MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/02/09 10:07:02
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1191 /2018.
   A cselekvés díja : Jószolgálat-díj 2017 / [kurátor Virágvölgyi István] ; [rend. és közread. a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány]. - [Szekszárd] : Twickel-Zichy M. T. Alapítvány, [2017]. - 162 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A 2017. október 4. és 2018. április vége között rendezett vándorkiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - szociális munka - szociális gondoskodás - 21. század - kitüntetés - fényképalbum - kiállítási katalógus
06.068(439) *** 364.46(439)"201"(084.12) *** 061.4(439)
[AN 3695667]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2018.
Engdahl, F. William (1944-)
NGO tyranny (magyar)
   NGO titkos akták : Washington fegyverré teszi az emberi jogokat : [miként szítanak forradalmakat, puccsokat és háborúkat a CIA fedőszervei] / F. William Engdahl. - Budapest : M. Menedék Könyvesház, cop. 2017. - 299 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5647-38-3 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok. Central Intelligence Agency
Egyesült Államok - világpolitika - titkosszolgálat - közvélemény-alakítás - összeesküvés-elmélet - 20. század - 21. század
061.236(100)(089.3) *** 659.44(100)(089.3) *** 316.658(100)(089.3) *** 327(100)"19/20" *** 327.84(73)
[AN 3695879]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2018.
   Levél egy hársról : a balatonfüredi Salvatore Quasimodo Költőverseny 25 éve = Lettere intorno al tiglio : i 25 anni del Concorso di Poesia "Salvatore Quasimodo" di Balatonfüred / [... szerkesztését ... Lukács Margit végezte] ; [közread. a] Külgazdasági és Külügyminisztérium, Balassi Intézet. - Budapest : Külgazd. és Külügymin. : Balassi Int., 2017. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5389-64-1 fűzött
Salvatore Quasimodo Költőverseny (Balatonfüred)
művészeti verseny - költészet - ezredforduló - 21. század - magyar irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
06.063(439)"199/201" *** 894.511-14.02(082)=50
[AN 3695036]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1194 /2018.
Friedrich Klára (1948-)
   "Mély titkú rovással..." / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2017. - 232 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 219-231.
ISBN 978-963-88764-7-8 fűzött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3695625]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2018.
Kollár Dániel
   Bloose Broavaz dosszié / Kollár Dániel. - [Tényő] : Bloose Broavaz, cop. 2017. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0148-7 fűzött
Bloose Broavaz Produkció (Tényő)
Magyarország - zenei kiadó - ezredforduló - 21. század - zenei élet - rap
655.41(439)"199/201" *** 78.075(439)"199/201" *** 78.067.26.036.7(439)"199/201"
[AN 3695014]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2018.
Salgó Ágnes, W. (1946-)
   A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai : PFK-INC = Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae / összeáll. W. Salgó Ágnes. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2017. - 258 p. ; 25 cm. - (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae ; 2.)
A bev. és a tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-115-1 kötött
Pannonhalma - egyházi könyvtár - ősnyomtatvány - könyvtári katalógus
027.6(439-2Pannonhalma) *** 017.1(439-2Pannonhalma) *** 093
[AN 3695361]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2018.
   Udvariasság : szemiotika, művészet, irodalom, nyelv / szerk. Balázs Géza és Pölcz Ádám. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2017. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 13-14.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 33-34.)
Az Egerben, 2015. okt. 2-4. között rendezett konferencia szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5597-04-6 fűzött : 2800,- Ft
illemtan - szemiotika - stilisztika - kommunikáció
003.62 *** 395 *** 800.1 *** 316.77 *** 82.08
[AN 3697487]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1198 /2018.
Al Ghaoui Hesna (1978-)
   Félj bátran : [hajtóerő az élethez, iránytű a kihívásokhoz] / Al Ghaoui Hesna. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 343 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-310-803-1 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - újságíró - tudósító - háború - nemzetközi konfliktus - fejlődő ország - lélektan - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - televíziós műsorszám - memoár
070(439)(092)AlGhaoui_H.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"200/201" *** 159.9 *** 327.5(100-773)"200/201"(0:82-94)
[AN 3695355]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2018.
Dalos Gábor (1951-)
   A vén budai hársfák poétája : [Dalos László életéről és pályájáról] / Dalos Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Dalos G., 2017. - 280, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 280.
ISBN 978-963-12-8723-3 kötött : 3977,- Ft
Dalos László (1924-2011)
Magyarország - újságíró - dalszövegíró - 20. század - ezredforduló
070(439)(092)Dalos_L.
[AN 3697422]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2018.
Ujvári Hedvig (1970-)
   Identitások és kommunikációs csatornák : magyar - német - zsidó kulturális metszéspontok a dualizmus kori Magyarországon / Ujvári Hedvig. - Budapest : MTA BTK, 2017. - 141 p. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.: 135-140.
ISBN 978-963-416-091-5 fűzött : 3000,- Ft
Herzl Tivadar (1860-1904)
Nordau, Max (1849-1923)
Magyarország - sajtótörténet - magyarországi németek - zsidóság - asszimiláció - újságíró - újságírás - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
070(=30)(439)"186/188" *** 316.347(=924)(439)"18" *** 070(439)(092)Nordau,_M. *** 070(439)(092)Herzl_T.
[AN 3695717]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1201 /2018.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - XV, 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3697400]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2018.
Hoppe, Geoffrey (1955-)
Memoirs of a Master (magyar)
   Egy Mester emlékiratai / Adamus Saint-Germain ; Geoffrey Hoppe és Linda Hoppe közvetítésében. - Fót : Unio Mystica Kvk., 2017. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-24-2 fűzött : 2800,- Ft
ezoterika - elbeszélés
133.25(0:82-32)
[AN 3694908]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2018.
Sitchin, Zecharia (1920-2010)
The lost book of Enki (magyar)
   Enki elveszett könyve : [egy földönkívüli istenség emlékei és próféciái] / Zecharia Sitchin. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5647-23-9 kötött : 5990,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3694725]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge (magyar)
   A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata / Rudolf Steiner. - Budapest : Genius, [2017]-. - 20 cm
A leírás a 4. köt. alapján kész.
okkultizmus - lélekvándorlás - antropozófia
133.25 *** 129.4
[AN 3699265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Tiz előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1924. szeptember 5. és 28. között Dornachban tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - 2. kiad. - cop. 2017. - 164 p.
ISBN 978-963-9772-77-9 fűzött : 3000,- Ft
antropozófia - ezoterika
133.25 *** 141.333
[AN 3699266] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1205 /2018.
   Circular economy innovations : scientific training program / [ed. Csaba Fogarassy] ; [publ. by the] Climate Change Economics Research Centre Szent István University. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Publ. House, 2017. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-676-8 fűzött
fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás
504.03 *** 620.9
[AN 3695195]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2018.
Horváth József (1936-)
   Biofilia: gondolatok a fenntarthatóságról és a fennmaradásról / Horváth József. - Budapest : Agroinform, 2017. - 334 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-317.
ISBN 978-615-5666-05-6 kötött
fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - biogazdálkodás - növénynemesítés
504.03 *** 631.147 *** 631.52
[AN 3694639]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2018.
   Low carbon innovation : scientific training program / [ed. Csaba Fogarassy] ; [publ. by the] Climate Change Economics Research Centre Szent István University. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Publ. House, 2017. - 34 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-674-4 fűzött
fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás
504.03 *** 620.9
[AN 3695203]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1208 /2018.
Magyar Szabadgyök-kutató Társaság. Kongresszus (9.) (2017) (Gödöllő)
   Magyar Szabadgyök-kutató Társaság IX. Kongresszusa és az MTA ÉKB Mikroelem Munkabizottságának Tudományos Ülése : 2017. augusztus 25-26., ... Gödöllő / [szerk. Mézes Miklós] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, [2017]. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-666-9 fűzött
élelmiszer-biokémia - mikroelem - növényélettan - orvostudomány - konferencia-kiadvány
543 *** 663/664 *** 577.118 *** 581.1 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3695169]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1209 /2018.
500 preguntas y respuestas sobre los dinosaurios (magyar)
   500 érdekesség a dinoszauruszokról / [ill. Francicso Arredondo, Lidia Di Blasi, José María Rueda] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2017. - 220, [1] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-888-3 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3695352]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2018.
Dinosaurs (magyar)
   Minden, ami dinó / [ill. Helen Chapman] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-941-5 kötött
dinosaurus - paleontológia - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3695426]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2018.
Volcanes y terremotos (magyar)
   Tűzhányók és földrengések / [ford. Pintér Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia)
ISBN 978-963-09-8988-6 kötött : 1800,- Ft
földrengés - vulkanizmus
550.34 *** 551.21
[AN 3697483]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1212 /2018.
Arlon, Penelope
Planets (magyar)
   Bolygók / írta Penelope Arlon és Tory Gordon-Harris ; [ford. Vajda Ágnes]. - [Budapest] : Móra, [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lego kalandok a valós világban
ISBN 978-963-415-647-5 kötött : 2999,- Ft
világűr - űrkutatás - gyermekkönyv
524(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 3695820]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2018.
Gál Tibor
   Tittel Pál egri csillagász / [szöveg Gál Tibor]. - Eger : Líceum K., 2017. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380)
ISBN 978-615-5621-54-3 fűzött : 350,- Ft
Tittel Pál (1784-1831)
Magyarország - csillagász - 19. század
52(439)(092)Tittel_P.
[AN 3697443]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2018.
   Magyarország régészeti topográfiája : múlt, jelen, jövő = Archaeological topography of Hungary : past, present and future / szerk. Benkő Elek, Bondár Mária, Kolláth Ágnes ; [rend., közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2017. - 571 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2015. május 11-13. között rendezett konferencia kiegészített, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9911-98-7 kötött
Magyarország - régészet - topográfia
528.425 *** 903/904(439)
[AN 3694542]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1215 /2018.
500 preguntas y respuestas sobre los animales (magyar)
   500 érdekesség az állatokról / [ill. Francicso Arredondo, Juan Xarrié] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2017. - 221 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-887-6 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3695353]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2018.
Atlas de los animales (magyar)
   Állatok a világban : képes atlasz gyermekeknek / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-445-913-2 kötött
vadon élő állat - fauna - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3695249]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2018.
Bagoly Ilona
   Extrém állatszokások / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Elképesztő világ, ISSN 2560-0230)
ISBN 978-615-5654-38-1 kötött
vadon élő állat - etológia - ifjúsági könyv
59(02.053.2) *** 591.5(02.053.2)
[AN 3695236]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2018.
   "II. Rózsa- és galagonya-kutatás a Kárpát-medencében" : nemzetközi konferencia : 2017. június 16-17., ... Budapest ... : [konferencia-kötet] = "2nd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin" : international conference : 16-17th June 2017., ... Budapest ... : [proceedings-book]. - [Gödöllő] : SZIE K., [2017]. - 283 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-627-0 fűzött
Kárpát-medence - növénytan - rózsaféle - galagonya - növényföldrajz - konferencia-kiadvány
581.9(4-191) *** 582.734 *** 061.3(439-2Bp.)"2017" *** 634.17
[AN 3695330]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2018.
International Symposium on Terrestrial Isopod Biology (10.) (2017) (Budapest)
   10th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology : Budapest, ... August 27-30, 2017 : abstract book / [org. by University of Veterinary Medicine, Hungarian Biological Society, Hungarian Natural History Museum]. - [Budapest] : Hung. Biological Soc., [2017]. - 57 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87343-9-6 fűzött
ászkarák - konferencia-kiadvány
595.373 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3695207]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2018.
Péczely Péter (1939-)
   Avian reproduction: structure, function and molecular regulation / Peter Péczely ; [transl. Judit Szabó]. - Budapest : Agroinform, 2017. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A ford. a "Madár szaporodásbiológia" (Budapest : Agroinform, 2013) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-15-5 fűzött
szaporodás - madár
598.2 *** 591.551
[AN 3694653]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2018.
Péczely Péter (1939-)
   The eco-physiology of avian reproduction / Peter Péczely ; [transl. Zoltán Németh]. - Budapest : Agroinform, 2017. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A ford. a "Madár szaporodásbiológia" (Budapest : Agroinform, 2013) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-11-7 fűzött
szaporodás - madár
598.2 *** 591.551
[AN 3694643]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1222 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   Zarándoklat az atyai házba : Csaba testvér füves könyve az önismeretről, az önnevelésről, a döntésről, a kihívásokról, a megpihenésről és az ember életútjáról / Böjte Csaba ; [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 245 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-754-7 kötött : 2999,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3697403]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2018.
Csigó Katalin
   A Rorschach-teszt klinikai alkalmazása / Csigó Katalin. - Budapest : Medicina, 2018. - 221 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 978-963-226-647-3 kötött : 4300,- Ft
személyiség-lélektan - pszichodiagnosztika - teszt
159.9.072
[AN 3696085]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2018.
Dillon, Roxy
Bio-young (magyar)
   Természetes anti-aging : hogyan fiatalodjunk meg a természet erejével? / Roxy Dillon ; [ford. Dezséry-Szűk Dorottya]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 223 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5783-08-1 fűzött : 2990,- Ft
öregkor higiénéje - élettani öregedés - természetgyógyászat - nők egészsége
613.98 *** 612.67 *** 615.89 *** 613.96
[AN 3694714]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2018.
Fejes András (1946-)
   A megjelölt ember : rehabilitációs lélektani írások / Fejes András. - [Budapest] : Tudomány K., 2017. - 375 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-83-1 fűzött : 2200,- Ft
lélektan - testi fogyatékos
159.9 *** 316.37-056.26
[AN 3695047]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2018.
Gralla, Oliver (1972-)
Untenrum glücklich (magyar)
   Húgyügyek : boldogság odalent : urológiai problémákról férfiaknak és nőknek / Oliver Gralla ; [ford. Blandl Borbála]. - Budapest : Park, 2017. - 200, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-354-1 fűzött : 2990,- Ft
urológia
616.6
[AN 3695633]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2018.
Jánossy Zsuzsanna (1977-)
   Fogadd és engedd el! / Jánossy Zsuzsanna. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 148 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-443-285-2 fűzött : 1990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3695549]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2018.
Jánossy Zsuzsanna (1977-)
   Fogadd és engedd el! [elektronikus dok.] / Jánossy Zsuzsanna. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-286-9
életvezetés - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3682106]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2018.
Kalas Györgyi
   Anyakönyv / Kalas Györgyi. - 2. átd. kiad. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 242 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5715-21-1 fűzött : 3490,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3694760]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2018.
Katz, Mabel
Maluhia la ciudad feliz (magyar)
   Maluhia, a boldog város : a Ho'oponopono alapján / írta Mabel Katz ; [Elizabeth Baralt közrem.] ; [ill. Veronica Véliz] ; [ford. Móra Klára]. - [Budapest] : Suerte Szolgáltató Bt., cop. 2017. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9597-9 fűzött
életvezetés - elbeszélés
613.865(0:82-32)
[AN 3696524]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2018.
Koenig, Detlef
Selbstorganisation (magyar)
   Életszervezés / Detlef Koenig, Susanne Roth, Lothar Seiwert ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 91 p. : ill. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8871-1 fűzött : 995,- Ft
életvezetés - munkaszervezés
613.865 *** 331.103
[AN 3696338]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2018.
Osváth Péter (1963-)
   Sportélettan, sportegészségtan : tankönyv sportoktatói és sportedzői képzések tanulói számára / Osváth Péter. - 11. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Osváth P.], 2017. - 420 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 415-420.
ISBN 978-963-06-8484-2 fűzött
sportegészségügy - egyetemi tankönyv
612.76(075.8) *** 796.01(075.8)
[AN 3699335]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2018.
Ovokaitys, Todd
Growing younger (magyar)
   A fiatalodás művészete / Todd Ovokaitys ; [... a grafikákat kész. Deborah Delisi]. - Fót : Unio Mystica Kvk., 2017. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5546-20-4 fűzött : 2625,- Ft
élettani öregedés - egészséges életmód
612.67 *** 613
[AN 3694905]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2018.
Papp Zoltán (1942-)
   A szülészet-nőgyógyászat tankönyve / Papp Zoltán. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2017. - XIX, 712 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-331-418-0 kötött : 20000,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 3698589]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Zusammenwirken von Ärzten und Seelsorgern (magyar)
   Az orvosok és a lelkipásztorok együttműködése : lelkipásztori-orvosi tanfolyam : tizenegy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1924. szeptember 8. és 18. között Dornachban tartott / [ford. Wirth-Veres Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 171 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-80-9 fűzött : 2900,- Ft
gyógyítás - ezoterika - antropozófia
616 *** 133.25 *** 141.333
[AN 3698959]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2018.
Swaab, Dick (1944-)
Wij zijn ons brein (magyar)
   Az agyunk mi vagyunk : az anyaméhtől az Alzheimerig : [hogyan gondolkodunk, küzdünk és szeretünk] / Dick Swaab ; [ill. Maartje Kunen] ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 494 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-227-5 fűzött : 3990,- Ft
agykutatás - agyi betegség - tudat
612.82 *** 616.831 *** 159.95
[AN 3699213]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2018.
Tapolyai Emőke
   Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel / Tapolyai Emőke. - Budapest : Harmat, 2017. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-400-4 fűzött : 1980,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3694830]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2018.
Tournier, Paul (1898-1986)
Le personnage et la personne (magyar)
   Személy és szerep / Paul Tournier ; [ford. Havasi Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2017. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-238.
ISBN 978-963-288-396-0 fűzött : 3200,- Ft
személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3697551]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2018.
User's guide for the structured clinical interview for DSM-5 disorders : clinician version (magyar)
   Útmutató a SCID-5-CV (strukturált klinikai interjú a DSM-5 zavarok felmérésére) használatához : klinikai változat / Michael B. First [et al.] ; [ford. Gonda Xénia]. - Budapest : Oriold, 2017. - 169 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5443-62-6 fűzött : 5000,- Ft
elmebetegség - kóros lelkiállapot - orvosi diagnosztika
616.89-07 *** 159.97
[AN 3697539]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2018.
