MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/01/12 13:33:40
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
319 /2017.
Farkas László (1931-)
   Deres március : az Új Írás születése és első esztendei / Farkas László. - Budapest : Anonymus, 2016. - 197, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-34-4 fűzött : 2100,- Ft
Új írás, ISSN 0041-5952
Magyarország - sajtótörténet - folyóirat - magyar irodalom története - 1960-as évek
050(439)Új_írás *** 894.511(091)"196"
[AN 3649784]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

320 /2017.
Demeter Ferenc
   Tizenöt éve híd a társadalom és a honvédség között / [szerzők Demeter Ferenc, Ujházy László, Vastagh László] ; [szerk. Vastagh László] ; [közread. a Magyar Tartalékosok Szövetsége]. - Budapest : Zrínyi, 2016. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
Kötött
Magyar Tartalékosok Szövetsége
Magyarország - tartalékos katona - egyesület - testülettörténet
061.2(439)MATASZ
[AN 3650606]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2017.
Édes Gyuláné (1957-)
   Cserhát anno : polgári életképek, 1930-1985 : szilánkok az egykori polgári családok történetéből : Veszprém-cserháti Társaskör Kulturális Egyesület, 2006-2016 / [írta és szerk.] Édes Gyuláné. - Veszprém : Veszprém-cserháti Társaskör Kult. Egyes., 2016. - 124, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6773-0 kötött
Veszprém-cserháti Társaskör Kulturális Egyesület
Veszprém - helyismeret - testülettörténet - egyesület
061.2(439-2Veszprém)(091) *** 908.439-2Veszprém
[AN 3649590]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2017.
Kovács Győző Gyula (1953-)
   Csőbe terelt források avagy Vízkérdések és válaszok : a veszprémi ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetés története, kitekintéssel a megyére / Kovács Győző Gyula, Laki Pál ; [kiad. a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.]. - Veszprém : Bakonykarszt Zrt., 2016. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-12-6489-0 fűzött
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (Veszprém)
Veszprém - vízmű - testülettörténet - vállalat
061.5(439-2Veszprém)(091) *** 628.1(439-2Veszprém)
[AN 3649561]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2017.
Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága. Kongresszus (16.) (2016) (Velence)
   Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága 16. kongresszus : 2016. szeptember 23-24., Velence ... : programfüzet, absztraktkötet. - [Budapest] : MNET, [2016]. - [28] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
nőgyógyászat - endoszkópia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Velence) *** 618-072.1
[AN 3649632]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

324 /2017.
Bieber Mária (1966-)
   Bevezetés a Braille- írás-olvasás "rejtelmeibe" / Bieber Mária. - Budapest : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szöv., 2016. - 153, [3] p. : ill. ; 31 cm + mell.
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-80330-6-0 kötött
vakírás - tankönyv
003.24(078)
[AN 3649589]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

325 /2017.
Róbert Péter (1942-)
   Célegyenesben: siker és betiltás : a cionista sajtó története Magyarországon, 1947-1949 / Róbert Péter. - Budapest : Mo. Cionista Szövets. : Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, 2016. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-615-80196-2-0 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - antiszemitizmus - cionizmus - 1945 utáni időszak
070(439)"1947/1949" *** 323.13(=924)(439)"194" *** 070(=924)(439)
[AN 3649782]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

326 /2017.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2016]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3652373]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - cop. 2016. - 290 p.
ISBN 978-963-528-898-4 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3652375] MARC

ANSEL
UTF-8327 /2017.
Mata Sándor
   Gyógyító földsugárzások : éltető energiák, betegséget okozó rezgésminőségek / Mata Sándor. - 2. jav. kiad. - Eger : [Mata S.], 2016. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-202-999-3 fűzött
földsugárzás - radiesztézia
133 *** 550.87
[AN 3652943]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

328 /2017.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kárpátok koronája : Keleti-Kárpátok 2. : Zágontól Óradnáig : szórványmagyarság / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2016. - 128 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-615-80435-1-9 kötött : 9900,- Ft
Keleti-Kárpátok - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
502(498.4)(234.421.1)(084.12) *** 908.498.4(234.421.1)(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3649969]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

329 /2017.
   Itt az idő! [elektronikus dok.] : kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai vonatkozásai : 7. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : 2016. szeptember 22-24. / szerk. Benkó Zsolt ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet. - Szöveg. - Debrecen : MTA Atomki, 2016. - 1 pendrive ; 6 cm
A vándorgyűlést Debrecenben tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8321-52-7
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
552 *** 550.4 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3648685]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

330 /2017.
Hegedüs Tibor (1961-)
   Csillagutazás : az élet nyomában / [írta Hegedűs Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 64 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 978-615-5168-50-5 kötött
űrkutatás - űrhajózás - világűr - ifjúsági könyv
524(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3650142]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

331 /2017.
   A biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti stratégiája, 2015-2020 / [kiad. Földművelésügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FM, 2016. - [2], 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - biodiverzitás - természetvédelem - fenntartható fejlődés - környezeti politika - stratégia - 21. század
574.24(439) *** 504.03(439)"201/202" *** 504.06(439)"201/202"
[AN 3649495]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2017.
Nature lover's library (magyar)
   Természetbarátok kézikönyve / [a kislexikont összeáll. Albert Valéria]. - Budapest : Tarsago, cop. 2016. - 432 p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-289-344-0 kötött
növényhatározó - állathatározó
582(083.71) *** 592/599(083.71)
[AN 3652625]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

333 /2017.
Berán Eszter
   Élettörténetek a pszichoterápiában / Berán Eszter, Unoka Zsolt. - Budapest : Oriold, 2016. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-225.
ISBN 978-615-5443-45-9 fűzött : 3400,- Ft
pszichoterápia - személyiség-lélektan
615.851 *** 159.923
[AN 3650508]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2017.
Burkeman, Oliver
The antidote (magyar)
   Túladagolt boldogság : a pozitív gondolkodás mellékhatásai / Oliver Burkeman ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 242 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-242.
ISBN 978-963-310-916-8 fűzött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3650020]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2017.
   Challenges in the assessment of similarity or equivalence of biologicals and complex drugs : SRACD 2016 : 2nd International Symposium on Scientific and Regulatory Advances in Complex Drugs : ... Budapest ..., October 10-11, 2016 : final program & book of abstracts. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], 2016. - 93 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5270-29-1 fűzött
gyógyszerészet - gyógyszer-technológia - konferencia-kiadvány
615 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3649367]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2017.
Cuddy, Amy (1972-)
Presence (magyar)
   Jelenlét : így beszél a tested / Amy Cuddy ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 383 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-383.
ISBN 978-963-310-667-9 kötött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - testbeszéd - nem verbális kommunikáció
613.865 *** 159.923.2 *** 316.6 *** 316.776.4 *** 159.925.8
[AN 3650262]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2017.
Demetrovics Zsolt (1971-)
   Beszélgetések a függőségről : a drogok önmagukban nem okoznak függőséget / Demetrovics Zsolt, Máté Gábor, Szummer Csaba ; [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Libri, 2016. - 178, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-935-9 fűzött : 2999,- Ft
függőség - káros szenvedély - interjú
613.8(047.53) *** 364.272(047.53)
[AN 3650431]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2017.
Ferenci Tamás (1985-)
   Védőoltásokról a tények alapján / Ferenci Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2017, cop. 2016. - 508 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-609-1 fűzött : 3600,- Ft
oltóanyag-bevitel
614.47
[AN 3653018]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2017.
   Fülészeti mozaikok / Gerlinger Imre [et al.]. - [Pécs] : [Gerlinger I.], cop. 2016. - 424 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-6490-6 kötött
fülgyógyászat
616.28
[AN 3649669]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2017.
Gabbard, Glen O. (1949-)
Management of countertransference with borderline patients (magyar)
   A viszontáttétel kezelése borderline betegekkel / Glen O. Gabbard, Sally M. Wilkinson ; [ford. Dobossy Anna és Dobossy Kató]. - Budapest : Oriold, 2016. - XII, 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-43-5 fűzött : 4700,- Ft
borderline-szindróma - pszichoterápia
616.895.8-008.6Borderline_szindróma *** 615.851
[AN 3649490]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2017.
Gottman, John Mordecai (1942-)
The heart of parenting (magyar)
   Gyerekek érzelmi intelligenciája : nevelés szívvel-lélekkel / John Gottman és Joan DeClaire ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 302, [9] p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-13-8 fűzött : 3150,- Ft
érzelem - intelligencia - gyermeklélektan - családi nevelés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.942 *** 159.922.7 *** 37.018.1 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3650421]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2017.
Hámori Eszter (1960-)
   A korai kapcsolat zavarai : pszichoanalízis, kötődéselmélet és csecsemőkutatás a korai kapcsolati patológiák megértésében / Hámori Eszter. - Budapest : Oriold, 2016. - XVIII, 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-15-2 fűzött : 2900,- Ft
kötődéselmélet - interperszonális kapcsolat - csecsemő - pszichoanalízis
159.922.7 *** 316.472.4 *** 159.964.2
[AN 3650568]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2017.
Hodos Enikő
   Zűrutazások : Zelemér, a zűrutazó vakondoki kalandjai / Hodos Enikő ; ill. Bálint Mariann. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 3 db : ill., színes ; 18x25 cm
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3650575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Érzelmek. - 36 p.
ISBN 978-963-16-6643-4 kötött
érzelem - gyermekkönyv
159.942(02.053.2)
[AN 3650578] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Család. - 36 p.
ISBN 978-963-16-6644-1 kötött
család - gyermeklélektan - gyermekkönyv
316.356.2(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3650580] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Iskola. - 36 p.
ISBN 978-963-16-6645-8 kötött
iskoláskor - interperszonális kapcsolat - gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2) *** 316.472.4-053.5/.6(02.053.2)
[AN 3650583] MARC

ANSEL
UTF-8344 /2017.
Kasza Tamás (1974-)
   Az idő és a pénz mestere / Kasza Tamás. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., cop. 2016. - 85 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80301-4-4 fűzött
siker
613.865
[AN 3649550]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2017.
Leman, Kevin (1943-)
Have a new you by Friday (magyar)
   Péntekre új én : hogyan változtasson az életén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2016. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-338-0 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3649634]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2017.
   Májsebészet / szerk. Jakab Ferenc. - Budapest : Medicina, 2016. - 276 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-571-1 kötött : 7600,- Ft
sebészet - máj
616.36-089
[AN 3649274]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2017.
   Párbeszéd a szkizofréniáról / [az interjúkat kész. Szegedi Károly] ; [szerk. Campos Jiménez Mária]. - Budapest : Oriold, 2016. - 295, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5443-39-8 fűzött
szkizofrénia
616.895.8
[AN 3650551]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2017.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Németh Attila ; társszerk. Füredi János. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2016. - XXII, 696 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 651-659.
ISBN 978-963-226-321-2 fűzött : 7600,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8)
[AN 3652692]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2017.
Quastné Rigó Katalin
   Kinesiology-tape technika közérthetően, mindenkinek : orvosi izom- és ízületragasztások, akupunktúrás pontok / Quastné Rigó Katalin. - 4. jav., átd. kiad. - Aerzen : Quast & Rigó ; Budapest : Oriolus-Med Kft., cop. 2016. - 94 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
kineziológia - gyógyászati eszköz
615.89 *** 615.46
[AN 3649691]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2017.
Siewert, Aruna M. (1965-)
Natürliche Psychopharmaka (magyar)
   Lelki egyensúly természetes módszerekkel : a psziché teljes körű kezelése / Aruna M. Siewert ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-177-3 fűzött : 2900,- Ft
öngyógyítás - alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3649283]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2017.
Singer Magdolna (1952-)
   Asszonyok álmában síró babák : történetek a gyászról / Singer Magdolna ; [ill. Szulyovszky Sarolta]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 285 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-963-304-367-7 kötött : 3500,- Ft
szülés - anyaság - gyászolás
618.4 *** 316.37-055.52-055.2 *** 159.942
[AN 3650506]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2017.
Terkeurst, Lysa (1969-)
Unglued (magyar)
   Kiborulva : nyers érzések, bölcs döntések / Lysa Terkeurst ; [... kiad. ... Szentírás Szövetség ...]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2016. - 203 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-615-80257-2-0 fűzött
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3650719]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2017.
   Új élet, új mosoly : mesekönyv a vesebetegségről és a szervátültetésről / [ill. és szerk. Bartos Erika] ; [közread. a] Trappancs Egyesület. - [Budapest] : Trappancs Egyes., 2016. - 127 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött
vesebetegség - szervátültetés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
616.61-089.843(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3649667]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2017.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27. - 2016. - 361 p.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9775-79-4)
[AN 3650129] MARC

ANSEL
UTF-8


   29. - 2016. - 352 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-81-7 fűzött
[AN 3650131] MARC

ANSEL
UTF-8


   30. - 2016. - 292 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-82-4 fűzött
[AN 3650132] MARC

ANSEL
UTF-8


   31. - 2016. - 291 p. + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-84-8 fűzött
[AN 3650134] MARC

ANSEL
UTF-8


   32. - 2016. - 315 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-91-6 fűzött
[AN 3650136] MARC

ANSEL
UTF-8355 /2017.
Woodward, Ella (1991-)
Deliciously Ella (magyar)
   Egyél jókat Ellával! : fantasztikus hozzávalók és elképesztően finom, egészséges ételek, amiket imádni fogsz / Ella Woodward ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-135-9 kötött : 4500,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 3649471]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

356 /2017.
   Kraftolók kézikönyve : tippek, trükkök / [szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5563-51-5 fűzött
játékprogram
681.3.004.14 *** 793/794
[AN 3650201]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

357 /2017.
The drones (magyar)
   Drónok / [ford. Kéri András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 153 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1790,- Ft
pilóta nélküli repülőgép - hobbi
629.7 *** 796.15 *** 797.55
[AN 3649703]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2017.
Kiss Norbert Tamás
   A garázskapu szakértő kulisszatitkai avagy Hogyan kerüljük el a vásárlás buktatóit, és hogyan használjuk egyszerűen a garázskapunkat? : [gyakorlati tanácsok vásárláshoz, építéshez, használathoz] / írta Kiss Norbert Tamás. - [Budapest] : [Montázs Kapu Kft.], 2016. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6535-4 fűzött : 4990,- Ft
garázskapu
629.119.2
[AN 3649380]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2017.
Lariona
   Hogyan is kéne tömegközlekedni? [elektronikus dok.] : sztorizgatás és némi tanács mindenkinek egy anyuka szemszögéből / Lariona. - Szöveg (epub : 490 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-686-2
tömegközlekedés - társadalmi erkölcs - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
656.072.3(0:82-94) *** 172 *** 656.025.6(0:82-94)
[AN 3639572]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

