MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/12/19 13:07:26
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1 /2014.
   Enciklopédia gyerekeknek : amit a világról tudni kell / [írta és szerk. Dönsz Judit, Kész Barnabás, Márián Katalin]. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013, cop. 2003. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9325-54-8 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3506859]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2014.
   50 év MVM Magyar Villamos Művek Zrt. - Budapest : MVM, 2013. - 303 p. : ill., színes ; 25x25 cm
Gerinccím: 50 éves az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
Kötött
Magyar Villamos Művek (Budapest)
Magyarország - villamos energia - energiaellátás - vállalat - testülettörténet
061.5(439)MVM *** 621.31(439)
[AN 3502647]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2014.
Soós Zoltán
   Drogmentes történetek : a Drogmentes Magyarországért Maraton első évtizede / Soós Zoltán ; [kiad. az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom, Magyar Prevenciós Alapítvány]. - [Budapest] : Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom : M. Prevenciós Alapítvány, cop. 2013. - 230 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5042-1 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - hosszútávfutás - rendezvény - 21. század
061.7(439)"200/201" *** 613.83 *** 364.465 *** 796.422.16
[AN 3502775]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4 /2014.
Dömsödi Gábor (1957-)
   Friderikusz és Hajdú serpája voltam / Dömsödi Gábor. - [Budapest] : Digitalbooks.hu, 2013. - 310 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5152-43-6 kötött : 3490,- Ft
Dömsödi Gábor (1957-)
Friderikusz Sándor (1958-)
Hajdú Péter (1975-)
Magyarország - médiatörténet - újságíró - televíziózás - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Dömsödi_G.(0:82-94) *** 791.9.097(439)(092)Friderikusz_S.(0:82-94) *** 791.9.097(439)(092)Hajdú_P.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"198/201"(0:82-94)
[AN 3504686]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2014.
   Media Platform 2013 : média tartalom és terjesztés Közép-Kelet Európában : media content and distribution in CEE : a médiatartalom és terjesztés kiállítással egybekötött konferenciája : 2013. szeptember 23-24. ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [M. Kábelkommunikációs Szövets.] : [Média Hungária Konferencia Iroda], [2013]. - 84, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség és a Média Hungária Konferencia Iroda által rendezett konferencia előadásösszefoglalói
Fűzött
Magyarország - médiaismeret - tömegkommunikációs fogyasztás - konferencia-kiadvány
791.9.096/.097(439) *** 659.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2013" *** 316.774
[AN 3505660]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2014.
Rónai Egon (1962-)
   Húzós : beszélgetések / Rónai Egon. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 366 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-10-7 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
791.9.097(439)(047.53) *** 929(439)"19/20"(047.53)
[AN 3504554]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2014.
Wisinger István (1943-)
   A fel nem robbant csecsemő : emlékek és képek a XX. századból / Wisinger István. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-42-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - újságíró - televíziózás - 20. század - ezredforduló - memoár
070(439)(092)Wisinger_I.(0:82-94) *** 791.9.097(439)(092)Wisinger_I.(0:82-94)
[AN 3504212]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8 /2014.
Bajnai Zsolt (1971-)
   A kultúra szolgálatában : 20 éves a Nemzeti Kulturális Alap = In service of culture : 20 years of the National Cultural Fund of Hungary / [írta és szerk. Bajnai Zsolt] ; [a névmutatót összeáll. Csillag István]. - Budapest : NKA Ig., 2013. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7443-4 kötött
Nemzeti Kulturális Alap
Magyarország - kulturális politika - állami támogatás - ezredforduló
008:323(439)"199/201" *** 338.246.027(439)"199/201"
[AN 3502887]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Tarot : mágikus önismeret / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-058-2 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 3504670]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2014.
Csom Mária
   Lea története : [átjárók sorozat] / Csom Mária. - Budapest : Tangent'88, 2013. - 355 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6912-6 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 963-08-6912-6)
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3504988]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2014.
Dale, Cyndi
Kundalini (magyar)
   Kundalini : isteni energia, isteni élet / Cyndi Dale ; [ford. Borbély Julianna]. - [Budapest] : Roland, [2013]. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-250.
ISBN 978-615-5368-03-5 kötött : 2995,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3504756]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2014.
Vennells, David F.
Reiki for beginners (magyar)
   Reiki kezdőknek : természetes gyógyítási technikák elsajátítása / David F. Vennells ; [ford. Horváth Márta]. - [Budapest] : Roland, [2013]. - XXIV, 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5368-04-2 kötött : 2495,- Ft
reiki
133.25 *** 615.89
[AN 3504744]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2014.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 857 p. ; 21 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-175-5 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3506864]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

14 /2014.
Nagyváradi László (1960-)
   Szálka kulturális és természeti öröksége / írta és szerk. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [kiad. a Szálka Községért Közalapítvány]. - Szálka : Szálka Községért Közalapítvány, 2013. - 147 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-08-7084-9 kötött
Szálka - helyismeret - természeti környezet - helytörténet
502(439-2Szálka) *** 943.9-2Szálka *** 908.439-2Szálka
[AN 3505483]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

15 /2014.
   Deformations of surface singularities / András Némethi, Ágnes Szilárd eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2013. - 287 p. : ill. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-16-6 kötött
ISBN 978-3-642-39130-9
topológia - algebrai geometria
512.7 *** 515.1
[AN 3505056]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2014.
Vizi, Ladislav
   Geostatistics for seismic and well data integration : a case study on the sediment thickness of the chronostratigraphic units of the East Slovakian Neogene Basin : [monograph] / Ladislav Vizi. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 82, [9] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [83-91].
ISBN 978-615-5250-44-6 kötött
Kelet-Szlovákia - geológia - szeizmológia - matematikai statisztika
519.24 *** 550.34 *** 55(437.67)
[AN 3505561]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

17 /2014.
International Conference on Rheology and Modeling of Materials (1.) (2013) (Miskolc-Lillafüred)
   The 1st International Conference on Rheology and Modeling of Materials : ic-rmm1 : Miskolc-Lillafüred ..., October 7-11, 2013 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., 2013. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7390-1 fűzött
reológia - konferencia-kiadvány
532.135 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3504971]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2014.
Kudelas, Dušan
   The unsteady aerodynamic effects on wind equipment : [monograph] / Dušan Kudelas, Peter Tauš. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64-68.
ISBN 978-615-5250-38-5 kötött
szélerőmű - szélturbina - aerodinamika
533.6 *** 621.548 *** 621.311.245
[AN 3505716]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2014.
Tevan György (1927-)
   Relativisztikus elektrodinamika röviden / Tevan György. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-279-317-7 fűzött : 2500,- Ft
elektrodinamika - relativitáselmélet
537.8 *** 530.12
[AN 3504456]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

20 /2014.
Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy (23.) (2013) (Budapest)
   The Twenty-third Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy : HRMS 2013 : [book of abstracts] : August 25-30, 2013, ... Budapest ... ; [ed. Krisztina Zajacz, Attila G. Császár]. - Budapest : Connections2000 Kft., [2013]. - 332 p. : ill. ; 30 cm + mell. ([2] fol.)
ISBN 978-963-08-7248-5 fűzött
spektroszkópia - konferencia-kiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3505814]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

21 /2014.
   Dinoszauruszok. - [Érd] : Elektra Kvk., 2013. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-43-5 fűzött : 590,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3502630]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2014.
Farkašovský, Roman
   Shear zones and mylonite microfabric in the Čierna hora Mts., Eastern Slovakia : [monograph] / Roman Farkašovský. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [6], 58 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-615-5250-33-0 kötött
Tátra - geológia - hegyszerkezettan
55(437.6)(234.372.43) *** 551.24(437.6)(234.372.43)
[AN 3505805]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

23 /2014.
Šimčák, Miroslav
   Statistical methods for processing leveling measurements : [monograph] / Miroslav Šimčák. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [12], 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-615-5250-40-8 kötött
geodéziai mérés - alkalmazott matematika
528 *** 51-7
[AN 3505649]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

24 /2014.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The whispering land (magyar)
   A susogó táj / Gerald Durrell ; [ford. Katona Ágnes] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1997. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9624-8 fűzött : 2690,- Ft
Argentína - angol irodalom - őserdő - vadbefogás - útleírás
591.611(82)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 3506948]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2014.
   Veresegyházi Medveotthon : ahol az állatok boldogan élnek! / [szerk. Baranyó Csaba]. - [Szomolya] : Vibamix Kft., 2013. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6996-6 fűzött
Veresegyházi Medveotthon
Veresegyház - vadaspark - állatmenhely
59.006(439-2Veresegyház)
[AN 3504723]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

26 /2014.
Annis, Barbara (1954-)
Work with me (magyar)
   Nemek intelligenciája : vakfoltok a férfiak és a nők között az üzleti életben / Barbara Annis és John Gray ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-98-3 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3504952]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2014.
Barsotti, Eleonora
I cinque sensi (magyar)
   Az öt érzékszerv / [Eleonora Barsotti]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2013]. - 31, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-75-0 kötött : 2100,- Ft
érzékszerv - gyermekkönyv
612.8(02.053.2)
[AN 3502899]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2014.
   A belgyógyászat alapjai fogorvosok számára / [főszerk.] Tulassay Zsolt, Békési Gábor, Rácz Károly. - Budapest : Medicina, 2014. - 544 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-467-7 kötött : 10800,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3502757]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2014.
Bettes Anna (1947-)
   Fordíts sorsot! : a jólét és boldogság stratégiái! : kézikönyv / Bettes Anna. - [Bátonyterenye] : Bettes A., [2013]. - 75 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-08-7666-7 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3505486]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2014.
Bogár Lajos (1956-)
   Intenzív : egy pályakezdés esetfantáziái / Bogár Lajos. - Budapest : Akad. K., 2013. - 326 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-963-05-9409-7 fűzött
intenzív betegellátás - elbeszélés
616-039.76(0:82-32)
[AN 3504191]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2014.
Damdindorj, Danima
   Az öngyógyítás művészete : ősi hun, mongol, ujgur, tibeti, kaukázusi hagyomány alapján / Danima Damdindorj. - 2. kiad. - Budapest : Geomantika Bt., 2013. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-08-7040-5 fűzött : 2800,- Ft
Ázsia - népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89(5)
[AN 3506942]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2014.
Davidson, Richard J. (1951-)
The emotional life of your brain (magyar)
   Az agy érzelmi élete / Richard J. Davidson, Sharon Begley ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 323 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
ISBN 978-963-05-9415-8 fűzött
agykutatás - lélektan - érzelem
612.82 *** 159.942
[AN 3504196]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2014.
   A Fresenius Medical Care magyarországi története, 1993-2013 / szerk. Karátson András és Zoltán György. - [Budapest] : FMC Mo. Kft., cop. 2013. - 197 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-193.
ISBN 978-963-08-5779-6 kötött
Fresenius Medical Care Kft. (Budapest)
Magyarország - dialízis - gyógyászati eszköz - vállalat - testülettörténet
615.47 *** 061.5(439)Fresenius_Medical_Care *** 616.61-78
[AN 3502589]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2014.
Fung Emília (1965-)
   Mackógyógytorna a beszédébresztésért : otthoni feladatok kevésbeszédű kicsinyek szülei számára / Fung Emília, Kovács Andrea ; [photographs Kovács Emese]. - Budapest : K&J Vital Kft., 2013. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6139-7 fűzött : 2500,- Ft
logopédia - nyelvelsajátítás
159.946.3 *** 376.36
[AN 3502759]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2014.
Galli, Carla
   Ki fizeti a révészt? : utazás, megoldás, változás / Carla Galli. - Utánny. - Győr : Tarandus, cop. 2013. - 321 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-04-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - önismeret - mentálhigiénia
613.865
[AN 3508079]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2014.
Grosshans, Beth A.
Beyond time-out (magyar)
   Ki az úr a háznál? / Beth A. Grosshans és Janet H. Burton ; [ford. Lukács Laura]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 382 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 367-370.
ISBN 978-963-355-059-5 fűzött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3508064]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2014.
   Az inkontinens beteg ápolása / szerk. Katona Ferenc, Hamvas Antal, Klauber András. - Budapest : Medicina, 2013. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-226-471-4 fűzött : 2400,- Ft
inkontinencia - betegápolás
616.62-008.22 *** 616-083
[AN 3502737]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2014.
Kopa János (1935-)
   Élet a történelem viharában / Kopa János. - [Budapest] : Dekameron, [2013]. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5072-15-4 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - orvos - hétköznapi élet - 20. század - memoár
61(439)(092)Kopa_J.(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3505069]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2014.
Kovács József (1956-)
   A gyógyító szódabikarbóna : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2013. - 178 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-08-7587-5 fűzött : 2900,- Ft
természetgyógyászat - szóda
615.89 *** 661.336
[AN 3504431]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2014.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Libri, 2013. - 410 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-402.
ISBN 978-963-310-207-7 fűzött : 3490,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 3504759]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2014.
   "A mindennapoktól az ajánlásokig" : 3. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó : a Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának előadásai : Székesfehérvár, 2013. október 4-5. : absztraktkötet / [szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : M. Atherosclerosis Társ. Dietetikai Szekció, 2013. - 36 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7613-1 fűzött
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3502561]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2014.
Molnár Emma, C. (1946-)
   A nő ezer arca / C. Molnár Emma. - Budapest : Akad. K., 2013. - 260 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
ISBN 978-963-05-8472-2 fűzött
- nemek lélektana - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 3507079]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2014.
Müller Péter (1936-)
   Férfiélet, női sors / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2013. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89852-0-0 kötött : 3600,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - életvezetés
613.865 *** 159.922.1
[AN 3504544]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2014.
Pécsi Sürgősségi Napok (8.) (2013)
   VIII. Pécsi Sürgősségi Napok : 2013. szeptember 27-28. : előadáskivonatok = VIII. Critical Care Days in Pécs : 27-28th September 2013 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2013. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7178-70-2 fűzött
sürgősségi ellátás - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány
616-039.74 *** 614.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3501761]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2014.
Pfliegler György (1949-)
   Ritka betegségek, diagnosztikai kihívások : esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak / Pfliegler György, Garzuly Ferenc. - Budapest : Oriold, 2013. - 115 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-88-8 kötött : 3300,- Ft
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 3501750]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2014.
Professionalism in psychiatry (magyar)
   Professzionalizmus a pszichiátriában / Glen O. Gabbard [et al.] ; [ford. Várady Enikő]. - Budapest : Oriold, 2013. - IX, 246 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 978-963-9771-91-8 fűzött
elmegyógyászat - professzionalizmus
616.89
[AN 3501831]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2014.
Richter Péter (1950-)
   Az ultrahang-képalkotás alapelemei és összefüggései / Richter Péter. - [Budapest] : Medicina, 2013. - 256 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-226-474-5 kötött : 5800,- Ft
ultrahang - orvosi diagnosztika
616-073.432.19
[AN 3502764]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2014.
Sacks, Oliver (1933-)
Hallucinations (magyar)
   Hallucinációk / Oliver Sacks. - Budapest : Akad. K., 2013. - 271 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Ford. Márton Róza Krisztina. - Bibliogr.: p. 257-271.
ISBN 978-963-05-9410-3 fűzött
hallucináció - érzékcsalódás - érzékelés - elmegyógyászat
616.89-008.428.5 *** 159.937.3 *** 616.89
[AN 3504691]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2014.
Szauder Ipoly (1948-)
   Kardiológiai - hypertonologiai praktikum : útmutató gyakorló orvosoknak EKG-elemző algoritmusokkal / Szauder Ipoly. - Budapest : Medicina, 2013. - 552 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-458-5 kötött : 4800,- Ft
szívbetegség - magas vérnyomás - útmutató
616.12(036) *** 616.12-008.331.1(036)
[AN 3502742]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2014.
Szent-Andrássy Réka
   A tartáshibák lehetséges korrekciója nagylabdával / Szent-Andrássy Réka. - Budapest : Krasznár, 2013. - 114 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-89284-9-8 fűzött
gyógytorna - gyermek - tanári segédkönyv
615.825-053.2(072) *** 613.71
[AN 3505496]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2014.
Vidi Rita
   Hagyd a dagadt ruhát másra! : időgazdálkodás, nőknek / Vidi Rita. - 2. átd. kiad. - Budapest : PC Kommandó Kft., 2013. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7496-0 fűzött : 4990,- Ft
életvezetés - nő - időmenedzsment
613.865-055.2 *** 65.013
[AN 3508021]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2014.
Wessels, Miriam (1970-)
Wellnes-Yoga für Schwangere (magyar)
   Kismamajóga : egészséges mama, egészséges baba : gyakorlatok szülés előtt és szülés után / Miriam Wessels, Heike Oellerich ; [ford. Barthó Ágnes]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-248-222-4 kötött : 2980,- Ft
terhestorna - jóga
615.851.86 *** 613.71-055.26 *** 618.2-083
[AN 3504663]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

