MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/01/26 11:58:52
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
728 /2017.
   40 éve Debrecenben : jubilál az MTA Debreceni Területi Bizottsága / [szerk. Hodossy-Takács Előd, Kerepeszki Róbert, Rácz István]. - Debrecen : MTA DTB, 2016. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Címváltozat: DAB 40
Fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Debreceni Területi Bizottság
Debrecen - Magyarország - tudományos akadémia - tudományszervezés
061.12(439-2Debrecen)(091) *** 061.12(439) *** 001.89(439)
[AN 3651493]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2017.
   Az akupunktúra (hagyományos kínai orvoslás) Magyarországon : a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának története = Traditional Chinese Medicine (TCM) in Hungary : the history of the Hungarian Medical Acupuncture Association / [szerk. Hegyi Gabriella] ; [ford. Melocco János Tamás]. - [Budapest] : M. Akupunktúrás Orvosok Társ., 2016. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6317-6 fűzött
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
Magyarország - tudományos egyesület - testülettörténet - akupunktúra - orvos
061.2(439)(091) *** 615.814.1
[AN 3650955]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2017.
   Bayern München / [szerk.] Fűrész Attila, Privacsek András. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2016. - 253, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [55].
ISBN 978-963-89903-6-5 kötött : 4990,- Ft
Fussball-Club Bayern (München)
München - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - 20. század - 21. század
061.2(430-2München)Bayern_München *** 796.332(430-2München)"19/201"
[AN 3652246]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2017.
Catmull, Ed (1945-)
Creativity, Inc. (magyar)
   Kreativitás Rt : az inspiráció útjában álló nehézségek leküzdése a Pixar módszerével / Ed Catmull, Amy Wallace ; [ford. Stemler Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2016. - 336 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-304-375-2 kötött : 4200,- Ft
Pixar Animation Studios (Emeryville, Calif)
Egyesült Államok - vállalat - filmgyártás - animációs film
061.5(73)Pixar *** 778.534.66 *** 791.44
[AN 3652205]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2017.
European Symposium on Atomic Spectrometry (2016) (Eger)
   European Symposium on Atomic Spectrometry : ESAS 2016 & 59th Hungarian Spectrochemical Conference : 31 March - 2 April 2016, Eger ... : book of abstracts / [ed. by Viktor G. Mihucz] ; [org. by the Hungarian Chemical Society etc.]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-65-6 fűzött
spektroszkópia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Eger) *** 543.42
[AN 3652556]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2017.
   New methods and technologies in education and practice : XXIXth Didmattech 2016 : [international scientific and professional conference] : [Budapest, 25th-26th August 2016] / [ed. Veronika Stoffová, László Zsakó, Péter Szlávi] ; [org., publ. by the] Eötvös Loránd University in Budapest Faculty of Informatics. - Budapest : Eötvös L. Univ. Fac. of Informatics, 2016-. - 21 cm
Bibliogr.
didaktika - informatika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 681.3 *** 378.147
[AN 3651229]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. pt. - 2016. - 281 p. : ill.
ISBN 978-963-284-799-3 fűzött
[AN 3651200] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

734 /2017.
   A szabadság kódjai : jelek és jelképek a függetlenség jegyében : 2016. június 24 - 2016. november 27. : [kiállítási vezető] = Codes of freedom : signs and symbols in the spirit of liberty : 24 June 2016 - 27 November 2016 / [a kiállítást rend. és a ... vezetőt írta ... Kedves Gyula, Szabó Magdolna] ; [közread. az] Országgyűlési Múzeum, Néprajzi Múzeum. - Budapest : Országgyűlési Múz. : Néprajzi Múz., 2016. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-615-5682-00-1 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 1956-os forradalom - jelkép - kiállítási katalógus
003.62 *** 943.9"1848/1849" *** 943.9"1956" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3652044]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

735 /2017.
Buzinkay Géza (1941-)
   A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig / Buzinkay Géza. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 548 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 468-509.
ISBN 978-963-295-597-1 kötött
Magyarország - sajtótörténet - újságírás - 18. század - 19. század - 20. század
070(439)"17/19"
[AN 3652265]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

736 /2017.
   Hungary's neighbors as kin-states : political, scholarly and scientific relations between Hungary's neighbors and their respective minorities / [ed. by Csilla Fedinec] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Hungarian Science Abroad Presidential Committee, [Erdélyi Múzeum-Egyesület]. - Budapest : HAS Hung. Science Abroad Presidential Comm. ; Cluj-Napoca : EME, 2016. - 101 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-828-7 fűzött
ISBN 978-606-739-050-6
Közép-Európa - Magyarország - tudományos élet - tudományos akadémia - kisebbség - ezredforduló - 21. század
001.89(4-11)"199/201" *** 316.347(=00)(4-11)"199/201" *** 061.12(4-11)
[AN 3652881]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2017.
Moffit, Mitchell (1988-)
AsapScience (magyar)
   AsapScience : instant tudomány : gyakori kínzó kérdések, közismert mendemondák és különös jelenségek megfejtése / Mitchell Moffit & Greg Brown ; ill. Greg Brown, Jessica Carroll, Mitchell Moffit ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Európa, 2016. - 254, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-405-535-8 kötött : 3990,- Ft
tudomány - élettan - lélektan
001 *** 612 *** 159.9
[AN 3651854]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2017.
   A nemzet mint tudományos közösség : húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 1996-2016 / [szerk. Fedinec Csilla] ; [kiad. az Erdélyi Múzeum-Egyesület]. - Budapest : MTA M. Tudományosság Külf. Elnöki Biz. ; Cluj-Napoca : EME, 2016. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-827-0 fűzött
ISBN 978-606-739-049-0
Magyarország - Közép-Európa - tudományos élet - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század
001.89(439)"199/201" *** 001.89(=945.11)(4-11)"199/201" *** 001.89(4-11)"199/201"
[AN 3652805]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

739 /2017.
Girejlo, Roman
Večnoe vremâ Boga (magyar)
   Isten örök ideje / Roman Girejlo ; [ford. Spák Viktória és Kóródi Erika]. - [Budapest] : Örökkévalóság Kft., 2016. - 281, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80227-6-7 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3651486]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2017.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizenhét : [rálátás a mindennapokra] / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica K., 2016. - 383 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Csillagleső, 2017
ISBN 978-615-5546-11-2 kötött : 4500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3652192]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2017.
Szabó Judit
   Életfeladatok / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2016. - 164 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-88084-8-6 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3651680]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2017.
Szepes Mária (1908-2007)
   Az áldozat mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2016. - 182 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-392-6 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3654559]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

743 /2017.
Horváth Zsuzsanna (1953-)
   Fenntartható fejlődés : fenntartható termelés és fogyasztás az Európai Unióban / Horváth Zsuzsanna. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., cop. 2016. - 216 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 978-963-89889-6-6 fűzött : 3980,- Ft
Európai Unió - fenntartható fejlődés - nemzetközi egyezmény - 20. század - 21. század
504.03(4-62) *** 504.03(100)"197/201"
[AN 3651774]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2017.
Técsi Zoltán
   A kő marad : Erdély természeti csodái / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 60, [4] p. : ill., színes ; 32 cm
keretcím: Kárpáti kincsestár
ISBN 978-963-251-902-9 kötött
Erdély - természeti környezet - helyismeret - album
502(498.4) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs. *** 908.498.4(084.1)
[AN 3652149]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2017.
   Váli-völgyi komplex ökológiai agrárfejlesztési terv / Somfai Sándor, Huszti Zsolt, Balog István szerk. - Vál : Megér-TÉSZ Szöv., 2016. - 34 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6540-8 fűzött
Fejér megye - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés
504.03 *** 631.147(439Váli-völgy)
[AN 3652115]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

746 /2017.
European Biological Inorganic Chemistry Conference (13.) (2016) (Budapest)
   EuroBIC 13 : 13th European Biological Inorganic Chemistry Conference : 28 August - 01 September 2016, Budapest ... : program book / [publ. by the Hungarian Chemical Society]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2016. - 92 p. ; 24 cm
Fűzött
szervetlen kémia - biokémia - konferencia-kiadvány
546 *** 577.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3652563]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2017.
European Congress on Molecular Spectroscopy (33.) (2016) (Szeged)
   Eucmos 2016 : 33rd European Congress on Molecular Spectroscopy : 30 July - 4 August 2016, Szeged ... : programme & book of abstracts / [managing director Beáta Androsits] ; [org. by the Hungarian Chemical Society]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2016. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-68-7 fűzött
spektroszkópia - molekula - konferencia-kiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3652561]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2017.
Maleczkiné Szeness Márta (1931-)
   Kémiai számítások - kémiai gondolatok / Maleczkiné Szeness Márta. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2016]. - 315, [41] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [351-352].
ISBN 963-7332-36-7 fűzött
kémia - egyetemi tankönyv - példatár
541(075.8)(076)
[AN 3653549]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2017.
   Az MTA Kolloidkémiai Munkabizottságának 50 éve, 1966-2016 / [szerk. Kiss Éva]. - Budapest : MTA Kolloidkémiai Munkabiz., 2016. - [182] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-836-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kolloidkémiai Munkabizottság
Magyarország - kolloidika - tudományos akadémia - szakbizottság
541.18 *** 061.12(439)
[AN 3651539]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2017.
Őszi Radiokémiai Napok (2016) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2016 : Balatonszárszó, 2016. október 10-12. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. Szentmiklósi László] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : MKE, [2016]. - 144 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-69-4 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3652572]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2017.
Pannonian International Symposium on Catalysis (13.) (2016) (Siófok)
   13th Pannonian International Symposium on Catalysis : 19-23 September 2016, Siófok ... : program & book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2016. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-56-4 fűzött
katalízis - konferencia-kiadvány
541.128 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3652568]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

752 /2017.
International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathian Basin (12.) (2016) (Mohács)
   Proceedings of 12th International Scientific Conference on Mineral Waters of the Carpathain Basin [elektronikus dok.] : 31 August - 1 September 2016, Mohács ... / ed. Zsombor Fekete ; publ. Institute of Environmental Management University of Miskolc ... - Szöveg. - [Miskolc] : Inst. of Environmental Management Univ. of Miskolc, 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-358-115-5
Kárpát-medence - felszín alatti víz - termálvíz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
553.7(4-191) *** 551.23(4-191) *** 061.3(439-2Mohács)
[AN 3650317]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

753 /2017.
   "Atyám megkívánta a pontosságot" : ember és idő viszonya a történelemben / szerk. Fónagy Zoltán. - Budapest : M. Tört. Társ. : MTA BTK TTI, 2016. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Századok könyvek, ISSN 2498-8154)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9223-18-9 fűzött
művelődéstörténet - idő - időmérő műszer - naptári szokás
529.7 *** 681.11 *** 930.85 *** 398.33
[AN 3651379]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

754 /2017.
   Állatkert a világ : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-23-9 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3652131]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2017.
Baehr, Martin (1943-)
Welche Spinne ist das? (magyar)
   Milyen pók ez? / Martin Baehr és Heiko Bellmann ; [ford. Kovács Mercédesz]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-94-8 fűzött : 1480,- Ft
pók - állathatározó
595.44(083.71)
[AN 3652060]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2017.
Csányi Vilmos (1935-)
   Íme, az ember : a humánetológus szemével / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-380.
ISBN 978-963-310-410-1 kötött : 3990,- Ft
ember - etológia - társadalmi viselkedés
599.9 *** 591.5 *** 316.6
[AN 3654486]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2017.
Wisinger István (1943-)
   A Nobel-díjas kém : dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről / Wisinger István. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 409, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-403.
ISBN 978-963-293-546-1 kötött : 3990,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - biokémia - 20. század - magyar irodalom - életrajzi regény
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3653911]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2017.
Wohlleben, Peter (1964-)
Das geheime Leben der Bäume (magyar)
   A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése / Peter Wohlleben ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Park, 2016. - 217 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-280-3 kötött : 3490,- Ft
fa - erdő - flóra - ökoszisztéma
581.412 *** 581.9 *** 630*1 *** 504.03
[AN 3652241]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2017.
Wood, Amanda Jane (1960-)
Natural world (magyar)
   Varázslatos természet : látványos rendszertani áttekintés az élővilágról / írta Amanda Wood és Mike Jolley ; ill. Owen Davey ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 111 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-294-387-9 kötött : 6490,- Ft
fauna - flóra - gyermekkönyv
581.9(02.053.2) *** 591.9(02.053.2)
[AN 3651119]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

760 /2017.
   Bizonyítékokon alapuló fizioterápia / szerk. Bender Tamás. - Budapest : Medicina, 2017, cop. 2016. - 416 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-613-8 kötött : 3900,- Ft
fizioterápia
615.81/.84
[AN 3652629]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2017.
Diaz, Cameron (d1972-)
The body book (magyar)
   A test könyve : elárulom a szépség titkát: táplálkozás, mozgás és önbizalom / Cameron Diaz ; [ford. Götz Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-247.
ISBN 978-963-09-8673-1 kötött : 4500,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - mentálhigiénia
613 *** 613.2 *** 613.865
[AN 3654639]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2017.
   Egység - kétség : három hét önmagaddal. - [Budapest] : Guruló Egy., cop. 2016. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5420-12-2 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3651529]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2017.
García, Héctor
Ikigai (magyar)
   Ikigai : [a hosszú élet japán titka] / Héctor García, Francesc Miralles ; [ill. ... Marisa Martínez] ; [graf. ... Flora Buki] ; [ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Bookline, 2016. - 205 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-918-2 kötött : 3499,- Ft
Japán - mentálhigiénia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865(520)
[AN 3652254]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2017.
Gates, Mariam
Good night yoga (magyar)
   Jó éjt jóga : elalvást segítő esti mese pózról pózra / írta Mariam Gates ; Sarah Jane Hinder illusztrációival ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2016. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5281-39-6 kötött : 2290,- Ft
jóga - gyermekkönyv - képeskönyv
615.851.86(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652182]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2017.
Gézsi Andrásné
   Életviteli tanácsok a sikeres testsúlycsökkentéshez : szemelvények egy képzett (képzelt) cukorbeteg naplójából / Gézsi Andrásné Márta. - Budapest : SpringMed, cop. 2016. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed életmód füzetek)
ISBN 978-963-9456-78-5 fűzött : 850,- Ft
egészséges életmód - torna - diéta - szakácskönyv
613 *** 613.71 *** 641.561(083.12)
[AN 3651541]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2017.
Gifford, Clive (1966-)
The human brain in 30 seconds (magyar)
   Az emberi agy 30 másodpercben / Clive Gifford ; [ill. Wesley Robins] ; [ford. Móra Zoltán]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-364-0 fűzött : 2750,- Ft
agy - élettan - gondolkodás - gyermekkönyv
612.82(02.053.2) *** 159.955(02.053.2)
[AN 3651043]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2017.
Goldberg, Whoopi (1955-)
If someone says "you complete me", run! (magyar)
   Ha azt hallod, "kiegészítesz engem", fuss el! / Whoopi Goldberg ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8614-4 kötött : 3200,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
159.922.1 *** 316.472.4 *** 159.923.2 *** 613.865
[AN 3651983]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2017.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get facelifts (magyar)
   A francia nők nem ráncosodnak : az érett nők titkos praktikái / Mireille Guiliano ; [ford. Gellért Marcell]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 367, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-317-7 kötött : 3490,- Ft
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3652143]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2017.
Haig, Matt (1975-)
Reasons to stay alive (magyar)
   Miért érdemes életben maradni? / Matt Haig ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Park, 2016. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-241-4 kötött : 2950,- Ft
depresszió - életvezetés
616.895.4 *** 613.865
[AN 3652252]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2017.
Hegymegi Sabi
   Lépésről lépésre a csúcsra : kalauz a sikeres és boldog élethez / Sabi Hegymegi. - Budapest : Figyelem K., 2016. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-66-7 kötött : 2999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3651078]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2017.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   A házasság és a család belső világa / Horváth-Szabó Katalin. - 3. kiad. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : SE Mentálhigiéné Int., 2016. - 323 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 6.)
Bibliogr.: p. 303-323.
ISBN 978-963-7166-89-1 kötött
család - nemek lélektana - házasság - párkapcsolat
159.922.1 *** 173 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 3653748]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2017.
Kondō Marie
   Tiszta öröm : a rendteremtés művészete / Marie Kondo ; [ill. ... Masako Inoue] ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - [Budapest] : Bookline, 2016. - 299 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Spark joy" (Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2016) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-310-588-7 kötött : 3699,- Ft
háztartási munka - rend - életvezetés
613.865 *** 64.047
[AN 3652263]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2017.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (9.) (2016) (Balatonfüred)
   Magyar Kontaktológiai Társaság IX. továbbképző tanfolyama és kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Balatonfüred ..., 2016. szeptember 16-17. : [program és előadáskivonatok] / [szerk. Végh Mihály]. - Budapest : Convention Budapest, [2016]. - 33, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88100-9-0 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3651439]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2017.
Riemann, Fritz (1902-1979)
Grundformen der Angst (magyar) (röv. kiad.)
   A félelem alaptípusai / Fritz Riemann ; [oktatási célra ford. és összefoglalta Somorjai Ádám]. A segítő beszélgetés / H. Faber, E. van der Schoot ; [az ismertetést kész. Fodor László]. Dibs keresi önmagát / Virginia M. Axline ; [ford. és összefoglalta Kónya Olga]. - 4. kiad. - Budapest : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : SE Mentálhigiéné Int., 2016. - 163 p. ; 24 cm. - (Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia, ISSN 1589-6161 ; 1.)
Egys. cím: Grundformen der Angst (röv. kiad.). Het pastorale gesprek (röv. kiad.). Dibs in search of self (röv. kiad.)
ISBN 963-9129-51-8 kötött
mentálhigiénia - lélektan - elmegyógyászat
613.86 *** 159.9 *** 616.89
[AN 3653739]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2017.
Rohr, Richard (1943-)
Breathing under water (magyar)
   Lélegezni a víz alatt : a 12 lépéses felépülési programok spiritualitása / Richard Rohr ; [ford. Rakk Zsuzsa]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016. - 160, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-9718-91-3 fűzött : 2450,- Ft
alkoholizmus - vallásos irodalom
613.81 *** 244
[AN 3651503]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2017.
Soma (1966-)
   Hogyan ne sárkányosodjunk el? / Soma Mamagésa ; [... fotóit Miklóska Zoltán kész.]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 250 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5609-39-8 kötött : 3150,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3654530]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2017.
Szkiba Zsuzska
   Fogadd el magad! : pozitív testkép, egészséges önbizalom / Szkiba Zsuzska. - [Budapest] : Libri, 2016. - 265 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-844-4 kötött : 3499,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - nő
613.865-055.2 *** 159.923.2
[AN 3652672]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2017.
Váradi Andrea (1972-)
   Valaminek vége... és valami új kezdődik el.. / írta és szerk. Váradi Andrea és Dömötör Aletta. - [Budapest] : [Talentumok Világa Bt.], [2016]. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6799-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3651632]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2017.
Wit, Marco de
   Help, mijn lief gaat groen : [voor de man, om te begrijpen waar zij mee bezig is] / Marco de Wit ; [cartoons Bart van der Kraan]. - [Abaliget] : [Wit, M. de], [2016]. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6582-8 fűzött
egészséges életmód - tudatosság
613
[AN 3652037]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