360 /2017.
Conference on New Breeding Techniques (2016) (Budapest)
   Conference on New Breeding Techniques : regulate or not to regulate : [... 26-27 September 2016, ... Budapest ...] / [ed. Izabella Kőszegi, Bea Berghammer, Attila Vécsy] ; [org., publ. by the Centre for Agricultural Research Hungarian Academy of Sciences]. - [Martonvásár] : MTA ATK, [2016]. - [22] p. ; 24 cm
Fűzött
élelmiszer-technológia - géntechnika - biológiai technológia - élelmezésügy - konferencia-kiadvány
663/664 *** 575.08 *** 338.43(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3650600]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2017.
European Association for Research on Plant Breeding. Capsicum and Eggplant Working Group. Meeting (16.) (2016) (Kecskemét)
   Proceedings of XVIth EUCARPIA Capsicum and Eggplant Working Group Meeting : 12-14. September 2016, Kecskemét ... : in memoriam dr. Alain Palloix. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2016]. - 592 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: XVI. EUCARPIA Capsicum and Eggplant Meeting : Kecskemét ..., 12-14. Sept. 2016 : proceedings. - Bibbliogr.
ISBN 978-615-5270-27-7 fűzött
zöldségtermesztés - paprika - padlizsán - konferencia-kiadvány
635.649 *** 635.646 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3649627]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2017.
Kovács Violetta
   K-9 Bruno, American hero : the story of a California legend / Violetta Kovács. - [Budapest] : Dog Books LTD, cop. 2016. - 76, [10] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6070-0 fűzött
Egyesült Államok - rendőrkutya - kommandósok
636.74(100) *** 356.168(73)
[AN 3650614]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2017.
Kovács Violetta
   K-9 kommandó 2 / Kovács Violetta. - Budapest : Dog Books Kft., 2016. - 151 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6587-3 fűzött
rendőrkutya - kommandósok
636.74(100) *** 356.168(100)
[AN 3650860]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2017.
Rácz János (1953-|)
   Virágnévszótár : 340 virágnév eredete és a növények leírása / Rácz János. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 41.)
Bibliogr.: p. 14-18.
ISBN 978-963-409-069-4 fűzött : 1990,- Ft
dísznövény - virág - etimológiai szótár - magyar nyelv - szaklexikon
635.9:030 *** 809.451.1-321.2
[AN 3649912]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2017.
Szarvas Tímea
   Varázslatos lovak / [írta és szerk. Szarvas Tímea]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2016. - 64 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5563-56-0 kötött
- lovaglás - ifjúsági könyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3650141]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

366 /2017.
Beile, Mirjam
Brot aus dem Brotbackautomaten (magyar)
   Süssünk kenyeret! : receptek kenyérsütő gépekhez / Mirjam Beile ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-95-5 kötött : 2500,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3650181]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2017.
Bojtosné Nacsa Hajnalka
   Egészséges konyha : magvas szakácskönyv / Bojtosné Nacsa Hajnalka. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-173-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-209-173-2)
egészséges táplálkozás - gabona - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.55(083.12):633.1
[AN 3649299]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2017.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8550-5 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3649687] MARC

ANSEL
UTF-8369 /2017.
Masson, Yannick
La cuisine professionelle (magyar)
   A főzés tudománya : konyhatechnológiai kalauz / Yannick Masson, Jean-Luc Danjou ; [a művet a m. kiad. számára átd. Molnár B. Tamás] ; [a fordítást ... átd. Bittera Dóra] ; [közread. a] Magyar Gasztronómiai Egyesület. - Budapest : M. Gasztronómiai Egyes., 2016. - 821 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-5964-3 fűzött
gasztronómia - konyhatechnika - kézikönyv
641.5:030
[AN 3649496]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2017.
   A nagy háború konyhája / [vál. és szerk. Palkóné Jády Melitta] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2016. - 116, [16] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9510-22-7 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.558(083.12) *** 641.553(083.12)
[AN 3649358]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

371 /2017.
Prokofʹev, Sergej O. (1954-)
   Krízis és kulmináció : az antropozófia második századfordulója / Szergej O. Prokofjev, Peter Selg ; szerk. és ford. Korcsog Balázs. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 89 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-66-3 fűzött : 2000,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3649852]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Pneumatoszófia : négy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1911. december 12. és 16. között Berlinben tartott / [ford. Lajer Anna Mária]. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 65 p. : ill. ; 21 cm. - (Antropozófiai füzetek ; 20.)
A ford. az "Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie" (Dornach : R. Steiner Verl., 1965) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9772-71-7 fűzött
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3649762]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Pszichoszófia : négy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1910. november 1. és 4. között Berlinben tartott / [ford. Lajer Anna Mária]. - Budapest : Genius, cop. 2016. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Antropozófiai füzetek ; 19.)
A ford. az "Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie" (Dornach : R. Steiner Verl., 1965) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9772-70-0 fűzött
antropozófia - lélektan - előadóbeszéd
141.333(042) *** 159.9(042)
[AN 3649760]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

374 /2017.
   Bűnök és erények a Bibliában / összeáll. Wappler József. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 133 p. ; 21 cm. - (Iránytű, ISSN 2498-6720)
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 978-963-409-056-4 fűzött : 1490,- Ft
Biblia
bűn - erény - idézetgyűjtemény
241.4 *** 241.5 *** 22.046(0:82-84)
[AN 3649909]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2017.
DeMoss, Nancy Leigh (1958-)
A 30-day walk with God in the Psalms (magyar)
   Séta Istennel : bibliatanulmányozás 30 napra : a Zsoltárok könyve / Nancy Leigh DeMoss ; [ford. Király Teodóra] ; [közread. a] ... KIA. - Budapest : Harmat : KIA, 2016. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-288-354-0 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
vallásoktatás - bibliamagyarázat - példatár
223.2.07 *** 372.82(076) *** 22.07(076)
[AN 3649661]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2017.
   Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században : a Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig / [... szerk. Gáborjáni Szabó Botond]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2016. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80158-4-4 kötött
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - egyházpolitika - 18. század - 19. század
23/28(439)"17/18" *** 322(439)"17/18"
[AN 3650168]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2017.
   Emlékkönyv Dr. P. Burka János Kelemen OFM emlékezetére, 1895-1968 / [... szerk. Bihari József]. - Tápiógyörgye : [Önkormányzat], 2016. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Thurzó Gábor "Négyen a harminchatból" c. elbeszélésével. - Közread. Tápiógyörgye Község Önkormányzata. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-12-6590-3 fűzött
Burka Kelemen (1895-1968)
Magyarország - franciskánusok - szerzetes - 20. század - magyar irodalom - elbeszélés
271.3(439)(092)Burka_K. *** 894.511-32
[AN 3649695]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2017.
Fabiny Tibor (1924-2007)
Luther Márton végrendelete (német)
   Martin Luthers letzter Wille : das Testament des Reformators und seine Geschichte / Tibor Fabiny ; [... Übertr. von Petra Szabó]. - 2. Aufl. - Budapest : Luther, 2016. - 72, [32] p. : ill., részben színes ; 33 cm
A végrendelet fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 67-72.
ISBN 978-963-380-081-2 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
egyházi személy - evangélikus egyház - 15. század - 16. század - végrendelet - történelmi forrás
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 347.67(430)"15"(093)
[AN 3649696]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2017.
Favre, François (1959-)
Mani, Christ d'Orient et Bouddha d'Occident (magyar)
   Mani : Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája : az ember fiziológiája a manicheus gnózis fényében / [François Favre] ; [ford. Marádi Krisztina]. - Jav. kiad. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2016, cop. 2007. - 666 p. : ill. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 2.)
Bibliogr.: p. 637-650.
ISBN 978-963-89265-4-8 kötött
manicheizmus
273.21
[AN 3653034]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2017.
Ferenc (pápa) (1936-)
Il rosario con Papa Francesco (magyar)
   A rózsafüzér Ferenc pápával : elmélkedések a titkokról a pápa beszédeiből vett részletekkel / szerk. Alessandro Saraco ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2016. - 82, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9981-54-6 fűzött : 980,- Ft
imádkozás - rózsafüzér - elmélkedés
243 *** 242 *** 248.158
[AN 3649629]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2017.
Forró József
   Isteni küldetés / Forró József ; [közread. a Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet]. - Biatorbágy : Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet, 2016. - 183 p. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3650702]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2017.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Élet-kérdések, lélek-válaszok : az Efezeusi levél magyarázata / Gyökössy Endre ; [szerk. Nagy Alexandra]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 199, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-651-5 fűzött : 1800,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 3650799]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2017.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Életünk helyreigazítója / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 171, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-653-9 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - lelki gondozás
244 *** 253
[AN 3650800]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2017.
Herzog, David (1970-)
The courts of heaven (magyar)
   Mennyei bíróságok / David Herzog ; [ford. Demkó Andrea]. - [Miskolc] : Bétel K., 2016. - 110, [1] p. ; 21 cm. - (Dicsőségzóna sorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 978-963-12-5640-6 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3650384]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2017.
Horváth Barna (1936-2009)
   Ökumenikus vizeken / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2016. - 142, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 8.)
ISBN 978-963-12-5896-7 fűzött
ökumené
261.8
[AN 3649618]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2017.
   Jób könyve / [... összeáll. Kovács Zoltán]. - Budapest : BIK Kvk., 2016. - 245, [3] p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2016/4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-43-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
bibliamagyarázat
223.1.07
[AN 3649392]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2017.
Johnson, Bill (1951-)
Defining moments (magyar)
   Sorsfordító pillanatok / Bill Johnson és Jennifer Miskov. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - 341 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-66-1 fűzött : 3450,- Ft
Egyesült Államok - vallásosság - misszionárius - híres ember - vallásos irodalom
244 *** 289(73)(092) *** 266(73)(092)
[AN 3649293]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2017.
Keller, Timothy (1950-)
Walking with God through pain and suffering (magyar)
   Istennel a szenvedés kohójában / Timothy Keller ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2016. - 397 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-349-6 fűzött : 2900,- Ft : 39 RON
szenvedés - hit
248.132 *** 248
[AN 3650864]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2017.
   The King James Bible, 1611-2011 : prehistory and afterlife / ed. by Tibor Fabiny and Sára Tóth. - Budapest : Károli G. Univ. : L'Harmattan, 2016. - 256 p. ; 23 cm. - (Károli books. Collection of papers, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2011. szept. 16-18. között azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 2990,- Ft : 15 EUR
ISBN 978-2-343-09437-3
bibliakutatás
22.01
[AN 3649808]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2017.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Kultikus építmények geomágnességre tájolása / Kőszeghy Attila, Kőszeghy Flóra, Kőszeghy Csanád Ábel ; [közread. a] T4Terv Bt. - [Debrecen] : T4Terv, 2016. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
kultikus hely - földmágnesség - épülettájolás
264-03 *** 550.38 *** 133
[AN 3650005]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2017.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Tao te king : [az Út és Erény könyve] / Lao-ce ; Weöres Sándor ford. ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 118 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-750-9 kötött : 2999,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 895.1-15=945.11
[AN 3650236]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2017.
Mandula József (1931-)
   Szeretetkrajcárok : tizenkét igaz történet / Mandula József ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest ; [Verőce] : Szerző, 2016. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5672-7 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom - elbeszélés - gyermekkönyv
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3649596]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2017.
Meyer, Joyce (1943-)
Power words (magyar)
   Szóerő avagy Mielőtt megszólalsz / Joyce Meyer ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016. - VIII, 157 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-73-9 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3649348]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2017.
Orbán Kálmán (1945-)
   Tóvá lesz a délibáb : 100 éves a pestszentimrei református gyülekezet / Orbán Kálmán. - Budapest : [Budapest-pestszentimrei Református Egyházközs.], 2016. - 114, [2] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budapest-pestszentimrei Református Egyházközség
ISBN 978-963-12-3719-1 fűzött
Budapest-pestszentimrei Református Egyházközség
Budapest. 18. kerület - egyháztörténet - református egyház - egyházközség
284.2(439-2Bp.XVIII.)(091)
[AN 3649778]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2017.
Sümegh László (1945-)
   Természettudós papok, keresztény pap tudósok / Sümegh László. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-409-071-7 fűzött : 1490,- Ft
tudós - tudománytörténet - természettudomány - szerzetes - egyházi személy - katolikus egyház - életrajz
282(100)(092) *** 001(100)(092)
[AN 3649910]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2017.
   Személyes emlékek gyűjteménye : 100 éves a pestszentimrei református gyülekezet. - Budapest : [Budapest-pestszentimrei Református Egyházközs.], 2016. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budapest-pestszentimrei Református Egyházközség
ISBN 978-963-12-3470-1 fűzött
Budapest-pestszentimrei Református Egyházközség
Budapest. 18. kerület - egyháztörténet - református egyház - egyházközség - memoár
284.2(439-2Bp.XVIII.)(091)
[AN 3649774]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2017.
Szigeti Jenő (1936-)
   Vége lesz a világunknak, teljesülnek-e a bibliai jelek? / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2016. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-76-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3649601]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2017.
Tariska Zoltán (1953-2016)
   Kincs törékeny cserépedényben : Fekete Péter életrajza / Tariska Zoltán. - Fót : Immánuel, cop. 2016. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-615-80537-0-9 fűzött
Fekete Péter (1925-1984)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Fekete_P.
[AN 3649645]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2017.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Quotable wisdom (magyar)
   Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei / [összeáll.] Carol Kelly-Gangi ; [ford. Antalóczi Lajos]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-318-9 kötött : 2490,- Ft
szent - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
235.3(092)Teresa,_calcuttai(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 3650276]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2017.
Vankó Gergely (1948-)
   Akár sárkány lelke [elektronikus dok.] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 626 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-590-2
kínai vallások a buddhizmuson kívül - elektronikus dokumentum
299.51
[AN 3638185]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2017.
Vankó Gergely (1948-)
   Tibeti ösvény [elektronikus dok.] : tanulmányok és dalok / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 507 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136725. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-624-4
tibeti buddhizmus - elektronikus dokumentum
294.321(515)
[AN 3638182]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2017.
Virt László (1954-)
   Mindszenty és alternatívái : szubjektív irat / Virt László ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 442, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-629-0 fűzött : 3490,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - bíboros - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - 20. század
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/195" *** 282(439)"19"
[AN 3650630]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2017.
Walvoord, John F. (1910-2002)
Major Bible prophecies (magyar)
   Életre kelt próféciák : az üdvtörténet legfontosabb bibliai próféciái / John F. Walvoord ; [ford. Surjányi Dávid]. - Budapest : Patmos Records, 2013-2016. - 3 db ; 21 cm
A 3. kötetet ford. Szekeres Katalin
prófécia - bibliamagyarázat
22.07 *** 248.215
[AN 3520400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az egyház elragadtatásától az örökkévalóságig. - 2016. - 237 p.
ISBN 978-615-5526-25-1 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3650438] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

