MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/03/29 08:48:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2891 /2018.
   Káosz és rend / [a kiállítás kurátora ... D. Udvary Ildikó, Sárkány Győző] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2017. - 397 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Szegeden, 2017. okt. 7 - nov. 19. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5630-03-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szeged) *** 73/76(439)"201"
[AN 3701865]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2018.
   Kapu = Gate / [a kiállítás kurátora ... Baky Péter] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2017. - 105 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Szentendrén, 2017. dec. 13-31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5630-06-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 73/76(439)"201"
[AN 3701806]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2018.
Párkányi Raab Péter (1967-)
   HanyattLó - szárnyaló : Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Székesfehérvár, 2017. 12. 14 - 2018. 03. 11. = Falling - flying : King St. Stephen Museum, Csók István Picture Gallery, Székesfehérvár, 14. 12. 2017 - 11. 03. 2018 / Párkányi Raab Péter ; [a kiállítás kurátora Tóth Norbert]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., cop. 2017. - 95, [6] p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 346.)
ISBN 978-615-5413-21-6 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Székesfehérvár) *** 73/76(439)(092)Párkányi_Raab_P.
[AN 3702335]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2894 /2018.
Benke Dániel
   Új utakon az olvasók felé : a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár működéséről / Benke Dániel, Büki Pálné. - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9782-58-7 fűzött
Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Nagykanizsa)
[AN 3701354]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2018.
Lisztóczky László (1941-)
   "Tisztelettel ajánlom" : könyvtáram gyöngyösi vonatkozású dedikációi / Lisztóczky László ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., 2017. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89744-9-5)
Gyöngyös - magánkönyvtár - művelődéstörténet - dedikáció
027.1(439)Lisztóczky_L. *** 930.85(439-2Gyöngyös) *** 099.3
[AN 3702263]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2896 /2018.
100 things to know about science (magyar)
   100 érdekesség a tudomány világából / írta Alex Frith [et al.] ; ill. Federico Mariani & Jorge Martin ; [ford. Németh Beáta]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-459-049-1 kötött
tudomány - gyermekkönyv
001(02.053.2)
[AN 3702446]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2018.
   Afrikakutatás Magyarországon : a 70 éves Biernaczky Szilárd Afrika barátság-könyve / szerk. B. Wallner Erika [et al.]. - [Budapest] : M. Afrika Társ. : ELTE BTK Tört. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2017-. - 23 cm
Afrika - Afrika-kutatás - kulturális antropológia - afrikai irodalom története - történelem - 20. század - 21. század
008(6) *** 316.7 *** 82(6)(091)"19/201" *** 910.4(6) *** 96
[AN 3702023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2017. - 621 p. : ill. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 4.)
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5575-27-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5575-28-0)
[AN 3702026] MARC

ANSEL
UTF-82898 /2018.
Barendt, Eric
Academic freedom and the law (magyar)
   A tudomány szabadsága és a jog : összehasonlító tanulmány / Eric Barendt ; [ford. Csertő István] ; [... az utószót írta Papp János Tamás]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 338 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-688-6 kötött
tudománypolitika - tudományos élet - kutatás - szabadságjog - összehasonlító jog - nyugati civilizáció - esettanulmány
001.89(100-15) *** 001.89:323(100-15) *** 342.7
[AN 3704106]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2018.
Biernaczky Szilárd (1944-)
   Magyar Afrika Tudástár : egy elektronikus könyvtár születése = Hungarian Africa Knowledge Base : birth of an electronic library / írta, összeáll. és szerk. Biernaczky Szilárd és B. Wallner Erika. - [Budapest] : M. Afrika Társ. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - 337 p. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-478-101-1 fűzött
Magyarország - Afrika-kutatás - szakbibliográfia
008(6):016 *** 908.6:016
[AN 3702038]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2900 /2018.
Ábrahám Krisztián
   Sugallatok könyve : a szintézis : ahol az utak összeérnek / Ábrahám Krisztián ; [kiad. a Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyes., 2018. - 142 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-6405-3)
ezoterika
133.25
[AN 3704580]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2018.
Győri Zsolt
   A zarándok útja avagy Egy spirituális utazás története / Győri Zsolt. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : Győri Zs., 2017. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9118-6 kötött
magyar irodalom - ezoterika - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3705747]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2018.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizennyolc : [rálátás a mindennapokra] / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica K., 2017. - 383 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Csillagleső, 2018
ISBN 978-615-5546-26-6 kötött : 4500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3702662]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2018.
Levy, Naomi
Einstein and the rabbi (magyar)
   Einstein és a rabbi : a Lélek keresése / Naomi Levy ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Fót : Unio Mystica Kvk., 2017. - 414 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 412-414.
ISBN 978-615-5546-28-0 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - zsidó vallásfilozófia
133.25 *** 296.1
[AN 3702861]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2018.
Raiser, Ulrike
I 7 chakra (magyar)
   A 7 csakra : belső energia : az energiacsatornák térképeivel / [szöveg Ulrike Raiser] ; [ford. Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra : Szalay Kv., 2017. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-045-3 fűzött
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3702581]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2018.
Rodwell, Mary
The new human (magyar)
   Az új ember : ráeszmélés kozmikus örökségünkre / Mary Rodwell. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 500 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-39-0 kötött : 5990,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3702140]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2018.
Schilling Péter (1977-)
   2018, a teremtés éve : 12 havi számmisztikai útmutató / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., [2018]. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5620-04-1 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika - életvezetés
133.5:51 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 3701304]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2018.
Vágó Csaba (1973-)
   Szellemvilág : megmagyarázhatatlan történetek / Thomas Brown. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon-Literatúra, 2017. - 207 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-963-251-952-4 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 3702639]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2908 /2018.
   100 tévhit : természet, tudomány, történelem : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-40-6 kötött
természeti környezet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3702359]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2018.
   101 kérdés a természetről. - Debrecen : TKK, [2017]. - 47 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-13-1 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3702083]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2018.
Bánhidi László (1931-)
   Válogatott fejezetek a komfortelmélet témaköréből : egyetemi tankönyv / Bánhidi László, Kajtár László. - Budapest : Akad. K., 2017. - 404, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-[405].
ISBN 978-963-454-063-2 kötött
emberi ökológia - környezet-egészségügy - épületgépészet - egyetemi tankönyv
504.75(075.8) *** 614.7(075.8) *** 696/697(075.8)
[AN 3701455]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2911 /2018.
   Kísérletek tervezése és értékelése / Kemény Sándor [et al.]. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-385.
ISBN 978-963-279-912-4 fűzött : 4500,- Ft
matematikai statisztika
519.242
[AN 3706062]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2912 /2018.
Rockenbauer Antal (1938-)
   A kvantummechanikán innen és túl : a fénysebességű forgás koncepciója / Rockenbauer Antal. - Budapest : Scolar, 2017. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-797-1 kötött : 3950,- Ft
kvantummechanika
530.145
[AN 3702749]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2913 /2018.
Csomai Zita
   Gyógyító kristályok : 50 gyógyító erejű kristály a mindennapos egészségügyi problémák és betegségek kezelésére / Csomai Zita. - Budapest : Édesvíz, 2017. - 310, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [311].
ISBN 978-963-529-718-4 kötött : 3990,- Ft
ásvány - kristály - természetgyógyászat - ezoterika
549 *** 548 *** 615.89 *** 133.25
[AN 3702958]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2914 /2018.
   Dinoszauruszok : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-44-4 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3702483]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2018.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Egyiptomi piramisok geomágnességre tájolása / Kőszeghy Attila ; [közread. a] T4Terv Bt. - Debrecen : T4Terv, 2017. - 41 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-615-80820-0-6 fűzött
Egyiptom - földmágnesség - épülettájolás - piramis
550.38 *** 726.853(32)
[AN 3701306]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2916 /2018.
Fejes Zsolt (1974-)
   Csillagfény mellett : csillagászati (majdnem) tankönyv / Fejes Zsolt. - [Vértesboglár] : Fejes Zs., 2017. - 204, [35] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [206].
ISBN 978-963-12-9647-1 kötött
csillagászat
52
[AN 3702873]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2917 /2018.
   222 érdekes dolog az állatokról. - Debrecen : TKK, [2017]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-10-0 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3702093]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2018.
   Állati ki mit tud? : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-41-3 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3702489]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2018.
Mukherjee, Siddhartha (1970-)
The gene (magyar)
   A gén : személyes történet / Siddhartha Mukherjee ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Park, cop. 2017. - 631 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 552-557.
Kötött : 5950,- Ft
tudománytörténet - genetika - humángenetika - genom
575(100)(091) *** 575.113
[AN 3702796]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2018.
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
   A legendás tudós, Szent-Györgyi Albert önéletrajzi értekezései / szerk. Tasiné Csúcs Ildikó és Tasi Domonkos Attila ; [a kiadásért felel a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány]. - Szeged : Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány, 2017. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-615-00-0584-3 kötött
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - biokémia - magyar irodalom - 20. század - önéletrajz - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - fordítás
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.(0:82-84) *** 894.511-84.02=20
[AN 3701653]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2018.
Telegdi Ágnes
   Mesélő nádi világ / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2017. - [51] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-9-5 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3703009]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2018.
   Vizek élővilága : óceánok, tengerek, tavak, folyók : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-43-7 kötött
vízi élet - fauna - természeti környezet - gyermekkönyv
591.541(02.053.2) *** 502(26)(02.053.2)
[AN 3702349]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2923 /2018.
100 things to know about the human body (magyar)
   100 érdekes dolog az emberi testről / írta Alex Frith [et al.] ; ill. Federico Mariani & Danny Schlitz ; [ford. Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-459-064-4 kötött
emberi test - élettan - anatómia - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3702463]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2018.
   222 érdekes dolog az emberi testről. - Debrecen : TKK, [2017]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5765-09-4 kötött
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3702087]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2018.
Anderson, Gillian (1968-)
We (magyar)
   Mi nők : 9 pszichológiai és spirituális eszköz, amire minden nőnek szüksége van / Gillian Anderson és Jennifer Nadel ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2017. - 346 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-711-5 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3702329]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2018.
Bakos Attila
   Patañjali jóga szútrák pszichológiája / Patañjali Rishi és Dvaipāyana Vyāsa ... nyomán ford., írta és a mellékletet kész. Bakos Attila és Bakos Judit Eszter. - Budapest : Danvantara, 2017. - 219 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9858-27-5 kötött : 3990,- Ft
jóga - auditív dokumentum
615.851.86 *** 294.527
[AN 3702336]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2018.