780 /2017.
Book of robots (magyar)
   Robotok / [ford. Litván Dániel]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 130 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1590,- Ft
robot - robotika
621.865.8 *** 007.52
[AN 3651096]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

781 /2017.
Alcser Norbert
   Odavágunk a könyvpiacnak! [elektronikus dok.] : szerzői kiadás a Publio szemével / írta és szerk. Alcser Norbert. - Szöveg (epub : 11.9 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-688-6
Publio Kiadó (Hédervár)
Magyarország - kiadó - könyvkiadás - internet - 21. század - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 655.41(439)"20"
[AN 3640670]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2017.
Dulaney, Emmett
Linux all-in-one for dummies (magyar)
   Linux / Emmett Dulaney ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2016. - 570 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-46-2 fűzött : 6900,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 3652247]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2017.
Fodor Gábor Antal
   Windows 10 és Office 2016 felhasználóknak / Fodor Gábor Antal, Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2016. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-28-0 fűzött : 2495,- Ft
operációs rendszer - felhasználói program
681.3.066Windows_10 *** 519.688Office_2016
[AN 3651373]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2017.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XL. országos konferenciája : Székesfehérvár, 2016. augusztus 22-24. : program és előadáskivonatok : conference Mafiok XL. August 22-24, 2016 ... : program and abstracts / [szerk. Hajnal Éva, Orosz Tamás Gábor] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar. - Székesfehérvár : Óbudai Egy. Alba Regia Műszaki Kar, [2016]. - 302 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5460-83-8 fűzött
matematika - fizika - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
681.3 *** 51 *** 53 *** 061.3(439-2Székesfehérvár) *** 378.65 *** 378.668.13
[AN 3652019]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2017.
Sziray József (1945-)
   Bevezetés a szoftver-technológiába / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2016. - 161 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 978-615-5298-90-5 fűzött
szoftver - egyetemi tankönyv
681.3.06(075.8)
[AN 3653693]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2017.
Sziray József (1945-)
   Szakértői rendszerek alapjai / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2016. - 134 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-615-5298-91-2 fűzött
szakértői rendszer - mesterséges intelligencia - informatika - egyetemi tankönyv
681.3.01(075.8) *** 519.688(075.8) *** 681.3.06(075.8) *** 165.0.001.572(075.8)
[AN 3653699]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2017.
Sziray József (1945-)
   Szoftver rendszerek minőségbiztosítása / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2016. - 215 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-615-5298-92-9 fűzött
szoftver - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 681.3.06(075.8) *** 65.018(075.8)
[AN 3653702]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2017.
Sziray József (1945-)
   Az UML nyelv használata / Sziray József, Kovács Katalin ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Jav., bőv. vált. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2016. - 180 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-615-5298-93-6 fűzött
programnyelv - egyetemi tankönyv
519.682UML(075.8)
[AN 3653713]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

789 /2017.
   Fejezetek az elektrotechnikából / [tud. szerk. Kádár Péter] ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - Budapest : MEE, 2016. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9299-30-6 kötött
elektrotechnika
621.3
[AN 3651153]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

790 /2017.
   Élőpapír : a dunaújvárosi cellulóz- és papírgyártás története / [fel. szerk. Gyurina László] ; [szerk. Munkácsi Imre, Szente Tünde]. - [Ábrahámhegy] : DLLD Kft., 2016. - 136 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-12-6109-7 kötött
Dunaújváros - papírgyártás - papíripar - ipartörténet - történeti feldolgozás
676(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 3650960]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2017.
Rubber Symposium of the Countries on the Danube (4.) (2016) (Szeged)
   4th Rubber Symposium of the Countries on the Danube : October 24-26, 2016, Szeged ... : program & book of abstracts / [publ. by Hungarian Chemical Society]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2016. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-70-0 fűzött
gumiipar - konferencia-kiadvány
678.4 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3652570]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2017.
Sassoon, Vidal (1928-2012)
Vidal (magyar)
   Vidal : az önéletrajz / Vidal Sassoon. - Pécs : Alexandra, 2016. - 286 p. ; 24 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-357-922-0 kötött
Sassoon, Vidal (1928-2012)
Nagy-Britannia - fodrászat - 20. század - 21. század - memoár
687.53(410)(092)Sassoon,_V.(0:82-94)
[AN 3652004]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2017.
Vaughan, Hal (1928-)
Sleeping with the enemy (magyar)
   Egy ágyban az ellenséggel : Coco Chanel titkos háborúja / Hal Vaughan ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2013. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-278.
ISBN 978-963-07-9480-0 kötött : 3900,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - történelem - második világháború
687.01:745(44)(092)Chanel *** 944"194"
[AN 3653852]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

794 /2017.
Csulák Tibor
   Kutatómunka : Szolnok 5 Ft, II. típus / Csulák Tibor, Sebestyén Imre. - [Gyöngyös] : [Csulák T.], 2016. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-12-5837-0 fűzött
bélyeggyűjtés - bélyeg
656.835.91
[AN 3651844]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2017.
   Hogyan működik? : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2016]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-615-5593-22-2 kötött
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3652136]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2017.
Salvetti, Sebastiano
The golden era of classic cars (magyar)
   Legendás autók : az 1900-as évek elejétől a '60-as évek végéig / írta Sebastiano Salvetti ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Corvina, 2016. - 271 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-13-6379-1 kötött : 12000,- Ft
személygépkocsi - 20. század - album
629.114.6(100)"190/196"
[AN 3651635]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2017.
Somlai János
   Közlekedés : képes gyereklexikon / [... írta Somlai János] ; [rajz. Hegedűs Márton]. - [Budapest] : Móra, 2016. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ablak - zsiráf könyvek)
ISBN 978-963-415-066-4 kötött : 2799,- Ft
közlekedés - szaklexikon - gyermekkönyv
656:030(02.053.2)
[AN 3652150]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

798 /2017.
Brottrager, Irmgard (1961-)
Energiepflanzen für mein Zuhause (magyar)
   Energiát adó növények az otthonunkban / Irmgard Brottrager ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2016. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-93-1 kötött : 2500,- Ft
szobanövény - természetgyógyászat - ezoterika
635.91 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3652003]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2017.
Herbert, Susan (1945-2014)
Cats galore (magyar)
   Macskasztárok : hírességek albuma / Susan Herbert ; [m. szöveg Balázs Éva]. - [Budapest] : Geopen, 2016. - 189, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5331-70-1 kötött : 4990,- Ft
Nagy-Britannia - festőművész - 20. század - 21. század - festészet - művészettörténet - macska - album
636.8 *** 75(100)(091)(084.1) *** 75.042(084.1) *** 75(410)(092)Herbert,_S.
[AN 3651124]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

800 /2017.
Disney cakes & sweets (magyar)
   Mesés sütik : látványos édességek otthon, könnyedén / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - ill., színes ; 25 cm
Sütőformákkal
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3630426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. - cop. 2016. - 26 p.
ISBN 978-963-09-8551-2 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3651280] MARC

ANSEL
UTF-8801 /2017.
   Egytálételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fel. szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Szász András]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2016. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-46-5 kötött : 2190,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3652139]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2017.
Elek Mária
   Fánkok és édes muffinok. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-76-1 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3652754]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2017.
Elek Mária
   Kuglóf variációk. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-93-8 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3652761]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2017.
Elek Mária
   Mézes nyalánkságok. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-73-0 fűzött : 599,- Ft
sütemény - méz - szakácskönyv
641.852(083.12):638.16 *** 641.55(083.12):638.16
[AN 3652757]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2017.
Elek Mária
   Pogácsák, sós muffinok. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
Szerző Elek Mária
ISBN 978-615-5533-94-5 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3652762]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2017.
Petneházi Szilvia (1974-)
   Paleo gyorsítósáv / Petneházi Szilvia. - [Körösladány] : OnLine-Egészség Kft., cop. 2016. - [136] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89766-4-2 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3651345]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2017.
   A töki pompostól a zsencicáig : kalandozások Pest megye ízvilágában / [fel.szerk. Ambrus András] ; [közread. Pest Megye Önkormányzata]. - [Budapest] : Pest M. Önkormányzata, [2016]. - 35 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-7191-13-8 fűzött
Pest megye - ételspecialitás - művelődéstörténet - néprajz - szakácskönyv
641.568(439.153)(083.12) *** 930.85(439.153) *** 39(=00)(439.153)
[AN 3652059]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2017.
Tóthné Libor Mária
   Limara péksége : házi pékek alapkönyve / Tóthné Libor Mária ; [étel- és életképek Kövesdi Réka]. - 7. utánny. - [Budaörs] : Csipet K., 2016, cop. 2014. - 187 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-9934-5 kötött : 5500,- Ft
pékáru - szakácskönyv - blog
641.55(083.12):664.66
[AN 3654627]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2017.
Vinkó József (1951-)
   Konyhamalac : gyomortörténetek / Vinkó József. - [Budapest] : Heti Válasz, 2016. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-222.
ISBN 978-963-9461-59-8 kötött : 3790,- Ft
gasztronómia - művelődéstörténet
641.5 *** 930.85(100)
[AN 3652456]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2017.
Wit, Maria de
   De wilde herfst : haal de natuur in huis / Maria de Wit. - [Abaliget] : [Wit, M. de], [2016]. - 82 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-6244-5 fűzött
egészséges életmód - kozmetika - házi gyógymód - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 615.89 *** 646.7
[AN 3652035]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2017.
Wit, Maria de
   De wilde zomer : haal de natuur in huis / Maria de Wit. - [Abaliget] : [Wit, M. de], [2016]. - 87 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-5615-4 fűzött
egészséges táplálkozás - házi gyógymód - kozmetika - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 615.89 *** 646.7
[AN 3652031]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

812 /2017.
   Britannica Hungarica kisenciklopédia : filozófia / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 351 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8639-7 fűzött : 3990,- Ft
filozófiatörténet - szaklexikon
1(100)(091):030
[AN 3652642]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2017.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Dialogues (magyar)
   Párbeszédek / Gilles Deleuze, Claire Parnet ; ford. Karácsonyi Judit, Lipták-Pikó Judit, Gyimesi Timea. - Budapest : L'Harmattan : SZTE Filozófia Tanszék, 2016. - 124 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 978-963-414-095-5 fűzött : 1990,- Ft
filozófia
1(44)Deleuze,_G.
[AN 3652398]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2017.
   Elidegenedés és emancipáció : Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok / [főszerk.] ... Marosán Bence Péter ... - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 326 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2014. nov. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-121-1 fűzött : 3500,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - marxizmus - gazdaságfilozófia - 19. század
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82 *** 330.1
[AN 3652386]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2017.
Farkas Szilárd (1981-)
   Nihilizmustól a krizeológiáig : válságértelmezések a XX. századi magyar filozófiában / Farkas Szilárd. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 69 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 4.)
Bibliogr.: p. 65-69.
ISBN 978-963-414-146-4 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - 20. század - válság
1(439)(091)"19" *** 316.42
[AN 3652393]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2017.
Schaya, Leo (1916-1985)
Naissance à l'esprit (magyar)
   Szellemi születés / Leo Schaya ; [ford. Isztrayné Bíró Anna]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 163, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-582-8 fűzött : 1990,- Ft
filozófia - svájci francia irodalom - vallásfilozófia - szufizmus
1(494)(092)Schaya,_L. *** 141.336 *** 297
[AN 3651443]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

817 /2017.
Almási Tibor (1948-)
   Az Apostolok cselekedetei / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2016. - 2 db ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
226.6.07
[AN 3652009]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 525 p.
ISBN 978-615-80064-5-3 fűzött : 2950,- Ft
[AN 3652012] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 509 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-615-80064-6-0 fűzött : 2950,- Ft
[AN 3652016] MARC

ANSEL
UTF-8818 /2017.
Bālakrshna Ācārya (1972-)
A practical approach to the science of Ayurveda (magyar)
   Hétköznapi Ayurveda : útmutató az egészséges élethez / Acharya Balkrishna ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - Nemesbük : AyurPress, 2016. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6207-0 fűzött : 3990,- Ft
ájurvéda - egészséges életmód
294.118.5 *** 615.89(540) *** 133
[AN 3652123]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2017.
Bekő István Márton
   Jézus csodáiról szóló elbeszélések Márk evangéliumában / Bekő István Márton. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 321 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297). (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 10.)
Bibliogr.: p. 245-253.
ISBN 978-963-236-988-4 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
krisztológia - csoda - bibliamagyarázat
226.3.07 *** 232.34
[AN 3652582]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2017.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [ill. Keresztes Dóra]. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2016. - 226, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-558-057-6 kötött : 3400,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3654552]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2017.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet bölcsője : a házasság mérdföldkövei / Böjte Csaba ; [... összeáll., szerk. és a verseket vál. Karikó Éva] ; [fotók Váradi Levente]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 179 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-227-361-7 kötött : 3990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3654476]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2017.
Bosco, Giovanni (1815-1888)
   Legyetek vidámak! : Dob[!Don] Bosco gondolatai az év minden napjára / [ford. Sziklai Zita]. - [Budapest] : Szt. Gellért K. : Don Bosco K., [2016]. - 126, [2] : ill. ; 15 cm
Fűzött : 820,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-969-661-4)
elmélkedés
242
[AN 3651091]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2017.
Bosmans, Phil (1922-2012)
Nimm dir Zeit zum Glücklichsein (magyar)
   Legyen időd a boldogságra! / Phil Bosmans ; [ford. Edelényi Judit]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 155, [5] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-696-662-1 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3652052]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2017.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The book of joy (magyar)
   Az öröm könyve : Őszentsége, a Dalai Láma és az emberjogi aktivista, Desmond Tutu érsek beszélgetése / Douglas Abrams ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Helikon, 2016. - 320, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-777-6 kötött : 3999,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - életvezetés - dalai láma - buddhizmus - egyházi személy - anglikán egyház - 20. század - ezredforduló - dialógus
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 613.865(047.53) *** 283(680)(092)Tutu,_D.(047.53)
[AN 3652239]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2017.
Burke, John (1963-)
Imagine heaven (magyar)
   Képzeld el a mennyet! : halálközeli élmények, Isten ígéretei és a ránk váró örömteli jövő / John Burke ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 364 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5609-49-7 fűzött : 3150,- Ft
halál - túlvilág
236.1 *** 129.6
[AN 3651225]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2017.
Calvin, Jean (1509-1564)
   A Galata, az Efezusi, a Filippi, a Kolosséi és a Thesszalonikai levelek magyarázata / Kálvin János. - Budapest : Kálvin, 2016. - 2 db ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 10.)
ISBN 978-963-558-341-6 kötött : 3800,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.4/.8.07
[AN 3652045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 278, [1] p.
ISBN 978-963-558-339-3
[AN 3652047] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 281, [2] p.
ISBN 978-963-558-340-9
[AN 3652048] MARC