53 /2014.
Bakalár, Tomáš
   Heavy metal ions removal from aqueous solutions by a hybrid adsorption and microfiltration process : [monograph] / Tomáš Bakalár. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 78-95.
ISBN 978-615-5250-34-7 kötött
nehézfém - víztisztítás
669.018.674 *** 628.16
[AN 3505556]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2014.
Denzero International Conference (2013) (Debrecen)
   Proceedings of Denzero International Conference : 10-11 October 2013, Debrecen ... / [publ. by University of Debrecen]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, [2013]. - VIII, 232 p. : ill., részben ; 30 cm
Gerinccím: Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-624-0)
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
620.9 *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3502179]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2014.
Józsa István (1934-)
   A hazai szivattyúgyártás története a XX. században / Józsa István. - Budapest : Invest-Marketing Bt., 2013. - 224 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87401-3-7 kötött
Magyarország - technikatörténet - gépgyártás - szivattyú - 20. század
621.65 *** 621(439)(091)"19"
[AN 3502650]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2014.
Misuta János (1945-)
   A titokzatos evolvens : tudománytörténeti esszé egy praktikus geometriai ív fejlődéstörténetéről / Misuta János. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 16 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 74.)
ISBN 978-963-263-346-6 fűzött
tudománytörténet - fogaskerék
621.833 *** 62(100)(091)
[AN 3502028]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2014.
Simonik Péter
   A Népháztól a Gőzfürdőig : munkásjóléti intézmények a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén, 1896-1945 / Simonik Péter. - Tatabánya : [Tatabánya M. Jogú Város Lvt.], 2013. - 187 p. : ill. ; 26 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 14.)
Bibliogr.: p. 172-185.
ISBN 978-963-89081-1-7 kötött
Tatabánya - szénbányászat - szociális intézmény - 20. század
622.33(439-2Tatabánya) *** 364(439-2Tatabánya)"189/194"
[AN 3502525]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2014.
Sisol, Martin
   Polymer flotation : [monograph] / Martin Sisol. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [2], 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 88-92.
ISBN 978-615-5250-41-5 kötött
flotálás - szintetikus műanyag - műanyag-technológia
622.765 *** 678.5 *** 678.7
[AN 3505499]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2014.
Šofranko, Marian
   Theoretical aspects of backfilling in magnesite mines : [monograph] / Marian Šofranko. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [2], 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-615-5250-42-2 kötött
ásványbányászat - bányaművelés - magnezit
622.368 *** 622.2
[AN 3505510]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2014.
Wittenberger, Gabriel
   New trends and techniques in the use of geothermal energy from geothermal wells in Ďurkov : [monograph] / Gabriel Wittenberger. - Eger : Líceum K., 2013. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-615-5250-36-1 kötött
Szlovákia - geotermikus energia - geotermikus hőforrás - alternatív energiaforrás
620.92 *** 550.836(437.6)
[AN 3505722]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2014.
Workshop on Cognitive and Eto-robotics in iSpace (2013) (Budapest)
   Proceedings of CERIS'13 : Workshop on Cognitive and Eto-robotics in iSpace : March 19-20, 2013, Budapest ... / [ed. Péter Korondi] ; [org., publ. by the Budapest University of Technology and Economics Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics]. - Budapest : BUTE Dep. of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics, 2013. - 162 fol. : ill. ; 31 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-086-5 fűzött
robotika - automatizálás - űrkutatás - mesterséges intelligencia - konferencia-kiadvány
621.865.8 *** 681.5 *** 629.78 *** 681.3.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3505817]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

62 /2014.
Enczi Zoltán
   A digitális fényképezés kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 8. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. - Gerinccím: Digitális fotózás kezdőknek
ISBN 978-963-89539-2-6 fűzött : 3490,- Ft
fototechnika - digitális technika
681.3.019(078) *** 77(078)
[AN 3508592]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

63 /2014.
Armuth Miklós
   Fa tartószerkezetek : tervezés az Eurocode alapján / szerzők Armuth Miklós, Bodnár Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Artifex, 2013. - 99 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-7727-02-3 fűzött
faszerkezet - építőipari tervezés
624.011.1 *** 691.11
[AN 3502624]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2014.
   Kisokos statikusoknak : segédlet tartószerkezetek tervezéséhez : készült az Msz EN (Eurocode) szabványok figyelembevételével / [szerk.] Dulácska Endre. - 2. jav. kiad. - Budapest : Artifex, 2013. - 88 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-7727-01-6 fűzött
tartószerkezet - statikai számítás - képletgyűjtemény
624.04(083.5)
[AN 3502534]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2014.
Kozáková, Ľubica
   Asbestos detection in working and indoor environment : [monograph] / Ľubica Kozáková. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 93 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-93.
ISBN 978-615-5250-37-8 kötött
építőipar - környezeti hatás - környezetszennyezés - azbesztcement termék
691.328.5 *** 628.5
[AN 3505566]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2014.
Pattantyús-Ábrahám Ádám (1929-2013)
   Épületrehabilitáció : tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése / Pattantyús-Ábrahám Ádám. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 207 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-48-6 kötött : 6800,- Ft
épületszerkezet - felújítás - építészettörténet - 19. század - 20. század
624 *** 69 *** 72.025.4 *** 72(100)"18/19"
[AN 3504436]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2014.
Vadas András (1986-)
   Körmend és a vizek : egy település és környezete a kora újkorban / Vadas András. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2013. - 128 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 5.)
Bibliogr.: p. 95-104.
ISBN 978-963-284-343-8 fűzött
Körmend - helytörténet - árvíz - 17. század
627.51(439-2Körmend)"16" *** 943.9-2Körmend
[AN 3504753]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

68 /2014.
Zsaludek Endre
   Iljusin : Il-14 / [összeáll. ... Zsaludek Endre]. - Budapest : MRT, 2013. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Aero história. Típusismertető, ISSN 0238-7905 ; 6.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-88646-6-6 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - személyszállító repülőgép - technikatörténet
629.73(47-62)"195/196" *** 656.7(439)"195/196"
[AN 3504798]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

69 /2014.
   Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet beindításához : kézikönyv az új generációs zöldség- és gyümölcstermesztők számára / szerk. Matthew Hayes, Arjen Huese, Charles-André Descombes. - [Gödöllő] : GAK Nonprofit Kft., 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7035-1 fűzött
biológiai növénytermesztés - kertészet
631.147 *** 635
[AN 3502734]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2014.
   Handboek voor de beginnende biologische tuinder : gids voor een nieuwe generatie groente- en fruittelers / ed. Matthew Hayes, Arjen Huese, Charles-André Descombes. - [Gödöllő] : GAK Nonprofit Kft., 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7332-1 fűzött
biológiai növénytermesztés - kertészet
631.147 *** 635
[AN 3502749]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2014.
Koncz Éva
   Budapest : pszeudo-közterek : [parkhasználati vizsgálat] / Koncz Éva. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 31 p. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 28-30.
ISBN 978-963-08-7416-8 kötött
Budapest - park - környezetszociológia - szabadidő-felhasználás
712.253(439-2Bp.) *** 316 *** 379.8
[AN 3505310]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2014.
   Manual d'emprenedoria ecològica : guia per a una nova generació d'horticultors i fructicultors / ed. Matthew Hayes, Arjen Huese, Charles-André Descombes. - [Gödöllő] : GAK Nonprofit Kft., 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7331-4 fűzött
biológiai növénytermesztés - kertészet
631.147 *** 635
[AN 3502740]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2014.
   Organic market garden start-up manual : a guide for new generation vegetable and fruit growers / ed. Matthew Hayes, Arjen Huese, Charles-André Descombes. - [Gödöllő] : GAK Nonprofit Kft., 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7330-7 fűzött
biológiai növénytermesztés - kertészet
631.147 *** 635
[AN 3502739]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2014.
Posta János
   A szőke-, a fecskehasú- és a vörös mangalica fajták genetikai szerkezetének értékelése / [írta Posta János] ; [közread. a] Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : Mangalicatenyésztők Orsz. Egyes., 2013. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 978-963-08-7575-2 fűzött
sertéstenyésztés - állatgenetika
636.4.082
[AN 3502196]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2014.
Russ, Adam David
Bloodhound in blue (magyar)
   Véreb egyenruhában : JJ rendőrkutya és kétlábú társának igaz meséi / Adam David Russ ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Totem, [2013]. - 229 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-483-9 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - rendőrkutya - rendőr - 20. század - 21. század - memoár
636.74 *** 351.74(73)(092)(0:82-94)
[AN 3504674]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2014.
Wilckens, Heinrich David (1763-1832)
   Erdészettan : I-II. kötet / Heinrich David Wilckens ... ; Nedeczei Nedeczky Ferencz ... jegyzetei alapján ... ford. Zakar János ; közread. Bartha Dénes ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet. - Sopron : NYME EK Növénytani és Természetvédelmi Int., 2014. - 215 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Forstkunde" c. kézirat lapján kész. - Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-963-334-113-1 kötött
erdészet - egyetemi tankönyv
630*1(075.8)
[AN 3505255]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

77 /2014.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8., 13. és a 17. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7545-2 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3502570] MARC

ANSEL
UTF-878 /2014.
Bártfai László
   555 sütemény recept : [palacsinták, piskóták, kuglófok, fánkok, piték, gombócok és krémek] / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-127-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3504671]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2014.
Classiche, farcite, alla crema (magyar)
   Nagymamáink édes kincsei : [klasszikus édességek, tészták és lepények] : [hagyományos házi receptek]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Klukon Beatrix
ISBN 978-963-357-139-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3504486]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2014.
   Csábító házi sütemények 8. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., cop. 2013. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-89670-2-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3508537]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2014.
   Csábító házi sütemények 8. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2013. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9972-93-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3508536]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2014.
   Diéta 90 napig. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, [2013]. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756)
ISBN 978-963-9972-05-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-9452-14-9)
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3504889]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2014.
Dobos Szidónia
   Ínyencek süteményes könyve / Dobos Szidónia. - [Mosonmagyaróvár] : [Dobos Sz.], [2013]. - 156 p. ; 18 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3501834]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 paleolit sütemény : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán ...] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2013]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-481-5 fűzött : 1399,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3502709]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2014.
Marmellate e conserve di casa (magyar)
   Kincsek a kamrából : [ízletes zöldségek, zamatos gyümölcsök üvegbe zárva] : [hagyományos olasz házi receptek]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Klukon Beatrix
ISBN 978-963-357-132-3 fűzött
befőzés - lekvár - savanyúság - szakácskönyv
641.48(083.12) *** 641.4(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 3504493]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2014.
Oláh Andorné (1954-)
Reform ételek (átd. kiadása)
   Reformkonyha remekei / Oláh Andorné. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Oláh A., 2013. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5782-2 fűzött : 1490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3507100]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2014.
Segal Viktor (1968-)
   Piknik : [81 recept egyszerűen, szabadon] / Segal Viktor ; [fényképezte Acsai Miklós]. - [Budapest] : Libri, 2013. - 295 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-223-7 kötött : 5990,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3502730]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2014.
Váncsa István (1949-)
   Váncsa István szakácskönyve : ezeregy+ recept. - Bőv. kiad. - Budapest : Vince K., 2013, cop. 2003. - 619 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-303-060-8 kötött : 4995,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3508019]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

89 /2014.
Liiceanu, Gabriel (1942-)
Despre seducţie (magyar)
   A csábításról / Gabriel Liiceanu ; [ford. Karácsonyi Zsolt]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-33-8 kötött : 3000,- Ft
filozófia - filozófiatörténet - erotika - nemek lélektana
1 *** 1(100)(091) *** 392.6 *** 159.922.1
[AN 3502501]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2014.
Nancy, Jean-Luc (1940-)
Corpus (magyar)
   Corpus / Jean-Luc Nancy ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Kijárat, 2013. - 129 p. ; 21 cm. - (Fragmentum, ISSN 2063-5990 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-28-8 fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5160)
filozófia - emberi test
1(44)Nancy,_J.-L. *** 612
[AN 3505049]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