404 /2017.
   A hajdúk nyomában - régiókutatás és emlékezettörténet / szerk. Csiszár Imre és Novák Ádám ; [kiad. Hajdúnánás Város Önkormányzata]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2016. - 121 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89351-4-4 fűzött
Hajdúkerület - hajdúk - magyar történelem
316.347(439)hajdúk *** 355.318(439)hajdúk *** 943.9-35Hajdúkerület
[AN 3650011]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2017.
Johnson, Sue (1947-)
The practice of emotionally focused couple therapy (magyar)
   Az érzelmekre fókuszáló párterápia gyakorlata : a kapcsolat megteremtése / Susan M. Johnson ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2016. - XVIII, 352 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-336.
ISBN 978-615-5443-42-8 fűzött : 5200,- Ft
párkapcsolat - pszichoterápia - érzelem
316.472.4 *** 615.851 *** 159.942
[AN 3650512]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2017.
Kepes András (1948-)
   Világkép / Kepes András. - [Budapest] : Libri, 2016. - 354, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-670-9 kötött : 3999,- Ft
kulturális antropológia - helyismeret - magyar irodalom - esszé
316.722(100)(0:82-4) *** 908.100(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3650079]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2017.
   Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában / szerk. H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (A kommunikáció oktatása, ISSN 2062-5804 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-49-5 fűzött : 1400,- Ft
kommunikáció - képességfejlesztés - módszertan - pedagógiai munka
316.77 *** 37.025 *** 371.321
[AN 3650000]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2017.
   Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában : a Boglár Lajos Emlékkonferencia tanulmánykötete / szerk. Bubnó Hedvig, Horváth Emőke és Szeljak György. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 342 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A konferenciát Budapesten, 2014. okt. 3-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-151-8 fűzött : 3500,- Ft
Dél-Amerika - kulturális antropológia - vallástörténet - népi vallásosság - régészet
316.7(8) *** 291(8) *** 398.3(8) *** 904(8)
[AN 3649842]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2017.
Rudas János (1935-)
   Csoportdinamika : kezdőknek, haladóknak, kívülállóknak / Rudas János. - Budapest : Oriold, cop. 2016. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-615-5443-41-1 fűzött : 3600,- Ft
csoportdinamika - önismeret - csoportterápia
316.45 *** 615.851.6 *** 613.865
[AN 3650549]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2017.
Stamatopoylos, Vasileos A.
   Oi makedonovlachoi, 17os-19os ai : ellīnes vlachoi stīn Kentroanatolikī Eyrōpī : ī apokatastasī tīs alītheias = A makedonovlachok, 17-19. sz. : görög vlachok Közép-Kelet-Európában : az igazság feltárása / Vasileios A. Stamatopoylos ; [ekd. Ellīnikos-Kypriakos-Oyggrikos Syllogos Filias ...]. - 2. ekd. - [Budapest] : Ellīnikos-Kypriakos-Oyggrikos Syllogos Filias : Venus Hellas Kft., 2016. - 216 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 978-963-12-6074-8 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzetiségtörténet - görögök - 17. század - 18. század - 19. század
316.347(=774)(4-11)"16/18"
[AN 3649700]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

411 /2017.
   Kiskondás és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-957-2 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652748]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2017.
   Mese a lótuszvirágról : indiai mesék / vál. és ford. Schäferné Földvári Ilona ; [Makhult Gabriella rajz.]. - 2. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-302-3 kötött : 3999,- Ft
India - népmese
398.21(=911.1)
[AN 3652334]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2017.
   Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig : tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből / szerk. Hesz Ágnes és Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2016. - 416 p. : ill. ; 24 cm. - (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, ISSN 2416-0318 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-981-1 kötött : 4000,- Ft
Kárpát-medence - népi vallásosság - magyar néprajz - vallásantropológia
398.3(=945.11)(4-191) *** 233
[AN 3649518]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2017.
   A selyemrét és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2015. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-959-6 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652753]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2017.
Tótfalusi István (1936-)
   48 szerelmes vers : 29 angol, amerikai, ír és skót költőtől angolul és magyarul Tótfalusi István fordításában = 48 love poems : by 29 poets from England, America, Ireland and Scotland in English and Hungarian translation by István Tótfalusi. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2016. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-409-053-3 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelvű irodalom - szerelem - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
392.6(0:82-14) *** 820-14(100)(082).02=945.11
[AN 3649916]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2017.
Tuba Márta
   A tündérmese szövegtípusa : finnugor tündérmesék szövegszemantikai vizsgálata alapján / Tuba Márta. - Budapest : 3BT K., 2016. - 325 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 978-963-9864-41-2 fűzött
mesekutatás - finnugorok
398.21.001 *** 398.21(=945)
[AN 3650119]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2017.
   A víz tündére és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-958-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652752]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

418 /2017.
   Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai / [... szerk. Kedves Gyula, Pelyach István]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2016. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Konferenciák az Országgyűlési Múzeumban, ISSN 2498-8065 ; 1.)
A Budapesten, 2015. október 13-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-04-4 fűzött
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - megtorlás - magyar történelem
323.282(439)"1849" *** 943.9"18"
[AN 3650194]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2017.
Feitl István (1955-)
   A száműzött Rákosi / Feitl István. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 47 p. : ill. ; 28 cm. - (A magyar történelem rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-8458-4 kötött : 1490,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - politikus - 20. század - belpolitika
32(439)(092)Rákosi_M. *** 323(439)"195"
[AN 3650133]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2017.
   Forradalom és megtorlás Szarvason, 1956-1963 / [... szerk. Kutas Ferenc]. - 2. átd. kiad. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány, 2016. - 299 p. : ill. ; 22 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 20.)
Kötött
 (hibás ISBN 963-06-0944-4)
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - 1956-os forradalom - állami terror
323.282(439-2Szarvas)"1956" *** 943.9-2Szarvas"1956"
[AN 3652688]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2017.
Kis-Benedek József (1948-)
   Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus / Kis-Benedek József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-279.
ISBN 978-963-327-739-3 fűzött : 5360,- Ft
terrorizmus - iszlám fundamentalizmus - radikalizmus - 21. század
323.282(100)"20" *** 297(5-011)"201"
[AN 3650593]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2017.
Kovrig Béla (1900-1962)
National communism and Hungary (magyar)
   Nemzeti kommunizmus és Magyarország : egy eszme története / Kovrig Béla ; [... szerk., a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Petrás Éva] ; [ford. Berényi Gábor, Huppert Anna, Jakabffy Imre] ; [közread. a ... Barankovics István Alapítvány]. - Budapest : Gondolat : Barankovics I. Alapítvány, 2016. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-722-5 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - kommunista párt - belpolitika - magyar történelem - politikatörténet - 1950-es évek - 1956-os forradalom
329.15(439)"195" *** 323(439)"195" *** 943.9"195" *** 943.9"1956"
[AN 3649859]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2017.
Mózsi Ferenc (1947-|)
   A pentaton kapcsolat : mondatok mások és a magam nevében, 1966-2016 / Mózsi Ferenc. - Budapest : Napkút K., 2016. - 283, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-615-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politika - ezredforduló
32(439)"19/201" *** 32(100)"19/201"
[AN 3650726]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2017.
Somló Bódog (1873-1920)
   Állambölcseleti töredék : Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből / a szöveget sajtó alá rend. és a kötetet szerk. Takács Péter. - Budapest : Gondolat, 2016. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Florilegium, ISSN 2498-7603 ; 2.). (Juris dictio, ISSN 2416-1500)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-684-6 kötött : 3500,- Ft
államelmélet - jogfilozófia - történeti feldolgozás
321.01(100)(091)
[AN 3649606]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2017.
Vágvölgyi B. András (1959-)
   Arcvonal keleten : történetek a romagyilkosságokról / Vágvölgyi B. András. - Budapest : Konkrét Kv., 2016. - 407 p. ; 20 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-0-00-000978-4)
Magyarország - cigányság - rasszizmus - gyilkosság - per - 21. század
323.12(=914.99)(439)"201" *** 343.611(439)"201" *** 34.096(439)"201"
[AN 3650064]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

426 /2017.
   1956 a visszaemlékezések tükrében / [szerk. Szentes Bíró Ferenc, Tóth György]. - Kiskundorozsma : [Petőfi S. Műv. Ház], 2016. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 18.)
ISBN 978-963-89241-7-9 fűzött
Kiskundorozsma - 1956-os forradalom - helytörténet - oral history
943.9-2Kiskundorozsma"1956"(0:82-94)
[AN 3650014]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2017.
Bakacsi Ernő (1938-)
   56-os mozaik / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 123 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-64-8 fűzött : 1800,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - oral history - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3650314]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2017.
Cartledge, Bryan (1931-)
The will to survive (magyar)
   Megmaradni : a magyar történelem egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Rubicon-kv., cop. 2016. - 587 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 566-575.
ISBN 978-963-9839-14-4 kötött : 3980,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3652948]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2017.
   Csókakő a harmadik évezred küszöbén / Béni Kornél [et al.] ; [közread.] Csókakő Község Önkormányzata. - Csókakő : Önkormányzat, 2016. - 283, [4] p. : ill. színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-282.
ISBN 978-963-06-9750-7 kötött
Csókakő - helytörténet - vár
943.9-2Csókakő *** 728.81(439-2Csókakő)
[AN 3649725]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2017.
Csoma Mózes (1978-)
   "Az Urálban találkozunk!" : Korea és Magyarország 1956-ban / Csoma Mózes. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 140 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-414-219-5 fűzött : 1956,- Ft
Korea - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - külkapcsolat
943.9"1956" *** 327(439)(519)"1956"
[AN 3649786]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2017.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Arcok örökidőben : huszonkilenc beszélgetés 1956-ról / Fenyvesi Félix Lajos. - Budapest : Napkút K., 2016. - 151, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-641-2 fűzött : 1956,- Ft
1956-os forradalom - magyar történelem - oral history - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 3650721]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2017.
   A forradalom emlékezete, 1956-2016 / [szerk. Halmágyi Pál] ; [sajtó alá rend. Nagy Gábor, Boros Attila] ; [... kiad. ... József Attila Múzeum]. - Makó : József A. Múz., 2016. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86933-9-6)
Makó - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Makó"1956"
[AN 3650547]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2017.
Gyócsi László (1947-)
   A béke buktatói : dokumentarista történelmi kisregény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2016. - 65 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80447-1-4 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3649597]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2017.
Horváth Zsolt (1972-)
   A Harmadik Birodalom bűvöletében : [a II. világháború hiénái és haszonélvezői] / Karl-Dietrich Wolff. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2016. - 205 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A III. Birodalom bűvöletében
ISBN 978-963-290-142-8 fűzött
Németország - történelem - történelmi személy - híres ember - második világháború
943.0"193/194"(092)
[AN 3649488]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2017.
Lichtneckert András (1951-)
   Felfedező úton Balatonfüred és vidéke történetében / Lichtneckert András. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2016. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 15.)
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 978-963-88219-9-7 kötött
Balatonfüred - Balaton-felvidék - helytörténet - helyismeret
943.9-2Balatonfüred *** 908.439Balaton-felvidék *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 3649506]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2017.
   Magyarország világi archontológiája, 1458-1526 / C. Tóth Norbert [et al.]. - Budapest : MTA BTK TTI, 2016-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
ISBN 978-963-416-034-2
magyar történelem - közjogi méltóság - főpap - történelmi személy - udvari élet - 15. század - 16. század - archontológia
943.9"14/15"(092)(035.5) *** 282(439)"14/15"(092)(035.5) *** 394.012(439)"14/15"(092)(035.5) *** 355(439)"14/15"(092)(035.5)
[AN 3649511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Főpapok és bárók. - 2016. - 357 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-416-035-9 kötött : 3300,- Ft
[AN 3649516] MARC

ANSEL
UTF-8437 /2017.
   A makói Börcsök-fotó 75 éve : válogatás a makói Börcsök fotóműhely felvételeiből / [szerk.] Forgó Géza, Halász Tamás. - Makó : Szirbik M. Egyes., 2016. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Makói kincsestár, ISSN 2498-5252 ; 2.)
ISBN 978-963-12-6394-7 fűzött
Börcsök család
Makó - Magyarország - fényképész - családtörténet - helyismeret - 20. század
929.52(439)Börcsök *** 908.439-2Makó *** 77.04(439)(092)Börcsök
[AN 3650478]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2017.
   A mi forradalmunk : szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk visszaemlékezései / [szerk. Horváth Zsuzsanna]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5600-40-1 fűzött
Szentgotthárd - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár - történelmi forrás
943.9-2Szentgotthárd"1956"(093)
[AN 3649729]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2017.
   Nézőpontok : tanulmányok / főszerk. Erdődy Gábor ; szerk. Pettinger-Szalma Vendel, Sós János ; [közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 2016. - 226 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2015. jún. 2-3-án rendezett konferencia bővített, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-811-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - belpolitika - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 323(439)"18/19"
[AN 3649730]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2017.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Szkíta íjnak húrja pendül / Obrusánszky Borbála. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2016. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-7-0 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - történelem - szkíták - hunok
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3) *** 939.51(089.3)
[AN 3650744]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2017.
Pajor Alex
   Idővonal '56 : a forradalmi főváros / Pajor Alex. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 89, [6] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [93].
ISBN 978-963-349-173-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3649636]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2017.
Rimanóczy László (1910-1973)
   Az elveszejtett turáni örökség / Rimanóczy László. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2016. - 373 p. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 17.)
Bibliogr.: p. 362-370.
Fűzött : 2600,- Ft
őstörténet - zsidóság
930.8(=00)(100)(089.3) *** 930.8(=924)(089.3)
[AN 3650746]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2017.
Seres István (1972-)
   Békés két megszállása : Békés város és környéke a kuruc függetlenségi harcok idején / Seres István. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2016. - 284 p. ; 23 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 50.)
A latin nyelvű forrásszövegek magyar nyelvű fordításban is. - Bibliogr.: p. 272-279.
ISBN 978-615-80138-4-0 kötött
Békés - Békés vármegye - magyar történelem - helytörténet - 18. század - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
943.917.5"170/171"(093) *** 943.9-2Békés"170/171"(093)
[AN 3649666]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2017.
Simon Erika
   Igéink édes hatalma : huszonnégy szólamban / beszélgetőtárs Simon Erika. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-40-2 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3650196]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2017.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2016. - p. 241-300. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 10.)
ISBN 978-963-12-6415-9 fűzött
[AN 3649527] MARC

