MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/01/19 09:11:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
328 /2016.
   Nagy jövő mögöttünk : elhallgatva és elfelejtve : [a Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2014] / [szerk. Serfőző Simon]. - [Miskolc] : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2015. - 301, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 24.)
ISBN 978-615-5536-04-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - rendszerváltás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Tokaj) *** 894.511(091)"198/199"
[AN 3610812]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

329 /2016.
Lengyel András (1950-)
   Juhász Gyula könyvtára : kísérlet a rekonstrukcióra / összeáll. Lengyel András. - [Budapest] : Pytheas, 2015. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5173-59-2 fűzött
Magyarország - magánkönyvtár - 20. század - könyvtári katalógus
027.1(439)Juhász_Gy. *** 017.2(439)Juhász_Gy.
[AN 3610795]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

330 /2016.
Beregnyei Miklós
   Paks sajtótörténete / Beregnyei Miklós ; [közread. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 1999-2015. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963-8388-02-1
Paks - sajtótörténet
070(439-2Paks)(091)
[AN 455168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Legújabbkori lapok II./17-33., III./1-28., IV./1-19. - 2015. - 226 p. : ill., részben színes
Fűzött
[AN 3610172] MARC

ANSEL
UTF-8331 /2016.
   Szia Zooli! : in memoriam Kalenda Zoltán. - [Nyíregyháza] : Talpas S., 2015. - 104 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-12-2515-0 fűzött
Kalenda Zoltán (1950-2013)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár - emlékkönyv
070(439)(092)Kalenda_Z.(0:82-94)
[AN 3611199]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

332 /2016.
Varga Csaba (1946-)
   Szeretetfalva, boldogságváros : kárpát-medencei jövővíziók, programok, projektek, 2015-2020 / Varga Csaba ; [közread. a] Stratégiakutató Intézet, [... Aranymag Intézet]. - [Budapest] : Stratégiakut. Int. ; [Pilisszentkereszt] : Aranymag Int., 2015. - 131 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80038-4-1 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - prognosztika - civil társadalom - helyi társadalom - közösségfejlesztés - településfejlesztés
008.2 *** 316.45(439) *** 316.47(439) *** 711.1(439)
[AN 3609816]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

333 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Hajrukulus (angol)
   Hayrúkulus [elektronikus dok.] / Grabovoi Grigori Petrovich. - Szöveg (pdf : 600 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134336. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-03-8
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3613391]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Konzentrationsmethoden, gruppiert nach Monatstagen [elektronikus dok.] : Vorlesungszyklus / Grigori Grabovoi. - Szöveg (pdf : 439 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134339. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-41-0
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3613408]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (német)
   Konzentrationsmethoden [elektronikus dok.] / Grabovoi Grigori Petrovich. - Szöveg (pdf : 668 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134337. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-40-3
ezoterika - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3613394]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

336 /2016.
   Cserhátalji ökokalauz : "Along bird's routes - a madarak útján" / kiad. Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület. - Kozárd : Cserhátalja Vidékfejleszt. Egyes., [2015]. - 60 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Fűzött
Cserhátalja - ökológia - természeti környezet
504.03(439Cserhátalja) *** 502.4(439Cserhátalja)
[AN 3609692]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
Laudato si' (magyar)
   Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról / [ford. és a mutatókat összeáll. Tőzsér Endre]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 163 p. ; 20 cm
Borítócím: Laudato si' : Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-562-3 fűzött : 1600,- Ft
ökológia - enciklika
504.03 *** 262.131.22Ferenc
[AN 3610110]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2016.
Nádai Magda
   Élővizek mindörökre : tizenévesek élményei 7 füzetben / Nádai Magda. - [Budapest] : Bafila, 2015. - 7 db : ill., színes ; 23 cm
Közös kapcsos borítóban
ISBN 978-963-89652-3-3 kötött
természeti környezet - vízi élet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(02.053.2) *** 591.541(02.053.2) *** 087.5
[AN 3611072]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ligeterdők. - 48 p.
[AN 3611074] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sárréti tájak. - 48 p.
[AN 3611077] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Béka barátkozó. - 48 p.
[AN 3611079] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nádas. - 48 p.
[AN 3611080] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Csónakportyák hínárosban. - 48 p.
[AN 3611081] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A sekély víztest lakói. - 48 p.
[AN 3611084] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Víz, víz, tiszta víz?. - 64 p.
[AN 3611085] MARC

ANSEL
UTF-8339 /2016.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 db : ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 19 p.
Keresztespók preparátummal
ISBN 978-963-09-8257-3 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3610492] MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - 19 p.
Tüzérbogár preparátummal
ISBN 978-963-09-8267-2 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3610530] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

340 /2016.
Havass Miklós (1940-)
   Ifjan, éretten, éltesen : 80 kérdés - válasz közel nyolc évtizedről / Havass Miklós ; beszélgetőtárs Tóth László. - Miskolc ; Budapest : TVE Mérnökiroda Kft., 2015. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3163-2 fűzött
Havass Miklós (1940-)
Magyarország - matematikus - informatika - 20. század - 21. század - életútinterjú
51(439)(092)Havass_M.(047.53) *** 681.3(439)(092)Havass_M.(047.53)
[AN 3610580]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

341 /2016.
Gömze A. László (1950-)
   Rheology : compilation of scientific papers I. / László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., 2015. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3088-8 fűzött
reológia
532.135
[AN 3610085]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2016.
International Conference on Rheology and Modeling of Materials (2.) (2015) (Miskolc-Lillafüred)
   The 2nd International Conference on Rheology and Modeling of Materials : ic-rmm2 : Miskolc-Lillafüred ..., October 5-9, 2015 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., 2015. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3463-3 fűzött
reológia - konferencia-kiadvány
532.135 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3610093]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

343 /2016.
Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology (5.) (2015) (Budapest)
   5th Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology, FROST 5 : 21-23 October 2015, Budapest ... - [Budapest] : Akad. K., [2015]. - [2], 32 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9664-0 fűzött
szerves kémia - kémiai reakció - konferencia-kiadvány
541.4 *** 542.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3612114]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2016.
Lenkei Gábor (1961-)
A szépség és a kollagén (új kiadása)
   Szépség, egészség, kollagén / Lenkei Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2015, cop. 2012. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-5-5 fűzött : 980,- Ft
kollagén
547.962.9
[AN 3613486]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

345 /2016.
Delgado, Consuelo
El mundo de los dinosaurios (magyar)
   A dinoszauruszok csodás világa : milyen volt az élet 200 millió évvel ezelőtt? / [írta Consuelo Delgado] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-677-3 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3610248]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2016.
   Meddig ér a takarónk? : a magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig : 6. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : [2015. szeptember 10-12.] / szerk. Pál-Molnár Elemér, Raucsik Béla, Varga Andrea ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék ; [rend. a ... Magyarhoni Földtani Társulat]. - Szeged : SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tansz., 2015. - 149 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
A vándorgyűlést Păulişon rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-389-7 fűzött
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány
552 *** 550.4 *** 061.3(498.4-2Ópályos)
[AN 3609882]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

347 /2016.
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
   Danubius Pannonico-Mysicus : tomus 1. = A Duna magyarországi és szerbiai szakasza / Luigi Ferdinando Marsigli ; [közread. a] Vízügyi Múzeum, Leveltár és Könyvgyűjtemény. - Utánny. - [Budapest] : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004[!2015]. - 439 p. : ill. ; 30 cm
Deák Antal András "A Duna fölfedezése" c. tanulmányával magyar és angol nyelven. - borító- és gerinccím: A Duna fölfedezése. - Az 1726-ban Amszterdamban Uytwerf és Changuion által kiadott mű hasonmása és magyar fordítása. - Bibliogr.: p. 87-88., 158-159.
ISBN 978-963-217-033-6 kötött
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
Itália - Duna - tudós - kartográfia - 17. század - 18. század - helyismeret - hasonmás kiadás
528.9(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 908.4(282.243.7) *** 094/099.07
[AN 3614161]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

348 /2016.
   Állatok nagykönyve : [állatkölykök, házi kedvencek, állatok a tanyán] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo, [2015]. - 72 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3610072]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2016.
   Állatok nagykönyve : [állatkölykök, házi kedvencek, tanyán élő állatok, hegyi és erdei állatok, vadállatok, óriási állatok] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo, [2015]. - 144 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3610074]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2016.
   Állatok nagykönyve : [hegyi és erdei állatok, vadállatok, óriási állatok] / [ford. Fekete Virág]. - Budapest : Yoyo, [2015]. - 72 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3610063]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2016.
My fold out atlas of animals (magyar)
   Az én színes állatatlaszom : óriás poszterekkel. - Budapest : Yoyo Books Hungary, [2015]. - 37, [5] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Kihajtható oldalakkal
Kötött
vadon élő állat - fauna - természeti környezet - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2)
[AN 3610192]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

352 /2016.
Attwood, Tony
The complete guide to Asperger's syndrome (magyar)
   Az Asperger-szindróma kézikönyve : szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek / Tony Attwood ; [ford. Kálecz-Simon Orsolya]. - Budapest : Animus, 2015. - 400 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 364-391.
ISBN 978-963-324-339-8 fűzött : 4980,- Ft
autizmus - viselkedészavar - elmegyógyászat
616.89-008.45 *** 616.89-008.447
[AN 3610118]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2016.
Balogh Béla (1955-)
   Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2008. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-9652-81-1 kötött : 2940,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865
[AN 3614322]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2016.
Barta Tamás
   Klinikumi ismeretek / Barta Tamás, Demeter János ; [közread. a] BKF, KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Budapest : BKF : KIT, cop. 2015. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-637-346-7 fűzött
kórtan - tankönyv
616(078)
[AN 3610694]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2016.
Blazsek Péter
   Kockázatbecslés és kockázatkezelés a pszichiátriában / Blazsek Péter, Wernigg Róbert. - Budapest : Oriold, 2015. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-66-6 fűzött : 2800,- Ft
elmegyógyászat - kockázat - statisztikai elemzés
616.89-008.1 *** 311
[AN 3609973]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2016.
Bói Anna (1964-)
   Szóvarázs : lehetek jól, mert tudok / Bói Anna. - Berettyóújfalu : Postmaster 2010 Kft., 2015. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-12-3155-7 kötött : 3000,- Ft
életvezetés - blog
613.865
[AN 3611124]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2016.
Bollinger, Ty
The truth about cancer (magyar)
   Az igazság a rákról : kutatás a gyógymódok után... : 11 részes tv sorozat teljes interjú átirata / Ty Bollinger ; [ford. Csicsor János]. - [Szentkirályszabadja] : [Csicsor J.], 2015. - 390 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3529-6 fűzött : 5000,- Ft
rákbetegség - gyógyítás - interjú
616-006-085(047.53)
[AN 3609847]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : férfiaknak : mitől lesz egy jó kapcsolat nagyszerű? / Gary Chapman ; [ill. Nathan Little] ; [ford. F. Nagy Piroska és Miklya Anna]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2015. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Egymásra hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-269-7 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3610307]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2016.
Cserni Tamás (1967-)
   Mindennapi gyermeksebészet / Cserni Tamás, Rákóczy György. - 2. kiad. - Budapest : EOS 2000 Kft., [2015]. - 427 p., 38 t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 424.
ISBN 978-963-12-3171-7 fűzött
gyermeksebészet
616-089-053.2
[AN 3613395]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2016.
Dyer, Wayne W. (1940-)
Wishes fulfilled (magyar)
   Beteljesült kívánságok : a teremtés művészetének magasiskolája / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2012. - 158 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-147-2 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3614248]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2016.
Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok (6.) (2015) (Hévíz)
   VI. Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok : Hévíz, 2015. október 16-17. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [szerk. Hirdi Henriett Éva, Balogh Zoltán] ; [rend., kiad. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara]. - Budapest : MESZK, 2015. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80323-2-2 fűzött
munkaegészségügy - ápolástan - konferencia-kiadvány
613.6 *** 616-083 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 3610383]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (magyar)
   Az összpontosítás módszerei [elektronikus dok.] / Grigorij Petrovics Grabovoj. - Szöveg (pdf : 794 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134335. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-93-4
mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3613386]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2016.
Gray, Carol (1952-)
Comic strip conversations (magyar)
   Rajzbeszélgetések : beszélgetések rajzos illusztrációja autizmussal élők és más hasonló, kommunikációjukban akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek tanításához és a velük való hatékony társalgáshoz / Carol Gray ; [ford. Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, 2015. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-615-5015-25-0 fűzött : 1500,- Ft
kommunikáció - autizmus - rajz
616.89-008.45 *** 316.77 *** 741
[AN 3611685]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2016.
Gyarmati Andrea (1954-)
   Gyere velem gyógyítani! : praktikus tanácsok a mindennapokra leendő, kezdő és haladó szülőknek / Gyarmati Andrea. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 359 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-248-112-8 kötött : 3900,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3610199]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2016.
Hunka Balázs
   Az elsősegélynyújtás kézikönyve / Hunka Balázs, Kisiván Csaba. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2015. - 436 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-551-3 kötött : 4780,- Ft
elsősegélynyújtás - tankönyv
614.88(078)
[AN 3610940]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2016.
Kálmán Renáta
   Tudatos életmód : téli immunerősítés receptekkel / Kálmán Renáta. - [Zsombó] : [Kálmán R.], [2015]. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rishi könyvek)
ISBN 978-963-12-2930-1 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3609616]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2016.
Kiss István (1952-)
   "Éljen 140/90 alatt!" : hatékony vérnyomáscsökkentés a beteg-együttműködés segítségével / írta és szerk. Kiss István és Kékes Ede. - Budapest : Literatura Medica, 2015. - 378 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Hypertonia Társaság tudományos és továbbképző könyvsorozata, ISSN 2416-3104 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9948-24-2 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - magas vérnyomás
616.12-008.331.1 *** 614.253
[AN 3610185]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2016.
Maci sifu
   Hagyományos kínai orvosok és a taoista gyógyítók módszerei nyomán : Maci sifu tanácsai. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2015. - 121, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2835-9 fűzött
Kína - népi gyógymód
615.89(510)
[AN 3609673]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2016.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Tudományos ülés (32.) (2015) (Sopron)
   A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXXII. Tudományos Ülése .. : ... Sopron, 2015. október 8-10. : program és előadáskivonatok. - [Sopron] : [M. Gyermekorvosok Társ.] : [M. Diabetes Társ.], [2015]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekgyógyászat - cukorbetegség - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 616.379-008.64-053.2 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3610896]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2016.
Martin, Ruth
My amazing body (magyar)
   A csodálatos test / Ruth Martin & Allan Sanders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-663-6 kötött
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3610228]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2016.
McDowell, Josh (1939-)
10 commitments for dads (magyar)
   Apák 10 fogadalma : [az apa felbecsülhetetlen értékű hatása gyermekére] / Josh McDowell ; [Sean McDowell előszavával] ; [ford. Abrudán Katalin]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2015. - 219, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5141-67-6 fűzött
családi szerep - apa - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés - vallásos nevelés
613.865-055.1-055.52 *** 316.37-055.52-055.1 *** 37.018.1 *** 268
[AN 3610360]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2016.
Nagy Veronika
   Mindig van remény! / Nagy Veronika. - Kisgyőr : Nagy V., 2015. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3583-8 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3611055]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2016.
   ObstAnest2015 : international symposium : obstetric anesthesia - effect on mother and newborn : October 15-17, 2015, Budapest ... : program, book of abstracts. - Budapest : Akad. K., [2015]. - 49 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9663-3 fűzött
szülészet - aneszteziológia - konferencia-kiadvány
618-089.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3612151]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2016.
   "Reclaiming compassion at the heart of nursing" : 4th European Transcultural Nursing Association International Conference 2015 : Budapest 29-30 June 2015 : [conference book of proceedings] / [... ed. in chief Zoltán Balogh] ; [org. by the] Chamber of Hungarian Health Care Professionals, Semmelweis University Faculty of Health Sciences. - Budapest : CHHCP, [2015]. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89435-8-3 fűzött
betegápolás - egészségügyi ellátás - konferencia-kiadvány
616-083 *** 364.444 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3610190]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2016.
Romvári Orsolya
   Az új OTSZ a gyakorlatban / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna, Őri András. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2015]-. - 30 cm
Magyarország - tűzvédelem - útmutató
614.8(439)(036)
[AN 3609784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Mit kell tudni a tűzvédelemről, hogy megfeleljünk a szabályoknak?. - [2015]. - 89 p. : ill.
Lezárva: 2015. szept. 21.
Fűzött
[AN 3609785] MARC

