
Erker, Siegfried (1959-)
Böcke! (magyar)
   Bakok! : [vadászatot népszerűsítő szakkönyv] / Siegfried Erker ; [ford. Hopp Eszter] ; [közread. a] ... Zalaerdő. - [Melsungen] : Neumann-Neudamm ; [Nagykanizsa] : Zalaerdő, [2013]. - 212 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-87419-4-3 kötött
vadászat - trófea - őz - fényképalbum
799.2 *** 639.184(084.12)
[AN 3499314]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2013.
Faragó Krisztina
   Papírtündérek és -virágok / Faragó Krisztina. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 48.)
ISBN 978-963-278-304-8 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3498809]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2013.
Hoffmann, René
Pole position (magyar)
   Sebastian Vettel : út a csúcsra / René Hoffman[!] ; [ford. Szabó Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 269 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-689-665-2 fűzött : 2990,- Ft
Vettel, Sebastian (1987-)
Németország - sportoló - autósport - ezredforduló - 21. század
796.71(430)(092)Vettel,_S.
[AN 3498581]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2013.
Kolodziej, Christoph (1956-)
Richtig Handball spielen (magyar)
   Kézilabdázás / Christoph Kolodziej ; [ford. Spiller Krisztina]. - Budapest : Cser K., 2013. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-322-2 fűzött : 2995,- Ft
kézilabda
796.322
[AN 3498820]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2013.
Nagy Balázs (1969-)
   Trekkingtúrázás : Kárpátok - Románia / Nagy Balázs ; [térk. Nemerkényi Zsombor, Bartos-Elekes Zsombor]. - Budapest : Cser K., 2013. - 159 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-278-275-1 fűzött : 2995,- Ft
Kárpátok - gyalogtúra - útikönyv
796.51(234.37)(036) *** 914(234.37)(036)
[AN 3498769]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2013.
Origami (magyar)
   Origami papírhajtogatás mindenkinek / [ford. Bakos Katinka és Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Alkotó kezek
ISBN 978-963-445-386-4 kötött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3499408]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2013.
Papp Győző (1959-)
   Bajnoki címektől a kupasikerekig : Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó tükör, 1963-2013 / Papp Győző ; [közread. a] Magyar Labdarúgó Szövetség. - [Budapest] : MLSZ, cop. 2013. - 324 p. : részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [2].
ISBN 978-963-89675-1-0 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - labdarúgás - sporttörténet - 20. század - 21. század
796.332(439.114)"196/201"
[AN 3498925]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2013.
Pavlik Gábor (1942-)
   Élettan, sportélettan / Pavlik Gábor. - Budapest : Medicina, 2013. - 595 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-341-0 kötött : 7900,- Ft
sportegészségügy - élettan - egyetemi tankönyv
796.01(075.8) *** 612(075.8)
[AN 3502943]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2013.
Steffan, Christiane
Tierische Paper Balls (magyar)
   Papírgömb állatkák / Christiane Steffan ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 51.)
ISBN 978-963-278-316-1 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3498821]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2013.
Tószegi Judit
   Ékszerek újrahasznosított anyagokból / Tószegi Judit. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 56.)
ISBN 978-963-278-317-8 fűzött : 1195,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2
[AN 3498846]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2013.
   Újabb origamimodellek / [... összeáll. Barkó Magdolna]. - Budapest : Cser K., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 52.)
ISBN 978-963-278-319-2 fűzött : 1195,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3498825]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10733 /2013.
Aviones (magyar)
   Hajtogass papírrepülőket / [ford. Bakos Katinka és Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Alkotó kezek. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-387-1 kötött
origami - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3499402]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2013.
   Budapest Galéria, 2001-2011 / [szerk. ... Nagy Mercedes, Veres Anna] ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - [Budapest] : BTM, 2013. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 978-615-5341-02-1 fűzött
Budapest Galéria
Budapest - galéria - 21. század - kiállítás
069(439-2Bp.)Budapest_Galéria *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2011"
[AN 3498876]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2013.
Faragó Krisztina
   Fonott tárgyak peddignádból / Faragó Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 55.)
ISBN 978-963-278-310-9 fűzött : 1195,- Ft
vesszőfonás - foglalkoztatókönyv
746.7 *** 677.543 *** 379.826
[AN 3498827]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2013.
   Festetics kastély, Keszthely / [szerk. Kardos Laura] ; [kiad. Helikon Kastélymúzeum]. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., cop. 2013. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88420-6-0 fűzött
Festetics család
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
Keszthely - kastély - múzeumi katalógus
728.82(439-2Keszthely) *** 929.52(439)Festetics
[AN 3501427]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2013.
   Hensch Árpád nyomdokain : előadások összefoglaló anyaga : list of papers : A Gazdálkodásban publikált PhD hallgatók és kutatók III. országos tudományos konferenciája / [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar ... - Mosonmagyaróvár : NYME Mezőgazdasági- és Élelmiszertud. Kar, 2013. - 83 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Mosonmagyaróváron, 2013. ápr. 25-én tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-334-107-0 fűzött
Hensch Árpád (1847-1913)
Magyarország - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
711.1 *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3498919]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2013.
   Isten hajléka az emberek között : a soproni Szent István templom, 1943-2013 / [szerk. Reisner Erzsébet] ; [kiad. a ... Szent István Plébánia]. - [Sopron] : Szt. István Plébánia, [2013]. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7061-0 fűzött
Sopron - templom
726.54(439-2Sopron)
[AN 3498800]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2013.
   Kapcsolat = Relation / [kurátora .... Baky Péter] ; [közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE, cop. 2013. - 89 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Megj. a Dunaszerdahelyen, 2013. jún. 22 - júl. 20. között az "Éjszaka a Vermes-villában" című rendezvény keretében, azonos címmel megrendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-88403-3-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3498060]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2013.
Kardos-Bluhon Viktória
   Táskák nemezelt gyapjúpulóverekből / Kardos-Bluhon Viktória. - Budapest : Cser K., 2013. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 50.)
ISBN 978-963-278-270-6 fűzött : 1195,- Ft
textilművészet - nemez - táska - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 677.026.24 *** 379.826
[AN 3498816]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2013.
Károlyi Ernő (1923-)
   Károlyi Ernő 90 / [szerk. ... Lugosi Lugo László]. - Budapest : Károlyi E., 2013. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
A Budapesten, 2013. aug. 29 - szept. 8. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-7030-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Károlyi_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3498503]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2013.
