MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/04/25 13:22:49
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
4072 /2014.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   23., Sixtus, V. - szövetségteológia. - cop. 2014. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6817-1 kötött : 3490,- Ft
[AN 3524349] MARC

ANSEL
UTF-84073 /2014.
Dujmov Milán
   Lista sveštenika Srpske pravoslavnie eparhiǰe Budimske / Milan Duǰmov. - Budimpešta : Autor, 2013. - 287, [5] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [289-292].
ISBN 978-963-08-8148-7 kötött
Budai Görögkeleti Szerb Egyházmegye
görögkeleti pap - névjegyzék
050.8 *** 281.961(439-03Budai_egyházmegye)(092)"17/200"
[AN 3525103]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

4074 /2014.
Hogya György (1923-)
   Egészségügyünk építőkockái Veszprémben / Hogya György ; [kiad. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2013. - 153 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89513-3-5 fűzött
Veszprém - orvostörténet - egészségügyi dolgozó - személyi bibliográfia
012Hogya_Gy. *** 61(439-2Veszprém)(091)(092)
[AN 3523547]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4075 /2014.
Gyémánt László (1935-)
   Mester és tanítvány = Master and disciple / Gyémánt László, Nagy Boglárka ; [közread. az Art.Salon: Tarsalgo]. - Budapest : Art.Salon: Tarsalgo, 2013. - [48] p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
A Budapesten, 2013. okt. 21 - nov. 16. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88568-8-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 75(439)(092)Gyémánt_L. *** 75(439)(092)Nagy_Boglárka
[AN 3524541]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2014.
   Könyvképmás : a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának kiállítása : 2013. november 8-tól 2014. január 4-ig : Együd Árpád Kulturális Központ, Vaszary Képtár / [a kiállítás kurátora ... szerk. Géger Melinda]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2013]. - [52] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-89904-0-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kaposvár) *** 73/76(439)"201"
[AN 3523708]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2014.
   A megújuló állattenyésztés és állati eredetű alapanyag- és termékelőállítás, mint a vidékfejlesztés eszköze : kiadvány az Osztrák és a Magyar Tudományos Akadémia együttes ülése a NAKVI és a Kaposvári Egyetem rendezésében 2012. szeptember 21-én megtartott szimpózium anyagából / szerk. Gottfried Brem [et al.] ; [kiad. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata]. - Dombegyház : Önkormányzat, cop. 2013. - [68] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-8256-9 fűzött
állattenyésztés - élelmezésbiztonság - vidékfejlesztés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kaposvár) *** 711.1 *** 636 *** 338.439
[AN 3524133]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2014.
   A Váci Kolping Család Egyesület 20 éve / [... szerkesztői ... Kucsák Béla, ... Peuker Emőke, ... Kucsák Erzsébet]. - Vác : Váci Kolping Család Egyes., 2013. - 56 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Az előszó német nyelven is
Fűzött
Váci Kolping Család Katolikus Egyesület
Vác - keresztény egyesület és szervezet - testülettörténet
061.2(439-2Vác)(091) *** 267.6(439-2Vác)(091)
[AN 3524070]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2014.
   The WikiLeaks cables and their impact on the Visegrad countries and the Baltic states / ed. by András Rácz ; [publ. by the Hungarian Institute of International Affairs]. - Budapest : Hung. Inst. of Intern. Affairs, 2013. - 100 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2012. jún. 19-én rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-37-9 fűzött
WikiLeaks (testület)
Baltikum - Közép-Európa - nyilvánosság - diplomácia - internet - ezredforduló
061.2(485)WikiLeaks *** 327(4-11)"200/201" *** 681.324Internet *** 327(474)"200/201" *** 323.21(100)"200/201"
[AN 3524308]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4080 /2014.
Kecskés Gyula (1901-1987)
   Püspökladány újkori története helyneveiben / Kecskés Gyula ; [D. Sári Andrea főszerk.] ; [kiad. Püspökladányi Tájékoztató Központ]. - Püspökladány : Püspökladányi Tájékoztató Közp., 2013. - [2], 390 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Püspökladány : Tanács, 1974. - Bibliogr.: p. 15-20.
ISBN 978-963-89782-0-2 fűzött
Püspökladány - helyismeret - magyar nyelv - földrajzi név - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 809.451.1-311(439-2Püspökladány) *** 908.439-2Püspökladány
[AN 3523710]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4081 /2014.
Lakatos Éva (1931-)
   A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010-2013. - 4 db ; 24 cm
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3057862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Sze - Z. - 2013. - XIII, 347 p.
Bibliogr.: p. VI-XIII.
ISBN 978-963-200-616-1 kötött
[AN 3524628] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4082 /2014.
   The Jedlik laboratories research activity : an overview / [publ. by the] Faculty of Information Technology and Bionics Pázmány Péter Catholic University. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89880-1-0 fűzött
Budapest - kutatás - információtechnika - bionika - egyetem
001.891 *** 378.4(439-2Bp.) *** 681.3.004.14 *** 57
[AN 3524261]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2014.
Szabó Árpád (1913-2001)
   Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára : a neves klasszikus filológus, tudománytörténész életmű-bibliográfiájával / [sajtó alá rend. Gazda István] ; [szakszerk. Bodorné Sipos Ágnes] ; [a szerkesztésben közrem. Both Mária]. - Budapest : Mati, 2013. - 332 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 100.)
Bibliogr.: p. 273-332.
ISBN 978-615-5365-03-4 fűzött
Szabó Árpád (1913-2001)
Magyarország - tudós - tudománytörténet - ókor - művelődéstörténet - 20. század - személyi bibliográfia
001(439)(092)Szabó_Á. *** 001(3) *** 930.85 *** 012Szabó_Á.
[AN 3524451]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2014.
   A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke és jó megőrzési gyakorlatok / [szerk. Csonka-Takács Eszter] ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - kulturális örökség
008(439)
[AN 3529079]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2014.
Varga Katalin (1963-)
   Az információtól a műveltségig : az információs műveltség alapjai : tanulmánykötet / Varga Katalin. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 139 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-236-773-6 fűzött : 1950,- Ft
műveltség - információs társadalom
008 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3524807]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4086 /2014.
Castañeda, Carlos (1925-1998)
The teachings of Don Juan (magyar)
   Don Juan tanításai : a tudás megszerzésének jaki módja / Carlos Castaneda ; [ford. Zala Györgyi]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-183-0 kötött : 3290,- Ft
Mexikó - mezo-amerikai indiánok - sámánizmus - hallucináció - okkultizmus
133 *** 398.3/.4(=97)(72)
[AN 3527158]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2014.
Háen
   Tükörszerelem / Háen ; [kiad. az Egyhárom Klub]. - [Budapest] : Egyhárom K., 2014. - 128 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-8363-4 fűzött
okkultizmus - párkapcsolat
133 *** 316.472.4
[AN 3525183]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2014.
Hoffmann Gergely
   A végtelen üzenetei / Hoffmann Gergely ; [kiad. Tessék! Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Tessék! Közhasznú Egyes., 2013. - [106] p. : ill., színes ; 24 cm + 48 kártya
Közös tokban
ISBN 978-963-08-7723-7 fűzött : 3860,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3524844]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2014.
Késmárki László (1968-)
   Test-lélek szótár : a betegségek lelki, mentális és karmikus okai / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2014. - 360 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3515-2 kötött
betegség - ezoterika
133.25 *** 616-092.11
[AN 3527964]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2014.
Klemp, Harold (1942-)
The art of spiritual dreaming (magyar)
   A spirituális álmodás művészete / Harold Klemp ; [ill. Valerie Taglieri és Ron Wennekes] ; [közread. az] Eckankar. - [Zalaegerszeg] : Eckankar, cop. 2013. - 303 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-1137-8 fűzött
ezoterika - álom
133.25 *** 159.963.3
[AN 3524299]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2014.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Anasta (magyar)
   Anaszta / Vlagyimir Megre ; [ford. Bogdán Natália]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2013. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 10.)
ISBN 978-963-08-8046-6 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3523653]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2014.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Ènergiâ žizni (magyar)
   Az élet energiája / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edit] ; [verseket ford. Füzesi Magda]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2013. - 269 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 7.)
Fűzött
ISBN 978-80-969539-7-4
ezoterika
133.25
[AN 3523643]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen (magyar)
   Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között : tizenkét előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1920. november 26. és december 19. között Dornachban és Bernben tartott. - Budapest : Genius, cop. 2013. - 214 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-31-1 fűzött : 2700,- Ft
antropozófia
133.25
[AN 3524797]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2014.
Szakács Tibor
   Összeomlott Adyton / Szakács Tibor. - Csehbánya : Csendközpont ; Veszprém : LifeVision Kft., 2013. - 39 p. ; 15 cm. - (Csendközpont kiadványok, ISSN 2064-0455)
ISBN 978-963-08-6441-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
alkímia
133.5
[AN 3525136]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4095 /2014.
Bakó Krisztián (1974-)
   Rejtelmes esőerdők / Bakó Krisztián. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-555-7 kötött
őserdő - flóra - fauna - album
502(253) *** 581.526.422 *** 591.611
[AN 3524462]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2014.
Malindžáková, Marcela
   Evaluation process based on long term data analysis : quantity, quality, environment : [monograph] / Marcela Malindžáková. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [2], 88 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 86-88.
ISBN 978-963-9988-61-3 kötött
környezetvédelem - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03
[AN 3523559]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4097 /2014.
Majerová, Edita
   The analysis of the selected types of rocks in order to determine their properties after being exposed to high pressures and temperatures : [monograph] / Edita Majerová. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [4], 58, [24] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-9988-71-2 kötött
mérnökgeológia - kőzetmechanika - termodinamika - képlékeny alakváltozás
539.374 *** 552.16 *** 536.7 *** 624.121
[AN 3523420]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4098 /2014.
   Dinók 2. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5370-11-3 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3527360]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2014.
Dirnerová, Diana
   Depositional history of Dukla Unit based on the sedimentary record from Slovakia and Poland : [monograph] / Diana Dirnerová. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [6], 58 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 50-58.
ISBN 978-963-9988-60-6 kötött
Északkeleti-Kárpátok - szedimentológia
551.3.051(234.37)
[AN 3519127]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2014.
Koczó József
   Börzsöny anyánk, Ipoly apánk : a határvidék környezet-, gazdálkodás- és életmód története / Koczó József. - Vámosmikola : Polski Fiat 125p Klub, 2013. - 420 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-415.
ISBN 978-963-08-6338-4 fűzött
Ipoly mente - Börzsöny-vidék - helytörténet - földrajz
911.2/.3(439Ipoly_mente) *** 943.9Ipoly_mente *** 943.9Börzsöny-vidék *** 911.2/.3(439Börzsöny-vidék) *** 911.2/.3(437.6Ipoly_mente)
[AN 3523967]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2014.
Kukučka, Pavel
   The monitoring of landslide areas : monograph / Pavel Kukučka. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 93 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 89-93.
ISBN 978-963-9988-64-4 kötött
földcsuszamlás - monitoring - távérzékelés - műholdas távközlés
550.349 *** 528.8 *** 629.783
[AN 3523500]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2014.
Prekopová, Marta
   Paleogene sandy depositional systems of the Eastern Slovakia Flysch Belt : [monograph] / Marta Prekopová. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [4], 77 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-77.
ISBN 978-963-9988-66-8 kötött
Kelet-Szlovákia - törmelékes üledékes kőzet - paleogén
552.51(437.67) *** 551.781(437.67)
[AN 3519135]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4103 /2014.
   Aerial archaeology and remote sensing from the Baltic to the Adriatic : selected papers of the Annual Conference of the Aerial Archaeology Research Group, 13th -15th September 2012, Budapest ... / ed. by Zoltán Czajlik and András Bödőcs ; [org., publ. by the] Institute of Archaeological Sciences Faculty of Humanities Eötvös Loránd University. - Budapest : Inst. of Archaeological Sciences Fac. of Humanities Eötvös L. Univ. : L'Harmattan, 2013. - 134 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 97-108.
ISBN 978-963-7343-95-7 fűzött
Kelet-Európa - régészet - távérzékelés
528.8 *** 902(4-11)
[AN 3524878]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2014.
Gašincová, Silvia
   The use of robust estimate methods for adjusment of geodetic observations : [monograph] / Silvia Gašincová, Juraj Gašinec. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 139 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-963-9988-63-7 kötött
geodézia - geodéziai mérés
528.5
[AN 3523561]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2014.
Labant, Slavomír (1982-)
   Deformation analysis of stability area : [monograph] / Slavomír Labant. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-963-9988-57-6 kötött
geodézia - geodéziai mérés
528
[AN 3523557]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2014.
Rákay, Štefan (1980-)
   Measurement and volume determination of the irregular solids : [monograph] / Štefan Rákay. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [4], 84 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 978-963-9988-67-5 kötött
geodézia - geodéziai műszer - fotogrammetria
528.5 *** 528.7
[AN 3523548]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4107 /2014.
   Állati érdekességek. - [Érd] : Elektra Kvk., 2013. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
Fűzött : 590,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5203-43-5)
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3523681]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2014.
Bartha Dénes (1956-)
   Természetvédelmi élőhelyismeret / Bartha Dénes. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 213 p., XLVIII t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 978-963-286-691-8 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - vegetáció - élőhely - természetvédelem - egyetemi tankönyv
581.9(439)(075.8) *** 581.55(439)(075.8) *** 504.06
[AN 3524851]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2014.
   A süllő (Sander lucioperca) biológiája és tenyésztése / szerk. Horváth László, Urbányi Béla, Horváth Ákos és a SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégiuma. - 2. átd. kiad. - Gödöllő : Sztárstúdió Bt., 2013. - 164 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-269-353-8 kötött
süllő - haltenyésztés
597.58 *** 639.216 *** 639.3
[AN 3523860]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2014.
   Vadludak birodalma / [szerk. Bolla Adrienn, Csonka Péter, Musicz László] ; [kiad. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoport]. - Budapest : MME Komárom-Esztergom M. Helyi Csop., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Öreg-tó (Tata) - lúd - fauna - madárvédelem
591.9(439-2Tata) *** 504.74.06(439) *** 636.598
[AN 3523689]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4111 /2014.
Barta Krisztina
   A gazdagság magasiskolája / Barta Krisztina és Dominkó Gabriella. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tudáspolc K., 2013. - 109 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-8192-0 fűzött : 1690,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3523457]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2014.
Baumeister, Roy F. (1953-)
Willpower (magyar)
   Akaraterő : a legnagyobb belső erő újrafelfedezése / Roy F. Baumeister, John Tierney ; [ford. Varga Gábor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2013. - 308 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-58-6 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - akarat
159.947 *** 613.865
[AN 3524270]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2014.
   A belső ellenállás : [immunrendszer: a láthatatlan hadsereg] / [szerk. Campos Jiménez Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: 12 lépés az egészségért
ISBN 978-963-289-273-3 fűzött
ellenálló-képesség
612.017.1
[AN 3528149]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2014.
Bockemühl, Jochen (1928-)
Lebt die Welt in mir? (magyar)
   Bennem él a világ? : érzékelés- és elmélkedésgyakorlatok a mindennapi felelősség képességének fejlesztéséhez / Jochen Bockemühl ; [ford. Rahnama Azadeh, Herczeg Ágnes] ; [közread. a] Forschungsinstitut am Goetheanum, ... Ars Topia Alapítvány ... - Dornach : Forschungsinstitut am Goetheanum ; Budapest : Ars Topia Alapítvány, 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89402-1-6 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika - természeti környezet - természetkép
613.865 *** 133.25 *** 502 *** 75.047
[AN 3523471]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2014.
   Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában 3 / Kopper László [et al.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2013. - XIV, 546 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-331-300-8)
onkológia
616-006
[AN 3528146]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2014.
Cooke, Kaz (1962-)
Girl stuff (magyar)
   Csajok könyve : a legteljesebb útmutató tini éveidhez / Kaz Cooke ; [... ford. Lami Juli]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 504, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-038-7 fűzött : 4900,- Ft
mentálhigiénia - serdülőkor - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3529147]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2014.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Pontokba szedett egészség / Csikai Erzsébet. - Debrecen : Szerző, 2013. - 338, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7135-8 kötött
egészséges életmód - életvezetés - magyar irodalom - vers
613.865 *** 894.511-14
[AN 3523638]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2014.
Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5 (magyar)
   DSM-5 : referencia-kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz / [ford. Gonda Xénia, ... Balázs Judit és Keresztény Ágnes ...]. - Budapest : Oriold, [2014]. - 517 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5443-01-5 fűzött
elmebetegség - orvosi diagnosztika
616.89-07
[AN 3525208]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2014.
   Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban / [... szerk. Kádár Balázs]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : TrustAir Kft., cop. 2014. - 558 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-8286-6 fűzött
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás
616-039.74 *** 614.88
[AN 3529148]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2014.
   Egészségpszichológia a gyakorlatban / szerk. Kállai János, Varga József, Oláh Attila. - Budapest : Medicina, 2014. - 518 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-486-8 kötött : 3800,- Ft
egészségnevelés - lélektan
616-092.11 *** 616-08 *** 159.9
[AN 3529141]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2014.
Erdélyi Ildikó (1938-)
   Álomkönyv : pszichoterápiás álommunka / Erdélyi Ildikó. - Budapest : Oriold, 2013. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-93-2 fűzött : 2800,- Ft
álom - jelkép - pszichoterápia
159.963.3 *** 159.955.65 *** 316.773 *** 615.851.1
[AN 3525034]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2014.
Garzuly Ferenc (1937-)
   Ritka betegségek : küzdelem az élet határain : esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak / Grazuly Ferenc, Tóth Csaba, Kálmán Bernadette. - Budapest : Oriold, 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-98-7 fűzött : 4000,- Ft
kórtan - esettanulmány
616
[AN 3525251]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2014.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (20.) (2013) (Cserkeszőlő)
   XX. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés : 2013. október 11-12. Cserkeszőlő ... : programfüzet / Bács-Kiskun Megyei Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály szervezésében. - [Kecskemét] : [Bács-Kiskun M. Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Oszt.], [2013]. - 52 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
gyermekgyógyászat - traumatológia - konferencia-kiadvány
616-039.74-053.2 *** 616-001-053.2 *** 061.3(439-2Cserkeszőlő)
[AN 3524554]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2014.
Győrffy Mária
   English for doctors : authentic consulting - room activities for doctors, dentists, students and nurses with accompanying recorded material / Mária Győrffy. - 2. ed. - Pécs : Idióma, 2013, cop. 1996. - 293 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-04-7045-4 fűzött : 7980,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvkönyv
61 *** 802.0(078)=00
[AN 3527362]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2014.
Izzo, John (1957-)
The five secrets you must discover before you die (magyar)
   Öt titok amit fel kell ismerj, mielőtt meghalsz / John Izzo ; [ford. Bratina Steve és Bratinané Lazányi Kriszta]. - Budapest : Casparus, cop. 2013. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89405-9-9 fűzött : 2700,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3525132]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2014.
Katie, Byron
Loving what is (magyar)
   Négy kérdés / Byron Katie és Stephen Mitchell ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, [2014], cop. 2008. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-194-6 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3527152]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2014.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások II / Késmárki László. - 2. kiad. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2014. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-89752-0-1 fűzött : 3700,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3527965]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2014.
Klemm, Stanislaus (1943-)
Unser Leben - ein Seiltanz (magyar)
   Életünk - kötéltánc : az egyensúlyozás művészete / Stanislaus Klemm ; [ford. Szabóné Révész Mária Magdolna]. - Kecskemét : Korda K., 2013. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5045-40-0 fűzött : 1300,- Ft
mentálhigiénia - interperszonális kapcsolat
613.865 *** 316.47
[AN 3523379]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2014.
Köteles Ferenc (1969-)
   A placebo-válasz / Köteles Ferenc. - [Budapest] : Medicina, cop. 2013. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-411.
ISBN 978-963-226-485-1 kötött : 3600,- Ft
placebo
615.039
[AN 3523520]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2014.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, [2014]. - 286, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3527156]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2014.
Millman, Dan (1946-)
Wisdom of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos bölcsessége / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Casparus, cop. 2013. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89405-8-2 fűzött : 2700,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3523768]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2014.
Mohr, Bärbel (1964-2010)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2014, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-214-1 fűzött : 1600,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3527960]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2014.
Orvosi patobiokémia (angol)
   Medical pathobiochemistry / ed. József Mandl, Raymund Machovich ; ... contribution ... Miklós Csala. - Budapest : Medicina, 2014. - 594 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-407-3 kötött : 12800,- Ft
biokémia - belgyógyászat - kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8) *** 577.1(075.8)
[AN 3523531]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2014.
   Public health and preventive medicine / ed. by Edit Paulik. - Budapest : Medicina, 2013. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-226-481-3 fűzött : 3250,- Ft
közegészségügy - betegségmegelőzés
614 *** 616-084
[AN 3523523]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2014.
Rurik Imre (1953-)
   Férfigyógyászat / Rurik Imre. - [Budapest] : Medicina, 2014, cop. 2013. - 243 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 978-963-226-461-5 fűzött : 2900,- Ft
andrológia
616-055.1 *** 616.6
[AN 3523544]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2014.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (36.) (2013) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XXXVI. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2013. - 32 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. nov. 13-án rendezték. - Előadáskivonatokkal. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2013
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3524453]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2014.
Semmelweis Ignác (1818-1865)
   Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858-1865-ös évfolyamaiban / [sajtó alá rend. Gazda István] ; [közread. a] Magyar Orvostörténelmi Társaság. - Budapest : M. Orvostört. Társ., 2013. - [161] pag.var. ; 32 cm
ISBN 978-963-08-7126-6 velúr
Magyarország - orvostörténet - nőgyógyászat - 19. század - szakcikk - történelmi forrás
618(439)"185/186"(0:82-92) *** 61(439)"18"(093)
[AN 3524551]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2014.
Sófi Gyula (1967-)
   Igazságügyi gyermekpszichiátria / Sófi Gyula, Fodor Miklós. - Budapest : Oriold, 2014. - 205 p. ; 21 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-99-4 fűzött : 3900,- Ft
igazságügyi lélektan - gyermekpszichiátria
616.89-053.2 *** 343.955
[AN 3525232]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2014.
Somogyiné Kuti Ilona
   Gyógyúszás : úszással a gerincfájdalmak megszüntetéséért / Somogyiné Kuti Ilona. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2014. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5278-14-3 fűzött : 1480,- Ft
gyógyúszás
615.825.4 *** 797.21
[AN 3527413]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2014.
   S.O.S. cukor! : párbeszéd a diabéteszről / [szerk. Campos Jiménez Mária] ; [az interjúkat kész. Hódi Ágnes ... és Szegedi Károly...]. - Budapest : Oriold, 2013. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-87-1 fűzött : 3400,- Ft
cukorbetegség - beteg - interjú
616.379-008.64 *** 614.253.8(047.53)
[AN 3525279]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2014.
   A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve / szerk. Pál Attila. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 486 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-480-6 kötött : 8300,- Ft
nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 3528135]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2014.
Tényi Tamás (1963-)
   Pszichiátria és művészet : válogatott írások / Tényi Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2013. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-551-7 fűzött
elmegyógyászat - pszichoterápia - művészetpszichológia
616.89 *** 615.851 *** 7.01 *** 82.01
[AN 3524080]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2014.
Tornyossy Mária
   A születéstől az élhető filozófiáig : a pszichológia új útjainak használata a mindennapokban : fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából : Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek / írta Tornyossy Mária. - Budapest : Oriold, 2013. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-94-9 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3525220]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2014.
Townsend, John (1956-)
Boundaries with teens (magyar)
   Kamaszhatárok : mikor mondjunk igent és hogyan mondjunk nemet kamasz gyermekeinknek? / John Townsend ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 282 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-288-091-4)
gyermeknevelés - gyermeklélektan - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1 *** 316.6-053.6
[AN 3527949]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2014.
Zakar Gábor
   A ketosav-aminosav kezelés alapjai és a ketodiéta szerepe a krónikus vesebetegség kezelésében / Zakar Gábor. - Budapest : Fresenius Kabi Hungary Kft., [2013]. - 77 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-77.
ISBN 978-963-08-6329-2 fűzött
vesebetegség - diéta - gyógyszeralkalmazás
616.61 *** 613.2 *** 615.03
[AN 3525069]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2014.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3527928]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4147 /2014.
Fedorko, Gabriel
   Conveyor belts for pipe conveyors : [monograph] / Gabriel Fedorko, Vieroslav Molnár. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-9988-73-6 kötött
szállítószalag - szállítócső
621.867 *** 622.648
[AN 3523479]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2014.
Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriuma (29.) (2013) (Miskolc)
   Géptervezők és Termékfejlesztők XXIX. Szemináriuma [elektronikus dok.] : a jövő mérnökeinek prezentációi : 2013. november 8. ... / szerk. Bihari Zoltán ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet]. - Szöveg. - [Miskolc] : ME Gép- Terméktervezési Int., 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A szemináriumot Miskolcon tartották. - Címváltozat: A jövő mérnökeinek prezentációi. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-358-050-9
géptervezés - műszaki fejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.01 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.184
[AN 3524227]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2014.
Józsa István (1934-)
   Örvényszivattyúk a gyakorlatban : [konstrukció, üzemeltetés, karbantartás] / Józsa István. - Budapest : Invest-Marketing Bt., 2013. - 396 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 335-337.
ISBN 978-963-87401-2-0 kötött
örvényszivattyú
621.671
[AN 3523986]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2014.
Kuzevičová, Žofia
   GIS for renewable energy : [monograph] / Žofia Kuzevičová, Marcela Gergeľová. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [5], 133 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 123-133.
ISBN 978-963-9988-72-9 kötött
alternatív energiaforrás - megújuló energiaforrás - térinformatika
620.9 *** 659.2
[AN 3523466]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2014.
Laciak, Marek
   Optimal control of steel making process : [monograph] / Marek Laciak. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [2], V, 74 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-9988-68-2 kötött
acélgyártás - minőségbiztosítás - gyártástechnológia
669.18 *** 65.018 *** 658.5
[AN 3523508]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2014.
Mixtaj, Ladislav
   Quality management and its economic aspects in a mining company : [monograph] / by Ladislav Mixtaj. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 83 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-963-9988-65-1 kötött
üzemgazdaságtan - minőségbiztosítás - bányászat
622 *** 658 *** 65.018
[AN 3523490]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2014.
Weiss, Erik
   Specifics of the financial management in a mining company during the crisis : [monograph] / by Erik Weiss. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 73 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-9988-62-0 kötött
válságmenedzselés - pénzügy - üzemgazdaságtan - bányászat
622 *** 658.1.016.7 *** 658.14
[AN 3523448]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4154 /2014.
   Jövő internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig : nemzetközi szakmai workshop, 2013. november 29. = Future internet research, services and technology : international workshop, 29 November 2013 / [szerk. Sztrik János]. - [Debrecen] : [DE], [2013]. - 39, 27 p. ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Kész. a Debrecenben rendezett workshop alkalmából. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-473-636-3 fűzött
internet - infokommunikáció - programozás - informatikai hálózat
681.324Internet *** 681.3 *** 519.68
[AN 3523736]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2014.
Winter School on Nonlinear Dynamics in Cellular Wave Computing (2013) (Budapest)
   Proceedings of the IRUN Winter School on Nonlinear Dynamics in Cellular Wave Computing : Faculty of Information Technology Pázmány Péter Catholic University Budapest ... : January 28-30, 2013 / [org. by the ... IEEE Hungary Section]. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-277-264-6 fűzött
információtechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3524168]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4156 /2014.
Škvareková, Erika
   The breaking force of steel wire ropes : [monograph] / Erika Škvareková. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [5], 115 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-963-9988-70-5 kötött
húzó igénybevétel - acél - sodronykötél
679.73 *** 539.412 *** 669.14
[AN 3523526]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4157 /2014.
Bodnár György
   Építem a házam : [családiház-építők kisenciklopédiája] / Bodnár György, Tóth Balázs. - Budapest : Tét Consulting Kft., 2010-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Borzák Balarám Béla
ISBN 978-963-88828-0-6
családi ház - építés
69 *** 728.3
[AN 2926883]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Már csak a tető hiányzik!. - 2013. - 192 p.
ISBN 978-963-88828-3-7 kötött : 8990,- Ft
házépítés - tetőfedés - födém
692.4 *** 629.5 *** 728.3
[AN 3523663] MARC