Varga István László
   Észbontó : levelek Borcsinak : hasznos tanácsok a Z-generáció és szüleik számára / Varga István László. - 2. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2017, cop. 2016. - 204 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5030-74-1 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 613.865
[AN 3697532]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1241 /2018.
Juhász Dániel
   Német ipartörténeti tanulmányok / Juhász Dániel ; [a II. és a IV. fej. továbbá a III. fej. 3. és 4. alfejezete Németh István munkája]. - Eger : Magánkiad., 2017. - 265 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0159-3 fűzött
Németország - ipartörténet - fegyvergyártás - 20. század
62(430)"19" *** 623.4(430)"19"
[AN 3696530]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2018.
Sárosi György (1962-)
   A veszélyes áruk szállításának szabályozástörténete / Sárosi György. - Budapest : Cargo Közlekedési Kft., 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-12-9545-0 fűzött : 6930,- Ft
Magyarország - veszélyes anyag - szállítmányozás - közúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - jogi szabályozás
620.26 *** 656.073.436(439)(094) *** 656.073.436(100)(094)
[AN 3695496]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1243 /2018.
   Folyamatmenedzsment : tudományos tanszéki hallgatói esettanulmányok : Gödöllő, 2017. május 10. : [konferencia kiadvány] / [szerk. Kozma Tímea] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 115 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-640-9 fűzött
folyamatirányítás - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.5 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3695168]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1244 /2018.
   Lechner Tudásközpont, 2014-2017. - Budapest : LLTK, 2017. - 177 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80490-6-1 fűzött
Lechner Lajos Tudásközpont (Budapest)
Budapest - építésügy - műszaki tudomány - információs intézmény - könyvtár
69 *** 027.2(439-2Bp.) *** 62
[AN 3694753]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1245 /2018.
   Ford emlékülés az Óbudai Egyetemen [elektronikus dok.]. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2017]. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2017. okt 27-én rendezett emlékülés előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-449-041-8 műanyag tokban
Galamb József (1881-1955)
Egyesült Államok - autógyártás - személygépkocsi - mérnök - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - restaurálás - elektronikus dokumentum
629.114.6(73) *** 061.5(73)Ford *** 62(=945.11)(73)(092)Galamb_J. *** 7.025.4
[AN 3695345]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2018.
Goldsmith, Mike (1962-)
Space (magyar)
   Az űr : [tíz kihúzható oldallal] / írta Mike Goldsmith ; ford. Pataki Andrea. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 30, [20] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Legendás utazások)
ISBN 978-963-445-942-2 kötött
űrkutatás - világűr - gyermekkönyv
629.78(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3695461]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2018.
International Society for Terrain-Vehicle Systems. International Conference (19.) (2017) (Budapest)
   Program and book of abstracts of the 19th International & 14th European-African Regional Conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems : September 25-27, 2017, Budapest ... - [Gödöllő] : [SZIE GEK Folyamatmérnöki Int.], [2017]. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
Rend. és közread. a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet
ISBN 978-963-269-669-0 fűzött
munkagép - tehergépkocsi - konferencia-kiadvány
629.114.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3695093]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2018.
   Mesterségünk címere: autóépítők / [szerk. Nagy Ádám]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - [64] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5654-44-2 kötött
autotuningolás
629.114.6.073 *** 629.114.82
[AN 3695221]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2018.
Pándy Tamás (1947-)
   A legendás 40-es villamos : a budapesti közlekedés háború utáni első új vonalának története / Pándy Tamás. - Budapest : VTTE, 2017. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 6.)
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-615-80322-2-3 fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - közúti villamosvasút - villamosközlekedés - 1945 utáni időszak
629.434(439)(091)
[AN 3696065]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1250 /2018.
   Aktuális kutatások a Tokaji borvidéken, 2016-2017 / [szerk. Bihari Zoltán] ; [közread. a] Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. - Tarcal : Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutint., [2017]. - 108 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9389-0 fűzött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlészet - borászat - talajtan - növényvédelem
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 631.4(439Tokaj-Hegyalja) *** 632(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3694633]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2018.
Beke Csilla (1958-)
   Akik elmentek péknek : interjúk, fotók, receptek egy különleges világból / Beke Csilla. - [Budaörs] : Csipet K., 2017. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5767-00-5 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - pékség - kisvállalkozás - 21. század - kenyér - péksütemény - szakácskönyv - interjú
664.61(493)(092)(047.53) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3696110]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2018.
Boden, Ben (1971-)
Das Aquaristikbuch für Kids (magyar)
   Akvarisztika gyerekeknek / Ben Boden ; [ford. Ormosi Erika]. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
akvarisztika - gyermekkönyv
639.34(02.053.2)
[AN 3698730]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2018.
Gazdálkodj ökosan! (angol)
   Let us farming ecologically! : visual resource for small-scale ecological farming / [ill. Júlia Csibi] ; [publ. by the Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-269-661-4 fűzött
háztáji gazdaság - biogazdálkodás
631.115.11 *** 631.147
[AN 3695136]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2018.
   Gazdálkodj ökosan! : avagy a háztáji ökológiai szemléletű gazdálkodásról egyszerűen / [graf. Csibi Júlia] ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-269-660-7 fűzött
háztáji gazdaság - biogazdálkodás
631.115.11 *** 631.147
[AN 3695133]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2018.
   Játék- és módszertan gyűjtemény képzőknek / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-653-9 fűzött
biológiai növénytermesztés - környezeti tudatosság - háztáji gazdaság - módszertan - tanári segédkönyv
631.115.11(072) *** 631.147(072) *** 371.3(072)
[AN 3695143]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2018.
Játék- és módszertan gyűjtemény képzőknek (angol)
   Collection of games and methodologies for trainers / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-659-1 fűzött
háztáji gazdaság - biogazdálkodás - környezeti tudatosság - módszertan - tanári segédkönyv
631.147(072) *** 631.115.11(072) *** 371.3(072)
[AN 3695142]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2018.
Keszthelyi Sándor (1976-)
   Kártevők elleni védekezés lehetőségei / Keszthelyi Sándor. - Budapest : Agroinform, 2017. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-10-0 kötött
kártevő - növényvédelem - növénybetegség
632.1/.8
[AN 3694661]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2018.
Lisányi Endréné Beke Judit
   A fenntartható mezőgazdaság / Lisányi Endréné Beke Judit ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2017-. - 21 cm
Európai Unió - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés
338.43(4-62) *** 504.03(4-62)
[AN 3695196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dánia és Magyarország példája. - 2017. - 209, [22] p. : ill.
Bibliogr.: p. [210-223].
ISBN 978-963-269-644-7 fűzött
Dánia - Magyarország - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - összehasonlító módszer - 21. század
338.43(489)"20" *** 338.43(439)"20" *** 504.03(489)"20" *** 504.03(439)"20"
[AN 3695199] MARC

ANSEL
UTF-81259 /2018.
   Az ökológiai gazdálkodás alapjai / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-651-5 fűzött
biogazdálkodás - önellátó gazdálkodás - háztáji gazdaság - tanári segédkönyv
631.147(072) *** 631.115.11(072)
[AN 3695134]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2018.
Az ökológiai gazdálkodás alapjai (angol)
   Introduction to ecological small scale farming / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-657-7 fűzött
biogazdálkodás - önellátó gazdálkodás - háztáji gazdaság - tanári segédkönyv
631.147(072) *** 631.115.11(072)
[AN 3695131]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2018.
   Ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-61.
ISBN 978-963-269-648-5 fűzött
gyümölcstermesztés - biogazdálkodás - tanári segédkönyv
631.147(072) *** 634.1(072)
[AN 3695137]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2018.
Ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés (angol)
   Ecological fruit production / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-60.
ISBN 978-963-269-654-6 fűzött
gyümölcstermesztés - biogazdálkodás - tanári segédkönyv
634.1(072) *** 631.147(072)
[AN 3695140]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2018.
   Ökológiai szemléletű kisállattartás / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-650-8 fűzött
állattenyésztés - kecske - sertés - baromfi - nyúl - biogazdálkodás - tanári segédkönyv
636.39(072) *** 636.4(072) *** 636.5(072) *** 636.92(072) *** 631.147(072)
[AN 3695123]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2018.
Ökológiai szemléletű kisállattartás (angol)
   Ecological small animal husbandry / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-656-0 fűzött
biogazdálkodás - állattartás - kecske - sertés - baromfi - nyúl - oktatási segédlet
631.147(072) *** 636.39(072) *** 636.4(072) *** 636.5(072) *** 636.92(072)
[AN 3695127]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2018.
   Ökológiai szemléletű zöldségtermesztés / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: 69-70.
ISBN 978-963-269-649-2 fűzött
zöldségtermesztés - biogazdálkodás - biológiai növénytermesztés - háztáji gazdaság - tanári segédkönyv
635.1/.8(072) *** 631.147(072) *** 631.115.11(072)
[AN 3695102]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2018.
Ökológiai szemléletű zöldségtermesztés (angol)
   Ecological vegetable production / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-269-655-3 fűzött
biológiai növénytermesztés - zöldségtermesztés - háztáji gazdaság - tanári segédkönyv
631.147(072) *** 635.1/.8(072) *** 631.115.11(072)
[AN 3695103]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2018.
Puckette, Madeline
Wine folly (magyar)
   Wine folly : a bor nagykönyve / Madeline Puckette és Justin Hammack ; [ford. Izing Róbert]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240.
ISBN 978-963-304-507-7 kötött : 5500,- Ft
bor
663.2
[AN 3696355]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2018.
Sarusi Mihály (1944-)
   Pinceszer, meg amit akartok : almádiak kalandozásai szőlőhegyeinken / Sarusi Mihály ; [kiad. a Balatonalmádi Kertbarát Kör]. - Balatonalmádi : Balatonalmádi Kertbarát Kör, 2017. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0445-7 fűzött
Balatoni borrégió - Balatonalmádi - borászat - adoma - anekdota
663.2(439Balatoni_borrégió)(0:82-36)
[AN 3695856]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2018.
   Social farming best practice collection in Visegrad countries / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István University]. - [Gödöllő] : Szt. István Univ., 2017. - 85 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-269-665-2 fűzött
háztáji gazdaság - szociális program - Visegrádi államok
631.115.11(4-11) *** 364.46(4-11)
[AN 3695120]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2018.
Swinney, Nicola Jane
Dreaming of horses (magyar)
   A legszebb lovak / Nicola Jane Swinney ; Bob Langrish fotóival ; [ford. Zölei Anikó]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-637-6 fűzött : 2999,- Ft
- album
636.1(084.1)
[AN 3695807]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2018.
Szabó Edit
   Gyengébb? Nem! : 26 női történet, 52 étel, 52 bor / Szabó Edit. - Budapest : Corvina, 2017. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6469-9 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - borász - nők a társadalomban - 21. század - interjú - szakácskönyv
663.2(439)(092)(047.53) *** 316.37-055.2(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3696083]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2018.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2017) (Miercurea Ciuc)
   SZIE GTK Csíkszeredai TDK összefoglaló kötete / [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika]. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 14 p. : ill., színes ; 22 cm
A konferenciát 2017. febr. 3-án rendezték
ISBN 978-963-269-618-8 fűzött
Székelyföld - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - agrotechnika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
63 *** 378.184 *** 061.3(498.4-2Csíkszereda) *** 711.1(498.4Székelyföld)
[AN 3695222]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2018.
   A szövetkezés-együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban / szerk. Szabó G. Gábor, Baranyai Zsolt. - Budapest : Agroinform, 2017. - 359 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A szövetkezés-együttműködés akadályai, feltételei és fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5666-16-2 fűzött
Magyarország - gazdasági együttműködés - ágazati gazdaságpolitika - élelmiszeripar - mezőgazdaság - gazdaságszociológia - 21. század
338.439(439)"201" *** 338.1(439)"200/201" *** 663/664(439)"201" *** 338.43(439)"201" *** 316.334.2
[AN 3694664]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1274 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Philosophie der Freiheit (magyar)
   A szabadság filozófiája : egy modern világszemlélet alapelemei : természettudományos módszer szerint végrehajtott lelki megfigyelési eredmények / Rudolf Steiner ; [ford. Dalmai Zoltán]. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-62-5 fűzött : 2800,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3699270]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1275 /2018.
Bartók Béla (1967-)
   Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben / [szöveg Bartók Béla] ; [fotó Szántó György]. - Eger : Líceum K., 2017. - 28, [2] p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 6.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-57-4 fűzött
Eszterházy Károly (1725-1799)
Eger - Magyarország - püspök - katolikus egyház - helyismeret - megemlékezés - 18. század
282(439)(092)Eszterházy_K. *** 908.439-2Eger *** 061.75(439-2Eger)"1925"
[AN 3696567]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; megj. a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában. - 8. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2017. - 916, 349, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7303-51-7 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3698388]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2018.
Bogárdi Szabó István (1956-)
   Hit által / Bogárdi Szabó István, Gáncs Péter, Veres András. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2017. - 261 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-91-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - ökumené - püspök - református egyház - evangélikus egyház - katolikus egyház - 20. század - 21. század - interjú - prédikáció
23/28 *** 261.8 *** 284.2(439)(092)Bogárdi_Szabó_I.(047.53) *** 252 *** 284.1(439)(092)Gáncs_P.(047.53) *** 282(439)(092)Veres_A.(047.53)
[AN 3695314]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2018.
Csoma Zsigmond (1952-)
   A reformáció borai és virágai : történeti, néprajzi tanulmányok / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2017. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-298. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5666-13-1 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - egyháztörténet - protestantizmus - szőlészet - borászat - kertészet - újkor
284(439) *** 634.8(439)(091) *** 663.2(439)(091) *** 635(439)"15/17" *** 930.85(439)
[AN 3694670]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2018.
   Egymás terhét hordozzuk : 25 éves a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége / [szerk. Gilicze Andrásné]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker. Nőszövetsége, 2017. - 172 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80665-4-9 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség
Magyarország - református egyház - vallási szervezet - egyesület - nő - testülettörténet - ezredforduló
284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület) *** 267 *** 061.2-053.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület)"199/201"
[AN 3694703]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2018.
Horváth István (1970-)
   Pyrker János László érsek egri öröksége / [szöveg Horváth István] ; [fotó Szántó György]. - Eger : Líceum K., 2017. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 4.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-55-0 fűzött
Pyrker János László (1772-1847)
Magyarország - Eger - érsek - katolikus egyház - 19. század - helyismeret
282(439)(092)Pyrker_J. *** 908.439-2Eger
[AN 3696448]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2018.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeret-vizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - 5. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2017. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
Bibliogr.: p. [136].
Fűzött : 700,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-55-4)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3698455]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2018.
Martínez Vila, Pablo
Psicología de la oración (magyar)
   Imádság és lelkialkat / Pablo Martínez Vila ; [ford. Tóth Eszter]. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2009. - 214 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-008-2 fűzött : 2200,- Ft
imádkozás - lélektan
248.143 *** 159.9
[AN 3697534]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2018.
McDowell, Josh (1939-)
Answers to tough questions skeptics ask about the Christian faith (magyar)
   Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre / Josh McDowell, Don Stewart ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad. - Budapest : KIA, 2017. - 303 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-22-5 fűzött
hitvita
239
[AN 3697543]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2018.
Nagy László, G.
   Ki beszél itt a Megváltóról? : evangéliumi tanítások világi köntösben / G. Nagy László. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 232-238.
ISBN 978-615-5715-15-0 fűzött : 3490,- Ft
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 3694840]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2018.
Nagybocskai Tamás
   Evangélikusok Nagyatádon : a nagyatádi evangélikus gyülekezet és templom története / Nagybocskai Tamás. - Nagyatád : Önkormányzat, 2017. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87153-3-3 fűzött
Nagyatádi Evangélikus Egyházközség
Nagyatád - evangélikus egyház - egyházközség - helytörténet
284.1(439-2Nagyatád)(091) *** 943.9-2Nagyatád
[AN 3696153]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2018.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2017. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-26-9 fűzött : 550,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3699210]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2018.
Plass, Adrian (1948-)
Why I follow Jesus (magyar)
   Miért követem Jézust? / Adrian Plass ; [ford. Schwábné Gefferth Katalin] ; Lente István illusztrációival. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2017. - 220 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-29-9 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3697490]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2018.
Schambach, R. W. (1926-2012)
The anointing for miracles (magyar)
   A csodatevő kenet : hogyan működhetsz együtt Isten természetfeletti erejével / R. W. Schambach és Donna J. Schambach. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 204 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-89-0 fűzött : 2950,- Ft
Egyesült Államok - baptista egyház - egyházi személy - 20. század - 21. század - memoár
248.214 *** 286.15(73)(092)Schambach,_R._W.(0:82-94) *** 286.15(73)(092)Schambach,_D._J.(0:82-94)
[AN 3696556]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2018.
Sproul, R. C. (1939-2017)
Knowing Scripture (magyar)
   A Szentírás megismerése ; A tévedhetetlenség magyarázata / R. C. Sproul ; [ford. Giogiorv Adrian] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2017. - 221 p. ; 20 cm
Egys. cím: Knowing Scripture ; Explaining inerrancy
ISBN 978-615-5446-35-1 fűzött
bibliakutatás - hermeneutika - pápai tévedhetetlenség
22.06 *** 22.013
[AN 3697544]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2018.
Száraz Miklós György (1958-)
   Írd fel házad kapujára : a zsidó történelemről és hagyományról / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2017. - 247 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-244-794-0 kötött : 3750,- Ft
zsidó vallás - zsidóság - nemzettörténelem
296 *** 316.347(=924)(100)(091)
[AN 3697479]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2018.
Tengely Adrienn
   Bartakovics Béla érsek, a kultúra mecénása / [szöveg Tengely Adrienn] ; [fotó Szántó György]. - Eger : Líceum K., 2017. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380 ; 5.)
Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-615-5621-56-7 fűzött
Bartakovics Béla (1792-1873)
Magyarország - Eger - érsek - katolikus egyház - művelődéstörténet - 19. század
282(439)(092)Bartakovics_B. *** 930.85(439-2Eger)
[AN 3696560]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2018.
Thomas, Gary (1961-)
Sacred pathways (magyar)
   Megszentelt utak : fedezd fel a saját utadat Istenhez! / Gary Thomas ; [ford. Farkas Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2017. - 265 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-376-2 fűzött : 2900,- Ft
hit - életvezetés
248 *** 613.865
[AN 3694819]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2018.
Thondup Tulku Rinpoche
The healing power of mind (magyar)
   A tudat gyógyító ereje : egyszerű meditációs gyakorlatok az egészség, a jóllét és a megvilágosodás érdekében / Thondup Tulku Rinpocse ; Daniel Goleman előszavával ; [ford. és az előszót írta Agócs Tamás] ; [... ill. Toperczer Mariann]. - Budapest : Satori-Book Bt., 2017. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-226.
ISBN 978-963-06-2646-0 fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 3699331]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1294 /2018.
Barcza Dániel (1976-)
   Felhőgyár : egy szociális design ABC = Cloudfactory : a social design ABC / [szerzők ... Barcza Dániel, Fehér Bori] ; [közread. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem]. - Budapest : Mome, 2017. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5134-13-5 fűzött
Bódvaszilas - közösségfejlesztés - helyi társadalom - esélyegyenlőség - felzárkóztatás - művészetpedagógia
316.45(439-2Bódvaszilas) *** 316.4.052(439-2Bódvaszilas) *** 37.036
[AN 3695075]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2018.
Farkas Tibor (1969-)
   Bátyai tanulmányok / Farkas Tibor, Kolta Dóra. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 122 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-635-5 fűzött
Bátya - faluszociológia - statisztikai adatközlés
316.334.55(439-2Bátya)(083.41)
[AN 3695251]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2018.
Gottman, John Mordechai (1942-)
Why marriages succeed or fail (magyar)
   Min múlik egy házasság? : és mit tehetünk érte? / John Gottman és Nan Silver ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 318, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-67-9 fűzött : 3990,- Ft
párkapcsolat - házasság
316.472.4
[AN 3694837]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2018.
Rudnák Ildikó (1962-)
   A multikulturalizmus útján [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / Rudnák Ildikó. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-629-4
multikultúra - munkaügy - elektronikus dokumentum
316.7 *** 331
[AN 3695342]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2018.
Sákovics Diana
   Hol rontom el? : a boldog párkapcsolatok pszichológiája / Sákovics Diana. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-[256].
ISBN 978-615-5609-88-6 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3694767]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1299 /2018.
Arlon, Penelope
Knights & castles (magyar)
   Lovagok és várak / írta Penelope Arlon és Tory Gordon-Harris ; [ford. Vajda Ágnes]. - [Budapest] : Móra, [2017]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lego kalandok a valós világban
ISBN 978-963-415-646-8 kötött : 2999,- Ft
udvari élet - középkor - gyermekkönyv
394.012(02.053.2)
[AN 3695816]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2018.
Csapody Miklós (1955-)
   Szakralitás, tudomány, művészet : Bálint Sándor munkássága, 1940-1980 : kapcsolatok, pályarajz, levelek / Csapody Miklós ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp. : NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015-. - ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - tudós - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 001(439)(092)Bálint_S.
[AN 3625526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 338 p.
ISBN 978-615-5764-67-7 fűzött
[AN 3695576] MARC

ANSEL
UTF-81301 /2018.
Ernyey Béla (1942-)
   Zoknihossz / Ernyey Béla. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 221, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9054-7 kötött : 3490,- Ft
illemtan
395
[AN 3694732]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2018.
Li Yiyun (1972-)
Storia di Gilgamesh (magyar)
   Gilgames / újrameséli Yiyun Li ; ill. Marco Lorenzetti. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 9.)
Ford. Bíró Júlia
ISBN 978-615-5450-10-5 kötött : 2999,- Ft
sumer irodalom - olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - eposz - mese
398.221(=921) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3692925]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2018.
Schmidt Cecília (1989-)
   Egyik kutya, másik eb / Schmidt Cecília. - Budapest : Csimota, 2017. - [95] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5649-19-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - közmondás - szólás - gyermekkönyv
398.9(=945.11)(02.053.2) *** 809.451.1-318(02.053.2) *** 802/809-318(02.053.2) *** 398.9(=00)(02.053.2)
[AN 3696236]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2018.
Sebestyén István (1955-)
   Hálaadás / Sebestyén István. - [Kakasd] : Magánkiad., 2017. - 80 p. : ill. ; 16x16 cm + CD
ISBN 978-615-00-0274-3 kötött
magyar néprajz - bukovinai székelyek - népi vallásosság - népdal - ima - auditív dokumentum
398.88(=945.11)(498.6) *** 243 *** 784.4(=945.11)(498.6)
[AN 3696672]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2018.
   Találós kérdések. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-42-1 fűzött : 599,- Ft
találós kérdés - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3696253]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2018.
   Világjáró mesék : népmesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-28-5 fűzött : 599,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3696259]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1307 /2018.
   Életsorsok : magyar máltai lovagok száműzetésben / szerk. Okolicsányi Lajos és Révay Péter ; [a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kiadványa]. - Budapest : M. Máltai Lovagok Szövets., 2017. - 343 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-12-9654-9 kötött
Magyarország - lovagrend - emigráns - 20. század - ezredforduló - memoár
325.25(=945.11)(100)(0:82-94) *** 929.71(439)(092)(0:82-94)
[AN 3694546]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2018.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 807 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-684-8 kötött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3698666]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2018.
Janša, Janez (1958-)
Okopi (magyar)
   Lövészárkok : a bukott rendszerváltás Szlovéniában / Janez Janša ; [ford. Vincze Máté] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2017. - 463 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5118-55-5 fűzött : 3200,- Ft
Szlovénia - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(497.12)"199"
[AN 3694900]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2018.
Nagy László, J. (1945-)
   Magyarország és az arab világ, 1947-1989 / J. Nagy László ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-315-353-6 fűzött
Magyarország - nemzetközi kapcsolat - diplomáciatörténet - arab ország - 1945 utáni időszak
327(5-011)"194/198" *** 327(61)"194/198" *** 327(439)(5-011)"194/198"
[AN 3695901]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2018.
Pokol Béla (1950-)
A jurisztokratikus állam (angol)
   The juristocratic state : its victory and the possibility of taming / Béla Pokol ; [transl. by Ágnes Pokol] ; [publ. by the National University of Public Service]. - Budapest : Dialóg Campus : Nat. Univ. of Public Service, cop. 2017. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-615-5764-73-8 fűzött
államelmélet - demokrácia - bíróság - politológia - 21. század
321.72(100)"20" *** 321.01 *** 347.99(100) *** 32.001
[AN 3695627]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2018.
Trudeau, Justin (1971-)
Common ground (magyar)
   Ami összeköt / Justin Trudeau ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 261, [18] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-691-8 fűzött : 3499,- Ft
Kanada - miniszterelnök - politikus - belpolitika - 20. század - 21. század - memoár
32(71)(092)Trudeau,_J.(0:82-94) *** 323(71)"201"(0:82-94)
[AN 3696417]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1313 /2018.
   Batthyány Lajos nádor / szerk. Móricz Péter ; [kiad. a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2017. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-80467-5-6 fűzött
Batthyány Lajos (1696-1765)
Körmend - Magyarország - nádor - történelmi személy - arisztokrácia - társadalomtörténet - helytörténet - 18. század
943.9(092)Batthyány_Lajos *** 316.343.322(439)"17" *** 943.9-2Körmend"17"
[AN 3695841]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2018.
Cuşco, Andrei (1982-)
   A contested borderland : competing Russian and Romanian visions of Bessarabia in the late nineteenth and early twentieth century / Andrei Cusco. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - X, 327 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 4.)
Bibliogr.: p. 295-318.
ISBN 978-963-386-159-2 kötött
Besszarábia - Moldova - történelem - 19. század - 20. század
947.89 *** 949.87"18/19"
[AN 3694539]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2018.
Gerencsér Zoltán (1969-)
   Történelmi skizofréniák : esszék, 2013-2016 / Gerencsér Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2017. - 130 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-08-7 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - politológia - esszé
943.9(0:82-4) *** 32.001(0:82-4) *** 940(0:82-4)
[AN 3694685]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2018.
Liebhardt András
   Út az új Heimat-ba / Liebhardt András, Liebhardt István ; [kiad. a Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Dunabogdány : Német Nemzetiségi Önkormányzat, cop. 2017. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-12-9503-0 fűzött
Dunabogdány - helytörténet - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - napló
943.9-2Dunabogdány"194" *** 325.254(=30)(439-2Dunabogdány)"194" *** 316.347(=30)(439-2Dunabogdány)"194" *** 325.254(=30)(439-2Dunabogdány)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Dunabogdány)"194"(0:82-94)
[AN 3695079]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2018.
Rabár Ferenc (1956-)
   Sorsdöntő esztendők : Tata és a piaristák, 1940-1944 / ifj. Rabár Ferenc. - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - 180 p. : ill. ; 25 cm. - (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7110-65-8 kötött
Tatai Kegyestanítórendi Gróf Esterházy Miklós Reálgimnázium
Tata - helytörténet - iskolatörténet - gimnázium - piaristák - második világháború
943.9-2Tata"194" *** 271.786(439-2Tata)"194" *** 373.54(439-2Tata)"194"
[AN 3695560]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2018.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története / Romsics Ignác ; [a térképeket és a helységnévmutatót kész. Sebők László]. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 543 p., [36] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-503.
ISBN 978-963-09-9005-9 kötött : 6990,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3695900]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2018.
Szegedy-Maszák Marianne (1955-)
I kiss your hands many times (magyar)
   Csókolom a kezét / Szegedy-Maszák Marianne ; ford. Rakovszky Zsuzsa ; [... a jegyzeteket és a bibliográfiát gond. és ford. ... Katona Ferenc]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 432, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-[434].
ISBN 978-963-310-270-1 kötött : 3990,- Ft
Szegedy-Maszák család
Weiss család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - 20. század - memoár
929.52(439)Szegedy-Maszák(0:82-94) *** 929.52(439)Weiss(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3699122]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2018.
Szép Sándor
   Jövőnk titka : Udvarhely és a református egyházközség története / Szép Sándor ; [kiad. a Somogyudvarhelyi Református Egyházközség]. - Somogyudvarhely : Somogyudvarhelyi Református Egyházközség, 2017. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-963-12-9017-2 fűzött
Somogyudvarhelyi Református Egyházközség
Somogyudvarhely - református egyház - egyháztörténet - helytörténet
943.9-2Somogyudvarhely *** 284.2(439-2Somogyudvarhely)(091)
[AN 3696071]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2018.
Tatort Geschichte (magyar)
   Tetthely: történelem : mai válaszok a múlt rejtélyeire. - Budapest : Reader's Digest : [Tarsago], cop. 2017. - 320 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-289-377-8 kötött
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 3696384]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2018.
   Traumák és tanulságok : a II. világháború öröksége a Távol-Keleten / szerk. Salát Gergely, Szilágyi Zsolt. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2017. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 8.)
A Budapesten, 2015. nov. 28-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-930-8 fűzött : 3900,- Ft
Távol-Kelet - történelem - nemzetközi feszültség - 1945 utáni időszak - 20. század - 21. század
95-012"194/201" *** 959"194/201" *** 327.5(5-012)"194/201" *** 327.5(59)"194/201"
[AN 3695095]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1323 /2018.
Bagó Tünde
   A Bodeni-tó : több mint útikönyv : [térképpel, élménnyel] / Bagó Tünde ; [fotók Szalai Krisztián]. - [Hédervár] : Publio, 2017. - 340 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-443-328-6 fűzött : 4490,- Ft : 16 EUR
Boden-tó - Svájc - Németország - Ausztria - helyismeret - magyar irodalom - útikönyv - útleírás
908.494(0:82-992) *** 908.430(0:82-992) *** 908.436(0:82-992) *** 914(282.243.13Boden-tó)(036) *** 894.511-992
[AN 3695438]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2018.
Bánfalvi László
   Szülőföldem szép határa : írások a bükki hegyhátról / Bánfalvi László ; [kiad. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2017. - 112, [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-12-9498-9 fűzött
Bükkhát - helyismeret - helytörténet
908.439(234.373.4) *** 943.9(234.373.4Bükkhát)
[AN 3696058]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Buda hegyei / [írta és rajz.] Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 275, [10] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Brúnó Budapesten ; 2.)
ISBN 978-963-415-830-1 kötött : 3999,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3694744]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2018.
Benkő Imre (1943-)
   Acél-mű : Ózd, 1986-2016 : fotóesszé = Steel-art : Ózd, 1986-2016 : photo essay / Benkő Imre. - Budapest : Benkő I. Fotóarchív, 2017. - 199 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-7814-9 kötött
Ózd - helyismeret - fényképalbum - életkép
908.439-2Ózd(084.12) *** 77.04(439)(092)Benkő_I. *** 77.041.7
[AN 3694749]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2018.
   Burgenland / szerk. Jankó Ferenc, Fábián Attila, Hardi Tamás. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2017. - 551 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 14.). (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 521-551.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-359-075-1)
Burgenland - Nyugat-Magyarország - történelem - helyismeret - társadalomföldrajz - határ menti kapcsolat
908.436.3 *** 911.3(436.3) *** 943.63 *** 332.1(439.15-04)
[AN 3695304]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2018.
Fucskár Ágnes
   Erdély : felejthetetlen barangolás Temesvártól Brassóig / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2017. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-447-061-8 kötött
Partium - Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 908.439.21(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3696620]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2018.
Juhász József
   Pécel város kis monográfiája / Juhász József. - 2. kiad. - [Pécel] : [Juhász J.], 2017. - 98 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-88970-4-6 fűzött
Pécel - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pécel *** 943.9-2Pécel
[AN 3699254]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2018.
Kaiser Ottó (1953-)
   Magyar tájak, magyar ízek / Kaiser Ottó ; [a recepteket összeáll. Laczkó Ottó] ; [... írta és ... szerk. Illés Andrea]. - Budapest : Scolar, 2017. - 202, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-805-3 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv - fényképalbum
908.439(084.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3696302]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2018.
Kaiser Ottó (1953-)
Magyar tájak, magyar ízek (angol)
   Sights and tastes of Hungary / Ottó Kaiser ; [recipes were written by Ottó Laczkó] ; [transl. by Márta Nagy]. - Budapest : Scolar, 2017. - 202, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-806-0 kötött : 6995,- Ft
Magyarország - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv - fényképalbum
908.439(084.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3696306]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2018.
   Kozármisleny = Mischlen / [összeáll., szerk. Englender János, Horváthné Hauschl Edit, Reisz Györgyné] ; [fotó Marsalkó Péter] ; [kiad. Német Nemzetiségi Önkormányzat Kozármisleny]. - Kozármisleny : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017. - 69, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9207-7 kötött
Kozármisleny - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kozármisleny(084.12)
[AN 3695687]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2018.
   Lábatlan : a Gerecse és a Duna között. - [Budapest] : [Babor], [2017]. - 35 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-615-80662-1-1 fűzött
Lábatlan - Gerecse - helyismeret - helytörténet - természeti környezet - természetjárás
908.439-2Lábatlan *** 943.9-2Lábatlan *** 502(439-2Lábatlan) *** 796.51(439-2Lábatlan) *** 796.51(439)(234.373.23)
[AN 3695030]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2018.
László Maya (1983-)
   Színezd ki Sopron és a Fertő-táj nevezetességeit! : kreatív színező 20 különleges rajzzal / [ill. László Maya]. - [Sopron] : Steinbach G., 2017. - [20] fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9090-5 fűzött
Sopron - Fertő-vidék - helyismeret - gyermekkönyv - kifestőkönyv
908.439-2Sopron(02.053.2) *** 908.439Fertő-vidék(02.053.2) *** 087.5
[AN 3695283]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2018.
   A régi Sárbogárd képekben : 1900-as évek / [Ángyán József ... szerk.] ; [kiad. a Sárbogárdi Múzeum Egyesület]. - [Sárbogárd] : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2016-. - ill., részben színes ; 31 cm
Sárbogárd - helyismeret - album
908.439-2Sárbogárd(084.1)
[AN 3660377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2017. - 148 p.
ISBN 978-615-80587-2-8 kötött
[AN 3696628] MARC

ANSEL
UTF-81336 /2018.
Szántó István (1949-)
   Egy malomban örölünk / Szántó István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 212, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-20-9 fűzött : 2650,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helyismeret - helyi társadalom - magyar irodalom - karcolat - kisepika
908.439.134(0:82-821) *** 929(439.134) *** 894.511-821
[AN 3696377]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2018.
Tittel Kinga
   Mesélő Budapest / Tittel Kinga ; Kecskés Judit rajz. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 289, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [291].
ISBN 978-615-5501-70-8 fűzött : 4999,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3699215]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2018.
Tompáné Simon Sarolta (1952-)
   Nemeskér múltidéző képeskönyve / írta, szerk. és a képeket gyűjt. Tompáné Simon Sarolta ; [... kiad. a Nemeskérért Alapítvány]. - Sopron : [Nemeskér] : Nemeskérért Alapítvány, 2017. - 297, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 978-963-12-9662-4 fűzött
Nemeskér - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nemeskér(084.12)
[AN 3695420]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2018.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Mezőség : a Holt-tenger tükrében : tóvidék, szórványmagyarság / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2017. - 120 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-615-80435-3-3 kötött : 8300 Ft
Erdélyi-Mezőség - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Mezőség(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3695681]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2018.