ANSEL
UTF-8827 /2017.
   "Et misericordia motus est" : az irgalmasasság és az igazságosság a keresztény nevelésben / szerk. Fehér Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László ; [közread. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2016. - 353 p. : ill. ; 24 cm
A Vácott, 2016. ápr. 21-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-55-6 fűzött
vallásos nevelés - vallási erkölcs - kereszténység
261.5 *** 241 *** 37.017.93
[AN 3652117]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2017.
Fazekas István (1967-)
   Amicus caesaris : Jézus perének zsidó és római jogi jellemzői / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 85, [6] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [87-89].
ISBN 978-963-263-580-4 fűzött : 1490,- Ft
Jézus
jogtörténet - római jog - zsidó egyházjog - krisztológia - 1. század
232.962 *** 34(37) *** 348.96
[AN 3651390]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2017.
Harris, Joshua (1974-)
I kissed dating goodbye (magyar)
   Búcsú a randevúktól / Joshua Harris ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, cop. 2016. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5299-09-4 fűzött
párkapcsolat - vallási erkölcs
241 *** 316.472.4
[AN 3653562]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2017.
Hesemann, Michael (1964-)
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus : régészek a Megváltó nyomában / Michael Hesemann ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 287 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-275.
ISBN 978-963-361-905-6 kötött : 3200,- Ft
Jézus
ókori Izrael - régészet - bibliakutatás
232.9 *** 904(33) *** 904(569.4) *** 22.016
[AN 3653913]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2017.
   Az Isten harsonája : válogatás 20. századi magyar költők istenes verseiből = Božia trúba : antológia maďarskej sakrálnej poézie 20. storočia / összeáll. és szlovák nyelvre ford. ... Oldřich Kníchal ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 248, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-548-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - 20. század - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - fordítás
244(0:82-14) *** 894.511-14(082).02=854
[AN 3651340]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2017.
Jones, Dorothy
   Árkon-bokron át / Dorothy Jones és Eric Barrett ; [ford. Bukovszkyné Viola és Királyné Ficsor Lilla] ; [... ill. Vargáné Pálfi Györgyi] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - [Bristol] : '4H' M. Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2016. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-0-9575008-8-4)
vallásos irodalom - gyermekregény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3652001]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2017.
   A Kárpát-medencei cigányság és a keresztény egyházak kapcsolatának forrásai, 1567-1953 / a bev. tanulmányt írta és a forrásgyűjteményt szerk. Landauer Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2016. - 614 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-197-6 fűzött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - cigányság - keresztény egyház - misszió - történelmi forrás - újságcikk
266.3(439) *** 316.347(=914.99)(4-191)"15/195"(093)
[AN 3652578]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2017.
Kemény Gábor
   A bajai ágostai hitvallású evangélikus keresztyén anyaegyházközség története 1833-tól 1951. június 30-ig / ... összeáll. Kemény Gábor ... ; [... szerk. Sramó András] ; [kiad. a Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány]. - [Baja] : Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány, 2016. - 70 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5152-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Bajai Evangélikus Egyházközség
Baja - egyháztörténet - egyházközség - evangélikus egyház
284.1(439-2Baja)"183/195"
[AN 3650999]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2017.
   "A késő idők emlékezetében éljenek..." : a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 2015 : [jubileumi kötetek 3.] / [szerk. Köntös László] ; [szerkesztésében közrem. Forrai Beatrix]. - Pápa : Pápai Református Gyűjt., 2016. - 552 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X ; 14.)
ISBN 978-615-5486-07-4 kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - önéletrajz
284.2(439)(092)(0:82-94) *** 284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)(092)(0:82-94)
[AN 3651816]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2017.
   Kis misekönyv : "A" év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 917 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-277-639-2 kötött : 4200,- Ft
katolikus egyház - misekönyv
282 *** 264-12
[AN 3653847]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2017.
   Luther és Wesley : [a Wesley Teológiai Szövetség és az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2013. évi közös konferenciájának előadásai] / [szerk. Khaled A. László és Gusztin Imre]. - [Budapest] : WTSZ : Názáreti Egyh. Alapítvány, 2016. - 119 p. ; 21 cm. - (WTSZ tanulmánykötet, ISSN 2498-874X ; 2.)
A konferenciát Budapesten, 2013. okt. 11-én rendezték. - Egyes előadások magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6813-3 fűzött
Wesley, John (1703-1791)
Európa - Nagy-Britannia - egyháztörténet - teológus - protestantizmus - metodista egyház - 18. század - konferencia-kiadvány
287.1(410)(092)Wesley,_J. *** 284(4)"15/17" *** 287 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3651514]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2017.
Masters, Peter
The personal spiritual life (magyar)
   A személyes lelki élet / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2016. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5682-6 fűzött
vallásos irodalom - hitélet
244 *** 291.4
[AN 3651993]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2017.
Masters, Peter
The power of prayer meetings (magyar)
   Az imaórák ereje / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2016. - 29 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5400-6 fűzött
imádkozás - hitélet - közösség
248.143 *** 291.4
[AN 3651999]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2017.
Masters, Peter
The purposes of the Lord's supper (magyar)
   Az úrvacsora céljai / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2016. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5681-9 fűzött
vallásos irodalom - úrvacsora
244 *** 265.3
[AN 3651996]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2017.
Masters, Peter
The rebellious years (magyar)
   A lázadás évei : az önismeret szükségessége / Peter Masters ; [ford. Chiciudean Miklós]. - Budapest : Soli Deo Gloria, 2016. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4772-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 223.7.07
[AN 3652002]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2017.
Mazzinghi, Luca (1960-)
   A bölcsesség útja : tanulmányok a Bölcsesség könyvéről / Luca Mazzinghi ; ... szerk. Szatmári Györgyi és Szabó Xavér. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2016. - 320 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 13.)
Bibliogr.
Biblia. Ószövetség. Salamon könyve
bibliakutatás - zsidó vallás
229.3.01 *** 223.3.01 *** 221.344.01
[AN 3652346]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2017.
Miklós Péter (1980-)
   Juhász Kálmán (1892-1966) / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2016. - 63 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-615-80266-5-9 fűzött
Juhász Kálmán (1892-1966)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Juhász_K.
[AN 3651525]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2017.
Monnin, Alfred (1823-1886)
   Szól az ars-i szent : [Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései] / Monin abbé ; [ford Vácz Jenő]. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2016]. - 179, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-081-0 fűzött : 1480,- Ft
Vianney, Jean-Marie (1786-1859)
szent - 19. század - elmélkedés - prédikáció
242 *** 252 *** 235.3(092)Vianney,_J.-M.
[AN 3651108]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2017.
Nagy Alexandra
   Öröm minden időben / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2016]. - 157, [3] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-664-5 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3652054]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2017.
Pajor András (1958-)
   A pap : a kétségek tükrében / [Pajor András] ; [közread. a Keresztény Kulturális Akadémia]. - [Budapest] : Keresztény Kult. Akad., 2016. - 84 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-4915-6 fűzött
foglalkozás - papság - katolikus egyház
254 *** 282
[AN 3652553]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2017.
Pataki Pálma
   Erre születtünk : az ébredező emberiségnek egy kegyelemmel áldott békés életért / Pataki Pálma. - [Gödöllő] : Szerző, 2016. - 287 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6145-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3651629]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2017.
   Qynŵt : [qynŵt lṭ beʾab] = Kinot : [gyászénekek tisa beávra] / [közread. a] Mazsihisz. - [Budapest] : Mazsihisz, cop. 2016. - 40 p. ; 21 cm
Héber nyelven és latin betűs fonetikus átírással
ISBN 978-963-7010-71-2 fűzött
zsidó vallás - egyházi énekeskönyv - gyászszertartás
296.385
[AN 3651191]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2017.
Romines, Garrett
The unofficial Holy Bible for minecrafters (magyar)
   Biblia minecraftereknek : bibliai történetek block-okban / Garrett Romines, Christopher Miko. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2016. - VI, 282 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-414-211-9 fűzött : 4990,- Ft
bibliai történet - képregény
22.046 *** 087.6:084.11
[AN 3652557]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2017.
Sangs-rgyas-rdor-je, Bya-bral (1913-2015)
Compassionate action (magyar)
   Együttérző cselekvés : Csatral Rinpocse tanításai / szerk., jegyzetekkel ell. Zach Larson ; [ford. Czéh Tibor, Nitta, Sebő Attila] ; [... kiad. a Tradícionális Pránanadi Központi Alapítvány]. - [Budapest] : Tradícionális Pránanadi Központi Alapítvány, [2016]. - 111 p., [20] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-12-6675-7 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3651704]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2017.
Schaeffer, Francis August (1912-1984)
The mark of the Christian (magyar)
   Ismertetőjelük: a szeretet / Francis A. Schaeffer ; [ford. Gellénné Kálmánchey Márta] ; [közread. a] ... KIA. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : KIA, 2016. - 61 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-344-1 fűzött : 990,- Ft
szeretet
241.513
[AN 3653663]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2017.
Tice, Rico
Christianity explored study guide (magyar)
   Kereszt kérdések / [szerzők Rico Tice, Barry Cooper és Sam Shammas] ; [ford. Komlósi Erzsébet] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., [2014]-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3535312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Munkafüzet. - cop. 2016. - 76 p.
ISBN 978-963-87288-2-1 fűzött
[AN 3654459] MARC

ANSEL
UTF-8853 /2017.
Tudós-Takács János (1936-2010)
   Az igazság szabaddá tesz : teológiai és filozófiai tanulmányok / Tudós-Takács János ; [szerk. Tudós-Takács Ernő] ; [közread. a] Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány. - Budapest : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2016. - 313 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6434-0 fűzött
magyar irodalom - vallásfilozófia - filozófia
21 *** 1 *** 894.511-96
[AN 3651324]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2017.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Az élő tűz : mindent megváltoztat / Urbán L. Tamás ; [... kiad. az Ébredés Misszió]. - Orosháza : Ébredés Misszió, 2016. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5681-02-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3652543]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2017.
Vankó Gergely (1948-)
   Málá [elektronikus dok.] / Vankó Gergely. - Szöveg (epub : 449 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-690-9
buddhizmus - elektronikus dokumentum
294.3
[AN 3639716]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2017.
Whitehead, Phil
Thriving in the grace of God (magyar)
   Növekedés Isten kegyelmében : hogyan élhetünk kegyelemteljes életet egy kegyelem nélküli világban / Phil Whitehead ; [ford. Gyárfás Magdolna]. - [Miskolc] : Bétel K., 2016. - 129 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-6815-7 fűzött : 1990,- Ft
isteni kegyelem
234.1
[AN 3652547]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2017.
Yehẇdah ben Šmẇʾl he-Ḥasiyd (1150-1217)
Seper ḥasiydiym (magyar)
   Széfer ḥaszidim : Haszidok könyve / R. Jehuda he-Haszid ; Kozma Emese ford. ; a fordításhoz kapcsolódó jegyzeteket és magyarázatokat írta Kozma Emese ; ... szerk. Koltai Kornélia. - Budapest : L'Harmattan : M. Hebraisztikai Társ., 2016. - 2 db (914 p.) ; 23 cm. - (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-167-9
Németország - jiddis irodalom - haszidizmus - zsidóság - folklór - középkor
296.67 *** 398(=924)(430)"11/12" *** 830-088-97
[AN 3652438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXXVI, 414 p.
ISBN 978-963-414-168-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 3652443] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. [417]-914.
ISBN 978-963-414-169-3 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3652444] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

858 /2017.
Diószegi György (1962-)
   Józsefváros görög öröksége = Ī ellīnikī klīronomia toy Giozefvaros / [Diószegi György Antal, Agárdi Bendegúz Szpírosz]. - Józsefváros : Görög Önkormányzat, 2016. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Görög helytörténeti füzetek, ISSN 2063-4641 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5925-4 fűzött
Budapest. 8. kerület - magyarországi görögök - helytörténet
316.347(=774)(439-2Bp.VIII.) *** 943.9-2Bp.VIII.(=774)
[AN 3654446]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2017.
   Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban / szerk. Gecső Tamás. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 192.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-409-067-0 fűzött : 2990,- Ft
nyelvi rendszer - nyelvi stílus - kommunikáció - alkalmazott nyelvészet
316.7 *** 800.855 *** 80.004.14
[AN 3651343]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2017.
Kelbert Krisztina (1981-)
   Gróf Erdődy Ilona / Kelbert Krisztina. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 96 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5214-95-0 kötött
Erdődy Ilona (1917-2003)
Magyarország - Ausztria - arisztokrata - karitatív tevékenység - 20. század - ezredforduló
316.343.32(439)(092)Erdődy_I. *** 364.4(439) *** 364.4(436)
[AN 3652251]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2017.
Kohen, Zamyir (1965-)
   Házas-pár-bajok : a megoldás kulcsa a te kezedben van / Zamir Cohen. - [Budapest] : Czink T., cop. 2016. - 142 p. ; 22 cm
Ford. Czink Tomi
ISBN 978-963-12-6608-5 kötött
párkapcsolat - házasság
316.472.4 *** 265.5
[AN 3652011]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2017.
Sasson, Jean (1947-)
Princess : secrets to share (magyar)
   Hercegnő : feltárult titkok / Jean Sasson ; [ford. Farkas Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-298-1 fűzött : 2990,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban
316.37-055.2(532)
[AN 3651693]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2017.
Surdu, Mihai
   Those who count : expert practices of Roma classification / Mihai Surdu. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2016. - XV, 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-271.
ISBN 978-963-386-114-1 kötött
romológia
316.347(=914.99)
[AN 3651406]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

864 /2017.
   Az aranyszőrű bárány és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-955-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654613]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2017.
Besenyei Zsolt
   Eddig még sohasem hallott történetek Mátyás királyról / [közread. Besenyei Zsolt] ; [ill. Szügyi Gábor]. - [Tiszaalpár] : Besezen K., 2016-. - 30 cm
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3652608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A galambóci szépasszony. - 2016. - 55 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-6433-3 kötött
[AN 3652628] MARC

ANSEL
UTF-8866 /2017.
   A bíró okos lánya és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-949-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654602]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2017.
   A csillagszemű juhász és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-950-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654592]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2017.
   Az égig érő paszuly és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-956-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654604]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2017.
   Háromkirályok : karácsonyi versek / Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2016. - 20, [1] p. : ill., színes ; 25 cm
Tart.: Kis, karácsonyi ének / Ady Endre. Betlehemi királyok / József Attila. Karácsony / Kosztolányi Dezső. - keretcím: Klasszikusok kicsiknek
ISBN 978-963-244-678-3 kötött : 1750,- Ft
karácsony - vers - gyermekkönyv - képeskönyv
398.332.416(0:82-14)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652721]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2017.
   A kicsi dió és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-953-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654603]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2017.
   A királykisasszony jegyei és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654610]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2017.
   A kis gömböc és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-954-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654609]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2017.
Kovácsné Bata Gabriella
   Ünnepi barkácsoló : [kreatív barkácsötletek gyermekeknek és felnőtteknek] / Kovácsné Bata Gabriella, Menyhártné Kovács Bernadett. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2016. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-33-5 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv
398.322.416 *** 379.826
[AN 3651586]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2017.
   A mindent járó malmocska és más mesék. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2016, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-952-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3654606]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2017.
Nágák, elefántok, madarak (angol)
   Nagas, birds, elephants : traditional dress from mainland Southeast Asia / ed. by Vera Brittig, Györgyi Fajcsák ; [publ. by the] Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts ... - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2016. - 230 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2016. szept. 30 - 2017. máj. 1. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 225-230.
ISBN 978-963-87496-7-3 fűzött
Délkelet-Ázsia - viselettörténet - néprajz - népviselet - textilművészet - kiállítási katalógus
391(=00)(59) *** 745.52(59) *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3651596]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2017.
   Nágák, elefántok, madarak : viseletek Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből / szerk. Brittig Vera, Fajcsák Györgyi ; [közread. a] Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2016. - 226 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2016. szept. 30 - 2017. máj. 1. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 221-226.
ISBN 978-963-87496-6-6 fűzött
Délkelet-Ázsia - viselettörténet - népviselet - textilművészet - kiállítási katalógus
391(=00)(59) *** 745.52(59) *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3651588]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2017.
Nagy Gábor (1974-)
   ABC : gyerekversek és mondókák / [szerző F. Nagy Gábor]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-89-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3652790]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2017.
   Szállást keres a Szent család, de senki sincs, ki helyet ád.. [elektronikus dok.] : sződi népi adventi ájtatosság / a Sződi Helytörténeti Alapítvány ... kiadványa. - Hangzó anyag. - Sződ : Sződi Helytörténeti Alapítvány, cop. 2016. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-12-6193-6 műanyag tokban
Sződ - magyar néprajz - karácsonyi szokás - auditív dokumentum
398.332.414(=945.11)(439-2Sződ)
[AN 3650346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (46 min)
[AN 3650350] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (40 min)
[AN 3650351] MARC

ANSEL
UTF-8879 /2017.
   Téli népszokások, nagyszüleink játékai, örökségünk : kölesdi népdalok, -szokások és régi gyermekjátékok / [szerk. Kiszler Gyuláné]. - [Kölesd] : Kölesdi Közéleti Egyes., 2016. - 165, [2] p. : ill., részben kotta ; 20 cm. - (Kölesdi füzetek, ISSN 1219-5251 ; 1.)
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-963-12-6861-4 fűzött
Kölesd - magyar néprajz - népszokás - gyermekjáték
394.3-053.2(=945.11)(439-2Kölesd) *** 39(=945.11)(439-2Kölesd)
[AN 3654455]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2017.
   Toppantós : legkisebbek mondókás- és verseskönyve / szerk. Lovász Andrea ; [Kismarty-Lechner Zita ill.]. - Szentendre : Cerkabella, 2016. - 276 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-82-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers - antológia
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3652723]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

881 /2017.
   András, a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf / [kiad. a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Pesthidegkút : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2016. - 2 db : ill. ; 16 cm
Magyarország - miniszter - politikus - kulturális politika - Horthy-korszak - 20. század - magyar irodalom - regény
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 323:008(439)"192/193" *** 894.511-31
[AN 3651326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., András a szolgalegény : regény a magyar nép számára. - [7], [328] pag. var.
Uli, der Knecht
A három kötet egybekötve. - Gotthelf, Jeremias művét ford. és átd. Boross Mihály. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Heckenast, 1857
ISBN 978-963-8457-34-9 v.
magyar irodalom - átdolgozás - német irodalom - regény - hasonmás kiadás
830-31.04=945.11 *** 094/099.07 *** 894.511-31
[AN 3651327] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ifjú Klebelsberg gróf / [írta Erdősi Károly ..., Erdősi-Boda Katinka ...] ; ... szerk. Erdősi-Boda Katinka. - 226, [5] p.
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-8457-35-6 v.
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - 20. század - kulturális politika - Horthy-korszak
32(439)(092)Klebelsberg_K.
[AN 3651333] MARC

ANSEL
UTF-8882 /2017.
Borbély Zsolt Attila (1968-)
   Székely kapu a magyar világra : válogatás húsz év írásaiból / Borbély Zsolt Attila. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék : Kárpátia Stúdió, 2016. - 355 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5374-14-2 fűzött : 2590,- Ft : 40 RON
Erdély - Románia - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - politika - ezredforduló - 21. század - publicisztika
323.1(=945.11)(498.4)"199/201"(0:82-92) *** 32(498)"199/201"(0:82-92)
[AN 3651004]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2017.
Fried Ilona (1952-)
   Őexcellenciája kívánságára : színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában / Fried Ilona. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 366 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-081-8 fűzött : 3990,- Ft
Convegno di lettere (1934) (Roma)
Olaszország - Róma - kulturális politika - kulturális élet - színháztörténet - olasz irodalom története - drámatörténet - fasizmus - konferencia - két világháború közötti időszak
323:008(45)"193" *** 792(45)"193" *** 850(091)-2"193" *** 008(45)"193" *** 061.3(45-2Roma)"1934" *** 321.64(45)"193"
[AN 3652427]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2017.
   Globalizáció, regionalizáció és nemzetállamiság : tanulmányok a nemzetközi kapcsolatok és az újkori történelem tárgyköréből / szerk. Simon János. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 292 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-189-1 fűzött : 2990,- Ft
nemzetközi kapcsolat - geopolitika - biztonságpolitika - történelem - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 355.02(100)"19/20" *** 930.9"19/20"
[AN 3652575]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2017.
Kissinger, Henry (1923-)
World order (magyar)
   Világrend / Henry Kissinger ; [ford. Kállai Tibor, Pataky Éva] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - 3. kiad. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2016, cop. 2015. - 430 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-07-5 kötött : 4300,- Ft
világpolitika - geopolitika - világrendszer - világtörténelem - 20. század - 21. század
327(100)"19/20" *** 321.01 *** 321.8 *** 930.9
[AN 3654617]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2017.
Lee Hyeonseo (1980-)
The girl with seven names (magyar)
   A lány hét névvel : szökésem Észak-Koreából / Hyeonseo Lee és David John ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 403 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-378-4 kötött : 3990,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3654440]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2017.
Marton, Kati (1949-)
True believer (magyar)
   A kém : a Rajk-per titkos amerikai koronatanúja / Kati Marton ; [ford. Bart István] ; [a jegyzeteket Bajnai Zsófi ford.]. - Budapest : Corvina, 2016. - 352 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-326.
ISBN 978-963-13-6396-8 fűzött : 3490,- Ft
Field, Noel (1904-1970)
Egyesült Államok - Szovjetunió - Magyarország - titkos ügynök - hírszerzés - állambiztonság - 20. század
327.84(47)"193/195" *** 355.40(73)(092)Field,_N. *** 327.84(73)"193/195" *** 355.40(439)"1949/195"
[AN 3651986]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2017.
Papp Árpád (1968-)
   A zenélő kút : a bukovinai székelyek Bácskában, 1941-1944 / Papp Árpád ; [kiad. a Magyar Történelmi Társulat, Néprajzi Múzeum, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet]. - Budapest : M. Tört. Társ. : Néprajzi Múz. ; Zenta : Vajdasági M. Művel. Int., [2016]. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-9223-17-2 kötött
Bácska - bukovinai székelyek - áttelepítés - második világháború - történelmi forrás
325.254(=945.11székelyek)(439Bácska)"194"(093) *** 316.347(=945.11székelyek)(439Bácska)"194"(093)
[AN 3650963]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2017.
Várallyay Gyula (1937-)
   Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton / Várallyay Gyula ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: TanulmányútonÞ; Tévúton : ügynökök az ötvenhatos diákmozgalomban Nyugaton
ISBN 978-963-284-818-1 kötött
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége
Magyarország - emigráció - ifjúsági szervezet - 1956-os forradalom - 1950-es évek - 1960-as évek
325.254(=945.11)(100-15)"195/196" *** 061.2(=945.11)(100)MEFESZ
[AN 3651395]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

