MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/10/30 15:19:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9597 /2014.
   A Lakatos Üzem története : [1954-2014] / [szerk. Erőss Lajos]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - 142 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-66-1 fűzött
ISD Dunaferr (Dunaújváros). Gyártó Egység. Lakatos Üzem
Dunaújváros - kohászat - vállalat - ipartörténet
061.5(439-2Dunaújváros)(091) *** 669(439-2Dunaújváros)
[AN 3550542]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2014.
Matzon Ákos (1945-)
   Fej vagy/és vitorla / Matzon Ákos ; [... kiad. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2013. okt. 15 - nov. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-8457-22-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 75(439)(092)Matzon_Á.
[AN 3550897]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2014.
Nagy Béla (1944-2006)
   Fergeteges Fradi siker : 1965-ben VVK-t nyert az FTC! / Nagy Béla ; [kiad. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy Béla Hagyományőrző Egyes., [2014]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Európa - Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - sportegyesület - 1960-as évek
061.2(439-2Bp.) *** 796.332.093.1(4)"196" *** 796.332(439)"196"
[AN 3551690]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9600 /2014.
Cúth János (1947-)
   Magyarságtudatunk forrásvidékei : magyar tudósok arcképcsarnoka / Cúth János. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 11.)
A gerincen számozási adatként: 9. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-54-3 fűzött
Magyarország - tudós - feltaláló - tudománytörténet - művelődéstörténet
001(439)(092) *** 930.85(439)
[AN 3551789]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9601 /2014.
Bauval, Robert (1948-)
Imhotep the African (magyar)
   Imhotep, az afrikai : a világmindenség építésze / Robert Bauval & Thomas Brophy ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 314 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 305-[315].
ISBN 978-963-635-485-5 fűzött : 3299,- Ft
Imhotep (i. e. 27. sz)
ókori Egyiptom - rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85(32)(089.3)
[AN 3550783]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2014.
Markides, Kyriacos C.
Fire in the heart (magyar)
   Lángoló szív : gyógyítók, bölcsek és misztikusok / Kyriacos C. Markides ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 251, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-289-284-9 fűzött
okkultizmus
133.4
[AN 3551889]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9603 /2014.
   Mellékágak és ártéri élőhelyek nagy folyóink mentén [elektronikus dok.] : 2013. november 18-19, Mohács : konferencia-összefoglaló = Restoration of the Liberty Island and its side-arm on the Danube / szerk. Kerpely Klára, Siposs Viktória. A Szabadság-sziget élőhely-rehabilitációs program bemutatása / írta Siposs Viktória, Kerpely Klára ; kiad. WWF Magyarország. - Multimédia. - Budapest : WWF Mo., 2013. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-8470-25-6
környezetvédelem - ártér - mellékág - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 551.435.122 *** 061.3(439-2Mohács) *** 556.53
[AN 3550318]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2014.
Németh Viktor
   Dél-Amerika csodái : Patagónia, Atacama sivatag, Altiplano / [szerző Németh Viktor]. - [Nyíregyháza] : [Németh V.], cop. 2014. - 275 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Körutazások világszerte)
ISBN 978-963-08-9387-9 kötött
Dél-Amerika - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
502(8) *** 908.8(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_V.
[AN 3550111]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2014.
   Sugáregészségtan / szerk. Turai István és Köteles György. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-503-2 kötött : 4600,- Ft
sugárvédelem - egyetemi tankönyv
504.05(075.8) *** 621.039.58(075.8) *** 614.876(075.8) *** 577.346(075.8)
[AN 3557075]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9606 /2014.
International Meeting on Recent Developments in the Study of Radiation Effects in Matter (7.) (2014) (Budapest)
   REM7 : Seventh International Meeting on Recent Developments in the Study of Radiation Effects in Matter : 9-12 July 2014, Budapest ... : abstracts of oral papers. - [Budapest] : [Akad. K.], [2014]. - [2], 42 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9525-4 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.15 *** 541.28 *** 543.53 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3551810]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2014.
MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
   MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport közleményei, 1961-2011 / [szerk. Magyar Anna, Babos Fruzsina]. - Budapest : MTA-ELTE Peptidkémiai Kutcsop., 2013. - 282 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-508-629-0 fűzött
Magyarország - szerves kémia - peptid - kutatóintézet - tudományos akadémia - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
547:016 *** 577.152.34:016 *** 061.6(439):013 *** 061.12(439):013
[AN 3552023]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9608 /2014.
Wszechświat (magyar)
   Világegyetem. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-24-4 fűzött : 590,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv
524.8(02.053.2)
[AN 3556916]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9609 /2014.
Bator, Agnieszka
   Állatok világa : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Artur Ruducha] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2013. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5176-83-8 fűzött : 290,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3550674]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2014.
Bator, Agnieszka
   Különleges állatok : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Artur Ruducha] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2013. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5176-81-4 fűzött : 290,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3550679]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2014.
Bator, Agnieszka
   Rekordok és állatok : minialbum matricákkal / [szerző Agnieszka Bator] ; [ill. Artur Ruducha] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2013. - [8] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5176-82-1 fűzött : 290,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3550676]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2014.
Endrédi Lajos (1940-)
   Zöld járőrként a mindennapokban / Endrédi Lajos, Pintér Tibor, Veprik Róbert ; [közread. a] Szegedi Vadaspark. - 2. jav., aktualizált kiad. - [Szeged] : Szegedi Vadaspark, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-08-9977-2 fűzött
Szegedi Vadaspark
Szeged - vadaspark - társadalmi ökológia
59.006(439-2Szeged) *** 504.03
[AN 3556120]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9613 /2014.
   Affektív pszichológia : az emberi késztetések és érzelmek világa : egyetemi tankönyv / szerk. Bányai Éva, Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2014. - 640 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-390-8 fűzött : 8800,- Ft
lélektan - érzelem - egyetemi tankönyv
159.942(075.8)
[AN 3556995]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2014.
   Biology of pathogenic fungi : 4th CESC 2014 Central European Summer Course on Mycology : [July 07 - July 11, Szeged ...] : 1st Rising Stars in Mycology : [July 05 - July 06, Szeged ...] / ed. Attila Gácser [et al.] ; [host institution University of Szeged Department of Microbiology]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-193-8 fűzött
gombás megbetegedés - konferencia-kiadvány
616-002.828 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3551303]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2014.
Bucay, Jorge (1949-)
El camino de las lágrimas (magyar)
   A könnyek útja / Jorge Bucay ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2014. - 225, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-07-9737-5 kötött : 2990,- Ft
gyászolás - mentálhigiénia
159.942 *** 128 *** 613.865
[AN 3551010]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2014.
   Chemical approaches to targeting drug resistance in cancer stem cells : 2nd Working Group Meeting, CM 1106, Budapest, 2014 : programme and abstract book ; ed. by Katalin Uray, Ildikó Szabó, György Kóczán ; [org., publ. by the] MTA-ELTE Research Group of Peptide Chemistry ... - Budapest : MTA-ELTE Research Group of Peptide Chemistry, 2014. - [166] p. : ill., részben színes ; 26 cm
A konferenciát 2014. márc. 27-28-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-500-5 fűzött
gyógyszerkémia - kutatás - gyógyszerészet - rákbetegség - konferencia-kiadvány
616-006 *** 615.011 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3552001]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2014.
De Botton, Alain (1969-)
How to think more about sex (magyar)
   Hogyan gondolkodjunk másképp a szexről? / Alain de Botton ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 174 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-178-9 fűzött : 2200,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - mentálhigiénia
613.88 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 3551410]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2014.
Dennis, Cynthia A.
Radiographic positioning pocket manual (magyar)
   Röntgenfelvételi technika zsebkönyv / Cynthia A. Dennis, Chris R. May, Ronald L. Eisenberg ; [a m. kiadást szerk. Baranyai Tibor]. - Budapest : Medicina, 1998[!2014]. - XVII, 381 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-242-529-0 fűzött
ISBN 963-242-529-4
röntgendiagnosztika
616-073.75
[AN 3556924]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2014.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 10. kiad. - Budapest : Medicina, 2013, cop. 1991. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-164-5 kötött : 4600,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3556992]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2014.
   Emésztőrendszeri daganatos betegségek és kezelésük : ajánlások betegtársainknak a kemoterápiára való felkészülésre, a kezelések alatti és a kezelések befejezése utáni időszakra / [... szerk. Udvari László]. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes. : Tűzmadár Alapítvány, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füzetek betegtársainknak, ISSN 2064-7433 ; 1.)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött
rákbetegség - emésztőrendszer - kemoterápia - mentálhigiénia
615.277.3 *** 616.3-006 *** 613.865
[AN 3550287]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2014.
Feldmár András (1940-)
   Életunalom, élettér, életkedv / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 135 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-963-304-181-9 kötött : 2900,- Ft
lélektan - mentálhigiénia
159.9 *** 613.865
[AN 3551961]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2014.
Flintoff, John-Paul
How to change the world (magyar)
   Hogyan változtassuk meg a világot? / John-Paul Flintoff ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 174 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-180-2 fűzött : 2200,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3551387]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2014.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Fonyó Attila ; Kollai Márk közreműködésével. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 744 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-504-9 kötött : 17900,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3556928]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2014.
   Gyermekgyógyászat / szerk. Maródi László. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - XXVI, 1019 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-492-9 kötött : 16000,- Ft
616-053.2(035)
[AN 3557089]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2014.
Kásler Miklós (1950-)
   Isten tenyerén : Kásler Miklós onkológus professzorral beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2014. - 151 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 119.)
ISBN 978-963-662-692-1 fűzött : 1500,- Ft
Kásler Miklós (1950-)
Magyarország - orvos - onkológia - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Kásler_M.(047.53) *** 616-006
[AN 3550828]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2014.
Lovato, Demi (1992-)
Staying strong (magyar)
   Légy erős : 365 nap - egy év / Demi Lovato ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 407 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-883-6 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3551294]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2014.
Mag Anna (1914-2014)
   "Hét ír" : Mag Anna emlékezései a lövétei népi orvoslásról / [riporter] Papp Nóra, Boris Gyöngyvér ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak Farmakognóziai Tanszék. - Pécs : PTE ÁOK Farmakognóziai Tansz., 2014. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
Fűzött
Lövéte - népi gyógymód - természetgyógyászat - gyógynövény - interjú
615.89:615.322(498.4-2Lövéte)(047.53)
[AN 3551356]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2014.
Magyar Andrológiai Tudományos Társaság. Kongresszus (7.) (2013) (Hajdúszoboszló)
   A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság VII. Kongresszusa : 2013. november 7-9., Hajdúszoboszló ... : programfüzet. - [Budapest] : MATT, [2013]. - 39 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
andrológia - konferencia-kiadvány
616-055.1 *** 616.6 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3550395]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2014.
Martel, Jacques (1950-)
Les 5 étapes pour parvenir à la guérison (magyar)
   5 lépés a gyógyulásig : gyakorlati tanácsok a Lelki eredetű betegségek lexikona című könyvhöz / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
ISBN 978-615-5283-38-3 kötött : 2690,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3551173]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2014.
Mlodinow, Leonard (1954-)
Subliminal (magyar)
   A tudattalan / Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2014. - 329 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 295-321.
ISBN 978-963-252-075-9 kötött : 3990,- Ft
tudat - mélylélektan
159.922 *** 159.964
[AN 3551276]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2014.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a 9 hónap : [útmutató leendő anyáknak és apáknak] / Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg és Sandee Hathaway ; [ford. Farkas Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 619 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-355-057-1 kötött : 6000,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 3555962]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2014.
Recodac Workshop (2013) (Szeged)
   Recodac Workshop brochure : research cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in development of anticancer drug compounds : Hungary - Serbia IPA Cross-Border Co-operation Programme : project ID: HUSRB/1002/214/133 ... - [Szeged] : [Univ. of Szeged], [2014]. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Szegeden, 2013. szept. 20-án rendezett workshop anyaga. - Összefoglalás magyar és szerb nyelven
Fűzött
rákbetegség - gyógyszerészet - kutatás - konferencia-kiadvány
616-006 *** 615.011 *** 001.891 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3550609]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2014.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Funkcionális anatómia / Réthelyi Miklós, Szentágothai János. - [9. kiad.]. - Budapest : Medicina, 2014. - XXI, [3], 706 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-465-3 kötött : 21800,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 3557071]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2014.
Sadler, Thomas W.
Langman's medical embryology (magyar)
   Langman orvosi embriológia / T. W. Sadler ; ... rajzokat kész. Jill Leland ; [ford. Lévai Géza]. - 12. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 426 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-501-8 fűzött : 12800,- Ft
embriológia - fejlődési rendellenesség - egyetemi tankönyv
611.013(075.8) *** 616-007(075.8) *** 612.64(075.8)
[AN 3556930]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2014.
   Selected topics in neurology / ed. by Mária Tünde Magyar and László Csiba ; [publ. by the] University of Debrecen Medical and Health Science Center Department of Neurology. - [Debrecen] : Debreceni Univ. Press, 2014. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-318-2 fűzött
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3555964]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2014.
Széchenyi István
   Fülakupunktúrás addiktológia / Széchenyi István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Natural-Med Kft. K., 2014, cop. 2008. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-963-87941-3-0 fűzött
akupunktúra - hallószerv - szenvedélybetegség
615.814.1 *** 364.272
[AN 3551036]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2014.
Varga Terézia
   Gerincvédelem a mindennapokban / Varga Terézia, Pap Viola. - 2. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2014. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-9456-59-4 fűzött : 2680,- Ft
gerinc - torna
616.711 *** 613.71
[AN 3556139]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2014.
Werling Klára
   Fertőző májgyulladások : megelőzhetők és gyógyíthatók / Werling Klára, Nemesánszky Elemér ; [a Diétás tanácsok májbetegeknek fejezet szerzője Lindwurm Katalin ...]. - 2. frissített kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 978-615-5166-57-0 fűzött
májgyulladás
616.36-002
[AN 3556132]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2014.
Zmeskál Zoltán Tamás
   Mentősregény / Zmeskál Zoltán Tamás. - Budapest : Zmeskál Z. G., 2014. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9872-0 fűzött
Magyarország - mentőszolgálat - memoár
614.88(439)(0:82-94)
[AN 3551539]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9640 /2014.
   Határtalanul a neten - lehetőség vagy fenyegetés? [elektronikus dok.] : e-könyvek, online ügyintézés, internetes veszélyek : egy ifjúsági konferenciasorozat előadásai / szerk. Tóth K. József ; közread. Ifjúsági Caritas Egyesület. - Szöveg (epub : 4.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
digitális technika - technikai kultúra - elektronikus dokumentum
681.3.004.14
[AN 3552893]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9641 /2014.
Képes Gábor
   A kibernetika hőskora avagy Volt élet a PC előtt / [írta Képes Gábor] ; [a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiadása]. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2014. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az azonos című vándorkiállítás tablószövegei
ISBN 978-963-7099-25-0 fűzött
technikatörténet - kibernetika - számítástechnika - vándorkiállítás
621.391 *** 681.3 *** 061.4(439)
[AN 3550244]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9642 /2014.
   Bicikliváros : Szabadka - Budapest : [2014. április 14 - 2014. szeptember 28.] : [kiállítási vezető] = City of cyclists : Szabadka (Subotica) - Budapest : [14 April 2014 - 28 September 2014] / [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-9540-88-0 fűzött
Budapest - Szabadka - Magyarország - kerékpáros közlekedés - kerékpár - kiállítási katalógus
656.18(497.11-2Szabadka) *** 656.18(439-2Bp.) *** 796.6 *** 629.118.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3550923]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2014.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv motorkerékpár-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2014. - 240 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5226-03-8 fűzött : 2400,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv - példatár
656.18.05(078)(076) *** 656.1.05(078)(076)
[AN 3550786]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2014.
   Top bringa : [kezdőknek és haladóknak]. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2014]. - 122 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Gerinccím: Belföldi úti célok 2014 - top bringa
Fűzött : 990,- Ft
kerékpár - kerékpáros közlekedés - kerékpártúra
629.118.3 *** 656.18 *** 796.57
[AN 3551422]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2014.
Trujillo, Eduardo
Busca en el espacio (magyar)
   Keresd meg az űrben! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9621-21-3 kötött
űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3550088]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2014.
Trujillo, Eduardo
Busca en los barcos antiguos (magyar)
   Keresd meg a régi korok hajóin! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9606-31-9 kötött
hajó - gyermekkönyv
629.12(02.053.2) *** 656.6(02.053.2)
[AN 3550053]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9647 /2014.
   Állatorvosok arcképcsarnoka : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye / szerk. Vági Zoltán ; [kiad. a Magyar Állatorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete]. - [Nyíregyháza] : M. Állatorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88522-4-3 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - állatorvos - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
619(439.161)(092)
[AN 3550204]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2014.
   Zöldségek / [szerk. Lengyel Orsolya] ; [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - [Budapest] : Roland, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én kisenciklopédiám)
ISBN 978-615-5368-46-2 kötött : 1895,- Ft
zöldségféle - zöldségtermesztés - gyermekkönyv
635.1/.6(02.053.2)
[AN 3550886]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9649 /2014.
   Ezt jól kifőztétek! : egészségesen finomat : szakácskönyv gyerekektől nem csak gyerekeknek : Tegyünk együtt a gyermekekért egészséges életmódra ösztönző program. - Budapest : Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft., 2014. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9523-1 fűzött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3551693]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2014.
   Fogyókúrás finomságok : változatos zöldségételek, ínycsiklandó főzelékek, karcsúsító falatok / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 155, [5] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-43-0 fűzött
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3550660]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2014.
Lajos Mari (1943-)
   99 családi sütemény 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2014. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-079-0 kötött : 2900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3552221]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2014.
   Sütés-főzés szabadtűzön : húsok, halak, zöldségek és gyümölcsök grillen, nyárson, mogyorófavesszőn, tárcsán és bográcsban / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-49-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3550770]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9653 /2014.
Balás Béla (1941-)
   Zsákutcákból irányfények : Balás Béla püspökkel beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2014. - 119 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 99.)
ISBN 978-963-662-704-1 fűzött : 1500,- Ft
Balás Béla (1941-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Balás_B.(047.53)
[AN 3550867]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2014.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   Szent János írása szerint való evangyéliom. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [56] p. ; 21 cm
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei. - Borítócím: János evangéliuma és a Rómabeliekhez írt levél
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
226.5.04=945.11 *** 227.1.04.=945.11
[AN 3551361]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2014.
Boulad, Henri (1931-)
Wer vergibt, ist Gott ähnlich (magyar)
   Aki megbocsát, Istenhez hasonló / Henri Boulad ; [ford. Herbert Dóra]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-696-9 fűzött : 2800,- Ft
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 3550887]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2014.
   Budapest templomai : XI. kerület. - [Budapest] : BVE, 2014. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-40-0 fűzött
Budapest. 11. kerület - templom - keresztény művészet
246 *** 726.54(439-2Bp.XI.)
[AN 3550221]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2014.
Burrows, Ruth
Essence of prayer (magyar)
   Az imaélet lényegéről / Ruth Burrows ; [ford. Kaposi-Krause Lucia]. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 181 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-11-4 fűzött : 1800,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3555931]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2014.
   A hit nemzetmegtartó ereje : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége IX. országos kongresszusa : 2013. november 9. / [szerk. Rochlitz Bernadett, Kéthelyi Mátyás]. - Budapest : Kairosz : KÉSZ, 2014. - 164 p. ; 20 cm
A Budapesten rendezett kongresszus szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-662-687-7 fűzött : 3000,- Ft
kereszténység - társadalmi hatás - nemzettudat - magyarság
261.6 *** 323.1(=945.11)
[AN 3550899]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2014.
Hoppál Mihály (1942-)
   Mítosz és emlékezet / Hoppál Mihály. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2014. - 300 p. : ill. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-872-6 fűzött : 2900,- Ft
mitológia
29 *** 398.221
[AN 3551378]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2014.
Lajos Tibor
   Ő megígérte, hogy feltámadunk! : különös elragadtatás! / Lajos Tibor. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 23 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-08-9289-6 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3551703]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2014.
Lukács László (1936-)
   Megismertem Isten szeretetét : Lukács László piaristával beszélget Juhász Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2014. - 168 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 98.)
ISBN 978-963-662-700-3 fűzött : 1500,- Ft
Lukács László (1936-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Lukács_L.(047.53)
[AN 3550849]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2014.
Scur Katalin
   Teremtés és bűnbeesés : játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére / [írta ... Scur Katalin] ; [ill. Elek Lívia]. - Budapest : Advent K., [2013]. - 24 fol. : ill. ; 17x24 cm. - (Bibliai képességfejlesző)
ISBN 978-615-5143-31-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.11.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3550668]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2014.
Szecsődi Leó
   Mesék tíz órakor / Szecsődi Tamás Leó ; Paulovkin Boglárka rajz. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : AIÓ Tankvk., 2014. - 290 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Mesék 10 órakor
ISBN 978-963-89306-2-0 kötött : 3990,- Ft
vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv - prédikáció
244(0:82-34)(02.053.2) *** 252(02.053.2)
[AN 3556239]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2014.
Teresa de Jesus (1515-1582)
Avilai Nagy Szent Teréz levelei (új kiadása)
   Avilai Szent Teréz levelei / [... szerkesztői és sajtó alá rendezői Nagy Fruzsina és Hoványi Márton] ; [... a levelek fordítója Szeghy Ernő] ; [közread. a] Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány. - Jav., átd. kiad. - [Keszthely] : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2014. - 2 db ; 17 cm
Bibliogr.
Fűzött
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - levelezés
235.3(092)Teresa_de_Jesus(044)
[AN 3551319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 706 p.
[AN 3551335] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 709 p.
[AN 3551337] MARC