ANSEL
UTF-84158 /2014.
   A geotechnikusok és a statikus mérnökök interakciója a konvencionális módszerrel épülő alagutak tervezésében : a Magyar Alagútépítő Egyesület előadói napja, 2013. május 3. / szerk. Tompai Zoltán. - Budapest : M. Alagútépítő Egyes., [2013]. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Alagútépítési füzetek, ISSN 2062-1698 ; 4.)
A konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - alagútépítés - geotechnika - mérnökgeológia
624.13 *** 624.19(439)
[AN 3523442]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2014.
Nádai Magda
   "Gyémánt félkrajcár"-ra figyelő tizenévesek : a hulladéktudatos magatartás példái / Nádai Magda. - [Budapest] : Bafila Kft., 2014. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-963-89652-2-6 fűzött
hulladékfeldolgozás - nyersanyag-feldolgozás - szemétgyűjtés - környezeti tudatosság - ifjúsági könyv
628.463(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 504.064.47(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3523685]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4160 /2014.
Bikkes István
   Hajós legendák, legendás hajósok / Bikkes István, Nagyszékely István. - [Budapest] : Fluvius Kft., cop. 2013. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8244-6 fűzött
hajózás - memoár - anekdota
656.6(0:82-94) *** 656.6(0:82-36)
[AN 3523274]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2014.
Négyesi Pál (1973-)
   Méray : egy járműgyár története / Négyesi Pál. - Budapest : Oldtimer Média Kft., 2013. - 168 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 978-963-87582-4-8 kötött
Méray Motorkerékpárgyár (Budapest)
Budapest - gyártörténet - járműipar - motorkerékpár - Horthy-korszak
629.118.6(439)"192/193" *** 061.5(439-2Bp.)Méray
[AN 3524003]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2014.
Szécsey István
   Ganz vasúti járművek 1920-tól 1959-ig : railway vehicles between 1920 and 1959 / Szécsey István. - Budapest : Indóház K., cop. 2013. - 406 p. : ill. részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 399.
ISBN 978-963-88145-4-8 kötött : 7990,- Ft
Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest)
Magyarország - Budapest - járműipar - ipartörténet - sínhez kötött jármű - gyártörténet - 20. század - album
629.4(439)"192/195" *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091)
[AN 3523975]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4163 /2014.
Füleky György (1945-)
   Korszerű tápanyaggazdálkodás / Füleky György. - Budapest : NAK : Mezőgazda, cop. 2013. - 203, [5] p. : ill. ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-286-695-6 kötött
növénytermesztés - növénytáplálás - trágya
633 *** 631.8
[AN 3524435]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2014.
Gabonakutató Fórum (2.) (2013) (Szeged)
   II. Gabonakutató Fórum [elektronikus dok.] : A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében ... : Szeged, 2013. november 13-14. / szerk. Pauk János ; [rend., közread. a] Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. - Szöveg. - [Szeged] : Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7872-2
gabonatermesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
633.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3524239]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2014.
   Hat évtized az agrár-felsőoktatásért : Pethő Menyhért professzor emeritus 80. születésnapja tiszteletére : Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának tudományos ülése : Debrecen, 2013. november 13. / [szerk. Jávor András, Fürjné Rádi Katalin, Veres Szilvia]. - [Debrecen] : DE AGTC MÉK, 2013. - 101 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5183-97-3 fűzött
agrokémia - emlékkönyv
631.41
[AN 3523715]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2014.
Jablánczy Sándor (1908-1999)
   A szálalóerdő jelentősége Magyarországon / Jablánczy Sándor. A szálaló erdők használata, felújításuk és ápolásuk / Fekete Lajos ; [szerk. Bartha Dénes, Barton Zsolt]. - Sopron : NYME K., 2013. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-145-2 fűzött
erdőművelés
630*2
[AN 3525088]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2014.
   Macskák. - [Érd] : Elektra Kvk., 2014. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-74-9 fűzött : 590,- Ft
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3523687]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2014.
   Magyar gyümölcsfajták / szerk. Soltész Miklós. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 486, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 464-486.
ISBN 978-963-286-693-2 kötött
 (hibás ISBN 978-963-286-675-8)
gyümölcstermesztés
631.526 *** 634.1
[AN 3524855]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2014.
   Magyar gyümölcsfajták / szerk. Soltész Miklós. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 523 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495-516.
ISBN 978-963-286-698-7 kötött : 7500,- Ft
gyümölcstermesztés
631.526 *** 634.1
[AN 3527927]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2014.
   Nemzeti növényvédelmi cselekvési terv, 2012 / [szerk. Gábriel Géza, Tóthné Lippai Edit] ; [közread. a] Vidékfejlesztési Minisztérium ; [... kiad. ... Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság]. - Budapest : NÉBIH NTAI, cop. 2013. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7464-9 fűzött
Magyarország - növényvédelem - mezőgazdasági politika - cselekvési program - 21. század
632(439)"201/202" *** 338.43(439)"201/202"
[AN 3524296]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2014.
Nemzeti növényvédelmi cselekvési terv, 2012 (angol)
   National plant protection action plan, 2012 / [ed. by Géza Gábriel, Edit Lippai Tóthné] ; [transl. by Ede Böszörményi] ; [publ. by the] Ministry of Rural Development ; [... ed. ... National Food Chain Safety Office Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment]. - Budapest : Nat. Food Chain Safety Office Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment, cop. 2013. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7463-2 fűzött
Magyarország - növényvédelem - mezőgazdasági politika - cselekvési program - 21. század
632(439)"201/202" *** 338.43(439)"201/202"
[AN 3524303]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2014.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   Gyakorlati gyümölcstermesztés / Sipos Béla Zoltán ; [a Fajtaleírások c. fejezetet Szabó Tibor írta] ; [a színes felvételeket Sipos Béla Zoltán kész.] ; [a rajzokat Kiss László kész.]. - Budapest : NAK : Mezőgazda, cop. 2013. - 241, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 238-241.
ISBN 978-963-286-694-9 kötött
gyümölcstermesztés
634
[AN 3523670]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2014.
Somogyi Imre (1902-1947)
   Kertmagyarország felé / Somogyi Imre ; [a szöveget gond. Varga Domokos]. - 4. kiad. - Budapest : Baranta : Hét Krajcár : Püski, 2014. - 115 p. ; 21 cm
Gyuró Ferenc "Somogyi Imre emlékezete" c. írásával
ISBN 978-963-9596-73-3 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság
338.43(439)"194" *** 63(439)"194"
[AN 3527933]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2014.
Taušová, Marcela
   Information and communication systems in tourist traffic designed for small enterprises : monograph / Marcela Taušová, Beáta Stehlíková, Katarína Čulková. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [2], 84 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9988-58-3 kötött
Szlovákia - turizmus - infokommunikáció
338.43(437.6) *** 681.3.004.14
[AN 3523554]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2014.
   "Tudomány a vidék mindennapjaiban" [elektronikus dok.] : A Magyar Tudomány Ünnepe : konferencia : Hódmezővásárhely, 2013. november 8. / Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, MTA SZAB Mezőgazdasági Szakbizottság és Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja szervezésében. - Szöveg. - Hódmezővásárhely : SZTE Mezőgazd. Kar, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-245-6
mezőgazdaság - biológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 57 *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3524233]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4176 /2014.
Bahner Zoltánné
   Titkok, praktikák, hajápolási tanácsadás : házhoz járó fodrász jegyzetei alapján / írta Bahner Zoltánné. - [Budapest] : Magánkiad., [2014]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6983-6 fűzött
haj - hajápolás
646.72
[AN 3524315]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2014.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8., 13., 14, 17. és a 24. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25. - cop. 2014. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7734-0 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3527459] MARC

ANSEL
UTF-8


   26. - cop. 2014. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7735-7 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3529000] MARC

ANSEL
UTF-84178 /2014.
   Csirkemellből készült ételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 41.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-597-7 fűzött
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3524427]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2014.
   A Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyve : válogatás olvasóink legjobb receptjeiből / [szerk. Lévay Gizella]. - Szeged : Délmagyarország, 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 2-4. köteten egyéb címadatként: Olvasóink szájíze szerint
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A családi tűzhely : konyhai alapok, technikák, praktikák, eszközök, alapanyagok, receptek. - 2013. - 217, [3] p.
ISBN 978-963-7258-48-0 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3523989] MARC

