MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/07/28 13:48:00
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7179 /2016.
Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesülete. Kongresszus (7.) (2015) (Hévíz)
   Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének VII. Kongresszusa : 2015. május 22-23., ... Hévíz : programfüzet. - [Budapest] : Fizioterápiás Szakdolgozók Egyes., [2015]. - 32 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
fizioterápia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Hévíz) *** 615.81/.84
[AN 3633078]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2016.
   Mi fán terem... a cserkészet? / [főszerk. Tekse Balázs] ; [közread. a] Magyar Cserkészszövetség. - [Budapest] : M. Cserkészszövets., 2015. - 55 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x23 cm
Fűzött
Magyarország - cserkészet
061.213cserkészet(439)
[AN 3635964]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7181 /2016.
Móser Zoltán (1946-)
   Három szám-ok / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelképek által valóban ; 3.)
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 978-615-80195-5-2 kötött
 (hibás ISBN 978-963-89978-6)
jelkép - számrendszer - magyar néprajz - folklór
003.62 *** 003.35 *** 398(=945.11)
[AN 3632255]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2016.
Sipos Anna Magdolna (1954-)
   Könyvtári reneszánsz : könyvtárak az információs társadalomban 2.0 / Sipos Anna Magdolna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2016. - 111 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 978-615-5240-27-0 fűzött : 2400,- Ft
könyvtártudomány - könyvtárügy - információs társadalom
02 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3626590]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7183 /2016.
Munroe, Randall (1984-)
Thing explainer (magyar)
   Magyarázókönyv : egyszerű szavakkal, bonyolult dolgokról / Randall Munroe ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 61, [4] p., [1] t.fol. : ill. ; 34 cm
ISBN 978-963-293-475-4 kötött : 3990,- Ft
tudomány - természettudomány
001 *** 5
[AN 3632934]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2016.
Orosz Zsolt
   Csalogány V : millió éves civilizációk. - [Gencsapáti] : [Orosz Zs.], cop. 2016. - 329 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-963-12-4961-3 kötött
civilizáció - ezoterika
008 *** 133.25
[AN 3632284]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7185 /2016.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a hálószobában? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-528-803-8 kötött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3635297]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7186 /2016.
   20 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park : szemelvények az elmúlt 20 év tevékenységeiről / [közread. a] Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. - Pécs : DDNPI, 2016. - 65, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-88992-2-4 fűzött
Duna-Dráva nemzeti park
502.4(439)Duna-Dráva_nemzeti_park
[AN 3631572]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2016.
Kolbert, Elizabeth (1961-)
The sixth extinction (magyar)
   A hatodik kihalás / Elizabeth Kolbert ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2016. - 407, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-351-4 kötött : 3990,- Ft
veszélyeztetett faj - kihalás - földtörténet - emberi ökológia
504.74.06 *** 551 *** 504.75
[AN 3633082]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2016.
Molnos Zselyke
   Ökopszichológia-alapkönyv / Molnos Zselyke. - Budapest : HR-Line Kft., 2016. - 180 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 165-177.
ISBN 978-963-12-5172-2 fűzött
emberi ökológia - lélektan
504.75 *** 159.9
[AN 3632782]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7189 /2016.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2010. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-513-9 kötött : 3990,- Ft
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3637069]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2016.
Barabási Albert-László (1967-)
Bursts (magyar)
   Villanások [elektronikus dok.] : a jövő kiszámítható / Barabási Albert-László ; ford. Kepes János. - 3. kiad. - Szöveg (epub : 8.7 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135739. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-566-5
hálótervezés - művelődéstörténet - hálózat - elektronikus dokumentum
519.876.3 *** 930.85(100) *** 681.324
[AN 3631277]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2016.
Vörös Kristóf
   [Végtelen] + 1 / Kristóf Vörös. - [Kecskemét] : [Vörös K.], 2015. - 158 p. : ill. ; 30 cm
A címben a "végtelen" kifejezés szimbólummal jelölve
Fűzött
függvénytan - matematikai logika
517.5 *** 510.6
[AN 3632118]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7192 /2016.
   "Thermo-bridge" between East and West for technology transfer and information exchange : 19th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo) with exhibition and pre-session on thermal energy in Hungarian : 7-10th July, 2015, Budapest ... = "Thermo" az Európai Unióban történő együttműködésért és a hazai továbbképzésért : 19. Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai (Thermo) Konferencia kiállítással és hazai előszekcióval : Budapest, 2015. július 7-10. / [chief ed. ... Imre Benkő] ; [ed. ... István Kovacsics, István Lovák] ; [org., publ. by the Scientific Society of Measurement, Automation and Informatics ... Branch of Thermal Engineering and Thermogrammetry ...]. - Budapest : MATE, 2015. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8231-99-4 fűzött
hőtechnika - hőmérsékletmérés - konferencia-kiadvány
536.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3631821]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7193 /2016.
   Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás települési szinten : útmutató önkormányzatoknak helyi adaptációs stratégia készítéséhez / [szerk. Fülöp Orsolya] ; [kiad. az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ]. - Budapest : Energiaklub Szakpol. Int. és Módszt. Közp., 2016. - 90 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 86-[91].
ISBN 978-615-5052-10-1 fűzött
Magyarország - éghajlatváltozás - környezeti politika - helyi önkormányzat - 21. század
551.583 *** 504.03 *** 352(439)"201"
[AN 3632029]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2016.
Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia (9.) (2016) (Miskolc)
   IX. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia : Miskolci Egyetem, 2016. április 8-9. / [rend. a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztály]. - [Miskolc] : [ME], [2016]. - 24 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
geológia - tanulmányi verseny - konferencia-kiadvány
55 *** 371.384 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3632145]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7195 /2016.
   Csányi Vilmos Kutyaakadémiája : Bukfenctől a robotokig : a magyarországi kutyaviselkedés-kutatás története és eredményei a Családi Kutya Program alapítójának 80. születésnapjára / [szerk. Kubinyi Enikő és Miklósi Ádám] ; [közread. a] Magyar Etológia Alapítvány. - [Budapest] : Metropolis Media : Metal, cop. 2016. - 299, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Univerzum könyvek)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5508-56-1 fűzött : 2990,- Ft
etológia - kutya
591.5 *** 636.7
[AN 3636414]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2016.
Goodall, Jane (1934-)
Seeds of hope (magyar)
   A remény magvai [elektronikus dok.] : a növények varázslatos világa / Jane Goodall ; társszerz. Gail Hudson. - Szöveg (epub : 10 MB). - [Budapest] : Libri, [2015], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szollát György. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-540-5
flóra - angol irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
581.9(100)(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3631353]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2016.
Hulej Emese
   Egy Teleki gróf Afrikában / Hulej Emese. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2014. - 279, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-227-617-5 kötött : 3490,- Ft
Teleki Géza (1943-2014)
Egyesült Államok - zoológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
59(=945.11)(73)(092)Teleki,_G.
[AN 3637051]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2016.
Morris, Desmond (1928-)
The naked ape (magyar)
   A csupasz majom / Desmond Morris ; [ford. Hernádi Miklós] ; [az előszót Csányi Vilmos írta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 291 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 285-291.
ISBN 978-963-406-265-3 kötött : 3500,- Ft
ember - etológia - emberszármazástan
599.9:612 *** 572.1/.4 *** 574.2/.3
[AN 3635982]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2016.
   Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól / szerk. Bölöni János. - Tihany : MTA Ökológiai Kutatóközp., 2015. - 57 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmányai, ISSN 2416-3791 ; 1.)
Bibliogr.: p. 47-57.
ISBN 978-963-89460-6-5 fűzött
Magyarország - tölgyerdő - ökológia
582.632.2(439) *** 504.03
[AN 3632980]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7200 /2016.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
Černobylʹskaâ molitva (magyar)
   Csernobili ima / Szvetlana Alekszijevics ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2016. - 357, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-382-8 kötött : 3690,- Ft
Csernobil - orosz irodalom - atomerőmű - katasztrófa - radioaktív sugárzás - dokumentumregény
614.876(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.311.25(477-2Černobil')(0:82-31) *** 621.039.58(477-2Černobil')(0:82-31)
[AN 3633245]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2016.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2016, cop. 2010. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3635295]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2016.
Antal Emese
   Gyermek az asztalnál : [táplálkozási útmutató és tanácsok 3-15 éves korig mintaétrendekkel, receptekkel] / Antal Emese ; [mintaétrendek, receptek Schmidt Judit] ; [tudástár Sasvári-Szekeres Anita]. - Budapest : Sybilla Humán-egészségügyi Kft., 2016. - 194 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-194.
ISBN 978-963-12-2979-0 kötött : 3990,- Ft
gyermektáplálkozás - egészséges életmód - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12)
[AN 3632161]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2016.
Bagdi Bella
   Boldogságóra : 6-10 éveseknek : pozitív pszichológia lehetőségei a gyermekek személyiségfejlesztésében : kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek / Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán. - [Budapest] : Mental Focus, [2015]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-12-3868-6 fűzött : 4900,- Ft
életvezetés - boldogság - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3632303]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2016.
Bagdi Bella
   Boldogságóra : 10-14 éveseknek : pozitív pszichológia lehetőségei a gyermekek személyiségfejlesztésében : kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek / Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán. - Budapest : Mental Focus, 2015. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-12-3869-3 fűzött : 4900,- Ft
életvezetés - boldogság - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3632295]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2016.
Bagdi Bella
   Boldogságóra : 14-20 éveseknek : pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében : kézikönyv és munkafüzet pedagógusoknak és diákoknak / Bagdi Bella, Dezső Anita. - [Budapest] : Mental Focus, [2015]. - 198 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-12-3870-9 fűzött : 4900,- Ft
életvezetés - boldogság - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.942 *** 159.923.2
[AN 3632264]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2016.
Bagdi Bella
   Boldogságóra munkafüzet : 6-10 éveseknek / Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán ; [ill. Tarjányi Xénia]. - [Budapest] : Mental Focus, [2015]. - 122 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3871-6 fűzött : 2490,- Ft
mentális reprezentáció - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.865(02.053.2) *** 087.5
[AN 3632938]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2016.
Bagdi Bella
   Boldogságóra munkafüzet : 10-14 éveseknek / Bagdi Bella. - Budapest : Mental Focus, 2015. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-3872-3 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - boldogság - személyiségfejlesztés - példatár
613.865(076) *** 159.942(076) *** 159.923.2(076)
[AN 3632276]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2016.
Berki Imre
   Tűzoltó szerkocsik Magyarországon : a kezdetektől a II. világháborúig = Fire engines in Hungary : from the beginning to World War II / [szöveg ... Berki Imre ..., Bérczi László ...] ; [... fotó ... Borsos Mihály (misi) ...] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna ...]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]. - 165, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8567-3 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - tűzoltóautó - technikatörténet
614.846(439)(091)
[AN 3632021]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2016.
Bödör Gitta
   Gyógyító torna otthoni gyakorlásra : hát- és derékfájás megelőzésére, gyógyítására / Bödör Gitta ; [közread. a] Magyar Gyógytornászok Társasága. - [Budapest] : M. Gyógytornászok Társ., [2016], cop. 1993. - 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87924-5-7 fűzött
gyógytorna - gerinc
615.825 *** 616.711
[AN 3637218]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
   Zarándoklat az atyai házba : Csaba testvér füves könyve az önismeretről, az önnevelésről, a döntésről, a kihívásokról, a megpihenésről és az ember életútjáról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 245 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-754-7 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3632995]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2016.
Boldogkői Zsolt (1961-)
   Hiénák a betegágy körül / Boldogkői Zsolt ; [az illusztrációkat kész. Tóbiás Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9703-6 fűzött
orvostudomány - alternatív gyógyászat - áltudomány
615.89 *** 61 *** 001.97
[AN 3631746]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2016.
Chopra, Deepak (1946-)
The seven spiritual laws of yoga (magyar)
   A jóga hét törvénye : a test, az elme és a szellem egybefonódása / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-327-8 fűzött : 2490,- Ft
jóga
159.962.7 *** 615.851.86
[AN 3637216]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2016.
Divinyi Tamás (1942-)
   A fogászati implantológia története Magyarországon / Divinyi Tamás. - Budapest : Dental Press, 2016. - 94 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-89056-2-8 fűzött
Magyarország - fogászat - fogtechnika - implantáció - történeti feldolgozás
616.314-089.28(439)(091)
[AN 3632808]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2016.
Eszterhai Katalin
   Akaratunk gyógyereje : gyógyító ételek, lélekvidító történetek, hasznos tanácsok, hogy szemünk és lelkünk újra ragyogjon / Eszterhai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2016. - 311 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-357-832-2 kötött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - mentálhigiénia - szakácskönyv
613.2 *** 615.89 *** 613.865 *** 641.55(083.12)
[AN 3633170]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2016.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (magyar)
   Bevezetés a pszichoanalízisbe / Sigmund Freud ; [ford. Hermann Imre]. - Budapest : Gabo, cop. 2016. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-252-3 kötött : 3490,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3635997]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2016.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Zur Psychopathologie des Alltagslebens (magyar)
   A mindennapi élet pszichopatológiája : elfelejtésről, elszólásról, elvétésről, babonáról és tévedésekről / Sigmund Freud ; [ford. ... Gergely Erzsébet, ... Lukács Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 332-335.
ISBN 978-963-406-251-6 kötött : 3490,- Ft
mélylélektan
159.964.2
[AN 3635992]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2016.
Goleman, Daniel (1946-)
Social intelligence (magyar)
   Társas intelligencia : az emberi kapcsolatok új tudománya / Daniel Goleman ; [ford. Buda Júlia]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2016, cop. 2007. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-501-6 fűzött : 3990,- Ft
érzelem - társadalmi kapcsolat - intelligencia
159.942 *** 316.472.4 *** 159.928.22
[AN 3635264]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2016.
Grün, Anselm (1945-)
Kraftvolle Visionen gegen Burnout und Blockaden (magyar)
   Hogyan kerüljük el a kiégést? : lelkünk életet adó forrásai / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2016, cop. 2013. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5147-38-8 fűzött : 1950,- Ft
kiégés - stressz - mentálhigiénia
159.94 *** 612.06 *** 613.865
[AN 3635271]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2016.
Gunther, Max (1927-1998)
How to get lucky (magyar)
   Hogyan legyél szerencsés? : 13 eredményes módszer / Max Gunther ; [ford. Doubravszky György, Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5030-17-8 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3632285]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2016.
Jermendy György (1947-)
   Inkretintengelyen ható terápia a diabetológiai gyakorlatban / Jermendy György, Winkler Gábor. - Budapest : Medicina, 2016. - XII, 250 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-582-7 kötött
cukorbetegség - klinikai farmakológia - szívgyógyászat - gyógyszeralkalmazás
616.379-008.64-085 *** 615.03 *** 615.245 *** 616.1
[AN 3631938]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2016.
Józsa Tímea (1993-)
   Kirakat / Józsa Tímea ; [Pénzes Hanga illusztrálásával]. - [Hédervár] : Publio, 2015. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-035-8 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3632186]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2016.
Kardos László
   Az elsősegélynyújtás alapismeretei : gépjárművezető-tanulók részére / [írta és összeáll. Kardos László]. - Budapest : ATI-Oktató és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., [2016]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-328-7 fűzött : 990,- Ft
elsősegélynyújtás - tankönyv
614.88(078)
[AN 3632056]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2016.
Kisházi Gusztáv
   "Istennek dicsőség - egymásnak segítség!" : 130 éve vette kezdetét a szervezett tűzvédelem Békéscsabán / [írta Kisházi Gusztáv, Kiss A. János, Nagy Szilvia]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 8.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7219-2)
Békéscsaba - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3632232]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2016.
Kiss Péter (1928-2007)
   Magyar zsidó orvosok : életrajzok gyűjteménye / Kiss Péter ; [szerk. Kötél Emőke]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2016. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 978-615-5353-95-6 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - orvos - zsidóság - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
61(=924)(439)(092):030 *** 61(439)(092):030
[AN 3632355]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2016.
Lami Bakos Györgyi
   Ne félj élni! / Lami Bakos Györgyi. - [Budapest] : [Bakos Gy.], [2016]. - 36, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5358-0 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3632046]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2016.
Loyd, Alex
The healing code (magyar)
   A gyógyító kód / Alex Loyd, Ben Johnson ; [ford. Nádasi Dóra]. - 7. kiad. - [Pócsmegyer] : Leviter, 2016, cop. 2013. - 294 p. : ill. ; 23 cm + mell. (23 p. ; 17 cm)
melléklet címe: Magyar olvasók gyógyulástörténetei
ISBN 978-963-88459-6-2 fűzött : 3750,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3635945]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2016.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (8.) (2015) (Kecskemét)
   Magyar Kontaktológiai Társaság VIII. továbbképző tanfolyama és kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Kecskemét, ... 2015. szeptember 18-19. : [program és előadáskivonatok] / [szerk. Végh Mihály]. - Budapest : Convention Budapest, [2015]. - 39, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88100-7-6 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3633042]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2016.
Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete. Kongresszus (10.) (2015) (Pécs)
   Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete (SHAO) X. (jubileumi) kongresszusa : ... Pécs, 2015. augusztus 27-29. : programfüzet. - Debrecen : "Club Service" Kft., [2015]. - 27 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
szemészet - egészségügyi szolgáltatás - konferencia-kiadvány
617.7 *** 364.444 *** 616-08 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3633073]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2016.
Martel, Jacques (1950-)
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2016, cop. 2007. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-62-5 kötött
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 3635299]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2016.
Maximize your potential (magyar)
   Hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból! : szakértelem, kockázatvállalás, karrierépítés / szerk. Jocelyn K. Glei ; előszó Scott Belsky ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 267 p. : ill. ; 18 cm
keretcím: 99U. - Bibliogr.
ISBN 978-963-304-334-9 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - karrier
613.865 *** 331.103.2
[AN 3631728]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2016.
Morris, Julie
Superfood snacks (magyar)
   Superfood gyorsételek : villámgyorsan elkészíthető, egészséges receptek / Julie Morris ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - VII, 214 p. : ill., színes ; 22 cm
Fotó Barth, Oliver
ISBN 978-963-529-541-8 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - növényi eredetű élelmiszer - szakácskönyv
613.2 *** 613.26 *** 641.56(083.12)
[AN 3633228]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2016.
Nagy Balázs György
   Vezetett meditáció csípőprotézis műtét előtt és után, szuggesztív elemekkel : kézikönyv audio CD-melléklettel : SGM.hip : 4 meditáció + 1 relaxációs gyakorlat / Nagy Balázs György. - Budapest : Sanavius Med Kft., 2016. - 79 p. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-08-6350-6 fűzött
meditáció - csípőízület - auditív dokumentum
616.728.2-085 *** 615.851.86 *** 615.82
[AN 3631942]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2016.
Oravecz Nóra (1989-)
   Élet másképp : váltsd valóra az álmaidat / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2016. - 186, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-310-419-4 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3635238]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2016.
   Perioperatív betegellátás / szerk. Tassonyi Edömér, Fülesdi Béla, Molnár Csilla. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2009. - X, [2], 438 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-588-9 kötött : 8300,- Ft
műtét - betegápolás - orvosi ellátás
616-089 *** 616-083
[AN 3636546]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2016.
Pintér Judit Nóra (1981-)
   Az őrület perspektívái : írások pszichológia és film határvidékén / Pintér Judit Nóra. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2016. - 121 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-279-9 fűzött
filmesztétika - elmegyógyászat - lélektan
615.89 *** 791.43.01 *** 159.9
[AN 3635285]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2016.
Popper Péter (1933-2010)
   Amor fati : szeresd a sorsodat! / Popper Péter ; [Popper Péter video- és hangfelvételei alapján lejegyezte és szerk. Zolnay-Laczkó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2016]. - 175 p. : ill. ; 18 cm + CD
ISBN 978-963-248-251-4 kötött : 2980,- Ft
lélektan - életvezetés - magyar irodalom - esszé - auditív dokumentum
159.9 *** 613.865 *** 894.511-4
[AN 3631894]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2016.
Schnell Zsuzsanna
   Az elme nyelve : társalgás és nyelvfejlődés / Schnell Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2016. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-963-05-9650-3 fűzött
nyelvelsajátítás - csecsemő - értelmi fejlődés
159.922.72 *** 159.955-053.2 *** 800.71
[AN 3631755]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2016.
   Sebészet / szerk. Gaál Csaba. - 10. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 1991. - XXIV, 1311 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-387-8 kötött : 16700,- Ft
sebészet
617
[AN 3636538]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2016.
Sobotta, Johannes (1869-1945)
Atlas der Anatomie des Menschen (magyar)
   Az ember anatómiájának atlasza / Sobotta ; szerk. F. Paulsen és J. Waschke. - Budapest : Medicina, 2016, cop. 2012. - 3 db : ill., színes ; 32 cm + mell. (76 p.)
Ford. Lévai Géza
ISBN 978-963-226-366-3 kötött : 42000,- Ft
tájanatómia - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611(084.1)(075.8)
[AN 3636547]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános anatómia és a mozgás szervrendszere. - [8], 406 p.
ISBN 978-963-226-367-0
[AN 3636548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A belső szervek. - [8], 264 p.
ISBN 978-963-226-368-7
[AN 3636549] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A fej, a nyak és az idegrendszer anatómiája. - [8], 376 p.
ISBN 978-963-226-369-4
[AN 3636550] MARC

