MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/03/11 12:17:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2359 /2016.
Il grande libro delle domande e risposte (magyar)
   Nagy képes gyermekenciklopédia / [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 189 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5535-21-5 kötött : 4990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3617832]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2360 /2016.
   Amicitia : tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára : Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés / főszerk. ... Lengyel Réka ; szerk. ... Csörsz Rumen István [et al.]. - Budapest : Reciti, 2015. - 542 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-615-5478-19-2 kötött
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Tüskés_G. *** 894.511(091) *** 82(091) *** 82.01
[AN 3618056]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2361 /2016.
   A fény éve nem fényévre : hagyományok és újítások a köznevelésben és a gyakorlati képzésben : gyakorlóiskolák igazgatói konferenciája, 2015. október 8-9., Szeged : vezető pedagógusok és szakmódszertanosok országos módszertani konferenciája, 2015. október 9-10., Szeged : programfüzet / [összeáll. Zs. Sejtes Györgyi] ; [rend.] Gyakorlóiskolák Iskolaszövetség, ... Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. - Szeged : Gyakorlóiskolák Iskolaszövets., [2015]. - 115 p. ; 16 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 37
[AN 3618334]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2016.
Horváth Éva
   A Jeruzsálemhegyi Baráti Kör huszonöt éve / [írta és szerk. Horváth Éva]. - [Veszprém] : Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, 2015. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3724-5 fűzött : 3000,- Ft
Jeruzsálemhegyi Baráti Kör
Veszprém - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Veszprém)(091)
[AN 3618191]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2016.
Jackson, James
The world's most dangerous secret societies (magyar)
   A háttérhatalom : kézikönyv az illuminátusokhoz, szabadkőművesekhez és a világot irányító legbefolyásosabb titkos szervezetekhez / James Jackson. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 185 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80337-0-1 kötött : 4500,- Ft
titkos társaság - világtörténelem
061.236(100)(091) *** 930.9
[AN 3617736]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2364 /2016.
   60 éves a hajdúdorogi Mészáros Károly Városi Könyvtár, 1954-2014 : emlékezések, képek, cikkek a sajtó tükrében. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2015. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3908-9 fűzött
Mészáros Károly Városi Könyvtár (Hajdúdorog)
Hajdúdorog - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Hajdúdorog)(091)
[AN 3618414]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2365 /2016.
   25 év Új művészet : tanulmányok, interjúk, szemelvények / [szerk. Pataki Gábor, P. Szabó Ernő, Rudolf Anica] ; [közread. az] Új Művészet. - Budapest : Új Művészet Alapítvány, 2015. - 335 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7792-41-0 fűzött : 3600,- Ft
Új művészet, ISSN 0866-2185
Magyarország - folyóirat - sajtótörténet - ezredforduló - 21. század - képzőművészet - művészeti élet
070(439)Új_Művészet *** 73/76(439)"199/201"
[AN 3616905]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2016.
Frank Júlia (1946-)
   Az életem ízei : gasztronómiai önéletrajz 80 recepttel / Frank Júlia. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 194 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6324-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - újságíró - gasztronómia - 20. század - 21. század - szakácskönyv - memoár
070(439)(092)Frank_J.(0:82-94) *** 641.5(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3617531]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2367 /2016.
Dennis, Kingsley L.
The phoenix generation (magyar)
   A főnix generáció / Kingsley L. Dennis. - Budapest : Angyali Menedék K., 2015. - 185 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80337-6-3 kötött : 3990,- Ft
prognosztika
008.2
[AN 3617651]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2016.
Hangay György (1941-)
   A természettudomány úttörői : Arisztotelésztől napjainkig / Hangay György. - Budapest : EX-BB, cop. 2015. - 190 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-325-012-9 kötött : 3950,- Ft
tudománytörténet - természettudomány - tudós
5(100)(092)
[AN 3616951]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2016.
Harariy, Ywbal Noaḥ (1976-)
Qiyṣwr twldwt haʾenwšwt (magyar)
   Sapiens : [az emberiség rövid története] / Yuval Noah Harari ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2015. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-324-237-7 kötött : 4980,- Ft
civilizáció - művelődéstörténet - ember
008(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.9 *** 599.9
[AN 3617096]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2370 /2016.
Aranyi Lászlóné (1946-)
   Az ötödik szívkamra avagy Az öngyógyítás alapjai / Aranyi Lászlóné. - [Budapest] : BioTer Bt., 2015. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80368-0-1 fűzött
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3617947]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2016.
Melchizedek, Drunvalo
The Mayan ouroboros (magyar)
   A maja uroborosz : a kozmikus ciklusok teljes kört írnak le : a világ elé tárul az igazi maja prófécia / Drunvalo Melchizedek. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 198 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80246-3-1 kötött : 4500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3617737]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2016.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2016 / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2016. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5031-22-9 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3617303]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2016.
Sunmay Chang
   Égi üzenetek / Sunmay Chang. - [Paks] : Kristály K., 2015. - 164 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7031-3 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3618383]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2016.
Van Praagh, James (1958-)
Unfinished business (magyar)
   Befejezetlen ügy : mire taníthatnak meg minket a halottak az élettel kapcsolatban? / James Van Praagh ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 330 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-553-1 fűzött
szellemidézés - memoár
133(0:82-94)
[AN 3617134]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2375 /2016.
Erdős László
   Zöld hősök : Assisi Szent Ferenctől Arnold Schwarzeneggerig / Erdős László. - Budapest : Cser K., 2016. - 263 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-429-8 fűzött : 3995,- Ft
környezetvédelem - környezeti tudatosság - híres ember
504.03(100)(091)(092) *** 504.06(100)(091)(092)
[AN 3616780]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2016.
Joó István
   Kutya (az) élet! : vigyázat, megható történetek! / Joó István. - Budapest : NBI Promotion Kft., 2015. - 112 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-12-3758-0 fűzött : 2999,- Ft
állatvédelem - kutya - magyar irodalom - elbeszélés
504.74.06(0:82-32) *** 636.7 *** 894.511-32
[AN 3616959]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2377 /2016.
Nasar, Sylvia
A beautiful mind (magyar)
   Egy csodálatos elme : a Nobel-díjas matematikus géniusz, John Nash élete / Sylvia Nasar. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 442 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-163-2 kötött : 3990,- Ft
Nash, John Forbes (1928-)
Egyesült Államok - matematikus - 20. század - memoár
51(73)(092)Nash,_J.(0:82-94)
[AN 3619093]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2016.
Oláh-Gál Róbert (1958-)
   Források az erdélyi magyar matematikai élet 1785-1918 közötti történetéhez : a két Bolyai tanárai, kortársai, szellemi követői : kézirattári és levéltári anyagok szöveghű közlésével / Oláh-Gál Róbert. - Budapest : Mati, 2015. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 108.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-12-6 fűzött
Erdély - matematikatörténet - matematikus - 18. század - 19. század - 20. század
51(439.21)"17/19" *** 51(439.21)(092)
[AN 3617893]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2379 /2016.
Eötvös Loránd (1848-1919)
   A fénytan története : báró Eötvös Loránd előadása az 1888/89 tanév második félévében / [lejegyezte Strausz Ármin] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. - [Szeged] : SZTE JGYPK, 2015. - 23 p. : ill. ; 32 cm + mell. (23 p.)
A mellékletben a kézírásos előadásjegyzetek fotómásolata
Fűzött
fénytan - tudománytörténet - hasonmás kiadás
535(091) *** 094/099.07
[AN 3618299]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2016.
Magyar Mechanikai Konferencia (12.) (2015) (Miskolc)
   XII. Magyar Mechanikai Konferencia : Miskolc-Egyetemváros, 2015. augusztus 25-27. : az előadások összefoglalói / szerk. Baksa Attila, Bertóti Edgár és Szirbik Sándor ; [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága. - [Miskolc] : [ME], [2015]. - IX, 126 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-73-2 fűzött
mechanika - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3616561]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2381 /2016.
   A Bakony - Balaton-felvidék vulkáni terület ásványai = Minerals of the Bakony - Balaton Highland volcanic field, Hungary / szerk. ... Kónya Péter. - Miskolc : HOM ; Budapest : MFGI, 2015. - 235 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (TQS monographs, ISSN 2415-9654 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5525-03-2 fűzött
Bakony - Balaton-felvidék - ásvány - bazalt - vulkanizmus
549(234.373.1) *** 549(439Balaton-felvidék) *** 553.53(234.373.1) *** 553.53(439Balaton-felvidék)
[AN 3616554]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2382 /2016.
Kószó József (1944-)
   Víz az építészetben / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, [2015]. - 4 db : ill., részben színes ; 29 cm
építészet - épített környezet - víz - fényképalbum
556.5 *** 72(100)(084.12)
[AN 3616733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Víz a lakókörnyezetben. - 247 p.
ISBN 978-963-497-336-2 kötött : 5500,- Ft
[AN 3616735] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Víz játéka az építészettel. - 247 p.
ISBN 978-963-497-337-9 kötött : 5500,- Ft
[AN 3616738] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Víz világa a környezetünkben. - 251 p.
ISBN 978-963-497-338-6 kötött : 5500,- Ft
[AN 3616740] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Víz tükrében az építészet. - 247 p.
ISBN 978-963-497-339-3 kötött : 5500,- Ft
[AN 3616742] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2383 /2016.
Dénes Lajos
   No, mi a ménkű ez!?! : meteoritekről alapfokon / Dénes Lajos. - [Ráckeve] : [Dénes L.], [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3838-9 kötött
Magyarország - meteorit - kőzettan
523.681 *** 552.6 *** 552.6(439)
[AN 3616661]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2016.
Thorne, Kip S. (1940-)
The science of Interstellar (magyar)
   Az Interstellar és a tudomány / Kip Thorne ; [ford. Kovács József]. - Budapest : Európa, 2015. - 353, [4] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 335-338.
ISBN 978-963-405-253-1 fűzött : 6990,- Ft
Nolan, Christopher (1970-). Interstellar
Egyesült Államok - világegyetem - űrkutatás - játékfilm
524 *** 791.43.071.1(73)(092)Nolan,_Ch.
[AN 3617862]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2016.
Workshop on the Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences (2014) (Sopron)
   Proceedings of the Workshop on the Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences : November 1, 2014, Sopron ... / [ed. by Arnold Gucsik]. - [Harka] : [Gucsik A.], 2015. - 91 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1410-9 fűzött
planetológia - asztrofizika - kőzettan - konferencia-kiadvány
523.4 *** 552.6 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3617816]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2386 /2016.
Kovács Ágnes
   Térségünk élővilága / [írta Kovács Ágnes, Sallai R. Benedek, Sallai Zoltán]. - [Kétpó] : Nagykunságért Vidékfejleszt. Egyes. ; [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Nagykunsági 7x7 ; 2.)
ISBN 978-963-9977-12-9 fűzött
Nagykunság - flóra - fauna
581.9(439Nagykunság) *** 591.9(439Nagykunság)
[AN 3616645]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2016.
Telegdi Ágnes
   Négy évszak madármeséi / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2015. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-7-1 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - állatmese
59(02.053.2) *** 894.511-35(02.053.2)
[AN 3617110]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2388 /2016.
Asbóth László
   Ki vagyok én? avagy Az emberi élet alapvető kérdései / Asbóth László. - [Sárvár] : [Asbóth L.], cop. 2015. - 256 p. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 978-963-12-3767-2 fűzött
mentálhigiénia - életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3616629]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2016.
Balogh-Bóna Klára
   Adalékmentes receptek : receptek cukor, tej és liszt érzékenyeknek / [Balogh-Bóna Klára]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5533-31-0 kötött
diéta - allergia - szakácskönyv
613.24 *** 616-056.43 *** 641.56(083.12)
[AN 3616540]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2016.
Black, Anna
Living in the moment (magyar)
   Tudatos jelenlét : ne tépelődj a múlton, ne aggódj a jövő miatt : létezz a jelenben! : [mindfulness a mindennapokban] / Anna Black ; [... ford. Vajda Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Angyalműhely könyvek, ISSN 2416-3449)
ISBN 978-615-5283-40-6 fűzött : 2990,- Ft
tudatosság - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
159.922 *** 613.865
[AN 3616567]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2016.
Boros Szilvia
   Wellness, fitness és egészség / Boros Szilvia, Mike Wallace. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2016. - 135 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 118-133.
ISBN 978-615-5166-36-5 fűzött : 2480,- Ft
wellness
613
[AN 3618415]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2016.
Coates, John
The hour between dog and wolf (magyar)
   A félszerzet órája : a kockázatvállalás biológiája a pénzpiacokon / John Coates ; ford. Farkas Nóra. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 409-416.
ISBN 978-963-279-850-9 fűzött : 4500,- Ft
pszichofiziológia - embertan - stressz - tőzsde - pénzpiac - kockázat
159.91 *** 572.5 *** 612.06 *** 336.76 *** 330.131.7
[AN 3618066]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2016.
Damdindorj, Danima
   Az éltető étkek arany szutrája : egyszerűen kivitelezhető táplálkozási és életviteli tanácsok hun, mongol és tibeti ősi hagyomány alapján / Danima Damdindorj. - 2. kiad. - Budapest : Geomantika Bt., 2015, cop. 2010. - 419 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4134-1 fűzött : 4200,- Ft
Belső-Ázsia - táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2(5-191)
[AN 3620286]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2016.
Dauner Kati (1968-)
   Álomélet könyv : a legegyszerűbb eszköz a céljaid eléréséhez / Dauner Kati. - [Solymár] : [Dream Shopping Kft.], 2015. - 93 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3630-9 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3618105]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2016.
Dobó Mariann
   Áttörés : tegyük boldoggá az életünket! : [önfejlesztő programkönyv] : [gyakorlati útmutató pénzügyi- és érzelmi intelligencia fejlesztéshez] / Dobó Mariann. - 2. kiad. - Szeged : Szabadegy. Magánkvk., 2015. - 235 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234.
ISBN 978-963-12-4040-5 fűzött
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3618341]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2016.
Domján László (1953-)
   Praktikus tanácsok agykontrollosoknak / [írta Domján László és Kígyós Éva]. - Budapest : Agykontroll, [2015]. - 151 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7491-37-5 fűzött : 2000,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3617964]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2016.
Feller Adrienne
   Aromareneszánsz : otthoni gyógyítás francia aromaterápiával / Feller Adrienne, Tobai Ágota. - Budapest : EssenceArt : Kultúrkombinát Kft., 2015, cop. 2013. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-89855-5-2 kötött : 4850,- Ft
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3619168]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2016.
Gábor Fruzsina (1970-2014)
   Homeopátia a természet- és társadalomtudományok tükrében / Gábor Fruzsina. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-60-0 fűzött : 3600,- Ft
homeopátia - orvostörténet
615.015.32(100)(091)
[AN 3618269]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2016.
Gidwitz, Adam
So you want to be a Jedi? (magyar)
   Szóval jedi akarsz lenni? : a Star Wars: A Birodalom visszavág újraírt változata / Adam Gidwitz ; [... ill. Ralph McQuarrie és Joe Johnston] ; [ford. Habony Gábor]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [16], 316, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5541-00-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - önismeret - ifjúsági regény - fantasztikus regény
613.865(02.053.2) *** 820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616694]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2016.
Grylls, Bear (1974-)
Extreme food (magyar)
   Extrém ételek : mit egyél, ha az életed múlik rajta? / Bear Grylls ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 272 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-56-3 fűzött : 3990,- Ft
táplálkozás - vadon termő növény - halászat - vadászat
613.2 *** 631.963.2 *** 639.1 *** 639.3
[AN 3617537]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2016.
How to be Parisian wherever you are (magyar)
   Legyél te is párizsi nő : egy utánozhatatlan stílus kulisszatitkai / Anne Berest [et al.] ; [ford. Bárdos Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 261 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-357-630-4 kötött
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3617688]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2016.
   Integration of science in food chain [elektronikus dok.] : Food Science Conference 2015 : 18-19th November 2015, Budapest ... : book of proceedings / ed. in chief Csilla Mohácsi-Farkas ; [org., publ. by the] Corvinus University of Budapest Faculty of Food Science. - Szöveg. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Fac. of Food Science, 2015. - 1 CD-ROM ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-603-5
táplálkozástudomány - élelmiszer-vizsgálat - biológiai technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.2 *** 614.31 *** 57.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3617124]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2016.
Koncz István (1951-)
   Sikeres trénerek nagy kézikönyve / Koncz István. - Budapest : Fitt Image, 2015. - [10], 412 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-3898-3 fűzött
személyiség-lélektan - személyiségfejlesztés - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3616668]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2016.
Labbé, Brigitte (1960-)
Le courage et la peur (magyar)
   Bátorság és félelem / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 41, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 4.)
ISBN 978-963-314-085-7 kötött
félelem - bátorság - gyermekkönyv
159.942(02.053.2) *** 179.6(02.053.2)
[AN 3616897]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2016.
Lyndsey, Anna
Girl in the dark (magyar)
   Lány a sötétben : igaz történet / Anna Lyndsey ; [ford. Farkas Krisztina]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 347 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-359-3 kötött : 3490,- Ft
fényérzékenység - angol irodalom - memoár
616.5-001.15(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3617436]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2016.
Major Emília
   Út depiből hepibe / Major Emília. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-97-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3616689]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2016.
   "Nagyjaink" : Országos Közegészségügyi Intézet (1927-1997), Országos Epidemiológiai Központ (1998-) = "Our outstanding scientists" : National Institute of Public Health (1927-1997), National Centre for Epidemiology (1998-) / közli Melles Márta ; [szerk. Erdős Gyula] ; [ford. Tajthy Ilona]. - Budapest : [Orsz. Epidemiológiai Közp.], 2015. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89500-2-4 fűzött
Országos Közegészségügyi Intézet (Budapest)
Országos Epidemiológiai Központ (Budapest)
Magyarország - közegészségügy - járványügy - orvos - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
614(439)(092):016 *** 012 *** 351.77(439)(092):016
[AN 3618465]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2016.
Napthali, Sarah (1967-)
Buddhism for mothers (magyar)
   Buddhizmus anyáknak : harmóniában önmagunkkal és gyermekünkkel / Sarah Napthali ; [ford. Székely Ágnes ...]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-287-8 fűzött : 3900,- Ft
anyaság - életvezetés - mentálhigiénia - buddhizmus
613.865-055.2-055.52 *** 294.3
[AN 3618161]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2016.
O'Brien, Dominic (1957-)
You can have an amazing memory (magyar)
   Memóriafejlesztés a nyolcszoros memória-világbajnok módszerével / Dominic O'Brien ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-39-9 fűzött : 2990,- Ft
emlékezés - képességfejlesztés
159.953
[AN 3618895]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2016.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Love, freedom, aloneness (magyar)
   Szerelem, szabadság, egyedüllét / Osho ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-461-9 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - szerelem
613.865 *** 392.6
[AN 3619280]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2016.
Romvári Orsolya
   Az új OTSZ a gyakorlatban / írta Romvári Orsolya, Sipos Anna, Őri András. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2015]-. - 30 cm
A 2. r. szerzői Magyar Marianna, Sipos Anna, Romvári Orsolya
Magyarország - tűzvédelem - útmutató
614.8(439)(036)
[AN 3609784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Villamosság, gépészet, kapcsolat a hatóságokkal. - [2015]. - 95 p. : ill.
Lezárva: 2015. nov. 30.
ISBN 978-963-12-3649-1 fűzött
[AN 3616751] MARC

