MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/04/29 14:34:52
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4024 /2016.
   25 éves a Magyar Épületgépészek Szövetsége : szakmai közösségünk emlékei, története / [írta és szerk. Bozsó Béla]. - Budapest : MÉGSZ, 2015. - 155 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyar Épületgépészek Szövetsége
Magyarország - szakmai szervezet - épületgépészet
061.2(439) *** 696/697
[AN 3623097]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2016.
International Symposium on Applied Informatics and Related Areas (10.) (2015) (Székesfehérvár)
   AIS 2015 [elektronikus dok.] : 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas : ... in the frame of Hungarian Science Festival 2015 : Alba Regia Technical Faculty, November 11, 2015 / org. by Óbuda University. - Szöveg. - Székesfehérvár : Óbuda Univ. Alba Regia Technical Fac., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A szimpóziumot Székesfehérvárott tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5460-49-4
informatika - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Székesfehérvár) *** 681.3.004.14
[AN 3621616]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2016.
Németh László (1956-)
   A római Szent István Alapítvány 50 éve / írta Németh László Imre ; Ruppert József ... kéziratainak és ... táblázatainak felhasználásával. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 96 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-963-277-568-5 fűzött
Szent István Alapítvány
Olaszország - alapítvány - egyházi személy - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
061.27(45-2Róma) *** 282(45)(=945.11)(092)
[AN 3623014]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4027 /2016.
   Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója : forráskiadvány a Magyar Agrártudományi Egyetemen, Kosáry Domokos alkalmazása alatt keletkezett, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban őrzött iratokból / szerk. Koósné Török Erzsébet, Kissné Bognár Krisztina. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 223-224. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-369-9 fűzött
Kosáry Domokos (1913-2007)
Magyarország - Gödöllő - könyvtáros - történész - egyetemi könyvtár - 20. század - történelmi forrás
02(439)(092)Kosáry_D.(093) *** 930.1(439)(092)Kosáry_D. *** 027.7(439-2Gödöllő)
[AN 3622216]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4028 /2016.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2008. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3625309]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2016.
   Kutatásmódszertani alapismeretek / szerk. Boncz Imre ; ... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 282 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-825-9 fűzött
kutatás - tudományos módszertan - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 3622477]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4030 /2016.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Az emberi anyag helyreállítása számsorokra való összpontosítással : 2. rész / Grigorij Petrovics Grabovoj ; [ford. Spak Viktória és Botlik Dénesné]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015. - 125, [3] p. : ill. ; 21x31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80227-1-2 fűzött
számmisztika - öngyógyítás
133.5:51 *** 615.89
[AN 3622178]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2016.
Petrov, Arkadij (1946-)
Skrižali sveta (magyar)
   A fény kőtáblái / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015-. - 22 cm
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3596638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az örökkévalóság kristálya. - 2015. - 215 p. : ill., főként színes
ISBN 978-615-80227-2-9 kötött
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3622099] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4032 /2016.
International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (5.) (2015) (Budapest)
   International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 19-20, 2015 / ed. Akos Borbely ; [org., publ. by the] ... Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering Obuda University. - Szöveg és képek. - Budapest : Obuda Univ., cop. 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. Budapesten, a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat keretében. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-60-9
környezetvédelem - könnyűipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 67/68 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3621622]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2016.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (11.) (2015) (Pécs)
   XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2015. május 6-9., Pécs : tanulmánykötet / [szerk. Csicsek Gábor, Kiss Ibolya] ; [rend. a] Pécsi TTK Szentágothai Szakkollégium, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar. - [Pécs] : PTE TTK Szentágothai Szakkollégium, [2015]. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-642-873-0 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3622474]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2016.
Sárosi Eleonóra
Világörökségünk, a puszta (angol)
   Hortobágy National Park : our world heritage, the 'Puszta' / [text Eleonóra Sárosi] ; [transl. by Enikő Szilágyi, Gábor Szilágyi and János Világosi]. - 2. rev. ed. - [Debrecen] : Hortobágy Nat. Park Directorate, 2015. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3623441]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2016.
Sárosi Eleonóra
   Világörökségünk, a puszta : Hortobágyi Nemzeti Park / [írta Sárosi Eleonóra]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2015. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3623439]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2016.
Sárosi Eleonóra
Világörökségünk, a puszta (német)
   Unsere Welterbe - die Puszta : Nationalpark Hortobágy / [von Eleonóra Sárosi] ; [Übers. Friederike Megyery]. - [Debrecen] : Direktion des Nationalparkes Hortobágy, 2015. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3623443]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4037 /2016.
Gaensler, Bryan (1973-)
Extreme cosmos (magyar)
   Extrém kozmosz / Bryan Gaensler ; [ford. ... Kovács József]. - Szentendre : Geobook, 2015. - 246 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 228-235.
ISBN 978-615-5015-33-5 fűzött : 3000,- Ft
világegyetem
524
[AN 3623683]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4038 /2016.
   Állatasszisztált kutatások / [szerk. Takács István]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 124 p. : ill. ; 25 cm. - (Kaposvári gyógypedagógiai vademecum, ISSN 2498-5465 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-94-1 fűzött
gyógypedagógia - óvodai nevelés - állat-ember kapcsolat
591.557.2 *** 372.3 *** 376.2/.4 *** 615.851.4 *** 376.013.82
[AN 3622672]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2016.
Darwin, Charles (1809-1882)
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 4. kiad. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2000. - XLV, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
ISBN 978-963-279-021-3 fűzött : 5600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9664-44-9)
törzsfejlődés
575.8
[AN 3624827]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2016.
Dinya Elek (1949-)
   Biometria a klinikumban : feladatok megoldása R-környezetben / Dinya Elek, Solymosi Norbert. - Budapest : Medicina, 2016. - 322 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-316.
ISBN 978-963-226-574-2 kötött : 3900,- Ft
biometria - orvostudomány - statisztika - programnyelv
57.087.1 *** 61 *** 311 *** 519.682R
[AN 3623156]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2016.
   Oxidatív stressz és betegségek / [szerk.] Blázovics Anna, Mézes Miklós, Rőth Erzsébet. - Gödöllő : SZIE K., 2015. - 243 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2014. nov. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-500-6 fűzött
stressz - szabad gyök - betegség
577.334 *** 612.06 *** 616
[AN 3622265]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4042 /2016.
   Anonim alkoholisták : az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., 2015. - XXIX, 209 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-80371-0-5 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3625327]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2016.
Bóna László (1960-)
   Derűre ború : gyengeség, "immunhiány", krónikus fáradtság, életuntság, kiégés, korai öregség, spirituális válság : lac vaccinum defloratum, nux moschata, antimonium crudum, eucalyptus globulus, zingiber officinale, allium sativum, cinnabaris, onosmodium virginianum, ammoniumok / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2015. - 172 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 4/a.)
ISBN 978-615-5414-19-0 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3622555]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2016.
Bóna László (1960-)
   A felejtés lehetetlensége : a traumatikus emlékezet mint betegségforrás : az egyéni és a közös, az elszenvedett és a választott traumák homeopátiás feldolgozása / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2015. - 214 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 1.)
ISBN 978-615-5414-18-3 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3622565]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2016.
Budai Péter
   Halálos bizalom : az egészség elveszett tudása / Budai Péter, [Rojkó László]. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2015. - 354 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 349-354.
ISBN 978-615-5310-27-0 fűzött : 3990,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3623517]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2016.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 2500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3624745]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2016.
Czeizel Endre (1935-2015)
   A tehetség definíciói, fajtái / Czeizel Endre, Páskuné Kiss Judit. - Debrecen : Didakt, 2015. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-38-3 fűzött : 1000,- Ft
tehetség - tehetséggondozás - genetika - egyetemi jegyzet
159.928.22(075.8) *** 575(075.8) *** 376.545(075.8)
[AN 3622484]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2016.
Estés, Clarissa Pinkola (1945-)
Women who run with the wolves (magyar)
   Farkasokkal futó asszonyok : beavatás a nőiség őseredetének titkaiba / Clarissa Pinkola Estés ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 531 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-516-6 kötött : 3990,- Ft
pszichoanalízis - szexuálpszichológia - mesekutatás - nő
159.964.26 *** 398.21.001 *** 613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 3624742]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2016.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (11.) (2015) (Eger)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma XI : Eger, 2015. május 20-22. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [MHT Ifj. Tag.], [2015]. - 83 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozat
Fűzött
közegészségügy - konferencia-kiadvány
614 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3623103]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2016.
Földi Gyöngyi
   Mesterem a gyermekem.. : üzenet a különleges gyermekek szüleinek / Földi Gyöngyi. - [Budapest] : Colorcom Media, 2015. - 91 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 978-615-80393-0-7 fűzött
parapszichológia - agykontroll - gyermek
159.961 *** 613.865-053.2
[AN 3623205]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2016.
Földvári Barbara
   Félsz a vihartól? : történetek a rákról / Földvári Barbara ; [fotók Dallos Csaba]. - Budapest : Szerző, 2015. - 181, [2] p., [20] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4255-3 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3622123]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2016.
   Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana / [szerk. Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka]. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-13-4 fűzött : 3900,- Ft
gyászolás - lelki trauma - kritikus élethelyzet - mentálhigiénia
159.942 *** 159.964.2 *** 613.865
[AN 3623110]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2016.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (22.) (2015) (Tokaj)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság XXII. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlése : 2015. október 9-10., Tokaj : programfüzet. - [Budapest] : [M. Gyermeksebész Társ.] : [M. Traumatológus Társ.], [2015]. - 71 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekgyógyászat - traumatológia - konferencia-kiadvány
616-001-053.2 *** 616-039.74-053.2 *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 3622568]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2016.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2016. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3625334]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2016.
Kormány Margit (1935-)
   Találkozásom a szeretettel / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2015. - 95 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-12-4312-3 fűzött
uterus - rákbetegség - vallásos irodalom - memoár
618.1-006.6(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3622120]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2016.
Magyar Belgyógyász Társaság. Északkelet-magyarországi Szakcsoport. Kongresszus (2015) (Miskolc-Lillafüred)
   A Magyar Belgyógyász Társaság Észak-kelet Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa és II. Szakdolgozói Ülése : 2015. november 6-7., ... Lillafüred : programfüzet. - [Budapest] : [M. Belgyógyász Társ. ], [2015]. - 80 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
belgyógyászat - konferencia-kiadvány
616 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3623601]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2016.
Magyar Transzplantációs Társaság. Kongresszus (17.) (2015) (Balatonfüred)
   A Magyar Transzplantációs Társaság XVII. Kongresszusa : Balatonfüred, 2015. november 19-21. ... : programfüzet. - [Budapest] : [M. Transzplantációs Társ.], [2015]. - 62 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
szervátültetés - konferencia-kiadvány
616-089.843 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3623620]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2016.
Mihály Nikolett
   Külső-belső gazdagság avagy Pénzügyeink, a személyiségünk tükrében / Mihály Nikolett. - Budapest : Mihály N., 2015. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0347-9 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - pénzügy
613.865 *** 159.923.2 *** 336.7
[AN 3622213]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2016.
Miskolczy Zoltán
   Út az 1-hez, avagy Minden mindennel összefügg / Miskolczy Zoltán. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2015. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4029-0 fűzött : 4950,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia - ezoterika
615.89 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3623446]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2016.
Molnár Albina
   Élj fájdalom és gyógyszer nélkül a természet törvénye szerint avagy Egészség gyógyítók és gyógyszerek nélkül / Molnár Albina. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4533-2 fűzött
öngyógyítás - gyógyszeripar
615.89 *** 615(100)(089.3)
[AN 3623193]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2016.
   Mozgásterápia elméleti és gyakorlati alapjai / [szerk.] Járomi Melinda ; [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 363 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-882-2 fűzött
mozgásterápia - gyógytorna - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
615.825(075.8)
[AN 3622492]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2016.
   Orvosi besugárzó-helyiségek sugárvédelme, lineáris gyorsítókat felhasználó sugárterápiás létesítményekben / összeáll. Ballay László ; közrem. Elek Richárd. - Budapest : OSSKI, 2015. - 27 p. ; 21 cm. - (OSSKI módszertani levél, ISSN 0865-0977)
Fűzött
sugárvédelem - kórházi ellátás
614.876
[AN 3623425]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2016.
Sandra Sándor
   Gyógyulás és megújulás Hévízen = Et sanitas in renovatione Heviz / Sandra Sándor, Németh Lajos. - Budapest ; Hévíz : [San-Ergonomia Kft.], 2015. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 118.
ISBN 978-963-12-3964-5 fűzött
Hévíz - gyógyfürdő - fizioterápia - gyógytorna
615.838(439-2Hévíz) *** 615.81/.84
[AN 3622160]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2016.
   Semmelweis / összeáll. Kapronczay Károly. - Budapest : MTA Orvostört. Munkabiz. : Kőbánya Önkormányzata ; [Piliscsaba] : Mati, 2015. - 160 p. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 109.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-11-9 fűzött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - szülészet - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 618
[AN 3617898]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2016.
Stosiek, Nurit
Was uns im Gleichgewicht hält (magyar)
   Egyensúlyban : hogyan egyensúlyozzunk a hétköznapok hullámvasútján? : egyensúlygyakorlatok : női lelkinap, 2015 / Nurit Stosiek, Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli ; [ford. Vissiné Berényi Edit] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2015. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5149-85-6 fűzött
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3623570]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2016.
Szentkúti Márta
   A kapun túl : halálesetek traumájának feldolgozása mesékkel, történetekkel / írta és összeáll. Szentkúti Márta. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2015. - 64 p. ; 21 cm. - (Ligetszépe-füzetek ; 1.)
ISBN 978-615-80222-1-7 fűzött
meseterápia - gyermeklélektan - halál - gyászolás - magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese
159.922.7 *** 128 *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)
[AN 3623632]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2016.
Szentkúti Márta
   Rejtekben : a magzati lét élményének feldolgozása mesékkel, történetekkel / Szentkúti Márta. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2016. - 76 p. ; 21 cm. - (Ligetszépe-füzetek ; 2.)
ISBN 978-615-80222-2-4 fűzött
meseterápia - gyermeklélektan - terhesség - magyar irodalom - világirodalom - mese
615.851.82 *** 159.922.7 *** 618.2 *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3623635]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2016.
Szentkúti Márta
   Szeretetben fogadni : a születés élményének feldolgozása mesékkel, történetekkel / Szentkúti Márta. - Keszthely : Lemniszkáta Meseház Bt., 2016. - 80 p. ; 21 cm. - (Ligetszépe-füzetek ; 3.)
ISBN 978-615-80222-3-1 fűzött
meseterápia - lélektan - szülés - világirodalom - gyermekirodalom - mese
615.851.82 *** 159.9 *** 618.4 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3623637]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2016.
Túry Ferenc (1951-)
   Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok, különös tekintettel az evés zavaraira [elektronikus dok.] / Túry Ferenc. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134967. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-107-3
pszichoterápia - elektronikus dokumentum
615.851
[AN 3625252]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2016.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   23., A kolozsvári egyetem orvosi karának rövid története. - 2015. - 352 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-71-8 fűzött
Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár). Orvostudományi Kar
[AN 3623509] MARC

ANSEL
UTF-8


   24. - 2015. - 332 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-72-5 fűzött
[AN 3623520] MARC

ANSEL
UTF-8


   25. - 2015. - 332 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-73-2 fűzött
[AN 3623521] MARC

ANSEL
UTF-8


   26. - 2015. - 356 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-74-9 fűzött
[AN 3623523] MARC

ANSEL
UTF-8


   28. - 2016. - 268 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-79-4 fűzött
[AN 3623524] MARC

