MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/04/10 13:04:55
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3092 /2015.
Péter András (1903-1944)
   Kettős kötődésben : Péter András (1903-1944) életműve : írások a régi és a kortárs művészetről / közread. Prokopp Mária, Tóth Károly ; [... bibliográfiáját összeáll. Illés Eszter] ; [közread. a] Péter András Alapítvány ... - Budapest ; [Szeghalom] : Péter A. Alapítvány, 2014. - 539, [5] p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0794-1 fűzött
Péter András (1903-1944)
Itália - Magyarország - művészettörténet - festészet - 13. század - 14. század - személyi bibliográfia
012Péter_A. *** 73/76(439)(091) *** 75(45)"12/13"
[AN 3574160]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3093 /2015.
   A Dunántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség : jubileumi füzet, 1994-2014. - [Mór] : Dunántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség, [2014]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dunántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség
testülettörténet
061.2-055.2(439-03Dunántúli_egyházkerület) *** 284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)"199/201"
[AN 3575317]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2015.
   Emlékkönyv : a 475 éves Debreceni Református Kollégium jubileumi rendezvényeinek dokumentumai / szerk. Fekete Károly és Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2014. - 294 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére ; 5.)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9322-20-2)
Debrecen - rendezvény - egyházi iskola
061.7(439-2Debrecen) *** 373.552(439-2Debrecen)
[AN 3573672]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2015.
   Internet Hungary, 2014 : 2014. október 14-15., Siófok ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2014]. - 300 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3579636]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2015.
   Mi fán terem... a cserkészet? / [főszerk. Tekse Balázs] ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - [Budapest] : M. Cserkészszövets., 2014. - 55 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x23 cm
Fűzött
Magyarország - cserkészet
061.213cserkészet(439)
[AN 3574224]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3097 /2015.
   A jogalkalmazás vitatott területei, a sajtó polgári jogi felelőssége / szerk. Pribula László ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Debrecen : DE ÁJK, 2014. - 103 p. ; 24 cm
A Debrecenben, 2013. okt. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-737-7 fűzött
Magyarország - sajtószabadság - felelősség - sajtó-helyreigazítási per
070(439)"201" *** 342.727(439)"201" *** 340.132 *** 347.9(439)
[AN 3573964]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3098 /2015.
   MTA Természettudományi Kutatóközpont Doktori Konferencia 2014 / [szerk. Tóth Rita Csilla]. - Budapest : MTA TTK, 2014. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
A Budapesten, 2014. dec. 10-12. között rendezett konferencia előadásainak összefoglalói. - Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-29-7 fűzött
természettudomány - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 6 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3575465]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2015.
   MTA Természettudományi Kutatóközpont Doktori Konferencia 2014 [elektronikus dok.] / szerk. Tóth Rita Csilla. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Budapest : MTA TTK, 2014
A Budapesten, 2014. dec. 10-12. között rendezett konferencia előadásainak összefoglalói. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132392. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-28-0
természettudomány - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
5 *** 6 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3579187]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2015.
   Sorsok és találmányok : tanulmányok a magyarországi zsidó műszaki alkotókról a Magyar Holokauszt 70. évfordulója alkalmából / [főszerk. Krámli Mihály] ; [szerk. Csáki Krisztina] ; [fotók Nagy Réka]. - [Budapest] : MMKM, [2014]. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - A Budapesten, 2014. dec. 10 - 2015. márc. 1. között azonos címmel rendezett kiállítás tárgykatalógusával. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7099-27-4 fűzött
Magyarország - tudós - iparos - mérnök - holokauszt - zsidóság - kiállítási katalógus
001(439)(=924)(092) *** 62(439)(=924)(092) *** 929(=924)(439) *** 323.12(=924)(439)"194" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3574945]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3101 /2015.
Alexander, Eben (1953-)
Proof of heaven (magyar)
   A mennyország létezik : egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról / Eben Alexander ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-615-5272-17-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
ezoterika - túlvilág - memoár
133.25(0:82-94) *** 129.6
[AN 3578103]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2015.
Berente Ági (1968-)
   Tarot : mágikus önismeret / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2013. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-058-2 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 3578952]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2015.
Dagunc, Elena
   K večnosti skvozʹ zvëzdnye vrata [elektronikus dok.] / Elena Dagunc. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132181. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-66-3
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3577605]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2015.
Éva Ilona
   666 wisdoms in Tarot cards : old adages, aphorisms in the devil's bible : Tarot school in three languages : esotericism and language learnings = 666 bölcsesség a Tarot kártyában : régi közmondások, aforizmák az ördög bibliájában : Tarot iskola három nyelven : ezotéria és nyelvtanulás = 666 Weisheiten in den Tarot-Karten : alte Sprichwörter, Aphorismen in der Bibel des Teufel : Tarot-Schule in drei Sprachen : Esoterik und Sprachenlernen / [authors, photo and graphics ... Éva Ilona, Barna M. Magdorka] ; [publ. ... Tündérképző Egyesület]. - [Budapest] : Tündérképző Egyes., 2014. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-615-80123-0-0 fűzött
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3573992]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2015.
Gergó Dávid (1987-)
   Labirintus [elektronikus dok.] : ezotéria, tudomány, vallás / Gergó Dávid. - Szöveg (epub : 756 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ezoterika - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3577730]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Cifrovoj atlas sozdaniâ čeloveka i večnoj žizni (angol)
   The numerical atlas of creation of man and eternal life / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014-. - 21 cm
A bev. angol, orosz, spanyol, olasz, német, francia, magyar, horvát és szlovén nyelven
ezoterika
133.25
[AN 3573738]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 1., 9 - 294818 31948. - 2014. - 280 p.
ISBN 978-615-5383-83-0 kötött
[AN 3573742] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 2., 29481917489 - 390619 001798. - 2014. - 280 p.
ISBN 978-615-5383-84-7 kötött
[AN 3573749] MARC

ANSEL
UTF-8


   Pt. 3., 391016548141-8948459101648891798178914. - 2014. - 279 p.
ISBN 978-615-5383-85-4 kötött
[AN 3573752] MARC

ANSEL
UTF-83107 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Čislovye râdy psihologičeskogo normirovaniâ (magyar)
   A pszichológiai normalizálás számsorai / Grigorij Grabovoj Petrovics ; [... ford. Bolla Hajnal]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2014. - 579 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1013-2 kötött
ezoterika - számmisztika
133.25 *** 133.5:51
[AN 3575135]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Hajrukulus (német)
   Hayrúkulus / Grabovoi Grigori Petrovich. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-00-7 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3573733]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Issledovanie i analiz fundamentalʹnyh opredelenij optičeskih sistem v predotvrašenii katastrof i progrozno-orientirovannom upravlenii mikroprocessami (német)
   Vorbeugung einer möglichen globalen Katastrophe durch die Technologie der Umwandlung des visuellen Signals [elektronikus dok.] : Steuern der Zugang in einen beliebigen Punkt der Raumzeit / Grabovoi Grigori Petrovich. - Szöveg (pdf : 773 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132222. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-54-0
ezoterika - számmisztika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 133.5:51
[AN 3577938]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Koncentracii na čislah dlâ vosstanovleniâ organizma domašnih životnyh i ptic / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-73-1 kötött
ezoterika - számmisztika - állatanatómia - gerinces
133.25 *** 133.5:51 *** 596
[AN 3573654]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Metody koncentracii / Grigorij Grabovoj. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-04-0 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3573610]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Metody upravleniâ sobytiâmi i vosstanovleniâ organizma posredstvom koncentracii soznaniâ na raznyh obʺektah realʹnosti : cikl lekcij / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-86-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3573630]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Technologie der Strukturierung des Bewusstseins nach Art der Reproduktion der Information der Steuerung des physischen Objektes [elektronikus dok.] / Grabovoi Grigori Petrovich. - Szöveg (pdf : 804 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132221. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-55-7
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3577937]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Učenie Grigoriâ Grabovogo : seminary, provedënnye Grabovym G. P. na russkom âzyke 17 maâ i 28 maâ 2001 goda. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-89-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3573617]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2015.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Egyszer tudni fogunk mindent / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Egyszer majd tudni fogunk mindent
ISBN 978-963-89523-3-2 fűzött
Magyarország - ezoterika - képzőművész - 20. század - 21. század
133.25 *** 73/76(439)(092)Hodonyi_M.
[AN 3575384]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2015.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóságot kereső ember / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2014. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89523-2-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3575389]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2015.
Swartz, Tim R.
Admiral Byrd's secret journey beyond the poles (magyar)
   Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe / Tim R. Swartz. - Budapest : Angyali Menedék K., 2014. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80111-2-9 fűzött : 4000,- Ft
Byrd, Richard Evelyn (1888-1957)
Antarktisz - Egyesült Államok - rejtély - okkultizmus - katonatiszt - századforduló - 20. század
133.25 *** 001.94(99)(089.3) *** 359.38(73)(092)Byrd,_R._E.
[AN 3573530]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3118 /2015.
Bartus Gábor (1968-)
   Környezet, jog, gazdaságtan : környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok / Bartus Gábor, Szalai Ákos. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 375 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 7.)
borító- és gerinccím: Környezet, jog, közgazdaságtan. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-205-8 fűzött
jog - környezet-gazdaságtan - gazdaságtan - környezeti politika - fenntartható fejlődés
504.03 *** 34 *** 33
[AN 3574456]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2015.
   A Duna-Ipoly Nemzeti Park a Duna és a Kárpátok találkozásánál = The Danube-Ipoly National Park at the crossroads of the Danube and the Carpathians / [szerk. ... Sevcsik András] ; [kiad. ... a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig. : Corvina, 2014. - 93 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-13-6200-8 kötött
Duna-Ipoly nemzeti park - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park(084.12)
[AN 3574705]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2015.
Futó János (1959-)
   Csarabos a salföldi Csönge-hegyen : élőhelyvédelem és -helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein / Futó János, Vers József. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2014. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 8.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80144-0-3 fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - Dunántúli-középhegység - természeti környezet
504.06(439)(234.373.1/.2) *** 502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park)
[AN 3574899]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2015.
Kulcsár László
   Sárvár környékének védett növényei / Kulcsár László ; [kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2014. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-963-86821-8-5 kötött
Sárvár - védett növény - flóra
504.73(439-2Sárvár) *** 581.9(439-2Sárvár)
[AN 3575402]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2015.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (magyar)
   A civilizált emberiség nyolc halálos bűne / Konrad Lorenz ; [ford. Gellért Katalin]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 113, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-227-552-9 kötött : 1990,- Ft
emberi ökológia - civilizáció
504.75.05
[AN 3578725]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3123 /2015.
Nemzeti Infokommunikációs Koordinációs Központ (Veszprém). Annual scientific conference (2014) (Veszprém)
   ASCONIKK 2014 : abstracts / [publ. by the Faculty of Information Technology] University of Pannonia. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2014. - 75 p. ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2014. dec. 14-17. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-050-9 fűzött
programozás - algoritmus - optimumszámítás - konferencia-kiadvány
510.51 *** 519.688 *** 519.863 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3575243]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2015.
Nemzeti Infokommunikációs Koordinációs Központ (Veszprém). Annual scientific conference (2014) (Veszprém)
   ASCONIKK 2014 : extended abstracts / [publ. by the Faculty of Information Technology] University of Pannonia. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2014. - 4 db : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2014. dec. 14-17. között rendezték. - Bibliogr.
optimumszámítás - programozás - algoritmus - konferencia-kiadvány
510.51 *** 519.688 *** 519.863 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3575339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Information technologies for logistic systems. - 53 p.
ISBN 978-963-396-046-2 fűzött
[AN 3575343] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Future internet services. - 66 p.
ISBN 978-963-396-047-9 fűzött
[AN 3575345] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Future internet technologies. - 72 p.
ISBN 978-963-396-048-6 fűzött
[AN 3575346] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Information security. - 72 p.
ISBN 978-963-396-049-3 fűzött
[AN 3575348] MARC

ANSEL
UTF-83125 /2015.
   Vocal 2014 : program and abstracts : Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms / [org., publ. by the Faculty of Information Technology University of Pannonia, Hungarian Operations Research Society]. - [Veszprém] : Fac. of Information Technology Univ. of Pannonia : Hung. Operations Research Soc., [2014]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát 2014. dec. 14-17. között rendezték
Fűzött
optimumszámítás - algoritmus - programozás - konferencia-kiadvány
510.51 *** 519.863 *** 519.688 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3575024]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2015.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - Budapest : Typotex, 2011-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3383227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2. kiad. - [2015]. - 360 p.
ISBN 978-963-279-834-9 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3579927] MARC