91 /2014.
Ábrahám Béla (1968-)
   Életünk hivatás, látszunk és figyelnek : Ábrahám Béla szalézi tartományfőnökkel beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2013. - 148 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 92.)
ISBN 978-963-662-661-7 fűzött : 1500,- Ft
Ábrahám Béla (1968-)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - 20. század - 21. század - interjú
271.789.1(439)(092)Ábrahám_B.(047.53)
[AN 3504258]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2014.
Barth, Karl (1886-1968)
Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus (magyar)
   A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján : a Bonni Egyetem 1947 tavaszi félévében tartott előadások / Karl Barth ; [ford. és az utószót írta Ferencz Árpád]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 139 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-227-3 fűzött : 1800,- Ft
Heidelberger Katechismus
hitvallás - református egyház - katekizmus - előadás
284.2 *** 238(042)
[AN 3504678]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2014.
   A Biblia lelkipásztori konkordanciája : a Biblia lelkipásztori szempontból fontos szavainak és fogalmainak elemző és összehasonlító szótára / [... szerk. Keresztes Szilárd]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 1351 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-277-412-1 kötött
Biblia
konkordanciajegyzék
22.03
[AN 3502777]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2014.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2013. - 292, 83 p. ; 16 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-558-231-0 fűzött : 990,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3507085]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2014.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentom, azaz A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége ; Zsoltárok könyve / m. nyelvre ford. Károli Gáspár. - Budapest : Kálvin, 2013. - 307, 74 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-300-410-4 kötött : 1950,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3507083]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2014.
   Boldogasszony anyánk : imakönyv Szűz Mária tiszteletére / [... összeáll. Tűzkő Lajos]. - [Budapest] : Remény : Szt. Gellért K., [2013]. - 247 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-583-9 kötött : 2200,- Ft : 7,50 EUR
mariológia - ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 3507295]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2014.
Borián Tibor (1933-)
   Szószéken és katedrán : Borián Tibor piaristával beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 134 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 91.)
ISBN 978-963-662-524-5 fűzött : 1500,- Ft
Borián Tibor (1933-)
Magyarország - szerzetes - piaristák - pedagógus - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.786(439)(092)Borián_T.(047.53) *** 37(439)(092)Borián_T.(047.53)
[AN 3504253]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2014.
Bunson, Matthew E.
Pope Francis (magyar)
   Ferenc pápa küldetése : út a tangótól a Vatikánig / Matthew E. Bunson ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9398-4 kötött
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század
262.13(092)Ferenc
[AN 3504176]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2014.
   Család, légy, ami vagy! : egy év II. János Pál pápával ; [közread. a MÉCS Családközösségek]. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2013. - 60 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5046-01-8 fűzött
lelkigyakorlat - család
265.5 *** 248.121
[AN 3505489]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2014.
Il diaconato (magyar)
   A diakonátus kialakulása és távlatai / [közread. a ] Commissio Theologica Internationalis ; [ford. Zolyomi-Katona Theodóra]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 126 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-453-4 fűzött : 1400,- Ft
diakónia - katolikus egyház
262.152 *** 282
[AN 3502631]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2014.
   Evangelia et epistolae dominicorum [!ac] festorum dierum totius anni / [kiad. a Vinculum Közhasznú Egyesület]. - Orosháza : Vinculum Közhasznú Egyes., 2013. - [248] p. : ill. ; 15 cm
Az orosházi Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont könyvtárában őrzött nyomdai ívek alapján helyreállított egyedi példány fényképmásolata. - Eredeti kiadása: Torunii : Typ. Andrea Cotenii, 1589. - Bibliogr.: p. [241-242].
ISBN 978-963-08-6262-2 velúr
egyházi év - prédikáció - fényképmásolat
264-041 *** 252 *** 094/099.07
[AN 3502602]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2014.
Harz, Frieder (1943-)
Biblische Geschichten (magyar)
   Életünk történetei : útmutató bibliai történetek elbeszéléséhez / Frieder Harz ; [ford. Lázárné Skorka Katalin]. - Budapest : Luther, 2013. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Evangélikus valláspedagógia, ISSN 2064-1524 ; 1.)
ISBN 978-963-380-021-8 fűzött : 990,- Ft
óvodai nevelés - vallásos nevelés - evangélikus egyház - tanári segédkönyv
284.1 *** 372.3:2(072)
[AN 3505383]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2014.
   A Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai : szöveggyűjtemény. - Budapest : Kálvin, 2013. - 116 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-228-0 fűzött : 1000,- Ft
Heidelberger Katechismus
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 3504682]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2014.
   Homiletika ökumenikus palettán : együttgondolkodó előadások az igehirdetésről / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2013. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-024-9 fűzött : 1960,- Ft
homiletika
251
[AN 3505304]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2014.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 25. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1300,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3507086]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2014.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / [összeáll. Déri Péter]. - 4. kiad. - Szombathely : Martinus, 2013. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-02-5 kötött
imakönyv
243
[AN 3507113]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2014.
   A hír felüdíti a testet : amit a beteglátogatóknak tudni kell / szerk. Gál Judit. - Budapest : Kálvin, 2013. - 76 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-558-229-7 fűzött : 700,- Ft
lelki gondozás - beteggondozás
253 *** 364.442.8
[AN 3504685]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2014.
   Kárpát-medencei imanap : Dunamelléki Református Egyházkerület : 2013. december 1. - [Budapest] : [Dunamelléki Református Egyházker.], 2013. - 50 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerület - református egyház - ima
284.2(439-03Dunamelléki_Egyházkerület) *** 243
[AN 3505706]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2014.
Kässmann, Margot (1958-)
Mütter der Bibel (magyar)
   Anyák a Bibliában : 20 portré a ma embere számára / Margot Kässmann ; [ford. Gyökös Réka]. - Budapest : Luther, 2013. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9979-98-7 fűzött : 1690,- Ft
Biblia
irodalmi alak - anya - bibliai történet
22.046 *** 316.37-055.52-055.2
[AN 3505243]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2014.
Katona Pál (1937-)
   Földi életem lehetőség! / Katona Pál. - [Földeák] : Szt. László Plébánia, 2013. - 294 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Földeáki történetek, ISSN 1788-2621 ; 7.)
ISBN 978-963-08-7036-8 fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - prédikáció
282(439)(092)Katona_P. *** 252
[AN 3501952]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2014.
Kocsis Attila
   Hajnali csillag fénye : bibliai történet lírikus formában / Kocsis Attila. - Budapest : Creo, 2013. - 118 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87861-6-6 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3502495]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2014.
Kovács László (1940-)
   Naponkénti bátorítás / Kovács László. - 3. kiad. - Debrecen : Szerző, 2013. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7751-0 fűzött
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3508001]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Mere Christianity [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-747-2
kereszténység - hitvita - elektronikus dokumentum
239
[AN 3503993]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   The problem of pain [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-748-9
szenvedés - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
248.132 *** 244
[AN 3503976]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2014.
Martinkó Károly (1932-)
   Jehova tanúinak magyarországi története / Martinkó Károly. - Budapest : Martinkó K., 2013. - 200, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7405-2 fűzött
Magyarország - Jehova Tanúi - 20. század - történeti feldolgozás
289.954(439)"19"
[AN 3505111]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2014.
Neal, Mary C.
To heaven and back (magyar)
   Megjártam a mennyországot : egy doktornő megdöbbentő beszámolója haláláról, a mennyországról és visszatéréséről az életbe / Mary C. Neal ; [ford. Molnár Kata]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-18-3 fűzött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3504702]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2014.
Péterfy Ida (1922-2000)
   Örömteli katekézis : előadásra kész szemléltető magyarázatok a hitvallás, a szentségek, a parancsolatok és a szentek témaköréből, teljes összhangban a katolikus egyház katekizmusával / ... szerzői Péterfy Ida és a Jézus Szíve Nővérek Társasága. - Kecskemét : Korda K., [2013]. - 228 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött : 1900,- Ft
vallásoktatás - katekizmus - oktatási segédlet
238.1 *** 268(072)
[AN 3502922]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2014.
Petersen, Jim
The insider (magyar)
   Hétköznapi küldetés : a kapcsolatokon keresztüli evangelizálás / Jim Petersen és Mike Shamy ; [ford. Sándorné Szeredi Éva] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2013. - 263 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-78-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3501960]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2014.
Rónaszéki Gábor (1963-)
   Szemek tükréből tekint rád az Isten : Rónaszéki Gáborral beszélget Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 117 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 92.)
ISBN 978-963-662-657-0 fűzött : 1500,- Ft
Rónaszéki Gábor (1963-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Rónaszéki_G.(047.53)
[AN 3504264]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2014.
Rónay György (1913-1978)
   Zakeus a fügefán : elbeszélések / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-346-9 kötött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 894.511-96
[AN 3507075]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2014.
   Servus fidelis : Kováts Arisztid OSB emlékkönyv / [szerk. Szalai Béla]. - Budapest : Faber M., 2013. - 214, [2] p., 69 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7021-4 kötött
Kováts Arisztid (1891-1975)
Magyarország - bencések - katolikus pap - 20. század - emlékkönyv
271.1(439)(092)Kováts_A.
[AN 3505728]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2014.
Szarka Miklós (1940-)
   Házasságra felkészítő beszélgetések : útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek / Szarka Miklós. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2013. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-558-202-0 fűzött : 2500,- Ft
házasság
265.5
[AN 3507074]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2014.
Szeverényi János (1959-)
   Nagyobb a szívünknél : igehirdetések / Szeverényi János. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió : Mo. Evangélikus Egyh. Missziói Biz., 2013. - 192 p. ; 20 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 6.)
ISBN 978-963-87825-5-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3502802]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2014.
Urbán Máté (1980-)
   Világon kívüli hely a világ közepén : remeterendi és ciszterci tájszemlélet a 11-12. századi elbeszélő források alapján / Urbán Máté. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2013. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 4.)
Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 978-963-284-342-1 fűzött
Európa - remeteség - ciszterciták - természetfilozófia - 11. század - 12. század
291.65 *** 113/119 *** 271.12(4)"10/11"
[AN 3504746]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2014.
Wesley, John (1703-1791)
A plain account of Christian perfection (magyar)
   A keresztyén tökéletesség világos leírása : ahogy azt John Wesley tiszteletes hitte és tanította 1725-től 1777-ig / John Wesley ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Názáreti Egyház Alapítvány. - [Budapest] : Názáreti Egyház Alapítvány, 2013. - 115, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88215-8-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3502510]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2014.
   Zirci Ciszterci Apátság Monostori Látogatóközpont : apátságtörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt]. - Zirc : Várkastély K., 2013. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-177. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-6499-2 fűzött
Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont
Zirc - ciszterciták - apátság - templom - múzeumi katalógus
271.12(439-2Zirc) *** 726.7(439-2Zirc) *** 069(439-2Zirc) *** 726.54(439-2Zirc)
[AN 3502491]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

127 /2014.
Hesz Viki
   200 kérdés, amit a nők feltennének a férfiaknak / Viki Hesz. - [Budapest] : Dekameron, [2013]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-16-1 fűzött : 2950,- Ft
férfi - nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1-055.1
[AN 3505481]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2014.
Hollós János (1961-)
   Bevezetés a kommunikációelméletbe : a hírek értéke / Hollós János. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 24.)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-5219-38-2 fűzött : 1490,- Ft
kommunikációelmélet
316.77
[AN 3502455]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2014.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-355-060-1 kötött : 4900,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3506854]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2014.
   Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben / szerk. Szoták Szilvia. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2013. - 463, [17] p. : ill. ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87423-4-6 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - identitás - nyelvhasználat - ezredforduló
316.347(=945.11)(4-191)"200" *** 316.63(=945.11)(4-11) *** 809.451.1-06
[AN 3504981]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

131 /2014.
Köves József (1938-)
   Kis-nagy vicckönyv : a legnagyobb vicckönyv kisöccse 3500 új viccel / [összeáll. Köves József] ; [ill. Menkó László]. - Utánny. - Budapest : K. u. K. K., [2013]. - 263 p. : ill. ; 30 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9384-02-X)
vicc
398.94
[AN 3507127]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2014.
Nagy György (1942-)
   Angol közmondások : 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője = English proverbs : 2000 English proverbs, sayings and maxims with their Hungarian translations and equivalents / Nagy György. - Budapest : Tinta, 2013. - 253 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-19-1 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - közmondásgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
398.9(=20) *** 801.323=20=945.11
[AN 3502364]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2014.
Orosz György (1956-)
   Isten igaz igéjében meg nem csalatkozunk : ruszisztikai és germanisztikai tanulmányok a vallási néprajz köréből / Orosz György. - Budapest : Lucidus, 2013. - 361 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-83-1 fűzött : 3100,- Ft
népi vallásosság - kereszténység - folklór - oroszok - németek
398.3(=82) *** 398(=82) *** 398(=30) *** 398.3(=30) *** 23/28
[AN 3505094]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2014.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Ünnepről ünnepre / Tátrai Zsuzsanna. - Budapest : Napkút K., 2013. - 124, [2] p., [16 ] t. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-263-351-0 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - ünnep - naptári szokás - művelődéstörténet - magyar néprajz
398.33(=945.11) *** 394.21(=945.11) *** 930.85(100)
[AN 3501962]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

135 /2014.
Arató Krisztina (1969-)
   Képzelt Európa / Arató Krisztina, Koller Boglárka. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-232.
ISBN 978-963-506-903-3 fűzött : 2200,- Ft
európai integráció - történeti feldolgozás
327.39(4-62)(091)
[AN 3502131]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2014.
   A romapolitikák értékelési módszerei és a magyar kormányzatok romapolitikái / szerk. Vizi Balázs ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 98 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. jún. 10-11-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - kisebbségi politika - cigányság - ezredforduló - 21. század
323.15(=914.99)(439)"200/201"
[AN 3502883]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

137 /2014.
Botalov, Sergej G.
   Hunok Ázsiában és Európában : a hun-szarmata etnokulturális keveredés régészeti-történeti problematikája : két régészeti tanulmány / Szergej Botalov ; [ford. Czeglédi Katalin]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 124, [3] p., [9] t.fol : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 10.)
Bibliogr.: p. 110-[125].
ISBN 978-963-263-350-3 fűzött : 1290,- Ft
hunok - szarmaták - történelem - régészet
936.91 *** 904(369.1) *** 904(398.1)
[AN 3502005]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2014.
Csitáry G. Emil (1892-1970)
   Emlékiratok / Csitáry G. Emil ; [szerk. és jegyzetekkel ell. Csurgai Horváth József]. - Székesfehérvár : Székesfehérvár Város Levéltára, 2013. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények Székesfehérvár város történetéből, ISSN 1217-6311)
ISBN 978-963-89471-4-7 fűzött
Csitáry G. Emil (1892-1970)
Székesfehérvár - Magyarország - helytörténet - polgármester - 20. század - Horthy-korszak - történelmi forrás - memoár
943.9-2Székesfehérvár"193"(093) *** 352.075.31(439)(092)Csitáry_G._E.(0:82-94)
[AN 3505516]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2014.
Fehér Géza (1890-1955)
   A bolgár - török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik / Fehér Géza. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 195, [4] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-290-2 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Bulgária - régészet - magyar őstörténet - művelődéstörténet - 9. század
904(497.2) *** 930.85(497.2)"08" *** 930.85(439)"08" *** 930.8(=945.11)
[AN 3501999]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2014.
Földi Pál (1938-)
   A hazáért és a szabadságért / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Huszár K., [2013]. - 220, [2] p. ; 20 cm. - (Régi dicsőségünk)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-89841-2-8 fűzött
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 17. század - 18. század
943.9(092)Thököly_I. *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"16/17"
[AN 3503212]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2014.
Földi Pál (1938-)
   "Tündérkert" őrzői / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Huszár K., [2013]. - 222 p. ; 20 cm. - (Régi dicsőségünk)
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 978-963-89841-1-1 fűzött
Erdély - magyar történelem - hadtörténet - 16. század - 17. század
943.921"15/16" *** 355.48(439.21)"15/16"
[AN 3503214]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Végvárak vitézei / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Huszár K., [2013]. - 222 p. ; 20 cm. - (Régi dicsőségünk)
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-89841-3-5 fűzött
magyar történelem - török hódoltság - hadtörténet - végvári harcok
943.9"15/16" *** 355.48(439)"15/16" *** 728.81(439)"15/16"
[AN 3503205]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2014.
Gajáry István (1954-2012)
   Esettanulmányok a főváros 18-20. századi történetéhez / Gajáry István. - Budapest : BFL, 2013. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-87-4 fűzött
Budapest - helytörténet - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Bp."17/19" *** 316.32(439-2Bp.)"17/19"
[AN 3505097]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2014.
Hirsch Gábor (1929-)
   Békéscsaba - Auschwitz-Birkenau retúr / Hirsch Gábor ; [közread. a] Tevan Alapítvány. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2013. - 133, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-89726-2-0 fűzött
Békéscsaba - Oświęcim - holokauszt - zsidóság - koncentrációs tábor - helytörténet - 20. század - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
943.9-2Békéscsaba"19" *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 316.347(=924)(439-2Békéscsaba)"19"(0:82-94)
[AN 3505337]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2014.
Kis Tamás
   Közös bölcsőnk, Európa : az európai identitás és egységgondolat kialakulásának története / Kis Tamás. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-[296].
ISBN 978-963-506-900-2 fűzött : 2400,- Ft
Európa - európai identitás - történelem - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
930.85(4) *** 316.63(4)(091) *** 940
[AN 3502144]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2014.
Lozsádi Károly (1935-)
   Szívparafrázisok : mítosz, filozófia és művészet a szívről / Lozsádi Károly, Király László. - Budapest : Medicina, 2013. - 136 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-963-226-436-3 kötött : 4980,- Ft
művelődéstörténet - szív
930.85(100) *** 612.17
[AN 3502752]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2014.
Majorossy Judit (1969-)
   "A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz..." : Merániai Gertrúd emlékezete, 1213-2013 : történeti vándorkiállítás : kiállításvezető / ... szövegét írta, ... szerk. Majorossy Judit. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 92 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-68-7 fűzött
Gertrúd (Magyarország: királyné) (1185?-1213)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - magyar történelem - művelődéstörténet - 13. század - kiállítás
929(439)Gertrúd *** 943.9"12" *** 930.85(439)"12" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3502136]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2014.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Az idegen szent : Árpád-házi Szent Piroska élete és kora / Nagymihályi Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2013. - 156 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131-132. - Összefoglalás török és görög nyelven
ISBN 978-963-662-632-7 kötött : 3800,- Ft
Eiréné (Bizánc: császárné), Szent (1088-1134)
Bizánci Birodalom - görög katolikus egyház - szent - ikonográfia - bizánci művészet - középkori keresztény művészet - templom - építészet - művelődéstörténet - 11. század - 12. század
930.85(495.02)"10/11" *** 7.033.2 *** 246(495.02)"10/11" *** 726.54(495.02)"10/11" *** 235.3(092)Eiréné
[AN 3504336]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2014.
Nemere István (1944-)
   Koronás fők botrányos élete / Daniel Florion. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, cop. 2013. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5338-12-0 fűzött
uralkodó - uralkodócsalád - nő - magánélet
929(100) *** 929-055.2(100) *** 940(092)
[AN 3504814]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2014.
Palló Imre (1904-1981)
   Őszinte sorok a "művelt Nyugat" történetéből / Palló Imre. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2013. - 219 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 7.)
Fűzött
Európa - történelem - katolikus egyház - egyháztörténet
94 *** 282(100)(091)
[AN 3501988]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2014.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Káprázat az élet! : utak és ösvények / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2012. - 260, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-043-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3506856]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2014.
   Sortűz Tiszakécskén 1956-ban / [... szerk. ... Tajti Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2013. - 191 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-181.
ISBN 978-963-88252-2-3 fűzött
Tiszakécske - helytörténet - 1956-os forradalom - állami terror
943.9-2Tiszakécske"1956" *** 323.282(439-2Tiszakécske)"1956"
[AN 3507114]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2014.
Sümegh László (1945-)
   Albertfalvi történetek / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5219-36-8 fűzött : 1490,- Ft
Budapest. 11. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XI.
[AN 3502453]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2014.
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
   "A múlt, a jelen elé tartott tükör" : augusztusi dialógus Szőnyi Zsuzsával Rómában / Németh Péter Mikola. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 44 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 73.)
ISBN 978-963-263-331-2 fűzött
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
Olaszország - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(=945.11)(45)(092)Szőnyi_Zs.(047.53)
[AN 3501997]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2014.
   Tudósok, feltalálók, találmányok. - [Budapest] : Budakönyvek, 2013. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Híres magyarok)
Magyarország - tudós - feltaláló - művelődéstörténet - találmány
930.85(439)(092) *** 001(439)(092)
[AN 3494438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., K - Zs. - 87 p.
Bibliogr.: p. [88].
ISBN 978-615-5321-02-3 kötött : 1790,- Ft
[AN 3504540] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2014.
Vetráb József Kadocsa
   Égre nyíló lélek-ajtó : tanulmányok a rejtélyes Pilisről : Szőke István Attila verseivel / Vetráb József Kadocsa. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2013. - 136 p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89516-3-2 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - magyar irodalom - vers
930.8(=945.11) *** 894.511-14
[AN 3501978]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

