MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/02/15 10:16:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1322 /2016.
   90 éves a Fővárosi vízművek Sportkör / [szerk. Bodnár Zalán]. - [Budapest] : FVSK, 2015. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Fővárosi Vízművek Sportköre (Budapest)
Budapest - sportegyesület - sporttörténet
061.2(439-2Bp.) *** 796(439-2Bp.)
[AN 3613434]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2016.
Csillag István (1976-)
   Csillag István : székelyföldi művészek Gödöllőn, 2015 / [szerk. ... Dóczi Krisztina]. - Gödöllő : Levendula Galéria, 2015. - [40] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2015/1.)
A Gödöllőn, 2015 novemberében rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-3916-4 fűzött
ISBN 963-12-3916-0
Erdély - festőművész - grafikus - határon túli magyarság - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Gödöllő) *** 75(498)(=945.11)(092)Csillag_I. *** 76(498)(=945.11)(092)Csillag_I.
[AN 3614142]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2016.
Országos Kisplasztikai Quadriennále (1.) (2015) (Pécs)
   I. Országos Kisplasztikai Quadriennále : JPM Modern Magyar Képtár, 2015. február 28 - május 3. = The 1st National Small Sculpture Quadriennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, [2015]. - 187 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9873-38-4 kötött
Magyarország - kisplasztika - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Pécs) *** 73(439)"200/201"
[AN 3614899]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2016.
   A rendalapítókról a "megszentelt élet" évében 2015. október 29-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 16.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 31.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-35-9 fűzött
szent - szerzetesség - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Nyíregyháza) *** 271(100) *** 235.3(092)
[AN 3613259]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2016.
   A Rotary Club Szeged-Tiszta tagsága / [az interjúkat kész. Dávid Margit, Kis Rita, Tóth Katalin] ; [szerk. Nagy Gábor Dániel] ; [kiad. a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület]. - [Szeged] : DARTKE, 2015. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87886-4-1 fűzött
Rotary Club Szeged-Tisza
Szeged - társadalmi szervezet - interjú
061.2(439-2Szeged)(047.53)
[AN 3613189]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2016.
   Super 2020 : sikeres uniós pályázatokat előkészítő rendezvénysorozat : közel hozzuk a tudást : pályázati ismeretek, sikertörténetek neves előadóinktól / [... szerk. Tarpai Zoltán] ; [... kiad. a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság]. - [Budapest] : Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációért Fel. Helyettes Államtitkárság, [2015]. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - pályázat - pénzügyi támogatás - projektmenedzsment - vállalkozásfejlesztés - gazdasági fejlődés
06.063(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 65.012.2(439) *** 338.2(439) *** 658.1.012.4(439)
[AN 3614361]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1328 /2016.
   Valóságos könyvtár, könyvtári valóság II : ... Budapest ..., 2015. november 23-24. : Magyar Tudomány Ünnepe : konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival / [szerk. Boda Gáborné Köntös Nelli és Kiszl Péter] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi Doktori Program. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2015. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
könyvtártudomány - konferencia-kiadvány
02 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3614272]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1329 /2016.
Dobos Ferenc
   A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében, 2001-2014 / Dobos Ferenc ; szerk. Apró István. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2015. - 134 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 16.)
ISBN 978-615-5302-12-1 fűzött
Kárpát-medence - médiakutatás - határon túli magyarság - tömegkommunikáció - fogyasztói magatartás - 21. század
791.9.096/.097(=945.11)(4-11) *** 316.774(=945.11)(4-191)"200/201"(083.41) *** 366.1
[AN 3614821]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1330 /2016.
Friedman, George (1949-)
The next 100 years (magyar)
   A következő 100 év : előrejelzés a 21. századra / George Friedman ; [ford. Bársony Olga]. - Budapest : New Wave Media Kft., 2015. - 297 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-80302-0-5 fűzött
prognosztika - világtörténelem - 21. század
001.18 *** 930.9(089.3)
[AN 3614887]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2016.
Hóman Bálint (1885-1951)
   Művelődéspolitikai írások / Hóman Bálint ; [a tanulmányokat vál. és ... szerk. Turbucz Péter]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 128 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 28.)
ISBN 978-615-5257-89-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - művelődéspolitika - Horthy-korszak
008:323(439)"192/193"
[AN 3614113]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2016.
   Identitások és médiák / szerk. Neumer Katalin. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int. : Gondolat, 2015-. - 24 cm. - (Ergo)
Magyarország - kultúra
008(439) *** 316.7(439)
[AN 3613288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Identitások és váltások. - 2015. - 254 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-611-2 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - kultúra - identitás
316.63 *** 008(439)
[AN 3613292] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1333 /2016.
Charon, Wictor (1907-1977)
   Mágia és misztika / Wictor Charon. - [Onga] : [Hermit], [2015]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-31-8 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - mágia
133.25 *** 133.4
[AN 3614571]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2016.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna (1972-)
Duša i tajny eë stroeniâ (magyar)
   A lélek : a lélek felépítésének titkai, avagy a felsőbb kozmikus tudattal való közvetítői kapcsolatok / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 197, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2608-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3614456]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2016.
Summers, Montague (1880-1948)
Witchcraft and black magic (magyar)
   Boszorkányság és fekete mágia / Montague Summers. - [Onga] : [Hermit], [2015]. - 409 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-24-0 fűzött : 3500,- Ft
Európa - okkultizmus - mágia - művelődéstörténet
133.25 *** 398.4(4) *** 133.4 *** 930.85(4)
[AN 3614538]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2016.
Virtue, Doreen (1958-)
Angel dreams (magyar)
   Angyali álmok / Doreen Virtue és Melissa Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-441-1 kötött : 2790,- Ft
ezoterika - álom
133.25 *** 159.963.3
[AN 3613553]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2016.
Wilcock, David (1973-)
The synchronicity key (magyar)
   Az univerzum bibliája : a szinkronicitás kulcsa : [a rejtett intelligencia, ami a világot irányítja - és Téged is!] / David Wilcock. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 556 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80246-2-4 kötött : 6990,- Ft
ezoterika - véletlen esemény
133.25 *** 123.11
[AN 3613465]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1338 /2016.
   'Smart cities' : X. Jubileumi Óbudai Energetikai Konferencia 2015 : 2015. november 10. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2015]. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-57-9 fűzött
energetika - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - urbanisztika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2015" *** 911.375.7
[AN 3613542]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2016.
   Túl nagy lábon élünk : kiállítás a Karbonházban : Vácrátót, Nemzeti Botanikus Kert. - [Vácrátót] : [MTA Ökológiai Kuatóközp. Ökológiai és Botanikai Int. Nemz. Botanikus Kert], [2015]. - 37 p. : ill., színes ; 28 cm
Rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Budapest Ökológiai Kutatóközpont Tihany Ökológiai és Botanikai Intézet Vácrátót Nemzeti Botanikus Kert. - A 2012. okt. 7-én nyílt állandó kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89460-5-8 fűzött
Vácrátót - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - múzeumi katalógus
504.03 *** 504.06 *** 069(439-2Vácrátót)
[AN 3613927]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1340 /2016.
   3rd XLIC General Meeting : COST program CM1204 : 2-4 November 2015, Debrecen ... : programme and book of abstracts / [ed. Péter Badankó] ; [org. by Atomki, DE, ELFT]. - [Debrecen] : Atomki : DE ; [Budapest] : ELFT, [2015]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8321-51-0 fűzött
elemi részecske - ionizáció - magkémia - konferencia-kiadvány
539.12 *** 52-473 *** 541.28 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3613626]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2016.
Susskind, Leonard (1940-)
Quantum mechanics (magyar)
   Az elméleti minimum II : kvantummechanika : amit fizikához tudni kell / Leonard Susskind és Art Friedman. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 347 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szabó József
ISBN 978-963-279-854-7 kötött : 4500,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3613799]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1342 /2016.
Ványik Dóra
   Gyógyító kövek / Ványik Dóra. - Budapest : Central Médiacsop., 2015. - 204 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-341-155-1 kötött : 3200,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika - ásvány - drágakő
549 *** 549.091 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3614405]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1343 /2016.
   Életutak : föld- és műszaki tudományok / szerk. Horn János ; [közread. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2015. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3887-7 fűzött
Magyarország - geológus - műszaki tudomány - mérnök - 20. század - memoár
55(439)(092)(0:82-94) *** 62(439)(092)(0:82-94)
[AN 3614460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 330 p.
[AN 3614476] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 326 p.
[AN 3614477] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1344 /2016.
Deli Tamás
   A Körös-völgyi vadvizek élővilága / Deli Tamás, Danyik Tibor, Boldog Gusztáv. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2015. - 84 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 5.)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-963-7219-92-4 kötött
Körösök vidéke - vízi élet - fauna - flóra
581.9(439)(282.243.742.3) *** 591.541(439)(282.243.742.3) *** 591.9(439)(282.243.742.3)
[AN 3614491]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2016.
Domínguez, Niko
101 cosas que deberías saber sobre los animales (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz az állatokról / [írta Niko Domínguez, Estelle Talavera] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-584-4 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3614445]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2016.
Dreyer, Eva-Maria
Welche Beeren und Wildkräuter sind das? (magyar)
   Milyen ehető vadnövény ez? : [130 vadnövény és bogyó egyszerű meghatározása] / Eva-Maria Dreyer ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 123, [4] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-84-9 fűzött : 1480,- Ft
vadon termő növény - növényhatározó
582(083.71) *** 631.963.2(083.71)
[AN 3613225]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2016.
Langer, Ewald
Ab in die Pilze (magyar)
   Menjünk gombászni! / Ewald Langer ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-81-8 fűzött : 1980,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3612984]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2016.
Radócz László (1965-)
   Gyakorlati gombaismeret és -termesztés : vezetői segédlet / Radócz László, Juhász Csaba, Halász Béla ; [közread. a] Tudomány a Környzetünkért[!] Közhasznú Alapítvány. - Debrecen : Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-12-2 fűzött
gomba - gombatermesztés - oktatási segédlet
582.28(072) *** 635.8(072)
[AN 3613979]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2016.
Strauss, Daniela
Gartenvögel lebensgross (magyar)
   Kerti madarak életnagyságban / Daniela Strauss ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 106 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-80-1 fűzött : 1980,- Ft
Közép-Európa - madár - fauna - állathatározó
598.2(083.71) *** 591.9(4-191)
[AN 3612981]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2016.
Szél László
   Vadvilág veszélyben / [írta Szél László, Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5370-98-4 kötött
vadon élő állat - állatvédelem - természetvédelem - ifjúsági könyv
59(02.053.2) *** 504.74.06(02.053.2)
[AN 3613524]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2016.
Tóth Mária (1963-)
   A magyar emlősfauna szőrtani kézikönyve / Tóth Mária ; [kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum]. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2015. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-9877-22-1 kötött
Magyarország - szőr - emlős - vadon élő állat - határozó
599(439) *** 591.478.1(083.71)
[AN 3613584]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1352 /2016.
Baquero, Miriam
101 cosas que deberías saber sobre el cuerpo humano (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz az emberi testről / [írta Miriam Baquero és Niko Domínguez] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-585-1 kötött
emberi test - élettan - anatómia - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3614451]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2016.
Bettner, Betty Lou
The "creative force" (magyar)
   A "kreatív erő" : hogyan alkotják meg a gyermekek személyiségüket / írta Betty Lou Bettner ; ill. Marcella R. Adams ; [ford. Némethné Foki Andrea]. - Győr : Car-rier Bt., 2015. - 49 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-12-2562-4 fűzött
személyiség-lélektan - családi nevelés
159.923 *** 37.018.1
[AN 3613248]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2016.
Bourbeau, Lise (1941-)
Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même (magyar)
   Az öt sérülés, mely megakadályozza, hogy önmagad légy / Lise Bourbeau ; [ford. Simor Máté]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2015, cop. 2012. - 190, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-380-5 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés - önismeret - mentálhigiénia
613.865 *** 159.923.2
[AN 3617239]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2016.
Csattos Ilona (1956-)
   Vedd észre : a legmélyebb önismeret / Csattos Ilona. - 3. kiad. - [Budapest] : Csendo, 2015, cop. 2011. - 399, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2888-8 fűzött : 3995,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3616476]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2016.
Gazsi Gizella (1952-)
   A jósnő / Gazsi Gizella. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-61-5 kötött : 2500,- Ft
jövendőmondás - memoár
159.961.3(0:82-94) *** 133.3(0:82-94)
[AN 3613817]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2016.
Gerevich József (1948-)
   Ágyban dől el? : az intimitás útvesztői / Gerevich József. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-36-7 fűzött : 3990,- Ft
nemi élet - nemek lélektana - olvasói levél
613.88 *** 159.922.1
[AN 3614857]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 179, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-507-5 fűzött : 1900,- Ft
önismeret - depresszió - kóros lelkiállapot
613.865 *** 616.895.4 *** 616.89
[AN 3616472]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2016.
Häusermann Potschtar, Olga
Russische Informationsmedizin (magyar)
   Orosz információs gyógyászat : a kilenc alaptechnika és gyakorlati alkalmazásuk / Olga Häusermann Potschtar, Klaus Jürgen Becker ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-291-260-8 fűzött : 2440,- Ft
Oroszország - természetgyógyászat - ezoterika
615.89(47) *** 133.25
[AN 3613811]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2016.
   Időskorú látássérült személyek elemi rehabilitációja. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 107 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Módszertani füzetek / Vakok Állami Intézete, ISSN 2416-3724 ; 1.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-615-80330-0-8 fűzött
csökkent látású - idős - egészségügyi rehabilitáció
617.75-053.9 *** 364.65-056.262 *** 364.048.6
[AN 3613621]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2016.
   Kerpel-Fronius Ödön egyetemi tanár, 1906-1984 / [szerk. Szabó Attila, Cserháti Endre] ; [kiad. a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika]. - Budapest : Semmelweis, cop. 2015. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-364-0 fűzött
Kerpel-Fronius Ödön (1906-1984)
Magyarország - gyermekorvos - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Kerpel-Fronius_Ö. *** 616-053.2 *** 37(439)(092)Kerpel-Fronius_Ö. *** 012Kerpel-Fronius_Ö.
[AN 3613223]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2016.
Kollár Ágnes
   Hogyan érezd jól magad a bőrödben mint vállalkozó nő avagy Egy stílustréner vallomása / írta Kollár Ágnes. - [Szolnok] : [Kollár Á.], 2015. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Stílusos nők klubja tréning sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-3903-4 fűzött : 3990,- Ft
vállalkozó - életvezetés - nő - siker
613.865-055.2 *** 658.1
[AN 3613236]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2016.
Körmendi István (1923-)
   A háziorvoslás - családorvoslás gyakorlata / Körmendi István. - Budapest : Semmelweis, 2015. - 2 db (1407 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 9000,- Ft
orvostudomány - háziorvosi ellátás
61 *** 614.23
[AN 3613088]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XLII, 872 p. : ill.
ISBN 978-963-331-361-9
[AN 3613094] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. XL, 873-1407.
ISBN 978-963-331-362-6
[AN 3613097] MARC