ANSEL
UTF-8376 /2016.
Schilling Péter (1977-)
   Ébredj fel! : a három spirituális tudatosság megmutatja, hogyan emelkedj felül a sorsod hatalmán és valósítsd meg a legmerészebb álmaid! / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2015]. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89659-3-6 fűzött : 5990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3614355]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2016.
Szabó Péter
   Az önfegyelem ereje : hogyan érd el az összes célodat az életben? / Szabó Péter és Brian Tracy. - [Budapest] : Guruló Egy., cop. 2015. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89746-2-4 fűzött : 3490,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3610572]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2016.
   A szolid tumorok és a malignus onkohematológiai betegségek diagnosztikája, kezelése, rehabilitációja : gyakorlati kézikönyv / [szerk. Takács István, Urbán László]. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 353 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-253.
ISBN 978-615-5536-01-4 fűzött : 3990,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 3610720]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2016.
Tamáska László
   Szoptató anyák kézikönyve : receptek, tanácsok tudatos kismamáknak / [a recepteket írta ... Tamáska László] ; [a bevezetőt írta W. Ungvári Renáta] ; [belívfotók Csigó László]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2015]. - 100, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-521-0 fűzött
szoptatás - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2-055.26 *** 618.63 *** 641.55(083.12)
[AN 3610908]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2016.
   A természet doktorai. - [Balatonalmádi] : [Zseli Cs.], [2015]. - 31 p. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2987-5 fűzött
természetgyógyászat - gomba
615.89 *** 582.28
[AN 3611154]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2016.
Timmermann Gábor (1973-)
   A méhen belüli fogamzásgátló eszközök, rendszerek és biztonságos felhelyezésük a klinikai gyakorlatban / Timmermann Gábor. - Budapest : Betűvirág, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-12-3006-2 fűzött
fogamzásgátló - nőgyógyászat
618 *** 613.888
[AN 3610935]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2016.
Tolle, Eckhart (1948-)
The importance of being extraordinary (magyar)
   Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? : Eckhart Tolle és dr. Wayne W. Dyer legendás beszélgetése : a beszélgetés teljes szövege / [ford. Makra Júlia]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-265-3 kötött : 3500,- Ft
önismeret - életvezetés - interjú
159.9(047.53) *** 613.865(047.53)
[AN 3614252]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2016.
   Új kihívások a látássérült személyek rehabilitációjában : szemelvények az angol nyelvű szakirodalomból / [fel. szerk. Falvai Rita] ; [szerk. Koronczai-Fekete Viktória] ; [közread. a] Vakok Állami Intézete. - [Budapest] : Vakok Áll. Int., cop. 2015. - 315 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 289-315.
ISBN 978-963-12-2475-7 fűzött
látászavar - orvosi rehabilitáció - szociális rehabilitáció
617.75-08 *** 364.048.6 *** 615.8
[AN 3609629]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2016.
Walton-Hadlock, Janice
Yin Tui Na (magyar)
   Gyógyító testérintés: Jin Tui Na : módszerek a Parkinson-kór és bármely egyéb disszociált betegség kezelésére / Janice Walton-Hadlock ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Agykontroll, 2015. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7491-36-8 fűzött : 2995,- Ft
ázsiai gyógymód - masszázs
615.89(510) *** 615.82
[AN 3611257]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2016.
Waltz, Mitzi
Autism (magyar)
   Az autizmus társadalmi és orvosi története / Mitzi Waltz ; [ford. Bertalan Lilla] ; [kiad. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Közhasznú Kft., cop. 2015. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-172.
ISBN 978-615-5043-95-6 fűzött
autizmus - társadalmi elfogadottság - orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 616.89-008.45 *** 316.347 *** 930.85(100)
[AN 3610154]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2016.
Weinhold, Janae B.
The flight from intimacy (magyar)
   Intimitáskerülés : kiút az elköteleződési válságból : a társfüggőség másik oldala / Janae B. Weinhold és Barry K. Weinhold ; [ford. Bratináné Lazányi Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - IX, 359 p. : ill. ; 22 cm + DVD. - (Szabad és szeretetteljes emberi kapcsolatok sorozat, ISSN 2416-3333 ; 2.)
A mell. szerzője Váradi Tibor. - melléklet címe: Lélektől lélekig - a harmonikus párkapcsolatról : a párkapcsolat aranyszabályai. - Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-963-89405-3-7 fűzött : 3500,- Ft
személyiségfejlesztés - interperszonális kapcsolat - párkapcsolat - audiovizuális dokumentum
159.923.2 *** 316.472.4
[AN 3610778]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2016.
Winkler Gábor (1938-)
   Diabetes mellitus : gyakori kérdések, gyakorlati válaszok / Winkler Gábor, Jermendy György. - [Budapest] : Tudomány K., cop. 2015. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-80-0 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3610889]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

388 /2016.
   Anyagtudomány, anyagvizsgálat, anyaginformatika : országos anyagtudományi konferenciasorozat, 1997-2015 : jubileumi kiadvány / [kiad. Magyar Anyagtudományi Egyesület]. - Budapest : M. Anyagtud. Egyes., [2015]. - 170, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3494-7 fűzött
anyagtudomány - anyagvizsgálat - konferencia
620.1 *** 061.3(439)"199/201"
[AN 3610574]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2016.
Czibere Tibor (1930-)
   Ifjan, éretten, öregen : 85 kérdés - válasz nyolc és fél évtizedről / Czibere Tibor ; beszélgetőtárs Tóth László. - Miskolc : Market Place Solutions Kft., 2015. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-204.
ISBN 978-963-12-3302-5 fűzött
Czibere Tibor (1930-)
Magyarország - gépészmérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Czibere_T.(047.53) *** 37(439)(092)Czibere_T.(047.53)
[AN 3610577]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2016.
   Kalandos történetek Energiaországból : az E.ON oktatási programjának mesekönyve / [szerk. Horváth Vanda] ; [... vál. ... Bátorfiné Jeles Anna ...]. - [Budapest] : Adamsky, cop. 2015. - 82 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3095-6 kötött
energia - gyermekkönyv - mese
620.9(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3610103]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2016.
Kalmár Zoltán (1966-)
   Kalasnyikov / Kalmár Zoltán. - Budapest : Áron K., 2015. - 153 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-153.
ISBN 978-963-9210-92-9 fűzött : 1780,- Ft
Kalašnikov, Mihail Timofeevič (1919-2013)
Szovjetunió - Oroszország - tervezés - lőfegyver - 20. század - ezredforduló
62(47)(092)Kalašnikov,_M._T. *** 623.442
[AN 3610095]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2016.
   Perspectives of renewable energy in the Danube Region / ed. Willington Ortiz [et al.] ; [publ. by the] Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. - Pécs : Inst. for Regional Studies CERS HAS, 2015. - 355 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
A Pécsett, 2015. márc. 26-27-én azonos címmel tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9899-91-9)
Duna-medence - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - energiapolitika
620.9(4-11) *** 620.9(4-62) *** 504.03(4-11) *** 504.03(4-62)
[AN 3609956]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

393 /2016.
   A változás gyönyöre : Internet Hungary, 2015 : 2015. szeptember 29-30., Siófok ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2015]. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3610573]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

394 /2016.
Mechwart András Ifjúsági Találkozó (5.) (2015) (Siófok)
   V. Mechwart András Ifjúsági Találkozó [elektronikus dok.] : 2015. szeptember 15. / [rend., közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - Szöveg. - [Budapest] : MEE, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A konferenciát Siófokon tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9299-27-6
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3610472]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2016.
   Negyven év krónikája : Paksi Atomerőmű Vállalat - MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 1975-2015 / [szerk. Bencze Géza, Beregnyei Miklós]. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2015]. - 297, [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-0049-1 kötött
Paksi Atomerőmű
Paks - atomerőmű - kronológia
621.311.25(439-2Paks)(0:930.24)
[AN 3610048]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

396 /2016.
Ferrari collection (magyar)
   Ferrari kollekció : történelem, álom, mítosz / [ford. Szegál Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., részben színes ; 29 cm
Autómodellekkel
Olaszország - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi
629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3610500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 360 Modena. - cop. 2015. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8280-1 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3610503] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., FXX. - cop. 2015. - 15 p.
ISBN 978-963-09-8281-8 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3610508] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ferrari California. - cop. 2015. - 13 p.
ISBN 978-963-09-8284-9 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3610511] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 458 Italia. - cop. 2015. - 15 p.
ISBN 978-963-09-8285-6 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3610513] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Dino 246 GTS. - cop. 2015. - 15 p.
ISBN 978-963-09-8286-3 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3610518] MARC

ANSEL
UTF-8397 /2016.
Horváth Lajos (1938-)
   Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2015. - 460 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 443-458.
ISBN 978-963-12-2982-0 kötött
Kárpátalja - postatörténet
656.8(477.87)(091) *** 656.8(439.23)(091)
[AN 3610358]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2016.
Martin, Ruth
On the move (magyar)
   Minden, ami mozog / Ruth Martin & Allan Sanders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-662-9 kötött
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3610231]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2016.
Palágyi István
   A közlekedési szabályok gyakorlati alkalmazásának kézikönyve : a balesetek megelőzhetők! / [írta és szerk. Palágyi István]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7619-57-1 fűzött
közlekedésbiztonság - járművezetés - személygépkocsi
656.138 *** 629.114.6
[AN 3610948]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2016.
   Versenyjárművek illusztrált atlasza : 3D-s melléklettel / szerk. Traumi Norbert ; ill. ... Mart Tamás, Véghseő Béla]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2015. - 64 p. : ill., színes ; 33 cm + szemüveg
ISBN 978-615-5370-88-5 kötött
jármű - versenysport - gyermekkönyv
629(02.053.2) *** 796.7(02.053.2) *** 797.1(02.053.2)
[AN 3609982]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

401 /2016.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelé borát : a Tokaj borrégió borútikönyve / Dlusztus Imre. - Szeged : Mihazánk, 2015. - 248 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Borútikönyv)
Fűzött : 2940,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89801-6-8)
Tokaj-hegyaljai borvidék - borászat - tokaji bor
663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3609633]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2016.
Magrin, Federica
Un cane per amico (magyar)
   Így neveld a kutyád! : [a kutyatartásról gyerekeknek] : [matricák, játékok és egy színes háttér, ahová a matricákat felragaszthatod] / [szöveg Federica Magrin] ; [ill. Sara Storino] ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 63 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-108-6 fűzött : 1690,- Ft
kutya - állattartás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
636.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 3610181]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2016.
   Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai / szerk. Csiszár Ágnes és Korda Márton. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2015. - 239 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Rosalia kézikönyvek ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86466-8-2 fűzött
inváziós faj - elterjedés - gyomirtás - esettanulmány
632.9 *** 581.524.2 *** 632.5
[AN 3609688]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2016.
Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai (angol)
   Practical experiences in invasive alien plant control / ed. by Ágnes Csiszár and Márton Korda ; [transl. by László Szilágyi]. - Budapest : Duna-Ipoly Nat. Park Directorate, 2015. - 241 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm. - (Rosalia handbooks)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5241-16-1 fűzött
inváziós faj - elterjedés - gyomirtás - esettanulmány
632.5 *** 581.524.2 *** 632.9
[AN 3609691]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2016.
Sylvester Edina
   Örökségünk a tatai Angolkert / Sylvester Edina ; [közread.] Tata Város Önkormányzata. - Tata : Önkormányzat, 2015. - 65, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 978-963-88813-9-7 fűzött
Tata - park - helytörténet
712.3/.7(439-2Tata) *** 943.9-2Tata
[AN 3609715]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2016.
Thörner, Cordula
Pferde (magyar)
   Lovak / írta Cordula Thörner ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2015. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420)
ISBN 978-615-5294-35-8 fűzött : 450,- Ft
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3610158]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

407 /2016.
Bingemer, Susanna
Superfoods (magyar)
   Szuperételek : a természet növényi erőtartalékai : [40 vegán recepttel] / Susanna Bingemer ; receptek Hans Gerlach ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-147-6 fűzött : 2800,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3609716]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2016.
Bliszkó Viktor
   Vegetáriánus receptek / Bliszkó Viktor. - [Felsőtárkány] : Szerző, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3498-5 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3611228]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2016.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - 6. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 328 p. : ill. színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-963-9456-65-5 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3613413]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2016.
   Ízek, illatok, emlékek Kunmadarasról / szerk. Laczkó Tóth Bertalanné ; [közread. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata]. - Kunmadaras : Önkormányzat, 2015. - 51 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-12-3079-6 kötött
Kunmadaras - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439-2Kunmadaras)(083.12) *** 392.81(439-2Kunmadaras)
[AN 3611093]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2016.
Kocsis Bálint
   33 street food és bisztróétel lépésről lépésre / [receptek Kocsis Bálint] ; [fotó ... Csigó Zita]. - Budapest : Totem, [2015]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-491-4 fűzött : 1399,- Ft
gyorsétel - szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 3610881]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2016.
Komlóssy Vera
   Paleo és gluténmentes étrend receptek kezdőknek / [Komlóssy Vera]. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-165-7 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3609667]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2016.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz Magyarország / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : V&P Média, 2015. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2448-1 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - híres ember - borász - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 929(439)(047.53) *** 663.2(439)(092)(047.53) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3609670]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2016.
Zimmern, Andrew (1961-)
The bizarre truth (magyar)
   A bizarr valóság : kulináris kalandozások szerte a világban / Andrew Zimmern ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5492-78-5 fűzött : 3150,- Ft
gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - helyismeret - amerikai angol irodalom - memoár
641.5(100)(0:82-94) *** 641.568(100)(0:82-94) *** 908.100(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3610246]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

415 /2016.
Perel, Esther (1958-)
Mating in captivity (magyar)
   Szeretkezés fogságában : a szexualitástól az erotikáig / Esther Perel ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2015. - 272 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-615-5443-07-7 fűzött : 3900,- Ft
nemi erkölcs - szerelem - nemi élet
176 *** 392.6 *** 613.88
[AN 3606853]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2016.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Filozófiatörténet : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 335 p. ; 20 cm. - (A teológia segédtudományai)
Bibliogr.: p. 333-335.
ISBN 978-963-88160-9-2 fűzött
filozófiatörténet - egyetemi tankönyv
1(100)(091)(075.8)
[AN 3613501]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

417 /2016.
Alonso, Silvia
Biblia infantil (magyar)
   Mesélő Biblia / írta Silvia Alonso ; rajz. Manuel Galiana ; [ford. Tóth Marina]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-649-0 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3610211]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2016.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen : iránytű lelkivezetőknek és vezetetteknek / Barlay Ö. Szabolcs ; [a Prohászka Baráti Kör kiadványa]. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2015. - 49 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89658-5-1 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3610412]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2016.
Calvin, Jean (1509-1564)
Commentaire de M. Iean Calvin, svr la seconde epistre aux Corinthiens (magyar)
   A második Korinthusi levél magyarázata / Kálvin János ; [Szabó András fordítását átd. és jegyzetekkel ell. Bogárdi Szabó István]. - Budapest : Kálvin, 2015. - 204 p. ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-307-2 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 3610289]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2016.
Calvin, Jean (1509-1564)
Ioannis Calvini Commentarii in priorem Epistolam Pauli ad Corinthios (magyar)
   Az első Korinthusi levél magyarázata / Kálvin János ; [ford. Buzogány Dezső]. - Budapest : Kálvin, 2015. - 376 p. ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-306-5 kötött : 2100,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3610280]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2016.
Daczó Árpád (1921-)
   Örökül hagyom : beszélgetések Lukács atyával, életéről / [... kérdezett Inámi Zsófia]. - [Budapest] : Pytheas, 2015-. - 18 cm
Daczó Árpád (1921-)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(498.4)(=945.11)(092)Daczó_Á.(047.53)
[AN 3610789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 77 p.
ISBN 978-615-5173-53-0 fűzött
[AN 3610790] MARC