890 /2017.
   '56 : monográfia az 1956-os forradalom és szabadságharc besenyszögi emlékeiről / [közread. a] Besenyszögért Alapítvány. - Besenyszög : Besenyszögért Alapítvány, 2016. - 92, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [94-96].
ISBN 978-963-12-6386-2 kötött
Besenyszög - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Besenyszög"1956"
[AN 3651355]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2017.
   60 éve őrzött forradalmi emlékek a Miskolci Egyetemen : visszaemlékezések az 1956-os forradalomra és következményeire / [szerk. Kőmíves Tibor] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2016. - 126, [1] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-358-116-2 fűzött
Miskolc - helytörténet - egyetem - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Miskolc"1956"(0:82-94) *** 378.662(439-2Miskolc)"1956"(0:82-94)
[AN 3651792]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2017.
   1956 emlékezete Kisújszálláson / [főszerk. Kovács Tibor]. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2016. - 312 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 37.)
ISBN 978-963-12-6814-0 fűzött
Kisújszállás - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Kisújszállás"1956"
[AN 3651621]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2017.
   1956 : kezében szabadság : novelláskönyv / [... szerk. Botta András]. - Budapest : Botta A., 2016. - 306, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6653-5 fűzött : 1956,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - elbeszélés - antológia
943.9"1956"(0:82-32) *** 894.511-32(082)
[AN 3652029]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2017.
   Bölcsek könyve II : tizennégy kivételes életút esszenciája / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2016. - 214 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-57-4 kötött : 3790,- Ft
Magyarország - híres ember - tudós - művész - 20. század - 21. század - életútinterjú - ezredforduló
929(439)(047.53)
[AN 3652249]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2017.
Crowley, Roger (1951-)
Constantinople (magyar)
   1453 : Konstantinápoly utolsó nagy ostroma / Roger Crowley ; [ford. Tábori Zoltán] ; [az utószót írta Pálosfalvi Tamás]. - Budapest : Park, 2016. - 383, [3] p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359-366.
ISBN 978-963-355-211-7 kötött : 4490,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Konstantinápoly - történelem - hadtörténet - ostrom - 15. század
956.0"145" *** 949.502"1453" *** 355.48(495.02)(560)"1453"
[AN 3652244]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2017.
Donát Ármin (1935-)
   Emlékezés az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján / Donát Ármin. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Hitünkért, hazánkért : "56"-os trilógia, jubileumi üzenet az utókornak
ISBN 978-615-5600-43-2 fűzött
1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3652119]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2017.
   A határ két oldalán : visszaemlékezés-morzsák az '56-os forradalmi eseményekről / szerk. Bartha Dénes, Oroszi Sándor. - Sopron : NYME K., 2016. - 428 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-293-0 fűzött
Sopron - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Sopron"1956"(0:82-94)
[AN 3652270]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2017.
Huizinga, Johan (1872-1945)
Herfsttij der middleeuwen (magyar)
   A középkor alkonya [elektronikus dok.] / Johan Huizinga ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 2 MB) (epub : 872 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137029. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-433-8 (mobi)
ISBN 978-963-398-432-1 (epub)
Európa - Franciaország - Németalföld - művelődéstörténet - kultúra - 14. század - 15. század - elektronikus dokumentum
930.85(4)"13/14" *** 008(44)(492-89)"13/14"
[AN 3640245]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2017.
Jordán Gyula (1940-2012)
   Kína XX. századi története : válogatott tanulmányok / Jordán Gyula ; [sajtó alá rend. Gulyás Csenge ...]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 453 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-208-9 fűzött : 3990,- Ft
Kína - történelem - gazdaságtörténet - 20. század
951.0"19" *** 338(091)(510)"19"
[AN 3652430]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2017.
Kele Sándorné
   Szentmártonkáta anno : [múlt és jelen találkozása] / Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva ; szerk. Kucza Péter ; Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának kiadása. - Szentmártonkáta : Önkormányzat, 2016. - 100, [8] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-6550-7 kötött
Szentmártonkáta - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szentmártonkáta *** 908.439-2Szentmártonkáta
[AN 3651129]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2017.
Kimmel István (1949-)
   Történetek, kordokumentumok / összeáll. és írta Kimmel István. - [Érd] : [Kimmel I.], 2016. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6842-3 fűzött
magyar történelem - 20. század - memoár
943.9"19"(0:82-94)
[AN 3652055]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2017.
Koselleck, Reinhart (1923-2006)
Kritik und Krise (magyar)
   Kritika és válság : tanulmány a polgári világ patogeneziséről / Reinhart Koselleck ; [ford. Boros Gábor]. - Budapest : Atlantisz, 2016. - 321 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066). (Circus Maximus, ISSN 0866-0336)
Bibliogr.: p. 293-318.
ISBN 978-963-9777-26-2 kötött : 3495,- Ft
Európa - történetfilozófia - politikai filozófia - abszolutizmus - 17. század - 18. század
930.1 *** 321.01(4)"16/17" *** 321.61(4)"16/17"
[AN 3652017]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2017.
Kovács György (1875-1949)
   Mesék a nagy háborúból : Kovács György harctéri naplója / [szerk. Babos Krisztina, Pintér Tamás]. - Budapest : NHKA, 2016. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nagy háború könyvek, ISSN 2498-5953 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-5395-5 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - napló - rajz
943.9"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 355.48(436/439)"1914/1918"(0:82-94) *** 741
[AN 3651008]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2017.
Mattenheim Gréta
   Erdély története / [írta Mattenheim Gréta és Domina István] ; [ill. Sipos Norbert és Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-48-7 kötött : 1990,- Ft
Erdély - magyar történelem - gyermekkönyv
943.921(02.053.2)
[AN 3654640]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2017.
Miskolczi Miklós (1938-)
   Trianon gyermeke, Kelebia : helytörténeti monográfia : az első huszonöt év / Miskolczi Miklós. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Miskolczi M., 2016. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-6025-0 kötött
Kelebia - Kelebia (Szerbia) - helytörténet
943.9-2Kelebia *** 949.711-2Kelebia
[AN 3650958]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2017.
   Művészet és mesterség : tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére / szerk. Horn Ildikó [et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
Európa - Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - középkor - újkor - emlékkönyv
943.9"10/17" *** 930.85(4)"10/17" *** 930.85(439)"10/17"
[AN 3652446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.köt. - 662 p. : ill.
ISBN 978-963-236-497-1 kötött : 4990,- Ft
[AN 3652447] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 518 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-414-133-4 kötött : 5990,- Ft
[AN 3652448] MARC

ANSEL
UTF-8907 /2017.
   Orosháza és orosháziak az első világháborúban, 1914-1918 / [szerk. Koszorús Oszkár] ; [... kiad. Nagy Gyula Területi Múzeum]. - Orosháza : Nagy Gy. Ter. Múz., 2016. - 430 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88816-2-5 kötött
Orosháza - helytörténet - első világháború
943.9-2Orosháza"1914/1918"
[AN 3652326]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2017.
Rainer M. János (1957-)
   Az 1956-os magyar forradalom : bevezetés / Rainer M. János. - Budapest : Osiris, 2016. - 187 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 978-963-276-276-0 kötött : 3480,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3652675]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2017.
Sándor Iván (1930-)
   A forradalom visszanéz, 1956-2016 / Sándor Iván. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016. - 131, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-220-1 kötött : 1956,- Ft
1956-os forradalom - magyar irodalom - esszé
943.9"1956"(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 3652559]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2017.
Szabó István
   Pásztó története / Szabó István. - Pásztó : Magánkiad., 2016. - 304 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 300-303.
ISBN 978-963-12-6041-0 kötött
Pásztó - helytörténet
943.9-2Pásztó
[AN 3652581]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2017.
Técsi Zoltán
   A múltnak kútja : jeles erdélyi gyűjtemények és emlékhelyek / [írta] Técsi Zoltán ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2016. - 62, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
keretcím: Kárpáti kincsestár
ISBN 978-963-251-901-2 kötött
Erdély - helyismeret - művelődéstörténet - album
930.85(498.4) *** 908.498.4(084.1) *** 77.04(439)(092)Illyés_Cs.
[AN 3652142]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2017.
   Történelmi arcképek. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2016. - 2 db : ill., színes ; 24 cm. - (Híres magyarok)
magyar történelem - uralkodó - történelmi személy - politikus
943.9(092) *** 32(439)(092)
[AN 3651603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Királyok, fejedelmek, főméltóságok, 972-1790. - 88 p.
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-5321-05-4 kötött : 1990,- Ft
[AN 3651605] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Királyságtól a harmadik köztársaságig, 1790-2000. - 88 p.
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-615-5321-06-1 kötött : 1990,- Ft
[AN 3651612] MARC

ANSEL
UTF-8913 /2017.
Watson, Alexander (1979-)
Ring of steel (magyar)
   Acélgyűrű : Németország és az Osztrák - Magyar Monarchia az első világháborúban, 1914-1918 / Alexander Watson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, 2016. - 814 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 707-770.
ISBN 978-963-355-179-0 kötött : 7990,- Ft
Németország - Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - hadtörténet - első világháború
943.0"1914/1918" *** 943.6/.9"1914/1918" *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 3652243]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

914 /2017.
Drouve, Andreas (1964-)
Portugal (magyar)
   Portugália / [szerző Andreas Drouve] ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, 2016. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6406-4 fűzött : 2490,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 3653472]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2017.
Dubai (magyar)
   Dubaj. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5409-85-1 fűzött : 2290,- Ft
Dubai - útikönyv
915.362-2Dubai(036)
[AN 3651479]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapešt / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-77-4 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651162]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-78-1 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651155]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-79-8 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651159]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-85-9 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651158]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Budapeszt / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-76-7 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651163]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Hongrie / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni ...]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-72-9 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3653504]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Hungary / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni ...]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-74-3 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3653502]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Maďarsko / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-83-5 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651168]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Vengriâ / [tekst ... Ildikó Kolozsvári] ; [fotografii ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-75-0 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3653506]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Vengriâ / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-82-8 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651176]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Węgry / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-81-1 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3651173]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2017.
Krakow (magyar)
   Krakkó. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5409-87-5 fűzött : 1990,- Ft
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 3651482]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2017.
Prague (magyar)
   Prága. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5409-90-5 fűzött : 1990,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3651484]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2017.
Rome (magyar)
   Róma. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 141, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Lingea barangoló, ISSN 2498-8502)
ISBN 978-615-5409-91-2 fűzött : 1790,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3651483]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2017.
Vájer Ákos
   Erzsébetvárosi ősz : az 1950-es évek mindennapjai és a forradalom a VII. kerületben / Vájer Ákos, Zámbó István ; [... kiad. az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Erzsébetvárosi Összevont Művel. Közp., cop. 2016. - 167 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-963-12-6668-9 kötött
Budapest. 7. kerület - helytörténet - hétköznapi élet - 1956-os forradalom - 1950-es évek
908.439-2Bp."195" *** 943.9-2Bp.VII"1956"
[AN 3651614]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

931 /2017.
   Bíróság az igazság szolgálatában : az Országos Bírósági Hivatal tevékenysége a bírósági szervezet sikereinek tükrében. - Budapest : Orsz. Bírósági Hiv., 2016. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80486-0-6 kötött
Magyarország. Országos Bírósági Hivatal
Magyarország - bírósági szervezet - 21. század
347.97(439)"201"
[AN 3651591]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2017.
Burián László (1954-)
   Nemzetközi magánjog : általános rész / Burián László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2016. - 230 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-283-6 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 3653486]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2017.
   Dialogue and identity : fundamental questions of constitutional identity : 23-24 April 2015, Budapest = Dialogue et identité : questions fondamentales de l'identité constitutionnelle : le 23-24 avril, Budapest = Dialog und Identität : Grundfrage der Verfassungsidentität : am 23-24. April 2015, Budapest / [Márton Sulyok ed. ...]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 202 p. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol, francia és német nyelven
ISBN 978-615-5269-88-2 kötött
Magyarország - alkotmányjog - alkotmány
342 *** 342.4(439)
[AN 3651599]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2017.
Endrész György
   Nemsokára hazamentek : rátkaiak kényszermunkán / Endrész György ; [közread. a] Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület. - Rátka : Schwarzwald Hagyományőrző Egyes., 2016. - 275 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-273. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-12-6209-4 fűzött
Rátka - Szovjetunió - kényszermunka - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - 20. század - interjú
343.819.5(=30)(47)"194"(0:82-94) *** 929(439-2Rátka)(047.53) *** 316.347(=30)(439-2Rátka)(047.53)
[AN 3651364]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2017.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Sacra Corona [elektronikus dok.] : a magyar Szent Korona története / Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 720 KB) (mobi : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-530-4 (epub)
ISBN 978-963-398-531-1 (mobi)
magyar történelem - koronázási jelvény - koronázás - elektronikus dokumentum
342.519.8(439)(091)
[AN 3639724]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2017.
   A magyar decentralizáció kudarca nyomában / Pálné Kovács Ilona szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 207-220.
ISBN 978-615-5376-83-2 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - decentralizáció - 21. század
35.071.6(439) *** 352/353(439)"201"
[AN 3651788]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2017.
   A magyar jogrendszer állapota / szerk. Jakab András, Gajduschek György ; [közread. az] MTA TK JTI. - Budapest : MTA TK JTI, 2016. - 962 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-418-006-7 kötött
Magyarország - jogrendszer - jogalkotás - jogbiztonság - 21. század
34(439)"201" *** 340.13(439)"201" *** 340.114
[AN 3652041]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2017.
   Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3 / szerk. Koltay András, Török Bernát. - Budapest : Wolters Kluwer, 2016. - 580 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-599-5 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - sajtószabadság
34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(4-62) *** 342.732(439) *** 342.732(4-62)
[AN 3652267]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

939 /2017.
Beevor, Antony (1946-)
Berlin (magyar)
   Berlin : 1945 - az összeomlás / Antony Beevor ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]. - 461 p., [24] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-452.
ISBN 978-963-426-410-1 kötött : 3499,- Ft
Berlin - hadtörténet - második világháború
355.48(430-2Berlin)"1945"
[AN 3654500]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2017.
Várhalmi Iván
   A m. kir. honvédség erőfeszítései a gépesítés terén 1920-tól 1941.06-ig : a Kárpát csoport, majd az I. gyorshadtest hadműveletei a Szovjetunióban 1941-ben / Várhalmi Iván. - Budapest : Hi Res digit-all Printshop, 2016. - 271 p. : ill. ; 31 cm + 52 mell.
Gerinccím: A Kárpát csoport, a gyorshadtest hadműveletei
ISBN 978-963-12-6748-8 kötött
Magyarország - honvédség - hadtörténet - magyar történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - gépesített gyalogság
355.48(439)"191/194" *** 355(439)"191/194" *** 943.9"191/194"
[AN 3651131]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

941 /2017.
Barazsy Ákos (1976-)
   A bevétel erősíti a szabályt : stroke-ot túlélt sikeres vállalkozó receptje az élethez / Barazsy Ákos. - Göd : RoadRecord.hu Kft., 2016. - 2 db ; 20 cm
vállalkozásismeret - siker
658.1 *** 613.865
[AN 3651609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Farkastörvények az életben. - 186 p.
ISBN 978-963-12-5818-9 fűzött : 7000,- Ft
[AN 3651611] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Farkastörvények a cégben. - 334 p.
ISBN 978-963-12-6264-3 fűzött : 10000,- Ft
[AN 3651613] MARC