ANSEL
UTF-87240 /2016.
   Take the future in your hands : a roadmap to authentic vocation for social transformation / [ed. Réka Livits, Franziska Kohler]. - [Budapest] : [Pandora Egyes.], 2016. - 225 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Pandora Mélyökológiai Szellemi Műhely Egyesület
ISBN 978-963-12-5235-4 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3631956]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2016.
Teasdale, John
The mindful way workbook (magyar)
   Tudatos jelenlét a gyakorlatban : 8 hetes program a mindennapok örömtelibb megéléséért, valamint a depresszió és a szorongás kezelésére / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; előszó Jon Kabat-Zinn ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2016. - 282 p. ; 20 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5281-30-3 fűzött : 3150,- Ft
mentálhigiénia - példatár
613.865(076)
[AN 3631733]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2016.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les ados (magyar)
   Pszichotrükkök kamaszokhoz / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2016, cop. 2013. - 256, [7] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. 254-256.
ISBN 978-963-310-203-9 fűzött : 2690,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3637193]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2016.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les enfants de 0 à 3 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 0-3 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2012. - 203, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. [205].
ISBN 978-963-310-105-6 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3637190]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2016.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les enfants de 3 à 6 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 3-6 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2012. - 246, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők, ISSN 2064-1893)
Bibliogr.: p. [249].
ISBN 978-963-310-106-3 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3637192]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2016.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kisgyerekek, óvodások.. / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., 2016. - 213 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-181-0 kötött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - óvodai nevelés
159.922.7 *** 37.018.1 *** 372.3
[AN 3631963]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2016.
William, Anthony
Medical medium (magyar)
   Gyógyító médium : a krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok / Anthony William ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-544-9 kötött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
615.89 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3633242]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7247 /2016.
Alcser Norbert
   Odavágunk a könyvpiacnak! : szerzői kiadás a Publio szemével / írta és szerk. Alcser Norbert. - [Hédervár] : Publio, 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-687-9 fűzött
Publio Kiadó (Hédervár)
Magyarország - kiadó - könyvkiadás - internet - 21. század - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 655.41(439)"20"
[AN 3632131]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2016.
Barabási Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és ez mit jelent a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Barabási Albert-László ; [ford. Vicsek Mária]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2003. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-971-7 fűzött : 3499,- Ft
hálózat
681.324 *** 316.47
[AN 3637118]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2016.
Pásztor Dávid
   UX design : hogyan tervezz felhasználóbarát és szerethető alkalmazásokat? / Pásztor Dávid. - Budapest : UXstudio, cop. 2016. - 152 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5259-0 fűzött
webdizájn
681.3.019 *** 681.324Internet
[AN 3633436]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7250 /2016.
Heptinstall, Simon
Cars (magyar)
   Az autók története : [makettgyűjtemény autórajongóknak] / [Simon Heptinstall] ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - [2], 116 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5535-18-5 fűzött : 5800,- Ft
személygépkocsi - modelltárgy - foglalkoztatókönyv
629.114.6 *** 379.826
[AN 3632919]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2016.
Palágyi István
   A közlekedési szabályok gyakorlati alkalmazásának kézikönyve : a balesetek megelőzhetők! / [írta és szerk. Palágyi István]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2016. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7619-57-1 fűzött
közlekedésbiztonság - járművezetés - baleset-megelőzés
656.138 *** 629.114.6
[AN 3635903]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2016.
Sörensen, Hanna
Sicher im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan Borival! / Hanna Sörensen feladványai ; Uli Velte rajz. ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., részben színes ; 27 cm
keretcím: Barátnőm, Bori
ISBN 978-963-403-137-6 fűzött : 890,- Ft
közlekedés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5
[AN 3633181]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2016.
Steele, Philip (1948-)
Trains (magyar)
   A vonatok története : [makettgyűjtemény vonatrajongóknak] / [Philip Steele] ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - [2], 116 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5535-19-2 fűzött : 5800,- Ft
vonat - modelltárgy - foglalkoztatókönyv
629.42 *** 656.2 *** 379.826
[AN 3632916]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7254 /2016.
   A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben / szerk. Ódor Péter. - Tihany : MTA Ökológiai Kutatóközp., 2015. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm. - (MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmányai, ISSN 2416-3791 ; 2.)
Bibliogr.: p. 59-66.
ISBN 978-963-89460-7-2 fűzött
Őrség - biodiverzitás - erdészet
630(439Őrség) *** 574.24
[AN 3633000]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2016.
Buxton, Ian
101 whiskies to try before you die (magyar)
   101 whisky, amit feltétlenül meg kell kóstolnod, mielőtt meghalsz / Ian Buxton ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, [2016], cop. 2013. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-299-8 kötött : 3500,- Ft
égetett szeszes ital
663.5 *** 641.87:663.5
[AN 3635313]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2016.
   Felkészülés a vadászvizsgára : [tájékoztató anyag] / [szerk. Pechtol János, Bíró Gabriella, Kovács Gábor] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Budapest] : Orsz. M. Vadászkamara, [2015]. - 35 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9783-40-9)
vadászat - vadgazdálkodás - vizsgakövetelmény
639.1.03/.04(078)(079.1) *** 799.2(078)(079.1)
[AN 3631996]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2016.
   Hagyományos gazdálkodás tanösvény : Ős-Dráva Látogatóközpont / [... kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, 2015. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Ormánság - paraszti gazdálkodás - ártéri gazdálkodás - tanösvény
631.115.1(439Ormánság) *** 631.961(439Ormánság)
[AN 3633038]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2016.
Herriot, James (1916-1995)
Dog stories (magyar)
   Kutyák a rendelőmben 2 / James Herriot. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 282 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-989-5 fűzött : 2490,- Ft
kutya - állatorvos - memoár
636.7 *** 619(0:82-94)
[AN 3635976]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2016.
   Az osztrák élelmiszer-gazdaság működésének és sikereinek elemzése / [szerk. Jankuné Kürthy Gyöngyi, Tikász Ildikó Edit]. - Budapest : AKI, 2016. - 133 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 127-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-597-3 fűzött
Ausztria - Magyarország - élelmiszeripar - statisztikai adatközlés
663/664(439)"200/201"(083.41) *** 663/664(436)"200/201"(083.41)
[AN 3632167]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7260 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8538-3 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3632981] MARC

ANSEL
UTF-87261 /2016.
Elek Mária
   Diétás fogások. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-49-5 fűzött : 599,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3631984]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2016.
Elek Mária
   Főzzünk vega módra. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-48-8 fűzött : 599,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3631986]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2016.
Elek Mária
   Tavaszi salátatálak. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-37-2 fűzött : 599,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3631979]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2016.
Le grand Larousse gastronomique (magyar)
   Larousse gasztronómiai lexikon. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2010. - 965, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5331-19-0 kötött : 24900,- Ft
gasztronómia - konyhatechnika - szaklexikon
641.5:030
[AN 3636537]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2016.
Joó Julianna
   Vendégségben Szaka János főszakácsnál : szegedi gasztronómiai füzet gyerekeknek : ajánlott korosztály 10-14 év / [... szerzője Joó Julianna]. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2015. - 19 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Tudástár füzetei, ISSN 2062-9532 ; 4.)
ISBN 978-963-306-398-9 fűzött
Szeged - gasztronómia - étkezési szokás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
641.568(439-2Szeged)(02.053.2) *** 392.8(=945.11)(439-2Szeged)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3633027]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2016.
Kócsa László
   BBQ expedíció : felfedezőút a lassú tűzön-füstön sütés világában : BBQ-alapvetések, technikák, receptek és élmények / Kócsa László & Adorjányi Máriusz. - [Budapest] : Chefparade Kft., [2016]. - 205 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4503-5 kötött : 5990,- Ft
Egyesült Államok - hús - grillsütés - füstölés - gasztronómia - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 664.92 *** 641.526(083.12) *** 641.5(73-13)
[AN 3632998]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2016.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's 15 minute meals (magyar)
   15 perces kaják / [Jamie Oliver] ; [fotók ... David Loftus] ; [ford. Dobos Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2016. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-304-6 kötött : 6990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3635933]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2016.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's Italy (magyar)
   Olasz kaják / Jamie Oliver ; fényképezte David Loftus és Chris Terry ; [ford. Dobos Anna]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2016. - XV, 319 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-303-9 kötött : 6990,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3635927]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2016.
   Partiötletek gyerekeknek : kreatív ötletek, lélegzetelállító torták, szórakoztató játékok, látványos ételek / [főszerk. ... Nimila Ági] ; [szerk. Szép Krisztina]. - Budapest : Kossuth, [2016]. - 122 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Kötött : 2990,- Ft
Fűzött : 1290,- Ft
díszítőművészet - sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
641.852(083.12)(02.053.2) *** 745.5(02.053.2) *** 087.5
[AN 3632929]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2016.
Ramsay, Gordon (1967-)
Gordon Ramsay's ultimate cookery course (magyar)
   Gordon Ramsay főzőiskolája : kötelező kurzus minden főzni vágyónak / [fotó Anders Schønnemann]. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2014. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-357-742-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3632933]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2016.
Schäfer, Christiane
Glutenfrei kochen und backen (magyar)
   Gluténmentes sütés-főzés : ízletes ételek gabonafélék nélkül / szöveg és receptek Christiane Schäfer, Sandra Strehle ; képek Jörn Rynio ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 182 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-176-6 fűzött : 3500,- Ft
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3632989]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2016.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 5. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2016, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3635253]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7273 /2016.
Handy, Charles B. (1932-)
The second curve (magyar)
   A második görbe : gondolatok a társadalom megújításáról / Charles Handy ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-304-335-6 kötött : 3900,- Ft
társadalomfilozófia
141.7
[AN 3632973]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2016.
Nábrády Mária (1952-)
   A megtévesztés művészete [elektronikus dok.] : igazságok a hazugságról / Nábrády Mária. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-563-4
hazugság - személyiség-lélektan - társadalmi viselkedés - elektronikus dokumentum
179.8 *** 316.6 *** 159.923 *** 316.77
[AN 3631316]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2016.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Vom Menschenrätsel (magyar)
   Az ember rejtélyéről : egy sor német és osztrák személyiség gondolkodásáról, látásáról és elmélkedéséről, amit kimondtak és amit nem / Rudolf Steiner ; [ford. Wirh[!]-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Kv., cop. 2016. - 143 p. ; 21 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89979-2-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89792-0-9)
Németország - Ausztria - filozófiatörténet - idealizmus - 19. század
1(430)"18" *** 1(436)"18" *** 141.13
[AN 3632943]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7276 /2016.
The Alpha course administrator's handbook (magyar)
   Alpha ügyvezetői kézikönyv / [... ford. Pápa Teréz] ; [kiad. az Alpha Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2016. - 68 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-80416-1-4 fűzött
vallásos irodalom - közösségfejlesztés - vezetés
244 *** 65.012.4
[AN 3632023]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2016.
   Bibliaismereti kézikönyv / [szerk. Pecsuk Ottó]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2016, cop. 2004. - 675 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-331-7 kötött : 4500,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3636383]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2016.
Böjte Csaba (1959-)
   A virág a fény felé hajlik : Csaba testvér füveskönyve a gyerekvállalásról és a nevelésről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2015. - 211 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-586-4 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3635281]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2016.
Cseke-Marosi Eszter (1978-)
   Napra-forgó tavasz : húshagyókeddtől pünkösdig : mesébe öltöztetett hagyomány kicsinyeknek / Cseke-Marosi Eszter, Kaszás Villő ; ill. Jávorné Ilyés Boglárka. - [Göd] : Magánkiad., [2016]. - 53, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-12-5028-2 kötött
naptári szokás - keresztény ünnep - magyar néprajz - mondóka - auditív dokumentum - gyermekkönyv
264-041(02.053.2) *** 398.33(=945.11)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3633105]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2016.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tízparancsolat / Cseri Kálmán. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 2012. - 302 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-089-1 fűzött : 2900,- Ft
tízparancsolat - vallási erkölcs - bibliamagyarázat
241.6
[AN 3637109]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2016.
Csókay András (1956-)
   Idegsebészet és hétköznapi misztika : "jól látod, apu!" / Csókay András. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 229, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-616-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - orvos - 20. század - 21. század - gyászolás - memoár
244(0:82-94) *** 61(439)(092)Csókay_A.(0:82-94) *** 236.1(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3631937]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2016.
   A derűs barát : 70 év, 70 történet : emlékkönyv P. Halmai Vilmos ferences szerzetes 70. születésnapjára / [szerk. és a szövegeket gond. Kedves Ilona, Keppel Dániel] ; [kiad. a Pax et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület]. - Esztergom : Pax et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyes., cop. 2016. - 83, [11] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4552-3 kötött
Magyarország - szerzetes - franciskánusok - pedagógus - 20. század - 21. század - emlékkönyv
271.3(439)(092)Halmai_L. *** 37(439)(092)Halmai_L.
[AN 3633008]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2016.
Diós István (1943-)
   Lelkipásztoraink, 1945-2010 : [1945-2010 között elhunyt egyházmegyés és szerzetes papjaink] / Diós István. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 627 p. ; 30 cm + CD-ROM
melléklet címe: Elhunyt lelkipásztoraink, 1945-2010. - Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 978-963-277-577-7 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
282(439)(092):030
[AN 3631877]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2016.
Faggyas Sándor (1955-)
   500 éve reformáció / [írta Faggyas Sándor és Korányi András] ; [közread. a] Protestáns Újságírók Szövetsége. - 2. kiad. - [Budapest] : Protestáns Újságírók Szövets. : Amfipressz, cop. 2016. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-8230-16-4 fűzött
Németország - Magyarország - egyháztörténet - reformáció - 16. század
284(430)"15" *** 284(439)"15"
[AN 3636304]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Isten szeretete kiárad a szívünkbe : [Ferenc pápa gondolatai az év minden napjára Kránitz Mihály atya magyarázataival] / Ferenc pápa. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 179, [11] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-648-5 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - kereszténység - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 23/28(0:82-84)
[AN 3631918]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Jó napot! Ferenc pápa vagyok. - 2. kiad. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2016, cop. 2014. - 88, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésben, ISSN 2063-7977)
Az interjút kész. Spadaro, Antonio
ISBN 978-963-8014-58-0 fűzött : 1200,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század - interjú - előadóbeszéd
262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3637057]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2016.
   Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez : munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774-1782 között / közread. Véghseő Tamás [et al.]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2016-. - 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 8.)
A forrásszöveg latin nyelven
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Nagyváradi Görög Katolikus Egyházmegye
görög katolikus egyház - 18. század - történelmi forrás
281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)"17"(093) *** 281.5.018.2(439-03Nagyváradi_egyházmegye)"17"(093)
[AN 3631703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok. - 2016. - 583 p.
ISBN 978-615-5073-37-3 kötött
[AN 3631708] MARC

ANSEL
UTF-87288 /2016.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The name of Jesus (magyar)
   Jézus neve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 3. megújított kiad. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 223, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5526-12-1 fűzött : 900,- Ft
Jézus
krisztológia
231.2 *** 232
[AN 3636390]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2016.
Hatos Pál (1971-)
   Szabadkőművesből református püspök : Ravasz László élete / Hatos Pál. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 327, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-18-3 kötött : 3150,- Ft
Ravasz László (1882-1975)
Magyarország - püspök - református egyház - egyháztörténet - 20. század
284.2(439)(092)Ravasz_L. *** 284.2(439)"19"
[AN 3631383]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2016.
Howard, Kevin
The feasts of the Lord (magyar)
   Az Úr ünnepei / Kevin Howard, Marvin Rosenthal ; [közread. a] Hit Gyülekezete ; [ford. Surjányi Csaba]. - 3. kiad. - [Budapest] : Hit Gyülekezete, cop. 2016. - 219, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-9617-28-5 kötött : 3400,- Ft
zsidó ünnep
296.38
[AN 3637178]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2016.
   Imakilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért / [szerk. Kálmán Peregrin] ; [kiad. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - 2. utánny. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2016. - 134 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-615-5273-05-6 fűzött
Magyarország - franciskánusok - imakönyv
271.3(439)(092) *** 243
[AN 3637227]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2016.
Imre Mihály (1946-)
   Utak Herborn és Nápoly között : tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról / Imre Mihály. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015. - 420 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 381-408.
ISBN 978-615-80158-2-0 kötött
protestantizmus - magyar irodalom története - világirodalom története - 16. század - 17. század - 18. század
284(439)"15/17" *** 284(4)"15/17" *** 894.511(091)"15/17" *** 82(4)(091)"15/17"
[AN 3633215]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2016.
   Kiss Ferenc életműve / szerk. Fekete Károly. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-329-4 fűzött : 1000,- Ft
Kiss Ferenc (1862-1948)
Magyarország - teológus - református egyház - diakónia - 19. század - 20. század
284.2(439)(092)Kiss_F. *** 266.3(439)
[AN 3637250]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2016.
   A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek gyűjteménye, 1914-2007 / [szerk.] Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2016. - 322 p. : ill. ; 28 cm. - (Collectanea Athanasiana. V., Varia, ISSN 2416-1799 ; 2.)
ISBN 978-615-5073-36-6 kötött
Magyarország - papszentelés - görög katolikus egyház - emléklap
265.4 *** 281.5.018.2(439)
[AN 3631718]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2016.
   Mindszenty József : a főpap, aki hűséggel állt helyt Istenért, egyházért és hazáért a 20. század vérzivataros évtizedeiben / [összeáll. Déri Péter] ; [ill. Sváb József]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80245-8-7 fűzött : 990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3632955]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2016.
Pius (pápa), XI. (1857-1939)
Mortalium animos (magyar)
   XI. Pius pápa "Mortalium animos" kezdetű apostoli körlevele az igazi vallásegység elősegítéséről : 1928. január 6. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 21 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80386-1-4 fűzött : 690,- Ft
ökumené - enciklika
262.131.22Pius,_XI. *** 261.8
[AN 3632540]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2016.
Pius (pápa), XI. (1857-1939)
Vigilanti cura (magyar)
   XI. Pius pápa "Vigilanti cura" kezdetű apostoli körlevele a filmszinházakról : 1936. június 29. / Alaker György ... jegyzeteivel. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80386-7-6 fűzött : 990,- Ft
kereszténység - vallási erkölcs - filmművészet - cenzúra - két világháború közötti időszak - enciklika
262.131.22Pius,_XI. *** 241 *** 791.43(100)"193" *** 351.851
[AN 3632542]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2016.
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
Humani generis (magyar)
   XII. Pius pápa "Humani generis" kezdetű apostoli körlevele néhány hamis véleménnyel kapcsolatban, melyek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a katolikus tanítás alapjait : 1950. augusztus 12. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80387-3-7 fűzött : 690,- Ft
kereszténység - világnézet - modernizáció - enciklika
261.6 *** 262.131.22Pius,_XII.
[AN 3632544]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2016.
Sanborn, Donald J. (1950-)
   A vallások átalakítása, egy dogma nélküli egyveleggé : Donald J. Sanborn püspök úr előadásának leirata, 2016. április 2., Budapest. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5623-14-1 fűzött : 690,- Ft
katolikus egyház - társadalmi kapcsolat - modernizáció - ökumené - előadóbeszéd
282 *** 261
[AN 3632532]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2016.
Scur Katalin
   Noé : játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére / [írta ... Scur Katalin] ; [ill. Elek Lívia]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, cop. 2016. - 24 fol. : ill. ; 17x24 cm. - (Bibliai képességfejlesztő)
ISBN 978-615-80248-5-3 fűzött : 820,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.1.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3635923]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2016.
Simon Róbert (1939-)
   Politika az iszlámban : a muszlim társadalom anatómiája / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2016. - 584 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 577-581.
ISBN 978-963-13-6336-4 kötött : 4600,- Ft
iszlám - társadalomtörténet - politikai szociológia
297 *** 316.32(5-011) *** 316.334.3(5-011)
[AN 3631875]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2016.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat Celldömölk, 2016. április 30. / [összeáll. Molnár János] ; [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Szombathely : Martinus, 2016. - 102 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Celldömölk - zarándoklat - mariológia
248.153.8(439-2Celldömölk) *** 232.931
[AN 3632959]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7303 /2016.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Műhelytanulmányok. - 2016. - 104 p.
ISBN 978-963-235-490-3 fűzött : 3000,- ft
Magyarország - statisztikai elemzés - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
311 *** 312(439)"2011"(083.41)
[AN 3631876] MARC

