MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/05/08 13:39:46
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
4248 /2015.
Gazda István (1948-)
   Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) életmű-bibliográfiája / összeáll. Gazda István és Perjámosi Sándor. - Budapest : Mati : SZIE Állatorvos-tudományi Kvt., Lvt. és Múz. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2015. - 86 p. ; 21 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 104.)
ISBN 978-615-5365-08-9 fűzött
Magyary-Kossa Gyula (1865-1944)
Magyarország - gyógyszerész - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
012Magyary-Kossa_Gy. *** 615(439)(092)Magyary-Kossa_Gy.
[AN 3580053]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2015.
Madarász Imre (1962-)
   Madarász Imre (1962-) bibliográfia, 1984-2014 : 30 év publikációinak, konferencia-előadásainak, médiaszerepléseinek, hivatkozásainak stb. jegyzéke. - 5. bőv. kiad. - Budapest : 3BT K., 2015. - 163 p. ; 29 cm
borító- és gerinccím: Madarász Imre bibliográfia
ISBN 978-963-9864-33-7 fűzött
olasz irodalom története - magyar irodalom története - személyi bibliográfia
012Madarász_I. *** 850(091) *** 894.511(091)
[AN 3583852]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2015.
Rózsa György (1922-2005)
   Legvégül a tópart : (ön)életrajz két kézre / Rózsa György, Rózsa Dávid ; [a névmutatót kész. Pásztor Angelika, Rózsa Dávid] ; [közread. az MTAK, KSH Könyvtár]. - Budapest : MTAK : KSH Kvt., 2015. - 262 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 199-229.
ISBN 978-963-235-465-1 kötött : 2100,- Ft
Rózsa György (1922-2005)
Magyarország - könyvtáros - 20. század - személyi bibliográfia - memoár
012Rózsa_Gy. *** 02(439)(092)Rózsa_Gy.(0:82-94)
[AN 3578826]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2015.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   Wilckens Henrik Dávid (1763-1832) élete és munkássága / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : NYME K., 2014. - 33 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 27.)
Bibliogr.: p. 25-32.
ISBN 978-963-334-155-1 fűzött
Wilckens, Heinrich David (1763-1832)
Németország - Selmecbánya - erdőmérnök - mérnökképzés - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia
012Wilckens,_H._D. *** 378.662(439.22-2Selmecbánya)"18" *** 630(430)(092)Wilckens,_H._D.
[AN 3579995]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4252 /2015.
   A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer / [szerk. Márkus István, Szabolcsiné Orosz Hajnalka]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2015. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Baranya megyei KSZR kiadványai, ISSN 2415-9298 ; 1.)
ISBN 978-963-9043-10-7 fűzött
Baranya megye - könyvtárügy - könyvtárközi kölcsönzés - statisztikai adatközlés - 21. század
024.68(439.127)(083.41) *** 021.64(439.127)
[AN 3580313]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4253 /2015.
Cseke Péter (1945-)
   Borongós ég alatt : sajtótörténeti tanulmányok, 1980-2014 / Cseke Péter. - Budapest : Nap K., 2015. - 323 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-043-3 kötött : 3500,- Ft
Erdély - sajtótörténet - határon túli magyarság - 20. század
070(498.4)(=945.11)(091)
[AN 3580316]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4254 /2015.
Munroe, Randall (1984-)
What if? (magyar)
   Mi lenne, ha? : komoly, tudományos megalapozottságú válaszok abszurd hipotetikus kérdésekre / Randall Munroe ; [ford. Varga Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 397 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-368-9 fűzött : 3990,- Ft
tudomány - természettudomány
5 *** 001
[AN 3583482]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2015.
   Nők a tudományban : portrék szegedi kutatókról / szerk. Badó Attila, Bálint Réka, Vida-Szűcs Imre ; [rend., közread. az] SZTE Szegedi Tehetségpont. - Szeged : SZTE Szegedi Tehetségpont, 2014. - 108 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2014. nov. 6-án azonos címmel rendezett konferencia programjával és nyitóbeszédével
Fűzött
Magyarország - tudós - nő - életútinterjú - konferencia-kiadvány
001(439)(092)(047.53) *** 929-055.2(439)(047.53) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3580337]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4256 /2015.
Ben Byön Delou
   Attela ív / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2014. - 84 p. ; 23 cm + CD. - (Képbeszéd sorozat ; 10.)
ISBN 978-963-87412-8-8 kötött
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3579075]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2015.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels in my hair (magyar)
   Angyalok nyelvén / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma]. - Budapest : Central Médiacsop., 2015. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-074-5 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3582338]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2015.
Rahn, Otto
Luzifers Hofgesind (magyar)
   Lucifer udvartartása : utazás Európa jó szellemeihez / Otto Rahn. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014. - 256 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80111-7-4 kötött
Európa - misztika - katarok - útleírás
133 *** 133(4)(0:82-992) *** 273.233(4)(0:82-992)
[AN 3578455]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4259 /2015.
   A Börzsöny erdői és vizei / [szerk. Fésű József György, Hála József]. - Szob : Börzsöny Múz. Baráti Köre, 2014. - 329 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Börzsönyvidék, ISSN 1218-3202 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0023-2 fűzött
Börzsöny-vidék - természeti környezet - magyar néprajz
502(439Börzsöny-vidék) *** 39(=945.11)(439)(234.373.33)
[AN 3580207]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2015.
Schmidt Egon (1931-)
   Séták a természetben : a tavak élővilága / Schmidt Egon ; [ill.] Budai Tibor. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 2014. - 172 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4648-1 kötött : 1890,- Ft
természeti környezet - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3580435]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4261 /2015.
Glover, David (1953-)
The mansion of mazes (magyar)
   Az útvesztők háza / David Glover ; [rajz. Tim Hutchinson] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-565-3 fűzött
geometria - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
514(02.053.2) *** 087.5
[AN 3580203]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4262 /2015.
Patkós András (1947-)
   A részecskefizika rejtőzködő szimmetriái / Patkós András. - [Budapest] : MTA, 2014. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-794-5 fűzött
részecskefizika - akadémiai székfoglaló értekezés
539.12(043.5)
[AN 3580473]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4263 /2015.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
548 *** 615.89
[AN 3583465]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4264 /2015.
Bone, Emily
Storms and hurricanes (magyar)
   Viharok és hurrikánok / Emily Bone ; ill. Paul Weston ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-712-4 kötött
vihar - szélvihar - gyermekkönyv
551.515.4(02.053.2) *** 551.515.3(02.053.2)
[AN 3578970]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4265 /2015.
Bone, Emily
The solar system (magyar)
   Naprendszer / Emily Bone ; ill. Terry Pastor és Tim Haggerty ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-708-7 kötött
naprendszer - gyermekkönyv
523(02.053.2)
[AN 3578971]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2015.
Prinja, Raman
Night sky watcher (magyar)
   Séta az égbolton : [ismerd meg a csillagokat és a bolygókat] / Raman Prinja ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + 2 mell.
Cipzáras tokban
ISBN 978-963-445-506-6 fűzött
csillagászat - ifjúsági könyv
52(02.053.2)
[AN 3580148]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4267 /2015.
Anthony, Lawrence (1950-2012)
The elephant whisperer (magyar)
   Elefántsuttogó [elektronikus dok.] : amit egy elefántcsordától tanultam életről, szabadságról és hűségről / Lawrence Anthony és Graham Spence ; ford. Lukács Laura. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132646. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-091-5
Dél-afrikai Köztársaság - állatvédelem - elefánt - dél-afrikai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
599.614 *** 504.74.06(680)(0:82-31) *** 591.9(680)
[AN 3583336]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2015.
Horváth Miklós (1979-)
   Akác faanyag akusztikai térképe / Horváth Miklós. - Budapest : Szerző, 2015. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-12-1591-5 fűzött
akác - hangszerkészítés - akusztikai mérés - műszaki mérés
582.738 *** 681.8 *** 674.03
[AN 3578837]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2015.
Katona Mihály
   A madarak és az emberek kapcsolata / Katona Mihály. - Kunszentmárton : Szerző, 2014. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-12-0609-8 fűzött
madár - művelődéstörténet
598.2 *** 930.85
[AN 3580175]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2015.
   Szatmár-beregi madárkalauz / [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány]. - Kisar : Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány, 2013-. - 21 cm
Szatmár - Beregi-Tiszahát - fauna - madár
591.9(439Szatmár)(036) *** 598.2 *** 591.9(439Beregi-Tiszahát)(036)
[AN 3522217]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2014]. - 27 p. : ill., színes
Összeáll. Horváth Róbert. - Magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-89834-4-2 fűzött
[AN 3580310] MARC

ANSEL
UTF-84271 /2015.
Turnbull, Stephanie
Caterpillars and butterflies (magyar)
   Pillangók / Stephanie Turnbull ; ill. Rosanne Guille és Uwe Mayer ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-709-4 kötött
lepke - gyermekkönyv
595.78(02.053.2)
[AN 3578967]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4272 /2015.
Bagdy Emőke (1941-)
   Fény és árnyék : a tehetségerők felszabadítása : kutatási zárótanulmány-kötet / Bagdy Emőke, Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsanna. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 36.)
Bibliogr.: p. 288-294.
Fűzött
tehetség - individuálpszichológia - tehetséggondozás
159.923 *** 376.545 *** 159.928.22
[AN 3579054]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2015.
Baráth Lajos (1952-)
   Egészségügyi gazdaságtani, finanszírozási, gazdálkodási és pénzügyi ismeretek / Baráth Lajos. - Szeged : JATEPress, 2014. - 278 p. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Egészségügyi gazdaságtan. - Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-315-205-8 fűzött
egészségügy - gazdaságtan - finanszírozás - pénzügy - gazdálkodás
614 *** 330 *** 364.444 *** 658.14 *** 657
[AN 3580296]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2015.
Böjte Csaba (1959-)
   A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény : Csaba testvér füves könyve az anyagiakról, a válságról, a szolidaritásról és a jövőről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015, cop. 2014. - 203 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-662-5 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3581636]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2015.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2015) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Konferencia, 2014/15. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 366 p. ; 21 cm
A konferenciát Debrecenben, 2015. febr. 11-13. között rendezték. - Gerinccím: DE Orvos- & Egészségtudományi TDK 2014/15.
ISBN 978-963-473-784-1 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3580034]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2015.
Elek Ildikó
   Azoknak, akik zörgetnek.. / [Elek Ildikó]. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - [2], 193, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
öngyógyítás - memoár
615.89(0:82-94)
[AN 3582200]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2015.
Fraser, Peter
Snakes (magyar)
   Kígyók : az Alvilágból merített erő / Peter Fraser ; [ford. Réczey Kata]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2014. - 85 p. : ill. ; 22 cm. - (Világok közötti átjárás)
ISBN 978-615-5414-10-7 fűzött
homeopátia - gyógykészítmény - kígyó - testnedv
615.015.32 *** 615.3 *** 598.12 *** 595.44
[AN 3579877]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2015.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - kristály
615.89 *** 548
[AN 3583455]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2015.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajz. Almási Zétény]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-97-9 kötött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3582170]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2015.
Guiliano, Mireille (1946-)
Women, work & the art of savoir faire (magyar)
   A francia nők karriert csinálnak : munka, értelem és érzelem / Mireille Guiliano ; [ford. Farkas Veronika]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2010. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-039-8 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - siker - nő
613.865-055.2
[AN 3582315]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2015.
Health and wellness (magyar)
   Egészség és wellness : titkok, amelyek megváltoztatják életedet / összeáll. Mark A. Finley és Peter N. Landless ; [ford. Osvald Orsolya]. - Budapest : Advent K., [2014]. - 117 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5143-41-0 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3579825]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2015.
Heider, Sonja
Handbuch der Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek könyve : több mint 150 kristály leírása, alkalmazása és tisztítása / Sonja Heider ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 258 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-246-2 fűzött : 3990,- Ft
természetgyógyászat - drágakő
615.89 *** 549.091
[AN 3583301]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2015.
Homeomami
   Egyszerű homeopátia babáknak és mamáknak : a szülés és a baba első éve / Homeomami ; [ill. Lévárt Tamás ...]. - 3. mód. kiad. - [Budapest] : PromoBox Kft., 2015. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1840-4 fűzött
homeopátia - szülés - csecsemőgondozás
615.015.32 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3584003]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2015.
Kshirsagar, Suhas G.
The hot belly diet (magyar)
   Forró pocak diéta : 30 napos ajurvédikus program, hogy újraindítsuk emésztésünket, fogyjunk és visszaállítsuk testünk természetes egyensúlyát / Suhas G. Kshirsagar Kristin Loberggel közösen ; előszó Deepak Chopra. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014. - 224 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89836-8-8 kötött : 4500,- Ft
fogyókúra - diéta - ájurvéda
613.24 *** 615.89(540)
[AN 3578440]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2015.
Pető Katalin (1946-)
   A csodálatos csecsemő : pszichoanalízis és határterületei : összegyűjtött tanulmányok / Pető Katalin. - Budapest : Oriold, cop. 2014. - 253 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-09-1 fűzött : 3500,- Ft
pszichoanalízis - pszichoterápia
159.964.2 *** 615.851
[AN 3580201]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2015.
   Pharmindex : szülészet-nőgyógyászati BNO-kódok / [... a "Vas-, folsav- és magnéziumpótlás a várandósság és a szoptatás alatt" fejezetet írta Rigó János]. - Budapest : Vidal Hungary Kft., cop. 2014. - 99 p. ; 14 cm
Fűzött
nőgyógyászat - szülészet - nómenklatúra
618 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 3579705]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2015.
Piroska Gyula
   Lökd a kecskét a szakadékba! / Piroska Gyula. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2015. - 188 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-4-4 fűzött : 3950,- Ft
siker - életvezetés - munkalélektan
613.865 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3579899]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2015.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
   Intimitás : a bizalom művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-384-1 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3583264]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2015.
Sanborn, Mark
Fred 2.0 (magyar)
   A Fred faktor : [hogyan hozd vissza a szenvedélyt a munkádba és a magánéletedbe] / Mark Sanborn ; [John C. Maxwell előszavával] ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2014. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-48-2 fűzött : 2450,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3579597]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2015.
   S.O.S. daganat! : párbeszéd a daganatos betegségekről / [az interjúkat kész. Szegedi Károly] ; [szerk. Campos Jiménez Mária]. - Budapest : Oriold, 2014. - 310 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-18-3 fűzött
rákbetegség - gyógyulás - interjú
616-006(047.53) *** 616-036.82(047.53)
[AN 3580193]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2015.
   A test mint antropológiai tér / szerk. Géczi János és András Ferenc ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar [Társadalomtudományi Műhely]. - Veszprém : PE MFTK, 2014. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-053-0 fűzött
kulturális antropológia - társadalomtudomány - test
572 *** 612 *** 316.7
[AN 3580250]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2015.
Totton, Nick
Body psychotherapy (magyar)
   Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába / Nick Totton ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, 2015. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-261.
ISBN 978-615-5443-14-5 fűzött
pszichoterápia - szomatológia
572.5 *** 615.851
[AN 3580208]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Goals! (magyar)
   Célok! : hogyan tudod megszerezni, amit csak akarsz - gyorsabban, mint bármikor gondoltad volna : [a célkitűzés kézikönyve] / Brian Tracy ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Bagolyvár, 2014. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-46-8 fűzött : 2950,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3579622]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Many miles to go (magyar)
   A siker egy utazás : legyen életed egy nagy kaland / Brian Tracy ; [Harvey Mackay előszavával] ; [ford. Siklósi Viktória]. - Budapest : Bagolyvár, 2014. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-45-1 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3579618]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Million dollar habits (magyar)
   Milliókat érő szokások : bevált technikák a jövedelmed megduplázására / Brian Tracy ; [ford. Náfrádi Zoltán, Náfrádi Dorottya]. - Budapest : Bagolyvár, 2014. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-47-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3579610]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2015.
Turnbull, Stephanie
Your body (magyar)
   Testünk / Stephanie Turnbull ; ill. Adam Larkum ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-705-6 kötött
test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3578972]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2015.
Ujfalusi Márta
   Varázsigék szeretettel / Ujfalusi Márta. - [Szentendre] : Grafi-Com Kft., cop. 2014. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1328-7 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3579034]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2015.
Yousry, Menis
Discover your hidden memory & find the real you (magyar)
   Rejtett emlékeink nyomában : út a valódi önmagunkhoz / Menis Yousry ; [ford. Ureczky Eszter]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 236, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-5281-14-3 fűzött : 2940,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés
159.923 *** 613.865
[AN 3583541]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4299 /2015.
Fodor László (1972-)
   Klímavédelem az energiajogban : szabályozási modellek Németországból / Fodor László. - Budapest : Complex, 2014. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-218.
ISBN 978-963-295-449-3 fűzött
Németország - Európai Unió - jogi szabályozás - energiapolitika - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - atomenergia
620.9(430)(094) *** 621.039(430) *** 620.9(4-62)(094)
[AN 3580362]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2015.
   IC+ belföldi InterCity vasúti kocsik tervezése és fejlesztése nemzetközi közlekedésre is alkalmas 200 km/h megengedett sebességre : projekt termékleírás : GOP-1.3.1-11/A-2011-0115 / [szerk. Mezei István]. - [Budapest] : MÁV-Start, 2014. - 99 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Vasúttechnikai szakkönyvek, ISSN 2064-7506)
Gerinccím: IC+ InterCity vasúti kocsik
ISBN 978-963-9852-20-4 kötött
vasúti kocsi - járműipar - közlekedésgépészet
621 *** 629.4
[AN 3579354]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2015.
Kátai-Urbán Lajos (1969-)
   Kézikönyv a veszélyes üzemek biztonságszervezésével kapcsolatos alapfeladatok teljesítéséhez [elektronikus dok.] / szerző Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Budapest : NKE Katasztrófavédelmi Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132385. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5491-73)
Magyarország - katasztrófavédelem - veszélyes anyag - munkavédelem - elektronikus dokumentum
620.26 *** 614.8(439) *** 331.45(439)
[AN 3578965]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4302 /2015.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-258-0 fűzött : 3490,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3583566]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2015.
   Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma : zárókiadvány / [szerk. Agócsi Lilla]. - Szeged : [SZTE], 2014. - 125, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 118-124.
Fűzött
Magyarország - infokommunikáció - információs társadalom
681.3 *** 001.83(439) *** 316.77
[AN 3580345]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2015.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (11.) (2015) (Szeged)
   XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2015 : Szeged, 2015. január 15-16. / szerk. Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport]. - Szeged : SZTE Informatikai Tanszcsop., 2015. - VIII, 348 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-359-0 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3580280]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4305 /2015.
Swartz, Tim R.
The lost journals of Nikola Tesla (magyar)
   Nikola Tesla elveszett feljegyzései : időutazás, alternatív energia és a náci repülő csészealj titka / Tim R. Swartz. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014. - 219 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80111-1-2 kötött : 4500,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - 19. század - 20. század - rejtély
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 001.94
[AN 3578465]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4306 /2015.
   Eco-efficient resource wood with special focus on hardwoods : IAWS Plenary Meeting 2014 : Sopron ..., Vienna ..., 2014. (14) 15-18th September / Róbert Németh & Alfred Teischinger & Uwe Schmitt eds. - Sopron : Univ. of West Hungary Press, cop. 2014. - 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-191-9 fűzött
faipar - keményfa - konferencia-kiadvány
674.031.1 *** 061.3(439-2Sopron) *** 061.3(436-2Wien)
[AN 3580202]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2015.
Sitkei György (1931-)
   Gloss of wood surfaces / György Sitkei. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2014. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Progress report / Department of Wood Engineering University of West-Hungary, ISSN 2060-3649 ; 2.)
ISBN 978-963-359-029-4 fűzött
fatechnológia
674.02
[AN 3580011]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4308 /2015.
Ray, Richard, P.
   Geotechnikai kézikönyv földrengésre való méretezéshez / kész. Richard P. Ray ; [közread. a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat]. - Budapest : MMK Geotechnikai Tagozat, 2014. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7754-09-8 fűzött
geotechnika - mérnökgeológia - földrengésálló építmény - műszaki tervezés
624.13.042.7
[AN 3579000]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4309 /2015.
Daynes, Katie
Trucks (magyar)
   Teherautók / írta Katie Daynes ; ill. David Riley ; [ford. ... Tüzér Tamás]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-710-0 kötött
tehergépkocsi - gyermekkönyv
629.114.4(02.053.2)
[AN 3578973]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2015.
European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterway, ADN (magyar)
   Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról, ADN : csatolt szabályzat : 2015. január 1-től érvényes szöveg. - [Budapest] : Korytrade Kft., 2014. - 2 db (1063 p.) : ill., részben színes ; 24 cm + CD-R
borító- és gerinccím: ADN 2015
Fűzött
Európai Unió - veszélyes anyag - vízi szállítás - nemzetközi egyezmény - elektronikus dokumentum
656.62.073.436(4-62)(094.2)
[AN 3578980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 588 p.
ISBN 978-963-89073-6-3
[AN 3578983] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 589-1063.
ISBN 978-963-89073-7-0
[AN 3578984] MARC

