MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/05/16 12:56:31
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
4557 /2014.
Tömpe Péter (1950-)
   A Magyar Kémikusok Lapja repertóriuma, 1946-2011 / Tömpe Péter. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 257 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-446340-3)
Magyar kémikusok lapja
Magyarország - kémia - szakfolyóirat - repertórium
050(439)Magyar_kémikusok_lapja:014.3 *** 54
[AN 3526046]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4558 /2014.
   Ég és föld : polgári repülés Budapest 18. kerületében / [... szerk. és a képeket vál. Heilauf Zsuzsanna] ; [kiad. a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény - Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei]. - Budapest : Tomory L. Ped. és Helytört. Gyűjt. - Kondor B. Közösségi Ház és Intézményei, 2013. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2013. jún. 21 - okt. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-08-8380-1 fűzött
Malév (Budapest)
Magyarország - repülőtér - légitársaság
061.5(439)Malév *** 656.71(439-2Bp.)(091)
[AN 3525926]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2014.
Gál László
   Hittel, sporttal és kultúrával : az Aranycsapat Alapítvány első évtizede / Gál László. - Budapest : Aposztróf, 2013. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-51-2 fűzött : 2990,- Ft
Aranycsapat Alapítvány
Magyarország - Kárpát-medence - alapítvány - diáksport - sportesemény - határon túli magyarság
061.27(439)(091) *** 796.034-053.6(=945.11)(4-191) *** 796.093.1(4)(091)
[AN 3526137]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2014.
   Halálos természet : naturalizmus és humanizmus a 21. században : [2013. november 17 - 2014. február 16.] : [... a kiállítás katalógusa] = Deathly nature : naturalism and humanism in the 21st century : [17 November 2013 - 16 February 2014] : [... catalogue of the exhibition] / [kurátor ... Hornyik Sándor] ; [közread. a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ]. - Debrecen : Modem, [2013]. - 95 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr. p. 8., 15.
ISBN 978-963-89750-2-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Debrecen) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3525389]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2014.
   Internet Hungary, 2013 : 2013. október 15-16., Siófok ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2013]. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3526799]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2014.
   Magyar Turista Szövetség, 1913-2013 : a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség jubileumi kiadványa / [szerk. Csidei Lajos]. - [Budapest] : Ulyssys Kft., 2013. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség
Magyarország - egyesület - természetjárás - történeti feldolgozás
061.237(439)(091) *** 796.5(439)
[AN 3526150]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4563 /2014.
   A tudományos módszer : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem I. Dies Academicus-ának tanulmányai : Budapest, 2013. április 19. / szerk. Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 106 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 9.)
Bibliogr.: p. 97-106.
ISBN 978-963-277-466-4 fűzött : 850,- Ft
tudományos módszertan
001.8
[AN 3525840]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2014.
Ujváry Gábor (1960-)
   Kulturális hídfőállások : a külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében / Ujváry Gábor. - Budapest : Ráció, 2013-. - 24 cm
Magyarország - kulturális politika - tudományos intézmény - századforduló - Horthy-korszak
008:323(439)"18/19" *** 061.6(=945.11)(100)
[AN 3526580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az I. világháború előtti időszak és a berlini mintaintézetek. - 2013. - 303 p. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-51-0 fűzött : 3125,- Ft
[AN 3526581] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4565 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok útján : [spirituális elmélkedés a föld és ég kapcsolatáról] : [gondolatok az angyalok és emberek útjairól] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-105-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3530589]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2014.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Briefe an Einen und Viele (magyar)
   Levelek egynek és sokaknak / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Otto]. - Budapest : Tarsoly, 2013. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9570-45-0 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3525908]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2014.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (olasz)
   Metodi di concentrazione [elektronikus dok.] / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 576 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-31-1
ezoterika - figyelem - elektronikus dokumentum
133.25 *** 159.952
[AN 3524566]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2014.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   El redentor [elektronikus dok.] : no habrá fin del mundo / Grabovoi Grigori Petróvich. - Szöveg (pdf : 870 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-29-8
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3524558]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2014.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Vosstanovlenie organizma čeloveka koncentraciej na čislah (olasz)
   La ricostituzione dell'organismo umano tramite la concentrazione sui numeri [elektronikus dok.] / Grigorij Petrovič Grabovoj. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-32-8
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3524562]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2014.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2014]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3530096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - [2014], cop. 2006. - 290 p.
ISBN 978-963-528-898-4 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3530097] MARC

ANSEL
UTF-84571 /2014.
Scyta Pap Miklós
   Taiki : a beavatás titka / Scyta Pap Miklós. - [Kisvárda] : [Papp M.], cop. 2014. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8962-9 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3531320]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4572 /2014.
Baráz Csaba
   Kaptárkövek földje : tájművelés és természetvédelem a Bükkalján / [írta és összeáll. Baráz Csaba] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2013. - 168 p. : ill., főként színes ; 24 cm + térk.
melléklet címe: A bükkaljai kőkultúra térképe. - Bibliogr.: p. 160-168.
ISBN 978-963-9817-30-2 fűzött
Bükkalja - táj - geomorfológiai képződmény
504.54(439Bükkalja) *** 553.53(439Bükkalja)
[AN 3527361]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2014.
   "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" : környezetvédelmi kiadvány / [közread. a Forrásvíz Természetbarát Egyesület]. - Cserszegtomaj ; Gyenesdiás : Forrásvíz Természetbarát Egyes., 2013. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Cserszegtomaj - környezetvédelem - természeti környezet
504.06 *** 504.03 *** 502(439-2Cserszegtomaj)
[AN 3525703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Komposztálás, környezettudatos vásárlás. - 28 p.
[AN 3525709] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szelektív hulladékgyűjtés, természetes anyagok használata a háztartásban. - 24 p.
[AN 3525712] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A környezettudatos "zöld" építészet és megújuló energiaforrások gyakorlati alkalmazása. - 24 p.
[AN 3525714] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Természeti értékeink. - 28 p.
[AN 3525719] MARC

ANSEL
UTF-84574 /2014.
Gömöri Ilona, Gy
   Heves, egy járás a természetben : képek a hevesi járásból / Gy. Gömöri Ilona, Jakab Tibor. - Heves : Csillagbojtár, 2013. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7345-1 fűzött
Hevesi járás - természeti környezet
502(439-37Heves)
[AN 3525358]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2014.
   Legek könyve gyerekeknek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-79-6 kötött
természeti környezet - paleontológia - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 3525225]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2014.
   Talajvédelem, környezet(táj)védelem / szerk. Szabó Lajos, Remenyik Bulcsú. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2014. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-409-2 fűzött
talajvédelem - tájvédelem
504.53.06 *** 504.54.06
[AN 3526982]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2014.
   Természetesen Gyenesdiás : környezetvédelmi kiadvány / [közread. a Forrásvíz Természetbarát Egyesület]. - Gyenesdiás : Forrásvíz Természetbarát Egyes., 2013. - 4 db : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Gyenesdiás - környezetvédelem - természeti környezet
502(439-2Gyenesdiás) *** 504.06
[AN 3525679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Komposztálás, környezettudatos vásárlás. - 28 p.
[AN 3525687] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szelektív hulladékgyűjtés, "Zöld Balaton" kampány. - 24 p.
[AN 3525690] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A környezettudatos zöld építészet és megújuló energiaforrások gyakorlati alkalmazása. - 23 p.
[AN 3525692] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Természeti értékeink. - 28 p.
[AN 3525694] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4578 /2014.
Oláh-Gál Róbert (1958-)
   Az értől az óceánig : Réthy Mór (1846-1925) akadémikus élete és munkássága / Oláh-Gál Róbert. - Budapest : Mati, 2013. - 222 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 102.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-04-1 fűzött
Réthy Mór (1846-1925)
Magyarország - matematikus - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - életrajz
51(439)(092)Réthy_M. *** 012Réthy_M.
[AN 3526059]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2014.
Szász Pál (1901-1978)
   A differenciál- és integrálszámítás elemei [elektronikus dok.] / Szász Pál. - Budapest : Typotex, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-721-2
differenciálszámítás - integrálszámítás - elektronikus dokumentum
517
[AN 3531833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (pdf : 47.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125919. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-722-9
[AN 3531886] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (pdf : 42.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125920. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-723-6
[AN 3531888] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4580 /2014.
   A földtudományi kutatások új aspektusai : tanítványok és mestereik a Kárpát-medence földtudományi kutatásában / szerk. Balogh Réka, Schmidt Petra. - [Pécs] : Publikon, [2013]. - 258 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 17.)
A Pécsett, 2013. jún. 7-8-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-19-2 kötött
természeti földrajz - társadalomföldrajz - turizmus - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés
911.2 *** 911.3 *** 338.48 *** 504.03
[AN 3527471]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2014.
Sümegi Pál (1960-)
   A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai / Sümegi Pál. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-223.
ISBN 978-963-315-151-8 fűzött
geológia - régészet - ökológia
55 *** 902 *** 504.7
[AN 3531436]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4582 /2014.
Vizi Péter
   Csillagatlasz kistávcsövekhez : mit láthatok az égen? / írta és szerk. Vizi Péter. - 2. bőv. kiad. - Szentendre : Geobook, 2014. - 51, [60] p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-87835-9-2 kötött : 3360,- Ft
világegyetem - csillagászati térkép
524
[AN 3530190]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4583 /2014.
Abafi Lajos (1840-1909)
   A lepkészet története Magyarországon / irta Abafi Aigner Lajos. - Repr. kiad. - Budapest : Pytheas, 2013. - VI, 202 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Kir. M. Termtud. Társ., 1898. - Bibliogr.: p. 127-194.
ISBN 978-615-5173-29-5 kötött
Magyarország - lepke - rovartan - zoológus - hasonmás kiadás
595.78(439) *** 59(439)(092) *** 094/099.07
[AN 3525882]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2014.
Kenéz Árpád (1983-)
   Állati növénykert, avagy A növényvilág állatkertje : képes, terepi könyv oktatóknak, gyerekeknek / [írta, rajzok, versek] Kenéz Árpád ; [... kiad. a SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium]. - Gödöllő : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2013. - [4], 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-269-325-5 fűzött
növényhatározó - gyermekkönyv
582(083.71)(02.053.2)
[AN 3530085]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2014.
   Ragadozók : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [szerk. Bodnár Éva, Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-80-2 kötött
ragadozó állat - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3525222]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4586 /2014.
   Auditív észlelés / összeáll. László M. Ágnes. - [Budapest] : Ton Ton K., 2013. - 68 p. : ill. ; 21 cm + 15 mell. - (Fimota fejlesztő füzetek ; 5.)
Internetes hozzáféréssel. - Közös borítóban
ISBN 978-963-88140-3-6 fűzött
gyermekgyógyászat - figyelemzavar - képességvizsgálat - képességfejlesztés - hallás - teszt
612.85 *** 159.932 *** 37.025 *** 616.89-008.47-053.2
[AN 3527509]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2014.
Bencze Sándorné (1951-)
   Egészségmegőrzés, egészségtudatos életmód : válogatott tanulmányok / Bencze Sándorné ; [közread. a] Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar. - Szarvas : SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Ped. Kar, 2013. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-392-7 fűzött
testkultúra - egészségnevelés - betegségmegelőzés
613.71 *** 372.879.6 *** 616-084
[AN 3527231]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2014.
Berente Ági (1968-)
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-88-0 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3530591]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3530594]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2014.
Bóna László (1960-)
   Benned van! : szépülni, gazdagodni, kiteljesedni, öregedni homeopátiás segítséggel : négy előadás / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2013. - 108 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5414-06-0 fűzött
homeopátia - mentálhigiénia
615.015.32 *** 613.865
[AN 3526081]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2014.
Bóna László (1960-)
   Szeretni bolondulásig : élősködők és gazdáik : kaktuszok, fák; tetvek, bolhák, atkák és egyéb rovarok / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2013. - 172 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 4.)
ISBN 978-963-89791-3-1 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 615.89:615.322
[AN 3526115]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2014.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The jewels of happiness (magyar)
   A boldogság ékkövei : inspiráció és bölcsesség az élet-utazáshoz / Sri Chinmoy ; [ford. Kshemya Szélpál Lívia, Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2014. - 266 p. ; 20 cm + CD
melléklet címe: Music from within = A belülről fakadó zene
ISBN 978-963-9793-45-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - életvezetés - auditív dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3526349]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2014.
Füzeskuti Ferenc
   Lodzsong : a szellem képzése / Láma Csöpel. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2013]. - 68, [12] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89714-4-9 fűzött
buddhizmus - meditáció
615.851.86 *** 294.3
[AN 3527621]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2014.
Gottlieb, Daniel (1946-)
Learning from the heart (magyar)
   Szívleckék : szívből élni és szeretni, nyitott szívvel figyelni / Daniel Gottlieb ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-041-0 fűzött : 2500,- Ft
szeretet - életvezetés - mentálhigiénia
159.942 *** 316.647.2 *** 613.865
[AN 3526569]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2014.
Hermann Imre (1889-1984)
   Kreativitás és alkotás : pszichoanalitikus tanulmányok / Hermann Imre ; [... ford. Berényi Gábor] ; [... bevezetőit írta Lukács Dénes] ; [szerk. Vincze Anna]. - Budapest : Animula, [2013]. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-81-1 fűzött
ISBN 963-9751-81-2
pszichoanalízis - tehetség - kreativitás
159.964.2 *** 159.928.238
[AN 3527246]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2014.
Kertész Péter (1937-)
   Bicegve mennék a temetésemre.. : sürgősségi ellátás magyar módra / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013. - 161 p. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5048-23-4)
Magyarország - agyvérzés - egészségügy - 21. század - memoár
616.831-005.1(0:82-94) *** 614(439)(0:82-94)
[AN 3526153]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2014.
Lazarus, Arnold A. (1932-2013)
The practice of multimodal therapy (magyar)
   A multimodális terápia gyakorlata : egy integratív, átfogó és hatékony pszichoterápia / A. A. Lazarus. - Budapest : Animula, [2014]. - 211 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A multimodális terápia : egy rendszeres, átfogó és hatékony pszichoterápia gyakorlata. - Bibliogr.: p. 191-201.
ISBN 978-963-9751-84-2 fűzött
ISBN 963-9751-84-7
pszichoterápia
615.851
[AN 3527457]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2014.
Lendvai Rezső
   Elsősegélynyújtás fogyatékossággal élve / Lendvai Rezső, Lendvai Andrea ; [közread. a] Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2013. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88312-3-1 fűzött
elsősegélynyújtás - testi fogyatékos
614.88 *** 364.65-056.26
[AN 3525496]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2014.
   Manuale pharmaceuticum novum = Gyógyszerészeti kézikönyv / [szerk. Dénes Margit, Mezey Géza, Mohr Tamás]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Galenus, 2014. - 286 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-7157-36-3 kötött
gyógyszerrecept
615.11
[AN 3531352]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2014.
Palmer, Brooks (1961-)
Clutter busting your life (magyar)
   Rakj rendet az életedben / Brooks Palmer ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 184, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-156-4 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3527388]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2014.
Papp, Peggy
The process of change (magyar)
   A változás folyamata : bevezetés a stratégiás megközelítéshez / Peggy Papp. - Budapest : Animula, cop. 2014. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 26.)
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-9751-85-9 fűzött
ISBN 963-9751-85-5
lélektan - család - családterápia
159.9 *** 364.044.24 *** 316.356.2
[AN 3527238]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2014.
Ponce del Castillo, Aída Maria
Nanomaterials and workplace health & safety (magyar)
   Nanoanyagok és munkavédelmi intézkedések : hogyan védhető meg a dolgozók egészsége? / Aída Maria Ponce del Castillo ; ...kiad. az MSZOSZ ... - Budapest : MSZOSZ, 2014. - 44 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-88048-5-3 fűzött
munkaegészségügy - nanotechnológia
613.6 *** 62-181.48
[AN 3527129]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2014.
   Pszichoanalitikus a társadalomban : a 2013. április 18-19-én tartott nemzetközi kollokvium előadásai / szerk. Erdélyi Ágnes, Yannick François. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2013. - 109, [2] p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-81-0 fűzött : 1950,- Ft
Dolto, Françoise (1908-1988)
Franciaország - pszichológus - pszichoanalízis - gyermeklélektan - 20. század
159.964.2(44)(092)Dolto,_F. *** 159.922.7/.8
[AN 3526967]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2014.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   A világ megismerése óvodáskorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2014, cop. 2002. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-107-4 fűzött : 1780,- Ft
gyermeklélektan - óvodáskorú gyermek
159.922.7-053.4
[AN 3530597]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2014.
Satyananda Saraswati, Swami (1923-2009)
Yoga nidra (magyar)
   Jóga nidrá / Swami Satyananda Saraswati ; [... kiad. Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány ...]. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, 2013. - [10], 262 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-8123-0 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3526870]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2014.
Stenger Györgyi (1954-)
   A változás művészete : NLP alapok alapja / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - [Budapest] : NLP Akad., 2013. - 202 p. : ill. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-8040-4 fűzött
életvezetés - kommunikáció
613.865 *** 316.77
[AN 3526095]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2014.
Swaab, Dick (1944-)
Wij zijn ons brein (magyar)
   Az agyunk mi vagyunk : az anyaméhtől az Alzheimerig : [hogyan gondolkodunk, küzdünk és szeretünk] / Dick Swaab ; [ill. Maartje Kunen] ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2014, cop. 2013. - 494 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-227-5 fűzött : 3990,- Ft
agykutatás - agyi betegség - tudat
612.82 *** 616.831 *** 159.95
[AN 3527304]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2014.
Szatmári Nóra
   Holddiéta [elektronikus dok.] : egészséges táplálkozás összhangban a természettel / Szatmári Nóra. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.8 MB). - [Budapest] : Illia, [2013], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-9769-89-2 (epub)
ISBN 978-963-9769-90-8 (mobi)
fogyókúra - egészséges táplálkozás - asztrológia - elektronikus dokumentum
613.24 *** 133.52
[AN 3530907]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2014.
   Természetes eredetű hatóanyagok a modern orvoslásban / [szerk.] Blázovics Anna & Mézes Miklós ; [rend. a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság]. - [Gödöllő] : Szt. István Egy. K., 2013. - 223 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2013. nov. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-412-2 fűzött
növényi hatóanyag - orvostudomány
615.32
[AN 3526923]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2014.
   A test és a lélek orvosai : Grynaeus Tamás emlékkönyv / Kerekes Ibolya közreműködésével szerk. Barna Gábor és Kótyuk Erzsébet. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2013. - 176 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 33.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-232-6 fűzött
Kárpát-medence - orvostörténet - népi gyógymód - néprajz
615.89(4-191)(091) *** 39(=00)(4-191) *** 398.3/.4(4-191)
[AN 3525932]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2014.
Watterson, Meggan (1974-)
Reveal (magyar)
   Fedezd fel nőiséged erejét / Meggan Watterson ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-207.
ISBN 978-963-529-182-3 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika - nő
613.865-055.2 *** 133.25
[AN 3527385]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2014.
Webster, Richard (1946-)
Face reading (magyar)
   Arcolvasás mindenkinek / Richard Webster ; [ford. Győrfi Viktória]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-174-8 fűzött : 2300,- Ft
személyiségtipológia - arc
159.925.2 *** 133.527.3
[AN 3526319]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4613 /2014.
Patay István (1951-)
   Az öntözés energetikája / Patay István ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE, 2013. - 170 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 978-963-269-391-0 kötött
öntözés - energetika
621.647 *** 631.67 *** 620.9
[AN 3527240]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4614 /2014.
Informatikai algoritmusok (angol)
   Algorithms of informatics / [ed. Antal Iványi]. - Budapest ; [Vác] : Mondat, 2007-2013. - 3 db (1675 p.) ; 23 cm
ISBN 978-963-87596-0-3 fűzött : 7200,- Ft
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2671627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Selected topics. - 2013. - p. 1151-1675. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 1628-1652.
ISBN 978-963-87596-7-2 fűzött : 3000,- Ft
[AN 3526420] MARC