ANSEL
UTF-82412 /2016.
Rozsos Ilona, H.
   Változtass az életeden! Kezdj el tanulni! : motiváció és hasznos tanácsok tanulni vágyó felnőtteknek : tanulási módszerek felnőtteknek / H. Rozsos Ilona. - [Dunaújváros] : Hier I., 2015. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3750-4 fűzött
tanulás - élethosszig tartó tanulás
159.953.5 *** 37.013.83
[AN 3616616]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2016.
Seben Glória
   Egy csónakban : fedezd fel a kapcsolataid! : 15 hetes utazás a Bibliával / Seben Glória, Egri-Bayer Darinka. - Budapest : Harmat, 2015. - 108, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 978-963-288-299-4 fűzött : 1980,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom - interperszonális kapcsolat - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 316.472.4 *** 244(02.053.2)
[AN 3616898]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2016.
Szabó Norbert
   Lelki problémák és gyógyításuk : Bach-virágterápia a mindennapokban / Szabó Norbert, Várhelyi Gábor ; [fényképezte Hegedűs László, Köteles Ferenc, Szabó Norbert]. - 4. kiad. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - 279 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 978-963-89924-6-8 kötött : 4900,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - mentálhigiénia - ezoterika
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133
[AN 3620312]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2016.
Szabó Péter
   Hogy változhass : gondolatok életről, bőségről / Szabó Péter. - Budapest : Szerző, 2015. - 31 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4062-7 fűzött
mentálhigiénia - vers
613.865(0:82-14)
[AN 3620424]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2016.
Tassone, Shawn A. (1967-)
Spiritual pregnancy (magyar)
   Babavárás másképp : fogadd el az anyaság felé vezető utat, és éld át a várandósságot lélekben is / [Shawn A. Tassone, Kathryn M. Landherr] ; [ford. Horváth Éva, Kedves Loránd]. - Budapest : Roland, [2015]. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-9786-28-8 fűzött : 2990,- Ft
terhesség - jóga
618.2 *** 294.527 *** 615.851.86
[AN 3617238]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2016.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die Botschaft deiner Seele (magyar)
   Lelkünk üzenete : hogyan szabaduljunk meg negatív érzelmeinktől / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték, 2015. - 183 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-615-5113-70-3 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3617848]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2016.
Theobald Mihályné
   Egészségesen, boldogan! : diabetikus szakácskönyv gyermekeknek (is) / Theobald Mihályné. - [Besnyő] : [Stoffán Gy.], [2015]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3917-1 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12) *** 613.24
[AN 3618371]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2016.
Turóczi Ildikó
   Boszorkányok, sámánok, varázslók : Esuföld, Kamerun / Turóczi Ildikó. - [Pécs] : Publikon, cop. 2015. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5457-47-0 fűzött : 2300,- Ft
Erdély - Kamerun - orvos - határon túli magyarság - helyismeret - memoár
61(498.4)(=945.11)(092)Turóczi_I.(0:82-94) *** 908.671.1(0:82-94)
[AN 3616631]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2016.
Vollner Judit
   Magzatkortól kamaszkorig : lélek, köldökzsinór, kötődés / Vollner Judit. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 251, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-579-6 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - anya - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat - pszichoanalízis - interjú
159.922.8(047.53) *** 37.018.1(047.53) *** 316.356.2(047.53) *** 159.964.2(047.53) *** 316.37-055.52-055.2(439)(047.53)
[AN 3617418]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2016.
Wolfe, David (1970-)
Superfoods (magyar)
   Superfood : a jövő ételei a teljes egészségért / David Wolfe ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 325 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-508-1 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - növényi eredetű élelmiszer
613.2 *** 613.26
[AN 3617841]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2422 /2016.
Illés Anita
   A szeretet és a hit ereje : Erdős István életútja / Illés Anita ; [kiad. Jászdózsai Polgárőrség]. - Jászdózsa : Jászdózsai Polgárőrség, 2015. - 55 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3290-5 kötött
Erdős István (1928-)
Svájc - mérnök - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
62(494)(=945.11)(092)Erdős_I.
[AN 3616823]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2423 /2016.
Kearney, Kirsten
Block city: How to build incredible worlds in Minecraft (magyar)
   Alkoss és építs : hihetetlen Minecraft-városok / Kirsten Kearney és Yazur Strovoz ; [ford. Miklós Katalin]. - Budapest : Scolar, 2015. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-577-9 kötött : 4950,- Ft
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3617758]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2016.
Németh Balázs
   Ableton Live 9 : szoftverelmélet és gyakorlatok / Németh Balázs. - Budapest : Collective Art, [2015]. - 303 p. : ill. ; 25 cm. - (Controller books)
ISBN 978-963-89420-3-6 kötött : 7500,- Ft
szoftver - zenei szerkesztés - digitális technika
519.688Ableton_Live *** 681.3.019
[AN 3616861]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2016.
Szász A. András
   Számítógépek alapjai / Szász A. András. - [Budapest] : Publio, 2015. - 482 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 468-476.
ISBN 978-963-381-636-3 fűzött
számítógép-architektúra
681.3
[AN 3617971]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2426 /2016.
   Replan : innovatív megoldások a városi lakásproblémákra / [... megj. a Holcim Hungária Otthon Alapítvány]. - [Budapest] : Holcim Hungária Otthon Alapítvány, 2015. - 135 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 134-135.
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest - lakásszociológia - lakásépítés - innováció
69(439) *** 330.341.1 *** 316.334.54(439)
[AN 3617476]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2427 /2016.
Biczó Zalán (1974-)
   A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona, 1896-1939 / Biczó Zalán ; [kiad. a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér]. - Győr : Dr. Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2015. - 160, [31] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88979-7-8 fűzött
Magyar Waggon- és Gépgyár Részvénytársaság (Győr)
Győr - járműipar - gyártörténet - alkalmazott - mérnök - századforduló - Horthy-korszak - életrajzi lexikon
629(439-2Győr)(092):030 *** 061.5(439-2Győr)(092):030
[AN 3616788]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2016.
Ferrari collection (magyar)
   Ferrari kollekció : történelem, álom, mítosz / [ford. Szegál Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., részben színes ; 29 cm
Autómodellekkel
Olaszország - autógyártás - személygépkocsi - sportkocsi
629.114.6(45) *** 629.114.82(45)
[AN 3610500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 250 GTO 1962. - cop. 2015. - 15 p.
ISBN 978-963-09-8283-2 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3616078] MARC

ANSEL
UTF-82429 /2016.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (43.) (2015) (Tata)
   43. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2015. november 5-6., Tata / [rend., közread. az] IBK Crash Center Laboratories. - Szöveg és képek. - Gödöllő : IBK Crash Center Laboratories, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3877-8
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 3617139]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2016.
Michelberger Pál (1930-2014)
   Karosszériatervezés / Michelberger Pál ; szerzőtársak Kissné Hunyadi Ildikó, Susánszki Zoltán, Dóra Sándor. - Budapest : Typotex, 2015. - X, 494 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: EJJT tudásbázis. - Bibliogr.: p. 476-494.
ISBN 978-963-279-810-3 kötött : 5900,- Ft
karosszéria - tervezés - közlekedésgépészet
629.11.011.5
[AN 3618127]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2016.
Szécsey István
   Ganz vasúti járművek, 1868-1919 : a kezdetektől az első világháború végéig : railway vehicles, 1868-1919 : to the end of WW1 / Szécsey István, Villányi György. - Budapest : Indóház K., 2015. - 446 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 439-441.
ISBN 978-963-88145-6-2 kötött : 7990,- Ft
Ganz és Társa Vasöntöde és Gépgyár (Budapest)
Magyarország - Budapest - sínhez kötött jármű - járműipar - ipartörténet - gyártörténet - 19. század - 20. század
629.4(439)"186/191" *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091)
[AN 3616943]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2432 /2016.
Alföldy Gábor (1975-)
   A Doba-somlóvári Erdődy-kastélypark / Alföldy Gábor ; [közread. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ]. - Budapest : Forster Közp., 2015. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 150-155. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89937-4-8 fűzött
Erdődy család
Doba - Magyarország - park - kastély - családtörténet
712.253(439-2Doba) *** 929.52(439)Erdődy *** 728.82(439-2Doba)
[AN 3617994]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2016.
Faragó József
   Kézműves sör kalauz / Faragó József. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 183, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-93-7 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - sör - söripar - 21. század
663.4(439)"201"
[AN 3618089]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2016.
Horváth László (ifj.) (1971-)
   Macskajaj : macskabetegségek lexikona / ifj. Horváth László. - Budapest : Arión, 2015. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9699-48-9 kötött
állatorvostan - macska - szaklexikon
636.8.083:030 *** 619:636.8:030
[AN 3617326]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2016.
Kullmann, Folko (1972-)
Soforthelfer Zimmerpflanzen (magyar)
   Szobanövény mindentudó / Folko Kullmann ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20x23 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-79-5 fűzött : 2980,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 3617868]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2016.
   Levendula-kisokos. - [Budapest] : Levendula Palánta Kft., 2015. - 82 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4052-8 kötött : 4998,- Ft
levendula
633.88
[AN 3616842]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2016.
   Ökológiai gazdálkodás : kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához / [szerk. Rezneki Rita, Sztahura Erzsébet] ; [kiad. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - Budapest : NAK, 2015. - 56, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5307-20-1 fűzött
Magyarország - állami támogatás - biogazdálkodás - útmutató
631.147(439)(036) *** 338.246.027(439)(036)
[AN 3618306]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2016.
Sütő András
   Állati egypercesek 3 : tanulságos történetek Dr. Sütő András tollából / [ill. ... Flamm Rita]. - [Budapest] : Sütő A., 2015. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3950-8 fűzött : 2490,- Ft
állatorvos - memoár
619(0:82-94)
[AN 3618431]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2016.
   Székely disznótoros. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-27-3 fűzött : 599,- Ft
Erdély - disznóölés - ételspecialitás - szakácskönyv
637.513.11 *** 641.568(498.4)(083.12)
[AN 3616682]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2016.
Walker, Elaine (1960-)
The horse (magyar)
   A ló : erő, szenvedély, szépség, tökély / Elaine Walker ; [ford. Zölei Anikó]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 223 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-9966-6 kötött : 3999,- Ft
- album
636.1(084.1)
[AN 3618302]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2441 /2016.
Balogh-Bóna Klára
   Mesés házi sütemények : receptek gyorsan és könnyedén kezdőknek is / [Balogh-Bóna Klára]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5533-32-7 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3616544]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2016.
Déri Szilvia
   Házisáfrány : szakácskönyv : főzni szexi / Déri Szilvia ; fényképezte Kövesdi Réka. - Budapest : Corvina, 2015. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6323-4 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3617007]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2016.
   Halak és pástétomok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-28-0 fűzött : 599,- Ft
hal - hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56 *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3616683]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2016.
Hanselmann, Cecilia
SmartBags (magyar)
   Varrjunk okostokot! : tokvarrás okostelefonoknak és társaiknak / Cecilia Hanselmann, Ella Hartmann ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2016. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 102.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-444-1 fűzött : 1995,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
646.21 *** 379.826
[AN 3616808]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2016.
   Házi sütemények. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-29-7 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3616678]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2016.
Kocsis Bálint
   Retro sütemények : újratöltve : 99 recept / [fotó] Csigó Zita ; [receptek] Kocsis Bálint. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2015]. - 189 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-550-0 kötött : 5499,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3617331]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2016.
Kollár Anita
   Gluténmentes és finom! : alapszakácskönyv lisztérzékenyeknek, lisztallergiásoknak, diétázóknak / Kollár Anita ; [fotó Gallai Beatrix]. - [Budapest] : Hanami Média, 2015. - 155, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7459-5 kötött : 4980,- Ft
lisztallergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3620367]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2016.
   Kunbarikum avagy A birkafőzés hagyományának felelevenítése Karcagon, gyerekeknek, gyerekekkel / [közread. a Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület]. - Karcag : Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyes., 2015. - [27] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-2819-9 fűzött
Karcag (környék) - magyar néprajz - ételspecialitás - juh - rendezvény
641.55(083.12):636.32/.38 *** 061.7(439-2Karcag) *** 39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 3617497]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2016.
Laky J. Eszter
   Otthonkönyv / Laky J. Eszter. - [Kaposvár] : Magánkiad., cop. 2015. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-104.
ISBN 978-963-12-4130-3 kötött
otthoni környezet - lakás - mentálhigiénia
643/645 *** 613.865
[AN 3616705]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2016.
Mautner Zsófia (1974-)
   Budapest bites / Zsófia Mautner ; [transl. Richard Robinson ...] ; [photographs Bálint Trunkó, ... Áron Erdőháti]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 194 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-584-9 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3617048]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2016.
   A nagy DIY könyv / [szerk. B. Tier Noémi] ; [fotó Tóth Milán]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 156 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5417-12-2 kötött : 5490,- Ft
barkácsolás - foglalkoztatókönyv
689 *** 379.826
[AN 3617071]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2016.
   Piték és lepények. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-30-3 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3616679]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2016.
   Süti vagy nem süti : több mint 60 gyors és különleges édesség gasztrobloggerektől / [szerk. Kis-Varga Judit] ; [fotók Acsai Miklós]. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2015. - 159 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-156-8 fűzött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3617072]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2016.
Szabolcs András
   Funky Pho : street art food / [Szabolcs András, Szabolcs-Gyuris Éva] ; [... fotók Sárosi Zoltán]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 222 p. : ill., színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Fánki Főö
ISBN 978-615-5417-09-2 fűzött : 5990,- Ft
Funky Pho étterem (Budapest)
Ázsia - ételspecialitás - étterem - vendéglátás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12) *** 640.43(439-2Bp.) *** 640.4
[AN 3616981]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2016.
Török Eszter
   Viszlát, cukor és fehér liszt! / Török Eszter ; [... hangulatképek Sárosi Zoltán] ; [ételfotó Csigó Zita]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 171, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5417-10-8 fűzött : 3990,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 3617039]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2016.
Vétek György
   Sörkönyv / Vétek György, Rosenstein Róbert. - Budapest : Corvina, 2015. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6326-5 kötött : 5990,- Ft
sör - söripar - gasztronómia - szakácskönyv
641.55(083.12):663.4 *** 663.4(100) *** 641.5
[AN 3617042]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2016.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : újabb finom falatok, lemondás nélkül / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2015. - 175 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A borítón számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-341-133-9 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3617077]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2458 /2016.
Mezei Balázs (1960-)
   Lázadás a modernitás ellen : tanulmányok, beszélgetések, dokumentumok Molnár Tamásról / Mezei Balázs. - Budapest : Kairosz, 2015. - 269 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 263-269.
ISBN 978-963-662-813-0 fűzött : 2900,- Ft
Molnár Tamás (1921-2010)
Egyesült Államok - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T.
[AN 3617311]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2016.
Tornai Szabolcs (1971-)
   A világ mint téveszme / Tornai Szabolcs. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2015. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-634-1 fűzött : 1500,- Ft
filozófiatörténet - esszé
1(100)(091)(0:82-4)
[AN 3619297]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2016.
Váradi Andrea (1972-)
   Végtelen szeretettel : lélekébredésünk pillanatai / írta és szerk. Váradi Andrea és Dömötör Aletta. - [Budapest] : [Talentumok Világa Bt.], [2015]. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4218-8 fűzött
szeretet - ezoterika - életvezetés
177.61 *** 133.25 *** 613.865
[AN 3617877]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2461 /2016.
   Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat / a bev. tanulmányt írta, ... vál., és a tárgyi jegyzeteket írta Adriányi Gábor] ; [... sajtó alá rend.. és szövegkritikai jegyzetekkel ell. Bárány Zsófia]. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 179 p. ; 25 cm + DVD. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 2.)
A dokumentumok latin nyelven. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-005-2 kötött : 1990,- Ft
Kalocsai Főegyházmegye
Concilium Provinciae Colocensis (1863)
egyháztörténet - zsinat - 17. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
262.44(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"186"(093) *** 282(439)"16"(093) *** 282(439-03Kalocsai_főegyházmegye)"186"(093)
[AN 3618045]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2016.
Antal Judit (1964-)
   Igazgyöngy 2 : újabb nyolcszáz kilométer a Szent Jakab-zarándokúton / Antal Judit ; [fotó Bánházi György]. - Győr : Barbori Bt., 2015. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285.
ISBN 978-963-88216-9-0 fűzött : 3900,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útleírás - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 894.511-992
[AN 3616882]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2016.
Apor Vilmos (1892-1945)
   Apor Vilmos gyulai beszédei / közread. Lukácsi Zoltán. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2015. - 429 p. : ill. ; 25 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 24.)
ISBN 978-615-5035-12-8 kötött : 3600,- Ft
prédikáció
252
[AN 3616776]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2016.
Balás Béla (1941-)
   Születésnap közeleg / Balás Béla. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 115, [4] p. ; 17 cm
Fűzött : 980,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-608-9)
vallásos irodalom
244
[AN 3616674]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2016.
Balogh Margit (1961-)
   Mindszenty József (1892-1975) / Balogh Margit ; [közread. a] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 2 db (1584 p.) : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-416-002-1 kötött : 9900,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - érsek - állam és egyház viszonya - állami terror - 1945 utáni időszak - 20. század - életrajz
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 282(439)"19" *** 322(439)"194/197"
[AN 3618140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 800 p.
ISBN 978-963-416-003-8
[AN 3618146] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [14], 803-1572. p.
Bibliogr.: p. 1427-1478.
ISBN 978-963-416-004-5
[AN 3618148] MARC

ANSEL
UTF-82466 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
Életem (német)
   Mein Leben / Csaba Böjte ; [... übers. von Julia Schiff] ; [Hrsg.:] Pfarre von Vörs. - Vörs : Pfarre von Vörs, [2015]. - 81 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53)
[AN 3617934]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2016.
Bydlinski, Georg (1956-)
Immer in deiner Nähe (magyar)
   Mindig a közeledben : új versimák gyerekeknek / Georg Bydlinski ; Carola Holland rajz. ; [ford. Miklya-Luzsányi Eszter és Miklya Zsolt] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 94 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-314-087-1 kötött
német irodalom - ima - gyermekvers - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 830-14(02.053.2)=945.11
[AN 3616714]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2016.
   "Emlékezz vissza az egész útra...", 5Móz 8,2 : a nagykátai református gyülekezet centenáriumi emlékkönyve, 1915-2015 / [szerk. Pintácsi Éva, Szabó Krisztián] ; [kiad. a Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egyházközség]. - [Nagykáta] : Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egyházközség, 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3761-0 fűzött
Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egyházközség
Nagykáta - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - egyháztörténet
284.2(439-2Nagykáta)(091)
[AN 3618232]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2016.
Enomiya-Lassalle, Hugo M. (1898-1990)
Zen-Meditation für Christen (magyar)
   Az elmélyülés útja : zen meditáció és keresztény misztika / Hugo M. Enomiya-Lassalle ; [ford. Bruncsák István]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 228 p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-87-0 fűzött : 2100,- Ft
zen buddhizmus - keresztény misztika
294.321(520) *** 248.2
[AN 3617060]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2016.
Ercsey Zoltán (1943-)
   Kis magyar egyháztörténet : egy református magyar szemével / Ercsey Zoltán. - Budapest : [Ercsey Z.], 2015. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4299-7 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - kereszténység - református egyház
28 *** 284.2(439)(091)
[AN 3618141]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2016.
Futó Károly (1925-)
   Jézussal a szeretet útján / Futó Károly. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 154, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-638-6 fűzött : 1480,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3616587]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2016.
Gaál Éva (1940-)
Jézussal egy hajóban (új kiadása)
   Kevély-sziget és Alázat-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Új, bőv. [kiad.]. - Budapest : KIA, 2015. - 37, [2] p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-9390-83-6 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3620293]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2016.
Gönczi Tamás (1959-)
   Pogány biblia : Koppány hagyatéka : a magyar ősvallás szakrális öröksége / Gönczi Tamás. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 571 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 560-571.
ISBN 978-615-8024-61-7 kötött : 7990,- Ft
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3617567]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Adventi utaink / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 121, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-644-7 fűzött : 980,- Ft
advent - elmélkedés
264-041.1 *** 242
[AN 3616690]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mindent - Vele együtt! / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 147, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-634-8 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3616691]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2016.
Herzog, David (1970-)
Glory invasion (magyar)
   Dicsőséginvázió : "Hogyan járjunk nyitott menny alatt" / David Herzog ; [ford. Demkó Andrea]. - [Miskolc] : Bétel K. : 2015. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-12-4280-5 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3618218]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2016.
Hollai Antal (1958-2014)
   A csend hangjai : gondolatok az evangéliumról A, B, C évre / Hollai Antal ; [szerk. Mihályi György, Wappler Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-550-0 fűzött : 1500,- Ft
homília - elmélkedés
252 *** 242
[AN 3616520]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2016.
Labbé, Brigitte (1960-)
Le bien et le mal (magyar)
   A jó és a rossz / Brigitte Labbé, Michel Puech ; ill. Jacques Azam ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 39, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Filó-faló, ISSN 2416-0334 ; 3.)
ISBN 978-963-314-084-0 kötött
jó és rossz - gyermekkönyv
216(02.053.2) *** 177.8(02.053.2)
[AN 3616896]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2016.
László Dániel (1976-)
   Mária út : zarándokút László Dániel festményeivel kísérve, Székely János püspök atya lelki vezetésével = Mariánska cesta : púť sprevádzaná umeleckými dielami maliara László Dániel a duchovným slovom otca biskupa Székely János = Via Mariae : via Mariae pelerinaj, în compania picturilor artistului László Dániel, sub îndrumarea episcopului Székely János / [kiad. ... a Mária Út Közhasznú Egyesület ...]. - 2. kiad. - Budapest : Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. ; Veszprém : Mária Út Közhasznú Egyes., 2015. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7382-6)
Közép-Európa - Magyarország - zarándoklat - festőművész - 20. század - 21. század - elmélkedés
248.153.8(4-11) *** 242 *** 75(439)(092)László_D.
[AN 3618182]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2016.
   Liturgikus füzet : 2016 : Szent Márton-év : közösségben vagyunk : monasterium Sti Martini est nobis societas / [kiad. a Pannonhalmi Főapátság ...]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., cop. 2015. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5576-03-4 fűzött
egyházi szertartás
264
[AN 3618289]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2016.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Cseppben a tenger.. / Nyiredy Maurus ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2015. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9983-21-2 fűzött
krisztológia - szenvedéstörténet - eschatologia
232.96 *** 232.97
[AN 3617932]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2016.
O'Malley, John W. (1927-)
What happened at Vatican II (magyar)
   Mi történt a II. vatikáni zsinaton? / John W. O'Malley ; [ford. Nemeshegyi Péter]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 447 p. : ill. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Történelem, ISSN 2498-4590)
ISBN 978-963-8014-89-4 fűzött : 3500,- Ft
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 20. század
262.5Vat.,II. *** 282"19"
[AN 3616872]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2016.
Soós László (1924-)
   Kalandjaim / Soós László. - [Budakalász] : [Soós L.], 2013-2015. - 8 db ; 24 cm
Soós László (1924-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Soós_L.(0:82-94)
[AN 3520290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Nincs vége még. - 2015. - 340 p.
ISBN 978-963-12-3574-6 fűzött
[AN 3618421] MARC

ANSEL
UTF-82484 /2016.
Szakács Tibor
   Misztika. - Veszprém : LifeVision Kft., 2015. - 32 p. ; 15 cm. - (Pannon Akadémia füzetek, ISSN 2064-8650)
Szerző Szakács Tibor
ISBN 978-963-12-1913-5 fűzött
misztika
248
[AN 3618180]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2016.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Az esztergomi székeskáptalan a 15. században / C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2015-. - 24 cm
Esztergom - káptalan - egyháztörténet - 15. század
262.142(439-2Esztergom)"14"
[AN 3599937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A sasadi tizedper 1452-1465 közötti "krónikája". - 2015. - 186 p. : ill., részben térk. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 8.)
Bibliogr.: p. 153-160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-805-8 kötött
[AN 3618153] MARC