ANSEL
UTF-84180 /2014.
   Diós - mákos sütemények. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 40.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-599-1 fűzött
sütemény - dió - mák - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):634.51 *** 641.55(083.12):633.75
[AN 3524422]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2014.
Habisreutinger, Julei M.
Gesund und genussvoll essen im Alter (magyar)
   Ízeket az éveknek! / [írta Julei M. Habisreutinger] ; [ford. Bedi Anikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 320 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-289-269-6 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3523721]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2014.
   Kedvelt péksütemények. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 39.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-598-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3524583]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2014.
Laurenszky Katalin
   Tastes and tales : a fun cookbook with lots of history : [your multicultural cookbook] / by Kate Laurenszky and Renáta Rustyák ; [graf. Ubornyák Katalin]. - Budapest : Laurenszky K., 2013. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7272-0 fűzött
Közép-Európa - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(4-11) *** 641.568(4-11)(083.12)
[AN 3524530]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2014.
Lundgren, Lotta (1971-)
Om jag var din hemmafru (magyar)
   Ha én főznék neked / Lotta Lundgren ; [fotók Pelle Bergström] ; [... ford. Szöllősi Adrienne]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 179 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5331-04-6 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3523672]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2014.
Móczár István
   Diós ételek : darunyak és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 91 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 10.)
ISBN 978-963-354-125-8 kötött : 1490,- Ft
sütemény - dió - szakácskönyv
641.852(083.12):634.51 *** 641.55(083.12):634.51
[AN 3524578]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2014.
Nagy Réka
   Ökoanyu : egyszerűen zöld : [környezettudatos és takarékos háztartási ötletek] / Nagy Réka. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-058-5 kötött : 3300,- Ft
háztartás - környezetvédelem - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 620.9 *** 504.06(036)
[AN 3529104]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2014.
   Receptkönyv = Knjiga recepata / [kiad. Szank Községi Önkormányzat]. - Szank : Önkormányzat, [2013]. - 37 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-8374-0 kötött
Bács-Kiskun megye - ételspecialitás - meggy - szakácskönyv
641.55(083.12):634.233 *** 641.568(439.155)(083.12)
[AN 3523964]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2014.
   Sárréti fakanál / [D. Sári Andrea főszerk.] ; [kiad. Püspökladányi Tájékoztató Központ]. - Püspökladány : Püspökladányi Tájékoztató Közp., [2013]. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89782-1-9 fűzött
Sárrét - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sárrét)(083.12)
[AN 3523993]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2014.
   Tepsiben sült ételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 42.)
ISBN 978-963-251-600-4 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.552(083.12)
[AN 3524588]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4190 /2014.
Ehrhardt, Ute
Wenn ich ehrlich bin, dann lüg ich richtig gut (magyar)
   Mindennapi hazugságaink : az igazság nem mindig a legjobb megoldás / Ute Ehrhardt, Wilhelm Johnen ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-02-3 fűzött : 3290,- Ft
hazugság - személyiség-lélektan
179.8 *** 159.923
[AN 3525032]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2014.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában, 1650-1800 : az ízlésesztétika paradigmája / Horkay Hörcher Ferenc. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-310.
ISBN 978-963-693-514-6 fűzött : 2900,- Ft
Európa - esztétika - művészetesztétika - felvilágosodás - 17. század - 18. század
111.852(4)"16/18" *** 7.01(4)"16/18"
[AN 3524193]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2014.
Martin, James (1960-)
Between heaven and mirth (magyar)
   Mennyei derű : öröm, humor és nevetés a lelki életben / James Martin ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Budapest : JTMR : Új Ember K., 2013. - 294, [3] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-8014-54-2 kötött : 3600,- Ft
öröm - életvezetés - vallásos irodalom
17.023.34 *** 613.865 *** 244
[AN 3524639]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Antroposophische Seelenkalender (német, magyar)
   Seelenkalender = Léleknaptár / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, cop. 2013. - [6], 52 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9772-42-7 kötött
antropozófia - szabadvers
141.333(0:82-14)
[AN 3524667]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Kunst und Kunsterkenntnis (magyar)
   Művészet és művészetmegismerés : az érzéki-érzékfeletti megvalósulása a művészet által : kilenc előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1888. november 9. és 1921. április 9. között Európa különböző városaiban tartott / [ford. Lajer Anna Mária]. - Budapest : Genius, cop. 2013. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-36-6 fűzött : 2700,- Ft
antropozófia - művészetfilozófia
141.333 *** 7.01
[AN 3524793]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2014.
Tóth I. János (1957-)
   Fejezetek a környezetfilozófiából : szerzők és irányzatok / Tóth I. János. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-269.
ISBN 978-963-315-127-3 fűzött
természeti környezet - filozófiatörténet
1(100)(091) *** 504.03
[AN 3528170]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4196 /2014.
   A 120 éve született Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a Váci Egyházmegye kapcsolata : Mindszenty József tanítása és példája a Hit éve tükrében / összeáll. Pálos Frigyes. - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2013. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88957-9-0 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Váci Egyházmegye
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - bíboros - állam és egyház viszonya - misszió - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 266 *** 322(439)"194" *** 282(439-03Váci_egyházmegye)(091)
[AN 3523980]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2014.
   Add, Uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra! : Szabó József kanonok-plébános életútja / [szerk. Bertha János]. - [Fertőd] : [Esterházy P. Alapítvány], [2013]. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. az Esterházy Pál Alapítvány
ISBN 978-963-89927-0-3 fűzött
Szabó József (1926-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század
282(439)(092)Szabó_J.
[AN 3525100]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2014.
   Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon / szerk. Bárth Dániel ; [kiad. az ELTE BTK Folklore Tanszék]. - Budapest : ELTE BTK Folklore Tansz., 2013. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-324-7 fűzött
Magyarország - papság - katolikus egyház - protestáns egyház - helyi társadalom - kulturális antropológia - 18. század - 19. század - 20. század
262.14(439)"17/19" *** 282 *** 284 *** 316.334.52(439)"17/19" *** 39(439)"17/19"
[AN 3524207]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2014.
   Amikor a fény felragyog. - [Budapest] : Felébredt Tudat K., cop. 2013. - 234, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7834-0 fűzött : 2990,- Ft
buddhizmus - misztika
294.3 *** 133
[AN 3525207]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2014.
Bacchiocchi, Samuele (1938-2008)
Immortality or resurrection (magyar)
   Halhatatlanság vagy feltámadás? : Biblia-tanulmány az emberi természetről és sorsról / Samuele Bacchiocchi ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : BIK, cop. 2013. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-13-1 fűzött
kereszténység - halhatatlanság
237.2 *** 218
[AN 3523760]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2014.
Barsi Balázs (1946-)
   Magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Kecskemét : Telek P.-P., 2012-. - 21 cm
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3449169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Szentírási elmélkedések az évközi idő minden napjára. - Aktualizált kiad. - 2014. - 455 p.
ISBN 978-963-89444-5-0 fűzött
[AN 3524642] MARC

ANSEL
UTF-84202 /2014.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   Az imádkozó ember : II. rész : a szerdai általános kihallgatások katekézisei : 2011. november 30-tól 2012. október 3-ig / XVI. Benedek pápa ; [... ford. Miklósházy Attila]. - Budapest ; [Toronto] : [Miklósházy A.], 2013. - 166 p. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
katekizmus
238.1 *** 282
[AN 3524021]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2014.
Czövek Tamás (1965-)
   Keresztség / Czövek Tamás. - Budapest : KIA, 2013. - 177 p. ; 17 cm. - (Látásmód, ISSN 2064-5775)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-9390-99-7 fűzött
keresztség
265.1
[AN 3525194]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2014.
   Egyetemisták imakönyve / [szerk. Pákozdi István, Melegh Csongor és Horváth Zsolt] ; [a ... rajzokat Vámos István kész.] ; [közread. a] Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, 2013. - 250 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-8156-41-9 kötött : 1155,- Ft
imakönyv
243
[AN 3527416]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2014.
   Egyházvezetők / szerk. Mirák Katalin. - Budapest : Luther, 2014-. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - egyházügy - evangélikus egyház - egyházi személy - besúgó - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
284.1(439)"194/198"(093) *** 284.1(439)(092) *** 322(439)"1945/198"(093) *** 351.746.1(439)"1945/198"(093)
[AN 3524407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő. - 2014. - 730 p. : ill. - (Háló, ISSN 2061-7682 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-3800-33-1 kötött : 3200,- Ft
Káldy Zoltán (1919-1987)
Ottlyk Ernő (1918-1995)
[AN 3524410] MARC

ANSEL
UTF-84206 /2014.
Fekete György
   Bátorító / Fekete György ; [ill. Schrammel Imre]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-674-7 fűzött : 2300,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - esszé
244 *** 894.511-4
[AN 3529169]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
Dios en la ciudad (magyar)
   Isten a városban / Jorge Mario Bergoglio (Ferenc pápa) ; [ford. ... Mán Éva]. - Kecskemét : Korda K., 2013. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-42-4 fűzött : 450,- Ft
misszió - katolikus egyház - város
266 *** 282 *** 911.375
[AN 3523382]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2014.
Ferrero, Bruno
È di notte che si vedono le stelle (magyar)
   A csillagokat éjjel látod : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Ujrany. - Budapest : Don Bosco, cop. 2014. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-30-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3527950]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2014.
Hajdu Péter
   Ökumené és emberiség / Hajdu Péter ; [vál. és sajtó alá rend. Hajdu Hajnalka]. - [Budapest] : Magánkiad., [2013]. - 135, [7] p. : ill. főként színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8343-6 fűzött
ökumené
261.8
[AN 3523394]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2014.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 12. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-361-495-2 kötött
ISBN 978-963-277-105-2 műbőr
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 282
[AN 3528065]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2014.
László Dániel (1976-)
   Mária út : zarándokút László Dániel festményeivel kísérve, Székely János püspök atya lelki vezetésével ; [kiad. ... Mária Út Közhasznú Egyesület ...]. - Budapest : Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. ; Veszprém : Mária Út Közhasznú Egyes., 2013. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-7382-6 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - zarándoklat - festőművész - 20. század - 21. század - elmélkedés
248.153.8(4-11) *** 242 *** 75(439)(092)László_D.
[AN 3525083]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2014.
Liturgia horarum (magyar) (vál.)
   Kis zsolozsmáskönyv : válogatás Az imaórák liturgiája hivatalos kiadásából / összeáll. az Országos Liturgikus Tanács. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 324, [3] p. ; 18 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-361-487-7 kötött
breviárium
264-135
[AN 3527966]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2014.
   Múltunkra építjük jövőnket : megemlékezés plébánosainkról, tanítóinkról / [szerk. Póczáné Németh Alojzia, Szalai Istvánné, Szalai Viktor] ; [közread. a] Közi Horváth József Népfőiskola ... - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2013. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8163-0 fűzött
Agyagosszergény - katolikus pap - pedagógus
282(439-2Agyagosszergény)(092) *** 37(439-2Agyagosszergény)(092)
[AN 3523764]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2014.
Nemes Ödön (1926-2011)
   A lelkivezetés művészete : hogyan találjunk rá Isten akaratára az életünben? / Nemes Ödön, Perczel Forintos Dóra. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : 2013. - 250, [3] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-57-3 kötött : 3200,- Ft
lelki gondozás - valláslélektan
253 *** 159.9
[AN 3524817]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2014.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Ádám és Éva változó arcai / Pálhegyi Ferenc ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ... - Budapest : KIA, 2013. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-00-9 fűzött
vallásantropológia
233 *** 21
[AN 3525143]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2014.
Péterfy Ida (1922-2000)
   Reményünk forrás : Ida nővér gondolatai / [közread. a Jézus Szíve Nővérek Társasága]. - Kecskemét : Korda K., [2013]. - 47 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5045-43-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3523374]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2014.
Rohr, Richard (1943-)
The naked now (magyar)
   Most : tanuljunk meg látni a misztikusok szemével / Richard Rohr ; [ford. Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2013. - 221 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-59-3 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3524289]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2014.
Samvara
The enlightenment workbook of Buddhist mysticism (magyar)
   A megvilágosodás kézikönyve : buddhista titkos tanítások / [Samvara] ; [ford. Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Felébredt Tudat K., cop. 2013. - 234, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7835-7 fűzött : 3350,- Ft
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3525202]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2014.
Siba Balázs (1976-)
   Life story and Christian metanarration : the importance of the research results of narrative identity to practical theology / Balázs Siba. - Budapest : Károli G. Univ. of the Reformed Church in Hungary : L'Harmattan, cop. 2013. - 186 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli books. Monograph, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 161-186.
ISBN 978-963-236-730-9 fűzött : 14 EUR
keresztény teológia - személyiség - lelki élet
23 *** 248.3 *** 159.923.2
[AN 3524802]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2014.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
   Kis Szent Teréz breviáriuma az esztendő minden napjára / [összeáll. Dancsák Viktor] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek, ... Pápai Missziós Művek ... - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Pápai Missziós Művek, 2013. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-615-5120-06-0 kötött : 1000,- Ft
breviárium
264-13
[AN 3524106]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2014.
Vermes Géza (1924-2013)
Christian beginnings (magyar)
   A kereszténység kezdetei : Názárettől Nikaiáig, Kr. u. 30-325 / Vermes Géza ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Libri, 2013. - 391 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 362-381.
ISBN 978-963-310-254-1 fűzött : 3490,- Ft
vallástörténet - őskereszténység - ókor
27"00/03" *** 281.3
[AN 3524616]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4222 /2014.
Cseh Gabriella
   Kamarás Ferenc műveinek válogatott bibliográfiája / [összeáll. Cseh Gabriella, Katona-Klingl Anikó]. - Budapest : Fülöp Á., 2014. - 27 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-235-444-6 fűzött
Kamarás Ferenc (1943-)
Magyarország - társadalomtudos - demográfia - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - interjú
314(439)(092)Kamarás_F.(047.53) *** 012Kamarás_F.
[AN 3523642]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2014.
Forgács István (1976-)
   Cigánynak lenni : leszámolás a tabukkal / Forgács István. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2014. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-42-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - romológia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3527166]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2014.
    itt élni! : kárpát-medencei magyar fiatalok gondolatai magyarságról, hazáról, múltról, jövőről : válogatás a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett tanulmányírói pályázat dolgozataiból, 2010-2013. - [Budapest] : Palóc Társ. : SikerX Bt., 2013. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 6.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-7082-42-9 fűzött
Kárpát-medence - magyarságtudat - identitás - ifjúság - helytörténet
316.63-053.5/.6(=945.11)(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 94-191
[AN 3525053]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2014.
Kőbányai János (1951-)
Szarajevói jelentés (bőv. kiadása)
   Balkáni krónika : szarajevói jelentés : háborúban és békében / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2013. - 344, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9512-84-9 fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9512-84-94)
Szarajevó - Bosznia-Hercegovina - szociográfia - 1990-es évek - délszláv háború - magyar irodalom - riport
308(497.15)"199"(0:82-92) *** 894.511-92 *** 355.48(497.1)"199"
[AN 3527919]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2014.
   Médiatudatosság az oktatásban : konferenciakötet / [szerk. Nagy-Király Vivien] ; [rend., közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2013. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. nov. 12-13-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-682-702-1 fűzött
információs társadalom - médiaismeret - tantárgy - fogyasztói magatartás - közoktatás - konferencia-kiadvány
316.774 *** 372.831.677.4 *** 366.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3524119]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2014.
   Sorsunk egybeforr.. : versek, idézetek a házasságról / [... szerk. Nagy Emese]. - [Kisújszállás] : Szalay Kv., 2014. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-606-6 kötött
házasság - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.472.4(0:82-84) *** 265.5(0:82-84)
[AN 3524429]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2014.
Szécsy István
   2055 : ezt is jól elbaltáztad Nyugat-Európa / Szécsy István. - Miskolc : Bíbor K., 2013. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-78-1 fűzött : 1680,- Ft
Európa - bevándorlás - népességfogyás - 21. század
314.82(4)"20" *** 325.14(4)"20"
[AN 3523545]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2014.
   Termelés és fogyasztás a Jászkunságban : tudományos konferencia : Jászberény, 2013. november 8. : programfüzet és szinopszisok / összeáll. Örsi Julianna ; rend. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület [etc.]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2013. - 16 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87536-5-6 fűzött
Jászság - Kiskunság - Nagykunság - gazdasági élet - társadalom - magyar néprajz - konferencia-kiadvány
316.32(439Jászkunság)"17/200" *** 338(439Jászkunság)"17/200" *** 39(=945.11)(439Jászkunság) *** 061.4(439-2Jászberény)
[AN 3524612]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4230 /2014.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   A Duna mente népének ártéri gazdálkodása : ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt / Andrásfalvy Bertalan. - 2. kieg., átd. kiad. - [Budakeszi] : Ekvilibrium, 2014. - 438 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1742-0 kötött
Baranya megye - Tolna megye - Duna - magyar néprajz - ártéri gazdálkodás - 18. század - 19. század - 20. század
39(=945.11)(439.127)(282.243.7) *** 39(=945.11)(439.125)(282.243.7) *** 551.435.122 *** 631.961(439.125)"17/19" *** 631.961(439.127)"17/19"
[AN 3528034]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2014.
Baumer, Franz
Koenig Artus und sein Zauberreich (magyar)
   Artúr király és a Kerekasztal lovagjai / Franz Baumer ; [ford. Radek Tünde]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 382 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 359-364.
ISBN 978-963-689-738-3 kötött : 2490,- Ft
világirodalom története - kelták - monda
398.224(=916) *** 930.85(100) *** 82(091)
[AN 3524444]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2014.
Levron, Jacques (1906-2004)
Les inconnus de Versailles (magyar)
   A versailles-i névtelenek : a francia udvar kulisszatitkai / Jacques Levron ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 297 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 978-963-689-739-0 kötött : 2490,- Ft
Franciaország - történelem - művelődéstörténet - udvari élet - arisztokrácia - történelmi személy - 17. század - 18. század
394.012(44-2Versailles)"16/17" *** 930.85(44)"16/17" *** 316.343.322(44)(092) *** 944"16/17"(092)
[AN 3524276]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2014.
Orsós Anna (1963-)
   Hopp, Julá me! = Hopp, Juliska! : [gyermekversek beásul] / Orsós Anna, Láng Eszter ; [ill. Majsai Virág Eszter] ; közrem. Bogdán Julianna, Horváth Ivetta, Sümegi Nóra ; [kiad. a PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék]. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., [2013]. - 45, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-642-569-2 kötött
 (hibás ISBN 978-963-642-288-2)
magyar irodalom - beás nyelv - gyermekvers - mondóka - fordítás - kétnyelvű dokumentum - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2)=590-088 *** 894.511-14.02(02.053.2)=590-088
[AN 3524577]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2014.
Paksa Katalin (1944-)
   "Énekeltem én..." : kiváló népi énekesek antológiája / Paksa Katalin. - Gödöllő : Premontrei Szt. Norbert Gimn., Egyházzenei Szakközépisk. és Diákotthon, 2014. - 285 p. : ill. ; 23 cm. - (Scholaria Praemonstratensia, ISSN 2062-3844 ; 5.)
Bibliogr.: p. 265-270.
ISBN 978-963-89972-0-3 fűzött
Kárpát-medence - népdalénekes - magyar népzene - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 784.4.071.2(4-191)(=945.11)(092)
[AN 3524814]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2014.
Varga Domokos (1922-2002)
   Ritkaszép magyar népmesék / Varga Domokos ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.]. - Budapest : Hét Krajcár, 2014. - 279 p. : ill. ; 22 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 978-963-9596-74-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3527931]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4236 /2014.
   Bezerédj István, 1796-1856 / írta és szerk. Kurucz Rózsa. - [Szekszárd] : Babits, 2014. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9272-44-2)
Bezerédj István (1796-1856)
Magyarország - politikus - reformkor - 19. század - történelmi forrás
32(439)(092)Bezerédj_I. *** 943.9"18"(093)
[AN 3527978]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2014.
   Europe's position in the new world order / ed. by Péter Balázs ; [publ. ... by Center for EU Enlargement Studies]. - Budapest : CEU ENS, 2014. - 250 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8982-20-9 fűzött
Európai Unió - külpolitika - világpolitika - globalizáció - 21. század
327.39(4-62)"20" *** 327(4-62)"20" *** 339.9(100)"20"
[AN 3524129]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2014.
Heller György (1923-)
   Auschwitz napló / Heller György. - Budapest : Oriold, 2013. - 130, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9771-96-3 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - német irodalom - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 830-94=945.11 *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3525046]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2014.
   Migrációs antológia / [szerk. Ördög István] ; [közread. a] Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Tudományos Tanácsa. - Budapest : Bevándorlási és Állampolgársági Hiv. Tud. Tcs., 2013. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8282-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - menekültügy - állampolgárság - idegenrendészet
325.14(439) *** 325.14(4-62) *** 342.71(439) *** 342.71(4-62) *** 351.756(439) *** 351.756(4-62)
[AN 3524332]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2014.
Migrációs antológia (angol)
   Migration anthology / [ed. István Ördög] ; [publ. by the] Scientific Council of Office of Immigration and Nationality. - Budapest : Sci. Council of Office of Immigration and Nationality, 2013. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8283-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - menekültügy - állampolgárság - idegenrendészet
325.14(439) *** 325.14(4-62) *** 342.71(439) *** 342.71(4-62) *** 351.756(439) *** 351.756(4-62)
[AN 3524344]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2014.
   Német nemzetiségi ügyek Villány és környékén, 1945-1948. - [Villány] : Czigler J., [2013]. - 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerk. Czigler János
ISBN 978-963-08-8110-4 kötött
Baranya megye - magyarországi németek - kitelepítés - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
325.254(=30)(439.127)"194"(093)
[AN 3524572]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2014.
Ruszoly József (1940-)
   Az országgyűlési népképviselet hazai kezdetei, 1848-1874 / Ruszoly József. - Budapest : Püski, 1999-. - 25 cm
2013-tól kiad. a Pólay Elemér Alapítvány
ISBN 963-9188-40-9 *
Magyarország - országgyűlési választás - 19. század
324(439)"184/187" *** 342.8(439)"184/187"
[AN 364885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon, 1869-1874 : az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II. törvénycikkek gyakorlatához hazai levéltári források alapján. - 2013. - 808 p. : ill. - (Jogtörténeti tár, ISSN 1417-877X ; 2/3.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 978-615-5300-14-1 kötött
Magyarország - országgyűlési választás - 19. század
324(439)"186/187"
[AN 3524928] MARC