ANSEL
UTF-8422 /2016.
Discipleship explored : leader's guide (magyar)
   A tanítványság kérdései : vezetői kézikönyv / [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2015. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80257-0-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.6.07
[AN 3610281]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2016.
Discipleship explored : study guide (magyar)
   A tanítványság kérdései : munkafüzet / [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2015. - 40 p. : ill., térk. ; 15x22 cm
ISBN 978-615-80257-1-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - példatár
227.6.07(076)
[AN 3610287]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2016.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   A Heidelbergi Káté magyarázata : hálaadásra vezető vigasztalás, 129 kérdés-feleletben / Fekete Károly. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2015, cop. 2013. - 567 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 562-567.
ISBN 978-963-558-226-6 kötött : 3200,- Ft
Heidelberger Katechismus
református egyház - hitvallás - katekizmus
284.2 *** 238.1 *** 238.2
[AN 3613348]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2016.
Ferrero, Bruno
A volte basta un raggio di sole (magyar)
   Olykor elég egy napsugár : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : Don Bosco, 2015, cop. 1999. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-19-3 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3614329]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2016.
Ferrero, Bruno
   Az aranyhalak titka : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Szőke János]. - 2. jav., bőv. kiad., 2. utánny. - Budapest : Don Bosco, 2015, cop. 2001. - 79, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-22-3 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3614338]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2016.
Ferrero, Bruno
È di notte che si vedono le stelle (magyar)
   A csillagokat éjjel látod : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - 2. utánny. - Budapest : Don Bosco, 2015, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-30-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3614334]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2016.
Garádi Péter (1952-)
   Presbiterek a tükörben / Garádi Péter. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió : Mo. Evangélikus Egyház Missziói Biz., 2015. - 126 p. ; 20 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 8.)
ISBN 978-963-87825-8-8 fűzött
presbitérium - pasztorális teológia - evangélikus egyház - hitélet
259 *** 284.1 *** 291.4 *** 253
[AN 3610876]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2016.
Gerzsenyi László (1931-)
   A Rákoscsabai Baptista Gyülekezet története / Gerzsenyi László, László Gábor, Mészáros Kálmán ; szerk. László Gábor. - Budapest : Rákoscsabai Baptista Gyülekezet : Baptista Lvt., 2015. - 246, [2] p., [43] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A baptista gyülekezetek története, ISSN 2416-1535 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7116-74-2 kötött
Budapest-rákoscsabai Baptista Gyülekezet
Budapest. 17. kerület - baptista egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
286.15(439-2Bp.XVII.)(091)
[AN 3609788]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2016.
Green, Julien (1900-1998)
Frère François (magyar)
   Ferenc testvér / Julien Green ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 345 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-345.
ISBN 978-963-662-809-3 kötött : 3800,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
Itália - szent - 13. század
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3614371]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2016.
Horváth Zoltán
   A magyarok beavatása : ősi napvallásunk szent ösvényén : életfilozófia és gyakorlati módszerek a magyarság szakrális tudásának és képességeinek felélesztéséhez / Horváth Zoltán és Száraz György. - [Fót] : Nolem Isie Kft., 2015. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-12-3225-7 kötött
magyar ősvallás - magyarságkutatás
299.4(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3609884]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2016.
Káldi György (1573-1634)
   A Káldi-biblia kéziratos töredékei. - [Budapest] : Pytheas, cop. 2015. - [37] p. : ill., színes ; 33 cm
Erdő Péter bev. tanulmányával. - A kézirat-töredékek fotómásolata. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5173-54-7 kötött
Biblia
Magyarország - kézirat - 17. század - hasonmás kiadás
22.04=945.11 *** 09(439)"16" *** 094/099.07
[AN 3610592]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2016.
Kárpáti Kázmér (1975-)
   Máriás fiatalok kézikönyve / P. Kárpáti Kázmér ; [közread. a] Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia. - 2. jav. kiad. - Gyöngyös : Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia, 2015. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-963-12-3913-3 kötött
Magyarország - katolikus egyház - ifjúság - közösség - egyházi szertartás - népi vallásosság
282(439) *** 267.6 *** 264 *** 398.3(=945.11)
[AN 3613473]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2016.
Kelemen Czakó Rita
   Gyere velem templomba / [ill. Kelemen Czakó Rita]. - Budapest : Kálvin, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-558-286-0 kötött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611001]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2016.
Kessler, Martina
Die Machtfalle (magyar)
   Hatalmi csapdák a gyülekezetben / Martina és Volker Kessler ; [ford. Reimer Attila]. - Budapest : Harmat, 2015. - 138 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 129-133.
ISBN 978-963-288-287-1 fűzött : 1500,- Ft
lelkipásztorkodás - keresztény egyház - vezetéslélektan - hatalom
253 *** 316.46 *** 159.9
[AN 3610276]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2016.
Lucado, Max (1955-)
Hermie : god listens when I pray (magyar)
   Berci imádkozik / Max Lucado ; Karen Hill ötlete alapján ill. Daniel Howarth ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-05-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - mese
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3613515]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2016.
Luther, Martin (1483-1546)
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 11. kiad. - Budapest : Luther, 2015. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött : 350,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 3613518]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2016.
   Makula nelkül való tükör, melly az üdvözitő Jesus Krisztusnak és szent szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedését és halálát adgya elé / ... Ujfalusi Judith által cseh nyelvből ... fordíttatott ... ; [az utószót írta Frauhammer Krisztina]. - Budapest : Pytheas, 2015. - [600] pag. var. ; 22 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Nagy-szombatban : A' Jesus Társasága Academiája bötüivel, 1712-esztendőben. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5173-51-6 kötött
Jézus
krisztológia - hasonmás kiadás
232.9 *** 094/099.07
[AN 3610760]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2016.
Márkus Jenő (1907-1955)
   Schleiermacher váltságtana / írta Márkus Jenő ; [... kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2015. - 118, [2] p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pápa : Erländer F. Ny., 1934, A Pápai Református Theologiai Akadémia kiadványai c. sorozat 8. tagjaként
ISBN 978-615-5486-04-3 fűzött
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1768-1834)
Németország - teológus - református egyház - 18. század - 19. század - keresztény teológia - hasonmás kiadás
284.2(430)(092)Schleiermacher,_F._D._E. *** 21(430)(092)Schleiermacher,_F._D._E. *** 23 *** 094/099.07
[AN 3609928]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2016.
Martin, Peter
Jesus detective (magyar)
   Evangéliumi nyomkereső / Peter Martin ; Peter Kent illusztrációival ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2015. - [44] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-289-1 kötött : 2500,- Ft
ókori Izrael - művelődéstörténet - bibliai történet - képeskönyv - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 930.85(33)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611046]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2016.
Mirjam nővér
   Élet az Úrral / Sr. Mirjam ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2015. - 27 p. ; 15 cm
Fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3609878]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2016.
Nemere István (1944-)
Mohamed és a többiek (új kiadása)
   Égi ajándék : Mohamed és a többiek : egy próféta elindul / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5537-12-7 fűzött
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - vallásalapító - próféta - 6. század - 7. század
297(092)Mohamed
[AN 3614341]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2016.
Pasquali, Elena
The Lion nursery Bible (magyar)
   Kicsik képes Bibliája / írta Elena Pasquali ; rajz. Priscilla Lamont ; [ford. Mucsi Zsófia]. - [Budapest] : Kálvin, 2015. - 190, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-558-272-3 kötött : 3500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611036]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2016.
   A pécsi püspökség évezredes öröksége : történet, kiállításvezető, érdekességek, A. D. 1009 / [... szerk. Virág Zsolt]. - Pécs : Várkastély K., 2015. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-248. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80028-2-0 fűzött
Pécsi Egyházmegye
katolikus egyház - egyháztörténet - keresztény művészet - múzeumi gyűjtemény
282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091) *** 247 *** 7.046.3 *** 069(439-2Pécs)
[AN 3610804]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2016.
Ryden, Vassula (1942-)
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben / [kiad. Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány, 2015. - 1139, [2] p., [1] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Ryden, Vassula
ISBN 978-963-89030-3-7 kötött
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - napló
244(0:82-94) *** 248.215
[AN 3610222]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2016.
Sarah, Robert (1945-)
Dieu ou rien (magyar)
   Isten vagy a semmi : beszélgetés a hitről / Robert Sarah bíboros ; [riporter] Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-277-569-2 fűzött : 2600,- Ft
Sarah, Robert (1945-)
Guinea - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú - hit
234 *** 282(665.2)(092)Sarah,_R.(047.53)
[AN 3610740]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2016.
Shankar, Ravi (1956-)
Celebrating silence (magyar)
   A csend ünnepe / H. H. Sri Sri Ravi Shankar ; [ford. Chandrasekharan Viktória]. - [Budapest] : Sri Sri Ayurveda Kft., [2015]. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2666-9 fűzött : 3490,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 3610163]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2016.
   Sugározd Istent! : példák, szempontok a lelki egyensúly, a béke és az örömteli keresztény élet megtalálásához : [keresztény családok kézikönyve] / az interjú-beszélgetéseket kész. Máramarosi Mária. - Szeged : Laudetur K., cop. 2015. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80277-0-0 fűzött
házasság - vallási erkölcs
265.5 *** 241
[AN 3609622]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2016.
Számadó Emese (1967-)
   "Békesség veletek!" : a katolikus egyház története Komáromban / [írta Számadó Emese ..., Turi Zsolt ...]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2015. - 226, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 22.)
Kész. a Komáromban, 2015. ápr. 24 - júl. 5. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87668-9-2 fűzött
Komárom - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - életrajz
282(439-2Komárom)(091) *** 943.9-2Komárom(092)
[AN 3611133]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2016.
Takó Gábor
   Egyházközségek az Őrség kapujában : egyházközségek vallási élete a történelem viharain keresztül : [Csákánydoroszló, Ivánc, Hegyhátszentmárton, Gasztony, Felsőmarác, Kemestaródfa, Viszák] / Takó Gábor. - Kemestaródfa : Takó G., 2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-12-3588-3 fűzött
Vas megye - katolikus egyház - egyháztörténet - egyházközség
282(439.111)(091)
[AN 3609707]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2016.
   Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről / [szerk. Bakó Balázs, Pál Ferenc] ; [a hely- és névmutatókat kész. Rétfalvi Balázs, Hoósné Péterffy Alexandra]. - Szombathely : Martinus K., 2015. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Géfin Gyula kiskönyvtár, ISSN 2064-5945 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-40-7 fűzött : 1695,- Ft
Mikes János (1876-1945)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Mikes_J.
[AN 3610873]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2016.
Tonhaizer Tibor (1972-)
   Egyetemes vallástörténet : főiskolai tankönyv / Tonhaizer Tibor. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 328 p. ; 20 cm. - (A teológia segédtudományai)
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-615-5488-07-8 fűzött
vallástörténet - egyetemi tankönyv
291(075.8)
[AN 3613502]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2016.
Valter Ilona (1938-)
   Szóval, tettel : Rómer Flóris Ferenc élete és munkássága, 1815-1889 / Valter Ilona. - Budapest ; [Vác] : [Duna-Mix Kft.], 2015. - 58 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 49-55. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2469-6 fűzött
Rómer Flóris (1815-1889)
Magyarország - katolikus pap - régész - tudós - 19. század
282(439)(092)Rómer_F. *** 902(439)(092)Rómer_F.
[AN 3610338]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2016.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   "Ha meghal az ember, hol van ő?" / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - 5. utánny. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 79 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86875-8-6 fűzött
halál
236.1
[AN 3613503]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

455 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
Five signs of a loving family (magyar)
   A jól működő család 5 jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2015. - 262 p. ; 21 cm
Megj. "Családi összhangzattan" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-293-2 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - család - családi erkölcs
316.356.2 *** 37.018.1 *** 173
[AN 3609765]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2016.
   Demográfiai fogalomtár / [... Kapitány Balázs szerk.] ; [közread. a] KSH Népességtudományi Kutatóintézet. - Budapest : KSH NKI, 2015. - 78 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9597-36-5 fűzött : 1500,- Ft
demográfia - statisztikai elemzés - terminológia
314 *** 311
[AN 3610027]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2016.
Gaul Emil (1947-)
   A fiatalok digitális képi világa / Gaul Emil, Havasi Tamás, Orosz Csaba ; a Magis diáklap ismertetőjét Janka György írta ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - [Nyíregyháza] : NYF, 2015. - 157 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-839-8)
vizuális nevelés - digitális technika - médiaismeret - tanári segédkönyv
316.774(072) *** 681.32(072) *** 37.036(072)
[AN 3611227]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2016.
   Képességalapú közösségfejlesztés avagy Ábécéskönyv önmagunk sárból történő kihúzására / összeáll. Patkós Csaba és Varró Bálint ; [közread. az] Agria Geográfia Alapítvány. - Eger : Agria Geográfia Alapítvány, 2015. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-12-2678-2 fűzött
közösségfejlesztés - helyi társadalom - településfejlesztés - módszertan
316.45 *** 316.47 *** 711.1
[AN 3610016]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2016.
Mérő László (1949-)
   Mindenki másképp egyforma : a játékelmélet és a racionalitás pszichológiája / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, [2015], cop. 2007. - 387 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 371-380.
Kötött : 3970,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8453-19-2)
játékelmélet - szociálpszichológia
316.6 *** 159.955.622
[AN 3614458]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2016.
Székely János (1964-)
   Leszállt közénk a Szent Isten : Jézus örömhíre roma fiataloknak = O Sunto Del huralylas tele mashkar amende / Székely János. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-963-277-192-2 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - kereszténység - cigányság - misszió - ima - egyházi népének - templomi ének
316.347(=914.99)(439) *** 266.3(439) *** 243/245=914.99 *** 398.88(=914.99) *** 264-06=914.99 *** 783.2(=914.99)
[AN 3610986]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2016.
Weinhold, Barry K.
Breaking free of the co-dependency trap (magyar)
   Törj ki a társfüggőségből! : a szabad emberi kapcsolatok kézikönyve / Barry K. Weinhold, Janae B. Weinhold ; [ford. Bratina Steve és Bratináné Lazányi Krisztina]. - 3. kiad. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - XXIV, 276 p. : ill. ; 22 cm + DVD. - (Szabad és szeretetteljes emberi kapcsolatok sorozat, ISSN 2416-3333 ; 1.)
A mell. szerzője Váradi Tibor. - melléklet címe: Függőség és önállóság emberi kapcsolatainkban : 2. rész. - Bibliogr.: p. 265-367.
ISBN 978-963-89405-4-4 fűzött : 3500,- Ft
interperszonális kapcsolat - lélektan - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - audiovizuális dokumentum
316.472.4 *** 159.923 *** 613.865
[AN 3610777]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

462 /2016.
Angulo, Jaime de (1887-1950)
Indian tales (magyar)
   Indián mesék / Jaime de Angulo ; [ford. Varró Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2015, cop. 2006. - 241 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5492-74-7 kötött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - folklór - észak-amerikai indiánok - mese
398(=97)(794) *** 820-34(73)=945.11
[AN 3613494]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2016.
Balogh János (1967-)
   Tüzet viszek : tánchagyományok és táncos népszokások a történelmi Baranyában / Balogh János, Gunszt Andrea ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum [Néprajzi Osztály]. - Pécs : JPM, 2015-. - 24 cm
Baranya megye - Drávaköz - magyar néprajz - néptánc - folklór
394.3(=945.11)(439.127) *** 793.31(439.127) *** 398.3(=945.11)(439.127) *** 394.3(=945.11)(497.13Drávaköz) *** 398.3(=945.11)(497.13Drávaköz) *** 793.31(=945.11)(497.13Drávaköz)
[AN 3609829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Baranya. - 2015. - 479 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 425-444.
ISBN 978-963-9873-35-3 fűzött
[AN 3609837] MARC

ANSEL
UTF-8464 /2016.
Kozma Mihály
   Pléhkrisztus / Kozma Mihály. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Rátio K., 2015. - 144, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-615-80150-4-2 kötött
keresztény ünnep - keresztény művészet - magyar néprajz - népi vallásosság
398.33(=945.11) *** 246
[AN 3610106]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2016.
   Örökségünk : népművészetünk ősi titka / [a fotókat kész. Vajó Sándor] ; [közread. Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány]. - Szolnok : Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány, 2015. - 132 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
A bev. magyar, angol és német nyelven
Kötött
népművészet - magyar néprajz - fényképalbum
39(=945.11)(084.12) *** 7.031.4(439)(084.12)
[AN 3611094]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2016.
   Tíz talentum : Wenczl József (1945-2014) = Zehn Talent / [szerk. Fogarasy Attila] ; [kiad. a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület]. - Pilisvörösvár : Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyes., 2015. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3189-2 fűzött
Wenczl József (1945-2014)
Magyarország - néprajz - magyarországi németek - néptánc - táncművész - koreográfus - 20. század
394.3(=30)(439) *** 793.31.02(439)(092)Wenczl_J.
[AN 3610265]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