ANSEL
UTF-83127 /2015.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - 3. jav. kiad. - Budapest : Typotex, [2015]-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3579908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2015]. - 351 p.
Ford. Csaba Ferenc, Gerner József
ISBN 978-963-279-833-2 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3579909] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3128 /2015.
   A fény / [szerk. Manxhuka Afrodita]. - [Nyíregyháza] : Novum, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Játékos kísérletek)
ISBN 978-615-5349-83-6 kötött : 1290,- Ft
fénytan - kísérlet - ifjúsági könyv
535.03(02.053.2)
[AN 3575646]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2015.
Hraskó Péter (1933-)
   Relativitáselmélet / Hraskó Péter. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, [2015]. - 435 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-701-4 fűzött : 5200,- Ft
relativitáselmélet - egyetemi tankönyv
530.12(075.8)
[AN 3579955]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2015.
Kispéter József (1934-)
   Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés - válasz közel nyolc évtizedről / Kispéter József ; beszélgetőtárs Tóth László ; [kiad. a Technika Alapítvány]. - Miskolc : Technika Alapítvány, 2014. - 114 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-107.
ISBN 978-963-08-9580-4 fűzött
Kispéter József (1934-)
Magyarország - fizikus - egyetemi tanár - élelmiszerfizika - 20. század - 21. század - életútinterjú - személyi bibliográfia
53(439)(092)Kispéter_J.(047.53) *** 663/664 *** 37(439)(092)Kispéter_J.(047.53) *** 012Kispéter_J.
[AN 3573718]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2015.
   A levegő / [szerk. Manxhuka Afrodita]. - [Nyíregyháza] : Novum, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Játékos kísérletek)
ISBN 978-615-5349-81-2 kötött : 1290,- Ft
fizika - levegő - kísérlet - gyermekkönyv
533.03(02.053.2) *** 546.217
[AN 3575626]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2015.
Smolin, Lee (1955-)
Time reborn (magyar)
   Az idő újjászületése / Lee Smolin ; [ford. Krauth Péter]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2014. - 356 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 341-343.
ISBN 978-963-252-076-6 kötött : 3990,- Ft
idő - kvantumelmélet - kozmológia - térelmélet
530.145 *** 115 *** 531.111 *** 524.8
[AN 3574462]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2015.
Symposium of AER (24.) (2014) (Soči)
   Proceedings of the twenty-fourth Symposium of AER : Sochi, Russian Federation, 14-19 October, 2014 / [kiad. az MTA Energiatudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Energiatudományi Kutatóközp., [2014]. - 2 db (839 p.) : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(47-2Soči)
[AN 3575262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 414 p.
ISBN 978-963-7351-23-5 fűzött
[AN 3575271] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 415-839.
ISBN 978-963-7351-24-2 fűzött
[AN 3575274] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3134 /2015.
   Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban = Suša i upravljanje vodama u južnoj mađarskoj ravnici i Vojvodini = Drought and water management in South Hungary and Vojvodina / [szerk. ... Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna] ; [kiad. ... Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék]. - Szeged : SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tansz., 2014. - 384 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-384.
ISBN 978-963-306-341-5 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - szárazság - vízgazdálkodás - éghajlatváltozás - monitoring
556.167(439Dél-Alföld) *** 556.167(497.11) *** 556.18(439Dél-Alföld) *** 556.18(497.11) *** 551.583(439Dél-Alföld) *** 551.583(497.11)
[AN 3574933]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2015.
Sümegi Pál (1960-)
   Környezetföldtani és környezettörténeti kutatások a dunai Alföldön / Sümegi Pál. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2014. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
Kárpát-medence - földtudomány
55(4-191)
[AN 3575568]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2015.
   A szerves geokémia aktuális kérdései / szerk. M. Tóth Tivadar, Pál-Molnár Elemér, Schubert Félix. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2014. - 108, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-330-9 kötött : 3000,- Ft
geokémia - egyetemi tankönyv
550.4(075.8)
[AN 3574064]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3137 /2015.
Erker, Siegfried (1959-)
Sauen! (magyar)
   Disznók : [vadászatot népszerűsítő szakkönyv] / Siegfried Erker ; [ford. Hopp Eszter] ; [közread. a ... Zalaerdő]. - [Nagykanizsa] : Zalaerdő, [2014]. - 240 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 238.
Kötött
vaddisznó - vadgazdálkodás - vadászkaland
599.731.1 *** 639.1 *** 799.2(0:82-94)
[AN 3575190]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Koncentracii na čislah dlâ vosstanovleniâ organizma košek / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2014. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5383-62-5 kötött
ezoterika - számmisztika - állatanatómia - macskaféle
599.742.7 *** 133.25 *** 133.5:51
[AN 3573644]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2015.
   Nótáskönyv az akácról : 120 nóta, népdal az akácról és a Méhészek dala / szerk. Puskás Pál ; [kiad. a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége]. - Debrecen ; [Budapest] : Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Orsz. Szövets., 2014. - 76 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8883-7 fűzött
akác - magyar nóta - daloskönyv
582.738 *** 78.067.26(=945.11)
[AN 3575373]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2015.
   A növények molekuláris biológiájától a zöld biotechnológiáig : Dudits Dénes akadémikus 70. születésnapjára / szerk. Fehér Attila. - Budapest : Akad. K., 2014. - 281 p., [14] t., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9537-7 fűzött
molekuláris biológia - növénynemesítés - növényélettan - emlékkönyv
577 *** 631.52 *** 581.1
[AN 3574695]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2015.
   Tele van a város akácfavirággal.. : 143 nóta, népdal az akácról / szerk. Puskás Pál. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Magánkiad., 2014. - 94 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0113-0 fűzött
akác - magyar nóta - daloskönyv
582.738 *** 78.067.26(=945.11)
[AN 3575380]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3142 /2015.
Ambrus Péter (1970-)
   Gyógyító missziók / Ambrus Péter. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 291 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-633-4 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - katonai egészségügy - békefenntartó erő - orvos - 20. század - ezredforduló - interjú
613.67(439)"199/201" *** 61(439)(092)(047.53) *** 355.357(100)"199/201" *** 355(439)"199/201"
[AN 3574960]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2015.
Biegelbauer Pál (1945-2001)
   Ki vagyok én? : 2001. január 20-ai kecskeméti előadásának leirata / Biegelbauer Pál ; [szerk. Bodó Mária]. - [Szeged] : Altitudo Kkt., cop. 2014. - 200, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-1182-5 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3574135]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2015.
Budd, Martin L.
Diets to help diabetes (magyar)
   Cukorbetegek étrendje / Martin Budd ; [ford. Márton Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-134-2 fűzött : 1250,- Ft
cukorbetegség - diéta
615.874.2 *** 616.379-008.64
[AN 3580055]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2015.
DSM-5 clinical cases (magyar)
   DSM-5 klinikai esettanulmányok / szerk. John W. Barnhill ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2014. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-02-2 fűzött : 3900,- Ft
elmegyógyászat - kóros lelkiállapot
616.89 *** 159.97
[AN 3573779]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2015.
Fabera
   Fabera. - [Budaörs] : Magánkiad., cop. 2014. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0742-2 fűzött
mentálhigiénia - magyar irodalom - memoár
613.865 *** 894.511-94
[AN 3574931]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2015.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (10.) (2014) (Pécs)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma X : Pécs, 2014. május 14-16. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [MHT Ifj. Tag.], [2014]. - 107 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozat
Fűzött
közegészségügy - konferencia-kiadvány
614 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3575455]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2015.
Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos Találkozója (11.) (2014) (Budapest)
   Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók XI. Országos Találkozója : 2014. október 3-4., ... Budapest : [programfüzet és absztraktgyűjtemény] / [... szerk. Balogh Zoltán] ; [rend., közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - [Budapest] : [MESZK], [2014]. - 44 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
ISBN 978-963-89435-6-9 fűzött
betegápolás - szakképzés - konferencia-kiadvány
616-083 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3574172]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2015.
Gósy Mária (1952-)
   GMP-diagnosztika : a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok / Gósy Mária. - Budapest : Nikol, [2014]. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85205-9-0 fűzött
beszéd - érzékelés - vizsgálat
616.89-008.42 *** 376.013.82
[AN 3578712]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Das Geheimnis de Begegnung (magyar)
   A találkozás titka / Anselm Grün ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 132 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-073-4 kötött
személyiségfejlesztés - életvezetés - vallásos irodalom
159.923 *** 613.865 *** 244
[AN 3574391]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2015.
Hargitai Ágnes
   Sorsfordító döntéseink / Hargitai Ágnes. - [Pécs] : Magánkiad., [2014]. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1040-8 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3575507]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2015.
Hawkins, David R. (1927-2012)
Letting go (magyar)
   Elengedés : az önátadás útja / David R. Hawkins ; [ford. Fehér Péter]. - Budapest : Filosz, 2014. - 313, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [315-316].
ISBN 978-963-9841-25-3 fűzött : 3900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3574522]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2015.
Hawley, Don
Fang an zu leben! (magyar)
   Kezdj el élni! / Don Hawley ; [ford. Kolozsi Sándor]. - 4. kiad. - Budapest : Advent, 2014. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-34-2 fűzött
személyi higiénia
613
[AN 3579360]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2015.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2015. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1500,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3579237]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2015.
Jackson, Adam J. (1962-)
The ten secrets of abundant health (magyar)
   Az igazi egészség tíz titka / Adam J. Jackson ; [ford. Kovács Karolina, Fónad Natália]. - [Budapest] : Fónad S., cop. 2014. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0646-3 kötött : 2345,- Ft
egészség - életvezetés
613 *** 613.865
[AN 3574112]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2015.
Kaku, Michio (1947-)
The future of the mind (magyar)
   Az elme jövője / Michio Kaku ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2014. - 377 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-252-082-7 kötött : 3990,- Ft
agykutatás - tudat
612.82 *** 159.95
[AN 3574645]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2015.
Kalmár Erzsébet
   A paleo jó neked : szakácskönyv 115 paleo recepttel / Kalmár Erzsébet. - [Budapest] : Publio, 2014. - 221 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-397-202-1 fűzött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3574786]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2015.
Kaufmann Dávid (1852-1899)
   Az érzékek : adalékok a középkor physiologiája- és psychologiájának történetéhez héber és arab forrásokból / írta Kaufmann Dávid ; [előszó Oláh János]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 12, V, 186 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 9.)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Egy. Kvny., 1884. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-18-7 kötött
Európa - érzékelés - érzékszerv - művelődéstörténet - zsidóság - arabok - középkor - tudománytörténet - hasonmás kiadás
159.93 *** 612.8 *** 930.85(=927)"08/15" *** 930.85(=924)"08/15" *** 930.85(4)"10/15" *** 094/099.07
[AN 3574838]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2015.
Kökönyei Gyöngyi (1976-)
   Titokzatos testi tüneteink / Kökönyei Gyöngyi ; [ill. Pápay Fanni]. - [Budapest] : Média Connection, cop. 2014. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindennapi pszichológia kiskönyvtár, ISSN 2064-9495 ; 2.)
ISBN 978-615-80079-1-7 fűzött : 1990,- Ft
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - lélektan
616.89 *** 616-02 *** 159.9
[AN 3573962]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2015.
Komlóssy Vera
   Betegségek lelki tünetei : [az emberi test a lélek térképe] : a betegségeinket kiváltó lelki okok kézikönyve] / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 199, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-144-2 fűzött
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 3578568]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2015.
Komlóssy Vera
   Kristálygyógyászat- és terápia / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, [2014], cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-130-5 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3578322]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2015.
Kovácsné Nagy Andrea
   Csecsemőtápszerek kézikönyve / Kovácsné Nagy Andrea. - Budapest : Galenus, 2014. - 94 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 978-963-7157-40-0 fűzött
csecsemőtápszer
613.22
[AN 3574729]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2015.
Lozsádi Károly (1935-)
Etymologia medica (új kiadása)
   Orvosi szótörténeti tár = Etymologia medica / Lozsádi Károly. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 363 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 354-362.
ISBN 978-963-226-513-1 kötött : 4600,- Ft
orvostudomány - etimológiai szótár - ógörög nyelv - latin nyelv - magyar nyelv
61 *** 807.5-321.2 *** 807.1-321.2 *** 809.451.1-316.4 *** 801.54
[AN 3578331]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2015.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (43.) (2014) (Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta)
   Magyar Higiénikusok Társasága XLIII. Vándorgyűlése : Sarlóspuszta, 2014. szeptember 24-26. : a rendezvény programja. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2014]. - 95 p. ; 21 cm
Előadás-összefoglalókkal
Fűzött
közegészségügy - konferencia-kiadvány
614 *** 061.3(439-2Tatárszentgyörgy)
[AN 3575494]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2015.
Magyar Transzplantációs Társaság. Kongresszus (16.) (2014) (Zalakaros)
   A Magyar Transzplantációs Társaság XVI. Kongresszusa : Zalakaros, 2014. november 20-22. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Transzplantációs Társ.], [2014]. - 60 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
szervátültetés - konferencia-kiadvány
616-089.843 *** 061.3(439-2Zalakaros)
[AN 3574258]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2015.
Middleton, Kate
First steps out of anxiety (magyar)
   Kiút a szorongásból / Kate Middleton ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2014. - 116 p. : ill. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-241-3 fűzött : 1500,- Ft
stresszkezelés - félelem
612.06 *** 159.942
[AN 3565436]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2015.
Millman, Dan (1946-)
Wisdom of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos bölcsessége / Dan Millman ; [ford. Rézműves László]. - 2. kiad. - Budapest : Casparus, cop. 2014. - 204 p. ; 21 cm
életvezetés
613.865
[AN 3578196]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2015.
   Mindennapi kríziseink : a lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve / szerk. Csürke József [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Oriold, 2014. - VI, 446, [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-08-4 fűzött : 5500,- Ft
kritikus élethelyzet - lelki segély - pszichoterápia
613.865 *** 616.89 *** 364.442.8 *** 364.465
[AN 3580008]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2015.
Molnár V. József (1930-)
   A nap arca : a gyermekrajzok üzenete ; Újraszülető világ : a kisgyermek rajzos üzenete / Molnár V. József ; Ég és föld ölelésében : tanulmányok a gyermekvilágról. - [Budapest] : Ős Kép K., cop. 2014. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75
[AN 3579975]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2015.
Popper Péter (1933-2010)
   Ne menj a romok közé! : a megszakadt kapcsolatok tragikuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2014], cop. 2008. - 178 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-051-0 fűzött : 1480,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 3578220]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2015.
   Prof. Dr. Berencsi György élete és munkássága / szerk. Takács Mária. - Budapest : [s.n.], 2014. - 38 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr: p. 25-38.
Fűzött
Berencsi György (1941-2013)
Magyarország - virológia - orvos - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Berencsi_Gy. *** 012Berencsi_Gy.
[AN 3575445]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2015.
   A pszichiátria magyar kézikönyve / szerk. Füredi János, Németh Attila ; társszerk. Bai-Nagy Katalin, Somlai Zsuzsanna. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 947 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-520-9 kötött : 13950,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(035)
[AN 3578168]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2015.
   A pszichoterápia tankönyve / szerk. Szőnyi Gábor. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 551 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-519-3 kötött : 6850,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 3578717]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2015.
Purebl György
   Te jól alszol? / Purebl György ; [ill. Pápay Fanny]. - [Budapest] : Média Connection, cop. 2014. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindennapi pszichológia kiskönyvtár, ISSN 2064-9495 ; 3.)
ISBN 978-615-80079-2-4 fűzött : 1990,- Ft
alvás - lélektan
159.963 *** 613.79
[AN 3573967]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2015.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, [2014], cop. 2012. - 272 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 978-963-248-197-5 fűzött : 1780,- Ft
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan
159.922.7 *** 616.89-053.2
[AN 3578223]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2015.
   A reumatológia tankönyve / szerk. Poór Gyula. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 416 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-510-0 kötött : 6800,- Ft
reumatológia - egyetemi tankönyv
616-002.77(075.8)
[AN 3578176]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2015.
Tömör, Elisabeth
   Érintés és karma : a belső biztonság és béke útja / Elisabeth Tömör. - Budapest : [Tömör E.], 2014. - 365 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4805-3 fűzött : 3850,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3575026]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2015.
Ungváry Renáta, W.
   Zsebibabák könyve : kórházban és otthon a koraszülöttel / W. Ungváry Renáta. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2014. - 175 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-341-099-8 fűzött : 2900,- Ft
koraszülött - csecsemőgondozás
618.39 *** 613.95
[AN 3574857]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2015.
   Vagabund IQ : intelligencia teszt / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, [2014], cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: I.Q. : intelligencia teszt
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86005-6-1)
intelligenciavizsgálat - teszt
159.95.072
[AN 3578307]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2015.
Vikár András (1957-)
   Pszichodráma, a komoly játék : egyéni folyamatok a csoportban, csoport folyamatok az egyénben / Vikár András. - [Budapest] : Medicina, cop. 2014. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-190. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-226-141-6 fűzött : 2200,- Ft
pszichodráma
615.851.84
[AN 3578192]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2015.
Vormann, Jürgen
Die Anti-Alzheimer-Formel (magyar)
   Anti-Alzheimer kúra : táplálkozással a feledékenység ellen / Jürgen Vormann, Klaus Tiedemann ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2014. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-341-103-2 fűzött : 2800,- Ft
elbutulás - táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
616.892-053.9 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3575014]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3182 /2015.
Bányai Orsolya (1982-)
   Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában / Bányai Orsolya. - Debrecen : Dela Kvk., 2014. - 275 p. ; 24 cm
Lezárva. 2014. aug. 6. - Bibliogr.: p. 252-265.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-752-0)
Európai Unió - Magyarország - energetika - fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás - 21. század - jogi szabályozás
620.9(4-62)"200/201"(094) *** 620.9(439)"200/201"(094)
[AN 3575412]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2015.
Drótos László (1935-)
   Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés - válasz közel nyolc évtizedről / Drótos László ; beszélgetőtárs Tóth László ; [kiad. a Technika Alapítvány]. - Miskolc : Technika Alapítvány, 2014. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9981-9 fűzött
Drótos László (1935-)
Magyarország - mérnök - kohászat - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Drótos_L.(047.53) *** 669
[AN 3573716]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2015.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Viharos vizeken : Vajna Zoltán életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., cop. 2014. - 187 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok ; 4.)
ISBN 978-963-89273-5-4 kötött : 3300,- Ft
Vajna Zoltán (1928-)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század
62(439)(092)Vajna_Z. *** 37(439)(092)Vajna_Z.
[AN 3574980]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2015.
Terplán Zénó (1921-2002)
   Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés - válasz közel nyolc évtizedről / Terplán Zénó ; beszélgetőtárs Tóth László ; [kiad. a Technika Alapítvány]. - Miskolc : Technika Alapítvány, 2014. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-963-08-9475-3 fűzött
Terplán Zénó (1921-2002)
Magyarország - gépészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - személyi bibliográfia
62(439)(092)Terplán_Z.(047.53) *** 37(439)(092)Terplán_Z.(047.53) *** 621 *** 012Terplán_Z.
[AN 3573697]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3186 /2015.
Debreceni Egyetem. Informatikai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2014) (Debrecen)
   TDK konferencia : 2014/2015. I. félév : 2014. november 27. : program és összefoglalók / [... szerk. Biró Piroska] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Informatikai Kar. - Debrecen : DE Informatikai Kar, 2014. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
informatika - könyvtártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3573956]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2015.
   A hosszú távú adattárolás kérdései / szerk. Iványi Péter ; [közread. a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : Pollack Press, 2014. - VII, 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-57-8 fűzött
adatbázis
681.3.016
[AN 3575492]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2015.
   Jövő internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig : záró szakmai workshop, 2014. november 28-29. = Future internet research, services and technology : final workshop, 28-29. November 2014 / [szerk. Sztrik János]. - [Debrecen] : [DE], [2014]. - 87, 79 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Kész. a Debrecenben rendezett workshop alkalmából. - A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-757-5 fűzött
internet - infokommunikáció - programozás - informatikai hálózat
681.3 *** 681.324Internet *** 519.68
[AN 3574149]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3189 /2015.
Széman Richárd (1958-)
   Vendég-látó : kocsmák, kávéházak, kaszinók / Széman Richárd, Varga Ferenc. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2014. - 175 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89902-5-9 fűzött
Cinkota - Rákosszentmihály - vendéglátóipar - 19. század - 20. század
640.4(439-2Cinkota)"18/19" *** 640.4(439-2Rákosszentmihály)"18/19"
[AN 3575811]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3190 /2015.
Németh Zsolt
   Csukás-éri-főcsatorna : document / [Németh Zsolt]. - [Kecskemét] : Cs.É.F. Club, [2014]. - 60 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 33-41.
ISBN 978-963-12-1352-2 fűzött
Csukás-éri főcsatorna
626.13(439.155)
[AN 3573881]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2015.
Tódor Tamás
   ZÁÉV 65 : cégtörténet / [szöveg Tódor Tamás]. - [Zalaegerszeg] : Pergamen Műhely, [2014]. - [2], 48, [59] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0508-4 kötött
ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg)
Zala megye - ipartörténet - építőipar - iparvállalat
69 *** 061.5(439.121)(091)
[AN 3573785]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3192 /2015.
   Civitas Measure Directory : 10 years of Civitas from Aalborg to Zagreb : a reference guide to sustainable urban mobility research and demonstration measures implemented by European cities between 2002 and 2012 / [ed. REC]. - [Szentendre] : REC, 2014. - 179 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9638-63-1 fűzött
Európa - városi közlekedés - közlekedésügy - fenntartható fejlődés - településfejlesztés - 21. század
656.025.6(4)"2002/2012" *** 656(4)"2002/2012" *** 504.03(4) *** 711.4(4)"2002/2012"
[AN 3573745]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2015.
   Civitas Measure Directory [elektronikus dok.] : 10 years of Civitas from Aalborg to Zagreb : a reference guide to sustainable urban mobility research and demonstration measures implemented by European cities between 2002 and 2012 / ed. REC. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Szentendre] : REC, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132219. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9638-64-8
Európa - városi közlekedés - közlekedésügy - fenntartható fejlődés - településfejlesztés - 21. század - elektronikus dokumentum
656.025.6(4)"2002/2012" *** 656(4)"2002/2012" *** 504.03(4) *** 711.4(4)"2002/2012"
[AN 3577924]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2015.
Fülöp Ágnes
   A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban / Fülöp Ágnes, Major Róbert. - 3. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 582 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
Lezárva: 2014. szept. 30. - Bibliogr.: p. 573-575.
ISBN 978-963-258-259-7 fűzött : 7200,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabály - útmutató - elektronikus dokumentum
656.1.05(439)(094)(036) *** 351.811(439)(094)(036)
[AN 3578660]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2015.
Hadfield, Chris (1959-)
An astronaut's guide to life on Earth (magyar)
   Egy űrhajós tanácsai földlakóknak / Chris Hadfield ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Akkord, 2014. - 328 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-252-080-3 kötött : 3990,- Ft
Hadfield, Chris (1959-)
Kanada - űrhajózás - űrhajós - 20. század - 21. század - memoár
629.78(71)(092)Hadfield,_C.(0:82-94)
[AN 3574636]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2015.
   A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, RID ; A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) és "A" és "B" melléklete. - [Budapest] : Korytrade, 2014. - 2 db (1501 p.) ; 24 cm + CD-R
A két dokumentum egybeszerkesztett változata. - 2015. jan. 1-jétől hatályos szöveg. - Gerinccím: RID/ADR 2013
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat - elektronikus dokumentum
656.2.073.436(094.2)
[AN 3578923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 736 p.
ISBN 978-963-89073-4-9 fűzött
[AN 3578925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 737-1501.
ISBN 978-963-89073-5-6 fűzött
[AN 3578929] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3197 /2015.
   Adaptation in forest management under changing framework conditions [elektronikus dok.] : IUFRO Symposium : 19-23 May 2014, Sopron ... : proceedings / eds. Endre Schiberna, Magdolna Stark ; orgs. ... Faculty of Forestry University of West Hungary, Forest Research Institute ..., Foundation for Sustainable Forest Management. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Sopron : Found. for Sustainable Forest Management, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132182. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80139-2-5
erdészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
630(100) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3577646]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2015.
   Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei / szerk. Bidló András, Király Angéla, Mátyás Csaba. - Sopron : NYME K., 2014. - 237 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-204-6 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - mezőgazdaság - erdészet - fenntartható fejlődés - hatáselemzés
63(439) *** 630(439) *** 504.03 *** 551.583(439)
[AN 3574610]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2015.
Bauer Norbert (1973-)
   A Bakony-vidék szárazgyepjei : sztyeprétek és sziklagyepek osztályozása és növényföldrajzi karaktere = Dry grasslands of the Bakony Region : classification and phytogeographical character of dry and rocky grasslands / Bauer Norbert. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. ; Budapest : M. Természettud. Múz., 2014. - 336 p. : ill., főként színes ; 24 cm + CD-R. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 33.)
Bibliogr.: p. 220-239. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9877-20-7 kötött
Bakony-vidék - gyep - növényföldrajz - növénytársulás - elektronikus dokumentum
635.92 *** 581.9(439Bakony-vidék) *** 581.55(439)
[AN 3574831]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2015.
Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Interdiszciplináris tudományos diákköri konferencia (2014) (Debrecen)
   Interdiszciplináris tudományos diákköri konferencia : 2014/2015. tanév őszi félév : Debrecen, 2014. november 13. / [a programfüzetet összeáll. Gyüre Péter] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - Debrecen : DE Mezőgazd.-, Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2014. - 72 p. ; 24 cm
Fűzött
tudományos diákkör - mezőgazdaság - biológia - élelmezés-egészségügy - élelmiszeripar - konferencia-kiadvány
63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 614.31 *** 663/664 *** 57
[AN 3574120]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2015.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelé borát : Sopron és az Észak-Dunántúli borrégió borútikönyve / [írta és szerk.] Dlusztus Imre. - Szeged : Mihazánk Kft., 2014. - 120 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Borútikönyv)
ISBN 978-963-89801-4-4 fűzött : 1850,- Ft
Észak-dunántúli borrégió - borászat
663.2(439Észak-dunántúli_borrégió)
[AN 3575569]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2015.
   A fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségei : a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottsága által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2014. november 21. : [Prof. Dr. Sárvári Mihály 70 éves] / [szerk. Pepó Péter]. - Debrecen : DE Mezőgazd.-, Élelmiszertud. és Környezetgazdálkodási Kar, 2014. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és ukrán nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-741-4 kötött
növénytermesztés - fenntartható fejlődés - agrotechnika - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
633 *** 504.03 *** 631 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3573918]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2015.
Győrffy Sándor (1928-)
   Lovak dicsérete : a ló tartása, tenyésztése, haszna a (bio)gazdaságban / Győrffy Sándor ; [ill. Mihalec Hedvig] ; [kiad. a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.]. - Budapest : Biokontroll Hungária, [2014]. - 47 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-88212-8-7 fűzött
- állattartás - lótenyésztés - biogazdálkodás - lovas turizmus
636.1 *** 599.723 *** 631.147 *** 798.28 *** 338.48
[AN 3575123]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2015.
Huszár Tibor
   A vizslák idomítása és vezetése, vadászaton és versenyen / Huszár Tibor. - 2. kiad. - Győr : Huszár T., 2014. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1074-3 fűzött
vizsla - vadászat - kutyakiképzés
636.7.088 *** 799.2
[AN 3574568]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2015.
   A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei [elektronikus dok.] : XXXV. Óvári Tudományos Nap : 2014. november 13. / szervező Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar ..., VEAB Agrártudományi Szakbizottság. - Szöveg. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK, [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-334-194-0
mezőgazdaság - élelmiszeripar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3576299]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2015.
   A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei : XXXV. Óvári Tudományos Nap : 2014. november 13. : A Magyar Tudomány Ünnepe : programfüzet / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, [VEAB Agrártudományi Szakbizottság]. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK, [2014]. - 92 p. ; 21 cm
Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-334-193-3 fűzött
mezőgazdaság - élelmiszeripar - konferencia-kiadvány
63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3575295]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2015.
   Magyar növénynemesítők és eredményeik az ezredfordulón / szerk. Bóna Lajos [et al.] ; [közread. a] Magyar Növénynemesítők Egyesülete. - Szeged : M. Növénynemesítők Egyes., 2014. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0738-5 fűzött
Magyarország - növénynemesítés - agrármérnök - 20. század - ezredforduló - életrajz
631.52(439)"200/201" *** 63(439)(092)
[AN 3574048]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2015.
Márfi Károly
   Műszaki fejlesztés a növényvédelemben, 1971-2009 / összeáll. és írta Márfi Károly ; [közread. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. - Budapest : NÉBIH NTAI, 2014. - 244 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89968-3-1 fűzött
növényvédelem - agrotechnika - labortechnika
632 *** 631.5
[AN 3575436]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2015.
Miért váltsak ökológiai termesztésre? (szlovák)
   Prečo mám meniť na ekologické pestovanie? : ekologické vinohradníctvo v praxi / [ed. Vér András, Takács Krisztina] ; [vyd.] Západomaďarská Univerzita Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva Poradenský a doškoľovací inštitút. - Mosonmagyaróvár : Západomaďarská Univ. Fak. poľnohospodárstva a potravinárstva Poradenský a doškoľovací inšt., 2014. - 88, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-359-040-9 fűzött
biológiai növénytermesztés - biológiai növényvédelem - szőlőtermesztés
631.147 *** 634.8 *** 632.937
[AN 3575320]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2015.
Nemessályi Zsolt (1944-)
   A tudomány szolgálatában : életrajzi elemekkel tűzdelt tudományos művek tára Nemessályi Zsolt professor emeritus a DAB alelnöke 70. születésnapjára / [közread. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Debrecen : DE Gazdaságtud. Kar, 2014. - 351 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-738-4 kötött
Nemessályi Zsolt (1944-)
Magyarország - agrármérnök - gazdaságtan - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
63(439)(092)Nemessályi_Zs. *** 330(439)(092)Nemessályi_Zs. *** 012Nemessályi_Zs.
[AN 3573944]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2015.
Niszkács Miklós
   A pezsgő / Niszkács Miklós ; [fotók Mészáros Attila]. - Budapest : Mezőgazda, 2014. - 171 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-286-704-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - ipartörténet - iparvállalat - pezsgő
663.223(439)(091) *** 061.5(439)
[AN 3579933]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2015.
   Őrség és Göcsej hagyományos almafajtái / [közread. a] Göcsej Természetvédelmi Alapítvány. - [Pókaszepetk] : Göcsej Természetvédelmi Alapítvány, 2014. - 255 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1016-3 fűzött
Őrség - Göcsej - alma - gyümölcstermesztés
634.11(439.11-15)
[AN 3575091]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3213 /2015.
Bártfai László
   Főzzünk végre valami finomat! / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, [2014], cop. 2004. - 193, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-46-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3578110]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2015.
Csigó Zita
   A must : készítése, táplálkozás-élettani szerepe, receptek / [a szöveget írta Csigó Zita] ; [az ételeket elkész. Liptai Zoltán] ; [a fotókat kész. Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2015. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-391-8 fűzött : 2495,- Ft
must - borászat - szakácskönyv
641.55(083.12):663.236 *** 663.236
[AN 3574530]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2015.
Eisenstock Ildikó
   A gesztenye / Eisenstock Ildikó ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2014. - 123 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
ISBN 978-963-278-369-7 fűzött : 2495,- Ft
szelídgesztenye - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.53 *** 641.852(083.12):634.53
[AN 3574519]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2015.
Halzer Dorottya (1970-)
   Feng shui iskolák titkai : feng shui a gyakorlatban : kezdőknek és haladóknak lépésről lépésre, esettanulmányokkal, valós történetekkel / Halzer Dorottya ; [ ; ... ill. Halzer Györgyi és Komáromy Zoltán]. - Bőv. kiad. - Budapest : Merkúr-Uránusz Alkotóműhely Kft., cop. 2014. - 333, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0169-7 kötött : 6990,- Ft
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 3578181]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2015.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Mangalica (angol)
   The mangalica pig / Mihály Kútvölgyi, Péter Tóth ; [transl. ... Mihály Benkő, Katalin Horling, Borbála Mariska]. - 3. ed. - Monor : Pillangó, 2014. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lasting flavours, ISSN 1786-4836 ; 4.)
ISBN 978-615-80076-1-0 kötött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3578339]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2015.
Lévai Anita
   A nagymama régi süteményes receptjei, avagy Remek receptek egy régi kredencből / Lévai Anita. - [Kecskemét] : Vagabund, [2014], cop. 2012. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-112-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3578320]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2015.
Mautner Zsófia (1974-)
   Főzőiskola : felsőfok / Mautner Zsófi ; [fényképezte Nagy Balázs]. - Budapest : Libri, cop. 2014. - 92, [3] p. : ill., színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-310-401-9 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3573482]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2015.
   Terítéken a farsang! : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5101-23-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3579879]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2015.
Ungváry Renáta, W.
   A Kismama babakonyhája / W. Ungváry Renáta ; [... fotók Rátkai Éva]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
A szerzőnek a Kismama, ISSN 0865-1035 c. folyóiratban megj. receptjei
ISBN 978-963-341-023-3 fűzött : 3900,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3578709]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2015.
   Vendégváró ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-19-9 kötött : 2190,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3575698]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3223 /2015.
Blanchot, Maurice (1907-2003)
Le pas au-delà (magyar)
   A túl nem lépés / Maurice Blanchot ; [ford. Szabó Marcell]. - Budapest : Kijárat, 2014. - 151 p. ; 21 cm. - (Fragmentum, ISSN 2063-5990 ; 4.)
ISBN 978-615-5160-42-4 fűzött : 2800,- Ft
esztétika - francia irodalom - esszé
111.852(0:82-4) *** 840-4=945.11
[AN 3574151]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2015.
Paksi Dániel (1976-)
   Személyes valóság : Polányi Mihály posztkritikai filozófiájának értelmezése, és a személyes tudás fogalmának elmélyítése és megalapozása az evolúciós gondolat alapján / Paksi Dániel. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 634 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 625-634.
ISBN 978-963-236-924-2 fűzött : 5900,- Ft
Polányi Mihály (1891-1976)
Nagy-Britannia - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - lételmélet
1(410)(=945.11)Polányi_M. *** 111
[AN 3575540]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2015.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a szabadságról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2014]. - 16 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5260-21-6 fűzött
szabadság - bibliamagyarázat
123 *** 22.07
[AN 3574957]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3226 /2015.
Bayer György (1954-)
   "All inclusive" : minden benne van / Bayer György ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., 2014. - 193 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88782-7-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3574055]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2015.
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
   Lukács evangéliuma. Az Apostolok cselekedetei / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegye, 2014. - 168 p. ; 15 cm
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
ISBN 978-963-08-9153-0 fűzött
226.4.04=945.11 *** 226.6.04=945.11
[AN 3575101]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / ford., a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 2. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2015. - 876, [3] p. : ill., térk. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9053-96-0 kötött
225.04=945.11
[AN 3580113]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-277-496-1 b.
225.04=945.11
[AN 3579325]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2015.
Bikádi László Károly (1971-)
   Kép-más-világ / Bikádi László Károly ; [közread. a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség]. - [Sóly] : Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközs., 2014. - [70] p. : ill. ; 17x23 cm
Kötött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3575086]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2015.
Boros László
Der anwesende Gott (magyar)
   A köztünk élő Isten : az egzisztenciális találkozás útjai / Boros László ; [... ford. ... Engelmann Gabriella ...]. - Utánny. - Budapest : MMSZ, 2014. - 279 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-89445-8-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3574443]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2015.
Bougaud, Émile (1823-1888)
Histoire de Sainte Monique (magyar)
   Szent Mónika élete / írta Émile Bougaud ; [ford. Ruschek Antal]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9987-1 fűzött
Mónika, Szent (332-387)
szent - 4. század - életrajz
235.3(092)Mónika
[AN 3578402]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2015.
   Evezz a mélyre és megoldást találsz életed kérdéseire : vallomások, történetek, gondolatok a megszentelt életről : [keresztény családok évkönyve] / szerk. Vereb István. - Szeged : Laudetur K., cop. 2014. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88465-7-0 fűzött
vallásos irodalom - lelki élet
244 *** 248
[AN 3574653]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2015.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Ölellek benneteket! : beszédek fiatalokhoz / Ferenc pápa ; [szerk. és ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 203 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek, ISSN 2415-9980)
ISBN 978-963-8014-72-6 fűzött : 1980,- Ft
pápa - ifjúság - beszéd
262.13(092)Ferenc(042) *** 316.37-053.6/.8
[AN 3575152]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2015.
Füzeskuti Ferenc
   Gyakorlás a mindennapi életben / láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2014]. - 66 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89714-9-4 fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3 *** 615.851.86
[AN 3574547]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2015.
Füzeskuti Ferenc
   Megvilágosult munka az érzelmekkel : Santidéva: A bódhiszattva ösvény című meditáció kézikönyvének magyarázata / Csöpel láma. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2014]. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Lodzsong - a szellem képzése ; 2.)
ISBN 978-963-89714-1-8 fűzött
Śāntideva (7-8. sz). Bodhicaryāvatāra
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 3574666]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a büszkeségünk felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Lőrinczné Fábián Éva]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3733-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3579218]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a csüggedés felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Huszár Krisztina]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4167-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3579214]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a félelem felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4166-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3579210]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a függőség felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Fülöp Péter]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4164-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - szenvedélybetegség - függőség - önérzet
244 *** 613.8 *** 613.865
[AN 3579220]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a lelki életben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3734-7 fűzött : keresk. fordalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3579216]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a munkában és a munkanélküliségben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia és Hegedűs Nóra]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3737-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3579221]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem az anyagiasság felett / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3738-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - érték - fogyasztói társadalom
244 *** 316.752 *** 366
[AN 3579217]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Ein Licht auf deinem Weg (magyar)
   Fény az utadon / Anselm Grün ; [ford. Keller György]. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 140 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-070-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3574386]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2015.
Gyöngyössy Orsolya (1985-)
   Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében / Gyöngyössy Orsolya. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 48.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 16.)
Bibliogr.: p. 222-241.
ISBN 978-963-306-332-3 fűzött
Csongrád - egyháztörténet - társadalomtörténet - helyi társadalom - katolikus egyház - egyházi személy - világi kisegítő - 19. század
262.144(439-2Csongrád)(091) *** 282(439-2Csongrád)(091) *** 316.42(439-2Csongrád)"18"
[AN 3574109]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2015.
Gyürüs Panni
   A Nap fényénél ragyogóbb : az Apostolok cselekedetei / Gyürüs Panni ; [Megyeri Bettina rajz.]. - Budapest : Advent K., [2014]. - 62, [2] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5143-42-7 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.6.046(02.053.2)
[AN 3574242]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2015.
Havasi József (1929-)
   Józsikám, újra kezdjük! : hét évtized szalézi történelem Havasi József atya szemszögéből / [riporter] Szerdahelyi Csongor. - Budapest : Don Bosco, cop. 2014. - 168 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9956-36-0 kötött
Havasi József (1929-)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.789(439)(092)Havasi_J.(047.53)
[AN 3575040]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2015.
   Hiszem vagy tudom? : vitaestek hit és tudomány viszonyáról / szerk. Dombi Péter. - Budapest : Typotex, 2008 [!2014]. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9548-74-X)
vallás - tudomány
215
[AN 3580115]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2015.
Ikeda Daisaku (1928-)
Unlocking the mysteries of birth and death (magyar)
   Rejtélyes ritmusok : élet és halál buddhista szemmel / Daisaku Ikeda ; [ford. Ancsin Zsuzsa] ; [kiad. a Soka Gakkai Magyarország Buddhista Egyesület]. - Budapest : Soka Gakkai Mo. Buddhista Egyes., 2014. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0227-4 fűzött : 2500,- Ft
Japán - buddhizmus - életvezetés
294.3(520) *** 613.865
[AN 3575011]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2015.
   Jakab apostol levele. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2014. - 181 p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119)
ISBN 978-615-5488-02-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
bibliamagyarázat
227.91.07
[AN 3575328]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2015.
   Jézus tanításai. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 155 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2014/3.)
ISBN 978-615-5260-25-4 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 3574912]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2015.
Keszeli Sándor (1971-)
   Pasztorális tervezés / Keszeli Sándor. - Budapest : Don Bosco, 2014. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-9956-35-3 fűzött
Magyarország - pasztorális teológia - lelkipásztorkodás - katolikus egyház
253 *** 282(439)
[AN 3574939]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
Bartimeüs (magyar)
   Bartimeus / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-57-7 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3574188]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
Jezus en de storm (magyar)
   Jézus és a vihar / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-58-4 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3574194]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
Jezus en zijn leerlingen (magyar)
   Jézus és tanítványai / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-60-7 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3574208]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2015.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Semmit sem mondok kétszer / Korzenszky Richárd ; [fotók Korzenszky Richárd] ; [sajtó alá rend. Tátrai Zoltán] ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2014]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-17-5 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - karcolat - rádióműsorszám
244 *** 894.511-43 *** 791.9.096(439)
[AN 3574833]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2015.
Kovács Lajos (1949-)
   A dorogi Szent József plébániatemplom katolikus közösségének története az Árpád-kortól 2014-ig / Kovács Lajos. - Dorog : DVBE, 2014. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 47.)
Bibliogr.: p. 207-208.
Fűzött
Szent József Plébánia (Dorog)
Dorog - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Dorog)(091)
[AN 3575608]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2015.
   Krisztus és a törvény. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 188 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2014/2.)
ISBN 978-615-5260-20-9 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 3574901]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2015.
Liturgia horarum (magyar)
   Az imaórák liturgiája (Liturgia horarum) a római szertartás szerint : a II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata szerint megújított és VI. Pál pápa tekintélyével kihirdetett szent zsolozsma. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014-. - 17 cm
egyházi szertartás
264
[AN 3574544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Advent, karácsonyi idő. - 2014. - 1397 p. + 2 mell.
ISBN 978-963-277-508-1 kötött
ISBN 978-963-277-511-1 fűzött
egyházi szertartás - advent - karácsony
264-041.1 *** 264-041.2
[AN 3574549] MARC