ANSEL
UTF-84071 /2016.
Wallinger Zita (1979-)
   Gulliver, az oroszlán : "a világ ellenem van" szindróma / Wallinger Zita. - 2. kiad. - Budapest : Zimix Kft., 2016, cop. 2011. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1763-9 kötött : 3500,- Ft
személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923 *** 613.865
[AN 3624682]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4072 /2016.
   Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban, 2015 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai : Debrecen, 2015. június 11. / szerk. ... Pokorádi László ; kiad. a Debreceni Akadémia Bizottság Műszaki Szakbizottsága. - Szöveg (pdf : 51 MB). - Debrecen : DAB Műsz. Szakbiz., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134963. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-32-6
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3625241]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2016.
   Szeretem a vasat : a Lakics családi vállalat első 30 éve. - [Kaposvár] : Magánkiad., [2015]. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött
Lakics Gépgyártó Kft. (Kaposvár)
Magyarország - ipartörténet - gépgyártás - iparvállalat - vállalkozó - ezredforduló
621(439)"198/201" *** 061.5(439)"198/201" *** 658.1(439)(092)Lakics_L.
[AN 3623420]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2016.
Tóth Béláné (1944-)
   A gépelemek tanításának módszertana / Tóth Béláné. - Székesfehérvár : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2015. - 179 p. : ill. ; 26 cm. - (Szakképzés-pedagógiai sorozat, ISSN 2416-1241 ; 1.)
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-89747-5-4 fűzött
géptan - gépelem - didaktika
621.81/.85 *** 371.3
[AN 3622688]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2016.
Tóth György
   A varró gépely Magyarországon / Tóth György. - Budapest : Szerző, 2016. - 139 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4531-8 fűzött
Magyarország - ipartörténet - gépgyártás - varrógép
621(439)(091)"18/19" *** 687.053(100)
[AN 3623299]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2016.
   A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés : szakkönyv / [kiad. Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda]. - [Budapest] : Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda, 2015-. - 24 cm
veszélyes anyagok kezelése - munkavédelem - biztonságvédelem - biztonságtechnika
620.26 *** 614.8 *** 613.6 *** 331.45
[AN 3622113]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban / szerk. Szakál Béla ; szerzők Szakál Béla [et al.]. - 2015. - 120 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-12-3502-9 fűzött
veszélyes anyagok kezelése - munkavédelem - biztonságtechnika - biztonságvédelem - vegyipar - szállítmányozás
614.8 *** 620.26 *** 613.6 *** 331.45 *** 66 *** 656.073.436 *** 656.1/.7
[AN 3622116] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4077 /2016.
Ábrahám István
   A Zsolnay Alsógyár története / Ábrahám István, Kehidai László. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5553-14-1 fűzött : 3000,- Ft
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - ipartörténet - iparvállalat - porcelán
666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3623105]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4078 /2016.
   Szennyvizek és szennyvíziszapok hasznosítása a régió fenntartható mezőgazdaságáért / [szerk. Simon László, Vincze György] ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola]. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 120 p. : ill. ; 24 cm
A Nyíregyházán, 2015. nov. 3-án azonos címmel rendezett ankét válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5545-02-3 fűzött
szennyvíztisztítás - szennyvíziszap - fenntartható fejlődés - mezőgazdaság
628.3 *** 628.336 *** 504.06 *** 63
[AN 3622084]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2016.
   Települési szennyvizek innovatív és környezettudatos tisztítása és a szennyvíziszapok környezetbarát elhelyezése : [projektzáró rendezvény kiadványa] = Innovative municipal waste water purification and environmentally-friendly disposal of sewage sludge : [proceedings of the project closing event] / [szerk. ... Simon László, Vincze György] ; [kiad. ... a Nyíregyházi Főiskola]. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 102 p. : ill. ; 24 cm
A Nyíregyházán, 2015. nov. 27-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-58-0 fűzött
szennyvíztisztítás - szennyvíziszap - környezetvédelem
628.3 *** 628.336 *** 504.06
[AN 3622082]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4080 /2016.
Kotra Károly
   KRESZ-tesztkönyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Ferenczi Zoltán]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2016. - 302 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5226-06-9 fűzött : 2900,- Ft
közlekedési szabály
656.1.05(078)
[AN 3624834]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4081 /2016.
Allaway, Zia
Growing vegetables (magyar)
   Zöldségtermesztés / [írta Zia Allaway] ; [ford. Marton Levente]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 72 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-310-714-0 fűzött : 1299,- Ft
zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3622773]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2016.
Fehér Milán
   Haltenyésztés : vezetői segédlet / Fehér Milán ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-04-7 fűzött
haltenyésztés - tanári segédkönyv
639.3(072)
[AN 3623225]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2016.
Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok (5.) (2015)
   V. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok Nemzetközi Konferencia & KTIA_AIK_12-1-2012-0012 c. pályázat zárókonferencia : Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2015. október 21-22. : [előadások és poszterek összefoglaló kötete]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 57 p. ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-510-5 fűzött
állattenyésztés - konferencia-kiadvány
636 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3622152]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2016.
   Gondolatok a történeti kertek védelméről : helyzetértékelés / [szerk. Szikra Éva] ; [kiad. az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz., 2015. - 20 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2015. október 16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-12-4377-2 fűzött
Magyarország - kert - műemlékvédelem
712.25/.26(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3622168]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2016.
Juhász Csaba (1962-)
   A 4H farm állatainak bemutatása : bevezetés az állattartás rejtelmeibe : vezetői segédlet / Juhász Csaba, Zsembeli József ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-00-9 fűzött
állattartás - környezeti tudatosság - tanári segédkönyv
636(072) *** 504.03(072)
[AN 3623207]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2016.
Juhász Csaba (1962-)
   Tejtermelés : útmutató fiatalok számára / Juhász Csaba, Béri Béla ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5602-10-8)
szarvasmarha-tenyésztés - tejipar - tankönyv - példatár
636.2(078)(076) *** 637.1(078)(076)
[AN 3623267]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2016.
Juhász Csaba (1962-)
   Tejtermelés : vezetői segédlet / Juhász Csaba, Béri Béla ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-10-8 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - tejipar - tanári segédkönyv
636.2(072) *** 637.1(072)
[AN 3623262]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2016.
Oláh János (1976-)
   Kecsketenyésztés : útmutató fiatalok számára / Oláh János, Varga Mónika ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-05-4 fűzött
kecsketenyésztés - tankönyv - példatár
636.39(078)(076)
[AN 3623251]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2016.
Oláh János (1976-)
   Kecsketenyésztés : vezetői segédlet / Oláh János, Varga Mónika ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5602-06-1 fűzött
kecsketenyésztés - tanári segédkönyv
636.39(072)
[AN 3623232]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2016.
Rózsáné Várszegi Zsófia (1975-)
   Baromfitenyésztés : útmutató fiatalok számára / Rózsáné Várszegi Zsófia ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-615-5602-01-6 fűzött
baromfitenyésztés - tankönyv - példatár
636.5(078)(076)
[AN 3623275]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2016.
Rózsáné Várszegi Zsófia (1975-)
   Baromfitenyésztés : vezetői segédlet / Rózsáné Várszegi Zsófia ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-615-5602-02-3 fűzött
baromfitenyésztés - tanári segédkönyv
636.5(072)
[AN 3623271]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2016.
   Szőlő, bor, turizmus : tanulmányok a szőlészet, borászat és a borturizmus témaköréből / szerk. Oroszi Viktor György ; [közread. a Pécsi Tudományegytem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar]. - Pécs : PTE, 2015. - 174 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-956-0 fűzött
szőlőművelés - borászat - turizmus
663.2 *** 338.48 *** 634.8
[AN 3622514]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2016.
Thrash, Agatha (1931-)
Poison with a capital C (magyar)
   Csábító mérgek : sötétbarna ellenségek, zöld alternatívák / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2015. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5260-38-4 fűzött
táplálkozástudomány - koffein - élvezeti cikk - tea - csokoládé
663.9 *** 547.857 *** 613.2
[AN 3623170]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2016.
Zsigrai György (1962-)
   Lótenyésztés : lótartás, lóápolás : útmutató fiatalok számára / Zsigrai György, Juhász Csaba ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE ; Kecskemét : Milrol Kft., 2015. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-615-5602-07-8 fűzött
lótenyésztés - tankönyv - példatár
636.1(076)
[AN 3623222]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4095 /2016.
Bretherton, Caroline
Baking (magyar)
   Sütés / [írta Caroline Bretherton] ; [ford. Marton Levente]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 71 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-310-713-3 fűzött : 1299,- Ft
sütés - sütemény - konyhatechnika
641.526.2 *** 641.852
[AN 3622776]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2016.
Horváth Éva
   Finomságok a konyhámból [elektronikus dok.] : bevált sütemény receptek / Horváth Éva. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
sütemény - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12)
[AN 3625987]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2016.
Märtens, André
10 Minuten Hairstyles (magyar)
   10 perces frizurák : több mint ötven frizura lépésről lépésre / André Märtens ; fotó Eugen Mai ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-624-2 kötött : 3990,- Ft
hajviselet - fodrászat
646.72 *** 687.53
[AN 3622556]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2016.
Örményi János (1962-)
   A 700 éves Tamási 700 receptje I / Örményi János. - Tamási : [Örményi J.], 2015. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3496-1 fűzött
Tamási (Tolna megye) - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Tamási)(083.12)
[AN 3623658]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2016.
Sewing (magyar)
   Varrás / [ford. Mohácsi Anikó]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 72 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-310-712-6 fűzött : 1299,- Ft
varrás
646.21
[AN 3622780]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2016.
Tajti Ildikó
   Esszenciális bőrápolás : gyakorlati útmutató az egészséges és gyönyörű bőrért / Tajti Ildikó. - Budapest : [Promineo Chem Kft.], 2015. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4316-1 fűzött
bőrápolás
646.75
[AN 3623203]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2016.
   Terítéken a karácsonyi gasztroajándék : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5101-37-3 fűzött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3622049]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2016.
   Terítéken a liba : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5101-34-2 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3622048]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2016.
   Terítéken a szilveszter : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2015. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5101-38-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3622047]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4104 /2016.
Brown, Pam (1928-)
To the most, most special friend (magyar)
   Drága barátom! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-646-4 kötött : 1499,- Ft
barátság - ajándékkönyv - aforizma
177.63(0:82-84)
[AN 3622871]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2016.
   Igazság, igazságosság, szabadság / [szerk. Rochlitz Bernadett] ; [közread. a] Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. - Budapest : KÉSZ, 2015. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
A KÉSZ Budapesten, 2015. szept. 5-én rendezett 10. kongresszusa előadásai
ISBN 978-963-7864-29-2 fűzött
Magyarország - igazságosság - kereszténység - politika - konferencia-kiadvány
165.023.1 *** 23/28 *** 32(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3622372]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2016.
Szalay Mátyás (1978-)
   Bevezetés a hivatás filozófiájába / Szalay Mátyás. - Budapest : Kairosz, 2015. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-188.
ISBN 978-963-662-741-6 fűzött : 2700,- Ft
filozófia - foglalkozás - fenomenológia - hit
1 *** 165.62 *** 234
[AN 3623438]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4107 /2016.
Alex, L. M.
The one year Bible (magyar)
   Gyermekek Bibliája : 365 történet és imádság / átd. L. M. Alex ; imádságok Anne K. Clark ; ill. Gustavo Mazali. - Pécs : Alexandra, 2015. - 496 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Töreky Flóra
ISBN 978-963-357-534-5 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3623321]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2016.
Antonelli, Ennio (1936-)
Crisi del matrimonio & eucaristia (magyar)
   A házasság válsága és az eucharisztia / Ennio Antonelli ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-560-9 fűzött : 800,- Ft
házasság - oltáriszentség
265.5 *** 265.3
[AN 3623022]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2016.
Barbon, Giancarla
Il segno della croce (magyar)
   A keresztvetés : a kereszténnyé válás lépései : segédanyag szülőknek és fiataloknak / Giancarla Barbon, Rinaldo Paganelli ; [ford. Sárközi Jáhel Anna]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2015. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9956-38-4 fűzött
vallásos irodalom - kereszt
244 *** 726.825.4
[AN 3622239]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2016.
Barsi Balázs (1946-)
   Az irgalmasság misztériuma : elmélkedések a Lk 15,11-32 alapján / Barsi Balázs. - 2. kiad. - Kecskemét : [Telek P. P.], 2016, cop. 2011. - 77, [2] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89211-1-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3624795]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2016.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Ein neues Lied für den Herrn (magyar)
   Új éneket az Úrnak! : krisztushit és liturgia a jelenben / Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa ; [ford. Tóth Vencel]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2015, cop. 2007. - 278 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-16-7 fűzött
szertartás - katolikus egyház
264 *** 282
[AN 3624696]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2016.
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok (magyar)
   Szegedi Biblia : újszövetségi szentírás : evangéliumok. - Szeged : JATEPress, 2015. - 501 p. : ill., színes ; 25 cm
A kézzel írott mű fotómásolata. - Kész. a Szeged-tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia felszentelésének 40. évfordulója alkalmából. - borító- és gerinccím: Novum testamentum
ISBN 978-963-315-263-8 fűzött
fakszimile kézirat
225.04=945.11
[AN 3622087]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2016.
Birkle, Georg (1925-2010)
Novene um Fürbitte und Seligsprechung von Gertraud von Bullion (magyar)
   A szenvedés kilencede Gertraud von Bullionnal / Georg Birkle ; [ford. Csermák Kálmán] ; [közread. a] Családakadémia. - Óbudavár : Családakadémia, 2015. - 36 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5149-84-9 fűzött
szenvedés - hit
248 *** 248.132
[AN 3623567]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2016.
   A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának története / [szerk. Erdős István]. - [Budapest] : Boldogasszony Iskolanővérek, 2015. - 315 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta historica Hungarica SSND, ISSN 2062-9338 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88113-1-8 fűzött
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina. Provincia Hungariae
Magyarország - apácarend - egyháztörténet - 19. század - 20. század
271SSND(439)"18/19"
[AN 3623518]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2016.
Daniélou, Jean (1905-1974)
Les anges et leur mission (magyar)
   Az angyalok és küldetésük az egyházatyák szerint / Jean Daniélou ; [ford. Nádasi Alfonz]. - [2. kiad.]. - Budapest : Jel, 2015. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-60-9 fűzött : 1800,- Ft
angyal - patrológia
235.1 *** 276
[AN 3624699]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2016.
   Az emberiség fáklyavivői : a Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye. - [Budapest] : Etalon, 2007-. - 27 cm
A 2. köteten alcímként: szentek, tanítók és mesterek lexikonja
vallásalapító - szent - egyházi személy - életrajz
291(100)(092)
[AN 2678008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 154 p. : ill., részben színes
Szerk. Torgyán Atilla. - Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 978-615-80182-0-3 kötött : 4990,- Ft
[AN 3623296] MARC