ANSEL
UTF-81364 /2016.
László Móni
   Lehetsz kivételes : az énmárkaépítés alapjai / László Móni. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 121, [5] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [124-126].
ISBN 978-963-09-8318-1 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3613464]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2016.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd, Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 6. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2015, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 3750,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3617165]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2016.
Lukács Liza (1975-)
   Az éhes lélek gyógyítása : túlsúly, evészavarok és kapcsolati problémák / Lukács Liza. - Budapest : Kulcslyuk, cop. 2015. - 253, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [255].
ISBN 978-615-5281-33-4 fűzött : 3150,- Ft
fogyókúra - táplálkozási zavar - személyiségfejlesztés
613.24 *** 616.89-008.441.42 *** 159.923.2
[AN 3613066]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2016.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 286, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3616391]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2016.
Nagy A. Csongor
   Intelligens gyógyulás : kiút a betegséget okozó feszültségből / Nagy A. Csongor. - [Somogyvámos] : Érdemes Élet K., 2015. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3878-5 fűzött
öngyógyítás
615.89
[AN 3614766]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2016.
Nagy Ferenc
   Elsősegélynyújtás / Nagy Ferenc, Erőss Attila, Nagy Ágnes ; [közread. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat]. - [Budapest] : MMSZ, [2015]. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [60].
Fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3614321]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2016.
Németh Andrea (1976-)
   Biznisz vagy szerelem? : hogyan csinálj az álmaidból valóságot és a szerelemből sikeres üzletet? : egy könyv, ami lépésről-lépésre végigkísér a megvalósítás útján / írta Németh Andrea. - [Budapest] : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2015. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3904-1 fűzött : 3990,- Ft
siker - üzleti élet
613.865 *** 658.1
[AN 3613253]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2016.
Pállay Szilvia
   Indigó- és kristálygyermekeink alkotásaik tükrében : a szellemi evolúció gyermekei / Pállay Kovács Szilvia. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 121 p., [28] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-262-2 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - gyermek - gyermekrajz
613.865-053.2 *** 133.25 *** 741-053.2
[AN 3613808]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2016.
Patarin, Jean-François
Les 365 conseils de Little Mademoiselle ou comment être une fille parfaite! (magyar)
   Pimasz kisasszony 365 tanácsa avagy Hogyan legyél tökéletes csajszi! vagy majdnem / írta Jean-François Patarin ; ill. Mademoiselle. - Pécs : Alexandra, 2015. - 253, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-577-2 fűzött
mentálhigiénia - öltözködés - lány
613.865-055.2 *** 646-055.2(036)
[AN 3613154]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2016.
Peters, Steve (1953-)
The chimp paradox (magyar)
   A csimpánz paradoxon : a magabiztosság, a siker és a boldogság programja / Steve Peters ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 373, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-181-3 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3613004]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2016.
Pongor-Juhász Attila
   Az álommegvalósító vállalkozó ...avagy Hogyan győzd le a meggazdagodásod útjában álló szokásaidat? / Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2015. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5263-21-7 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - siker - pénzügy
613.865 *** 658.1 *** 336.7
[AN 3614095]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2016.
Singer, Michael A.
The surrender experiment (magyar)
   Az elengedés szabadsága : út a tökéletes élethez / Michael A. Singer ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 348 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-75-6 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3613546]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2016.
Sólyomi Dávid
   Osztalékból szabadon : [építs generációkon átívelő gazdagságot egyszerű lépések sorozatával!] / Sólyomi Dávid. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-183.
ISBN 978-963-291-264-6 fűzött : 2800,- Ft
pénzügy - életvezetés
613.865 *** 336.7
[AN 3613805]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2016.
Szabó Evu
   Buddhizmus hétfőtől péntekig / [írta és rajz. ... Szabó Evu]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 54, [9] p. : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Sanyi, a bagoly
ISBN 978-963-310-682-2 kötött : 1990,- Ft
humor - életvezetés - ajándékkönyv
613.865(0:82-7)
[AN 3614464]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2016.
   Szemelvények a Magyar Jóga Akadémia tananyagából. - Veszprém : M. Jóga Társ. Egyes., 2015. - 470 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai sorozat). (Szakmai füzetek)
Fűzött
jóga - tankönyv
615.851.86(078)
[AN 3613265]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2016.
   Szerzett agysérülés következtében létrejövő látássérülések és ehhez kapcsolódó kognitív funkciózavarok. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 243 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Módszertani füzetek / Vakok Állami Intézete, ISSN 2416-3724 ; 3.)
Bibliogr.: p. 239-[244].
ISBN 978-615-80330-2-2 fűzött
látászavar - agysérülés - egészségügyi rehabilitáció
616.831 *** 617.75 *** 364.048.6
[AN 3613636]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2016.
   Tanulási attitűdök, tanulási stratégák / szerk. Fehérvári Anikó, Györgyi Zoltán ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-889-9 fűzött
Magyarország - tanulás - élethosszig tartó tanulás - 21. század
159.953.5 *** 37.013.83(439)"201"
[AN 3614070]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2016.
   Tüdőgyógyászat : tankönyv szakápolóknak és szakasszisztenseknek / szerk. Hidvégi Edit, Bártfai Zoltán. - Budapest : SpringMed, 2015. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
ISBN 978-615-5166-41-9 fűzött : 3600,- Ft
tüdőgyógyászat - tankönyv
616.24(078)
[AN 3613310]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2016.
Zákány Judit (1985-)
   Felelősség és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén : nemzetközi kitekintéssel / Zákány Judit. - Budapest : Medicina, 2015. - 268 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-963-226-568-1 kötött : 3800,- Ft
egészségügyi szolgáltatás - kártérítés - felelősség - betegjog
616-08 *** 364.444 *** 347.56 *** 347.51 *** 614.253.83
[AN 3614502]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1383 /2016.
Baráth Gábor
   Adobe Photoshop Lightroom fotózáshoz : az Adobe Photoshop 6 és CC alapján / [szerző Baráth Gábor]. - [Budapest] : Perfact K., [2015]. - 278 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-47-0 fűzött : 4410,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
519.688Photoshop_Lightroom *** 681.3.019
[AN 3613037]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2016.
   Contributions of Pázmány Péter Catholic University to ECCTD 2015 : 22nd European Conference on Circuit Theory and design : August 24-26, 2015, Trondheim, Norway. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2015. - 20 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 2/2015)
Bibliogr.
Fűzött
bionika - információtechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 57 *** 061.3(481-2Trondheim)
[AN 3613904]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2016.
   Contributions of Pázmány Péter Catholic University to IEEE ISCAS' 2015 : 2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems : May 24-27, 2015, Lisbon, Portugal. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2015. - 22 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 1/2015)
Bibliogr.
Fűzött
bionika - információtechnika
681.3.004.14 *** 57
[AN 3613868]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2016.
   Fejezetek a magyar e-közigazgatás történetéből, 1998-2010 / [szerk. Molnár Szilárd, Sikolya Zsolt]. - Szeged : Primaware, 2015. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról, ISSN 2415-9255)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-417-7 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - elektronikus ügyintézés - ezredforduló
681.3.004.14(439) *** 35.077(439)"199/200"
[AN 3614830]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2016.
   Nyílt forráskódú operációs rendszerek alkalmazási lehetőségei a köznevelési intézményekben / [közread. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály]. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Oszt., 2015. - 169 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-9795-83-9 fűzött
szabad szoftver - operációs rendszer - közoktatás
681.3.066 *** 37.014 *** 519.682
[AN 3614610]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1388 /2016.
   Építményeink 2015 : Erdély : ... Székelyudvarhely ..., 2015. október 29-30. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2015. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
ISBN 978-615-80006-8-0 fűzött
építőipar - közlekedésépítés - konferencia-kiadvány
69 *** 061.3(498.4-2Székelyudvarhely) *** 624 *** 625
[AN 3613530]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2016.
   Geotechnika 2015 : ... Ráckeve ..., 2015. október 12-14. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2015. - 68 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-615-80006-7-3 fűzött
geotechnika - mérnökgeológia - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3613527]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2016.
   Víz- és szennyvízkezelés az iparban '14 [elektronikus dok.] : [2014. december 3.] : konferencia kiadvány / [rend., közread. a] Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ. - Szöveg. - Nagykanizsa : Soós Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Közp., cop. 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Nagykanizsán tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
vízkezelés - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.3 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3612849]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1391 /2016.
Bernáth István
   Kisállatkalauz / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5203-55-8 kötött
kisállattenyésztés
636.9
[AN 3616290]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2016.
Bernáth István
   Kutyafajták kislexikona / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5203-62-6 kötött
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 3616292]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2016.
Loványi Eszter
   Kuku és barátai : Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! : igaz történetek alapján / írta Loványi Eszter ; rajz. Simon Tibor. - 2. kiad. - [Budapest] : I & E Kft., 2015. - [43] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3241-7 kötött
kutya - gyermekkönyv
636.7.044.5(02.053.2)
[AN 3613431]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2016.
Loványi Eszter
   Kuku és barátai : Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! : igaz történetek alapján / írta Loványi Eszter ; rajz. Simon Tibor ; [közread. a Neo Magyar Segítőkutya Egyesület]. - [Budapest] : Neo M. Segítőkutya Egyes., 2015. - [43] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
kutya - gyermekkönyv
636.7.044.5(02.053.2)
[AN 3613426]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2016.
Priewe, Jens (1947-)
Grundkurs Wein (magyar)
   A borokról könnyedén : minden, amit a szőlőről és a borról tudni kell / Jens Priewe. - Budapest : Mérték, 2015, cop. 2012. - 168 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Haynal Katalin
ISBN 978-615-5113-67-3 kötött
borászat - bor - borvidék - szőlőművelés
663.2(100) *** 634.8(100)
[AN 3617153]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2016.
Puygrenier, Anaïs
101 cosas que deberías saber sobre los caballos (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a lovakról / [írta Anaïs Puygrenier] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-583-7 kötött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3614449]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2016.
Reszkető Péter (1948-)
   Dr. Kovács Gábor, 1925-2007 / Reszkető Péter. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2015. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 47.)
Fűzött
Kovács Gábor (1925-2007)
Magyarország - agrártudomány - tudós - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
63(439)(092)Kovács_G. *** 37(439)(092)Kovács_G.
[AN 3613159]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2016.
   "Synergy engineering, agriculture and green industry innovation" : abstracts of the IV. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVII R&D Conference of Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : Gödöllő, ... 12-15. October 2015 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2015]. - 103 p. : ill ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-505-1 fűzött
agrotechnika - élelmiszeripar - hulladékgazdálkodás - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány
631 *** 663/664 *** 628.477 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3614365]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2016.
   "Synergy engineering, agriculture, waste management and green industry innovation" [elektronikus dok.] : papers of the IV. International Conference of the CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVII. R&D Conference of the Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : [Gödöllő, ... 12-15. October 2015] / ed. László Magó, Zoltán Kurják. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2015]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: IV. Synergy International Conference. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-506-8
agrotechnika - élelmiszeripar - hulladékgazdálkodás - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 663/664 *** 628.477 *** 330.341.1
[AN 3616069]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2016.
   Tokaj-Hegyalja / [közread. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., 2015. - 383 p. : ill., színes ; 31x31 cm
Bibliogr.: p. [384].
ISBN 978-963-12-3448-0 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - Magyarország - borászat - szőlőművelés - borász - 21. század - interjú
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439)(092)(047.53)
[AN 3614443]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2016.
Vétek Gábor (1980-)
   Kártevők és kórokozók a kertben : károsítók azonosítása és a védekezés lehetőségei / Vétek Gábor, Nagy Géza. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Cser K., 2015, cop. 2011. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-278-441-0 fűzött : 3995,- Ft
növénybetegség - növényvédelem - növényvédő szer - amatőr kertészkedés
632 *** 634 *** 632.95
[AN 3617126]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2016.
Workshop on Impact of Climate Change on Agriculture (2015) (Mosonmagyaróvár)
   Proceedings of the Workshop on "Impact of Climate Change on Agriculture" [elektronikus dok.] : Mosonmagyaróvár, 24th September 2015 / eds. Neményi Miklós, Nyéki Anikó ; [org., publ. by the] University of West Hungary Faculty of Agricultural and Food Sciences Institute of Biosystems and Food Engineering. - Szöveg. - [Mosonmagyaróvár] : Univ. of West Hungary Fac. of Agricultural and Food Sciences, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-057-7
mezőgazdaság - éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 551.583 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3613358]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1403 /2016.
Ambrus Lajos (1950-)
   Fűszerkert : 22 fűszer, 60 recept / Ambrus Lajos, Gyurik Gábor, Burger Barna. - [Budapest] : M. Konyha Magazin K., [2015]. - 223 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
Kötött : 5900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9461-56-7)
fűszernövény - fűszer - szakácskönyv
641.885(083.12) *** 635.7
[AN 3614028]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2016.
Bártfai László
   Húsos szakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-97-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3617180]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2016.
Bede Anna (1979-)
   Vegasztrománia : a Goldenblog nyertesének első szakácskönyve / Bede Anna. - 2. átd. kiad. - [Budakalász] : Boook K., 2015. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-14-6 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - blog
641.564(083.12)
[AN 3617189]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2016.
Buday Péter (1963-)
   Egyszerűen Buday / írta Buday Péter. - Budapest : Central Kv., 2015. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-143-8 kötött : 4900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3614399]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2016.
Kárai Dávid
   50 édesség, amit el kell készítened / Kárai Dávid ; [ételfotók Kárai Dávid, Nemes Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-585-6 kötött : 4990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3613534]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2016.
   "Mindent Isten nagyobb dicsőségére" : Kiss Nelli jegyzetei egy népművelési tanfolyamról / szerk. N. Kiss Mária és Lázár Imre. - Budapest : Szilágyi E. Független Segítő Nőegylet, 2015. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Nőnevelési füzetek, ISSN 2416-3600 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-80228-0-4 fűzött
háztartás - női szerep - szakácskönyv
64 *** 316.37-055.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3613210]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2016.
Vargha Lili
   Household production and consumption over the lifecycle : the national time transfer accounts in 14 European countries / by Lili Vargha, Róbert Iván Gál, Michelle O. Crosby-Nagy. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2015. - 43 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 22.)
ISBN 978-963-9597-37-2 fűzött
Európai Unió - demográfia - család - háztartási munka - ezredforduló - statisztikai adatközlés
64.047(4-62)"199/200"(083.41) *** 314.6(4-62)"199/200"(083.41)
[AN 3614005]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1410 /2016.
Kárpáti Péter, R. (1963-)
   Élet az élet után : halálközeli élmények Magyarországon 2. / [riporter] R. Kárpáti Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 963-09-8313-6)
halál - túlvilági élet - interjú
128(047.53) *** 291.23(047.53)
[AN 3613031]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2016.
Shusterman, Richard (1949-)
Thinking through the body (magyar)
   A gondolkodó test : szómaesztétikai esszék / Richard Shusterman. - Szeged : JATEPress, 2015. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-250-8 fűzött
esztétika - művészetfilozófia - test - érzékelés
111.852 *** 612 *** 7.01 *** 572 *** 165.182
[AN 3614840]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2016.
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900)
   Platón életének drámája : tanulmányok / Vlagyimir Szolovjov ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Farkas Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 117, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-85-8 fűzött : 2800,- Ft
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
ókori Görögország - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 4. század (Kr. e.) - történetfilozófia
1(38)(092)Platōn *** 930.1
[AN 3614204]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2016.
Vajda Mihály (1935-)
   Utam Marxtól / Vajda Mihály. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 1039 p. ; 21 cm. - (Vajda Mihály válogatott művei)
Kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
ISBN 978-80-8101-808-4
politikai filozófia - marxizmus
1(439)Vajda_M. *** 32.001 *** 141.82
[AN 3613184]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2016.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Sors és sérülés / F. Várkonyi Zsuzsa. - 3. jav. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2015. - 304 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-304.
ISBN 978-615-5124-17-4 fűzött : 2790,- Ft
sors - akarat
129.6 *** 123 *** 159.947
[AN 3616264]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1415 /2016.
Almási Tibor (1948-)
   A Jelenések könyve / Almási Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Almási T., 2015. - 479 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Bibliogr.: p. 478-479.
ISBN 978-615-80064-1-5 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3613318]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2016.
Almási Tibor (1948-)
   Máté evangéliuma / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2015. - 2 db ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3613321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 515 p.
ISBN 978-615-80064-2-2 fűzött
[AN 3613325] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 429 p.
ISBN 978-615-80064-3-9 fűzött
[AN 3613327] MARC

ANSEL
UTF-81417 /2016.
Balogh Klára Mária Gizella (1921-2014)
   Egy ferences szegénygondozó nővér feljegyzései / [kiad. a Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja]. - Esztergom : Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja, 2015. - 59 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Balogh Klára Mária Gizella
Fűzött
Magyarország - apáca - franciskánus apácák - 20. század - memoár
271.973(439)(092)Balogh_K._M._G.(0:82-94)
[AN 3613910]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2016.
   Baptista hitvallás / [közread. a] Magyarországi Baptista Egyház. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2015. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2244-9 fűzött
baptista egyház - hitvallás
286.15 *** 238.2
[AN 3613276]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2016.
Békefy Lajos (1948-)
   Kereszttűzben : a keresztényüldözés rövid históriája Jézustól napjainkig, a vallások jövője és szerepe a 21. században : tények, trendek, teendők / Békefy Lajos ; [kiad. a Barankovics István Alapítvány]. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2015. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89921-4-7 fűzött : 2000,- Ft
Közel-Kelet - kereszténység - vallásüldözés - 21. század
23/28(5-011)"20" *** 272(5-011)"20"
[AN 3613254]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2016.
Borzási István (1960-)
   Hegyek és völgyek istene : prédikációk a Királyok első könyvéből / Borzási István ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió]. - [Bristol] : '4H' M. Misszió ; [Orgovány] : [Örömhír Alapítvány], 2015. - 223 p. ; 21 cm
Közread. az Örömhír Alapítvány
ISBN 978-0-9575008-6-0
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Királyok könyve
bibliamagyarázat
222.5.07
[AN 3613297]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2016.
Dijk, Hubert van (1935-)
Mijn engel en ik (magyar)
   Őrangyalom és én : a szent őrangyallal járt út hét lépcsőben / Hubert van Dijk ; [ford. Babcsányi Ágnes]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2015. - 86 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 201.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-19-7 fűzött : 700,- Ft
őrangyal
235.12
[AN 3613611]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2016.
Faághy Richárd
   Az öregkor reménysége : levelek öreg barátaimnak - az élet dolgairól / Faághy Richárd. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 137, [4] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 137-[138].
ISBN 978-963-696-647-8 fűzött : 980,- Ft
idős - elmélkedés
242 *** 316.37-053.9
[AN 3616424]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2016.
Fabro, Andrea M.
   Éld át velem az Evangéliumiot / Andrea M. Fabro. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2015. - 148 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 200.)
ISBN 978-615-5259-18-0 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - elbeszélés - bibliai történet
226.046 *** 244(0:82-32)
[AN 3613610]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2016.
Grün, Anselm (1945-)
Heilendes Kirchenjahr (magyar)
   Gyógyító egyházi év : az egyházi év mint pszichodráma / Anselm Grün, Michael Reepen ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 2. bőv. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 117 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-083-3 fűzött
egyházi év - keresztény ünnep
264-041
[AN 3617138]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Döntő órák, nagy pillanatok ; Találkozás a Végtelennel / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 181, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-635-5 fűzött : 1800,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3616467]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeretet, az új dimenzió ; Titkok peremén / Gyökössy Endre ; [... szerk. ... Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K. és Ny., [2015]. - 125, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-642-3 fűzött : 1280,- Ft
vallásos irodalom - szeretet
241.513 *** 244
[AN 3616323]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2016.
   "Hiszek, hogy megértsem"!" : Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IV. Nemzetközi Teológuskonferenciája : Budapest, 2013. november 30. : konferenciakötet / szerk. Gér András László, Jenei Péter, Zila Gábor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 463 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-61-4 fűzött : 3900,- Ft
teológia - vallástudomány
2
[AN 3614141]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2016.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
   Halál? / Jáki Szaniszló. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 162, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-640-9 fűzött : 1180,- Ft
halál
236.1
[AN 3616460]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2016.
Jáki Szaniszló (1924-2009)
   A rózsafüzér húsz titka / Jáki Szaniszló ; [ill. Hank Tucker]. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 172, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-639-3 fűzött : 1180,- Ft
rózsafüzér - vallásos irodalom
248.158 *** 244
[AN 3616449]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2016.
Kasper, Walter (1933-)
Papst Franziskus (magyar)
   Ferenc pápa : a gyengédség és a szeretet forradalma : teológiai gyökerek és lelkipásztori távlatok / Walter Kasper bíboros ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-47-7 fűzött : 2300,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század - pasztorális teológia - dogmatika
262.13(092)Ferenc *** 253 *** 23
[AN 3613656]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2016.
Lemle Zoltán
   "Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád." (I. Sám. 3,9) : válogatott igehirdetések : ezek a prédikációk elhangzottak Bonyhádon, Váralján és közülük néhány Szekszárdon 1996-2013 között / Lemle Zoltán. - [Szekszárd] : Lemle Z., [2015]. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2923-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 3614679]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2016.
Masters, Peter
The cruelties of atheism (magyar)
   Az ateizmus kegyetlenségei / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2015. - 14 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0650-0 fűzött
ateizmus
211.5
[AN 3613302]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2016.
Masters, Peter
The goal of brotherly love (magyar)
   A testvéri szeretet célja / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2015. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0653-1 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 3613313]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2016.
Masters, Peter
Your reasonable service in the Lord's work (magyar)
   Hogyan szolgáld bölcsen az Urat / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2015. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0652-4 fűzött
vallásos irodalom - hitélet
244 *** 291.4
[AN 3613315]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2016.
Ménesi Balázs
   Az evangélium öröme / [összeáll. Ménesi Balázs és Krisztina] ; [közread. a] MÉCS Családközösségek. - [Budapest] : MÉCS Családközösségek, cop. 2015. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5046-05-6 fűzött
lelkigyakorlat - házasság - család
248.121 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3613233]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2016.
Nyirkos Tamás (1966-)
   Bevezetés a világvégéhez : Joachim apát történelmi misztikája / Nyirkos Tamás. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 110 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 105-110.
ISBN 978-615-5601-01-9 fűzött : 2200,- Ft
Joachim, de Fiore (113?-1210)
Itália - katolikus pap - teológus - keresztény misztika - 12. század - 13. század
282(45)(092)Joachim_de_Fiore *** 248
[AN 3614229]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2016.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Kalauz a bibliai lelkigondozáshoz / Pálhegyi Ferenc ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2015. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-615-5446-01-6 fűzött
lelki gondozás
253 *** 253.6
[AN 3613279]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2016.
Puskás László (1941-)
Ilyeneké Isten országa (ukrán)
   Takih bo carstvo nêbêsnê : sluga božij, taêmnij êpiskop, svâŝennomučenik Petro Oros (1917-1953) : žittâ ta mučenictvo / Laslo Puškaš ; [izd.] Tovaristvo ukraïnsʹkoï v Ugorŝinì. - [Budapest] : Tovaristvo ukraïnsʹkoï kulʹturi v Ugorŝinì, 2015. - 309 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3662-0 fűzött
Orosz Péter (1917-1953)
Kárpátalja - katolikus pap - görög katolikus egyház - 20. század - határon túli magyarság - történelmi forrás
281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092)Orosz_P.
[AN 3613115]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2016.
   Sokféle kegyelem, közös szolgálat : felkészülés a reformáció kezdetének 500. évfordulójára : Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója : Budapest ..., 2015. szeptember 19. / [főszerk. Németh Zoltán] ; [szerk. Galambos Ádám]. - [Budapest] : Luther, cop. 2015. - 31 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - konferencia-kiadvány
284.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3613601]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2016.
Suba Györgyné (1939-)
   Cipruság - virágszál : Isten országának munkásai Jászberényben, 1546-2015 / [szerző Suba Györgyné]. - Jászberény : Jászok Egyes. : KÉSZ Jászberényi Csop. : Nagyboldogasszony Főplébánia, 2015. - 648 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (KÉSZ könyvek, ISSN 1588-8606 ; 5.)
Összefoglalás angol, német, francia, olasz, román, lengyel és szlovák nyelven
ISBN 978-963-12-1531-1 kötött
Jászberény - katolikus pap - katolikus egyház - egyháztörténet - helytörténet - életrajzgyűjtemény
282(439-2Jászberény)(092) *** 282(439-2Jászberény)"15/201" *** 943.9-2Jászberény
[AN 3613096]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2016.
Szent-Gály Kata (1916-2000)
   Esztendő : [gondolatok mindennapra] / Szent-Gály Kata. - Átd. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 126, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-637-9 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3613121]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2016.
Szent-Gály Kata (1916-2000)
   Fény és vallomás / Szent-Gály Kata. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-636-2 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 3616442]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2016.
Szent-Gály Kata (1916-2000)
   Az imádság útja / Szent-Gály Kata. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 88, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-645-4 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom - vallási erkölcs
244 *** 241
[AN 3616430]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2016.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hit ABC-je 2 : közelebb a Bibliához / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás K., cop. 2015. - 111 p. ; 22 cm. - (Útjelző)
ISBN 978-963-9741-58-4 fűzött
hit - bibliamagyarázat
22.07 *** 234
[AN 3613843]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2016.
   Színek harmóniája : ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2015. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-062-1 fűzött : 2100,- Ft
prédikáció
252
[AN 3613522]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2016.
Szük Bendegúz L.
   Biblia, történelem, tudomány : füzetsorozat / Szük Bendegúz L. - [Budapest] : Bendeszter Bt., 2014-. - 21 cm
bibliakutatás
22.01
[AN 3573668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2015. - 44 p. : ill., főként színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3383-4 fűzött
ókori Palesztina - ókori Kelet - bibliakutatás - régészet - teremtés - törzsfejlődés
22.01 *** 904(33) *** 213 *** 575.8
[AN 3614098] MARC

ANSEL
UTF-81447 /2016.
Vitális Sándor (1926-)
   Református lelkész voltam a XX. században / Vitális Sándor. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2015. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 35.)
ISBN 978-963-12-3438-1 fűzött
Vitális Sándor (1926-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Vitális_S.
[AN 3613256]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2016.
Vivekananda Swami (1863-1902)
Karma yoga (magyar)
   Karma-jóga / Swami Vivekananda. - [Onga] : Hermit, [2015]. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-18-9 fűzött : 1450,- Ft
jóga
294.527
[AN 3614548]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2016.
Walvoord, John F. (1910-2002)
Daniel (magyar)
   Dániel / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Charles H. Dyer és Philip E. Rawley ; [ford. Benke László]. - Budapest : Patmos Records, 2015-. - 21 cm
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.5.07
[AN 3613077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2015. - 202 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-08-4 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3613080] MARC