ANSEL
UTF-84243 /2014.
Szabó Kálmán (1933-)
   Mórtól a kispesti Wekerletelepig : Wekerle Sándor öröksége / Szabó Kálmán. - Pécs : Ímea K., 2013. - 247 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7591-2 kötött
Wekerle Sándor (1848-1921)
Budapest. 19. kerület - Magyarország - miniszterelnök - magyar történelem - századforduló - 20. század - helytörténet
32(439)(092)Wekerle_S. *** 943.9"188/192" *** 943.9-2Bp.XIV.
[AN 3524434]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2014.
Tamási Erzsébet (1948-)
   Terrorista nők / Tamási Erzsébet. - Budapest : Rejtjel, 2013. - 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-108.
ISBN 978-963-7255-88-5 fűzött
terrorizmus - nő
323.285-053.2(100)
[AN 3524838]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2014.
Wyszkowski, Paweł (1975-)
Il martirio della Chiesa cattolica in Ucraina (magyar)
   Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján : katolikusok Ukrajnában a kommunista rezsim alatt, 1917-1944-1991 / Paweł Wyszkowski ; [ford. Hidász Ferenc] ; [a kárpátaljai archív anyagot gyűjt. és ford. Melega Gabriella] ; [közread. a] Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2013. - 389 p., [20] t., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-367. - Összefoglalás ukrán, orosz, lengyel, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-89491-3-4 fűzött
Ukrajna - katolikus egyház - egyházpolitika - állam és egyház viszonya - állami terror - 20. század - történelmi forrás
322(477)"19" *** 323.282(477)"19"(093) *** 282(477)"19"(093)
[AN 3523991]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4246 /2014.
   Bulgaria and Hungary at war, 1912-1918 : collected studies / ed. Penka Peykovska, Gábor Demeter ; [publ. by the Institute of History Research for the Humanities ... Hungarian Academy of Sciences ..., Institut za istoričeski izsledvaniâ BAN]. - Sofia : Inst. za istoričeski izsledvaniâ BAN ; Budapest : Inst. of History RCH HAS, 2013. - 159 p. : ill. ; 24 cm
A Szófiában, 2012. máj. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva bolgár, angol és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9627-62-8 fűzött : 1000,- Ft
ISBN 978-954-2903-09-3
Bulgária - Magyarország - történelem - hadtörténet - balkáni háború - első világháború
949.7"191" *** 355.48(497)"1912/1913" *** 940"191" *** 943.9"191"
[AN 3524414]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2014.
Dujmov Milán
   Biseri Lovre = Lórév kincsei / Milan Duǰmov, Flora Nađ M. Vašarhel̂i, Zoltan Vereckei ; [izd. Narodnosno udružen̂e za očuvan̂e kulture i tradiciǰe ...]. - Lovra : Narodnosno udružen̂e za očuvan̂e kulture i tradiciǰe, 2013. - 131 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8333-7 kötött
Lórév - helytörténet - templom
943.9-2Lórév *** 726.54(439-2Lórév)
[AN 3525081]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2014.
   Esemény és narratíva : történetiség, elbeszélés(ek), interpretáció / [szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2013. - 320 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
A Budapesten, 2013. jan. 21-én rendezett tudományos ülésszak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-606-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - művelődéstörténet
943.9"1956" *** 930.85(439)
[AN 3524619]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2014.
   A Gábeli családok és históriáik 1745 és 2013 között a mai Magyarország területén. - [Pilisszentiván] : [Marlok T.], [2013]. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Gábeli család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gábeli
[AN 3523756]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2014.
Gesztelyi Tamás (1943-)
   Brigetiói gemmaleletek = Gemmenfunde von Brigetio / Gesztelyi Tamás. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-359-5 fűzött
Brigetio - Komárom - régészet
904(398.6-2Brigetio) *** 736.2(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Komárom)
[AN 3524171]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2014.
   Ingenia et studia : tanulmányok a 80 esztendős Iványosi-Szabó Tibor tiszteletére / [szerk. Gyenesei József] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára]. - Kecskemét : MNL Bács-Kiskun M. Lvt., 2013. - 174 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 157-171.
ISBN 978-963-7236-73-0 kötött
Kecskemét - Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - helytörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
943.9 *** 943.9-2Kecskemét *** 316.32(439) *** 012Iványosi-Szabó_T.
[AN 3525030]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2014.
   Kecskemét "aranykora" : Kada Elek, a városfejlesztő polgármester / [szerk. Péterné Fehér Mária]. - Kecskemét : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2013. - 319 p. : ill. ; 25 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6805-1 kötött
Kada Elek (1852-1913)
Kecskemét - helytörténet - polgármester - századforduló - történelmi forrás
943.9-2Kecskemét"189/191"(093) *** 352.075.31(439-2Kecskemét)(092)Kada_E.
[AN 3524307]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2014.
   Kérdések és válaszok a Kádár-korról / [szerk. Takács Róbert]. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 255 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 978-963-338-155-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - Kádár-korszak
943.9"195/198"
[AN 3523400]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2014.
Kiss Sándor, É (1914-1984)
   Hajdúhadház : helytörténeti és nyelvészeti írások / É. Kiss Sándor. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 118, [12] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúhadház - helytörténet - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvtörténet - földrajzi név
943.9-2Hajdúhadház *** 809.451.1-087(439-2Hajdúhadház) *** 809.451.1-311.1 *** 809.451.1-53
[AN 3524641]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2014.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta rögök fölött hun - magyar szél járja : történelmi igazságok, tanulságos mesék / [Obrusánszky Borbála]. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-5-6 fűzött
szkíták - hunok - történelem - magyar őstörténet
939.51(089.3) *** 936.91(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3525193]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2014.
Pálmány Béla (1946-)
   Fejezetek Szécsény történetéből / Pálmány Béla. - Salgótarján : MNL Nógrád M. Lvt., 2013. - 544 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagy Iván történeti évkönyv, ISSN 2064-4752 ; 4.)
Bibliogr.: p. 497-510.
Kötött
Szécsény - helytörténet
943.9-2Szécsény
[AN 3524456]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2014.
   Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries : collected studies / ed. Penka Peykovska, Gábor Demeter ; [publ. by the Institute of History Research for the Humanities ... Hungarian Academy of Sciences ..., Institut za istoričeski izsledvaniâ BAN]. - Sofia : Inst. za istoričeski izsledvaniâ BAN ; Budapest : Inst. of History RCH HAS, 2013. - 275 p. : ill. ; 24 cm
A Szófiában, 2012. máj. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva bolgár, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-61-1 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 978-954-2903-10-9
Közép-Európa - Délkelet-Európa - Balkán - történelem - társadalomtörténet - demográfia
940-11"16/19" *** 949.7"16/19" *** 316.32(4-11)"16/19"
[AN 3524424]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2014.
Rosta István (1946-)
   "...az igazság szabaddá tesz..." : tudománytörténeti emlékhelyek Kaposváron : válogatás / Rosta István, Horváth Ilona (Rostáné). - Kaposvár : Közgyűlés, 2013. - 178 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87678-8-2 fűzött
Kaposvár - híres ember - helyismeret
929(439-2Kaposvár) *** 908.439-2Kaposvár
[AN 3524067]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2014.
Saly Noémi (1956-)
   Nekem soha nem volt otthonom.. : Krúdy Gyula budapesti életének színterei / Saly Noémi ; [kiad. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2013. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5021-04-6 fűzött
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - Budapest - író - művelődéstörténet - vendéglő - étterem - századforduló - 20. század - album
930.85(439-2Bp.)"189/193" *** 894.511(092)Krúdy_Gy.(084.1) *** 640.43/.44(439-2Bp.)(091)
[AN 3524141]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2014.
Siklósi Gyula (1949-)
   A törökkori Székesfehérvár / Siklósi Gyula ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2013. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-85.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-257-275-8)
Székesfehérvár - helytörténet - régészet - építészet - török hódoltság
943.9-2Székesfehérvár"15/16" *** 72(439-2Székesfehérvár) *** 904(439-2Székesfehérvár)"15/16"
[AN 3524079]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2014.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Férjgyilkosság és bosszúhadjárat : Nagy Lajos király (1342-1382) / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 249, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-689-740-6 kötött : 2490,- Ft
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
Európa - Magyarország - történelem - magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - 14. század - Anjou-kor
943.9(092)Lajos,_I.,_Nagy *** 943.9"13" *** 355.48(439)"13" *** 940"13"
[AN 3524264]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2014.
Szekeres János (1921-2013)
   Délvidékről a Szent László hadosztályba : Szekeres János visszaemlékezései / [... sajtó alá rend. és lábjegyzetekkel látta el Lakos Zoltán, Sőregi Zoltán, Fekete Ferenc]. - Szeged : HK Hermanos K., 2013. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88959-8-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - csendőrség - második világháború
943.9"1939/1945"(0:82-94) *** 351.742(439)"194"(0:82-94)
[AN 3524466]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2014.
Undi Flóra
   Undi Mariska családja és művészete / Undi Flóra. Az Undi-lányok / Gellér Katalin. - Budapest : Püski, 2014. - 93, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-133-0 kötött
Undi Mariska (1877-1959)
Undi család
Magyarország - képzőművész - családtörténet - szecesszió - századforduló - 20. század
929.52(439)Undi *** 73/76(439)(092)Undi_M. *** 7.035.93(439)
[AN 3524321]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2014.
Viszló Levente
   Bodmér : egy különc falu története / Viszló Levente. - Csákvár : Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2013. - 234 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Vértesi Natúrpark monográfiái ; 1.)
Bibliogr.: p. 223-234.
ISBN 978-963-08-5870-0 kötött
Bodmér - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bodmér *** 908.439-2Bodmér
[AN 3525158]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4265 /2014.
Ács László
   Burma (Mianmar), Thaiföld, Kambodzsa / Ács László. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2014. - 397 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 396-397.
ISBN 978-615-5336-12-6 fűzött : 6500,- Ft
Kambodzsa - Thaiföld - Burma - útikönyv
915.93(036) *** 915.91(036) *** 915.96(036)
[AN 3528173]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2014.
   Jövőföldrajz : a hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben / Jeney László, Hideg Éva, Tózsa István szerk. ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék. - [Budapest] : BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkut. Tansz., 2014. - 263 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-564-9 fűzött
Magyarország - gazdaságföldrajz - prognosztika - gazdasági fejlődés - területfejlesztés
911.3(439) *** 338(439) *** 008.2(439) *** 330.34(439) *** 711.1(439)
[AN 3524788]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2014.
Mihályi István
   Képes könyv / Mihályi István. - [Budapest] : Quali-Mark, 2013. - 201 p. : ill., színes ; 23x27 cm
ISBN 978-963-08-7122-8 fűzött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Mihályi_I.
[AN 3524565]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2014.
   Szentesi anekdoták : érdekes történetek, tréfás esetek a város lakóiról / [szerk. Vágvölgyi Zoltán] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Vár. Kvt., 2013. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-89533-3-9 fűzött
Szentes - helyismeret - anekdota
908.439-2Szentes(0:82-36)
[AN 3524696]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2014.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Auguszt, a tsemege-tsináló : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2013. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-372-5 fűzött : 1490,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3524951]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4270 /2014.
Barna Orsolya
   Közbeszerzési eljárás- és esetjogi kommentár / Barna Orsolya, Haszonicsné Ádám Mária, Szilágyi Zoltán. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 450 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.: p. 445-450.
ISBN 978-963-308-114-3 fűzött
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - eljárásjog - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3524904]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2014.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 970 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-05-8 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 3527163]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2014.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 829 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. jan. 2.
ISBN 978-615-5112-07-2 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3527161]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2014.
Fodor László (1972-)
   Környezetjog / Fodor László ; [közrem. Bányai Orsolya ... és Gyüre Annamária Csilla ...] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-317.
ISBN 978-963-318-405-9 fűzött
környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 3524165]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2014.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2013. nov. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-398-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3524279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 325 p.
[AN 3524318] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 229 p.
[AN 3524324] MARC

ANSEL
UTF-84275 /2014.
   Nemzetközi magánjog : jogszabály- és jogesetgyűjtemény / főszerk. Szabó Sarolta ; [szerk. Raffai Katalin, Szabó Sarolta]. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 424 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-113-6 fűzött
nemzetközi magánjog - jogeset - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
341.9(100)(094)(075.8) *** 34.096(100)
[AN 3524875]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2014.
   Pilot projets in public administration management : summary of research at Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences / ed. by Balázs Szabolcs Gerencsér. - Budapest : Pázmány P. Catholic Univ. Faculty of Law and Political Sciences, 2013. - 2 db ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-149-5 fűzött
közigazgatás - fejlesztési program
353
[AN 3525048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol 1. - 53 p.
ISBN 978-963-308-150-1
[AN 3525061] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 57 p.
ISBN 978-963-308-151-8
[AN 3525065] MARC

ANSEL
UTF-84277 /2014.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 230 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-06-5 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 3527374]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2014.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2014. - 156 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5112-08-9 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3527369]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2014.
   Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége = The role of prosecutors outside the criminal law field / szerk. ... Varga Zs. András, Pintér Zsuzsanna. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 17.)
A Budapesten, 2012. jún. 1-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-099-3 fűzött
Európai Unió - ügyészség - polgári jog
347.963(4-62) *** 343.163(4-62)
[AN 3524831]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2014.
Zlinszky János (1928-)
   A XII táblától a 12 ponton át a magánjog új törvénykönyvéig : válogatott tanulmányok / Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 778 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-462-6 kötött
jogtudomány - jogtörténet
34(091)
[AN 3523963]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4281 /2014.
   Az átfogó megközelítés és a védelmi igazgatás / Tokovicz [et al.] ; [... szerk. Keszely László]. - Budapest : Zrínyi, 2013. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-513-9 fűzött
Magyarország - biztonságpolitika - rendvédelmi szervezet - 21. század
355.02(439)"20" *** 351.74(439)"20"
[AN 3524212]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2014.
Bihari Péter (1957-)
   Kérdések és válaszok az I. világháborúról / Bihari Péter. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 125 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-338-308-7 fűzött : 2400,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - első világháború
355.48(100)"1914/1918" *** 930.9"1914/1918"
[AN 3523407]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2014.
Clausewitz, Carl von (1780-1831)
Vom Kriege (magyar)
   A háborúról / Carl von Clausewitz ; [ford. Szabó Júlia]. - 5. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 706 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-599-3 kötött : 9000,- Ft
hadtudomány
355.01
[AN 3529153]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2014.
Dobák Imre (1973-)
   A magyar rádióelhárítás nemzetközi együttműködésének története, 1955-1990 / [szerzők Dobák Imre, Endrődi Ferenc]. - [Budapest] : Szerzők, 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-08-8575-1 fűzött
Varšavskij dogovor o družbe, sotrudničestve i vzaimnoj pomoŝi
Magyarország - katonai hírszerzés - rádiótechnika - katonapolitika - nemzetközi együttműködés - 20. század
623.62 *** 355.413(47-62)"195/198" *** 355.413(439)"195/198" *** 621.396 *** 355.02(47-62)"195/198"
[AN 3525077]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2014.
   "Életünket és vérünket!" : MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár = "Our lives and our blood!" : HDF vitéz Szurmay Sándor Budapest Garrison Brigade / [ford. Fenyvesi Zoltán]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-500-9 kötött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Budapest - Magyarország - katonai egység - fényképalbum
355.486(439-2Bp.) *** 355.1(439)(084.12)
[AN 3524175]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2014.
   Fókuszban a NATO : [a Transzatlanti Szövetség bemutatása] / [... szerk. Görög István] ; [ford. Gáll Zsuzsanna] ; [... a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete kiadásában kész.]. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2013. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88412-2-3)
North Atlantic Treaty Organization
biztonságpolitika - katonapolitika - 21. század
355.356(100-15)NATO *** 355.02(100-15)"200/201"
[AN 3524134]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2014.
   A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma az 1914-1918-as világháború emlékére / [szerk. Hegedűs Márton a magyar hadviselt zsidók aranyalbuma szerkesztőbizottsága közreműködésével]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - VIII, [IV] p., [590] pag.var. : ill. ; 31 cm + mell.
Eredeti kiadása: Budapest : Hungária Ny., 1940
ISBN 978-963-327-590-0 kötött : 19000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - zsidóság - első világháború - hasonmás kiadás
355.48(439)(=924)"1914/1918" *** 094/099.07
[AN 3524269]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2014.
Oláh András Pál
   A szegedi hatósági légoltalom rövidített története a kezdetektől az 1941. évi jugoszláv légitámadásokig / Oláh András Pál. - Szeged : [Oláh A. P.], 2014. - 42 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-08-8573-7 fűzött
Szeged - légvédelem - polgári védelem - két világháború közötti időszak - második világháború
355.469.5(439-2Szeged)"193/194" *** 355.58(439-2Szeged)"193/194"
[AN 3523998]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2014.
Resperger István (1963-)
   Aszimmetrikus hadviselés a modern korban : kis háborúk nagy hatással / Resperger István, Kiss Álmos Péter, Somkuti Bálint. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2013. - 421 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 385-396.
ISBN 978-963-327-592-4 kötött : 3500,- Ft
hadtörténet - hadviselés - 20. század - ezredforduló
355/359 *** 341.32(100) *** 355.48(100)"195/200"
[AN 3524054]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2014.
   Szabolcsi honvédek aranykönyve, 1848-49 / [szerk. Bene János]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2013. - 278 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 69.)
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-7220-92-0 kötött
Szabolcs vármegye - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katona - adattár - történelmi forrás
355(439.163)"1848/1849"(092) *** 355.48(439)"1848/1849"(093)
[AN 3523669]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2014.
Tóth György, M.
   A Petőfi Sándor laktanya 100 éve : epizódok egy honvéd gyalogsági kaszárnya történetéből / M. Tóth György ; [közread. a ] Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár. - [Budapest] : MH vitéz Szurmay S. Budapest Helyőrség Dandár, [2013]. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
Fűzött
Budapest - laktanya - történeti feldolgozás
355.71(439-2Bp.)(091) *** 725.181(439-2Bp.)(091)
[AN 3523836]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4292 /2014.
   Adózás és számvitel, 2013 / Tomcsányi Erzsébet [et al.]. - Budapest : Ecovit, cop. 2013. - 256 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-8-2 fűzött : 10290,- Ft
Magyarország - számvitel - adózás - társadalombiztosítási járulék - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 3528812]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2014.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2013-. - 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 3528167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mikroökonómia. - [2013]. - [6], 297 p. : ill.
ISBN 978-963-315-025-2 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 3528168] MARC