ANSEL
UTF-83260 /2015.
   Lourdes-i kilenced. - Szeged : Agapé, 2015. - 59 p. ; 14 cm
ISBN 963-8112-32-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8112-32-8)
ájtatosság - mariológia
248.159.4
[AN 3579224]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2015.
Molnár Róbert (1971-)
   Ébresztő, Magyarország! : [egy keresztény politikus gondolatai a megjárt mélységekről, az ébredésről és hazánk áhított felemelkedéséről...] / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - 5. kiad. - [Kübekháza] : Szerző, 2015, cop. 2012. - 290 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3596-1 kötött : 2580,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3579316]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2015.
Molnár Róbert (1971-)
   Egy politikus, akit rabul ejtett Isten / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - 6. kiad. - [Kübekháza] : Szerző, 2014, cop. 2011. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1490-4 kötött : 2580,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3579315]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2015.
Nagy Zsófia
   Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László kegyhely / Nagy Zsófia. - Búcsúszentlászló : N. Molnár K., 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-12-0314-1 fűzött
Búcsúszentlászló - kegyhely - templom - keresztény művészet
248.153.8(439-2Búcsúszentlászló) *** 726.54(439-2Búcsúszentlászló) *** 246
[AN 3574863]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2015.
NIV student Bible (magyar)
   Magyarázatos Biblia : [az újonnan revideált Károli-Biblia szövegével] / Philip Yancey és Tim Stafford jegyzeteivel ; [a jegyzeteket ford. Csiszár István, Gulyás Melinda, Szigeti László]. - Budapest : Harmat : Veritas, cop. 2014. - XIX, 1544 p., [14] t. : ill., színes, térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-145-4 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3574082]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2015.
Osteen, Joel (1963-)
Break out! (magyar)
   Törj ki! : öt kulcs a győztes és rendkívüli élethez / Joel Osteen ; [ford. Petrőcz Katalin]. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 290 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5526-03-9 fűzött : 3390,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3574115]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2015.
   Példabeszédek könyve : a bölcsesség igéi. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 159 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2015/1.)
ISBN 978-615-5260-28-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
bibliamagyarázat
223.7.07
[AN 3575107]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2015.
Prajñānānanda, Paramahamsa (1960-)
Practical guidelines for new initiates (magyar)
   Gyakorlati útmutató újonnan beavatottak számára / Paramahamsa Prajnanananda ; [közread. a Magyar Kriya Jóga Egyesület]. - [Budapest] : M. Kriya Jóga Egyes., 2014. - 60 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-80031-0-0 fűzött
meditáció - buddhizmus
294.3
[AN 3574692]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2015.
Prazsák László
   24 órás dicsőítés és ima / Prazsák László ; [közread. az] Imádság Háza Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, 2015. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-814-4 fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
248.143 *** 244
[AN 3578309]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2015.
Que nous dit Jésus? (magyar)
   Mit mond Jézus? : tíz evangéliumi történet gyereknyelven / szöveg Gwenaëlle Boulet [et al.] ; kép Frédéric Benaglia, Clotilde Perrin ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2014. - 71, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-071-0 kötött : 3900,- Ft
bibliai történet - bibliamagyarázat - gyermekkönyv - képeskönyv
225.046(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 225.07(02.053.2)
[AN 3574415]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2015.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a predesztinációról / Reisinger János ; [kiad. a Bibliaiskolák Közössége]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [2014]. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5260-22-3 fűzött
predesztináció - bibliamagyarázat
234.9 *** 22.07
[AN 3574953]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2015.
Rózsa Huba (1939-)
   Mi a Biblia? : bevezetés a Biblia ismeretébe / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-277-278-3 kötött : 1900,- Ft
Biblia
bibliakutatás
22
[AN 3578199]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2015.
Salyámosy Éva
   Aki tudja, hogy szeretik, sosincs egyedül...! : Peti és Petra története / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 6.)
ISBN 978-963-12-1132-0 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3575095]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2015.
Shore, Jeff (1953-)
Zen classics for the modern world (magyar)
   A zen koan gyakorlása : előadások a koangyakorlásról / Jeff Shore ; [ford. Pálmai Katalin, Sisilla Magdolna]. - Budapest : Egy Csepp, 2014. - 246 p. ; 20 cm. - (Rinzai mesterek sorozat, ISSN 2062-2015 ; 4.)
ISBN 978-963-08-7344-4 fűzött
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3574657]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2015.
Siklós József (1920-1983)
   Az újszülött természetrajza : [a hívő keresztyén élet ábécéje] / Siklós József ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - Kübekháza : Érted Mo. Misszió, 2014. - 195 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9792-1 kötött : 1900,- Ft
kegyelem - megváltás - aszketika
234 *** 248
[AN 3579319]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2015.
   A Szegedi Szent Egylet Aranykönyve, a harmadik törzskönyv / szerk. Ábrahám Vera és Bányai Viktória ; a héber fordítást kész., az adattárat és névmutatót összeáll. Bányai Viktória és Kormos Szilvia ; [közread. a Szegedi Zsidó Hitközség Dr. Birnfeld Sámuel Könyvtára]. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközs. Dr. Birnfeld S. Könyvtára, 2014. - 420 p. : ill. ; 30 cm
A tözskönyv 1-100. oldalainak fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8708-3 kötött
Szeged - zsidóság - anyakönyv - történelmi forrás
296(439-2Szeged)(093) *** 929.532(=924)(439-2Szeged)
[AN 3575359]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2015.
Székely László, T. (1912-1982)
   Bánsági áhítat / T. Székely László ; Czank Gábor fényképfelvételeivel ; [a szöveget gond. Barna Gábor és G. Tóth Péter...]. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 137 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 41.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 9.)
Bibliogr.: p. 64-71.
ISBN 978-963-306-259-3 fűzött
Temesi Bánság - katolikus egyház - egyháztörténet
282(439.2-13Bánság)(091)
[AN 3574079]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2015.
Szigeti Jenő (1936-)
   Hithősök a Bibliában / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, [2014]-. - 22 cm. - (Útjelző)
ISBN 978-615-5034-79-4
bibliai történet - bibliamagyarázat
22.046 *** 22.07
[AN 3574799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Akik hinni tanítanak. - cop. 2014. - 172 p.
ISBN 978-615-5034-70-1 fűzött
[AN 3574804] MARC

ANSEL
UTF-83278 /2015.
Szigeti Jenő (1936-)
   A szeretet választása / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 24 p. ; 20 cm. - (Menedék)
ISBN 978-615-5034-74-9 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 177.61
[AN 3574795]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2015.
Szombathy Gyula (1932-)
   A halk és szelíd hang : igehirdetések, igei tanulmányok / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2014. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88923-3-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3574044]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2015.
Szombathy Gyula (1932-)
   A Kálvin és a Servét per : ki juttatta máglyahalálra Servét Mihályt? / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2014. - 55 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-[56].
ISBN 978-963-88923-4-8 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Serveto, Miguel (1511-1553)
Spanyolország - Svájc - teológus - protestáns egyház - 16. század
288(460)(092)Serveto,_M. *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3573994]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2015.
   "A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez" : Jakab levele. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 131 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2014/4.)
ISBN 978-615-5260-27-8 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
bibliamagyarázat
227.91.07
[AN 3574928]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2015.
Trinley Tháje Dorje (karmapa), XVII. (1983-)
   Ngöndro : a mahamudra alapgyakorlatai / Karmapa ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2014]. - 43 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5495-00-7 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3574601]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2015.
   A vándorapostol : Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete / [... szerk. Cs. Varga István]. - Győr : Arrabona-Art, 2014. - 373 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0531-2 kötött
Jáki Sándor Teodóz (1929-2013)
Magyarország - Kárpát-medence - szerzetes - bencések - 20. század - ezredforduló - misszió - határon túli magyarság - csángók - memoár
271.1(439)(092)Jáki_S._T.(0:82-94) *** 266(498.3) *** 266(4-191)
[AN 3574534]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2015.
Végh Tamás
   Ábrahámtól Jézusig : üdvtörténeti igehirdetés-sorozat / Végh Tamás. - Budapest ; [Fót] : Végh T., 2014. - 375 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0074-4 kötött
prédikáció
252
[AN 3575546]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2015.
Végh Tamás
"...a templomnál is nagyobb van itt." (Mt 12,6) (röv. kiad.)
   "Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk" (Zsolt 126,3) : 20 év a Fasorban / Végh Tamás. - Budapest : [Végh T.], 2014. - 31 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0241-0 fűzött
Budapest-fasori Református Egyházközség
284.2(439-2Bp.VII.)
[AN 3575770]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2015.
Walvoord, John F. (1910-2002)
Major Bible prophecies (magyar)
   Életre kelt próféciák : az üdvtörténet legfontosabb bibliai próféciái / John F. Walvoord ; [ford. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, 2013-. - 21 cm
prófécia - bibliamagyarázat
22.07 *** 248.215
[AN 3520400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Izrael királyságától az egyház születéséig. - 2014. - 163 p.
ISBN 978-963-9617-88-9 fűzött : 2190,- Ft
[AN 3573976] MARC

ANSEL
UTF-83287 /2015.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Christian leadership (magyar)
   Keresztény vezetés / Ellen G. White. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-95-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3574936]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3288 /2015.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A népesség gazdasági aktivitása. - 2014. - 429 p.
ISBN 978-963-235-470-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - foglalkozási statisztika - statisztikai adatközlés - 21. század
312.93(439.21)"201"(083.41) *** 331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3575712] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., A népesség iskolázottsága / [összeáll. Bojer Anasztázia, Hluchány Hajnalka, Horváthné Takács Ibolya]. - 2014. - 147 p.
ISBN 978-963-235-471-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - iskolai végzettség - 21. század - statisztikai adatközlés
312.993.7(439)"2011"(083.41)
[AN 3575713] MARC

ANSEL
UTF-83289 /2015.
   Do evaluations matter? [elektronikus dok.] : workshop publication / eds. Anna-Mária Bíró and Louise Métrich ; [publ. by the] Tom Lantos Institute. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : Tom Lantos Inst., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132201. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9772-3
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - 21. század - elektronikus dokumentum
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052
[AN 3577816]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2015.
   Európai lakossági egészségfelmérés, Magyarország, 2009 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Népesedési és Szociális Védelmi Statisztikai Főosztály]. - Budapest : KSH Népesedési és Szociális Stat. Főoszt., 2011-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-340-1
Magyarország - közegészségügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.6(439)"200"(083.41) *** 614(439)"200"(083.41)
[AN 3395311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Tanulmányok IV : egészségi szempontból veszélyeztetett lakossági csoportok / [szerk. Gárdos Éva]. - 2014. - 82 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-362-3 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - közegészségügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
314.144(439)"200"(083.41)
[AN 3575644] MARC