ANSEL
UTF-81450 /2016.
Wolf, Notker (1940-)
Regeln zum Leben (magyar)
   Életszabályok : a Tízparancsolat : kihívás és tájékozódás napjainkban / Notker Wolf ..., Matthias Drobinski ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-50-7 fűzött : 2500,- Ft
tízparancsolat - vallásos irodalom
241.6 *** 244
[AN 3613818]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1451 /2016.
   Adalékok a délvidéki magyarok nyelvéhez és kultúrájához / szerk. Gasparics Judit és Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szerb nyelven. - A tartalomjegyzék szerb nyelven is
ISBN 978-615-5026-72-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Délvidék - határon túli magyarság - nyelvhasználat - határon túli magyar irodalom - magyar néprajz - esszé
316.347(=945.11)(497.13) *** 39(=945.11)(497.11) *** 894.511-4(497.11)
[AN 3613216]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2016.
Ascher, Michael
The behavioral addictions (magyar)
   Viselkedésfüggőségek / Michael Ascher, Petros Levounis ; [ford. ... Muth Vera, ... Váradi Enikő]. - Budapest : Oriold, cop. 2015. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-27-5 fűzött : 4200,- Ft
deviancia - függőség - szociálhigiénia - kóros lelkiállapot - pszichoterápia
316.624 *** 364.27 *** 613.86 *** 616.89-008.44 *** 159.97 *** 615.851
[AN 3613305]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2016.
Gerő András (1952-)
Nemzeti történelemkönyv (angol)
   A Hungarian national history book / András Gerő ; [transl. by Thomas J. and Helen D. DeKornfeld] ; [publ. by the] Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society, Institute of Habsburg History. - Budapest : Publ. Found. for the Research of Central and East Europ. History and Soc. : Inst. of Habsburg History, 2015. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-34-0 fűzött : 2900,- Ft
magyarságtudat - magyar történelem - esszé
316.63(=945.11) *** 943.9(0:82-4)
[AN 3613012]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2016.
   Az iskola szocializációs szerepe és lehetőségei / szerk. Nikitscher Péter ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-704-5 fűzött
szocializáció - társadalmi beilleszkedés - iskolai nevelés
316.736 *** 37.018.2
[AN 3614031]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2016.
Mróz, Lech (1939-)
Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. (angol)
   Roma-Gypsy presence in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 15th-18th centuries / Lech Mróz ; [... transl. by Joanna Fomina]. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, 2015. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 978-615-5053-51-1 kötött
Lengyelország - történelem - cigányság - újkor
316.347(=914.99)(438)"14/17" *** 943.8(=914.99)"14/17"
[AN 3614184]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2016.
Szabó Dénes (1929-)
   Egy élet pályája : életútinterjú Szabó Dénes kriminológussal / [riporter] Csepeli György, Méhes Gábor, Marcel Fournier ; szerk. Kerezsi Klára ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015. - 141 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5527-28-9 kötött
Szabó Dénes (1929-)
Kanada - szociológus - kriminológia - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
316(71)(=945.11)(092)Szabó_D.(047.53) *** 343.9
[AN 3613938]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2016.
Weinschenk, Susan (1953-)
How to get people to do stuff (magyar)
   A meggyőzés tudománya : hogyan érjük el, hogy mások azt tegyék, amit szeretnénk? / Susan M. Weinschenk ; [ford. Doma Dénes, Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-224-3 fűzött : 3900,- Ft
interperszonális kapcsolat - meggyőzés
316.47 *** 65.013
[AN 3613593]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1458 /2016.
   Adventi népmesék és legendák : 24 ünnepváró történet a világ minden tájáról / Bajzáth Mária vál. ; [iniciálék ... Dobesch Máté]. - [Budapest] : Meseközpont Kft., 2015. - 93, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-12-3449-7 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - advent - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 264-041.1(0:82-34)
[AN 3613201]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2016.
Cseke-Marosi Eszter (1978-)
   Napra-forgó karácsony : mesébe öltöztetett hagyomány kicsinyeknek / Cseke-Marosi Eszter, Kaszás Villő ; ill. Jávorné Ilyés Boglárka. - [Budapest] : Pro-Kvint Bt., 2015. - 45, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-12-3659-0 kötött
karácsonyi szokás - magyar néprajz - auditív dokumentum - gyermekkönyv
398.322.416(02.053.2)
[AN 3613275]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2016.
Domínguez, Niko
101 cosas que deberías saber sobre magos y seres mitológicos (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a varázslatos lényekről / [írta Niko Domínguez] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-586-8 kötött
mesebeli lény - mitológia - gyermekkönyv
398.4(02.053.2) *** 291.13(02.053.2)
[AN 3614452]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2016.
Fazekas Mihály (1934-)
   Karcag népi táplálkozása / Fazekas Mihály. - 2. bőv. kiad. - Karcag : [Fazekas S.], 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Folklór és etnográfia, ISSN 0139-2468 ; 80.)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-12-4228-7 fűzött
Karcag (környék) - magyar néprajz - étkezési szokás - tárgyi néprajz - ételspecialitás
392.8(=945.11)(439-2Karcag) *** 641.568(439-2Karcag)
[AN 3617123]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2016.
Hallók Ákos
   Van még egy jó viccem!. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Írta Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-41-5 fűzött
vicc
398.94
[AN 3617214]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2016.
   Karácsony titka : a teológia és az irodalom tükrében / [szerk. Lukács László és Puskás Attila]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-259.
ISBN 978-963-9920-49-1 kötött : 3200,- Ft
karácsony - antológia - elmélkedés
398.332.416(0:82-822) *** 264-041.2 *** 242
[AN 3613803]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2016.
Lukács László (1950-)
   Szép karácsony szép zöld fája.. : a karácsonyfa története és elterjedése Európában, a Kárpát-medencében / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2015. - 415 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 50.)
Bibliogr.: p. 373-414.
ISBN 978-615-5413-06-3 kötött
Európa - Magyarország - karácsonyfa - karácsony - művelődéstörténet - néprajz - magyar néprajz
398.332.416 *** 688.76 *** 930.85(4) *** 930.85(439) *** 39(=00)(4) *** 39(=945.11)
[AN 3613153]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2016.
Nagy Gabriella
   Német mondókák : német mondókák és dalok magyar nyelvű játékleírással / a mondókákat és dalokat vál., a leírásokat kész. és ill. Nagy Gabriella. - Budapest ; [Győr] : Szerző, 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-12-3397-1 kötött
német nyelv - mondóka
398.831(=30)
[AN 3613973]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2016.
   Örmény öltözék a 18-19. században : album, katalógus : az Örmény Történelmi Múzeum Gyűjteményéből = Haykakan taraz XVIII-XIX darer : albom, katalog : Hayastani Patsowťyan Ťangarani havak'açowic' = Armenian costume 18th-19th centuries : album, catalogue : from the collections of the History Museum of Armenia / [szerk. Anelka Grigoryan és Iveta Mkrtchyan] ; [közread. az] Örmény Kulturális Központ. - Budapest : Örmény Kult. Közp., cop. 2015. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3457-2 fűzött : 3900,- Ft
Hayastani Patsowťyan Ťangaran (Erewan). Haykakan taraz XVIII-XIX darer
viselettörténet - néprajz - örmények - 18. század - 19. század - múzeumi gyűjtemény
391(=919.81)"17/18" *** 069(479.25-2Jerevan)
[AN 3613877]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2016.
Szabó Evu
   Szerelem, szex, gyengédség / [írta és rajz. ... Szabó Evu]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 42, [21] p. : ill., színes ; 16x16 cm
keretcím: Sanyi, a bagoly
ISBN 978-963-310-681-5 kötött : 1990,- Ft
szerelem - ajándékkönyv
392.6
[AN 3614465]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1468 /2016.
Dési János (1964-)
   Melyik a Jobbik? / Dési János. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 276, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5353-76-5 fűzött : 2950,- Ft
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarország - párt - jobboldali irányzat - belpolitika - 21. század
329.17(439)"200/201" *** 329(439)Jobbik *** 323(439)"200/201"
[AN 3614335]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2016.
Egry Gábor (1975-)
   Etnicitás, identitás, politika : magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában, 1918-1944 / Egry Gábor. - Budapest : Napvilág, 2015. - 555 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 491-524.
ISBN 978-963-338-385-8 kötött : 4700,- Ft
Erdély - Felvidék - Románia - Csehszlovákia - határon túli magyarság - kisebbségi politika - nemzettudat - nacionalizmus - két világháború közötti időszak - második világháború
323.1(=945.11)(4-191)"191/194" *** 323.15(437)"191/194" *** 323.15(498)"191/194"
[AN 3613841]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2016.
   Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945-1990 / szerk. Baráth Magdolna, Gecsényi Lajos ; a bev. tanulmányt írta Baráth Magdolna. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 305 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-007-6 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - diplomáciatörténet - diplomata - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - archontológia - 20. század - életrajzi lexikon
327(439)"1945/198"(092):030 *** 327(439)(092):030
[AN 3613218]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2016.
   "Itt volt a végállomás" : halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében, 1944-1949 / [főszerk. Bognár Zalán] ; [szerk. Márkus Beáta] ; [kiad. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2015. - 350 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 338-350.
ISBN 978-963-88716-4-0 fűzött
Szovjetunió - állami terror - népirtás - magyar történelem - magyarság - magyarországi németek - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak
323.282(439)"1944/1949" *** 323.12(=00)(439)"1944/1949" *** 325.254(=00)(4-191)"1944/1949" *** 323.282(47)
[AN 3613551]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2016.
Kengyel Ákos (1970-)
   Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban / Kengyel Ákos. - Budapest : Akad. K., 2015. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 238-249.
ISBN 978-963-05-9660-2 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció - ezredforduló - 21. század
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)"199/201"
[AN 3614824]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2016.
Kulcsár István (1932-)
   Kartársak és kortársak : egy obsitos rádióriporter visszaemlékezései / Kulcsár István. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-80-7 fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5332-81-4)
Magyarország - belpolitika - újságíró - sajtótörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
323(439)"195/199" *** 070(439)"195/199"(0:82-94) *** 070(439)(092)(0:82-94)
[AN 3613606]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2016.
Laczkó Mihály (1942-)
   "Idegen fődre siettem..." : moldvai csángók Baranyában / Laczkó Mihály ; [... az előszót írta, a szerzővel az interjút kész. Gatti Beáta Anna] ; [az utószót írta Szőnyi Vivien]. - Budapest : Nap K., 2015. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-332-048-8 kötött : 3790,- Ft
Baranya megye - moldvai csángók - áttelepítés - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=945.11csángók)(439.127)"194" *** 316.347(=945.11csángók)(498.3)
[AN 3613647]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2016.
   A magyar politikai rendszer negyedszázad után / szerk. Körösényi András ; [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Budapest : Osiris : MTA TK PTI, 2015. - 428 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-004-3 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - politikai rendszer - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
321.01(439) *** 32(439)"1989/201"
[AN 3614416]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2016.
Nagy László, J. (1945-)
   Magyar - egyiptomi kapcsolatok a második világháború után, 1947-1970 / J. Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2015. - 94 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-315-259-1 fűzött
Magyarország - Egyiptom - kapcsolattörténet - 1945 utáni időszak
327(439)(620)"194/197" *** 327(620)(439)"194/197"
[AN 3614665]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2016.
Püski Levente (1965-)
   A Horthy-korszak parlamentje / Püski Levente. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2015. - 512 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-71-9 kötött
Magyarország - politikatörténet - országgyűlés - Horthy-korszak
328(439)"192/1944" *** 342.53(439)"192/1944"
[AN 3613997]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2016.
Rákay Philip (1972-)
   Szabadság tér 89 : a rendszerváltozás aktái / [interjúk] Rákay Philip. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 2 db ; 25x25 cm
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - interjú - album - televíziós műsorszám
323(439)"198/199"(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 3598047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1989. szeptember - 1990. október. - 499 p. : ill.
ISBN 978-963-12-3902-7 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3614418] MARC

ANSEL
UTF-81479 /2016.
Schmidt Mária (1953-)
Nyugaton a helyzet változóban (angol) (bőv. kiad.)
   All is moving on the Western front : essay collection / Mária Schmidt ; [transl. by János Betlen and Gergely Bottyán] ; [publ. by the] Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society. - Budapest : Publ. Found. for the Research of Central and East Europ. History and Soc., 2015. - 322, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 978-615-5118-33-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - politika - politikai irányzat - rendszerváltás - ezredforduló - globalizáció - politológia
329 *** 32(439)"198/201" *** 339.9"200" *** 32.001
[AN 3613132]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2016.
Standeisky Éva (1948-)
   Demokrácia negyvenötben / Standeisky Éva. - Budapest : Napvilág, 2015. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-240.
ISBN 978-963-338-389-6 kötött : 3500,- Ft
magyar történelem - belpolitika - demokrácia - szellemtörténet - 1945 utáni időszak
323(439)"1945" *** 321.7(439)"194" *** 930.85(439)"1945"
[AN 3613851]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2016.
   Törvény, jog, igazság : Széll Kálmán életműve / szerk. ifj. Bertényi Iván ; [kiad. a Mathias Corvinus Collegium - Tihanyi Alapítvány és a Széll Kálmán Alapítvány]. - Budapest : MCC : Széll K. Alapítvány, 2015. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 395-416.
ISBN 978-963-12-3450-3 kötött : 4500,- Ft
Széll Kálmán (1843-1915)
Magyarország - politikus - 19. század - 20. század
32(439)(092)Széll_K.
[AN 3614485]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1482 /2016.
   Az abaúji és zempléni tájak tudományos feltárói : tanulmánygyűjtemény / szerk. Gál András. - Szerencs : Bocskai I. Katolikus Gimn. ; Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2015. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-98-0 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - természeti földrajz - gazdaságföldrajz - művelődéstörténet - híres ember - helyismeret
930.85(439.134) *** 911.2(439.134) *** 911.3(439.134) *** 929(439.134) *** 908.439.134
[AN 3614424]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2016.
Aniszi Kálmán (1939-)
   Csillagösvényeken : életutak a változó időben / Aniszi Kálmán ; [... rajzok Árkossy István ...] ; [kiad. a Székely Ház Alapítvány]. - [Budapest] : Székely Ház Alapítvány, [2015]. - 275 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-464-8 fűzött
Erdély - határon túli magyarság - művész - író - tudós - 20. század - 21. század - interjú
929(=945.11)(498.4)(047.53) *** 323.1(=945.11)(498.4)(047.53)
[AN 3614759]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2016.
   Arheovest III : in memoriam Florin Medeleţ : interdisciplinaritate în arheologie şi istorie : Timişoara, 28 noiembrie 2015 / [ed. Sorin Forţiu, Andrei Stavilă ; [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2015. - 2 db (1063 p.) : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és román nyelven
ISBN 978-963-315-264-5 fűzött
Románia - régészet - emlékkönyv - audiovizuális dokumentum
903/904(498)
[AN 3614657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 573 p.
[AN 3614658] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 591-1063.
[AN 3614659] MARC

ANSEL
UTF-81485 /2016.
Balogh András (1944-)
   Bevezetés Délkelet-Ázsia történelmébe / Balogh András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 581 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Közrem. Tarbay Gabriella. - Bibliogr.: p. 455-464.
ISBN 978-963-284-686-6 kötött
Délkelet-Ázsia - történelem
959
[AN 3614190]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2016.
Balogh Dénes
   Nagy Katalin magánélete : a felvilágosult cárnő / Balogh Dénes. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 170 p. ; 20 cm. - (Ember és legenda)
ISBN 978-615-5537-24-0 fűzött
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Oroszország - történelem - uralkodó - 18. század - életrajz
947(092)Katalin,_II. *** 947"17"
[AN 3614745]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2016.
Eörsi László (1955-)
   A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956 / Eörsi László ; [közread. az] 1956-os Intézet Alapítvány, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : 1956-os Int. Alapítvány : ÁBTL, 2015. - 231 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Filmogr.: p. 184. - Bibliogr.: p. 182-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9739-13-0 fűzött : 3000,- Ft
Budapest. 20. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Bp.XX."1956"
[AN 3614868]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2016.
Evans, Richard J. (1947-)
The coming of the Third Reich (magyar)
   A Harmadik Birodalom születése : hogyan verték szét a nácik a demokráciát és kerültek hatalomra Németországban / Richard J. Evans ; [ford. Sóskuthy György, Zsuppán András, Varga Benjámin]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2015. - 597, [2] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 524-570.
ISBN 978-963-355-260-5 kötött : 7500,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-355-260-5)
Németország - történelem - két világháború közötti időszak
943.0"191/193"
[AN 3616296]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2016.
Földi Pál (1938-)
   A barna pestis : Hitler magánhadserege : história álarc nélkül : menetel az SA / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2008. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-[189].
ISBN 978-615-5537-13-4 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Sturmabteilung
Németország - történelem - fasizmus - félkatonai szervezet - két világháború közötti időszak - politikus - 20. század
943.0"192/193" *** 355.318(430)"192/193" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 329.18(430)"192/193"
[AN 3614676]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2016.
Földi Pál (1938-)
   Hunyadi János : a kereszténység pajzsa : nemzet és emlékezet : "akikért a harang szól" / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2008. - 165, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-[166].
ISBN 978-615-5476-57-0 fűzött
Hunyadi János (1407-1456)
Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - 15. század
943.9(092)Hunyadi_J. *** 943.9"14"
[AN 3614698]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2016.
Földi Pál (1938-)
   A "Walkür" vállalkozás : merénylet a Führer ellen : második világháború, célkeresztben: Hitler / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 1996. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-5476-89-1 fűzött
Schenk von Stauffenberg, Claus (1907-1944)
Németország - történelem - merénylet - összeesküvés - katonatiszt - második világháború - 20. század
943.0"1939/1945" *** 355(430)(092)Schenk_von_Stauffenberg,_C. *** 323.285(430)"1944"
[AN 3614687]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   Mágia és okkultizmus a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2003. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-16-3 fűzött
Németország - okkultizmus - 20. század - történelem
943.0"193/194" *** 133
[AN 3617224]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2016.
Gulyás László (1965-)
   A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012-. - 22 cm
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - Horthy-korszak
943.9"191/194" *** 327(439)"1919/1944"
[AN 3430840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Károlyi- és a Gömbös-kormány külpolitikája, 1931-1936. - 2015. - 209, [4] p. : ill. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 5.)
Bibliogr.: p. 193-209.
ISBN 978-615-5257-10-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Németország - Olaszország - külpolitika - Horthy-korszak
327(439)"193" *** 327(439)(430)"193" *** 327(439)(45)"193"
[AN 3614173] MARC

ANSEL
UTF-81494 /2016.
   Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban, 1939-1945 / szerk. Gyarmati György és Pihurik Judit ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat ..., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : MTT : ÁBTL ; Pécs : Kronosz, 2015. - 324 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-52-0 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - hétköznapi élet - második világháború
943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3613854]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2016.
   Interpretációk interpretációja : tudós bibliothecariusok, tudós elődök / [szerk. Zsupán Edina]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2015. - 215 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
A Budapesten, 2014. nov. 24-én rendezett tudományos ülésszak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-641-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - könyvtörténet
930.85(439) *** 09(439)(091)
[AN 3614780]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2016.
Kovács Eszter (1980-)
   "Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószólója..." : cseh - magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig / Kovács Eszter. - [Piliscsaba] : PPKE ; Budapest : OSZK, 2015. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Monográfiák, ISSN 2061-1773 ; 2.)
Bibliogr.: p. 331-343. - Összefoglalás angol és cseh nyelven
ISBN 978-963-200-638-3 fűzött
Magyarország - Csehország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - jezsuiták - 16. század - 17. század - 18. század
930.85(439)(437.1)"15/17" *** 271.5(439)"15/17" *** 271.5(437.1)"15/17"
[AN 3613582]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2016.
   A magyar történetírás kánonjai / szerk. Dénes Iván Zoltán. - Budapest : Ráció, 2015. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-84-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - történettudomány - történetírás - historiográfia
930.1(439)
[AN 3613587]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2016.
Marlok Tamás
   Az Osztheimer családok históriái : [1639 és 2015 között] / [szerző, szerk. Marlok Tamás]. - [Pilisszentiván] : [Marlok T.], 2015. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3460-2 fűzött
Osztheimer család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Osztheimer
[AN 3614526]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2016.
Nemere István (1944-)
   Asszonyok a történelemben / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2007. - 174 p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-27-1 fűzött
Magyarország - nő - történelmi személy - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9-055.2(092) *** 930.85(439) *** 943.9
[AN 3614828]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2016.
Nemere István (1944-)
   Erdély története / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2006. - 190 p. ; 20 cm. - (Magyar égbolt alatt)
ISBN 978-615-5537-25-7 fűzött
Erdély - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.921"154/171"
[AN 3614822]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2016.
Nemere István (1944-)
   A vádlottak padján : a történelem híres perei / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2005. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5537-32-5 fűzött
világtörténelem - művelődéstörténet - jogeset
930.9(092)(089.3) *** 930.85(100)(089.3) *** 34.096(100)
[AN 3614668]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2016.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Merész magyarok : 30 emberi történet / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2015. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 978-963-13-6327-2 kötött
Magyarország - híres ember - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
930.85(439)"18/19" *** 929(439)(092)"18/19"
[AN 3614386]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2016.
Rugonfalvi Kiss István (1881-1957)
   Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban / Rugonfalvi Kiss István ; [... szerk. Szebelédi Zsolt] ; [a szerző életrajzát írta Zambon Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 112 p. ; 18 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-94-0 fűzött : 2200,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - magyar történelem - uralkodócsalád - utódlás - hercegség - Árpád-kor
929.731(439)"10/12" *** 323.311.121(439)"10/12" *** 347.68(439)"10/12"
[AN 3614103]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2016.
Szilágyi József
   Fejezetek a tököli rácok és a velük együtt élő népcsoportok történelméből / Szilágyi József. - Tököl : Szilágyi J., 2015. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-12-1884-8 fűzött
Tököl - helytörténet - magyarországi szerbek - album
943.9-2Tököl(=00) *** 316.347(=861)(439-2Tököl)(084.1)
[AN 3613558]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2016.
Tóth Sándor László (1954-)
   A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században / Tóth Sándor László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 632 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 595-631.
ISBN 978-615-5372-39-1 fűzött
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - államalapítás
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09"
[AN 3613554]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2016.
   Vestigia : Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban / szerk. Domokos György, Mátyus Norbert, Armando Nuzzo ; kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2015. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-252.
ISBN 978-963-308-250-8 fűzött
Magyarország - Olaszország - magyar történelem - művelődéstörténet - levéltári irat - 14. század - 15. század - 16. század - történelmi forrás
943.9"13/15"(093) *** 930.253(45) *** 930.85(439)"13/15"(093)
[AN 3614829]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2016.
Volentics Gyula
   Üdvözlet Gödről! : helytörténeti barangolás a Dunakanyar kapujában: Alsó- és Felsőgödön / Volentics Gyula. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, 2015. - 160 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 8.)
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 978-963-223-682-7 kötött : 5990,- Ft
Göd - helytörténet - helyismeret - album
943.9-2Göd *** 908.439-2Göd(084.1)
[AN 3613622]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2016.
Zsigmond Kiss Józsefné Tóth Éva (1886-1975)
   "Magam eveztem, ahogy bírtam" : Zsigmond Kiss Józsefné, inokai Tóth Éva életrajzi riportja : Végvár, 1974 december / [riporter] Tóth Zoltán. - Szeged : JATEPress, 2015. - 81 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-315-261-4 fűzött
Zsigmond Kiss Józsefné Tóth Éva (1886-1975)
Erdély - életútinterjú - határon túli magyarság - 20. század
929(498.4)(=945.11)Zsigmond_Kiss_J.-né_Tóth_É.(047.53)
[AN 3614667]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1509 /2016.
Ágh Attila (1941-)
   Kuba : Dél-Amerika kapuja / [írta Ágh Attila, Csák Erika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 179, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8315-0 fűzött : 3990,- Ft
Kuba - helyismeret - útikönyv - fényképalbum
908.729.1(084.12) *** 917.291(036)
[AN 3614434]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2016.
Feuer István
   A csodálatos Firenze : Firenze történelme és műemlékei / Feuer István. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 539 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5562-15-0 fűzött : 4400,- Ft
Firenze - művelődéstörténet - helyismeret - reneszánsz - építészet
908.45-2Firenze *** 72(45-2Firenze) *** 930.85(45-2Firenze)"13/15"
[AN 3613618]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2016.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret
908.439-2Gyula
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Kiskutya sétál az utcán : [Lélu and the strangers] / Székely Árpád, Durkó Károly. - [2015]. - 96 p.
ISBN 978-963-87205-8-0 kötött
Lélu and the strangers (együttes)
Gyula - rockzenekar - 1960-as évek
78.067.26.036.7(439-2Gyula)"196"
[AN 3614373] MARC