ANSEL
UTF-84117 /2016.
Enea, Daniel
   Postmodernismul ca provocare la învăţătura de credinţă şi spiritualitatea creştin-ortodoxă / Daniel Enea. - Szeged : JATEPress, 2015. - 201 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-201. - Összefoglalás angol nyelven
ortodox egyház - társadalmi kapcsolat - társadalom - szekularizáció - etika - 20. század - 21. század
261 *** 281.9 *** 316.3"19/20" *** 17
[AN 3622093]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2016.
   Férfi és nő az ókori kereszténységben : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. D. Tóth Judit és Sághy Marianne. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-563-0 fűzött : 2600,- Ft
patrológia - korai kereszténység - nemek közötti kapcsolat - nők a társadalomban - genderkutatás - ókor
276 *** 316.37-055(3) *** 930.85-055(3) *** 396(3)
[AN 3623006]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2016.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Seven things you should know about divine healing (magyar)
   Az isteni gyógyulás hét alapelve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 2. megújított kiad. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5526-10-7 fűzött : 790,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3623609]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2016.
   Hittel és humorral : tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára / szerk. Baráth Béla Levente. - Debrecen : DRHE, 2015. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-86-5 kötött
Magyarország - teológia - református egyház - művelődéstörténet - egyháztörténet - egyházügy - emlékkönyv
21 *** 284.2(439)(091) *** 930.85(439) *** 322(439)(091)
[AN 3622496]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2016.
Horváth Imre (1966-)
   "Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak" : a János-evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja : irodalomelméleti-exegetikai megfontolások / Horváth Imre. - Budapest : Kairosz, 2015. - 302 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-302.
ISBN 978-963-662-737-9 fűzött : 3100,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
narratológia - hermeneutika - bibliamagyarázat
226.07 *** 82.01 *** 801.73
[AN 3623428]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2016.
   Az Iszlám Állam : terrorizmus 2.0 : történet, ideológia, propaganda / Besenyő János [et al.] ; [közread. a] Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely ... - [Budapest] : Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóhely : Kossuth, cop. 2016. - 254 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-238.
ISBN 978-963-09-8441-6 fűzött : 2800,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - történelem - iszlám fundamentalizmus - terrorizmus - 21. század
297(5-011)"201" *** 95-011"201" *** 323.285(100)"201"
[AN 3623160]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2016.
Koren Emil, D. (1915-1998)
   "...Irgalmadat éneklem" : énekeink történetéből / D. Koren Emil ; [az illusztrációkat Mezősiné Tóth Ágota kész.]. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4333-8 kötött
Magyarország - evangélikus egyház - vallásos ének - történeti feldolgozás
284.1(439) *** 245(439)(091) *** 783.6
[AN 3625337]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2016.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Mi végre vagyunk a világon?" : esszék, tanulmányok, beszédek / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2015. - 262 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9983-22-9 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3622086]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2016.
Lubich, Chiara (1920-2008)
   Az egység / Chiara Lubich ; [ford. Tomka Ferenc, ... Fekete Mária, ... Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2015. - 77 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
ISBN 978-615-80215-2-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3622381]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2016.
McBirney, Allegra
The mountain (magyar)
   A hegy / Allegra McBirney ; [ill. Steve Bates] ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2015. - 20 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5538-03-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3624723]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2016.
   A mi Schönstattunk / [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2015. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5490-05-7 fűzött
Magyarország - lelkiségi mozgalom
267(439)
[AN 3623680]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2016.
   Narancsik Imre, a tudós lelkész, próféta és mártír / Fodor Gusztáv [et al.] ; [kiad. a Narancsik Imre Kutatói Műhely és a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára]. - Beregszász : Narancsik I. Kutatói Műhely ; Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Lvt., 2015. - 40 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Narancsik Imre (1904-1948)
Felvidék - Szovjetunió - határon túli magyarság - protestáns lelkész - református egyház - állami terror - 20. század - 1945 utáni időszak
284.2(437.6)(=945.11)(092)Narancsik_I. *** 323.282(47)"194" *** 284.2(437)(=945.11)
[AN 3623460]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2016.
Osteen, Joel (1963-)
You can, you will (magyar)
   Képes vagy rá : a győztesek nyolc elengedhetetlen tulajdonsága / Joel Osteen ; [ford. Lukács Ibolya Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-13-8 fűzött : 2690,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3623581]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2016.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   Az úrihímzés motívumkincseinek üzenetei : a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses mintakincsei / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - Sárospatak : Hernád, 2015. - 144 p. : ill. ; 29 cm. - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 4.)
Bibliogr.: p. 140-143.
ISBN 978-615-80132-9-1 kötött
Sárospatak - templomi berendezés - hímzés - múzeumi gyűjtemény - művészeti motívum - mintakönyv
247 *** 746.3 *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3622443]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2016.
Szabó József (1915-1988)
   A Büki Evangélikus Egyházközség története / Szabó József ; [... folytatását 2015. évig megírta Simon Réka] ; [... szerk. és ... jegyzetekkel ell. Németh Sándor]. - Bük : Önkormányzat ; Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2015. - 501 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bük 750, ISSN 2498-5376 ; 2.)
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 978-963-12-3805-1 kötött : 1785,- Ft
Büki Evangélikus Egyházközség
Bük - egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Bük)(091)
[AN 3622104]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2016.
   Szállást keres a Szentcsalád, és kilenc napi elmélkedés a Szentcsalád tiszteletére / [szerk. Donácziné Szekér Klára]. - Esztergom : Pax, 2015. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89783-4-9 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3622108]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2016.
   Veled tartok : családnapok, 2015 / [szerk. Fleischer Zoltán és Andrea] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2015. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5490-03-3 fűzött
Magyarország - házasság - lelkiségi mozgalom
267(439) *** 265.5
[AN 3623557]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2016.
Zsófia Anna
   Láss túl a felhőkön / B. Zsófia Anna. - [Szigethalom] : West-Graph Kft., [2015]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3706-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3622055]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4135 /2016.
   Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2015. - 484 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-867-9 fűzött
Magyarország - cigányság - romológia
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99)
[AN 3622515]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2016.
Baktay Zelka (1969-)
   Jövőnk könyve : házasságra hangolva / Baktay Zelka és Baktay Miklós. - [Bőcs] : Rebann Kft., [2015]. - 144 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3371-1 kötött : 3500,- Ft
házasság
316.472.4
[AN 3623470]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2016.
Brown, Pam (1928-)
To the most, most special dad (magyar)
   Drága apa! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-640-2 kötött : 1499,- Ft
apa - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.52-055.1(0:82-84)
[AN 3622848]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2016.
Brown, Pam (1928-)
To the most, most special daughter (magyar)
   Drága lányom! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-641-9 kötött : 1499,- Ft
lánygyermek - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.62-055.2(0:82-84)
[AN 3622876]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2016.
Brown, Pam (1928-)
To the most, most special granddaughter (magyar)
   Drága unokám! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-642-6 kötött : 1499,- Ft
nagyszülő - unoka - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.53(0:82-84) *** 316.37-055.56(0:82-84)
[AN 3622857]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2016.
Brown, Pam (1928-)
To the most, most special mother (magyar)
   Drága anya! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-639-6 kötött : 1499,- Ft
anya - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3622764]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2016.
Buda Mariann (1955-)
   Az iskolai erőszak megelőzése és kezelése : 28 órás pedagógus továbbképzés kézikönyve / Buda Mariann. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 15.)
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-473-851-0 fűzött
iskolai erőszak - konfliktuskezelés - pedagógiai lélektan - oktatási segédlet
316.647.3 *** 316.48 *** 37.015.3(072)
[AN 3622298]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2016.
   Challenge : evaluation of the Roma Student College Project in Pécs / [ed. Varga Aranka] ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Education Department of Romology and Sociology of Education, Wlislocki Henrik Sudent College. - Pécs : Univ. of Pécs, 2015. - 100 p., [10] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-818-1 kötött
Pécs - cigányság - szakkollégium - egyetemi hallgató - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 378.18(439-2Pécs)"201" *** 378.187.5(439-2Pécs)
[AN 3622582]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2016.
Cserti Csapó Tibor (1969-)
   Roma gyűjtemények Magyarországon / Cserti Csapó Tibor. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2015. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 34.)
Bibliogr.: p. 185-196.
ISBN 978-963-642-875-4 fűzött
Magyarország - gyűjtemény - cigányság
316.347(=914.99) *** 069(439)
[AN 3622512]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2016.
Estók János (1958-)
   Élet falun és városon / Estók János. - Budapest : Line Design, 2015. - 247 p. : ill. ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88181-9-5 kötött : 6450,- Ft
Magyarország - életmód - társadalomtörténet - 19. század - 20. század - album
316.728(439)"18/19"(084.1) *** 316.32(439)"18/19"(084.1)
[AN 3622426]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2016.
Forgács Attila (1962-)
   Az evés lélektana / Forgács Attila. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2013. - 278 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 254-278.
ISBN 978-963-05-8185-1 fűzött
kultúraszociológia - szociálpszichológia - táplálkozás
316.7 *** 392.8 *** 316.6
[AN 3625321]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2016.
   Gyermekek különböző és hasonló kultúrákban / szerk. Bús Imre ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gyermekkultúra Kutatócsoport]. - Szekszárd : PTE IGYK Gyermekkult. Kutcsop., 2015. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-750-4 fűzött
Spanyolország - Olaszország - Magyarország - kultúraszociológia - gyermek - nevelési rendszer - 20. század
316.7-053.2(460) *** 316.7-053.2(45) *** 371.4Montessori *** 316.7-053.2(439)"19"
[AN 3622461]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2016.
Papp Attila (1977-)
   Egész világ ellenségünk.. : cigányok Európában és a Dél-Dunántúlon / Papp Attila. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., 2015. - 71 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-12-3227-1 fűzött
Európa - Dél-Dunántúl - cigányság - nemzettörténelem
316.347(=914.99)(4) *** 316.347(=914.99)(439Dél-Dunántúl) *** 930.8(=914.99)
[AN 3623681]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2016.
To the most, most special grandma (magyar)
   Drága nagyi! / ill. Juliette Clarke ; szerk. Dalton Exley ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-643-3 kötött : 1499,- Ft
nagyszülő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.2(0:82-84)
[AN 3622862]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2016.
Tóth Zoltán (1943-2015)
   Társadalomfogalmak az osztrák és magyar társadalomstatisztikában / Tóth Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 326 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-314. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-965-1 kötött : 3200,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - társadalomstatisztika - társadalomtörténet - statisztikai adatközlés - 19. század - 20. század
312.93(436/439)"18/19" *** 316.3(436/439)"18/19"(084.41)
[AN 3623415]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2016.
   Zum Gedenken an die Opfer der Verschleppung in Gara / [kiad. a Német Önkormányzat Gara]. - Gara : Német Önkormányzat, 2015. - 69 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-2851-9 fűzött
Gara - Szovjetunió - magyarországi németek - kényszermunka - 1945 utáni időszak - helytörténet - memoár
316.347(=30)(439-2Gara)(0:82--94) *** 343.819.5(47)(=30)"1945/1949" *** 943.9-2Gara(=30)
[AN 3623602]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4151 /2016.
   Álmoskönyv : ősi szellemi hagyományaink őrzése : ősi szellemi hagyományőrző Arany, Krúdy betétekkel : életre való életrevaló / Koncz Éva szerkesztésében. - Budapest : Koncz É., 2016. - 98 p. ; 31 cm
ISBN 978-615-80402-1-1 kötött
álmoskönyv
398.7
[AN 3623315]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2016.
Bodnár Zsuzsanna (1956-)
   "Nyögvenyelőtől a mákos loksáig" : a nyíregyházi tirpákok étkezési szokásai, népi ételei / Bodnár Zsuzsanna ; [kiad. a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület]. - Nyíregyháza : Bokortanyák Lakosságáért Egyes., 2016. - 51 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-12-4192-1 fűzött
néprajz - tirpákok - ételspecialitás - szakácskönyv
39(=854)(439-2Nyíregyháza) *** 641.568(=854)(439-2Nyíregyháza)(083.12)
[AN 3625330]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2016.
Gombás András (1901-1971)
   Büdszentmihály hagyatéka : néprajzi tanulmányok / Gombás András ; [szerk. Baloghné Szűcs Zsuzsanna] ; [kiad. a Vasvári Pál Múzeum]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Múz., 2016. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1969-2 fűzött
Tiszavasvári - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Tiszavasvári)
[AN 3623040]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2016.
   Kötődés : Örsi Julianna munkássága = Attachment : the work of Julianna Örsi / [... szerk. Elek György, Márki Gábor]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; Túrkeve : [Túrkevei Kult. Egyes.], 2015. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 11.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80046-1-9 fűzött
Örsi Julianna (1950-)
Nagykunság - Magyarország - etnográfus - muzeológus - magyar néprajz - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Örsi_J. *** 069(439)(092)Örsi_J. *** 39(=945.11)(439Nagykunság) *** 012Örsi_J.
[AN 3623314]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2016.
Magyar Zoltán (1967-)
   Népköltészeti gyűjtés : mesék és mesemondók / Magyar Zoltán. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Documentatio folkloristica, ISSN 2416-3198 ; 1.)
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-567-061-1 fűzött
magyar néprajz - mesekutatás - népmese
398.21.001 *** 398.21(=945.11)
[AN 3622900]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2016.
Tarján Gábor (1946-)
   Ősi formák és jelképek : esszé népművészetünk eredetéről / Tarján Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 129, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-263-547-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar néprajz - népművészet - díszítőművészet - jelkép
39(=945.11) *** 003.62 *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3623013]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4157 /2016.
Barta Ágnes (1922-)
   Ketten : Dunaföldvár, Budapest, Ravensbrück = The two of us : Dunaföldvár, Budapest, Ravensbrück / Bartha Ágnes ; [ford. Dányi Dani, Szőnyi Andrea]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Zachor Kv., cop. 2015. - 103 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-615-80136-1-1 fűzött : 1690,- Ft
Barta Ágnes (1922-)
Kiss Edit (1905-1966)
Magyarország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3624706]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2016.
Fallaci, Oriana (1929-2006)
La rabbia e l'orgoglio (magyar)
   A harag és a büszkeség / Oriana Fallaci ; [ford. Földvári Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Művelt Nép Kvk., 2016, cop. 2003. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5617-07-2 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - iszlám - terrorizmus - esszé
323.285(73)"2001"(0:82-94) *** 297 *** 850-4=945.11
[AN 3624805]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2016.
   Good governance : international dimensions / ed. Krisztián Kádár ; [publ. by the] National University of Public Service. - 2. rev. ed. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service, 2015. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-25-8 fűzött
kormányzati politika - gazdaságpolitika - közigazgatás - állami szerepvállalás
328.13(100) *** 338.2(100) *** 35(100)
[AN 3624687]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2016.
Kolakovič-Poglajen, Tomislav (1906-1992?)
God's underground (magyar)
   Élő hit a föld alatt : partizánok, keresztények, kommunisták : miért nem tudták elpusztítani a kereszténységet a kommunisták a Szovjetunióban? / Gretta Palmer ; György atya elmondása alapján. - Budapest : Kairosz, 2015. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-762-1 fűzött : 2800,- Ft
Szovjetunió - állami terror - katolikus pap - második világháború - állam és egyház viszonya - memoár
323.282(47)"194" *** 282(=862)(47)"194"(0:82-94)
[AN 3623442]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2016.
Lőrinczné Bencze Edit
   Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig / Lőrinczné Bencze Edit. - [Budapest] : Aposztróf, 2015. - 412 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-412.
ISBN 978-615-5604-02-7 fűzött
Horvátország - történelem - politika - gazdaság - európai integráció - ezredforduló - 21. század
32(497.13)"199/201" *** 949.713"199/201" *** 338.1(497.13)"199/201"
[AN 3623348]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2016.
Nagy Milada
   Az Európai Unió és a Kelet-Mediterráneum : kihívások és válaszok / Nagy Milada. - [Budapest] : Aposztróf, 2015. - 338 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-302.
ISBN 978-615-5604-08-9 fűzött : 2990,- Ft
Európai Unió - Palesztina - Izrael - külkapcsolat - biztonságpolitika - 20. század - 21. század
327(4-62)(5-011) *** 327(4)(569.4)"19/201" *** 355.02(569.4)
[AN 3623349]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4163 /2016.
Burucs Zoltán
   A szakrális ikerség üzenetei : kódfejtés egyiptomi alkotásokon és a Szent Koronán / Burucs Zoltán. - Cserszegtomaj : Hajnalpír Kft., 2015. - 340, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [341-342].
ISBN 978-963-12-1869-5 fűzött
ókori Egyiptom - Magyarország - magyarságkutatás - művelődéstörténet - koronázási jelvény
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3) *** 930.85(32)(089.3)
[AN 3623082]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2016.
Csarkó Imre
   Szemelvények Esztár XX. századi történetéből / Csarkó Imre ; kiad. Esztár Fejlődéséért Alapítvány. - Esztár : Esztár Fejlődéséért Alapítvány, 2015. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4185-3 fűzött
Esztár - helytörténet - helyismeret - 20. század
943.9-2Esztár"19" *** 908.439-2Esztár
[AN 3623385]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2016.
   Ezer éve Óbudán : tanulmányok az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia történetéből / [szerk. Simon Katalin, Vindus Melinda]. - [Budapest] : Óbudai Szt. Péter és Pál Főplébánia, cop. 2015. - 135, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2705-5 fűzött
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia (Budapest)
Budapest. 3. kerület - helytörténet - hitélet - katolikus egyház - lelkészség
943.9-2Bp.III. *** 291.4(439-2Bp.III.) *** 282(439-2Bp.III.)(091)
[AN 3622229]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2016.
Hetyéssy István (1893-1978)
   Bük község monográfiája / Hetyéssy István ; [... szerk., az előszót írta ... Németh Sándor] ; [... jegyzetekkel ell. Németh Sándor és Sági Ferenc]. - Bük : Önkormányzat ; Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2015. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Bük 750, ISSN 2498-5376 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-25-4 kötött : 1265,- Ft
Bük - helytörténet
943.9-2Bük
[AN 3622098]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2016.
   Istenek árnyékában : betekintés a bronzkori élet mindennapjaiba / [szerk. Szekeres Gyula] ; [ill. Magyar Andrea]. - Hajdúböszörmény : [Hajdúsági Múz.], 2015. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hajdúsági közlemények, ISSN 0133-8439 ; 20.)
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött
ősrégészet - bronzkorszak - magyar irodalom - lelet - történelmi elbeszélés
903(439-2Hódmezővásárhely)"634" *** 894.511-322.6
[AN 3623529]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2016.
   Közéleti és politikai viszonyok az antik világban = Idiaiterotītes tīs dīmosias kai politikīs zōīs stīn archaiotīta / [szerk. és ... ford. Purosz Alexandrosz]. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2015. - 196 p. : ill. ; 19 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 9.)
Az előszó és a bev. görög nyelven is
ISBN 978-963-08-3883-2 fűzött : 1800,- Ft
ókori Görögország - Római Birodalom - művelődéstörténet - nyilvánosság - közpolitika
930.85(37/38) *** 32.001(37/38)
[AN 3623655]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2016.
Laukó Istvánné
   Derekegyháza puszta, Derekegyháza majorság élete a kezdetektől 1945-ig / Laukó Istvánné. - [Derekegyház] : [Laukó I.-né], 2015. - 86 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4292-8 fűzött
Derekegyház - helytörténet
943.9-2Derekegyház
[AN 3622180]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2016.
Nemere István (1944-)
   A történelem legizgalmasabb bűntényei : magyar történelmi krimik / Nemere István ; [graf. Kalamár Zuárd]. - Budapest : Historycum, 2015. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Kuriózum ; 5.)
ISBN 978-615-80051-8-0 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - híres bűneset - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 343.919(439) *** 943.9
[AN 3622244]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2016.
Papp Attila (1977-)
   Szilánkok : a magyar történelem lapjairól / Papp Attila. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., 2015. - 116 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-12-3894-5 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3623682]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2016.
Scholtz Róbert Gergely
   A szerepi Csonkatorony / Scholtz Róbert Gergely ; [kiad. Szerep Községi Önkormányzat]. - [Szerep] : Önkormányzat, 2015. - 19 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-12-4248-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szerep (Hajdú-Bihar megye) - régészet - épületmaradvány - helyismeret
904(439-2Szerep) *** 908.439-2Szerep
[AN 3622376]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2016.
Videcz Ferencné (1946-)
   A Kardos család és az emlékszoba története / Videczné Rendes Mária ; [közread. a Hidasi Tájházért Egyesület]. - [Hidas] : Hidasi Tájházért Egyes., [2015]. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-85574-8-3)
Kardos család
Pécs - Hidas - családtörténet - emlékszoba - művelődéstörténet - századforduló
929.52(439)Kardos *** 930.85(439-2Pécs)"18" *** 069(439-2Hidas)
[AN 3623020]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4174 /2016.
Könczöl Imre (1918-1990)
   Várpalota irodalmi kistükre ; Várpalota rövid története / írta és válogatta Könczöl Imre ; [... szerk., a szöveggyűjteményt kiegészítő fejezet szövegeit vál. és szerk. Budai László] ; [kiad. a Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Várpalota : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2015. - 192 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4479-3 kötött
Várpalota - helyismeret - magyar irodalom - antológia
908.439Várpalota(082) *** 894.511-822
[AN 3624801]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2016.
Kumpch, Jens-Uwe
Norwegen (magyar)
   Norvégia / Jens-Uwe Kumpch ... ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, 2016. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6351-7 fűzött : 2490,- Ft
Norvégia - útikönyv
914.81(036)
[AN 3624815]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2016.
Szabó Miklós, D. (1942-)
   Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek / D. Szabó Miklós. - [Kunhegyes] : [Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány], 2015. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány
ISBN 978-963-12-2106-0 fűzött
Kunhegyes - helyismeret - helyi társadalom - publicisztika
908.439-2Kunhegyes(0:82-92) *** 929(439-2Kunhegyes)(0:82-92)
[AN 3622185]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2016.
Török András (1954-)
   A magyar Országház / [... írta Török András] ; [fotó Wachsler Tamás]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481)
ISBN 978-963-9848-70-2 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
908.439-2Bp.(084.1) *** 725.11(439-2Bp.)(084.1)
[AN 3623638]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2016.
Vajda Csilla
   Volt egyszer egy Avas / Vajda Csilla. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2015. - 25 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 8.)
Fűzött
Avas (Miskolc) - Miskolc - művelődéstörténet - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Miskolc *** 930.85(439-2Miskolc) *** 894.511-94
[AN 3622912]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4179 /2016.
Bárd Petra (1976-)
   Az európai elfogatóparancs Magyarországon = The European arrest warrant in Hungary / Bárd Petra ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri : P-T Műhely Kft., 2015. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-237.
ISBN 978-963-89468-9-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - igazságszolgáltatás - nemzetközi együttműködés - letartóztatás
343.126(4-62) *** 341.456(4-62)
[AN 3622940]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2016.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : hatályos 2015. szeptember 15. : egységes szerkezetben a 2015. december 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 151 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. szept. 15.
ISBN 978-963-413-058-1 fűzött : 900,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3622626]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2016.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : kiegészítve a Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelvével, az általános részt érintő büntető jogegységi határozatokkal, a Legfelsőbb Bíróság III. és IV. számú büntető elvi döntéseivel : hatályos 2015. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 189 p. ; 21cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 2.
ISBN 978-615-5337-93-2 fűzött : 900,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - legfelsőbb bíróság - bírósági határozat - törvény
343(439)(094) *** 347.991(439)(094.92)
[AN 3622615]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2016.
   Büntetőjog / szerk. Domokos Andrea. - Budapest : Patrocinium, 2015-. - 24 cm
keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3622506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - 2015. - 306 p.
Lezárva: 2015. szept. 15.
ISBN 978-963-413-063-5 fűzött : 4400,- Ft
[AN 3622507] MARC