157 /2014.
   Élet(képes) Rákoshegy / összeáll. és szerk. Reitinger Ildikó. - [Budapest] : Filács K., 2013. - 59, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-88176-3-1 kötött
Budapest. 17. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XVII.(084.12)
[AN 3505381]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2014.
Hugo-Bader, Jacek (1957-)
Dzienniki kołymskie (magyar)
   Kolimai napló / Jacek Hugo-Bader ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-654-9 fűzött : 3200,- Ft
Kolima (régió) - helyismeret - szociográfia - 21. század
908.571.5(0:82-992) *** 308(571.5)"20"
[AN 3502149]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Phot. ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-33-0 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kolozsvári_I.
[AN 3506271]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2014.
Kurta Margit
   Vándorúton : kelet és nyugat, ég és föld között, belső utakon a középpont felé : töredék / Kurta Margit. - Budapest : Szófia K., 2013. - 130, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [133].
ISBN 978-963-89032-4-2 kötött : 2490,- Ft
ezoterika - útleírás
910.4(100)(0:82-94)
[AN 3501953]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2014.
Molnár Zsolt
   Önkénteskaland Afrikában : egy év a hiedelmek és a valóság varázslatos földjén / Molnár Zsolt. - [Budapest] : Dekameron, [2013]. - 254 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-18-5 fűzött : 4950,- Ft
Dél-Afrika - helyismeret - útleírás
908.6-13(0:82-992)
[AN 3505075]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2014.
Nagyváradi László (1960-)
   Báta, Sárpilis kulturális és természeti öröksége / írta és szerk. Nagyváradi László, Szebényi Anita ; [kiad. a Sárpilisért Egyesület]. - Báta ; Sárpilis : Sárpilisért Egyes., 2013. - 148 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-963-08-7026-9 kötött
Báta - Sárpilis - helyismeret - helytörténet - természeti környezet
908.439-2Báta *** 908.439-2Sárpilis *** 943.9-2Báta *** 943.9-2Sárpilis *** 502(439-2Báta) *** 502(439-2Sárpilis)
[AN 3505484]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2014.
Wágner Ferenc
   Diósd története / Wágner Ferenc ; [kiad. Diósd Polgármesteri Hivatal]. - 2. bőv. kiad. - Diósd : Polgármesteri Hiv., 2013. - 359 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-08-7651-3 kötött : 2000,- Ft
Diósd - helytörténet - helyismeret
908.439-2Diósd *** 943.9-2Diósd
[AN 3506863]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2014.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Magellan (angol)
   Conqueror of the seas, the story of Magellan [elektronikus dok.] / Stefan Zweig. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-854-7
Magelhães, Fernão (1480-1521)
Portugália - felfedező - felfedező utazás - 15. század - 16. század - elektronikus dokumentum
910.4(100)"15" *** 910.4(469)(092)Magelhães,_F.
[AN 3504035]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

165 /2014.
   2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2013. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 103 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-23-9 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - eljárásjog - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3508024]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2014.
   2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : hatályba lép: 2014. III. 15. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 328 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-15-4 fűzött : 1600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3508028]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2014.
Avey, Denis (1919-)
The man who broke into Auschwitz (magyar)
   Szökés Auschwitzba / Denis Avey és Rob Broomby ; Sir Martin Gilbert előszavával. - Pécs : Alexandra, 2013. - 247 p., [8] t. ; 24 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-357-137-8 kötött
Oświęcim - Nagy-Britannia - hadifogoly - koncentrációs tábor - holokauszt - angol irodalom - második világháború - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 820-94=945.11 *** 355.257.72(430)(=20)(0:82-94)
[AN 3504518]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2014.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 360 p. ; 21 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
ISBN 978-615-5376-09-2 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3508604]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2014.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2013. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 232 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-24-6 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3506768]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2014.
Chronowski Nóra (1974-)
   Alkotmányjog : emberi jogok, státusjogok, jogforrási rendszer : C/2. témakör: alkotmányjog és közigazgatási jog / Chronowski Nóra. - 4. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 295 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Lezárva: 2013. jún. 1.
ISBN 978-615-5376-07-8 fűzött : 4980,- Ft
emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(075.8)
[AN 3508597]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2014.
Czine Ágnes
   Btk. fordítókulcs oda vissza : az 1978. évi IV. és a 2012. évi C. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / Czine Ágnes, Fiedler Laura. - Budapest : HVG ORAC, 2013. - 300 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. szept. 1.
ISBN 978-963-258-200-9 fűzött : 6990,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - összehasonlító jog - törvény
343(439)(094) *** 340.5
[AN 3505500]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2014.
Deres Petronella
   Büntető anyagi jog különös rész II : tényállásvázlatok az új Btk. különös részéből / írta Deres Petronella. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 68 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
ISBN 978-615-5337-09-3 fűzött
Magyarország - anyagi büntetőjog
343.2(439)
[AN 3505328]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2014.
Eisler János (1942-)
   Kis könyv a Szent Koronáról / Eisler János ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 346, [5] p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 324-330.
ISBN 978-963-263-344-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - állami jelkép
342.22(439) *** 342.519.8(439)
[AN 3501813]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2014.
Forró Lajos (1970-)
   Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében : Magyarkanizsa község / Forró Lajos, Molnár Tibor. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt. ; Zenta : Zentai Történelmi Lvt., 2013. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (A titói Jugoszlávia levéltári forrásai, ISSN 2063-2347 ; 3.)
Bibliogr.: p. 247-251. - Összefoglalás szerb nyelven
ISBN 978-963-7237-88-1 kötött
Vajdaság - határon túli magyarság - népirtás - állami terror - második világháború - történelmi forrás
341.485(=945.11)(497.11)"1944"(093) *** 323.282(497.11)(=945.11)"1944"(093)
[AN 3505355]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2014.
Gál István László (1978-)
   Bejelentés vagy feljelentés? : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek : az új Büntető törvénykönyv alapján / Gál István László ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2013. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-06-8 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - pénzmosás - büntetőjog - terrorizmus - számvitel - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.53(100) *** 323.285(100) *** 343(439)(094)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3507987]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2014.
   Jogszabálygyűjtemény a szociális jog különös rész tanulmányozásához / vál., szerk. és kommentárral ell. Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 161 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2013. okt. 31.
ISBN 978-615-5337-36-9 fűzött : 1390,- Ft
Magyarország - szociális jog - társadalombiztosítási jog - jogszabálygyűjtemény
351.84(439)(094) *** 349.3(439)(094)
[AN 3508031]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2014.
Karsai Krisztina (1972-)
   Rendészet és tudomány / Karsai Krisztina. - Szeged : Novum-Tech Kft., cop. 2013. - 182 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 174-182.
ISBN 978-963-08-7536-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - rendészet
351.74(439) *** 351.74(4-62)
[AN 3504835]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2014.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 11. átd., jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2013. - 668 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-224-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3508007]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2014.
Kiss György (1953-)
   Munkajogi ismeretek, 2013 / Kiss György. - Budapest : Kompkonzult, 2013. - 217 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. szept. 30.
ISBN 978-963-9427-90-7 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3507323]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2014.
   A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 6. tanulmány, 2013 / [kiadványkoordináció Ágó Anna, Fris E. Kata] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-89774-5-8 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - 21. század - statisztikai adatközlés
352(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41) *** 316.647.8(439)"201"
[AN 3502745]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2014.
   Magyarország alaptörvénye : 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről : 2013. október 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 53 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. okt. 1.
ISBN 978-615-5175-81-7 fűzött : 590,- Ft
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3505265]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2014.
   Magyarország alaptörvénye : hatályos: 2013. október 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 44 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-31-4 fűzött : 480,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3506669]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2014.
   Magyarország alaptörvénye : Magyarország alaptörvényének átmeneti rendelkezései : hatályos: 2012. december 22. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 41 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2013. febr. 1.
ISBN 978-615-5107-93-1 fűzött : 480,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3505356]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2014.
   Pályakezdő tisztek kézikönyve / [szerk. Horváth József] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 301 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 978-615-5305-15-3 fűzött
Magyarország - rendőr - tiszt - vezetéstudomány
351.74(439) *** 65.012.4
[AN 3502754]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2014.
   Polgári eljárásjog : A/2. témakör: polgári eljárásjog / Czoboly Gergely [et al.] ; szerk. Kengyel Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 511 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Lezárva: 2013. jún. 1.
ISBN 978-615-5376-12-2 fűzött : 6980,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3508553]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2014.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2013. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 158 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-96-2 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3507120]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2014.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2013. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 171 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-25-3 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3508032]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2014.
   Szociális elemek az új Ptk-ban : konferencia-kötet a KRE ÁJK 2012. május 15-én a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék és a Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszék által megrendezett hasonló című konferenciáján elhangzott előadásokról / ... szerk. Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 248 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-52-2 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3502718]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2014.
Török Éva
   A szerződés létrehozásának alapkérdései / Török Éva. - Budapest : HVG ORAC, 2013. - 211 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. júl. 15. - Bibliogr.: p. 184-201.
ISBN 978-963-258-201-6 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés
347.4(439)
[AN 3505410]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2014.
   Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban - a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 5. tanulmány, 2013 / [kiadványkoordináció Ágó Anna, Fris E. Kata] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-89774-4-1 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - 21. század - statisztikai adatközlés
352(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41)
[AN 3502728]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2014.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek / Vókó György. - 5. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 334 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2013. ápr. 30.
ISBN 978-963-9950-37-5 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3508554]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

192 /2014.
Bíró Imre
   Szuper harci járművek / [szöveg Bíró Imre]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-18-4 fűzött
katonai jármű - ifjúsági könyv
623.43(02.053.2)
[AN 3501757]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2014.
Bíró Imre
   Szuper helikopterek / [szöveg Bíró Imre]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-17-7 fűzött
helikopter - katonai jármű - ifjúsági könyv
623.746(02.053.2) *** 629.735.45(02.053.2)
[AN 3501756]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2014.
Bíró Imre
   Szuper repülők / [szöveg Bíró Imre]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-16-0 fűzött
katonai repülőgép - ifjúsági könyv
623.746(02.053.2)
[AN 3501758]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2014.
Földi Pál (1938-)
   A kémkedés története / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2013. - 208 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A titkos háború. - Bibliogr.: p. 208.
ISBN 978-963-375-744-4 fűzött
hírszerzés - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
355.40(100)(091) *** 327.84(100)(091) *** 351.746.1(100)(091)
[AN 3504851]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2014.
Frivaldszky János (1936-)
   Marián István, a Műegyetem nemzetőrparancsnoka / id. Frivaldszky János. - Budapest : Logod Bt., 2013. - 161 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 978-963-88283-7-8 fűzött
Marián István (1924-2004)
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - katonatiszt - nemzetőrség - megtorlás - 20. század - életrajz
355(439)(092)Marián_I. *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"195/196" *** 351.743(439)"1956"
[AN 3505027]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2014.
   Szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából : ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a "malenkij robot" táboraiban / összeáll. és szerk. Zsiros Sándor ; ... kiad. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. - 3. kiad. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2013. - 204 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-88716-2-6 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3506572]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2014.
   Válságkezelés és békefenntartás az ENSZ-ben : nemzetközi közszolgálati kapcsolatok / szerk. Szenes Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. máj. 23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
békefenntartó erő - nemzetközi biztonság
355.02(100) *** 355.357(100)
[AN 3502889]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

199 /2014.
Ábri Judit
   Coaching határok nélkül : 15 mestercoach, 15 kedvenc eszköze : világklasszisok Budapesten / Ábri Judit, Peredi Ágnes ; [fotók Vajda József] ; [rajzok Strenner Szilárd]. - [Budapest] : Coaching Határok Nélkül Kft., [2013]. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7298-0 fűzött : 2800,- Ft
vezetéstudomány - coaching
65.012.4 *** 659.2
[AN 3503219]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2014.
Görög Mihály (1951-)
   Projektvezetés a szervezetekben / Görög Mihály. - Budapest : Panem Kv., 2013. - 597 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 565-590.
ISBN 978-615-5186-17-2 fűzött : 6900,- Ft
projektmenedzsment
65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3504660]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

201 /2014.
Beck, Ulrich (1944-)
Das deutsche Europa (magyar)
   A német Európa: új hatalmi térségek a válság jegyében / Ulrich Beck ; [a fordítást kész. G. Klement Ildikó]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 91 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-01-8 fűzött
Németország - Európai Unió - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló
338.2(430)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 338.124.4(4-62)"200"
[AN 3504958]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2014.
   Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig / szerk. Bajmócy Zoltán, Elekes Zoltán. - Szeged : JATEPress, 2013. - 293 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-121-1 fűzött
gazdaságtan - innováció
33 *** 330.341.1
[AN 3505090]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2014.
   Mi leszek, ha nagy leszek?. - [Érd] : Elektra Kvk., 2013. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-41-1 fűzött : 590,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv
331.54(02.053.2)
[AN 3502625]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2014.
Szabó Márta
   Piramis vagy Mindenkinek?! Lehetőség?! Most?! / Szabó Márta. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 140 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-181-6 fűzött : 1400,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3504836]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2014.
   Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 2013 : a megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben : nemzetközi tudományos konferencia : Eger, 2013. október 10-12. / [szerk. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal] ; [rend. az] Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, Agria-Innorégió Tudáscentrum, Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány. - Eger : EKF Földrajz Tanszék : Agria-Innorégió Tudáscentrum : Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány, 2013. - 242 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5297-11-3 fűzött
regionális fejlesztés - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
332.1 *** 620.9 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3504995]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2014.
Varga Attila (1958-)
   Innovációt ösztönző regionális fejlesztéspolitikák hatáselemzése a GMR-Európa modellel / Varga Attila ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2013. - 106 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 85-96.
ISBN 978-963-642-546-3 fűzött
Magyarország - fejlesztési politika - innováció - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz - 21. század
338.2(439)"201" *** 330.341.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 911.3(439)"201"
[AN 3501812]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2014.
Weiss, Roland
   Tourism and its risk : [monograph] / Roland Weiss, Erik Weiss. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 76 p. ; ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-76.
ISBN 978-615-5250-43-9 kötött
turizmus - terrorizmus - ezredforduló
338.48 *** 323.285(100)"200"
[AN 3505505]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

208 /2014.
   40 éves a rendelőintézet, 1973-2013 : ...fejezetek a bicskei egészségügy történetéből... / [szerk. Ifju Béláné, M. Fejes Ágnes]. - [Telki] : Balogh Gy., 2013. - 74 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-08-7213-3 kötött
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske - rendelőintézet - járóbeteg-ellátás
369.223.22(439-2Bicske)
[AN 3505652]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2014.
   Minimumelvárások a házi gyermekfelügyeletben : módszertani útmutató / [összeáll. Kovácsné Bárány Ildikó, Mátay Katalin, Szakali Tibor]. - Budapest : Nemz. Rehabilitációs és Szociális Hiv., 2013. - 28 p. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159)
Fűzött
Magyarország - gyermekfelügyelet - házi gondozás - útmutató
364.65-053.2 *** 364.046.24(439)(036)
[AN 3502870]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2014.
Tatai Gábor
A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 (francia)
   La brève histoire de l'Hôpital dans le Rocher de 1935 à 2002 : la véritable histoire incroyable de l'ancien hôpital civil "top secret" de la défense et de l'abri antiatomique sous le Château de Buda à Budapest en Hongrie / Gábor Tatai ; [trad. Rozália Raulin] ; [publ. par] Musée de l'Hôspitaldans le Rocher. - Budapest : Mus. de l'Hôspital dans le Rocher, 2013. - 41 p. : ill., részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6721-4 fűzött
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest - kórház - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3501896]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2014.
Tatai Gábor
A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 (német)
   Kurze Geschichte des Felsenkrankenhauses, 1935-2002 : die unglaubliche, aber wahre Geschichte des ehemaligen - bis 2002 streng geheimen - Luftschutzkrankenhauses und Atombunkers tief unter der Budaer Burg / Gábor Tatai ; [Übers. von Csilla Riga] ; [hrsg. vom Felsenkrankenhaus - Kulturforschung Non-Profit GmbH]. - Budapest : Felsenkrankenhaus, 2013. - 41 p. : ill., részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6651-4 fűzött : 2000,- Ft
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest - kórház - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3501850]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2014.
Tatai Gábor
A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 (olasz)
   La breve storia dell'Ospedale nella Roccia, 1935-2002 : la storia incredibile, ma vera dell'ex top secret ospedale di protezione civile e bunker nucleare sito sotto il Castello di Buda, a Budapest, in Ungheria / Gábor Tatai ; [tradotto da Szilvia Bánkuti] ; [pubbl.] Museo Ospedale nella Roccia. - Budapest : Mus. Ospedale nella Roccia, 2013. - 41 p. : ill., részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6791-7 fűzött : 2000,- Ft
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest - kórház - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3501879]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