Zelenák István (1941-)
   Tokaj, a kincsek városa / írta Zelenák István. - Budapest : Agroinform, 2017. - 154 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-615-5666-06-3 fűzött
Tokaj - útikönyv
914.39-2Tokaj(036)
[AN 3694634]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2018.
Zima Szabolcs (1975-)
   Szép ez a Föld / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2017. - 112 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5654-40-4 kötött
helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12)
[AN 3695662]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1342 /2018.
Bankó Zoltán (1973-)
   Kommentár a munka törvénykönyvéhez : kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez / Bankó, Berke, Kiss. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 842 p. ; 25 cm
Lezárva: 2017. márc. 24.
ISBN 978-963-295-674-9 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3698707]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2018.
Bognár Zalán (1963-)
   Téglákba vésett történelem : a ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai / Bognár Zalán, Jójárt György, Reznák Erzsébet. - 2. jav., bőv. kiad. - Cegléd : Kossuth Múz., 2017. - 351 p. : ill, részben színes ; 27 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 41.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-8317-17-9 kötött : 5600,- Ft
Cegléd - fogolytábor - hadifogoly - második világháború - falfirka - történelmi forrás
343.819.5(439-2Cegléd)"1944/1945"(093) *** 355.257.7(439-2Cegléd)"1944/1945"(093)
[AN 3699202]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2018.
Boros Lajos (1959-)
   Rácsok mögött szabadon / Boros Lajos. - Budapest : Harmat, 2017. - 203, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 978-963-288-386-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - bűnöző - 20. század - 21. század - megtérés - memoár
343.26(439)(0:82-94) *** 343.91(439)(092)Boros_L.(0:82-94) *** 248.152(0:82-94)
[AN 3694824]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2018.
Burián László (1954-)
   Nemzetközi magánjog / Burián László, Raffai Katalin, Szabó Sarolta. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 484 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-320-8 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 3697416]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2018.
Dányi László
   Miért mondott le az Antall-kormány és az Országgyűlés a történelmi Kárpátaljáról? : a magyar - ukrán alapszerződés aláírása (Kijev, 1991. december 6.) és ratifikálása (Budapest, 1993. május 11.) : Békés megye, Békéscsaba és Kárpátalja a 20. és 21. században / Dányi László ; [kiad. Magyarok Világszövetsége ...]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magyarok Világszövetsége, 2017. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-180.
ISBN 978-615-5672-06-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Ukrajna - külpolitika - ezredforduló - alapszerződés
341.24(439)"199" *** 341.24(477)"199" *** 327(439)"199" *** 327(477)"199"
[AN 3698626]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2018.
Dr. Zang
   Egy per - két évtized / Dr. Zang ; [... Civil Akadémia kiad.]. - [Budapest] : Civil Akad., cop. 2017. - 200 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-80202-3-7 kötött
Magyarország - jogeset - csalás - ezredforduló
34.096(439)"199/201" *** 343.721
[AN 3694773]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2018.
   Gazdaság és jog : workshop és hallgatói konferencia : Gödöllő, 2017. május 2. : tanulmánykötet / [szerk. Orlovits Zsolt, Kovács László] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-633-1 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - mezőgazdaság - turizmus - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
347.7(439) *** 63(439) *** 338.48(439) *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3695254]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2018.
Horváth Gyula
   Kommentár a társasházi törvényhez : kommentár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez / Horváth Gyula. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 385 p. ; 19 cm
Lezárva: 2017. júl. 1.
ISBN 978-963-295-686-2 fűzött
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény - útmutató
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)(036)
[AN 3698576]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2018.
Somogyi Éva (1937-)
   Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban : a közös külügyminisztérium magyar tisztviselői, 1867-1914 / Somogyi Éva. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. - 298 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 271-292.
ISBN 978-963-416-084-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - külügyminisztérium - diplomáciatörténet - testülettörténet - tisztviselő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
35.075(439)"187/191" *** 354.11(436/439)"186/191" *** 327(439)"186/191"
[AN 3695897]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2018.
   A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában / szerk. Fodor László és Bányai Orsolya. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 168 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-631-2 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - helyi politika - környezeti politika - környezetvédelem - 21. század
352(439)"201" *** 504.03 *** 504.06
[AN 3695606]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2018.
Tódor János (1952-)
   Vadászjelenetek Magyarországon : gyűlölet-bűncselekmények Olaszliszkától a cigány sorozatgyilkosságig / Tódor János. - Budapest : Osiris, 2017. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-276-288-3 fűzött : 2880,- Ft
Magyarország - cigányság - gyilkosság - rasszizmus - jogeset - 21. század
343.611(439)"200/201" *** 323.12(=914.99)(439)"201" *** 34.096(439)"200/201"
[AN 3696266]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1353 /2018.
Berghoffer Róbert
   Tabu : élet a fehér pokolban = Tabu : Leben in der weissen Hölle / Berghoffer Róbert ; [előszó Stark Tamás] ; [utószó Elena Maurer] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 377, [7] p., [39] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-57-7 kötött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - kényszermunka - második világháború
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 3698608]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2018.
Hermann Attila (1977-)
"Él magyar, áll Buda még!" (angol)
   The red devils : badges of the cavalry divisions and brigades, hussar and uhlan regiments and assault half-regiments recruited from the territory of the Kingdom of Hungary in the Great War / Attila Hermann ; [transl. by Zsuzsanna Miskolczy]. - [Debrecen] : Hermann A., 2017. - 221 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-12-9819-2 kötött
Magyarország - lovasság - katonai egység - jelvény - első világháború
355.146.1(439)"1914/1918" *** 357(439)"1914/1918"
[AN 3694755]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1355 /2018.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries for leaders (magyar)
   Határok a vezetés szolgálatában : vegye kezébe cége, csapata és élete irányítását / Henry Cloud ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2014. - 229 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak. - Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-288-243-7 fűzött : 2500,- Ft
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3697549]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2018.
   Folyamatmenedzsment kihívásai : társadalmi-gazdasági fejlesztési irányok 2017 / szerk. Gyenge Balázs, Reicher Regina, Varga Erika. - Gödöllő : SZIE, 2017. - 209 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék tudományos közleményei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-642-3 kötött
Magyarország - vállalatirányítás - gazdasági fejlődés - innováció - regionális fejlesztés - 21. század
65.012.4 *** 330.34(439)"201" *** 330.341.1(439)"201" *** 332.1(439)"201"
[AN 3695786]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2018.
Sós Péter János (1949-)
   #mindennapipr : gyakorlati Public Relations a webkorszakban / [Sós Péter János]. - Budapest : B. Swan Partners, 2017. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-284.
ISBN 978-963-12-9732-4 kötött
public relations - kommunikáció - internet
659.4 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3694537]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2018.
Vocation of the business leader (magyar)
   Az üzleti vezető hivatása : gondolatok / [szerk. Mark Harrington, Mary Childs, Elizabeth Briel] ; [kiad. Iustitia et Pax Pápai Tanácsa, ... Kérme Egyesület ...]. - Róma : Iustitia et Pax Pápai Tanácsa ; Budapest : Kérme Egyes., 2017. - 28 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-12-2341-5 fűzött
vezetés - üzleti élet - vállalkozás - vallásos irodalom
65.012.4 *** 658.1 *** 244
[AN 3698639]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1359 /2018.
Balogh András
   A hagyományos monetáris politikai transzmisszió / Balogh András, Horváth Zsófia, Kollarik András. - Budapest : MNB, 2017. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 17.)
Bibliogr.: p. 65-71.
Fűzött
monetáris politika - gazdaságpolitika - nemzeti bank
338.246.025.2 *** 336.711
[AN 3695849]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2018.
Borgulya Istvánné (1947-)
   Kommunikáció az üzleti világban / Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2007. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8534-7 fűzött : 4550,- Ft
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 3698656]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2018.
   Can the silk road tune up growth? : opportunities in the European-Asian economic cooperation : the future of European Integration : what are the centrifuge forces threatening it and what should be done about it? : conference logbook on the fourth conference of the Magyar Nemzeti Bank's Lamfalussy Lectures Conference series : Budapest, 23 January 2017 / [ed. Anna Ditta Lugosi]. - Budapest : MNB, 2017. - 109 p. : ill., színes ; 26 cm
Gerinccím: Lamfalussy Lectures Conference 2017. - Bibliogr.
Kötött
Európai Unió - Kína - európai integráció - gazdasági együttműködés - monetáris politika - 21. század - konferencia-kiadvány
339.923(4-62) *** 339.92(4-62)"201" *** 339.92(510)"201" *** 336.7(4-62)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3695666]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2018.
   Ellátási lánc folyamatok : tudományos tanszéki hallgatói esettanulmányok : Gödöllő, 2017. május 11. : [konferencia kiadvány] / [szerk. Kozma Tímea] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákkör. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-639-3 fűzött
termelésszervezés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
658.51 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3695247]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2018.
Fazekasné Szikra Ágnes
   Az aranypiac rövid áttekintése / Fazekasné Szikra Ágnes, Pivarcsi Ágnes. - Budapest : MNB, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 18.)
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
arany - piac - kereskedelem - tőkebefektetés - nemzeti bank
336.71 *** 339.13 *** 336.76 *** 546.59
[AN 3695851]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2018.
   Játszmák és stratégiai megoldások az ellátási lánc hálózatban : ellátásilánc-menedzsment : hallgatói esettanulmánykötet / szerk. Salamonné Huszty Anna, Pónusz Mónika, Kozma Tímea ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék. - Gödöllő : SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tansz., 2017. - 136 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-7836-1 fűzött
Magyarország - logisztika - termelésszervezés - esettanulmány
658.286(439) *** 658.78(439) *** 658.51
[AN 3695295]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2018.
Kassai Zsuzsanna (1982-)
   A 2015-ös Diplomás Pályakövető Rendszer kutatási eredményei / Kassai Zsuzsanna ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2017. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-623-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3695214]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2018.
Kisgyörgy Éva
   Világutazók kézikönyve / Kisgyörgy Éva Travellina. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 183 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-27-6 kötött : 3750,- Ft
utazás - szervezés - útmutató
338.48(036)
[AN 3697409]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2018.
Kovalszky Zsolt
A gazdasági fejlődés mutatószámai II. (angol)
   Indicators of economic development II / Zsolt Kovalszky. - Budapest : MNB, 2017. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm. - (MNB handbooks, ISSN 2498-8413 ; 11.)
Bibliogr.: p. 39-41.
Fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.34(439)"199/201"(083.41) *** 338.1(439)"199/201"(083.41)
[AN 3695843]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2018.
Lámfalussy Sándor (1929-2015)
   Válogatott értekezések / Lámfalussy Sándor ; Ivo Maes szerk. ; Szapáry György közrem. ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank, Belga Nemzeti Bank. - Budapest : MNB, 2017. - 411 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-13-9 kötött
Európai Unió - európai integráció - monetáris politika - pénzpiac - bankügy
336.7(4-62) *** 339.923(4-62)(091)
[AN 3695636]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2018.
A magyar út : célzott jegybanki politika (angol)
   The Hungarian way : targeted central bank policy / [ed. by Kristóf Lehmann, Dániel Palotai, Barnabás Virág]. - Budapest : MNB, 2017. - 955 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Book series of the Magyar Nemzeti Bank, ISSN 2416-3503)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5318-14-6 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - nemzeti bank - gazdaságpolitika - monetáris politika - ezredforduló - 21. század
336.711(439)"200/201" *** 338.246.025.2(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201"
[AN 3695603]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2018.
   Management, organizations and society : [monograph] / ed. Miklós Daróczi, Elżbieta Robak, Sergey Vinogradov. - Budapest : Agroinform, 2017. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-04-9 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - stratégiai menedzsment - szervezés - társadalmi változás
658.3 *** 658.1.011.1 *** 316.42
[AN 3694658]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2018.
McGillian, Jamie Kyle
The kid's money book (magyar)
   Pénzguruk kézikönyve : keress, spórolj, költs és fektess be okosan! / Jamie Kyle McGillian ; [ford. Dezséry-Szűk Dorottya]. - Budapest : Partvonal, 2017. - 104 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-578-300-5 fűzött : 2990,- Ft
pénzügy - bankügy - gyermekkönyv
336.7(02.053.2)
[AN 3696546]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2018.
Rékasi Róbert
   Viselkedéstudományi pénzügyek / Rékási Róbert, Tapaszi Attila. - Budapest : MNB, 2017. - 58 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 15.)
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött
gazdaságpszichológia - pénzügy - lélektan
330.16 *** 159.9 *** 336.7
[AN 3695844]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2018.
Sallai Csilla
   Számviteli szabályzatmintatár : kötelező számviteli szabályzatok magyarázatokkal, számlarend : [számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, önköltségszámítási szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, számlatükör, számlarend] / [Sallai Csilla]. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 428 p. ; 24 cm + pendrive. - (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780)
ISBN 978-615-5085-51-2 fűzött
számvitel - iratminta - útmutató - elektronikus dokumentum
657(036)
[AN 3698661]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2018.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Misz József]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2012. - XXVIII, 672 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9160-7 kötött : 9500,- Ft
gazdaságtan
330
[AN 3698644]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2018.
Straub Fanni
   A magánpraxis-marketing kézikönyve / Straub Fanni ; szerk. Lengyel Lívia. - [Budapest] : Praxis Akadémia, cop. 2017. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0056-5 fűzött : 3990,- Ft
magánpraxis - orvos - marketing
658.8 *** 368.942
[AN 3694608]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2018.
   Tradíció és innováció, 2016 [elektronikus dok.] : három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában : örökölt értékek és újdonságok a hazai munkerőpiac vonatkozásában : konferenciakötet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia anyagából : 2016. november 24. / szerk. Rudnák Ildikó ; [rend. a] SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., [2017]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-628-7
munkaügy - innováció - multikultúra - elektronikus dokumentum
331 *** 330.341.1 *** 316.7
[AN 3695343]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2018.
Veres István Attila
   Bevezetés a devizapiaci kereskedésbe / Veres István Attila. - Budapest : MNB, 2017. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Oktatási füzetek, ISSN 2498-8391 ; 16.)
Bibliogr.: p. 72.
Fűzött
pénzpiac - deviza - tőzsde
339.722 *** 336.76
[AN 3695848]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2018.
Vörösmarty Gyöngyi
   Beszerzés : stratégia, folyamatok, információ / Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 349 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-678-7 kötött
Magyarország - beszerzés - közbeszerzés - tankönyv
658.7(078) *** 351.712.2(439)(078)
[AN 3698705]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1379 /2018.
   "A jelen sokkal tartozik a múltnak...". - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piróth Endre Szociális Központ (Töltéstava)
Töltéstava - szociális otthon - fogyatékos
364.65-056.2/.3 *** 364.046.4(439-2Töltéstava)
[AN 3695423]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1380 /2018.
   330 éves a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium : a személyiségfejlesztés iskolája / [szerk. ... Haraszti Kinga, Hortobágyi Péter] ; [kiad. a Rákóczi Alapítvány]. - Budapest : Rákóczi Alapítvány, 2017. - 268 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium. - Összefoglalás angol, francia, német, olasz és spanyol nyelven
ISBN 978-615-00-0101-2 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest)
Budapest. 2. kerület - gimnázium
373.54(439-2Bp.II.)
[AN 3695874]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2018.
Borbély Tibor Bors (1976-)
   Az életút-támogató pályaorientáció rendszere : habilitációs tanulmánykötet / Borbély-Pecze Tibor Bors. - [Budapest] : [Wesley J. K.], 2017. - 170 p. : ill. ; 26 cm. - (Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9744-45-5 fűzött
pályaorientáció
37.048
[AN 3696107]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2018.
Bruder Emese (1984-)
   A Diplomás Pályakövető Felmérés tavaszi kutatási eredményei a Szent István Egyetemen : SZIE-DPR 2016 / kész. Bruder Emese. - [Gödöllő] : SZIE, cop. 2017. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-647-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - pályakezdés - diplomás - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
378.18(439)"201"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41)
[AN 3695217]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2018.
Csehné Papp Imola (1967-)
   A gazdasági ismeretek oktatásának története és újabb módszertani megközelítései / Csehné Papp Imola ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 132 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 125-132.
ISBN 978-963-269-636-2 fűzött
Magyarország - oktatástörténet - didaktika - gazdaságtan - tantárgy
372.833(439)(091) *** 371.3
[AN 3695232]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2018.
Druckerman, Pamela
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2012. - 351 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-166-7 kötött
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1(44) *** 316.356.2(44)
[AN 3698636]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2018.
Fericsán Kálmán (1945-)
   Rítus és logika : a görögök nevelési irányzatai, elvei és az első oktatási rendszer 3. / Fericsán Kálmán. - Budapest : Agroinform, 2017. - 313 p. : ill. ; 25 cm. - (A pedagógusképzés történeti előzményei ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5666-12-4 kötött
ókori Görögország - neveléstörténet
37(38)(091)
[AN 3694689]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2018.
   Gyakornokok mentorálása az óvodában : útmutató a gyakornokok sikeres pályára állításához. - Budapest : Raabe Klett, 2017. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5328-91-6 fűzött
óvodapedagógia - pedagógusképzés - gyakorlati képzés - támogatás - tanári segédkönyv
371.13(072) *** 372.3(072)
[AN 3694617]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2018.
Herner Dorka
   Gyerekes gondolatok : önismereti egypercesek szülőknek / Herner Dorka. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 230 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5715-99-0 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - önismeret - szülő - anya
37.018.1 *** 613.865-055.2-055.52
[AN 3694761]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2018.
   Iskola a szigeten : a Deák Téri Evangélikus Gimnázium jubleumi évkönyve, 1992-2017 / [fel. szerk. Tóth Katalin]. - Budapest : Deák Téri Evangélikus Gimn., 2017. - 272 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0201-9 fűzött
Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)
Budapest. 5. kerület - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium
373.54(439-2Bp.V.)(091)
[AN 3696510]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2018.