ANSEL
UTF-81512 /2016.
Israel (magyar)
   Izrael / [szerk. Alexia Georgiou] ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 368 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-7099-0 fűzött : 6800,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 3616327]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2016.
Kokes János (1952-)
   Magyar emlékek Csehországban / Kokes János ; Gedai Csaba fotóival ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2015. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-615-5559-08-2 kötött : 3990,- Ft
Csehország - Magyarország - művelődéstörténet - útikönyv
914.371(036) *** 930.85(439)
[AN 3614093]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2016.
Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Judit
   Szívem csücske, Nagykörű : helytörténeti tudástár / ... szerzői Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Judit, Nagyné Baráth Ágnes, Veresné Németh Judit ; [közread. a] Petrovay György Katolikus Általános Iskola. - Nagykörű : Petrovai Gy. Katolikus Ált. Isk., 2015. - 224 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-12-1928-9 fűzött
Nagykörű - helytörténet - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Nagykörű(02.053.2) *** 943.9-2Nagykörű(02.053.2)
[AN 3614722]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2016.
   Magyarország természeti csodái / [összeáll. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-09-8354-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 502(439)
[AN 3614429]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2016.
Magyarország természeti csodái (angol)
   Natural wonders of Hungary / [written by Áron Mirtse] ; [transl. by Eszter Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-09-8421-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 502(439)
[AN 3614285]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2016.
Márkusné Vörös Hajnalka
   Püspökkert / írta és szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2015. - 239 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Veszprémi kaleidoszkóp, ISSN 2064-2830 ; 3.)
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-963-7229-42-8 fűzött
Veszprém - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Veszprém *** 930.85(439-2Veszprém)
[AN 3613271]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2016.
Németh Dezső (1940-)
   Tóti legendárium / Németh Dezső ; [közread. a Lant Irodalmi Klub]. - Káptalantóti : Németh D. ; Budapest : Lant Kv., 2015. - 118 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3837-2 kötött
Káptalantóti - helyismeret
908.439-2Káptalantóti
[AN 3614177]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2016.
Nógrády Andor (1940-)
   Mozaikok : Jobbágyi története III. : 1956-1989 / Nógrády Andor. - [Jobbágyi] : Nógrády A., 2015. - 271 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 978-963-12-3966-9 fűzött
Jobbágyi - helyismeret - Kádár-korszak - helytörténet
908.439-2Jobbágyi"195/198" *** 943.9-2Jobbágyi"195/198"
[AN 3614102]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2016.
Pardoe, Julia (1806-1862)
The city of the Magyar, or Hungary and her institutions in 1839-40 (magyar)
   A magyarok városa avagy Magyarország és intézményei 1839-1840-ben / Julia Pardoe ; [ford. Kiss Sándor ... és Hornyák Levente ...]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 2 db ; 22 cm. - (Élet-utak, ISSN 1786-9374 ; 4.)
ISBN 978-615-5257-98-8 fűzött : 5900,- Ft
Magyarország - helyismeret - magyar történelem - angol irodalom - reformkor - útleírás - történelmi forrás
908.439"183/184"(0:82-992) *** 820-992=945.11 *** 943.9"183/184"(093)
[AN 3614233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 211 p.
ISBN 978-615-5257-99-5
[AN 3614239] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 200 p.
ISBN 978-615-5601-00-2
[AN 3614242] MARC

ANSEL
UTF-81521 /2016.
Pósán László (1965-)
   A Német Lovagrend Poroszországban : a népesség és a településszerkezet változásai / Pósán László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 309, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-305.
ISBN 978-615-5257-93-3 fűzött : 3600,- Ft
Ordo Teutonicus
Poroszország - történelem - társadalomföldrajz - középkor
911.3(431)"12/15" *** 929.713 *** 943.1".../15"
[AN 3614188]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2016.
Schiller, Bernd
Sri Lanka (magyar)
   Sri Lanka / [szerző Bernd Schiller] ; [társszerző Martin H. Petrich] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6282-4 fűzött : 2490,- Ft
Srí Lanka - útikönyv
915.487(036)
[AN 3614085]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2016.
Szántó István (1949-)
   Torony - magasan / Szántó István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 183, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-84-0 fűzött : 2400,- Ft
Miskolc - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Miskolc(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3614293]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1524 /2016.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 4. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 503, [2] p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-282-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3616220]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2016.
Buzási Enikő (1948-)
   Augsburg, Wien, München, Innsbruck : die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich : Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts / Enikő Buzási, Géza Pálffy ; [Hrsg.:] Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. - Budapest : Inst. für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften UAW, 2015. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-158.
ISBN 978-963-416-008-3 kötött
Magyarország - Német-római Birodalom - koronázási jelvény - művészettörténet - ábrázolás - miniatúra - 16. század - kódex - illuminált kézirat
342.519.8(439) *** 75.056(430)"15" *** 091.14(430)"15" *** 091.31(430)"15"
[AN 3613142]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2016.
   "Értékek mentén rendet tartani" : válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerk. Pogácsás Anett [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 246 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-258-4 fűzött
jogtudomány - európai integráció
34 *** 327.39(4-62)
[AN 3613600]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2016.
   Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : OBH MIA ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014-. - 24 cm. - (Bíróságtörténeti könyvek, ISSN 2064-9533)
ISBN 978-963-12-0885-6
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3565568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1914 és 1921 között / Antal Tamás. - 2015. - 187 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3718-4 kötött
[AN 3613962] MARC

ANSEL
UTF-81528 /2016.
   Földforgalmi szabályozás : gazdálkodói kézikönyv / [szerk. Orlovits Zsolt] ; [kiad. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - Budapest : NAK, 2015. - 86, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5307-22-5 fűzött
Magyarország - földbirtok - földjog - tulajdonjog - mezőgazdasági jog - jogi szabályozás - útmutató
347.235(439)(094)(036) *** 349.41(439)(094)(036)
[AN 3613222]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2016.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ... - 20. átd., bőv. kiad. - Budapest : OFI, 2015. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7931-2 kötött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3617157]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2016.
Gál Judit, P.
   Halálosztók 2 / P. Gál Judit. - [Budapest] : Babusz Bt., [2015]. - 261 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Ördögök ügyvédei
ISBN 978-963-12-3451-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - híres bűneset - gyilkosság - bűnöző - ügyvéd - ezredforduló - interjú
343.611(439)"199/200" *** 343.919(439)(092)(047.53) *** 347.965(439)(047.53)
[AN 3613057]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2016.
Horváth Barna (1896-1973)
   Bevezetés a jogtudományba / Horváth Barna ; [... szerk. ... Cs. Kiss Lajos]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 111, [2] p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-96-4 fűzött : 2800,- Ft
jogtudomány
34
[AN 3614014]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2016.
   Jegyzőkönyvön kívül / [szerk., a kronológiákat összeáll. és a szövegdobozokat írta Csorba Zsolt Ödön, Némedi István]. - Tatabánya : [Tatabányai Törvényszék], 2015. - 190 p. ; 22 cm
Közread. a Tatabányai Törvényszék
ISBN 978-963-12-3792-4 kötött
Komárom-Esztergom megye - Magyarország - bíró - bíróság - 20. század - ezredforduló - memoár
347.992(439.115)"195/201"(0:82-94) *** 347.962(439)"195/201"(0:82-94)
[AN 3613928]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2016.
   Körletmozaikok, 2015 : "A büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának vizsgálata" című kutatás tanulmányai / [szerk. Csóti András] ; [kiad. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - [Budapest] : BVOP, [2015]. - 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89996-4-1 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - szervezetkutatás - emberierőforrás-kezelés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
343.8(439)"201" *** 658.3(439)"201"
[AN 3613101]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2016.
   Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában / szerk. Gyulai-Schmidt Andrea. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 261, 31 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 28.)
A Budapesten, 2015. nov. 21-22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-256-0 fűzött
Európai Unió - közbeszerzés - fenntartható fejlődés
351.712.2(4-62) *** 504.03(4-62)
[AN 3613578]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2016.
   Köznevelési akkreditációs eljárások nemzetközi gyakorlata / Falus Iván [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 236 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-615-80018-5-4 kötött
oktatásügy - minőségbiztosítás - jogi szabályozás
351.851(100) *** 65.013
[AN 3614842]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2016.
   A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás nemzetközi helyzetképe / Bajomi Iván [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 231 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-231.
ISBN 978-615-80018-6-1 kötött
oktatásügy - jogi szabályozás - 21. század
351.851(100)"20" *** 37.014(100)"20"
[AN 3614836]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2016.
Menyhárt Csaba (1977-)
   Dorog és a tudományok 8 : parlamenti választások a dorogi választókerületben : Dorog képviselőinek pantheonja I. : népképviselő-választások a Habsburg-korban a századfordulóig, 1848-1901 / Menyhárt Csaba. - Dorog : DVBE, 2015. - 146 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 48.)
Bibliogr.
Fűzött
Dorog - országgyűlési képviselő - politikatörténet - 19. század - helytörténet
342.534(439-2Dorog)"184/190"(092) *** 943.9-2Dorog"184/190"
[AN 3613802]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2016.
Nemere István (1944-)
A brit titkosszolgálat története (új kiadása)
   A brit titkosszolgálat : hidegvérrel / Nemere István. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015, cop. 2002. - 206, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Minden titkok tudói. - Bibliogr.: p. [207].
ISBN 978-615-5537-20-2 fűzött
Nagy-Britannia. Secret Intelligence Service
Nagy-Britannia - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
351.746.1(410)(091) *** 327.84(410)(091) *** 355.40(410)(091)
[AN 3614741]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2016.
   Az ombudsmani rendszer és az alkotmánybíráskodás átalakulása : tanulmányok az alapjogvédelem köréből / szerk. Berkes Lilla, Csink Lóránt. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 32.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-253-9 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - emberi jog - állampolgári jogok biztosa - alkotmánybíróság
342.7(439) *** 342.57.08(439) *** 342.565.2(439)
[AN 3613581]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2016.
Prince, Erik (1969-)
Civilian warriors (magyar)
   Amerika szolgálatában : a Blackwater katonai magánvállalat bennfentes története a terror elleni háborúról / Erik Prince ; [közrem.] David[!Davin] Coburn ; ... Max Boot utószavával. - Budapest : Twister Media, 2015. - 415 p. ; 23 cm
Ford. Marczali Ferenc
ISBN 978-963-08-7206-5 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - hadtörténet - külpolitika - magánvállalat - biztonsági szolgálat - zsoldos - ezredforduló - memoár
351.746.3(73)(0:82-94) *** 355.318(73)"199/201"(0:82-94) *** 327(73)"199/201"
[AN 3613038]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2016.
Szita Károly (1956-)
   Egy kaposvári / Szita Károly ; [kiad. a Kaposvár Polgáraiért Egyesület]. - Kaposvár : Kaposvár Polgáraiért Egyes., 2015. - 236 p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-12-3619-4 kötött
Magyarország - Kaposvár - polgármester - 20. század - 21. század - helyismeret
352.075.31(439)(092)Szita_K. *** 908.439-2Kaposvár
[AN 3614422]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2016.
Wood, Ian Michael
   History of the Totenkopf's Panther-Abteilung / Ian Michael Wood. - Keszthely : PeKo Publishing, 2015. - 180 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-615-80072-7-6 kötött
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Totenkopf (3.)
Németország - katonai egység története - páncélos fegyvernem - második világháború
358.119(430)"1939/1945"
[AN 3613945]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2016.
Zhonghua renmin gongheguo xingfa (magyar, kínai, angol)
   A Kínai Népköztársaság Büntető törvénykönyve = Zhonghua renmin gongheguo xingfa = Criminal code of the People's Republic of China / szerk. ... Gál István László ; [az előszót írta Wei Changdong és Qian Yiaoping] ; [... ford. Chen Ling, ... Tóth Csenge]. - [Budapest] : Schadowwolf Kft., [2015]. - 579 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3527-2 fűzött
Kína - büntetőjog - törvény
343(510)(094)
[AN 3613239]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1544 /2016.
Gage, Nicholas (1939-)
Eleni (magyar)
   Eleni / Nicholas Gage. - Budapest : Kairosz, 2015. - 704, [2] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Járai Judit
ISBN 978-963-662-778-2 fűzött : 3800,- Ft
Görögország - polgárháború - 1940-es évek - memoár
355.426(495)"194"(0:82-94)
[AN 3613644]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2016.
Jamali, Naveed
How to catch a Russian spy (magyar)
   Hogyan lettem orosz kém / Naveed Jamali ; [lejegyezte] Ellis Henican ; [ford. Vajda Violetta]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 326, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-493-8 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - Oroszország - kémelhárítás - ezredforduló - memoár
355.40(73)(092)(0:82-94) *** 327.84(73)(0:82-94) *** 355.40(47)
[AN 3614757]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2016.
Kershaw, Robert J. (1950-)
It never snows in September (magyar)
   Az arnhemi csata : a Wehrmacht utolsó győzelme nyugaton, 1944. szeptember / Robert Kershaw ; [ford. Kaiser Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2015. - 489 p. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Megj. "Hídfő" címmel is. - Bibliogr.: p. 465-471.
ISBN 978-963-05-9625-1 fűzött
Németország - Arnhem - hadtörténet - második világháború - csata
355.48(430)"1944" *** 355.483(492-2Arnhem)"1944"
[AN 3614774]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2016.
Sipos Sándor
   Az utolsó magyar katonai lovag / Sipos Sándor ; [kiad. Béla Kútja Kulturális Egyesület]. - Győr ; Ravazd : Béla Kútja Kult. Egyes., 2015. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-963-12-2865-6 kötött
Oszlányi Kornél (1893-1960)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - hadtörténet - második világháború
355(439)(092)Oszlányi_K. *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3613273]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2016.
   Vitéz szentistvánbaksai Sebő Ernő emlékére (1914-2000) / szerk. Szitó János ; [a bevezetőt írta Rédvayné Sebő Enikő]. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2015. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 46.)
Fűzött
Sebő Ernő (1914-2000)
Kanada - Magyarország - emigráns - 20. század - katonatiszt
355(439)(092)Sebő_E. *** 325.25(=945.11)(73)(092)Sebő_E.
[AN 3613835]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1549 /2016.
Benn, Suzanne
Key concepts in corporate social responsibility (magyar)
   CSR iránytű : alapfogalmak, kulcskoncepciók / Suzanne Benn & Dianne Bolton. - [Budapest] : Atlantis Press, 2015. - 242 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jó üzlet sorozat, ISSN 2416-3783)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80306-0-1 fűzött : 4990,- Ft
társadalmi felelősség - vállalatirányítás - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
65.012.412 *** 316.6 *** 504.03
[AN 3613884]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2016.
Bock, Laszlo (1972-)
Work rules! (magyar)
   A Google-titok : tippek a világcég alelnökétől / Laszlo Bock ; [ford. Lázár A. Péter]. - [Budapest] : Bookline, 2015. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-371-5 kötött : 3990,- Ft
Google Incorporation (Mountain View, Calif)
Egyesült Államok - szervezeti kultúra - humánerőforrás-menedzsment - vállalat
65.01 *** 658.3 *** 061.5(73)Google
[AN 3613197]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2016.
   Eredményesség az oktatásban : dimenziók és megközelítések / szerk. Szemerszki Marianna ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-884-4 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - közoktatás - munkateljesítmény - minőségbiztosítás - 21. század - statisztikai adatközlés
65.018(439)"201"(083.41) *** 37.014(439)"201" *** 371.321(439)"201"(083.41) *** 371.136(439)"201"(083.41)
[AN 3614025]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2016.
Kaweh, Babak (1959-)
Das Coaching-Handbuch für Ausbildung und Praxis (magyar)
   Coaching kézikönyv coachoknak és oktatóknak / Babak Kaweh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 978-963-291-254-7 fűzött : 3500,- Ft
coaching - vezetéstudomány
659.2 *** 65.012.4
[AN 3613814]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1553 /2016.
Ancsin Zoltán
   Területmérés : gazdálkodói segédlet / [szerzők Ancsin Zoltán, Kary Lóránt, Pintér Balázs] ; [kiad. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - Budapest : NAK, 2015. - 44, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5307-21-8 fűzött
mezőgazdasági terület - területmérés - útmutató
332.334.4 *** 531.72
[AN 3613295]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2016.
Berka László
   Az újravásárlás pszichológiája ...avagy Hogyan maximalizáld a vevőidben rejlő potenciált? / [Berka László]. - [Budapest] : Berka L., 2015. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-3928-7 fűzött : 3990,- Ft
eladás - lélektan
658.8 *** 159.9
[AN 3614129]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2016.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Boldog adófizető vállalkozó ...avagy 30 instant tipp, hogy a profitod a te bankszámládon maradjon! / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Pongor-Juhász Attila. - Budapest : Pongor Publ. Üzleti Kv., 2015. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5263-20-0 fűzött : 2990,- Ft
vállalkozásismeret - pénzügy
658.1 *** 336.7
[AN 3614104]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2016.
Boros Imre (1947-)
   Nemzeti szemléletű olvasókönyv / Boros Imre. - Budapest : Kairosz, 2015. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-662-783-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - pénzügy - nemzetgazdaság - világgazdaság - 21. század
338(439)"200/201" *** 336(439)"200/201" *** 339.9"200/201"
[AN 3613993]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 488 p.
[AN 3613998] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 342 p.
[AN 3613999] MARC

ANSEL
UTF-81557 /2016.
Damodaran, Aswath (1957-)
The little book of valuation (magyar)
   A vállalatértékelés kézikönyve : útmutató részvénybefektetéshez, társaságok vásárlásához és eladásához / Aswath Damodaran. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-87-6 fűzött : 3950,- Ft
pénzpiac - tőkebefektetés - részvény
336.76 *** 658.152
[AN 3613058]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2016.
Dancs Attila
   Az első számú befektetési célpont te vagy! : azonnal használható befektetőszerző rendszer innovatív vállalkozóknak, lépésről lépésre / Dancs Attila. - [Gyenesdiás] : [Dancs A.], 2015. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-3802-0 fűzött : 4990,- Ft
tőkebefektetés - befektetési tanácsadás
336.76 *** 658.152
[AN 3614117]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2016.
Denkler Miklós
   A bennfentes befektetők kézikönyve : amit a 21. század innovatív pénztermelő befektetéseiről tudnod kell! / Denkler Miklós. - [Keszthely] : [Denkler M.], 2015. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-3816-7 fűzött : 4990,- Ft
befektetési tanácsadás - tőkebefektetés
658.152 *** 336.76
[AN 3614124]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2016.
Dobó Mariann
   Valódi haszon valódi nőknek : vállalkozóként reflektorfényben : [vezetői szerepmodell fejlesztése] : [gyakorlati útmutató] : [életvezetők önfejlesztési kézikönyve] / Dobó Mariann. - Szeged : Szabadegy. Magánkvk., 2015. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2860-1 fűzött
vállalkozás - üzleti élet - életvezetés - nő
658.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3613116]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2016.
Domán Zsolt
   Online vevőszerzés csúcsra járatva / Domán Zsolt és Szőke András. - Vasad : Nitronet Media Kft., cop. 2015. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
eladás - marketing - internet
339.138 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 3614087]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2016.
   Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek : az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása / szerk. Kovács Péter. - Szeged : SZTE GTK, 2015. - 399 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
A Szegeden, 2014. nov. 13-14-én tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-371-2 fűzött
Dél-alföldi régió - Szeged - gazdaságtan - gazdaságszociológia - regionális gazdaság
330 *** 332.1(439-2Szeged) *** 316.334.2(439.14-13)
[AN 3614767]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2016.
Imreh-Tóth Mónika
   Az egyetemi vállalkozásoktatás lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében / Imreh-Tóth Mónika. - Szeged : JATEPress, 2015. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-963-315-256-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - vállalkozásismeret
658.1 *** 378.633(439)
[AN 3614660]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2016.
Kállay Balázs
   Az üzleti diagnosztika alapjai / Kállay Balázs, Koloszár László. - 2. átd. kiad. - Sopron : NYME K., 2015, cop. 2014. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-963-334-255-8 fűzött
üzemgazdaságtan - gazdasági mutató
658.1 *** 330.131
[AN 3617119]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2016.
Kiss Ambrus (1979-)
   Munkanélküliségről, foglalkoztatásról : egy intézményrendszer története / Kiss Ambrus. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 198 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-078-8 fűzött : 2200,- Ft
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Győr). Zalaegerszegi Kirendeltség
Zala megye - munkanélküliség - foglalkoztatás - testülettörténet - rendszerváltás - ezredforduló
331.56(439.121)"198/201" *** 331.5.024.5(439.121)"198/201" *** 351.83(439.121)"198/201"
[AN 3614137]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2016.
Kovács István
   Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban Magyarországon és az Európai Unióban avagy Az acquis communautaire érvényesülése a magyar hitelpiacon / [szerzők Kovács István ..., Szánthó Miklós ..., Törcsi Péter ...] ; [közread. az] Alapjogokért Központ, [Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., cop. 2015. - 209 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-12-4087-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügy - fogyasztóvédelem
336.7 *** 366.5(4-62) *** 366.5(439)
[AN 3614109]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2016.
Masters, Peter
Christian stewardship our calling (magyar)
   Hivatásunk a keresztyén sáfárkodás / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2015. - 22 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0651-7 fűzött
adakozás - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
336.7 *** 244 *** 22.07
[AN 3613308]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2016.
Nagy Gergely
   A szabaddá válás kézikönyve / Nagy Gergely. - Budapest : Capital Confidence Kft., 2015. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3752-8 fűzött : 4290,- Ft
pénzügy - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3614024]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2016.
Oláh Tamás
   A kifogáskezelés mestere / Oláh Tamás. - Budapest : OT Tréning Kft., [2015]. - 76 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4093-1 fűzött : 5000,- Ft
hálózati értékesítés - kommunikáció
658.846 *** 316.77
[AN 3614583]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2016.
Rekettye Gábor (1944-)
   Bevezetés a marketingbe / Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2015. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9667-1 fűzött
marketing
658.8
[AN 3614818]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2016.
Rózsa Ildikó
   Nemzetközi számvitel / Rózsa Ildikó. - Budapest : Hessyn, 2015-. - 24 cm
nemzetközi pénzügy - számvitel
339.7 *** 657
[AN 3613596]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az IFRS alapjai a kezdetektől : egyedi beszámolókra vonatkozó standardok. - 2015. - 196 p. : ill.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5543-01-2 fűzött : 6090,- Ft
[AN 3613597] MARC