Balázs Géza (1959-)
   Az álom nyelve : álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés / Balázs Géza ; [... kiad. az Inter Nonprofit Kft. ...]. - Budapest : Inter-Iku, 2017. - 192 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 978-615-5556-08-1 kötött : 2450,- Ft
álom - antropológiai nyelvészet
159.963.3 *** 800.1
[AN 3702876]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2018.
Balogh Ottó
   Szökési terv : lehetsz pénz- és időmilliomos egyszerre / Balogh Ottó. - [Budapest] : [Balogh O.], 2017. - 71 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-8909-0 fűzött : 1450,- Ft
siker
613.865
[AN 3705823]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2018.
Baréz-Brown, Chris
Wake up! (magyar)
   Most élj! : hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból? / Chris Baréz-Brown ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-304-533-6 kötött : 3900,- Ft
életvezetés - tudatosság
613.865
[AN 3702970]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2018.
   A belgyógyászat alapjai / szerk. Tulassay Zsolt. - Budapest : Medicina, 2017. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-554-4 kötött : 26000,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3704294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1218, 57 p.
ISBN 978-963-226-555-1
[AN 3704295] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1223-2274, 57 p.
ISBN 978-963-226-556-8
[AN 3704296] MARC

ANSEL
UTF-82931 /2018.
Brones, Anna
Live lagom (magyar)
   Lagom : a boldogság svéd titka / Anna Brones ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 221, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-963-433-262-6 kötött : 3499,- Ft
Svédország - életvezetés - életmód
613.865 *** 316.728(485)
[AN 3702878]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2018.
Buron, Kari Dunn
When my worries get too big! (magyar)
   Amikor a félelmeim túl nagyra nőnek! : megnyugtató munkafüzet szorongó gyerekeknek : tanári segédlet! / írta és rajz. Kari Dunn Buron ; Brenda Smith Myles előszavával ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, 2017. - 56 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5015-41-0 fűzött : 2000,- Ft
félelem - gyermeklélektan - stressz - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2) *** 159.942(02.053.2) *** 612.06(02.053.2)
[AN 3701472]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
The other side of love (magyar)
   A szeretet másik arca - a harag / Gary Chapman ; [ford. Kárpátiné Smidróczky Éva]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2005. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-017-4 fűzött : 2500,- Ft
indulat
159.942 *** 316.647.3
[AN 3705688]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2018.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2010. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 2500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3705685]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2018.
Daniels, David N. (1934-)
The essential enneagram (magyar)
   Az enneagram esszenciája : hiteles személyiségteszttel és a saját személyiségtípusunk feltárásához nyújtott útmutatóval / David Daniels, Virginia Price ; [ford. ... Sitkéry Zoltán és Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2017. - 181 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [182].
ISBN 978-963-9841-35-2 fűzött : 3200,- Ft
személyiségtipológia - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3701570]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2018.
David, Susan
Emotional agility (magyar)
   Érzelmi rugalmasság : hogyan lépjünk túl a gondokon, fogadjuk el a változást és éljünk teljes életet? / Susan David ; [ford. Wenszky Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 324, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-339-4 fűzött : 3900,- Ft
érzelem - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.942 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3702631]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2018.
   Az emberi test : mindent tudni akarok / [ford. Marton Beáta és Pécsi Tibor]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 237 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-949-1 kötött
emberi test - anatómia - élettan - ifjúsági könyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3701219]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2018.
Fedrigotti, Antony (1956-)
Stressbewältigung (magyar)
   Stresszkezelés / Antony Fedrigotti ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 93 p. ; 17 cm. - (Hasznos tudás mindenkinek 30 percben)
ISBN 978-963-09-8872-8 fűzött : 995,- Ft
stresszkezelés
612.06
[AN 3702871]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2018.
Fung Emília (1965-)
   Mackógyógytorna a beszédébresztésért : otthoni feladatok kevésbeszédű kicsinyek szülei számára / Fung Emília, Kovács Andrea ; [photographs Kovács Emese]. - [Budapest] : K&J Vital Kft., 2017. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6139-7 fűzött : 2500,- Ft
logopédia - nyelvelsajátítás
159.946.3 *** 376.36
[AN 3704338]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2018.
Hemfelt, Robert
Love is a choice (magyar)
   A szeretet választható : gyógyulás az egészségtelen kapcsolatokból / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; [kész. Kállai Tibor ... fordításának felhasználásával]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2017. - 292 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-411-0 fűzött : 2900,- Ft
párkapcsolat - függőség
613.89 *** 316.472.4
[AN 3704583]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2018.
Hidasi Judit
   Gondolatmappa : ajándék neked, aki úton vagy az önszeretet felé / Hidasi Judit. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5763-23-6 kötött
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3702965]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2018.
   Higgy, álmodj & merj! : útmutatás a boldog élethez / [fel. szerk. Papp Diána]. - [Budapest] : [Erawan], 2017. - [47] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5652-29-5 kötött : 2499,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3702300]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2018.
Hyman, Mark (1959-)
The blood sugar solution (magyar)
   Vércukordiéta : az egészségmegőrzés és a tartós fogyás módszere / Mark Hyman ; [ford. Dövényi Ibolya]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 537 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-106-3 fűzött : 3699,- Ft
vércukor - egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
616.153.455.04 *** 613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3701521]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2018.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Aion (magyar)
   Aión : tanulmányok a Selbst szimbolikájához / C. G. Jung ; [ford. Viola József]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 311 p. : ill. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 9/2.)
Bibliogr.: p. 277-293.
ISBN 978-963-244-793-3 kötött : 4950,- Ft
lélektan - archetípus - valláslélektan
159.964.26Jung,_C._G. *** 2
[AN 3702995]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2018.
Kabat-Zinn, Jon (1944-)
Wherever you go, there you are (magyar)
   Bárhová mész, ott vagy : éberségmeditáció a mindennapi életben / Jon Kabat-Zinn ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017, cop. 2008. - 285 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-9718-21-0 fűzött : 2850,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 3705910]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2018.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia a gyakorlatban : az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban / Kádár Annamária, Kerekes Valéria. - [Budapest] : Kulcslyuk K., 2017. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 978-615-5281-44-0 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3702811]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2018.
   Klinikai gyermekgyógyászat / szerk. Tulassay Tivadar. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 928 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-226-639-8 fűzött : 17600,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3705733]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2018.
Krznaric, Roman
Empathy (magyar)
   Az empátia ereje / Roman Krznaric ; [ford. Székely Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 311-325.
ISBN 978-963-304-493-3 fűzött : 3900,- Ft
empátia
159.9 *** 316.647.2
[AN 3702901]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2018.
Kunyik Dóra
   Autizmusról konyhanyelven [elektronikus dok.] : közérthető tanácsok szülőknek az autizmusról / Kunyik Dóra. - Szöveg (epub : 513 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Dalmand] : Tüzkő K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145678. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-80526-7-2 (epub)
autizmus - gyermek - családi nevelés - elektronikus dokumentum
616.89-008.45-053.2 *** 37.018.1
[AN 3693885]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2018.
Laing, Ronald David (1927-1989)
Self and others (magyar)
   Az én és mások / R. D. Laing ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 246 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-304-439-1 kötött : 3500,- Ft
lélektan - interperszonális kapcsolat
159.9 *** 316.472.4
[AN 3702653]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2018.
Löhken, Sylvia (1965-)
Leise Menschen - gutes Leben (magyar)
   A csend öröme : introvertáltak kézikönyve / Sylvia Löhken ; [ford. Malyáta Eszter]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 288 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-277.
ISBN 978-963-433-232-9 kötött : 3499,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3702635]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2018.
Lotto, Beau
Deviate (magyar)
   Láss csodát : a valóság más szemmel / Beau Lotto ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-064-6 kötött : 3999,- Ft
agykutatás - érzékelés
612.82 *** 159.93
[AN 3702617]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2018.
Neal, Michael J.
Medical pharmacology at a glance (magyar)
   Rövid farmakológia / Michael J. Neal ; [... ford. Farkas László]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina, 2018, cop. 2017. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-644-2 fűzött : 4200,- Ft
gyógyszerészet
615.03 *** 615.2
[AN 3704311]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2018.
Ohler, Norman (1970-)
Der totale Rausch (magyar)
   Totális kábulat : drogok a Harmadik Birodalomban / Norman Ohler ; [ford. Szabó László] ; utószó Hans Mommsen. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 336 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-328.
ISBN 978-963-09-9018-9 kötött : 3400,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Morell, Theodor Gilbert (1886-1948)
Németország - történelem - kábítószer-fogyasztás - államfő - orvos - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század
61(430)(092)Morell,_Th._G. *** 943.0"193/1945" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 613.83(430)"193/194"
[AN 3702566]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2018.
   Az onkológia alapjai : egyetemi tankönyv / szerk. Kásler Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 1322 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-653-4 kötött : 16700,- Ft
onkológia - egyetemi tankönyv
616-006(075.8)
[AN 3704292]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2018.
Petrović, Jasminka
Seks za početnike (magyar)
   Szex kezdőknek / írta Jasminka Petrović ; ill. Dobrosav "Bob" Živković ; [ford. Hansel Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017, cop. 2007. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm + mell. - ("Korlátok nélkül" sorozat)
ISBN 978-963-245-030-8 fűzött : 2899,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2)
[AN 3704503]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2018.
Polettini, Barbara
Depressione (magyar)
   Depresszió : szorongás, pánikrohamok, melankólia, stressz-zavarok és a kitörő életöröm / [szöveg Barbara Polettini] ; [ill. Enrico Valenza, Giulia Pianigiani] ; [ford. Szőcs Nóra]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-459-046-0 fűzött
depresszió - természetgyógyászat
615.89 *** 616.895.4
[AN 3702644]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2018.
Polettini, Barbara
La gotta ovvero Gli acidi urici fuori controllo (magyar)
   A köszvény, avagy Húgysavtúltengés / [szöveg Barbara Polettini] ; [ford. Tamási Dorottya Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-459-047-7 fűzött
köszvény - természetgyógyászat
616.72-002.78 *** 615.89
[AN 3702626]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2018.
Raiser, Ulrike
Yoga (magyar)
   Jóga : filozófia, légzés és pózok : a test és az elme találkozása a lélek ölelésében : gyakorlati kézikönyv / [szöveg Ulrike Raiser] ; [ford. Tamási Dorottya Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra : Szalay Kv., 2017. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-459-048-4 fűzött
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3702579]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2018.
