MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/11/14 12:57:24
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9971 /2014.
   450 éves a református oktatás Kecskeméten [elektronikus dok.] : jubileumi ünnepek, 2014. március 22-23. / [közread. a] Kecskeméti Református Egyházközség. - Multimédia. - [Kecskemét] : Kecskeméti Református Egyházközség, cop. 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; videólejátszó
Kecskemét - rendezvény - egyházi iskola - református egyház - elektronikus dokumentum
061.7(439-2Kecskemét) *** 37.014.521(439-2Kecskemét)
[AN 3553348]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2014.
   Eltiltva és elfelejtve, 1965-1989 : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2013] / [szerk. Serfőző Simon]. - [Miskolc] : Bíbor K. : [Tokaji Írótábor Egyes.], 2014. - 386 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 23.)
ISBN 978-963-9988-91-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - kulturális politika - 20. század - Kádár-korszak - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Tokaj) *** 894.511(091)"196/198" *** 008:323(439)"196/198"
[AN 3553386]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2014.
   Gondold.át : "Arbeit macht frei" / [közread. a] Symbol Art Galéria. - [Budapest] : Snex Kft., 2014. - [68] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A Budapesten, 2014. máj. 28 - júl. 18. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9546-0 kötött
Magyarország - festészet - képzőművészet - 21. század - holokauszt - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 75(439)(092)"201" *** 73/76(439)(092)"201" *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 3554866]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2014.
   Raoul Wallenberg szellemi örökösei Magyarországon : a Raoul Wallenberg Egyesület krónikája, 1988-2013 / [szerk. Sebes József]. - Budapest : Aura, 2014. - 105 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7913-50-1 fűzött
Raoul Wallenberg Egyesület
Magyarország - egyesület - emberi jog
061.2(439-2Bp.) *** 342.724(439)
[AN 3553430]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2014.
   Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében : egyháztörténeti konferencia : Veszprém, 2014. augusztus 27-28. / [... a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára szervezésében]. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., [2014]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5471-01-8 fűzött
Veszprém megye - szerzetesség - egyháztörténet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Veszprém) *** 271(439.117)
[AN 3554262]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2014.
Szilágyi B. András
   Design 35 : Zsennyei Műhely, 1978-2013 / írta Szilágyi B. András ; összeáll. és szerk. Lelkes Péter ; [kiad. a Magyar Design Kulturális Alapítvány]. - [Budapest] : M. Design Kult. Alapítvány, 2014. - 166 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 978-963-08-9460-9 fűzött
Zsennyei Műhely
Magyarország - Kelet-Európa - Zsennye - formatervezés - művésztelep - 20. század - 21. század
061.28(439-2Zsennye) *** 658.512.2(4-11)"197/20" *** 658.512.2(439)"197/20"
[AN 3554282]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2014.
   Történeti és kortárs kárpitok Magyarországon : [Keresztény Múzeum, Esztergom, 2014. május 10 - augusztus 24.] = Historical and contemporary tapestries in Hungary : [Christian Museum, Esztergom, 10 May - 24 August 2014] / [kurátorok ... Hegyi Ibolya, Kontsek Ildikó, Semsey Réka] ; [szerk. ... Hegyi Ibolya, Schulcz Katalin] ; [közread. a] Keresztény Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Dobrányi Ildikó Alapítvány. - Esztergom : Keresztény Múz. ; [Budapest] : Iparműv. Múz. : Dobrányi I. Alapítvány, 2014. - 72, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7129-26-1 fűzött
Magyarország - textilművészet - kárpit - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Esztergom) *** 745.52(100) *** 745.52(439)"19/200"
[AN 3553019]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9978 /2014.
   Könyvesbolt, kőrisfával : írások a Láng-Tékáról és huszonöt évről / [szerk. Morcsányi Géza] ; [a szerzőportrékat Arató András kész. ...]. - Budapest : Láng-Téka Könyvesbolt, 2014. - 185 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-0131-4 kötött
Láng-Téka Könyvesbolt (Budapest)
Budapest - könyvesbolt - magyar irodalom - karcolat - antológia
655.421(439-2Bp.)(0:82-43) *** 894.511-43(082)
[AN 3554135]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9979 /2014.
   A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői : természetkutatók kislexikona a XVI. századtól napjainkig / [szerk. Bauer Norbert, Ilosvay Görgy, Kenyeres Zoltán] ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2013. - 308 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 306-308.
ISBN 978-963-9877-17-7 kötött
Magyarország - Balaton - Bakony-vidék - tudós - természettudomány - életrajzi lexikon
5(439)(092):030 *** 502(439)(285.2Balaton) *** 502(439Bakony-vidék)
[AN 3554144]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9980 /2014.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 286 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-291-037-6 kötött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3558862]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2014.
Banzhaf, Hajo (1949-2009)
Schlüsselworte zum Crowley-Tarot (magyar)
   Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz : napi és éves jóslatokra / Hajo Banzhaf, Brigitte Theler ; [ford. Márton Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-238-7 fűzött : 2300,- Ft
tarot
133.3
[AN 3558860]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9982 /2014.
   Vadregényes erdőtáj : a Börzsöny / szerk. Bartha Dénes, Nagy László, Oroszi Sándor ; [közread. az] Ipoly Erdő Zrt. - Balassagyarmat : Ipoly Erdő Zrt., 2014. - 599 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88414-1-4 kötött
Börzsöny - természeti környezet - helyismeret
502(439)(234.373.33) *** 908.439(234.373.33)
[AN 3554099]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9983 /2014.
International Nuclear Target Development Society. World conference (26.) (2012) (Mainz)
   Targets for accelerator-based research [elektronikus dok.] : proceedings of the 26th World Conference of the International Nuclear Target Development Society : INTDS 2012 : Mainz, Germany, August 19-24, 2012. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, cop. 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Megj. a "Journal of radioanalytical and nuclear chemistry" Vol. 299 (2014), No. 2. számában. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
részecskefizika - spektroszkópia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
539.12 *** 543.5 *** 061.3(430-2Mainz)
[AN 3552494]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2014.
Molnár György
   Fizikától a kvantumfizikáig : képek a fizika történetéből / Molnár György. - [Budapest] : Pannónia Ny., 2014. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-08-9068-7 fűzött
fizikatörténet - kvantumfizika - tudománytörténet
53(100)(091) *** 530.145(091)
[AN 3553364]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2014.
Rácz István (1959-)
   Gyenge gravitációs hullámok leírása az általános relativitáselméletben / Rácz István. - Nagykanizsa : Czupi, 2014. - 74 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-74.
ISBN 978-963-9782-37-2 fűzött
relativitáselmélet - tömegvonzás
530.12 *** 531.51
[AN 3552540]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9986 /2014.
   HydroCarpath, catchment processes in regional hidrology [elektronikus dok.] : experiments, modeling and predictions in Carpathian drainage basins : international conference : Sopron ..., 27-28 October 2013. - Szöveg. - [Sopron] : Univ. of West Hung. Press, cop. 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-334-142-1
hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3552477]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9987 /2014.
Bálint Zsolt (1962-)
   The owlet moths of Márton Hreblay, 1963-2000 : a life for Noctuidae : names, specimens and types / Zsolt Bálint, Gergely Katona & András Gubányi ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., cop. 2014. - 270 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9877-19-1 fűzött
bagolylepke - biológiai taxonómia
57.06 *** 595.786
[AN 3553160]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2014.
   Kámoni Arborétum, Szombathely / szerk. Szendi Zsuzsa ; [szerzők] Kalauz József [et al.] ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet, Kámoni Arborétumért Egyesület. - Sárvár : Erti ; Szombathely : Kámoni Arborétumért Egyes., 2013. - 117 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7349-38-6 fűzött
Kámoni arborétum - Kám - botanikus kert
58.006(439-2Kám)
[AN 3553068]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2014.
Morgan, Sally (1957-)
Evolution (magyar)
   Az élet csodája / [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 44 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Morgan, Sally
ISBN 978-963-9619-68-5 kötött : 1990,- Ft
törzsfejlődés - gyermekkönyv
575.8(02.053.2)
[AN 3554040]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2014.
Ralovich Béla (1937-)
   Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez / írta és szerk. Ralovich Béla ; [kiad. a Magyar Mikrobiológiai Társaság]. - Balatonberény ; [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], 2011-2014. - 2 db : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - mikrobiológia - kutatás - oktatástörténet - felsőoktatás - történeti feldolgozás
579 *** 001.891(439)(091) *** 378(439)(091)
[AN 3554222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kezdetektől 1850-ig. - 2014. - 256 p.
Bibliogr.: p. 140-194.
ISBN 978-963-08-9753-2
[AN 3554238] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9991 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Meditáció : spirituális önismeret / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-133-6 fűzött
meditáció
615.851.86
[AN 3552502]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2014.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's the easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 241, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-138-7 fűzött : 2900,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3558126]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2014.
Delavier, Frédéric
Exercises pour une belle ligne (magyar)
   Sportanatómia nőknek / Frédéric Delavier ; [... ford. ... Csáki Ágnes]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 143 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-331-312-1 fűzött : 4900,- Ft
anatómia - mozgástan - nő
611-055.2 *** 796.012
[AN 3552992]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2014.
Eőry Ajándok (1946-)
   Élj 100 évet egészségesen : gyakorlati útmutató és beszámolók DVD melléklettel / Eőry Ajándok. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2013. - 15 p. : ill. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-89649-4-6 fűzött
Kína - természetgyógyászat - torna - audiovizuális dokumentum
615.89(510) *** 613.71
[AN 3553715]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2014.
Eőry Ajándok (1946-)
   A test- és fülakupresszúra tankönyve / Eőry Ajándok. - [Budapest] : Hagyományos Kínai Orvoslás Kft., 2014. - 211 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-89649-5-3 fűzött
akupunktúra - tankönyv
615.821.2(078)
[AN 3553678]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2014.
Ettrich, Christine
AD(H)S: Was wirklich hilft (magyar)
   A hiperaktív, figyelemhiányos gyerek : segítség az ADHD megértéséhez és kezeléséhez : [étrendterápiával] / Christine Ettrich, Monika Murphy-Witt ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 165 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-11-9616-0 fűzött : 2990,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás - gyermeklélektan - családi nevelés
616.89-008.481-053.2 *** 616.89-008.47-053.2 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3554064]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2014.
Frély, Rachel (1965-)
Les secrets de la lavande (magyar)
   A levendula titkai : [szépség, egészség, konyha] / Rachel Frély ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 119 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5178-55-9 kötött : 1480,- Ft
levendula - egészséges életmód - háztartás - szakácskönyv
613.2 *** 633.88 *** 641.55(083.12):633.88 *** 64
[AN 3554354]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2014.
Fürst Zsuzsanna (1939-)
   Fürst Zsuzsanna : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
ISBN 978-963-331-287-2 fűzött : 1600,- Ft
Fürst Zsuzsanna (1939-)
Magyarország - orvos - gyógyszerészet - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Fürst_Zs.(047.53) *** 615 *** 37(439)(092)Fürst_Zs.(047.53)
[AN 3552826]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2014.
Hadfield, Sue
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2012. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3558180]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2014.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-115-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3558077]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2014.
Hutchens, Jerry Lee
Total cleansing (magyar)
   Teljes megtisztulás : a hatásos méregtelenítés titkai / Jerry Lee Hutchens ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-228-8 fűzött : 1900,- Ft
méregtelenítés - egészséges életmód
613.24
[AN 3552122]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2014.
Ipari Létesítményi Tűzoltóságok Nemzetközi Konferenciája (7.) (2013) (Budapest)
   Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 7. Nemzetközi Konferenciája [elektronikus dok.] : 2013. november 27-28. = 7th International Conference for Fire Brigades in the High Hazard Industry : 27-28 November 2013 / [rend., kiad. a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft.]. - Multimédia. - Százhalombatta : FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., [2013]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten rendezték. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető; internet böngésző; Windows Media Player lejátszó
ISBN 978-963-08-7588-2
tűzoltóság - ipari létesítmény - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 725.42 *** 614.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3552487]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2014.
Janoch Monika
   Hogyan? : útmutató füzet autizmussal élő emberek problémás viselkedéseinek értelmezéséhez, megváltoztatásához / Janoch Monika ; [kiad. az Autizmus Alapítvány ...]. - Budapest : Kapocs, cop. 2014. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7723-61-2 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 3553262]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2014.
Jensen, Bernard
Iridology simplified (magyar)
   Íriszdiagnosztika egyszerűen : bevezetés az íriszdiagnosztika tudományába : az íriszdiagnosztika és a táplálkozás összefüggése / Bernard Jensen ; [ford. Bodócs Virág]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 69 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-227-1 fűzött : 1900,- Ft
szivárványhártya - orvosi diagnosztika - egészséges táplálkozás
616-071.2 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3552118]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2014.
   Kapcsolatban - Istennel és emberrel : pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok / szerk. Fülöp József, Mirnics Zsuzsanna, Vassányi Miklós ; Kuhn Gabriella Szilvia közrem. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 393 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-649-4 fűzött : 3900,- Ft
lélektan - interperszonális kapcsolat - teológia - vallásfilozófia
159.9 *** 316.472.4 *** 21
[AN 3554181]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2014.
Kissné Ábrahám Katalin
   A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig / Kissné Ábrahám Katalin ; szerk. Gyevnár Erika. - Gyula : Kissné Ábrahám K., 2014. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-121.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Gyula - gyógyszertár - gyógyszerészet - történeti feldolgozás
614.27(439-2Gyula)(091) *** 615(439-2Gyula)(091)
[AN 3552606]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2014.
Lévai Sándor
   Sürgősségi állapotok akupunktúrás kezelése / Lévai Sándor. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., 2014. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-89071-4-1 kötött
akupunktúra - elsősegélynyújtás
615.821.2 *** 614.88
[AN 3553847]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2014.
   Levegőt! : [szabad légutakkal az egészségért] / [szerk. Campos Jiménez Mária]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: 12 lépés az egészségért
ISBN 978-963-289-287-0 fűzött
légzőszervi betegség - betegségmegelőzés - dohányzás
616.2-084 *** 613.84 *** 364.272
[AN 3552147]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2014.
Milanovits Zsuzsanna
   Élet...-út.. / írta és szerk. Milanovits Zsuzsanna. - [Mezőberény] : Magánkiad., 2014. - 221 p. ; 21 cm + 32 mell.
ISBN 978-963-12-0170-3 fűzött : 3250,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3552658]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2014.
   Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása / [szerk. Ungváry György, Szakmáry Éva, Walz Géza] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
munkaegészségügy - munkavédelem - tankönyv
613.64(078) *** 331.47(078) *** 331.45(078)
[AN 3553840]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2014.
Nagy Réka
   Ökobaba : kicsivel zöldebben / Nagy Réka ; [rajzok Széll Adrienn]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-086-8 kötött : 3600,- Ft
csecsemőgondozás - gyermektáplálkozás - háztartás - környezetvédelem
613.95 *** 649.1 *** 64 *** 504.06
[AN 3552152]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2014.
Nagybányai Nagy Olivér
   DISC : a mindennapi kommunikáció és viselkedés titka / Nagybányai Nagy Olivér, Pongor Orsolya, Hadarics Márton ; [az illusztrációkat rajz. Kovács Ágnes]. - [Érd] : Psidium Onlinetesztek, 2014. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8828-8 fűzött : 3990,- Ft
személyiségtipológia - munkalélektan - teszt - esettanulmány
159.923.072 *** 65.013
[AN 3553164]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2014.
   A nők védelmében : változtassunk a változás korában! / szerk. Masszi Gabriella ; kiad. Harc a Női Szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : Harc a Női Szívekért Eü. és Ismeretterjesztő Alapítvány, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9372-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
menopauza - nők egészsége
613.99 *** 618.173
[AN 3552747]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2014.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen : ahogy Réthelyi Miklós, rector magnificus látta : írások, beszédek, levelek interjúk, 1990-2010. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-309-1 kötött
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - egészségügy - ezredforduló
61(439)(092)Réthelyi_M. *** 37(439)(092)Réthelyi_M. *** 614(439)"199/200"
[AN 3553551]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2014.
Röhlich Pál (1929-)
   Röhlich Pál : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
ISBN 978-963-331-291-9 fűzött : 1600,- Ft
Röhlich Pál (1929-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Röhlich_P.(047.53) *** 37(439)(092)Röhlich_P.(047.53)
[AN 3552806]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2014.
Sárkány Péter (1969-)
   A filozófia mint praxis : tanulmányok a filozófia, a pszichoterápia és a szociálpedagógia határterületeiről / Sárkány Péter. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2014. - 260 p. ; 21 cm. - (Amici Sapientiae, ISSN 2064-2423 ; 2.)
Bibliogr.: p. 247-260.
ISBN 978-963-236-804-7 fűzött : 2600,- Ft
filozófiatörténet - pszichoterápia - szociálpedagógia
615.851 *** 37.013.42 *** 1(100)(091)
[AN 3554196]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2014.
Schuler Dezső (1927-)
   Schuler Dezső : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
ISBN 978-963-331-285-8 fűzött : 1600,- Ft
Schuler Dezső (1927-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Schuler_D.(047.53)
[AN 3552797]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2014.
Silva, Kim da
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : a mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014, cop. 1997. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-005-5 kötött : 1900,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3558877]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2014.
Sutcliffe, Jenny
The back bible (magyar)
   Hátfájósok kézikönyve : [praktikus tanácsok, hétköznapi gyakorlatok minden élethelyzetre] / Jenny Sutcliffe ; [ford. ... Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2014. - 224 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-310-403-3 fűzött : 4990,- Ft
hát - gerinc - gyógytorna
616.711 *** 615.825
[AN 3554399]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2014.
Wangyal, Tenzin
The Tibetian yogas of dream and sleep (magyar)
   Az álom és alvás tibeti jógája / Tenzin Wangyal Rinpócse. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Jakab Katalin. - Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-291-237-0 fűzött : 2440,- Ft
álom - alvás - jóga
159.963.3 *** 133 *** 613.71
[AN 3558836]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10021 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 8 és 8.1 mindenkinek / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 371 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-82-8 fűzött : 2990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_8
[AN 3553673]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2014.
   Budapest DW Forum 2014 : International Conference on Data Warehousing and Big Data : Budapest, ... June 4-6, 2014. - [Budapest] : [BI Consulting], [2014]. - 48 p. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven
Fűzött
adatmodellezés - adatbázis-kezelő rendszer - konferencia-kiadvány
681.3.016 *** 519.688 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3553270]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2014.
Nagy Gabriella
   Infokommunikációs akadálymentesítés / Nagy Gabriella. - Bicske : Szak, 2014. - 230 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-36-1 fűzött : 5800,- Ft
infokommunikáció - akadálymentesítés
681.3 *** 364.65-056.2/.3
[AN 3554195]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10024 /2014.
Fehér Krisztián
   Androidos szoftverfejlesztés alapfokon / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2014. - 197 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 192-194.
ISBN 978-963-9425-88-0 fűzött : 1490,- Ft
mobiltelefon - operációs rendszer - programozás
621.396.218 *** 681.3.066Android *** 519.68
[AN 3553653]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2014.
Fehér Krisztián
   Navigációs szoftverek fejlesztése Androidra : [grafikus szoftverek, navigációs programok, digitális térképek] / Fehér Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2014. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5477-11-9 fűzött : 2490,- Ft
mobiltelefon - operációs rendszer - programozás - navigáció
621.396.218 *** 681.3.066Android *** 519.68 *** 527 *** 629.05
[AN 3553660]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10026 /2014.
Vaskor István
   Az Ipoly cipő útja, 1954-2014 / Vaskor István. - Balassagyarmat : Ipoly Cipőgyár Kft., 2014. - 88 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-08-9553-8 kötött
Ipoly Cipőgyár Kft. (Balassagyarmat)
Balassagyarmat - cipőipar - gyártörténet - börtön - 20. század - ezredforduló
685.34(439-2Balassagyarmat)"195/201" *** 061.5(439-2Balassagyarmat)(091) *** 343.812(439-2Balassagyarmat)
[AN 3553781]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10027 /2014.
Bartholomaeides László (1754-1825)
De Sajone amne natura navigero, classibus veterum navigato, magno totius patriae ... commodo, iterum navigabili reddendo (magyar)
   A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról / [Ladislaus Bartholomaeides] ; [ford. Rimóczi Gáborné Hamar Márta] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája] ; [a bev. és a jegyz. írta Kecsekeméti Gábor]. - Miskolc : ME Irodalomtud. Doktori Isk. : [Bíbor K.], 2013. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Az eredeti latin nyelvű kiadás fotómásolatával
ISBN 978-963-9988-56-9 fűzött
Sajó (folyó) - folyószabályozás - folyami hajózás - vízi szállítás - 19. század - fényképmásolat
656.62(439)(282.243.742.7) *** 627.42(439)(282.243.742.79)"180"
[AN 3553391]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2014.
Bessenyei Gábor
   Vasutasok / írta Bessenyei Gábor. - [Szeged] : Procontact Hungary, [2014]. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0224-3 fűzött
Magyarország - vasutas - 20. század - memoár
656.2(439)(092)Bessenyei_G.(0:82-94)
[AN 3553809]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2014.
   Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája, 2014-2030 : Balázs Mór-terv : társadalmi egyeztetési változat / [kiad. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.]. - [Budapest] : BKK, cop. 2014. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest - közlekedésszervezés - tömegközlekedés - közlekedésügy - stratégia - 21. század
656.025.6(439-2Bp.) *** 656(439-2Bp.) *** 338.47(439-2Bp.)"201/202" *** 65.011.1
[AN 3553489]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2014.
   Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája, 2014-2030 : Balázs Mór-terv : társadalmi egyeztetési változat / [kiad. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.]. - [Budapest] : BKK, cop. 2014. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest - közlekedésszervezés - tömegközlekedés - közlekedésügy - stratégia - 21. század
656(439-2Bp.) *** 656.025.6(439-2Bp.) *** 338.47(439-2Bp.)"201/202" *** 65.011.1
[AN 3553481]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2014.
   Közlekedésbiztonsági kóBORló : ...rianástól szezonzárásig, 2014 / [közread. a Veszprém MRFK ...]. - Veszprém : Veszprém M. Rendőr-főkapitányság, 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
Fűzött
Veszprém megye - Balaton - Balatoni borvidék - közlekedésbiztonság - helyismeret - borászat
656.08 *** 908.439.117 *** 908.439(282.2Balaton) *** 663.2(439Balatoni_borvidék)
[AN 3553794]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2014.
Ocskay Zoltán
   Csepeli történet : a WM 250-től a P21-ig / Ocskay Zoltán. - Budapest : Oldtimer Média Kft., 2014. - 359 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-87582-8-6 kötött : 8500,- Ft
Magyarország - motorkerékpár - gépjárműipar - történeti feldolgozás
629.118.6(439)(091)
[AN 3553992]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2014.
Vég Róbert
   A "B" járműkategóriás gépjárművezető-képzés műszaki oktatása / Vég Róbert ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 978-615-5305-63-4 fűzött
járművezetés - oktatás
656.13.052
[AN 3554646]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10034 /2014.
   Ágyásba való egynyári virágok / [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Otthonunk növényei ; 8.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-492-5 fűzött
virágkertészet - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3558059]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2014.
   Ágyásba való évelő virágok / [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Otthonunk növényei ; 9.)
ISBN 978-963-251-493-2 fűzött
évelő növény - amatőr kertészkedés - virágkertészet
635.92
[AN 3558060]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2014.
   Balkonládák egynyári virágai / [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Otthonunk növényei ; 10.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-494-9 fűzött
virágkertészet - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3558061]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2014.
Hughes, Greg
Home brew beer (magyar)
   Házi sörfőzde / Greg Hughes ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Libri, 2014. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-404-0 kötött : 4990,- Ft
sör - gasztronómia
663.4 *** 641.5
[AN 3554421]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10038 /2014.
   30 perces gyorsételek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 21.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-357-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3558041]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2014.
Coca-Cola (magyar)
   Coca-Cola : a szakácskönyv / [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 128 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-09-7912-2 kötött : 3400,- Ft
Egyesült Államok - üdítőital - művelődéstörténet - 20. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.87 *** 930.85(73)"19"
[AN 3553492]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2014.
   Desszertek, sütik kezdőknek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 20.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-354-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558040]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2014.
   Édes és sós tésztaételek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 23.)
ISBN 978-963-251-396-6 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3558044]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2014.
   Egészben sült húsok. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 3.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-307-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3558026]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2014.
   Egyszerű torták. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 1.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-315-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558022]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2014.
Felhősné Csiszár Sarolta
   Beregi ízek a múzeumban / Felhősné Csiszár Sarolta ; [kiad. Beregi Múzeum]. - Vásárosnamény : Beregi Múz., 2014. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9846-1 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.161)(083.12)
[AN 3552995]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2014.
   Gyerekek kedvencei. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 2.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-314-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558024]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2014.
   Gyümölcsös sütik. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 9.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-312-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558031]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2014.
Halmos Monika
   Karácsonyi vacsora / [receptek Halmos Monika]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 34.)
ISBN 978-963-251-103-0 fűzött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3558053]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2014.
Halmos Monika
Rózsakóstoló (román)
   Degustare de trandafiri : specialităţi gastronomice din trandafiri de Halmos Monika / [fot. Vass András]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2014]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9490-6 kötött
rózsa - szakácskönyv
641.55(083.12):635.051
[AN 3554355]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2014.
Halmos Monika
   Sütemények karácsonyra / [receptek Halmos Monika]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 33.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-053-8 fűzött
karácsony - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3558050]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2014.
Horváth Ilona
   Karácsonyi desszertek / [receptek Horváth Ilona]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 14.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-352-2 fűzött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3558038]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2014.
   Ízek, illatok, receptek : Veszprém megye ízei / [szerk. Horváth Zsolt] ; [kiad. a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány]. - [Nemesvámos] : Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9892-8 fűzött
Veszprém megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.117)(083.12)
[AN 3552638]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2014.
   Ízletes krémesek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 4.)
ISBN 978-963-251-313-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558027]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2014.
   A étel összehoz.. : könyv és tányéralátét egyben : 48 zöldséges recept, 6x8 színes tányéralátét / [összeáll. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Ventus Commerce, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 42 cm. - (Gasztrokönyv)
ISBN 978-963-89818-4-4 fűzött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3554217]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2014.
   Kalácsok, fánkok. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 7.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-316-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3558029]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2014.
Korpádi Péter
   Csokoládés finomságok / [receptek Korpádi Péter] ; [fotózta Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 27.)
ISBN 978-963-251-442-0 fűzött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3558046]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2014.
Pike, Charlotte
The hungry student cookbook (magyar)
   Éhes diák : szakácskönyv / Charlotte Pike. - Budapest : Corvina, 2014. - 223 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Peiker Éva
ISBN 978-963-13-6210-7 fűzött : 3450,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3552759]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2014.
   Pörköltek és paprikások. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 32.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-048-4 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3558049]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2014.
   Rántott húsok, zöldségek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 10.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-308-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3558036]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2014.
   Sörrel, borral készült ételek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 24.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-397-3 fűzött
sör - bor - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2 *** 641.55(083.12):663.4
[AN 3558045]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2014.
   Tartalmas levesek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 35.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-477-2 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3558056]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2014.
   Terítéken a nyár : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 2 db : ill., színes ; 21 cm
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3553024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Levesek, előételek és főételek. - 42 p.
ISBN 978-615-5101-16-8 fűzött
[AN 3553027] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Desszertek, saláták és italok. - 42 p.
ISBN 978-615-5101-17-5 fűzött
[AN 3553030] MARC