ANSEL
UTF-84615 /2014.
Ollé János (1975-)
   Virtuális környezet, virtuális oktatás [elektronikus dok.] / Ollé János ; [közread. az] ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012 [!2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124596. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-183-2
virtuális valóság - oktatás - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3530879]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4616 /2014.
   1994-2014 közötti 20 alkalommal rendezett Széchy Károly emlék- előadóülések összefoglaló dokumentumai / [szerk., gyűjtötte Mecsi József] ; kiad. Magyar Geotechnikai Egyesület ... - Budapest : M. Geotechnikai Egyes., 2014. - 182, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Széchy Károly emlék- előadóülések
ISBN 978-963-08-8583-6 fűzött
Széchy Károly emlékülés
geotechnika - konferencia
624.13 *** 061.3(439)"199/200"
[AN 3525641]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2014.
   Mérnökgeológia - kőzetmechanika 2013 : Budapest, 2013. november 6. / szerk. Török Ákos, Görög Péter, Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Hantken, 2013. - 366 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-06-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5086-06-09)
geotechnika - kőzetmechanika
624.13 *** 624.12
[AN 3526891]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4618 /2014.
Szőke Csaba
   Motortípusok / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Fiúk könyve
ISBN 978-615-5370-17-5 kötött
motorkerékpár - ifjúsági könyv
629.118.6(02.053.2)
[AN 3527472]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4619 /2014.
Balassa György
   A ló nevelése és idomítása : kézikönyv lókedvelők és lóbarátok számára / írta Balassa György. - Budapest : Pytheas, cop. 2013. - 259, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5173-26-4 kötött
- állattartás - lovaglás
636.1 *** 599.723 *** 798.2
[AN 3525873]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2014.
Bense László (1962-)
   A kertészeti termesztés gépei / Bense László, Fülöp István ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., cop. 2014. - 204 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-269-413-9 kötött
kertészeti gép
631.3 *** 635
[AN 3526915]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2014.
Georgikon Napok (55.) (2013) (Keszthely)
   LV. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [a jövő farmja] : [Keszthely, 2013. szeptember 26-27.] = 55th Georgikon Scientific Conference / [rend., közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2013. - 112 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9639-52-2 fűzött
agrártudomány - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
63 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely) *** 338.43
[AN 3525592]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2014.
Hagyományos gazdálkodás az élménygazdaság tükrében (angol)
   Traditional farming - the heritage farm experience / [ed. by Ibolya Szabó Lázár] ; [transl. by András Vincze] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture Georgikon Farm Museum. - Keszthely : Museum of Hung. Agriculture Georgikon Farm Museum, 2013. - 82 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-7092-74-9 fűzött
Magyarország - Keszthely - paraszti gazdálkodás - szabadtéri múzeum
631.115.1(439) *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3525844]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2014.
Király István Szabolcs (1942-)
   A magyar mezőgazdaság gépesítésének múltja : a kezdetektől 1989-ig / Király István Szabolcs ; [kiad. a Rippl-Rónai Megyei Jogú Városi Múzeum ...]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2013. - 406 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7212-81-9 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - agrártörténet - mezőgazdasági gép
338.43(439)(091) *** 631.3(439)(091)
[AN 3526878]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2014.
   Közelítések a pálinkakultúrához / szerk. Balázs Géza és Viga Gyula ; [kiad. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.]. - Budapest : Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Közp., 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89240-6-3 fűzött
Magyarország - pálinkafőzés - égetett szeszes ital
663.5(439)
[AN 3525382]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2014.
Rüger, Annegret
Soforthelfer Bonsai (magyar)
   Bonsai mindentudó / Annegret Rüger ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 126 p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-48-1 kötött : 2980,- Ft
amatőr kertészkedés - bonsai
712.3/.7.032.12 *** 634
[AN 3527715]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2014.
Save and grow (magyar)
   Megőrzés és növekedés : útmutató a kisbirtokos gazdaságok fenntartható fejlesztéséhez / [közread.] az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, [... Vidékfejlesztési Minisztérium ...]. - [Budapest] : Vidékfejlesztési Min., cop. 2013. - 101 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 978-963-89399-1-3 fűzött
tápláléknövény - növénytermesztés - fenntartható fejlődés - kisgazdaság
633/635 *** 504.03 *** 631.115.11
[AN 3527077]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2014.
Solti Gábor
   Fűrészpor és fahamu felhasználása / Solti Gábor, Ziegler Gábor. - Piliscsaba : Sárközy P. Alapítvány a Biokultúráért, 2014. - 74 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 8.)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-89740-1-3 fűzött
biogazdálkodás - fűrészáru - ipari hulladék
631.147 *** 674.8
[AN 3525372]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2014.
   Szárazságtűrő növények : fajtaajánló a homokháti gazdálkodóknak. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2014. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 15.)
ISBN 978-963-89799-5-7 fűzött
Homokhátság - Duna-Tisza köze - gyümölcstermesztés - gabonatermesztés - zöldségtermesztés
634.1(439.15) *** 633.1(439.15) *** 635.1/.8(439.15)
[AN 3530582]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2014.
   Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes : workshop and conference : COST action FA0901 : September 4-6, 2013, Kecskemét ... : abstract book / ed. by Tibor Tóth, Szabó András ; [org., publ. by the] RISSAC CAR HAS. - Budapest : RISSAC CAR HAS, 2013. - 57 p. ; 30 cm
Fűzött
talajtan - sótűrés - konferencia-kiadvány
631.42 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3525424]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2014.
Vietmeier, Andreas
Soforthelfer Pflanzenschutz (magyar)
   Növényvédelmi mindentudó / Andreas Vietmeier, Marianne Klug ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 125 p. : ill., színes ; 19x22 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-49-8 kötött : 2980,- Ft
növényvédelem - növénybetegség
632.1/.8
[AN 3527718]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4631 /2014.
Bártfai László
   Babaszakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 978-963-9409-51-4 fűzött
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3530237]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2014.
Entrup, Boris
10-Minuten-Make-up (magyar)
   10 perces sminkek : 50 tökéletes smink lépésről lépésre / Boris Entrup ; [fényképek Billie Scheepers] ; [ill. Jennifer Stoppel] ; [ford. Lovas Anna]. - [Budapest] : Libri, cop. 2013. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-230-5 kötött : 3990,- Ft
smink
646.75
[AN 3526906]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2014.
Heimowitz, Colette
The new Atkins made easy (magyar)
   Az új Atkins-diéta - könnyedén : fogyj le gyorsan és könnyedén! érezd nagyszerűen magad a bőrödben - már ma! / Colette Heimowitz ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5418-09-9 fűzött : 3990,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3527516]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2014.
Lévai Anita
   Péksütemények és házi kenyerek / Lévai Anita. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2011. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-090-2 fűzött
péksütemény - kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3530239]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2014.
Mezei Elmira
   Paleolit sütemények / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2013. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-05-1 fűzött : 2940,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3525392]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2014.
   Nemzetiségek konyhája : kulturális szakácskönyv / [főszerk. Csetnekiné Pisák Annamária]. - [Budapest] : Alacritas Felnőttképzési Intézet Kft., cop. 2013. - 110, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
A receptek az adott nemzet nyelvén is
ISBN 978-963-08-8123-4 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - étkezési szokás - nemzetiség - szakácskönyv
641.568(=00)(439)(083.12) *** 392.81(=00)(439)
[AN 3526322]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2014.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Főzzünk örömmel! : egészségesen, gyorsan, olcsón / Polcz Alaine ; [... szerk. és az utószót írta Szilárd Gabriella]. - 5. kiad. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014, cop. 1998. - 287 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2800,- Ft : 9,70 EUR
ISBN 978-80-8101-317-1
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3531354]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4638 /2014.
Farkas Péter (1955-)
   A szeretet és az élet bölcsője : a házasság és a család erkölcsteológiája és szociáletikája értékszociológiai kutatások fényében / Farkas Péter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 301 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 978-963-236-785-9 fűzött : 2990,- Ft
házasság - család - erkölcsteológia - szociáletika
172 *** 241 *** 265.5 *** 316.472.4 *** 316.356.2
[AN 3526666]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2014.
Gumbrecht, Hans Ulrich (1948-)
In 1926 (magyar)
   1926 : élet az idő peremén / Hans Ulrich Gumbrecht ; [ford. Kelemen Pál, Mezei Gábor]. - Budapest : Kijárat, 2014. - 486 p. ; 23 cm. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-34-9 fűzött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - kultúrafilozófia - két világháború közötti időszak
130.2(73)"192"
[AN 3525874]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2014.
Isztray Botond (1946-)
   Ugyanis Hamvas Béla / Isztray Botond. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 78.)
ISBN 978-963-263-367-1 fűzött
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - magyar irodalom - kultúrafilozófia - író - 20. század - esszé
130.2(0:82-4) *** 894.511(092)Hamvas_B.(0:82-4)
[AN 3524906]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2014.
   Tanulmányok Rémi Brague tiszteletére / szerk. Vető Miklós és Bugár István. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2013. - 155 p. ; 24 cm. - (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 3.)
A Budapesten, 2011. jún. 3-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-00-1 fűzött
filozófiatörténet - keletkutatás - egyházjog - középkor - emlékkönyv
1(091) *** 930.85(=927) *** 348
[AN 3526019]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4642 /2014.
Bábel Balázs (1950-)
   Hiszem a Hitvallásunkat : [elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, 2013. április 29-én] / Bábel Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-411-4 fűzött : 300,- Ft
hitvallás - katolikus egyház
238.2 *** 282
[AN 3525699]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2014.
Benyik György (1952-)
   Igéző olvasmányok : elmélkedések a liturgikus év A ciklusának olvasmányairól / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2014. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-390-5 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3525634]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2014.
Bíró László (1950-)
   A lélek útjain : Bíró László püspökkel beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2014. - 108 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 117.)
ISBN 978-963-662-451-4 fűzött : 1500,- Ft
Bíró László (1950-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Bíró_L.(047.53)
[AN 3527004]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2014.
Bíró László (1950-)
   Rendelkezésre állok : Elmer István és Kipke Tamás beszélgetése Bíró László tábori püspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 275 p. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 19.)
Bíró László (1950-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - életútinterjú - 20. század - 21. század
282(439)(092)Bíró_L.(047.53)
[AN 3525688]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2014.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   Titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., [2011]-. - 21 cm
teozófia - tudomány - vallás
215 *** 141.332
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az okkult és a modern tudomány / [ford. Miskolczi Gábor és Szabari János]. - cop. 2013. - 356 p. : ill.
ISBN 978-615-5038-04-4 fűzött
teozófia - tudomány
141.332 *** 001 *** 133
[AN 3526864] MARC

ANSEL
UTF-84647 /2014.
Böjte Csaba (1959-)
   A fehér szív útja / Böjte Csaba. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-405-8 kötött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3525357]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2014.
Bolberitz Pál (1941-)
   Virrasszatok : vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a "A" liturgikus év szerint / Bolberitz Pál. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-403-9 kötött : 2500,- Ft
prédikáció
252
[AN 3525633]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2014.
   Buddhizmus / szerk. Szilágyi Zsolt, Hidas Gergely. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2013. - 351 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-727-9 fűzött : 3600,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3526683]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2014.
Dolhai Lajos (1952-)
   Avatási és szentelési szertartások : lektorok és akolitusok avatása : az ordinációk szertartása magyarázattal / Dolhai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 166 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-277-404-6 fűzött : 2200,- Ft
egyházi szertartás - katolikus egyház
282 *** 264
[AN 3525652]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2014.
Elmer István (1952-)
   Fehér szavak : kisregények a Pálos Rend történetéből / Elmer István. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 385 p. ; 21 cm
Tart.: Sziklák alattÞ; Minden élők útjánÞ; Az idők erejeÞ; Hová szaladsz?
ISBN 978-963-277-451-0 fűzött : 1900,- Ft
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
pálosok - kisregény
271.791(0:82-31)
[AN 3525808]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2014.
Euagrios o Pontikos (345?-399)
Praktikos (magyar)
   A szerzetes : a praktikosz : száz fejezet a lelki életről / Evagriosz Pontikosz ; Gabriel Bunge bevezetőjével és kommentárjával ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2014. - 332 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 323-332.
ISBN 978-963-314-048-2 fűzött
szerzetesség - aszketika - ókori görög irodalom - 4. század - ókeresztény irodalom
271-6 *** 248 *** 875-97=945.11
[AN 3526472]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2014.
Fabiny Tamás (1959-)
   Kereszt fogantyú nélkül / Fabiny Tamás. - Budapest : Luther, 2013. - 192 p. : ill., főként színes ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-380-031-7 fűzött : 1890,- Ft
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3527856]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2014.
Fekete Ágnes
   40 nap : böjti áhítatos könyv / Fekete Ágnes. - Budapest : Kálvin, 2014. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-239-6 fűzött : 990,- Ft
böjt - elmélkedés
248.153.4 *** 242
[AN 3525667]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2014.
Gönczi Tamás (1959-)
   Pilisi titkok, pálos barátok / Gönczi Tamás. - Budapest : Hun-idea, 2013. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 8.)
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-7014-51-2 fűzött
pálosok - magyar történelem
271.791(439.21) *** 943.9
[AN 3531315]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2014.
Grün, Anselm (1945-)
Weihnachten, einen neuen Anfang feiern (magyar)
   Karácsony, az újrakezdés reménye : az ünnep szimbólumai / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2013. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-14-3 fűzött
karácsony - jelkép
264-041.2 *** 264-041.1 *** 246.6
[AN 3531327]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2014.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-986-4 fűzött : 310,- Ft
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 3530565]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2014.
Győri Katalin
   Az első karácsony / írta Győri Katalin ; rajz. Gellén Sára. - Budapest : Kálvin, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-558-230-3 kötött : 1800,- Ft
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
225.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3525399]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2014.
Haubeil, Helmut
Schritte zur persönlichen Erweckung (magyar)
   Lépések a személyes ébredésért / Helmut Haubeil ; [ford. Simon Edina]. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 66 p. ; 20 cm. - (Megújulás és reformáció füzetek, ISSN 2064-5791)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-15-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3527466]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2014.
   A hitvallástól a teológiai megalapozásig : szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához / Bagyinszki Ágoston szerk. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2014. - 265 p. ; 19 cm. - (Sensus fidei fidelium, ISSN 2063-0859 ; 3.)
Bibliogr.: p. 243-260.
ISBN 978-963-236-782-8 fűzött : 2600,- Ft
hit - teológia
21 *** 234
[AN 3526892]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2014.
   II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az egyház és a világ számára / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 310 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-473-2 fűzött : 2400,- Ft
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
katolikus egyház - zsinat - egyházi hagyomány
262.5Vat.II. *** 261.6 *** 282
[AN 3525677]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2014.
   Jézus hív : első imakönyvem. - Szeged : Agapé, 2014. - 47 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-458-391-2 fűzött
katolikus egyház - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 282
[AN 3530080]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2014.
   A hír felüdíti a testet : amit a beteglátogatóknak tudni kell / szerk. Gál Judit. - Budapest : Kálvin, 2014. - 76 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-558-229-7 fűzött : 700,- Ft
lelki gondozás - beteggondozás
253 *** 364.442.8
[AN 3530580]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2014.
Kocsis Géza
   Ferencesek Kapuváron : a kapuvári Assisi Szent Ferenc béketemplom és rendház története, 1941-1949 / Kocsis Géza. - [Kapuvár] : [Kocsis G.], 2013. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7638-4 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Kapuvári Rendház
Kapuvár - egyháztörténet - franciskánusok - templom
271.3(439-2Kapuvár)"194" *** 726.54(439-2Kapuvár)(091)
[AN 3527696]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2014.
Kocsis Imre (1957-)
   Az üdvösség igéje : újszövetségi tanulmányok / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-456-5 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3525497]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2014.
Kozma Judit
   Látlelet a megváltásról : szekta-létről és vallási élményről egy karizmatikus gyülekezet kapcsán / Kozma Judit ; [kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]. - [Budapest] : Wesley J. K., 2014. - 108 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-615-5048-27-2 fűzött
Hit Gyülekezete
Magyarország - kisegyház - csoportszociológia - résztvevő megfigyelés - rendszerváltás
289(439)"198"
[AN 3526318]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2014.
Kránitz Mihály (1959-)
   Jöjjetek a fényre! : adventi útikönyv Ferenc pápával : 2013. december 1 - decemer 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 53 p. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-459-6 fűzött : 600,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 264-041.1
[AN 3525665]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2014.
Lagzi Gábor (1974-)
   Keresztény egyházak a Baltikumban a 20. században : katolikusok, evangélikusok, orthodoxok / Lagzi Gábor ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2013. - 228 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9662-69-8 fűzött
Baltikum - egyháztörténet - történelem - állam és egyház viszonya - keresztény egyház - 20. század
28(474)"19" *** 322(474)"19" *** 947.4"19"
[AN 3525974]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2014.
   A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság / a bevezetést írta Szakál Ádám ; a forrásokat sajtó alá rend. Koltai András. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2013. - 458 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 7.)
ISBN 978-963-89610-5-1 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - piaristák - Tanácsköztársaság - történelmi forrás
271.786(439)"1919"(093) *** 322(439)"1919"(093) *** 943.9"1919"(093)
[AN 3526272]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2014.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2014. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-015-6 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 3530571]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2014.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3530563]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2014.
Nagy Sándor Béla (1902-1983)
   Hitünk pajzsa : igehirdetések a Heidelbergi Káté 129 kérdésének útmutatása nyomán / írta Nagy Sándor Béla ; szerk. Fodor Ferenc ; [kiad. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. ; Komárom : Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, 2013. - 431 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
ISBN 978-80-89269-32-7
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 3527218]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2014.
Orosz Athanáz (1960-)
   Merre vezet az út? : Elmer István beszélgetése Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 311 p. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 18.)
ISBN 978-963-277-159-5 kötött : 3000,- Ft
Orosz Athanáz (1960-)
Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
281.5.018.2(439)(092)Orosz_A.(047.53)
[AN 3525827]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2014.
Pápai Lajos (1940-)
   A hit szemei : az ember útja a hithez : elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Szent István Társulat "Társulati esték" előadássorozata keretében, 2013. október 28-án / Pápai Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 19 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-277-461-9 fűzött : 400,- Ft
hit - előadóbeszéd
234(042)
[AN 3525695]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2014.
Ravasi, Gianfranco
Guida ai naviganti (magyar)
   Lámpás a titkok tengerén : a hit válaszai / Gianfranco Ravasi ; [ford. Martos Levente Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-285-1 kötött : 2100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3525658]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2014.
Richards, Larry
Be a man! (magyar)
   Légy férfi! : légy olyan férfi, amilyennek Isten teremtett / Larry Richards ; [ford. Tóth Péter Pál]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-338-4 fűzött : 1950,- Ft
életvezetés - férfi - vallásos irodalom
244 *** 613.865-055.1
[AN 3525736]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2014.
Richly-Kárpáti Éva
   Alkatrészek vagyunk : daloskönyv / Richly-Kárpáti Éva ; Mentler Judit rajz. ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2013. - 55 p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
ISBN 978-963-9390-96-6 kötött
egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
245(02.053.2)
[AN 3526827]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2014.
Rózsa Huba (1939-)
   Isten az Üdvözítő : ószövetségi tanulmányok / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-474-9 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.07
[AN 3525817]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2014.
Somorjai Ádám (1952-)
   Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban : tartalmi és szövegközlési sajátosságok : Vecsey József, a társszerző / Somorjai Ádám ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék és a Pannonhalmi Főapátság. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori M. Tört. Tansz. ; Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2013. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-263. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-333-9 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - történelmi személy - állam és egyház viszonya - szövegkritika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás - memoár
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 322(439)"195/197"(093)
[AN 3525950]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2014.
Spaemann, Robert (1927-)
Der letzte Gottesbeweis (magyar)
   A végső istenérv / Robert Spaemann ; Rolf Schönberger bevezetésével ..., kommentárjával ; [ford. Boros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 147 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 7.)
ISBN 978-963-277-397-1 fűzött : 1900,- Ft
vallásfilozófia - isten
21 *** 211
[AN 3525815]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2014.
   Szent Cecília, Szent Miklós, Páduai Szent Antal, Avilai Nagy Szent Teréz, Limai Szent Róza / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Sváb József]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 7.)
ISBN 978-963-89758-3-6 fűzött : 750,- Ft
szent - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 3526957]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2014.
   "Szórja fényét a világon szerteszét" : a Jakab Antal Keresztény Kör tisztelgése a 75 éve szentelt Márton Áron püspök emléke előtt / [szerk. ... Varga Gabriella]. - Budapest ; Bécs : Jakab A. Keresztény Kör, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 3526737]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2014.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - Budapest : Kálvin, 2014. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-032-3 fűzött : 750,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 3530575]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2014.
Unger Zsuzsa (1943-)
   A Miatyánk és kincsei / Unger Zsuzsa. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 180 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-277-447-3 fűzött : 1800,- Ft
ima - bibliamagyarázat
226.91.07
[AN 3525643]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2014.
   Vallásszociológia / szerk. Bögre Zsuzsa, Kamarás István. - Budapest : Luther, 2013. - 226 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 218-226.
ISBN 978-963-380-030-0 fűzött : 1890,- Ft
vallásszociológia
291 *** 261 *** 316.7
[AN 3527854]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2014.
Varga Norbert (1974-)
   A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe / Varga Norbert ; [kiad. a ... Marczibányi Téri Művelődési Központ]. - Kolozsvár : Exit ; Budapest : Marczibányi Téri Művel. Közp., 2013. - 163 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-163.
ISBN 978-963-8457-28-8 fűzött
ISBN 978-973-7803-02-3
Biblia
Korán
zsidóság - kereszténység - iszlám - gazdaságfilozófia - társadalomfilozófia
23/28 *** 296 *** 297 *** 330.1 *** 141.7
[AN 3525896]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2014.
Vattamány Gyula (1975-)
   "Legmélyebb bugyraimban" : a zsidók diabolizálása a görög nyelvű egyházi irodalomban a kezdetektől a nyolcadik századig : tanulmány és szöveggyűjtemény / Vattamány Gyula. - Budapest : Wesley K., 2013. - 171, [15] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [173-183].
ISBN 978-963-9744-33-2 fűzött
gonosz szellem - antiszemitizmus - ókori görög irodalom - vallásos irodalom - ókor - kora középkor - antológia
235.2 *** 276"00/07" *** 296.2 *** 875-97(082)=945.11
[AN 3526321]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2014.
   Vigasztaló ismeret : tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról / szerk. Fekete Károly és Ferencz Árpád. - Budapest : Kálvin, 2013. - 151 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2013 augusztusában rendezett tudományos ülés válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-558-237-2 fűzött : 1800,- Ft
Heidelberger Katechismus
hitvallás - református egyház
238.1 *** 284.1
[AN 3525545]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2014.
What will they ask? (magyar)
   Mit fognak kérdezni? : Alpha vezetők kézikönyve / [közread. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2014. - 75 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-5-7 fűzött
lelki gondozás - tanári segédkönyv
253(072)
[AN 3527885]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4690 /2014.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Nemzetiségi adatok / [összeáll. Csordás Gábor]. - 2014. - 180 p.
ISBN 978-963-235-355-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népszámlálás - nemzetiség - 21. század - statisztikai adatközlés
316.347(=00)(439)"201"(083.41)
[AN 3526597] MARC