Rohr, Richard (1943-)
Das Enneagramm (magyar)
   Enneagramm : a lélek kilenc arca / Richard Rohr, Andreas Ebert ; [ford. Tenigl-Takács László]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 269, [4] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 963-210-077-8)
személyiségtipológia - ezoterika
159.923 *** 133.25
[AN 3705754]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2018.
Smith Laura Harris (1965-)
The 30-day faith detox (magyar)
   A 30 napos hit-tisztítókúra : újítsd meg elmédet, tisztítsd meg testedet, gyógyítsd meg lelkedet! / Laura Harris Smith ; [ford. Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2017. - 249, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80335-2-7 fűzött : 3580,- Ft
mentálhigiénia - méregtelenítés - vallásos irodalom
613.865 *** 613.24 *** 244
[AN 3702061]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2018.
Swaab, Dick (1944-)
Ons creatieve brein (magyar)
   A kreatív agy : hogyan hat egymásra az ember és a világ / Dick Swaab ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 543 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 504-535.
ISBN 978-963-433-168-1 kötött : 4999,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3702891]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2018.
Szimon Ildikó
   Önmagunk személyiségfejlesztése [elektronikus dok.] : a keleti és nyugati szemléletmód szintézisével : gondolkodásformáló és e-távkonzultációs anyag / Szimon Ildikó. - Szöveg (epub : 877 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145563. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-014-8 (epub)
ISBN 978-963-474-015-5 (mobi)
önismeret - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3693434]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2018.
Takács Ferenc (1938-)
   Irodalom és testkultúra / Takács Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2017. - 381, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5456-34-3 kötött
Magyarország - író - irodalmi élet - testkultúra - életrajz
613.71 *** 894.511(092)(089.3)
[AN 3704352]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2018.
Tóth Balázs
   Hiedelmeink : az emberi gondolatok építőkövei / Tóth Balázs, Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2017. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-234.
ISBN 978-963-433-160-5 kötött : 3999,- Ft
hiedelem - lélektan - kultúraszociológia
159.95 *** 316.7
[AN 3702627]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2018.
Vargas, Charles M.
   Változó nemiség és kémiai evolúció : a szerelem hormonjaitól a mesterséges homoszexualitásig, meddőségig és daganatokig : a környezetszennyezés, betegségek és emberi kapcsolatok összefüggései / Charles M. Vargas. - [Miskolc] : Cunami, cop. 2017. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-300.
ISBN 978-615-80574-2-4 fűzött : 4690,- Ft
egészséges életmód - ártalom - betegség - környezetszennyezés
613 *** 614.878 *** 616 *** 504.05
[AN 3702195]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2018.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Belső szabadság : elég jó szülő, elég jó gyerek / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-28-0 kötött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3702571]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2968 /2018.
Polgári Márta (1956-)
   Mangánércbányászat Úrkúton, 1917-2017 = Manganese ore mining at Úrkút, 1917-2017 / Polgári Márta, Szabó Zoltán, Vigh Tamás. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtud. Int., 2017. - 214 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 33 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 206-210.
ISBN 978-963-306-547-1 kötött : 4500,- Ft
Úrkút - ércbányászat - mangán - ipartörténet
622.341(439-2Úrkút)(091)
[AN 3701308]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2018.
Simon V. László (1935-)
   A szárnyas Rubik / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2017. - 183 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0259-0 fűzött : 2500,- Ft
Rubik Ernő (1910-1997)
Magyarország - mérnök - repülőgép - 20. század
62(439)(092)Rubik_E.,_id. *** 629.73
[AN 3705727]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2970 /2018.
Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - Budapest : Akad. K., 2001-2017. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-05-7786-0
ISBN 978-963-05-8730-3
irányítási rendszer - egyetemi tankönyv
681.527(075.8) *** 621.316.7(075.8)
[AN 804025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Robusztus szabályozási rendszerek. - 2017. - 330 p. : ill.
Bibliogr.: p. 329-330.
ISBN 978-963-454-076-2 fűzött : 9870,- Ft
[AN 3701222] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2971 /2018.
Kátay Ákos
   Szállodák térben és időben Magyarországon / Kátay Ákos. - Orosháza : KJF, 2017. - 171 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 9.)
Bibliogr.: p. 145-155.
ISBN 978-615-5075-40-7 fűzött
Magyarország - szállodaügy
640.41(439)
[AN 3702364]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2972 /2018.
Palágyi István
   A közlekedési szabályok gyakorlati alkalmazásának kézikönyve : a balesetek megelőzhetők! / [írta és szerk. Palágyi István]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2017. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7619-57-1 fűzött
közlekedésbiztonság - járművezetés - baleset-megelőzés
656.138 *** 629.114.6
[AN 3704493]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2973 /2018.
Demeter Gábor (1980-)
   Agrarian transformations in Southeastern Europe : from the late 18th century to World War II / Gábor Demeter. - Sofia : Inst. for Historical Studies BAS ; [Budapest] : Inst. of History RCH HAS, 2017. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Publications of the Bulgarian - Hungarian History Commission ; 3.)
Bibliogr.: 293-305.
ISBN 978-963-416-088-5 fűzött
ISBN 978-954-2903-31-4
Délkelet-Európa - Magyarország - gazdaságtörténet - agrártörténet
338.43(4-12)"178/194" *** 338.43(439)"178/194"
[AN 3702112]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2018.
European Holstein and Red Holstein Confederation. Conference (15.) (2017) (Budapest)
   15th Conference and the 31st General Assembly ...of the European Holstein and Red Holstein Confederation : Budapest ..., 17-20 September, 2017 / [org., publ. by the] Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete. - [Budapest] : Holstein-Fríz Tenyésztők Egyes., [2017]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - konferencia-kiadvány
636.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701648]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2018.
Horváth Ferenc (1951-)
   Különc borvidék : Sopron, a kékfrankos fővárosa = Das einmalige Weinbaugebiet = Distinctive wine region / Horváth Ferenc ; fotó Filep István ; [Übertr. ... Imre Krisch] ; [transl. ... Frank Berger]. - 2. átd. kiad. - Sopron : Sopron Régió Turisztikai Közp., [2017]. - 205, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-615-00-0514-0 kötött
Soproni borvidék - Sopron
663.2(439-2Sopron)
[AN 3704276]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2018.
   A komposzt is érték! : a helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata / [ill. Oravecz Gergely] ; [közread. a Herman Ottó Intézet]. - Budapest : Herman O. Int., 2017. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-309-074-9 fűzött
komposztálás
631.879.4
[AN 3701619]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2018.
Magos Judit
   Demény bölcsességei : 50 bizonyíték, hogy a kutyák okosabbak az embernél / Magos Judit. - [Budapest] : Libri, 2017. - 106, [1] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-433-283-1 kötött : 2299,- Ft
kutya - humor
636.7(0:82-7)
[AN 3702963]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2018.
Rao, Scott
The professional barista's handbook (magyar)
   A profi barista kézikönyve : professzionális eszpresszó-, kávé- és teakészítési útmutató / Scott Rao ; [ford. Tillinger Zsófia]. - [Esztergom] : Pacificaffé, cop. 2017. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-615-00-0257-6 kötött
kávé - tea - konyhatechnika - vendéglátás
663.95 *** 641.5 *** 663.93 *** 640.44
[AN 3702561]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2018.
Takács Erika
   Megható kutyatörténetek / Michael Servant. - Budapest : Fix-Therm, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-54-3 fűzött
kutya - magyar irodalom - elbeszélés - állatirodalom
636.7(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3703031]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2018.
   Tudós portrék : festett arcképek a halászat és a haltudományok jeles alakjairól / szerk. Udvari Zsolt ; [... kiad. ... MFN Alapítvány]. - [Budapest] : MFN Alapítvány, cop. 2017. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0066-4 fűzött
Magyarország - haltenyésztés - halbiológia - tudós - festészet - arckép
639.2 *** 639.3 *** 597 *** 75.041.5 *** 001(439)
[AN 3701412]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2981 /2018.
Bardi, Carla
The golden book of chocolate (szemelv.) (magyar)
   Csokoládés finomságok : kekszek, brownie-k, piték és torták / Carla Bardi, Claire Pietersen ; [fotók Alan Benson] ; [ford. Koronczai Magdolna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9043-1 fűzött : 3400,- Ft
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3703001]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2018.
Bardi, Carla
The golden book of pâtisserie (szemelv.) (magyar)
   Sütemények aranykönyve : kekszek, muffinok, piték, kuglófok és torták / Carla Bardi ; [fotók Brent Parker Jones] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-9044-8 fűzött : 3400,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3703002]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2018.
Bereznay Tamás (1972-)
   Egyserpenyős receptek / Bereznay Tamás. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-34-4 fűzött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3702951]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2018.
Dér Dezső (1975-)
   Élményszervezés és -menedzsment / Dér Cs. Dezső. - [Budapest] : Arts & Business Kft., cop. 2017. - 116, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0634-5 fűzött : 3490,- Ft
rendezvényszervezés
649.9
[AN 3702067]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2018.
   Főzzünk együtt, Magyarország! : Cookpad, a világ legnagyobb receptoldala / [a recepteket elkész. Bérczi Róbert] ; [fotók Sánta László] ; [szerk. Szép Krisztina, Szemere Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9081-3 fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3703080]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2018.
Horváth Ilona (1906-0969)
   Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon-Literatúra, 2017. - 511 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-683-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3702812]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2018.
   Hungarikumok, helyi ízek olvasóinktól / [szerk. Nyemcsok László]. - Budapest : Mediaworks, 2017. - 178 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-615-80850-0-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3702999]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2018.
   Kedvenc receptjeink : amikor mindenki a legjobbat hozza / [közread. a] Bahamas Nagyker. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-459-102-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3702461]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2018.
Kócsa László
   Séfparádé : nem csak gyerekszakácskönyv / [szöveg Kócsa László] ; [fotók Tóth András] ; [rajzok Mónus Mimi]. - Budapest : Chefparade, 2017. - 124 p. : ill., színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Chefparade : nem csak gyerekszakácskönyv
Fűzött : 3990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3702945]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2018.
Márk Szonja
   Édes ajándékok / Márk Szonja. - [Budapest] : Boook K., 2017. - 108, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5417-37-5 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3702934]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2018.