   Kortársműtárgy-kereskedelem: Szenvedély? Spekuláció? : [nemzetközi konferencia a Budapesti Francia Intézet és a Károlyi József Alapítvány szervezésében] : [... Fehérvárcsurgó ..., 2012. április 19-21.] = Le marché de l'art contemporain: Passion? Spéculation? : [conférence internationale organisée par la Fondation Joseph Károlyi et l'Institut français de Budapest] : [... Fehérvárcsurgó ..., 19-21 avril 2012] = Contemporary art market: Passion? Speculation? : [international conference organised by the French Institute Budapest and the Joseph Károlyi Foundation] : [... Fehérvárcsurgó ..., April 19th-21st 2012] / [... szerk. ... Károlyi Elisabeth]. - Budapest : Károlyi J. Alapítvány : Helikon, 2013. - 275 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-429-4 fűzött : 2990,- Ft
műkereskedelem - műgyűjtés - képzőművészet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
7.075 *** 7.074 *** 73/76(100)"200" *** 061.3(439-2Fehérvárcsurgó)
[AN 3499388]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2013.
Kovács Zsolt
   Üvegfestés : vadvirágok / Kovács Zsolt. - Budapest : Cser K., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 57.)
ISBN 978-963-278-321-5 fűzött : 1195,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
748 *** 75.021.335 *** 379.826
[AN 3498844]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2013.
Nagy Lajos
   Botfai Mennyei Jeruzsálem : alapítva anno Domoni 1796 / Nagy Lajos ; [kiad. a Válicka Citerabarátok Egylete]. - Zalaegerszeg : Válicka Citerabarátok Egylete, 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-08-7190-7 fűzött
Botfa - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Zalaegerszeg)(091) *** 282(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3499389]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2013.
Simányi Frigyes
   Kisalföld / Simányi Frigyes ; [fotók Simányi Frigyes, Gebauer Hanga, Nagy Endre]. - Budapest : Cser K., 2013. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Tájházak, népi épületek, emlékházak)
ISBN 978-963-278-309-3 fűzött : 2995,- Ft
Kisalföld - falumúzeum - magyar néprajz - néprajz - útikönyv
069(439Kisalföld)(036) *** 39(=945.11)(439Kisalföld) *** 39(=00)(439Kisalföld)
[AN 3499181]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2013.
Szabó Béla (1963-)
   A Bakony : Dr. Rómer Flóris nyomában : vallomások képekben, fényképezőgéppel, 2008-2012 / Szabó Béla ; [szöveg ... Csiszka Antal, Joó József]. - [Budapest] : Nemzedékek Tudása, 2013. - 166, [107] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Rómer Flóris "A Bakony" c. művének fotómásolatával. - A bev. és az utószó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-19-7528-4 kötött : 8500,- Ft
Bakony - helyismeret - fényképalbum - útleírás - fényképmásolat
77.04(439)(092)Szabó_B. *** 908.439(234.373.1)(084.12) *** 908.439(234.373.1)(0:82-992) *** 094/099.07
[AN 3498996]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2013.
Wyatt, Matthew Digby (1820-1877)
   An achitect's note-book in Spain [elektronikus dok.] / Matthew Digby Wyatt. - Szöveg (epub : 709 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Spanyolország - építészettörténet - helyismeret - angol irodalom - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
72(460)(091) *** 908.460"18"(0:82-992) *** 820-992
[AN 3499923]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10748 /2013.
Culshaw, Peter
Clandestino (magyar)
   Clandestino : Manu Chao nyomában / Peter Culshaw ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 444 p. : ill. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 428-437. - Bibliogr.: p. 438-439.
ISBN 978-963-689-722-2 fűzött : 2990,- Ft
Chao, Manu (1961-)
Franciaország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(44)(092)Chao,_M.
[AN 3498570]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2013.
Miklya Anna (1987-)
   Quimby / [írta Miklya Anna és Dömötör Endre] ; [háttérinterjúk Déri Zsolt]. - Budapest : Bookline : Kultúrkombinát K., 2013. - 287 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Diszkogr.
ISBN 978-963-08-6934-8 kötött : 3990,- Ft
Quimby (együttes)
Magyarország - rockzenekar - ezredforduló
78.067.26.036.7(439)Quimby
[AN 3497563]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2013.
Palm, Carl Magnus (1965-)
ABBA (magyar)
   ABBA : a legenda / Carl Magnus Palm ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Real Egmont, 2013. - 445 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 443-445. - Diszkogr.: p. 435-442.
ISBN 978-963-343-414-7 kötött : 4499,- Ft
ABBA (együttes)
Svédország - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(485)ABBA
[AN 3498244]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10751 /2013.
   Hatvan év, hatvan kép : fejezetek a Bocskai Néptáncegyüttes történetéből / [szerk. Varjasi Imre] ; [kiad. a Hajdúböszörményi Bocskai Néptáncegyüttes Baráti Köre]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Bocskai Néptáncegyüttes Baráti Köre, 2012. - 40 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5206-7 fűzött
Bocskai Néptáncegyüttes
Hajdúböszörmény - táncegyüttes - néptánc - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Hajdúböszörmény)(091)
[AN 3499130]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2013.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Filmflesskönyv / Kubiszyn Viktor. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 478 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1765-3 fűzött
filmművészet - 20. század - ezredforduló - filmkritika
791.43(100)"19/200"
[AN 3497542]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2013.
Mravik János
   A lovaskaszkadőr : Mravik János lovas történetei / Gimesi Babett. - [Dunakeszi] : Gimesi B., 2013. - 181, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7512-7 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - kaszkadőr - lovaglás - 20. század - 21. század - interjú
791.44.071(439)(092)Mravik_J.(047.53) *** 798.2
[AN 3499145]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2013.
Nagy Endre (1877-1938)
   A kabaré regénye [elektronikus dok.] / Nagy Endre ; a szöveget gond. Stauder Mária. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 4.6 MB). - [Budapest] : e'klassik, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109637. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
Magyarország - magyar irodalom - éjszakai mulató - századforduló - memoár - elektronikus dokumentum
792.73(439)"190/191"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3502340]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10755 /2013.
Csikósné Marton Lívia
   My English : elementary / Liv Marton ; [ill. Pesei Petra]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-236-650-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3499509]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2013.
Csikósné Marton Lívia
   My English : elementary : workbook 1. / Liv Marton ; [ill. Pesei Petra]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 58 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-236-650-0)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3499536]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2013.
Csikósné Marton Lívia
   My English : elementary : workbook 2. / Liv Marton ; [ill. Pesei Petra]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 58 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-236-650-0)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3499538]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2013.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 2 : tankönyv : coursebook / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - [Szeged] : Design K., [2013]. - [4], 124, VI p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-89612-7-3 fűzött : 5500,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3499316]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2013.
   Értelmező szótár+ : értelmezések, példamondatok, szinonímák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok / főszerk. Eőry Vilma ; [szerk. Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána]. - 2. kiad. - Budapest : Tinta, 2013. - 2 db (1826 p.) ; 25 cm
ISBN 978-963-7094-71-2 kötött : 11990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3502854]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - XXV, 949 p. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 13.)
ISBN 978-963-7094-72-9
[AN 3502858] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Zs. - V, p. 951-1826. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 14.)
ISBN 978-963-7094-73-6
[AN 3502860] MARC

ANSEL
UTF-810760 /2013.