ANSEL
UTF-84183 /2016.
Gellén Márton
   Közigazgatás: reform után, átalakítás közben : a 2010-2014-es időszak közigazgatási reformja az érintettek véleménye alapján / Gellén Márton. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-066-6 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - 21. század - statisztikai adatközlés
35(439)"201"(083.41)
[AN 3622727]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2016.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   Befordítva : levéltári iratok a jogpolitikáról, a bíróságokról és a bíráskodás lehetőségeiről a "Kádár" korszakban, 1958-1990 / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Polgári eljárásjog, ISSN 2498-5651 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-067-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - jogtörténet - jogpolitika - igazságszolgáltatás - igazságszolgáltatási szervezet - Kádár-korszak
340.134(439)"195/198" *** 347.9(439)"195/198"
[AN 3622913]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2016.
Gyenge Anikó (1978-)
   Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete, különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre / Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : Médiatudományi Int., 2015. - 170 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 17.)
Bibliogr.: p.159-170.
ISBN 978-615-5302-13-8 fűzött
Magyarország - szerzői jog - tömegkommunikáció - jogi szabályozás - filmarchívum
347.77/.78(439) *** 34:791.9.096/.097(439) *** 316.774 *** 026.064
[AN 3623399]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2016.
Győrffi Dezső
   Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? : módszertani segédlet a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulási tanácsok költségvetésének és zárszámadásának készítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - Szikszó : Ervik, [2016]. - 375 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2016. jan. 5.
ISBN 978-963-12-4509-7 fűzött
Magyarország - önkormányzat - pénzügy - költségvetés - zárszámadás - útmutató
352.073.52(439)(036) *** 336.121(439)(036)
[AN 3622107]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2016.
Jakó Nóra
   Alkotmányjog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 234 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. okt. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-054-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3622503]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2016.
Kepes Ágnes
   Gyakorlati protokoll : hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek / Kepes Ágnes, Sille István. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2016, cop. 2015. - 280 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9651-0 fűzött
diplomáciai etikett - üzleti etikett - rendezvény - rendezvényszervezés
341.75 *** 395 *** 649.9 *** 061.7
[AN 3625320]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2016.
Koncz Éva
   A Biszku-per : beépített aknák Biszku Béla perében : tényfeltáró újságírás / Koncz Éva. - Budapest : Koncz. É., 2016. - 52 p. ; 30 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 4.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80402-0-4 fűzött
Biszku Béla (1921-2016)
Magyarország - politikus - állami terror - igazságtétel - jogeset - Kádár-korszak - 21. század
34.096(439)"201" *** 32(439)(092)Biszku_B. *** 323.282(439)"195/196" *** 343.15(439)
[AN 3623278]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2016.
   Konferencia a járási rendszer kialakításáról / Bordás Mária szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
A konferenciát Budapesten, 2013. február 21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara rendezte. - Borítócím: A járási rendszer kialakítása : konferenciakötet. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-49-8 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - közigazgatási reform - járás - 21. század - konferencia-kiadvány
353.5(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3622571]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2016.
   A közigazgatás funkciói és működése : [közös modul] / szerk. Temesi István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Utánny. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2016. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-33-6 fűzött
közigazgatás - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3625343]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2016.
   Különös kegyetlenséggel.. : emberölést elkövető fiatalkorúak és fiatal felnőttek kriminológiai vizsgálata / [szerk. Tamási Erzsébet] ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2015. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-20-6 fűzött
Magyarország - kriminológia - fiatalkori bűnözés - gyilkosság - 21. század
343.97-053.6(439) *** 343.611 *** 343.915(439)
[AN 3622946]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2016.
Lajtár István (1961-)
   Büntetés-végrehajtási jog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / Lajtár István, Szűcs András. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 291 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. aug. 20. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
ISBN 978-963-413-053-6 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3622505]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2016.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Utánny. - Budapest : Pázmány Press, 2015-2016. - 3 db ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3591648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2016. - 397 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-096-2
[AN 3625278] MARC

ANSEL
UTF-84195 /2016.
   Polgári eljárásjog : jogi szakvizsga felkészítő kötet / szerk. Udvary Sándor. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2015. júl. 15. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3622508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 304 p.
ISBN 978-963-413-028-4 fűzött
[AN 3622509] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 339 p.
ISBN 978-963-413-029-1 fűzött
[AN 3622511] MARC

ANSEL
UTF-84196 /2016.
   Polgári jog / szerk. Sándor István. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 3 db ; 24 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Jogi szakvizsga könyvek
polgári jog
347(439)
[AN 3622649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok és a dologi jog. - 371 p.
ISBN 978-963-413-055-0 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3622657] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kötelmi jog, a Ptk.-ban foglalt egyes szerződések. - 429 p.
ISBN 978-963-413-056-7 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3622660] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az öröklési jog, a családi jog. - 483 p.
ISBN 978-963-413-057-4 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - családjog - öröklési jog
347.6(439)
[AN 3622670] MARC