467 /2016.
   Délvidéki magyar golgota, 1944-45 : kiállítási katalógus / [szerk. Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magdolna] ; [kiad. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, [2015]. - [36] p. : ill. ; 33 cm
Az azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-89808-7-8 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kiállítási katalógus
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 061.4(439)
[AN 3610443]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2016.
Délvidéki magyar golgota, 1944-45 (szerb)
   Golgota voǰvođanskih Mađara, 1944-45 : katalog za izložbu / [ured. Barbara Bank, Čereš�eš Magdolna Kiš] ; [izd. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, [2015]. - [36] p. : ill. ; 33 cm
Az azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-89808-9-2 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kiállítási katalógus
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"1944/1945" *** 061.4(439)
[AN 3610459]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2016.
Gantner Péter (1938-)
   Magyar diplomaták küzdelme a párizsi békekonferencián : [1946-47] / Gantner Péter. - Pécs : Publikon, 2015. - 155 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 978-615-5457-46-3 fűzött : 2500,- Ft
Auer Pál (1885-1978)
Szegedy-Maszák Aladár (1903-1988)
Kertész István (1904-1986)
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - békeszerződés - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 20. század
327(439)(092)Auer_P. *** 327(439)(092)Szegedy-Maszák_A. *** 32(439)(092)Kertész_I. *** 341.382"1946/1947" *** 943.9"194" *** 327(439)"194"
[AN 3609914]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2016.
   A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése [elektronikus dok.] / Málovics György [et al.]. - Szöveg (pdf : 292 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2015. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2015/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133894. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-382-8
regionális fejlesztés - társadalmi részvétel - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
323.21 *** 332.14
[AN 3605861]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2016.
   How borderless is Europe? : multi-disciplinary approach to European studies / ed. István Tarrósy ; [publ. by the Department of Political Science and International Studies Faculty of Humanities University of Pécs]. - Pécs : Publikon, 2015. - 394 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-49-4 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3609966]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2016.
   Ígéret, felhatalmazás, teljesítés : választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998-2010 / Soós Gábor szerkesztésében ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA TK PTI, 2015. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7372-99-5)
Magyarország - választási kampány - politikai propaganda - belpolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"199/200" *** 32.019.5(439)"1998/2010"(083.41) *** 323(439)"199/200"(083.41)
[AN 3610607]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2016.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3610136]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2016.
Nemere István (1944-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete : egy félreismert ember / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 203, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-06-6 fűzött
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E.
[AN 3614284]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2016.
   Változó Európa? : kérdések, kétségek, válaszok / Tuka Ágnes szerk. - Pécs : Publikon, 2015. - 314 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. - A Pécsett, 2015. jún. 5-6-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-5457-50-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - európai integráció - politika - belpolitika - 21. század
323(439)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3609947]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

476 /2016.
   50 dombóvári arcképvázlat / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2015]. - 63 p. : ill. ; 25 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
Fűzött : 1990,- Ft
Dombóvár - helyi társadalom - 20. század - 21. század - életrajzi lexikon
929(439-2Dombóvár):030
[AN 3610376]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2016.
Agárdi Péter (1946-)
   Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások, 1847-2014 / Agárdi Péter. - [Budapest] : Napvilág, 2015. - 274 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-261.
ISBN 978-963-338-386-5 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - kultúratörténet - művelődéstörténet - nemzettudat - kultúrakutatás - 19. század - 20. század - ezredforduló
930.85(439)"18/201" *** 008 *** 316.7 *** 316.63(439)"18/201"
[AN 3609863]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2016.
Bartus Dávid (1978-)
   Bronzistenek : római kori figurális bronzplasztika Brigetióban / Bartus Dávid. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2015. - 247 p. : ill. ; 26 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/8.)
Bibliogr.: p. 130-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5588-03-7 fűzött
Brigetio - régészet - bronzművesség - kisplasztika - istenábrázolás - római birodalom kora
904(398.6-2Brigetio) *** 292.21 *** 73(37)"00/04" *** 739.5
[AN 3611126]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2016.
Deér József (1905-1972)
   A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája / Deér József ; [... sajtó alá rend. Bárány Attila]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015, cop. 2003. - 206 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-67-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - kalandozások kora - államalapítás - Árpád-kor - külpolitika
943.9"08/11" *** 327(439)"08/11"
[AN 3614403]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2016.
George, Joshua
Ancient Egyptians sticker book (magyar)
   Az ókori egyiptomiak : matricás könyv / [írta Joshua George] ; [rajz. Ed Myer] ; [ford. W. Tar Krisztina]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [32] p., [3] t. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Matricás történelem
ISBN 978-963-410-028-7 fűzött : 1990,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3611216]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2016.
George, Joshua
Ice age sticker book (magyar)
   Jégkorszak : matricás könyv / [írta Joshua George] ; [rajz. Ed Myer] ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [32] p., [3] t. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Matricás történelem
ISBN 978-963-410-031-7 fűzött : 1990,- Ft
jégkorszak - ősembertan - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.8(=00)"625"(02.053.2) *** 551.593(02.053.2) *** 087.5
[AN 3611214]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2016.
George, Joshua
Medieval sticker book (magyar)
   Középkor : matricás könyv / [írta Joshua George] ; [rajz. Ed Myer] ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [32] p., [3] t. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Matricás történelem
ISBN 978-963-410-030-0 fűzött : 1990,- Ft
művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
93085(4)"04/14"(02.053.2) *** 087.5
[AN 3611224]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2016.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   A magyarok Istenének elrablása / Grandpierre K. Endre ; [... jav. és kieg. Grandpierre Atilla]. - 3. jav. kiad. - [Zebegény] : Titokfejtő, 2015. - 246 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (A magyarok titkos története, ISSN 1217-257X). (Grandpierre K. Endre könyvei ; 1.)
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-963-7707-06-3 fűzött : 2500,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3610374]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2016.
Gyócsi László (1947-)
   Harc az életért : háborúban és forradalomban : dokumentarista történelmi kisregény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2015. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-9-5 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3611122]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2016.
Hegedüs K. Ferenc
   A szajoli Hegedüs család rövid története és erki zálogbirtokossága / közread. Hegedüs K. Ferenc. - Budapest : Pytheas, 2015. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-615-5173-58-5 fűzött
Hegedüs család
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Hegedüs(093)
[AN 3610623]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2016.
   "Az idő igaz, s eldönti, ami nem az..." : Petőfi Sándor szibériai életszakasza : elhallgatott, bizonyító dokumentumok / vál. Fuksz Sándor és Kiss Endre József. - Budapest : Hun-idea, 2015. - 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 25.)
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-7014-78-9 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Barguzin - író - 19. század - régészet - kutatás
904(571.54) *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3610243]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2016.
Nemere István (1944-)
   Attila hun király magánélete : a magányos hódító / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 203, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-05-9 fűzött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század - életrajz
936.91(092)Attila
[AN 3614187]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2016.
Nemere István (1944-)
   Che Guevara magánélete : a veszélyes álmodozó / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 205 p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-01-1 fűzött
Guevara, Ernesto Che (1928-1967)
Kuba - Dél-Amerika - politikus - forradalmár - életrajz
929(82)Guevara,_E. *** 32(729.1)(092)Guevara,_E. *** 325.8(8=6)(092)
[AN 3614180]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2016.
Nemere István (1944-)
   Erzsébet királyné magánélete : a senki asszonya / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 202, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-02-8 fűzött
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - életrajz
929(439)Erzsébet
[AN 3614209]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2016.
Nemere István (1944-)
   Ferenc József magánélete : hivatalnok a trónon / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 206, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-03-5 fűzött
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - 19. század - századforduló - életrajz
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.
[AN 3614183]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2016.
Nemere István (1944-)
   II. Rákóczi Ferenc magánélete : egy szabadsághős másik arca / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 204, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-07-3 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - 18. század - életrajz
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3614194]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2016.
Nemere István (1944-)
   Kossuth Lajos magánélete : az ügynek szentelt élet / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 204, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-08-0 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - életrajz
943.9(092)Kossuth_L.
[AN 3614217]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2016.
Nemere István (1944-)
   Lázadók és összeesküvők / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 174, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-28-8 fűzött
magyar történelem - politikai mozgalom - konfliktus - ellenzék
943.9 *** 32(439)(092) *** 343.32(439)
[AN 3614307]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2016.
Nemere István (1944-)
   Legendás magyar királyok / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 175 p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-29-5 fűzött
Magyarország - uralkodó
943.9(092)
[AN 3614314]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2016.
Nemere István (1944-)
   Mária Terézia magánélete : trón és hivatás / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 190, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-11-0 fűzött
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Ausztria - uralkodó - 18. század - életrajz
943.6"17"(092)Mária_Terézia
[AN 3614295]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2016.
Nemere István (1944-)
   Mátyás király magánélete : pompa és hatalom / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 204, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-09-7 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - életrajz
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 3614199]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2016.
Nemere István (1944-)
   Nekünk Mohács kell! / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 172, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-30-1 fűzött
Magyarország - Balkán - magyar történelem - külpolitika - 14. század - 15. század - 16. század
943.9"13/15" *** 327(439)(497)"13/15"
[AN 3614319]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2016.
Nemere István (1944-)
   Széchenyi István magánélete : akit nem értettek meg / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 204 p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-04-2 fűzött
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - életrajz
943.9(092)Széchenyi_I. *** 943.9"18"
[AN 3614223]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2016.
Nemere István (1944-)
   A székely nép története / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 189, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-26-4 fűzött
Erdély - magyar őstörténet - székelyek - magyar történelem
930.8(=945.11székelyek) *** 943.921
[AN 3614303]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2016.
Nemere István (1944-)
   A Zrínyi család / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 175 p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-31-8 fűzött
Zrínyi család
Magyarország - családtörténet - történelmi személy
929.52(439)Zrínyi
[AN 3614326]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2016.
   Pécs története / [közread. a] Pécs Története Alapítvány. - Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz, 2013-. - 29 cm
Pécs - helytörténet
943.9-2Pécs
[AN 3488419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A püspökség alapításától a török hódításig / főszerk. Vonyó József ; szerk. Font Márta. - 2015. - 398 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 348-374. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5497-50-6 kötött : 9900,- Ft
[AN 3609615] MARC

ANSEL
UTF-8502 /2016.
   Sétál a család Veszprémben : a nagy háború nyomában, 1914-1918 / [szerk. Nagyné Kozma Ildikó, Szabóné Vörös Györgyi] ; [... kiad. Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, [2015]. - 38 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 978-963-9510-20-3 fűzött
Veszprém - helytörténet - hadtörténet - első világháború
943.9-2Veszprém"1914/1918" *** 355.48(439-2Veszprém)"1914/1918"
[AN 3609734]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2016.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2015. - p. 181-240. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 9.)
ISBN 978-963-12-0820-7 fűzött
[AN 3610918] MARC

ANSEL
UTF-8504 /2016.
   Szajk 1000 éves : jubileumi településtörténet, 1015-2015 / [főszerk. Rózsás József]. - Szajk : [Önkormányzat], 2015. - 304 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Szajk Község Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-12-1563-2 kötött
Szajk - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szajk *** 908.439-2Szajk
[AN 3609812]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2016.
Új világ született (angol)
   A new world was born : Europe's fraternal war, 1914-1918 / [... chief curator Mária Schmidt] ; [the cat. was written and ed. by Mária Schmidt, Gábor Tallai] ; [... transl. ... Gergely Bottyán]. - [Budapest] : [Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány], cop. 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 18x20 cm
A Budapesten, 2015. júl. 8 - dec. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Kelet- és Közép-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
ISBN 978-615-5118-30-2 fűzött
Európa - történelem - politikatörténet - első világháború - katonapolitika - kiállítási katalógus
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3610311]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2016.
   Zsigmond, I. Mátyás, II. Ulászló, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd, I. Lipót magyar királyok kiváltságlevelei a jászok és a kunok részére : XV-XVII. század / [... a tanulm. szerzője Csáky Imre]. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2015. - 55 p. : ill., színes ; 33 cm
A kiváltságlevél latin és magyar nyelven, az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 53. - Számozott példány: 600
ISBN 978-615-5138-35-5 velúr
Magyarország - előjog - jászok - kunok - 15. század - 16. század - 17. század - történelmi forrás - történelmi oklevél
943.9"14/16"(093) *** 943.9(=943.46)"14/16"(093) *** 943.9(=915.6)"14/16"(093) *** 347.174(439)"14/16" *** 930.22(439)"14/16"
[AN 3610003]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

507 /2016.
   Balassagyarmat régi képeslapokon / [szerk. Ács Zsuzsanna és Vas Ágnes] ; [közread.] Balassagyarmat Város Önkormányzata. - Balassagyarmat : Önkormányzat, 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-113.
ISBN 978-963-12-3162-5 kötött
Balassagyarmat - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Balassagyarmat(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3610922]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2016.
Balogh Ádám
   Magyarnádalja : mozaikok a község történetéből / Balogh Ádám, Molnárné Gyürki Bernadett, Huszár János ; [közread.] Magyarnádalja Község Önkormányzata. - Magyarnádalja : Önkormányzat, 2015. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3560-9 fűzött
Magyarnádalja - helyismeret
908.439-2Magyarnádalja
[AN 3610996]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2016.
Felföldi Szabolcs (1975-)
   Stein Aurél : egy rendhagyó életrajz / Felföldi Szabolcs. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-274-152-9 kötött : 4000,- Ft
Stein Aurél (1862-1943)
Magyarország - tudós - keletkutatás - régész - 19. század - 20. század
910.4(439)(092)Stein_A. *** 902(439)(092)Stein_A.
[AN 3609637]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2016.
Gombás Imre Gábor
   Vasalja község értéktára / Gombás Imre Gábor ; [kiad. Vasalja Község Önkormányzata]. - Vasalja : Önkormányzat, 2015. - 68 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-12-3559-3 fűzött
Vasalja - helyismeret
908.439-2Vasalja
[AN 3610880]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2016.
Gönczi Tamás (1959-)
   Piliscsillag, Napcsillag : egy magyar kultuszhely és titkai / Gönczi Tamás. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 615 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 601-615.
ISBN 978-963-89836-0-2 kötött : 7990,- Ft
Pilis (hegység) - Magyarország - helyismeret - kultikus hely - magyarságkutatás - pálosok
908.439(234.373.25) *** 133 *** 930.8(=945.11) *** 271.791(439)
[AN 3613466]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2016.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, 2016, cop. 2012. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2015. okt.
ISBN 978-963-352-171-7 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 3609682]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2016.
Jantner László
   Szekszárd ma / [a képeket kész.] Jantner László ; [a szöveget írta] Kis Pál István. - [Szekszárd] : Vitéz A., [2015]. - 112 p. : ill., színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-12-3167-0 kötött
Szekszárd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szekszárd(084.12) *** 77.04(439)(092)Jantner_L.
[AN 3610378]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2016.
   Kincseink : értékek a Biharban és a Sárréten / [közread. a] Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület. - Berettyóújfalu : BSVE, [2015]. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Bihar - Sárrét - helyismeret
908.439Bihar *** 908.439Sárrét
[AN 3611219]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2016.
Méri Edina
   Sopronbánfalva / [Méri Edina] ; [... kiad. a Bánfalvi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület]. - [Sopronbánfalva] : Bánfalvi Idegenforgalmi és Kult. Egyes., [2015]. - 26 p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-12-3156-4 fűzött
Sopronbánfalva - helyismeret - útmutató
908.439-2Sopronbánfalva(036)
[AN 3610399]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2016.
Molnár Kálmán
   Mezőlakról szeretettel / Molnár Kálmán ; [kiad. Mezőlak Község Önkormányzata]. - Mezőlak : Önkormányzat, 2015. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-310. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3309-4 kötött : 2800,- Ft
Mezőlak - helyismeret
908.439-2Mezőlak
[AN 3610168]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2016.
   Múlt, jelen, jövő : Jászladány / [szerk. L. Murányi László] ; [kiad. Jászladány Nagyközség Önkormányzata]. - [Jászladány] : Önkormányzat, 2015. - 29 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Jászladány - helyismeret
908.439-2Jászladány
[AN 3610913]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2016.
   Terek és tér-képzetek : elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában / szerk. Hardi Tamás. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Győr : MTA KRTK Regionális Kutatások Int., 2015. - 411 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Nostra tempora ; 23.)
Bibliogr.: p. 389-411.
Fűzött : 4500,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-80-89249-80-0
Közép-Európa - Kárpát-medence - politikai földrajz
911.3(4-191) *** 911.3(4-11)
[AN 3609918]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2016.
   A valóra vált város, Üllő : befektető barát település, 2005-2015 / [szerk. Virág Andrea] ; [ford. Konyecsni Dóra] ; [közread. Üllő Város Önkormányzata]. - Üllő : Önkormányzat, 2015. - [108] p. : ill., színes ; 15x21 cm + DVD-R
melléklet címe: Az álmából ébredő város!. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-3040-6 fűzött
Üllő - helyismeret - album - audiovizuális dokumentum
908.439-2Üllő(084.12)
[AN 3609780]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2016.
   A varázslatos Koppányvölgye : értékmentés másként : Leader térségek közötti együttműködés. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - [40] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Koppány-völgy - helyismeret - fényképalbum
908.439.123Koppány-völgy(084.12)
[AN 3609674]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