Kulcsár Gábor
   Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában / Kulcsár Gábor ; [közread. a] Waldorf Pedagógiai Intézet. - 2. átd. kiad. - Solymár : Waldorf Ped. Int., cop. 2017. - 152 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-615-00-0075-6 fűzött
alternatív nevelés - írás- és olvasástanítás
371.4Waldorf *** 372.41 *** 372.45
[AN 3699257]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
Parenting your powerful child (magyar)
   Segítség, akaratos a gyerekem! : hogyan neveljük erős akaratú gyermekünket hatalmi harcok nélkül / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2017. - 237 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-397-7 fűzött : 3200,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3694828]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2018.
Lieberman, Alicia F.
The emotional life of the toddler (magyar)
   Érzelmek kisgyerekkorban / Alicia F. Lieberman ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Jaffa, cop. 2017. - 295 p. ; 20 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
ISBN 978-615-5609-94-7 fűzött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 613.95
[AN 3694762]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2018.
   Motiváció és szociális érzékenyítés / [szerk. Ujj Apolka] ; [kiad. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-652-2 fűzött
szociális érzékenység - tanári segédkönyv
372.836.4(072)
[AN 3695116]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2018.
Motiváció és szociális érzékenyítés (angol)
   Social sensitization and motivation / [ed. Apolka Ujj] ; [publ. Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2017. - 22 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-658-4 fűzött
szociális érzékenység - tanári segédkönyv
372.836.4(072)
[AN 3695105]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2018.
Nagy Andor (1985-)
   Egri püspökök és az oktatás a 18. században / [szöveg Nagy Andor, Pálos Zsófia]. - Eger : Líceum K., 2017. - 29 p. : ill., részben színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380)
ISBN 978-615-5621-53-6 fűzött : 350,- Ft
Eger - papképzés - felsőoktatás - 18. század
378.628.2(439-2Eger)"17" *** 378(439-2Eger)"17"
[AN 3697439]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2018.
Nagy Andor (1985-)
Egri püspökök és az oktatás a 18. században (angol)
   Bishops of Eger and education in the 18th century / [text Andor Nagy, Zsófia Pálos] ; [transl. László Ambrus]. - Eger : Líceum, 2017. - 29 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm. - ("The spirit of the Lyceum" educational series, ISSN 2560-1873)
Fűzött : 350,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5621-53-6)
Eger - papképzés - felsőoktatás - 18. század
378.628.2(439-2Eger)"17" *** 378(439-2Eger)"17"
[AN 3696433]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2018.
   Pedagógusok pszichológiai kézikönyve / szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva. - Budapest : Osiris, 2017. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-279-1 fűzött : 9980,- Ft
pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 3696201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 539 p.
ISBN 978-963-276-280-7
[AN 3696203] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 500 p.
ISBN 978-963-276-281-4
[AN 3696204] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 551 p.
Bibliogr.: p. 415-500.
ISBN 978-963-276-284-5
[AN 3696206] MARC

ANSEL
UTF-81397 /2018.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Erziehungskunst (magyar)
   A nevelés művészete : szemináriumi beszélgetések és tantervi előadások : 1919 augusztusában és szeptemberében, a szabad Waldorf-iskola alapításakor, Stuttgartban tartott előadás-sorozat / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2017. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-68-7 fűzött : 2950,- Ft
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 3699271]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2018.
   Tanulmányok az oktatás és a munkaerőpiac egymásra gyakorolt hatásáról / szerk. Csehné Papp Imola ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 172 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-638-6 fűzött
Magyarország - oktatás-gazdaságtan - szakképzés - felsőoktatás - munkaerőpiac - 21. század
378(439)"200/201" *** 37.015.6(439)"200/201" *** 377(439)"200/201" *** 331.5(439)"200/201"
[AN 3695213]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1399 /2018.
Balogh Csaba (1987-)
   Greatest 551 puzzles : from practical games of 2016 / Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2017. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 19,99 EUR
ISBN 978-83-945362-5-1
sakk
794.1
[AN 3695006]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2018.
Beechen, Adam (1968-)
Księga spinjitzu (magyar)
   A spinjitzu könyve / [írta Adam Beechen] ; [ford. Vajda Ágnes]. - Budapest : Móra, cop. 2017. - 96, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lego Ninjago : masters of spinjitzu
ISBN 978-963-415-763-2 kötött : 3499,- Ft
szerepjáték - gyermekkönyv
793.9(02.053.2)
[AN 3695878]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2018.
Cornette, Matthieu (1985-)
   The complete Ragozin / Matthieu Cornette. - Budaörs : Chess Evolution, 2017. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80713-0-7 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3695008]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2018.
Craft smart (magyar)
   Ügyes kezek : [48 kreatív kézműves ötlet] / Adel Kay [et al.] ; [ford. és szerk. Fodor Bernadett]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2017. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
Kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5240-59-1)
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3697452]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2018.
Ernst József (1935-)
   100 év a magyar lovassport történetéből / Ernst József. - Budapest : Cartaphilus, 2008-2017. - 3 db ; 25 cm
A 2. kötetet kiad. a Bioenergetic Kiadó, a 3. kötetet kiad. az Agroinform Kiadó
Magyarország - lovassport - történeti feldolgozás
798(439)(091)
[AN 2786305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1945-1972. - 2017. - 453 p. : ill. + CD
Versenyeredmények. - Bibliogr.: p. 448-453.
ISBN 978-615-5666-07-0 kötött
elektronikus dokumentum
[AN 3697073] MARC

ANSEL
UTF-81404 /2018.
Galambos Ádám
   Félmaraton könyv : minden, ami egy tökéletes félmaratonhoz kell : [90 perces letölthető oktatóanyaggal] / Adam G. Steve. - Budapest : Columb K., 2017. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88681-3-8 fűzött : 2990,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 3694999]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2018.
Gretler, Thomas (1969-)
Das Angelbuch für Kids (magyar)
   Horgászkönyv gyerekeknek / Thomas Gretler ; [ford. Klein Szilvia]. - [Budapest] : Saxum, 2017. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-248-264-4 kötött : 2800,- Ft
horgászat - gyermekkönyv
799.1(02.053.2)
[AN 3695890]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2018.
Grivas, Eystratios (1966-)
   Mastering rook vs pieces endgames / Efstratios Grivas. - Budaörs : Chess Evolution, 2017. - 336, [4] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: The modern endgame manual
ISBN 978-615-80713-2-1 fűzött : 24,95 EUR
sakk
794.1
[AN 3695793]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2018.
Hoffmeier, Mark
Księga Monstroksa (magyar)
   Monstrox könyve / [írta Mark Hoffmeier, Paul Hoffmeier] ; [ford. Vajda Ágnes]. - Budapest : Móra, cop. 2017. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Lego Nexo Knights
ISBN 978-963-415-603-1 kötött : 3499,- Ft
szerepjáték - gyermekkönyv
793.9(02.053.2)
[AN 3695865]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2018.
Károlyi Tibor (1961-)
   Alexander Beliavsky / Tibor Károlyi. - Budaörs : Chess Evolution, 2017. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Legendary chess careers ; 1.)
ISBN 978-615-80713-8-3 fűzött : 24,95 EUR
Bêlâvsʹkij, Oleksandr Genrihovič (1953-)
Ukrajna - sportoló - sakk - 20. század - 21. század
794.1(477)(092)Belâvskij,_A._G.
[AN 3695024]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2018.
   Kirchhofer József életműve = Das Lebenswerk von Josef Kirchhofer / [szerk. ... Scherzinger Mária ... és Mester Attila] ; [az önéletrajzot írta ... Pécs Balázs] ; [ford. ... Scherzinger Mária]. - Gödöllő : Német Nemzetiségi Önkormányzat, [2017]. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 2560-1903)
ISBN 978-963-12-9914-4 fűzött
Kirchhofer József (1919-2009)
Magyarország - edző - atlétika - 20. század
796.42.071.4(439)(092)Kirchofer_J.
[AN 3695589]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2018.
Mező György
   Vitorlázórepülő emlékeim / Mező György. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5640-22-3 fűzött : 2850,- Ft
Magyarország - sportoló - vitorlázórepülés - 20. század - 21. század - memoár
797.551(439)(092)Mező_Gy.(0:82-94)
[AN 3696381]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2018.
Mező László (1956-)
   10 éves a B. A. Z. megyei női labdarúgó bajnokság, 2007-2017 / Mező László. - Miskolc : Budai Ny., [2017]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-615-80692-2-9 fűzött : 1260,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - sporttörténet - labdarúgás - nő - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"200/201"
[AN 3696148]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2018.
Naiditsch, Arkadij (1985-)
   Most instructive endgames of 2016 / Arkadij Naiditsch, Csaba Balogh. - Budaörs : Chess Evolution, 2017. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 24,95 EUR
ISBN 978-83-945362-6-8
sakk
794.1
[AN 3694985]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2018.
Polgár Judit (1976-)
   Kalandozás a sakktáblán : [4 éves kortól] / Polgár Judit ; [ill. Polgár Zsófia, Kövesdi Dóra, Dániel Andrea]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 62, [1] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-437-152-6 fűzött : 2999,- Ft
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3695964]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2018.
Polgár Judit (1976-)
   Sakk és matt : [6 éves kortól] / Polgár Judit ; [ill. Polgár Zsófia, Kövesdi Dóra, Dániel Andrea]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 134, [1] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Matricákkal
ISBN 978-963-437-154-0 fűzött : 3499,- Ft
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696288]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2018.
Polgár Judit (1976-)
   Sakklépések : [5 éves kortól] / Polgár Judit ; [ill. Polgár Zsófia, Kövesdi Dóra, Dániel Andrea]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 110, [1] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Matricákkal
ISBN 978-963-437-153-3 fűzött : 3499,- Ft
sakk - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
794.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3696284]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2018.
Schmitt, Gudrun (1963-)
Zarte Butterbrottütensterne (magyar)
   Zacskócsillagok / Gudrun Schmitt ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 126.)
ISBN 978-963-278-308-6 fűzött : 1995,- Ft
papírművészet - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3695402]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2018.
Stilton, Geronimo
Il libro dei giochi delle vacanze (magyar)
   Játékok könyve / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-010-5 fűzött
gyermekjáték
793/794(02.053.2) *** 796.1
[AN 3697577]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2018.
Tóth Enikő
   A stencilezés alapjai / Tóth Enikő. - Budapest : Cser K., 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 125.)
ISBN 978-963-278-254-6 fűzött : 1995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3695397]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1419 /2018.
Árvai Anikó
   Zsinórsodrás / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2017. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 124.)
keretcím: Kézimunka
ISBN 978-963-9759-53-4 fűzött : 1995,- Ft
ékszer - zsineg - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3695394]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2018.
Bányai Gizella (1946-)
   Bányai Gizella. - [Gödöllő] : [Levendula Galéria], [2017]. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2017/5.)
ISBN 978-615-80784-1-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bányai_G.
[AN 3694626]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2018.
Bujdosó Ernő (1944-)
   Bujdosó Ernő. - [Gödöllő] : [Levendula Galéria], [2017]. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2017/6.)
ISBN 978-615-80784-2-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bujdosó_E.
[AN 3694629]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2018.
   Eszterházy egyeteme : az egri Líceum képes albuma / [szerk. Nagy Andor] ; [fotó Szántó György]. - Eger : Líceum K., 2017. - 157 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Bibliogr.: p. 152-156.
ISBN 978-615-5621-62-8 kötött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
Eger - egyetem - építészet - művelődéstörténet - album
727.3(439-2Eger)(091) *** 378.4(439-2Eger)(091) *** 930.85(439-2Eger)
[AN 3696642]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2018.
   Exchange in Kunstmix - die Produzentengalerie im Schnoor. - [Gödöllő] : [Levendula Galéria], [2017]. - [19] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Levendula Galéria művészeti sorozata, ISSN 2416-3090 ; 2017/3.)
ISBN 978-615-80784-3-6 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)"200/201"
[AN 3694623]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2018.
Fülöp Péter (1967-)
   100 tükör / [Fülöp Péter]. - [Győr] : Palatia, 2017. - [3], 100, [6] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7692-89-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Fülöp_P.
[AN 3695431]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2018.
   Gebauer Ernő munkássága a sajtó tükrében / szerk. Komlós Attila. - Pécs : Kozármisleny : Hetedhéthatár, 2017. - 85, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80040-5-3 fűzött
Gebauer Ernő (1882-1962)
Magyarország - festőművész - 20. század - cikkgyűjtemény
75(439)(092)Gebauer_E.(0:82-92)
[AN 3695617]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2018.
Kincses Károly (1954-)
   Toldi Fotógaléria, 1981 / Kincses Károly, Reha György, Tímár Péter. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 103 p. : ill. ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2017. nov. 9 - 2018. jan. 14. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 102. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-9473-6 fűzött
Toldi Fotógaléria (Budapest)
Magyarország - galéria - fotóművészet - 20. század
069(439-2Bp.)Toldi_Fotógaléria"198" *** 77.04(439)"198"
[AN 3695153]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2018.
   A kísérleti textil : a Velemi Alkotóműhely szerepe az autonóm textil kibontakozásában : Zsennye, valamint a Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely hatása a biennálékra és triennálékra : konferencia : Szombathelyi Képtár, 2015. szeptember 29. / [... szerk. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2017]. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
ISBN 978-963-9827-33-2 fűzött
Velemi Textilművészeti Alkotóműhely
Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely
Velem - Zsennye - Kecskemét - Magyarország - textilművészet - művésztelep - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
745.52(439)"197/201" *** 061.28(439-2Velem)"197/198" *** 061.28(439-2Zsennye)"198/199" *** 061.28(439-2Kecskemét)"200/201" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3695835]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2018.
   Konstellációk : [Matéria Művészeti Társaság kiállítása] : [Művészetek Háza, Csikász Galéria, Veszprém, 2017. október 14 - november 30.]. - Veszprém : Műv. Háza, [2017]. - 33 p. : ill., főként színes ; 16 cm
Papírtokban
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3695891]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2018.
Magyar Péter (1937-)
   A végtelen gyökerei : Magyar Péter térrajzai : [Műcsarnok, Box, 2017. október 4 - 2017. október 30.] = The roots of infinity : Magyar Péter spatial drawings / [kurátor ... Szerdahelyi Júlia]. - Budapest : Műcsarnok, 2017. - 34 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5695-11-7 fűzött
Egyesült Államok - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - rajz - kiállítási katalógus
72(73)(=945.11)(092)Magyar_P. *** 741(73)(=945.11)(092)Magyar_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3694754]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2018.
Nagy Andor (1985-)
Eszterházy egyeteme (angol)
   Eszterházy's university : a walk in the Lyceum of Eger / [written and ed. by Andor Nagy] ; [transl. László Ambrus]. - Eger : Líceum, 2017. - 29 p. : ill., színes ; 15x15 cm. - ("The spirit of the Lyceum" educational series, ISSN 2560-1873)
Fűzött : 350,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5621-52-9)
Eger - egyetem - építészettörténet
727.3(439-2Eger)(091)
[AN 3696426]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2018.
Nagy Andor (1985-)
   Eszterházy egyeteme : séta az egri Líceumban / [írta és szerk. Nagy Andor] ; [fotó Szántó György]. - Eger : Líceum K., 2017. - 29 p. : ill., színes ; 15x15 cm. - ("Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, ISSN 2559-9380)
ISBN 978-615-5621-52-9 fűzött : 350,- Ft
Eszterházy Károly Egyetem (Eger)
Eger - egyetem - építészettörténet
727.3(439-2Eger)(091)
[AN 3697426]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2018.
   Nagy Gyula, az igaz képek festője / [... szerk. Sárváriné Rieder Zsuzsanna]. - Várpalota : [Önkormányzat], 2017. - 167 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Közread. Várpalota Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-963-12-8341-9 kötött
Nagy Gyula (1922-1966)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Nagy_Gy.
[AN 3695702]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2018.
Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna
   Quillingdíszek / Pintérné Végh Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., 2018. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 127.)
ISBN 978-963-278-376-5 fűzött : 1995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3695409]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2018.
Simon, Béatrice (1970-)
Granny Squares auf andere Art (magyar)
   Horgolt nagyiblokkok : új formák, új modellek / Beatrice Simon, Barbara Wilder ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2018. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9666-94-8 fűzött : 2995,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3695483]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2018.
Sümegi György (1947-)
   Bényi Árpád festőművész : börtön és betiltás: 1956, 1966 / Sümegi György. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2017. - 162 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80158-6-8 kötött
Bényi Árpád (1931-2006)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Bényi_Á.
[AN 3694699]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1436 /2018.
Dudich Ákos (1975-)
   ABC 0-24 : nonstop rock 'n' roll interjúk / Dudich Ákos, Pritz Péter. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2017. - 459 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-98-4 fűzött : 2990,- Ft
könnyűzene - ezredforduló - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(100)"199/201"(047.53)
[AN 3694903]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2018.
Hegyi Iván (1953-)
   Éjjel-nappal rock : rock around the clock / Hegyi Iván. - [Budapest] : Sprint Kft., [2017]. - 192 p. : ill. ; 25x25 cm
ISBN 978-615-80305-6-4 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(439) *** 78.067.26.036.7(100)
[AN 3695668]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2018.
Juhász Előd (1938-)
   Kocsis Zoltán : emlékmozaikok, képek, hangulatok / Juhász Előd. - Budapest : Scolar, 2017. - 95 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-803-9 kötött : 3995,- Ft
Kocsis Zoltán (1952-2016)
Magyarország - zongoraművész - karmester - 20. század - 21. század - interjú
786.2.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53) *** 785.11.071.2(439)(092)Kocsis_Z.(047.53)
[AN 3696269]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2018.
Sting (1951-)
Broken music (magyar)
   Széttört zene / Sting ; [ford. M. Nagy Miklós ..., Gy. Horváth László ...]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2004. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-819-9 kötött : 3990,- Ft
Sting (1951-)
Anglia - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Sting(0:82-94)
[AN 3698538]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1440 /2018.