213 /2014.
Bíró Endre (1955-)
   Jogkereső a köznevelési jogokhoz : gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok jogaihoz; az óvoda, iskola, kollégium működésének szabályaihoz; a nevelési-oktatási intézmény belső jogi normáihoz; a joggyakorlás és jogérvényesítés eljárásaihoz : 2013/2014. nevelési év, tanév / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2013. - 339 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-88965-4-4 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - pedagógus - munkajog - jogszabálygyűjtemény
37.014(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3507981]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2014.
   "Élj, mi kedves iskolánk, nőjön egyre fényed..." : a pusztaszabolcsi középiskola ötven éves jubileumi emlékkönyve, 1963-2013 / [szerk. Czöndör Mihályné és Molnár Sándor] ; [a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kiadványa]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2013. - 207 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89430-8-8 fűzött
Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pusztaszabolcs)
Pusztaszabolcs - gimnázium - szakközépiskola - műszaki tudomány
373.54(439-2Pusztaszabolcs) *** 373.6:62(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3505339]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2014.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 20. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2013. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 978-963-330-760-1 fűzött
óvodai nevelés - zenepedagógia - vokális zene - tanári segédkönyv
373.213(072) *** 372.3:78(072)
[AN 3508050]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2014.
Kiss Adrien
   Az egri Líceum régi cserépkályhái = The tile stoves of the Eger Lyceum / [írta ... Kiss Adrien]. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 55 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-615-5250-22-4 fűzött
Eger - cserépkályha - főiskola
378.6(439-2Eger) *** 683.943(439-2Eger)
[AN 3502711]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2014.
   Pedagógiai portfolió [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató / [szerk. Danyi Gyula] ; [kiad. a Szent Gergely Népfőiskola]. - Szöveg és képek. - [Tar] : Szt. Gergely Népfőisk., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; szövegszerkesztő; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7622-3
pedagógus - munkavégzés - képesség - útmutató - elektronikus dokumentum
371.321 *** 331.101.3(036)
[AN 3504813]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2014.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
Freedom to learn (magyar)
   A tanulás szabadsága : [életmód, pedagógia, pszichológia, vezetés] / Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2013. - 595 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
A függelékben "Személyközpontú törekvések a hazai pedagógiában" címmel Benda József et al. tanulmányai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-24-0 fűzött : 5200,- Ft
individuálpszichológia - tanulás - oktatáspolitika
371.322 *** 37.014.5 *** 159.923
[AN 3501966]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2014.
Szabó József László (1953-)
   Gondolatok a katolikus nevelésről : szülőknek és pedagógusoknak / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-662-652-5 fűzött : 2800,- Ft
vallásos nevelés - erkölcsi nevelés - katolikus egyház
37.017.93 *** 37.034 *** 282
[AN 3504334]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2014.
Thoroczkay Miklósné (1940-)
   Beszédtechnikai gyakorlókönyv / Thoroczkay Miklósné. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2013. - 394 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-391.
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-342-974-3)
logopédia - példatár
376.36(076)
[AN 3506560]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

221 /2014.
Balague, Guillem
Pep Guardiola, another way of winning (magyar)
   Pep Guardiola : ahogyan nem győzött még senki / Guillem Balague ; Alex Ferguson előszavával ; [ford. Hegedűs Henrik ..., Mártha Bence ..., Nagy Ádám ...]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 416 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9396-0 kötött
Guardiola, Pep (1971-)
Spanyolország - labdarúgó - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(460)(092)Guardiola,_P. *** 796.332.071.4(460)(092)Guardiola,_P.
[AN 3504421]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2014.
Bocsi Veronika (1978-)
   Az idő a campusokon / Bocsi Veronika. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-251.
ISBN 978-615-5372-03-2 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - szabadidő-felhasználás - időmenedzsment - ezredforduló - statisztikai adatközlés
379.8(439)"200"(083.41) *** 159.937.53 *** 316.37-057.87(439)"200"(083.41)
[AN 3504954]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2014.
Del Piero, Alessandro (1974-)
Giochiamo ancora (magyar)
   Játsszunk még! / Alessandro Del Piero ; Maurizio Crosetti közrem. ; [ford. Sarkadi Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9414-1 kötött
Del Piero, Alessandro (1974-)
Olaszország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(45)(092)Del_Piero,_A.(0:82-94)
[AN 3504171]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2014.
Détári Lajos (1963-)
   Détári : az utolsó magyar világsztár / Détári Lajos, Pietsch Tibor. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 299 p., [48] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-254-944-6 fűzött : 3999,- Ft
Détári Lajos (1963-)
Magyarország - labdarúgó - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)(092)Détári_L.(0:82-94) *** 796.332.071.4(439)(092)Détári_L.(0:82-94)
[AN 3504449]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2014.
   Egyszerű futójátékok / összeáll. Gergely Ildikó. - Budapest : Krasznár, 2013. - 64 p. ; 17 cm. - (Mit? Miért? Hogyan? ; 1.)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-89284-4-3 fűzött
futójáték - óvodai nevelés
796.14 *** 372.3
[AN 3504819]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2014.
Gallagher, Marty
The purposeful primitive (magyar)
   Primitív őserő : hogyan lehetsz kövér és petyhüdt helyett szálkás és erős? : biztos, tartós és drámai átalakulás a testi és szellemi egészség ősi törvényeinek kihasználásával / Marty Gallagher ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 493 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5235-83-2 fűzött : 3990,- Ft
erősport - edzés
796.894.015
[AN 3504341]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2014.
Hespeler, Bruno (1943-)
Jagdwissen kompakt (magyar)
   A vadászat kézikönyve / Bruno Hespeler ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 254 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-211-8 kötött : 3980,- Ft
vadászat - vadgazdálkodás
799.2 *** 639.1
[AN 3504667]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2014.
   Horgász ABC. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Magyarország - horgászat - útmutató
799.1(439)(036)
[AN 3506780]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2014.
Rakonczay Gábor (1981-)
   Átkelés a végtelenen : tudatos átkelés önmagunk óceánján / Rakonczay Gábor. - Budapest : Jaffa, 2013. - 237 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-82-5 fűzött : 3150,- Ft
Atlanti-óceán - kenusport - memoár
797.122.3(261)(0:82-94)
[AN 3503200]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2014.
Szurmay Sándor (1860-1945)
   Vadászemlékek, horgászélmények / Szurmay Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 251, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-220-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3504580]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

231 /2014.
Bak Imre (1939-)
   A nappal és éj között / Bak Imre. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2013. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 12.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89673-2-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bak_I.
[AN 3502850]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2014.
Bartus Ferenc (1974-)
   Kísérletek, átfedések : válogatott munkák : Mamű Galéria, 2013. október 18 - november 8. / Bartus Ferenc, Nagy Zopán. - [Budapest] : [Block Art Kult. Egyes.], [2013]. - 98 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Közread. a Block Art Kulturális Egyesület. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7665-0 kötött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bartus_F. *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3505547]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2014.
   Budapest XIII. kerület védett építészeti értékei / [szerk. Arató György, Muraközi Réka] ; [fotókat kész. Hlavács Károly]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2013]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88273-4-0 fűzött
Budapest. 13. kerület - építészet - fényképalbum
72(439-2Bp.XIII.)(084.12)
[AN 3502783]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2014.
Capa, Robert (1913-1954)
Slightly out of focus (magyar)
   Kissé elmosódva : [emlékeim a háborúból] / Robert Capa ; Cornell Capa előszavával ; [ford. Sárközy Elga]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2013. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-355-038-0 fűzött : 3500,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - fotóriporter - külföldön élő magyar személyiség - második világháború - amerikai angol irodalom - memoár - sajtófotó
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R.(0:82-94) *** 77.044 *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12) *** 820-94(73)(=945.11)
[AN 3508061]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2014.
Csató József (1980-)
   Csató. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 34 p. : ill. színes ; 22x25 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csató_J.
[AN 3502890]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2014.
Csekovszky Árpád (1931-1997)
   Homályból a fényre : a Csekovszky életmű ritkán látott darabjai a 10 éve megnyílt Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházában : köz- és magángyűjteményekben őrzött művek : [... 2013. október 5-től 2014. március 31-ig] = From obscure to light : rarely seen items of the Csekovszky oeuvre at the Art Gallery of the Csekovszky Collection opened 10 years ago : pieces kept in public and private collections : [... from 5 October 2013 to 31 March 2014] = Aus dem Zwielicht ins Licht : die selten ausgestellten Kunststücke des Lebenswerkes von Csekovszky im vor 10 Jahren eröffneten Ausstellungshaus der Csekovszky-Sammlung : die in öffentlichen und privaten Sammlungen aufbewahrten Werke : [... 5. Oktober 2013 und 31. März 2014 ...] / [kurátor F. Orosz Sára ...] ; [... rend. Csenkey Éva] ; [megj. a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány gondozásában]. - Budapest : Csekovszky Á. Műv. Közalapítvány, 2013. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7411-3 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Csekovszky_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3505227]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2014.
Dabóczi Dénes (1953-)
   Kiállításvezető : Nádasdy Ferenc Múzeum / [szerzők Dabóczi Dénes, Szibler Gábor, Takács Zoltán Bálint]. - Sárvár : Nádasdy F. Múz., 2013. - 23 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89848-0-7 fűzött
Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
Sárvár - vár - múzeumi katalógus
069(439-2Sárvár) *** 728.81(439-2Sárvár)
[AN 3502908]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2014.
   Holland kocka : válogatás 9 világhírű holland kortárs mester műveiből : 2013. október 21 - november 23. : nemzetközi kortárs mesterek II., értékesítéssel egybekötött kiállítás / [a tanulmányokat írta Kovács Anna Zsófia] ; [közread. az] Abigail Galéria. - Budapest : Abigail Galéria, 2013. - 35 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Hollandia - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(492)"196/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3502654]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2014.
   Kortárs építészeti értékek a XIII. kerület városképében / [szerk. Arató György, Muraközi Réka]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2013]. - 84 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89557-4-6 fűzött
Budapest. 13. kerület - építészet - fényképalbum
72(439-2Bp.XIII.)(084.12)
[AN 3502724]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2014.
László Zsolt
   Rajzolj! : rajzolj autót! : hogyan rajzolj sportautót? / László Zsolt. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2013. - 95 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-08-7236-2 kötött : 5200,- Ft
művészet technikája - személygépkocsi - rajz
741.02 *** 629.114.6
[AN 3502170]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2014.
   Művészet és tér : Miró, Chillida, Tàpies, Uecker és kortársaik grafikái : Művészet Malom ... Szentendre, 2013. június 8 - szeptember 1. = Art and space : graphical works of Miró, Chillida, Tàpies, Uecker and their contemporaries = Kunst und Raum : Internationale Grafik-Austellung mit Werken von Miró, Chillida, Tàpies, Uecker und von Ihren Zeitgenossen / szerk. Marghescu Mária, Herpai András. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 99, [4] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 4.). (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 1.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-9590-64-9 fűzött
grafika - 20. század - kiállítási katalógus
76(100)"19" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3502157]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2014.
Sipos Barbara (1969-)
   Barbara Sipos. - [Páty] : [Sipos B.] ; [Amsterdam] : [Smelik & Stokking Galleries], 2013. - 468 p. : ill., színes ; 30x30 cm
Angol, magyar, francia és holland nyelven. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század
75(439)(092)Sipos_B. *** 73(439)(092)Sipos_B.
[AN 3502811]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2014.
Szelepcsényi Sándor
Templomunk : a pozsonypüspöki Szent Miklós anyaegyház (szlovák)
   Farský kostol svätého Mikuláša v Podunajských Biskupiciach / Sándor Szelepcsényi ; [prekl. Galina Sándorová]. - Rákoskert : S. Szelepcsényi, 2013. - 175, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6868-6 kötött
Pozsonypüspöki - templom - keresztény művészet - templomi berendezés
726.54(437.6-2Pozsonypüspöki) *** 246 *** 247
[AN 3504758]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2014.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-53-0 kötött : 8900,- Ft
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 3506567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 376 p.
[AN 3506569] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 256 p.
[AN 3506571] MARC

ANSEL
UTF-8245 /2014.
Szunyoghy András (1946-)
   Rajz ABC : kezdőknek és haladóknak / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 172, [3] p. : ill. ; 27 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-7738-8 fűzött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3506952]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2014.
   Tárt Kapu Galéria : válogatás az első magyar art brut galéria gyűjteményéből : selection from the collection of the first hungarian art brut gallery / [közread. a] Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány. - [Budapest] : Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány, 2013. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6993-5 fűzött
képzőművészet - 21. század - elmebeteg
73/76(439)"200" *** 316.37-056.37
[AN 3502863]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2014.
   Thorma János és pályatársai, tanítványai : Kolozsvár, 2013. július 25 - szeptember 1., ... Quadro Galéria = Thorma János şi colegii, discipolii săi : Cluj-Napoca, 25 iulie - 1 septembrie 2013, ... Galeria Quadro = János Thorma and his contemporaries and pupils : Cluj-Napoca, 25 July - 1 September 2013, ... Quadro Gallery / [kurátorok ... Kovács Zita, Székely Sebestyén György] ; [szerk. ... Szakál Aurél, Kovács Zita] ; [kiad. a ... Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2013. - 96 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-5282-01-0 fűzött
Thorma János (1870-1937)
Magyarország - Nagybánya - festőművész - festészet - művésztelep - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Thorma_J. *** 75(439)"189/193" *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3502723]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2014.
XX. századi magyar művészet - Szentendréről nézve (új kiadása)
   A felfedezett Duna-parti kisváros : a 20. századi magyar művészet Szentendréről nézve = A small town along the Danube discovered : 20th century hungarian art seen from Szentendre / ... összeáll. és szerk. Mazányi Judit. - Bőv., átd. kiad. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 228 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 3.)
Bibliogr.: p. 72-76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-63-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(439)"19" *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3502330]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

249 /2014.
   Az első öt év.. : Armel Opera Festival Szeged, 2008-2012 = The first five years... : Armel Opera Festival Szeged, 2008-2012 / [szerk. ... Kund Laura, Gyüdi Melitta]. - Budapest : Armel Produkció & Sajtóiroda Nonprofit Kft., 2013. - 181 p. : ill., színes ; 24x24 cm
borító- és gerinccím: Armel Opera Festival Szeged, 2008-2012
Kötött
Armel Opera Festival (Szeged)
Magyarország - opera - színháztörténet - zenei fesztivál - 21. század - album
782.1 *** 061.7(439-2Szeged) *** 792(439)"200/201"(084.12)
[AN 3505387]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2014.
Millington, Barry
Richard Wagner (magyar)
   Richard Wagner : Bayreuth varázslója / Barry Millington ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2013. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 312-313. - Diszkogr.: p. 314-315.
ISBN 978-615-5062-10-0 kötött : 6900,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3504806]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2014.
Winkler Gábor (1938-)
   Operett : szubjektív kalauz egy varázslatos világban / Winkler Gábor ; [graf. Gáspár Imre]. - Budapest : Tudomány K., cop. 2013. - 2 db (1476 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.
ISBN 978-963-8194-54-1 kötött : 19500,- Ft
Magyarország - operett - zeneszerző - színháztörténet
782.8 *** 78.071.1(100)(092) *** 792(439)(091)
[AN 3502804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 847 p.
ISBN 978-963-8194-72-5
[AN 3502810] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. [4], 855-1476.
Bibliogr.: p. 1475-1476.
ISBN 978-963-8194-73-2
[AN 3502816] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

252 /2014.
Czertok, Horacio (1947-)
Teatro in esilio (magyar)
   Színház száműzetésben : a Teatro Nucleo színház pedagógiai munkája / Horacio Czertok ; [... ford. és szerk. Pintér Géza]. - Budapest : Kijárat, 2013. - 131 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-27-1 fűzött : 2400,- Ft
Teatro Nucleo (Ferrara)
Ferrara - színház - színházművészet - színészi mesterség
792.01 *** 792.028 *** 792(45-2Ferrara)
[AN 3505037]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2014.
   Hajnaltól a csillagokig : az Aurora-Astra bábegyüttes története 1954-től napjainkig / [... szerk. Ősz Szabó Antónia és Zoltán Annamária]. - Budapest : [Bembo Kft.], 2013. - 271 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött
Astra (bábegyüttes)
Budapest - Magyarország - bábszínház - színháztörténet - 20. század
792.97(439-2Bp.)Astra(091)
[AN 3502158]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2014.
   Kiss Manyi : Thália legrakoncátlanabb tündére / szerk. Szebeni Zsuzsa ; [közread. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - [Budapest] : OSZMI, [2013]. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a 2011-2012-ben rendezett vándorkiállítás anyagából. - Bibliogr.: p. 111. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9000-33-9 fűzött
Kiss Manyi (1911-1971)
Magyarország - színész - 20. század - vándorkiállítás
791.43.071.2(439)(092)Kiss_M. *** 792.028(439)(092)Kiss_M. *** 061.4(439) *** 061.4(498.4)
[AN 3502344]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2014.
Kovács András Bálint (1959-)
   A kör bezárul : Tarr Béla filmjei / Kovács András Bálint. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-615-5373-12-1 fűzött : 3990,- Ft
Tarr Béla (1955-)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Tarr_B. *** 791.43(439)"197/201"
[AN 3504792]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2014.
Lüdeke, Ulf
Terence Hill (magyar)
   Terence Hill : exkluzív életrajz / Ulf Lüdeke ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Libri, 2013. - 227, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-310-221-3 kötött : 3490,- Ft
Hill, Terence (1939-)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Hill,_T.
[AN 3504709]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2014.
Ókovács Szilveszter (1969-)
   Opera-sziporka : Ókovács Szilveszterrel beszélget Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2013. - 139 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 93.)
ISBN 978-963-662-664-8 fűzött : 1500,- Ft
Ókovács Szilveszter (1969-)
Magyarország - vezető alkalmazott - opera - operaénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.54.075(439)(092)Ókovács_Sz.(047.53) *** 784.071.2(439)(092)Ókovács_Sz.(047.53)
[AN 3504233]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2014.
Pusztaszeri László (1942-)
   Szerelmek keresztútján : Tasnády Fekete Mária életregénye / Pusztaszeri László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 174, [40] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 978-963-662-663-1 fűzött : 3400,- Ft
Tasnády Fekete Mária (1911-2001)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Tasnády_Fekete_M.
[AN 3502135]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2014.
Rátóti Zoltán (1960-)
   Félúton : Rátóti Zoltán színházigazgatóval beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2013. - 111 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 114.)
ISBN 978-963-662-658-7 fűzött : 1500,- Ft
Rátóti Zoltán (1960-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Rátóti_Z.(047.53)
[AN 3504238]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2014.
Várkonyi Vilmos
   Jávor Pál és a magyar film aranykora : életrajz, pályatársak, anekdoták, slágerek / [szerző Várkonyi Vilmos]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2013]. - 215 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88557-8-7 fűzött
Jávor Pál (1902-1959)
Magyarország - filmszínész - filmtörténet - Horthy-korszak - 20. század
791.43.071.2(439)(092)Jávor_P. *** 791.43(439)"193/194"
[AN 3504884]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