ANSEL
UTF-84294 /2014.
Faragó Ágnes
   Civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben / Faragó Ágnes ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-9927-76-6 fűzött
Csongrád megye - felnőttnevelés - felnőttoktatás - civil szervezet
334.012.46(439.181) *** 374.7(439.181)
[AN 3524790]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2014.
Forgács Imre (1949-)
   Globális Egyesült Államok? : utópia, vagy utolsó esély / Forgács Imre. - Budapest : Gondolat, 2013. - 167 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-171-1 fűzött : 2000,- Ft
globalizáció - európai integráció
339.9(100) *** 327.39(4)
[AN 3524206]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2014.
Mojžišová, Andrea
   Test case study : [monograph] / Andrea Mojžišová. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - [4], V, 89 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 63-67.
ISBN 978-963-9988-69-9 kötött
elektronikus kereskedelem
658.6 *** 681.3.004.14
[AN 3523552]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2014.
Rodrik, Dani (1957-)
The globalization paradox (magyar)
   A globalizáció paradoxona : demokrácia és a világgazdaság jövője / Dani Rodrik ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 389 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6181-0 fűzött : 3990,- Ft
globalizáció - világgazdaság - kapitalista rendszer - demokrácia - 21. század
339.9 *** 330.342.14 *** 321.7
[AN 3524266]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2014.
Szabó Dorottya
   A piacok jellemzői fogyasztói és termelői szemmel / [szerzők Szabó Dorottya, Juhász Anikó]. - Budapest : AKI, 2013. - 142 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 139-142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-584-3 fűzött
Magyarország - piaci létesítmény - kiskereskedelem - 21. század - statisztikai adatközlés
339.371.2(439)"200/201"(083.41) *** 339.175(439)"200/201"(083.41)
[AN 3523889]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2014.
Vida Ágnes
   Üzletanyu születik : minden, amit egy nőnek tudnia kell arról, hogyan indítsa el és vigye sikerre a saját üzletét / Vida Ágnes. - 2. kiad. - [Gyál] : Gazdagmami K., cop. 2013. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8494-5 fűzött : 4500,- Ft
vállalkozásismeret - elektronikus kereskedelem
658.1 *** 681.324Internet *** 658.8
[AN 3527972]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2014.
Zuzik, Jozef
   Impact of mergers and acquisitions on trading on the capital market : [monograph] / Jozef Zuzik. - Miskolc : Bíbor Publ., 2013. - 66 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-9988-59-0 kötött
tőkepiac - vállalategyesítés - hatásvizsgálat
336.76 *** 658.168 *** 65.016.4
[AN 3523494]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4301 /2014.
   A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika a 21. században / [közread. az] MTA TK Szociológiai Intézet ... - Budapest : L'Harmattan : MTA TK Szociológiai Int., cop. 2013. - 161 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-735-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - Európai Unió - szociálpolitika - fogyatékos - emberi jog - esélyegyenlőség
364.262(439) *** 364.262(4-62) *** 364.65-056.2/.3(439)"20" *** 364.65-056.2/.3(4-62)"20" *** 342.72/.73(439)"200/201" *** 342.72/.73(4-62)"200/201"
[AN 3524808]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4302 /2014.
Borsos János (1936-)
   A doktori iskola tudományos megjelenése 100 PhD értekezésből : LXVI+XXXIV=C, 1993-2013 / a tanulmányt kész. Borsos János ; [asszisztensként ... Kállai-Rácz Andrea] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Debrecen : DE, 2013. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5183-96-6 kötött
Debrecen - kutatás - doktori képzés - egyetem - ezredforduló
378.21(439) *** 001.891(439)"199/201" *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3523954]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2014.
   Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben : egy szakmai nap eredményei : Budapest, 2012. május 4. / szerk. Dringó-Horváth Ida, N. Császi Ildikó. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2013. - 228 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-769-9 fűzött : 2500,- Ft
oktatástechnológia - informatika - e-learning - módszertan
371.68 *** 371.333 *** 681.3.004.14
[AN 3524804]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2014.
   A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium évkönyve, 1963-2013 / [szerk. Kozma Éva]. - Dunakeszi : Dunakeszi Radnóti M. Gimn., 2013. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Dunakeszi - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Dunakeszi)(091)
[AN 3524011]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2014.
Education and quality of life of senior citizens (magyar)
   Idősek oktatása és életminősége : útmutató idősek oktatásával foglalkozó intézmények számára / koordinátor Pilar Escuder-Mollon. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., 2013. - 93 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89960-0-8 fűzött
idős - felnőttoktatás - életminőség
374.7-053.9 *** 316.728-053.9
[AN 3524653]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2014.
Faber, Adele
How to talk so kids will listen and listen so kids will talk (magyar)
   Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje : [gyakorlati tanácsok a sikeres szülő - gyerek kapcsolathoz] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2013. - 301 p. : ill. ; 25 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
Faber, Johanna utószavával
ISBN 978-615-5336-15-7 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3528160]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2014.
Farkas Éva (1970-)
   A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon / Farkas Éva ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-9927-97-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - munkaerő-mobilitás
37.013.83(439) *** 331.55(4-62)
[AN 3524778]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2014.
Farkas Éva (1970-)
   The practice of adult education and vocational training in Hungary / Éva Farkas ; [transl. Klára Szabó] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-9927-81-0 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés
374.7(439) *** 377(439)
[AN 3524779]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2014.
Fejes József Balázs
   Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében / Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-93.
ISBN 978-963-9927-77-3 fűzött
hátrányos helyzetű - deszegregáció - felzárkóztatás
37.06 *** 376.7
[AN 3524706]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2014.
Fejes József Balázs
Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében (angol)
   Parent mentoring to prevent transmission of social disadvantage / József Balázs Fejes, Valéria Kelemen, Norbert Szűcs ; [transl. Małgorzata Suszczyńska] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-89.
ISBN 978-963-9927-91-9 fűzött
deszegregáció - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás
37.06 *** 376.7
[AN 3524712]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2014.
Keczer Gabriella (1967-)
   Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek / Keczer Gabriella ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013-. - 21 cm
oktatás-gazdaságtan - szolgáltatásmenedzsment
37.015.6 *** 658.1.011.1
[AN 3524782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gazdasági és menedzsment alapismeretek. - 2013. - 127 p. : ill.
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-9927-73-5 fűzött
oktatás-gazdaságtan - vezetés - munkaerőpiac
37.015.6 *** 658.1.011.1 *** 331.5
[AN 3524783] MARC

ANSEL
UTF-84312 /2014.
Keczer Gabriella (1967-)
Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek (angol)
   Fundamentals of business for professionals of vocational training and adult education / Gabriella Keczer ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013-. - 21 cm
oktatás-gazdaságtan - szolgáltatásmenedzsment
37.015.6 *** 658.1.011.1
[AN 3524784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Introduction to economics and management. - 2013. - 113 p. : ill.
Bibliogr.: p. 109-113.
ISBN 978-963-9927-80-3 fűzött
oktatás-gazdaságtan - vezetés - munkaerőpiac
37.015.6 *** 658.1.011.1 *** 331.5
[AN 3524787] MARC