ANSEL
UTF-84311 /2015.
Virágh Sándor
   KRESZ-tankönyv autóvezetőknek, motorosoknak B, A1, A2, A és AM kategóriás járművezetői vizsgához : elsősegélynyújtási ismeretekkel : gyakorló tesztkérdésekkel / [... írták ... Virágh Sándor, ... Samu Kata] ; [... rajz. Badovszky Zoltán és Klobusitzky György]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft., cop. 2015. - 260 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Lezárva: 2015. jan.
ISBN 978-963-9518-71-1 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3578862]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4312 /2015.
   Adatok a környezetkímélő, öko-jellegű állattenyésztés hazai bevezetésének és működési rendszerének feltételeihez / szerk. Seregi János. - [Budapest] : [Seregi J.], [2014]. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: 300-324.
ISBN 978-963-12-1402-4 fűzött
állattenyésztés - fenntartható fejlődés - ökológiai egyensúly
636 *** 504.03
[AN 3580287]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2015.
Baumjohann, Dorothea
Was fehlt meiner Gartenpflanze? (magyar)
   Növényvédelem / Dorothea és Peter Baumjohann ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 129 p. : színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-31-3 fűzött : 2500,- Ft
növényvédelem
632
[AN 3583238]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2015.
Bruel, Nick
Happy birthday Bad Kitty (magyar)
   Boldog szülinapot, Rossz Cica! : Rossz Cica 2. / Nick Bruel ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-823-8 kötött : 1799,- Ft
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3578347]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2015.
Collins, Sophie
The dog care handbook (magyar)
   A kutyatartás kézikönyve : kutyabarát kalauz kedvenceink gondozásához, neveléséhez / Sophie Collins ; [ford. Garai Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2014, cop. 2011. - 191 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6213-8 kötött : 3490,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3583897]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2015.
Fert, Gilles
L'élevage des reines (magyar)
   Méhanyák nevelése : [méhfajták, anyanevelési eljárások, méhpempő-termelés] / Gilles Fert ; Henry Clément előszavával ; [ford. Tóth György]. - 2. kiad. - Makó : Tóth Gy., cop. 2015. - 130 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
Megj. "Anyanevelés" címmel is
ISBN 978-963-12-1526-7 fűzött
méhészet
638.121.1 *** 638.145.5
[AN 3582191]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2015.
Helbrough, Emma
Dogs (magyar)
   Kutyák / Emma Helbrough ; ill. Patrizia Donaera és Uwe Mayer ; [ford. ... Németh Beáta ]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-706-3 kötött
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3578974]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2015.
Milbourne, Anna
Horses and ponies (magyar)
   Lovak és pónik / írta Anna Milbourne ; ill. Giacinto Gaudenzi, ... Tim Haggerty ; [ford. ... Tüzér Tamás]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-707-0 kötött
- póniló - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2)
[AN 3578964]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2015.
   Mindent a pálinkáról : pálinka határok nélkül a Kárpát-medencében / [... szerk. Bárdos Zita] ; [kiad. T.G. - Kertészeti Kutatókat, Oktatókat, Szakembereket Támogató Országos Alapítvány]. - [Kecel] : T.G. - Kertészeti Kutatókat, Oktatókat, Szakembereket Támogató Országos Alapítvány, [2014]. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9880-5 fűzött
pálinkafőzés - gasztronómia
663.5 *** 641.5
[AN 3580276]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2015.
Szani Zsolt
   Etnopomológia : népi gyümölcsészet a Palócföld nyugati határterületén = Ethnopomology in the western region of Palócföld / Szani Zsolt ; [kiad. Zöldutak Módszertani Egyesület]. - [Alsópetény] : Zöldutak Módszertani Egyes., [2015]. - 136 p. : ill., főként színes ; 21 cm
keretcím: Nógrádi zöldutak. - A tartalomjegyzék és a bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 109-113.
ISBN 978-963-08-9603-0 fűzött
Nógrád megye - gyümölcstermesztés - paraszti gazdálkodás - agrártörténet - statisztikai adatközlés
634(439.131)(091)(083.41) *** 631.115.1(439.131)(091)
[AN 3580299]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2015.
Tabel, Carl
Jagdgebrauchshund (magyar)
   A mindenes vadászkutya nevelése, kiképzése, vezetése / Carl Tabel ; [ford. Szabó Edit]. - [Budapest] : Fehér M. : Kertész S., [2015]. - 286 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1590-8 kötött
kutyakiképzés - vadászkutya
636.7 *** 639.1.081
[AN 3582192]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2015.
   A vaddisznóállomány helyzete és a gazdálkodás perspektívái Magyarországon / ... írta Náhlik András [et al.] ; szerk. Náhlik András ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet]. - Sopron : NYME K., 2014. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-90.
ISBN 978-963-334-188-9 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - vaddisznó
639.1.03/.04(439) *** 599.731.1
[AN 3579947]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4323 /2015.
Bártfai László
   555 olcsó recept / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-145-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3579182]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2015.
Halmos Monika
   Virágkonyha : Halmos Monika virágos szakácskönyve : [egészséges, érzéki, ellenállhatatlan receptekkel] ; [fényképezte Vass András]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2014]. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0279-3 : kötött
virág - szakácskönyv
641.55(083.12):635.051
[AN 3579871]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2015.
Kocsonya Kálmán (1960-)
   Somogyi ízek : hagyomány és fejlődés a gasztrokultúrában / [Kocsonya Kálmán] ; [kiad. Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, 2014. - 81 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-309-041-1 kötött
Somogy megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.123)(083.12)
[AN 3580038]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2015.
Kondō Marie
Jinsei ga tokimeku katazuke no mahō (magyar)
   Rend a lelke mindennek : a varázslatos japán módszer, amellyel örökre száműzheted a rendetlenséget az otthonodból / Marie Kondo ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, op. 2014. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80135-0-5 fűzött : 2990,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
64.047 *** 613.865
[AN 3580157]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2015.
Korpádi Péter
   Különleges finomságok / [receptek ... Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 53.)
ISBN 978-963-251-701-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3578597]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Bögrés sütemények / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 37.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-514-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3583237]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Edd körbe a világot / [a recepteket írta ... Liptai Zoltán] ; [az érdekességeket írta Lerner János] ; [az ételeket fotózta Balogh Tamás]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-698-1 kötött
ételspecialitás - nemzeti étel - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.5(100)
[AN 3579379]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Farsangi fánkok / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 54.)
ISBN 978-963-251-700-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3578602]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Tokányok és raguk / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 52.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-703-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3578585]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Vendégváró szendvicskrémek / [receptek ... Liptai Zoltán, Korpádi Péter ...]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 55.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-702-5 fűzött
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3578609]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2015.
Várhegyi László
   Mit tegyek, hogy egészséges legyek? : bőrápolás, bőrgyógyítás természetes módszerekkel / írta és összeáll. Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : Szerző, 2015. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-085-9 fűzött
házi gyógymód - bőrápolás
646.75 *** 615.89:615.322
[AN 3582196]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4334 /2015.
Baldwin, John T.
Beyond imagination (magyar)
   A képzeleten túl : több annál az élet, mint amit ismerünk belőle? / Baldwin, Gibson, Thomas ; [ford. Szilágyi Éva]. - Budapest : Advent K., 2014. - 127 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5143-36-6 fűzött
élet - vallásos irodalom
128 *** 244
[AN 3579748]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2015.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Zeitgeschichtliche Betrachtungen (magyar)
   Kortörténeti szemlélődések / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv., [2014]-. - 25 cm
ISBN 978-963-89736-5-8
Európa - antropozófia - történelem - első világháború - történetfilozófia
141.333 *** 94"191" *** 930.1
[AN 3559960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A valótlanság karmája : 1. rész. - cop. 2014. - 255 p.
ISBN 978-963-89736-8-9 kötött : 3300,- Ft
[AN 3580398] MARC

