MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 20. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/10/13 14:58:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9558 /2016.
   Egy hivatás 120 éve : a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig / szerk. Tószegi Zsuzsanna. - Budapest : Typotex, 2016. - 276 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-279-881-3 fűzött
Magyarország. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyarország - állami szerv - szabadalomügy - szellemi tulajdon - történeti feldolgozás
061.14(439)(091) *** 347.77/.78(439)(091)
[AN 3638810]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2016.
   Naplementék szépsége, 1986-2016 / [szerk. Tímári Balázs, Sebestyén Miklós, Veres Sándorné] ; [kiad. a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyes., 2016. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5700-7 fűzött
Hajdúnánás - idősek klubja
061.2-057.75(439-2Hajdúnánás)
[AN 3639011]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9560 /2016.
   Ó idők! Ó erkölcsök! : etikai és könyvtörténeti tanulmány / szerk. Maczkóné Iványi Katalin, Vassné Técsy Edit ; [közread. az] Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. - Orosháza : Orosházi Táncsics M. Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2016. - 113 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 106-111.
ISBN 978-963-12-5848-6 fűzött
Németország - Európa - nyomdászattörténet - könyvtörténet - 17. század - 16. század - könyvritkaság
094(430)"16" *** 655.1(4)"15" *** 09(4)"15/16"
[AN 3638316]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9561 /2016.
Juhász Előd (1938-)
   Zeneközelben 3 : beszélgetések egy rádióműsor egyházi és világi kiválóságaival / Juhász Előd. - Budapest : Nap K., 2016. - 217 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok sorozat, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-106-5 kötött : 3255,- Ft
Magyarország - egyházi személy - keresztény egyház - híres ember - 21. század - rádióműsorszám - interjú
791.9.096(439)"201"(047.53) *** 929(439)(092)(047.53) *** 28(439)(092)(047.53)
[AN 3638685]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9562 /2016.
   New digital technologies and Hungarian innovations in heritage management : archaeology, historical landscape and built heritage : 6-7 February 2015, Budapest : conference and exhibition = Új digitális technológiák és magyar innovációk az örökségvédelemben : régészet, történeti táj és épített örökség : 2015. február 6-7, Budapest : konferencia és kiállítás / [org., publ. by the] Archaeolingua, Central European University. - Budapest : Archaeolingua : CEU, 2015. - 39 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9911-65-9 fűzött
Magyarország - kulturális örökség - régészeti felmérés - műemlékvédelem - digitális technika - innováció - konferencia-kiadvány
008(439) *** 681.3.004.14 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2015" *** 351.853 *** 902.2
[AN 3638321]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2016.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 4. repr. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2016. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3643148]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9564 /2016.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 300 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-528-820-5 kötött : 3490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3638180]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2016.
Nemere István (1944-)
   Kiléphetsz a testedből? : a spiritiszták titkai / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-238-119-0 fűzött
okkultizmus
133.9 *** 159.961
[AN 3643823]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2016.
Philippa
   Ikerláng szerelem [elektronikus dok.] / Philippa. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-147-8
szerelem - ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 392.6
[AN 3635338]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2016.
Schuler László
   Kalauz Anasztáziához : védikus tanítások gyereknevelésről és az Ön lelkéről / Schuler László. - Budapest : Schuler L., 2016. - 154 p. ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-12-5923-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3639035]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9568 /2016.
   A fenntarthatóság perspektívái a Kárpát-medencében : multidiszciplináris vizsgálatok / szerk. Garaczi Imre. - Veszprém : Humán Tudományokért Alapítvány, 2016. - 442 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarságtudományi kutatások, ISSN 2062-1124 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5360-08-4 fűzött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - fenntartható fejlődés - geopolitika - versenyképesség - magyarság - határon túli magyarság - identitás - multikultúra
504.03 *** 327(4-191) *** 339.137.2(4-191) *** 316.63(=945.11)(4-191) *** 316.63(=945.11) *** 316.7
[AN 3638575]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2016.
   A hulladék is érték! : tájékoztató és foglalkoztató füzet / [ill. Oravecz Gergely] ; [közread. a Herman Ottó Intézet]. - [Budapest] : Herman O. Int., 2015. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-309-038-1 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.064.4(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 087.5
[AN 3638865]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2016.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (21.) (2015) (Szeged)
   Proceedings of the 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems [elektronikus dok.] : September 28, 2015 / ed. by Tünde Alapi, István Ilisz ; publ. University of Szeged Department of Inorganic and Analytical Chemistry ; org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága. - Szöveg (pdf : 31.8 MB). - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Inorganic and Analytical Chemistry, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136244. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-411-5
analitikai kémia - környezetvédelem - mezőgazdaság - elektronikus dokumentum
504.06 *** 63 *** 543
[AN 3634793]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2016.
   Környezetfizika : egyetemi tankönyv / szerk. Sós Katalin. - Szeged : SZEK JGYF K., 2016. - 360 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-38-4 kötött
környezettudomány - fizika - egyetemi tankönyv
504(075.8) *** 53(075.8)
[AN 3639028]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9572 /2016.
Descartes, René (1596-1650)
La dioptrique (magyar)
   Dioptrika / René Descartes ; [ford. Kékedi Bálint ..., Schmal Dániel ..., Tóth Zita Veronika]. - Budapest : Gondolat, 2016. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Észlelet, ISSN 2064-9436)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-676-1 fűzött : 2500,- Ft
refrakció - látás
535.314 *** 612.84
[AN 3638530]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2016.
Nukleáris Technikai Szimpózium (14.) (2015) (Budapest)
   XIV. Nukleáris Technikai Szimpózium : 2015. december 3-4., ... Budapest ... : program, előadások / [rend., közread. a] Magyar Nukleáris Társaság. - [Budapest] : MNT, [2015]. - [35] p. ; 21 cm
Fűzött
atomtechnika - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3638944]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9574 /2016.
   Kémia / főszerk. Náray-Szabó Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2006. - 743 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 963-05-8240-6 kötött
kémia - kézikönyv
54(035)
[AN 3643050]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2016.
Köleséri Sámuel (1663-1732) (ifj.)
Auraria Romano-Dacica (magyar)
   Erdély aranybányászata / Köleséri Sámuel ; [ford., az utószót és a magyarázatokat írta Magyar László András] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolája és az Erdélyi Múzeum-Egyesület]. - Szeged : SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája ; Cluj-Napoca : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. - 178, [12] p. : ill. ; 24 cm. - (Kölesériana ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-430-6 fűzött
ISBN 978-606-739-039-1
Erdély - bányászat - arany - pénzverés - történeti feldolgozás
546.59 *** 622.342.1(439.21)(091) *** 336.746(439.21)(091)
[AN 3639110]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9576 /2016.
   Éghajlatváltozás : megelőzés és alkalmazkodás / [szerk. Mátai Balázs] ; [közread. a Herman Ottó Intézet]. - Budapest : Herman O. Int., 2016. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-309-072-5 fűzött
éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 504.03
[AN 3638449]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2016.
   Ősmaradványok nyomában : Ipolytarnóc földtani megismerése I. / [... szerk. Guba Szilvia, Szarvas Imre] ; [... kiad. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2016. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9817-66-1 fűzött
Ipolytarnóc - fosszília - paleontológia - geológia
56(439-2Ipolytarnóc) *** 55(439-2Ipolytarnóc)
[AN 3639002]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9578 /2016.
Borstel, Johannes Hinrich von (1988-)
Herzrasen kann man nicht mähen (magyar)
   Szívügyek : minden, amit a legfontosabb szervünkről tudni érdemes / Johannes Hinrich von Borstel ; [ford. Blandl Borbála]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-283.
ISBN 978-963-355-268-1 fűzött : 2990,- Ft
szív - keringési rendszer
611.12 *** 616.12
[AN 3638481]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2016.
Brown, Brené
Rising strong (magyar)
   Bátraké az erő / Brené Brown ; [ford. Kovács Viktória]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 332 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-323.
ISBN 978-963-310-788-1 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865
[AN 3638152]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2016.
   Empirikus antimikrobás terápia : sebkezelés / [szerk. Szokoly Miklós, Süle András, Rising Károlyné]. - Budaörs : Mediq Direkt, [2016]. - 76 p. : ill., színes ; 19x28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-5697-0 fűzött
sebkezelés - fertőzés - gyógyszeralkalmazás
616-001.4-089 *** 616-022-085
[AN 3639095]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2016.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: Szőts Dániel / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2016. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-95-4 fűzött
Szőts Dániel (1925-)
Erdély - orvos - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
61(498)(=945.11)(092)Szőts_D.
[AN 3638990]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2016.
   Felelős társadalom : a katasztrófavédelem és a közoktatás : konferenciakötet / [szerk. Balázs Gábor] ; [rend., közread. a] Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. - Szekszárd : Tolna M. Katasztrófavéd. Ig., 2016. - 269 p. : ill. ; 24 cm
A Szekszárdon, 2015. nov. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5299-6 fűzött
katasztrófavédelem - polgári védelem - társadalmi felelősség - oktatás - tömegkommunikáció
614.8 *** 37 *** 659.3 *** 355.58
[AN 3639046]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2016.
Fiatal Neonatológusok Találkozója (1.) (2016) (Kecskemét)
   Fineta : Fiatal Neonatológusok I. Találkozója : Kecskemét, 2016. június 3-4. : program. - [Kecskemét] : [Bács-Kiskun M. Kórház Csecsemő- és Gyermekoszt.], [2016]. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm
Rend. Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály. - Előadásösszefoglalókkal. - Spirál fűzéssel
Fűzött
gyermekgyógyászat - csecsemő - konferencia-kiadvány
616-053.3 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3639050]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2016.
Graham, Douglas N.
The 80/10/10 diet (magyar)
   80/10/10 : egy étrend, ami egyszerre képes egyensúlyt teremteni egészségében, testsúlyában és életében / Douglas N. Graham ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2016. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-382.
ISBN 978-963-291-288-2 fűzött : 3600,- Ft
egészséges táplálkozás - nyers étrend
613.26
[AN 3638725]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2016.
Grossetête, Charlotte
C'est génial d'être une fille (magyar)
   Lánynak lenni... csúcs / Charlotte Grossetête ; [rajz. Claire Legrand, ... Amélie Hosteing] ; [fényképezte Lionel Antoni] ; [magyarra átd. Burján Monika]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-212-8 kötött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - serdülőkor - lány - nemek lélektana - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 3643401]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2016.
   Hitelesség, elfogadás, megértés : szemelvények a kliensközpontú pszichoterápia és a személyközpontú megközelítés irodalmából / ... összeáll. Klein Sándor. - Budapest : Edge 2000, 2016. - 684 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-41-7 fűzött : 6000,- Ft
pszichoterápia - személyiségtipológia
615.851 *** 159.923
[AN 3638475]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2016.
Iván Tamás
   Karikázza be, ahol fáj [elektronikus dok.] : egy Lyme beteg megfigyelései / Iván Tamás. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 722 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-288-8
borrelia - kullancs - fertőzés - memoár - elektronikus dokumentum
616.98-022(0:82-94) *** 595.421
[AN 3634482]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2016.
Katona Ferenc (1925-)
   A szociális agy kultúrtörténete : az agy társadalmat fejlesztő és a társadalom agyat fejlesztő viszonya / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2016. - 268 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-597-1 kötött : 3800,- Ft
agykutatás - kultúratörténet
612.82 *** 008
[AN 3638784]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2016.
Konrád Gábor
   Megoldásaim a stresszre, alvászavarra, depresszióra és pánikbetegségre / Konrád Gábor. - Bicske-Óbarok : Kon-Air Team Bt., 2015. - 108 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1456-7 kötött
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3605802]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2016.
   A Magyar Sebész Társaság elmúlt tíz éve, 2006-2016 / szerk. Lukács Géza ; [kiad. a Magyar Sebész Társaság]. - Budapest : M. Sebész Társ., 2016. - 190 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5652-9 kötött
Magyar Sebész Társaság
Magyarország - sebészet - tudományos egyesület
617 *** 061.2(439)
[AN 3638179]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2016.
May, Victoria Emerald
   Hadd beszéljek.. [elektronikus dok.] / Victoria Emerald May. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136251. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-172-0
táplálkozási zavar - memoár - elektronikus dokumentum
616.89-008.441.42(0:82-94)
[AN 3634744]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2016.
   Mellékhatások: elkerülni vagy átvészelni a tüneteket : áttekintés betegtársainknak az onkológiai kezelésekkel járó mellékhatásokról és azok mérséklésének lehetőségeiről / [szerk. B. Papp László, Deli Mónika]. - Budapest : Gyógyulj Velünk Egyes., [2016]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Füzetek betegtársainknak, ISSN 2064-7433 ; 4.)
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött
rákbetegség - gyógyítás - mentálhigiénia
616-006-085 *** 613.865
[AN 3638906]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2016.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]] ; [Vekerdy Tamás előszavával]. - 16. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 404, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 390-404.
ISBN 978-963-310-799-7 fűzött : 3499,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3643965]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2016.
Oszlár Kálmán András
Időtlen orgazmus (angol)
   Timeless orgasm [elektronikus dok.] : tantric continence & spiritual intimacy / Oszlár Kálmán András. - Szöveg (epub : 617 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-424-270-3
nemi élet - tantra - elektronikus dokumentum
613.88 *** 615.851.86 *** 294.55
[AN 3634473]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2016.
   A perinatológia kézikönyve / szerk. Papp Zoltán. - Budapest : Medicina, 2016. - 835 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-593-3 kötött : 14900,- Ft
szülészet
618.2/.5
[AN 3638880]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2016.
Pete Gábor
   A változásod könyve / Pete Gábor. - [Pécs] : [Pete G.], cop. 2016. - [78] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-4626-1 kötött : 2490,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3638212]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2016.
Remethey Fülepp Dezső
   A nagy szenvedély : a dohányzás története / Remethey Fülepp Dezső ; Mühlbeck Károly rajz. ; [szerk., a jegyz. és a kísérőtanulmányokat írta, ... összeáll. Csontó Sándor]. - Budapest : Kortárs, 2016. - 231, [2] p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-9985-88-9 fűzött : 3500,- Ft
dohányzás - művelődéstörténet
613.84 *** 392.85(100) *** 930.85
[AN 3638842]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2016.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (41.) (2016) (Hajdúszoboszló)
   XLI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2016. április 26-28., Hajdúszoboszló = 41st Annual Meeting on Radiation Protection : April 26-28, 2016, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2016]. - 42, 42 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3638894]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2016.
Sütő Mária
   Erőmerítő történetek [elektronikus dok.] / Sütő Mária. - Szöveg (epub : 586 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136256. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-126-3
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3634839]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2016.
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2016. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2016. március 8-12. - Szeged : SZTE, [2016]. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-466-5 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3638523]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2016.
Vass Lívia
   Kézikönyv a gyógytestnevelés mozgásanyagához [elektronikus dok.] / szerzők Vass Lívia, Bohner-Beke Aliz ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Szöveg (pdf : 25.9 MB). - Pécs : PTE TTK Sporttud. és Testnevelési Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136300. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-735-1
gyógytorna - elektronikus dokumentum
615.825 *** 372.879.6
[AN 3635255]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9602 /2016.
Tóth László
   Hagyományos és megújuló energiarendszerek / Tóth László. - Budapest : Szaktudás K., 2016. - 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-615-5224-70-6 fűzött
energiagazdálkodás - energiafogyasztás - geotermikus energia
620.9 *** 662 *** 550.36
[AN 3638900]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9603 /2016.
Katona József
   Gyakorlatorientált szofverfejlesztés C++ nyelven Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben [elektronikus dok.] / Katona József és Kővári Attila. - [S.l.] : Publio, 2016-
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
objektumorientált programozás - C++ - példatár - elektronikus dokumentum
519.682C++(078)(076)
[AN 3639406]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Objektumok létrehozása, megszüntetése, memória menedzsment. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-532-2
objektumorientált programozás - C++ - példatár - elektronikus dokumentum
519.682C++(078)(076)
[AN 3639409] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9604 /2016.
Kurta János (1951-)
   A gyulai vendéglátás és idegenforgalom története / Kurta János, Kurtáné Cselei Ágnes. - Gyula ; Békéscsaba : Typografika Kv., 2016. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9792-27-2 kötött : 3990,- Ft
Gyula - vendéglátás - történeti feldolgozás
640.4(439-2Gyula)(091)
[AN 3638792]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9605 /2016.
Domanovszky Sándor (1933-)
   Száz éve, 1915. november 27-én helyezték forgalomba az átépített Lánchidat / Domanovszky Sándor. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 24 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Budapest - híd - hídépítés - felújítás - műemlékvédelem - acélszerkezet - századelő
624.21(439-2Bp.) *** 725.95.025.3/.4(439)"191" *** 624.21.014.2
[AN 3638381]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9606 /2016.