ANSEL
UTF-83291 /2015.
Ferenczi Tamás (1950-)
   Tollvonások a győri németség életéből / Ferenczi Tamás ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2014. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88979-5-4 fűzött
Győr - helytörténet - magyarországi németek
316.347(=30)(439-2Győr) *** 943.9-2Győr
[AN 3574621]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2015.
   Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében [elektronikus dok.] / szerk. Kiss Mária Rita ; kiad. a Barankovics István Alapítvány. - Szöveg (pdf : 4.2 MB). - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, [2015]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Így tanítom... - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132217. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89921-2-3
ifjúságszociológia - társadalmi szerep - nemzedék - ifjúság - erkölcs - elektronikus dokumentum
316.37-053.6/.8 *** 316.346.3 *** 173
[AN 3577898]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2015.
Kapiller Imre (1953-)
   A zalaegerszegi zsidóság története a betelepüléstől napjainkig / Kapiller Imre, Paksy Zoltán ; [közread.] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2014. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-324.
ISBN 978-963-12-1033-0 fűzött
Zalaegerszeg - zsidóság - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Zalaegerszeg)"17/19" *** 943.9-2Zalaegerszeg"17/19"
[AN 3575621]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2015.
Kovács Anna (1953-)
   Po stopách slovenskej minulosti Budapešti : výber zo štúdií a prednášok / Anna Kováčová ; [vyd.] Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. - Budapešť ; Békešská Čaba : Výskumný ústav celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2014. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-309.
ISBN 978-615-5330-03-2 fűzött
Budapest - magyarországi szlovákok - 19. század - 20. század
316.347(=854)(439-2Bp.)"18/19"
[AN 3573566]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2015.
   A leghátrányosabb helyzetű településeken mélyszegénységben élők problémái : beszámoló a Támop-5.4.1-12 "Szociális szolgáltatások modernizációja" című projekt keretében megvalósult "Mélyszegénységben élők célzott segítségére irányuló kutatás" eredményeiről / szerk. Kis Tamás ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
Fűzött
Magyarország - mélyszegénység - hátrányos helyzet - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-058.38(439)"201"(083.41) *** 316.344.233(439)"201"(083.41)
[AN 3575440]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2015.
   Nationhood in the Carpathian region : Hungarians and their neighbours - sociological perspectives : joint conference of the Hungarian Sociological Association and the Department of Sociology and Social Work in Hungarian of Babeş-Bolyai University : November 27-29 2014, ... Cluj-Napoca ... : book of abstracts. - Budapest : Hung. Sociological Assoc. ; Cluj-Napoca : Dep. of Sociology and Social Work in Hung. of Babeş-Bolyai University, 2014. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88633-3-1 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - identitás - interetnikus kapcsolat - szociálpszichológia - konferencia-kiadvány
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63 *** 316.6 *** 061.3(498.4-2Kolozsvár)
[AN 3574288]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2015.
Scholten, Jaap (1963-)
Kameraad baron (magyar)
   Báró elvtárs : utazás az erdélyi arisztokrácia letűnő világában / Jaap Scholten ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 405 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 384-388.
ISBN 978-963-13-6263-3 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - Románia - határon túli magyarság - arisztokrácia - társadalomtörténet - állami terror - deportálás - 1945 utáni időszak - oral history
316.343.322(=945.11)(498)(092)"194/198" *** 323.282(498)"194/198" *** 325.254(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3574539]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2015.
Steiner, Leslie Morgan
Crazy love (magyar)
   Védtelen szerelem / Leslie Morgan Steiner ; [ford. Tihanyi Réka]. - [Solymár] : Norman Kvklub, 2014. - 350 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0459-9 fűzött : 3990,- Ft
nők elleni erőszak - családon belüli erőszak - amerikai angol irodalom - memoár
316.647.3(0:82-94) *** 343.54(0:82-94) *** 364.65-055.2 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3574648]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2015.
Tárkányi Sándor (1971-)
   Elfeledett soproniak : arcok, sorsok, áldozatok : fejezetek a soproni zsidóság történetéből = Forgotten Sopronians : faces, fates, victims : chapters from the history of the Jewry of Sopron / Tárkányi Sándor & Tárkányi Eszter ; [kiad. a Soproni Magyar - Izraeli Baráti Kör]. - Sopron : Soproni Magyar - Izraeli Baráti Kör, 2014. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1163-4 fűzött : 4450,- Ft : 14,85 EUR
Sopron - zsidóság - helytörténet - holokauszt - családtörténet - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Sopron)"18/19" *** 943.9-2Sopron"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Sopron)"1939/1945" *** 929.52(=924)(439-2Sopron)"18/19"
[AN 3574521]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2015.
   A VSZ ONYSZ 20 éve / [szerk. Visi Ferenc, Huszti Rezsőné] ; [közread. a] Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete. - [Budapest] : VSZ ONYSZ, 2014. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Vasutasok Szakszervezete. Országos Nyugdíjas Szervezet
Magyarország - szakszervezet - vasutas - nyugdíjas - szervezet - testülettörténet
316.37-057.75 *** 331.105.44(439)(091) *** 656.2
[AN 3575396]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3301 /2015.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Le yoga de la nutrition (magyar)
   A táplálkozás jógája / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Gábor Éva]. - Budapest : Szenzár, 2014. - 118 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 204.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-76-5 fűzött : 1890,- Ft
táplálkozás - ezoterika
392.8 *** 133
[AN 3574679]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2015.
   Ajándék a frontról = Souvenirs from the front / [... kurátora Nagyné Batári Zsuzsanna]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2014. - 82 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 7.)
A Szentendrén, 2014. nov. 28 - 2015. febr. 25. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-7376-56-6 fűzött
Magyarország - karácsony - karácsonyi szokás - első világháború - 20. század - kiállítási katalógus
398.332.416 *** 061.4(439-2Szentendre) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3574851]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2015.
   Az aranyszőrű bárány és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-678-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578641]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2015.
Barna Gábor (1950-)
   Vallási néprajzi tanulmányok / Barna Gábor. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 46.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-326-2 fűzött
Magyarország - vallástudomány - népi vallásosság
398(439) *** 291(439)
[AN 3574088]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2015.
Batári Zsuzsanna (1980-)
   A karácsony díszei = Christmas treasures / [szöveg Nagyné Batári Zsuzsanna]. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2014]. - 50 p. : ill., részben színes ; 16x17 cm. - (Skanzen füzetek)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-7376-55-9 fűzött
karácsony - karácsonyi szokás
398.332.416
[AN 3574862]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2015.
Dedinszky Gyula (1905-1994)
   A csabai kolbász = Čabianská klbása / Dedinszky Gyula. - Békéscsaba : Csabai Rendezvényiroda Bt., 2014. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-08-9776-1 fűzött
Békéscsaba - magyarországi szlovákok - néprajz - magyar néprajz - húsfeldolgozás
392.81(=945.11)(439-2Békéscsaba) *** 392.81(=854)(439-2Békéscsaba) *** 637.5(439-2Békéscsaba)
[AN 3579204]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2015.
   Az égig érő paszuly és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-679-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578642]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2015.
Hámor Vilmos (1949-)
   Szél kedvese : a Mosolyszür/net 5. porciója : vidám, búröptető, gondűző, elgondolkodtató, szíveket megérintő történetek, morzsákok és hantapalinták... hámorgásokkal itt-ott / Hámor Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2014. - 310 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89248-2-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vicc - humoreszk
398.94 *** 894.511-7
[AN 3574617]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2015.
Harangozó Imre (1965-)
   Elmulasztott utak, megtalált ösvények : beszélgetés Harangozó Imre néprajzkutatóval / [... beszélgetőtárs Maczóné Káplár Zsófia]. - [Pilisszentiván] : Fríg K., [2014]. - 120 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9836-29-7 fűzött : 1900,- Ft
Harangozó Imre (1965-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - interjú
39.001(439)(092)Harangozó_I.(047.53)
[AN 3574618]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2015.
   A kicsi dió és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-844-6 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578645]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2015.
   A kis gömböc és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-845-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578639]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2015.
   Kiskondás és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-297-041-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578646]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2015.
Polner Zoltán (1933-)
   A magyar Faustok : ördöngösök a szegedi nagytájon / [Polner Zoltán]. - Csongrád : Raszter, 2014. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-8013-73-6 fűzött
Alföld - magyar néprajz - hiedelemtörténet - gonosz szellem - oral history
398.4 *** 39(=945.11)(439.14)(0:82-94)
[AN 3574347]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2015.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete / szerk. Ratkó Lujza. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2014. - 783 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Népművészeti örökségünk, ISSN 0238-4167)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7220-97-5 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar néprajz - népművészet - tárgyi néprajz
39(=945.11)(439.161) *** 7.031.4(439.161)
[AN 3573984]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2015.
   A víz tündére és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-993-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3578643]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3316 /2015.
Bottoni, Stefano (1977-)
Un altro novecento (átd. kiad.) (magyar)
   A várva várt Nyugat : Kelet-Európa története 1944-től napjainkig / Stefano Bottoni ; [ford. Andreides Gábor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 362 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 315-337.
ISBN 978-963-9627-79-6 fűzött : 3000,- Ft
Kelet-Európa - történelem - szocialista rendszer - szovjetológia - 20. század - ezredforduló
321.74(4-11) *** 940-11"194/201" *** 329.15(47-62)"194/198"
[AN 3579966]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2015.
Bush, George H. W. (1924-)
A world transformed (magyar)
   Átalakított világ / George Bush, Brent Scowcroft ; [ford. Magyarics Tamás, Bojtár Péter] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 587 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80092-4-9 kötött : 5500,- Ft
Egyesült Államok - Európa - államfő - politikatörténet - külpolitika - 1980-as évek - ezredforduló - 20. század
32(4)"198/199" *** 32(73)(092)Bush,_G._H._W. *** 327(73)"198/199"
[AN 3574990]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2015.
Csősz László (1973-)
   Drop in the ocean : a Hungarian policeman in the Holocaust : the story of Dezső Magyar = Csepp a tengerben : egy magyar rendőr a holokauszt idején : Magyar Dezső története / László Csősz. - [Budapest] : Csősz L., [2014]. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1322-5 fűzött
Magyar Dezső (1908-1989)
Magyarország - Szolnok - holokauszt - zsidóság mentése - rendőr
323.13(=924)(439-2Szolnok)"1944/1945" *** 351.74(439)(092)Magyar_D. *** 323.12(=924)(439-2Szolnok)"1944/1945"
[AN 3575245]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2015.
   Emlékezés füzetek általános és középiskolai tanárok számára / szerk. Nuber István. - Budapest : Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány : Gabbiano Print, 2014. - 210 p. : ill. ; 21 cm. - (Balfi füzetek, ISSN 2415-976X ; 2.)
Borítócím: Emberhez méltatlanul... - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1235-8 fűzött
Magyarország - holokauszt - tanári segédkönyv
323.12(=924)(439)"1939/1945"(072)
[AN 3575082]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2015.
Erdmann Gyula (1943-)
   Szabadság és tulajdon : az 1839-40. évi országgyűlés története / Erdmann Gyula. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2014. - 480 p. ; 25 cm. - (Az Országgyűlés könyvtára. Parlamenti értekezések, ISSN 2064-9932)
Bibliogr.: p. 451-467.
ISBN 978-963-9848-67-2 kötött
Magyarország - országgyűlés - magyar történelem - reformkor
328(439)"1839/1840" *** 943.9"183/184"
[AN 3574285]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2015.
   EU, quo vadis? : a The Global Round Table 2014. május 8-9-én megrendezett budapesti konferenciája / [szerk. Havassy Péter Pál, ... Gilbert Fayl]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 4.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80106-2-7 fűzött
Európai Unió - külpolitika - európai integráció - 21. század - konferencia-kiadvány
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2014" *** 327(4-62)"20"
[AN 3575444]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2015.
Feuermann László (1947-)
   Kis könyv a holokausztról / Feuermann László. - Debrecen : Debreceni Zsidó Hitközség, 2014. - 53 p. ; 17 cm. - (Dr. Kardos Albert szépirodalmi füzetek ; 3.)
Fűzött
Magyarország - Debrecen - holokauszt
323.12(=924)(439-2Debrecen)"1944/1945" *** 323.12(=924)(100)"193/1945" *** 323.12(=924)(439)"193/1945"
[AN 3575474]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2015.
Geary, Patrick J. (1948-)
The myth of nations (magyar)
   A nemzetek mítosza : Európa népeinek születése a középkorban / Patrick J. Geary ; [ford. Duró Gábor]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 224 p. ; 21 cm. - (Circus Maximus, ISSN 0866-0336)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-33-0 kötött : 3295,- Ft
Európa - nemzet - nemzettudat - nemzetiségi kérdés - történelem - középkor
323.1(4)(091) *** 940"04/14" *** 316.356.4(4)"04/14" *** 316.63(=00)(4)"04/14"
[AN 3574356]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   A CIA titkos katonai akciói / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-75-0 fűzött
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló
327.84(73)(091) *** 355.40(73)(091)
[AN 3578955]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2015.
   A Kádár-korszak hétköznapjai. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2014. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 8.)
A Hajdúböszörményben, 2013. szept. 13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Hajdú-Bihar megye - Hajdúböszörmény - belpolitika - társadalmi tulajdon - Kádár-korszak - állambiztonság - rendszerváltás
323(439)"195/198" *** 351.746.1(439.165)"198" *** 343.375(439-2Hajdúböszörmény)"195/198" *** 330.111.62(439-2Hajdúböszörmény)"195/198"
[AN 3575363]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2015.
Kelbert Krisztina (1981-)
   Szemtől szemben : képek az elhurcolt szombathelyi zsidóság történetéből / Kelbert Krisztina ; [... mtársak Mayer László..., Varga Eleonóra ...] ; [kiad. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2014. - 135 p. : ill. ; 32 cm
Megj. a Szombathelyen, 2014. okt. 30 - 2015. febr. 28. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9827-23-3 fűzött
Szombathely - zsidóság - holokauszt - 19. század - 20. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
323.12(=924)(439-2Szombathely)"1944/1945" *** 061.4(439-2Szombathely) *** 316.347(=924)(439-2Szombathely)"18/19"(084.12)
[AN 3575688]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2015.
Kiss Dániel Bálint
   Alkotmány Blvd : politikai történetek az elmúlt 25 évből / Kiss Dániel Bálint. - Budapest : Novissima, 2014. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5499-07-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikatörténet - alkotmányjog - kormányzati politika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"1989/2014" *** 342(439)"1989/2014"
[AN 3574108]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2015.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Nemzeti, keresztény és szociális : országgyűlési beszédek I., 1939 / Közi Horváth József ; [... szerk. Szalai Viktor] ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2014. - 97, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0849-8 fűzött
Magyarország - politikus - országgyűlési képviselő - katolikus pap - 20. század - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Közi_Horváth_J.(042.5) *** 342.53(439)(092)Közi_Horváth_J.(042.5) *** 282(439)(092)Közi_Horváth_J.
[AN 3574528]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2015.
Kraushaar, Wolfgang
Der Aufruhr der Ausgebildeten (magyar)
   Diplomások lázadása : az arab tavasztól az Occupy mozgalomig / Wolfgang Kraushaar ; [ford. György Gábor]. - [Budapest] : Napvilág, 2014. - 250 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-354-4 fűzött : 2300,- Ft
tiltakozás - tömegmegmozdulás - politikai feszültség - politikai mozgalom - 21. század
323.233(100)"200/201" *** 329.7(100)"200/201"
[AN 3574222]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2015.
   A lágerek népe : névtelen romák holokausztja / [szerk. Márfi Attila] ; [közread.] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : Önkormányzat : JPM, 2014. - 285 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és cigány nyelven
ISBN 978-963-9873-37-7 fűzött
Magyarország - népirtás - cigányság - második világháború
323.12(=914.99)(430)"1939/1945"
[AN 3575592]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2015.
   Nemzet a mindennapokban : az újnacionalizmus populáris kultúrája / [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : L'Harmattan : MTA TTK, cop. 2014. - 473 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 449-473.
ISBN 978-963-236-786-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - nacionalizmus - szélsőjobboldali irányzat - populizmus - ezredforduló - 21. század
329.17(439)"200/201" *** 329.18(439)"200/201"
[AN 3579528]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2015.
   Nemzeti identitás és alkotmányos identitás az Európai Unió és a tagállamok viszonylatában / [szerk. Jakó Mira Anna]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2014. - 62 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 10.)
A Szegeden, 2014. nov. 10-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-357-6 fűzött
Európai Unió - nemzettudat - európai integráció - emberi jog - konferencia-kiadvány
323.1(=00)(4-62) *** 327.39(4-62) *** 342.72/.73(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3575120]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2015.
Tudós-Takács János (1936-2010)
   A hungarizmus alapjai : nyolc előadás / Tudós-Takács János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9513-2 fűzött
hungarizmus
329.18(439)
[AN 3579209]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2015.
   Vándorló tárgyak : bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon / [szerk. Árendás Zsuzsa, Szeljak György]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 280 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9540-93-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - bevándorlás - tárgyi néprajz - kisebbség - 21. század
325.14(439)"200/201" *** 39(=00)(439)"200" *** 316.347(=00)(439)"20"
[AN 3574216]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3335 /2015.
Altmann István
   Egy borzalmakat átélt család története / Altmann István. - [Budapest] : [Altmann I.], [2014]. - 189 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1196-2 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3573819]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2015.
Asser (sherborni püspök) (9-10. sz)
Vita Aelfredi regis Angul Saxonum (magyar)
   Alfred angolszász király élete / Asser ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 120 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 978-615-5257-52-0 fűzött : 2400,- Ft
Alfréd (Wessex: király), Nagy (849-899)
Wessex - történelem - uralkodó - középkori latin irodalom - 9. század - krónika - történelmi forrás
941.0"08"(093) *** 941.0(092)Alfréd *** 871-94(410)=945.11
[AN 3575242]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2015.
Barna Attila
   Lőcsei fehér asszony : legenda és valóság / Barna Attila. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2014. - 93 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2014/16.)
Bibliogr.: p. 83-85. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Korponay Jánosné Géczy Julianna (168?-1714)
történelmi személy - hazaárulás - büntetőeljárás - 18. század - történelmi forrás
943.9(439)(092)Korponay_J.-né_Géczy_J. *** 343.31/.32(439)"17"(093)
[AN 3574604]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2015.
Bart István (1944-)
   Hungary & the Hungarians : the keywords : a concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage & myths / by István Bart ; [transl. by Judith Sollosy]. - 4. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2015. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6271-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség
930.85(439)(031) *** 809.451.1-318=20
[AN 3580133]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2015.
Black, Jonathan
The sacred history (magyar)
   Szent történelem : hogyan teremtették a világot az angyalok, a misztikusok és egy felsőbb értelem / Jonathan Black ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 452 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-689-800-7 kötött : 4990,- Ft
teremtés - világtörténelem - művelődéstörténet - mitológia - misztika
930.9 *** 930.85(100) *** 213 *** 398.221(100) *** 133.25
[AN 3574392]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2015.
Brzeziński, Szymon
   Tanulmányok a 16-17. századi lengyel - erdélyi - magyar kapcsolattörténetről / Szymon Brzeziński ; ford. Petneki Noémi ; [az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa]. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2014. - 152 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-548-7 fűzött
János Zsigmond (Magyarország: király) (1540-1571)
Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
Magyarország - Lengyelország - Erdély - művelődéstörténet - nemzetközi kapcsolat - közvélemény - uralkodó - 16. század - 17. század
930.85(439)(438)"15/16" *** 32.019.5(438)"15/16" *** 32.019.5(439.21)"15" *** 943.921"15"(092)
[AN 3574203]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2015.
Csősz László (1973-)
   Konfliktusok és kölcsönhatások : zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmében / Csősz László. - Szolnok : [MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2014. - 316 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 12.)
Bibliogr.: p. 302-316.
ISBN 978-963-7244-18-6 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - zsidóság - történelem - antiszemitizmus - holokauszt - történelmi forrás
943.916.9(=924) *** 316.347(=924)(439.169)"17/19" *** 323.12(=924)(439.169)"193/1945"(093)
[AN 3574328]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2015.
   Élet Peresen és Felsőmuszajon / [szerk.] Szabóné Taczman Mária, Velkeiné Pócz Ilona. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2014. - 272 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 52.)
Bibliogr.: p. 258-259.
ISBN 978-963-7113-40-6 kötött
Felsőmuszáj - Peres (Jászberény) - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Peres *** 908.439-2Peres *** 943.9-2Felsőmuszáj *** 908.439-2Felsőmuszáj
[AN 3575264]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2015.
Erdődy János (1979-)
   Qui missilia iactant in vulgus : a nép közé történő pénzszórás a római jogban / Erdődy János. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 159 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 11.)
Bibliogr.: p. 147-159.
ISBN 978-963-308-215-7 fűzött
Római Birodalom - jogtörténet - pandektisztika - római jog - tulajdonszerzés - művelődéstörténet - ajándékozás - népünnepély
930.85(37) *** 394.2(37) *** 347.232(37)
[AN 3574348]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   Japán shógunok titokzatos élete / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, [2014], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-57-6 fűzött
Japán - történelem - nemesség - hadvezér
929.73(520) *** 952.0 *** 355(520)(092)
[AN 3578111]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2015.
Grüll Tibor (1964-)
   Szépség és szörnyeteg : az európai művelődés története / Grüll Tibor. - Budapest : Hetek Kv., 2013-2014. - 2 db ; 24 cm
Európa - művelődéstörténet
930.85(4)
[AN 3520830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kora újkortól napjainkig. - 2014. - 381 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 374-379.
ISBN 978-615-80118-0-8 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3574249] MARC

ANSEL
UTF-83346 /2015.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
A 4. köteten borítócímként: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyvei regesztái. - Az 5., 6., 8., 9. köteten a főcím: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái
Győr - helytörténet - közgyűlés - 17. század - önkormányzati irat
943.9-2Győr"16"(093) *** 352(439-2Győr)"16"(093)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., 1642-1646 / Dominkovits Péter. - 2014. - 164 p. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
[AN 3574605] MARC

ANSEL
UTF-83347 /2015.
György Károlyné (1954-)
   Elsődleges célpontok : Almásfüzitő és Szőny a második világháborúban / Rabi Lenke ; [kiad. Almásfüzitő Község Önkormányzata]. - Almásfüzitő : Önkormányzat, 2014. - 224 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-12-0390-5 fűzött
Almásfüzitő - Szőny - második világháború - helytörténet
943.9-2Almásfüzitő"193/194" *** 943.9-2Szőny"193/194"
[AN 3574339]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2015.
   Ha a házunk mesélni tudna.. : történetek a Böszörményi út 6-8. életéből / [... összeáll. és az összekötő szövegeket írta Császy Alice] ; [szerk. ... Kemény Tamás]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2014. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-81-9 fűzött
Budapest. 12. kerület - helytörténet - memoár
943.9-2Bp.XII(0:82-94)
[AN 3574016]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2015.
Hancz Gábor (1975-)
   Győrsövényház története 1840-től 1896-ig / Hancz Gábor ; [kiad. Egyesület Győrsövényházért]. - Győrsövényház : Egyes. Győrsövényházért, 2014. - 111 p. : ill. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0917-4 fűzött
Győrsövényház - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
943.9-2Győrsövényház"18"(093)
[AN 3574575]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2015.
   A Horánszky-család adat-, dokumentum- és levelestára / szerk. Horánszky Nándor. - Budapest : Magánkiad., 1999-. - 22 cm
ISBN 963-440-192-9 *
Horánszky család
családtörténet
929.52(439)Horánszky
[AN 907733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Horánszky Lajos élete és munkássága, 1871-1944 ; Az Aurora baráti társaság, 1919-1944 / Horánszky Nándor munkája ... - 2014. - 209 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2509-2 fűzött
Horánszky Lajos (1871-1944)
Magyarország - irodalomtörténész - műgyűjtés - irodalmi élet - egyesület - 19. század - 20. század
82.01(439)(092)Horánszky_L. *** 7.074(439)(092)Horánszky_L. *** 894.511(091)"190/194" *** 061.2(439)Aurora
[AN 3575600] MARC

ANSEL
UTF-83351 /2015.
Juhász István (1944-)
   II. világháború eseményei Karácsondon, 1944-45 / Juhász István. - Karácsond : Juhász I., 2014. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0648-7 fűzött
Karácsond - helytörténet - hadtörténet - második világháború
943.9-2Karácsond"1944/1945"
[AN 3573905]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2015.
Kapa Mátyás (1975-)
   A történelem legromantikusabb históriái / Kapa Mátyás, Marcinkovics Sára ; [graf. Kalamár Zuárd]. - Budapest : Historycum, 2014. - 171, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Kuriózum ; 4.)
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-615-80051-3-5 fűzött : 1650,- Ft
művelődéstörténet - szerelem
930.85(100) *** 392.6
[AN 3573793]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2015.
Kiernan, Denise
The girls of Atomic City (magyar)
   Az atomváros lányai : azoknak a nőknek a története, akik segédkeztek a második világháborút megnyerni / Denise Kiernan ; [ford. Pető Márk]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 401 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-920-2 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - Oak Ridge - tudománytörténet - nukleáris haditechnika - katonai létesítmény - nők a társadalomban - második világháború
929-055.2(73)"194" *** 623.454.8(73)"194" *** 973-2Oak_Ridge"194"
[AN 3574303]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2015.
Kollányi Károly (1905-1993)
   Kárpáti trilógia / Kollányi Károly. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2014. - 492, [12] p. : ill. ; 22 cm
Tart.: A trianoni boszorkánykonyha : cikkek, tanulmányokÞ; Régi Felvidékünk és a Kárpátalja magyar múltjának elrablásaÞ; A Kárpát-medence Európában
ISBN 978-963-298-151-2 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátalja - Felvidék - magyar történelem - trianoni békeszerződés - helyismeret
943.9"1920" *** 908.439.22 *** 908.439.23 *** 908.477.87 *** 908.437.6
[AN 3578937]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2015.
   Költő, hadvezér, államférfi : Zrínyi Miklós, 1620-1664 : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. november 14 - 2015. február 8.] : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 14 November 2014 - 8 February 2015] / [... rend. ... Veress Ferenc] ; [társkurátor ... Rostás Tibor] ; [a katalógust szerk. ... Rostás Tibor]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2014. - 211 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/7.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/6.)
Bibliogr.: p. 192-202.
ISBN 978-963-9964-06-8 fűzött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - magyar történelem - hadvezér - történelmi személy - művelődéstörténet - író - 17. század - kiállítási katalógus
943.9"16" *** 943.9(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 930.85(439)"16" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3575297]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2015.
Lantos Antal (1929-)
   Budapest, XVI. kerület statisztikai adatai, 1950-1990 / Lantos Antal ; [graf. Teszák Sándor]. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2014. - 216 p. : ill. ; 30 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 33.)
ISBN 978-963-89902-4-2 fűzött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - 1945 utáni időszak - statisztikai adatközlés
943.9-2Bp.XVI."1950/1990"(083.41)
[AN 3575777]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2015.
Markó Árpád (1885-1966)
   Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései / [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2014. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-7097-65-2
Markó Árpád (1885-1966)
Magyarország - történész - katonatiszt - 20. század - memoár
930.1(439)(092)Markó_Á.(0:82-94) *** 355(439)(092)Markó_Á.(0:82-94)
[AN 3547174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 488 p. : ill.
Sajtó alá rend. Mészáros Kálmán. - A német nyelvű szövegrészeket ford. Kincses Katalin Mária. - Bibliogr.: p. 355-381.
ISBN 978-963-7097-70-6 kötött : 3500,- Ft
[AN 3574019] MARC