ANSEL
UTF-8942 /2017.
Change-Tools (magyar)
   Változásmenedzsment a szervezetekben : gyakorlati kézikönyv szervezetfejlesztők, vezetők, projektmenedzserek, trénerek, tanácsadók részére / szerk. Armin Rohm. - Miskolc : Z-Press, cop. 2016. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-86-5 kötött : 7900,- Ft
változásmenedzsment - szervezetfejlesztés - csoportmunka
658.1.016.7 *** 65.014 *** 65.012.613 *** 331.103.244
[AN 3652262]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2017.
   Kihívások és nemzettudat a modern pénzügyekben [elektronikus dok.] : X. Soproni Pénzügyi Napok : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia : Sopron, 2016. szeptember 29-30. / [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány], [2016]. - 1 CD-R ; 12 cm
Közread. A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-80230-2-3
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3650342]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2017.
László Ágnes
   Jó pincér voltam.. : Kovács Nimród / írta László Ágnes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2016. - 215 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8601-4 kötött : 3200,- Ft
Kovács Nimród (1949-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Kovács_N.(047.53)
[AN 3652027]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2017.
Lewis, Michael (1960-)
Flash boys (magyar)
   Villámfiúk : egy Wall Street-i lázadás története / Michael Lewis ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-297-4 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - tőzsde - 21. század - dokumentumregény
336.76(73-2New_York)"200/201"
[AN 3651679]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2017.
Martichenko, Robert O. (1965-)
Everything I know about lean I learned in first grade (magyar)
   Elemi lean : mindent, amit a leanről tudok, az első osztályban tanultam / Robert O. Martichenko ; ill. Liz Maute ; előszó Pascal Dennis ; [ford. Bányász Réka] ; [... kiad. ... Lean Enterprise Institute Hungary]. - Utánny. - [Budapest] : Lean Enterprise Inst. Hungary, 2016. - XII, 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0947-1 fűzött : 2850,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3653533]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2017.
   Overview of the EGTCs around Hungary / ed. by Sara Svensson and Gyula Ocskay ; [publ. by Central European Service for Cross-border Initiatives]. - Budapest : CESCI, 2016. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 978-963-12-6743-3 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Európai Unió - gazdaságpolitika - területfejlesztés - gazdasági társulás - határ menti kapcsolat - 21. század
338.2(439)"200"/201" *** 332.1(439-04) *** 332.1(4-62-04) *** 332.1(4-11-04)
[AN 3651497]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2017.
Regős Gábor
   Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban : egyszeres könyvvitel naplófőkönyvben, pénztárkönyvben, példákkal, magyarázatokkal, jogszabályi hivatkozásokkal : naplófőkönyv kézi- és számítógépes könyvvezetésének bemutatása / Regős Gábor. - [Dunaföldvár] : Contorg Kft., 2016. - 260 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-6171-4 fűzött
egyszeres könyvvitel - útmutató
657.11(036)
[AN 3650950]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2017.
Sachs, Jeffrey (1954-)
The price of civilization (magyar)
   A civilizáció ára : az amerikai értékek és a visszatérés a prosperitáshoz / Jeffrey D. Sachs ; [ford. Soproni András ..., Berényi Gábor ...]. - Budapest : Gondolat, 2016. - 329 p. : ill. ; 22 cm. - (Oikumené könyvek, ISSN 2498-5481)
Bibliogr.: p. 317-329.
ISBN 978-963-693-657-0 fűzött : 3450,- Ft
Egyesült Államok - gazdasági helyzet - gazdasági válság - 21. század
338.1(73)"200/201" *** 338.124.4(73)"200"
[AN 3651487]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2017.
Suller Krisztina
   A civil szervezetek alapító okirata, alapszabálya, működésük alapjai, tipikus és atipikus foglalkoztatási formái / Suller Krisztina. - Budapest : Penta Unió Zrt., 2016. - 51, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-43-3 fűzött
Magyarország - civil szervezet - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - szervezetalapítás - útmutató
334.012.46(036) *** 323.21 *** 061.2(439)(036)
[AN 3652036]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2017.
   Tradition, innovation and reform in local development : conference proceedings / [eds.] Julianna Faludi and Zoltán Szántó ; [org., publ. by the Corvinus University of Budapest Institute of Sociology and Social Policy]. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Inst. of Sociology and Social Policy, 2016. - 156 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. szept. 11-12-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-624-0 fűzött
helyi gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságszociológia - konferencia-kiadvány
332.1(100) *** 330.34 *** 316.334.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3652120]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2017.
Zorn Antal (1942-)
   Katymár ipara és kereskedelme a 20. században / [Zorn Antal]. - Baja : Zorn A., 2016. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6324-4 fűzött
Katymár - gazdaságtörténet - ipartörténet - iparos - ipartestület
338(091)(439-2Katymár) *** 334.713(439-2Katymár) *** 061.23(439-2Katymár)
[AN 3651012]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

953 /2017.
   Áthidaló : hogyan építhetjük be a konfirmandusokat gyülekezeteinkbe? : bevált, megvalósult jó gyakorlatok gyűjteménye. - [Budapest] : Dunamelléki Református Egyházker. Ifj. Misszió, cop. 2016. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Ifi-kap-tár füzetek, ISSN 2416-2779 ; 4.)
ISBN 978-963-89654-5-5 fűzött
vallásoktatás - ifjúsági tábor - misszió - református egyház - példatár
372.82(076) *** 284.2 *** 379.835 *** 266
[AN 3651670]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Growing up social (magyar)
   Netfüggő gyerekek : hogyan teremtsünk egyensúlyt a virtuális és a valódi kapcsolatok között? / Gary Chapman & Arlene Pellicane ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2016. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-335-9 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - internet
37.018.1 *** 159.922.7 *** 681.324Internet
[AN 3651227]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2017.
Dienes Dénes (1956-)
   A Sárospataki Református Kollégium története / Dienes Dénes, Ugrai János. - 4. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2016. - 196, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-9-6 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - iskolatörténet - gimnázium - református egyház - tanítóképző - pedagógusképzés
373.54(439-2Sárospatak)(091) *** 378.637(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3653631]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2017.
   Hiteles pedagógia : tanulmányok Golnhofer Erzsébet tiszteletére / Garai Imre, Vincze Beatrix, Szabó Zoltán András szerk. ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 126 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-828-0 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3651383]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2017.
Illyés Benjamin (1935-)
Soproni diákok voltunk... (új kiadása)
   Soproni egyetemisták voltunk.. / Illyés Benjamin ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - 2. jav., bőv. kiad. - Sopron : NYME K., 2016, cop. 2006. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-294-7 fűzött
Erdőmérnöki Főiskola (Sopron)
University of British Columbia (Vancouver). Faculty of Forestry. Sopron Division
Sopron - Kanada - főiskola - erdészet - diákélet - magyarság - emigráns - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - memoár
378.663.0(439-2Sopron)"195"(0:82-94) *** 378.18(439-2Sopron)"1956" *** 325.25(=945.11)(71)"195"
[AN 3652272]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2017.
   Lesnyánszky András (1795-1859) a jeho spôsob modelovania vo vyučovaní matematiky v komparácii s teóriou Víta a Milana Hejného = Lesnyánszky András (1795-1859) és modellálási módszere a matematikaoktatásban, összehasonlítva Vít és Milan Hejný elméletével / Ján Gunčaga [et al.] ; [vyd. ... Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. - 232 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 228-230. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5330-08-7 fűzött
Lesnyánszky András (1795-1859)
Hejný, Vít (1904-1977)
Hejný, Milan (1936-)
matematikatanítás - módszertan - neveléstörténet - összehasonlító módszer
372.47 *** 372.851 *** 371.3(091)
[AN 3652550]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2017.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók (Mafiok) XL. országos konferenciája [elektronikus dok.] : Székesfehérvár, 2016. aug. 22-24. / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar. - Szöveg és képek. - Székesfehérvár : Óbudai Egy. Alba Regia Műszaki Kar, cop. 2016. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-615-5460-82-1
matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3650991]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2017.
   New methods and technologies in education and practice : XXIXth Didmattech 2016 : [international scientific and professional conference] : [Budapest, 25th-26th August 2016] : abstracts / [ed. Veronika Stoffová, László Zsakó, Péter Szlávi] ; [org., publ. by the] Eötvös Loránd University in Budapest Faculty of Informatics. - Budapest : Eötvös L. Univ. Fac. of Informatics, 2016. - 55 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-801-3 fűzött
didaktika - informatika - konferencia-kiadvány
378.147 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2016"
[AN 3651103]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2017.
   Összetartozunk : a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola barátságáról testvérkapcsolatunk 25 éves évfordulója alkalmából / [... szerk. Kárpáti Zoltánné]. - Dunakeszi : Kőrösi Csoma Ált. Isk., 2016. - 64 p. : ill., szerk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6758-7 fűzött
Dunakeszi - Székelykeresztúr - diákélet - általános iskola
371.8 *** 373.3(439-2Dunakeszi) *** 373.3(498.4-2Székelykeresztúr)
[AN 3652128]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2017.
   Perspektivikus kaleidoszkóp : [fiatal tehetségek tanulmányai a különleges bánásmóddal kapcsolatban] / Koncz István, Mező Ferenc szerk. ; [kiad. a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület]. - Budapest : PEME, 2016. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89915-8-4 fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3651055]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2017.
Péteri Kálmánné
   Játsszuk el a mesét! : dramatizált szövegek gyűjteménye jelmez- és díszletötletekkel : [óvodás és kisiskolás korosztálynak] / Péteri Kálmánné. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2016]. - 95 p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-615-5581-29-8 fűzött
drámapedagógia - mesepedagógia - tanári segédkönyv - népmese
371.383.1(072) *** 398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3651595]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2017.
Snel, Eline (1954-)
Ruimte geven & dichtbij zijn (magyar)
   Tartsd őket közel, de ne túl szorosan : mindfulness kamasz gyerekek szüleinek / Eline Snel ; [ford. Basa Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2016. - 166, [1] p. : ill. ; 23 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-963-244-672-1 fűzött : 2950,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - serdülőkor - mentálhigiénia - tudatosság
37.018.1 *** 159.922.8 *** 613.865
[AN 3652684]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

965 /2017.
Aczél Zoltán
   A Gémklub-sztori : és ami a társasjátékozás mögött rejlik / Aczél Zoltán. - [Budapest] : Gémklub, 2016. - 59 p. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 59.
Fűzött
Gémklub Első Magyar Játékkiadó (Budapest)
Magyarország - társasjáték - klub - vállalat
793.7 *** 061.2(439) *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 3652576]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2017.
Erős Zoltán (1948-)
   Új rejtvényböngészde / Erős Zoltán ; [... a rejtvényeket kész. Schmidt János]. - 3. frissített, bőv. kiad. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2016. - 720 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-225-1 fűzött : 3900,- Ft
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 3654621]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2017.
Fűrész Attila
   Ria, ria! : [hajrá magyarok, avagy egy évszázad válogatott történetei] / Fűrész Attila, Privacsek András. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2016. - 239 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [240].
ISBN 978-963-89903-7-2 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - labdarúgás - anekdota
796.332(439)(0:82-36)
[AN 3652250]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2017.
Jocha Károly
   A lólengés magyar világklasszisai / Jocha Károly ; [közread. a] Magyar Torna Szövetség. - [Budapest] : M. Torna Szövets., [2016]. - 146 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kötött
Magyarország - sportoló - torna - sporttörténet - 20. század - interjú
796.41(439)(092)(047.53) *** 796.41(439)"197/199"(047.53)
[AN 3651628]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2017.
Kiss Attila
   Déli csillagok / Kiss Attila, Szijártó Attila ; [... kiad. a Sakk Egylet Nagyatád]. - Nagyatád : Sakk Egylet, 2016. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6655-9 kötött
Sakk Egylet Nagyatád
Nagyatád - sakk - sportegyesület
794.1 *** 061.2(439-2Nagyatád)
[AN 3651154]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2017.
Reid, Machar
Tennis science (magyar)
   Tenisz kézikönyv : kezdőknek és profiknak, játékosoknak és edzőknek / Machar Reid, Bruce Elliott és Miguel Crespo ; [ford. Nyirő László és Soproni András ...]. - Budapest : Corvina, 2016. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 178-183.
ISBN 978-963-13-6381-4 kötött : 7990,- Ft
tenisz
796.342
[AN 3651578]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2017.
Sarrazin, Aurélie
Le football (magyar)
   Foci / írta Aurélie Sarrazin ; ill. Tiago Americo [et al.] ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 94 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kalandos enciklopédia, ISSN 2498-8790)
ISBN 978-615-5535-51-2 kötött : 2990,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv - képeskönyv
796.332(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3652158]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2017.
Simeone, Diego Pablo (1970-)
Simeone : partido a partido (magyar)
   Meccsről meccsre : ha hiszel benne, menni fog / Diego Pablo Simeone ; [ford. Juhász Rita]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2016. - 181 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-68-8 fűzött : 3150,- Ft
Simeone, Diego Pablo (1970-)
Argentína - labdarúgó - edző - 20. század - 21. század - memoár
796.332(82)(092)Simeone,_D._P.(0:82-94) *** 796.332.071.4(82)(092)Simeone,_D._P.(0:82-94)
[AN 3651184]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

973 /2017.
Deme Edina
   Neves magyar festőművészek / Deme Edina, Gimesy Péter. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG ; [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Fókuszban)
ISBN 978-615-5533-59-4 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - festőművész - festészet - művészettörténet - ifjúsági könyv
75(439)(092)(02.053.2)
[AN 3652791]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (angol)
   Parliament: the authorized guide / [written by Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : The Office of the Hung. Nat. Assembly, cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-963-9848-85-6 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651809]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (francia)
   Guide du Parlement / [écrit par Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Office du Parlement, cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Visites du Parlement, ISSN 2498-8030)
ISBN 978-963-9848-86-3 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651798]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (német)
   Wegweiser durch das Parlament / [Text Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Amt der Nationalversammlung, cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Parlamentsführungen, ISSN 2498-7999)
ISBN 978-963-9848-87-0 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651814]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (olasz)
   Guida al Parlamento / [testo Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Ufficio dell'Assemblea nazionale, cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Passeggiate al Parlamento, ISSN 2498-8014)
ISBN 978-963-9848-88-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651791]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (orosz)
   Putevoditelʹ po zdaniû Parlamenta / [avt. ... Eva Duži, Szilʹviâ Szellʹ]. - [Budapest] : Administraciâ Gos. sobr., cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Progulki po Parlamentu, ISSN 2498-8022)
ISBN 978-963-9848-89-4 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651805]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2017.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (spanyol)
   Guía del Parlamento / [texto Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Oficina de la Asamblea Nacional, cop. 2016. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Paseos en el Parlamento, ISSN 2498-8006)
ISBN 978-963-9848-90-0 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3651769]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2017.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (25.) (2016) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXV. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : ... Vármező Galéria ... Budapest, ... 2016. október 5-től október 28-ig ... - Budapest : Független M. Szalon, 2016. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Független Magyar Szalon, Budapest 2016
ISBN 978-963-88021-9-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3651437]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2017.
Harrison, Paul
Leonardo da Vinci in 30 seconds (magyar)
   Leonardo da Vinci 30 másodpercben / Paul Harrison ; [ill. Tom Woolley] ; [ford. Miklovicz András]. - Budapest : Babilon, cop. 2016. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-294-363-3 fűzött : 2750,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - tudós - 15. század - 16. század - gyermekkönyv
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2) *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2)
[AN 3651041]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2017.
   Imre Makovecz / ed. by Eszter Götz ; [Zoltán Farkas, Judy Sollosy ... transl.]. - [Budapest] : epl, cop. 2016. - 267 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5461-10-1 kötött : 12000,- Ft
Makovecz Imre (1935-2011)
Magyarország - építész - organikus építészet - 20. század - ezredforduló
72(439)(092)Makovecz_I. *** 72.01
[AN 3651622]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2017.
Itten, Johannes
Kunst der Farbe (magyar)
   A színek művészete : a szubjektív élmény és objektív megismerés mint a művészethez vezető utak / Johannes Itten ; [ford. Karátson Gábor]. - Tanulmányi kiad. - Budapest : Göncöl, [2016], cop. 1997. - 94, [1] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9183-18-6 kötött : 2940,- Ft
színtan
7.017.4 *** 535.6
[AN 3654478]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2017.
Kárpáti János
   Az egri püspökvár : az egri vár a 13-15. században a régészeti kutatások alapján / Kárpáti János. - 2. átd. kiad. - Eger : Motívum, 2016. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-306.
ISBN 978-963-12-5610-9 fűzött
Eger - vár - püspöki palota - középkor - régészet
728.81(439-2Eger)"12/14" *** 726.92(439-2Eger) *** 904(439-2Eger)
[AN 3653498]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2017.
Kárpáti János
   Az egri vár "titkos" föld alatti világa : fülesbástyák, kazamaták, épített folyosók, vájt és természet alakította föld alatti járatok / Kárpáti János. - 2. átd. kiad. - Eger : Motívum, 2016. - 178 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-12-5609-3 fűzött
Eger - vár - várépítés - régészet - 16. század
728.81(439-2Eger) *** 904(439-2Eger)"15"
[AN 3653494]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2017.
Kolozsvári Ildikó
   Maďarsko / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-84-2 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Hajni_I. *** 908.439(084.12)
[AN 3651165]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2017.
Kőszegi Gábor (1948-)
   Rovarbörze : Magyarország apró csodái / Kőszegi Gábor. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2016. - 155 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-89976-5-4 kötött
Magyarország - rovar - fényképalbum
77.04(439)(092)Kőszegi_G. *** 595.7(439)(084.12)
[AN 3652697]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2017.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál]. - 2. átd. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2016]-. - 27 cm
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3636337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A rómaiaktól Buda elfoglalásáig : a kezdetektől 1541-ig / Tóth Endre, Buzás Gergely. - cop. 2016. - 303 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 282-288.
ISBN 978-963-09-8334-1 kötött : 7900,- Ft
Pannonia - Magyarország - Kárpát-medence - építészettörténet - régészet - római birodalom kora - középkor
72(439)"-00/15" *** 904(4-191)"-00/15"
[AN 3636340] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Buda elfoglalásától József nádor koráig, 1541-1808 / Feld István, Velladics Márta. - cop. 2016. - 351 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 333-339.
ISBN 978-963-09-8640-3 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - építészettörténet - középkor - újkor
72(439)"154/180"
[AN 3652631] MARC

ANSEL
UTF-8989 /2017.
   A polónyizmus Debrecenben : tartószerkezetek művészete : Modem, 2016. június 17 - július 24. / [szerk. Liska András, Koroknai Edit] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara]. - Debrecen : HBMMK, [2016]. - 93 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Debrecenben rendezett kiállítás és konferencia anyaga
ISBN 978-963-12-6782-2 fűzött
Polónyi István (1930-)
Magyarország - építészet - építőmérnök - egyetemi tanár - szerkezettervezés - tartószerkezet - 20. század - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Polónyi_I. *** 061.4(439-2Debrecen) *** 72(439)"200/201" *** 624
[AN 3651648]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2017.
Sipos Júlia
   Képi reprezentáció és hitelesség a 21. századi médiatartalom előállításban / Sipos Júlia. Új ecset, új vászon : a modern képkorszak lehetőségei és kihívásai / Deli Eszter. - Budapest : BME GTK Műsz. Ped. Tansz., 2016. - 30 p. ; 25 cm. - (Képi Tanulás Műhelye füzetek, ISSN 2498-7441 ; 1.)
Bibliogr.: p. 28-30.
ISBN 978-963-313-232-6 fűzött
médiaismeret - vizuális kultúra - 21. század - előadóbeszéd
7.017 *** 316.774(042)
[AN 3651518]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2017.
Szervátiusz Jenő (1903-1983)
   Szervátiusz Jenő, Szervátiusz Tibor : két szobrász, két nemzedék : [2016. július 27 - 2016. október 16.] : two sculptors, two generations : [27 July 2016 - 16 October 2016] / [kurátor ..., szerk. ... Rockenbauer Zoltán] ; [kiadó ... Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2016. - 228 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 978-963-9506-96-1 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Szervátiusz_J. *** 73(439)(092)Szervátiusz_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3651234]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2017.
Török András (1954-)
   The remarkable Hungarian Parliament building / András Török, Tamás Wachsler. - Budapest : The Office of the Hung. Nat. Assembly, 2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-615-5674-00-6 kötött
Budapest - országház
725.11(439-2Bp.)
[AN 3652644]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

993 /2017.
Lukács Gyöngyi (1967-)
   Énekes álarc nélkül / Lukács Gyöngyi. - [Budapest] : Attisz, [2016]. - 239 p., [44] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87086-5-6 kötött : 3580,- Ft
Lukács Gyöngyi (1967-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - memoár
784.071.2(439)(092)Lukács_Gy.(0:82-94)
[AN 3652022]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2017.
Pauk György (1936-)
   Négy húron pendülök : nyolcvan év emlékei / Pauk György ; [... közrem. J. Győri László]. - Budapest : Park, cop. 2016. - 247, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-315-2 kötött : 3490,- Ft
Pauk György (1936-)
Nagy-Britannia - komolyzenei előadó - hegedű - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
787.1.071.2(410)(=945.11)(092)Pauk_Gy.(0:82-94)
[AN 3652674]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