521 /2016.
Büky Orsolya
   A szellem lovagjai : a Magyar Corvin-lánc, a Magyar Corvin-koszorú és a Magyar Corvin-díszjelvény kitüntetés története / Büky Orsolya. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2015. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 2.)
ISBN 978-615-5465-60-4 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - állami kitüntetés - kulturális politika - Horthy-korszak
35.089.7(439)"193/1943" *** 06.068(439)"193/1943" *** 008:323(439)"193/194"
[AN 3610241]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2016.
Burián László (1954-)
   Nemzetközi magánjog : általános rész / Burián László. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015, cop. 2014. - 229 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-146-4 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 3613497]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2016.
Görög Ibolya (1947-)
   Viselkedéskultúra : és egy kis protokoll : miért is? : jegyzet fiataloknak / Görög Ibolya. - 2. jav. kiad. - Eger : Azure Arts Informatika Kft., 2015. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3534-0 fűzött
viselkedéskultúra - illemtan - diplomáciai etikett - tankönyv
341.75(078) *** 395(078)
[AN 3610946]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2016.
   A jogalkalmazás vitatott területei, vallásszabadság és egyházjog / szerk. Pribula László. - Debrecen : Printart-Press Kft., 2015. - 166 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2014. okt. 17-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-89963-8-1 kötött
Magyarország - egyházjog - egyházügy - jogi szabályozás - lelkiismereti szabadság - állam és egyház viszonya
342.731(439) *** 348(439) *** 322(439)
[AN 3611107]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2016.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A legújabb kori népvándorlás a migráció és az iszlám Európában / Kondorosi Ferenc ; [közread. a Magyar Önkormányzatok Szövetsége]. - Budapest : MÖSZ, 2015. - 150, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3475-6 fűzött
Európa - emberi jog - migráció - nemzetközi jog - összehasonlító jog - iszlám
341 *** 340.5 *** 342.7 *** 325.1(4) *** 297
[AN 3610388]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2016.
   Magyarázat A munka törvénykönyve 2015. január 1-jén és április 1-jén hatályba lépett módosításához : kiegészítés az "A munka törvénykönyve magyarázatokkal a munkaadók számára" MGYOSZ kiadványhoz : a 2014. évi XCIX. törvény és a 2015. évi XVII. törvény alapján / összeáll. Bálint Adrienn ; kiad. Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2015. - 15 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. márc. 31. - Borítócím: Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve magyarázatokkal a munkaadók számára a 2012. évi I. törvény alapján, 2014. kiegészítés
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89163-6-5)
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3609763]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2016.
Nemere István (1944-)
   A Moszad története : bárhol, bármikor / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Minden titkok tudói. - Bibliogr.: p. 206-[207].
ISBN 978-615-5537-23-3 fűzött
Izrael. Mŵsad le-mŵiyʿiyn wetapqiydiym meyẇḥadiym
Izrael - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
351.746.1(569.4) *** 327.84(569.4)(091)
[AN 3614330]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2016.
   Vacant city : experiments in inclusive urban transformation Netherlands/Hungary / [ed. by Levente Polyák and Júlia Oravecz] ; [publ. by KÉK - Hungarian Contemporary Architecture Centre ...]. - Budapest : KÉK, 2015. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-3322-3 fűzött
Magyarország - Hollandia - urbanisztika - ingatlan - hasznosítás
347.214.2(439) *** 347.214.2(492) *** 911.375
[AN 3610055]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

529 /2016.
British RAF/Army (magyar)
   Brit Királyi Légierő - brit hadsereg : Nagy-Britannia, 1960-as évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 9.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8044-9 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - katonai felszerelés - karóra - 1960-as évek
355.666(410)"196" *** 681.114.8
[AN 3610494]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2016.
   A második világháború hadseregei és katonái / [fel.szerk. Farkas György]. - Budapest : [Kossuth], [2015]. - 146 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1990,- Ft
második világháború - hadtörténet - katonatiszt - katonai jármű
355.48(100)"1939/1945" *** 355(100)(092) *** 623.43(100)"1939/1945"
[AN 3611170]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2016.
Nagy Ernő
   A "Polereczky" történet : 1978. október 12. : egy dezertálási kísérlet előzményei és következményei : 1978. 07. 16 - 1997. 09. 24. / Nagy Ernő. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2015. - 57 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 81.)
ISBN 978-963-9818-38-5 fűzött
Polereczky Gábor (1953-1997)
Magyarország - katona - szökevény - 20. század - katonai büntetőjog - büntetőeljárás
355(439)(092)Polereczky_G. *** 344.131.4(439)"197" *** 344.2(439)"197/198"
[AN 3610113]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2016.
Nógrádi György (1949-)
   Memoár 1, 2, 3.. / Nógrádi György. - [Budapest] : [Pauker Holding Kft.], 2015. - 130 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5456-18-3 fűzött
Magyarország - biztonságpolitika - szakértő - 20. század - 21. század - memoár
355.02(100)"19/20" *** 894.511-94
[AN 3611056]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2016.
Nógrádi György (1949-)
Memoár 1, 2, 3... (új kiadása)
   Negyven év alatt a Föld körül 1, 2, 3.. / Nógrádi György. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8413-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - biztonságpolitika - szakértő - 20. század - 21. század - memoár
355.02(100)"19/20" *** 894.511-94
[AN 3611064]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2016.
Sebő Ödön (1920-2005)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 6. kiad. - Budakeszi : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2015, cop. 1999. - 352 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-89416-1-9 kötött
Magyarország - második világháború - hadtörténet - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3613484]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2016.
Szakály Sándor (1955-)
   A 2. vkf. osztály : tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből, 1918-1945 / Szakály Sándor ; [közread. a] ... Veritas Történetkutató Intézet. - 2. jav. és kieg. kiad. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2015. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 978-615-5465-61-1 kötött : 3000,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke. 2. Osztály
Magyarország - katonai hírszerzés - kémelhárítás - katonatiszt - archontológia - Horthy-korszak - életrajz
355.40(439)"1919/1945"(092) *** 327.84(439)"191/1945"(092) *** 355.413(439)"191/1945"(092)
[AN 3610217]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

536 /2016.
Berényi László (1980-)
   Projektmenedzsment : a projektek szervezetbe illesztése / Berényi László. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-615-5536-08-3 fűzött
projektmenedzsment
65.012.2 *** 65.011.1
[AN 3610808]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

537 /2016.
   Baranya megye erőforrástérképe / [a Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa]. - Pécs : Pécs-baranyai Keresk. és Iparkamara, 2015. - 60 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Baranya megye - regionális gazdaság - erőforrás - 21. század
332.1(439.127)"200/201"
[AN 3609844]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2016.
   Az érték bennünk van! : a RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa = The value is in us! : RÉV project results communication publication / [kiad. az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Budapest : ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2015. - 32, 32 p. : ill., színes ; 30 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - hátrányos helyzetű - munkaerő-rehabilitáció - foglalkoztatás - esélyegyenlőség - 21. század
331.582.2(439)"201" *** 364.65-056.2(439)"201" *** 342.722(439)"201"
[AN 3610537]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2016.
   Fókuszban a közszolgáltatás : Jó gyakorlatok konferencia háttéranyaga : tanulmány / [kiad. az Állami Számvevőszék]. - [Budapest] : ÁSZ : [2015]. - 2 db : ill., színes ; 26 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. okt. 16-án azonos címmel rendezték. - A két kötet egybekötve
Fűzött
Magyarország - városi önkormányzat - közszolgáltatás - 21. század
338.465(439)"201" *** 352(439)
[AN 3610422]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ellenőrzési tapasztalatai / [kész. Jákovác Katalin, Várpalotai Viktor]. - 30 p.
ISBN 978-615-5222-08-5
[AN 3610424] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Önkormányzatok többségi tulajdonú távhőszolgáltató gazdasági társaságai gazdálkodásának egyes elemei a rezsicsökkentés tökrében / [kész. Szilas István]. - 23 p.
ISBN 978-615-5222-09-2
[AN 3610428] MARC

ANSEL
UTF-8540 /2016.
Godat, Dominik
Lösungen auf der Spur (magyar)
   Megoldások nyomában : hatékony vezetés megoldásfókusszal / Dominik Godat ; [ford. Eperjesi Anima]. - Budapest : SolutionSurfers Mo., 2015. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 192-196.
ISBN 978-615-8026-80-2 fűzött : 5000,- Ft
vezetéstudomány - vállalatirányítás - tanácsadás
658.1.012.4 *** 659.2
[AN 3609975]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2016.
Józsa László (1960-)
   Marketingstratégia : a tervezés gyakorlata és elmélete / Józsa László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2014. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 389-394.
ISBN 978-963-05-9482-0 fűzött
marketing
658.8
[AN 3614147]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2016.
Németh Katalin
   Hungarian - English business phrase book : with exercises = Magyar - angol üzleti kommunikáció : gyakorlatokkal / Németh Katalin, Szakonyi Eszter. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2015. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-9357-30-3 fűzött : 2070,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3614381]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2016.
   Rivers connecting cross-border region towards Croatian accession to the European Union : brochure of additional projects : annex to the book of 140 projects published in June 2013 : Hungary - Croatia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 / [publ. by the Hungary - Croatia Joint Technical Secreteritat, ... Széchenyi Programiroda Nkft.]. - Budapest : Széchenyi Programiroda Nkft., 2015. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1062-0 fűzött
Magyarország - Horvátország - határ menti kapcsolat - együttműködés - 21. század
332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.13)"200/201"
[AN 3609704]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2016.
Sanandaji, Tino (1980-)
   Superentrepreneurs : ...and how your country can get them / by Tino Sanandaji and Nima Sanandaji ; with a foreword by Magnus Henrekson ; preface by Krisztián Orbán. - Budapest : BL Nonprofit Kft. : Danube Inst., 2015. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (The Danube papers, ISSN 2416-3252 ; 1.)
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2815-1 fűzött
vállalkozás - siker - statisztikai adatközlés - gazdaságpolitika - ezredforduló
658.1(100)"199/200"(083.41) *** 338.2(100)"199/200"
[AN 3610983]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2016.
Tardos Katalin (1962-)
   Halmozódó diszkrimináció : kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon / Tardos Katalin. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-35-3 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - munkaerő-kiválasztás - hátrányos megkülönböztetés - esélyegyenlőség - 21. század
331.5(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41) *** 331.108.37(439)"201"(083.41) *** 316.647.8(439)"201"(083.41)
[AN 3610057]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2016.
   Zengő Duna : itt élni jó! / [összeáll. Käsz Kármen, Kraszné Auth Szilvia, Schnell Imre] ; [fényképezte, szerk. Máy Lydia és Máy Péter] ; [kiad. a "Zengő-Duna" Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület]. - Bóly : "Zengő-Duna" Vidékfejlesztési Közhasznú Egyes., [2015]. - [96] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-2734-5 fűzött
Baranya megye - Pécsváradi kistérség - Mohácsi kistérség - helyismeret - vidékfejlesztés
332.1(439.127) *** 908.439.127 *** 711.1(439.127)
[AN 3609809]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

547 /2016.
   Cyril - Methodius days of social services : Trnava, 5th February 2015 : [proceedings of the international expert-scientific conference] / [org. by the] Universitas Sanctorum Cyrilli et Methodii ... Facultas Scientiarum Socialium. - Budapest : Heraldika, 2015. - 325 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-99-7 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - szociális ellátás - szociális intézmény - egészségügy - egészségügyi ellátás - 21. század - konferencia-kiadvány
364(4-11)"201" *** 364.442(4-11)"201" *** 614(4-11)"201" *** 061.3(437.6-2Nagyszombat)
[AN 3611004]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2016.
   Tévhitek az önálló életvitelről / [ford. Bíró Dalma]. - [Budapest] : [Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.], [2015]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
ISBN 978-615-5043-96-3 fűzött
fogyatékos - támogatás - életmód - esélyegyenlőség - társadalmi integráció
364.65-056.2/.3 *** 364.26 *** 316.728 *** 342.722 *** 316.4.052
[AN 3610157]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

549 /2016.
   70. évforduló : Jedlik Ányos Gimnázium : jubileumi évkönyv : [1945-2015] / [szerk. ... Holczer József, Tengelicsné Pénzes Margit, Zsilvölgyi Márta]. - Budapest : Jedlik Á. Gimn., 2015. - 180, [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3265-3 fűzött
Jedlik Ányos Gimnázium (Budapest)
Budapest. 21. kerület - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Bp.XXI.)
[AN 3610680]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2016.
   Egészségnevelés néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban / [szerk. Körmöci Katalin]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2015]. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705)
ISBN 978-615-80305-0-2 fűzött
egészségnevelés - óvodai nevelés - óvodapedagógia - módszertan
372.3 *** 614 *** 371.3
[AN 3610888]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2016.
Ferencziné Ács Ildikó
   Pótvonalak : adalékok az ének-zene tanításához / Ferencziné Ács Ildikó, Pintér-Keresztes Ildikó ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola]. - [Nyíregyháza] : NYF, 2015. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-840-4)
zeneoktatás - zenepedagógia - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 371.3:78
[AN 3611218]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2016.
Fülöp Márta Marianna
   Tehetséggondozó projektek és portfóliók készítése informatikával / Fülöp Márta Marianna ; [közread. az] Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete. - Budapest : ISZE, 2015. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-89484-1-0 fűzött
tehetséggondozás - projekt módszer - számítástechnika
376.545 *** 371.314.6 *** 681.3.004.14
[AN 3610070]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2016.
Illésfalvi Péter (1970-)
   "Gyopár a sapkánk dísze" : hegyivadásztiszt-képzés a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián / Illésfalvi Péter ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2015. - 201 p., [20] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5195-26-6 kötött : 3500,- Ft
Ludovika Akadémia (Budapest)
Magyarország - hegyicsapat - katonatisztképzés - második világháború - életrajz
378.635.5(439-2Bp.)"1939/1945" *** 356.114(439)"1939/1945"
[AN 3610232]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2016.
Kamarás István (1941-)
   Embertan-erkölcstan sztori / Kamarás István. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 181 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 171-181.
ISBN 978-615-5553-09-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - oktatásügy - oktatástörténet - tantárgy - embertan - erkölcs - ezredforduló - tanterv
371.214(439)"199/200" *** 37.034 *** 372.817 *** 372.857.2 *** 372.831.6
[AN 3609902]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2016.
   A mi AFS sztorink : az AFS Magyarország 25 évének története / [szerk. ... Sallai Éva] ; [közread. az] AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány. - [Budapest] : AFS Magyarország Nk. Csereprogram Alapítvány, [2015]. - 224 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3423-7 fűzött
AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
Magyarország - középfokú oktatás - tanulmányút - interkulturális kapcsolat - ezredforduló - alapítvány
37.064.3(100) *** 373.5 *** 316.7 *** 37.064.3(439)"199/201" *** 061.27(439)(091)
[AN 3611235]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2016.
   A paksi Vak Bottyán Gimnázium hetedik évtizede, 2005-2015 / [főszerk. C. Szabóné Kocsiczki Ilona]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 174, [2], 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Vak Bottyán Gimnázium (Paks)
Paks - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Paks)"200/201"
[AN 3610658]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2016.
Runkel, Hal Edward
Screamfree parenting (magyar)
   Ordításmentes gyereknevelés : egy forradalmian új módszer, hogy olyan szülő válhasson belőled, akit nem lehet kihozni a sodrából / Hal Edward Runkel ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 228, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [229-230].
ISBN 978-615-5492-77-8 fűzött : 3150,- Ft
családi nevelés - életvezetés - szülő
37.018.1 *** 613.865-055.5
[AN 3610394]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2016.
   Sic itur ad facultatem : a győri jogászképzés húsz éve / [szerk. Szegedi András] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., cop. 2015. - 131 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5298-63-9 kötött
Széchenyi István Egyetem (Győr). Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Győr - jogászképzés - történeti feldolgozás
378.634(439-2Győr)(091)
[AN 3610585]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

559 /2016.
Gál István (1938-)
   A vecsési sport 100 éve / Gál István ; [kiad. Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, [2015]. - 250 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4152-8 fűzött
Vecsés - sporttörténet
796(439-2Vecsés)(091)
[AN 3611092]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2016.
Karácsonyi István
   A Molnár tanyától a magyarosi sípályáig : a maroshévízi alpesi sí története, a régi családi dokumentumokban, fényképeken, interjúkban és vallomásokban / Karácsonyi István. - Maroshévíz ; [Budapest] : Karácsonyi I., 2014 [!2015]. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-12-3382-7 fűzött
Maroshévíz - alpesi sízés - sporttörténet - 20. század - 21. század - memoár
796.926(498.4-2Maroshévíz)(091)(0:82-94)
[AN 3611114]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2016.
Killyéni András (1979-)
   Olimpiai álom a Radnai havasokban / Killyéni András-Péter ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2015. - 110 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-615-80001-5-4 kötött : 2500,- Ft
Radnai-havasok - Magyarország - sporttörténet - síelés - sportoló - sportpolitika - helyismeret - Horthy-korszak - második világháború - album
796.92(439.21)(234.421.1Radnai-havasok)"194" *** 908.439.21(234.421.1Radnai-havasok)(084.1) *** 796.92(439)"192/194"(092)
[AN 3610250]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2016.
   Országos kékkör térképes túrakalauz / [szerk. ... Nagy Loránd István] ; [közread. a Magyar Természetjáró Szövetség]. - Budapest : M. Természetjáró Szövets., 2015. - 98 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-0831-3)
Magyarország - természetjárás - útikönyv
796.51(439)(036)
[AN 3610405]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2016.
Paksi Konstantin (1975-)
   A Formula 1 világbajnokai, 1950-2014 / Paksi Konstantin. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 352, XVI p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9570-71-9 fűzött
sportoló - autósport
796.71(100)(092)
[AN 3611112]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2016.
Szarvas Tímea
   Az én lovam : [az ifjú lóbarátok kézikönyve] / [írta és szerk. Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5370-89-2 kötött
- állattartás - lovaglás - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3610014]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2016.
Szőke Csaba
   Futballfieszta : a labdarúgás világának legfontosabb eseményei / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 64 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5370-90-8 fűzött
labdarúgás - sporttörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.332(100)(091)(02.023.2) *** 087.5
[AN 3610156]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

