MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/01/29 14:42:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
804 /2016.
   Mesélő ceruza : mesék képekről kicsiknek és nagyoknak / [... szerk. Horváth Réka és Horváthné Nagy Elvira] ; [a grafikákat kész. Varga Attiláné] ; [közread. a] Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár. - [Zalakaros] : Zalakarosi Közösségi Ház és Kvt., 2015. - 138 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3516-6 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermekirodalom - pályázat - mese - antológia
06.063(439) *** 379.825 *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3611253]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2016.
   Nyelvi anekdoták : válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból, 15. kötet / vál. és szerk. Balázs Géza, Hujber Szabolcs. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter Kft., 2015. - 154 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3663-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat - magyar irodalom - pályázat - anekdota - antológia
06.063(439) *** 894.511-36(082) *** 809.451.1-06
[AN 3612080]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2016.
World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (1.) (2015) (Budapest)
   1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding, WIANF2015 : 15-17 October, 2015, Budapest ... : programme, book of abstracts. - Budapest : Akad. K., [2015]. - 132 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9662-6 fűzött
takarmányozás - agrobiokémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2015" *** 636.084 *** 577
[AN 3612138]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

807 /2016.
   Az Oera Linda kézirat : Európa 4000 éve rótt történelme : az első magyar fordítás. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 248 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
A ford. a "The Oera Linda book" (London : Trubner & Co., 1876) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
Fűzött
Hollandia - kézirat - 19. század - rejtély
091(492)"18" *** 001.94
[AN 3612671]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

808 /2016.
Halmy Kund (1975-)
   Cenzúra? : az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának (TKKO) működése, 1982 : fejezetek a késő Kádár-kori művelődéspolitikai döntéshozatal történetéből / Halmy Kund. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 115 p. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 8.)
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-615-5428-20-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság. Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály
Magyarország - kulturális politika - szocialista rendszer - pártszerv - cenzúra - Kádár-korszak - 1980-as évek - történelmi forrás
008:323(439)"198"(093) *** 351.751(439)"198"(093) *** 329.15(439)"198"(092)(093)
[AN 3611610]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2016.
Hargittai Magdolna (1945-)
Women scientists (magyar)
   Nők a tudományban : határok nélkül / Hargittai Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2015. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9641-1 kötött
tudós - nő - természettudomány
001(100)(092) *** 929-055.2(100) *** 5
[AN 3612086]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2016.
   Innováció a természettudományban [elektronikus dok.] : doktorandusz konferencia : Szeged, 2015. szeptember 26. / [rend., közread. a] DOSZ, MKE. - Szöveg. - [Budapest] : DOSZ : MKE, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9970-63-2
természettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
5 *** 6 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3612635]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2016.
   Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei / szerk. Fekete Beatrix ; [kiad. a ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ...]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2015. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88688-6-2 fűzött
Kiskunfélegyháza - Kiskunfélegyházai kistérség - kulturális örökség - sportoló - 20. század - 21. század - termék
008(439-2Kiskunfélegyháza) *** 796(439-2Kiskunfélegyháza)(092) *** 658.62(439-2Kiskunfélegyháza) *** 908.439-37Kiskunfélegyháza
[AN 3611898]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2016.
   Kulturális örökségvédelmi szakmafejlesztési program / [szerk. Nagy Gergely] ; [kiad. az Icomos Magyar Nemzeti Bizottság]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz., 2015. - 72 p. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2015. nov. 4-én "Közreműködés és szerepvállalás a kulturális örökségi értékek védelme érdekében" címmel rendezett XXVII. Országos Műemléki Konferencia alkalmából
ISBN 978-963-12-3818-1 fűzött
kulturális örökség - műemlékvédelem
008 *** 7.025.3 *** 7.025.4
[AN 3612166]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

813 /2016.
Bán Tamás (1944-)
   Asztrológiai tanulmányok : nem csak asztrológusoknak / Bán Tamás. - Dunakeszi : [Média Piramis], 2015. - 368 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3854-9 fűzött : 2900,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3612892]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2016.
Lévai Borbála
   Földi létezésed kincsei : testi és lelki gyakorlatok az egészség megőrzésére / Lévai Borbála. - [Hévíz] : [Tádé Bioház Kft.], [2015]. - 260 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2380-4 fűzött
ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3612746]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2016.
Mandics György (1943-)
   A vastollú madár : a Tunguszka-jelenség = The bird with iron feathers : the Tunguska phenomenon / írta Mandics György ... - Budapest : Magánkiad., 2015. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Irodalmi jelen könyvek)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
rejtély
001.94
[AN 3611947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 477 p. - (Titkok könyvtára ; 4.)
ISBN 978-963-12-2722-2 fűzött
[AN 3611951] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 346 p. - (Titkok könyvtára ; 5.)
ISBN 978-963-12-2723-9 fűzött
[AN 3611952] MARC

ANSEL
UTF-8816 /2016.
Müller Péter (1936-)
   Életművészet : tanácsok a Jóskönyv használatához / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény, 2015. - 200, [4] p. : ill. ; 23 cm
Jósérmékkel
ISBN 978-963-89852-5-5 kötött : 3990,- Ft
jövendőmondás - ezoterika
133.3 *** 133.25
[AN 3611188]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2016.
Nagy Eszter Anna
   Szívem gyémántjai / Nagy Eszter Anna. - [Budapest] : [Scribado], 2015. - 157 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3394-0 kötött : 3800,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3612803]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2016.
Nemere István (1944-)
   Rejtélyes elődök / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 228, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-100-8 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3614488]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2016.
Nemere István (1944-)
   Új titkok könyve / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 207 p. ; 20 cm
Előzm.: Titkok könyve
ISBN 978-963-238-090-2 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3614484]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2016.
Rakonczai József
   Ahogy téged látnak : önismeret a saját szerepeidhez / J. G. Rakonczai ; Berek Patrícia kiegészítéseivel. - [S.l.] : Mars Publishing, 2015. - 311 p. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-963-12-3776-4 fűzött : 3150,- Ft
asztrológia - személyiség-lélektan
133.52 *** 159.923
[AN 3612708]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2016.
Rakonczai József
   Te és a többiek : a megértés kulcsai az élet többi szereplőjéhez / J. G. Rakonczai. - [S.l.] : Mars Publishing, 2015. - 261 p. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 1. köt.
ISBN 978-963-12-3774-0 fűzött : 2790,- Ft
asztrológia - személyiség-lélektan
133.52 *** 159.923
[AN 3612703]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

822 /2016.
   A jelen és a jövő analitikai eljárásai és technológiái az egészséges emberi környezetért : XII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia : Balatonszárszó, 2015. október 7-9. : program és előadás-összefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság, Környezetvédelmi Szakosztály, Élelmiszertudományi Szakosztály. - [Budapest] : MKE, [2015]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-58-8 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - környezetvédelmi technológia - konferencia-kiadvány
504.06 *** 543 *** 628 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3612666]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2016.
   Környezetvédelem és keresztény felelősség : Keresztény Civil Szervezetek 11. Országos Fóruma : a 2015. május 28-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ...]. - Budapest : MKDSZ, [2015]. - 79 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-80127-2-0 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - civil szervezet
504.06 *** 323.21(439) *** 334.012.46(439)
[AN 3612887]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2016.
   Világörökségek Magyarországon / [összeál. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-09-8355-6 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - világörökség - épített környezet - természeti környezet - fényképalbum
502.4(439)(084.12) *** 930.85(439)(084.12) *** 72.025.3/.4(439)(084.12)
[AN 3612224]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

825 /2016.
Overdeck, Laura
Bedtime math (magyar)
   Mesés számok, számos mesék / Laura Overdeck ; ill. Jim Paillot ; [ford. Seres Iván]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9829-4 kötött : 2699,- Ft
matematikai fejtörő - gyermekkönyv
51-8(02.053.2)
[AN 3611254]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

826 /2016.
Oláh Anna
   Bolyai Farkas hőtani elméletei, kemencerakó, -öntő tapasztalatai : "mint kemencemester is országszerte híres" / Oláh Anna. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 260, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bolyai Farkas 119. és 120. számú kéziratainak átiratával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-034-4 fűzött : 2990,- Ft
Bolyai Farkas (1775-1856)
Magyarország - tudós - hőtan - technikatörténet - kemence - 19. század
536(439)(092)Bolyai_F. *** 683.9
[AN 3612064]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

827 /2016.
Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (16.) (2015) (Balatonalmádi)
   16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry : June 14-17, 2015, ... Balatonalmádi ... : programme & book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., 2015. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-55-7 fűzött
szerves kémia - heterociklusos vegyület - konferencia-kiadvány
547.7 *** 661.77 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3612659]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2016.
Magyar Kémikusok Egyesülete. Nemzeti konferencia (2.) (2015) (Hajdúszoboszló)
   MKE 2. Nemzeti Konferencia : Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 31 - szeptember 2. : program és előadás összefoglalók. - Budapest : MKE, [2015]. - XXXII, 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-57-1 fűzött
kémia - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3612670]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2016.
Őszi Radiokémiai Napok (2015) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2015 : Balatonszárszó, 2015. október 19-21. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. Szentmiklósi László] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2015]. - 124 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-59-5 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3612672]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

830 /2016.
   A Baradla-Domica-barlangrendszer : a barlang, amely összeköt / [szerk. Gruber Péter és Gaál Lajos] ; [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - 2. jav. kiad. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2015. - 512 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 469-494. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80050-7-4 kötött
Baradla-barlang - Domica - barlangtan
551.44(234.373.3/.5Baradla) *** 551.44(234.372.44Domica)
[AN 3615330]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2016.
Borics Gábor (1967-)
   Felszíni vizek fitoplankton alapú ökológiai állapotértékelése / Borics Gábor ; [közread. az] MTA ÖK Duna-kutató Intézet Tisza-kutató Osztály. - Debrecen : MTA ÖK Duna-kutató Int. Tisza-kutató Oszt., 2015. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-95.
ISBN 978-963-89460-3-4 fűzött
felszíni víz - ökológiai elemzés - biológiai technológia - vízvédelem
556.5 *** 504.45.06
[AN 3611358]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2016.
Buzás Kálmán (1948-)
   Víz a városban: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz / Buzás Kálmán ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. - [Budapest] : BME VKKT, 2015. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-152.
ISBN 978-963-313-199-2 fűzött
éghajlatváltozás - vízgazdálkodás
551.583 *** 556.18
[AN 3611426]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2016.
International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathian Basin (11.) (2015) (Herľany)
   Proceedings of 11th International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathain Basin [elektronikus dok.] : 3-4 September 2015, Herľany, Slovakia / ed. Zsombor Fekete ; org. Technical University of Košice Institute of Geosciences [etc.] ; publ. Institute of Environmental Management University of Miskolc ... - Szöveg. - [Miskolc] : Inst. of Environmental Management Univ. of Miskolc, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-358-096-7
Kárpát-medence - felszín alatti víz - termálvíz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
553.7(4-191) *** 551.23(4-191) *** 061.3(437.6-2Ránkfüred)
[AN 3611279]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2016.
   A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai : 41. Meteorológiai Tudományos Napok, 2015. november 19-20. : az előadások összefoglalói / [szerk. Tar Károly] ; [közread. az Országos Meteorológiai Szolgálat]. - Budapest : OMSZ, 2015. - 31 p. ; 15x21 cm
A tudományos napokat Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottsága rendezte
ISBN 978-963-9931-09-1 fűzött
meteorológia - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
551.5 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3612665]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2016.
   A víz hiánya és többlete mint potenciális veszélyforrás : nemzetközi tudományos-szakmai konferencia : Duna Palota, 2014. november 5-6. : tanulmánykötet / [szerk. Váradi József ...] ; [kiad. a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság]. - [Nagykovácsi] : Közszolgálati Személyzetfejleszt. Főig., 2015. - 151 p. : ill., részben szerk. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3813-6 fűzött
vízgazdálkodás - konferencia-kiadvány
556.18(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3612891]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

836 /2016.
De la Bédoyère, Camilla
I love baby animals (magyar)
   Imádom az állatkölyköket! : aranyos képek, fontos tények / Camilla de la Bédoyère ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9780-8 kötött : 2299,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3611304]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2016.
De la Bédoyère, Camilla
I love baby animals (magyar)
   Imádom az állatkölyköket! : aranyos képek, fontos tények / Camilla de la Bédoyère ; [ford. Zölei Anikó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9943-7 kötött : 2299,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3611259]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2016.
De la Bédoyère, Camilla
I love hugs (magyar)
   Kérek egy ölelést! / [Camilla de la Bédoyère] ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9601-6 fűzött : 1499,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611345]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2016.
De la Bédoyère, Camilla
I love kisses (magyar)
   Kérek egy puszit! / [Camilla de la Bédoyère] ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9602-3 fűzött : 1499,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3611340]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2016.
Kovács Zsolt (1963-)
   Vadállatok hazájában : barangolások három földrészen / Kovács Zsolt. - Budapest : EX-BB, cop. 2015. - 159 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-325-013-6 kötött : 3950,- Ft
Ausztrália - Lengyelország - Thaiföld - fauna - útleírás
591.9(94)(0:82-992) *** 591.9(438)(0:82-992) *** 591.9(593)(0:82-992)
[AN 3612712]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2016.
Magyar Magnézium Szimpózium (14.) (2015) (Budapest)
   14. Magyar Magnézium Szimpózium : 2015. április 16., Budapest : program és összefoglalók = 14th Hungarian Magnesium Symposium : 16th April 2015, Budapest ... : programme and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2015]. - 60 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-54-0 fűzött
magnézium - nyomelem - konferencia-kiadvány
577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3612704]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2016.
Mayer, Joachim
Welcher Baum ist das? (magyar)
   Milyen fa ez? : [170 fa egyszerű meghatározása] / Joachim Mayer ; Christa Söhl közrem. ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2015]. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-963-7268-92-2 fűzött : 1480,- Ft
fa - határozó
581.412(036)
[AN 3614536]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2016.
Schmidt Egon (1931-)
   Csodálatos madárvilág / Schmidt Egon, Bécsy László. - Budapest : Új Ember, 2015. - 198 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-50-8 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - madár - fauna
591.9(439) *** 598.2(439)
[AN 3612852]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2016.
Szelényi Gusztáv (1904-1982)
   Az agrozoocönológia alapvonalai / Szelényi Gusztáv ; [szerk. és a kísérő tanulmányt írta Markó Viktor] ; [Szelényi Iván előszavával]. - Budapest : Dr. Szelényi G. Emlékalapítvány, 2015. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szelényi Gusztáv Alapítvány kiadványai, ISSN 2416-2906 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3725-2 fűzött
biocönológia - ökológia - állattársulás - növényvédelem
574 *** 591.55 *** 632
[AN 3612028]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

845 /2016.
Bernáth László
   A tanulási stílus mérése / Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla. Tanulási készségek és az alulteljesítés mérése - a KATT kérdőív / Taskó Tünde Anna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-691-0 fűzütt
tanulás - teszt
159.953.5 *** 37.025 *** 159.9.072
[AN 3611910]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2016.
Bernstein, Gabrielle
Add more -ing to your life (magyar)
   Édesítsd meg az életed! : megerősítésekkel könnyedén / Gabrielle Bernstein ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-418-3 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3611186]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2016.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója / Csáth Géza. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 196 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 22.)
ISBN 978-963-227-654-0 fűzött : 999,- Ft
ideggyógyászat - pszichoanalízis
616.89 *** 159.964.2 *** 894.511-96
[AN 3614569]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2016.
Donácziné Szekér Klára
   Szárnyas nap : egy állami gondozásban élő gyermek rajzfejlődése és elektív mutizmusból való gyógyulásának története. - Budapest : [Donácziné Szekér K.], 2015. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szerző Donácziné Szekér Klára
ISBN 978-963-12-3296-7 fűzött
beszédzavar - gyermeklélektan - gyermekrajz - esettanulmány
616.89-008.434-053.2 *** 159.922.7 *** 741.071-053.2
[AN 3611994]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2016.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2008 [!2012]-. - 21 cm
kórlélektan - viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3415536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Személyiségzavarok / Ratkóczi Éva. - 4. kiad. - 2015. - 254 p. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 963-7166-73-4 kötött
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
613.8(075.8) *** 364(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 3615343] MARC

ANSEL
UTF-8850 /2016.
   "Az eltűnt idő nyomában" : Trixler Mátyásra emlékezve / szerk. Gáti Ágnes és Tényi Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. - Pécs : PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 2015. - 293 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-802-0 fűzött
elmegyógyászat - emlékkönyv - személyi bibliográfia
616.89 *** 012Trixler_M.
[AN 3612742]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2016.
   Felicitas tanácsadója. - Budapest : Felicitas Kft., 2015-. - ill., színes ; 18 cm
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3615338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Várandós mamák tanácsadója : szakértői tanácsok a várandósság időszakára. - 23. kiad. - 2015. - 80 p.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3615340] MARC

ANSEL
UTF-8852 /2016.
   Gerinckontroll : útmutató a gerinc eredetű fájdalmak megértéséhez, megelőzéséhez / szerk. Ferenc Mária ; [közread. az] Országos Gerincgyógyászati Központ ; [kiad. a Budai Egészségközpont]. - Budapest : Budai Egészségközp., 2015. - 114 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2080-3 fűzött
gerinc - gerincbetegség - mentálhigiénia
616.711 *** 613.865
[AN 3612745]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2016.
Gézsi András
   Életmódváltók kézikönyve : útmutató a tartós testsúlycsökkentéshez / Gézsi András, Gézsi Andrásné Márta. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 287 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 253.
Fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9695-47-4)
egészséges életmód - fogyókúra - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3612154]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2016.
Il était une fois... : L'encyclopédie du corps humain (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberi test képes enciklopédiája / [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 226 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-105-5 kötött : 4990,- Ft
emberi test - élettan - anatómia - ifjúsági könyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 3612256]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2016.
James, Oliver (1953-)
How to develop emotional health (magyar)
   Hogyan fejlesszük érzelmi egészségünket? / Oliver James ; [ford. Bányász Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 194 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-304-221-2 fűzött : 2200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3611576]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2016.
Jassburn, Hugh
52 things to do while you poo (magyar)
   52 dolog, amit csinálhatsz a wc-n / Hugh Jassburn ; [ford. ... Kótainé Lakatos Györgyi]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 111 p. : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-251-797-1 fűzött
székelés - foglalkoztatókönyv
612.36 *** 087.5
[AN 3612886]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2016.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Psychogenese der Geisteskrankheiten (magyar)
   Az elmebetegségek pszichogenezise / C. G. Jung ; [ford. Ferentzi Eszter]. - Budapest : Scolar, 2015. - 304 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 3.)
Bibliogr.: p. 281-286.
Kötött : 5950,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-244-553-3)
szkizofrénia
616.895.8
[AN 3612487]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2016.
Keszei András (1972-)
   Emlékek formájában : egyéni, társadalmi és kulturális hatások a múlt felidézésében / Keszei András. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 257 p. ; 23 cm. - (Ars sociologica, ISSN 2063-5494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-032-0 fűzött : 3500,- Ft
kultúraszociológia - identitás - kollektív emlékezet - emlékezés
159.953 *** 316.7 *** 316.63
[AN 3611974]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2016.
   A lélegeztetés gyakorlata / szerk. Molnár Zsolt, Bede Antal. - Budapest : Medicina, 2016. - 524 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-557-5 kötött : 7680,- Ft
légzés - lélegeztetőgép - egyetemi tankönyv
616.2(075.8) *** 615.816(075.8) *** 616-78(075.8)
[AN 3612252]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2016.
Mencser András
   Portré Dr. Bugyi István sebészprofesszorról / írta és szerk. Mencser András ; [közread. a Kráter Műhely Egyesület]. - Pomáz : Kráter, 2015. - 120 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-298-183-3 fűzött
Bugyi István (1898-1981)
Magyarország - sebész - 20. század
617 *** 61(439)(092)Bugyi_I.
[AN 3611514]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2016.
Mészáros Mihály
   Rákos voltam, de már elmúlt! Asszem / Mészáros Mihály ; [... ill. Szmodis Imre]. - [Budapest] : Minerva, cop. 2015. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89815-8-5 fűzött : 2790,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3612018]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2016.
Nagy Réka
   Ökoanyu a konyhában : környezettudatos tippek, ötletek és húsmentes receptek / Nagy Réka ; [fotó Szilágyi Stefi]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 215 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-127-8 kötött : 3800,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3612339]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2016.
Nemere István (1944-)
   Rejtélyes energiák / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 202, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-238-092-6 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3614678]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2016.
Németh Gyöngyi
   Erdők-mezők gyógynövényei I : ismeretterjesztő könyv és munkafüzet gyermekeknek / Németh Gyöngyi. - [Tilaj] : Németh Gy., cop. 2015. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-12-3061-1 fűzött
gyógynövény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
615.322(02.053.2) *** 087.5
[AN 3612725]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2016.
Németh Margit, K.
   Serdülőkor: normatív krízis vagy deviancia? / K. Németh Margit, Koller Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 40 p. ; 24 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 33.)
Bibliogr.: p. 36-37.
ISBN 978-963-284-678-1 fűzött
serdülőkor - gyermeklélektan - deviancia
159.922.8 *** 316.624-053.6
[AN 3611891]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2016.
Pécsi Sürgősségi Napok (10.) (2015)
   X. Pécsi Sürgősségi Napok : 2015. szeptember 18-19. : előadáskivonatok = X. Critical Care Days in Pécs : 18-19th September 2015 : abstracts / szerk. ... Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 90 p. ; 21 cm
sürgősségi ellátás - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány
616-039.74 *** 614.8 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3612821]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2016.
Soós Józsefné
   Sikonda-fürdő története, 1927-2014 / Soós Józsefné, Tímár Istvánné. - Komló : Szerzők, 2015. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-1438-3 fűzött
Sikonda - gyógyfürdő
615.838(439-2Sikonda)
[AN 3611280]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2016.
The special gift of a smile (magyar)
   A mosoly ajándéka / szerk. Helen Exley. - Pécs : Alexandra, 2015. - [60] p. : ill., színes ; 13 cm
Ford. Bartók Flóra, Medgyesy Zsófia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-594-9 kötött
életvezetés - világirodalom - ajándékkönyv - aforizma
613.865(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3611290]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2016.
Vass Lívia
   Kézikönyv a gyógytestnevelés mozgásanyagához / szerzők Vass Lívia, Bohner-Beke Aliz ; ... kiad. PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Pécs : PTE Sporttud. és Testnevelési Int., 2015. - 154 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-868-6 fűzött
gyógytorna
615.825 *** 372.879.6
[AN 3612522]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2016.
Vergote, Antoine (1921-)
Psychologie religieuse (magyar)
   Valláslélektan / Antoine Vergote ; [ford. Zay Balázs]. - 3. kiad. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : SE Mentálhigiéné Int., 2015. - 255 p. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 3.)
Tomcsányi Teodóra, Corveleyn, Jozef, Csáky-Pallavicini Roger "Az európai valláslélektan az ezredfordulón" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 963-7166-86-6 kötött
valláslélektan
159.9 *** 2
[AN 3615317]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