ANSEL
UTF-82486 /2016.
Tusor Péter (1967-)
   Pázmány, a jezsuita érsek : kinevezésének története, 1615-1616 : mikropolitikai tanulmány = Pázmány, the Jesuit prelate : his appointment as primate of Hungary, 1615-1616 : a micropolitical study / írta Tusor Péter. - Budapest ; Róma : MTA PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. : Gondolat, 2016. - 459 p., 4 t. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 13.)
Bibliogr.: p. 405-417. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-254-6 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - Ausztria - egyháztörténet - katolikus egyház - érsek - jezsuiták - külpolitika - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 282(439)"161" *** 327(436)"161" *** 271.5(4)"16"
[AN 3618209]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2016.
Vasuta Gábor (1967-)
   Életöröm : a Bhagavad Gítából vett bölcsességekkel / ifj. Vasuta Gábor. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft. : Zimber Kv., 2015. - 145, [6] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3441-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Bhagavad-gita - idézetgyűjtemény - természetkép - fényképalbum - portré
294.526.825(0:82-84) *** 77.047 *** 908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Vasuta_G. *** 77.041.5
[AN 3617514]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2016.
Vries, Simon Philip de
Joodse riten en symbolen (magyar)
   Zsidó rítusok és jelképek / Simon Philip De Vries ; [ford. Jólesz László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-174-8 fűzött : 2990,- Ft
zsidó szertartás
296.3
[AN 3619112]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2016.
Werlen, Martin (1962-)
Heute im Blick (magyar)
   Fókuszban : egyházprovokációk / Martin Werlen ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [a versbetéteket ford. Juhász-Laczik Albin] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 162 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-086-4 fűzött
hit - katolikus egyház - 21. század
234 *** 282(100)"201"
[AN 3616890]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2490 /2016.
   1944/1945: társadalom a háborúban : folytonosság és változás Magyarországon / szerk. Bódy Zsombor és Horváth Sándor. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 309 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
ISBN 978-963-416-013-7 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - társadalmi hatás - második világháború
316.32(439)"1944/1945" *** 943.9"1944/1945"
[AN 3618043]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2016.
Csukovits Enikő (1961-)
   Magyarországról és a magyarokról : Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban / Csukovits Enikő. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 307 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 259-289.
ISBN 978-963-416-014-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - Nyugat-Európa - magyarságkép - történelem - művelődéstörténet - középkor
316.356.4(=945.11)"09/15" *** 943.9"09/15" *** 940-15"09/15" *** 930.85(439)"09/15" *** 930.85(4-15)"09/15"
[AN 3618044]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2016.
Eltahawy, Mona (1967-)
Headscarves and hymens (magyar)
   A fátyol fogságában : szexuális forradalmat az iszlám világban / Mona Eltahawy ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-672-3 fűzött : 3490,- Ft
nők a társadalomban - iszlám - női egyenjogúság - családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - 21. század
316.37-055.2(5-011) *** 342.726-055.2(5-011) *** 297 *** 343.54-055.2(5-011)
[AN 3617524]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2016.
   Fényszarui cigánysoron el merek én járni : élettörténetek a jászfényszarui cigány közösségből / [szerk. Kocsis Péter Csaba] ; [kiad. Jászfényszaru Város Önkormányzata]. - Jászfényszaru : Önkormányzat, 2015. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4058-0 kötött
Jászfényszaru - cigányság - helytörténet - oral history
316.347(=914.99)(439-2Jászfényszaru)(0:82-94) *** 943.9-2Jászfényszaru(0:82-94)
[AN 3618216]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2016.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kapcsolatápolás / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 252, [4] p. ; 18 cm
Tart.: Szeretetkapcsolataink : a kis családról a nagy családnakÞ; Házasságápolás
ISBN 978-963-696-506-8 fűzött : 2500,- Ft
interperszonális kapcsolat - párkapcsolat - vallásos irodalom - életvezetés
316.472.4 *** 244 *** 613.865
[AN 3616575]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2016.
Klein Éva
   Vannak még tanúk 2 / Klein Éva. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2015. - 152 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3886-0 fűzött
Magyarország - holokauszt - zsidóság - hétköznapi élet - második világháború - oral history - memoár
316.347(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 929(=924)(439)(0:82-94)
[AN 3617978]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2016.
Laki Mihály (1946-)
Tíz évvel később (magyar)
   Ten years after : Hungarian grand entrepreneurs in the European Union / Laki Mihály, Szalai Júlia ; [publ. by the Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : Inst. of Economics HAS, 2015. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 978-615-5594-15-1 fűzött
Magyarország - vállalkozó - gazdasági elit - gazdasági helyzet - ezredforduló - 21. század
316.344.2(439)"198/201" *** 338.1(439)"198/201" *** 658.1(439)(092)"198/201"
[AN 3617879]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2016.
   Miből lehetne a cserebogár? : jelentés az ifjúságügyről, 2014-2015 / [szerk. Nagy Ádám] ; [kiad. az ISZT Alapítvány, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás, Kecskeméti Főiskola Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely]. - Budapest : ISZT Alapítvány : ISZET ; [Kecskemét] : KF Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, 2015. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89861-7-7 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3617823]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2016.
Molnár Aranka
   Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában / Molnár Aranka ; [közread. a] Közösségfejlesztők Egyesülete. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2015. - 85 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 77-85.
ISBN 978-963-87586-4-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel
316.45(439.134) *** 323.21(439.134)
[AN 3616572]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2016.
Nagybocskai Tamás
   Lelbach Keresztély : Nagyatád elfelejtett földbirtokosa / Nagybocskai Tamás. - [Nagyatád] : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., 2015. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 27.)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-87468-8-7 fűzött
Lelbach Keresztély (1860-1934)
Magyarország - Nagyatád - helytörténet - földbirtokos - 19. század - 20. század
316.343.32(439)(092)Lelbach_K. *** 943.9-2Nagyatád
[AN 3618444]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2016.
   Nincs új a nap alatt / Vincent & Vincent. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 243, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-01-8 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3616528]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2016.
Stamatopoylos, Andreas V.
   Oi makedonovlachoi, 17os-19os ai : ellīnes vlachoi stīn Kentroanatolikī Eyrōpī : ī apokatastasī tīs alītheias = A makedonovlachok, 17-19. sz. : görög vlachok Közép-Kelet-Európában : az igazság feltárása / Andreas V. Stamatopoylos, Vasileios A. Stamatopoylos ; [ekdotīs Autodioikīoī Ellīnōn Oyggarias]. - Boydapestī : Autodioikīoī Ellīnōn Oyggarias, 2015. - 72, 72 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1992-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzetiségtörténet - görögök - 17. század - 18. század - 19. század
316.347(=774)(4-11)"16/18"
[AN 3617464]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2016.
Szénászky Mária
   Emlékeink : a Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület húsz éve / Szénászky Mária. - Kozármisleny : Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyes., cop. 2015. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 978-963-12-3839-6 fűzött
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármisleny - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Kozármisleny)
[AN 3616669]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2016.
   Szerelemtől házasságig és tovább : beszélgetések a tartós boldogság titkairól / [szerk. Barcza Eszter]. - [Budapest] : Bokros M., [2015]. - 132, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Psalmus könyvek, ISSN 2498-4825)
ISBN 978-963-12-3836-5 kötött
Magyarország - párkapcsolat - házasság - híres ember - interjú
316.647.2(047.53) *** 265.5(047.53) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 3616910]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2016.
Szigeti Péter (1951-)
   Problémáink vonzásában : társadalomismereti tanulmányok / Szigeti Péter ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5298-71-4 fűzött
Magyarország - társadalomismeret - társadalomelmélet - politológia - 21. század
316.3(439)"201" *** 32.001 *** 316
[AN 3616565]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2016.
Tuckermann, Anja
Alle da! (magyar)
   Sokfélék vagyunk! / Anja Tuckermann, Tine Schulz ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, [2015]. - [29] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-118-5 kötött : 2690,- Ft
tolerancia - migráció - gyermekkönyv - képeskönyv
316.647.5(02.053.2) *** 325.25(100)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3617020]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2016.
Vujicic, Nick (1982-)
Love without limits (magyar)
   Szerelem korlátok nélkül : egy rendkívüli történet a mindent legyőző, igaz szerelemről / Nick Vujicic és Kanae Vujicic ; [ford. Fazekas Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2015. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5463-79-2 kötött : 3699,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - vallásos irodalom - testi fogyatékos
316.647.2 *** 613.865 *** 244 *** 364.65-056.26
[AN 3617389]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2507 /2016.
Bain, Danny
   Ez nem az apu hangja! : Danny mesél : mesék Afrikából Danny Bain előadásában / ill. Máray Mariann. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 50, [7] p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-5587-01-6 kötött : 2990,- Ft
Afrika - amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese - auditív dokumentum
398.21(=00)(6)(02.053.2) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617009]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2016.
Bíró Lajos (1961-)
   Az ősmagyarok mitológiája : [a magyar ősemlékezet szellemi fényvilága] / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 718 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 610-718.
ISBN 978-615-80246-8-6 kötött : 8500,- Ft
mitológia - magyar ősvallás - magyar őstörténet
398.221(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 3617806]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2016.
Clastres, Pierre (1934-1977)
   Az erőszak archeológiája / Pierre Clastres ; [ford. Ádám Péter, Csímár Péter]. - Budapest : Qadmon K., 2015. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88490-6-9 fűzött : 2750,- Ft
erőszak - kulturális antropológia - primitív társadalom - dél-amerikai indiánok
39(=98) *** 316.7 *** 316.647.3 *** 313.323.2(=98)
[AN 3617015]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2016.
Füzesi Zsuzsa (1939-2014)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2015-. - ill., színes ; 30 cm
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3619153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 25. kiad. - 2015. - 101, [2] p.
ISBN 978-615-5289-03-3 kötött
[AN 3619156] MARC

ANSEL
UTF-82511 /2016.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 4. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-11-9917-8 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3616979]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2016.
   Japán közmondások / [vál. és ford. Paczolay Gyula ..., Dalmi Katalin ...] ; [utószó Vihar Judit]. - [Budapest] : Kelet K., 2015, cop. 2012. - 188, [3] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-615-504-108-2 kötött : 2900,- Ft
Japán - közmondás
398.9(=956)
[AN 3620336]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2016.
   Járom az új váramat : népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek / Bajzáth Mária válogatása ; Simonyi Cecília rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 234, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 2.)
Bibliogr.: p. 232-[235].
ISBN 978-615-5450-24-2 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mondóka
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=00)(02.053.2)
[AN 3619561]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2016.
Katona Edit
   Gyöngy az úri és népi öltözködésben / Katona Edit, Tompos Lilla ; [kiad. ... a Néprajzi Múzeum]. - Budapest : Cser K., 2016. - 311 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 306-[312].
ISBN 978-963-278-432-8 kötött : 9995,- Ft
Magyarország - viselettörténet - magyar néprajz - gyöngyfűzés
391(=945.11) *** 746.5
[AN 3616725]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2016.
   Kínai közmondások / [vál. és ford. Gulyás Csenge, Harkány Julián] ; [utószó Salát Gergely]. - [Budapest] : Kelet K., 2015, cop. 2011. - 188, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5041-05-1 kötött : 2900,- Ft
Kína - közmondás
398.9(=951)
[AN 3620324]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2016.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mátyás-mondák könyve / Komjáthy István ; [sajtó alá rend. Kríza Ildikó] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 278, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9996-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 3619223]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2016.
Magyar Zoltán (1967-)
   A teremtő népi képzelet : Magyar Zoltán néprajzkutatóval beszélget Szegedi László. - Budapest : Kairosz, 2015. - 128 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 130.)
Bibliogr.: p. 122-127.
ISBN 978-963-662-814-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyar Zoltán (1967-)
Magyarország - etnográfus - 20. század - 21. század - életútinterjú
39.001(439)(092)Magyar_Z.(047.53)
[AN 3617314]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2016.
Moras, Ingrid
Weihnachtliche Perlendeko (magyar)
   Gyöngyös díszek karácsonyra 1 / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 101.)
ISBN 978-963-278-439-7 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
398.332.416 *** 379.826 *** 746.5
[AN 3616769]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2016.
   Tibeti közmondások / [vál., utószó Sári László] ; [ford. Harkány Julián]. - [Budapest] : Kelet K., 2015, cop. 2009. - 189, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88078-4-7 kötött : 2900,- Ft
Tibet - közmondás
398.9(=954)
[AN 3620342]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2520 /2016.
   50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell / [szerk. Böcskei Balázs, Sebők Miklós]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 292, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-41-1 fűzött : 2990,- Ft
baloldali irányzat - politológia - könyvismertetés
329.14(0:82-95) *** 32.001(0:82-95)
[AN 3617460]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2016.
Bába Szilvia (1980-)
   Az Óperenciás tengeren túl : magyar identitás a diaszpórában / Bába Szilvia. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Rátio K., 2015. - 306 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 257-271.
ISBN 978-615-80150-6-6 kötött
kivándorlás - magyarság - identitás - 19. század - 20. század - 21. század
325.25(=945.11)(100)"18/201" *** 316.347(=945.11)(100)"18/201" *** 316.63(=945.11)(100)"18/201"
[AN 3617801]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2016.
Braham, Randolph L. (1922-)
The politics of genocide : the holocaust in Hungary (magyar)
   A népirtás politikája : a holokauszt Magyarországon / Randolph L. Braham. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. "A magyar holocaust" címmel is
ISBN 978-963-355-244-5 kötött : 12500,- Ft
Magyarország - holokauszt
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3620420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XLVI, 807 p., [2] t.fol.
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-246-9
[AN 3620422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XXVI, [3], 810-1796. p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-245-2
[AN 3620429] MARC

ANSEL
UTF-82523 /2016.
Domonkos László (1951-)
Magyar Sámsonok (új kiadása)
   Békéssámson hősei : magyar ellenállási mozgalom, 1951-1955 / Domonkos László ; [szerk. és átd. Schmidt Mária, Tallai Gábor] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Röv., kibőv., átd. kiad. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5118-35-7 fűzött
Magyarország - Békéssámson - ellenállási mozgalom - állami terror - 1950-es évek - oral history
323.282(439)"195" *** 323.26(439-2Békéssámson)"195"
[AN 3618078]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2016.
Gehler, Monique (1949-)
Un 27 janvier (magyar)
   A festőnő nehéz öröksége / Monique Gehler. - [Budapest] : Parlando Stúdió, 2015. - 195, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80369-0-0 fűzött : 2990,- Ft
Vajda, Livia (1929-2011)
Magyarország - Franciaország - holokauszt - zsidóság - második világháború - francia irodalom - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 840-94=945.11 *** 75(44)(=945.11)(092)Vajda,_L.
[AN 3616730]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2016.
Kelemen (pápa), VII. (1478-1534)
   Brevia Clementina : VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi, 1523-1526 = Brevia Clementina : the Hungarian-related breves of pope Clement VII, 1523-1526 / feltárta és közread. Nemes Gábor. - Budapest ; Róma : MTA PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutatócsop. ; Győr : Győri Egyházmegyei Lvt., 2015. - XXII, 207, [2] p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 12.). (Publicationes Archivi Dioecesani Iauriensis. Fontes, studia, ISSN 1786-6480 ; 23.)
Bibliogr.: p. 179-185. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-806-5 fűzött
egyháztörténet - pápa - magyar történelem - külkapcsolat - 16. század - enciklika - történelmi forrás
327(456.31)"152"(093) *** 327(439)"152"(093) *** 262.13(092)Kelemen,_VII.(093) *** 943.9"152"(093)
[AN 3618237]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2016.
Lengyel László (1950-)
   Új magyar bestiárium / Lengyel László. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 403, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-481-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - politikus - rendszerváltás - 21. század
32(439)(092) *** 323(439)"198/201"
[AN 3617410]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2016.
   Magyar polip : a posztkommunista maffiaállam 3 / [összeáll., szerk. Magyar Bálint] ; [társszerk. ... Vásárhelyi Júlia]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 590 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5513-53-4 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"200/201"
[AN 3617457]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2016.
Molnár Imre (1956-)
   Hivatásunk magyar, küldetésünk európai : Molnár Imrével beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2015. - 140 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 123.)
ISBN 978-963-662-818-5 fűzött : 1500,- Ft
Molnár Imre (1956-)
Magyarország - diplomata - történész - szociológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
327(439)(092)Molnár_I.(047.53) *** 930.1(439)(092)Molnár_I.(047.53) *** 316(439)(092)Molnár_I.(047.53)
[AN 3617318]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2016.
Nagy Miklós (1956-)
   Le système politique de la Ve République française, 1958-2014 / Miklós Nagy. - [Szeged] : Frankofón Egyetemi Közp., 2015. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-12-3452-7 fűzött
Franciaország - politikatörténet - politikai rendszer - köztársaság - 20. század - ezredforduló
321.728(44)"195/201" *** 944"195/201"
[AN 3618375]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2016.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Elfuserált rendszerváltás / Náray-Szabó Gábor. - Budapest : Kairosz, 2015. - 233 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-662-816-1 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/201"
[AN 3617304]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2016.
Ritecz György (1963-)
   A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei / Ritecz György, Sallai János ; [kiad. a Hanns Seidel Alapítvány]. - [Budapest] : Hanns Seidel Alapítvány, 2015. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2015. aug. 15. - Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 978-963-88484-4-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - migráció - menekültügy - 21. század - statisztikai adatközlés
325(439)"200/201"(083.41) *** 325(4-62) *** 341.43(4-62)"200/201" *** 341.43(439)"200/201"
[AN 3617786]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2016.
   Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa = Szovjet típusú kirakatperek Közép- és Kelet-Európában / hrsg. von Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. Collegium Hingaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2015. - 316 p. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 13.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88739-8-9 fűzött
Kelet-Európa - történelem - politikai per - állami terror - 1945 utáni időszak
323.282(4-11)"193/196" *** 343.197(4-11)"194/196" *** 343.301.096(4-11)"194/196"
[AN 3618197]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2533 /2016.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
A leírás a 9. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Máramaros megye = Judeţul Maramureş / összeáll. Klara Guşeth, Ana-Maria Buciuman, Varga Zsolt ; [szerk. Á. Varga László] ; [... ford. Varga Zsolt]. - 2015. - 202, 193, [5] p.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-234-3 fűzött
Máramaros megye - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498-35Máramaros)(083.8) *** 943.921
[AN 3618062] MARC

ANSEL
UTF-82534 /2016.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   A magyarság igaz őstörténelme / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 749 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: Igaz történelmünk vezérfonala ÁrpádigÞ; A Táltos IstenÞ; Jézushitű AtillaÞ; A magyar Szent KoronaÞ; Az istenes honfoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80246-9-3 kötött : 7990,- Ft
magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 3617747]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2016.
Bakonyi István (1952-)
   Nap-lom, 3 : fehérvári krónika, 2006-2012 / Bakonyi István ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2015. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-43-1 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9830-44-8)
Magyarország - 21. század - napló
929(439)(0:82-94)
[AN 3618460]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2016.
   Balatonfűzfő Fürdőtelep : képesfüzet 1933-34 / [szerk. Horváth Irén]. - [Balatonfűzfő] : Önkormányzat, 2015. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek, ISSN 2498-4728 ; 9.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Balatonfűzfő - helyismeret - helytörténet - 20. század - fényképalbum
943.9-2Balatonfűzfő"193"(084.12) *** 908.439-2Balatonfűzfő"193"(084.12)
[AN 3617953]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2016.
Bánó Attila (1945-)
   55 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2011. - 440 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-182-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9
[AN 3620318]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2016.
   Értékeink, kincseink Tiszaszentimre és Újszentgyörgy : ezredéves múlt, reményteljes jövő / [... kiad. Tiszaszentimre Népművészetéért Alapítvány ...]. - Tiszaszentimre : Tiszaszentimre Népművészetéért Alapítvány, 2015. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1697-4 fűzött
Tiszaszentimre - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Tiszaszentimre *** 39(=945.11)(439-2Tiszaszentimre)
[AN 3618281]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2016.
Fazekas István (1964-)
   A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai / Fazekas István. - Budapest : MNL, 2015. - 605 p. ; 25 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. I., Levéltári leltárak, ISSN 2498-4787 ; 10.)
Bibliogr.: p. 557-565.
ISBN 978-963-631-235-0 kötött
Bécs - levéltári repertórium - magyar történelem - történelmi forrás
930.253(436-2Wien)(083.8) *** 943.9(093)
[AN 3618193]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2016.
Földi Pál (1938-)
   A második világháború titkai / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2015. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-375-806-9 fűzött
második világháború - világtörténelem - hadtörténet
930.9"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3617293]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2016.
   Gönc mezőváros jegyzőkönyvei, 1552-1850 / [sajtó alá rend. Bodnár Tamás] ; [... kiad. Gönc Város Önkormányzata]. - Gönc : Önkormányzat, 2015. - 257 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 255-256. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1431-4 kötött
Gönc - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Gönc"15/18"(093)
[AN 3618147]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2016.
Havasi János (1952-)
   Lánykák, az idő eljárt : regényes családtörténet, valódi szereplőkkel / Havasi János ; Havasi Dezső utószavával. - [Pécs] : Tettye Média Kv., [2015]. - 187 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1737-7 fűzött
családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3618395]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2016.
Horthy Miklósné (1881-1959)
   Napló, 1944-45 / Horthy Miklósné ; [szerk. és az előszót írta Bern Andrea]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 213 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-771-3 kötött : 3490,- Ft
Horthy Miklósné (1881-1959)
magyar történelem - második világháború - történelmi személy - 20. század - napló
943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 929(439)Horthy_M.-né(0:82-94)
[AN 3617433]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2016.
   Képszabadság : válogatás a Népszabadság egyedülálló fotóarchívumából / [szerk. N. Kósa Judit]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 4 db : ill. ; 24 cm
keretcím: Népszabadság retro
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - karcolat - fényképalbum
930.85(439)"196/197" *** 908.439"196/197"(084.12) *** 894.511-43
[AN 3605242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A technika csodái. - 95 p.
ISBN 978-963-357-656-4 fűzött : 990,- Ft
[AN 3617394] MARC