ANSEL
UTF-84336 /2015.
Szigeti Jenő (1936-)
   "Gyümölcseikről ismeritek meg" / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent K., 2014. - 41 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-37-3 fűzött
szeretet - vallásos irodalom
177.61 *** 244
[AN 3579759]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4337 /2015.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Írások a kegyelemről és az eleve elrendelésről / Szent Ágoston ; ford., vál., és a bevezetőt írta Hamvas Endre. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 265 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.: p. 259-[266].
ISBN 978-963-236-956-3 fűzött : 2990,- Ft
dogmatika - kegyelemteológia - predesztináció - 4. század - 5. század - ókeresztény irodalom
234.9 *** 234.1
[AN 3579954]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2015.
Benyik György (1952-)
   Igéző olvasmányok : elmélkedések a liturgikus év B ciklusának olvasmányairól / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2014. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-395-0 fűzött
lelkigyakorlat - elmélkedés
242
[AN 3580341]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2015.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
22.04=945.11
[AN 3582295]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2015.
Böjte Csaba (1959-)
   Az igazgyöngy fájdalomból születik : Csaba testvér füveskönyve a szenvedésről, a méltóságteljes megöregedésről, a halálról és az örök életről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015, cop. 2014. - 197 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-549-9 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3581638]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2015.
Botár Gábor (1964-)
   Krisztus szeretetének sürgetésében : a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek tevékenysége Erdélyben / Botár Gábor. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2014. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 290-303.
ISBN 978-606-8627-04-5 kötött
Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie
Erdély - franciskánus apácák - egyháztörténet
271.973(498.4)(091)
[AN 3578885]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2015.
Burton, Keith
Christ and his law (magyar)
   Krisztus és a törvénye / írta Keith Burton ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-42-1 fűzött
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3580060]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2015.
Burton, Keith
Christ and his law (magyar)
   Krisztus és a törvénye : tanítói melléklet / írta Keith Burton ; [ford. Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
225.07(072)
[AN 3580065]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2015.
Deák Antal András (1941-)
   Kopernikusz leányához az istenről / Deák András ; [kiad. a Váci Egyházmegyei Hatóság]. - Vác : Váci Egyházmegyei Hat., 2014. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5484-00-1 fűzött
isten - hit
211 *** 234
[AN 3579065]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2015.
Diós István (1943-)
   Necrologium Hungarorum : az 1945 és 2010 között hűségben elhunyt magyar szerzetesnők, szerzetesek, egyházmegyés papok és püspökök emlékezete az év folyamán haláluk napján január 1-től december 31-ig / [szerk. Diós István] ; [közread. a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára]. - Budapest : Közp. Papnevelő Int. Pálos Kvt., 2014. - 396 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-89933-4-2 fűzött
Magyarország - egyházi személy - katolikus egyház - halálozás - 20. század - ezredforduló - névjegyzék
282(439)(092):050.8
[AN 3579690]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2015.
Diósi Dávid (1976-)
   Egyházam a posztmodernben : a dialógus- "kényszer" ideje / Diósi Dávid ; [... graf. Szőcs Zsolt]. - Budapest : Vigilia, 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-41-5 fűzött : 1500,- Ft
katolikus egyház - keresztény egyház - 21. század
282(100)"201" *** 260.1
[AN 3578704]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2015.
Dományi Tamás (1943-)
Dennoch Glauben (magyar)
   Csakazértis hinni! Az életre váltott evangélium : Márk evangéliumának feldolgozása áhítatokra / Thomas Dományi ; ford. Mihalec Gábor. - Budapest : Advent K., 2014. - 264 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5143-43-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat - elmélkedés
226.3.07 *** 242
[AN 3579841]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2015.
Doukhan, Jacques
Proverbs (magyar)
   Példabeszédek könyve / írta Jacques Doukhan ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-46-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
bibliamagyarázat
223.7.07
[AN 3580132]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2015.
   Ecce sacerdos magnus : tanulmányok Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára / szerk. Marton József, Diósi Dávid, Bodó Márta. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2014. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-606-8627-03-8 fűzött
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 3578901]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2015.
   Énekek Szent István király tiszteletére = Cantiones de Sancto Stephano rege / [szerk. Kovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] ; [Kerny Terézia a Szent István-életrajzot, Vakler Anna az éneklésmód és a CD-lemez ismertetőjét ... teszik közkinccsé ...]. - Budapest : M. Napló, 2014. - 245 p. : ill., kotta ; 21 cm + CD
melléklet címe: "Isten előtt mellettünk állj, Szent István király!". - Bibliogr.: p. 229-240. - Diszkogr.: p. 241.
ISBN 978-615-5465-07-9 kötött : 3500,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - szent - 11. század - liturgikus zene - egyházi népének - vallásos ének - auditív dokumentum
235.3(092)István,_I.(0:82-141) *** 245 *** 783 *** 943.9(092)István,_I.(0:82-141)
[AN 3580283]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2015.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 11. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 1487 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-676-5 kötött : 2700,- Ft
katolikus egyház - egyházi népének - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 3582289]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2015.
   Engesztelő nap : imakönyv a Mécses lelkiség nyomán : Mécses engesztelő testvéri közösség Mária engesztelő tekintetével Krisztushoz / [közread. a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság]. - [Szeged] : Mécses Szeretetszolgálat M. Börtönpasztorációs Társ., [2014]. - 82 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-0091-1 fűzött
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 3579337]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2015.
Englisch, Andreas (1963-)
Johannes Paul II. (magyar)
   II. János Pál pápa : Karol Wojtyla titka / Andreas Englisch ; [ford. Szabó Katalin]. - Szeged : Agapé, 2014. - 351 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 33.)
ISBN 978-963-458-392-9 fűzött
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3579173]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2015.
Experiencing the joy (magyar)
   Az igazi öröm tapasztalata : [42 bibliai beszélgetés] / szerk. Miroslav Pujić és Sarah K. Asaftei ; [az imádságokat Holly Messenger írta] ; [ford. Erdődy-Szilágyi Éva] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., [2014]. - 276 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-1-904685-94-4
vallásos irodalom
244
[AN 3579847]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2015.
Frajka Félix (1930-)
   Fényt hagyni / Frajka Félix ; [a beszédeket összegyűjt. Gellérthegyi Etelka]. - [Budapest] : [Frajka F.], 2014. - 485 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1175-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3580386]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2015.
Füzeskuti Ferenc
   A rejtett arc : a belső ösvény pecsétjei : az ősi magyar belső ösvény szellemi tanításai / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, cop. 2014. - 107 p. : ill. ; 24x24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89386-1-9)
tibeti buddhizmus - jelkép - magyar néprajz - hunok - szkíták
294.321(515) *** 39(=945.11) *** 003.62 *** 936.91 *** 939.51
[AN 3578367]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2015.
Gass, Bob
Overcoming depression (magyar)
   Szabadulás a depresszióból : gondolataink és érzelmeink gyógyulása / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 29, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89882-6-3 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés - depresszió
244 *** 613.865 *** 616.895.4
[AN 3580290]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2015.
Getz, Gene A.
The measure of a woman (magyar)
   A nő a Biblia tükrében / Gene A. Getz és Elaine A. Getz ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5446-08-5 fűzött
- vallási erkölcs
241.8-055.2
[AN 3580220]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2015.
Gyürüs István
   Ki a király? : történetek hétről hétre / Gyürüs István, Kökényes Zsuzsa. - Budapest : Advent K., 2014. - 73 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5143-44-1 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom
244(02.053.2)
[AN 3579852]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2015.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Jegyesoktatás : elvek, módszerek, eszközök / Horváth-Szabó Katalin. Játék- és gyakorlattár az interaktív jegyesoktatáshoz / Fekete Anna, Somogyiné Petik Krisztina. - Budapest : [s.n.], 2014. - 44 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
házasság - példatár
265.5(076)
[AN 3579974]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2015.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 26. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 1300,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3582292]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2015.
   Iránytű a főparancshoz / [kiad. a ... Szeged-Csanádi Egyházmegye]. - Szeged : Agapé : Szeged-csanádi Egyházmegye, 2014. - 288 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-396-7 fűzött
közösség - család - lelki gondozás
267 *** 265.5 *** 253
[AN 3580170]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2015.
Joas, Hans (1948-)
Glaube als Option (magyar)
   A hit választása : milyen jövője lehet a kereszténységnek? / Hans Joas ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2014. - 223 p. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816 ; 8.)
ISBN 978-963-9920-42-2 fűzött : 2900,- Ft
vallásszociológia - kereszténység - szekularizáció
291 *** 316.7 *** 261 *** 23/28
[AN 3580363]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2015.
   Kis misekönyv : "B" év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 875 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-277-523-4 kötött
katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 282
[AN 3582300]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2015.
   Krisztus követése / [ford. Jelenits István] ; [közread. a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom]. - [Budapest] : HVSZSZ, 2014. - 370 p. : ill., színes ; 15 cm
Előszó Salerno, Giovanni
Kötött
vallásos irodalom - lelkigyakorlat
244 *** 242
[AN 3579308]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2015.
   Küldetés : világi domonkosok Magyarországon : a Szent Domonkos Rend alapításának 800 éves jubileumára, 1216-2016 / [előszó Iliás Lajosné főszerk.] ; [közread. a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége]. - Szentendre ; Budapest : Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, 2015. - 214, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-[215].
ISBN 978-963-12-1361-4 fűzött : 1000,- Ft
Ordo Fratrum Praedicatorum
Magyarország - dominikánusok - világi papság
271.2(439) *** 262.14(439)
[AN 3580293]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2015.
Lerner Balázs
   Híres keresztény zarándokhelyek / Lerner Balázs. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 93, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-691-2 kötött
zarándokhely - szent hely - kereszténység - fényképalbum
291.35(100)(084.12) *** 248.153.8(100)(084.12) *** 23/28
[AN 3579419]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2015.
Lucado, Max (1955-)
Come thirsty (magyar)
   Jöjj, ha szomjazol! / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - 272 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-04-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3580277]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2015.
Mesterházy Balázs (1976-)
   Nyisszantások / Mesterházy Balázs. - Budapest : Luther, 2014. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Soltvadkerten, 2014. júl. 16-20. között rendezett 10. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó alkalmából
ISBN 978-963-12-1214-3 fűzött : 1590,- Ft
evangélikus egyház - ifjúsági mozgalom - vallásos irodalom - találkozó
284.1 *** 267.6 *** 244 *** 061.7(439-2Soltvadkert)
[AN 3579918]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2015.
Molnár Róbert (1971-)
   Amikor a csend beszélni kezd / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - 2. jav. kiad. - Kübekháza : Szerző, 2014. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3946-4 kötött : 2680,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3580117]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2015.
Molnár Róbert (1971-)
   Őrhelyemre állok! / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - Kübekháza : Érted Magyarország Misszió, 2014. - 235 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-1153-5 kötött : 2180,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3580101]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2015.
Newman, John Henry (1801-1890)
The invisible world (magyar)
   Láthatatlan valóság : Boldog John Henry Newman hagyatéka / [ford., ill., ... és utószó Somogyi György] ; [kiad. a Newman Központ]. - Budapest : Newman Közp., 2014. - 158 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88628-5-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3580377]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2015.
   Pálosaink, a fehér barátok : a Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása ... : [Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, Pécs, 2014. október 17 - 2015. február 8.] / [a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Sudár Annamária és Sarbak Gábor]. - [Pécs] : M. Pálos Rend ; [Budapest] : OSZK, 2015. - 183, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-629-1 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - egyháztörténet - kiállítási katalógus
271.791(439)(091) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3579067]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2015.
Paudits Zoltán (1966-)
   Lélekmélyről / Paudits Zoltán ; [ill. Csanádi Judit]. - [Sükösd] : Szerző, 2014. - 65 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0712-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3580385]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2015.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Felelet, 1603 : jegyzetek a szövegkiadáshoz / Pázmány Péter ; szerk. Báthory Orsolya, Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 2014. - 321 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (Pázmány Péter művei ; 7.)
A mellékletben az eredeti kiadás digitális másolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-48-5 kötött : 5040,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - vallásos irodalom - hitvita - 17. század - kritikai kiadás - digitalizált dokumentum - elektronikus dokumentum
239 *** 094/099.07 *** 894.511-97 *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 3580168]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2015.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Wir bergen uns in deine Hand (magyar)
   A Felségesnek rejtekében / M. Basilea Schlink. - 4. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2014. - 101 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-13-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3582197]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2015.
Solis, Dan (1956-)
Discipleship (magyar)
   Tanítványság / írta Dan Solis ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-41-4 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3580051]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2015.
Solis, Dan (1956-)
Discipleship (magyar)
   Tanítványság : tanítói melléklet / írta Dan Solis ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
225.07(072)
[AN 3580054]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2015.
Steger, Carlos
The teachings of Jesus (magyar)
   Jézus tanításai / írta Carlos Steger ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-43-8 fűzött
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3580093]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2015.
Steger, Carlos
The teachings of Jesus (magyar)
   Jézus tanításai : tanítói melléklet / írta Carlos A. Steger ; [ford. Kertai Nóra, Zarka Dávid]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
225.07(072)
[AN 3580099]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2015.
Szávai Tamás
   Szent Márton tisztelete a Magyar Királyság történetében / Szávai Tamás ; [tört. áttekintés Koszta László] ; Lökkös József képeivel ; [kiad. Répcelaki Szent István Király Plébánia]. - Répcelak : Répcelaki Szt. István Király Plébánia, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 12-15.
ISBN 978-963-12-1299-0 fűzött
Magyarország - szent - kultusz - 4. század
235.3(092)Martin_de_Tours *** 394.944(439)
[AN 3578673]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2015.
   Szent Jakab zarándokfüzet. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
zarándoklat - ima - énekeskönyv
248.153.8 *** 243 *** 264-17
[AN 3579929]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2015.
Takács Gyula
   Együtt az egyetlennel / Takács Gyula ; [közread. a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára]. - Budapest : Közp. Papnevelő Int. Pálos Kvt., 2014. - 386 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89933-2-8 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3579857]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2015.
Thomas a Kempis (1380-1471)
De imitatione Christi (magyar)
   Krisztus követése : nap mint nap / Kempis Tamás ; [ford. Diós István] ; [kiad. a Pálos Könyvtár]. - Budapest : Pálos Kvt., [2014]. - 2378 p. ; 11 cm ; 25x9x11 cm (doboz)
Dobozban
Fűzetlen
elmélkedés
242
[AN 3533805]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2015.
Tóth Lászlóné Görbe Zsuzsanna
   Karitász élet múltja és jelene Jászárokszálláson / Tóth Lászlóné Görbe Zsuzsanna ; [kiad. a Római Katolikus Egyházközség]. - Jászárokszállás : Római Katolikus Egyházközs., [2014]. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8759-5 fűzött
Jászárokszállás - karitász - katolikus egyház - egyháztörténet
266.3(439-2Jászárokszállás)"192/201" *** 282(439-2Jászárokszállás)"192/201"
[AN 3579279]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2015.
Varga Szabolcs (1978-)
   A magyaregregyi Mária-kegyhely és búcsú története / Varga Szabolcs ; [kiad. a 21. Századi Magyaregregyért Alapítvány]. - Magyaregregy : 21. Századi Magyaregregyért Alapítvány, 2014. - 102, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 18x18 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 978-963-12-1532-8 fűzött
Magyaregregy - kegyhely - búcsú
248.158.1(439-2Magyaregregy)(091) *** 232.931.8 *** 248.153.8(439-2Magyaregregy)(091)
[AN 3580535]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2015.
   Világkonszekrációs imák / szerk. Szegedi László. - Sülysáp-Tápiósüly : [s.n.], 2014. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Kötött
oltáriszentség - ima
243 *** 265.3
[AN 3579423]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2015.
Wahlen, Clinton
The book of James (magyar)
   Jakab levele / írta Clinton Wahlen ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-45-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
bibliamagyarázat
227.91.07
[AN 3580110]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2015.
Wahlen, Clinton
The book of James (magyar)
   Jakab levele : tanítói melléklet / írta Clinton Wahlen ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2014. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Jakab levele
bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
227.91.07(072)
[AN 3580119]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2015.
   Zsinati homíliák : a Váci Egyházmegyei Zsinat témaköreihez / [közread. a] Váci Egyházmegye. - Vác : Váci Egyházmegye, 2014. - 43 p. ; 30 cm
Fűzött
homília
252
[AN 3579526]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4391 /2015.
Czagányi László (1946-)
   A zsidóság 18-20. századi története Dabason és környékén / Czagányi László, Valentyik Ferenc. - Dabas : Önkormányzat, 2015. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (Dabas város történelmi értékei, ISSN 1789-8048 ; 3.)
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-963-12-1156-6 fűzött
Dabas - zsidóság - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Dabas)"17/19" *** 943.9-2Dabas"17/19"
[AN 3578919]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2015.
   Egyén a társadalomban / szerk. Tóth Attiláné. - [Budapest] : Arisztotelész, 2014. - [2], 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gazdaság, társadalom, ISSN 2063-6881 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5394-01-0 fűzött
társadalmi tőke - társadalmi helyzet
316.47 *** 316.66
[AN 3579941]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2015.
   A holokauszt Békés megyei történeteiből : a Magyar Nemzeti Levéltár 2014. június 12-i, gyulai konferenciáján elhangzott előadások / szerk. Erdész Ádám és Kovács Tamás ; [kiad. az MNL Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2014. - 132 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-69-4 kötött
Békés megye - holokauszt - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439.175)"192/194" *** 943.917.5"192/194" *** 323.12(=924)(439.175)"192/194"
[AN 3578716]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2015.
Illies, Florian (1971-)
1913 (magyar)
   1913 [elektronikus dok.] : az évszázad nyara / Florian Illies ; ford. Fodor Zsuzsa. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 4.1 MB). - Budapest : Park, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132628. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-172-1
Európa - művelődéstörténet - kulturális élet - művészeti élet - századforduló - elektronikus dokumentum
316.7(4)"191" *** 930.85(4)"191"
[AN 3583050]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2015.
Kertész Károly (1939-)
   Rabruha és játékmackó : iker-tanulmány a holokauszt tapolcai áldozatainak emlékére / Kertész Károly, Németh István Péter ; [kiad. Tapolca Város Önkormányzata]. - Tapolca : Önkormányzat, 2014. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-08-9833-1 fűzött
Tapolca - holokauszt - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Tapolca)"192/194" *** 323.12(=924)(439-2Tapolca)"192/194" *** 943.9-2Tapolca
[AN 3579020]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2015.
   Kézikönyv a német nemzetiségi önkormányzatok számára / [szerk. Pfiszterer Angelika] ; [kiad. a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata]. - [Budapest] : MNOÖ, 2014. - 106 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - magyarországi németek - kisebbségi önkormányzat - kollektív jogok - útmutató
316.347(=30)(439)(036) *** 352/353(439)(036) *** 341.234(=30)(439)(036)
[AN 3579907]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2015.
Kristóf Luca (1979-)
   Véleményformálók : hírnév és tekintély az értelmiségi elitben / Kristóf Luca ; [közread. az ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : L'Harmattan : MTA TK, cop. 2014. - 199 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-199.
ISBN 978-963-236-950-1 fűzött : 2150,- Ft
Magyarország - értelmiség - elit - társadalmi szerep - ezredforduló
316.343.652 *** 316.343.652(439)"198/200" *** 316.344.4 *** 316.663
[AN 3579893]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2015.
Mészáros György (1974-)
   Szubkultúrák és iskolai nevelés : narratív, kritikai pedagógiai etnográfia / Mészáros György. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2014. - 279 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 48.)
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 978-963-693-341-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - pedagógia - embertan - szubkultúra - ifjúság - iskolai nevelés - pedagógiai lélektan
316.723-053.6(439) *** 37.015.3 *** 37.018.2
[AN 3579783]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2015.
Örsi Julianna (1950-)
   Parasztvilág : a vidéki társadalom kapcsolatrendszere = Peasant word[!world] : the network of connettions[!connections] of rural society / Örsi Julianna. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2015. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 10.)
Bibliogr.: p. 275-304. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80046-0-2 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - magyar néprajz - helyi társadalom - faluszociológia
316.343.64(439) *** 39(=945.11) *** 316.334.55(439)
[AN 3578855]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2015.
Róbert Péter (1942-)
   Nemzetiségek a XIII. kerületben / Róbert Péter. - Budapest : XIII. Ker. Közszolg. Zrt., 2014. - [41] p. : ill., részben színes ; 15x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, ISSN 1416-8278 ; 19.)
Fűzött
Budapest. 13. kerület - nemzetiség - helytörténet
316.347(=00)(439-2Bp.XIII.) *** 943.9-2Bp.XIII.(=00)
[AN 3580191]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2015.
Simándi Irén (1965-)
   Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1949-1952 / Simándi Irén. - Budapest : Gondolat, 2014. - 416 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-574-0 fűzött : 3800,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - rádiószervezet - politikatörténet - médiapolitika - Rákosi-korszak
316.774(439)"1949/1952" *** 323(439)"1949/1952" *** 791.9.096(439)"1949/1952"
[AN 3579799]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2015.
   Távol az Araráttól.. : a magyarörmény irodalom / [vál., szerk., a bevezetőt és az életrajzok egy részét írta Alexa Károly]. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2014. - 488 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87832-9-5 kötött
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - örmények - antológia
316.347(=919.81)(439.21)(0:82-822) *** 894.511-822 *** 894.511-822(498) *** 316.347(=919.81)(498.4)(0:82-822)
[AN 3579953]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2015.
   Tizenkettő nem egy tucat! : interjú sikeres tehetségekkel. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 38.)
Fűzött
Magyarország - tehetség - ifjúság - interjú
316.37-053.6/.8(439)(092)(047.53) *** 159.928.22(439)(047.53)
[AN 3579071]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2015.
   Zsidók Szeged társadalmában / [szerk. Tóth István] ; [kiad. a Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2014. - 301 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Szegeden, 2014. nov. 12-13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87693-7-4 fűzött
Szeged - zsidóság - helyi társadalom - híres ember
316.347(=924)(439-2Szeged) *** 908.439-2Szeged *** 929(439-2Szeged)
[AN 3580274]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4405 /2015.
Bebes Árpád
   Ember, táj, eszköz : válogatás a paraszti gazdálkodás témakörében az Őrségben és Körmend térségében / Bebes Árpád. - Körmend : Önkormányzat, 2014. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 28.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-12-1092-7 fűzött
Őrség - paraszti gazdálkodás - tárgyi néprajz - magyar néprajz - kiállítási katalógus
39(=945.11)(439Őrség) *** 316.343.64(439Őrség) *** 63 *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3580371]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2015.
   Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában / szerk. Klaniczay Gábor és Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 524 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-943-9 kötött : 4300,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - magyar néprajz - boszorkány - boszorkányper - 17. század - 18. század
398.47(439)"16/17" *** 398.47(4-11)"16/17" *** 343.429(439)"16/17"
[AN 3580384]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2015.
Knapman, Timothy
Medieval mayhem (magyar)
   A lovagi viadal / Timothy Knapman ; [rajz. Andrea Da Rold] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-445-567-7)
lovagi torna - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
394.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3580180]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2015.
   Magyar táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény / [szerk. Karácsony Zoltán]. - Budapest : Gondolat : EFI, 2004-. - 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
magyar néprajz - néptánc
394.3(=945.11) *** 793.31(=945.11)
[AN 2542775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/B. - 2014. - 375 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87755-4-2 fűzött : 3480,- Ft
[AN 3579751] MARC

ANSEL
UTF-84409 /2015.
   Mesék életről, halálról és újjászületésről / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2009. - 321, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2728-8 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(=00)
[AN 3582334]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2015.
Polónyiné Zsuzsandor Ibolya
   Népviseletünk / [írta Polónyiné Zsuzsandor Ibolya]. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifj. Egyes., 2014. - 51 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 4.)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1223-5 kötött
Ceglédbercel - népviselet - magyarországi németek
391(=30)(439-2Ceglédbercel)
[AN 3580094]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2015.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - 3. kiad. - [Budapest] : Akovita, cop. 2014. - 579 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 556-558.
ISBN 978-963-88686-5-7 kötött : 4800,- Ft
magyar néprajz - népdal - dal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3583319]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2015.
   Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére / szerk. Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE IGYK, 2014. - 206 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár, ISSN 2064-888X ; 1.)
A Szekszárdon, 2011. okt. 5-én rendezett Tárkány Szücs Ernő Emléknap és Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-67-2 fűzött
Tárkány Szücs Ernő (1921-1984)
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - jogtörténet - 20. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Tárkány_Szücs_E. *** 39(=945.11) *** 34(439)(091) *** 012Tárkány_Szücs_E.
[AN 3579017]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2015.
   Wetsch a mi Szigetbecsénk / Kiss Marianna ; [kiad. Szigetbecse Község Önkormányzata]. - Szigetbecse : Önkormányzat, 2014. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0335-6 fűzött
Szigetbecse - helytörténet - magyarországi németek - néprajz - történelmi forrás
39(=30)(439-2Szigetbecse) *** 943.9-2Szigetbecse(093)
[AN 3580460]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4414 /2015.
   A 21. század eleji államiság kérdőjelei / szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér ; [közread. a] KJF. - Székesfehérvár : KJF, 2015. - 408 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5075-25-4 fűzött
állam - demokrácia - regionális politika - versenyképesség - globalizáció - 21. század
321.01 *** 321.72(100)"20" *** 332.14 *** 339.137 *** 339.9
[AN 3580403]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2015.
Baráth Magdolna (1964-)
   A Kreml árnyékában : tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak történetéhez, 1944-1990 / Baráth Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2014. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-309.
ISBN 978-963-693-526-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Oroszország - külpolitika - kapcsolattörténet - magyar történelem - történelem - 20. század
327(439)"1944/1990" *** 327(47)"1944/1990" *** 943.9"1944/1990" *** 947"1944/1990"
[AN 3579760]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2015.
Bíró Sándor (1924-)
A "mátrai" lovagrend (német)
   Gulag in Ungarn : Erinnerungen eines Gefangenen von Recsk / Sándor Bíró ; [Übers. Helmut Ostermann]. - [Budapest] : [Recski Szövets.], [2015]. - 109 p. ; 21 cm
Közread. a Recski Szövetség
ISBN 963-04-8630-X fűzött
Magyarország - állami terror - Rákosi-korszak - magyar irodalom - memoár - történelmi forrás
323.282(439)"1945/195"(093) *** 894.511-94
[AN 3580042]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2015.
Fricz Tamás (1959-)
   A politikai túlélés művészete : az MSZMP/MSZP hatalomátmentésének természetrajza: érvelés és gyakorlat, 1988-2010 / Fricz Tamás, Halmy Kund, Orosz Tímea. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 345 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-16-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyar Szocialista Párt
Magyarország - párt - baloldali irányzat - belpolitika - politikai propaganda - rendszerváltás - ezredforduló
329(439)MSZP"198/201" *** 329(439)MSZMP"198" *** 32.019.5(439)"198/201" *** 323(439)"198/201"
[AN 3579723]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2015.
Jauer, Joachim (1940-)
Urbi et Gorbi (magyar)
   Urbi et Gorbi : a keresztények mint a fordulat úttörői / Joachim Jauer ; [ford. Könyves-Tóth Pál] ; [közread. a] Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. - [Budapest] : M. Máltai Lovagok Szövets., [2014]. - 312 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 282-287.
ISBN 978-963-08-9376-3 fűzött
Kelet-Európa - politikatörténet - szocialista rendszer - peresztrojka - rendszerváltás - kereszténység - 20. század - ezredforduló
32(4-11)"197/199" *** 23/28(4-11)"197/199" *** 321.74(4-11)"197/198"
[AN 3578789]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2015.
Kahler Frigyes (1942-)
   Az igazság Canossa-járása avagy A rendszerváltoztatás és az igazságtétel történetéhez / Kahler Frigyes. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 211 p. ; 23 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-10-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - jogi rehabilitáció - állami terror - megtorlás - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - történelmi forrás
323(439)"1989" *** 343.294(439)"1989/199" *** 323.282(439)"1956/1963"(093)
[AN 3579736]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2015.
Károlyi Mihály (1875-1955)
   Károlyi Mihály levelezése. - Budapest : Akad. K., 1978-2015. - 7 db ; 25 cm
2003-tól kiad. a Napvilág Kiadó
ISBN 963-05-1304-8
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés
32(439)(092)Károlyi_M.(044) *** 943.9"19"(093)
[AN 31431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/B., 1940-1944 / szerk. Hajdu Tibor és Litván György. - 2015. - [6], 425-971 p. : ill.
ISBN 978-963-338-381-0 kötött
[AN 3580410] MARC