871 /2016.
   Energia a mindennapokban : verseny és konferencia / szerk. Lázár István ; [kiad. Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft.]. - Debrecen : Megújuló Energiapark Kutatóközp. Kft. : [Didakt], 2015. - 136 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2015. márc. 13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-33-8 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 504.03
[AN 3611356]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

872 /2016.
   Kozmetikai készítmények sikerének titka : Kozmetikai Szimpózium 2015 : Budapest, 2015. november 19. : program és előadás-összefoglalók = The secret of the success of cosmetics : Cosmetic Symposium 2015 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2015]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9970-60-1 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
687.55 *** 646.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3612651]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2016.
Madison, Holly (1979-)
Down the rabbit hole (magyar)
   Lenn, a nyúl üregében : a legismertebb nyuszilány vallomása egy bizarr és zárt elit világról / Holly Madison ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2015. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-73-2 fűzött : 3990,- Ft
Madison, Holly (1979-)
Egyesült Államok - fotómodell - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
687.01(73)(092)Madison,_H.(0:82-94) *** 791.9.097(73)(092)Madison,_H.(0:82-94)
[AN 3611282]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

874 /2016.
Pregun Csaba (1961-)
   A szelektív hulladékgyűjtés : módszertani kiadvány pedagógusok részére / Pregun Csaba, Harsányi Endre, Juhász Csaba. - Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-12-3278-3 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - tanári segédkönyv
628.46(072) *** 504.064.47(072)
[AN 3612066]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2016.
Pregun Csaba (1961-)
   A szelektív hulladékgyűjtés : tájékoztató kiadvány a tanulók részére / Pregun Csaba, Harsányi Endre, Juhász Csaba. - Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-12-3277-6 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - ifjúsági könyv
628.46 *** 504.064.47(02.053.2)
[AN 3612120]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2016.
   Víz- és szennyvízkezelés az iparban, VSZI'15 : II. Soós Ernő Tudományos Konferencia : tanulmánykötet / [rend., közread.] Nagykanizsa MJV Önkormányzata a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ közrem. - Nagykanizsa : Önkormányzat : Soós E. Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Közp., [2015]. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Nagykanizsán, 2015. október 28-án rendezték. - Spirál fűzéssel. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80364-0-5 fűzött
vízkezelés - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány
628.1/.3 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3612893]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

877 /2016.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Törökország közlekedése / Erdősi Ferenc ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Pécs : MTA KRTK RKI, 2015. - 431 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 414-425.
ISBN 978-963-9899-90-2 fűzött
Törökország - közlekedés
656(560)
[AN 3611527]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2016.
Scott, Walter G.
   Különös repülőgépek / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-001-8 fűzött
repülőgép
629.73
[AN 3612278]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

879 /2016.
Bassford, Katherine
Oh sugar! (magyar)
   Ó, cukor! : hogyan elégítsd ki édesség iránti szenvedélyed természetes módon, a boldog, egészséges életmódért / Katherine Bassford ; [ford. ... Nagy Erika]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 171 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-251-801-5 fűzött
cukor - táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - diéta
664.1 *** 613.24
[AN 3612880]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2016.
Conference of Cereal Biotechnology and Breeding (3.) (2015) (Berlin)
   3rd Conference of Cereal Biotechnology and Breeding, CBB3 : November 2-4, 2015, Berlin, Germany : [book of abstracts]. - [Budapest] : Akad. K., [2015]. - [2], 50 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9668-8 fűzött
gabonatermesztés - növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
633.1 *** 631.52 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 3612116]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2016.
   Fajgazdag magkeverékek fejlesztése természetvédelmi gyeprekonstrukciós programokhoz. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Debreceni Egyetem
ISBN 978-963-473-803-9 fűzött
Hortobágyi nemzeti park - gyepesítés - természetvédelem
635.928 *** 504.73 *** 502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3612121]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2016.
Fajgazdag magkeverékek fejlesztése természetvédelmi gyeprekonstrukciós programokhoz (angol)
   Large-scale grassland restoration : high diversity seeding and knowledge transfer of regional seed propagation to Hungary. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Debreceni Egyetem
ISBN 978-963-473-802-2 fűzött
Hortobágyi nemzeti park - gyepesítés - természetvédelem
635.928 *** 504.73 *** 502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3612147]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2016.
Gencsi Zoltán
   Megmaradásunk jelképe a magyar szürke : nem szürke, hanem színes eredetmese = Die Geschichte des ungarischen Graurindes : keine graue, sondern eine bunte Tiergeschichte / Gencsi Zoltán. - 3. jav. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 95, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21x21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-12-3778-8)
Magyarország - szarvasmarha - művelődéstörténet
636.273(439) *** 930.85(439)
[AN 3615313]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2016.
Hajdu Edit (1949-)
   Rezisztens csemegeszőlők termesztése házi kertekben : gyakorlati tanácsok / Hajdu Edit ; [kiad. a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete]. - Kecskemét : Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes., [2015]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3843-3 fűzött
szőlőtermesztés - amatőr kertészkedés - ellenálló-képesség
634.8 *** 632.938
[AN 3611867]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2016.
Kertész István (1937-)
   Visszaemlékezés az elmúlt évtizedekre / Kertész István. - Vizsoly : Manskovit[!Mantskovit] B. Könyvesház, 2015. - 82, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2926-4 kötött
Kertész István (1937-)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - memoár - személyi bibliográfia
63(439)(092)Kertész_I.(0:82-94) *** 012Kertész_István
[AN 3611723]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2016.
Molnár Zsolt (1966-)
   Természetkímélő gazdálkodás szikeseken / Molnár Zsolt ... és Csízi István ... ; [kiad. a Magyarországi Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat, ... MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete ...]. - Csákvár : Mo. Természetvédelmi Közalapítvány Hál. ; Vácrátót : MTA Ökológiai Kutatóközp. Ökológiai és Botanikai Int., 2015. - 91 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-615-80093-1-7 fűzött
Magyarország - szikes növényzet - legelőgazdálkodás
631.445.52/.54(439) *** 636.083.51
[AN 3612718]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2016.
Pozsonyi József (1950-)
   Pásztordinasztiák Balmazújvároson / Pozsonyi József ; [kiad. Balmazújváros Város Önkormányzata]. - 2. jav. kiad. - Balmazújváros : Önkormányzat, 2015. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3753-5 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - Balmazújváros - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - családtörténet
636.083.51(439-2Balmazújváros) *** 929.52(439-2Balmazújváros) *** 39(=945.11)(439Hortobágy)
[AN 3615311]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2016.
Tuzson-Varga Dóra
   Lulu naplója : kutyánk első hat hónapja / Tuzson-Varga Dóra, Kurys Anita. - [Budapest] : Zonafilm, 2015. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3789-4 fűzött : 2990,- Ft
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3611795]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2016.
Varga Mihály
   Halászat Tolna környékén / Varga Mihály. - Tolna : Geográf, 2015. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 978-615-80250-3-4 fűzött : 1800,- Ft
Tolnai járás - Duna - halászat - magyar néprajz - tárgyi néprajz - történeti feldolgozás
639.2(439-2Tolna) *** 39(439-2Tolna)
[AN 3612938]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2016.
Wine quotations (magyar)
   A borról / [... vál. és összeáll.] Helen Exley. - Pécs : Alexandra, 2015. - [56] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Bartók Flóra
ISBN 978-963-357-587-1 kötött
bor - világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
663.2(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 3611573]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

891 /2016.
   101 sütési tipp : hasznos praktikák, kipróbált receptek : a piskótától a kelt tésztán át a tortadíszítésig. - Budapest : Nők Lapja Konyha : Central Médiacsop., 2015. - 69 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-341-148-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3612342]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2016.
Bernáth József (1982-)
   Így főz Bernáth József stílusosan, lezseren / [fotók Szendeff Lőrinc] ; [szöveg Bernáth József, Omer Fatima]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 200, [6] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-8323-5 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3612088]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2016.
Kádas Lajos
   Nélkülözhetetlen italok a gasztronómiában / Kádas Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 126, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8332-7 kötött : 3990,- Ft
szeszes ital - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2/.5
[AN 3612206]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2016.
Kereki Noémi
   Gyerekcipőben a konyhában : kiskukták szakácskönyve / Kereki Noémi ; [fotók Kövesdi Réka]. - [Budaörs] : Csipet K., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-1-4 kötött : 5000,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3612094]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2016.
   Legjobb séfünk az olvasónk / [szerk. Nyemcsok László] ; [fotó Imre György]. - Budapest : Mediaworks, [2015]. - 173 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-12-3276-9 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3612329]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2016.
Lenormand, Pierre-Olivier
Les biscuits (magyar)
   Kekszek : 5 recept Pierre-Olivier Lenormand konyhafőnöktől / [ill. Julie Mercier] ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Francia konyha? Gyerekjáték!
ISBN 978-963-11-9786-0 fűzött : 1499,- Ft
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3611337]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2016.
Lenormand, Pierre-Olivier
Le fromage (magyar)
   Sajtok : 5 recept Pierre-Olivier Lenormand konyhafőnöktől / [ill. Julie Mercier] ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Francia konyha? Gyerekjáték!
ISBN 978-963-11-9785-3 fűzött : 1499,- Ft
sajt - sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12):637.3(02.053.2) *** 641.852(083.12):637.3(02.053.2)
[AN 3611305]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2016.
Lenormand, Pierre-Olivier
Les pâtes (magyar)
   Tészták : 5 recept Pierre-Olivier Lenormand konyhafőnöktől / [ill. Julie Mercier] ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Francia konyha? Gyerekjáték!
ISBN 978-963-11-9784-6 fűzött : 1499,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12):664.69(02.053.2)
[AN 3611317]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2016.
Lenormand, Pierre-Olivier
La vanille (magyar)
   Vanília : 5 recept Pierre-Olivier Lenormand konyhafőnöktől / [ill. Julie Mercier] ; [ford. Dian Viktória]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Francia konyha? Gyerekjáték!
ISBN 978-963-11-9783-9 fűzött : 1499,- Ft
desszert - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.85(083.12)(02.053.2)
[AN 3611336]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2016.
Marshall, Dan
Life hacks (magyar)
   Mindennapi trükkök : kézenfekvő javaslatok a könnyebb megoldásokért / Dan Marshall ; [közrem. és ill. Rob Melhuish] ; [ford. ... Élő Csaba Jenő]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 191 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-803-9 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3612875]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2016.
   Nagy Ramakönyv, 2015 : sütik határok nélkül / [főszerk. Kapolka Ágnes] ; [fotó Körmendi Imre]. - Budapest : Unilever Mo. Kft., [2015]. - 98, [4] p., [1] t. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2948-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3612065]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2016.
Nemere Ilona
   Szakácskönyv kétbalkezeseknek / Nemere Ilona. - Pécs : Alexandra, 2015. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-555-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3614494]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2016.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's comfort food (magyar)
   Otthonos ízek : [finom, laktató, kiadós] / Jamie [Oliver] ; [fotók ... David Loftus] ; [ford. Dobos Anna és Majoros Klára ...]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 406 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-195-0 kötött : 7900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3612327]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2016.
Tóthné Libor Mária
   Limara a nagyvilágban : 72 recepttel a Föld körül / Tóthné Libor Mária ; [fotó ... Veronika Studer]. - [Budaörs] : Csipet K., 2015. - 175 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-80270-2-1 kötött : 5500,- Ft
kenyér - pékáru - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3612237]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

905 /2016.
Apel, Karl-Otto (1922-)
   A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet : előadások és vitairatok, 1986-1998 / Karl-Otto Apel. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2015. - 247 p. ; 23 cm. - (Kritikai elméletek, ISSN 2063-9171)
Ford. Weiss János. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-031-3 fűzött : 2990,- Ft
filozófia
1(430)Apel,_K.-O.
[AN 3612019]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2016.
Gawande, Atul (1965-)
Being mortal (magyar)
   Mert egyszer meghalunk : az orvostudomány, és ami a végén számít / Atul Gawande ; [ford. Torma Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 308 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-74-5 fűzött : 3970,- Ft
halál - idősgondozás - palliatív gondozás - hospice-szolgálat
128 *** 616-036.88 *** 364.65-053.9
[AN 3612246]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2016.
The gift of happyness (magyar)
   A boldogság ajándéka : [idézetgyűjtemény] / [szerk.] Yvette Jane ; [ford. ... Tüzér Tamás]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [156] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-251-798-8 kötött
életvezetés - boldogság - világirodalom - idézetgyűjtemény
17.023.34 *** 613.865 *** 82-84=945.11
[AN 3612823]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2016.
Kelemen István (1959-)
   Nyelv és misztikum : közelítések a fiatal Wittgenstein filozófiájához / Kelemen István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 119 p. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 7.)
Bibliogr.: p. 108-113.
ISBN 978-963-318-515-5 fűzött
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951)
Ausztria - filozófus - 20. század - nyelvfilozófia - logika - ismeretelmélet
1(436)(092)Wittgenstein,_L. *** 800.1 *** 165.62
[AN 3612888]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2016.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   Antropológiai vázlatok / Nyíri Tamás ; [szerk. Neubauer Irén]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvinus K., 2015. - 272 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9062-77-1 fűzött
filozófiai antropológia
141.319.8
[AN 3611982]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2016.
Tompkins, Ptolemy
The modern book of the dead (magyar)
   Modern halottaskönyv / Ptolemy Tompkins ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2015. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-65-9 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
halál - túlvilág - túlvilági élet
128 *** 236.1 *** 291.23
[AN 3612199]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

911 /2016.
Alois (frère) (1954-)
Vers de nouvelles solidarités (magyar)
   Taizé ma : új szolidaritás felé : beszélgetések Marco Roncallival / Alois testvér ; [ford. Bende József]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-48-4 fűzött : 2400,- Ft
Communauté de Taizé
Franciaország - katolikus egyház - szerzetes - közösség - ökumené - 21. század - interjú
261.8 *** 271(44)(092)Alois(047.53)
[AN 3612062]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2016.
Balázs István (1964-)
   Konfliktuskezelés / Balázs István ; [... kiad. Ekklesia Gyülekezet]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet, [2015]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3114-4 fűzött
vallásos irodalom - konfliktuskezelés - vallási erkölcs
244 *** 241 *** 316.48
[AN 3611547]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
   Életem / Böjte Csaba ; [közread. a] Vörsi Plébánia. - Vörs : Vörsi Plébánia, [2015]. - 81 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 3612509]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2016.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
El libro de los seres imaginarios (magyar)
   Képzelt lények könyve / Jorge Luis Borges ; [ford. Scholz László] ; [ill. Nagy Viktória]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1988. - 144, [6] p. : ill. ; 24 cm
Közrem. Guerrero, Margarita
ISBN 978-963-405-249-4 kötött : 3990,- Ft
mesebeli lény - mitológia
291.13(100) *** 398.4(100)
[AN 3614769]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2016.
   A Brenner János Kollégium diákjainak imakönyve. - Szombathely : [Brenner J. Kollégium], 2015. - 120 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 244
[AN 3612679]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2016.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Advice on dying and living a better life (magyar)
   Tiszta fényű tudat : tanácsok a helyes életvitelhez és a tudatos meghaláshoz / Őszentsége, a Dalai Láma ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 218 p. ; 19 cm
Megj. "A mulandóságról" címmel is
ISBN 978-963-227-578-9 kötött : 2490,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3615326]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2016.
Congar, Yves M. J. (1904-1995)
La tradition et la vie de l'Église (magyar)
   Az Egyház élő hagyománya : tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról / Yves M. J. Congar ; [ford. Száraz Katalin]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2015. - 255 p. ; 19 cm. - (Sensus fidei fidelium, ISSN 2063-0859 ; 6.)
Bibliogr.: p. 247-255.
ISBN 978-963-414-060-3 fűzött : 2490,- Ft
keresztény teológia - egyházi hagyomány
21 *** 262.7
[AN 3612056]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2016.
Enghy Sándor (1956-)
   Halál és élet : ószövetségi összefüggések / Enghy Sándor. - Sárospatak : Hernád, 2015. - 283 p. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 228-281.
ISBN 978-615-80132-5-3 fűzött
Biblia. Ószövetség
élet - halál - bibliamagyarázat
236 *** 128 *** 221.07
[AN 3611595]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2016.
Gass, Bob (1944-)
You can be healed (magyar)
   Te is meggyógyulhatsz! : Isten ma is gyógyít / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2015. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89882-9-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - gyógyulás
244 *** 616-036.82
[AN 3611984]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2016.
   Görögkatolikus papok történeti névtára / összeáll. Véghseő Tamás ; közrem. Majchrics Tiborné és Gánicz Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2015-. - 24 cm
Magyarország - görög katolikus egyház - egyháztörténet - egyházi személy - életrajz - névtár
281.5.018.2(439)(092)(058.7)
[AN 3611697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között felszentelt papjai. - 2015. - 224 p. : ill. - (Collectanea Athanasiana. V., Varia, ISSN 2416-1799 ; 1.)
ISBN 978-615-5073-32-8 kötött
[AN 3611698] MARC