ANSEL
UTF-83358 /2015.
Ogrincs Pálné
   Magyardombegyház 200 éve, 1814-2014 / [írta és szerk. Ogrincs Pálné Barlabás Valéria]. - Magyardombegyház ; [Békéscsaba] : [Ogrincs P.-né], 2014. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-233.
ISBN 978-963-12-0737-8 fűzött
Magyardombegyház - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Magyardombegyház *** 39(=945.11)(439-2Magyardombegyház)
[AN 3575561]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2015.
   Az otthon tárgyai : képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról / [szerk. Kerék Eszter, Szuhay Péter]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 264 p. : ill., főként színes ; 20x27 cm. - (MaDok-füzetek, ISSN 1589-4932 ; 9.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-92-7 fűzött
Magyarország - nemzetiség - anyagi kultúra - interjú
929(=00)(439)(047.53) *** 008(=00)(439)(047.53)
[AN 3574226]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2015.
Papp Attila (1977-)
   Dózsa parasztjaitól a "hideg napokig" : jogi tanulmányok egy városi hetilapban / Papp Attila. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., 2014. - 208 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1271-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar történelem - publicisztika
943.9(0:82-92)
[AN 3574829]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2015.
Pénzes Ottó (1960-)
   Találkozások Mátészalkán : beszélgetések, történetek, elmélkedések / Pénzes Ottó ; [közread. a] Mátészalkai Művészetbarát Egyesület. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2014. - 264, [7] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-0511-4 kötött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3575254]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2015.
Pintér Zoltán
   Képes civilizációtörténeti kronológia : Magyarország, Kelet- és Közép-Európa : [Kr. e. 4000 - Kr. u. 2000] / [írta Pintér Zoltán] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon Literatúra, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-696-7 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - történeti kronológia
930.9(0:930.24) *** 930.85(0:930.24)
[AN 3579720]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2015.
Rubin, Barry (1950-2014)
Nazis, Islamists, and the making of the modern Middle East (magyar)
   Nácik, iszlamisták és a modern Közel-Kelet megteremtése / Barry Rubin és Wolfgang G. Schwanitz ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 379 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-02-2 fűzött : 3990,- Ft
Németország - Közel-Kelet - történelem - 20. század - iszlám fundamentalizmus - fasizmus - külpolitika - nemzetközi kapcsolat
943.0"19" *** 95-011"19" *** 297 *** 291.7 *** 329.18(430) *** 327(430)"19" *** 327(5-011)"19"
[AN 3574100]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2015.
Rudnay Egyed (1883? -1971)
   Atilla trilógia I-III : igazságok, ferdítések, honfoglalás / Rudnay Egyed. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2014. - 319 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött : 3200,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3574058]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2015.
Sindely Pál (1947-)
   Csabacsűd története és népélete / Sindely Pál ; [kiad. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata]. - Csabacsűd : Önkormányzat, 2014. - 775 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 769-774.
ISBN 978-963-12-0260-1 kötött
Csabacsűd - helytörténet - helyismeret
943.9-2Csabacsűd *** 908.439-2Csabacsűd
[AN 3574074]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2015.
   Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig : válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által 2014. április 25-én, Szegeden szervezett tudományos konferencia előadásaiból / Döbör András, Zeman Ferenc szerk. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2014. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89724-7-7 fűzött
magyar történelem - konferencia-kiadvány
943.9"15/19" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3575033]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2015.
Torma Attila
   Győr a II. világháború sodrásában / Torma Attila. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2014. - 222 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2014/15.)
A bev. német és angol nyelven is. - Bibliogr.
Fűzött
Győr - helytörténet - második világháború - történelmi forrás
943.9-2Győr"1944/1945"(093)
[AN 3574590]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2015.
   Történelem és egyéni lét : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában IV. : a 2014-es tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2014. - 310 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 13.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1086-6 fűzött
Oroszország - történelem - művelődéstörténet - orosz irodalom története - ruszisztika
947 *** 930.85(47) *** 882(091) *** 808.2
[AN 3575515]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2015.
   Történelem és emlékezet : egy akadémiai ülésszak előadásai / [összeáll. Hunyady György és Török László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
A Budapesten, 2014. május 13-án rendezett tudományos ülésszak szerkesztett, bővített előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8176-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar történelem - történettudomány - történetfilozófia
943.9 *** 930.1
[AN 3573492]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2015.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1749-1755 / Tóth Krisztina ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2014. - 435 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-7234-28-6 fűzött
Esztergom - helytörténet - 18. század - történelmi forrás - önkormányzati irat
943.9-2Esztergom"174/175"(093)
[AN 3574329]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2015.
   Egy új együttműködés kezdete : az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés = Beginning of a new collaboration : the Hungarian diet and coronation at Sopron in 1622 = Anfang einer neuen Kooperation : der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg 1622 / szerk. Dominkovits Péter és Katona Csaba. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt. ; Budapest : MTA BTK TTI, 2014. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Annales Archivi Soproniensis, ISSN 2064-9738 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-38-3 kötött
Sopron - helytörténet - országgyűlés - 17. század
943.9-2Sopron"16" *** 328(439-2Sopron)"1622"
[AN 3574734]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2015.
Újkígyós mindennapjai a 19. század első felében (új kiadása)
   A Nép-vének tanácsa / [... szövegét gond. Harangozó Imre] ; [kiad. Újkígyós Város Önkormányzata]. - Újkígyós : Önkormányzat, 2014. - 134 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Szerk. Jároli József, Szigeti Antal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0395-0 fűzött
Újkígyós - helytörténet - 19. század - helyi önkormányzat - történelmi forrás
943.9-2Újkígyós"18"(093) *** 352(439-2Újkígyós)"184"(093)
[AN 3574441]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2015.
Varjasi Imre (1961-)
   Megfigyeltek és megfigyelők : III/III-as ügynökvilág Hajdúböszörményben, avagy a hatalom szolgálatában / Varjas Imre. - Hajdúböszörmény ; [Debrecen] : Fábián, 2014. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-615-5163-07-4 fűzött
Hajdúböszörmény - állami terror - megfigyelés - politikai rendőrség - helytörténet - Kádár-korszak - történelmi forrás
943.9-2Hajdúböszörmény"195/198"(093) *** 323.282(439-2Hajdúböszörmény)"195/198"(093) *** 351.746.1(439-2Hajdúböszörmény)"195/198"(093)
[AN 3575526]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2015.
Vitaszek Zoltán
   A legelső Baranya megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2014. - 194 p. ; 21 cm. - (Magyarország megyéi legekben ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8527-0 fűzött : 3800,- Ft
Baranya megye - Pécs - művelődéstörténet
930.85(439.127)
[AN 3573928]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2015.
Vitaszek Zoltán
   A legelső Csongrád megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2014. - 214 p. ; 21 cm. - (Magyarország megyéi legekben ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9063-2 fűzött : 3800,- Ft
Csongrád megye - Szeged - művelődéstörténet
930.85(439.181) *** 930.85(439-2Szeged)
[AN 3573933]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3376 /2015.
Bárth János (1944-)
   Csíkszentgyörgyi néprajzi képek / Bárth János ; [kiad. a ... Katona József Múzeum]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2014. - 128 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9815-39-1 kötött
Csíkszentgyörgy - Erdély - helyismeret - magyar néprajz - határon túli magyarság - fényképalbum
908.498.4-2Csíkszentgyörgy(084.12) *** 39(=945.11)(498.4-2Csíkszentgyörgy) *** 77.04(439)(092)Bárth_J.
[AN 3574039]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2015.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / Bettina Dürr ; [ford. Babos Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6268-8 fűzött : 2490,- Ft
Észak-Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3578661]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2015.
   India : emlékkönyv / [szerk. Göndör László]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 78, [2] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-1184-9 kötött
India - helyismeret - memoár - album
908.540(0:82-94)
[AN 3575173]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2015.
Kiss Álmos Péter (1953-)
   Szomália : országismertető / Kis-Álmos Péter, Besenyő János, Resperger István ; [a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat kiadványa]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóműhely : MH Geoinformációs Szolg., 2014. - 188 p. : ill., színes térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-174.
ISBN 978-963-89037-6-1 fűzött
Szomália - országismeret
908.677
[AN 3579062]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2015.
Koncz István, Sz (1961-)
   Sopron allegro / Sz. Koncz István, Tarr Alexandra ; [... ford. Isebelle[!] von Zitzewitz]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 207 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-357-340-2 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-573-402)
Sopron - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.439-2Sopron(084.12) *** 930.85(439-2Sopron)
[AN 3573882]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2015.
Kőszegi Gábor (1948-)
   Nagymarostól Amazóniáig : kirándulások, "Szedrességek" és néhány gondolat a természetvédelemről / Kőszegi Gábor. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2014. - 241 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89976-1-6 kötött : 2950,- Ft
Peru - Amazonas-medence - magyar irodalom - memoár - útleírás
908.81(0:82-992) *** 894.511-94 *** 894.511-992 *** 908.85(0:82-992)
[AN 3575160]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2015.
   Kreatív város - fenntartható vidék Kőszeg város példáján : projektösszefoglaló / [fel. szerk. Miszlivetz Ferenc] ; [közread. a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány]. - [Szombathely] : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. Alapítvány, [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88173-5-8 fűzött
Kőszeg - városfejlesztés - fenntartható fejlődés
911.375(439-2Kőszeg) *** 711.4(439-2Kőszeg) *** 504.03
[AN 3575420]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2015.
Krisch Magdolna
Séták Sopronban (német)
   Spaziergänge in Sopron : Fremdenführer stellen die Stadt vor / [Fremdenführer Magdalena Krisch, András Krisch] ; [Fotos Béla Németh]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2014. - 62 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-75-6 fűzött
Sopron - helyismeret
908.439-2Sopron
[AN 3574167]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2015.
Lantos Antal (1929-)
   Őrzendő emlékeink / Lantos Antal, Széman Richárd. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2014. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 35.)
ISBN 978-963-89902-6-6 fűzött
Budapest. 16. kerület - helyismeret - műemlék - emlékmű - album
908.439-2Bp.XVI.(084.1) *** 72.025.3(439-2Bp.XVI.) *** 725.945(439-2Bp.XVI.)
[AN 3575822]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2015.
Magyar Földrajzi Konferencia (7.) (2014) (Miskolc)
   VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa [elektronikus dok.] : Miskolc, 2014 / szerk. Kóródi Tibor [et al.] ; [rend.], kiad. Miskolci Egyetem Földrajz - Geoinformatika Intézet. - Szöveg (pdf : 55.4 MB). - [Miskolc] : ME Földrajz - Geoinformatika Int., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132216. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-063-9
Magyarország - földrajz - társadalomföldrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.3(439) *** 91 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3577897]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2015.
   Nagykanizsa : városi monográfia / [szerk. Béli József, ... Rózsa Miklós és Rózsáné Lendvai Anna] ; [kiad. Nagykanizsa megyei jogú város Önkormányzata]. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 1994-. - 30 cm
A 2. kötetet szerk. Lendvai Anna és Rózsa Miklós, a 3. kötetet szerk. Kaposi Zoltán
ISBN 963-03-3635-9 kötött : ár nélkül
Nagykanizsa - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nagykanizsa *** 943.9-2Nagykanizsa
[AN 96267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1850-1945. - 2014. - 807 p. : ill.
Bibliogr.: p. 767-783. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-87161-8-7 kötött
[AN 3574817] MARC

ANSEL
UTF-83387 /2015.
Németh Viktor
   Balti országok és városok : Észtország, Lettország, Litvánia, Helsinki, Szentpétervár / [szerző Németh Viktor]. - [Nyíregyháza] : [Németh V.], cop. 2014. - 203 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Körutazások világszerte)
ISBN 978-963-12-0776-7 kötött
Baltikum - Nyugat-Oroszország - Finnország - helyismeret - fényképalbum
908.474(084.12) *** 908.470.2(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_V. *** 908.480(084.12)
[AN 3575703]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2015.
Németh Viktor
   A tibeti buddhizmus országai : Nepál, Tibet, Bhután, Szikkim (India) / [szerző Németh Viktor]. - [Nyíregyháza] : [Németh V.], cop. 2014. - 285 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Körutazások világszerte)
borító- és gerinccím: Nepál, Tibet, Bhután, Szikkim
ISBN 978-963-12-0231-1 kötött
Nepál - India - Bhután - Tibet - helyismeret - fényképalbum
908.54(084.12) *** 908.515(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_V.
[AN 3575707]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2015.
   Polarizáció, függőség, krízis [elektronikus dok.] : eltérő térbeli válaszok / szerk. Nagy Erika, Nagy Gábor ; [közread. az] MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Csoport. - Szöveg (pdf : 6.8 MB). - Békéscsaba : MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Csop., 2014
Főcím a címképernyőről. - A Békéscsabán, 2013. nov. 7-én rendezett V. Alföld Kongresszus előadásaival. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132196. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-86-5
Alföld - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - vidékfejlesztés - területi egyenlőtlenség - marginalizálódás - 21. század - elektronikus dokumentum
911.3(439.14) *** 316.4.053 *** 711.1(439.14)
[AN 3577771]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2015.
   Újkígyós : 200 éve Békés megye szívében, 1814-2014 : képes kultúrtörténeti áttekintés, Újkígyós hivilága[!hitvilága] és világképe / szerk. Harangozó Imre ; [kiad. Újkígyós Város Önkormányzata]. - Újkígyós : Önkormányzat, 2014. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9711-2 kötött
Újkígyós - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Újkígyós *** 39(=945.11)(439-2Újkígyós)
[AN 3573846]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2015.
Zuckoff, Mitchell
Lost in Shangri-La (magyar)
   A rejtett völgy : igaz történet túlélésről, kalandokról és a második világháború leghihetetlenebb mentőexpedíciójáról / Mitchell Zuckoff ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 383 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-963-689-963-9 fűzött : 2990,- Ft
Új-Guinea - katasztrófa - légi közlekedés - felfedező utazás - második világháború - dokumentumregény
910.4(954) *** 656.7.08(954)"1945"
[AN 3574304]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3392 /2015.
   Arbitrando et curriculum bene deligendo : ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából / Burián László és Szabó Sarolta szerkesztésében. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 251 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-214-0 kötött
jogtudomány - választottbíróság - emlékkönyv
34 *** 347.918
[AN 3574243]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2015.
   A Békés megyei földhivatalok története / [szerk. Gyulavári András]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 122 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
Békés megye - földhivatal - történeti feldolgozás
351.823.1(439.175)(091)
[AN 3575051]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2015.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2015. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 170 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. jan. 19.
ISBN 978-615-5499-14-2 fűzött : 1100,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3579095]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2015.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2015. január 20. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 220 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. jan. 21.
ISBN 978-615-5499-15-9 fűzött : 1250,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3579099]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2015.
   Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 2 db ; 24 cm
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3578663]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Belovics Ervin, Nagy Ferenc, Tóth Mihály. - 2. hatályosított kiad. - 556 p.
Lezárva: 2014. júl. 1.
ISBN 978-963-258-252-8 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3578664] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál. - 3. hatályosított kiad. - 920 p.
Lezárva: 2014. aug. 31.
ISBN 978-963-258-254-2 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3578665] MARC

ANSEL
UTF-83397 /2015.
   Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : hatályos: 2014. szeptember 16. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 93 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2014. szept. 15.
ISBN 978-615-5337-78-9 fűzött : 590,- Ft
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3574855]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2015.
Deres Petronella (1978-)
   Büntető anyagi jog IV. az új Btk. alapján : tényállásvázlatok az új Btk. különös részéből / Deres Petronella, Domokos Andrea. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 89 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat)
ISBN 978-615-5337-64-2 fűzött
Magyarország - anyagi büntetőjog
343.2(439)
[AN 3574828]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2015.
Erdő Péter (1952-)
   Egyházjog / Erdő Péter ; átd. Szuromi Szabolcs Anzelm. - 5. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 894 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 7.)
Bibliogr.: p. 819-850.
ISBN 978-963-277-256-1 kötött : 6800,- Ft
egyházjog - katolikus egyház
348.1/.7(035)
[AN 3578104]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2015.
Frivaldszky János (1969-)
   A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai / Frivaldszky János. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 293 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-178-5 fűzött
jogfilozófia - politikai filozófia - erkölcs
34.01 *** 32.001 *** 17
[AN 3574463]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2015.
Gazsó L. Ferenc (1953-)
   Az elrabolt emberöltő : [Bara Margit, Kahler Frigyes, Mérő László] / Gazsó, Zelei ; [az előszót írta Pethő Sándor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : L'Harmattan., cop. 2014. - 165, [2] p. ; 24 cm
Zelei Miklós esszéjével, valamint Mérő Lászlóval és Kahler Frigyessel készített interjújával
ISBN 978-963-236-907-5 kötött : 2490,- Ft
Onódy Lajos (1920-1996)
Tímár György (1937-)
Bara Margit (1928-)
Magyarország - koncepciós per - 1960-as évek
343.301.096(439)"196" *** 323.282(439)"196"
[AN 3580020]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2015.
Horváth Ildikó (1970-)
   Bírósági tolmácsolás / Horváth Ildikó. - Utánny. - Budapest : [Pécel] : Magánkiad., 2015. - 59 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-08-7515-8 fűzött
bírósági eljárás - fordítás
347.9 *** 651.926
[AN 3580045]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2015.
Inzelt Éva (1985-)
   Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében / Inzelt Éva, Kerezsi Klára, Lévay Miklós ; [közread. az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. - [Budapest] : ELTE ÁJK, 2014. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-284-557-9 fűzött
Magyarország - korrupció - igazságszolgáltatás - 21. század - statisztikai adatközlés
343.352(439)"200/201"(083.41) *** 347.9(439)"200/201"(083.41)
[AN 3574527]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2015.
   Közbeszerzési jog : hatályos: 2014. szeptember 24. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 184 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2014. szept. 30.
ISBN 978-615-5337-81-9 fűzött : 990,- Ft
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3574871]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2015.
   (L)ex cathedra et praxis : ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából / Csehi Zoltán [et al.] szerkesztésében. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 633 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-207-2 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3574322]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2015.
   Magyarország alaptörvénye : 2012. január 1. / [szerkbiz. Feledy Balázs ..., Kerényi Imre ..., Tőkéczki László ...] ; [... az idézeteket vál. és A magyar alkotmány előképei c. fej. szócikkeit írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 215 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell. (16 p.)
Gerinccím: Alaptörvény. - Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9722-99-6 kötött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3578334]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2015.
Paksy Máté (1976-)
   A dialógus vonzásában : hozzájárulás a jogászi gondolkodás természetjogi megalapozásához / Paksy Máté. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 186 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 25.)
Bibliogr.: p. 175-184.
ISBN 978-963-308-200-3 fűzött
jogfilozófia - természetjog - politikai filozófia - kereszténység - filozófiatörténet - jogtörténet
340.122 *** 34.01 *** 32.001 *** 23/28 *** 1(100)(091) *** 34(100)(091)
[AN 3574353]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2015.
Pálffy Géza (1971-)
   A Szent Korona Sopronban : nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei / Pálffy Géza ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt. ; Budapest : MTA BTK TTI, 2014. - 103 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 98-101. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8327-37-6 kötött : 1800,- Ft
Magyarország - Sopron - koronázási jelvény - helytörténet
342.519.8(439) *** 943.9-2Sopron
[AN 3574614]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2015.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2015. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 244 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. jan. 5.
ISBN 978-615-5499-11-1 fűzött : 1600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3579309]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2015.
   Pusztai László emlékére / szerk. Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : P-T Műhely, 2014. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89468-4-3 kötött
büntetőjog - büntetőeljárás - kriminalisztika - emlékkönyv
343
[AN 3575342]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2015.
   Rendőrségi törvény : 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről : hatályos: 2014. július 1. : egységes szerkezetben a 2014. október 11. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 74 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2014. szept. 11.
ISBN 978-615-5337-74-1 fűzött : 540,- Ft
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
Magyarország - rendőrség - törvény
351.74(439)(094)
[AN 3574836]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2015.
Renkó Ferenc István
   Az illetékguru [elektronikus dok.] / Renkó Ferenc. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
illeték - illetékügy - pamflet - elektronikus dokumentum
351.713(439)(0:82-92)
[AN 3577725]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2015.
Sándor István
   Az ügyvédi felelősség és biztosítása / Sándor István, Szűcs Brigitta. - 2. átd., aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 319 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 280-282.
ISBN 978-963-258-257-3 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - ügyvéd - felelősség - felelősségbiztosítás
347.965(439)(036) *** 347.51(439)(036) *** 368
[AN 3578657]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2015.
Verbovszki Sándor
   Kassa árnyékában : a Csatáry-ügy a dokumentumok tükrében / Verbovszki Sándor. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-11-1 fűzött : 3490,- Ft
Csatáry László (1915-2013)
Magyarország - háborús bűncselekmény - holokauszt - jogeset - második világháború - rendőr - tiszt - történelmi forrás
341.322.5(439)"1942/1944"(093) *** 323.12(=924)(439)"1942/1945" *** 343.337.4.096(439)"1939/1945"(093) *** 351.74(439)(092)Csatáry_L.
[AN 3574921]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3415 /2015.
Mementá prvej svetovej vojny (magyar)
   Az első világháború emlékeztetői : hadisírok a Felvidéken / [ford. Tyukodi József és Szabados Anna] ; [kiad. a Krajczáros Alapítvány]. - [Székesfehérvár] : Krajczáros Alapítvány, [2014]-. - ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Felvidék - katonasír - első világháború - temető - hadtörténet
355.48(439)"1914/1918" *** 726.825(437.6) *** 718(437.6)
[AN 3575764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szinna és Sztropkó járások temetői. - [2014]. - 168 p.
Szinnai járás (Szlovákia) - Sztropkói járás (Szlovákia) - Magyarország - temető - katonasír - első világháború - hadtörténet
718(437.6) *** 726.825(437.6) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3575792] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Bártfa és a Felsővízköz járások katonatemetői. - [2014]. - 176 p.
Borítócím: Katonasírok a Felvidéken
Felsővízközi járás (Szlovákia) - Magyarország - katonasír - első világháború - temető - Bártfai járás - hadtörténet
726.825(437.6) *** 718(437.6) *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3575798] MARC

ANSEL
UTF-83416 /2015.
Molnár András (1962-)
   Utóvédként a Donnál : hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943 / Molnár András, Szabó Péter. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2014. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 76.)
ISBN 978-963-7226-77-9 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 9. Honvéd Könnyű Hadosztály
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - második világháború - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355.486(439)"1942/1943"(093)
[AN 3575461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 402 p., XVI t.
Bibliogr.
[AN 3575475] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 463 p.
Bibliogr.: p. 439-442.
[AN 3575479] MARC