ANSEL
UTF-84421 /2015.
Kovács Tamás (1979-)
   Embermentő közszolgák a holokauszt idején / Kovács Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-153.
ISBN 978-615-5491-95-5 kötött
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - közalkalmazott - katonatiszt
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092) *** 35.08(439)(092) *** 355(439)(092)
[AN 3580343]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2015.
Ludányi Rózsa István
   Hazárdnak rendületlenül : Károlyi Mihály tétre szóló játékai / Ludányi Rózsa István ; [graf. Keresztúri Tamás, Prónai Gábor]. - [Budapest] : Retro Trade Comp. Kft., 2014. - 360 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 978-963-12-0440-7 fűzött
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század
32(439)(092)Károlyi_M. *** 943.9"191"
[AN 3579869]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2015.
Mementó (új kiadása)
   Memento 70 : Szabadka, 1944-2014 / [szerk. Bogner István] ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest ; Szabadka : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2014. - 143 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Memento 70 : Szabadka gyásznapjai, 1944-2014. - Az előszó német, horvát és szerb nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89808-3-0 fűzött
Szabadka - Vajdaság - állami terror - második világháború - megemlékezés - határon túli magyarság - ezredforduló
323.282(=945.11)(497.11-2Szabadka)"1944/1945" *** 394.46(=945.11)(497.11-2Szabadka)"199/2014"
[AN 3579836]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2015.
Mojzes Antal (1934-)
   Tömegsírból emléktemető : Bajmok, 1944-2014 / Mojzes Antal ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - [Budapest] : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2014. - 55 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89808-4-7 fűzött
Jugoszlávia - Bajmok - népirtás - állami terror - határon túli magyarság - második világháború - emlékhely
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 725.945(497.11-2Bajmok)
[AN 3579846]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2015.
   Politikai krízisek Európa peremén: a Kaukázustól a Brit-szigetekig / szerk. Kovács Bálint, Matevosyan Hakob ; ... közrem. Harutyunyan Gayane, Kránitz Péter Pál. - Budapest : M. Napló, 2014. - 431 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5465-06-2 fűzött : 2990,- Ft
Európa - konfliktus - politikai feszültség - kisebbségi kérdés - 20. század - ezredforduló
327.5(4)"19/201" *** 323.15(4)"19/201"
[AN 3579962]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2015.
Szekér Nóra (1976-)
   A Nagy Imre-kód : [Nagy Imre újratemetésének politikai dimenziói] / Szekér Nóra, Riba András László. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 270 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-13-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"1988/1989"(093) *** 943.9"1988/1989"(093)
[AN 3579728]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2015.
   A vidék 100 éve : hogyan tették/tette tönkre a vidéki emberek életét a politika, a mindenkori hatalom és segítői? / [összeáll.] Vince Miklós. - [S.l.] : Szerző, 2015. - 57, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - olvasói levél - 21. század - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92) *** 894.511-92(082)
[AN 3580127]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4428 /2015.
Áment Márton
   Bakonygyepes 800 éves ünnepe : az előadott műsor forgatókönyve és az ott készített fotók gyűjteménye / Áment Márton ; [kiad. Gyepesi Örökségünk Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségünk Egyes., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1504-5 fűzött
Bakonygyepes - helytörténet - fesztivál - album
943.9-2Bakonygyepes *** 061.7(439-2Bakonygyepes)
[AN 3580104]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2015.
Csengő-Tschörner András
   Hőseink / Csengő-Tschörner András ; [kiad. Pócsmegyer és Leányfalu Önkormányzata]. - [Pócsmegyer] : Önkormányzat ; [Leányfalu] : Önkormányzat, [2014]. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött
Pócsmegyer - Leányfalu - helytörténet - katona - 19. század - 20. század - album
943.9-2Pócsmegyer"184/194"(084.1) *** 943.9-2Leányfalu"184/194"(084.1) *** 355(439-2Pócsmegyer)(092) *** 355(439-2Leányfalu)(092)
[AN 3579792]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2015.
Cserna-Szabó András (1974-)
Jaj a legyőzötteknek avagy Süssünk-főzzünk másnaposan (új kiadása)
   Nagy macskajajkönyv avagy Süssünk-főzzünk másnaposan / Cserna-Szabó András, Darida Benedek. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2012. - 320 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3038-7 fűzött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - gasztronómia - alkoholfogyasztás - szakácskönyv
930.85(100) *** 641.5 *** 613.81 *** 641.55(083.12)
[AN 3583310]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2015.
Dujmov Milán
   Rácalmási szerbek története = Istoriǰa Srba u Rac-Almašu / Dujmov Milán ; [közread.] Rácalmás Város Önkormányzata. - Rácalmás : Önkormányzat, 2014. - 248 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-12-0226-7 kötött
Rácalmás - magyarországi szerbek - helytörténet - családtörténet - szerb ortodox egyház
943.9-2Rácalmás(=861) *** 281.961(439-2Rácalmás) *** 929.52(=961)(439-2Rácalmás)
[AN 3580233]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2015.
Dzsotjánné Krajcsir Piroska (1952-)
   Örmény motívumok / Krajcsir Piroska ; [közread. az] Ararát Kulturális Egyesület. - [Dorog] : Ararát Kult. Egyes., [2014]. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9600-9 fűzött : 3000,- Ft
örmények - kultúra - művelődéstörténet
930.85(=919.81) *** 316.7(=919.81)
[AN 3579171]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2015.
   A fáraók Egyiptoma : a Móra Ferenc Múzeum kiállítása : [2014. április 11 - december 31.] / [kurátorok Győry Hedvig, Kevély Flóra] ; [szerk. Bárkányi Ildikó]. - Szeged : Móra F. Múz., 2014. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9804-49-4 fűzött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
930.85(32) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3580352]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2015.
FitzRoy, Charles
Renaissance Florence on five florins a day (magyar)
   Reneszánsz Firenze napi öt forintból / Charles FitzRoy ; [ford. Jutai Péter]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2015. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-270-9 kötött : 3850,- Ft
Firenze - 17. század - művelődéstörténet - 15. század
930.85(45-2Firenze)"14"
[AN 3583315]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2015.
Grünvald Mária
   Történelem röviden : a kezdetektől 1848-ig / Grünvald Mária. - Budapest : Romanika, 2014. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5037-17-7 fűzött
világtörténelem - oktatási segédlet
930.9".../1848"(072)
[AN 3579043]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2015.
   A hátország a Nagy Háborúban : az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára dokumentumaiból az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából / [a bevezetőt és a katalógust írta Völgyesi Zoltán] ; [... rend. Farkas Andrea, Kocsis Piroska és Ólmosi Zoltán] ; [szerk. Ólmosi Zoltán]. - Budapest : MNL, 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-229-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - hátország - első világháború - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
943.9"1914/1918" *** 316.32(439)"1914/1918" *** 338(091)(439)"1914/1918" *** 061.4(439)
[AN 3579885]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2015.
   A Jászkunság tudósai = Scholars of Yas-Cumania (Jászkunság) / [szerk. Örsi Julianna]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2014-. - 24 cm
Bibliogr.
Jászkunság - Magyarország - tudós - történetírás
943.9Jászkunság *** 001(439)(092)
[AN 3580079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87536-7-0 fűzött
Gyárfás István (1822-1883)
Magyarország - történész - 19. század
930.1(439)(092)Gyárfás_I.
[AN 3580085] MARC

ANSEL
UTF-84438 /2015.
Knapman, Timothy
Minotaur's maze (magyar)
   A Minótaurosz labirintusa / Timothy Knapman ; [rajz. Matteo Pincelli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-566-0 fűzött
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(38)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3580172]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2015.
Kulcsár Péter (1934-2013)
   A történelemszemlélet előzményei / Kulcsár Péter ; [fel. szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202-211.
ISBN 978-963-506-939-2 fűzött : 2500,- Ft
történetfilozófia
930.1
[AN 3580344]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2015.
Kurucsai Pál
   Hősök, áldozatok, vitézek : [1914-1918] / Kurucsai Pál, Szabó Zoltán. - [Bácsbokod] : [Bácsbokodi Hagyományőrző Egyes.], cop. 2015. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Bácsbokodi honismeret sorozat, ISSN 2416-0490 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1527-4 kötött
Bácsbokod - helytörténet - katona - első világháború
943.9-2Bácsbokod"1914/1918" *** 355(439-2Bácsbokod)"1914/1918"
[AN 3580397]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2015.
   Parasztsors, magyar sors : emlékülés a Dózsa György vezette parasztháború 500. és a Nemzeti Parasztpárt megalakulásának 75. évfordulója alkalmából : 2014. szeptember 19., ... Budapest : programfüzet / [a szerk. mtársa Arató György, Isó Gergely] ; [... rend. a Bethlen Gábor Alapítvány. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 46, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5428-12-8 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - felkelés - magyar történelem - 16. század - 17. század - 20. század - parasztság - konferencia-kiadvány
943.9"19" *** 323.269.6(439)"1514" *** 943.9"15/16" *** 316.343.64(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3579835]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2015.
Péterfi Bence (1985-)
   Egy székely két élete : Kövendi Székely Jakab pályafutása / Péterfi Bence. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014. - 165 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-615-5497-09-4 fűzött : 1950,- Ft
Kövendi Székely Jakab (144?-1504)
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - 15. század - Hunyadiak kora - külkapcsolat
929(439)Kövendi_Székely_J. *** 943.9"147/150" *** 327(439)(436)"149"
[AN 3580325]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2015.
Pozsonyi József (1950-)
   Semsey kastély, Balmazújváros / [írta és összeáll. Pozsonyi József]. - Balmazújváros : NAKVI, 2014. - 30 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Örökségünk őrzői Balmazújváros térségében ; 2.)
ISBN 978-963-309-042-8 fűzött
Semsey család
Magyarország - Balmazújváros - családtörténet - kastély
929.52(439)Semsey *** 728.82(439-2Balmazújváros)
[AN 3580340]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2015.
Stein, Edith (1891-1942)
Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiographische Beiträge (magyar)
   Egy zsidó család életéből és más önéletrajzi írások / Edith Stein ; [ford. Ábrahám Zoltán]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 633, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-09-1 kötött : 4830,- Ft
Stein, Edith (1891-1942)
Stein család
Németország - családtörténet - zsidóság - 19. század - 20. század - apáca - szent - memoár
929.52(=924)(430)Stein(0:82-94) *** 271.971(430)(092)Stein,_E. *** 235.3(092)Stein,_E.
[AN 3579945]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2015.
Suba György (1936-)
   Magyar Katalin vértanúsága : főhajtás a mosonmagyaróvári hős diáklány emléke előtt / [szerk., a jegyzeteket írta ... Suba György]. - Kiskőrös : Suba Gy., 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-9873-7 kötött
Magyar Katalin (1940-1956)
Magyarország - 1956-os forradalom - mártír
943.9"1956"(092)
[AN 3579913]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2015.
Szász Rozália (1958-)
   Fekete gyökéren : széki magyarok évszázadai / Szász Rozália. - Pomáz : Kráter, 2014. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-298-146-8 kötött : 2500,- Ft
Szék (Szolnok-Doboka) - helytörténet - magyar néprajz - határon túli magyarság
943.921-2Szék *** 949.84-2Szék *** 39(=945.11)(498.4-2Szék)
[AN 3579003]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2015.
Szentesi Zöldi László (1970-)
   Isztambuli vendégség : gasztronómiai kalandozás Szentesi Zöldi Lászlóval / [fotó Boros György]. - [Budapest] : Valera, 2014. - 92, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86218-2-5 kötött
Törökország - gasztronómia - művelődéstörténet - ételspecialitás - szakácskönyv
930.85(560) *** 641.5(560) *** 641.568(560)(083.12)
[AN 3579185]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2015.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Az eltékozolt palota : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K. : Budai Polgár, 2014. - 123, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-446-3 fűzött : 1490,- Ft
Buda (városrész) - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 3580159]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2015.
   Veszprém megyei életrajzi lexikon / [szerk. Varga Béla] ; [kiad. Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Bőv., jav. kiad. - Veszprém : Eötvös K. M. Kvt., 2014. - 1118 p. ; 25 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9510-18-0 kötött
Veszprém megye - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
929(439.117):030
[AN 3583729]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4450 /2015.
Bél Mátyás (1684-1749)
Notitia Hungariae novae historico-geographica (részlet) (magyar)
   Ung vármegye leírása / Bél Mátyás ; ... ford., a bevezetőket és a ... jegyzeteket írta Benei Bernadett, Tóth Gergely. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-446-722-9 kötött : 2600,- Ft
Ung vármegye - helyismeret - társadalomföldrajz - 18. század
911.3(439.22-35Ung)"17" *** 908.439.22-35Ung"17"
[AN 3580174]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2015.
Bennett, Lindsay
Malta (magyar)
   Málta / ... írta Lindsay Bennett ; fotók Pete Bennett ; [ford. Győrffy Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7036-5 fűzött : 1690,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3583427]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2015.
Boulton, Susie
Italian lakes & Verona (magyar)
   Olasz tavak és Verona / írta ... Susie Boulton ; [ford. Győrffy Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6144-8 fűzött : 1690,- Ft
Olaszország - Verona (Olaszország) - tó - útikönyv
914.5(285.2)(036) *** 914.5-2Verona(036)
[AN 3583453]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2015.
   Isten hozott Felső-Bácskában! / [kiad. a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület]. - [Bácsalmás] : Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyes., [2014]. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol és francia nyelven
Fűzött
Bács-Kiskun megye - helyismeret
908.439.155
[AN 3580265]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2015.
Joó András
   Kalandozás a pápuák hegyeitől a Fűszer-szigetek álompartjaiig : Indonézia keleti végein / Joó András. - [Budapest] : Dekameron, [2014]. - 391 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-23-9 fűzött : 4980,- Ft
Indonézia - helyismeret - magyar irodalom - útinapló
908.594(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3579086]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2015.
Kálmán Piroska
   Aztán vigyázz magadra és írjál! : 50 év az idegenforgalomban : élmények, tapasztalatok, tanulságok / Kálmán Piroska. - Budapest : Garbo, 2014. - 259 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-65-1 fűzött : 3200,- Ft
Európa - helyismeret - idegenforgalom - memoár
908.4(0:82-94) *** 338.48(0:82-94)
[AN 3578799]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2015.
McKelvie, Robin
Croatia (magyar)
   Horvátország / szöveg Robin McKelvie ; átd. Jane Foster ; ... fényképész Gregory Wrona ; szerk. Dorothy Stannard ; [ford. Sullivan Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7035-8 fűzött : 1690,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3583431]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2015.
   Pekingi magyar rapszódia : emlékek a magyar - kínai kapcsolatok 65 évéből = Beijing de Xiongyali kuangxiangqu : Xiong - Zhong guanxi 65 nian de huiyi / [... szerk. Sarkadi Péter] ; [a Magyar - Kínai Baráti Társaság kiadványa]. - [Budapest] : M. - Kínai Baráti Társ., [2014]. - 77, 55 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és a kínai nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-1066-8 fűzött
Kína - helyismeret - memoár
908.510(0:82-94)
[AN 3578425]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2015.
Réthy Károly (1935-)
   Királyi utak / Réthy Károly. - Budapest : [s.n.], 2014. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Jordánia - Marokkó - magyar irodalom - útleírás
908.569.5(0:82-992) *** 908.64(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3578360]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2015.
Schultz, Patricia
Rome (magyar)
   Róma / szöveg Patricia Schultz ; szerk. Roger Williams ; [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6576-7 fűzött : 1690,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3583369]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2015.
Szádváry Gyula
   Túraélmények Írottkőtől Hollóházáig / Szádváry Gyula. - 3. kiad. - [Baktakék] : Szádváry Gy., cop. 2014. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0583-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - helyismeret - útleírás
908.439(0:82-992)
[AN 3581610]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2015.
Tóth Tibor
   Jászfényszaru kulturális és természeti értékei / Tóth Tibor ; [közread. a] Fényszaruiak Baráti Egyesülete. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes., 2014. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-08-6839-6 fűzött
Jászfényszaru - helyismeret - emlékmű - fényképalbum
908.439-2Jászfényszaru(084.12) *** 725.945(439-2Jászfényszaru)
[AN 3579863]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2015.
Wilson, Neil
Istanbul and the Aegean coast (magyar)
   Isztambul és az Égei-tenger partvidéke / írta Neil Wilson ; átd. ... Beryl Dhanjal ; az adatokat frissítette Melissa Shales ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6601-6 fűzött : 1690,- Ft
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 3583349]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4463 /2015.
Barna Ildikó (1973-)
   Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek Magyarországon 2013. május - 2014. április időszakban : éves jelentés = Anti-semitic hate crimes and incidents in Hungary during the May 2013 - April 2014 period : yearly report / Barna Ildikó ; Minkó Melinda közrem. - Budapest : Brüsszel Int., 2014. - 148 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-12-0475-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-0477-3)
Magyarország - bűncselekmény - antiszemitizmus - 21. század
343.23(439)"201" *** 323.12(=924)"201"
[AN 3579938]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2015.
Berényi András
   Mozgatjuk a szálakat : az ügyvédség történetéről / Berényi András. - [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, 2014. - 109 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 105-109.
ISBN 978-963-377-477-9 fűzött
Magyarország - jogtörténet - ügyvéd - jogvédelem
347.965(439)(091)
[AN 3579900]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2015.
   B-side-projekt: az otthoni dominóhatás megállítása : felépülést támogató programok párkapcsolati erőszak által érintett gyermekek számára : jó gyakorlatok és irányelvek / [ford. Cserháti Éva és Bakos Jarrett Petra]. - [Budapest] : NANE Egyes., [2015]. - 63 p. ; 30 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-88116-9-1 fűzött
családon belüli erőszak - családvédelem - gyermekvédelem - pszichoterápia - lelki segély - lelki gondozás
343.54 *** 316.647.3 *** 364.044.24 *** 615.851 *** 364.65 *** 364.442.8
[AN 3579903]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2015.
Hollán Miklós (1976-)
   Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben / Hollán Miklós. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 194 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-963-258-256-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - korrupció - bűncselekmény
343.352(439)
[AN 3578431]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2015.
   A Kúria és elnökei. - Budapest : HVG-ORAC, 2014-. - 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Magyarország. Kúria
Magyarország - legfelsőbb bíróság - bíró - történeti feldolgozás
347.991(439)(091) *** 347.962(439)(092)
[AN 3561175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2015. - 203 p. : ill.
Szerk. Beliznai Kinga. - Az "Életutak-pályaképek" című konferenciasorozat előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-263-4 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3578552] MARC

ANSEL
UTF-84468 /2015.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   A személyi jog vázlata / Lenkovics Barnabás, Székely László. - 3. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 154 p. ; 24 cm
Borítócím: Magyar polgári jog : a személyi jog vázlata. - Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-9955-58-5 fűzött
polgári jog - jogi személy - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 3582186]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2015.
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - 8. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 557 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 8.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-312-131-3 kötött : 7300,- Ft
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3582182]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2015.
   Magyar büntetőjog : általános rész / szerk. Balogh Ágnes, Tóth Mihály. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2015. - 447 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2015. jan. 1. - Bibliogr.: p. 443-447.
ISBN 978-963-276-256-2 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3583314]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2015.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : a Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról : a nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2015. március 15-én hatályba lépő módosításokkal : 2015. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 94 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. jan. 30.
ISBN 978-615-5499-18-0 fűzött : 800,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3579895]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2015.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 3. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 578 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-207-5 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3582180]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2015.
Nagy Éva
   Polgári jog : az új Ptk. alapján / Nagy Éva, Pecze Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2015]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3582204]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A/1. témakör: polgári jogi rész. - cop. 2015. - 472 p.
Lezárva: 2014. márc. 1.
ISBN 978-615-5376-32-0 fűzött : 6980,- Ft
[AN 3582205] MARC

ANSEL
UTF-84474 /2015.
Orosz Árpád (1959-)
   Öröklési jog, anyagi jog / Orosz Árpád, Weiss Emília ; szerk. Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 4.)
Lezárva: 2014. júl. 1. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-258-249-8 fűzött : 6000,- Ft
Magyarország - öröklési jog
347.65/.68(439)
[AN 3579851]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2015.
Petrétei József (1958-)
   Magyarország alkotmányjoga / Petrétei József ; [kiad. a Kodifikátor Alapítvány]. - Pécs : Kodifikátor Alapítvány, 2014-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - Bibliogr.
Magyarország - államszervezet - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.5(439)(075.8)
[AN 3582193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államszervezet. - 2. jav., aktualizált kiad. - 2014. - 419 p.
ISBN 978-963-89912-4-9 kötött : 6500,- Ft
[AN 3582194] MARC