Nagy Réka
   Ökoanyu : csináld magad! : több mint 100 környezettudatos recept / Nagy Réka. - Budapest : Central Kv., 2017. - 117 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-255-8 fűzött : 2900,- Ft
kozmetikum - természetes anyag - háztartás - szakácskönyv
646.7 *** 641.55(083.12) *** 665.5 *** 64(083.13)
[AN 3703084]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2018.
Ottolenghi, Yotam (1968-)
Nopi (magyar)
   Nopi : [szakácskönyv] / Yotam Ottolenghi, Ramael Scully ; Tara Wigley-vel ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 326 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-406-477-0 kötött : 5990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3702932]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2018.
Rosenstein Tibor (1943-)
   Rosenstein szakácskönyv / [szöveg és receptek Rosenstein Tibor, Rosenstein Róbert]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 200 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8152-1 kötött : 3990,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3705932]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2018.
Rosenstein Tibor (1943-)
Rosenstein szakácskönyv (angol)
   Rosensteins' cookbook / [text and recipes Tibor Rosenstein, Róbert Rosenstein] ; [transl. Nóra Rajcsányi]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 200 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8153-8 kötött : 4500,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3705936]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2018.
Takács Erika
   Vegán szakácskönyv / Bartos Emese. - Budapest : Fix-Therm, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-52-9 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3702996]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2018.
Török Eszter
   100% egészség, 0% cukor! : cukormentes és rostban gazdag ételek / Török Eszter ; [ételfotó ... Csigó Zita]. - [Budapest] : La Santé K., 2017. - 174, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-9837-6 kötött : 4800,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3703000]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2018.
   Torták könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [fotó Szász András]. - Budapest : Mediaworks, cop. 2017. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80850-1-4 kötött : 2490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3702481]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2018.
Veres Alexandra
   Anya, csináld meg a hajam! / Veres Alexandra. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2017. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-459-085-9 fűzött
hajviselet - fodrászat - gyermek
646.72-053.2 *** 687.53
[AN 3702540]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2999 /2018.
Bolberitz Pál (1941-)
   Bölcselettörténet / Bolberitz Pál, Hosszú Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017, cop. 2004. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-227-704-7)
filozófiatörténet
1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3706068]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2018.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Álarc és koszorú : esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások I. : 1930-1935 / Hamvas Béla ; [szerk., a szövegeket gond., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Palkovics Tibor]. - [Budapest] : Medio, 2017. - 440 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 30.)
ISBN 978-963-9240-66-7 kötött
magyar irodalom - filozófia - esszé
1 *** 894.511-4
[AN 3702578]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2018.
   Szuper titkos barátságnapló a legeslegjobb barátoknak / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - [80] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-459-081-1 fűzött
barátság - gyermekkönyv
177.63(02.053.2)
[AN 3702502]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2018.
Ungvári Tamás (1930-)
A regény és az idő (új kiadása)
   Mi az idő? : eszmetörténeti panoráma / Ungvári Tamás. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2017. - 455 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-820-6 kötött : 4450,- Ft
idő - eszmetörténet - filozófiatörténet - irodalomtörténet - műfajtörténet - regény
115 *** 82.01-31 *** 82(091)-31
[AN 3702983]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2018.
   Utopian literature [elektronikus dok.] : a bibliography with a supplementary listing of works influential in utopian thought / ed. by Zsolt Czigányik. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147857. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-182-0
utópia - filozófiatörténet - politológia - világirodalom története - műfajtörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
167.5 *** 32.001 *** 82(091)-96"19"
[AN 3695104]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3004 /2018.
   A 800 éves domonkos rend Magyarországon : a középkori provincia felbomlásától a közelmúltig / szerk. Barna Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs. - Budapest : Szt. István Tud. Akad. ; Vasvár : Domonkos Rendtörténeti Gyűjt., 2017. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar domonkos rendtörténet, ISSN 2560-1229 ; 2.)
A Budapesten, 2016. nov. 4-én rendezett jubileumi emlékkonferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0614-7 fűzött
Ordo Fratrum Praedicatorum. Provincia Hungariae
Magyarország - dominikánusok - egyháztörténet
271.2(439)(091)
[AN 3702129]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2018.
   Állatok a Bibliában : igés színezőfüzet. - [Budapest] : Good News Kft., [2017]. - [25] fol. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-80616-3-6 kötött
Biblia
kifestőkönyv - gyermekkönyv
22(02.053.2) *** 087.5
[AN 3702275]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2018.
Araújo, Vera
Gesù e l'uso dei beni (magyar)
   Üdvözülhetnek-e a gazdagok? : Jézus és az anyagiak / Vera Araújo ; [ford. Péterfi Eszter]. - Budapest : Új Város, 2017. - 79 p. ; 18 cm. - (Új város zsebkönyvek, ISSN 2498-7204)
ISBN 978-615-80849-1-8 fűzött : 1200,- Ft
Biblia. Újszövetség
vallási erkölcs - gazdagság - bibliamagyarázat
22.07 *** 241
[AN 3701891]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2018.
Arko, Andraž
Francis of Assisi (magyar)
   Assisi Ferenc : a szent csodálatos története / [szöveg] Andraž Arko ; [ill.] Urša Skoberne ; [ford. Piatrik Pió, Kurucz Anna Veronika] ; [kiad. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5273-11-7 kötött
Francesco d'Assisi (1182-1226)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Francesco_d'Assisi(02.053.2)
[AN 3701846]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   Úton Böjte Csabával / Simon V. László. - 2. kiad. - Budaörs : Simon V. L., 2017, cop. 2016. - 259 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-7020-4 kötött : 3990,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(0:82-94)
[AN 3705916]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2018.
Bölcskei Gusztáv (1952-)
   Krisztus világossága : tanulmányok, igehirdetések, meditációk / Bölcskei Gusztáv ; szerk. Kustár Zoltán, Kovács Krisztián. - Debrecen : DRHE, 2017. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok, ISSN 2416-3570 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-98-8 kötött
keresztény teológia - prédikáció - elmélkedés
252 *** 23/28 *** 242
[AN 3702117]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2018.
   Buddha bölcsességei = Wisdom of the Buddha / [szerk. ... Szalai Lilla] ; [a felvételeket kész. ... Kocsis András Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 62, [1] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-09-9008-0 kötött : 2490,- Ft
buddhizmus - idézetgyűjtemény
294.3(0:82-84)
[AN 3702974]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2018.
Camillis, Johannes Joseph de (1641-1706)
   Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius és munkácsi püspök (1689-1706) levelei = Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis Greek missionary and bishop of Munkács (1689-1706) / [összegyűjt., bevezetővel és jegyzetekkel ell., szerk.] Baán István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2017. - 341 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 13.)
A levelek váltakozva latin és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-54-0 kötött
Görögország - Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - egyháztörténet - 17. század - 18. század - levelezés - történelmi forrás
281.5.018.2(439)"16/17"(093) *** 281.5.018.2(495)(092)Camillis,_J_J.,_de(044)
[AN 3701873]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2018.
   Domonkos szentek és szent helyek / [... szerk. Kálny Beatrix]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2017. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-968-5 fűzött
dominikánusok - egyháztörténet - szent - dominikánus apácák
235.3(092) *** 271.2 *** 271.973
[AN 3702201]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2018.
   Egyetemes és református : a Második helvét hitvallás mai üzenetei / szerk. Szűcs Ferenc. - Budapest : Kálvin, 2017. - 243 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-387-4 fűzött : 2100,- Ft
Confessio Helvetica posterior
teológia - bibliakutatás - dogmatika - református egyház
21 *** 22.01 *** 23 *** 284.2
[AN 3702570]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2018.
Ellis, Gwen
Read and share toddler Bible (magyar)
   Legkisebbek Bibliája / a történeteket átd. Gwen Ellis ; ill. Steve Smallman ; [ford. Joób Viktória]. - Budapest : Patmos Records, cop. 2017. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm + DVD
ISBN 978-963-9617-46-9 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - audiovizuális dokumentum
22.046(02.053.2)
[AN 3704509]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2018.
Ferenc (pápa) (1936-)
La verità è un incontro (magyar)
   Reggeli prédikációk / Ferenc pápa ; [bev. ell. és szerk.] Antonio Spadaro ; [ford. Tőzsér Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2017-. - 21 cm
prédikáció - homília
252 *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3702682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 2013. március - 2013. július. - 2017. - 310, [5] p.
ISBN 978-963-227-873-5 kötött : 3999,- Ft
[AN 3702686] MARC

ANSEL
UTF-83016 /2018.
   Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez : a munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai, 1782-1787 / közread. Véghseő Tamás [et al.]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2017. - 7 db : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 9.)
A forrásszöveg latin nyelven
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás - sorozati kiadvány
281.5.018.2(439)(091)(093)
[AN 3701812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hajdúvárosok és Szatmár vármegye. - 568 p.
ISBN 978-615-5073-50-2 kötött
[AN 3701844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék. - 615 p.
ISBN 978-615-5073-49-6 kötött
[AN 3701848] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sáros és Ugocsa vármegyék. - 743 p.
ISBN 978-615-5073-53-3 kötött
[AN 3701851] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ung vármegye. - 624 p.
ISBN 978-615-5073-51-9 kötött
[AN 3701852] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Bereg és Szabolcs vármegyék. - 671 p.
ISBN 978-615-5073-52-6 kötött
[AN 3701855] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/A., Zemplén vármegye : első alkötet. - 593 p.
ISBN 978-615-5073-55-7 kötött
[AN 3701856] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/B., Zemplén vármegye : második alkötet. - p. 594-952
ISBN 978-615-5073-56-4 kötött
[AN 3701861] MARC

ANSEL
UTF-83017 /2018.
Francisco de Osuna (1492?-1540?)
Tercer abecedario espiritual (magyar) (szemelv.)
   Harmadik lelki ábécéskönyv : a kontemplatív imáról : szemelvények / [Francisco de Osuna] ; vál. és ford. Várnai Jakab. - 2. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2017, cop. 2008. - 207 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87970-1-8 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3705945]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2018.
Fráter Erzsébet
   A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. - Budapest : Scolar, 2017. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 978-963-244-809-1 kötött : 5995,- Ft
bibliakutatás - növényhatározó
22.01 *** 58(083.8)
[AN 3702998]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2018.