Abelovszky Tamás
   Bringaakadémia oktatók kézikönyve / Abelovszky Tamás ; [közread. a] Vuelta Sportegyesület. - Budapest : Vuelta Sportegyes., 2016. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-12-5877-6 fűzött
kerékpáros közlekedés - kerékpártúra - tanári segédkönyv
656.18(072) *** 796.57(072)
[AN 3639086]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2016.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Schiffe (magyar)
   Hajók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2016, cop. 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 2.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-090-3 fűzött : 2450,- Ft
hajózás - gyermekkönyv
656.6(02.053.2)
[AN 3643019]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9608 /2016.
Csepely-Knorr Luca (1982-)
   Budapest közparképítészetének története a kiegyezéstől az első világháborúig / Csepely-Knorr Luca ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2016. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-615-5635-02-1 fűzött
Budapest - park - kertépítés - helytörténet - 19. század - századforduló
712.253(439-2Bp.) *** 712.3/.7 *** 943.9-2Bp."186/191"
[AN 3638992]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2016.
Csepely-Knorr Luca (1982-)
Budapest közparképítészetének története a kiegyezéstől az első világháborúig (angol)
   Barren places to public spaces : a history of public park design in Budapest, 1867-1914 / Luca Csepely-Knorr ; [publ. by the] Budapest City Archives. - Budapest : Budapest City Archives, 2016. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-615-5635-03-8 fűzött
Budapest - park - kertépítés - helytörténet - 19. század - századforduló
712.253(439-2Bp.) *** 712.3/.7 *** 943.9-2Bp."186/191"
[AN 3638993]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2016.
Földi Ádám
   A "magyar juh" : hortobágyi (magyar) racka / [írta és szerk. Földi Ádám, Földi Gyula, Sáfár László]. - Budapest : M. Juh- és Kecsketenyésztő Szövets., 2016. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Őshonos juhfajtáink)
Bibliogr.: p. 55.
Fűzött
Magyarország - juh - juhtenyésztés
636.372(439)
[AN 3638895]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2016.
   Sörfőzés otthon, egyszerűen / írták Bajkai Tibor [et al.] ; [közread. az] Első Magyar Házisörfőző Egyesület. - 2. jav. kiad. - Budapest : Első M. Házisörfőző Egyes., 2016. - 112 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-12-4968-2 fűzött
sör - konyhatechnika
663.4 *** 641.52
[AN 3643132]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9612 /2016.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8542-0 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3638378] MARC

ANSEL
UTF-89613 /2016.
Kocsis Nagy Noémi
   Ízek innen és a határokon túlról [elektronikus dok.] : első szakácskönyvem / Kocsis Nagy Noémi. - Szöveg (epub : 13.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-286-4
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3634521]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9614 /2016.
Bacsó Béla (1952-)
   Tapasztalat és esztétika : filozófiai és művészetelméleti írások / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2016. - 245 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-56-1 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - esztétika - művészetelmélet
1 *** 111.852 *** 7.01
[AN 3638210]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2016.
Kicsák Lóránt (1971-)
   Aporiák próbatétele : tanulmányok, esszék / Kicsák Lóránt. - [Budapest] : L'Harmattan ; [Eger] : Líceum, 2015. - 314 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-102-0 fűzött : 3200,- Ft
filozófiatörténet - 20. század
1(100)"19"
[AN 3638484]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2016.
Leó (pápa), XIII. (1810-1903)
Libertas praestantissimum donum (magyar)
   XIII. Leó pápa "Libertas praestantissimum donum" kezdetű körlevele az emberi szabadság természetéről : 1888. június 20. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 38 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5623-16-5 fűzött : 990,- Ft
szabadság - erkölcsteológia - enciklika
123 *** 241 *** 262.131.22Leo,_XIII.
[AN 3638999]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9617 /2016.
   A baptista vallásosság Magyarországon. - Budapest : Baptista Lvt. : Rákoscsabai Béthel Alapítvány, 2016-. - 24 cm
Magyarország - vallásosság - baptista egyház
248.3 *** 286.15(439)
[AN 3638565]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hagyományos baptista kegyesség és napjaink változásai / [bev. tanulmány] László Gábor, ifj. László Gábor ; [az interjúk készítésében közrem. Benedekné Cséki Annabella]. - 2016. - 394 p. ; 24 cm. - (Hittel, tudománnyal, ISSN 2498-5678 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-4482-3 fűzött
Magyarország - vallásosság - hitélet - baptista egyház - interjú
286.15(439)(047.53) *** 248.3(047.53) *** 291.4(047.53)
[AN 3638570] MARC

ANSEL
UTF-89618 /2016.
   Baranya és Tolna vármegye plébániáinak összeírása, 1753-1757 / [a bev. tanulmányt írta és a forrásokat közread. Gőzsy Zoltán]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2016. - 409 p. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 14.)
borító- és gerinccím: Visitatio parochiarum dioecesis Quinqueecclesiensis, 1753-1757. - Bibliogr.: p. 389-398.
ISBN 978-615-5579-08-0 kötött
Pécsi Egyházmegye
18. század - egyházlátogatási jegyzőkönyv
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"175"(093)
[AN 3638696]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2016.
Basa Katalin
   Magyar szentek élete I / [rajzokat kész. és a szöveget írta Basa Katalin]. - Budapest : Ecclesia, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-360-1 fűzött : 390,- Ft
Magyarország - szent - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2)
[AN 3639013]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2016.
Cekada, Anthony (1951-)
Traditionalists, infallibility and the Pope (magyar)
   Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlenség és a pápa / [Anthony Cekada]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5623-00-4 fűzött : 990,- Ft
pápaság
262.13
[AN 3639078]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2016.
   Egyén és közösség / [szerk. ... Ulrik M. Monika és Vida Márta]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2016. - 131 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 28.)
A Budapesten, 2014. nov. 14-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-144-0 fűzött : 1500,- Ft
szerzetesség - katolikus egyház - közösségfejlesztés
271 *** 282 *** 316.45
[AN 3638628]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2016.
   Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon / szerk. Báthory Orsolya és Kónya Franciska. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2016. - 433 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2060-7385 ; 12.)
A Budapesten, 2015. ápr. 16-18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-815-7 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - vallásosság - társadalmi rendezvény - kollektív reprezentáció - 17. század - 18. század
248.3 *** 930.85(439)"16/17" *** 282(439)"16/17"
[AN 3638908]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2016.
   Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül : ima- és énekeskönyv / [kiad. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye]. - Budapest : Esztergom-budapesti Főegyházmegye, 2016. - 91 p. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88612-7-6)
Budapest - zarándoklat - imakönyv - egyházi énekeskönyv
248.153.8(439-2Bp.) *** 245 *** 243
[AN 3639051]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2016.
   Élő Rózsafüzér zarándoklat : Budapestért Budapest körül, 9 szakaszban : zarándokkönyv / [kiad. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye]. - [Budapest] : Esztergom-budapesti Főegyházmegye, [2016]. - 81 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88612-7-6 fűzött
Budapest - zarándoklat
248.153.8(439-2Bp.)
[AN 3639054]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2016.
The Essene Gospel of peace (magyar)
   Esszénus béke evangélium / [... arámi kéziratot és az ószláv szövegeket összehasonlította, szerk. és ford.] Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Living Earth - Élő Föld, [2013-2016]. - 4 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 3493310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az esszénus közösség elveszett tekercsei. - cop. 2016. - 121 p. - (E. B. Székely könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-87351-6-4
vallásos irodalom - esszénusok
229.8 *** 296.624
[AN 3643445] MARC

ANSEL
UTF-89626 /2016.
Ferenc (pápa) (1936-)
Dear Pope Francis (magyar)
   Kedves Ferenc pápa! / írták Ferenc pápa és a világ különböző részein élő gyerekek ; [ford. ... Korponai Gábor]. - Budapest : Jezsuita K., 2016. - 71 p. ; 22 cm
Közrem. Spadaro, Antonio. - keretcím: Jezsuita könyvek
ISBN 978-963-8014-82-5 kötött : 2400,- Ft
kereszténység - pápa - 21. század - gyermekkönyv
23/28(02.053.2) *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3638273]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2016.
Forgione, Francesco (1887-1968)
   Sebekből fakadó élet : vallomások, tanácsok Pio atyától / [vál. és szerk. Székács Miklós]. - Budapest : Ecclesia, 2015. - 90, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-358-8 fűzött : 690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3639018]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2016.
Goffiné, Leonhard (1648-1719)
Handpostille (részlet) (magyar)
   Módszer a lélekben történő szentmisehallgatásra, ha nem tudunk személyesen jelen lenni / összeáll. Goffine Lénárt. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 11 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80384-2-3 fűzött : 690,- Ft
imakönyv
243
[AN 3638891]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2016.
Grün, Anselm (1945-)
Wage den Neuanfang (magyar)
   Merj újrakezdeni / Anselm Grün ; [ford. Keller György] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2016. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-314-091-8 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 3638639]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2016.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - 3. kiad. - Budapest : Luther, 2016. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 1190,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3643384]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2016.
   In memoriam Utry Jolán (1918-1980) / [... szerk. Mustos Edit]. - [Borzavár] : Magánkiad., cop. 2016. - [32] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5803-5 fűzött
Utry Jolán (1918-1980)
Magyarország - apáca - kántor - pedagógus - 20. század
271(439)(092)Utry_J. *** 37(439)(092)Utry_J.
[AN 3638330]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2016.
   Jézussal a szenvedésben : betegek imafüzete / [összeáll. ... Csépány László] ; [graf. Rogán Ágnes]. - 17. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2015. - 65, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Ecclesia imafüzetek, ISSN 2062-9613)
ISBN 978-963-363-362-5 fűzött : 320,- Ft
imakönyv
243
[AN 3639014]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2016.
Katz, Michael (1951-)
Tibetian dream yoga (magyar)
   Tibeti álomjóga : a megvilágosodás királyi útja / Michael Katz ; [... ford. Urgyen]. - Budapest : Samadhi, cop. 2016. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-146.
ISBN 978-963-12-6017-5 fűzött : 2990,- Ft
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3638209]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2016.
   Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz / [szerk. Patkás Rita, Bakay Péter]. - Békés : Cigány Módszt. és Kut. Közp., 2016. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Cigánymissziós módszertani füzetek, ISSN 2064-9177 ; 2.)
ISBN 978-615-80116-2-4 fűzött
Magyarország - misszió - cigányság
266.3 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3638288]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2016.
Landgraf, Michael (1961-)
Kinder-Bibel zum Selbstgestalten (magyar)
   Alkotó gyermekbiblia / Michael Landgraf ; [ford. Sipos Edit] ; [... kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2016. - 160 p. : ill. ; 21x31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5579-09-7 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3638918]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2016.
Leó (pápa), XIII. (1810-1903)
Satis cognitum (magyar)
   XIII. Leó pápa "Satis cognitum" kezdetű körlevele az egyház egységéről : 1896. június 29. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 65, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80384-3-0 fűzött : 990,- Ft
katolikus egyház - enciklika
262.131.22Leo,_XIII. *** 282
[AN 3638998]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2016.
   Makulátlan tükör : tanulmányok a "Makula nélkül való tükör" című kegyességi műről / szerk. Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2016. - 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2060-7385 ; 13.)
A Budapesten, 2014. dec. 4-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-808-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - hitélet - vallásos irodalom - nők a társadalomban - 17. század - 18. század
248.3 *** 316.66-055.2(439)"16/17" *** 930.85(439)"16/17" *** 894.511(091)-97"17"
[AN 3638910]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2016.
The Ottaviani intervention (magyar)
   Az Ottaviani intervenció : rövid kritikai tanulmány az új miserendről / Anthony Cekada ... bev. tanulmányával ; [... Alácsi Ervin János ... ford. ...]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5623-12-7 fűzött : 990,- Ft
istentisztelet - katolikus egyház
264 *** 282
[AN 3639073]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2016.
Pius (pápa), IX. (1792-1878)
Quanta cura (magyar)
   IX. Pius pápa "Quanta cura" kezdetű körlevele a kor tévedéseinek elítéléséről azon jegyzékkel együtt, mely korunk főbb tévelyeit foglalja magában ("Syllabus") : 1864. december 8. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 70 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80384-0-9 fűzött : 990,- Ft
hitvédelem - enciklika
262.131.22Pius,_IX. *** 239
[AN 3639000]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2016.
Pius (pápa), X. (1835-1914)
Pascendi dominici grecis (magyar)
   X. Pius pápa "Pascendi dominici grecis" kezdetű enciklikája a modernizmus ellen : 1907. szeptember 8. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 92 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80385-2-2 fűzött : 990,- Ft
hitvita - enciklika
239 *** 262.131.22Pius,_X.
[AN 3638997]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2016.
Sanborn, Donald J. (1950-)
   Miért nincs helye katolikusoknak a Novus Ordóban? : Donald J. Sanborn püspök úr előadásának leirata : Budapest, 2016. április 2. - Budapest : Kapisztrán Szt. János K., 2016. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80384-8-5 fűzött : 690,- Ft
hitvita - katolikus egyház
239 *** 282
[AN 3638995]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2016.
Takács Gábor
   Johann Michael Sailer, a centrum unitatis újrafelfedezője : a centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia / Takács Gábor. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2016. - XIII, 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-289.
ISBN 978-615-5579-06-6 fűzött
Sailer, Johann Michael (1751-1832)
Németország - teológus - lelkipásztorkodás - teológia - 18. század - 19. század
282(430)(092)Sailer,_J._M. *** 253 *** 21
[AN 3639024]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2016.
Varga Gyöngyi
   Remény s ég / Varga Gyöngyi. - 4. kiad. - Budapest : Luther, 2016. - 173, [2] p. : ill., főként színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9979-50-5 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3643444]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9644 /2016.
Bárdi Zoltán
   Szexreceptek [elektronikus dok.] / Bárdi Zoltán. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136208. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-804-7
társkeresés - nemi élet - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 613.88
[AN 3634466]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2016.
   Az egyház társadalma, a társadalom egyháza : egyház és társadalom Közép- és Kelet-Európában a 20. században / [... szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2015. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-03-5 fűzött
Magyarország - Románia - társadalomtörténet - egyháztörténet - katolikus egyház - ortodox egyház - állam és egyház viszonya - 19. század - 20. század
316.32(439)"18/19" *** 316.32(498)"19" *** 282(439)"18/19" *** 282(498)"19" *** 281.9(439)"19" *** 322(439)"18/19" *** 322(498)"19"
[AN 3639031]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2016.
Feldmár András (1940-)
   Félelem, düh, agresszió és szex / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 143 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 141-[144].
ISBN 978-963-304-348-6 kötött : 2900,- Ft
félelem - agresszív magatartás - nemi erkölcs
316.647.3 *** 159.942 *** 176
[AN 3638498]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2016.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Proletár reneszánsz : tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 437 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-749-3 kötött : 3499,- Ft
Magyarország - társadalmi változás - társadalmi erkölcs - belpolitika - kultúraszociológia - médiatörténet - civilizáció - rendszerváltás - 1990-es évek
316.7(439)"199" *** 323(439)"199" *** 008
[AN 3643300]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2016.
Kozma Jánosné
   A tanyavilág kialakulása és a tanyasi élet Hajdúdorogon / Kozma Jánosné. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2015. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 17.)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-12-4439-7 fűzött
Hajdúdorog - tanya - hétköznapi élet - magyar néprajz
316.334.55(439-2Hajdúdorog) *** 908.439-2Hajdúdorog *** 39(=945.11)(439-2Hajdúdorog)
[AN 3639016]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2016.
Lanctôt, Ghislaine Saint-Pierre (1941-)
   Oktatás a benső tudás felé / Ghis szavai és gondolatai alapján írta Mado ; [ford. ezvanjuli]. - [Budapest] : Ez Van K., 2016. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (Perszonokrácia kötetek ; 8.)
Fűzött : 2500,- Ft
befolyásolás - oktatás - mentálhigiénia - tudatosság
316.475 *** 316.7 *** 37 *** 613.865
[AN 3638933]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2016.
Nagy Ádám (1972-)
Ifjúságügy-módszertár (vietnámi)
   Tâp hop các ph?uong pháp huân luyên thanh niên : 100 ph?uong pháp và tình huông phi chính quy / Ádám Nagy, Ágnes Antal, Mónika Holczer ; [chêm xuât ban tô ch?uc ISZT tâm Nghiên c?uu Excenter]. - [Budapest] : ISZT ; [Szente] : Excenter, [2016]. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5644-4 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - módszertan - példatár
316.65-053.6/.8(439) *** 364(076)
[AN 3638268]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2016.
   Velünk beszélj, ne rólunk! : hátrányokkal induló aktivisták beszélnek életükről és munkájukról / szerk. Dósa Mariann és Udvarhelyi Éva Tessza ; [közread. a] Közélet Iskolája ... - Budapest : Közélet Iskolája : Napvilág, 2016. - 346 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-338-390-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - közösségi szociális munka - hátrányos helyzetű - civil szervezet - 21. század - interjú
316.37-058.5(439)"200/201"(047.53) *** 334.012.46(439)"200/201"(083.41) *** 364.46(439)"200/201"(047.53)
[AN 3638722]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2016.