ANSEL
UTF-8921 /2016.
Horváth Erzsébet (1957-)
   Studies in the history of the Reformed Church in Hungary = Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből / Horváth Erzsébet ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára]. - [Budapest] : L'Harmattan : Mo. Református Egyház Zsinati Lvt., cop. 2015. - 122 p. : ill. ; 23 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-974-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - egyháztörténet - református egyház
284.2(439)(091)
[AN 3611956]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2016.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 6. kiad. - Kecskemét : Korda, 2015. - 526 p. ; 15 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963-9554-21-4)
katolikus egyház - imakönyv
282 *** 243
[AN 3614543]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2016.
Jesus heals a lame man (magyar)
   Jézus meggyógyítja a bénát / [ill. Gill Guile]. - [Szombathely] : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Puzzle oldalakkal. - keretcím: Vigyél magaddal!
ISBN 978-615-5246-47-0 kötött : 1990,- Ft
gyermekkönyv - bibliai történet - foglalkoztatókönyv
225.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3612498]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2016.
   Katolikusok Debrecenben, 1715-2015 / szerk. Takács József ; [közread. a] Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár. - Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházm. Lvt. és Kvt., 2015. - 776 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-615-80243-0-3 kötött
Debrecen - egyháztörténet - katolikus egyház - híres ember
282(439-2Debrecen)(091) *** 929(439-2Debrecen)
[AN 3611602]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2016.
Keller, Timothy (1950-)
The freedom of self-forgetfulness (magyar)
   Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága : út az igazi keresztény örömhöz / Timothy Keller ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2015. - 57 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-286-4 fűzött : 990,- Ft : 14 RON
vallási erkölcs - vallásos irodalom
241 *** 244
[AN 3612874]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2016.
Kertész Balázs (1971-)
   A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai, 1448-1526 = The original surviving documents of the Hungarian observant franciscans, 1448-1526 / közzéteszi Kertész Balázs. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2015. - 172 p. ; 24 cm. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, ISSN 1586-2143 ; 7.)
Az iratok latin nyelven. - Bibliogr.: p. 61-65. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-615-5273-06-3 kötött
Magyarország - egyháztörténet - franciskánusok - 15. század - 16. század - történelmi forrás
271.33(439)"14/15"(093)
[AN 3612350]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2016.
   Királyi törvény : az Ekklesia Gyülekezet bemutatkozó irata és hitvallása. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet, 2015. - 42 p. ; 20 cm
Borítócím: Királyi törvény : bemutatkozás & hitvallás, Ekklesia Keresztény Gyülekezet
ISBN 978-963-12-2844-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3611683]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2016.
Koch, Jakob
Weggeleit (magyar)
   Útitárs / Koch, Senger ; magyarra átd. Waigand József. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 484 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-885-1 kötött : 1950,- Ft
meditáció
242
[AN 3614557]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2016.
   Kresťanské manželstvo ako veľké mystérium v kommunikácii s kresťansko-sociálno-pedagogickým poslaním integrovanej rodiny v súčasnom modifikovanom svete : medzinárodná vedecká konferencia 21. apríl 2015 / ed. Ján Pilko ; [vyd.] Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta, [Görög Nemzetiségi Önkormányzat]. - Prešov : Prešovská univ. Pravoslavna bohoslovecká fak. ; Kecskemét : Görög Nemzetiségi Önkormányzat, 2015. - 111 p. ; 21 cm
Váltakozva szlovák, görög és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2945-5 fűzött
házasság - család
265.5 *** 316.356.2
[AN 3612796]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2016.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Tao te king : az Út és Erény könyve / Lao-ce ; Weöres Sándor ford. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 95, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 27.)
Megj. "Lao-ce életbölcselete" címmel is
ISBN 978-963-227-699-1 fűzött : 999,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3614611]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2016.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Szent Hedvig legendája = Legenda o Świętej Jadwidze / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva ; [ford. ... Hania Szawłoska i Jakab Ágota]. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2015. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-2978-3 fűzött
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent (1374-1399)
szent - legenda - 14. század - magyar irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv
235.3(092)Hedvig,_Anjou(02.053.2) *** 894.511-343.5.02(02.053.2)=84
[AN 3611665]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2016.
Metaxas, Eric (1963-)
Miracles (magyar)
   Csodák : mik a csodák, miért történnek, és hogyan változtatják meg az életünket / Eric Metaxas ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - XIII, 319 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-53-1 fűzött : 3450,- Ft
csoda
248.214
[AN 3612280]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2016.
Miklósvölgyi János (1970-)
   "Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél" avagy Gondolatok az ószövetségi istenképről / [Miklósvölgyi János]. - Budapest : Két Hollós, 2015. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80048-4-8 fűzött : 1789,- Ft
Biblia. Ószövetség
isten - bibliamagyarázat
221.07
[AN 3611554]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2016.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   Mintakönyv : a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítőiről készített mintarajzok / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - Sárospatak : Hernád, 2015. - 2 db : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80132-4-6 fűzetlen
Sárospatak - templomi berendezés - hímzés - múzeumi gyűjtemény - mintakönyv
247 *** 264-034 *** 746.3 *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3611561]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [190] fol. : ill. + mell. (35 p. ; 24 cm). - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 2.)
Mappában
[AN 3611516] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - [190] fol. : ill. + mell. (22 p. ; 24 cm). - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 3.)
A mellékletben összefoglalás német és angol nyelven. - Mappában
[AN 3611584] MARC

ANSEL
UTF-8935 /2016.
Robeck, Cecil M.
The Azusa Street Mission and revival (magyar)
   Az Azusa utcai misszió és ébredés : a pünkösdi világmozgalom születése / Cecil M. Robeck, Jr. ; [... ford. ... Gulyás Melinda ...] ; [közread.a Pünkösdi Teológiai Főiskola]. - Budapest : PTF, 2015. - 427 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80026-1-5 fűzött
Egyesült Államok - pünkösdista egyház - egyháztörténet - 20. század
284.57(73)(091)
[AN 3611742]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2016.
Sipos Emese
   Jézus élete : történetek az Újszövetségből : képes Biblia kicsiknek és nagyoknak / [írta Sipos Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-251-827-5 kötött
krisztológia - bibliai történet - gyermekkönyv
225.046(02.053.2) *** 232.9(02.053.2)
[AN 3612209]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2016.
Sipos Emese
   Legyen világosság! : történetek az Ószövetségből : képes Biblia kicsiknek és nagyoknak / [írta Sipos Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-251-826-8 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 3612205]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2016.
   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XI. Barsi Református Egyházmegye II / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 2015. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 28.)
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 978-615-80133-2-1 fűzött
Barsi Református Egyházmegye
Szlovákia - református egyház - kegytárgy - templomi berendezés - határon túli magyarság - jegyzék
247(083.8) *** 284.2(437-03Barsi_Egyházmegye)(=945.11)
[AN 3611410]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2016.
Tóth István (1944-2006)
   Pannoniai vallástörténet / Tóth István ; [a szöveget gondozta és sajtó alá rend. Szabó Ernő]. - Pécs : PTE Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2015. - 251 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 2.)
Bibliogr.: p. 225-251.
ISBN 978-963-236-958-7 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-299-1)
Pannonia - vallástörténet - római birodalom kora
291(398.6)
[AN 3612000]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2016.
Warren, Rick (1954-)
The purpose driven church (magyar)
   Céltudatos gyülekezet : növekedés az üzenet és küldetés feláldozása nélkül / Rick Warren ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - [Debreceng : Új Remény Alapítvány, 2015. - 389 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80335-0-3 fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80355-0-3)
egyházközség - lelkipásztorkodás - baptista egyház
286.15 *** 253
[AN 3615318]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2016.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve / [ford., a bev. tanulmányt és a ... jegyzeteket írta Agócs Tamás] ; [előszó Őszentsége a Dalai Láma] ; [ford. Mirczik Bálint ...]. - [Budapest] : Helikon, 2015, cop. 2009. - 355 p. ; 20 cm
Megj. "A köztes lét könyvei" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-565-9 kötött : 2990,- Ft
tibeti buddhizmus - vallásos irodalom - túlvilági élet
294.321(515) *** 291.23
[AN 3614697]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

942 /2016.
Barlay Ágnes
   Kincset adnak a jövőnek : a nagyszülői hivatásról / Barlay Ágnes. - [Budapest] : Új Város, 2015. - 63 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-615-80215-1-7 fűzött
nagyszülő - családi élet - családi nevelés - öregkor higiénéje
316.37-055.52 *** 37.018.1 *** 613.98
[AN 3611309]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2016.
Benda József (1954-)
   A szakadék szélén : a népességfogyás okai és megállítása : tankönyv / Benda József ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2015. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-617-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népességfogyás - népesedéspolitika - oktatásügy - szocializáció
314.83(439) *** 314.15(439) *** 37.014(439) *** 316.736
[AN 3611989]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2016.
Brown, Pam (1928-)
Thank you to the best mother ever (magyar)
   Köszönet a legnagyszerűbb anyának / írta Pam Brown ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [93] p. : ill., színes ; 7 cm
Ford. Getto Katalin. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyv. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-579-6 kötött
anya - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3612962]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2016.
Corbin, Juliet (1942-)
The basics of qualitative research (magyar)
   A kvalitatív kutatás alapjai : a Grounded Theory elemzési módszer technikája és eljárásai / Juliet Corbin, Anselm Strauss ; [ford. Ehmann Bea]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 430 p. : ill. ; 23 cm. - (Pszichológia és társadalom, ISSN 1788-3598)
Bibliogr.: p. 419-430.
ISBN 978-963-414-012-2 fűzött : 4490,- Ft
kvalitatív vizsgálat - kutatás - módszertan
303.022 *** 001.891
[AN 3611655]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2016.
   Drávaszög és Szlavónia Kollégium : vázlatok / [szerk. Lábadi Károly és Loksa Gábor]. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 77 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 16.)
ISBN 978-615-5428-24-1 fűzött : 1500,- Ft
Horvátország - Drávaköz - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
316.347(=945.11)(497.13)"19/20"
[AN 3611580]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2016.
   Emlékezés, identitás, diszkurzus / szerk. Bodor Péter. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 331 p. : ill. ; 23 cm. - (Pszichológia és társadalom, ISSN 1788-3598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-961-7 fűzött : 3500,- Ft
identitás - emlékezés - társadalomtudomány - irodalomtudomány
316.63 *** 316.7 *** 159.953 *** 159.922.2 *** 82.01 *** 30
[AN 3612025]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2016.
   Az esélyteremtés missziója : tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról / szerk. Láczay Magdolna. - Debrecen : Didakt, 2015. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5212-31-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - romológia - felnőttnevelés - cigányság
316.347(=914.99) *** 374.7(=914.99)(439)
[AN 3611364]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2016.
Ladányi János (1949-)
   Önpusztító nemzeti habitus / Ladányi János. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 89 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-414-030-6 fűzött : 1900,- Ft
magyarság - nemzeti karakter - szociálpszichológia
316.356.4(=945.11) *** 316.6
[AN 3612061]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2016.
MacFarlane, Stuart
The special gift for my mother (magyar)
   Ajándék édesanyámnak / írta Stuart és Linda MacFarlane ; fotók Richard Exley ; szerk. Helen Exley. - Pécs : Alexandra, 2015. - [60] p. : ill., színes ; 13 cm
Ford. Bartók Flóra, Medgyesy Zsófia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-592-5 kötött
anya - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3611293]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2016.
Rudnák Ildikó (1962-)
   A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében : doktori (PhD) értekezés / Rudnák Ildikó ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar]. - Gödöllő : Szt. István K., 2015. - 189 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 155-166.
ISBN 978-963-269-485-6 fűzött
Magyarország - multikultúra - vezető alkalmazott - interkulturális kapcsolat - szociális kompetencia
316.7 *** 658.1(439)(092) *** 37.035
[AN 3612493]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2016.
Sándor András (1979-)
   Szenvedélyek hálója : szex és net, ahogyan a nők látják... / Sándor András. - Budapest : Solar Libro, 2015. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1896-1 fűzött : 3980,- Ft
társkeresés - internet
316.472.4 *** 681.324Internet
[AN 3612912]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2016.
Szabó-Tóth Kinga (1974-)
   Kettős identitás fejlesztését elősegítő szakmai program kidolgozása és kísérleti bevezetése / Szabó-Tóth Kinga, Nótin Ágnes. - Miskolc : Görögkatolikus Egy. és Főisk. Kollégium Cigány Szakkollégium, 2015. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Lehetőség, ISSN 2416-2809 ; 2015/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3673-6 fűzött
identitás - cigányság
316.63(=914.99)
[AN 3611366]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2016.
   A test a társadalomban : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi sümegi konferenciájának kötete ; [szerk. Gyimesi Emese, Lénárt András, Takács Erzsébet]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2015. - 435 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 27.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89463-3-1 fűzött
test - társadalomtudomány - kultúratörténet
316.7 *** 572 *** 612
[AN 3611702]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2016.
To the greatest dad ever (magyar)
   A legjobb apának / [szerk. Dalton Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [93] p. : ill., színes ; 7 cm
Ford. Getto Katalin. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyv. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-580-2 kötött
apa - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 3612957]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2016.
To the most-loved grandma ever (magyar)
   A legdrágább nagymamának / [szerk. Dalton Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [93] p. : ill., színes ; 7 cm
Ford. Getto Katalin. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyv. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-582-6 kötött
nagyszülő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.2(0:82-84)
[AN 3612948]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2016.
   Törésvonalak : szegénység és etnicitás vidéki terekben / [szerk. Virág Tünde]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-325.
ISBN 978-963-446-752-6 fűzött
Magyarország - szegénység - vidéki társadalom - cigányság - hátrányos megkülönböztetés - 21. század
316.334.55(439) *** 316.37-058.34/.38(439)"200/201" *** 316.647.8 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3612362]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

958 /2016.
Bálint Péter (1958-)
   Átok, titok és ígéret a népmesében = The curse, the secret and the promise in the folktale / Bálint Péter ; [... ford. ... Nagy Gabriella Ágnes ..., George Seel ...]. - Debrecen : Didakt, 2015. - 403 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 5.)
Bibliogr.: p. 393-402.
ISBN 978-615-5212-32-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
mesekutatás
398.21.001
[AN 3611351]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2016.
Boda Magdolna (1956-)
   Máltai népmesék / [... gyűjt., ford., ... szerk.] Boda Magdolna. - Szeged : [Boda M.], 2015. - 213 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4628-8 fűzött
Málta - népmese
398.21(458.2)
[AN 3612800]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2016.
Fogg, Marnie
The dress (magyar)
   A ruha : 100 ötlet, ami örökre megváltoztatta a divatot / Marnie Fogg ; [ford. Izsó Zita]. - Budapest : Corvina, 2015. - 255 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-963-13-6296-1 kötött : 8990,- Ft
divattörténet - női ruházat - album
391.2(100)(091) *** 687.12
[AN 3611852]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2016.
To the most fabulous friend ever (magyar)
   A legjobb barátnak / [szerk. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2015. - [93] p. : ill., színes ; 7 cm
Ford. Getto Katalin. - keretcím: Helen Exley ajándékkönyv. - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-357-581-9 kötött
barátság - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
392.71(0:82-84) *** 177.6(0:82-84)
[AN 3612959]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

962 /2016.
Bárdos-Féltoronyi Miklós (1935-)
   A nagyhatalmak harca Eurázsiában : geopolitikai esettanulmányok / Bárdos-Féltoronyi Miklós. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 348 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-027-6 fűzött : 3990,- Ft
Eurázsia - geopolitika - biztonságpolitika - hadtörténet - ezredforduló - 21. század
327(100)"200/201" *** 355.02(100)"200/201" *** 355.48(5)"200/201"
[AN 3611968]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2016.
Kaposi Márton (1936-)
   Machiavelli Magyarországon / Kaposi Márton. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 720 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 627-668. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-446-687-1 kötött : 4900,- Ft
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Itália - Magyarország - államelmélet - politikai filozófia - író - filozófus - hatáselemzés - irodalmi kapcsolat - 16. század
321.01(439)(091) *** 850(092)Machiavelli,_N. *** 1(45)(092)Machiavelli,_N. *** 860.091
[AN 3612402]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2016.
Nemere István (1944-)
   A CIA története : nincs akadály / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2000. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Minden titkok tudói. - Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-615-5537-21-9 fűzött
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - titkosszolgálat
327.84(73)
[AN 3614666]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2016.
Nemere István (1944-)
Könyörtelenül... : a KGB története (új kiadása)
   A KGB története : könyörtelenül / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2001. - 222 p. ; 20 cm
keretcím: Minden titkok tudói. - Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-615-5537-22-6 fűzött
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Szovjetunió - titkosszolgálat
327.84(47)
[AN 3614672]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2016.
Szeredi Pál (1955-)
   Nézetek ütköztetése : dokumentumok a népi emigráció történetéből III. : 1956-1964 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2015. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80180-1-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - népi mozgalom - emigráció - politikatörténet - 20. század - történelmi forrás
329.73(439)"195/196" *** 325.25(=945.11)(100)"195/196"(093)
[AN 3611535]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2016.
   War matters : constructing images of the other, 1930s to 1950s / ed. by Dagnosław Demski, Liisi Laineste, Kamila Baraniecka-Olszewska ; [publ. by] Estonian Literary Museum, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 24 EUR
ISBN 978-2-343-07233-3
Közép-Európa - Kelet-Európa - ellenségkép - politikai propaganda - nemzetközi konfliktus - grafika - fotóművészet - 20. század
32.019.5(4-11)"193/195" *** 316.647.8(4-11)"193/195" *** 327.5(4-11)"193/195" *** 76(4-11)"193/195" *** 77(4-11)"193/195"
[AN 3611447]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