ANSEL
UTF-84476 /2015.
Popper Péter (1933-2010)
   A kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezőinek vizsgálata / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2014. - 238 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 978-963-248-246-0 kötött : 3200,- Ft
igazságügyi lélektan - viselkedészavar - személyiségtipológia - deviancia
343.95 *** 616.89 *** 159.923 *** 316.624
[AN 3580369]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2015.
Soltész István (1951-)
   Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről, 1000-2014 / [összeáll. Soltész István]. - 4. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 1466 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-1162-7 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államhatalom - országgyűlés - országgyűlési választás - szakbibliográfia
342.8(439):016 *** 328(439):016 *** 342.5(439):016
[AN 3582198]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2015.
Szabadfalvi József (1961-)
   Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében / Szabadfalvi József. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 297 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-292.
ISBN 978-963-693-577-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - jogfilozófia - 20. század
34.01(439)"190/195"
[AN 3579805]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2015.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról kiegészítve a Ptk. közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról (részletek) : 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól : a nemzetgazdasági miniszter 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelete a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól : 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről : 2015. január 6. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5499-08-1 fűzött : 650,- Ft
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 3579898]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2015.
Vékás Lajos (1939-)
   Öröklési jog / Vékás Lajos. - 8. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 157 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. aug. 31. - Borítócím: Magyar polgári jog : öröklési jog. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-57-8 fűzött
Magyarország - öröklési jog - egyetemi tankönyv
347.65/.68(439)(075.8)
[AN 3582187]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2015.
   Zebegényiek kényszermunkán a Szovjetunióban 1945-47-ben / [szerk. Paulisineczné Willem Vera] ; [közrem. Jungné Hrabanek Ágnes és Krebsz Ferencné ] ; [kiad. a Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Zebegény : Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány, 2014. - 121 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1073-6 fűzött
Zebegény - Szovjetunió - helytörténet - második világháború - kényszermunka - memoár
341.324.6(47)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.9-2Zebegény"1939/1945"
[AN 3582195]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4482 /2015.
Ala-Fossi, Niina
   Unkarilaiset vapaaehtoiset talvisodan Suomessa = Hungarian volunteers in Finland during the Winter War / Niina Ala-Fossi, Gábor Richly, Ferenc Vilisics ; [julkaisija ... Unkarin Suurlähetystö Helsingissä]. - Helsinki ; Budapest : Unkarin Suurlähetystö, 2014. - 107 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-0768-2 kötött
Finnország - Magyarország - hadtörténet - önkéntes - katona - második világháború - fényképalbum
355.48(480)"1939/1940"(084.12) *** 355(=945.11)(480)"1939/1940"(092)
[AN 3580367]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2015.
Italian diver (magyar)
   Olasz búváróra : olasz haditengerészet, 1940-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 5.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8040-1 fűzött : 3990,- Ft
Olaszország - katonai felszerelés - karóra - második világháború - ipartörténet
355.666(45)"194" *** 681.114.8(091)
[AN 3578985]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2015.
Kyle, Chris (1974-2013)
American sniper (magyar)
   Amerikai mesterlövész : az Egyesült Államok legeredményesebb precíziós lövészének önéletrajza / Chris Kyle ; Scot McEwen és Jim DeFelice közrem. ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 361, [2] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-012-3 kötött : 3990,- Ft
Kyle, Chris (1974-2013)
Egyesült Államok - katona - ezredforduló - memoár
355(73)(092)(0:82-94)
[AN 3582363]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4485 /2015.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The leader's way (magyar)
   A vezető útja : üzlet, buddhizmus és boldogság szoros összefüggésekkel teli világunkban / Őszentsége, a Dalai Láma és Laurens van den Muyzenberg ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
ISBN 978-615-5334-20-7 fűzött : 2990,- Ft
vezetés - üzleti élet - tibeti buddhizmus
65.012.4 *** 658.1.011.1 *** 294.321(515)
[AN 3580242]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2015.
   Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek : az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása : absztraktkötet és programfüzet / [szerk. Kovács Péter, Kovács Bernadett Orsolya] ; [szervező ... Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottsága]. - Szeged : [SZTE], 2014. - 72 p. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden, 2014. nov. 13-14-én tartották
Fűzött
gazdasági elemzés - innováció - pénzügy - konferencia-kiadvány
65.012.12 *** 330.341.1 *** 336.74 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3580281]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2015.
Pongor-Juhász Attila
   Az időmilliomos vállalkozó [elektronikus dok.] : azonnal használható időgazdálkodási rendszer vállalkozóknak, lépésről-lépésre / Pongor-Juhász Attila ; Kisfalusi Lehel előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Pongor], [2014]. - 1 CD (3 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5263-03-3 műanyag tokban
időmenedzsment - vállalkozásismeret - hangoskönyv
65.013 *** 658.1
[AN 3578389]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Delegation & supervision (magyar)
   Delegálás és ellenőrzés / Brian Tracy ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 159 p. ; 17 cm. - (Brian Tracy sikerkönyvtára)
ISBN 978-615-5334-10-8 fűzött : 2490,- Ft
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3580255]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Management (magyar)
   Menedzsment / Brian Tracy ; [ford. Csizmadia László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 136 p. ; 17 cm. - (Brian Tracy sikerkönyvtára)
ISBN 978-615-5334-17-7 fűzött : 2490,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3580259]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4490 /2015.
Baráth András
   Megnyerő állásinterjú módszerek : [ismerd meg és kezdd el használni azokat a fogásokat, amelyekkel megnyerően és magabiztosan szerepelhetsz egy állásinterjún, hogy tiéd legyen a kívánt állás] / Baráth András. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Sikergarancia Kft., 2014. - 160 p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Gerilla önéletrajz
ISBN 978-963-08-9287-2 fűzött
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3579901]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2015.
Bartos Gyula
   Környezetvédelmi termékdíj, 2014 / Bartos Gyula, Debreczeni László, Kovács Csaba. - Budapest : e-Termékdíj.hu Kft., 2014-. - 24 cm
Magyarország - illeték - környezetvédelem - hulladékgazdálkodás - csomagolóanyag - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 504.06 *** 504.064.47 *** 658.788.4
[AN 3539686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A termékdíjraktár gyakorlati kézikönyve. - 2014. - 108 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-8526-3 fűzött
[AN 3579969] MARC

ANSEL
UTF-84492 /2015.
Bogschütz Dániel
   A tudatos vendégszerzés ABC-je, avagy Vendéglátás-marketing a gyakorlatban, lépésről lépésre / Bogschütz Dániel. - Budapest : MarketingExpert, [2015]. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1446-8 fűzött
vendéglátás - marketing
658.8 *** 640.4
[AN 3580318]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2015.
Dajnoki Krisztina (1978-)
   Helyet mindenkinek! : fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-alföldi régióban / Dajnoki Krisztina. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2014. - 144 p. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 12.)
Bibliogr.: p. 122-131.
ISBN 978-963-89724-6-0 fűzött
Észak-alföldi régió - Magyarország - foglalkoztatás - munkaképesség - hátrányos helyzetű - fogyatékos - humánerőforrás-menedzsment - esélyegyenlőség - 21. század
658.3(439Észak-Alföld)"201" *** 342.734(439) *** 331.5(439Észak-Alföld)"201" *** 331.582.2(439Észak-Alföld)"201" *** 364.4-056.2/.3(439Észak-Alföld)"201"
[AN 3579639]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2015.
   The dialectics of modernity, recognizing globalization : studies on the theoritical perspectives of globalization / ed. Endre Kiss. - Budapest : Arisztotelész, 2014. - 310 p. ; 24 cm
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5394-02-7 fűzött
globalizáció - világpolitika - multikultúra - ezredforduló - 21. század
339.9 *** 316.7(100) *** 327(100)"199/20"
[AN 3579923]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2015.
Himer Csilla
   Kamaszkassza : zsebpénzügyi kézikönyv / Himer Csilla ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Krónika Nova, 2014. - 224, [4] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5205-11-8 kötött : 3490,- Ft
pénzügy - ifjúsági könyv
336.7(02.053.2)
[AN 3578426]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2015.
Thullner István (1934-)
   100 éves az Ipartelep, 1914-2014 : egy gyáróriás és egy városrész születése / [írta és szerk. Thullner István] ; [kiad. az Ipartelepi Lakosok Egyesülete]. - Mosonmagyaróvár : Ipartelepi Lakosok Egyes., 2014. - 198 p., [10] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-12-1001-9 fűzött
Mosonmagyaróvár - ipari park - iparvállalat - ipartörténet - helytörténet - 20. század - 21. század
338.45(439-2Mosonmagyaróvár)"191/201" *** 061.5(439-2Mosonmagyaróvár)"191/201" *** 943.9-2Mosonmagyaróvár"191/201"
[AN 3578886]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2015.
Ván Hajnalka
   A környezeti számvitel szerepe a vállalatok környezetvédelmi tevékenységében / Ván Hajnalka. - Szeged : JATEPress, 2014. - 134 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 978-963-315-200-3 fűzött
üzemgazdaságtan - számvitel - környezetvédelem
658.1 *** 657 *** 504.06
[AN 3580306]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4498 /2015.
Sándor Erzsi (1956-)
   Szegény anyám, ha látnám [elektronikus dok.] / Sándor Erzsi ; Juhász Tamás közrem. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 455 KB). - Budapest : Park, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132629. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-165-3
vak - gyermeknevelés - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
364.65-056.262(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3583055]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2015.
Szövényi Balázs
   Határsértők : a társadalmi dezintegráció anatómiája : segédkönyv gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére / Szövényi Balázs. - [Kaposvár] : Szociális és Gyermekvédelmi Főig. Somogy M. Kirendeltség, 2014. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Somogyi szociális és gyermekvédelmi kistéka, ISSN 2064-8340 ; 2.)
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-12-0822-1 kötött
Magyarország - gyermekvédelem - gyermeklélektan - ifjúságszociológia - társadalmi dezintegráció - útmutató
364.65-053.2/.6(439)(036) *** 316.758(439) *** 159.922.7/.8 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3580138]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2015.
Vaszi Mária (1976-)
   Gyerekotthoni sorsok / Vaszi Mária. - [Szeged] : Szerző, 2015. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1471-0 fűzött
Csíksomlyó - Románia - gyermekotthon - hétköznapi élet - állami gondozott - rendszerváltás - memoár
364.65-053.2(498.4-2Csíksomlyó)(0:82-94) *** 929(498)(0:82-94)
[AN 3580177]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4501 /2015.
   25/50 : Ferencvárosi Művelődési Központ : az élmények háza / [fel. szerk. Tóth Betty]. - Budapest : FMK, cop. 2014. - 97 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0879-5 fűzött
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (Budapest)
Budapest. 9. kerület - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.IX.)(091) *** 725.835(439-2Bp.IX.)
[AN 3580195]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2015.
   "Általa híres e föld" : Balogh László köszöntése / [fel. szerk. Polyánszky Piroska]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 39.)
Fűzött
Balogh László (1944-)
Magyarország - egyetemi tanár - pedagógus - pszichológus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
37(439)(092)Balogh_L. *** 159.9(439)(092)Balogh_L.
[AN 3579079]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2015.
   Biológia feladatgyűjtemény : [középiskolásoknak, érettségizőknek] / Szászné Heszlényi Judit [et al.]. - Budapest : Panem, 2014, cop. 2004. - 278 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-441-4 fűzött : 2500,- Ft
biológia - példatár
372.857(076)
[AN 3579680]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2015.
   The closing conference of the project Visuality & mathematics : Belgrade, Serbia, September 17-19, 2014 ; [publ. by Eszterházy Károly College]. - Eger : Eszterházy K. College, [2014]. - 297 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-26-7 fűzött
matematikatanítás - vizuális nevelés - módszertan - konferencia-kiadvány
372.853 *** 372.874 *** 371.3 *** 061.3(497.11-2Beograd)
[AN 3578414]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2015.
Fábián Gyöngyi (1971-)
   Kritikai gondolkodás az osztályteremben / Fábián Gyöngyi. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 110 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 27.)
Bibliogr.: p. 105-110.
ISBN 978-963-693-554-2 fűzött : 1200,- Ft
gondolkodásfejlesztés
37.025.7 *** 159.955
[AN 3579631]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2015.
   Gazdagító programpárok jó gyakorlatai / összeáll. Polonkai Mária. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 37.)
Bibliogr.: p. 205-506.
Fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - gyermekfoglalkozás - iskolán kívüli oktatás
376.545(439) *** 371.382(439) *** 374.3(439)
[AN 3579060]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2015.
Gráberné Bősze Klára
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája, 1850/51 - 1948/49 / szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - Budapest : OPKM, 1996-[2014]. - 19 db ; 21 cm
A 15. kötettől szerk. Gráberné Bősze Klára
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"180/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Ujdálja - Vukovár. - [2014]. - 258 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 26.)
Fűzött
[AN 3580321] MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Zágráb - Zsombolya. - [2014]. - 148 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 27.)
Fűzött
[AN 3580329] MARC