ANSEL
UTF-87304 /2016.
Csatári Bence (1972-)
   Jampecek a Pagodában : a Magyar Rádió könnyűzenei politikája a Kádár-rendszerben / Csatári Bence ; [kiad. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala]. - 2. jav. kiad. - Budapest : NEB, 2016. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-615-80191-8-7 kötött : 3000,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - kulturális politika - médiapolitika - rádiószervezet - zenei élet - könnyűzene - Kádár-korszak - rádióműsorszám
316.774(439)"196/198" *** 791.9.096(439)"196/198" *** 008:323(439)"196/198" *** 78.067.26.036.7(439)"196/198"
[AN 3636319]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2016.
Dienes Angéla
   Csábításra születtünk [elektronikus dok.] : a párválasztás pszichológiája / Dienes Angéla. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135740. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-310-565-8
nemek lélektana - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3631287]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2016.
Dusek Tamás (1971-)
   Területi statisztika / Dusek Tamás, Kotosz Balázs. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 273-285.
ISBN 978-963-05-9670-1 fűzött
területi statisztika
311.313
[AN 3631804]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2016.
Eltahawy, Mona (1967-)
Headscarves and hymens (magyar)
   A fátyol fogságában [elektronikus dok.] : szexuális forradalmat az iszlám világban / Mona Eltahawy ; ford. Farkas Eszter. - Szöveg (epub : 929 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135774. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-780-5
nők a társadalomban - iszlám - női egyenjogúság - családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - 21. század - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(5-011) *** 342.726-055.2(5-011) *** 297 *** 343.54-055.2(5-011)
[AN 3631523]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2016.
   Fókuszpontok : úton az ifjúság megismerése felé / szerk. és a bevezetőt írta Székely Levente. - Budapest : Gondolat : Infonia : Óbudai Egy. Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközp., 2016. - 382 p. : ill. ; 20 cm. - (Információ és társadalom, ISSN 1786-0024)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-531-3 fűzött : 2900,- Ft
ifjúságszociológia - információs társadalom - technikai kultúra
316.37-053.6/.8 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3632835]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2016.
   Holtpont : társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről / szerk. Földes György és Antal Attila. - [Budapest] : Napvilág, 2016. - 325 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. nov. 26-án "A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-338-333-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - politológia - politikai gazdaságtan - demokrácia - politikai szociológia - rendszerváltás - ezredforduló
316.32(439)"199/200" *** 32.001(439)"199/201" *** 338(439)"199/201" *** 316.334.3(439)"199/201"
[AN 3631887]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2016.
   Karcagon zsidóként : megszólal a háború utáni nemzedék / [a történeteket gyűjt., ... szerkesztés alá rend. Ehrenfeld/Elek Ágnes] ; [kiad. a Karcagi Zsidó Hitközség]. - Karcag : Karcagi Zsidó Hitközség, 2016. - 463 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5280-4 kötött
Karcag - családtörténet - zsidóság - holokauszt - memoár
316.347(=924)(439-2Karcag)"19" *** 323.12(=924)(439-2Karcag)(0:82-94) *** 929.52(439-2Karcag)(0:82-94)
[AN 3631775]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2016.
Kolozsi Mariann
   Hogyan legyen jobb a párkapcsolatom? : hogyan legyen jó, jobb vagy még jobb... / Kolozsi Mariann, Tumbász Hédi. - [Budapest] : Solution Training and Consulting Bt., 2016. - 57 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-5501-0 fűzött
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.865
[AN 3633005]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2016.
Papp Richárd (1973-)
   Bezzeg a mi rabbink : így nevet egy pesti zsinagóga / Papp Richárd. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 202 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-310-683-9 fűzött : 2990,- Ft
Budapest - zsidóság - zsidó vallás - ezredforduló - humoreszk - vicc
316.347(=924)(439-2Bp.)"199/200"(0:82-7) *** 296(439-2Bp.)(0:82-7) *** 398.94
[AN 3637073]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2016.
Pearce, Fred (1951-)
Peoplequake (magyar)
   Népcsuszamlás : tömegvándorlás, elöregedés és fenyegető demográfiai katasztrófa / Fred Pearce ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Gondolat, 2016. - 353 p. : ill. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-668-6 fűzött : 3450,- Ft
népesedés - migráció - 21. század
314.8(100)"20" *** 314.7(100)"20" *** 325.1(100)"20"
[AN 3632822]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2016.
Szécsi Gábor (1966-)
   Média és társadalom az információ korában : kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához / Szécsi Gábor. - Budapest : Akad. K., 2016. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 140-151.
ISBN 978-963-05-9677-0 fűzött
médiakutatás - kommunikáció - információs társadalom - hálózat - internet
316.45 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet
[AN 3631751]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2016.
   Transz média útmutató [elektronikus dok.] ; [közread. a] Transzvanilla Transznemű Egyesület. - Szöveg (pdf : 751 KB). - [Budapest] : Transzvanilla Transznemű Egyes., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136146. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4271-3
kommunikáció - kisebbség - szexuális magatartás - transzszexualitás - transzvesztita - elektronikus dokumentum
316.77 *** 613.885 *** 316.37-055.3
[AN 3634064]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2016.
Vliet, Elma van
Mam, vertel's! (magyar)
   Anya, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Frigyik Oxána]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-71-0 kötött : 2490,- Ft
anya - ajándékkönyv
316.37-055.52-055.2
[AN 3637143]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7317 /2016.
Barna Gábor (1950-)
   Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok : néprajzi írások a jászok és kunok földjéről / Barna Gábor. - Budapest : Lucidus, 2016. - 306 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-94-7 fűzött : 3500,- Ft
Alföld - magyar néprajz
39(=945.11)(439.14)
[AN 3631890]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2016.
Barsi Ernő (1920-2013)
   "Ha kimegyek a kisbörcsi erdőbe..." : népdalok a XX. századvégi Börcsön / Barsi Ernő ; [Burányi Anna szakdolgozatával] ; [szerk. Takács Zsolt]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - [145] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80195-3-8 fűzött
Börcs - magyar néprajz - folklór - népdal
39(=945.11)(439-2Börcs) *** 398.8(=945.11)(439-2Börcs) *** 784.4(=945.11)(439-2Börcs)
[AN 3632263]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2016.
Csörgő Anikó
   Csodaország : Mikulásra, karácsonyra : ünnepi foglalkoztatókönyv óvodásoknak, kisiskolásoknak / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2015. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
A borítófedélen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-9180-58-1 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
398.332.416(02.053.2) *** 087.5
[AN 3637154]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2016.
Feyér Ákos
   Török basa, nagy a hasa, beleférne hatvan kacsa! : tréfás mondókák gyerekeknek / [készítgette Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-104-6 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3637070]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2016.
Hallók Ákos
   Van még egy viccem!. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Hallók Ákos, Róka Sándor
ISBN 978-963-9409-42-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 3635191]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2016.
Hatvani Tamás
   Tudok még egy jó viccet!. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Hatvani Tamás, Szöllősi Péter
ISBN 978-963-9409-38-5 fűzött
vicc
398.94
[AN 3635183]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2016.
   A humor nagyítón keresztül / szerk. Boda-Ujlaky Judit [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk. : Selye J. E. : ELTE BTK, 2016. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 188.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-061-8 fűzött : 2990,- Ft
humor - nyelvészet - kommunikáció - irodalomtudomány
398.94 *** 800.1 *** 82.01-7 *** 82.01-845
[AN 3632434]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2016.
Karácsony Molnár Erika
   Dúsgazdagolás : egy székelyföldi farsangi dramatikus játék / Karácsony-Molnár Erika. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2016. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 14.)
Bibliogr.: p. 108-114.
ISBN 978-963-416-022-9 fűzött
Székelyföld - magyar néprajz - farsangi játék - népi színjáték
398.332.47(=945.11)(498.4) *** 398.541(=945.11)(498.4)
[AN 3632195]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2016.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 19. kiad. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2015. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-5361-29-6 kötött : 2300,- Ft
illemtan
395
[AN 3635267]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2016.
Köves József (1938-)
   500 tökjó vicc : szőke pasik, szőke nők és egyebek / [gyűjt. Köves József és Köves Gábor] ; [karikatúrák Menkó László]. - 3. kiad. - Budapest : K.u.K. K., [2016]. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-38-8 fűzött : 1399,- Ft
vicc
398.94
[AN 3635259]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2016.
Márki Bertalan István
   Cum grano salis : Rákóczi György (1593-1648) fejedelem és felesége, Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) nagyasszony konyhája / [receptek Márki Bertalan István, Kövér Zsolt] ; [kiad. Sárospataki Református Egyházközség]. - 2. bőv. kiad. - [Sárospatak] : Sárospataki Református Egyházközs., 2016. - 171, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88585-2-8 kötött
Magyarország - gasztronómia - étkezési szokás - 17. század - szakácskönyv
392.8(439)"16" *** 641.55(083.12) *** 641.5(439)"16"
[AN 3637224]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2016.
   A mívesség dicsérete : tanulmányok Flórián Mária tiszteletére / szerk. Cseh Fruzsina, Szulovszky János. - Budapest : Plusz Kv., 2016. - 197 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8257-10-9 fűzött
Magyarország - viselettörténet - néprajz - magyar néprajz - kézműipar - ipartörténet - emlékkönyv
391(=00) *** 334.712(439)(091) *** 391(=945.11)
[AN 3631991]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2016.
   Százegy azerbajdzsáni népmese I-II-III [elektronikus dok.] / szerk. ... Abdullajeva Szvetlana ; felolvassa Béres Ilona. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [M. - Azerbajdzsán Baráti Társ.], [2015]. - 4 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Közread. a Magyar - Azerbajdzsán Baráti Társaság. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
Azerbajdzsán - hangoskönyv - népmese
398.21(479.24)
[AN 3631709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (13 min)
[AN 3631713] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (13 min)
[AN 3631715] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (13 min)
[AN 3631716] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (15 min)
[AN 3631717] MARC

ANSEL
UTF-87330 /2016.
   A szorgos és a rest : csattanós magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-71-5 kötött : 1490,- Ft
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3635256]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2016.
   Udvariasság : szemiotika, művészet, irodalom, nyelv / szerk. Balázs Géza és Pölcz Ádám. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2016. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 13-14.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 33-34.)
Az Egerben, 2016. okt. 2-4. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-01-5 fűzött : 2800,- Ft
illemtan - szemiotika - stilisztika - kommunikáció
395 *** 003.62 *** 800.1 *** 316.77 *** 82.08
[AN 3633016]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7332 /2016.
   The Holocaust in Hungary : seventy years later / ed. by Randolph L. Braham and András Kovács ; [publ. by the] Central European University Jewish Studies Program ... - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2016. - X, 319 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-147-9 kötött
holokauszt - zsidóság - magyar történelem - második világháború
323.12(=924)(439)"1944" *** 943.9"1944" *** 316.347(=924)(439)"194/199"
[AN 3632205]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2016.
Jeszenszky Géza (1941-)
   Kísérlet a trianoni trauma orvoslására : Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben / Jeszenszky Géza. - Budapest : Osiris, 2016. - 394 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-371.
ISBN 978-963-276-272-2 fűzött : 3480,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - szomszédsági politika - rendszerváltás
327(439)"199" *** 327(4-191)"199"
[AN 3632138]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2016.
Kakuk György (1964-)
   El Camino de Balkan : menekültként a Nyugat-Balkánon és a Közel-Keleten / Kakuk György. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 217, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-537-9 kötött : 2990,- Ft
Európa - Közel-Kelet - menekült - menekültügy - 21. század
325.14(4)"201" *** 351.756(4-62) *** 325.25(5-011)"201"
[AN 3631988]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2016.
Migrációs tendenciák napjainkban (új kiadása)
   Migráció a 21. században / szerk. Tarrósy István, Glied Viktor, Vörös Zoltán. - Bőv., jav. kiad. - Pécs : Publikon, 2016. - 396 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-65-4 fűzött : 3900,- Ft
Európai Unió - migráció - 21. század
325.1(100)"20" *** 325.1(4-62)
[AN 3631852]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2016.
Nemere István (1944-)
   Terrorista akciók [elektronikus dok.] / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről
terrorizmus - 20. század - elektronikus dokumentum
323.285(100)"19"
[AN 3634294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 881 KB) (mobi : 7.9 MB) (epub : 4.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136182. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-545-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-544-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-543-8 (epub)
[AN 3634295] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (mobi : 7.5 MB) (epub : 3.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136183. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-547-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-546-9 (epub)
[AN 3634299] MARC

ANSEL
UTF-87337 /2016.
Sakwa, Richard (1953-)
Frontline Ukraine (magyar)
   Háború a határon / Richard Sakwa ; [ford. Turi Márton]. - Budapest : Európa, 2016. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-419.
ISBN 978-963-405-259-3 kötött : 3990,- Ft
Ukrajna - Oroszország - külpolitika - politikatörténet - kisebbségi kérdés - oroszok - hadtörténet - ezredforduló - 21. század
327(477)"199/201" *** 327(47)"199/201" *** 947.7"199/201" *** 323.1(=82)(477)"199/201" *** 355.48(477)"201"
[AN 3633177]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2016.
Szabó Márton (1942-)
   A diszkurzív politikatudomány : bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és kutatásába / Szabó Márton. - Budapest : Osiris, 2016. - 700 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 675-697.
ISBN 978-963-276-273-9 fűzött : 4200,- Ft
politológia
32.001
[AN 3632200]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2016.
   WIT handbook / [publ. by the] Magyar Honvédség Altiszti Akadémia. - [Szentendre] : [MH Altiszti Akad.], 2016. - [123] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
terrorizmus - harci cselekmény - helyszíni szemle - útmutató
323.285 *** 343.98(036)
[AN 3636420]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7340 /2016.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony [elektronikus dok.] / Aczél Endre. - Budapest : Park, [2015]-
Főcím a címképernyőről
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 3634237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]/1., '50 : ötvenes évek, 1950-1954 / a képanyagot vál. Rédei Ferenc. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 12.7 MB). - [2015], cop. 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-355-192-9
Magyarország - magyar történelem - Rákosi-korszak - történelem - 1950-es évek - művelődéstörténet
943.9"195" *** 930.9"195" *** 930.85(439)"195" *** 930.85(100)"195"
[AN 3634241] MARC

ANSEL
UTF-87341 /2016.
Aleksìevìč, Svâtlana (1948-)
U vojny ne zhenskoe lico (magyar)
   Nők a tűzvonalban / Szetlana Alekszijevics ; [ford. Földeák Iván]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 477 p. ; 19 cm
Megj. "A háború nem asszonyi dolog" címmel is
ISBN 978-963-227-757-8 kötött : 3999,- Ft
Szovjetunió - nők a társadalomban - hadtörténet - második világháború - oral history - memoár
947"1941/1945"(0:82-94) *** 355-055.2(47)"1941/1945"(093) *** 355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3633244]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2016.
   Érték-tár és mester-tár : Somogy, Hird, Vasas / [szerk. Nagy Emese Tünde, Tóthné Dobos Éva] ; [kiad. a Vasasért Egyesület]. - [Pécs] : Vasasért Egyes., cop. 2016. - [68] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-5192-0 fűzött
Pécs - Somogy (Pécs) - Hird - Vasas - helyismeret - helyi társadalom - album
929(439-2Pécs) *** 908.439-2Pécs(084.1)
[AN 3632442]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2016.
   Határtalan magyarok : 100 jó arc, akiket nem árt, ha ismersz / [szerk. Göndör Ádám, Szobota István] ; [graf. Balázs Krisztina]. - Budapest : Hetek Kv., 2015-. - 24 cm
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439)"18/19" *** 929(=945.11)(100)"18/19"
[AN 3629402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A második 25. - 2016. - 104 p. : ill., részben színes
Címváltozat: 25 magyar arc
ISBN 978-615-80118-3-9 fűzött : 980,- Ft
[AN 3632047] MARC

ANSEL
UTF-87344 /2016.
Katona Tamás (1932-2013)
   Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei / Katona Tamás, Ráday Mihály. - Budapest : Corvina, 2013-. - 24 cm
Magyarország - Európa - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékhely - televíziós műsorszám - album
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 791.9.097(439) *** 725.945(4)(084.1)
[AN 3502885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A száműzöttek nyomában / szerk. Csorba László. - 2016. - 295 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-13-6349-4 kötött : 4990,- Ft
Európa - Egyesült Államok - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emigráció - önkényuralom időszaka (1849-1867) - hadtörténet - emlékhely - album - televíziós műsorszám
943.9"184/186" *** 325.25(=945.11)(100)"184/186" *** 355.48(4)"185/186" *** 725.94(=945.11)(100) *** 791.9.097(439)
[AN 3633007] MARC

ANSEL
UTF-87345 /2016.
Kristó Gyula (1939-2004)
   Érték és értelem : önéletírás korrajzzal / Kristó Gyula. - Szeged : JATEPress, 2016. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-315-276-8 fűzött
Kristó Gyula (1939-2004)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - memoár
930.1(439)(092)Kristó_Gy.(0:82-94) *** 37(439)(092)Kristó_Gy.(0:82-94)
[AN 3633252]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2016.
Lebedy János
   Szigetvár / Lebedy János. - Szigetvár ; [Pécs] : Három Fia Bt., 2016. - 44 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-4655-1 fűzött
Szigetvár - helytörténet
943.9-2Szigetvár
[AN 3631999]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2016.
Muraközy László (1951-)
   A japán rejtély : útteremtő csodák és végzetes zsákutcák / Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2016. - 369 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-362.
ISBN 978-963-05-9702-9 fűzött
Japán - történelem - gazdaságtörténet - innováció
952.0 *** 338(091)(520) *** 330.341.1(520)
[AN 3631817]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2016.
   Nem csak szobrok vagyunk! : olvasókönyv kicsiknek és nagyoknak / [összeáll. Szűcsné Horváth Erzsébet] ; [szerk. Sipos Attila ..., Ördög Virág] ; [közread. az] "1956 öröksége" Alapítvány. - [Budapest] : "1956 öröksége" Alapítvány, cop. 2015. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2010-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - oral history - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3632279]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szentek és kalandorok [elektronikus dok.] : az Árpád-háziak története / Nemere István. - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről
Árpád-ház
magyar történelem - uralkodócsalád - Árpád-kor - elektronikus dokumentum
943.9"10/12"(092) *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3636042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (pdf : 949 KB) (mobi : 9.1 MB) (epub : 4.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136408. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-524-7 (pdf)
ISBN 978-963-387-523-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-522-3 (epub)
[AN 3636045] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (pdf : 915 KB) (mobi : 8.1 MB) (epub : 4.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136409. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-526-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-527-8 (pdf)
ISBN 978-963-387-525-4 (epub)
[AN 3636050] MARC