ANSEL
UTF-84313 /2014.
Kiss Attila
   Terminological close up programs in the logistics - foreign trade vocational training / Attila Kiss ; [publ.. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-9927-99-5 fűzött
felnőttoktatás - továbbképzés - szaknyelv - nyelvoktatás - logisztika
374 *** 658.78 *** 800.7 *** 372.880
[AN 3524796]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2014.
Pálfi Sándor
   A magyar óvodai projektpedagógia gyakorlati jegyei / Pálfi Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Alkotó műhely, ISSN 2061-0114 ; 9.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 128-134.
ISBN 978-963-318-401-1 fűzött
Magyarország - óvodapedagógia - óvodai nevelés - projekt módszer - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - 21. század
372.3(439)"201"(083.41) *** 371.314.6(439)"201"(083.41)
[AN 3524221]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2014.
   A rendeki iskola száz éve / [szerk. Szirmainé Vinkelmann Amália]. - [Ajka] : [Simon István Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk.], 2013. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Simon István Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. - Bibliogr.
Fűzött
Simon István Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Ajka)
Ajka - iskolatörténet - általános iskola - nemzetiségi iskola - magyarországi németek
373.3(439-2Ajka)(091) *** 376.7(=30)(439-2Ajka)
[AN 3525129]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2014.
Szomszéd András
   Már elmúlt ötven.. : a szurdokpüspöki óvoda fél évszázada / Szomszéd András ; [... kiad. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata]. - Szurdokpüspöki : Önkormányzat, 2013. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [99].
ISBN 978-963-08-6507-4 kötött
Napköziotthonos Óvoda (Szurdokpüspöki)
Szurdokpüspöki - óvoda
373.24(439-2Szurdokpüspöki)
[AN 3523969]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2014.
Tóth László (1951-)
   Tehetség bibliográfia : magyar szerzők írásai 1985-2013-ig / [... szerk. Tóth László] ; [közread. a] ... Magyar Tehetséggondozó Társaság. - Debrecen : M. Tehetséggondozó Társ., 2014. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8211-8 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - ezredforduló - szakbibliográfia
376.545(439)"198/201":016
[AN 3523982]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4318 /2014.
Hidvégi Béla (1936-)
   Hegyen innen, hegyen túl.. / Hidvégi Béla. - [Budapest] : Hidvégi B., cop. 2014. - 342 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-8401-3 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(100)(0:82-94)
[AN 3524395]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2014.
McNab, Chris
101 wilderness survival tips for boys (magyar)
   Túlélés a természetben : 101 tipp fiúknak / Chris McNab ; [ford. ... Király Róbert]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010 [!2014]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-192-4 fűzött
természetjárás - önvédelem
796.5 *** 614.8(035)
[AN 3528824]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2014.
Mészáros András (1956-)
   Tactical training : a coursebook to develop your chess skills / András Mészáros ; [... transl. Balázs Fodor ...]. - Eger : Mészáros A., 2013. - 298 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7460-1 fűzött
sakk
794.1
[AN 3523985]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2014.
Mészáros András (1956-)
   Típusmattok : sakkfejlesztő tankönyv = Typische Mattbilder = Typical mates = Typické maty = Maturi tipice / Mészáros András. - Eger : Mészáros A., 2013. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6129-8 fűzött
sakk
794.1
[AN 3523690]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2014.
Norgay, Jamling Tenzing (1965-)
Touching my father's soul (magyar)
   Apám lelkét megérintve : egy serpa zarándokútja a Mount Everest csúcsára / Jamling Tenzing Norgay és Broughton Coburn ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 258 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5334-05-4 fűzött : 3790,- Ft
Csomolungma - alpinizmus - memoár
796.52(235.243)(0:82-94)
[AN 3524965]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2014.
Sportlétra (angol)
   Sport ladder : [speed, stamina, coordination, balance] / ed. by Ferenc Cseresznyés, Tamás Kertész ; [transl. Dóra Varga]. - [Siófok] : Cseresznyés F., [2013]. - 122 p. : ill. ; 31 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-0555-1)
edzés
796.015
[AN 3523417]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2014.
Sztanevné Rácz Katalin
   Papírvarázs / [összeáll. és a szöveget írta Sztanevné Rácz Katalin]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-605-9 fűzött
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3524605]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2014.
Verne, Jules (1828-1905)
Dix heures en chasse (magyar)
   Tíz órán át vadászaton [elektronikus dok.] : csevegés / írta Verne Gyula ; ford. Zempléni P. Gyula. - Szöveg (pdf : 353 KB) (epub : 94 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119477. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-511-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-512-3 (epub)
francia irodalom - vadászkaland - memoár - elektronikus dokumentum
799.2(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3524496]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4326 /2014.
   250 éves a bugyi Szent Adalbert templom / [összeáll. Bak Károlyné ..., Lakatos Emil ...] ; [kiad. a Bugyi Római Katolikus Egyházközség]. - [Bugyi] : Bugyi Római Katolikus Egyházközség, 2013. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Bugyi - templom
726.54(439-2Bugyi)
[AN 3524028]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2014.
   300 múzeum és kiállítóhely Magyarországon / [szerk. Pápay György és Vass Norbert] ; [közread. az] Örökség Kultúrpolitikai Intézet. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2014. - 337 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8371-9 fűzött : 6450,- Ft
Magyarország - múzeum - útmutató
069(439)(036)
[AN 3523568]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2014.
Alföldy Gábor (1975-)
   A mándoki Forgách-kastély és kertje / Alföldy Gábor. - Budapest : Mágus, 2013. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 71-74. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9433-48-9 fűzött
Mándok - kastély - kert - történeti feldolgozás
728.82(439-2Mándok)(091) *** 712.3/.7(439-2Mándok)(091)
[AN 3525045]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2014.
   Als ich can : tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára / [szerk. Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós] ; [közread. a] CentrArt. - [Budapest] : CentrArt, 2013. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88825-4-7 fűzött : 3000,- Ft
művészettörténet - keresztény művészet - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
7(439)"18/19" *** 012Urbach_Zs. *** 246
[AN 3525075]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2014.
   Árkádia : építészetelméleti jegyzet / [... szerk. Puhl Antal, Golda János, Sugár Péter]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék építészetelméleti füzetek, ISSN 2063-6954 ; 3.)
A Debrecenben, 2013. okt. 11-én rendezett XIX. Nemzetközi Műszaki Konferencia Építészmérnöki Szekciójának előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-407-3 fűzött
építészeti esztétika - konferencia-kiadvány
72.01 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3524160]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2014.
Balás Eszter (1947-)
   Út = Journey / Balás Eszter ; [szöveg ... Kernács Gabriella]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2014. - 122 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 15.)
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Balás_E.
[AN 3523773]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2014.
Bánki Ákos (1982-)
   Szín - tér / Esse Bánki Ákos. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2013. - 55 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 14.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89673-4-3 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Bánki_Á.
[AN 3523780]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2014.
   Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon : válogatás Dr. Bartalos József és Dr. Szombath Tibor gyűjteményéből / [szerk. Bartalos József, Szombath Tibor, Halász Tamás] ; [... az előszót írta Stipta István]. - Kapolcs : Agenda Natura Print Hungary Kft., 2013. - 192 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-9849-15-0 kötött
Magyarország - bíróság - képes levelezőlap
769.5(439)(084.12) *** 725.15(439)(084.12) *** 347.963(439)(084.12)
[AN 3524803]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2014.
Boros Attila (1971-)
   Santi ungheresi = Magyar szentek / Attila Boros ; [pubbl. Fondazione dell' Arte Contemporanea di Debrecen]. - [Debrecen] : Fond. dell' Arte Contemporanea di Debrecen, cop. 2013. - 28 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - szent - festmény
75(439)(092)Boros_A. *** 235.3(439)(092)
[AN 3523841]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2014.
Bourel, Bruno (1957-)
   Budapest : fényrajzok : Lichtzeichnungen : impressions et lumières : lightscapes / Bruno Bourel, Parti Nagy Lajos. - 4. kiad. - [Budapest] : Fotófolio Kft., 2013. - 125 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7845-6 kötött
Budapest - Franciaország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - próza - életkép
77.04(44)(092)Bourel,_B. *** 77.041.7 *** 894.511-3 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3528821]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2014.
   Családi csatangolások : múzeumi foglalkoztató füzet : Hansági Múzeum - Mosonvármegyei Múzeum / [ill. Szikora Eszter] ; [szerk. T. Városi Ágnes] ; Családi csatangolások : múzeumi foglalkoztató füzet : Hansági Múzeum - Cselley-ház. - Mosonmagyaróvár : Hansági Múz., 2013. - 15, 9 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Mosonmagyaróvár - helytörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Mosonmagyaróvár) *** 087.5 *** 943.9-2Mosonmagyaróvár
[AN 3524421]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2014.
Dévényi Veronika
   Forgószárnyalás : "a vasnak a levegőben a helye" = Rotary-wing flying : "the choppers must be in the air" / Dévényi Veronika ; [képaláírások Kovács Krisztián ..., Rolkó Zoltán ...]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 214 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-585-6 fűzött : 500,- Ft
Magyarország. Honvédség. 86. Szolnok Helikopter Bázis
Szolnok - katonai egység - légierő - helikopter - fényképalbum
77.04(439)(092)Dévényi_V. *** 358.4(439) *** 355.486(439-2Szolnok)(084.12) *** 623.746.17(439)
[AN 3523823]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2014.
Ferkai András (1953-)
   Fischer-villa : egy modern épület megújulása = The Fischer Villa : the reconstruction of a modern building / [szerző Ferkai András] ; [... ford. Veres Péter] ; [közread. az Országos Bírósági Hivatal]. - [Budapest] : Orsz. Bírósági Hiv., 2014. - 43 p. : ill. ; 29x29 cm
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-963-89313-8-2 fűzött
Budapest. 7. kerület - Európa - építészet - műemlékvédelem - villa - felújítás
728.8(439-2Bp.VII.) *** 72.025.4(4)
[AN 3524260]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2014.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2013) (Tata)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Tata, 2013 / [szerk. Horváth Imre] ; [rend., közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2013. - 56 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88569-4-4 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század
77.04(439)"200/201"
[AN 3523792]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2014.
Gáspár Ferenc (1943-)
   Tükörpróba : válogatott írások / Gáspár Ferenc. - Kaposvár : Szerző, 2013. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7576-9 fűzött
Kaposvár - magyar irodalom - művészeti élet - előadóbeszéd - esszé
7(439-2Kaposvár)(042) *** 894.511-4
[AN 3524020]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2014.
Hann Ferenc (1944-2010)
   A Sajna de Mahorkai vacsora : válogatott művészeti írások és versek / Hann Ferenc ; [szerk. Wehner Tibor]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 409, [6] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 381-396.
ISBN 978-963-263-373-2 kötött : 3990,- Ft
Szentendre - Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 20. század - magyar irodalom - vers - személyi bibliográfia
73/76(439-2Szentendre)"19" *** 73/76(439)"19" *** 7(439-2Szentendre)"19" *** 894.511-14 *** 012Hann_F.
[AN 3525059]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2014.
   Hungary in context : studies on art and architecture / ed. by Anna Tüskés, Áron Tóth, Miklós Székely ; [publ. by the] CentrArt. - Budapest : CentrArt, 2013. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, német, olasz és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88825-3-0 fűzött : 7900,- Ft : 30 EUR
Magyarország - művészettörténet
7(100)(091) *** 7(439)(091)
[AN 3525082]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2014.
   Innovative Tierprodiktion[!Tierproduktion] und Erzeugung Tierischer Rohstoffe und Produkte im Rahmen der Landesentwicklung : Internationales Fachsymposium : in gemeinsamer Ausrichtung durch die Österreichische und Ungarische Akademie der Wissenschaften, dem Institut für Nationale Agrarfachberatung, Ausbildung und Landesentwicklung und der Universität Kaposvár : Kaposvár, 21. September 2012 / Hrsg. Gottfried Brem, János Seregi, Szabolcs Bartos ; [kiad. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata]. - Dombegyház : Önkormányzat, cop. 2013. - [65] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-8257-6 fűzött
állattenyésztés - élelmezésbiztonság - vidékfejlesztés - konferencia-kiadvány
711.1 *** 636 *** 338.439 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3524169]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2014.
Kerékgyártó István (1951-)
   Szentandrássy István / Kerékgyártó István. - Utánny. - [Budapest] : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2013. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm + 5 mell. - (Roma kincsestár, ISSN 1789-1620)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-236-005-8 kötött : 4990,- Ft
Szentandrássy István (1958-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - cigányság
75(=914.99)(439)(092)Szentandrássy_I. *** 76(=914.99)(439)(092)Szentandrássy_I.
[AN 3529076]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2014.
Komoróczky Tamás (1963-)
   Alkalom / Komoróczky Tamás ; [szerk. Selmeczi Bea] ; [kiad. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2013]. - 183, [8] p. : ill. ; 24 cm
Kész. a Pécsett, 2013. máj. 10 - jún. 27. között azonos címmel rendezett jubileumi kiállítás alkalmából. - borító- és gerinccím: Occasion
ISBN 978-963-89844-4-9 kötött
Komoróczky Tamás (1963-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Komoróczky_T.
[AN 3523965]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2014.
Kőmüves Sándor (1980-)
   A művészet intézményi elmélete : műontológiai vizsgálódás / Kőmüves Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 182 p. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 5.)
Bibliogr.: p. 165-178.
ISBN 978-963-318-387-8 fűzött
művészetfilozófia
7.01
[AN 3524216]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2014.
Kovács Zita (1962-)
   Berki Viola / Kovács Zita. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány : Berki V. Közalapítvány, 2013. - 135 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 14.)
Bibliogr.: p. 36. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5282-02-7 kötött
Berki Viola (1932-2001)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Berki_V.
[AN 3524006]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2014.
Köves Iván (1926-)
   Zsinagóga Kiskunhalason = Beyt k̇neset Qiyšqwnhʾalaš / Köves Iván, Somodi Henrietta. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Zsidó Hitközség : Thorma J. Múz., 2013. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 13.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-5282-04-1 kötött
Kiskunhalas - zsinagóga - kegytárgy
726.3(439-2Kiskunhalas) *** 247
[AN 3523648]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2014.
Kubinyi Anna (1949-)
   Üzenő textilek = Messages in textile / [Kubinyi Anna]. - [Budapest] : Kubinyi A., [2014]. - [112] p. : ill., színes ; 33 cm
borító- és gerinccím: Kubinyi Anna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7933-6 kötött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Kubinyi_A.
[AN 3528130]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2014.
Kudász Gábor Arion (1978-)
   Memorabilia / Kudász Gábor Arion ; szövegek ... Uhl Gabriella, Kudász Gábor Arion, Kudász Emese ; kurátor ... Uhl Gabriella ; kiad. ... Magyar Fotográfusok Háza ... - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2014. - 181, [2] p. : ill. ; 28 cm
A Budapesten, 2014. jan. 24 - márc. 23. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88529-7-7 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Kudász_G._A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3525171]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2014.
Mengyán András (1945-)
   Varázslatos transzparencia : beszélgetés Mengyán Andrással / P. Szabó Ernő. - Budapest ; [Nagykovácsi] : Press XPress, 2013. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-209.
ISBN 978-963-89944-1-7 kötött : 3900,- Ft
Mengyán András (1945-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - életútinterjú
73/76(439)(092)Mengyán_A.(047.53)
[AN 3525176]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2014.
   Mucha és társai : szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti gyűjteményéből / [a kiállítás anyagát vál. és a kiállítást rend. Bakos Katalin, Földi Eszter] ; [közread. a] ... Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy. ; Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2013. - 146 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. tanulmány angol nyelven is. - A Budapesten, 2013. nov. 19 - dec. 20. között és Győrött, 2014. ápr. 5 - jún. 29. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-963-7165-57-3 fűzött
plakátművészet - szecesszió - kiállítási katalógus
769.91(100)"189/191"(092) *** 73/76.035.93 *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3529074]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2014.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (8.) (2013) (Vöröstó)
   VIII. Nemzetközi Köszobrász-szimpózium : Vöröstó, 2013 / [szervezte és rend. Szabó László Zoltán]. - [Vöröstó] : [s.n.], [2013]. - [56] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - Vöröstó - kőszobrászat - művésztelep - 21. század
73.023.2 *** 73(100)"201" *** 061.28(439-2Vöröstó)
[AN 3524372]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2014.
   Párás hegyek, illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. században : [Kogart Ház ... 2013. 12. 13 - 2014. 03. 16.] = Shan qi hua xiang : 19-20 shiji de Zhongguo huihua = The spirit of mountains, the fragrance of flowers : Chinese ink painting in the 19th and 20th century : [... Kogart House, 2013 12. 13 - 2014. 03. 16.] / [kurátorok ... Jiang Jie, Fajcsák Györgyi, Fertőszögi Péter] ; [kiad. ... Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, [2013]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5244-03-2 fűzött
Kína - festészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(510)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3523704]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2014.
   Pécs-Baranya Művészeinek Társasága : képzőművészek, 2012-2013. - Pécs : Pécs-Baranya Művészeinek Társ., [2013]. - [81] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89480-1-4 fűzött
Baranya megye - képzőművészet - 21. század
75(439.127)"201"
[AN 3527232]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2014.
Petrás Mária (1957-)
   Zsoltáros ultimátum / Petrás Mária, Döbrentei Kornél. - [Budapest] : Kairosz, 2014. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-251-0 kötött : 6500,- Ft
keramikus - moldvai csángók - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers
738(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M. *** 894.511-14
[AN 3529067]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2014.
Prejczer Paula (1943-)
   Jaksa István / [összeáll. Prejczer Paula]. - Szombathely : Berzsenyi M. Kvt., 2013. - 57 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Vasi életrajzi bibliográfiák, ISSN 0139-4452 ; 41.)
ISBN 978-963-7622-10-6 fűzött
Jaksa István (1894-1982)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
75(439)(092)Jaksa_I.:016 *** 012Jaksa_I.
[AN 3524633]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2014.
Rádi József
   A kalocsai érseki uradalom vadászkastélyai / Rádi József. - Kalocsa : [s.n.] ; Dunakeszi : Pro-Invest Kft., 2013. - 243 p. : ill., részben térk., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-8002-2 fűzött
Gemenc - Góga - vadászház - történelmi forrás
728.82(439Gemenc)(093) *** 728.82(439-2Góga)(093)
[AN 3525040]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2014.
Ruzsa György (1947-)
   A Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma : orosz fémikonok : [katalógus] = Ikonenmuseum Georg Ruzsa des Pauliner Höhlenklosters : Russische Metall-Ikonen : [Katalog] / [írta Ruzsa György] ; [kurátorok Cseke Róbert ..., Prokopp Mária ..., Ruzsa György ...]. - Gödöllő : [Sztárstúdió Bt.], 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 978-963-89448-2-5 kötött
Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma
ötvösség - keresztény művészet - ortodox egyház - ikon - múzeumi katalógus
7.046.3 *** 739(47) *** 281.9 *** 247.3 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3523876]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2014.
Supka Magdolna (1914-2005)
   A drámai groteszk : válogatott művészeti írások / Supka Magdolna ; [szerk. Wehner Tibor] ; [a szerkesztében közrem. Bényi Eszter]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 427, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 403-418.
ISBN 978-963-263-374-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művészetesztétika - személyi bibliográfia
7(439)(091) *** 7.01 *** 012Supka_M.
[AN 3525038]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2014.
Szabó Béla (1963-)
   Az én világom : Szabó Béla 50. - [Öttevény] : [Szabó B.], 2013. - 31 p. : ill. ; 22x22 cm
A Győrött, 2013. nov. 8 - dec. 31. között rendezett kiállítás katalógusa. - Összefoglalás német, angol, és orosz nyelven
ISBN 978-963-08-7894-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Szabó_B. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3523796]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2014.
Szunyoghy András (1946-)
   Az emberi test / rajz Szunyoghy András ; szöveg Fehér György. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 69, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Kis művészeti anatómia)
ISBN 978-963-09-7891-0 fűzött : 1990,- Ft
képzőművészet - anatómia
743 *** 7.041
[AN 3528030]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2014.
Tám László (1940-)
   Laudetur : Tám László és G. Tóth Károly könyve. - [Pécs] : [G. Tóth K.], cop. 2013. - [9] p., [60], 60 p., [6] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-08-7693-3 kötött
Dél-Dunántúl - magyar irodalom - keresztény művészet - szobor - vallásos irodalom - vers - fényképalbum
77.04(439)(092)Tám_L. *** 894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 246(439Dél-Dunántúl)(084.12)
[AN 3524443]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2014.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Mondd, hogy szeretsz.. : Koronczi Endréről / Tatai Erzsébet. - Budapest : Limanova, 2013. - 303 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-303.
ISBN 978-963-08-7851-7 fűzött : 3800,- Ft
Koronczi Endre (1968-)
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Koronczi_E.
[AN 3523811]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2014.
   Városunk kincsei / kiad. a Budaörs Óvárosért Egyesület. - [Budaörs] : Budaörs Óvárosért Egyes., 2013-. - 21 cm
Budaörs - műemlék - helyismeret - művelődéstörténet
72.025.3(439-2Budaörs) *** 908.439-2Budaörs *** 930.85(100)
[AN 3523777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szobrok, emlékművek, értékek a belváros területén / írta Steinhauser Klára ; fotók Veiland Gyula. - 2013. - 48 p. : ill., főként színes, részben térk.
Fűzött
Budaörs - szobor - emlékmű - helyismeret - művelődéstörténet
725.945(439-2Budaörs) *** 73.027.1(439-2Budaörs) *** 908.439-2Budaörs *** 930.85(100)
[AN 3523783] MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4366 /2014.
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Művészeti Együttesei : Bartók Béla Énekkar, Egyetemi Koncertzenekar, Néptáncegyüttes / [szerk. Rákosi Ferenc, Szakály Ágnes] ; [kiad. az ELTE Bartók Béla Egyetemi Énekkari és Egyetemi Koncertzenekari Alapítvány]. - [Budapest] : ELTE Bartók B. Egy. Énekkari és Egy. Koncertzenekari Alapítvány, 2014. - 182 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8455-6 kötött
ELTE Eötvös Művészeti Együttes
Budapest - zenei élet - egyetem - énekkar - zenekar - néptáncegyüttes - 20. század - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Bp.) *** 793.31.071(439-2Bp.) *** 378.147.83(439-2Bp.) *** 785.11.071.2(439)(092) *** 78.05(439-2Bp.)(091) *** 78.087.68(439-2Bp.)
[AN 3524334]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2014.
Tér, idő, hagyomány (angol)
   Space, time, tradition : studies undertaken at the Doctoral School of the Budapest Liszt Academy / ed. by Péter Bozó. - Budapest : Rózsavölgyi, 2013. - 392 p. : ill. ; 24 cm. - (Musica scientia, ISSN 2064-3780)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5062-13-1)
zenetudomány
78
[AN 3523852]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2014.
   A XXXI. OTDK 2013. áprilisában, Egerben megrendezett Művészettudományi Szekciójában résztvevő hallgatók, Laczkó-Pető Balázs, Szalai Tamás, Valkai Dávid pályamunkái : a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar kiadványa. - Debrecen : DE Zeneműv. Kar, 2013. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
zeneművészet - zeneelmélet - tudományos diákkör
78 *** 781 *** 378.184
[AN 3523962]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4369 /2014.
Hevesi Sándor (1873-1939)
   Az ismeretlen közönség [elektronikus dok.] : színházi műhelytanulmányok / írta Hevesi Sándor. - Szöveg (pdf : 678 KB) (epub : 155 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119484. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-486-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-487-4 (epub)
Anglia - Magyarország - színházművészet - színházi élet - Horthy-korszak - író - 17. század - publicisztika - elektronikus dokumentum
792 *** 792(439)"193"(0:82-92) *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3524569]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4370 /2014.
Balázs Géza (1959-)
   Rádió és nyelv : a kilencedik művészeti ág élete és... / Balázs Géza ; [közread. a] DUE. - Budapest : DUE, 2014. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89005-2-4 fűzött
nyelvhelyesség - magyar nyelv - nyelvhasználat - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz
809.451.1-06 *** 791.9.096 *** 659.3 *** 316.77
[AN 3524822]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2014.
Bucheli, Andrea
   En forma en español : 2x10 perc naponta : [A1/A2] / Andrea Bucheli, Jaime González Arguedas, María Teresa Laorden Albendea ; [m. átd. Székácsné László Éva, Esősi Andrea]. - Szeged : Maxim, [2013]. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm + CD. - (Villámkurzus, ISSN 2064-5589)
ISBN 978-963-261-095-5 fűzött : 2680,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3524830]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2014.
Doró Katalin
   Phrasal verbs = Frazális igék / Doró Katalin. - Szeged : Maxim, [2014]. - 159 p. : ill. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-261-393-2 fűzött : 1480,- Ft
angol nyelv - ige - frazeológiai gyűjtemény
802.0-552(078)=945.11
[AN 3524794]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2014.
   GPS 60° : köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára : studi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi / szerk. ... Fábián Zsuzsanna [et al.] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romanisztikai Intézet ... - Budapest : ELTE BTK Romanisztika Int., 2014. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-492-3 fűzött
italika - emlékkönyv
805.0 *** 850
[AN 3524819]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2014.
   Magyarnyelvkönyv : "hogyan érvényesülj magyarul?" / [kész. Kiss Edó és a Tudomány Nyelviskola oktatói]. - Budapest : Tudomány Nyelviskola, 2013. - 336 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=20
[AN 3524283]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2014.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2013. - XVII, 1135 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-72-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3529161]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2014.
   Muravidék : adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához / szerk. Gasparics Judit és Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 159 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-157. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-615-5026-34-8 fűzött
Szlovénia - határon túli magyarság - nyelvhasználat - kétnyelvűség - szociolingvisztika - nemzetiségi oktatás - magyarságtudat
800.732(=945.11)(497.12) *** 316.347(=945.11)(497.12) *** 800.6(=945.11)(497.12) *** 800.1 *** 376.7(=945.11)(497.12) *** 316.63(=945.11)(497.12)
[AN 3525072]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2014.
Páli Éva
   Easy writing / Páli Éva ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-392-5 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3524861]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2014.
Péntek Bernadett
   Szóbeli feladatok megoldásokkal a TELC Mittelstufe Deutsch B2 nyelvvizsgára / Péntek Bernadett, Gárvány Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, 2013. - 156 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-89823-5-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3524557]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2014.
Simek Valéria (1953-)
   Current issues : [with key and CDs] / Simek Valéria, Véghné Páris Erzsébet. - Győr : Nordwest 2002, 2013. - 283 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD
ISBN 978-963-89823-4-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3524821]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2014.
Sominé Hrebik Olga
   Einfach Schreiben / Sominé Hrebik Olga ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-197-6 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv
803.0(079.1)=945.11
[AN 3524942]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2014.
Szakály Ernő
   Hallássérültek ökumenikus vallási kis jelszótára / Szakály Ernő ; [kiad. a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége ... Soproni Szervezete]. - Sopron : Sinosz Soproni Szerv., 2013. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88487-6-5 fűzött
jelnyelv - kereszténység - vallásgyakorlás - szótár
800.952 *** 23/28
[AN 3524859]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2014.
   Válogatott cikkek, tanulmányok, 2010-2013 / [szerk. Bocz Zsuzsanna, Sárvári Judit] ; [kiad. BME GTK Idegennyelvi Központ]. - Budapest : BME GTK Idegennyelvi Közp., 2013. - 409 p. : ill. ; 26 cm
Váltakozva magyar, német, angol, olasz és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-431-816-3 fűzött
nyelvészet - tanulmánygyűjtemény
80 *** 082
[AN 3525105]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4383 /2014.
   Retro / szerk. Milián Orsolya és Odorics Ferenc. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji, 2013. - 224 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 39.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-460-6 fűzött : 1950,- Ft
irodalomtudomány - hermeneutika
82.01 *** 801.73
[AN 3524202]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4384 /2014.
   Albumlapok Pósa Lajosnak / [a szerkesztésért fel. Kun Miklós Jenő]. - Budapest : SikerX K., 2014. - 212 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7082-41-2 kötött
Pósa Lajos (1850-1914)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Pósa_L.
[AN 3525060]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2014.
   "Eltiltva és elfelejtve" : a hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban, 1945-1965 : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2012] / [szerk. Serfőző Simon]. - [Miskolc] : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2013. - 355 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 22.)
ISBN 978-963-9988-54-5 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - kulturális politika - Rákosi-korszak - konferencia-kiadvány
894.511(091)"194/196" *** 061.3(439-2Tokaj) *** 008:323(439)"194/196"
[AN 3523560]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2014.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Pusztába kiáltott szó? : Jancsó Benedek breviárium / [vál., szerk., az előszót írta és a jegyzeteket kész. Jancsó András] ; [az utószót írta Raffay Ernő] ; [kiad. a Jancsó Alapítvány]. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, cop. 2013. - 240 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7761-9 kötött
Magyarország - Románia - magyar irodalom története - oktatásügy - nemzetiségi politika - határon túli magyarság - századforduló - 20. század
894.511(091) *** 37.014(439)"189/190" *** 323.15(=945.11)(498)"192"
[AN 3524973]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2014.
   Kárpát-medencei kulturális intarziák : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület programsorozata 2013. évben Magyarország stuttgarti Kulturális Intézetében = Kulturelle Intarsien im Karpatenbecken : eine Veranstaltungsreihe des Kulturvereins "Freundeskreis Murgebiet" im Jahre 2013 im Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 89 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-39-3 fűzött
Szlovákia - Szlovénia - határon túli magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - próza - elbeszélés
894.511(091)(437.6) *** 894.511(091)(497.12) *** 894.511-14.02(437.6)=30 *** 894.511-3(497.12) *** 894.511-32(437.6) *** 894.511-14.02(497.12)=30
[AN 3525094]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2014.
Lénárt Tamás
   Rögzítés és önkioldás : fotografikus effektusok és fényképészek az irodalomban / Lénárt Tamás. - Budapest : Kijárat, 2013. - 219 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-32-5 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - művészetesztétika - motívumtörténet - fotóművészet
894.511(091)"18/19" *** 7.01(439)"19" *** 77.04
[AN 3524967]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2014.
Molnár Péterné (1942-)
   "...a róna, hol születtem" : a Petőfi-szülőhelyvita / Molnár Péterné. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 129, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122-[124].
ISBN 978-963-227-453-9 fűzött : 2990,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - születési hely
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3524681]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4390 /2014.
About, Edmond (1828-1885)
   Egy jegyző orra [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Edmond About ; ford. Beöthy Leó. - Szöveg (pdf : 576 KB) (epub : 148 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119488. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-465-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-466-9 (epub)
francia irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
840-31=945.11 *** 840-32=945.11
[AN 3524592]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2014.
   Attikai csillagok : az ókor legszebb gondolatai / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna, Tőzsér Richárd]. - [Szada] : Kassák, cop. 2013. - 109 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 37.)
ISBN 978-963-9757-30-1 kötött : 1490,- Ft
ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - kínai irodalom - idézetgyűjtemény
87-84=945.11 *** 895.1-84=945.11
[AN 3524792]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2014.
Birch, Carol (1951-)
Jamrach's menagerie (magyar)
   Jamrach vadállatai / Carol Birch ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Gondolat, 2013. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-512-2 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3523387]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2014.
Boehme, Julia (1966-)
Conni auf dem Reiterhof (magyar)
   Bori a lovastanyán / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-25-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3527990]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2014.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der Liebesbrief (magyar)
   Bori és a szerelmes levél / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 90 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori)
ISBN 978-615-5220-53-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3528010]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2014.
Brooks, Pamela (1966-)
The children's doctor's special proposal (magyar)
   Páncélba zárt szív / Kate Hardy ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 480.)
ISBN 978-963-538-681-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523364]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2014.
Brooks, Pamela (1966-)
The doctor's lost-and-found bride (magyar)
   Együtt jóban-rosszban / Kate Hardy ; [... ford. Vízvári Klára]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 478.)
ISBN 978-963-538-671-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523358]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2014.
Čapek, Karel (1890-1938)
Hordubal (magyar)
   Hordubal [elektronikus dok.] : regény / Karel Čapek ; ford. Donner Pál. - Szöveg (epub : 519 KB) (mobi : 672 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123834. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-78-7 (epub)
ISBN 978-615-5315-79-4 (mobi)
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3528488]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2014.
Čapek, Karel (1890-1938)
Obyčejný život (magyar)
   Egy mindennapi élet [elektronikus dok.] : regény / Karel Čapek ; ford. Donner Pál. - Szöveg (epub : 582 KB) (mobi : 755 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Egyszerű élet" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123833. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-75-6 (epub)
ISBN 978-615-5315-76-3 (mobi)
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3528410]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2014.
Čapek, Karel (1890-1938)
Povětroň (magyar)
   Meteor [elektronikus dok.] : regény / Karel Čapek ; ford. Donner Pál. - Szöveg (epub : 573 KB) (mobi : 756 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123835. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-81-7 (epub)
ISBN 978-615-5315-82-4 (mobi)
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3528492]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2014.
Carpenter, Kim (1965-)
The vow (magyar)
   Fogadom : a film alapjául szolgáló igaz történet / Kim és Krickitt Carpenter ; Dana Wilkerson közrem. ; [ford. Kertész Tünde]. - Budapest : Harmat, 2014. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-220-8 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3524785]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2014.
Casanova, Giacomo (1725-1798)
Mémories (magyar) (részlet)
   Velence ólomkamráiban [elektronikus dok.] : regény / Giacomo Casanova ; ford. Moly Tamás. - Szöveg (epub : 580 KB) (mobi : 689 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123836. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-84-8 (epub)
ISBN 978-615-5315-85-5 (mobi)
francia irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
840-94=945.11
[AN 3528501]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2014.
Charteris, Leslie (1907-1993)
The Saint meets the Tiger (magyar)
   Találkozás a Tigrissel [elektronikus dok.] : Angyal kalandjai / Leslie Charteris ; ford. Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 614 KB) (mobi 763 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123838. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-96-1 (epub)
ISBN 978-615-5315-97-8 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3528504]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2014.
Cooper, Katy
Prince of hearts (magyar)
   Álruhás herceg [elektronikus dok.] / Katy Cooper ; ... ford. Szalontai Éva. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 667 KB) (mobi, prc, azw 1.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123841. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-543-0 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528532]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2014.
Diamond, Jacqueline
Mistletoe daddy (magyar)
   Sorsfordító karácsony / Jacqueline Diamond ; [... ford. Várnai Péter]. Szerelmes szeñorita / Maggie Cox ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. Levél a Mikulásnak / Linda Warren ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 288 p. ; 21cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 30.)
Egys. cím: Mistletoe daddy. A Christmas cradle. The Spanish billionaire's Christmas bride
ISBN 978-963-538-674-1 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3523694]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2014.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar)
   Twist Olivér avagy A szegényházi fiú útja [elektronikus dok.] / Charles Dickens ; ford. Bálint György. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-24-5
gyermekirodalom - angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3524722]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2014.
Extence, Gavin (1982-)
The universe versus Alex Woods (magyar)
   Az univerzum és Alex Woods / Gavin Extence ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 396 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-303-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3524724]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2014.
Fielding, Liz
Mistletoe and the lost stiletto (magyar)
   Hamupipőke tűsarkúban / Liz Fielding ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 537.)
ISBN 978-963-538-677-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523558]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2014.
Gammon, Sherry
Unlovable (magyar)
   Szerethetetlen / Sherry Gammon ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 404 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-343-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3524645]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2014.
Garcia, Emma
Never google heartbreak (magyar)
   Szerelem első kattintásra / Emma Garcia ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 384 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-331-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3524635]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2014.
Garwood, Julie (1946-)
Hotshot (magyar)
   A nagymenő / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-849-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3524325]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2014.
Gates, Olivia
Desert prince, expectant mother (magyar)
   A sivatag lovagja / Olivia Gates ; [... ford. Szabó Júlia]. Hódíts vissza! / Anne Fraser ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Több mint barát / Anna Schmidt ; [... ford. Ebert Emese]. Jeges tájak, forró szívek / Sarah Morgan ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 41.)
Egys. cím: Desert prince, expectant mother. Dr Zinetti's snowkissed bride. The best of friends. Miracle: marriage reunited
ISBN 978-963-538-670-3 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3523369]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2014.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 19. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5334-00-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3527375]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2014.
Grey, India
Craving the forbidden (magyar)
   Idegenek a vonaton / India Grey ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 550.)
ISBN 978-963-538-745-8 fűzött : 649,- Ft : 3,80 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523536]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2014.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
ʾIšah bwraḥat mibśwrah (magyar)
   A világ végére / David Grossman ; [ford. Nemes Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2014. - 623 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-510-6 fűzött : 3900,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3528171]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2014.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Európa, 2014. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9696-5 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3527165]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2014.
James, Melissa
His housekeeper bride (magyar)
   Szerelmes keringő [elektronikus dok.] / Melissa James ; ... ford. Czárán Judit. Képzelt vőlegény / Kelly Hunter ; ... ford. Váry Alíz. Baba, bába, szerelem / Chantelle Shaw ; ... ford. Scheer Emília. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 750 KB) (mobi, prc, azw : 2.2 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 28.)
Egys. cím: His housekeeper bride. His unknown heir. With this fling. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123845. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-684-0 (epub)
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3528552]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2014.
Jeudy, Henri-Pierre (1945-)
La communication sans objet (magyar)
   A tárgy nélküli kommunikáció : esszék / Henri-Pierre Jeudy ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 109 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 17.)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-9506-72-5 fűzött
francia irodalom - kultúrafilozófia - kommunikáció - esszé
840-4=945.11 *** 130.2 *** 316.77
[AN 3525131]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2014.
Jonasson, Jonas (1961-)
Analfabeten som kunde räkna (magyar)
   Az analfabéta, aki tudott számolni / Jonas Jonasson ; [Kúnos László ford.]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 430, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-290-3 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3528042]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2014.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 8. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3528043]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2014.
Jordan, Robert (1948-2007)
The dragon reborn (magyar)
   Az újjászületett sárkány / Robert Jordan. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Ford. Radnóti Alíz, Varga Csaba Béla
ISBN 978-615-5314-88-9
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 422 p.
ISBN 978-615-5314-86-5 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3528057] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 482, [5] p.
ISBN 978-615-5314-87-2 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3528059] MARC