Vliet, Elma van
Oma, vertel's! (magyar)
   Mama, kérlek, meséld el nekem! : emlékek ajándékba / Elma van Vliet ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-69-7 kötött : 2490,- Ft
nagyszülő - nő - ajándékkönyv
316.37-055.53-055.2
[AN 3638651]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9653 /2016.
Bajzáth Mária
   Mesefoglalkozások gyűjteménye / [szöveg ...] Bajzáth Mária ; [ill. Haász Katalin]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, [2015]-. - ill. ; 25 cm. - (Népmesekincstár módszertan)
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3643205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pedagógusoknak : vázlat 49 meséhez. - cop. 2015. - 167 p.
ISBN 978-615-5450-25-9 kötött : 2990,- Ft
[AN 3643207] MARC

ANSEL
UTF-89654 /2016.
Bedi Beatrix (1982-)
   Rábafüzes és a hianzek : "Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak" = Raabfidisch und die Hianzen : "In der Wiege geschaukelt, mit einem Bündel rausgeworfen" / Bedi Beatrix. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5600-23-4 fűzött
Rábafüzes - néprajz - magyarországi németek
39(=30)(439-2Rábafüzes) *** 316.347(=30)(439-2Rábafüzes)
[AN 3638230]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2016.
   Belépő : egyetemi dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Intézetéből / szerk. Mohay Tamás. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2015. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-749-8 fűzött
magyar néprajz - tudományos diákkör
39(=945.11) *** 378.184
[AN 3638345]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2016.
Csoma Gergely (1954-)
   A megkötött idő : varázslások, ráolvasások, rontások, archaikus imák és népmesék Moldvából / Csoma Gergely. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 679 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 673.
ISBN 978-615-5568-22-0 kötött : 5000,- Ft
magyar néprajz - néphit - moldvai csángók
398.3/.4(=945.11)(498.3)
[AN 3638574]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2016.
   Kacagó Erdély : tréfás adomák és mesék felnőtteknek / Barcsa Dániel és Kovács Dániel rajz. ; [szerk. Szutor Ágnes és Barcsa Dániel]. - Pomáz : Kráter, cop. 2016. - 184 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-298-191-8 kötött : 3000,- Ft
Erdély - magyar néprajz - folklór - népmese - adoma
398.21(=945.11)(498.4) *** 398.94(=945.11)(498.4)
[AN 3638797]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9658 /2016.
Borda Lajos (1950-)
   Falugyűlés / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2016. - 11 p. : ill. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 4.)
Fűzött
Zebegény - helyi politika - gyűlés - társadalmi részvétel - 21. század - publicisztika
323.21 *** 352(439-2Zebegény)"201"(0:82-92) *** 323(439-2Zebegény)"201"(0:82-92)
[AN 3638962]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2016.
Icke, David (1952-)
Remember who you are (magyar)
   Emlékezz, ki vagy : emlékezz, "hol" vagy, honnan "jöttél" : emlékezz! / David Icke. - [Budapest] : EzVan K., 2016. - 228 p., 12 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 4500,- Ft
összeesküvés - globalizáció - okkultizmus
327.88 *** 339.9(100) *** 133
[AN 3639025]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2016.
   Joggal Európában : a Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések 25 éve / szerzők Szili Katalin [et al.] ; [szerk. Mile Balázs] ; [... a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös kiadványa]. - Budapest : Nemzetpolitikai Államtitkárság : L'Harmattan, 2016. - 252 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-252.
ISBN 978-963-414-142-6 fűzött
Európa - Kárpát-medence - kisebbségi politika - autonómia - határon túli magyarság - rendszerváltás - 21. század - történelmi forrás
323.17(=945.11)(4-191)"199/201"(093) *** 341.231(4)
[AN 3638524]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2016.
Karsai László (1950-)
   Szálasi Ferenc : politikai életrajz / Karsai László. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 524 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-506-976-7 kötött : 4500,- Ft
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - politikus - szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - 20. század - életrajz
32(439)(092)Szálasi_F. *** 329.18(439)"193/1945"
[AN 3638559]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2016.
   Konzervatív reneszánsz az Egyesült Államokban : emlékkonferencia Russell Kirk halálának 20. évfordulója alkalmából / szerk. Pogrányi Lovas Miklós. - Budapest : Századvég, 2016. - 239 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2014. szeptember 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-28-6 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - konzervativizmus - 20. század - 21. század - politológia - politikai filozófia
321.01 *** 32.001 *** 329.11(73)"19/201"
[AN 3638684]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2016.
   Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948 : történelem és emlékezet / szerk. Hornyák Árpád és Bíró László. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 405 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-031-1 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - Jugoszlávia - Szerbia - Délvidék - Vajdaság - magyar történelem - történelem - kisebbségi kérdés - állami terror - társadalmi tudat - történetírás - második világháború - 1945 utáni időszak
323.1(=00)(439)"194" *** 943.92-13"194" *** 949.711"1944/1945" *** 323.1(=00)(497.11) *** 323.282(439.2-13)"194" *** 323.282(497.11)"194" *** 316.63 *** 930.1
[AN 3638586]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2016.
   Mohács - Aranyosgyéres testvérvárosi kapcsolatának huszonöt esztendeje, 1990-2015 / [kiad. Mohács Város Önkormányzata és a Mohács - Aranyosgyéres Baráti Kör ...]. - Mohács : Önkormányzat : Mohács - Aranyosgyéres Baráti Kör, 2016. - 80 p. : ill. ; 25 cm + DVD
ISBN 978-963-12-5361-0 fűzött
Mohács - Aranyosgyéres - testvérváros - történeti feldolgozás - audiovizuális dokumentum
327.33(439-2Mohács) *** 327.33(498-2Aranyosgyéres)
[AN 3638225]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2016.
Nemere István (1944-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (pdf : 856 KB) (mobi 3.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-368-7 (epub)
ISBN 978-963-387-370-0 (pdf)
ISBN 978-963-387-369-4 (mobi)
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E.
[AN 3635179]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2016.
Salamon János (1954-)
   A szív arisztokratikus szokásai : filozófiai írások / Salamon János. - Budapest : Kalligram, 2016. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-56-3 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
politikai filozófia - filozófiatörténet - könyvkritika
321.01 *** 1(100)(091) *** 894.511-95
[AN 3638588]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2016.
Schmidt Mária (1953-)
   Veszélyzónában : szerepek, játszmák, esélyek : esszék / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2016. - 341, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-86784-3-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Európa - politika - demokrácia - 20. század - 21. század
32(439)"19/201" *** 32(4)"19/201" *** 321.7(4)
[AN 3638519]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2016.
Snyder, Timothy (1969-)
Black earth (magyar)
   Fekete föld : a holokauszt: múlt és fenyegető jövő / Timothy Snyder ; [ford. Soproni András]. - Budapest : 21. Század K., 2016. - 479 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-460.
ISBN 978-615-5373-88-6 kötött : 4990,- Ft
Németország - történelem - holokauszt - második világháború - állami terror - népirtás
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 943.0"193/1945" *** 323.282(100) *** 341.485(=00)(100)
[AN 3638181]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2016.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Presscon Kiadó, a 6-7. kötetet kiad. a Múlt és Jövő Könyvkiadó
ISBN 963-506-440-3 *
holokauszt
323.12(=924)(439) *** 323.12(=924)(100)"193/1945"
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - cop. 2016. - 371 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-20-1 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - Horthy-korszak - második világháború
323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3638904] MARC

ANSEL
UTF-89670 /2016.
   Tisza István, két korszak határán / szerk. ifj. Bertényi Iván. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2016. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2015. okt. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-91-7 kötött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 19. század - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"18/19"
[AN 3638791]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2016.
Wiedermann Helga
Sakk és póker (cseh)
   Šachy a poker : kronika o vítězných bitvách maďarského ekonomického boje za svobodu / Helga Wiedermann ; [překl. Pálfi Zsolt]. - Budapešť : Kairosz, 2016. - 292 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-782-9 kötött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3638608]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9672 /2016.
   Balatoniak : térségi lexikon / [fel. szerk. Gyarmati László]. - Siófok : Siópress Kft., 2016. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 4000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-219-518-6)
Balaton - életrajzi lexikon
929(439)(285.2Balaton):030
[AN 3638943]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2016.
   Emlékezés egy nyár-éjszakára : interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről / szerk. Kappanyos András ; a szerk. mtársai Sarankó Márta és Szénási Zoltán ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 375 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2014. szept. 15-17. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-416-017-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - magyar irodalom története - irodalmi hatás - századelő - első világháború
930.85(4)"191" *** 930.85(439)"191" *** 894.511(091)"191" *** 82.091
[AN 3637297]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2016.
   A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon, 1650-1750 / szerk. Balázs Mihály, Bartók István ; [közread. a SZTE Magyar Irodalmi Tanszék]. - Szeged : SZTE M. Irodalmi Tansz., 2016. - 381 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-477-1 fűzött
Erdély - Magyarország - művelődéstörténet - felvilágosodás
930.85(439.21)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 3639109]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2016.
   Fénybe zárt idő : a keszthelyi Festetics család élete képekben / [szerk. Kardos Laura, Iski Szilvia] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2016. - 221 p. : ill. ; 23x23 cm
ISBN 978-963-88420-7-7 kötött
Festetics család
Magyarország - családtörténet - fényképalbum
929.52(439)Festetics(084.12)
[AN 3638809]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2016.
Gyáni Gábor (1950-)
   A történelem mint emlék(mű) / Gyáni Gábor. - Budapest : Kalligram, 2016. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5603-45-7 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
történettudomány - kollektív emlékezet - társadalmi tudat
930.1 *** 159.953 *** 316.63
[AN 3638590]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2016.
Hermann Róbert (1963-)
   A Zichy-gyémántok / Hermann Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8449-2 kötött : 1490,- Ft
Zichy Ödön (1809-1848)
magyar történelem - jogeset - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 34.096(439)"1849"
[AN 3638241]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2016.
Laczó Ferenc (1982-)
   A német múltfeldolgozás : beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről / Laczó Ferenc. - Budapest : Kijárat, 2016. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5160-54-7 fűzött : 2900,- Ft
Németország - történész - történeti tudat - 20. század - interjú
930.1(430)(092)(047.53) *** 943.0"19" *** 316.63(430)
[AN 3638208]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2016.
   "Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!" : I. világháborúra emlékező kiállítás : alkotóművészeti kiállítás : 2015. október 15 - november 22., ... Esztergom / [összeáll. és szerk. ... Keppel Márton, Kókay Krisztina] ; [rend., közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2015. - 61, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5464-38-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - első világháború - 21. század - kiállítási katalógus
943.9"1914/1918" *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3639075]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2016.
Móricz Péter (1979-)
   Körmend az első világháborúban / Móricz Péter ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kulturális Közp., Múz. és Kvt., 2016. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-204.
ISBN 978-615-80467-0-1 fűzött
Körmend - első világháború - helytörténet
943.9-2Körmend"191"
[AN 3639019]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2016.
Nemere István (1944-)
   Che Guevara magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 3.7 MB) (pdf : 803 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-371-7 (epub)
ISBN 978-963-387-372-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-373-1 (pdf)
Guevara, Ernesto Che (1928-1967)
Latin-Amerika - Kuba - politikus - forradalmár - kommunizmus - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
929(82)Guevara,_E. *** 329.15(8=6) *** 32(729.1)(092)Guevara,_E.
[AN 3635203]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2016.
Nemere István (1944-)
   Erdély aranykora [elektronikus dok.] : a 16. század eseményei / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 3.7 MB) (pdf : 830 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136292. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-377-9 (epub)
ISBN 978-963-387-378-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-379-3 (pdf)
Erdély - magyar történelem - 16. század - török hódoltság - elektronikus dokumentum
943.921"15"
[AN 3635215]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2016.
Nemere István (1944-)
   Erdély újabb aranykora [elektronikus dok.] : a 17. század eseményei / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 3.6 MB) (pdf : 840 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136293. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-380-9 (epub)
ISBN 978-963-387-381-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-382-3 (pdf)
Erdély - magyar történelem - török hódoltság - 17. század - elektronikus dokumentum
943.921"16"
[AN 3635224]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2016.
Nemere István (1944-)
   Erzsébet királyné magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 3.8 MB) (pdf : 916 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136296. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-383-0 (epub)
ISBN 978-963-387-384-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-385-4 (pdf)
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - életrajz - elektronikus dokumentum
929(439)Erzsébet
[AN 3635225]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2016.
Nemere István (1944-)
   Ferenc József magánélete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 3.7 MB) (mobi : 6.8 MB) (pdf : 868 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-389-2 (epub)
ISBN 978-963-387-390-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-391-5 (pdf)
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - 19. század - századforduló - életrajz - elektronikus dokumentum
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I.
[AN 3635425]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2016.
Nemere István (1944-)
   Királyi szeretők / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2015. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-112-1 fűzött
híres ember - nő - uralkodó - életrajz
929-055.2(100) *** 940(092)
[AN 3643886]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2016.
Stefka István (1943-)
   Ötvenhat lövészárkai / Stefka István. - Budapest : Kairosz, 2016. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-839-0 kötött : 4200,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - oral history - interjú
943.9"1956"(047.53) *** 323.272(439)"1956"(047.53)
[AN 3638606]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2016.
Sulák Istvánné
   Üzenet a jövőnek : emlékkönyv Tényőszigetről / Sulák Istvánné Karkus Piroska Erzsike. - [Szolnok] : ADG Stúdió Kft., cop. 2015. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5181-4 kötött
Szolnok - helytörténet
943.9-2Szolnok
[AN 3638945]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2016.
Supka Géza (1883-1956)
   Egy elforgácsolt tudós-élet : kéziratul régész-muzeológusok számára : napló, 1952 / Supka Géza ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Féja Endre]. - Budapest : Nap K., 2016. - 151 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-332-100-3 kötött : 2625,- Ft
Magyarország - régész - muzeológus - 20. század - memoár
902(439)(092)Supka_G.(0:82-94) *** 069(439)(092)Supka_G.(0:82-94)
[AN 3638688]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2016.
Szakál Aurél (1959-)
   Jánoshalma anno.. : a település története képekben a 19. század közepétől a 20. század közepéig / Szakál Aurél, Mészáros Endre. - Jánoshalma : Jánoshalmáért Alapítvány, 2016. - 267 p. : ill., részben térk. ; 27 cm. - (Bácskai albumok, ISSN 2498-5856 ; 1.)
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-12-5333-7 kötött
Jánoshalma - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Jánoshalma(084.12)
[AN 3638581]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2016.
   A Szent Domonkos rend és a kunok / Deme Ágnes közreműködésével szerk. Barna Gábor. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csop., 2016. - 152, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 22.). (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, ISSN 1218-0009 ; 6.)
A Kunszentmártonban, 2015. szept. 18-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-465-8 kötött
Ordo Fratrum Praedicatorum
Magyarország - kunok - nemzettörténelem - régészet - dominikánusok - misszió
904(439)(=943.46) *** 930.8(=943.46) *** 271.2(439) *** 266
[AN 3639087]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2016.
Szluha Márton (1935-)
   Nyitra vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [színes címereket a szerző festette]. - Budapest : Heraldika, 2003-[2015]. - 2 db ; 29 cm
Nyitra vármegye - családtörténet - nemesség
929.52(439.22-35Nyitra) *** 316.343.32(439.22-35Nyitra)
[AN 1060176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Zs. - cop. 2015. - VI, 793 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9204-34-X kötött
[AN 3638252] MARC

ANSEL
UTF-89693 /2016.
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
   Vérmező : a guillotine évei Magyarországon: reménykedők, rettegők, hiszékenyek, ügynökök, kalandorok / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Kairosz, 2016. - 478 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 473-478.
ISBN 978-963-662-832-1 kötött : 4300,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikai mozgalom - 18. század
943.9"179" *** 329.614(439)"179"
[AN 3638612]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2016.
   Az utolsó Valois-k és a Bourbonok francia királysága ediktumok tükrében / a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat ford. és sajtó alá rend. Ihász Barbara. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2016. - 30 p. ; 30 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 96.)
Bibliogr.: p. 26-27.
Fűzött
Franciaország - történelem - vallásháború - 16. század - 17. század - történelmi forrás
944"15/16"(093) *** 272(44)"15"
[AN 3638924]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2016.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   Volt egyszer egy Horthy-korszak.. / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2016. - 127 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80083-2-7 kötött
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 3638552]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9696 /2016.
   Cserhátszentiván 2016 : a cserhátszentivániak VIII. Világtalálkozója 2016. június 25-én a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 257-ik, az új templom felszentelésének 74. és a falu írásos említésének 751. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2016]. - 348 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-3-7 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret - helytörténet - világtalálkozó
908.439-2Cserhátszentiván *** 943.9-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3638909]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2016.
   Europe in Budapest : a guide to its many cultures / ed. by Csaba Zahorán and István Kollai ; transl. Orsolya Frank ; photos by Zsolt Reviczky and Gyula Sopronyi ; [publ. by the] Terra Recognita Foundation. - Corrected repr. - Budapest : Terra Recognita Found., 2016, cop. 2011. - 254, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm + térk.