ANSEL
UTF-89665 /2014.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Egyetemes egyháztörténelem : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Spalding Alapítvány, 2014. - 391 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 389-391.
ISBN 978-963-89424-9-4 fűzött
egyháztörténet - kereszténység - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 3555932]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2014.
Veres Emese-Gyöngyvér (1966-)
   Ma leszek először házadban vendéged : felnőtté válás a barcasági csángóknál / Veres Emese-Gyöngyvér. - 2. átd. kiad. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút : Barca K., 2014. - 263, [7] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Barcasági könyvek, ISSN 1589-4312 ; 6.)
Bibliogr.: p. 257-261. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 978-963-263-394-7 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-4576-8)
Barcaság - bérmálás - magyar néprajz - csángók - evangélikus egyház
284.1(498.4Barcaság)(=945.11) *** 398(=945.11csángók)(498.4Barcaság) *** 265.2
[AN 3556186]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2014.
Voigt Vilmos (1940-)
   Aquinói Szent Tamás és a mágia / Voigt Vilmos. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2014. - 104 p. : ill. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 11.)
Bibliogr.: p. 94-97. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-807-8 fűzött : 1800,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - filozófus - szent - 13. század - mágia
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 133
[AN 3551373]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9668 /2014.
Fodor László (1953-)
   A hatékony kommunikáció alapjai / Fodor László, Kriskó Edina. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 566 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 501-566.
ISBN 978-615-5274-67-1 fűzött : 4500,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 3550612]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2014.
From victimhood to citizenship (magyar)
   Az áldozati szereptől a polgári tudatig : a roma integráció útja : vitafórum / Bíró András ... et al. ; szerk. Will Guy ; [ford. Förgeteg Zsolt] ; [közread. a] Pakiv Európai Roma Alap ... - [Budapest] : Pakiv Európai Roma Alap : Kossuth, cop. 2014. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8004-3 fűzött : 3240,- Ft
Európai Unió - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=914.99)(4-62)"20" *** 316.4.052(=914.99)(4-62)"20"
[AN 3551001]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2014.
Gehl, Jan
Byer for mennesker (magyar)
   Élhető városok / Jan Gehl ; [ford. Bogdán Ágnes, ... Kertész Judit, ... Sulyok Viktória]. - Budapest : Terc, cop. 2014. - XI, 260 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-9968-96-7 kötött : 5800,- Ft
településtervezés - városszociológia - városantropológia - kulturális földrajz - városépítés
316.334.56 *** 911.375 *** 316.7 *** 711.4
[AN 3551495]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2014.
Gyukics Gábor (1958-)
   A Kisfa galeri : szociohorror / Gyukics Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 199 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-236-842-9 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - nemzedék - ifjúság - szubkultúra - Kádár-korszak - memoár
316.346.3-053.6(439)"197"(0:82-94) *** 316.723(439)"197"
[AN 3551593]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2014.
   Ki szereti a zsidókat? : a magyar filoszemitizmus / összeáll. Mózes Endre. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-63-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - zsidóság - nemzettörténelem - társadalomtörténet - magyar történelem - identitás
316.63(=924) *** 316.347(=924)(439) *** 930.8(=924)(439) *** 943.9
[AN 3550380]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2014.
   Politics, feasts, festivals / ed. by Gábor Barna and István Povedák. - Szeged : Dep. of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 36.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 4.). (Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year, ISSN 2228-1347 ; 9.)
Az International Society for Ethnology and Folkolre Working Group on the Ritual Year Szegeden, 2013. márc. 14-16. között azonos címmel rendezett 9. konferenciájának szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-254-8 fűzött
Magyarország - kulturális antropológia - politikai kultúra
316.7 *** 39 *** 316.334.3(439)
[AN 3551441]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2014.
Révész T. Mihály (1945-)
   A jogalkotók és a nemzetiségi jogok Magyarországon, 1790-1944 : civil esték / Révész T. Mihály ; [közread. a] Civil Akadémia Alapítvány. - Budapest : Civil Akadémia Alapítvány, [2013]. - 15 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5393-01-3)
Magyarország - nemzetiség - kollektív jogok - kisebbségi politika - 18. század - 19. század - 20. század
316.347(=00)(439)"179/194" *** 323.15(=00)(439)"179/194" *** 341.234(439)"179/194"
[AN 3551245]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9675 /2014.
Köves Gábor (1967-)
   500 qrvajó vicc / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2014. - 196 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-13-5 fűzött : 1399,- Ft
vicc
398.94
[AN 3550832]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9676 /2014.
Ágh Attila (1941-)
   Tíz év az Európai Unióban : felzárkózás vagy lecsúszás? / Ágh Attila, Vértes András, Fleck Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8010-4 fűzött : 2990,- Ft
Európai Unió - Magyarország - európai integráció - gazdasági helyzet - jogharmonizáció - 21. század
327.39(4-62)"200/201" *** 327(439)"200/201" *** 338.1(439)"200/201" *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 3550906]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2014.
Benczúr Csaba (1973-)
   Hírös holokauszt : dokumentumregény / Benczúr Csaba. - [Kecskemét] : BT-Press, 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-963-85599-8-2 fűzött : 2600,- Ft
Kecskemét - holokauszt - dokumentumregény
323.12(=924)(439-2Kecskemét)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3556242]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2014.
Dénes János (1930-)
   Körmömszakadtáig : Dénes Jánossal beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2014. - 116 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 120.)
ISBN 978-963-662-701-0 fűzött : 1500,- Ft
Dénes János (1930-)
Magyarország - belpolitika - politikus - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - rendszerváltás - életútinterjú
32(439)(092)Dénes_J.(047.53) *** 323.282(439)"195/196" *** 323(439)"198/200"
[AN 3550835]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2014.
Kahler Frigyes (1942-)
   A vörös ingovány foglyai : ítéletek bírák ellen : egy vértanú - Sándor István - történetéhez : ítéletnek álcázott gyilkosságok, elmaradt igazságtétel / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2014. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-691-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - koncepciós per - jogeset - állami terror - 1945 utáni időszak
323.282(439)"194/195" *** 343.301.096(439)"194/195"
[AN 3550894]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2014.
Kántor Zoltán (1968-)
   A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon / Kántor Zoltán. - Budapest : Osiris, 2014. - 296 p. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p. 267-[297].
ISBN 978-963-276-248-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - nemzet - magyarság - államelmélet - kettős állampolgárság - ezredforduló
321.01(439) *** 316.356.4(=945.11) *** 342.718(439) *** 316.63(439)
[AN 3551524]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2014.
Koncz Éva
   2006. október 23. és előzményei : tényfeltáró újságírás / Koncz Éva. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 164 p. ; 31 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-9007-6 kötött
Magyarország - Budapest - tüntetés - politikai feszültség - rendőrség - ezredforduló - pamflet
323.233(439)"2006" *** 351.74.078.1(439)"2006"
[AN 3551708]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2014.
Nagy Zoltán (1972-)
   Mérföldkövek az európai integráció történetében / Nagy Zoltán, Győrffy Ildikó, Sebestyénné Szép Tekla ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2014. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-149.
ISBN 978-615-5216-59-6 fűzött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62)
[AN 3551549]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2014.
Orbán Viktor (1963-)
   Út a győzelemhez : minden hangszeren / Orbán Viktor. - Budapest : Kairosz, cop. 2014. - 196 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-662-705-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Orbán_V.(042.5)
[AN 3551002]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2014.
Sándor Iván (1930-)
   A kő visszahull : napló, 1989-2014 / Sándor Iván. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 287 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-841-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - napló
323(439)"1989/2014"(0?82-94) *** 894.511-94
[AN 3551594]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2014.
Thomas, Nigel
Air forces in Yugoslavia (magyar)
   A tengelyhatalmak haderői Jugoszláviában : ejtőernyős, Waffen-SS, 1944 / [írta N. Thomas & K. Mikulan] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 5.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7835-4 fűzött : 1990,- Ft
Németország - Jugoszlávia - hadtörténet - második világháború - védelmi szövetség - egyenruha
327.51(430-62)"1941/1944" *** 355.48(497.1)"1941/1945" *** 327.51(430-62)"1941/1945" *** 355.14(430-62)"1941/1945"
[AN 3550212]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2014.
   Tüntetések könyve : negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon, 1988-2013 / Katona András [et al.] ; szerk. Katona András és Salamon Konrád. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 382 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 3.)
Bibliogr.: p. 356-361.
ISBN 978-615-5428-03-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - tüntetés - politikai feszültség - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
323.233(439)"198/201" *** 323.26(439)"198/201" *** 323.21(439)"198/201"
[AN 3551421]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2014.
Wittner Mária (1937-)
   Hűség mindhalálig : Wittner Mária és Bene Éva beszélgetése. - Budapest : Kairosz, 2014. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-662-708-9 fűzött : 2800,- Ft
Wittner Mária (1937-)
Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - interjú
32(439)(092)Wittner_M.(047.53)
[AN 3550601]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9688 /2014.
Arday Géza (1973-)
   A Johannita Rend Magyar Tagozatának arcképei : hálakötet a 90 esztendőért / Arday Géza. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-236-861-0 fűzött : 2450,- Ft
Ordo Equitum Hospitalariorum Sancti Johannis de Jerusalem. Magyar Tagozat
Magyarország - Johannita rend - történeti feldolgozás - portré
929.711(439)(091) *** 271.024(439)(092)
[AN 3551371]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2014.
Baky Miklós
   Mik vagyunk : gondolatok őstörténetünkről, nyelvünkről, írásunkról / Baky Miklós. - Nagykőrös : OniPrint, 2014. - 186 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-08-9661-0 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3551819]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2014.
Bolla Lajos János
   Búcsúszentlászló, ahogy én látom.. : a falu története / Bolla Lajos János ; [közread.] Búcsúszentlászló Önkormányzata. - Búcsúszentlászló : Önkormányzat, 2014. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 978-963-08-9533-0 fűzött
Búcsúszentlászló - helyismeret - helytörténet
9.439-2Búcsúszentlászló *** 908.439-2Búcsúszentlászló
[AN 3551710]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2014.
Fábián Mária
   Született nagymamák : mindennapi történetek egy nagymama tollából / Fábián Mária. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. - 120, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5214-76-9 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3551662]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2014.
Grandpierre Attila (1951-)
   Grandpierre K. Endre emlékezete, 1916-2003 / Grandpierre Atilla. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 9.)
A gerincen számozási adatként: 4. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-52-9 fűzött
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
Magyarország - történész - 20. század - ezredforduló - magyarságkutatás - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Grandpierre_K._E. *** 012Grandpierre_K._E. *** 930.8(=945.11)
[AN 3551729]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2014.
Isztl László (1960-1991)
   Adatok Sárbogárd régészeti topográfiájához / Isztl László. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes. : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - [2], 92 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057)
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 978-963-9846-67-8 fűzött
Sárbogárd - régészeti feltárás - helytörténet
904(439-2Sárbogárd) *** 943.9-2Sárbogárd
[AN 3550538]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2014.
Marton Veronika
   Hol rejtőznek a magyar táltosok? : cikkgyűjtemény / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2013. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-88846-2-6 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3552109]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2014.
McRobbie, Linda Rodriguez
Princesses behaving badly (magyar)
   Botrányos hercegnők : igaz történetek boldog végkifejlet nélkül / Linda Rodriguez McRobbie ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : General Press, [2014]. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-651-3 kötött : 3000,- Ft
művelődéstörténet - történelmi személy - arisztokrácia - nő - életrajz
930.85(100) *** 929-055.2(100) *** 316.343.32-055.2(100)
[AN 3551898]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2014.
Molnár V. József (1930-)
   A magyar lélek képe : az emberi élet fordulói néphagyományunkban / Molnár V. József. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 5.)
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-7014-45-1 fűzött
magyarságkutatás - magyar néprajz
930.8(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3551724]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2014.
   Mozaikok Jászberény történetéből : olvasókönyv fiataloknak / [szerk. Rédei Panni, Nagy Nikolett] ; [közread. a] Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. - Jászberény : Jászkerület Kult. és Műv. Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-9003-8 fűzött
Jászberény - helytörténet
943.9-2Jászberény
[AN 3552031]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2014.
Nemere István (1944-)
   Az év könyve, 2014 / Nemere István. - [Debrecen] : Világóceán K., 2014. - 139, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-16-8 fűzött
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3551016]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2014.
Nieländer, Peter (1969-)
Bei den Wikingern (magyar)
   A vikingek / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 38.)
Ford. Tibor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-501-4 kötött : 3750,- Ft
normannok - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(368)(02.053.2)
[AN 3551546]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2014.
   Qvaestiones romanicae II : lucrările colocviului international Comunicare şi cultură în Romania europeană, ... 24-25 septembrie 2013 : papers of the international colloquium Communication and culture in Romance Europe, ... 24-25 of September 2013 / [Călin Timoc red. resp. ...] ; [org.] Universitatea de Vest din Timişoara Facultea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea din Szeged Facultea Pedagogică "Juhász Gyula". - Szeged : JATEPress, 2013. - 2 db (947 p.) : ill. ; 24 cm
A konferenciát Temesvárott rendezték. - Váltakozva román, francia, spanyol, olasz és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és román nyelven
ISBN 978-963-315-191-4 fűzött
kultúratörténet - újlatin népek - újlatin nyelvek - újlatin nyelvek irodalma - román nyelv - román irodalom története - konferencia-kiadvány
930.85(=4) *** 805.90 *** 804 *** 84(091) *** 859.0(091) *** 061.3(498-2Temesvár)
[AN 3551839]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 482 p.
[AN 3552160] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [8], p. 483-947.
[AN 3552162] MARC