261 /2014.
Bánhegyi Mátyás (1973-)
   Practice tests for BA-level basic examinations / Mátyás Bánhegyi. - Budapest : KRE BTK : Patrocinium, 2013. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli jegyzetek, ISSN 2063-9600)
ISBN 978-615-5337-06-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3505555]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2014.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Lassan a testtel! : emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 244 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 23.)
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 978-963-9372-82-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - testrész - szólás - közmondás - értelmező szótár
809.451.1-318 *** 611 *** 398.9(=945.11)
[AN 3502452]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2014.
Bartos Huba (1966-)
   Kínai - magyar szótár = Han xiong ci dian / Bartos Huba, Hamar Imre ; [közread. az] ELTE Konfuciusz Intézet ... - 3. kiad. - Budapest : ELTE Konfuciusz Int. : M. Kultúra K., 2013. - 473 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-284-350-6 kötött
801.323=951=945.11
[AN 3506577]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2014.
Bencédy József (1921-)
   Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században : 12 nyelvész életrajzával / Bencédy József ; [a nyelvészéletrajzokat Kicsi Sándor András állította össze]. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 25.)
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-615-5219-39-9 fűzött : 1490,- Ft
nyelvészet - nyelvész - 20. század
80 *** 80.001(100)(092)
[AN 3502461]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2014.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 3 : olasz nyelvkönyv : közös európai referenciakeret B1 / Bernátné Vámosi Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2011. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-963-19-6504-9 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3506849]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2014.
Bryson, Bill (1951-)
Troublesome words (magyar)
   Bajos szavak : angol nyelvhasználat, avagy minden, amivel a szerző nem igazán volt tisztában egészen a közelmúltig / Bill Bryson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 235, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [237-238].
ISBN 978-963-05-9411-0 fűzött
nyelvhelyesség - angol nyelv - magyar nyelv - művelődéstörténet - kétnyelvű szótár
802.0-06=945.11 *** 930.85
[AN 3504222]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   Első tesztkönyvem : feleletválasztós tesztkönyv megoldásokkal, nyelvtani magyarázatokkal / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89044-2-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3506776]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2014.
Dömők Szilvia (1969-)
   Gyakorló német nyelvtan / Dömők Szilvia. - Budapest : Akad. K., 2013. - 215 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9402-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3504464]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2014.
   Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai : egy pályázat legjobb darabjai / vál. és szerk. Balázs Géza és Grétsy László ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége ... - Budapest : Anyanyelvápolók Szövetsége : Tinta Kvk., 2013. - 332 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-37-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - földrajzi név - nyelvtörténet - pályázat
809.451.1-311 *** 809.451.1-53 *** 06.063(439)
[AN 3502294]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2014.
Körmendy Mariann
   Des mots sans mal : tematikus francia szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Körmendy Mariann ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin), Navratil Zsuzsa]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2007. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5728-0 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár
804.0(078)=945.11
[AN 3506843]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2014.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - 4. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4971-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár
803.0-3(078)=945.11
[AN 3506841]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2014.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-7513-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3506853]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2014.
   Otthon a szavakban : nyelvművelők vallomásai / szerk. Pecznyik Ibolya ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Tinta Kvk., 2013. - 281 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-40-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - nyelvművelés - beszédművelés - magyar nyelv - pedagógus - ezredforduló - memoár
809.451.1-06 *** 37(439)(092)"199/200"(0:82-94)
[AN 3502705]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2014.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., 2013. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6661-3 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 3506851]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2014.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : [középfok B2] / Szűcs Melinda. - Budapest : Akad. K., 2013. - 135 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9401-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3504467]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2014.
Talabér János
   Beszédes angol nyelvtan : B1-C1 / Talabér János. - Solymár : Art Media Studio Kft., cop. 2013. - 228 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-963-08-7226-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3502719]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2014.
Tímár Eszter
   Words, words, words : tematikus angol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Timár Eszter ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4157-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - tematikus szótár
802.0(078)=945.11
[AN 3506844]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

278 /2014.
   "Jel + idézet improvizáció" : Ekszpanzió XXIV. szimpózium(ok) / [szerk. Német Péter Mikola]. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 48 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 76.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-353-4 fűzött
irodalomelmélet - irodalomesztétika
82.01
[AN 3502048]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   Damnation in Edgar Allan Poe's "The raven" / Balázs Kántás ; [publ. by the] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2013. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-615-5366-03-1 * fűzött : 400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5336-03-1)
Poe, Edgar Allan (1809-1849). The raven
Egyesült Államok - író - 19. század - műelemzés
820(73)(092)Poe,_E._A. *** 82.01
[AN 3501795]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   Paul Celan költészetének magyar recepciója és hatása a kortárs magyar középnemzedék költészetére / Kántás Balázs ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2013. - 22 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-615-5366-05-5 * fűzött : 400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5336-05-5)
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - magyar irodalom története - ezredforduló - recepcióelmélet - összehasonlító irodalomtudomány
830(44)(092)Celan,_P. *** 82.091 *** 894.511(091)"199/200"
[AN 3501773]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   Triptych : three essays on British literature / Balázs Kántás ; [publ. by the] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2013. - 22 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5366-04-8 * fűzött : 400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5336-04-8)
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834)
Yeats, William Butler (1865-1939)
Hughes, Ted (1930-1998)
Nagy-Britannia - író - 18. század - 19. század - 20. század - műelemzés
820(092)Coleridge,_S._T. *** 820(092)Yeats,_W._B. *** 820(092)Hughes,_T. *** 82.01
[AN 3501768]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2014.
   Ki merre tart? : Shakespeare Szegeden, 2007-2011 / [szerk. Kiss Attila Atilla és Matuska Ágnes]. - Szeged : JATEPress, 2013. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-135-8 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - színházművészet - 16. század - 17. század - műelemzés
820(092)Shakespeare,_W. *** 792.01
[AN 3505093]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

283 /2014.
   Csak tűzből : Csernák Árpád köszöntése 70. születésnapja alkalmából / [szerk. Farkas Judit]. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2013. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Búvópatak füzetek, ISSN 2062-056X)
ISBN 978-963-89168-1-5 fűzött
Csernák Árpád (1943-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Csernák_Á.
[AN 3502479]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2014.
Erős Kinga (1977-)
   A belső szobához / Erős Kinga. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 136, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-37-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalomkritika
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95
[AN 3502481]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2014.
Ferencz Tiborné
   Egy szobor története a kezdetektől a megvalósulásig / Ferencz Tiborné. - Szolnok : Repro Ny., 2013. - [2], 98 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7614-8 fűzött
Magyarország - Koltó - író - szobor - 19. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 73.027.1(498.4-2Koltó)
[AN 3502563]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2014.
Gintli Tibor (1966-)
   Irodalmi kalandtúra : válogatott tanulmányok / Gintli Tibor. - Budapest : M. Irodalomtört. Társ., 2013. - 323 p. ; 20 cm. - (MIT füzetek, ISSN 2063-5486 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-1-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3504732]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2014.
   Írók, költők. - [Budapest] : Budakönyvek, 2013. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Híres magyarok)
Magyarország - író - művelődéstörténet - magyar irodalom története
894.511(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 3494433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., K - Z. - 95 p.
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-615-5321-01-6 kötött : 1790,- Ft
[AN 3504534] MARC

ANSEL
UTF-8288 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   A paradigmák fölé emelkedő költő : Bíró József költészetéről három tételben / Kántás Balázs ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2013. - 30 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-615-5366-06-2 * fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5336-06-2)
Bíró József (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Bíró_J. *** 82.01
[AN 3501779]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2014.
   Nemes Nagy Ágnes arcai / [szerk. Rózsássy Barbara]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-38-3 kötött : 4500,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nemes_Nagy_Á.
[AN 3502490]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2014.
   "Szárnyas emberünk" : Lázár Ervin-konferencia, 2012. november 12., Petőfi Irodalmi Múzeum / [összeáll. Emőd Teréz]. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 72.)
ISBN 978-963-263-317-6 fűzött
Lázár Ervin (1936-2006)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Lázár_E. *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3501987]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

291 /2014.
   365 mese. - [Debrecen] : Roland, [2013]. - 368 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5368-08-0 kötött : 5695,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3507996]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2014.
Adeline, L. Marie
S.E.C.R.E.T. (magyar)
   S.E.C.R.E.T / L. Marie Adeline ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Libri, 2013. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-220-6 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3504651]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2014.
Aguirre, Ann
Outpost (magyar)
   Helyőrség / Ann Aguirre ; [ford. Gálla Nóra]. - Budapest : Fumax, 2013. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-55-8 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3504197]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2014.
Ahern, Cecelia (1981-)
If you could see me now (magyar)
   Bárcsak láthatnál / Cecelia Ahern ; [ford. Dávid Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-306-1 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3508078]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2014.
Ahern, Cecelia (1981-)
Where rainbows end (magyar)
   Ahol a szivárvány véget ér / Cecelia Ahern ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 444 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-307-8 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3508065]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2014.
Allen, Hervey (1889-1949)
   Anthony Adverse [elektronikus dok.] / Hervey Allen. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109749. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-609-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503829]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2014.
Anderson, Natalie (1973-)
Dating and other dangers (magyar)
   Randik és egyéb katasztrófák / Natalie Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 543.)
ISBN 978-963-538-653-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3505480]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2014.
Ashley, Jennifer
The duke's perfect wife (magyar)
   Hart hitvese / Jennifer Ashley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 370 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7611-4 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7431-8 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504201]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2014.
Atherton, Gertrude Franklin (1857-1948)
   Black oxen [elektronikus dok.] / Gertrude Atherton. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-610-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503827]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Réz Ádám]. - 4. kiad. - Szeged : Lazi, 2013. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-221-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3507197]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2014.
Avoledo, Tullio (1957-)
Le radici del cielo (magyar)
   Az ég gyökerei / Tullio Avoledo ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2013. - 570 p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-07-9584-5 fűzött : 3500,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3503143]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2014.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Il paese di ghiaccio (magyar)
   A jég birodalma / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 286, [5] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-130-9 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3504498]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2014.
   Báli forgatag. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 16.)
Tart.: Álarcosbál / Arlene James ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. A bál után / Barbara McMahon ; [... ford. Somló Katalin]. A gyűrű útja / Lynne Graham ; [... ford. Kovács Anna]. - Egys. cím: A bride to honor ; The vengeful husband ; Starting with a kiss
ISBN 978-963-538-652-9 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3505488]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2014.
Barnett, Kristine
The spark (magyar)
   A szikra : egy anya története a zseninevelésről / Kristine Barnett ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2013. - 401 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9677-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - autizmus - memoár
820-94(73)(=945.11) *** 616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3503173]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2014.
Barry, Sebastian (1955-)
Annie Dunne (magyar)
   Tiszta fény / Sebastian Barry ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-487-8 fűzött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3504506]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2014.
Bauermeister, Erica (1959-)
Joy for beginners (magyar)
   Tedd meg magadért! / Erica Bauermeister ; [ford. Morvay Krisztina]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2013. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-6-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504221]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2014.
Beerbohm, Max (1872-1956)
   Mainly on the air [elektronikus dok.] / Max Beerbohm. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-924-7
angol irodalom - két világháború közötti időszak - második világháború - rádióműsorszám - esszé - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum
820-5 *** 820-4 *** 791.9.096(410)
[AN 3504868]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2014.
Belli, Gioconda (1948-)
El país de las mujeres (magyar)
   Nők országa / Gioconda Belli ; [ford. Imrei Andrea]. - Budapest : Libri, 2013. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-074-5 fűzött : 3490,- Ft
Nicaragua - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(728.5)=945.11
[AN 3504668]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2014.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
Los detectives salvajes (magyar)
   Vad nyomozók / Roberto Bolaño ; [ford. Kertes Gábor]. - Budapest : Európa, 2013. - 762 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9513-5 kötött : 3600,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3503108]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2014.
   Bölcsek küldték ajándékba : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - Utánny. - [Budapest] : K. u. K. Kvk., [2013], cop. 2003. - 209, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9384-55-2 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3507089]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2014.
   Bölcsek szíves ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - Utánny. - [Budapest] : K.u.K. K., [2013], cop. 2005. - 215 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9887-00-8 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3507087]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
La chute (angol)
   The fall [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-862-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3504107]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
L'étranger (angol)
   The stranger [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-859-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3504112]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
L'exil et le royaume (angol)
   Exile and the kingdom [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-861-5
francia irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-32=20
[AN 3504109]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
La mort heureuse (angol)
   A happy death [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-860-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3504111]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
   The myth of Sisyphus and other essays [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-863-9
francia irodalom - filozófia - esszé - elektronikus dokumentum
840-4=20 *** 1(44)Camus,_A.
[AN 3504105]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2014.
Camus, Albert (1913-1960)
La peste (angol)
   The plague [elektronikus dok.] / Albert Camus. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-864-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3504113]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2014.
Chamberlain, Diane (1950-)
The midwife's confession (magyar)
   Titkok örvénye / Diane Chamberlaine ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-135-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504525]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2014.
Chandler, Raymond (1888-1959)
   Farewell my lovely [elektronikus dok.] / Raymond Chandler. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-841-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)
[AN 3504863]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the fairies of Fryfam (magyar)
   Agatha Raisin és a tünékeny tündérek / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-862-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3504675]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2014.
Child, Maureen (1951-)
Baby Bonanza (magyar)
   Csöbörből vödörbe / Maureen Child ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 534.)
ISBN 978-963-538-667-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3505312]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2014.
Clark, Lucy
Doctor's society sweetheart (magyar)
   Vészhelyzet a dzsungelben / Lucy Clark ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 474.)
ISBN 978-963-538-648-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3505874]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2014.
Cumming, Charles (1971-)
The Trinity six (magyar)
   A cambridge-i hatodik / Charles Cumming ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 411 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-462-6 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3503245]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2014.
Ćurić, Mirko
   Palčić : đakovačka narodna bajka = Hüvelyk Matyi : đakovói népmese = A csizmás róka : tündérmese ; Lisica u čizmama : bajka / Mirko Ćurić ; prij. ... Frankovics György ; il. Vjekoslav Radoičić, Monika Vladisavljević. - Budapest : Napkút K., [2013]. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-263-326-8 fűzött : 1000,- Ft
horvát irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
886.2-34(02.053.2).02=945.11
[AN 3501925]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2014.
DePalo, Anna
One night with Prince Charming (magyar)
   Szégyenlős sztriptíz / Anna DePalo ; [... ford. Bosnyák Edit]. Csóktanfolyam haladóknak / Kate Carlisle ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 320 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 287-288.)
Egys. cím: One night with Prince Charming. How to seduce a billionaire
ISBN 978-963-538-647-5 fűzött : 1499,- Ft : 34,20 RON : 880 RSD : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504903]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2014.
Doctorow, Edgar L. (1931-)
Ragtime (magyar)
   Ragtime / E. L. Doctorow ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2013. - 340 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9644-6 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3507001]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2014.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
   The big fisherman [elektronikus dok.] / Lloyd C. Douglas. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-588-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504033]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2014.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
   Forgive us our trespasses [elektronikus dok.] / Lloyd C. Douglas. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-589-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503874]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2014.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
   Green light [elektronikus dok.] / Lloyd C. Douglas. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109760. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-591-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503865]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2014.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
   The robe [elektronikus dok.] / Lloyd C. Douglas. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-587-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504031]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2014.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
   White banners [elektronikus dok.] / Lloyd C. Douglas. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-590-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503868]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2014.
Ebert, Sabine (1958-)
Die Spur der Hebamme (magyar)
   A bába nyomában / Sabine Ebert ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2013]. - 526, [2] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-501-1 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3504502]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2014.
Egan, Jennifer
A visit from the Goon Squad (magyar)
   Az elszúrt idő nyomában / Jennifer Egan ; [ford. Simon Márton]. - Budapest : Libri, 2013. - 463, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-204-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504684]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2014.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
   Hamvazószerda : T. S. Eliot versei Ormay Tom fordításában. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877)
A versek angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-263-348-0 fűzött
angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02=945.11
[AN 3502046]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2014.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
   Poems [elektronikus dok.] / T. S. Eliot. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-882-0
angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14
[AN 3503960]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2014.
Evangelisti, Valerio (1952-)
Nicolas Eymerich, inquisitore (magyar)
   Indulj, inkvizítor! / Valerio Evangelisti ; [ford. Zsoldos Amália]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 232, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-35-3 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3504470]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   The beautiful and damned [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-599-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503839]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Flappers and philosophers [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-603-1
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)
[AN 3503836]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   The great Gatsby [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-531-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503898]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Tales of the jazz age [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-604-8
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)
[AN 3503831]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2014.
Gaiman, Neil (1960-)
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a versbetéteket Körmendi Ágnes ford.]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 647 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-70-5 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3507093]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2014.
Gaiman, Neil (1960-)
Stardust (magyar)
   Csillagpor / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 2007. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-49-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3507090]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2014.
Gibbins, David
Total war Rome : destroy Carthage (magyar)
   Total war Rome : Karthágónak vesznie kell / David Gibbins ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : PlayON!, 2013. - 356 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89622-3-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3504537]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2014.
Golding, William (1911-1993)
   Lord of the flies [elektronikus dok.] / William Golding. - Szöveg (epub : 3.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-486-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3504855]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2014.
Gordon, Roderick (1960-)
Closer (magyar)
   Vissza a felszínre : [az Alagutak-sorozat 4. része] / Roderick Gordon & Brian Williams ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 440 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5272-32-5 kötött : 3480,- Ft : 13,70 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3504566]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2014.
Graham, Lynne (1956-)
The Italian's inexperienced mistress (magyar)
   Bosszú és szerelem / Lynne Graham ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 544.)
Fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
 (hibás ISBN 978-963-538-653-6)
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3505485]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2014.
Gregson, Jessica (1978-)
The angel makers (magyar)
   Angyalcsinálók / Jessica Gregson ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-39-8 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3504227]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2014.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Badge of honor (magyar)
   A becsület jelvénye / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, [2009]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2877998]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A felügyelők / [ford. Békési József]. - cop. 2013. - 429 p.
ISBN 978-963-426-252-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3502901] MARC

