MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2017 - 21. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2017

Created at 2017/07/07 13:47:09
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6318 /2017.
   Kép-társak : a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Pesti Vigadó, 2017. február 4 - április 2. = Images-partners : exhibition of the Film and Photography Section of the Hungarian Academy of Art / [szerk. Uhl Gabriella]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 119 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5464-62-1 kötött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2017" *** 77.04(439)"197/201"
[AN 3668716]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2017.
Rosicrucian Order, AMORC: questions and answers (magyar)
   Kérdések és válaszok a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C.-ról / [ford. Keresztesi Katalin]. - 2. kiad. - Tata : Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C., 2016. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Rózsakeresztes könyvtár)
ISBN 963-204-483-5 fűzött
Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis
rózsakeresztesség - ezoterika
061.236.5 *** 133.25
[AN 3668789]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2017.
Tanulás, Tudás, Innováció Konferencia (2.) (2016) (Budapest)
   II. Tanulás, Tudás, Innováció Konferencia : 2016. május 6. : absztraktfüzet / szerk. Kereszty Orsolya, Szőcs Brigitta ; [rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal]. - Budapest : NSZFH, 2016. - 28 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-264-126-3 fűzött
oktatás - tudásmenedzsment - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2016" *** 37
[AN 3668825]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6321 /2017.
Michelcsik Erika
   Írástörténet az ábécé kialakulása előtt és után / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 321 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8423-2 fűzött
írástörténet - művelődéstörténet
003(100)(091) *** 930.85
[AN 3668498]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6322 /2017.
   The national inventory of intangible cultural heritage and best safeguarding practices in Hungary / [ed. by Eszter Csonka-Takács] ; [publ. Open Air Museum Department of Intagible Cultural Heritage]. - Szentendre : Open Air Mus. Dep. of Intagible Cultural Heritage, 2016. - 40 p. : ill., col. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - kulturális örökség - néprajz
008(439) *** 39(=00)(439)
[AN 3668384]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2017.
   A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke és jó gyakorlatok / [szerk. Csonka-Takács Eszter] ; [közread. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Igazgatóság]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Szellemi Kult. Örökség Ig., 2016. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - kulturális örökség - néprajz
008(439) *** 39(=00)(439)
[AN 3668379]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2017.
   Utak és tévutak az '50-es évek tudománypolitikájában / [szerk. Bartha Elek] ; [közread. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, 2017. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-948-7 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - tudománypolitika - 1950-es évek
001(439)"195" *** 001.89:323(439)"195"
[AN 3669343]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6325 /2017.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Reisen nach Innen (magyar)
   Belső utazás : vezetett meditációk a belső úton / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2003. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-311-7 fűzött : 2490,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3672068]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2017.
Dobrocsi Tibor
   A sas bölcsessége : a sötétből a fénybe : Sasi újra velünk / Dobrocsi Tibor. - Petőfibánya : Dobrocsi T., 2016. - 200 p. ; 21 cm
Az előzéklapon számozási adatként: 2. r.
ISBN 978-963-12-7668-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3668607]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2017.
GH Anon
   Lelki evolúció / GH Anon. - Budapest : Szerző, [1996]-. - 21 cm
ISBN 963-650-451-2
ezoterika
133.25
[AN 297573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt. - cop. 2016. - p. 3221-3355.
ISBN 978-963-89688-5-2 fűzött
[AN 3668526] MARC

ANSEL
UTF-86328 /2017.
Kiss Zoltán J.
   A téridő mátrix és a jövő energiája / Kiss Zolán J. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 228 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
találmány - jelenség - energiatermelés
001.94 *** 001.894 *** 620.9
[AN 3668908]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2017.
Kochte, Esther (1973-)
ThetaFloating (magyar)
   ThetaFloating : használd ki sejttudatosságod spirituális lehetőségeit, és teremtsd újjá magad! / Esther Kochte ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 256 p. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-963-291-266-0 fűzött : 2980,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3672013]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6330 /2017.
Somlósi Lajos (1954-)
   Az erdő mint eredő és fafaggatás / Somlósi Lajos. - Szombathely : B.K.L. K. : Rügyező Hagyatékunk, 2016. - 365, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 364-365.
ISBN 978-963-7334-97-9 fűzött
erdő - környezeti tudatosság - természetfilozófia
504.03 *** 581.526.42 *** 113/119(089.3)
[AN 3668291]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2017.
Szabó István (1950-)
   Keszthely fehér tündérrózsája : tündérrózsa tanösvény, Hévíz - Keszthely / [írta és fényképezte Szabó István] ; [kiad. a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület]. - Keszthely : Keszthelyi Környezetvédő Egyes., 2016. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-5729-8 fűzött
Keszthely - természeti környezet - tanösvény - tündérrózsa
502.4(439-2Keszthely) *** 582.671(439-2Keszthely)
[AN 3669000]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6332 /2017.
Benegas, Mar
Mi gran libro de experimentos (magyar)
   Kísérletezz otthon! / [írta Mar Benegas] ; [rajz. Cristina de Cos-Estrada] ; [ford. Bakos Katinka, Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - [119] p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-851-7 fűzött
kísérlet - fizika - kémia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3668277]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6333 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2017) (Miskolc)
   XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : 2017. március 29-31. : kivonatok / [szerk. Viskolcz Béla, Szemmelveisz Tamásné] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar. - [Miskolc] : ME Műszaki Anyagtud. Kar, [2017]. - 256 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Miskolcon rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-130-8 fűzött
kémia - vegyipar - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
54 *** 66 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3669265]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2017.
Tóth József (1945-)
   OIL-001 : dr. Tóth József, egy mindenkori elnök életútja / [írta és szerk. Dávid Gyula]. - Budapest : Dávid Gy., 2017. - 175, [94] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7234-5 kötött
Tóth József (1945-)
Magyarország - vegyészmérnök - 20. század - 21. század - memoár
54(439)(092)Tóth_J.(0:82-94)
[AN 3668386]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6335 /2017.
Farndon, John (1960-)
Rocks, minerals and gems (magyar)
   Séta az ásványok között / John Farndon ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
Műanyag tokban
ISBN 978-963-445-858-6 fűzött
kőzet - ásvány - gyermekkönyv
552(02.053.2) *** 549(02.053.2)
[AN 3668353]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2017.
Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia (10.) (2017) (Miskolc)
   X. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia : Miskolci Egyetem, 2017. március 10-11. / [rend. a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztály]. - [Miskolc] : [ME], [2017]. - 40 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
geológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
55 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.184
[AN 3669270]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6337 /2017.
Complete history of the universe (magyar)
   Az univerzum teljes története / [ford. Sódor Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 162 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
Fűzött : 1790,- Ft
világegyetem
524
[AN 3668813]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6338 /2017.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Harmonie et santé (magyar)
   Harmónia és egészség / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Béres Anikó]. - [Budapest] : Szenzár : Helikon, 2017. - 155 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 225.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-854-4 fűzött : 1999,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3668972]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2017.
Antalfai Márta
   Alkotás és kibontakozás : a Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata / [Antalfai Márta] ; [közread. a] Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, cop. 2016. - 326 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-615-5443-50-3 fűzött : 7800,- Ft
művészetterápia
615.851.82
[AN 3668229]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2017.
Boda László (1959-)
   Fürdők és fürdőhelyek a Dunántúlon / [írta Boda László ...]. - Szombathely : B.K.L. K., 2016. - [206] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hazai úti célok)
Bibliogr.: p. [204].
ISBN 978-963-7334-98-6 fűzött : 4200,- Ft
Dunántúl - fürdő - fürdőhely - útikönyv
615.838(439.11) *** 613.41(439.11) *** 914.391.1(036)
[AN 3668307]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2017.
Bóna László (1960-)
   Lesz, ami lesz : döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel : előadás-sorozat a Szintézis Szabadegyetemen / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 182, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5414-27-5 fűzött
homeopátia - döntés - lélektan
615.015.32 *** 159.947.2
[AN 3668413]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2017.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták 1 : 11 betegség, 186 recept / Borics Kata. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2017], cop. 2013. - 166, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-615-5171-40-6 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3672102]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2017.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták 2 : [8 betegség, 201 recept] / Borics Kata. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2017], cop. 2013. - 165 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-[166].
ISBN 978-615-5171-41-3 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3672049]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2017.
Budd, Martin L.
Diets to help diabetes (magyar)
   Cukorbetegek étrendje / Martin Budd ; [ford. Márton Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2000. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-134-2 fűzött : 1250,- Ft
cukorbetegség - diéta
615.874.2 *** 616.379-008.64
[AN 3672106]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2017.
Cohen, Alan (1950-)
A course in miracles made easy (magyar)
   A csodák tanítása könnyedén : utazás a félelemtől a szeretetig / Alan Cohen ; [ford. Goitein Veronika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-276-9 fűzött : 2600,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
613.865 *** 244(089.3)
[AN 3671998]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2017.
   Csakra kristályok az egészségért / [összeáll. Slezák Marcsi]. - [Terény] : Öntudatfejlesztő Kft., 2016. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4786-2 fűzött
csakra - természetgyógyászat - ezoterika - kristály - ásvány
615.89 *** 133.25 *** 548 *** 549
[AN 3668648]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2017.
   Csodálatos változások az életedben : egy könyv neked, mely egyszer rólad is íródhat / [szerk. Horváth-Lukács Judit] ; [közread. a Természetes Segítség az Egészségért, a Családi Harmóniáért Alapítvány]. - Budapest : Természetes Segítség az Egészségért, a Családi Harmóniáért Alapítvány, [2017]. - 124 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-12-7433-2 fűzött : 1790,- Ft
Indonézia - alternatív gyógyászat
615.89(594)
[AN 3668417]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2017.
Dahlke, Margit
Meditations-Führer (magyar)
   Meditációs kalauz : személyre szóló meditációs módszerek / Margit Dahlke, Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2002. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-044-4 fűzött : 2300,- Ft
meditáció - jóga
613.71
[AN 3672012]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2017.
Dienes Martin
   A nagy ló-vé : készülj fel az életre! / Dienes Martin ; [közread. a Dienes Management Academy]. - [Budapest] : DMA, 2017. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8072-2 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2)
[AN 3668388]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2017.
Draaisma, Douwe (1953-)
De dromenwever (magyar)
   Az álomszövő / Douwe Draaisma ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Gondolat, 2017. - 278 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-278.
ISBN 978-963-693-720-1 fűzött : 3000,- Ft
lélektan - álom
159.963.3
[AN 3669057]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2017.
Dyer, Wayne W. (1940-)
Wishes fulfilled (magyar)
   Beteljesült kívánságok : a teremtés művészetének magasiskolája / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2012. - 158 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-291-147-2 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - ezoterika - auditív dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3672009]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2017.
Fási Katalin
   Talp-, kéz- és fülmasszázs : ősi gyógymódok / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Zen K., [2017], cop. 2013. - 174, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-615-5171-44-4 fűzött
masszázs - természetgyógyászat
615.89 *** 615.82
[AN 3672071]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2017.
Galli, Carla
   Újratervezés : útmutatás a belső utazáshoz : gyakorlati kézikönyv / Carla Galli. - [Budapest] : GNG Group Kft., cop. 2016. - 350, [9] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-4907-1 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3668437]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2017.
Gibson, Lindsay C.
Adult children of emotionally immature parents (magyar)
   Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei : hogyan gyógyítsuk meg az elérhetetlen, elutasító vagy én-központú szülők okozta lelki sebeket? / Lindsay C. Gibson ; [ford. Károlyi Juli]. - Budapest : Kulcslyuk, 2017. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5281-42-6 fűzött : 3150,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - fejlődéslélektan - érzelmi intelligencia
159.942 *** 316.356.2 *** 37.018.1 *** 159.922
[AN 3668713]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2017.
Hellinger, Bert (1925-)
Anerkennen, was ist (magyar)
   Felismerni, ami van : beszélgetések oldásról és kötésről / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2002. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-039-0 fűzött : 1700,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3672038]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2017.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / [Gertrud Hirschi] ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2017, cop. 2002. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-305-6 fűzött : 2290,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3672010]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2017.
Koronkai Bertalan (1925-)
   Test, lélek, szellem : Dr. Koronkai Bertalan összegyűjtött írásai / [kiad. az Alapítvány a Keresztény Szellemiségért]. - [Veresegyház] : Alapítvány a Keresztény Szellemiségért, cop. 2017. - 798 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 790-798.
ISBN 978-963-12-8070-8 kötött
öngyógyítás - szuggesztió - pszichoterápia - audiovizuális dokumentum
615.89 *** 615.851.111
[AN 3669644]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2017.
Little, Brian R.
Me, myself, and us (magyar)
   Én, jómagam és a többiek : hogyan befolyásolja személyiségünk a jóllétünket? / Brian R. Little ; [ford. Karsai Veronika]. - Budapest : HVG Kv., 2017, cop. 2016. - 336 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 277-294.
ISBN 978-963-304-434-6 kötött : 3900,- Ft
személyiség-lélektan - viselkedés
159.923.2 *** 316.62
[AN 3668958]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2017.
Marsi Zoltán
   Elsősegélynyújtás : intézményeknek, gépjárművezetőknek, szülőknek, munkahelyi elsősegélynyújtóknak, sportolóknak... / Marsi Zoltán, Mártai István. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-963-16-6655-7 fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3668214]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2017.
Moorjani, Anita
Dying to be me (magyar)
   Meghaltam, hogy önmagamra találjak : utam a ráktól - a halál kapuján át - a valódi gyógyulásig / Anita Moorjani ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2012. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-2911-51-9 fűzött : 2300,- Ft
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3672021]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2017.
   Nucené a kruté : zpráva Evropského Centra pro Práva Romů : Sterilizace a její důsledky pro romské ženy v České republice, 1966-2016 / [návrh Anikó Székffy]. - Budapest : ERRC, cop. 2016. - 81 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-77.
ISBN 978-963-89916-4-5 fűzött
Csehszlovákia - Csehország - cigányság - emberi jog - nő - meddővé tétel - 20. század - ezredforduló
616-039.71 *** 612.663 *** 316.37-055.2(=914.99)(437.1)"196/201"
[AN 3668501]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2017.
O'Connor, Joseph
Introducing NLP (magyar)
   NLP : segítség egymás és önmagunk megértéséhez : pszichológiai gyakorlatok / Joseph O'Connor, John Seymour ; Robert Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével ; [ford. Kazsoki János, Kazsoki Marianna, Kazsoki Gábor]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 1996. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-310-0 fűzött : 2290,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3672058]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2017.
   Odontology and gnathology / ed. by Márta Radnai. - Budapest : Medicina, 2017. - 232 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-226-439-4 kötött : 4890,- Ft
fog - rágás - fogászat
612.31 *** 616.314 *** 611.31
[AN 3669251]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2017.
Ortner, Nick (1978-)
The tapping solution (magyar)
   EFT, a kopogtató módszer : forradalmi megoldások a stresszmentes életért / Nick Ortner ; [ford. Pordány Katalin]. - Átdolg. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 268 p. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-291-308-7 fűzött : 3690,- Ft
stressz - természetgyógyászat - audiovizuális dokumentum
612.06 *** 615.89
[AN 3672024]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2017.
Osteen, Joel (1963-)
The power of I am (magyar)
   Értékes vagy : szavak, melyek megváltoztatják az életünket / Joel Osteen ; [ford. Lukács Ibolya Anna]. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 296 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-31-2 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3668230]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól! / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos, 2017. - 274, [2] p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Szabadíts meg a gonosztól
ISBN 978-963-12-8026-5 kötött
Magyarország - orvos - belpolitika - 20. század - ezredforduló - publicisztika - interjú
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 3672074]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Segíts ég! / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos, 2017. - 371 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8022-7 kötött
Magyarország - orvos - belpolitika - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - interjú
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 323(439)"200"(0:82-821)
[AN 3672118]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Verbum cordis : a szív szava / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos, 2017. - 114, [1] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-00-9985-1 kötött
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - világnézet - vallás
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 21
[AN 3672069]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2017.
Parkin, John C.
Fuck it : do what you love (magyar)
   F**k it : b...a meg! : azt csináld, amit szeretsz! / John C. Parkin ; [ford. Lerch Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2016. - 323 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-287-5 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3672141]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2017.
Parkin, John C.
Fuck it : the ultimate spiritual way (magyar)
   F**k it : b...a meg! : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; [ford. Szarvas Réka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-234-9 fűzött : 2300,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3672142]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2017.
Pusztai Gabriella (1964-)
   Senki sem élhet nemesebben : magyar orvosok Fekete-Afrikában = No man can live more nobly : Hungarian doctors in sub-Saharan Africa / Pusztai Gabriella ; [... ford. Kiss Boglárka] ; [közread. a Helytörténeti Múzeum ...]. - Kunszentmárton : Helytörténeti Múz., 2016. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 241-254.
ISBN 978-963-12-7485-1 kötött
Afrika - orvostörténet - orvos - külföldön élő magyar személyiség - történelem - népi gyógymód - 20. század
61(6)(=945.11)(092) *** 96"19" *** 615.89(6)
[AN 3668777]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2017.
SCID-5-CV : structured clinical interview for DSM-5 disorders (magyar)
   SCID-5-CV : strukturált klinikai interjú a DSM-5 zavarok felmérésére : klinikai változat / Michael B. First [et al.] ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, [2016]. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5443-46-6 fűzött : 5000,- Ft
elmebetegség - kóros lelkiállapot - orvosi diagnosztika
616.89-07 *** 159.97
[AN 3668235]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2017.
Sebestyén Tibor
   A repülő elefánt : önismereti kalandozás a pénz és a változás világában : támogató gyakorlatokkal / Sebestyén Tibor. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2016. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5414-25-1 fűzött : 3000,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - pénzügy
159.923.2 *** 613.865 *** 336.7
[AN 3668409]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2017.
Silva, Kim da (1943-)
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2017. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-306-3 fűzött : 1690,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.89 *** 615.82
[AN 3672020]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2017.
Spezzano, Chuck
If it hurts, it isn't love (magyar)
   Ha fáj, az nem szerelem : a sikeres kapcsolatok titka / Chuck Spezzano ; [ford. Páll Márta]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2009. - 269 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-008-6 fűzött : 2700,- Ft
párkapcsolat - életvezetés - nemek lélektana
613.865 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3672002]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2017.
Varga István László
   Észbontó : levelek Borcsinak : hasznos tanácsok a Z-generáció és szüleik számára / Varga István László. - Budapest : Bagolyvár, 2016. - 204 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5030-74-1 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 613.865
[AN 3668240]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2017.
Várhelyi Gábor
   Bach-virágterápia a gyakorlatban : terápiás tünettár kezdőknek és haladóknak / Várhelyi Gábor, Szabó Norbert. - Budapest : Bio-eszencia Kft., 2016. - 177 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-963-12-7289-5 fűzött : 2900,- Ft
fitoterápia - mentálhigiénia - ezoterika
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3668431]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2017.