ANSEL
UTF-89701 /2014.
   Rendszerváltás, 1989 : témák között válogatva : [15 tanulmány] / szerk. M. Kiss Sándor. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 376 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-02-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás
943.9"1989/199" *** 323(439)"1989/199"
[AN 3551383]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2014.
   Szarvasiak a nagy háborúban / [... szerk. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2014. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 18.)
ISBN 978-615-80052-0-3 kötött
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - első világháború - katona
943.9-2Szarvas"1914/1918" *** 355(439-2Szarvas)(092)
[AN 3551978]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9703 /2014.
   100 év Balatonfüreden / [kiad. a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kult. Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft., 2013-. - ill., részben színes ; 24 cm
A leírás a 4. füzet alapján kész.
Balatonfüred - Magyarország - helyismeret - író - múzeumi kiadvány
908.439-2Balatonfüred *** 894.511(092) *** 371.335 *** 069(439-2Balatonfüred)
[AN 3550242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. füz., Múzeumpedagógiai segédfüzet az 5-6. évfolyam számára / [... szerkesztője és részben írója Praznovszky Mihály, Tóth Györgyi]. - 2013. - 32 p.
ISBN 978-963-89091-4-5 fűzött
[AN 3550247] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. füz., Múzeumpedagógiai segédfüzet a 7-8. évfolyam számára / [... szerkesztője és részben írója Praznovszky Mihály, Tóth Györgyi]. - 2013. - 32 p.
ISBN 978-963-89091-5-2 fűzött
[AN 3550257] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. füz., Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára / [... szerkesztője és részben írója Praznovszky Mihály]. - 2013. - 31 p.
ISBN 978-963-89091-6-9 fűzött
[AN 3550259] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. füz., Múzeumpedagógiai segédfüzet a 11-12-13. évfolyam számára / [... szerkesztője és részben írója Praznovszky Mihály]. - 2013. - 31 p.
ISBN 978-963-89091-7-6 fűzött
[AN 3550265] MARC