ANSEL
UTF-83417 /2015.
Russian military (magyar)
   Szovjet páncélos parancsnok : Szovjetunió, 1980-as évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 4.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8039-5 fűzött : 3990,- Ft
Szovjetunió - katonai felszerelés - karóra
355.666(47)"198" *** 681.114.8(091)
[AN 3575450]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2015.
Szabó István (1949-)
   Sarkadiak a tűzviharban, 1941-1945 : sorsok, áldozatok, hősi halottak / Szabó István, Timár Imre ; [kiad. Sarkadi Városszépítő Egyesület]. - Sarkad : Sarkadi Városszépítő Egyes., 2014. - 166 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-8923-0 kötött
Sarkad - Magyarország - hadtörténet - második világháború - hősi halott - memoár - történelmi forrás
355.48(439-2Sarkad)"1944" *** 355.293(439-2Sarkad)"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"(093)
[AN 3574072]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2015.
Szentkirályi Endre (1969-)
   Cold war to warm cooperation : the military service of Cleveland Hungarians : egy amerikai város magyar katonái, 1950-2014 / Endre Szentkirályi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 290 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-627-3 kötött : 5200,- Ft
Cleveland (Egyesült Államok, Ohio) - katona - külföldön élő magyar személyiség - emigráció - magyarság - 20. század - ezredforduló
355(=945.11)(73)"1950/2014"(092) *** 325.25(=945.11)(73-2Cleveland)"1950/2014"
[AN 3574972]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3420 /2015.
Covey, Stephen R. (1932-2012)
The 7 habits of highly effective people (magyar)
   A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása : az önfejlesztés kézikönyve / Stephen R. Covey ; [ford. Náfrádi Zoltán, Náfrádi Dorottya]. - [Budapest] : Bagolyvár, cop. 2014. - 377 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-43-7 fűzött : 3950,- Ft
mentálhigiénia - siker
65.013 *** 613.865
[AN 3578757]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2015.
   Egyénre szabott tervezési és értékelési rendszer kidolgozása / [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - minőségbiztosítás - kutatási és fejlesztési jelentés
65.018 *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3575508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az egyénre szabott vizsgálati és értékelési rendszer elkészítéséről és struktúrájáról. - 52 p.
[AN 3575509] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyermekvédelmi szakértői biztosságok működésére vonatkozó indikátorok és szabályozási javaslatok. - 52 p.
[AN 3575513] MARC

ANSEL
UTF-83422 /2015.
   Hétpecsétes történetek II : információbiztonság az ISO 27000 szabványcsalád tükrében / szerk. Ködmön István ; [közread. a] Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület. - 2. jav. kiad. - Budapest : Hétpecsét Információbiztonsági Egyes., 2014. - 150 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8758-8 fűzött
adatvédelem
659.2.012.8
[AN 3579356]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2015.
Pongor-Juhász Attila
   Az időmilliomos vállalkozó : azonnal használható időgazdálkodási rendszer vállalkozóknak, lépésről-lépésre / Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti K., cop. 2014. - 175 p. ; 23 cm. - (Milliomos észjárás sorozat ; 2.)
időmenedzsment - vállalkozásismeret
65.013 *** 658.1
[AN 3575087]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2015.
Pongor-Juhász Attila
   Szabadítsd ki magad a vállalkozói mókuskerékből! : 30 azonnal alkalmazható gyakorlati tipp kisvállalkozóknak / Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor, 2014. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5263-04-0 fűzött : 1990,- Ft
időmenedzsment - üzleti élet - életvezetés
65.013 *** 658.1.011.1 *** 613.865
[AN 3575068]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3425 /2015.
   Adó magyarázatok, 2015 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2015. - 490 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-26-6 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3578352]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2015.
Herich György (1953-)
   Adó 2015 : teszt és példatár / Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2015. - 498 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-25-9 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3579959]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2015.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Pécs : Penta Unió, [2015]. - 441 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2015. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2015
ISBN 978-615-5249-24-2 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3578346]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2015.
   Illetékjogszabályok : 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2015. január 11. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 99 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. jan. 15.
ISBN 978-615-5499-09-8 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 3579101]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2015.
   Institutions, globalization and trade / ed. by László Erdey, Judit Kapás. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Fac. of Economics and Business Administration, 2014. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio books, ISSN 1785-5950 ; 14.)
Megj. Mustó István 80. születésnapja tiszteletére. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-725-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - gazdaságtörténet - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés - emlékkönyv
330 *** 338(091)(439)"198/201"(083.41) *** 338(091)(100)"198/200"(083.41)
[AN 3575235]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2015.
Kállay Balázs
   Az üzleti diagnosztika alapjai / Kállay Balázs, Koloszár László. - Sopron : NYME K., 2014. - 257, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [263-264].
ISBN 978-963-334-149-0 fűzött
üzemgazdaságtan - gazdasági mutató
658.1 *** 330.131
[AN 3574586]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2015.
   Közép-Európa a 21. század küszöbén - regionális identitás és civil társadalom : konferenciakötet / [szerk. Lagzi Gábor] ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet. - Veszprém : PE MFTK Társtud. és Nk. Tanulmányok Int., 2014. - 228 p. ; 21 cm
A Veszprémben, 2013. okt. 11-én rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-396-052-3 fűzött
Közép-Európa - regionalizmus - identitás - civil társadalom - ezredforduló
332.1(4-11)"199/201" *** 316.63 *** 323.21(4-11)"199/201"
[AN 3575105]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2015.
Narusawa, Toshiko
Kaizen express (magyar, angol)
   Kaizen expressz : alapismeretek a lean utazáshoz / Toshiko Narusawa és John Shook ; előszó Jim Womack ; [ford. Bányász Réka] ; [... kiad. LEI Magyarországi Egyesülete]. - [Veszprém] : LEI Magyarországi Egyesülete, 2014. - XIV, 159 p. : ill. ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-08-9310-7 fűzött
stratégiai menedzsment - vállalatirányítás
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 3573775]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2015.
   Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig [elektronikus dok.] : kutatási zárótanulmány / ... szerk. Szellő János ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Pécs : PTE, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132210. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-708-5
Dél-dunántúli régió - munkaerőpiac - pályakezdés - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5-053.81(439.11-13)"201"(083.41)
[AN 3577862]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2015.
Szabó József
   Devizahitel [elektronikus dok.] : hol van az (i)gazság? / Szabó József. - Szöveg (epub : 934 KB). - [Budapest] : [Szabó J.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-1009-5
Magyarország - hitelügy - devizapolitika - bankügylet - ezredforduló - 21. század - útmutató - elektronikus dokumentum
336.77(439)(036) *** 339.74(439)"200/201"
[AN 3577759]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2015.
Szanyi Miklós (1961-)
   Privatization and state property management in post-transition economies [elektronikus dok.] / author Miklós Szanyi. - Szöveg (pdf : 314 KB). - [Budapest] : Inst. of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2014. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 211.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132203. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5447-55-6
Közép-Európa - Kelet-Európa - Magyarország - gazdaságpolitika - privatizáció - rendszerváltás - 21. század - elektronikus dokumentum
338.246.025.88(4-11) *** 338.2(4-11)"199/201"
[AN 3577821]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2015.
   Szervezeti és döntéshozói kihívások a 21. században : best of Kheops III. (2006-2013) : tanulmánykötet : válogatás a 2006 és 2013 között megrendezésre került Kheops Tudományos Konferenciák legszínvonalasabb előadásainak írott verzióiból / ... szerk. Svéhlik Csaba] ; [közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - [Mór] : Kheops Automobil-Kut. Int., 2014. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-3-9 fűzött
gazdaságtan - államigazgatás - vállalatirányítás
33 *** 35 *** 658.1
[AN 3579880]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2015.
Török Emőke
   Munka és társadalom : a munka jelentésváltozásai a bérmunkán innen és túl / Török Emőke. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 198 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 189-198.
ISBN 978-963-236-926-6 fűzött : 2200,- Ft
munkavégzés - társadalmi szerep - gazdaságszociológia - munkaszociológia - munkaerőpiac - munkaerő-gazdálkodás - foglalkoztatottság
331.101.2 *** 316.334.2 *** 331.5
[AN 3575528]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3438 /2015.
   Családpolitikai kutatások 2011-2014 / szerk. Farkas Péter. - Budapest : NCSSZI, 2014. - 500 p. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 12.)
Bibliogr.: p. 485-493. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7366-59-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - családpolitika - családszociológia - 21. század - szociológiai vizsgálat
369.013.6(439)"201" *** 316.356.2(439)"201" *** 314(439)"201"
[AN 3575616]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2015.
   Emlékkönyv : Sebészeti Klinika Szeged. - Szeged : [SZTE ÁOK Sebészeti Klinika], 2014. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Sebészeti Klinika
Szeged - kórház - egyetem - sebészet - szakbibliográfia
364.444.046.6(439-2Szeged) *** 617:016
[AN 3575570]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2015.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás 2015 / Futó Gábor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2015. - 162 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-23-5 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - tankönyv
369(439)(078)
[AN 3578354]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2015.
   Hogyan? - Másképp! : börtönélet / [összeáll. és szerk. Szlovenszki Lászlóné] ; kiad. a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület. - Nyíregyháza : Segítő Kéz 2003 Szociális Egyes., 2014. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - elítélt - társadalmi integráció - 21. század
364.65-058.56(439)"200/201" *** 316.4.052(439)"200/201"
[AN 3573762]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2015.
   Intenzív szívterápia : "a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése a PTE IGYK-án" : Támop-5.4.6.A-12/2-2012-0021. / szerk. Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE IGYK, 2014. - 171 p. : ill., főként színes ; 21 cm + DVD. - (Szekszárdi szociális műhelytanulmányok, ISSN 2063-1448 ; 9.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-702-3 fűzött
esélyegyenlőség - akadálymentesítés - infokommunikáció - elektronikus dokumentum
364.65-056.2/.3 *** 681.3
[AN 3574361]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2015.
   Kézikönyv a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások területi különbségekre érzékeny rendszerének kialakításához, tervezéséhez az ágazati irányítás számára : területi alapú szolgáltatástervezés módszertanának kialakítása a szociális és gyermekvédelmi rendszerben / [szerk. Herpainé Márkus Ágnes] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 100 p. : ill., főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - 21. század
364(439)"201"
[AN 3575005]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2015.
   Kutatási eredményekkel összefüggésben megvalósult szakmai tevékenységek : a Támop-5.4.1-12/1 kiemelt projekt kutatásainak felhasználása a projekt szakmai tevékenységeiben, a Szabályozási és tevékenységadminisztrációs, valamint a Szolgáltatás tervezési és fejlesztési Pillérben / [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 100 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
364(439)"201"
[AN 3575410]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2015.
Mónus Ágnes
   Az ispotálytól a modern kórházig : a győri kórház 265 éves története / [szerző ... Mónus Ágnes] ; [közread. a] Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. - Győr : Petz A. M. Okt. Kórház, 2014. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-0842-9 kötött
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr)
Győr - kórház
364.444.046.6(439-2Győr)
[AN 3574717]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2015.
   Összegzés a Támop-5.4.1-12 "Szociális szolgáltatások modernizációja" elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről : a szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének szempontjából érintett célcsoportok helyzetét feltáró országos reprezentatív kutatások / [szerk. Kis Tamás, Korenyák Zsófia, Szigeti Anita] ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Jelentés a Támop-5.4.1-12 "Szociális szolgáltatások modernizációja" elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről. - Bibliogr.: p. 193-200.
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - cigányság - 21. század - statisztikai adatközlés - kutatási és fejlesztési jelentés
364(439)"201"(083.41) *** 316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3575393]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2015.
Ritter Tibor
   100 éves a Mazsihisz Szeretetkórház / [írta és szerk. Ritter Tibor és Róbert Péter]. - [Budapest] : Mazsihisz Szeretetkórház, 2014. - 90, [35] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [91].
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5346-16-3)
Mazsihisz Szeretetkórház (Budapest)
Budapest - kórház - zsidó egyház
364.444.046.6(439-2Bp.) *** 296
[AN 3575067]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2015.
   Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások szükségletalapú megközelítése / [szerk. Kostyál L. Árpád, Töreki Brigitta, Vajda Norbert] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - gyermekvédelem - 21. század
364(439)"201" *** 364.65-053.2/.6(439)"201"
[AN 3574989]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2015.
   Szolgáltatások forrásallokációjának tervezése : szolgáltatások finanszírozási jó gyakorlatainak felkutatása / [szerző Budapest Intézet] ; [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-32.
Fűzött
Európa - szociális szolgáltatás - ezredforduló - esettanulmány
364(4)"200"
[AN 3575505]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2015.
   Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés : a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési kereteinek újragondolása / [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 100 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - minőségbiztosítás - 21. század
364(439)"201" *** 65.018
[AN 3575002]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2015.
   Úton lévő falvak II / [... szerk. Milodánovics Ágnes] ; [közread. a] Magyar Máltai Szeretetszolgálat. - Budapest : MMSZ, 2014. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89445-5-9 fűzött
Magyarország - társadalmi integráció - hátrányos helyzetű - közösségi szociális munka - 21. század
364.46(439)"201" *** 316.4.052(439)"201"
[AN 3574132]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3452 /2015.
Baranyai Lenke (1938-)
   Az utolsó nárciszok : a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban eltöltött negyvenkét évem emlékére : [adalékok a soproni Széchenyi István Gimnázium XX. századi történetéhez] / Baranyai Lenke ; [kiad. a Machatsek Alapítvány]. - Sopron : Machatsek Alapítvány, 2014. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-12-0581-7 fűzött
Széchenyi István Gimnázium (Sopron)
Sopron - gimnázium
373.54(439-2Sopron)
[AN 3574491]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2015.
   Emlékkönyv Dr. Udvardy József tiszteletére és Dr. Udvardy József Adatok a jánoshalmi iskola történetéhez című írása : a függelékben oktatástörténettel kapcsolatos más dokumentumok / szerk. és sajtó alá rend. Csőke Sándor. - [Tatabánya] : Csőke S., cop. 2014. - 92 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-12-0907-5 fűzött
Udvardy József (1911-2000)
Magyarország - Jánoshalma - püspök - 20. század - oktatástörténet - emlékkönyv
37(439)(091) *** 282(439)(092)Udvardy_J. *** 37(439-2Jánoshalma)(091)
[AN 3575048]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2015.
   Eredménykiadvány : "szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium" : Támop-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010. - [Szeged] : [SZTE] ; [Debrecen] : [DE] ; [Pécs] : [PTE], [2014]. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - tudományos együttműködés - egyetem - kutatási terv - pályázat - 21. század
378(439)"201" *** 001.83(439) *** 06.063(439)
[AN 3574483]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2015.
Fischer Eszter (1953-)
   Modern mostohák : a páromnak gyereke van / Fischer Eszter. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 199 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-242-2 fűzött : 1780,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-058.864
[AN 3580074]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2015.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2014-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3563109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 2014. - 367, [3] p.
ISBN 978-963-07-9426-8 kötött : 3290,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3578380] MARC