Webster, Richard (1946-)
Face reading (magyar)
   Arcolvasás mindenkinek / Richard Webster ; [ford. Győrfi Viktória]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2013. - 251 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-174-8 fűzött : 2300,- Ft
személyiségtipológia - arc
159.925.2 *** 133.527.3
[AN 3672104]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6379 /2017.
Ladányi András (1945-)
   "Bányász vagyok..." : egykori vájártanulók vallomásai / Ladányi András ; [kiad. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Tatabányai Szövetsége]. - Tatabánya : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv. Tatabányai Szövets., 2017. - 446, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7745-6 fűzött
Magyarország - bányász - 20. század - 21. század - interjú
622(439)(092)(047.53)
[AN 3669666]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2017.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (33.). Műszaki Tudományi Szekció (2017) (Dunaújváros)
   XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció : Dunaújvárosi Egyetem, 2017. április 6-8. : tartalmi kivonatok / [szerk. Palotás Béla, Németh István Péter]. - [Dunaújváros] : DUE Press, [2017]. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9915-88-6 fűzött
műszaki tudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3669648]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6381 /2017.
Copperman, Cara
Pokemon go! : the ultimate unauthorized guide (magyar)
   Pokémon go kalauz / Cara Copperman ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás]. - Budapest : DAS Kv., 2017. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80417-9-9 fűzött : 2490,- Ft
játékprogram - mobil számítástechnika
681.3.004.14 *** 793.7
[AN 3668986]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2017.
Várkuti Géza (1953-|)
   FOREX-trading : az alapoktól a mesterfogásokig : a fizetéskiegészítéstől az önálló egzisztenciáig / Várkuti Géza. - 3. jav. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5568-34-3 fűzött : 4900,- Ft
pénzpiac - tőzsde - elektronikus kereskedelem
681.324Internet *** 339.722 *** 336.76
[AN 3672097]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6383 /2017.
   Hidak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / [szerk. Hajós Bence] ; [... kiad. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., 2016. - 288 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 277-281. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88495-5-7 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - híd - hídépítés
624.21(439.161) *** 725.95(439.161)
[AN 3668779]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6384 /2017.
   A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, RID ; A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) és "A" és "B" melléklete. - [Budapest] : Korytrade, 2016. - 2 db (1589 p.) ; 24 cm + CD-R
A két dokumentum egybeszerkesztett változata. - 2017. jan. 1-jétől hatályos szöveg. - melléklet címe: Veszélyes áruk szállítása, 2017. - Gerinccím: RID/ADR 2017
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat - elektronikus dokumentum
656.2.073.436(094.2)
[AN 3668848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 759 p. : ill.
ISBN 978-963-89073-9-4 fűzött
[AN 3668860] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 761-1589 : ill., részben színes
ISBN 978-615-80497-0-2 fűzött
[AN 3668922] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6385 /2017.
Bodó Imre (1932-)
   A mezőhegyesi félvér : furioso-north star / [írta és szerk. Bodó Imre és Domokos Gábor] ; [kiad. a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége]. - [Budapest] : M. Lótenyésztők Orsz. Szövets., [2017]. - 365 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 300-303.
Kötött
Mezőhegyes - Magyarország - lótenyésztés - törzskönyvezés - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
636.1.082(439)(083.41) *** 636.1(439-2Mezőhegyes)(091) *** 636.1.082(439-2Mezőhegyes)(091)(083.41)
[AN 3668704]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2017.
Czáka Sarolta
   A növényszaporítás ábécéje : oltás, vetés, dugványozás / Czáka Sarolta, Füstös Zsuzsanna, Hrotkó Károly. - 8. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2017], cop. 2011. - 136 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-621-5 kötött : 3900,- Ft
növénytermesztés - szaporítás
631.53
[AN 3671990]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2017.
Hérics-Tóth Jenő (1872-1949)
   Kisüsti pálinka : "szeszfőzés gyümölcsökből" / írta, szerk. Hérics-Tóth Jenő, ... Plósz Sándor. - Budapest : Püski, 2016. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-302-192-7 fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3668242]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2017.
Kádár Imre (1943-)
   A főbb makro- és mikroelemek közötti kölcsönhatások kísérletes vizsgálata / Kádár Imre és Csathó Péter ; ... közleményeiben szerzők voltak ... Márton László, Shalaby M.H., Turán Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont. - Martonvásár : MTA ATK, 2017. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5387-08-1 kötött
talajtan - agrokémia - műtrágya
631.8 *** 631.4
[AN 3669263]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2017.
Kovács István
   Főzz pálinkát egyszerűen : kézikönyv kezdő pálinkafőzők számára / Kovács István és ifj. Kovács István. - [Debrecen] : Cívis P Kft., [2016]. - 25 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-6697-9 fűzött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3669089]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2017.
Rao, Scott
Everything but espresso (magyar)
   Az eszpresszón túl : professzionális kávékészítési technikák / Scott Rao ; [ford. Izing Róbert]. - [Esztergom] : Pacificaffé, cop. 2017. - [7], 70 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 978-963-12-7838-5 kötött
kávé - konyhatechnika
663.93 *** 641.5
[AN 3668625]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2017.
   A Széll Kálmán tér rövid története : tanulmánykötet és kiállítási katalógus ; [szerk. Maczó Balázs] ; [közread. a] Kiscelli Múzeum. - [Budapest] : Kiscelli Múz., 2017. - 212, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2016. máj. 19 - okt. 2. között rendezett kiállítás katalógusával. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-33-5 fűzött
Budapest - köztér - csomópont - közlekedés - helytörténet
712.25(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp. *** 625.739.4(439-2Bp.)
[AN 3668743]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6392 /2017.
Drégelyi Endre
   Gondolatok a gasztronómiáról : a filozófiai szemlélődés szükségessége a gasztronómiai jelenségek megítélésénél / Drégelyi Endre. - Szolnok : Fotogruppe, 2017. - 96 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-615-80304-4-1 fűzött
gasztronómia
641.5
[AN 3669340]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2017.
   Hajdani étkeink : Pápa és Pápa-környék ételreceptjei / [szerk. P. Tófeji Valéria] ; [kiad. a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Irodalmi Színpad]. - Pápa : Jókai M. Művel. és Szabadidő Közp. Irod. Színpad, 2017. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pápa - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Pápa)(083.12)
[AN 3669462]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2017.
   Házi befőttek. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-10-5 fűzött
lekvár - befőtt - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3672098]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2017.
   Házi savanyúság. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2016. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-11-2 fűzött
savanyúság - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 3672100]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2017.
Tóth Károly
   Főzzünk finomat egészségesen! : vegetáriánus és vegán receptek / Tóth Károly ; [a fotókat Czegle Éva kész.]. - Budapest : Advent K., 2016. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5143-64-9 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3669400]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6397 /2017.
Ragan, Lyn
Signs from the afterlife (magyar)
   Kopogtat a túlvilág : ismerd fel a másik oldalról érkező ajándékokat! / Lyn Ragan ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 318, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-05-1 fűzött : 3150,- Ft
halál - túlvilág - túlvilági élet - ezoterika
128 *** 236.1 *** 291.23 *** 133.25
[AN 3668551]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2017.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Christus und die geistige Welt (magyar)
   Krisztus és a szellemi világ : a Szent Grál keresése : hat előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1913. december 18. és 1914. január 2. között Lipcsében tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-83-0 fűzött : 2900,- Ft
antropozófia - előadóbeszéd
141.333(042)
[AN 3668989]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2017.
Szerletics Antal
   Paternalizmus : a másokról való gondoskodás erkölcsi határai / Szerletics Antal. - Budapest : Gondolat, 2017. - 178 p. ; 17 cm. - (Recta ratio in nuce, ISSN 2416-285X)
Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 978-963-693-732-4 fűzött : 2500,- Ft
tekintélyelvűség - erkölcs - politikai filozófia
172.1 *** 316.46 *** 321.01
[AN 3669241]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2017.
   Utopian, horizons : ideology, politics, literature / ed. by Zsolt Czigányik. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - VI, [2], 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-181-3 kötött
utópia - filozófiatörténet - politológia - világirodalom története - műfajtörténet - 20. század
167.5 *** 32.001 *** 82(091)-96"19"
[AN 3668703]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6401 /2017.
Bauer Norbert (1973-)
   "igéző virágok szemlélésében" : Haynald Lajos természetrajzi hagyatéka : 200 éve született Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek / Bauer Norbert, Bajzáth Judit ; [kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum]. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2016. - 108 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9877-28-3 kötött
Haynald Lajos (1816-1891)
Magyarország - Budapest - érsek - botanikus - természetrajz - 19. század
282(439)(092)Haynald_L. *** 58(439)(092)Haynald_L.
[AN 3669653]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2017.
La Biblia ilustrada para niños (magyar)
   Képes Biblia / [ford. Rozsnyai Katalin]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 317 p. : ill., színes ; 18 cm
Tokban
ISBN 978-963-445-719-0 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3668449]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2017.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi szent iratok / [... ford. ... Bognár Attila]. - Budapest : Bognár A., 2017. - [313] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-8344-0 fűzött
225.04=945.11
[AN 3668244]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2017.
Blackaby, Tom (1962-)
7 steps to knowing, doing and experiencing the will of God (magyar)
   7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését : fiataloknak / Tom Blackaby, Mike Blackaby, Daniel Blackaby ; [ford. Szőczy János] ; [közread. a] ... KIA. - Budapest : Harmat : KIA, 2016. - 182 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-288-352-6 fűzött : 2900,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés - ifjúsági irodalom
244(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3668153]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2017.
Bojtor István (1928-)
   Homiletika / Bojtor István ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2017. - 264 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80035-8-2 fűzött
homiletika
251
[AN 3669447]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2017.
Csergei-Nagy Éva Elvira
   A legszebb történet : [bibliai képeskönyv óvodásoknak] / [Arthur Maxwell ötletei nyomán a verseket írta Csergei-Nagy Éva Elvira]. - [Budapest] : [Advent K.], [2017]. - 15 p. : ill, színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5143-68-7 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3669407]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2017.
Douglass, Herbert E. (1927-2014)
Believe his prophets (magyar)
   Prófétai szó : áhítatok minden napra / Herbert E. Douglass ; [ford. Zarka Dávid]. - Budapest : Advent K., 2016. - 370 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5143-69-4 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3669503]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2017.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 19. kiad. - Budapest : Luther, 2017. - 808 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9979-60-4 kötött : 2220,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 3672093]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2017.
Gallusz László
   Jézus hét reformációs üzenete a Jelenések könyvében : kortörténeti szempontok, mai vonatkozások / Gallusz László. - Budapest : Advent K., 2016. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-199.
ISBN 978-615-5143-65-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3669477]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2017.
Hossó Nikoletta (1978-)
   Politika és protokoll : az első magyarországi pápalátogatás kulisszatitkai 25 év távlatából / Sztanyekné Hossó Nikoletta. - Budapest : CEPoliti, 2017. - 175, [31] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-175.
ISBN 978-615-80470-6-7 fűzött
Vatikán - Magyarország - pápa - állam és egyház viszonya - rendszerváltás - külkapcsolat - 20. század
262.13(092)János_Pál,_II. *** 322(439)"198/199" *** 327(456.31)"198/199"
[AN 3668522]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2017.
Kovács Andrea (1968-)
A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei (angol)
   Monuments of medieval liturgical poetry in Hungary : sequences / Andrea Kovács ; [the texts of the sequences ed. and transl. by Zoltán Rihmer]. - Crit. ed. of melodies. - Budapest : Argumentum, 2017. - 385 p. : ill., kotta ; 30 cm. - (Musica sacra Hungarica, ISSN 2559-9348 ; 1.)
A szekvenciák latin és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7181-55-9 kötött
Magyarország - szekvencia - templomi ének
264-068.4(439) *** 783.28(439)
[AN 3669573]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2017.
Lindvall, Ella K.
Read aloud Bible stories (magyar)
   Olvass nekem a Bibliából / Ella K. Lindvall ; H. Kent Puckett illusztrációival ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... fel.k. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2016-. - ill., színes ; 22 cm
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3668167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 158 p.
ISBN 978-615-5446-26-9 kötött
[AN 3668171] MARC

ANSEL
UTF-86413 /2017.
Martoni Molnár Sándor (1973-)
   Reggelek a Királyok két könyve mellett / Martoni Molnár Sándor ; [a Budapest Külső-kelenföldi Református Egyházközség kiadása]. - Budapest : Budapest Külső-kelenföldi Református Egyházközség, cop. 2016. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7275-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Királyok könyve
bibliamagyarázat - elmélkedés
222.5.07 *** 242
[AN 3669502]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2017.
   Missziós imakönyv / [kiad. Isteni Ige Társasága]. - Kőszeg : Isteni Ige Társ., 2016. - 197 p. : ill., színes ; 15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80538-1-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-80538-1-5)
misszió - imakönyv
266 *** 243
[AN 3668426]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2017.
Nemere István (1944-)
   Magyar szentek élete [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 799 KB) (mobi : 7.1 MB) (epub : 3.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-992-4 (pdf)
ISBN 978-963-387-991-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-990-0 (epub)
Magyarország - szent - életrajz - elektronikus dokumentum
235.3(439)(092)
[AN 3665236]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2017.
Nyáry Pál (1879-1955)
   "Nincs már szívem félelmére..." : drága szeretteiket gyászolók és siratók vigasztalására és lelki építésére ; Az Úr az én vigasztalóm : elmélkedések és imák, szenvedő és szomorkodó keresztyének számára / Nyáry Pál. - Budapest : Kálvin, 2017. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-957-4 fűzött : 650,- Ft
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 3672050]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2017.
Őrsy László (1921-)
Receiving the council (magyar)
   Életerős zsinat / Őrsy László. - Budapest : Jezsuita K., 2017. - 226, [1] p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
ISBN 978-963-442-000-2 fűzött : 2900,- Ft
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
zsinat - katolikus egyház - 21. század
262.5Vat.II. *** 282(100)"201"
[AN 3669136]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2017.
   Palástban : nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tud. Egyes. ; Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2016. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80592-1-3 fűzött
Nagykunság - Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - egyháztörténet - 19. század - 20. század
284.2(439)(092)"18/19" *** 284.2(439Nagykunság)(091)
[AN 3669548]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2017.
Pálhegyi Ferenc (1935-2016)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Kálvin, 2017. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 fűzött : 680,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 3672008]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2017.
Schellenberg, Elisabeth
   Alltägliche Besonderheiten : Gedanken aus dem Alltag / Elisabeth Schellenberg ; [Hrsg.: Baráti Misszós Alapítvány]. - [Jánoshalma] : BMA, [2016]. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88782-8-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3669569]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2017.
Shakarian, Demos
The happiest people on Earth (magyar)
   A föld legboldogabb emberei / Demos Shakarian ; [ford. Cseri Donatella és Joób Viktória]. - Budapest : Patmos Records, 2016. - 220 p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-615-5526-30-5 fűzött : 2890,- Ft
Egyesült Államok - vallásos irodalom - pünkösdista egyház - memoár
244(0:82-94) *** 284.57(73)(0:82-94)
[AN 3668369]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2017.
Szilvási József (1951-)
   Laodiceai üzenetek / Szilvási József. - Pécel ; Budapest : Advent K., 2016. - 57 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 978-615-5143-60-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3669459]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2017.
Szilvási József (1951-)
   Teljes bizonyossággal reménykedjetek! : a keresztény reménység bibliai tanításának rendszere / Szilvási József. - Pécel ; Budapest : Advent, 2017. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-76-2 fűzött
vallásos irodalom - remény
244 *** 241.512
[AN 3668795]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2017.
Tápai Anna Mária
   Boldogasszony / Tápai Anna Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-82-0 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - mariológia - vers
244(0:82-14) *** 232.931(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3668463]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2017.
   Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Egyházmegye / [szerk. P. Szalay Emőke]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015-. - ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Debreceni Református Egyházmegye
Magyarország - templomi berendezés - református egyház - leltári jegyzék
247 *** 284.2(439-03Debreceni_egyházmegye)(083.8)
[AN 3625648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 335 p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 34.)
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-615-80158-5-1 kötött
[AN 3669348] MARC

ANSEL
UTF-86426 /2017.
Tutinka Zoltán (1969-)
   A testet öltött ige : Jézus élete a teremtéstől napjainkig / [Tutinka Zoltán]. - Budapest : [Tuti-Consulting Bt.], 2016. - 114 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7341-0 fűzött
krisztológia
232
[AN 3669512]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2017.
   Volna csak enyém az ég köntöse : módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján / [... szerk. Sipos Edit]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2017. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fügefa szakmódszertani füzetek, ISSN 2559-8287 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-11-0 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 3669514]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2017.
Walvoord, John F. (1910-2002)
The revelation of Jesus Christ (magyar) (átd. kiad.)
   Jelenések / John F. Walvoord ; az átd. kiadást kész. és gond. Philip E. Rawley és Mark Hitchcock ; [ford. Benke László]. - Budapest : Patmos Records, 2016-2017. - 2 db ; 21 cm
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3655884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2017. - 183 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5526-44-2 fűzött : 2390,- Ft
[AN 3668981] MARC

ANSEL
UTF-86429 /2017.
White, Vincent E.
The twenty-first century deacon and deaconess (magyar)
   A 21. század diakónusa és diakonisszája : a bibliai modell / írta Vincent E. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Advent K., 2016. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5143-3)
diakónia - adventista egyház
262.152 *** 286.3
[AN 3669487]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2017.
   Zsidó imakönyv : magyar fonetikus átírással és gyakorlati útmutatással : péntek estére = Siydŵd qaḃalat šaḃat / [a szerkesztési ... munkában részt vettek Babits Antal, Radnóti Zoltán és Rónai Ádám István] ; [közread. a] Pécsi Zsidó Hitközség. - Pécs : Pécsi Zsidó Hitközség, [2017]. - [2], 38 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-8436-2 fűzött
zsidó vallás - imakönyv
296.3
[AN 3672047]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6431 /2017.
Aurell, Martin (1958-)
La chevalier lettré (angol)
   The lettered knight : knowledge and aristocratic behaviour in the twelfth and thirteenth centuries / Martin Aurell ; transl. by Jean-Charles Khalifa and Jeremy Price. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - VII, 460 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-442.
ISBN 978-963-386-105-9 kötött
Európa - művelődéstörténet - társadalomtörténet - nemesség - arisztokrácia - lovag - udvari élet - oktatástörténet - írásbeliség - 12. század - 13. század
316.343.322(410)"11/12" *** 394.7(4)"11/12" *** 316.344.32(4)"11/12" *** 37(4)"11/12" *** 316.7(4)"11/12" *** 930.85(4)"11/12"
[AN 3668709]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2017.
   A Dunakeszi Vasutas Kiránduló Klub elmúlt 40 éve / szerk. Terbe Józsefné ; [közread. a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub]. - Dunakeszi : Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub, 2016. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-5585-0 fűzött
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub
Dunakeszi - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75 *** 061.2(439-2Dunakeszi)
[AN 3668328]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2017.