ANSEL
UTF-89704 /2014.
Bárdos István
Esztergomi séták (német)
   Spaziergänge in Esztergom/Gran / [von István Bárdos] ; [Foto András Krisch, Miklós Krisch] ; [Übers. Koloman Brenner]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2014. - 53, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 53-[54].
ISBN 978-963-7034-74-9 fűzött
Esztergom - útikönyv
914.39-2Esztergom(036)
[AN 3556996]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2014.
   Dabas Sári = Naša Šára / [szerk. Garajszkiné Bozsik Rózsa, Jurácsik Gáborné, Rusnák Atila] ; [a Sári Szlovák Önkormányzat kiadványa]. - [Dabas] : Sári Szlovák Önkormányzat, 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Dabas - helyismeret - hagyományőrzés - magyarországi szlovákok
908.439-2Dabas *** 398(=854)(439-2Dabas)
[AN 3551313]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2014.
   Intelmek : Barcs antológia, 2014 / [szerk. Bagi Gáborné] ; [kiad. Móricz Zsigmond Művelődési Központ ...]. - Barcs : Móricz Zs. Művel. Közp., 2014. - 318 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8961-2 fűzött
Barcs - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Barcs *** 929(439-2Barcs)
[AN 3551264]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2014.
Nagy Tamás
   Kálmánháza története / Nagy Tamás, Kiss János. - 2. kiad. - Kálmánháza : Magánkiad., 2013. - [3], 341 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Bogárházától Kálmánházáig
ISBN 978-963-12-0188-8 fűzött
Kálmánháza - helyismeret
908.439-2Kálmánháza
[AN 3556125]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2014.
Szepsi Csombor Márton (1595-1622)
Europica varietas (angol)
   Europica varietas or A brief account of the various things seen and heard by Márton Szepsi Csombor in his journeying in Poland, Mazovia, Prussia, Dánia, Frizia, Hollandia, Zélandia, Anglia, Gallia, Germany and the Czech lands, and on the seas of Prussia, Pomeránia, Svécia, Norvégia, Frisia, Zélandia and Britannia, which may serve not only to the delight of all readers but also to their great benefit / [transl. ... with an introd. by Bernard Adams] ; [pref. by Wendy Bracewell]. - Budapest : Corvina, 2014. - 195 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6215-2 fűzött : 3990,- Ft
Európa - helyismeret - 17. század - magyar irodalom - útleírás
908.4"161" *** 894.511-992
[AN 3549966]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2014.
   Tokaji zsidó emlékek / szerk. Zelenák István. - 3. bőv., jav. kiad. - Tokaj ; Budapest : Agroinform, 2014. - 155 p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 127-128. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-502-972-3 fűzött
Tokaj - helyismeret - zsidóság
908.439-2Tokaj(=924) *** 296(439-2Tokaj)
[AN 3555952]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2014.
   Városunk, Szarvas : olvasókönyv kicsiknek és nagyoknak / [Kutas Ferenc ... szerk.] ; [kiad. Szarvas Város Önkormányzata]. - Szarvas : Önkormányzat, 2014. - 320 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9012-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - helyismeret - album
908.439-2Szarvas(084.1) *** 943.9-2Szarvas
[AN 3551815]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2014.
Zsiga Henrik
   Balaton : új utak, friss élmények / Zsiga Henrik ; [fotók Zsiga Henrik]. - [Veszprém] : Kalliopé, 2014. - 317 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-03-4 fűzött : 3480,- Ft
Balaton - helyismeret - útleírás
908.439(285.2Balaton)(0:82-992)
[AN 3550775]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9712 /2014.
   Autonomies in Europe : solutions and challenges / Zoltán Kántor ed. ; [publ. by the] NPKI Research Institute for Hungarian Communities Abroad. - Budapest : NPKI : L'Harmattan, 2014. - 227, [4] p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 8-9-én "Territorial autonomies in Europe" címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-236-867-2 fűzött
Európa - nemzetiség - kollektív jogok - autonómia - ezredforduló
342.724(4) *** 323.17(=00)(4)"200"
[AN 3551557]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2014.
   Budapesti népegészségügy : Budapest lakossága, egészségi állapota és népegészségügyi programja / szerk. Ádány Róza, Szentes Tamás. - Budapest : Medicina, cop. 2014. - 226 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 222-225.
ISBN 978-963-226-502-5 kötött : 3200,- Ft
Budapest - közegészségügy - statisztikai adatközlés
351.77(439-2Bp.) *** 614(439-2Bp.)(083.41)
[AN 3551788]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2014.
   A Cseh Köztársaság alkotmányos rendszere / Karel Schelle [et al.]. - [Pécs] : Publikon, cop. 2014. - 167 p. ; 23 cm
A tanulmány angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-21-0 fűzött
Csehország - alkotmány - alkotmányjog - államszervezet - ezredforduló - 21. század
342.4(437.1)(094) *** 342.5(437.1)"199/201" *** 342(437.1)
[AN 3550361]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2014.
Domonkos László (1951-)
   A megfigyelt tanú : az elfeledett kormányfő: P. Ábrahám Dezső / Domonkos László. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 161 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 978-615-5428-08-1 fűzött : 2000,- Ft
Ábrahám Dezső, P. (1875-1973)
országgyűlési képviselő - miniszterelnök - Tanácsköztársaság - 19. század - 20. század
342.53(439)(092)Ábrahám_D.,_P. *** 32(439)(092)Ábrahám_D.,_P. *** 943.9"1919"
[AN 3551380]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2014.
Metzinger Péter (1977-)
   Bizonyítás a polgári perben / Metzinger Péter. - Budapest : Opten Kft., [2014]. - 160 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 10.)
Fűzött
Magyarország - bizonyítási eljárás - polgári eljárás - jogeset
347.94(439) *** 34.096(439)
[AN 3551531]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2014.
   A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja / szerk. Osztovits András. - Budapest : Opten Informatikai Kft., 2014. - 4 db ; 25 cm
Lezárva: 2014. márc. 17.
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3551528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1057 p.
ISBN 978-615-5122-14-9 kötött
[AN 3551535] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 891 p.
ISBN 978-615-5122-15-6 kötött
[AN 3551537] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 1334 p.
ISBN 978-615-5122-16-3 kötött
[AN 3551538] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 836 p.
ISBN 978-615-5122-17-0 kötött
[AN 3551540] MARC

ANSEL
UTF-89718 /2014.
Rák Edit
   A sikeres lakáseladás kézikönyve / Rák Edit. - [Budapest] : Hanimmo Kft., cop. 2014. - 103 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-9925-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - ingatlan - eladás - útmutató
347.214.2(439)(036)
[AN 3551794]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2014.
Tábori Zoltán (1955-)
   Cigány rulett / Tábori Zoltán. - Budapest : Európa, 2014. - 347, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9717-7 fűzött : 3290,- Ft
Magyarország - cigányság - gyilkosság - rasszizmus - magyar irodalom - ezredforduló - riport
343.611(439)"200" *** 894.511-92 *** 323.12(=914.99)(439)"200"(0:82-92)
[AN 3550090]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2014.
   Az új Ptk. konverziós táblája : a régi és az új magánjogi szabályok összehasonlítása táblázatos formában / [szerk. Nemessányi Zoltán, Osztovits András]. - Budapest : Opten Kft., 2013. - 707 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. márc. 15.
ISBN 978-615-5122-04-0 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - összehasonlító jog - törvény
347(439)(094) *** 340.5
[AN 3551543]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2014.
Zmeskál Zoltán Tamás
   Tárgyalóteremben / Zmeskál Zoltán Tamás. - Budapest : Zmeskál Z. G., 2014. - 138 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0024-9 fűzött
Magyarország - jogeset - ezredforduló
34.096(439)"199/200"
[AN 3551545]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9722 /2014.
Abbott, Peter
Nazi allies on the Eastern front (magyar)
   Németország szövetségesei a keleti fronton : huszártiszt, Magyar Királyi Honvédség, 1941 / [írta Peter Abbott és Nigel Thomas] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 3.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7833-0 fűzött : 1990,- Ft
Németország - Kelet-Európa - hadtörténet - második világháború - egyenruha - védelmi szövetség
355.48(4-11)"1941/1944" *** 327.51(430-62)"1941/1944" *** 355.14(100)"1941/1944"
[AN 3550200]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2014.
Caballero Jurado, Carlos (1957-)
Hitler's foreign volunteers (magyar)
   Hitler külföldi önkéntesei : lovas felderítő, kubáni kozákok, 1943 / [írta Carlos Caballero Jurado] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 6.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7836-1 fűzött : 1990,- Ft
Németország - hadtörténet - második világháború - haderő - idegenlégió - egyenruha
355.14(430)"1941/1945" *** 355.318.2(430)"1941/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3550217]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Dicsőséges harcmezők : Sztálingrád, El-Alamein : második világháború : "az istenek alkonya" / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014, cop. 2001. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5237-73-7 fűzött
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 3550652]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Az elveszett győzelem : Sztálin nagy hadászati balfogása : második világháború : az ostobák tanácsadója a siker / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014, cop. 2004. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 174-[175].
ISBN 978-615-5237-72-0 fűzött
Szovjetunió - Németország - hadtörténet - hadművelet - második világháború
355.48(47)"1942/1943" *** 355.48(430)"1942/1943"
[AN 3550644]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Görög - perzsa háborúk : Marathóntól Gaugaméláig : história álarc nélkül : "fegyvert s vitézt éneklek..." / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014, cop. 2003. - 188, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-[189].
ISBN 978-615-5130-64-9 fűzött
ókori Görögország - Perzsa Birodalom - hadtörténet - történelem
355.48(38) *** 355.48(35) *** 938 *** 935
[AN 3550621]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2014.
Rottman, Gordon L.
US Army Air Force (magyar)
   Az USA légiereje : vadászpilóta, USA Légiflotta, 1944 / [írta Gordon Rottman] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 4.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7834-7 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - hadtörténet - légierő - egyenruha - második világháború
355.48(73)"1939/1945" *** 358.4(73)"1939/1945" *** 355.14(73)"1939/1945"
[AN 3550205]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2014.
Sakaida, Henry (1951-)
Japanese air forces of World War II (magyar)
   A japán légierő a második világháborúban : pilóta, Japán Császári Légierő, 1943 / [írta Henry Sakaida] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 8.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7838-5 fűzött : 1990,- Ft
Japán - hadtörténet - katonai egység története - légierő - egyenruha - második világháború
355.48(520)"1939/1945" *** 358.4(520)"1939/1945" *** 355.14(520)"1939/1945"
[AN 3550234]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2014.
Weal, John
Luftwaffe fighter aces of World War II (magyar)
   A Luftwaffe ászai : repülőosztály-parancsnok, Német Birodalmi Légierő, 1944 / [írta John Weal, Jerry Scutts és Hugh Morgan] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 7.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7837-8 fűzött : 1990,- Ft
Németország - hadtörténet - légierő - második világháború - egyenruha
355.48(430)"1939/1945" *** 358.4(430)"1939/1945"
[AN 3550223]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2014.
Wilkinson-Latham, John
Monty's desert army (magyar)
   Montgomery sivatagi hadserege : lövész törzstiszt, 8. Brit Hadsereg, 1942 / [írta John Wilkinson-Latham] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 2.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7832-3 fűzött : 1990,- Ft
Nagy-Britannia - Észak-Afrika - hadtörténet - második világháború - egyenruha
355.48(61)"1941/1943" *** 355.14(410)"1939/1945"
[AN 3550127]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2014.
Williamson, Gordon (1951-)
The Afrikakorps (magyar)
   A német Afrika hadtest : felderítő altiszt, 1941 / [írta Gordon Williamson] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 1.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7831-6 fűzött : 990,- Ft
Észak-Afrika - Németország - hadtörténet - második világháború
355.48(61)"1940/1943" *** 355.14(430)"1940/1943"
[AN 3550117]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9732 /2014.
Kasza Tamás (1974-)
   Szuperszonikus lezárás az értékesítésben / [Kasza Tamás]. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2014. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8798-4 fűzött : 5000,- Ft : 20 EUR
eladás
65.013 *** 658.8
[AN 3552121]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9733 /2014.
Andok Ferenc
   MLM : gazdag élet / Andok Ferenc. - [Pellérd] : Crossroad Consulting Kft., [2013]-. - 23 cm
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3550370]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2013]. - 263 p.
ISBN 978-963-08-4978-4 fűzött
[AN 3550373] MARC