   Falu a nagyvárosban : 20 éves a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes / szerk. Molnár Márk. - Budapest : Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyes., cop. 2017. - 128, [4] p. : ill., színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-12-9167-4 fűzött
Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes
Budapest. 15. kerület - néptáncegyüttes
793.31.071(439-2Bp.XV.)
[AN 3694756]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1441 /2018.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 7. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2017, cop. 2005. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-39-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - frazeológia - szólás
809.451.1-318
[AN 3697421]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2018.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - 18. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-184-3 kötött : 2900,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=40=945.11
[AN 3699128]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2018.
   Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei / szerk. Gecső Tamás, Szabó Mihály. - Székesfehérvár : KJF ; Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 199.)
Váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-123-3 fűzött : 2990,- Ft
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3696391]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2018.
Földes Judit
   Bulldózer-némettanfolyam kezdőknek : 3. rész : kezdjen el végre beszélni! / [írták Földes Judit, Neményi András]. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], cop. 2017. - 2 db : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3696227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 128 p. + 3 CD
ISBN 978-615-80334-2-8
[AN 3696231] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 87 p. + 3 CD
ISBN 978-615-80334-3-5
[AN 3696234] MARC

ANSEL
UTF-81445 /2018.
Nagy Andrea (1967-)
   Des pronoms au texte : études de linguistique textuelle / Andrea Nagy. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, ISSN 1588-6492 ; 12.)
Bibliogr.: p. 103-110.
ISBN 978-963-318-667-1 fűzött
francia nyelv - szövegnyelvészet - névmás
804.0-73 *** 804.0-24
[AN 3695609]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2018.
Tóthné Litovkina Anna (1963-)
   Aki keres, az talál : bibliai közmondások szótára / T. Litovkina Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2017. - 226 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 48.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-409-105-9 fűzött : 1990,- Ft
Biblia
közmondás - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318 *** 22
[AN 3696386]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1447 /2018.
Bánfalvi Lászlóné (1953-)
   Balogh Béni, 1922-2000 : Nekézseny szülötte, a magyar rege- és mondavilág írója / Bánfalvi Lászlóné, Hideg Ágnes ; [kiad. Nekézseny Község Önkormányzata]. - Nekézseny : Önkormányzat, 2017. - 111, [25] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-102. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9499-6 fűzött
Balogh Béni (1922-2000)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Balogh_B. *** 012Balogh_Béni
[AN 3696051]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2018.
   Jégtörő írók : Tamási Áron- és Sütő András-emlékkonferencia : 2016. szeptember 20. / [szerk. Ablonczy László]. - [Budapest] : MMA, 2017. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-69-0 fűzött
Tamási Áron (1897-1966)
Sütő András (1927-2006)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 894.511(498)(092)Sütő_A.
[AN 3695086]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2018.
Niczky Emőke
   Ébresztő : Szentmihályi Szabó Péter emlékezete / Niczky Emőke. - Budapest : Agroinform, 2017. - 286 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5666-14-8 kötött
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - memoár - interjú
894.511(092)Szentmihályi_Szabó_P.(0:82-94) *** 894.511(092)Szentmihályi_Szabó_P.(047.53)
[AN 3694720]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2018.
Varga Rudolf (1950-)
   A czipotti világváltozat : impressziók, elemzések / Varga Rudolf. - [Pomáz] : Szózat Kvk., 2017. - 156, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0263-7 fűzött : 1575,- Ft
Czipott György (1951-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Czipott_Gy.
[AN 3696611]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1451 /2018.
Abnett, Dan (1965-)
Ravenor rouge (magyar)
   Ravenor, a kívülálló / Dan Abnett ; [ford. Molnár Orsolya]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 491 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-9940-60-4 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3694927]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2018.
Abulhawa, Susan (1970-)
Mornings in Jenin (magyar)
   Hajnal a tiltott kertben / Susan Abulhawa ; [ford. Dobosi Beáta]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 485, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 485.
ISBN 978-963-433-293-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698760]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2018.
Ameling, Anne (1976-)
Drei-Fünf-Acht Minutengeschichten zu Weihnachten (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék Mikulásra és karácsonyra / [írta] Anne Ameling ; [rajz.] Monika Parciak ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 114, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-316-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696332]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2018.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen csodálatos meséi. - 2. kiad. - Budapest : Roland, [2017]. - 158, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-34-7 kötött : 3990,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3699134]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2018.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Sneedronningen (magyar)
   A Hókirálynő : mese hét képben / Hans Christian Andersen ; [ill. A. Cherepanov]. - [Érd] : Elektra Kvk., 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-37-7 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696147]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2018.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
   Gesta Hungarorum [elektronikus dok.] : a magyarok cselekedetei / Anonymus és a "dalnok" Vászoly herceg. A félremagyarázott Anonymus / Berenik Anna ; szerk. Tamáska Péter Miklós. - Szöveg (pdf : 171.3 MB). - [Budapest] : [Tamáska P. M.], 2017
Az eredeti kézirat és a latin és magyar nyelvű kiadások fotómásolataival. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-146481. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-89656-8-4)
Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz)
magyarságkutatás - középkori latin irodalom - 13. század - történelmi forrás - krónika - kétnyelvű dokumentum - fényképmásolat - elektronikus dokumentum
871-94.02(439)=945.11 *** 943.9"08/09"(093) *** 930.1(439)(092)Anonymus(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3697870]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2018.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
White hot kiss (magyar)
   White hot kiss : perzselő csók : Komor elemek 1. könyv / Jennifer L. Armentrout ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 473 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-022-6 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3696081]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2018.
Baldacci, David (1960-)
Memory man (magyar)
   Emlékek börtönében / David Baldacci ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-081-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3696034]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2018.
Balogh, Mary (1944-)
The arrangement (magyar)
   Az egyezség / Mary Balogh ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 302 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-057-3 fűzött : 3290,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3694695]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2018.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
   A betörőkirály [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac. - Szöveg (epub : 409 KB) (mobi 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-928-9 (epub)
ISBN 978-963-398-929-6 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3682477]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2018.
Belle, Kimberly
The marriage lie (magyar)
   Hazugság / Kimberly Belle ; [ford. Balázs Laura]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 314, [1] p. ; 20 cm. - (Lélekvesztő könyvek, ISSN 2498-8928)
ISBN 978-963-438-024-5 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694731]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2018.
Blakely, Lauren
Mister O (magyar)
   Mister O / Lauren Blakely ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-31-4 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3695035]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2018.
Blakely, Lauren
Mister O (magyar)
   Mister O [elektronikus dok.] / Lauren Blakely ; ford. Farkas Melinda. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142977. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-32-1
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3682520]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2018.
Bleeker, Emily
When I'm gone (magyar)
   Miután meghaltam / Emily Bleeker ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 430, [1] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-159-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3696077]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2018.
Boone, Ezekiel
The hatching (magyar)
   Kirajzás / Ezekiel Boone ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-223-7 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694919]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2018.
Bourget, Paul (1852-1935)
   Végzetes idyll [elektronikus dok.] / Paul Bourget ; ford. Cserhalmi H. Irén. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 656 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-879-4 (epub)
ISBN 978-963-398-880-0 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3682291]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2018.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Októberi vidék / Ray Bradbury ; [ford. Pék Zoltán, Galamb Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-285-5 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3695382]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2018.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Sobačʹe serdce (magyar)
   Kutyaszív / Mihail Bulgakov ; [ford. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2017. - 148, [1] p. ; 18 cm. - (Európa zsebkönyvek, ISSN 0324-2722)
ISBN 978-963-405-803-8 fűzött : 1290,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3699343]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2018.
Burke, Alafair (1969-)
The ex (magyar)
   Az ex / Alafair Burke ; [ford. Balázs Júlia]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-21-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3696432]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2018.
Casey, L. A.
Until Harry (magyar)
   Gyere haza! / L. A. Casey ; [ford. Guti Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 358, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-169-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694736]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2018.
Chabon, Michael (1963-)
Moonglow (magyar)
   Ragyog a hold / Michael Chabon ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 446 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5638-64-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694711]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2018.
Child, Lee (1954-)
No middle name (magyar)
   A nevem: Jack Reacher : Jack Reacher-novellák / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2017. - 345, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-079-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3696027]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2018.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2017. - 279, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-829-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3698534]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2018.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 32. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3697600]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2018.
Colgan, Jenny (1972-)
Little Beach Street Bakery (magyar)
   Piciny Csodák Péksége / Jenny Colgan ; [ford. Páll Márta]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 438, [17] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-871-0 fűzött : 3599,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3697395]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2018.
Collins, William Wilkie (1824-1889)
The two destinies (magyar)
   Két lélek útja [elektronikus dok.] / Wilkie Collins ; ford. Benedek Elek. - Szöveg (epub : 743 KB) (mobi : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-881-7 (epub)
ISBN 978-963-398-882-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3682277]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2018.
Croft, Kathryn
The girl you lost (magyar)
   A lány, akit elvesztettél [elektronikus dok.] : lebilincselő pszichológiai thriller / Kathryn Croft ; ford. Medgyesi Csilla. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142979. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5676-49-9)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3682524]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2018.
Croft, Kathryn
While you were sleeping (magyar)
   A nő, aki máshol ébredt / Kathryn Croft ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-81-9 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3694994]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2018.
Dashner, James (1972-)
The rule of thoughts (magyar)
   Árral szemben : a Halandósági elv sorozat második kötete / James Dashner ; [ford. Ruzsa Kata]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 318, [1] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-559-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3694734]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2018.
David, Erica
Anna & Elsa : The polar bear piper (magyar)
   Anna és Elza : a medvebűvölő / írta Erica David ; ill. Bill Robinson [et al.] ; [ford. Szász Zsófia]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 123 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-963-437-130-4 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3696366]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2018.
Deutsch, Xavier (1965-)
Le livre de la jungle (magyar)
   A dzsungel könyve / [szöveg ... Xavier Deutsch] ; Rudyard Kipling nyomán ; Quentin Gréban rajz. ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 108, [1] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-404-9 kötött : 4990,- Ft
vallon irodalom - angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - ifjúsági regény
840-34(02.053.2)(493)=945.11 *** 820-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3696362]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2018.
Doughty, Louise (1963-)
Apple tree yard (magyar)
   Dupla spirálban / Louise Doughty ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Lettero, cop. 2017. - 310, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-68-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3696438]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
A Christmas feast and other stories (magyar)
   Karácsonyi lakoma és más történetek / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 308, [29] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-661-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - elbeszélés
820-322.5=945.11
[AN 3698772]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
A secret garden (magyar)
   A szerelem titkos kertje / Katie Fforde ; [ford. Lévai Márta]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-153-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3696422]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2018.
Frasier, Anne
The body reader (magyar)
   A testolvasó / Anne Frasier ; [ford. Beke Zsolt]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 358, [2] p. ; 21 cm. - (Kristály pöttyös könyvek, ISSN 2559-8562)
ISBN 978-963-457-157-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3696017]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2018.
Gaál Viktor (1979-)
Battleground zero (magyar)
   Battleground zero / Gaál Viktor ; [ford. Simon Nikolett, Koller Evelin, Zsámán Jetta]. - Budapest : Libri, 2017. - 538, [3] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-046-2 fűzött : 3999,- Ft
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)=945.11
[AN 3696015]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2018.
Gaider, David (1971-)
Asunder (magyar)
   Széthasadva / David Gaider ; [ford. Bajer Katalin]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 426 p. ; 20 cm
keretcím: Dragon age
ISBN 978-963-9940-63-5 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3694939]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2018.
Garcia, Kami
Agent of chaos (magyar)
   A káosz ügynöke : az X-akták kezdetek / Kami Garcia ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-55-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3694766]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2018.
Gier, Kerstin (1966-)
Silber : das dritte Buch der Träume (magyar)
   Silber : az álmok harmadik könyve : just dreaming / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 365 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-088-2 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-457-087-5 fűzött : 3299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3694739]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2018.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 21. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 448 p. ; 21 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-6732-13-3)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3698446]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2018.
Grimstad, Lars Joachim (1972-)
Statsminister Fahr & sønn : Barna som forsvant (magyar)
   Eltűnt gyerekek : Fahr miniszterelnök & fiai / Lars Joachim Grimstad ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, [2017]. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-61-7 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3695500]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2018.
Gyp (1849-1932)
Le mariage de Chiffon (magyar)
   Pipiske házassága [elektronikus dok.] / írta Gyp ; ford. Cserhalmi H. Irén. - Szöveg (epub : 338 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-891-6 (epub)
ISBN 978-963-398-892-3 (mobi)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3681912]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2018.
Halle, Karina
Before I ever met you (magyar)
   Túl közel hozzád / Karina Halle ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Álomgyár, 2017. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-83-3 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3696039]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2018.
Han, Jenny (1980-)
P.S. I still love you (magyar)
   Utóirat: még mindig szeretlek : [A fiúknak, akiket valaha szerettem folytatása] / Jenny Han ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 331, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-140-7 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-457-141-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3695359]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2018.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok : Agatha Christie Hercule Poirot új esete / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2017. - 499, [3] p. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2015
ISBN 978-963-07-9894-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3698467]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2018.
Hartman, Rachel (1972-)
Shadow scale (magyar)
   Árnypikkely / Rachel Hartman ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Scolar, 2017. - 526, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-807-7 kötött : 3750,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3696305]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2018.
Hayes, Terry (1951-)
I am Pilgrim (magyar)
   Nevem Pilgrim / Terry Hayes ; [ford. Tóth Attila]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 738, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-951-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3698763]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2018.
Hoover, Colleen (1979-)
It ends with us (magyar)
   It ends with us : velünk véget ér / Colleen Hoover ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 421, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-243-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3696026]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2018.
Hosseini, Khaled (1965-)
And the mountains echoed (magyar)
   És a hegyek visszhangozzák / Khaled Hosseini ; [ford. Nagy Gergely]. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2013. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-280-0 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3697406]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2018.
Houck, Colleen (1969-)
Tiger's quest (magyar)
   A tigris küldetése / Colleen Houck ; [ford. Pásztor Judit]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 620, [4] p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-124-6 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3697456]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2018.
Houellebecq, Michel (1956-)
Plateforme (magyar)
   A csúcson / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2003. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2310-5 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3698397]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2018.
Jensen, Louise (1964-)
The gift (magyar)
   Az ajándék / Louise Jensen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-45-1 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3695045]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2018.
Johnston, E. K.
A thousand nights (magyar)
   Ezer éjszaka / E. K. Johnston ; [ford. Tóth Patrícia]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 300, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-355-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3696033]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2018.
   Karácsonyi legendáskönyv / [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 222, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-149-6 kötött : 1900,- Ft
világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 398.332.416(0.82-32)
[AN 3697536]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2018.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die drei Zwillinge (magyar)
   Emil és a három iker / Erich Kästner ; [ford. Borbás Mária] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 177, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-853-0 kötött : 2399,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3697446]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2018.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Ich und Kaminski (magyar)
   Én és Kaminski : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2003. - 190, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3634-1 kötött : 2999,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3699207]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2018.
Kennedy, Elle
The mistake (magyar)
   The mistake : a baklövés / Elle Kennedy ; [ford. Barthó Eszter]. - 2. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 349 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-777-2 fűzött : 3199,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3697457]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2018.
King, Stephen (1947-)
The bazaar of bad dreams (magyar)
   Rémálmok bazára : elbeszélések / Stephen King. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2016. - 726, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-349-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3698526]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2018.
King, Stephen (1947-)
Doctor Sleep (magyar)
   Álom doktor / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2014. - 692, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-141-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3698530]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2018.
King, Stephen (1947-)
Joyland (magyar)
   Joyland / Stephen King ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9375-9 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3699340]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2018.
Kingsbury, Karen (1963-)
Forever (magyar)
   Örökké : [a Baxter család története] : [Elsőszülött-sorozat 5. kötet] / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-90-6 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3696566]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2018.
Kloos, Marko
Lines of departure (magyar)
   Felderítők / Marko Kloos ; [ford. Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-311-1 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3695389]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2018.
   Különös küldemény : Irodalom Éjszakája 2017 : antológia / [közread. az] EUNIC Hungary. - Budapest : EUNIC Hungary, 2017. - 241 p. ; 20 cm
Vál. Nagy Gabriella
ISBN 978-963-12-8565-9 fűzött
világirodalom - elbeszélés - antológia
82-32=945.11
[AN 3695046]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2018.
Kundera, Milan (1929-)
Les testaments trahis (magyar)
   Elárult testamentumok / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2017. - 312, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-812-0 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 3699337]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2018.
Lapeña, Shari (1960-)
The couple next door (magyar)
   A szomszéd pár / Shari Lapena ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2016. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-042-7 fűzött
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3695357]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2018.
Lehane, Dennis (1966-)
Live by night (magyar)
   Az éjszaka törvénye / Dennis Lehane ; [ford. Orosz Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 377 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-220-6 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3694922]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2018.
Leon, Donna (1942-)
The waters of eternal youth (magyar)
   Örök ártatlanság / Donna Leon ; [ford. M. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5724-28-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3695287]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2018.
Lindstrom, Eric (1965-)
Not if I see you first (magyar)
   Nem a szemeddel látsz / Eric Lindstrom ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2017. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-312-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3695296]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2018.
Maberry, Jonathan
The devil's advocate (magyar)
   Az ördög ügyvédje : az X-akták kezdetek / Jonathan Maberry ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-56-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3694763]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2018.
Macourek, Miloš (1926-2002)
Mach a Šebestová v historii (magyar)
   Matyi és Sári a történelemben / [szöveg] Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born ; ford. Kocsis Péter. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 98, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-236-6 kötött : 3990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696324]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2018.
Malpas, Jodi Ellen (1980-)
One night : unveiled (magyar)
   Egy éjszaka leplezetlenül / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-12-6 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3695060]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2018.