ANSEL
UTF-810062 /2014.
Varga Gyula
   Vidéki gasztrotúra a Hajdúságban / [fotók Horváth Tamás] ; [kiad. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, cop. 2014. - 168 p. : ill., színes ; 27 cm
Szerző Varga Gyula
ISBN 978-963-309-040-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Hajdúság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Hajdúság)(083.12)
[AN 3552555]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10063 /2014.
Inside an autistic world (magyar)
   Titkok az autisták világából / [ford. Bistey Zsuzsa]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2014. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 22.)
ISBN 978-963-88327-5-7 fűzött
lélekvándorlás - autizmus - dialógus
129(0:82-83) *** 616.89-008.45(0:82-83)
[AN 3553208]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2014.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Gjentagelsen (magyar)
   Az ismétlés ; A szorongás fogalma ; Előszó / Søren Kierkegaard ; [ford. Soós Anita] ; [Az ismétlést ford. Soós Anita és Gyenge Zoltán] ; Félelem és reszketés ; Filozófiai morzsák. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 749, [3] p. ; 21 cm. - (Søren Kierkegaard művei ; 5.)
Egys. cím: Gjentagelsen ; Philolophiske smuler ; Begrebet angest ; Forord ; Frygt og bæven
ISBN 978-963-676-531-6 kötött : 4200,- Ft
filozófia - dán irodalom
1(489)Kierkegaard,_S. *** 839.8-96=945.11
[AN 3554255]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2014.
Müller Péter (1936-)
   Szeretetkönyv / Müller Péter. - Bőv. kiad. - Budapest : Rivaldafény K., 2014. - 383, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-2-4 kötött : 3800,- Ft
szeretet - mentálhigiénia - ezoterika
177.61 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3558830]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10066 /2014.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Egyszer s mindenkorra : gyakorlati írásmagyarázat a Zsidókhoz írt levélhez / Ablonczy Dániel. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2014. - 184 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Címoldalon a megjelenés éve: 1992. - Bibliogr.: p. 184.
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Zsidókhoz írt levél
bibliamagyarázat
227.87.07
[AN 3554227]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2014.
Almási Tibor (1948-)
   Választott szakaszok exegézise / Almási Tibor. - Budapest ; [Fót] : Almási T., 2013. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8504-1 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
225.07(075.8)
[AN 3552493]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2014.
Bahāʾ Allāh (1817-1892)
   Gyöngyszemek : Bahá'u'lláh írásaiból / [ford. Kristóf Róbert, Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, 2014. - [6], 226 p. ; 21 cm
A ford. a "Gleanings from the writings of Bahá'u'lláh" (Wilmette, Ill. : Bahá'í Publ. Trust, 1983) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87806-7-6 fűzött
bahaizmus
298.8
[AN 3553832]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2014.
   The Bible and economics : International Biblical Conference XXV. : Szeged, Ferenc Gal Theological College, 22nd - 24th August 2013 / ed. by György Benyik. - Szeged : JATEPress, 2014. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-189-1 fűzött
Biblia
ókori Kelet - ókori Izrael - bibliakutatás - történelem - gazdaságtörténet
22.01 *** 933 *** 935 *** 33
[AN 3553470]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2014.
   Dicsőség tükre : művészeti és teológiai tanulmányok : a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának jubileumi kötete I. / szerk. Pap Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-874-0 fűzött : 2700,- Ft
teológia - művészettörténet - művészetesztétika
21 *** 7(439)(091) *** 7.01
[AN 3554141]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2014.
Gass, Bob
   Mai ige : bátorító üzenetek 44 napra / írta Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89882-3-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3552663]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2014.
Gyalogi János (1686-1761)
   Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik, Gal. 5.6. hét cselekedendő igazsági az hivatalos szentségben gyarapodni kévánó tiszteletes szűzhöz, Virág Aloyziához, nagyszombati Szent Kalára szerzetében új professzához 1734-dik esztendőben / Gyalogi János ; sajtó alá rend. Hubert Ildikó ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 52 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-72-8 fűzött
vallásos irodalom - katekizmus
238.1 *** 244
[AN 3554734]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2014.
Iōannīs Klimakos (579-649)
Klimax Paradeisoy (magyar)
   Mennyekbe vezető létra / Létrás Szent János ; [Árkossy Miklós ford. alapján ...]. - Átd. kiad. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014. - 285 p. ; 21 cm. - (Görög katolikus szemle füzetek, ISSN 2061-5213 ; 5.)
Bibliogr.: p. 255-285.
Fűzött
lelki élet - szerzetesség
248.3 *** 271
[AN 3554287]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2014.
Kayop, G. B.
   Az eredeti (eredendő) bűn : gondolatok az Istenről és az emberről / G. B. Kayop. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9811-9 fűzött
vallásosság - isten - lélektan
248.3 *** 211 *** 159.9
[AN 3553151]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2014.
Kisnemes János (1939-)
   Huszonnégy év Nagyatádon, 1989-2013 / Kisnemes János ; [közread. a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ]. - Nagyatád : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., 2014. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87468-5-6 fűzött
Magyarország - Nagyatád - katolikus pap - katolikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Kisnemes_J.(0:82-94) *** 282(439-2Nagyatád)"198/201"(0:82-94)
[AN 3552744]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2014.
Kocsis Fülöp (1963-)
   Horgony, mely a függöny mögé ér : hitünk látható jelei, elmélkedések a Hit évében / [... Kocsis Fülöp ... írásaiból]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2013. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Görög katolikus szemle füzetek, ISSN 2061-5213 ; 4.)
Fűzött
hit - görög katolikus egyház
234 *** 281.5.018.2
[AN 3554020]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2014.
Korpics Márta (1966-)
   A zarándoklat : a szakrális kommunikáció színterei / Korpics Márta. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 339 p. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 287-312.
ISBN 978-963-279-399-3 fűzött : 3000,- Ft
Međugorje - zarándoklat - kommunikáció - vallásszociológia - szent hely
248.153.8 *** 316.77 *** 291 *** 261 *** 248.153.8(497.13-2Međugorje)
[AN 3552727]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2014.
Kránitz Mihály (1959-)
   Hidak a vallások felé : kihívások egy új vallási kapcsolatrendszer előtt / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 172 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-347-6 kötött : 1900,- Ft
ökumené
261.8
[AN 3554614]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2014.
Kush, Narada
De veda's voor iedereen (magyar)
   A védák bölcsessége mindenkinek : mélyebb értelmezésük és gyakorlati alkalmazásaik / Narada Kush ; [ford. Megyeri Flóra]. - [Enying] : Saraswati, 2014. - 316 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80039-0-2 fűzött : 3990,- Ft
védizmus
294.118
[AN 3554229]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2014.
Mainey, Ken
Jesus loves prisoners (magyar)
   Szabadító szeretet : egy értékes élet felfedezése / Ken Mainey ; [ford. Kormos Kata Júlia] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2014. - 29 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89882-4-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3552674]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2014.
   Ötödfélszáz esztendők : mozaikok a 450 éves kecskeméti református oktatás történetéből / [főszerk. Kiss Zsuzsanna] ; [a kronológiát és a felhasznált irod. jegyzékét összeáll. B. Horváth Cecília] ; [közread. a] Kecskeméti Református Egyházközség. - Kecskemét : Kecskeméti Református Egyházközs., 2014. - 322, [13] p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
melléklet címe: Századok hangja : énekelnek a Kecskeméti Református Kollégium kórusai. - Bibliogr.: p. [326-333].
ISBN 978-963-08-9942-0 fűzött
Kecskemét - református egyház - oktatástörténet - egyházi iskola - auditív dokumentum
284.2(439-2Kecskemét) *** 37(439-2kecskemét)(091)
[AN 3553497]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2014.
Parvula, Maria
   Credo con Maria / Maria Parvula. - [S.l.] : Editunio ; [Bodony] : [Máriás Nővérek], 2014. - 89 p. ; 21 cm
Közread. a Máriás Nővérek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9330-5 fűzött
mariológia
232.931
[AN 3554103]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2014.
Peters, Cherie (1955-)
God is crazy about you (magyar)
   Isten odavan érted! : újabb csodák az utcáról / Cheri Peters és Sophie Berecz ; [ford. Varga Bernadett]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2014. - 327 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9780-05-7 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3554277]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2014.
Preti sposati? (magyar)
   Nős papok? : harminc égető kérdés a cölibátusról / szerk. Arturo Cattaneo ; Mauro Piacenza ... előszavával és tanulmányával ; [ford. Kajtár Edvárd]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-277-073-4 fűzött : 2200,- Ft
papi nőtlenség
254 *** 282
[AN 3554423]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2014.
Salyámosy Éva
   Hogyan értettem meg...? / Salyámosi Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 257 p. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 5.)
ISBN 978-963-12-0114-7 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3553959]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2014.
   Saru nélkül : 12 kisközösségi összejövetel az apostolokról / [ill. Tóth Avanti Péter] ; [kiad. Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület]. - Budapest : Háló Egyes., 2014. - 67 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9967-3 fűzött
közösség - katolikus egyház
267 *** 282
[AN 3552684]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2014.
Schmitt, Jean-Claude (1946-)
La conversion d'Hermann le juif (magyar)
   A zsidó Hermann megtérése : önéletírás, történelem és fikció / Jean-Claude Schmitt ; [ford. Novák Veronika]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 348 p. : ill. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 6.)
Bibliogr.: p. 323-348.
ISBN 978-963-236-734-7 fűzött : 3450,- Ft
Hermann de Cologne (110?-118?)
Németország - megtérés - kereszténység - zsidóság - középkori latin irodalom története - 12. század
296 *** 248.152 *** 23/28 *** 873.3(430)"11" *** 316.347(=924)(430)"11"
[AN 3553170]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2014.
Soós László (1924-)
   Kalandjaim / Soós László. - [Budakalász] : [Soós L.], 2013-. - 24 cm
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Soós_L.(0:82-94)
[AN 3520290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szórványban. - 2014. - 340 p.
ISBN 978-963-08-9044-1 fűzött
[AN 3552730] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., "Mint száműzött ki vándorol". - 2014. - 330 p.
ISBN 978-963-12-0035-5 fűzött
[AN 3552733] MARC

ANSEL
UTF-810089 /2014.
Szentkúti Márta
   Történetek az Ószövetségből / elmesélte Szentkúti Márta. - 2. átd. kiad. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2014. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3553546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kilenc-tízéves gyerekek számára. - 211 p.
ISBN 978-963-08-8453-2 fűzött
[AN 3553664] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tíz-tizenegy éves gyerekek számára. - 137 p.
ISBN 978-963-08-8454-9 fűzött
[AN 3553669] MARC