ANSEL
UTF-89734 /2014.
   Cooling cubes [elektronikus dok.] : fürdőfejlesztési stratégiák és hálózatok konferencia : Szeged, 2014. jún. 26. / szerk. Martyin Zita, Vedrédi Katalin ; rend., közread. a SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - Szöveg. - [Szeged] : SZTE TTIK Gazd.- és Társadalomföldrajz Tansz., [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-482-751-1
Magyarország - gyógyturizmus - fürdő - turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48(439) *** 613 *** 615.838(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3551455]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2014.
Deli Lajos
   Gondolatok és tények a helyi adózás rendszerében : önkormányzatoknak, vállalkozóknak, természetes személyeknek és minden érdeklődőnek / Deli Lajos, Boros Erzsébet, Makó Cecília. - Budapest : Kompkonzult, 2014. - 234 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. május 12. - Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-963-9427-93-8 fűzött : 4305,- Ft
Magyarország - adózás - helyi adó - útmutató
336.2.023(439)(036)
[AN 3550126]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2014.
Fazakas Gergely (1965-)
   Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba : egyetemi tankönyv / [szerző Fazakas Gergely] ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet]. - Budapest : [BCE], 2014. - 219 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5456-09-1)
pénzügy - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 3556919]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2014.
Horváth Anna
   Társadalmi vállalkozások mentorálásának kézikönyve : szociális szövetkezeti mentoroknak / szerzők Horváth Anna, Tóth Laura ; [... közread. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú nKft.]. - [Budapest] : OFA, 2014. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-9368-8 fűzött
szociális foglalkoztatás - szövetkezet - vezetés - tankönyv
331.582.22(439)(078) *** 334.73 *** 65.012.4(078)
[AN 3550104]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2014.
   Incentives, predictions, volumes, prices [elektronikus dok.] : essays commemorating the 20th anniversary of the first graduating class at CEU Economics / publ. by Department of Economics Central European University. - Szöveg (pdf : 808 KB). - Budapest : Dep. of Economics CEU, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130038. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89822-3-0
Európai Unió - gazdasági integráció - gazdasági helyzet - ezredforduló - elektronikus dokumentum
339.923(4-62)"199/200"
[AN 3555218]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2014.
   Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdőhelyek számára : Cooling Cubes projekt, 2014 / [a tanulmány készítője Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék]. - [Szeged] : SZTE TTIK Gazd.- és Társadalomföldrajz Tansz., [2014]. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-963-306-295-1 fűzött
Dél-alföldi régió - Vajdaság - regionális együttműködés - regionális fejlesztés - gyógyturizmus - fürdő
338.48(439Dél-Alföld) *** 332.1(439Dél-Alföld) *** 332.1(497.11) *** 338.48(497.11) *** 615.838
[AN 3551817]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2014.
Krznaric, Roman
How to find fulfilling work (magyar)
   Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? / Roman Krznaric ; [ford. Kónya Rita]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 199 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-179-6 fűzött : 2200,- Ft
munkavégzés - karrier - pályakép - életvezetés
331.103.2 *** 613.865
[AN 3551401]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2014.
Kürti Sándor (1947-)
   Egy hungarikum születése : Kürti Sándorral beszélget Dutka Judit. - Budapest : Kairosz, 2014. - 111 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 121.)
ISBN 978-963-662-703-4 fűzött : 1500,- Ft
Kürti Sándor (1947-)
Magyarország - vezető alkalmazott - informatika - adatbiztonság - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Kürti_S.(047.53) *** 659.2.012.8
[AN 3550838]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2014.
Matolcsy György (1955-)
   2002-2013 : válogatás Matolcsy György Heti válaszban megjelent írásaiból. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 367 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
globalizáció - gazdaságpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika - könyvismertetés
338(439)"200/201"(0:82-92) *** 894.511-95 *** 339.9
[AN 3551630]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2014.
Nagy Gábor
   Gazdasági társaságok alapításának, átalakulásának számvitele / [szerző Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2014. - 112 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Lezárva: 2014. máj. 31.
ISBN 978-963-638-467-8 fűzött
Magyarország - számvitel - gazdasági társaság - társasági jog - útmutató
657(439)(036) *** 347.72(439)
[AN 3551965]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2014.
Nagy Gábor
   Jogutód nélküli megszűnés számvitele / [szerző Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2014. - 72 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-466-1 fűzött
Magyarország - számvitel - társasági törvény - cégmegszűnés - útmutató
657(439)(036) *** 347.72(439)
[AN 3551967]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2014.
Szűcs Imre
   Mérlegképes könyvelők kézikönyve, 2014 : számvitel, adó, új Polgári törvénykönyv / [szerzők ... Szűcs Imre, ... Varga Hajnalka, ... Kovács Ervin]. - Budapest : Pallas 70 Okt. Kft., 2014. - 256 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. febr. 28.
ISBN 978-963-08-8954-4 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3552233]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2014.
Záboji B. Péter
   Startup, felnőtteknek! / Záboji B. Péter. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 307, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9448-7 kötött : 5000,- Ft
vállalkozásfejlesztés - innováció - változásmenedzsment
658.1.012.4 *** 658.1.016.7 *** 330.341.1
[AN 3551972]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9747 /2014.
Brátán Erzsébet
   Életben maradni [elektronikus dok.] : amikor megérint a halál... : Testközelből IX. / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130041. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-043-0
beteg - memoár - elektronikus dokumentum
364.65-056.24(0:82-94) *** 614.253.8(0:82-94)
[AN 3555317]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2014.
Oláh, Michal
   Fejezetek a szociális munka tárgyköréből / Michal Oláh, Herdics György, Zlata Ondrušová. - Budapest : Szt. Gellért K., 2014. - 110 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-110.
ISBN 978-963-696-594-5 fűzött
szociális munka
364.62
[AN 3552065]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2014.
Széll Zoltánné (1966-)
   Szociális hozzájárulási adó, 2014 / [szerző Széll Zoltánné]. - Budapest : Saldo, 2014. - 70 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-461-6 fűzött
Magyarország - adózás - társadalombiztosítási járulék - 21. század
369(439)"2014" *** 336.2(439)"2014"
[AN 3551329]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9750 /2014.
   Adyvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola : jubileumi évkönyv : 40. - Győr : Adyvárosi Móra F. Ált. Isk. és Szakközépisk., 2014. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Móra 40
Kötött
Adyvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola (Győr)
Győr - általános iskola - középfokú oktatási intézmény
373.3(439-2Győr) *** 373.54(439-2Győr)
[AN 3551041]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2014.
Albert Sándor (1943-)
   Felnőttképzés / Albert Sándor, Herdics György. - Budapest : Szt. Gellért K., 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-696-601-0 fűzött
felnőttoktatás
374.7
[AN 3552086]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2014.
Bunyevácz Zsuzsa (1955-)
   Túlélési kézikönyv elvált anyáknak - újból : újabb történet, újabb tanácsokkal / Bunyevácz Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, 2014. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-336-5 fűzött
gyermeknevelés - párkapcsolat - nemek lélektana - magyar irodalom - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 316.472.4(0:82-94) *** 159.922.1(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3550418]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2014.
   Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője : oktatási konferencia : Beregszász, 2013. április 17. / szerk. Diószegi László ; [rend., közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2014. - 115, [2] p. : ill. ; 24 cm
A konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7081-26-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság - anyanyelvi oktatás
376.7(=945.11)(477.87)
[AN 3551427]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2014.
   Oktatást támogató informatikai rendszerek / Goldman Júlia [et al.]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 61 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-190-7 fűzött
oktatástechnológia - taneszköz - multimédia - szoftver - számítógépes program
371.6 *** 371.3 *** 681.3.004.14 *** 681.3.06 *** 519.688
[AN 3551571]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2014.
   Az óvodáskor fejlesztőjátékai / [szerk.] Perlai Rezsőné ; [a rajzokat kész. Sinkovicsné Király Angéla]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2014. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-5278-16-7 fűzött : 2380,- Ft
óvodai nevelés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
372.36(072)
[AN 3557083]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2014.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Matematikai játékok óvodáskorban / Perlai Rezsőné ; [a rajzokat kész. Perlay Rezső]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-15-0 fűzött : 2200,- Ft
óvodai nevelés - matematikatanítás - példatár
372.47(072)(076)
[AN 3557079]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2014.
Pusztay János (1948-)
   Analiz slovarej školʹnoj terminologii èrzânskogo âzyka / Ânoš Pustai. - Badacsonytomaj : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2013. - 538 p. ; 23 cm. - (Analysis ; 2.). (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-359-025-6)
erza-mordvin nyelv - finnugor nyelvek - orosz nyelv - terminológia - oktatás - szakszótár - többnyelvű szótár
37 *** 801.316.4=82=945.221 *** 801.316.4=82=945.2/.3
[AN 3551615]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2014.
   Tehetség: előnyök és hátrányok metszéspontján : a Nemzeti Tehetség Program és a tehetségesítés esélyei Északkelet-Magyarországon / [szerk. Knausz Imre, Lubinszki Mária és Sarka Ferenc] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete Hátrány és Iskola Szakmai Műhely. - [Miskolc] : ME Tanárképző Int., 2014. - 245 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-358-052-3 fűzött
Magyarország - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - tehetséggondozás - tehetség - oktatáspolitika
376.545(439) *** 376.545(439.134) *** 159.928.22 *** 37.014.5(439)
[AN 3551835]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2014.
Tóth Péter (1960-)
   Problémamegoldó stratégia az informatikaoktatásban / Tóth Péter. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2013. - 304 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 11.)
Bibliogr.: p. 216-222.
ISBN 978-963-89747-2-3 fűzött
Magyarország - informatika - számítástechnika - oktatási módszer - képességfejlesztés - statisztikai adatközlés
372.868.13(439)(083.41) *** 371.3(439)(083.41) *** 37.025
[AN 3551831]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9760 /2014.
Alciato, Alessandro
Penso quindi gioco (magyar)
   Gondolkodom, tehát játszom / Alessandro Alciato és Andrea Pirlo ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 158 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-903-5 kötött : 2990,- Ft
Pirlo, Andrea (1979-)
Olaszország - labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(45)(092)Pirlo,_A.
[AN 3551324]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2014.
Boruzs János (1964-)
   Családi játékok : szórakozzunk együtt! / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5170-94-2 fűzött
játék
793/794
[AN 3550656]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2014.
Caioli, Luca (1958-)
O rei Neymar (magyar)
   Neymar : a brazil futball legnagyobb mai csillaga / Luca Caioli ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 284 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-689-877-9 kötött : 3990,- Ft
Santos, Neymar da Silva (1992-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Neymar_da_Silva,_S.
[AN 3551355]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2014.
   Családi rejtvénykönyv 2 / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, 2014. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-625-1 fűzött : 999,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 3555941]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2014.
Lukács-Kutasi Judit
   Bábolna : mozgásban a város / [írta és szerk. Lukács-Kutasi Judit] ; [kiad. Bábolna Város Önkormányzata]. - Bábolna : Önkormányzat, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9593-4 fűzött
Bábolna - sporttörténet
796(439-2Bábolna)(091)
[AN 3551681]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2014.
Miller, Rory
Facing violence (magyar)
   Szemtől szemben az erőszakkal : felkészülés a váratlan helyzetekre / Rory Miller ; [ford. Edelényi Gábor]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2014. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-89-2 fűzött : 2980,- Ft
verekedés - önvédelem - mentálhigiénia
796.8 *** 179.7 *** 613.865
[AN 3550803]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2014.
Pintér Károly (1949-)
   Horgászati alapismeretek / Pintér Károly. - 5. jav. kiad. - Budapest : Agroinform, 2014. - 155 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-979-2 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3556130]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9767 /2014.
Bajnai László (1959-)
   Gyakorlati útmutató a stratégiai tervezéshez az urbanisztikában / Bajnai László. - Budapest : Scolar, 2014. - 23 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-244-521-2 fűzött
stratégiai menedzsment - urbanisztika - városfejlesztés
711.4 *** 911.375 *** 65.011.1
[AN 3551522]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2014.
Bajnai László (1959-)
   Urbanisztika - bevezetés a stratégiaalkotásba : megvalósítás orientált stratégiai tervek és operatív városfejlesztési eszközök az urbanisztikában / Bajnai László. - Budapest : Scolar, 2014. - 47 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-244-520-5 fűzött
stratégiai menedzsment - urbanisztika - városfejlesztés
711.4 *** 911.375 *** 65.011.1
[AN 3551519]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2014.
Balas, Edith (1929-)
Bird in flight (magyar)
   Szárnyaló madár / Edith Balas ; [... ford. Kulcsár István és Kulcsár Valéria]. - [Budapest] : Aura, 2014. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7913-48-8 fűzött : 2290,- Ft
Balas, Edith (1929-)
Románia - Egyesült Államok - művészettörténész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - holokauszt - memoár
7.072.2(73)(=945.11)(092)Balas,_E.(0:82-94) *** 323.12(=924)(498)(0:82-94)
[AN 3551616]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2014.
Bálint Csaba (1956-)
   Katona sírok és hősi emlékművek Tatán / Bálint Csaba. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 195 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
Fűzött
Tata - Magyarország - katonasír - emlékmű - elektronikus dokumentum
726.825(439-2Tata) *** 355.293(439)
[AN 3551825]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2014.
Begovácz Rózsa
   85. obljetnica crkve u Potonji = 85 éves a potonyi templom / [írták Begovácz Rózsa, Frankovics György]. - Budapest : Croatica, 2014. - 123 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5239-52-6 fűzött
Potony - Dráva mente - templom - katolikus egyház - magyarországi horvátok - folklór
726.54(439-2Potony) *** 282(439-2Potony) *** 398.22(=862)(439Dráva_mente)
[AN 3550323]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2014.
Bonies, Bob (1937-)
   Maximal minimal works : [2014. július 19 - október 18., Művészetek Háza, Modern Képtár Vass László Gyűjtemény] : [19 July - 18 October 2014, Arthouse Veszprém, Modern Gallery László Vass Collection] / Bob Bonies ; [... kurátorai ... Nem's Judith, Hegyeshalmi László] ; [szerk. ... Hegyeshalmi László]. - Veszprém : Modern Képtár -Vass L. Gyűjt., [2014]. - [36] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 19.)
ISBN 978-963-9105-82-9 fűzött
Hollandia - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(492)(092)Bonies,_B. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3551679]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2014.
Daradics Árpád (1964-)
   Daradics Árpád. Sánta Csaba. - [Budapest] : Daradics Á., [2013]. - 28, 28 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Berlinben, 2013. szept. 11 - nov. 4. között "Határok nélkül" címmel rendezett kiállítás anyaga. - A két rész hátlapjával egybekötve. - Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-08-8384-9 fűzött
Erdély - képzőművész - szobrász - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(498)(=945.11)(092)Daradics_Á. *** 73(498)(=945.11)(092)Sánta_Cs. *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 3550936]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2014.
Didi-Huberman, Georges (1953-)
La ressemblance par contact (magyar)
   Hasonlóság és érintkezés : a lenyomat archeológiája, anakronizmusa és modernsége / Georges Didi-Huberman ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : BKF, 2014. - 270 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 217-263.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88943-7-3)
művészetesztétika - reprodukció
7.01 *** 7.026
[AN 3551845]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2014.
Ellsworth-Jones, Will
Banksy (magyar)
   Banksy : az ember a fal mögött / Will Ellsworth-Jones ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 346 p., [16] t. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-335.
ISBN 978-963-304-184-0 fűzött : 3900,- Ft
Banksy (1974?-)
Nagy-Britannia - festőművész - 21. század - falfirka
75(410)(092)Banksy *** 75.052
[AN 3551904]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2014.
   Festők a tükörben : magyar önarcképek az Uffizi Képtárból : kiegészítő műtárgyjegyzék a Budapesti Történeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével létrejött kiállításhoz : 2014. március 21 - július 20. / [rend. Fehér Ildikó, Veszprémi Nóra]. - Budapest : BTM, 2014. - 48, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5341-10-6 fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - önarckép - kiállítási katalógus
75(439)"18/19" *** 75.041.5(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3550949]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2014.
   Fragmentum : Budapesti Építészeti Központ FUGA, 2013. szeptember 10-28. / [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2013]. - 75 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5074-06-6 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3550913]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2014.
Fűkő Béla (1969-)
   Fűnek hamva, kőnek pora / Fűkő Béla. - Pécs : [Fűkő B.], cop. 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-08-8167-8 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - művészetfilozófia
73(439)(092)Fűkő_B. *** 7.01
[AN 3552104]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2014.
Greenberg, Clement (1909-1994)
Art and culture (magyar)
   Művészet és kultúra / Clement Greenberg ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : BKF, 2014. - 203 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88943-7-3 fűzött
Franciaország - művészetesztétika - művészettörténet - festészet - 20. század
7.01 *** 7(100)(091) *** 75(44)"19"
[AN 3551868]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2014.
Horváth János (1949-)
   Rippl-Rónai kis tanítványai : múzeumpedagógiai füzet - Rippl-Rónai Múzeum / [... írta és szerk. Horváth János]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2013. - 20 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-7212-82-6 fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - múzeumpedagógia - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 069.12
[AN 3551251]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2014.
Hübner, Arne (1970-)
Architekturführer Budapest (magyar)
   Építészeti kalauz : Budapest / Arne Hübner, Johannes Schuler ; [fotók Bujnovszky Tamás] ; [... ford. Ureczky Judit, Valentinyi Edit]. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 359 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-05-7 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - Budapest - építészet - helyismeret - építész
72(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 72(439)(092)
[AN 3551503]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2014.
Knight, Dahna
   Megtanítalak rajzolni : a szavanna és az esőerdő állatai / Dahna Knight ; [ford. Kicsi Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2013]. - 33 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5396-14-4 fűzött : 990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv
741.02(02.053.2) *** 087.5
[AN 3550589]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2014.
Knight, Dahna
   Megtanítalak rajzolni : Ausztrália és a vízi világ / Dahna Knight ; [ford. Kicsi Zsuzsanna]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2013]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5396-15-1 fűzött : 990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv
741.02(02.053.2) *** 087.5
[AN 3550576]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2014.
   Könyv, Művészet - Colophon, Arte : irodalom a kortárs olasz képzőművészetben = Libro, Arte - Colophon, Arte : litteratura in arte contemporanea italiana / [közread az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : [OSZK], [2013]. - 39 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A Budapesten, 2013. márc. 21 - ápr. 21. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Olaszország - képzőművészet - könyvművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(45)"199/200" *** 745.54(45)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3551379]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2014.
Lendvai Péter Gergely (1977-)
   Részi3dő : Kuny Domokos Múzeum, Tata, Vár, 2014. január 22 - március 25. / Lendvai Péter Gergely, Mórocz István ; [szerk. Kövesdi Mónika]. - Tata : Kuny D. Múz., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7110-53-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Lendvai_P._G. *** 73/76(439)(092)Mórocz_I. *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3551141]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2014.
   A magyar vidék feltámasztása : vidékfejlesztési és mezőgazdasági szakmai konferencia : Keszthely, 2014. február 21. : konferenciaprogram / szerk. Némethy Sándor ; [közread. a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány]. - [Budapest] : Gyarapodó Magyarországért Alapítvány, [2014]. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
ISBN 978-963-08-8744-1 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
711.1(439) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3550401]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2014.
Máthes János (1785-1848)
Veteris arcis Strigoniensis, monumentorum ibidem erutorum, aliarumque antiquitatum lythographicis tabulis ornata descriptio (latin, magyar)
   A régi esztergomi vár, az ott kiásott emlékek és más régiségek leírása / Mathes János ; ... ford. és jegyzetekkel ell. F. Romhányi Beatrix ; utószó F. Romhányi Beatrix és Prohászka Péter. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2014. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 4.)
Magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 235-236. - Számozott példány: 500
ISBN 978-963-89406-4-3 fűzött
Esztergom - vár - templom - helyismeret - lelet
728.81(439-2Esztergom) *** 726.54(439-2Esztergom) *** 908.439-2Esztergom *** 904(439-2Esztergom)
[AN 3551189]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2014.
   Németalföldtől Rómáig : válogatás a Zichy-gyűjtemény legszebb festményeiből és szobraiból : a Szent István Király Múzeum és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása : Csók István Képtár, Székesfehérvár, 2014. április 12 - június 29. / szerk., [... kurátora] Bányai Balázs, Gosztola Annamária, Kovács Eleonóra. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2014. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 337.)
Bibliogr.: p. 173-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5413-03-2 fűzött
Európa - Magyarország - magángyűjtemény - festészet - 17. század - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
069.017(439)Zichy *** 75(439)"17/18" *** 75(4)"16/18" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3550015]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2014.
   Az örök nő : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2014 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2014]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88650-7-6 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"19/201" *** 061.4(439)"2014"
[AN 3550302]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2014.
Takács Tibor, T. (1963-)
   Évezredek kincsei = Treasures of millenniums : T. Takács Collection / [rend., kiad. a ...] Nádasdy Ferenc Múzeum. - Szombathely : B.K.L. K. ; Sárvár : Nádasdy F. Múz., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 16x16 cm
A Sárváron, 2014 júliusától dec. 30-ig rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7334-84-9 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Takács_T.,_T. *** 061.4(439-2Sárvár)
[AN 3551589]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2014.
   Veli bejtől a ferences mártírokig : emléktáblák a II. kerületben / feltérképezte és rendszerezte a Budapesti Városvédő Egyesület II. kerületi csoportja. - Budapest : BVE, 2014. - 112 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 2. kerület - emléktábla
725.945(439-2Bp.II.)
[AN 3550209]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2014.
Wagner, Monika (1944-)
Das Material der Kunst (magyar)
   A művészet anyagai : a modernség másik története / Monika Wagner ; [ford. Nagy Edina és Nemes Márió] ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - Budapest : BKF, 2014. - 238 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 218-238.
ISBN 978-615-5459-01-6 fűzött
képzőművészet - művészetesztétika - művészet technikája - nyersanyag - 20. század
7.01 *** 7.023 *** 73/76(100)"19"
[AN 3551859]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2014.
Wallner Jenő (1917-2001)
   Wallner Jenő festőművész emlékkiállítása : 2014. január 24-től március 9-ig, Együd Árpád Kulturális Központ - Vaszary Képtár, Kaposvár / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [... rend. Horváth János]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2014]. - [22] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89904-1-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Wallner_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3550729]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9794 /2014.
Márkus Tibor (1956-)
   A jazz elmélete / Márkus Tibor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012-. - 24 cm
zeneelmélet - műfajelmélet - dzsessz
785.161 *** 781
[AN 3512213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2014. - 180 p. : ill.
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-615-5251-28-3 fűzött
[AN 3551812] MARC