ANSEL
UTF-84197 /2016.
Reiderné Bánki Erika
   Családjog : az új Ptk. alapján : A/1. témakör: a polgári jog és a családjog / Reiderné Bánki Erika. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 192 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2015. júl. 31. - Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-615-5376-71-9 fűzött : 4380,- Ft
Magyarország - családjog - egyetemi tankönyv
347.6(439)(075.8)
[AN 3622983]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2016.
   Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2 / szerk. Koltay András, Török Bernát. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 736 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-515-5 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtószabadság
34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(4-62) *** 342.732(439) *** 342.732(4-62)
[AN 3623395]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2016.
Sándor István (1970-)
   Tanulmányok a társasági jog területéről / Sándor István. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 224 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-413-030-7 kötött
ISBN 978-963-413-024-6 fűzött
1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági jog - jogtörténet
347.72(100)(091) *** 347.72(439)
[AN 3622704]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2016.
Tamási Erzsébet (1948-)
   Budapest - prostitúció : a fővárosi utcai prostitúció rendészeti szempontú vizsgálata / Tamási Erzsébet ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri, 2015. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7373-21-3 fűzött
Budapest - erkölcsrendészet - prostitúció - kriminológia - szociológiai vizsgálat - 21. század
351.764(439-2Bp.)"201" *** 392.65(439-2Bp.)"201" *** 343.97(439-2Bp.)
[AN 3622950]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2016.
   Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára / [szerk. Vókó György] ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri : P-T Műhely Kft., 2015. - 437 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80381-0-2 kötött
jogtudomány - katonai büntetőjog - kriminológia - emlékkönyv
34 *** 344(439) *** 343.9
[AN 3622937]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2016.
Udvary Sándor (1975-)
   Pro actione collectiva : a komplex perlekedés amerikai eszközei, különösen a class action összehasonlító vizsgálata az intézmény magyarországi recepciója céljából / Udvary Sándor. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 287 p. ; 24 cm. - (Polgári eljárásjog, ISSN 2498-5651 ; 1.)
Bibliogr.: p. 263-285.
ISBN 978-963-413-025-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - polgári eljárásjog - összehasonlító jog
347.9(73) *** 347.9(439) *** 340.5 *** 347.921.2 *** 347.922.7
[AN 3622909]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4203 /2016.
Ács Tibor (1931-)
   Hadtörténelmünk utolsó két évszázadából : események, arcképek, tanulmányok / Ács Tibor ; [közread. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ...]. - [Budapest] : Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, cop. 2015. - 229 p., [10] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7097-75-1 fűzött
Magyarország - hadtörténet - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadtudomány - rakéta
355.48(439)"18" *** 355/359(439)"18" *** 623.463(439)"1848/1849"
[AN 3622324]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2016.
   Akikért még a harang se szólt : a Túrkevéről Oroszországba elhurcoltak: az egykor volt leventék, frontharcos katonákból lett hadifoglyok és "málenkij robotos" áldozatok emlékére / [szerk. Sallai Károlyné] ; [közread. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2015. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87651-8-5 fűzött
Túrkeve - Szovjetunió - hadifogoly - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század - történelmi forrás - memoár
355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 343.262(47)"194"(093) *** 929(439-2Túrkeve)"19"
[AN 3622833]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2016.
Csörge Csaba
   Lőportartók : [válogatás magyar köz- és magángyűjteményekből] = Powderflasks : [selection from Hungarian public and private collections] / Csörge Csaba. - Budapest : Darius Antiques, cop. 2015. - 278 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-4354-3 kötött
Magyarország - lőportartó - iparművészet - díszítőművészet - 18. század - 16. század - 17. század
623.457.51(100)"15/17" *** 745.55
[AN 3622992]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2016.
Gróf Imre (1919-2001)
   Somogyi bakák szakaszparancsnokaként a Don-kanyarban : Gróf Imre élettörténete és oroszországi harctéri naplója / szerk. és írta Gróf Péter és Szabó Péter ; az utószót írta Erdélyi István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 172, [3] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-533-0 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - Don-kanyar - hadtörténet - katona - második világháború - napló - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94) *** 355(439)(092)Gróf_I.(0:82-94) *** 355.48(47)"1942/1943"(093)
[AN 3622993]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2016.
Gunszt János (189?-1918)
   "Verje meg az Isten, aki ezt okozta." : Gunszt János hadinaplója II-III. kötet, 1916-1917 / [sajtó alá rend. Berta Gyula, Horváth Szilvia] ; [kiad. a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2015. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7212-87-1 kötött
Magyarország - hadtörténet - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3623413]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2016.
Katona Ferenc
   Túlélés / Katona Ferenc. - [Budapest] : Colorcom Media, 2015. - 239 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80160-9-4 fűzött
Mauthausen - Gunskirchen - Magyarország - koncentrációs tábor - holokauszt - munkaszolgálat - második világháború - memoár
355.253.7(439)"1939/1945"(093) *** 343.819.5(436-2Gunskirchen)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(436-2Mauthausen)(0:82-94)
[AN 3623211]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2016.
Kershaw, Robert J. (1950-)
It never snows in September (magyar)
   Az arnhemi csata : a Wehrmacht utolsó győzelme nyugaton, 1944. szeptember / Robert Kershaw ; [ford. Kaiser Ferenc]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2015. - 489 p. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Megj. "Hídfő" címmel is. - Bibliogr.: p. 465-471.
ISBN 978-963-05-9625-1 fűzött
Németország - Arnhem - hadtörténet - második világháború - csata
355.48(430)"1944" *** 355.483(492-2Arnhem)"1944"
[AN 3625303]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4210 /2016.
Dobák Miklós (1955-)
   Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése / Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2010. - 483 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 466-478.
ISBN 978-963-05-9447-9 fűzött
szervezéstechnika - vezetéstudomány
65.012.3 *** 65.012.4
[AN 3625322]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4211 /2016.
   Adó magyarázatok, 2016 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2016. - 524 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2016. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-34-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3622081]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2016.
Bugár Gyöngyi (1965-)
   Piaci és hitelkockázat menedzsment / Bugár Gyöngyi. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2015. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel sorozat, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-05-9590-2 fűzött
kockázatmenedzsment - pénzpiac - tőkepiac - hitelügy
330.131.7 *** 336.77 *** 336.76 *** 65.012.8
[AN 3625326]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2016.
   A Fürdőélet és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című konferencia tanulmánykötete / [szerk. Horváth Szilvia, Tóth Mária] ; [közread. a] Rippl-Rónai Múzeum. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2015. - 133 p. : ill. ; 29 cm
A konferenciát Kaposváron, 2013. okt. 15-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7212-88-8 fűzött
Pannonia - Dunántúl - Magyarország - balneológia - fürdőhely - gyógyturizmus - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
338.48(439)(091) *** 615.838(398.6) *** 711.455(439.11)(091) *** 930.85(439.11)
[AN 3623396]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2016.
   Interdiszciplináris tudományos konferencia : Kari Tudományos Diákköri Konferencia és "A jövő tudósai" - PhD (doktori) konferencia : Debrecen, 2015. november 12. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Szőllősi László, Czeglédi Pál] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács és Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - [Debrecen] : DE GTK, [2015]. - 88 p. ; 22 cm
Fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3623381]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2016.
Kiss-Orosz László
   Vállalkozói adóügyek: K.O.-ból OK! avagy Mit kell tudnod az adóellenőrzés előtt / Kiss-Orosz László. - [Budapest] : [Kiss-Orosz L.], 2015. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-3873-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3623198]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2016.
Kónya István (1972-)
   Az RBC-DSGE modellcsalád és a munkapiac makroökonómiája : fejezetek a haladó makroökonómiából / Kónya István ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Pécs] : PTE KTK, [2015]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-208.
ISBN 978-963-642-915-7 kötött
makroökonómia - munkaerőpiac
330.101.541 *** 331.5
[AN 3622483]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2016.
Kovács Olivér
   Stabilitás és dinamizmus : az innovatív fiskális politika alapjai / Kovács Olivér. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 309, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-301.
ISBN 978-615-5303-84-5 kötött : 4950,- Ft
pénzügy - gazdaságpolitika - költségvetés - 21. század
336.7 *** 338.2(100)"200/201" *** 336.121
[AN 3623403]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2016.
   Kreativitás és innováció a turizmusban / szerk. Rátz Tamara, Michalkó Gábor. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : MTA CSFK Földrajztud. Int. : M. Földrajzi Társ., 2015. - 240 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-32-2 fűzött
Magyarország - turizmus - innováció
338.48(439) *** 330.341.1
[AN 3623572]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2016.
Laczkó Tamás (1963-)
   Sport és egészségturizmus alapjai [elektronikus dok.] / Laczkó Tamás, Bánhidi Miklós ; [közrem.] Nemes Andrea ; ... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 83.6 MB). - Pécs : PTE ETK, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134976. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-791-7
gyógyturizmus - sportegészségügy - elektronikus dokumentum
338.48 *** 796.01
[AN 3625285]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2016.
Lőkös László (ifj.) (1964-)
   Közgazdasági alapismeretek : szakkönyv / ifj. Lőkös László ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., cop. 2015. - 291 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 290-291.
ISBN 978-963-269-499-3 fűzött
gazdaságtan - tankönyv
33(078)
[AN 3622144]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2016.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9528-5 fűzött
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3625324]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2016.
Marton Gergely
   Sportturizmus / Marton Gergely ; [kiad. a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet]. - Pécs : PTE TTK Sporttud. és Testnevelési Int., 2015. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-140.
ISBN 978-963-642-955-3 fűzött
turizmus - sport - egyetemi tankönyv
338.48(075.8) *** 796.034.2(075.8)
[AN 3622488]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2016.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmológia : elméleti alapok / Michalkó Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 978-963-05-9216-1 fűzött
turizmus - idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 3625325]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2016.
Money and sustainability (magyar)
   Pénz és fenntarthatóság : a hiányzó láncszem : Római Klub európai szervezetének jelentése a Finance Watch és a World Business Academy részére / Bernard Lietaer [et al.] ; [ford. és szerk. Sárdi Gábor]. - [Budapest] : Image Kft., cop. 2015. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-212.
ISBN 978-963-85054-1-5 fűzött : 3740,- Ft
pénzrendszer - monetáris politika - fenntartható fejlődés - innováció - 21. század
336.74 *** 504.03 *** 330.341.1(100)"201"
[AN 3623535]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2016.
Pető Bence
   Benned is van egy könyv! ...avagy Hogyan tűnj ki a tömegből, és válj követendő példává a piacodon? / Pető Bence. - [Budapest] : [Pető B.], 2015. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Elit coachingos sorozat, ISSN 2416-3740)
ISBN 978-963-12-4441-0 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - siker - marketing
658.1 *** 613.865 *** 658.8
[AN 3623178]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2016.
Piroska Gyula
   A célállítás szabályai / Piroska Gyula. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2016. - 208 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89900-5-1 fűzött : 4950,- Ft
életvezetés - munkalélektan - vállalkozásismeret
658.1 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3623821]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2016.
Szabó Lajos (1938-)
   Az agroturizmus földrajza : mérsékelt övi-, trópusi- és szubtrópusi tájakon / Szabó Lajos. - Gödöllő : SZIE K., 2015. - 328 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 320-327.
ISBN 978-963-269-503-7 fűzött
mezőgazdasági földrajz - gazdaságföldrajz - falusi turizmus
332.1 *** 911.3 *** 338.48 *** 338.43
[AN 3622257]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2016.
   A szociális gazdaságról jövő időben.. : trendek és kutatási eredmények / szerk. Nagy Janka Teodóra ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidélfejlesztési Kar. - Pécs : PTE, 2015. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-890-7 fűzött
Magyarország - gazdaság - szövetkezet - nonprofit szervezet - társadalmi felelősség - közösségfejlesztés
334.012.46(439) *** 332.012.3(439) *** 334.73(439) *** 316.45(439) *** 316.6(439)
[AN 3622522]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4229 /2016.
   A gyermekvédelem megújulási alternatívái [elektronikus dok.] / szerk. Rácz Andrea. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Rubeus Egyes., 2015. - (Gyermek- és ifjúságvédelmi tanulmányok, ISSN 2063-6970)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135037. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80264-0-6
gyermekvédelem - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6 *** 376.5/.6
[AN 3625811]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2016.
Homicskó Árpád (1978-)
   The taxonomy of health services system in Hungary / Árpád Olivér Homicskó. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 978-963-413-027-7 fűzött
Magyarország - egészségügyi szolgáltatás - közegészségügy - 21. század
364.444(439) *** 351.77(439)
[AN 3622733]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2016.
   Újabb megközelítések a gyógypedagógiában / [szerk. Takács István]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 50 p. : ill. ; 25 cm. - (Kaposvári gyógypedagógiai vademecum, ISSN 2498-5465 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-93-4 fűzött
Portugália - Hollandia - Magyarország - gyermekvédelem - gyógypedagógia - integrált oktatás - egészségügy - művelődéstörténet - fogyatékos
364.65-053.2/.6(469) *** 364.65-053.2/.6(492) *** 376(492) *** 614(439) *** 930.85(439) *** 364.65-056.26 *** 364.65-056.37
[AN 3622669]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4232 /2016.
Ambrus Attiláné Kéri Katalin (1966-)
   Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról : historiográfiai áttekintés / Kéri Katalin ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet. - Pécs : PTE BTK NTI, 2015. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-899-0 kötött
Ázsia - neveléstörténet - kutatás - történeti feldolgozás
37(5)(091) *** 001.891(100)(091)
[AN 3622603]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2016.
   Amrita az ezredforduló előtt / [szerk. Varga Aranka] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 240, [2] p., [20] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-804-4 kötött
Amrita Orientácios Baráti Kör Egyesület
Pécs - Magyarország - egyesület - oktatás - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - cigányság
376.7(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 316.4.052(439) *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 3622590]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2016.
Bencéné Fekete Andrea (1968-)
   Tudás-, tehetség- és tanulóhálózatok új dimenziói / Bencéné Fekete Andrea, Bertalan Péter ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 107 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-87-3 fűzött
Dél-Dunántúl - felsőoktatás - pedagógusképzés - tehetséggondozás - hálózat
378(439Dél-Dunántúl) *** 376.545 *** 371.13(439Dél-Dunántúl)
[AN 3622809]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2016.
Bényei Rita
   Jót s jól! : stratégiák, módszerek, munkaformák a magyar nyelv tanításában / Bényei Rita, Hajas Zsuzsa. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-845-9)
anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - módszertan
372.880.945.11 *** 371.3
[AN 3622287]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2016.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   Követek és követők : közelítések Sárospatak szellemi hatástörténetéhez / Bolvári-Takács Gábor ; [közread. a] Zempléni Múzsa. - Sárospatak : Zempléni Múzsa, 2015. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3094-9 fűzött
Magyarország - Sárospatak - iskolatörténet - gimnázium - református egyház - tanítóképző - kulturális hatás - kulturális élet - 20. század - egyházi iskola
373.54(439-2Sárospatak)(091) *** 378.637(439-2Sárospatak)(091) *** 316.7(439)"19"
[AN 3622282]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2016.
Buda Mariann (1955-)
   Az iskolai zaklatás - a kutatások tükrében / Buda Mariann. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 14.)
Bibliogr.: p. 238-261.
ISBN 978-963-473-850-3 fűzött
zaklatás - pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - interperszonális kapcsolat - iskoláskor - iskolai erőszak
37.015.3 *** 316.647.3 *** 316.472.4-053.5/.6 *** 159.922.7
[AN 3622295]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2016.
   Challenges of the 21st century : an in-service teacher training course for EFL teachers / Csépes Ildikó [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-853-4 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - oktatási segédlet
372.880.20(072)
[AN 3622307]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2016.
   Cigány diákok a felsőoktatásban / [szerk. Forray R. Katalin, Galántai László, Trendl Fanni] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 146 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-820-4 kötött
Pécs - cigányság - egyetemi hallgató - szakkollégium - 21. század
378.18(=914.99)(439-2Pécs)"201" *** 378.187.5(439-2Pécs)
[AN 3622621]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2016.
Czimer Györgyi
   Az irodalomtanítás új útjain : módszertani kézikönyv / Czimer Györgyi, Kovács Szilvia, Miklósvölgyi Miklós. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-852-7 fűzött
irodalomtanítás - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.882 *** 371.3
[AN 3622303]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2016.
Czupp Pálné (1954-)
   40 éves a kunhegyesi Zádor Úti Óvoda, 1974-2014 / Czupp Pálné. - Kunhegyes : Kunhegyesiek Baráti Köre, 2015. - 690 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, ISSN 1588-9564 ; 13.)
Fűzött
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye. Zádor Úti Tagóvoda
Kunhegyes - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Kunhegyes)(091)
[AN 3622136]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2016.
Egri Sándor
   Fizikát tanítok, fizikát tanulok / Egri Sándor, Mándy Tihamér, Varga Klára. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-858-9 fűzött
fizikatanítás - módszertan - pedagógiai lélektan
372.853 *** 371.3 *** 37.015.3
[AN 3622255]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2016.
Egri Sándor
   Fizikatanítás változó környezetben / Egri Sándor, Mándy Tihamér, Varga Klára. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-859-6 fűzött
fizikatanítás - módszertan
372.853 *** 371.3
[AN 3622331]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2016.
   Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban / Holik Ildikó szerk. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2015. - 221 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89747-4-7 fűzött
Vajdaság - határon túli magyarság - pedagógia - tanulás - pályaválasztás - középfokú oktatás
371.322 *** 37.048 *** 373.5(497.11)
[AN 3623652]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2016.
   Emlékkönyv a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Tagóvoda fennállásának 50. évfordulójára, 1965-2015. - Nagykanizsa : Vackor Óvoda, 2015. - [50] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-2771-0 fűzött
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda. Vackor Tagóvoda
Nagykanizsa - óvoda
373.24(439-2Nagykanizsa)
[AN 3623678]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2016.
   Az európai pedagógusképzés metszetei : tanulmánykötet / [szerk. Kéri Katalin] ; [közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. : PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2015. - 179 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-895-2 fűzött
pedagógusképzés - nemzetközi összehasonlítás
371.13(100)
[AN 3622469]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2016.
Everard, Bertie
Effective school management (magyar)
   Hatékony iskolavezetés / Bertie Everard, Geoffrey Morris ; [ford. Teski Tibor] ; [közread. a] Közoktatási Vezetőképző Intézet ... - Szeged : Kövi, [2016]. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-317.
ISBN 963-482-177-4 fűzött
vezetéstudomány - oktatásügy
371.11
[AN 3623495]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2016.
   Felsőoktatási hálózati kapcsolatok az intézményi pedagógiai kooperációban / [szerk. Bencéné Fekete Andrea] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-88-0 fűzött
Dél-dunántúli régió - pedagógusképzés - tudományos együttműködés - szervezetközi kapcsolat
371.13 *** 378(439Dél-Dunántúl)
[AN 3622820]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2016.
Ferge Béla (1972-)
   Értékes, vagy csak divatos? : kincskeresés a zene világában / Ferge Béla ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2016. - 203 p. : ill., színes ; 21 cm
Az internetről letölthető hangzó melléklettel. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80378-1-5 fűzött
zeneoktatás - művészeti nevelés
372.878 *** 37.036
[AN 3625258]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2016.
   Földrajztanítás : válogatott módszertani fejezetek : kézikönyv / Teperics Károly [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-870-1 fűzött
földrajztanítás - módszertan - oktatástechnológia
372.891 *** 371.3 *** 371.68
[AN 3622383]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2016.
Gombos Eszter
   Interdiszciplinaritás és digitális technikák a németoktatásban / Gombos Eszter, Csernoch Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-860-2 fűzött
német nyelv - nyelvoktatás - számítógépes oktatás - digitális technika - audiovizuális oktatási eszköz
372.880.30 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 3622335]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2016.
   Gyakorlat, képzések, hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban / [szerk. Bencéné Fekete Andrea] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-89-7 fűzött
Kaposvár - pedagógusképzés - gyakorlati képzés
371.133(439-2Kaposvár)
[AN 3622796]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2016.
Járó Katalin (1941-)
   Osztálytükör : szociális kompetenciák fejlesztése és konfliktusrendezés csoportmódszerekkel : módszertani útmutató / Járó Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 35.)
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-963-284-679-8 fűzött
szociális kompetencia - közösségfejlesztés - konfliktuskezelés - pedagógiai lélektan - módszertan
37.015.3 *** 37.035 *** 316.45 *** 316.48 *** 371.3
[AN 3623643]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2016.
   Környezeti nevelés és tudatformálás : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014 : tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola műhelyeiből / szerk. Mika János, Pajtókné Tari Ilona. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 343 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5509-29-2 fűzött
környezeti nevelés
37.033
[AN 3622039]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2016.
Kovács István
   A változó történelemoktatás / Kovács István, Kovács Istvánné, Óbis Hajnalka. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-862-6 fűzött
történelemtanítás - tantárgy-pedagógia - módszertan
372.893
[AN 3622361]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2016.
Nagy Andrea (1967-)
   A francia nyelv tanítását/tanulását segítő web-oldalak / Nagy Andrea, Marádi Krisztina, Csernoch Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 218 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-865-7 fűzött
francia nyelv - nyelvoktatás - internet - oktatási segédlet
372.880.40(072) *** 681.324Internet(072)
[AN 3622363]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2016.
Németh Balázs (1968-)
   A lifelong learning paradigma / Németh Balázs ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2015. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174-185.
ISBN 978-963-642-877-8 fűzött
Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - oktatáspolitika
37.013.83 *** 37.014.5(4-62)
[AN 3622457]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2016.
   Párhuzamos vizsgálatok: egészségtudományi képzések / [szerk. Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2015. - 316, [2] p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 10.)
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - higiénia - minőségbiztosítás - 21. század
378.661.3(439)"201" *** 65.018
[AN 3623734]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2016.
   Párhuzamos vizsgálatok: sporttudományi képzések / [szerk. Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2015. - 157 p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 9.)
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - sport - minőségbiztosítás - 21. század
378.679.6(439)"201" *** 65.018
[AN 3623731]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2016.
   Partnerség, hálózat, kooperáció : a felsőoktatás és a közoktatás együttműködése a Dél-Dunántúlon / szerk. Font Márta ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2015. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-898-3 fűzött
Dél-Dunántúl - felsőoktatás - közoktatás - együttműködés
378(439.11-13) *** 37.014(439.11-13)
[AN 3622519]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2016.
Páskuné Kiss Judit (1964-)
   A pályaorientáció pszichológiai alapjai : kézikönyv 28 órás készségfejlesztő tréninghez pedagógusok számára / Páskuné Kiss Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-845-9 fűzött
pályaválasztás - pedagógiai lélektan - oktatási segédlet
37.048(072) *** 37.015.3(072)
[AN 3622366]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2016.
   Pécsi egyetemi almanach / [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem ...]. - Pécs : PTE, 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-887-7
Pécs - egyetemi tanár - életrajzi lexikon
37(439-2Pécs)(092):030
[AN 3622465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1367-1950. - 2015. - 240 p.
ISBN 978-963-642-886-0 fűzött
[AN 3622466] MARC