ANSEL
UTF-810090 /2014.
Szombathy Gyula (1932-)
   Élő kövek / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2014. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88923-2-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3554074]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2014.
Tariska Zoltán (1953-)
   Az erőtlen erejét megsokasítja / Tariska Zoltán. - Fót : Immánuel, 2014. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88137-7-0 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Tariska_Z.(0:82-94)
[AN 3554346]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2014.
Wang Xuejun (1973-)
   Konfuciánus történetek / Wang Xuejun. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2014. - 159 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9509-5 fűzött : 2800,- Ft
konfucianizmus - kínai irodalom - filozófia
299.512 *** 895.1-96=945.11
[AN 3553575]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2014.
Zohar (magyar)
   Zohár a Teremtés könyvéről / [... ford., az előszót írta és jegyzetekkel ell. Uri Asaf] ; [... a kísérő tanulmányt írta Tatár György]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2014. - 980 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-34-7 kötött
Kabbala
bibliamagyarázat
221.11.07 *** 296.65
[AN 3554036]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10094 /2014.
   Ablak a világra : tanulmánykötet / [szerk. Híves-Varga Aranka, Schäffer János]. - Pécs : PTE BTK NTI Wlislocki H. Szakkollégium, 2014. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-643-9 fűzött
Magyarország - cigányság - romológia - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3554285]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2014.
   Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről / [szerk. Kósa Eszter] ; [közread. az Autonómia Alapítvány]. - Budapest : Autonómia Alapítvány, 2014. - 72 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-615-80015-0-2 fűzött
Magyarország - mélyszegénység - hátrányos helyzetű - szociális program - 21. század
316.344.233(439)"200/201" *** 316.37-058.38(439)"200/201" *** 364.65(439)"200/201"
[AN 3553197]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2014.
   Batthyány I. Ádám és köre / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 7 db : ill., részben színes ; 25 cm
A Piliscsabán, 2010. nov. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Batthyány Ádám (1610-1659)
Magyarország - arisztokrata - hadvezér - hadtörténet - művelődéstörténet - 17. század - török hódoltság
316.343.32(439)(092)Batthyány_Á. *** 355.48(439)(092)Batthyány_Á. *** 355.48(439)"16" *** 930.85(439)"16"
[AN 3553925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 60 p.
ISBN 978-963-308-153-2
[AN 3553937] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 51 p.
ISBN 978-963-308-154-9
[AN 3553942] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 45 p.
ISBN 978-963-308-155-6
[AN 3553943] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 58 p.
ISBN 978-963-308-156-3
[AN 3553945] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 43 p.
ISBN 978-963-308-157-0
[AN 3553948] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 42 p.
ISBN 978-963-308-158-7
[AN 3553951] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 36 p.
ISBN 978-963-308-159-4
[AN 3553962] MARC