ANSEL
UTF-84421 /2014.
Kane, Ben (1970-)
Spartacus : rebellion (magyar)
   Spartacus : a felkelés / Ben Kane ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 478 p. ; 20 cm. - (History regények, ISSN 2064-1230)
ISBN 978-963-09-7649-7 fűzött : 2990,- Ft
Spartacus (?-Kr. e. 71)
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3523855]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2014.
Kenner, Julie
Claim me (magyar)
   Édes rabság / J. Kenner ; [ford. Berta Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2013. - 425 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-269-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3528176]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2014.
Kenner, Julie
Complete me (magyar)
   Örök rabság / J. Kenner ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 346, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-270-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3523640]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2014.
King, Lucy
Bought (magyar)
   Senki többet, harmadszor / Lucy King ; [... ford. Fekete Erika]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 538.)
ISBN 978-963-538-678-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523566]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2014.
   Die kleine Motte Kla : Neuere Bühnentexte der deutschen Laientheaterbewegung in Ungarn mit einer DVD als Beilage / [Red. Tímea Faragó ..., Éva Haas ..., Maria Wolfart-Stang ...] ; [hrsg. von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen]. - Budapest : Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 2013. - 91, [2] p. : ill. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-08-7868-5 fűzött
Magyarország - német irodalom - ifjúsági irodalom - amatőr színjátszás - egyfelvonásos - antológia - audiovizuális dokumentum
830-2(02.053.2)(082)(439) *** 379.825-053.6
[AN 3524596]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2014.
Lane, Elizabeth
Navajo sunrise (magyar)
   Indián napkelte [elektronikus dok.] / Elizabeth Lane ; ... ford. Szalontai Éva. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 619 KB) (mobi, prc, azw : 1.7 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123851. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-547-8 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528630]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2014.
   A lélek kincseskönyve : érezd a lelkeddel / [szerk. Angelisz Irini] ; [ford. Angelisz Irini, Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, cop. 2013. - 117, [2] p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9100-97-8 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3524789]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2014.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2014. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529091] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2. kiad., utánny. - 2014. - 152 p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529095] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2014. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529097] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2. kiad., utánny. - 2014. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529099] MARC

ANSEL
UTF-84429 /2014.
Lennox, Marion (1953-)
Datting the millionaire doctor (magyar)
   Öt perc nem elég / Marion Lennox ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 479.)
ISBN 978-963-538-672-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3523363]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2014.
Lennox, Marion (1953-)
Misty and the single dad (magyar)
   Kalandvágy / Marion Lennox ; [... ford. Szabó Júlia]. A pénz néha boldogít / Jennifer Greene ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Aljas rágalom! / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 60.)
Egys. cím: Misty and the single dad. The billionaire's handler. Naive bride, defiant wife
ISBN 978-963-538-673-4 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3523598]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2014.
Lindsey, Johanna (1952-)
A rogue of my own (magyar)
   Az én bukott angyalom : Locke család 4/3 / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-797-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3524306]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2014.
Lowe, Fiona
The playboy doctor's marriage proposal (magyar)
   Kisvárosi aranyifjú / Fiona Lowe ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 481.)
ISBN 978-963-538-682-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3523368]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2014.
Macomber, Debbie (1948-)
Susannah's garden (magyar)
   Susannah kertje [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ... ford. Hanny Norbert. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 857 KB) (mobi, prc, azw : 2.4 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123842. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-504-1 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3528537]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2014.
Macomber, Debbie (1948-)
Twenty wishes (magyar)
   Húsz kívánság [elektronikus dok.] / Debbie Macomber ; ... ford. Hanny Norbert. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi, prc, azw : 2.7 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123843. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-506-5 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528542]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2014.
Mallery, Susan
Delicious (magyar)
   Citrom és osztriga [elektronikus dok.] / Susan Mallery ; ... ford. Csató Gabriella. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi, prc, azw : 2.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123844. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-685-7 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum - szórakoztató irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528545]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2014.
McGuire, Jamie
Providence (magyar)
   Az őrző : [a Sötétség és fény angyalai trilógia első kötete] / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 471 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-267-6 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3524630]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2014.
Morgan, Sarah (1948-)
The twelve nights of Christmas (magyar)
   Minden jó, ha vége jó / Sarah Morgan ; [... ford. Halász Kriszta]. Szex az exszel / Kimberly Lang ; [... ford. Gaáli István]. Az elvarázsolt kastély / Kate Hewitt ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 271 p. ; 21cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 60.)
Egys. cím: The twelve nights of Christmas. The undoing of de Luca. Girls' guide to flirting with danger
ISBN 978-963-538-679-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,33 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3523645]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2014.
Ødegård, Knut (1945-)
   Hangok és látomások : válogatott versek / Knut Ødegård ; vál. és szerk. Turczi István ; ford. Szappanos Gábor. - Budapest : Tipp-Cult Kft., cop. 2013. - 119 p. ; 19 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-38-2 fűzött : 2540,- Ft
norvég irodalom - vers
839.6-14=945.11
[AN 3523987]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2014.
Park, Barbara (1947-2013)
Junie B. Jones and the stupid smelly bus (magyar)
   Furfangos Fruzsi Bé és a borzasztó büdi busz / Barbara Park ; [ill. Denise Brunkus] ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 74, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-688-3 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-068-3 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3524735]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2014.
Pasqualotto, Mario
La scuola dei pirati (magyar)
   Kalóziskola / Sir Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013-. - ill. ; 21 cm
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mindenki a fedélzetre!. - 2013. - 81, [14] p.
ISBN 978-963-373-343-1 kötött : 1299,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3524731] MARC

ANSEL
UTF-84441 /2014.
Peduzzi, Elena
Principessa in jeans (magyar)
   Farmeros hercegnő / Elena Peduzzi ; ill. Federica Salfo ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 134, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969). (Milly Merletti ; 1.)
ISBN 978-963-373-575-6 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3524848]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2014.
Pozzo di Borgo, Philippe (1951-)
Le second souffle (magyar)
   Életrevalók : második nekifutás és ördögi őrizőm / Philippe Pozzo di Borgo ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 279, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-022-6 fűzött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3527974]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2014.
Rice, Heidi
Surf, sea and a sexy stranger (magyar)
   A vágy hullámain / Heidi Rice ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 548.)
ISBN 978-963-538-676-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3523532]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2014.
Rice, Morgan
A quest of heroes (magyar)
   A hősök küldetése : [A varázsló gyűrűje 1. kötet] / Morgan Rice ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-355-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3524843]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Taming Natasha (magyar)
   Befejezett szimfónia [elektronikus dok.] / Nora Roberts ; ... ford. Hanny Norbert. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 573 KB) (mobi, prc, azw : 1.5 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - keretcím: A Stanislaski család. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123850. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-521-8 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528626]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2014.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2014. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-324-147-9 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3527412]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2014.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2014. - 286 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-146-2 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3527387]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2014.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / írta J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 3. kiad. - [Budapest] : Animus, [2014]. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-148-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 3527378]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2014.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 33. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9571-2 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3528157]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2014.
Sepetys, Ruta (1967-)
Out of the Easy (magyar)
   Kalitkába zárt álmok / Ruta Sepetys ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 332 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-339-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3524647]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2014.
Sergeev-Censkij, Sergej Nikolaevič (1875-1958)
Valâ (magyar)
   Késő este [elektronikus dok.] / Szergejev-Censzkij ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 671 KB) (mobi 883 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Gyilkossági kísérlet" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123837. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-90-9 (epub)
ISBN 978-615-5315-91-6 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3528502]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2014.
Stephens, Susan (1949-)
The big bad boss (magyar)
   Összeköt a szerelem / Susan Stephens ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 549.)
ISBN 978-963-538-744-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3523541]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2014.
Stöckl, Werner (1940-)
   Eine ideale Liebe : Novelle = Egy ideális szerelem / Werner Stöckl ; [... ford. ... Maurer Teodóra]. - [Balatonboglár] : Kánya A.-né, cop. 2013. - 136 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7793-0 kötött
osztrák irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
830-32.02(436)=945.11
[AN 3524007]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2014.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9570-5 kötött : 2690,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3528158]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2014.
Tasso, Torquato (1544-1595)
La Gerusalemme liberata (magyar)
   A megszabadított Jeruzsálem / Torquato Tasso ; [ford. Hárs Ernő] ; [... az előszót és a jegyzeteket írta Király Erzsébet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 537, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-334-6 kötött : 3800,- Ft
olasz irodalom - eposz
850-131=945.11
[AN 3528144]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2014.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2013. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9552-4 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3527168]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2014.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
God bless you, Mr. Rosewater (magyar)
   Áldja meg az Isten, Mr. Rosewater / Kurt Vonnegut ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-474-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3527368]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2014.
Wassmo, Herbjørg (1942-)
Dinas bok (magyar)
   Dina vagyok / Herbjørg Wassmo ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Scolar, 2014. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-503-8 fűzött : 3750,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3523718]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2014.
Watson, Tom (1962-)
Stick dog (magyar)
   Pálcikakutya / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 189, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-362-8 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3524658]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2014.
Weeks, Brent (1977-)
The perfect shadow (magyar)
   A tökéletes árnyék : Éjangyal novella / Brent Weeks ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 76, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-379-0 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-378-3 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3524786]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2014.
Wiggs, Susan
The lightkeeper (magyar)
   A tenger törvénye [elektronikus dok.] / Susan Wiggs ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 790 KB) (mobi, prc, azw : 2.2 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123849. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-542-3 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3528590]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2014.
Williams, Cathy
The multi-millionaire's virgin mistress (magyar)
   A hetedik év / Cathy Williams ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 547.)
ISBN 978-963-538-675-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3523467]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2014.
Winters, Rebecca (1940-)
The nanny and the CEO (magyar)
   A világ legjobb apukája / Rebecca Winters ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 540.)
ISBN 978-963-538-747-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3523589]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2014.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Die Augen des ewigen Bruders (magyar)
   Virata [elektronikus dok.] / írta Stefan Zweig ; ford. Gottschlíg Ferenc. - Szöveg (pdf : 275 KB) (epub : 86 KB) (mobi : 308 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119478. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-519-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-520-8 (epub)
ISBN 978-963-364-521-5 (mobi)
osztrák irodalom - legenda - hinduizmus - elektronikus dokumentum
830-343=945.11 *** 294.5
[AN 3524506]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2014.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Rahel rechtet mit Gott (magyar)
   Ráhel perbe száll Istenel [elektronikus dok.] / írta Stefan Zweig ; ford. Gottschlíg Ferenc. - Szöveg (pdf : 231 KB) (epub : 62 KB) (mobi : 199 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119479. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-516-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-517-8 (epub)
ISBN 978-963-364-518-5 (mobi)
osztrák irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-32(436)=945.11
[AN 3524509]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4466 /2014.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Ninive pusztulása [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 611 KB) (epub : 183 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119486. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-467-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-468-3 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3524574]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2014.
Átányi László (1938-)
   Tótika madár az almafán / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3524542]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2014.
Babiczky Tibor (1980-)
   Magas tenger / Babiczky Tibor. - Budapest : Magvető, 2014. - 174, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3005-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3524265]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2014.
Baley Endre
   Birzes-borzas daloló, abc-be boruló / Baley Endre. - Budapest : Napkút K., 2014. - 34 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-263-380-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3524962]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2014.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9566-8 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527417]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2014.
Bauer Barbara
   Magánutak : légikisasszonyok III. / Bauer Barbara. - Budapest : Jaffa, 2014. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-12-9 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3527155]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2014.
Beck Andrea
   A Titoktündér : a Titok Klub : újabb titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek a pozitív gondolkodásról, önbizalomról és megannyi másról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen / Beck Andrea ; [Kövi Boglárka rajz.]. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2013. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7716-9 kötött : 3050,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3523416]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   A vadgalamb és a szarka / Halász-Géczi Ágnes illusztrációival. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 17.)
ISBN 978-963-354-047-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3524614]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony és más mesék / Benedek Elek ; [vál. és a szöveget gond. Kormos István] ; [K. Lukáts Kató illusztrációival]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 306, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9572-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3527924]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2014.
Berényi Ödön
   Gondolkozzunk együtt az írott mondatokon! / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2014. - 72 p. : 21 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-9775-42-8 fűzött
magyar irodalom - angol irodalom története - esszé
894.511-4 *** 820(091)
[AN 3524060]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2014.
Berkovits György (1940-)
   V. és Ú / Berkovits György. - Budapest : L'Harmattan, 2013-. - 23 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3488150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jelzőművész. - 2013. - 696 p.
ISBN 978-963-236-743-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522891] MARC