   Francia nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, 2013. - 207 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-01-1 fűzött : 1990,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - tankönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 3501797]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2013.
Jagiello, Joanna
Angielski z Hello Kitty supernaklejanki (magyar)
   Tanulj angolul! 1 : matricás foglalkoztatókönyv / [írta Joanna Jagiello] ; [graf. Marzenna Dobrowolska, Małgorzata Lichota] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Hello Kitty
ISBN 978-963-343-313-3 fűzött : 1199,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3498204]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2013.
Jagiello, Joanna
Angielski z Hello Kitty supernaklejanki (magyar)
   Tanulj angolul! 2 : matricás foglalkoztatókönyv / [írta Joanna Jagiello] ; [graf. Marzenna Dobrowolska, Małgorzata Lichota] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Hello Kitty
ISBN 978-963-343-314-0 fűzött : 1199,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3498210]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2013.
Katona László (1981-)
   Grammar won't bite! : nyelvtani gyakorlókönyv : felső szint / Katona László, Vadnay Marianna. - 3. kiad. - Veszprém : Tudásmentor, 2013. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88850-7-4 kötött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3501425]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2013.
Lázár A. Péter (1957-)
   Angol - magyar egyetemes kéziszótár / Lázár A. Péter, Varga György. - Szeged : Grimm, 2012. - XIX, 1511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-64-9 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3499192]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2013.
Lázár A. Péter (1957-)
   Magyar - angol egyetemes kéziszótár / Lázár A. Péter, Varga György. - Szeged : Grimm, 2012. - XVI, 1398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-65-6 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3499205]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2013.
Martínez, Nora
   Argumentos y discussión : 84 temas, imágenes y gráficos : spanyol emelt szintű érettségire és nyelvvizsgákra / Nora Martínez. - Győr : Nordwest 2002, 2013. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89823-0-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=00
[AN 3499213]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2013.
Megyeri Zsuzsanna
   Olasz nyelvtani gyakorlatok : kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / Megyeri Zsuzsanna, Sármány Andrásné ; [rajzok Jécsai Zoltán]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-7004-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 3498030]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2013.
   Német pénzügyi-számviteli és üzleti nyelvkönyv : [német középhaladóknak] / Csányi [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 275 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 978-963-05-9064-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pénzügy - számvitel - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 657 *** 658
[AN 3501397]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2013.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek : Express English 1. / Némethné Hoch Ildikó ; [graf., fotók Makk László]. - 3. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 190, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-28-0 fűzött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3501822]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2013.
Niemitz, C. J.
   The sugar cane killer : [krimi CD-melléklettel, angol - magyar szószedettel, a feldolgozást és a megértést segítő, változatos feladatokkal] = A cukornádgyilkosság / C. J. Niemitz ; [m. átd. Póczné Szemán Eszter]. - Szeged : Maxim, [2013]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-261-215-7 fűzött : 1880,- Ft
amerikai angol irodalom - angol nyelv - bűnügyi regény - példatár - hangoskönyv
802.0(076)=945.11 *** 820-312.4(73)
[AN 3499260]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2013.
   Olasz nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, 2013. - 160 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89787-9-0 fűzött : 1990,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan - tankönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 3501793]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2013.
   Orosz nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - Budapest : Lingea, 2013. - 190 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89787-8-3 fűzött : 1990,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan - tankönyv
808.2-5(078)=945.11
[AN 3501794]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2013.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Cigány - magyar, magyar - cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin ; [mtársak Farkas István, Farkas Pál]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7696-1 kötött : 2400,- Ft
lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323.2=914.99=945.11 *** 801.323.2=945.11=914.99
[AN 3501429]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2013.
Szabó Károly
   Revolution in English teaching : teacher's book : plain, understandable, practical and successfully useable with any teaching process / Károly Szabó. - [S.l.] : [Szabó K.], cop. 2013. - 187 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-08-7318-5 fűzött
angol nyelv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 3502909]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2013.
Szabó Károly
   Vocabulary and speaking development : student's book : plain, understandable, practical and successfully useable with any teaching process / Károly Szabó ; [ill. ... Péter Nagy]. - [S.l.] : [Szabó K.], cop. 2013. - [4], 264 p. : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Revolution in English teaching : student's book. - Bibliogr.: p. 264.
ISBN 978-963-08-7319-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3502713]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2013.
   Találkozások az anyanyelvi nevelésben / [szerk. Szöllősy Éva, Prax Levente, Hoss Alexandra] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. - Pécs : PTE Nyelvtudományi Doktori Isk., 2013. - 339 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2013. áprilisában azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-563-0 fűzött
anyanyelvi nevelés - nyelvészet
80 *** 372.880.945.11
[AN 3499032]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2013.
Tefner Zoltán
   Magyar - német műszaki kisszótár ; Német - magyar műszaki kisszótár / Tefner Zoltán. - 3. kiad. - Budapest : Tinta, 2013. - 196 p. ; 20 cm
Borítócím: Magyar - német, német - magyar műszaki kisszótár. - Bibliogr.: p. [197].
ISBN 978-615-5219-34-4 fűzött : 2500,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 62
[AN 3502836]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2013.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő ; [... alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2011-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3398423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire B1 = Francia nyelvkönyv középhaladóknak : B1 szint. - 2013. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-93-8 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3498899] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10779 /2013.
   Docendo discimus : doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából / szerk. Huszti Tímea. - Miskolc : ME Irodalomtud. Doktori Isk., 2013. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9988-53-8)
irodalomelmélet - irodalomesztétika
82.01
[AN 3498207]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2013.
   Eötvözet II : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium II. közös bölcsészkonferenciáján elhangzott előadások : Szeged, Eötvös Loránd Kollégium, 2013. május 10. / szerk. Gellérfi Gergő és Hajdú Attila. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2013. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-306-223-4 fűzött
irodalomtudomány - történettudomány - konferencia-kiadvány
82.01 *** 930.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3499345]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10781 /2013.
Hartvig Gabriella (1967-)
   The critical and creative reception of eighteenth-century British and Anglo-Irish authors in Hungary : essays in intercultural literary exchange / Gabriella Hartvig. - Pécs : Univ. Pécs Inst. of Engl. Studies, 2013. - 214 p. ; 21 cm. - (Inquiries into English and American studies, ISSN 2063-0085 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-555-5 fűzött
magyar irodalom története - angol irodalom története - ír irodalom története - írországi angol irodalom története - 18. század - recepcióelmélet
894.511(091) *** 820(091)"17" *** 891.62(091) *** 820(417)(091)"17"
[AN 3499748]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2013.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   A bölcselet átlényegülése esztétikummá : középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével / Máté Zsuzsanna. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2013. - 593, [2] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 81.)
Bibliogr.: p. 566-593.
ISBN 978-963-9386-98-3 kötött
Fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - irodalomesztétika - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 82.01
[AN 3498932]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2013.