   A főnix jegyében : a Budapesti Román Egyesület jubileumi kiadványa = În spiritul phoenix : publicaţia jubiliară a Asociaţiei Române din Budapesta / [szerk. ... Székely András Bertalan] ; [ford. ... Nastasă-Kovács Annamária] ; [közread. az] Euro-Etnikum Alapítvány ... - Budapest : Euro-Etnikum Alapítvány, 2016. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7332-8 fűzött
magyarországi románok - nemzetiségi szervezet - egyesület
316.347(=590)(439) *** 061.2(=590)(439)
[AN 3669594]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2017.
Havasi Mia
   Eredendő erő : nők a XXI. században : gondolatok, interjúk / Havasi Mia. - [Budapest] : Havasi M., cop. 2016. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7028-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - nő - női szerep - interjú
316.37-055.2 *** 316.37-055.2(439)(047.53)
[AN 3668200]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2017.
   Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom / szerk. Semsei Imre, Kovács Klára ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - Debrecen : Debreceni Egy K., 2016. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-615-2 fűzött
integrált oktatás - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - társadalmi integráció
316.4.052 *** 376
[AN 3669541]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2017.
Nagy Ádám (1972-)
   Seeking ways of youth affairs : from leisure sociological dusk to leisure pedagogical dawn / [prep. by Ádám Nagy] ; [transl. by Kitti Varga] ; [publ. by KÉK Egyesület ...]. - Nyíregyháza : KÉK Egyes., [2017]. - 333 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-284.
ISBN 978-615-80599-1-6 fűzött
ifjúságszociológia - szociálpedagógia
316.37-053.6/.8 *** 37.013.42
[AN 3669533]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2017.
Oros Norbert
   A társadalom peremén / Oros Norbert ; [kiad. a Tiszabői Roma Nemzetiségi Önkormányzat]. - Kisújszállás : Kis-új-lap Kft. ; [Tiszabő] : Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 2016. - 292 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-291.
ISBN 978-963-12-7480-6 fűzött
Magyarország - Tiszabő - cigányság - hátrányos helyzetű - nemzetiségi oktatás - 21. század
316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)"201" *** 37.014.5(439)"200/201" *** 376.7(=914.99)(439-2Tiszabő)
[AN 3669596]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2017.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2014. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-217-2 fűzött : 1700,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3672046]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2017.
   Továbbélő utópiák : magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások / szerk. Németh András, Vincze Beatrix. - Budapest : Gondolat, 2017. - 214 p. : ill. ; 19 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-738-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - életmód - nők a társadalomban - emancipáció - századforduló - 20. század
316.728(439)"190/193" *** 316.37-055.2(439)"190/193" *** 316.346.2-055.2(439)"190/193"
[AN 3669236]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2017.
Weiss-Wendt, Anton (1973-)
   On the margins : essays on the history of Jews in Estonia / Anton Weiss-Wendt. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - XVIII, 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-292.
ISBN 978-963-386-165-3 kötött
Észtország - zsidóság - társadalomtörténet - holokauszt
316.347(=924)(474.2)(091) *** 323.12(=924)(474.2)"193/194"
[AN 3668708]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6441 /2017.
Bereznai Zsuzsanna (1957-)
   "Édes Szűzanyám, fogd a kezem...!" : egy XXI. századi kecskeméti "próféta" mentalitása / Bereznai Zsuzsanna ; [kiad. a Toll és Ecset Művészeti Alapítvány ...]. - Kecskemét : Toll és Ecset Műv. Alapítvány, 2017. - 418, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7479-0 kötött
Szalai Sándor (1958-)
népi vallásosság - hit
398.3(=945.11) *** 234 *** 248(092)Szalai_S.
[AN 3668830]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2017.
Christian, William A. (1944-)
   The stranger, the tears, the photograph, the touch : divine presence in Spain and Europe since 1500 / William A. Christian, Jr. - Budapest : CEU Press, 2017. - X, 288 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 269-277.
ISBN 978-615-5225-29-1 fűzött
Spanyolország - Nyugat-Európa - népi vallásosság - album
398.3(=00)(460)(084.1) *** 398.3(=00)(4)(084.1) *** 77.041
[AN 3668711]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2017.
   Nádudvari helyi értékek / [szerk. Benő-Nagy Réka] ; [kiad. a Szülöföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány]. - [Nádudvar] : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2016. - 48 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-6883-6 fűzött
Nádudvar - magyar néprajz - hagyományőrzés
39(439-2Nádudvar)
[AN 3669321]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2017.
   Nótáskönyv / összeáll. Sárosi Bálint. - 5. utánny. - Budapest : Nap K., 2017. - 356, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-17-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar néprajz - dal - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3672072]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2017.
   Számadás, 1788-1950-2017 : kiállítás a József Attila Múzeum és a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény néprajzi műtárgyaiból : Makó, 2017. március 31-től 2017. június 18-ig / [a műtárgyakat vál. és a műtárgyleírásokat írta Börcsök Attila és Nagy Gábor]. - Makó : József A. Múz., 2017. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-80149-3-9 fűzött
Makó - magyar néprajz - tárgyi néprajz - kiállítási katalógus
39(=945.11)(439-2Makó) *** 061.4(439-2Makó)
[AN 3669095]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2017.
   Szent Márton-almanach / összeáll. Berecz Ágnes Gabriella, Lenkes Ildikó, Németh István Péter. - Budapest : Napkút K., 2016. - 220, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-643-6 kötött : 2790,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
Magyarország - szent - 4. század - kultusz
394.944(439) *** 235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 3668998]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2017.
   Viccek = Anekdota / [... ford. és a rajzokat kész. Efsztratiadisz Sztratosz]. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2016. - 47 p. : ill. ; 19 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 12.)
ISBN 978-963-12-7252-9 fűzött : 400,- Ft
újkori görög irodalom - vicc - kétnyelvű dokumentum - anekdota
398.94 *** 877.4-36.02=945.11
[AN 3669485]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6448 /2017.
Aranyi Tamás
   A demokrácia szekerén : bolsevista szakpolitikák rekonstrukciója az MKP KV OPO instruktori hangulatjelentések (1947-48) és az MDP KV PTO feljegyzések (1950-55) alapján / Aranyi Tamás. - Kossuthfalva ; [Budapest] : [Aranyi T.], cop. 2017. - 228 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-228. - Összefoglalás angol, orosz, német nyelven
ISBN 978-963-12-8005-0 fűzött
Magyarország - politikatörténet - kommunista párt - belpolitika - közhangulat - közvélemény - politológia - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
32.019.52(439)"194/195" *** 329.15(439)"194/195" *** 323(439)"194/195" *** 32.001 *** 316.65(439)"194/195"
[AN 3668710]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2017.
Bálint László (1940-)
   "Ellenséges elemek" : nyilvántartottak, megfigyeltek, célszemélyek, meghurcoltak és elítéltek Csongrád megyében, 1945-1990 / Bálint László. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. - Emlékpont, 2017. - 256 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 3.)
ISBN 978-963-7379-41-3 fűzött
Csongrád megye - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
323.282(439.181)"194/199"(093)
[AN 3668223]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2017.
   Cost of democracy / ed. by Péter Smuk. - Budapest : Gondolat, 2016. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-741-6 kötött
demokrácia
321.7
[AN 3669250]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2017.
Fehér György (1950-)
   Darányi Ignác élete (1849-1927) / Fehér György. - Budapest : Gondolat, cop. 2016. - 600 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 561-571.
ISBN 978-963-693-728-7 kötött : 3800,- Ft
Darányi Ignác (1849-1927)
Magyarország - politikus - politikatörténet - mezőgazdasági politika - belpolitika - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló - életrajz
32(439)(092)Darányi_I. *** 338.43(439)"188/190" *** 323(439)"188/190"
[AN 3669060]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2017.
Jónás Tibor
   "Felhőt vont a félelem Recsk fölé" : valós történet a kényszermunkatáborról / Jónás Tibor. - Zsadány : Jónás T., [2017]. - 52 p. ; 21 cm
Fűzött
Recsk - internálótábor - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439-2Recsk)"195"(0:82-94)
[AN 3668440]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2017.
Kovács K. Zoltán (1924-2008)
   Egy élet a kereszténydemokráciáért : Kovács K. Zoltán válogatott írásai / szerk. Szabó Róbert, Gyorgyevics Miklós ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2017. - 576 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-747-8 kötött : 4500,- Ft
Barankovics István (1906-1974)
Demokrata Néppárt
Magyarország - politikatörténet - párt - politikus - kereszténydemokrácia - keresztényszocializmus - 20. század
329.3:28(439)(091) *** 329(439)DNP *** 323(439)"193/195" *** 32(439)(092)Barankovics_I.
[AN 3669085]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2017.
Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944-1956 (német)
   Ungarn in den Lagern der Sowjetunion, 1944-1956 / [Red. Péter Herendi, Barbara Bank] ; [Hrsg. vom Veritas Institut für Geschichtsforschung]. - Budapest : Veritas Inst. für Geschichtsforschung, 2016. - 54 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x20 cm
A 2016. máj. 17 - 2017. febr. között rendezett vándorkiállítás vezetője. - Borítócím: Gulag. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-615-5465-97-0 fűzött
Szovjetunió - fogolytábor - kényszermunka - Gulag - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - vándorkiállítás - kiállításvezető
323.282(47)"194/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 061.4(439)
[AN 3668475]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2017.
Papp Lajos (1948-)
   Magyarokhoz / Papp Lajos ; [szerk. M. Tóth Katalin]. - [Budapest] : Angyalvölgyi Táltos, 2017. - 179 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-8023-4 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - orvos - válogatott művek - interjú
323(439)"200"(0:82-92) *** 61(439)(092)Papp_L.(047.53)
[AN 3672062]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2017.
Szűcs Tamás
   Sajószentpéteri emberek az 1956-os forradalmi eseményekben : a megtorlás áldozatai / Szűcs Tamás ; [kiad. a Sajószentpéter-bányai Református Egyházközség]. - [Sajószentpéter] : Sajószentpéter-bányai Református Egyházközség, 2017. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 1956. - Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 978-963-12-6086-1 fűzött
Sajószentpéter - helytörténet - 1956-os forradalom - megtorlás - állami terror
323.282(439-2Sajószentpéter)"1956" *** 943.9-2Sajószentpéter"1956"
[AN 3668784]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2017.
White, George (1930-)
   Emlékeim a holokausztról : Érmihályfalvától Auschwitzon át Kanadába = My memories of the Holocaust = History of the former Jewish community of Érmihályfalva and the little ghetto of Nagyvárad / George White ; [... ford. Simon Imre]. Érmihályfalva néhai zsidó közössége és a nagyváradi kis gettó története / Lőwy Dániel ; [transl. by Erika Rumble]. - [Budapest] : [Lederer L.], [2016]. - 67, 71 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7508-7 fűzött
Magyarország - Oświęcim - Érmihályfalva - holokauszt - koncentrációs tábor - zsidóság - második világháború - memoár
323.12(=924)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 316.347(=924)(439-2Érmihályfalva)(091) *** 323.12(=924)(439-2Érmihályfalva)"194"
[AN 3668210]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2017.
Wintermantel Péter (1974-)
   Nippon-babona : a magyar - japán kapcsolatok története / Wintermantel Péter. - Budapest : Osiris : KKI, 2016. - 226 p. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p.197-218.
ISBN 978-963-276-282-1 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - Japán - diplomáciatörténet - nemzetközi kapcsolat - 20. század
327(439)"19" *** 327(520)"19"
[AN 3669160]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6459 /2017.
   1566 : dzsihád Magyarország ellen : Zrínyi kora és a török hódoltság / [szerk. Kulcsár Árpád]. - Budapest : Hetek Kv., 2016. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-615-80118-4-6 fűzött : 1566,- Ft
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - hadvezér - 16. század
943.9"15" *** 355(439)(092)Zrínyi_M.
[AN 3668246]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2017.
   1956-os forradalom és Onga / [szerk. ... Takács László]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2017. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80606-1-5 fűzött
Onga - magyar történelem - helytörténet - jogeset - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - történelmi forrás
943.9-2Onga"1956"(093) *** 943.9"1956/1957"(093) *** 34.096(439)"1957/1959"(093)
[AN 3668873]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2017.
Bart István (1944-)
   A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös : szerelmi regény / Bart István. - Budapest : Európa, 2017. - 242, [1] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-555-6 kötött : 3690,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - uralkodócsalád - 19. század
943.6/.9(092)Rudolf
[AN 3672025]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2017.
Berglund, Bruce R.
   Castle and cathedral in modern Prague : longing for the sacred in a skeptical age / Bruce R. Berglund. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017. - XVI, 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-359.
ISBN 978-963-386-157-8 kötött
Prága - művelődéstörténet - 20. század - vallásosság - vallásszociológia
930.85(437.1-2Praha)"19" *** 261 *** 248.3(437.1-2Praha)"19"
[AN 3668655]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2017.
Biró Aurél (1972-)
   Szűz-Mária-ábrázolású zászlók 2 : templomi, cserkész és iskolai zászlók, 16-21. század / Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János ; [közread. a] ... Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 183 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 164-179.
ISBN 978-963-9818-41-5 kötött
Magyarország - zászló - vallási ábrázolás - mariológia
929.9(439) *** 7.046.3 *** 232.931
[AN 3669494]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2017.
Bojtos Gábor
   Szolnok és az első világháború : hátország, hősök, emlékezet / Bojtos Gábor. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2017. - 312 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei, ISSN 2559-9208 ; 14.)
Bibliogr.: p. 304-312.
ISBN 978-963-7244-20-9 kötött
Szolnok - helytörténet - katona - hősi halott - első világháború - történelmi forrás - névtár
943.9-2Szolnok"1914/1918"(093) *** 355(439-2Szolnok)"1914/1918"(092) *** 050.8
[AN 3668500]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2017.
   China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / ed. by Gábor Kósa. - Budapest : Dep. of East Asian Studies Eötvös L. Univ., 2017. - XI, 203 p. : ill. ; 23 cm. - (Budapest monographs in East Asian Studies, ISSN 1787-7482 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-829-7 fűzött
Kína - történelem - kínai irodalom története - művelődéstörténet - sinológia
951.0 *** 895.1(091) *** 930.85(510)
[AN 3668963]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2017.
   Digital archaeological heritage : proceedings of the international conference : Brighton UK, 17-19 March, 2016 / ed. by Keith May. - [Budapest] : Archaeolingua [etc.], cop. 2016. - 121 p. : ill., színes ; 24 cm. - (EAC occasional paper ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-91-8 fűzött
régészet - kulturális örökség - digitális technika - informatika - konferencia-kiadvány
903/904 *** 008 *** 681.3.004.14 *** 061.3(410-2Brighton)
[AN 3668610]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2017.
   Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848 / Hrsg. Pál S. Varga, Karl Katscthaler, Miklós Takács. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-617-6 fűzött
magyar történelem - művelődéstörténet - kollektív emlékezet - emlékhely - 17. század - 18. század - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"16/18" *** 930.85(439)"16/18" *** 316.63
[AN 3669559]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2017.
Fehér Zoltán (1931-)
   Bátya települése és népi építészete / Fehér Zoltán. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2017. - 296 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 18.)
Bibliogr.: p. 285-290. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-87451-6-3 kötött
Bátya - Kalocsai-Sárköz - helytörténet - népi építészet - magyar néprajz - tárgyi néprajz
943.9-2Bátya *** 72.031.4(439-2Bátya) *** 39(439Kalocsai-Sárköz)
[AN 3668947]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2017.
   A fény információtörténetéhez / szerk. Z. Karvalics László, Fábián Borbála. - Budapest : Gondolat, 2017. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-740-9 fűzött : 2940,- Ft
tudománytörténet - művelődéstörténet - világítástechnika
930.85(100) *** 001(100) *** 628.9
[AN 3669053]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2017.
   Határtalan magyarok : 100 jó arc, akiket nem árt, ha ismersz / [szerk. Göndör Ádám, Szobota István] ; [graf. Balázs Krisztina]. - Budapest : Hetek Kv., 2015-. - 24 cm
A 3. kötetet szerk. Benkő Gyula, Göndör Ádám, Szobota István
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 19. század - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(439)"18/19" *** 929(=945.11)(100)"18/19" *** 930.85(439)(092)
[AN 3629402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A harmadik 25. - 2016. - 102 p. : ill., részben színes
ISBN 978-615-80118-5-3 fűzött : 1350,- Ft
[AN 3668320] MARC

ANSEL
UTF-86471 /2017.
   Helytállás a hazáért, a családért : jászkunsági emlékek az első világháborúból. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes., 2017. - 328 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80592-2-0 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - magyar történelem - katona - hősi halott - első világháború - memoár - névtár
943.9"1914/1918" *** 355(439.169)(092)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.293(439.169)"1914/1918" *** 050.8
[AN 3669539]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2017.
Horváth Ciprián
   Kora Árpád-kori temető Szombathely Kisfaludy Sándor utca területén : S-végű karikaékszerek a kora Árpád-kori Nyugat-Dunántúlon / Horváth Ciprián ; [kiad. a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., cop. 2016. - 198 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151-166.
ISBN 978-963-9827-30-1 fűzött
Szombathely - Vas megye - régészet - temető - ötvösség - Árpád-kor - 11. század
904(439-2Szombathely)"10" *** 739 *** 904(439.111) *** 712(439-2Szombathely)"10"
[AN 3668280]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2017.
   "Itt élned, halnod kell" : források a tatai 1956-os eseményekhez / [szerk. Schmidtmayer Richárd] ; [kiad. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, 2016. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-615-80578-0-6 kötött
Tata - 1956-os forradalom - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Tata"1956"(093)
[AN 3668225]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2017.
Ivanics Mária (1950-)
   Hatalomgyakorlás a steppén : a Dzsingisz-náme nomád világa / Ivanics Mária. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 278-306.
ISBN 978-963-416-054-0 kötött
Mongólia - történelem - államhatalom - középkor - mitológia - mongolok
951.7"12/15" *** 342.5(517)"12/15" *** 398.221(=942)
[AN 3668634]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2017.
Kaiser László (1953-)
   "Áldassál, emberi verejték" : portrék, emlékek, köszöntések / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5562-73-0 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - publicisztika
929(439)(0:82-92)
[AN 3668878]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2017.
Lajkó Orsolya (1974-)
   Régészeti raktározások Csongrád megyében : vezető a Móra Ferenc Múzeum Régészeti Látványtárához / írta és szerk. Lajkó Orsolya. - Szeged : Móra F. Múz., 2016. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-55-5 fűzött
Csongrád megye - régészet - múzeumi kiadvány
904(439.181) *** 069(439-2Szeged)
[AN 3669099]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2017.
   Magyar nagyasszonyok ; [... szerk. Szigeti Gábor]. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2016. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 18.)
Bibliogr.
Fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - nő - híres ember - történelmi személy - művelődéstörténet
943.9-055.2(092) *** 929-055.2(439) *** 930.85(439)
[AN 3668285]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2017.