ANSEL
UTF-81572 /2016.
Szabó Andrea
   A közfoglalkoztatás a gazdasági ciklusok kontextusában / Szabó Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 180 p. : ill. ; 23 cm. - (Szociotéka, ISSN 1417-9857)
Bibliogr.: p. 133-148.
ISBN 978-963-236-984-6 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - közmunka - közhasznú munka - gazdasági válság - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.124(439)"199/201" *** 331.57(439)"199/201"(083.41) *** 351.712(439)"199/201"(083.41)
[AN 3614125]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2016.
Tellinger, Michael
Ubuntu contributionism (magyar)
   Ubuntu : a globális háttérhatalom összeesküvéseinek leleplezése... : ... és a megoldás az emberiség jólétének megteremtéséhez / Michael Tellinger. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 477 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80246-5-5 kötött : 6500,- Ft
globalizáció - utópia - pénzeszköz
339.9 *** 336.74 *** 167.5
[AN 3613478]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2016.
Veres Attila
   Automatizált értékesítési modell ...avagy Hogyan építs vállalkozóként önjáró gépezetet, hogyan hozd ki vállakozásodból a maximumot? / [Veres Attila]. - [Orosháza] : [Veres és Társai Kft.], 2015. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-3880-8 fűzött : 4990,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3614111]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2016.
Weiser István (1973-)
   A vásárlói élményteremtés művészete : a vevők megszerzésének és megtartásának gyakorlati kézikönyve / Weiser István. - Szeged : Ez Design Grafikai Kft., 2015. - 303 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-85603-2-2 kötött : 4990,- Ft
marketing - eladás
339.138 *** 658.85
[AN 3614989]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1576 /2016.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2015 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon Okt. és Szolgáltató Kft., cop. 2015. - 302 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2015. ápr. 14.
ISBN 978-615-5353-65-9 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3614357]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2016.
Gergely Andrea
   Látássérült személyek életminőségének vizsgálata : kutatói zárójelentés / Gergely Andrea, Török Emőke ; [közread. a] Vakok Állami Intézete. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 187 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-615-80330-5-3 fűzött
Magyarország - csökkent látású - vak - életminőség - 21. század
364.65-056.262(439) *** 316.728-056.262(439)"201"
[AN 3613640]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2016.
   Halmozottan sérült látássérült személyek elemi rehabilitációjának speciális módszertana. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 111 p. ; 23 cm. - (Módszertani füzetek / Vakok Állami Intézete, ISSN 2416-3724 ; 2.)
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-80330-1-5 fűzött
vak - csökkent látású - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - hátrányos helyzetű - egészségügyi rehabilitáció - módszertan
364.65-056.262 *** 364.65-056.37 *** 371.3 *** 364.048.6
[AN 3613628]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1579 /2016.
Abonyi-Tóth Andor
   A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei / [szerzők Abonyi-Tóth Andor, Turcsányi-Szabó Márta] ; [közread. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály IKT Módszertani Iroda]. - [Budapest] : Educatio, 2015. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-963-9795-73-0 fűzött
oktatás - mobil számítástechnika - e-learning - didaktika
371.333 *** 681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3614345]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2016.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
A good enough parent (magyar)
   Az elég jó szülő : [könyv a gyereknevelésről] / Bruno Bettelheim ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 509, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-261-2 kötött : 4900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3616322]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2016.
Booth, Tony (1944-)
Index for inclusion (magyar)
   Inklúziós index : a tanulás és részvétel támogatása az iskolákban / Tony Booth és Mel Aiscow ; [ford. Csefkó Monika]. - 3. bőv. átdolg. kiad. - [Budapest] : [Educatio], cop. 2015. - 193 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fűzött
integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - oktatás - fejlesztés - didaktika
376 *** 37.014.3 *** 371.3
[AN 3614628]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2016.
Csányi Tamás (1981-)
   A testnevelés tanításának didaktikai alapjai : középpontban a tanulás / szerzők Csányi Tamás, Révész László ; [közread. a Magyar Diáksport Szövetség]. - Budapest : MDSZ, 2015. - 266 p. : ill., színes ; 31 cm + DVD
melléklet címe: Új módszerek az iskolai testnevelésben : a feladatkártya alkalmazása : módszertani oktatófilm. - Bibliogr.: p. 246-265.
ISBN 978-615-5518-01-0 kötött
ISBN 978-615-5518-02-7 (mell.)
testnevelés - tantárgy - didaktika - audiovizuális dokumentum
372.879.6 *** 371.3
[AN 3614733]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2016.
Csattos Márta
   A csecsemőgondozás speciális technikáinak módszertana látássérült személyek esetében / [kész. Tolnayné Csattos Márta, Grósz Judit, Szécsényi Anikó]. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 82 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Módszertani füzetek / Vakok Állami Intézete, ISSN 2416-3724 ; 4.)
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-615-80330-3-9 fűzött
vak - csökkent látású - szociális rehabilitáció - csecsemőgondozás
376.32 *** 376.352 *** 364.65-056.262 *** 364.048.6 *** 613.95
[AN 3613637]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2016.
Dudinszky Zsolt
   Látássérült személyek barkácstevékenysége / [kész. ... Dudinszky Zsolt, Joszt László, Szilaj Zsolt]. - Budapest : Vakok Áll. Int., 2015. - 187 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Módszertani füzetek / Vakok Állami Intézete, ISSN 2416-3724 ; 5.)
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-615-80330-4-6 fűzött
vak - csökkent látású - barkácsolás
376.32 *** 376.352 *** 364.65-056.262 *** 689
[AN 3613638]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2016.
   Egész nap az iskolában? : egy fejlesztés anatómiája / szerk. Kovács Erika, Mayer József ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-888-2 fűzött
Magyarország - egész napos iskola - 21. század
37.018.54(439)"201" *** 37.018.54
[AN 3614023]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2016.
   Együtt, Működik! : a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása : Támop-3.1.5/12-2012-0001 : zárókiadvány / [szerk. Szabó Mária] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-947-6 fűzött
Magyarország - pedagógus - továbbképzés - tanácsadás - közoktatás
371.14(439) *** 659.2 *** 37.014(439)
[AN 3614499]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2016.
   Eredményesség és társadalmi beágyazottság : a délután 4-ig kiterjesztett iskola bevezetésének első tapasztalatai / szerk. Imre Anna ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-891-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - általános iskola - egész napos iskola
37.014.5(439) *** 37.018.54 *** 373.3
[AN 3614504]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2016.
   Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok / szerk. Györgyi Zoltán ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-887-5 fűzött
Magyarország - közoktatás - felzárkóztatás - hatásvizsgálat - 21. század
37.014(439)"200/201" *** 37.06
[AN 3614510]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2016.
   A fenntartói törvényességi ellenőrzés kézikönyve [elektronikus dok.] / szerk. Csillag Márta ; kiad. Oktatási Hivatal. - Szöveg. - Budapest : OH, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm + mell. (22 p. ; 24 cm)
A melléklet szerkesztője Szabó Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - melléklet címe: Útmutató a fenntartói törvényességi ellenőrzés lefolytatásához kidolgozott kézikönyv használatához. - Működési követelmények: szövegszerkesztő, Adobe Reader
ISBN 978-615-80291-0-0
Magyarország - iskolafelügyelet - ellenőrzés - közoktatás - 21. század - útmutató - elektronikus dokumentum
37.014.6(439)(036) *** 351.851(439)"201" *** 65.012.7
[AN 3614259]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2016.
   Gyakorlat, reflexió, innováció : nevelési-oktatási programok részvételi alapú fejlesztése / szerk. Varga Attila ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 140 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-885-1 fűzött
pedagógia - innováció - egész napos iskola - oktatáskutatás
37.01 *** 330.341.1 *** 37.018.54
[AN 3614328]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2016.
   A jelszó: Gandhi : kutatási beszámolók : kutatói terepgyakorlaton az ELTE PPK doktoranduszaival. - Budapest : Új Helikon Bt., 2015. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87842-6-1 fűzött
Magyarország - pedagógia - doktori képzés - kutatási és fejlesztési jelentés
37 *** 378.21(439)
[AN 3613813]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2016.
    gyakorlatok a pedagógiai szakszolgálati ellátásban / kész. Bacsa Judit [et al.] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - [Budapest] : Educatio, 2015. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-78-5 fűzött
Magyarország - pedagógia - gyógypedagógia - tehetséggondozás - képességfejlesztés - tanácsadás
37.025 *** 37.048 *** 376.545(439) *** 376(439)
[AN 3614232]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2016.
   Jubileumi évkönyv, 1875-2015 : Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 140 éve / [összeáll. Bertalan Tamásné ...]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Belvárosi Zrínyi I. Ált. Isk., 2015. - 121 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 140 éve, 1875-2015
ISBN 978-963-12-3639-2 fűzött
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola
Kecskemét - általános iskola
373.3(439-2Kecskemét)
[AN 3613093]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2016.
Kántor Sándorné
   A kitüntetéses doktoravatások története a Debreceni Egyetemen, 1912-2013 / Kántor Sándorné Varga Tünde. - [Debrecen] : [Debreceni Egy. K.], [2015]. - 549 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-485-1 fűzött
Debrecen - Magyarország - egyetem - tudományos minősítés - kitüntetés - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
378.2(439-2Debrecen)"191/201" *** 378.2(439)(092)"191/201" *** 378.4(439-2Debrecen)"191/201" *** 06.068(439)
[AN 3614394]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2016.
   Kétnyelvű oktatás a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskolában, 2005-2015 = Dvojezično šolstvo na Dvojezični osnovni soli Jožefa Košiča / [szerk. ... Takács Adrián Donát és ... Treiberné Doncsecz Ildikó]. - Felsőszölnök : Kossics J. Kétnyelvű Ált. Isk., 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3517-3 fűzött
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola (Felsőszölnök)
Felsőszölnök - kétnyelvű iskola - általános iskola
373.3(439-2Felsőszölnök) *** 37.018.554(439)
[AN 3613382]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2016.
Kissné Zsámboki Réka (1973-)
   Egy Freinet-szellemű óvodai innováció az 1990-es évek alternatív pedagógiai mozgalmában / Kissné Zsámboki Réka. - Pécs : Edenscript, 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-129.
ISBN 978-963-89172-7-0 fűzött
óvodapedagógia - alternatív nevelés - innováció
372.3 *** 371.4 *** 330.341.1
[AN 3613125]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2016.
   Kudarcok és megoldások : iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés / szerk. Fehérvári Anikó, Tomasz Gábor ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-862-2 fűzött
Magyarország - Európa - oktatásügy - hátrányos helyzetű - tanulási nehézség - iskolai kudarc
37.014(439)"201" *** 371.322.9 *** 37.014(4)"201" *** 364.24
[AN 3613924]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2016.
   Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára : fejezetek az OFI TÁMOP 3.1.1./2. projektjéből / [összeáll. Gönczöl Enikő]. - Budapest : OFI, 2015. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 978-963-682-945-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - iskolai nevelés - pedagógiai munka
37.014(439) *** 37.018.2 *** 371.321
[AN 3614364]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2016.
Mártonfi György
   Szakiskolai Fejlesztési Program, 2003-2009 / írta Mártonfi György ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 103 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-682-859-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - fejlesztés - ezredforduló
377(439)"200"
[AN 3613940]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2016.
   Mobil alkalmazások autizmusspektrum-zavarral élő tanulók támogatásában : fejlesztés, beválásvizsgálat, módszertan / [közread. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály IKT Módszertani Iroda]. - [Budapest] : Educatio, 2015. - 113 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-113.
ISBN 978-963-9795-82-2 fűzött
gyógypedagógia - autizmus - infokommunikáció - oktatástechnológia
376 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 616.89-008.45
[AN 3614243]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2016.
Nagy Erika
   Egy sikeres anya kézikönyve : minden, amit a tanulásról és nevelésről tudnod kell(ene) / Nagy Erika. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2015. - 212 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5362-14-9 fűzött
családi nevelés - tanulás
37.018.1 *** 159.953.5
[AN 3614524]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2016.
Némethné Tóth Ágnes (1959-)
   A pedagógia adósságai / N. Tóth Ágnes. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 317, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-317.
ISBN 978-615-5251-59-7 kötött
Magyarország - pedagógia - közoktatás - 21. század
37 *** 37.014(439)"201"
[AN 3613427]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2016.
   Óvodai hátránycsökkentés, eredményes iskolakezdés : kutatási program az eredményes óvoda - iskola átmenet és az esélyteremtés, hátránykompenzáció támogatására vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területén / [szerk. Szent-Gály Viola] ; [közread. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály Óvodafejlesztési Iroda]. - Budapest : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Közokt. Oszt. Óvodafejlesztési Iroda, 2015. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9795-60-0 fűzött
Magyarország - óvodai nevelés - iskolai nevelés - iskolaérettség - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - oktatáskutatás - 21. század
372.3(439)"200/201" *** 372.367 *** 37.018.2(439)"200/201" *** 373.29 *** 376.6 *** 342.722
[AN 3614620]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2016.
   A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése : javaslatok a döntéshozók számára, 2014-2015 / alkotószerk. Morvay Zsuzsanna ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 65 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-682-942-1 fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - oktatáspolitika - minőségbiztosítás - szolgáltatásmenedzsment - 21. század
371.321 *** 37.014.5(439)"201" *** 65.018 *** 65.011.1
[AN 3614072]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2016.
   A pedagógushivatás megerősítésének néhány aspektusa / szerk. Sági Matild ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-878-3 fűzött
Magyarország - pedagógus - pedagógiai munka - oktatáspolitika - 21. század - statisztikai adatközlés
37.014.5(439)"201" *** 371.321(439)"201"(083.41)
[AN 3614033]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2016.
   A pedagógusok gyakornoki rendszerének fejlesztése és értékelése / [... szerk. Sallai Éva] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 495 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-803-656-6 kötött
pedagógus - továbbképzés - kutatási és fejlesztési jelentés
371.14
[AN 3614468]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2016.
   Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa [elektronikus dok.] : XV. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2015. november 19-21. : tartalmi összefoglalók / ... szerk. Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága ; kiad. Óbudai Egyetem. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2015. - 1 pendrive ; 15 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ONK 2015. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Golyóstollban
ISBN 978-615-5460-53-1
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3613815]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2016.
Pintérné Fetzer Mónika
   Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógusminősítésben való részvételre / [szerző Pintérné Fetzer Mónika] ; [közread. a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Oktatási Hivatal]. - [Budapest] : OH, 2015. - 25 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - pedagógiai munka - ellenőrzés - iskolafelügyelet - minőségbiztosítás - útmutató
37.014.6(439) *** 371.321(439)(036) *** 65.018
[AN 3614720]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2016.
Setényi János (1961-)
   Az iskolai egészségnevelés fejlesztése : az egészséges táplálkozásra nevelés fejlesztésének lehetőségei / szerzők Setényi János, Kocsis Ferenc ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 50 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7043-73-4)
iskolai nevelés - egészségnevelés - egészséges táplálkozás
37.018.2 *** 614 *** 371.7 *** 613.2
[AN 3614478]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2016.
   Szakértők és tanácsadók a közoktatásban, nemzetközi tapasztalatok / Hámoriné Váczy Zsuzsanna [et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 123 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-615-80018-8-5 kötött
Magyarország - Európa - közoktatás - oktatáspolitika - iskolafelügyelet - 21. század
37.014(439)"201" *** 37.014(4)"201" *** 351.851(439)"201" *** 351.851(4)"201" *** 65.012.7
[AN 3614256]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2016.
   Szemelvények a köznevelési rendszer irányításához kapcsolódó kutatások eredményeiből / [összeáll. Gönczöl Enikő] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : OH, 2015. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80291-4-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közoktatás - iskolafelügyelet
37.014(439) *** 351.851(439)
[AN 3614471]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2016.
   Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában [elektronikus dok.] : V. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia : ... Nagyvárad ..., 2015. június 15. : tanulmánykötet / Tóth Péter, Maior Enikő, Pogátsnik Monika szerk. ; [rend. az] Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Nyelvek Tanszéke. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy. Trefort Á. Mérnökpedagógiai Közp., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-46-3
Magyarország - felsőoktatás - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378(439) *** 371.13(439) *** 061.3(498.4-2Nagyvárad)
[AN 3613810]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2016.
   A tanárképzés megújítása, 2015 / szerk. Rapos Nóra, Kopp Erika. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-690-3 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - fejlesztés - 21. század
371.13(439)"201"
[AN 3613084]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2016.
   Tanterv, tankönyv, vizsga / szerk. Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-883-7 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - közoktatás - 21. század - tanterv
37.014.5(439)"201" *** 371.214(439)
[AN 3614029]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2016.
   Tartalmi és módszertani újítások a tanítóképzésben [elektronikus dok.] : módszertani segédanyagok pedagógiai, pszichológiai, tantárgypedagógiai tárgyak oktatásához : ... a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen született segédanyagok / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó. - Szöveg. - [Debrecen] : DRHE, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Szaktárnet. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-8429-85-8
tantárgy-pedagógia - pedagógusképzés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.13(072) *** 371.3(072)
[AN 3612835]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2016.
   Tehetséggondozó programok / szerk. Kállai Gabriella ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-706-9 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - közoktatás - 21. század
37.014(439) *** 376.545(439)"200/201"
[AN 3613933]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2016.
   Az utazó mentorok tapasztalataiból : a projekt segítése iskolafejlesztési eszközökkel / szerk. Trencsényi László ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság, [Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME ; Budapest : M. Ped. Társ., 2015. - [62] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-43-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - közoktatás - informatika - felzárkóztatás - 21. század
37.014(439.134)"201" *** 681.3.004.14 *** 37.06
[AN 3613809]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2016.
   Változások az óvodarendszerben : véleménykutatások eredményei, 2014/15 / szerk. Török Balázs ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-864-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - óvodai nevelés - 21. század
37.014(439)"201" *** 372.3(439)"201"
[AN 3614249]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1619 /2016.
Ancelotti, Carlo (1959-)
Il mio albero di natale (magyar)
   Az én focim : a vezetőedző jegyzetfüzetéből / Carlo Ancelotti ; Giorgio Ciaschini szerkesztésében ; [ford. Sarkadi Zoltán]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2015. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
Ancelotti, Carlo (1959-)
Olaszország - labdarúgás - edző - edzés - 20. század - ezredforduló - memoár
796.071.4(45)(092)Ancelotti,_C.(0:82-94) *** 796.332.015
[AN 3614791]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2016.
Claussen, Detlev (1948-)
Béla Guttmann (magyar)
   Guttmann Béla : a világfutball edzőlegendája / Detlev Claussen ; [ford. Szakál Gertrúd] ; [... a Moldoványi Pál-interjút kész. Gulyás Zsolt]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2015. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9612-1 kötött
Guttmann Béla (1899-1981)
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - edző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.071.4(439)(092)Guttmann_B. *** 796.332(100)"19" *** 796.071.4(100)(=945.11)(092)Guttmann_B.
[AN 3614811]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2016.
Domínguez, Niko
101 cosas que deberías saber sobre los circuitos de carreras (magyar)
   101 dolog, amit jó, ha tudsz a versenypályákról / [írta Niko Domínguez] ; [rajz. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-588-2 kötött
gépjárműsport - gyermekkönyv
796.7(02.053.2)
[AN 3614388]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2016.
Dusek László (1940-)
   Felelj, ha tudsz! 4 / Dusek László. - Tápiószentmárton : Dusek L., 2015. - 334 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
ISBN 978-963-12-3566-1 fűzött : 1800,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3613529]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2016.
   Értük szólt a Himnusz / [szerk. ... Füleky András] ; [kiad. a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete]. - 4. kiad. - Budapest : Halhatatlan M. Sportolók Egyes., 2015, cop. 1997. - 124, [3] p. : ill. ; 31 cm
Bársony : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - sportoló - életrajz
796(439)(092)
[AN 3616238]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2016.
Taylor, Phil (1960-)
Staying power (magyar)
   Erőpróba : [visszatérésem a csúcsra] / Phil "The Power" Taylor ; [ford. Bus András, Fencsik Tamás]. - Budapest : G-Adam Kvk., cop. 2015. - 279 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3396-4 fűzött : 3990,- Ft
Taylor, Phil (1960-)
Nagy-Britannia - sportoló - darts - 20. század - 21. század - memoár
796.24(410)(092)Taylor,_Ph.(0:82-94)
[AN 3613516]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1625 /2016.
   20 év : a Magyar Festők Társasága jubileuma, 1995-2015 / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2015]. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
A 2015-ben, a Magyar Festők Társasága által rendezett kiállítások katalógusa
ISBN 978-615-5074-10-3 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3614890]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2016.
   Ég és Föld között : transzcendens világkép és létfilozófiák Fischer Ernő művészetében : konferencia és kamara-kiállítás / [szerk. Szigyártó Gyöngyi] ; [kiad. a Fischer Ernő Alapítvány]. - Budapest : Fischer E. Alapítvány, [2015]. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. nov. 9-én rendezték
Fűzött
Fischer Ernő (1914-2002)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - művészetfilozófia - konferencia-kiadvány
75(439)(092)Fischer_E. *** 75.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3613165]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2016.
El Kazovszkij (1948-2008)
   The survivor's shadow : the life and works of El Kazovsky : [Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, ... 6 November 2015 - 14 February 2016] = A túlélő árnyéka : az El Kazovszkij-élet/mű / [curator András Rényi]. - Budapest : MNG, cop. 2015. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2015/2.)
Csak angol nyelven
ISBN 978-615-5304-50-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)El_Kazovszkij *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3613204]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2016.
El Kazovszkij (1948-2008)
   A túlélő árnyéka : az El Kazovszkij-élet/mű : [Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, ... 2015. november 6 - 2016. február 14.] = The survivor's shadow : the life and works of El Kazovsky / [... kurátora Rényi András]. - Budapest : MNG, cop. 2015. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2015/2.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5304-33-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)El_Kazovszkij *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3613194]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2016.
   Évek, művek, fiatalok : a vizuális versenyek 20 éve : 2015.10.01 - 2015.10.30., Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, ... Budapest ... / [a kiállítást rend. Énekes János, Gaul Emil, Zombori Béla] ; [a katalógust szerk. Gaul Emil, Zombori Béla]. - Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2015. - 51 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 978-963-12-3473-2 fűzött
Magyarország - vizuális művészet - tanulmányi verseny - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 371.384(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3613848]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2016.
Horváth László
   A modernitás szorításában : Ajka építéstörténete, 1940-1990 / Horváth László. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2015. - 486, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 35.)
Bibliogr.: p. 474-478.
ISBN 978-963-7229-43-5 kötött
Ajka - építészet - városépítés - gazdaságföldrajz - 20. század
711.4(439-2Ajka) *** 72(439-2Ajka)"19" *** 911.3(439-2Ajka)"19"
[AN 3613250]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2016.
Hudi József (1956-)
   Balatonfüredi panaszkönyv, 1836-1840 / sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta és a mutatókat kész. Hudi József. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 254 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 74.)
Bibliogr.: p. 227-243. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9990-37-1 kötött : 3000,- Ft
Balatonfüred - fürdő - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
725.73(439-2Balatonfüred)"183"(093) *** 943.9-2Balatonfüred"183"(093)
[AN 3613160]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2016.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2015, cop. 2002. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-244-261-7 kötött : 4975,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3617188]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2016.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Tervek, épületek, írások / Makovecz Imre. - Budapest : epl, 2015. - 2 db : ill., részben színes ; 34 cm
borító- és gerinccím: Makovecz. - Bibliogr.
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 3613331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1959-2001 / szerk. Gerle János
ISBN 978-615-5461-14-9 kötött
[AN 3613334] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 2002-2011 / szerk. Götz Eszter
ISBN 978-615-5461-15-6 kötött
[AN 3613337] MARC