Pájer Antal (1817-1881)
   Pájer Antal válogatott levelei / vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Lisztóczky László ; [közread. a] Római Katolikus Plébánia, Dsida Jenő Baráti Kör. - Jászapáti : Római Kat. Plébánia ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2013. - 160 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89744-0-2 kötött
Magyarország - író - katolikus pap - 19. század - levelezés
894.511(092)Pájer_A.(044) *** 282(439)(092)Pájer_A.(044)
[AN 3498043]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2013.
Vasvári Zoltán
   Könnyű emlékek, hová tűntetek? : tanulmány a XX. századi emlékkönyvkultúráról / Vasvári Zoltán ; [kiad. a SZODMSZE]. - [Budapest] : SZODMSZE, [2012]. - 333, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-196. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5367-5 fűzött
folklorisztika - magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - művelődéstörténet - alkalmi költemény
894.511-193(091)"19" *** 398.001 *** 930.85(439)"19"
[AN 3497561]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10785 /2013.
Blue Jeans
¿Sabes que te quiero? (magyar)
   Ugye tudod, hogy szeretlek? : [a Paula trilógia második kötete] / Blue Jeans ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 494 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-825-6 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3498672]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2013.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Hex-Web-Tagebücher (magyar)
   Boszi webnaplók / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 229 p. : ill. ; 23 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-343-462-8 kötött : 2999,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3497855]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2013.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
   Válogatott versek [elektronikus dok.] / Byron, Keats és Shelley. - Szöveg (pdf : 398) (epub : 63 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109578. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-274-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-275-7 (epub)
angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14=945.11
[AN 3501121]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2013.
Cabot, Meg (1967-)
Size 12 and ready to rock (magyar)
   Csúcsformában : Heather Wells újabb rejtélyes esete / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-829-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3498561]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2013.
Catullus, Caius Valerius (Kr. e. 84-Kr. e. 54)
   Válogatott versek [elektronikus dok.] / Catullus ; ford. Babits Mihály és Dsida Jenő. - Szöveg (epub : 45 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109576. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-277-1
ókori latin irodalom - vers - elektronikus dokumentum
871-14=945.11
[AN 3501118]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2013.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Miss Wonderful (magyar)
   Egy különleges hölgy : Carsington fivérek 1. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-705-5 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498491]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2013.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Mr. Impossible (magyar)
   Egy lehetetlen úr : Carsington fivérek 2. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-717-8 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498497]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Passenger to Frankfurt (magyar)
   Frankfurti utas / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 323 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9620-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3501495]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2013.
Dale, Elizabeth
Princess stories (magyar)
   Hercegnő a barátnőm / [írta Elizabeth Dale] ; [rajz. Kimberley Scott] ; [ford. Pataki Andrea]. - [Budapest] : Napraforgó, [2013]. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-445-395-6 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3499401]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2013.
Daneshvari, Gitty
Ghoulfriends forever (magyar)
   Szörnysusmus / írta Gitty Daneshvari ; ill. Darko Dordevic ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémbarátnők ; 1.)
ISBN 978-963-343-463-5 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3498092]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2013.
Daneshvari, Gitty
Ghoulfriends just want to have fun (magyar)
   Kamugyanú / írta Gitty Daneshvari ; ill. Darko Dordevic ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémbarátnők ; 2.)
ISBN 978-963-343-464-2 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3498096]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2013.
Day, Sylvia
Bared to you (magyar)
   Hozzád kötve [elektronikus dok.] : Crossfire sorozat / Sylvia Day ; ford. Kis Ibolya. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3502345]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2013.
Day, Sylvia
Reflected in you (magyar)
   Melléd láncolva [elektronikus dok.] : Crossfire sorozat / Sylvia Day ; ford. Kis Ibolya. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109627. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3502232]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Princess Mirror-Belle and the flying horse (magyar)
   Tüköry Léda és a repülő ló / Julia Donaldson ; Lydia Monks rajz. ; ford. Moldova Júlia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5291-41-8 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3497392]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2013.
Frost, Mark (1953-)
The Paladin prophecy (magyar)
   A Paladin-prófécia : első könyv / Mark Frost ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-644-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3498638]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2013.
Gibbs, Abigail
Dinner with a vampire (magyar)
   Vacsora a vámpírral : a Sötét hősnő első kötete / Abigail Gibbs ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 547 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-660-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3498639]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2013.
Greller, Christl (1940-)
zartART (magyar)
   zartART : Mozart-inspirációk, -impressziók, -interpretációk / Christl Greller ; ford. és az utószót írta Balázs Ildikó. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2012. - 64 p. ; 20 cm + CD
melléklet címe: W. A. Mozart művek a Szabo-Fields Duo előadásában
ISBN 978-963-9530-98-0 fűzött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - vers - auditív dokumentum
830-14(436)=945.11
[AN 3498739]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2013.
Kyle, Barbara
The king's daughter (magyar)
   A király lánya / Barbara Kyle ; [ford. Füsti Molnár Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 558, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-634-8 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3498483]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2013.
Lescot, Manonne
   Our dirty little secrets [elektronikus dok.] / by Manonne Lescot. - Szöveg (pdf : 832 KB). - [S.l.] : [s.n.], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109528. - Működési követelmények: Adobe Reader
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3500746]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2013.
Levinova, L. A.
Priklûčeniâ Kubarika i Tomatika, ili Vesëlaâ matematika (magyar)
   Vidám matematika / L. A. Levinova, G. V. Szapgir ; ford. Láng Rózsa ; [a verseket ford. Rozsnyai Ervin]. - [Budapest] : Typotex, [2012]-. - ill., színes ; 22 cm
orosz irodalom - gyermekirodalom - matematika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
882-34(02.053.2)=945.11 *** 51(02.053.2) *** 087.5
[AN 3429359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai. - 2013. - 230, [3] p.
ISBN 978-963-279-314-6 kötött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-933-279-314-6)
[AN 3501264] MARC

ANSEL
UTF-810805 /2013.
Lindsey, Johanna (1952-)
The heir (magyar)
   Az örökös : Locke család 1. / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-706-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498558]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2013.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
   Az ékszerek [elektronikus dok.] / írta Guy de Maupassant ; ford. Tóth Béla. - Szöveg (epub : 88 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-87-7
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=945.11
[AN 3498852]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Auf fremden Pfaden (magyar)
   Idegen ösvényeken [elektronikus dok.] : kalandos történetek három kontinensről / írta Karl May ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 251 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109599. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-75-4
német irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 3501641]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Das Vermächtnis des Inka (magyar)
   Az inka öröksége [elektronikus dok.] : ifjúsági kalandregény / írta May Károly ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 287 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109364. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-73-0
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3498851]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2013.
Paul, Fiona
Venom (magyar)
   Méreg : Örök rózsa sorozat 1. / Fiona Paul ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-643-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3498565]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2013.
Pollock, Donald Ray (1954-)
The devil all the time (magyar)
   Mindig az ördöggel / Donald Ray Pollock ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Libri, 2013. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-206-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3499156]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2013.