Magyari Jenő Dezső
   Disnok eladók itt, 1956 / Magyari Jenő Dezső ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9818-44-6 fűzött
1956-os forradalom - magyar történelem - napló
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3669445]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2017.
   A málenkij robot ceglédi és Cegléd környéki áldozatai / [szerk. Reznák Erzsébet]. - Cegléd : Kossuth Múz., 2017. - 103 p. : ill. ; 27 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8317-16-2 fűzött
Cegléd - Szovjetunió - deportálás - kényszermunka - oral history - 1945 utáni időszak - helyi társadalom
929(439-2Cegléd)(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3669233]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2017.
Müller Károly János (1944-)
   Múlt és jelen Békásmegyeren : Müller Károly János visszaemlékezései 1944-től 2016-ig. - Békásmegyer ; [Budapest] : [Müller K. J.], 2016. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6913-0 fűzött
Békásmegyer - Budapest. 3. kerület - helytörténet - 20. század - memoár
943.9-2Bp.III.(0:82-94) *** 943.9-2Békásmegyer"194/195"(0:82-94)
[AN 3668279]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2017.
Nahaj Balázs Ferenc
   Aggtelek és a világháborúk : hősök, katonák, mindennapok / Nahaj Balázs Ferenc ; kiad. Aggtelek Község Önkormányzata. - Aggtelek : Önkormányzat, 2017. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8047-0 fűzött
Aggtelek - helytörténet - katona - hősi halott - első világháború - második világháború
943.9-2Aggtelek"19" *** 355(439-2Aggtelek)"19"(092)
[AN 3668987]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2017.
Nemere István (1944-)
   Régi magyar világ [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 827 KB) (mobi : 7.4 MB) (epub : 3.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141025. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-995-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-994-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-993-1 (epub)
Magyarország - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(439)
[AN 3665234]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2017.
   Petőfi : jubileumi tanév, 2016-2017 : jubileumi kiadvány / [szerk. Katona Istvánné, Tóthné Rehó Judit, Bajnay Kornél Miklós]. - [Nyíregyháza] : [Tettrekész Alapítvány a Gyerekekért], 2017. - 88 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Közread. a Tettrekész Alapítvány a Gyerekekért
ISBN 978-963-12-8310-5 fűzött
Móra Ferenc Általános Iskola (Nyíregyháza). Petőfi Sándor Tagintézmény
Nyíregyháza - Borbánya - általános iskola - iskolatörténet - helytörténet
943.9-2Borbánya *** 373.3(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3669020]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2017.
Pintér István (1959-)
   Románia orvtámadása és Bukarest elfoglalása 1916. december 6-án / Pintér István, ifj. Pintér István. - [Hódmezővásárhely] : Szerzők, 2016. - 155 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-152.
ISBN 978-963-12-7473-8 fűzött
Románia - Erdély - történelem - hadtörténet - első világháború
949.8"191" *** 355.48(439.21)"1916"
[AN 3668390]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2017.
   Rákóczi és Kassa : nemzetközi konferencia II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak 110 éves hazahozatala alkalmából, Kassa 2016. október 26-29. / [összeáll. Palenčárné Csáji Ildikó] ; [...kiad. a Sárospataki Irodalmi Olvasókör ..., Kassai Polgári Klub ...]. - Sárospatak : Sárospataki Irod. Olvasókör ; Kassa : Kassai Polgári Klub, 2016. - 238 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-6189-9 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Kassa - Magyarország - uralkodó - 17. század - 18. század - helyismeret - helytörténet
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 908.437.6-2Kassa *** 943.9-2Kassa
[AN 3669451]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2017.
Rauchensteiner, Manfried (1942-)
Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918 (magyar)
   Az első világháború és a Habsburg Monarchia bukása / Manfried Rauchensteiner ; ford. Kocsis András, Fülöp Szabó Júlia. - Budapest : Zrínyi, cop. 2017. - 950 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 905-930.
ISBN 978-963-327-675-4 fűzött : 14400,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - hadtörténet - első világháború
943.6/.9"1914/1918" *** 355.48(436/439)"1914/1918"
[AN 3669534]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2017.
   A reformáció öröksége a tirpákok körében / [szerk. Szabó Sarolta] ; [kiad. a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány, 2017. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8004-3 fűzött
Nyíregyháza - helytörténet - tirpákok - evangélikus egyház
943.9-2Nyíregyháza *** 316.347(=854)(439-2Nyíregyháza) *** 284.1(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3669431]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2017.
Romsics Imre (1963-)
   A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században / Romsics Imre. - Kalocsa : Viski K. Múz., 2016. - 155 p., [6] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 17.)
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-88362-4-3 kötött
Kalocsai-Sárköz - helytörténet - társadalomföldrajz - Árpád-kor - középkor - régészet
943.9Kalocsai-Sárköz"10/16" *** 911.3(439Kalocsai-Sárköz)"10/16" *** 904(439Kalocsai-Sárköz)"10/16"
[AN 3668938]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2017.
Sándor L. István (1958-)
   Repedések a rendszeren : kultúra és társadalom a 70-es évek végén Magyarországon / Sándor L. István. - Budapest : Selinunte K., 2016. - 355 p. : ill. ; 21 cm. - (Ellenfény könyvek, ISSN 2416-1101)
Bibliogr.: p. 347-355.
ISBN 978-615-80500-1-2 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális politika - filmművészet - színházművészet - Kádár-korszak - 1970-es évek
930.85(439)"197" *** 316.7(439)"197" *** 008:323(439)"197" *** 791.43(439)"197" *** 792(439)"197"
[AN 3669214]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2017.
Somogyvári Ágnes (1954-)
   Kada Elek ásatta egykoron / Somogyvári Ágnes. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2016. - 25, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Rejtett kincsek, ISSN 1586-0515 ; 1.)
Bibliogr.: p. [28].
ISBN 978-963-9815-46-9 fűzött
Kada Elek (1852-1913)
Magyarország - Kecskemét - régészeti feltárás - polgármester - 19. század - 20. század
904(439) *** 352.075.31(439-2Kecskemét)(092)Kada_E.
[AN 3669522]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2017.
   Telkibánya történelmi emlékei és természeti értékei / szerk. Benke István ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Telkibányai Ipartörténeti Kiállítás Alapítvány]. - Telkibánya : Telkibányai Ipartört. Kiállítás Alapítvány ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2016. - 177 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80438-1-6 fűzött
Telkibánya - helytörténet - helyismeret
943.9-2Telkibánya *** 908.439-2Telkibánya
[AN 3668577]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2017.
Tóth Béla (1857-1907)
   Mendemondák [elektronikus dok.] : a világtörténet furcsaságai / Tóth Béla. - Szöveg (epub : 568 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-799-5 (epub)
ISBN 978-963-398-800-8 (mobi)
művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(100)(089.3)
[AN 3666487]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2017.
Umemura Yuko
   Japánok és magyarok egymásról / Umemura Yuko. - Budapest : Akad. K., 2017. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-963-05-9866-8 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - Japán - művelődéstörténet - kulturális kölcsönhatás - magyar irodalom története - japán irodalom története - 19. század - 20. század
930.85(439)"18/19" *** 930.85(520)"18/19" *** 008(439)"18/19" *** 008(520)"18/19" *** 894.511(091)"18/19" *** 895.6(091)"18/19"
[AN 3668372]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2017.
Verher Adél
   1956 a sokorópátkai szájhagyományban / Verher Adél. - Győr : Bodnár Stúdió Kft., 2017. - 138, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-124.
ISBN 978-963-12-8075-3 fűzött
Sokorópátka - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Sokorópátka"1956"(0:82-94)
[AN 3668392]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2017.
Verher Adél
1956 a sokorópátkai szájhagyományban (angol)
   1956 in the oral tradition in Sokorópátka / Adél Verher. - Győr : Bodnár Stúdió Kft., 2017. - 140, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-963-12-8208-5 fűzött
Sokorópátka - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Sokorópátka"1956"(0:82-94)
[AN 3668393]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6496 /2017.
Hajnal Imre
   Morzsák 2 : tiszaörsi emberek, események, történetek / Hajnal Imre. - Tiszaörs : Hajnal I., 2017. - 320 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 978-963-12-8387-7 fűzött
Tiszaörs - helyismeret - helyi társadalom - helytörténet
908.439-2Tiszaörs *** 943.9-2Tiszaörs
[AN 3669261]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2017.
Jutasi Sándorné (1929-)
   Árpád apánk paloznaki álmai.. : ahogy Jutasi Irénke néni lejegyezte / [kiad. a "Paloznak Jövőjéért" Közalapítvány]. - [Paloznak] : "Paloznak Jövőjéért" Közalapítvány, [2017]. - 22 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8117-0 fűzött
Paloznak - helyismeret
908.439-2Paloznak
[AN 3669286]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2017.
Kóhn Dávid (1856-1938)
   Gyula város utcái és terei / Kóhn Dávid. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2017. - 143 p. : ill., részben színes ; 17 cm + térk. - (Gyula anno könyvek, ISSN 2498-8774)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Gyula : A város közönsége, 1937
ISBN 978-615-80682-0-8 kötött
Gyula - helyismeret - utcanév - hasonmás kiadás
908.439-2Gyula *** 809.451.1-311.154(439-2Gyula) *** 094/099.07
[AN 3669167]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2017.
Mánfai György (1952-)
   Európa ezer arca és az óceánon túl / fotográfus Mánfai György. - Pécs : Kontraszt Plusz Kft., cop. 2016. - 304 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89932-1-2 kötött
Európa - helyismeret - fényképalbum
908.4(084.12) *** 908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Mánfai_Gy.
[AN 3669529]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2017.
Popovics Péter (1981-)
   Fukushima, 3.11 : maradjunk vagy menjünk? : memoár : személyes történet a 2011-es tohokui földrengésről, tsunamiról és a fukushimai atomkatasztrófáról, melyek gyökeresen megváltoztatták családunk életét = Aisuru Nihon o saru hi : aru hangarī hito kazoku no hiroku / [Popovics Péter] ; [... ford. ... Kuragane Kei ...]. - Budapest : Oriold, 2017. - 210 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 978-615-5443-55-8 fűzött : 3800,- Ft
Japán - Fukusima - helyismeret - földrengés - atomerőmű - katasztrófa - 21. század - magyar irodalom - kétnyelvű dokumentum - memoár
908.520(0:82-94) *** 894.511-94.02=956 *** 550.34(520)"2011"(0:82-94) *** 621.039.58(520-2Fukusima)(0:82-94)
[AN 3668134]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2017.
Rauzs József (1952-)
   Mélykút utcái / Rauzs József ; [közread. a] Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány. - [Mélykút] : Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2016. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-12-5859-2 fűzött
Mélykút - helyismeret - utcanév
908.439-2Mélykút *** 809.451.1-311.154(439-2Mélykút)
[AN 3669580]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2017.
   Üdvözöljük Pátyon! = Wilkommen in Páty! / [szerk. Szabó Andrásné Peregovics Vilma, Czentár László, Molnár Klára] ; [kiad. Páty Faluközösségért Alapítvány]. - [Páty] : Páty Faluközösségért Alapítvány, [2016]. - 63 p. : ill., színes, részben térkép ; 16 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7293-2 fűzött
Páty - helyismeret
908.439-2Páty
[AN 3669280]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6503 /2017.
   Ártatlan áldozatok : szatmári svábok a Gulágon / szerk. Ludescher Gabriella. - [Nyíregyháza] : [Ludescher G.], [2017]. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8166-8 fűzött
Szatmár vármegye - Gulag - kényszermunka - munkatábor - magyarországi svábok - második világháború - 1945 utáni időszak - oral history
343.819.5(47)(=30)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439.161) *** 323.282(47)(=30)"194"(0:82-94)
[AN 3669552]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2017.
   Aztat tollal nem írhatom.. : málenkij robot 70 : [elhurcolt magyarországi fiatalok szovjet kényszermunkán, 1944-1949] = Mit Feder kann ich es nicht schreiben... : Malenki Robot 70 : [verschleppte junge Frauen und Männer aus Ungarn auf Zwangsarbeit in der Sowjetunion, 1944-1949] / [... szerk. W. Müller Judit] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2017. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9873-48-3 fűzött
Szovjetunió - kényszermunka - munkatábor - állami terror - oral history - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194"(093) *** 323.282(47)"194"(093)
[AN 3669689]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2017.
   Corpus juris militaris Hungarici / szerk. Farkas Ádám ; [közread. a] Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2016-. - 25 cm
Magyarország - hadijog - katonai büntetőjog - jogtörténet - jogszabálygyűjtemény
341.3(439)(091)(094) *** 344(439)(091)(094)
[AN 3668615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2016. - 365 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7377-9 kötött
[AN 3668621] MARC

ANSEL
UTF-86506 /2017.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2016. november 17. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Miklós] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2017]. - [2], 398 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-124-7 fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(439) *** 34(100) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3669352]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2017.
Ferenczi Fanni (1979-)
   A közjegyzők jogállása, szervezete, valamint tevékenységének alapjai, különös figyelemmel az egyes közjegyzői nemperes eljárásokra. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2017. - 136 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. febr. 19. - Bibliogr.: p. 121-136.
ISBN 978-963-318-626-8 fűzött
Magyarország - közjegyző - útmutató
347.961(439)(036)
[AN 3669526]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2017.
Gácsi Anett
   A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban / Gácsi Anett Erzsébet. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2016. - 204 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 59.)
Bibliogr.: p. 165-196.
ISBN 978-615-5411-36-6 kötött
Magyarország - eljárásjog - büntetőeljárás - bizonyítási eljárás - bizonyíték
343.14(100) *** 343.14(439)
[AN 3669134]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2017.
Gegesy Ferenc (1950-)
   Rend és rendszer : húsz év a polgármesteri székben / írta Gegesy Ferenc ; [fotók Bujnovszky Tamás]. - Budapest : [Ráday Könyvesház], 2016. - 459 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9942-10-3 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - Budapest. 9. kerület - polgármester - helyismeret - 20. század - 21. század - memoár
352.075.31(439)(092)Gegessy_F.(0:82-94) *** 908.439-2Bp.IX.
[AN 3668534]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2017.
Gombos Katalin (1966-)
   Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai / Gombos Katalin. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 467 p. ; 24 cm
Lezárva: 2016. dec. - Bibliogr.: p. 425-433.
ISBN 978-963-295-650-3 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - jogalkotás - közjog - intézményrendszer
340.13(4-62) *** 340.15(4-62) *** 342(4-62)
[AN 3668250]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2017.
Hargitainé Haulisch Anna
   Visszapillantás : alcsútdobozi események, 1990-2010 / Hargitainé Haulisch Anna. - [Alcsútdoboz] : Szerző, 2016. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-7472-1 fűzött
Alcsútdoboz - helytörténet - helyi önkormányzat - ezredforduló
352(439-2Alcsútdoboz)"199/200" *** 943.9-2Alcsútdoboz"199/200"
[AN 3669304]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2017.
Haun, Reinhold (1948-)
Anton, Oktâbrʹskij, Berlin (magyar)
   Anton, Oktyabrszkij, Berlin : elbeszélés az oroszországi Anton községből elszármazott Volga menti németek történetéről / Reinhold Haun ; [... ford. Lendvai Endre] ; [közread. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]. - Pécs : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2016. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-88716-5-7 fűzött : 3500,- Ft
Oroszország - németek - deportálás - kényszermunka - második világháború
343.819.5(47)(=30)"194" *** 323.282(47)"194"
[AN 3669721]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2017.
   Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944-1956 / [szerk. Herendi Péter, Bank Barbara] ; [kiad. a Veritas Történetkutató Intézet]. - Budapest : Veritas Történetkut. Int., 2016. - 54 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x20 cm
A 2016. máj. 17 - 2017. febr. között rendezett vándorkiállítás vezetője. - Borítócím: Gulag. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-615-5465-89-5 fűzött
Szovjetunió - fogolytábor - kényszermunka - Gulag - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - vándorkiállítás - kiállításvezető
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195" *** 061.4(439)
[AN 3668443]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2017.
Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944-1956 (angol)
   Hungarians in the soviet camps, 1944-1956 / [ed. by Péter Herendi, Barbara Bank] ; [publ. by the Veritas Research Institute for History]. - Budapest : Veritas Research Inst. for History, 2016. - 54 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17x20 cm
A 2016. máj. 17 - 2017. febr. között rendezett vándorkiállítás vezetője. - Borítócím: Gulag. - Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 978-615-5465-96-3 fűzött
Szovjetunió - fogolytábor - kényszermunka - Gulag - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - vándorkiállítás - kiállításvezető
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195" *** 061.4(439)
[AN 3668472]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2017.
Meroff, Deborah
SOS : save our sisters (magyar)
   SOS : mentsétek meg lányainkat! : hogyan segítsünk a veszélyeztetett lányoknak és nőknek szerte a világon? / Deborah Meroff. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház ; Spillern : OM East, cop. 2017. - 204, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-615-5141-87-4 fűzött
nemi diszkrimináció - nők elleni erőszak - családon belüli erőszak - emberi jogok védelme
342.726-055.2 *** 343.54-055.2
[AN 3669121]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2017.
   Mindennapok a Gulágon / szerk. Miklós Péter. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. - Emlékpont, 2017. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-42-0 fűzött
Gulag - kényszermunka - deportálás - állami terror - magyarság - magyarországi németek
343.819.5(47)"194"(=945.11) *** 343.819.5(47)"194"(=30) *** 316.347(=30)(439) *** 323.282(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)(=30)"194/195"
[AN 3668226]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2017.
Mód Miklós (1961-)
   Emberség az embertelenségben : Sánczi Ferenc egykori Gulag rab nehéz évei / Mód Miklós. - [Vörs] : [Vörsi Római Katolikus Plébánia], 2017. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Vörsi Római Katolikus Plébánia
ISBN 978-963-12-8373-0 fűzött
Szovjetunió - Gulag - fogolytábor - kényszermunka - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3669316]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2017.
   Polgári eljárásjogi ismeretek : igazságügyi igazgatás szakos hallgatók számára / Molnár Judit [et al.]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2017. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-963-318-627-5 fűzött
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi jegyzet
347.9(439)(075.8)
[AN 3669537]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2017.
Szegő András
   Egyszer hazatérek / Szegő András ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2017. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7660-2 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - deportálás - hadifogoly - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár - vers
343.819.5(47)"1945/1947"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/1947"(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 3668435]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2017.
Takács Hajnal
   Bántalmazottak igazsága : [üdvözlet a nyúl üregében!] / Takács Hajnal. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5686-55-9 fűzött : 2990,- Ft
bántalmazás
343.615
[AN 3672006]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2017.
Várhalmi Iván
   1. Tábori Páncéloshadosztály története / Várhalmi Iván. - [Budapest] : Hi Res digit-all Printshop Kvk., 2016. - 123 p. : ill. ; 31 cm + 53 mell.
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-12-8281-8 kötött
Magyarország. Honvédség. 1. Tábori Páncéloshadosztály
Magyarország - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború - katonai egység története
358.119(439)"1942/1943" *** 355.48(439)"1942/1943"
[AN 3668820]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6522 /2017.