ANSEL
UTF-810097 /2014.
Bodor Tamás (1963-)
   Ifjúsági közösségfejlesztés - animáció / Bodor Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 39 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 9.)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-89941-5-8 fűzött
közösségfejlesztés - ifjúságszociológia
316.37-053.6 *** 316.45
[AN 3552633]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2014.
Bodor Tamás (1963-)
   Részvétel-bevonás, érdekegyeztetés és -képviselet / Bodor Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 31 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 10.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-89941-9-6 fűzött
ifjúságszociológia - érdekképviselet - társadalmi részvétel
316.37-053.81 *** 323.21-053.81
[AN 3552641]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2014.
Görbe Attiláné Zán Krisztina (1966-)
   Migráció, előítélet, idegenellenesség : előítélet-kutatás a belügyi ágazatban / Görbe Attiláné Zán Krisztina ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 38 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [39].
ISBN 978-615-5305-73-3 fűzött
előítélet - idegengyűlölet - szociológiai vizsgálat - belügy - foglalkozási erkölcs - ezredforduló
316.647.8 *** 351.74(439) *** 354.31(439) *** 331.101.3
[AN 3554386]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2014.
   Hátrányból előre! : a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatóinak válogatott írásai. - Miskolc : Görögkatolikus Egy. és Főisk. Kollégium Cigány Szakkollégium, 2014. - 83, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9849-2 fűzött
Magyarország - cigányság - politológia
316.347(=924) *** 32.001
[AN 3553011]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2014.
   Hazám, Felvidék / [szerk. Dunajszky Éva, Horváth Károly] ; [kiad. a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás]. - Királyhelmec : Lorántffy Zs. a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, cop. 2014. - 192 p. : ill., főként színes ; 16 cm
Kötött
Felvidék - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - író - memoár
316.347(=945.11)(437.6) *** 894.511(437.6)(092) *** 894.511-94(437.6)
[AN 3553913]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2014.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   Induljatok áldásommal! : útravaló fiataloknak / II. János Pál pápa ; [szerk. Kívés Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 220 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-002-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - ifjúság
316.37-053.6/.8 *** 244
[AN 3554458]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2014.
Kolonics Péterné
   A dorogi németek története = Die Geschichte der Doroger Deutschen / írta és szerk. Kolonics Péterné és Puchner Ferenc ; Zsstellung Melinda Kolonics und Franz Puchner ; [közread. a] Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat. - Dorog : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. - 72 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-08-9930-7 fűzött
Dorog - magyarországi németek - helyismeret
316.347(=30)(439-2Dorog) *** 908.439-2Dorog(=30)
[AN 3553723]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2014.
   Media freedom and regulation in the new media world / ed. by András Koltay. - Budapest : Complex, 2014. - 596 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-400-4 kötött
tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtószabadság
316.774 *** 34:791.9.096/.097(100) *** 342.732
[AN 3554278]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2014.
Molnár Aranka
   Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben : önszerveződés és szakmaközi együttműködés : módszertani útmutató / [szerzők Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona] ; [közread. az Autonómia Alapítvány]. - Budapest : Autonómia Alapítvány, 2014. - 68 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 978-963-08-9171-4 fűzött
Magyarország - mélyszegénység - hátrányos helyzetű - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - 21. század
316.344.233(439)"200/201" *** 316.37-058.38(439)"200/201" *** 323.21(439)"200/201"
[AN 3553201]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2014.
   Művészet és technikai civilizáció / [szerk. Gulyás Péter] ; [kiad. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola]. - [Budapest] : BKÜF, 2014. - 114 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az Egerben, 2013. dec. 2-3-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5459-00-9 fűzött
kultúraszociológia - technikai kultúra - művészetelmélet
316.7 *** 62 *** 7.01
[AN 3553511]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2014.
   A  : szépség, egészség, életmód / [főszerk. Szörnyi Krisztina] ; [szerk. Csejtei Orsolya]. - Budapest : HVG, 2014. - 112 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Hvg extra, ISSN 2062-7173 ; 2014/1 ksz.)
Fűzött : 890,- Ft
nők a társadalomban - életvezetés - nő - mentálhigiénia
316.37-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3554936]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2014.
   Ofen Jásán : Óbuda zsidóságának története : időszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban, 2014. április 24 - 2014. október 31. : kiállításvezető / [... rend. és a vezetőt összeáll. Viszket Zoltán]. - Budapest : Óbudai Múz., [2014]. - 71 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 67-69.
Fűzött
Óbuda - Budapest. 3. kerület - zsidóság - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
316.347(=924)(439-2Bp.III.)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3553423]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2014.
Szilágyi József
   Gyűjtések a tököli rácok múltjából / Szilágyi József. - Tököl : Szilágyi J., 2014. - 117 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9809-6 fűzött
Tököl - magyarországi szerbek - helyismeret - fényképalbum
316.347(=861)(439-2Tököl)(084.12) *** 908.439-2Tököl
[AN 3554441]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2014.
   Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben : módszertani útmutató / [szerk. Sain Mátyás] ; [közread. az Autonómia Alapítvány]. - Budapest : Autonómia Alapítvány, 2014. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-08-8909-4 fűzött
Magyarország - mélyszegénység - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - társadalmi integráció - 21. század
316.37-058.38(439)"200/201" *** 316.344.233(439)"200/201" *** 316.4.052(439)"200/201"
[AN 3553204]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2014.
Tíz év a családok szolgálatában (angol)
   10 years of service to families / [comp. by Zsuzsa Herczeg] ; [publ. by the Home-Start Hungary]. - Budapest : Home-Start Hungary, [2013]. - 48 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6393-3 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - család - ezredforduló
316.356.2(439)"200" *** 331.102.2(439)"200"
[AN 3553607]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2014.
Tóth Pál Péter (1942-)
   Népességfogyás - vándorlás / Tóth Pál Péter. - Budapest : Lucidus, 2014. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-86-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - népességfogyás - migráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.83(439)"200/201"(083.41) *** 325.1(439)"200/201"(083.41)
[AN 3553918]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2014.
Utolsók az egyenlők között (angol)
   Last among equals : the equality before the law of vulnerable groups in the criminal justice system / auth. ... András Kristóf Kádár [et al.] ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2014. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-24-7 fűzött
Magyarország - cigányság - büntetőeljárás - igazságszolgáltatás - hátrányos megkülönböztetés - jogalkalmazás
316.347(=914.99)(439) *** 316.647.8 *** 347.97/.99(439) *** 343.1(439) *** 340.132(439)
[AN 3554058]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2014.
   Utolsók az egyenlők között : sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban / szerzők ... Kádár András Kristóf [et al.] ; [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2014. - 130 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-23-0 fűzött
Magyarország - cigányság - hátrányos megkülönböztetés - büntetőeljárás - igazságszolgáltatás - jogalkalmazás
316.347(=914.99)(439) *** 343.1(439) *** 316.647.8 *** 347.97/.99(439) *** 340.132(439)
[AN 3554050]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10115 /2014.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Közmondások : 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 6. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - XIII, 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 1.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-40-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 3558052]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2014.
   Itt vagyok, ragyogok! : népmesék a világ minden tájáról 0-4 éveseknek / Bajzáth Mária vál. ; Schall Eszter rajz. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 175, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-615-5450-55-6 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - mondóka
398.831(=00)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3554397]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2014.
Kanalas István (1924-)
   Emlékek, szokások Szőregen / Kanalas István ; szerk., előszóval ell. Péter László. - Szeged : Szőreg : Belvedere Meridionale, 2014. - 68 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5372-18-6 fűzött
Szőreg - magyar néprajz - népszokás - memoár
398(=945.11)(439-2Szőreg)(0:82-94)
[AN 3553112]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2014.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - Utánny. - Budapest : Nap K., cop. 2014. - 356 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3558876]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2014.
Papp József (1928-2007)
   Hortobágy-puszta néprajza / [írta Papp József]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2013. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágy (alföldi táj) - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439Hortobágy) *** 908.439Hortobágy
[AN 3558855]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2014.
Vida Katalin
   Alma, alma, piros alma / [ill. ... Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-501-4 fűzött
képeskönyv - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3558142]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10121 /2014.
   A 2014. évi országgyűlési képviselő-választás hivatalos végeredménye / [összeáll. Sarkadi Pál]. - Budapest : Nemz. Választási Iroda, 2014. - 362 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 187.)
Gerinccím: Országgyűlési választások, 2014
Fűzött
Magyarország - országgyűlési választás - 21. század - statisztikai adatközlés
324(439)"2014"(083.41)
[AN 3554027]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2014.
Apor Péter (1971-)
   Az elképzelt köztársaság : a Magyar Tanácsköztársaság utóélete, 1945-1989 / Apor Péter. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 201-221.
ISBN 978-963-9627-66-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - politikatörténet - kommunista párt - történelemszemlélet - Kádár-korszak
323(439)"1945/198" *** 943.9"1919" *** 329.15(439)"1945/1989"
[AN 3552793]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2014.
   Békességes szó : a Charta XXI Megbékélési és Együttműködési Mozgalom üzenete / szerk. Surján László, Kotolácsi Mikóczy Ilona ; [fotók Móser Zoltán] ; [ill. Mikóczy Dénes]. - Budapest : Charta XXI Megbékélési és Együttműködési Mozgalom, 2014. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9417-3 fűzött
Charta XXI Megbékélési és Együttműködési Mozgalom
Kárpát-medence - együttműködés - békés együttélés - civil mozgalom - 21. század
327.57(4-191)"20" *** 323.21(4-191)"20"
[AN 3553187]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2014.
Csiki Tamás
   A nem intergált társadalmi rétegek problémáinak biztonságiasítási törekvései - különös tekintettel a romákra / Csiki Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-32-0 fűzött
Magyarország - magyarországi cigányok - közbiztonság - rasszizmus - ezredforduló
323.12(=914.99)(439)"199/201" *** 351.78(439)"199/201"
[AN 3554640]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2014.
Dávid Katalin (1923-)
   Soah : emlékeim a vészkorszak idejéből / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 105, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-635-2 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - holokauszt - második világháború - zsidóság mentése - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3554451]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2014.
Erdélyi Lajos (1929-)
Túlélés (angol)
   Survival : a photographer remembers / Lajos Erdélyi ; [... transl. Jim Tucker]. - [Budapest] : Zachor Kv., 2014. - 222 p. : ill. ; 19 cm. - (I remember, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-88316-9-9 fűzött
Erdélyi Lajos (1929-)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3553407]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2014.
   Európai parlamenti választások, 2014. május 25 : eredményadatok : [a 2014. évi európai képviselő-választás hivatalos végeredménye] / [összeáll. és szerk. Sarkadi Pál]. - Budapest : Nemz. Választási Iroda, 2014. - 152 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 191.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - választás - 21. század - statisztikai adatközlés
327.39(4-62) *** 324(439)"2014"(083.41)
[AN 3554030]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2014.
   "Határtalan választások" : tanulmányok a külhoni állampolgárok választása témakörében / szerk. Cserny Ákos ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Választási Rendszerek Kutatóműhely. - Budapest : NKE Választási Rendszerek Kutatóműhely, 2014. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-71-9 fűzött
Magyarország - választójog - külföldön élő állampolgár - 21. század
323.113(=945.11)(100) *** 342.8(439)"200/201" *** 342.8(100)"200/201"
[AN 3554473]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2014.
   A magyar külpolitika, 1989-2014 / szerk. Gazdag Ferenc ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet. - Budapest : NKE NI, 2014. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-615-5305-83-2 fűzött
Magyarország - külpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
327(439)"198/201"(075.8)
[AN 3554488]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2014.
Mandák Fanni
   Az olasz politikai rendszer prezidencializációjának intézményesülése a végrehajtó hatalom szintjén / Mandák Fanni ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 978-615-5305-53-5 fűzött
Olaszország - politikai rendszer - miniszterelnök - államhatalmi ágak megosztása - kormányzati politika - ezredforduló
321.015(45)"199/201" *** 328.13(45)"199/201"
[AN 3554364]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2014.
Napolitano, Matteo Luigi (1962-)
I Giusti di Budapest (magyar)
   Budapest Igazai : a Soá és a vatikáni diplomaták / Matteo Luigi Napolitano ; [ford. Puskely Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-198.
ISBN 978-963-277-082-6 fűzött : 2400,- Ft
Vatikán - Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - diplomácia - második világháború
323.12(=924)(439)"1942/1945" *** 327(456.31)"1939/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3554576]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2014.
Szabó Róbertné (1940-)
   Megbélyegzetten : kuláksors a Koppány-völgyében / Szabó Róbertné elbeszélése alapján írta Sipos Imre. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2014. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Életsorsok a XX. században ; 5.)
ISBN 978-963-88862-1-7 fűzött
Magyarország - kulák - parasztság - Rákosi-korszak
323.325(439)"1945/195" *** 316.343.64(439)"194/195"
[AN 3552990]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2014.
Szabó Tibor (1945-)
   Az instabilitás kora : tanulmányok múltról, jelenről, jövőről / Szabó Tibor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-07-0 fűzött
politikai filozófia - globalizáció
32.001 *** 1 *** 321.01 *** 339.9
[AN 3553098]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2014.
Szeredi Pál (1955-)
   A Parasztpárt két évtizede : a Nemzeti Parasztpárt története, 1939-1960 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2014. - 453 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 412-423.
ISBN 978-963-86267-5-2 fűzött : 3200,- Ft
Nemzeti Parasztpárt
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - agrárpárt - 20. század
329.63(439)"193/196" *** 323(439)"193/196"
[AN 3552772]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2014.
Unti Ildikó
   A sós hering megmosva is sós hering marad : újkori antiszemitizmus / Unti Ildikó. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 120 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-615-5346-11-8 fűzött
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 3554447]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10136 /2014.
Ágoston Sándor (1946-)
   Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es Dózsa-féle népfelkelésben-parasztfelkelésben : "A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulójára" című történész konferencia előadásának anyaga, 2014. május 17-18. / Ágoston Sándor ; [... kiad. a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény]. - Dévaványa : DÁMK Bereczki I. Helytört. Gyűjt., 2014. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-08-9875-1 fűzött
Ványai Ambrus (146?-1514)
Dévaványa - Magyarország - magyar történelem - felkelés - helytörténet - katolikus pap - 16. század
943.9"1514" *** 323.269.6(439)"1514" *** 282(439)(092)Ványai_A. *** 943.9-2Dévaványa
[AN 3552614]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2014.
Csiba Zsolt
   Tükörképek trónviszálya : a szakrális és a modernista hagyományról... / Csiba Zsolt ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 103, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-50-8 fűzött
magyarságkutatás - vallásos irodalom
930.8(=945.11)(089.3) *** 244
[AN 3554201]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2014.
Gyulainé Várszegi Judit
   Győr-Szabadhegy története a 18-19. században / Gyulainé Várszegi Judit ; [kiad. a PMS 2000 Mérnöki Társaság]. - Győr ; [Budapest] : PMS 2000 Mérnöki Társ., 2014. - 101 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-963-08-8610-9 fűzött
Győr-Szabadhegy - helytörténet - helyi társadalom - 18. század - 19. század
943.9-2Győr-Szabadhegy"17/18" *** 908.439-2Győr-Szabadhegy
[AN 3552657]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2014.
   Kécskei emlékképek : a fotózás kezdeteitől 1960-ig / [a szerkesztői munkacsoport vezetői Pauk Sándor és Tajti Erzsébet] ; [kiad. a Tiszakécskei Honismereti Kör]. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2014. - 173 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 978-963-88252-3-0 fűzött
Tiszakécske - helytörténet - helyi társadalom - fényképalbum
929(439-2Tiszakécske)(084.12) *** 943.9-2Tiszakécske(084.12)
[AN 3552767]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2014.
   Kisapostag képeskönyve, 1870-2014 / [... szerk. Szurma Katalin] ; [megj. Kisapostag község önkormányzatának kiadásában]. - Kisapostag : Önkormányzat, 2014. - 316, [5] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-9697-9 kötött
Kisapostag - családtörténet - helytörténet - fényképalbum
929.52(439-2Kisapostag)(084.12) *** 943.9-2Kisapostag(084.12)
[AN 3553850]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2014.
   Leghathatósabb arcz- és hajkenőcsök. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2014]. - 111 p. : ill., részben színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-07-8 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - kozmetikum - gyógyszertár - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - újsághirdetés
930.85(439)"18/19" *** 646.7(439)(085) *** 687.55(439)(085) *** 614.27(439)(085)
[AN 3552481]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2014.
Marlok Tamás
   A Rádler családok históriái : [1753 és 2014 között a Pilisi-medencében] / [szerző, szerk. Marlok Tamás]. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Rádler család
családtörténet
929.52(439)Rádler
[AN 3553954]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2014.
Maróti Dezső (1947-)
   Elfelej(te)tett évtized, 1980-1990 : emlékek, tények, történések / Maróti Dezső. - Veszprém : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2013. - 181, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Veszprémi szemle könyvek, ISSN 2060-6109 ; 7.)
Bibliogr.: p. [183].
ISBN 978-963-89513-6-6 fűzött
Veszprém - helytörténet - urbanisztika - városfejlesztés - 1980-as évek
943.9-2Veszprém"198" *** 711.4(439-2Veszprém)"198" *** 911.375(439-2Veszprém)"198"
[AN 3554190]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2014.
Mayer Erzsébet (1951-)
   Ez itt a göcs : válogatott írások / Mayer Erzsébet ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-51-5 fűzött
magyar irodalom - művelődéstörténet - esszé
930.85 *** 894.511-4
[AN 3554199]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2014.
Miklós Péter (1980-)
   II. Rákóczi Ferenc alakja a délvidéki néphagyományban / Miklós Péter ; [kiad. a Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány]. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2014. - 12 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-08-9869-0 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Dél-Alföld - uralkodó - 17. század - 18. század - magyar néprajz - néphagyomány
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 398(=945.11)(439Dél-Alföld)
[AN 3554140]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2014.
Nagy Sándor (1886-1973)
   A magyar nép kialakulásának története : a sumir kapcsolat / Nagy Sándor ; [szerk. Pápai Szabó György]. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 16.)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-7014-60-4 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3553418]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2014.
Pruzsinszky Sándor
   Halhatatlan cenzúra / Pruzsinszky Sándor. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 240 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 12.)
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-615-5302-08-4 fűzött
cenzúra - történelem - kultúratörténet
940 *** 008(4) *** 351.751(4)
[AN 3552680]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2014.
Rádics Márta, H.
   Győrtől Marcaliig : a Lehner család története / H. Rádics Márta. - Marcali : Múz. Alapítvány : Marcali Múz., 2014. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén, ISSN 2064-7158 ; 1.)
Bibliogr.: p. 61. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88561-2-8 kötött
Lehner család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Lehner
[AN 3553991]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2014.
Semâkin, Konstantin Romanovič (1802-1867)
   Hadaink vonulnak : K. R. Szemjakin orosz ezredes magyarországi levelei 1849-ből / ... gyűjt. és vál., ford., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Rosonczy Ildikó. - Budapest : Argumentum : Balassi Int. : MNL, 2014. - 170, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Orosz levéltári források magyarul, ISSN 2064-8359 ; 1.)
Összefoglalás orosz, angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-717-5 fűzött : 2600,- Ft
Oroszország - katonatiszt - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093) *** 355(47)(092)Semákin,_K._R.(093)
[AN 3554524]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2014.
Suvorov, Viktor (1947-)
Ledokol (magyar)
   A jégtörő : Hitler mint eszköz Sztálin terveiben / Viktor Szuvorov ; [ford. Titkos Borbála]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-360.