ISBN 978-963-89185-0-5 fűzött
Budapest - multikultúra - útikönyv
914.39-2Bp.(036) *** 316.347(=00)(439-2Bp.)
[AN 3643121]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2016.
Hajnal Imre
   Morzsák : tiszaörsi emberek, események, történetek / Hajnal Imre. - [Tiszaörs] : Hajnal I., 2016. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-12-5928-5 fűzött
Tiszaörs - helyismeret - helyi társadalom
908.439-2Tiszaörs
[AN 3639057]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2016.
   Hétköznapi hazaszeretet : [25 éves a Vas Megyei Honismereti Egyesület] / [összeáll. és szerk. Zsámboki Árpád]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-144.
ISBN 978-615-5600-21-0 fűzött
Vas Megyei Honismereti Egyesület
Vas megye - helyismeret - egyesület
908.439.111 *** 061.2(439.111)
[AN 3638229]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2016.
   A Kárpát-medence földrajza / főszerk. Dövényi Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2012. - 1351 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9281-9 kötött
Kárpát-medence - földrajz - kézikönyv
91(4-191)(035)
[AN 3643197]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2016.
Kovács Zoltán
   Kedves Böszörmény : megjelent a Hajdúsági Múzeum 2016. április 28 - június 1. között rendezett azonos című kiállításához / Kovács Zoltán. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2016. - [20] p. : ill. ; 21x21 cm
Fűzött
Hajdúböszörmény - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.439-2Hajdúböszörmény(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_Z. *** 061.4(439-2Hajúböszörmény)
[AN 3638440]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2016.
Kudich Zsolt (1971-)
Nature's havens on the Danube (magyar)
   A természet menedékei a Duna mentén / fényképezte Kudich Zsolt és Zsirmon Réka ; szerk. Sevcsik András ; [ford. Gadó György] ; [... kiad. ... a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., [2016]. - 92 p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-615-5241-18-5 kötött
Duna - helyismeret - nemzeti park - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 502.4(4)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kudich_Zs.
[AN 3638231]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2016.
   Üdvözlet Rákospalotáról és Pestújhelyről : régi rákospalotai és pestújhelyi képeslapok, 1899-1945 / vál. és magyarázatokkal ell. Mojzes Ildikó ; [közread. a] Rákospalotai Múzeum. - Utánny. - [Budapest] : Rákospalotai Múz., 2016. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-219-741-0 kötött
Budapest. 15. kerület - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Rákospalota(084.12) *** 908.439-2Pestújhely(084.12) *** 769.5(439) *** 908.439-2Bp.XV.(084.12)
[AN 3643191]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2016.
Zsiga Henrik
   Balaton 100 : minőségi élmények / Zsiga Henrik. - Veszprém : Kalliopé, 2016. - 269 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-12-6 fűzött : 3480,- Ft
Balaton - vendéglátás - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 640.4(439)(285.2Balaton)
[AN 3638585]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9705 /2016.
Bitó László (1934-)
   A korruptokrácia és a belső gyarmatosítás évei, 2012-2016 : publicsztikák, esszék / Bitó László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2016. - 258, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-770-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - korrupció - politika - belpolitika - 21. század - publicisztika
343.352(439)"201"(0:82-92) *** 328.185(439)"201"(0:82-92) *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3638573]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2016.
   A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban : interdiszciplináris és jogösszehasonlító elemzés / [szerk. Auer Ádám, Papp Tekla]. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-93-7 kötött
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - gazdasági válság - összehasonlító jog - ezredforduló
34(4-62) *** 34(439) *** 340.5 *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 3638699]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2016.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3416-3)
illemtan - memoár
341.75(0:82-94) *** 395(0:82-94)
[AN 3643310]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2016.
Jagudits Katalin
   Emlékkönyv : a Veszprémi Királyi Törvényszék története, 1872-1945 / Jagudits Katalin, Nagy Ibolya Adél ; [kiad. a Veszprémi Törvényszék]. - Veszprém : Veszprémi Törvényszék, 2016. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-163.
ISBN 978-963-12-5435-8 fűzött
Veszprémi Királyi Törvényszék
Veszprém - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Veszprém)(091)
[AN 3638536]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2016.
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - 8. átd. kiad., jav. utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 557 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 8.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-312-131-3 kötött : 7300,- Ft
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3643033]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2016.
A Magyar Országgyűlés (francia)
   Le Parlement Hongrois / [réd. Margit Kerekes] ; [publ. ... l'Office du Parlement]. - Budapest : Office du Parlement, 2016. - 133, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9848-95-5 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3638850]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2016.
A Magyar Országgyűlés (német)
   Das ungarische Parlament / [Red. Margit Kerekes] ; [Hrsg. ... die Parlamentsverwaltung]. - Budapest : Parlamentsverwaltung, 2016. - 133, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9848-96-2 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés
342.53(439)
[AN 3638845]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2016.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 3. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016, cop. 2014. - 578 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-207-5 kötött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3643030]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2016.
Nemere István (1944-)
   KGB gyilkosságok / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-121-3 fűzött
Szovjetunió - Oroszország - politikai merénylet - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló
351.746.1(47) *** 323.285(47)"19/200"
[AN 3643831]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2016.
Nemere István (1944-)
   A maffiák titkai / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-098-8 fűzött
szervezett bűnözés
343.974 *** 343.341.2(100)
[AN 3643880]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2016.
   Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyve : belső használatra / [szerk. Horváth József ..., Kovács Gábor ...] ; [közread. a] Rendőrség, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 389 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 383-386. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5527-95-1 fűzött
Magyarország - rendőr - tiszt - vezetéstudomány
351.74(439) *** 65.012.4
[AN 3638605]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2016.
Sulyok Tamás (1956-)
   Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete / Sulyok Tamás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iusperitus Bt., 2015. - 168 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 52.)
Bibliogr.: p. 160-165.
ISBN 978-615-5411-18-2 kötött
Magyarország - jogi szabályozás - alkotmányjog - ügyvéd
347.965(439)(094) *** 342(439)
[AN 3638431]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9717 /2016.
   Apám levelei : legendák, emlékek : 1942, Oroszország, 1926, Csehszlovákia / [szerk. Kis Ádám, Kis Balázs]. - Bicske : Szak K., 2016. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9863-53-8 fűzött : 1950,- Ft
Kis György (1905-1943)
Szovjetunió - Csehország - Magyarország - kényszermunka - munkaszolgálat - második világháború - tanulmányút - levelezés - történelmi forrás
355.253.7(47)"194"(093) *** 929(439)(092)Kis_Gy.(044) *** 378.18(437)(044)
[AN 3638694]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2016.
Juhász Krisztina
   Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége / Juhász Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus Bt., 2015. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 53.)
Bibliogr.: p. 243-258.
ISBN 978-615-5411-20-5 kötött
Európai Unió - biztonságpolitika - válságmenedzselés
355.02(4-62) *** 658.1.016.7(4-62)
[AN 3638432]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2016.
Kovács István (1945-)
   "Érdek és szeretet" : lengyel visszaemlékezések a szabadságharcra, 1848-1849 / Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2016. - 524 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-76-5 kötött : 3500,- Ft
Lengyelország - Magyarország - magyar történelem - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - memoár
355.48(439)"1848/1849"(=84)(092)(0:82-94)
[AN 3638671]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2016.
   A magyar fegyverzetellenőrzés 25 éve = 25 years of Hungarian arms control / [fel. szerk. Andrejcsik Gyula]. - [Budapest] : [Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóhely], [2016]. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5585-01-2 fűzött
Magyarország - katonapolitika - fegyverzetkorlátozás - leszerelés - nemzetközi biztonság
355.02(439) *** 355.019 *** 327.57(100)
[AN 3638951]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2016.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   "Számítson a Haza teljes bizalommal ránk" : az 1848/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése / Nagybaczoni Molnár Ferenc. - Budapest : Ordo Equestris, cop 2016. - 170 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-12-5598-0 fűzött
Márkosfalvi Szabó Károly (1810-1891)
Márkosfalvi Szabó Ferdinánd (1820-1853)
Magyarország - Erdély - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - csata - 19. század - történelmi forrás
355.48(439.21)"1848/1849"(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_F.(093) *** 355(439)(092)Markosfalvi_Szabó_K.(093)
[AN 3638955]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2016.
Okváth Imre (1956-)
   Egy hadmérnök életútja : Haris Béla, 1901-1979 / Okváth Imre. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - 314, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-305.
ISBN 978-963-414-074-0 kötött : 3990,- Ft
Haris Béla (1901-1979)
Magyarország - katonatiszt - gépészmérnök - koncepciós per - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - 20. század - életrajz
355(439)(092)Haris_B. *** 62(439)(092)Haris_B. *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3638529]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2016.
Wittman, Robert K. (1955-)
The devil's diary (magyar)
   Az ördög naplója : Alfred Rosenberg és a Harmadik Birodalom ellopott kincsei / Robert K. Wittman és David Kinney ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Athenaeum, 2016. - 543 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 523-541.
ISBN 978-963-293-540-9 kötött : 4490,- Ft
Rosenberg, Alfred (1893-1946)
Németország - politikus - háborús bűnös - 20. század - második világháború - műtárgy - rablás
355.48(100)"1939/1945" *** 341.324.5(430)"193/194" *** 32(430)(092)Rosenberg,_A. *** 341.485(430)(092)Rosenberg,_A.
[AN 3638822]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9724 /2016.
   Mapping out vulnerable sectors in the Eastern partnership countries : structural change, Visegrad experience and relevance for EU policy / ed. by András Deák ; [publ. by the] Institute of World Economics Research Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of World Economic Research Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2016. - 180 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-632-9 fűzött
Európai Unió - Kelet-Európa - gazdasági kapcsolat - regionális gazdaság - gazdasági integráció - statisztikai adatközlés - 21. század
339.9(4-11)"200/201"(083.41) *** 339.923(4-62)"200/201" *** 332.1(4-11)"200/201"(083.41)
[AN 3639099]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2016.
Morvai Ferenc (1946-)
   Morvai : naplótöredék és képek az életemből / Csath Róza. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 285 p., [40] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-293-565-2 kötött : 3490,- Ft
Morvai Ferenc (1946-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Morvai_F.(0:82-94)
[AN 3638814]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2016.
Szolgáltatásmarketing Konferencia (2.) (2016) (Budapest)
   II. Szolgáltatásmarketing Konferencia: fókuszban a pénzügyek : tanulmányok : Budapest, 2016. május 19. / [szerk. Kenesei Zsófia] ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet]. - [Budapest] : BCE Marketing és Média Int., [2016]. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-503-620-2 fűzött
pénzügy - bankügylet - marketing - szolgáltatásmenedzsment - minőségbiztosítás
336.7 *** 658.8 *** 658.64 *** 65.018
[AN 3638336]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2016.
Thaler, Richard H. (1945-)
Misbehaving (magyar)
   Rendbontók : a viselkedési közgazdaságtan térnyerése / Richard H. Thaler ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 500 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-478.
ISBN 978-963-304-354-7 kötött : 4900,- Ft
gazdaságtan
330.88
[AN 3638158]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2016.
Versenyképesség és növekedés (angol)
   Competitiveness and growth : the road to sustainable economic convergence / [ed. Dániel Palotai, Barnabás Virág]. - [Budapest] : MNB, 2016. - 831 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Book series of the Magyar Nemzeti Bank, ISSN 2416-3503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-07-8 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"199/201"
[AN 3639123]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9729 /2016.
Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferencia (2.) (2016) (Szeged)
   II. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferencia : 2016. február 03., Szeged ... / [szerk. Buzás Zsuzsanna és Szabó Norbert]. - Szeged : JATEPress, [2016]. - 8 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-315-271-3 fűzött
zenepedagógia - digitális technika - konferencia-kiadvány
372.878 *** 37.036 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3639084]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2016.
   Az erdélyi magyar szellemiség messze fénylik: Farkas Miklós / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2016. - 332 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-86-2 fűzött
Farkas Miklós (1941-)
Erdély - pedagógus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
37(498)(=945.11)(092)Farkas_M.
[AN 3638958]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2016.
   Gyakorlóévek 1.0: interdiszciplináris kísérletek - kísérleti műhelyek = Practice years 1.0: interdisciplinary experiments - experimental workshops / [szerk. Albert Ádám] ; [közread. a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium]. - [Budapest] : Műv. és Művészetelméleti Szakkollégium, 2016. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5660-4 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium
Budapest - művészet - szakkollégium
378.187.5(439-2Bp.) *** 7
[AN 3638540]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2016.
   Gyermek 3D-ben : tanulási zavarral a szakképzésben / [szerk. Mudri Zsuzsa] ; [... kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - [Budapest] : M. Ped. Társ., [2016]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2016. ápr. 8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-46-7 fűzött
tanulási nehézség - szakképzés - képességfejlesztés
377 *** 37.025 *** 371.322.9
[AN 3638719]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2016.
Kanizsai Dezső (1886-1981)
   A beszédhibák javítása : útmutató és gyakorlókönyv / Kanizsai Dezső. - 4. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016. - 429 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9955-67-7 fűzött
logopédia - módszertan
376.36 *** 371.3 *** 82.085.13
[AN 3643141]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2016.
   Komplex hulladékcsökkentési szemléletformálás a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területén : tanári segédlet. - [Tényő] : [Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyes.], [2016]. - 42 p. ; 21 cm
Közread. a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület
Fűzött
környezeti nevelés - hulladékgazdálkodás - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 504.064.4(072)
[AN 3638435]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2016.
   Közelmúlt : szemelvények Dorozsma újkori történelméből / szerk. Vass József. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2016. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 16.)
ISBN 978-963-89241-5-5 fűzött
Szegedi Textilművek. Dorozsmai Szövőgyár
Kiskundorozsma - bölcsőde - óvoda - gyártörténet - szövés - történeti feldolgozás
373.22(439-2Kiskundorozsma)(091) *** 373.24(439-2Kiskundorozsma)(091) *** 677 *** 061.5(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3638281]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2016.
Landgraf, Michael (1961-)
   Alkotó gyermekbiblia : bevezetés, anyagok és ötletek a Bibliával való kreatív munkához 5-10 éves gyerekek számára : [módszertani füzet] / Michael Landgraf ; [ford. Blandl Borbála] ; [... kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2016. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5579-09-7)
vallásoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.82(072) *** 268(072) *** 371.3
[AN 3638941]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2016.
Makara György (1940-)
   A kvantum nyelvtanulás felfedezése avagy QLL - Quantum Language Learning / Makara György. - Budapest : Relaxa, 2016. - 171 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-5183-8 kötött : 3490,- Ft
nyelvoktatás - módszertan
372.880 *** 371.3
[AN 3638537]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2016.
Markham, Laura
Peaceful parent, happy kids (magyar)
   Békés szülő, boldog gyermek : a kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete / Laura Markham ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016. - 293 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-88-3 fűzött : 3900,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3638216]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2016.
Miklauzič István
   A kakas ura : Kaposi Gyula olimpikon testnevelő tanár, 1903-1991 / Miklauzič István. - [Budapest] : Szerző, cop. 2016. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 9.)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-12-5300-9 fűzött
Kaposi Gyula (1903-1991)
Magyarország - olimpikon - pedagógus - birkózás - 20. század
37(439)(092)Kaposi_Gy. *** 796.82(439)(092)Kaposi_Gy.
[AN 3638915]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2016.
Molnár Emese, H.
   Kooperatív módszerek a gyakorlatban [elektronikus dok.] : szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvi tapasztalatszerzés : módszertani kézikönyv tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára / H. Molnár Emese. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Szeged] : [SZEK JGYF K.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-49-0
anyanyelvi nevelés - módszertan - elektronikus dokumentum
372.46 *** 371.3
[AN 3635515]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2016.
Németh Zsolt
   A konfliktuspedagógia elméleti és gyakorlati háttere a testnevelő tanárok munkájában [elektronikus dok.] / Németh Zsolt ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Pécs : PTE TTK Sporttud. és Testnevelési Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136301. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-842-6
szociálpedagógia - konfliktuskezelés - testnevelés - elektronikus dokumentum
37.015.4 *** 316.48 *** 372.879.6
[AN 3635270]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2016.
Orbán-Sebestyén Katalin
   Teniszoktatás és mozgásfejlesztés óvodásoknak : oktatói kézikönyv óvodapedagógusok részére / Orbán-Sebestyén Katalin ; fényképek Németh Andrea ; kiad. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, 2016. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-12-5907-0 fűzött
óvodapedagógia - mozgásos játék - tenisz - tanári segédkönyv
372.3 *** 796.1 *** 796.342(072)
[AN 3639056]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2016.
   Szemléletformálás, érzékenyítés a középiskolákban [elektronikus dok.] : a Khetanipe Egyesület pharrajimos/roma holokauszt érzékenyítő programjának bemutatása / ... szerk. Lakatos Szilvia ; kiad. Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Pécs : Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyes., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136319. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2950-9
Magyarország - oktatás - módszertan - cigányság - holokauszt - második világháború - elektronikus dokumentum
371.3 *** 323.12(=914.99)(439)"1939/1945"
[AN 3635396]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2016.