ANSEL
UTF-8446 /2017.
   Székelyföld története / [közread. az] MTA BTK, EME, HRM. - Budapest : MTA BTK ; Kolozsvár : EME ; Székelyudvarhely : HRM, 2016. - 3 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-606-739-040-7 kötött
Székelyföld - magyar történelem - művelődéstörténet
943.921Székelyföld *** 949.84Székelyföld *** 930.85(439.21Székelyföld) *** 930.85(498.4Székelyföld)
[AN 3649652]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1562-ig / szerk. Benkő Elek, Oborni Teréz. - 582 p.
Az előszó román és angol nyelven is
ISBN 978-606-739-041-4
ISBN 978-606-8445-15-1
[AN 3649653] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1562-1867 / szerk. Egyed Ákos, Hermann Gusztáv Mihály, Oborni Teréz. - 735 p.
ISBN 978-606-739-042-1
ISBN 978-606-8445-16-8
[AN 3649655] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1867-1990 / szerk. Bárdi Nándor, Pál Judit. - 859 p.
ISBN 978-606-739-043-8
ISBN 978-606-8445-17-5
[AN 3649657] MARC

ANSEL
UTF-8447 /2017.
Tápay Miklós
   1956 : legyőzötten is győztesek / Tápay Miklós. - Budapest : Püski, 2016. - 146, [2] p. ; 24 cm
Borítócím: '56 : legyőzötten is győztesek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-302-185-9 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3650820]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2017.
Thienemann Tivadar (1890-1985)
   Mohács és Erasmus / Thienemann Tivadar. - Hasonmás kiad. - [Pécs] : Csorba Gy. Társ., [2016]. - 65, [2] p. ; 25 cm. - (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498-8553 ; 1.)
Eredeti kiadása: Pécs : Dunántúl Kvk., 1925, a Minerva-könyvtár 2. tagjaként
ISBN 978-615-80558-1-9 fűzött
Erasmus, Desiderius (1466-1536)
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - tudós - humanizmus - kulturális kapcsolat - történetírás - 16. század - akadémiai székfoglaló értekezés - hasonmás kiadás
930.1 *** 930.85(4)"14/15"(092)Erasmus,_D. *** 930.85(439)"15" *** 094/099.07
[AN 3649708]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

449 /2017.
   Családtörténet két szólamban. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2016. - 2 db : ill. ; 22 cm. - (Veszprémből Veszprémbe, ISSN 2416-0369 ; 3.)
Veszprém - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.439-2Veszprém(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3649545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Veszprémi vagyok? / Lechner László. - 184 p.
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-7229-49-7 kötött
[AN 3649548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sziklára épített szülővárosom / Lázár Péterné Lechner Ágnes. - 217 p.
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-7229-50-3 kötött
[AN 3649557] MARC

ANSEL
UTF-8450 /2017.
   Emlékképek : fejezetek Jászárokszállás történelméből / szerk. Tóth Pál Péter ; szövegeket gond. Tóth Veronika ; [kiad. Jászárokszállás Város Önkormányzata]. - Budapest : Püski, 2003-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 930873. - A 3. kötetet kiad. a jászárokszállási Városi Könyvtár
Jászárokszállás - helyismeret - helytörténet
908.439-2Jászárokszállás *** 943.9-2Jászárokszállás
[AN 1040576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2016. - 270 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5874-5 fűzött
[AN 3650701] MARC

ANSEL
UTF-8451 /2017.
Nemere István (1944-)
   Királyi vérvonal / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2016. - 330 p. ; 24 cm
Tart.: KolumbuszÞ; Egy trónörökös második élete. - Bibliogr.: p. 156-157., 329-330.
ISBN 978-963-426-389-0 kötött : 2999,- Ft
Columbus, Christophorus (1451-1506)
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - Itália - felfedező - uralkodócsalád - történelmi személy - 15. század - 19. század
910.4(45)(092)Columbus,_C. *** 943.6/.9(092)Rudolf
[AN 3650707]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2017.
Ruppert József (1942-)
   A piarista diák Rómában / Ruppert József. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2016. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 19.)
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-88543-7-7 fűzött
Róma - helyismeret - helytörténet - útikönyv
908.45-2Roma *** 945-2Roma *** 914.5-2Roma(036)
[AN 3652960]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2017.
   Üdvözlet a világ közepéről : a II. világháború befejezéséig Kistarcsáról megjelent képeslapok gyűjteménye = Greetings form the middle of the world / [kiad. a Kistarcsai Kulturális Egyesület]. - Kistarcsa : Kike, 2016. - 71 p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-4973-6 kötött
Kistarcsa - helyismeret - képes levelezőlap
908.439-2Kistarcsa(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3649643]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2017.
   Zuglói mozaik : nyaralók, villák, bérpaloták / [... szerk. Buza Péter] ; [az épületleírásokat, a bev. tanulmányt írta ... Ritoók Pál] ; [a fotókat kész. ... Sebestyén László] ; [közread. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Herminamező Polgári Köre ...]. - Budapest-Zugló : Önkormányzat : Herminamező Polgári Köre, 2016. - 163 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-80540-1-0 kötött
Budapest. 14. kerület - helyismeret - épület - építészettörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.XIV.(084.12) *** 72(439-2Bp.XIV.)(084.12)
[AN 3649709]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

455 /2017.
   Alapjogok diákszemmel : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tudományos diákkörének tanulmányai egyes alapjogok magyar és nemzetközi vonatkozásairól / szerk. Mátrai József, Szakály Zsuzsa, Tóth Attila Tas. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-40-3 fűzött
alkotmányjog - emberi jog - tudományos diákkör
342.7 *** 378.184
[AN 3650497]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2017.
Bencsik András (1984-)
   A fogyasztóvédelem közjogi keretei / Bencsik András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 191 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 181-191.
ISBN 978-615-5376-80-1 fűzött : 3480,- Ft
Európai Unió - Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás - közjog
342(4-62) *** 366.5(4-62) *** 366.5(439)
[AN 3649986]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2017.
Kamarás Péter (1953-)
   Ügyvédnél vagyok! : jogi fogások és melléfogások / Kamarás Péter. - [Páty] : Szilvia Kft., cop. 2016. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6343-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - jogeset - jogelmélet
34.096(439) *** 340.12
[AN 3650212]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2017.
   Lege et fide : ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára / szerk. Gellén Klára, Görög Márta. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - 707 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 65.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-44-1 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3650502]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2017.
   Magyarország alaptörvénye. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 103 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88445-4-5 fűzött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3649806]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2017.
   Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai / szerk. Farkas Ádám, Kádár Pál. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2016. szept. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-700-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - hadügy - honvédelem - biztonságpolitika - jogi szabályozás
342(439) *** 351.86(439) *** 355.02(439)
[AN 3650579]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2017.
   Más régió más rendőrség? avagy A bűnözésföldrajz és a rendőri munka mérhetőségének nyitott kérdései című konferencia kiadványa [elektronikus dok.] : Budapest, 2016. április 14. / [rend., közread. a] Magyar Rendészettudományi Társaság Bűnügyi Tagozata. - Multimédia. - [Budapest] : M. Rendészettud. Társ. Bűnügyi Tag., [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: Adobe Reader; szövegszerkesztő; MP3 lejátszó; képnézegető
ISBN 978-963-12-6647-4
rendőrség - kriminalisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
351.74 *** 343.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3648681]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2017.
Rácz Lajos (1948-)
   Rex et regnum : tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből / Rácz Lajos. - Budapest : Gondolat, 2016. - 407 p. ; 25 cm. - (Florilegium, ISSN 2498-7603 ; 1.)
Bibliogr.: p. 397-407.
ISBN 978-963-693-682-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - államelmélet - közigazgatás - államhatalom - történeti feldolgozás
342.5(439)(091) *** 35(439)(091) *** 321.01(439)(091)
[AN 3649616]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2017.
   A római jog alapfogalmai / szerk. Csoknya Tünde Éva, Jusztinger János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 150, [1] p. ; 20 cm. - (Uni könyvek, ISSN 2062-025X). (Publicationes Cathedrae Iuris Romani Quinqueecclesiensis, ISSN 2064-7328 ; 3.). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-90-0 fűzött : 1980,- Ft
római jog - szaknyelv - terminológia - magyar nyelv - latin nyelv - értelmező szótár
34(37):030 *** 809.451.1-086.6 *** 871-086.6
[AN 3649975]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2017.
Szabó József
   Devizahitel : Tisztelt Ügyészség... / Szabó József. - [Budapest] : [Szabó J.], 2016. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6442-5 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - deviza - pénzügyi jog - bankügylet - jogeset - gazdasági csalás
347.74(439) *** 336.74 *** 336.77(439) *** 34.096(439)"200/201" *** 343.53
[AN 3649594]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2017.
Szabó Zsolt (1979-)
   A Nyugat-Balkán parlamentjei / Szabó Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2016. - 316 p. ; 20 cm. - (Parlamenti kötetek, ISSN 2498-5171)
Bibliogr.: p. 289-295. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-711-9 fűzött : 3000,- Ft
Nyugat-Balkán - országgyűlés - törvényhozás - ezredforduló - 21. század
342.53(497-15)"199/201" *** 328(497-15)"199/201"
[AN 3649600]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2017.
   A társadalom szolgálatában / [kiad. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - [Budapest] : BVOP, 2016. - [152] p. : ill., színes ; 22x27 cm
Kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtó intézet - büntetés-végrehajtás
343.812(439)
[AN 3649499]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2017.
A társadalom szolgálatában (angol)
   In service of society / [publ. by Hungarian Prison Service Headquarters]. - [Budapest] : Hung. Prison Service Headquarters, 2016. - [152] p. : ill., színes ; 22x27 cm
Kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtó intézet - büntetés-végrehajtás
343.812(439)
[AN 3649508]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

468 /2017.
Balla Tibor (1965-)
   A világégés albuma : Magyarország első világháborús képes krónikája = The album of the Great War : an illustrated chronicle of Hungary in the First World War / Balla Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2016. - 271 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-327-657-0 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - első világháború - fényképalbum
355.48(439)"1914/1918"(084.12) *** 943.9"1914/1918"(084.12)
[AN 3650574]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2017.
Csécs István (1940-)
   Bántapusztától - Dunaújvárosig : a Magyar Honvédség 167. Általános Műszaki Zászlóalj története, 1966-1991 : Dunaújváros "katona" története / Csécs István. - [Dunaújváros] : Rolling K., 2016. - 124 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-6170-7 kötött
Magyarország. Honvédség. 167. Általános Műszaki Zászlóalj
Dunaújváros - katonai egység története - műszaki fegyvernem
355.486(439-2Dunaújváros)(091) *** 358.2(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 3649515]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2017.
   Zrínyiáda / [közread. a Cédrus Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány, 2016. - 32 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-636-8 fűzött
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - hadvezér - 16. század
355(439)(092)Zrínyi_M.
[AN 3650698]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

471 /2017.
Abay Gyula (1891-1978)
   Oeconomia aeterna : egy új tudományág megalapozása / Abay (Neubauer) Gyula ; [szerk. és sajtó alá rend. Barcza Tibor]. - Budapest : Akad. K., cop. 2016. - 345 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9756-2 fűzött
gazdaságtan
330
[AN 3652682]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2017.
Nagy Orsolya
   Munkavállalás külföldön : angol / [Nagy Orsolya]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 134 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-16-6598-7 fűzött
angol nyelv - munkavállalás - nyelvkönyv
331.5 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3650753]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Magánlevelezés és hivatalos levélírás angolul : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-17-5 fűzött : 3190,- Ft
levelezés - angol nyelv - nyelvkönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3650811]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2017.
Várhegyi Tamás
   Első milliód az interneten : ismerd meg az internet nyújtotta szabadságot és az automatikus jövedelemszerzés módjait! / írta Várhegyi Tamás. - 2. kiad. - [Budapest] : [Businessplex], 2016. - 180 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6256-8 fűzött : 3990,- Ft
vállalkozásismeret - internet
658.1 *** 681.324Internet
[AN 3649386]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2017.
   Vezetői számvitel : feladatgyűjtemény. - Budapest : Saldo, 2016. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-510-1 fűzött : 2850,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3649473]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2017.
Zóka F. Mária
   Segítség, adós lettem / Zóka F. Mária ; kiad. a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége. - [Szigetszentmiklós] : Fehér Kéményseprők Orsz. Társadalmi Szerv. Szövets., [2016]. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5488-4 fűzött
Magyarország - hitel - deviza - civil szervezet - 21. század - interjú
336.77(439)"20"(047.53) *** 061.2(439)
[AN 3650784]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

477 /2017.
   Portré a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerről : története, ellátásai, nemzetközi vonatkozásai, szervezeti keretei dióhéjban, 2016 = Portrait on the Hungarian social security pension system : history, benefits, international implications, organisational structure in a nutshell, 2016 / [közread. az] Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. - Budapest : ONYF, 2016. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - nyugdíjügy
369.5(439)
[AN 3649504]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

478 /2017.
   135 éves a Madách Imre Gimnázium / [szerk. Hadikné Végh Katalin, Németh Andrea]. - Budapest : Madách I. Gimn., 2016. - 133, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-12-6046-5 fűzött
Madách Imre Gimnázium (Budapest)
Budapest. 7. kerület - gimnázium - audiovizuális dokumentum
373.54(439-2Bp.VII.)
[AN 3649580]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2017.
Dankó Ervinné
   Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában : módszertani kézikönyv a 3-7 éves korosztály fejlesztéséhez / Dankó Ervinné ; [a II., az V.4. és a VIII. fejezet Katona Krisztina és Tímárné Hunya Tünde munkája]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2016. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 308-314.
ISBN 978-615-5278-32-7 kötött : 2980,- Ft
anyanyelvi nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3 *** 372.880.945.11(072)
[AN 3652797]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2017.
   Hasit : Hallgatói Sikeressség Támogatása / [közread. a] Dunaújvárosi Egyetem. - Dunaújváros : DUE Press, 2016. - 6 db : ill. ; 22x22 cm
Magyarország - egyetemi hallgató - ifjúságszociológia - felsőoktatás - monitoring - 21. század
378.18(439)"201" *** 316.37-057.87(439)"201"
[AN 3650027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Monitoring rendszer. - 355 p.
ISBN 978-963-9915-74-9 fűzött
[AN 3650032] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szakmentori rendszer. - 104 p.
ISBN 978-963-9915-75-6 fűzött
[AN 3650040] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Képzők képzése. - 116 p.
ISBN 978-963-9915-76-3 fűzött
[AN 3650043] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hallgatói motiváció. - 185 p.
ISBN 978-963-9915-77-0 fűzött
[AN 3650044] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Mérések, kutatások. - 159 p.
ISBN 978-963-9915-78-7 fűzött
[AN 3650045] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Felsőoktatási tanácsadás. - 107 p.
ISBN 978-963-9915-79-4 fűzött
[AN 3650046] MARC