Gaál Botond (1946-)
Kálvin ébresztése (angol)
   Awakenings as inspired by John Calvin : the theological heritage of the reformer from the perspective of the evolution of universal knowledge / Botond Gaál ; transl. and rev. by Áron Csaba Pándy-Szekeres and Dávid Pándy-Szekeres ; [publ. by the ] István Hatvani Theological Research Center Debrecen Reformed Theological University. - 3. expanded ed. - Debrecen : I. Hatvani Theological Research Center Debrecen Reformed Theological Univ., 2017. - 252 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88961-7-9 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Magyarország - Svájc - református egyház - protestantizmus - művelődéstörténet - teológia - egyházi személy - 16. század
284.2 *** 284.2(439) *** 930.85(439) *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 3702095]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2018.
Gaál Botond (1946-)
   A reformáció lényege : újkori modellváltás a keresztyén gondolkodás történetében / Gaál Botond ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközs., 2017. - 156 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80844-0-6 kötött
Magyarország - reformáció - protestantizmus - teológia - művelődéstörténet
284 *** 21 *** 930.85(439)
[AN 3701818]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2018.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of purpose (magyar)
   A céltudatos nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Újranyomtatás. - Budapest : KIA, 2017. - 114 p. : ill. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár, ISSN 2560-2489)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-11-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3705662]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2018.
Janisch, Heinz (1960-)
Stories from the Bible (magyar)
   Biblia : a legszebb történetek gyerekeknek / átd. Heinz Janisch ; ill. Lisbeth Zwerger ; [ford. Abrudán Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 126 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-476-001-6 kötött : 3990,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3703065]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2018.
Kránitz Mihály (1959-)
   Teológiai módszertan : elméleti és gyakorlati bevezetés / Kránitz Mihály, Török Csaba ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-700-9 fűzött : 1600,- Ft
teológia - tudományos módszertan - tudomány - egyetemi tankönyv
2(075.8) *** 001.89(075.8)
[AN 3706074]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2018.
   "Leljék örömüket a hívek e templomban mindenkor, gyarapodjanak mennyei és földi javakban" : források a nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus székesegyház történetéhez / összeáll. Nyirán János, Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna ; [... a bev. tanulmányt írta Terdik Szilveszter]. - Nyíregyháza ; Debrecen : Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2017. - 255 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, ISSN 1588-9718 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5548-04-8 kötött
Nyíregyháza - görög katolikus egyház - templom - történeti feldolgozás
281.5.018.2(439-2Nyíregyháza)(091) *** 726.54(439-2Nyíregyháza(091)
[AN 3702184]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2018.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Maria trasparenza di Dio (magyar)
   Mária / Chiara Lubich ; [ford. Fekete Mária ... és Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2017. - 98 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80849-2-5 fűzött : 1500,- Ft
mariológia - vallási szervezet
232.931 *** 267Fokoláre
[AN 3702096]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2018.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Paradiso '49 (magyar)
   A 49'-es Mennyország rövid elbeszélése / Chiara Lubich ; Gérard Rossé tanulmányával ; [ford. Fekete Mária és Erhardt Emese] ; [a tanulmányt ford. Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2017. - 51 p. ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80849-0-1 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom - vallási szervezet
244 *** 267Fokoláre
[AN 3702103]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2018.
Lucado, Max (1955-)
Grace for the moment (magyar)
   Kegyelem itt és most : 365 bibliai üzenet gyerekeknek / Max Lucado hasonló című könyve alapján Tama Fortner ; [ford. Szőczi János] ; [kiad. a ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ...]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat : KIA, 2017, cop. 2015. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-296-3 kötött : 3500,- Ft
Biblia
elmélkedés - ifjúsági könyv
242(02.053.2)
[AN 3705680]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2018.
   Pannóniától Galliáig: Szent Márton és kultusza / [... szerk. Tóth Orsolya]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2017. - 218 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 6.)
A Piliscsabán, 2016. dec. 15-16-án rendezett konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-969-2 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Európa - szent - 4. század - kultusz
235.3(092)Martin_de_Tours *** 394.944(4)
[AN 3702022]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2018.
Patsch Ferenc (1969-)
   Megtalálni Istent mindenben : a világ jezsuita szemmel : válogatott írások / Patsch Ferenc. - Budapest : Jezsuita K., 2017. - 359 p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-442-008-8 fűzött : 3200,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3702679]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2018.
Piper, John (1946-)
Seeing and savoring Jesus Christ (magyar)
   Lásd és csodáld Jézus Krisztust! / John Piper ; [ford. Czövek Tamás] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újranyomtatás. - Budapest : KIA, 2017. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-42-3 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 3705899]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2018.
   Pünkösdiek Magyarországon / [szerk. Ungvári Csaba] ; [kiad. a Magyar Pünkösdi Egyház és a Pünkösdi Teológiai Főiskola]. - Budapest : MPE : PTF, 2017. - 373 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80170-2-2 kötött
Magyar Pünkösdi Egyház
Magyarország - egyháztörténet - pünkösdista egyház
284.57(439)(091)
[AN 3701640]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2018.
Rohr, Richard (1943-)
   A férfi útja II : maszkok, hegek, archetípusok / Richard Rohr ; [... ford. Lisztes Gábor ..., Endreffy Zoltán]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2017. - 210, [3] p. ; 20 cm
A ford. a "The Wild Man's journey" (Ohio : St. Anthony Messenger Press, 1996) és a "Masken des Maskulinen" (München : Claudius Verl., 1993) c. kiad. alapján kész. - A címoldalon a megjelenés éve: 2004
ISBN 963-86634-2-1 fűzött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - férfi
244 *** 316.37-055.1
[AN 3705716]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2018.
Salyámosy Éva
   150 bibliai találós kérdés gyerekeknek : válasszal és mesékkel / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2017. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 13.)
ISBN 978-615-00-0572-0 fűzött
bibliai történet - találós kérdés - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 398.6
[AN 3701609]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2018.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   "Az Írás ívó eszközről beszél..." I : XV-XVII. századi gótikus és későgótizáló úrasztali kelyhek a felvidéki, kárpátaljai, tiszáninneni és tiszántúli református egyházközségekben / sP. Szalay Emőke. - Debrecen : M. Református Egyh. Zsinata Gyűjt. Tcs., 2017. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 37.)
Bibliogr.: p. 115-122.
ISBN 978-615-80133-6-9 fűzött
Kárpát-medence - templomi berendezés - keresztény művészet - református egyház
247 *** 7.046.3 *** 284.2(4-191)
[AN 3702089]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2018.
   Székházunk megáldása : a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházának ünnepélyes megáldása, 2017. IV. 29. / [szerk. Bródi-Szilágyi Ilona, Szabó Sándor]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2017. - 106 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0039-8 fűzött
Debrecen - Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi hivatal - megszentelés
281.5.018.2(439) *** 726.9(439-2Debrecen) *** 252.7
[AN 3702242]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2018.
Szilárdi Réka (1976-)
   Az újpogány vallási diskurzus narratív mintázatai / Szilárdi Réka. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, 2017. - 206 p. : ill. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 14.)
Bibliogr.: p. 165-174.
ISBN 978-963-414-333-8 fűzött : 2500,- Ft
új-pogányság - magyar ősvallás - narratológia - identitás - kollektív emlékezet
291.17 *** 299.4(=945.11) *** 316.63 *** 159.953
[AN 3701738]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2018.
Szűcs Ferenc (1942-)
   Titkok peremén : igehirdetések / Szűcs Ferenc ; szerk. Literáty Zoltán. - Budapest : Kálvin, 2017. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-388-1 fűzött : 1200,- Ft
prédikáció
252
[AN 3702869]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2018.
   Védők és építők : magyarok a keresztény Európában : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XI. kongresszusa : 2017. szeptember 16. / [szerk. Rochlitz Bernadett]. - Budapest : KÉSZ, 2017. - 123 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7864-31-5 fűzött
Magyarország - kereszténység - értékrend - iszlám - keresztény egyház - társadalmi felelősség - 21. század - konferencia-kiadvány
297 *** 316.752 *** 261.6(439)"200/201" *** 23/28(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3702193]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3039 /2018.
Almási Kitti
   Lezárás, elengedés, újrakezdés / Almási Kitti. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 220, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-743-4 fűzött : 3499,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3701516]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2018.
Arany-Michels Richárd (1978-)
   Egy hajdú-bihari község cigányságának temetési szokásai és annak lelkigondozói lehetőségei / Arany-Michels Richárd. - Debrecen : DRHE Teológiai Int. Romológia Tansz., 2017. - 49 p. ; 22 cm. - (Romológiai füzetek, ISSN 2560-2209 ; 1.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-8429-99-5 fűzött
Hajdú-Bihar megye - cigányság - halotti szokás - lelki gondozás
316.347(=914.99)(439.165) *** 393(=914.99)(439.165) *** 253 *** 159.9
[AN 3701773]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2018.
   "Átlagosan élünk..." : a kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei / szerk. Czibere Ibolya, Loncsák Noémi, Gégény János. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2017. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-657-2 fűzött
Kárpátalja - háztartás-statisztika - gyermek - határon túli magyarság - szegénység - statisztikai adatközlés - 21. század
316.37-053.2(=945.11)(477.87)"201"(083.41) *** 314.6(=945.11)(477.87)"201"(083.41) *** 316.344.233(=945.11)(477.87)"201"(083.41)
[AN 3701829]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2018.
Aurell, Martin (1958-)
La chevalier lettré (angol)
   The lettered knight [elektronikus dok.] : knowledge and aristocratic behaviour in the twelfth and thirteenth centuries / Martin Aurell ; transl. by Jean-Charles Khalifa and Jeremy Price. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147553. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-105-9)
Európa - művelődéstörténet - társadalomtörténet - nemesség - arisztokrácia - lovag - udvari élet - oktatástörténet - írásbeliség - 12. század - 13. század - elektronikus dokumentum
316.343.322(410)"11/12" *** 394.7(4)"11/12" *** 316.344.32(4)"11/12" *** 37(4)"11/12" *** 316.7(4)"11/12" *** 930.85(4)"11/12"
[AN 3702222]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2018.
   Csendesek vagy lázadók? [elektronikus dok.] : a hallgatók politikai orientációi Magyarországon, 2011-2015 / Szabó Andrea és Oross Dániel szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : MTA TK PTI ; Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147700. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-76-6
Magyarország - politikai szociológia - politikai irányzat - politikai részvétel - egyetemi hallgató - 21. század - elektronikus dokumentum
316.334.3(439)"201" *** 323.2(439)"201" *** 329(439)"201" *** 378.18(439)"201"
[AN 3702645]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2018.