968 /2016.
   1956 - Kossuth téri sortűz és emlékhelye / [a kiállítás kurátora Őze Sándor] ; [a szöveget írta Németh Csaba]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2015. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
Bibliogr.: p. [32].
ISBN 978-963-9848-74-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - emlékhely - kiállításvezető
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956" *** 725.945(439-2Bp.)"1956" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3612106]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2016.
Adams, Simon (1955-)
50 things you should know about the Second World War (magyar)
   50 tény, amit tudnod kell a második világháborúról / [Simon Adams] ; [ford. Zsuppán András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9931-4 kötött : 2499,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - második világháború
930.9"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3611353]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2016.
   Dorozsmai arcképcsarnok I / [szerk. Tóth György]. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2015. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 15.)
ISBN 978-963-89241-4-8 fűzött
Kiskundorozsma - híres ember - helytörténet - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439-2Kiskundorozsma)(092) *** 943.9-2Kiskundorozsma
[AN 3612592]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2016.
   Édes Api! Drága Anyu! : történelem egy család levelezésében, 1944-1948 / [sajtó alá rend. Pátkai Ilona]. - Budapest : Alterra, 2015. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-76-2 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - levelezés - második világháború - 1945 utáni időszak
943.9"194"(093)
[AN 3612015]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2016.
   Európa perifériáján : jubileumi kötet / [szerk. Bene Krisztián]. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsop., 2015. - 487 p. : ill. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 8.)
Váltakozva magyar, orosz, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-894-5 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - Magyarország - történelem - külpolitika - kapcsolattörténet - 19. század - 20. század
947"18/19" *** 327(47)"18/19" *** 930.85(439)(47)
[AN 3611791]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2016.
   Háborúk és békék : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában V. : a 2015-ös tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Szili Sándor]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2015. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat, ISSN 2064-7301 ; 14.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3308-7 fűzött
Oroszország - Szovjetunió - művelődéstörténet - orosz irodalom története - műelemzés
930.85(47) *** 882(091)
[AN 3612093]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2016.
Hermann Róbert (1963-)
   Talpra magyar! : Magyarország története, 1825-1849 / [írta Hermann Róbert] ; [ill. Jeney Zoltán]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar históriák ; 6.)
ISBN 978-963-9232-91-4 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - reformkor - ifjúsági könyv
943.9"182/184"(02.053.2) *** 930.85(439)"182/184"(02.053.2)
[AN 3612312]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2016.
History of the world in 1000 objects (magyar)
   Az emberiség története : 22000 év, 1000 tárgy / [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2015. - 398 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-13-6315-9 kötött : 12000,- Ft
művelődéstörténet - anyagi kultúra
930.85(100) *** 008(100)
[AN 3611601]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2016.
Illés Andrea
   Királylányos könyv / írta Illés Andrea ; ill. Horváth Ildi. - Budapest : Scolar, 2015. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-244-586-1 kötött : 3450,- Ft
művelődéstörténet - nő - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 929-055.2(02.053.2)
[AN 3612257]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2016.
Ilon Gábor (1956-)
   Aranykincs a velemi Szent Vidről : a késő bronzkori elit hölgyének viselete az új vizsgálatok tükrében / Ilon Gábor. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 248 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847)
Bibliogr.: p. 125-172.
ISBN 978-963-9911-69-7 fűzött
Velem - régészet - bronzkorszak - ötvösség
903(439-2Velem)"637"
[AN 3611711]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2016.
Ilon Gábor (1956-)
Aranykincs a velemi Szent Vidről (angol)
   The golden treasure from Szent Vid in Velem : the costume of a high-ranking lady of the Late Bronze Age in the light of new studies / Gábor Ilon. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 250 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 36.)
Bibliogr.: p. 125-172.
ISBN 978-963-9911-71-0 fűzött
Velem - régészet - bronzkorszak - ötvösség
903(439-2Velem)"637"
[AN 3611729]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2016.
Johnson, Boris (1964-)
The Churchill factor (magyar)
   A Churchill tényező : Hogyan csinál egy ember történelmet? / Boris Johnson ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 436 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-404.
ISBN 978-963-05-9592-6 kötött
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - államférfi - 20. század
941.0(092)Churchill,_W._S.
[AN 3612021]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2016.
   Kaposvári krónika, 1990-2014 / [összeáll. Nagy Zoltán] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2015. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80091-5-7 kötött
Kaposvár - helytörténet - ezredforduló - 21. század - kronológia
943.9-2Kaposvár"199/201"(0:930.24)
[AN 3612163]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2016.
Kelemen András (1940-)
   Emberségről példát, vitézségről formát / Kelemen András. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5428-22-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - középkor
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9".../15"(089.3)
[AN 3611605]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2016.
   A magyar történelem vitatott személyiségei. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 423 p. ; 20 cm
A 2001 és 2004 között Budapesten rendezett "Múltunk kritikus kérdései" c. előadás-sorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5764-9 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - uralkodó - történelmi személy - politikus - életrajz
943.9(092) *** 32(439)(092)
[AN 3614615]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2016.
Matei, Cosmin
   Circulaţia monetară romană pe teritoriul anticului Tibiscum : sec. I-IV p. Chr. / Cosmin Matei. - Szeged : JATEPress, 2015. - 2 db : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-315-258-4 fűzött
Dacia - Római Birodalom - régészet - történelem - fémpénz - elektronikus dokumentum
904(398.2-2Tibiscum) *** 937 *** 737.1(37)
[AN 3611688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 345, [34] p.
Bibliogr.: p. 297-306. - Összefoglalás angol nyelven
[AN 3611690] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 386, [57] p.
Bibliogr.: p. 369-378.
[AN 3611693] MARC

ANSEL
UTF-8984 /2016.
Nemere István (1944-)
   A fáraók titkai / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-093-3 fűzött
ókori Egyiptom - uralkodó - életrajz
932(092)
[AN 3614682]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2016.
   Örökségünk Halmosbokor / [szerk. Dankó Mihály, Magyar László] ; [kiad. az Összefogás Nyírtelekért Egyesület]. - Nagycserkesz : Összefogás Nyírtelekért Egyes., 2015. - 138 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3472-5 fűzött
Nagycserkesz - Halmosbokor - helytörténet - helyismeret
943.9-2Halmosbokor *** 908.439-2Nagycserkesz
[AN 3612903]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2016.
Orosz István (1935-)
   A főnix és a bárány városa : tanulmányok Debrecen múltjából / Orosz István. - Debrecen : DE Tört. Int., 2015. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-836-7 kötött
Debrecen - helytörténet - gazdaságtörténet - társadalomtörténet
943.9-2Debrecen *** 338(091)(439-2Debrecen) *** 316.32(439-2Debrecen)
[AN 3611618]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2016.
   Res militares antiquae II : a II. Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai : Szeged, 2014. április 11-12. / [... szerk. Székely Melinda, ... Horti Gábor] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Ókortörténeti Tanszék. - Szeged : JATEPress, 2015. - 178 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-254-6 fűzött
Római Birodalom - Pannonia - hadtudomány - történelem - régészet
939.86 *** 904(398.6) *** 355/359(37/38)
[AN 3611719]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2016.
Sümegi József (1960-)
   Báta, 1015-2015 : egy ezeréves település múltja és jelene írásban és képekben / [... írta, szerk. Sümegi József] ; [kiad. Báta Község Önkormányzata]. - Báta : Önkormányzat, [2015]. - 365 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 342-355.
Kötött
Báta - helytörténet - helyismeret
943.9-2Báta *** 908.439-2Báta
[AN 3612878]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2016.
Vécsey Aurél
   Királyi családok bitófán és vérpadon / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-153-4 fűzött
uralkodó - világtörténelem - kivégzés - művelődéstörténet
930.9(092) *** 930.9 *** 343.25 *** 930.85(100)
[AN 3612274]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2016.
   Veszprém megyei értékek = Treasures of Veszprém county = Werte des Komitats Veszprém / [szerk. és összeáll. Balajthy Zsuzsanna] ; [... kiad. Veszprém Megyei Önkormányzat ...]. - [Veszprém] : Veszprém M. Önkormányzat, [2015]. - 99 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7185-44-1 kötött
Veszprém megye - helyismeret - művelődéstörténet - album
930.85(439.117) *** 908.439.117(084.1)
[AN 3611567]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

991 /2016.
   Avasi macskakövek / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes. : Észak-keleti Átjáró Egyes., 2015. - 31 p. : ill., részben színes ; 34 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 1.)
ISBN 978-963-12-3165-6 fűzött
Miskolc - helyismeret - borászat - Avas
908.439-2Miskolc *** 663.2(439)(234.373.4Avas)
[AN 3611593]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2016.
   Bács-Kiskun megyei értékek / [szerk. Farkas László] ; [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2015-. - 25 cm
Bács-Kiskun megye - helyismeret - kulturális örökség
908.439.155 *** 008(439.155)
[AN 3612303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2015. - 192 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-7192-35-7 kötött
[AN 3612306] MARC

ANSEL
UTF-8993 /2016.
Barta János (ifj.) (1940-)
   "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja..." II : adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez / ifj. Barta János. - Debrecen : DE Tört. Int., 2015. - 426 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 20.)
Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 978-963-473-835-0 kötött
Zemplén vármegye - társadalomföldrajz - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 18. század - statisztikai adatközlés - történelmi forrás
911.3(439.138)"177/180"(083.41)(093) *** 338(439.138)"177/180"(083.41)(093) *** 316.42(439.138)"177/180"(083.41)(093)
[AN 3611427]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2016.
   Facultates sine finibus : tanulmányok a "Süli-suliból" : tiszteletkötet Süli-Zakar István professor emeritus 70. születésnapjára / szerk. Kozma Gábor. - Debrecen : Didakt, 2015. - 254 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-35-2 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - területfejlesztés - emlékkönyv
911.3 *** 711.1 *** 911.3(439) *** 711.1(439)
[AN 3611310]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2016.
   "Gyenesdiásikumok" gyűjteménye : helyi értékek Gyenesdiáson / [... szerk. Hársfalvi György] ; [kiad. a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány]. - Gyenesdiás : Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, 2015. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Gyenesdiás - helyismeret - kulturális örökség - magyar néprajz
908.439-2Gyenesdiás *** 008(439-2Gyenesdiás) *** 39(=945.11)(439-2Gyenesdiás)
[AN 3612805]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2016.
   Hajdú-Bihar megye helynevei / szerk. Bába Barbara. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015-. - 30 cm
Hajdú-Bihar megye - magyar nyelv - földrajzi név - helyismeret
908.439.165 *** 809.451.1-311(439.165)
[AN 3611598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. - 2015. - 433 p., 36 t. : ill., főként színes, részben térk. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 35.)
Bibliogr.: p. 19-31.
ISBN 978-963-318-502-5 kötött
Hajdúhadházi járás - Hajdúböszörményi járás - helyismeret - magyar nyelv - földrajzi név
908.439-37Hajdúhadház *** 908.439-37Hajdúböszörmény *** 809.451.1-311(439-37Hajdúhadház) *** 809.451.1-311(439-37Hajdúböszörmény)
[AN 3611599] MARC

ANSEL
UTF-8997 /2016.
Horváth Iván
   Boglár partjainál : balatonboglári képes helytörténet / Horváth Iván ; kiad. a Balatonboglári Városvédő Egyesület ... - [Balatonboglár] : Balatonboglári Városvédő Egyes., 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3875-4 fűzött
Balatonboglár - helyismeret
908.439-2Balatonboglár
[AN 3612588]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2016.
   A Jászkunság arculata : kulturális - turisztikai programajánló kiadvány / Örsi Julianna, Elek György szerk. ; [a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület kiadványa]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; [Túrkeve] : Túrkevei Kult. Egyes., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-37536-6-3)
Jászság - Kiskunság - Nagykunság - helyismeret - művelődéstörténet - turizmus
908.439Jászkunság *** 930.85(439Jászkunság) *** 338.48(439Jászkunság)
[AN 3611324]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2016.
Kovács Zoltán (1960-)
   Népesség- és településföldrajz / Kovács Zoltán. - 5. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2015. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
Fűzött
népesség - településföldrajz - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 314(075.8)
[AN 3615303]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2016.
   Prof. Dr. Süli-Zakar István, DSc. munkássága. - Debrecen : Didakt, 2015. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanszéki életrajzok ; 1.2.)
Bibliogr.: p. 40-81.
ISBN 978-615-5212-36-9 fűzött
Süli-Zakar István (1945-)
Magyarország - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
91(439)(092)Süli-Zakar_I. *** 37(439)(092)Süli-Zakar_I. *** 012Süli-Zakar_I.
[AN 3611334]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1001 /2016.
   120 év a büntető hatalom szolgálatában / [... összeáll. Hézsely János és Lőrincz József] ; [közread. a] Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. - Szekszárd : Tolna M. Büntetés-végrehajtási Int., 2015. - 150 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3320-9 fűzött
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd)
Szekszárd - büntetés-végrehajtó intézet - történeti feldolgozás
343.812(439-2Szekszárd)(091)
[AN 3611816]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2016.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 607 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. nov. 1. - Bibliogr.: p. 605-607.
ISBN 978-963-258-284-9 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3615307]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2016.
   Decem anni in Europaea Unione IV : államtudományi tanulmányok / szerk. Paulovics Anita. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 310 p. : ill. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 9.)
A Miskolcon, 2014. szept. 11-én "Az uniós jog és a magyar közjog 2004-2014" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-099-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - közjog
341.17(4-62) *** 342(439)
[AN 3611775]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2016.
   EU-jog / szerk. Osztovits András. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 605 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-278-8 fűzött : 4400,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - intézményrendszer
341.17(4-62)
[AN 3615304]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2016.
Guth János (1908-1983)
   "Embersorsok a viharban" : nagymányokiak az 1026-os lágerben : egy nagymányoki földműves, Guth János lágerben írott naplói és más dokumentumok a "malenkij robot" éveiből : dokumentumkötet, 1945-1949 / [szerk.] Gaál Attila, Hadikfalviné Mányoki Elza ; [közread. a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Nagymányok : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2015. - 440 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 439-440.
ISBN 978-963-12-2381-1 kötött
Szovjetunió - Nagymányok - kényszermunka - deportálás - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - napló - történelmi forrás
343.819.5(477)"1945/1949"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Nagymányok)"1945/1949"(093)
[AN 3612819]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2016.
Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók Tudományos Szakmai Konferenciája (4.) (2014) (Budapest)
   A Hon- és Rendvédelmi Egészségügyi Dolgozók IV. Tudományos Szakmai Konferenciája : Budapest, ... 2014. november 19-20. : tanulmánykötet / [kiad. a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság]. - [Nagykovácsi] : Közszolgálati Személyzetfejleszt. Főig., 2015. - 172 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - katonai egészségügy - rendvédelmi szervezet - egészségügyi szolgáltatás - konferencia-kiadvány
351.74(439) *** 613.67(439) *** 369.223 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3612883]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2016.
Igazságügyi Szakértői Konferencia (2015) (Pilisszentkereszt)
   ISZAK 2015 [elektronikus dok.] : Igazságügyi Szakértői Konferencia : 2015. november 13., ... Pilisszentkereszt ... / [rend., közread. a] Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara. - Szöveg. - Budapest : Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3909-6
igazságügyi szakértő - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
340.6 *** 061.3(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 3612662]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2016.
Kőhalmi László (1970-)
   A korrupció : monográfia / Kőhalmi László. - Pécs : PTE ÁJK Gazd. és Büntetőjogi Kutint., 2015. - 107 p. ; 24 cm. - (Acta criminalia, ISSN 1786-6758 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-837-2 fűzött
korrupció
343.352
[AN 3612589]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2016.
   Közigazgatási jog : általános rész I. : a közigazgatásról általában : a közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / Fazekas Marianna szerk. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 367 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.)
Lezárva: 2015. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-239-6 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3615302]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2016.
Soltész István (1951-)
   Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről, 1000-2014 / [összeáll. Soltész István]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2015, cop. 2004. - 1363 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-2468-9 kötött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államhatalom - országgyűlés - országgyűlési választás - szakbibliográfia
342.8(439):016 *** 328(439):016 *** 342.5(439):016
[AN 3615301]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2016.
Why does she stay? (magyar)
   Miért marad? : családon belüli és párkapcsolati erőszak : hogyan segíthetünk? : kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára / [ford. Sándor Bea] ; [adaptálta és kieg. Cserháti Éva]. - 3. átd. kiad. - Budapest : NANE Egyes., 2015. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 978-615-80333-0-5 fűzött
családon belüli erőszak - partnerbántalmazás - családvédelem
343.54 *** 364.044.24
[AN 3612840]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1012 /2016.
   70 év az életveszély árnyékában : a magyar tűzszerész- és aknakutató alakulatok története, 1945-2015 / Bucsák Mihály [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 229 p. : ill., főként színes ; 29 cm + DVD
ISBN 978-963-327-653-2 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - katonai egység története - tűzszerészet - aknász - 20. század - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
623.36(439)(091) *** 358.134(439)"1945/201" *** 358.232(439)"1945/201"
[AN 3612042]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2016.
Eldridge, Jim (1944-)
50 things you should know about the First World War (magyar)
   50 tény, amit tudnod kell az első világháborúról / Jim Eldridge ; [ford. Zsuppán András]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9930-7 kötött : 2499,- Ft
hadtörténet - világtörténelem - első világháború
355.48(100)"1914/1918" *** 930.9"1914/1918"
[AN 3611355]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2016.
Fekete Gyula
   Mozaikok Örkénytábor történetéből, 1875-2015 / Fekete Gyula, Szabó József János. - Örkénytábor : [Fekete Bt.], 2015. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-12-3264-6 fűzött
Táborfalva - kiképzés - hadgyakorlat - lovasság - honvédség - történeti feldolgozás
355.52(439-2Táborfalva) *** 355.542(439-2Táborfalva) *** 355.233(439-2Táborfalva)(091)
[AN 3611937]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2016.
Kolontári Attila (1968-)
Aleksej fon Lampe - voennyj agent barona Vrangelâ v Vengrii (magyar) (röv. kiadása)
   Alekszej von Lampe, Vrangel báró katonai képviselője Magyarországon : rezümé / Kolontári Attila. - Pécs : PTE BTK TTI MOSZT, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (MOSZT füzetek, ISSN 2415-9387 ; 1.)
Bibliogr.: p. 93-94.
Fűzött
Lampe, Aleksandr Aleksandrovič (1885-1967)
Oroszország - Magyarország - külpolitika - katonatiszt - emigráció - oroszok - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
355(47)(092)Lampe,_A._A.(093) *** 325.25(=82)(439)"192" *** 327(439)"192"
[AN 3611808]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2016.
Oppermann, Heinz
Die perfekte Flinte (magyar)
   A tökéletes puska : a puskaagy méretezése / Heinz Oppermann ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 91 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-248-116-6 kötött : 2900,- Ft
vadászpuska
623.442.6
[AN 3611291]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2016.
   Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész, 1812-1889 / [... szerk. Hermann Róbert, Tóth László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 331 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2012. nov. 6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga, a 2012. nov. 6 - 2013. máj. 31. között tartott kiállítás katalógusával. - Bibliogr.: p. 319-323.
ISBN 978-963-327-674-7 kötött : 5500,- Ft
Tóth Ágoston (1812-1889)
Magyarország - katonatiszt - mérnök - kartográfia - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(439)(092)Tóth_Á. *** 528.9(439)(092)Tóth_Á. *** 943.9"1848/1849"
[AN 3611909]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2016.
   Zsidó hősök a hazáért : az első világháborúban hősi halált halt és hadviselt zsidó katonák sírjainak felújítása a Kozma utcai izraelita temetőben / [összeáll. Várnai Patrícia] ; [a fényképeket kész. Dévényi Veronika]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 355 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-327-681-5 kötött
Budapest. 10. kerület - hősi halott - temető - zsidóság - síremlék - első világháború - névtár - fényképalbum
355.293(439)"1914/1918" *** 718(439-2Bp.X.)(=924)(084.12) *** 726.825(439-2Bp.X.)(=924) *** 050.8
[AN 3611918]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1019 /2016.
   Adatvédelmi kézikönyv pedagógusoknak / szerk. Tordai Zsófia ; [kiad. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]. - Budapest : NAIH, 2015. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3670-5 fűzött
személyi adat - személyiségi jog - adatvédelem - tanári segédkönyv
659.2.012.8(072) *** 342.721(072) *** 681.3.004.14(072)
[AN 3612006]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2016.
Ecsedy Judit, V. (1946-)
   A Bornemisza-Mantskovit nyomda története / írta V. Ecsedy Judit. - 2. jav., átd. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2015. - 87 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80132-7-7 fűzött
Magyarország - nyomdászattörténet - nyomda - 16. század
655.1(439)"15"
[AN 3611361]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2016.
Introducing data protection and privacy issues schools in the European Union (magyar)
   Európai kézikönyv a magánszféra- és a személyes adatok védelméről iskolák számára : oktatási segédanyag pedagógusok részére / szerk. Gloria González Fuster ; [kiad. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság]. - Budapest : NAIH, 2015. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3672-9 fűzött
adatvédelem - személyi adat - személyiségi jog - tanári segédkönyv
659.2.012.8(072) *** 342.721(072) *** 681.3.004.14(072)
[AN 3612004]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1022 /2016.
   Állam, válság, pénzügyek : a fiskális politika a XXI. században / [szerk. Kálmán János] ; [kiad. a Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium]. - Győr : BLSZK, 2015. - 161 p. : ill. ; 21 cm
A Győrött, 2015. szept. 25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3618-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - fiskális politika - államháztartás - gazdasági szabályozás - 21. század
339.923(4-62) *** 338.246.025.2 *** 336.12(439)"20"
[AN 3611850]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2016.
Bánfi Tamás (1947-)
   Pénzügypolitika és pénzelmélet : tanulmánykötet / Bánfi Tamás. - Budapest : Cenzus Bt., 2015. - 514 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3584-5 kötött
pénzügy - pénzelmélet
336.7 *** 336.741.2
[AN 3611619]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2016.
Bodnár Szabina
   A fémkereskedelemről / [szerzők Bodnár Szabina, Klachmányi Tamás] ; [közread. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal]. - [Budapest] : NAV, [2015]. - 104 p. ; 29 cm
Fűzött
2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről
Magyarország - fémes anyag - kereskedelem - jogi szabályozás
339.375.6(439)(094)
[AN 3612502]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2016.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   A profitmaximalizáló vállalkozó / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna és Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2015. - 155 p. ; 23 cm. - (Milliomos észjárás sorozat, ISSN 2416-1098 ; 4.)
ISBN 978-615-5263-18-7 fűzött : 4990,- Ft
üzemgazdaságtan - pénzügy - siker
658.1 *** 336.7
[AN 3611949]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2016.
Böszörményi Judit
   Közfoglalkoztatás, 2015 : jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések / [szerzők Böszörményi Judit ..., Buránszkiné Alföldy Zita ..., Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2015. - 103 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-638-488-3 fűzött
Magyarország - közmunka - jogi szabályozás - adózás - számvitel
331.56(439)(094) *** 336.2(439) *** 657
[AN 3612174]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2016.
Böszörményi Judit
   Szabályzatminták költségvetési szervek részére / [szerzők Böszörményi Judit, Kissné Horváth Marianna, Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2015-. - 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245). (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310)
Magyarország - költségvetési szervezet - gazdálkodás - pénzügy - iratminta - útmutató
336.61(439)(036) *** 657
[AN 3612952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 84 p.
ISBN 978-963-638-489-0 fűzött
[AN 3612954] MARC