566 /2016.
Fajgerné Dudás Andrea Júlia (1985-)
   Sadudaerdna, 2009-2015 / Fajgerné Dudás Andrea Júlia ; [bev. Tatai Erzsébet]. - Budapest : Szerző, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fajgerné_Dudás_A._J.
[AN 3614459]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2016.
Gábor Áron (1954-)
   Körkérdés 1979-1991 / Gábor Áron. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2015. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 23.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-16-9 kötött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gábor_Á.
[AN 3610891]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2016.
Hamšíkova, Jana
Podunajské Biskupice - cintorín na Šamorínskej ul. a cintorín v časti Komárov - pamiatkový výskum (magyar)
   Pozsonyi temetők : Pozsonypüspöki és Szúnyogdi temetője : kulturális örökség kutatás 2011, Pozsony Városi Műemlékvédelmi Intézet / Jana Hamšíková ; [kiad. a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete]. - [Bratislava] : Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete ; [Budapest] : [Szelepcsényi S.], 2015. - 131 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8559-1 kötött
Pozsony - temető - síremlék
718(437.6-2Pozsony) *** 726.825(437.6-2Pozsony)
[AN 3614461]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2016.
   Képbe zárt írások : 1945 utáni rajzok és grafikák a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből : [Francia Intézet, Budapest - Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2015-2016] = Écritures dans l'image : dessins et oeuvres graphiques d'après 1945 de la collection du Musée des Beaux-arts, Budapest et de la Galerie nationale hongroise : [Institut français de Budapest - Galerie Vaszary, Balatonfüred, 2015-2016] / [... kurátorai ... Bódi Kinga, Bodor Kata, Kumin Mónika]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-46-0 fűzött
Franciaország - Magyarország - grafika - 20. század - kiállítási katalógus
76(100)"19" *** 061.4(439-2Balatonfüred) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3611019]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2016.
Kis Róka Csaba (1981-)
   Malevolent creation / Kis Róka Csaba ; [szöveg ... Kopeczky Róna] ; [kiad. ... acb Galéria]. - Budapest : acb Galéria, [2015]. - 35 p. : ill., színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-12-3347-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Kis_Róka_Cs.
[AN 3610389]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2016.
   Magyar kortárs üveg I = Hungarian contemporary glass I. / [szerk. ... Erdész Ádám] ; [... ford. ... Hernádi Miklós] ; [közread. az] Erdész Galéria & Design. - Szentendre : Erdész Galéria & Design, 2015. - 141 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87961-2-7 kötött
Magyarország - üvegművészet - 21. század
748(439)"201"
[AN 3611011]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2016.
Martin Gábor (1953-)
   Csabai séták a közel- és régmúltban / Martin Gábor. - Békéscsaba : Progresszív Ny., 2015. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3504-3 kötött
Békéscsaba - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Martin_G. *** 908.439-2Békéscsaba(084.12)
[AN 3610906]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2016.
   Mo_st_ : Moholy_Nagy_studies, stúdiumok : [typophoto, tipofotó] / [szerk. Balla Dóra] ; [ford. Domanovszky Dorottya, Fenyvesi Boglárka] ; [közread. a] Mome. - Budapest : Mome, 2015. - 306, [13] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5134-05-0 kötött
Magyarország - betűgrafika - 21. század
766(439)"201" *** 655.24
[AN 3610107]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2016.
Reigl, Judit (1923-)
   Drape, decoding = Drap, décodage = Lepel, kódfejtés / Judit Reigl ; [text ... Janos Gát, Judit Reigl & Herman Turndorf] ; [... transl. by Jeanne Bouniort, ... Róza Neményi & Margit Szoboszlai] ; [publ. by the] Kepes Intézet, [AKK Foundation]. - Eger : Kepes Int. : AKK Found., cop. 2015. - 51 p. : ill., színes ; 28 cm
Megj. az Egerben, 2015. jún. 19 - szept. 15. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 48-51.
Fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 3610357]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2016.
Sors és jelkép (angol)
   Destiny and symbol : Hungarian art in Transylvania, 1920-1990 : [exhibition in the Hungarian National Gallery, 24 April 2015 - 23 August 2015] / [curator György Szücs]. - Budapest : Mus. of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery, cop. 2015. - 398 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2015/1.)
Bibliogr.: p. 393-398. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-615-5304-42-2 kötött
Erdély - képzőművészet - határon túli magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(498.4)(=945.11)"192/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3611034]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2016.
   Sors és jelkép : erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990 : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2015. április 24 - augusztus 23.] / [... rend. Szücs György]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2015. - 398 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2015/1.)
Bibliogr.: p. 393-398. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-615-5304-41-5 kötött
Erdély - képzőművészet - határon túli magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(498.4)(=945.11)"192/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3611031]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2016.
Számadó Emese (1967-)
   A komáromi Klapka György Múzeum ötödik évtizede : [2005-2015] / [írta Számadó Emese]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2015. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 23.)
ISBN 978-615-5588-01-3 fűzött
Klapka György Múzeum (Komárom)
Komárom - múzeum
069(439-2Komárom)
[AN 3611147]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2016.
Szeifert Judit (1968-)
   Bátai Sándor : pentimento temporis / Szeifert Judit ; [ford. ... Mendly András]. - Budapest : M. Műhely, 2015. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7596-84-1 kötött : 3750,- Ft
Bátai Sándor (1955-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bátai_S.
[AN 3610390]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2016.
   Szigetvár, 1566. - Pécs ; Szigetvár : Publikon : PannonCastrum Kft., 2015. - 154 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 14 cm
Magyar, angol és török nyelven
ISBN 978-615-5457-48-7 fűzött
Szigetvár - vár - magyar történelem - hadtörténet - 16. század
728.81(439-2Szigetvár) *** 943.9"1566" *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556"
[AN 3609911]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2016.
Végh Éva (1955-)
   Rekviem, 2015 / Végh Éva (vgva) ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - Dorog : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2015. - [213] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Tatabányán, 2015. szept. 6 - okt. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-3196-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Végh_É. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 3610903]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2016.
Vincze Bálint (1959-)
   Genuine / photographs Bálint Vincze ; [publ. by MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.]. - [Paks] : MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd., 2015. - 180 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3084-3 kötött
Magyarország - természetkép - fényképalbum
77.04(439)(092)Vincze_B. *** 77.042/.043 *** 502(439)(084.12)
[AN 3610018]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2016.
   Zsinagóga = Synagogue / [... szerk. Lovas Dániel] ; [... ford. Körmendi Gabriella]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, cop. 2015. - 99, [5] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (A kecskeméti főtér történelmi épületei)
Bibliogr.: p. [100].
ISBN 978-963-9947-31-3 fűzött : 3990,- Ft
Kecskemét - zsinagóga
726.3(439-2Kecskemét)
[AN 3609786]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

583 /2016.
   80 éves Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara / [közread. Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., 2015. - 22 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Fűzött
Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara
Balatonfüred - fúvószenekar
785.11.071(439-2Balatonfüred)(091)
[AN 3609801]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2016.
Cobain, Kurt (1967-1994)
Journals (magyar)
   Naplók / Kurt Cobain ; [ford. Andersen Dávid és Nádori Péter] ; [a jegyzeteket írta Nádori Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - [8], 288 p. : ill. ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : 5970,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8453-75-3)
Cobain, Kurt (1967-1994)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - napló - fényképmásolat
78.067.26.036.7(73)(092)Cobain,_K.(0:82-94)
[AN 3614179]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2016.
Säfärova, Zemfira (1937-)
   Uzejir Hadzsibejli és kiemelkedő elődei / Zemfira Szafarova ; [... ford. Várhegyi Tamás] ; [kiad. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsani Köztársaság Mo. Nagykövetsége, 2015. - 209 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3219-6 fűzött
Hacıbäyov, Üzeyir (1885-1948)
Azerbajdzsán - zeneszerző - zenetörténet - 20. század
78.071.1(479.24)(092)Hajibayov,_U. *** 78(479.24)(091)
[AN 3610583]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2016.
Solari, Gabriella
Il mio primo libro di musica (magyar)
   Első könyvem a zenéről / Gabriella Solari és Carla Magnan ; [rajz. Jenny Cappello] ; [ford. Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 89 p. : ill., színes ; 29 cm
borító- és gerinccím: Tanuljunk a zenéről. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-650-6 kötött
zeneművészet - gyermekkönyv
78(02.053.2)
[AN 3610279]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2016.
Takács László (1973-)
   Déjà vu méter / Takács László. - Budapest : [Takács L.], 2015. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3319-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - hangtechnika - 21. század - memoár
78.05(439)"200/201"(0:82-94) *** 681.84(0:82-94) *** 78.067.26(439)(0:82-94)
[AN 3610683]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

588 /2016.
Bojtor István (1928-)
   Bibliai és teológiai fogalmak szótára / összeáll. Bojtor István ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2015. - 144 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-615-80035-3-7 kötött
teológia - magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 2:030
[AN 3609808]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2016.
   Go! : német élő szövegek. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2015]. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5519-07-9 fűzött
német nyelv - szövegértés - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3611165]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2016.
Halász Renáta
   Anamnézis magyarul : magyar orvosi szaknyelv kezdőknek : Hungarian for medical purposes for beginners : Medizinische Fachsprache Ungarisch für Anfänger / Halász Renáta. - Pécs : Halász R., 2015. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3331-5 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - orvostudomány - tankönyv
809.451.1(078)=20 *** 809.451.1(078)=30
[AN 3609893]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2016.
Horváth Krisztina
   Hospitality English : angol közép- és felsőfokon / írta Horváth Krisztina. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 323 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-336-864-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátás - turizmus - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 3614378]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2016.
   A jog nyelvi dimenziója / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-07-6 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - jogtudomány - nyelvhasználat - jogelmélet
809.451.1-086.6 *** 34 *** 340.12 *** 340.113
[AN 3610528]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2016.
   Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára / [szerk. Balogh Ferencné] ; [közread. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2015. - 173, [6], 25 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9510-19-7 fűzött
Lőrincze Lajos (1915-1993)
Magyarország - nyelvész - 20. század - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Lőrincze_L. *** 012Lőrincze_L.
[AN 3609930]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2016.
Margóczi Győző (1955-)
Szavak (angol)
   Words : the way feelings control our mind / Győző Margóczi ; [... transl. Gábor Szkórits-Tala]. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1585-4 fűzött
nyelvfilozófia
800.1
[AN 3610749]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2016.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár / [szerk. ... P. Márkus Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - [2], IX, [3], 555 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-52-6 fűzött : 3890,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3613419]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2016.
Patkó Mónika
   Pause story book : I. könyv, A1-B2 : ["nyelvtanulást kiegészítő és fejlesztő módszer"] / [Patkó Mónika, Mihályi Dániel]. - [Budapest] : Pause, 2015. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3178-6 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3610253]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2016.
Vizvári Róbert
   English for everybody II : angol nyelvkönyv / Vizvári Róbert. - Budapest : Heraldika, cop. 2015. - 441 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 440.
ISBN 978-615-5592-02-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3610894]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2016.
Vizvári Róbert
   ¡Viva España! : spanyol nyelvkönyv / Vizvári Róbert. - Budapest : Heraldika, [2015]. - 428 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 375.
ISBN 978-963-9204-98-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3610890]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2016.
Weermann, Eva Maria
Pons Verbtabellen Deutsch (magyar)
   Pons igetáblázatok : német / Eva Maria Weermann ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2003. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5258-08-4 fűzött
német nyelv - ige - ragozás
803.0-552(078)=945.11
[AN 3614396]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

600 /2016.
Magyar Miklós (1938-)
   Jean-Paul Sartre és Az undor / Magyar Miklós. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-615-5483-29-5 fűzött
Sartre, Jean-Paul (1905-1980). La nausée
Franciaország - író - 20. század - műelemzés
840(092)Sartre,_J.-P. *** 82.01
[AN 3611071]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2016.
Yazbeck, Joe
No fear speaking (magyar)
   Ne félj beszélni! : a különösen hatásos nyilvános beszéd titkai, avagy hogyan inspiráld és befolyásold közönségedet / Joe Yazbeck. - [Budapest] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2015. - 188 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80301-0-6 fűzött : 9990,- Ft : 40 EUR
retorika - előadásmód - kommunikáció
82.085 *** 316.77
[AN 3610108]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

602 /2016.
Darvasi Ferenc (1978-)
   Köztünk vagy : beszélgetések Mándy Ivánról / Darvasi Ferenc. - Budapest : Corvina, 2015. - 293 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6321-0 fűzött : 2990,- Ft
Mándy Iván (1918-1995)
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)Mándy_I.(047.53)
[AN 3610197]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2016.
   Elődei emberségéből - utódaink emberségéért : a százhuszonöt éve született Reményik Sándor emlékére 2015. május 28-án rendezett miskolci tudományos konferencia előadásai / szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5536-03-8 fűzött
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - író - határon túli magyarság - századforduló - 20. század - konferencia-kiadvány
894.511(498)(092)Reményik_S. *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3610533]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2016.
   Madách Imre napjai a magyar irodalomban, 1861-1864 / gyűjt., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Praznovszky Mihály. - [Budapest] : SikerX K., 2015. - 432 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7082-55-9 kötött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Madách_I.
[AN 3609811]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2016.
Milbacher Róbert (1971-)
   Bábel agoráján : esszék, tanulmányok a nemzeti irodalomról / [Milbacher Róbert]. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 275-287.
ISBN 978-615-5553-10-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - nemzettudat
894.511(091)"18/19" *** 316.63(=945.11)
[AN 3609921]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2016.
   Móricz a jelenben / szerk. Bengi László és Szilágyi Zsófia. - Budapest : MIT, 2015. - 265 p. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 2.)
A Budapesten, 2015. szept. 24-25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-4-4 fűzött : 2800,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Móricz_Zs. *** 82.01
[AN 3609803]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2016.
Nagy Ibolya, Cs (1946-)
   Farkas Árpád / Cs. Nagy Ibolya. - [Budapest] : MMA, 2015. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-35-5 kötött : 3400,- Ft
Farkas Árpád (1944-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(498)(092)Farkas_Á.
[AN 3611048]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2016.
Nemere István (1944-)
   Petőfi Sándor magánélete : toll, kard, szerelem / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-10-3 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3614288]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2016.
Rónay László (1937-)
   Tamás Menyhért / Rónay László. - [Budapest] : MMA, 2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-30-0 kötött : 3400,- Ft
Tamás Menyhért (1940-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Tamás_M.
[AN 3611035]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2016.
Sepsi Enikő (1969-)
Le "théâtre" immobile de János Pilinszky (magyar) (átd. kiad.)
   Pilinszky János mozdulatlan színháza : Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében / Sepsi Enikő ; [ford. Förköli Gábor] ; [... átd. ... a szerző]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 157-186.
ISBN 978-963-414-093-1 kötött : 2800,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - drámaelmélet
894.511(092)Pilinszky_J. *** 82.01-2
[AN 3614363]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2016.
Tary Orsolya (1989-)
   Tóth Bálint / Tary Orsolya. - [Budapest] : MMA, 2015. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-34-8 kötött : 3400,- Ft
Tóth Bálint (1929-)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Tóth_Bálint
[AN 3611042]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

612 /2016.
   4Pofon : műfordítás antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : [ELTE BTK], 2015. - 123 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 13.)
ISBN 978-963-284-596-8 fűzött
világirodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11
[AN 3610542]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2016.
Akunin, Boris (1956-)
Čërnyj gorod (magyar)
   A fekete város / Borisz Akunyin. - Budapest : Európa, 2015. - 470, [2] p. ; 21 cm
Ford. Szabó Mária
ISBN 978-963-405-104-6 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3606012]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2016.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Pargalı ve Hatice (magyar)
   Ibrahim és Hatidzse / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Sastyin Gergő]. - [Budapest] : Trivium, [2015]-. - 24 cm
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3613847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2015. - 370, [3] p.
ISBN 978-615-5334-28-3 kötött : 4490,- Ft
[AN 3610273] MARC