Preussler, Otfried (1923-)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ford. Nádori Lídia] ; [ill. F. J. Tripp]. - Budapest : Kolibri, 2013. - 110, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5234-32-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499569]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2013.
Quinn, Julia (1970-)
Splendid (magyar)
   Csudajó / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-708-6 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498568]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2013.
Reisz, Tiffany
The angel (magyar)
   Az angyal : Eredendő bűnösök II. / Tiffany Reisz ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Sens Egmont, 2013. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-386-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3498093]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2013.
Reisz, Tiffany
The prince (magyar)
   A herceg : Eredendő bűnösök III. / Tiffany Reisz ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Sens Egmont, 2013. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-387-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3498109]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
The last boyfriend (magyar)
   Az első és utolsó : a BoonsBoro Inn trilógia második kötete / Nora Roberts ; [ford. Gonda Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-642-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498592]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
The next always (magyar)
   A második kezdet : a BoonsBoro Inn trilógia első kötete / Nora Roberts ; [ford. Gonda Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-641-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498587]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
The perfect hope (magyar)
   A tökéletes társ : a BoonsBoro Inn trilógia harmadik kötete / Nora Roberts ; [ford. Gonda Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-668-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3498593]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2013.
   Robin Hood krónikák. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 2 db ; 18 cm
angol irodalom - ballada - dráma
820-144=945.11 *** 820-2=945.11
[AN 3498047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Robyn Hode kis gesztája. - 105, [2] p.
Ford. Kiss Sándor
ISBN 978-615-5257-30-8 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - ballada
820-144=945.11
[AN 3498058] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A korai balladák és színművek / [ford., a kommentárokat írta és jegyzetekkel ell. Kiss Sándor] ; [A kora-újkor Robin Hood balladái fejezet verseit Hornyák Levente ford.]. - 171, [3] p.
Bibliogr.: p. 170-171.
ISBN 978-615-5257-42-1 fűzött : 2800,- Ft
angol irodalom - ballada - dráma
820-144=945.11 *** 820-2=945.11
[AN 3498063] MARC

ANSEL
UTF-810819 /2013.
Salgari, Emilio (1862-1911)
I corsari delle Bermude (magyar)
   A bermudai kalózok [elektronikus dok.] : kalandregény / írta Emilio Salgari ; ford. Félegyházi Endre. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 274 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109529. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-139-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-138-5 (epub)
olasz irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3500754]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Molnár Krisztina Rita]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2009. - 167 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6337-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3501395]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2013.
Singh, Nalini (1977-)
Hostage to pleasure (magyar)
   Szabadulás : egy világ, két faj, állandó küzdelem 5. / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-371-3 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3498083]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2013.
Slaughter, Karin (1971-)
The unremarkable heart (magyar)
   A jelentéktelen szív [elektronikus dok.] / Karin Slaughter. - Szöveg (epub : 842 KB). - [Budapest] : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - Ford. Alföldi Zsófia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3498994]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2013.
Vermes, Timur (1967-)
Er ist wieder da (magyar)
   Nézd, ki van itt / Timur Vermes ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Libri, 2013. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-232-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3499169]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2013.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
The sirens of Titan (magyar)
   A Titán szirénjei / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 373, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-389-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3501376]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2013.
Young, Charles L. (1839-1887)
   A stable for nightmares [elektronikus dok.] : weird tales / Charles L. Young, J. Sheridan Le Fanu. - Szöveg (epub : 658 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
írországi angol irodalom - angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9 *** 820-322.9(417)
[AN 3499926]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2013.
Z'Graggen, Yvette (1920-2012)
Cornélia (magyar)
   Tükörszilánkok / Yvette Z'Graggen. - Budapest ; [Szentgotthárd] : Magánkiad., 2012. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3507-7 fűzött
svájci francia irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 3497623]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10827 /2013.
Ábrahám Tibor (1945-)
   Forgácsok / Ábrahám Tibor ; [illusztrációkat kész. Medvedovszky Anna]. - [Nagykőrös] : Heti Kőrös Körül Kft., 2013. - 211 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6637-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3499400]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2013.
Balogh Szilvia, Sz (1975-)
   Hála-zsoltár / Sz. Balogh Szilvia ; [az ill. kész. Szántó Liliána]. - [Cserszegtomaj] : [Önkormányzat], [2013]. - 62, [2] p. : ill. ; 21 cm
Közread. Cserszegtomaj Önkormányzata
ISBN 978-963-08-6382-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499235]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2013.
Bátai Tibor (1951-|)
   Stációk [elektronikus dok.] : verstettek az ezredelőről, 2001-2009 / Bátai Tibor. - Szöveg (pdf : 824 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109650. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-20-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3502458]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2013.
Bedő Ádám (1985-)
   A Roosevelt-dosszié [elektronikus dok.] / P. Adams. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109652. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-18-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3502466]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2013.
Bolgárfalvi Z. Károly (1954-)
   Engedd vágyam szárnyra kelni [elektronikus dok.] : versek / Karl von Schmack (Bolgárfalvi Z. Károly). - Szöveg (epub : 483 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3502374]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2013.
Bóna Mária Ilona (1946-)
   Vendégkönyv : internetes fórumozás hiteles múltidézéssel / Bóna Mária Ilona. - [Budapest] : [Bóna M. I.], [2013]. - 508 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7110-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3498711]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Nemes rozsda [elektronikus dok.] : novellák / Bródy Sándor, Gozsdu Elek, Petelei István. - Szöveg (epub : 88 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-141-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3501101]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2013.
Csatlós Melinda
   Történetek a faluból / Csatlós Melinda. - [Bakonyjákó] : [Csatlós M.], cop. 2013. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7153-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3498666]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2013.
Cseh Károly (1952-2013)
   Kisbetűs himnusz : válogatott versek, 1969-2011 / Cseh Károly. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-48-4 fűzött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3498197]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2013.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyai András rajz. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-69-9 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3502944]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2013.
Darvas Ferenc (1936-)
   Neved a nevem / Darvas Ferenc ; [rajz. Sütő Károly]. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2012. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88073-7-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3497966]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2013.
Dezső Petra
   Tündérlány és a Tökfej együttes / Dezső Petra. - [Hévíz] : [Dezső P.], cop. 2013. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7051-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498535]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2013.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Dsida Jenő legszebb verseiből [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 428 KB) (epub : 60 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Válogatott versek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109574. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-268-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-269-6 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501114]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2013.
Éles Árpád (1941-)
   Ecce homo : képzőművészekről portréversek / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2013. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89354-5-8 kötött
magyar irodalom - képzőművész - vers
894.511-14 *** 73/76(100)(092)(0:82-14)
[AN 3499129]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2013.
Éles Árpád (1941-)
   Fejedelmek, koronás fők és magyar hősök : válogatott elbeszélő és portréversek / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2013. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89354-4-1)
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - vers
894.511-14 *** 943.9(092)(0:82-14)
[AN 3499128]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2013.