ANSEL
UTF-87350 /2016.
   A polgári átalakulásért : emlékkötet Szabad György tiszteletére / [szerk. Gerő András] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2016. - 416 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-39-5 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5118-39)
Szabad György (1924-2015)
Magyarország - történész - politikus - 20. század - rendszerváltás - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.1(439)(092)Szabad_Gy. *** 32(439)(092)Szabad_Gy. *** 012Szabad_Gy. *** 323(439)"1989/199"
[AN 3631606]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2016.
Romsics Ignác (1951-)
   A short history of Hungary / Ignác Romsics ; [transl. by Matthew Caples]. - Budapest : Osiris, 2016. - 113, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-276-270-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3632090]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2016.
   Sokszínű városaink : szlovákiai írók vallomásai városuk többnemzetiségű múltjáról / [... bev. Szigeti László] ; [összeáll. Karádi Éva és Hushegyi Gábor] ; [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 311 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-09-8569-7 fűzött : 3200,- Ft
Szlovákia - Felvidék - művelődéstörténet - várostörténet - társadalomtörténet - többnemzetiségű állam
930.85(437.6) *** 930.85(439.22) *** 316.32(437.6) *** 943.76-2(=00)
[AN 3631683]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2016.
Sümegh László (1945-)
   Hit, élet és tudomány : "Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak" (Mt 22,14) : előadások / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 385, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 377-385.
ISBN 978-963-409-034-2 fűzött : 1490,- Ft
művelődéstörténet - tudós - tudománytörténet
930.85(100) *** 001(100)(092)
[AN 3632025]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2016.
Vida Tivadar (1962-)
Késő antik fémedények a Kárpát-medencében (angol)
   Late antique metal vessels in the Carpathian Basin : luxury and power in the Early Middle Ages / Tivadar Vida ; [... transl. Magdaléna Seleanu]. - Budapest : Archaeolingua : Inst. of Archaeology Research Centre for the Humanities HAS, 2016. - 141, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-6542 ; 1.)
Bibliogr.: p. 119-128.
ISBN 978-963-9911-81-9 fűzött
Kárpát-medence - Európa - régészet - fémmegmunkálás - edény - ókor
904(4-191)"652" *** 739.1(36) *** 739.5(36)
[AN 3631771]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2016.
Wasserstein, Bernard (1948-)
The secret lives of Trebitsch Lincoln (magyar)
   Az igazi Trebitsch / Bernard Wasserstein ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 505 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9643-5 kötött
Trebitsch-Lincoln Ignác (1879-1943)
Magyarország - történelmi személy - kalandor - titkosszolgálat - századforduló - 20. század
929-058.52(100)(=945.11)Trebitsch-Lincoln,_I. *** 323.398 *** 327.84(100)"19"
[AN 3631774]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7356 /2016.
Buchholz, Antje
Prag (magyar)
   Prága / Antje Buchholz ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, 2016, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6277-0 fűzött : 2490,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3636397]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2016.
Dahms, Martin
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / [szerző Martin Dahms] ; [társszerző Lothar Schmidt] ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, 2016. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6342-5 fűzött : 2490,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 3636394]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2016.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Budapest : Cartographia, 2016, cop. 2008. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2016. márc.
ISBN 978-963-352-170-0 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 3636321]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2016.
Fucskár Ágnes
   A Felvidék rejtőzködő kincsei / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2016. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-357-794-3 kötött
Felvidék - helyismeret - fényképalbum
908.437.6(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3632920]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2016.
Horváth Tibor
   Horvátország / Horváth Tibor ; [a Természet és környezet c. fejezet Schmidt Egon munkája]. - Budapest : Cartographia, 2016, cop. 2008. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2016. ápr.
ISBN 978-963-352-421-3 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3636324]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2016.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Magyarországi utak / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Orbán László. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 431 p. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Első osztály, Eredeti művek)
Bibliogr.: p. 395-399.
ISBN 978-963-318-554-4 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - útirajz - memoár
908.439(0:82-94)
[AN 3631647]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2016.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos, Kerepeczky Orsolya. - Budapest : Cartographia, 2016, cop. 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2016. márc.
ISBN 978-963-352-431-2 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3636326]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2016.
Sediánszky Nóra (1970-)
   Tékozló Párizs : városnapló öt tételben / Sediánszky Nóra. - [Budapest] : Saxum, 2016. - 285 p., [24] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-250-7 fűzött : 2980,- Ft
Párizs - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.44-2Paris(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3631702]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2016.
   A változó világ XXI. századi kihívásai : tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Kókai Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2016. - 602, [5] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-63-4 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - településföldrajz - turizmus - 18. század - 19. század - 20. század - emlékkönyv
911.3(439)"17/19" *** 338.48(439)
[AN 3631663]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7365 /2016.
Engels, Jens Ivo (1971-)
Die Geschichte der Korruption (magyar)
   A korrupció története : a korai újkortól a 20. századig / Jens Ivo Engels ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Corvina, 2016. - 443 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-431.
ISBN 978-963-13-6338-8 kötött : 4500,- Ft
Európa - történelem - politikai szociológia - korrupció - újkor
343.352(4)"16/19" *** 316.334.3(4)"16/19"
[AN 3633203]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2016.
Erdős Csaba (1986-)
   Parlamenti autonómia : aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről / Erdős Csaba. - Budapest : Gondolat, 2016. - 350 p. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. 333-343.
ISBN 978-963-693-645-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - törvényhozás - 21. század
342.537(439)"201" *** 340.134
[AN 3632817]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2016.
Follis, Edward
The dark art (magyar)
   A drog árnyékában : egy beépített ügynök igaz története a narkoterrorizmus elleni harcról / Edward Follis és Douglas Century. - Budapest : Twister Media, 2016. - 253 p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Ford. Kövesdi Miklós
ISBN 978-615-80103-5-1 fűzött : 3490,- Ft
kábítószer-forgalmazás - szervezett bűnözés - memoár
343.575(100)(0:82-94) *** 343.341(100)(0:82-94)
[AN 3631610]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2016.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság : elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához / Fuglinszky Ádám. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 204 p. ; 21 cm
Lezárva: 2016. febr. 1. - Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-963-295-563-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - kötelmi jog - jótállás - fogyasztóvédelem - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 347.447(439) *** 347.468(439) *** 366.5(439)
[AN 3631735]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2016.
Hegedűs Andrea (1971-)
   Polgári jog : családjog / Hegedűs Andrea. - 2. jav. kiad. - Szeged[!Balatonfüred] : R.I.M.Á.K. Bt., 2015. - 378 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. febr. 1. - Gerinccím: Családjog. - Bibliogr.: p. 377-378.
Fűzött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3637163]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2016.
Heltai Miklós (1967-)
   A vadászat jogi rendje : érvényes 2015. májusától / Heltai Miklós és Csányi Sándor ; [közread. a] Hubertus. - [Budapest] : Hubertus, [2015]. - 51 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9783-42-3)
Magyarország - vadászati jog - vadgazdálkodás
347.246(439) *** 639.1(439)(094)
[AN 3631989]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2016.
A Magyar Országgyűlés (angol)
   The National Assembly of Hungary / [ed. Margit Kerekes] ; [... publ. by the Office of the National Assembly]. - Budapest : Office of the Nat. Assembly, 2016. - 133, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9848-94-8 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3631976]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2016.
Metaxas, Eric (1963-)
Amazing grace (magyar)
   Csodálatos kegyelem : William Wilberforce élete és hősies küzdelme a rabszolgaság eltörléséért / Eric Metaxas ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - XX, [2], 290, [2] p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-65-4 fűzött : 3750,- Ft
Wilberforce, William (1759-1833)
Nagy-Britannia - Brit Birodalom - politikus - történelem - rabszolgatartó rendszer - emberkereskedelem - emberi jogok védelme - 18. század - 19. század
343.43(410)"18" *** 342.7(100)"18" *** 326.8(410-089)"180/183" *** 326(100)"17/18" *** 32(410)(092)Wilberforce,_W.
[AN 3633276]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2016.
   Munka törvénykönyve : közalkalmazotti jelölésekkel! / [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2015]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. szept. 1. - keretcím: Árboc szürke jogszabályok
ISBN 978-615-80327-1-1 fűzött : 1200,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 3633174]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2016.
Murín, Gustáv (1959-)
Mafia na Slovensku (magyar)
   Maffia határok nélkül / Gustáv Murín. - Budapest : Twister Media, 2016. - 286 p. ; 20 cm
Ford. Vályi Horváth Erika. - Bibliogr.: p. 261-[287].
ISBN 978-615-5631-22-1 fűzött : 2990,- Ft
Szlovákia - Magyarország - maffia - szervezett bűnözés - ezredforduló
343.341.2(437)"199/201" *** 343.341.2(439)"199/201"
[AN 3631618]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2016.
Pak Yonmi (1993-)
In order to live (magyar)
   Élni akartam : egy észak-koreai lány útja a szabadság felé / Pak Janmi ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 307 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9684-8 kötött
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - Koreai Köztársaság - Kína - diktatúra - menekült - emberkereskedelem - ezredforduló - memoár
343.43(510)"200"(0:82-94) *** 323.282(519.3)"200"(0:82-94) *** 325.25(519)"200"
[AN 3631773]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2016.
Poulsen, Kevin (1965-)
Kingpin: how one hacker took over the billion-dollar cybercrime underground (magyar)
   Kingpin avagy Hogyan vette át az uralmat egy hacker a milliárddolláros cyberalvilág felett / Kevin Paulsen[!Poulsen]. - Budapest : Twister Media, 2016. - 302 p. ; 21 cm
Ford. Mártha Dávid, Sziklai Katalin
ISBN 978-615-80103-9-9 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - hacker - adatbiztonság - híres bűneset - számítógépes bűnözés - ezredforduló
343.721(73)"200" *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 343.919(73)"200"
[AN 3631654]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2016.
   Tíz igaz történet / [közread. az Amnesty International]. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-632-7
magyar irodalom - emberi jog - jogeset - 21. század - tárcanovella - antológia - elektronikus dokumentum
341.231.14(100) *** 894.511-43(082) *** 34.096(100)"200"
[AN 3631196]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2016.
Wittman, Robert K. (1955-)
Priceless (magyar)
   Megfizethetetlen : így szereztem vissza a világ elrabolt kincseit beépített FBI-ügynökként / Robert K. Wittman és John Shiffmann. - Budapest : Twister Media, 2016. - 397 p. ; 20 cm
Ford. Kemény Borbála
ISBN 978-615-5631-12-2 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - műtárgy - rablás - ezredforduló - memoár
343.712(73)"198/200"(0:82-94) *** 341.324.5(73)"198/200"(0:82-94)
[AN 3631641]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7379 /2016.
Géczi Zoltán (1975-)
   Legendás hadműveletek a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2016], cop. 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-04-0 fűzött
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 3635181]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2016.
Hernádi Ferenc (1920-)
   Akikért a kereszt áll : Hernádi Ferenc visszaemlékezései / [lejegyezte] Gyönki Viktória, Prantner Zoltán ; [közread. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2016. - 205 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4606-3 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - második világháború - memoár
355(439)(092)Hernádi_F.(0:82-94) *** 355.257.72(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3631643]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2016.
   Hősök naptára / [szerk.] Illésfalvi Péter, Maruzs Roland, Szentváry-Lukács János. - Budapest : Zrínyi, [2016]-. - 29 cm
ISBN 978-963-327-703-4
Magyarország - hadtörténet - katona - első világháború - hősiesség - történeti kronológia - album
355.48(439)"1914/1918"(0:930.24) *** 355(439)"191"(092)
[AN 3632033]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1914-1916. - cop. 2016. - 321 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-327-704-1 kötött : 3500,- Ft
[AN 3632034] MARC

ANSEL
UTF-87382 /2016.
   Késmánia : 12 érdekes magazin, 12 kiváló kés! / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - ill., színes ; 29 cm
Késekkel
kés
623.444.6 *** 672.71
[AN 3616093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - cop. 2016. - 14 p.
ISBN 978-963-09-8379-2 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3632979] MARC

ANSEL
UTF-87383 /2016.
Pusztai Dávid
   A szomáliai kísérlet : az ENSZ Biztonsági Tanácsának útkeresése a hidegháború utáni új világrendben / Pusztai Dávid. - Budapest : Gondolat, 2015. - 341 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: 326-333.
ISBN 978-963-693-656-3 fűzött : 3950,- Ft
Szomália - biztonságpolitika - nemzetközi biztonság - békefenntartó erő - ezredforduló
355.357(677)"199" *** 355.02(100)"199"
[AN 3632864]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2016.
Tanks and armoured vehicles, 1900-1945 (magyar)
   Harckocsik és páncélozott járművek, 1900-1945 / [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 174 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Arzenál könyvek, ISSN 1216-805X)
ISBN 978-615-5535-35-2 kötött : 3990,- Ft
páncélozott harci jármű - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború - történeti feldolgozás
623.438(100)"191/194"
[AN 3632223]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7385 /2016.
Feitl István (1955-)
   Talányos játszmák : Magyarország a KGST erőterében, 1949-1974 / Feitl István ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, 2016. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-383.
ISBN 978-963-338-330-8 fűzött : 3900,- Ft
Sovet èkonomičeskoj vzaimopomoŝi
Magyarország - politikatörténet - nemzetközi gazdasági együttműködés - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak - hidegháború
339.923(47-62)"1949/1979" *** 338(091)(439)"1949/197" *** 327.39(47-62)
[AN 3631843]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2016.
Gerber, Michael E. (1936-)
The E-myth enterprise (magyar)
   A V-mítosz vállalkozás / Michael E. Gerber ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 191 p. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5030-59-8 fűzött : 2950,- Ft
vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 3632304]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2016.
Kassay, Štefan (1941-)
Podnik a podnikanie (magyar)
   Vállalat és vállalkozás / Štefan Kassay. - Bratislava : Veda ; Budapest : Gondolat, 2012-. - 31 cm
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3417350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Belső folyamatok : a gyártási adottságok kialakítása és a folyamatok tökéletesítése. - 2016. - 949 p. : ill., színes
Ford. Lajos P. János. - Bibliogr. - Összefoglalás szlovák, angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-693-626-6 kötött : 8000,- Ft
gyártási folyamat - projektmenedzsment - tervezés - vállalatirányítás
65.012.2 *** 676.02 *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3632871] MARC

ANSEL
UTF-87388 /2016.
Kohl, Helmut (1930-)
Aus Sorge um Europa (magyar)
   Aggodalom Európáért : felhívás / Helmut Kohl ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2016. - 140 p. ; 20 cm
Ford. Csősz Róbert
ISBN 978-615-5559-12-9 kötött : 2300,- Ft
Európai Unió - politikatörténet - európai integráció
339.923(4-62)"199/201" *** 327.39(47-62)"199/201"
[AN 3631995]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2016.
Kovách Imre (1953-)
   Földek és emberek : földhasználók és földhasználati módok Magyarországon / Kovách Imre ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. ; [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 177 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 978-963-8302-50-2 fűzött
Magyarország - földhasználat - mezőgazdaság - agrárszociológia - követéses vizsgálat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
332.3(439)"199/201"(083.41) *** 338.43(439)"199/201" *** 316.334.55(439)"199/201"
[AN 3632213]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2016.
Kovács Szabolcs
   Bérszámfejtés a gyakorlatban / Kovács Szabolcs. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 200 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 11.)
Lezárva: 2016. jan. 31.
ISBN 978-963-295-557-5 fűzött
Magyarország - számvitel - bér - útmutató
658.321(439)(036)
[AN 3631749]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2016.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   Magyarország politikai gazdaságtana : az északi modell esélyei / Pogátsa Zoltán. - Budapest : Osiris, 2016. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (A mai Magyarország, ISSN 2416-1454)
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 978-963-276-274-6 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - politikai gazdaságtan - gazdaságfilozófia - ezredforduló
338(091)(439)"198/201" *** 316.334.3(439)"199/201" *** 330.83
[AN 3632156]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2016.
Széchenyi István (1791-1860)
   Hitel : mai magyar nyelven / Széchenyi István ; [szerkbiz. Buday Miklós, Dudás Márta, Horváth Attila]. - Budapest : Logod Bt., 2016. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88283-8-5 kötött
Magyarország - gazdaságpolitika - társadalmi probléma - hitelügy - magyar irodalom - reformkor - átdolgozás - vitairat
338(439)"181/183" *** 304(439)"181/183" *** 336.77(439) *** 894.511-92.04
[AN 3632590]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2016.
   Turisztikai jövőkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / szerk. Hanusz Árpád ; [kiad. ... Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.]. - Nyíregyháza : SZSZBMFÜ, 2016. - 160 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4645-2 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - turizmus - marketing - jövőkép
338.48(439.161) *** 339.138(439.161)
[AN 3631681]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7394 /2016.
   The changing faces of social economy across Europe : a perspective from 7 countries / Gergely Fábián, Andrea Toldi ed. ; [publ. by the] University of Debrecen Faculty of Health. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-569-8 fűzött
Európa - szociálpolitika - szociális munka - munkaerőpiac - 21. század
364(4)"201" *** 364.62 *** 331.5(4)
[AN 3632206]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2016.
Farkasné Gondos Krisztina
   Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz, 2016 / Farkasné Gondos Krisztina, Barabás Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo : Taxon Okt. és Szolg. Kft., 2016. - 307 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2016. febr.
ISBN 978-615-5353-94-9 fűzött : 6250,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - bér - útmutató
369(439)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3632369]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2016.
Futó Gábor (1953-)
   Nemzetközi társadalombiztosítás, 2016 / Futó Gábor ; [közread. a] Penta Unió Oktatási Centrum. - Pécs : Penta Unió, 2016. - 66 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-39-6 fűzött
Magyarország - Európa - társadalombiztosítás - tankönyv
369(439)(078) *** 369(4)(078)
[AN 3632446]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7397 /2016.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   A mondattani elv és a kisnyelvtanok : az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 183.)
Bibliogr.: p. 148-167. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-409-052-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - anyanyelvi oktatás - oktatástörténet - alapfokú oktatás - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
372.46 *** 37(439)"186/190" *** 373.3
[AN 3632005]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2016.
   Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola : jubileumi évkönyv, 1954-2014, 1964-2014 / [szerk. Lós Mária, Orbán Róbert]. - Balmazújváros : Veres P. Gimn. és Szakképző Isk., 2015. - 130 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5049-7 kötött
Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola (Balmazújváros)
Balmazújváros - gimnázium - szakiskola
373.54(439-2Balmazújváros) *** 373.6(439-2Balmazújváros)
[AN 3632915]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2016.
Benedek György (1944-)
   A Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézetének története / Benedek György ; ... Turai Kálmán ... pályamunkája felhasználásával. - [Szeged] : Szegedi Egy. K., 2016. - [2], 58 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-464-1 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Élettani Intézet
Szeged - egyetem - orvostudomány - élettan - történeti feldolgozás
378.661(439-2Szeged).096(091) *** 612
[AN 3635384]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2016.
Druckerman, Pamela
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2012. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-166-7 kötött : 3490,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1(44) *** 316.356.2(44)
[AN 3635328]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2016.
   Az európai pedagógusképzés metszetei [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Kéri Katalin ; [közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 50.8 MB). - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. : PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136402. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-896-9
pedagógusképzés - nemzetközi összehasonlítás - elektronikus dokumentum
371.13(100)
[AN 3635971]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2016.
Fehér Éva
   "Boldog születésnapot, Bors néni!" : színházpedagógiai módszertani kézikönyv kisiskolás korosztály részére / Fehér Éva, Lesku Katalin, Németh Virág ; [közread. a] Katona József Színház. - Kecskemét : Katona J. Színház, 2015. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-615-80201-3-8 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 371.3(072)
[AN 3633213]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2016.
Fehér Éva
   "Boldog születésnapot, Bors néni!" : színházpedagógiai módszertani kézikönyv óvodás korosztály részére / Fehér Éva, Lesku Katalin, Németh Virág ; [közread. a] Katona József Színház. - Kecskemét : Katona J. Színház, 2015. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-80201-2-1 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 371.3(072)
[AN 3633208]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2016.
Fehér Éva
   "Lebukott a király, hogy ő bizony a király!" : színházpedagógiai módszertani kézikönyv kisiskolás korosztály részére / Fehér Éva, Lesku Katalin, Németh Virág ; [közread. a] Katona József Színház. - Kecskemét : Katona J. Színház, 2015. - 72 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-615-80201-1-4 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 371.3(072)
[AN 3633221]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2016.
Fehér Éva
   "Lebukott a király, hogy ő bizony a király!" : színházpedagógiai módszertani kézikönyv óvodás korosztály részére / Fehér Éva, Lesku Katalin, Németh Virág ; [közread. a] Katona József Színház. - Kecskemét : Katona J. Színház, 2015. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-615-80201-0-7 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 371.3(072)
[AN 3633205]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2016.
Fehér Éva
   "Olyan anyagból vagyunk, mint álmaink..." : színházpedagógiai módszertani kézikönyv középiskolás korosztály részére / Fehér Éva, Lesku Katalin, Németh Virág ; [közread. a] Katona József Színház. - Kecskemét : Katona J. Színház, 2015. - 89 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-80201-4-5 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - módszertan - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 371.3(072)
[AN 3633216]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2016.
Gönczöl Enikő
   "Jó emberek léteznek, hogyan lehetségesek?" : tűnődésre késztető gyakorlati segédkönyv az erkölcstan tanításához általános iskolai tanítók és tanárok részére / Gönczöl Enikő, Kereszty Zsuzsa, Komaság Margit ; közread. az Iskolafejlesztési Alapítvány ... - Budapest : Menedzser Praxis, 2016. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-615-5554-04-9 fűzött
erkölcs - nevelés - tantárgy - didaktika - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 372.817(072) *** 371.3
[AN 3632968]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2016.
   Improving literacy skills across learning / [ed. by] Viola Bozsik ; [publ. by the] Hungarian Institute for Educational Research and Development ... - Budapest : Hung. Inst. for Educational Research and Development, 2015. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (CIDREE yearbook)
Bibliogr.
pedagógiai munka - tanulás
371.32 *** 371.322
[AN 3631820]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2016.
   Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai kutatásokban / szerk. Pléh Csaba. - Budapest : Akad. K., 2016. - [4], 228, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 20.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9705-0 fűzött
tanulás - oktatástechnológia - információs technika - módszertan
371.333 *** 371.68 *** 371.322 *** 37.025
[AN 3631798]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2016.
   Játékkal a világ körül = Play around the world / szerk. Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 155, [2] p. : ill. ; 24 cm
A Hajdúböszörményben, 2015. máj. 21-22-én azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-559-9 fűzött
pedagógia - nevelés - játék
371.382 *** 373.213.82
[AN 3632209]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2016.
Jeney István
   Időskorúak digitális kompetenciafejlesztése európai dimenzióban = Digital skills for seniors and disabled in European dimension / Jeney István, Béres Tamás, Tumpek András. - Nyíregyháza : Krúdy, 2015. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Angol nyelven, a bev. magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9891-16-6 fűzött
informatika - képességfejlesztés - élethosszig tartó tanulás - idős
374.7-053.9 *** 37.013.83 *** 681.3
[AN 3632307]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2016.
Jeney István
   Szakközépiskolai környezettudatos gondolkodásfejlesztés / Jeney István, Tumpek András. - Nyíregyháza : Krúdy, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9891-15-9 fűzött
környezeti nevelés - környezeti tudatosság
37.033 *** 504.03
[AN 3632477]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2016.
Jordan, Bernice Claire
Footsteps of faith (magyar)
   Lépésről lépésre a hit ösvényén : Újszövetség / írta Bernice Claire Jordan ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, 2015-. - 29 cm
Biblia. Újszövetség
vallásoktatás - tanári segédkönyv
372.82(072) *** 225
[AN 3632457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kicsoda Jézus Krisztus? / [ford. Bedőné Kriszt Éva]. - Átd. kiad. - 2015. - 147 p. : ill.
ISBN 978-963-88895-6-0 fűzött
[AN 3632460] MARC