ANSEL
UTF-8349 /2014.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   Marie [elektronikus dok.] / H. Rider Haggard. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-781-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503821]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2014.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Divine misdemeanors (magyar)
   Isteni vétkek / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-36-3 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3504545]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   Across the river and into the trees [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-580-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503882]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   A farewell to arms [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-577-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503881]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   For whom the bell tolls [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-579-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503893]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   The garden of Eden [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109765. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-583-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503880]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   Green hills of Africa [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109772. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-843-1
Afrika - amerikai angol irodalom - memoár - vadászkaland - elektronikus dokumentum
820-94(73) *** 799.2(6)(0:82-94)
[AN 3503890]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   Islands in the stream [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109769. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-845-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503887]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   The old man and the sea [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109771. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-581-2
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503889]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   The sun also rises [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-576-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503892]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2014.
Hoffman, Beth
Saving CeeCee Honeycutt (magyar)
   Déli álmok / Beth Hoffman ; [ford. Sándor Adél]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-138-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504408]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2014.
Hollis, Christina
The Tuscan tycoon's pregnant housekeeper (magyar)
   A Riviéra festője / Christina Hollis ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Esküvő lefújva / Marion Lennox ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Goodbye, London! / Teresa Carpenter ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 59.)
Egys. cím: The Tuscan tycoon's pregnant housekeeper. The boss's surprise son ; Abby and the bachelor cop
ISBN 978-963-538-650-5 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,90 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3505279]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2014.
Huxley, Aldous (1894-1963)
   Ape and essence [elektronikus dok.] / Aldous Huxley. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-755-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3503818]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2014.
Huxley, Aldous (1894-1963)
   Crome yellow [elektronikus dok.] / Aldous Huxley. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109742. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-756-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3503812]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2014.
James, Julie (1974-)
Practice makes perfect (magyar)
   Gyakorlat teszi a mesterkedőt / Julie James ; [ford. Dörnyei Julianna Katalin]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2013. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-5-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504226]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2014.
Kallentoft, Mons (1968-)
Sommardöden (magyar)
   Halálos nyár / Mons Kallentoft ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Libri, 2013. - 570 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-036-3 fűzött : 3990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3504698]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2014.
King, Stephen (1947-)
Full dark, no stars (magyar)
   Minden sötét, csillag sehol / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2013. - 525, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9643-9 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3503168]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2014.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Crystal gardens (magyar)
   Kristályok kertje / Amanda Quick ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-266-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503072]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2014.
   Lázadó szívek. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 40.)
Tart.: Szerelmes levelek / Barbara McMahon ; [... ford. Deák Márta]. Szerencsés zuhanás / Alison Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. Motoros őrangyal / Alison Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. Kénytelen hős / Alison Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. - Egys. cím: The honourable maverick ; Love letters ; The unsung hero ; The tortured rebel
ISBN 978-963-538-651-2 fűzött : 1495,- Ft : 8,81 EUR : 34,10 RON
amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3505873]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2014.
Le Carré, John (1931-)
A delicate truth (magyar)
   Törékeny igazság / John le Carré ; [ford. Széky János]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-34-9 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3504550]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   The chronicles of Narnia [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről
angol irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)
[AN 3503996]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., The magician's nephew. - Szöveg (epub : 2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-738-0
[AN 3503999] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., The lion, the witch and the wardrobe. - Szöveg (epub : 6 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-739-7
[AN 3504004] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., The horse and his boy. - Szöveg (epub : 2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-740-3
[AN 3504006] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Prince Caspian. - Szöveg (epub : 3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109803. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-741-0
[AN 3504012] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., The voyage of the Dawn Treader. - Szöveg (epub : 6.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-742-7
[AN 3504014] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., The silver chair. - Szöveg (epub : 2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-743-4
[AN 3504017] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., The last battle. - Szöveg (epub : 5.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-744-1
[AN 3504019] MARC

ANSEL
UTF-8370 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   The great divorce [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-749-6
angol irodalom - vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3503979]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Out of the silent planet [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-750-2
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3503990]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Perelandra [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-751-9
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3503988]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   The srewtape letters [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-745-8
angol irodalom - vallásos irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
820-31 *** 244(0:82-31)
[AN 3503982]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   That hideous strength [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-752-6
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3503986]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Till we have faces [elektronikus dok.] / C. S. Lewis. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-746-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3503980]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2014.
Lewis, Sinclair (1885-1951)
   Main street [elektronikus dok.] / Sinclair Lewis. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-597-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503855]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2014.
Lilley, R. K.
In flight (magyar)
   Felpörgetve : [Vágyak szárnyán első könyv] / R. K. Lilley ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : ProVince Art Kft. : Lilith Kv., [2013]. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7012-2 fűzött3595,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3504713]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2014.
Mallery, Susan
Tempting (magyar)
   Koktél és cseresznye / Susan Mallery ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-642-0 fűzött : 2195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504652]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2014.
Marten, Helena
Die Porzellanmalerin (magyar)
   A porcelánfestő / Helena Marten ; [ford. Erős László]. - Budapest : General Press, [2013]. - 607 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-346-8 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3504205]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2014.
   Masamune színre lép / [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Beyblade : metal masters ; 1.)
A ford. a "Masamune fait son entrée" (Les livres du Dragon d'Or, 2012) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-497-272-3 fűzött
Japán - gyermekirodalom - japán irodalom - animációs film - mese - manga - televíziós műsorszám
895.6-34(02.053.2)=945.11 *** 087.6:084.11(520) *** 791.9.097(520) *** 778.534.66
[AN 3504309]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2014.
McCullough, Colleen (1937-)
Too many murders (magyar)
   Túl sok a gyilkosság : [Carmine Delmonico nyomoz] / Colleen McCullough ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Európa, 2013. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9561-6 fűzött : 3290,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3503241]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2014.
McNeill, Graham (1971-)
Fulgrim (magyar)
   Fulgrim / Graham McNeill ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 415 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-497-285-3 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3504241]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2014.
Meacham, Leila (1938-)
Tumbleweeds (magyar)
   Ördögszekerek / Leila Meacham ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 475 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-460-2 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3503239]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2014.
Miéville, China (1972-)
Kraken (magyar)
   Kraken / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 656 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-39-4 fűzött : 3480,- Ft : 13,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3504561]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2014.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 30. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-11-9533-0 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3506837]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2014.
Mitchell, Margaret (1900-1949)
   Gone with the wind [elektronikus dok.] / Margaret Mitchell. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-237-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504870]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of Avonlea [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-628-4
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504097]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of Green Gables [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-627-7
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504096]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of Ingleside [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 5.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-632-1
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504101]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of the Island [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-629-1
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504093]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of Windy Poplars [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 5.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-630-7
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504091]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Rainbow Valey [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-347-459-4)
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504090]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Rilla of Ingleside [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 2.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-459-4
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3504088]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2014.
Munro, Alice (1931-)
Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage (magyar)
   Szeret, nem szeret.. : kilenc történet / Alice Munro ; ford. Borbás Mária. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, [2013], cop. 2008. - 357, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-073-1 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3507999]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2014.
Murphy, Warren
Created, the destroyer (magyar)
   A pusztító színre lép / Warren Murphy, Richard Sapir ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2013. - 267 p. ; 19 cm. - (A pusztító ; 1.)
ISBN 978-963-07-9599-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503125]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2014.
Murphy, Warren
Death check (magyar)
   Halálsakk / Warren Murphy, Richard Sapir ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2013. - 242 p. ; 19 cm. - (A pusztító ; 2.)
ISBN 978-963-07-9626-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503139]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2014.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Bend sinister (magyar)
   Baljós kanyar / Vladimir Nabokov ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2013. - 297 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9555-5 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3506945]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2014.
Nylund, Eric (1964-)
Halo : first strike (magyar)
   Halo : az első csapás / Eric S. Nylund ; [ford. Csörnyei Zoltán és Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2013. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-41-3 fűzött : 3390,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3503049]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2014.
Oppel, Kenneth (1967-)
The dark endeavor (magyar)
   Az élet vize : [Victor Frankenstein tanulóévei 1.] / Kenneth Oppel ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2013. - 314, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-783-9 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3504439]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2014.
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)
Doktor Živago (angol)
   Doctor Zhivago [elektronikus dok.] / Boris Pasternak. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-347-579-9)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=20
[AN 3504103]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2014.
Picoult, Jodi (1966-)
Plain truth (magyar)
   Egyszerű igazság / Jodi Picoult ; [ford. Bihari György]. - Utánny. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 482 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-249-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3508548]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2014.
Picoult, Jodi (1966-)
The storyteller (magyar)
   Vezeklés / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 578 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-286-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3502069]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2014.
Pinkwater, Daniel (1941-)
Lizard music (magyar)
   A titokzatos gyíkzenekar története / Daniel Pinkwater ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2013. - 141, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9605-7 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3503106]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2014.
Plath, Sylvia (1932-1963)
   The bell jar [elektronikus dok.] / Sylvia Plath. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-866-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504024]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2014.
Probst, Jennifer
The marriage bargain (magyar)
   Érdek házasság : [szerelemről szó sem volt...] / Jennifer Probst ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Libri, 2013. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-165-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504666]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2014.
Rawlings, Marjorie Kinnan (1896-1953)
   The yearling [elektronikus dok.] / Marjorie Kinnan Rawlings. - Szöveg (epub : 12.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-592-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503859]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2014.
Reich, Christopher (1961-)
Rules of vengeance (magyar)
   A bosszú szabályai / Christopher Reich ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 653 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9648-4 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3503193]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2014.
Rice, Anne (1941-)
Angel time (magyar)
   Angyalok ideje : A szeráfok éneke 1. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, 2013. - 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88280-1-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3504690]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Night shadow (magyar)
   Oltalmazó árnyék : a Hold árnyéka / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2013. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-538-739-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504650]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2014.
Robuck, Erika
Hemingway's girl (magyar)
   Hemingway lánya / Erika Robuck ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2013. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-3-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504217]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2014.
Rosoff, Meg (1956-)
How I live now (magyar)
   Majd újra lesz nyár / Meg Rosoff ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Európa, 2013. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9662-0 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507004]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2014.
Russell, Mary Doria (1950-)
The sparrow (magyar)
   Verebecske / Mary Doria Russell ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 551 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-459-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3503228]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2014.
Scalzi, John (1969-)
The last colony (magyar)
   Az utolsó gyarmat / John Scalzi ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-26-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3502494]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2014.
Scarrow, Simon (1962-)
Young bloods (magyar)
   Ifjonti vér / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 490 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-253-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3502896]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2014.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   Androcles and the lion [elektronikus dok.] / G. B. Shaw. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-347-852-3)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2
[AN 3503968]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2014.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   Caesar and Cleopatra [elektronikus dok.] / G. B. Shaw. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-852-3
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2
[AN 3503964]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2014.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   Pygmalion [elektronikus dok.] / G. B. Shaw. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-851-6
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2
[AN 3503967]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2014.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   Saint Joan [elektronikus dok.] / G. B. Shaw. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-849-3
Jeanne d'Arc (1412-1431)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2
[AN 3503963]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2014.
Sidebottom, Harry
Warrior of Rome (magyar)
   Róma harcosa / Harry Sidebottom ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]-. - 24 cm
A 4. kötetet ford. Békési József
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A Kaukázus kapuja. - [2013]. - 323 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-240-4 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3503014] MARC

ANSEL
UTF-8420 /2014.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret, Lognon et les gangsters (magyar)
   Maigret és a gengszterek / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-27-1 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3502750]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2014.
Simmons, Dan (1948-)
The fall of Hyperion (magyar)
   Hyperion bukása / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-23-1 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3507189]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2014.
Snow, Emily (1986-)
Devoured (magyar)
   Elemésztve : [az Elemésztve sorozat I. része] / Emily Snow ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-867-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3504812]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2014.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles (magyar)
   Lányok regénye 2 : szerelmek, árulások, lavinák! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 310 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-201-4 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3507065]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Until the end of time (magyar)
   Az idők végezetéig / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-265-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503065]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2014.
Strout, Elizabeth (1956-)
The Burgess boys (magyar)
   A Burgess fiúk / Elizabeth Strout ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-512-7 fűzött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504203]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2014.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
   Stalker : piknik az árokparton / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Földeák Iván] ; [a fordítást ... átd. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 238, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Tart.: Piknik az árokpartonÞ; A kívánsággép. - Egys. cím: Piknik na obočine ; Mašina želanij
ISBN 978-615-5158-36-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény - forgatókönyv
882-293.7=945.11 *** 791.43.071.1(47)(092)Tarkovskij,_A._A. *** 882-312.9=945.11
[AN 3504475]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2014.
Sunne, Linn T. (1971-)
Tyven på fjellet (magyar)
   Tolvaj a hegyen / Linn T. Sunne ; ford. és közread. Kovács Katáng Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2013. - 91, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-322-0 kötött : 1490,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3501862]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2014.
Thompson, Nancy Robards
Accidental father (magyar)
   Párizsi randevú / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 533.)
ISBN 978-963-538-655-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3505307]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2014.
Thrones of desire (magyar)
   Trónok mámora : erotikus mesék kardokról, kéjről és tűzről / vál. Mitzi Szereto ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 299 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-456-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(082)=945.11 *** 820-32(73)(082)=945.11 *** 820-993(082)=945.11 *** 820-993(73)(082)=945.11
[AN 3503220]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2014.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső] ; ill. Alan Lee. - Budapest : Európa, 2013. - 3 db (1774 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9562-3 kötött : 8990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3506808]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p., [18] t.fol.
[AN 3506814] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p., [17] t.fol.
[AN 3506820] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [15] t.fol.
[AN 3506835] MARC