ANSEL
UTF-84508 /2015.
Harmatiné Olajos Tímea (1967-)
   A lelki egészség személyiségdinamikai kettősségei : kihívások a tehetséggondozásban / Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 23 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 10.)
Bibliogr.: p. 21-23.
Fűzött
tehetséggondozás - tehetség - személyiség-lélektan
376.545 *** 159.928.22 *** 159.923
[AN 3579155]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2015.
Józsa Krisztián (1973-)
   A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban : szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak : [DIFER programcsomag] / Józsa Krisztián ; [ill. Molnár Mónika]. - Szeged : Mozaik, 2014. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. 134-[136].
ISBN 978-963-697-767-2 fűzött
képességfejlesztés - fejlesztő játék - számolás
371.382 *** 37.025 *** 372.47
[AN 3578737]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2015.
Kiss Albert
   Az "esély és ösztönzés" komplex tehetségsegítő modell pedagógiai kutatásának részeredményei / Kiss Albert. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 16 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 12.)
Bibliogr.: p. 15-6.
Fűzött
Zalabér - tehetséggondozás - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - 21. század - statisztikai adatközlés
376.545(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41)
[AN 3579163]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2015.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   Polgári jogi alapok / Lenkovics Barnabás, Keserű Barna Arnold, Kőhidi Ákos. - 4. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 288 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. szept. 1. - Borítócím: Magyar polgári jog : polgári jogi alapok
ISBN 978-963-9955-56-1 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
374(439)(075.8)
[AN 3582188]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2015.
Martinkó József (1945-)
   A tehetséggondozás halhatatlanja: Harsányi István / Martinkó József. Interdiszciplinaritás a tehetséggondozásban / Mező Ferenc. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 27 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött
Harsányi István (1908-2002)
Magyarország - tehetséggondozás - pedagógus - 20. század
376.545 *** 37(439)(092)Harsányi_I.
[AN 3579141]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2015.
Máth János (1959-)
   A természettudományos oktatás válsága / Máth János. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 18 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 11.)
Bibliogr.: p. 17-18.
Fűzött
Magyarország - tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan - közoktatás
372.85 *** 37.014(439) *** 37.02
[AN 3579160]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2015.
Mocsáry Dezső
   Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye : Piliscsaba, 2008-2014 : feladatgyűjtemény, 4-8. évfolyam / összeáll. Mocsáry Dezső. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2014. - 205, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges könyvek, ISSN 1789-932X ; 11.)
ISBN 978-963-88874-5-0 fűzött
tanulmányi verseny - matematika - tantárgy - példatár
371.384 *** 372.851(079.1)
[AN 3579994]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2015.
Nagy Emese, K.
   A pedagógushallgatók felkészítése a heterogén tanulói csoport kezelésére a komplex instrukciós program segítségével / K. Nagy Emese. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 21 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 7.)
Bibliogr.: p. 18-19.
Fűzött
individuálpedagógia - pedagógusképzés
37.013.41 *** 371.13
[AN 3579138]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2015.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   A selmecbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola első világháborúban hősi halált halt hallgatóinak életrajz-adatai, 1914-1918 : az országvesztés áldozatai : a felkelő harcok hősi halottai, 1921 / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : NYME K., 2014. - 210 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A selmecbányai főiskola hősi halott hallgatói, 1914-1921
ISBN 978-963-334-186-5 fűzött
Selmecbánya - hősi halott - egyetem - mérnökképzés - első világháború - életrajz - történelmi forrás
378.662(439.22-2Selmecbánya)"191"(092) *** 355.293(439)"1914/1918"(093)
[AN 3579960]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2015.
   Tanulmányok a pedagógia világából : írások a Neveléstudományi Műhelyből / [szerk. Bognárné Kocsis Judit] ; [közread. a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar]. - Veszprém : PE MFTK, 2014. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-045-5 fűzött
pedagógia
37
[AN 3580270]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2015.
Turmezeyné Heller Erika
   A zenei írás-olvasási képesség fejlődésének longitudinális vizsgálata 2-8. osztályosok körében / Turmezeyné Heller Erika, Máth János. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 35 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 9.)
Bibliogr.: p. 33-35.
Fűzött
zenepedagógia - zenei írás-olvasás - Kodály-módszer
37.036 *** 781.21 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 3579149]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4519 /2015.
   100 éves a Tárnoki Községi Sportkör. - [Tárnok] : Tárnoki Közs. Sportkör, [2014]. - 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Tárnoki Községi Sportkör
Tárnok - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Tárnok)(091) *** 061.2(439-2Tárnok)(091)
[AN 3580451]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2015.
Barkó Rózsa
   Kreatív esküvő : különleges díszítések egy különleges napra / Barkó Rózsa. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-636-3 fűzött
esküvő - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 392.5 *** 745
[AN 3579033]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2015.
   A felsőoktatás szerepe a sportban, élsportban és az olimpiai mozgalomban, különös tekintettel a társasági adóból (TAO) támogatott sportágak helyzetére és a támogatások hasznosítására : továbbképzés és szakmai konferencia : Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 2013. november 7-8. : tanulmánykötet / [szerk. Petridis Leonidas] ; rend., [közread. a] Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Sportgazdasági- és Menedzsment Tanszék, Magyar Olimpiai Bizottság. - Debrecen : DE GVK, 2014. - 205 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Tanulmánykötet : a felsőoktatás szerepe a sportban, élsportban és az olimpiai mozgalomban, különös tekintettel a társasági adóból (TAO) támogatott sportágak helyzetére és a támogatások hasznosítására című konferencia tanulmány kötete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-733-9 fűzött
Magyarország - sport - pénzügyi támogatás - társasági adó - konferencia-kiadvány
796.078(439) *** 336.271.5(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3579916]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2015.
Hetyei László
   Újpest, a kilencszeres kupagyőztes / Hetyei László. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-67-3 fűzött : 2490,- Ft
Újpest Football Club
Budapest - Magyarország - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény - sporttörténet
796.332(439-2Bp.)UTE *** 796.332.093(439)(091)
[AN 3579928]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2015.
Könnyü Mária
   Nagy barkácssuli könyv 3 / [szöveg] Könnyü Mária ; [fotók] Niksz Gyula. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-635-6 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3579022]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2015.
Koronghy Gyula (1944-)
   Égi sakk-válogatott / Koronghy Gyula. - [Budapest] : [Koronghy Gy.], cop. 2014. - 211 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1480-2 kötött
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század
794.1 *** 794.1(439)(092)
[AN 3578882]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2015.
Mészöly Kálmán (1941-)
   Mészöly Kálmán : a Szőke Szikla életregénye / Mészöly Kálmán, Sinkovics Gábor. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 284 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-392-6 fűzött : 3999,- Ft
Mészöly Kálmán (1941-)
Magyarország - labdarúgó - edző - 20. század - 21. század - memoár
796.332(439)(092)Mészöly_K.(0:82-94) *** 796.071.4(439)(092)Mészöly_K.(0:82-94)
[AN 3578278]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2015.
   A mozgás szabadsága! : a szabadidősport társadalmi, gazdasági és egészségügyi megközelítései : elméletek és kutatási eredmények a gyakorlat szolgálatában / szerk. Perényi Szilvia ; [kiad. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Debrecen : DE GTK, 2014. - 299 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-703-2 fűzött
Magyarország - szabadidősport - sportszociológia - gazdaságtan - sportegészségügy - statisztikai adatközlés
796.035(439)"200/201"(083.41) *** 316.7 *** 330 *** 612.76
[AN 3579839]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2015.
   Nemzetközi kosárlabda játékszabályok / [ford. Bodnár Péter, Hartyáni Zsolt] ; [közread. a] Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. - Budapest : MKOSZ, 2014. - 199 p. : ill. ; 19 cm
Érvényes 2014. október 1-jétől visszavonásig
ISBN 978-963-88995-4-5 fűzött
kosárlabda - játékszabály
796.323.063
[AN 3579686]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2015.
Pektor Gabriella
   Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye : örömteli gyermekévek / Pektor Gabriella. - 2. kiad. - Szeged : Mozaik, 2015. - 203, [4] : ill., színes ; 24 cm. - (Ötlet tár)
Bibliogr.: p. [204].
ISBN 978-963-697-652-1 fűzött
óvodapedagógia - játék - mozgásjavító iskola
793/794 *** 373.24 *** 796.012.61
[AN 3583296]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2015.
Polgár Judit (1976-)
From GM to top ten (magyar)
   Nagymesterből világklasszis / Polgár Judit ; Mihail Marin ... közrem. ; [ford. Hazay László]. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2014. - 381, [7] p. : ill. ; 25 cm. - (Polgár Judit sakkot tanít ; 2.)
ISBN 978-963-16-6465-2 kötött
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
794.1 *** 794.1(439)(092)Polgár_J.(0:82-94)
[AN 3580204]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2015.
   Sport, politika és történelem : a néha politikai célokra használt sport lehet-e a béke, valamint a társadalmi és politikai integráció eszköze Európában? : [nemzetközi konferencia ... a Budapesti Francia Intézet és a Károlyi József Alapítvány szervezésében ...] : [2014. március 21-22., Károlyi-Kastély, Fehérvárcsurgó] = Le sport, la politique et l'histoire comment le sport, parfois dénaturé et instrumentalisé par la politique, peut-il devenir instrument de paix et d'intégration sociale et politique? : [colloque international ... organisé per l'Institut français, Budapest, et la Fondation Joseph Károlyi ...] : [21-22 mars 2014, Château Károlyi, Fehérvárcsurgó ...] = Sport in politics and throughout history sport, sometimes exploited for political purposes: how can it become an instrument of peace and social and political integration? : [international conference ... organized by the French Institute, Budapest, and the Joseph Károlyi Foundation ...] : [March 21st - 22nd 2014, Károlyi Stately Home, Fehérvárcsurgó ...] / [... szerk. ... Károlyi Elisabeth]. - Budapest : Károlyi J. Alapítvány : Helikon, cop. 2014. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-952-5 fűzött : 2190,- Ft : 10 EUR
sportszociológia - sporttörténet - világpolitika
796.01 *** 316.7 *** 796(100)"19/200" *** 327(100)"19/200"
[AN 3580028]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2015.
Stilton, Tea
Il diario segreto delle Tea sisters (magyar)
   Tea angyalainak titkos naplója / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 186, [2] p., [16] : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-468-3 kötött
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3579679]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2015.
Tóth Kálmán
   Puskás és az Aranycsapat diadalai = The zenith & decline of the Hungarian Golden Team / Kalman Toth. - [Budapest] : [Kiskapu], cop. 2014. - 218 p. : ill. ; 15x22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-80135-1-2 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Svájc - sporttörténet - labdarúgás - világbajnokság - Rákosi-korszak - fényképalbum - interjú
796.332(439)"195"(047.53) *** 796.332.093(494-2Bern)"1954"(093) *** 796(439)"193/195"(084.12)
[AN 3580447]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2015.
Valler Hajnalka
   Quilling csodák / Valler Hajnalka ; [fotók Valler Hajnalka, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-699-8 fűzött
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3579039]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4534 /2015.
Bényei Balázs
   A Kossuth téri agrárpalota / [szerzők Bényei Balázs és Zétényi Zoltán] ; [kiad. a Vidékfejlesztési Minisztérium]. - [Budapest] : Vidékfejlesztési Min., 2014. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
Kötött
 (hibás ISBN 978-89399-2-0)
Magyarország - középület - földművelésügyi minisztérium - mezőgazdasági politika - 19. század - 20. század - 21. század
725.121(439-2Bp.) *** 351.823.1(439)"18/201"
[AN 3580360]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2015.
Birkás Ákos (1941-)
   The painter's job : [October 12, 2014 - February 8, 2015] : [exhibition catalogue] / Ákos Birkás ; [curator Krisztián Kukla] ; [publ. ... Modem]. - Debrecen : Modem, [2014]. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
A kiállítást Debrecenben rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89750-5-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Birkás_Á. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3578372]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2015.
Capa, Robert (1913-1954)
Slightly out of focus (magyar)
   Kissé elmosódva : [emlékeim a háborúból] / Robert Capa ; Cornell Capa előszavával ; [ford. Sárközy Elga]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2015. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-355-038-0 fűzött : 3500,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - fotóriporter - külföldön élő magyar személyiség - második világháború - amerikai angol irodalom - memoár - sajtófotó
77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R.(0:82-94) *** 77.044 *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12) *** 820-94(73)(=945.11)
[AN 3583507]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2015.
King, Ross (1962-)
Leonardo and The last supper (magyar)
   Leonardo és az Utolsó vacsora [elektronikus dok.] / Ross King ; ford. Makovecz Benjamin. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 5.8 MB). - Budapest : Park, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-355-093-9
Leonardo da Vinci (1452-1519). Il cenacolo
Itália - festőművész - 15. század - 16. század - elektronikus dokumentum
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 3583333]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2015.
Koppány Tibor (1928-)
   Kastélyok a végvárak mögött : késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16-17. századi Dunántúlon / Koppány Tibor. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 335-351.
ISBN 978-963-506-948-4 kötött : 3500,- Ft
Dunántúl - építészettörténet - barokk - kastély - 16. század - 17. század
728.82(439.11)"15/16" *** 7.034.7
[AN 3580348]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2015.
   Mátyás kútja a Budai Várban = Matthias Fountain / [összeáll. ... Stróbl Mátyás]. - [Budapest] : Strobl A. Emlékhely Alapítvány, [2014]. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strobl Alajos köztéri szobrai ; 2.)
ISBN 978-963-12-0793-4 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Budapest - Magyarország - szobor - szobrász - 19. század - 20. század
73.027.1(439-2Bp.) *** 73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3578771]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2015.
Nemes Judit (1948-)
   Approche expérimentale de l'espace = Space experiments, 1993-2013 / Judith Nem's ; [textes de ... Gábor Ébli, János Palotai, Rita Somosi] ; [éd. ... Open Structure Art Society ...]. - Budapest : Open Structure Art Soc., cop. 2014. - 72, [13] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89919-4-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nemes_J.
[AN 3579910]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2015.
Repiczki Lászlóné
   Horpács : templomunk 270 éves jubileuma alkalmából / [írta és összeáll. Repiczki Lászlóné] ; [kiad. Római Katolikus Plébánia Borsosberény Horpács fília]. - [Horpács] : Borsosberényi Római Katolikus Plébánia Horpács fília, 2014. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9791-4 fűzött
Horpács - templom - helyismeret
726.54(439-2Horpács) *** 908.439-2Horpács
[AN 3579747]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2015.
Rum Attila (1965-)
   Czigány Dezső / Rum Attila. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 6.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8159-0 kötött : 1690,- Ft
Czigány Dezső (1883-1937)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Czigány_D.
[AN 3578766]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2015.
   Sétáló füzet : képes kalauz a Dohány utcai épületegyütteshez / [szerk. Szolga Zsófia] ; [közread. a] Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2015. - 21 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87083-4-2 fűzött : 1000,- Ft
Budapest - zsinagóga - útmutató
726.3(439-2Bp.)(036)
[AN 3578908]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2015.
   A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében : a 2013. szeptember 6-i tudományos konferencia előadásai ; [... szerk. Marozsi Ferenc]. - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2014. - 138, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88900-2-3 fűzött
Váci Egyházmegye
Magyarország - keresztény művészet - szecesszió
7.046.3(439-03Váci_Egyházmegye) *** 7.035.93(439-03Váci_Egyházmegye) *** 73/76(439)"189/191"
[AN 3579534]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2015.
   Szent Adalbert római katolikus templom, Hatvan / [közread. a Hatvan-belvárosi Római Katolikus Egyházközség]. - [Hatvan] : Hatvan-belvárosi Római Katolikus Egyházközség, 2014. - [18] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Hatvan - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Hatvan)(091)
[AN 3579084]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2015.
Szent István király emlékműve a Budai Várban (angol)
   King St. István (Stephen) at the Fishermen's Bastion in the Buda Castle / [comp. by Alajos Stróbl] ; [transl. by Marianne Strommer and Mariann Lengyel]. - [Budapest] : Alajos Strobl Memorial Place Found., [2014]. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Memorials of Alajos Strobl ; 1.)
ISBN 978-963-08-9151-6 fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Budapest - Magyarország - szobor - szobrász - 19. század - 20. század
73.027.1(439-2Bp.) *** 73(439)(092)Strobl_A.
[AN 3578749]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2015.
   Szent László király oltalma alatt : a mórahalmi római katolikus templom és egyházközség története / [szerk. Márton Gábor] ; [kiad. a Szent László Király Plébánia]. - 2. jav. kiad. - Mórahalom : Szt. László Király Plébánia, 2014. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség
Mórahalom - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház - templom
726.54(439-2Mórahalom) *** 282(439-2Mórahalom)(091)
[AN 3578351]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2015.
   A szeretet ragyogása : [Boldog II. János Pál pápa szentté avatása tiszteletére] : [a Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány nemzetközi gyermekrajz vándorkiállítások zsürizett alkotásainak válogatása, 2006-2014] / [összeáll. Basáné Révész Erzsébet] ; [közread. a Pápai Missziós Művek]. - Budapest : Pápai Missziós Művek, 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-9521-7 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - pályázat - vallási ábrázolás - gyermekrajz
741-053.2 *** 06.063(439) *** 379.825-053.2(100) *** 741.046.3
[AN 3579508]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2015.
Szinyei Merse Anna (1942-)
   Mészöly Géza / Szinyei Merse Anna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 7.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8160-6 kötött : 1690,- Ft
Mészöly Géza (1844-1887)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Mészöly_G.
[AN 3578776]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2015.
Turnbull, Stephanie
Castles (magyar)
   Várak / Stephanie Turnbull ; ill. Colin King ; [ford. ... Németh Beáta]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-711-7 kötött
vár - udvari élet - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv
728.81 *** 394.012(100)"04/14"(02.053.2) *** 930.85(100)"04/14"(02.053.2)
[AN 3578968]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2015.
Velekei József Lajos (1950-)
   Velekei József Lajos : Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, 2014. - [Szentendre] : Velekei J. L., [2014]. - [132] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-0628-9 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Velekei_J._L. *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3579302]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2015.
Vörös István (1964-)
   Száz és egy : születésnapi versek, sok képpel / [fotók] Móser Zoltán ; [versek] Vörös István. - Budapest : Napkút K., 2014. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-426-5 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers - portré - fényképalbum
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 894.511-14 *** 77.041.5
[AN 3580198]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4553 /2015.
Kosóczki Tamás (1979-)
   Magyar orgonatervező-szakértők diszpozíciói a XX. század első felében / Kosóczki Tamás. - Baja : EJF K., cop. 2014. - 332 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 22.)
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-615-5429-10-1 fűzött
Magyarország - hangszerkészítés - orgona - hangszerkészítő - 20. század
681.816 *** 681.816(439)(092)"19"
[AN 3580364]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2015.
   Magyar hegedűkészítő műhely és mesterhegedűk : kiállítási katalógus = Master violins and a Hungarian violin making workshop : an exhibition catalogue / [rend. ... Baranyi Anna] ; [szerk. ... Gombos László] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : MTA BTK ZTI Zenetört. Múz., 2014. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. okt. 1-én nyitották meg
ISBN 978-963-9627-80-2 fűzött
Magyarország - hangszer - hangszerkészítő - hegedű - 19. század - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
681.817.1(439)(092)"18/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3579939]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2015.
McIver, Joel (1971-)
Know your enemy (magyar)
   Rage Against the Machine : frontvonalban / Joel McIver. - Budapest : Silenos, 2014. - 195, [4] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Dudich Ákos. - Diszkogr.: p. [197-199].
ISBN 978-963-89407-9-7 fűzött : 2800,- Ft
Rage Against the Machine (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)Rage_Against_the_Machine
[AN 3580333]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2015.
Sárosi Bálint (1925-)
   Népzenei tájakon : válogatott írások, 1962-2014 / Sárosi Bálint. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 349 p. ; 24 cm + mell. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-332-054-9 kötött : 4000,- Ft
népzenekutatás
78.031.4
[AN 3580297]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4557 /2015.
Csikós Attila (1942-)
   Épített varázslat : Csikós Attila művészete / [Csikós Attila történeteit lejegyezte Várkonyi Judit]. - [Budapest] : Balassi, cop. 2014. - 227 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-506-936-1 kötött : 5500,- Ft
Csikós Attila (1942-)
Magyarország - képzőművész - díszlettervezés - jelmeztervezés - 20. század - 21. század - memoár
792.021(439)(092)Csikós_A.(0:82-94) *** 792.024.2(439)(092)Csikós_A.(0:82-94)
[AN 3580185]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2015.
Csizmadia Éva
   Színház a világ : színészlegendák / Csizmadia Éva. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-45-5 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színházművészet - 20. század - memoár
792(439)"19"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3583276]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2015.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Az eredendő máshol : magyar filmes szólamok / Gelencsér Gábor. - Budapest : Gondolat, 2014. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-468-2 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - filmművészet - 20. század - ezredforduló
791.43(439)"196/200"
[AN 3579757]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2015.
   Mosolyt varázsolni az emberek arcára : Bodai Jóska tanár úrnak szeretettel / [szerk. Gyenei Ferencné ..., Pálfalvi József]. - Dombóvár ; Budapest : Kőnig Könyvelő Kft., 2014. - 169 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0919-8 fűzött
Bodai József (1932-2000)
Dombóvár - pedagógus - néptánc - 20. század
793.31(439-2Dombóvár) *** 37(439-2Dombóvár)(092)Bodai_J.
[AN 3580322]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2015.
Szekfű András (1941-)
   "Magánkalóz a filmdzsungelben" : Georg Höllering, a Hortobágy film rendezője / Szekfü András. - Budapest : Gondolat, 2014. - 270 p. : ill. ; 20 cm + DVD
Bibliogr.: p. 259-260. - Filmogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-693-561-0 fűzött : 3000,- Ft
Höllering, Georg (1897-1980)
Ausztria - Magyarország - filmrendező - 20. század - filmtörténet - audiovizuális dokumentum
791.43(439)"193" *** 791.43.071.1(436)(092)Höllering,_G.
[AN 3579790]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2015.
Szilágyi Lajos (1925-)
   Egy színész, aki túlélte / Szilágyi Lajos. - Pomáz : Kráter, 2014. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-163-5 kötött : 2500,- Ft
Szilágyi Lajos (1925-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Szilágyi_L.(0:82-94)
[AN 3580338]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2015.
Udvaros Béla (1925-)
   Egy kis nemzeti színház : az Evangélium Színház 20 éve a Duna Palotában / Udvaros Béla. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-061-7 kötött : 3900,- Ft
Evangélium Színház (Budapest)
Magyarország - színháztörténet
792(439-2Bp.)Evangéliumi_Színház(091)
[AN 3580301]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2015.
   Zamárdi : emlékkönyv a Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor 22 évéről / szerk. és az interjúkat kész. Maczák Ibolya ; [kiad. a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár]. - Inárcs : Zrumeczky D. Művel. Ház és Kvt., 2014. - 157, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-0252-6 fűzött
Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor
Zamárdi - ifjúsági tábor - amatőr színjátszás - interjú
792.077(439-2Zamárdi)(047.53) *** 379.835(439-2Zamárdi)(047.53)
[AN 3579904]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4565 /2015.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2014-. - ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3583740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 5. kiad. - 2014. - 171 p.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9577-3 fűzött
[AN 3583741] MARC