ANSEL
UTF-87414 /2016.
Kurucz Rózsa (1952-)
   A Montessori-pedagógia fejlődéstörténete nemzetközi kitekintéssel : kék pedagógia, blaue Pädagogik / Kurucz Rózsa ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2015. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A szöveggyűjtemény német nyelven. - Bibliogr.: p. 167-174.
ISBN 978-963-642-845-7 fűzött
Olaszország - neveléstörténet - nevelési rendszer - 19. század - 20. század
37(45)"18/19" *** 371.4Montessori
[AN 3633031]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2016.
   Mire jó a tanoda? : a TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek / szerk. Fejes József Balázs, Lencse Máté, Szűcs Norbert ; [közread. a] Motiváció Oktatási Egyesület. - Szeged : Motiváció Okt. Egyes., 2016. - 267 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5164-7 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - cigányság - iskolán kívüli oktatás
376.7(=914.99)(439) *** 374.3.014
[AN 3631844]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2016.
   Partnerség, hálózat, kooperáció [elektronikus dok.] : a felsőoktatás és a közoktatás együttműködése a Dél-Dunántúlon / szerk. Font Márta ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 27.6 MB). - Pécs : PTE, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136399. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-912-6
Dél-Dunántúl - felsőoktatás - közoktatás - együttműködés - elektronikus dokumentum
378(439.11-13) *** 37.014(439.11-13)
[AN 3635960]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2016.
   Pedagógus családok világa : alma és fája / szerk. Kurucz Rózsa ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2015. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-807-5 fűzött
Magyarország - pedagógus - családtörténet - 20. század
37(439)(092)"19" *** 929.52(439)"19"
[AN 3633026]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2016.
Szűcs Zoltán
   Tollaslabda oktatás az Ovi-Sport program keretében : mozgás- és személyiségfejlesztés a tollaslabdát előkészítő Ovi-Tollas gyakorlatokkal : oktatói kézikönyv óvodapedagógusok részére / Szűcs Zoltán ; kiad. ... az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, 2015. - 78 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2814-4 fűzött
óvodapedagógia - mozgásos játék - tollaslabda - tanári segédkönyv
372.3 *** 796.1 *** 796.344(072)
[AN 3632449]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2016.
Vékássy László (1939-)
   A dadogók komplex kezelése : nyolcéves kortól / Vékássy László. - [Budapest] : Medicina, cop. 2016. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-585-8 fűzött : 2500,- Ft
dadogás - logopédia
376.36
[AN 3635909]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2016.
Zöld Panna
   Virgonc városi nyomozók / Zöld Panna ; [Igor Lazin rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 59 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Kuka művek ; 2.)
ISBN 978-963-415-318-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti nevelés - mese
37.033 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3632044]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7421 /2016.
   Állatos mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala útmutatóval. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2004. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-271-4 fűzött : 1990,- Ft
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3635930]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2016.
Bleyer András (1942-)
   A 9*9-es tábla bűvölete : gyilkos sudoku és szakasz / Bleyer András. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-93-2 fűzött : 1650,- Ft
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 3632341]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2016.
Brooking-Payne, Kim
Games children play (magyar)
   Gyermekeink játékai : a játékok és a sport hatása a gyermekek fejlődésére / Kim John Payne ; [rajzok Marije Rowling]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Kláris, cop. 2016. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984)
ISBN 978-615-5003-06-6 fűzött : 3300,- Ft
mozgásos játék - tanári segédkönyv
796.1(072)
[AN 3637187]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2016.
Caioli, Luca (1958-)
Ronaldo (magyar)
   Cristiano Ronaldo : szenvedélye a tökéletesség / Luca Caioli ; [ford. Koronczay Dávid és Bán Tibor]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 255 p., [20] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-963-406-235-6 kötött : 3990,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(469)(092)Cristiano_Ronaldo
[AN 3635950]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2016.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - Pécs : Alexandra, 2016-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3637142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Aranykor, 1945-1966 / [A hatalom félt a Fradi szurkolóitól című fejezet Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2016. - 752 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 742-744.
ISBN 978-963-357-848-3 kötött
[AN 3637147] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A futball elhúzódó rendszerváltozása, 1986-2015 / [az Ultras - Made in Hungary című fejezet Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2016. - 832 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 821-822.
ISBN 978-963-357-850-6 kötött
[AN 3637153] MARC

ANSEL
UTF-87426 /2016.
Faragó István
   Isten a kökénybokrok között : vadászírások / Faragó István. - [Pusztazámor] : DNM, 2015. - 264 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9783-02-7 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3631897]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2016.
Gócsáné Móró Csilla
   Tápiószele anno : képes történelem városunk fénykorából a kezdtektől 1945-ig / Gócsáné Móró Csilla, Kucza Péter ; Tápiószele Város Önkormányzatának kiadása. - Tápiószele : Önkormányzat, 2016. - 96, [24] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [118-119].
ISBN 978-963-12-5216-3 kötött
Tápiószele - helytörténet - képes levelezőlap - történelmi forrás - album
796.5(439) *** 943.9-2Tápiószele(084.1)
[AN 3632375]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2016.
Jánoska Ferenc (1966-)
   A vadászvizsga írásbeli tesztkérdései és képanyaga / [írásbeli teszteket kész. Jánoska Ferenc] ; [a képfelismerés anyagát szerk. Bíró Gabriella, Török Henrik] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Pusztazámor] : DNM, 2015. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9783-45-4 fűzött : 2500,- Ft
vadászat - vadgazdálkodás - vizsgakövetelmény
799.2(078)(079.1) *** 639.1.03/.04(078)(079.1)
[AN 3632009]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2016.
Rules of golf (magyar)
   A golf szabályai / [ford. Johnson Andrea és Szabó Csilla ...] ; [kiad. a Magyar Golf Szövetség]. - 33. kiad. - [Budapest] : M. Golf Szövets., [2016]. - 249 p. : ill. ; 15 cm
Érvényes: 2016 januárjától. - Borítócím: A golf szabályai és az amatőr státusz szabályai
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-6031-0)
golf - versenyszabály
796.352.063
[AN 3637243]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2016.
Szőcsné Antal Irén
   Anya - nyelv - búvár / Szőcsné Antal Irén. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 145 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 39.)
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 978-963-409-039-7 fűzött : 1490,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 3632028]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2016.
   Térhatású mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, külső és belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala gyakorlati útmutatóval. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2005. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-272-1 fűzött : 1990,- Ft
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3635934]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2016.
   Tükrös mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, külső és belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala gyakorlati útmutatóval. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2005. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-273-8 fűzött : 1990,- Ft
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3635938]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2016.
   Ünnepi mandalák : kifestőkönyv a test, a szellem, a lélek egységéhez, belső harmóniánk megtalálásához : 40 mandala gyakorlati útmutatóval. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2016, cop. 2005. - 15 p., [40] fol. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-291-274-5 fűzött : 1990,- Ft
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3635942]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7434 /2016.
Ajka Tárlat (2015)
   Ajka Tárlat : Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, ... Ajka ..., 2015. október 16 - november 5. / [rend. Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - [Ajka] : Önkormányzat, [2015]. - 20 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Ajka)
[AN 3633018]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2016.
Bakos Ágnes (1949-)
   Országház : stílus, harmónia, méltóság / fotók Bakos Ágnes és Tihanyi Bence ; [előszó Sisa József] ; [szöveg Villám Judit, Molnár Magda]. - 2. jav. kiad. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki K., cop. 2016. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 978-963-16-6640-3 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 3635293]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2016.
Bartis Attila (1968-)
   A világ leírása, részlet = Portraying the world, extract / [fotó] Bartis Attila ; [szöveg Kemény István] ; [közread. a] Deák Erika Galéria. - Budapest : Deák E. Galéra, 2016. - 55, [6] p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2016. ápr. 7-30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Számozott példány: 120
ISBN 978-963-12-5159-3 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bartis_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3632388]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2016.
   Év Tájépítésze Díj, 2012-2015 / [szerk. ... Bardóczi Sándor] ; [kiad. ... a Magyar Tájépítészek Szövetsége]. - Budapest : M. Tájépítészek Szövets., [2016]. - 67 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-80431-0-6 fűzött
Magyarország - városszépítés - városarculat - tájalakítás - szakmai szervezet - kitüntetés - 21. század
711.4(439)"201" *** 06.068(439)
[AN 3632396]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2016.
Fajó János (1937-)
Síkfestészet (angol)
   Plane painting : the way - the method / János Fajó. - 2. ed. - [Budapest] : Folpress, [2016], cop. 1999. - 72 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80346-0-9 kötött
festészet - művészet technikája - művészetelmélet
75.02 *** 75.01
[AN 3637016]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2016.
   Kárpit 3 : apokalipszis vagy globális fenntarthatóság : konferencia : oktatási segédlet I. : apocalypse or global sustainability : conference : teaching aid I. / [szerk. Pápai Lívia] ; [társszerk. Lázárné Balog Edit] ; [rend., közread. a] Magyar Kárpitművészek Egyesülete. - Budapest : M. Kárpitművészek Egyes., 2015. - 103 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2015. ápr. 15-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88324-4-3 fűzött
textilművészet - kárpit
745.52
[AN 3633112]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2016.
   Kegyes József bölcskei festő élete / [szerk.] Havassy Péter, Pongrácz Gábor ; [... kiad. Bölcske Községi Önkormányzat ...]. - Bölcske : Önkormányzat, 2015. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-12-3152-6 kötött : 3500,- Ft
Kegyes József (1834-1914)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Kegyes_J.
[AN 3631741]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2016.
Kocsis Imre (1940-2015)
   Ahol éltünk : Kocsis Imre festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában : 2015. szeptember 26 - 2016. április 10. = Where we lived : exhibition of Imre Kocsis in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum : 26th September 2015 - 10th April 2016 / a kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője Sári Zsolt ; a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2015]. - 23 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5123-44-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kocsis_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3633089]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2016.
   Korea dokumentumfotókon : embereken, tájakon és időn túl : 2016. május 6 - augusztus 28. / [szerk. Fajcsák Györgyi] ; [rend., közread. a] Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2016. - [44] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5304-59-0 fűzött
Koreai Köztársaság - fényképész - helyismeret - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(519.5)(092) *** 908.519.5(084.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3632451]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2016.
Kürti Emese (1976-)
   Bosch+Bosch / [ed. by Emese Kürti] ; [text Emese Kürti, Soma Bradák, Barnabás Zemlényi-Kovács] ; [org., publ. by] acb ResearchLab. - Budapest : acb ResearchLab, 2016. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a Budapesten, 2016. márc. 10 - ápr. 21. között "Bosch+Bosch csoport: konceptuális művészet a jugoszláv avantgárdból" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5306-1 fűzött
Szabadka - Vajdaság - vizuális művészet - művészcsoport - 20. század
73/76(497.11)"196/197" *** 061.28(497.11-2Szabadka)
[AN 3632241]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2016.
   Lőrinczi Edit belsőépítész / [szerk. O. Ecker Judit, Oltvai Andrea] ; [közread. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2015. - 111 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-80389-0-4 fűzött
Lőrinczi Edit (1929-)
Magyarország - belsőépítészet - iparművész - 20. század - 21. század
747(439)(092)Lőrinczi_E.
[AN 3632993]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2016.
Martsa Piroska (1963-)
   Pintyő : M. Szűcs Ilona festőművész élete és munkássága / Martsa Piroska, Martsa Balázs. - Budapest : [Martsa P.], 2016. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4930-9 fűzött
Szűcs Ilona, M. (1925-2010)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Szűcs_I.,_M.
[AN 3632091]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2016.
Móser Zoltán (1946-)
   Érkező idő : álmok, könyvek, képek / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2016. - 215 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80195-7-6 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 3632347]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2016.
   Múzeumi munkafüzet gyerekeknek : a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Néprajzi Kiállóhelye[!Kiállítóhelye] Sárazsadányban / [szerk. Leskó Andrea] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2015. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-45-1 fűzött
Bodrogköz - magyar néprajz - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Sárazsadány) *** 087.5 *** 39(=945.11)(439Bodrogköz)
[AN 3633033]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2016.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   T. Horváth Éva / írta és összeáll. S. Nagy Katalin. - Budapest : Alapos Kalapos Bt., 2016. - 151 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-12-5285-9 kötött
Horváth Éva, T. (1945-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Horváth_É.,_T.
[AN 3632964]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2016.
Oláh Mátyás László (1975-)
   Szelekció : Oláh Mátyás László képzőművész munkái. - Budapest : Színkópia Műhely : Széphalom Kvműhely : Oláh M. L., [2016]. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Oláh_M._L.
[AN 3632996]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2016.
   Origami. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm kezek)
ISBN 978-615-5533-55-6 fűzött : 599,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3631960]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2016.
Parragi Márta (1961-)
   Kertész vagyok, és ez büszkeségem : Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása : foglalkoztató füzet kicsiknek / [írta, összeáll. Parragi Márta] ; [graf. Széki András]. - Budapest : PIM, [2015]. - [11] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Kész. a budapesti Jókai Emlékszobában, 2011. okt. 7-én megnyitott állandó kiállításhoz
ISBN 978-615-5517-05-1 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - természeti környezet - múzeumi kiadvány - 19. század - foglalkoztatókönyv
069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum *** 894.511(092)Jókai_M. *** 502 *** 087.5
[AN 3633045]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2016.
   A Rinya-Dráva Szövetség eredményei az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 2007-2013. - Barcs : Rinya-Dráva Szövets. LEADER Helyi Akciócsop., 2016. - 235 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-12-5051-0 fűzött
Somogy megye - Európai Unió - területfejlesztés - vállalkozásfejlesztés - pénzügyi támogatás - pályázat - 21. század
711.1(439.123)"200/201" *** 658.1.012.4 *** 338.246.027(4-62)"200/201" *** 06.063(4-62)
[AN 3633284]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2016.
Strausz János (1950-)
   Útközben / Strausz János. - [Budapest] : Semmelweis, 2015. - 107 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-331-339-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Strausz_J.
[AN 3632992]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2016.
Száraz Csilla (1974-)
   A mi múzeumunk : foglalkoztató füzet gyerekeknek a múzeum "Emberek, utak, kapcsolatok: Dél-Zala évezredei" című állandó kiállításához / [írta és összeáll. Száraz Csilla, Tugya Beáta] ; [közread. a] Thúry György Múzeum. - Nagykanizsa : Thúry Gy. Múz., 2015. - 30 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Zala megye - Nagykanizsa - helytörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Nagykanizsa) *** 943.912.1 *** 943.9-2Nagykanizsa *** 087.5
[AN 3633081]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2016.
Szepesi Bódog (1883-1940)
   A Sátoraljaújhelyen épült magyar kálvária / [Szepesi Bódog] ; [... kiad. Rákóczi Szövetség]. - 6. bőv. kiad. - [Budapest] : Rákóczi Szövets., 2016. - 102 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
Sátoraljaújhely - emlékhely - magyar történelem - trianoni békeszerződés
725.945(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"1920"
[AN 3637061]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2016.
Thorne, Claire
Draw like an Egyptian (magyar)
   Kalandozz Egyiptomban! : [hogyan rajzoljunk embereket, isteneket és állatokat az ókori egyiptomiak stílusában?] / Claire Thorne ; [... ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2016. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5283-81-9 fűzött : 1590,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3633021]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (angol)
   The house of the Hungarian Parliament / [auth. András Török] ; [phot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (The Kossuth Square booklets, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-78-8 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631858]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (francia)
   Le Parlement Hongrois / [écrit par András Török] ; [photographe Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Cahiers Place Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-79-5 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631930]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (lengyel)
   Gmach Węgierskiego Parlamentu / [aut. ... András Török] ; [zdjęcia Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Słowo o Placu Kossutha, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-84-9 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631939]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (német)
   Das ungarische Parlament / [Text András Török] ; [Fotos Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kossuth-Platz Hefte, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-80-1 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631869]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (olasz)
   Il Parlamento Ungherese / [testo di András Török] ; [fot. Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Opuscoli di Piazza Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-81-8 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631944]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (orosz)
   Parlament Vengrii / [avt. ... Andraš Tërëk] ; [fot. Tamaš Vahsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Buklety o ploŝadi Košuta, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-82-5 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631932]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2016.
Török András (1954-)
A magyar Országház (spanyol)
   El Parlamento Húngaro / [texto András Török] ; [fotos Tamás Wachsler]. - [Budapest] : [Országgyűlés Hiv.], cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Cuadernos de la Plaza Kossuth, ISSN 2498-6585)
ISBN 978-963-9848-83-2 fűzött
Budapest - országház - helyismeret - album
725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 908.439-2Bp.(084.1)
[AN 3631947]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2016.
Tóth Kornélia (1971-)
   Ürmös Péter kisgrafikai világa / Vasné Tóth Kornélia. - Budapest : KBK Grafikagyűjtő és Művel. Egyes., 2016. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4651-3 fűzött
Ürmös Péter (1956-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kisgrafika
76(439)(092)Ürmös_P. *** 769.4
[AN 3632007]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2016.
Varga Lajos (1950-||)
   A pásztói plébánia története / Varga Lajos. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Jel, 2015. - 242 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-9670-45-7 fűzött
Pásztói Római Katolikus Plébánia
Pásztó - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Pásztó)(091) *** 282(439-2Pásztó)(091)
[AN 3635274]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2016.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (62.) (2015) (Hódmezővásárhely)
   62. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2015. október 4 - december 6.] = 62nd Autumn Exhibition of Vásárhely / [a kiállítás rendezője Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], [2016]. - 159 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-35-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3632985]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2016.
Vécsey Aurél
   Magyar várak és legendáik / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-135-0 fűzött
Magyarország - vár - művelődéstörténet
728.81(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3633188]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2016.
Vida Tivadar (1962-)
   Késő antik fémedények a Kárpát-medencében : gazdaság és hatalom a népvándorlás korában / Vida Tivadar. - Budapest : Archaeolingua : MTA BTK Régészeti Int., 2016. - 141, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica Hungariae, ISSN 2498-5600 ; 1.)
Bibliogr.: p. 119-128.
ISBN 978-963-9911-77-2 fűzött
Kárpát-medence - régészet - fémmegmunkálás - edény - ókor
739.1(36) *** 739.5(36) *** 904(4-191)"652"
[AN 3631764]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7469 /2016.
   40 éves a.. : Német Nemzetiségi Énekkar : Deutscher Nationalitätenchor. - Pusztavám : Német Nemzetiségi Énekkar, 2016. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar
Pusztavám - énekkar - magyarországi németek
784.087.68.071(439-2Pusztavám) *** 316.347(=30)(439-2Pusztavám)
[AN 3631846]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2016.
Csizmadia Mária Judit
   Zenetörténet fiataloknak 1750-től 1945-ig / Csizmadia Mária Judit. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2016. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-615-80195-2-1 kötött
zenetörténet - 18. század - 19. század - 20. század - ifjúsági könyv
78(100))"17/19"(02.053.2)
[AN 3632257]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2016.
Dobozy Borbála (1955-)
Georg Anton Benda és csembalószonátái (cseh)
   Jiři Antonín Benda a jeho sonáty pro cembalo : tradice, historické pozadí, duch doby / Borbála Dobozyová ; [... přel. Robert Svoboda]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2016. - 147 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 142-147.
ISBN 978-615-80195-6-9 fűzött
Benda, Jiři Antonín (1722-1795)
Csehország - zeneszerző - 18. század
78.071.1(437)(092)Benda,_J._A.
[AN 3632252]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2016.
Isserlis, Steven (1958-)
Why Handel waggled his wig (magyar)
   Miért hordott póthajat Haydn hajdanán? : újabb történetek híres zeneszerzőkről / Steven Isserlis ; [Susan Hellard rajzai nyomán az illusztrációkat kész. Lanczinger Mátyás] ; [ford. Nemes Krisztián]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2016. - 323 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80071-5-3 fűzött : 2990,- Ft
zenetörténet - zeneszerző - életrajz - ifjúsági könyv
78.071.1(100)(092)(02.053.2)
[AN 3631668]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2016.
Juhász Zoltán (1955-)
   A népzene kultúrkörei : népzene kultúrák összefüggéseinek vizsgálata öntanuló rendszerekkel / Juhász Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2016. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-255.
ISBN 978-615-80195-8-3 kötött
népzenekutatás - népi kultúra
78.031.4 *** 39(=00)
[AN 3632944]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2016.
Karczag Márton
   A magyar Failoni / Karczag Márton ; [a fotóanyagot összeáll. Wellmann Nóra] ; [közread. a] Magyar Állami Operaház ... - [Budapest] : Opera, cop. 2016. - 136 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-80225-1-4 kötött
Failoni, Sergio (1890-1948)
Olaszország - karmester - 20. század
785.11.071.2(45)(092)Failoni,_S.
[AN 3632965]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2016.
Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest (angol)
   Liszt Ferenc Memorial Museum, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest : catalogue of the permanent exhibition / [comp. and ed. by Mária Eckhardt] ; [publ. by the Liszt Museum Foundation]. - Budapest : Liszt Mus. Foundation, 2016. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-12-4762-6 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest). Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Magyarország - zeneszerző - 19. század - múzeumi katalógus
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 3636425]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7476 /2016.
Fenyő Iván (1979-)
   Észlelések avagy Egy gondolkodó ember naplója / Fenyő Iván. - 2. kiad. - Budapest : [Fenyő I.], 2016, cop. 2014. - 243 p. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2014
ISBN 978-963-12-0259-5 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-445-567-7)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - mentálhigiénia - napló
792.028(439)(092)Fenyő_I.(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3637211]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2016.
   Kell egy színház : a Bajai Fiatalok Színházának története, 1996-2016 / [... szerk. Ottmár Attila] ; [kiad. Bajai Színházért Alapítvány]. - Baja : Bajai Színházért Alapítvány, [2016]. - 309 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-5311-5 kötött
Bajai Fiatalok Színháza
Baja - színháztörténet - amatőr művészet - ezredforduló
792(439-2Baja)"199/201" *** 379.825
[AN 3632027]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2016.
Pörös Géza (1949-)
   Krzysztof Zanussi világa : utazások, találkozások, megvilágosodások / Pörös Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 437 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 436-[438]. - Filmogr.: p. 408-428.
ISBN 978-963-09-8482-9 fűzött : 3800,- Ft
Zanussi, Krzysztof (1939-)
Lengyelország - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(438)(092)Zanussi,_K.
[AN 3631720]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2016.
   Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben / szerk. Győri Zsolt és Kalmár György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-551-3 fűzött
Magyarország - filmművészet - filmesztétika - kultúraszociológia
791.43.01 *** 791.43(439) *** 316.7(439)
[AN 3631553]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7480 /2016.
   Család és rokonság nyelvek tükrében / szerk. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 186.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-058-8 fűzött : 2990,- Ft
összehasonlító nyelvészet - terminológia - rokonság
801.52 *** 801.313.24(=00)
[AN 3632438]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2016.
Csikós Borbála
   Angol kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára / Csikós Borbála, Liv Marton ; [ill. Varga-Pesei Petra]. - Budapest : Akad. K., 2016. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9691-6 fűzött
angol nyelv - vizsgakövetelmény
802.0(079.1)=945.11
[AN 3631729]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2016.
Csörgő Anikó
   Csodaország : képes szótár foglalkoztató feladatokkal : magyar - angol - német / írta és szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2015. - 120 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9180-57-4 fűzött
801.321.19(02.053.2)=945.1=20=30
[AN 3637112]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2016.
Mihalik Márta
   Dobro požalovatʹ na ustnyj èkzamen! : 10 középszintű szóbeli érettségi tételsor minta, 20 középfokú szóbeli nyelvvizsga tételsor minta, 10 emelt szintű szóbeli érettségi tételsor minta : országismeret, kultúra, ünnepek, szokások / Mihalik Márta. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 170 p. : ill.30 cm
ISBN 978-963-12-4548-6 fűzött
orosz nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3632826]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2016.
Németi Zsuzsa
   Budai László : a nyelvekkel és nyelvkönyveivel bűvölő / Németi Zsuzsa. - [Hédervár] : Publio, 2015. - 319 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-397-907-5 fűzött
Budai László (1934-)
Magyarország - nyelvész - pedagógus - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
80.001(439)(092)Budai_L. *** 37(439)(092)Budai_L.
[AN 3632116]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2016.
   Practice test book : Euroexam : three complete sets of B1 level Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], [2015]. - 134 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-20-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3633056]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2016.
   Practice test book : Euroexam : three complete sets of EuroPro B2 level Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], [2016]. - 130 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-16-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3637085]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2016.
   Practice test book : Euroexam : three complete sets of EuroPro B2 level Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], [2016]. - 131 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-22-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3633063]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2016.
Pulai Zsolt
   Let's play English again : angol nyelvi társas játékok : [foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek] / [szerző Pulai Zsolt] ; [ill. Fatér Anna]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 2 db : ill., színes ; 30 cm + 5 mell.
Közös tokban
ISBN 978-963-05-9596-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3637101]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kék füzet. - 28 p.
[AN 3637103] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Piros füzet. - 28 p.
[AN 3637104] MARC