ANSEL
UTF-89795 /2014.
   Schola Catholica Kamarakórus - 10 / [... szerk. Bakonyi István, Géró András Péter]. - Sárbogárd : Hajnalpír Kft., 2014. - [2], 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9476-0 fűzött
Schola Catholica Kamarakórus
Sárbogárd - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Sárbogárd)(091)
[AN 3550552]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2014.
Tanner, Michael (1935-)
Wagner (magyar)
   Wagner / Michael Tanner ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 294 p. ; 25 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr. - Diszkogr.
ISBN 978-963-07-9709-2 kötött : 3990,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - zeneesztétika - opera - 19. század - életrajz - műelemzés
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 782.1(430)"18"
[AN 3550405]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2014.
Vukán György (1941-2013)
   A zene a Jóistennél van.. : Vukán Györggyel beszélget Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2014. - 137 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 100.)
ISBN 978-963-662-709-6 fűzött : 1500,- Ft
Vukán György (1941-2013)
Magyarország - zeneszerző - dzsesszzenész - zongora - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.5(439)(092)Vukán_Gy.(047.53)
[AN 3550871]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9798 /2014.
Györffy Miklós (1942-)
   Mágia és mesterség : Ingmar Bergman művészete / Györffy Miklós. - Budapest : Európa, 2014. - 525 p. ; 19 cm
Filmogr.: p. 455-496. - Bibliogr.: p. 497-504.
ISBN 978-963-07-9725-2 kötött : 4490,- Ft
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.
[AN 3550116]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2014.
   Hunimation : Hungarian animation goes to Japan : Hangarī anīme shiyou Nihonhe / [ed. Anna Ida Orosz, Márton Orosz] ; [publ. Moholy-Nagy University of Art and Design]. - Budapest : Moholy-Nagy Univ. of Art and Design, 2014. - 61 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - animációs film - filmtörténet
791.43(439)(091) *** 778.534.66
[AN 3551433]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9800 /2014.
Báti László (1909-1978)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek / Báti László, Véges István ; [graf. Szász Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 468, [3] p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-615-5200-29-8 fűzött : 3290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3555935]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2014.
   A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV : a nyelvi kölcsönhatások és a személynevek : a 2013. június 8-i dunaszerdahelyi tanácskozás előadásai / szerk. Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 215 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-21-4 fűzött
magyar nyelv - névtan - tulajdonnév - nyelvi kölcsönhatás - nyelvföldrajz
809.451.1-311/-313 *** 801.316.3
[AN 3551974]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2014.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - német tematikus szókincstár : thematischer Wortschatz Ungarisch / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 287 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9463-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3551000]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2014.
Terjéki Ildikó
   Fülszöveg : orosz hallás utáni szövegértés feladatok : B1, B2 : [alapfok, középfok] / Terjéki Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2014. - 99 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9461-5 fűzött
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
808.2(079.1)=945.11
[AN 3550847]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9804 /2014.
   A politikai beszéd : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenötödik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. Raátz Judit, Tóth Etelka]. - Budapest : Trezor K. : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tansz., 2014. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (A régi-új retorika, ISSN 1589-0961)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-43-0 fűzött
retorika - szónoklásverseny - konferencia-kiadvány
82.085 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3551108]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2014.
Sipos Lajos (1939-)
   Közös múltunk : Sipos Lajossal beszélget Finta Gábor és Szénási Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2014. - 139 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 122.)
ISBN 978-963-662-711-9 fűzött : 1500,- Ft
Sipos Lajos (1939-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Sipos_L.(047.53)
[AN 3550845]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2014.
Varga Péter, L. (1981-)
   Az értelem rácsai : esemény, filológia, megértés az irodalomban / L. Varga Péter. - Budapest : Prae.hu, 2014. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-34-1 fűzött : 2500,- Ft
filológia - hermeneutika
82.07 *** 801.73
[AN 3551526]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9807 /2014.
   A béke katonája : írások, visszaemlékezések Gyóni Gézáról / szerk. Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 343 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 338-342.
ISBN 978-615-5428-09-8 kötött : 3000,- Ft
Gyóni Géza (1884-1917)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Gyóni_G.
[AN 3551392]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2014.
   "Gyere haza megpihenni" : Pósa Lajos, 1850-1914 : a költő halálának 100. évfordulójára emlékezünk : többségben ismeretlen fotók és dokumentumok kiállítása a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma és magángyűjtók anyagából. - Budapest : Siker K., 2014. - [16] p. : ill. ; 14x20 cm
A Rimaszombaton, 2014. ápr. 26 - 2015. máj. 23. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7082-45-0 fűzött
Pósa Lajos (1850-1914)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Pósa_L. *** 061.4(437.6-2Rimaszombat)
[AN 3550964]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2014.
Petrik Béla (1965-)
   Kitörési pontok : eszmék, emberek / Petrik Béla. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-06-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - népi mozgalom - eszmetörténet - politikatörténet - 20. század
894.511(091)"19" *** 329.73(439)"19" *** 323(439)"19"
[AN 3551585]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2014.
Sós Dóra (1989-)
   A lexiák nyomában : [experimentalizmus és hipertextualitás Tamkó Sirató Károly műveiben] / [Sós Dóra]. - Kaposvár : [Képírás Műv. Alapítvány], 2014. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-963-89408-5-8 fűzött
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
Magyarország - író - 20. század - műfajelmélet - képvers
894.511(092)Tamkó_Sirató_K. *** 82.01-14
[AN 3551601]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2014.
Vadnay Zsuzsa (1924-)
   Pünkösd hava : életinterjú Vadnay Zsuzsával / [riporter] Vass Dániel. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-04-3 fűzött : 2200,- Ft
Vadnay Zsuzsa (1924-)
Svájc - író - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(494)(=945.11)(092)Vadnay_Zs.(047.53) *** 070(494)(=945.11)(092)Vadnay_Zs.(047.53)
[AN 3551385]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2014.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, csendes csodák : Reményik Sándor, 1890-1941 / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2014. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-89467-5-1 kötött : 8300,- Ft
Reményik Sándor (1890-1941)
író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - vers - album
894.511(498)(092)Reményik_S. *** 908.498.4(084.1) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P. *** 894.511-14(498)
[AN 3551582]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9813 /2014.
Angelini, Josephine
Goddes (magyar)
   Istennő / Josephine Angelini ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 331 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-889-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551295]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2014.
Archer, Jeffrey (1940-)
Be careful what you wish for (magyar)
   Gondold meg, mit kívánsz! : Clifton-krónika 4. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2014]. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-648-3 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3551890]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2014.
Armstrong, Kelley (1968-)
Loki's wolves (magyar)
   Loki farkasai : blackwelli históriák I. könyv / K. L. Armstrong, M. A. Marr ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Cicero, cop. 2014. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-843-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551304]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2014.
Baker, Lacey
Homecoming (magyar)
   Hazatérés : sweetlandi történetek / Lacey Baker ; [ford. Burai Petra]. - Budapest : General Press, [2014]. - 389 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-556-1 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550979]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2014.
Banks, Iain Menzies (1954-2013)
Surface detail (magyar)
   Közelkép / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 533 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-22-3 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3551066]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2014.
Best dog stories (magyar)
   A legszebb kutyatörténetek : Gerald Durrell válogatásában / [a m. változat szövegét gond. ... és a m. szerzők műveit vál. Budai Katalin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Elektra Kvk., 2014. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5203-52-7 fűzött
angol irodalom - kutya - elbeszélés
82-32=945.11 *** 636.7(0:82-32)
[AN 3556921]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2014.
Blue Jeans
Cállame con un beso (magyar)
   Csókolj meg, hogy ne beszéljek! : [a Paula-trilógia harmadik kötete] / Blue Jeans ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 519 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-878-2 fűzöt : 2990,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3551293]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2014.
Brown, Joff
Stories for boys (magyar)
   Kalandra fel, srácok! : [mesés történetek fiúknak] / [írta Joff Brown] ; [rajz. Jack Hughes] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Rövid mesék
ISBN 978-963-445-465-6 kötött
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3550207]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2014.
Cass, Kiera (1983-)
The one (magyar)
   The one : az igazi : [A párválasztó 3.] / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-883-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551273]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2014.
Cass, Kiera (1983-)
The prince & the guard (magyar)
   The selection stories : párválasztó történetek : a herceg, a palotaőr / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-912-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551509]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2014.
Castle, Richard
Heat rises (magyar)
   Heat rises : hőségriadó / Richard Castle ; [ford. Zelei Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 382 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-672-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-671-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550364]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2014.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
Not quite a lady (magyar)
   Egy majdnem hölgy : Carsington fivérek 5/4 / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-899-1 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3551195]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
The rise of the Hotel Dumort (magyar)
   A Dumort Hotel tündöklése : Bane krónikák ötödik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-848-1 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-847-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3550376]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
Saving Raphael Santiago (magyar)
   Raphael Santiago megmentése : Bane krónikák hatodik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-852-8 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-851-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3550381]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2014.
Corey, James S. A.
Caliban's war (magyar)
   Kalibán háborúja : a Térség második kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2014. - 555 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-66-4 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550384]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2014.
Dʹâkov, Andrej
Vo mrak (magyar)
   Vissza a sötétségbe / Andrej Gyjakov ; [ford. Kisbali Tamás]. - Budapest : Európa, 2014. - 328, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Dmitry Glukhovsky világa : Metró 2033 univerzum
ISBN 978-963-07-9840-2 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3550106]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2014.
Dale, Elizabeth
Stories for girls (magyar)
   Tündéri kalandok : [varázslatos mesék kislányoknak] / [írta Elizabeth Dale] ; [rajz. Sophie Hanton] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Rövid mesék
ISBN 978-963-445-466-3 kötött
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3550215]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2014.
Du Maurier, Daphne (1907-1989)
The birds and other stories (magyar)
   Madarak : elbeszélések / Daphne du Maurier ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-921-9 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3551181]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2014.
Falconer, Colin (1953-)
Anastasia (magyar)
   Anasztázia / Colin Falconer ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 405 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-478-7 fűzött : 3190,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3550831]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2014.
Ferrara, Antonio (1957-)
Ero cattivo (magyar)
   Rossz voltam / Antonio Ferrara ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 157 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-603-6 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-997-4 fűzött : 2499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3550536]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2014.
Fiorato, Marina
Beatrice and Benedick (magyar)
   Beatrice / Marina Fiorato ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 426 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-480-0 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3550795]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2014.
Foenkinos, David (1974-)
Les souvenirs (magyar)
   Emlékek / David Foenkinos ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2014. - 329, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9704-7 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3551006]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2014.
Forman, Gayle (1971-)
Just one day (magyar)
   Csak egy nap / [Gayle Forman] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-886-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551279]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2014.
Furnivall, Kate
The far side of the sun (magyar)
   A nap túloldalán / Kate Furnivall ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 414 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-477-0 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3550833]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2014.
Green, Giselle
A sister's gift (magyar)
   Bocsánatos bűnök / Giselle Green ; [ford. Fehér Fatime]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2014. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-02-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény - regény
820-31=945.11
[AN 3550918]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2014.
Gregory, Daryl (1965-)
Raising Stony Mayhall (magyar)
   Stony Mayhall második élete / Daryl Gregory ; [ford. Novák Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 482 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-929-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3551275]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2014.
Hamilton, Kiki
The torn wing (magyar)
   Tündérszárny / Kiki Hamilton ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 317 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-836-2 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551263]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2014.
Hearne, Kevin
Hammered (magyar)
   Hammered : elkalapálva : A vasdruida krónikái 3. / Kevin Hearne ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 309 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-820-7 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-819-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550684]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2014.
Holland, Katrin (1914-1981)
Einsamer Himmel (magyar)
   Egyedül... mindörökké! : [romantikus szerelmi történet] / Katrin Holland. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 255 p. ; 20 cm
Megj. "Tanulj meg szeretni!" címmel is
ISBN 978-963-238-103-9 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3550980]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2014.
Iggulden, Conn (1971-)
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2005]-. - 23 cm
ISBN 963-7318-95-X
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az istenek vére / [ford. Bihari György]. - cop. 2014. - 451 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-689-871-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551292] MARC