Berentés Tamás (1926-)
   A megtört kenyér : nyolc év a szögesdrótok ölelésében / Berentés Tamás. - [Vörs] : [Vörsi Római Katolikus Plébánia], 2017. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Vörsi Római Katolikus Plébánia
ISBN 978-963-12-8372-3 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - Gulag - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3669313]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2017.
Billnitzer Ernő (1889-1976)
   Két világháború emlékei / Billnitzer Ernő ; [... sajtó alá rend. ... Bonhardt Attila]. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 283 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-963-05-9824-8 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - katonatiszt - tüzérség - hadtörténet - első világháború - második világháború - memoár
355(439)(092)Billnitzer_E.(0:82-94) *** 358.1 *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3668375]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2017.
Bradshaw, John
The faith of Demond Doss (magyar)
   Desmond Doss hite / John Bradshaw ; [ford. Ócsai Boldizsár]. - Budapest : Advent K., 2016. - 23 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-73-1 fűzött
Doss, Desmond (1919-2006)
Egyesült Államok - katona - 20. század - vallásos irodalom
355(73)(092)Doss,_D. *** 244
[AN 3669411]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2017.
Deák János (1941-)
   A hidegháború évtizedeinek katonai doktrínái : különös tekintettel Magyarország rendszerváltozás előtti katonapolitikájára / Deák János ; [a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa]. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2017. - 110, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [111].
ISBN 978-615-5680-28-1 fűzött
Magyarország - katonapolitika - hidegháború - 1945 utáni időszak
355(439)"194/198" *** 327.54(100)"194/196"
[AN 3669284]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2017.
   Fiatal tisztek zsebkönyve / [szerk. Krizbai János] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 293 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-439-003-9 fűzött
Magyarország - katonatiszt - útmutató
355(439)(036)
[AN 3669234]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2017.
   "A kereszténység védőoszlopa" - Gyula 1566-ban : a gyulai vár 1566-os ostroma 450. évfordulójának emlékére 2016. május 27-én tartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Erdész Ádám ; [kiad. az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.]. - Gyula : Erkel F. Kulturális Közp. és Múz., 2016. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-12-8135-4 kötött
Gyula - hadtörténet - magyar történelem - csata - 16. század - vár
355.48(439-2Gyula)"1566" *** 943.9"15" *** 728.81(439-2Gyula)
[AN 3669231]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2017.
Pozsony Ferenc (1893-1978)
   Üzenet a frontról : Ferenc tüzér levelei, 1914-1918 / szerk. Bereczki Ibolya, Pozsony Ferenc ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum]. - Szentendre : Skanzen : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2016. - 441 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 59-65. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-48-1 fűzött
Magyarország - katona - tüzérség - hadtörténet - első világháború - levelezés
355.48(439)(092)Pozsony_F.(044) *** 358.1 *** 355.48(439)"1914/1918"(044)
[AN 3669669]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2017.
   Regional security studies / [eds. Béla Háda, Erzsébet N. Rózsa, Péter Tálas] ; [publ. by the] National University of Public Service Faculty of International and European Studies. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 978-615-5527-92-0 fűzött : 2500,- Ft
gazdaságpolitika - geopolitika
355.02(100) *** 327 *** 327.5
[AN 3669254]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2017.
Szűcs Béla (1922-2015)
   Egyedüli reményem : édesapám hadifogságának története / [Szűcs Béla visszaemlékezései alapján írta] Szűcs Ilona. - [Miskolc] : [Kovács G.-né], cop. 2017. - [2], 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7676-3 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94) *** 343.819.5(47)(=945.11)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3668586]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6531 /2017.
Dannreuther, Roland (1962-)
International security (magyar)
   Nemzetközi biztonság / Roland Dannreuther ; [ford. Baranyi Tamás Péter] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2016. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-376.
ISBN 978-615-5559-20-4 fűzött : 4500,- Ft
biztonságpolitika - információalapú hadviselés - migráció - terrorizmus - ezredforduló - 21. század
659.2.012.8 *** 355.02(100)"20" *** 323.285(100)"200/201" *** 325.1(100)"20"
[AN 3669039]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2017.
Dienes Attila
   Nem termel a munkatárs? : eszközök az önálló munkavégzéshez! / Dienes Attila ; [közread. a Dienes Management Academy]. - [Budapest] : DMA, 2017. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7854-5 fűzött : 4990,- Ft
vezetéslélektan
65.013
[AN 3668382]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2017.
Leary-Joyce, John (1954-)
The fertile void (magyar)
   Gestalt-coaching a gyakorlatban : a termékeny üresség felfedezése / John Leary-Joyce ; [ford. Koczka Terézia]. - Budapest : HVG Kv., 2017, cop. 2016. - 329, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-441-4 kötött : 4500,- Ft
coaching - vezetéstudomány - személyiségfejlesztés
659.2 *** 65.012.4 *** 159.923.2
[AN 3668965]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6534 /2017.
   Dunaújvárosi járási foglalkoztatási stratégia, 2017-2020 / András István, Balázs László szerk. ; [közread. a] Dunaújvárosi Egyetem. - [Dunaújváros] : DUE Press, cop. 2017. - 117 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9915-87-9 fűzött
Dunaújvárosi járás - foglalkoztatáspolitika - stratégia - 21. század
331.5.024.5(439Dunaújvárosi_járás)"201/202"
[AN 3669663]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2017.
   Első munkahely, diákmunka, nyári munka / [... kiad. a Magyar Iparszövetség ...]. - [Budapest] : M. Iparszövets., 2017. - 24 p. ; 21 cm
keretcím: Jogpontok kiskönyvtár : munkajog
Magyarország - munkajog - diákmunka - pályakezdés - útmutató
331.5-053.8(439)(036) *** 331.5-053.81(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3667630]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2017.
Farkas Beáta (1959-)
   Piacgazdaságok az Európai Unióban / Farkas Beáta. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 324-351.
ISBN 978-963-05-9822-4 fűzött : 5200,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika
338.2(4-62)
[AN 3668211]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2017.
Király Ágnes
   Cafeteria praktikák kezdőknek és haladóknak / Király Ágnes. - Budapest : Penta Unió, 2017. - 93, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-52-5 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 3668966]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2017.
Kocsis G. István
   Vektorok a gyakorlatban, avagy A 100%-os tőzsdei stratégia [elektronikus dok.] / Kocsis G. István. - Szöveg. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2016. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Word
tőzsde - függvénytan - matematikai analízis - elektronikus dokumentum
336.76 *** 517.5
[AN 3667840]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2017.
Laczkó Péter
   Eltévedt generáció / Laczkó Péter. - Budapest : Lawrence & Bennet Co., 2017. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8488-1 fűzött
munkavégzés - motiváció
331.101.3 *** 316.628
[AN 3669508]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2017.
Lámfalussy Sándor (1929-2015)
   Selected essays / Alexandre Lamfalussy ; Ivo Maes ed. ; in coop. with György Szapáry ; [publ. by the] Magyar Nemzeti Bank, National Bank of Belgium. - Budapest : MNB ; [Bruxelles] : Nat. Bank of Belgium, 2017. - 405 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-10-8 kötött
Európai Unió - gazdaságpolitika - európai integráció - pénzrendszer - valutaunió - euró
338.2(4-62) *** 339.923(4-62) *** 336.744(4-62)
[AN 3669651]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2017.
Lengyel Imre (1954-)
   A régiók versenyképességének piramismodellje : az eredeti koncepciótól a 13 nyelvre lefordított változatokig = The pyramid model of regional competitiveness : from the original concept to the versions translated into 13 languages / Imre Lengyel ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : SZTE GTK, 2017. - 56 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 51-55.
ISBN 978-963-306-525-9 fűzött
regionális gazdaság - regionális fejlesztés - versenyképesség - gazdasági modell
332.1 *** 332.14 *** 339.137.2
[AN 3668874]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2017.
Nagy-Horváth Katalin
   Értelmező kéziszótár beszámolóhoz : amit minden cégvezetőnek tudnia kell / Nagy-Horváth Katalin ; [közread. a] Minősített Könyvelők Egyesülete. - [Érd] : Minősített Könyvelők Egyes., cop. 2017. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8156-9 fűzött : 1800,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3668204]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2017.
Oncsik Péter
   MLM-surfing avagy Add drágán az idődet! / Oncsik Péter. - [Érd] : [Oncsik P.], cop. 2016. - 105 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-7282-6 fűzött : 2150,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3668601]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2017.
   Regionális versenyképességi tanulmányok / [szerk. Csath Magdolna] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet. - Budapest : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. - 319 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-439-001-5 fűzött
Magyarország - versenyképesség - regionális fejlesztés
332.1(439) *** 339.137(439)
[AN 3669298]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2017.
Szabó József
   Devizahitel : a Kúria valótlan állításai / Szabó József. - [Budapest] : [Szabó J.], 2017. - 114 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8045-6 fűzött
Magyarország - hitelügy - deviza - pénzügyi jog - jogeset - ezredforduló - 21. század - vitairat
339.74(439)"200/201" *** 336.77(439)(036) *** 34.096(439)"200/201"
[AN 3668249]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2017.
   A területi tőke és magyarországi dimenziói / Dombi Gábor [et al.] ; [közread.] A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány. - Balatonfűzfő : A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány, 2017. - 424 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-352. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-8048-7 fűzött
Magyarország - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság - területi tőke - statisztikai adatközlés - 21. század
332.1(439)"200/201"(083.41) *** 711.1 *** 911.3(439)"200/201"(083.41) *** 330.144
[AN 3669320]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2017.
   Values to be sustained : the annual report of HEBC, 2016 : 18 years = Fenntartandó értékek : a HEBC éves jelentése, 2016. - [Budapest] : HEBC, [2016]. - 68 p. ; 29 cm
ISBN 978-615-80315-1-6 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - versenyképesség - 21. század
338.2(439)"201" *** 339.137.2(439)"201"
[AN 3669036]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6548 /2017.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990-2015 / Ferge Zsuzsa. - Budapest : Osiris, 2017. - 510 p. : ill. ; 24 cm. - (A mai Magyarország, ISSN 2416-1454)
Bibliogr.: p. 421-448.
ISBN 978-963-276-283-8 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - szociálpolitika - ezredforduló - 21. század
364(439)"199/201" *** 304(439)"199/201"
[AN 3669009]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2017.
Keppel Csilla
   Hadisebesültek görbe tükörben : Bořivoj Rambousek első világháborús karikatúrái / Keppel Csilla ; [közread. a Smidt Múzeum] ; [kiad. a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum]. - Szombathely : Smidt Múz. : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2016. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9827-32-5 fűzött
Rambousek, Bořivoj (1890-1921)
Szombathely - Osztrák - Magyar Monarchia - Csehország - grafikus - első világháború - kórház - hadirokkant - karikatúra - album
364.444.046.6(439-2Szombathely)"191" *** 741.5(437.1)(092)Rambousek,_B. *** 364.65-058.65-056.266(436/439)
[AN 3668654]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2017.
Thomas, Katherine Woodward
Conscious uncoupling (magyar)
   Boldogan élni, külön-külön [elektronikus dok.] : a tudatos elválás 5 lépése / Katherine Woodward Thomas. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Főcím a címképernyőről. - Ford. Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-293-613-0
válás - párkapcsolat - életvezetés - elektronikus dokumentum
364.286 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3665053]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6551 /2017.
   100 éve létesült Hajdúdorogon állami polgári fiú- és leányiskola, 1916-1947 / [szerk. Takács Gyula és Takács Attila]. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt., 2016. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hajdúdorogi füzetek, ISSN 2498-5767 ; 19.)
ISBN 978-963-12-5071-8 fűzött
Takács Gyula (1899-1976)
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola (Hajdúdorog)
Hajdúdorog - pedagógus - iskolatörténet - polgári iskola - 20. század
373.3(439-2Hajdúdorog)"191/194" *** 37(439)(092)Takács_Gy.
[AN 3668867]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2017.
Albert Sándor (1943-)
   Az Ipari : több, mint egy iskola / Albert Sándor ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal]. - Budapest : NSZFH, 2016. - 241 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
ISBN 978-80-971750-3-0
Szakkay József Szakközépiskola (Košice)
Kassa - iskolatörténet - szakközépiskola - 20. század - memoár
373.6(437.6-2Kassa)(0:82-94)
[AN 3668842]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2017.
Biró Aurél (1972-)
   A Szent Imre (Katolikus) Főiskolai Internátus Egyesület által fenntartott budapesti Szent Imre Kollégiumok / Biró Aurél ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 102 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9818-42-2 fűzött
Pesti Szent Imre Kollégium
Budai Szent Imre Kollégium
Budapest - kollégium - történeti feldolgozás
378.018.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3669448]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2017.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we became parents (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk / Gary Chapman és Shannon Warden ; [ford. Király Teodóra]. - Budapest : Harmat, 2017. - 174 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-288-378-6 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
37.018.1 *** 159.922.1 *** 613.865 *** 159.923.2
[AN 3668133]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2017.
Cserdi András
   A mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium múltjából : a 8 osztályos gimnázium története, 1935-1946 / Cserdi András. - [Mohács] : [Cserdi A.], cop. 2017. - 119 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8012-8 fűzött
Mohács Városi Gimnázium
Mohács - iskolatörténet - gimnázium - 1930-as évek - 1940-es évek
373.54(439-2Mohács)"193/194"
[AN 3668445]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2017.
   Éltető víz : "ki forrásokat fakasztasz..." (103. zsoltár) : tematikus földrajzi hét, 2017. február 20-25. / [szerk. Gál András, Kállai Balázs]. - Edelény : Szt. Miklós Görögkatolikus Ált. Isk., Óvoda és Alapfokú Műv. Isk. : Esély a Kiteljesedésre Alapítvány, 2017. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Jó gyakorlatok sorozat, ISSN 2559-9291 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-7963-4 fűzött
környezeti nevelés
37.033
[AN 3668941]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2017.
   Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium emlékkönyve az iskola alapításának 55. évfordulójára / [főszerk. Benczéné Dizseri Márta]. - Érd : Vörösmarty M. Gimn., 2016. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd)
Érd - gimnázium
373.54(439-2Érd)
[AN 3669027]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2017.
   Egy gimnázium törekvései 2006 és 2016 között, a város peremén / [szerk. Papp György] ; [közread. a Veres Péter Gimnázium]. - Budapest : Veres P. Gimn., 2016. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Kötött
Veres Péter Gimnázium (Budapest)
Budapest. 3. kerület - iskolatörténet - gimnázium - 21. század
373.54(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3668314]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2017.
   Huszonegy éves a Kispesti Waldorf Iskola : tanárok, szülők és diákok írásai / [szerk. Vincze Erzsébet] ; [közread. a] Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesület. - Budapest : Pesti Waldorf Ped. Egyes., 2016. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6984-0 fűzött
Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 19. kerület - alternatív nevelés - óvoda - általános iskola - gimnázium
371.4Waldorf *** 373.24(439-2Bp.XIX.) *** 373.3(439-2Bp.XIX.) *** 373.54(439-2Bp.XIX.)
[AN 3669583]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2017.
   A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium jubileumi évkönyve, 2001-2016. - Miskolc : Kossuth L. Evangélikus Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Ped. Szakgimn., 2017. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7749-4 fűzött
Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium (Miskolc)
Miskolc - óvoda - egyházi iskola - általános iskola - gimnázium
373.3(439-2Miskolc) *** 373.54(439-2Miskolc) *** 373.24(439-2Miskolc)
[AN 3669034]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2017.
   Középiskolai integrációs lehetőségek : tanulmányok a középiskolai integrációs folyamatok gyakorlatából / szerk. Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna. - [Nyíregyháza] : [Nyíregyházi Evangélikus Kossuth L. Gimn.], [2017]. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8359-4 fűzött
integrált oktatás - különleges csoportok nevelése - fejlesztés - középfokú oktatás
376 *** 373.5
[AN 3669538]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2017.
Mandel Kinga (1975-)
   Kihívások : középpontban a székelyföldi oktatás kérdései : tanulmánykötet / Mandel Kinga Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2016. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 41.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-731-7 fűzött : 3300,- Ft
Székelyföld - közoktatás - oktatási reform - nemzetiségi oktatás - határon túli magyarság - 21. század
37.014(498Székelyföld)(=945.11)"201" *** 37.014.3(498)"201" *** 376.7(=945.11)(498Székelyföld)"201"
[AN 3669162]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2017.
Siegel, Daniel J. (1957-)
Brainstorm (magyar)
   Okostojás : hogyan kezeljük a kamaszok agyi fejlődésével járó helyzeteket? / Daniel J. Siegel ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 318, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5609-95-4 fűzött : 3490,- Ft
családi nevelés - serdülőkor - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 3668740]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2017.
   Széchenyi István Szakkollégium jubileumi évkönyve, 1987-2017 / [főszerk. Lévai Annamária]. - [Budapest] : Széchenyi I. Szakkollégium, 2017. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88879-2-4 fűzött
Széchenyi István Szakkollégium (Budapest)
Budapest - szakkollégium - történeti feldolgozás
378.187.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3669022]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6565 /2017.
Crowley, Chris (1934-)
Younger next year (magyar)
   Minden évvel fiatalabb : edzőkönyv : a mozgás erejével az öregedés ellen, a jó erőnlétért, az edzettségért / Chris Crowley, Henry S. Lodge ; [... ill. James Williamson] ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 169, [12] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-355-332-9 fűzött : 3490,- Ft
edzés
796.015
[AN 3668569]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2017.
   Forradalmi győzelem : 60 éve nyert olimpiát a női tornászcsapat / [szerk. Fűrész Attila] ; [kiad. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy B. Hagyományőrző Egyes., [2016]. - 65 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - sporttörténet - torna - sportoló - olimpikon - 20. század
796.41(439)"195" *** 796.032(439)(092) *** 796.41(439)(092)
[AN 3668479]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2017.
Gál László
   Ötkarikás futballtornák : érdekességek az olimpiák világából / Gál László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2016. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Halmay könyvek, ISSN 1418-3749 ; 8.)
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 978-615-5604-38-6 fűzött : 3490,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - olimpia - 20. század - ezredforduló
796.032.2"190/201" *** 796.332(100)"190/201"
[AN 3668429]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2017.
Jamieson, Joel
Ultimate MMA conditioning (magyar)
   Tökéletes MMA-edzés / Joel Jamieson ; [ford. Tóth Szabolcs]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5609-83-1 fűzött : 3990,- Ft
edzés - erőedzés
796.015 *** 796.015.52
[AN 3668563]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2017.
Kovács Imre
   A sakkoktatás néhány didaktikai kérdése / Kovács Imre, Pribék László. - [Budapest] : Mészáros A., cop. 2016. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 978-963-12-5191-3 fűzött : 1900,- Ft
sakk
794.1
[AN 3668927]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2017.
Mező László (1956-)
   B. A. Z. megyei I-es labdarúgó bajnokcsapatok, 1951-2016 / Mező László. - Miskolc : Budai Ny., [2017]. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-80692-0-5 fűzött : 1575,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 20. század - 21. század
796.332.093(439.134)"195/201"
[AN 3669272]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2017.