ANSEL
UTF-81634 /2016.
Máriás István (1984-)
   Egotrip : Máriás István aka Horror Pista. - Budapest : Author, 2015. - 137, [20] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-1974-6 fűzött
Máriás István (1984-)
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Máriás_I.
[AN 3614680]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2016.
Nagy Márta (1953-)
   Aknay János Csend-történetei = János Aknay's Stories of silence / Nagy Márta ; [ford. ... Reichmann Angelika] ; [közread. az] Innoart Galéria ... - Budapest : Balassi ; Szentendre : Innoart Galéria, cop. 2015. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-967-5 kötött : 2500,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 3614805]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2016.
Ország László (1952-)
   ...engesztelés.. / Ország László ; [kiad. a Képírás Művészeti Alapítvány]. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-89408-7-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Ország_L.
[AN 3614270]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2016.
Szabó János (1942-)
   Szabó János / [bev.] Feledy Balázs. - Budapest : Lucidus, 2015. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9465-90-9 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szabó_J.
[AN 3614699]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2016.
Textilművészeti Triennálé (5.) (2015) (Szombathely)
   5. Textilművészeti Triennálé : [Szombathelyi Képtár, ... 2015. június 26 - október 31.] = 5th Triennial of Textile Art : [Art Gallery of Szombathely, ... 26 June - 31 October 2015] / [a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2015]. - 228 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-2149-7 fűzött
Magyarország - textilművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(100)"200/201" *** 745.52(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3613398]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2016.
Tomcsányiné Szemere Sarolta
   Mondától mondáig : hímzett magyar mandala kárpitok : pillanatképek történelmünkből / Tomcsányiné Szemere Sarolta. - Budapest : Szerző, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-12-3617-0 kötött
Magyarország - iparművész - hímzés - textilművészet - 20. század - 21. század - kárpit
746.3(439)(092)Tomcsányiné_Szemere_S. *** 745.52(439)(092)Tomcsányiné_Szemere_S.
[AN 3614201]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1640 /2016.
Eötvös Péter (1944-)
   Parlando, rubato : beszélgetések, monológok és egyéb kitérők / Eötvös Péter, Pedro Amaral ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 317 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.: p. 285-286.
Eötvös Péter (1944-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - opera - interjú
78.071.1(439)(092)Eötvös_P.(047.53) *** 782.1
[AN 3614074]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2016.
Ganxsta Zolee (1966-)
   Döglégy a világ körül / Ganxsta Zolee ; [lejegyezte] Fencsik Tamás. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, 2015. - 271, [7] p., [38] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.: p. [275].
ISBN 978-963-227-511-6 fűzött : 3990,- Ft
Ganxsta Zolee (1966-)
Magyarország - rapper - 20. század - ezredforduló - memoár - útirajz
78.067.26.036.7(439)(092)Ganxsta_Z.(0:82-94) *** 908.100(0:82-94)
[AN 3612985]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2016.
Lakatos Róbert (1965-)
   Roby Lakatos : Gipsy fusion / [lejegyezte] Bombera Krisztina. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, 2015. - 159 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-227-421-8 kötött : 4990,- Ft
Lakatos Róbert (1965-)
Belgium - cigányzenész - külföldön élő magyar személyiség - memoár - auditív dokumentum
78.067.26(=914.99)(439) *** 78.071.2(=945.11)(493)(092)Lakatos_R.(0:82-94)
[AN 3614879]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2016.
Nagy Miklós (1928-)
   Dr. Nagy Miklós ének-zenetanár, karnagy visszaemlékezései / Marosné Németh Zita szerkesztésében ; [kiad. Béla Kútja Kulturális Egyesület]. - Ravazd : Béla Kútja Kult. Egyes., 2015. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1640-0 kötött
Nagy Miklós (1928-)
Magyarország - Győr - zenepedagógus - karnagy - zenei élet - 20. század - memoár
78.071.4(439)(092)Nagy_M.(0:82-94) *** 78.05(439-2Győr)
[AN 3613525]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2016.
Rihter, Svâtoslav Teofilovič (1915-1997)
   Egy barátság levelei : Szvjatoszlav Richter és Nyina Dorliak levelei Fejér Pálhoz, 1954-1997 / [... ford., az illusztrációkat vál. és a jegyzeteket összeáll. Nagy Margit] ; [szerk. Fazekas Gergely]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 240 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A levelek orosz és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-80071-3-9 kötött : 5990,- Ft
Rihter, Svâtoslav Teofilovič (1915-1997)
Oroszország - komolyzenei előadó - zongoraművész - 20. század - levelezés
786.2.071.2(47)(092)Rihter,_S._T.(044)
[AN 3614213]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2016.
Tallián Tibor (1946-)
   Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei / Tallián Tibor ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében]. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 670 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 635-654.
ISBN 978-963-506-957-6 kötött : 4500,- Ft
Schodelné Klein Rozália (1811-1854)
Magyarország - Európa - operatörténet - operaénekes - zenei élet - reformkor - 19. század
784.071.2(439)(092)Schodelné_Klein_R. *** 782(4)"18" *** 782(439)"183/184"
[AN 3613209]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2016.
Tóth Vera (1985-)
   Gyémánt / Tóth Vera. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 389, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-465-5 kötött : 3490,- Ft
Tóth Vera (1985-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Tóth_V.(0:82-94)
[AN 3613043]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1647 /2016.
Harris, Neil Patrick (1973-)
Choose your own autobiography (magyar)
   Így jártam az életemmel / Neil Patrick Harris ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 295 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-293-464-8 fűzött : 3490,- Ft
Harris, Neil Patrick (1973-)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(73)(092)Harris,_N._P.(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)Harris,_N._P.(0:82-94)
[AN 3613018]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2016.
Jávorszky Béla (1965-)
A magyar folk története (angol)
   The story of Hungarian folk : [village music, táncház, world music] / Béla Szilárd Jávorszky ; [trans. by Ábel Petneki]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 183 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8414-0 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - táncház - világzene - 20. század - 21. század - magyar népzene
793.31(439)"197/201" *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3613074]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2016.
Kárpáti György (1979-)
   Címlapsztori : az újságírószerep változása az amerikai hangosfilmben / Kárpáti György. - Budapest : Kultúrbarlang, 2015. - 359 p. ; 21 cm. - (Filmanatómia, ISSN 2416-3759 ; 1.)
Bibliogr.: p. 335-353.
ISBN 978-963-12-2251-7 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - filmtörténet - 20. század
791.43(73)"190/196"
[AN 3614826]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2016.
Kotte, Andreas (1955-)
Theaterwissenschaft (magyar)
   Bevezetés a színháztudományba / Andreas Kotte ; [ford. Edit Kotte] ; [társford. Berta Erzsébet]. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-962-0 fűzött : 3200,- Ft
színházesztétika - színháztörténet
792.01 *** 792(100)(091)
[AN 3614036]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2016.
Marx József (1942-)
   Jancsó Miklós élete és kora / Marx József. - Budapest : Vince K., cop. 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Filmogr.: p. 113-121.
ISBN 978-963-303-067-7 fűzött : 3495,- Ft
Jancsó Miklós (1921-2014)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Jancsó_M. *** 791.43(439)"19/20"
[AN 3614673]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2016.
Vogel Eric (1907-1997)
   Vogel Eric : [az élet, a női szépség illusztrátora] / [... vál., összeáll. Turnai Tímea] ; [... szerk. Ács Piroska]. - [Budapest] : OSZMI, 2015. - 92 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 4.)
ISBN 978-963-9000-43-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - képzőművész - jelmeztervezés - díszlettervezés - 20. század
792.024(439)(092)Vogel_E. *** 792.021(439)(092)Vogel_E.
[AN 3613902]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1653 /2016.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2013. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-25-1 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3616510]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2016.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] : [önálló nyelvtanulás] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout. - 6. kiad. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2005. - 190, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-98-3 fűzött
angol nyelv - levelezés - ügyvitel - üzleti élet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3616273]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2016.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   A gondolkodásművészet kifejlődése a Kárpát-medencében és Eurázsiában / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2015. - 51 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 30.)
ISBN 978-615-5412-03-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3613207]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2016.
Bullimore, Emma
   Mrs Winterbottom's wicked orange jam : képes olvasmány, angol : 20 izgalmas, rövid történet a könnyed angol nyelvtanulásért : [A2-B1 szint] / Emma Bullimore, Mary Evans, Emma Blake. - Budapest : Raabe Klett Okt. Tanácsadó és K., 2015. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
Gerinccím: Pons angol történetek
ISBN 978-615-5328-24-4 fűzött
Nagy-Britannia - angol nyelv - helyismeret - angol irodalom - nyelvkönyv - elbeszélés
802.0(078)=945.11 *** 908.410(0:82-32) *** 820-32
[AN 3614304]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2016.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2011. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-14-4 fűzött
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 3616502]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2016.
Gabriel-Kamminga, Mirjam
Pons Grammatik Niederländisch kurz und bündig (magyar)
   Pons holland nyelvtan röviden és érthetően / Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2015, cop. 2005. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5127-36-6 fűzött
holland nyelv - nyelvtan
803.931-5(078)=945.11
[AN 3616512]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2016.
Gusʹkova, Antonina Petrovna
   Magyar - orosz alapszótár / Guszkova Antonyina, H. Tóth István ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-409-030-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 3613046]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2016.
Kertész András (1956-)
   Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében / Kertész András. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 6.)
Bibliogr.: p. 149-163.
ISBN 978-963-318-518-6 fűzött
nyelvészet - tudománytörténet - nyelvfilozófia
800.1(091) *** 800.1
[AN 3614631]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2016.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik Spanisch kurz & bündig (magyar)
   Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2015. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-80-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3616491]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2016.
Nagy Lajos, Cs (1945-)
   Magyar nyelvjárások / Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 212 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 36.)
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 978-963-409-020-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - nyelvföldrajz - nyelvjárás
809.451.1-087
[AN 3613173]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2016.
Tótfalusi István (1936-)
   Idegen szavak alapszótára : 4500 idegen szó magyarázata / Tótfalusi István. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 200, [3] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 37.)
ISBN 978-963-7094-07-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3613178]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1664 /2016.
Falussy Lilla (1974-)
   Trendek a kortárs olasz drámában / Falussy Lilla. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 133 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-236-964-8 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom története - műfajtörténet - színháztörténet - 20. század - ezredforduló - dráma
850(091)-2"19/200" *** 792(45)"19/200"
[AN 3614164]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2016.
Gergye László (1960-)
   A dán regény aranykora / Gergye László. - Budapest : Universitas, 2015. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-52-2 fűzött : 1365,- Ft
dán irodalom története - műfajtörténet - romantika - 19. század - regény
839.8(091)-31"18"
[AN 3613605]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2016.
Halász Hajnalka (1984-)
   Nyelvi differencia megkülönböztetés és esemény között : Jakobson, Luhmann, Humboldt, Gadamer, Heidegger / Halász Hajnalka. - Budapest : Ráció, 2015. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-81-7 fűzött : 2500,- Ft
nyelvfilozófia - irodalomtudomány
82.01 *** 800.1
[AN 3613599]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2016.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Egy franciatanár irodalmi kalandjai / Sz. Tóth Gyula. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 252 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5251-60-3 kötött : 2980,- Ft : 10 EUR
műfordítás - magyar irodalom története - francia irodalom története
82.03 *** 840(091)-14 *** 894.511(091)-14
[AN 3613181]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1668 /2016.
Albert Gábor (1929-)
   ...minden, ami voltunk.. : Budapest - Allentown, 1984-1990 : Albert Gábor és Kürz János levelei. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 159 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5500-14-5 fűzött : 3150,- Ft
Albert Gábor (1929-)
Kürz János (1907-1990)
Magyarország - Egyesült Államok - író - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - levelezés - 20. század
894.511(092)Albert_G.(044) *** 75(=945.11)(73)Kürz_J.(044)
[AN 3613806]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2016.
Boros Oszkár
   "Weöresiáda" : a líranyelvi, filozófiai és zenei tradíció elemei a Weöres-életműben és annak utóéletében / Boros Oszkár. - Budapest : Ráció, 2015. - 211 p. ; 24 cm. - (Művek, értelmezések, elméletek, ISSN 2062-3828 ; 6.)
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 978-615-5047-83-1 fűzött : 2750,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 82.01
[AN 3613519]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2016.
   Emlékkönyv Bársony István (1855-1928) születésének 160. évfordulójára 2015-ben / [szerk. Nemeskéri-Orbán István] ; [kiad. a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium]. - Csongrád : Bársony I. Mezőgazdasági Szakképző Isk. és Kollégium, 2015. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Emlékkönyv 160. - Bibliogr.: p. 77.
Fűzött
Bársony István (1855-1928)
Magyarország - író - vadász - 19. század - 20. század - emlékkönyv
894.511(092)Bársony_I. *** 799.2(439)(092)Bársony_I.
[AN 3613873]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2016.
Grób László
   A magyar detektívregény fénykora, 1930-1948 / Grób László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 142, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-90-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - bűnügyi regény
894.511(091)-312.4"193/194"
[AN 3614182]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2016.
Gróh Gáspár (1953-)
   A kultúra iránytűje : kritikák / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2015. - 217 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-044-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalomkritika - könyvismertetés
894.511(091)"19/20"(0:82-95)
[AN 3613652]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2016.
Imre László (1944-)
   Irodalomalapítás és műfajfejlődés a 18-19. századi magyar irodalomban / Imre László. - Budapest : Nap K., 2015. - 279 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-045-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18"
[AN 3613660]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2016.
   "...író leszek, semmi más..." : irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben : tanulmányok / [szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. - 235 p. : ill. ; 25 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 19.)
A Balatonfüreden, 2014. dec. 5-6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-36-4 kötött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3613234]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2016.
Károlyi Csaba (1962-)
   Mindig más történik : 25 irodalmi beszélgetés / Károlyi Csaba. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-05-1 fűzött : 3500,- Ft : 12 EUR
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)"19/201"(047.53)
[AN 3613228]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2016.
Lengyel András (1950-)
   Az "esthajnali csillag" : vázlatok és adatok Cholnoky Viktorról / Lengyel András. - Budapest : Nap K., 2015. - 329 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-073-0 kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-332-055-6)
Cholnoky Viktor (1868-1912)
Magyarország - író - újságíró - 19. század - századforduló
894.511(092)Cholnoky_V. *** 070(439)(092)Cholnoky_V.
[AN 3613651]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2016.
Nagy Imre (1940-)
   A második kapu : Bertók László kései lírájáról / Nagy Imre. - Pécs : Kronosz, 2015. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-49-0 kötött : 2750,- Ft
Bertók László (1935-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Bertók_L.
[AN 3613862]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2016.
Neszmélyi Károly (1945-)
   Népi írók, népi irodalom : tanulmányok / Neszmélyi Károly. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 275 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9596-88-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - népi irodalom - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511.015.12
[AN 3613639]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2016.
Pomogáts Béla (1934-)
   Magyar Erdély : tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 789-639-596-88-7)
Erdély - határon túli magyar irodalom története - határon túli magyarság - művelődéstörténet - nemzetiségi kérdés - 20. század
894.511(498.4)(091)"19" *** 930.85(=945.11)(498.4)"19" *** 323.15(=945.11)(498.4)"19"
[AN 3613642]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2016.
Urbán Péter, Z.
   Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében / Z. Urbán Péter. - Budapest : Ráció, 2015. - 267 p. ; 24 cm. - (Művek, értelmezések, elméletek, ISSN 2062-3828 ; 5.)
Bibliogr.: p. 175-189.
ISBN 978-615-5047-82-4 fűzött : 2750,- Ft
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Nemes_Nagy_Á. *** 82.01
[AN 3613594]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2016.
   Vállamon bárányos éggel : írások Nagy Lászlóról / [... szerk. Jánosi Zoltán]. - Budapest : Nap K., 2015. - 326 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-078-5 kötött : 3500,- Ft
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Nagy_László
[AN 3613653]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1682 /2016.
Andrews, Mary Kay (1954-)
Summer rental (magyar)
   A nyaraló / Mary Kay Andrews ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 390 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-538-8 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614898]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Onyx (magyar)
   Ónix : Luxen 2. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 469 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-631-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3616974]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opal (magyar)
   Opál : Luxen 3. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-857-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3616982]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Wait for you (magyar)
   Wait for you : várok rád / J. L. Armentrout alias J. Lynn ; [ford. Császár László]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 491 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-022-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3616250]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2016.
Asher, Jay (1975-)
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617017]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2016.
Banks, Rosie
Christmas ballerina (magyar)
   Karácsonyi balett / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 199, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-116-1 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613146]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2016.
Bard, Elizabeth
Lunch in Paris (magyar)
   Ebéd Párizsban : szerelmi történet receptekkel / Elizabeth Bard ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Nők Lapja Kvklub : Central Kv., 2015, cop. 2012. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-029-5 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - memoár - ételrecept
820-94(73)=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3617115]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2016.
Barrick, Ella
Quickstep to murder (magyar)
   Gyilkosság tánclépésben : táncparkettkrimi / Ella Barrick ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 361 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-530-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3614874]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2016.
Bernáth István (1928-2012)
   Skandináv mitológia / Bernáth István. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-13-6331-9 fűzött : 3500,- Ft
izlandi irodalom - skandináv népek ősvallása - eposz
839.59-131=945.11 *** 293
[AN 3616326]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der grosse Schnee (magyar)
   Bori és a téli vakáció / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 90, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-86-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616284]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Burg der Vampire (magyar)
   Bori a titokzatos várkastélyban / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2013. - 97, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-14-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616274]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2016.
Bond, Gwenda
Girl on a wire (magyar)
   Lány a kötélen / Gwenda Bond ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-461-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3614091]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2016.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Az első magyar költőhöz : válogatott művek / Jorge Luis Borges ; [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2015. - 581, [8] p. ; 21 cm
keretcím: 100 könyv
ISBN 978-963-405-210-4 kötött : 4290,- Ft
argentin irodalom - válogatott művek
860-821(82)=945.11
[AN 3613418]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2016.
Brett, Peter V. (1973-)
The painted man (magyar)
   A rovásember : Démon-ciklus 1. / Peter V. Brett ; [ford. Zelei Róbert]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 601, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-372-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617030]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2016.
Card, Orson Scott (1951-)
Children of the mind (magyar)
   Az elme gyermekei : [Végjáték 4] / Orson Scott Card ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Fót : Unio Mystica, 2015. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5546-02-0 fűzött : 3465,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613555]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2016.
Carpentier, Alejo (1904-1980)
El reino de este mundo (magyar)
   Földi királyság / Alejo Carpentier ; [ford. Gulyás András] ; [az előszó fordítója Dés Mihály]. - Budapest : GloboBook, cop. 2015. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3876-1 fűzött : 2310,- Ft
kubai irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 3613214]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2016.
Castellucci, Cecil (1969-)
Moving target (magyar)
   Mozgó célpont : Leia hercegnő kalandja / írta Cecil Castellucci és Jason Fry ; ill. Phil Noto ; [ford. Bus András és Fencsik Tamás]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [8], 255 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
ISBN 978-615-5501-97-5 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3614501]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2016.
Castle, Richard
Heat wave (magyar)
   Heat wave : hőhullám / Richard Castle ; [ford. Szabó János Lajos]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 285 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-404-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3617204]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2016.
Chainani, Soman
The school for good and evil (magyar)
   Jók és rosszak iskolája / Soman Chainani ; ill. Iacopo Bruno. - Budapest : Twister Media, 2015. - 583 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-80294-1-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613034]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2016.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a travelling man (magyar)
   Hamish Macbeth és a tőrbe csalt falu / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 261 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-62-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3613559]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2016.
Chicken soup for the cat & dog lover's soul (magyar)
   Újabb megható állattörténetek / [szerk.] Jack Canfield [et al.] ; [ford. Sági Csilla és Both Gábor]. - [Budapest] : Novella, [2015], cop. 2000. - 234, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-7953-32-9 fűzött
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 59(0:82-32)
[AN 3617233]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2016.
Chicken soup for the teenage soul on love & friendship (magyar)
   Megható tinitörténetek / [szerk.] Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly Kirberger ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2015], cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
A verseket Lengyel Tamás ford.
ISBN 963-9442-16-X fűzött
amerikai angol irodalom - antológia
820-822(73)=945.11
[AN 3617234]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2016.
Child, Lee (1954-)
The hard way (magyar)
   Rögös út / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-806-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3617179]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : [A végzet ereklyéi harmadik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 497, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-288-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617011]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2016.
Cohn, Rachel (1968-)
Dash and Lily's book of dares (magyar)
   Dash és Lily : kihívások könyve / Rachel Cohn, David Levithan ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-100-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613548]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2016.
Collins, Rebecca Ann
My cousin Caroline (magyar)
   Caroline kuzin : [Pemberley-krónikák] / Rebecca Ann Collins ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 443, [2] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-534-0 fűzött : 3399,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3614883]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2016.
Cussler, Clive (1931-)
Plague ship (magyar)
   Járványhajó : [Oregon-akták] / Clive Cussler, Jack Du Brul ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 453 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-535-7 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3614905]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2016.
Cussler, Clive (1931-)
Serpent (magyar)
   Tollas kígyó : [NUMA-akták] / Clive Cussler, Paul Kemprecos ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 471 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-517-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3614893]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2016.
Davidson, Craig (1976-)
The deep (magyar)
   Mélység / Nick Cutter ; [ford. Tillinger Zsófia]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-86-4 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
kanadai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3613136]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2016.
Doerr, Anthony (1973-)
All the light we cannot see (magyar)
   A láthatatlan fény / Anthony Doerr ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 539 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-625-0 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3613147]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2016.
Dowd, Siobhan (1960-2007)
Bog child (magyar)
   A láp gyermeke / Siobhan Dowd ; ford. Zubovics Katalin. - Budapest : Pongrác K., 2015. - 360, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-56-1 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3614075]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   Sherlock Holmes - tanulmány vérvörösben / Arthur Conan Doyle ; [a fordítást ... átd. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 161 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 23.)
Megj. "A bíborvörös dolgozószoba", "A brixtoni eset" és "A brixtoni rejtély" címmel is
ISBN 978-963-227-656-4 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3614853]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2016.
Fay, Juliette (1963-)
The shortest way home (magyar)
   Édes otthon / Juliette Fay ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 510, [2] p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-804-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3614944]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2016.
Funnell, Pippa (1968-)
Samson (magyar)
   Sámson : ünnepi lovasbemutató / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 103, [6] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-094-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613157]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2016.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful creatures (magyar)
   Beautiful creatures : lenyűgöző teremtmények / Kami Garcia, Margaret Stohl ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 547, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-320-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3616962]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2016.
Geary, Debora
A hidden witch (magyar)
   Láthatatlan boszorkány : [Modern boszorkány sorozat] / Debora Geary ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-627-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613083]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2016.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das erste Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok első könyve : [dream a little dream] / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 325, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-506-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-674-4 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3614875]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2016.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-682-9 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617023]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2016.
Godwin, Francis (1562-1633)
The man in the moone (magyar)
   Ember a Holdon / Francis Godwin ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 100 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5257-88-9 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - utópia - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9=945.11
[AN 3614225]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2016.
Gortner, C. W.
The Tudor secret (magyar)
   A Tudorok titka : a kémmester krónikái / C. W. Gortner ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-76-9 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3614200]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Le petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas ; Nicolas az iskolában ; Nicolas nyaral ; Nicolas meg a haverok ; Nicolas-nak gondjai vannak / Goscinny, Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Sík K., 2015, cop. 1998. - 676, [3] p. ; 22 cm
Egys. cím: Le petit Nicolas ; Les récrés du petit Nicolas ; Les vacances du petit Nicolas ; Le petit Nicolas et les copains ; Le petit Nicolas a des ennuis
ISBN 978-963-9270-30-5 kötött : 4700,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616317]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2016.
Gregory, Philippa (1954-)
Stormbringers (magyar)
   Viharfelhők : A sötétség rendje sorozat második kötete / Philippa Gregory ; [ford. Hordós Marianna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 318 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-418-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613341]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2016.
Grossman, Lev (1969-)
The magician king (magyar)
   A varázslókirály / Lev Grossman ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-89-5 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613095]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2016.
Ham, Rosalie
The dressmaker (magyar)