ANSEL
UTF-84691 /2014.
   A barnagi németek 300 éve, 1714-2014 = 300 Jahre der Deutschen in Barnag / Szilágyi-Kósa Anikó szerk. ; [közread. a Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - Barnag : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 168 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8310-8 kötött
Barnag - magyarországi németek - néprajz - nyelvjárás - tulajdonnév
316.347(=30)(439-2Barnag) *** 39(=30)(439-2Barnag) *** 803.0-313(439-2Barnag) *** 803.0-087(439-2Barnag)
[AN 3526721]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2014.
Couples on the fault line (magyar)
   Párok tévúton : új irányok terapeutáknak / szerk. Peggy Papp. - Budapest : Animula, cop. 2014. - 261 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-83-5 fűzött
ISBN 963-9751-83-9
párkapcsolat - pszichoterápia
316.472.4 *** 615.851
[AN 3527230]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2014.
Eisingerné Balassa Boglárka (1976-)
   Édesem vagy mostohák? : vásárlási döntések a mozaikcsaládokban / Eisingerné Balassa Boglárka. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 151 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/4.)
Bibliogr.: p. 140-148. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-03-6 fűzött
Magyarország - családszociológia - csonka család - fogyasztói magatartás - szociológiai vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
314.622.4(439) *** 316.356.2(439)"201"(083.41) *** 366.1(439)
[AN 3527338]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2014.
Ferenczes István (1945-)
   Ordasok tépte tájon : riport-novellák / Ferenczes István. - Budapest : M. Napló, 2013. - 203, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-67-8 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - riport
316.347(=945.11)(498)"19"(0:82-92) *** 894.511-92(498)
[AN 3526108]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2014.
Harcsa István (1948-)
   Családi kohézió : a szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában : a gyermekes családokban élők időfelhasználása / Harcsa István. - Budapest : KSH, 2014. - 123 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1588-6417 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-446-0 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - családszociológia - szabadidő-felhasználás - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.356.2(439)"198/200"(083.41) *** 379.8(439)"198/200"(083.41)
[AN 3526590]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2014.
   A hatékony kommunikáció : [tanulmányok] / szerk. Balázs László, H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5351-02-0 fűzött : 1400,- Ft
kommunikáció - pedagógia
316.77 *** 37
[AN 3526300]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2014.
Hedley-Ward, Jodie
You sexy mother (magyar)
   Nőiesség a pelenkahegyen innen [elektronikus dok.] : önfejlesztő kézikönyv anyukáknak / Jodie Hedley-Ward. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 967 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Illia, cop. 2013
Megj. "Lennél Te is szexis anya?" címmel is. - Ford. Kerekes Mónika. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-9769-99-1 (epub)
ISBN 978-615-5439-00-1 (mobi)
anya - nő - életvezetés - elektronikus dokumentum
316.37-055.52-055.2 *** 613.865
[AN 3530914]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2014.
   Hidden health crisis : health inequalities and disaggregated data : a report by the European Roma Rights Centre. - Budapest : ERRC, cop. 2013. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89916-0-7 fűzött
Románia - cigányság - egészség - 21. század - statisztikai adatközlés
312.6(498)(=914.99)"201"(083.41) *** 316.347(=914.99)(498) *** 613
[AN 3526185]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2014.
Kaiser László (1953-)
   Elvált apák Magyarországon : béke és háború : helyzetjelentések, vallomások / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 134 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-39-6 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - családszociológia - elvált személy - apa - ezredforduló - esettanulmány
316.356.2(439)"199/200" *** 316.37-055.52-058.836-055.1(439)"200"
[AN 3526298]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2014.
   Kisebbség és többség között : a magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt századokban / szerk. Hatos Pál, Novák Attila ; [közread. a] Balassi Intézet ... - Budapest : Balassi Int. : L'Harmattan, cop. 2013. - 329 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-703-3 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - zsidóság - asszimiláció - diaszpóra - művelődéstörténet
316.347(=924)(4-11) *** 943.9(=924) *** 325.25(=924)(439)(100) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3526821]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2014.
   Pálcikával Budapesten : kalauz a fővárosi Kis-Kínához / [szerk. Le Marietta] ; [kiad. a Szubjektív Értékek Alapítvány]. - [Budapest] : Szubjektív Értékek Alapítvány, [2014]. - 164 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-08-8414-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - Kína - kínaiak - művelődéstörténet
316.347(=951)(439) *** 930.85(510)
[AN 3525396]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2014.
Rácz Attila (1969-)
   Szegregáció a fejekben : a statisztikai és a mentális társadalmi és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden / Rácz Attila. - Budapest : KSH, 2014. - 88 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1588-6417 ; 4.)
Bibliogr.: p. 81-87.
ISBN 978-963-235-445-3 fűzött : 1200,- Ft
Szeged - városszociológia - szegregáció - ezredforduló
316.647 *** 316.334.56(439-2Szeged)"200"
[AN 3526587]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2014.
   Sokszínű humor : a III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai / szerk. Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna. - Budapest : Tinta Kvk. : ELTE BTK : M. Szemiotikai Társ., 2013. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 151.)
A konferenciát Budapesten, 2012. szept. 6-7. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9372-75-7 fűzött : 2940,- Ft
humor - nyelvészet - lélektan - irodalomtudomány - kommunikáció - konferencia-kiadvány
316.7 *** 800.1 *** 82.01-7 *** 398 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3526212]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4704 /2014.
Berecz András (1957-)
   Angyalfütty : Kőkertemben liliom III. / Berecz András meséi... ; Gyulai Líviusz metszeteivel. - Budapest : Berecz Bt., 2013. - 44 p. : ill., színes ; 16x16 cm + CD
ISBN 978-963-08-7454-0 kötött
Székelyföld - népmese - auditív dokumentum
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)
[AN 3525676]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Az álomfejtés kézikönyve : A - Z / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-70-5 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 3530226]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2014.
   Csuhézás [elektronikus dok.] : csuhézás Szentlászlón 1947-től napjainkig / írta és vál. Budai Györgyné, Budai Kinga ; kiad. Szentlászlói Iskoláért Alapítvány. - Szöveg és képek. - [Szentlászló] : Szentlászlói Iskoláért Alapítvány, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; PowerPoint
Műanyag tokban
Szentlászló (Baranya megye) - magyar néprajz - csuhéfonás - falumúzeum - elektronikus dokumentum
39(=945.11) *** 746.7.031.4(439) *** 069(439-2Szentlászló)
[AN 3529249]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2014.
Dani Lajos (1938-2012)
   Szülőföldem : válogatott ormánysági történetek a szerző emlékeiből / Dani Lajos. - Pécs ; [Vajszló] : Dani L.-né, 2014. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-08-8389-4 fűzött : 2500,- Ft
Ormánság - Drávapalkonya - magyar néprajz - folklór - helyismeret - anekdota
39(=945.11)(439Ormánság) *** 908.439-2Drávapalkonya
[AN 3527292]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2014.
Narushima Yukio
Konohanasakuyahime monogatari (magyar)
   A szépséges istennő : ősi japán mese / Yukio Narushima ; [ill. Ikuyo Nakada] ; [ford. Birkás Lili]. - Budapest : Pytheas, 2013. - 45, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Ősi mesék, ISSN 2064-5406)
ISBN 978-615-5173-27-1 kötött : 2900,- Ft
japánok - japán irodalom - gyermekirodalom - népmese - gyermekkönyv - mese
398.21(=956)(02.053.2) *** 895.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 3526015]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2014.
   Reguly és a tudomány "zománcza" : életrajzi és kortörténeti adalékok 1 / vál., szerk., írta Szíj Enikő. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szerv. : Tinta Kvk., [2013]. - 507 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Bibliotheca Regulyana, ISSN 1215-0088 ; 6.)
Váltakozva magyar, orosz, német, angol, finn és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-48-1 fűzött : 3990,- Ft
Reguly Antal (1819-1858)
Magyarország - etnográfus - nyelvész - 19. század - történelmi forrás
39.001(439)(092)Reguly_A.(093) *** 80.001(439)(092)Reguly_A.(093)
[AN 3525526]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2014.
   Te és a karácsonyi készülődés. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Csajok klubja
ISBN 978-615-5168-96-3 kötött
karácsony - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
398.332.416(02.053.2) *** 087.5 *** 641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3525416]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2014.
Vécsey Aurél
   Betyárvilág Magyarországon : [Sobri Jóska, Angyal Bandi, Rózsa Sándor, Sisa Pista, Patkó Bandi, Vidróczky Marci, Savanyó Jóska és a többi szegénylegény] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Betyárok könyve
ISBN 978-963-290-049-0 fűzött
Magyarország - betyár - közbiztonság - 19. század - történeti feldolgozás
394-058.55(439)(091)(092) *** 351.74(439)"18"
[AN 3530587]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4712 /2014.
Bahlcke, Joachim (1963-)
Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie (magyar)
   A magyar püspöki kar és a Habsburg Monarchia : együttműködéstől a konfrontációig, 1686-1790 / Joachim Bahlcke ; [ford. Fazekas István] ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2013. - 558 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-543.
ISBN 978-963-9662-71-1 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - 17. század - 18. század
322(439)"16/17" *** 282(439)"16/17"
[AN 3525956]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2014.
Molnár Antal (1969-)
   Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban : források és tanulmányok a balkáni és hódoltsági katolicizmus 16-17. századi történetéhez / Molnár Antal. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2013. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 80.)
Bibliogr.: p. 260-297. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9662-68-1 fűzött : 2800,- Ft
Balkán - Oszmán-török Birodalom - Magyarország - Raguza - Itália - történelem - gazdaságtörténet - egyháztörténet - misszió - katolikus egyház - török hódoltság - külkapcsolat - 16. század - 17. század - történelmi forrás
327(45)(497)"15/16" *** 282(4-13)"15/16" *** 266(497)"15/16" *** 949.7"15/16"(093)
[AN 3525989]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2014.
   Puccs vagy összeomlás? : 8 interjú a Kádár-korszakról volt MSZMP PB-tagokkal / szerk. Simon János. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 295 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 1.)
ISBN 978-615-5428-01-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - politikus - Kádár-korszak - kommunista párt - szocialista rendszer - interjú - történelmi forrás
329.15(439)(092)(047.53) *** 943.9"195/198"(093) *** 321.74(439)"195/198"(093) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 3527127]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2014.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Kérdések az állami egyházjog köréből : érintkezési pontok két önálló jogrendszer között / Szuromi Szabolcs, Ferenczy Rita. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 195 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 17.)
Bibliogr.: p. 179-195.
ISBN 978-963-277-479-4 fűzött
Magyarország - egyházjog - állam és egyház viszonya
322(439) *** 348(439)
[AN 3525867]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4716 /2014.
Albrecht Sándor (1931-)
   Alsóörs postai képeslapokon / Albrecht Sándor, Zórád Ferenc ; [kiad. Alsóörs Község Önkormányzata]. - Alsóörs : Önkormányzat, 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az utószó angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-08-8649-9 kötött
Alsóörs - helytörténet - helyismeret - album - képes levelezőlap
943.9-2Alsóörs(084.1) *** 908.439-2Alsóörs(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3526743]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2014.
   Az Archivum Regnitől az elektronikus levéltárig : Magyar Nemzeti Levéltár / összeáll. Szatucsek Zoltán ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára]. - Budapest : M. Nemz. Lvt. Orsz. Lvt., 2013. - 37, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-631-224-4 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest)
Magyarország - levéltár - archivalisztika
930.253(439)(091)
[AN 3526020]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2014.
Bakay Kornél (1940-)
   Hogyan lettünk finnugorok? / Bakay Kornél. - Budapest : Hun-idea, 2013. - 94 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-39-0 fűzött
Magyarország - magyarságkutatás - történettudomány
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.1(439)(089.3)
[AN 3531313]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2014.
Bartha István (1925-)
   Ábel Svédországban / Bartha István. - Budapest : [Bartha I.], 2013. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6363-6 fűzött
Svédország - hétköznapi élet - magyar irodalom - memoár
929(=945.11)(485)(0:82-94) *** 894.511-94(485)
[AN 3525822]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2014.
   "Bethlen Gábor és kora" : katalógus a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és Győr-Sopron Megyei Levéltárának Soproni Levéltára közös kiállításáról / [szerk. Ólmosi Zoltán] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár]. - Budapest : MNL, 2013. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A vándorkiállítást Budapesten, Debrecenben és Sopronban 2013-ban rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-223-7 fűzött
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - magyar történelem - 17. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
943.921"160/162" *** 943.9"16" *** 061.3(439)"2013"
[AN 3526025]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2014.
   Budaörs rejtett kincsei / [összeáll. Tircsi Anikó] ; [kiad. a XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány]. - [Budaörs] : XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány, 2014. - 30 p., [30] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-08-8774-8 fűzött
Budaörs - helytörténet - helyismeret - pályázat - fényképalbum
943.9-2Budaörs *** 908.439-2Budaörs(084.12) *** 77.04(439)(092) *** 06.063(439)
[AN 3527242]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2014.
Bunyevácz Zsuzsa (1955-)
   Félni csak... kinek is lehet? : Nimród és Ábrahám fiai / Bunyevácz Zsuzsa. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, 2013. - 440 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 383-439.
ISBN 978-963-89836-3-3 kötött : 4500,- Ft
magyarságkutatás - magyar történelem - történelem - zsidóság
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9(089.3) *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 3527616]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2014.
Dánielné Matus Erzsébet (1946-)
   Őseim emlékére : fejezetek Nána történetéből / Dánielné Matus Erzsébet ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2013. - 179 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-9662-70-4 fűzött
Nána - helytörténet - helyismeret - album
943.922-2Nána *** 908.437.6-2Nána(084.1)
[AN 3525832]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2014.
   "Feltámadott a tenger!" : 10 éves az 1956-os Hagyományőrzők / [összeáll. Szűcsné Horváth Erzsébet] ; [szerk. Sipos Attila] ; [közread. az] "1956 öröksége" Alapítvány. - [Budapest] : "1956 öröksége" Alapítvány, cop. 2014. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8292-7 fűzött
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. 1956-os Hagyományőrző Tagozat
Magyarország - 1956-os forradalom - politikai szervezet
943.9"1956" *** 329(439)POFOSZ
[AN 3527053]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2014.
Földesi Ferenc (1952-)
   Az alkotmány védbástyái : az 1860-61. évi Veszprém vármegyei alkotmányos mozgalomról és a Honvédegyletről / Földesi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2013. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 6.)
Bibliogr.: p. 239-242.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-9178-9)
Veszprém Vármegyei Honvédegylet
Veszprém vármegye - magyar történelem - helyi politika - regionális önkormányzat - önkényuralom időszaka (1849-1867)
943.911.7"186" *** 323(439.117)"186" *** 353(439.117)"186"
[AN 3526791]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2014.
Hancz Erika (1979-)
   Pécs mindennapjai a török félhold alatt / Hancz Erika, Varga Szabolcs ; [közread. a] Pannon Kultúra Alapítvány, Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : Pannon Kultúra Alapítvány : JPM, 2013. - 110 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-110.
ISBN 978-963-08-8056-5 fűzött
Pécs - helytörténet - régészet - művelődéstörténet - török hódoltság - 16. század - 17. század - 18. század
904(439-2Pécs)"15/17" *** 943.9-2Pécs"15/17" *** 930.85(439-2Pécs)"15/17"
[AN 3527284]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2014.
   István, a szent király : tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján / [... szerk. Kerny Terézia és Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2013. - V, 538 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm. - (Magyar királyok és Székesfehérvár, ISSN 2061-9626 ; 4.). (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 9.)
A Székefehérváron, 2012. nov. 24-én "Szent István tiszteletének évszázadai" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga és a Székesfehérváron, 2013. aug. 31 - dec. 8. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87898-6-0 kötött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - szent - 10. század - 11. század - személyi kultusz - ereklye - ikonográfia - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
943.9(092)István,_I. *** 235.3(092)István,_I. *** 247.3 *** 7.046.3(439)"17/18" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3526355]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2014.
Kármán Gábor (1977-)
   Egy közép-európai odüsszeia a 17. században : Harsányi Nagy Jakab élete / Kármán Gábor. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, cop. 2013. - 335 p. : ill. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 5.)
Bibliogr.: p. 279-328.
ISBN 978-963-236-682-1 fűzött : 3400,- Ft
Harsányi Nagy Jakab (1615-1677 után)
Magyarország - Európa - diplomata - történelmi személy - történelem - 17. század
929(439)Harsányi_Nagy_J. *** 940"16" *** 327(439)(092)Harsányi_Nagy_J.
[AN 3527065]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2014.
Kész Barnabás
   Nemzetünk nagy csatái : illusztrált atlasz / [írta Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
ISBN 978-615-5370-13-7 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 355.48(439)(02.053.2)
[AN 3527456]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2014.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol) (röv. kiad.)
   A brief history of Hungary : with 62 pictures in colour / [text István Lázár] ; [transl. Christopher Sullivan]. - Budapest : Corvina, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5747-9 fűzött : 1480,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3530604]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2014.
Madaras László (1953-)
   "Árpád népe - Gyula népe" : a honfoglaló magyarok emlékanyaga a Közép-Tisza vidéken : Szolnok, Kecskemét, Nagykörű, 2013. november 20 - 2014. május / [a kiállításvezetőt írta Madaras László]. - Szolnok : Damjanich Múz., [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
Közread. a Damjanich János Múzeum. - Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-963-9273-75-7 fűzött
Közép-Tisza-síkság - Alföld - régészet - honfoglalás - ötvösség - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
904(439)(282.243.742)"08/09" *** 904(439.14)"08/09" *** 061.3(439)"201" *** 739(439)"08/09"
[AN 3526826]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2014.
Marsai Viktor
   Szomália : állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika szarván / Marsai Viktor, Hettyey András. - [Pécs] : Publikon, cop. 2013. - 210 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 182-208.
ISBN 978-615-5001-96-3 fűzött : 2490,- Ft
Szomália - történelem - polgárháború - iszlám fundamentalizmus - ezredforduló - 21. század
967.7"199/201" *** 355.426(677)(091) *** 297(677)
[AN 3527479]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2014.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Római kori halomsírok Kemenesszentpéter, Dombi-dűlőben / K. Palágyi Sylvia ; [kiad. a Gróf Esterházy Károly Múzeum]. - Pápa : Gróf Esterházy K. Múz., 2013. - 176 p. : ill. ; 24 cm
A képaláírások német nyelven is. - Bibliogr.: p. 99-102. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-8325-2 kötött
Kemenesszentpéter - régészet - római birodalom kora
904(439-2Kemenesszentpéter)"-00/04" *** 904(398.6)
[AN 3526780]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2014.
Pataki Vidor (1901-1973)
Magyar történelem (bőv. kiad.)
   Magyar történelem Trianonig : Dr. Pataki Vidor O. Cist. 1946-47. és 1947-48. tanévben a rend ciszterci budapesti Szent Imre Gimnáziumában elhangzott előadásai / [... szerk., kiadásra előkész. ... Tápay Miklós]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 322 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-640-2 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3527011]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2014.
   Peritia linguarum : a vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása / szerk. Maróth Miklós. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2013. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia philologica, ISSN 2063-3157 ; 2.)
A Budapesten, 2011. nov. 29-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87618-9-7 fűzött
Concilium de Viennense (1311-1312)
Európa - tudománytörténet - klasszika-filológia - keletkutatás - művelődéstörténet - 14. század - zsinat
930.85(=927) *** 262.5Vienne *** 930.85(4)"13" *** 87
[AN 3526011]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2014.
Riznerné Gáspár Erika
   5000 év küzdelem a megmaradásért / Riznerné Gáspár Erika ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, [2014]-. - 24 cm
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3527227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2014. - 301, [5] p. : ill., részben színes
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87498-4-0)
[AN 3527233] MARC

ANSEL
UTF-84737 /2014.
Seres Ferenc
   Tokod története / írta Seres Ferenc, Seres Sándor ; [kiad. Tokod nagyközség Önkormányzata]. - 2. kiad. - [Tokod] : Önkormányzat, 2013. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Tokod - helytörténet
943.9-2Tokod
[AN 3530087]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2014.
   Theatrum Europaeum : a Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren : Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampfes im Kulturkreis Europas / vál., a bev. tanulmányt írta, a jegyzetapparátust és mutatókat összeáll. ... Kincses Katalin Mária ; ford. ... Tuza Csilla. - [Budapest] : Nap K., 2013. - 502 p. ; 25 cm. - (Rákóczi források)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 493-499.
ISBN 978-963-332-037-2 kötött : 5000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9402-76-8)
Németország - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - historiográfia - német irodalom - 18. század - történelmi forrás - krónika - kétnyelvű dokumentum
943.9"170/171"(093) *** 930.1(430)"17"(093) *** 830-94.02=945.11
[AN 3526052]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2014.
   The Valletta Convention: twenty years after : benefits, problems, challenges / ed. by Victoria M. van der Haas and Peter A. C. Schut. - Brussel : EAC ; [Budapest] : Archaeolingua, cop. 2014. - 182, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm. - (EAC occasional paper ; 9.)
Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-9911-49-9 kötött
régészet - kulturális örökség
902 *** 008
[AN 3526865]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2014.
Varga Zoltánné
   Puszták krónikája.. : Sörnyepuszta és Újsörnye története / Varga Zoltánné, Varga Mónika ; [fotók Varga Zoltánné, Lukács Ibolya] ; [közread. a Sörnyéért Alapítvány]. - Kaposvár : Sörnyéért Alapítvány, 2013. - 294 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-08-6879-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Sörnyepuszta - Újsörnyepuszta - helytörténet - helyismeret - hétköznapi élet - memoár
943.9-2Sörnyepuszta *** 943.9-2Újsörnyepuszta *** 908.439-2Sörnyepuszta(0:82-94) *** 908.943-2Újsörnyepuszta(0:82-94)
[AN 3526993]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2014.
Vasváry Ferenc (1872-1952)
   Naplóm : a szentháromság nevében! : Pécs, 1886. jul. 1. / szerk. Balogh Ágnes, Márfi Attila, Schweitzer Gábor. - [Pécs] : Publikon, cop. 2013. - 177 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-94-9 kötött
Pécs - hétköznapi élet - magyar irodalom - századforduló - napló
929(439-2Pécs)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3527493]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2014.
Vér Lászlóné (1937-)
   Kenesei időutazás : szemezgetés a múltból : helytörténeti kiadvány / [írta és szerk. Vér Lászlóné ..., Győrfi Károlyné ..., Györgydeákné Takács Hajnalka ...] ; [kiad. a Közművelődési Intézmény és Könyvtár]. - Balatonkenese : Közművel. Intézmény és Kvt., 2014. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-08-8565-2 kötött
Balatonkenese - helytörténet - helyismeret
943.9-2Balatonkenese *** 908.439-2Balatonkenese
[AN 3526711]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2014.
Vitézi Rend
   A Vitézi Rend rendi kódexe / kiad. a Vitézi Szék teljes ülése. - 6. kiad. - Budapest : Vitézi Szék, 2013. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8561-4 fűzött
vitézi rend - alapszabály
929.71(439)(060.13)
[AN 3530093]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4744 /2014.
Beluszky Pál (1936-)
   Budapest - zászlóshajó vagy vízfej? : a főváros és az ország, történeti-földrajzi áttekintés / Beluszky Pál ; [közread. az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2014. - 172 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-151.
ISBN 978-963-269-417-7 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - városföldrajz - urbanisztika - gazdaságtörténet
911.375(439-2Bp.) *** 338(091)(439-2Bp.)"18/198"
[AN 3526969]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2014.
   Gyenesdiás nagyközség monográfiája. - [Gyenesdiás] : [Önkormányzat], 2007-. - 25 cm
Közread. Gyenesdiás Önkormányzata. - A 3. kötet közreadója a gyenesdiási Napközi Otthonos Óvoda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4617-8
Gyenesdiás - helyismeret
908.439-2Gyenesdiás
[AN 2785071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Tízesek a célkörben : 50 éves a BEFAG Csider-völgyi lőtere / [szerk., írta Góth Imre Árpád]. - 2013. - 320 p.
ISBN 978-963-89275-1-4 kötött
Keszthelyi Erdész Lövészklub
Keszthely - sportlövészet - sportegyesület
799.3(439.121)(091) *** 061.2(439-2Keszthely)
[AN 3525469] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Gyenesdiás vallástörténete / [szerk., írta Tenczné Tóth Krisztina]. - 2013. - 328 p.
ISBN 978-963-89275-2-1 kötött
Gyenesdiás - egyháztörténet - katolikus egyház - evangélikus egyház
282(439-2Gyenesdiás)(091) *** 284.1(439-2Gyenesdiás)(091)
[AN 3525483] MARC