Szögi László (1948-)
   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben = The illustrated history of the Eötvös Loránd University, Budapest (ELTE) / Szögi László. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2015. - 278 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-284-729-0 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.4(439-2Bp.)ELTE(084.12)
[AN 3643150]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2016.
Tölgyesi József (1940-)
   Hat évtized emlékei : Sümeg, 1956-2016 / Tölgyesi József. - Veszprém : Forrás, 2016. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-118.
ISBN 978-963-8414-24-3 fűzött
Sümeg - diákélet - 1950-es évek - helyismeret - magyar irodalom - memoár
371.8(439-2Sümeg)"195"(0:82-94) *** 908.439-2Sümeg *** 894.511-94
[AN 3638535]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2016.
Ujfalussy István (1932-)
   Kárpátokból az Alföldre / írta Ujfalussy István. - Orosháza ; [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2016. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 18.)
ISBN 978-963-89964-7-3 fűzött
Kárpátalja - pedagógus - határon túli magyarság - festőművész - 20. század - 21. század - memoár
37(477.87)(=945.11)(092)Ujfalussy_I.(0:82-94) *** 75(439)(092)Ujfalussy_I.(0:82-94)
[AN 3638307]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9747 /2016.
   A "Dél-dunántúli Piros Túra" útvonala és igazolófüzete / [... összeáll. Balázs László és Fodor Péter] ; [kiad. a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség]. - Kaposvár : Somogy M. Természetbarát Szövets., [2016]. - 48 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-4540-0 fűzött
Dél-Dunántúl - természetjárás - útvonal - helyismeret
796.51(439Dél-Dunántúl) *** 908.439Dél-Dunántúl
[AN 3638301]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2016.
Eichar, Donnie
Dead mountain (magyar)
   Halálhegy : a Gyatlov-csoport tragédiájának igaz története / Donnie Eichar ; J. C. Gabel és Nova Jacobs közrem. ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-355-263-6 kötött : 3990,- Ft
Urál - gyalogtúra - baleset - rejtély
796.51(47)(234.85)"1959" *** 614.8(47)(234.85)"1959" *** 001.94
[AN 3638954]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2016.
Elek Miklós (1946-)
   Üdvözlet Balatonfüredről : Füred és Arács képes levelezőlapjai, 1895-1971 = Greetings from Balatonfüred : picture postcards of Füred and Arács = Gruss aus Balatonfüred : Ansichtskarten aus Füred und Arács / Elek Miklós. - 2. bőv., jav. kiad. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. - 246 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 77.)
Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 978-963-9990-42-5 kötött
Balatonarács - Balatonfüred - helytörténet - helyismeret - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 943.9-2Balatonarács(084.1) *** 908.439-2Balatonfüred(084.1) *** 943.9-2Balatonfüred(084.1)
[AN 3638571]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2016.
   Fair play / [ed. Andras Ko] ; [transl. Rezső Gallov] ; [publ. by the] International Fair Play Committee. - [Budapest] : Amfipressz, cop. 2016. - 267, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8230-17-1 kötött
sporttörténet - sportszerűség - sportoló - kitüntetés
796.011.5 *** 796(100)(092) *** 06.068
[AN 3638698]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2016.
   A foci története : érdekességek, sztárok, bajnokságok : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-05-5 kötött
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3638246]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2016.
Laws of the game 2015/2016 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2015/2016 / ford. Hegyi Péter ; [közread. a ... Fédération Internationale de Football Association, ... Magyar Labdarugó Szövetség]. - [Budapest] : [MLSZ], [2015]. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5532-01-6)
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3638950]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2016.
   Makó sportja képekben a kezdetektől napjainkig : válogatás a Makói Sportmúzeum, a József Attila Múzeum és magángyűjtők fotóiból / [főszerk. Halász Tamás]. - Makó : Ménesi G., 2016. - 396 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-5070-1 kötött
Makó - sporttörténet - fényképalbum
796(439-2Makó)(091)(084.12)
[AN 3638587]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2016.
Móra László
   Károlyi Béla : dikta-torna / Móra László. - Budapest : Kiskapu, 2016. - 191, [12] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80135-9-8 kötött : 2990,- Ft
Károlyi Béla (1942-)
Erdély - Egyesült Államok - edző - torna - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - memoár
796.41.071.4(73)(=945.11)(092)Károlyi_B.(0:82-94) *** 796.41.071.4(498.4)(=945.11)(092)Károlyi_B.(0:82-94)
[AN 3638615]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2016.
Szabó Lajos (1956-)
   Magyar olimpiai sikerek, 1896-2012 : Athéntól Londonig / [szerző Szabó Lajos]. - Budapest : Kossuth, [2016]. - 146 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - sporttörténet - olimpia - olimpikon - 19. század - 20. század - 21. század
796.032(100)(091) *** 796.032(439)(092)
[AN 3638374]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2016.
Tóvári Ferenc
   Az úszómozgások oktatásának gyakorlati lehetőségei és módszertana [elektronikus dok.] / Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Pécs : PTE TTK Sporttud. és Testnevelési Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136702. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-843-3
sportoktatás - úszás - módszertan - elektronikus dokumentum
797.21 *** 371.3
[AN 3638084]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9757 /2016.
Ádám Iván (1844-1928)
   Ádám Iván veszprémi kanonok pálos kolostorokról készült rajzai a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban = Klasztor paulinów w rysunkach kanonika z Veszprém Ivána Ádáma w zbiorach Muzeum Dezső Laczkó / [szerk.] Rainer Pál ; [... ford. Piotr Kowalczyk]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2016. - 78 p. : ill. ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 978-963-9938-20-5 kötött
Magyarország - kolostor - grafikus - 19. század - 20. század - rajz
741 *** 726.7(439) *** 76(439)(092)Ádám_I.
[AN 3638546]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2016.
Biczó Piroska (1945-)
   Az Árpád-házi királysírok / Biczó Piroska. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 45 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-09-8450-8 kötött : 1490,- Ft
Árpád-ház
Magyarország - temetkezési hely - uralkodócsalád
726.82(439) *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 3638236]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2016.
Botz Domonkos (1952-)
   Itáliai mesterek öröke Botz Yvette művészetében = The legacy of Italian masters in the art of Yvette Botz / Botz Domonkos. - Budapest : Rím, 2016. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5266-62-1 fűzött : 5800,- Ft
Botz Yvette (1968-)
Magyarország - iparművész - üvegművészet - 20. század - 21. század
748(439)(092)Botz_Y.
[AN 3638948]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2016.
Csáki Róbert (1964-)
   Csáki Róbert, 2010-2015 / [a bev. tanulmányt írta ... Jean-Michel Devésa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-09-8598-7 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Csáki_R.
[AN 3638795]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2016.
Csinált városok a XXI. század elején (angol)
   "Artificial towns" in the 21st century : social polarisation in the new town regions of East-Central Europe / ed. by Viktória Szirmai ; [publ. by the] Institute for Sociology Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Sociology Centre for Social Sciences HAS, 2016. - 501 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-474.
ISBN 978-963-8302-52-6 fűzött
Európa - Magyarország - várostervezés - városszociológia - 20. század - ezredforduló
711.417.4(4)"19" *** 911.375.3"312" *** 316.334.56(439)"200/201"
[AN 3638818]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2016.
Ébli Gábor (1970-)
   Múzeumánia : egy kulturális élménygyár európai modelljei / Ébli Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 259 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-657-9 fűzött : 2990,- Ft
Európa - muzeológia
069.01(4)
[AN 3638787]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2016.
Ferenczy Béni (1890-1967)
   Ferenczy Béni éremművészete / a katalógust összeáll., a leírásokat kész. és jegyzetekkel ell. Tóth János ; [közread. a] Ferenczy Család Művészeti Alapítvány. - Budapest : Ferenczy Család Műv. Alapítvány, 2016. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4736-7 fűzött
Magyarország - szobrász - érem - kisplasztika - 20. század - műjegyzék
737.2 *** 73(439)(092)Ferenczy_B.(083.8)
[AN 3639037]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2016.
Frimmel Gyula (1955-)
   Válogatott munkák / Frimmel Gyula ; [kiad. ... Keresztúry Dezső VMK]. - Zalaegerszeg : Keresztúry D. VMK, 2015. - 41 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88457-7-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Frimmel_Gy.
[AN 3638446]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2016.
   Hagyomány és innováció : a Zsolnay kerámia világa : válogatás a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből / [... kurátora és a katalógus szerzője Kovács Orsolya] ; [kiad. a Semsey Andor Múzeum ...]. - Balmazújváros : Semsey A. Múz., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A Balmazújvárosban, 2016. jún. 24 - szept. 25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80469-1-6 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
738.1(439)Zsolnay(091) *** 061.4(439-2Balmazújváros)
[AN 3639090]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2016.
   Hagyomány és innováció : a Zsolnay kerámia világa : válogatás a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből : [... Balmazújváros, 2016. június 24 - szeptember 25.] / [... kurátora és a katalógus szerzője Kovács Orsolya] ; [kiad. a Semsey Andor Múzeum ...]. - Balmazújváros : Semsey A. Múz., 2016. - 79 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80469-0-9 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
738.1(439)Zsolnay(091) *** 061.4(439-2Balmazújváros)
[AN 3639092]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2016.
   Ismerd meg a Berki Galériát! / [szerk. Szakál Aurél]. - [Kiskunhalas] : Thorma J. Múz., [2016]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 22.)
Fűzött
Berki Viola (1932-2001)
Diószegi Balázs (1914-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
75(439)(092)Diószegi_B. *** 069(439-2Kiskunhalas) *** 087.5 *** 75(439)(092)Berki_V.
[AN 3638548]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2016.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   Avantgárd kontinuitás a XX. században : a párizsi Magyar Műhely és köre / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 667 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-98-6 fűzött : 4200,- Ft
Magyar műhely, ISSN 0025-0201
Párizs - Franciaország - Magyarország - magyar irodalom története - emigráns irodalom - műfajtörténet - költészet - avantgárd - folyóirat - 20. század
7.037(439)"196/199" *** 894.511(091)"196/199" *** 894.511(091)-14"196/199" *** 050(44-2Paris)Magyar_műhely *** 894.511(44)(091)"196/199"
[AN 3638690]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2016.
Kósa Ferenc (1937-)
   Az idő egésze : Kósa Ferenc képei = The entirety of time : the photographs of Ferenc Kósa = Toki no subete : Kōsha Ferentsu no sekai. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2016. - 455 p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-9862-69-2 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kósa_F.
[AN 3638183]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2016.
Lőkös Margit, K. (1951-)
   A tenger felől : Velence, 1996-2016 : Gí új és válogatott fotói, Kárpáti Kamil versei. - [Budapest] : Stádium, cop. 2016. - 143 p. : ill., színes ; 30x30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-615-5198-37-3 kötött : 8900,- Ft
Velence (Olaszország) - Magyarország - helyismeret - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - vers - fényképalbum
77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K. *** 908.45-2Venezia(084.12) *** 894.511-14
[AN 3638824]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2016.
Miklosovits László (1944-)
   Plusz tíz év / Miklosovits László. - [Albertirsa] : Miklósovics L., [2016]. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4800-5 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Miklosovits_L.
[AN 3638222]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2016.
Nemere István (1944-)
   Piramisok titkai : [kik, mikor és hogyan építették] / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-118-3 fűzött
ókori Egyiptom - piramis - művelődéstörténet - rejtély
726.853(32) *** 930.85(32) *** 001.94
[AN 3643815]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2016.
Persovits József (1951-)
   Kollázs és betű / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80481-0-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - nyomdász - képzőművész - amatőr művészet - 20. század - 21. század - kollázs
73/76(439)(092)Persovits_J. *** 379.825 *** 77.048
[AN 3638299]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2016.
   Pri sosedovih = Szomszédolás = Visiting a neighbour / [... urednik ... Györgyi Pécsi] ; [izdala Madžarske akademije umetnosti ...]. - [Budapest] : MMA, 2015. - 71 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Megj. a Ljubljanában, 2015-ben rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5464-31-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(497.12-2Ljubljana)
[AN 3639026]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2016.
Szekeres Károly (1940-2016)
   Szekeres Károly / [szerk. Gopcsa Katalin]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2016. - 87 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 87.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9339-86-3)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Szekeres_K.
[AN 3638991]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2016.
   Színek / [ill. Rubik Anna]. - 2. kiad. - [Budapest] : Két Egér Kv., cop. 2016. - 72 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Két egér kalandjai, ISSN 1789-3321)
ISBN 978-963-415-298-9 kötött : 3299,- Ft
képzőművészet - szín - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
7.017.4 *** 73/76(100)(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3643339]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2016.
Szűcs Ilona, M. (1925-2010)
   M. Szűcs Ilona érmeinek katalógusa / összeáll. Martsa Piroska ... - [Budapest] : [Martsa P.], cop. 2016. - 23 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-4931-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - kisplasztika - érem - 20. század - ezredforduló - portré
737.2(439)(092)Szűcs_I.,_M. *** 73.041.5
[AN 3638938]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2016.
Újpesti Téli Tárlat (2015)
   Újpesti Téli Tárlat 2015 : Újpesti Művészek Társasága kiállítása : Polgár Centrum, Újpest Galéria, 2015. december 10 - 2016. január 9. / [szerk. Nagy Imre Gyula]. - [Budapest] : Újpesti Művészek Társ., [2015]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4220-1 fűzött
Magyarország - Budapest. 4. kerület - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 73/76(439-2Bp.IV.) *** 061.4(439-2Bp.)"2015/2016"
[AN 3639082]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2016.
Zoltai Bea (1968-)
   Zoltai Bea. - Budapest : Zoltai B., [2015]. - [58] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Megj. a Budapesten, 2015. nov. 26 - 2016. jan. 15. között "A pápai zsinagóga - múlt és jelen" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-3108-3 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Zoltai_B.
[AN 3638940]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9780 /2016.
Bartók Béla (1881-1945)
   Bartók Béla - Annie Müller-Widmann levelezése, 1935-1940 = Bartók Béla - Annie Müller-Widmann Briefwechsel, 1935-1940 / közread. és ford. Bónis Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 234 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-506-978-1 kötött : 3500,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Müller-Widmann, Annie (1893-1964)
Magyarország - Svájc - zeneszerző - híres ember - nő - 19. század - 20. század - levelezés
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(044) *** 929(494)(092)Müller-Widmann,_A.(044)
[AN 3638561]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2016.
Jaccard, Jerry-Louis (1944-)
A tear in the curtain (magyar)
   Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete: Szőnyi Erzsébet / Jerry L. Jaccard ; [ford. Terts István]. - Budapest : Nap, 2016. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
Bibliogr.. p. 227-234.
ISBN 978-963-332-107-2 kötött : 4935,- Ft
Szőnyi Erzsébet (1924-)
Magyarország - zeneszerző - pedagógus - zeneoktatás - 20. század - 21. század - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Szőnyi_E. *** 37(439)(092)Szőnyi_E. *** 372.878 *** 781.97Szőnyi_E.
[AN 3638673]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2016.
Kusz Veronika (1980-)
   Járdányi Pál / Kusz Veronika ; szerk. Berlász Melinda. - Budapest : BMC, 2016. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 32.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyz.: p. 28-31.
ISBN 978-963-12-6189-9 fűzött
Járdányi Pál (1920-1966)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(439)(092)Járdányi_P. *** 781.97Járdányi_P.
[AN 3643162]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9783 /2016.
Gál Mihály
   "Péntekre javasoljuk!" : az MSZMP vezetőinek vetített filmek, 1966-1989 / Gál Mihály. - Budapest : Clipperton K., 2016. - 296, [24] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295-296. - Filmogr.: p. 91-258.
ISBN 978-963-12-5425-9 kötött : 4000,- Ft
Kádár-korszak - kulturális politika - mozgókép - katalógus
791.43(100)(083.8) *** 008:323(439)"196/198"
[AN 3638837]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2016.
Szakonyi Károly (1931-)
   Függöny fel!.. : színházi töredékek / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, cop. 2016. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5198-43-4 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - színházi élet - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
792(439)"196/199"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3638821]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9785 /2016.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : OFI, 2016, cop. 2012. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött
latin nyelv - szaknyelv - jog - nyelvkönyv - példatár - egyetemi jegyzet
807.1(075.8)(076)=945.11 *** 34(075.8)
[AN 3643168]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2016.
Bánrévi Mónika
   Libretto Italiano [elektronikus dok.] : segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz / Bánrévi Mónika. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136243. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-260-4
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 3634812]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2016.
   Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015 [elektronikus dok.] : IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia : Budapest, 2015.02.06. / szerk. Váradi Tamás ; [rend., közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : MTA Nyelvtudományi Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136252. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-62-0
alkalmazott nyelvészet - elektronikus dokumentum
80.004.14
[AN 3634755]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2016.