   Értelmiségi válaszutak : egy akadémiai ülésszak előadásai / [szerk. Papp Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
A Budapesten, 2017. máj. 18-án "Értelmiségi válaszutak 1945 után" címmel rendezett tudományos ülésszak szerkesztett, bővített előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9090-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - értelmiség - 1945 utáni időszak
316.343.652(439)"194"
[AN 3702323]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2018.
Farkas Beáta (1959-)
   A Szegedi Tudományegyetem jövőképének sarokpontjai / kész. Farkas Beáta. - Szeged : [SZTE GTK PNGKI], 2017. - 38 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete
ISBN 978-963-306-573-0 fűzött
Szegedi Tudományegyetem
Szeged - egyetem - egyetemi hallgató - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439-2Szeged)"200/201"(083.41) *** 378.4(439-2Szeged)"200/201"
[AN 3701212]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Viharsarok [elektronikus dok.] / Féja Géza. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Érd : Mundus Novus kv., 2017. - (Életműsorozat). (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 38.)
Függelékben a Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásának anyaga, valamint vál. a mű korabeli sajtóvisszhangjából. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145919. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5575-17-4
Viharsarok - szociográfia - 20. század - elektronikus dokumentum
308(439.18)"193" *** 308(439.175)"193"
[AN 3694817]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2018.
Gelsei Bernadett (1973-)
   A hűtlen, a megcsalt és a szerető : a szerelmi háromszög pszichológiája / Gelsei Bernadett. - [Budapest] : Expert Books, 2017. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5686-69-6 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - hűtlenség
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3701968]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2018.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2018. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-10-5 kötött : 2800,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3704393]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Antalfalvai járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - [1], 49 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-615-5613-86-9 kötött
Antalfalvi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Antalfalva)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Antalfalva)"188/191"(083.41)
[AN 3701639]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Módosi járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - [1], 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-615-5613-85-2 kötött
Módosi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Módos)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Módos)"188/191"(083.41)
[AN 3701635]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagybecskereki járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - [1], 125 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-615-5613-87-6 kötött
Nagybecskereki járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.992(439-37Nagybecskerek)"188/191"(083.41) *** 312.952(439-37Nagybecskerek)"188/191"(083.41)
[AN 3701634]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2018.
Gyémánt Richárd (1979-)
   Etnikai és felekezeti viszonyok a történelmi Torontál vármegye Nagyszentmiklósi járásában / Gyémánt Richárd. - [Budapest] : Históriaantik Kvk., 2017. - [1], 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-615-5613-88-3 kötött
Nagyszentmiklósi járás - nemzetiségi statisztika - felekezeti statisztika - századforduló - statisztikai adatközlés
312.952(439-37Nagyszentmiklós)"188/191"(083.41) *** 312.992(439-37Nagyszentmiklós)"188/191"(083.41)
[AN 3701616]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2018.
   Hazatalálók és hazát találók : tanulmányok a külhoni magyar ifjúság helyzetéről. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio K., 2017. - 2 db : ill., színes, részben térk. ; 26 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.
ifjúságszociológia - határon túli magyarság - szórványmagyarság
316.37-053.6/.8(4-191)(=945.11)"201" *** 316.37-053.6/.8(100)(=945.11)"201"
[AN 3702342]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 424 p.
ISBN 978-615-5700-18-7 kötött
[AN 3702343] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 469 p.
ISBN 978-615-5700-19-4 kötött
[AN 3702344] MARC

ANSEL
UTF-83054 /2018.
Iuvenis Ifjúságszakmai Konferencia (2017) (Kecskemét)
   Iuvenis Ifjúságszakmai Konferencia : 2017. szeptember 29. : konferenciakötet / [szerk. Horváth Ágnes, Nagy Ádám, Szeifer Csaba] ; [kiad. a Neumann János Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány]. - [Kecskemét] : Neumann J. Egyetem Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely : ISZT Alapítvány, cop. 2017. - 262 p. : ill. ; 22 cm
A Kecskeméten tartott konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9376-0 fűzött
ifjúságszociológia
316.37-053.6/.8
[AN 3701496]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2018.
Prince, Derek (1915-2003)
Husbands & fathers (magyar)
   Férjek és apák : fedezd fel a férfiak életcélját! / Derek Prince ; [ford. Horváth Zita] ; [közread. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, DPM Magyarország ...]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2017. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89749-9-0 fűzött
férfi - párkapcsolat - családi élet - mentálhigiénia - vallásos irodalom
316.37-055.1 *** 316.356.2 *** 265.5 *** 613.865
[AN 3701880]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2018.
Takács Tamara
   Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben [elektronikus dok.] / Takács Tamara. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147596. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-71-1
Erdély - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - identitás - továbbtanulás - 21. század - elektronikus dokumentum
316.63 *** 316.37-053.6/.8(498.4)(=945.11)"200/201" *** 37.048
[AN 3684147]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2018.
Ungváry Krisztián (1969-)
   A szembenézés hiánya : felelősségre vonás, iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon, 1990-2017 / Ungváry Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2017. - 234 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232-[235].
ISBN 978-615-00-0660-4 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - megfigyelés - besúgó - nyilvánosság - belpolitika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - rendszerváltás
316.653(439)"199/201" *** 323(439)"199/201" *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 3701544]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3058 /2018.
Bíró Lajos (1961-)
   Magyar ősmesék : tündérek, táltosok, sárkányok... / Bíró Lajos. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2017. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5647-40-6 kötött : 4800,- Ft
magyar néprajz - magyarságkutatás - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3702316]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2018.
   Esti mesék a boldogságról / [... vál.] Boldizsár Ildikó ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2017. - 115, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-415-817-2 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3702362]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2018.
Izing Klára
   Álomszótár A-tól Z-ig : mit üzennek az éjszaka képei? / Izing Klára. - Budapest : Central Kv., 2017. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-257-2 fűzött : 2490,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3703024]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2018.
Pap Gábor (1939-)
   Csuda-dolgairól írtak krónikákat : a Toldi-monda Petrus Ilosvanusnál és Arany Jánosnál / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2017. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-615-5809-00-2 kötött
Arany János (1817-1882). Toldi
Ilosvai Selymes Péter (1520-1580). Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságárol való historia
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - magyar néprajz - irodalmi alak - író - 16. század - 19. század - monda
398.22(=945.11) *** 894.511(092)Ilosvai_Selymes_P. *** 894.511(091)-343.4 *** 894.511(092)Arany_J.
[AN 3701702]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2018.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   Régi népélet / Selmeczi Kovács Attila. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2017. - 276 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, ISSN 0239-1961 ; 35.)
Bibliogr.: p. 251-276.
ISBN 978-963-473-952-4 kötött
magyar néprajz - életmód - népi mesterség
39(=945.11)
[AN 3701958]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2018.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Dédanyáink, nagyanyáink, anyáink : divattörténeti vázlatok, 1860-1945 / P. Szalay Emőke ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Debrecen : Szalay Alapítvány, 2017. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 978-615-80825-0-1 fűzött
Szalay család
Magyarország - divattörténet - családtörténet - 19. század - 20. század
391(439)"18/19" *** 929.52(439)Szalay
[AN 3701809]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3064 /2018.
Debreczeni József (1955-)
   Az Orbán-rezsim, 2010-20?? / Debreczeni József. - Miskolc : De.hukönyv, 2017. - 376 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80589-1-9 kötött : 3780,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"
[AN 3701900]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2018.
Dugin, Aleksandr (1962-)
Četvertaâ političeskaâ teoriâ (magyar)
   A negyedik politikai eszme / Alexander Dugin ; [ford. és szerk. Baranyi Tibor Imre]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2017. - 236, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5398-03-2 kötött : 3500,- Ft
politikai eszme - eszmetörténet - politikai filozófia - konzervativizmus
32.001 *** 329(100)(091) *** 321.01 *** 329.11
[AN 3701878]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2018.
Espada, João Carlos (1955-)
A tradição anglo-americana de liberdade (magyar)
   A politikai szabadság anglo-amerikai hagyománya európai szemszögből / João Carlos Espada ; ford. Kalmár Andrea. - Budapest : Typotex : PPKE, cop. 2017. - 263 p. ; 24 cm. - (Pázmány nemzetközi tanulmányok, ISSN 2416-1438 ; 10.)
Bibliogr.: p. 249-256.
ISBN 978-963-279-972-8 fűzött : 3600,- Ft
filozófiatörténet - politikai filozófia - filozófus - tudós - nyugati civilizáció - demokrácia - liberalizmus
321.7 *** 321.01(100-15)(091) *** 329.12 *** 32.001(100)(091)(092)
[AN 3704093]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2018.
Horváth Aladár (1964-)
   Indulás : a roma polgárjogi mozgalom személyes története 1. / Horváth Aladár. - Budapest : Wesley, 2017. - 366, [3] p., [46] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-9744-48-6 fűzött
Magyarország - politikus - polgárjogi mozgalom - cigányság - rendszerváltás - 20. század - 21. század - memoár
323.13(=914.99)(439)"198/199"(0:82-94) *** 32(439)(092)Horváth_A.(0:82-94)
[AN 3702014]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2018.
   (Közép-európai) érdekérvényesítés az Európai Unióban : a Visegrádi Együttműködés 25 éve / [szerk. Szekeres Ildikó]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2017. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 14.)
A Szegeden, 2016. nov. 17-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-561-7 fűzött
külpolitika - nemzetközi együttműködés - Visegrádi államok - 21. század - konferencia-kiadvány
327(4-11)"200/201" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3701243]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2018.
   Merre tovább Európa? : körkép 60 évvel a Római Szerződés aláírása után / [szerk. Szekeres Ildikó]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2017. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 15.)
A Szegeden, 2017. márc. 23-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-562-4 fűzött
európai integráció - 21. század - konferencia-kiadvány
327.39(4-62)"20" *** 339.923(4-62)"20" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3701262]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen, 1944-1950 / Miklós Péter. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. Emlékpont, 2018. - 104 p. : ill. ; 25 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 9.)
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-963-7379-50-5 fűzött
Hódmezővásárhely - Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - második világháború - 1945 utáni időszak
322(439)"194" *** 282(439)"194" *** 282(439-2Hódmezővásárhely)"194"
[AN 3702370]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2018.
Nagy Gyöngyi (1985-)
   Kádár-huszárok és pártkatonák : munkásőrök Hódmezővásárhelyen, 1957-1989 / Nagy Gyöngyi, Zeman Ferenc. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. Emlékpont, 2017. - 399 p. : ill. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 7.)