ISBN 978-963-662-666-2 fűzött : 4200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-602-0)
Szovjetunió - Németország - történelem - hadtörténet - második világháború
947"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945" *** 355.48(47)"1939/1945"
[AN 3552813]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2014.
Szuromi-Kovács Ágnes
   Mindennapi kötéltáncosok : édesanyák a család és a hivatás között egyensúlyozva / Szuromi-Kovács Ágnes ; [közread. a] Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány. - [Budapest] : Maholnap M. Jóléti Alapítvány, 2013. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8212-5 fűzött
Magyarország - híres ember - nő - anya - 20. század - 21. század - interjú
929-055.52-055.2(439)(092)(047.53)
[AN 3553598]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2014.
   Tizenegy írás Tápéról : [... Ilia Mihály tanár úr 80. születésnapjára ...] / [szerk. a tanítványai]. - Szeged : Grimm, 2014. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-963-9954-79-3 fűzött
Tápé - helytörténet - helyismeret - emlékkönyv
943.9-2Tápé *** 908.439-2Tápé
[AN 3554362]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2014.
   Újbarok anno Neudörfl / [... kiad. a Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - 2. bőv. kiad. - Újbarok : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 171, [3] p. : ill. ; 29 cm
Magyar és német nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-7684-1)
Újbarok - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Újbarok(084.12)
[AN 3558175]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2014.
Wilson, Cara (1945-)
Love, Otto (magyar)
   Szeretettel, Otto : Anna Frank öröksége : Cara Wilson és Otto Frank levelezése / Cara Wilson ; Buddy Elias előszavával ... ; [ford. Bistey Mihály]. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 23.)
ISBN 978-963-88327-7-1 fűzött
Wilson, Cara (1945-)
Frank, Otto H. (1889-1980)
Svájc - Egyesült Államok - híres ember - levelezés
929(=30)(494)Frank,_O.(044) *** 929(73)Wilson,_C.(044)
[AN 3553211]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2014.
   A zsoltártól a rózsaszín regényig : fejezetek a magyar női művelődés történetéből : tanulmánykötet és adattár a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete együttműködésében a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállításhoz / szerk. Papp Júlia. - Budapest : PIM, 2014. - 293 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a Budapesten, 2014. ápr. 3 - nov. 25. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9401-98-3 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - művelődés - nők a társadalomban
930.85-055.2(439) *** 316.37-055.2(439) *** 316.7(439)
[AN 3553737]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10156 /2014.
Birta Zsolt (1977-)
   Emlék-Kék [elektronikus dok.] : Magyarország kincsei 1100 kilométeren : [the tresaures of Hungary along 1100 kilometers] : [Schätze von Ungarn über 1100 Kilometer] : [Sokroviŝa Vengrii čerez 1100 kilometrov] / Birta Zsolt. - Multimédia. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm + mell. (63 p. : ill., színes ; 19 cm)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
Műanyag tokban
Magyarország - helyismeret - gyalogtúra - elektronikus dokumentum
908.439 *** 796.51(439)
[AN 3552504]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2014.
   Budapest en 6 jours / [text ... Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5148-49-1 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3553772]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2014.
   Budapest in 6 days / [text ... Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5148-47-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3553749]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2014.
   Budapest in sechs Tagen / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5148-48-4 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3553769]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2014.
Csúzdáné Vaszil Erzsébet
   Élet és hitélet a három templom árnyékában / Csúzdáné Vaszil Erzsébet. - Rudabánya : [Csúzdáné Vaszil E.], 2014. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5942-4 fűzött
Rudabánya - helyismeret - katolikus egyház - református egyház - evangélikus egyház
908.439-2Rudabánya *** 282(439-2Rudabánya) *** 284.1(439-2Rudabánya) *** 284.2(439-2Rudabánya)
[AN 3553066]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2014.
Czöndör Mihályné Joó Katalin (1951-)
   Köszönetkönyv : Hagyományok Háza - Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény / [írta és a fényképeket kész. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2014. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 15.)
ISBN 978-615-80063-0-9 fűzött
Hagyományok Háza - Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény
Pusztaszabolcs - helyismeret - helytörténeti gyűjtemény
908.439-2Pusztaszabolcs *** 069(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3552758]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2014.
   Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban / [szerk. Győri Róbert] ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 218 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-22-6 fűzött
Magyarország - földrajz - tudománytörténet - 20. század
91(439)"19"
[AN 3552751]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2014.
Hajni István
   Hungary / [photographs ... István Hajni] ; [text Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2014]. - 93 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-44-6 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3553775]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2014.
Hajni István
   Ungarn / [Photographie ... István Hajni] ; [text Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2014]. - 93 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-45-3 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3553774]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2014.
Kertész Z. István
   A Gyermekvasút útikalauza / Kertész Z. István. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 185-186. - Összefoglalás angol, német, francia és orosz nyelven
ISBN 978-615-5058-39-4 fűzött : 2400,- Ft
Magyar Államvasutak. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (Budapest)
Budapest - Budai-hegység - kisvasút - útikönyv
914.39(234.373.27)(036) *** 656.331(493-2Bp.)
[AN 3554357]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2014.
Méhes Károly (1965-)
   Időutazás Pécsett : Leonardo és Janus kalandjai / Méhes Károly ; Faltis[!Faltisz] Alexandra és Molnár Tamás ill. ; Horváth Gábor fotóival. - Pécs : Skandináv Reklámügynökség Kft., 2014. - [30] p. : ill., színes ; 20x23 cm
ISBN 978-963-12-0017-1 fűzött : 1490,- Ft
Pécs - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Pécs(02.053.2)
[AN 3554342]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2014.
Němcová, Božena (1820-1862)
Vzpomínky z cesty po Uhŕích (magyar) (részletek)
   Miskolci levelek : fejezetek a magyarországi útiemlékekből / Božena Němcová ; [szerk. Tóth Arnold] ; [... ford. Domin Károly] ; [... Offertáler-Havasi Béla előszavával] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - 2. bőv. kiad. - Miskolc : HOM, 2014. - 54, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. "Božena Němcová miskolci levelei" címmel is
ISBN 978-963-9271-97-5 fűzött
Magyarország - cseh irodalom - helyismeret - 19. század - útirajz
908.439"185"(0:82-992) *** 885.0-992=945.11
[AN 3553422]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2014.
Stefánka László
   Kirándulás a Fertőparton : Fertőrákostól Sarródig / [írta Stefánka László, Krisch András] ; [fotó Batár Zsolt, ... Krisch András, Németh Béla]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2013. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-7034-69-5 fűzött
Fertő-vidék - útikönyv
914.39Fertő-vidék(036)
[AN 3552914]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2014.
Vitéz Attila
   Szekszárd anno / Vitéz Attila, V. Kápolnás Mária, Erky-Nagy Tibor. - [Szekszárd] : [Vitéz A.], cop. 2014. - 110 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 978-963-08-9518-7 kötött
Szekszárd - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Szekszárd(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3553196]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10170 /2014.
Anka Tibor
   Öröklési jog : hagyatéki eljárás / Anka Tibor. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 387 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 5.)
Lezárva: 2014. jún. 1.
ISBN 978-963-258-236-8 fűzött : 7000,- Ft
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
Magyarország - öröklési jog - eljárásjog - hagyaték - törvény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3554345]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2014.
Bannon, James (1965-)
Running with the Firm (magyar)
   A beépített huligán : kettős életem igaz története fedett zsaruként, a rettegett Millwallnál / James Bannon. - Budapest : Twister Media, 2014, cop. 2013. - 333, [2] p. ; 24 cm
Ford. Kovács Gergely
ISBN 978-963-08-7189-1 fűzött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - rendőr - labdarúgás - garázdaság - 20. század - memoár
351.74(410)(092)Bannon,_J.(0:82-94) *** 343.343.3 *** 796.332(410)
[AN 3558101]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2014.
Beke-Martos Judit
   Elevating the monarch to the thronebthe legal relevance of the coronation / Judit Beke-Martos. - Budapest : Dep. of Hung. Legal History Eötvös Loránd Univ., 2013. - 25 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 68.)
Bibliogr.
Fűzött
koronázás - magyar történelem
342.519.8(439) *** 943.9
[AN 3554432]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2014.
   A Beneš-dekrétumok az Európai Parlamentben / szerk. Horváth Attila és Korom Ágoston ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 79 p. ; 24 cm
Az előszó francia nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-10-8 fűzött
Európai Unió - Szlovákia - nemzetiség - kollektív jogok - kisebbségi politika
341.234(4-62) *** 316.347(=00)(437.6) *** 323.15(=00)(437.6)
[AN 3554378]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2014.
   Beyond punitiveness: crime and crime control in Europe in a comparative perspective : selection of presentations of plenary sessions of the Eurocrim2013 conference / [ed. Valeria Kiss]. - Budapest : Hung. Soc. of Criminology, 2014. - 134 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Proceedings of criminology, ISSN 0236-9893 ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9704-4 fűzött
Magyarország - Európa - büntetésügy - kriminológia - ezredforduló
343.8(439)"199/200" *** 343.8(4) *** 343.9(439)"199/200" *** 343.9(4)
[AN 3553401]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2014.
Brauneder, Wilhelm
   Ungarn und Österreich 1918 : Nachbarschaft statt Gemeinschaft / Wilhelm Brauneder. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2014. - 12 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 69.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Ausztria - Osztrák - Magyar Monarchia - államjog - nemzeti függetlenség
342.5(439)"1918" *** 342.5(436/439) *** 342.5(436)"1918"
[AN 3554443]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2014.
   Csendőrtiszt a Markóban : Ferenczy László csendőr alezredes a népbíróság előtt / szerk., a bev. tanulmányt írta és a függelékeket összeáll. Molnár Judit ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : Scolar : ÁBTL, 2014. - 375 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-516-8 kötött : 3750,- Ft
Ferenczy László (1898-1946)
Magyarország - csendőrség - 20. század - holokauszt - per - történelmi forrás
351.742(439)(092)Ferenczy_L. *** 341.322(439)"194"(093) *** 323.12(=924)(439)"194"(093) *** 34.096(439)"194"(093)
[AN 3551988]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2014.
Finszter Géza (1945-)
   Rendészetelmélet / Finszter Géza ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE RTK, 2014. - 275 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-275.
ISBN 978-615-5305-59-7 fűzött
rendészet - egyetemi tankönyv
351.74(075.8)
[AN 3554489]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2014.
Halász Iván (1971-)
   A közép-európai alkotmányok születése és identitása, 1989-2012 / Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-237.
ISBN 978-615-5305-64-1 fűzött
Közép-Európa - alkotmány - jogtörténet - alkotmányjog - összehasonlító jog - ezredforduló
342.4(4-11)"198/201" *** 340.5 *** 34(4-11)(091) *** 342(4-11)"198/201"
[AN 3554372]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2014.
Halász László (1941-)
   Környezetbiztonság / Halász László, Földi László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE Hadtud. és Honvédtisztképző Kar, 2014. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 978-615-5305-97-9 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - útmutató
349.6(439)(036)
[AN 3558152]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2014.
   Human rights and mental health in Zambia / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center, Mental Health Users Network of Zambia. - Budapest : MDAC ; [Lusaka] : MHUNZA, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89303-8-5 fűzött
Zambia - emberi jog - betegjog - elmegyógyászat - egészségügyi ellátás
342.726-056.34(689.4) *** 364.444(689.4) *** 616.89
[AN 3554449]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2014.
Jogász Vándorgyűlés (35.) (2014) (Lillafüred)
   Harmincötödik Jogász Vándorgyűlés : Lillafüred, 2014. május 8-10. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2014. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3553786]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2014.
   Kolozsvári boszorkányperek, 1564-1743 / szerk. ... Pakó László, Tóth G. Péter ; kész. Kiss András kéziratának felhasználásával. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 427 p. ; 24 cm. - (A magyarországi boszorkányság forrásai, ISSN 1589-6080 ; 4.)
Váltakozva magyar, német és latin nyelven. - Bibliogr.: p. 423-427.
ISBN 978-963-506-930-9 fűzött : 3200,- Ft
Kolozsvár - boszorkányper - 16. század - 17. század - 18. század - történelmi forrás
343.42(439-2Kolozsvár)(093)
[AN 3552877]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2014.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A jog kultúrája és etikája / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - Budapest ; Miskolc : Bíbor K., 2014. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-86-6 fűzött
jogrendszer - jogtörténet - jogkultúra - etika
34(100)(091) *** 008(100) *** 17
[AN 3553380]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2014.
   Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között : Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja / az iratokat gyűjt. és vál., ford., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Babus Antal. - Budapest : Argumentum : Balassi Int. : MNL, 2014. - 244 p. ; 20 cm. - (Orosz levéltári források magyarul, ISSN 2064-8359 ; 2.)
Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-963-446-718-2 fűzött : 2600,- Ft
Magyary Zoltán (1888-1945)
Szovjetunió - Magyarország - jogász - történelem - 20. század - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
34(439)(092)Magyary_Z.(093) *** 947"193"(093)
[AN 3554535]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2014.
   A magyar jog fejlődésének fél évezrede : Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán / szerk. Máthé Gábor ; [kiad. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2014. - 446, [2] p. ; 22 cm
A Budapesten, 2014. márc. 25-26-án "A magyar jogfejlődés fél ezredéve" címmel rendezett tudományos emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5344-57-2 kötött
Werbőczy István (1460-1541). Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - 16. század - jogszabálygyűjtemény
34(439)(091) *** 34(439)"15"(094) *** 340.141(439)"15"
[AN 3554172]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2014.
   Magyar Polgármesterek Világtalálkozója, 1996-2014 / [közread. a] Magyar Önkormányzatok Szövetsége. - [Gödöllő] : MÖSZ, [2014]. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Gödöllőn, 2014. jún. 28-29-én tartott 10. találkozó alkalmából
Fűzött
Magyar Polgármesterek Világtalálkozója
Magyarország - polgármester - határon túli magyarság - világtalálkozó - ezredforduló
352.075.31(439)"199/200" *** 316.347(=945.11)(100) *** 061.7(439-2Gödöllő)
[AN 3553457]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2014.
Szakály Sándor (1955-)
   Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették : történelmi-statisztikai áttekintés a magyar királyi csendőrség felső vezetőiről / Szakály Sándor ; [közread. a] ... Veritas Történetkutató Intézet. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2014. - 303 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-294.
ISBN 978-615-5465-03-1 kötött : 3900,- Ft
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - tiszt - két világháború közötti időszak - archontológia - életrajzi lexikon
351.742(439)"1919/1945" *** 351.742(439)(092):030
[AN 3553291]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2014.
Szalayné Sándor Erzsébet (1961-)
   A személyek jogállása az uniós jogrendben / Szalayné Sándor Erzsébet ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-615-5305-57-3 fűzött
Európai Unió - emberi jog - jogrendszer
342.7(4-62) *** 341.231.14(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3554691]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2014.
   Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből / szerk. Ruzsonyi Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE RTK, 2014. - 391 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-33-7 fűzött
büntetőjog - kriminológia - büntetés-végrehajtás - büntetőeljárás
343.2 *** 343.9 *** 343.8 *** 343.1
[AN 3554486]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2014.
Tóth Norbert
   A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata : nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis / Tóth Norbert. - Budapest : Nemzetpolitikai Kutint. : L'Harmattan, 2014. - 176 p. ; 24 cm. - (Nemzetpolitikai könyvek, ISSN 2063-7322 ; 2.)
Bibliogr.: p. 163-176.
ISBN 978-963-236-868-9 fűzött
nemzetközi jog - összehasonlító jog - területi autonómia
341 *** 323.17(100) *** 325.85
[AN 3554134]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2014.
Ujházi Lóránd (1979-)
   A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása / Ujházi Lóránd. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-215.
ISBN 978-963-277-481-7 fűzött : 2600,- Ft
Katolikus Tábori Püspökség
tábori pap - egyházjog - állam és egyház viszonya - katolikus egyház
356.363 *** 348 *** 322 *** 282
[AN 3554579]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10192 /2014.
   Batthyány I. Ádám és köre / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Piliscsabán, 2010. nov. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-152-5 fűzött
Batthyány Ádám (1610-1659)
Magyarország - arisztokrata - hadvezér - hadtörténet - művelődéstörténet - 17. század - török hódoltság
355.48(439)"16" *** 316.343.32(439)(092)Batthyány_Á. *** 355.48(439)(092)Batthyány_Á. *** 930.85(439)"16"
[AN 3547024]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2014.
Cormack, Andrew
The Royal Air Force in World War II (magyar)
   Nagy-Britannia légi háborúja : vadászpilóta, Brit Királyi Légierő, 1940 / [írta Andrew Cormack] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 10.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7840-8 fűzött : 1990,- Ft
Nagy-Britannia - hadtörténet - légierő - egyenruha - második világháború
355.48(410)"1940/1945" *** 358.4(410)"1940/1945" *** 355.14(410)"1940/1945"
[AN 3552533]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2014.
Dobák Imre (1973-)
   A magyar rádióelhárítás nemzetközi együttműködésének története, 1955-1990 / Dobák Imre, Endrődi Ferenc ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE Rendészettud. Kar, 2014. - 45 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-615-5305-74-0 fűzött
Varšavskij dogovor o družbe, sotrudničestve i vzaimnoj pomoŝi
Magyarország - katonai hírszerzés - rádiótechnika - katonapolitika - nemzetközi együttműködés - 20. század
355.413(47-62)"195/198" *** 623.62 *** 355.413(439)"195/198" *** 621.396 *** 355.02(47-62)"195/198"
[AN 3558147]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2014.
   Háborús konfliktusok és erkölcs / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron K., 2014. - 215, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9210-91-2 fűzött : 2780,- Ft
háború - erkölcsfilozófia - politológia
355.01 *** 17 *** 32.001
[AN 3553049]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2014.
Henry, Mark R.
US Army in World War II : the Mediterranean (magyar)
   Az amerikai hadsereg a Mediterráneumban : lövész, USA Szárazföldi Haderő, 1943 / [írta Mark R. Henry] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 9.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7839-2 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - hadtörténet - gyalogság - egyenruha - második világháború
355.48(73)"1942/1945" *** 356.1(73)"1942/1945" *** 355.14(73)"1942/1945"
[AN 3552525]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2014.
Herczeg Géza (1888-1954)
   A M. Kir. Veszprémi 31. Honvéd Gyalogezred, a 31. 46. és a 79. Honvéd Menet Zászlóaljak, valamint a 31/I. Népfölkelő Zászlóalj története / írta és a vázlatokat megrajz. Herczeg Géza ; [kiad. a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - Veszprém : Első Világháborús Centenáriumi Emlékbiz. : Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, 2014. - 448 p. : ill., részben térk. ; 31 cm
borító- és gerinccím: A veszprémi honvédek hadtörténete. - Eredeti kiadása: Cegléd : Sárik Gyula és Géza Kvny. Műint., 1936. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-89513-5-9 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Veszprémi 31. Honvéd Gyalogezred
Veszprém - katonai egység története - hadtörténet - első világháború - hasonmás kiadás
355.486(439-2Veszprém)"1914/1918" *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 3554375]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2014.
Holndonner Hermann (1961-)
   A Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő rendszere működésének elemzése / Holndonner Hermann ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-615-5305-98-6 fűzött
Magyarország - katonai felderítés
355.413(439)
[AN 3554651]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2014.
   "Megjártuk a Hadak útját..." avagy Tuzsériak a Magyar Királyi Honvédség kötelékében 1938-1945 között / szerk. Klicsu Ferenc ; kiad. a Tuzsér Községért Közalapítvány. - Tuzsér : Tuzsér Községért Közalapítvány, 2014. - 174 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Tuzsér - Magyarország - katona - helytörténet - hadtörténet - második világháború
355(439-2Tuzsér)(092)"1938/1945" *** 355.48(439)"1939/1945" *** 943.9-2Tuzsér
[AN 3553909]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2014.
Pegler, Martin (1954-)
The military sniper, Red Army sniper 1943 (magyar)
   Embervadászat a háborúban : mesterlövész, Vörös Hadsereg, 1943 / [írta Martin Pegler] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 11.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7841-5 fűzött : 1990,- Ft
hadtörténet - mesterlövész - egyenruha - 20. század
355.14(100)"19" *** 355.48(100)"19" *** 356.161(100)"19"
[AN 3554512]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2014.
Szendy István (1958-)
   Hadelmélet és katonai műveletek : [közös modul] / Szendy István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013-2014. - 2 db ; 24 cm
hadtudomány - harcászat - egyetemi tankönyv
355(075.8) *** 355.4(075.8)
[AN 3514778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Társadalom és hadügy. - 2014. - 93 p.
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-615-5491-05-4 fűzött
[AN 3554712] MARC