ANSEL
UTF-87489 /2016.
   TextLink - structuring discourse in multilingual Europe : second action conference : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 11-14 April, 2016 : conference handbook. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2016. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Conference handbook. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-563-6 fűzött
Európa - többnyelvűség - konferencia-kiadvány
800.73(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3632217]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7490 /2016.
Duriez, Colin
Tolkien and C. S. Lewis (magyar)
   Tolkien és C. S. Lewis : egy híres barátság története / Colin Duriez. - Budapest : Harmat, 2016. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-265.
ISBN 978-963-288-314-4 kötött : 3500,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Nagy-Britannia - író - angol irodalom története - műfajtörténet - 20. század - fantasztikus regény
820(092)Tolkien,_J._R._R. *** 820(092)Lewis,_C._S. *** 820(091)-312.9
[AN 3631973]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2016.
Stone, Irving (1903-1989)
Sailor on horseback (magyar)
   Matróz lóháton : Jack London élete / Irving Stone ; [ford. Radó György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8353-2 kötött : 1590,- Ft
London, Jack (1876-1916)
Egyesült Államok - író - amerikai angol irodalom - 19. század - századforduló - életrajzi regény
820(73)(092)London,_J.(0:82-31) *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3631917]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2016.
   Vadas Ferenc emlékezete / [szerk. Ódor János Gábor]. - Szekszárd : WMMM, 2015. - 59 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (WMMM füzetek, ISSN 2498-6461 ; 1.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-7209-42-0 fűzött
Vadas Ferenc (1930-2001)
Magyarország - irodalomtörténész - nyelvész - vezető alkalmazott - 20. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Vadas_F. *** 80.001(439)(092)Vadas_F. *** 658.1(439)(092)Vadas_F. *** 012Vadas_F.
[AN 3631658]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7493 /2016.
Demény Péter (1972-)
   Portrévázlatok a magyar irodalomból / Demény Péter ; [ill. Eperjesi Noémi]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 100 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-01-7 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3632058]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2016.
   Kazinczy, a széphalmi Orpheus / [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum A Magyar Nyelv Múzeuma ...]. - Sátoraljaújhely-Széphalom : PIM A M. Nyelv Múz., [2015]. - 22 p. : ill., színes ; 21x24 cm
Kész. a Sátoraljaújhely-Széphalmon a "Nyelvlesen", a "Kazinczy Ferenc élete és kora" valamint "A Szép és a Jó" c. kiállításokhoz
ISBN 978-615-5517-02-0 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
894.511(092)Kazinczy_F. *** 069(439-2Sátoraljaújhely) *** 087.5
[AN 3632440]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2016.
Lénárt-Cheng Helga
   Lénárd Sándor : világok vándora / Lénárt-Cheng Helga, Vajdovics Zsuzsa. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 180 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 172-177.
ISBN 978-963-414-079-5 fűzött : 2990,- Ft
Lénárd Sándor (1910-1972)
Brazília - író - orvos - fordító - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(81)(092)Lénárd_S. *** 61(81)(=945.11)(092)Lénárd_S. *** 012Lénárd_S. *** 830(092)Lénárd_S. *** 82.03(81)(=945.11)(092)Lénárd_S.
[AN 3631320]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2016.
Tompó László (ifj.) (1972-)
   Mélyszántás 2 : irodalmunk titkai / ifj. Tompó László. - Budapest : Két Hollós, 2016. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-615-80352-0-0 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3631620]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7497 /2016.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Habśwrah ʿal piy Yehwdah (magyar)
   Júdás / Ámosz Oz ; [Rajki András]. - Budapest : Európa, 2016. - 387, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-251-7 kötött : 3690,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3633121]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2016.
Adeline, L. Marie
S.E.C.R.E.T. : shared (magyar)
   S.E.C.R.E.T. 2 [elektronikus dok.] : kettőnk titka / L. Marie Adeline ; ford. Szabó Mihály. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-786-7
kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(71)=945.11
[AN 3631326]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2016.
Ahern, Cecelia (1981-)
Flawed (magyar)
   A vétkes / Cecelia Ahern ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-536-2 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3631723]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2016.
Ahrnstedt, Simona (1967-)
En enda natt (magyar)
   Egyetlen éjszaka / Simona Ahrnstedt ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 422 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-867-8 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - szerelmes regény
839.7-312.5=945.11
[AN 3631603]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2016.
Anarqızı, Günel (1972-)
   Karabahi elbeszélések = Qarabağ hekayäläri / Günel Anargizi ; [közread. a Magyar - Azerbajdzsán Baráti Társaság]. - Budapest : M. - Azerbajdzsán Baráti Társ., 2015. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
azeri irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.362-32.02=945.11
[AN 3631805]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2016.
Arango, Sascha (1959-)
Die Wahrheit und andere Lügen (magyar)
   Az igazság és más hazugságok [elektronikus dok.] / Sascha Arango ; ford. Blaschtik Éva. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135761. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-795-9
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3631437]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2016.
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-)
L'omelette au sucre (magyar)
   A cukrozott omlett / Jean-Philippe Arroud-Vignod ; [... ill. Mázas Zsuzsa] ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 133, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-138-3 kötött : 2690,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631903]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2016.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Abgefahren! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Hű, de durva! / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 193, [9] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-294-367-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631906]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2016.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-298-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3637063]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2016.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Szenczi Miklós]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 446 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-792-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3637127]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2016.
Baricco, Alessandro (1958-)
Castelli di rabbia (magyar)
   Harag-várak / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-789-9 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3637029]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2016.
Barker, Claire (1969-)
Knitbone Pepper : ghost dog (magyar)
   Borsházy Bojtorján, a szellemkutya / írta Claire Barker ; ill. Ross Collins ; [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 249, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-987-1 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3631922]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2016.
Bator, Joanna (1968-)
Ciemno, prawie noc (magyar)
   Szinte éjsötét / Joanna Bator ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Magvető, 2016. - 410, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3397-5
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3632797]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2016.
Berry, Steve (1955-)
The templar legacy (magyar)
   A templomosok öröksége / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 619 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-200-4 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635957]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2016.
Beyatlı, Yahya Kemal (1884-1958)
   Három török költő : Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı és Orhan Veli Kanık versei / [... vál. és az utószót írta Mányoki János] ; [a műfordításokat kész. Bede Anna, Hárs Ernő, Mányoki János] ; [ill. Horváth László Adrián]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Kvt., 2016. - 191 p. : ill. ; 17 cm. - (Bivio, ISSN 2063-8418 ; 3.)
ISBN 978-963-12-5345-0 kötött
Fűzött
török irodalom - vers
894.35-14=945.11
[AN 3632786]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2016.
Black, Holly (1971-)
The iron trial (magyar)
   A vaspróba : Magisztérium I. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 339, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-373-926-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635340]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2016.
Bodnárová, Jana (1950-)
Insomnia (magyar)
   Insomnia / Jana Bodnárová ; ford. Tóth Ozsvald Zsuzsa. - Budapest : Gondolat, 2016. - 139, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-661-7 fűzött : 2400,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3632853]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2016.
Březinová, Ivona (1964-)
Kluk a pes (magyar)
   Add a mancsod! / Ivona Březinová ; [Radnóti Blanka illusztrációival] ; ford. Balázs Andrea. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 59, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-030-5 kötött : 2499,- Ft
cseh irodalom - gyermekregény
885.0-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632812]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2016.
Bukowski, Charles (1920-1994)
More notes of a dirty old man (magyar)
   Egy vén kujon további feljegyzései / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2016. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-717-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636335]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2016.
Burton, Jessie (1982-)
The miniaturist (magyar)
   A babaház úrnője [elektronikus dok.] / Jessie Burton ; ford. Farkas Krisztina. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Libri : JAK, cop. 2015. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 75.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-626-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3631217]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2016.
Camus, Albert (1913-1960)
L'étranger (magyar)
   Az idegen / Albert Camus ; [ford. Ádám Péter és Kiss Kornélia]. - Budapest : Európa, 2016. - 162 p. ; 19 cm
Megj. "Közöny" címmel is
ISBN 978-963-405-366-8 kötött : 2690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3631787]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2016.
Carpenter, Teresa
The making of a princess (magyar)
   A szép Amanda titka / Teresa Carpenter ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 592.)
ISBN 978-963-407-310-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632424]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2016.
Carr, Susanna
A deal with benefits (magyar)
   (Nem)kívánatos személy / Susanna Carr ; [... ford. Bakay Dóra]. Karibi nyaralás / Leslie Kelly ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. A kaméleon / Elizabeth Power ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 74.)
Egys. cím: A deal with benefits. Propositioned. A greek escape
ISBN 978-963-407-314-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3632172]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2016.
Catton, Eleanor (1985-)
The luminaries (magyar)
   A fényességek / Eleanor Catton ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2016. - 942 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-348-4 kötött : 5990,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3633148]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2016.
Chamberlin, Ann
The sultan's daughter (magyar)
   A szultán lánya / Ann Chamberlin ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 339, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5334-74-0 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3633167]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
The man in the brown suit (magyar)
   A barna ruhás férfi / Agatha Christie ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1993. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-391-0 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3635918]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2016.
Christie, Agatha (1890-1976)
Three blind mice (magyar)
   Három vak egér / Agatha Christie ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2004. - 129 p. ; 19 cm
keretcím: Agatha Christie-novelláskötetek
ISBN 978-963-405-390-3 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3636380]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2016.
Craven, Sara (1938-)
His untamed innocent (magyar)
   Váratlan vendég / Sara Craven ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 598.)
ISBN 978-963-407-275-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3631994]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2016.
Crichton, Michael (1942-2008)
Rising sun (magyar)
   Gyilkos nap / Michael Chrichton ; [ford. Kozma Zsolt]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 449, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8473-7 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635983]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2016.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2015. november 19. : Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, 2016. - 100 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-107-0 fűzött
bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3632157]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2016.
Donald, Robyn
Island of secrets (magyar)
   Kínos végrendelet / Robyn Donald ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 590.)
ISBN 978-963-407-295-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632420]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2016.
Donovan, James B. (1916-1970)
Strangers on a bridge (magyar)
   Idegenek egy hídon : Abel ezredes rejtélye / James B. Donovan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2016. - 501, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-355-2 kötött : 3990,- Ft
Abel, Rudolf (1903-1971)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3633297]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2016.
Eco, Umberto (1932-2016)
Numero zero (magyar)
   Mutatványszám / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2016. - 207, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-363-7 kötött : 3290,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3633115]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2016.
Eggers, Dave (1970-)
The circle (magyar)
   A kör / Dave Eggers ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2016. - 381 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-405-360-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3633163]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2016.
Fforde, Katie (1952-)
A Christmas feast and other stories (magyar)
   Karácsonyi lakoma és más történetek [elektronikus dok.] / Katie Fforde ; ford. Molnár Júlia Dóra. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-794-2
angol irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.5=945.11
[AN 3631445]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2016.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Pilotengeschichten (magyar)
   Pilótatörténetek / Alexandra Fischer-Hunold ; Christian Zimmer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2016]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-61-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3631946]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2016.
Foss, Kristian Bang (1977-)
Døden kører Audi (magyar)
   A halál Audival jár / Kristian Bang Foss ; ford. Bogdán Ágnes. - Budapest : Park, cop. 2016. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-109-7 fűzött : 2490,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3631722]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2016.
Gómez Mata, Marta (1967-)
Un mundo de mamás (magyar)
   Anyukák világa / Marta Gómez Mata ; [ill.] Carla Nazareth ; [ford. Simon Réka Zsuzsanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2016. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9869-73-8 kötött : 3400,- Ft
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3632057]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2016.
Gortner, C. W.
The Tudor conspiracy (magyar)
   A Tudorok összeesküvése : a kémmester krónikái / C. W. Gortner ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2016. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-81-3 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3632089]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2016.
Grisham, John (1955-)
The brethren (magyar)
   Holló a hollónak / John Grisham ; [ford. Dobrás Zsófia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2002. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-64-0 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635417]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2016.
Grisham, John (1955-)
The racketeer (magyar)
   A csaló / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2013. - 413, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-69-5 fűzött : 4100,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3635407]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2016.
Grossman, Lev (1969-)
The magician's land (magyar)
   A varázsló birodalma / Lev Grossman ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-051-6 fűzött : 3780,- Ft : 13,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3631727]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2016.
Hale, Shannon (1974-)
Austenland (magyar)
   Austenland : vakáció Mr. Darcyval / Shannon Hale ; [ford. Palásthy Ágnes]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 235 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-545-9 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3637011]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2016.
Hanlon, Abby
Dory and the real true friend (magyar)
   Dory végre igazi barátra talál / Abby Hanlon ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - [6], 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-373-2 kötött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3631889]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2016.
Hanlon, Abby
Dory fantasmagory (magyar)
   Dory fantáziája elszabadul / Abby Hanlon ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - [6], 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-372-5 kötött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3631953]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2016.
Harris, Lynn Raye
Heiress's defiance (magyar)
   Murphy törvénye : Chatsfield Hotel / Lynn Raye Harris ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 599.)
ISBN 978-963-407-289-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632031]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2016.
Hassel, Sven (1917-2012)
De fordømtes legion (magyar)
   Kárhozottak légiója / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - 2. kiad. - Budapest : Partvonal, 2016. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-92-2 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3635321]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2016.
Hawking, Jane (1944-)
Travelling to infinity (magyar)
   Utazás a végtelenbe / Jane Hawking ; [ford. Csáki Judit és Kelemen László]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 484, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-555-9 fűzött : 3990,- Ft
Hawking, Jane (1944-)
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - fizikus - 20. század - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 53(410)(092)Hawking,_S.(0:82-94)
[AN 3635329]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2016.
Hawking, Jane (1944-)
Travelling to infinity (magyar)
   Utazás a végtelenbe [elektronikus dok.] / Jane Hawking ; ford. Csáki Judit és Kelemen László. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, [2015], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135738. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-606-8
Hawking, Jane (1944-)
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - fizikus - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
820-94=945.11 *** 53(410)(092)Hawking,_S.(0:82-94)
[AN 3631263]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2016.
Hayes, Terry (1951-)
I am Pilgrim (magyar)
   Nevem Pilgrim / Terry Hayes ; [ford. Tóth Attila]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 717 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-308-1 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3631850]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2016.
Hobbs, Roger
Ghostman (magyar)
   Ghostman [elektronikus dok.] : a megoldóember / Roger Hobbs ; ford. Nagy Gergely. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 801 KB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-619-8
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3631220]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2016.
Houellebecq, Michel (1956-)
Extension du domaine de la lutte (magyar)
   A harcmező kiterjesztése / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2016. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3382-1 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3631814]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2016.
   Huszadik századi szlovák novellák : szlovák dekameron / [... vál., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Marta Součková]. - Budapest : Noran Libro, 2016. - 542 p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-615-5513-72-5 kötött : 3990,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés - antológia
885.4-32(082)945.11
[AN 3631921]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2016.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
The buried giant (magyar)
   Az eltemetett óriás / Kazuo Ishiguro ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Európa, 2016. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-380-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3633077]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2016.
Jackson, Sophie
A pound of flesh (magyar)
   Egy font hús / Sophie Jackson ; [ford. Lukács Andrea]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-813-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3631745]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2016.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata [elektronikus dok.] / E. L. James ; ford. Simik Bálint. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-810-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3631364]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2016.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of freedom (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata [elektronikus dok.] / E. L. James ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135750. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-811-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3631360]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2016.
Jones, Kelly (1971-)
Unusual chickens for the exceptional poultry farmer (magyar)
   Különleges csirkék egy nem mindennapi baromfiudvarból / Kelly Jones tollából ; Katie Kath illusztrációival ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budakeszi : Betűtészta K., 2016. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5587-09-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - levélregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3632780]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2016.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 34. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-399-3 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3635402]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2016.
Kellerman, Faye (1952-)
Hangman (magyar)
   Fojtogató szenvedély : Decker & Lazarus-krimi / Faye Kellerman ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 480 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-239-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3632067]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2016.
Kerekesová, Katarína (1974-)
Mimi & Líza (magyar)
   Mimi & Liza / történet Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela ; ill. Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana Šebestová ; [ford. Polgár Anikó]. - Budapest : Scolar, 2016. - 165 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-244-622-6 kötött : 2995,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom - mese
885.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632081]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2016.
King, Stephen (1947-)
11/22/63 (magyar)
   11.22.63 / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2012. - 846, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9996-6 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3633195]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2016.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : old school (magyar)
   Egy ropi naplója : régi szép idők / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-472-6 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635314]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2016.
Knausgård, Karl Ove (1968-)
Min kamp 1 (magyar)
   Halál : Harcom 1. / Karl Ove Knausgård ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Magvető, 2016. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3293-0 kötött : 3990,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3632772]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2016.
Koch, Herman (1953-)
Zomerhuis met zwembad (magyar)
   Nyaraló úszómedencével / Herman Koch ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2016. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-368-2 kötött : 3990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3633092]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2016.
Kraft, Jim
Garfield and the mysterious mummy (magyar)
   Garfield és a titokzatos múmia / írta Jim Kraft ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Drize K., cop. 2016. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Garfield könyvek ; 3.)
ISBN 978-615-5425-24-0 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635339]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2016.
Kraft, Jim
Garfield and the teacher creature (magyar)
   Garfield és a suli fantomja / írta Jim Kraft ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Drize K., cop. 2016. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Garfield könyvek ; 2.)
ISBN 978-615-5425-25-7 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635333]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2016.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Sist jag var som lyckligast (magyar)
   Boldogság mostanában / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 120, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-80-7 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631968]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2016.
Lawrence, Kim
Gianni's pride (magyar)
   A félálompasi / Kim Lawrence ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 601.)
ISBN 978-963-407-304-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632040]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2016.
Ledig, Agnès (1972-)
Juste avant le bonheur (magyar)
   Egy lépés a boldogság / Agnès Ledig ; ford. Pacskovszky Zsolt. - Budapest : Park, cop. 2016. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-265-0 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3631719]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2016.
Lenk, Fabian (1963-)
In den Fängen des Kraken (magyar)
   Octopus, a polip csapdájában / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - Budakeszi : Betűtészta, 2016. - 132, [5] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Dr. Dark hihetetlen kalandjai ; 3.)
ISBN 978-615-5587-08-5 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3632855]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2016.
Little, Elizabeth (1981-)
Dear daughter (magyar)
   Amíg a lányod voltam / Elisabeth Little ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 438, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-605-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636379]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2016.
Logan, Nikki
How to get over your ex (magyar)
   Georgia éve / Nikki Logan ; [... ford. Csató Gabriella]. Túlélni a Valentin-napot / Fiona Harper ; [... ford. Kiss Gábor]. Régi bűnnek hosszú az árnyéka / Crystal Green ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 73.)
Egys. cím: How to get over your ex. The guy to be seen with. The cowboy's pregnant bride
ISBN 978-963-407-299-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3632130]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2016.
Macdonald, Helen (1970-)
H is for hawk (magyar)
   H, mint héja / Helen Macdonald ; ford. Makovecz Benjamin. - [Budapest] : Park, cop. 2015. - 340, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-338.
ISBN 978-963-355-258-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - solymászat - állat-ember kapcsolat - gyászolás - memoár
820-94=945.11 *** 591.557.2(0:82-94) *** 598.91(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 3631955]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2016.
Madison, Tracy
A match made by Cupid (magyar)
   Valentin-napi fogadás / Tracy Madison ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Menyasszony a pácban / Teresa Hill ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 297-298.)
Egys. cím: A match made by Cupid. His bride by design
ISBN 978-963-407-297-3 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632143]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2016.
Mallery, Susan
Under her skin (magyar)
   Született játékos : a csodálatos Titan lányok / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-407-237-9 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632062]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2016.
Mann, Thomas (1875-1955)
Buddenbrooks (magyar)
   A Buddenbrook ház / Thomas Mann ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Gabo, cop. 2016. - 679 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-230-1 kötött : 4500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3635993]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2016.
Marías, Javier (1951-)
Mañana en la batalla piensa en mí (magyar)
   Holnap a csatában gondolj rám [elektronikus dok.] / Javier Marías. - Szöveg (epub : 896 KB). - [Budapest] : Libri, [2015], cop. 2000
Főcím a címképernyőről. - Ford. Pávai Patak Márta. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-781-2
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3631516]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2016.
Marinelli, Carol
200 Harley Street: Surgeon in a tux (magyar)
   Szoknyahős szikével / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. Harangszó a tó felett / Abigail Gordon ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 530-531.)
Egys. cím: 200 Harley Street: Surgeon in a tux. Swallowbrook's wedding of the year
ISBN 978-963-407-281-2 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3632082]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2016.
Martigli, Carlo A.
L'eretico (magyar)
   Az eretnek [elektronikus dok.] / Carlo Adolfo Martigli ; ford. Todero Anna. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-564-1
olasz irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
850-311.6=945.11
[AN 3631312]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2016.
McEwan, Ian (1948-)
The children act (magyar)
   A gyermektörvény / Ian McEwan ; [ford. ... Lukács Laura]. - Budapest : Scolar, 2016. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-619-6 kötött : 3450,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3632800]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2016.
Me, Tara Sue
The submissive (magyar)
   Az alávetett : the submissive / Tara Sue Me ; [ford. Angster László]. - Budapest : Művelt Nép Kvk., 2016. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-13-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3631697]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2016.
   Mesék bátorságól, becsületről : a világ minden tájáról / [szerk. Korbai Hajnal] ; [rajz. Faltisz Alexandra]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm + CD. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-171-1 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632768]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2016.
   Mesék bölcsességről, bolondságról : a világ minden tájáról / [szerk. Korbai Hajnal] ; [rajz. Faltisz Alexandra]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 39, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + CD. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-182-7 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632765]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2016.
   Minden napunk ajándék Istentől / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 160 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-657-7 kötött : 1950,- Ft
világirodalom - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 244
[AN 3635954]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2016.
Mitana, Dušan (1946-)
Zjavenie (magyar)
   Jelenés / Dušan Mitana ; ford. Jakabffy Imre. - Budapest : Gondolat, 2016. - 139, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-662-4 fűzött : 3200,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3632858]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2016.
Moore, Lorrie (1957-)
Bark (magyar)
   Köszönöm, hogy meghívtál / Lorrie Moore ; ford. Gy. Horváth László. - Budapest : Park, cop. 2016. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-191-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3631920]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2016.
Morey, Trish
The sheikh's last gamble (magyar)
   Hazárdjáték a szerelemmel / Trish Morey ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 588.)
ISBN 978-963-407-279-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632416]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2016.
Morgan, Sarah (1948-)
The forbidden Ferrara (magyar)
   Hallgass anyádra! / Sarah Morgan ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 600.)
ISBN 978-963-407-291-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632037]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2016.
Morton, Kate (1976-)
The shifting fog (magyar)
   Felszáll a köd / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015, cop. 2009. - 597, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-092-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3635937]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2016.
Moyes, Jojo (1969-)
Me before you (magyar)
   Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes ; [ford. Lányi Judit]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2016. - 483 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-385-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3637053]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2016.
Nielsen, Jennifer A.
The false prince (magyar)
   The false prince : a hamis herceg : [a Hatalom-trilógia 1.] / Jennifer A. Nielsen ; [ford. Szujer Orsolya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-869-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3635337]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2016.
Orwig, Sara
Midnight under the mistletoe (magyar)
   Téli napforduló / Sara Orwig ; [... ford. Kiss Gábor]. Több mint tökéletes / Day Leclaire ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 311-312.)
Egys. cím: Midnight under the mistletoe. More than perfect
ISBN 978-963-407-285-0 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632135]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2016.
Paige, Laurelin
Found in you (magyar)
   Found in you : sehol se talállak [elektronikus dok.] / Laurelin Paige ; ford. Horváth M. Zsanett. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135763. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-793-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3631452]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2016.
Pamuk, Orhan (1952-)
Kafamda bir tuhaflık (magyar)
   Furcsaság a fejemben : Mevlut Karataş bozaárus élete, kalandjai és képzelődései, barátainak története, valamint az isztambuli élet 1969-2012 között, ahogy azt sokan mások látták / Orhan Pamuk ; [ford. Tasnádi Edit]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 533, [13] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-690-8 kötött : 3999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3631228]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2016.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il risveglio del Troll Testadura (magyar)
   A trollok ébredése / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 92, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-357-743-1 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631900]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2016.
Pearse, Lesley
Without a trace (magyar)
   A múlt nyomában / Lesley Pearse ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-747-9 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3633179]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2016.
Pressfield, Steven (1943-)
Tides of war (magyar)
   A háború hullámai / Steven Pressfield ; [ford. V. Csatáry Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 453 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-85-7 fűzött : 3290,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 3637223]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2016.
Radzinskij, Èdvard Stanislavovič (1936-)
Apokalipsis ot Koby Iosif Stalin (magyar)
   Koba : Sztálin apokalipszise / Edvard Radzinszkij ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2015-. - 24 cm
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Oroszország - Szovjetunió - orosz irodalom - politikus - diktatúra - 19. század - 20. század - életrajzi regény
882-312.6=945.11 *** 947(092)Stalin,_I._V.(0:82-31)
[AN 3616623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1938-1953. - 2016. - 485 p.
ISBN 978-963-405-346-0 kötött : 4490,- Ft
[AN 3633096] MARC