ANSEL
UTF-84263 /2016.
   Pécsi tanuló város-régió fórum : jó gyakorlatok / [szerk. Németh Balázs] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2015. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-940-9 fűzött
Dél-dunántúli régió - oktatás
37(439.11-13)
[AN 3622533]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2016.
   Pécsi tanuló város-régió fórum : tanulmányok, elemzések / [szerk. Németh Balázs] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2015. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-941-6 fűzött
Pécs - Kaposvár - felnőttoktatás - idős - múzeumpedagógia - művelődésügy - élethosszig tartó tanulás
374.7-053.9(439-2Pécs) *** 374.7-053.9(439-2Kaposvár) *** 069.12(439-2Pécs) *** 069.12(439-2Kaposvár) *** 374(439-2Pécs) *** 374(439-2Kaposvár) *** 37.013.83(439-2Pécs) *** 37.013.83(439-2Kaposvár)
[AN 3622531]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2016.
   Próbatétel : a pécsi roma szakkollégiumi program értékelése / [szerk. Varga Aranka] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 343 p., [10] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-808-2 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs - szakkollégium - cigányság - hátrányos helyzetű
378.187.5(439-2Pécs) *** 316.347(=914.99) *** 376.7(=914.99)
[AN 3622559]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2016.
Revákné Markóczi Ibolya (1962-)
   Osztálytermi kutatás / Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-868-8 fűzött
pedagógia - kutatás - módszertan
37.012
[AN 3622367]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2016.
Revákné Markóczi Ibolya (1962-)
   Természettudományos problémamegoldás kisiskolás korban / Revákné Markóczi Ibolya. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 4.)
Bibliogr.: p. 293-318.
ISBN 978-963-473-867-1 fűzött
alapfokú oktatás - természettudomány - képességfejlesztés - problémamegoldás
372.85 *** 37.025
[AN 3622258]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2016.
   The social role of adult education in Central Europe : [non-conference reviewed collection of papers] = Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa : Sammelband der wissenschaftlichen Beiträge und Studien / [Erika Juhász, Viola Tamášová, Erich Petlák, eds.] ; [publ. ... University of Debrecen Department of Andragogy, ... Association for Development of Adult Education]. - Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Andragogy : Assoc. for Development of Adult Education, 2015. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német, angol vagy francia nyelven
ISBN 978-963-12-3935-5 fűzött
Közép-Európa - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - társadalmi hatás
374.7(4-11) *** 37.013.83(4-11) *** 316.4.063
[AN 3622399]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2016.
Székely Csilla Imola
   Zene és egészségnevelés : új utak a zene megközelítéséhez : módszertani segédlet pedagógusoknak interaktív zenés foglalkozások szervezéséhez / Székely Csilla Imola. - [Budapest] : ELHÁ Pozitív Bt., 2015. - 94 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-12-4178-5 fűzött
zenepedagógia - módszertan - mentálhigiénia - érzelmi nevelés - zeneterápia - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 371.3(072) *** 37.037(072) *** 615.851.82(072)
[AN 3623627]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2016.
Szentkirályi Aladár Miklós (1958-)
   Az izlandi, a romániai és a magyarországi zeneoktatás egyes elemeinek összehasonlító elemzése és hatásuk a zenei kultúrára / Szentkirályi Aladár Miklós. - Budapest : 3BT K., 2015, cop. 2014. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-9864-35-1 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Románia - Izland - zeneoktatás - művészeti nevelés - pedagógia - összehasonlító módszer
372.878(439) *** 372.878(498) *** 372.878(491.1) *** 37.036 *** 37.013.74
[AN 3623463]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2016.
   Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése a Bárdos Szimpóziumhoz csatlakozva : előadások a DE Zeneművészeti Kar továbbképzésén, 2015. április 30 - május 3. / szerk. S. Szabó Márta. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-869-5 fűzött
zenepedagógia - zeneelmélet - pedagógusképzés - továbbképzés
371.14 *** 372.878 *** 78.01
[AN 3622371]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2016.
   Tanárjelölti kézikönyv : szakmai gyakorlatok, portfólió és záróvizsga a tanárképzésben / szerk. Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea. - Budapest : KRE BTK : Patrocinium, 2015. - 165 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli jegyzetek, ISSN 2063-9600)
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-413-026-0 fűzött : 1800,- Ft
pedagógusképzés - pedagógiai munka - gyakorlati képzés
371.133.2
[AN 3622701]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2016.
   Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-888-6 kötött
oktatásügy - pedagógusképzés - nemzetközi összehasonlítás - 21. század
37.014(100)"200/201" *** 371.13(100)
[AN 3622375]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2016.
   Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért : bölcsészettudományok / Bihari Nagy Éva [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-844-2 fűzött
didaktika - pedagógiai lélektan
371.3 *** 37.015.3
[AN 3622261]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2016.
   Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért : ének-zene, zenepedagógia, rajz- és vizuális kultúra / Bíró István Ferenc [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-847-3 fűzött
didaktika - zenepedagógia - vizuális nevelés - rajzoktatás
371.3 *** 372.878 *** 372.874
[AN 3622267]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2016.
Tóth Zoltán (1952-|)
   Korszerű kémia tantárgy-pedagógia : híd a pedagógiai kutatás és a kémiaoktatás között / Tóth Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Szaktárnet-könyvek ; 5.)
Bibliogr.: p. 173-198.
ISBN 978-963-473-872-5 fűzött
kémiatanítás - tantárgy-pedagógia
372.854
[AN 3622260]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2016.
   A tudományoktól a művészetekig : Magyar Tudomány Ünnepe, 2014 : az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból / szerk. Zimányi Árpád. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 234 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5509-25-4 fűzött
anyanyelvi nevelés - irodalomtanítás - művészeti nevelés
372.880.945.11 *** 372.882 *** 37.036
[AN 3622034]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2016.
   Változások a gyógypedagógia világában / [szerk. Takács István]. - Kaposvár : KE PK, 2015. - 99, [41] p. : ill. ; 25 cm. - (Kaposvári gyógypedagógiai vademecum, ISSN 2498-5465 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-92-7 fűzött
gyógypedagógia - integrált oktatás - pedagógiai szociológia
376.013.82 *** 376.2/.4 *** 37.015.4
[AN 3622651]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2016.
Varga Aranka (1965-)
   The theory and practice of inclusion / Aranka Varga ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Education. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Inst. of Education, 2015. - 209 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-642-911-9 kötött
Magyarország - hátrányos helyzetű - különleges csoportok nevelése - cigányság - integrált oktatás - közoktatás - 21. század
376(439)"200/201" *** 316.347(=914.99) *** 371.3(439)"200/201" *** 37.014(439)"200/201"
[AN 3622634]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4280 /2016.
Balogh László (1976-)
   Sport, kultúra, sportkultúra : a sportcsapatok és sportszervezetek teljesítményét befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők / Balogh László ; [közread. a Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány]. - Szeged : Dél-alföldi Ifj. Életmód és Szabadidő Alapítvány, 2015. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-110.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-315-6)
sportszervezet - szervezetpszichológia - szervezeti kultúra - sportteljesítmény
796.062 *** 65.013 *** 658.3 *** 796.015.86
[AN 3622131]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2016.
Balogh László (1976-)
Sport, kultúra, sportkultúra (angol)
   Sport, culture, sports culture : the influence of organisational psychological factors on he performance of sports teams and organisations / László Balogh ; [publ. by Foundation for Youth Activity and Lifestyle]. - Szeged : Found. for Youth Activity and Lifestyle, 2015. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-12-4528-8 fűzött
sportszervezet - szervezetpszichológia - szervezeti kultúra - sportteljesítmény
796.062 *** 65.013 *** 658.3 *** 796.015.86
[AN 3622139]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2016.
   Fradi BL'95 / [szerk. Fűrész Attila] ; [közread. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy B. Hagyományőrző Egyes., [2015]. - 75 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Budapest - Magyarország - labdarúgás - sportegyesület - nemzetközi verseny - 1990-es évek
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.) *** 796.332.093(4)"1995"
[AN 3622877]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2016.
Hossó Nikoletta
   Sport, protokoll, sportprotokoll / Hossó Nikoletta, Elbert Gábor ; [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 278 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-642-884-6 fűzött
sport - diplomáciai etikett - olimpia
796 *** 395 *** 796.032 *** 341.75
[AN 3622498]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2016.
Margitay Richárd (1981-)
   Az FC Barcelona bajnoki címei / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-98-7 fűzött : 2690,- Ft
Futbol Club Barcelona
Barcelona (Spanyolország) - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény
796.332.093(460-2Barcelona)(091) *** 061.2(460-2Barcelona)FC_Barcelona
[AN 3622551]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2016.
Pál Imre
   A megbüntetett hiba : így kell veszíteni! : 210 tanulságos játszma / Pál Imre. - Kecskemét : [Pál I.], 2016. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3900-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 3623380]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2016.
Róka Sándor (1958-)
   137 számrejtvény / Róka Sándor. - Utánny. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2008. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-279-025-1 fűzött : 1800,- Ft
matematika - rejtvény
793.7 *** 51
[AN 3624842]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2016.
Scicluna, Denise
Rock art! (magyar)
   A kavicsfestés titkai : keltsd életre a köveket! / Denise Scicluna ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Budapest] : Libri, [2015]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-573-3 fűzött : 3499,- Ft
díszítőművészet - kavics - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3622569]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2016.
Sinkó Andrea
   Fizika a cirkuszban / Sinkó Andrea ; [a fényképeket ... kész. Sinkó Attila és Sinkó Sára]. - [Szombathely] : [AS Plan Kft.], [2015]. - 58 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3404-6 fűzött
fizika - cirkuszi előadás
791.8 *** 53
[AN 3622172]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2016.
Szabó Tibor
   Kényszerhívás a bridzsben / Szabó Tibor. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Uropath K., 2016. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5427-04-6 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3624724]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2016.
Taylor, Phil (1960-)
Staying power (magyar)
   Erőpróba : [visszatérésem a csúcsra] / Phil "The Power" Taylor ; [ford. Bus András, Fencsik Tamás]. - Jav. utánny. - Budapest : G-Adam Kvk., 2016, cop. 2015. - 279 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3396-4 fűzött : 3990,- Ft
Taylor, Phil (1960-)
Nagy-Britannia - sportoló - darts - 20. század - 21. század - memoár
796.24(410)(092)Taylor,_Ph.(0:82-94)
[AN 3625349]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4291 /2016.
Anderson, Brenda K. B.
Crochet ever after (magyar)
   Meseszép horgolások : 18 horgolt tárgy a tündérmesék birodalmából / Brenda K. B. Anderson ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 151 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-310-623-5 fűzött : 3990,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3622678]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2016.
   Beszélünk a részvételről.. [elektronikus dok.] : megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából / Bajmócy Zoltán [et al.]. - Szöveg (pdf : 416 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2015. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2015/4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135038. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-403-0
Magyarország - városfejlesztés - megyei jogú város - 21. század - együttműködés - esettanulmány - elektronikus dokumentum
711.4(439-2)"201" *** 65.012.6
[AN 3625826]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2016.
Deim Pál (1932-)
   A nagy művészet csendben növekszik / Deim Pál. - Budapest : Napkút K., 2016. - 266, [5] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-263-546-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - műelemzés
73/76(439)"19/200"
[AN 3623043]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2016.
   Edelényi kastélysziget / [szerk. Somorjay Sélysette] ; [fotók Takács József] ; [közread. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ]. - Budapest : Forster Közp., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-89937-6-2 fűzött
Edelény - művelődéstörténet - hétköznapi élet - kartográfia - múzeumi gyűjtemény - 1950-es évek
069(439-2Edelény) *** 912(439) *** 930.85(439)"195"
[AN 3622444]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2016.
Egri Mária (1940-)
   A Szikra Galéria : a Jászság festészete / Egri Mária. - Jászberény : Szikra Galéria, 2015. - 184 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 175-176. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-3942-3 kötött
Szikra Galéria (Jászberény)
Magyarország - Jászberény - festészet - 20. század - ezredforduló - magángyűjtemény - galéria
75(439-2Jászberény) *** 75(439)"19/201" *** 069.017(439)Szikra_gyűjtemény *** 069(439-2Jászberény)
[AN 3622442]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2016.
   Egyetem & építészet : a Debreceni Egyetem jelentősebb beruházásai, 2000-2015 = University & architecture : major projects of the University of Debrecen between 2000 and 2015 / [szerk. Borbély Tamás]. - 3. aktualizált kiad. - Debrecen : DE, 2015. - 111 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-473-892-3 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - építészet - fényképalbum
727.3(439-2Debrecen)(084.12) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3623536]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2016.
Erdei Éva (1942-)
   Szín-kép-elemzés / Erdei Kvasznay Éva. - Budapest : 3BT, 2015. - 268 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-38-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - 21. század
73/76(439)"200/201"
[AN 3623552]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2016.
   Harmónia = Harmony / [... kurátora ... D. Udvary Ildikó, Sárkány Győző] ; [kiadó ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2015. - 507 p. : ill., színes ; 30 cm
A Szentendrén, 2015. dec. 5 - 2016. febr. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88403-8-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 745/749(439)"201" *** 77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3622438]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2016.
Horne, Lucy
Crochet (magyar)
   Horgolás / [írta Lucy Horne] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 72 p. : ill., színes ; 18 cm. - (101 praktika, ISSN 2498-5457)
ISBN 978-963-310-711-9 fűzött : 1299,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3622781]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2016.
   Insula Danubii - Insula Magna : VIII. Csepel-szigeti és Dél-pesti Biennále : [Nagy Imre ÁMK Galéria, ... 2015. november 6 - december 9.] / [a katalógust szerk. Hollné Farkas Enikő]. - Budapest : Nagy I. ÁMK, 2015. - 51 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3623455]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2016.
   Képességek vagy eszközök? [elektronikus dok.] : városfejlesztési dokumentumok elemzése / Gébert Judit [et al.]. - Szöveg (pdf : 330 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2015. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2015/3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135046. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-402-3
városfejlesztés - regionális fejlesztés - döntés-előkészítés - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
711.4 *** 332.1 *** 65.012.22
[AN 3625918]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2016.
Kótai József (1940-)
   Keleti szőnyegek / Kótai József ; [ford. Klukon Bea]. - [Budapest] : Co-Libri Reklámgrafika Bt., 2015. - 190 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-963-12-4037-5 fűzött
Ázsia - textilművészet - keleti szőnyeg
745.522(5)
[AN 3623308]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2016.
Orbók Ildikó
   Ablakmesék : hol van az a régi nyár = Window tales : where is that old summer / Orbók Ildikó. - [Budapest] : [Aposztróf], [2015]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : 3300,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Orbók_I.
[AN 3623540]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2016.
   Ottoman metalwork in the Balkans and in Hungary / ed. by Ibolya Gerelyes and Maximilian Hartmuth ; [publ. by the] Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2015. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2012. febr. 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-47-5 fűzött
Oszmán-török Birodalom - ötvösség - középkor
739(560)"12/15"
[AN 3623028]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2016.
Reisz T. Csaba (1968-)
   Róth Miksa címeres üvegablakai a Bécsi kapu téri levéltári palotában / Reisz T. Csaba ; [a fotókat kész. Czikkelyné Nagy Erika]. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes. : MNL, 2015. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, ISSN 2064-9487 ; 15.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-615-5622-00-7 fűzött
Magyarország - Budapest - iparművész - üvegművészet - levéltár - város - Horthy-korszak - címer
727.8(439-2Bp.) *** 929.6(439.2-2) *** 748.5(439)"192"
[AN 3623319]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2016.
Simon Katalin
   A Szent Péter és Pál Főplébánia története : katolikus egyházi élet Óbudán a 18. századtól napjainkig / Simon Katalin ; [közread. az Óbudai Múzeum]. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2015. - 167 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 978-615-80143-2-8 fűzött
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia (Budapest)
Óbuda - Budapest. 3. kerület - katolikus egyház - lelkészség - templom - történeti feldolgozás - történelmi forrás
726.54(439-2Bp.III.) *** 282(439-2Bp.III.)(091)
[AN 3622907]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2016.
Sisa József (1952-)
Az Országház (német)
   Das Parlament : im Spiegel der Zeit / [Text József Sisa ...] ; [Fotos Bence Tihanyi, Ágnes Bakos ...] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain ...]. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6317-3 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 3624797]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2016.
   Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek : a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület tevékenysége / szerk. Szórádi Sándor ; [közread. a] Szatmár Leader Közhasznú Egyesület. - [Pátyod] : Szatmár Leader Közhasznú Egyes., 2015. - 178 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 173-175. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3947-8 kötött
Szatmár Leader Közhasznú Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - vidékfejlesztés - egyesület - 21. század - helyismeret - fényképalbum
711.1(439.161)"200/201" *** 908.439.161(084.12) *** 061.2(439)
[AN 3623706]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2016.
   Szülőföld = Homeland / [... kurátora ... Baky Péter] ; [közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE, cop. 2015. - 125 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Dunaszerdahelyen 2015. aug. 21 - szept. 11. között, és Szentendrén, 2015. dec. 30 - 2016. jan. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88403-9-4 fűzött
Magyarország - Felvidék - képzőművészet - határon túli magyarság - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(437.6)(=945.11)"200" *** 061.4(439-2Szentendre) *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3622431]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2016.
Szulovszky János (1962-)
   Egy kiállítóhely a politikai tűréshatáron : a DOTE Galéria története, 1976-1989 / Szulovszky János. - Budapest : Plusz Kv. : Szerző, 2015. - 176 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 978-963-8257-09-3 fűzött
DOTE Galéria (Debrecen)
Debrecen - művészeti élet - képzőművészet - 1970-es évek - 1980-as évek - galéria
73/76(439-2Debrecen)"197/198" *** 069(439-2Debrecen)DOTE_Galéria
[AN 3622462]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2016.
   Várak és várromok Heves megyében : kis történelmi útikönyv, 2015 / [a ... fotókat Lénárt Márton és Baráz Csaba kész.]. - Eger : Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., [2015]. - 48, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80382-0-1 kötött
Heves megye - vár - magyar történelem
728.81(439.133) *** 943.9
[AN 3621979]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2016.
Varga Máté
   Középkori és kora újkori aranypénzek = Mittelalterliche und frühneuzeitliche Goldmünzen = Medieval and early modern ages gold coins / Varga Máté. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2015. - 62 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum éremgyűjteménye ; 1.)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-963-7212-89-5 fűzött
Európa - Somogy megye - régészet - aranypénz - középkor - újkor - múzeumi gyűjtemény - lelet
069(439-2Kaposvár) *** 737.1(4)"06/16" *** 904(439.123)
[AN 3623402]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4313 /2016.
Lakner Tamás (1954-)
   A Kodály utáni gyermekkari irodalom Magyarországon / Lakner Tamás ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. - [Pécs] : PTE MK, 2015. - 152 p. : ill., kotta ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-893-8 fűzött
Magyarország - zeneelmélet - gyermekkar - énekművészet - karvezetés - 20. század
781 *** 784.087.681(439)"19" *** 784.087.68.071
[AN 3622525]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2016.
   Magyar Jazz Szövetség : 25 év a magyar jazz szolgálatában / [szerk. Zipernovszky Kornél]. - [Budapest] : M. Jazz Szövets., 2015. - 80 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4304-8 kötött
Magyar Jazz Szövetség
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - dzsesszzenész - ezredforduló - egyesület - 21. század - dzsessz - interjú
78.067.26.036.5(439)"199/201" *** 78.067.26.036.5(439)(092)(047.53) *** 061.2(439)
[AN 3623617]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2016.
Mölder, Maria (1983-)
Eesti muusikailm (magyar)
   Az észt zene világa / [szöveg Maria Mölder] ; [ford. Putnoky Réka] ; [közread. az] Észt Intézet. - Budapest : Észt Int., 2015. - 57 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-3665-1 fűzött
Észtország - zenetörténet - zenei élet - 19. század - 20. század - ezredforduló
78(474.2)(091)
[AN 3622467]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2016.
   Negyed század az Óbudai Népzenei Iskolában : a magyar hagyományokon alapuló népzenei nevelés 25 éve / [szerk. Grozdits Károly] ; [a Népzeneoktatásért Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Népzeneoktatásért Alapítvány, 2016. - 152, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
melléklet címe: 25 év az Óbudai Népzenei Iskolában
ISBN 978-963-12-4490-8 kötött
Óbudai Népzenei Iskola (Budapest)
Budapest. 3. kerület - zeneiskola - iskolatörténet - magyar népzene - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11) *** 377.2:78(439-2Bp.)(091)
[AN 3623575]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2016.
Szabados György (1939-2011)
   Írások / Szabados György. - Szombathely : B.K.L. K., 2008-. - 24 cm
zenetudomány
78
[AN 2750773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Beszélgetések, interjúk. - 2015. - 295 p.
Szerk. Boda László és Fülöp Péter
ISBN 978-963-7334-93-1 fűzött : 4400,- Ft
[AN 3623580] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4318 /2016.
   Baroque theatre in Hungary : education and entertainment / ed. by Júlia Demeter ; [publ. by the] Protea Cultural Association. - Budapest : Protea Cult. Association, 2015. - 157 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-150.
ISBN 978-963-88638-8-1 fűzött
Magyarország - színháztörténet - 17. század - 18. század
792(439)"16/17"
[AN 3623092]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2016.
Beecroft, Simon
Star wars character encyclopedia (magyar)
   Star wars szereplők nagykönyve / írta Simon Beecroft ; [ford. Kabdebó Flórián]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 4999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - gyermekkönyv - képeskönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3622905]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2016.
Bynghall, Steve
The good dinosaur : the essential guide (magyar)
   Dínó tesó : képes kalauz / Disney, Pixar ; írta Steve Bynghall. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Bús Réka Teodóra
ISBN 978-615-5591-02-0 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - animációs film - gyermekkönyv - képeskönyv
791.43.071.1(73)(092)Sohn,_P. *** 087.5(084.1)
[AN 3622948]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2016.
   Ez csak színjáték : filmlegendák / [szerk. Kelecsényi László] ; [terv., fotó B. Müller Magda]. - Budapest : [Filmfotó Kft.], 2015. - 279 p. : ill., részben színes ; 25x31 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - filmtörténet - filmszínész - 20. század - fényképalbum
791.43(439)"194/199"(084.12) *** 791.43.071.2(439)(092)(084.12)
[AN 3622188]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2016.
Fry, Jason (1969-)
Star wars in 100 scenes (magyar)
   Star wars 100 jelenetben / írta Jason Fry ; [ford. Párdiné Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, [2015]. - 204, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5501-85-2 kötött : 5999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - képeskönyv - gyermekkönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3622964]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2016.
Gyarmati Zsófia
   "A tánc csillagjai lettek..." : az Állami Balett Intézet első végzős évfolyama / írta és szerk. Gyarmati Zsófia és Macher Szilárd. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2015. - 131 p. : ill. ; 25 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 5.)
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-615-80297-1-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - táncművész - 20. század - balett
792.82(439)(092)
[AN 3622453]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2016.
Harper, Benjamin
Star wars : the ships of the galaxy (magyar)
   A galaxis űrhajói / írta Benjamin Harper ; [ford. Burgmann Botond]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 30, [6] p. : ill., főként színes ; 26 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5541-51-3 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - képeskönyv - gyermekkönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3622965]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2016.
Hidalgo, Pablo
Star wars : the force awakens : the visual dictionary (magyar)
   Star wars : az ébredő erő : képes kalauz / írta Pablo Hidalgo ; speciális részek John Goodson. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Steklács Miklós
ISBN 978-615-5541-02-5 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - képeskönyv - gyermekkönyv
791.43.071.1(73)(092)Abrams,_J._J. *** 087.5(084.1)
[AN 3622885]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2016.
Markó Iván (1947-)
   A magány mosolya [elektronikus dok.] / Markó Iván. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Táncvilág Nonprofit Kft., [2015]. - 1 CD (1 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-12-3972-0 : 2990,- Ft
Markó Iván (1947-)
Magyarország - táncművész - koreográfus - 20. század - 21. század - balett - memoár - hangoskönyv
792.82(439)(092)Markó_I.(0:82-94) *** 793.3.02(439)(092)Markó_I.(0:82-94)
[AN 3622527]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2016.
Sebestény Katalin (1940-)
   The methodology of classical ballet : year 5 / written by Katalin Sebestény ; [... transl. by Hanna Melis] ; [... based on the book by Zsuzsanna Merényi Lőrinc]. - Budapest : Hung. Dance Acad., 2015. - 116 p. ; 24 cm. - (The Hungarian Dance Academy's series of textbooks, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-89842-8-9 fűzött : 3500,- Ft
módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3622419]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2016.
Star wars : absolutely everything you need to know (magyar)
   Star wars : amiről tudnod kell és tudni érdemes / írta Adam Bray [et al.]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Németh Attila. - keretcím: Star wars : az ébredő erő hajnala
Kötött : 6999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - gyermekkönyv - képeskönyv
791.43.071.1(73)(092)Abrams,_J._J. *** 087.5(084.1)
[AN 3622957]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2016.
Stekovics Gáspár (1966-)
   Steko : képpel írott színház / Stekovics Gáspár. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2015. - 185 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80160-8-7 fűzött
Magyarország - színész - színházi élet - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
792.028(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Stekovics_G. *** 792(439)(084.12)
[AN 3623322]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2016.
Szentkirályi Aladár Miklós (1958-)
   A dél-amerikai ritmusok éthosza : [doktori értekezés] / Szentkirályi Aladár Miklós. - Budapest : 3BT K., 2015, cop. 2011. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 978-963-9864-34-4 fűzött : 2990,- Ft
Dél-Amerika - latin tánc és zene - történeti feldolgozás
793.33(8)(091)
[AN 3623459]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2016.
Ultimate Star wars (magyar)
   Minden ami Star wars / írta Patricia Barr [et al.]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 319 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött : 8999,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - gyermekkönyv - képeskönyv
791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G. *** 087.5(084.1)
[AN 3623046]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4332 /2016.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2008. - 277, [9] p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-05-9579-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3625347]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2016.
Bator, Agnieszka
Animals : maluch poznaje zwierzȩta (magyar)
   Animals : ismerkedem az állatokkal : foglalkoztató, újraragasztható matricákkal / [szerzők Agnieszka Bator] ; [ill. Beata Batorska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2015. - [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Angol nyelv kicsiknek)
ISBN 978-963-9962-06-4 fűzött
angol nyelv - példatár - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3622354]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2016.
Bator, Agnieszka
Colours : maluch poznaje kolory (magyar)
   Colours : ismerkedem a színekkel : foglalkoztató, újraragasztható matricákkal / [szerzők Agnieszka Bator] ; [ill. Beata Batorska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2015. - [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Angol nyelv kicsiknek)
ISBN 978-963-9962-07-1 fűzött
angol nyelv - példatár - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3622349]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2016.
Bator, Agnieszka
My little world : maluch poznaje świat (magyar)
   My little world : ismerkedem a világgal : foglalkoztató, újraragasztható matricákkal / [szerzők Agnieszka Bator] ; [ill. Beata Batorska] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2015. - [10] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Angol nyelv kicsiknek)
ISBN 978-963-9962-08-8 fűzött
angol nyelv - példatár - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
802.0(076)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3622340]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2016.
Kelemen Ivett
   Pluratívák az északi számi (lapp) nyelvben / Kelemen Ivett ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 381 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-377. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-524-7 fűzött
lapp nyelv
809.455
[AN 3622305]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2016.
Király Zsolt (1952-)
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016. - 389 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9552-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3625313]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2016.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad. - Budapest : Akad. K., 2015. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9631-2 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3625298]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2016.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3625316]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2016.
   A romológia alapjai / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 382 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-821-1 kötött
romológia
809.149.9 *** 316.347(=914.99)
[AN 3622572]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2016.
Szabó Szilvia (1975-)
   ECL examination topics : English level B2 : book 2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Viszlai-Nagy Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2012[!2016]. - 266 p. : ill., színes ; 24 cm + 7 táblalap
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-88938-6-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3625342]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2016.
Szőke Viktória
   Földrajzi tematikus szótár : magyar - német, német - magyar = Thematisches Wörterbuch Geographie : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / Szőke Viktória, Kovács László. - Pécs : Publikon, 2015. - 287 p. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 19.)
Bibliogr.: p. 286-287.
ISBN 978-615-5457-59-3 kötött
német nyelv - magyar nyelv - földrajz - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 91
[AN 3623070]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2016.
Tamm, Anne
   Kategóriafüggetlen eset : a morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben / írta Tamm Anne. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2013. - 211 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 163.)
Bibliogr.: p. 191-202.
ISBN 978-963-05-9332-8 fűzött
nyugati finn nyelvek - nyelvi alaktan - ige
809.454-5 *** 809.454-25
[AN 3625354]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2016.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Az ige a magyar nyelvben : funkcionális elemzés / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 181.)
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 978-963-409-040-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar nyelv - ige
809.451.1-25
[AN 3623634]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2016.
Varga Márta, H. (1959-)
   A szóalkotás módjai / H. Varga Márta. - Budapest : KRE BTK : Patrocinium, 2015. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Károli jegyzetek, ISSN 2063-9600)
Bibliogr.: p. 180-191.
ISBN 978-963-413-062-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar nyelv - alaktan - szóalkotás
809.451.1-55
[AN 3622698]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4346 /2016.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Rejtett fényforrások / Angyalosi Gergely. - Budapest : Kijárat, 2015. - 270 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-50-9 fűzött : 2900,- Ft
irodalomtudomány - magyar irodalom története - 20. század - műelemzés - könyvkritika
82.01 *** 894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3622850]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2016.
   Kegyelmet a klasszikusoknak : írások Gyergyai Albertről / szerk. Szávai Dorottya és Szávai János. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-196.
ISBN 978-615-5603-09-9 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
Gyergyai Albert (1893-1981)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Gyergyai_A. *** 012Gyergyai_A.
[AN 3622147]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4348 /2016.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2015. - 165, [2] p.
ISBN 978-615-5553-12-7 kötött : 1900,- Ft
[AN 3623094] MARC