ANSEL
UTF-84566 /2015.
Kiss Attila
   Ködbe vesző múlt : a Monor név eredetéről / Kiss Attila. - [Monor] : Monorért Baráti Kör, 2014. - 36 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Monori múzeumi füzetek, ISSN 2416-027X ; 1.)
Bibliogr.: 33-36.
Fűzött
Monor - magyar nyelv - földrajzi név - helytörténet - nyelvtörténet
809.451.1-311(439-2Monor) *** 943.9-2Monor
[AN 3580225]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2015.
Szalay Kristóf
   Deutsch mit Comics 2 : tankönyv és munkafüzet / Szalay Kristóf ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-615-5267-05-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3579688]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2015.
Tóth Tibor, H. (1974-)
   Nyelvi változások az ezredfordulón : meghatározó jelenségek a nyelvi viselkedés és a nyelvhasználat területéről / H. Tóth Tibor. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 92 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 26.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-693-433-0 fűzött : 1200,- Ft
köznyelv - magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-085.5 *** 809.451.1-06
[AN 3579627]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2015.
Voigt Vilmos (1940-)
   Jelek és vallások : bevezetés a vallásszemiotikába / Voigt Vilmos. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek, ISSN 2061-7674 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-12-4 fűzött
vallás - szemiotika
800.1 *** 316.773 *** 2
[AN 3580284]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4570 /2015.
Gold, Valerie
   Stephen King, az árnyak királya / Valerie Gold. - Budapest : Vintage Media, 2014. - 254 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-89969-2-3 fűzött : 3990,- Ft
King, Stephen (1947-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - filmtörténet
820(73)(092)King,_S. *** 791.43(73)"197/201"
[AN 3580214]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2015.
   Egy maroknyi gondolat : 100 éve született Borzsák István / [... szerk. Hajdú Zoltánné]. - [Monor] : Monorért Baráti Kör, 2014. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Monori múzeumi füzetek, ISSN 2416-027X ; 2.)
Fűzött
Borzsák István (1914-2007)
Magyarország - irodalomtörténész - klasszika-filológia - 20. század
82.01(439)(092)Borzsák_I. *** 87
[AN 3580230]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2015.
   "My počti vsegda izvinâem to, čto ponimaem" : sbornik naučnyh trudov, posvâŝennyh 200-letnemu ûbileû M. Û Lermontova / [... szerk. Molnár Angelika, Pozsgai István]. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp. BTK Szláv Filológiai Int.], 2014. - 225 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Lermontov, Mihail Ûrʹevič (1814-1841)
Oroszország - író - 19. század
882(092)Lermontov,_M._Û.
[AN 3578296]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4573 /2015.
Ábrahám Imre (1929-)
   Történet, nyelv, kultúra : korábbi és újabb írások Nyúlról / Ábrahám Imre ; [kiad. Nyúl Községi Önkormányzat]. - [Nyúl] : Önkormányzat, 2015. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1575-5 fűzött
Csendes Béla (1921-1996)
Nyúl (Győr-Sopron megye) - Magyarország - helytörténet - helyismeret - író - 20. század
894.511(092)Csendes_B. *** 908.439-2Nyúl *** 943.9-2Nyúl
[AN 3580069]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2015.
Burján Emil (1947-)
   Túlzás a szép : Váci Mihály beszélgető lírája / Burján Emil. - Szeged : GeolArt, 2014. - 167 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-89244-4-5 fűzött
Váci Mihály (1924-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Váci_M.
[AN 3580342]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2015.
Czifra Mariann (1979-)
   Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában : katalógus / összeáll. Czifra Mariann. - [Budapest] : Argumentum : MTA Kvt. és Inf. Közp., cop. 2014. - 327 p. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának katalógusai, ISSN 2416-0172 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-740-3 fűzött : 2900,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - levelezés - irodalmi élet - 18. század - 19. század - irodalomtudományi forrás - kézirat-katalógus
894.511(091)"17/18"(093) *** 017.1(439-2Bp.)MTA *** 091Kazinczy_F. *** 894.511(092)Kazinczy_F.(044):017
[AN 3580164]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2015.
Győri L. János (1958-)
   Református identitás és magyar irodalom : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / Győri L. János. - Budapest : Kálvin, 2015. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-287-7 kötött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - református egyház - reformáció - 17. század - 18. század
894.511(091)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 3580379]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2015.
Han Kyeng Min
   Költői hivatás és időszemlélet : Berzsenyi és Hölderlin költészetének összehasonlító elemzése / Han Kyeng Min. - Budapest : Barnaföldi G. Archívum, 2014. - 153 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-153.
ISBN 978-963-7377-59-4 fűzött
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Hölderlin, Friedrich (1770-1843)
Magyarország - Németország - író - 18. század - 19. század - összehasonlító irodalomtudomány
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 830(092)Hölderlin,_F.
[AN 3578561]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2015.
Horváth Kornélia (1971-)
   Költészet és forma : líraszemléleti kérdések a modern magyar irodalomban / Horváth Kornélia. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 89 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 28.)
Bibliogr.: p. 81-89.
ISBN 978-963-693-579-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)-1"19" *** 82.01-14
[AN 3579626]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2015.
   Labirintusban : bolyongások Albert Gábor 85. születésnapja alkalmából 2014. október 30-án. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 45, [2] p. ; 20 cm
Számozott példány: 50
ISBN 978-615-5500-03-9 fűzött : 1575,- Ft
Albert Gábor (1929-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Albert_G.
[AN 3580285]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2015.
Németh László (1901-1975)
   "...tőlem külön nem engedlek" : Németh László és felesége levelezése, 1920-1973 / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Németh Ágnes és Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2014. - 435, [13] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [436].
ISBN 978-963-693-266-4 kötött : 4000,- Ft
Németh László (1901-1975)
Németh Lászlóné Démusz Ella (1905-1989)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Németh_L.(044) *** 929(439)Németh_L.-né_Démusz_E.(044)
[AN 3579607]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2015.
Szepes Erika (1946-)
   "Az innen-létből sohasem elég" : Lászlóffy Csaba ikerkötetének olvasásakor / Szepes Erika. Iphigénie szerelme : drámajáték Gerard Walschap regénye alapján / Lászlóffy Csaba. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 52 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 90.)
ISBN 978-963-263-455-5 fűzött
Lászlóffy Csaba (1959-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - műelemzés - dráma
894.511(498)(092)Lászlóffy_Cs. *** 894.511-2(498) *** 82.01
[AN 3580326]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2015.
   Tiszta szívvel : vallomások egy bolgárról = Ot vse sʺrce : izpovedi za edin bʺlgarin / [Júlia Krumova bolgárra ford.] ; [Velikovné Frank Zsuzsanna magyarra ford.]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 199, [7] p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-263-459-3 fűzött
Doncsev Toso (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyarországi bolgárok
894.511(=867)(092)Doncsev_T.
[AN 3580223]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2015.
   Writing for the ages : prose & poetry from 20th century Hungary / [ed. Paul Olchváry] ; [publ. by the] Hungarian Books and Translations Office. - [Budapest] : Hung. Books and Translations Office PIM, 2014. - 146 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5517-00-6 fűzött
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom története
894.511(092)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3578753]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4584 /2015.
Adams, Amy
Sydney harbour hospital: Evie's bombshell (magyar)
   Nem csak nekem kellesz / Amy Adams ; [ford. Szabó Júlia]. Családot karácsonyra / Dianne Drake ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 504-505.)
Egys. cím: Sydney harbour hospital: Evie's bombshell. Christmas miracle: a family
ISBN 978-963-538-854-7 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3578595]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2015.
Ahern, Cecelia (1981-)
PS, I love you (magyar)
   Utóirat: szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Pavlov Anna]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2007. - 439 p. ; 22 cm
Megj. "Ui.: Szeretlek" címmel is
ISBN 978-963-293-277-4 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3583524]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2015.
Banks, Rosie
Cloud Island (magyar)
   Felhő-sziget / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 104, [23] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 3.)
ISBN 978-615-5385-05-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583515]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2015.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 118, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583510]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2015.
Banks, Rosie
Mermaid reef (magyar)
   A Sellő-zátony / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 107, [20] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 4.)
ISBN 978-615-5385-06-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583518]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2015.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 103, [24] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583511]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2015.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The Chinese parrot (magyar)
   A kínai papagáj [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 451 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132667. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-09-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3584130]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2015.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Women (magyar)
   Nők / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2015. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-505-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3583521]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2015.
Carter, Chris
The crucifix killer (magyar)
   A keresztes gyilkos / Chris Carter ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-219-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3578257]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2015.
Cates, Georgia
Beauty from surrender (magyar)
   A megadás szépsége / Georgia Cates ; [ford. Egyeki Martina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-322-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3578262]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
The runaway queen (magyar)
   A szökevény királyné : Bane krónikák második könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 54 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-683-8 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3583346]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
What really happened in Peru (magyar)
   Mi történt Peruban? : Bane krónikák első könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-461-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3583348]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2015.
Cox, Maggie
The brooding stranger (magyar)
   Megtalált álmok / Maggie Cox ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 560.)
ISBN 978-963-538-842-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578490]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2015.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The three stigmata of Palmer Eldritch (magyar)
   Palmer Eldritch három stigmája / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-68-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3579134]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2015.
Fielding, Liz
The last woman he'd ever date (magyar)
   Ismerős idegen / Liz Fielding ; [... ford. Kálmán Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 563.)
ISBN 978-963-538-816-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3578513]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2015.
Flynn, Christine
Once upon a Christmas eve (magyar)
   A csendestárs / Christine Flynn ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Karácsonyi várakozás / Holly Jacobs ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Téged kérlek karácsonyra / Carole Mortimer ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 33.)
Egys. cím: Once upon a Christmas eve. A Christmas affair. Upon a Christmas
ISBN 978-963-538-847-9 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3578604]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2015.
Forman, Gayle (1971-)
Where she went (magyar)
   Hová tűntél? / Gayle Forman ; [ford. Rudolf Anna] ; [a dalszövegeket Gáti István ford.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-932-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583230]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2015.
Gallego García, Laura (1977-)
Memorias de Idhun (magyar)
   Az Idhún emlékezete / Laura Gallego García ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - Budapest : Delta Vision, 2014-. - 20 cm
ISBN 978-615-5314-71-1
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3533971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Triáda II. - 2014. - 452, [5] p.
ISBN 978-615-5314-70-4 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3579111] MARC

ANSEL
UTF-84602 /2015.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful darkness (magyar)
   Beautiful darkness : lenyűgöző sötétség / Kami Garcia és Margaret Stohl ; [ford. Antoni Rita]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 569, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-469-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583705]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2015.
Giono, Jean (1895-1970)
Un roi sans divertissement (magyar)
   Az unatkozó király / Jean Giono ; [ford. Schultz Ádám]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-449-4 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3580176]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2015.
Grace, Carol
Taming the sheikh (magyar)
   Jó reggelt, hercegnőm! / Carol Grace ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 564.)
ISBN 978-963-538-826-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578517]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2015.
Gray, Alexandra
Ten men (magyar)
   Egy nő, tíz pasi : miközben az igazit keresed, rátalálhatsz önmagadra / Alexandra Gray ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-04-7 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3580268]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2015.
Green, John (1977-)
The fault in our stars (magyar)
   Csillagainkban a hiba / John Green ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-916-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3582366]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2015.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
Cleopatra (magyar)
   Cleopatra [elektronikus dok.] / H. Rider Haggard ; ford. Laky Géza. - Szöveg (epub : 393 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-08-3
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
angol irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6=945.11
[AN 3584137]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2015.
Harrington, Nina
Her moment in the spotlight (magyar)
   Őszi kollekció / Nina Harrington ; [... ford. Szabó Júlia]. Csipkerózsika felébred / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Karácsonyra hazatérünk / Raye Morgan ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 66.)
Egys. cím: Her moment in the spotlight. The reluctant princess. Accidental heiress
ISBN 978-963-538-846-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3578470]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2015.
Harrington, Nina
My Greek island fling (magyar)
   Napsütötte románc / Nina Harrington ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 559.)
ISBN 978-963-538-841-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3578482]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2015.
Hewitt, Kate
Mr. and mischief (magyar)
   Ha a tűzzel játszol.. / Kate Hewitt ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 570.)
ISBN 978-963-538-840-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578637]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2015.
James, Melissa
The tycoon who healed her heart (magyar)
   Szelíd ragadozó / Melissa James ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 562.)
ISBN 978-963-538-851-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3578509]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2015.
James, Peter (1948-)
Want you dead (magyar)
   Emésztő tűz / Peter James ; [ford. Tüzér Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 367 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-724-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3578219]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2015.
Jonasson, Jonas (1961-)
Analfabeten som kunde räkna (magyar)
   Az analfabéta, aki tudott számolni / Jonas Jonasson ; [Kúnos László ford.]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 430, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-290-3 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3582324]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2015.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 11. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3582321]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2015.
Jordan, Penny
The price of royal duty (magyar)
   Valóra vált leányálom / Penny Jordan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 574.)
ISBN 978-963-538-808-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3578684]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2015.
Julianus (Római Birodalom: császár) (331-363)
Misopōgōn (magyar)
   Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. / Iulianus Apostata ; a bev. tanulmányt írta, ford. és sajtó alá rend. Solymosi Benedek. - Szeged : JATE Press, 2014. - 80 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 93.)
Bibliogr.: 78-79. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11
[AN 3580349]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2015.
Kate, Lauren (1981-)
Fallen (magyar)
   Fallen : kitaszítva / Lauren Kate ; [ford. Farkas Veronika]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 365 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-400-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583728]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2015.
Klassen, Julie (1964-)
The girl in the gatehouse (magyar)
   Lány a kapusházban / Julie Klassen ; [ford. Recski Júlia]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 352 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-719-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3578228]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2015.
Mallery, Susan
Holly and mistletoe (magyar)
   Fagyöngy és csillagszóró / Susan Mallery ; [... ford. Várnai Péter]. Angyalszárny suhog / Marin Thomas ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 287-288.)
Egys. cím: Holly and mistletoe. The cowboy and the angel
ISBN 978-963-538-853-0 fűzött : 1990,- Ft : 45,4 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578520]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2015.
Marinelli, Carol
Sydney harbour hospital: Ava's re-awakening (magyar)
   Ölelve búcsúzz! / Carol Marinelli ; [ford. Szabó Júlia]. Meredek hullámhegy / Anne Fraser ; [ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 502-503.)
Egys. cím: Sydney harbour hospital: Ava's re-awakening. The playboy of Harley Street
ISBN 978-963-538-845-5 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3578586]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2015.
Marsh, Nicola
Marrying the enemy (magyar)
   Gyűrű az örökkévalóságnak / Nicola Marsh ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 569.)
ISBN 978-963-538-839-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3578629]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2015.
Matei, Sorin Adam (1965-)
Idei de schimb (magyar)
   Paradigma-váltó : egyperces esszék a mai Romániáról = Idei de schimb / Sorin Adam Matei ; ford. Koszta Emese. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 144 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-279-817-2 fűzött : 2000,- Ft
román irodalom - esszé - publicisztika
859.0-4=945.11 *** 859.0-92=945.11
[AN 3580238]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2015.
May, Karl (1842-1912)
Halbblut (magyar)
   A félvér [elektronikus dok.] / Karl May ; ford. Hegedűs Arthur. - Szöveg (epub : 306 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132666. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-04-5
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3584122]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2015.
Mazetti, Katarina (1944-)
Berättelser för till-och frånskilda (magyar)
   Elváltak és válófélben lévők panaszai / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit ; a verseket Bogdán Ágnes ford. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 649 KB). - Budapest : Park, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-118-9
svéd irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
839.7-32=945.11
[AN 3583325]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2015.
Meine Geschichtenkiste (magyar)
   Az én kincsesládám / [ford. Czegle Éva] ; [graf. ... Makra Brigitta]. - Budapest : Advent K., 2014-. - ill., színes ; 21 cm
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3579812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 105 p.
ISBN 978-615-5143-45-8 fűzött
[AN 3579820] MARC

ANSEL
UTF-84626 /2015.
Mortimer, Carole (1960-)
The Christmas night miracle (magyar)
   A karácsonyi látogató / Carole Mortimer ; [... ford. Gaáli István]. Felmelegített szerelem / Miranda Lee ; [... ford. Kiss Gábor]. Békából királyfi / Michelle Reid ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 66.)
Egys. cím: The Christmas night miracle. The man who risked it all. A night, a secret... a child
ISBN 978-963-538-852-3 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3578617]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2015.
Morton, Kate (1976-)
The secret keeper (magyar)
   Titkok őrzője / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 485, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-328-9 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3578234]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2015.
Murphy, Monica (1970-)
Three broken promises (magyar)
   Három megszegett ígéret / Monica Murphy ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-058-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3578265]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2015.
Oram, Kelly (1981-)
The Avery Shaw experiment (magyar)
   Szívzűrterápia strébereknek / Kelly Oram ; [ford. Vándor Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 223 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9827-0 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3583286]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2015.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Survivor (magyar)
   Túlélő / Chuck Palahniuk ; [ford. Sári B. László]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - p. 299-1. ; 20 cm
Megj. "Halálkultusz" címmel is
ISBN 978-963-266-296-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3578200]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
The pact (magyar)
   Sorsfordítók / Jodi Picoult ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 559 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-319-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3583500]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2015.
Raud, Piret (1971-)
Tobias ja teine B (magyar)
   Tóbiás és a 2/b / Piret Raud ; ill. Hillar Mets ; ford. Patat Bence. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2014. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-65-3 kötött : 3000,- Ft
észt irodalom - gyermekregény
894.545-31(02.053.2)=945.11
[AN 3580267]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2015.
Redmerski, J. A. (1975-)
Song of the fireflies (magyar)
   Ének a szentjánosbogarakról / J. A. Redmerski ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-248-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3578287]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2015.
Rice, Heidi
On the first night of Christmas (magyar)
   Karácsonyi kirakat / Heidi Rice ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 571.)
ISBN 978-963-538-848-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3579321]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2015.
Rice, Heidi
One night, so pregnant! (magyar)
   Hogyan történhetett? / Heidi Rice ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 573.)
ISBN 978-963-538-658-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3578679]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2015.
Rodoreda, Mercè (1908-1983)
Mirall trencat (magyar)
   Törött tükör / Mercè Rodoreda ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 281, [3] p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 13.)
ISBN 978-963-236-928-0 fűzött : 2750,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3580351]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2015.
Roth, Veronica (1988-)
Insurgent (magyar)
   A lázadó : [a trilógia második kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, [2015], cop. 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-923-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3583225]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2015.
Rushdie, Salman (1947-)
The enchantress of Florence (magyar)
   A firenzei varázslónő / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 374 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 365-370.
ISBN 978-963-227-606-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3583320]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   A katedrális kövei : Antoine de Saint-Exupéry füveskönyve / [... vál. és összeáll. Burján Monika] ; [ford. Burján Monika, Pődör László és Ádám Péter]. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 156, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-262-5 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 3583331]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2015.
Saunders, Karen
Me, Suzy P. (magyar)
   Én, Suzy P : [egy kamaszlány vicces szerelmi élete] / Karen Saunders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-445-547-9 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3580143]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2015.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János, Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső]. - Budapest : Európa, 2014. - 583, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és JúliaÞ; Hamlet, dán királyfiÞ; Szentivánéji álomÞ; Lear királyÞ; Vihar. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; King Lear ; The tempest
ISBN 978-963-07-9978-2 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3583928]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2015.
Simenon, Georges (1903-1989)
Pietr-le-letton (magyar)
   Maigret és a furcsa idegen / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-16-2 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3579162]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2015.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : confidences, sms et prince charmant (magyar)
   Lányok regénye : titkok, hazugságok, vallomások! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 330 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-245-383-5 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3583990]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2015.
Spark, Muriel (1918-2006)
The prime of Miss Jean Brodie (magyar)
   Jean Brodie kisasszony fénykora / Muriel Spark ; [ford. Váradi Péter] ; [az utószót írta Kiss Judit Ágnes]. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 158 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295)
ISBN 978-963-236-821-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3580334]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2015.
Sportès, Morgan (1947-)
Tout, tout de suite (magyar)
   Mindent azonnal [elektronikus dok.] : egy gyilkosság igaz története / Morgan Sportès ; ford. Lőrinszky Ildikó. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Park Kvk., cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-094-6
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3583328]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Mixed blessings (magyar)
   Áldott teher / Danielle Steel ; [ford. Végh István]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-277-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3584001]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2015.
Stuart, Anne (1948-)
Reckless (magyar)
   A rettenthetetlen : [a Rohan-ház] / Anne Stuart ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-870-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578529]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2015.
Summers, Cara
Sexy silent nights (magyar)
   Szexi őrangyal / Cara Summers ; [... ford. Kiss Gábor]. A boldogság nem jár egyedül / Kathie DeNosky ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 301-302.)
Egys. cím: Sexy silent nights. In bed with the opposition
ISBN 978-963-538-843-1 fűzött : 1990,- Ft : 45,40 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578555]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2015.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2015, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3583316]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2015.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 8. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3582337]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2015.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Acceptance (magyar)
   Fantomfény : [Déli Végek-trilógia 3.] / Jeff VanderMeer ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-28-5 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3579120]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2015.
Watson, S. J. (1971-)
Before I go to sleep (magyar)
   Amnézia / S. J. Watson ; [ford. Gellért Marcell]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2011. - 462 p. ; 22 cm
Megj. "Mielőtt elalszom" címmel is
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-293-390-0)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3582330]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2015.
Webber, Meredith
Bachelor of the baby ward (magyar)
   Családba nem üt mennykő ; Műtét nélkül gyógyul ; Pezsgőt karácsonyra! / Meredith Webber ; [... ford. Gärtner Zita, ... Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 45.)
Egys. cím: Bachelor of the baby ward ; Fairytale on the children's ward ; One magical Christmas
ISBN 978-963-538-844-8 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578576]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2015.
Winters, Rebecca (1940-)
Snowbound with her hero (magyar)
   Alpesi paradicsom / Rebecca Winters ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 561.)
ISBN 978-963-538-850-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578499]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2015.
Winterson, Jeanette (1959-)
The passion (magyar)
   A szenvedély / Jeanette Winterson ; ford. Lengyel Éva. - Budapest : Park, cop. 2015. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-173-8 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3582178]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2015.
Wood, Naomi
Mrs. Hemingway (magyar)
   Mrs. Hemingway / Naomi Wood ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 286 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-503-1 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3578329]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2015.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Every day gets a little closer (magyar)
   Minden nappal közelebb [elektronikus dok.] : egy történet, két mesélő / Irvin D. Yalom és Ginny Elkin ; ford. Mesterházi Mónika. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 866 KB). - Budapest : Park, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-119-6
amerikai angol irodalom - pszichoterápia - levélregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 615.851
[AN 3583322]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2015.
Yalom, Irvin D. (1931-)
When Nietzsche wept (magyar)
   Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regénye / Irvin D. Yalom ; [ford. Varga Benjámin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-130-1 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3582183]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4659 /2015.
Árpás Károly (1955-)
   Lélekpróbáló idők : Dózsa-dráma három felvonásban / Árpás Károly. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 88.)
ISBN 978-963-263-441-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3580323]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2015.
Balla M. Anna
   XY és XX : történetek a közelmúltból / Balla M. Anna ; [graf. Nemeskéri-Orbán István]. - Budapest : Popart Kft., 2015. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8815-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3579742]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2015.
Benina (1982-)
   Bíborhajú / Benina. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3583711]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A boszorka fénye. - 2014. - 485, [2] p.
ISBN 978-963-245-366-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3583712] MARC