McAllister, Gillian
Everything but the truth (magyar)
   Bármit, csak ne az igazat / Gillian McAllister ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-73-4 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3695025]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2018.
McGuire, Ian (1964-)
The north water (magyar)
   Északi vizeken / Ian McGuire ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2017. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-811-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3695331]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2018.
Mead, Richelle (1976-)
The glittering court (magyar)
   The glittering court : ragyogó udvar / Richelle Mead ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 532, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-148-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694784]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2018.
Michael of Kent, Princess (1945-)
Agnès Sorel : mistress of beauty (magyar)
   A koronázatlan királyné / Her Royal Highness Princess Michael of Kent ; [ford. Szkokán Boglárka]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 256, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-241-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3696023]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2018.
Miranda, Megan
The perfect stranger (magyar)
   A tökéletes idegen / Megan Miranda ; [ford. Nagy Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-353-1 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3695637]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2018.
Moore, Christopher (1957-)
Secondhand souls (magyar)
   Lestrapált lelkek / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-251-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694912]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2018.
Morán, José
La vuelta al mundo en 80 cuentos (magyar)
   Utazz 80 mesével a Föld körül / [írta José Morán] ; [rajz. Eva María Gey] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 181 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-445-867-8 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3695258]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2018.
Munro, Alice (1931-)
Friend of my youth (magyar)
   Ifjúkori barátnőm : tíz történet / Alice Munro ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Park, cop. 2017. - 384, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-409-8 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3696425]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2018.
Munro, Alice (1931-)
   Juliet : három történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika ; [Pedro Almodóvar előszavával]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 166, [3] p. ; 20 cm
Tart.: HamarosanÞ; EsélyÞ; Csend. - Egys. cím: Chance ; Soon ; Silence
ISBN 978-963-355-397-8 fűzött : 2500,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3695481]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 5. kiad. - Budapest : Kolibri, 2017, cop. 2012. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-437-140-3 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3697481]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2018.
Neuvel, Sylvain (1973-)
Waking gods (magyar)
   Ébredő istenek / Sylvain Neuvel ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-347-0 fűzött : 3480,- Ft : 12,40 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3694911]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2018.
Nylund, Eric (1964-)
Halo : ghosts of Onyx (magyar)
   Halo : az Ónix szellemei / Eric S. Nylund ; [ford. Csörnyei Zoltán]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-58-1 fűzött : 3490,- Ft : 11,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3694942]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2018.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2017-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3698545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Eragon / [ford. Bihari György]. - 2017, cop. 2005. - 526 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9432-9 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3698554] MARC

ANSEL
UTF-81535 /2018.
Paris, B. A.
The breakdown (magyar)
   Összeomlás [elektronikus dok.] / B. A. Paris ; ford. Gálvölgyi Judit. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-10-9
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3682533]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2018.
Peetz, Monika (1963-)
Die Dienstagsfrauen zwischen Kraut und Rüben (magyar)
   A keddi nők és a sok zöldség / Monika Peetz ; ford. Liska Erzsébet. - Budapest : Park, cop. 2017. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-326-8 fűzött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3696428]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2018.
Perry, Sarah (1979-)
The Essex Serpent (magyar)
   Az Essexi Kígyó / Sarah Perry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-96-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3695839]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2018.
Plass, Adrian (1948-)
Cabbeges for the king (magyar)
   Káposztát a királynak! / Adrian Plass ; Lente István illusztrációival ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2017. - 174 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-25-1 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - vers - karcolat
820-14=945.11 *** 820-43=945.11
[AN 3697530]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2018.
Plass, Adrian (1948-)
The growing up pains of Adrian Plass (magyar)
   Növekedésem kínjai / Adrian Plass ; Lente István illusztációival ; [ford. Csák Szilárd]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2017. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-75-8 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3697525]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2018.
Plass, Adrian (1948-)
The sacred diary of Adrian Plass : Adrian Plass and the church weekend (magyar)
   Kegyes kétbalkezes és a gyülekezeti hétvége / Adrian Plass ; Lente István illusztrációival ; [ford. Szőczi János]. - Budapest : Harmat, 2017. - 253 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-385-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3694831]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2018.
Plass, Adrian (1948-)
View from a bouncy castle (magyar)
   Irány a gumivár! / Adrian Plass ; Lente István illusztrációival ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2017. - 267 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-95-6 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3697527]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2018.
Raspe, Rudolf Erich (1737-1794)
The adventures of Baron Münchausen (magyar)
   Münchhausen báró vidám kalandjai / E. R.[!] Raspe, G. A. Bürger ; [ill. A. Krutik] ; [ford. és átd. Szögi Mihály]. - [Érd] : Elektra Kvk., 2017. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5679-39-1 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696194]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak V. / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 4. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-130-8 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3699281]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2018.
Riordan, Rick (1964-)
The throne of fire (magyar)
   Tűztrónus : A Kane-krónikák 2. / Rick Riordan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 466, [5] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-457-183-4 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3695834]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2018.
Rivers, Francine (1947-)
As sure as the dawn (magyar)
   Ha eljön a hajnal : [Az oroszlán jele-trilógia harmadik kötete] / Francine Rivers ; [ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2017. - 550 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-398-4 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694813]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; rajz. Jim Kay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2017. - 335 p. : ill., színes ; 28 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-324-539-2 kötött : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3696291]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2018.
S. L. Grey
The apartment (magyar)
   Az apartman / S. L. Grey ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2017. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-320-3 fűzött : 3280,- Ft : 11,70 EUR
dél-afrikai angol irodalom - horror - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3694915]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2018.
Scarrow, Simon (1962-)
Invictus (magyar)
   Invictus / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2017]. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-444-6 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3695326]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2018.
Scott, Kylie
Deep (magyar)
   Deep : tónus : [Stage Dive-sorozat 4. rész] / Kylie Scott ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 342, [1] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-102-5 fűzött : 3299,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3696063]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2018.
Sedgwick, Marcus (1968-)
Flood and fang (magyar)
   Vízözön és vesztegzár / Marcus Sedgwick ; [Pete Williamson illusztrációival] ; [ford. Zöldi Anna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 244, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hollócsőr históriák ; 1.)
ISBN 978-963-415-347-4 fűzött : 2199,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3694777]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
The taming of the shrew (magyar)
   A makrancos hölgy [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 323 KB) (mobi : 724 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-915-9 (epub)
ISBN 978-963-398-916-6 (mobi)
angol irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
820-2=945.11
[AN 3682189]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2018.
Shriver, Lionel (1957-)
The Mandibles (magyar)
   A Mandible család, 2029-2047 / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 504 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-553-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3696424]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2018.
Sidebottom, Harry
Throne of the Caesars (magyar)
   A caesarok trónja / Harry Sidebottom ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2016]-. - 24 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3655929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Vér és acél. - [2017]. - 352 p. : ill.
ISBN 978-963-426-446-0 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3695909] MARC

ANSEL
UTF-81554 /2018.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : confidences, sms et prince charmant! (magyar)
   Lányok regénye : titkok, hazugságok, vallomások! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 330, [1] p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-245-383-5 fűzött : 2699,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3697448]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2018.
Stein, Jesper (1965-)
Uro (magyar)
   Nyugtalanság : [skandináv krimi] / Jesper Stein ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 452, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9053-0 fűzött : 3800,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3694729]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2018.
Stilton, Geronimo
Agente segretto zero zero kappa (magyar)
   Nulla nulla ká ügynök / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 115, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-146-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697591]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2018.
Stilton, Geronimo
Attenti ai baffi... Arriva Topigoni! (magyar)
   Bajuszokra vigyázni, itt jön Egeróni! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-684-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697572]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2018.
Stilton, Geronimo
Il castello di Zampaciccia Zanzamiao (magyar)
   Csonkamancsú Miau kastélya / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2007. - 115, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-474-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697562]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2018.
Stilton, Geronimo
Ci tengo alla pelliccia, io! (magyar)
   Kaland a Himaláján / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-611-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697570]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2018.
Stilton, Geronimo
È arrivata Patty Spring! (magyar)
   Patty Spring megérkezett! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2010. - 111, [17] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-427-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697599]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2018.
Stilton, Geronimo
È natale, Stilton! (magyar)
   Karácsony van, Stilton! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2009. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-133-9 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697566]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2018.
Stilton, Geronimo
Il fantasma del metro (magyar)
   A metró fantomja / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-363-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697595]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2018.
Stilton, Geronimo
Il galeone dei gatti pirati (magyar)
   A kalózmacskák hajója / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-038-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697555]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2018.
Stilton, Geronimo
Giù le zampe, faccia di fontinal (magyar)
   El a mancsokkal, te sajtképű! / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2005. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-361-2 fűzött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697588]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2018.
Stilton, Geronimo
Una granita di mosche per il conte (magyar)
   Légyturmix a gróf úrnak / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-039-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697597]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2018.
Stilton, Geronimo
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton (magyar)
   A nevem Stilton, Geronimo Stilton / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 111, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-491-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697569]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2018.
Stilton, Geronimo
Il misterioso manoscritto di Nostratopus (magyar)
   Nosztregerusz titokzatos kézirata / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 116, [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-359-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697553]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2018.
Stilton, Geronimo
Il mistero degli elfi (magyar)
   A karácsonyi manók titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2013. - 104, [15] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-505-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697563]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2018.
Stilton, Geronimo
Il mistero dell'occhio di smeraldo (magyar)
   A smaragdszem titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2006. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-004-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697568]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2018.
Stilton, Geronimo
La mummia senza nome (magyar)
   A névtelen múmia rejtélye / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 106, [22] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-094-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697560]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2018.
Stilton, Geronimo
Il sorriso di monna Topisa (magyar)
   Cini Lisa mosolya / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2007. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-088-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697573]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2018.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del tiramisù (magyar)
   A rejtélyes tiramisu esete / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 109, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-201-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697593]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2018.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del vulcano puzzifero (magyar)
   A bűzösen bűzlő vulkán különös esete / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2012. - 117, [11] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-129-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3697557]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2018.
Stilton, Tea
La città segreta (magyar)
   A titkos város / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2008. - 178, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-921-4 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698382]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2018.
Stilton, Tea
Grosso guaio a New York (magyar)
   Nagy zűr New Yorkban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2011. - 178, [40] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-744-7 kötött
 (hibás ISBN 978-963-297-744-4)
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698374]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2018.
Stilton, Tea
La montagna parlante (magyar)
   A lángoló hegy / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2008. - 177, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-642-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698331]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2018.
Stilton, Tea
I naufraghi delle stelle (magyar)
   Hajótörés a világűrben / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2014. - 178, [45] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-481-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3698359]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2018.
Sund, Erik Axl
Kråkflickan (magyar)
   Bomlás : Victoria Bergman-trilógia első rész / Erik Axl Sund ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2014. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-358-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3699118]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2018.
Tales of heresy (magyar)
   Az eretnekség történetei / szerk. Nick Kyme és Lindsey Priestley ; [ford. Kalina Bence és Sági Kiss Dániel]. - [Budapest] : Tuan, 2017. - 313 p. ; 20 cm
keretcím: The Horus heresy
ISBN 978-963-9940-65-9 fűzött : 3490,- Ft : 11 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11
[AN 3694935]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2018.
Taylor, Kathryn
Mission Mistelzweig (magyar)
   Karácsonyi küldetés / Kathryn Taylor ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-9001-1 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3695292]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2018.
Teller, Janne (1964-)
Kattens tramp (magyar)
   Macskaköröm / Janne Teller ; [ford. Rajki András]. - Budapest : Scolar, 2017. - 318, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-768-1 kötött : 3950,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3696304]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2018.
Thompson, Hunter S. (1937-2005)
Fear and loathing in Las Vegas (magyar)
   Félelem és reszketés Las Vegasban : veszett utazás az amerikai álom kellős közepébe / Hunter S. Thompson ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2017. - 244, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-909-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3697462]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2018.
Tijan
Fallen crest high (magyar)
   Fallen crest high : [a Fallen crest sorozat első része] / Tijan ; [ford. Farkas Melinda]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-99-7 fűzött : 3590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3695087]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2018.
   Tivadar, a hóember és más mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-41-4 fűzött : 599,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3696257]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2017. - 3 db (1774 p.) : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-405-839-7 kötött : 9990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3699317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
[AN 3699321] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p.
[AN 3699325] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [1] t.fol.
[AN 3699327] MARC

ANSEL
UTF-81586 /2018.
Tremain, Rose (1943-)
The Gustav sonata (magyar)
   Gustav-szonáta / Rose Tremain ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 319 p. ; 22 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5638-92-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3695902]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2018.
Trollope, Joanna (1943-)
Brother & sister (magyar)
   Testvérek / Joanna Trollope ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 316, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9020-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3694733]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2018.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lûdi našego carâ (magyar)
   A mi Urunk népe / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2012. - 372, [5] p. ; 22 cm
A tartalomjegyzék orosz nyelven is
ISBN 978-963-14-3039-4 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3697398]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2018.
Vlugt, Simone van der (1966-)
Nachtblauw (magyar)
   Delfti kék / Simone van der Vlugt ; [ford. Csokonai Attila]. - [Budapest] : Geopen, 2017. - 297, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5724-26-8 fűzött : 3990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3695858]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2018.
Waines, A. J. (1959-)
Girl on a train (magyar)
   Lány egy vonaton / A. J. Waines ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-69-7 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3695015]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2018.
Walker, Wendy (1967-)
All is not forgotten (magyar)
   Van, aki nem felejt / Wendy Walker ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-75-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3695021]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2018.
Walliams, David (1971-)
Demon dentist (magyar)
   Démoni doki / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Vereckei Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2017, cop. 2016. - 423, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-32-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3698711]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2018.
Watt, Erin
Broken prince (magyar)
   Megtört herceg : a Royal család 2. / Erin Watt. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 344, [7] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
Ford. Sándor Alexandra Valéria
ISBN 978-963-457-246-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3696052]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2018.
Whitehead, Colson (1969-)
The underground railroad (magyar)
   A föld alatti vasút / Colson Whitehead ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 335 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5638-68-8 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3694707]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2018.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; Trudy White rajz. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2010. - 540 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-228-9 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3698566]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1596 /2018.
Árokszállási Edit
   Hétköznapi szócséplő : unalomtól megmentő rímeket rittyentő / Árokszállási Edit. - [Sárospatak] : Magánkiad., 2017. - [91] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9235-0 kötött
Ausztria - magyar irodalom - vers
894.511-14(436)
[AN 3696597]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2018.
Bábel Antónia
   Galádka rémtettei / Bábel Antónia ; rajz. Mészáros Fanni. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5697-11-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696251]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2018.
Bagdi, Berti M.
   Angyalokkal szárnyalók / Berti M. Bagdi. - [Budapest] : Trivium, cop. 2017. - 405, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-20-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3696032]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2018.
Bánki Éva (1966-)
   Elsodort idő : [Fordított idő II.] / Bánki Éva. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 326, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-679-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3695490]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2018.
Bányai D. Ilona
   A vér jogán / Bányai D. Ilona. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-458-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3695871]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2018.
Bauer Barbara
   Porlik, mint a szikla / Bauer Barbara. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 270, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-002-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694727]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2018.
   Bella István-díjasok antológiája / [szerk. Urbán Péter] ; [közread. az] Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány. - Budapest : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány, 2017. - 293, [10] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9809-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3696584]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2018.
Benkő László (1952-)
   Honfoglalás : történelmi regény a honfoglalás korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2017]-. - 22 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3699237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Idegen tüzek. - cop. 2017. - 394, [1] p.
ISBN 978-963-267-366-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3699238] MARC

ANSEL
UTF-81604 /2018.
Berek Edit (1987-)
   Pokoltúra / Berek Edit. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-673-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3694697]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2018.
Bodre, Vivien (1996-)
   The real love : igaz szerelem / Vivien Bodre. - Jav. kiad. - Szeged : Bodre, V., 2017. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-8422-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3699125]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2018.
Csáky Anna (1938-)
   Fenség és kereszt : válogatott versek / Csáky Anna ; [... fotóit Molnár György kész.] ; [... ill. Ámonné Tóth Éva ... , Horváth György ... , Kopócs Tibor]. - Győr : Palatia, 2017. - 123 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7692-91-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3695445]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2018.
Csepregi Csilla
   Pompi, a tűzoltó manó : kalandok Manófalván : [oktató mesekönyv] / írta Csepregi Csilla ; Papp Luca rajz. - Budapest : Fromet Expert Kft., [2017]. - [77] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-8121-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696403]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2018.
Csiba László (1952-)
Kérem, boncoljanak fel! (angol)
   Dissect me, please! : a doctor's 'cases' / by László Csiba ; [ford. Molnár Judit és Aradi Noémi]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2017. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-318-666-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3695599]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2018.
   Csodákkal teli éjszaka : 14 szívhez szóló karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2017, cop. 2014. - 206, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-356-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3699349]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2018.
Czirák Viktória
   A hibrid / [írta Czirák Viktória]. - Győr : Palatia, 2017. - 317, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 2970,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7692-5)
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3695472]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2018.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2002. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2308-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3698409]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2018.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti és a borzasztó nyúl : szerelmes és bűnügyi gyermekregény / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2004. - 373, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2395-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3698413]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2018.
Éles Mirjan
   Elmebaj [elektronikus dok.] : egy elcseszett szerelem története / Éles Mirjan. - Szöveg (epub : 420 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-218-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3682305]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Egyszerű történet vessző száz oldal : a kardozós változat / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2013. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3092-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698417]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Egyszerű történet vessző száz oldal : a Márk-változat / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2014. - [4], 118 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3202-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698422]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2018.
Eszes Rita (1981-)
   Illangók / Eszes Rita. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 397, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-152-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3694781]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2018.
Fiala Borcsa
   Bűntény a Dunán / Fiala Borcsa. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-078-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3695552]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2018.
Fiedler Sándorné
   Szívek - sorsok / Fiedler Sándorné. - [Lenti] : Fiedler S.-né, 2017. - 167 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0050-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3695043]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2018.