ANSEL
UTF-8481 /2017.
   Máig ható múlt : a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatói az 1956-os forradalomban / szerk. Horváth Erzsébet, Komlósi Péter ; [közread. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára]. - Budapest : Mo. Református Egyh. Zsinati Lvt., 2016. - 166, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89472-8-4 kötött
Budapesti Református Teológiai Akadémia
Magyarország - Budapest - református egyház - lelkészképzés - 1956-os forradalom - interjú - történelmi forrás
378.628.42(439-2Bp.).096"1956"(047.53) *** 943.9-2Bp."1956"(093)
[AN 3649952]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2017.
   A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede, 1964-2014 : [tanulmánygyűjtemény] / szerk. Kókai Sándor. - Nyíregyháza : NYE Turizmus és Földrajztud. Int., 2016. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-64-1 fűzött
Nyíregyháza - pedagógusképzés - főiskola - oktatástörténet
378.637(439-2Győr).096(058) *** 378.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 3650398]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2017.
Ŝetinin, Mihail Petrovič
Obʺâtʹ neobʺâtnoe (magyar)
   Átölelni az átölelhetetlent : egy pedagógus feljegyzései / Scsetyinyin Mihail Petrovics ; [ford. Mihalik Márta]. - Budapest : Püski, 2016. - 178, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-179-8 fűzött
Szovjetunió - pedagógiai munka - oktatási reform - 1970-es évek
37.014(47)"197" *** 371.321
[AN 3650850]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2017.
   Szekszárdi őszi játékok 2016 : hagyományok és újítások a köznevelésben és a gyakorlati képzésben : gyakorlóiskolák igazgatói konferenciája, 2016. október 13-14. : vezető pedagógusok és szakmódszertanosok országos módszertani konferenciája, 2016. október 14-15. : programfüzet / [összeáll. Antus Györgyné] ; [rend. a] Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége [etc.]. - Szeged : Gyakorlóiskolák Iskolaszövets., [2016]. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6774-7 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 3649791]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2017.
   Székyné Fux Vilma 100 / szerk. Póka Teréz, Kozák Miklós, Rózsa Péter. - Budapest : MFT, 2016. - 146 p. : ill. ; 21 cm. - (Földtani tudománytörténeti évkönyv. Különszám, ISSN 1787-5277 ; 9.)
ISBN 978-963-8221-61-2 fűzött
Székyné Fux Vilma (1916-2006)
Magyarország - egyetemi tanár - geológus - 20. század - ezredforduló
37(439)(092)Székyné_Fux_V. *** 55(439)(092)Székyné_Fux_V.
[AN 3649361]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2017.
   A tűznek nem szabad kialudnia! : Gulyás György születésének 100., a Békés-Tarhosi Énekiskola létrejöttének 70. és a zenei napok elindulásának 40. évfordulójára / [szerk. Farkas Lászlóné]. - [Békés] : Békés Vár. Janytik M. Múz., [2016]. - 116 p. : ill. ; 22 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 54.)
ISBN 978-615-5650-01-7 fűzött
Gulyás György (1916-1993)
Zeneművészeti Szakiskola (Békés-Tarhos)
Békés - iskolatörténet - zeneiskola - karnagy - zenepedagógus - zenei élet - 1945 utáni időszak - 20. század
373.3:78(439-2Tarhos)(091) *** 78.05(439-2Tarhos)(091) *** 784.087.68.071.2(439)(092)Gulyás_Gy. *** 78.071.4(439)(092)Gulyás_Gy.
[AN 3649773]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

487 /2017.
Hegoczki F. Zsolt
   Sportolók mérkőzésszámának kutatása / Hegoczki F. Zsolt, Mészáros Dániel. - Budapest : H&H, cop. 2016. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-6393-0 fűzött
Magyarország - sportszociológia - sportteljesítmény - hivatásos sportoló - labdarúgó - ezredforduló - esettanulmány
796.332(439)(092) *** 796.071.2
[AN 3650009]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2017.
Marczinka Zoltán
   Playing handball : a comprehensive study of the game / Zoltán Marczinka ; [draw. Éva Zsíros and Imre Zsolt Mező]. - New, updated version. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2016, cop. 1993. - 391 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 391.
ISBN 978-615-80560-0-7 fűzött
kézilabda
796.332
[AN 3652638]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2017.
Pethő András
   A német titán / Pethő András. - Répcelak : Ani-And K., 2016. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6233-9 fűzött : 2390,- Ft
Kahn, Oliver (1969-)
Németország - labdarúgó - ezredforduló
796.332(430)(092)Kahn,_O.
[AN 3649413]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2017.
St. Ive, Ivy
The unofficial Pokémon GO field guide (magyar)
   A nem hivatalos Pokémon GO kézikönyv : [válj te is mesteredzővé!] / írta Ivy St. Ive ; [ford. Rajki Veronika ... és Kövesdi Miklós Gábor ...]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-531-7 fűzött : 2999,- Ft
szerepjáték - mobil számítástechnika
793.7 *** 681.3.004.14
[AN 3649658]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

491 /2017.
Bódi Barbara (1977-)
   Arculat karcolat : Bódi Barbara művészpedagógus képzőművészeti és irodalmi albuma. - [S.l.] : [s.n.], [2016]. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, angol és cigány nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - magyarországi cigányok - 20. század - 21. század - magyar irodalom - elbeszélés
75(439)(=914.99)(092)Bódi_B. *** 894.511-32
[AN 3649674]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2017.
Borsos Béla (1958-)
   Az új Gyűrűfű : az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben / Borsos Béla. - [Budapest] : L'Harmattan, 2016. - 247 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 203-223.
ISBN 978-963-414-087-0 fűzött : 2700,- Ft
Gyűrűfű - településfejlesztés - fenntartható fejlődés - ökológiai egyensúly
711.1(439-2Gyűrűfű) *** 504.03(439-2Gyűrűfű)
[AN 3649799]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2017.
Jávor Anna (1953-)
   Johann Lucas Kracker (1719-1779) művei Jászárokszálláson / Jávor Anna ; [kiad. Városi Könyvtár]. - Jászárokszállás : Vár. Kvt., [2016]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5875-2 fűzött
Kracker, Johann Lucas (1719-1779)
Ausztria - Jászárokszállás - templom - keresztény művészet - festőművész - 18. század
726.54(439-2Jászárokszállás) *** 75.046.3 *** 75(436)(092)Kracker,_J._L.
[AN 3650737]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2017.
   Kiskunhalastól Nagybányáig 2 : dokumentumok Thorma János munkásságához és a nagybányai művésztelephez / [vál., a jegyzeteket és az utószót írta] Sümegi György. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2016. - 208 p. : ill. ; 25 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5282-11-9 kötött : 3500,- Ft
Thorma János (1870-1937)
Nagybányai Művésztelep
Magyarország - festőművész - művésztelep - művészeti élet - századforduló - Horthy-korszak - 20. század - levelezés - történelmi forrás
7(439)"189/193"(093) *** 75(439)(092)Thorma_J.(044) *** 061.28(439.21-2Nagybánya)(093)
[AN 3650511]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2017.
Kürti Katalin, Sz (1940-)
   Békés és Debrecen vonzásában / Sz. Kürti Katalin. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 53.)
Bibliogr.: p. 81-106.
ISBN 978-615-5650-00-0 fűzött
Kürti Katalin, Sz (1940-)
Magyarország - művészettörténész - művészettörténet - 19. század - 20. század - memoár
7.072.2(439)(092)Kürti_K.,_Sz.(0:82-94) *** 73/76(439)"18/19"
[AN 3649766]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2017.
Máté Zsolt (1942-)
   A gödöllői kastély építése és helyreállítása / Máté Zsolt. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gödöllői kastély-könyvek, ISSN 1417-0329 ; 4.)
Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 978-963-89974-7-0 kötött
Gödöllő - kastély - építészettörténet - felújítás
728.82(439-2Gödöllő)(091) *** 72.025.4(439-2Gödöllő)
[AN 3649663]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2017.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Emlékeim ; Naplótöredékek ; Levelek / Munkácsy Mihály ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 332, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5662-07-2 kötött : 3990,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - levelezés - memoár
75(439)(092)Munkácsy_M.(0:82-94) *** 75(439)(092)Munkácsy_M.(044)
[AN 3649374]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2017.
Ország László
   A magyarországi fehérhímzések / Ország László. - Kunszentmárton : Szerző, 2016. - 198 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Kárpát-medence hímzett öröksége, Csenged-i könyvek sorozat ; 1.)
Bibliogr.: p. 184-188. - Összefoglalás angol és spanyol nyelven
ISBN 978-963-12-5448-8 kötött
hímzés - népi díszítőművészet - magyar néprajz
746.3.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3649582]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2017.
Szigethy Istvánné (1929-)
   A hímzés szívvel-lélekkel : a Népművészet Mestere Szigethy Istvánné Anda Erzsébet höveji hímző élete és állandó kiállításának helyszíne, a hegykői Csipkeház / [lejegyezte] Ozsda Erika, Kiss Krisztina. - Hegykő : Szigethy I., 2016. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6127-1 fűzött
Szigethy Istvánné (1929-)
Csipkeház (Hegykő)
Hövej - Magyarország - Hegykő - magyar néprajz - népi díszítőművészet - hímzés - iparművész - múzeum - 20. század - 21. század - memoár
746.3.031.4(439-2Hövej) *** 745.52.031.4(439-2Hövej) *** 069(439-2Hegykő) *** 746.3.031.4(439)(092)Szigethy_Istvánné(0:82-94)
[AN 3650618]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2017.
Szűcs Károly (1952-)
   Diószegi : Diószegi Balázs világa / Szűcs Károly. - [Kiskunhalas] : [Thorma J. Múz.], [2016]. - 223 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 17.)
Gerinccím: Diószegi Balázs. - Bibliogr.: p. 132-139. - Műjegyz.: p. 202-222.
ISBN 978-615-5282-12-6 kötött
Diószegi Balázs (1914-1999)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Diószegi_B.
[AN 3650459]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

501 /2017.
   20 éves a Törökbálinti Cantabile Kórus, 1996-2016 / [... szerk. Bálint Monika, Kotánné Baló Krisztina, Móriczné Zvornik Csilla]. - [Törökbálint] : [Önkormányzat], [2016]. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Törökbálint Város Önkormányzata
ISBN 978-963-12-6541-5 fűzött
Törökbálinti Cantabile Kórus
Törökbálint - énekkar
784.087.68.071(439-2Törökbálint)
[AN 3650498]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2017.
Kádár Anett Julianna
   A trecento költészete és a zene / Kádár Anett Julianna. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 112 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-615-5562-55-6 fűzött : 1600,- Ft
Itália - olasz irodalom története - zenetörténet - romantika - 14. század - madrigál
78(091)"14/15" *** 78(100)"18" *** 784.15 *** 850(091)"13"
[AN 3650310]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2017.
Voigt, Thomas (1960-)
Jonas Kaufmann (magyar)
   Jonas Kaufmann : a tenor / Thomas Voigt ; [ford. Mörk Leonóra]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2016. - 271 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Diszkogr.: p. 257-265.
ISBN 978-615-80533-0-3 kötött : 3990,- Ft
Kaufmann, Jonas (1969-)
Németország - operaénekes - 20. század - 21. század
784.071.2(430)(092)Kaufmann,_J.
[AN 3649399]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

504 /2017.
Blaha Lujza (1850-1926)
   Életem naplója / Blaha Lujza ; [... szerk. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 268 p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5662-201-0)
Blaha Lujza (1850-1926)
Magyarország - színész - 19. század - 20. század - magyar irodalom - napló
792.028(439)(092)Blaha_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3649384]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2017.
Fügedi János (1953-)
   Basics of Laban kinetography for traditional dancers / János Fügedi ; [transl. ... Pokoly Judit] ; [publ. by the] Institute for Musicology Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Musicology Research Centre for the Humanities HAS, 2016. - 110 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 978-615-516-707-2 fűzött
néptánc - magyar néprajz - táncírás - koreográfia
793.31.02 *** 398.23(=945.11) *** 003.62
[AN 3649893]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2017.
Jászai Mari (1850-1926)
   Emlékirat és napló / Jászai Mari ; [... szerk. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 235, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5662-02-7 kötött : 3490,- Ft
Jászai Mari (1850-1926)
Magyarország - színész - 19. század - 20. század - magyar irodalom - memoár - napló
792.028(439)(092)Jászai_M.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3649388]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2017.
   Ne kérdezd, ki voltam.. : Karády Katalin, a díva emlékére / [szerk. Péter Zsolt] ; [közread. az] ... Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - [Budapest] : Szépmíves : OSZMI, 2016. - 221 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-219.
ISBN 978-615-5662-03-4 kötött : 3990,- Ft
Karády Katalin (1910-1990)
Magyarország - színész - filmszínész - 20. század
792.028(439)(092)Karády_K. *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 3649369]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2017.
   A népművészet táncos mestere : Ács György, 1890-1967 / [összeáll. Gombos András] ; [szerk. Felföldi László, Gombos András] ; [a szerkesztők mtársa Szőkéné Károlyi Annamária]. - Szeged : Szeged Táncegyüttes Egyes. ; Budapest : EFI, 2016. - 324 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5257-6 fűzött
Ács György (1890-1967)
Magyarország - Makó - magyar néprajz - néptánc - táncművész - 20. század
793.31.02(439)(092)Ács_Gy. *** 394.3(=945.11)(439-2Makó)
[AN 3650482]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2017.
Szostak, Phil
The art of Star Wars (magyar)
   Star wars : az ébredő erő világa / írta Phil Szostak ; előszó Rick Carter ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 253 p. : ill., színes ; 27x30 cm
ISBN 978-615-5591-81-5 kötött : 7999,- Ft
Egyesült Államok - 21. század - látványtervezés - fantasztikus film
791.43-312.9(73)(084.11)
[AN 3650174]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2017.
Varga Balázs (1970-)
   Filmrendszerváltások : a magyar játékfilm intézményeinek átalakulása, 1990-2010 / Varga Balázs. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 978-963-414-134-1 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - filmművészet - filmgyártás - kultúraszociológia - pénzügyi támogatás - ezredforduló - 21. század
791.43(439)"199/201" *** 791.44(439)"199/201" *** 316.7(439)"199/201" *** 338.246.027(439)"199/201"
[AN 3649882]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