ANSEL
UTF-84662 /2015.
Berecz Dezső (1894-1985)
   A palásti rózsatő : elbeszélés / Berecz Dezső ; [közread. a Sopron Anno Egyesület]. - Sopron : Sopron Anno Egyes., 2014. - 70 p. ; 15 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sopron : Székely Ny., 1934
ISBN 978-963-12-1301-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3579917]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2015.
Biró Pál Győző
   A másik oldal [elektronikus dok.] : 69 plusz év kor és életrajza : benne az Élő Nyelvek Szemináriumának, Magyarország legrégebben működő nyelviskolájának története is / Biró Pál Győző. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Semmelweis, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132647. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-331-2
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3583340]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2015.
Breszkovics Botond
   Transzcendentia. - [Barcs] : [Asadekor Stúdió], cop. 2014. - 44 p. ; 22 cm
Szerző Breszkovics Botond. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5516-00-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3578348]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2015.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Atilla : a hun üzenet / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2012 [!2014]. - 554, [5] p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás és előszó angol nyelven
ISBN 978-963-302-094-4 kötött : 4800,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3582551]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2015.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A pozsonyi csata : hadiparancs: "Irtsátok ki a magyarokat" / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2013 [!2014]. - 254, [2] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-126-2 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3582166]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2015.
Cságoly Kristóf
   Tág iszapok / Cságoly Kristóf, Déri András. - [Szentendre] : Con Anima Bt., 2014. - 94, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-1308-9 fűzött
magyar irodalom - vers - vitairat - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 3580232]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2015.
Csizmadia Éva
   Színház a világ : színészlegendák / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-45-5 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színházművészet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 792(439)"19"(0:82-94)
[AN 3578215]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2015.
Csontos János (1962-)
   Tízes évek : versek, 2011-2014 / Csontos János. - Budapest : M. Napló, 2015. - 77, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-30-7 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580251]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2015.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula]Þ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583555]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2015.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Festéktüsszentő Hapci Benő / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 20, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-224-1 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3583844]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2015.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Radírpók / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-223-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3583834]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2015.
Dancs Rózsa (1944-)
   Pokoljárás : sorsok az egykori romániai abortusztörvény idején / Dancs Rózsa. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5428-15-9 kötött : 2500,- Ft
Románia - magyar irodalom - művi abortusz - belpolitika - 1945 utáni időszak - egészségügy - memoár
894.511-94 *** 618.39(0:82-94) *** 323(498)"197/198"(0:82-94) *** 614(498)"197/198"
[AN 3579762]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2015.
Dóró Sándor (1973-)
   Szikrából tűz / Dóró Sándor. - Budapest : Magánkiad., 2014. - [149] p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580356]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2015.
   Élet a "lú véginél" : ifjú Bugyi Sándor debreczeni tajigás és hejjes pógár : szemelvények a Dongó élclapból / [vál. és szerk. Gellér Ferencné]. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
magyar irodalom - humor - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-7
[AN 3578487]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2015.
Forró József
   Barabbás : [helyettem, helyetted] / Forró József ; [... kiad. ... Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet]. - Biatorbágy : Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet, [2014]. - 260 p. : ill., térk. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 244(0:82-31)
[AN 3580179]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2015.
Füzesséry Anikó
   Ficúr a pácban : egy halporonty kalandjai a szárazföldön / Füzesséry Anikó. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3579976]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2015.
Gyenge Péter (1913-1976)
   Andris : egy parasztfiú regénye / Gyenge Péter ; [... szerk. Tóth Tibor] ; [kiad. a Fényszaruiak Baráti Egyesülete]. - [Jászfényszaru] : Fényszaruiak Baráti Egyes., [2014]. - 80 p. ; 24 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-12-0393-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3579944]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2015.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   A fehér páva / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2014. - 124 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 30.)
ISBN 978-963-298-143-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3579025]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2015.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Magdaléna két élete / Herczeg Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2014. - 104 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 31.)
ISBN 978-963-298-159-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3579029]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2015.
Hutás Mihály
   Száz év farkasok és bárányok között / [írta és összeáll. Hutás Mihály]. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1288-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3580373]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2015.
Iancu Laura (1978-)
   Míg kabátot cserél Isten : versek / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2014. - 114, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-29-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580261]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2015.
Jahoda Sándor (1976-)
   Panírozott szárnyak : kisregény / Jahoda Sándor. - Budapest : M. Napló, 2015. - 114 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-24-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3580269]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2015.
Jankó Olga (1930-)
   A kicsi Mit babája / Jankó Olga ; [... graf. Mihályfi Anikó]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-71-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3579935]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2014. - 610 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9979-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3583907]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2014. - 632, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9980-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3583742]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2015.
Kántor Zsolt (1958-)
   Must / Kántor Zsolt. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 77 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-02-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3578921]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2015.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Legenda a költőről : válogatott novellák / Karinthy Frigyes ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2015. - 62 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-768-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3578512]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2015.
Kovács Edit Józsa (1974-)
   Évszakok királyai / Kovács Edit Józsa ; [ill. Pap Emil]. - [Budapest] : [Kovács E. J.], [2014]. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0851-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580365]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2015.
Kovács Erzsi (1936-)
   Megtört lélek : Kovács Erzsi válogatott versei / [ill. Bokros Péter]. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Egyes versek német nyelven is
ISBN 978-615-5428-14-2 kötött : 2000,- Ft
Ausztria - magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14(436)
[AN 3579755]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2015.
Kovács Ilona (1925-)
   Kései hangulatok : versek / Kovács Ilona. - Budapest : Rím, 2014. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 26.)
ISBN 978-615-5266-43-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3579950]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2015.
Lehóczky Ágnes (1976-)
   Palimpszeszt : válogatott és új versek / Lehóczky Ágnes. - Budapest : M. Napló, 2015. - 86, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-23-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3580257]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013-2015]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 13. kiad. - [2015], cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583227] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 11. kiad. - [2015], cop. 2011. - 485 p.
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583228] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 7. kiad. - [2015], cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583234] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 7. kiad. - [2015], cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583235] MARC

ANSEL
UTF-84694 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 14. kiad. - [2015], cop. 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583226] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 11. kiad. - [2015], cop. 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583232] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 6. kiad. - [2015], cop. 2012. - 537 p.
ISBN 978-963-539-790-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583233] MARC

ANSEL
UTF-84695 /2015.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Titkok utcáin / Lőrincz Sándor ; [kiad. a Somogy Megyei Honismereti Egyesület]. - Kaposvár : Somogy M. Honismereti Egyes., 2015. - 200, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1530-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3580120]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2015.
Májer József
   Az érzelmek forgatagában : versek / Májer József ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2014. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-1-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580142]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2015.
Májer József
   Az út végén : versek / Májer József ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2014. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580134]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2015.
Maráczi Rea
   Tükörvilág : tanító mese felnőtteknek / Maráczi Rea ; [ill. Kandián Zsófia]. - [Sopron] : [Maráczi R.], 2014. - 135 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0887-0 fűzött
magyar irodalom - tanmese
894.511-34
[AN 3579952]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Budán lakni világnézet / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta és ... szerk. Mészáros Tibor] ; [a képeket vál. Saly Noémi]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-374-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3582172]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Itália életérzés / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta és a kötetet szerk. Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 148, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-531-4 kötött : 3490,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.45(0:82-821)
[AN 3582173]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2015.
Méhes György (1916-2007)
   Micsoda társaság! / Méhes György ; Bányai István rajz. ; [szerk. Lovász Andrea]. - 2. kiad. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2015. - 243, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-53-1 kötött : 3390,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(498)(02.053.2)
[AN 3583236]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2015.
   Mesék csak neked / [szerk. Döme Barbara]. - Budapest : Garbo, 2014. - 171 p. : ill. színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-57-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3578803]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2015.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Darwin-játszma / Mészöly Ágnes. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9799-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578314]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2015.
   Mi az a szerelem? : híres magyar novellák az örök rejtélyű érzésről. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 193, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-401-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelem - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 392.6(0:82-32)
[AN 3580080]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2015.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2014. - 387, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9981-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3583957]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2015.
Miszlai Gyula (1955-)
   Kratülosz ujja : versek / Miszlai Gyula ; [ill. Blahó József Győző]. - Budapest : Littera Nova, 2014. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-99-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3578815]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2015.
Molnár Alma
   Az elvarázsolt udvar : mese olyan gyerekeknek és felnőtteknek, akik felfelé nőnek / [Molnár Alma] ; [... grafikáit Boromisza Zsolt kész.]. - Budapest : Garbo, 2014. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-63-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3578811]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2015.
Molnár Miklós (1946-)
   Bolond Istók csínytevései : büdvösséges tanulságokban bővelkedő eredeti magyar kópéregény huszonegy bakugrásban és egy búcsúkukorékolásban (hasfájásra is jó) : első eresztés / ... Molnár Miklós ... - Budapest : Napkút K., cop. 2014. - 440, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-450-0 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3580183]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2014. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9982-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3583940]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Míg új a szerelem / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 294 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8057-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3583231]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2015.
Nagy Károly (1909-1942)
   Angyalka rendet csinál [elektronikus dok.] / Kockás Pierre (Nagy Károly). - Szöveg (epub : 220 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-05-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3584328]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2015.
Nagy Károly (1909-1942)
   Az ördög cimborája [elektronikus dok.] / Kockás Pierre (Nagy Károly). - Szöveg (epub : 247 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-06-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3584317]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2015.
Nemere István (1944-)
   A fantasztikus nagynéni / Nemere István. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 210, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-013-1 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3583559]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2015.
Németh Andrea
   Csipke, a süni és barátai / Németh Andrea. - Szeged : [E-press Ny.], 2014. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0708-8 fűzött
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3579016]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Emmike nem semmike : [kislányom, megőrülök!] / Nógrádi Gábor ; [Pikler Éva ill.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 126, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9809-6 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578299]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Láttam, mi történt : ötvenhat tanú egy eseményről / Nógrádi Gábor ; P. Szathmáry István rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 125, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9800-3 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3578306]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2015.
   Nordes : a Timberston-ház : fantasy antológia / [... szerk. Nemes István és Hüse Lajos] ; [... ill. Nagy Gergely...]. - [Debrecen] : Cherubion, 2014. - 553 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 83.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-615-5228-32-2 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3578246]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2015.
Papp Für János (1976-)
   Minden után : művészeti kórtanok / Papp-Für János. - Budapest : M. Napló, 2015. - 77, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-25-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - festészet - vers
894.511-14 *** 75(100)(092)(0:82-14)
[AN 3580266]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2015.
Papp Róbert (1965-)
   Cerka-firka : [óvodásoknak és kisiskolásoknak] / Papp Róbert. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 137 p. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 979-8095-87-104-7)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3580366]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2015.
Péli Árpád
   Holt szavak : Péli Árpád versei. - Szentendre : TPM, 2014. - 89 p. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580068]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2015.
Petőcz András (1959-)
   A Hunor utca titka : mesék a Foci tér 5-ből / Petőcz András ; [ill. Tóth Pitya István]. - [Budapest] : Tevan Alapítvány : Mazsike, [2014]. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Tevan könyvtár, ISSN 2062-3755 ; 4.)
ISBN 978-963-89726-5-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3578847]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2015.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Őszi napfény / Pósa Lajos. - [Budapest] : SikerX K., 2014. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7082-50-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580218]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2015.
Seszták Ágnes (1944-2014)
   Egészpályás feltámadás : riport, interjú, publicisztika, 1968-2014 / Seszták Ágnes ; [szerk. Földes Zsuzsanna] ; [közread. a] Közép-európai Média Intézet. - Balassagyarmat : Közép-európai Média Int., 2014. - 865 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1053-8 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3580336]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2015.
Solymos Tamás Géza (1954-)
   Heke virágot ültet / Solymos Tamás Géza. - Budapest : [Solymos T. G.], 2014. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Heke kalandjai ; 3.)
ISBN 978-963-08-9921-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3578807]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2015.
Sróth Ödön (1950-)
   Infinitivum / Sróth Ödön ; [graf. Bihari Beatrix Renáta ...]. - [Orosháza] : Róza & Julius K., 2014. - 112, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1232-7 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3578567]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2015.
Sváby Lajos (1935-)
   Érzések, emlékek, képzetek / Sváby Lajos ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - [Budapest] : MKE, 2014. - 126 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7165-62-7 kötött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár - publicisztika
894.511-821 *** 75(439)(092)Sváby_L.(0:82-821)
[AN 3580188]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2015.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Tanácstalan kölykök : békegyakorlatok 2. / Szabó Palócz Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 298, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-434-0 fűzött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - kisepika
894.511-3(497.11)
[AN 3580210]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2015.
Szávai Géza (1950-)
   A celeb énekes nyuszi avagy Nyuszka Lenke, a cirkuszkirálynő : meseregény / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 51, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
ISBN 978-963-9957-80-0 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580312]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2015.
Szávai Géza (1950-)
   Vígesztendő : a humor körforgása a természetben : újévtől újévig / Szávai Géza. - Budapest : Pont, 2014. - 169, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-9957-75-6 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3580376]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2015.
Szentkuti Károly (1957-)
   Füli nyuszi karácsonyi kincsei / Szentkuti Károly ; [Sárközi Anikó rajz.]. - [Mosonmagyaróvár] : [Szentkuti K.], cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-12-0663-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3578899]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2015.
Szentkuti Károly (1957-)
   www.szechenyi.hu : [ifjúsági regény] / Szentkuti Károly ; [... ill. Nagy Judit]. - [Mosonmagyaróvár] : [Szentkuti K.], cop. 2014. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-126.
ISBN 963-12-0644-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - 19. század - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 943.9(092)Széchenyi_I.(02.053.2)
[AN 3578906]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2015.
Sztárcsevics János (1956-)
   "Sztár" : Sztárcsevics János életrajzi regénye / Sztárcsevics János ; [közrem.] Takácsné Szeliczky Margit. - Mohács : Magánkiad., 2015. - 328 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1423-9 fűzött
Sztárcsevics János (1956-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3580235]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2015.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Fényemberek / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-2014. - 3 db ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3365599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A fény háborúja. - 2014. - 343, [6] p. : ill.
ISBN 978-963-399-222-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3578361] MARC

ANSEL
UTF-84734 /2015.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Fényemberek / Szurovecz Kitti. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3583713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fény hagyatéka. - 2014. - 486 p.
ISBN 978-963-245-547-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3583714] MARC

ANSEL
UTF-84735 /2015.
Takács Nándor (1983-)
   Kolónia / Takács Nándor. - Budapest : Napkút K., 2014. - 85, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-428-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580167]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2015.
Tandori Dezső (1938-)
   Galambocskám : tőrmellék : Tandori Dezső összegyűjtött műveiből, 2002-2004 kb. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2014. - 174 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-95-9 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3579007]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2015.
Térey János (1970-)
   Átkelés Budapesten : novellák / Térey János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-381-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses elbeszélés
894.511-13
[AN 3583339]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2015.
Tevan Margit (1901-1978)
   Minden ház ellenségesen áll : Tevan Margit 1944/45-ös feljegyzései / [sajtó alá rend. Széchenyi Ágnes és Róna Erzsébet] ; [közread. a] Tevan Alapítvány. - [Budapest] : Tevan Alapítvány, 2014. - 91 p. : ill. ; 25 cm
Engel Tevan István visszaemlékezéseivel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89726-6-8 kötött
Magyarország - antiszemitizmus - második világháború - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3578844]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Akvárium / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2013. - 322 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3093-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3582307]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2015.
Tóth Marianna
   Van egy cicám: Tejfel / Tóth Marianna ; [rajz. Pátkainé Király Rita és Tóth Marianna]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 94, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-444-9 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3580206]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2015.
Varga Lajos (1932-|)
   Verba volant, scripta manent : szociográfiák, műelemzések, vitairat, életrajzi tanulmányok, esszék, meditatív próza / Varga Lajos. - Budapest : Rím, 2014. - 294 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5266-46-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3579921]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2015.
Varnus Xavér (1964-)
   Átváltozások : regény / Varnus Xaver. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-8219-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3582316]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2015.
Vasadi Péter (1926-)
   Tetőzés / Vasadi Péter. - Budapest : Napkút K., 2014. - 117, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-443-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580171]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2015.
Verasztó Antal (1936-)
   Vándorúton / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2014. - 176, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-453-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3580160]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2015.
Wass Albert (1908-1998)
   Hagyaték [elektronikus dok.] / Wass Albert ; Bőzsöny Ferenc előadásában. - Hangoskönyv. - Pomáz : Kráter, cop. 2014. - 1 CD (12 h) ; 12 cm. - (Hangtéka)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-298-164-2 : 3300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31(498)
[AN 3579064]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2015.
Woods, Rose
   A látszat csal [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 481 KB) (epub : 479 KB) (mobi : 2.8 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132334. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-263-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-262-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-261-1 (epub)
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3578755]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2015.
Woods, Rose
   Ne szólj szám [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 419 KB) (epub : 958 KB) (mobi : 1.9 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132328. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-278-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-276-5 (epub)
ISBN 978-963-387-277-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3578723]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2015.
Woods, Rose
   A vámpír kedvese [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 406 KB) (epub : 262 KB) (mobi : 1.9 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132333. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-266-6 (pdf)
ISBN 978-963-387-265-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-264-2 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3578751]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2015.
Woods, Rose
   A vámpír szerelme [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 458 KB) (epub : 917 KB) (mobi : 1.9 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132332. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-269-7 (pdf)
ISBN 978-963-387-268-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-267-3 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3578748]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2015.
Woods, Rose
   A vámpírok estélye [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 496 KB) (epub : 1 MB) (mobi : 2.5 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132331. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-272-7 (pdf)
ISBN 978-963-387-271-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-270-3 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3578734]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2015.
Woods, Rose
   A vámpírok ura [elektronikus dok.] : novella / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 454 KB) (epub : 967 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132330. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-275-8 (pdf)
ISBN 978-963-387-273-4 (epub)
ISBN 978-963-387-274-1 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3578730]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4752 /2015.
Busquets, Carmen
¿Quién soy? : los colores (magyar)
   Ki vagyok? : színek / [tervezte és rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Füleskönyvek. - Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-445-524-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580378]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2015.
Busquets, Carmen
¿Quién soy? : los contrarios (magyar)
   Ki vagyok? : ellentétek / [tervezte és rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Füleskönyvek. - Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-445-521-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580388]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2015.
Busquets, Carmen
¿Quién soy? : los sonidos (magyar)
   Ki vagyok? : hangok / [tervezte és rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Füleskönyvek. - Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-445-523-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580390]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2015.
Glover, David (1953-)
The cavern of clues (magyar)
   A kalózok barlangja / David Glover ; [rajz. Tim Hutchinson] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-564-6 fűzött
matematikai fejtörő - alapművelet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 51-8(02.053.2) *** 511.12
[AN 3580189]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2015.
Orecchia, Giulia
Che verso fai? (magyar)
   Mit mond a bagoly? És a többi állat? / [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2014]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
Ill. Orecchia, Giulia. - Írta Mantegazza, Giovanna. - keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5450-40-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3582202]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2015.
Pierazzi Mitri, Monica
My best friend the cat (magyar)
   Legjobb barátom a cica / [írta és ill. Monica Pierrazzi[!Pierazzi] Mitri] ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-713-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578861]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2015.
Pierazzi Mitri, Monica
My best friend the dog (magyar)
   Legjobb barátom a kutya / [írta és ill. Monica Pierrazzi[!Pierazzi] Mitri] ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-714-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578881]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2015.
Pierazzi Mitri, Monica
My best friend the parrot (magyar)
   Legjobb barátom a papagáj / [írta és ill. Monica Pierrazzi[!Pierazzi] Mitri] ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-715-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578889]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2015.
Pierazzi Mitri, Monica
My best friend the pony (magyar)
   Legjobb barátom a póni / [írta és ill. Monica Pierrazzi[!Pierazzi] Mitri] ; [ford. ... Szabó Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-716-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3578893]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2015.
Tinker bell and the legend of the Neverbeast (magyar)
   Csingiling és a Soharém legendája. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [65] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Takács Orsolya. - keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-615-5501-64-7 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3579009]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4762 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags am Missouri (magyar)
   Digedagék a Missourin / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Dani Tivadar, Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 31.)
ISBN 978-963-9791-42-8 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3579045]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags in New Orleans (magyar)
   Digedagék New Orleansban / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 29.)
ISBN 978-963-9791-40-4 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3579038]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags in St. Louis (magyar)
   Digedagék St. Louisban / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Dani Tivadar, Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 30.)
ISBN 978-963-9791-41-1 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3579041]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2015.
   Városmesék / [szerk. Kiss Judit]. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2014. - [54] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-1185-6 fűzött : 500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3578365]
MARC

ANSEL
UTF-8