ANSEL
UTF-81028 /2016.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő német állásinterjúra készülőknek / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89812-7-1 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - szaknyelv - álláskeresés - nyelvkönyv
331.535 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3611577]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2016.
Farkas Alexandra
   Példák az áfatörvény alkalmazásához / Farkas Alexandra. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 258 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 6.)
Lezárva: 2015. aug. 28.
ISBN 978-963-295-509-4 fűzött
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3611969]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2016.
Georgikon Napok (57.) (2015) (Keszthely)
   LVII. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [agrárgazdaság a növekedéskor után] : [2015. október 1-2., Keszthely] = 57th Georgikon Scientific Conference / [rend., közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2015. - 132 p. : ill. ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9639-81-2 fűzött
agrártudomány - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
338.48 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3612793]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2016.
   Globalizáció és társadalom : szöveggyűjtemény. - Pécs : John Henry Newman Okt. Közp., 2015. - 84 p. ; 21 cm. - (Jövőegyetem könyvek, ISSN 2416-0482)
A Budapesten, 2015. máj. 27-28-án rendezett 6. Báthory - Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80263-0-7 fűzött
globalizáció - tolerancia - vallási erkölcs
339.9 *** 316.647.5 *** 241
[AN 3611779]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2016.
Kopányiné Mészáros Edda
   Nyereményjátékok, promóciók adózásáról / [szerző Kopányiné Mészáros Edda]. - Budapest : Saldo, 2015. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-484-5 fűzött
Magyarország - adóügy - szerencsejáték - útmutató
336.2(439)(036) *** 794.9
[AN 3612167]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2016.
Kordai Csaba
   Vállalkoznék, de.. : hogyan indítsd el másodállásban saját vállalkozásod, minimális vagy nulla forint kezdőtőkével / Kordai Csaba. - Budapest : Kordai Cs., 2015. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1444-4 fűzött : 4490,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3611273]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2016.
Kriskó János
   Agrohíd - hídember : fejezetek az Agrohíd Ipari Kft. történetéből és az alapító, Gonda Sándor életéből : visszaemlékezések és interjúk / lejegyezte és az interjúkat kész. Kriskó János. - [Mezőtúr] : Agrohíd Ipari Kft., 2015. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3119-9 kötött
Gonda Sándor (1948-)
Agrohíd Ipari Kft. (Mezőtúr)
Magyarország - vállalkozó - iparvállalat - alkatrész - ezredforduló
658.1(439)(092)Gonda_S. *** 061.5(439-2Mezőtúr) *** 629
[AN 3611945]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2016.
   A kutatás-fejlesztés (K+F) helyzete és megoldandó feladatai a vízügyi ágazatban : elemző tanulmány / témafelelős Szlávik Lajos ; [közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : EJF, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 96-99.
Fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - vízügy - kutatás-fejlesztés - 21. század
330.341.1 *** 628.1(439) *** 351.79(439)"20"
[AN 3611846]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2016.
Laczkó Tamás (1963-)
   Sport és egészségturizmus alapjai / [szerzők] Laczkó Tamás, Bánhidi Miklós ; [közrem. Nemes Andrea] ; [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 252 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-790-0 fűzött
gyógyturizmus - sportegészségügy
338.48 *** 796.01
[AN 3612575]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2016.
Nagy Gábor
   A számviteli törvény módosítása 2016-tól : az új számviteli irányelv követelményei függvényében / [szerző Nagy Gábor]. - Budapest : Saldo, 2015. - 88 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Lezárva: 2015. szept.
ISBN 978-963-638-487-6 fűzött
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 3612183]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2016.
   Ökonómia és ökológia : tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből / szerk. Csabai Zoltán [et al.]. - Pécs : PTE Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2015. - 362 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-036-8 fűzött : 3600,- Ft
ókori Kelet - ókori Görögország - Római Birodalom - Pannonia - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - történeti földrajz - régészet
338(091)(3) *** 930.85(3) *** 904(398.6) *** 911.3(3)
[AN 3612005]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2016.
   A rendszerváltáshoz vezető út : gazdaságpolitikai visszaemlékezések / szerk. Lóránt Károly. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Retörki könyvek, ISSN 2064-4531 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5428-18-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - Kádár-korszak - 1980-as évek - rendszerváltás - ezredforduló
338.2(439)"198" *** 338(091)(439)"198/201"
[AN 3611608]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2016.
Sanža, Silvie (1974-)
Vyber si své povolání (magyar)
   Válassz foglalkozást! / írta Silvie Sanža ; ill. Milan Starý ; [ford. Homok Szilvia]. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5587-02-3 kötött : 3490,- Ft
foglalkozás - gyermekkönyv - képeskönyv
331.54(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3612390]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2016.
   Tourism and ICT aspects of Balkan wellbeing = A balkán jóllét turisztikai és IKT vonatkozásai / [... ed. Kiss Ferenc]. - Budapest : [Komlóska] : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2015. - [6], 316 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80061-2-5 fűzött
Balkán - turizmus - infokommunikáció
338.48(497) *** 681.3(497)
[AN 3611792]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2016.
Varga Norbert
   Az áfa jogalkalmazást elősegítő európai bírósági döntések / [szerző Varga Norbert, Vincze Péter, Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2015. - 337 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-485-2 fűzött
Európai Unió - forgalmi adó - bírósági ítélet
336.223(4-62)(094.92)
[AN 3612197]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1043 /2016.
Döbrössy Mihályné (1951-)
   Egészség és kórság Nagymaroson / Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta. - Nagymaros : Szerző, 2015. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagymarosi füzetek ; 6.)
ISBN 978-963-12-3360-5 fűzött
Nagymaros - egészségügyi ellátás - egészségügy - történeti feldolgozás
364.444(439-2Nagymaros)(091)
[AN 3612802]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2016.
   Funkcionális integrációt támogató infrastruktúra-fejlesztés a Keszthelyi Kórház és a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház együttműködésében : TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032 : a projekt eredményeinek részletes bemutatása. - [Keszthely] : Keszthelyi Kórház ; [Hévíz] : Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház, [2015]. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Keszthely - Hévíz - kórház - infrastruktúra - fejlesztés
364.444.046.6(439-2Keszthely) *** 364.444.046.6(439-2Hévíz) *** 338.49(439)"201"
[AN 3612732]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1045 /2016.
Bacskai Katinka
   Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok / Bacskai Katinka. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-191.
ISBN 978-615-5372-37-7 fűzött
Magyarország - oktatáskutatás - oktatásszociológia - pedagógus - pedagógiai munka - hátrányos helyzetű
37.06 *** 371.321 *** 376.6(439)
[AN 3612002]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2016.
   Bemutatkozik a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék : [jubileumi kiadvány] / [összeáll. Kozma Gábor, Radics Zsolt, Erdelicsné Virágos Erzsébet]. - Debrecen : Didakt, [2015]. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 25 éve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-37-6 fűzött
Debreceni Egyetem. Természettudományi és Technológiai Kar. Földtudományi Intézet. Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - társadalomföldrajz - területfejlesztés
378.4(439-2Debrecen).096 *** 911.3 *** 711.1
[AN 3611327]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2016.
   Csak rajtad múlik! / [szerk. Almási László és Markóné Szálku Ildikó] ; [kiad. a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn., Kollégium és Alapfokú Műv. Isk., [2014]-. - 21 cm
Biri - oktatási intézmény
373(439-2Biri)
[AN 3585873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2015. - 79 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-0567-1 fűzött
[AN 3611662] MARC

ANSEL
UTF-81048 /2016.
   Deutsche Schule Budapest, 1990-2015 / [red. Marianna Lovasné Szilbereky, Alexander Schikowski]. - Budapest : Deutsche Schule Budapest, [2015]. - 98 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Német és magyar nyelven
Fűzött
Budapesti Német Iskola
Budapest - idegen nyelvű iskola - általános iskola - gimnázium
37.018.55(=30)(439-2Bp.) *** 373.54(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 3612073]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2016.
   Együtt az úton : életképek a Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumból. - Miskolc : Görögkatolikus Egy. és Főisk. Kollégium Cigány Szakkollégium, 2015. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2830-4 fűzött
Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium (Miskolc). Cigány Szakkollégium
Miskolc - szakkollégium - cigányság
378.187.5(439-2Miskolc) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3611360]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2016.
   Az együttnevelés útjai / szerk. Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-483-7 fűzött
integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - képességfejlesztés
376 *** 37.025
[AN 3612884]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2016.
   Ez mind mi vagyunk : a Lippai Balázs Roma Szakkollégium = This is all us : the Balázs Lippai Romany Technical College / interjúk és szöveg Földvári Barbara ; fotó Dallos Csaba. - Hajdúböszörmény : DE GYFK Lippai B. Roma Szakkollégium, 2015. - [106] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-837-4 fűzött
Magyarország - Debrecen - szakkollégium - egyetem - cigányság - tehetséggondozás
378.187.5(439-2Debrecen) *** 316.347(=914.99)(439) *** 376.545
[AN 3611432]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2016.
   Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása : IX. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2015. szeptember 25-26.] : tartalmi összefoglalók / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete]. - [Debrecen] : DE Neveléstud. Int., 2015. - 74 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-841-1 fűzött
pedagógia - interdiszciplináris módszer - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3611442]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2016.
Jankovics Marcell (1941-)
   A vizuális nevelésről / Jankovics Marcell. - Budapest : Akad. K., 2015. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9661-9 fűzött
Magyarország - vizuális nevelés - vizuális kultúra - oktatáspolitika
37.036 *** 7.017 *** 37.014.5(439)
[AN 3612046]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2016.
Jankovits György (1933-)
   Múltidéző 2 : [egy életút emlékei] / Jankovits György. - Győr : Szerző, 2015. - 223 p. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3477-0 fűzött
Jankovits György (1933-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Jankovits_Gy.(0:82-94)
[AN 3612739]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2016.
   Kutatási jelentések : szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése : Támop-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 sz. ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar. - Pécs : PTE MIK, 2015. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
pedagógusképzés
371.13
[AN 3612629]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2016.
Lőrinczy Attila
   "A rakodópart alsó kövén..." / Lőrinczy Attila ; [... kiad. a Tarsoly Ifjúságért Egyesület]. - Székesfehérvár : Tarsoly Ifjúságért Egyes., 2015. - 251 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1206-8 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Lőrinczy_A.(0:82-94)
[AN 3611531]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2016.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulógép : tanulás módszertani javaslatok / Mező Ferenc, Mező Katalin, Mező Lilla Dóra. - Debrecen : K+F Stúdió, 2015, cop. 2011. - 84 p. : ill. ; 30 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
ISBN 978-963-08-2433-0 fűzött
tanulás - gyermekkönyv
371.322(02.053.2)
[AN 3615319]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2016.
Németh Zsolt
   A konfliktuspedagógia elméleti és gyakorlati háttere a testnevelő tanárok munkájában / Németh Zsolt ; [... kiad. a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet]. - Pécs : PTE Sporttud. és Testnevelési Int., 2015. - 188 p. : ill.,főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131-148.
ISBN 978-963-642-854-9 fűzött
szociálpedagógia - konfliktuskezelés - testnevelés
37.015.4 *** 316.48 *** 372.879.6
[AN 3612627]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2016.
   A nevelésszociológia alapjai / [szerk. Varga Aranka] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 321 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-805-1 kötött
pedagógiai szociológia
37.015.4
[AN 3612722]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2016.
Orsós Anna (1963-)
   Cigány/roma nemzetiségi oktatás : kutatási beszámoló / Orsós Anna ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 107 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
Magyarország - nemzetiségi oktatás - cigányság - 21. század
376.7(=914.99)(439)"201"
[AN 3612735]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2016.
Pajor Gabriella
   "Gyorsabban, magasabbra, bátrabban" - de hogyan? : teljesítménymotiváció iskolai környezetben / Pajor Gabriella. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 72 p. ; 24 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 34.)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 978-963-284-677-4 fűzött
tanulás - motiváció - gyermeklélektan
371.322 *** 37.025 *** 316.628 *** 159.922.7
[AN 3611905]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2016.
   Párhuzamos vizsgálatok: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan mesterszakok / [szerk. Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2015. - 149 p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 8.)
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - minőségbiztosítás - orvos - fogorvos - gyógyszerész
378.661(439) *** 616.314 *** 615 *** 65.018
[AN 3611627]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2016.
   Roma gyermekek nevelése és segítése / szerk. Pálfi Sándor. - Debrecen : Didakt, 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-34-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cigányság - szociálpedagógia - gyermeknevelés - óvodai nevelés
37.013.42 *** 316.347(=914.99) *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 372.3
[AN 3611368]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2016.
   Szemléletformálás, érzékenyítés a középiskolákban : a Khetanipe Egyesület pharrajimos/roma holokauszt érzékenyítő programjának bemutatása / [... szerk. Lakatos Szilvia] ; [kiad. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület]. - Pécs : Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyes., 2015. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2949-3 fűzött
Magyarország - oktatás - módszertan - cigányság - holokauszt - második világháború
371.3 *** 323.12(=914.99)(439)"1939/1945"
[AN 3612890]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2016.
   Tanulj külföldön! : hol, hogyan, mennyiért? / főszerk. Gál J. Zoltán. - [Budapest] : Bookazine Kft., [2015]. - 178 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bookazine-tudástár, ISSN 2064-8960 ; 15/1.)
ISBN 978-615-80341-1-1 fűzött : 2490,- Ft
felsőoktatás - külföldi oktatás - útmutató
378(100)(036)
[AN 3612499]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2016.
   Társadalmi felelősségvállalás : a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjainak tanulmányai / szerk. Tamás Réka. - Budapest : Szt. Ignác Jezsuita Szakkoll., 2015. - 266 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Studia Ignatiana, ISSN 1588-9513 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89327-3-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
378.184 *** 082
[AN 3611972]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2016.
   Társas készségeket fejlesztő kiscsoportos tréning 12-18 évesek számára / [szerk.] Szabó Éva, Fügedi Petra Anna. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 37.)
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-284-682-8 fűzött
képességfejlesztés - társadalmi beilleszkedés - kommunikáció - fejlesztő játék - gyermeklélektan
37.025 *** 37.035 *** 316.77 *** 159.922.8
[AN 3611914]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2016.
   A társas, társadalmi viszonyok / szerk. N. Kollár Katalin, Rapos Nóra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanár leszek, ISSN 2416-2701 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-689-7 fűzött
pedagógiai szociológia
37.015.4
[AN 3611858]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2016.
Wacha Imre (1931-)
   Beszédtechnika : alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal / Wacha Imre. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 2 db : ill. ; 24 cm
logopédia - retorika
376.36 *** 82.085
[AN 3612680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tiszta beszéd. - 228 p. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 170.)
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-409-006-9 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3612682] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az értelmes beszéd. - 212 p. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 171.)
Bibliogr.: p. 202-209.
ISBN 978-963-409-007-6 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3612684] MARC