ANSEL
UTF-82545 /2016.
Máró Gábor (1940-)
   Hajdúnánási legelőgazdálkodás a 19. század derekától az 1970-es évekig / Máró Gábor. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2015. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 23.)
ISBN 978-963-12-3173-1 fűzött
Hajdúnánás - legelőgazdálkodás - helytörténet - 19. század - 20. század
943.9-2Hajdúnánás *** 636.083.51(439-2Hajdúnánás)"18/19"
[AN 3618409]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2016.
Massie, Robert K. (1929-)
Nicholas and Alexandra (magyar)
   Miklós és Alexandra / Robert K. Massie ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 653 p. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 627-633.
ISBN 978-963-635-537-1 kötött : 5999,- Ft
Miklós (Oroszország: cár), II. (1868-1918)
Alexandra (Oroszország: cárné) (1872-1918)
Oroszország - uralkodó - uralkodócsalád - történelmi személy - történelem - 19. század - 20. század
929(47)Alexandra *** 947(092)Miklós,_II. *** 947"189/191"
[AN 3617155]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2016.
Medgyesi Pál (1956-)
   Honfoglalók a békési tájakon : Békés megye jelentősebb 10-11. századi sírleletei / Medgyesi Pál. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2015. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 3.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-94-8 kötött
Békés megye - régészet - ötvösség - honfoglalás - lelet
904(439.175)"09/10" *** 739.2(439)"10"
[AN 3618593]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2016.
Mód Miklós (1961-)
   A személy női szemmel / [Mód Miklós] ; [kiad. Vörsi Plébánia]. - Vörs : Vörsi Plébánia, 2015. - 112 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4089-4 kötött
Magyarország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - interjú
929-055.2(439)(047.53)
[AN 3617930]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2016.
Nemere István (1944-)
   Az év könyve, 2016 / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2016. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-23-6 fűzött
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3617302]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2016.
Patrick, Sean
Awakening your inner genius (magyar)
   Ébreszd fel a benned rejlő géniuszt / Sean Patrick ; [ford. Tuboly Zoltán]. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5596-09-4 kötött : 3850,- Ft
művelődéstörténet - életvezetés - zsenialitás
930.85(100) *** 613.865 *** 159.924
[AN 3616663]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2016.
Pintér István Zsolt
   Hiteles szent roma történelem : jelentés ; A világbéke evangéliuma : Lásoj Devla Szabad Katolikus Egyház : Rásáj próféta könyve / Pintér István Zsolt. - [Budapest] : Magánkiad., [2015]. - 20, 16 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Turul - Biblia könyvsorozat ; 1.)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-650-990-3)
 (hibás ISBN 978-963-08-6470-1)
magyarságkutatás - cigányság
930.8(=914.99)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3616919]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2016.
Rahn, Otto (1904-1939)
Kreuzzug gegen den Gral (magyar)
   Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen / Otto Rahn. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 312 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80246-4-8 kötött
művelődéstörténet - rejtély - katarok - misztika
930.85(100)Grál *** 001.94 *** 273.233 *** 133
[AN 3616914]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2016.
   A reformáció kincsei / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. - Budapest : Tarsoly K., 2015-. - 29 cm
Magyarország - protestáns egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - keresztény művészet
930.85(439)"15/19" *** 246 *** 284(439)(091)
[AN 3618116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Magyarországi Evangélikus Egyház. - 2015. - 352 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 343-349.
ISBN 978-963-9570-76-4 kötött : 5800,- Ft
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - evangélikus egyház - művelődéstörténet - egyháztörténet - keresztény művészet
284.1(439)(091) *** 930.85(439)"15/19" *** 246
[AN 3618123] MARC

ANSEL
UTF-82554 /2016.
   Rónaföld : Császárrét, Franckpuszta, Hársfamajor, Gulyaállás, Rónafőpuszta, Mosonrónafő, Újrónafő / [szerk. Szentkuti Károly] ; [... kiad. Újrónafő Község Önkormányzata]. - Újrónafő : Önkormányzat, 2015. - 247 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kötött
Újrónafő - helyismeret - helytörténet
943.9-2Újrónafő *** 908.439-2Újrónafő
[AN 3616729]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2016.
Sauerland, Karol (1936-)
   Együtt egyedül - a Szolidaritás naplója / Karol Sauerland ; [ford. Mesés Péter] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány ...]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015. - 456 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5118-37-1 fűzött : 3990,- Ft
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Lengyelország - történelem - politikatörténet - rendkívüli állapot - 1980-as évek - napló - történelmi forrás
943.8"198"(0:82-94) *** 323(438)"198"(093) *** 342.78(438)"198"(093)
[AN 3618222]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2016.
Simon Dániel
   Festeticsek ősi fészke Ságh / Simon Dániel. - [Szombathely] : [Spatzer Kft.], [2015]. - 29 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-12-3522-7 fűzött
Festetics család
Simaság - családtörténet - helyismeret
929.52(439)Festetics *** 908.439-2Simaság
[AN 3618025]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2016.
Sztankovics Gyula
   Emlékek a múltból : Csatár-Hegyközcsatár : bírók, elnökök, polgármesterek, jegyzők, titkárok és még sokan mások / Sztankovics Gyula ; kiad. Gonda Ferenc Városi Könyvtár, Hegyközcsatár Önkormányzata. - [Kaba] : Gonda F. Vár. Kvt. ; Hegyközcsatár : Önkormányzat, 2015. - 117 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2216-6 fűzött
Hegyközcsatár - helytörténet
943.9-2Hegyközcsatár *** 949.8-2Hegyközcsatár
[AN 3616789]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2016.
Török László (1941-)
   The periods of Kushite history : from the tenth century BC to the AD fourth century / László Török. - Budapest : Ízisz Found., 2015. - 143 p. ; 23 cm. - (Studia Aegyptiaca. Supplements, ISSN 2498-4760 ; 1.)
Bibliogr.: p. 121-143.
ISBN 978-963-12-3680-4 fűzött
Kusíta királyság - történelem
939.78"-09/03"
[AN 3618074]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2016.
Vécsey Aurél
   Tévhitek a magyar történelemben / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-154-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9
[AN 3617005]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2016.
Zimándi Pius István (1909-1973)
   Egy év története naplójegyzetekben : 1944. március 19 - 1945. március 17. / Zimándi Pius István ; [szerk. és az előszót írta Eschbach-Szabó Viktória] ; [... utószót írta Ungváry Krisztián]. - Budapest : Magvető, 2015. - 575 p. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3250-3 kötött : 4490,- Ft
magyar történelem - második világháború - magyar irodalom - ostrom - napló
943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3613130]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2561 /2016.
   Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi / szerk. Horváth Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 408 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8438-6 fűzött : 3990,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - országismeret
908.4-11
[AN 3617689]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2016.
Kisida András
   A Felvidék legszebb túraútvonalai : [túrázók nagykönyve] / [szerzők Kisida András, Német-Bucsi Attila, Szigeti-Böröcz Ferenc] ; szerk. Nagy Balázs. - Budapest : I.P.C. Kv., [2015]. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-552-4 kötött : 5999,- Ft
Felvidék - természetjárás - útikönyv
914.376(036) *** 796.5(437.6)
[AN 3617334]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2016.
   Kötődéseink : készült a Bicske Barátok Egyesületének 30 éves évfordulójára / [szerk. M. Fejes Ágnes, Tóth Ágnes, Végh Róbert]. - Bicske : Bicske Barátok Egyes., 2015. - 376 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-12-1749-0 kötött
Bicske Barátok Egyesülete
Bicske - helyi társadalom - egyesület - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Bicske *** 929(439-2Bicske) *** 061.2(439-2Bicske)
[AN 3617872]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2016.
Kovács Ágnes
   A helyi tájrajz / [írta Kovács Ágnes, Monár Géza, Sallai R. Benedek]. - [Kétpó] : Nagykunságért Vidékfejleszt. Egyes. ; [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Nagykunsági 7x7 ; 3.)
ISBN 978-963-9977-13-6 fűzött
Nagykunság - helyismeret - természeti környezet
908.439Nagykunság *** 502(439Nagykunság)
[AN 3616647]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2016.
Kovács Ágnes
   Városaink / [írta Kovács Ágnes, Monár Géza, Sallai R. Benedek]. - [Kétpó] : Nagykunságért Vidékfejleszt. Egyes. ; [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Nagykunsági 7x7 ; 1.)
ISBN 978-963-9977-11-2 fűzött
Nagykunság - helyismeret - város
908.439Nagykunság
[AN 3616643]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2016.
Kovács Endre (1947-)
   A vöröskő / Kovács Endre ; [szöveg Balogh Elemér, Papp Zsuzsanna, Bartuc Gabriella] ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2015. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-4119-8 kötött
Balaton-felvidék - helyismeret - homokkő - építészet - fényképalbum
908.439Balaton-felvidék(084.12) *** 552.513(439-2Balaton-felvidék) *** 77.04(439)(092)Kovács_E. *** 72(439Balaton-felvidék)(084.12)
[AN 3617820]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2016.
Liebe Katalin
   Csillaghegy története / Liebe Katalin ; [közread. a] Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület. - Budapest : Csillaghegyi Polgári Kör Egyes. : Dyfon Kft., 2015. - [4], 155 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-12-3810-5 fűzött
Budapest. 3. kerület - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bp.III. *** 943.9-2Bp.III.
[AN 3618293]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2016.
Magyarósi Csaba (1981-)
   Egy hét a városban : az Egy nap a városban bloggerei végre könyvben is bemutatják, miért szeresd Budapestet / Magyarósi Csaba, Szűcs Ádám. - Pécs : Alexandra, 2015. - 175 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-963-357-629-8 fűzött
Budapest - helyismeret - gasztronómia - étterem - 21. század - album
908.439-2Bp. *** 641.5(439-2Bp.) *** 640.43/.44(439-2Bp.)
[AN 3617712]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2016.
Merényi Mónika
   Útközben élni : [Dél-Amerika] / [fotók és szövegek Merényi Mónika]. - [Budapest] : Neoindicatio Kft., [2015]. - 481, [15] p. : ill., főként színes ; 23x29 cm
ISBN 978-963-12-4126-6 kötött : 7890,- Ft
Dél-Amerika - helyismeret - fényképalbum
908.8(084.12) *** 77.04(439)(092)Merényi_M.
[AN 3618261]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2016.
Miskolczi Miklós (1938-)
   Mi, dunaújvárosiak : 157 portré a Facebook-ról I. / [Miskolczi Miklós]. - [Budapest] : Miskolczi M., 2015. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4142-6 fűzött
Dunaújváros - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Dunaújváros *** 929(439-2Dunaújváros)
[AN 3618376]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2016.
   Múltidéző 25 év : Alcsútdoboz helytörténeti krónikája / [szerk. Szili Árpádné] ; [az anyagot vál. és az összekötő szöveget írta Szakáll Béláné] ; [kiad. az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör]. - Alcsútdoboz : Alcsútdobozi Helytört. Kör., 2015. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4001-6 fűzött
Alcsútdobozi Helytörténeti Kör
Alcsútdoboz - egyesület - testülettörténet - helytörténet
908.439-2Alcsútdoboz *** 061.2(439-2Alcsútdoboz)(091)
[AN 3618012]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2016.
   Oktatásföldrajzi vizsgálatok : a magyar közoktatás hozzájárulása a gazdasági növekedéshez és a társadalmi esélyegyenlőtlenségek felszámolásához / szerk. M. Császár Zsuzsanna. - [Pécs] : Kontraszt, 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80252-3-2 fűzött
Magyarország - oktatáskutatás - közoktatás - társadalomföldrajz - ezredforduló - 21. század
911.3(439) *** 37.014(439)"200/201"
[AN 3616656]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2016.
   Privát emlékezet Miskolcon / [írta és szerk. R. Nagy József] ; [kiad. a ... Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : HOM, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5525-05-6 fűzött
Miskolc - helyismeret - memoár - anekdota
908.439-2Miskolc(0:82-94) *** 908.439-2Miskolc(0:82-36)
[AN 3618202]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2016.
   Puglia tartomány : útikönyv / Horváth Zoltán [et al.]. - Budapest : Hibernia, [2015]. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2015. nov.
ISBN 978-615-5426-16-2 fűzött
Puglia - útikönyv
914.575(036)
[AN 3618239]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2016.
Schuchmann Júlia (1982-)
   Nagyvárostérségi szuburbanizáció : menni vagy maradni? / Schuchmann Júlia. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2015. - 155 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2015/3.)
Bibliogr.: p. 143-152. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-55-5 fűzött
Európa - Budapest - szuburbanizáció - agglomeráció
911.375(4) *** 911.375.453(439-2Bp.)
[AN 3617843]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2016.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kárpátok koronája : Keleti-Kárpátok 1. : Kárpát-kanyar, szórványmagyarság / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2015. - 144 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-89467-6-8 kötött : 9900,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3618031]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2577 /2016.
   5 év GYŐR-SZOLgálatában. - [Győr] : [Győr-Szol Zrt.], [2015]. - [100] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Győr - közszolgáltatás - vállalat
351(439-2Győr) *** 061.5(439-2Győr)
[AN 3616841]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2016.
   Aktuális kérdések és európai válaszok a jog és igazságszolgáltatás területén Romániában és Magyarországon = Provocări şi răspunsuri în domeniul dreptului şi sistemului judiciar din România şi Ungaria = Current questions and European answers on the field of law and justice in Romania and Hungary : [bridges] / [chief ed. Erika Varadi-Csema] ; [... publ. by the University of Miskolc Faculty of Law and the State University of Oradea Faculty of Law]. - Miskolc : Univ. of Miskolc Fac. of Law ; [Oradea] : State Univ. of Oradea Fac. of Law, 2015. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és román nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Románia - Európai Unió - jogtudomány - igazságszolgáltatás - európai integráció - jogharmonizáció - 21. század
34(439)"200/201" *** 34(498)"200/201" *** 34(4-62)"200/201" *** 347.9(439)"200/201" *** 347.9(498)"200/201" *** 347.9(4-62)"200/201" *** 327.39(4-62)"200/201" *** 340.137.3(4-62)
[AN 3616762]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2016.
Barna Attila (1972-)
   Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon : különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására / Barna Attila ; [... Sajdik Ferenc graf. ...] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 315 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 256-299.
ISBN 978-615-5298-77-6 fűzött
Magyarország - politikai bűncselekmény - jogtörténet - 19. század
343.301(439)"18"
[AN 3616596]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2016.
Beevor, Antony (1946-)
Ardennes 1944 (magyar)
   Ardennek 1944 : Hitler utolsó játszmája / Antony Beevor ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, 2015. - 419 p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 405-410.
ISBN 978-963-426-369-2 kötött : 3999,- Ft
Németország - Ardennek - hadtörténet - páncélos fegyvernem - csata - második világháború
358.119(430)"1944/1945" *** 355.48(430)"1944/1945" *** 355.483(430)(234.28)"1944/1945"
[AN 3617864]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2016.
   Emberi jogi kézikönyv / [közread. az] Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : Igazságügyi Min., 2015. - 116 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-116.
Fűzött
Magyarország - emberi jog - útmutató
342.7(439)(036)
[AN 3616894]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2016.
Ferdinec Csilla (1968-)
   "A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja", 1938-1944 / Fedinec Csilla. - Budapest : Jaffa, 2015. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-615-5492-90-7 kötött : 3150,- Ft
Kárpátalja - magyar történelem - területi visszacsatolás - első bécsi döntés - Horthy-korszak
341.218.4(439)"1938" *** 943.9"1938/1944" *** 943.923"1938/1944"
[AN 3617853]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2016.
Göndör Éva
   Munka és család a munkajog tükrében / Göndör Éva ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-305.
ISBN 978-615-5298-60-8 fűzött
Magyarország - munkajog - nő - anyaság - társadalombiztosítás - jogtörténet - esélyegyenlőség - 19. század - 20. század - ezredforduló
349.2-055.2(439)"18/201" *** 342.726-055.2(439)"18/201" *** 369(439)"18/201" *** 342.726-055.52(439)"18/201" *** 349.2-055.52(439)"18/201"
[AN 3616614]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2016.
Juhász Zsuzsanna (1970-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Juhász Zsuzsanna, Lőrincz József. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2015. - 278 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-29-8 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3618397]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2016.
Kovács Gábor (1971-)
   Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, valamint az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése / Kovács Gábor ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-303.
ISBN 978-615-5298-76-9 fűzött
Magyarország - bioetika - büntetőjog - emberi jog - orvosi jog
343.2(439) *** 342.7(439) *** 614.253(439)(094) *** 17
[AN 3616574]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2016.
Nagy István (1919-2014)
   A Magyar Kamara és a királyi pénzügyigazgatás fejlődése Mohács után, 1528-1686 / Nagy István ; [szerk. Kovács Zsuzsanna]. - Budapest : MNL, 2015. - 168 p. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. III., Hatóság- és hivataltörténet, ISSN 2498-4752 ; 11.)
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-631-236-7 kötött
Magyarország - kincstári kamara - pénzügy - 16. század - 17. század
351.822(439)"15/16"
[AN 3618098]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2016.
Németh Imre (1977-)
   A sértett beleegyezése a büntetőjogban / Németh Imre ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 302 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-297. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5298-74-5 fűzött
áldozat - büntetőjog
343.122
[AN 3616593]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2016.
Szalai Péter
   A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban / Szalai Péter ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-300.
ISBN 978-615-5298-75-2 fűzött
védjegy - iparjog - gazdasági jog
347.77
[AN 3616589]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2016.
   Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Bragyova András egytemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére / [szerk. Paulovics Anita, Pap Gábor]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5216-89-3 fűzött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3616753]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2016.
   Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból, 1945-1949 / szerk. és vál. Farkas Ádám, Kelemen Roland ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium]. - [Győr] : BLSZK, 2015-. - 24 cm
Magyarország - jogtörténet - katonai büntetőjog - 1940-es évek - 1945 utáni időszak - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
344(439)"1945/1949"(093)
[AN 3616547]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 197 p.
ISBN 978-963-12-3311-7 fűzött
[AN 3616548] MARC

ANSEL
UTF-82591 /2016.
Zsitnyányi Ildikó (1974-)
   A politizált gazdasági rendőrség : a Gazdaságrendészeti Osztály, 1945-1948 / Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. - Budapest : NEB, 2015. - 279 p. ; 24 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.: p. 269-273.
ISBN 978-615-80191-5-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország. Államrendőrség. Gazdaságrendészeti Osztály
Magyarország - politikai rendőrség - gazdasági irányítás - állami terror - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"1945/1956"(093) *** 351.82(439)"1945/1956"(093) *** 323.282(439)"1945/1956"(093)
[AN 3616747]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2592 /2016.
   15 years in NATO / [ed. E. Sylvester Vizi]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 60 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-327-677-8 kötött
North Atlantic Treaty Organization
Magyar Atlanti Tanács
Magyarország - védelmi szövetség - katonapolitika - biztonságpolitika - ezredforduló - konferencia-kiadvány
355.02(439)"199/201" *** 355.356(100-15)"199/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3617778]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2016.
Bergamino, Giorgio
Le grandi battaglie (magyar)
   Nagy csaták : a kádesi csatától a boszniai háborúig / [írta Giorgio Bergamino, Gianni Palitta] ; [ill. Stefano Scagni] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 890,- Ft
hadtörténet - csata - ifjúsági könyv
355.48(100)(02.053.2)
[AN 3616649]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2016.
Bergamino, Giorgio
Le grandi battaglie (magyar)
   Nagy csaták : a kádesi csatától a boszniai háborúig / [írta Giorgio Bergamino, Gianni Palitta] ; [ill. Stefano Scagni] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött : 1990,- Ft
hadtörténet - csata - ifjúsági könyv
355.48(100)(02.053.2)
[AN 3616667]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2016.
Hódosi Zoltán
   A zsoldos : egy magyar Irak poklában / Hódosi Zoltán ; [lejegyezte] Nóti-Nagy Attila. - Budapest : Konkrét Kv., 2015. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-83-0 fűzött : 3480,- Ft
Egyesült Államok - Irak - zsoldos - 21. század - memoár
355.216(73)(=945.11)(0:82-94) *** 355.48(567)"200"(0:82-94)
[AN 3617596]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2016.
Lázár Tibor Zoltán
   A II. világháború hajdúdorogi hősei és áldozatai / Lázár Tibor Zoltán. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajdúdorogi füzetek ; 15.)
ISBN 978-963-12-3204-2 fűzött
Hajdúdorog - hősi halott - katona - második világháború - történelmi forrás
355(439-2Hajdúdorog)"1939/1945"(093) *** 355.293(439-2Hajdúdorog)"1939/1945"(093)
[AN 3618389]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2016.
Nényei Pál (1974-)
   Ne bántsd a Zrinyit! / Nényei Pál. - Budapest : Kortárs, 2015. - 366 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszé, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.: p. 355-361.
ISBN 978-963-9985-86-5 fűzött : 2500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadvezér - író - 17. század - magyar irodalom - esszé
355(439)(092)Zrínyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 894.511-4
[AN 3617900]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2016.
Nyitray György
   A szállító zászlóalj : egy magyar katona Irakban / Nyitray György. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 318, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-91-4 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5596-01-8)
Irak - katonai egység története - hadtáp - hadtörténet - ezredforduló - memoár
355.69(439)"200"(0:82-94) *** 355.48(567)"2003/2004"(0:82-94)
[AN 3616527]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2016.
Tóth Sándor
   Apósom emlékére : egy távoli barátság a háború árnyékában : tábori levelezőlapok, 1943-44 / [az előszót és a tanulmányt írta Galambos Elemér]. - [Budapest] : Galambos E., 2015. - 73 p. : ill. ; 30 cm
Tóth Sándor levelei Varga István részére
ISBN 978-963-12-4002-3 fűzött
Magyarország - katona - második világháború - levelezés
355(439)(092)"1943/1944"(044)
[AN 3617908]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2600 /2016.
Tóth Péter (1977-)
   Magyar települések az információs társadalomban / Tóth Péter. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2015. - 155 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2015/5.)
Bibliogr.: p. 143-148. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-56-2 fűzött
Magyarország - infokommunikáció - információs társadalom - településfejlesztés - statisztikai adatközlés - 21. század
659.2 *** 681.3 *** 711.1(439) *** 316.77(439)"200/201"(083.41)
[AN 3617860]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2601 /2016.
Balogh Péter
   Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? : az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése / Balogh Péter. - Szeged : SZTE : Belvedere Meridionale, 2015. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Az MTA SZAB Szociológiai Munkabizottság kötetei, ISSN 2061-2621 ; 5.[!7.])
Bibliogr.: p. 232-250.
ISBN 978-615-5372-41-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - fejlesztési politika - ezredforduló
330.341.1(439)"200" *** 338.246.027(4-62)
[AN 3618426]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2016.
Bánhidi Miklós (1957-)
   A vízi, vizekmenti turizmus alapjai / Bánhidi Miklós ; [a Magyar Sporttudományi Társaság Sportturizmus Szakosztály által kiadott ...]. - 3. kiad. - Győr ; Budapest : M. Sporttud. Társ. Sportturizmus Szakoszt., 2016. - 103 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Borítócím: Vízi és vizekmenti turizmus alapjai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5187-09-4 fűzött
Magyarország - turizmus - vízijárműsport - vízi túra
338.48(439) *** 797.1 *** 796.57
[AN 3620509]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2016.
   Esélyek és lehetőségek a XXI. században : a szociális gazdaság szövetkezeti modelljeinek helye a gazdasági és a társadalmi fejlődésben : a magyar foglalkoztatás-, felzárkóztatáspolitika és a vidékfejlesztés új dimenziói : a 2014. november 24-én, a Közszolgálati Egyetemen megrendezett tudományos konferencia előadásainak összefoglaló kiadványa. - [Budapest] : [NKE], [2015]. - 2 db : ill., színes ; 20x20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szociális piacgazdaság - foglalkoztatáspolitika - felzárkóztatás - társadalmi integráció - gazdasági integráció - 21. század - szövetkezet
331.5(439)"200/201" *** 330.342.146(439)"200/201" *** 316.4.052(439)"200/201" *** 339.923(439)"200/201" *** 334.73(439)"200/201"
[AN 3618254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 91 p.
[AN 3618265] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 92 p.
[AN 3618266] MARC