ISBN 978-963-7379-48-2 fűzött
Hódmezővásárhely - munkásőrség - történeti feldolgozás
329.734(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3702374]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2018.
Nixon, John
Debriefing the president (magyar)
   Szaddám kihallgatója voltam : egy CIA-elemző emlékei / John Nixon ; [... előszót írta ... Wagner Péter] ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., 2017. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-454-141-7 kötött : 4800,- Ft
Saddām, Ḥuṣayn (1937-2006)
Irak - Egyesült Államok - miniszterelnök - történelem - titkosszolgálat - hírszerzés - 20. század - ezredforduló - memoár
32(567)(092)Saddām,_H. *** 956.7"195/200" *** 327.84(73)"199/200"(0:82-94) *** 355.40(73)"199/200"(0:82-94)
[AN 3701442]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2018.
Reznák Erzsébet (1957-)
   Kossuth Lajos ceglédi napja 1848. szeptember 24-én / [... írta Reznák Erzsébet] ; [ill. Ócsai Anett]. - Cegléd : Kossuth Múz., 2017. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 43.)
ISBN 978-963-8317-19-3 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Cegléd - politikus - 19. század - helyismeret
32(439)(092)Kossuth_L. *** 908.439-2Cegléd
[AN 3702472]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2018.
Szűcs R. Gábor
   Jól fésült ügyek / Szűcs R. Gábor. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 350 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-293-105-0 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Szűcs_R._G.(0:82-94)
[AN 3702675]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3075 /2018.
All about history book of kings & queens (magyar)
   Királyok és királynők : birodalmak és monarchiák lenyűgöző története az ókortól napjainkig / [ford. Kisantal Tamás, Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 145 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
ISBN 978-963-09-9133-9 fűzött : 1590,- Ft
világtörténelem - uralkodó - művelődéstörténet
930.9(092) *** 930.85(100)
[AN 3701446]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2018.
All about history book of kings & queens (magyar)
   Királyok és királynők : birodalmak és monarchiák lenyűgöző története az ókortól napjainkig / [ford. Kisantal Tamás, Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 145 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-9133-9)
világtörténelem - uralkodó - művelődéstörténet
930.9(092) *** 930.85(100)
[AN 3701476]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2018.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   42., 1358 / szerk. Papp Róbert. - 2017. - 723 p.
ISBN 978-615-80398-1-9 fűzött
[AN 3701202] MARC

ANSEL
UTF-83078 /2018.
   Arheovest V : in honorem Doina Benea : interdisciplinaritate în arheologie şi istorie : Timişoara, 25 noiembrie 2017 / [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2017. - 2 db (1281 p.) : ill. ; 24 cm + DVD
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva román és angol nyelven
ISBN 978-963-315-358-1 fűzött
Románia - régészet - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
903/904(498)
[AN 3701414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 579 p.
ISBN 978-963-315-359-8
[AN 3701421] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. [14], 597-1281.
ISBN 978-963-315-360-4
[AN 3701435] MARC

ANSEL
UTF-83079 /2018.
Bencsik Péter (1971-)
   Hódmezővásárhely politikai élete 1944-1950 között / Bencsik Péter. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közműv. Közp. Emlékpont, 2018. - 120 p. ; 24 cm. - (Emlékpont könyvek, ISSN 2498-6658 ; 8.)
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 978-963-7379-49-9 fűzött
Hódmezővásárhely - helytörténet - politikatörténet - pártpolitika - 1945 utáni időszak
943.9-2Hódmezővásárhely"194" *** 32(439-2Hódmezővásárhely)"194" *** 329(439-2Hódmezővásárhely)"194"
[AN 3702367]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2018.
Berglund, Bruce R.
   Castle and cathedral in modern Prague [elektronikus dok.] : longing for the sacred in a skeptical age / Bruce R. Berglund. - Szöveg (pdf : 41.5 MB). - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147858. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-158-5
Prága - művelődéstörténet - 20. század - vallásosság - vallásszociológia - elektronikus dokumentum
930.85(437.1-2Praha)"19" *** 261 *** 248.3(437.1-2Praha)"19"
[AN 3695097]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2018.
Csáky Imre (1960-)
   Heraldika : a Magyar Királyság államcímerei és vármegyecímerei a XIX. század harmadik harmadában / Csáky Imre. - Budapest : Corvina, [2017]. - 271, [1] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 261-[272].
ISBN 978-963-13-6446-0 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - 19. század - címer
929.6(439)"18"
[AN 3703088]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2018.
Erdélyi István (1931-)
   Archaeological expeditions in Mongolia [elektronikus dok.] / István Erdélyi ; with the studies of Tibor Tóth, Ildikó Pap and Antónia Marcsik. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Érd : Mundus Novus Books, 2017. - (Mundus library of oriental studies, ISSN 1588-1679)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145916. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5575-05-1
Mongólia - régészet - elektronikus dokumentum
903/904(517.3)
[AN 3694787]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2018.
Estók János (1958-)
   Deák Ferenc / Estók János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9022-6 kötött : 895,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - történelmi személy - politikus - magyar történelem - 19. század
943.9(092)Deák_F. *** 32(439)(092)Deák_F. *** 943.9"18"
[AN 3703071]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2018.
   Esztergom : a királyok és prímások városa / [írta Istvánffy Miklós] ; [fotók Mudrák Attila]. - Budapest : Gamma Planet, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89389-8-5 fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3704395]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2018.
Esztergom (német)
   Esztergom : die Stadt von Königen und Hohepriestern / [Aut. Miklós Istvánffy] ; [Foto Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80519-0-3 fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Esztergom *** 908.439-2Esztergom
[AN 3704397]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2018.
Favilli, Elena
Good night stories for rebel girls (magyar)
   Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története / Elena Favilli és Francesca Cavallo ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Móra, 2017. - XII, 212 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-832-5 kötött : 3999,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
929-055.2(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3702514]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Kossuth Lajos [elektronikus dok.] / Féja Géza ; sajtó alá rend. Féja Endre. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 18.). (Életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147851. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-13-6
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - 19. század - történelmi személy - elektronikus dokumentum - életrajz
943.9(092)Kossuth_L.
[AN 3695018]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2018.
Fülöp Zoltán-Bulcsú
   Magyar feltámadás : égő égi ige a lélek szabadságáért / Fülöp Zoltán-Bulcsú. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 3702499]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2018.
Halmos Sándor (1946-)
   Táj és népe : a régi Bihar vármegye története / Halmos Sándor. - Debrecen : [Halmos S.], 2017. - 1204 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-6199-8 kötött
Bihar vármegye - helytörténet - társadalomtörténet - helyi társadalom - művelődéstörténet - zsidóság
943.917.3 *** 316.347(=924)(439.173) *** 930.85(439.173) *** 929(439.173)
[AN 3702232]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2018.
   Hétköznapok a honfoglalás korában / szerk. Petkes Zsolt, Sudár Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 198, [1] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 5.)
ISBN 978-963-227-994-7 kötött : 3499,- Ft
magyar történelem - hétköznapi élet - 9. század - 10. század
943.9"08/09"
[AN 3702753]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2018.
   A hosszú 19. század : a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum szervezésében a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában 2014. szeptember 23-án tartott tudományos konferencia anyaga : [konferenciakötet] / [... szerk. Kerényi B. Eszter]. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2017. - 159 p. : ill. ; 17 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89928-7-1 fűzött
Gödöllő - magyar történelem - helytörténet - első világháború
943.9"1914/1918" *** 943.9-2Gödöllő"1914/1918"
[AN 3702954]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   Tisztázatok : esszék, tanulmányok a magyar múltról / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2018. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80781-0-8 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3702369]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2018.
   Nagykanizsa az 1800-as évek első felében : olvasókönyv diákoknak és egykori diákoknak hajdani kanizsai diákokról / [szerk. és az összekötő szövegeket írta Czupi Gyula]. - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 127 p. : ill. ; 11x15 cm + mell.
ISBN 978-963-9782-53-2 fűzött
Nagykanizsa - helytörténet - 19. század
943.9-2Nagykanizsa"18"
[AN 3701504]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2018.
Oborni Teréz (1960-)
   Bethlen Gábor / Oborni Teréz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9023-3 kötött : 1790,- Ft
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - uralkodó - magyar történelem - 16. század - 17. század - ifjúsági könyv
943.921(092)Bethlen_G.(02.053.2) *** 943.921"15/16"(02.053.2)
[AN 3703078]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2018.
Perlasca, Giorgio (1910-1992)
   A "szélhámos" [elektronikus dok.] : egy olasz embermentő és társai a vészkorszak idején : Giorgio Perlasca emlékiratai : dokumentumok és írások = L'"impostore" : un italiano salvatore di uomini e i suoi compagni ai tempi dell'olocausto : le memorie di Giorgio Perlasca : documenti e scritti / szerk. Bangó Jenő és Biernaczky Szilárd. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 90.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145917. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Az emlékiratok csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Filmogr.
ISBN 978-615-5575-02-0
Perlasca, Giorgio (1910-1992)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
943.9"1944/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Perlasca,_G. *** 32(45)(092)Perlasca,_G.(0:82-94)
[AN 3694801]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2018.
Pintér Zoltán Árpád (1987-)
   A háború ködében : a hátország erőfeszítései az első és második világháborús Karcagon / Pintér Zoltán Árpád ; [kiad. Karcag Városi Önkormányzat]. - Karcag : Önkormányzat, cop. 2017. - 419 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 389-409. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89349-2-5 kötött
Karcag - helytörténet - első világháború - két világháború közötti időszak - második világháború
943.9-2Karcag"191/194"
[AN 3702009]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2018.
Pozsonyi József (1950-)
   A Csige család története a 16. század végétől napjainkig / Pozsonyi József ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Balmazújváros ; [Debrecen] : Tiszántúli Történész Társ., 2017. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 978-615-80445-2-3 kötött
Csige család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Csige
[AN 3702101]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2018.
   Remény és realitás : Magyarország 1945 / [szerk. Horváth Zsolt, Kiss Réka] ; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága. - Budapest : NEB, 2017. - 415 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2014. dec. 11-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5656-11-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - történelem - politika - külpolitika - 1945 utáni időszak
943.9"194" *** 32(439)"194" *** 327(47)"194"
[AN 3702123]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2018.