ANSEL
UTF-81070 /2016.
   Wlislocki Henrik Szakkollégium : múlt, jelen, jövő / [szerk. Pápai Boglárka] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-642-783-2 kötött
Pécs - egyetemi hallgató - szakkollégium - 21. század
378.18(439-2Pécs)"201" *** 378.187.5(439-2Pécs)
[AN 3612736]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1071 /2016.
Bryson, Bill (1951-)
A walk in the woods (magyar)
   Hátizsákkal a vadonban / Bill Bryson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9657-2 fűzött
Appalache-hegység - amerikai angol irodalom - gyalogtúra - útleírás
796.51(73)(237.2)(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 3612048]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2016.
Kródi József
   Egy elnök visszaemlékezései : adalékok Paks sporttörténetéhez / Kródi József ; [közread. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2015. - 69, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3007-9 fűzött
Paksi Sportegyesület
Paks - sporttörténet - kosárlabda - sportegyesület - 20. század
796.323(439-2Paks) *** 061.2(439-2Paks)(091)
[AN 3612923]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2016.
Nemeskéri-Kiss Sándor (1884-1958)
   Egyszer volt.. : egy vadászember emlékeiből / Nemeskéri-Kiss Sándor. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-286-1 kötött : 2800,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 3615269]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2016.
Németh Zsolt
   A labdarúgás technikai mozgásanyagának oktatás módszertani javaslatai / Németh Zsolt ; [... kiad. a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet]. - Pécs : PTE Sporttud. és Testnevelési Int., 2015. - 173 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 978-963-642-855-6 fűzött
sportoktatás - labdarúgás - didaktika
796.332.015
[AN 3612614]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2016.
Rózsaligeti László
   A Fradi piros fehérben : a Ferencváros labdarúgói a Rákosi korszakban / írta és szerk. Rózsaligeti László. - [Nagykanizsa] : Alma Mater Zala Bt., cop. 2015. - 428 p., [23] t. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80078-1-8 kötött : 5995,- Ft
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Magyarország - Budapest. 9. kerület - labdarúgás - sporttörténet - második világháború - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - sportegyesület - történelmi forrás
796.332(439)"194/195"(093) *** 061.2(439-2Bp.IX.)
[AN 3612850]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2016.
Tóvári Ferenc
   Az úszásmozgások oktatásának gyakorlati lehetőségei és módszertana / Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér ; [kiad. a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet]. - Pécs : PTE Sporttud. és Testnevelési Int., 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-642-844-0 fűzött
sportoktatás - úszás - módszertan
797.21 *** 371.3
[AN 3612609]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2016.
Ugray Tamás
   Vadászatok / Ugray Tamás. - [Vásárosnamény] : Szerző : Kiss B. Invest Vagyonkezelő Kft., [2015]. - 155 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-12-3442-8 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3611855]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1078 /2016.
Bachman Zoltán (1945-2015)
   A műhely = The workshop / Bachman Zoltán ; [kurátor Kovács Orsolya] ; [főszerk. Bachman Erzsébet]. - [Pécs] : [PTE MIK], cop. 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
A Pécsett, 2015. júl. 3 - aug. 9. között rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
ISBN 978-963-642-870-9 fűzött
Bachman Zoltán (1945-2015)
Magyarország - Pécs - építész - grafikus - kulturális örökség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)(092)Bachman_Z. *** 741(439)(092)Bachman_Z. *** 008(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3612634]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2016.
Békési Sándor (1954-)
   Vizuális nyelv : a síkbeli vizuális műalkotások olvasási technikája és értelmezése / Békési Sándor. - Budapest : KRE Hittud. Kar, 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-66-9 fűzött
vizuális kultúra - vizualitás - művészetesztétika - egyetemi tankönyv
7.017(075.8)
[AN 3612009]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2016.
Bódi Kinga (1981-)
   Fehér László / Bódi Kinga ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2015. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-89926-6-6 kötött : 1995,- Ft
Fehér László (1953-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fehér_L.
[AN 3611450]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2016.
Borostyánkői Mátyás (1942-)
   Túrák, karikatúrák = Tours, caricatures / Borostyánkői Mátyás. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 459 p. : ill. ; 20x24 cm
ISBN 978-615-5445-33-0 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Borostyánkői_M.
[AN 3611616]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2016.
Fajgerné Dudás Andrea Júlia (1985-)
   Sadudaerdna, 2009-2015 / Fajgerné Dudás Andrea Júlia ; [bev. Tatai Erzsébet]. - Budapest : Szerző, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Angol nyelven is
ISBN 978-963-12-3656-9 fűzött
Magyarország - festőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fajgerné_Dudás_A._J.
[AN 3611286]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2016.
   Fényszentély a vókonyai pusztán. - Budapest : Két Hollós, [2015]. - 123 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80048-8-6 fűzött
Balmazújváros - kápolna
726.52(439-2Balmazújváros)
[AN 3611367]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2016.
Galánfi András (1945-)
   Tápláló gyökér = Life-giving root / Galánfi András ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2015. - 62 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2015. márc. 14 - ápr. 19. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5464-28-7 fűzött
Magyarország - iparművész - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - 20. század - 21. század
73.023.1(439)(092)Galánfi_A. *** 745.51.031.4(439)(092)Galánfi_A.
[AN 3611300]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2016.
Győrffy Sándor (1951-)
   A tükörkép tükre = A mirror image of a mirror image / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2015. - 190 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-615-5026-71-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Györffy_S.
[AN 3612714]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2016.
Hajós Hollanda Éva (1936-)
   Hajós. - Budapest : Hajós Hollanda É., 2015. - 43 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hajós_Hollanda_É.
[AN 3612506]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2016.
Helgert Imre
   A Hősök tere : a nemzeti kegyelet megszentelt helye = The Heroes' Square : a sacred place of national tribute / Helgert Imre, Négyesi Lajos ; [... ford. Panajotu Kosztasz]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 223 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-963-327-667-9 kötött : 5400,- Ft
Budapest - emlékmű - köztér
725.945(439-2Bp.) *** 711.61(439-2Bp.)
[AN 3611950]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2016.
International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium (11.) (2015) (Pécs)
   Eleventh International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium : October 19-20, 2015, Pécs ... : architectural, engineering and information sciences : abstract book / ed. by Péter Iványi ; [org., publ. by the] University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology. - [Pécs] : Univ. of Pécs Fac. of Engineering and Information Technology, 2015. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-876-1 fűzött
építészet - kultúrmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
72 *** 624 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3611650]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2016.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar örökség I.-II / Józsa Judit. - Budapest : Józsa J., [2015]. - 109, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2012-ben és 2015-ben azonos címmel rendezett kiállítások katalógusaként. - Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-89156-3-4 fűzött
Magyarország - keramikus - ezredforduló - 21. század
738(439)(092)Józsa_J.
[AN 3611758]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2016.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (12.) (2015)
   KAFF 2015 : 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, 9. Európai Animációs Játékfilm Fesztivál, 2015. június 24-28. : 12th Kecskemét Animation Film Festival, 9th Festival of European Animated Feature Films and TV-Specials, 24-28 June, 2015 / [szerk. ... Boros Mária, Szabó Anett, Varga Márta]. - [Kecskemét] : KAFF, [2015]. - 219 p. : ill., színes ; 30 cm
Filmogr.
Fűzött
Kecskemét - Európa - filmművészet - animációs film - filmfesztivál - 21. század
778.534.66 *** 061.7(439-2Kecskemét) *** 791.43(4)"201"
[AN 3611671]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2016.
Lóska Lajos (1951-)
   Regős István / Lóska Lajos ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2015. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-89926-7-3 kötött : 1995,- Ft
Regős István (1954-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Regős_I.
[AN 3611456]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2016.
   A Magyar Vasúttörténeti Park másfél évtizede / [szerk. Holcsik Ferenc] ; [kiad. a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány]. - [Budapest] : M. Vasúttörténeti Park Alapítvány, 2015. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3121-2 fűzött
Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest)
Magyarország - múzeum - közlekedéstörténet - vasút - történeti feldolgozás
069(439-2Bp.)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 3612944]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2016.
Merényi György (1951-)
   Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák - Magyar Monarchia korában / Merényi György. - Budapest : Vince K., cop. 2015. - 231 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-229. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-303-065-3 fűzött : 5495,- Ft
Magyarország - Pécs - építészettörténet - kerámiaművészet - 19. század - 20. század - gyártörténet
72(439)"18/19" *** 738.035.93(439)Zsolnay *** 061.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3612189]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2016.
Nádor Judit (1934-)
   Nádor Judit és a Zsolnay gyár : [Janus Pannonius Múzeum - Múzeum Galéria, ... Pécs, ... 2015. július 3 - szeptember 20.] / [a katalógust szerk., az előszót írta, a kiállítást rend. Kovács Orsolya]. - [Pécs] : JPM, 2015. - 12 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-12-2657-7 fűzött
Magyarország - iparművész - kerámiaművészet - 20. század - kiállítási katalógus
738.1(439)(092)Nádor_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3611841]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2016.
Nothof Éva (1961-)
   A keresztfa közelében.. : Madaras vallási kisemlékei / Nothof Éva. - Madaras : [Önkormányzat], 2015. - 151 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Közread. Madaras Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-12-3409-1 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - kereszt - helytörténet
726.825.4(439-2Madaras) *** 943.9-2Madaras
[AN 3611261]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2016.
Péreli Zsuzsa (1947-)
   Benső zarándoklat : Pécsi Galéria, 2015. augusztus 20 - szeptember 28. / Péreli Zsuzsa ; [közread. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., [2015]. - 31, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89844-5-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - gobelin - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.521(439)(092)Péreli_Zs. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3611638]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2016.
Szeifert Judit (1968-)
   Gaál József / Szeifert Judit ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2015. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-89926-8-0 kötött : 1995,- Ft
Gaál József (1960-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Gaál_J.
[AN 3611459]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2016.
Szémánné Veres Gabriella
   Kelet népe '80 : a Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig / [írta és szerk. Szémánné Veres Gabriella]. - Berettyóújfalu : Bihari Múz. és Sinka I. Vár. Kvt., 2015. - 12 p. : ill. ; 22 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 3.)
ISBN 978-615-80255-2-2 fűzött
Kelet népe
Magyarország - folyóirat - sajtótörténet - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Berettyóújfalu) *** 070(439)Kelet_Népe *** 087.5
[AN 3612622]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2016.
Szunyoghy András (1946-)
   Portré- és kézrajzolás / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 141 p. : ill. ; 27 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-8420-1 fűzött : 3990,- Ft
rajzművészet - anatómia - arc - kéz - művészet technikája
73/76.041.5 *** 743
[AN 3614597]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2016.
Világörökségek Magyarországon (angol)
   World heritage sites in Hungary / [written and ed. by Zsuzsa Rappai]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-09-8417-1 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - világörökség - épített környezet - természeti környezet - fényképalbum
72.025.3/.4(439)(084.12) *** 502.4(439)(084.12) *** 930.85(439)(084.12)
[AN 3612227]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1101 /2016.
   "Előttem az utódom" : Balogh család : tamburazenekar öt generáción át, 1800-1915 / [szerk. Németh Judit, Mohr János Zoltánné] ; [kiad. Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és Meghonosítása Batán Alapítvány]. - Bata : Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és Meghonosítása Batán Alapítvány, 2015. - [28] p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-12-1637-0 fűzött
Báta - tambura - népzenei együttes - cigányzene - magyar nóta
78.031.4(=914.99)(439) *** 78.031.4.071(439-2Báta) *** 78.031.4(=945.11)(439-2Báta) *** 681.817.6
[AN 3612958]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2016.
Farkas Zoltán
   Outcast : kitaszítottan a világhírig / Farkas Zoltán & Kiss László. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 331, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-293-466-2 fűzött : 2990,- Ft
Farkas Zoltán
Magyarország - zenész - ezredforduló - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Farkas_Z.(0:82-94)
[AN 3611277]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2016.
Fejős Jenő (1948-)
   Résnyi betekintés a magyar nóta világába : segédanyag a döntéshozók részére a "Kecskemét a magyar nóta fővárosa" cím elfogadásához / [Fejős Jenő]. - Kecskemét : Fejős J., 2015. - 180 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3370-4 fűzött
magyar nóta
78.067.26(=945.11)
[AN 3611940]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2016.
Lencsés Lajos (1943-)
   A zene és Dorog / Lencsés Lajos ; [kiad. Dorog Város Önkormányzata]. - Dorog : Önkormányzat, 2015. - 99 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-88680-4-6 kötött
Dorog - zenei élet - zenetörténet
78.05(439-2Dorog)(091)
[AN 3612202]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2016.
Lopez, Jennifer (1969-)
True love (magyar)
   Igaz szeretet / Jennifer Lopez ; fotók Ana Carballosa ; [ford. Szajki-Vörös Adél]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8321-1 kötött : 4800,- Ft
Lopez, Jennifer (1969-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)López,_J.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)López,_J.(0:82-94)
[AN 3612214]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1106 /2016.
Bárány Frigyes (1930-)
   Thália papja : hat évtized a színpadon / [Bárány Frigyes] ; [írta és szerk. Baraskó Erzsébet, Bodnár István]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2015. - 155, [5] p., XLVIII t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9694-73-6 kötött
Bárány Frigyes (1930-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Bárány_F.
[AN 3611474]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2016.
Brown, Jeffrey (1975-)
Goodnight, Darth Vader (magyar)
   Jó éjt, Darth Vader / Jeffrey Brown. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [63] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Horváth M. Zsanett. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-88-3 kötött : 1999,- Ft
játékfilm - paródia - képregény
791.43(73)(0:82-7) *** 087.6:084.11
[AN 3612072]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2016.
Brown, Jeffrey (1975-)
Vader's little princess (magyar)
   Vader kicsi hercegnője / Jeffrey Brown. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [63] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Horváth M. Zsanett. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5501-89-0 kötött : 1999,- Ft
fantasztikus film - paródia - képregény
791.43-312.9(73)(0:82-7) *** 087.6:084.11
[AN 3612079]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2016.
   A horrorfilm : válogatott tanulmányok / Kárpáti György, Schreiber András szerk. - Budapest : KMH Print Kft., 2015. - 357 p. ; 21 cm. - (Film anatómia, ISSN 2416-3759 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3786-3 fűzött : 2790,- Ft
filmtörténet - filmesztétika - horrorfilm
791.43.01-312.9 *** 791.43(100)(091)
[AN 3612872]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2016.
Kavecsánszki Máté
   Tánc és közösség : a társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján / Kavecsánszki Máté. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. : Debreceni Egyetemi K., 2015. - 192 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 59.)
Bibliogr.: p. 161-179.
ISBN 978-963-473-740-7 kötött
magyar néprajz - néptánc - társastánc - folklorisztika - kultúraszociológia
793.33 *** 394.3(=945.11) *** 316.7 *** 793.34 *** 398.001
[AN 3611533]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1111 /2016.
   Első szótáram / [szerk. ... Nagy Emese] ; [ ... közrem. Frech Tibor, Markov Magdolna és Sue Tolson]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-754-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=945.11=20(02.053.2)
[AN 3612860]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2016.
Fedosov, Viktor Aleksandrovič (1936-)
   Russkij âzyk v Vengrii : naučnye issledovaniâ / V. A. Fedosov. - Budapest : Tolsztoj Társ. : Argumentum, 2015. - 506 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis, ISSN 1787-3665 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3118-2 fűzött
ruszisztika - orosz nyelv
808.2
[AN 3612259]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2016.
Kovács Éva (1984-)
   A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás / Kovács Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 238 p., [1] t.fol. : ill., színes, térk. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 34.)
Bibliogr.: p. 205-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-501-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan - földrajzi név - 13. század - nyelvemlék
809.451.1-311 *** 809.451.1-54 *** 809.451.1-8"12"
[AN 3611472]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2016.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - 5. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - XVII, 1135 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-72-4 fűzött : 8900,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3614735]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2016.
Neményi András
   Bulldózer-franciatanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni!. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2015. - 102 p. ; 30 cm + 4 CD
Szerző Neményi András. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-7-8 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3612918]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2016.
Neményi András
   Bulldózer-némettanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni!. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2015. - 102 p. ; 30 cm + 4 CD
Szerző Neményi András. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-6-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3612925]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2016.
Neményi András
   Bulldózer-olasztanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni!. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2015. - 106 p. ; 30 cm + 4 CD
Szerző Neményi András. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-9-2 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3612907]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2016.
   Nyelv és kép / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk. ; Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 176.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-022-9 fűzött : 2940,- Ft
nyelvészet - stilisztika - műfordítás
80.001 *** 82.08 *** 82.03
[AN 3612599]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2016.
Orsós Anna (1963-)
   "Amíg az ügy el nem fogy..." : válogatott szociolingvisztikai írások / Orsós Anna ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 157 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-819-8 kötött
szociolingvisztika - beás nyelv
800.1 *** 316.7 *** 805.90-088
[AN 3612726]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2016.
Pál Helén
   A bukovinai székelyek nyelvjárása / Pál Helén. - [Érd] : [Pál H.], 2015. - [2], 220 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3613-2 fűzött
nyelvjárás - bukovinai székelyek - magyar nyelv
809.451.1-087(498.6)
[AN 3611231]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2016.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar, magyar - francia tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Pálfy Miklós ; [ill. Tóth Péter]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - XXVII, [3], 884 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-90-8 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 3614740]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2016.
Sarkadi Zsolt
   Nagyszótár tanulóknak / Sarkadi Zsolt és Szabados Pál. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2015-. - 31 cm
magyar nyelv - értelmező szótár - képes szótár
809.451.1-321.19
[AN 3595006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - B. - 2015. - 397, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-3524-1 kötött
[AN 3611413] MARC