   Életutak : novellák 12 szerző tollából / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2013. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-78-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3498538]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2013.
Fable, Vavyan
   Édes, mint a bűn / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2013. - 374, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-51-4 kötött : 3199,- Ft
ISBN 978-963-9300-50-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3502898]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2013.
Farkas János (1881-?)
   Bakanapló, 1881-1918 : életnaplóm gyermekkoromtól az első világháború végéig / Farkas János. - Budapest : Pytheas, 2013. - 391 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5173-20-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3498995]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2013.
Fehér Béla (1949-)
   Kossuthkifli : hazafias kalandregény / Fehér Béla. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2962-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501490]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2013.
Fejes László
   Jákob lajtorjáján : nagyszüleink és szüleink emlékére / Fejes László. - Karcag : Fejes L., 2012. - 278 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5681-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3499346]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2013.
Fejes László
   Útban hazafelé : kisregény / Fejes László. - Karcag : Fejes L., 2013. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3499348]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2013.
Frideczky Katalin (1950-)
   Minden relatív / Frideczky Katalin ; [graf. Togobickij Vera]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2013. - 57 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-76-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3498543]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2013.
Fülöp Attila Csaba (1963-)
   Csavargókönyv : versek és egyéb írások / Fülöp Attila Csaba. Ne búsulj.. : versek / Károlyi Fülöp Béla. - Orosháza : Helios K., 2013. - 51, 62 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-08-6673-6 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3499247]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2013.
Gellért Ferenc (1969-)
   Indul a vándor / Gellért Ferenc. - Mór : Gellért F., 2013. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7241-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499220]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2013.
Hard, Steve
   Az erő : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2013. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7123-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3498555]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2013.
Haris Mária (1984-)
   Márványszirmok : versek és prózai írások / Haris Mária. - Budapest : Art-Magic K., 2013. - 75, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6236-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3498958]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2013.
Hegedűs Zsuzsanna, V.
   Elgurult gyöngyszemek : [V. Hegedűs Zsuzsa és Herner József válogatott versei]. - Debrecen : Fábián, 2013. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5163-03-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499126]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2013.
Hidasi Judit
   Rozéfröccs / Hidasi Judit. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-702-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3498640]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2013.
Hollóssy Réka
   Ugró-iskola [elektronikus dok.] / Hollóssy Réka. - Szöveg (epub : 488 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-158-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3499071]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2013.
Jenei László (1964-)
   Bluebox : kiskerti tabló / Jenei László. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2012. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-39-2 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3498225]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2013.
Kálmánchey Laura
   Homokország lánya : versek és mesék gyerekeknek / írta és ill. Kálmánchey Laura. - [Veresegyház] : [Kálmánchey L.], 2013. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6999-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3498705]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2013.
Kaposi Krisztina
   Egyszer... és újra : szerelemMese / Kaposi Krisztina. - [Érd] : Magánkiad., [2013]. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6138-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3497524]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2013.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2010. - 191 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6332-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3501392]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2013.
Kiss Beáta (1982-)
   Tandem / Kiss Beáta, Partmann Tibor. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2013. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-77-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498682]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2013.
Koblencz József (1921-)
   A visszatekintő vallomásai / Koblencz József. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2013. - 399 p. ; 20 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-639-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3501753]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2013.
Konkoly Zsófia
   Lacrimosa [elektronikus dok.] / Konkoly Zsófia & Tóth Klaudia. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3498909]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2013.
Kőszegi Szabina (1979-)
   Vízfogyatkozás / Kőszegi Szabina. - [Budapest] : Szt. Gellért K., cop. 2013. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-573-0 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3499329]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   1848 [elektronikus dok.] : nagy idők nagy hősei : ifjúsági elbeszélések / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 192 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109625. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-83-6
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2)
[AN 3502205]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Aranykéz utcai szép napok [elektronikus dok.] : kisregény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 193 KB). - Gyula : Digi-Books Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109624. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-13-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3502202]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A bűvös erszény [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 170 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-83-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3498875]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Az első Habsburg [elektronikus dok.] : kisregény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 221 KB). - Gyula : Digi-Books Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109620. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-09-0
Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
Mária (Magyarország: királyné) (1505-1558)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3502180]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Festett király [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 841 KB) (epub : 240 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-18-1 (pdf)
ISBN 978-615-5322-19-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502174]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Hét bagoly [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 975 KB) (epub : 295 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109617. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-22-8 (pdf)
ISBN 978-615-5322-23-5 (epub)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3502166]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Kánaán könyve [elektronikus dok.] : novellák / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 430 KB) (epub : 168 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109616. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-24-2 (pdf)
ISBN 978-615-5322-25-9 (epub)
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3502159]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   N. N [elektronikus dok.] : egy szerelem-gyermek regénye / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 184 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-15-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501665]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Őszi utazások a vörös postakocsin [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 883 KB) (epub : 244 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-20-4 (pdf)
ISBN 978-615-5322-21-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501661]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Rezeda Kázmér szép élete [elektronikus dok.] : regény a szép Budapestről / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 863 KB) (epub : 236 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-16-7 (pdf)
ISBN 978-615-5322-17-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501655]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Rózsa Sándor [elektronikus dok.] : a betyárok csillaga Magyarország történetében / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 180 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-81-2
Rózsa Sándor (1813-1878)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3501651]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád, a hajós [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 169 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-97-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3501648]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 230 KB) (mobi : 886 KB). - Gyula : Digi-Books Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109621. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5312-11-3 (epub)
ISBN 978-963-364-317-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502186]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2013.
Krudy Norbert (1989-)
   Emergency exit [elektronikus dok.] / Krudy Norbert. - Szöveg (epub : 513 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-146-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3500740]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2013.
Lackfi János (1971-)
Milyenek a magyarok? (angol)
   Homo hungaricus : magyar man / János Lackfi ; [ill. István P. Szathmáry] ; [transl. Ralph Berkin]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 141, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-162-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3499290]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2013.
Ladányi József (1947-)
   Az ég oltalma alatt : versek / Ladányi József. - Zirc : [Ladányi J.], 2013. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7214-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498493]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2013.
Lázár István (1881-1936)
   A Nilus rózsája [elektronikus dok.] : regény / írta Lázár István. - Szöveg (epub : 221 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109367. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-17-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3498871]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 526 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-823-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498675]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2013.
Leonardovics (1954-)
   Ki buszozik velem holnap? : drámák / Leo Leonardovics. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-80-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3498731]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2013.
Lőrinczy György (1860-1941)
   A boldogság császárja [elektronikus dok.] : regény / írta Lőrinczy György. - Szöveg (epub : 209 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109366. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-19-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3498856]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2013.