ANSEL
UTF-84746 /2014.
Márkus Gábor
   Dongnan ya zhi lu / Maerkushi Jiaboer ; [eldonejo Hungaria Esperanto-Asocio]. - Budapest : HEA, cop. 2013. - 152 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Esperantlingve ĉirka ŭ la mondo. - Váltakozva eszperantó és kínai nyelven
ISBN 978-963-08-5552-5 fűzött
Ázsia - helyismeret - eszperantó irodalom - útleírás
908.5(0:82-992) *** 82-089.2-992
[AN 3526933]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2014.
Rózsás József
   Megújul a városközpont Bólyban / Rózsás József ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2013. - 231 p., 48 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8076-3 fűzött
Bóly - helyismeret - városfelújítás - album
908.439-2Bóly(084.1) *** 72.025.3/.4(439-2Bóly)
[AN 3527300]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2014.
Varga István (1956-)
   Morzsák a száznegyven éves asztalról / Varga István. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 204 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5351-16-7 fűzött
Kaposvár - helyismeret - memoár
908.439-2Kaposvár(0:82-94)
[AN 3526281]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2014.
Zaptçıoğlu, Dilek (1960-)
Türkische Südküste (magyar)
   Törökország : déli tengerpart / Dilek Zaptçıoğlu és Jürgen Gottschlich írta ... ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6208-4 fűzött : 2490,- Ft
Törökország - útikönyv
915.603(262.2)(036)
[AN 3531328]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4750 /2014.
   "10 éves a hivatal" : az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal jubileumi kiadványa. - [Budapest] : EEKH, 2013. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Magyarország - egészségügy - közigazgatási szerv
35.075.2(439) *** 614(439)
[AN 3525573]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2014.
   Az állami egyházjog alapjai / Antalóczy Péter szerk. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2013. dec. - Bibliogr.
Magyarország - egyházjog - jogtörténet
348(439)(091)
[AN 3526898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az állami egyházjog alapjai. - 309 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5337-41-3 fűzött
[AN 3526902] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A bevett vallásfelekezetek joga. - 261 p.
Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 978-615-5337-42-0 fűzött
[AN 3526905] MARC

ANSEL
UTF-84752 /2014.
Balog Márta
   Développement de la signification théologico-canonique du canon 605 à l'aide des principes des canons 17 et 19 du CIC 1983 : dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in urbe Romae 2013 / Márta Balog. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 239 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 7.)
Bibliogr.: p. 223-235.
ISBN 978-963-277-448-0 fűzött
egyházjog - katolikus egyház - vallási szervezet
348.1/.7 *** 267 *** 282
[AN 3525818]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2014.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2014]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-54-7 fűzött : 1400,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3530263]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2014.
   Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása = Realization of the electronic civil registry = La mise en oeuvre du registre de l'état civil électronique / [kiad. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala]. - [Budapest] : KEK KH, 2013. - 64 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - nyilvántartás - elektronikus ügyintézés - anyakönyv
347.182(439) *** 681.3.004.14(439)
[AN 3526170]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2014.
Ganczer Mónika
   Állampolgárság és államutódlás / Ganczer Mónika. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 342 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Opus magistrale könyvek, ISSN 1789-7904)
Bibliogr.: p. 307-323.
ISBN 978-615-5376-22-1 fűzött : 4980,- Ft
állampolgárság - nemzetközi jog
342.71 *** 341.4
[AN 3527467]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2014.
Géczi Zoltán (1975-)
   Kínzások és kivégzések Magyarországon / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2004. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-32-3 fűzött
Magyarország - kínzás - kivégzés - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
343.25(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3530242]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2014.
Gereben Ágnes (1947-)
   Megtorlások a Szovjetunióban / Gereben Ágnes. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 441 p., [44] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-410.
ISBN 978-963-227-397-6 kötött : 4990,- Ft
Szovjetunió - állami terror - Gulag
343.819.5(47) *** 323.282(47)
[AN 3525376]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2014.
Gulyás Andrea
   Útmutató az aktuális közbeszerzési szabályok értelmezéséhez / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - [Budapest] : M. Közbeszerzési Társ., [2014]. - 32 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 56.)
Lezárva: 2014. febr. 12.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3526664]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2014.
Hatvani Tamás
   Kínzások és kivégzések története / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-08-1)
kínzás - kivégzés - művelődéstörténet
343.25 *** 930.85(100)
[AN 3530584]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2014.
Jeney Attila
   A vád, ami védőbeszéd lehetett volna : hadbíróságon felmentve, népbíróságon elítélve / Jeney Attila. - Budapest : Kairosz, 2013. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-599-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - népbírósági per - politikai bűncselekmény - magyar történelem - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
343.301.096(439)"1946"(093) *** 943.9"194"(093)
[AN 3527002]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2014.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Magyar polgári jog 1 : általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 376 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-457-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3525724]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2014.
   A jogalkotásban való társadalmi részvételről : tanulmány- és konferenciakötet / [szerk. és kiad.] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : KIM, [2013]. - 129 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2013. jún. 27-én rendezett "Konferencia a részvételi törvény utólagos hatásvizsgálatáról" posztereivel. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogalkotás - társadalmi részvétel
340.134(100) *** 340.134(439)
[AN 3527125]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2014.
Jogász Vándorgyűlés (33.) (2013) (Sopron)
   Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés : Sopron, 2013. május 9-11. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2013. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3527084]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2014.
Kártyás Gábor (1982-)
   A munka díjazása / Kártyás Gábor. - Budapest : Complex, 2014. - 203 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 3.)
ISBN 978-963-295-374-8 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - bér - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3525629]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2014.
Lábady Tamás (1944-)
   A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 258 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 978-963-277-458-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet
347 *** 347(439)(091)
[AN 3525605]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2014.
   Magyarország alaptörvénye : 2013. április 1. - Budapest : Árboc, [2014]. - 27 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-58-5 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3530245]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2014.
Máté Viktor
   Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében / Máté Viktor, Sajben Tamás. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : MOKK, 2013. - 437 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 11.)
Lezárva: 2013. okt. 1. - Bibliogr.: p. 427-437.
ISBN 978-963-89790-4-9 kötött
Magyarország - közjegyző - eljárásjog - hitelesítés - okirat
347.961(439) *** 347.961(100)
[AN 3530184]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2014.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2014]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-56-1 fűzött : 1000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3530247]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2014.
Pintz György
   Találd fel magad avagy A siker szabadalma : szellemi tulajdonvédelem fejlesztőknek, jogászoknak, vállalkozóknak / Pintz György. - Budapest : Pintz és Tsai, 2014. - 321 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6183-0 fűzött : 7890,- Ft
iparjog - szabadalom
347.77
[AN 3526795]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2014.
Reszegi Zsolt
   Légi huszárok : az ejtőernyős csapatnem kialakulása és harcai 1938 és 1945 között / Reszegi Zsolt. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. ; Pápa : MNL Veszprém M. Lvt. [Pápai Fióklvt.], 2013. - 313 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pápai Levéltár kiadványai, ISSN 2062-7076 ; 3.)
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 978-963-7229-35-0 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Bertalan Árpád" I. Ejtőernyős Vadászezred
Magyarország - Pápa - hadtörténet - katonai egység története - ejtőernyős fegyvernem - második világháború
356.169(439)"193/1945" *** 355.486(439-2Pápa)"193/1945"
[AN 3526760]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2014.
Szabó István (1962-)
   A mérhetetlen önkormányzati vagyon / Szabó István. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/5.)
Bibliogr.: p. 145-156. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-04-3 fűzött
Magyarország - önkormányzati vagyonkezelés - megyei jogú város - ezredforduló
352.073.5(439)"200"
[AN 3527461]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2014.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Egy működő szakrális jogrend : a katolikus egyház jogának néhány sajátos fogalma és intézménye / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 177 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 16.)
Bibliogr.: p. 160-177.
ISBN 978-963-277-419-0 fűzött
jogtörténet - egyházjog - katolikus egyház
348.1/.7(091)
[AN 3525850]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2014.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   The testimony of medieval canonical collections : texts, manuscripts, institutions / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 224 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 18.)
Bibliogr.: p. 199-224.
ISBN 978-963-277-480-0 fűzött
jogtörténet - egyházjog - kora középkor - középkor
348.1/.7(091)
[AN 3525884]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2014.
Tóth Miklós (1945-)
   Lovag és Fitos : egy lehallgatott szerelem, 1968-1969 / Tóth Miklós. - Budapest : Pytheas, [2014]. - 278, [3] p. : ill. ; 31 cm
Az eredeti jelentések fotómásolataival
ISBN 978-615-5173-32-5 kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5173-33-2)
Magyarország - politikai rendőrség - állambiztonság - megfigyelés - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"196"(093)
[AN 3525980]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2014.
Tóth Miklós (1945-)
   Lovag és Fitos : egy lehallgatott szerelem, 1968-1969 / Tóth Miklós. - Budapest : Pytheas, [2014]. - 261, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5173-33-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - állambiztonság - Kádár-korszak - dokumentumregény
351.746.1(439)"196"(093)
[AN 3525984]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2014.
Vécsey Aurél
   Nagy-Magyarország : a revizionizmus és irredentizmus története / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: A revizionizmus és irredentizmus története
ISBN 978-963-290-149-7 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - revizionizmus - területi visszacsatolás - Horthy-korszak
341.382"1920" *** 943.9"192/194" *** 341.218.4(439)"193/194" *** 329.275(439)"192/194"
[AN 3525761]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4777 /2014.
   Emlékképek, 1914-1916 : Dr. Szedenik Jenő képes-levelező- és tábori lapjai. - [Debrecen] : Mocsár G.-né Fehérvári J., [2014]. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8488-4 fűzött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - első világháború - katonatiszt - levelezés
355.48(439)"1914/1918" *** 943.9"1914/1918" *** 355(439)(092)Szedenik_J.(044)
[AN 3527668]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2014.
   Hőseink nyomában : tanulmánykötet a hadisírok kutatásáról / szerk. Tóth Zsolt. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 446 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-595-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - katonasír - elesett katona - hadtörténet - 19. század - 20. század - kutatás
355.293(439)"18/19" *** 355.48(439)"18/19" *** 726.825 *** 001.891
[AN 3525488]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2014.
Jánosi Engel Róbert (1883-1943)
   Isten nevében! : Jánosi Engel Róbert hadinaplója, 1915-1917 / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Schweitzer Gábor, Baiersdorf Kristóf. - [Pécs] : Publikon, 2013. - 177 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-97-0 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - első világháború - hadtörténet - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3527484]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2014.
Mészáros Zoltán (1969-)
   A Petőfi-zászlóalj és -brigád története : parancstól parancsig / Mészáros Zoltán. - Budapest : Pannónia Ny. K., 2013. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282-285.
ISBN 978-963-89252-1-3 fűzött : 2990,- Ft
Jugoszlávia. Narodnooslobodilačka vojska. Vojvodjanska udarna brigada-Šandor Petefi 15.
Vajdaság - Jugoszlávia - katonai egység története - hadtörténet - második világháború - határon túli magyarság
355.486(497.11)(=945.11) *** 355.48(497.1)"194"
[AN 3526403]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2014.
Somogyi Győző (1942-)
   The army of King Matthias, 1458-1526 : a millennium in the military = Mátyás király hadserege, 1458-1526 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-593-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - haderő - Hunyadiak kora - album
355.3(439)"145/152"(084.1) *** 355.14/.15(439)"145/152"(084.1)
[AN 3525495]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2014.
Somogyi Győző (1942-)
   The army of Transylvania, 1559-1690 : a millennium in the military = Az Erdélyi Fejedelemség hadserege, 1559-1690 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-594-8 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - haderő - 16. század - 17. század - album
355.14/.15(439.21)"155/169"(084.1) *** 355.3(439.21)"155/169"(084.1)
[AN 3525491]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4783 /2014.
   Hétpecsétes történetek II : információbiztonság az ISO 27000 szabványcsalád tükrében / szerk. Ködmön István ; [közread. a] Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület. - Budapest : Hétpecsét Információbiztonsági Egyes., 2014. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8758-8 fűzött
adatvédelem
659.2.012.8
[AN 3530193]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2014.
Süle Edit (1963-)
   Logisztika az idő fogságában / Süle Edit. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/2.)
Bibliogr.: p. 125-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-01-2 fűzött
logisztika - ellátás - időmenedzsment
65.012.2 *** 658.78
[AN 3527323]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2014.
   Szervezet és pszichológia : új irányzatok az ezredfordulón : szervezeti döntések / szerk. Faragó Klára. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 24 cm
A 2. köt. elektronikus formában jelent meg
szervezetpszichológia - elektronikus dokumentum
65.013
[AN 3500463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (pdf : 5.6 MB)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124605. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-171-9
[AN 3530889] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4786 /2014.
Beszeda Róbert
   Pénzverés Erdélyben és Magyarországon, 1598-1615 : numizmatikai katalógus / Beszeda Róbert. - Budapest : Beszeda R., 2013. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-963-08-8486-0 kötött
Magyarország - Erdély - pénzverés - 16. század - 17. század
336.746(439.21)"159/161" *** 336.746(439)"159/161"
[AN 3525683]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2014.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2010-[2013]. - 2 db ; 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 3260786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Makroökonómia. - [2013]. - [6], 244 p. : ill.
ISBN 978-963-315-026-9 fűzött
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 3531430] MARC

ANSEL
UTF-84788 /2014.
Demeter Zsófia (1950-)
   Egy hajdani nagybirtok : a munkaerő, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában, 1806-1870 / Demeter Zsófia. - Budapest : Ráció, 2013. - 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-47-3 fűzött : 3125,- Ft
Magyarország - Enying - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - nagybirtok - gazdálkodás - 19. század
338(091)(439)"18" *** 631.1.017.1(439-2Enying)"18" *** 338.43(439)"18" *** 347.236(439)"18"
[AN 3526575]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2014.
   Developing trade and trade policy relations whit[!with] the European Union : experience of Visegrad countries and implications/lessons for Eastern partners / ed. by Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2014. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (East European studies, ISSN 2063-9465 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-605-3 fűzött
Kelet-Európa - Európai Unió - külkereskedelem
339.5(4-62) *** 339.5(4-11)
[AN 3525250]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2014.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A közeledő Távol-Kelet : a transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője / Erdősi Ferenc ; kész. az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetében. - Pécs : Publikon, 2013. - 282 p. : ill., főként térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-271.
ISBN 978-615-5001-62-8 fűzött : 3000,- Ft
Eurázsia - közlekedés - infrastruktúra - 21. század
338.47(4/5)"20" *** 338.49(4/5)
[AN 3527477]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2014.
Farkas Alexandra
   ÁFA és számlázás a gyakorlatban, 2014 / Farkas Alexandra. - Budapest : Hessyn, [2014]. - 478 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-9-2 fűzött : 7140,- Ft
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3526406]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2014.
   Fehér könyv a BRICS országokkal való összkormányzati kapcsolatok építéséhez / [szerk. és kiad.] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : KIM, [2013]. - 369 p. : ill., színes, részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - nemzetközi kapcsolat - gazdasági kapcsolat
339.92BRICS *** 327(439) *** 339.9(439)
[AN 3527117]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2014.
   Fehér könyv az európai területi társulásokról, a határ menti térségek fejlesztéséről és a határon átnyúló politikák összehangolásáról / [szerk. és kiad.] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : KIM, [2013]. - 117 p. : ill., színes, térk. ; 20x20 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - regionális politika - regionális együttműködés - 21. század
332.1(4-62)"200/201" *** 332.1(439)"200/201"
[AN 3526954]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2014.
Felcsuti Péter (1949-)
   Szerintem : társadalom, gazdaság, pénzügyek és vállalatvezetés a kétezres években Magyarországon : írások és előadások / Felcsuti Péter. - Budapest : Corvina, 2014. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6189-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - pénzügy - bankügy - gazdaságpolitika - társadalompolitika - vállalatirányítás - szervezeti kultúra - 21. század
336.1/.5(439)"201" *** 336.72(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 316.32(439)"201" *** 65.01
[AN 3526525]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2014.
Illés Bálint Csaba (1961-)
   Az adózási rendszer és az innováció kapcsolata = Relations between the tax system and innovation / Illés Bálint Csaba, Törőné Dunay Anna, Hustiné Béres Klára ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2013. - 82 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-400-9 fűzött
Magyarország - innováció - mezőgazdaság - adóügy
330.341.1(439) *** 338.43(439) *** 336.2(439)
[AN 3527221]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2014.
Juhász Tímea (1975-)
   Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek / Juhász Tímea. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 130 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/1.)
Bibliogr.: p. 121-128. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-00-5 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - családpolitika - ezredforduló - 21. század
331.5.024.5(439)"200/201" *** 369.013.6(439)"200/201"
[AN 3527309]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2014.
Kenesei Zsófia
   Szolgáltatásmarketing és -menedzsment / Kenesei Zsófia, Kolos Krisztina. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 468 p. ; 25 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5303-41-8 kötött : 4950,- Ft
szolgáltatóipar - marketing
338.46 *** 658.8
[AN 3530168]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2014.
   A KKV-k szerepe és helyzete a gazdaságban és a hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben : a Magyar Tudomány Ünnepe 2013 programsorozat keretében megtartott intézeti konferenciák összefoglaló kiadványa / [főszerk. Káposzta József] ; [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2013. - 76 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-408-5 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - középvállalat - regionális gazdaság - termék
658.62(439) *** 334.72.012.63/.64(439) *** 332.1(439)
[AN 3527223]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2014.
   Látás mozgásban, 25 : 25 éves a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj = Vision in motion : 25th anniversary of the László Moholy-Nagy Design Grant / [szerk. ... Majcher Barbara, Szombathelyi Réka] ; [közread. a Magyar Formatervezési Tanács]. - Budapest : MFT, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2014. febr. 21 - ápr. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-8690-1 fűzött
Magyarország - formatervezés - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
658.512.2(439)"201" *** 745(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3527622]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2014.
Nagy Gábor
   Civil szervezetek vizsgálata / Nagy Gábor ; [kiad. a Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató (Fiksz Pont) Egyesület]. - Hajdúhadház : Fiksz Pont Egyes., 2014. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-08-8729-8 fűzött
Magyarország - civil szervezet - civil társadalom - gazdálkodás - 21. század - statisztikai adatközlés
330(439)"201"(083.41) *** 323.21(439) *** 334.012.46(439)"201"(083.41)
[AN 3527582]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2014.
Nagy Gábor
   Az önkéntesség szerepe egy hátrányos helyzetű kistérségben : zárótanulmány - Támop 5.5.2-11/2-2012-0065 / Nagy Gábor ; [kiad. a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete]. - Békéscsaba : M. Vöröskereszt Békés M. Szerv., [2014]. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 978-963-7500-72-5 fűzött
Mezőkovácsházi kistérség - önkéntes munka - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2(439Mezőkovácsházi_kistérség)"201"(083.41)
[AN 3525511]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2014.
   Successful students, successful projects : the best theses and studies of the year 2013 / [senior ed. Tóth Zoltán] ; [publ. by University of Pannonia Faculty of Business and Economics]. - Veszprém : Univ. of Pannonia Faculty of Business and Economics, 2013. - [533] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-004-2 fűzött
gazdaságtan - projektmenedzsment
330 *** 65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3527409]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2014.
   Számviteli változások : mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, 2013 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2014]. - 68 p. ; 30 cm
Lezárva: 2014. jan. 10.
ISBN 978-963-89611-2-9 fűzött
Magyarország - számvitel - kisvállalkozás - útmutató
657(439)(036) *** 334.72.012.65(439)
[AN 3530121]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2014.
Tóth Mihály
   Facebook marketing : útmutató / Tóth Mihály. - [Százhalombatta] : Marketing K. : Netkreativ.hu, 2013. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6541-8 fűzött : 3990,- Ft
internet - marketing
658.8 *** 681.3.004.14
[AN 3526053]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4805 /2014.
Bögi Júlia
   A szemészet krónikája egyetemünkön : Nagyszombattól a Mária utcáig / Bögi Júlia ; [kiad. a Semmelweis Egyetem és a Schulek Vilmos Alapítvány]. - [Budapest] : SE : Schulek V. Alapítvány, [2013]. - 192 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 189.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89440-4-7)
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Szemészeti Klinika
Budapest - szemészet - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617.7
[AN 3526934]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2014.
Puli Edit (1972-)
   Egyenruha helyett egyéniség - a szociális szolgáltatásszervezés új útja : finanszírozással irányított szociális szolgáltatásszervezés a nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű kistérségeiben / Puli Edit. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 161 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/3.)
Bibliogr.: p. 153-158. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-02-9 fűzött
Nyugat-Dunántúl - szociális szolgáltatás - szociológiai vizsgálat - regionális politika - ezredforduló
364.4(439.11-15)"200" *** 332.14
[AN 3527328]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2014.
Sándor Erzsi (1956-)
   Szegény anyám, ha látnám / Sándor Erzsi ; Juhász Tamás közrem. - Budapest : Park, cop. 2013. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-067-0 fűzött : 2900,- Ft
vak - gyermeknevelés - magyar irodalom - memoár
364.65-056.262(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3526636]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2014.
   "Tágas városom kis lakásra cserélem" : szakmai kiadvány / [kiad. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat]. - Győr : Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, 2014. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8566-9 fűzött
Győr - hajléktalangondozás - társadalmi integráció - 21. század
364.252(439-2Győr)"201" *** 316.4.052(439-2Győr)"201"
[AN 3526692]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4809 /2014.
   Comenius és a jövő / [szerkbiz. Földy Ferenc, Koncz Gábor, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ. : Zempléni Múzsa Társadalomtud. és Kult. Alapítvány, 2014. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 17.)
Bibliogr.
Fűzött
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Csehország - Sárospatak - pedagógus - 17. század - eschatologia
37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 37(439-2Sárospatak)(092)
[AN 3526316]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2014.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2014) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Konferencia, 2013/14. - [Debrecen] : [DE], [2014]. - 366 p. ; 21 cm
A konferenciát Debrecenben, 2014. febr. 19-21. között rendezték. - Gerinccím: DE Orvos- & Egészségtudományi TDK 2013/14.
ISBN 978-963-473-675-2 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 61 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3526572]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2014.
   Drámafoglalkozások / szerk. Kaposi László ; [közread. a] II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. [Marczibányi Téri Művelődési Központ]. - Budapest : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft. Marczibányi Téri Művel. Közp., 2013. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8457-25-7 fűzött
drámapedagógia
371.383.1
[AN 3525661]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2014.
   Felnőttképzésről képzőknek : változások és értékek / ... szerk. Bertalan Tamás ; [szerzők] Bertalan Tamás [et al.]. - Budapest : euGenius, 2014. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 978-963-08-8564-5 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - jogi szabályozás - oktatás
371 *** 374.7(439)(094)
[AN 3526449]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2014.
Holics László (1931-)
   Versenyfeladatok [elektronikus dok.] : a fizika OKTV feladatai és megoldásai, 1961-2003 / Holics László. - Szöveg (pdf : 13.3 MB). - Budapest : Typotex, [2013], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125913. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-279-716-8
fizika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár - elektronikus dokumentum
371.384 *** 372.853(076)(075.3)
[AN 3531821]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2014.
Increasing impact on senior learners' quality of life (magyar)
   Idősödő tanulók életminőségének javítása : értékelési eszköztár oktatási intézmények számára / koordinátor Pilar Escuder-Mollon. - [Nagykovácsi] : Trebag Kft., 2014. - 96 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89960-1-5 fűzött
felnőttoktatás - idős - oktatási intézmény - értékelés
374.7-053.9 *** 37.013.83 *** 374.71
[AN 3526973]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2014.
   Környezetvédelem és környezetbiztonság : tudományos utánpótlás-nevelés és kutatási tevékenység a Szent István Egyetem Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszékén / [szerk. Kriszt Balázs] ; [a bevezetőt írta Szabó István, Szoboszlay Sándor]. - Gödöllő : SZIE MKK Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tansz., 2014. - 173 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-414-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Gödöllő - egyetem - tanszék - kutatás - környezettudomány
378.650.4(439-2Gödöllő) *** 504 *** 001.891(439-2Gödöllő)
[AN 3526704]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2014.
László István (1923-)
   Balatonszentgyörgy pusztáinak története : Battyán, Bar és Diós (Csillagvár) puszták története a battyánpusztai iskola történetével és részekkel Balatonszentgyörgy történetéből / László István. - [Balatonszentgyörgy] : Szerző, 2013. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 978-963-08-7268-3 fűzött
Balatonszentgyörgy - Battyánpuszta (Balatonszentgyörgy) - helytörténet - általános iskola - iskolatörténet - történelmi forrás
373.3(439-2Battyánpuszta)(091) *** 943.9-2Balatonszentgyörgy(093)
[AN 3525612]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2014.
   A magyar pedagógia expanzív attitűdjei : konferencia Réthy Endréné 70. születésnapja tiszteletére : Budapest, 2013. december 13. / [szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2013. - 80 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-16-2 fűzött
pedagógia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
37 *** 012Réthy_E.
[AN 3526562]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2014.
Makszin Imre (1950-)
   A testnevelés elmélete és módszertana / Makszin Imre. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-615-5376-24-5 fűzött : 3980,- Ft
testnevelés - tantárgy - didaktika - egyetemi tankönyv
372.879.6(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3527463]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2014.
   Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben [elektronikus dok.] : közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia = Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné školy : príklady zo Strednej Európy: Maďarsko a Slovensko / szerk. ... Ruda Gábor, Szabómihály Gizella ; kiad. ... Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület [etc.]. - Szöveg. - Pilisvörösvár [etc.] : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. [etc.], 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-5026-30-0
Felvidék - nemzetiségi oktatás - nemzetiségi identitás - határon túli magyarság - magyarországi szlovákok - elektronikus dokumentum
376.7(=854)(439) *** 376.7(=945.11)(437.6) *** 316.63(=854)(439) *** 316.63(=945.11)(437.6)
[AN 3528153]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2014.
   Oktatásinformatikai módszerek [elektronikus dok.] : tanítás és tanulás az információs társadalomban / Ollé János [et al.] ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124595. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-184-9
oktatástechnológia - informatika - módszertan - elektronikus dokumentum
371.68 *** 371.3 *** 681.3.004.14
[AN 3530875]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2014.
Szende Ákos
   Piarista eszmék és sorsok a 20. századból : tanulmányok / Szende Ákos. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2013. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 6.)
ISBN 978-963-89610-4-4 fűzött
Magyarország - piaristák - egyháztörténet - szerzetes - pedagógus - állam és egyház viszonya - 20. század
37(439)(092) *** 271.786(439)"19"(092) *** 322(439)"194/198"
[AN 3525987]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2014.
Szüdi János (1949-)
   ...Mert vétkesek közt cinkos aki néma / Szüdi János ; [kiad. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]. - Budapest : WJLF, cop. 2013. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5048-26-5 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - belpolitika - 21. század - publicisztika
37.014(439)"201"(0:82-92) *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3526056]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2014.
   Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben [elektronikus dok.] : III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia : ... Budapest ..., 2013. november 21. : tanulmánykötet / Tóth Péter, Ősz Rita, Hajnal Andrea szerk. ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy. Trefort Á. Mérnökpedagógiai Közp., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-615-5018-90-9
Magyarország - felsőoktatás - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378(439) *** 371.13(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528143]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2014.
Vígh Istvánné
   Játék a mozgás? : a mindennapi mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában / Vígh Istvánné, Fraisz Ferencné, Peregi Györgyi. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2014. - 79 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5349-29-4 fűzött
mozgásos játék - óvodai nevelés
372.363
[AN 3525522]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4825 /2014.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   Endless energy : writings on running by Sri Chinmoy = Végtelen energia : Sri Chinmoy írásai a futásról / [ford. Ágoston Andrea]. - [Budapest] : [Madal Bal], 2013. - 130 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-9793-37-8 fűzött
futás - mentálhigiénia
796.422 *** 613.865
[AN 3526068]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2014.
Csoknya Mária (1939-)
   A sportmozgások biológiai alapjai : anatómia, élettan, egészségtan / Csoknya Mária, Wilhelm Márta. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2006]-2013. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Sport- és egészségtudomány, ISSN 2064-5708)
A 2. kötetet közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
anatómia - mozgástan - egyetemi tankönyv
796.012(075.8) *** 611(075.8)
[AN 2625638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 217 p.
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-642-545-6 fűzött
[AN 3527496] MARC