Horánszky Éva
   Kommunikációs angol : magyaroknak magyarul! / [Horánszky Éva]. - [Budapest] : Eladodline, cop. 2015. - 4 db ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3638656]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 289 p. + 2 CD
ISBN 978-963-12-3418-3
[AN 3638657] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 289 p. + 2 CD
 (hibás ISBN 978-963-12-3418-3)
[AN 3638658] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 236 p. + 2 CD
ISBN 978-963-12-3419-0
[AN 3638659] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv. - 281 p. + 2 CD
ISBN 978-963-12-3420-6
[AN 3638660] MARC

ANSEL
UTF-89789 /2016.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2016, cop. 2006. - 457, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Spanyol útiszótár
ISBN 978-963-05-8356-5 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 3643113]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2016.
   Német - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : német A1, A2, B1, B2 / [szerk. Doba Dóra, Dömők Szilvia]. - Budapest : Akad. K., [2016], cop. 2014. - [10], 135 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Tematikus nyelvvizsgaszótár : német
ISBN 978-963-05-9331-1 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3643289]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2016.
   "Szavad ne feledd!" : tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére / szerk. Kas Bence ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2016. - 381 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-64-4 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv
80
[AN 3638892]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2016.
Széna Béla (1948-)
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Jav., bőv. kiad. - Pécs : Szerző, 2016. - 605 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 604.
ISBN 963-229-402-5 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 3643440]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2016.
Terjéki Ildikó
   Fülszöveg : orosz hallás utáni szövegértés feladatok : B1, B2 : [alapfok, középfok] / Terjéki Ildikó. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2014. - 99 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9587-2 fűzött
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3643125]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9794 /2016.
   O Brasil em contexto europeu e húngaro [elektronikus dok.] : [estudos enviados para o simpósio de 20 a 21 de outubro de 2014] = Brazília európai és magyar kontextusban : [az[!] 2014. október 20-21-i szimpóziumra beküldött előadások] / org. ... Ferenc Pál ; [publ. por Centro de Estudos Brasileiros da ELTE]. - Szöveg (pdf : 741 KB). - Budapeste : Centro de Estudos Brasileiros da ELTE, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136253. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és portugál nyelven. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-284-688-0)
Brazília - Magyarország - portugál nyelvű irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - kulturális kapcsolat - történelem - elektronikus dokumentum
869.0(81)(091) *** 981 *** 82.091 *** 894.511.091
[AN 3634777]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2016.
   Koltótól Koltóig : A 12 legszebb magyar vers-program 2013. szeptember 27-29-én, Koltón rendezett zárókonferenciájának szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 263 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 12+1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-76-4 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR : 1000 RSD : 35 RON
irodalomtudomány - magyar irodalom története
82.01 *** 894.511(091)
[AN 3638577]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2016.
Lengyel Zoltán
   A sors kritikájáról : vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén / Lengyel Zoltán. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-05-5 fűzött : 2750,- Ft
Benjamin, Walter (1892-1940)
Kertész Imre (1929-2016). Sorstalanság
Magyarország - Németország - művészetfilozófia - irodalomesztétika - sors - író - filozófus - 20. század - 21. század
82.01 *** 123 *** 1(430)Benjamin,_W. *** 894.511(092)Kertész_I.
[AN 3639100]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2016.
Réz Pál (1930-2016)
   Bokáig pezsgőben : hangos memoár / Réz Pál ; a beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. - 3. jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2016, cop. 2015. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3283-1 kötött : 3490,- Ft
Réz Pál (1930-2016)
Magyarország - szerkesztő - irodalomtörténész - fordító - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Réz_P.(047.53) *** 82.03(439)(092)Réz_P.(047.53)
[AN 3643448]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9798 /2016.
Albert Gábor (1929-)
   Egy magányos merénylő elmélkedései / Albert Gábor ; a kérdező és a közbeszóló Kövesdy Zsuzsanna. - Budapest : Pont, cop. 2016. - 223 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5500-22-0 fűzött : 3780,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - életútinterjú
894.511(092)Albert_G.(047.53)
[AN 3638687]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2016.
Balogh Tamás (1975-)
   Az irodalom személyessége / Bíró-Balogh Tamás. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 296 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-06-2 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3639096]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2016.
Csörsz Rumen István (1974-)
   A kesergő nimfától a fonóházi dalokig : közköltészeti hatások a magyar irodalomban, 1700-1800 / Csörsz Rumen István. - Budapest : Universitas, 2016. - 446 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok, ISSN 1788-229X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-54-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 18. század
894.511(091)"17"
[AN 3638578]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2016.
Domokos Mátyás (1928-2006)
   "A legnagyobb bátorság a remény" : írások Illyés Gyuláról / Domokos Mátyás. - Budapest : Nap K., 2016. - 339 p. ; 24 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-086-0 kötött : 3465,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 3638674]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2016.
Földesdy Gabriella (1951-)
   Herczeg Ferenc-kalauz / Földesdy Gabriella. - Budapest : Kairosz, 2016. - 387, [17] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-383.
ISBN 978-963-662-825-3 kötött : 3800,- Ft
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Herczeg_F.
[AN 3638613]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2016.
Haász Gabriella (1979-)
   Babits Mihály és a San Remo-díj / Haász Gabriella. - Budapest : Universitas, 2016. - 314 p. : ill. ; 22 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 8.)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-9671-56-0 fűzött : 2100,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - Olaszország - San Remo - író - kulturális politika - két világháború közötti időszak - kitüntetés - 19. század - 20. század
894.511(092)Babits_M. *** 06.068(45-2SanRemo) *** 323:008(45)"193"
[AN 3638528]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2016.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Kölcsey Ferenc és Kende Zsigmond levelezése / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szabó G. Zoltán ; [szerk. Csorba Sándor]. - Cégénydányád : Adj' Isten Szatmárban! Vállalkozás, 2016. - 350 p. ; 20 cm. - (Cégénydányádi Kende könyvespolc ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5844-8 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Kende Zsigmond (1794-1865)
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Kölcsey_F.(044) *** 929(439)Kende_Zs.(044)
[AN 3638204]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2016.
Sipos Lajos (1939-)
   Modernitások, alkotók, párbeszédek : válogatott tanulmányok és kritikák / Sipos Lajos. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2016. - 442 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-72-6 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - irodalomelmélet - magyar irodalom története - író - 20. század - irodalomesztétika
894.511(091)"19" *** 82.01 *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 3638555]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2016.
Szörényi László (1945-)
   A' bohóság lánczsora : tárcák és tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2016. - 190 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-102-7 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - magyar irodalom - publicisztika
894.511(091) *** 82(091) *** 894.511-92
[AN 3638691]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9807 /2016.
Abramson, Neil (1964-)
Unsaid (magyar)
   Ki nem mondott szavak / Neil Abramson ; [ford. Fehér Fatime]. - Budapest : Pioneer Books, 2016. - 288 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-543-515-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3638155]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2016.
Adenet le Roi (1240?-1300?)
Le roman de Berte aux grands pieds (magyar)
   Pannónia Bertája : ősi rege / [ford. Szakács Ilona] ; [versbe rend. Sashalmi Jánosné]. - Budapest : Heraldika, [2016]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-615-5592-04-1 fűzött
francia irodalom - középkor - átdolgozás - 13. század - magyarságkutatás - monda - verses epika
840-343.04=945.11 *** 840-13=945.11 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3638280]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2016.
Antonov, Sergej Valentinovič (1968-)
Metro 2033: Moskovskie tunneli (magyar)
   Sötét alagutak / Szergej Antonov ; [ford. Gergely Gabriella]. - Budapest : Európa, 2016. - 297, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-405-399-6 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3638173]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2016.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Obsidian (magyar)
   Obszidián : Luxen 1. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-035-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644098]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2016.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Top oder Flop! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Torta vagy bukta / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 184, [5] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-294-368-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638876]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2016.
Belfort, Jordan (1962-)
The wolf of Wall Street (magyar)
   A Wall Street farkasa / Jordan Belfort ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 623 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-313-5 fűzött : 3990,- Ft
Belfort, Jordan (1962-)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3643977]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2016.
Beňová, Jana (1974-)
Café Hyena (magyar)
   Café Hyena : elkísérési tervezet / Jana Beňová ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 122 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-162-4 fűzött : 1990,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3638637]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der Liebesbrief (magyar)
   Bori és a szerelmes levél / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2012. - 90 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-53-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643221]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2016.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der verschwundene Hund (magyar)
   Bori és az eltűnt kutya / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 92 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-034-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643228]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2016.
Brown, Sandra (1948-)
Love beyond reason (magyar)
   A szerelem rabláncán / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-298-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643443]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2016.
Čapek, Karel (1890-1938)
Zahradníkův rok (magyar)
   A szenvedelmes kertész / Karel Čapek ; [ford. Mayer Judit] ; [rajzok Jozef Čapek]. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 155, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Nehéz a kertész élete" címmel is
ISBN 978-615-5303-51-7 fűzött : 2450,- Ft
cseh irodalom - humor - amatőr kertészkedés - elbeszélés
885.0-321.5=945.11 *** 635.92(0:82-32)
[AN 3643007]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : A végzet ereklyéi 2. : [árnyvadász történet] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-793-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644074]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-113-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644067]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi 1. : [árnyvadász történet] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 468, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-545-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644058]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő : Pokoli szerkezetek harmadik könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 546, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-386-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3644108]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2016.
Clare, Cassandra (1973-)
Vampires, scones, and Edmund Herondale (magyar)
   Vámpírok, pogácsák és Edmund Herondale : Bane krónikák harmadik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-748-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3644090]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2016.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Fumax, 2016. - 581 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3643439]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2016.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Der Australier (magyar)
   A titokzatos idegen / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Marianne]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2016]. - 206 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-158-4 fűzött : 950,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3643945]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2016.
Cowell, Cressida (1966-)
How to twist a dragon's tale (magyar)
   Így fejtsd meg a tűzkő titkát : [így neveld a sárkányodat 5.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 278 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80214-8-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638445]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2016.
Desjardins, India (1976-)
Sur le point de craquer (magyar)
   Szerelmek és galibák : Amélie zűrös élete 2. / India Desjardins ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 234 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-576-1 fűzött : 2299,- Ft
kanadai francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3638419]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2016.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Zapiski iz podpolʹâ (magyar)
   Feljegyzések az egérlyukból / F. M. Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 166 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 39.)
ISBN 978-963-227-728-8 fűzött : 999,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3643934]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2016.
Ende, Michael (1929-1995)
Jim Knopf und die Wilde 13 (magyar)
   Gombos Jim és a Rettegett 13 / Michael Ende ; [ford. Tapodi Rika] ; [ill. F. J. Tripp]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 275, [6] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5541-89-6 kötött : 3499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643214]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2016.
Gaiman, Neil (1960-)
Interworld (magyar)
   Köztesvilág / Neil Gaiman & Michael Reaves ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-100-1 fűzött : 2980,- Ft : 10,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3638569]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2016.
Gladstone, Max (1984-)
Three parts dead (magyar)
   Nagyrészt halott / Max Gladstone ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-136-0 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3638643]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2016.
   Gyalogösvények a magasba : nyolc (tegnapi és mai) szlovák költő / Tóth László vál. és ford. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 296 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-236-996-9 fűzött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - vers - antológia
885.4-14(082)=945.11
[AN 3638675]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2016.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Jason (magyar)
   Jason / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 176 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-963-419-053-0 fűzött : 2980,- Ft : 10,60 EUR
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3638712]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2016.
Hiekkapelto, Kati (1970-)
Suojattomat (magyar)
   Védtelenül / Kati Hiekkapelto ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 371 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-541-6 kötött : 3490,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3638836]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2016.
Holden, Kim (1972-)
Bright side (magyar)
   Bright side / Kim Holden ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - [Budaörs] : Wow K., 2016. - 494 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-80270-7-6 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3638800]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2016.
Holleman, Emily
Cleopatra's shadows (magyar)
   Kleopátra árnyai : Arszinoé könyve / Emily Holleman ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2016. - 469 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-406-1 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3638167]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2016.
Johnson, Milly (1964-)
It's raining men (magyar)
   Borúra derű / Milly Johnson ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Budapest : Pioneer Books, 2016. - 440 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-16-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3638853]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2016.
Kafka, Franz (1883-1924)
   Az átváltozás : válogatott elbeszélések / Franz Kafka ; [vál. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2016. - 352, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-405-269-2 fűzött : 1190,- Ft
Csehország - német irodalom - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11
[AN 3643981]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2016.
Kaufman, Amie
These broken stars (magyar)
   These broken stars : lehullott csillagok / Amie Kaufman és Meagan Spooner ; [ford. Ipacs Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 485 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-501-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3638416]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2016.
Kepplová, Zuska (1982-)
   Hotel Sza_adság : 2 in 1 / Zuska Kepplová ; [ford. Dósa Annamária]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 287 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
Tart.: Bukta-tetkóÞ; 57 kilométerre Taskenttől. - Egys. cím: 57 km od Taškentu ; Buchty švabachom
ISBN 978-963-414-161-7 fűzött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - kisregény
885.4-31=945.11
[AN 3638634]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2016.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Wait until midnight (magyar)
   Mire éjfélt üt az óra / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-293-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3643442]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2016.
Kuhn, Matt
The bro code (magyar)
   A tesó kódex : a CBS Így jártam anyátokkal című sorozatából / Barney Stinson és Matt Kuhn ; [ford. Gyurkovics Máté és Pusztai Péter]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-021-6 kötött : 2799,- Ft
ISBN 978-963-245-358-3 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 3644005]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2016.
Le Carré, John (1931-)
The night manager (magyar)
   The night manager : éjszakai szolgálat / John Le Carré ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 1995. - 562 p. ; 21 cm
Megj. "Éjszakai portás" címmel is
ISBN 978-963-419-046-2 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3643314]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2016.
Levithan, David (1972-)
Another day (magyar)
   Egy másik nap / David Levithan ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 335 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-673-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-672-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3638380]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2016.
Litt, Toby (1968-)
Corpsing (magyar)
   Halvaboncolás / Toby Litt ; [ford. Csuhai István] ; [utószó Réz Anna]. - Budapest : Libri : JAK, 2016. - 449 p. : ill. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 79.)
ISBN 978-963-310-845-1 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3638494]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2016.
Maas, Sarah J. (1986-)
Crown of midnight (magyar)
   Crown of midnight : éjkorona : [az Üvegtrón folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-135-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3644081]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2016.
Maas, Sarah J. (1986-)
Heir of fire (magyar)
   Heir of fire : a tűz örököse : [az Éjkorona folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 659 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-443-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3644102]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2016.
Mahmoody, Mahtob (1979-)
My name is Mahtob (magyar)
   Nélkülem soha : Mahtob élete A lányom nélkül soha után / [Mahtob Mahmoody] ; [ford. Gerle Éva, Rézműves László] ; [versfordítás Lengyel Zsuzsa]. - Budapest : Kiskapu, 2016. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80135-8-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3638616]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2016.
Maraval-Hutin, Sophie
3 histoires pour mes 3 ans (magyar)
   3 mese a 3. szülinapomra / [írta Sophie Maraval-Hutin, Karine-Marie Amiot, Claire Renaud] ; [rajz. Quentin Gréban, Madelaine Brunelet, Hervé Le Goff] ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-453-5 kötött : 1899,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3638439]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2016.
Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) (121-180)
Ta eis eauton (magyar)
   Elmélkedések / Marcus Aurelius ; [ford. Huszti József]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 37.)
ISBN 978-963-227-446-1 fűzött : 999,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia
875-96=945.11 *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 3643929]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2016.
Marlitt, Eugenie (1825-1887)
Das Geheimnis der alten Mamsell (magyar)
   A vénkisasszony titka [elektronikus dok.] / Eugenie Marlitt. - Szöveg (epub : 499 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5605-05-5
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3634494]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2016.
   Maximianus és Constantius dicsőítése : késő római szöveggyűjtemény 4. / a dokumentumokat ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Gönczi Gergő és Szabó Ádám Ágoston. - Szeged : SZTE BTK Történész Diákkör, 2016. - 33 p. ; 30 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 95.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Maximianus (Római Birodalom: császár) (250-311?)
Constantius (Római Birodalom: császár), I. (25?-306)
ókori latin irodalom - szónoklat
871-5=945.11
[AN 3638919]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2016.
May, Karl (1842-1912)
Durch das Land der Skipetaren (magyar)
   A szkipetárok földjén [elektronikus dok.] / Karl May ; ford. Szabó Károly. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 641 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136317. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-360-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-359-1 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3635376]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2016.
McGarry, Katie
Dare you to (magyar)
   Dare you to : aki mer, az nyer / Katie McGarry ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 492 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-065-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3644085]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2016.
McIntyre, Vonda N. (1948-)
The Moon and the Sun (magyar)
   A Nap és a Hold dala / Vonda N. McIntyre ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2015]. - 471 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-676-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3638385]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2016.
Morgan, Winter
The endermen invasion (magyar)
   Az endermanek inváziója : nem hivatalos Minecraft-regény, harmadik könyv / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2015. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80214-5-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3638448]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2016.
Morgan, Winter
Hidden in the overworld (magyar)
   Rejtőzködő ellenség : A grieferek szövetsége, második kötet / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-0-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3638452]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2016.