ANSEL
UTF-84349 /2016.
Arday Géza (1973-)
   Horizontmentés : esszék, tanulmányok, pályaképek / Arday Géza. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 276 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-963-414-055-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(100)(091)"19"
[AN 3622342]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2016.
   Folyton növő S. M.-fa : válogatás a Sarusi Mihály műveiről és munkásságáról írt tanulmányokból / összeáll. Kállai Gyöngyi. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-23-5 fűzött : 1700,- Ft
Sarusi Mihály (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Sarusi_M.
[AN 3623456]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2016.
   "...a költő sose lódít" : a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karán Szombathelyen, 2015. november 12-én rendezett hallgatói és diákkonferencia előadásainak szerkesztett és bővített anyaga : [konferenciakötet József Attila születésének 110. évfordulója tiszteletére] / [szerk. Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 148 p. : ill. ; 22 cm + DVD. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-63-4 kötött : 2015,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - audiovizuális dokumentum
894.511(092)József_A.
[AN 3622692]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2016.
Laczkó András (1943-)
   Így emlékezek : esszék, tanulmányok / Laczkó András. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-03-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3623490]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2016.
Pintér László (1949-)
   Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben Csorba Győző hagyatéka alapján / Pintér László. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr. - Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-615-5553-11-0 kötött : 2000,- Ft
Csorba Győző (1916-1995)
Magyarország - Pécs - író - 20. század - irodalmi élet - fényképalbum
894.511(092)Csorba_Gy.(084.12) *** 894.511(439-2Pécs)(091)
[AN 3623080]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2016.
Zsirai László (1956-)
   "Érezzék egy kézfogásról" : esszé-portrék / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 151, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-24-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század
894.511(092)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3623416]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4355 /2016.
Abel, Kornel (1881-1940)
Karst (magyar)
   A Karszt : egy könyv az Isonzóról / Kornel Abel ; [... ford. Bence Lajos]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-639-6 fűzött : 3200,- Ft
Isonzó - Osztrák - Magyar Monarchia - osztrák irodalom - hadtörténet - első világháború - regény
830-31(436)=945.11 *** 355.48(436/439)"1915/1917"(0:82-31)
[AN 3622023]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2016.
Banks, Rosie
Swan palace (magyar)
   Hattyú-palota / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 109, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 14.)
ISBN 978-963-403-165-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622977]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2016.
Banks, Rosie
Wildflower wood (magyar)
   Virágerdő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 113, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 13.)
ISBN 978-963-403-163-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622976]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2016.
Berello, Alessandra
Una fetta di amicizia (magyar)
   Egy szelet barátság / Alessandra Berello ; Wiebke Petersen illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 91, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Lola, a varázscukrász)
Fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3622978]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2016.
Brown, Pam (1928-)
Wishing you happy days (magyar)
   Légy boldog! / szöveg Pam Brown ; ill. Juliette Clark ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : Libri, 2015. - [57] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-645-7 kötött : 1499,- Ft
ausztrál irodalom - ajándékkönyv - aforizma
820-84(94)=945.11
[AN 3622881]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2016.
Cullin, Mitch (1968-)
A slight trick of the mind (magyar)
   Mr. Holmes / Mitch Cullin ; [ford. Széky János]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-29-1 fűzött : 3380,- Ft : 12,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3622985]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2016.
Dennis, Jane
   Pim-Pam and the Gods of Kantralli / by Jane Dennis. - [Budapest] : Colorcom Media, 2015. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80160-6-3 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)
[AN 3623236]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2016.
Gibson, Rachel
True love and other disasters (magyar)
   Szerelmi katasztrófák : [Hokis sorozat 4.] / Rachel Gibson ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-522-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3622981]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2016.
Hagerup, Hilde (1976-)
Påskemysteriet (magyar)
   Az ellopott festmény nyomában / Hagerup & Hagerup ; rajz. Ella K. Okstad ; ford. Büki Zsófia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 93, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Tim mesterdetektív és társa ; 2.)
ISBN 978-963-410-011-9 kötött : 1990,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3623059]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2016.
Highsmith, Patricia (1921-1995)
The price of salt (magyar)
   Carol / Patricia Highsmith ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-79-0 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3625364]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2016.
Kutscher, Volker (1962-)
Der stumme Tod (magyar)
   Csendes halál / Volker Kutscher ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, 2016. - 592 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-819-7 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3623144]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2016.
Lehane, Dennis (1966-)
Shutter island (magyar)
   Viharsziget / Dennis Lehane ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2004. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-076-9 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3624814]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2016.
London, Jack (1876-1916)
   A vén halász meséi [elektronikus dok.] / Jack London. - Szöveg (epub : 285 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5605-14-7
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3626252]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2016.
Madarász Imre (1962-)
   Klasszikus kapcsolatok : összehasonlító italianisztika / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 271 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5351-90-7 fűzött : 2500,- Ft
Olaszország - olasz irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - művelődéstörténet
850.091 *** 850(091) *** 930.85(45)
[AN 3623384]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2016.
Marinina, Aleksandra (1957-)
Igra na čužom pole (magyar)
   Idegenbeli játszma / Alekszandra Marinyina ; [... ford. Arató Vera]. - Budapest : Detektív K., 2015. - 290 p. ; 21 cm. - (Orosz krimik)
ISBN 978-963-12-3845-7 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3622840]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2016.
Papadiamantīs, Alexandros (1851-1911)
Gynaikes tīs prosmonīs kai toy kaīmoy (magyar)
   Sorstűrő asszonyok : elbeszélések / Alexandrosz Papadiamandisz ; [ill. Georgios Kordis] ; [... ford. Mangliár Katalin]. - [Budapest] : [Aposztróf], [2015]. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5604-04-1 kötött : 5490,- Ft
újkori görög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3623545]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2016.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
The murders in the rue Morgue (magyar)
   A Morgue utcai kettős gyilkosság [elektronikus dok.] / Edgar Allan Poe ; Haumann Péter előadásában ; [ford. Pásztor Árpád]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hungaroton, cop. 2015. - 1 CD (1 h 33 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4(73)=945.11
[AN 3621645]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2016.
   Rejtőzködő tó : modern japán haikuk = Inshō / szerk. Kató Kóko ; ford. Bakos Ferenc és Vihar Judit ; Zopcsák Ferenc kalligráfiáival ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 250, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-530-9 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - haiku - antológia - kétnyelvű dokumentum
895.6-14.02(082)=945.11
[AN 3623069]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2016.
Šalamun, Tomaž (1941-2014)
Balada za Metko Krašovec (magyar)
   Ballada Metka Krašovechez / Tomaž Šalamun ; ford. Lukács Zsolt. - Nagykanizsa : Lukács Zs., 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3116-8 fűzött
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 3623667]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2016.
   Válogatás a Dialógus Konferencia előadásaiból / [szerk. Pintér Tibor] ; [közread. az] ELTE BTK. - Budapest : ELTE BTK, 2015. - 161 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. márc. 12-13-án rendezték. - Bibliogr.: p. 142-159.
ISBN 978-963-12-2983-7 fűzött
bölcsészettudomány - történettudomány
82 *** 930.1
[AN 3623424]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2016.
Valtorta, Maria (1897-1961)
Il poema dell'Uomo-Dio (magyar)
   Jézus az Isten-ember : az evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatott / Valtorta Mária. - Esztergom : Pax, [2015]-. - 21 cm
krisztológia - vallásos irodalom - olasz irodalom - regény
850-31=945.11 *** 244(0:82-31) *** 232.9(0:82-31)
[AN 3622103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2015]. - XX, 428 p. : ill.
Bev. Pisani, Emilio
ISBN 978-963-89783-5-6 fűzött
[AN 3622105] MARC