Fülöp Beáta (1971-)
   A hídon túl / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2017. - [2], 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5833-01-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3698598]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2018.
Fülöp Beáta (1971-)
   Santorini szerelmesei / N. Fülöp Beáta. - Budapest : Gyémántfelhő, 2017. - 590 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9413-5 fűzött : 3850,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3696075]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2018.
Galla Miklós (1959-)
   Különbusz Kristóf, avagy Száz csónak is egy a vége : a nagy szóvicckönyv / Galla Miklós. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 178, [2] p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-98-3 fűzött : 3490,- Ft
humor - vicc
894.511-7 *** 398.94
[AN 3694728]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2018.
Gerőcs Hilda
   Lélekbűnösök : életrajztöredék, avagy "Nem mondhatom el senkinek elmondom hát mindenkinek" / Gerőcs Hilda ; [az illusztrációkat kész. Sinka Péter]. - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2017. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5731-17-4 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3694682]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2018.
Gősi Vali (1954-)
   Misztériumok / Gősi Vali. - [Győr] : Palatia, cop. 2017. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-93-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3695434]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2018.
Green, Peter R.
   2262 [elektronikus dok.] : az enber ébredése / Peter R. Green. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 602 KB) (pdf : 2.9 MB). - [Érd] : Magánkiad., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-12-9073-8 (mobi)
ISBN 978-963-12-9072-1 (epub)
ISBN 978-963-12-9074-5 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3681923]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2018.
Gulisio Tímea (1989-)
   Baszorkányok, avagy Leszbinek lenni mocskosul jó [elektronikus dok.] / Gulisio Tímea. - Szöveg (epub : 1 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-244-9
magyar irodalom - leszbikus - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 613.885-055.2(0:82-94)
[AN 3682373]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2018.
Gyárfás Endre (1936-)
   Halló, itt Puskás! : Puskás Tivadar kalandos élete / Gyárfás Endre. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 200, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-814-1 fűzött : 1999,- Ft
Puskás Tivadar (1844-1893)
magyar irodalom - életrajzi regény - ifjúsági regény
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 3695276]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2018.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2014. - 232, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-830-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699253]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2018.
Horváth Sándor Domonkos (1967-)
   Hölgy alulnézetből : regény / Győry Domonkos. - Budapest : Pont, cop. 2017. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5500-40-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3695819]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2018.
   Igaz lélekkel : antológia / szerk. Petrányi István. - Budapest : Agroinform, 2017. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9388-3 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3694702]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2018.
Izmindi Katalin
   Szörnyifalvi mesék / [szerző Izmindi Katalin] ; [ill. Szabó István Attila]. - Budapest : Roland, [2017]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5627-46-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696398]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2018.
Jolsvai András (1953-)
   A napok színe / Jolsvai András. - Budapest : Scolar, 2017. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-812-1 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696297]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2018.
Kerecsényi Éva (1964-)
   Lélekfutam / Kerecsényi Éva. - Győr : [Kerecsényi É.], 2017. - 87 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9882-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3695475]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   A feltaláló / Kertész Erzsi ; Bernát Barbara rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 36, [12] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-315-8 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696358]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2018.
Király Márk
   Harminc nappal a világvége előtt / Király Márk. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5676-56-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3695057]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2018.
Király Márk
   Harminc nappal a világvége előtt [elektronikus dok.] / Király Márk. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5676-60-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3682112]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2018.
Kis Olivér
   Rozi és az arab herceg / Kis Olivér. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 143 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Középsuli könyvek, ISSN 2560-1733)
ISBN 978-615-5676-79-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3695058]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2018.
L. E. Friderika
   A varázsgömb titka [elektronikus dok.] / L. E. Friderika. - Szöveg (epub : 663 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-078-0
Németország - magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(430)
[AN 3682307]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Három a magyar igazság : hajmeresztő történetek / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 182, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-602-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - tárcanovella
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3699219]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek még a magyarok? : ínyenceknek / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2017, cop. 2013. - 129, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-407-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3699223]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2018.
Lackfi János (1971-)
   Szerelmi nyomozás : ifjúsági regény / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2017, cop. 2016. - 143, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-667-7 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3699251]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2018.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Csillagmajor / Lázár Ervin. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 241, [3] p. ; 19 cm. - (Lázár Ervin művei. Novellák ; 1.)
ISBN 978-963-227-498-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3699231]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2018.
   A legszebb magyar állatmesék / [ill. Fekete Szabolcs]. - Budapest : Roland, [2017]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5368-32-5 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699186]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2018.
   A legszebb magyar mesék / [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2017]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar mesék, ISSN 2498-8383)
ISBN 978-615-5368-31-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699193]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2018.
   A legszebb magyar népmesék / [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2017]. - 126, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-33-2 kötött : 2990,- Ft
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699198]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2018.
   A legszebb magyar tündérmesék / [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2017]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-30-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699197]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2018.
   A legszebb mesék Mátyás királyról / [szerk. Lengyel Orsolya] ; [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2017]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-34-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3699190]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Bábel / Leiner Laura. - 2. kiad. - [Budapest] : L&L, 2016 [!2017]. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5653-05-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3699249]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2018.
Lipcsei Márta (1943-)
   Potyautas : új versek / Lipcsei Márta. - Budapest : Hungarovox, 2017. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5743-14-6 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3696674]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2018.
Magos Judit
   Demény : most én ugatok / pórázon vezette Magos Judit. - Budapest : Libri, 2017. - 242 p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-472-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3699240]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2018.
Mándy Iván (1918-1995)
   Csutak színre lép / Mándy Iván ; [ill. Kovács Lehel] ; [... utószó Darvasi Ferenc]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 287, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-828-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3699275]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2018.
Mécs Anna (1988-)
   Gyerekzár : n_v_ll_k / Mécs Anna. - Budapest : Scolar, 2017. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar live, ISSN 2559-9747)
ISBN 978-963-244-804-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3695354]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2018.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [rajzok Mátyás Ildikó]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2017. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 12.)
ISBN 978-963-9933-25-5 fűzött : 540,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3697482]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2018.
Mörk Leonóra
   A papagájos ablak / Mörk Leonóra. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 284, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5609-98-5 fűzött : 3490,- Ft
Németország - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - útinapló
894.511-992 *** 908.430(0:82-992) *** 930.85(430)(0:82--992)
[AN 3694786]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2018.
Müller Márta (1953-)
   Az élet láthatatlan ereje : novellák / Müller Márta. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-42-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3696656]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2018.
Nády Mária (1945-)
   Lélekfüzér : versek, rajzok / Nády Mária. - Győr ; [Mosonmagyaróvár] : Nády M., 2017. - 134 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9464-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3695413]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2018.
Nagy Endre (1877-1938)
   Udvari történet [elektronikus dok.] / Nagy Endre. - Szöveg (epub : 366 KB) (mobi : 695 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-909-8 (epub)
ISBN 978-963-398-910-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3681929]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2018.
Nagy Károly (1909-1942)
   A kínai fal [elektronikus dok.] : regény / Nagy Károly. - Szöveg (epub : 535 KB) (mobi : 849 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-911-1 (epub)
ISBN 978-963-398-912-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3681936]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2018.
   Nagyapó meséi : Kriza János és más mesék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék, ISSN 2498-6569)
ISBN 978-615-5679-29-2 fűzött : 599,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696261]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2018.
   Napos mesék : ismerj meg és fogadj el! / [közread. a Napos Oldal Alapítvány ...]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 173 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5697-12-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696616]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2018.
Nemere István (1944-)
   A fogoly király : Zádor-trilógia 3. könyv / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2017. - 338 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-447-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3695319]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2018.
Nyulász Péter (1968-)
   A hosszúfülűek kincse / Nyulász Péter ; [rajz.] Ritter Ottó. - Budakeszi : Berger, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
keretcím: BerGer Szimat Szolgálat : Bugac Pongrác kalandos esetei
ISBN 978-615-80507-3-9 fűzött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696162]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2018.
Oláh Gábor (1938-)
   Valaki hiányzik : regény / Oláh Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2017. - 246, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5640-21-6 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696682]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2018.
Paulon Viktória
   Kisrigók : három gyerek hazatalál / Paulon Viktória ; Agócs Írisz rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 126, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-410-304-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3696327]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2018.
Pethő Zsoltné Németh Erika
   Egy hónap Leningrádban és Moszkvában 1966-ban : egy negyedéves szegedi egyetemista feljegyzései / Pethő Zsoltné Németh Erika. - Szentendre : [s.n.], 2017. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Szovjetunió - magyar irodalom - diákélet - 1960-as évek - memoár
894.511-94 *** 378.18(47)(=945.11)"196"(0:82-94)
[AN 3695575]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2018.
Reeves, Danien
   Idegenek [elektronikus dok.] / Danien Reeves. - Szöveg (epub : 713 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-293-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3682468]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2018.
Rigó Béla (1942-)
   A Mézga család : képernyőképes krónika / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 139, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-415-698-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3699274]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2018.
Róbert Katalin
   Szelídíts meg! / Róbert Katalin. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 270, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-142-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3696544]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2018.
Rónay György (1913-1978)
   Esti gyors : regény / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 319 p. ; 20 cm. - (Rónay György művei)
ISBN 978-963-277-675-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697604]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2018.
Rostás István (1956-)
   Megtörténhetett : a roma holokauszt áldozatainak emlékére / Rostás István. - Isaszeg : Magánkiad., [2017]. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0523-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696142]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2018.
Sabo, Mira
   Amíg kijutunk a fényre : [Birtoklás-trilógia II.] / Mira Sabo. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5617-59-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-993 *** 894.511-31
[AN 3695040]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2018.
Sabo, Mira
   Amíg kijutunk a fényre [elektronikus dok.] : Birtoklás-trilógia II. / Mira Sabo. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5617-60-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3682502]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2018.
Sári Edina
   Menőpauza : nőregény / Sári Edina ; [... kiad. a Nézőpontváltó Egyesület]. - Budapest : Nézőpontváltó Egyes., 2018. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-9880-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - menopauza - regény
894.511-31 *** 618.173(0:82-31)
[AN 3695435]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2018.
Schiff, Julia (1940-)
Steppensalz (magyar)
   Bogáncsos táj : egy kitelepített feljegyzései / Schiff Júlia. - Budapest : M. Napló, 2017. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-85-7 fűzött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3698431]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2018.
Schmidt Egon (1931-)
   Cirmike és Kormoska / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : EX-BB, 2017. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő természet)
ISBN 978-963-325-175-1 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3695477]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2018.
Stipsits Ibolya
   Képes spirituálé / [fotók] Stipsits Ibolya ; [versek] St. Martin. - Győr : Magánkiad., 2017. - 58, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
melléklet címe: Szárnyalj szitakötő!
ISBN 978-615-00-0178-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Stipsits_I.
[AN 3696095]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2017. - 460, [3] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-86-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3697477]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2018.
Székely Ferenc (1951-)
   Otthoni szeretettel : cikkek, levelek, visszaemlékezések / Székely Ferenc ; [... az előszót írta Bertha Zoltán]. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-41-5 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(498)
[AN 3696626]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2018.
Szekrényes Miklós (1965-)
   Budifoci : [tárcaregény] / Szekrényes Miklós. - [Nagytarcsa] : Articity, 2017. - 195 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80325-9-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - tárcaregény
894.511-31
[AN 3696583]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2018.
Szentandrássy István (1957-)
   Prémium Budapest bringa : a mester 60 éves / Szentandrássy István rajz. ; Kovács József Hontalan versei ; [kiad. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület]. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop. 2017. - 51, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5827-01-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Szentandrássy_I.
[AN 3696078]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2018.
Szigeti Attila
   A könyv [elektronikus dok.] : egy rejtélyes gyilkosság miértje / Szigeti Attila. - Szöveg (epub : 569 KB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-301-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3682109]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2018.
   Szívek dallama / Balázsy Panna [et al.]. - Budapest : Menő Kv., 2017. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-483-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3696342]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2018.
Szvoren Edina (1974-)
   Pertu : elbeszélések / Szvoren Edina. - 2. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2017, cop. 2010. - 251, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3599-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3698393]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2018.
Tar Károly (1933-)
   Táncház : gyermekversek / Tar Károly ; Pusztai Péter, Pusztai Georgeta és Mayer Hella rajz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2017. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-40-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3696667]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2018.
Tolnai Lajos (1837-1902)
   Csak egy asszony! [elektronikus dok.] / Tolnai Lajos. - Szöveg (epub : 346 kB) (mobi : 780 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-142985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-919-7 (epub)
ISBN 978-963-398-920-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3682544]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2018.
Tomasovszki István (1969-)
   Hazahozni apát / Tomasovszki István. - [Nagytarcsa] : Articity, 2017. - 182 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-80325-7-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3696577]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2018.
Ugron Zsolna (1978-)
   Hollóasszony / Ugron Zsolna ; [Végh Júlia illusztrációival]. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2016. - 154, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-433-019-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3697404]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2018.
Vajda Péter
   Patakpart : lélekmosó-balladák / Vajda Péter ; [Filó Veronika illusztrációival]. - [Budapest] : Snob-Art Kft., cop. 2017. - 86, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9984-7 fűzött
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 3694558]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1688 /2018.
Dahle, Stefanie (1981-)
Erdbeerinchen Erdbeerfee: Sonnenschein und Erdbeerzauber (magyar)
   Szamócka : napsütés és epervarázs : a legszebb képes mesék / Stefanie Dahle ; [ford. Szászi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - [79] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-403-412-4 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696208]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2018.
The farm (magyar)
   A tanya / [ill. Helen Chapman] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Kis felfedezők)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-445-940-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695439]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2018.
Frozen (magyar)
   Jégvarázs : olvass és ragassz! / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Takács Orsolya
ISBN 978-615-5541-58-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695941]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2018.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; [Kállai Nagy Krisztina rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-415-728-1 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695913]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2018.
Inaraja, Javier
Bambi (magyar)
   Bambi / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-870-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695707]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2018.
Inaraja, Javier
Blancanieves (magyar)
   Hófehérke / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-872-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695714]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2018.
Inaraja, Javier
Caperucita roja (magyar)
   Piroska és a farkas. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
Rajz. Inaraja, Javier. - keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-873-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695716]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2018.
Inaraja, Javier
El libro de la selva (magyar)
   A dzsungel könyve / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pop-up : eleven mesék. - Kihajtható, térbeli képekkel
ISBN 978-963-445-871-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695712]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2018.
   Káosz a kristálykeresztelőn. - [Budapest] : Móra, [2017]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm + 4 mell.
keretcím: My little Pony. - Díszdobozban, filctollakkal, játékkészlettel
képeskönyv - foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3695790]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2018.
Kraina lodu: światła północy (magyar)
   Jégvarázs: északi fény : az első színezős mesekönyvem matricákkal / Disney ; ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - [48] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-437-067-3 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3695206]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2018.
Kubuś i przyjaciele (magyar)
   Micimackó : az első színezős mesekönyvem matricákkal / Disney ; ford. Burgmann Botond. - [Budapest] : [Kolibri], 2017. - 47 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-437-068-0 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3695159]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2018.
Little reindeer wants to play (magyar)
   A kicsi rénszarvas választása / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Téli történetek - simogasd meg!
ISBN 978-963-445-966-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695347]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2018.
Major Eszter
   Téli álom / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-954-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3695370]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2018.
Major Eszter
   Téli kaland / írta Major Eszter ; rajz. Kecskés Anna. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 13x17 cm
keretcím: Évszakok
ISBN 978-963-445-955-2 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3695379]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2018.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a vánoce (magyar)
   A vakond és a karácsony / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 34, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-804-2 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3699279]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2018.
The perfect Christmas tree (magyar)
   A tökéletes karácsonyfa / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Téli történetek - simogasd meg!
ISBN 978-963-445-963-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695349]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2018.
Santa's busy night (magyar)
   A Mikulás nagy napja / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Téli történetek - simogasd meg!
ISBN 978-963-445-965-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695346]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2018.
Snowman's party (magyar)
   A hóember ünnepe / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Téli történetek - simogasd meg!
ISBN 978-963-445-964-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695344]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2018.
Stead, Emily
Dragons (magyar)
   Dragons : életre kelt sárkányok! : [így neveld a sárkányodat a kiterjesztett valóságban!] / DreamWorks ; [írta Emily Stead] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 24x27 cm
ISBN 978-963-445-960-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3695449]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2018.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Kicsi Mimi, pici Bori / Tamás Zsuzsa ; ill. Horváth Ildi. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-476-002-3 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3696241]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1708 /2018.
Díaz Canales, Juan (1972-)
Blacksad 3 : alma roja (magyar)
   Blacksad : vérvörös lélek / írta Juan Díaz Canales ; rajz. & színezte Juanjo Guarnido ; [ford. Nagy Krisztián]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-615-5699-05-4 kötött : 4990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3696198]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2018.
   Kommunikáció a kortárs térben [elektronikus dok.] : interdiszciplinaritás mint lehetőség a kortárs tér megformálására = Communication in the contemporary space : interdisciplinarity as an opportunity for shaping the contemporary space / szerk. F. Orosz Sára [et al.] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Gödöllőn, 2016 decemberében rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-625-6
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3695332]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2018.
   Tudomány a kortárs térben [elektronikus dok.] : interdiszciplinaritás mint lehetőség a kortárs tér megformálására = Science in the contemporary space : interdisciplinarity as an opportunity for shaping the contemporary space / szerk. Varga Erika ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Kommunikációtudományi Tanszék. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-624-9
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3695337]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2018.
   Tudományterületek a multikulturalitás kontextusában [elektronikus dok.] = Branches of sciences in multicultural context / szerk. Farkas Attila, F. Orosz Sára, Rudnák Ildikó. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2017. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Gödöllőn, 2017. máj. 12-én a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet által rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-634-8
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3695325]
MARC

ANSEL
UTF-8