Pantermüller, Alice (1968-)
Mein Lotta-Leben : Alles voller Kaninchen (magyar)
   Lotta naplója : Nyúlözön / Alice Pantermüller ; ill. Daniela Kohl ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-403-192-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638871]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2016.
Parachini-Deny, Juliette (1969-)
Le cheval acrobate (magyar)
   A cirkuszi paripa / írta Juliette Parachini-Deny, Olivier Dupin ; ill. Ariane Delrieu. - Pécs : Alexandra, 2016. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Kalandok a póniklubban)
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-851-3 kötött
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638922]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2016.
Parachini-Deny, Juliette (1969-)
Le hamster s'est enfui! (magyar)
   Megszökött a hörcsög! / szöveg Juliette Parachini-Deny és Olivier Dupin ; ill. Ariane Delrieu ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Szőrgombócok klubja ; 4.)
ISBN 978-963-399-540-2 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638426]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2016.
Parachini-Deny, Juliette (1969-)
Qui a enlevé Moustache le lapin nain? (magyar)
   Ki nyúlta le Bajuszt, a törpenyulat? / szöveg Juliette Parachini-Deny és Olivier Dupin ; ill. Ariane Delrieu ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 45, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Szőrgombócok klubja ; 5.)
ISBN 978-963-399-541-9 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3638429]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2016.
Parvela, Timo (1964-)
Paten jalkapallokirja (magyar)
   Pate focikönyve / Timo Parvela ; ill. Pasi Pitkänen ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 106 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-84-5 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3638912]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2016.
Pollack, Martin (1944-)
Der Tote im Bunker (magyar)
   Halott a bunkerban : beszámoló apámról / Martin Pollack ; [ford., a jegyzetek írta és a képeket összeáll. Halasi Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-096-2 fűzött : 2800,- Ft
Bast, Gerhard (1911-1947)
Ausztria - osztrák irodalom - katona - fasiszta párt - 20. század - memoár
830-94(436)=945.11 *** 355(436)(092)Bast,_G.(0:82-94) *** 329.18(436)"194"(436)(0:82-94)
[AN 3638647]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2016.
Ponge, Francis (1899-1988)
   A dolgok oldalán / Francis Ponge ; [szerk. Krusovszky Dénes, Szabó Marcell] ; [ford. Szabó Marcell, Tóth Réka, Varga Mátyás]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 266 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-236-863-4 fűzött : 2700,- Ft
francia irodalom - válogatott művek
840-821=945.11
[AN 3638652]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2016.
Quindlen, Anna
Still life with bread crumbs (magyar)
   Morzsás csendélet / Anna Quindlen ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2016. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-245-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3638159]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2016.
Read, Calia
Unhinge (magyar)
   Elborulva : [Fairfax 2.] / Calia Read ; [ford. Dudás Éva]. - [Budaörs] : Wow K., 2016. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80270-6-9 fűzött : 3490,- Ft
Németország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(430)=945.11
[AN 3638879]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2016.
Renaud, Claire (1976-)
2 histoires pour mes 2 ans (magyar)
   2 mese a 2. szülinapomra / [írta Claire Renaud, Karine-Marie Amiot] ; [rajz. Mélanie Grandgirard, Quentin Gréban] ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - 13, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-452-8 kötött : 1899,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3638433]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2016.
Rushdie, Salman (1947-)
The ground beneath her feet (magyar)
   Talpa alatt a föld / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 901, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-684-7 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3643897]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2016.
Scalzi, John (1969-)
Redshirts (magyar)
   Vörösingesek / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016. - 266 p. ; 21cm
ISBN 978-963-419-103-2 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11
[AN 3638566]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2016.
Šehić, Faruk (1970-)
Knjiga o Uni (magyar)
   Az Una hullámai / Faruk Šehić ; [ford. Radics Viktória] ; [az utószót írta Danyi Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 185 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 23.)
ISBN 978-963-414-145-7 kötött : 2790,- Ft
bosnyák irodalom - regény
886.1-31(497.15)=945.11
[AN 3638620]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
All's well that ends well (magyar)
   Minden jó, ha jó a vége [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Győry Vilmos. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-424-0 (epub)
ISBN 978-963-387-425-7 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3634879]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
The birth of Merlin, or The child hath found his father (magyar)
   Merlin születése avagy A gyermek meglelte apját [elektronikus dok.] / írta William Shakespeare és William Rowley ; ford. Fábri Péter. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-422-6 (epub)
ISBN 978-963-387-423-3 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3634872]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
Macbeth (magyar)
   Macbeth [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-420-2 (epub)
ISBN 978-963-387-421-9 (mobi)
angol irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
820-2=945.11
[AN 3634848]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
Measure for measure (magyar)
   Szeget szeggel [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Mészöly Dezső. - Szöveg (epub : 920 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-428-8 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3634887]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
Othello, the moor of Venice (magyar)
   Othello, a velencei mór [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-426-4 (epub)
ISBN 978-963-387-427-1 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3634884]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
Sonnets (magyar)
   Szonettek [elektronikus dok.] / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 976 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-432-5 (epub)
ISBN 978-963-387-433-2 (mobi)
angol irodalom - szonett - elektronikus dokumentum
820-193.3=945.11
[AN 3634890]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Szonettek, verses művek [elektronikus dok.] / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136270. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-430-1 (epub)
ISBN 978-963-387-431-8 (mobi)
angol irodalom - vers - verses epika - szonett - elektronikus dokumentum
820-1=945.11
[AN 3634894]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
Troilus and Cressida (magyar)
   Troilus és Cressida [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Fejes István. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136287. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-437-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-436-3 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3635170]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2016.
Shakespeare, William (1564-1616)
The winter's tale (magyar)
   Téli rege [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 901 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-434-9 (epub)
ISBN 978-963-387-435-6 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3634898]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2016.
Shirvington, Jessica
Entice (magyar)
   Entice : csábítás : [Violet Eden krónikák 2.] / Jessica Shirvington ; [ford. Kinnari]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 460 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-361-3 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-360-6 fűzött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3638414]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2016.
Shriver, Lionel (1957-)
Big brother (magyar)
   Nagy testvér / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 364 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-169-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3636770]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2016.
Šikulová, Veronika (1967-)
Medzerový plod (magyar)
   Hiányos fiasítás / Veronika Šikulová ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 172 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-037-5 fűzött : 2290,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3638635]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2016.
Smith, Jennifer E. (1980-)
Happy again (magyar)
   Ilyen a boldogság / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, [2016]. - 120 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-752-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3638393]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Daddy (magyar)
   Apu : az élet megy tovább / Danielle Steel ; [ford. Szántó Judit]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 328 p. ; 20 cm
Megj. "Az élet megy tovább" címmel is
ISBN 978-963-9025-94-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643775]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
His bright light : the story of Nick Traina (magyar)
   Hullócsillagom : fiam, Nick Traina élete és halála / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 339 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-141-5 fűzött
Traina, Nick (1978-1997)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3643790]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Kaleidoscope (magyar)
   Kaleidoszkóp / Danielle Steel ; [ford. Kozma Zsolt]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-093-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643807]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Lightning (magyar)
   Derült égből / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 336 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-302-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643784]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Loving (magyar)
   Szerelem / Danielle Steel ; [ford. Fehér Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-125-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643804]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
No greater love (magyar)
   Erősebb a szeretetnél / Danielle Steel ; [ford. Simó György]. - 6. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 348 p. ; 20 cm
Megj. "Erősebb a szerelemnél" és "A legdrágább kincs" címmel is
ISBN 978-963-203-189-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643809]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Once in a lifetime (magyar)
   Egyszer az életben / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-303-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643761]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Safe harbour (magyar)
   Biztos menedék / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-301-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643796]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Season of passion (magyar)
   Szenvedély / Danielle Steel ; [ford. Vas Júlia]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-304-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643798]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2016.
Steel, Danielle (1947-)
Thurston house (magyar)
   Újra jön a szerelem / Danielle Steel ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2016. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-305-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3643769]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2016.
Stockton, Frank Richard (1834-1902)
Pomona's travels (magyar)
   Pomona úti levelei [elektronikus dok.] / Frank R. Stockton ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 971 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136321. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-346-1 (mobi)
ISBN 978-963-398-345-4 (epub)
amerikai angol irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3635410]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2016.
   A szomjúság járványa : a mai héber vers : kétnyelvű antológia = Ṣimʾŵnŵt raḃyim / ford. Uri Asaf és Marno János ; szerk. és a bevezetőt írta Rami Saari. - Budapest : Kalligram, 2016. - 101, 101 p. ; 22 cm
A magyar és a héber nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5603-52-5 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
ivrit irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
892.4-14.02(082)=945.11
[AN 3638525]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2016.
Twain, Mark (1835-1910)
The diary of Adam and Eve (magyar)
   Ádám és Éva naplója / Mark Twain ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 69, [4] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 35.)
ISBN 978-963-227-723-3 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3643916]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2016.
Webb, Holly
The missing kitten (magyar)
   Az elveszett kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 123, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-157-2 kötött : 1699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3643378]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2016.
Wright, Willard Huntington (1888-1939)
   Szörny a tóban [elektronikus dok.] / S. S. Van Dine ; ford. Garami Andor. - Szöveg (epub : 610 KB). - [Budapest] : Hermész Média, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Philo Vance történetek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5605-06-2
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3634503]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2016.
Yi Mun-yŏl (1948-)
Uridŭl ŭi ilgŭrŏjin yŏngung (magyar)
   Torz hősünk : regény / Yi Mun-yol ; koreai nyelvből ford. Kim Heung Sick és Osváth Gábor ; az utószót írta Osváth Gábor. - Budapest : Pont, 2016. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5500-23-7 fűzött : 2730,- Ft
koreai irodalom - kisregény
895.7-31=945.11
[AN 3638796]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9899 /2016.
Arany Zsuzsanna (1976-)
   Desiré kalandjai : Nicolas Sztavrogin életrajza / Arany Zsuzsanna. - Veszprém : Vár ucca Műhely, 2016. - 134 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 43.)
ISBN 978-963-9105-96-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638596]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2016.
Arany-Tóth Katalin (1966-)
   Csöndszekér : versek / Arany-Tóth Katalin. - Hódmezővásárhely : Arany-Tóth K., 2016. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5601-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639113]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2016.
Balcsik-Tamás Kinga
   Balansz [elektronikus dok.] : versek / Balcsik-Tamás Kinga. - Szöveg (epub : 11 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-160-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3634604]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2016.
Balogh Gábor
   Az isztambuli hadiút : történelmi regény a tizenhetedik századból / Balogh Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 260 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-271-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3638478]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2016.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A hit harcosa. - cop. 2016. - 424 p.
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 978-963-426-408-8 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3638161] MARC

ANSEL
UTF-89904 /2016.
Bán Zoltán András (1954-)
   Giccs : két dráma, néhány próza / Bán Zoltán András. - Budapest : Kalligram, 2016. - 317, [2] p. ; 22 cm
Tart.: Meneküljön, aki tud! : súlyos komédiaÞ; Fehér korom : könyvdráma két részben
ISBN 978-615-5603-63-1 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - dráma - próza
894.511-2 *** 894.511-3
[AN 3638572]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2016.
Bársony István (1855-1928)
   Szelek útján [elektronikus dok.] : regényes történet / Bársony István. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 692 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136297. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-348-5 (mobi)
ISBN 978-963-398-347-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3635244]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2016.
Bató Péter
   A két legkedvesebb szó [elektronikus dok.] : tudományos-fantasztikus novellák / Bató Péter. - Szöveg (epub : 511 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-142-3
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3634571]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2016.
Békés Pál (1956-2010)
   Csikágó / Békés Pál. - 4. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016, cop. 2006. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-584-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643893]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2016.
Benke László (1943-)
   A megőszült kert / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-96-2 fűzött : 1780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638718]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2016.
Benkő Attila
   A graviton küldetés [elektronikus dok.] / Benkő Attila. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-240-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3634633]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2016.
Berencsi Zsuzsanna
   Iroda-lom kocsma [elektronikus dok.] : teaházi tegnapi pongyolák / Berencsi Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 525 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-118-8
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3635479]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2016.
Berényi Ödön
   A céltábla nem lő vissza / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2016. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 978-963-9775-83-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3638961]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2016.
Berg Judit (1974-)
   Alma : a sötét birodalom / Berg Judit ; [rajz. ... Bernát Barbara] ; [sakkfeladványok Polgár Zsófia]. - Budapest : Ecovit, [2016], cop. 2013. - 276, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89888-0-5 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3643403]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2016.
Bogár Erika (1974-)
   Őrző [elektronikus dok.] : Tullia meséi / Bogár Erika. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 755 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136349. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-564-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3635632]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2016.
Borsos József
   Grotext / Borsos József ; [ill. Bere Róza]. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., 2016. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5362-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639023]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2016.
Botár Attila (1944-)
   Kötődések : Ave Regina / Botár Attila. - Veszprém : Művészetek Háza, 2016. - 105 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 42.)
ISBN 978-963-9105-95-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638640]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2016.
Brátán Erzsébet
   Az álomkalandor [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 844 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136221. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-222-2
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3634562]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2016.
Brátán Erzsébet
   Páholyból nézem [elektronikus dok.] : spirituális versek / Brátán Erzsébet. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-152-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3634724]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2016.
Cholnoky László (1879-1929)
   Búzakalász : zsidó tárgyú novellák zsidó kulturális térben / Cholnoky László ; [összeáll., a jegyz. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2016. - 519 p. ; 18 cm. - (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-92-4 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - zsidóság - elbeszélés - publicisztika
894.511-32 *** 894.511-92 *** 316.347(=924)(439)(0:82-32) *** 316.347(=924)(439)(0:82-92)
[AN 3638811]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2016.
Csukás István (1936-)
   Évszakom a szerelem / Csukás István ; [az illusztrációkat kész. ... P. Szathmáry István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 68, [4] p. : ill. ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő előadók Pálos Hanna, Elek Ferenc
ISBN 978-963-399-714-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3638456]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2016.
Csukás István (1936-)
   A nagy ho-ho-ho-horgászverseny / írta Csukás István ; rajz. Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - [63] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-601-0 kötött : 2499,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3643394]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2016.
Curtis Dóra
   Újra itthon / Curtis Dóra. - [Budapest] : Curtis D., [2016]. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5020-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3639027]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2016.
Czóbel Minka (1855-1947)
   Nyírfa lombok / írta Czóbel Minka ; [közread. Anarcs Község Önkormányzata]. - Repr. kiad. - Anarcs : Önkormányzat, 2016. - 247, [2] p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1890
ISBN 978-963-12-4862-3 kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3638205]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2016.
Darnai Dóra
   Édes érzelem [elektronikus dok.] / Darnai Dóra. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-292-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634516]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2016.
Dézsi Desirée
   Hagyjátok repülni az íbiszeket! / Dézsi Desirée. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-90-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638819]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2016.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Kivéve a szomszédot : eb ugatta történetek Tündérkerti Kedvenc Aliz tollából / Döme Zsuzsa ; Nagyistók Mária rajz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-30-2 kötött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3638227]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2016.
Downy, Georgie
   A fekete herceg [elektronikus dok.] / Georgie Downy. - Szöveg (epub : 706 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136205. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-268-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634453]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2016.
Ebergényi Vicky (1989-)
   Marion Farrington [elektronikus dok.] : a lakat / Ebergényi Vicky. - Szöveg (epub : 531 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-140-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3637774]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2016.
Ebergényi Vicky (1989-)
   Marion Farrington I-II [elektronikus dok.] : a sirkő, a lakat / Ebergényi Vicky. - Szöveg (epub : 637 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136634. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-838-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3637771]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2016.
Egri Zsanna (1961-)
   Egymilliót egy férfiért [elektronikus dok.] / Egri Zsanna. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 714 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136220. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-980-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634553]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2016.
Egri Zsanna (1961-)
   Ofélia [elektronikus dok.] / Egri Zsanna. - Szöveg (epub : 511 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-094-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3635478]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2016.
Fable, Vavyan
   Apád, anyád ide lőjön! / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen K., 2016. - 505 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-67-5 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-66-8 fűzött : 2998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3643450]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2016.
Farkas György (1972-)
   A könyv címe [elektronikus dok.] : versek, 2011-2015 / Farkas György. - Szöveg (epub : 554 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-136-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3634568]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2016.
Ferdinandy György (1935-)
   Kagylócska : egy szerelem története / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2016. - 229, [3] p. : 19 cm
ISBN 978-615-5465-75-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638803]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2016.
Frady Endre (1965-)
   Egy gondolaénekes rejtélye [elektronikus dok.] : agydorongoló prózák / Frady Endre. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-134-8
magyar irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3635344]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2016.
Galambos Bernadett (1965-)
   Álomhozó manóságok : mesék, versek Vas megyéből / Galambos Berni ; [ill. Gyürki Edit]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5600-19-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3638228]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2016.
Gutási Éva (1989-)
   Minden napra egy alma : verses mesekönyv ovisoknak / Gutási Éva ; [ill. Varga Vera Villő] ; ... kiad. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NEFI, 2016. - 43 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5502-23-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3638953]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2016.