   Ragyogó napfogók : ahogy én szeretem! : [foglalkoztató könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-85-5 fűzött
üvegfestés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 748
[AN 3668744]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2017.
   Több mint játék : szabadtéri játékok gyerekeknek és fiataloknak / [szerk. Lohász Cecília és Sőregi Viktória] ; [kiad. a Természetjáró Fiatalok Szövetsége]. - 3. kiad. - [Budapest] : TFSZ, 2017. - 151, [8] p. : ill. ; 23 cm
A ford. Neuman, Jan "Education and learning through outdoor activities" és Bartuněk, Dušan - Martin, Andy "Games in nature" c. műve alapján kész. - Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-963-06-5613-9 fűzött
játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 3672075]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6573 /2017.
   Állati origami : ahogy én szeretem! : [foglalkoztató könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-83-1 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 3668752]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2017.
Bálizs Mária (1922-1998)
   Bálizs Mária : [Bálizs Mária kiállítása 2017. március 15 - április 26., Városi Galéria Mezőtúr ...] / [a kiállítás kurátora, a bev. szerzője Klimó Károly]. - [S.l.] : Tóth T., [2017]. - 81, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
A bev. és a képaláírások magyar és német nyelven
Fűzött
Svájc - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(494)(=945.11)(092)Bálizs_M. *** 061.4(439-2Mezőtúr)
[AN 3669367]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2017.
Bereznai Péter (1955-)
   Konfirmáció : [Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem, 2016. november 10 - 2017. január 22.] = Confirmation / Bereznai Péter ; [... kurátor ... Muladi Brigitta]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2016. - 44 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9590-96-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bereznai_P. *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 3669353]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2017.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2017, cop. 2008. - XXVI, [2], 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3672018]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2017.
   Érdi Művésztelep, 2016 / [szerk. ... Kéri Péter] ; [közrem.] Novotny Tihamér. - [Érd] : Érdi Vigadó, 2016. - 112 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A tanulm. angol nyelven is
ISBN 978-963-12-7320-5 kötött
Érdi Művésztelep
Érd - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 21. század
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Érd)
[AN 3668252]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2017.
Farkas Ádám (1944-)
   Farkas Ádám / [... a tanulm. szerzője Bodonyi Emőke] ; [kiad. ... a Ferenczy Múzeumi Centrum]. - Szentendre : Ferenczy Múzeumi Centrum, 2017. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-9590-01-4 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Farkas_Á.
[AN 3669372]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2017.
   Festők, múzsák, szerelmek / [kurátor Molnos Péter] ; [szerzők Molnos Péter, Barki Gergely, Rockenbauer Zoltán] ; [kiad. a Kieselbach Galéria Keresk. Kft.]. - Budapest : Kieselbach Galéria, 2016. - 223 p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten, 2016. nov. 3-27. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5199-10-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2016"
[AN 3668404]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2017.
Gróf Ferenc (1972-)
   Mutató nélkül : B. A. úr X-ben : Gróf Ferenc kiállítása a Kiscelli Múzeumban 2016. október 29. és december 31. között / [kurátor Mélyi József] ; [szerk. Róka Enikő]. - Budapest : BTM Kiscelli Múz., 2016. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 158.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5341-34-2 fűzött
Déry Tibor (1894-1977)
Bernáth Aurél (1895-1982)
Franciaország - Magyarország - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - író - festőművész
73/76(44)(=945.11)(092)Gróf_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2016" *** 894.511(092)Déry_T. *** 75(439)(092)Bernáth_A.
[AN 3668767]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2017.
Jámbor Csaba
   Ops libris : régi könyvek a Damjanich János Múzeum gyűjteményéből / [a kiállításvezetőt írta Jámbor Csaba] ; [... szerk. Gulyás Katalin, Kaposvári Gyöngyi, Vincze Rita]. - Szolnok : [Damjanich J. Múz.], 2016. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Szolnokon 2016. szept. 8 - nov. 13. között tartották. - Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-9273-84-9 fűzött
könyvtörténet - kiállításvezető
069(439-2Szolnok) *** 09
[AN 3668866]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2017.
   K. GY : visszaemlékezések Kaposvári Gyulára / [szerk. Szebenyi Nándor] ; [kiad. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2017. - 141 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-141.
ISBN 978-963-9273-85-6 fűzött
Kaposvári Gyula (1916-1998)
Magyarország - vezető alkalmazott - múzeum - 20. század
069(439)(092)Kaposvári_Gy.
[AN 3668935]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2017.
Magyar Miklós (1938-)
   Tóth Ernő : barangolások Tóth Ernő álomvilágában : rambling in Ernő Tóth's dream world / Magyar Miklós. - [Érd] : Tóth E., 2017. - 166 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-12-8050-0 kötött
Tóth Ernő (1949-)
Magyarország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század
75(439)(092)Tóth_E. *** 73(439)(092)Tóth_E.
[AN 3668805]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2017.
   Művészharang / [főszerk. ... Abonyi Ria] ; [közread. a] MIKSZ Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület. - Mór : MIKSZ ; [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 106 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5483-74-5 kötött
Mór - képzőművészet - magyar irodalom - antológia
73/76(439-2Mór) *** 894.511-822(439-2Mór)
[AN 3668570]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2017.
Nagy József (1948-)
A kőszegi Jézus Szíve templom (német)
   Die Kőszeger Herz-Jesu-Pfarrkirche / Nagy József und Harangozó Vilmos ; [fotos Tóth Imre, Tóth Ákos] ; [Übers. ... Molnárné Polgár Katalin]. - Szombathely : Martinus K., 2016. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060)
ISBN 978-615-5091-44-5 fűzött
Kőszeg - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Kőszeg) *** 246
[AN 3669301]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2017.
Ónody Magdolna (1929-)
"Íme, a festő" (új kiadása)
   "Különös, hogy milyen boldog voltam akkor" : Munkácsy Mihályról és rokonairól / Ónody Magdolna. - Bőv. kiad. - Miskolc : [Fekete T.], 2017. - 103 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Gerinccím: Munkácsy Mihályról és rokonairól. - Bibliogr. - Összefoglalás német, francia, angol és orosz nyelven
Kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 20. század - családtörténet
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 929.52(439)
[AN 3668612]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2017.
   Történeti festő a XX. században : András Tibor = A historical painter in the 20th century : Tibor András / Sümegi György ... tanulmányával ; [szerk. András Ferenc és Murányi Gábor] ; [a verseket vál., szerk. Sümeginé Tóth Piroska] ; [ford. Gyukics Gábor, Sasvári Nóra]. - Budapest : Argumentum, 2017. - 253 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-446-791-5 kötött : 3200,- Ft
András Tibor (1921-2000)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)András_T. *** 76(439)(092)András_T.
[AN 3669433]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2017.
   Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához / szerk. Káldi Gyula, Várallyay Réka, R. Tóth Ibolya ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2017. - 266, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7081-28-6 kötött
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439) *** 7.025.3/.4(439)
[AN 3672138]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2017.
Varga László (1930-||)
   Hommage à Franz Kafka / Varga László. - [Budapest] : Stádium, cop. 2017. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A képaláírások angol nyelven is. - Összefoglalás angol és cseh nyelven
ISBN 978-615-80221-2-5 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Varga_L.
[AN 3672135]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6590 /2017.
   Énekek Szent László király tiszteletére = Cantiones de Sancto Ladislao rege / [szerk. Kovács Andrea, Medgyesy S. Norbert] ; [a népének-dallamokat közzé teszi Kővári Réka, Medgyesy S. Norbert] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2017. - 254 p. : ill. ; 22 cm + CD
Bibliogr.: p. 227-237. - Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-615-5721-00-7 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - 11. század - liturgikus zene - egyházi népének - auditív dokumentum
783.2 *** 783.65 *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3672067]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2017.
   Sihuhu daloló, 2016 / [kiad. a Gyermekvasutasokért Alapítvány]. - [Budapest] : Gyermekvasutasokért Alapítvány, 2016. - 97 p. ; 21 cm
Fűzött
daloskönyv
784
[AN 3669081]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2017.
Tóth János, H. (1939-)
   Karcagi magyar nóták és dallamok / írta és zenéjét szerezte H. Tóth János. - Karcag : Szerző, 2017. - 84 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-12-8169-9 kötött
magyar nóta - népdal - daloskönyv
78.067.26 *** 784.4(=945.11)
[AN 3669283]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6593 /2017.
   Lehet másképp : Szécsényi Ferenc operatőr / összeáll. Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2017. - 118, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-653-2 kötött
Szécsényi Ferenc (1922-2014)
Magyarország - filmoperatőr - filmtörténet - Kádár-korszak - 20. század - memoár - anekdota
791.43(439)"195/198"(0:82-36) *** 791.43.071.52(439)(092)Szécsényi_F.(0:82-94)
[AN 3669067]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2017.
Léner Péter (1936-)
   Sztankay / Léner Péter. - Budapest : Corvina, 2017. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6416-3 fűzött : 2990,- Ft
Sztankay István (1936-2014)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Sztankay_I. *** 791.43.071.2(439)(092)Sztankay_I.
[AN 3668712]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2017.
Turnai Tímea
   "Szenvedélyem a hivatásom" : Jánoskúti Márta jelmeztervező / Turnai Tímea. - Budapest : Balassi, cop. 2017. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 177.
Fűzött : 4800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-506-868-5)
Jánoskúti Márta (1942-)
Magyarország - jelmeztervezés - képzőművész - 20. század - 21. század
792.024.2(439)(092)Jánoskúti_M.
[AN 3668734]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6596 /2017.
Fekete Gábor
   Go! : életre való angol ultimate / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Tanfolyamok Kft., [2016]. - 210 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5519-08-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)=945.11
[AN 3669473]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2017.
Fodor István (1920-2012)
   A világ nyelvei és nyelvcsaládjai / Fodor István. - Budapest : Tinta, 2017. - 315, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 978-963-409-093-9 kötött : 3990,- Ft
nyelvészet - nyelvcsalád
802/809
[AN 3672112]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2017.
Ghetie, Iosif
   Ghid turistic de conversaţie multilingv : română, engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, rusă, maghiară / [Iosif Ghetie]. - Budapest : MyBook, 2017. - 545 p. ; 18x25 cm
ISBN 978-963-12-8432-4 fűzött : 3500,- Ft
útiszótár - többnyelvű szótár
801.323=590=00
[AN 3669357]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2017.
Ghetie, Iosif
   Magyar többnyelvű turista kifejezésgyűjtemény : magyar, angol, spanyol, francia, német, olasz, orosz, román / [Jozsef Ghetie]. - Budapest : MyBook, 2017. - 544 p. ; 18x25 cm
ISBN 978-963-12-8434-8 fűzött : 3500,- Ft
útiszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 3669350]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2017.
Rauzs József (1952-)
   Nevek és ragadványnevek Mélykúton / Rauzs József ; [közread. a] Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány. - [Mélykút] : Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2016. - 159 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-5859-2)
Mélykút - családnév - ragadványnév
809.451.1-313.1(439-2Mélykút) *** 392.91(=945.11)(439-2Mélykút)
[AN 3669571]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2017.
   Sajtónyelv-médianyelv : kutatás, elemzés, dokumentumok / szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5562-89-1 fűzött
Magyarország - nyelvhasználat - médiakutatás - tömegkommunikáció - magyar nyelv
809.451.1-06 *** 681.324Internet *** 791.9.096/.097(439) *** 316.774
[AN 3669328]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2017.
Szabó Péter
   Euro angol : felsőfokú nyelvvizsga : gyakorlófeladatok / Szabó Péter. - Budapest : Akad. K., cop. 2017. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9855-2 fűzött : 3850,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3668221]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2017.
Varga Csaba (1945-2012)
A kőkor élő nyelve (német)
   Ungarisch - die lebende Sprache der Steinzeit / Csaba Varga ; [Übers. Dénes Vajta]. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2016]. - 278 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-9836-35-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet
809.451.1(089.3) *** 930.85(089.3) *** 801.53
[AN 3668529]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2017.
   Világkép és etimológia : írások Nyomárkay István 80. születésnapjára : az MTA Modern Filológiai Társaság tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2016. június 22. / szerk. Nyomárkay István, Papp Andrea. - Budapest : Modern Filológiai Társ., 2017. - 323 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és orosz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, francia, orosz és német nyelven
ISBN 978-963-508-842-3 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv
800.1
[AN 3668605]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6605 /2017.
   Fantasztikus világok : társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban / szerk. Tóth Csaba. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 398 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-671-0 fűzött : 3999,- Ft
filmesztétika - irodalomesztétika - politikai szociológia
82.01-312.9 *** 791.43.01-312.9 *** 316.334.3
[AN 3670220]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2017.
Kovács Ágnes Zsófia (1974-)
   Literature in context [elektronikus dok.] : strategies of reading American novels : essays / Ágnes Zsófia Kovács. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Szeged : JATEPress, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-245-4
amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - regény - elektronikus dokumentum
820(73)(091)-31
[AN 3666121]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6607 /2017.
Botz Domonkos (1952-)
   Irodalmi pályaudvar II / Botz Domonkos, Varga Rudolf. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-47-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3668932]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2017.
Csokits János (1928-2011)
   Pilinszky Nyugaton : a költő 32 levelével / Csokits János. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Nap K., 2017. - 135 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-119-5 kötött : 2500,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Pilinszky_J.(044)
[AN 3672095]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2017.
Madách Szimpózium (24.) (2016) (Kecskemét ; Érsekvadkert)
   XXIV. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2016. április 15., Érsekvadkert - Gács - Loconc, 2016. szeptember 16-17.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2017. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 98.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-17-7 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 3668943]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Jókai Mór élete és kora [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 3.1 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141058. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-871-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-870-5 (epub)
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - elektronikus dokumentum
894.511(092)Jókai_M. *** 894.511-94
[AN 3665448]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán levelezése [elektronikus dok.]. - Szöveg (mobi : 3.3 MB) (epub : 964 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141063. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-865-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-864-4 (epub)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Mikszáth_K.(044)
[AN 3665471]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2017.
   Mint kagyló sebéből gyöngyszem: Móricz Zsigmond nyomában Prügyön / [... szerk. ... Szilágyi Péter]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2016. - 324 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87917-9-5 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - Prügy - író - 20. század - helyismeret
894.511(092)Móricz_Zs. *** 908.439-2Prügy
[AN 3669523]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6613 /2017.
Abulhawa, Susan (1970-)
The blue between sky and water (magyar)
   Az ég és a víz kékje / Susan Abulhawa ; [ford. Kállai Nóra]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-835-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3668918]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2017.
Asensio, María
   Copperfield Dávid : [4. szint] / Charles Dickens [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-817-3 kötött
angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668310]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2017.
Asensio, María
   Don Quijote de la Mancha : [4. szint] / Miguel de Cervantes [alapján] ; átd. María Asensio ; rajz. Antonio Albarrán ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-850-0 kötött
spanyol irodalom - átdolgozás - regény - gyermekregény
860-31.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668331]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2017.
Asensio, María
   Robin Hood : [3. szint] / átd. María Asensio ; rajz. Antonio Maínez ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-813-5 kötött
angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - gyermekregény
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668370]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2017.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Wo ist Mr. M? (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Hová lett Mr. M? / Margit Auer ; Nina Dulleck illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 202, [7] p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 978-963-294-405-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3669146]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2017.
Chima, Cinda Williams (1952-)
Flamecaster (magyar)
   Lángvető : [Megrendült királyságok 1.] / Cinda Williams Chima ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 410 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-235-0 fűzött : 3680,- Ft : 11,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3668633]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2017.
Coben, Harlan (1962-)
Home (magyar)
   Hazatérsz / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 333, [2] p. ; 20 cm. - (Hard boiled)
ISBN 978-615-5609-79-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3668749]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2017.
Collins, Billy (1941-)
   Billy Collins amerikai költő 40 verse magyarul / ford. Bagi István. - [Eger] : [Bagi I.], cop. 2017. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8134-7 kötött
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 3668450]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2017.
Cruz, Afonso (1971-)
A boneca de Kokoschka (magyar)
   Kokoschka babája / Afonso Cruz ; ford. Bense Mónika. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, cop. 2017. - 280, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-958-2 fűzött : 3200,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3672101]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2017.
Delgado, Consuelo
   Utazás a Föld középpontja felé : [4. szint] / Jules Verne [alapján] ; átd. Consuelo Delgado ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-816-6 kötött
francia irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény - gyermekregény
840-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668325]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2017.
Doblado, Ana
   Legendás sárkányok : [2. szint] / átd. Ana Dobaldo ; rajz. José Pérez Montero ; [ford. Császár Tímea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 43, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-810-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668346]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2017.
Donald, Robyn
Island of secrets (magyar)
   Kínos végrendelet [elektronikus dok.] / Robyn Donald ; ... ford. Mátyás Mária. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 523 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 590.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-296-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3666019]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2017.
Guenassia, Jean-Michel (1950-)
Le club des incorrigibles optimistes (magyar)
   Javíthatatlan optimisták klubja / Jean-Michel Guenassia ; ford. Szántó Judit és Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2017. - 710 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-238-4 fűzött : 4950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3668650]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2017.
Harris, Lynn Raye
Heiress's defiance (magyar)
   Murphy törvénye [elektronikus dok.] : Chatsfield Hotel / Lynn Raye Harris ; ... ford. Szabó Júlia. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 779 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 599.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-290-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665989]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2017.
Kazantzakīs, Nikos (1883-1957)
Kapodiotriaz, Koyroz (magyar)
   Kurosz, az ifjú : tragédia / Nikosz Kazantzakisz ; Papp Árpád ford. ; kiad. a Magyar Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társasága. - Békéscsaba : M. Miniatűr és Bibliofil Könyvészek Társ., 2017. - 84 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8084-5 fűzött
újkori görög irodalom - dráma
877.4-2=945.11
[AN 3669378]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2017.
Kelk, Lindsey (1980-)
What a girl wants (magyar)
   Az olasz kaland / Lindsey Kelk ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7701-2 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3668646]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2017.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2017. - 271 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-105-3 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3672064]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2017.
Krauss, Nicole (1974-)
The history of love (magyar)
   A szerelem története / Nicole Krauss ; [ford. Mesterházi Mónika]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2017. - 341, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3555-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3672079]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2017.
Lawrence, Kim
Gianni's pride (magyar)
   A félálompasi [elektronikus dok.] / Kim Lawrence ; ... ford. Herczog Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 498 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 601.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-305-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3666060]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2017.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Mästerdetektiven Blomkvist (magyar)
   Kalle nyomozni kezd / Astrid Lindgren ; [Németh Gyula illusztrációival] ; [ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-363-4 fűzött : 2499,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3672040]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2017.
Logan, Nikki
How to get over your ex (magyar)
   Georgia éve [elektronikus dok.] / Nikki Logan ; ... ford. Csató Gabriella. Túlélni a Valentin-napot / Fiona Harper ; ... ford. Kiss Gábor. Régi bűnnek hosszú az árnyéka / Crystal Green ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 805 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 73.)