ANSEL
UTF-89843 /2014.
James, Julie (1974-)
A lot like love (magyar)
   Az a gyanúm, szerelem / Julie James ; [ford. Kereki Noémi]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2014. - 333 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5435-04-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550997]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2014.
Kemp, Paul S.
Crosscurrent (magyar)
   Áramlatok / Paul S. Kemp ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2014. - 316, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-313-3 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550903]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2014.
King, Stephen (1947-)
Doctor Sleep (magyar)
   Álomdoktor / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 564, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9892-1 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3549971]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2014.
King, Stephen (1947-)
Joyland (magyar)
   Joyland / Stephen King ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9375-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550098]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2014.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
The mystery woman (magyar)
   A titokzatos nő / Amanda Quick ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-271-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550391]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2014.
Kristoff, Jay
Stormdancer (magyar)
   Stormdancer : vihartáncos : [A lótusz háborúja 1. könyv] / Jay Kristoff ; [ford. Lánc Brigitta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 493 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-583-1 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3551005]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2014.
Lark, Sarah (1958-)
Die Zeit der Feuerblüten (magyar)
   Tűzvirágok ideje / Sarah Lark ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2014]. - 667, [3] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-563-9 kötött : 4200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3550967]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2014.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Samba Kicker : Aufruhr im Fussballstadion (magyar)
   Szamba csapat : vészhelyzet a stadionban / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. F. Kárpát Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2014]. - 101 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7461-53-8 kötött : 1950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3551507]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2014.
Lindsey, Johanna (1952-)
Let love find you (magyar)
   Rád talál a szerelem : Locke család 4/4 / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-846-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3551188]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2014.
Luceno, James (1947-)
Star wars : cloak of deception (magyar)
   A megtévesztés leple / James Luceno ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2014. - 341 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-312-6 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550908]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2014.
Martin, Charles (1969-)
Unwritten (magyar)
   Megíratlanul / Charles Martin ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, [2014]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-555-4 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3550796]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2014.
McVeigh, Jennifer
The fever tree (magyar)
   Afrikai akác / Jennifer McVeigh ; [ford. Belia Anna]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-461-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3550541]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2014.
Moriarty, Liane (1966-)
The husband's secret (magyar)
   A férjem valamit titkol / Liane Moriarty ; [ford. Morvay Krisztina]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2014. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-05-8 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3550950]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2014.
Munro, Alice (1931-)
Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage (magyar)
   Szeret, nem szeret / Alice Munro ; ford. Borbás Mária. - 4. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 357, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-128-8 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3557077]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2014.
Nopola, Tiina (1955-)
Siiri tekee maalin (magyar)
   Sári gólt lő / [szöveg] Tiina Nopola ; [ill.] Mervi Lindman ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 28, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5234-96-5 kötött : 2490,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3551801]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2014.
Parsons, Tony (1953-)
The murder bag (magyar)
   A gyiloktáska / Tony Parsons ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Európa, 2014. - 388, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9841-9 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3551148]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2014.
Pastis, Stephan (1968-)
Timmy failure (magyar)
   Látod mit műveltél? : Ciki Miki No. 2 / Stephan Pastis ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-891-1 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3551308]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2014.
Patterson, James (1947-)
Step on a crack (magyar)
   A harag börtönében / James Patterson és Michael Ledwidge ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-393-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550423]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2014.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il guardiano del faro (magyar)
   A világítótorony őre / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Nicoletta Persello és Roger Webber]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Béta trió
ISBN 978-963-357-188-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3550811]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2014.
Pavanello, Roberto (1958-)
Quattro amiche per un mistero (magyar)
   Négy barátnő, egy rejtély / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Nicoletta Persello és Roger Webber]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Béta trió
ISBN 978-963-357-187-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3550804]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2014.
Perkins, Stephanie
Lola and the boy next door (magyar)
   Lola és a szomszéd srác / Stephanie Perkins ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 334 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-567-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-774-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3550321]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2014.
Quinn, Julia (1970-)
Happily ever after (magyar)
   És boldogan éltek : [A Bridgerton család] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-881-6 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény - elbeszélés
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3551281]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2014.
Quinn, Julia (1970-)
The sum of all kisses (magyar)
   Egy csók... és minden más / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 392 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-820-5 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550998]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2014.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Coot Club (magyar)
   Fecskék és fruskák : Szárcsaklub / Arthur Ransome ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 357 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-834-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3551266]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2014.
Reichs, Kathy (1950-)
Fatal voyage (magyar)
   Végzetes utazás / Kathy Reichs ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Fumax, 2014. - 395, [2] p. ; 20 cm. - (Temperance Brennan-sorozat)
ISBN 978-963-9861-73-2 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550623]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2014.
Reynard, Sylvain
Gabriel's rapture (magyar)
   Pokoli gyönyör / Sylvain Reynard ; [ford. Dudás Éva]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2014. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-03-4 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3550944]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Thankless in death (magyar)
   Halálos hálátlanság / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-275-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550893]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Whiskey Beach (magyar)
   Az oromház rejtélye / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 586 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-880-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3551265]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2014.
Rosen, Reneé
Dollface (magyar)
   Babaarc : a viharos húszas évek regénye / Reneé Rosen ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-486-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550790]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2014.
Sakurazaka Hiroshi (1970-)
Ōru yū nīdo izu kiru (magyar)
   A holnap határa : [élni halni újra] / Szakurazaka Hirosi ; [ford. Mayer Ingrid]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-913-4 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - fantasztikus regény
895.6-312.9=945.11
[AN 3550991]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2014.
Scarrow, Simon (1962-)
Arena (magyar)
   Aréna / Simon Scarrow és T. J. Andrews ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 360, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-268-8 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3550846]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2014.
Sidebottom, Harry
Warrior of Rome (magyar)
   Róma harcosa / Harry Sidebottom ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]-. - 24 cm
A 4., 5. kötetet ford. Békési József
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Észak farkasai. - [2014]. - 317 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-269-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3550779] MARC

ANSEL
UTF-89875 /2014.
Solomons, Natasha (1980-)
The gallery of vanished husbands (magyar)
   Eltűnt férjek galériája / Natasha Solomons ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 409, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3550792]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2014.
Sparks, Nicholas (1965-)
The longest ride (magyar)
   Hosszú utazás / Nicholas Sparks ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, [2014]. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-550-9 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3550968]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2014.
Sullivan, Michael J. (1961-)
The emerald storm (magyar)
   A smaragdvihar : a Riyria-krónikák negyedik kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2014. - 416 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-74-9 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550389]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2014.
Summers, Courtney (1986-)
This is not a test (magyar)
   This is not a test : éles helyzet / Courtney Summers ; [ford. Papolczy Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 286 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-762-0 kötött : 3999,- Ft
kanadai angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3550692]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2014.
Tessaro, Kathleen (1965-)
The perfume collector (magyar)
   A parfüm titka / Kathleen Tessaro ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2014. - 308 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-26-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-312.5=945.11
[AN 3550892]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2014.
Van Lustbader, Eric (1946-)
Robert Ludlum's The Bourne imperative (magyar)
   Bourne: a kötelesség / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 502, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-487-9 fűzött : 3299,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550995]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2014.
Vian, Boris (1920-1959)
Elles se rendent pas compte (magyar)
   Ki érti a csajokat? / Boris Vian (Vernon Sullivan) ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 155 p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
Megj. "És mindez a nők miatt" címmel is
ISBN 978-963-266-338-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3551180]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2014.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Breakfast of champions (magyar)
   Bajnokok reggelije / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 361 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-554-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3557062]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2014.
White, Kiersten
Paranormalcy (magyar)
   Paranormalcy : természetfölötti / Kiersten White ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 354, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-636-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-635-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3550328]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2014.
Willett, Marcia
The sea garden (magyar)
   A kert titkai / Marcia Willett ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2014]. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-554-7 fűzött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3551902]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2014.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Meet Mr. Mulliner (magyar)
   Mr. Mulliner meséi / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás, ... Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 203, [2] p. ; 18 cm
Megj. "Halló Mulliner!" címmel is
ISBN 978-963-539-895-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 3551438]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2014.
Woods, Jenny
Bedtime stories (magyar)
   Jó éjszakát! : [álmot hozó mesék] / [írta Jenny Woods] ; [rajz. Mike Garton] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Rövid mesék
ISBN 978-963-445-464-9 kötött
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3550187]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2014.
Zink, Michelle (1969-)
Circle of fire (magyar)
   Tűzkör : a trilógia harmadik kötete / Michelle Zink ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 375 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-837-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3551284]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9888 /2014.
A. O. Esther
   Gombnyomásra : a trilógia első része / A. O. Esther. - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média, 2014. - 470, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9260-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3550882]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2014.
Ardati Lili
   Gyöngyvér és Lidércvár : [a legszerethetőbb tiniszörnyek Lidércváron] / Ardati Lili. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 320, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (A suli rémei, a rémek sulija ; 1.)
ISBN 978-615-5463-27-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3551024]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2014.
Benyó Judit (1945-)
   Egy festőművésznő élete ; Olympus mons III / Benyó Judit. - Budapest : Book and Walk, 2013. - 243, [2] p. ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - kisregény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 3551162]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2014.
Bogárfalvi Z. Károly (1954-)
   Elmaradt a szép ősz [elektronikus dok.] : versek / Bogárfalvi Z. Károly. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-582-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3552913]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2014.
Boross Teréz (1962-)
   Tékozló tavasz : versek / Boross Teréz ; [ill. Konkoly Nóra Lennora, Kormos Rita ...]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - [2], 159 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-69-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3550267]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2014.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - Budapest : Kolibri, 2013. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-69-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3557063]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2014.
Brigo
   Álomfalva / Brigo. - [Decs] : Magánkiad., 2013. - 243 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8393-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549980]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2014.
   Csak egy mozdulat : irodalmi antológia : [a KJF Szépíró kurzusának irodalmi antológiája, 2013/14-es tanév] / szerk. Varga Lilla, Nagy Izabella. - Budapest ; Székesfehérvár : KJF, 2014. - 154, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5075-17-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3551259]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2014.
Csere Andrea
   Egérút a léleknek : versek, novellák / Csere Andrea ; [... a Takács László Irodalmi Kör kiadásában ...]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2013. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-7-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3552091]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2014.
Csicsek Anna
   Mé' állunk vazze'?! : vasutas anekdoták / Csicsek Anna ; [rajz. Solymos Gabriella, Márfi Szilveszter] ; [... a Takács László Irodalmi Kör kiadásában ...]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2013. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-6-8 fűzött
magyar irodalom - vasút - Kádár-korszak - anekdota
894.511-36 *** 656.2(439)"195/197"(0:82-36)
[AN 3551983]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2014.
Czakó Gabriella
   Hamis hangok [elektronikus dok.] : költemények / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 468 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-570-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3552920]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2014.
Dávid Csaba (1943-)
   Azonképpen itt a földön is : dokumentum és fikció / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-725-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3557038]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2014.
Egri László (1988-)
   Közösségi kóter [elektronikus dok.] / Egri László. - Szöveg (epub : 583 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-586-1
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3552928]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2014.
Fable, Vavyan
   Holt volt, holt nem volt.. : banyamese / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2014. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-55-2 kötött : 3699,- Ft
ISBN 978-963-9300-54-5 fűzött : 2899,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3551018]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2014.
   Falak mögött a világ : SF-antológia / [szerk. Szélesi Sándor, Kádár Zsolt]. - [Budapest] : Ad Astra, 2014. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-42-8 fűzött : 3490,- Ft : 11,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3550817]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Hannibál a kapuk előtt : Karthágó és Róma : história álarc nélkül : egy ember az örökkévalóságnak / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014, cop. 2003. - 203, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [204].
ISBN 978-615-5237-66-9 fűzött
Hannibal (Kr. e. 247-Kr. e. 183)
Karthágói Birodalom - magyar irodalom - hadvezér - történelmi regény
894.511-311.6 *** 355(397.3)(092)Hannibal(0:82-31)
[AN 3550634]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2014.
Gábner Erika
   A szomszéd lány [elektronikus dok.] / Gábner Erika. - Szöveg (epub : 679 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130042. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-301-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3555322]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2014.
Herrmann Jánosné (1919-)
   Véső alatt / Herrmann Jánosné. - 3. kiad. - Kalocsa ; [Budapest] : Argumentum, 2014. - 163 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0352-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3557050]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2014.
Horváth Péter (1951-)
   Kedves Isten / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-70-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550400]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2014.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 11. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9732-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3555959]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2014.
Jankó Olga (1930-)
   Szöktetés Budáról / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-65-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551684]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2014.
Kalmár Tibor (1932-)
   Ágyról ágyra : szex a lelke mindennek / Kalmár Tibor. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2014. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-12-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550825]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2014.
Kelecsényi László (1947-)
   Emléked leszek / Kelecsényi László. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 199, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-68-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550559]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2014.
Kövesi Péter (1952-)
   A vaskorona / Kövesi Péter. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 254, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5261-67-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3550818]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2014.
Kurdi Gábor
   Répa öcsi, a barátom : [az 50-es, 60-as évek diák sztorija] / Kurdi Gábor ; [ill. Bódás Ágnes]. - Budapest : Roland, [2014]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5368-48-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3550901]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2014.
Lőrincz L. László (1939-)
   Haragos vizeken / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-23-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3550981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 346 p.
ISBN 978-615-5463-24-2
[AN 3550984] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 370 p.
ISBN 978-615-5463-25-9
[AN 3550985] MARC