ANSEL
UTF-82604 /2016.
   Fenntartható fejlődés és innováció : esettanulmányok objektív és szubjektív megközelítésben / szerk. Ercsey Ida, Szegedi Zoltán ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5298-70-7 kötött
fenntartható fejlődés - innováció - vállalkozásismeret - vállalatirányítás
330.341.1 *** 504.03 *** 658.1 *** 65.012.4
[AN 3616558]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2016.
Glavanits Judit (1981-)
   A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései / Glavanits Judit ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-167.
ISBN 978-615-5298-73-8 fűzött
Magyarország - kockázati tőke - tőkepiac - tőkebefektetés - jogi szabályozás
330.322(439)(094) *** 330.322(100)(094) *** 336.76(100)(094) *** 336.76(439)(094)
[AN 3616610]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2016.
Imre Gabriella (1975-)
   A magyar vállalatok kárpátaljai tőkekihelyezéseinek sajátosságai : határon átnyúló gazdasági kapcsolatok Schengen árnyékában / Imre Gabriella. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2015. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2015/4.)
Bibliogr.: p. 127-132. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-54-8 fűzött
Kárpátalja - Ukrajna - Magyarország - gazdasági kapcsolat - tőkekivitel - határ menti kapcsolat - 21. század
332.1(477.87-04) *** 332.1(477-04) *** 339.727.24(439)"200/201"
[AN 3617849]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2016.
Kovácsné Bukucs Erzsébet
   Példatár a számvitel alapjaihoz [elektronikus dok.] / Kovácsné Bukucs Erzsébet ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ kft. - Szöveg. - Budapest : MKVK OK, 2015. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-9878-42-6
számvitel - példatár - elektronikus dokumentum
657(076)
[AN 3617129]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2016.
   A lakossági bankbetétek likviditási prémiumának elemzése / [szerk. Kovács Gábor] ; [közread. a] Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5298-80-6 fűzött
Magyarország - bankbetét - kamat - likviditás - elemzés
336.717.3(439) *** 336.781
[AN 3616545]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2016.
   Modern pénzügyek, unortodox válaszok [elektronikus dok.] : IX. Soproni Pénzügyi Napok : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia : Sopron, 2015. október 1-2. / [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány], [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Közread. A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-80230-1-6
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3617133]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2016.
Nagyné Véber Györgyi
   Áfamentes belföldi ügyletek / [szerző Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2015. - 68 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-482-1 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adómentesség - útmutató
336.223(439)(036) *** 336.2.027.8(439)(036)
[AN 3618476]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2016.
Stion Zsuzsa (1982-)
   Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása / Stion Zsuzsa. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2015. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2015/1.)
Bibliogr.: p. 148-161. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-53-1 fűzött
kisvállalkozás - önfinanszírozás - számvitel
334.72 *** 336.647.2 *** 658.147.2 *** 657
[AN 3617834]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2016.
Széll Zoltánné (1966-)
   Külföldi munkavégzés biztosítási kötelezettsége és hatása a nyugdíjra / [szerzők Széll Zoltánné, Asztalos Zsuzsa]. - Budapest : Saldo, 2015. - 60 p. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-481-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - külföldi munkavállalás - nyugdíjbiztosítás - szociális jog - társadalombiztosítás - útmutató
331.556.46(100)(036) *** 369.5(439) *** 369.5(4-62) *** 349.3(439) *** 349.3(4-62)
[AN 3618468]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2016.
Szőke Júlia (1984-)
   Kis- és középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból / Szőke Júlia. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2015. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2015/2.)
Bibliogr.: p. 102-113. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-57-9 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - kultúrakutatás - interkulturális kapcsolat - gazdasági kapcsolat - határ menti kapcsolat - kisvállalkozás
334.72(439.11-15) *** 008 *** 316.7(439.11-15)
[AN 3617838]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2016.
Tolani, Sanjay R.
28000 (magyar)
   28000 : minden nap számít / Sanjay R. Tolani ; [ford. Koppány Emese] ; [közread. a Pénzkultúra Alapítvány]. - [Budapest] : Pénzkultúra Alapítvány, 2015. - 106 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3310-0 kötött : 6000,- Ft
pénzügy - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3618036]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2016.
   Változó társadalom, változó gazdaság : [tanulmánykötet] / [szerk. Kovács Gábor] ; [közread. a] Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-78-3 fűzött
Győr - gazdaságtan
330
[AN 3616546]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2016.
Vance, Ashlee (1977-)
Elon Musk (magyar)
   Elon Musk : Tesla, SpaceX és a fantasztikus jövő feltalálása / Ashlee Vance ; [ford. Weisz Böbe, ... Dufka Hajnalka ...]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 368 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-300-4 kötött : 4500,- Ft
Musk, Elon (1971-)
Egyesült Államok - mérnök - feltaláló - vállalkozó - technológia - innováció - ezredforduló - 21. század
658.1(73)(092)Musk,_E. *** 62(73)(092)Musk,_E. *** 330.341.1(100)"199/20"
[AN 3617450]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2617 /2016.
   Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, 1965-2015 Dunaújváros : 50. év : ünnepi kiadvány / szerk. Magyaródi Szilvia. - [Dunaújváros] : [Szt. Pantaleon Kórház-Rendelőintézet], 2015. - 118 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3137-3 fűzött
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet (Dunaújváros)
Dunaújváros - kórház - rendelőintézet - történeti feldolgozás
369.223.22(439-2Dunaújváros)(091) *** 364.444.046.6(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 3618136]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2016.
   A szolnoki járás esélyteremtő programterve / szerk. Kocsis Péter Csaba, Deák Sándor, Nagyné Varga Ilona ; [kiad. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szolnok : Önkormányzat, 2015. - 154 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4132-7 fűzött
Szolnoki járás - hátrányos helyzetű - szociális program - esélyegyenlőség
364.65(439-37Szolnok) *** 364.442(439-37Szolnok)
[AN 3618157]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2619 /2016.
   Adatok, dokumentumok, tények, vallomások a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetségének életéből, 1996-2016 / szerk. Erős István. - [Szeged] : SZTE, 2015. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Öregdiák Szövetségünk életének mérföldkövei
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetsége
Szeged - öregdiák-szervezet - orvosi hivatás - gyógyszerészet
371.8.063(439-2Szeged) *** 614.2 *** 615
[AN 3618358]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2016.
   Általános tájékoztató a 2017-től életbe lépő érettségi változásokról : magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, informatika : [Treff, Trefort érettségi felkészítő] / [szerk. Csapodi Csaba] ; [közread. a] Bölcselet Egyesület. - Budapest : Bölcselet Egyes., 2015. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87464-7-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - érettségi vizsga - 21. század - útmutató
371.27(439)(036)
[AN 3616923]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2016.
Bagotai T. Györgyi
   Aki amit kérdez.. : halmozottan sérült, mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek kommunikációs képességeinek és lehetőségeinek komplex vizsgálata / Bagotai T. Györgyi, Juhász Ágnes, Kálmán Zsófia ; szerk. Kálmán Zsófia ; [közread. a] Bliss Alapítvány. - Budapest : Bliss Alapítvány, 2015. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-12-3073-4 fűzött
gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - mozgássérült - kommunikáció
376.2/.5 *** 364.65-056.26 *** 316.77
[AN 3616716]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2016.
Bán Sándor
   Gyakorlati feladatok nemzetközi biológiaversenyekre / [szerző Bán Sándor] ; [közread. a] Termosz Természettudományos Oktatási Szaklaboratórium. - [Szeged] : Termosz Természettud. Okt. Szaklab., 2015. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80311-3-4 fűzött
tanulmányi verseny - biológia - tantárgy - példatár
371.384 *** 372.857(076)
[AN 3618350]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2016.
Füleki Mihály (1938-)
   Én is voltam Don Quijote : egy volt honvédségi kulturális munkás írásaiból / Füleki Muhály. - [Budapest] : Druck Art Kft., 2015. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1806-0 fűzött
Magyarország - kulturális élet - népművelés - haderő - Kádár-korszak
374(439)"196/198" *** 355(439)"196/198" *** 316.7
[AN 3617975]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2016.
Gabnai Katalin (1948-)
   Drámajátékok : bevezetés a drámapedagógiába / Gabnai Katalin. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 638 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 606-622.
ISBN 978-963-227-739-4 kötött : 3990,- Ft
drámapedagógia
371.383.1 *** 37.036
[AN 3620279]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2016.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Diszlexia a digitális korszakban / Gyarmathy Éva ; [ill. Bódi Kati]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-16-4612-2 fűzött
diszlexia - tanulási nehézség - digitális technika
376.36 *** 371.322.9 *** 681.327 *** 316.7
[AN 3620299]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2016.
   Jubileumi évkönyv iskolánk 130 éves évfordulójára : iskolánk elmúlt 5 évének története, 2010-2015 / [szerk. Faragó Sándor] ; [közread. a] NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. - Sopron : NYME Roth Gy. Gyakorló Szakközépisk. és Kollégium, 2015. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3599-9 fűzött
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium
Sopron - szakközépiskola - erdészet
373.6:630(439-2Sopron)
[AN 3618250]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2016.
   Kísérleti leírások : ember és természet / [közread. a Termosz Laboratórium]. - Szeged : Termosz Lab., 2015. - 3 db ; 24 cm
szemléltető oktatás - kísérlet - tanári segédkönyv
371.335 *** 372.8(072)
[AN 3618324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fizika / [szerzők Csányi Sándor, Fuksz Éva]. - [105] p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-80311-0-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
fizika - tantárgy - szemléltető oktatás - kísérlet - tanári segédkönyv
372.853(072) *** 371.335
[AN 3618308] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kémia / [szerzők Koncz Balázs, Hancsák Károly]. - [105] p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-80311-1-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
kémia - tantárgy - szemléltető oktatás - kísérlet - tanári segédkönyv
372.854(072) *** 371.335
[AN 3618319] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Biológia / [szerzők Gál Béla, Fazekasné Gulyás Éva]. - [105] p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-80311-2-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
biológia - tantárgy - szemléltető oktatás - kísérlet - tanári segédkönyv
372.857(072) *** 371.335
[AN 3618322] MARC

ANSEL
UTF-82628 /2016.
   Magvetők nyomdokain / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2015. - 352 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2832-8 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439.114)"19"(092)
[AN 3616625]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2016.
Magyarlaki Mária Magdolna, Sz
   "Isten országa köztetek van" Lk 17,21 : hittankönyv kezdő és haladó római-katolikus vallású hittanulók (8-18 éves korig) és a katolikus vallás iránt érdeklődők számára / Sz. Magyarlaki Mária Magdolna ; Kiss Magdolna rajz. - Pécs : GeniaNet, 2015. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (GeniaNet iunior, ISSN 2062-6908)
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-89394-7-0 kötött
katolikus egyház - hittankönyv
372.82(078)
[AN 3618206]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2016.
   Módszertani kézikönyv a duális mérnökképzés gyakorlati képzői számára / [szerk. Bakó Balázs, Mészáros Attila] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem]. - Szombathely ; [Sopron] : NYME, 2015. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-359-059-1 fűzött
Magyarország - mérnökképzés - szakmai képzés vállalatnál - módszertan - tanári segédkönyv
378.662(439) *** 371.3(072)
[AN 3617792]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2016.
Quinn, Patricia O.
Putting on the brakes (magyar)
   Lassíts egy kicsit! : feladatgyűjtemény ADHD-s gyermekek számára / írta Patricia O. Quinn, Judith M. Stern ; ill. Hargitay Virág ; ford. Bársony Emese, Tárnok Zsanett. - Szentendre : Geobook, 2015. - 84 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5015-24-3 fűzött : 2500,- Ft
képességfejlesztés - hiperaktivitás - figyelemzavar - példatár
37.025(076) *** 616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2
[AN 3616909]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2016.
   Téri tájékozódás : talált, süllyedt / összeáll. Kabai Júlia. - Budapest : Ton Ton K., 2015. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 6.)
ISBN 978-963-88140-4-3 fűzött
térérzékelés - képességfejlesztés - példatár
371.322.6(076) *** 159.937.52 *** 612.843.72
[AN 3618229]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2016.
   A vállalati mentorképzés elméleti alapjai / Tóth Péter szerk. ; [közread. az Óbudai Egyetem]. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2015. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-61-6 fűzött
szakmai képzés vállalatnál - támogatás - pedagógiai munka - módszertan - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 371.321(072)
[AN 3617929]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2016.
Vienna, David
Calm the fuck down (magyar)
   Nyugodj le, baszki! : ...és ez minden, amire szükséged van, ha gyereket nevelsz / David Vienna ; [ill. Erica Salcedo Saiz] ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 113 p. : ill., színes ; 20 cm
A főcímben az a betű * jellel
ISBN 978-615-5513-39-8 fűzött : 2800,- Ft
családi nevelés - humor
37.018.1(0:82-7)
[AN 3617291]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2016.
   Volt egyszer egy Szentkirály : a Szentkirályi Iskola rövid története : tanítói, tanulói visszaemlékezések, fényképek / [szerk. Ónodi-Szűcs István]. - [Hódmezővásárhely] : Bokor K., [2015]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3528-9 fűzött
Szentkirályi Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3618392]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2636 /2016.
Blank, Hajo
Erste Faltschnitte (magyar)
   Első kivágós könyvem : [5 éves kortól] / Hajo Blank ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5178-73-3 kötött : 1780,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 3617512]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2016.
Bräunig, Julia
Babyschühchen nähen (magyar)
   Varrjunk babacipőt! : tündéri lábbelik kislányoknak, kisfiúknak / Julia Bräunig ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Cser K., 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 103.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-445-8 fűzött : 1995,- Ft
varrás - lábbeli - csecsemő - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.46-053.3 *** 646.21
[AN 3617127]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2016.
Fritz Péter
   Rekreáció mindenkinek / Fritz Péter. - Szeged : Bába, 2006-[2015]. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Dialóg Campus Kiadó Pécsett és Budapesten
rekreáció
796.035 *** 613.865
[AN 2642983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szellemi rekreáció. - cop. 2015. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr.: p. 381-396.
ISBN 978-615-5376-51-1 fűzött : 3680,- Ft
rekreáció - kulturális tevékenység - mentálhigiénia
796.035 *** 613.865
[AN 3616659] MARC