Egys. cím: How to get over your ex. The guy to be seen with. The cowboy's pregnant bride. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-300-0
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3666047]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2017.
Madison, Tracy
A match made by Cupid (magyar)
   Valentin-napi fogadás [elektronikus dok.] / Tracy Madison ; ... ford. Fejes Zsuzsa. Menyasszony a pácban / Teresa Hill ; ... ford. Bakay Dóra. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 565 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 297-298.)
Egys. cím: A match made by Cupid. His bride by design. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-298-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3666038]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2017.
Mañeru, María
El acertijo del papiro real de Turin (magyar)
   A torinói királypapirusz rejtélye / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 2.)
ISBN 978-963-445-839-5 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668406]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2017.
Mañeru, María
El enigma de la esfinge (magyar)
   A szfinx titka / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 3.)
ISBN 978-963-445-840-1 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668408]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2017.
Mañeru, María
El expedición al pais del punt (magyar)
   A sivatagi expedíció / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 5.)
ISBN 978-963-445-842-5 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668415]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2017.
Mañeru, María
La maldición de Tutankamón (magyar)
   Tutankhamon átka / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 1.)
ISBN 978-963-445-838-8 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668363]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2017.
Mañeru, María
El misterio del escriba sentado (magyar)
   Kaland a Louvre-ban / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 137, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 6.)
ISBN 978-963-445-843-2 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668427]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2017.
Mañeru, María
El tesoro del Nilo (magyar)
   A Nílus kincse / María Mañeru ; rajz. J. Barbero és E. Losada ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindentudók klubja ; 4.)
ISBN 978-963-445-841-8 fűzött
argentin irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3668411]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2017.
Marinelli, Carol
200 Harley Street: Surgeon in a tux (magyar)
   Szoknyahős szikével [elektronikus dok.] / Carol Marinelli ; ... ford. Gaáli István. Harangszó a tó felett / Abigail Gordon ; ... ford. Végvári Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 579 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 530-531.)
Egys. cím: 200 Harley Street: Surgeon in a tux. Swallowbrook's wedding of the year. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141129. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-282-9
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3665935]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Durch das Land der Skipetaren (magyar)
   A szkipetárok földjén [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 689 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141188. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-823-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-822-4 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3666434]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Halbblut (magyar)
   A félvér [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 704 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141196. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-811-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-810-1 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3666475]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Der Schut (magyar)
   A haramia [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 3.2 MB) (epub : 919 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141195. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-813-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-812-5 (epub)
német irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 3666467]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Das Vermächtnis des Inka (magyar)
   Az inka öröksége [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 3.7 MB) (epub : 1.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141187. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-825-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-824-8 (epub)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3666430]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2017.
May, Karl (1842-1912)
Weihnacht (magyar) (2. r.)
   Winnetou aranya [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (mobi : 2.1 MB) (epub : 745 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Megj. "Karácsony" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141181. - Működési követelmények: Mobipocket Reader/ Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-833-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-832-3 (epub)
német irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3666373]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2017.
Molina, Aurora
   A kincses sziget : [3. szint] / Robert Louis Stevenson [alapján] ; átd. Aurora Molina ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-812-8 kötött
angol irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - gyermekregény
820-31(02.053.2).04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668359]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2017.
Montefiore, Santa (1970-)
Songs of love and war (magyar)
   Szerelem és háború dalai / Santa Montefiore ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör, cop. 2017. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-65-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3668640]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2017.
Morey, Trish
The sheikh's last gamble (magyar)
   Hazárdjáték a szerelemmel [elektronikus dok.] / Trish Morey ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 474 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 588.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141128. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-280-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665932]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2017.
Morgan, Sarah (1948-)
The forbidden Ferrara (magyar)
   Hallgass anyádra! [elektronikus dok.] / Sarah Morgan ; ... ford. Várnai Péter. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 521 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 600.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-292-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665999]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2017.
Oakley, Colleen
Before I go (magyar)
   Nem hagylak egyedül [elektronikus dok.] / Colleen Oakley. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2016
Ford. Szili Orsolya. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141005. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-572-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3665039]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2017.
Orwig, Sara
Midnight under the mistletoe (magyar)
   Téli napforduló [elektronikus dok.] / Sara Orwig ; ... ford. Kiss Gábor. Több mint tökéletes / Day Leclaire ; ... ford. Kiss Gábor. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 689 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 311-312.)
Egys. cím: Midnight under the mistletoe. More than perfect. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-286-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665959]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2017.
Peinkofer, Michael (1969-)
Gryphony (magyar)
   Gryphony / Michael Peinkofer ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2015-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3609052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A griffek visszatérése. - 2017. - 255 p. : ill.
ISBN 978-963-244-701-8 kötött : 2995,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3669012] MARC

ANSEL
UTF-86654 /2017.
Petrov, Arkadij Naumovič (1946-)
Škola volšebnyh znanij (magyar)
   Varázslatos iskola : mese gyermekeknek és felnőtteknek / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - [Budapest] : Örökkévalóság Kft., 2017. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80227-8-1 kötött
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3669359]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2017.
Rimmer, Christine
Valentine bride (magyar)
   Hatodik érzék [elektronikus dok.] / Christine Rimmer ; ... ford. Mátyás Mária. Az év legromantikusabb napja / Jules Bennett ; ... ford. Harcsa Henrietta. Valentin-napi meglepetés / Tanya Michaels ; ... ford. Vízvári Helga. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 716 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 73.)
Egys. cím: Valentine bride. His Valentine surprise. Snowbound with a millionaire. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141130. - Műszaki követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-284-3
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665940]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2017.
Roberts, Nora (1950-)
The fall of Shane MacKade (magyar)
   Nyugvóponton [elektronikus dok.] : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; ... ford. Németi Anita. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 629 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-288-1
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665973]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2017.
Saxon, Victoria
Frozen fever : the celuxe novelization (magyar)
   Party láz : meseregény : [az animációs rövidfilm alapján!] / írta Victoria Saxon ; [ford. Bekker Anikó]. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-023-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3669138]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2017.
Torrico, Sara
   Heidi : [3. szint] / Johanna Spyri [alapján] ; átd. Sara Torrico ; rajz. José María Rueda ; [ford. Wágner Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68, [1] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-815-9 kötött
svájci német irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - gyermekregény
830-31(02.053.2).04(494)=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668373]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2017.
Torrico, Sara
   Jane Eyre : [4. szint] / Charlotte Brontë [alapján] ; átd. Sara Torrico ; rajz. José María Rueda ; [ford. Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-818-0 kötött
angol irodalom - átdolgozás - spanyol irodalom - regény - gyermekregény
820-31.04=945.11 *** 860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3668313]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2017.
Torrico, Sara
   A kis hableány : [2. szint] / Hans Christian Andersen [alapján] ; átd. Sara Torrico ; rajz. Carmen Guerra ; [ford. Pálosi-Magyar Myrtill]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-811-1 kötött
dán irodalom - spanyol irodalom - átdolgozás - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2).04=945.11 *** 860-34(02.053.2)=945.11
[AN 3668341]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2017.
Tromly, Stephanie
Trouble is a friend of mine (magyar)
   Csak a bajt hozod rám / Stephanie Tromly ; [ford. Rét Viktória]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 300 p. ; 20 cm. - (Kulcs könyv, ISSN 2416-2426)
ISBN 978-615-5535-73-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3668733]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2017.
Turtschaninoff, Maria (1977-)
Maresi (magyar)
   Maresi : krónikák a Bíborklastromból / Maria Turtschaninoff ; Annus Ildikó ford. - [Budapest] : Scolar, cop. 2017. - 219, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-704-9 kötött : 2950,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3669157]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2017.
Valtonen, Jussi (1974-)
He eivät tiedä mitä tekevät (magyar)
   Nem tudják, mit cselekszenek / Jussi Valtonen ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Cser K., 2017. - 507 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-278-518-9 fűzött : 3995,- Ft
finn irodalom - utópia - regény
894.541-31=945.11
[AN 3669240]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2017.
Vélez, Rebeca
   Rómeó és Júlia : [3. szint] / William Shakespeare [alapján] ; átd. Rebeca Vélez ; rajz. Francesc Ràfols ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-814-2 kötött
spanyol irodalom - angol irodalom - átdolgozás - dráma - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11 *** 820-2.04=945.11
[AN 3668338]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2017.
Waters, Sarah (1966-)
Fingersmith (magyar)
   A szobalány / Sarah Waters ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, [2017], cop. 2016. - 619 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-462-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3672090]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2017.
Way, Margaret
Guardian to the heiress (magyar)
   Mostantól mindhalálig [elektronikus dok.] / Margaret Way ; ... ford. Hulley Orsolya. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 478 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 589.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141137. - Működési követelények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-294-2
ausztrál irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(94)=945.11
[AN 3666006]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2017.
West, Kasie
The fill-in boyfriend (magyar)
   Szívességből szerelem / Kasie West ; [ford. Sándor Alexandra]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-349-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3668728]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2017.
Wilson, Scarlet
200 Harley Street: Girl from the red carpet (magyar)
   Ideális reklámarc [elektronikus dok.] / Scarlet Wilson ; ... ford. Gaáli István. Az exem, a baba és én / Amy Ruttan ; ... ford. Czárán Judit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 590 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 532-533.)
Egys. cím: 200 Harley Street: Girl from the red carpet. Safe in his hands. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-302-4
angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3666054]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2017.
Woolf, Virginia (1882-1941)
A room of one's own (magyar)
   Saját szoba / Virginia Woolf ; [ford. Bécsy Ágnes] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 1986. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-684-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3671996]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2017.
Yates, Maisey
One night in paradise (magyar)
   Helyettes menyasszony [elektronikus dok.] / Maisey Yates ; ... ford. Gaáli István. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 546 KB). - Budapest : Harlequin, 2016. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 587.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141127. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-407-278-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3665931]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6671 /2017.
Ágoston Piroska (1980-)
   Atlasz izomláza / Ágoston Piroska. - [Szekszárd] : [Böcz P.], 2017. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7859-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668928]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2017.
Aranyosi Ervin
   A napsugár varázsa : [verseskötet] / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : Aranyosi E., cop. 2017. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-8283-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668467]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2017.
   Átutazók : versek / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-80-6 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3668453]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2017.
Baán Tibor (1946-)
   Mesék a meséről / Baán Tibor, Ruskó Veronika. - Budapest : Hét Krajcár, 2016. - 45, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5683-01-5 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668599]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2017.
Bakos József
   Napló az utókornak : novellák / [Bakos József] ; [graf. Ivanics-Deák Mercédes]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 152 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5483-76-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668460]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2017.
Baley Endre
   Föld-lengés : gyermekversek / Baley Endre ; Vincze Judit illusztrációival. - Budapest : Napkút K., 2016. - 138, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-263-656-6)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3669444]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2017.
Baley Endre
   Létszonettkoszorú / Baley Endre ; Szarka Hajnalka illusztrációival. - Budapest : Napkút, 2016. - 34 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-660-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3669505]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2017.
Bálint Béla
   Adj esélyt az értelemnek / Bálint Béla. - [Kecskemét] : Magánkiad., cop. 2017. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8128-6 fűzött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3668803]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2017.
Bálint Béla
   Emberiskola : vivere militare est... / Bálint Béla. - [Kecskemét] : Magánkiad., cop. 2017. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8126-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3668800]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2017.
Baranyai László
   Pálfordult világ : Szent Pál, a hitetlen hívő / Baranyai László. - [Bodmér] : Imprimatur, 2016. - 649 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6609-2 fűzött : 3490,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
magyar irodalom - szent - apostol - 1. század - regény
894.511-31 *** 235.3(092)Pál(0:82-31) *** 281.2(092)Pál(0:82-31)
[AN 3668912]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2017.
Bárdos Attila (1941-2015)
   Tétova korban : versek, haikuk és miniatűrök / Bárdos Attila. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-87-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669339]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2017.
Bari Gábor (1942-)
   Sorsválasz : versek és elbeszélések / Bari Gábor. - Miskolc : Szerző, 2017. - 186 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7876-7 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3668561]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2017.
Beck Laura
   Gyilkos gyémánt / Beck Laura. - [Baja] : [Beckné Nagy L.], cop. 2016. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7232-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3669565]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2017.
Benedek István, Sz
   Az öreg halász és a zátony : bolyongás Hemingway díszletei között / Sz. Benedek István. - [Sajtoskál] : [Kovács I.], cop. 2016. - 154 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-6785-3 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - író - 20. század - útleírás
894.511-992 *** 820(73)(092)Hemingway,_E.
[AN 3668663]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2017.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a fodrásznál / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 8.
ISBN 978-963-410-260-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3669152]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2017.
Biró Pál Győző
   A másik oldal : 69 plusz év kor és életrajza : [benne az Élő Nyelvek Szemináriumának, Magyarország legrégebben működő nyelviskolájának története is] / Biró Pál Győző. - [Budapest] : Biró P. Gy., [2017]. - 158 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6967-6 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3672007]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2017.
Biró Zoltán
   A szitári ezüst / Biró Zoltán. - Budapest : MyBook, 2017. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8224-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3669333]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2017.
Bodai Ildikó
   Verseim / Bodai Ildikó. - [Besnyő] : Bodai I., [2016]. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668155]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2017.
Czakó Gábor (1942-)
   Gyepü : újabb beszélyek / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2016. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89767-9-6 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3668243]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2017.
Czifra János (1951-)
   Égedelem avagy Az alku része : életírások / Czifra János ; graf. Kelemen László. - Kazincbarcika : Czifra J., 2017. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8062-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3668787]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2017.
Dániel András (1966-)
   És most elmondom, hogyan lifteztem / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [65] p. : ill., színes ; 24x27 cm
ISBN 978-963-410-237-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3669249]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2017.
Dés Mihály (1950-)
   Ancsa és Pancsa meg a vadmalacok / Dés Mihály meséi ; Horváth-Molnár Panna rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 40, [3] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5591-51-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669217]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2017.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - 443 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 4299,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3672036]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2017.
Edinger Katalin
   Nagyi sütije / Edinger Katalin ; Radnóti Blanka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A hős olvasó, ISSN 2559-8686 ; 5.)
ISBN 978-963-403-362-2 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669126]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2017.
   Ember mesék : novellák / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-81-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3668496]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2017.
   Et resurrexit tertia die : válogatás a Poly-Art alkotóközösség húsvét témára beküldött műveiből. - Érd : Poly-Art Alapítvány, [2017]. - [2], 40, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Poly-Art füzetek, ISSN 2559-8732)
ISBN 978-615-80699-0-8 fűzött
húsvét - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 398.332.12(0:82-822)
[AN 3669546]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2017.
Farkas Viola (1934-)
   Fényben és árnyékban / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 130 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-78-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668502]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2017.
Fecske László
   Hogyan javult meg Verekedős Oszkár? / írta Fecske László. - [Fehérgyarmat] : [Fecske L.], cop. 2016. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7348-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668575]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2017.
Fehér Klára (1922-1996)
   Mi, szemüvegesek ; Hetedhét tengeren / Fehér Klára ; [ill. Marton Magda, Mészáros Márta]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 234, [1] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-432-036-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3672085]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2017.
Fejér Ignác (1857-1946)
   Haralyi Fejér Ignác : tudós, pap, költő : Haraly, 1857. július 27 - Gáva, 1946. október 11. / [összegyűjt., szerk. és az életrajzot írta] Tóth Sándor. - [Nyíregyháza] : Nyíri Honvéd Egyes., [2017]. - 105 p. ; 21 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet, ISSN 1586-7498 ; 6.)
ISBN 978-963-12-8244-3 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3669362]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2017.
Fejér László (1945-)
   Ko/ó/rképek gyerekszemmel : Magyarország, 1945-1963 / Fejér László. - [Zalakaros] : [Fejér L.], 2017. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8298-6 fűzött : 3500,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helytörténet - hétköznapi élet - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Bp."194/196"(0:82-94)
[AN 3669065]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2017.
Gábor Erzsébet, H. (1951-)
   Őrizni kihűlt kályha melegét : novellák / H. Gábor Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-88-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668457]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2017.
Gellért Ferenc (1969-)
   Lüktetek : szerelmes versek, 2011-2017 / Gellért Ferenc. - Mór : Megismerés K., 2017. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7897-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669685]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2017.
Giovannini Kornél (1940-)
   János I/17 : bábjátékos bibliaóra / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-78-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - bábjáték
894.511-252.5(02.053.2) *** 244(0:82-252.5)
[AN 3669337]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2017.
Göröcs Sramko Katalin
   Szösszenetek 4 : válogatás Göröcs Sramko Katalinnak a Férfiak Lapján megjelent cikkeiből. - [Kőszeg] : [Toplak Z.], [2016]. - 127 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3668596]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2017.
Gulyás Ilona (1946-)
   Legyünk fák : versek / Gulyás Ilona. - Budapest : Rím, 2017. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-69-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669496]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2017.
Gulyás Miklós Csaba
   Mindennapok legendái / Gulyás Miklós Csaba. - Budapest : Rím, 2016. - 224 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5266-61-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669499]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2017.
   Gyöngy és göröngy. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2017. - 111 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - pályázat - antológia
894.511-822 *** 06.063(439)
[AN 3669474]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2017.
Gyuris Tibor (1974-)
   Nélküle : kontroll / Gyuris Tibor. - [Nyíregyháza] : [Gyuris T.], cop. 2016. - 208 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-7534-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3668699]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2017.
Habos László (1963-)
   Időtörés : versek / Habos László ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2016. - 97 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80129-8-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669561]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2017.
Hard, Steve
   A gyógyító : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., cop. 2016. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7417-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3668576]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2017.
Horesnyi Szilvia (1996-)
   Drakdrek : a Földön túl / Horesnyi Szilvia. - [Budapest] : Erawan young, 2016. - 395 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-01-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3669244]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2017.
Jantyik Zsolt (1964-)
   Ezüstbojtár [elektronikus dok.] : [Jantyik Zsolt meséje Petőfi Sándor: János vitéz című költeménye alapján]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Híd Média, [2016]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - verses mese - verses epika - hangoskönyv
894.511-13.04 *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3667834]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 1 CD (45 min)
[AN 3667838] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 1 CD (47 min)
[AN 3667839] MARC

ANSEL
UTF-86714 /2017.
Jenei András (1976-)
   Az éjtükrös szelence / Jenei András. - [Budaörs] : [Jenei A.], cop. 2017. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7770-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3668591]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2017.
Joó Katalin
   A boldogság forrása: a kutya / Joó Katalin. - [Isaszeg] : Joó K., 2016. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7602-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kutyatartás - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 636.7(0:82-31)
[AN 3668262]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2017.
Juhász Kató
   Koboldok földjén / Juhász Kató. - [Miskolc] : [Kolozsváry I.], 2017. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8036-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668358]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2017.
Kaiser, Hans
   Azok a boldog hatvanas évek / Hans Kaiser. - [Budapest] : [H. Kaiser], cop. 2016. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7349-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3668552]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2017.