511 /2017.
   Angol - magyar nyelvvizsgaszótár : angol A1, A2, B1, B2 / [főszerk. Kövecses Zoltán] ; [szerk. Benczes Réka, Séllyei Julianna]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2011. - [10], 237 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Nyelvvizsgaszótár - angol
ISBN 978-963-05-8957-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3652676]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2017.
   Aranyigazságok : 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából / összeáll. Kiss Bernadett, Kiss Gábor, Miksné Mátyási Eszter. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 40.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 978-963-409-045-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - közmondás - szólás - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3649913]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2017.
   The arts of attention / ed. by Katalin G. Kállay [et al.]. - Budapest : Károli G. Univ. ; Paris : L'Harmattan, 2016. - 479 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection Károli, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2013. szept. 11-14. között azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 3990,- Ft : 40 EUR
ISBN 978-2-343-10002-9
irodalomesztétika - hermeneutika
801.73 *** 82.01
[AN 3649826]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2017.
Buvári Márta (1949-)
   Nyelvhelyességi kisokos a nyelvi eszmény jegyében / Buvári Márta, H. Tóth Tibor ; [függ. Mészáros András] ; [közread. a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány]. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2016. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87888-0-1 fűzött
nyelvhelyesség - magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1-06
[AN 3650358]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2017.
Erdei József
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Erdei József, Hartai Gabriella, Homolya Katalin]. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 238, [1] p. : ill. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-69-4 fűzött : 3690,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3649682]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2017.
Mammel Krisztina
   Mindennapok az építőiparban : gyakori párbeszédek, szituációk és szakmai kifejezések a különböző építőipari munkakörökben : angol / [Mannel Krisztina] ; [ford. Nikula Máté]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 163 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-16-6634-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - építőipar - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 69
[AN 3650766]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2017.
Mammel Krisztina
   Mindennapok az építőiparban : gyakori párbeszédek, szituációk és szakmai kifejezések a különböző építőipari munkakörökben : német / [Mammel Krisztina]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 163 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-16-6635-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - építőipar - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 69
[AN 3650777]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2017.
Mihalik Márta
   Čaj ili kofe? : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Mihalik Márta. - 2. jav. utánny. - Budapest : Holnap, 2016. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-349-104-1 fűzött : 3700,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3653010]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2017.
Molnár Emma, R. (1933-)
   Frazeológiai kaleidoszkóp : tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról / Rozgonyiné Molnár Emma. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 190.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-066-3 fűzött : 2990,- Ft
frazeológia - magyar nyelv - szólás - közmondás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3649904]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2017.
Mónus Éva Anikó
   Egy csipet gasztronómia angolul : pincéreknek, szakácsoknak / [Mónus Éva Anikó]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 139 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-16-6601-4 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - pincér - vendéglátás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 642.6(078) *** 640.4(078)
[AN 3650761]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2017.
Mónus Éva Anikó
   Egy csipet gasztronómia németül : pincéreknek, szakácsoknak / [Mónus Éva Anikó]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 138 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-963-16-6602-1 fűzött
német nyelv - szaknyelv - pincér - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 640.4(078) *** 642.6(078)
[AN 3650773]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2017.
Morvay Károly (1943-)
   Dun : magyar - baszk szószedet : hungariera - euskara hiztegi txikia / Morvay Károly, Izaskun Pérez González, Oxel Uribe-Etxebarria Lete. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-414-207-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - baszk nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=916.9
[AN 3649789]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2017.
Nagy Orsolya
   Idős- és betegápolás külföldön : angol / [Nagy Orsolya] ; [ford. Belinda Molnár]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 91 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-16-6603-8 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - idősgondozás - betegápolás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 364.65-053.9 *** 616-083
[AN 3650758]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2017.
Nagy Orsolya
   Idős- és betegápolás külföldön : német / [Nagy Orsolya] ; [ford. Hartmann Lászlóné]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 84 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-963-16-6604-5 fűzött
német nyelv - szaknyelv - idősgondozás - betegápolás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 364.65-053.9 *** 616-083
[AN 3650779]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2017.
Nagy Orsolya
   Munkavállalás külföldön : német / [Nagy Orsolya] ; [ford. Márkus Andrea]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 130 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-963-16-6599-4 fűzött
német nyelv - munkavállalás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 331.5
[AN 3650775]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2017.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol felsőfok / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 5. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-70-0 fűzött : 3790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3652975]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2017.
Péntek Bernadett
   Test- und Übungsbuch : ÖSD Mittelstufe Deutsch B2 / Péntek Bernadett, Szombatiné Fülöp Ildikó. - 2. jav., átd. kiad. - Győr : Nordwest 2002, [2016]. - 219 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
ISBN 978-963-89823-9-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3652661]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2017.
Stroh Péter
   Vendégek a szállodában : miben segíthetek : angol / [Stroh Péter] ; [ford. Csizmadia Gábor]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 106 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-16-6605-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 3650751]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2017.
Stroh Péter
   Vendégek a szállodában : miben segíthetek? : német / [Stroh Péter]. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2016. - 95 p. : ill. ; 17 cm. - (Vigyél magaddal!, ISSN 2498-8642)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-16-6606-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 3650781]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

530 /2017.
Madarász Imre (1962-)
   "Ámor és én" : Petrarca-versek elemzése / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 124 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-36-5 fűzött : 2500,- Ft
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Itália - író - 14. század - műelemzés
850(092)Petrarca,_F *** 82.01-14
[AN 3650243]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

531 /2017.
Bakonyi István (1952-)
   Irodalmunk színei : tanulmányok, recenziók, interjúk / Bakonyi István. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-66-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - kritika
894.511(091)"19/201" *** 894.511-95
[AN 3650229]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2017.
Balogh Tamás (1975-)
   Könyvvel üzenek néked : Radnóti Miklós dedikációi / Bíró-Balogh Tamás. - [Budapest] : Szépmíves, 2016. - 380, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5662-08-9 kötött : 3990,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - dedikáció
894.511(092)Radnóti_M. *** 099.3
[AN 3649379]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2017.
Hász Erzsébet (1955-)
   Megértés, értelmezés, alkalmazás : József Attila: Tanítások / Hász Erzsébet. - Budapest : Napkút K., 2016. - 268, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-639-9 fűzött : 2790,- Ft
József Attila (1905-1937). Tanítások
Magyarország - író - 20. század - irodalomesztétika - vers - műelemzés
894.511(092)József_A. *** 82.01-14
[AN 3650684]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2017.
Lengyel András (1950-)
   Ellenkultúra, peremhelyzetben : marginalitástörténeti vázlatok / Lengyel András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 368 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5618-07-9 fűzött : 2750,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - író - Horthy-korszak - 20. század
894.511(092)József_A. *** 894.511(091)"191/194"
[AN 3649532]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2017.
Mórocz Gábor (1981-)
   Túl a diszharmónián : az esztétikai létmód problémája Péterfy, Asbóth, Justh és Gozsdu esszéisztikus írásaiban / Mórocz Gábor. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 138 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 9.)
Bibliogr.: p. 133-138.
ISBN 978-963-414-192-1 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - irodalomesztétika
894.511(091)"18/19" *** 82.01
[AN 3649966]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2017.
Prágai Tamás (1968-2015)
   Vadkan krotáliával : irodalmi kritikák és egyéb írások / Prágai Tamás. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 193 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 14.)
ISBN 978-963-9781-57-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95
[AN 3649646]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2017.
Rónay László (1937-)
   Márai Sándor újratöltve : [tanulmányok] / Rónay László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 121 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-41-9 fűzött : 1600,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3650238]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2017.
Sümegi György (1947-)
   Katona József arcmásai / Sümegi György. - Budapest : Szerző, 2016. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6225-4 fűzött : 3000,- Ft
Katona József (1791-1830)
Magyarország - író - 19. század - képzőművészet - 20. század - arckép
894.511(092)Katona_J. *** 73/76(439)"18/199" *** 7.041.5
[AN 3649889]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2017.
   Versvilágok határán : Botz Domonkos írásművészetéről / szerk. és jegyzetekkel ell. Varga Rudolf. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-48-8 fűzött : 1200,- Ft
Botz Domonkos (1952-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Botz_D.
[AN 3650304]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

540 /2017.
Allen, Woody (1935-)
Side effects (magyar)
   Mellékhatások ; Kész anarchia / Woody Allen. - [Budapest] : Trubadúr, 2016. - 306, [5] p. ; 20 cm
Egys. cím: Side effects ; Mere anarchy
ISBN 978-963-227-771-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szatíra - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 3650063]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2017.
Badani, Sejal
Trail of broken wings (magyar)
   Törött szárnyú angyalok / Sejal Badani ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-734-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3649412]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2017.
Barbery, Muriel (1969-)
L'élégance du hérisson (magyar)
   A sündisznó eleganciája / Muriel Barbery ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2016, cop. 2009. - 334 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-83-1 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3652789]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2017.
Barta Tamás (1941-)
   "Füves könyv" : elmélkedők és vezetők számára / Barta Tamás. - Budapest : Menedzsment- Kommunikáció Okt. és Tanácsadó Bt., 2016. - [80] p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-12-6769-3 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3649798]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2017.
Batthyany, Sacha (1973-)
Und was hat das mit mir zu tun? (magyar)
   És nekem mi közöm ehhez? : a családom története / Sacha Batthyány ; [ford. Blaschtik Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-769-1 kötött : 3999,- Ft
Batthyány, Margit (1911-1989)
Magyarország - svájci német irodalom - híres ember - arisztokrácia - 20. század - memoár
830-94(494)=945.11 *** 929(439)Battyhány,_M.(0:82-94)
[AN 3650318]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2017.
Brković, Branislav (1949-)
Poslednja verzija stvarnosti (magyar)
   A valóság legvégső változata / Branislav Brković ; [ford. Szabó Palócz Attila]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 101, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-635-1 fűzött : 1490,- Ft
Montenegró - szerb irodalom - regény
886.1-31(497.16)
[AN 3650694]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2017.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Sőtér István]. - Budapest : Central Kv., 2016. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-223-7 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3652369]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2017.
Cherry, Brittainy C.
The air he breathes (magyar)
   Lebegés : Az vagy nekem : [Elements-sorozat első könyv] / Brittainy C. Cherry ; [ford. H. Prikler Renáta]. - [Budapest] : Insomnia : Libri, 2016. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-828-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3650069]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2017.
Clegg, Bill (1970-)
Did you ever have a family (magyar)
   Volt valaha családod / Bill Clegg ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2016. - 292, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-523-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3650103]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2017.
Colgan, Jenny (1972-)
Little Beach Street Bakery (magyar)
   Piciny Csodák Péksége / Jenny Colgan ; [ford. Páll Márta]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 438, [17] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-871-0 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3650221]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2017.
Collins, William Wilkie (1824-1889)
   A jóslat [elektronikus dok.] / Wilkie Collins ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 477 KB) (mobi : 859 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136731. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-502-1 (epub)
ISBN 978-963-398-503-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3638194]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2017.
Connolly, John (1968-)
The lovers (magyar)
   Szeretők / John Connolly ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8602-1 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3650090]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2017.
Cowell, Cressida (1966-)
How to ride a dragon's storm (magyar)
   Így utazz sárkányviharon : [így neveld a sárkányodat 7.] / írta és rajz. Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva ...]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 289, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-6-8 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3650513]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2017.
Dayton, Arwen
Traveler (magyar)
   Traveler : Klánok háborúja 2. / Arwen Elys Dayton ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 419, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-873-4 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3650016]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2017.
Diamant, Anita
The red tent (magyar)
   A vörös sátor / Anita Diamant ; [ford. Árokszállásy Zoltán] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-879-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3650019]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2017.
Fison, Julie
The call of the wild (magyar)
   Legyen, ahogy akarod! : álom vagy valóság / Julie Fison ; [ford. Kalapos Éva]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 249 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-287-8 fűzött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3650052]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2017.
Griffiths, Andy (1961-)
The 13-storey treehouse (magyar)
   A 13 emeletes lombtoronyház / Andy Griffiths ; ill. Terry Denton ; [ford. Tóth Gábor]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 246 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-260-1 fűzött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3650076]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2017.
Groen, Hendrik
Pogingen iets van het leven te maken (magyar)
   Lesz ez még így se : a 83 és 1/4 éves Hendrik Groen titkos naplója ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-776-8 fűzött : 3599,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3650025]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2017.
Haig, Francesca
The map of bones (magyar)
   A tűz ébredése : [A tűz gyermekei trilógia második része] / Francesca Haig ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-826-0 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3650436]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2017.
Hilton, L. S. (1974-)
Maestra (magyar)
   Maestra / L. S. Hilton ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-582-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3650080]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2017.
Jackson, Sophie
An ounce of hope (magyar)
   Egy csepp remény / Sophie Jackson ; [ford. Lukács Andrea]. - [Budapest] : Insomnia : Libri, 2016. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-822-2 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3650067]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2017.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-544-7 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652343]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2017.
Keyes, Daniel (1927-2014)
The minds of Billy Milligan (magyar)
   Szép álmokat, Billy! / Daniel Keyes ; [ford. Fehér Katalin]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 1992. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-183-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3652770]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2017.
Klebold, Sue (1949-)
A mother's reckoning (magyar)
   Napsugaram : a columbine-i gyilkos édesanyjának vallomása / Sue Klebold ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 453 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 441-453.
ISBN 978-963-310-846-8 fűzött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - híres bűneset - memoár
820-94(73)=945.11 *** 343.919(73)(0:82-94)
[AN 3650111]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2017.
Krisp, Caleb
Anyone but Ivy Pocket (magyar)
   Ivy Pocket és az óragyémánt / [Caleb Krisp] ; [ford. Pék Zoltán] ; [ill. John Kelly]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 305, [8] p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5450-60-0 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3650041]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2017.
Leine, Kim (1961-)
Kalak (magyar)
   Kalak / Kim Leine ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Scolar, 2016. - 270 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-649-3 kötött : 3750,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3649294]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2017.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The great divorce (magyar)
   A nagy válás : egy álom / C. S. Lewis ; [ford. Petres Erika Lúcia]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2016. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-362-5 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3652981]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2017.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-415-548-5 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652347]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2017.
   Luís Quintais: Azagaia, árvore, sombra : Lándzsa, fa árnyék : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 11. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 24 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 107.)
ISBN 978-963-263-638-2 fűzött
Quintais, Luís (1968-). Azagaia, árvore, sombra
portugál irodalom - műfordítás - pályázat - vers
869.0-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3650637]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2017.
Maalouf, Amin (1949-)
Les jardins de lumière (magyar)
   Fénykertek : Máni életének regénye / Amin Maalouf ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2008 [!2016]. - 251 p. : ill. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-89265-2-4 kötött
Mani (216-276)
francia irodalom - vallásalapító - manicheizmus - 3. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 273.21(092)Mani(0:82-312.6) *** 273.21
[AN 3653024]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2017.
Manea, Norman (1936-)
Fericirea obligatorie (magyar)
   Kötelező boldogság / Norman Manea ; [ford. Vallasek Júlia]. - Budapest : FISZ : Jelenkor, 2016. - 256, [3] p. ; 20 cm. - (Horizontok, ISSN 2415-9522 ; 6.)
ISBN 978-963-676-586-6 fűzött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - román irodalom - elbeszélés
859.0-32(73)=945.11
[AN 3650456]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2017.
Martin, George R. R. (1948-)
   A hét királyság lovagja : történetek A tűz és a jég dala világából / George R. R. Martin ; Gary Gianni illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2014. - 413, [2] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Novák Gábor
ISBN 978-963-357-941-1 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3652764]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2017.
Mass, Wendy (1967-)
13 gifts (magyar)
   13 ajándék / Wendy Mass ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 373 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-470-2 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3650065]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2017.
Mattern, Jean (1965-)
Septembre (magyar)
   Szeptember / Jean Mattern ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 141, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-590-3 kötött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3650483]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2017.
May, Karl (1842-1912)
   A bosszú [elektronikus dok.] : a Winnetou folytatása / Karl May. - Szöveg (mobi: 2.7 MB) (epub : 896 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138504. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-688-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-687-9 (epub)
német irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3648262]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Der Geist des Llano estacado (magyar)
   A sivatag szelleme [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 717 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138503. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-690-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-689-3 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3648256]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar)
   Az Ezüst-tó kincse [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 715 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138501. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-694-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-693-0 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3648251]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Weihnacht (magyar)
   A szenteste [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 596 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138502. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-692-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-691-6 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3648254]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 4.5 MB) (epub : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-138500. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-696-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-695-4 (epub)
német irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3648249]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2017.
Merle, Olivier (1956-)
L'avers et le revers (magyar)
   A színe és a fonákja : [Francia história - újrakezdve] / Olivier Merle ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Európa, 2016. - 310 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-167-1 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3650161]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2017.
Morgan, Winter
The nether attack (magyar)
   Harc az alvilágban : A grieferek szövetsége ötödik kötet / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-3-7 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3650372]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2017.
Morgan, Winter
The return of the rainbow griefers (magyar)
   A szivárvány-grieferek visszatérnek : A grieferek szövetsége negyedik kötet / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2016. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80417-2-0 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3650366]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2017.
Nielandt, Dirk (1964-)
De liegebeesten: bezoek uit de oertijd (magyar)
   A hanta banda : őskori kaland / Dirk Nielandt ; Astrid Yskout rajz. ; ford. Csóti Magdaléna. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., cop. 2016. - 74, [1] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mókus könyvek, ISSN 2498-860X)
ISBN 978-963-88462-9-7 kötött : 2790,- Ft
flamand irodalom - gyermekirodalom - mese
839.32-34(02.053.2)=945.11
[AN 3650105]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2017.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged thirty seven and three quarters (magyar)
   Egy kegyes kétbalkezes naplója / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István illusztrációival. - 10. utánny. - Budapest : Harmat, 2016, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-41-3 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3652968]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2017.
Preston, Douglas (1956-)
Crimson shore (magyar)
   Vérvörös part / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2016. - 284, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-913-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3650093]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2017.
   Ragyogó pusztulás : a kortárs osztrák irodalom antológiája / [szerk., vál. és az előszót írta Bombitz Attila]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2016. - 355 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Insula vicina, ISSN 2498-6615 ; 2.)
ISBN 978-615-5618-08-6 fűzött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - 20. század - 21. század - antológia
830-822(436)=945.11
[AN 3649535]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
Brotherhood in death (magyar)
   Halálos testvériség / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-423-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3650018]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2017.
Seabrook, William Buehler (1884-1945)
Jungle ways (magyar)
   Utak a dzsungelben [elektronikus dok.] / William B. Seabrook ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (epub : 826 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-522-9 (epub)
ISBN 978-963-398-523-6 (mobi)
Afrika - amerikai angol irodalom - helyismeret - néprajz - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 39(6) *** 908.6
[AN 3638198]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2017.
Smith, Wilbur (1933-)
Predator (magyar)
   Afrikai ragadozó / Wilbur Smith, [Tom Cain] ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2016. - 518 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-59-2 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3649357]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2017.
Söderberg, Alexander (1970-)
Den andre sonen (magyar)
   A második fiú / Alexander Söderberg ; [ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Insomnia : Libri, 2016. - 442, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-558-0 fűzött : 3599,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3649411]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2017.
Sortland, Bjørn (1968-)
Kepler62 : nedtelling (magyar)
   Kepler62 : második könyv: a visszaszámlálás / [Bjørn Sortland, Timo Parvela] ; [Pasi Pitkänen rajz.] ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-198-7 kötött : 2990,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3649485]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2017.
Walker, Rysa
Timebound (magyar)
   Timebound : időcsapda / Rysa Walker ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 395, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-970-855-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3650500]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2017.
Wood, Tom (1978-)
The game (magyar)
   A játszma / Tom Wood ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2016. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-510-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3650092]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