ANSEL
UTF-82639 /2016.
Hámor Vilmos (1949-)
   Póczik bombák ...avagy Amikor még a félistenek ablakot mostak / Hámor Vilmos. - [Győr] : Hámor V., cop. 2015. - 198 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89248-3-4 fűzött : 2400,- Ft
Póczik József (1953-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - interjú
796.332(439)(092)Póczik_J.(047.53)
[AN 3616964]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2016.
Hanselmann, Cecilia
Babymützen nähen (magyar)
   Varrjunk babasapkát! : 0-2 éves gyermekeknek / Cecilia Hanselmann ; [ford. Horváth Betti]. - Budapest : Cser K., 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 104.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-446-5 fűzött : 1995,- Ft
varrás - sapka - csecsemő - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21 *** 646.5-053.3
[AN 3617131]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2016.
Klampár Tibor (1953-)
   Klampár, a fenegyerek / [lejegyezte] Vörös Csaba. - Budapest : Sport-Háló K., cop. 2015. - 196 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3988-1 fűzött : 3499,- Ft
Klampár Tibor (1953-)
Magyarország - sportoló - asztalitenisz - 20. század - 21. század - memoár
796.386(439)(092)Klampár_T.(0:82-94)
[AN 3616680]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2016.
Mező László (1956-)
   Találkozásaim futball legendákkal / Mező László ; [a portrékat Szabó Tibor ... kész.]. - Miskolc : Budai Nyomda Kft., [2015]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89428-6-9 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - interjú
796.332(439)(092)(047.53)
[AN 3618204]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2016.
Moras, Ingrid
Fensterbilder & Lichter zur Weihnachtszeit (magyar)
   Karácsonyi ablakdíszek és mécsesek / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 100.)
ISBN 978-963-278-428-1 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3616796]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2016.
Pál György (1971-)
   Dento Shito Ryu karate do / Pál György, Szabó István. - Eger : Pál Gy., [2015]. - 252, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [254].
ISBN 978-963-12-4096-2 fűzött
karate
796.853.26
[AN 3617883]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2016.
Pedevilla, Pia
Bandinis - fröhliche Weihnachtsminis (magyar)
   Karácsonyi szalagdíszek / Pia Pedevilla ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 99.)
ISBN 978-963-278-433-5 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3616790]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2016.
   Sport és környezet : a tizenhat kiemelt olimpiai sportág fenntarthatóságának aspektusai / [szerk. Kálóczy Mihály ...] ; [... kiad. a Magyar Olimpiai Bizottság Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottsága]. - [Budapest] : MOB Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Biz., 2015. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2804-5 fűzött
versenysport - olimpia - fenntartható fejlődés
796.034.6 *** 796.032 *** 504.03
[AN 3618006]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2016.
Szabó Attila (1963-)
   Minden a kenuzásról / Szabó Attila. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 231 p. : ill. ; 20 cm + DVD
Bibliogr.: p. 167-178. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5513-38-1 fűzött : 3990,- Ft
kenusport - edzés - audiovizuális dokumentum
797.122.3 *** 796.015
[AN 3617295]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2016.
   Szemelvények a hevesi kézilabda történetéből / [... szerk. Szűcs László]. - Heves : Hevesi Kult. Közp., 2015. - 143 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hevesi műhely, ISSN 2498-4841 ; 9.)
ISBN 978-963-12-3915-7 fűzött
Heves - sporttörténet - kézilabda
796.322(439-2Heves)
[AN 3618450]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2016.
Tószegi Judit
   Modern mézeskalácsok / Tószegi Judit. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 98.)
ISBN 978-963-278-438-0 fűzött : 1195,- Ft
mézeskalács - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 664.667 *** 745.55
[AN 3616758]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2016.
Tsatsouline, Pavel (1969-)
Kettlebell simple & sinister (magyar)
   Egyszerű és ördögi / Pavel ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2015. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-83-9 fűzött : 3990,- Ft
erőedzés
796.015.52
[AN 3618083]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2651 /2016.
   25 éves a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület : évkönyv, 2010-2015 / [szerk. Petrovics László]. - Várpalota : Várpalotai Városszépítő és Védő Egyes., [2015]. - 168 p. : részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 978-963-12-3857-0 fűzött
Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület
Várpalota - egyesület - városvédelem - műemlékvédelem - helyismeret
711.4(439-2Várpalota) *** 061.2(439-2Várpalota) *** 72.025.3/.4(439-2Várpalota) *** 908.439-2Várpalota
[AN 3618245]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2016.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Megosztott természet... egy megmaradt fával : Franyo Aatoth és Sabine Fazekas kiállítása : június 18 - július 11., 2015 = Nature partagée... avec un arbre / [közread. az] Institut Français. - Budapest : Inst. Français, [2015]. - 19 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Fazekas,_S. *** 75(=945.11)(44)(092)Aatoth,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3616906]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2016.
Boros László (1935-)
   A pécsi Irgalmasok = Barmherzige Brüder Pécs = Hospitaller brothers in Pécs / Boros László, Kalmár Lajos, Süle Tamás ; [közread. a] Betegápoló Irgalmasrend. - Pécs : Betegápoló Irgalmasrend, 2015. - 161, [7] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-12-3411-4 kötött
Ordo Hospitalarius Sancti Johannis de Deo. Provincia Hungariae. Pécsi Rendház
Pécs - templom - irgalmasok - kórház
726.54(439-2Pécs) *** 271.44(439-2Pécs) *** 364.444.046.6(439-2Pécs)
[AN 3616834]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2016.
A budavári királyi palota története (angol)
   History of the royal palace of Buda : exhibition guide / [transl. Nicholas Bodoczky] ; [publ. by the] Budapest History Museum Castle Museum. - Budapest : Budapest History Mus., 2015. - 113, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5341-23-6)
Budapesti Történeti Múzeum. Buda "a királyi méltóság széke és trónusa"
Budapesti Történeti Múzeum. A királyi palota - a kultúra vára
Budapest. 1. kerület - királyi palota - régészet - műemlékvédelem - felújítás - múzeumi katalógus
72.025.3/.4(439-2Bp.) *** 728.81(439-2Buda)(091) *** 904(439-2Bp.I.) *** 069(439-2Bp.I.)
[AN 3618246]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2016.
   A budavári királyi palota története : kiállítási vezető / [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum. - Budapest : BTM, 2015. - 113, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5341-23-6 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Buda "a királyi méltóság széke és trónusa"
Budapesti Történeti Múzeum. A királyi palota - a kultúra vára
Budapest. 1. kerület - királyi palota - régészet - műemlékvédelem - felújítás - múzeumi katalógus
728.81(439-2Buda) *** 904(439-2Bp.I.) *** 72.025.3/.4(439-2Bp.) *** 069(439-2Bp.I.)
[AN 3618243]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2016.
Glass, Ingo (1941-)
   Szellemet adni a térnek : beszélgetés Ingo Glass-szal / [riporter] P. Szabó Ernő ; [ford. Cseh Borbála]. - Budapest : Press XPress, 2015. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-89944-6-2 kötött : 3900,- Ft
Glass, Ingo (1941-)
Németország - szobrász - 20. század - 21. század - életútinterjú
73(430)(092)Glass,_I.(047.53)
[AN 3616853]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2016.
   Gyermekek : "isteni gyermek", "Isten gyermekei vagyunk" : VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále : Kecskeméti Katona József Múzeum, Cifrapalota : 2015. március 14 - május 17. = Children : "divine infant", "we are God's children" : 7th Contemporary Christian Iconographical Biennale / [kurátor, szerk ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., [2015]. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 9-11.
ISBN 978-963-9815-41-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 21. század - kiállítási katalógus
7.046.3 *** 73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3617041]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2016.
Gyura Sándor
   Falumúzeum = Dorfmuseum / [írta Gyura Sándor] ; [képek Mátrai Fanni Boglárka] ; [ford. Jaszmann Gabriella]. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyes., 2015. - 89 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 5.)
ISBN 978-963-12-3115-1 kötött
Ceglédberceli Falumúzeum
Ceglédbercel - falumúzeum - magyar néprajz
069(439-2Ceglédbercel) *** 39(=945.11)(439-2Ceglédbercel)
[AN 3618385]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2016.
Hír János (1956-)
   Harminc éves a Pásztói Múzeum / Hír János, Sári-Zentai Evelin, Gherdán Katalin ; [fotó Hír János, Brunda Tibor Zoltán] ; [graf. Sándor Alexa]. - [Pásztó] : Pásztói Múz., 2015. - 33 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Pásztói Múzeum füzetei, ISSN 2416-0261)
Bibliogr.: p. 28-30. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2049-0 fűzött
Pásztói Múzeum
Pásztó - Nógrád megye - múzeum - múzeumpedagógia - paleontológia
069(439-2Pásztó) *** 56(439.131) *** 069.12
[AN 3616692]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2016.
Kelby, Scott
The best of the digital photography book series: the step-by-step secrets for how to make your photos look like the pros'! (magyar)
   A digitális fotós könyv : best of : [lépésről-lépésre, hogyan legyenek képeid olyanok, akár a profiké!] / Scott Kelby ; [ford. Baráth Gábor]. - [Budapest] : Perfact K., cop. 2016. - XV, 268 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-49-4 fűzött : 4410,- Ft
digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3618205]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2016.
Király Ildikó
   Praktikus horgolt babaholmik : hároméves korig / Király Ildikó. - Budapest : Cser K., 2016. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 105.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-278-447-2 fűzött : 1995,- Ft
horgolás - csecsemőruházat - gyermekruházat - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 646.27 *** 687.13 *** 379.826
[AN 3617140]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2016.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Kompozíció / Kőnig Frigyes. - Budapest : Cser K., cop. 2016. - 100 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-443-4 fűzött : 3495,- Ft
művészet technikája - festészet
75.02 *** 7.011
[AN 3616815]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2016.
Kopócsy Anna (1970-)
   Képzőművészek Új Társasága, 1924-1950 / Kopócsy Anna. - Budapest : Corvina, 2015. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művészcsoportok, ISSN 1789-3860)
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-13-6330-2 fűzött : 4990,- Ft
Képzőművészek Új Társasága
Magyarország - művészettörténet - képzőművészet - művészcsoport - 20. század
73/76(439)"192/195" *** 061.28(439)KUT
[AN 3618235]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2016.
Kotnyek István (1948-)
   Utak mentén, hegygerincen : kápolnák és szakrális szobrok a zalai tájban / [fotók Kotnyek István]. - [Nagykanizsa] : Canissa, 2015. - 143 p. : ill., színes ; 30 cm
A képaláírások, az előszó és az utószó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9379-97-8 kötött
Zala megye - templom - szobor - keresztény művészet - fényképalbum
726.54(439.121)(084.12) *** 725.945.4(439.121)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kotnyek_I.
[AN 3617828]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2016.
Lantos Ferenc (1929-2014)
   Gondolatok : válogatás Lantos Ferenc írásaiból / [... vál. Apagyi Mária] ; [kiad. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Pécs : Önkormányzat, 2015. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3796-2 fűzött
Magyarország - festőművész - művészetesztétika - 20. század
75(439)(092)Lantos_F. *** 7.01
[AN 3617765]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2016.
   Magyar kárpitművészek = Hungarian tapestry artists / [kurátor Pasqualetti Eleonóra] ; [szerzők ... D. Udvari Ildikó, Szegő György] ; [kiad. ... Magyar Kárpitművészek Egyesülete]. - [Budapest] : M. Kárpitművészek Egyes., [2015]. - [55] p. : ill., színes ; 29 cm
A Rómában, 2015. szept. 11 - okt. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88324-3-6 fűzött
Magyarország - textilművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)"199/201" *** 061.4(45-2Róma)
[AN 3618262]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2016.
Mengyán András (1945-)
   Mengyán András 70' : fényutazás : travelling of light. - [Nagykovácsi] : Press XPress, cop. 2015. - 72 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-89944-7-9 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - installációs művészet
73/76(439)(092)Mengyán_A.
[AN 3616933]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2016.
   Otthon a Kárpát-medencében : Területfejlesztési Szabadegyetem, 2011-2015 / szerk. Fábián Attila ; társszerk. Bertalan Laura. - Sopron : NYME K., 2015. - 528 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-276-3 kötött
Kárpát-medence - területfejlesztés - társadalomföldrajz - regionális fejlesztés - 21. század
711.1(4-191)"201" *** 911.3(4-191)"201" *** 332.1(4-191)"201"
[AN 3616821]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2016.
Philipp, Helga (1939-2002)
   Tér & geometria : Helga Philipp / [szöveg] Pia Jardí, N. Mészáros Júlia ; [közread. a] Fuga Budapesti Építészeti Központ. - [Budapest] : FUGA Budapesti Építészeti Közp., 2015. - 44 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Budapesten, 2015. okt. 28 - nov. 16. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-12-3683-5 kötött
Ausztria - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(436)(092)Philipp,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3616867]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2016.
Rolland, Romain (1866-1944)
Vie de Michel-Ange (magyar)
   Michelangelo élete / Romain Rolland ; [ford. Éber László]. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 185, [2] p. ; 21 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-274-158-1 kötött : 3200,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század - életrajz
73/76(45)(092)Michelangelo_B.
[AN 3620511]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2016.
Szalay Lajos (1909-1995)
   Vonallá vált lélek : Szalay Lajos argentínai rajzai : Jászi Galéria, 2015. október 21 - november 27. / [a kiállítás rendezői ... Jászi Orsolya, Szeifert Judit]. - [Budapest] : Jászi Galéria, cop. 2015. - 65 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3655-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szalay_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3618091]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2016.
Vaszary János (1867-1939)
   Vaszary kertje : Vaszary János és Tata / [... szerk. Kövesdi Mónika] ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : Kuny D. Múz., 2015. - 49 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Tatán, 2015. okt. 29 - dec. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7110-58-0 fűzött
Magyarország - Tata - festőművész - helyismeret - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 908.439-2Tata *** 061.4(439-2Tata)
[AN 3616624]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2016.
Virág Judit (1953-)
   Képeket kérdezni : Virág Judit művészettörténésszel beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2015. - 130 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 131.)
ISBN 978-963-662-812-3 fűzött : 1500,- Ft
Virág Judit (1953-)
Magyarország - művészettörténész - 20. század - 21. század - interjú
7.072.2(439)(092)Virág_J.(047.53)
[AN 3617316]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2674 /2016.
   111 : képek, emlékek, gondolatok : in memoriam Andor Ilona / [... összeáll. Breinichné Horváth Andrea] ; [közread. az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa Egyesület]. - Budapest : Andor I. Baráti Társ. Kodály Kórusa Egyes., [2015]. - 183 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-3410-7 kötött
Andor Ilona (1904-1977)
Magyarország - zenepedagógus - karnagy - 20. század
78.071.4(439)(092)Andor_I. *** 784.087.68.071.2(439)(092)Andor_I.
[AN 3618174]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2016.
Csongrádi Kata (1953-)
   Férjem, S. Nagy István, a slágergyáros / Csongrádi Kata. - [Páty] : Szilvia és Társa Kft., cop. 2015. - 391 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3440-4 fűzött
Nagy István, S. (1934-2015)
Magyarország - magyar irodalom - 20. század - dalszövegíró - könnyűzene - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Nagy_I.,_S.(0.82-94) *** 894.511-94
[AN 3616956]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2016.
   "Az élő múlt" : a Cseh Tamás Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzése Alprogramjának konferenciája / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Design Terminál NKK, 2015. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Cseh Tamás Program könyvek, ISSN 2498-4604)
A Budapesten, 2015. jún. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3271-4 fűzött
Magyarország - zenetörténet - könnyűzene - zenei élet - Kádár-korszak - kulturális örökség
78.067.26.036.7(439)"196/199" *** 008(439)
[AN 3616600]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2016.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : sárkányparipán vágtattam : hatvan gyerekdal / Gróh Ilona ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2015. - 55, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. [59].
ISBN 978-615-5234-95-8 kötött : 3990,- Ft
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3619377]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2016.
Jávorszky Béla (1965-)
   A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]-. - 26 cm
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2568085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 80-as évek. - cop. 2015. - 478 p. : ill.
Bibliogr.: p. 454.
ISBN 978-963-09-8327-3 kötött : 6990,- Ft
zenetörténet - rockzenekar - 1980-as évek - rockzene
78.067.26.036.7(100)"198"
[AN 3617446] MARC

ANSEL
UTF-82679 /2016.
Kordik Zsolt (1979-)
   Magadnak írod a sorsod : addig szállj magasra, amíg vannak szárnyaid / [riporter] Horváth Gergely. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 239 p. ; 20 cm
Szerző Kordik Zsolt. - borító- és gerinccím: Mr. Busta : magadnak írod a sorsod
ISBN 978-963-293-497-6 fűzött : 3990,- Ft
Kordik Zsolt (1979-)
Magyarország - rapper - életútinterjú - ezredforduló - 21. század
78.067.26.036.7(439)(092)Kordik_Zs.(047.53)
[AN 3618196]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2016.
Schuster Lóránt (1949-)
   Kaptafa : kocsmai beszélgetések Rozsonits Tamással / Schuster Lóránt. - [Budapest] : Anno, 2015. - 286, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-804-5 kötött
Schuszter Lóránt (1949-)
P. Mobil (együttes)
Magyarország - rockzenekar - zenész - Kádár-korszak - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Schuster_L.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)P.Mobil(0:82-94)
[AN 3617321]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2681 /2016.
Damu Roland (1974-)
   Túléltem / Damu Roland, Damu Edina Mona. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 284, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-510-453-4 fűzött
Magyarország - színész - börtön - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Damu_R.(0:82-94) *** 343.8(439)(0:82-94)
[AN 3617156]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2016.
   Eiffel Műhelyház / [írta, szerk., az interjúkat kész. Mesterházi Gábor]. - [Budapest] : M. Áll. Operaház, [2015]. - 43 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Inasfüzetek ; 1.)
Fűzött
Budapest - operaház - próbaterem - színházi műhely - 21. század
792.54(439-2Bp.)"201" *** 792.02
[AN 3616564]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2016.
   Nem "Csak a szépre emlékezem..." : not "I only remember the good times..." : fényírók fesztiválja : another connection : Mediawave, 1991-2015 : tartóshullám : 25 / [kiad. a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány]. - [Győr] : Mediawave Nk. Vizuális Műv. Alapítvány, [2015]. - 143 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál
Magyarország - filmművészet - filmfesztivál - zenei fesztivál - ezredforduló
791.43(100)"199/201" *** 78(100) *** 061.7(439)"199/201"
[AN 3616887]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2016.
Pirner Alma (1981-)
   Rúdtánc : a női önkifejezés és csábítás művészete / Pirner Alma. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 156 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-293-449-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - rúdtánc - 21. század - interjú
793.35 *** 613.71-055.2 *** 793.3(100)(092)(047.53)
[AN 3617448]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2016.
Varga Róbert
   Szobi, a kiválasztott : Szoboszlay Sándor, a feledhetetlen színművész / Varga Róbert ; [... kiad. Veszprémi Petőfi Színház]. - [Veszprém] : Veszprémi Petőfi Színház, [2015]. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88144-5-6 fűzött
Szoboszlay Sándor (1925-2013)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Szoboszlay_S.(084.1)
[AN 3618175]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2686 /2016.
Biró Pál (1944-)
   English VI : preparing for examination : B2-C1 : a combined textbook, workbook and grammar book for the students of Élő Nyelvek Szemináriuma / by Paul Biró. - [Budapest] : Élő Nyelvek Szemináriuma, [2015]. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-294-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3618427]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2016.
Kovács Magdolna
   DExam írásbeli felkészítő könyv : középfok, B2 / Kovács Magdolna, Vad Kálmánné ; [közread. a] Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont. - Debrecen : DE DExam Vizsgaközp., 2015. - 135 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-473-838-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 3617577]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2016.
   Magyar névkutatás a 21. század elején / szerk. Farkas Tamás és Slíz Mariann ; [közread. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. - Budapest : MNYT : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int., 2015. - 278 p. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5061-07-3 fűzött
Magyarország - névkutatás
800.1(439) *** 809.451.1-31
[AN 3618156]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2016.
   Vidám történetek németül : [alapfokra, középfokra, de leginkább szórakozásra] / vál., szerk. ... Maklári Tamás. - [Budapest] : Studium Bt., [2015]-. - ill. ; 19 cm
keretcím: Német szintentartó könyvecskék
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3618075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2015. - 142 p.
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-87362-5-3 fűzött : 1950,- Ft
[AN 3618087] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2015. - 140 p.
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-87362-6-0 fűzött : 1950,- Ft
[AN 3618088] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2690 /2016.
Györffy Kinga
   Add elő magad : a magával ragadó előadás titkai / Györffy Kinga. - [Budapest] : Magnólia, 2015. - 249 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-033-2 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
retorika - szónoklat
82.085
[AN 3617402]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2691 /2016.
Beck András (1961-)
   Szakítópróba : Karinthy, a Nihil és akiknek nem kell / Beck András. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2015. - 125, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-12-7 fűzött : 2500,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938). Nihil
Magyarország - író - művészetfilozófia - magyar irodalom - recepcióelmélet - 20. század - vers - műelemzés
894.511(092)Karinthy_F. *** 7.01 *** 894.511(091)"191"
[AN 3616717]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2016.
Székely Ferenc (1951-)
   Égbe nyúló kapaszkodó : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2015. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-18-7 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(498.4)(092)(047.53)
[AN 3618219]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2693 /2016.
Abbott, Jeff (1963-)
Black Jack Point (magyar)
   Black Jack Point / Jeff Abbott ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-98-3 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3618016]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2016.
Abercrombie, Joe (1974-)
The heroes (magyar)
   A hősök / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 723, [4] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-301-9 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-399-300-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3617107]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2016.
Abercrombie, Joe (1974-)
Red country (magyar)
   Vérvörös vidék / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 612, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-505-1 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-245-373-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3617108]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2016.
Adams, Douglas (1952-2001)
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Galaxis útikalauz stopposoknakÞ; Vendéglő a világ végénÞ; Az élet, a világmindenség meg mindenÞ; Viszlát, és kösz a halakat!Þ; Jobbára ártalmatlan. - Egys. cím: The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless ; The hitchhiker's guide to the galaxy
ISBN 978-963-406-180-9 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3619101]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2016.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Vremâ sekond hènd (magyar)
   Elhordott múltjaink / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2015. - 597 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-218-0 kötött : 3990,- Ft
Szovjetunió - Oroszország - orosz irodalom - hétköznapi élet - oral history - ezredforduló - rendszerváltás - dokumentumregény
882-31=945.11 *** 947"199/201"(0:82-31)
[AN 3617051]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2016.
Andrews, Ilona
Magic bites (magyar)
   Magic bites : pusztító mágia / Ilona Andrews ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 317 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-500-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617120]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Shadows (magyar)
   Shadows : árnyak : Luxen előzménynovella / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 202 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-430-6 kötött : 2599,- Ft
ISBN 978-963-399-431-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617106]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2016.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, [2015], cop. 2006. - 226 p. ; 20 cm
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-965-127-2)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3620377]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2016.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - [Budapest] : Palatinus, [2015], cop. 2005. - 289 p. ; 20 cm
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-957-873-9)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3620372]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2016.
Avit, Clélie (1986-)
Je suis là (magyar)
   Itt vagyok / Clélie Avit ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 206 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-093-3 fűzött : 2299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3617082]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2016.
Bates, Marni (1989-)
Decked with Holly (magyar)
   Rocksztárt kaptam karácsonyra / Marni Bates ; [ford. Zalotay Melinda]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 301 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-135-7 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3620301]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2016.
Beasley, Cassie
Circus Mirandus (magyar)
   A varázslatos Circus Mirandus / Cassie Beasley ; Diana Sudyka rajz. ; [ford. Rét Viktória]. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 316, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5587-03-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616936]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2016.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
El Tercer Reich (magyar)
   A Harmadik Birodalom / Roberto Bolaño ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2015. - 330, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-213-5 fűzött : 3290,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3617561]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2016.
Brogan, Tracy
Crazy little thing (magyar)
   Crazy little thing : egy kis őrültség / Tracy Brogan ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 356 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-027-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617616]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2016.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. Ruzitska Mária] ; [a verseket Görgey Gábor ford.]. - [Budapest] : Palatinus, [2015], cop. 2005. - 607 p. ; 20 cm
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-967-827-9)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3620365]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2016.
Brunner, John (1934-1995)
Stand on Zanzibar (magyar)
   Zanzibár / John Brunner ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 514, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-39-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3618057]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2016.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Jav. kiad. - Budapest : Ciceró, [2015]-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3610753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Talpig rózsaszínben / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 227 p.
ISBN 978-963-539-954-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619229] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Hajrá hercegnő! / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 239 p.
ISBN 978-963-539-955-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619235] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Sztárparádé / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 259 p.
Megj. "Bulihercegnő" címmel is
ISBN 978-963-539-956-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619239] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A szakadék szélén / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 215 p.
Megj. "Hercegnő a szakadék szélén" címmel is
ISBN 978-963-539-957-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619247] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Pizsamás hercegnő / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 246 p.
ISBN 978-963-539-958-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619252] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Mindörökké hercegnő / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2015. - 351 p.
ISBN 978-963-539-959-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619265] MARC

ANSEL
UTF-82710 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
The evil we love (magyar)
   Az imádott gonosz : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról ötödik könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 108 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-493-1 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-492-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617103]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Nothing but shadows (magyar)
   Csak árnyékok : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról negyedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 86 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-330-9 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-245-319-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617088]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
The Whitechapel fiend (magyar)
   A Whitechapel réme : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról harmadik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 70 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-318-7 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-245-306-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617084]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2016.
Clark, Mary Higgins (1931-)
The melody lingers on (magyar)
   Csak a dallam él tovább / Mary Higgins Clark ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-77-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3617809]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2016.
Cline, Ernest (1972-)
Armada (magyar)
   Armada / Ernest Cline ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-91-8 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617297]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2016.
Colfer, Chris (1990-)
The wishing spell (magyar)
   Mesék földjén : a kívánságvarázslat / Chris Colfer ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 409, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-988-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617511]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2016.
Cook, Robin (1940-)
Cell (magyar)
   Mobil / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 365, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-638-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3616529]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2016.
Coolwijk, Marion van de (1959-)
Mzzl meiden en de paparazzi (magyar)
   Lucky girls 2 : paparazzók hálójában / Marion van de Coolwijk ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-107-9 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617081]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2016.
Courgeon, Rémi (1959-)
Brindille (magyar)
   Botocska / Rémi Courgeon ; m. szöveg Szabó T. Anna. - [Budaörs] : Vivandra Könyvek, 2015. - [34] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5347-10-8 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3616957]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2016.
Cousins, Dave
Charlie Merrick's misfits in I'm a nobody, get me out of here (magyar)
   Charlie Merrick és a kívülállók avagy Senki vagyok, ments ki innen! / Dave Cousins ; [ford. Dandó Ádám]. - Budapest : Studium Plusz, [2015]. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5463-89-1 kötött : 2199,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617312]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2016.
Crispin, A. C. (1950-2013)
Alien resurrection (magyar)
   Alien resurrection : feltámad a halál / A. C. Crispin ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-039-4 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618086]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2016.
Di Fulvio, Luca (1957-)
Il bambino che trovò il sole di notte (magyar)
   A fiú, aki éjjel meglátta a napot / Luca Di Fulvio ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 607 p. ; 22 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-699-5 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-261-698-8 fűzött : 3699,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3617259]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2016.
Dobson, James (1936-)
Fatherless (magyar)
   Apa nélkül : regény / James C. Dobson és Kurt Bruner ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 435 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-50-0 fűzött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617093]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2016.
Douglas, Louise
The love of my life (magyar)
   Mielőtt elmentél / Louise Douglas ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 380 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-541-8 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3617162]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2016.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   Sherlock Homes - a négyek jele / Arthur Conan Doyle ; [ford. Mikes Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 158 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 28.)
Megj. "A dilettáns detektív" és "Az Agra kincse" címmel is
ISBN 978-963-227-655-7 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3617421]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2016.
   Esti mesék fiúknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - Bőv., átd. vált. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 97, [4] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9941-3 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3619162]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2016.
   Esti mesék lányoknak / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - Bőv., átd. vált. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 98, [3] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9942-0 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3619608]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2016.
Evans, Lissa
Small change for Stuart (magyar)
   Stuart Horten mágikus masinái / Lissa Evans ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Pagony, [2015]. - 278 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-410-092-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617488]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2016.
Falconer, Colin (1953-)
When we were gods (magyar)
   Kleopátra, a Nílus lánya / Colin Falconer ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 493, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-546-3 fűzött : 3690,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3617197]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2016.
Faludy György (1910-2006)
   Test és lélek : a világlíra 1400 költeménye : Faludy György műfordításai. - Pécs : Alexandra, 2015. - 784 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-369-637-8 kötött
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3620469]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2016.
Fey, Tina (1970-)
Bossypants (magyar)
   A nagymenő / Tina Fey ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-487-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3617150]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2016.
Fisher, Tarryn
Dirty red (magyar)
   Dirty red : zűrös vörös : [Szeress, ha hazudok is 2.] / Tarryn Fisher ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 292 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-467-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617169]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2016.
Fitzpatrick, Huntley
My life next door (magyar)
   My life next door : életem a szomszédban / Huntley Fitzpatrick ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 414 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-872-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617748]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2016.
Follett, Ken (1949-)
Dangerous fortune (magyar)
   Veszélyes gazdagság / Ken Follett ; [ford. Losonci Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 483 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-176-2 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3619104]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2016.
Gattis, Ryan
All involved (magyar)
   Közel a tűzhöz / Ryan Gattis ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Fumax, 2015. - 400 p. ; 21 cm. - (Fumax irodalom, ISSN 2416-1810 ; 3.)
ISBN 978-615-5514-43-2 kötött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617229]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2016.
Giordano, Paolo (1982-)
Il corpo umano (magyar)
   Az emberi test / Paolo Giordano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2015. - 370, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9912-6 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3616569]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2016.
Golden, Che
Mulberry gets up to mischief (magyar)
   Szederke rosszalkodik / Che Golden ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, [2015]. - 182, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Rét-völgyi pónik ; 4.)
Ill. Docherty, Thomas
ISBN 978-615-5463-88-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617313]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2016.
Gray, Claudia
Lost stars (magyar)
   Elveszett csillagok / Claudia Gray ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 384 p. ; 23 cm
keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
ISBN 978-963-497-344-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617323]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2016.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 6., 7., 8. kötet társszerzője Butterworth, William E. - A 6. kötetet ford. Bally István, a 7., 8. kötetet ford. Békési József
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Veszélyes szolgálat. - [2015]. - 352 p.
ISBN 978-963-426-353-1 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3617053] MARC