Kasza Béla (1955-)
   Hideg lázban / Kasza Béla. - [Baja] : [Kasza B.], 2017. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7724-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669578]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2017.
Kasza Katalin (1942-)
   Skarlát öv / Kasza Katalin. - [Budapest] : Szerző, cop. 2017. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-7569-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668796]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2017.
Kellei György (1947-)
   Végzetes keringő : bűnügyi regény / Kellei György. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-67-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3669031]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2017.
Kerecsényi Éva (1964-)
   Felhőtánc / Kerecsényi Éva. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-70-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668456]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2017.
Keresztúri Mária
   Évelő élet : válogatott novellák / Keresztúri Mária. - Debrecen : Printart-Press, 2017. - 201 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80663-0-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3669342]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2017.
Kertész Erzsi (1975-)
   Fény Sebestyén / Kertész Erzsi ; [Orosz Annabella rajz.]. - Szentendre : Cerkabella, 2017. - 85, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-83-8 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669150]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2017.
Kertész Erzsi (1975-)
   Lássatok csodát! : Göröngyös Úti Iskola / Kertész Erzsi ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2017. - 119, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-93-7 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3669151]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2017.
Kölkedi Bálint
   Mindenség / Kölkedi Bálint. - [Táplánszentkereszt] : [Kölkedi B.], cop. 2016. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6935-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668603]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2017.
Kósa Ádám
   Éld az életem / Kósa Ádám. - [Dömös] : [Kósa Á.], 2016. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7532-2 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3668657]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2017.
Kovács Gabriella
   Szerelmeim / Kovács Gabriella. - [Budapest] : [Kovács G.], cop. 2017. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8034-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - híres ember - memoár
894.511-94 *** 929(100)
[AN 3668589]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2017.
Kun Lajos
   Ördögszekér / Kun Lajos. - [Karcag] : [Kun L.], [2017]. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7966-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - mezőgazdaság - 20. század - rendszerváltás - memoár
894.511-94 *** 63(439)"19"(0:82-94)
[AN 3668721]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2017.
Lakatos György
   A sivatag angyalai / Lakatos György. - [Százhalombatta] : Paff K., [2017]. - 160 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-8109-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3669472]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2017.
Lakatos Zsolt (1984-)
   Az utazó / Lakatos Zsolt. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-87-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668473]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2017.
Maros András (1971-)
   Befutunk / Maros András. - Budapest : Scolar, 2017. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-717-9 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3669055]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Akli Miklós [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 715 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141052. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-877-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-876-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665422]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 639 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141069. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-853-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-852-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665505]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 709 KB). - budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141053. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-875-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-874-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665424]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 3 MB) (epub : 967 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141070. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-851-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-850-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665507]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Gavallérok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 583 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141054. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-387-873-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-872-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665425]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Az igazi humoristák [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 616 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141075. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-841-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-840-8 : epub
magyar irodalom - népi humor - magyar néprajz - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 398.23(=945.11)
[AN 3665532]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A jó palócok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 616 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141071. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-849-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-848-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665515]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 692 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141060. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-869-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-868-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665458]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 2.3 MB) (epub : 838 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141076. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-839-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-838-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665536]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Magyarország lovagvárai [elektronikus dok.] / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 4.4 MB) (epub : 2.3 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141064. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-863-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-862-0 (epub)
magyar irodalom - monda - elektronikus dokumentum
894.511-343
[AN 3665483]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Nemzetes uraimék [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 704 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141065. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-861-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-860-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665486]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 2.8 MB) (epub : 967 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141073. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-845-3 (mobi)
ISBN 978-963-387-844-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665526]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Pernye [elektronikus dok.] : elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 658 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141066. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-859-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-858-3 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665494]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Sipsirica [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 612 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141072. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-847-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-846-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665522]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A szelistyei asszonyok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 653 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141051. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-879-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-878-1 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665421]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 712 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141078. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-835-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-834-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665566]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Tót atyafiak [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 617 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141067. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-856-9 (epub)
ISBN 978-963-387-857-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665496]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 687 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141068. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-855-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-854-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665500]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2017.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A vén gazember [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 727 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141074. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-843-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-842-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665529]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2017.
   Mint fénylő nap : válogatás a Napkorong Irodalmi Klub szerzőinek alkotásaiból / [szerk. Krassóy Iván Istvánné, Helen Bereg]. - [Budapest] : Napkorong Irod. Klub, 2016. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7205-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3669225]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2017.
Molnár Attila
   Egy süni boldogsága / Molnár Attila (Molty). - [Ballószög] : [Molnár A.], 2017. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-8123-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3669227]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2017.
Molnár Erika
   Úgy érzem magam, mint egy tüzelő szuka / Molnár Erika. - Budapest : MyBook, 2017. - 539 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8079-1 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3669346]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Beszélgetés a ferdetoronnyal [elektronikus dok.] ; Túl a palánkon / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 2.4 MB) (epub : 865 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141049. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-952-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-951-1 (epub)
magyar irodalom - tárcanovella - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-992
[AN 3665417]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csicseri történet [elektronikus dok.] : mesék, versek, elbeszélések / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 670 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141048. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-954-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-953-5 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-32(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3665415]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Daru utcától a Móra Ferenc utcáig [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 2.9 MB) (epub : 950 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141047. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-956-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-955-9 (epub)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3665413]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi [elektronikus dok.] : egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 647 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141045. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-958-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-957-3 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3665410]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Ének a búzamezőkről [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 791 KB) (mobi : 2.1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-959-7 (epub)
ISBN 978-963-387-960-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665682]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A fele sem tudomány [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 928 KB) (mobi : 2.6 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-882-8 (epub)
ISBN 978-963-387-883-5 (mobi)
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3665670]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Georgikon [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 635 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141044. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-962-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-961-0 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665402]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hannibál föltámasztása [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 632 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141043. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-964-1 (mobi)
ISBN 978-963-387-963-4 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665398]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 677 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141042. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-966-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-965-8 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3665392]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Könnyes könyv [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.4) (epub : 618 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141041. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-968-9 (mobi)
ISBN 978-963-387-967-2 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3665378]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mindenki Jánoskája [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 632 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141039. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-970-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-969-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665367]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mondák és mesék [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 713 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141035. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-972-6 (mobi)
ISBN 978-963-387-971-9 (epub)
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-343(02.053.2)
[AN 3665320]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Négy apának egy leánya [elektronikus dok.] ; Véreim : elbeszélések / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 2.7 MB) (epub : 912 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141032. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-974-0 (mobi)
ISBN 978-963-387-973-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3665313]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Nekopogi kovács [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.3 MB) (epub : 600 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141024. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-003-9 (mobi)
ISBN 978-963-453-002-2 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665230]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Tápéi furfangosok [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 4.1 MB) (epub : 1.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141023. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-005-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-004-6 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3665226]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2017.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Titulász bankója [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (epub : 717 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141022. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-007-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-006-0 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3665222]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2017.
Moravetz Edith, B. (1945-)
   Szárnyaló vágyaink / B. Moravetz Edith, Bánlaky László. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. - 179 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-86-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668509]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Fáklya [elektronikus dok.] / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 812 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141020. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-011-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-010-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665199]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 656 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141015. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-019-0 (mobi)
ISBN 978-963-453-018-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665134]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az asszony beleszól [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 781 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141014. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-021-3 (mobi)
ISBN 978-963-453-020-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665129]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A boldog ember [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 2.4 MB) (epub : 826 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-008-4 (epub)
ISBN 978-963-453-009-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665216]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A galamb papné / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 657 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-012-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665181]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az isten háta mögött [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (epub : 674 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141018. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-023-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-022-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665173]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2017.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A szerelmes levél [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (epub : 616 KB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141016. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-017-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-016-9 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3665137]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2017.
Nádasdy Nikolits Andrea
   Homokláp és csengőfrász : mégis magyarnak... : dokumentumregény / Nádasdy Nikolits Andrea ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2017. - 226, [4] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-673-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3672080]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2017.
Nagy Imre (1896-1942)
   Mezei virágok / Nagy Imre ; [szerk. Szémánné Veres Gabriella] ; [kiad. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, ... Berettyó Kulturális Központ ...]. - Berettyóújfalu : Berettyó Kult. Közp. ; Sárrétudvari : Önkormányzat, 2016. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-6759-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668923]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2017.
Nemere István (1944-)
   Hullócsillag [elektronikus dok.] : szerelmesregény / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 834 KB) (epub : 3.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141031. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-977-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-975-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3665295]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2017.
Nemere István (1944-)
   Királyi kapcsolat [elektronikus dok.] : szerelmesregény / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 811 KB) (mobi : 6.7 MB) (epub : 3.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-989-4 (pdf)
ISBN 978-963-387-988-7 (mobi)
ISBN 978-963-387-987-0 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3665243]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2017.
Nemere István (1944-)
   Legyen az özvegyem [elektronikus dok.] : szerelmesregény / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 808 MB) (mobi : 6.9 MB) (epub : 3.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141030. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-980-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-979-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-978-8 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3665288]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2017.
Nemere István (1944-)
   Trópusi vihar [elektronikus dok.] : szerelmes regény / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 957 KB) (mobi : 4.4 MB) (epub : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141029. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-983-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-982-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-981-8 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3665278]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2017.
Nemere István (1944-)
   Tüzes vér [elektronikus dok.] : szerelmesregény / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 825 KB) (mobi : 7.1 MB) (epub : 3.7 MB). - Budapest : Adamo Books, 2016
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-141028. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-984-9 (epub)
ISBN 978-963-387-986-3 (pdf)
ISBN 978-963-387-985-6 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3665245]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2017.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Hahó, tesó! / Nógrádi Gergely ; Radnóti Blanka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 23 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A hős olvasó, ISSN 2559-8686 ; 3.)
ISBN 978-963-403-360-8 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669118]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2017.
Nyulász Péter (1968-)
   Dodó és Dodó / Nyulász Péter ; Radnóti Blanka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A hős olvasó, ISSN 2559-8686 ; 2.)
ISBN 978-963-403-361-5 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669097]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2017.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Visz a vonat, megyek utánad / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Orcsik F., 2016. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-4-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3668955]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2017.
Pálfi-Pethő Adrienn
   Álomország kapujában / Pálfi-Pethő Adrienn ; [Sziráki Tibor rajz.]. - [Halásztelek] : [Pálfi-Pethő A.], cop. 2016. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7530-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3668476]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2017.
Pethő László (1944-)
   Világvégi rajzok : versek / Pethő László Árpád ; [... ill. Kusztos Endre ...]. - [Városlőd] : Androméda Kvműhely 2000, 2017. - 46 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-8371-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669443]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2017.
Pinczési Judit (1947-1982)
   A világnak ablakában : gyerekversek / Pinczési Judit ; [szerk. Vermes Judit] ; [... illusztrációit Csizmadia Éva kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2016. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 96309353-53-1)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3672076]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2017.
Pozsgai Zsolt (1960-)
   Üzen velem valaki : tanulmányok, esszék, írások / Pozsgai Zsolt. - [Budapest] : [Pozsgai Zs.], cop. 2016. - 152 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-6934-5 kötött : 1890,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 894.511(091) *** 930.85(439)(0:82-4)
[AN 3668718]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2017.
Rácz Endre
   Délibáb és rózsakert : dupla kötet / Rácz Endre ; [kiad. a "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány]. - [Sárrétudvari] : "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány, 2016. - 254 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Tart.: Századok nyomábanÞ; Bolondos álmodó
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668812]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2017.
Rácz Krisztina
   Shah Mat : a királynő átlátszatlan : lélekmezők - feketén-fehéren / Rácz Krisztina. - Miskolc : Kvműhely ; [Veresegyház] : [Rácz K.], 2016. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7418-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3668588]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2017.
Réthey Prikkel Miklós (1943-)
   Akasztó Döbrögec : élet és költészet / írta és szerk. Réthey-Prikkel Miklós. - Akasztó : Önkormányzat, 2016. - 494 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 mell. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 7.)
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9829-40-4)
Akasztó - magyar irodalom - helyismeret - híres ember - antológia
894.511-822(439-2Akasztó) *** 929(439-2Akasztó) *** 908.439-2Akasztó
[AN 3668933]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2017.
Rodé Klára
   Félárnyék : történetek, emlékek, prózában és versben / Rodé Klára. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-7910-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3668602]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2017.
Saitos Lajos (1947-)
   Túl a fényeken : válogatott és új versek / Saitos Lajos. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-76-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669334]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2017.
Sándorné Manyika (1941-)
   Egy szerelem története / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2017. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8011-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668593]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2017.
Sepsi Sándor (1976-)
   A vágyak fogságában : Sepsi Sándor versei. - [Tiszavasvári] : [Sepsi S.], cop. 2016. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7184-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668595]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2017.
Süle Ilona, V.
   Üzenet a keleti szélekről : versben és prózában / V. Süle Ilona. - [Nyíregyháza] : Szerző, [2016]. - 100 p. : ill, részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-4805-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669381]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2017.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Magyar Orlando / Sumonyi Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-63-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3669023]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2017.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   Szivárványhíd : versek / Szepesi Zsuzsanna ; [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-75-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668907]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2017.
Szilágyi József (1958-)
   Otthon és úton : mesék ébredés előtt / Szilágyi József. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-79-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3669330]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2017.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Bölcs Agón feljegyzései : skiccek a nagy egészből / Szőcs Zoltán. - Budapest : Szerző, 2017. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7753-1 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3668723]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2017.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi barátai / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2017. - [42] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-83-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3669130]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2017.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Lencsi és az égigérő / Tamás Zsuzsa ; Radnóti Blanka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A hős olvasó, ISSN 2559-8686 ; 4.)
ISBN 978-963-403-363-9 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669123]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2017.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor ; [Csohány Kálmán rajz.]. - Budapest : Ciceró, [2017], cop. 2010. - 189, [2] p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-733-4 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3672028]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2017.
Török Nándor (1965-)
   Pajzs a résen : versek / Török Nándor. - Budapest : Hungarovox, 2016. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-71-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668886]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2017.
Török-Zselenszky Tamás
   Levegőnél könnyebb kőzetek : 2017-ig bezárólag írt "best of" válogatás / írta Török-Zselenszky Tamás. - [Dunakeszi] : Operatio Solis K., 2017. - 185, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-8131-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668405]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2017.
Tóth András
   Versek / Tóth András. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2016. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5359-29-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668158]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2017.
Tóth Béla (1956-)
   Az óra jár : versek / Tóth Béla. - [Edelény] : Magánkiad., [2017]. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7796-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668590]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2017.
Tóth János, H. (1939-)
   Az idő és az időtlenség / H. Tóth János. - Karcag : Szerző, 2017. - 71 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-12-8168-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3669290]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2017.
Tóth Krisztina (1967-)
   A vízisiklók királya / Tóth Krisztina ; Radnóti Blanka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 24 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (A hős olvasó, ISSN 2559-8686 ; 1.)
ISBN 978-963-403-344-8 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3669080]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2017.
Tóth Sarolta (1937-)
   Puzzle-darabok az életemből / Tóth Sarolta. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 122 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5483-83-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3668465]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2017.
Trombitásné Morvai Teréz (1946-)
   Hegyen-völgyön messze menni.. / Trombitásné Morvai Teréz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2016. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-28-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3668269]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2017.
Varga Györgyné Bárány Ágota (1935-)
   Szárnyalás : hitélet és közösség / Varga Györgyné Bárány Ágota. - Pápa : Szerző, 2017. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7975-7 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3669440]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a jószomszédokról / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 12.)
ISBN 978-615-5483-79-0 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3668535]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a volánbuszon / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 122 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 13.)
ISBN 978-615-5483-84-4 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3668540]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2017.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese parafrázisok II / Winczheim Tibor ; Schmatz Béla Zsolt és Schmatz Viktória rajz. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-85-1 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - átdolgozás - népmese - mese - humoreszk
894.511-34 *** 82-34.04=945.11 *** 894.511-7
[AN 3668511]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2017.
Zelei Miklós (1948-)
   A kettézárt falu : dokumentumregény / Zelei Miklós. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kortárs, 2017. - 371, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-435-006-4 kötött : 5000,- Ft
Nagyszelmenc - Kisszelmenc - határon túli magyarság - dokumentumregény
894.511-31 *** 316.347(=945.11)(477.87-2Kisszelmenc)(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(437.6-2Nagyszelmenc)(0:82-94)
[AN 3672073]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6820 /2017.
   Bagolymánia : ahogy én szeretem! : [ismeretterjesztő könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-86-2 fűzött
bagoly - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 598.97(02.053.2)
[AN 3668759]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2017.
   Boci-boci tarka! : tréfás mondókák / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
ISBN 978-615-5237-35-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668731]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2017.
Busquets, Carmen
   Gyere velünk a strandra / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kihajtható képekkel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-800-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668342]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2017.
Busquets, Carmen
   Gyere velünk a tanyára / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kihajtható képekkel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-801-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668536]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2017.
Busquets, Carmen
   Gyere velünk az óvodába / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Figuratív alakú. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-802-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668541]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2017.
Busquets, Carmen
   Gyere velünk vásárolni / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kihajtható képekkel. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-799-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668533]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2017.
   Dínómánia : ahogy én szeretem! : [ismeretterjesztő könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-81-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3668750]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2017.
Doblado, Ana
   Történetek pónikkal : [1. szint] / átd. Ana Dobaldo ; rajz. Pilar Campos ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-808-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668329]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2017.
   Dzsungel : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-80-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668717]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2017.
   Előre, a legelőre! : tréfás mondókák / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
ISBN 978-615-5237-34-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668726]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2017.
   Az én rakétám : ahogy én szeretem! : [ismeretterjesztő könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-84-8 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3668748]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2017.
   Háziállatok : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5237-33-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668715]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2017.
   Házunk tája : első kirakós képeskönyvem : 4 puzzle / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5237-94-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668722]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2017.
   Hercegnők : ahogy én szeretem! : [mesekönyv és részletes útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-82-4 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3668755]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2017.
   Járművek : első kirakós képeskönyvem : 4 puzzle / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5237-93-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3668720]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2017.
   Lufimánia : ahogy én szeretem! : [foglalkoztató könyv és útmutató]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2017]. - 24 p. : ill., színes ; 19 cm
Játékkészlettel. - Dobozban
ISBN 978-615-5612-80-0 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3668757]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2017.
   Nyávog, mekeg, brekeg : ezt beszélik az állatok / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 18x23 cm
ISBN 978-615-5237-36-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668730]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2017.
Torrico, Sara
   Hüvelyk Matyi : [1. szint] / átd. Sara Torrico ; rajz. Marifé González ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2016]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Olvass velünk!, ISSN 2559-9216)
ISBN 978-963-445-809-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668316]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2017.
   Vízi világ : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2016]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-81-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3668714]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6839 /2017.
Davis, Jim (1945-)
   Nyeregben érzem magam / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., cop. 2017. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 133.)
ISBN 978-615-5425-31-8 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3667613]
MARC

ANSEL
UTF-8