ANSEL
UTF-810202 /2014.
Szüsz Szilvia
   Nagy-Britannia biztonság- és védelempolitikája / Szüsz Szilvia ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 75 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-75-7 fűzött
Nagy-Britannia - biztonságpolitika - 21. század
355.02(410)"200/201"
[AN 3554627]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10203 /2014.
   Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - elméleti alapok / [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
munkaegészségügy - munkavédelem - tankönyv
331.47(078) *** 331.45(078)
[AN 3553748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 83 p.
Szerk. Szakmáry Éva, Ungváry György, Walz Géza
[AN 3553757] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 101 p.
Szerk. Szakmáry Éva, Ungváry György
[AN 3553764] MARC

ANSEL
UTF-810204 /2014.
Auer Ádám (1986-)
   Corporate governance : állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetek / Auer Ádám ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-615-5491-03-0 fűzött
Magyarország - állami vállalat - vállalatirányítás - felelősség
336.61(439) *** 65.012.412 *** 65.011.1
[AN 3554376]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2014.
   Biztonság és egészségvédelem a változó munkahelyeken / [szerk. Szakmáry Éva, Ungváry György, Walz Géza] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 120 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
munkavédelem - munkaegészségügy - tankönyv
331.45(078) *** 331.47(078)
[AN 3553845]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2014.
Csigi Imre
   Speciális foglalkoztatási szabályok / [szerzők Csigi Imre, Kovács Mária, Tóth Hilda] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 69 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkaügy - atipikus foglalkoztatás - munkajog - tankönyv
331.5(439)(078) *** 349.2(439)(078)
[AN 3553852]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2014.
Dudásné Baricza Margit
   Vendéglátó gazdálkodás / Dudásné Baricza Margit, Poós Ferencné ; [közread. a] BKF, KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Budapest : BKF : KIT, cop. 2013. - 376 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-637-342-9 fűzött
vendéglátás - gazdálkodás - tankönyv
658.1(078) *** 640.4(078)
[AN 3554344]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2014.
Fábián Nóra
   Uniós munkavégzés / [szerzők Fábián Nóra, Tóth Hilda] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 45 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött
Európai Unió - külföldi munkavállalás - munkajog
331.535(4-62)(078) *** 349.2(4-62)(078)
[AN 3553773]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2014.
Gadócziné Fekete Éva (1960-)
   Helyi termék stratégia és védjegy-rendszer : Borsod-Torna-Gömör / G. Fekete Éva ; [kiad. az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány]. - Irota : Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány, 2013. - 126 p. : ill., színes ; 16x23 cm
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-963-08-8810-3 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - termék - regionális gazdaság - kisvállalkozás - védjegy
658.62(439.134) *** 334.72.012.63/.64(439.134) *** 332.1(439.134) *** 347.77(439.134)
[AN 3554271]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2014.
Hajdu Edit
   A munka díjazásának szabályozása / [szerzők Hajdu Edit, Szabó Melinda] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 38 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - bér - munkajog - tankönyv
331.2(439)(078) *** 658.32(439)(078) *** 349.2(439)(078)
[AN 3553858]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2014.
Horváthné Herbáth Mária
   Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése / Horváthné Herbáth Mária, Stágel Imréné ; [közread. a] BKF, KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Budapest : BKF : KIT, cop. 2013. - 508 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-637-341-2 fűzött
kereskedelmi forgalom - tervezés - elemzés - vezetés - tankönyv
339.176(078) *** 339.14(078) *** 65.012.4(078)
[AN 3554343]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2014.
International Symposium on Inventories (18.) (2014) (Budapest)
   18th International Symposium on Inventories : August 18-22, 2014, Budapest ... : book of abstracts / [ed.-in-chief Attila Chikán] ; [org. by the International Society for Inventory Research]. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], 2014. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-11-6 fűzött
leltározás - logisztika - konferencia-kiadvány
657.371 *** 658.78 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3554203]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2014.
Köves Alexandra
   The results of the Treasurer's Workshop : May 2013, Budapest ... / [auth. Alexandra Köves, Erika Papp, József Balázs Gellér] ; [publ. by the] Hungarian National Labour Office. - Budapest : Hung. Nat. Labour Office, 2013. - 136 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-264-092-1 fűzött : 2013
World Association of Public Employment Services
munkaügy - nemzetközi szervezet - költségvetés
331(100) *** 061.1(100) *** 336.6
[AN 3553897]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2014.
   A közfoglalkoztatási csapda : a Magyar Szegényellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátteréről, helyzetéről és lehetőségeiről / [... összeáll. Farkas Zsombor, Molnár György, Molnár Zsuzsanna] ; [kiad. a Magyar Szegényellenes Alapítvány]. - Budapest : M. Szegényellenes Hálózat : M. Szegényellenes Alapítvány, 2014. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p.113-117.
ISBN 978-963-08-8803-5 fűzött
Magyarország - munkanélküliség - szociális támogatás - helyi önkormányzat - közmunka - 21. század
331.56(439)"201" *** 364.65-057.77 *** 352(439) *** 351.712(439)
[AN 3554406]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2014.
   Munkahelyek kialakítása / [szerk. Ungváry György, Walz Géza] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
munkahely - munkakörnyezet - ergonómia - munkavédelem - tankönyv
331.45(078) *** 614.8(078) *** 331.101.1(078)
[AN 3553820]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2014.
   Munkaügyi ellenőrzés módszertana / [szerk. Horváth Viktória, Przetacznik László, Sztanyek Márk] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 99 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkaügy - ellenőrzés - munkajog - tankönyv
331(439)(078) *** 349.2(439)(078) *** 65.012.7(078)
[AN 3553776]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2014.
Orosz Márta
   Munka- és pihenőidő szabályozása / [szerzők Orosz Márta, Hajdu Edit] ; [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : NMH, 2013. - 81 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - tankönyv
331.31(439)(078) *** 349.2(439)(078)
[AN 3553802]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2014.
Siklósi Ágnes
   Könyvvezetés és beszámolókészítés : T08/2010 : a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, a Vállalkozási bérügyintéző és a Mérlegképes könyvelő képzés tankönyve / [szerzők Siklósi Ágnes, Veress Attila]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2014. - 558 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 558.
ISBN 978-963-638-368-8 fűzött : 3800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 3558804]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2014.
Society for the Study of Emerging Markets. International conference (2014) (Budapest)
   SSEM EuroConference 2014: the international conference on emerging markets business, economics and finance : 6-8 July 2014, Budapest ... : detailed program and book of abstracts / [ed. Gábor Bóta and Mihály Ormos] ; [org., publ. by the Budapest University of Technology and Economics Department of Finance]. - Budapest : BUTE Dep. of Finance, 2014. - [160] p. : ill., színes ; 20x20 cm + CD-R
ISBN 978-963-313-114-5 fűzött
gazdaságtan - pénzügy - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 336.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3553843]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2014.
Szalay Beatrix
   Kézikönyv a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó akkreditációs és támogatási rendszerről / Szalay Beatrix ; [közread. a Védett Szervezetek Országos Szövetsége]. - Nyíregyháza : VSZOSZ, 2013. - 217 p. ; 29 cm
Borítócím: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának akkreditációs és támogatási rendszere : kézikönyv
Fűzött
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - hátrányos helyzetű - munkaképesség - foglalkoztatás - útmutató
331.582.2(439)(036) *** 364.048.6(439)(036) *** 364.65-056.2(439)(036)
[AN 3553693]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2014.
   Számvitel alapjai : példatár és munkafüzet / Becsei [et al.]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2013. - 284 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-412-8 fűzött : 3200,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.7(075.8)(076)
[AN 3558793]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2014.
Vértesy László (1982-)
   Az állami beavatkozás joga és hatékonysága / Vértesy László ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-193.
ISBN 978-615-5305-33-7 fűzött
állami beavatkozás - egyetemi tankönyv
338.244.4(075.8)
[AN 3554369]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10223 /2014.
Buschmann Éva
   Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona / [írta, szerk. ... Buschmann Éva]. - Jászberény ; [Budapest] : [Római Katolikus Egyh. Szeretetszolgálat], 2014. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: A jászberényi Szent Klára Idősek Otthona
ISBN 978-963-08-9702-0 kötött
Szent Klára Idősek Otthona (Jászberény)
Jászberény - nyugdíjasotthon
364.442.046.6(439-2Jászberény)
[AN 3554359]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2014.
   A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása : tanulmánykötet / [közread. a] Magyar Sportmenedzsment Társaság, Magyar Sporttudományi Társaság. - [Budapest] : M. Sportmenedzsment Társ. : M. Sporttud. Társ., 2014. - 277 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9822-5 fűzött
Magyarország - egészségnevelés - testmozgás - egészséges életmód - tömegsport - 21. század - statisztikai adatközlés
364.444:364.442.24(439)"200/201"(083.41) *** 796(439)"200/201"(083.41) *** 796.034(439)"200/201"(083.41) *** 613(439)"200/201"(083.41)
[AN 3554528]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2014.
   A hit hídján : lelki gondozás a somogyi szociális és gyermekvédelmi szakellátásban / [szerk. és az Új ember c. hetilapban megj. tudosításokat írta Lőrincz Sándor]. - Kaposvár : Szociális és Gyermekvédelmi Főig. Somogy M. Kirendeltség, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Somogyi szociális és gyermekvédelmi kistéka, ISSN 2064-8340 ; 1.)
ISBN 978-963-08-8493-8 fűzött
Somogy megye - gyermekvédelem - szociális gondozás - lelki gondozás
364.65-053.2/.6(439.123) *** 253 *** 364.444(439.123)
[AN 3554259]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2014.
Tulassay Tivadar (1949-)
   Az Ötpacsirta utczától a Gólya utczáig : a Bókay-klinika 175 éve / Tulassay Tivadar. - Budapest : Semmelweis, cop. 2014. - 266 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-310-7 kötött : 5400,- Ft
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Gyermekgyógyászati Klinika (1.)
Budapest - Magyarország - gyermekkórház - gyermekgyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 616-053.2(439)(091)
[AN 3552886]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2014.
Udvarhelyi Éva Tessza (1980-)
(In)justice on the streets (magyar)
   Az igazság az utcán hever : válaszok a magyarországi lakhatási válságra / Udvarhelyi Éva Tessza ; [ford. Nagy Nikoletta, Pósfai Orsolya, Udvarhelyi László]. - [Budapest] : Napvilág, 2014. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271-294.
ISBN 978-963-338-372-8 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - hajléktalan - társadalompolitika - lakásügy - 20. század - 21. század
364.252(439)"19/201" *** 316.37-057.66(439)"19/201" *** 364(439)"19/201" *** 332.8(439)"19/201"
[AN 3552910]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10228 /2014.
   100 éves a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézete / szerk. Szőke Éva. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 295 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-315-2 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Gyógyszerésztudományi Kar. Farmakognóziai Intézet
egyetem - kutatóintézet - növényi hatóanyag - orvostudomány - gyógyszerészet - történeti feldolgozás
378.661.5(439-2Bp.)(091) *** 061.6(439-2Bp.)(091) *** 615.32
[AN 3552895]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2014.
   Betűs könyv : [tanulj velünk olvasni!] / szerk. Kozák Erzsébet ; ill. Király Gabriella. - Budaörs : Rewal Bt., 2014. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9649-8 fűzött : 2700,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3552135]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2014.
Glaser, Ute (1958-)
Noch mehr Ideen aus der Eltern-Trickkiste (magyar)
   Nevelni egyszerűen is lehet : [hogyan vegyük rá konok, házifeladat-kerülő, szófogadatlan csemetéinket az együttműködésre?] / Ute Glaser ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 191 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-963-341-082-0 kötött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.1
[AN 3552211]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2014.
Goşa, Codruta Maria Cornelia
   Diary studies in qualitative research : a tertiary education case study / Codruta Maria Cornelia Goşa. - Szeged : JATEPress, 2014. - 260 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 978-963-315-194-5 fűzött
Románia - pedagógia - kutatás - kvalitatív vizsgálat - egyetemi hallgató
37.012 *** 378.18(498) *** 001.891
[AN 3553479]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2014.
   Határtalan oktatáskutatás [elektronikus dok.] : tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére / szerk. Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Debrecen : DE FKFK, 2014. - (Régió és oktatás, ISSN 2064-6046 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130483. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8995-7
Magyarország - oktatás - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
37(439)
[AN 3557343]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2014.
   A kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális, valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és esélyegyenlőség biztosítása érdekében = The development of key competences in formal, non-formal and informal settings for ensuring social cohesion and equity / szerk. ... Golubeva Irina ; [közread. a] Tanárok Európai Egyesülete. - Veszprém : TEE, 2014. - 125 p. ; 24 cm
A Veszprémben, 2013. jún. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9685-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - kompetencia - képességfejlesztés - 21. század
37.014(439)"201" *** 371.322.6
[AN 3554223]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2014.
   A lüktető idő : a Kecskeméti Református Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1994-2014 / [szerk. Szabó Katalin, Félixné Oravecz Márta, Nademlejnskyné Toók Lilla]. - Kecskemét : Kecskeméti Református Ált. Isk., 2014. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9334-3 fűzött
Kecskeméti Református Általános Iskola
Kecskemét - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Kecskemét)
[AN 3553515]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2014.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXVIII. országos konferenciája : 2014. augusztus 25-27. : [Pécs] : program és előadáskivonatok = Conference Mafiok XXXVIII. : August 25-27, 2014 ... : program & abstracts / [szerk. Pethőné Vendel Terézia] ; [rend. közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar. - [Pécs] : PTE Pollack M. Műszaki és Informatikai Kar, [2014]. - [2], 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-55-4 fűzött
matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3553518]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2014.
Miller, Alice
Am Anfang war Erziehung (magyar)
   Kezdetben volt a nevelés / Alice Miller ; [... ford. Fischer Eszter]. - 3. kiad. - Budapest : Pont, 2014. - 230, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-9957-30-5 kötött : 3465,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3558875]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2014.
Monos Emil (1935-)
   Monos Emil : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Táncos László]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (A katedra mesterei, ISSN 2064-1214)
ISBN 978-963-331-289-6 fűzött : 1600,- Ft
Monos Emil (1935-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Monos_E.(047.53) *** 61(439)(092)Monos_E.(047.53)
[AN 3552831]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2014.
Networkshop (2014) (Pécs)
   Networkshop 2014 [elektronikus dok.] : Pécs, 2014. április 23-25. / rend., [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, Hungarnet Egyesület. - Szöveg. - [Budapest] : NIIFI, cop. 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88335-5-6
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3552479]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   A nyu-szi és a tek-nős / [Ezópus meséit átd. Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor fordítása alapján] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Szótagolós mesék)
ISBN 978-963-251-446-8 fűzött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3558118]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2014.
   A szakképzés szabályozása : tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez / [közread. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat]. - [Budapest] : NMH : NFSZ, 2014. - 63 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - jogi szabályozás
377(439)(094) *** 374.7(439)(094)
[AN 3553708]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2014.
Trauner, Karl-Reinhart
   Vom Hörsaal in den Schützengraben : evangelische Theologiestudenten im ersten Weltkrieg / Karl-Reinhart Trauner. - 2. erw. Aufl. - Szentendre : Tillinger P., 2014. - 305 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 279-294.
ISBN 978-963-89359-7-7 fűzött
Németország - egyetemi hallgató - lelkészképzés - evangélikus egyház - hadtörténet - első világháború
378.628.41(430) *** 355.48(430)"1914/1918" *** 378.18
[AN 3558150]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2014.
Zsámboki Károlyné (1948-)
   Az óvodai élet építőkockái : projektötletek, témavázlatok, éves tervek / Zsámboki Károlyné, Eperjesy Barnáné, Kissné Zsámboki Réka. - 3. átd. kiad. - Sopron : [Zsámboki és Tsa Bt.], 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-963-12-0026-3 fűzött
óvodai nevelés - tanterv
373.24(072) *** 373.212.14
[AN 3558088]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10243 /2014.
Delavier, Frédéric
Guide des mouvements de musculation (magyar)
   Sportanatómia / Frédéric Delavier ; [... ford. ... Csáki Ágnes]. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 203 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-331-308-4 fűzött : 5900,- Ft
mozgástan - anatómia
796.012 *** 611
[AN 3552946]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2014.
Hunter, Graham
Spain (magyar)
   Spanyol korszak : a nagy focitripla igaz története : [2008, 2010, 2012] / Graham Hunter ; [ford. Orbán János és Pritz Péter]. - Budapest : Kanári, 2014. - 467 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9477-6 fűzött
Spanyolország - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - 21. század
796.332(460)"200/201" *** 061.27(460)"200/201" *** 796.093.1(4)"200/201" *** 796.093.1(100)"201"
[AN 3552144]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2014.
Kiss Gergely (1977-)
   Életem a játék : egy háromszoros olimpiai bajnok küzdelmei a vízben és a parton / Kiss Gergő ; [közrem.] Nedbál Miklós, Dobos Sándor, Serényi Péter. - Budapest : Libri, 2014. - 320 p., [32] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-454-5 kötött : 3990,- Ft
Kiss Gergely (1977-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - 21. század - memoár
797.253(439)(092)Kiss_G.(0:82-94)
[AN 3552271]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2014.
Kreutzmann, Jörg
Hoch hinaus (magyar)
   Díjugratás : az alapoktól az első versenyig / Jörg Kreutzmann ; [ford. Csentericz Zoltán]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 74 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-177-9 fűzött : 1980,- Ft
díjugratás
798.26
[AN 3552126]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2014.
Kricskovics Zsuzsanna
   Kedvenc origami állataim / modellek Kricskovics Zsuzsa, Sebők Zsolt ; fotók, rajzok Csabai István, Illyés Csaba, Sebők Zsolt. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-398-0 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3558064]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2014.
Kricskovics Zsuzsanna
   Origami virágok / modellek Kricskovics Zsuzsanna, Nagy Mária, Sebők Zsolt. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-401-7 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3558078]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2014.
   Minden gyermek tanuljon meg úszni! : módszertani útmutató : magyar úszó utánpótlás-program, 2013-2021 / [összeáll. Tóth Ákos, Kiss Miklós] ; [szerk. Csurka Gergely, Nagy Orsolya] ; [közread. a] Magyar Úszó Szövetség. - [Budapest] : MÚSZ, 2014. - 332 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
úszás - edzés - módszertan
797.21.015.1
[AN 3552262]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2014.
Sebők Zsolt
   Origami farm / modellek Sebők Zsolt. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-433-8 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3558072]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2014.
Tánczos Zoltán
   Fitnesz és személyi edzés / Tánczos Zoltán ; [közread. a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 203 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-615-5346-10-1 fűzött
fitnesz - edzés - egyetemi tankönyv
796.015(075.8) *** 613.71(075.8)
[AN 3554457]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2014.
Tombor Mónika
   Gombóc paci a lovaglásról / Tombor Mónika. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-191-5 fűzött : 2930,- Ft
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 3552066]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2014.
Verbényi József (1924-)
   Tanultam, tanítottam, tanulom : Verbényi József, egy 90 éves kosaras életrajza / [kiad. a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége]. - Budapest : MKOSZ, [2014]. - 60 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Verbényi József (1924-)
Magyarország - edző - kosárlabda - 20. század - 21. század - memoár
796.323.071.43(439)(092)Verbényi_J.(0:82-94)
[AN 3552927]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10254 /2014.
Balogh László (1930-)
   Friss művek : Balogh László Munkácsy-díjas festőművész kiállítása : Ferenczy Múzeum ..., 2014.06.06 - 09.07. = Latest works : Balogh László exhibition by Munkácsy prize-winning painter / szerk. Herpai András. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 6.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-27-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Balogh_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3552678]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2014.
Buzás Gergely (1965-)
   Középkori várak / Buzás Gergely, Kovács Olivér ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma]. - Visegrád : MNM Mátyás Király Múz., [2014]. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-5209-14-7 fűzött
Magyarország - vár - középkor
728.81(439)"04/14" *** 623.1(439)"04/14"
[AN 3553538]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2014.
   Épült anno.. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2014]. - 127 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-08-5 fűzött : 1450,- Ft
Budapest - építészet - 19. század - századforduló - újsághír
72(439-2Bp.)"186/191" *** 07(439)"186/191"
[AN 3552483]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2014.
Farkas Rita (1981-)
   Akadálytalan alkotás - a kortárs művészet felhasználási lehetőségei a megértési nehézséggel élők fejlesztésében : a Paksi Képtár módszertani kiadványa feladatokkal, ötletekkel pedagógusok, gyógy- és fejlesztőpedagógusok számára / Dabi-Farkas Rita. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2014. - 36 p. : ill., főként színes ; 16 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5121-10-4 fűzött
múzeumpedagógia - tanulási nehézség - megértés - tanári segédkönyv
069.12 *** 159.955 *** 376.545(072)
[AN 3552859]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2014.
Fülemile Ágnes (1960-)
   Magyar örökség Washingtonban : a 2013. évi Smithsonian Folklife Festival magyar programja = Hungarian heritage: roots to revival : the Hungarian program of the 2013 Smithsonian Folklife Festival, Washington, D.C. / [szerző ... Fülemile Ágnes] ; [... kiad. ... a Balassi Intézet, ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ...]. - Budapest : Balassi Int. : MTA BTK, 2014. - 207 p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-567-048-2 fűzött
Kárpát-medence - Washington - népművészet - magyar néprajz - rendezvény
7.031.4(=945.11)(4-191) *** 39(=945.11)(4-191) *** 061.7(73-2Washington)
[AN 3553085]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2014.
Gellér Katalin (1946-)
   Sassy Attila : ópium-álmok / Gellér Katalin ; [közread. a] Kieselbach. - [Budapest] : Kieselbach, 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5199-04-2 kötött
Sassy Attila (1880-1967)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Sassy_A.
[AN 3553012]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2014.
Glattfelder, Hans Jörg (1939-)
   Szójegyzék = Glossar = Glossary / Hans Jörg Glattfelder ; [ford. ... Maurer Dóra, Jeffrey Steele] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2014. - 72 p. ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 22.
ISBN 978-963-89919-2-8 fűzött
képzőművészet - értelmező szótár
73/76:030
[AN 3553409]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2014.
Gönczi Béla (1934-)
   Időmetszetek = Sections of time / [Gönczi Béla]. - [Budapest] : [Unixo Consulting Kft.], 2014. - 150 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9973-4 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Gönczi_B.
[AN 3553156]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2014.
Hemrik László
   Képek párban : a Paksi Képtár múzeumpedagógiai foglalkoztató füzete 7-12 éves gyerekek számára / Hemrik László. - Paks : Paksi Képtár, cop. 2014. - 26 p. : ill., főként színes ; 16 cm + 4 mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5121-11-1 fűzött
múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
069(439-2Paks)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3552853]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2014.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Vászolyi vízimalmok : múlt a jelenben / fotók Horváth Zoltán György ; szöveg Horváth Zoltán György és Henn Istvánné ; Kovács József ... könyve ... alapján. - Budapest : Romanika, 2014. - 39 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637)
ISBN 978-615-5037-13-9 kötött : 1990,- Ft
Vászoly - vízimalom - helyismeret - fényképalbum
725.42(439-2Vászoly) *** 908.439-2Vászoly *** 77.04(439)(092)Horváth_Z._Gy.
[AN 3554374]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2014.
King, Ross (1962-)
Leonardo and The last supper (magyar)
   Leonardo és az Utolsó vacsora / Ross King ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 414 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 384-398.
ISBN 978-963-355-046-5 kötött : 4900,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519). Il cenacolo
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3552243]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2014.
Krajcsirovits Henrik (1929-2007)
   Krajcsirovits Henrik, 1929-2007 / [szerk. Kövesdi Mónika, Krajcsirovits Kinga] ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2014. - 222 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 218-220. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-9361-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Krajcsirovits_H.
[AN 3553892]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2014.
Major Kamill (1948-)
   Major Kamill : [Modern Magyar Képtár, ... Pécs, ... 2014. május 16 - július 27.] / [vál. és rend. Major Kamill és Várkonyi György] ; [közread. a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület, ... Janus Pannonius Múzeum ...]. - Pécs : Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyes. : JPM, [2014]. - 33 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9332-9 fűzött
Franciaország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(44)(=945.11)Major_K. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3552997]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2014.
Marosits József (1950-)
   Jelet hagyni / Marosits József. - [Szombathely] : [Marosits J.], cop. 2013. - 176 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6917-1 kötött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század - memoár
73(439)(092)Marosits_J.(0:82-94)
[AN 3553061]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2014.
   "Miközben szabadban rajzolgattunk" : magyar művészek Itáliában, 1810-1860 : [a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria és a Vaszary Galéria közös kiállítása] : [2014. augusztus 10 - november 16.] / [... rend. Hessky Orsolya] ; [... kiad. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2014]. - 130 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 64-67. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89829-3-3 fűzött
Magyarország - festészet - rajzművészet - 19. század - akvarell - kiállítási katalógus
75.021.322(439)"18" *** 741(439)"18" *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3552613]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2014.
   Monet: Tavirózsák : könyv és tányéralátét egyben : 48 oldal Monet világáról, 6x8 színes tányéralátét / [összeáll. Hitseker Mária]. - [Budapest] : Ventus Commerce, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 42 cm. - (Gasztrokönyv)
ISBN 978-963-89818-3-7 fűzött : 2990,- Ft
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 3554213]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2014.
Nagy Mária
   Origami lakásdíszítés / modellek Nagy Mária, Nagy Zsófia, Sebők Zsolt. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-399-7 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3558075]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2014.
   Origami gyerekeknek / modellek Kricskovics Zsuzsanna [et al.]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-400-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-400-X)
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3558070]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2014.
   Parthenón-fríz Terem, Körösényi Terem : 2012. október 4 - 2013. június 7. / [kiad. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - Budapest : MKE, 2014. - 38 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Válogatás a Budapesten rendezett kiállítások anyagából. - Borítócím: 2012-13
Fűzött
Magyarország - szobrászat - 21. század - kiállítás
73(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3553091]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2014.
   Rezidens Szalon, 2011-2013 / szerk. Veres Gábor. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 130 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-331-307-7 kötött
Magyarország - orvosi diagnosztika - orvostudomány - festészet - művészettörténet - 19. század - 20. század
75(439)"18/19" *** 7(100)(091)
[AN 3552936]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2014.
Schrammel Imre (1933-)
   Schrammel / [összeáll. és szerk. Schrammel Imre és Sz. Farkas Aranka] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2014. márc. 28 - jún. 29. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 54-[56].
ISBN 978-615-5464-00-3 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Schrammel_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3553000]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2014.
Sebők Zsolt
   Origami járművek / modellek Sebők Zsolt. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-434-5 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3558066]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2014.
Somogyi György (1944-)
   Magyar tenger magyar ecsettel : tollal, krétával, vésővel és fényképezőgéppel : a Balaton ábrázolása = Ungarisches Meer mit ungarischem Pinsel : Feder, Meissel, Kreide und Kamera : Darstellung des Balatons = Hungarian sea with Hungarian paintbrush : pen, chalk, chisel and camera : rendering lake Balaton / [írta, ... a képeket vál.] Somogyi György. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló, 2014. - 167 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Gödrös Mátyás és Somogyi György
ISBN 978-615-5465-17-8 kötött : 6500,- Ft
Balaton - Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - 19. század - 20. század - helyismeret
77.04(439)"18/19" *** 7.047(285.2Balaton) *** 73/76(439)"18/19" *** 908.439(285.2Balaton)(084.1)
[AN 3558864]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2014.
Tautner Ilona (1898-1963)
   A karádi fehérhímzés : Tautner Ilona gyűjtése / [közread. Lepenye Józsefné Hótay Blanka] ; [kiad.] Karád Község Önkormányzata. - Karád : Önkormányzat, 2014. - 124, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [125].
ISBN 978-963-08-9548-4 fűzött
Karád - hímzés - népi díszítőművészet - magyar néprajz
746.3.031.4(439-2Karád) *** 39(=945.11)(439-2Karád)
[AN 3552644]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2014.
   Tér mint tér : [nemzetközi kiállítás] : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2014. május 14 - szeptember 28.] = Space as space / [a kiállítás kurátorai ... Benedek Barna, Maurer Dóra, Wolsky András] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2014. - 81 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 23.
ISBN 978-963-89919-3-5 fűzött
képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(100)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3553417]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2014.
Wagner Nándor (1922-1997)
   A székesfehérvári "Wagner-szoborlelet" / [a kiállítás kurátora Gärtner Petra]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - 63 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 335.)
Megj. a Székesfehérváron, 2013. szept. 22 - okt. 27. között rendezett kiállítás alkalmából. - A szerző életrajza angol és japán nyelven is. - Bibliogr.: p. 40-51.
ISBN 978-615-5413-00-1 fűzött
Wagner Nándor (1922-1997)
Japán - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(520)(=945.11)(092)Wagner_N.
[AN 3553975]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10280 /2014.
Gerendás Péter (1956-)
   Gitáromba kapaszkodva : egy új CD és gondolatok / Gerendás Péter. - [Budapest] : Kossuth, 2013. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-09-7697-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - dalszöveg - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Gerendás_P.(0:82-94) *** 894.511-192
[AN 3553506]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2014.
Halper László (1966-)
   Zenészlegendák II : legendás zenészek történetei az Új Rákfogótól a Kis Rákfogóig / Halper László. - Budapest : Frokk, 2014. - 154, [18] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0184-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - cigányzenész - 20. század - interjú - memoár
78.067.26(=945.11)(439)(092)(0:82-94)
[AN 3558847]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2014.
   Hangszer karbantartási útmutató / [... szerk. Nádaskuti Gábor, Arany László] ; [kiad. Fúvós Hangszerész Céh Egyesület]. - [Budapest] : Fúvós Hangszerész Céh Egyes., [2014]. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
fúvós hangszer - karbantartás - útmutató
681.818(036)
[AN 3552620]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2014.
Székelyhidy Mária (1921-)
   Nagyika, mesélj! / Székelyhidy Mária. - Budapest : Gundel I., 2014. - 127, [92] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0128-4 kötött
Székelyhidy Ferenc (1885-1954)
Marschalkó Rózsi (1887-1967)
Székelyhidy Mária (1921-)
Magyarország - operaénekes - 19. század - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Székelyhidy_F.(0:82-94) *** 784.071.2(439)(092)Marschalkó_R.(0:82-94) *** 929(439)(092)Székelyhidy_M.(0:82-94)
[AN 3554347]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2014.
Sziklavári Károly
   Egressy Béni, 1814-1851 / Sziklavári Károly ; [... Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásában]. - Miskolc : Önkormányzat, 2014. - 120 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-88343-4-8 kötött
Egressy Béni (1814-1851)
Magyarország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092)Egressy_B.
[AN 3553922]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2014.
Szirányi Gábor (1949-)
   Zongorabillentyűk : Thomán István, Szalay Stefánia és Böszörményi-Nagy Béla emlékezete / Szirányi Gábor. - [Budapest] : Retkes A. Kult. Értékteremtő Kft., cop. 2013. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6564-7 kötött : 2500,- Ft
Thomán István (1862-1940)
Szalay Stefánia (1886-1964)
Böszörményi-Nagy Béla (1912-1990)
Magyarország - Egyesült Államok - zenész - zongora - zenepedagógus - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század
786.2.071.2(439)(092)Thomán_I. *** 78.071.4(439)(092)Thomán_I. *** 786.2.071.2(439)(092)Szalay_S. *** 78.071.4(439)(092)Szalay_S. *** 786.2.071.2(73)(=945.11)(092)Böszörményi-Nagy_B. *** 78.071.4(73)(=945.11)(092)Böszörményi-Nagy_B.
[AN 3553671]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2014.
Vámosi Nagy István (1919-1992)
   Merlin, a bárd és Wagner, a zeneköltő : [a Grál-legenda útja az évszázadok kultúrájában] / Vámosi Nagy István. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2014. - 252 p. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88327-6-4 fűzött
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század - művelődéstörténet - kelták - világirodalom története - legenda
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 930.85(100)Grál *** 398.22(=916) *** 82(091)-343
[AN 3553225]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2014.
Vásáry Tamás (1933-)
   Üzenet / Vásáry Tamás. - Budapest : Libri, 2013-. - 24 cm
Magyarország - karmester - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94)
[AN 3554426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2013. - 1251 p.
ISBN 978-963-310-235-0 kötött : 7990,- Ft
[AN 3554429] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10288 /2014.
   Tér, művészet, szellemiség : tudományos konferencia a Szegedi Szabadtéri Játékok háború utáni újraindulása (1959) 55. évfordulója alkalmából, és a Színházi Világnap tiszteletére, 2014. március 27-28. : [konferencia-kötet I.] / szerk. Herczeg Tamás. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok, 2014. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88394-5-9 fűzött
Szegedi Szabadtéri Játékok
Szeged - színháztörténet - színházművészet - szabadtéri színház
792(439-2Szeged)(091) *** 792.051(439-2Szeged) *** 792.01
[AN 3554574]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10289 /2014.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 6. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-39-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - frazeológia - szólás
809.451.1-318
[AN 3558055]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2014.
Ceia, Valy (1966-)
   Morfologia istorică a limbii latine / Valy Ceia. - Szeged : JATEPress, 2014-. - 24 cm
latin nyelv - nyelvtörténet - alaktan
807.3-53 *** 807.3-55
[AN 3553463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Clasa numelui şi neflexibilele. - 2014. - 212 p.
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-315-195-2 fűzött
[AN 3553466] MARC