ANSEL
UTF-84827 /2014.
Dávid Kornél (1971-)
   Dávid Kornél : az egyetlen magyar NBA-játékos / Dávid Kornél, S. Tóth János. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 285 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-166-3 fűzött : 3999,- Ft
Dávid Kornél (1971-)
sportoló - kosárlabda - 20. század - 21. század - memoár
796.323(439)(092)Dávid_K.(0:82-94)
[AN 3527504]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2014.
Erős Zoltán (1948-)
   Új rejtvényböngészde / Erős Zoltán ; [... a rejtvényeket kész. Schmidt János]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014, cop. 2012. - 696 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-014-1 fűzött : 3900,- Ft
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 3530124]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2014.
Gyarmati Dezső (1927-2013)
   Szigorúan bizalmas? : Gyarmati Dezső titkosszolgálati anyagaiból / [szerk.] Kozma Huba. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 141 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5428-00-5 kötött : 2500,- Ft
Gyarmati Dezső (1927-2013)
Magyarország - sportoló - vízilabda - titkosszolgálat - Rákosi-korszak - 20. század - memoár - történelmi forrás
797.253(439)(092)Gyarmati_D.(093) *** 351.746.1(439)"195"(093)
[AN 3527136]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2014.
Gyömörei Tamás (1967-)
   Az önkormányzatok sportfinanszírozása Magyarországon / Gyömörei Tamás. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 166 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2013/6.)
Bibliogr.: p. 135-145. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-05-0 fűzött
Magyarország - sport - pénzügyi támogatás - önkormányzat
796.078(439)"200/201" *** 352/353(439)"200/201"
[AN 3527462]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2014.
Hambleton, Laura
Safari animals (magyar)
   Állatok a szafarin : játékos sablonok : [15 újrafelhasználható sablonnal és 20 remek feladattal!] / [írta és rajz.] Laura Hambleton ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-343-513-7 kötött : 2799,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3526731]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2014.
Hunter, Graham
Barça (magyar)
   Barça : a világ legjobb csapatának története / Graham Hunter ; [ford. Hegedűs Henrik, ... Mártha Bence, ... Nagy Ádám ...]. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2012. - 501, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9258-1 fűzött
Barcelona Football Club
Barcelona (Spanyolország) - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091)
[AN 3530557]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2014.
András (1940-)
   Papp Laci [elektronikus dok.] / Kő András. - Szöveg (epub : 6 MB) (mobi : 9.7 MB). - Budapest : Budapest-Print, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-354-083-1 (epub)
Papp László (1926-2003)
Magyarország - ökölvívás - sportoló - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
796.83(439)(092)Papp_L.
[AN 3531770]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2014.
Lázár Endréné Molnár Anna
   Varázsoljunk a természettel! : kreatív játszóház / Lázár Endréné Molnár Anna, Kőrösiné Takács Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 57, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-612-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3531427]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2014.
Litkey Farkas (1966-)
   Amerre a szél fúj : az agárdi nádasoktól a Kékszalagig / Litkey Farkas. - Budapest : Jaffa, 2014. - 223 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-11-2 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - sportoló - vitorlázás - 20. század - 21. század - memoár
797.14(439)(092)Litkey_F.(0:82-94)
[AN 3527406]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2014.
Pappné Kovács Zsuzsanna
   Szórakoztató világ : a kalandparktól az állatkertig : [3D-s interaktív tartalommal] : [iPad, iPhone, iPod, Android] / [írta és szerk. Pappné Kovács Zsuzsanna] ; [ill. Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Így működik a világ, ISSN 2064-2784)
ISBN 978-615-5370-20-5 kötött
szabadidő-felhasználás - szórakozás - gyermekkönyv
379.8(02.053.2) *** 79(02.053.2)
[AN 3527465]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2014.
Santos, Neymar da Silva (1992-)
Neymar - conversa entre pai e filho (magyar)
   Neymar : az FC Barcelona és a brazil válogatott egyik legnagyobb futballcsillagának meseszerű sikertörténete : a hivatalos életrajz / [lejegyezte] Ivan More, Mauro Beting ; [ford. Kürthy Miklós]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 187 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Az idősebb és az ifjabb Santos, Neymar da Silva visszaemlékezései
ISBN 978-963-383-176-2 fűzött : 3499,- Ft
Santos, Neymar da Silva (1992-)
Brazília - labdarúgó - 21. század - memoár
796.332(81)(092)Santos,_N._da_S.(0:82-94)
[AN 3527627]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2014.
Szőke Csaba
   Híres futballklubok / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Fiúk könyve
ISBN 978-615-5370-09-0 kötött
Európa - sportegyesület - labdarúgás - ifjúsági könyv
796.332(4)(02.053.2)
[AN 3527373]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2014.
Szőke Csaba
   Sztársportolók / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Fiúk könyve
ISBN 978-615-5168-95-6 kötött
sportoló
796(100)(092)
[AN 3525404]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2014.
   Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény. - Szeged : Dél-alföldi Ifj. Életmód és Szabadidő Alapítvány, 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely, ISSN 2064-5821 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8379-5 fűzött
sportelmélet - tehetséggondozás - egészségnevelés
796.01 *** 376.545 *** 614
[AN 3527470]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4841 /2014.
Árvai András (1976-)
   Valami megint robbanni fog : építészinterjúk / szerk. és az interjúkat kész. Árvai András, Benedek Anna. - Budapest : 6b.hu : Prae.hu, 2013. - 160, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7888-3 fűzött : 1840,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú
72(439)(092)(047.53)
[AN 3526824]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2014.
   Budapesti merítés : az Új Budapest Galéria nyitókiállítása : 2013. november 8 - 2014. március 2. = Budapest immersion : opening exhibition of the New Budapest Gallery : 8 November, 2013 - 2 March, 2014. - Budapest : [Budapest Galéria], 2013. - 134 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5341-05-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 77.04(439)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3527286]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2014.
Czikkelyné Nagy Erika (1955-)
   Levéltári reprográfia : módszertani segédlet / [írta és a fotókat kész. Czikkelyné Nagy Erika] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : MNL, 2014. - 258, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-258.
ISBN 978-963-631-221-3 fűzött
reprográfia - levéltár - útmutató
778.1(036) *** 930.251
[AN 3526038]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2014.
Diener, Peter (1930-)
   La mémoire du ghetto de Budapest = A budapesti gettó emléke / Diener Péter ; [avec les dessins d'István Engel Tevan] ; [trad. ... Oberten Zsuzsa] ; [éd. ... Tevan Alapítvány]. - 2. éd. - Budapest : Tevan Alapítvány, cop. 2013. - 54 p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-963-89726-3-7 kötött
Budapest - francia irodalom - zsidóság - gettó - 20. század - vers - kétnyelvű dokumentum
76(439)(092)Engel_Tevan_I. *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"194"(0:82-14) *** 840-14.02=945.11
[AN 3526579]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2014.
Fabó Beáta
   Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem : Kós Károly világa, 1907-1914 / Fabó Beáta, Anthony Gall ; [közread. a] Budapest Főváros Levéltára. - 2. kiad. - [Budapest] : BFL, cop. 2014. - 183 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kész. a Budapesten, 2012. nov. 9 - 2013. márc. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-7323-92-8 fűzött
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - építészet - századforduló - 20. század - album
72(439)(092)Kós_K. *** 72(439)"190/191"
[AN 3530600]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2014.
Földi Eszter (1971-)
   A képzőművészet mostohagyermeke : a magyar művészgrafika kezdetei, 1890-1914 / Földi Eszter. - Budapest : L'Harmattan : MNG : Könyvpont, cop. 2013. - 309 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Határesetek, ISSN 2064-3810 ; 2.)
Bibliogr.: p. 266-290.
ISBN 978-615-5436-03-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - grafika - művészettörténet - századforduló
76(439)"189/191"
[AN 3526818]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2014.
   Határterek : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2013. október 16 - 2014. január 10.] = Interspaces / [a kiállítás kurátora és a katalógust szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2013. - 86 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 20.
ISBN 978-963-89919-0-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 73/76(100)"19/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3526088]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2014.
Horváth János (1949-)
   Rippl-Rónai József iparművészeti munkássága, az Andrássy-ebédlő : Kaposvár, Rippl-Rónai József Emlékház, Róma-villa látogatóközpont, 2013. augusztus 15. / Horváth János ; [kiad. a Rippl-Rónai Múzeum]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., [2013]. - 54 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kész. a kiállítás alkalmából. - Borítócím: Andrássy-ebédlő. - Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7212-80-2 fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Kaposvár - iparművész - emlékház - műpártolás - ebédlő - századforduló - 20. század
745(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 069(439-2Kaposvár) *** 7.078(439)(092)Andrássy_T.
[AN 3527217]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2014.
   A jövő nyomában : a Magyarországi Falumegújítási Díj 2011. pályázat és az Európai Falumeújítási Díj 2012 pályázat díjazott pályaművei / szerk. Ónodi Gábor ; [... összeáll. Prunner Andrea, Orosz György]. - [Budapest] : [M. Urbanisztikai Tudásközp.], [2013]. - 102 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
ISBN 978-963-08-7048-1 fűzött
Magyarország - Európa - településfejlesztés - falu - 21. század
711.1(439)"201" *** 711.1(4)"201" *** 711.437
[AN 3525509]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2014.
Kádár György (1912-2002)
   Ahol a fény is sötét volt : Kádár György láger-rajzai : [Galéria Lénia, 2014. március 1 - április 8.] : [Holokauszt Emlékközpont, 2014. április 16 - június 29.] = Where even the light was dark : György Kádár's lager drawings : [Galéria Lénia, 1 March - 8 April 2014] : [Holocaust Memorial Center, 16 April - 29 June 2014] / [... szerk. Kádár Katalin] ; [kiad. a Galéria Lénia Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Galéria Lénia Műv. Alapítvány, 2014. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8656-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - holokauszt - kiállítási katalógus
76(439)(092)Kádár_Gy. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(084.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3526820]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2014.
   A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum : Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2013. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7212-78-9)
Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár)
Kaposvár - múzeum
069(439-2Kaposvár)(036)
[AN 3527135]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2014.
Kovács Zsigmond (1976-)
   A nemzet színészei / Kovács Zsigmond. - [Szeged] : Kovács Zs., cop. 2013. - 35 p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Arcvonások ; 2.)
ISBN 978-963-08-7602-5 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - színész - grafika - portré
76.041.5 *** 792.028(439)(092)(084.1)
[AN 3527475]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2014.
Krizsán András (1962-)
   Balaton-felvidéki építészeti útmutató : egy tájegység építészeti karaktergyűjteménye és útmutató tanulmánya / [szerző Krizsán András] ; kiad. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. - [Budapest] : NAKVI, [2013]. - 107 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-309-033-6 fűzött
Balaton-felvidék - házépítés - népi építészet - útmutató
72.031.4(439Balaton-felvidék) *** 728
[AN 3525420]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2014.
   Magyar hippik : a hippi mozgalom és az underground művészet : válogatás az 1960-as és 1970-es évek underground műveiből és korabeli felvételekből : [kArton Galéria, 2014. február 7 - 2014. március 28.] / [a képzőműv. anyagot vál., a kiállítást rend. Zombori Mónika ...] ; [szerk. Benkő Zsuzsanna] ; [a ... fotókat vál., tablókat összeáll. Mezey András ...]. - Budapest : kArton, 2014. - 167 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-08-8530-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - underground mozgalom - beatnemzedék - 1960-as évek - 1970-es évek - kiállítási katalógus
7.037(439)"196/197" *** 316.7(439)"196/197" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3525378]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2014.
   Megrajzolt szavak : Tar Károly verseit rajzolta Bényi Árpád, Cs. Uhrin Tibor, Józsa János, László Ákos, Vincze László. - Debrecen : [Tar K.], 2014. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88663-6-3 kötött
Magyarország - grafika - 21. század - magyar irodalom - vers
741(439)"200" *** 894.511-14
[AN 3525576]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2014.
Michaux, Henri (1899-1984)
Par des traits (magyar)
   Vonásokkal / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2014. - [79] p. : ill. ; 24 cm. - (Jelek útján)
ISBN 978-963-89055-7-4 fűzött
Franciaország - grafikus - 20. század
76(44)(092)Michaux,_H.
[AN 3526440]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2014.
Michaux, Henri (1899-1984)
Saisir (magyar)
   Megragadni / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2014. - [94] p. : ill. ; 25 cm. - (Jelek útján)
ISBN 978-963-89055-6-7 fűzött : 2520,- Ft
Franciaország - grafikus - 20. század - francia irodalom - próza
76(44)(092)Michaux,_H. *** 840-3=945.11
[AN 3526430]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2014.
   Egy művész-polihisztor odüsszeiája a múlt század elején : Lakatos Artúr (1880-1968) / [... rend. és a katalógust szerk. Várkonyi György]. - [Pécs] : [JPM], [2013]. - 67 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 120.)
A Pécsett, 2013. nov. 4 - 2014. jan. 31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9873-34-6 fűzött
Lakatos Artúr (1880-1968)
Magyarország - festőművész - iparművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lakatos_A. *** 745/749(439)(092)Lakatos_A. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3527381]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2014.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Feledés és örök emlékezet : tanulmányok a keresztény Kelet hagyományaiból / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2013. - 152 p., [31] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-647-1 kötött : 3800,- Ft
templom - keresztény művészet - ikonográfia - keleti egyház
726.54(100) *** 726.54(439) *** 246.1 *** 7.04 *** 281.9
[AN 3526987]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2014.
   Otthonok kincsei : válogatás budapesti magángyűjteményekből, 12-20. század : 2013. december 18 - 2014. március 2. = Treasures from home : a selection from private collections in Budapest, 12th-20th century : 18 December 2013 - 2 March 2014 / [a katalógust szerk. ... Csörge Csaba] ; [a kiállítást rend. ... Csörge Csaba, Zsigmond Attila] ; [rend., közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - Budapest : BTM, cop. 2013. - 303 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5341-08-3 fűzött
magángyűjtemény - képzőművészet - kiállítási katalógus
069.017(439) *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3526745]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2014.
Simon Katalin, H. (1956-)
   A Sarlós Boldogasszony székesegyház / H. Simon Katalin. - Szombathely : Martinus K., 2013. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060 ; 4.)
ISBN 978-615-5091-24-7 fűzött : 750,- Ft
Szombathely - székesegyház
726.6(439-2Szombathely)
[AN 3526918]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2014.
Simon Katalin, H. (1956-)
A Sarlós Boldogasszony székesegyház (német)
   Die Kathedrale Mariä Heimsuchung / Katalin H. Simon ; [Übers. Györgyi Kovács]. - Szombathely : Martinus, 2013. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Die Schätze der Diözese in Szombathely, ISSN 2063-4781 ; 4.)
ISBN 978-615-5091-25-4 fűzött : 990,- Ft
Szombathely - székesegyház
726.6(439-2Szombathely)
[AN 3526926]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2014.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest a diktatúrák árnyékában : titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban / Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor. - 3. bőv., jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2013. - 213 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-99-5 fűzött : 3150,- Ft
Budapest - helyismeret - emlékmű - védelmi építmény - állami terror - 20. század
725.945(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp."19" *** 323.282(439)"19" *** 725.18(439-2Bp.)
[AN 3530609]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2014.
   A XX. század történetírója, a fotográfus : Dr. Szentpétery Tibor életműve / szerk. Czaga Viktória ; a képeket vál. Czaga Viktória [et al.]. - [Budapest] : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2013. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Pesthidegkúti helytörténeti füzetek, ISSN 2064-5740 ; 1.)
Borítócím: A fényképezőgép mindig a lételemem volt... : emlékülés Dr. Szentpétery Tibor tiszteletére : 2013. április 20., Klebelsberg Kultúrkúria. - A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8457-27-1 fűzött
Szentpétery Tibor (1916-2005)
Magyarország - fényképész - 20. század - konferencia-kiadvány
77.04(439)(092)Szentpétery_T. *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3525806]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4865 /2014.
Kánya László
   A pankaszi cigányzene története / Kánya László ; [közread. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - Budapest : NAKVI, 2014. - 51 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-309-036-7 kötött
Pankasz - cigányzenész - 20. század
78.071.2(=914.99)(439-2Pankasz)(092)
[AN 3525439]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2014.
   Az ötödik negyed : [Halper László, Juhász Gábor, Benkő Imre, Benkő Zsolt, Légrády Péter, Gyémánt Bálint, Pribojszki Mátyás, Vas Zoli, Rieger Attila, Pintér Zsolt] / [szerk. Bornemissza Ádám]. - Budapest : Kortárs, 2014. - 151, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8618-5 fűzött
Magyarország - dzsesszzenész - 20. század - 21. század - blues - interjú
78.067.26.036.5(439)(092)(047.53)
[AN 3526607]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2014.
   A szegedi kórusélet 150 éve, 1863-2013 / [... szerk. Papp Györgyné] ; [Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának ünnepi kiadványa]. - Szeged : Önkormányzat : [Szeged Vár. Kórusegyes.], 2013. - 253, [2] p. : ill.,főként színes ; 28 cm
Közread. a Szeged Városi Kórusegyesület
ISBN 978-963-08-8450-1 fűzött
Szeged - énekkar
784.087.68.071(439-2Szeged)
[AN 3525616]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2014.
   Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére : tanulmányok, emlékírások, hommage-ok / szerk. Berlász Melinda és Grabócz Márta ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ... - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 570 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-784-2 kötött : 4990,- Ft
Ujfalussy József (1920-2010)
Magyarország - zenetudós - zenetudomány - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
78.072.2(439)(092)Ujfalussy_J. *** 78.01
[AN 3526869]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4869 /2014.
Darida Veronika (1978-)
   Jeles András és a katasztrófa színháza : egy színházi gondolkodás bemutatása / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2014. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-35-6 fűzött : 2600,- Ft
Jeles András (1945-)
Magyarország - színházi rendező - 20. század - 21. század - színházesztétika
792.027.2(439)(092)Jeles_A. *** 792.01
[AN 3525600]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2014.
Gera Zoltán (1923-)
   A szabadság bennünk van : Gera Zoltán életéről beszél Galántai Csabának. - [Budapest] : Nap K., 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-013-6 kötött : 2500,- Ft
Gera Zoltán (1923-)
Magyarország - színész - életútinterjú - 20. század - 21. század - filmográfia
792.028(439)(092)Gera_Z.(047.53)
[AN 3526041]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2014.
Lestár János (1931-2011)
   Kavicsok : egy filmrendező emléktöredékei / Lestár János. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 87 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5351-43-3 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - filmrendező - 20. század - memoár
791.43.071.1(439)(092)Lestár_J.(0:82-94)
[AN 3526593]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2014.
   Macskássy Gyula : animációsfilm-rendező, tervezőgrafikus, a magyar rajzfilmgyártás megteremtője / [szerk. Macskássy Katalin, Orosz Anna Ida, Orosz Márton]. - Budakeszi : Utisz Graf. Stúdió, 2013. - 275 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm + DVD
melléklet címe: Pannonia anno - kezdetek Macskássy Gyulával. - Filmogr.: p. 251-269. - Bibliogr.: p. 271-275.
ISBN 978-963-08-6076-5 kötött : 5900,- Ft
Macskássy Gyula (1912-1971)
Magyarország - rendező - grafikus - animációs film - 20. század - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Macskássy_Gy. *** 76(439)(092)Macskássy_Gy. *** 778.534.66
[AN 3525500]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2014.
Markos Zoltán (1944-)
   Volt egyszer egy Mikroszkóp Színpad [elektronikus dok.] : az utolsó kabaré regénye / Markos Zoltán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB). - Budapest : Duna International, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125893. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-615-5129-68-1)
Mikroszkóp Színpad (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - kabaré - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
792.73(439-2Bp.)"196/201" *** 792(439-2Bp.)Mikroszkóp_Színpad(091)
[AN 3531768]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2014.
Stőhr Lóránt (1974-)
   Keserű könnyek : a melodráma a modernitáson túl / Stőhr Lóránt. - Szeged : Pompeji, 2013. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89000-2-9 fűzött : 2800,- Ft
filmesztétika - műfajtörténet - műfajelmélet - melodráma - műelemzés
791.43.01
[AN 3525919]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2014.
   Te és a táncok / [graf. ... Lévainé Bana Ágnes]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2014. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Csajok klubja
ISBN 978-615-5370-10-6 kötött
tánc - gyermekkönyv
793.3(02.053.2)
[AN 3527359]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2014.
Varga Balázs (1970-)
   Final cut : tankönyv / Varga Balázs ; [közread. a Színház- és Filmművészeti Egyetem]. - Budapest : L'Harmattan : Színház és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 205 p. : ill. ; 19 cm + DVD
A mellékletben található film rendezője Pálfi György. - melléklet címe: Final cut: Hölgyeim és Uraim. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-736-1 fűzött : 2450,- Ft
mozgóképelmélet - filmvágás - oktatási segédlet - audiovizuális dokumentum
791.44.02(078) *** 778.582(078)
[AN 3526920]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4877 /2014.
Balassa József (1864-1945)
   A nyelvek élete : a nagyközönség számára / Balassa József ; [utószó Kiss Gábor]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 8.)
ISBN 978-615-5219-59-7 fűzött : 2490,- Ft
nyelvészet
800
[AN 3531653]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2014.
Borbély Anna (1958-)
   Kétnyelvűség : variabilitás és változás magyarországi közösségekben / Borbély Anna ; [tárgymutató Varjasi Szabolcs]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 333 p. : ill. ; 24 cm. - (Constructions and discourses of multilingualism in East-Central Europe, ISSN 2064-3764 ; 2.)
Bibliogr.: p. 271-310.
ISBN 978-963-236-723-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - szociolingvisztika - kétnyelvűség - nemzetiségi nyelvhasználat - nemzetiség - magyarországi románok
800.732(439) *** 316.347(=00)(439) *** 316.7(439) *** 316.347(=590)(439)
[AN 3526651]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2014.
Chmelik, Erzsébet
   Francia társalgási zsebkönyv = Guide de conversation française / Chmelik Erzsébet. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 206 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-54-2 fűzött : 2490,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3525636]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2014.
   Grammatika és kontextus : új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. : Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszék, Budapest, 2011. április 19-21. = Kielioppi ja konteksti : uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimiseen III = Grammatika ja kontekst : uued vaatenurgad uurali keelte uurimises III = Grammar and context : new approaches to the Uralic languages III = Grammatika i kontekst : novye podhody k izučeniû uralʹskih âzykov III / szerk. Csepregi Márta, Kubínyi Kata, Jari Sivonen. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tansz., 2013. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 20.)
A konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, angol, orosz és finn nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-361-2 fűzött
uráli nyelvek
809.44/.45-52
[AN 3526035]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2014.
Harmati Gábor
   Orosz ige : szótár-segédkönyv : több mint 1600 ige alakjai, vonzatai, jelentése példamondatokkal / Harmati Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 499 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 148.)
ISBN 978-615-5219-33-7 fűzött : 3990,- Ft
orosz nyelv - ige - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 808.2-25
[AN 3525580]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2014.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2] : [önálló nyelvtanulás] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2014, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3525537]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2014.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2014. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3530189]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2014.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2014. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-01-9 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3530187]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2014.
   Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 154.)
A Budapesten, 2011. okt. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-43-6 fűzött : 2940,- Ft
nyelvhasználat - kommunikáció - interkulturális kapcsolat
800.1 *** 316.7 *** 316.77
[AN 3525604]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2014.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Kihalt nyelvek, eltűnt népek : 100 nyelv halála / Kicsi Sándor András. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 133 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 27.)
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 978-963-7094-31-6 fűzött : 1490,- Ft
holt nyelv - nyelvtörténet
800.84 *** 800.1
[AN 3525421]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2014.
Klein Ágnes (1968-)
   Utak a kétnyelvűséghez : nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt / Klein Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 152.)
Bibliogr.: p. 125-139.
ISBN 978-615-5219-41-2 fűzött : 2100,- Ft
kétnyelvűség - nyelvelsajátítás - kisgyermekkor
800.732 *** 800.71 *** 159.953.5-053.4
[AN 3525588]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2014.
   A magyar nyelv nagyszótára / [főszerk. Ittzés Nóra] ; [közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006-. - 25 cm
ISBN 978-963-9074-38-5
ISBN 963-9074-38-1
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2635702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., C - Dézs. - 2013. - 1247 p.
ISBN 978-963-9074-60-6 kötött : 7480,- Ft
[AN 3526730] MARC