Ludmann Sándor
   A honnak foglalása : Wass Albertre emlékezem : elbeszélő költemény / Ludmann Sándor. - Debrecen : Fábián, cop. 2013. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5163-02-9 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3499118]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   A civilizátor [elektronikus dok.] : komédia Aristophanész modorában / írta Madách Imre. - Szöveg (epub : 73 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-176-7
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3501610]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2013.
Mátyás Lara
   Bringamesék : Dani és a kék bicikli / írta Mátyás Lara ; rajz. Dusik Móni. - Budapest : Tea K., cop. 2013. - [44] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-89751-3-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3497671]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2013.
Méhes Károly (1965-)
   Mindig ez a Kitkat! / Méhes Károly ; Horváth Ildi illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2013. - 72, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-244-446-8 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3497397]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2013.
   Menedék : [Dési András György, Huber Kinga, Dragomán György, Kecskés Orsolya, Kőszeg Ferenc, Stomfai Krisztina, Schramkó Péter, Vékony Fanni] = Refuge = Zuflucht. - [Budapest] : Faur Zsófi Galéria és Kvk., [2013]. - [78] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mai magyar iparművészet, ISSN 2060-0127 ; 4.)
Megj. a Budapesten, 2013. 09. 29 - 10. 13. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5206-06-1 fűzött
Magyarország - ékszerészet - magyar irodalom - 21. század - karcolat - antológia - többnyelvű dokumentum
894.511-43(082).02=00 *** 739.2(439)"201"
[AN 3499333]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2013.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Törökországi levelek [elektronikus dok.] / írta Mikes Kelemen. - Szöveg (epub : 254 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109594. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-178-1
magyar irodalom - irodalmi levél - elektronikus dokumentum
894.511-6
[AN 3501609]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] : kisregény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 169 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-21-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501628]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 503 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-179-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501607]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 365 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109592. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-181-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3501606]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak [elektronikus dok.] : novellák / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 95 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109591. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-182-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3501603]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Móricz Zsigmond összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 32 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-132-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501090]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2013.
Nagy Endre (1877-1938)
   Párizs, 1913 [elektronikus dok.] / Nagy Endre ; a szöveget gond. Stauder Mária. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 1.9 MB). - [Budapest] : e'klassik, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5381-18-8 (epub)
ISBN 978-615-5381-19-5 (mobi)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3502333]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2013.
Nagy Ilona (1956-)
   Talpalatnyi ég : versek / Nagy Ilona. - Szolnok : Nagy I., 2013. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6936-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498671]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2013.
Naszádos József (1953-)
   Valljatok szavak : 2011-2012 új versei / Naszádos József. - Pomáz : Naszádos J., 2013. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7001-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498956]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok! / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9501-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3503013]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2013.
Pálffy Péter
   Armageddon után [elektronikus dok.] / Pálffy Péter. - Szöveg (epub : 487 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-160-3
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3499074]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2013.
Papp Olivér (1975-)
   Álmok boltja / Papp Olivér. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 196 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4125-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3497428]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2013.
Papp Olivér (1975-)
   Szárnyak nélkül / Papp Olivér. - 2. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 59, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-0565-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3497479]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2013.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Sárbogárdi Jolán: a test angyala : habszódia / Parti Nagy Lajos. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2547-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501374]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 575 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-135-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501086]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2013.
Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708)
   Petrőczy Kata Szidónia összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 70 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-138-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501084]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2013.
Plevi, Krys
   Egy csepp vér / Krys Plevi. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5138-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3497694]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2013.
R. Toth
   Nincs több csók [elektronikus dok.] / R. Toth. - Szöveg (epub : 750 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109524. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-144-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3500732]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2013.
Rákos Loránt
   Búslatok / Rákos Loránt. - Jéne ; Méhi ; Komárom : Szerző, cop. 2013. - 120 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7020-7 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3498511]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2013.
Reviczky Gyula (1855-1889)
   Reviczky Gyula összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 316 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-140-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501082]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2013.
Sarkadi Gyula (1953-)
   Dallamok hátán ringatózva : válogatott versek saját és társszerzők műveiből / Sarkadi Gyula ; [... ill. ... Józsa Sándor]. - Debrecen : Sarkadi Gy., 2013. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5888-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3499120]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Dörmögő Dömötör és a labdarúgók [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 33 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-142-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3501093]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2013.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Somlyó Zoltán összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 258 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-143-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501077]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2013.
Staley, Christian
   Emmáról / Christian Staley. - Budapest ; [Ófehértó] : Magánkiad., 2012. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5358-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3497667]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2013.
Steiner Kristóf (1982-)
   Hajónaplók [elektronikus dok.] / Steiner Kristóf. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3502350]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2013.
Szarka István (1941-)
   Ikerversek / Szarka István, Varga Rudolf. - Budapest : Underground, 2012. - 105, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5631-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497395]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2013.
   Szavaink esszenciája : versek, prózai írások / [... szerk. Haris Mária]. - Budapest : Art-Magic K., 2012. - 80, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5062-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - próza - antológia
894.511-3(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3499012]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2013.
Szeivolt István (1947-)
   Minestrone Szeivolt módra / Szeivolt István. - Budapest : Ökk Kv. : Karizma K., 2013. - 343, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Ill. Szeivolt Katalin
ISBN 978-615-5114-04-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3498906]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2013.
Szenci Molnár Albert (1574-1634)
   Szenci Molnár Albert összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 268 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-144-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501073]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2013.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2460-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501372]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2013.
   Szerelem a köbön : antológia. - [Sződliget] : [Fézler G.], 2012. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6345-2 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3497501]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2013.
Szikora Balázs (1983-)
   Camera obscura / Szikora Balázs. - [Vác] : Magánkiad., 2013. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6742-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497432]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2013.
Szilágyi István (1938-)
   Kő hull apadó kútba / Szilágyi István. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1977. - 382 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2688-5 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3501487]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2013.
Szilvás Gyula (1925-1959)
   A tátikai kutya / Szilvás Gyula ; [rajz. Ludván Zsolt]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5339-15-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3499343]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2013.
Szűcs Torda Balázs
   Félszavam is mársok / Szűcs Torda Balázs. - Budapest : Szerző, 2012. - 38 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5368-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497457]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2013.
Tarnóczi Balázs
   Csendes vandalizmus : utazás a koponyámon belül / Tarnóczi Balázs. - [Salgótarján] : Magánkiad., [2013]. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5915-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-822
[AN 3497489]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2013.
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
   Tinódi Sebestyén összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 211 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-145-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501072]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2013.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] : 6. rész: Gyülekező! / Tiszperger József. - Szöveg (epub : 495 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3502073]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2013.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Tompa Mihály összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 626 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-146-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501053]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2013.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Tóth Árpád összes verse [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 244 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-147-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501051]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2013.
Vadadi Adrienn
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-40-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3497406]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2013.
Vajda János (1827-1897)
   Vajda János összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 346 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-148-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3501050]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2013.
Várady-Brenner Mária (1930-)
   Kilincs nélkül / Várady-Brenner Mária. - [Budapest] : Magánkiad., [2013]. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6400-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3497221]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2013.