ANSEL
UTF-87596 /2016.
Rakusa, Ilma (1946-)
Love after love (magyar)
   Love after love : nyolc búcsúének / Ilma Rakusa ; ford. Kiss Noémi ; Nádas Péter utószavával. - Budapest : Magvető, 2016. - 59, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 3.)
ISBN 978-963-14-3383-8 kötött : 1990,- Ft
svájci német irodalom - vers
830-14(494)=945.11
[AN 3631847]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2016.
Reider, Katja (1960-)
Ponygeschichten (magyar)
   Történetek a lovardából / Katja Reider ; Lisa Althaus rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2016]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-62-0 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3631951]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2016.
Riddle, A. G.
The Atlantis gene (magyar)
   Az Atlantisz-gén / A. G. Riddle. - Budapest : Twister Media, 2016. - 511 p. ; 20 cm
Ford. Bősze Márta Zita
ISBN 978-615-80415-8-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3631629]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2016.
Rimmer, Christine
Valentine bride (magyar)
   Hatodik érzék / Christine Rimmer ; [... ford. Mátyás Mária]. Az év legromantikusabb napja / Jules Bennett ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Valentin-napi meglepetés / Tanya Michaels ; [... ford. Vízvári Helga]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 73.)
Egys. cím: Valentine bride. His Valentine surprise. Snowbound with a millionaire
ISBN 978-963-407-283-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632169]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2016.
Rimmer, Christine
Valentine bride (magyar)
   Hatodik érzék / Christine Rimmer ; [... ford. Mátyás Mária]. Az év legromantikusabb napja / Jules Bennett ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Valentin-napi meglepetés / Tanya Michaels ; [... ford. Vízvári Helga]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 73.)
Egys. cím: Valentine bride. His Valentine surprise. Snowbound with a millionaire
ISBN 978-963-407-283-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632154]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2016.
Roberts, Alison (1956-)
200 Harley Street: The proud Italian (magyar)
   Elválaszt és összeköt / Alison Roberts ; [... ford. Gaáli István]. Ellenállni fölösleges / Fiona Lowe ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 534-535.)
Egys. cím: 200 Harley Street: The proud Italian. Letting go with Dr Rodriguez
ISBN 978-963-407-312-3 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 19,7 RON
új-zélandi irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3632110]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2016.
Roberts, Nora (1950-)
The heart's victory (magyar)
   Száguldó cirkusz ; Háborúban, szerelemben / Nora Roberts ; [... ford. Radics Viktória, ... Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: The heart's victory. From this day
ISBN 978-963-407-104-4 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632075]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2016.
Roslund, Anders (1961-)
Björndansen (magyar)
   Hajsza / Roslund, Thunberg ; [ford. Harrach Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 575 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-654-0 kötött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3633291]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2016.
Ross, Kathryn
Taken by the tycoon (magyar)
   Szerelembe esett szerető / Kathryn Ross ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 591.)
ISBN 978-963-407-308-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3632422]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2016.
Salmela, Alexandra (1980-)
27, eli Kuolema tekee taiteilijan (magyar)
   27 avagy Halál teszi a művészt / Alexandra Salmela ; [ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2016. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-229-7 kötött : 3740,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3632809]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2016.
Salmela, Alexandra (1980-)
Žirafia mama a iné príšery (magyar)
   Zsiráf mama és más agyament felnőttek / Alexandra Salmela ; Martina Matlovičová illusztrációival ; [ford. Polgár Anikó]. - Budapest : Scolar, 2016. - 91, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-621-9 kötött : 2995,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom - mese
885.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632066]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2016.
Sanghani, Radhika
Virgin (magyar)
   Virgin [elektronikus dok.] / Radhika Sanghani ; ford. Pete-Pikó Erzsébet. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-618-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3631254]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2016.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Minoes (magyar)
   Macskák társasága / Annie M. G. Schmidt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2016, cop. 2011. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Ill. Hollander, Carl
ISBN 978-963-324-412-8 kötött : 2590,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3635320]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2016.
Schneider, Stephanie
Elefanten im Haus (magyar)
   Elefántok a házban / Stephanie Schneider meséje ; Astrid Henn rajz. - Budapest : Central Kv., 2016. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-341-183-4 kötött : 2600,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632926]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2016.
Schulz, Bruno (1892-1942)
   Fahajas boltok : összegyűjtött elbeszélések / Bruno Schulz. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Jelenkor, 2016, cop. 1998. - 544, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-578-1 kötött : 3999,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3637037]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2016.
Scott, Kylie
Lick (magyar)
   Lick : taktus : Stage dive-sorozat 1. rész / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 378, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-245-460-3 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3637098]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2016.
Shaw, Chantelle
The ultimate risk (magyar)
   Volt egy régi nyár / Chantelle Shaw ; [... ford. Várnai Péter]. Végzetes találkozás / Julia James ; [... ford. Herczog Gábor]. Az elveszett hercegnő / Victoria Parker ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 37.)
Egys. cím: The ultimate risk. Princess in the iron mask. From dirt to diamonds
ISBN 978-963-407-318-5 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3632117]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2016.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Rich man, poor man (magyar)
   Gazdag ember, szegény ember / Irwin Shaw ; [ford. Mészáros Klára]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 677 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8576-5 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3637196]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2016.
Shepard, Jim (1956-)
The book of Aron (magyar)
   Áron könyve / Jim Shepard. - Pécs : Alexandra, 2016. - 239 p. ; 19 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-357-746-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3633183]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2016.
Shriver, Lionel (1957-)
We need to talk about Kevin (magyar)
   Beszélnünk kell Kevinről / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 440 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-206-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3635989]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2016.
Sierra, Javier (1971-)
La pirámide inmortal (magyar)
   A halhatatlanság piramisa : Napóleon egyiptomi titka / Javier Sierra ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2016. - 366 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-383-5 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3633286]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2016.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie effect (magyar)
   Rosie update [elektronikus dok.] : ésszerű házasság / Graeme Simsion ; ford. Sziklai István. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-797-3
ausztrál irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5(94)=945.11
[AN 3631431]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2016.
Smith, L. J. (1965-)
Vampire diaries (magyar)
   Vámpírnaplók / L. J. Smith ; [ford. Farkas Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tombolás. - 3. kiad. - 2016. - 199 p.
ISBN 978-963-245-262-3 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3637086] MARC