ANSEL
UTF-83457 /2015.
Iván Magdaléna
   Hétköznapi csodák : ötletek az óvodai élet mindennapjaihoz / Iván Magdaléna. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2014. - 87 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-615-5029-90-5 fűzött
óvodapedagógia - képességfejlesztés - fejlesztő játék
372.3 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3578950]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2015.
   Molnár Mátyás, a múzeumalapító : emlékülés Molnár Mátyás születésének 90. évfordulóján / [szerk. Molnár Sándor] ; [közread. a] Vay Ádám Múzeum Baráti Köre. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Köre, 2014. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A Vaján, 2013. szept. 27-én rendezett tudományos emlékülés anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88741-1-5 fűzött
Molnár Mátyás (1923-1982)
Magyarország - Vaja - népművelő - 20. század - múzeum - személyi bibliográfia - konferencia-kiadvány
374(439)(092)Molnár_M. *** 069(439-2Vaja)"19" *** 012Molnár_Mátyás *** 061.3(439-2Vaja)
[AN 3573688]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2015.
Pálvölgyi Ferenc (1954-)
   Az erkölcsi nevelés új perspektívái : az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában / Pálvölgyi Ferenc. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2014. - 262 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Didascalia, ISSN 2064-9827 ; 1.)
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-963-236-935-8 fűzött : 3200,- Ft
erkölcsi nevelés - vallási erkölcs
37.034 *** 241
[AN 3575580]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2015.
   Pszichológiai tanácsadás felsőfokon : a szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ húsz éve / szerk. Szenes Márta és Pintér Judit Nóra. - [Szeged] : [SZTE EÉTK], [2014]. - 247 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ. - Bibliogr.
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
Szeged - felsőoktatás - tanácsadás - életvezetés - ifjúságvédelem - diákélet - egyetem
378.048 *** 378.4(439-2Szeged)
[AN 3574556]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2015.
Rabár Ferenc (1956-)
   A tatai piarista főgimnázium története, 1900-1944 / ifj. Rabár Ferenc. - Tata : Kuny D. Múz., 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 3 mell. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7110-54-2 kötött
Tatai Kegyestanítórendi Gróf Esterházy Miklós Reálgimnázium
Tata - gimnázium - iskolatörténet - 20. század
373.54(439-2Tata)"19"
[AN 3574788]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3462 /2015.
Caioli, Luca (1958-)
Suárez (magyar)
   Suárez : a futballvilág legellentmondásosabb megítélésű sztárjának különleges élettörténete / Luca Caioli ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 286 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-974-5 kötött : 3990,- Ft
Suárez, Luis (1987-)
Uruguay - labdarúgó - 21. század
796.332(899)(092)Suárez,_L.
[AN 3574637]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2015.
Domak Erzsébet
   Modern gyöngyfűzés az alapoktól [elektronikus dok.] / írta Domak Erzsébet. - Szöveg és képek (pdf : 50.3 MB). - Székesfehérvár : Domak E., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132192. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7989-7
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 746.5
[AN 3577748]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2015.
Facsar Mihály
   Katonai kártyák, kártyázó katonák / Facsar Mihály, Jánoska Antal. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 215 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-327-520-7 kötött : 5000,- Ft
művelődéstörténet - hadtörténet - játékkártya
794.4 *** 355.48(100) *** 685.81 *** 930.85
[AN 3574684]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2015.
Horváth Zsolt
   Kulcs a történelemhez : az íjászat kézikönyve / Horváth Zsolt, Mátyás-Kulcsár Éva, Mátyás Szabolcs. - Debrecen ; Gyenesdiás : M. Sz. és Tsa, 2009 [!2014]. - 100 p. : ill. ; 16x16 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-06-7187-3 kötött
íjászat
799.322.2
[AN 3580130]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2015.
Madaras Kata
   Gumikarkötők / Madaras Kata ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 86.)
ISBN 978-963-278-397-0 fűzött : 1195,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3574711]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2015.
Moras, Ingrid
Mini-Engel aus Perlen (magyar)
   Gyöngyangyalkák / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 83.)
ISBN 978-963-278-380-2 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3574662]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2015.
Nitzsche, Nicole
Perlen-Sweeties sooo kawaii (magyar)
   Gombszemű gyöngyállatkák / Nicole Nitzsche ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 78.)
ISBN 978-963-278-370-3 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3574629]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2015.
Schmitt, Gudrun
Fröhlich-freche Waldtiere (magyar)
   Erdei állatok papírból / Gudrun Schmitt ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 79.)
ISBN 978-963-278-388-8 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3574639]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2015.
Steffan, Christiane
Paper Balls für die Weihnachtszeit (magyar)
   Papírgömb karácsonyi figurák / Christiane Steffan ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 82.)
ISBN 978-963-278-390-1 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 3574654]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2015.
Szöllősi Anna
   Horgolt nyakbavalók : Annás kertjéből / [szerző Szöllősi Anna] ; [fotók Csigó László, ... Franta Andrea, ... a szerző] ; [mintarajzok Kalászi Pál]. - Budapest : Cser K., 2015. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-287-4 fűzött : 2495,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3574505]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2015.
Täubner, Armin
Zauberhafte Papierengel (magyar)
   Papírangyalkák / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 81.)
ISBN 978-963-278-381-9 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3574649]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3473 /2015.
Ábrahám Vera
   A makói neológ zsidó temető emlékei / Ábrahám Vera, Orbán Imre, Urbancsok Zsolt. - Makó : [József A. Kvt. és Múz.], 2014. - 40 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 115.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1087-3 fűzött
Makó - temető - zsidóság
718(=924)(439-2Makó) *** 929.55(439-2Makó)
[AN 3575237]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2015.
Barki Gergely (1970-)
   Berény Róbert / Barki Gergely. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 5.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8158-3 kötött : 1690,- Ft
Berény Róbert (1887-1953)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Berény_R.
[AN 3574694]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2015.
Busa Mónika
   Hartai bútorok = Hartauer Möbel / Busa Mónika. - Tata : Kuny D. Múz., 2014. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményei ; 1.)
ISBN 978-963-7110-55-9 fűzött
Harta - bútor - népi díszítőművészet - magyarországi németek - múzeumi katalógus
069(439-2Harta) *** 645.4 *** 39(=30)(439-2Harta) *** 7.031.4(=30)(439-2Harta)
[AN 3574383]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2015.
Czene Márta (1982-)
   Átmenet, 2010-2014 = Fade-in, 2010-2014 / Czene Márta ; szerk. ... Muladi Brigitta ; tanulmányok ... Fehér Dávid, Hornyik Sándor. - [Budapest] : Libratallér Bt., [2014]. - 120 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Czene_M.
[AN 3575338]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2015.
   Építészeti kézikönyv II : Wekerletelep értékőrző megújulásáért / szerző a Wekerlei Társaskör Egyesület Építészklubja. - [Budapest] : WTE, 2014. - [71] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-88969-3-3 fűzött
Budapest. 19. kerület. Wekerle-telep - építészettörténet - építészeti örökség - századforduló
711.582(439-2Bp.)"1900/191" *** 72(439-2Bp.XIX.)
[AN 3575504]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2015.
Faludi Ildikó
   A gödöllői kastély = The palace of Gödöllő = Das Schloss von Gödöllő = Le château de Gödöllő / Faludi Ildikó ; [kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 183 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-89974-2-5 kötött
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
Gödöllő - kastély - album
728.82(439-2Gödöllő)(084.1)
[AN 3578189]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2015.
   Fleur essences : [the floral design book] / [projekt- és vezetőszerk. ... Dakó Nikoletta] ; [fotóművész ... Müller László]. - Budapest : Grandiflora K., [2014]. - 231 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-12-1316-4 kötött : 6990,- Ft
virágkötészet - fényképalbum
745.93 *** 77.04(439)(092)Müller_L.
[AN 3574710]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2015.
   Fordulópontok : a huszadik század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. november 14 - 2015. február 15.] = Turning points : the twentieth century through 1914, 1939, 1989 and 2004 : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 14 November 2014 - 15 February 2015] / [... kurátorai ... Petrányi Zsolt, Vojnits Purcsár Vitó] ; [... szerk. ... Petrányi Zsolt] ; [... kiad. ... Osztrák Kulturális Fórum]. - [Budapest] : Osztrák Kult. Fórum, 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Turning points
ISBN 978-963-89883-2-4 fűzött
képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(100)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3575368]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2015.
Harsányi Zsuzsanna (1962-)
   Virágok, kertek, mezők pasztellel / Harsányi Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., cop. 2014. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-350-5 fűzött : 2495,- Ft
művészet technikája - pasztellfestés
75.021.342
[AN 3574727]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2015.
Hübner, Christiane
Kanzashi (magyar)
   Kanzasi : japán textilvirágok / Christiane Hübner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 84.)
ISBN 978-963-278-394-9 fűzött : 1195,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 3574669]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2015.
   In memoriam 1914-1918 in Visegrad countries : öt nyelvű tudástár az első világháború 100. évfordulója alkalmából : pětijazyčna naučná publikace : książka wiedzy o I wojnie światowej w pięciu językach : päťjazyčná náučná publikácia : ...five-language knowledge book on the occasion of the centenary of WWI... / [szerk. ... Németh István] ; [kiad. a ... Krajczáros Alapítvány]. - [Székesfehérvár] : Krajczáros Alapítvány, [2014]. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
első világháború - katonasír - temető - sírgondozás - Visegrádi államok
718(4-11) *** 726.825(4-11) *** 355.48(4)"1914/1918"
[AN 3575578]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2015.
Jullien, François (1951-)
De l'essence ou du nu (magyar)
   A meztelenség lényege / François Jullien ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 93, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-32-3 kötött : 2995,- Ft
művészetfilozófia - esztétika - akt
7.01 *** 111.852 *** 7.041.3
[AN 3574432]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2015.
Kenyó Bea
   Horgolt ez + az / Kenyó Bea ; [fotók Csigó László, ... Onucsán Ete]. - Budapest : Cser K., 2014. - 88 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-352-9 fűzött : 2495,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3574514]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2015.
Kocsor János (1963-)
   "Előüzent Ferenc Jóska" : tallózás első világháborús emlékek között / Kocsor János. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2014. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 4.)
ISBN 978-963-7219-90-0 fűzött
Gyóni Géza (1884-1917)
Békéscsaba - Magyarország - első világháború - katona - író - múzeumi kiadvány - történelmi forrás - album
069(439-2Békéscsaba) *** 894.511(092)Gyóni_G. *** 943.9"1914/1918"(084.1) *** 355(439-2Békéscsaba)(092)"1914/1918"(093)
[AN 3574116]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2015.
   Kóstolni a szép-tudományba : tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájának előadásaiból / [főszerk. Székely Miklós] ; [közread. a] CentrArt. - [Budapest] : CentrArt Egyes., 2014. - 353 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2013. okt. 25-27. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88825-5-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - művészettörténet
7(439)(091)
[AN 3579973]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2015.
   Művészet és művészek az első világháborúban : [a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria és a Vaszary Galéria közös kiállítása] : [2014. október 4 - 2015. január 4.] / [... rend. Róka Enikő, Szücs György] ; [történész kurátor Balázs Eszter] ; [... kiad. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2014]. - 97 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95-[98].
ISBN 978-963-89829-4-0 fűzött
Európa - képzőművészet - vizuális kultúra - első világháború - kiállítási katalógus
73/76(4)"191" *** 7.017 *** 355.48(4)"1914/1918"(084.1) *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3575169]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2015.
   Origamicsillagok / [összeáll. Terleczky Ádám] ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 85.)
ISBN 978-963-278-393-2 fűzött : 1195,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3574702]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2015.
Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna
   Quillingvirágok és -díszek / Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 80.)
ISBN 978-963-278-387-1 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3574643]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2015.
Rainer, Arnulf (1929-)
   Rainer 85 : tisztelet Arnulf Rainernek : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. október 14 - 2015. január 4. : katalógus = Rainer 85 : homage to Arnulf Rainer : exhibition at the Hungarian National Gallery, 14 October 2014 - 4 January 2015 : catalogue / ... szerk. ... Szeifert Judit ; [a kiállítást rend. ... Szeifert Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2014. - Leporelló (32 p.) : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/5.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/5.)
Tokban
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9964-06-8)
Ausztria - Magyarország - festőművész - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(436)(092)Rainer,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3575394]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2015.
   Rákóczi emlékhelyek = Pamnâtnì mìsta Rakovcì / [szerk. ... Lyavinecz Mariann, ... Manajló András] ; [az összefoglalókat írta ... Tamás Edit] ; [kiad. a ... Terézvárosi Ruszin Önkormányzat]. - Budapest : Terézvárosi Ruszin Önkormányzat, 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0280-9 fűzött
Rákóczi család
Magyarország - Felvidék - emlékhely - magyar történelem - családtörténet - helytörténet
725.945(439) *** 725.945(437.6) *** 929.52(439)Rákóczi *** 943.922
[AN 3575199]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2015.
Schrammel Imre (1933-)
   Schrammel-napló : válogatás Schrammel Imre rajzos naplóiból, 1984-2013. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2014. - 333 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9439-87-0 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - napló - rajz
738(439)(092)Schrammel_I.(0:82-94) *** 741
[AN 3574869]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2015.
Sütő Éva (1940-)
   Műhelytitkok : [Szombathelyi Képtár, 2014. május 27 - augusztus 10.] = Workshop secrets / Sütő Éva ; [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Zsámbéky Monika]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2014]. - [52] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Sütő_É. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3574873]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2015.
Tatai Erzsébet (1958-)
   Marianne Csáky / Erzsébet Tatai. - Budapest : Libratallér Bt., 2014. - 271 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0816-0 fűzött : 5800,- Ft : 22 EUR
Csáky M. Caliban (1959-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Csáky_M._C.
[AN 3575080]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2015.
   Vidékkutatás, 2012-2013 [elektronikus dok.] : Leader 2014-2020 - javaslatok a felkészüléshez / szerk. Finta István ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : MTA KRTK RKI, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132195. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-88-9
Magyarország - vidékfejlesztés - regionális politika - projektmenedzsment - 21. század - elektronikus dokumentum
711.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 65.012.2
[AN 3577762]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2015.
Vukovits Koszta
   Srpska crkvenoumetnička zbirka = Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény = The Serbian Ecclesiastical Collection = Sammlung der Serbischen Sakralkunst / [tekst ... Kosta Vuković] ; [fot. ... Atila Mudrak] ; [prevod ... Urbányi Ágnes és Ulrike Mudrák] ; [izdav. Sprska pravoslavna Eparhija budimska ..., Sprski crkveni muzej ...]. - 2. kiad. - Sentandreǰa : Sprska pravoslavna Eparhija budimska : Srpski Crkveni Muz., 2014. - [88] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1100-9 fűzött
Szerb Egyházi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - keresztény művészet - szerb ortodox egyház - múzeum
069(439-2Szentendre) *** 7.046.3(439) *** 281.961(439)
[AN 3579988]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2015.
Ybl Ervin (1890-1965)
   Ybl Miklós / Ybl Ervin. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 285 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-11-8 kötött : 4800,- Ft
Ybl Miklós (1814-1891)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Ybl_M.
[AN 3574004]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2015.
   Zalai mustra : történeti épület felújítások és kutatások Zala megyében / [... a fotókat kész. Lengl Zoltán] ; [közread. a] Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal. - Zalaegerszeg : Zala M. Kormányhiv. Építésügyi és Örökségvédelmi Hiv., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Zala megye - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439.121)
[AN 3575072]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3500 /2015.
Klein, Georg (1925-)
Meteorer (magyar)
   Üstökösök : három öntörvényű élet / Georg Klein ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 280 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6259-6 fűzött : 2990,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Benzer, Seymour (1921-2007)
McClintock, Barbara (1902-1992)
Magyarország - Egyesült Államok - zeneszerző - orvos - biológus - genetika - 20. század - esszé
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 575 *** 61(73)(092)Benzer,_S. *** 57(73)(092)McClintock,_B.
[AN 3574557]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2015.
Kónya István (1962-)
   Lantkönyv : a lant vándorútja Európában / Kónya István. - Szombathely : B.K.L. K., 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-7334-85-6 kötött : 5500,- Ft
Európa - lant - művelődéstörténet - zenetörténet
787.62 *** 930.85(4) *** 681.817 *** 78(4)(091)
[AN 3574068]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2015.
Sándor András (1979-)
   Még mindig úton : a 20 éves Bon-Bon együttes története / Sándor András. - Pécs : Alexandra, 2014. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-357-504-8 kötött
Bon-Bon (együttes)
Magyarország - együttes - könnyűzenei előadó - ezredforduló
78.067.26.036.7(439)Bon-Bon
[AN 3574569]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2015.
Szász Adrián
   Rock & Road : az igazi hangos könyv... : falusi kutyák, úri csibészek, rövid sztorik, hosszú pórázon, feketén-fehéren / Szász Adrián. - Pécs : Art Nouveau, 2014. - 319 p., [32] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5104-49-7 kötött
Road (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 21. század
78.067.26.036.7(439)Road
[AN 3574401]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2015.
   A zenei hallás : szöveggyűjtemény / szerk. Fülöp József. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 161 p. : ill., kotta ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-909-9 fűzött : 1990,- Ft
zenei hallás
78.01
[AN 3575538]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3505 /2015.
Fenyő Iván (1979-)
   Észlelések avagy Egy gondolkodó ember naplója / Fenyő Iván. - Budapest : [Fenyő I.], 2014. - 243 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0259-5 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-445-567-7)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - mentálhigiénia - napló
792.028(439)(092)Fenyő_I.(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3574959]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3506 /2015.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - XIV, 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8357-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3580131]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2015.
Baktay Ervin (1890-1963)
   Kőrösi Csoma Sándor / Baktay Ervin. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 327 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 31.)
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9872-29-5)
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Magyarország - felfedező - nyelvész - 19. század
80.001(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 910.4(515)(092)Kőrösi_Csoma_S.
[AN 3578340]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2015.
Baranyainé Endrődi Melinda
   Alaptársalgás oroszul : amire mindenkinek szüksége van / Baranyainé Endrődi Melinda. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-79-2 fűzött : 1390,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3580046]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2015.
   Glagoljica, čuvar hrvatskog identiteta i pismenosti = Glagoliza, "der dauerhafte stempel" Schrifttum und Identität der Kroaten = Glagoljica, a horvát írásbeliség és identitás őrzője = Glagolitism, the guardian of the Croatian writing and identity / [ured. ... Payrits Ferenc] ; [autorica tekstova ... Sandra Sudec] ; [izd. ... Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Soproni "Čakav katedra" Egyesület]. - Sopron : Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat : Soproni "Čakav katedra" Egyes., 2014. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a Sopronban, 2014. máj. 11-31. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0682-1 fűzött
glagolita írás - nyelvtörténet - középkor - horvát nyelv - nyelvemlék
808.62-053"13/15" *** 808.62-8"13/15" *** 003.349.5(497.13)"13/15"
[AN 3574506]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2015.
Horváth József (1949-)
   EHV eszperantó - magyar szótár = EHV esperanta - hungara vortaro / összeáll. ... Horváth József ; [közread. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - 2. kiad. - [Budapest] : Mo. Eszperantó Szövets., 2015. - 510 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-571-485-8 fűzött
eszperantó - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=089.2=945.11 *** 801.323=945.11=089.2
[AN 3579295]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2015.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtan : elmélet és gyakorlat / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2014. - 174 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-85779-6-2 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-85779-6-7
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3578508]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2015.
Mihályfalvi László (1941-)
   Nyelv-ész-kedő : nyelvtanóráim / Mihályfalvi László. - [Kaposvár] : Mihályfalvi L., 2014. - 249 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1168-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 3574196]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2015.
Molnárné Magyar Gabriella
   Krankenpflege zu Hause = Otthoni betegápolás / Molnárné Magyar Gabriella. - Szombathely : Magánkiad., 2014. - 150 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-12-0718-7 fűzött
német nyelv - szaknyelv - betegápolás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 616-083
[AN 3574864]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2015.
Nagy Erika
   Angol kiejtés kalauz : párbeszédek az 500 leggyakoribb szóval / Nagy Erika. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2014. - 115 p. : ill. ; 11x15 cm + CD
ISBN 978-615-5362-13-2 fűzött
angol nyelv - kiejtés - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0-15(078)=945.11 *** 802.0-4(078)=945.11
[AN 3575323]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2015.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek : Express English 1. / Némethné Hoch Ildikó ; [graf., fotók Makk László]. - 3. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 190, [2] p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-28-0 fűzött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3579930]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2015.
Tamás Dóra Mária
   Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről / Tamás Dóra Mária. - Budapest : ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tansz., cop. 2014. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Fordítástudományi értekezések, ISSN 2415-9743 ; 1.)
Bibliogr.: p. 177-197. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-568-5 fűzött
szakfordítás - gazdaság - terminológia
800.866 *** 82.03 *** 33 *** 801.3 *** 001.4
[AN 3575486]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3517 /2015.
Léger, Nathalie (1960-)
Les vies silencieuses de Samuel Beckett (magyar)
   Samuel Beckett hallgatag életei / Nathalie Léger ; [ford. Lakos Anna]. - Budapest : Kijárat, 2014. - 67 p. ; 20 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 7.)
ISBN 978-615-5160-41-7 fűzött : 2800,- Ft
Beckett, Samuel (1906-1989)
Franciaország - Írország - író - 20. század
820(417)(092)Beckett,_S. *** 840(092)Beckett,_S.
[AN 3574171]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3518 /2015.
Andor Csaba (1950-)
   Madách Imre és Veres Pálné / Andor Csaba. - 2. jav. kiad. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2015. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 10.)
A függelékben Madách Imre versei Veres Pálnéhoz. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-06-1 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Veres Pálné (1815-1895)
Magyarország - író - híres ember - 19. század - levelezés - magyar irodalom - vers
894.511(092)Madách_I.(044) *** 894.511-14 *** 929(439)Veres_Pálné
[AN 3578745]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2015.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Színe és visszája : kisesszék - könyvek bűvkörében / Aniszi Kálmán ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2014]. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-459-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé - könyvkritika
894.511(498)(091)"19/20"(0:82-4) *** 894.511(498)(091)"19/20"(0:82-95) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3573758]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2015.
Apró Ferenc (1941-)
   Írások Radnóti szegedi éveiről / Apró Ferenc. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2014. - 51 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9184-33-6 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Szeged - Magyarország - író - helyismeret - Horthy-korszak
894.511(092)Radnóti_M. *** 908.439-2Szeged"193"
[AN 3575213]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2015.
Kádár Judit (1956-)
   Engedelmes lázadók : magyar írónők és nőideál-konstrukciók a 20. század első felében / Kádár Judit. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-300.
ISBN 978-963-676-540-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - író - nő - 20. század
894.511(092)"19" *** 929-055.2(439)"19"
[AN 3574962]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2015.
Örkény István (1912-1979)
   A mesterség titkaiból / Örkény István ; [... összeáll., szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2014. - 584 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-274-150-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 894.511-821
[AN 3580066]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2015.
   Tanulmányok a Verses Szentírásról / Márton Dorottya közreműködésével szerk. Barna Gábor. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 140, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 45.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-301-9 fűzött
Varga Lajos (1855-1909). Verses Szentírás
Biblia
Magyarország - író - átdolgozás - magyar néprajz - folklór - századforduló
894.511(092)Varga_L. *** 22.046.04 *** 398(=945.11)
[AN 3575577]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2015.
Vasy Géza (1942-)
   Nagy László / Vasy Géza. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 275 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-066-2 kötött : 3500,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_László
[AN 3580062]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3525 /2015.
Aaronovitch, Ben (1964-)
Moon over Soho (magyar)
   Soho felett a hold / Ben Aaronovitch ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-983-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.9=945.11
[AN 3574449]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2015.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Fairy tales of Hans Christian Andersen [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
839.8-34(02.053.2)=20
[AN 3577965]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2015.
Appel, Dan M.
A bridge across time (magyar)
   Híd az idők felett / Dan M. Appel ; [ford. Czegle Éva]. - Budarest : Advent K., 2014. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-33-5 fűzött
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244
[AN 3579426]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The currents of space (magyar)
   Az űr áramlatai : [... Birodalom sorozatának 2. kötete] / Isaac Asimov ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 294, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-672-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3574313]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Pebble in the sky (magyar)
   Kavics az égben : [... Birodalom sorozatának 3. kötete] / Isaac Asimov ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 315, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-673-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3574319]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2015.
Atkins, Dani
Fractured (magyar)
   Összetörve / Dani Atkins ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-815-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3574633]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2015.
Austen, Jane (1775-1817)
   Pride and prejudice [elektronikus dok.] / Jane Austen. - Szöveg (epub : 418 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3577968]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2015.
Barrie, James Matthew (1860-1937)
   Peter Pan [elektronikus dok.] : Peter and Wendy / J. M. Barrie. - Szöveg (epub : 205 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3577959]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2015.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
   Dorothy and the wizard in Oz [elektronikus dok.] / Lyman Frank Baum. - Szöveg (epub : 267 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3577961]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2015.
Beukes, Lauren (1976-)
The shining girls (magyar)
   Tündöklő lányok / Lauren Beukes ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 381 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-689-929-5)
dél-afrikai angol irodalom - fantasztikus regény - bűnügyi regény
820-312.9(680)=945.11
[AN 3574311]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2015.
Bocatius, Joannes (1569-1621)
   Hungaroteutomachia vel Colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato = Magyarnémetharc, avagy Beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról / Johannes Bocatius ; [közread., ... a kísérőtanulmányokat írta ... Kees Teszelszky, Tóth Gergely] ; [közread. az] ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2014. - 276 p. ; 24 cm
A kísérőtanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 255-264.
ISBN 978-963-284-547-0 fűzött
újkori latin irodalom - dialógus - kétnyelvű dokumentum
871-83.02=945.11
[AN 3574414]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2015.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
   The secret garden [elektronikus dok.] / Frances Hodgson Burnett. - Szöveg (epub : 342 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3577957]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2015.
Cabot, Meg (1967-)
The bride wore size 12 (magyar)
   A menyasszony egy bombázó / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 358 p. ; 20 cm. - (Heather Wells rejtélyes esetei)
ISBN 978-963-539-905-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3574458]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2015.
Card, Orson Scott (1951-)
Prentice Alvin (magyar)
   A kovácsinas : [Teremtő Alvin-sorozat harmadik kötet] / Orson Scott Card. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 386 p. ; 18 cm
Ford. Horváth Norbert
ISBN 978-963-395-056-2 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3578216]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2015.
Card, Orson Scott (1951-)
Red prophet (magyar)
   A rézbőrű próféta : [Teremtő Alvin-sorozat második kötet] / Orson Scott Card. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 348 p. ; 18 cm
Ford. Horváth Norbert
ISBN 978-963-395-055-5 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3578210]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2015.
Chase, Emma
Twisted (magyar)
   Fejvesztve [elektronikus dok.] / Emma Chase. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-376-4
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3577881]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2015.
Ciotta, Beth
In the mood for love (magyar)
   Párban a szerelemmel : Cupcake imádók klubja IV. / Beth Ciotta ; [ford. Dóka Krisztina]. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5439-11-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3573863]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2015.
Coben, Harlan (1962-)
Missing you (magyar)
   Hiányzol / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-04-4 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3573653]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2015.
Croker, Bithia Mary (18??-1920)
Miss Balmaine's past (magyar)
   Balmaine kisasszony múltja [elektronikus dok.] / B. M. Croker ; ford. Novelly Riza. - Szöveg (epub : 418 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132356. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-7-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3578856]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2015.
Daly, Paula
Just what kind of mother are you (magyar)
   Milyen anya az ilyen? / Paula Daly ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-729-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3574627]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2015.
Dante Alighieri (1265-1321)
Il fiore (magyar)
   A virág : szonettek / Dante Alighieri ; ford. Hárs Ernő. - Budapest : M. Napló, 2015. - 254, [12] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-615-5465-12-3 kötött : 2000,- Ft
olasz irodalom - szonett
850-193.3=945.11
[AN 3580048]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2015.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   The adventures of Sherlock Holmes [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 308 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4
[AN 3577970]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2015.
Dueñas, María (1964-)
Misión olvido (magyar)
   Elfelejtett misszió / Maria Dueñas ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-950-9 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3574454]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2015.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (angol)
   The three musketeers [elektronikus dok.] / Alexandre Dumas. - Szöveg (epub : 696 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
francia irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3577972]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2015.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   The great Gatsby [elektronikus dok.] / Francis Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 212 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3577975]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2015.
Forman, Gayle (1971-)
Just one year (magyar)
   Csak egy év ; Csak egy éjszaka / Gayle Forman ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 377 p. ; 21 cm
Egys. cím: Just one year ; Just one night
ISBN 978-963-539-887-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3574673]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2015.
Franzen, Jonathan (1959-)
The corrections (magyar)
   Javítások / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2014. - 629 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9977-5 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3578374]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2015.
Frost, Mark (1953-)
Alliance (magyar)
   Szövetség : a Paladin-prófécia második könyv / Mark Frost ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 307 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-901-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3574305]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2015.
Guareschi, Giovanni (1908-1968)
L'anno di don Camillo (magyar)
   Egy év don Camillóval / Giovannino Guareschi ; [... ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Szeged : Agapé, 2013-2014. - 4 db : ill. ; 20 cm
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3579549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Tavasz. - 2014. - 127 p.
ISBN 978-963-458-386-8 fűzött
[AN 3579554] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nyár. - 2014. - 125 p.
ISBN 978-963-458-387-5 fűzött
[AN 3579557] MARC

ANSEL
UTF-83554 /2015.
Hillenbrand, Laura (1967-)
Unbroken (magyar)
   Rendíthetetlen : az emberi akarat és méltóság diadalának igaz története a második világháború poklában / Laura Hillenbrand ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2014. - 496, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-388-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - második világháború - dokumentumregény
820-94(73)=945.11 *** 355.48(100)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3578652]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2015.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   The jungle book [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling. - Szöveg (epub : 233 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132239. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3577976]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2015.
   Legkedvesebb verseink / szerk. Rédey Tamás ; gyűjt. az A Város Mindenkié Csoport tagjai. - Budapest : AVM, 2014. - 2 db ; 20 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
82-14(082)=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 3574007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]. - 76 p.
[AN 3574011] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]. - 77 p.
[AN 3574023] MARC

ANSEL
UTF-83557 /2015.
Martin, George R. R. (1948-)
   A hét királyság lovagja : történetek A tűz és a jég dala világából / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 382 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-484-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3580109]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2015.
Muchamore, Robert
   Kerub / Robert Muchamore ; [ford. Vágó Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014-. - 20 cm
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3578107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az újonc. - 2014. - 333 p.
ISBN 978-963-383-261-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3578109] MARC

ANSEL
UTF-83559 /2015.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1987. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9283-7 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3578357]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012 [!2014]. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-100-4 fűzött : 3390,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3578382]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2015.
Ondaatje, Michael (1943-)
Divisadero (magyar)
   Divisadero / Michael Ondaatje ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2014. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-409-5 kötött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3574371]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2015.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2014-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3568312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Örökség avagy A lelkek sírboltja / [ford. Urbán Erika]. - 2014. - 937 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9516-6 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3578377] MARC