ANSEL
UTF-84889 /2014.
Margalits Ede (1849-1940)
   Magyar - latin közmondásszótár : 2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője / Margalits Ede, Kovács Erzsébet. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 224 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 28.)
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 978-615-5219-56-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - latin nyelv - közmondás - kétnyelvű szótár
809.451.1-318 *** 807.1-318 *** 801.323=945.11=71
[AN 3525425]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2014.
   A megismerés és az értelmezés konstrukciói : tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére / szerk. Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 342 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 157.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-53-5 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - emlékkönyv
80.001
[AN 3525621]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2014.
   "Nekünk ajtó vagy hazád szívébe" : emlékfüzet Bereczki Gábor tiszteletére = "Meile oled uks Su kodumaa südamesse" : mälestusvihik Gábor Bereczki auks / [szerk. ... Bereczki András, Bereczki Urmas] ; [... ford. ... Reet Klettenberg, Bereczki András, Bereczki Urmas] ; [kiad. a Magyar - Észt Társaság]. - Budapest : M. - Észt Társ., 2013. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6431-2 fűzött
Bereczki Gábor (1928-2012)
Magyarország - nyelvész - finnugrisztika - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Bereczki_G. *** 012Bereczki_G. *** 809.45
[AN 3526022]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2014.
   Nyelvhasználat a médiában / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 155.)
A Budapesten, 2012. okt. 29-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-44-3 fűzött : 2940,- Ft
nyelvhasználat - tömegtájékoztatási eszköz - internet
800.1 *** 316.77 *** 681.324Internet
[AN 3525615]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2014.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Magyar - német alapszótár / Olaszy Kamilla ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-58-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3525413]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2014.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Német - magyar alapszótár / Olaszy Kamilla ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-615-5219-57-3 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3525406]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2014.
   Reáliák : a lexikológiától a frazeológiáig : értelmezések és fordítási kérdések : az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2012. június 20-21. / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 149.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5219-32-0 fűzött : 2940,- Ft
lexikológia - frazeológia - fordítás - konferencia-kiadvány
801.3 *** 801.318 *** 82.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3526198]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2014.
Sajnovics János (1733-1785)
   Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse = Szemléltetés : a magyar és a lapp nyelv azonos / Joannis Sajnovics ; [... ford. Braejer Flóra ...]. - Budapest : Két Hollós, 2014. - [24], 132, 120 p. : ill. ; 20 cm
Az eredeti kiadás (Tyrnavia : Typis Collegii Academici Societatis Jesu, 1770) hasonmásával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89400-9-4 fűzött : 2900,- Ft
nyelvrokonság - magyar nyelv - lapp nyelv - hasonmás kiadás
809.451.1-53 *** 094/099.07 *** 809.455-53
[AN 3525965]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2014.
Sebestyén Rita
   Words now or never... II : szókincsfejlesztő kézikönyv : B2, C1 szint / Sebestyén Rita. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2014. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88850-8-1 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=00
[AN 3526702]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2014.
Szépe György (1931-2012)
   Nyelvészportrék / Szépe György ; [szerk. Szöllősy Éva]. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 153.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-42-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - nyelvész - nyelvészet - tudománytörténet
80.001(439)(092) *** 80.001(439)(091)
[AN 3525591]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2014.
   Társadalmi változások, nyelvi változások [elektronikus dok.] : alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében : a XXII. MANYE Kongresszus előadásai, Szeged, 2012. április 12-14. / szerk. Tóth Szergej ; szervezők Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete ..., Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : MANYE ; Szeged : SZEK JGYF K., 2013. - (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 1786-545X ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124369. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9927-63-6
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3529338]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2014.
   VL1xx : papers in linguistics presented to László Varga on his 70th birthday / ed. by Péter Szigetvári. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - XVII, 442 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 158.)
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-55-9 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80.001 *** 012Varga_L.
[AN 3525627]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2014.
Weinberger Jenő
   Magyar - angol zseb tolmács = Hungarian - English pocket interpreter / összeáll. Weinberger Jenő. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 212 p. ; 15 cm
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: New York : Nyitray E., 1905
Kötött
angol nyelv - nyelvkönyv - hasonmás kiadás
802.0(078)=945.11 *** 094/099.07
[AN 3527662]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4902 /2014.
Fazekas István (1967-)
   Rögzített pillanatok : prózai írások / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 215, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-342-8 fűzött : 1990,- Ft
irodalomesztétika - magyar irodalom - irodalomkritika
82.01 *** 894.511-95
[AN 3526574]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2014.
Gombos Gyula (1913-2000)
   Egy barátság utolsó felvonása : Gombos Gyula és Szijgyártó László levelezéséből, 1973-1983 / [szerk. Gombos Zsuzsa]. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9354-99-9 fűzött : 1800,- Ft
Gombos Gyula (1913-2000)
Szijgyártó László (1916-1983)
Magyarország - Egyesült Államok - irodalomtörténész - irodalmi élet - levelezés - emigráció - magyarság - 20. század - Kádár-korszak - történelmi forrás
82.01(439)(092)Gombos_Gy.(042) *** 82.01(439)(092)Szijgyártó_L.(042) *** 894.511(091)"197/198"(093) *** 325.25(=945.11)(73)"195/198"(093)
[AN 3527248]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4904 /2014.
Arday Géza (1973-)
De hol vannak a gyerekek? (új kiadása)
   Gyermektelen írók a diktatúra idején / Arday Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2013. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-236. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-700-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - irodalomszociológia - műfajtörténet - Rákosi-korszak - 20. század
894.511(091)"195" *** 894.511(091)-93"19" *** 82.01-93 *** 894.511(092)"19"
[AN 3526937]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2014.
Czifra Mariann (1979-)
   Kazinczy Ferenc és az ortológusok : árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában / Czifra Mariann. - Budapest : Ráció, 2013. - 288 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 978-615-5047-52-7 fűzött : 2750,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - nyelvújítás - reformkor - 19. század
894.511(091)"181" *** 894.511(092)"18" *** 809.451.1-316.1"18" *** 80.001(439)(092)Kazinczy_F.
[AN 3526458]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2014.
Dukai István (1956-)
   "Lenni egyidőben" : az ember Szöllősi Zoltán költészetében / Dukai István. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-963-9354-98-2 fűzött : 2500,- Ft
Szöllősi Zoltán (1945-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Szöllősi_Z.
[AN 3527063]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   Fantomképek : kötetkritikák a kortárs magyar irodalom paradigmatikus szerzőiről / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 127, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-310-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom története - 21. század - irodalomkritika
894.511(091)"200/201"(0:82-95)
[AN 3526308]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2014.
Kántás Balázs (1987-)
   Fordulópont : esszék, tanulmányok, kritikák / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 240, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-382-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - irodalomkritika
894.511(092)"19/201"(0:82-95) *** 82.03
[AN 3526311]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2014.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Petőcz András : a hazai (új)avantgárd virágkora a nyolcvanas években / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 32 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 80.)
ISBN 978-963-263-377-0 fűzött
Petőcz András (1959-)
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - Kádár-korszak
894.511(092)Petőcz_A. *** 894.511(091)"198"
[AN 3524914]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2014.
   Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerk. Arany Zsuzsanna ; [kész. az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport]. - Budapest : Ráció, 2008-. - 21 cm
Gerinccím: Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 012Kosztolányi_D.
[AN 2909182]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Határon túli lapok 2 : a romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) sajtó anyaga 1. : heti- és havilapok / szerk. Dobás Kata. - 2013. - 84 p.
ISBN 978-615-5047-53-4 fűzött : 1875,- Ft
[AN 3526586] MARC