593 /2017.
Acinad
   Vanda és Döníz története : kilenc és fél hét az érzelmek hálójában : egy szeretetkapcsolat emlékére / Acinad. - [Százhalombatta] : Szerző, 2016. - 37 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-6770-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3649771]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2017.
Ágoston László, T. (1942-)
   Pacsirta a diófán : novellák, elbeszélések / T. Ágoston László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-57-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650282]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2017.
András László (1966-)
   Világos indul : versek / András László. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 58, [4] p. ; 19 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 29.)
ISBN 978-615-5355-17-2 fűzött : 2016,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649795]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2017.
Árszintye Erika
   Nyár a szemeidben [elektronikus dok.] / Árszintye Erika. - Szöveg (epub : 704 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-644-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3638187]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2017.
Baka Györgyi (1951-)
   Megnyíló idő / Baka Györgyi ; [... ill. László Bandy]. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-51-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650281]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2017.
Ballai László (1963-)
   A szabadság adója : novellák / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-39-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650266]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2017.
Balogh Ádám (1981-)
   Nyers : versek / Balogh Ádám. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2016. - 64, [3] p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 28.)
ISBN 978-615-5355-16-5 kötött : 2000,- Ft
ISBN 978-615-5355-15-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650002]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2017.
Bányai Tamás (1946-)
   Texasi álmok / Bányai Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-62-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3650268]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2017.
Bartos Margit
   Margó naplója, 1956-1959 : a forradalom és utóélete egy kamasz lány szemével / Bartos Margit ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Majtényi György és Szabó Csaba]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 148, [3] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 978-963-433-006-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - hétköznapi élet - 1950-es évek - napló
894.511-94 *** 943.9"195"(0:82-94)
[AN 3650501]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2017.
Bene Zoltán (1973-)
   Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai : betyárpikareszk / Bene Zoltán ; Török Eszter rajz. ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2016. - 115, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5419-19-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3649765]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2017.
Benkő László (1952-)
   Szent László / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2014-2016]. - 3 db ; 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3570822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kard és glória. - cop. 2016. - 433, [2] p.
ISBN 978-963-267-303-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3650278] MARC