995 /2017.
Dienes Valéria (1879-1978)
   A tánc reformja "a mozdulatművészet vonzásában" : mozdulattudomány, filozófia, pszichológia, pedagógia, művészetelmélet : táncelméleti szöveggyűjtemény / [Dienes Valéria] ; [bev. tanulmány és sajtó alá rend. Fenyves Márk, Dienes Gedeon]. - Budapest : Orkesztika Alpítvány, 2016. - 546 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozdulatművészeti sorozat, ISSN 1586-4537). (Duncan - Dienes füzetek, ISSN 1586-4545 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-5671-0 kötött
táncművészet - mozdulatművészet - táncelmélet
792.87 *** 793.327 *** 793.3.01
[AN 3651190]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2017.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Váratlan perspektívák : Jeles András filmjei / Gelencsér Gábor. - Budapest : Kijárat, 2016. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-249. - Filmogr.: p. 251-262.
ISBN 978-615-5160-58-5 fűzött : 2800,- Ft
Jeles András (1945-)
Magyarország - filmrendező - filmesztétika - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Jeles_A. *** 791.43.01
[AN 3651178]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2017.
Paxmann, Christine (1961-)
Tanz (magyar)
   Tánc : ritmus és mozgás / Christine Paxmann ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-361-9 kötött : 3200,- Ft
táncművészet - tánc - ifjúsági könyv
793.3(02.053.2)
[AN 3652184]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

998 /2017.
Budai László (1934-)
   A magyar mint idegen nyelv grammatikája : elmélet és gyakorlat = A grammar of Hungarian as a foreign language : theory and practice / Budai László. - Budapest : Tinta Kvk., 2016. - 720 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 193.)
Bibliogr.: p. [721].
ISBN 978-963-409-068-7 fűzött : 6990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=20
[AN 3651338]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2017.
Davis, Rebecca
Pons Typische Fehler A - Z Englisch (magyar)
   Pons gyakori hibák A - Z : angol : 6-99 éves korig / Rebecca Davis, Heinz Gildhoff, Johannes Wahl ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2016. - 185, [15] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5328-54-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)(076)=945.11
[AN 3651034]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2017.
Hernádi Sándor (1927-2013)
   Helyesírási önképző : a magyar helyesírás szabályai új, 12. kiadása alapján / Hernádi Sándor. - Felújított, átd. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-506-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - tankönyv
809.451.1-1(078)
[AN 3654555]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2017.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2016]. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1300,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3653559]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2017.
Mágocsi Nyina
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés oroszul : [B1, B2] / Mágocsi Nyina, Kalafatics Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Lexika, 2016. - 278 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-61-8 fűzött : 4190,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
808.2(079.1)=945.11
[AN 3652554]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2017.
   Szlovén társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-94-3 fűzött : 2790,- Ft
szlovén nyelv - útiszótár - kétnyelvű szótár
808.63(078)=945.11 *** 801.323=863=945.11
[AN 3651464]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2017.
   Vietnami társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - [Komárom] : Lingea, 2016. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-95-0 fűzött : 3490,- Ft
vietnami nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
809.527(078)=945.11 *** 801.323=952.7=945.11
[AN 3651477]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1005 /2017.
Czetter Ibolya (1964-)
   Kristóf Ágota / Czetter Ibolya. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2016. - 95 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5214-66-0 kötött
Kristof, Agota (1935-2011)
Svájc - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
840(494)(092)Kristof,_A.
[AN 3652253]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2017.
Kántás Balázs (1987-)
   Fingerprints : five essays on poetry / Balázs Kántás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 65, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-571-2 fűzött : 1490,- Ft
világirodalom története - műfajtörténet - költészet - 19. század - 20. század - műelemzés
82(091)-14"18/19"
[AN 3651329]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2017.
Kántás Balázs (1987-)
   Message in the bottle : essays around Paul Celan's poetry / Balázs Kántás ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 80, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76-[81].
ISBN 978-963-263-572-9 fűzött : 1490,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P.
[AN 3651335]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2017.
McGrath, Alister E. (1953-)
If I had lunch with C. S. Lewis (magyar)
   Ebéd C. S. Lewisszal : elképzelt beszélgetések az élet nagy kérdéseiről / Alister McGrath ; [ford. J. Füstör Erika]. - Budapest : Harmat, 2016. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-218.
ISBN 978-963-288-339-7 kötött : 3200,- Ft
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Nagy-Britannia - író - 20. század - vallásos irodalom - kereszténység
820(092)Lewis,_C._S. *** 244 *** 23/28
[AN 3650265]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1009 /2017.
   Hazádnak rendületlenül : 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása : 2016. november 3-tól 2017. március 15-ig / [... rend., a kísérőfüzet szövegét írta és szerk. Babus Antal]. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp., cop. 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7451-28-7 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2016/2017"
[AN 3651692]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2017.
   Kaland és mese : körkép, 2016 : a mai mese- és ifjúsági irodalom hazai nagyjai és nagy ígéretei : könyvbarátoknak és leendő könyvbarátoknak 14 éves korig. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-399-797-0 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - gyermekirodalom - ifjúsági irodalom - mese - könyvismertetés
894.511(091)-93(0:82-95) *** 894.511(091)-34(02.053.2)(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3651928]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2017.
Kántás Balázs (1987-)
   Hűség holtig : esszéetűd Bíró József költészetéről / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 77, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-75.
Fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-583-7)
Bíró József (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Bíró_J.
[AN 3651315]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2017.
   A palóc mentor : Pál József munkássága / [szerk. Molnár Edina és Handó Péter]. - Salgótarján : Lélekpendítők Társ., 2016. - 142, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Lélekpendítő könyvek, ISSN 2498-8324)
ISBN 978-963-12-6903-1 fűzött
Pál József (1950-2011)
Magyarország - szerkesztő - író - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"197/200" *** 82.01(439)(092)Pál_J. *** 894.511(092)Pál_J.
[AN 3651314]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2017.
Rippl Dóra (1977-)
   "...jártam ott, hol nincs világos, nincs sötét..." : filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében / Rippl Dóra. - Budapest : MMA MMKI : L'Harmattan, 2016. - 89 p. ; 23 cm. - (MMA ösztöndíjas tanulmányok, ISSN 2416-3589 ; 5.)
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-414-156-3 fűzött : 1990,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - irodalomelmélet - 20. század
894.511(092)Babits_M. *** 82.01
[AN 3652395]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1014 /2017.
Ahdieh, Renée
The wrath & the dawn (magyar)
   Harag & hajnal / Renée Ahdieh ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5535-55-0 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3651956]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2017.
Al Berto (1948-1997)
Horto de incêndio (magyar)
   Tűzvészkert / Al Berto ; ford. és az utószót írta Urbán Bálint. - Budapest : Magvető, 2016. - 67 p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 6.)
ISBN 978-963-14-3474-3 kötött : 1990,- Ft
portugál irodalom - vers
869.0-14=945.11
[AN 3651885]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2017.
   Aladdin és más klasszikus mesék. - Debrecen : TKK, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5625-65-7 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652178]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2017.
Aldulescu, Radu (1954-)
Cronicile genocidului (magyar)
   A népirtás krónikái / Radu Aldulescu ; [ford. Kirilla Teréz]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 376, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-462-3 fűzött : 3990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3651375]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2017.
Banks, Rosie
Christmas ballerina (magyar)
   Karácsonyi balett / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 199, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-116-1 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653431]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2017.
Banks, Rosie
Christmas Castle (magyar)
   Karácsony-kastély / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 202 p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-615-5385-96-4 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653437]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2017.
Banks, Rosie
Dolphin bay (magyar)
   Delfin-öböl / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2015. - 190, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-101-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653426]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2017.
Barnett, Mac (1982-)
The Terrible Two (magyar)
   Rémes páros / Mac Barnett, Jory John ; ill. Kevin Cornell ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 229, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-746-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3652227]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2017.
Bernhard, Thomas (1931-1989)
   Békétlenség haszonbérbe : négy színmű / Thomas Bernhard ; [... vál. és ford. Erdélyi Z. János]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 395, [4] p. ; 20 cm
Tart.: Egyszerűen komplikáltÞ; HeldenplatzÞ; Immanuel KantÞ; A célnál. - Egys. cím: Immanuel Kant ; Am Ziel ; Einfach kompliziert ; Heldenplatz
ISBN 978-963-263-561-3 fűzött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - dráma
830-2(436)=945.11
[AN 3651368]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2017.
Blasband, Philippe (1964-)
De cendres et de fumées (magyar)
   Hamuból és füstből / Philippe Blasband ; [ford. Károly Judit] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 95, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-563-7 fűzött : 1790,- Ft
vallon irodalom - kisregény
840-31(493)=945.11
[AN 3651365]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2017.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und das ganz spezielle Weihnachtsfest (magyar)
   Bori és a nem mindennapi karácsony / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 94, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-279-3 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652245]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hallowe'en party (magyar)
   Halloween és halál / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2010. - 310 p. ; 19 cm
Megj. "Ellopott gyilkosság" címmel is
ISBN 978-963-405-539-6 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3653861]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2017.
Christie, Agatha (1890-1976)
Star over Bethlehem (magyar)
   Csillag Betlehem felett / Agatha Christie ; [ford. Rostoványiné Kóczán Mária] ; [a verseket ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-058-1 kötött : 1300,- Ft
angol irodalom - vallásos irodalom
820-821=945.11 *** 244
[AN 3653830]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2017.
Coelho, Paulo (1947-)
A espiã (magyar)
   A kém : regény / Paulo Coelho. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Nagy Viktória
ISBN 978-963-293-467-9 kötött : 3490,- Ft
Mata Hari (1876-1917)
brazil irodalom - életrajzi regény
869.0-312.6(81)=945.11
[AN 3651971]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2017.
Debeljak, Aleš (1961-2016)
Balkanska brv (magyar)
   Balkáni pallóhíd : esszék a "jugoszláv Atlantisz" irodalmáról / Aleš Debeljak ; [ford. Gállos Orsolya]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 242 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-[243].
ISBN 978-963-263-575-0 fűzött : 2490,- Ft
Jugoszlávia - szlovén irodalom - szláv nyelvek irodalma - irodalomtörténet - irodalmi kapcsolat - 20. század - ezredforduló - esszé
886.3-4=945.11 *** 886.1/.3(497.1)(091) *** 886.1/.3.091
[AN 3651409]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2017.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The sign of four (magyar)
   A négyek jele [elektronikus dok.] / Arthur Conan-Doyle ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 300 KB) (mobi : 861 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-556-4 (epub)
ISBN 978-963-398-557-1 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3639656]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2017.
Flanagan, Richard (1961-)
The narrow road to the deep north (magyar)
   Keskeny út északra / Richard Flanagan ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-646-7 kötött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3652183]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2017.
Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-)
Elefanten som så gärna ville somna (magyar)
   Szép álmokat, Ella! : egy nem mindennapi mesekönyvsorozat második része / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; Agócs Írisz rajz. ; [... ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 36 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5591-13-6 kötött : 2999,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652640]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2017.
France, Anatole (1844-1924)
Histoire comique (magyar)
   Színésztörténet [elektronikus dok.] / Anatole France ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 949 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137001. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-495-6 (mobi)
ISBN 978-963-398-494-9 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3640041]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2017.
Fry, Michael (1959-)
The Odd Squad : bully bait (magyar)
   Cseles csapat : a trollcsapda / Michael Fry ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-399-579-2 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3652215]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2017.
Gilbert, Elizabeth (1969-)
Eat, pray, love (magyar)
   Ízek, imák, szerelmek : egy boldogságkereső fiatal nő útja Itálián, Indián és Indonézián keresztül / Elizabeth Gilbert ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2016. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-88-8 fűzött : 3490,- Ft
Gilbert, Elizabeth (1969-)
amerikai angol irodalom - mentálhigiénia - életrajzi regény
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 3654571]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2017.
Gortner, C. W.
The Tudor vendetta (magyar)
   A Tudorok bosszúja : a kémmester krónikái / C. W. Gortner ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2016. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-002-3 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3652651]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2017.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm mesék / [szerk. Manxhuka Afrodita]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2016]. - 64 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Panda Peti kiskönyvtára ; 3.)
ISBN 978-615-5581-23-6 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3651753]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2017.
Harvey, Jacqueline
Alice-Miranda takes the lead (magyar)
   Alice-Miranda és a titokzatos boszorkány / Jacqueline Harvey. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 323, [5] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - Ford. Ruff Orsolya
ISBN 978-963-403-285-4 kötött : 2690,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3652232]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2017.
Heger, Ann-Katrin (1976-)
Adventsgeschichten (magyar)
   Advent : három ünnepi történet / Ann-Katrin Heger ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 57 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-270-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652196]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2017.
Hinckel, Florence (1973-)
Secrets.com (magyar)
   Titkok.com / Florence Hinckel ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 148, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-399-709-3 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652225]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2017.
James, E. L. (1963-)
Grey (magyar)
   Grey : a szürke ötven árnyalata Christian szerint / E L James ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2015. - 715 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-702-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3654564]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2017.
Jančar, Drago (1948-)
To noč sem jo videl (magyar)
   Ma éjjel láttam őt / Drago Jančar ; [ford. Gállos Orsolya]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 201 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-218-8 fűzött : 2490,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3652562]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2017.
Jefferies, Dinah (1948-)
The tea planter's wife (magyar)
   A teaültetvényes felesége / Dinah Jefferies ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Tericum, cop. 2016. - 412, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-001-6 kötött : 3970,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3652667]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2017.
Kant, Komal
Impossible (magyar)
   Mire jó a rosszfiú? / Komal Kant ; [ford. Kulcsár Júlia]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 313 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-415-550-8 fűzött : 2299,- ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3654565]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2017.
   Karácsonyi meghitt percek. - Debrecen : TKK, [2016]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5625-67-1 kötött
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 894.511-84 *** 398.322.416(0:82-84)
[AN 3652191]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2017.
Karystianī, Iōanna (1952-)
Ta sakia (magyar)
   Batyu / Ioanna Karisztiani ; [ford. Kurtisz Krisztián]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 281, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-585-9 fűzött : 2990,- Ft
újkori görög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 3651382]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2017.
King, Stephen (1947-)
In the tall grass (magyar)
   A magas fűben ; Teljes gázzal / Stephen King, Joe Hill ; [ford. Hegyi Pál, Totth Benedek]. - Budapest : Európa, 2016. - 125, [2] p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
Egys. cím: In the tall grass ; Throttle
ISBN 978-963-405-506-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3651863]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2017.
Kleypas, Lisa (1964-)
It happened one autumn (magyar)
   Ősszel történt : [a hat részes Wallflowers-sorozat harmadik kötete] / Lisa Kleypas ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-300-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3651732]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2017.
Koçu, Reşad Ekrem (1905-1975)
Kösem Sultan (magyar)
   Köszem szultána / Reşad Ekrem Koçu. - Budapest : Európa, 2016. - 2 db ; 24 cm
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3651991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 371 p.
Ford. Csáki-Sipos Kata
ISBN 978-963-405-517-4 kötött : 3990,- Ft
[AN 3651995] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 424 p.
Ford. Nagy Marietta
ISBN 978-963-405-547-1 kötött : 3990,- Ft
[AN 3652000] MARC

ANSEL
UTF-81049 /2017.
Kracht, Christian (1966-)
Imperium (magyar)
   Imperium / Christian Kracht ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2016. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5113-80-2 kötött
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3652024]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2017.
Kristian, Giles (1975-)
God of vengeance (magyar)
   A bosszú istene : Sigurd-saga 1. / Giles Kristian ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 423 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-261-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.6=945.11
[AN 3651674]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2017.
Kundera, Milan (1929-)
L'ignorance (magyar)
   Nemtudás / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2001. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-513-6 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3653813]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2017.
Kundera, Milan (1929-)
La lenteur (magyar)
   Lassúság / Milan Kundera ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1996. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-570-9 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3653819]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2017.
Kuznecova, Ûliâ Nikitična (1981-)
Dom P (magyar)
   Micsoda nagyi! / Julija Kuznyecova ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 2690,- Ft
orosz irodalom - ifjúsági regény
882-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652316]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2017.
London, Jack (1876-1916)
   Jeromos és Mihály [elektronikus dok.] : két csodakutya története / Jack London ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 588 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-572-4 (epub)
ISBN 978-963-398-573-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
820-35(73)=945.11
[AN 3639921]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2017.
   A majom király / Ezópusz [alapján] ; Kohl Attila rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-05-6 fűzött : 599,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652759]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2017.
Mann, Thomas (1875-1955)
Die vertauschten Köpfe (magyar)
   Az elcserélt fejek / Thomas Mann ; [ford. Horváth Henrik]. - Budapest : Gabo, cop. 2016. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-331-5 kötött : 2790,- Ft
német irodalom - kisregény
830-31=945.11
[AN 3651669]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2017.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Fort comme la mort (magyar)
   Erős, mint a halál [elektronikus dok.] / Guy de Maupassant ; ford. Király György. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 321 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136946. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-509-0 (mobi)
ISBN 978-963-398-508-3 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3639828]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2017.
McEwen, Scott (1961-)
The sniper and the wolf (magyar)
   Elit mesterlövész : a mesterlövész és a farkas / Scott McEwen ; Thomas Koloniar közrem. ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 343 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-323-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - mesterlövész - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 355.168(73)(0:82-31)
[AN 3651689]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2017.
Mendelson, Charlotte (1972-)
Almost English (magyar)
   Törtmagyar / Charlotte Mendelson ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2016. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-874-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3651835]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2017.
Munro, Alice (1931-)
Open secrets (magyar)
   Nyílt titkok / Alice Munro ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Park, 2016. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-275-9 kötött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3652242]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2017.
Nansen, Peter (1861-1918)
Guds fred (magyar)
   Szent békesség [elektronikus dok.] / Peter Nansen ; ford. Telekes Béla. - Szöveg (epub : 309 KB) (mobi : 850 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-558-8 (epub)
ISBN 978-963-398-559-5 (mobi)
dán irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.8-31=945.11
[AN 3639664]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2017.
Paige, Danielle
Yellow brick war (magyar)
   A sárga téglás háború / Danielle Paige ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-380-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3651677]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2017.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2007-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2645193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Brisingr / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2016. - 750 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9631-6 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3653754] MARC