ANSEL
UTF-8431 /2014.
   Tomaso Kemeny: Azzurro rogo il mare és La Regina : Azúrkék máglya a tenger, A királynő : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 8. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 20 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 77.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-263)
Kemeny, Tomaso (1938-). Azzurro rogo il mare
Kemeny, Tomaso (1938-). La Regina
Magyarország - olasz irodalom - műfordítás - pályázat - vers
850-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3502061]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2014.
Traviss, Karen
Hard contact (magyar)
   Tűzharc / Karen Traviss ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2013. - 339 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : republic commando
ISBN 978-963-497-282-2 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3504257]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2014.
Traviss, Karen
Jacinto's remnant (magyar)
   Jacinto romjai / Karen Traviss ; [ford. Bajer Katalin és Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2013. - 381 p. ; 20 cm
keretcím: Gears of war
ISBN 978-963-9940-40-6 fűzött : 3390,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3503059]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2014.
Traviss, Karen
Triple zero (magyar)
   Coruscant / Karen Traviss ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2013. - 452, [8] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : republic commando
ISBN 978-963-497-300-3 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3504250]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2014.
Trollope, Joanna (1943-)
Other people's children (magyar)
   Mostohák / Joanna Trollope ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 323 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7650-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3504208]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2014.
Tursten, Helene (1954-)
Nattrond (magyar)
   Éjszakai ügyelet / Helene Tursten ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 381 p. ; 20 cm. - (Irene Huss felügyelő esetei)
ISBN 978-963-09-7655-8 fűzött : 2990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3504180]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2014.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Player piano (magyar)
   Gépzongora / Kurt Vonnegut ; [ford. Molnár István]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 518 p. ; 19 cm
Megj. "Utópia" címmel is
ISBN 978-963-227-388-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3506932]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2014.
Wallace, Lewis (1827-1905)
   Ben Hur [elektronikus dok.] / Lewis Wallace. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-853-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504878]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2014.
Webber, Meredith
Sheikh, children's doctor... husband (magyar)
   A szép idegen / Meredith Webber ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 475.)
ISBN 978-963-538-649-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3505863]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2014.
Wells, Dan (1977-)
Fragments (magyar)
   Fragments : töredékek / Dan Wells ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2013. - 524, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-56-5 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3504200]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2014.
Wickham, Madeleine (1969-)
Wedding night (magyar)
   Mézeshetek / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Libri, 2013. - 524, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-224-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-31=945.11
[AN 3504676]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   The first four years [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-762-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3505100]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house in the big woods [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-573-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505114]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house on the prairie [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-572-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505118]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little town on the prairie [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-574-4
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505106]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   The long winter [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-763-2
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505099]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   On the banks of Pulm Creek [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-759-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505104]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   These happy golden years [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 3.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-761-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505096]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2014.
Wood, Tom (1978-)
The enemy (magyar)
   Az ellenség / Tom Wood ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2013. - 549 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9604-0 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3503177]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2014.
Wright, Richard (1908-1960)
   Native son [elektronikus dok.] / Richard Wright. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-901-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3504858]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2014.
Zahn, Timothy (1951-)
Choices of one (magyar)
   Válaszutak / Timothy Zahn ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2013. - 408 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-283-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3504270]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2014.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Ungeduld des Herzens (angol)
   Beware of pity [elektronikus dok.] / Stefan Zweig. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-856-1
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)=20
[AN 3504042]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2014.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Verwirrung der Gefühle (angol)
   Confusion [elektronikus dok.] / Stefan Zweig. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-857-8
osztrák irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32(436)=20
[AN 3504038]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

454 /2014.
Andor József, P.
   A vaskezű nő bűnügyei / Gaston Croix ; [... [!] P. Andor József fordításának átdolgozásával kész.]. - Budapest : K.u.K. K., [2013]. - 219 p. ; 19 cm. - (Klasszikus krimi, ISSN 2064-1249)
ISBN 978-615-5361-01-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3504466]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2014.
Átányi László (1938-)
   Berci és a huncut nadrág / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2013. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14
[AN 3502473]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2014.
Babics Imre (1961-)
   Gnózis : ének / Babics Imre ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 803, [4] p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
melléklet címe: Szfinx. - Gerinccím: Gnōsis
ISBN 978-963-263-319-0 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501804]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2014.
Bakos Tóth Ildikó (1971-)
   Tünde / Bakos Tóth Ildikó. - [Sátoraljaújhely] : [Bakos Tóth I.], cop. 2013. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-08-7419-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3505023]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2014.
Baley Endre
   Sirály a tengerparton avagy Huncutságok kamillaillatú csengertengerségben : gyerekversek / Baley Endre ; Vidákovich Sámuel rajz. - Budapest : Napkút K., cop. 2013. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-263-338-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3501760]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2014.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Lepke az írógépen / Bálint Ágnes ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 64, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-857-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3506549]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2014.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 12. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3506461]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2014.
Boda Edit (1975-)
   A boszorkányt is megsajnálom / Boda Edit ; a szerző rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K. : Sorozat Kv., 2013. - 74, [2] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-263-349-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3501777]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2014.
Bodai Krisztián
   Mindenek ölében lakozol [elektronikus dok.] : versek, esszék / Bodai Krisztián. - Szöveg (epub : 426 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-300-45331-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3505403]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2014.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Budapest : Holnap, 2013. - 139 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-806-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3506551]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2014.
Braskó Csaba
   Múzsa / Braskó Csaba. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 271 p. ; 21 cm + mell. ([4] p.)
ISBN 978-615-5373-08-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3504647]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2014.
Busch Péter (1985-)
   Boszorkánypöröly : lélektani krimi / Busch Péter. - Budapest : Oriold, 2013. - 201 p. ; 16 cm. - (Megakrimi zsebkönyvtár, ISSN 2063-8760)
ISBN 978-963-9771-74-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3501787]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2014.
Csendes Istvánné
   Karácsonyi padlásmesék 2 / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. G. Tot Tóth Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2013. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5168-87-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3506861]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2014.
Csikász Lajos (1964-)
   Ezüst sávok, arany liliomok / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2013. - 397 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-255-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3503007]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2014.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Verset ír a nagymamám / Döme Zsuzsa ; [ill. B. Nóra]. - Debrecen : Lícium-Art, cop. 2013. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-96-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3502487]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2014.
Domokos Gábor (1972-)
   Speedy : krimi / Domokos Gábor. - Budapest : Oriold, 2013. - 202 p. ; 16 cm. - (Megakrimi zsebkönyvtár, ISSN 2063-8760)
ISBN 978-963-9771-75-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3501984]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2014.
Durica Katarina
   Szökés Egyiptomba / Durica Katarina. - Budapest : Jaffa, 2013. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-84-9 fűzött : 2940,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(437.6)
[AN 3503210]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2014.
   Az én karácsonyfám : hat magyar író írásai / [összeáll. Kőrössi P. József]. - Utánny. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2013. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9996-14-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3506972]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2014.
Fable, Vavyan
   Mennyből a csontváz / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2013. - 440 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-53-8 kötött : 3199,- Ft
ISBN 978-963-9300-52-1 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507123]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2014.
Falussy Lilla
   Időtlen Itália [elektronikus dok.] / írta Falussy Lilla. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (pdf : 823 KB) (epub : 883 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109974. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-405-8 (mobi)
ISBN 978-963-364-403-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-404-1 (epub)
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505406]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2014.
Fejér György János (1940-)
   Kerekesszék : budakeszi-füzet, 2013 / Fejér György János. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7293-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3502704]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2014.
Géczy János
   Cyberkaland a CERN-ben / Géczy János. - [Nyíregyháza] : Glán, cop. 2013. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89034-2-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3503189]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2014.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   Nekem szeretet kell : tisztelet Gelléri Andor Endrének / [szerk. Gelléri Ágnes és Kirschner Péter] ; [az előszót írta Szakonyi Károly]. - Budapest : Tevan Alapítvány : Mazsike, 2013. - 139 p. : ill. ; 19 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 3.)
ISBN 978-963-89726-1-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3505405]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2014.
Gosztola Gábor (1945-)
   Beköttetett az elménk : versek a múltszázad második feléből / Gosztola Gábor. - Budapest : Napkút K., 2013. - 141, [3] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-263-335-0 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers - rajz
894.511-14 *** 76(439)(092)Gosztola_G.
[AN 3501767]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2014.
Hallway, W. W.
   Sebző vágyak : hol a határ gyötrő kín és édes szenvedés között? / W. W. Hallway. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2013. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5104-45-9 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3504416]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2014.
Háy János (1960-)
   Xanadu : [föld, víz, levegő] / Háy János. - Budapest : Európa, 2013. - 353 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9657-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3506839]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2014.
Hunyady József (1921-1983)
Aranyhorda (új kiadása)
   A második honalapító / Hunyady József tollából. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 615, [4] p. ; 22 cm. - (Magyar históriák)
ISBN 978-615-5054-69-3 kötött : 3999,- Ft
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3503041]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2014.
Jámbor Zsuzsánna (1928-)
   Kék nagyapó története / Jámbor Zsuzsánna ; Jámbor József rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 70, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-352-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3501783]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2014.
Julesz János (1943-)
   Poggyász / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2013. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-468-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3502747]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2014.
   Karácsony ideje : magyar írók novellái adventtől vízkeresztig / szerk. Bölcsföldi András. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2013. - 184, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-199-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3507094]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2014.
Király Farkas (1971-)
   Szét, nem össze : válogatott és új versek, 1990-2013 / Király Farkas ; [... vál., ... szerk. Vincze Ferenc] ; [ill. ... Horváth Gergő]. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 213, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-35-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3502478]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2014.
Király László (1943-)
   Készülődés Pazsgába : versek / Király László. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 135 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-34-5 kötött : 3000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3502486]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2014.
   "Költőket s borokat kóstolgatok" : Tolna megyei költők, írók szőlőről és borról / [szerk. Lovas Csilla, Németh Judit, Rühl Gizella] ; Szatmári Juhos László rajz. ; [közread. a] Víz'P'Art Közalapítvány. - Szekszárd : Víz'P'Art Közalapítvány, 2013. - 62 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7039-9 fűzött
magyar irodalom - bor - vers - próza - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-3(082) *** 663.2(0:82-822)
[AN 3505490]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2014.
Koncz Éva
   Szigorúan titkos : APO rejtett iratai és Magyar Rádió : alcím: vessző kardozós változat vessző / Koncz Éva. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 72 p. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-08-5838-0 kötött
Magyarország - megfigyelés - titkosszolgálat - médiapolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - pamflet
894.511-92 *** 316.774(439)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3505290]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2014.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 2008. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-80-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3507091]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2014.
Kovács Barbara
   Figyelj csak! : mesék, versek, mondókák, dalok / Kovács Barbara ; ill. Tényi Katalin. - [Nyíregyháza] : Novum, 2013. - 131 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5349-08-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek
894.511-821(02.053.2)
[AN 3504657]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2014.
Mansfield, Michael (1962-)
   A veterán ; Aquincum farkasa / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2013. - 447 p. ; 22 cm. - (Pannonia Romanum)
ISBN 978-963-426-258-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3503004]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-423-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3504235]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Judit ...és az utóhang / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 334 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-430-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3504232]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2014.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán művei [elektronikus dok.]. - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - anekdota - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32 *** 894.511-36
[AN 3505247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kisregények, nagyobb elbeszélések és töredékek. - Szöveg (epub : 1.3 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109939. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505250] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Elbeszélések, andekdoták, fordítások, töredékek. - Szöveg (epub : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505270] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Novelláskötetek, rövid elbeszélések. - Szöveg (epub : 912 KB)
. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505271] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Rövid elbeszélések. - Szöveg (epub : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505281] MARC

ANSEL
UTF-8494 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 286 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 3.)
ISBN 978-963-09-7670-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507007]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon Literatúra, 2013. - Lapozó (10 p.) ; 16x16 cm
ISBN 978-963-251-561-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3508004]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2014.
Móser Zoltán (1946-)
   A félkör vége : esszék és tanulmányok / Móser Zoltán ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 313, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-313-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3501843]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2014.
Nemere István (1944-)
   Asszonyod leszek : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-758-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504880]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2014.
Nemere István (1944-)
   Holnap érted jövök : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-768-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504882]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2014.
Nemere István (1944-)
   Viharban született : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-770-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504873]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2014.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Tétova és halovány / Nyírfalvi Károly. - Budapest : Napkút K., [2013]. - 24 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 71.)
ISBN 978-963-263-309-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3501977]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2014.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2461-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3506969]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2014.
Petőcz András (1959-)
   Idegennek lenni, avagy Háttérmagyarázat és szubjektív tényezők : írások / Petőcz András. - Budapest : Napkút K., 2013. - 249, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-315-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3502014]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2014.
Pintér János Zsolt
   Assúr Nart és a szauruszévad : scifi-fantasy regény / Pintér János Zsolt. - Miskolc : Szerző, 2013. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7642-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3508609]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2014.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Asszony a fronton : egy fejezet életemből / Polcz Alaine. - 6. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2013, cop. 1991. - 196, [3] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 1.)
ISBN 978-963-676-527-9 fűzött : 2500,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3506927]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2014.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Karácsonyi utazás : halál és cserepek / Polcz Alaine. - 3. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2013, cop. 2002. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 5.)
ISBN 978-963-676-528-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3506923]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2014.
Rumpler György (1969-)
   A lélek körberajzolása : versek / Rumpler György. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-36-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3502018]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2014.
Solvana
   Fényből szőtt szavak / Solvana ; [ill. Knizse Péter]. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., cop. 2013. - 125 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7244-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3505526]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2014.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Békegyakorlatok / Szabó Palócz Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 304, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-316-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3501994]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2014.
Szathmári Gábor (1932-)
   A lentről jött ember : történetek azokról, akik megküzdöttek az élettel / Szathmári Gábor ; ... graf. Vágó Rita ... - Budapest : Dura Stúdió, 2013. - 135 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89132-2-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3504655]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2014.
Szlukovényi Katalin (1977-)
   Hamis nosztalgiák / Szlukovényi Katalin. - Budapest : Napkút K., 2013. - 234, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-334-3 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3501936]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2014.
Szőke István Atilla
   Küldetéses nép a mienk / Szőke István Atilla. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2013. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-89516-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3501973]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2014.
Taner, A. B.
   Akvéa világa / A. B. Taner. - [S.l.] : Szerző, [2013]. - 263 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89483-1-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501889]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2014.
Thompson, G. L.
   Az utolsó játszma / G. L. Thompson. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 359 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7610-7 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7430-1 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3504192]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2014.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Benáresz, a kapu : regény / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2013. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-50-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3504179]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2014.
Ujházi Katalin (1918-1996)
   Szülőföldem, Sóskút : versek, visszaemlékezések / Ujházi Katalin ; [összeál., az írásokat vál. Ábel Julianna]. - Sóskút : Griger M. Emlékére Sóskút Községért Közhasznú Alapítvány, 2013. - 106 p. : ill. ; 20 cm. - (Sóskúti füzetek, ISSN 2062-7440 ; 3.)
ISBN 978-963-08-7205-8 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3501806]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2014.
Vasy Géza (1942-)
   Bajza utca : megerősödve megmaradni / Vasy Géza. - Budapest : Orpheusz, 2013. - 460 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 446-447.
ISBN 978-963-9809-32-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - előadóbeszéd - interjú
894.511-5 *** 82.01(439)(092)Vasy_G.(047.53)
[AN 3502132]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2014.
White, Aurora
   Netes szerelem 2 : a közösségi oldalak hálójában / Aurora White. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 145 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-81-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3508527]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

518 /2014.
Can you find... 1001 dinosaurs and other things? (magyar)
   Keress meg... 1001 dinoszauruszt és más egyebet! / [ford. Kiss Enikő Hajna]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5220-36-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502217]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2014.
Europe jigsaw book (magyar)
   Európa : puzzle-könyv : öt 48 részes puzzle. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 24x33 cm
ISBN 978-615-5220-87-6 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3502368]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2014.
Gardner, Louise
Animals counting book (magyar)
   Vidám állatszámláló / [ill. Louise Gardner] ; [a verseket Király Levente ford.]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5220-39-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502503]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2014.
Lonsdale, Mary
Ten little toodlers (magyar)
   Lurkószámláló / [ill. Mary Lonsdale] ; [a verseket Boczán Bea ford.]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5220-38-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502508]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-5-9 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3508010]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2014.
Perez, Monica
The dog show (magyar)
   George a kutyakiállításon / szerző Monica Perez ; Joe Fallon rajzfilmsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5220-98-2 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3504706]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2014.
Schneider, Liane
Conni übernachtet bei Julia (magyar)
   Bori Julcsiéknál alszik / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 25.)
ISBN 978-615-5220-75-3 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3504696]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2014.
Tibbott, Julie
Dinosaur tracks (magyar)
   George a dinoszaurusz nyomában / szerző Julie Tibbott ; Bruce Akiyama rajzfilmsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5220-97-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3504700]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2014.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wird Weltmeister (magyar)
   Berci világbajnok lesz / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 3.)
ISBN 978-615-5385-13-1 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502265]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2014.
Who's hiding in Fairyland? (magyar)
   Ki bújt el Tündérországban? / [ford. Kiss Enikő Hajna]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5220-37-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3502210]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

528 /2014.
Fazekas Attila (1948-)
   A Mohács kommandó / Bán [alapján kész.] Fazekas. - [Dömsöd] : [Corvina Bt.], [2013]. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Sci-fi klasszikusok képregényben, ISSN 2061-0823 ; 2013/3.)
ISBN 978-963-06-9293-9 fűzött : 1500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3504769]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2014.
Juhász Zoltán (1973-)
   A barokk felsőoktatás új könyvműfaja: a liber gradualis / Juhász Zoltán ; [... közrem. Surányi Imre]. - Eger : Magánkiad., 2013. - 49 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-08-7059-7 fűzött
Európa - oktatástörténet - felsőoktatás - könyvtörténet - 18. század - alkalmi kiadvány
087.7 *** 378(4)(091)
[AN 3501946]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2014.
Star wars : the old republic (magyar)
   Star wars : the old republic. - Szeged : Szukits, [2012]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3433340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az elveszett csillagok / írta Alexander Freed ; rajz. Dave Ross, George Freeman, David Daza ; [ford. Szente Mihály]. - cop. 2013. - 115 p.
The lost suns
ISBN 978-963-497-292-1 kötött : 4500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3504282] MARC

ANSEL
UTF-8