ANSEL
UTF-810291 /2014.
   Elmélet és módszer : nyelvészeti tanulmányok / [szerk. Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd] ; [közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 450 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-21-9 fűzött
nyelvészet
80.001
[AN 3552753]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2014.
Joachim László
   Hungariyan - Soomaali qaamuus = Magyar - szomáli szótár szomáloknak, fogalomköri mutatóval / László Joachim, Muhyadin Hussein Tukale. - Budapest : [RMK Menekültmisszió], 2014. - 244 p. ; 21 cm
Közread. a Református Missziói Központ Menekültmisszió
ISBN 978-963-88659-3-9 fűzött
magyar nyelv - szomáli nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=935.1
[AN 3552412]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2014.
   Kultúrák keresztútján : nemzetközi konferencia : konferenciakötet = À la croisée des cultures / szerk. Oszetzky Éva, Bene Krisztián. - Pécs : MTA Pécsi Területi Biz. Romanisztikai Munkacsop. : PTE Francia Tansz., 2014. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (Újlatin filológia, ISSN 2062-1116 ; 8.)
A Pécsett, 2013. nov. 8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-638-5 fűzött
Magyarország - Franciaország - francia nyelv - francia irodalom története - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat
804.0 *** 840(091) *** 930.85(439)(44)
[AN 3554243]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2014.
Szabó Mária (1951-)
   Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe / Szabó Mária. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-277-499-2 fűzött : 2200,- Ft
Biblia. Újszövetség
ógörög nyelv - bibliakutatás - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11 *** 225.01(075.8)
[AN 3558782]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2014.
Széna Béla (1948-)
   Névetimológia : magyar családnevek, dűlőnevek, népnevek etimológiája / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2014. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 978-963-06-6959-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
809.451.1-54 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3558789]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2014.
Szily Kálmán (1838-1924)
   A magyar nyelvujítás szótára : a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével / írta Szily Kálmán. - Repr. sorozat, 3. utánny. - [Budapest] : Nap K., 2014. - [694] pag.var. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1902-1908
ISBN 963-8116-07-2 kötött : 8000,- Ft
 (hibás ISBN 963-8116-22-2)
magyar nyelv - nyelvújítás - szakszótár - hasonmás kiadás
809.451.1-316.1 *** 094/099.07
[AN 3558863]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10297 /2014.
   Good to be 56 : writings for in honour of Tibor Fischer's birthdays / ed. by Magdaléna Csóti and Miklós Mikecz. - Budapest : L'Harmattan : Dep. of Engl. Studies School of Engl. and Amer. Studies Eötvös L. Univ., 2014. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-876-4 fűzött : 2000,- Ft
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
820(092)Fischer,_T.
[AN 3554118]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2014.
   Northrop Frye 100: a Danubian perspective = Northrop Frye 100: dunai távlatból / ed. by Sára Tóth [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - XXII, 337 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-869-6 fűzött : 3400,- Ft
Frye, Northrop (1912-1991)
Kanada - irodalomtudomány - irodalomtörténész - 20. század
82.01(71)(092)Frye,_N.
[AN 3554178]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2014.
Peterdi Nagy László (1937-)
   Az orosz komédia / Peterdi Nagy László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 247 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-791-0 fűzött : 2500,- Ft
színházesztétika - orosz irodalom története - 19. század - 20. század
882(091)-2"18/19" *** 792.01
[AN 3554191]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2014.
Popa, Ioana-Adriana
   Moral and religious in the novel "Crime and punishment" / auth. Ioana-Adriana Popa. - Gyula : Ed. NOI, 2014. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88890-4-1 fűzött
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881). Prestuplenie i nakazanie
Oroszország - író - 19. század - regény - műelemzés
882(092)Dostoevskij,_F._M.
[AN 3552574]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10301 /2014.
   "Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra" : Ady magyarsága és modernsége : cikkek, versek, esszék, tanulmányok / szerk. Agárdi Péter. - Budapest : Napvilág, 2014. - 288 p. ; 19 cm
A Budapesten, 2013, nov. 21-én azonos címmel rendezett konferencia és költői est előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-338-348-3 fűzött : 2800,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3552884]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2014.
Rakovszkyné Gál Zsuzsa
   Rakovszky József életútja / összeáll. Rakovszkyné Gál Zsuzsa ; [kiad. a Szózat Alapítvány]. - [Budapest] : Szózat Alapítvány, [2013]. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88506-2-1 fűzött
Rakovszky József (1920-2004)
Magyarország - író - pedagógus - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár - vers
894.511(092)Raszkovszky_J.(0:82-94) *** 37(439)(092)Raszkovszky_J.(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 3553663]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10303 /2014.
   Allegri disperati : antologia di scrittori dell'Emilia = Vidám vigasztalanok : emiliai írók antológiája / a cura di Ágnes Ludmann ; [ill. ... Mihály Ludmann] ; [publ.] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5371-23-3 fűzött
olasz irodalom - próza - antológia - kétnyelvű dokumentum
850-3.02(082)=945.11
[AN 3552748]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2014.
Benn, Amelie (1974-)
Die Elfenballerina rettet den Blütenzauber (magyar)
   Léna rózsatánca / Amelie Benn ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-72-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3552089]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2014.
Brissy, Pascal (1969-)
Cosmos express (magyar)
   Bolygónyammogó / Pascal Brissy, Oriol Vidal ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-286-5 fűzött : 1470,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3553915]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2014.
Bruno, Anthony
The Iceman (magyar)
   Elkapni a Jegest! : egy hidegvérű gyilkos igaz története / Anthony Bruno ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 311 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-644-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3554246]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2014.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Notes of a dirty old man (magyar)
   Egy vén kujon jegyzetei / Charles Bukowski ; [... ford. és az utószót írta Balázs Attila]. - Budapest : Helikon, cop. 2014. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-608-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3558155]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2014.
Clements, Abby
Vivien's heavenly ice cream shop (magyar)
   Vivien Mennyei Fagylaltozója / Abby Clements ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-272-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3554263]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2014.
Cosford, Victoria
Amore and amaretti (magyar)
   Szerelemről és egyéb fimonságokról [elektronikus dok.] : toszkán mese szerelemről és ételekről / Victoria Cosford ; ford. Hidegh Gergely Béla. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Tericum, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-14-1
Olaszország - ausztrál irodalom - nemzeti étel - ételspecialitás - memoár - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
820-94(94)=945.11 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3557168]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2014.
De Amicis, Edmondo (1846-1908)
Cuore (magyar)
   Szív / Edmondo de Amicis ; [Zigány Árpád fordítását átd. ... Varga Lászlóné]. - 2. kiad. - Budapest : Olvasók Háza, 2014, cop. 2011. - 272 p. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-615-5034-60-2 fűzött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3558083]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2014.
Doinet, Mymi (1958-)
Un petit frère, non merci! (magyar)
   Kistesó? Nem, köszi! / [szöveg] Mymi Doinet ; [ill.] Coralie Vallageas ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-287-2 fűzött : 1470,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3554173]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2014.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea bei den Zauberponys (magyar)
   Rozália királykisasszony a varázspóniknál / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-71-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3552084]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2014.
Gallego García, Laura (1977-)
Memorias de Idhun (magyar)
   Az Idhún emlékezete / Laura Gallego García ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - Budapest : Delta Vision, 2014-. - 20 cm
ISBN 978-615-5314-71-1
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3533971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Triáda I. - 2014. - 376, [3] p.
ISBN 978-615-5314-69-8 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3552513] MARC

ANSEL
UTF-810314 /2014.
Garcia, Kami (1972-)
Unbreakable (magyar)
   Unbreakable : törhetetlen : Légió-sorozat I. rész / Kami Garcia ; [ford. Zelei Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 291, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-790-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3554006]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2014.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il mistero della rosa scarlatta (magyar)
   A skarlátvörös rózsa rejtélye / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 251, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5385-69-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3552283]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2014.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Römische Elegien (német, magyar)
   Római elégiák / Johann Wolfgang Goethe ; Kerék Imre és Németh István Péter műfordításában ; T. Szabó László árnyképeivel. - Sopron ; Tapolca ; [Budapest] : [Visual.hu Kft.], 2014. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 978-963-88705-9-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11
[AN 3552668]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2014.
Gómez Dávila, Nicolás (1913-1994)
Sucesivos escolios a un texto implicito (magyar)
   További széljegyzetek egy rejtett szöveghez / Nicolás Gómez Dávila ; [ford. Pávai Patak Márta] ; [... a jegyzeteket írta Csáki Márton]. - Budapest : Qadmon K., 2014. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88490-5-2 kötött : 2850,- Ft
kolumbiai irodalom - aforizma
860-84(861)=945.11
[AN 3552214]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2014.
Gortner, C. W.
The queen's vow (magyar)
   A királynő esküje [elektronikus dok.] / C. W. Gortner ; ford. Czagányi Anikó. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Tericum, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130447. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-08-0
Izabella (Spanyolország: királynő), I. (1451-1504)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6(73)=945.11
[AN 3557172]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2014.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 6., 7. kötet társszerzője Butterworth, William E. - A 6. kötetet ford. Bally István, a 7. kötetet ford. Békési József
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A mexikói ügy. - cop. 2014. - 354 p.
ISBN 978-963-426-276-3 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3550883] MARC

ANSEL
UTF-810320 /2014.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Gyöngéd barbárok / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2014. - 269, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Túlságosan zajos magányÞ; A gyöngéd barbár. - A ford. a "Kluby poezie" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-9897-6 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3558831]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2014.
Jaden, Denise
Never enough (magyar)
   Never enough : soha nem elég / Denise Jaden ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 356 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-782-8 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3554240]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2014.
Janosch (1931-)
Guten Tag, kleines Schweinchen (magyar)
   Szevasz, Kismalac! : történet arról, hogy egy napon Kistigris elfelejt hazamenni / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9599-6 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3552021]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2014.
Janosch (1931-)
Riesenparty für den Tiger (magyar)
   Szülinapi buli : történet arról, hogyan ünnepelték meg Kistigris szülinapját / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9600-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3552004]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2014.
Kingsbury, Karen (1963-)
Remember (magyar)
   Emlékezés : [a Baxter család története] : [Megváltás-sorozat 2. kötet] / Karen Kingsbury és Gary Smalley ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 443 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-29-6 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3552230]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2014.
Király Lajos (1947-)
   Négy "E" : válogatott versfordítások Elizabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, Ernest Hemingway, Eduardas Mieželaitis verseiből / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2014. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-50-9 fűzött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - litván irodalom - vers
820-14(73)=945.11 *** 888.2-14=945.11 *** 820-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3553830]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2014.
Le Carré, John (1931-)
A most wanted man (magyar)
   Az üldözött / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 2009. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-25-4 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3558094]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2014.
Lestrade, Agnès de (1964-)
Le quatrième petit cochon (magyar)
   A negyedik kismalac / [szöveg] Agnès de Lestrade ; [ill.] Laure du Faÿ ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-289-6 fűzött : 1470,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3554193]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2014.
Lévy, Marc (1961-)
Si c'était à refaire (magyar)
   Ha lenne még egy esély / Marc Levy ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 334 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-841-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3554204]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2014.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 5. kiad. - Budapest : Animus, 2013. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-131-8 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3558833]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2014.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 6. kiad. - Budapest : Animus, 2014. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-271-1 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3558828]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A storm of swords (magyar)
   Kardok vihara : A tűz és jég dala ciklus harmadik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - 4. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 1182 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-471-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3558853]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2014.
Mathuisieulx, Sylvie de (1964-)
Les poudres de Père Limpinpin (magyar)
   Barbarella morcos / [szöveg] Sylvie de Mathuisieulx ; [ill.] Prisca Le Tandé ; [ford. Marczisovszky Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 27, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-288-9 fűzött : 1470,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3554179]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2014.
McCarty, Monica
The hawk (magyar)
   A sólyom : a Felföld rettegett fiai / Monica McCarty ; [ford. U. Rónay Anna]. - Budapest : General Press, [2014]. - 367 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-650-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3554237]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2014.
Munro, Alice (1931-)
Dear life (magyar)
   Drága élet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2014. - 315, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-076-2 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3552253]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2014.
Norman, Matthew
Domestic violets (magyar)
   Házas-társas / Matthew Norman ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 422 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-89977-9-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3554360]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2014.
Petrič, Eva (1983-)
Ta prostor je škatla (magyar)
   Világskatulya : versek / Eva Petrič ; ford. Lukács Zsolt. - Nagykanizsa : Czupi, 2013. - 123, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-31-0 fűzött
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 3552549]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2014.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hotzenplotz 3 (magyar)
   Torzonborz megjavul / Otfried Preussler ; F. J. Tripp rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 116, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5450-01-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3553974]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2014.
Rees, Matt (1967-)
Mozart's last aria (magyar)
   Mozart utolsó áriája [elektronikus dok.] / Matt Rees ; ford. Tóth Artin. - Szöveg (epub : 953 KB). - [Budapest] : Tericum, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-06-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3557173]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2014.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Die Sonette an Orpheus (magyar)
   Szonettek Orfeuszhoz : műfordítás bevezetéssel és jegyzetekkel / Rainer Maria Rilke ; [ford., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Farkasfalvy Dénes]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 168, [3] p. ; 17 cm
A versek magyar és német nyelven
ISBN 978-963-277-483-1 fűzött : 2100,- Ft
osztrák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(436)=945.11
[AN 3554483]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2014.
Roberts, Monty (1935-)
Shy Boy (magyar)
   Shy Boy : egy vad musztáng megszelídítése / Monty Roberts. - Pécs : Bia-Horse, 2014. - 256 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fotó Dydyk, Christopher. - Ford. Sóskuthy György
ISBN 978-615-80013-0-4 fűzött
amerikai angol irodalom - ló - idomítás - lovassport - memoár
820-94(73)=945.11 *** 636.1.088(0:82-94) *** 798(0:82-94)
[AN 3558837]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2014.
Shan, Darren (1972-)
Lord Loss (magyar)
   Démonmester / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 249, [4] p. ; 22 cm. - (Démonvilág ; 1.)
ISBN 978-963-11-9741-9 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3558834]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2014.
Smith, Rupert (1960-)
The back passage (magyar)
   A hátsó bejárat / James Lear ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-188-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény - paródia
820-993=945.11
[AN 3554351]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2014.
Sundaresan, Indu
The twentieth wife (magyar)
   A huszadik feleség [elektronikus dok.] / Indu Sundaresan ; ford. Stefanovits Péter. - Szöveg (epub : 2.8 MB). - [Budapest] : Tericum, [2013], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-34-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3557165]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2014.
Svitel, Anna (1957-)
   896? ...ou son double.. / Anna Svitel. - Budapest : Scriptor, 2014-. - 20 cm
francia irodalom - regény
840-31
[AN 3554481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1., Istvan. - 2014. - 158 p. : ill.
ISBN 978-963-856-534-1 fűzött
[AN 3554494] MARC

ANSEL
UTF-810345 /2014.
   Új Dánia : 22 moldáv költő / ford. Balázs F. Attila és Csiby Károly. - Budapest : Tipp Cult ; Pozsony : AB-art, 2014. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276 ; 5.)
ISBN 978-963-9781-42-9 fűzött
moldáv irodalom - vers - antológia
859.2-14(082)=945.11
[AN 3554220]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2014.
Van Stone, Doris
Dorie (magyar)
   Dorie : a lány, akit senki sem szeretett / Doris Van Stone és Erwin W. Lutzer ; [ford. Nagy Katalin] ; [kiad. a ... Só és Világosság Alapítvány]. - Budapest : Harmat ; Martonvásár : Só és Világosság Alapítvány, 2014. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-231-4 fűzött : 1750,- Ft
Egyesült Államok - misszionárius - amerikai angol irodalom - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 266(73)(092)Van_Stone,_D.(0:82-94)
[AN 3555645]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2014.
Varis, Tuula-Liina (1942-)
   Egy egész élet : elbeszélések / Tuula-Liina Varis ; vál. és ford. Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2014. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-13-0 fűzött : 2000,- Ft
finn irodalom - elbeszélés
894.541-32=945.11
[AN 3553285]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10348 /2014.
A. O. Esther
   Összetört glóriák / A. O. Esther ; [társszerző Aszódi Ádám]. - Biatorbágy : Decens Magazin Média Kft., 2012-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Kristályfény. - 2014. - 498 p.
ISBN 978-963-08-9297-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3552497] MARC