ANSEL
UTF-83563 /2015.
Paul, Fiona
Belladonna (magyar)
   Belladonna : Örök rózsa sorozat 2. / Fiona Paul ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 393 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-876-2 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3574307]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2015.
Pessl, Marisha
Night film (magyar)
   Éjszakai mozi / Marisha Pessl ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 590 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-907-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3574310]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2015.
Posadas, Carmen (1953-)
Cinco moscas azules (magyar)
   Öt kék légy / Carmen Posadas ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 302, [2] p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-7982-5 fűzött : 3200,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3573505]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2015.
Rédey Tamás (1952-)
   Levelek, tüskék, virágok / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2014. - 94 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-8474-7 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers - válogatott művek
82-14=945.11 *** 894.511-821
[AN 3574020]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2015.
Roth, Veronica (1988-)
Four (magyar)
   Négyes : [A beavatott trilógia kiegészítő kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-910-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3574665]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (angol)
   The little prince [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
francia irodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
840-34=20
[AN 3577953]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   Le petit prince [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
francia irodalom - mese - elektronikus dokumentum
840-34
[AN 3577950]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2015.
Smith, Tom Rob (1979-)
The farm (magyar)
   A tanya / Tom Rob Smith ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-902-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3574301]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2015.
Soderberg, Erin
The Quirks : in circus Quirks (magyar)
   A Dili család : a Dili cirkusz / Erin Soderberg ; ill. Kelly Light ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 236 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-539-913-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3574382]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2015.
Stilton, Geronimo
Viaggio nel tempo (magyar)
   Időutazás / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 286, [138] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-534-6 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3578656]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2015.
Szöllősy Pál (1927-)
   Bilder aus meinem Leben / Paul Szöllősy. - Zürich ; Budapest : Szöllősy P., 2014. - 405 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szöllősy Pál (1927-)
svájci német irodalom - külföldön élő magyar személyiség - memoár
830-94(494) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3574486]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2015.
Thilliez, Franck (1973-)
Le syndrome E (magyar)
   E-szindróma / Franck Thilliez ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 453 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-932-5 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3574266]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2014. - 311 p. ; 20 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9976-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3578404]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2015.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The hen who wouldn't give up (magyar)
   A tyúk, aki soha nem adta fel / Jill Tomlinson ; Anna Laura Cantone rajz. ; [... ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - 103, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-68-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3575150]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2015.
Webb, Holly
Lost in the storm (magyar)
   Cica az erdőben / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-103-9 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3578651]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2015.
Webb, Holly
Max the missing puppy (magyar)
   Max elcsatangol / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-535-8 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3578650]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2015.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Leave it to Psmith (magyar)
   Bízza Psmithre! / P. G. Wodehouse ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 331, [2] p. ; 18 cm
Megj. "Forduljon Psmithhez!" címmel is
ISBN 978-963-539-917-8 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3574384]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3580 /2015.
Antal György (1929-)
   Lassan apadó kút : válogatott, új versek 2014-ből / Antal György. - Budapest : Accordia, 2014. - 195, [11] p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-615-5069-83-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3573856]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2015.
Antalfy István (1924-)
   Még : versek / Antalfy István. - [Kecskemét] : [Antalfy I.], 2014. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1200-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3573913]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2015.
Aranyodi Zoltán (1967-)
   Újjászületés / Aranyodi Zoltán. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2014. - 74 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5403-03-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575510]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2015.
Átányi László (1938-)
   Közjáték a matekórán / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574022]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2015.
Átányi László (1938-)
   Kutyavilág a hatodik bében / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574021]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2015.
Barcsa Dániel (1957-)
   Székelyföldi szerelem [elektronikus dok.] / Barcsa Dániel. - Szöveg (epub : 905 KB). - Pomáz : Kráter, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-298-162-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3577755]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2015.
Bartha Eszter
   Apokalipszis folytatásban : verses regény / Bartha Eszter. - [Sopron] : [Bartha E.], [2014]. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1273-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575590]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy mesekönyv / Benedek Elek. - Budapest : Heted7 Világ, [2002-2014]. - 5 db : ill., színes ; 30 cm. - (Heted7 Világ mesetár, ISSN 1589-0678)
Az 5. kötetet kiad. az Olvasók Háza Kiadó
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 952137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2014. - 302 p.
ISBN 978-615-5034-68-8 kötött
[AN 3574808] MARC

ANSEL
UTF-83588 /2015.
Bolya Mátyás (1977-)
   Az álomfogoly / Bolya Mátyás ; Makhult Gabi metszeteivel. - Nagykovácsi : Crossfade, cop. 2014. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0803-0 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3575006]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2015.
Borbély András (1982-)
   Szél / Borbély András. - Budapest : FISZ, 2014. - 97, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 32.)
ISBN 978-963-7043-66-6 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3575142]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2015.
Büki Attila (1948-)
   Csavarvonal : versek és fordítások / Büki Attila. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2014. - 144 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5145-22-3 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575166]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2015.
Bulla Jánosné
   Szélrózsák : versek és elbeszélő költemények, igaz mesék / Bulla Jánosné. - Budapest : Duna Kvklub, [2014]. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5390-84-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575106]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2015.
Carrigan, Ashley
   Sápadt árnyak [elektronikus dok.] : Morwen-sorozat 4. könyv / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 770 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3577735]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2015.
   Csönddel cserepezve : Lenti szépirodalmi antológia / [vál., szerk. és az utószót írta Szemes Péter] ; [közread.] Lenti Város Önkormányzata, Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja - Csordás János Kör. - Lenti : Önkormányzat : Pannon Írók Társ Lenti Csop. - Csordás J. Kör, 2014. - 127 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87725-6-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3573776]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2015.
Csorba Ildikó (1972-)
   Emlékek tava / Limpár Ildikó ; ill. Lukács-Kalocsai Eszter ; versbetétek Szlukovényi Katalin. - [Budapest] : Pongrác K., 2014. - 120, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5131-61-5 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574676]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2015.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 9. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578648]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2015.
Czigány Csaba
   Egység : gyermekverses könyv nem csak gyermekeknek / Czigány Csaba és Simonváros Katalin ; [ill. Verseginé Ujhelyi Petra]. - Jászberény : [Simonváros K.], 2014. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Egység könyv
ISBN 978-963-12-1010-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3573975]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2015.
Dékány András (1903-1967)
   Matrózok, hajók, kapitányok : kalandok az Adrián / Dékány András ; [Csergezán Pál rajz.]. - Budapest : M. Közölöny Lap- és Kvk., 2014. - 351 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 33.)
ISBN 978-963-9872-31-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578344]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2015.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3579207]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2015.
   Drámai mesék : kortárs magyar gyerekdarabok / szerk. Markó Róbert, Papp Tímea ; [közread. a] Vaskakas Bábszínház. - Győr : Vaskakas Bábszínház, 2014-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3574501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Régi magyar történetek. - 2014. - 177 p.
ISBN 978-963-12-0002-7 fűzött
[AN 3574513] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Grimmek újratöltve. - 2014. - 161 p.
ISBN 978-963-12-0003-4 fűzött
[AN 3574517] MARC

ANSEL
UTF-83600 /2015.
Forró Pál (1884-1942)
   Az üldözött asszony [elektronikus dok.] / Forró Pál. - Szöveg (epub : 370 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-8-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3578851]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2015.
Gál Elemér (1929-2007)
   Út a Héthavasra : Gál Elemér idézése / [szerk. Lisztóczky László]. - [Eger] : Média Eger Nonprofit Kft., 2014. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9059-5 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - válogatott művek
894.511-821(498) *** 894.511(498)(092)Gál_E.
[AN 3575517]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2015.
Gönczi Erika
Pocok Péter kalandjai : cukormázban, avagy ismét pácban! (angol)
   The adventures of Peter Vole [elektronikus dok.] : the sticky trick / Erika Gönczi ; transl. by Gergő Tóth. - Szöveg (pdf : 948 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132208. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80034-0-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3577842]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2015.
Gönczi Erika
Pocok Péter kalandjai : Péter Párizsban (angol)
   The adventures of Peter Vole [elektronikus dok.] : Peter in Paris / Erika Gönczi ; transl. by Gergő Tóth. - Szöveg (pdf : 987 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132206. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80034-1-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3577840]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2015.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : jeges leves / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 957 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132209. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80034-3-8
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3577860]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2015.
Greyfield, Steven G.
   A múlt árulása / Steven G. Greyfield. - [Dunaújváros] : [Sziládi G.], [2014]. - [8], 383, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0818-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3573955]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2015.
Guba Péter
   Mesék habbal avagy Borsodi sörmesék I. / Guba Péter. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2014. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0660-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3573810]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2015.
Heller Zsolt (1970-)
   Széfer, avagy Az én zsidónegyedem / Heller Zsolt. - Mód. kiad. - Debrecen : Heller Zs., 2014. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8338-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3575464]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2015.
Horváth Gábor
   Hallgassatok a Vándorra! : múltidéző regény / Horváth Gábor. - Szolnok : [Horváth G.], 2014. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0014-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575198]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2015.
Izsó Nóra Sofia
   Kozmodrámák : spirituális szintjátékok / Izsó Nóra Sofia. - Budapest : Szerző, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1358-4 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3575523]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2015.
Kalapos Éva (1983-)
   Arccal a hóban / Kalapos Éva Veronika. - Budapest : FISZ, 2014. - 101 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 67.)
Tart.: Felülről fújÞ; Arccal a hóbanÞ; Kihez beszélsz?
ISBN 978-963-7043-67-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3575174]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2015.
Kapa Mátyás (1975-)
   Ködös Frankhon / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Hystoricum, cop. 2014. - 317, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Félhomály)
ISBN 978-615-8005-12-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.6
[AN 3573804]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2015.
Kodolányi János (1899-1969)
   Boldog békeidők / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 488 p. ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
ISBN 978-963-277-516-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3578325]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2015.
Kollár Beatrix
   Boszorkányvégzet / Kollár Beatrix. - [Felsőpakony] : Magánkiad., cop. 2014. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1058-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575586]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2015.
Kőrösi Zoltán (1962-)
   Szív lekvár / Kőrösi Zoltán. - Budapest : Libri, 2014. - 430, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-511-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3569164]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2015.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Esti Kornél / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 367 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8053-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3578403]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2015.
Kovács Ildikó, M. (1952-)
   Utak : novellák / M. Kovács Ildikó ; [ill. Kovács Emese Virág] ; [közread. a Takács László Irodalmi Kör Egyesület]. - [Nagykanizsa] : Talk, 2014. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-625-5515-002)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3574821]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   Késtél : a Bexi-sorozat első kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-957-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3574323]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2015.
Londoni
   Váratlan szerelem / Londoni. - Budapest : Duna Kvklub, [2014]. - 369 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5390-83-8 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575248]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2015.
M. L. Christine (1973-)
   Az álmok könyve / M. L. Christine. - [Budapest] : [Menich K.], 2015. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1211-2 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3573949]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2015.
M. L. Christine (1973-)
   Új kezdet / M. L. Christine. - [Budapest] : [Menich K.], 2014. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0523-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3573953]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2015.
   Magyar karácsony : olvasnivalók szentestére : a magyar irodalom hódolata a kisded Jézus és az ő anyja előtt : elbeszélések és költemények / [... vál., az előszót és a jegyzeteket összeáll. Sinkó Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-517-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082) *** 398.332.416(0:82-32) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 3578105]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2015.
Makk Károly (1925-)
   Szeretni kell : az élet filmkockái / Makk Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 463 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7991-7 kötött : 3990,- Ft
Makk Károly (1925-)
Magyarország - magyar irodalom - filmrendező - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 791.43.071.1(439)(092)Makk_K.(0:82-94)
[AN 3573659]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2015.
Mező Edina
   Tartogatom magam / Mező Edina. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2014. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5251-37-5 kötött : 2014,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575234]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2015.
Mohai V. Lajos (1956-)
   A bátyám hazavitte a halált : elégikus víziók a Halottaskönyvhöz / Mohai V. Lajos ; [közread. a] ... Palimpszeszt. - [Budapest] : Prae.hu : Palimpszeszt, 2014. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-40-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575596]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2015.
Molnár Edit, L.
   Juj, egerek! : L. Molnár Edit meséje / Kadlicskó Beáta illusztrációival. - Budapest : Pongrác K., 2014. - [48] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5131-51-6 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574722]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2015.
Nala, B. B. (1978-)
   Vulkánként lobbanó szenvedély [elektronikus dok.] : B. B. Nala versei. - Szöveg (epub : 325 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80110-7-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3577988]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2015.
   Nemere 70 / [szerk. Képes Gábor, Vancsó Éva] ; [kiad. Magyar Scifitörténeti Társaság]. - [Budapest] : M. Scifitört. Társ., 2014. - 75 p. ; 21 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-963-12-0967-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - fantasztikus elbeszélés - antológia - emlékkönyv
894.511-322.9(082) *** 894.511(092)Nemere_I.(0:82-32)
[AN 3573885]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2015.
Nemes András (1944-)
   Százéves emlékeim : válogatott cikkek, 2010-2014 / Nemes András ; [graf. Halász Géza] ; [kiad. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szolnok : Önkormányzat, 2014. - [2], 181 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0985-3 kötött
Európa - magyar irodalom - történelem - magyar történelem - 20. század - publicisztika
894.511-92 *** 94"19"(0:82-92) *** 943.9"19"(0:82-92)
[AN 3574726]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2015.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Idéz(z)etek! / Nógrádi Bence. - Budapest : Rhino Books, cop. 2015. - [12], 365 p. ; 12x15 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87260-4-9 fűzött : 2800,- Ft : 9,90 EUR : 7,50 GBP : 11,95 USD
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3573971]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2015.
Odze György (1949-)
   Laura diplomáciai kalandjai / Odze György. - Budapest : Central Médiacsop., 2014. - 223 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-104-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3574578]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2015.
Orbán János Dénes (1973-)
   Alkalmi mesék idegbeteg fölnőtteknek / Orbán János Dénes. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 188, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-392-4 fűzött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor
894.511-7(498)
[AN 3573516]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2015.
Osváth Péter (1963-)
   Hiszek mások bűneiben / Osváth Péter. - 2. kiad. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-74-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3579531]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2015.
Pál-Kutas Orsolya, Sz (1974-)
   A Bükk bujdosója : miniregény / Sz. Pál-Kutas Orsolya ; [... ill. Gór Mihály]. - [Tardona] : Szerző, 2014. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-963-12-1036-1 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3573817]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2015.
Petelei István (1852-1910)
   Petelei István összes novellái / sajtó alá rend. Török Zsuzsa. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014-. - 24 cm
ISBN 978-963-473-095-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3579977]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szerzői kötetek. - 2014. - 296 p. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 13.)
[AN 3579983] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szerzői kötetek. - 2014. - p. 299-662. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 13.)
[AN 3579987] MARC

ANSEL
UTF-83635 /2015.
Pethes Mária (1955-)
   A végtelen képmásai / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2014. - 61, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-4-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575593]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2015.
Petrányi Julianna (1948-)
   Elszalasztott lehetőségek [elektronikus dok.] / Petrányi Julianna. - Szöveg (epub : 698 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132186. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3577726]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Szarkagábor, szurtos dudu és más jómadarak / Pusztay János versei ; Masszi Ferenc rajz. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 119 p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5251-47-4 kötött
magyar irodalom - madár - vers
894.511-14 *** 598.2(0:82-14)
[AN 3575227]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2015.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Eclogues and other poems [elektronikus dok.] : a bilingual selection of major poems / Miklós Radnóti ; newly transl. by Jack Roberts. - Szöveg (epub : 503 KB) (mobi : 717 KB). - Szeged : Americana eBooks, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89514-5-8 (epub)
ISBN 978-963-89514-6-5 (mobi)
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3577739]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2015.
Réthy László (1851-1914)
   Pajzán múzsa : Lőwy Árpád verses könyve / [összeáll. és szerk. Károssy Csaba] ; [a versek eredeti kéziratát összegyűjt. Petrik Elemér] ; [... ill. Homicskó Athanáz, Túry Gyula]. - 3. kiad. - [Szombathely] : Oskar, 2014. - 320 p. : ill. ; 14 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-8122-75-9)
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 3579332]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2015.
Rowe, Mary L.
   Pokoli esküvő [elektronikus dok.] / Mary L. Rowe. - Szöveg (pdf : 836 KB). - [Tiszafüred] : Heller K., cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132204. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0840-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3577832]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2015.
Sándor Anikó
   Én igen nagy vétkem.. : öt nap Mariazellben / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2014. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-43-3 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575085]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2015.
Schein Gábor (1969-)
   Esernyők a Kossuth téren / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 206, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-539-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - politológia - esszé
894.511-4 *** 32.001(0:82-4)
[AN 3574713]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2015.
Szabó József
   Téli mese : Vörös : állatregény : az erdő lelke / Szabó József ; [... ill. Valaczkai Erzsébet]. - [Pétervására] : [Szabó J.], 2014. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1034-7 fűzött
magyar irodalom - állatmese - meseregény
894.511-35
[AN 3575203]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2015.
Szabó Mihályné Pinczés Klára (1935-)
   A napsugár találja meg mindig ablakodat! : naplóregény / Szabó Mihályné Pinczés Klára ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., 2014. - 292 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88782-6-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3574052]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2015.
Szabó Tünde
   Balla Adrienn / írta Szabó Tünde. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dopping. - cop. 2014. - 384 p.
ISBN 978-963-539-909-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3574389] MARC

ANSEL
UTF-83646 /2015.
Szeivolt István (1947-)
   Cirokseprű és légycsapó / Szeivolt István ; [... ill. Szeivolt Kati ...]. - [Budapest] : Karizma, 2014. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5114-06-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3573993]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2015.
Szénási Miklós (1967-)
   Sugárhajtású nosztalgia / Szénási Miklós. - [Debrecen] : Kortárs Szalon, 2014. - 101 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0774-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575252]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2015.
Szendrey, Nita (1989-)
   Hollow Creek Akadémia : évkönyv, 2009-2010 / Nita Szendrey. - Budapest : Pongrác, 2014. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-58-5 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3575092]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2015.
Szentmiklósi Lilla
   Sóvirág / Szentmiklósi Lilla. - Győr : Palatia, 2014. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-7692-55-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3574640]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2015.
   A színésznő : Márai nyomdokán : magyar anyanyelvű alkotók országos pályázatának művei / [fel. szerk. Góg János]. - Csongrád : Raszter, 2014. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-74-3 fűzött
Tolnay Klári (1914-1998)
színész - magyar irodalom - 20. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 792.028(439)(092)Tolnay_K.(0:82-14)
[AN 3574438]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2015.
Tarjányi Péter (1969-)
   A felejtés bűne / Tarjányi Péter & Dosek Rita. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 301, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9617-89-6 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3573970]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2015.
Tavi Kata
   Nyitótánc : Sulijegyzetek-sorozat / Tavi Kata. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 358 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-697-5 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578654]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2015.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai [elektronikus dok.] : hangjáték / Tersánszky Józsi Jenő ; rend. Vereb Balázs ; mesélő Nagy-Kálózy Eszter ; Misi Mókus: Rudolf Péter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Holnap, 2014. - 1 CD (2 h 31 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangjáték
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574189]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2015.
   Tibikönyv, avagy Minden a lélek! / Hegyi Zoltán Imre [et al.] ; [szerk. Hegyi Zoltán Imre és Kállay Kotász Zoltán] ; [közread. a] Műpártolók Egyesülete. - Budapest : Műpártolók Egyes., 2014. - 170, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1379-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3574886]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2015.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Tüzes mesék / Toldi Zsuzsanna. - Csongrád : Raszter, 2015. - 120 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen a megjelenési év: 2014
ISBN 978-963-8013-75-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574338]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2015.
Tomor Anita
   Nyúl Benő, Csiga Bandi és a Sün testvérek : kalandok az erdőben / írta és rajz. Tomor Anita. - [Budapest] : Workstreet Consulting Kft. : www.legyelokosabb.hu, cop. 2014. - 38 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9983-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3573546]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2015.
Totth Benedek (1977-)
   Holtverseny / Totth Benedek. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2906-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3579205]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2015.
Veréb Emese
   Segítség, már megint egy gyökérrel járok! / Veréb Emese. - [Budapest] : Colorcom Media, 2014. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80160-0-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3573621]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2015.
Villányi László (1953-)
   Kimméria / Villányi László ; Lévai Ádám grafikáival. - [Budapest] : Kelet, cop. 2014. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5041-15-0 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3574644]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2015.
Zakar György
   Álomutazó / Zakar György. - Budapest : Papirusz Book, 2008-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2791044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vasfüggöny árnyékában. - 2014. - 235 p.
ISBN 978-963-9263-76-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3573987] MARC

ANSEL
UTF-83661 /2015.
Zalán Tibor (1954-)
   Szín-játékok a Békéscsabai Jókai Színházban : [drámaszövegek, vallomások, díszletek, előadásfotók, jelmezek, kritikák] / Zalán Tibor ; [szerk. Fekete Péter és Elek Tibor] ; [közread. a Békéscsabai Jókai Színház ...]. - Békéscsaba : Békéscsabai Jókai Színház, 2014. - 196 p. : ill., színes ; 27 cm
Tart.: Patt LennÞ; Midőn halni készültÞ; Aska és a farkasÞ; Papageno a metróbanÞ; HetvenhétÞ; Toldi
ISBN 978-963-12-0175-8 kötött
Békéscsaba - magyar irodalom - 21. század - dráma - színielőadás
894.511-2 *** 792.091(439-2Békéscsaba)"201"
[AN 3574190]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3662 /2015.
Dungworth, Richard
Bomb's best birthday (magyar)
   Bombajó születésnap / [szerző Richard Dungworth] ; [ford. Sánta Balázs] ; [ill. Jorge Santillan]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 41, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds ; keretcím: Olvasd önállóan!
ISBN 978-615-5507-04-5 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3574628]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2015.
Dungworth, Richard
Cheer up, Chuck! (magyar)
   Fel a fejjel, Chuck / [szerző Richard Dungworth] ; [ford. Sánta Balázs] ; [ill. Jorge Santillan]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 41, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds ; keretcím: Olvasd önállóan!
ISBN 978-615-5507-03-8 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3574619]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2015.
Dungworth, Richard
Red and the great fling-off (magyar)
   Piros és a nagy kilövés / [szerző Richard Dungworth] ; [ford. Sánta Balázs] ; [ill. Ilias Arahovitis]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 41, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds ; keretcím: Olvasd önállóan!
ISBN 978-615-5507-02-1 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3574609]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2015.
Dungworth, Richard
Stella and the egg tree (magyar)
   Sztella és a tojásfa / [szerző Richard Dungworth] ; [ford. Sánta Balázs] ; [ill. Ilias Arahovitis]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 41, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds ; keretcím: Olvasd önállóan!
ISBN 978-615-5507-05-2 fűzött : 1249,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3574635]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
De barmhartige Samaritaan (magyar)
   Az irgalmas samaritánus / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [36] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-59-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3574201]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
Genezing van een verlamde (magyar)
   Jézus meggyógyítja a bénát / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-55-3 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3574159]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2015.
Kort, Kees de (1934-)
Hemelvaart en Pinksteren (magyar)
   Mennybemenetel és pünkösd / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-56-0 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3574173]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2015.
Nemes Istvánné
   A piros sapkás manó / írta Nemes Istvánné ; ill. Zafián Máté. - [Mályi] : Nemes I., 2014. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-1289-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575204]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2015.
Schneider, Liane
Conni fährt ski (magyar)
   Bori síel / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 20.)
ISBN 978-615-5220-27-2 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578947]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2015.
Schneider, Liane
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578946]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2015.
Schneider, Liane
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578940]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2015.
Schneider, Liane
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 21.)
ISBN 978-615-5220-26-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578942]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2015.
Schneider, Liane
Conni und das neue Baby (magyar)
   Bori és a kistestvér / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 3.)
ISBN 978-615-5028-01-4 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578941]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2015.
Spink, Les
It's raining pigs! (magyar)
   Malaceső! / [szerző Les Spink] ; [ill. David Baldeon] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Malac-sziget hősei ; 1.)
keretcím: Bad piggies
ISBN 978-963-89980-9-5 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575696]
MARC

ANSEL
UTF-8