ANSEL
UTF-81064 /2017.
Parvela, Timo (1964-)
Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu (magyar)
   Miú és Vau nagy kalandja / [szöveg] Timo Parvela ; [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Kolibri, 2016. - 125, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5633-48-5 kötött : 2999,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3652210]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2017.
Pasqualotto, Mario
Missione safari (magyar)
   Kenyai szafari / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 128, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-403-284-7 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652671]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2017.
Pearse, Lesley
A lesser evil (magyar)
   Titkok utcája / Lesley Pearse ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2016. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-924-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3652008]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2017.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2016. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3654570]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2017.
Posch Sándor
   Tökjó aforizmák 2 : bölcsességek három évezredből / [összeáll. Posch Sándor & Szécsi Ilona]. - Siófok : Márvány Kv. és Képeslap K., 2016. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80536-0-0 fűzött : 1590,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3651084]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2017.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Pikovaâ dama (magyar)
   A pikkdáma [elektronikus dok.] / Alexander Puskin ; ford. P. Ábrahám Ernő. - Szöveg (mobi : 632 KB) (epub : 379 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136908. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-398-535-9 (mobi)
ISBN 978-963-398-534-2 (epub)
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3639732]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2017.
Quinn, Julia (1970-)
Brighter than the sun (magyar)
   Aranylóbb a napnál / Julia Quinn ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 383 p. ; 20 cm. - (Lyndon nővérek-sorozat)
ISBN 978-963-406-395-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3651770]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2017.
Quinn, Julia (1970-)
Everything and the moon (magyar)
   Minden és a hold / Julia Quinn ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 370 p. ; 20 cm. - (Lyndon nővérek-sorozat)
ISBN 978-963-406-371-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3651768]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2017.
Robertson, Al
Crashing heaven (magyar)
   Égtörés / Al Robertson ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 413 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-201-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3651665]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2017.
Robinson, Marilynne (1943-)
Lila (magyar)
   Lila / Marilynne Robinson ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2016. - 394, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3440-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3652151]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016. - 365, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-324-456-2 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3654495]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016. - 623 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-324-458-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3654489]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016. - 589 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-324-460-9 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3654491]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016. - 335 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-324-454-8 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3654492]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2017.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2016. - 478, [2] p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-457-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3654497]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2017.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
La sombra del viento (magyar)
   A szél árnyéka ; Tűzrózsa / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Vajdics Anikó, Berta Ádám]. - Budapest : Európa, 2016. - 618, [3] p. ; 20 cm
Egys. cím: La sombra del viento ; Rosa de fuego
ISBN 978-963-405-235-7 fűzött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény - elbeszélés
860-31=945.11 *** 860-32=945.11
[AN 3654524]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2017.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2016. - 282 p. : ill. ; 19 cm
Dobozban. - Kitölthető naplóval, golyóstollal és matricákkal
Fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3651053]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2017.
Ryan, Jeanne
Nerve (magyar)
   Nerve : idegpálya / Jeanne Ryan ; [ford. Lacza Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-360-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3651697]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2017.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Tekei Erika] ; [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2016]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Olvastad már?, ISSN 2416-3627)
ISBN 978-963-9786-80-6 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3652605]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2017.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; [ford. Tekei Erika] ; [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2016]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Olvastad már?, ISSN 2416-3627)
ISBN 978-615-5627-08-8 kötött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3652603]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2017.
Saramago, José (1922-2010)
O evangelho segundo Jesus Cristo (magyar)
   Jézus Krisztus evangéliuma / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 2000. - 424, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-544-0 fűzött : 3590,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3654545]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2017.
Seabrook, William Buehler (1884-1945)
The magic island (magyar)
   A bűvös sziget [elektronikus dok.] / William B. Seabrook ; ford. Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 803 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137045. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-451-2 (mobi)
ISBN 978-963-398-450-5 (epub)
Haiti - amerikai angol irodalom - helyismeret - vudu vallás - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11 *** 299.77(729.4) *** 908.729.4
[AN 3640379]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2017.
Sebald, Winfried G. (1944-2001)
Nach der Natur (magyar)
   Természet után : elemi költemény / W. G. Sebald ; ford. ... Szijj Ferenc ; az utószót írta Kovács Edit. - Budapest : Magvető, 2016. - 106 p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 7.)
ISBN 978-963-14-3473-6 kötött : 1990,- Ft
Nagy-Britannia - német irodalom - vers
830-14(410)=945.11
[AN 3651868]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2017.
Segal, Erich (1937-2010)
Love story (magyar)
   Szerelmi történet / Erich Segal ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2016, cop. 1982. - 147 p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-505-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3653871]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2017.
Sigler, Scott (1969-)
Alive (magyar)
   Feltámadás : a Nemzedékek-trilógia első kötete / Scott Sigler ; ford. Kemenes Iván. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-226-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3651664]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2017.
Soós Sándor
   A nyolcvannégy mahásziddha legendája / Soós Sándor. - [Budapest] : A Tan Kapuja : Damaru, 2016. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80338-3-1 fűzött : 2800,- Ft
India - buddhizmus - szanszkrit irodalom
891.2-96=945.11 *** 294.3(540)
[AN 3654462]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2017.
   Tanulságos mesék La Fontaine nyomán. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-59-2 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - állatmese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3652600]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2017.
Tielmann, Christian (1971-)
Max und der Geisterspuk (magyar)
   Berci és a szellemvasút / Christian Tielmann ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 84 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátom, Berci)
ISBN 978-963-403-280-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3652259]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2017.
Tunç, Ayfer (1964-)
Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi (magyar)
   Egy elmegyógyintézet majdnem hiteles rövid története / Ayfer Tunç ; [ford. Nagy Marietta és Sipos Áron]. - Budapest : Napkút K., 2016. - 530 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-587-3 fűzött : 3990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3651353]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2017.
Verga, Giovanni (1840-1922)
Eva (magyar)
   Éva [elektronikus dok.] / Giovanni Verga ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 482 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-540-3 (epub)
ISBN 978-963-398-541-0 (mobi)
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3637235]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2017.
Wallach, Tommy (1982-)
Thanks for the trouble (magyar)
   Kösz, hogy.. / Tommy Wallach ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2016. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-327-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3651672]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2017.
Winslow, Don (1953-)
The power of the dog (magyar)
   Drogháború / Don Winslow ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2008. - 575 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-172-8 fűzött : 3980,- Ft : 14,20 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3653518]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2017.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
A gentleman of leisure (magyar)
   Az aranyifjú / P. G. Wodehouse ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 261, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-009-8 fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-539-009-8)
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3651728]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1097 /2017.
Aczél Lajos (1886-?)
   Három csepp vér [elektronikus dok.] / Louis Lucien Rogger ; [!]ford. Aczél László. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 325 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137027. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-449-9 (mobi)
ISBN 978-963-398-448-2 (epub)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3640241]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2017.
Albert Tímea (1985-)
   Csillagánizs / Albert Tímea. - 2. kiad. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5665-05-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3651302]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2017.
Albert Tímea (1985-)
   Szívdekor / Albert Tímea. - 2. kiad. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 134 p. ; 10x15 cm
ISBN 978-615-5665-06-6 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3651336]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2017.
Ambrus Lajos (1941-)
   Sírtánc / Ambrus Lajos ; Páll Lajos rajz. ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-48-6 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3651146]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Toldi szerelme [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 772 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137002. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-591-9 (epub)
ISBN 978-963-387-592-6 (mobi)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3640045]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2017.
Arany János (1817-1882)
   Toldi trilógia [elektronikus dok.] / Arany János. - Szöveg (epub : 911 KB) (mobi : 2.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Tart.: Toldi szerelmeÞ; Toldi estéjeÞ; Toldi. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-593-3 (epub)
ISBN 978-963-387-594-0 (mobi)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3640387]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2017.
   Bál a havason : erdélyi írók antológiája / vál. Pozsgai Zsolt. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 62.)
keretcím: Magyar írók. - Gerinccím: Erdélyi írók novellái
ISBN 978-615-5269-96-7 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom - 19. század - 20. század - elbeszélés - antológia
894.511-32(498.4)(082) *** 894.511-32(439.21)(082)
[AN 3652130]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2017.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Parázs az avarban : hetven éves költőink antológiája : Balajthy Ferenc, Bobory Zoltán, Pálfalvi András válogatott versei / [vál. László Zsolt] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9830-55-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651164]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2017.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Balassi-tükör avagy Balassi Bálint válogatott versei és viszontagságai / ... vál., bev. ... Fábri Péter. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 192 p. : ill. ; 27 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 56.)
keretcím: Magyar hősök. - Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-615-5269-89-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652071]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2017.
Balázsy Panna (1967-)
   Csakazértis / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-271-7 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652256]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2017.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Vízitündér, vízimanó / Bálint Ágnes ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2016. - 85, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-151-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652646]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az arany nyílvessző és más mesék / [szerk. ... Nagy Emese] ; [ill. Kecskés Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek legszebb meséi)
ISBN 978-963-251-899-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652160]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2017.
Benedek Elek (1859-1929)
   Furulyás Palkó és más mesék / [szerk. ... Nagy Emese] ; [ill. Kecskés Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek legszebb meséi)
ISBN 978-963-251-898-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652155]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2017.
Beregi Tamás (1970-)
   Noctambulo : egy alvajáró története / Beregi Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 528 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-236-908-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3652573]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2017.
Bíró József (1951-)
   300 / Bíró József ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 258, [7] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-570-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14 *** 894.511-994
[AN 3651303]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2017.
Bols, Ivan
   Unplugged [elektronikus dok.] : elbeszélések / Ivan Bols. - Szöveg (epub : 596 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-552-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3640247]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2017.
Börcsök Mária (1944-)
   Istenes verseim / Börcsök Mária. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 31 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-6923-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652545]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2017.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Végvári oroszlánok : "Élni és halni a Hazáért!" : magyar - török trilógia második kötete / Cey-Bert Róbert Gyula ; [ill. Tombor Balázs]. - Budapest : Püski, 2016. - 305, [3] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-183-5 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3652258]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2017.
Czakó Gabriella
   A háromszög csúcsán [elektronikus dok.] : kisregény / Goewin Graig. - Szöveg (epub : 483 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-668-8
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640491]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2017.
Dániel József (1933-)
   Sorsfordító küzdelmek emléktára : válogatott írások / Dániel József. - [Baja] : [Dániel J.], [2016]. - 330 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-5618-5 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3651032]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2017.
Deák Mór (1959-)
   Anyakönyv / Deák Mór ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-50-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3651150]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2017.
Demján János (1952-2004)
   Könnyek csillognak a Nap szemében / Demján János. - [Budaörs] : Eller M., [2016]. - 215 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-12-5210-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652542]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2017.
Eneri A.T
   AQVI [elektronikus dok.] / Eneri A. T. - Szöveg (epub : 460 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137077. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-734-0
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3640628]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2017.
Eneri A.T
   Az óriások titka [elektronikus dok.] / Eneri A. T. - Szöveg (epub : 654 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-726-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3640609]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2017.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Drámák / Esterházy Péter ; [szerk. és a jegyzeteket írta Tóth-Czifra Júlia]. - Budapest : Magvető, 2016. - 438, [15] p. ; 22 cm
Tart.: Harminchárom változat Haydn-koponyára : mai revüÞ; Én vagyok a Te : mai revüÞ; Oratorium balbulum : töredékÞ; Hét utolsó szó : Joseph Haydn: a Megváltó hét szava a keresztfánÞ; Mercedes Benz : történelmi revü két részben
ISBN 978-963-14-3470-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3651908]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2017.
Fabricius Gábor (1975-)
   Más bolygó / Fabricius Gábor. - Budapest : Európa, 2016. - 341, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-565-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3651988]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2017.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Nincs felezőpont / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, 2016. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 8.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652013]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2017.
Fazekas István (1967-)
   Nincs alku! : válogatott versek / Fazekas István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 216, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-594-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651289]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2017.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 9. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-415-553-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3654567]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2017.
Füle-Gulyás Aletta
   Egy süncsalád kalandjai / írta Füle-Gulyás Aletta ; ill. László Dóra. - [Budapest] : [Füle-Gulyás A.], 2016. - [54] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-12-6405-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3651006]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2017.
Gálla Edit (1985-)
   Egy másik életben : [versek] / Gálla Edit. - Budapest : Napkút K., 2016. - 74, [3] p. ; 21 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 13.)
ISBN 978-963-263-623-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651290]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2017.
Garaczi László (1956-)
   Plazmabál / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2016. - 66, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3467-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humor - vers - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3652188]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2017.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2016, cop. 2014. - 299, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5385-67-4 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3653469]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2017.
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
   A nagymosoda [elektronikus dok.] : regény / Gelléri Andor Endre. - Szöveg (epub : 465 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-520-5 (epub)
ISBN 978-963-398-521-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639836]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2017.
Gulisio Tímea (1989-)
   A dísznőpásztor [elektronikus dok.] / Gulisio Tímea. - Szöveg (pdf : 1.6 KB). - [S.l.] : [Katapult Kortárs Alkotói Oldal], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137020. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-4670-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3640187]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2017.
Hajdú-Antal Zsuzsanna (1984-)
   Léggömbök / Hajdú-Antal Zsuzsanna. - Budapest : Ciceró, cop. 2016. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-012-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3651723]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2017.
Halasi Zoltán (1954-)
   Bella Italia : nászút 1980 / Halasi Zoltán. - Budapest : Magvető, 2016. - 104, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 5.)
ISBN 978-963-14-3472-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651878]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2017.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Hajnali cigaretta [elektronikus dok] : elbeszélések / Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 635 KB) (mobi : 2.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-500-7 (epub)
ISBN 978-963-398-501-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3639838]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2017.
Hartay Csaba (1977-)
   Holtág / Hartay Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 221, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-587-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3651960]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2017.
Háy János (1960-)
   A gyerek / Háy János. - Budapest : Európa, 2016. - 365 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-538-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3653876]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2017.
Hidasi József (1945-)
   Vágyak vonzásában : kisregény / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2017. - 194 p. ; 21 cm. - (Általános könyvek ; 4.)
ISBN 978-963-89371-8-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3651797]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2017.
   Hófehér karácsony : versek, dalok gyerekeknek / [szerk. Duzs Mária, Molnár Sándor] ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-912-8 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.332.416(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3652145]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2017.
Hugyecz Roland
   Az apokalipszis lovasa [elektronikus dok.] / Hugyecz Roland. - Szöveg (epub : 658 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-700-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3640630]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2017.
Izmindi Katalin
   150 állatkerti mese / [szerző Izmindi Katalin]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9786-90-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652598]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2017.
Izmindi Katalin
   Nagy óvodáskönyvem / [szerző Izmindi Katalin]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-99-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - óvoda - gyermekkönyv
894.511-93 *** 373.24(02.053.2)
[AN 3652597]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Fekete gyémántok [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-655-8 (epub)
ISBN 978-963-387-656-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640051]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Felfordult világ [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 728 KB) (mobi : 1.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137004. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-657-2 (epub)
ISBN 978-963-387-658-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640060]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Görögtűz [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 786 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-659-6 (epub)
ISBN 978-963-387-660-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640405]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Jocus és Momus [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 665 KB) (mobi 1.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-661-9 (epub)
ISBN 978-963-387-662-6 (mobi)
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - 19. század - anekdota - elektronikus dokumentum
894.511-36 *** 930.85(439)"18"
[AN 3640411]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kárpáthy Zoltán [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 983 KB) (mobi : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137061. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-663-3 (epub)
ISBN 978-963-387-664-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640498]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Magyarhon szépségei [elektronikus dok.] ; A legvitézebb huszár / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 708 KB) (mobi : 1.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-665-7 (epub)
ISBN 978-963-387-666-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3640506]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Minden poklokon keresztül [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 790 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-667-1 (epub)
ISBN 978-963-387-668-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640516]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2017.
Jókai Mór (1825-1904)
   Névtelen vár [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 3.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-669-5 (epub)
ISBN 978-963-387-670-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640523]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2017.
Jónás Tamás (1973-)
   Törzs / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, 2016. - 45, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 4.)
ISBN 978-963-14-3471-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651872]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2017.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes versei. - Budapest : Magvető, 2016. - 694 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3432-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652181]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2017.
József Attila (1905-1937)
   Kaláka - József Attila / [Orth István grafikáival]. - Budapest : L'Harmattan, 2016. - 62 p. : ill. ; 23 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X ; 26.)
ISBN 978-963-414-194-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3652565]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2017.
Justh Zsigmond (1863-1894)
   Fuimus [elektronikus dok.] / Justh Zsigmond. - Szöveg (epub : 502 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-482-6 (epub)
ISBN 978-963-398-483-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639675]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2017.
Justh Zsigmond (1863-1894)
   Gányó Julcsa [elektronikus dok.] / Justh Zsigmond. - Szöveg (epub : 346 KB) (mobi : 745 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-484-0 (epub)
ISBN 978-963-398-485-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639717]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2017.
Justh Zsigmond (1863-1894)
   A pénz legendája [elektronikus dok.] : Belényesy Mária grófnő naplója / Justh Zsigmond. - Szöveg (epub : 371 KB) (mobi : 830 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-480-2 (epub)
ISBN 978-963-398-481-9 (mobi)
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639671]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2017.
Kamocsay Ildikó (1945-)
   Istennői színjáték : regény / Kamocsay Ildikó. - Budapest : Napkút K., 2016. - 355, [4] p. ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3651380]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2017.
   Karácsonyról álmodók : régi és mai írók a szeretet ünnepéről. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 204, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-605-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.322.416(0:82-32)
[AN 3651985]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2017.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Napló, 1974-1991 / Karinthy Ferenc. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 460 p. : ill. ; 27 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 59.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-93-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3652079]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2017.
Kasza Béla (1955-)
   Tenyereden a végtelen / Kasza Béla ; [kiad. az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ]. - Baja : Ady E. Vár. Kvt. és Művel. Közp., 2016. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88456-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651316]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2017.
Kis Pál (1890-1945)
   Csillaggal nem jó járni most : Kis Pál budapesti fényképész naplója, 1944. október-december / [sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Schmal Alexandra]. - Budapest : Magvető, 2016. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
ISBN 978-963-14-3466-8 kötött : 2490,- Ft
Kis Pál (1890-1945)
Magyarország - holokauszt - magyar irodalom - fényképész - 20. század - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944"(093) *** 77.04(439)(092)Kis_P.(093)
[AN 3652190]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2017.
Kocsis Ferenc (1974-)
   Bendő [elektronikus dok.] : fantasztikus regény / Kocsis Ferenc. - Szöveg (epub : Mobi : 1.6 MB) (epub : 1 MB) (pdf : 3 MB). - [Békéscsaba] : Szerző ; [Budapest] : [Adamo Books], [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137082. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-705-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-704-3 (epub)
ISBN 978-963-387-703-6 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3640664]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2017.
Kocsis Ferenc (1974-)
   Mégpajzánabb történetek [elektronikus dok.] / Kocsis Ferenc. - Szöveg (epub : Mobi : 881 KB) (epub : 860 KB) (pdf : 1.1 MB). - [Békéscsaba] : Szerző ; [Budapest] : [Adamo Books], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137079. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-789-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-788-3 (epub)
ISBN 978-963-387-787-6 (pdf)
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3640643]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2017.
Kocsis Ferenc (1974-)
   Pajzán történetek [elektronikus dok.] : frivol novellák / Kocsis Ferenc. - Szöveg (epub : Mobi : 924 KB) (epub : 880 KB) (pdf : 1 MB). - [Békéscsaba] : Szerző ; [Budapest] : [Adamo Books], [2016]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137081. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-387-786-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-785-2 (epub)
ISBN 978-963-387-784-5 (pdf)
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3640660]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2017.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - 4. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2008. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-80-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3653644]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2017.
Kondor Vilmos (1954-)
   Szélhámos Budapest / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2016. - 606 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-830-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3651987]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2017.
Kőrösy László (1856-1918)
   Diákkori naplóm : Esztergom, 1861-1875 / Kőrösy László ; Kőrösy László életrajzát és a kísérő tanulmányt írta, valamint a bibliográfiát és a névjegyzéket összeáll. Szalai Béla. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 5.)
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 978-963-89406-6-7 fűzött
Esztergom - művelődéstörténet - magyar irodalom - kiegyezés kora - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 930.85(439-2Esztergom)"186/187"(093)
[AN 3651328]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2017.
Kovalovszki Zoltán
   Makaramuki és a Beszélő Szék kalandjai / Kovalovszki Zoltán ; [ill. Virág Jácint]. - [Nagykovácsi] : Szerző, 2016. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Papa mesélj!
ISBN 978-963-12-6670-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652686]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2017.
Krasznahorkai László (1954-)
   Rombolás és bánat az Ég alatt / Krasznahorkai László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2016. - 285, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3399-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654481]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2017.
Kulcsár István (1932-)
   Darabont : hírszerző voltam Budapesten / Mihail Kamjanyicin. - Budapest : Atlantic Press, 2016. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-98-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3652238]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2017.
Kun Árpád (1965-)
   Megint hazavárunk / Kun Árpád. - Budapest : Magvető, 2016. - 417, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3414-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3651900]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2017.
Kun László
   A sötétség diadala : dokumentumregény / Kun László ; [kiad. Biatorbágy Város Önkormányzata]. - Biatorbágy : Önkormányzat, 2016. - 718 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-4627-8 kötött
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 3651181]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2017.
Kuntz Zoltán (1956-)
   Koldulva a szerelmet, szolgálva a tudományt : Margaret Mahler csodálatos élete / Kuntz Zoltán, Vörös Ákos. - [Sopron] : Kuntz Z. : Vörös Á., 2016. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257.
ISBN 978-963-12-6681-8 fűzött : 3200,- Ft
Mahler, Margaret (1897-1985)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3651507]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2017.
Kürthy Réka (1979-)
   Hajnal-ok : [prózák, versek, mesék] / Kürthy Réka ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 305 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-52-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3651161]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2017.
Lackfi János (1971-)
   Belvárosi gyümölcsök [elektronikus dok.] / Lackfi János ; Pogány Judit és a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2016. - 1 CD (52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8519-2 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - hangoskönyv
894.511-93
[AN 3650826]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2017.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A valóság íze : kötetben eddig meg nem jelent írások / Lázár Ervin ; [az anyagot gyűjt. Urbán László] ; [szerk. Gacsályi József] ; [közread. az Illyés Gyula Megyei Könyvtár]. - [Szekszárd] : Illyés Gy. M. Kvt., cop. 2016. - 343 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87167-3-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3651317]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2017.
   A legszebb magyar állatmesék / [ill. Fekete Szabolcs]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 124, [4] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-963-9786-92-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - állatmese - népmese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652596]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2017.
Liza-Annbell
   A te szavaid / Liza-Annbell. - [Budapest] : Schmidt A., 2016. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
Ill. Nagy Dorina Rebeka
ISBN 978-963-12-6443-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651496]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2017.
Lukácsy József
   Agyfogyatkozás / Lukácsy József ; [ill. Revák István ...] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 65 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9830-51-6 kötött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3650982]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2017.
Macellister, Lily
   A Lincheln kastély titkai [elektronikus dok.] / Lily Macellister. - Szöveg (epub : 634 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-718-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3639711]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2017.
Majsányi Kati
   Erdőmese / Majsányi Kati. - Budapest : Álomgyár K., 2016. - 424, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5596-42-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31
[AN 3651087]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2017.
Makai Rita
   Határtalan szerelem Párizsban : egy magyar lány és egy arab fiú nagy találkozása / Makai Rita. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 381 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-542-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3651821]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2017.
Markovics Botond (1975-)
   Az időutazás napja / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2016, cop. 2014. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-47-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3653651]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2017.
Mátyás B. Ferenc (1943-)
   Rekviem napi árfolyamon : versek / Mátyás B. Ferenc ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 125, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-614-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651293]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2017.
   Mesék Mátyás királyról ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Csala Károly ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2016. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-311-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652193]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2017.
Millei Lajos (1961-)
   Szószivárványok / Millei Lajos ; [... graf. Kovács Daniela]. - [Lengyel] : [Millei L.], [2016]. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6308-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651306]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2017.
Miller-Ferjentsik Viola
   Szókimondóka : Móna karácsonya / Miller-Ferjentsik Viola. - Budapest : TreeFa World Productions, cop. 2016. - 49 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5671-00-5 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3651601]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A szerelmes levél [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 299 KB) (mobi : 647 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-514-4 (epub)
ISBN 978-963-398-515-1 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639826]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2017.
Nagy Károly (1909-1942)
   A Szahara rabszolgái [elektronikus dok.] / Charles Lorre ; [!]ford. Nagy Károly. - Szöveg (mobi : 1 MB) (epub : 417 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136907. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-529-8 (mobi)
ISBN 978-963-398-528-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639729]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2017.
Nánási Bori
   Anonima emlékei / Nánási Bori. - Budapest : Szófia K., 2016. - 140, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4379-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3651419]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2017.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Összegyűjtött versek / Nemes Nagy Ágnes ; [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta Ferencz Győző]. - Budapest : Jelenkor, 2016. - 782 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-593-4 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652187]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2017.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában : [apa, gyere vissza!] / Nógrádi Gábor. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2016. - 239, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-547-8 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3653914]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2017.
   Egy őrült történet [elektronikus dok.] / Egri Zsanna [et al.]. - Szöveg (epub : 873 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-708-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639643]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2017.
Pandur Judit, T.
   A trollok etetése tilos! [elektronikus dok.] : szórakoztató novellák / T. Pandur Judit. - Szöveg (pdf : 459 KB). - [S.l.] : [T. Pandur J.], 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137080. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-5429-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3640656]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2017.
Pap Károly (1897-1945)
   Azarel [elektronikus dok.] / Pap Károly. - Szöveg (epub : 644 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-518-2 (epub)
ISBN 978-963-398-519-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639725]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2017.
Papp Ádám
   Félhomályok füstjében / Papp Ádám. - Budapest : Colorcom, cop. 2016. - 117, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5665-13-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651323]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2017.
Papp Dóra (1992-)
   Tükörlelkek / Papp Dóra. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2016. - 496 p.
ISBN 978-963-432-010-4 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3651721] MARC