ANSEL
UTF-8615 /2016.
Andersson, Lena (1970-)
Egenmäktigt förfarande (magyar)
   Jogtalan elbirtoklás : egy szerelem története / Lena Andersson ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2015. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-345-9 kötött : 2980,- Ft
svéd irodalom - szerelmes regény
839.7-312.5=945.11
[AN 3611145]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2016.
Andrews, Jesse (1982-)
Me and Earl and the dying girl (magyar)
   Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni / Jesse Andrews ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 304, [16] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-113-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610461]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2016.
Archer, Jeffrey (1940-)
Sons of fortune (magyar)
   A szerencse fiai / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 515 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-807-4 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3613493]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2016.
Atkins, Dani (1958-)
The story of us (magyar)
   A mi történetünk / Dani Atkins ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-107-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3610487]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2016.
Baldacci, David (1960-)
Zero day (magyar)
   A nulladik nap / Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2015. - 541 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-206-7 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3611155]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Invisible (magyar)
   Láthatósági mellény lúzereknek / Marni Bates ; [ford. Vándor Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 313 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-136-4 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613491]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2016.
Biller, Maxim (1960-)
Im Kopf von Bruno Schulz (magyar)
   Bruno Schulz fejében : novella / Maxim Biller ; [ford. Blaschtik Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 71 p. : ill. ; 20 cm
Kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-8616-7)
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3610226]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2016.
Charrière, Christian (1940-2005)
La forêt d'Iscambe (magyar)
   Iscambe erdeje / Christian Charrière ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 336 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-36-3 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 3610196]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
Little grey cells (magyar)
   A kis szürke agysejtek : Poirot bölcsességei / Agatha Christie ; szerk. David Brawn. - Budapest : Európa, 2015. - 164 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9992-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - aforizma
820-84=945.11
[AN 3610143]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
   A szárnyak szava / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2015. - 177, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-246-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-322.4=945.11 *** 820-322.9=945.11
[AN 3610189]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2016.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The lost worlds of 2001 (magyar)
   2001 elveszett világai / Arthur C. Clarke ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 257, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-22-6 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3610191]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2016.
Coben, Harlan (1962-)
The stranger (magyar)
   Az idegen / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-81-5 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3610397]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2016.
Cumming, Charles (1971-)
A foreign country (magyar)
   Egy idegen ország / Charles Cumming ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-002-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3610486]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2016.
Dickens, Charles (1812-1870)
Great expectations (magyar)
   Szép remények : regény / Charles Dickens ; [ford. és az utószót írta Bartos Tibor]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 510 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-806-2 kötött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614231]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2016.
Dolan, John (1971-)
John & George (magyar)
   John és George : a kutya, aki megváltoztatta az életem / John Dolan ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 273 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-406-013-0 kötött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom - grafikus - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 741(410)(092)Dolan,_J.(0:82-94)
[AN 3610430]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája : Sherlock Holmes leghíresebb esete / Arthur Conan Doyle ; [ill. Takács Márton]. - Budapest : Atlantic Press, 2015, cop. 2007. - 250 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bokor Pál
ISBN 978-615-5033-69-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3614287]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The tragedy of the Korosko (magyar)
   Utazás a halál torkába [elektronikus dok.] / Sir Arthur Conan Doyle ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 236 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-30-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3613368]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2016.
Evangelisti, Valerio (1952-)
Il corpo e il sangue di Eymerich (magyar)
   Égj, inkvizítor! / Valerio Evangelisti ; [ford. Zsoldos Amália]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 237, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5158-37-0)
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3610187]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2016.
   Fiúmesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-675-9 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3614354]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2016.
Fountain, Ben
Billy Lynn's long halftime walk (magyar)
   Billy Lynn hosszú, félidei sétája / Ben Fountain ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Európa, 2015. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-217-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3611164]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2016.
Gavalda, Anna (1970-)
Billie (magyar)
   Billie / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2015. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3288-6 kötött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3610194]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2016.
Haqverdiyev, Äbdürrähim (1870-1933)
   Ebdürrehim bey Haqverdiyev válogatott művei / [összeáll. Asif Rustamli] ; [... ford. Kenessey Mária] ; [előszó Vilayat Guliyev] ; [kiad. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége]. - Budapest : Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége, 2015. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3344-5 fűzött
azeri irodalom - elbeszélés
894.36-32=945.11
[AN 3610611]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2016.
Jenoff, Pam
The things we cherished (magyar)
   Dédelgetett álmaink / Pam Jenoff ; [ford. Szoboszlay Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-756-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3609979]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2016.
   Kedvenc meséim / [Marifé González rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-676-6 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3614370]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2016.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : eine schwere Entscheidung (magyar)
   Chiara : a nehéz döntés / Agnes Kottmann. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2014. - 143 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-490-4 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613338]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2016.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The lion, the witch and the wardrobe (magyar)
   Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény : [Narnia 2.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításnak felhasználásával átd. Háy János]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 183, [3] p. ; 18 cm
Megj. "Az oroszlán, a boszorkány és a különös ruhásszekrény" címmel is
ISBN 978-963-288-124-9 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3613449]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2016.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse : [Narnia 1.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 204, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-130-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3613448]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2016.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
Kontra (magyar)
   Kontra / Józef Mackiewicz ; [... ford. Pálfalvi Lajos]. - 2. kiad. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015, cop. 2008. - 226 p. ; 22 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 6.)
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-615-5257-87-2 fűzött : 2800,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3614406]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2016.
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise (1971-)
Hildegard (magyar)
   Hildegard / Anne Lise Marstrand-Jørgensen ; ford. Soós Anita. - Budapest : Typotex, [2015]-. - 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3615055]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2015. - 430 p.
ISBN 978-963-279-843-1 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3609498] MARC

ANSEL
UTF-8644 /2016.
Meltzer, Brad (1970-)
The fifth assassin (magyar)
   Az ötödik merénylő / Brad Meltzer ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-923-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610488]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2016.
Münzer, Hanni (1965-)
Honigtot (magyar)
   Az örökség / Hanni Münzer ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-336-7 kötött : 3690,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3611140]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Hitsuji o meguru bōken (magyar)
   Birkakergető nagy kaland / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015, cop. 2007. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-45-9 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3613495]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2016.
Oldenhave, Mirjam (1960-)
Mees Kees : een pittig klasje (magyar)
   Danny bá' és az eleven osztály / Mirjam Oldenhave ; ill. Rick de Haas ; [ford. Rádai Andrea]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 86, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-080-5 jkötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3609645]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2016.
Paul, Fiona
Starling (magyar)
   Seregély : Örök rózsa sorozat 3. / Fiona Paul ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 355 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-084-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3610421]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2016.
Queen, Ellery
The Chinese orange mystery (magyar)
   A mandarin bűnügy [elektronikus dok.] / Ellery Queen ; ford. Garami Andor. - Szöveg (epub : 292 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-32-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613372]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2016.
Quinn, Julia (1970-)
The secrets of Sir Richard Kenworthy (magyar)
   Sir Richard Kenworthy titkai : [A Smythe-Smith család 4.] / Julia Quinn ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-120-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3610470]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Blood magic (magyar)
   Vérmágia : [az O'Dwyer örökség trilógia harmadik kötete] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-063-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3610465]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2016.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2015, cop. 1999. - 254, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-364-0 kötött : 6980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613498]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2016.
Sacerdoti, Daniela
Watch over me (magyar)
   Vigyázz rám / Daniela Sacerdoti ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-955-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3610361]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2016.
Şafak, Elif (1971-)
The architect's apprentice (magyar)
   Az építészinas / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2015. - 613 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-212-8 fűzött : 3990,- Ft
Törökország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(560)=945.11
[AN 3611151]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2016.
Sasson, Jean
Yasmeena's choice (magyar)
   Jazmína választása : igaz történet háborúról, nők elleni erőszakról, bátorságról és túlélésről / Jean Sasson ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-140-3 fűzött : 2990,- Ft
Kuvait - Irak - öbölháború - nők elleni erőszak - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 343.54(567)(0:82-94) *** 316.37-055.2(536.8)
[AN 3610476]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2016.
Satran, Pamela Redmond
Younger (magyar)
   Korához képest / Pamela Redmond Satran ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-017-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610372]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2016.
Sjón (1962-)
Rökkurbýsnir (magyar)
   A cethal gyomrában / Sjón ; [ford. Egyed Veronika] ; [... a versbetéteket ford. Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Magvető, 2015. - 259, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3289-3 kötött : 2990,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3610180]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2016.
Stepa, Sergìj
   Gen : roman / Sergìj Stepa. - Budapest : [S. Stepa], 2015. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2993-6 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - ukrán irodalom - regény
883-31(439)
[AN 3610898]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2016.
Stilton, Tea
Principessa del buio (magyar)
   A sötétség hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2014. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 5.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-470-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3613393]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2016.
Stories for girls (magyar)
   Szupersztár a barátnőm : [mert az igazi sztárok köztünk élnek] / [Emma Foster ill.] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-668-1 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3610302]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2016.
Stories for little princess (magyar)
   Királylány a barátnőm : [20 elbűvölő történet] / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-667-4 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3610306]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2016.
Thoreau, Henry David (1817-1862)
Walden (magyar)
   Walden / [ford. Szöllősy Klára] ; [a versbetéteket Molnár Imre ford.] ; A polgári engedetlenség iránti kötelességről / Henry David Thoreau ; [ford. Vámosi Pál]. - Budapest : Fekete Sas, 2015. - 287 p. ; 21 cm
Egys. cím: Walden ; Resistance to civil government
ISBN 978-615-5568-09-1 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár - esszé
820-94(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 3613409]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2016.
Todd, Anna (1989-)
After we collided (magyar)
   Miután összecsaptunk = After we collided / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 547 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-406-116-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610440]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2016.
Tremayne, S. K.
The ice twins (magyar)
   Fagyos ikrek / S. K. Tremayne ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-978-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3610366]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2016.
Vasilʹev, Vladimir Nikolaevič (1967-)
S.T.A.L.K.E.R. : deti duplikatora (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : a duplikátor gyermekei / Vlagyimir Vasziljev ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Sándor Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 314 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-29-5 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3610384]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2016.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The book of all-power (magyar)
   A hatalom könyve / Edgar Wallace ; [ford. Sz. Gyömrői Boriska]. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Hermész Média, 2015. - 173, [2] p. ; 21 cm. - (Skorpió könyvek, ISSN 2416-321X)
ISBN 978-615-5549-73-1 fűzött : 2390,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3610730]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2016.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The flying squad (magyar)
   Az alvilág kísértete [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 334 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A repülő gárda" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-31-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3613369]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2016.
Wallace, Edgar (1875-1932)
   A gyémántfolyam [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Bársony Rezső. - Szöveg (epub : 353 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-33-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3613371]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2016.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Blandings Castle and elsewhere (magyar)
   Blandings és vidéke / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor] ; [az Idegnyugtató kúra c. elbeszélést Révbíró Tamás ford.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 285, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-964-2 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3610457]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2016.
Wood, Fiona
Wildlife (magyar)
   Vadvilág / Fiona Wood ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-033-8 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3610363]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2016.
Wright, Willard Huntington (1888-1939)
The kidnap murder case (magyar)
   A kínai négyszög / S. S. Van Dine ; [ford. Sándor Imre]. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Hermész Média, 2015. - 208 p. ; 21 cm. - (Skorpió könyvek, ISSN 2416-321X)
ISBN 978-615-5549-86-1 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3610734]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

672 /2016.
   Alagutak : novellák 12 szerző tollából / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 125, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-30-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3611163]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2016.
Albertini Péter (1941-2014)
   Esti fohászkodás : egybegyűjtött versek / Albertini Péter ; [sajtó alá rend. Albertini János]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9862-79-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611038]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2016.
Bálint Zsolt
   Három költemény napnyugatnak / Bálint Zsolt. - [Budapest] : Pytheas, 2015. - 20 p. ; 17 cm. - (Könyvmanufraktúra, ISSN 2416-3244 ; 4.)
Japán technikával. - Számozott példány: 48
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610823]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2016.
Balogh Lajos Antal
   A vad egerek : elbeszélés / Balogh Lajos Antal. - [Nagykereki] : [Balogh L.], [2015]. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3458-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3611053]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Együtt lenni jó! / Bartos Erika. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-083-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3609636]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2013. - 73, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-152-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3613353]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3613360]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2011. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-496-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3613357]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 8. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2008. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-639-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3613356]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2016.
Bayer Emil (1919-)
   Embernek lenni a Jóisten árnyékában [elektronikus dok.] / Bayer Emil. - Szöveg és képek. - Pilis : G. S. Wiest, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-6-5
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3610468]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2016.
Békefi Dorka
   10. 32 / Békefi Dorka. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2461-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611187]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2016.
Bereti Gábor (1948-)
   Titkolt múlt, titkolt jövő : versek / Bereti Gábor ; [ill. Bozsik István]. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5536-05-2 fűzött : 1365,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610727]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2016.
Birtalan Balázs (1969-)
   Felmászok a létra : B-változat : művirágok a szimbolizmus oltárára : szélesre tárt jelen / Birtalan Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 263, [8] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-513-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3609899]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2016.
Blága Sándor
   Terroirpunci : 8 másodperc alatt az agyban / Blága Sándor. - [Budapest] : Sanyó's Szolgáltató Bt., cop. 2015. - 103 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-3674-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3610256]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2016.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Lábatlan idő / Böszörményi Zoltán. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 100, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5454-94-3 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3609872]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2016.
Budai Zoltán
   A kezdő és a befejezés / ifj. Budai Zoltán. - [Vésztő] : [Budai Z.], cop. 2015. - [172] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3405-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3611089]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2016.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Sömmi : kisromán / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2015. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3286-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3610234]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2016.
Darvasi László (1962-)
   Isten, Haza, Csal : novellák / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2015. - 259, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3285-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3610198]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2016.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 443 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613329]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2016.
   Erénynek erejével : mesék, novellák, esszék szépségről, jóságról és igazságról / [fel. szerk. Héjja Edit]. - Budapest : Új Akropolisz, 2015. - 210 p. ; 22 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
ISBN 978-963-88867-8-1 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3610654]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2016.
Fáy Ferenc (1921-1981)
   Évák : szerelmi dalciklus, 1946-1948 / Fáy Ferenc. - Pécs : Pro Pannonia, [2015]. - 157 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-08-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3609915]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2016.
Fekete István (1900-1970)
   Névtelen katona : filmforgatókönyv / Fekete István ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2015. - 99 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87377-7-9 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3609953]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2016.
Ferdinandy György (1935-)
   Fortuna szekerén : válogatott elbeszélések, 1965-2015 / Ferdinandy György. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 215 p. ; 25 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87621-5-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3609875]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2016.
Gantner Ádám (1972-)
   A szobapincér : [egy budapesti luxusszálloda szennye] / Gantner Ádám. - Pécs : Publikon, cop. 2015. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5457-51-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3609870]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2016.
Gombkötő Gábor
   Fogtündér kisegér és a sárkány / [írta Gombkötö Gábor] ; [ill. Szabó Éva]. - Budapest : Doctop Dental, cop. 2015. - [18] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3610161]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2016.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Kutyát kérek, kiskutyát! / Gryllus Vilmos ; rajz. Horváth Ildi. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-019-5 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611111]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2016.
Gryllus Vilmos (1951-)
   Mókus, mókus, mit csinálsz? / Gryllus Vilmos ; rajz. Horváth Ildi. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-018-8 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611101]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2016.
Gyöngyösvári Mara
   Balambér vakációja : egy nyuszi szünidei naplója, melynek rajzait te készítheted el! / Gyöngyösvári Mara alias Varga Mária Gyöngyi. - Győr : [Varga M.], 2015. - [2], 68 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3060-4 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom
894.511-35(02.053.2)
[AN 3611075]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2016.
Gyöngyösvári Mara
   A körhinta lovai : mesés történet kilenc éven felülieknek / Gyöngyösvári Mara. - Győr : Szerző, 2015. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3287-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3611095]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2016.
Hajdu Gábor (1935-1996)
   Nászcsók Káintól / Hajdu Gábor. - Miskolc : Bíbor K., 2015. - 245 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-06-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3610535]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2016.
Halász Margit (1964-)
   Kalandozó klasszikusok : úti levelek és úti jegyzetek régiek stílusában / Halász Margit. - Budapest : Kortárs, 2015. - 185 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9985-80-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - stílusutánzás - irodalmi levél
894.511-6 *** 894.511-995
[AN 3611156]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2016.
Hermann Marika
   Malac Karcsika és a kislibák : mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak : tanít, nevel, szórakoztat! / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2015. - 53 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-1-1 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3609751]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2016.
Horváth Ödön (1938-)
   Feljön a fény / Horváth Ödön ; [... Fülöp Péter fotográfiáinak felhasználásával ...] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-65-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610183]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2016.
Horváth Szabolcs
   A háromszázak : első verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 447, [10] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1586-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610717]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2016.
Horváth Szabolcs
   Visszatapsolva : második verskötet / Horváth Szabolcs. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 146, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2901-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610714]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2016.
Jenei András (1976-)
   A Triannita : a bitorló fivér / J. A. A. Donath. - [Budaörs] : Magánkiad., 2015. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2064-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3610691]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2016.
Jóbi Annamária (1977-)
   Megmaradási törvénytelenség : versek / Jóbi Annamária. - [Budapest] : Írmag Kvkuckó, cop. 2015. - 95 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-88894-5-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3609833]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2016.
Joó József (1948-)
   Ne kaszáld a szénát, gólya! / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2015. - 71, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89897-5-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3609868]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2016.
Kaszás György
   Dínómánia / Kaszás György. - Budapest : Animus, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-324-342-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3611116]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2016.
Kelemen János (1943-)
   Ex libris : mesterek és tanítványok / Kelemen János. - Budapest : Áron K., 2015. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9210-83-7 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3610097]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2016.
Kerényi Lilla
   Csillagvarázs : csillagmesék kisebbeknek és nagyobbaknak / írta és rajz. Kerényi Lilla. - [Budapest] : [Kerényi L.], 2015. - 138 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-3481-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - csillagászat - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 3611144]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2016.
Keresztúri Mária
   Édes jó Istenem! / Keresztúri Mária. - 3. kiad. - Debrecen : [s.n.], 2015. - 13 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3611215]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2016.
Kondor Vilmos (1954-)
   A bűntől keletre / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2015. - 528 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-620-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3610123]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2016.
Kormos István (1923-1977)
   Kerek esztendő / Kormos István versei ; Reich Károly rajzai. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [26] p. : ill., színes ; 21x28 cm
ISBN 978-963-415-167-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3609783]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2016.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Bumburi és a tanya állatai / Kőszeghy Csilla ; Harcos Bálint mondókáival. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-020-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611106]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2016.
Kuliffay Hanna
   Milyen messze van a messze? és más mesék / Kuliffay Hanna ; Egri Mónika illusztrációival. - Budapest : Valkóczi J., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3403-9 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3610233]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2016.
Légrádi Mihály
   Endorfin / Légrádi Mihály. - Budapest : Iksz K., 2015. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2488-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611172]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2016.
Léria Dipán
   Lelakaltolt szerelem / Léria Dipán. - [Budapest] : [Léria Dipán], [2015]. - 144 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-3213-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3611061]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2016.
Léria Dipán
   A szó / Léria Dipán. - [Budapest] : [Léria Dipán], [2015]. - 77, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-3251-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611067]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2016.
Lesznai Anna (1885-1966)
   Kezdetben volt a kert / Lesznai Anna ; [utószó Kőbányai János]. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015. - 2 db ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297)
ISBN 978-615-5480-15-7 fűzött : 5900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 688, [3] p.
[AN 3614278] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 673 p.
[AN 3614281] MARC