Varga Patrícia
   Csillagtenger [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 570 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109530. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3500760]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2013.
Varga Patrícia
   Zúgó patak [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109531. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-176-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3500762]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2013.
Varsányi Veronika
   Nem én akartam.. / Varsányi Veronika. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2013. - 223 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88004-9-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499045]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2013.
Varsányi Veronika
   A sodródó ember : ahogy az Isten rendelte / Varsányi Veronika. - Debrecen : Meta-95 Bt., 2013. - 139 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88004-8-0 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3499040]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2013.
Vasvári Zoltán
   A hullámok lágy tánca : a magyar költészet balatoni verseinek bibliográfiája / Vasvári Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3307-3 fűzött
Balaton - magyar irodalom - magyar irodalom története - vers - helyismereti bibliográfia
894.511-14:016 *** 894.511(091) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-14)
[AN 3497385]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2013.
Vaszta Pál
   Egy tengerimalac naplója I [elektronikus dok.] / Vaszta Pál. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Publio, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109525. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-150-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2)
[AN 3500733]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2013.
Verdes Csaba
   Nagyvárosi Júdás / Verdes Csaba. - [Újfehértó] : [Verdes Cs.], cop. 2013. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6877-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498516]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2013.
Wargner, Ren
   Idegen vs Ragadozó : kényszerhajsza / Ren Wargner. - Budapest : [Varga R.], 2012. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3292-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3497517]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2013.
Whopper, Western L.
   Titkos "piszok" : egyszer volt, hol nem volt... : csak szerelmeseknek / Western L. Whopper. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2013. - 82 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-6608-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3498647]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10941 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Erika Bartos. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5291-35-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501815]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-5291-30-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501807]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2013.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca (angol)
   Berry and Dolly / Erika Bartos ; [transl. Ralph Berkin]. - Budapest : Pagony Books, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: FriendsÞ; The rainbow ; A barátság ; Szivárvány
ISBN 978-615-5291-34-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501268]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-5291-29-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501810]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2013.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca karácsonya (angol)
   Berry and Dolly's Christmas / Erika Bartos ; [transl. Ralph Berkin]. - 2. ed. - Budapest : Pagony Books, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Santa ClausÞ; Christmas ; Télapó ; Karácsony
ISBN 978-615-5291-60-9 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501272]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2013. - [50] p. : ill, színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; Mézeskalácsok
ISBN 978-615-5291-36-4 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501809]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2013.
Bubble trouble (magyar)
   Buborék úr ; A Ködfátyol-sziget. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: On Misty island. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-479-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497736]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2013.
Busy engines (magyar)
   Serény mozdonyok ; Belle új barátja. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Belle's new friend. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-476-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497739]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2013.
Buzzy bees (magyar)
   Szorgos méhek ; Az elveszett papírsárkány. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: The runaway kite. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-478-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497725]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2013.
Depken, Kristen L.
Barbie Mariposa and the fairy princess (magyar)
   Barbie Mariposa és a tündérhercegnő : mesekönyv a rajzfilm alapján / átd. Kristen L. Depken ; a forgatókönyvet írta Elise Allen. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-343-467-3 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3498239]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2013.
Edward the hero (magyar)
   Edward, a hős ; Percy új barátai. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Percy's new friends. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-480-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497705]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2013.
Eszes Hajnal
   Kiskarácsony / Eszes Hajnal illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5220-22-7 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501818]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2013.
Fire engine Flynn (magyar)
   Flynn, a tűzoltóautó ; Nyekergő Cranky. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Creaky Cranky. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-477-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497747]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2013.
Flash! Bang! Wallop! (magyar)
   Csitt! Csatt! Puff! ; Vidám Hiro. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Happy Hiro. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-486-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497730]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2013.
Frisque, Anne-Marie
   Négy évszak az öreg tölgyön / [ill. Anne-Marie Frisque] ; [szöveg Susan Niessen] ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9737-69-3 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502762]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2013.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun oudot kojeet (magyar)
   Tatu és Patu fura masinái / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2013. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-01-2 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501411]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2013.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Valentine : 2 love stories / [ill. by] Tibor Kárpáti. - Budapest : Csimota, 2013. - [44] p. : ill., színes ; 12x17 cm
ISBN 978-963-9768-66-6 kötött : 1590,- Ft : 7 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497670]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2013.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / [ford. Hegyesi Gabriella]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-441-3 fűzött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497848]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2013.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Disney planes (magyar)
   Repcsik / Disney ; átd. Lisa Marsoli. - Budapest : Egmont, 2013. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 61.)
ISBN 978-963-343-431-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497767]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a rybka (magyar)
   A vakond és a halacska / ill. Zdeněk Miler és Kateřina Miler ; szöveg Kateřina Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2013. - 46 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9441-8 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499558]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2013.
Monsters University (magyar)
   Szörny Egyetem / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2013. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 60.)
ISBN 978-963-343-439-0 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497799]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2013.
Morán, José
Las ardillas y el optimismo (magyar)
   Derű vagy ború? : a mókusok és az optimizmus / [írta] José Morán ; [rajz.] Ulises Wensell ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [25] p. : ill., színes ; 26x29 cm
keretcím: Értékek
ISBN 978-963-445-396-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499417]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2013.
Morán, José
El oso y la solidaridad (magyar)
   Menni vagy maradni? : a kalandvágyó jegesmedve / [írta] José Morán ; [rajz.] Paz Rodero ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [25] p. : ill., színes ; 26x29 cm
keretcím: Értékek
ISBN 978-963-445-397-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499409]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2013.
Schneider, Liane
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 12.)
ISBN 978-615-5028-17-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502765]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2013.
Stafford gets stuck (magyar)
   Stafford első napja ; Mentésre fel!. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Race to the rescue!. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-485-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497702]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2013.
The tall friend (magyar)
   A termetes barát ; Thomas zűrös napja. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: Thomas' crazy day. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-475-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497754]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2013.
Thomas and Scruff (magyar)
   Thomas és Scruff ; Az óriási mágnes. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: The giant magnet. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-484-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497711]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2013.
Thomas and the piglets (magyar)
   Thomas és a malacok ; James, a megmentő. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony). (Thomas kedvenc meséi)
Egys. cím: James to the rescue. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-343-483-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3497691]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10969 /2013.
   Agtedu 2012 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 13. tudományos konferencia ... : Kecskemét, 2012. november 13., Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : KF, [2012]. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 13.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3497963]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix en Hispanie (magyar)
   Asterix Hispániában / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 14.)
ISBN 978-963-343-449-9 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3497845]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et le chaudron (magyar)
   Asterix és a rézkondér / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 13.)
ISBN 978-963-343-448-2 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3497841]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2013.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2013. - 44, [8] p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 2.)
ISBN 978-963-9833-51-7 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3503011]
MARC

ANSEL
UTF-8