ANSEL
UTF-82739 /2016.
Grylls, Bear (1974-)
Strike of the shark (magyar)
   A cápa birodalma : túlélés teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-96-9 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3618018]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2016.
Haig, Matt (1975-)
The humans (magyar)
   Én és az emberek / Matt Haig ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 288 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-648-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3617698]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2016.
Hannah, Kristin (1960-)
Firefly lane (magyar)
   Szentjánosbogár lányok / Kristin Hannah ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 653 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-607-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617141]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2016.
Hegarty, Shane
Darkmouth (magyar)
   Darkmouth : a legendavadász / Shane Hegarty ; [ill. James de la Rue] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 396, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-689-6 fűzött : 2999,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3618231]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2016.
Heinlein, Robert Anson (1907-1988)
Double star (magyar)
   Kettős csillag / Robert A. Heinlein ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 227 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-41-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3618063]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2016.
Holt, Jonathan (1962-)
The absolution (magyar)
   Az áruló : [nincs egyebünk, csak a törvény] : [a velencei trilógia befejező kötete] / Jonathan Holt ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 357 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8322-8 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3617729]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2016.
Hoover, Colleen (1979-)
Finding Cinderella (magyar)
   Finding Cinderella : helló, Hamupipőke! / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 157 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-371-2 kötött : 2699,- Ft
ISBN 978-963-399-370-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617202]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2016.
Hoover, Colleen (1979-)
This girl (magyar)
   This girl : ez a lány : a Szívcsapás-sorozat harmadik kötete / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 293 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-409-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-408-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617206]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2016.
Hosseini, Khaled (1965-)
A thousand splendid suns (magyar)
   Egyezer tündöklő nap / Khaled Hosseini ; [ford. Bobory Dóra]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2008. - 480 p. ; 21 cm
Megj. "Ezeregy tündöklő nap" címmel is
ISBN 978-963-310-442-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3620338]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2016.
James, Peter (1948-)
You are dead (magyar)
   Szólít a halál / Peter James ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 399 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-821-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3617520]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2016.
Johnson, Alaya Dawn (1982-)
The summer prince (magyar)
   Nyárherceg / Alaya Dawn Johnson ; [ford. Szujer Orsolya]. - Budapest : Cor Leonis, [2015]. - 326, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-0-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616581]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2016.
King, Stephen (1947-)
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2013-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3512463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Callai farkasok. - 2015. - 842, [4] p.
ISBN 978-963-07-9722-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617236] MARC

ANSEL
UTF-82751 /2016.
King, Stephen (1947-)
Misery (magyar)
   Tortúra / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1990. - 411 p. ; 21 cm
keretcím: 100 könyv
ISBN 978-963-405-216-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3620408]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2016.
Lafon, Lola (1974-)
La petite communiste qui ne souriait jamais (magyar)
   A kis kommunista, aki sosem mosolygott / Lola Lafon ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 300 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-526-9 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3617781]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2016.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Kristuslegender (magyar)
   Krisztus-legendák / Selma Lagerlöf ; [ford. Tóth Sándor]. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 189, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-157-4 fűzött : 2800,- Ft
svéd irodalom - elbeszélés
839.7-32=945.11
[AN 3620418]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2016.
Lawrence, Mark (1966-)
The liar's key (magyar)
   A hazug kulcsa : A vörös királynő háborúja második kötet / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2015. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-42-5 kötött : 4995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3617208]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2016.
Lerangis, Peter (1955-)
Seven wonders : the colossus rises (magyar)
   A világ hét csodája : a kolosszus feltámasztása / Peter Lerangis. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1. - Ford. Acsai Roland
ISBN 978-963-399-513-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617194]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2016.
Macomber, Debbie (1948-)
Mr. Miracle (magyar)
   A fagyöngy alatt : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 234 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-818-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617626]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2016.
Mansell, Jill
The unpredictable consequences of love (magyar)
   Ebből szerelem lesz / Jill Mansell ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2015. - 344 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-75-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3617338]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2016.
Marsons, Angela
Silent scream (magyar)
   Elfojtott sikoly / Angela Marsons ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-814-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3617517]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2016.
Mass, Wendy (1967-)
11 birthdays (magyar)
   11 szülinap / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 222 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-702-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617122]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2016.
McClellan, Brian (1986-)
The crimson campaign (magyar)
   Karmazsin hadjárat : a Lőpormágus-trilógia 2. könyv / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2015. - 583 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-41-8 kötött : 4995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617230]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2016.
McGuire, Jamie
Beautiful redemption (magyar)
   Gyönyörű megváltás / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 375 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-691-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-690-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617317]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2016.
Moning, Karen Marie
Beyond the highland mist (magyar)
   A Felföld ködén túl / Karen Marie Moning ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Cor Leonis, [2015]. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80362-2-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3616592]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2016.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015, cop. 2012. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3619283]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2016.
Neff, Ondřej (1945-)
Tma (magyar)
   Sötétség / Ondřej Neff ; [ford. Barna Otília]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 436 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-38-7 fűzött : 3490,- Ft
cseh irodalom - fantasztikus regény
885.0-312.9=945.11
[AN 3618022]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2016.
Nelson, Jandy (1985-)
The sky is everywhere (magyar)
   Az ég a földig ér / Jandy Nelson ; [ford. Todero Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 349 p. : ill. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-129-6 fűzött : 2399,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619196]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015, cop. 2012. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-357-2 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3620389]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2016.
Nesbø, Jo (1960-)
Mere blod (magyar)
   Fehér éjszaka / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-348-0 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3617644]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2016.
Niven, Jennifer
All the bright places (magyar)
   Veled minden hely ragyogó / Jennifer Niven ; [ford. Kocsis Anikó]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 430 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-657-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-656-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617263]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2016.
Un nuevo sueño (magyar)
   Egy új álom : a harmadik évad regénysorozatának első kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - Limitált kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 182 p. ; 19 cm + CD
keretcím: Disney Violetta ; melléklet címe: Hoy somos más
Fűzött : 3499,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági irodalom - auditív dokumentum
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3617678]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2016.
Un nuevo sueño (magyar)
   Egy új álom : a harmadik évad regénysorozatának első kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 182 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
Fűzött : 2999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3617506]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2016.
O'Malley, Daniel
The rook (magyar)
   A bástya / Daniel O'Malley ; [ford. Mátics Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 685 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-984-6 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-983-9 fűzött
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3617176]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2016.
Pamuk, Orhan (1952-)
Kara kitap (magyar)
   Fekete könyv / Orhan Pamuk ; [ford. Tasnádi Edit]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 436, [7] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-689-2 kötött : 3990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3620328]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2016.
Park, Jessica
Flat-out Celeste (magyar)
   Flat-out Celeste : Celeste bolondulásig / Jessica Park ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 358 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-342-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-341-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617163]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2016.
Park, Jessica
Left drowning (magyar)
   Lélegezz velem! / Jessica Park ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 436 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-497-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-367-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617211]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2016.
Persson, Leif G. W. (1945-)
Linda, som i Lindamordet (magyar)
   A Linda-gyilkosság : [a Bäckström-sorozat első kötete] / Leif G. W. Persson ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 486 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-430-9 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3617818]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2016.
Radzinskij, Èdvard Stanislavovič (1936-)
Apokalipsis ot Koby Iosif Stalin (magyar)
   Koba : Sztálin apokalipszise / Edvard Radzinszkij ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2015-. - 24 cm
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Oroszország - Szovjetunió - orosz irodalom - politikus - diktatúra - 19. század - 20. század - életrajzi regény
882-312.6=945.11 *** 947(092)Stalin,_I._V.(0:82-31)
[AN 3616623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1878-1937. - 2015. - 491 p.
ISBN 978-963-405-254-8 kötött : 4490,- Ft
[AN 3616654] MARC

ANSEL
UTF-82777 /2016.
Randol, Anna
Sins of a virgin (magyar)
   A liliom bűne / Anna Randol ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 349 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-809-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617525]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2016.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Arc de Triomphe (magyar)
   A Diadalív árnyékában / Erich Maria Remarque ; [ford. Mészáros Klára]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 477, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-661-8 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3620452]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2016.
Riley, Lucinda
The midnight rose (magyar)
   Éjféli rózsa / Lucinda Riley ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 535 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 533.
ISBN 978-963-643-812-8 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3617515]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-373-115-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619448]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-373-191-8 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619440]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2016.
Riordan, Rick (1964-)
The mark of Athena (magyar)
   Athéné jele : az Olimposz hősei 3. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 523, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-417-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3616968]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2016.
Roberts, C. J.
Epilogue (magyar)
   Epilogue : the dark duet : epilógus / C. J. Roberts ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 229 p. ; 21 cm. - (Rázós könyvek, ISSN 2416-1195)
ISBN 978-963-399-364-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3617128]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2016.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Le avventure di Cipollino (magyar)
   Hagymácska története / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judith] ; [Békés Rozi rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 214 p. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9919-2 kötött : 2699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3619321]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2016.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry ; Bálint András előadásában ; [ford. Rónay György]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2015. - 1 CD (8 h 26 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
francia irodalom - mese - hangoskönyv
840-34=945.11
[AN 3617149]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2016.
Scalzi, John (1969-)
The end of all things (magyar)
   Árnyékszövetség / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán, Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 352 p. ; 21cm
ISBN 978-615-5522-94-9 fűzött : 3580,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3617300]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2016.
Schreiber, Joe (1969-)
Star wars : red harvest (magyar)
   Halálvilág / Joe Schreiber ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 221 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-343-0 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617264]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2016.
Seksik, Laurent (1962-)
Le cas Eduard Einstein (magyar)
   Einstein elfeledett fia : a legnagyobb zseniknek is megvan a maguk keresztje / Laurent Seksik ; [ford. Belia Anna]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-655-7 kötött
Einstein, Eduard (1910-1965)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3617700]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2016.
Sheridan, Mia
Leo's chance (magyar)
   Leo's chance : Leo esélye : a szerelem csillagjegyében 2. / Mia Sheridan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 310 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-970-849-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617200]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2016.
Simukka, Salla (1981-)
Musta kuin eebenpuu (magyar)
   Ébenfekete / Salla Simukka ; [ford. Panka Zsóka]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 207 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-282-8 fűzött : 2490,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617676]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2016.
Slaughter, Karin (1971-)
Blonde hair, blue eyes (magyar)
   Szőke, kék szemű / Karin Slaughter ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 80 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-407-287-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3616696]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2016.
Smith, Alex T. (1985-)
Claude in the city (magyar)
   Claude a városban / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - 2. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2011. - 94, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-403-149-9 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - humor
820-7=945.11
[AN 3619381]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2016.
Smith, Wilbur (1933-)
Golden lion (magyar)
   Arany oroszlán / Wilbur Smith, [Giles Kristian] ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2015. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-58-5 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3616916]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2016.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Blue lily, lily blue (magyar)
   Blue lily, lily blue : kék liliom : [a Hollófiúk-sorozat III. kötete] / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 397 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-270-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-225-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617121]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2016.
Stilton, Geronimo
Un' aliena per il capitano Stiltonix (magyar)
   Stiltonix kapitány űrmenyasszonya / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 123, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-632-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3617367]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2016.
Stilton, Tea
Top model per un giorno (magyar)
   Divattervező kerestetik! / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 118, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-660-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3617376]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2016.
Taylor, Kathryn
Colours of love : Entblösst (magyar)
   A szerelem színei : lecsupaszítva / Kathryn Taylor. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 278 p. ; 21 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-615-5104-50-3 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3617804]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2016.
Thomas, Rob
Veronica Mars : The thousand-dollar tan line (magyar)
   Veronica Mars : Az ezer dolláros bikinivonal / Rob Thomas és Jennifer Graham ; [ford. Fazekasné Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 332 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-435-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3617752]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2016.
Thorpe, Nick (1960-)
The Danube (magyar)
   A Duna : utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig / Nick Thorpe ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2015. - 357 p., : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 978-963-244-598-4 kötött : 3950,- Ft
Duna - Közép-Európa - helyismeret - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 908.4-11(282.243.7)(0:82-992)
[AN 3616946]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2016.
Toro, Guillermo del (1964-)
Trollhunters (magyar)
   Trollvadászok / Guillermo del Toro és Daniel Kraus ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 367 p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-173-2 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617170]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2016.
Trigiani, Adriana
The shoemaker's wife (magyar)
   A cipész felesége / Adriana Trigiani ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 662, [9] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-438-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617159]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2016.
Trollope, Joanna (1943-)
Marrying the mistress (magyar)
   Szeretőből feleség / Joanna Trollope ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 301 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8320-4 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3617738]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2016.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 286, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-399-412-2 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3619485]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2016.
VanLiere, Donna (1966-)
The Christmas light (magyar)
   Karácsonyi fény / Donna VanLiere ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-266-3 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617456]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2016.
Vasilʹev, Vladimir Nikolaevič (1967-)
Vremâ inversij (magyar)
   Időőrség / Vlagyimir Vasziljev ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 242 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-42-4 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3618060]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2016.
Vermes, Timur (1967-)
Er ist wieder da (magyar)
   Nézd, ki van itt / Timur Vermes ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2013. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-232-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3619432]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2016.
Vincenzi, Penny (1939-)
A perfect heritage (magyar)
   Szépséges örökség / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 742 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-576-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3616945]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2016.
Ward, J. R. (1969-)
The bourbon kings (magyar)
   A bourbon királyai / J. R. Ward. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 429 p. ; 24 cm
Ford. Varga Zsófia
ISBN 978-615-5104-58-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3616525]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2016.
Webb, Holly
Alfie all alone (magyar)
   A magányos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 100, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-104-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619477]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2016.
Webb, Holly
Sky the unwanted kitten (magyar)
   Pille új otthonra lel / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-534-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3619481]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2016.
Weeks, Brent (1977-)
The blinding knife (magyar)
   A vakító kés : A fényhozó 2 / Brent Weeks ; [ford. Seres József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 837 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-310-1 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-399-143-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617113]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2016.
Weiner, Ellis
The Templeton twins make a scene (magyar)
   A Templeton ikrek nagy jelenete / írta Ellis Weiner ; rajz. Jeremy Holmes ; [ford. Gács Anna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 2. kv.
ISBN 978-963-410-064-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3617098]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2016.
Wendig, Chuck
Star wars: Aftermath (magyar)
   Star Wars: Utóhatás / Chuck Wendig ; [ford. Oszlánszky Zsolt, Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 378 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
ISBN 978-963-497-345-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617265]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2016.
Wickham, Madeleine (1969-)
Finding Audrey (magyar)
   Hová lett Audrey? / Sophie Kinsella ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 324 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-591-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3616849]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2016.
Wilder, Jasinda
Falling into you (magyar)
   Falling into you : zuhanok beléd / Jasinda Wilder ; [ford. Kovács Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 333 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-336-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3617172]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2016.
Wilson, Robert Charles (1953-)
Darwinia (magyar)
   Darwinia / Robert Charles Wilson ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 365 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-32-5 fűzött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3618064]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2016.
Wouk, Herman (1915-)
The lawgiver (magyar)
   A törvényalkotó : történet egy Mózes-filmről és a hagyomány megtartó erejéről / Herman Wouk ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 230 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8336-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3617684]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2016.
Yancey, Rick
The 5th wave (magyar)
   Az ötödik hullám / Rick Yancey ; [ford. Havadi Krisztina]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2015. - 465, [2] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
Borítócím: Az 5. hullám : visszavágunk
ISBN 978-963-266-457-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3617633]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2016.
Zannoner, Paola (1958-)
Fatima e il furto misterioso (magyar)
   A titokzatos lopás / Paola Zannoner ; [ill. Linda Cavallini] ; [ford. Ungvári Zsoltné]. - [Budapest] : Studium Plusz : Tündér Kvk., [2015]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A csajok bandája)
ISBN 978-615-5463-91-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3617364]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2016.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2010. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3620397]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2016.
Zusak, Markus (1975-)
Fighting Ruben Wolfe (magyar)
   Az ellenfél : Underdog 2. / Markus Zusak ; [ford. Csuhai István]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-085-0 fűzött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3617504]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2822 /2016.
Ambrus Attila (1967-)
   Haramia / Ambrus Attila. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-57-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617658]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2016.
   Anyáknapraforgó / [... kiad. Szigetköz-Mosoni-Sík LEADER Egyesület]. - Kimle : Szigetköz-Mosoni-Sík LEADER Egyes., [2015]. - [72] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-3430-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - anya - amatőr művészet - pályázat - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14) *** 06.063(439)
[AN 3616799]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2016.
Balczó Mátyás
   Dolce coma : Attila Collins eszméletlen utazása / Balczó Mátyás. - Budapest : Magyar Hírek Kft., 2015. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4295-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616895]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok Afrikában / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 44, [5] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-124-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3619417]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2016.
Bíró Eszter (1977-)
   Állati zenés ABC 2 : [zenés mesés képeskönyv nagylemezzel és ábécés poszterrel] / Bíró Eszter ; Födő Sándor "Fodo" zenéjével ; Hegyi György dalszövegeivel ; Bakos Barbara rajz. - Pécs : Alexandra, 2015. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD, mell.
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3617384]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2016.
Bognár János
   Heródiás, a végzet asszonya / Bognár János. - [Kiszombor] ; Melbourne [Vic.] : [Bognár J.], cop. 2015. - 350 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2938-7 fűzött
Ausztrália - magyar irodalom - regény
894.511-31(94)
[AN 3618226]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2016.
Bónizs Róbert (1973-)
   Szent László íja / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 329 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-360-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3616844]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2016.
Borbáth Péter (1980-)
   Sündör és Niru : Sündör nyomában / Borbáth Péter ; ill. Remsey Dávid. - Budapest : Csimota, 2015. - 69, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9768-93-2 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3616947]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 121, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-180-7 fűzött : 1499,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311
[AN 3620292]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Puszedli és Habcsók : télen-nyáron karácsony / Bosnyák Viktória ; Rippl Renáta rajz. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 40, [5] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5591-22-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619332]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2016.
Bráz János (1951-)
   Szajré / Bráz János. - Veszprém : Szerző, 2015. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1391-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3618363]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2016.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 469, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-99-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616530]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2016.
Csejteiné Riz Ilona (1958-)
   Szabad rabmadár : vallomások versben / Csejteiné Riz Ilona. - [Veszprém] : Csejteiné Riz I., 2015. - 120 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1387-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618159]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2016.
Cselenyák Imre (1957-)
   Szamuráj és gésa : történelmi regény / Jean-Pierre Montcassen. - 2. kiad. - [Budapest] : Historycum, cop. 2015. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80051-7-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3620461]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2016.
Csermely Tibor (1934-)
   Emlékek, élmények, vallomások / Csermely Tibor. - Nyíregyháza : [Csermely T.], 2015. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221.
ISBN 978-963-12-3884-6 fűzött
magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3617983]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2016.
Csukás István (1936-)
   Mirr-Murr kalandjai / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2015]-. - 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619466]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy kiscsacsi története. - cop. 2015. - 84, [4] p. : ill., színes
ISBN 978-963-373-517-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619470] MARC