ANSEL
UTF-84477 /2014.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Boszorkányos mesék / Boldizsár Ildikó ; Szegedi Katalin rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 100, [3] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9573-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3527923]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2014.
Böröczki Mihály (1946-)
   Irkalapok / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7970-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3525029]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Apró regények [elektronikus dok.] / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 713 KB) (mobi : 862 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-54-1 (epub)
ISBN 978-615-5315-55-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3528400]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   A nap lovagja [elektronikus dok.] / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 673 KB) (mobi : 832 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-45-9 (epub)
ISBN 978-615-5315-46-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3528395]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   A tanítónő [elektronikus dok.] : falusi életkép három felvonásban / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 569 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-51-0 (epub)
ISBN 978-615-5315-52-7 (mobi)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3528398]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2014.
Cholnoky László (1879-1929)
   Prikk mennyei útja [elektronikus dok.] ; Bertalan éjszakája / Cholnoky László. - Szöveg (epub : 529 KB) (mobi 649 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123839. - Működési követelmények: Adobe Digital Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-99-2 (epub)
ISBN 978-615-5316-00-5 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3528508]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2014.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A brémai muzsikusok és más történetek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 13.)
ISBN 978-963-251-260-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3524560]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2014.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A suszter manói, Hófehérke és a többiek / [a Grimm-testvérek, Rudyard Kipling, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos mesetár, ISSN 2064-3071 ; 4.)
ISBN 978-963-251-603-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3524601]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2014.
Czakó Zsigmond (1820-1847)
   Kalmár és tengerész [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / írta Czakó Zsigmond. - Szöveg (pdf : 348 KB) (epub : 97 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119489. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-425-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-426-3 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3524604]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2014.
Czeczon István (1977-)
   Kávészünet az elmének / Czeczon István. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7447-2 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3523671]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2014.
Czikora András (1930-)
   Fények és árnyak : válogatott versek / v. Czikora András. - [Hódmezővásárhely] : [Czikora A.], 2013. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8359-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3524842]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2014.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Nyáresti áhítat : kötetből kimaradt versek, 1928-1938 / Dsida Jenő ; összeáll. Kabán Annamária és Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2013. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-51-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3523551]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2014.
Dugonics András (1740-1818)
   Etelka Karjelben [elektronikus dok.] : szomorkás történet négy szakaszokban / írta Dugonics András. - Szöveg (pdf : 696 KB) (epub : 121 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119492. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-476-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-477-5 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3524650]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2014.
Elisabeth
   Dolgok : fictio / Elisabeth. - 2. bőv. kiad. - [Miskolc] : [Hajdú A.], [2014]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5914-1 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3527936]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2014.
Földes Lászlóné Rézmovits Gizella (1938-)
   Az élet sűrűjében : válogatott elbeszélések / Földesné Rézmovits Gizella. - Debrecen : Földes L., 2013. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8397-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3523699]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2014.
Gárdon Ágnes (1958-)
   Francia park / Gárdon Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Underground, [2013]. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6491-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3527946]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (olasz)
   Stelle di Eger : la vita di Bornemissza Gergely / Géza Gárdonyi ; trad. dall'ungherese di Patricia Nagy. - Udine ; [Eger] : [Nagy P.], 2013. - 440 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7311-6 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=50
[AN 3524563]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2014.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A körző titka. - 2. kiad. - cop. 2014. - 399 p.
ISBN 978-615-5441-03-5 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3527419] MARC

ANSEL
UTF-84495 /2014.
Gyarmati Béla (1935-)
   A pap fia : visszahívott élet / Gyarmati Béla. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2013. - 184 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89457-3-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3524263]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2014.
   Határtalan / [... szerk. Viczai J. Zsolt] ; [közread. a Hegyaljai Alkotók Társulása]. - [Szerencs] : HAT, 2014. - 90 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89950-0-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3524008]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2014.
Hevesi Sándor (1873-1939)
   Császár és komédiás [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / írta Hevesi Sándor. - Szöveg (pdf : 366 KB) (epub : 107 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119487. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-488-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-489-8 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3524589]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2014.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   A vöröslámpás ház [elektronikus dok.] : novellák / írta Hunyady Sándor. - Szöveg (pdf : 612 KB) (epub : 163 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119480. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-492-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-493-5 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3524513]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2014.
Jászberényi Sándor (1980-)
   Az ördög egy fekete kutya és más történetek / Jászberényi Sándor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 194 p. ; 19 cm
Kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
ISBN 978-80-8101-768-1
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3523410]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2014.
Kaposvári Bertalan (1939-)
   Juszticia farkasa / Kaposvári Bertalan. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2013. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-77-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3523409]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2014.
Károlyi Hortenzia
   Smaragdzöld versek / Károlyi Hortenzia ; [Sós Csabáné Palásti Andrea illusztrációival]. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Döme Zsolt
ISBN 978-615-5033-34-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 3523717]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2014.
Kiss Márton (1989-)
   Éhség : novellák / Kiss Márton. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 44 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-615-5251-24-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3523649]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2014.
Kisvárkonyi Csaba
   Ősforrás ; Híd az időfolyón át / Kisvárkonyi Csaba ; [ill. Vincze Péter]. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2013. - 118 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8098-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3523357]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2014.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Himnusz : a magyar nép zivataros századaiból = National anthem : on Hungary's stormy past / Kölcsey Ferenc ; [William N. Loew ... ford.]. - [Budapest] : Serdian, 2014. - 28, 12 p. : ill. ; 14 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9431-99-7 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-141.02=20
[AN 3529157]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2014.
Kolossváry Balázs
   Tizenkettő / Kolossváry Balázs. - Budapest : The Guidency Books, 2014. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8334-4 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3523972]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2014.
Kosáry Domokos (1913-2007)
   A chilloni fogoly : a történelem veszedelmeiről / Kosáry Domokos ; [előszó Szörényi László] ; [vál. és szerk. Ferch Magda] ; [közread. a] Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. - [Budapest] : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2013. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88564-3-2 kötött : 4500,- Ft
történettudomány - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 930.1
[AN 3529085]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2014.
Kun Árpád (1965-)
   Boldog észak : Aimé Billion mesél / Kun Árpád. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3123-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3529100]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2014.
Lázár Zsófia (1969-)
   Bogármese / Lázár Zsófia, Lázár Ervin ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86877-2-X kötött : 2600,- Ft
ISBN 963-86877-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3528037]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2014.
Lengyel János (1973-)
   Időbe töltve : válogatás Lengyel János írásaiból : tanulmányok, novellák, publicisztika / [közread. a Bercsényi Miklós Alapítvány]. - [Budapest] : Bercsényi M. Alapítvány, [2013]. - 241 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3524211]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2014.
Mátyus Aliz (1948-)
   Megkésett tavasz, el se jött tél / Mátyus Aliz ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 118, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-358-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3524945]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2014.
   M.E.S.E. könyv : az irodalmi alkotóművészeti tehetség szolgálatában / szerk. Mező Lilla Dóra és Mező Ferenc ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5267-01-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - foglalkoztatókönyv - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 087.5
[AN 3523827]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2014.
   Mesék Szivárványországból : 13 mese / [fel. szerk. Bakos József] ; [graf. Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 58 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-615-5083-86-0 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - antológia - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3524192]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2014.
Milánovics Danica (1954-)
   Te vagy az, Hajnalcsillag? avagy Ősök és utódok között / Milánovics Danica. - [Debrecen] : Világóceán K., 2014. - 349, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5031-13-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3524810]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 48. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9568-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527939]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2014.
Móra Panka, V. (1903-1973)
   Mese, mese, mátka .. / V. Móra Panka ; Kőszegi Bella képeivel. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 48, [2] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9680-73-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3525114]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A fáklya / Móricz Zsigmond. - Budapest : Kossuth, cop. 2014. - 287 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 9.)
ISBN 978-963-09-7676-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3524268]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Tündérkert [elektronikus dok.] : az Erdély trilógia első kötete / Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (epub : 463 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119502. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-034-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-035-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3524720]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2014.
Palágyi Zsuzsanna
   Anakronisztika / Palágyi Zsuzsanna. - Budapest : Cédrus Alapítvány : Napkút K., 2013. - 89, [5] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 8.)
ISBN 978-963-263-371-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3524956]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2014.
Percok Éva (1955-)
   Magániratok / lejegyezte Percok Éva. - [Salgótarján] : Magánkiad., cop. 2014. - 23 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7939-2 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3524195]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2014.
Pethes Mária (1955-)
   Zenekar / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2013. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-1-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3524845]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2014.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Apró történetek / Pósa Lajos ; [Gintner Csilla ill.] ; [Apró Ferenc előszó] ; [szerk. Kun Miklós Jenő]. - Budapest : SikerX K., 2014. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7082-40-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3525064]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2014.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Foamy sky : the major poems of Miklós Radnóti / [sel. and transl. by Zsuzsanna Ozsváth and Frederick Turner]. - 3. bilingual ed. - Budapest : Corvina, 2014. - 246, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6196-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3528016]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2014.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Szerelem Szegeden / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Szivárvány könyvek, ISSN 2064-0609)
ISBN 978-615-5033-59-9 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3525119]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2014.
Sávolyi Rita
   Zengeteg Rengeteg / írta Sávolyi Rita ; ill. Horváth Kata. - [Érd] : [Sávolyi R.], cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8235-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3525049]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2014.
Sokhegyi Imre
   Magyarhon csillaga : elbeszélő költemény 7 énekben / Sokhegyi Imre. - Budapest : Sokhegyi I., cop. 2013. - 85, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8177-7 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3523565]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2014.
Spiró György (1946-)
   Álmodtam neked : novellák / Spiró György. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2013. - 341, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3135-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3529069]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2014.
Sulyok Bertalan
   Valamit akarok mondani / Sulyok Bertalan. - Budapest : Sulyok B., 2014. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8491-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3524975]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2014.
Szakács Tibor
   Gordiosz és Sziszüphosz / Szakács Tibor. - Csehbánya : Csendközpont ; Veszprém : LifeVision Kft., 2013. - 43 p. ; 15 cm. - (Csendközpont kiadványok, ISSN 2064-0455)
ISBN 978-963-08-7655-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3525127]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2014.
Szávai János (1940-)
   Pascal örvénye avagy A progresszió hullahegyei : esszék / Szávai János. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2014. - 250 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-05-9 fűzött : 3150,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5227-02-8)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3527947]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2014.
   Szerelem a köbön : antológia. - [Sződliget] : Magánkiad., 2013. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6801-3 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3527942]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2014.
Tornai József (1927-)
   Az esztétikai nihilizmus : esszék / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2013. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-476-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3524412]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2014.
Tóth L. Albert
   Lélek rózsája / Tóth L. Albert. - [Hódmezővásárhely] : Tóth L. A., 2013. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7848-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3524686]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2014.
Vadas Zsuzsa (1934-)
   Úti dilik, avagy 40 év alatt a Föld körül : vasfüggönyön innen, óperencián túl / Vadas Zsuzsa. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 232 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-01-6 fűzött : 2500,- Ft
ISBN 963-9710-01-6
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3528041]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2014.
Varga Rudolf (1950-)
   Aranyhárs / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., 2013. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-38-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - hősköltemény
894.511-131
[AN 3523395]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2014.
Varga Rudolf (1950-)
   Kutyacsillag alatt / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., 2013. - 105, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-55-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3523556]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2014.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 218, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9567-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3528155]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2014.
Verasztó Antal (1936-)
   Lépcsők / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2013. - 176, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-356-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3525124]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2014.
Wass Albert (1908-1998)
   Amerikai emberek / Wass Albert ; egybegyűjt. és szerk. Nagy Pál. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, cop. 2013. - 226 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 46.
ISBN 978-963-354-016-9 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-599-586-7
Erdély - Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - helyismeret - 1950-es évek - rádióműsorszám - publicisztika
894.511-92(498) *** 791.9.096(73) *** 908.73"195"(0:82-92)
[AN 3524559]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2014.
Whitemore, Sylvia
   Döntések : romantikus regény / Sylvia Whitemore. - [Veszprém] : Kalliopé, 2013. - 304 p. ; 20 cm. - (Romantikus történetek, ISSN 2064-289X)
ISBN 978-615-5378-02-7 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3523389]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2014.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Fagyosztás : versváltozások, 1988-2013 / Zsávolya Zoltán. - Budapest : Tipp Cult, 2013. - 141 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-39-9 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3523664]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4541 /2014.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar ; [ford. Hamvas Dániel]. - Utánny. - Budapest : Egmont-Hungary, 2014. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-628-482-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529126]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2014.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A kismalac, Hüvelyk Matyi és a többiek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos mesetár, ISSN 2064-3071 ; 5.)
ISBN 978-963-251-604-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3524594]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2014.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A vitéz szabócska és más történetek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 12.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-321-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3524556]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2014.
Farshtey, Greg
   Cole / [írta Greg Farshtey]. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Valló Gábor. - keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3524408]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2014.
Farshtey, Greg
   Jay / [írta Greg Farshtey]. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Rusznyák Csaba. - keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
Kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3524396]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2014.
López Ramón, Juan
   A hét kecskegida / [rajz. Juan López Ramón]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [60] p. : ill., színes ; 11 cm. - (Minikönyvek)
ISBN 978-963-9616-06-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3528111]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2014.
López Ramón, Juan
   Pinokkió / [rajz. Juan López Ramón]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [60] p. : ill., színes ; 11 cm. - (Minikönyvek)
ISBN 978-963-9616-12-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3528068]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2014.
Lwy i orły (magyar)
   Oroszlánok és sasok : akciódús történet, képregény, feladatok, összerakható minifigura. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Ford. Valló Gábor. - keretcím: Lego legends of Chima
Fűzött : 2290,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3524355]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2014.
Ninja kontra Constrictai (magyar)
   Nindzsák a Constrictaiok ellen : izgalmas akciótörténet : megépíthető minifigurával. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Ford. Rusznyák Csaba. - keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
Fűzött : 2290,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3524352]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2014.
Ninja kontra Hypnobrai (magyar)
   Nindzsák a Hypnobraik ellen : izgalmas akciótörténet : megépíthető minifigurával. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Ford. Valló Gábor. - keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
Fűzött : 2290,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3524342]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2014.
Ninja kontra Venomari (magyar)
   Nindzsák a Venomarik ellen : izgalmas akciótörténet : megépíthető minifigurával. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Ford. Rusznyák Csaba. - keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
Fűzött : 2290,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3524353]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2014.
Rinker, Sherri Duskey
Goodnight, goodnight, construction site (magyar)
   Jó éjszakát, építs tovább! / Sherri Duskey Rinker és Tom Lichtenfeld ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - [31] p. : ill., színes ; 25x26 cm. - (Panda könyvek, ISSN 2064-5570)
ISBN 978-963-261-358-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3524552]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2014.
Rinker, Sherri Duskey
Steam train, dream train (magyar)
   Bűvös gőzös, álomgőzös / Sherri Duskey Rinker és Tom Lichtenfeld ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - [31] p. : ill., színes ; 25x26 cm. - (Panda könyvek, ISSN 2064-5570)
ISBN 978-963-261-360-4 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3524545]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2014.
Varga Tamás (1974-)
   Furulyás Palkó / Varga Tamás illusztrációival. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - [24] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Mesekuckó)
ISBN 978-615-5240-47-8 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - foglalkoztatókönyv - népmese - gyermekkönyv
087.5 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3523959]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2014.
Vida Katalin
   Kedden kedvem kerekedett : nyelvtörők / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993)
ISBN 978-963-251-207-5 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3524561]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2014.
Vida Katalin
   Mit sütsz, kis szűcs? : nyelvtörők / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993)
ISBN 978-963-251-206-8 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3524581]
MARC

ANSEL
UTF-8