   A ruhakészítő / Rosalie Ham ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 375 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-531-9 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3614837]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2016.
Han, Jenny
The summer I turned pretty (magyar)
   The summer I turned pretty : a nyár, amikor megszépültem : Nyár trilógia I. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 254, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-645-6 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617035]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2016.
Hancock, Ka
Dancing on broken glass (magyar)
   Üvegszilánkon táncolni / Ka Hancock ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : Pioneer Books, 2015. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-07-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614980]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2016.
Harrod-Eagles, Cynthia (1948-)
Emily (magyar)
   Emily : Kirov saga / Cynthia Harrod-Eagles ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 601 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-529-6 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614823]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2016.
Hayes, Samantha
Until you're mine (magyar)
   Míg enyém leszel / Samantha Hayes ; [ford. Laik Eszter Ildikó]. - Budapest : Pioneer Books, 2015. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-06-5 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614971]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2016.
Hiekkapelto, Kati (1970-)
Kolibri (magyar)
   Kolibri / Kati Hiekkapelto ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 513, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-469-3 kötött : 3490,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3613141]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2016.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Lord of darkness (magyar)
   Az éjszaka ura / Elizabeth Hoyt ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 300 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-805-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3613540]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2016.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Simik Bálint]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 687 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-310-700-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3616395]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2016.
Kafka, Franz (1883-1924)
Die Verwandlung (magyar)
   Az átváltozás ; A fűtő / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 120 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 24.)
Egys. cím: Die Verwandlung ; Der Heizer
ISBN 978-963-227-657-1 fűzött : 999,- Ft
német irodalom - kisregény - elbeszélés
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 3614849]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2016.
Kane, Ben (1970-)
The road to Rome (magyar)
   Út Rómába / Ben Kane ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 494 p. ; 20 cm. - (History regények, ISSN 2064-1230)
ISBN 978-963-09-8307-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3613451]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2016.
Karlsson, Jonas (1971-)
Fakturan (magyar)
   A számla / Jonas Karlsson ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Európa, 2015. - 242 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-215-9 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - szatirikus regény
839.7-313.3=945.11
[AN 3613039]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2016.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Annihilation (magyar)
   Megsemmisítés / Drew Karpyshyn ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 296 p. ; 20 cm
keretcím: Legendák ; keretcím: Star wars : the old republic
ISBN 978-963-497-328-7 fűzött : 3500,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3597283]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2016.
King, Stephen (1947-)
The long walk (magyar)
   A hosszú menetelés / Stephen King mint Richard Bachman ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2015. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-201-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614867]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 216, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616198]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2016.
Kivirähk, Andrus (1970-)
Mees, kes teadis ussisõnu (magyar)
   Az ember, aki beszélte a kígyók nyelvét / Andrus Kivirähk ; ford. Kőhalmy Nóra. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 409 p. ; 21 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-844-8 fűzött : 3500,- Ft
észt irodalom - fantasztikus regény
894.545-312.9=945.11
[AN 3613800]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2016.
Klimko-Dobrzaniecki, Hubert (1967-)
Samotność (magyar)
   Magány / Hubert Klimko-Dobrzaniecki ; [... ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Terra Recognita, 2015. - 165 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89185-5-0 kötött
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3613206]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2016.
Larsson, Åsa (1966-)
Mylingen (magyar)
   A kísértet / Åsa Larsson és Ingela Korsell ; ill. Henrik Jonsson ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2015. - 215, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 3.)
ISBN 978-963-405-238-8 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3613447]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2016.
Le Guin, Ursula K. (1929-)
The left hand of darkness (magyar)
   A sötétség balkeze / Ursula K. Le Guin ; [ford. Baranyi Gyula]. - Budapest : Európa, 2015. - 355, [2] p. ; 21 cm
keretcím: 100 könyv
ISBN 978-963-405-221-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613423]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2016.
Lebbon, Tim
Into the void (magyar)
   Távoli csillagok / Tim Lebbon ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 316 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-342-3 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614729]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2016.
Lipson, Katri (1965-)
Jäätelökauppias (magyar)
   A fagylaltos / Katri Lipson ; ford. Panka Zsóka. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 293, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-848-6 fűzött : 2800,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3613788]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2016.
Louis, Édouard (1992-)
En finir avec Eddy Bellegueule (magyar)
   Leszámolás Eddyvel : regény / Édouard Louis ; [ford. Pataki Pál]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-63-5 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3614306]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2016.
Lovegrove, James (1965-)
Sherlock Holmes : the stuff of nightmares (magyar)
   Sherlock Holmes : lidércnyomás / James Lovegrove ; [ford. Rocsik Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 354 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-497-341-6 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-497-335-5 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3614771]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2016.
Lowe, Dave
My hamster is a genius (magyar)
   A hörcsögöm egy zseni / írta Dave Lowe ; [ill. Mark Chambers] ; ford. Stahl Judit. - 2. kiad. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2015. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Büdi és Ben)
ISBN 978-963-9905-24-5 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3616286]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2016.
Maas, Sharon (1951-)
Of marriageable age (magyar)
   Eladósorban / Sharon Maas ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 488 p. ; 22 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-540-1 kötött : 3890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614855]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2016.
Macgregor, Virginia
What Milo saw (magyar)
   Milo szerint a világ / Virginia Macgregor ; [ford. Kocsis Anikó és Kelemen Dávid]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-474-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3612972]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2016.
Mack, David (1969-)
24: rogue (magyar)
   24: a számkivetett / David Mack ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 373, [2] p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-533-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3614886]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2016.
McDonald, Megan (1959-)
Stink and the incredible super-galactic jawbreaker (magyar)
   Büdi és a szupergalaktikus fogropogtató / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 119, [8] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-11-9929-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613469]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2016.
   Medvefelhő a város felett : észak-amerikai indián költők antológiája / [szerk., ford., az életrajzokat írta Gyukics Gábor]. - Budapest : Scolar, 2015. - 189 p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-596-0 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelvű irodalom - észak-amerikai indiánok - vers - antológia
820-14(=97)(73)(082)=945.11
[AN 3613417]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2016.
Mendoza, Élmer (1949-)
Balas de plata (magyar)
   Ezüstgolyók / Élmer Mendoza ; [ford. Dobos Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 252 p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-8310-5 fűzött : 2990,- Ft
mexikói irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(72)=945.11
[AN 3613461]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2016.
   Mesék az élet csodáiról / [vál., átd.] Boldizsár Ildikó ; Takács Mari illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2015. - 245, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3301-2 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3617205]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2016.
Morgan, Richard K. (1965-)
The steel remains (magyar)
   Az acél emléke / Richard Morgan ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-87-1 fűzött : 3580,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3614927]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2016.
Naumova, Nataliâ (1945-)
   Fény és árnyék = Svet i tenʹ / Natália Naumova ; [... műfordította és az előszót írta Gaál Áron]. - Budapest : Amon, 2015. - 38, 38 p. : ill. ; 22 cm. - (Pleiádok sorozat, ISSN 2416-3775)
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-2437-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-9876-8)
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 3613919]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2016.
Nelson, Jandy (1985-)
I'll give you the sun (magyar)
   Neked adom a napot / Jandy Nelson ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-318-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3613591]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2016.
Neuhaus, Nele (1967-)
Gegen alle Hindernisse (magyar)
   Elena : minden akadályon át / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-100-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613150]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2016.
Nielsen, Jennifer A.
The shadow throne (magyar)
   The shadow throne : az árnytrón : a Hatalom-trilógia 3. / Jennifer A. Nielsen ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 339, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-335-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-334-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3614911]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2016.
Oates, Joyce Carol (1938-)
Jack of spades (magyar)
   Pikk bubi / Joyce Carol Oates ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2015. - 319, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-252-4 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613017]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2016.
Orsi, Guillermo (1946-)
Ciudad santa (magyar)
   Szent város / Guillermo Orsi ; [ford. Tóbiás Judit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-62-8 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
argentin irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 3613375]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2016.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Afternoon on the Amazon (magyar)
   Őserdő mélyén / Mary Pope Osborne ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2015. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 6.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-374-9 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616209]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2016.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Night of the ninjas (magyar)
   Nindzsák éjszakája / Mary Pope Osborne ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2015. - 70, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 5.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-373-2 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616208]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2016.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Polar bears past bedtime (magyar)
   Jegesmedvék között / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 75, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 12.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-377-0 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616203]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2016.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Sunset of the sabertooth (magyar)
   A kardfogú tigris birodalma / Mary Pope Osborne ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Animus, 2015. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 7.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-375-6 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616210]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2016.
Pancol, Katherine (1954-)
Les yeux jaunes des crocodiles (magyar)
   A krokodilok sárga szeme / Katherine Pancol ; ford. Füsi Lídia. - Budapest : Park, cop. 2015. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-177-6 fűzött : 4500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3613014]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2016.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Molière-átiratok / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2015. - 351, [2] p. ; 21 cm
Tart.: TartuffeÞ; Úrhatnám polgárÞ; Don Juan
ISBN 978-963-14-3246-6 kötött : 3690,- Ft
átdolgozás - francia irodalom - magyar irodalom - dráma
840-2.04=945.11 *** 894.511-2
[AN 3613139]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2016.
Pflugfelder, Bob (1967-)
Nick and Tesla's secret agent gadget battle (magyar)
   Nick és Tesla : a titkos ügynökök összecsapása : izgalmas kémtörténet, amelyben fontos szerep jut rejtett kameráknak, kódtárcsáknak és egy sor házilag elkészíthető szerkenytűnek / "Tudós Bob" Pflugfelder és Steve Hockensmith ; Scott Garrett illusztrációival ; ford. Totth Benedek. - [Szentendre] : Cerkabella ; [Budaörs] : Vivandra, cop. 2015. - 275 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5347-09-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - fizika - kísérlet - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3614462]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2016.
Popravko, Sergej Alekseevič
Mëd i zoloto (magyar)
   Méz és arany : az új valuta filozófiája / Sz. A. Popravko ; [a ... fordítást Rozs István kész.]. - Nagykovácsi : Lilli K., 2015. - 138, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9837-41-6 fűzött
orosz irodalom - esszé
882-4=945.11
[AN 3614747]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2016.
Preston, Douglas (1956-)
Blue labyrinth (magyar)
   Kék labirintus / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 366 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-803-6 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613536]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2016.
Raasch, Sara
Snow like ashes (magyar)
   Hó, mint hamu / Sara Raasch. - Budapest : Twister Media, 2015. - 495 p. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-80294-3-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613090]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2016.
Radvilavičiūtė, Giedra (1960-)
Šiąnakt aš miegosiu prie sienos (magyar)
   Ma éjjel a falnál alszom : esszék / Giedra Radvilavičiūtė ; ford. Laczházi Aranka. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 225, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-849-3 fűzött : 2500,- Ft
litván irodalom - tárcanovella
888.2-43=945.11
[AN 3613794]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2016.
Rice, Anne (1941-)
Prince Lestat (magyar)
   Lestat herceg : vámpírkrónikák / Anne Rice ; [ford. Kallai Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 544, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-600-6 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613107]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-245-577-8 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-407-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616990]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
Obsession in death (magyar)
   Halálos rögeszme / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-361-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613344]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2016.
Rogneby, Jenny (1974-)
Leona (magyar)
   Leona : pókerjátszma / Jenny Rogneby ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2015. - 399 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-360-2 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3613532]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2016.
Roux, Madeleine (1985-)
Asylum (magyar)
   Asylum : a bolyongó lélek / Madeleine Roux ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-649-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3613078]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2016.
Rowell, Rainbow (1973-)
Fangirl (magyar)
   Fangirl / Rainbow Rowell ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Scolar, 2015. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-584-7 fűzött : 3250,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613472]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2016.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2015. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-96-0 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616196]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2016.
Rushdie, Salman (1947-)
Two years, eight months and twenty-eight nights (magyar)
   Két év, nyolc hónap, huszonnyolc éjszaka / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 421 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-593-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3613064]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2016.
Ryan, Tom
Following Atticus (magyar)
   Atticus nyomában / Tom Ryan ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 341, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-327-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-326-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3615006]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2016.
Şafak, Elif (1971-)
The bastard of Istanbul (magyar)
   Az isztambuli fattyú / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata] ; [a dalszövegeket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2009. - 464, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-231-9 fűzött : 3690,- Ft
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3616400]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2016.
Saylor, Steven (1956-)
Wrath of the furies (magyar)
   A fúriák haragja / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-90-1 fűzött : 3580,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3613103]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2016.
Scarrow, Simon (1962-)
Brothers in blood (magyar)
   Vértestvérek : [egy vakmerő római kalandjai a hadseregben] / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 367 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-354-8 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3613406]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2016.
Schneider, Robyn
The beginning of everything (magyar)
   Egy új élet reménye : [mindenkire vár egy fordulat] / Robyn Schneider ; [ford. Bihari György]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 334 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-654-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613047]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2016.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
The talisman (magyar)
   Oroszlánszívű Richárd : regény / Walter Scott ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 217, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Megj. "A talizmán" címmel is
ISBN 978-963-245-006-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617213]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2016.
A second chicken soup for the woman's soul (magyar)
   Megható történetek a női lélekről / [szerk.] Jack Canfield [et al.]. - [Budapest] : Novella, [2015], cop. 2005. - 238 p. ; 20 cm
Ford. Villányi György
ISBN 963-9442-54-2 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 3617219]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2016.
Simenon, Georges (1903-1989)
Bergelon (magyar)
   A műhiba / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-71-0 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3613384]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2016.
Smith, Jennifer E. (1980-)
Hello, goodbye, and everything in between (magyar)
   Milyen lesz a búcsú után? / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 311 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-662-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613069]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2016.
Solomons, Natasha (1980-)
The song collector (magyar)
   A Hartgrove-ház / Natasha Solomons ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 405 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-539-5 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3614889]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2016.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : amitié, Shakespeare et jalousie (magyar)
   Lányok regénye 3 : barátság, féltékenység, Molière / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 322 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-842-9 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617171]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2016.
Sortland, Bjørn (1968-)
Ærlighetsminuttet (magyar)
   Az őszinteség perce : regény művészetről és szerelemről / Bjørn Sortland ; ... ford. Patat Bence. - Budapest : Pongrác, 2015. - 478, [9] p., [34] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-25-7 kötött : 4900,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3614069]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2016.
Stilton, Tea
Ciak si gira a Topford! (magyar)
   Filmforgatás Cinnfordban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 115, [6] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-608-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3614918]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2016.
Stirling, Joss (1969-)
Misty falls (magyar)
   Misty : a kendőzetlen igazság / Joss Stirling ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-065-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3613162]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2016.
Stonehill, Rebecca
The poet's wife (magyar)
   A költő felesége / Rebecca Stonehill ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 374 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-527-2 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 3614852]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2016.
Stover, Matthew
Star Wars: shatterpoint (magyar)
   Töréspont : Klónok háborúja regény / Matthew Stover ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 442 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : legendák
ISBN 978-963-497-334-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614736]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2016.
Strindberg, August (1849-1912)
Erik XIV (magyar)
   XIV. Erik : színmű 4 felvonásban : [a Vasa-saga III. része] / August Strindberg ; [ford. Mikó Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015. - 137, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5257-91-9 fűzött : 2400,- Ft
svéd irodalom - dráma
839.7-2=945.11
[AN 3614185]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2016.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Percepliquis (magyar)
   Percepliquis : az elveszett város : a Riyria-krónikák hatodik kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2015. - 623 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-31-9 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3614962]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2016.
Tan Twan Eng (1972-)
The gift of rain (magyar)
   Esőcsináló / Tan Twan Eng ; [ford. Hegedűs Péter]. - Győr : Tarandus, cop. 2015. - 605 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-09-1 fűzött : 4690,- Ft
Malajzia - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(595)=945.11
[AN 3612999]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2016.
Thiemeyer, Thomas (1963-)
Chroniken der Weltensucher : der Palast des Poseidon (magyar)
   Felfedezők krónikája : Poszeidón palotája / Thomas Thiemeyer ; [ford. Gémes Szilvia]. - Budapest : Pongrác, 2015. - 452, [13] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-84-4 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - kalandregény
830-312.5=945.11
[AN 3614016]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2016.
Tobar, Héctor (1963-)
Deep down dark (magyar)
   A sötét mélyben / Héctor Tobar ; [ford. Takács Zoltán]. - Győr : Tarandus, 2015. - 446 p. ; 21 cm
Borítócím: Egy chilei bányában rekedt 33 férfi története és csodával határos szabadulásuk
ISBN 978-615-5584-18-3 fűzött : 3890,- Ft
Chile - amerikai angol irodalom - bányaszerencsétlenség - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 622.86(83)"2010"(0:82-31)
[AN 3613001]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2016.
Tordo, João (1975-)
Hotel Memória (magyar)
   Memory hotel / João Tordo ; [ford. Urbán Bálint]. - [Budapest] : FISZ ; [Pécs] : Jelenkor, 2015. - 278 p. ; 21 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 2.)
ISBN 978-963-676-547-7 fűzött : 2990,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3613513]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2016.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi [elektronikus dok.] / Mark Twain ; előadja Rátóti Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2015. - 1 CD (7 h 41 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-31-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3612825]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2016.
Twardoch, Szczepan (1979-)
Morfina (magyar)
   Morfium : [Varsó 1939: nők, kábítószerek, árulás] / Szczepan Twardoch ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 605 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-847-9 fűzött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3613646]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2016.
Tyler, Anne (1941-)
A spool of blue thread (magyar)
   Egy spulni kék cérna / Anne Tyler ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-77-6 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3614238]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2016.
Van Draanen, Wendelin (1965-)
Flipped (magyar)
   Szerintem, szerinted : a Változó szerelem című film alapjául szolgáló történet / Wendelin Van Draanen ; [ford. Győri Katalin]. - Budapest : Harmat, 2015. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-294-9 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3613829]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2016.
Vérant, Samantha
Seven letters from Paris (magyar)
   Hét levél Párizsból : egy őszinte és igaz emlékirat / Samantha Vérant ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-75-2 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3614241]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2016.
Verhoef, Esther (1968-)
De kraamhulp (magyar)
   A védőnő : [thriller] / Nova Lee Maier ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Ab Ovo, [2015]. - 296, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-64-2 fűzött : 2950,- Ft
holland irodalom - bűnügyi regény
839.31-312.4=945.11
[AN 3614320]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2016.
Vodolazkin, Evgenij (1964-)
Lavr (magyar)
   Laurosz : nem történelmi regény / Jevgenyij Vodolazkin ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2015. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-243-2 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3613470]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2016.
Völsunga saga (magyar)
   Völsunga saga : a Völsungok története : egy 13. század közepi, izlandi pergamenkódexbe leírt hőstörténet / Bernáth István fordításában és jegyzeteivel ; [... utószó ... Voigt Vilmos]. - Budapest : Corvina, 2015. - 126 p. ; 22 cm. - (Északi források)
ISBN 978-963-13-6245-9 kötött
izlandi irodalom - eposz
839.59-131=945.11
[AN 3614695]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2016.
Voorhoeve, Anne Charlotte (1963-)
Liverpool Street (magyar)
   Liverpool Street / Anne C. Voorhoeve ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 527 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-995-0 fűzött : 3499,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3614995]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2016.
Walliams, David (1971-)
The boy in the dress (magyar)
   Köténycsel / David Walliams ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5501-51-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3614860]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2016.
Watson, S. J. (1971-)
Second life (magyar)
   A másik én / S. J. Watson. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 567 p. ; 22 cm
Ford. Gellért Marcell
ISBN 978-963-293-468-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3613030]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2016.
Webb, Holly
Alone in the night (magyar)
   Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-293-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616310]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2016.
Weeks, Brent (1977-)
Shadow's edge (magyar)
   Az árnyékvilág peremén : Éjangyal trilógia 2 / Brent Weeks ; [ford. Gazdag Tímea]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 645 p. : ill. ; 22 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-381-1 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-300-2 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617044]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2016.
Wells, Dan (1977-)
The devil's only friend (magyar)
   Az ördög egyetlen barátja / Dan Wells ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2015. - 309 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 2.)
ISBN 978-615-5514-37-1 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3614956]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2016.
Wilson, Daniel H. (1978-)
Robopocalypse (magyar)
   Robokalipszis / Daniel H. Wilson ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, cop.2015. - 410, [4] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-244-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3613359]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1818 /2016.
   25 legszebb magyar vers [elektronikus dok.] / Bálint András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (1 h 4 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8224-5 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3613362]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2016.
Antal Judit (1964-)
   Igazgyöngy : ezer kilométer a Szent Jakab-zarándokúton / Antal Judit ; [fotó Bánházi György]. - Utánny. - Győr : Barbori Bt., 2015. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-88216-2-1 fűzött : 3900,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3617130]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2016.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3616307]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2016.
Békés Pál (1956-2010)
   Doktor Minorka Vidor nagy napja [elektronikus dok.] / Békés Pál ; előadja Györgyi Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2015. - 1 CD (2 h 59 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-32-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3612832]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2016.
Benedek Elek (1859-1929)
   Béka-királykisasszony [elektronikus dok.] / Benedek Elek ; [mesélő Dálnoky Zsóka]. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Design K., 2015. - 1 CD (2 h 25 min) ; 12 cm. - (Színes magyar népmesék ; 2.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-80303-1-1 műanyag tokban : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3612855]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2016.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tizenhárom hattyú : népmese / Benedek Elek gyűjtése ; Boldizsár Ildikó mesekalauz ; Paál Zsuzsanna ill. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 57, [6] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-09-8425-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - mesekutatás - népmese
894.511-34 *** 398.21(=945.11) *** 398.21.001
[AN 3614455]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2016.
Benkő László (1952-)
   Szent László / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2014]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3570822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A korona ára. - cop. 2015. - 416, [3] p.
ISBN 978-963-267-272-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3614891] MARC