ANSEL
UTF-81197 /2017.
Polocz, Lilien
   A lelked bajnoka [elektronikus dok.] / Lilien Polocz. - Szöveg (epub : 540 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-680-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3640602]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2017.
Preszter Norbert
   Állatok : gyerekversek és mondókák / [szerző Preszter Norbert] ; [ill. Szabó István Attila]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-86-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3652787]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2017.
Przybytek Ágnes
   Évszakok : gyerekversek és mondókák / [szerző Przybytek Ágnes] ; [ill. Szabó István Attila]. - [Budapest] : Roland, [2016]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-85-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3652777]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2017.
Pusztai Ilona
   A zöld lovag / Pusztai Ilona ; Szimonidesz Kovács Hajnalka illusztrációival. - Budapest : Holnap, [2016], cop. 2015. - 79, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-159-1 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3652648]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2017.
Rácz Dávid Zsolt
   Álarc mögötti valóság [elektronikus dok.] : nyári kaland / Rácz Dávid Zsolt. - Szöveg (epub : 612 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-694-7
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639650]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2017.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Összegyűjtött versek / Radnóti Miklós ; [szöveggondozás ... Ferencz Győző]. - Budapest : Magvető, 2016. - 393 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3433-0 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3652147]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2017.
Rodonit Zoé
   Hiányzol belőlem / Rodonit Zoé. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2016. - 86 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5665-12-7 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3651332]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2017.
Rubin Eszter
   Bagel / Rubin Eszter. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-579-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3651963]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2017.
Saitos Lajos (1947-)
   Heródes testbeszéde : új versek / Saitos Lajos ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2016. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-49-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651113]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2017.
Saray, Judith (1960-)
   Szürkeszem [elektronikus dok.] / Judith Saray. - Szöveg (epub : 894 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-732-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3640577]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2017.
Sárdinecz Flóra
   Speciális / Sárdinecz Flóra. - [Budapest] : Colorcom, 2016. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5665-15-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3651304]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2017.
Sárközi György (1899-1945)
   Mint oldott kéve / Sárközi György. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 2 db (547 p.) : ill. ; 27 cm
keretcím: Magyar írók
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3652126]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 263 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 60.)
ISBN 978-615-5269-94-3 kötött : 2500,- Ft
[AN 3652127] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 269-547. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 61.)
ISBN 978-615-5269-95-0 kötött : 2500,- Ft
[AN 3652129] MARC

ANSEL
UTF-81209 /2017.
Smith, Cathrin
   Menthetetlenek [elektronikus dok.] / Methis Arechin. - Szöveg (epub : 629 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-674-9
magyar irodalom - horror - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3639739]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2017.
Szabó Borbála
   Kerengők : Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály [alapján] Szabó Borbála. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2016. - 107, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-410-222-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - drámai költemény - dráma
894.511-2 *** 894.511-121.04
[AN 3651425]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2017.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Életeim [elektronikus dok] / Szabó Dezső. - Szöveg (epub : 699 KB) (mobi : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-536-6 (epub)
ISBN 978-963-398-537-3 (mobi)
magyar irodalom - memoár - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 3639709]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2017.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mózes egy, huszonkettő / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2016. - 195, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5609-55-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3654531]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2017.
Szabó Tamás
   Tini / Szabó Tamás. - Budapest : Szófia K., 2016. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89032-9-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3651357]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2017.
Szabó Zsolt
   Zűrös verseny : Bármi Áron kalandjai / Szabó Zsolt ; [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-921-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652198]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2017.
Szálinger Balázs (1978-)
   360° / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2016. - 71, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 8.)
ISBN 978-963-14-3400-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651899]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2017.
Szebényi Ildikó (1951-)
   Elmefoglyok / Szebényi Ildikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2016. - 83, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-476-0 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3651291]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2017.
Székely János (1929-1992)
   Válogatott művek / Székely János ; ... vál. és jegyzetekkel ell. Verebes István. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2016. - 375 p. : ill. ; 27 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 58.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-92-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3652074]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2017.
Szerb Antal (1901-1945)
   VII. Olivér [elektronikus dok.] / Szerb Antal. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 584 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137044. - Működési követelmények : Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-469-7 (mobi)
ISBN 978-963-398-468-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3640375]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2017.
Szilasi László (1964-)
   Amíg másokkal voltunk / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2016. - 287, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A rekonstrukciós város : hasonlatokÞ; Temetési dicséret : mitológiaÞ; Ballet d'action : betoldások
ISBN 978-963-14-3435-4 kötött : 3490,- Ft
Bessenyei György (1747-1811)
Jókai Mór (1825-1904)
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - magyar irodalom - író - 18. század - 19. század - 20. század - kisregény - életrajzi regény - stílusutánzás
894.511-31 *** 894.511(092)(0:82-31) *** 894.511-995
[AN 3652185]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2017.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A Gazda / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2016. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-02-6 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3653825]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2017.
Szily László (1970-)
   Kitolás : túlélőkalauz kezdő apáknak / Szily László. - [Budapest] : Bookline, 2016. - 417 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-842-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - terhesség - humoreszk - blog
894.511-7 *** 618.2(0:82-7)
[AN 3654542]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2017.
Sztanoj Anett (1986-)
   Tánc [elektronikus dok.] / B. Sztanoj Anett. - Szöveg (epub : 516 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-720-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3639715]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2017.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Miklóska mesekönyve / Toldi Zsuzsanna ; Piti Katalin rajz. - Budapest : Napkút K., 2016. - 114, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-263-622-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3651325]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2017.
Tóth Krisztina (1967-)
   Világadapter / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2016. - 80, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3387-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3654451]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2017.
Ugron Zsolna (1978-)
   Erdélyi menyegző / Ugron Zsolna. - [Budapest] : Libri, 2016, cop. 2013. - 350, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-236-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3654563]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2017.
Ujhelyi Nándor (1888-1933)
   Aladin lámpása [elektronikus dok] / Ujhelyi Nándor. - Szöveg (epub : 361 KB) (mobi : 848 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-554-0 ( epub)
ISBN 978-963-398-555-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639663]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2017.
Ungvári Tamás (1930-)
   A Zuckerberg-galaxis : az én Facebookom / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2016. - 204, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-668-4 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - karcolat - blog
894.511-43
[AN 3652716]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2017.
Vágó Csaba (1973-)
   A titkok iskolája / Vágó Csaba ; [ill. Király László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2016. - 117, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-922-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3652200]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2017.
Vágó Éva
   Szent csend : inspirációs ritmusok / Vágó Éva. - 2. bőv., átd. kiad. - [Szigetmonostor] : Magánkiad., 2016. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6384-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elmélkedés
894.511-14 *** 242
[AN 3651500]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2017.
Vasas Marianna
   Arccal az ismeretlen felé [elektronikus dok.] / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 497 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137076. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-738-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3640618]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2017.
Vasas Marianna
   Étertappancsok [elektronikus dok.] / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-692-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3639625]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2017.
Vasas Marianna
   Ódon szelek [elektronikus dok.] / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 539 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-710-4
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3639640]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2017.
Vasas Marianna
   Vélt vagy valós [elektronikus dok.] : szerotonin-monológok / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 630 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-698-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3639637]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2017.
Vasas Marianna
   Versfürtök [elektronikus dok.] / Vasas Marianna. - Szöveg (epub : 520 KB). - [S.l.] : Publio, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-424-714-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3639642]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2017.
Vértesi Arnold (1836-1911)
   Előre [elektronikus dok.] / Vértesi Arnold. - Szöveg (epub : 592 KB) (mobi : 1.1 MB). - Gyula : Digi-book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-136564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-542-7 (epub)
ISBN 978-963-398-543-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3637277]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2017.
Viola Judit
   Sasok a viharban / Viola Judit. - Budapest : Athenaeum, 2016. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-601-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3651981]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2017.
Zigány Árpád (1865-1936)
   A kékszemű óriás [elektronikus dok.] : amerikai történet / Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 464 KB) (mobi : 958 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-137000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-560-1 (epub)
ISBN 978-963-398-561-8 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3640035]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1238 /2017.
Bourgeois, Paulette (1951-)
Franklin's Christmas gift (magyar)
   Franklin és a karácsony / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-18-9 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652726]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2017.
Brossoni, Marie
Poneys et chevaux (magyar)
   Pónik és pacik / írta Marie Brossoni ; ill. Robert Barborini [et al.] ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2016. - 94 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kalandos enciklopédia, ISSN 2498-8790)
ISBN 978-615-5535-52-9 kötött : 2990,- Ft
- lovaglás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3652170]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2017.
Conti, Marcello
Magia del natale (magyar)
   Varázslatos karácsony / Marcello Conti illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2016. - 36 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-887-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3651348]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2017.
Heine, Helme (1941-)
Zum Glück gibt's Freunde (magyar)
   A három jóbarát : Kakasházy Franci, Kövér Walter és Dzsoni, az egér legszebb kalandjai / Helme Heine ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2016. - 181, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-252-6 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652664]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2017.
   Jancsi és Juliska / Kohl Attila rajz. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5533-96-9 fűzött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652742]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-078-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654643]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2016. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-075-1 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654641]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2017.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2016. - 46, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-5-9 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3654646]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2017.
   Mókás nyelvtörők. - [Érd] : Elektra, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm kezek)
ISBN 978-615-5679-03-2 fűzött : 599,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3652768]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2017.
Tone Satoe (1984-)
Dove batte il cuore (magyar)
   Ahol a szív dobban / Satoe Tone. - [Biatorbágy] : Kisgombos Kv., 2016. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80569-0-8 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652627]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2017.
Végh Veronika (1976-)
   Felhőszobrászat / Végh Veronika. - Debrecen : TKK, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 16x21 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-5625-64-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652176]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2017.
Végh Veronika (1976-)
   A legnagyobb ajándék / Végh Veronika. - Debrecen : TKK, [2016]. - [32] p. : ill., színes ; 16x21 cm
keretcím: Lufipufi kalandjai
ISBN 978-615-5625-63-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3652175]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1250 /2017.
Léturgie, Jean (1947-)
Le Klondike (magyar)
   Klondike / írta Jean Léturgie és Yann ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2016. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 26.)
ISBN 978-615-80134-8-2 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3651533]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2017.
Pozsgai Zsolt (1960-)
   Mecseki láthatatlanok / [szöveg] Pozsgai Zsolt ; [rajzok] Sarlós Endre. - [Pécs] : Páva Zs., 2016. - [56] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6446-3 fűzött
Pécs - helytörténet - 1956-os forradalom - képregény
087.6:084.11 *** 943.9-2Pécs"1956"
[AN 3652274]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2017.
Sarlós Endre (1938-)
   Oroszlánsziget / [Szelaniki Musztafa, Budina Sámuel és Gökbilgin Tayyib írásai nyomán írta és rajz.] Sarlós Endre. - Budapest : Napkút K., cop. 2016. - 79 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Tart.: Támadás a BalkánrólÞ; Sztambuli riadóÞ; Szulejmán Szigetvár ellen. - Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-263-631-3 kötött
Szigetvár - hadtörténet - ostrom - magyar történelem - 16. század - képregény
087.6:084.11 *** 943.9-2Szigetvár"15" *** 355.48(439-2Szigetvár)"1556"
[AN 3650756]
MARC

ANSEL
UTF-8