ANSEL
UTF-87619 /2016.
Solomons, David
My brother is a superhero (magyar)
   Szuperhős lett a bátyám! / David Solomons ; [ill. Laura Ellen Anderson] ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - [6], 302 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-294-374-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631895]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2016.
Southwick, Teresa
The last Marchetti bachelor (magyar)
   Ügyvédi titok / Teresa Southwick ; [... ford. Kosztolányi Klára]. Ki a hunyó? / Gina Wilkins ; [... ford. Bilik Péter]. Kéménybe korommal / Gina Wilkins ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 46.)
Egys. cím: The last Marchetti bachelor. Conflict of interest. Faith, hope and family
ISBN 978-963-407-303-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632064]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2016.
Spjut, Stefan (1973-)
Stallo (magyar)
   Stallo [elektronikus dok.] / Stefan Spjut ; ford. Fejérvári Boldizsár. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Libri : JAK, cop. 2015. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 76.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135729. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-627-3
svéd irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.9=945.11
[AN 3631203]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2016.
Stilton, Geronimo
Non sono un supertopo! (magyar)
   Nem vagyok én szuperegér! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2016. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-806-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632939]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2016.
Stuart, Anne (1948-)
Shameless (magyar)
   A szégyentelen : a Rohan-ház / Anne Stuart ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 319 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-407-243-0 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632061]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2016.
Sund, Erik Axl
Pythians anvisningar (magyar)
   Tisztulás [elektronikus dok.] : Victoria Bergman-trilógia harmadik rész / Erik Axl Sund ; ford. Papolczy Péter. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 802 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-548-1
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3631334]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2016.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič (1903-1993)
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 22. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-468-6 kötött : 2699,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3635245]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2016.
   Szlováknak lenni csodás.. : a kortárs szlovák irodalom antológiája / [szerk., vál. és az utószót írta Németh Zoltán]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 279 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Insula vicina, ISSN 2498-6615 ; 1.)
ISBN 978-615-5618-03-1 fűzött : 2890,- Ft
szlovák irodalom - antológia
885.4-822=945.11
[AN 3632234]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2016.
Tan Twan Eng (1972-)
The gift of rain (magyar)
   Esőcsináló / Tan Twan Eng ; [ford. Hegedűs Péter]. - Utánny. - Győr : Tarandus, 2015. - 605 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5584-09-1 fűzött : 4690,- Ft
Malajzia - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(595)=945.11
[AN 3637230]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2016.
Thorpe, Nick (1960-)
The Danube (magyar)
   A Duna : utazás a Fekete-tengertől a Fekete-erdőig / Nick Thorpe ; [ford. Gebula Judit]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2016, cop. 2015. - 357 p., : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 978-963-244-598-4 kötött : 3950,- Ft
Duna - Közép-Európa - helyismeret - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 908.4-11(282.243.7)(0:82-992)
[AN 3635943]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2016.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Kazaki (magyar)
   A kozákok [elektronikus dok.] / Tolsztoj Leo. - Szöveg (epub : 376 KB) (mobi : 912 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-470-3 (epub)
ISBN 978-963-398-471-0 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3634272]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2016.
Wallace, Danny (1976-)
Hamish and the worldstoppers (magyar)
   Hamish és a rémdermesztők / Danny Wallace ; ill. Jamie Littler ; [ford. Halmai Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 327, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-188-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631711]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2016.
Way, Margaret
Guardian to the heiress (magyar)
   Mostantól mindhalálig / Margaret Way ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 589.)
ISBN 978-963-407-293-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3632417]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2016.
Webber, Meredith
The sheikh and the surrogate mum (magyar)
   Dr. Kelekótya / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Gábor]. Férfit látok álmaimban / Judy Duarte ; [... ford. Szabó Júlia]. Tökéletlen szerelem / Teresa Southwick ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 50.)
Egys. cím: The sheikh and the surrogate mum. Tammy and the doctor. Holding out for doctor perfect
ISBN 978-963-407-316-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3632074]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2016.
West, Annie
Rebel's bargain (magyar)
   A csábítás receptje : Chatsfield Hotel / Annie West ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 597.)
ISBN 978-963-407-273-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3631987]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2016.
White, Kiersten
Paranormalcy (magyar)
   Paranormalcy : természetfölötti / Kiersten White ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 354, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-635-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3637095]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2016.
Wickham, Madeleine (1969-)
Finding Audrey (magyar)
   Hová lett Audrey? [elektronikus dok.] / Sophie Kinsella ; ford. Pritz Péter. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-796-6
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3631433]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2016.
Wild, Meredith
Hardwired (magyar)
   Hardwired [elektronikus dok.] : Rád kattanva 1. / Meredith Wild ; ford. Székely Szilvia. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-792-8
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3631461]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2016.
Williams, Cathy
The notorious Gabriel Diaz (magyar)
   Csókot lopni.. / Cathy Williams ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 602.)
ISBN 978-963-407-306-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632049]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2016.
Wilson, Scarlet
200 Harley Street: Girl from the red carpet (magyar)
   Ideális reklámarc / Scarlet Wilson ; [... ford. Gaáli István]. Az exem, a baba és én / Amy Ruttan ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 532-533.)
Egys. cím: 200 Harley Street: Girl from the red carpet. Safe in his hands
ISBN 978-963-407-301-7 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3632085]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2016.
Yates, Maisey
One night in paradise (magyar)
   Helyettes menyasszony / Maisey Yates ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2016. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 587.)
ISBN 978-963-407-277-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3632415]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2016.
Zusak, Markus (1975-)
The messenger (magyar)
   Az üzenet / Markus Zusak ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2016. - 369 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-350-7 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3631949]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7641 /2016.
Apatóczky István (1948-)
   Meg nem jelenések könyve : Apó-kalüpszisz / Aponymus. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5266-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3631851]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2016.
Árszintye Erika
   Nyár a szemeidben / Árszintye Erika. - [Hédervár] : Publio, 2016. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-424-643-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3632147]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2016.
Bánki Éva (1966-)
   Fordított idő [elektronikus dok.] : a mély tenger névtelenjei / Bánki Éva ; Csilléry Orsolya rajz. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Pécs] : Jelenkor ; Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-785-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3631483]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 334, [2] p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-410-177-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635206]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-178-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3635251]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 247 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-179-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3635200]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2016.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk [elektronikus dok.] / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2015-
Főcím a címképernyőről
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3634660]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Lángmarta dél. - Szöveg (epub : 762 KB). - cop. 2015
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136237. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-498-3
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3634663] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az utolsó tartományúrig. - Szöveg (epub : 759 KB). - cop. 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-561-4
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6(437.6)
[AN 3634665] MARC

ANSEL
UTF-87648 /2016.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 84, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-416-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3635348]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2016.
Bruck András
   New Yorkba zárva / Bruck András. - 2. átd. kiad. - Budapest : Scolar, 2016. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-629-5 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635232]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2016.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 10. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3635317]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2016.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a nagy eső / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5441-34-9 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3635229]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2016.
Dékány Dávid (1988-)
   Darwin Motel / Dékány Dávid. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 96, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-389-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3637047]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2016.
Durica Katarina
   Szlovákul szeretni / Durica Katarina. - [Budapest] : Libri, 2016. - 300, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-772-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631862]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2016.
Egressy Zoltán (1967-)
   Szarvas a ködben : regény / Egressy Zoltán. - Budapest : Európa, 2016. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-377-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631909]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2016.
Elek Mária
   Szorgos pockok / Elek Mária ; Hangya János rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-44-0 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3631964]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2016.
Fábián Janka (1973-)
   A királynő [elektronikus dok.] : Sárosi Felícia történetei 3. / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 914 KB). - Budapest : Libri, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-783-6
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3631489]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2016.
Fabók Endre (1988-)
   Remeterandevú / Fabók Endre ; [Németi Fanni rajz.]. - Budapest : Accordia, 2016. - 68, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-90-1 fűzött : 1990,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3632930]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2016.
Faludy György (1910-2006)
   Versek / Faludy György ; [szerk. Csiszár Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 2 db ; 24 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3633153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1926-1956. - 510 p.
ISBN 978-963-357-809-4 kötött
[AN 3633154] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1956-2006. - 551 p.
ISBN 978-963-357-810-0 kötött
[AN 3633155] MARC

ANSEL
UTF-87659 /2016.
Faragó Dániel (1985-)
   Lehull a lepel : válogatott versek, 2004-2008 / Faragó Dániel. - [Hédervár] : Publio, 2015. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-397-689-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3632165]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2016.
Fáy András (1786-1864)
   Állatmesék / Fáy András. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-42-6 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3631970]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2016.
Finy Petra (1978-)
   Milu az indiánok között / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-134-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3632767]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2016.
Forgách András (1952-)
   Valami fiatal szélhámos / Forgách András. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 333 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-635-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3637194]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2016.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Válaszok háza / Galgóczi Dóra. - [Budapest] : Libri, 2016. - 371 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-831-4 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631865]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2016.
Garajszki Margit (1983-)
   Bobula / Garajszki Margit ; [rajz. Hana Naglik]. - [Budapest] : [Terra Recognita Alapítvány], 2016. - 55 p. : ill. ; 28 cm
Közread. a Terra Recognita Alapítvány
ISBN 978-963-89185-6-7 kötött : 2990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(437.6)(02.053.2)
[AN 3632870]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2016.
Gergely Ágnes (1933-)
   Viharkabát : válogatott és új versek / Gergely Ágnes. - Budapest : Európa, 2016. - 149, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-374-3 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631790]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2016.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3636381]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2016.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2006. - 191, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2497-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3636382]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2016.
Güzelik, Nasira
   Hárem és szerelem : Szulejmán asszonya 1. / Nasira Güzelik. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-957-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3636347]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2016.
Güzelik, Nasira
   Intrika és erotika [elektronikus dok.] : Szulejmán asszonya 2. / Nasira Güzelik. - Szöveg (epub : 752 KB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Loósz Vera. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-798-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3631398]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2016.
Háy János (1960-)
   Ország, város, fiú, lány : útravaló / Háy János. - Budapest : Európa, 2016. - 303, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-381-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3631801]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2016.
   Hónapsoroló / [graf. Simon Zsolt]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-43-3 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3631972]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2016.
Horgas Béla (1937-)
   A hét törpe / Horgas Béla ; Láng Anna rajz. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2016. - 186, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5419-17-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3632201]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2016.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2008. - 277, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-229-8 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3636384]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2016.
Kabai Lóránt, K. (1977-)
   Semmi szín / Kabai Lóránt. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 93 p. ; 17 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-04-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3633310]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2016.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : nagy döntések / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 224 p. ; 22 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5
ISBN 978-963-403-186-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3631705]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2016.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : rázós utakon / Kalapos Éva. - Utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 271, [14] p. ; 22 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5385-47-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3631704]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2016.
Kántor Péter (1949-)
   Egy kötéltáncos feljegyzéseiből : tárcák / Kántor Péter ; Nádler István graf. - Budapest : Magvető, 2016. - 86, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2983-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3631808]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2016.
Kemény Kristóf
   Puskás Öcsi : a külvárosi vagány hihetetlen kalandjai : szökjünk ki focizni! / Kemény Kristóf ; Mayer Tamás rajz. - Pécs : Alexandra, 2016. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-357-821-6 kötött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - labdarúgó - 20. század - gyermekkönyv
894.511-93 *** 796.332(439)(092)Puskás_F.(02.053.2)
[AN 3632941]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2016.
Kertész Erzsi (1975-)
   Állat KávéZoo / Kertész Erzsi ; Hanga Réka illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 102, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-79-1 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3631914]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2016.
Kiss Ottó (1963-)
   Ne félj, apa! : nagy kislánykönyv / Kiss Ottó ; Kismarty-Lechner Zita rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 76 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-308-5 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3632807]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2016.
Kolozsi Angéla
   Bódog és Szomorilla / Kolozsi Angéla meséje ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 91, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-135-2 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3632796]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2016.
Kolozsi László (1970-)
   A bejrúti járat / Kolozsi László. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 424 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-477-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3631670]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek még a magyarok? : ínyenceknek / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2016, cop. 2013. - 129, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-407-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3637058]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2016.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Gúfó és a gombák / Lanczkor Gábor ; Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2016. - 49 p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-963-9768-96-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3632819]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   Akkor szakítsunk / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2016. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-02-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3637169]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   Hullócsillag : a Bexi-sorozat második kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2016. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-9-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3635261]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2016.
Leiner Laura (1985-)
   Késtél : a Bexi-sorozat első kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : L&L, 2016. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80312-6-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3635257]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2016.
Madarászné Dorogi Ibolya
   Ibi szerint ez olyan anyukámos! : sorok közé zárt gondolatok / [Madarászné Dorogi Ibolya]. - [Budapest] : [Madarászné Dorogi I.], 2016. - [2], 187 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5356-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631837]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2016.
Magos Judit
   Demény [elektronikus dok.] : kóbor kalandjaim / Magos Judit. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Libri, cop. 2015
Ill. Maros Krisztina. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-809-3
magyar irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3631371]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Csalirajzok / [írta és rajz.] Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2016. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-615-5506-03-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - művészet technikája - gyermekvers - rajz
894.511-14(02.053.2) *** 741.02
[AN 3631954]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2016.
Márkus András (1988-)
   Paraszttartók kézikönyve [elektronikus dok.] / Márkus András. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Libri, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-135754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-310-804-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - szatíra - elektronikus dokumentum
894.511-7(498)
[AN 3631381]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2016.
Méhes György (1916-2007)
   Öcsi naplója / Méhes György ; Bányai István rajz. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 187, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-77-7 kötött : 3190,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(498)(02.053.2)
[AN 3631936]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2016.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Villancsó / B. Moravetz Edith. Csalogató / Bánlaky László ; [... graf. Bánlaky Anna]. - Budapest : Accordia, 2016. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-89-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3632936]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2016.
Müller, Alexandra W.
   Hét év után / Alexandra W. Müller. - [Hédervár] : Publio, 2015-. - 21 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3632168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Árnyak a múltból. - 2015. - 188 p.
ISBN 978-963-397-254-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3632183] MARC

ANSEL
UTF-87695 /2016.
   Nálatok laknak-e állatok? : a Kaláka együttes dalai / Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Central Kv., [2015]. - [50] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-137-7 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3632755]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2016.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Bors néni könyve / Nemes Nagy Ágnes ; [Keresztes Dóra rajz.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 45, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-285-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3635247]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2016.
Nyulász Péter (1968-)
   Kamor : Helka mennyegzője / Nyulász Péter ; [... ill. Baracsi Gabriella munkája]. - Budakeszi : Betűtészta K., 2016. - 293, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5587-07-8 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3632795]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2016.
Oláh Gábor (1938-)
   Hosszú élete titka / Oláh Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5353-78-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3632311]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2016.
Paál Zsolt
   Nosztalgia / Paál Zsolt. - Kiskunmajsa : Majsa Lapny., 2016. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5450-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3632956]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2016.
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)
   Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai, 1787-1796 / sajtó alá rend. Tóth Barna. - Budapest : Universitas ; Debrecen : Debreceni Egy. K., 2015. - 965 p. ; 25 cm. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 16.)
Bibliogr.: p. 939-945.
ISBN 978-963-318-556-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631540]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2016.
   Parti medve / szerk. Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 124, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-78-4 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3632038]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2016.
Peredi Márton
   A sors viharában I : [regény] / Peredi Márton. - [Győr] : Napkultusz Kisalföld Kft., 2015. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3128-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3632273]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2016.
Petőcz András (1959-)
   A megvénhedt Isten : újabb versek / Petőcz András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 139 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-615-5618-02-4 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3632055]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2016.
Polgár József (1946-)
   11-es.. / Polgár József. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2016. - 186 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89245-4-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3632949]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2016.
Spiró György (1946-)
   Válogatott esszék, 1979-2016 / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2016. - 375, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3378-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3631870]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 18. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-332-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3635378]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2016.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 285 p. ; 21 cm. - (Szabó Magda könyvei)
ISBN 978-963-415-291-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3635359]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2016.
Szabó Mihály, M. (1952-)
   Virágom, virágom : esélyegyenlőség alulnézetből / M. Szabó Mihály ; [közread. a] "Mersz" Közhasznú Alapítvány. - Gyula : "Mersz" Közhasznú Alapítvány, 2016. - 81 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-5149-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631838]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2016.
Száraz Miklós György (1958-)
   Apám darabokban / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2016. - 543 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-613-4 kötött : 3950,- Ft
Száraz György (1930-1987)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3632805]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2016.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi nagytesó lesz / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2016. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-70-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3631975]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2016.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Mit tud a kert / Tamás Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2016. - 59, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 2.)
ISBN 978-963-14-3377-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3631839]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2016.
Tarjányi Péter (1969-)
   Forradalmár : Elhallgatott évszázad trilógia / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2014. - 412, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-384-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3635272]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2016.
   Telamon históriája / [szerk. és az előszót írta Eszenyi Miklós] ; [közread. a] Magyar Kulturális, Közösségi és Turisztikai Egyesület. - Miskolc : M. Kult., Közösségi és Turisztikai Egyes., 2016. - 151 p. ; 25 cm
Tart.: Reichard Piroska, a Telamon első kutatója / Gyárfás Ágnes. Telamon históriája / Gyárfás Ágnes. Telamon históriájáról / Reichard Piroska. - Az 1578. évi kiadás fotómásolatával és modern átiratával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88479-2-8 fűzött
Reichard Piroska (1884-1943)
Szép históriás ének az Telamon királyról, és az ő fiánac Diomedes szörnyű haláláról
magyar irodalom - széphistória
894.511-39
[AN 3632124]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2016.
Turczi István (1957-)
   A fázisrajzoló átmeneti gyötrelmei / Turczi István ; Für Emil rajz. - Budapest : Scolar, 2016. - 111 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-615-8 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3632865]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2016.
Ványi Ágnes
   Hangfestő mesék : regény elsősöknek / Ványi Ágnes, Szűcs Antal Mór ; [ill. ... Nagy Gergő]. - Bőv. kiad. - [Budaörs] : Kollektív Kommunikációs Stúdió, 2015. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-3589-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - írás- és olvasástanítás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.41
[AN 3633197]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2016.
Varga Bálint (1970-)
   Amit végleg kitörölnél / Varga Bálint. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5541-88-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3631676]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2016.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 37. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9959-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3635390]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2016.
Virág Emília (1982-)
   Sárkánycsalogató / Virág Emília. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-529-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3632789]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2016.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 28. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-400-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3635241]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7720 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-615-5441-22-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637244]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: NapraforgókÞ; A gomba kalapja
ISBN 978-615-5441-06-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637240]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A léggömbÞ; A kis kanárifiókák
ISBN 978-615-5441-23-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637237]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca sportol / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: FocimeccsÞ; Pihe síel
ISBN 978-615-5441-49-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637232]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2016.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; Mézeskalácsok
ISBN 978-615-5441-25-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3637245]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2016.
Edelmann, Gitta
Zendoodle für Kinder (magyar)
   Zenfirkák gyerekeknek / Gitta Edelmann ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5178-90-0 fűzött : 2500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 741.02(02.053.2)
[AN 3633013]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2016.
Fejős Éva (1967-)
   Utazz velem! : stresszoldó, kreativitást fejlesztő színezőkönyv felnőtteknek / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 90, [7] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5469-70-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - útleírás
087.5 *** 908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3632931]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2016.
Gréban, Quentin (1977-)
Suzette (magyar)
   Lili, a katica / Quentin Gréban ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Central Kv., 2016. - [25] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-341-184-1 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3632752]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2016.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi bújócskázik / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2016]. - [40] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-137-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3632758]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2016.
Jámbor Lajos
   A tékozló fiú kifestőkönyv / Jámbor Lajos rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2015]. - [18] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80245-3-2 fűzött : 990,- Ft
példabeszéd - kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 226.8
[AN 3633178]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2016.
   Kitrákoty mese / [graf. Simon Zsolt]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-45-7 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3631977]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2016.
Mechler Anna (1974-)
   Doma és a család / Mechler Anna ; Niszler Kata rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 47 p. : ill., színes ; 16x19 cm. - (Csavaros történetek)
ISBN 978-963-4031-90-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3632946]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2016.
Monchaux, Marie-Claude (1933-)
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-402-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3635395]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2016.
   Peti és Panni : öltöztetőbabák az 1960-as évekből / [szerk. Kovács Éva]. - [Tatabánya] : Tatabányai Múz., [2016]. - [4] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (A Tatabányai Múzeum foglalkoztató füzete ; 2.)
ISBN 978-963-87280-4-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3633036]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2016.
Sobral, Catarina (1985-)
O meu avô (magyar)
   Az én nagyapám / Catarina Sobral ; ford. Urfi Péter. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2016. - [34] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5347-12-2 kötött : 2500,- Ft
portugál irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 869.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3632850]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7735 /2016.
Davis, Jim (1945-)
   Felszökött a diszkólázam! : [Garfield-poénok 1992-ből] / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2016. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 127.)
ISBN 978-615-5425-19-6 fűzött : 890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3632035]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix en Hispanie (magyar)
   Asterix Hispániában / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 14.)
ISBN 978-963-415-071-8 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3635221]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et le chaudron (magyar)
   Asterix és a rézkondér / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 13.)
ISBN 978-963-415-441-9 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3635218]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix gladiateur (magyar)
   Asterix, a gladiátor / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 4.)
ISBN 978-963-415-442-6 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3635214]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2016.
Goscinny, René (1926-1977)
Le bouclier arverne (magyar)
   Asterix és a hősök pajzsa / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 11.)
ISBN 978-963-415-072-5 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3635216]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2016.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt. - 2016. - [188] p.
ISBN 978-615-5356-46-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3631645] MARC

ANSEL
UTF-87741 /2016.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16-26. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   26. köt., Az elválás napja. - 2016. - 187 p.
ISBN 978-615-5356-30-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3631648] MARC

ANSEL
UTF-87742 /2016.
   Tavaszi Szél 2015 [elektronikus dok.] : konferenciakötet = Spring Wind 2015 / szerk. Keresztes Gábor ; [közread. a] ... Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Eger : Líceum ; Budapest : DOSZ, 2015
Főcím a címképernyőről. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3634226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Agrártudomány, állam- és jogtudomány, biológiatudomány, fizikatudomány, földtudomány, had-és rendészettudomány. - Szöveg (pdf : 31 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136174. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5250-03-3
[AN 3634231] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hittudomány, irodalomtudomány, kémiai és környezettudomány, kommunikáció- és médiatudomány, közgazdaság-tudomány. - Szöveg (pdf : 19.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136175. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5250-11-8
[AN 3634235] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Közigazgatás-tudomány, matematika és informatika, műszaki tudományok, művészet és művészettudomány, nyelvtudomány. - Szöveg (pdf : 36.6 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136177. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5509-96-4
[AN 3634255] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Orvos- és egészségtudomány, pszichológia és neveléstudomány, szociológia és multidiszciplináris, történelem és politikatudomány. - Szöveg (pdf : 23.6 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136178. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5509-97-1
[AN 3634262] MARC

ANSEL
UTF-8