ANSEL
UTF-81123 /2016.
Teveli Ágnia (1961-)
   SzövegKönyv : orosz szövegértési feladatok : [A2, B1] / Basáné Teveli Ágnia, Nagy Mária. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9655-8 fűzött
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 3612109]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1124 /2016.
Réz Pál (1930-)
   Bokáig pezsgőben : hangos memoár / Réz Pál ; a beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2015. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3283-1 kötött : 3490,- Ft
Réz Pál (1930-)
Magyarország - szerkesztő - irodalomtörténész - fordító - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Réz_P.(047.53) *** 82.03(439)(092)Réz_P.(047.53)
[AN 3610203]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1125 /2016.
Botz Domonkos (1952-)
   Irodalmi pályaudvar / Botz Domonkos, Varga Rudolf. - [Budapest] : Rím, 2015. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-55-3 fűzött : 1575,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3611787]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2016.
Kántás Balázs (1987-)
   Prospero sziluettje : esszéisztikus tollvonások Géher István portréjához / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 77, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 73-[78].
ISBN 978-963-263-521-7 fűzött : 1490,- Ft
Géher István (1940-2012)
Magyarország - író - pedagógus - anglisztika - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Géher_I. *** 37(439)(092)Géher_I. *** 012Géher_I.
[AN 3612012]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2016.
   "A Lévay" és Lévay : tanulmányok a felső-magyarországi református iskolákról és Lévay Józsefről : "A református iskoláztatás felső-magyarországi történetének meghatározó fordulatai, különös tekintettel Miskolcra" című 2010. október 26-ikán, és a "Lévay és kora - közélet és művelődés Miskolcon és Borsodban a XIX. században" című, 2011. március 26-ikán Miskolcon, az MTA MAB székházában rendezett tudományos konferenciák előadásainak szerkesztett kiadványa / szerk. Ábrám Tibor, Gyulai Éva. - Miskolc : Tiszáninneni Református Egyházker., 2015. - 126 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lévay füzetek, ISSN 2416-2469 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88905-6-6 fűzött
Lévay József (1825-1918)
Miskolc - Felvidék - Magyarország - író - 19. század - századforduló - neveléstörténet - egyházi iskola - református egyház
894.511(092)Lévay_J. *** 37.014.521(439.22)"17/18" *** 37.014.521(439-2Miskolc)"17/18" *** 284.2(439)
[AN 3611411]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2016.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Befejezhetetlen : könyv a szerelemről / Polcz Alaine ; [a hátrahagyott kéziratból és levelekből összeáll. Ablonczy Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2015, cop. 2009. - 209, [2] p. ; 21 cm. - (Polcz Alaine művei ; 13.)
ISBN 978-963-676-554-5 fűzött : 2990,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - szerelem - nemek lélektana - író - levelezés - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Polcz_A.(044) *** 392.6 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3614675]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2016.
   Pontos észrevételek Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza : tanulmányok / [szerk. Bagi Zsolt]. - Budapest ; [Pécs] : Jelenkor, 2015. - 266 p. ; 20 cm. - (Sensus füzetek, ISSN 1419-5070)
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-551-4 fűzött : 2490,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Nádas Péter (1942-)
Magyarország - író - narratológia - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Mészöly_M. *** 894.511(092)Nádas_P. *** 82.01-3
[AN 3611780]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1130 /2016.
ʾEliynswn, ʾEriyqha (1936-)
Weʾanwkiy lʾ yadaʿti (magyar)
   "...és én nem tudtam" / Erika Elinson ; [... ford. Farkas János]. - Budapest : [Patkós és Tsa. K.], 2015. - 246 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3570-8 fűzött
ʾEliynswn, ʾEriyqha (1936-)
Magyarország - ivrit irodalom - hétköznapi élet - 20. század - memoár
892.4-94=945.11 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3611991]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2016.
Angermayer, Karen Christine
Der kleine Drache Kokosnuss - feuerfeste Freunde (magyar)
   Kókusz Kokó, a kis sárkány / írta Karen Christine Angermayer ; Mark Slater és Gabriele M. Walther forgatókönyve és Ingo Siegner ... sorozata alapján ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 124 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9926-89-9 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3612231]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2016.
Angermayer, Karen Christine
Der kleine Drache Kokosnuss - feuerfeste Freunde (magyar)
   Kókusz Kokó, a kis sárkány és barátai / írta Karen Christine Angermayer ; Mark Slater és Gabriele M. Walther forgatókönyve és Ingo Siegner ... sorozata alapján ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9926-63-9 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3612238]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2016.
Baird, Jacqueline
Bought by the Greek tycoon (magyar)
   A villa titka / Jacqueline Baird ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Bepótolt nászéjszaka / Melanie Milburne ; [... ford. Márnay Sára]. Nyári románc / Leanne Banks ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Sarki könyvesbolt / Lori Handeland ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 70.)
Egys. cím: Bought by the Greek tycoon. The bookstore on the corner. Bought for the marriage bed. The princess and the outlaw
ISBN 978-963-407-070-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3611804]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2016.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 104 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 26.)
ISBN 978-963-227-696-0 fűzött : 999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3614609]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2016.
Barton, Beverly
A man like Morgan Kane (magyar)
   Igaztalan vádak / Beverly Barton ; [... ford. Kis Z. Margit]. Bármi áron / Jennifer Greene ; [... ford. Lázár Emőke]. Neveletlenek / Christine Rimmer ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 44.)
Egys. cím: A man like Morgan Kane. The tycoon's instant daughter. Single dad
ISBN 978-963-407-094-8 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611699]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2016.
Bauchau, Henry (1913-2012)
Oedipe sur la route (magyar)
   Oidipusz úton van / Henry Bauchau ; [ford. Molnárfi Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-913-6 fűzött : 2990,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3612035]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2016.
Beckett, Tina
NYC angels: Flirting with danger (magyar)
   Kockázatos flört / Tina Beckett ; [... ford. Gaáli István]. Soha nem feledtelek / Amy Andrews ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 522-523.)
Egys. cím: NYC angels: Flirting with danger. Just one last night
ISBN 978-963-407-103-7 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3611747]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2016.
Bernstein, Charles (1950-)
   Beomlott mondatok / Charles Bernstein ; vál. és szerk. Bollobás Enikő ; [közread. a] PEN Club, Pluralica. - Budapest : PEN Club : Pluralica, 2015. - 158 p. ; 22 cm
Egyes versek, az előszó és az utószó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-80147-2-4 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3611506]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2016.
   Bölcsek ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - 4. kiad. - [Budapest] : K.u.K. K., [2015], cop. 2001. - 209, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5361-34-0 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3614550]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2016.
Brooks, Pamela (1966-)
Once a playboy... (magyar)
   Volt egyszer egy playboy.. / Kate Hardy ; [... ford. Kiss Gábor]. Szerelem ellen nincs orvosság / Joanna Neil ; [... ford. Szabó Júlia]. Rá se ránts, Bonita! / Carol Marinelli ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 48.)
Egys. cím: Once a playboy... English doctor, Italian bride. Sheltered by her top-notch boss
ISBN 978-963-407-068-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3611722]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2016.
Brown, Pam (1928-)
The special gift of happiness (magyar)
   A boldogság ajándéka / írta Brown Pam ; szerk. Helen Exley. - Pécs : Alexandra, 2015. - [60] p. : ill., színes ; 13 cm
Ford. Bartók Flóra, Medgyesy Zsófia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-595-6 kötött
ausztrál irodalom - ajándékkönyv - aforizma
820-84(94)=945.11
[AN 3611281]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2016.
Busquets, Jordi
70 cuentos y leyendas del bosque (magyar)
   Az erdei manók legendái / rajz. Jordi Busquets ; [ford. Varga Noémi]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 232, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-445-478-6 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3611970]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2016.
Carlisle, Susan
NYC angels: The wallflower's secret (magyar)
   Felsőbb utasításra / Susan Carlisle ; [... ford. Gaáli István]. Visszanyert boldogság / Scarlet Wilson ; [... ford. Kálmán Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 520-521.)
Egys. cím: NYC angels: The wallflower's secret. The boy who made them love
ISBN 978-963-407-088-7 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3611739]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2016.
Child, Maureen (1951-)
Gilded secrets (magyar)
   Kellemest a hasznossal / Maureen Child ; [... ford. Kiss Gábor]. Nyomtalanul / Tessa Radley ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 307-308.)
Egys. cím: Gilded secrets. Reclaiming his pregnant widow
ISBN 978-963-407-044-3 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611868]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
By the pricking of my thumbs (magyar)
   Balhüvelykem bizsereg / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2015. - 330, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-260-9 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3615256]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : [A végzet ereklyéi második könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-272-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614718]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : [A végzet ereklyéi második könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-026-3 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614711]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa : [A végzet ereklyéi hatodik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 650, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-799-6 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-373-798-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3615261]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : [A végzet ereklyéi ötödik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-075-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3615287]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2016.
Clarke, Jane (1954-)
Clover the bunny (magyar)
   Pitypang nyuszi / Jane Clarke ; [... ford. May Szilvia]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2015. - 89, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Dr Kitty Cat mentésre készen)
ISBN 978-963-9820-68-5 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612320]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2016.
Clarke, Jane (1954-)
Posy the puppy (magyar)
   Nudli kutya / Jane Clarke ; [... ford. May Szilvia]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2015. - 89, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Dr Kitty Cat mentésre készen)
ISBN 978-963-9820-67-8 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612310]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2016.
Conder, Michelle
Socialite's gamble (magyar)
   A kaszinó szépe : Chatsfield Hotel / Michelle Conder ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 589.)
ISBN 978-963-407-095-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,81 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3611902]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2016.
Conte, Giuseppe (1945-)
   Visszatérések tengerárja / Giuseppe Conte ; ford. Kerber Balázs [et al.] ; vál. Giuseppe Conte ; szerk. Szkárosi Endre ; [közread. a] PEN Club, Pluralica. - Budapest : PEN Club : Pluralica, 2015. - 95 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80147-3-1 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3611468]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2016.
Cook, Robin (1940-)
Chromosome 6 (magyar)
   Kromoszóma / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-645-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3614783]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2016.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Es gibt ein Glück (magyar)
   Árnyékból a fényre / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2015]. - 189 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-018-1 fűzött : 950,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3614535]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2016.
Craven, Sara (1938-)
Count Valieri's prisoner (magyar)
   Édes fogság / Sara Craven ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 579.)
ISBN 978-963-407-098-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3611692]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2016.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
The Happy Valley (magyar)
   Ahol a boldogság terem [elektronikus dok.] / B. M. Croker ; ford. Tábori Kornél. - Szöveg (epub : 226 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-29-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3613367]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2016.
Díaz, María Jesús
The adventures of Sherlock Holmes (átd. kiad.) (magyar, angol)
   Sherlock Holmes kalandjai = The adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle [alapján] ; rajz. ... Fernando Aznar ; [átd. María Jesús Díaz] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-581-3 kötött
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 3611976]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2016.
Díaz, María Jesús
The adventures of Tom Sawyer (átd. kiad.) (magyar, angol)
   Tom Sawyer kalandjai = The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain [alapján] ; rajz. ... Guadalupe Guardia ; [átd. María Jesús Díaz] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-579-0 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(73)(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3611962]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2016.
Díaz, María Jesús
Oliver Twist (átd. kiad.) (magyar, angol)
   Twist Olivér = Oliver Twist / Charles Dickens [alapján] ; rajz. ... Francesc Ràfols ; [átd. María Jesús Díaz] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-582-0 kötött
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 3611980]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2016.
Díaz, María Jesús
Treasure island (átd. kiad.) (magyar, angol)
   A kincses sziget = Treasure island / Robert Louis Stevenson [alapján] ; rajz. ... Francesc Ràfols ; [átd. María Jesús Díaz] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 68 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Klasszikusok magyarul - angolul, ISSN 2415-9085)
ISBN 978-963-445-580-6 kötött
angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(02.053.2)=945.11 *** 820-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 3611973]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2016.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Do androids dream of electric sheep? (magyar)
   Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015, cop. 2005. - 246 p. ; 21 cm
Megj. "Szárnyas fejvadász" címmel is. - Bényei Tamás "Az utolsó krimi", Nagy Péter, H. "Descartes és az evolúció" és Tillmann J. A. "Orcus neontüzében" c. tanulmányával
ISBN 978-963-419-035-6 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 3614480]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2016.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének : [prózában elbeszélve] : [karácsonyi kísértettörténet] / Charles Dickens ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 115, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 25.)
ISBN 978-963-227-712-7 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614584]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2016.
Dugain, Marc (1957-)
Avenue des géants (magyar)
   Óriások útja / Marc Dugain ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2015. - 378, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-052-0 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3611174]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2016.
Durrant, Sabine
Remember me this way (magyar)
   Így emlékezz rám / Sabine Durrant ; [ford. Pap Ágnes]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 395 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-28-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3611464]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2016.
Eco, Umberto (1932-)
   Bábeli beszélgetés : minimálnapló / Umberto Eco ; [vál. és ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1994. - 300, [5] p. ; 19 cm
A vál. a "Diario minimo" és az "Il secondo diario minimo" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-405-233-3 kötött : 3290,- Ft
olasz irodalom - humor
850-7=945.11
[AN 3614803]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2016.
   Elrendezett házasságok. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 20.)
Tart.: Régi módi / Debbie Macomber ; [... ford. Kiss Klára]. Nézd meg az anyját.. / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. G. Korda Edit]. Szerencsés baleset / Gina Wilkins ; [... ford. Horváth Géza]. - Egys. cím: Rock-a-bye baby ; One mom too many ; When it's right
ISBN 978-963-407-109-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611882]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2016.
Finder, Joseph (1958-)
Suspicion (magyar)
   Gyanú / Joseph Finder ; [ford. Zsámboki Péter]. Keresem önmagam / Beth Hoffman ; [ford. Szőke Ágnes]. Határvonal / Sandra Brown ; [ford. Őri Péter]. Megíratlanul / Charles Martin ; [ford. Komáromy Zsófi]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Suspicion. Looking for me. Deadline. Unwritten
ISBN 978-963-289-313-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3612977]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2016.
Gatti, Alessandro (1975-)
Le ombre della Senna (magyar)
   A Szajna árnyai / Irene Adler ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...] ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 230, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-129-1 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3612305]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2016.
Graham, Lynne (1956-)
The billionaire's trophy (magyar)
   Szigorúan csak szex / Lynne Graham ; [... ford. Mátyás Mária]. Ügyvédet akarok / Jacqueline Baird ; [... ford. Kiss Gábor]. Kortalan szereleméhség / Caridad Piñeiro ; [... ford. Németi Anita]. Egy erkölcstelen ajánlat / Kim Lawrence ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 70.)
Egys. cím: The billionaire's trophy. Maid for Montero. Desire calls. The cost of her innocence
ISBN 978-963-407-084-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3611885]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2016.
Grey, Jacob
Ferals (magyar)
   Vadak : a fehér varjú haragja / Jacob Grey ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 300 p. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5541-80-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3611194]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2016.
Das grosse Conni-Weihnachtsbuch (magyar)
   Karácsonyi nagy Bori-könyv : mesék, versek, dalok, receptek és sok minden más... / [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 131 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-111-6 kötött : 3490,- Ft
karácsony - német irodalom - gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekkönyv - mese - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 398.322.416(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3612250]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2016.
Hagerup, Hilde (1976-)
Pil og bue-misteriet (magyar)
   A rejtélyes íjászverseny / Hagerup & Hagerup ; rajz. Ella K. Okstad ; ford. Büki Zsófia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 105, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Tim mesterdetektív és társa ; 3.)
ISBN 978-963-410-091-1 kötött : 2290,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3612381]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2016.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Affliction (magyar)
   Ragály ; Tánc / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 611 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
Egys. cím: Affliction ; Dancing
ISBN 978-615-5522-85-7 fűzött : 4680,- Ft : 18,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3612194]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2016.
Hart, Liliana
Whiskey sour (magyar)
   Go-go girl és a lopott ékkő / Liliana Hart ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 260 p. ; 20 cm. - (Go-go girl sorozat ; 2.). (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-51-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3611458]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2016.
Hole, Stian (1969-)
Garmanns hemmelighet (magyar)
   Garmann titka / Stian Hole ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Scolar, 2015. - [50] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-591-5 kötött : 2450,- Ft
norvég irodalom - gyermekirodalom - mese
839.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612291]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2016.
Horowitz, Anthony (1955-)
Moriarty (magyar)
   Moriarty / Anthony Horowitz ; [ford. Révbíró Tamás]. Tengerparti kávézó / Lucy Diamond ; [ford. Résch Éva]. Akik az életemre törnek / Michael Koryta ; [ford. Kovács Attila]. Titkok melódiája / Jeffrey Stepakoff ; [ford. Pellle[!Pelle] Csilla]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Moriarty. The beach café. Those who wish me dead. The melody of secrets
ISBN 978-963-289-312-9 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3613079]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2016.
Hugs (magyar)
   Ölelések / [szerk.] Ella Earle ; [ford. ... Kőszegi-Nagy Zsófia]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [226] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-251-802-2 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3612877]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2016.
Hünermann, Wilhelm (1900-1975)
Brennendes Feuer (magyar)
   Lángoló tűz : X. Piusz pápa élete : regény / Wilhelm Hünermann ; [ford. Kárpáti Károly]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-551-7 kötött : 2500,- Ft
Pius (pápa), X. (1835-1914)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 3614624]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2016.
Iding, Laura
NYC angels: Unmasking Dr. Serious (magyar)
   Kettős terápia / Laura Iding ; [... ford. Gaáli István]. Drágább az aranynál / Stella Bagwell ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 518-519.)
Egys. cím: NYC angels: Unmasking Dr. Serious. Branded with his baby
ISBN 978-963-407-072-6 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611730]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2016.
Johansen, Erika
The queen of the Tearling (magyar)
   Tear királynője / Erika Johansen ; [ford. Huszti Zsuzsanna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-76-5 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3612186]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2016.
Kellerman, Faye (1952-)
Blindman's bluff (magyar)
   Szemfényvesztés : Decker & Lazarus-krimi / Faye Kellerman ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 416 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-128-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3611752]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2016.
Kellerman, Jonathan (1949-)
Killer (magyar)
   Gyilkos / Jonathan Kellerman ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 317 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-813-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3611208]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3615306]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 10. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3615294]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the ugly truth (magyar)
   Egy ropi naplója : a rideg való / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-21-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3615295]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2016.
Krumwiede, Lana
Freakling (magyar)
   A kitaszított : [Pszi-krónikák 1.] / Lana Krumwiede ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-80-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611505]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Auf der Spur der Robo-Räuber (magyar)
   A rablórobotok nyomában / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. Fodor Zsuzsanna]. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 133, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dr. Dark hihetetlen kalandjai ; 2.)
ISBN 978-615-5587-00-9 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3612410]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
Das Geheimnis der goldenen Stadt (magyar)
   Az aranyváros titka / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. Fodor Zsuzsanna]. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 131, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dr. Dark hihetetlen kalandjai ; 1.)
ISBN 978-615-80014-9-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3612406]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2016.
Liber de modo bene vivendi (magyar)
   A jó élet módja : Clairvaux-i Szent Bernát neve alatt ismert könyv / [...amelyet ... Vargha Damján György állított össze és látott el ... jegyzetekkel] ; [szöveggond. Dauner Orsolya Cecília]. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 154, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-026-7 fűzött : 2490,- Ft
középkori latin irodalom - vallásos irodalom
871-97(44)=945.11
[AN 3612717]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2016.
London, Jack (1876-1916)
The iron heel (magyar)
   A vaspata / Jack London ; [ford. Szinnai Tivadar]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8342-6 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614606]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2016.
Marinelli, Carol
Playing the royal game (magyar)
   Egymillió fontos alku : [Santina dinasztia] / Carol Marinelli ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 588.)
ISBN 978-963-407-079-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14.81 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3611899]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2016.
Marton, Sandra
The dangerous Jacob Wilde (magyar)
   A puma tekintete / Sandra Marton ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 578.)
ISBN 978-963-407-083-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611689]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2016.
McEwan, Ian (1948-)
Sweet tooth (magyar)
   Mézesmadzag / Ian McEwan ; [ford. és a jegyzeteket írta Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2015. - 334 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-585-4 kötött : 3950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3612482]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2016.
Mensch, Louise (1971-)
Beauty (magyar)
   Drága szépség : "beauty" / Louise Mensch ; [ford. Dornbach-Apró Tímea]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 484 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-14-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3611477]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2016.
Milburne, Melanie
Playboy's lesson (magyar)
   A playboy vezeklése : Chatsfield Hotel / Melanie Milbourne[!] ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 587.)
ISBN 978-963-407-077-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611892]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2016.
Neubauer, Annette (1963-)
Eine Einladung ins Ballett (magyar)
   Egy igazi balerina / Annette Neubauer ; Betina Gotzen-Beek rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2015]. - 34, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-58-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3612084]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2016.
Ohnet, Georges (1848-1918)
Au fond du gouffre (magyar)
   Az örvény fenekén / Georges Ohnet. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-105-3 fűzött
840-312.5=945.11
[AN 3614489]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2016.
Oram, Kelly (1981-)
Cinder & Ella (magyar)
   Cinder és Ella / Kelly Oram ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 399, [4] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-037-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3611234]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2016.
Orwell, George (1903-1950)
Homage to Catalonia (magyar)
   Hódolat Katalóniának / George Orwell ; [ford. Betlen János és Tóth László]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1989. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-208-1 kötött : 3290,- Ft
Spanyolország - angol irodalom - történelem - polgárháború - 20. század - memoár
820-94=945.11 *** 946.0"1936/1939"(0:82-94) *** 820(092)Orwell,_G.(0:82-94)
[AN 3614512]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2016.
Ostałowska, Lidia (1954-)
Farby wodne (magyar)
   Akvarellek / Lidia Ostałowska ; ford. Németh Orsolya. - [Budapest] : L'Harmattan, 2015. - 209 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-209.
ISBN 978-963-414-006-1 fűzött : 2490,- Ft
Oświęcim - lengyel irodalom - holokauszt - zsidóság - cigányság - koncentrációs tábor - riportregény
884-94=945.11 *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)"194"(0:82-94) *** 323.12(=914.99)"194"(0:82-94)
[AN 3611488]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Paten aikakirjat (magyar)
   Pate szupertitkos blogja / Timo Parvela ; ill. Pasi Pitkänen ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-74-6 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3612332]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2016.
Pasqualotto, Mario
Il tesoro delle Bermuda (magyar)
   Bermuda kincse / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 130, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-403-131-4 fűzött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3612330]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2016.
Peretti, Frank E. (1951-)
This present darkness (magyar)
   Ez élet sötétsége : két világ, egy háború / Frank E. Peretti ; [ford. Vékey Ádám] ; [átd. Surjányi Dávid]. - 2. jav., jubileumi kiad. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 403 p. ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Balogh Ferenc
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9617-37-7)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - auditív dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3611572]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2016.
Porter, Jane (1964-)
The fallen Greek bride (magyar)
   Érzékek tengere / Jane Porter ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 580.)
ISBN 978-963-407-100-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611696]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2016.
Rabelais, François (1494?-1553)
Gargantua (magyar)
   Gargantua / Françios Rabelais ; Gustave Doré illusztrációival ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Gulyás Adrienn] ; [a verseket ford., jegyzetekkel ell. Imreh András]. - Budapest : Osiris, 2015. - 248 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-257-9 fűzött : 980,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3612876]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2016.
Roncaglia, Silvia
La bella e il drago (magyar)
   Az éjszakai szörnyeteg / Silvia Roncaglia ; [ill.] Antongionata Ferrari ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 8.)
ISBN 978-963-11-9921-5 kötött : 2199,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612283]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2016.
Roncaglia, Silvia
Una musica bestiale (magyar)
   A mumus és a vizsgadrukk / Silvia Roncaglia ; [ill.] Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 7.)
ISBN 978-963-11-9920-8 kötött : 2199,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612277]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2016.
Rushdie, Salman (1947-)
Haroun and the sea of stories (magyar)
   Hárún és a mesék tengere / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - [Budapest] : Helikon, 2015, cop. 2000. - 233, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-605-2 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614614]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2016.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Citadelle (magyar)
   Citadella / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. és a kísérő tanulmányt írta Pődör László]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-263-2 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - esszé
840-96=945.11
[AN 3615266]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2016.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Jip en Janneke : Sinterklaas komt! (magyar)
   Janó és Janka : Itt a Mikulás! / [szöveg] Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 29, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-073-7 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3612328]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2016.
Silva, Daniel (1960-)
The heist (magyar)
   A rablás : a Moszad ügynöke és az elrejtett vagyon / Daniel Silva ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 416 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-107-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3611754]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2016.
Smith, Tom Rob (1979-)
The farm (magyar)
   A tanya / Tom Rob Smith ; [ford. Komáromy Rudolf]. A Rosie-projekt : ésszerű szerelem / Graeme Simsion ; [ford. Szabó Olimpia]. Családi háború / Kristin Hannah ; [ford. Pelle Csilla]. Figyelmeztetés nélkül / David Rosenfelt ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The farm. Home front. Without warning. The Rosie project
ISBN 978-963-289-314-3 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - regény - bűnügyi regény - szerelmes regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3613060]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2016.
Solomon, Mark
Black cab wisdom (magyar)
   Bölcs gondolatok : útravalók egy taxi hátsó üléséről / [gyűjt., összeáll.] Mark Solomon ; [ford. ... Kőszegi-Nagy Zsófia]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [128] p. : ill., színes ; 15 x15 cm
ISBN 978-963-251-800-8 kötött
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 3612882]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2016.
Sparks, Nicholas (1965-)
Message in a bottle (magyar)
   Üzenet a palackban / Nicholas Sparks ; [ford. Sziklai Hella]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-802-9 fűzött : 2990,- FT
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614618]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2016.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 5. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-851-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614684]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2016.
The special gift of love (magyar)
   A szerelem ajándéka / szerk. Dalton Exley ; fotók Richard Exley. - Pécs : Alexandra, 2015. - [60] p. : ill., színes ; 13 cm
Ford. Bartók Flóra, Medgyesy Zsófia. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-357-593-2 kötött
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3611287]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Accident (magyar)
   Baleset / Danielle Steel ; [ford. Puszta Dóra]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-126-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3615259]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
The ghost (magyar)
   A szellem / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-139-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614681]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Legacy (magyar)
   Örökség / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-235-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3615254]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Palomino (magyar)
   Palomino / Danielle Steel ; [ford. Siklós Márta]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 289 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-213-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3615257]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Vanished (magyar)
   Eltűnt! / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-128-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3614683]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2016.
Stephens, Susan (1949-)
The man from her wayward past (magyar)
   Szelíd vadóc / Susan Stephens ; [... ford. Kálmán Zsuzsanna]. Gombhoz a kabátot / Ally Blake ; [... ford. Szabó Júlia]. Vegasi esküvő / Mira Lyn Kelly ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 35.)
Egys. cím: The man from her wayward past. Waking up married. The secret wedding dress
ISBN 978-963-407-092-4 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3611877]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2016.
Stephens, Susan (1949-)
The Spanish billionaire's mistress (magyar)
   Flamenco és fakanál / Susan Stephens ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 577.)
ISBN 978-963-407-081-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611684]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2016.
   Szerelmem, Toscana. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 20.)
Tart.: A latin szerető / Catherine George ; [... ford. Szántó Vilmos]. Váratlan-várt visszatérés / Lynne Graham ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Tüzes szempár / Sara Craven ; [... ford. Szabolcs Péter]. - Egys. cím: Damiano's return ; The right choice ; Ultimate temptation
ISBN 978-963-407-089-4 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3611777]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2016.
   A szót, a kékmadárként szálldosót : idézetnapló / Hendi Ilma válogatása. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2015. - 101 p. ; 20 cm
Fűzött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3612479]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2016.
Webb, Katherine (1977-)
The night falling (magyar)
   Ha eljő az éj / Katherine Webb ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-800-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3611268]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2016.
Weston, Robert Paul (1975-)
Gobbled by Ghorks (magyar)
   A híres hatodik Ghork : a Szörnyen titkos részleg folytatása / Robert Paul Weston ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 194 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5541-68-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3611191]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2016.
Wilkins, Gina (1948-)
Husband for a weekend (magyar)
   Családi komédia / Gina Wilkins ; [... ford. Mátyás Mária]. Cseréljünk gyereket! / Jennifer Greene ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 293-294.)
Egys. cím: Husband for a weekend. Little matchmakers
ISBN 978-963-407-052-8 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611717]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2016.
Wisdom (magyar)
   Bölcsesség : [idézetgyűjtemény] / [ford. ... Kőszegi-Nagy Zsófia]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - [94] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-251-799-5 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3612827]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2016.
Wylie, Trish
Her man in Manhattan (magyar)
   Sakkban tartva / Trish Wylie ; [... ford. Gärtner Zita]. Szüret San Sebastianban / Trish Morey ; [... ford. Kálmán Zsuzsa]. Amerikából jöttem.. / Leanne Banks ; [... ford. Vízvári Helga]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 71.)
Egys. cím: Her man in Manhattan. A price worth paying?. A home for nobody's princess
ISBN 978-963-407-105-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611827]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2016.
Yates, Maisey
A royal world apart (magyar)
   Királyi játszma : hercegek és hercegnők / Maisey Yates ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 590.)
ISBN 978-963-407-097-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3611906]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1233 /2016.
Bencsik Attila (1947-)
   Közel a távol : versek / Bencsik Attila ; [... az illusztrációkat Zsombori Erzsébet ... kész.]. - Budapest : Flaccus : Szerző, 2015. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5278-22-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611983]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2016.
Benedek Elek (1859-1929)
   Piros mesekönyv : a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; rajz. Kapala Györgyi. - Budapest : Scolar, 2015. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-590-8 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3612287]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2016.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3590983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Lángmarta dél. - 2015. - 372 p.
Bibliogr.: p. 369-372.
ISBN 978-963-293-462-4 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3611252] MARC