ANSEL
UTF-89914 /2014.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Boldogtalanság az Auróra-telepen / Mán-Várhegyi Réka ; [... az illusztrációk Deák Panka munkái]. - 2. kiad. - Budapest : JAK : Prae.hu, cop. 2014. - 217 p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 185.)
ISBN 978-615-5070-32-7 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3551426]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2014.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Dóri és Marci nyomoz : te döntsd el, hogy merre menjenek! / írta Mán-Várhegyi Réka ; rajz. Timkó Bíbor. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-294-236-0 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3551196]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Fedőneve: Ulysses / Márai Sándor ; [sajtó alá rend. Kovács Zoltán Attila, Mészáros Tibor] ; [utószó Mészáros Tibor]. - Budapest : Helikon, 2014-. - 19 cm
Radio Free Europe (München)
magyar irodalom - 1950-es évek - publicisztika - esszé - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096SZER"195" *** 894.511-4
[AN 3550841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 588, [3] p.
ISBN 978-963-227-539-0 kötött : 4490,- Ft
[AN 3550844] MARC

ANSEL
UTF-89917 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1967-69 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 432 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-513-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - 1960-as évek - napló
894.511-94
[AN 3551186]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2014.
Mihálffy Balázs (1955-)
   Mosoly a pokolból : Bosznia frontjaitól az afrikai bányákig : Mihálffy Balázs önéletrajzi regénye. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-62-6 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3550585]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2014.
Miklós Malvina
   Tappancs első olvasókönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9770-81-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3555951]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2014.
Milánovics Danica (1954-)
   Majomfalvi kalandok : ...amik elsősorban nem majmokról, hanem tündérleánykákról és nagyszüleikről szólnak, de lesznek benne majmocskák is / [Milánovics Danica]. - [Debrecen] : Világóceán K., 2014. - 88, [6] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Zseb-útinaplók ; 2.)
ISBN 978-615-5031-17-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3551523]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2014.
Mohácsi Józsefné
   Szelíd napsugarak : válogatás Mohácsi Józsefné Zsóka, Popity Vargáné Mohácsi Kinga, Mohácsy Donáth Csaba verseiből, prózáiból, festményeiből, grafikáiból és fotóiból / [megj. a Magyar Alkotók Internetes Társulás Közhasznú Egyesület gondozásában ...]. - Miskolc : M. Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyes., 2014. - 142 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9304-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3549942]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A nagyhatalmú sündisznócska / Móra Ferenc ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 14 p., [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-349-105-8 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3555929]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Betyár ; Jószerencsét / Móricz Zsigmond. - Budapest : Kossuth, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 23.)
ISBN 978-963-09-7690-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549984]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Egyszer jóllakni : elbeszélések / Móricz Zsigmond. - Budapest : Kossuth, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 22.)
ISBN 978-963-09-7689-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3549885]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Míg új a szerelem / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 255 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 21.)
ISBN 978-963-09-7688-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550122]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2014.
Nagy Bandó András (1947-)
   Magyarország én is szeretlek! : 260 vers a hazámról gyerekeknek és szüleiknek / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2014. - 103 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-26-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3550798]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2014.
Nemere István (1944-)
   Jó éjszakát, kapitány : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2014. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-774-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3551014]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2014.
Nemere István (1944-)
   A sors rabjai : [a Horthy család regénye] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 312 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-272-5 kötött : 2999,- Ft
Horthy-család
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3550785]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2014.
Nemes Z. Márió (1982-)
   A hercegprímás elsírja magát / Nemes Z. Márió. - Budapest : Libri, 2014. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-347-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3550884]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2014.
Oláh János (1942-)
   Közel / Oláh János. - Budapest : M. Napló, 2014. - 541, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-93-7 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3551699]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2014.
Oravecz Nóra (1989-)
   Az igazi kötelék / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2014. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-355-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3550801]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2014.
   Örökszép : gyermek-, ifjúsági és pedagógusírók antológiája / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola]. - [Szombathely] : Oladi Ált. isk., Középisk. és Szakisk., 2014. - 151 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7334-81-8)
Kárpát-medence - magyar irodalom - pályázat - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825 *** 06.063(4-191)
[AN 3551269]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2014.
Osváth Péter
   Apám utolsó fényképe / Osváth Péter. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-63-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3551687]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2014.
Péntek Rita
   Folyosó [elektronikus dok.] / Péntek Rita. - Szöveg (epub : 566 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-071-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3555329]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2014.
Petrolay Margit (1908-1997)
   Palócföldi mesék / Petrolay Margit ; [ill. Földes Vilmos] ; [szerk. Trencsényi László]. - 2. kiad. - [Budapest] : SikerX Bt., [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 3.)
ISBN 978-963-7082-47-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3556235]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2014.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Szilánkok / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2014. - 610 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3181-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547603]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 189 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5130-31-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550551]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-13-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550563]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 174 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5237-80-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550591]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-15-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550549]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 195 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-16-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550565]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5237-81-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550584]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 183 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5237-79-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550560]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben / Rejtő Jenő (P. Howard). - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 158 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-14-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550547]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2014.
Rembeczkiné Kovács Aranka (1959-)
   Hullámívben : versek / R. Kovács Aranka. - [Cégénydányád] : [Polgármesteri Hiv.], 2014. - 146, [4] p. ; 20 cm
Kiad. Cégénydányád Polgármesteri Hivatala
ISBN 978-963-08-9149-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3551159]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2014.
Rusznák György
   Jeles versek : kifestőfüzet ovisoknak / írta Rusznák György ; rajz. Gyükér Zsófia. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [48] p. : ill. ; 14x20 cm
ISBN 978-963-445-353-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3550246]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2014.
Rusznák György
   Jelmezes versek : kifestőfüzet ovisoknak / versek Rusznák György ; rajzok Gyükér Zsófia ; jelmezek Szőke Anna. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [48] p. : ill. ; 14x20 cm
ISBN 978-963-445-463-2 fűzött
magyar irodalom - jelmez - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 379.826 *** 087.5
[AN 3550268]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2014.
Sára Júlia (1974-)
   Mamiko nappalai / Sára Júlia. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-78-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550569]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2014.
Sógor Béla (1941-)
   Hangulatok időrendben / Sógor Béla. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - 2 db (335 p.) ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-68-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3550546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2], 162 p.
[AN 3550548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 165-335.
[AN 3550550] MARC

ANSEL
UTF-89950 /2014.
Szabó Imola Julianna (1984-)
   Varratok : versprózák kilenc öltésben / Szabó Imola Julianna ; [... graf. Palman Zsuzsi]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 127, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 9.)
ISBN 978-963-236-828-3 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 3551566]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2014.
Szabó Tünde
   Balla Adrienn / írta Szabó Tünde. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az alibi. - cop. 2014. - 454 p.
ISBN 978-963-539-893-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551448] MARC

ANSEL
UTF-89952 /2014.
Szántó T. Gábor (1966-)
   Kafka macskái / Szántó T. Gábor. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 369, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-77-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550572]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2014.
Szász András (1951-)
   Kiválasztottak : karcolatok, novellák / Szász András. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-07-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3551393]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2014.
   Szerelem : irodalmi antológia : novellák. - Vásárosnamény : Albanegra K., 2014. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5358-08-1 fűzött
magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3551244]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2014.
   Szerelem : irodalmi antológia : versek. - Vásárosnamény : Albanegra K., 2014. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5358-09-8 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3551248]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2014.
Telkes Margit (1937-)
   Farkastorok / Telkes Margit. - [Budapest] : I.A.T. K., 2014. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-17-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550851]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2014.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Kőszeg, 1532 : kifestőkönyv. - [Kőszeg] : [Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház], [2013]. - [12] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Tóthárpád Ferenc. - Közread. a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3550905]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2014.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 47. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9745-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3555956]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2014.
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   Krisztina bárónő : [a különös Radnay lány] / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2014. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-11-1 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3551020]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2014.
Vasadi Péter (1926-)
   Sokan vagyok : esszék / Vasadi Péter. - Budapest : M. Napló, 2014. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-08-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - esszé
894.511-4 *** 244
[AN 3552094]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2014.
Virágh József (1950-)
   Hamlet Orgoványon : válogatott versek / Virágh József. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-05-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3551389]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2014.
Walkó Miklós (1939-)
   A Dunától a Hudsonig / Walkó Miklós. - [Budapest] : Walkó M., 2014. - 248 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9974-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3550206]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9963 /2014.
Cüppers, Dorothea
Sachen suchen - frohe Ostern (magyar)
   Vidám húsvét / [ill. Dorothea Cüppers] ; [szöveg Sabine Cuno]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Zirnstein Zita. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-455-0 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3551500]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2014.
Eaton, Kait
Are you my mummy? : little polar bear (magyar)
   Te vagy az anyukám? : a jegesmedve bocsa / [rajz. Kait Eaton]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-445-468-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3550143]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2014.
Eaton, Kait
Are you my mummy? : little tiger cub (magyar)
   Te vagy az anyukám? : a kistigris / [rajz. Kait Eaton]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-445-467-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3550119]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2014.
Rübel, Doris (1952-)
Mein Kindergarten (magyar)
   Óvodás lettem / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 30.)
Ford. Földényi Júlia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-497-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3551541]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2014.
Tout pour dessiner ma mode (magyar)
   Rajzolj, és légy divatos! / [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont-Hungary Kft., 2013. - [85] p., [3] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Hello Kitty. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-343-419-2 fűzött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 3550540]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9968 /2014.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2014. - [192] p.
ISBN 978-963-9794-98-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3551123] MARC

ANSEL
UTF-89969 /2014.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21., Nem bocsátom meg!. - 2014. - 209 p.
ISBN 978-615-5356-13-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3551127] MARC

ANSEL
UTF-89970 /2014.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - 2014. - 185 p.
Ford. Bognár Péter
ISBN 978-615-5356-02-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3551133] MARC

ANSEL
UTF-8