ANSEL
UTF-84911 /2014.
Müller Péter, P. (1956-)
   A magyar dráma az ezredfordulón / P. Müller Péter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 172 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-172.
ISBN 978-963-236-745-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - dráma
894.511(091)-2"19/20"
[AN 3527056]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2014.
Pomogáts Béla (1934-)
   Jelenben élő múlt : irodalmi tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Napkút K., 2013. - 366, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-343-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(498.4)(091)
[AN 3526310]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2014.
Sánta Gábor (1967-)
   Fekete István nyomában : rendhagyó életrajz / Sánta Gábor. - Budapest : Móra, 2014. - 267, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-11-9563-7 kötött : 2690,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Fekete_I.
[AN 3527138]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2014.
   "Semmi sincsen egészen úgy..." : Füst Milán születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés anyaga / [szerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 216 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Az emlékülést Budapesten, 2013. okt. 18-án rendezték
ISBN 978-963-9680-76-0 kötött : 2900,- Ft
Füst Milán (1888-1967)
Magyarország - író - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Füst_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3527222]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2014.
Szeredi Pál
   Megcselekedte, amit megkövetelt a haza : egyéni és nemzedéki korrajz a huszadik század magyar történelméből : Kovács Imre élete és kora / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2013. - 326 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-322.
ISBN 978-963-86267-4-5 fűzött
Kovács Imre (1913-1980)
Magyarország - író - politikus - népi irodalom - népi mozgalom - 20. század - életrajz
894.511(092)Kovács_I. *** 32(439)(092)Kovács_I. *** 329.73(439)"19"
[AN 3525664]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2014.
Teszelszky, Kees (1972-)
   Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) avagy Holland - flamand - magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban = True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606) or Dutch - Flemish - Hungarian intellectual relations in the early-modern period / Kees Teszelszky ; [az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa]. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2014. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-484-8 fűzött
Szenci Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - Németalföld - író - 16. század - 17. század - kulturális kapcsolat
894.511(092)Szenczi_Molnár_A. *** 008(439)(492)"15/16"
[AN 3525623]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4917 /2014.
Abbott, Jeff (1963-)
The last minute (magyar)
   Végjáték / Jeff Abbott ; [ford. Kökény Pál]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-04-4 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3525388]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2014.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Journal 64 (magyar)
   A 64-es betegnapló / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Somogyi Gyula]. - Budapest : Animus, 2013. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-121-9 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3525352]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2014.
Aldulescu, Radu (1954-)
Proorocii Ierusalimului (magyar)
   Jeruzsálem prófétái / Radu Aldulescu ; [ford. Kirilla Teréz]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-364-0 fűzött : 3990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3526429]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2014.
Almond, David (1951-)
Clay (magyar)
   Agyag / David Almond ; ford. Zubovics Katalin. - Budapest : Pongrác, cop. 2013. - 344, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-43-1 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3527066]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2014.
Anderson, Catherine (1947-)
Lucky penny (magyar)
   Szerencsepénz / Catherine Anderson ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2013]. - 404, [2] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-514-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3525284]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2014.
Anderson, Catherine (1947-)
Perfect timing (magyar)
   Csodálatos utazás / Catherine Anderson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : General Press, [2014]. - 351 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-544-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3527311]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Weisz Böbe. - Jubileumi kiad. - Szöveg (epub : 625 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125406. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-44-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3531007]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2014.
Baldacci, David (1960-)
The whole truth (magyar)
   A tiszta igazat / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 493 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9653-8 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3525398]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2014.
Banks, Rosie
Glitter Beach (magyar)
   Csillámpart / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 111, [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 6.)
ISBN 978-615-5385-36-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3526535]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2014.
Banks, Rosie
Magic Mountain (magyar)
   Varázshegy / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 111, [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 5.)
ISBN 978-615-5385-35-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3526530]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2014.
Bate, Dana
The girls' guide to love and supper clubs (magyar)
   Iránytű a szerelemhez és a titkos lakáséttermekhez [elektronikus dok.] / Dana Bate ; ford. Lami Juli. - Szöveg (epub : 809 KB). - [Budapest] : Erawan, cop. 2013. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89827-1-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3530917]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2014.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Quand prime le spirituel (magyar)
   A hit hatalma / Simone de Beauvoir ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-73-3 fűzött : 3150,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3525395]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2014.
Becker, Bonny
The sniffles for Bear (magyar)
   Medve szipog / írta Bonny Becker ; rajz. Kady MacDonald Denton ; [... ford. Palotás Attila]. - [Budapest] : PTM, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 24x28 cm
ISBN 978-615-5131-52-3 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3525609]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2014.
Beerten, Els (1959-)
Allemaal willen we de hemel (magyar)
   Mind a mennybe vágyunk / Els Beerten ; [... ford. Winkler Erika]. - Budapest : Pongrác, 2014. - 586, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-49-3 fűzött : 4500,- Ft
flamand irodalom - ifjúsági regény
839.32-31(02.053.2)=945.11
[AN 3526984]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2014.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The Chinese parrot (magyar)
   Charlie Chan esete a kínai papagájjal [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 534 KB) (mobi : 728 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A kínai papagáj" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124368. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-21-3 (epub)
ISBN 978-615-5315-22-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3529337]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2014.
Bradbury, Ray (1920-2012)
The Toynbee convector (magyar)
   A Toynbee-átalakító / Ray Bradbury ; [ford. Pék Zoltán, Gálla Nóra, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-29-2 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3525858]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2014.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Post office (magyar)
   Posta / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter és Bajtai Zoltán]. - [Budapest] : Trubadur, 2013. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-417-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3530166]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2014.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Sobačʹe serdce (magyar)
   Kutyaszív [elektronikus dok.] / Mihail Bulgakov ; [ford. Hetényi Zsuzsa]. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Alinea, cop. 2013. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-32-6
orosz irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3531948]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2014.
Camp, Candace (1949-)
Swept away (magyar)
   Szerelem a gyanú árnyékában [elektronikus dok.] / Candace Camp ; ... ford. Szalontai Éva. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 632 KB) (mobi, prc, azw : 1.7 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124539. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-544-7 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3530417]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2014.
Čapek, Karel (1890-1938)
Válka s mloky (magyar)
   Harc a szalamandrákkal [elektronikus dok.] / Karel Čapek ; ford. Szekeres László. - Szöveg (epub : 791 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124598. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-45-6
cseh irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.0-31=945.11
[AN 3530883]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2014.
Carmack, Cora
Losing it (magyar)
   Szakítópróba [elektronikus dok.] / Cora Carmack ; ford. Lukács Andrea. - Szöveg (epub : 681 KB). - Budapest : Content 2 Connect Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-10-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3530518]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2014.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Évike Tündérországban / Lewis Carroll ; Kosztolányi Dezső ford. ; Fáy Dezső ill. ; [... gyűjt., szerk., a szöveget gond. Szegi Enikő]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 5.)
Megj. "Alice Csodaországban" címmel is
ISBN 978-963-263-347-3 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3526350]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2014.
Castillo, Linda
Her last breath (magyar)
   Utolsó lélegzet / Linda Castillo ; [ford. Tokai Titusz]. - Budapest : General Press, [2014]. - 323 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-535-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3527267]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Death of an outsider (magyar)
   Hamish Macbeth és a a kannibál homárok / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-091-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3525211]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2014.
Child, Lee (1954-)
Never go back (magyar)
   Nincs visszaút / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2014]. - 363 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-533-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3527260]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2014.
Cole, Kresley
Demon from the dark (magyar)
   A sötétség démona / Kresley Cole ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 458 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-254-840-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - horror
820-312.9(73)=945.11
[AN 3525188]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2014.
Conrad, Joseph (1857-1924)
The heart of darkness (magyar)
   A sötétség mélyén [elektronikus dok.] / Joseph Conrad ; ford. Vámosi Pál. - Szöveg (epub : 771 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-34-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3531951]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2014.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (angol, magyar) (átd. kiad.)
   Robinson Crusoe : nyelvtanulók számára rövidített és átdolgozott kétnyelvű változat = Robinson Crusoe : a shortened and adapted two-language version for language learners / Daniel Defoe ; ... ford. Sipos Júlia ; [az illusztrációkat Györgyfi György kész.]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2013. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5219-52-8 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02=945.11
[AN 3525646]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2014.
DePalo, Anna
Improperly wed (magyar)
   Ami Vegasban történik.. / Anna DePalo ; [... ford. Gaáli István]. Megzabolázott feleség / Ann Major ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 291-292.)
Egys. cím: Improperly wed. Marriage at the cowboy's command
ISBN 978-963-538-751-9 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3525728]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2014.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sherlock Holmes újabb kalandjai [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 444 KB) (mobi : 563 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-006-9 (mobi)
ISBN 978-963-362-005-2 (epub)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3529632]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2014.
   Drágakövek tava [elektronikus dok.] : kínai mesék. - Szöveg (epub : 945 KB) (mobi : 920 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Vál. és szerk. Tokaji Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - Átd. Beke Margit, G. és Tokaji Zsolt. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-015-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-014-4 (epub)
kínai irodalom - átdolgozás - mese - elektronikus dokumentum
895.1-34.04=945.11
[AN 3529586]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2014.
Erickson, Karen
Game for marriage (magyar)
   Játék a házassággal / Karen Erickson ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-870-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3525237]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2014.
Fritsch, Gerhard (1924-1969)
   Az egyszarvú : válogatott versek / Gerhard Fritsch ; Erdélyi Z. János fordításában. - Budapest : Napkút K., 2013. - 169, [6] p. ; 20 cm
A versek címe német nyelven is
ISBN 978-963-263-368-8 fűzött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 3526467]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2014.
Gerritsen, Tess (1953-)
In their footsteps (magyar)
   Párizs árnyai [elektronikus dok.] / Tess Gerritsen ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 960 KB) (mobi, prc, azw : 2.3 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124547. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-519-5 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530496]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2014.
Gerritsen, Tess (1953-)
Thief of hearts (magyar)
   Tolvajok királynője [elektronikus dok.] / Tess Gerritsen ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 520 KB) (mobi, prc, azw : 1.3 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-520-1 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3530494]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2014.
Gilstrap, John
No mercy (magyar)
   Könyörtelenül / John Gilstrap ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2013]. - 398, [2] p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-529-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3525371]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2014.
Gorʹkij, Maksim (1868-1936)
Delo Artamonovyh (magyar)
   Az Artamonovok [elektronikus dok.] / Makszim Gorkij ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 824 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-294-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-293-3 (epub)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3529484]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2014.
Gramellini, Massimo (1960-)
Fai bei sogni (magyar)
   Álmodj szépeket / Massimo Gramellini ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park Kvk., cop. 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-031-1 kötött : 2900,- Ft
Gramellini, Massimo (1960-)
olasz irodalom - önéletrajzi regény
850-31=945.11
[AN 3527271]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2014.
Grebe, Camilla (1968-)
Någon sorts frid (magyar)
   A terapeuta / Camilla Grebe, Åsa Träff ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2014. - 367 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-145-5 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3527597]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
Betty Zane (magyar)
   A vadon leánya [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey. - Szöveg (mobi : 795 KB) (epub : 612 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Betty Zane" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-303-9 (mobi)
ISBN 978-963-362-302-2 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529457]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
The border legion (magyar)
   A végvidék légiója [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Lendvai István. - Szöveg (mobi : 922 KB) (epub : 690 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-306-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-305-3 (epub)
amerikai angol irodalom - elektronikus dokumentum - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3529434]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
Knights of the range (magyar)
   Végzet a prérin [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 606 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A puszták lovagjai" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124385. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-320-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529369]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
The lone star ranger (magyar)
   Életre-halálra [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey ; ford. Fekete Oszkár. - Szöveg (mobi : 825 KB) (epub : 630 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A texasi lovas" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-309-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-308-4 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529427]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
Majesty's rancho (magyar)
   Majesty tanyája [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey ; ford. Papp[!] László. - Szöveg (epub : 653 KB) (mobi : 869 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-315-2 (mobi)
ISBN 978-963-362-314-5 (epub)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3529412]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
Nevada (magyar)
   Vadnyugaton [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey ; ford. Nagy Bálint. - Szöveg (mobi : 980 KB) (epub : 710 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "Nevada" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-318-3 (mobi)
ISBN 978-963-362-317-6 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529406]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
The roaring U.P. trail (magyar)
   Leányrablás a vadonban [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Tábori Kornél. - Szöveg (mobi : 883 KB) (epub : 676 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124409. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-312-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-311-4 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529419]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2014.
Grey, Zane (1872-1939)
Western union (magyar)
   A Vadnyugat úttörői [elektronikus dok.] : regény / Zane Grey ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (mobi : 874 KB) (epub : 619 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "A Nyugat úttörői" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-300-8 (mobi)
ISBN 978-963-362-299-5 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3529461]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2014.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Holle anyó : klasszikus Grimm-mesék / [vál. V. Binét Ágnes] ; [... átd. Rónay György] ; [Róna Emy rajz.]. - Budapest : Móra, 2014. - 185, [5] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-11-9520-0 kötött : 2590,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3527153]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2014.
Hale, Deborah
The wedding wager (magyar)
   Úri iskola [elektronikus dok.] / Deborah Hale ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 648 KB) (mobi, prc, azw : 1.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-546-1 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3529433]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2014.
Hallók Ákos
   Még több humor! : humoros idézetek / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-290-067-4)
humor - világirodalom - idézetgyűjtemény - vicc
82-84=945.11 *** 398.94
[AN 3525757]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2014.
Helprin, Mark (1947-)
Winter's tale (magyar)
   Téli mese / Mark Helprin ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Libri, 2014. - 630, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-336-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3527294]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2014.
Holmes, Steena
Finding Emma (magyar)
   Emma nyomában / Steena Holmes ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-26-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3525755]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2014.
Holt, Jonathan
The abomination (magyar)
   Meggyalázva : [iszonyat a lagúnák sötét vizein] / Jonathan Holt ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 383 p. : ill. ; 23 cm
A "Carnivia" c. regénytrilógia 1. kötete
ISBN 978-963-09-7852-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3527490]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2014.
Hosseini, Khaled (1965-)
And the mountains echoed (magyar)
   És a hegyek visszhangozzák / Khaled Hosseini ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2013. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-229-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3525246]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2014.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1990. - 276, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9711-5 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3531415]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2014.
Ilgaz, Rıfat (1911-1993)
Öksüz civciv (magyar)
   Árva pipi / Rifat Ilgaz ; [ford. Sipos Áron]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 114, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-323-7 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - gyermekregény
894.35-31(02.053.2)=945.11
[AN 3526564]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2014.
Isidorus Hispalensis (560-636)
   Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum = A gótok, vandálok és szvévek története / Isidorus Hispalensis ; [a latin szöveget gond., a m. fordítást, a jegyzeteket, a névmagyarázatokat és a mellékletet kész. Székely Melinda]. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 110 p. : ill., térk. ; 24 cm
Borítócím: A gótok története. - Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-482-898-3 fűzött
történelem - gótok - vandálok - szvévek - ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom - krónika - történelmi forrás - kétnyelvű dokumentum
871-94.02=945.11 *** 936.36(093) *** 936.333(093) *** 936.313(093)
[AN 3531431]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2014.
James, Eloisa (1962-)
When beauty tamed the beast (magyar)
   Szelíd szépség / Eloisa James ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2014]. - 317 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-543-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3527315]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2014.
Johnson, Milly (1964-)
Here come the girls (magyar)
   Itt jönnek a csajok / Milly Johnson ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 649 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-107-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3525401]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2014.
Jones, Darynda
Second grave on the left (magyar)
   Második sírhant / Darynda Jones ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 443, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-310-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3526518]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2014.
Jukić, Sanja
   Panonizam hrvatskoga pjesništva / Sanja Jukić, Goran Rem ; ured. Zlata Šundalić, Stjepan Lukać, Zoltan Medve ; [naklad.] Filozofski fakultet Univerziteta Eötvösa Loránda ..., Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Filozofski fakultet u Osijeku. - Budimpešta : Filozofski fak. Univ. Eötvösa Loranda ; Osijek : Ogranak DHKslavonsko-baranjsko-srijemski : Filozofski fak., 2012-2013. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 978-953-278-127-4
horvát irodalom - horvát irodalom története - költészet - vers - antológia
886.2-14 *** 886.2(091)-14
[AN 3499673]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Od Janusa Pannoniusa do Satana Panonskog : interpretacije poetskih tekstova. - 2013. - 397 p.
Bibliogr.: p. 389-392.
ISBN 978-953-278-126-7
Kötött
[AN 3499683] MARC

ANSEL
UTF-84978 /2014.
Kästner, Erich (1899-1974)
Münchhausen (magyar)
   Münchhausen : Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai szárazon és vízen : nyolc történet : Erich Kästner mesél ; Walter Trier rajz. ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Móra, 2014. - 61, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bürger, Gottfried August regénye alapján
ISBN 978-963-11-9586-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3527699]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2014.
Kava, Alex
One false move (magyar)
   Egy rossz mozdulat [elektronikus dok.] / Alex Kava ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 690 KB) (mobi, prc, azw : 1.8 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-511-9 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530512]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2014.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 523 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124554. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-13-9
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3530573]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2014.
   Kis nagy indiánkönyv : három regény / [ford. Hegedűs János] ; [az előszót írta Fazekas Pál]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 325 p. ; 20 cm
Tart.: Custer tábornok utolsó csatája / Will Henry. Leforge, a fehér indián / T. B. Marquis. Egy törzsfőnök dicső tettei / J. M. Crow. - Egys. cím: Custer's last stand ; Counting coup ; Memoirs of a white Crow Indian (Thomas H. Leforge) as told by Thomas B. Marquis
ISBN 978-963-662-670-9 fűzött : 3000,- Ft
Vadnyugat - indiánok - amerikai angol irodalom - 19. század - történelmi regény - memoár
820-311.6(73)=945.11 *** 820-94(73)=945.11 *** 930.8(=97)(73)"18"(093)
[AN 3527171]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2014.
Koch, Herman (1953-)
Het diner (magyar)
   A vacsora / Herman Koch ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Európa, 2013. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9667-5 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3525364]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2014.
Kolu, Siri (1972-)
Me Rosvolat ja konnakaraoke (magyar)
   Mi, Banditáék és a rablókaraoke / Siri Kolu ; [ford. Szakonyi Csilla] ; [Makhult Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 343, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9535-4 fűzött : 2290,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3525259]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2014.
Komarek, Alfred
Blumen für Polt (magyar)
   Polt felügyelő virágot kap : Bűntények a pincesoron II. / Alfred Komarek ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 205, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 7.)
ISBN 978-963-263-325-1 fűzött : 2290,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3526388]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2014.
Konstantinov, Aleko (1863-1897)
Baj Ganʹo (magyar)
   Baj Ganyo : hihetetlen történetek egy mai bolgárról / Aleko Konsztantinov ; [ford. és az utószót írta Szondi György] ; [ill. Molnár Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 200, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 6.)
Megj. "Hihetetlen történetek egy mai bolgárról" címmel is
ISBN 978-963-263-362-6 fűzött : 1990,- Ft
bolgár irodalom - szatíra
886.7-7=945.11
[AN 3526376]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2014.
Kuntur, Ân
   A perem-lét könyve / Jan Kuntur ; [vál., ford. és jegyzetekkel ell. Vándor Anna] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 145, [4] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
A művek címe orosz nyelven is
ISBN 978-963-263-321-3 fűzött : 1490,- Ft
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 3526400]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2014.
Lang, Kimberly
The power and the glory (magyar)
   Foglyod vagyok [elektronikus dok.] / Kimberly Lang ; ... ford. Kis Z. Margit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 515 KB) (mobi, prc, azw : 1.2 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-727-4 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529600]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2014.
Lange, Kathrin (1969-)
Florenturna - die Kinder der Nacht (magyar)
   Florenturna : az éjszaka gyermekei / Kathrin Lange ; ford. Gémes Szilvia. - Budapest : Pongrác, 2013. - 442, [10] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-41-7 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3525622]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2014.
Le Carré, John (1931-)
The tailor of Panama (magyar)
   A panamai szabó / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave, 2014. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-11-0 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3530605]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2014.
Maguire, Margo
Celtic bride (magyar)
   Kelta menyasszony [elektronikus dok.] / Margo Maguire ; ... ford. Brodszky Ildikó. - Szöveg (epub : 650 KB) (mobi, prc, azw : 1.7 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-545-4 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529513]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2014.
Márkus Gábor
   Sudorientaziaj vojaĝoj / Márkus Gábor ; [eldonejo Hungaria Esperanto-Asocio]. - Budapest : HEA, cop. 2014. - 128 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Esperantlingve ĉirka ŭ la mondo
ISBN 978-963-08-5553-2 fűzött
Ázsia - eszperantó irodalom - helyismeret - útleírás
82-089.2-992 *** 908.5(0:82-992)
[AN 3526978]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2014.
Marten, Helena
Die Porzellanmalerin (magyar)
   A porcelánfestő [elektronikus dok.] / Helena Marten ; ford. Erős László. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : General Press, [2013]. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-643-565-3
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3530902]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A dance with dragons (magyar)
   Sárkányok tánca : A tűz és jég dala ciklus ötödik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 1149, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-195-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3531461]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A feast for crows (magyar)
   Varjak lakomája : A tűz és jég dala ciklus negyedik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás, Novák Gábor]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 892, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-124-8 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3531416]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás] ; [a fordítást átd. Novák Gábor]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 925, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-122-4 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3531439]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A storm of swords (magyar)
   Kardok vihara : A tűz és jég dala ciklus harmadik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 1214 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-832-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3531437]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2014.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. György Gábor]. - Budapest : Duna International, [2012-2013]. - 4 db : ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2013]. - 447, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 15.)
ISBN 978-615-5129-74-2 kötött : 1490,- Ft
[AN 3524428] MARC