ANSEL
UTF-81236 /2016.
Bozók Ferenc (1973-)
   Holt költők társtalansága : versek / Bozók Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 122 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5428-23-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611585]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2016.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3615268]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2016.
Czető Bernát László (1953-)
   Veszettek / Czető Bernát László. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-479-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611265]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2016.
Dóczi Székely Gábor (1961-)
   Glossza : [versek] / Dóczi Székely Gábor ; [utószó Antal Balázs]. - Tuzsér : Szerző, 2015. - 59, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3703-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3612488]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2016.
Eörsi István (1931-2005)
   Halpagár : gyerekversek / Eörsi István ; Pauer Gyula illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 56, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-43-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3614690]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2016.
Faludi Ferenc (1704-1779)
   Faludi Ferenc magyar nyelvű versei / [az előszót írta és a kötetet sajtó alá rend. Sz. Koncz István] ; [közread.] Görcsöny Községi Önkormányzat. - Görcsöny : Önkormányzat, [2015]. - 67 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-12-1818-3 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611645]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Karácsony New Yorkban / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 468 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-35-0 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3615308]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2016.
Ferenczi Fanna
   Hamvadó szerelem / Ferenczi Fanna ; [az illusztrációkat kész. ... B. Halasi Éva]. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - 110 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-3568-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611890]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2016.
Finy Petra (1978-)
   A darvak tánca : magyar tájegységek meséi / Finy Petra ; Szegedi Katalin illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-73-9 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3612263]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2016.
Frenyó György
   Hon, nemzet, függetlenség / Frenyó György. - [Mezőberény] : [Frenyó Gy.], 2015. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2821-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3612817]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2016.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2015. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-262-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614527]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2016.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Ida regénye (eszperantó)
   Romano de Ida : romano / Géza Gárdonyi ; [el la hungara originalo esperantigis Jozefo Horvath] ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - Budapeŝto : HEA, 2015. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-483-4 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3611631]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2016.
Haller Ibolya (1951-)
   A szeretet antológiája / Haller Ibolya. - [Nagykovácsi] : Haller I., [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2015]. - 206, [7] p.
ISBN 978-963-12-3314-8 fűzött : 2200,- Ft
[AN 3612815] MARC

ANSEL
UTF-81249 /2016.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi varázsol / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2015]. - [40] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-101-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3612293]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2016.
Háy János (1960-)
   Házasságon innen és túl / Háy János. - Budapest : Európa, 2015. - 415, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-256-2 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3614796]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2016.
Holloway, Vivien (1991-)
   Végtelen horizont / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-79-1 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3611503]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2016.
Húsvéti Tibor
   Sziú voltam : egy magyar fiú az indiánok között / Tomi Haszka. - Budapest : Konkrét Kv., 2015. - 493, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7424-77-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611284]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2016.
Izmindi Katalin
   365 állatmese / [szerző Izmindi Katalin]. - Budapest : Roland, [2015]. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5368-79-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3612251]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2016.
Jankovich Ferenc (1907-1971)
   Dunántúli végeken / Jankovich Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 3 db ; 22 cm
ISBN 978-963-267-280-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tél fiai. - 330, [3] p.
ISBN 978-963-267-282-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614731] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hídégetés. - 348, [3] p.
ISBN 978-963-267-283-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614739] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hulló csillagok. - 330, [3] p.
ISBN 978-963-267-281-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615273] MARC

ANSEL
UTF-81255 /2016.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág zsoldjában / Jurányi Zsolt. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 639 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-510-455-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3614723]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2016.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2015. - 157 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-268-5 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - dráma - esszé
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 3614530]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2016.
   Kollégiumi drámagyűjtemények / szerk. Demeter Júlia ; sajtó alá rend. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 1110 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 7.)
Bibliogr.: p. 19-25.
ISBN 978-963-446-750-2 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - iskolai színjátszás - 18. század - iskoladráma - antológia - kritikai kiadás
894.511-254.2(082) *** 371.383.3(439)"17"
[AN 3612386]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2016.
Konkoly Mariana
   Mesék lányoknak / Mariana Konkoly. - [Budapest] : Roland, [2015]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-83-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3612248]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2016.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   Körmendi Lajos összes művei / [szerk. ... Rideg István]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2013-2015. - 3 db ; 25 cm
ISBN 978-963-9145-58-0
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3494484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2015. - 628 p. : ill.
ISBN 978-963-9145-65-8 kötött : 5000,- Ft
[AN 3611460] MARC

ANSEL
UTF-81260 /2016.
Kovács János
   Vidékkönyv : esszék, cikkek, interjúk, könyvismertetések / Kovács János ; [közread. a Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2015. - 403, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9145-66-5 kötött
Nagykunság - magyar irodalom - művelődéstörténet - válogatott művek
894.511-821 *** 930.85(439Nagykunság)(0:82-821)
[AN 3611504]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2016.
Kovács Sándor Pál (1937-)
   Pásztortüzek : válogatások a szerző 1956 és 2015 között írt verseiből / Kovács Sándor Pál ; [... graf. B. Halasi Éva]. - [Kecskemét] : [Toll és Ecset Közhasznú Alapítvány], 2015. - 111 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Toll és Ecset Közhasznú Alapítvány
ISBN 978-963-12-3893-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611880]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2016.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Múlt századi történetek : Duna-parti jegyzetek 6. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., [2015]. - 63 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2679-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3612920]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
Csillagmajor (angol)
   The devil's horseshoe and other stories / Ervin Lázár ; [transl. ... by Judith Sollosy]. - Budapest : Corvina, 2015. - 117 p. ; 22 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6294-7)
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3611197]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2016.
Lénárt Attila
   Úgy szeretném.. : versek / Lénárt Attila ; [az illusztrációkat kész. Bakos Kata]. - [Sajópálfala] : [Printer-Partner], 2015. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2525-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611303]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2016.
Lőrincz L. László (1939-)
   Nebet Het, a halottak úrnője / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-72-3 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3615251]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2016.
Magocsa András (1927-)
   Egy életút ága-boga / Magocsa András. - [Baja] : Magellain, 2015. - 45 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5551-10-9 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3612584]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2016.
Mandl Péter (1976-)
   Kiskobold / Mandl Péter ; Dániel András rajz. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 43, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Kiskobold és a szőrös idegen
ISBN 978-963-9820-70-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3612268]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2016.
Márai Sándor (1900-1989)
   Szindbád hazamegy / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-693-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3615279]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2016.
Méhes György (1916-2007)
   Kilenc vesszőparipa / Méhes György ; Bányai István rajz. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 229, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-66-1 kötött : 3290,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3612331]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2016.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Film / Mészöly Miklós. - 6. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2015, cop. 1976. - 153 p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-552-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614634]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2016.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Saulus / Mészöly Miklós. - 10. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2015, cop. 1968. - 155 p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-553-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614671]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2016.
Nagy János
   Kézen fogva, Te vezess utamon! : [novellák] / Nagy János ; [ill. Kovács László és Vránics Virág]. - Nagykanizsa : [Nagy J.], 2015. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3644-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3612813]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2016.
Nagy L. Éva (1954-)
   Nyaramnak alkonyán : válogatott versek és írások, 2001-2015 / Nagy L. Éva. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3363-6 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3611893]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2016.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hecseki és a kedves betörők : [a Robin Hood család] / Nógrádi Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 272, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-130-2 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3615262]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2016.
   Rájátszás: Szívemhez szorítom / [fel. szerk. Turi Tímea]. - [Budapest] : Magvető : Kultúrkombinát, 2015. - 105, [6] p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-14-3331-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - antológia - auditív dokumentum
894.511-822
[AN 3612286]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2016.
Révai Sára
   Lovak : magyar írók, költők a lovakról : Révai Sára fotóalbuma. - Budapest : Corvina, 2015. - [95] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-13-6328-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - ló - fényképész - 21. század - antológia - fényképalbum
894.511-822 *** 636.1(0:82-822) *** 636.1(084.12) *** 77.04(439)(092)Révai_S.
[AN 3612112]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2016.
Rose Amicus Lumen Fairies
   Mindenkinek! : Rose Amicus Lumen Fairies versei. - Pécs : Fejes R., [2015]. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3385-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611637]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2016.
Simon József
   Álmok völgye : orosz teázó : mesék az előző átkosból / Simon József (Kantibuk). - [Szombathely] : Pannonsport Kft., 2015. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2607-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3612741]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2016.
Szabadi Mihály (1937-)
   A kisgazda / Szabadi Mihály ; [... ill. Könyv István ...]. - Sióagárd ; Szekszárd : Schubert Bt., 2015. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89905-1-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3612881]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2016.
Szabó Zsolt (1978-)
   Csodás karácsony : mesés versikék Télországból : vidám társasjátékkal / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-767-4 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - karácsony - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3612856]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2016.
Szimeonov Todor (1947-)
   Piroska és a farkas igaz története / [Szimeonov Todor]. - [Budapest] : [VVMA], cop. 2015. - [2], 10 p. ; 17 cm. - (Változó mesevilág, ISSN 2416-3376)
ISBN 978-615-5179-09-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3611564]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2016.
Szirmai Melinda
   Mesebeli Fufi / Szirmai Melinda ; [ill. Szirmai Nóra]. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2015]. - 23 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-239-101-4 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3611988]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2016.
Szita Zsuzsa, Gy
   Versbe zárt évek / Gy. Szita Zsuzsa ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2015. - 91, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89678-5-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611848]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2016.
Tar Károly (1933-)
   Kikiáltom magam : versek / Tar Károly ; Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2015. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-9-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611508]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2016.
Tavi Kata (1984-)
   Ballépések : Sulijegyzetek-sorozat 2. / Tavi Kata. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 468 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-260-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3615281]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2016.
Thomas, Stephen Paul (1969-)
   World War S : sprituális világháború / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2015-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3612269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A sárkány szolgálói : regény. - 2015. - 408 p.
ISBN 978-963-89985-9-0 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
[AN 3612271] MARC

ANSEL
UTF-81287 /2016.
Tokody Ödön (1844-1934)
   Az öreg plébános levelei : egyházközségi görbe tükör / Tokody Ödön ; [... kiegészítésekkel látta el Somlai József]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2015]. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-57-6 fűzött : 1380,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - egyházközség - irodalmi levél
894.511-6 *** 282(439)(092)(0:82-6)
[AN 3611903]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2016.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Pompi, a tűzoltó manó : Janka és Ottó kalandjai : [oktató mesekönyv] / írta Toldi Zsuzsanna ; Papp Luca rajz. - Budapest : Fromet Expert Kft., [2015]. - [77] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-3289-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - tűzvédelem - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 614.84(02.053.2)
[AN 3612285]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2016.
Tóth Arnold (1977-)
   Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században : kéziratos vőfélykönyvek Északkelet-Magyarországon / Tóth Arnold. - Miskolc : HOM, 2015. - 591 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X)
Bibliogr.: p. 546-572. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5525-08-7 fűzött
magyar néprajz - lakodalmi szokás - magyar irodalom - 19. század - alkalmi költemény
894.511-193.5 *** 392.51(=945.11)(439)"18"
[AN 3611628]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2016.
Tóth Katalin Mirage
   Körforgás / Tóth Katalin Mirage. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 63, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2071-1 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3610684]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   A lány, aki nem beszélt / Tóth Krisztina ; Makhult Gabriella illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [31] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-042-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3612208]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2016.
Tóth Krisztina (1967-)
   Orrfújós mese / Tóth Krisztina ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - [47] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-150-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3612284]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2016.
Vidonyi János (1924-2014)
   Múló percek : versek, 1942-1956 / Vidonyi János. - Budapest : Szófia K., 2015. - 101, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89032-7-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3612001]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2016.
Winkler András (1942-)
   Elment a hajam : második gyermekkori írások / Winkler András ; [... az illusztrációkat Mészáros György kész.]. - Pécs ; Kozármisleny : Héthatár K., 2015. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80040-1-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3611633]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2016.
Yugovich, Robert
   Topolyai fiúk / Robert Yugovich. - [Kecel] : R. Yugovich Média, Film és K., [2015]. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1553-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3611250]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2016.
Zelnik József (1949-)
   Dante fátyla : pokoljárás Muhi-val, a festőemberrel / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, [2015]-. - 29 cm
Hollandia - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - esszé
894.511-4 *** 75(492)(092)Muhi
[AN 3612232]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2015. - 81 p. : ill., színes
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88579-6-5)
[AN 3612235] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1297 /2016.
   Az állatok : 1-3 éves gyerekeknek. - [Pécs] : Alexandra, 2015. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-357-569-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611271]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2016.
Bicknell, Joanna
Mouseton Abbey: the missing diamond (magyar)
   Mouseton Abbey : az eltűnt gyémánt rejtélye / Joanna Bicknell, Nick Page ; [rajz. Tim Hutchinson] ; [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-9810-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611434]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2016.
   Érdekes hangok : hallgasd meg a hangomat! / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-445-686-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3616257]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2016.
   A farm állatai / [szerk. ... Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-756-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3612869]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2016.
   Házi kedvencek / [szerk. ... Varga András]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-755-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3612865]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2016.
Ho, Jannie
Funny faces in the jungle (magyar)
   Jó pofák a vadonban : térbeli álarcok! / [ill. Jannie Ho] ; [... ford. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9884-3 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611262]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2016.
Ho, Jannie
Funny faces on the farm (magyar)
   Jó pofák a tanyán : térbeli álarcok! / [ill. Jannie Ho] ; [... ford. Dávid Ádám]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9885-0 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611267]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2016.
Jesus calms the storm (magyar)
   Jézus lecsendesíti a vihart / [ill. Gill Guile]. - [Szombathely] : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Puzzle oldalakkal. - keretcím: Vigyél magaddal!
ISBN 978-615-5246-46-3 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3612495]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2016.
Jonah and the big fish (magyar)
   Jónás és a nagy hal / [ill. Gill Guile]. - [Szombathely] : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Puzzle oldalakkal. - keretcím: Vigyél magaddal!
ISBN 978-615-5246-45-6 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3612497]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2016.
KilBride, Sarah
Tiptoe the magic ballet pony (magyar)
   Piruett, a balettpóni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9960-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611347]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2016.
Melin Cedamus
   Szeress így, ahogy én! / Melin Cedamus ; rajz. Szabó István Attila. - [Budapest] : Tiborc M., 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-3426-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611926]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2016.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 34 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-133-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3615271]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2016.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Barátaink a ház körül / Nemes Nagy Ágnes ; Szalma Edit rajz. - 3. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9767-9 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(082)
[AN 3611424]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2016.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Jó reggelt, gyerekek! / Nemes Nagy Ágnes ; Szalma Edit rajz. - 5. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9766-2 kötött : 999,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3611417]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2016.
Szabó Zsolt (1978-)
   Megamasinák : épül az áruház / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-760-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3612867]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2016.
Szabó Zsolt
   Megamasinák : munka a földeken / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-762-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3612943]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2016.
Szabó Zsolt
   Megamasinák : munkában az útépítők / [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-761-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3612945]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2016.
   A szavak : 1-3 éves gyerekeknek. - [Pécs] : Alexandra, 2015. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-357-572-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611266]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2016.
   A színek : 1-3 éves gyerekeknek. - [Pécs] : Alexandra, 2015. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-357-571-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611272]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2016.
   A tanya állatai : 1-3 éves gyerekeknek. - [Pécs] : Alexandra, 2015. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-357-570-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3611269]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2016.
Trujillo, Eduardo
Busca a la casa de nines (magyar)
   Keresd meg a babaházban! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-678-0 kötött
háztartás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 64(02.053.2)
[AN 3611965]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2016.
Trujillo, Eduardo
Busca en el reciclaje (magyar)
   Keresd meg az újrahasznosítható anyagokat / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Császár Tímea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-679-7 kötött
hulladékfeldolgozás - recycling - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 628.477(02.053.2)
[AN 3611960]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1319 /2016.
Brown, Jeffrey (1975-)
Darth Vader and friends (magyar)
   Darth Vader és barátai / Jeffrey Brown. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [63] p. : ill., színes ; 18 cm
Ford. Horváth M. Zsanett. - keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5541-52-0 kötött : 1999,- Ft
játékfilm - paródia - képregény
087.6:084.11 *** 791.43(73)(0:82-7)
[AN 3612082]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2016.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2015. - [24] p.
ISBN 978-963-12-2777-2 fűzött : 890,- Ft
[AN 3614595] MARC

ANSEL
UTF-81321 /2016.
Seed, Greg
   Árnyvadász / Greg Seed ; [kiad. az Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület]. - Szeged : Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyes., 2015-. - ill., színes ; 22 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3611653]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az első árny. - 2015. - [16] p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-2941-7 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3611659] MARC

ANSEL
UTF-8