ANSEL
UTF-81825 /2016.
Benkő László (1952-)
   A Zrínyiek / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2014-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A lángelme. - 2015. - 643 p.
ISBN 978-963-89619-4-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3614987] MARC

ANSEL
UTF-81826 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Maszat és a csőtörés / [írta] Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-113-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3617198]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Maszat számol / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-112-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3617196]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 327 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-120-8 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617193]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2016.
Béri Géza (1933-1979)
   A sárkányölő : válogatott novellák / Béri Géza ; Kirják Miklós grafikáival ; [... szerk. Rózsássy Barbara]. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 107 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-39-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3613823]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2016.
Bíró András (1923-)
   Zarándi : kisregény / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 52 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-17-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3613616]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2016.
Bodor Ádám (1936-)
   Vissza a fülesbagolyhoz : válogatott elbeszélések / Bodor Ádám. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1992. - 410, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3328-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3616312]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2016.
Bolgár György (1946-)
   Lökhajtásos katica : twitter- és gyorsnovellák / Bolgár György. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 149, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-45-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - blog
894.511-32
[AN 3614859]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2016.
Bradányi Iván (1930-)
   Ilyen vagyok, ilyennek születtem : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2015]. - 215 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7377-67-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613151]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2016.
Csajághy, Mary T.
   Cseperedő : verses mesevilág / Mary T. Csajághy ; [ill. Heiter-Szabó Eszter]. - Budapest : Garbo, 2015. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5007-79-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3613191]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2016.
Csernák András (1973-)
   Pesti partok / Csernák András ; Ősz Éva illusztrációival. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-40-3 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613629]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2016.
Csikós Attila (1969-)
   A napon sütkérező hal / Csikós Attila. - Paks : TotáLiber Kvk. ; Budapest : Kortárs, 2015. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3616-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613812]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2016.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Lélektükör / Csitáry-Hock Tamás. - Székesfehérvár ; [Úrhida] : Csitáry-Hock T., 2015. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80119-3-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3613821]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2016.
Dániel András (1966-)
   Mit keresett Jakab az ágy alatt? : és mi történt ott vele? / írta és rajz. Dániel András. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-410-119-2 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3617175]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2016.
Darida Veronika (1978-)
   A nosztalgia művészete, a művészet nosztalgiája / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2015. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-49-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3613114]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2016.
Darvas Ferenc (1936-)
   Szőlő, bor, humor / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2015. - 105 p. : ill. ; 21 cm + mell.
ISBN 978-963-89802-4-3 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3613541]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2016.
Dragomán György (1973-)
   Oroszlánkórus [elektronikus dok.] / Dragomán György ; Für Anikó és Anger Zsolt előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8360-0 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3613363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 3613364] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 3613365] MARC

ANSEL
UTF-81842 /2016.
Fábián György (1962-)
   Szent László-vér / Fábián György. - Győr : Tarandus, cop. 2015. - 582 p. : ill. ; 19 cm. - (Győri apokrif könyvek ; 2.)
ISBN 978-615-5584-15-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3613000]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2016.
Fehér Béla (1949-)
   Tengeralattjáró Révfülöpön / Fehér Béla ; [... ill. Baranyai B. András]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 204, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-701-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3614928]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2016.
   Félévszázad remény : Kupcsulik Ágnes, 50 / [szerk. Handó Péter] ; [közread. a] Balassi Bálint Asztaltársaság. - Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2015. - 65 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2856-4 fűzött
magyar irodalom - antológia - emlékkönyv
894.511-822
[AN 3613831]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2016.
Fischer László (1954-)
   Bácska gyermeke : Fischer László versei. - [Kecskemét] : [Dr. Fischer Bt.], cop. 2015. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3372-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613190]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2016.
Gombár Endre (1938-)
   Végítélet előtt / Gombár Endre. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-84-9 fűzött : 2180,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614773]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2016.
Güzelik, Nasira
   Intrika és erotika : Szulejmán asszonya 2. / Nasira Güzelik. - [Budapest] : Libri, 2015. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-673-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3613586]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2016.
Gyüre Lajos (1931-)
   Gesztenye Guszti különös kalandjai / Gyüre Lajos ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2015. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-176-5 fűzött : 2400,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(437.6)
[AN 3613834]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2016.
Hegedűs Péter
   Panelárnyék / Hegedűs Péter. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5332-76-0 kötött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5332-77-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613602]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2016.
Hidasi József (1945-)
   A bazalthegyek árnyékában : kisvárosi elbeszélés, versek, vallomások, történetek / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2016. - 299 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-89371-6-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3613932]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2016.
Horváth Barna (1936-2009)
   Egyenként és összesen : válogatott újságcikkek / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2015. - 324, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 6.)
ISBN 978-963-12-1838-1 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3613967]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2016.
Karczag György (1941-1978)
   Zúgó nyilak : történelmi regény / Karczag György. - 3. kiad. - Köröstárkány ; Budapest : Porta Historica K., 2015. - 410 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3459-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3616359]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2016.
Királyhidi Éva (1964-)
   Sugárzó szeretet / Királyhidi Éva. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-07-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613798]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2016.
Kiss Ottó (1963-)
   Szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délután / szöveg Kiss Ottó ; kép Baranyai (B) András. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [33] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-184-5 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34 *** 087.5(084.1)
[AN 3616306]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2016.
Kiss Rita Mónika
   Hurrá! Fogorvoshoz megyünk! / Kiss Rita Mónika. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2015. - 46 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-409-015-1 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3613193]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2016.
Kiss Székely Zoltán (1951-)
   Az anyanyelv keresztje / Kiss Székely Zoltán ; [közread. az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület]. - [Debrecen] : Erdélyt Járók Közhasznú Egyes., 2015. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3444-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3614839]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2016.
Kötter Tamás (1970-)
   A harcból nincs elbocsátás / Kötter Tamás. - Budapest : Kalligram, 2015. - 276, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Szathmáry István
ISBN 978-615-5603-02-0 kötött : 2900,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3613213]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2016.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Oroszrulett : gonzóregény / Kubiszyn Viktor. - Budapest : Kalligram, 2015. - 268, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5603-14-3 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613212]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2016.
Kubritzki Tímea
   A Kerekerdő meséi : kezdődik a kaland / Kubritzki Tímea ; [ill. Tatorján Írisz]. - Budapest : Garbo, 2015. - 77, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-74-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3613192]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Karácsonyi vándorok / Lackfi János ; Makhult Gabriella illusztrációival. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 68 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-124-1 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617181]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2016.
Lancsák Zsófia (1995-)
   Pilisi esszenciák / Lancsák Zsófia ; [... Rácz Edit ... alkotásaival ...]. - [Budapest] : Stádium, 2016. - 95 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-42-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613662]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2016.
László Erika (1954-)
   Transziregény / László Erika. - Budapest : Európa, 2015. - 404, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-207-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613437]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2016.
Magos Judit
   Demény : kóbor kalandjaim / Magos Judit ; [ill. Maros Krisztina]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 156 p. : ill. ; 22 cm
Társasjátékkal közös tokban
Kötött : 7990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-310-738-6)
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3614708]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2016.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Nagy-Kálózy Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (3 h 45 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8422-5
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3613807]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2016.
Marsó János
   Te, ki vagy? : a szeretet a szívünkben lángol / Marsó János. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 311 p. ; 21 cm
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5058-50-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613796]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2016.
Matuscsák Tamás
   Megszállottak : a Tesla-hadművelet : regény / Alexander G. Thomas. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-34-3 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614957]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2016.
Millei Lajos (1961-)
   Szófüzérek melegében : novelláskötet : Millei Lajos válogatott novellái. - [Lengyel] : [Millei L.], [2015]. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-1514-4)
magyar irodalom - elbeszélés - válogatott művek
894.511-32
[AN 3613859]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2016.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-2015. - 12 db ; 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2015. - 123 p.
ISBN 978-963-9706-57-6
[AN 3613352] MARC

ANSEL
UTF-81869 /2016.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó [elektronikus dok.] / Móra Ferenc ; előadja Szilágyi Tibor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2015. - 1 CD (12 h 46 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-30-1
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3612829]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2016.
Moskát Anita (1989-)
   Horgonyhely / Moskát Anita. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-037-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613388]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2016.
Nagy Károly (1909-1942)
   A légió kísértete / Charles Lorre. - Ócsa : Gar-Wind Bt., 2015. - 241, [2] p. ; 19 cm. - (Charles Lorre-sorozat ; 1.)
Tart.: Az elátkozott helyőrségÞ; A légió kísérteteÞ; Hárman a Szahara ellenÞ; Sivatagi őrjáratÞ; Fogadásból a légióban
ISBN 978-615-520-120-2 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3613027]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2016.
Nemere István (1944-)
   Forró déli szél : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-805-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3614936]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2016.
Nemere István (1944-)
   Tűzön-vízen át : [Zsigmond-trilógia 3. könyv] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 359 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-359-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3613389]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2016.
Nemes István (1961-)
   Drén fivérek : [a Káosz-ciklus nyolcadik kötete] / John Caldwell. - Budapest : Cherubion, 2015, cop. 1996. - 200 p. ; 18 cm. - (Cherubion fantasy ; 8.)
ISBN 978-963-395-076-0 fűzött : 2990,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3616244]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2016.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Hátborzongató históriák I : fekete krónika a harmadik évezredből / Nógrádi Gergely. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-473-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3612979]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2016.
O'Rai, Sarah F. (1998-)
   Lázadás : regény / Sarah F. O'Rai. - [Budapest] : Aroma Book : Ab Ovo, cop. 2015. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-86-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614290]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2016.
Oravecz Imre (1943-)
   Távozó fa : versek, 2005-2014 / Oravecz Imre. - Budapest : Magvető, 2015. - 187, [6] p. ; 21 cm
A szerző angol nyelven írt verseivel
ISBN 978-963-14-3341-8 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14(439)
[AN 3613016]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2016.
Orczy Lőrinc (1718-1789)
   Költeményes holmi egy nagyságos elmétől / Orczy Lőrinc. Két nagyságos elmének költeményes szüleményei : [Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám verses levelezése]. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 456 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-791-1 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613987]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2016.
Orosz István (1951-)
   Sakkparti a szigeten / Orosz István ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2015. - 229 p. : ill. ; 29 cm + DVD
melléklet címe: Sakk! : Orosz István filmje
ISBN 978-963-8006-55-4 kötött
magyar irodalom - regény - audiovizuális dokumentum
894.511-31
[AN 3614869]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2016.
Óváry-Óss József (1913-1981)
   Útravaló / Óváry-Óss József. - Pomáz : Kráter, 2015. - 307, [5] p. : ill. ; 22 cm
Összeáll. Óvári Óss Enikő
ISBN 978-963-298-188-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3613612]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2016.
Pacziga Andrea (1977-)
   Az átkelés mozzanatai : versek / Pacziga Andrea. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-38-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3613641]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2016.
Pálfy Miklós (1942-)
   Róka és rigó / Pálfy Miklós. - Szeged : JATEPress, 2015. - 99, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-315-260-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3614663]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2016.
Páll Szilárd (1959-)
   Keszi Dániel ajándék napja / Páll Szilárd. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-82-6 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614343]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2016.
Papp Róbert (1965-)
   Pillangók a Holdon : [versek ovisoknak és kisiskolásoknak] / Papp Róbert ; [ill. Farkas Gréta Fruzsina]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-08-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3613792]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2016.
Pergel Zsolt
   Az S.O.S. brigád / Pergel Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-83-3 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614832]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2016.
Pethes Mária (1955-)
   A szerelem dagerrotípiája / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2015. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-6-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3614120]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2016.
Sabo, Mira
   Amíg kinyílik a szemünk / írta Mira Sabo. - Veszprém : Kalliopé, 2015. - 482 p. ; 22 cm. - (Erotikus könyvek, ISSN 2416-2639)
ISBN 978-615-5378-11-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3613137]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2016.
Saly Noémi (1956-)
   Példabeszédek / Saly Noémi. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5353-89-5 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3614350]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2460-7 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616314]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616315]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2016.
Szimeonov Todor (1947-)
   Dac a végtelennel : 60 haiku / írta Szimeonov Todor. - [Budapest] : VVMA, cop. 2015. - [3], LX p. ; 10x15 cm
ISBN 978-615-5179-08-2 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3614271]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2016.
Szőke Lídia (1979-)
   A mustár magjai / Szőke Lídia. - Budapest : Garbo, 2015. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-78-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613163]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2016.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi és a Kökény ovi / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-67-7 kötött : 2200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3614419]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2016.
Temple, Jake
   Végítélet / Jake Temple. - Budapest : Garbo, 2015. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-75-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3613170]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2016.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Lélekhez a kulcs : regény / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2015. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-81-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - judaizmus - regény
894.511-31 *** 296(0:82-31)
[AN 3613826]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2016.
Tömöry Péter (1943-)
   Drakula földje avagy Bodóné lányai : [kétéjszakás családregény] / Tömöry Péter. - Veszprém : Művészetek Háza, 2015. - 995 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 38.)
ISBN 978-963-9105-90-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3613186]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2016.
Vaja László (1957-)
   Fény / Vaja László. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - [108] p. : ill. ; 17 cm
Kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3614764]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2016.
Vámos Miklós (1950-)
   Bárnovellák + Fakciók / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 495 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-405-226-5 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3613145]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2016.
Varga Bence
   Esős évszak / Varga Bence. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-80-2 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3614296]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2016.
   Vigyél magaddal egy mosolyt! / [... szerk. Kun J. Judit]. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2015. - 230, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-4-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3614122]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2016.
Wesselyné Ábrahám Erzsébet
   Örömöm Istene / Wesselyné Ábrahám Erzsébet. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 82 p. ; 20 cm
Fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3613801]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2016.
Zelenay, K. T.
   2038 : Jézus második élete / K. T. Zelenay. - Budapest : One Media, 2015. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3439-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3614953]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2016.
Zsankó József
   Vásárlóm vágyón várom és a remixek / Zé Zsankó József Sándor. - Lukácsháza : Zé Zsankó J. S., 2015. - 605 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4179-2 kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3614863]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2016.
Zsindely Ferenc (1891-1963)
   Sánta bika / Zsindely Ferenc ; [vál., szerk., az utószót írta és a bibliográfiát kész. Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 342, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-268-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3614897]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1905 /2016.
   Állathangok : hallgasd meg a hangomat! / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-445-687-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3616254]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2016.
   A legelső állatos készletem : interaktív könyv, kiemelhető elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (6 p.) : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-718-3 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3614572]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2016.
   A legelső konyhai készletem : interaktív könyv, kiemelhető elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (6 p.) : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-717-6 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3614573]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2016.
   A legelső szerszámos készletem : interaktív könyv, kiemelhető elemekkel. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - Lapozó (6 p.) : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-445-716-9 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3614539]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2016.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Pöttyös Panni / Süleyman Özkonuk rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5533-05-1 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3614390]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2016.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-190-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3616298]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni backt Pizza (magyar)
   Bori pizzát süt / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 29.)
ISBN 978-615-5385-83-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617241]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617245]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni im Krankenhaus (magyar)
   Bori kórházba kerül / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 16.)
ISBN 978-615-5028-95-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617254]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni is krank (magyar)
   Bori beteg / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 27.)
ISBN 978-615-5385-29-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617255]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 11.)
ISBN 978-615-5028-16-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617250]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617257]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2016.
Swerling, Lisa
Happiness is... (magyar)
   A boldogság.. : 500 dolog, ami boldoggá tesz / Lisa Swerling & Ralph Lazar ; [ford. Budaházy Árpád]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - [272] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-304-306-6 fűzött : 2500,- Ft
boldogság - életvezetés - képeskönyv
087.5(084.1) *** 17.023.34 *** 613.865
[AN 3613026]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2016.
   Telizsák és fenyőág : versek, dalok gyermekeknek / [szerk. ... Molnár Sándor] ; [ill. Vida Kata]. - Átd. kiad. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-823-7 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3616320]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617261]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1920 /2016.
Collin, Renaud
Evil panic (magyar)
   Pánikhangulat / rajz. Renaud Collin ; írta Stéphane Lapuss' ; [ford. Banitz Ildikó]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Minyonok ; 2.)
ISBN 978-615-80134-5-1 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3613035]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2016.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags und die Pirateninsel (magyar)
   Digedagék a kalózok szigetén / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 35.)
ISBN 978-963-9791-46-6 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3613129]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2016.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt. - 2015. - 187 p.
ISBN 978-615-5356-44-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3613072] MARC

ANSEL
UTF-81923 /2016.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5. kötettől ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2015. - 156, [22] p.
ISBN 978-615-5356-11-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3613075] MARC

ANSEL
UTF-81924 /2016.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Démonmaszk. - 2015. - 247 p.
ISBN 978-963-9998-35-3 fűzött : 3650,- Ft
[AN 3613619] MARC

ANSEL
UTF-81925 /2016.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. - 2015. - 177, [4] p.
Ford. Bognár Péter
ISBN 978-615-5356-04-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3613062] MARC

ANSEL
UTF-8