ANSEL
UTF-8604 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-016-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652339]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2017.
Berta Zsolt (1966-)
   Visszajátszás : Dorka és Botond / Berta Zsolt ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 225 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-597-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3650657]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2017.
Birtalan Balázs (1969-)
   Kasszazárás : [rálátok a létre] / Birtalan Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 31 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-624-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650677]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2017.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Bodza : éjszínű kavics / Birtalan Ferenc. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2016. - 60, [5] p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-615-5419-20-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649764]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2017.
Bistey András (1942-)
   A hely, ahol élnünk kell / Bistey András. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-44-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3650182]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2017.
Bodor Sarolta
   Az akasztófa árnyékában : ítélet Jobb László és társai perében : abszurd-időutazás / Bodor Sarolta, Szíki Károly. - [Eger] : [Szíki K.], 2016. - 182 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80550-0-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - koncepciós per - megtorlás - Kádár-korszak - eseményjáték - dráma
894.511-2 *** 343.301.096(439)"1957"(0:82-2)
[AN 3649524]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2017.
Bognár Anna
   Nem dajka dal / Bognár Anna ; [ill. Kovács Magdolna]. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-52-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650288]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2017.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Két bolond százat csinál / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 117, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-415-348-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar nyelv - meseregény - szólás - közmondás - szállóige
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-318
[AN 3649624]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2017.
Csapó Tamás (1981-)
   Lázadó Budapest / Csapó Tamás. - Budapest : MFM Kv., cop. 2016. - 316, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5375-05-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 3649530]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2017.
Csató László (1930-)
   Karc / Csató László. - Budapest : 3BT, 2016. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-43-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650296]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2017.
Cseke J. Szabolcs (1947-)
   Megtagadt nemlét : át/válogatott és új versek : Győr - Székesfehérvár, 2008-2016 / Cseke J. Szabolcs. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-61-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650205]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2017.
Csörsz István (1942-)
   Földtaposók : regény / Csörsz István. - Budapest : Napkút K., 2016. - 226, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-593-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3650623]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2017.
Décsy Eszter (1987-)
   Ördöggerinc : novellák / Décsy Eszter ; [graf. Lipka Lilla]. - [Budapest] : Now Books & Music, 2016. - 36 p. : ill. ; 19 cm
Tart.: ÖrdöggerincÞ; A félszemű kurvaÞ; Héra
ISBN 978-963-12-6546-0 v.
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650561]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2017.
Dohy Attila (1945-2012)
   Nézz vissza rám.. / Dohy Attila ; [szerk. Szekeres Mária]. - Budapest : 3BT, 2016. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-45-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650305]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2017.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Édesanyám keze : válogatott versek / Dsida Jenő ; [... összeáll. Csőkéné Czoborczy Rita]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 12.)
ISBN 978-963-7573-59-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3650271]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2017.
Erdei Éva (1942-)
   A szabadító szó : életmozaik 2. / Erdei Kvasznay Éva. - Budapest : 3BT, 2016. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-44-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3650287]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2017.
Erdélyi Z. János (1947-)
   Ödipusz Budán ; A patikárus / Erdélyi Z. János. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 105.)
ISBN 978-963-263-626-9 fűzött
magyar irodalom - hangjáték - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 3650638]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2017.
Erdődy Ferenc
   Vártam rád : válogatott versek / Erdődy Ferenc. - Budapest : [Püski], 2016. - 76, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-181-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650745]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2017.
Fabbro, Giuditta
   A szerelmes bérgyilkos [elektronikus dok.] / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 664 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-670-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3639549]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2017.
Farkas Márta
   Csak egy élet : Lilla : regény / Farkas Márta. - Budapest : Fekete Sas, 2016. - 484 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5568-26-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3649423]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2017.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy illusztrációival. - 18. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 17 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-546-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3652332]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2017.
Fejős Éva (1967-)
   Helló, London / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2016. - 480, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-43-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3652810]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2017.
Fekete Liza (1998-)
   Kinga naplója [elektronikus dok.] / Fekete Liza. - Szöveg (epub : 586 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136844. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-684-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3639544]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2017.
Fekete Mariann
   A boldogság forrása : válogatott versek / Fekete Mariann. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2016. - 97 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-22-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650817]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2017.
Francsovics Judit
   Kopi és Pamutkutya : a Hazugsággombóc / [írta Francsovics Judit] ; [ill. Nagybákay Diána]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2016. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5563-22-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3650154]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2017.
Gaál Zoltán (1934-)
   Hegyek egymás között : a Cenk-hegy (alias Gaál Zoltán), a Tokaji-hegy (alias Kovács katáng Ferenc) / [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-628-3 fűzött : 2490,- Ft
Svédország - Norvégia - magyar irodalom - vers
894.511-14(485) *** 894.511-14(481)
[AN 3650653]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2017.
Gábor Ágnes
   Hermés pillantása / Gábor Ágnes. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-33-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650217]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2017.
Gáspár László (1931-2013)
   A Papa szájból mesél : Gáspár László (1931-2013) önéletrajzi írásai. - Budapest : Creo Kft., [2016]. - 121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87861-7-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3649605]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2017.
Gimesi Dóra (1983-)
   A legvidámabb gyereknap : hoppimesék / [szöveg] Gimesi Dóra ; [ill.] Rófusz Ferenc. - Budapest : Pagony, cop. 2016. - 36, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-192-5 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3649433]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2017.
Giovannini Kornél (1940-)
   Szemtanú : Jókai színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 181 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-65-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3650189]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2017.
Giovannini Kornél (1940-)
   Vérrel és vassal : szeminárium színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-32-7 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3650231]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2017.
Győri Andor
   Chloé / Győri Andor. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-34-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3650300]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2017.
Hohol Ancsa (1979-)
   Terka és a világgá ment ajándék / [szöveg] Hohol Ancsa ; [ill.] Boris Juli. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-538-6 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3650047]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2017.
Hohol Ancsa (1979-)
Terka és a világgá ment ajándék (angol)
   Terri and the doll hunt / [text] Ancsa Hohol ; [ill.] Juli Boris ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2016. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-415-539-3 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3650050]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2017.
Jenei Norbert
   Titkos rétek : versek / Jenei Norbert. - Balástya : Vándor, 2016. - 74 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89936-3-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649690]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2017.
Jókai Anna (1932-)
   Breviárium : gondolatok az eddigi, teljes életműből / Jókai Anna ; vál. és szerk. Tenke Sándor. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2016. - 231 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5479-21-2 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3652685]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Nincsen ördög [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 760 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136850. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-672-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-671-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639560]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Őszi fény [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 814 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136848. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-674-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-673-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3639554]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Politikai divatok [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 910 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136931. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-676-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-675-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639799]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Regék [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 596 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136930. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-678-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-677-0 (epub)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - monda - elektronikus dokumentum
894.511-321.6 *** 398.22(=945.11)
[AN 3639796]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Sírkő-album [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 653 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136929. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-680-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-679-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639791]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szélcsend alatt [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 726 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136927. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-682-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-681-7 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3639781]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Török világ Magyarországon [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 919 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136926. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-684-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-683-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639773]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Trenk Frigyes [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (676 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136924. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-685-5 (epub)
ISBN 978-963-387-686-2 (mobi)
Trenck, Friedrich von der (1726-1794)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639771]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2017.
Kaiser László (1953-)
   Elfáradt összes angyalunk : versek / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-46-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650239]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2017.
Kállay Kotász Zoltán (1969-)
   H (hét tételben) / Kállay Kotász Zoltán. - Budapest : Napkút K., [2016]. - 35 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 106.)
ISBN 978-963-263-633-7 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3650640]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2017.
Kántás Balázs (1987-)
   Latitude : 10 essays on poetry / Balázs Kántás. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-54-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - műfajelmélet - költészet - esszé
894.511-4 *** 82.01-14
[AN 3650199]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2017.
Kassai Franciska (1953-)
   Szózene : versek, 2011-2016 / Kassai Franciska. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 154 p. ; 20 cm
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5562-34-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650285]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2017.
Kis Antónia
   Hendikep : novellák / Kis Antónia. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-38-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650286]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2017.
Kluka Henriett (1976-)
   Szemedbe rejtve / Kluka Henriett ; [ill. ... Szatmári Balázs]. - Budapest ; [Budakalász] : Kluka H., 2016. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-6390-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649982]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2017.
Kölüs Lajos (1951-)
   Ma nálad alszom : [novellák]. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2016. - 154 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. P-pro, ISSN 2416-2884 ; 2.)
ISBN 978-963-9781-58-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3649677]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2017.
Lakatos György
   A sivatag hősei / Lakatos György. - [Százhalombatta] : Paff K., 2016. - 100 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-5120-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3649822]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2017.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Apás szülés / Lanczkor Gábor. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-587-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3650474]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2017.
Láng Csaba (1964-)
   A madarak alkonyi hangja / Láng Csaba. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 47, [3] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 14.)
ISBN 978-963-263-625-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650658]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2017.
Légrádi Gergely (1975-)
   Szemben / Légrádi Gergely. - Budapest : Napkút K., 2016. - 133, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-632-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650651]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2017.
Lévai Katalin (1954-)
   Át a smaragd hídon / Lévai Katalin, Haszán Míra. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8610-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3650078]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2017.
Mail Karolin
   Álmok hídján : novellák, elbeszélések / Mail Karolin. - Veszprém : Magánkiad., 2016. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6569-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3649620]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2017.
Májer József (1948-2016)
   Akkor azt mondhatnám.. / Májer József ; [közread. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-7-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649840]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2017.
Májer József (1948-2016)
   Való világ Tardonán : elbeszélő költemény / Májer József ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-6-6 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3649846]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2017.
Májer József (1948-2016)
   Verseimmel mesélek / Májer József ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-80129-5-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649816]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2017.
Marosi Katalin (1997-)
   Hangok a sötétben [elektronikus dok.] : Linda és Zsolt története / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 676 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-672-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3639542]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2017.
Mártonffy András (1972-)
   Én, Sándor Erik : egy pszichopata emlékiratai / Mártonffy András. - [Budapest] : Libri, 2016. - 409 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-870-3 kötött : 3599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3649474]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2017.
   Mesélj nekem minden este / Kállai Nagy Krisztina, Kiss István és Szalma Edit illusztrációival ; [Luzsi Margó gyűjteménye alapján vál. és szerk. Pásztor Csörgei Andrea és Vezsenyi Zsófia]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 190, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-403-246-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3649273]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2017.
Molnár Ferenc
   Harc az epszilon kristályért [elektronikus dok.] : a fehér lovag / Molnár Ferenc. - Szöveg (epub : 939 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136723. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-612-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3638177]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2017.
Munkácsi Gabriella
   A jóslat / Munkácsi Gabriella. - [Őrbottyán] : Magánkiad., cop. 2016. - 575 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5696-3 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3650616]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2017.
Nagy Etel
   Mint hanyatló árnyék.. / Nagy Etel. - Budapest : 3BT, 2016. - 78 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-40-5 fűzött
Felvidék - határon túli magyar irodalom - karcolat - vers
894.511-14(437.6) *** 894.511-43(437.6)
[AN 3650333]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2017.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   Mélység fölött : versek / Lászki Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-59-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650193]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2017.
Ószabó István (1952-)
   Istenem, istenem, kél a nap! / Ószabó István. - Budapest : Napkút K., 2016. - 196, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-617-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3650742]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2017.
Papp András (1966-)
   Kazamaták : tragédia / Papp András, Térey János. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 236, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-676-631-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3650460]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2017.
Papp Tibor (1936-)
   Emlékmeder : vizuális költemények / Papp Tibor. - Budapest : Tipp Cult, 2016. - 109, [4] p. ; 19x19 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-59-7 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - képvers
894.511-14
[AN 3649722]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2017.
Poczai Péter (1984-)
   Tuonela [elektronikus dok.] / Poczai Péter. - Szöveg (epub : 572 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136724. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-622-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3638178]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2017.
Póli Róbert
   Test és lélek : szerelemversek / Póli Róbert. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-53-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650284]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2017.
Pungor András
   Zozi mindig hazajön / Pungor András ; [rajz. Horváth-Molnár Panna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 103, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-199-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3649347]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2017.
Radnai Gáborné
   Agyhalál / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2016. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-59-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3649931]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2017.
Radnai István (1939-)
   Jégbefagyott fény : versek / Radnai István. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-45-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650178]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2017.
   Remény. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 166 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 3649827]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2017.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Valaki értem imádkozott : válogatott versek / Reményik Sándor ; [... összeáll. Csőkéné Czoborczy Rita]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2016. - 159 p. ; 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 11.)
ISBN 978-963-7573-58-3 kötött : 1500,- Ft
határon túli magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14(498)
[AN 3650270]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2017.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Napkeltétől napnyugtáig : versben és prózában / Rostás-Farkas György ; [... ill. F. Tóth Zsuzsa] ; [kiad. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest ; Kiskunlacháza : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2016. - 155, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86966-6-3 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3649860]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2017.
Sárhelyi Erika (1965-)
   Hétköznapi józanság / Sárhelyi Erika ; [ill. Sárhelyi András]. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-60-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650280]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2017.
Selyem Zsuzsa (1967-)
   Moszkvában esik : egy kitelepítés története / Selyem Zsuzsa. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 106, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-591-0 kötött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3650445]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2017.
Shuleyva, Michael (1987-)
   Apokaliptikum zéró [elektronikus dok.] : az ördög oltalmában / Michael Shuleyva. - Szöveg (epub : 941 KB) (mobi : 2.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-510-6 (epub)
ISBN 978-963-398-511-3 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3639535]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2017.
Sorbán-Szabó Zoltán (1936-2015)
   Ég a méhes / Sorbán-Szabó Zoltán. - Budapest : 3BT, 2016. - 147 p., [26] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9864-46-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650352]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2017.
Szabó Marcell (1987-)
   A közeli limbus / Szabó Marcell. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 83, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-589-7 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3649491]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2017.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   Teakarnevál : békegyakorlatok 3. / Szabó Palócz Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 309, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-595-8 fűzött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - kisepika
894.511-3(497.11)
[AN 3650655]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2017.
Száraz Miklós György (1958-)
   Az Ezüst Macska / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2016. - 233 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-679-0 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3652645]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2017.
Szepesi Dóra
   Pirosmadár / Szepesi Dóra. - Budapest : Napkút K., 2016. - 60, [3] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 12.)
ISBN 978-963-263-621-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650660]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2017.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 753 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136841. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-452-9 (epub)
ISBN 978-963-398-453-6 (mobi)
Franciaország - magyar irodalom - történelem - esszé - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511-311.6 *** 944"177/179"(0:82-94)
[AN 3639537]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2017.
Szikra Benedek
   Harrysolomon [elektronikus dok.] : őrjítő magány / Szikra Benedek. - Szöveg (epub : 536 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136728. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-610-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3638190]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2017.
Szőke István Atilla
   Időkortyolók : regény : érdeklődő ifjaknak és fiatalos felnőtteknek / Szőke István Atilla ; [rajzok Pelle Rita]. - [Budakalász] : Koronás Kerecsen K., 2016. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89516-8-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3650764]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2017.
Tánczos Katalin
   Az én Miatyánkom / Tánczos Katalin. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2016. - 167 p. ; 19 cm
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-825-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652863]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2017.
   Távoli kolóniák : SF-antológia / [vál. és szerk. Szélesi Sándor]. - Budapest : Ad Astra, 2016. - 350, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-64-0 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3649381]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2017.
Teleki Anna
   Viktória [elektronikus dok.] / Anna Teleki. - Szöveg (epub : 652 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-676-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3639546]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2017.
   Tiszaparti arcok : antológia / [közread. a] Somogyi-könyvtár Íróklubja. - Szeged : SKI, 2016. - 132 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80433-3-5 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.6
[AN 3649377]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2017.
Tokai András (1946-2016)
   Egyszeri olvasatok : hapax legómena / Tokai András. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-35-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650210]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2017.
Tolnai Ottó (1940-)
   Gogol halála ; Virág utca 3 / Tolnai Ottó. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 373, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-676-641-2 kötött : 3499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - próza - verses epika
894.511-13(497.11) *** 894.511-3(497.11)
[AN 3650493]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2017.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 10 : ima a vonaton : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2015 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5562-37-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3650163]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2017.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Szigeth fekete virágai : regény / Ujkéry Csaba. - Budapest : Napkút K., 2016. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-630-6 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3650652]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2017.
   Üzenet a holnapnak : kortárs írók antológiája 1., 2014-2015 : [Csongrád megyei antológia] / [szerk. Fehér József, Vass József] ; [kiad. a hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör és az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Köre]. - Hódmezővásárhely : Kárász J. Irod. Kör ; Óföldeák : Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Irod. Köre, 2016. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6107-3 fűzött
Csongrád megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.181)
[AN 3649370]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2017.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Nyomás a suliba! / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - 74, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-200-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3649445]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2017.
Varró Zsuzsa (1975-)
   Áfonyka [elektronikus dok.] / Varró Zsuzsa ; Varró Dániel versbetéteivel ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (3 h 49 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8635-9 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3648676]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2017.
Verasztó Antal (1936-)
   Valóságmesék / Verasztó Antal. - Budapest : Napkút K., 2016. - 176 p. ; 21 cm
Fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-619-4)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650683]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2017.
Zsirai László (1956-)
   Jégeső Afrikában : novellák, elbeszélések, 1978-2008 / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-28-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3650273]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2017.
Zsirai László (1956-)
   Üzenet Szamáriából : [versek] / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-29-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3650242]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2017.
Zsuffa Tünde
   Híd közepén : regény / Zsuffa Tünde. - Budapest : Gemma Kvk., 2016. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6126-4 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3649436]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

708 /2017.
Dániel András (1966-)
   Kuflik a hóban avagy: Ahol a jóbogyó terem / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2016. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-203-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3649341]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2017.
Davies, Benji
Grandad's island (magyar)
   Nagypapa szigete / Benji Davies ; [ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [32] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-415-454-9 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649598]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2017.
KilBride, Sarah
Indigo the magic rainbow pony (magyar)
   Indigó, a szivárványpóni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla] ; [a varázsverset ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-415-397-9 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649510]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2017.
Maxi jeux : savane (magyar)
   Mini móka : szavanna : kakukktojás, memóriajáték, labirintus... : játékos feladványok ovisoknak / [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 123, [35] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5535-49-9 fűzött : 1990,- Ft
vadon élő állat - szavanna - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(251.3)(02.053.2)
[AN 3649340]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2017.
Maxi jeux : transports (magyar)
   Mini móka : közlekedés : kakukktojás, memóriajáték, labirintus... : játékos feladványok ovisoknak / [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 123, [35] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5535-50-5 fűzött : 1990,- Ft
közlekedés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 656.1(02.053.2)
[AN 3649339]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2017.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
   A kíváncsi kutyus kalandjai / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Iva Hercíková ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 98 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Tart.: A kutyus és a napÞ; A kutyus és a lépes mézÞ; A kutyus kölykei. - Egys. cím: Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu ; Jak štěňátko dostalo chuť na med ; Jak štěňátko chtělo malé pejsky
ISBN 978-963-415-537-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3650138]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2017.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a letní radovánky (magyar)
   Kukucskálás a kisvakonddal / Zdeněk Miler ; [ford. Dávid Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-415-451-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649671]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2017.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zimní radovánky (magyar)
   Nagy csúszkálás a kisvakonddal / Zdeněk Miler ; [ford. Dávid Ádám]. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-415-448-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649668]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2017.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtko : veselé puzzle (magyar)
   A kisvakond játszik : kirakóskönyv : 5 kirakó / [ill.] Zdeněk Miler. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-415-453-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649619]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2017.
Pásztohy Panka (1977-)
   Háziállatok / [Pásztohy Panka rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-415-010-7 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652821]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2017.
Pásztohy Panka (1977-)
   Vadállatok / [Pásztohy Panka rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2016. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kivehető képekkel
ISBN 978-963-415-236-1 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652826]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2017.
Tison, Annette (1942-)
   Barbapapa / Annette Tison & Talus Taylor ; [ford. Tóth Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 20x27 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-5633-52-2 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3650152]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2017.
Tison, Annette (1942-)
Barbapapa : baby-sitter (magyar)
   Barbapapa : a bébiszitter / Annette Tison & Talus Taylor ; [ford. Tóth Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 19 p. : ill., színes ; 18x20 cm. - (Barbapapa kiskönyvtára ; 2.)
ISBN 978-615-5633-54-6 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649466]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2017.
Tison, Annette (1942-)
Barbapapa : la musique (magyar)
   Barbapapa : a zenekar / Annette Tison & Talus Taylor ; [ford. Tóth Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 19 p. : ill., színes ; 18x20 cm. - (Barbapapa kiskönyvtára ; 1.)
ISBN 978-615-5633-55-3 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3649451]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2017.
Tison, Annette (1942-)
   Barbapapa utazása / Annette Tison & Talus Taylor ; [ford. Tóth Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - [32] p. : ill., színes ; 20x27 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5633-53-9 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3650149]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

723 /2017.
Bayer Antal (1955-)
   A Vaillant képregényei, 1945-1969 / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2016. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-19-6 fűzött : 1500,- Ft
Vaillant, ISSN 2266-3762
Franciaország - sajtótörténet - 20. század - képregény
087.6:084.11(44)"194/196" *** 070(44)"194/196"
[AN 3650029]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2017.
   Egymás mellett : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2016-ben végzett évfolyamának kötete / [szerk. Komlósi Réka]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2016. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80316-2-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3649849]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2017.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [Juhász Viktor fordító]. - Székesfehérvár : Books & Stuff Bt., [2016]-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3652921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Holtidő. - cop. 2016. - 141 p.
ISBN 978-615-80407-2-3 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3652925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Úton. - cop. 2016. - 131, [4] p.
ISBN 978-615-80407-3-0 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3652929] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Menedék. - cop. 2016. - 133 p.
ISBN 978-615-80407-4-7 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3652935] MARC

ANSEL
UTF-8726 /2017.
Turai Balázs
The league of lube (magyar)
   Latex lovagjai / [a ... fordítást Bera Nándor kész.]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2016. - [21] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Turai Balázs
ISBN 978-615-5524-18-9 fűzött : 500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3650022]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2017.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Tigrisvér / rajz. Zórád Ernő ; Rejtő Jenő nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2016. - 28 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-17-2 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3649855]
MARC

ANSEL
UTF-8