ANSEL
UTF-84376 /2016.
Vazov, Ivan (1850-1921)
Nemili-nedragi (magyar)
   Bujdosók : kisregény / Ivan Vazov ; [ford. Elena Batinkova és Kovács Gergely]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 113, [2] p. ; 20 cm. - (Remekírók retró, ISSN 2061-540X ; 7.)
ISBN 978-963-263-529-3 fűzött : 1490,- Ft
bolgár irodalom - kisregény
886.7-31=945.11
[AN 3623061]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2016.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Mother night (magyar)
   Éj anyánk / Kurt Vonnegut ; [ford. Békés András] ; [a versbetéteket ford. Tótfalusi István] ; [az utószót írta Szántó György Tibor]. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 1990. - 276, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-395-2 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3624792]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2016.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The book of all-power (magyar)
   A hatalom könyve [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Sz. Gyömrői Boriska. - Jav., átd. kiad. - Szöveg (epub : 344 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-74-8
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3626251]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2016.
Winters, Ben H.
Countdown city (magyar)
   Végső ígéretek / Ben H. Winters ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-045-5 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3622988]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4380 /2016.
Annus József (1940-2005)
   Pányván / Annus József. - 2. kiad. - Szeged : AJ Téka K., 2015. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80396-0-4 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3625331]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2016.
Arany János (1817-1882)
   A Jóka ördöge : válogatott művek / Arany János ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2016. - 63 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-784-9 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3623645]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2016.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Vihartépte nyár ; Őszi jégverés : regény / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 313, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-20-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623449]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2016.
Balázs Zsolt (1983-)
   Igaz dalok [elektronikus dok.] : válogatás Balázs Zsolt írásaiból. - Szöveg (epub : 490 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3625780]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2016.
Ballai László (1963-)
   Magyar odüsszeia : regény a történelemben / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-10-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3623426]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2016.
Bányai Tamás (1946-)
   Isten éppen félrenézett : [novellák] / Bányai Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-01-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623479]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2016.
Baranyi Ildikó
   Egér Ágota meséi 1 / Baranyi Ildikó ; [ill. Szremkó Bettina]. - [Székesfehérvár] : Szremkó Cs., 2015. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3631-6 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3623269]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2016.
Baranyi Ildikó
   A várakozás öröme : Egér Ágota meséi kifestő / Baranyi Ildikó ; rajz. Szremkó Bettina. - Székesfehérvár : Szremkó Cs., cop. 2015. - [10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3954-6 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3623031]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2016.
Barna Róbert
   Világhbajnok / Barna Róbert. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-21-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623429]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2016.
Bársony István (1855-1928)
   A királytigris [elektronikus dok.] : regény / Bársony István. - Szöveg (epub : 406 KB) (mobi : 944 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-221-1 (epub)
ISBN 978-963-398-222-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3625907]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2016.
Boross Teréz (1962-)
   Az idő igazolni fog / Boross Teréz Ilona. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2015. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-82-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623258]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2016.
Bozóki Gabrielle (1996-)
   Napról-napra [elektronikus dok.] / Bozóki Gabrielle. - Szöveg (epub : 509 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3625607]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2016.
Cure, John
   A gonosz új arca [elektronikus dok.] / John Cure. - Szöveg (epub : 901 KB). - [Cserszegtomaj] : Mogul K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80272-1-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3625211]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2016.
Czobor Éva (1976-)
   Róza / Czobor Éva. - [Tab] : Czobor É., [2016]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4273-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3622209]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2016.
Demeter József (1947-)
   Csingeráj : szeretem a cigányokat : dokumentumjellegű novellaregény / Demeter József (DeJó). - Budapest : Hungarovox, 2015. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-06-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623510]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2016.
   Dimenziók 6 : 56 mai magyar novella. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5604-10-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3623306]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2016.
Dobos László (1947-)
   VIII. poéma : Eidüllion a szélben : asszociációk könyve, 2014-15 / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2016. - 394 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5582-03-5 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623012]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2016.
Doktor Elek (1925-)
   A krónikás III : Doktor Elek versei, 1913-2015. - [Budapest] : i&i Kft., [2015]. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3711-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623066]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2016.
Egri Zsanna (1961-)
   Elveszve Mexikóban [elektronikus dok.] / Egri Zsanna. - Szöveg (epub : 548 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3625741]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2016.
Elek Etelka (1927-)
   Ibolyaszál a kövek között / Elek Etelka. - Budapest : 3BT, 2015. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2529-7 fűzött
Budapest. 1. kerület - magyar irodalom - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439-2Bp.I.)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3623626]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2016.
Fazekas József (1946-)
   Örök vagyon : versek Istenről, hitről, szeretetről / Fazekas József. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-11-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623401]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2016.
Forró Pál (1884-1942)
   Az asszony, aki szeretni akart [elektronikus dok.] : elbeszélések / Forró Pál. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-231-0 (epub)
ISBN 978-963-398-232-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-32
[AN 3625783]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2016.
Fülöp Beáta (1971-)
   A hídon túl / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2015. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2401-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623466]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2016.
Füst Antal (1940-)
   Drégely várának veszte : Szondy György mártíromsága / Füst Antal ; [kiad. Drégelypalánk Község Önkormányzata]. - Drégelypalánk : Önkormányzat, cop. 2015. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4317-8 fűzött : 2400,- Ft
Drégely (vár) - magyar irodalom - magyar történelem - török hódoltság - helytörténet - történelmi elbeszélés
894.511-321.6 *** 943.9"15/16"(0:82-32) *** 943.9-2Drégelypalánk
[AN 3623338]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2016.
Giovannini Kornél (1940-)
   Kincsecském, kiskecském : valólátó bábszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-25-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bábjáték
894.511-252.5(02.053.2)
[AN 3623406]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2016.
Harcos Bálint (1976-)
   A csupaszín oroszlán / Harcos Bálint ; Dániel András rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-410-095-9 jötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3623048]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2016.
Hargitai Lajos
   Téglák a falban / Hargitai Lajos. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny., 2015. - 265 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9846-81-4 fűzött
magyar irodalom - hétköznapi élet - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3623263]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2016.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Csak azért is [elektronikus dok.] / Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 866 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-235-8 (epub)
ISBN 978-963-398-236-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3625599]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2016.
Jahoda Sándor (1976-)
   Telepített idill / Jahoda Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 76 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-14-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623398]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2016.
Kalapos Éva (1983-)
   Massza / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 237 p. ; 22 cm. - (Menő könyvek, ISSN 2498-5708)
ISBN 978-963-403-133-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3623151]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2016.
Kapui Ágota (1955-)
   A másik oldal / Kapui Ágota ; [graf. Pataki Miklós]. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 145 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-27-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623502]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2016.
Kárpáti Jonatán
   Perspektívák : novelláskötet / Kárpáti Jonatán. - [Baja] : Gondolatindító Kft., cop. 2015. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4050-4 fűzött : 1570,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3622217]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2016.
Kenderesi János (1968-)
   Amikor a gonosz a szomját oltja [elektronikus dok.] / Kenderesi János. - Szöveg (epub : 644 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135007. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-432-2
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3625549]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2016.
Kiss Ágnes
   Az út [elektronikus dok.] : Kisvirág története / Kiss Ágnes. - Szöveg (epub : 608 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3625984]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2016.
Konczek József (1942-)
   Örökös tavasz / Konczek József. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5562-07-5 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623473]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2016.
Koppándi Gergő
   Háborgó lélek [elektronikus dok.] / Koppándi Gergő. - Szöveg (epub : 491 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3625732]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2016.
Kósa Pál (1935-)
   Ahogy leírtam : [verseim] / Kósa Pál. - Nagykanizsa : Szerző, 2016. - 343, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89125-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623563]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2016.
Kovács Boglárka Fanni
   Emberi versek [elektronikus dok.] / Kovács Boglárka Fanni. - Szöveg (epub : 600 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3625725]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2016.
Léránt Árpád, B.
   Kisvárosi boszorkányüldözés / B. Léránt Árpád. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-22-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3623423]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2016.
Lukáts János (1943-)
   Holnap előtt : novellák / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-04-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623505]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2016.
Major Sándor
   Dzsesszsanyi [elektronikus dok.] : önél & kor-rajz / Major Sándor. - Szöveg (epub : 688 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3625588]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2016.
Merinu Daniella (1992-)
   Begurulok! [elektronikus dok.] / Daniella Merinu. - Szöveg (epub : 788 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3625581]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2016.
Mészáros József (1946-)
   Az utolsó szerelem / Mészáros József. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-16-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623486]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2016.
Mihályfalvi László (1941-)
   Múlt, jelen, jövő : elbeszélések / Mihályfalvi László. - Kaposvár : Mihályfalvi L., 2015. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3946-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623407]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2016.
Mohácsi Árpád (1966-)
   Hannibál búcsúja / Mohácsi Árpád. - [Bratislava] : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 111, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-16-7 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3622264]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2016.
Musztrai Anikó (1968-)
   Klumpa, Kakukk és Képernyő [elektronikus dok.] / Musztrai Anikó. - Szöveg (epub : 511 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-100-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3622251]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2016.
Nagy Andrea
   Jancsi kertje / Nagy Andrea. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-26-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623394]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2016.
Pass Ferenc
   Hajnalcsillag / Pass Ferenc. - Budapest : 3BT, 2015. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-39-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623549]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2016.
Pintér Sándor (1940-)
   Mint kietlen mező.. : romantikus regény / Pintér Sándor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny., 2015. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-79-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3623260]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2016.
Polgár Vera
   Salsa hajnalig / Polgár Vera. - Budapest : Semmelweis, 2016. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-374-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623026]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2016.
Radnai Gáborné
   A szerelem fogságában / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2015. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-58-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3623214]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2016.
Radnai Gáborné
   Utolsó érintés / Mary King. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2015. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-57-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3623216]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2016.
Reinberger, Mercedes
   A tükörben: Marilyn Monroe / Mercedes Reinberger. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2015. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3569-2 fűzött : 2990,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3622553]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2016.
Rembeczkiné Kovács Aranka (1959-)
   Az érkezés hajnala : versek / Ari Fabbro. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5604-03-4 kötött : 2550,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623345]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2016.
Safranku Ágnes
   Féktelenül [elektronikus dok.] / Safranku Ágnes. - Szöveg (epub : 694 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-456-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3626228]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2016.
Sógor Béla (1941-)
   Álmodj a holnapra / Sógor Béla. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2015. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-80-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623255]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2016.
Suhai Pál (1945-)
   Nomád szívvel / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 178, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-527-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623016]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2016.
Szabó József
   Elhallgatott pillanatok : novellák / Szabó József ; [... ill. Valaczkai Erzsébet]. - [Pétervására] : [Szabó J.], 2015. - 139, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3941-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3623668]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2016.
Szafkó Tamás (1979-)
   Eresszétek el a farkasokat / Szafkó Tamás. - [Debrecen] : Tame Press, 2015. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-4279-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623379]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2016.
Szafkó Tamás (1979-)
   Kézzel írt levelek / Szafkó Tamás. - [Debrecen] : Tame Press, 2015. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3488-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623353]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2016.
Szalay L. Antal (1932-)
   Erinnerungen und.. = Emlékek és... / Antal L. Szalay. - 2. Ausg. - [Beled] : [Provertha Zrt.], cop. 2016. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4574-5 fűzött
Szalay L. Antal (1932-)
magyar irodalom - memoár - kétnyelvű dokumentum
894.511-94.02=30
[AN 3623568]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2016.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Felemás / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Ganésha Bt., 2016. - 88, 52 p. ; 21 cm
Tart.: Hány óra van...?Þ; Ököl és szó. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-80392-0-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3622124]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 516 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-466-6 (epub)
ISBN 978-963-398-467-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3626245]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2016.
Szűcs Éva
   A tűz / Szűcs Éva. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-09-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3623579]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2016.
Tarnai László (1946-2014)
   Ezen a padon : hátrahagyott versek / Tarnai László ; [a szöveget előkészítette Tölgyesi Gréta]. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-18-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3623386]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2016.
Tompa Andrea (1971-)
   A hóhér háza / Tompa Andrea. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2015. - 439, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-636-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3622999]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2016.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 9 : zászlós idők : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2014 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 250 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5562-05-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3623467]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2016.
Turós Margareta (1968-)
   A párhuzam kegyetlen szépsége [elektronikus dok.] / Turós Margareta. - Szöveg (epub : 620 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3625758]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2016.
Veréb Emese
   A happy end után / Veréb Emese. - [Budapest] : Colorcom Media, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80160-7-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3623133]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2016.
Vízvári József
   Tükör : novellák / Vizvári József ; [közread. a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2016. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-9-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3623566]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2016.
Wellner Lőrinc (1928-2014)
   Répcementi bokréta : elbeszélések / Wellner Lőrinc. - 3. kiad. - [Szombathely] : B.K.L. K., 2015. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7334-91-7 kötött
Kisalföld - magyar irodalom - helytörténet - magyar történelem - memoár
894.511-94 *** 943.9Kisalföld(0:82-94) *** 943.9
[AN 3623576]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2016.
Wonder, Alice
   Párizs, c'est la vie! / Alice Wonder. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2690,- Ft
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.44-2Paris(0:82-94)
[AN 3622579]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4452 /2016.
Donaldson, Julia (1948-)
A squash and a squeeze (magyar)
   A zsúfolt házikó / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2015. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-410-062-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623044]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2016.
Dumbo : the best Christmas (magyar)
   Dumbo : a legjobb karácsony ; Micimackó : egy mézédes karácsony / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh : the sweetest Christmas. - Ford. Takács Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 1. kv.
ISBN 978-615-5541-78-0 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622914]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2016.
Julius, Jessica
Olaf's night before Christmas (magyar)
   Olaf karácsonyi kalandja / [írta Jessica Julius] ; [ill. Olga T. Mosqueda]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Takács Orsolya. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5541-92-6 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3623038]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2016.
Mantegazza, Giovanna
Contiamo insieme (magyar)
   Egy béka, két tukán / [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2015]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
Írta Mantegazza, Giovanna. - Ill. Michelini, Carlo Alberto. - keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5541-83-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3622954]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2016.
Mantegazza, Giovanna
Le ruote corrono (magyar)
   Forognak a kerekek / [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2015]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
Írta Mantegazza, Giovanna. - Ill. Michelini, Carlo Alberto. - keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5450-29-7 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3622974]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2016.
Monster, Inc.: Christmas laughs (magyar)
   Szörny Rt : karácsonyi nevetés ; 101 kiskutya : az első karácsony / Disney, Pixar. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: 101 Dalmatians puppies': first Christmas. - Ford. Takács Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 3. kv.
ISBN 978-615-5541-75-9 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622926]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2016.
Pinocchio's perfect gift (magyar)
   Pinokkió : a tökéletes ajándék ; Bambi : a csodálatos téli fa / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: Bambi : the wonderful winter tree. - Ford. Takács Orsolya. - A gerincen számozási adatként: 2. kv.
ISBN 978-615-5541-76-6 kötött : 1499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622923]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2016.
Tout pour dessiner mes chevaux (magyar)
   Rajzolj pónikat! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [72] p., [5] t.fol. : ill., főként színes ; 32x24 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-11-9718-1 fűzött : 3299,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3622410]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2016.
Tout pour dessiner mes princesses de rêve (magyar)
   Rajzolj mesebeli hercegnőket! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [72] p., [5] t.fol. : ill., főként színes ; 29x23 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-11-9714-3 fűzött : 3299,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3622404]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2016.
Toy story : a toy Christmas (magyar)
   Toy story játékháború : játékkarácsony ; Némó nyomában : karácsony a mélyben / Disney, Pixar. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
Egys. cím: Finding Nemo : a big blue Christmas. - Ford. Sebők Richárd Dániel. - A gerincen számozási adatként: 4. kv.
ISBN 978-615-5541-77-3 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3622936]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4462 /2016.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2016. - [24] p.
ISBN 978-963-12-2779-6 fűzött : 890,- Ft
[AN 3621989] MARC

ANSEL
UTF-84463 /2016.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt. - 2015. - [188] p.
ISBN 978-615-5356-45-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3623098] MARC

ANSEL
UTF-84464 /2016.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16-25. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25., Itacsi és Szaszuke. - 2015. - 186 p.
ISBN 978-615-5356-29-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3623125] MARC

ANSEL
UTF-84465 /2016.
   Körkép : a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai : [hallgatói kutatások] / [szerk. Andl Helga] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz. : Wlislocki H. Szakkollégium, 2015. - 82 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-817-4 kötött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3622577]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2016.
   "Science connecting nations" : 2nd VUA Youth Scientific Session : 25 November 2015, Gödöllő ... : conference proceeding / ed. József Káposzta, ... Henrietta Nagy ; [org., publ. by the Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences]. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-269-451-1)
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3621639]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2016.
   Tudomány és innováció a lokális és globális fejlődésért : nemzetközi tudományos konferencia előadásai / szerk. Futó Zoltán ; [rend. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar]. - [Gödöllő] ; Szarvas : SZIE K., 2015. - 243 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Békéscsabán, 2015. nov. 19-én tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-512-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 3622271]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2016.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8-13., 15-19. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. - 2015. - 178 p.
ISBN 978-615-5356-37-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3623137] MARC

ANSEL
UTF-8