ANSEL
UTF-84998 /2014.
McCarty, Monica
The chief (magyar)
   A harcos : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. Palkóné Tabi Katalin]. - Budapest : General Press, [2014]. - 382 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-523-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3527307]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2014.
Miller, Andrew (1974-)
Snowdrops (magyar)
   Hóvirágok / A. D. Miller ; [ford. Szabó Réka Eszter]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-96-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3527379]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2014.
Murphy, Monica (1970-)
One week girlfriend (magyar)
   Heti csaj / Monica Murphy ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 284 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-254-820-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3530228]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2014.
Nigg, Iren (1955-)
Man wortet sich die Orte selbst (magyar)
   Maga szavasítja helyeit az ember : próza / Iren Nigg ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 180, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-363-3 fűzött : 1790,- Ft
Liechtenstein - német irodalom - kisepika
830-32(494.9)=945.11
[AN 3526453]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2014.
Nutting, Alissa
Tampa (magyar)
   Tampa : egy pedofil tanárnő története / Alissa Nutting ; [ford. Gömbicz Hanna]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 286 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-308-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3526522]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2014.
Parvela, Timo
Ella ja Paterock (magyar)
   Ella és a rock királya / Timo Parvela ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Pongrác, 2013. - 135, [7] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-40-0 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3525824]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2014.
Peetz, Monika
Die Dienstagsfrauen (magyar)
   Keddi nők / Monika Peetz ; ford. Lendvay Katalin. - [Budapest] : Park, cop. 2013. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-025-0 fűzött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3527644]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2014.
Pozzessere, Heather Graham (1953-)
Picture me dead (magyar)
   Rajzold le holtan! [elektronikus dok.] / Heather Graham ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 723 KB) (mobi, prc, azw : 2.2 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124545. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-522-5 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530489]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2014.
Redmerski, J. A. (1975-)
The edge of always (magyar)
   Az örökké határa / J. A. Redmerski ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-113-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3526588]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Captive star (magyar)
   Foglyul ejtett csillag [elektronikus dok.] : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; ... ford. Kánya Kriszta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 575 KB) (mobi, prc, azw : 1.5 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124542. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-534-8 (epub)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3530435]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Hidden star (magyar)
   Rejtőzködő csillag [elektronikus dok.] : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; ... ford. Kánya Kriszta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 550 KB) (mobi, prc, azw : 1.4 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124541. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-533-1 (epub)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530431]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Secret star (magyar)
   Titokzatos csillag [elektronikus dok.] : Mitrász csillagai / Nora Roberts ; ... ford. Kánya Krisztina. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 599 KB) (mobi, prc, azw : 1.6 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-535-5 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530426]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2014.
Rose, Karen (1964-)
Nothing to fear (magyar)
   Vigyázz rám / Karen Rose ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-792-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3525370]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2014.
Shakespeare, William (1564-1616)
The comedy of errors (magyar)
   Tévedések játéka [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Arany László. - Szöveg (epub : 92 KB) (pdf : 512 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Tévedések vígjátéka" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-453-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-454-6 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3531812]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2014.
Shan, Darren (1972-)
Birth of a killer (magyar)
   Gyilkos születik : Larten Crepsley regényes története : első könyv / Darren Shan ; [ford. Rippel Károly]. - Budapest : Móra, 2014. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9439-5 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3527336]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2014.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'ombre chinoise (magyar)
   Maigret és a három nő / Georges Simeon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-20-9 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3525796]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2014.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's dinosaurs (magyar)
   Rosszcsont Peti és a dinoszauruszok / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 107, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-127-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3525277]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2014.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's nightmare (magyar)
   Rosszcsont Peti rémálma / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 100, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-128-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3525349]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2014.
Spindler, Erica
Bone cold (magyar)
   Lélekölő múlt [elektronikus dok.] / Erica Spindler ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 794 KB) (mobi, prc, azw : 2.3 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124548. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-515-7 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530501]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2014.
Spindler, Erica
Killer takes all (magyar)
   A gyilkos mindent visz [elektronikus dok.] / Erica Spindler ; ... ford. Várnai Péter. - Szöveg (epub : 728 KB) (mobi, prc, azw : 2.1 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124549. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-516-4 (epub)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3530506]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2014.
Svingen, Arne (1967-)
Sangen om en brukket nese (magyar)
   Magas cé és jobbhorog / Arne Svingen ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2014. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-61-3 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3526584]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2014.
Thiemeyer, Thomas
Chroniken der Weltensucher : die Stadt der Regenfresser (magyar)
   Felfedezők krónikája : az esőfalók városa / Thomas Thiemeyer ; ford. Tátrai Zsuzsa. - Budapest : Pongrác, cop. 2013. - 424, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-47-9 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - kalandregény
830-312.5=945.11
[AN 3527050]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2014.
Thomas, Dylan (1914-1953)
The notebook poems (magyar)
   Jegyzetfüzet-versek / Dylan Thomas ; [ford. Erdődi Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-662-3 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3526947]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2014.
Uzun, Mehmed (1953-2007)
Ronî mîna evînê tarî mîna mirinê (magyar)
   Szép, mint a szerelem, csúf, mint a halál / Mehmed Uzun ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-329-9 fűzött : 3490,- Ft
Törökország - kurd irodalom - regény
891.57-31(560)=945.11
[AN 3526566]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2014.
   A vágy 12 árnyalata. - Szöveg (epub : 733 KB) (mobi, prc, azw : 2.1 MB). - Budapest : Harlequin, cop. 2013
Tart.: Megszólal a riasztó / Jeanie London ; ... ford. Erős László. Átváltoztatjuk! / Heidi Betts ; ... ford. Szathmári Ágnes. Csókfüggők / Elizabeth Bevarly ; ... ford. Harcsa Henriett. - Egys. cím: Indecent suggestion ; Over the edge ; When the lights go down. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-538-554-6 (epub)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3530448]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2014.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Annihilation (magyar)
   Expedíció : [Déli Végek-trilógia 1.] / Jeff VanderMeer ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-23-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3525845]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2014.
Velikić, Dragan (1953-)
Astragan (magyar)
   Asztrahánprém / Dragan Velikić ; [ford. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 227, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-318-3 fűzött : 2490,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3526612]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2014.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île à hélice (magyar)
   Az úszó sziget [elektronikus dok.] : ifjúsági történet / írta Jules Verne ; ... ford. Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 347 KB) (pdf : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-509-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-510-9 (epub)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3531790]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2014.
Vian, Boris (1920-1959)
Vercoquin et le plancton (magyar)
   Venyigeszú és a plankton / Boris Vian ; [ford. Bognár Róbert]. - Jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-533-8 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3531441]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2014.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The happy prince (magyar)
   A boldog herceg [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 838 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-33-3
angol irodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34=945.11
[AN 3531943]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2014.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 259 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 2.)
ISBN 978-963-9659-63-6 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3531332]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2014.
Witcher, Moony (1957-)
Morga, la maga del vento : la fine della profezia (magyar)
   Morga : a szél mágusa : harmadik könyv : a prófécia beteljesül / Moony Witcher ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 291, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-404-9 fűzött : 2299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3527262]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2014.
Woolf, Virginia (1882-1941)
To the lighthouse (magyar)
   A világítótorony / Virginia Woolf ; [ford. Mátyás Sándor]. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 224 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 13.)
ISBN 978-615-5303-56-2 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3531335]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5031 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Az álmos riporter [elektronikus dok.] / Kirk van Hossum (Aszlányi Károly). - Szöveg (epub : 531 KB) (mobi : 644 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-69-7 (mobi)
ISBN 978-615-5311-68-0 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3529578]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Aludni is tilos [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 815 KB) (epub : 540 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-65-9 (epub)
ISBN 978-615-5311-66-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529581]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Brentford rendet csinál [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 538 KB) (mobi : 743 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-71-0 (epub)
ISBN 978-615-5311-72-7 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3529583]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa [elektronikus dok.] ; Elza pilóta / Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124370. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Athenaeum, 1939
ISBN 978-615-5292-99-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529340]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Kártyavár [elektronikus dok.] : egy város élete / írta Babits Mihály. - Szöveg (epub : 367 KB) (pdf : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-421-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-422-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529646]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2014.
Balaskó Jenő (1940-2009)
   Balaskó Jenő összes verse [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 677 KB). - [Budapest] : [Kráter], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3529653]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2014.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja / Bánffy Miklós. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 137, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-516-1 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3530631]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek meséi és más történetek. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 963-9555-53-3 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3530114]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Katalin [elektronikus dok.] : leányregény / írta Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (pdf : 888 KB) (epub : 396 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125907. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-471-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-472-0 (epub)
ISBN 978-963-364-473-7 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3531803]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2014.
Benedek István Gábor (1937-)
   Aranyhomok : regény / Benedek István Gábor ; [... az illusztrációkat Vén Zoltán kész.] ; [közread. a] Tevan Alapítvány. - Budapest : Tevan Alapítvány, 2014. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8972-64-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3526324]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2014.
Burkus József (1957-)
   Szárnyak, vérerek, gyökerek : novellába hajló versprózák / Malárburk József. - Budapest : M. Műhely, 2013. - 85, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7596-79-7 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3526595]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2014.
Búth Emília (1954-)
   Szakálla volt kender / Búth Emília ; Pap Kata rajz. - [Budapest] : Liget, 2014. - 92, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9363-97-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3527237]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2014.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Mágnesvihar : versek / Csák Gyöngyi. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-74-6 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526275]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2014.
Csoma Gergely (1954-)
   Moldvai repülés / Csoma Gergely. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-75-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3526287]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2014.
Csürkéné Tóth Dóra
   Szellő, a kispóni kalandjai / [... írta és szerk. Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Dráviczki Péter, Nagybákay Diána]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2013. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5370-07-6 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527350]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2014.
Czigány György (1931-)
   Révfalu álom / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-405-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - zenetörténet - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 78(091)(0:82-94)
[AN 3525716]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2014.
Czilczer Olga (1940-)
   Osztódás / Czilczer Olga ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 93, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-369-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3526297]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2014.
Darvas Ferenc (1936-)
   Ármánykodók és adalékok / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2013. - 96 p. : ill. ; 21 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89802-0-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3526963]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2014.
Dörnyei László
   A hangya, a tücsök és az elefánt / Dörnyei László Papsi ; Sajdik Ferenc grafikáival. - Budapest : Dörnyei L., 2014. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3525487]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2014.
   Dr. Kubb, a világjáró [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 635 KB) (mobi : 880 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-009-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-008-3 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3529589]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2014.
Drasche-Lázár Alfréd (1875-1949)
   2222 [elektronikus dok.] / Drasche-Lázár Alfréd. - Szöveg (pdf : 819 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124446. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-362-017-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3529584]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2014.
   Édesanyámnak / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2014. - 42, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5370-21-2 kötött
magyar irodalom - anya - vers - antológia
894.511-14(082) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14)
[AN 3527382]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2014.
Farkas Balázs (1987-)
   Nyolcasok / Farkas Balázs. - Budapest : FISZ, 2013. - 203 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 62.)
ISBN 978-963-7043-62-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3526589]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2014.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Hódolat W. S. mesternek / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., 2013. - 178, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-359-6 fűzött : 1790,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Weöres_S.
[AN 3526407]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2014.
Fülöp G. László
   Dunától a Mississippihez : kivételes események messzire sodorhatnak / Fülöp G. László. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 263 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9680-66-1 fűzött : 3000,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 3526457]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Amiket az útleíró elhallgat [elektronikus dok.] / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 162 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-019-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3529363]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok [elektronikus dok.] : történelmi regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 522 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-161-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529365]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Fehér Anna [elektronikus dok.] : betyár-történet 3 felvonásban / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 314 KB) (epub : 334 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-415-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-416-4 (epub)
magyar irodalom - népszínmű - elektronikus dokumentum
894.511-292
[AN 3529641]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Szüleim gyémántja voltam [elektronikus dok.] : elbeszélésgyűjtemények / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 786 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-279-7 (mobi)
ISBN 978-963-362-278-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3529573]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Tükörképeim [elektronikus dok.] : önéletírások, karcolatok, esszék / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-282-7 (mobi)
ISBN 978-963-362-281-0 (epub)
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3529491]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2014.
Gáspár László (1901-1958)
   Mi, I. Adolf [elektronikus dok.] : ha a németek győztek volna... / Gáspár László. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.7 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124430
ISBN 978-963-362-285-8 (mobi)
ISBN 978-963-362-284-1 (epub)
magyar irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529489]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2014.
Gozsdu Elek (1849-1919)
   Az étlen farkas [elektronikus dok.] / Gozsdu Elek. - Szöveg (mobi : 988 KB) (epub : 718 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-297-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-296-4 (epub)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - levelezés - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511(092)Gozsdu_E.(044)
[AN 3529464]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2014.
Herpai András (1980-)
   "Hazádnak rendületlenűl..." : anagrammák / Herpai András, Külüs László Ákos. - Budapest : Okto Média, 2013. - [21] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7752-7 fűzött
magyar irodalom - anagramma
894.511-98
[AN 3525482]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2014.
   Hólepte történetek : antológia / [szerk. Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-89-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3525693]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2014.
Hunyadvári István
   Királydinnye : tribulus terrestris : vidám korrepetálás felnőtteknek / Hunyadvári István. - [Üllés] : Hunyadvári I., 2014. - 175 p : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8582-9 fűzött
magyar irodalom - alkalmi költemény
894.511-193
[AN 3527094]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2014.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 23. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9624-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3531414]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2014.
Imre Viktória Anna
   Az örült hold alatt / Imre Viktória Anna ; [ill. Imre Viktória Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-634-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3525181]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések / Jókai Mór ; [életrajzi jegyz. Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2014. - 183 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-241-8 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3527510]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2014.
Káplán Géza (1954-)
   Fény a fénynek / Káplán Géza. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 103, [3] p. ; 19 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 7.)
ISBN 978-963-263-354-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526317]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2014.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Grimasz : karcolatok, humoreszkek / Karinthy Frigyes ; [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Beck András]. - Budapest : Osiris, 2013. - 244, [2] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-237-1 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-43 *** 894.511-7
[AN 3525423]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2014.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Kötéltánc [elektronikus dok.] : kisregény / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (pdf : 723 KB) (epub : 196 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-433-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-434-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3529650]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2014.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Kaleidoszkóp : versek / Kemenes Kálmán. - Budapest : Rím, 2013. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-11-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526157]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2014.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Titkos házasság : Mauks Ilona és Mikszáth Kálmán élettörténete / Kertész Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 300 p. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-9565-1 kötött : 2790,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Mikszáth Kálmánné Mauks Ilona (1853-1926)
magyar irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3527322]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2014.
Kertész Eszter
   Szalma és glória / Kertész Eszter ; Kertész Ambrus fotóival. - Budapest : Luther, 2013. - 380 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-380-032-4 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Kertész_A.
[AN 3527852]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2014.
Kertész Péter (1937-)
   Apám kalapja / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013. - 173 p. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5048-19-7)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3526090]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2014.
Kertész Péter (1937-)
   Elmosódó arcélek : ahogy jön, összevissza / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2013. - 349 p. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5048-24-1)
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3526076]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2014.
Klucsik László (1935-)
   Ilyen volt a külkereskedelem a szocializmusban [elektronius dok.] / Klucsik László. - Szöveg. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: szövegszerkesztő
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3528121]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2014.
Kocsis István (1940-)
   A fény éjszakája : Németh László és hősei : dráma két részben / Kocsis István. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 176 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5351-19-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3526283]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2014.
Kópis Eta (1946-)
   Árnyak között ringatott fény / Kópis Eta. - [Nagydobos] : [Kópis E.], [2014]. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8471-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3525272]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2014.
Koszterszitz József (1898-1970)
   Fulgur : [ifjúsági regény] / írta Koszter atya ; Márton Lajos rajz. - Repr. kiad. - [Százhalombatta] : [EFO K.], [2013]. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Zászlónk, 1944, a Zászlónk könyvek c. sorozat 3. tagjaként
ISBN 978-963-8243-48-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - hasonmás kiadás
894.511-312.9(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3526067]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2014.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Öröm [elektronikus dok.] : Kosztolányi Dezső karácsonyi írásai. - Szöveg (mobi : 644 KB) (epub : 600 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124377. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-567-5 (mobi)
ISBN 978-963-362-566-8 (epub)
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3529351]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2014.
Kovács Ferenc (1949-)
   Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpönyeg : séták / Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2013. - 144, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-341-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3526301]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Elbeszélések / Krúdy Gyula. - Pozsony : Kalligram, 2008-. - 21 cm
2013-tól társkiadó a Pesti Kalligram Budapesten
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2841727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., 1900. május - 1900. december / [gyűjt. Bezeczky Gábor] ; [sajtó alá rend. Hradeczky Móni] ; [a jegyzeteket írta Hradeczky Móni és Jenei Éva]. - 2013. - 324, [2] p. - (Krúdy Gyula összegyűjtött művei ; 24.)
Kötött : 3300,- Ft : 11 EUR
ISBN 978-80-8101-800-8
[AN 3526695] MARC

ANSEL
UTF-85084 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A nő varázsa : Első szerelem, A jólányhoz, Selyemszoknya, Asszonyszöktetés, Ábrándok és más történetek / Krúdy Gyula ; [vál. és szerk. Golubeff Lóránt, Wimmer Ágnes]. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 216, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-52-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3526591]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2014.
Lévai Katalin (1954-)
   A szerelemfüggő / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2013. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-357-165-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3525354]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2014.
   Magyar szívvel : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Kisgyőr : MAIT, 2013. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7765-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3525689]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2014.
Marafkó László (1944-)
   Holnapoló : válogatott versek / Marafkó László. - Budapest : Anonymus, 2014. - 108 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7280-28-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526828]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2014.
Martini Magdolna Eszter
   Versek / Martini Magdolna Eszter. - [Budapest] : Martini M. E., 2014. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8345-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3527079]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2014.
Mészáros András (1971-)
   Az átok őrzője : regény / Andy R. Cain ; ill. Hertelendy Anna. - Budapest : Spiritart, 2014. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5453-00-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3525807]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2014.
Mészáros András (1971-)
   A farkas álma : novellák, 1995-2013 / Mészáros András. - Budapest : Spiritart, 2013. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7397-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3525758]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2014.
Miklóssy Endre (1942-)
   Évezredek között / Miklóssy Endre. - Budapest : Napkút K., 2013. - 353, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-328-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3526325]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2014.
Mikus Attila (1968-)
   Ábrahám : elbeszélő költemény / Mikus Attila ; [ill. Przudzik József]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 39 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5351-42-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3526461]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2014.
Mileszné Bús Anikó
   Szemfény-vesztők [elektronikus dok.] / Bús Anikó. - Szöveg (epub : 919 KB) (mobi : 1.6 MB). - Budapest : Duna International, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-354-081-7 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3531786]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2014.
Moldova György (1934-)
   A nagy októberi összefogás / Moldova György ; [az illusztrációkat Fenekovács László kész.]. - Szentendre : Urbis Kvk., 2014. - 125, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9706-83-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - baloldali irányzat - ezredforduló - szatíra
894.511-7 *** 329.14(439)"200/201"(0:82-7) *** 323(439)"200/201"(0:82-7)
[AN 3527396]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Beszélgetés a ferdetoronnyal [elektronikus dok.] : útirajzok, novellák / írta Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 245 KB) (pdf : 724 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-441-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-442-3 (epub)
magyar irodalom - tárcanovella - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-992
[AN 3529654]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Ének a búzamezőkről [elektronikus dok.] : regény / írta Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 288 KB) (pdf : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-364-442-3) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-364-441-6) (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3531755]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2014.
Neal, Andrew
   Társadalmi evolúció / Andrew Neal. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2013. - 560 p. ; 21 cm. - (Fantasztikus történetek)
ISBN 978-615-5378-01-0 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3527502]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2014.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Párban Pannással : regény / Noth Zsuzsánna ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 210, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-330-5 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3526304]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2014.
   Palackposta : zalai-muravidéki írók, költők antológiája / [vál., szerk. és az utószót írta Szemes Péter] ; [társszerk. Tóth Imre]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ. : Göcseji Múz., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-11-1 fűzött
Szlovénia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(497.12)(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3525458]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2014.
Pápai T. Simon
   Bolygóépítők [elektronikus dok.] / Pápai T. Simon. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-386-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3531889]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2014.
Papp Zoltán (1944-)
   Saját halottam vagyok : történetek tűnődésre / Papp Zoltán. - [Budapest] : Nap K., 2014. - 161 p. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-032-7 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3526048]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2014.
Pintér Béla (1970-)
   Drámák / Pintér Béla. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 363, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-206-4 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3530234]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2014.
Prander Éva (1949-)
   Szendergés : versek / Prander Éva. - Budapest ; Tatabánya : Széphalom Kvműhely, 2013. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-85-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3525798]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2014.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Elnémult harangok / Rákosi Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 258, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-212-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3530165]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2014.
Rauch, Ara (1958-)
   Kibomló titkok : Ara Rauch versei Kecskeméti Dorottya grafikáival. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2013. - [30] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9902-97-8 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Kecskeméti_D.
[AN 3525466]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2014.
Shelley, Duncan (1969-)
   Vadászidény [elektronikus dok.] : Paktum-trilógia II. rész / Duncan Shelley. - Szöveg (epub : 687 KB). - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5310-07-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3530905]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2014.
Szántai János (1969-)
   A jó, a rossz és a csúnya és egyéb mesebeli párbajok / Szántai János ; Jánosi Andrea illusztrációival. - Kolozsvár : Kriterion ; Győr : AmbrooBook, 2013. - 105, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5379-04-8 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-973-26-1088-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3526280]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2014.
Szántó Judith
   Kis budai bordélyvilág : egy profi kurtizán kendőzetlen vallomása / Szántó Judith. - 2. kiad. - Pécs : Art Nouveau, 2014. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-46-6 fűzött
erotikus irodalom - magyar irodalom - prostitúció
894.511-993 *** 392.65(0:82-31)
[AN 3531443]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2014.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Énosztódás / Szebényi Ildikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 101, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-370-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526293]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2014.
Szepes Erika (1946-)
   Az ördöggolyó ajándéka / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., 2013. - 129, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-365-7 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3526288]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2014.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Egymás szemében [elektronikus dok.] / Szilvási Lajos. - Szöveg (epub : 682 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-25-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3531956]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2014.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Kipárnázott kaloda [elektronikus dok.] / Szilvási Lajos. - Szöveg (epub : 710 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-29-6
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-31
[AN 3531954]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2014.
Szlafkay Attila (1953-)
   Kövek a folyóból / Szlafkay Attila. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 79.)
ISBN 978-963-263-376-3 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3524909]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2014.
Tar Károly (1933-)
   Markolom az időt : versek / Tar Károly ; László Ákos és Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2014. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-5-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3525574]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2014.
Várhelyi András (1953-)
   Csikóterelő / Várhelyi András. - Budapest : Kárpátok Őre, 2013. - 160 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87699-4-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526162]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2014.
Végh Attila (1962-)
   A pillanat öregkora : versek / Végh Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. - 84, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-360-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3526331]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2014.
Viola József (1927-2013)
   Görögtűzben égő lelkek : a színházi titkár / Viola József. - Budapest : Fekete Sas, 2013. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-69-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3526460]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2014.
Vörös István (1964-)
   Aki nevetve született : mesék gyerekeknek és felnőtteknek / Vörös István. - Budapest : Napkút K., 2013. - 313, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-340-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3526447]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2014.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Égi Rozi ideje [elektronikus dok.] / Zsávolya Zoltán. - Szöveg (epub : 374 KB). - [Pomáz] : Kráter, [2013]
Ill. Borsódy Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3530984]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5120 /2014.
Aladdin (magyar)
   Aladdin : [mesekönyv + audio CD]. - Budapest : Egmont, 2013. - 56 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Csankó Zoltán
ISBN 978-963-343-503-8 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526888]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca / Erika Bartos. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barátságÞ; Szivárvány
ISBN 978-615-5441-04-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530133]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a varázsszigeten : kifestőfüzet / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [24] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5291-10-4 fűzött : 550,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3530553]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2014.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca (angol)
   Berry and Dolly / Erika Bartos ; [transl. Ralph Berkin]. - Budapest : Pagony Books, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: FriendsÞ; The rainbow ; A barátság ; Szivárvány
ISBN 978-615-5441-07-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530154]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-615-5291-70-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530151]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: NapraforgókÞ; A gomba kalapja
ISBN 978-615-5441-06-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530152]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A kanárifiókákÞ; Léggömb
ISBN 978-615-5291-69-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530129]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-615-5441-05-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530126]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-615-5291-68-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530150]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2014.
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg : [mesekönyv + audio CD]. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 14x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Roatis Andrea. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-501-4 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526753]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2014.
Bedtime favorites (magyar)
   Kedvenc esti meséim : [régi és új történetek] / Disney ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2013. - 149, [3] p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-343-488-8 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526803]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2014.
Built for speed (magyar)
   Száguldásra tervezve / Disney ; átd. Bill Scollon. - Budapest : Egmont, 2013. - 22 p. : ill., színes ; 27 cm + 6 mell.
keretcím: A verdák felett ; keretcím: Repcsik
ISBN 978-963-343-416-1 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3526874]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2014.
Bynghall, Steve
Disney planes : the essential guide (magyar)
   Repcsik : rajongói kézikönyv / Disney ; írta Steve Bynghall ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: A verdák felett ; keretcím: Repcsik
ISBN 978-963-343-456-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526875]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2014.
Carle, Eric (1929-)
Have you seen my cat? (magyar)
   Nem láttad a cicámat? / Eric Carle. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-615-5291-32-6 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525479]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2014.
Cars - circus board book (magyar)
   Matuka álomutazása : körös-körül / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2013. - Leporelló (22 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: Verdák 2
ISBN 978-963-343-453-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526705]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2014.
Cars (magyar)
   Verdák : [mesekönyv + audio CD] / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 14x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Csankó Zoltán
ISBN 978-963-343-499-4 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526656]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2014.
Donaldson, Julia (1948-)
Zog (magyar)
   Zog, a sárkány / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2013. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5291-50-0 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525472]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2014.
Dowsett, Elizabeth
Lego Star wars brickmaster (magyar)
   Lego Star wars : építőkönyv : harc az ellopott kristályokért : két minifigurával és számos építőelemmel! / [írta ... Elizabeth Dowsett] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 77 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-343-407-9 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3530637]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2014.
Eszes Hajnal
   Leó, a kisoroszlán : képeskönyv kicsiknek : formák, színek, számok / [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9812-78-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525363]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2014.
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve : [mesekönyv + audio CD] / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 14x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Csankó Zoltán
ISBN 978-963-343-497-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526756]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2014.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány : [mesekönyv + audio CD]. - Budapest : Egmont, 2013. - 55 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Roatis Andrea. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-502-1 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526884]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2014.
The lost balloons (magyar)
   Az elveszett léggömbök : körös-körül / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Leporelló (22 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-452-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526659]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2014.
Magnetic dressing up - Princesses (magyar)
   Hercegnők mágneses öltöztetőkönyve : több mint 30 ruha és kiegészítő! / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-963-343-388-1 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526759]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2014.
Miklós Malvina
   Az állatkertben / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Dráviczky[!] Péter, Vass Richárd, Kerékgyártó Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 59, [5] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nézz körül!, ISSN 2064-6208)
ISBN 978-615-5370-14-4 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3527460]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2014.
Monster high : fear book (magyar)
   Monster high : rémkönyv : a legmenőbb évfolyam / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 61 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-343-493-2 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526894]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2014.
My little Pony - 9 elements puzzle book (magyar)
   Mesés levelek / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-458-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526622]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2014.
   A Nagy Galoppos Gála : [mesekönyv]. - Budapest : Egmont, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-474-1 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526629]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2014.
Pádár Éva
   Állati mesetár : nyúlfarknyi történetek hangyányi humorral / [La Fonataine és Ezópusz meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-619-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3531423]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2014.
Peppa's busy day (magyar)
   Mennyi az idő? : Peppa egy napja / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai. - Figuratív alakú. - Játékórával
ISBN 978-963-343-447-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526788]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2014.
Perez, Monica
Curious George and the Kite (magyar)
   George és a papírsárkány / szerző Monica Perez ; Joe Fallon rajzfilmsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 21, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5385-25-4 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525570]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2014.
Planes - 9 elements puzzle book (magyar)
   Szárnyalásra fel! / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
keretcím: A verdák felett ; keretcím: Repcsik
ISBN 978-963-343-459-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526690]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2014.
Planes (magyar)
   Repcsik : [mesekönyv + audio CD] / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 14x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Csankó Zoltán
ISBN 978-963-343-500-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526752]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2014.
Planes movie storybook (magyar)
   Repcsik : mesekönyv a rajzfilm alapján / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: A verdák felett ; keretcím: Repcsik
ISBN 978-963-343-454-3 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526879]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2014.
Rosenblum, Jill
Barbie find your talent (magyar)
   Barbie : keresd a tehetséged! : [igazi mikrofonnal!] / írta Jill Rosenblum ; ill. Pamela Duarte ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - [28] p. : ill., színes ; 28 cm + mell.
ISBN 978-963-343-417-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526873]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2014.
Schneider, Liane
Conni auf dem Bauernhof (magyar)
   Bori a tanyán / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 7.)
ISBN 978-615-5028-12-0 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530204]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2014.
Schneider, Liane
Conni beim Frisör (magyar)
   Bori fodrászhoz megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 17.)
ISBN 978-615-5028-94-6 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530216]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2014.
Schneider, Liane
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530221]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2014.
Schneider, Liane
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530212]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2014.
Schneider, Liane
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 22.)
ISBN 978-615-5220-54-8 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3530218]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2014.
   A szépségjegy : [mesekönyv]. - Budapest : Egmont, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-473-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526637]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2014.
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc : [mesekönyv + audio CD]. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 14x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Roatis Andrea. - keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-498-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526618]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2014.
Up up, and away! (magyar)
   Fel, fel, az égbe! / Disney ; átd. Brian Houlihan. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Play-a-sound)
Hangutánzó szerkezettel. - keretcím: A verdák felett ; keretcím: Repcsik
ISBN 978-963-343-418-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526863]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2014.
Woods, Freya
Barbie : I can be pastry chef (magyar)
   Barbie : lehetnék cukrász : [csodás mese, receptek és tudnivalók] / [... írta Freya Woods]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Teáskészlettel
ISBN 978-963-343-256-3 fűzött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526882]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2014.
Zappy, Erica
Curious George plants a seed (magyar)
   George kertészkedik / szerző Erica Zappy ; Sandra Willard rajzfilmsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 22, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5385-26-1 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525571]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5164 /2014.
Davis, Jim (1945-)
   Stand-up komédiás / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2013]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 114.)
ISBN 978-615-5425-02-8 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3525463]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2014.
   A megértés mint hivatás : köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára / szerk. Bárány Tibor [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 610 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-798-9 fűzött : 4990,- Ft
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - személyi bibliográfia
082 *** 012Erdélyi_Á.
[AN 3526802]
MARC

ANSEL
UTF-8