ANSEL
UTF-810349 /2014.
Ambrus József (1966-)
   Golgotavirág : versek / Ambrus József. - Budapest : Rím, 2014. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 25.)
ISBN 978-615-5266-44-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553258]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2014.
Átányi László (1938-)
   A bakancstermő fa / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552538]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2014.
Bába József
   Haza a hadak útján : gondolatok, bölcsességek a szerelemről, az anyákról: versek a szeretetről, a hazáról : imák, himnuszok / Bába József. - Keszthely : Keszthelyi Minerva, 2014. - 295 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9900-0 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3552505]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2014.
Badár Sándor (1964-)
   Határtalanul : [a trilógia negyedik része] / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2014. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-39-9 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3558080]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2014.
Bartal Tamás
   Porcelánmosoly / Bartal Tamás. - Budapest : Bartal T., 2014. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8535-5 fűzött
magyar irodalom - szabadvers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3553344]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2014.
Berta Zsolt (1966-)
   Kalef / Berta Zsolt ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2014. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88467-9-2 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553235]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2014.
Bíró Zoltán (1941-)
   Országkép, 2010-2013 / Bíró Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2014. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-678-5 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3552899]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2014.
Bodnár Katalin Gizella (1935-2013)
   Hazaértem.. : posztumusz verseskötet / Bodnár Katalin Gizella ; [szerk. ... Szalay Anikó]. - Ózd ; [Budapest] : Biró, 2013. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-47-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553679]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2014.
Borka Zuzsanna
   Trisztán és Izolda regéje : rímes barangolás / Borka Zuzsanna. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-38-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - verses elbeszélés - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 3554349]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2014.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A szomorú kacagány / Bosnyák Viktória ; [Rippl Renáta rajz.]. - Budapest : Csimota, 2014. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-77-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552218]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2014.
Csapó Tamás (1981-)
   Numen II : a kapu / Csapó Tamás. - Budapest : MFM Kv., 2014. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5375-02-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3553022]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2014.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552078]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2014.
Császár Levente
   Mézes-tanya : a Mecseki Mézes Körút meséje / Császár Levente ; Ungvári Veronika illusztrációi ; [kiad. a Mecsek - Völgység - Hegyhát Egyesület]. - Szászvár : Mecsek - Völgység - Hegyhát Egyes., 2014. - 27 p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-08-9968-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552486]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2014.
Cseh Tibor
   Csernátontól a Reménység taváig : válogatott írások / Cseh Tibor ; vál. és szerk. Ludányi András. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 518 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9680-84-5 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3554207]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2014.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3558765]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2014.
Dés László (1954-)
   Zenés végjáték [elektronikus dok.] / előadják a szerzők Dés László és Parti Nagy Lajos. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Iglbauer Stúdió, cop. 2014. - 1 CD (1 h 2 min) ; 12 cm. - (Fülkeufória ; 6.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5448-02-7
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv - auditív dokumentum
894.511-92
[AN 3552879]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2014.
Dobai Lili
   Képeskönyv / Dobai Lili. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 117 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-236-848-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3553175]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2014.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Lepréselt virágillat : válogatott versek / Drotleff Zoltán. - Budapest : Rím, 2014. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 22.)
ISBN 978-615-5266-39-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553255]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2014.
Erdős Anna (1944-)
   Béke veletek : nyolcadik stáció : versek / Erdős Anna ; [közread. a] Cserhát Művész Kör. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2013. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-48-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553720]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2014.
Erdős Virág (1968-)
   Négyeshatos / írta és rajz. Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2014. - [100] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3201-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3551985]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2014.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Még épp hihető.. : [versek] / Fátyol Zoltán ; [a szerző illusztrációival]. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2014. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 5.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553936]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2014.
Fehér Renátó (1989-)
   Garázsmenet : versek / Fehér Renátó. - Budapest : Magvető, 2014. - 57, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3194-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3551977]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2014.
Fodor Ákos (1945-)
   Szabadesés : versek / Fodor Ákos. - Budapest : Tipp Cult Kft., 2014. - 99 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-40-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3554230]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2014.
Fügéné Csendes Margit
   Emlékképek / Fügéné Csendes Margit ; szerk. Klein János. - [Mór] : Fügéné Csendes M., [2014]. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9783-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3552561]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2014.
Gáspári Mariann
   Útvesztők / Gáspári Mariann. - [Budapest] : IAT K., 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-19-5 fűzött : 3333,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553273]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2014.
Gera Pál (1963-)
   Farkaskaland / Gera Pál ; [... ill. Polgár Tamás] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9977-10-5 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3553405]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2014.
Gévai Csilla
   Amíg zötyögünk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-35-6 kötött : 2890,- Ft
Budapest - magyar irodalom - közlekedés - helyismeret - gyermekkönyv
894.511-93 *** 656(439-2Bp.)(02.053.2) *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3552237]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2014.
Hagymás István (1955-)
   Eleven - Napvíz / Hagymás István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 133 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-49-2 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-821
[AN 3554206]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2014.
Horváth László Imre (1981-)
   Lett este és lett reggel / Horváth László Imre. - Budapest : Magvető, 2014. - 291 p. ; 21 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3195-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3551980]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2014.
Horváth Piroska (1945-)
   Lola és az emberrablók ; A vihar szele : átdolgozott változat / Horváth Piroska. - Budapest : Biró, 2014. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-48-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3553813]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2014.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Ítélet előtt / Illyés Gyula ; [szerk. és az utószót írta Illyés Mária]. - Budapest : M. Napló, 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-16-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553293]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2014.
Juhos-Kiss János (1959-)
   Piros pipacs a vágy : válogatott versek / Juhos-Kiss János ; [... ill. Juhos-Kiss Sándor]. - [Budapest] : BBS-Info, cop. 2014. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9425-99-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553783]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2014.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Honszerző idők : Vereckétől a Pozsonyi csatáig : filmforgatókönyv / Káliz Sajtos József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-12-0 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3553810]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2014.
Kanizsa József (1942-)
   Varázsos, ezerarcú Budaörs : [versek, prózák, fotók] / Kanizsa József. - Budaörs ; [Budapest] : Szerző : BBS-Info, 2014. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5477-10-2 fűzött
Budaörs - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Budaörs(0:82-821)
[AN 3553791]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2014.
Kardos Péter (1936-)
   Síp utcai kevert / Kardos Péter. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5346-12-5 fűzött
magyar irodalom - zsidó vallás - publicisztika - prédikáció
894.511-92 *** 296.45
[AN 3554452]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2014.
Kerber Balázs (1990-)
   Alszom rendszertelenül / Kerber Balázs. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 112, [4] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 188.)
ISBN 978-615-5070-37-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3554079]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2014.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Csipkebolt Brüsszelben : Jósika Júlia életregénye / Kertész Erzsébet. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 234 p. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-9725-9 kötött : 2490,- Ft
Jósika Júlia (1813-1893)
magyar irodalom - ifjúsági regény - életrajzi regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3558173]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2014.
Kertész Erzsi (1975-)
   Dalia és Dália / Kertész Erzsi ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2014. - 102, [9] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9820-49-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552224]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2014.
Király Lajos (1947-)
   Hangok és hangulatok : versek és vallomások / Király Lajos. - Budapest : Biró, 2014. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-49-3 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3553826]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2014.
Kivaghy Krisztián
   Hatalom és fikció : a szék új világa, avagy napló a 2030-as évekből / Kivaghy Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2014. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9425-97-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553702]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2014.
Kodolányi Gyula (1942-)
   Üzenetek W. Sh.-től : [improvizációk Shakespeare szonettjeire] : szonettek, 2007-2013, papírkollázsok, 2002-2014 = Messages from W. Sh. : [improvizations Shakespeare's sonnets] : sonnets, paper collages / Kodolányi Gyula, Katona Szabó Erzsébet ; Tony Brinkley versfordításaival. - Budapest : M. Szemle : Hung. Rev., cop. 2014. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-615-5227-06-6 fűzött : 3500,- Ft : 15 EUR
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - vers - kétnyelvű dokumentum - kollázs
894.511-14.02=20 *** 73/76(439)(092)Katona_Szabó_E.
[AN 3552867]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2014.
Kondor Vilmos (1954-)
   A budapesti kém : [krimi] / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 2010. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-80-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3558092]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2014.
Kondor Vilmos (1954-)
   Bűnös Budapest : [krimi] / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 2009. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-81-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3558158]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2014.
Kovács Katalin (1972-)
   A csendmuzsikás / Kovács Katalin. - Szeged : JATEPress, 2014. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-199-0 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3553485]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2014.
Kováts Kriszta (1957-)
   Budapest bámészko : budapesti legendák / Kováts Kriszta, Nádasdy Ádám ; Fábri Péter dalszövegeivel. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 62 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-09-7971-9 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - karcolat - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-43 *** 894.511-192 *** 930.85(439)(0:82-43)
[AN 3553500]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2014.
Lackfi János (1971-)
   Paradicsomleves betűtésztával : etetős versek a menzáról / Lackfi János ; [ill.] Megyeri Annamária. - Budakeszi : Betűtészta K., 2014. - 50, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80014-0-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3552140]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2014.
Láng Krisztián
   Szívem regénye / Láng Krisztián. - [Miskolc] : Bíbor K., [2014]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2014. - 122 p.
ISBN 978-963-9988-87-3 fűzött
[AN 3553385] MARC

ANSEL
UTF-810396 /2014.
Larate, Silas
   Rúgd be, Pepe! / Silas Larate ; Balassa Nikoletta rajz. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - 36, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-89917-2-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552173]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
Foci (angol)
   Football / Ervin Lázár ; [ill. Csilla Kőszeghy] ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2014. - [33] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9682-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3552025]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
Foci (német)
   Fussball / Ervin Lázár ; [ill. Csilla Kőszeghy] ; [aus dem Ungarischen von Clemens Prinz]. - Budapest : Móra, 2014. - [33] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9683-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)=30 *** 087.5(084.1)
[AN 3552029]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2014.
Maczó János (1950-)
   Rendszert vált(ott)unk?! : életem 3. 40-60 : 25 év a közéletben / Maczó János ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2014. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5366-10-9 fűzött : 2500,- Ft
Maczó János (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3554388]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2014.
Mechler Anna
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552070]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2014.
Merényi József (1950-)
   Én szóltam / Merényi József. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2014. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-90-3 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3553369]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2014.
Mikus Attila (1968-)
   Tűzmadár / Mikus Attila. - Budapest : Rím, 2014. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-42-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553250]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2014.
   Mondókáskönyv : könyv és tányéralátét egyben : 48 mondóka és gyerekvers, 6x8 színes tányéralátét / [összeáll. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Ventus Commerce, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 42 cm. - (Gasztrokönyv)
ISBN 978-963-89818-2-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3554221]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2014.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Jelenek a végtelenben : Ságújfalu története / Nagy Lajosné Bereczki Mária ; [kiad. Ságújfalu Község Önkormányzata]. - Ságújfalu : Önkormányzat, 2014. - 160 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-08-9399-2 fűzött
Ságújfalu - magyar irodalom - helyismeret - verses epika
894.511-13 *** 908.439-2Ságújfalu(0:82-13)
[AN 3553707]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2014.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   A királyok is emberek voltak / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Szerző, 2012-2014. - 4 db : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - uralkodó - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)(0:82-13)
[AN 3471579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Magyarország uralkodói, 1541-1780. - 2014. - 171 p.
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-08-8721-2
[AN 3553712] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Magyarország uralkodói, 1780-1922. - 2014. - 164 p.
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-08-8722-9
[AN 3553714] MARC

ANSEL
UTF-810406 /2014.
Nagy-Major Gábor
   Lírai séták Lilivel / Nagy-Major Gábor ; [... ill. Ughy István]. - [Nyírbátor] : [Dr. Nagy-Tóth Egészségügyi Bt.], 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9720-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3552763]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2014.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Magyarul és világul / Nemes Nagy Ágnes ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Lengyel Balázs, ... Ferencz Győző]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 344, [23] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-510-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - útinapló
894.511-94
[AN 3554503]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2014.
Nguyen Piroska (1952-)
   Hajléktalan szerelem / Nguyen Hong Nam Piroska. - Budapest : Biró, [2013]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-44-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553965]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2014.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : a Balaton hercege / Nyulász Péter ; [Szepesi Szűcs Barbara illusztrációival]. - Budakeszi : Betűtészta K., 2014. - 279, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80014-1-0 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3552148]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2014.
Orosz Zoltán
   A fekete özvegy : a W. Tamás ügyirat / Orosz Zoltán. - Budapest : ArtMosó Kft., 2014. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0001-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3553983]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2014.
Ötvös László (1930-)
   Bibliás versek és verses imák / Ötvös László. - Budapest : Rím, 2014. - 32 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5266-41-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3553443]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2014.
Paál Lajos (1929-)
   Mondriani táj / Paál Lajos ; [kiad. a Vörösmarty Társaság]. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2014. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-35-6 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Paál_L.
[AN 3553841]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2014.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Az Álomrendőrség / Pacskovszky Zsolt. - Budakeszi : Betűtészta K., 2014-. - 19 cm
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3552509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kishugó és a medvelöket / Neszmélyi Réka rajz. - 2014. - 127, [4] p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-7046-7 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3552512] MARC

ANSEL
UTF-810414 /2014.
Papp Levente
   VersMozgás / Papp Levente. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2014. - 73 p. : ill. ; 22 cm. - (Castellum könyvek, ISSN 2064-9053)
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-08-9549-1 fűzött
magyar irodalom - testmozgás - gyermek - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 613.71-053.2
[AN 3553972]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2014.
Pataki Pál (1943-)
   Gondolatok novellákban és versekben / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2014. - 207 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0038-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3554024]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2014.
Pienták Attila (1973-2014)
   A zöld ezerszínű változatai / Pienták Attila. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2014. - 55 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5251-29-0 kötött : 2014,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553949]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2014.
Pribojszky Mátyás (1931-2014)
   Menedék : elbeszélések / Pribojszky Mátyás ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-44-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3554208]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2014.
Rácz Mihály (1967-)
   A tékozló / Rácz Mihály. - Budapest : [Rácz M.], 2014. - 167, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8982-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3553360]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2014.
Riskó Irén, B. (1951-)
   Tört fény : versek / B. Riskó Irén. - Budapest : Rím, 2014. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-40-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553297]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2014.
Salamon Pál (1930-)
   Globális bordély : szerelemről és világunk állapotáról / Salamon Pál. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 345, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-23-3 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3554216]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2014.
Schrenk Éva (1959-)
   Azért, aki vagy : [válogatott és legújabb versek] / Schrenk Éva. - Székesfehérvár : Szerző, 2014. - 157 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9853-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553821]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2014.
Szabadi Mihály (1937-)
   És virágzott a berbecs : regény / Szabadi Mihály ; [... illusztrációit Szatmári Juhos László kész.]. - Budapest : Schubert Graf. Stúdió, 2014. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89905-2-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553649]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   Az öntelt öszvér és más történetek / [írta Szabó Zsolt, Pannóniai Pesti Gábor Ezópus fordítása alapján] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 11.)
ISBN 978-963-251-499-4 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3558116]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   Az oroszlánszívű szamár és más történetek / [írta Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor Ezópus-fordítása alapján] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 10.)
ISBN 978-963-251-498-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3558111]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2014.
Szalóki Ági (1978-)
   Körforgás : dalok és mesék / Szalóki Ági ; [Kiskovács Eszter ill. ...]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-65-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3554383]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2014.
Szántai Sándor (1927-)
   Emlékmű : versek / Szántai Sándor ; [Simon M. Veronika képeivel] ; [közread. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Gödöllő : Budapest : Krúdy Irod. Kör, [2014]. - 2 db : ill. ; 21 cm
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3553733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "Nyelvében él a nemzet" : a múlt időkről. - 249 p.
ISBN 978-963-8082-97-8 fűzött
[AN 3553756] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csiszoltam tengelyt s verset, dal lett és motor : a múltról-jelenről. - 189 p.
ISBN 978-963-8082-98-5 fűzött
[AN 3553766] MARC

ANSEL
UTF-810427 /2014.
Szávai Géza (1950-)
   Az elrabolt Burgum Bélus : mesterdetektív-regény gyerekeknek / Szávai Géza. - 4. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 82 p. : ill. ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
A címoldalon számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-963-9957-19-0 kötött : 3835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3558868]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2014.
Szávai Géza (1950-)
   A Zöld Sivatag vőlegénye, avagy Koko Samuék vándorútja : meseregény / Szávai Géza ; Keresztes Dóra ill. - 4. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 114, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9957-85-5 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3558871]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2014.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
   Tomori : dráma öt felvonásban / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-069-7 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3554477]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2014.
Szepesi Attila (1942-)
   Medvecukor : barbár szonettek / Szepesi Attila. - Budapest : Tipp Cult Kft., 2014. - 151 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-41-2 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3554233]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2014.
Tompa Ilona
   A gének beszélnek : versek, novellák / Tompa Ilona ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2014. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-47-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553721]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2014.
Tóth Kinga (1983-)
   All machine : versek és grafikák / Tóth Kinga. - Budapest : Magvető, 2014. - 115, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3203-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3551979]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2014.
Tóth Sándor (1939-)
   Följegyzések a hegyen : egy publicista mappájából / Tóth Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-492-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244
[AN 3554491]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2014.
Tóth-Hekkel Arany (1947-)
   Vándorutam piramisa : [ezredfordulós sorstörténet versekben, prózaversekben, avagy egy látlelet a rendszerváltás "mellékhatásairól"] / Tóth-Hekkel Arany. - Budapest : Biró, 2014. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-46-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553698]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2014.
Tuli Lajos (1956-)
   Békétlen békesség / Tuli Lajos ; [... rajzok Masszi Ferenc]. - Szombathely : Punger Ny., 2014. - 126 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9887-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553057]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2014.
Utry Attila (1949-)
   Ragozinka igaz története : a kultúra (a jó választás) regénye / Utry Attila Jenő. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2014. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-89-7 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3553376]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2014.
Varga Gábor (1980-)
   Lélekhang : versek, prózai írások / Varga Gábor. - Zirc : Varga G., [2014]. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9594-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3553806]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2014.
Vázsonyi Judit (1962-)
   Könny és virág / Vázsonyi Judit. - [Nagysáp] : [Vázsonyi J.], cop. 2014. - 73, [2] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-9962-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3553968]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2014.
Végh Attila (1962-)
   Hogy szívedet kiürítsd.. / Végh Attila. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 154 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-838-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3553180]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2014.
Vig Balázs (1984-)
   Puszirablók / Vig Balázs ; Radnóti Blanka illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9690-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3551966]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10441 /2014.
   Csigabiga, gyere ki!. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-500-7 fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3558144]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2014.
Pádár Éva
   A bajkeverő béka és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 9.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-392-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558109]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2014.
Pádár Éva
   A bikák legnagyobbika és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 4.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-360-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558095]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2014.
Pádár Éva
   A csacska lovacska és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 8.)
ISBN 978-963-251-393-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558107]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2014.
Pádár Éva
   Az ebül járt kutya és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 3.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-359-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558089]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2014.
Pádár Éva
   Egy eszes kecske és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 2.)
ISBN 978-963-251-361-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558085]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2014.
Pádár Éva
   A falánk kisegér és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 7.)
ISBN 978-963-251-437-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558103]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2014.
Pádár Éva
   A lóvá tett macskák és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 1.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-362-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558081]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2014.
Pádár Éva
   A megjuhászodott farkas és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 6.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-436-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558100]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2014.
Pádár Éva
   A pöffeszkedő páva és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 5.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-435-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3558098]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   A ró-ka és a gó-lya / [Ezópus meséit átd. Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor fordítása alapján] ; [rajzok Jenkovszky Iván]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Szótagolós mesék)
ISBN 978-963-251-447-5 fűzött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.41
[AN 3558119]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2014.
Vida Katalin
   Gólya, gólya, gilice / [rajz. Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-380-5 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3558137]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2014.
Vida Katalin
   Gyertek, gyertek gyerekek! / [ill. ... Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993)
ISBN 978-963-251-547-2 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3558140]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2014.
Vida Katalin
   Hinta-palinta / [rajz. Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-379-9 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3558133]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2014.
Vida Katalin
   Kicsi vagyok én / [rajz. Vida Kata]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-377-5 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3558122]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2014.
Watt, Mélanie (1975-)
Scaredy Squirrel at night (magyar)
   Cidrimókus és a sötét / írta Mélanie Watt ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-312-1 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3553862]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2014.
Watt, Mélanie (1975-)
Scaredy Squirrel has a birthday party (magyar)
   Cidrimókus szülinapja / írta Mélanie Watt ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-313-8 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3553860]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10458 /2014.
Becquelin, Hélène
Angry Mum s'énerve (magyar)
   Angry Mum felkapja a vizet / Hélène Becquelin ; [... ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - [44] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89893-5-2 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553710]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2014.
Boulet (1975-)
   Jegyzetfüzet / Boulet ; [ford. Nagy Krisztián]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89893-6-9 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553728]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2014.
Chiaverotti, Claudio (1965-)
Il buio nell'anima (magyar)
   Dylan Dog : a lélek sötétsége / [írta Claudio Chiaverotti] ; [rajz. Patrizio Evangelisti] ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Fumax, cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-67-1 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553654]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2014.
Corteggiani, François (1953-)
   Pif és Herkules / François Corteggiani ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - 24 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-89893-7-6 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553779]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2014.
Madarász Gergely (1977-)
   Majomdaráló 2 / írta és rajz. Madarász Gergely. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89893-3-8 fűzött : 900,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553355]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2014.
Sztybor, Bartosz (1980-)
   Options / [... written by Bartosz Sztybor] ; [art by Piotr Nowacki]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - [32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89893-8-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3553795]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2014.
Zórád Ernő (1911-2004)
   A néma revolverek városa / rajz. Zórád Ernő ; Rejtő Jenő nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - 44 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-963-89893-4-5 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3553684]
MARC

ANSEL
UTF-8