ANSEL
UTF-8722 /2016.
Linter Alex
   A bukás / Linter Alex. - [Kemencse] : [Linter A.], [2015]. - 78 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3611070]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2016.
Márkus József (1952-)
   Sodrásban / [Márkus József]. - [Kunszentmiklós] : [Márkus J.], [2015]. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3100-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3611027]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2016.
Mechler Anna (1974-)
   Bartoló, a markoló / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5220-73-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3613323]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2016.
Mechler Anna (1974-)
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3613319]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2016.
Murányi Zita (1982-)
   Csillag / Murányi Zita ; [graf. Simon András]. - [Budapest] : Equinter, 2015. - 101, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Merülés, ISSN 2416-2205)
ISBN 978-963-88225-6-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610355]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2016.
Nagy Jenő
   Derengő emlékezet : válogatott versek / Nagy Jenő. - [Heves] : Szerző, 2015. - 332 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3131-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610719]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2016.
Németh Erzsébet
   Mozaikok : [háromszázegy négysoros] / Németh Erzsébet ; [ill. Németh Dezső]. - Budapest : [Németh E.], 2015. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3378-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610706]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2016.
Németh Péter Mikola (1953-)
   Talán : 77+33 magyar haiku... és... = Tabun / Németh Péter Mẏkola ; Baksai József graf. - Budapest : Napkút K., 2015. - 75, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-263-499-9 fűzött : 2337,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3609885]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-013-8 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3613487]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2016.
Oláh Katalin
   Bernya, a kenguru kalandjai : [meseregény] / Oláh Katalin ; [... ill. Ámon Attila]. - Budapest : Szerző, 2015. - 176 p. : ill. részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3210-3 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3611110]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2016.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott novellák / Örkény István ; [... összeáll. Fráter Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2004[!2015]. - 362 p. ; 18 cm
Borítócím: Novellák
ISBN 978-963-9578-15-9 fűzött : 1900,- Ft
ISBN 963-9578-15-0
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3614349]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2016.
Pilinszky János (1921-1981)
   Karácsony / Pilinszky János. - Utánny. - Budapest : Nap K., 2015. - 41 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
Kötött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9658-54-7)
magyar irodalom - karácsony - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244(0:82-92) *** 398.332.416(0:82-92)
[AN 3614342]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bedekker csavargók számára [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 673 KB) (prc : 1.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134299. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-228-4 (prc)
ISBN 978-963-387-227-7 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3612974]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 654 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134298. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-229-1 (epub)
ISBN 978-963-387-230-7 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612973]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 872 KB) (prc : 2.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134297. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-231-4 (epub)
ISBN 978-963-387-232-1 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612968]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A detektív, a cowboy és a légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 185 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80173-9-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612960]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 772 KB) (prc : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-233-8 (epub)
ISBN 978-963-387-234-5 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612966]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 677 KB) (prc : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134295. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-217-8 (epub)
ISBN 978-963-387-218-5 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612964]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 729 KB) (prc : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-219-2 (epub)
ISBN 978-963-387-220-8 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3613380]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 180 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-0-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612956]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 601 KB) (prc : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-221-5 (epub)
ISBN 978-963-387-222-2 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3613378]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 719 KB) (prc : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-223-9 (epub)
ISBN 978-963-387-224-6 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3613377]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 200 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-1-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612955]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 688 KB) (prc : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134294. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-209-3 (epub)
ISBN 978-963-387-210-9 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612963]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 670 KB) (prc : 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-211-6 (epub)
ISBN 978-963-387-212-3 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3613385]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 249 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-2-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3612953]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2016.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az utolsó szó jogán [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő ; vál. és sajtó alá rend. Révai Gyula. - Szöveg (epub : 853 KB) (prc : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-225-3 (epub)
ISBN 978-963-387-226-0 (prc)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3613376]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2016.
Révész Béla (1876-1944)
   Vonagló falvak / írta Révész Béla ; [... utószó Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5480-14-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611166]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2016.
Sarkady Sándor (1935-2014)
   Télkergető : Sarkady Sándor gyermekversei / [kiad. ... az Erfaret Nonprofit Kft. ...]. - Új, bőv. kiad. - Sopron : Erfaret Nonprofit Kft., 2015. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-3001-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3611120]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2016.
St. Claire, Fredrick (1987-)
   Ideát... és azon túl / Fredrick St. Claire. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5483-32-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611090]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2016.
Szabó Katalin (1963-)
   Az élet homokórája / Szabó Katalin ; [fotó Ladányi András]. - Nyíregyháza : Geoprofi Team, 2015. - 53, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80274-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611258]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2016.
Szabó Tünde
   Balla Adrienn / írta Szabó Tünde. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3551446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A hacker. - cop. 2015. - 295 p.
ISBN 978-963-539-963-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3610540] MARC

ANSEL
UTF-8754 /2016.
Szalai Lajos
   (B)ökörködések : 469 dőre rím / Szalai Lajos ; [rajz. Szemethy Imre]. - Budapest : Napkút K., [2015]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 94.)
ISBN 978-963-263-500-2 fűzött
magyar irodalom - humor - vers
894.511-17
[AN 3610547]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2016.
Szekeres László Gyula
   Mese ma / írta Szekeres László Gyula. - [Tiszaalpár] : Szerző, 2015. - [2], 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3138-0 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3611096]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2016.
Szilágyi Margit, N. (1925-)
   Debrecen tanyavilágától - Buenos Airesig / Nagy Sándorné. - Pécs : Nagy S.-né, 2015. - 494 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
Szilágyi Margit, N. (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3611121]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2016.
Szőke Kata (1952-)
   Futótűz : versek / Szőke Kata. - Miskolc : Könyvműhely, 2015. - 55 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3346-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611091]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2016.
Szőke Pál
   Hív az Úr : Szőke Pál versei 2. - [Mátranovák] : [Szőke P.], 2015. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3307-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3610497]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2016.
Szoliva János (1936-2014)
   Idővonal / Szoliva János ; [... szerk. Szoliva Gábor]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2015. - 77, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-17-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610116]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2016.
Sztanko, Gabriella
   Az élet gyönyörei és poklai / Gabriella Sztanko. - [Budapest] : [Balogh Gy.-né], cop. 2015. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6840-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3611086]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2016.
   Titokzatos sün-történetek : mesék / [... szerk. Bakó Botond, Váczi Olivér] ; [kiad. a Földművelésügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FM, 2015. - 113 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89399-4-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3610129]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2016.
Tönköl József (1948-)
   Lovak mennyországa / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2015. - 93, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89897-1-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3610466]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2016.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Csobban a víz : a forrás könyve / Toót-Holló Tamás ; [ill. Darvas Iván]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 747, [21] p. : ill. ; 23 cm
Kötött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-235-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3609923]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2016.
   Toronylakók : antológia / [fel. szerk. Bakos József] ; [... graf. Ivanics-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 146 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5483-33-2 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3611083]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2016.
Tóth Tivadar
   Duna-parti álmok : dr. Tóth Tivadar versei és Takács Dezső grafikái. - [Mohács] : Tóth T., cop. 2015. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-85574-7-6 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Takács_D.
[AN 3609934]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2016.
Tóth Zoltán
   Az elveszett mesék apró könyve / Tóth Zoltán. - [Budapest] : [Tóth Z.], cop. 2015. - 55 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3218-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3611088]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2016.
Tóthné Földesi Ilona
   Égig érő árnyak : angyalszárnyak / Tóthné Földesi Ilona. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-28-8 kötött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3611065]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2016.
Trajtler István
   A soha meg nem válaszolt kérdés / Trajtler István. - [Csömör] : Szerző, cop. 2015. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3157-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611022]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2016.
   Tűz és víz antológia : ellentétek, amelyek csak együtt élnek / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 357 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-06-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3610510]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Leszel a barátom? : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 94, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-40-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3613335]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2016.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ünnepelj velünk! : ovis ünnepek / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 108, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-082-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3609642]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2016.
   Vándor a dallam : irodalmi antológia / [... főszerk. Rácz Ottó]. - [Pápa] : [Orsz. Mécs L. Irod. Társ.], 2015. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az Országos Mécs László Irodalmi Társaság
ISBN 978-963-12-3512-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3610576]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2016.
Zvada László (1978-)
   Zanubia szíve : regény / Zvada László. - [Kazincbarcika] : [Z. Farkas E.], cop. 2015. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3113-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611082]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

774 /2016.
Arnold, Nick
Flying machines (magyar)
   Repülő gépezetek : interaktív könyv az aerodinamika világáról / [írta Nick Arnold] ; [ill. Brendan Kearney] ; [ford. Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 23x29 cm
Összeállítható modellekkel
ISBN 978-963-445-645-2 kötött
repülőmodellezés - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3610318]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2008. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-195-7 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3613355]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2016.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca az óvodában (angol)
   Berry and Dolly at kindergarten / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - 2. ed. - Budapest : Pagony Books, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: The big spiderÞ; A day at kindergarten ; A barlangi pók ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-963-410-059-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614211]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2016.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca karácsonya (angol)
   Berry and Dolly's Christmas / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - 3. ed. - Budapest : Pagony Books, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: Santa ClausÞ; Christmas ; Télapó ; Karácsony
ISBN 978-963-410-103-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614216]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2016.
Cate, Marijke ten (1974-)
Prentenbijbel (magyar)
   Nagy családi gyermekbiblia / Marijke ten Cate ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Kálvin, 2015. - 280 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-558-292-1 kötött : 5500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3611050]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2016.
Donaldson, Julia (1948-)
Tabby McTat (magyar)
   Macskazene / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2015. - Lapozó (32 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5441-97-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-14(02.053.2)=945.11
[AN 3611099]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2016.
George, Joshua
Dinosaurs sticker book (magyar)
   Dínók : matricás könyv / [írta Joshua George] ; [rajz. Ed Myer] ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [32] p., [3] t. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Matricás történelem
ISBN 978-963-410-029-4 fűzött : 1990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 568.19(02.053.2)
[AN 3611196]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2016.
Grela Aleksandra (1974-)
   Þyrnirós / Grela Alexandra. - [Budapest] : Csimota, [2015]. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-87-1 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610865]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2016.
Grez, Marcela
Hadas (magyar)
   Tündérek : rózsaszín kirakóskönyv / [... rajz. Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-665-0 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3610295]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2016.
Guerra, Carmen
   Hercegnőmesék / [Carmen Guerra rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 125, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Rózsák meséi
ISBN 978-963-445-647-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614156]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2016.
Guerra, Carmen
   Tündérmesék / [Carmen Guerra rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 125, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Rózsák meséi
ISBN 978-963-445-648-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614149]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2016.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Szemétkedő szemétszedő / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Budapest : Scolar, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 6.)
ISBN 978-963-244-582-3 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609740]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2016.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   A világ legerősebb buldózere / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Budapest : Scolar, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 5.)
ISBN 978-963-244-581-6 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609730]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2016.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   Vidám erdei mesék / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, 2015. - 69 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-368-785-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3613350]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2016.
Magrin, Federica
Un gatto per amico (magyar)
   Így neveld a macskád! : [a macskatartásról gyerekeknek] : [matricák, játékok és egy színes háttér, ahová a matricákat felragaszthatod] / [szöveg Federica Magrin] ; [ill. Sara Storino] ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 63 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-109-3 fűzött : 1690,- Ft
macska - állattartás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 636.8(02.053.2)
[AN 3610171]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2016.
Máray Mariann
   Állatok ábécéje / ill. Máray Mariann. - Budapest : Scolar, 2015. - [33] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-570-0 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609725]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2016.
Máray Mariann
Állatok ábécéje (angol)
   The ABC zoo / by Mariann Máray. - Budapest : Scolar, 2015. - [27] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-576-2 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609727]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2016.
Maros Krisztina (1971-)
   Törnrosa / Krisztina Maros. - Budapest : Csimota, 2015. - [19] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9768-86-4 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610853]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2016.
Nagy Diána (1982-)
   A három kismalac / Nagy Diána. - Budapest : Csimota, 2015. - [19] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-87016-8-8 kötött : 990,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610870]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2016.
Nowicki, Artur
Co słychać... na kolei (magyar)
   Mi újság... a vasútnál / [ill. Artur Nowicki] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-9962-41-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610403]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2016.
Nowicki, Artur
Co słychać... w mieście (magyar)
   Mi újság... a városban / [ill. Artur Nowicki] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-9962-48-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610419]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2016.
Nowicki, Artur
Co słychać... w policji (magyar)
   Mi újság... a rendőrségen / [ill. Artur Nowicki] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, cop. 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-9962-45-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610417]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2016.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
Fil Biricik (magyar)
   Trombi, a kis elefánt / Süleyman Özkonuk rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5533-03-7 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614385]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2016.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Vidorka, a kis vakond / Süleyman Özkonuk rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5533-04-4 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614398]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2016.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Zozi, a kis zebra / Süleyman Özkonuk rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5533-02-0 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614392]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2016.
Podesta, Veronica
Buzzy the bee (magyar)
   Szorgoska, a méhecske / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-15-8 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614203]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2016.
Podesta, Veronica
Lucky the worm (magyar)
   Kukucska, a kis kukac / [írta Veronica Podesta] ; [ill. Monica Pierazzi Mitri] ; [m. szöveg Fecske Csaba]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Dolgos pöttömök
ISBN 978-615-5230-13-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614206]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2016.
Princesas (magyar)
   Hercegnők : rózsaszín kirakóskönyv. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-445-664-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610353]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

802 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   A világ nem elég / Jim Davis ; [ford. Benes Attila, Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2015]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 124.)
ISBN 978-615-5425-12-7 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3609827]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2016.
   Titokzatos sün-történetek : képregények / [... szerk. Bakó Botond, Váczi Olivér] ; [kiad. a Földművelésügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FM, 2015. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89399-5-1 kötött
Magyarország - amatőr művészet - pályázat - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3610121]
MARC

ANSEL
UTF-8