ANSEL
UTF-82838 /2016.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Civakodó Cipőikrek / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-228-9 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619577]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2016.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Madárvédő Golyókapkodó / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-227-2 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619578]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2016.
Csukás István (1936-)
   Sün Balázs : gyerekversek / Csukás István ; rajz. Falcione Sarolta. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 52, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-518-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3619181]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2016.
Csukás István (1936-)
   Süsüke, a sárkánygyerek / Csukás István ; [... ill. László Maya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-537-4 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619184]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2016.
Cure, John
   A gonosz új arca / John Cure. - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2015. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80272-0-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3617622]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2016.
Dalos Margit (1938-)
   Napéjegyenlőség / Dalos Margit. - Budapest : Kortárs, 2015. - 239 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-85-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3617916]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2016.
Dániel András (1966-)
   Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) visszatér (bár el se ment) / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 62 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-123-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617025]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2016.
Dániel András (1966-)
   A könyv, amibe bement egy óriás / Dániel András ; a szerző rajz. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - 84, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80014-4-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3616988]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2016.
Dániel András (1966-)
   Smorc Angéla nem akar legóba lépni / Dániel András ; Pikler Éva rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 30, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-117-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3617029]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2016.
Darvasi László (1962-)
   Virágzabálók / Darvasi László. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2009. - 672, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2696-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3618889]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2016.
Dragomán György (1973-)
   A pusztítás könyve : regény / Dragomán György. - 2. kiad., jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2002. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3240-4 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3620284]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2016.
Eszes Hajnal
   Cicakaland a városban / Eszes Hajnal, Salfai Tibor Tamás. - Pécs : Alexandra, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-370-164-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3620374]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2016.
Faludy György (1910-2006)
   Pokolbeli víg napjaim / Faludy György. - Pécs : Alexandra, 2015. - 518 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-040-2 kötött
Faludy György (1910-2006)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3620467]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2016.
Farkasdi Böszörményi Zoltán
   Kódistetü : novellák, karcolatok / Farkasdi Böszörményi Zoltán. - [Sopron] : [Farkasdi Böszörményi Z.], 2015. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3454-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3618456]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2016.
Fehér József (1950-)
   Mentsük meg Tomit! : ifjúsági meseregény / Fehér József ; [ill. Vörös Édua] ; [kiad. a Kárász József Irodalmi Kör]. - [Hódmezővásárhely] : Kárász J. Irod. Kör, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4282-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3618144]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2016.
Fekete András (1955-)
   Lángoló szárnyalás : Fekete András 10. válogatott verses kötete. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 107, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3465-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618241]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2016.
Felkai Ádám
   Para körút / Felkai Ádám. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 279 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-399-299-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3617145]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2016.
Fésüs Éva (1926-)
   Ajnácska és az aligvári cselszövők : Fésűs Éva meséje / Bogár Ágnes rajz. - Verőce : Arcus, 2015. - 109, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5402-10-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619586]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2016.
Finy Petra (1978-)
   Milu az olimpián / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 46, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-060-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617068]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2016.
Forgách András (1952-)
   Élő kötet nem marad / Forgách András. - [Pécs] : Jelenkor, 2015. - 245, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-550-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikai rendőrség - Kádár-korszak - dokumentumregény - vers
894.511-31 *** 894.511-14 *** 351.746.1(439)"197/198"(0:82-31)
[AN 3617451]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2016.
Françoise, Katie
   Egy igaz szerelem története / Katie Françoise. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-05-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3616535]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2016.
Frei Tamás (1966-)
   Agrárbárók : Magyarország az oroszok csapdájában / Frei Tamás. - Pécs : Alexandra, 2015. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-637-3 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3616516]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2016.
Green, Anne L.
   A sötétség fogságában / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 300, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-85-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3616687]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2016.
Gurmai Beáta
   Borka könyve / Gurmai Beáta ; [ill. Megyeri Annamária]. - Budapest : Centrál Kv., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-341-146-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3616937]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2016.
Havasi János (1952-)
   Helyzet volt : összegyűjtött írások a rendszerváltozás korából / Havasi János. - [Pécs] : Tettye Média Kv., 2015. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3096-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3618403]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2016.
Hermann Marika
   Teknőc Ervin nem akart óvodába menni / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2015. - [33] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-2-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617047]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2016.
Hohol Ancsa
   Terka a piacon / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [30] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-174-6 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3619627]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2016.
Hollenczerné Balogh Ilona
   Gyöngycsibék és barátai / Hollenczerné Balogh Ilona ; [... ill. Hollenczer Vivien]. - [Gyarmat] : [Hollenczerné Balogh I.], 2015. - 84 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-4167-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617941]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2016.
   Holmi, 1989-2014 : antológia / [vál. ... Réz Pál et al.]. - [Budapest] : Libri, 2015-. - 25 cm
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3618178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szépirodalom. - 2015. - 582 p.
ISBN 978-963-310-770-6 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3618179] MARC

ANSEL
UTF-82867 /2016.
Horváth Lajos (1938-)
   Irodalmi napló, 1966-1974 / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly K., 2015. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-75-7 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - magyar irodalom - Kádár-korszak - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 894.511(091)"196/197"(093)
[AN 3618138]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2016.
Horváth Putyi (1953-)
   Hattyúember és Berberkirály / Horváth Putyi. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-47-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617459]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2016.
Janits-Szabó Virág
   Látó mese / Janits-Szabó Virág ; [ill. Orbán János]. - [Budapest] : Boook K., 2015. - 79 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5417-08-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3616970]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2016.
Jeli Viktória (1976-)
   A varázsfuvola / Emanuel Schikaneder történetét elmeséli Jeli Viktória ; Rofusz Kinga rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 87, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-094-2 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - osztrák irodalom - opera - átdolgozás - librettó - mese
894.511-34(02.053.2) *** 830-293(436).04
[AN 3617034]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2016.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Váláshelyzet : ember tervez, szomszéd végez / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 253, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-95-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616662]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2016.
Kertész Edina
   Dodó tizedes és a szoborrablók / Kertész Edina ; [László Zsuzsi rajz.]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9869-64-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617509]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2016.
Kiss Gábor (1976-)
   Csoki, chili, lime : verses kötet / [Kiss Gábor] ; [... graf. Nuszpl Zsolt]. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2015. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3660-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3617926]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2016.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; Reich Károly rajz. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 90, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-168-5 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3619425]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2016.
Kovács Gyula
   Drogtestvérek / Kovács Gyula. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 202 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5252-71-6 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3616670]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2016.
Krasznahorkai László (1954-)
   Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2003. - 143 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2318-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3619186]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2016.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A balatoni sellő / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 2015. - 76 p. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 24.)
ISBN 978-963-89455-4-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3618021]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2016.
Kuncz S. Erzsébet
   Zuhanás / Kuncz S. Erzsébet. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 210 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5252-93-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616666]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Kövér Lajos színre lép / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 116, [3] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-018-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3619313]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2016.
Lakatos Levente (1986-)
   Szeress jobban! / Lakatos Levente. - [Budapest] : Libri, 2015. - 601 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-574-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617777]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   Illúzió : a Bexi-sorozat harmadik kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2015. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-0-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617495]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2016.
Lévai Katalin (1954-)
   Romkocsma / Lévai Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8314-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616891]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2016.
Litauszki Gábor
   Petróleum / Litauszki Gábor. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5431-09-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3617882]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2016.
Lőrincz L. László (1939-)
   Múmiavadászok / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-84-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3617306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 259 p.
ISBN 978-615-5463-85-3
[AN 3617309] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 270 p.
ISBN 978-615-5463-86-0
[AN 3617310] MARC

ANSEL
UTF-82885 /2016.
Majzik István (1944-)
   Az aknazártól a szépírásig : Majzik István emlékezik. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 198 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9573-47-5 fűzött
Majzik István (1944-)
Magyarország - magyar irodalom - könyvkiadás - 20. század - memoár
894.511-94 *** 655.41(439)(092)Majzik_I.(0:82-94)
[AN 3618487]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2016.
Márkus András (1988-)
   Paraszttartók kézikönyve / Márkus András. - [Budapest] : Libri, 2015. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-604-4 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - szatíra
894.511-7(498)
[AN 3617793]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2016.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli 7 / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 365, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-95-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617360]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2016.
Menyhért Eszter (1988-)
   Szerelem jéghegy / Menyhért Eszter. - [Budapest] : Publio, 2015. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-397-877-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3618221]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2016.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Darwin-játszma / Mészöly Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-189-0 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3620517]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2016.
   Minden napra egy feles : Tibi atya füves könyve / [graf. Priem]. - [Budapest] : Humbák Művek : [Helikon], 2015. - 237, [7] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-740-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor - szatíra - blog
894.511-7
[AN 3616519]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2016.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik / Molnár Krisztina Rita ; Schall Eszter rajz. ; [kiad. Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2015. - 94 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5123-45-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617813]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2016.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön ; Rab ember fiai / Móra Ferenc. - Budapest : Európa, 2015. - 235 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-267-8 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617237]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2016.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Az öreg kisasszony autósmeséi / Mosonyi Aliz ; rajz. Medve Zsuzsi. - Budapest : Magvető, 2015. - [63] p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-14-3298-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3616980]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2016.
   A Napóra Egyesület képeskönyve : a Győri Alkotók Napóra Egyesületének művei. - [Győr] : Palatia, 2015. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7692-65-9 fűzött
Győr - magyar irodalom - képzőművészet - amatőr művészet - 21. század - antológia
894.511-822 *** 73/76(439-2Győr)"201" *** 379.825
[AN 3617089]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2016.
Nemere István (1944-)
   Rómeó és Júlia II : napfelkelte Velencében / Nemere István ; ötlet Nemere István és Vincze Attila. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2016. - 159, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-24-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5031-22-9)
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3617369]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2016.
Nemere István (1944-)
   Villa a szigeten : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-803-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3617301]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2016.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Az aranyecset : keleti mese / Nemes Nagy Ágnes ; [Schall Eszter rajz.]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 102 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-028-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3619566]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2016.
   Népmesék az állatokról / ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina. - Pécs : Alexandra, 2015. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-370-029-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3620383]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2016.
Onody Gyula
   Erdélyországtól Somogyországig / Onody Gyula, Onody Márton. - [Balatonszabadi] : Onody Gy., 2015. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2641-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618436]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2016.
Őszi Róbert (1976-)
   Nem múló korszakom / Őszi Róbert. - Budapest : TotHál, 2015. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-17-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617359]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2016.
Pádár Éva
   Az oroszlán szakácsa és más mesék / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
keretcím: Mesevilág mesék
ISBN 978-963-251-820-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3616658]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2016.
   Papírangyalok / [ill. Simon Dorka]. - [Szentendre] : Csesznák Mesesarok : Magánkiad., 2015. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-3901-0 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3616590]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2016.
Papp Csilla
   A másik oldalról / Papp Csilla. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5252-89-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3616660]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2016.
Popovics Tamás (1968-)
   Elfüstölt évek / Popovics Tamás. - Pécs : Alexandra, 2015. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-666-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617706]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2016.
Prech Katalin
   Csipp-csepp : Mókshás mesék / írta Prech Katalin és négy unokája ; [illusztrációkat kész. Stark Helga ...]. - Tarján : Szerző, 2015. - 102 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3723-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617943]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2016.
Rácz-Stefán Tibor
   Túl szép / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 390 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-413-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3617702]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2016.
Réti László (1972-)
   Könnyek városa : [krimi] / Réti László. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 540 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-342-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3617154]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2016.
Róbert Katalin
   Kezdjetek el élni! / Róbert Katalin. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 292 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-511-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617136]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2016.
Rohrerné Czipp Irén (1938-)
   A rejtelmes lélek világa / Rohrerné Czipp Irén. - [Veszprém] : Rohrerné Czipp I., 2015. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2850-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3618365]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2016.
Salyámosy Éva
   Öcsike : egy ócska drogos vagy egy szeretett gyermek? : ...amikor a mennyei Atya ablakot nyit a szívén... / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 374 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 8.)
ISBN 978-963-12-3160-1 kötött
magyar irodalom - kábítószer-fogyasztás - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244(0:82-94) *** 364.272(0:82-94)
[AN 3618461]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2016.
Salyámosy Éva
   Séva névi meséi.. / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2015-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., ...mert jót tenni csuda-csuda jó!. - 2015. - 203 p. : ill. - (Éva-könyvek ; 9.)
ISBN 978-963-12-4229-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3618478] MARC

ANSEL
UTF-82912 /2016.
Sárvári Töttős Györgyi
   Varázspálca szakszervíz / Sárvári Töttős Györgyi, Győri Ildikó ; [... ill. Szalma Edit]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 51, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5591-35-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619373]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2016.
Sebestyén Diána
   Adventi mesenaptár : minden napra egy mese / [szerző Sebestyén Diána] ; [társszerzők Biró Marianna, Riba Zsolt] ; [ill. Bagdi Anita, Sebestyén Diána]. - [Mórahalom] : GGExo Kft., cop. 2015. - [51] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-3650-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - advent - állatmese - gyermekkönyv
894.511-35(02.053.2) *** 398.332.414(02.053.2)
[AN 3616993]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2016.
Siklóssy László (1881-1951)
   Repülőhíddal a Városligetbe / Siklóssy László ; a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a szöveggyűjteményt vál. Hidvégi Violetta. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : Városháza K. : BFL, 2015. - 199 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
ISBN 978-963-7537-44-8 kötött
Budapest - helyismeret - helytörténet - magyar irodalom - 20. század - publicisztika
894.511-92 *** 943.9-2Bp.(0:82-92) *** 908.439-2Bp."191/194"(0:82-92)
[AN 3616824]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Álarcosbál / Szabó Magda ; [Reich Károly rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 243, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-170-8 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3620463]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2016.
Szántai Anda
   Szemenszedett szerelem / Szántai Anda. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 294 p. ; 20 cm. - (Vörös rózsa történetek, ISSN 2498-4671)
ISBN 978-615-5463-96-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3617396]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2016.
Szekér Ágnes
   Már a Balatonon élek, és a hegyről mesélek / Szekér Ágnes ; [ill. Sárkány Noémi]. - Fonyód ; Kaposvár : Szerző, 2015. - 94 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-12-3625-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3616605]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2016.
Szenti Ferenc
   Utak / Szenti Ferenc ; [... ill. Sonkoly Tibor]. - Hódmezővásárhely ; Bordány : [Czirbusz P. Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészekért Közalapítvány], 2015. - 224 p. : iil. ; 21 cm
Közread. a Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészekért Közalapítvány
ISBN 978-963-12-4076-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3618150]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2016.
Szűcs-Gáspár Borbála
   Hajnal alkony után : versek / Szűcs-Gáspár Borbála ; [ill. Molnár Mónika] ; [kiad. ... Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Várpalota : Törzsök K.-né : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2015. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3341-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3617915]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2016.
Tallér Edina (1971-)
   Holnaptól minden rendben / Tallér Edina. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-099-7 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3616888]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2016.
Tandori Dezső (1938-)
   Medvetalp és barátai / Tandori Dezső ; Agócs Írisz rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-061-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3619410]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2016.
   Tarka lepke, kis mese : nyúlfarknyi és hosszabb mesék kicsiknek és nagyoknak / [... vál. és szerk. Timkóné Sebestyén Izabella] ; [... rajz. Szabóné Pethő Gyöngyi, Tibáné Horváth Gabriella, Dobos Csaba]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2015. - 109, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5581-10-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3620361]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2016.
Tavi Kata (1984-)
   Táncvarázs : Sulijegyzetek-sorozat 3. / Tavi Kata. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 402 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-403-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3617125]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2016.
Térey János (1970-)
   A legkisebb jégkorszak / Térey János. - [Budapest] : Libri, 2015. - 621 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-704-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3617487]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2016.
Tornyi Barnabás (1952-)
   Pejkó patkó / Rot Barna ; [ill. Főgel Alexandra]. - Budapest : Tornyi B., 2015. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3643-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3616675]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2016.
Tóth Imre (1966-)
   A kert és más novellák / Tóth Imre. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2015]. - 63 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5022-20-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3616650]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2016.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / Ugron Zsolna. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2013. - 350, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-236-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3620350]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2016.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Pazar évek sötétben / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Konkrét Kv., 2015. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-80-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisepika - publicisztika
894.511-92
[AN 3618080]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2016.
Varga Beáta (1975-)
   Apa, randizhatok egy lovaggal? / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 369 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-514-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3617132]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2016.
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   Isten őrzi titkait / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 443, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-28-9 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617382]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2016.
Vass Virág (1969-)
   Szoknya blues / Vass Virág. - [Budapest] : Libri, 2015. - 357 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-666-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617429]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2016.
Végel László (1941-)
   Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-71-8 kötött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3617447]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2016.
Vince Miklós (1941-)
   Amulettem története : ...és ami az előző könyvemből kimaradt / Vince Miklós. - [Balatonboglár] : Szerző, [2015]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Csirmaz Gábor írásaival
Fűzött
szőlőtermesztés - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 634.8
[AN 3617936]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2016.
Vörös Andrea
   A kis mentőautó története 2 : [a Magyar Gyermekmentő Alapítvány második mesekönyve] / [szerző Vörös Andrea ...] ; [ill. ... László Zsuzsi]. - [Budapest] : M. Gyermekmentő Alapítvány, 2015. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4121-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3617981]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2016.
Wass Albert (1908-1998)
   Szille igazságot tesz : Tavak könyve 7. mese / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., cop. 2015. - 24 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9924-30-7 kötött : 1980,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3617117]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2016.
Weisz Fanni (1992-)
   Hallatlan vakáció / Weisz Fanni. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5463-97-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3617362]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2937 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : vendégségben Pécs városában / írta és rajz. Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2010. - 247, [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-357-098-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619087]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2016.
Dolan, Hannah
Build your own adventure (magyar)
   Építs kalandot magadnak! / [írta Hannah Dolan] ; [ford. Fencsik Tamás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 77 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Lego friends. - 77 darabos építőjátékkal közös dobozban
ISBN 978-963-11-9971-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3618276]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2016.
Élő Fruzsina
   Biri és Brúnó barkácsmeséi / [szöveg Élő Fruzsina, Kismarty-Lechner Zita] ; [ill. Dani Boglárka]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-097-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-93
[AN 3617038]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2016.
Feketű Csaba
   Kócos kalandjai : mesék nem csak Bálintkának / írta Feketű Csaba ; [ill. Eszes Hajnal és Balogh János]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015. - [105] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-368-560-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3619128]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2016.
Hohol Ancsa
   Terka, a világutazó / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-175-3 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3619634]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2016.
Hohol Ancsa
   Terka és a varázscsizma / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-176-0 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3619643]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2016.
Keresztesi József (1970-)
   Mit eszik a micsoda? / Keresztesi József ; Adonyi Gábor rajz. - Budapest : Magvető, 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3299-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3617043]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2016.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A bűvös furulya / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015. - 77 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-368-784-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3620386]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2016.
Logan, Bob
The sea of bath (magyar)
   A Kád-tenger kapitánya / írta és rajz. Bob Logan ; [ford. Enner Patrícia]. - Budakeszi : Betűtészta, 2015. - [35] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-615-5587-04-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617045]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2016.
   A magyar díszítés alapformái : kifestőkönyv / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2015. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 4.)
ISBN 978-963-409-016-8 fűzött : 1490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3617033]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2016.
O'Hara, Scarlett
Build your own adventure (magyar)
   Építs kalandot magadnak! / [írta Scarlett O'Hara] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu. - 74 darabos építőjátékkal közös dobozban
ISBN 978-963-11-9972-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3618294]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni in den Bergen (magyar)
   Bori a hegyekben / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 33.)
ISBN 978-963-403-098-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617036]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni und der Wackelzahn (magyar)
   Bori és a fogtündér / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 34.)
ISBN 978-963-403-097-3 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617046]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2016.
Schneider, Liane (1957-)
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617031]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2016.
Tielmann, Christian (1971-)
Max lernt schwimmen (magyar)
   Berci az uszodában / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 7.)
ISBN 978-963-403-099-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3617014]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2016.
Tusori Henrietta
   Tündérvarázs / Tusori Henrietta. - [Budapest] : Könyvterjesztő, [2015]. - [48] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5596-11-7 kötött : 2790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3616743]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2016.
Ungvári Bélyácz Betti
   Fedezzük fel együtt a betont! : Cembi és Mixi kalandjai / [írta Ungvári Bélyácz Betti] ; [rajzok ... Ferling Szonja] ; [kiad. a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség és a Magyar Betonelemgyártó Szövetség]. - [Budapest] : M. Cement-, Beton- és Mészipari Szövets. : M. Betonelemgyártó Szövets., 2015. - [14] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4033-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3618124]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2954 /2016.
   Az applikáció vonzerejében / szerk. Kukla Krisztián. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 344 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Academiae Nyiregyhaziensis, ISSN 2416-2981 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-56-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3618454]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2016.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : az invázió vége / [szöveg Brian Michael Bendis] ; [ford. Harza Tamás]. - Budapest : Kingpin, 2015. - 115, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-16-5 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3616673]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2016.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2015. - [24] p.
ISBN 978-963-12-2778-9 fűzött : 890,- Ft
[AN 3617772] MARC

ANSEL
UTF-82957 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   Azt se tudom, hol áll a fejem / Jim Davis ; [ford. Benes Attila, Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2015]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 125.)
ISBN 978-615-5425-13-4 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3618103]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Les Dalton courent toujours (magyar)
   A Daltonok szabadlábon / írta R. Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2015. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 24.)
ISBN 978-615-80134-6-8 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3618253]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
The wimpy kid do-it-yourself book (magyar)
   Egy ropi csináld magad naplója / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 178, [46] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-488-7 kötött : 2699,- Ft
foglalkoztatókönyv - képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 3617763]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2016.
Koska Zoltán (1991-)
   A titkos társaság : Koska Zoltán képregénye. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2015. - 5 db : ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3595481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 23 p.
ISBN 978-615-80193-3-0 fűzött : 500,- Ft
[AN 3616699] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 23 p.
ISBN 978-615-80193-4-7 fűzött : 500,- Ft
[AN 3616700] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - 23 p.
ISBN 978-615-80193-5-4 fűzött : 500,- Ft
[AN 3616701] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r. - 23 p.
ISBN 978-615-80193-6-1 fűzött : 500,- Ft
[AN 3616702] MARC

ANSEL
UTF-8