Győrfi András Ernő (1940-)
   Hazafelé veszem léptem II / Győrfi András Ernő ; [graf. Reskó György]. - [Vásárosnamény] : Szerző, [2016]. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5073-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638271]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2016.
Halász Margit (1964-)
   A vörös nyelvű párduc : regény / Halász Margit. - Budapest : Kortárs, 2016. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9985-97-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638793]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2016.
Haller Ibolya (1951-)
   A szeretet antológiája / Haller Ibolya. - [Nagykovácsi] : Haller I., [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2016]. - 225, [10] p.
ISBN 978-963-12-5248-4 fűzött : 2200,- Ft
[AN 3639116] MARC

ANSEL
UTF-89940 /2016.
Hartman János
   Állati kalandok a Holdon [elektronikus dok.] : egy nagypapa meséi / Hartman János. - Szöveg (epub : 534 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-554-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635507]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2016.
Hesmé, Ermen
   Második [elektronikus dok.] / Ermen Hesmé. - Szöveg (epub : 479 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-284-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634460]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2016.
   Instavers : vers, képeslap, emlék / [szerk., ... fotók Kele Dóri]. - Budapest : Athenaeum, [2016]. - 107, [5] p., [10] t.fol. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-293-543-0 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3638866]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2016.
Jalcs Irén
   Szeretet szőttes / Jalcs Irén. - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2016. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5550-15-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638297]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2016.
   Kalandok és kalandozók [elektronikus dok.] / szerk. Varga Tamás József. - 2. jav. kiad. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Spiritart, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5453-14-4
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3634653]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2016.
Kálnay Adél (1952-)
   Embermesék, tündérmesék / Kálnay Adél ; [Mészáros Erzsébet rajz.]. - Szeged : AJ Téka K., 2016. - 263 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80396-2-8 űzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3639117]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2016.
Kántás Balázs (1987-)
   Sansztalan sanzonok : versek = Chanslose Chansons : Gedichte / Kántás Balázs ; [ford. ... Rita Bak] ; [ill. ... Veronika Jakatics-Szabó]. - [Budapest] : hochroth Budapest, 2016. - 13 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89999-8-6 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=30
[AN 3638266]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2016.
Karsai Brigitta
   Egy fohásznyi végzet [elektronikus dok.] / Karsai Brigitta. - Szöveg (epub : 910 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136331. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-104-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3635495]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2016.
Kőrösi Zoltán (1962-2016)
   Az ítéletidő / Kőrösi Zoltán. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-849-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638364]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2016.
Körtvélyes Zsuzsanna (1978-)
   A Radnayak : [egy erdélyi bárócsalád regénye] / Varga-Körtvélyes Zsuzsanna. - 2. kiad. - Budapest : K.u.K. K., [2016], cop. 2012. - 546 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-41-8 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3643987]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2016.
Kovács Árpád (1978-)
   Fizzy és Lizzy [elektronikus dok.] : kaland a vizek bolygóján / Kovács Árpád és Kovács-Ragast Eszter. - Szöveg (epub : 495 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-249-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3634823]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2016.
Laár András (1955-)
   Laárma a köbön : abszurdok versben, prózában, rajzban / Laár András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 150 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-6733-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - válogatott művek
894.511-7 *** 894.511-821
[AN 3643001]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2016.
Lackfi János (1971-)
   Robban az iskola : gyerekversek ünnepekre és köznapokra / Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 60, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-324-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3638128]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2016.
Landers, Violet C. (1987-)
   Éjfél [elektronikus dok.] : 12 novella félelemre és romantikára éhezőknek / Violet C. Landers. - Szöveg (epub : 687 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-212-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3634844]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Gyere haza, Mikkamakka! / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 53 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-415-431-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3643406]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2016.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-424-2 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3643405]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2016.
Le'chef, Charles
   Kalandor a pácban : pia, drog, egzotikus nők / Charles Le'chef. - Budapest : Ibex Press, cop. 2015. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2999-8 fűzött
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - útleírás
894.511-311.5 *** 908.100(0:82-992)
[AN 3638214]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2016.
Lezsák Sándor (1949-)
   Színitanoda : óvodásoknak, kisiskolásoknak / Lezsák Sándor ; [... ill. Létai Márton]. - Budapest : Kairosz, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-662-821-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3638614]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2016.
Mandl Péter (1976-)
   Kiskobold és a párnafosztogatók / Mandl Péter ; Dániel András rajz. - [Szentendre] : Cerkabella, 2016. - 42, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-86-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3638905]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2016.
Markó Béla (1951-)
   Kerítés : alkalmi és alkalmatlan versek, 2008-2015 / Markó Béla. - Budapest : Pesti Kalligram, 2016. - 124, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5603-55-6 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3638591]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2016.
Marosi Katalin (1997-)
   A díszlet, mit a Sorsistennő a Földre szánt [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 570 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-192-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3635368]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2016.
Marosi Katalin (1997-)
   Te csak hallgass! Majd én suttogom [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 762 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136219. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-266-6
magyar irodalom - szerelmes regény - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-312.5 *** 894.511-821
[AN 3634539]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2016.
Márton László (1934-)
   Zokogó zarándokok : történelem, irodalom, önéletrajz-szilánkok / Márton László. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-158-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3638623]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2016.
Melek, Fatima
   Szulejmán szíve : Szigetvár titkai / Fatima Melek. - [Budapest] : Trivium, cop. 2016. - 405, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5334-75-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3638162]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2016.
Ménes Attila (1961-)
   Folyosó a Holdra / Ménes Attila. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-599-6 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638362]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2016.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Várkony és a könyvtár réme : Hanga és Várkony III. / Mészöly Ágnes ; Jósa Tamás rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2016. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-87-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3638870]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2016.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : testrészek mesesorozat : láb és kéz / Miller-Ferjentsik Viola. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2016. - 52 p. : ill., színes ; 16x22 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-80262-9-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - mondóka - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3638778]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2016.
Nemere István (1944-)
   Egyetlen kincsem [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Nemere István. - Szöveg (epub : 2.1 MB) (mobi : 4.6 MB) (pdf : 887 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-374-8 (epub)
ISBN 978-963-387-375-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-376-2 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3635210]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2016.
Nemere István (1944-)
   Féktelen szerelem [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Nemere István. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 6.3 MB) (pdf : 823 KB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136322. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-386-1 (epub)
ISBN 978-963-387-387-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-388-5 (pdf)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3635416]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2016.
Nemere István (1944-)
   Szeress, hercegnőm! / Salome Al-Saffin. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2016. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-115-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3643984]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2016.
Nyerges András (1940-)
   Reciprok / Nyerges András. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-414-173-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638624]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2016.
Oleksza László (1972-)
   Heliogram [elektronikus dok.] / Oleksza László. - Szöveg (epub : 535 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-290-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3634524]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2016.
Ördög A. Róbert (1982-)
   Gyökérhegyen : dalokká szenvedett versek / Ördög A. Róbert. - [Győr] : Hazánk, 2015. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-39-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638598]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2016.
Paudits Zoltán (1966-)
   Manóvár / Paudits Zoltán ; [ill.] Csanádi Judit. - [Sükösd] : Paudits Z., cop. 2016. - 39 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-5812-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3638788]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2016.
Petrőczi Éva (1951-)
   Idegenvezetés, almákkal : új versek / Petrőczi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-16-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638584]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2016.
Petz Dávid
   Véletlen találkozás [elektronikus dok.] / Petz Dávid. - Szöveg (epub : 579 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-086-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3635476]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2016.
Pilloy, Kate
   Az érem mindkét oldala [elektronikus dok.] / Kate Pilloy, Sas Botond. - Szöveg (epub : 609 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-108-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3635445]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2016.
Radičević, Tijana
   Kősziklák [elektronikus dok.] / Tijana Radičević. - Szöveg (epub : 597 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-096-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3635441]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2016.
Reisinger Attila (1947-)
   A Lajta menti forradalom : két kisregény / Reisinger Attila ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2016. - 156 p. ; 19 cm
Tart.: A Lajta menti forradalomÞ; Sötét falevelek, 1956
ISBN 978-615-5641-01-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3638806]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2016.
Reke Balázs (1989-)
   Így jututnk a csillagokig [elektronikus dok.] / Reke Balázs. - Szöveg (epub : 706 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-110-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3635436]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2016.
Reznák Tamás
   Elnyomottak [elektronikus dok.] / Reznák Tamás. - Szöveg (epub : 476 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-204-8
magyar irodalom - amatőr művészet - elektronikus dokumentum - vers
894.511-14 *** 379.825
[AN 3634577]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2016.
   A rosszul őrzött homokóra : a Tündérszó Meseíró Pályázat díjnyertes művei, 2010-2015 / [szerk. Szikra János]. - [Székesfehérvár] : Gárdonyi G. Művel. Ház és Kvt., cop. 2016. - 243, [4] p. : ill. ; 29 cm. - (Maroshegyi téka, ISSN 2061-0327 ; 5.)
ISBN 978-963-12-3443-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825-053.6 *** 06.063(439)
[AN 3638550]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2016.
Salánki Anikó
   Piros szemüveg / Salánki Anikó. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2016. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-11-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638720]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2016.
Sándor Erzsi (1956-)
   Anyavalya / Sándor Erzsi. - Budapest : Park, cop. 2016. - 264 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-273-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3638479]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2016.
Sánta György (1937-)
   Az alakulások : krónika / Sánta György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2016. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-83-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - memoár
894.511-94 *** 323(439)"200/201"(0:82-94)
[AN 3638815]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2016.
Sárközi Mátyás (1937-)
   '34, '44, '56 - plusz : elbeszélések és egy beszélgetés / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2016. - 175 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9985-99-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638856]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2016.
Scallop, Nimrod
   A rejtélyes Catheline [elektronikus dok.] / Nimrod Scallop. - Szöveg (epub : 952 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136249. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-166-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634733]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2016.
Swordteeth, Peter (1983-)
   Véres villámok [elektronikus dok.] / Peter Swordteeth. - Szöveg (epub : 596 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-208-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3634620]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2016.
Szabados Réka (1985-)
   Két életem [elektronikus dok.] / Szabados Réka. - Szöveg (epub : 725 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136217. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-910-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634528]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2016.
Szabó Anna
   Míg roppan egy utolsót / Szabó Anna. - [Budapest] : OFOE, 2016. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm. - (OFOE könyvek, ISSN 2498-5724)
ISBN 978-963-12-5063-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638206]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2016.
Szabó Róbert-Csaba (1981-)
   Alakváltók / Szabó Róbert Csaba. - Budapest ; [Pécs] : Jelenkor, 2016. - 261, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-594-8 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3638368]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2016.
Szeivolt István (1947-)
   Keserédes / Szeivolt István. - [Budapest] : Karizma, 2016. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5114-07-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3639060]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2016.
Szentmártoni János (1975-)
   Szomjúság : kisregény / Szentmártoni János. - Budapest : M. Napló, 2016. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-47-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638805]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2016.
Szepesi Attila (1942-)
   Varázsfüvek : barbár szonettek / Szepesi Attila. - Budapest : Nap K., 2016. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-332-101-0 kötött : 2885,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638681]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2016.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon-legenda / Szerb Antal. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 323 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 34.)
ISBN 978-963-227-721-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3643909]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2016.
Szolár Judit, M. (1954-)
   István [elektronikus dok.] : történelmi regény / M. Szolár Judit. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 771 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-616-6
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3635404]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2016.
Tasev Norbert (1983-)
   Az ideális balek [elektronikus dok.] : összegyűtött novellák II. / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-220-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3634629]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2016.
Tasev Norbert (1983-)
   A mosolygó különc [elektronikus dok.] : összegyűtött novellák 1. / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136250. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-256-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3634738]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2016.
Tassonyi Zsolt (1967-)
   Egy politikus Afrikában [elektronikus dok.] / Tassonyi Zsolt. - Szöveg (epub : 534 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136311. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-182-9
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3635336]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2016.
   Te és én : antológia : a létezés két pontjáról / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2016. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-12-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3638813]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2016.
Teleki Anna
   Pozíció [elektronikus dok.] / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 654 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136247. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-254-3
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3634718]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2016.
Törzsök Júlia Anna
   Visszatérő emlékek, gondolatok / Törzsök Júlia Anna. - Budapest : Szerző, 2016. - 46 p. : ill. ; 16 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88490-7-6)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3639021]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2016.
Tóth Ferenc (1981-)
   A múzsa gúzsa [elektronikus dok.] : próza gyűjtemény / Tóth Ferenc. - Szöveg (epub : 847 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-274-1
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3634510]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2016.
Turai Kamil (1952-)
   "Boldogasszony ódák" : misztériumok / Turai Kamil. - Pomáz : Kráter, 2016. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-195-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638802]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2016.
Ugron Zsolna (1978-)
   Úrilányok Erdélyben / Ugron Zsolna. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Libri, 2016. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-834-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3644001]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2016.
Utasi Hajnalka (1974-)
   Múzsák tükre : hajnikuk / [Utasi Hajnalka] ; [ill. Farkas Edit, Kerekné Mihalik Judit]. - [Csongrád] : Raszter, [2016]. - 64 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-8013-83-5 kötött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3638714]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2016.
Utry Attila (1949-)
   Ragozinka igaz története [elektronikus dok.] : a kultúra (a jó választás) regénye / Utry Attila Jenő. - Szöveg (epub : 749 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136245. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3634704]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2016.
Vágföldi Júlia
   Júlia és a múzsa [elektronikus dok.] / Vágföldi Júlia. - Szöveg (epub : 524 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-224-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3634711]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2016.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A bölcsesség ábécéje : az élet ismeretének kézikönyve / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2016. - 127 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 45.)
ISBN 978-963-9757-39-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3638490]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2016.
Villás Béla
   Égtelen, végtelen / Villás Béla. - Nyíregyháza : Magánkiad., 2016. - 276 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-5104-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3638221]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2016.
Virág Elina
   Borzi kutyus gazdát kap [elektronikus dok.] / Virág Elina. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136313. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-186-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3635342]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2016.
Zalán Tibor (1954-)
   Két színpadi játék / Zalán Tibor. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 185 p. ; 20 cm
Tart.: Szása i SzásaÞ; Unferlédi
ISBN 978-615-5568-23-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3638582]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2016.
Zelei Bori (1980-)
   Kevert / Zelei Bori. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-175-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3638626]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2016.
Zoltán Gábor (1960-)
   Orgia / Zoltán Gábor. - Budapest : Kalligram, 2016. - 313 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-49-5 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3638549]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10014 /2016.
   Ave haver : múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet / [szerk. Gardánfalviné Kovács Magdolna] ; [kiad. a Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : JPM, [2016]. - 36 p. : ill., színes ; 23x34 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Sopianae - helytörténet - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv - lelet
087.5 *** 069(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs *** 939.86-2Sopianae *** 904(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopianae)
[AN 3638539]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2016.
Finding Dory : the movie storybook (magyar)
   Szenilla nyomában / Disney, Pixar ; [ford. Korondi Áron]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [66] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5591-92-1 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638928]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2016.
Gyimesi Zsuzsa
   Keleti varázslat : színezőkönyv / rajz., [... szerk.] Gyimesi Zsuzsa. - [Budapest] : Lunarimpex, 2016. - [44] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9219-96-0 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 3638444]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2016.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2016. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-04-8 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638889]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2016.
Renaud, Claire (1976-)
1 histoire pour mes 1 ans (magyar)
   1 mese az 1. szülinapomra / [írta Claire Renaud] ; [rajz. Elen Lescoat] ; [ford. Réti Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2016. - [9] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-451-1 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3638430]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2016.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-469-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3643346]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2016.
Stephen, Sarah
Big trouble on Bird Island (magyar)
   Galiba Madár-szigeten : Angry Birds a film / [írta Sarah Stephen] ; [graf. Tuğrul Karacan] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2016]. - 24, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5507-78-6 fűzött : 1249,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-93(73)=945.11
[AN 3639007]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2016.
Sváb József (1963-)
   Az ifjú Mindszenty : kifestőkönyv / Sváb József rajz. ; Déri Péter ... szövegeivel. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2016]. - [18] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80245-7-0 fűzött : 990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - kifestőkönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 282(439)(092)Mindszenty_J.(02.053.2)
[AN 3638527]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2016.
Sváb József (1963-)
   Jézus születése : kifestőkönyv / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2016]. - [18] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80245-5-6 fűzött : 990,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3638526]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2016.
Sváb József (1963-)
   Noé bárkája : kifestőkönyv / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2016]. - [18] p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80245-6-3 fűzött : 990,- Ft
kifestőkönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3638533]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10024 /2016.
Benczur Anita
   Hol van ő? / [írta Benczur Anita]. - Budapest : Iron Corporation Kft., 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2016/1.)
ISBN 978-963-12-5706-9 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3638767]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2016.
Benczur Anita
   Nézz a tükörbe! / [írta Benczur Anita]. - Budapest : Iron Corporation Kft., 2016. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Iron Lady Arcanum ; 2016/2.)
ISBN 978-963-12-5707-6 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3638773]
MARC

ANSEL
UTF-8