Reznák Erzsébet (1957-)
   Az 1956. esztendő : dokumentumok a Kossuth Múzeum gyűjteményéből / Reznák Erzsébet. - Cegléd : Kossuth Múz., 2017. - 335 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 42.)
ISBN 978-963-8317-18-6 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - múzeumi gyűjtemény
943.9"1956" *** 069(439-2Cegléd)
[AN 3702415]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2018.
Süli Attila (1973-)
   Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban : Gál Dániel és Németh László tevékenysége 1848-49-ben / Süli Attila. - Budapest : Line Design, 2017. - 198, [1] p. : ill. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-001-9 fűzött : 3200,- Ft
Gál Dániel (1811-1861)
Németh László (1815-1893)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - politikus - 19. század - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093) *** 32(439)(092)Németh_L. *** 355.48(439)"1848/1849"(093) *** 32(439)(092)Gál_D.
[AN 3702072]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2018.
   Szent László király és emlékezete népünk mondáiban / [... újra mondta Horváth Lajos] ; [... rajz. Nyíri Márton ...]. - [Dunakeszi] : Windhager Kft., 2017. - 43 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-8992-3 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - 11. század - magyar irodalom - monda
943.9(092)László,_I.(0:82-343) *** 894.511-343
[AN 3701322]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2018.
Szibler Gábor
   Az első világháború emlékezeti helyei Sárváron, 1920-1945 / Szibler Gábor. - Sárvár : Nádasdy F. Múz., 2017. - 200 p. : ill. ; 19 cm. - (Sárvár anno könyvek, ISSN 2560-2292 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89848-6-9 fűzött
Sárvár - helytörténet - helyismeret - emlékhely - síremlék - első világháború
943.9-2Sárvár"1914/1918" *** 908.439-2Sárvár *** 726.82(439-2Sárvár) *** 725.945(439-2Sárvár)
[AN 3701796]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2018.
   Szkíták és kelták öröksége : a vaskor régészete Jász-Nagykun-Szolnok megyében / [bev. tanulm.] F. Kovács Péter. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2017. - 86 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Szolnoki régészeti tanulmányok, ISSN 2560-1113 ; 1.)
A Szolnokon, 2017. nov. 9 - 2018. jan. 12. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-9273-89-4 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - régészet - vaskorszak - kelták - szkíták - lelet - kiállítási katalógus
904(=916) *** 904(439.169)"638" *** 904(395.1) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 3701974]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2018.
Ungár Kati (1951-)
   Mozaikok : élmények, érdekességek, sorsok a családfakutatásban / Ungár Kati. - [Budapest] : Szerző, 2017. - 249, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [250].
ISBN 978-963-12-9932-8 kötött
Fűzött
Ungár család
Magyarország - családtörténet - zsidóság - 19. század - 20. század
929.52(439)Ungár *** 316.347(=924)"18/19"
[AN 3701946]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3105 /2018.
   Az 50 éves Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem : [emlékkönyv] / [szerk. Körmendy Imre, Szendi Zsuzsa] ; [kiad. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. TIT Egyes., 2017. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5288-08-1 fűzött
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem (Szombathely)
Szombathely - nyári egyetem - urbanisztika - városépítés
911.375 *** 711.4 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3701876]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Buda hegyei lépésről lépésre : fényképes foglalkoztatófüzet a Brúnó Budapesten - Buda hegyei című mesekönyvhöz / Bartos Erika. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - [40] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Brúnó Budapesten)
ISBN 978-963-415-831-8 fűzött : 1299,- Ft
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5
[AN 3701387]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2018.
   Budapest : Deutsch / [deutscher Text Erika Lívia Várkonyi] ; [Fotos Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-57-8 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3706097]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2018.
   Budapest : English / [Engl. text Péter Magyarics] ; [photos Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-54-7 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3706091]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2018.
   Budapest : español / [trad. Eszter Orbán y Elena Ibáñez] ; [fotos Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-58-5 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3706109]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2018.
   Budapest : français / [... trad. par Jolán Pánczél] ; [photos Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-55-4 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3706104]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2018.
   Budapest : italiano / [trad. Barbara Tihanyi] ; [foto Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2017. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-56-1 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3706105]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2018.
   Csabensis : Békéscsaba 300 / szerk. Ando György, ... Kutyej Pál Gábor. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz. : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2017. - 655 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 5.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.: p. 641-646.
ISBN 978-615-5811-00-5 kötött
Békéscsaba - helyismeret
908.439-2Békéscsaba
[AN 3701498]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2018.
Esztergom (angol)
   Esztergom : city of kings and high priests / [written by Miklós Istvánffy] ; [photo. Attila Mudrák]. - Budapest : Gamma Planet, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89389-9-2 fűzött
Esztergom - helytörténet - helyismeret
908.439-2Esztergom *** 943.9-2Esztergom
[AN 3704396]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2018.
Fekete Annamária
   Sürgő-forgó Budapest : így működik a főváros / Fekete Annamária ; Zubály Sándor rajz. - [Budapest] : Magnólia, 2017. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-419-380-7 kötött : 2380,- Ft : 8,50 EUR
Budapest - helyismeret - gyermekkönyv - képeskönyv
908.439-2Bp.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3702826]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2018.
Francz Magdolna
   Budapest : világváros a Duna partján / Francz Magdolna és Rozgonyi Sarolta. - [Budapest] : Babilon, cop. 2017. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-467-8 kötött : 3200,- Ft
Budapest - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3702490]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2018.
Fucskár Ágnes
   Hargita : barangolások Székelyföld szívében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 175 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-9085-1 kötött : 6800,- Ft
Hargita megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-35Hargita(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3702331]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2018.
   Ízig-vérig Békés : szellemi és tárgyi értékeink tára / [szerk. Szegfű Katalin] ; [közread. a Családért Alapítvány]. - Békés : Családért Alapítvány, 2017. - 192 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Kötött
Békés - helyismeret
908.439-2Békés
[AN 3702815]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2018.
   Magyarország vidékei. - Debrecen : TKK, [2017]. - 47 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
keretcím: Ismerd meg az országot!
ISBN 978-615-5765-11-7 kötött
Magyarország - helyismeret - album - ifjúsági könyv
908.439(084.1)(02.053.2)
[AN 3702077]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2018.
Marjanucz László (1954-)
   A Temesi Bánság vázlatos történeti útja, 1716-1848 : osztrák tartományból magyar megyék / Marjanucz László ; [... a képeket és térképeket vál., a földrajzi nevek mutatóját összeáll. Halmágyi Pál]. - Makó : Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány, 2017. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 3 térk. - (Arad, Csanád, Torontál vármegyei füzetek, ISSN 2415-993X ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás szerb, román és német nyelven
ISBN 978-963-88426-8-8 kötött
Temesi Bánság - helytörténet - nemzetiségtörténet - történeti földrajz - társadalomföldrajz - 18. század - 19. század
911.3(439.2-13)"17/18" *** 943.9Temesi_Bánság"17/18"(=00) *** 943.92-13Bánság(=00)"17/18"
[AN 3701221]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2018.
   Somogyország / [írta és szerk. ... Cseicsner Endréné Hegedűs Erika]. - Átd., felújított kiad. - Kaposvár : Infomark, 2017. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-88915-1-8 kötött
Somogy megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.123(084.12)
[AN 3705722]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2018.
Szabó Zoltán
   12-es buszra nem szállunk : a cement és mész faluja / Szabó Zoltán. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2017. - 26 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 13.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"196/197"(0:82-94)
[AN 3701882]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2018.
   Utazás a Föld körül : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2017]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!, ISSN 2559-9909)
ISBN 978-615-5593-42-0 kötött
helyismeret - gyermekkönyv
908.100(02.053.2)
[AN 3702482]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3123 /2018.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog / Belovics Ervin. - Budapest : HVG-ORAC, 2017-. - 24 cm
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3702851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - 2017. - 665 p.
Lezárva: 2017. aug. 31.
ISBN 978-963-258-347-1 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3702856] MARC

ANSEL
UTF-83124 /2018.
   Expanding intellectual property [elektronikus dok.] : copyrights and patents in twentieth-century Europe and beyond / ed. by Hannes Siegrist and Augusta Dimou. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017. - (Leipzig studies on the history and culture of East-Central Europe, ISSN 2416-1160 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147550. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-186-8
Európa - iparjog - szabadalom - 20. század - szellemi tulajdon - elektronikus dokumentum
347.77/.78(439)"17/18"
[AN 3702209]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2018.
   The long détente [elektronikus dok.] : changing concepts of security and cooperation in Europe, 1950s-1980s / ed. by Oliver Bange and Poul Villaume. - Szöveg (pdf : 8.7 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147860. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-386-127-1)
Európa - titkosszolgálat - nemzetközi együttműködés - 20. század - politikai feszültség - hidegháború - elektronikus dokumentum
351.746.1(4)"19" *** 351.746.1(100)"19" *** 327.5(100)"19"
[AN 3695080]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2018.
McNab, Chris (1970-)
Special forces survival guide (magyar)
   Különleges erők túlélőkönyve : a világ legelitebb katonai alakulatainak túlélési fortélyai / Chris McNab ; [ford. Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 319 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-459-050-7 fűzött
végszükség - természetjárás - útmutató
343.226 *** 796.5(036)
[AN 3702863]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2018.
   A modern állam 21. századi közjogi kihívásai : az állami funkciók változásai az európai integrációban : az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó kutatói programja keretében 2017. április 7-én megrendezett kutatási workshop szerkesztett tanulmányai / szerk. Fejes Zsuzsanna, Soós Edit, Varga-Jakó Mira Anna. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : Iurisperitus K., 2017. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5411-53-3 fűzött
közjog - 21. század - esettanulmány
342
[AN 3701276]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2018.
Nagy Henriett
   Egyház a közjegyző előtt - "köz"jegyző az egyházban : a jelenkor szabályozásának struktúrája a főpapság és alsópapság után való öröklési rend és a végintézkedési jog történeti előzményeinek kapcsolatával / Nagy Henriett. - Budapest ; Debrecen : [Kapitális Kft.], 2017. - 132 p. ; 24 cm
Lezárva: 2017. aug. 15. - Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-963-12-9685-3 fűzött
Magyarország - egyházjog - jogtörténet - közjegyző - eljárásjog
348.6(439)(091) *** 347.961(439)
[AN 3701983]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2018.
Szántó Attila János
   Élet a mínusz harmadikon.. : kiállításvezető / [írta és szerk. Szántó Attila János] ; [rend., kiad. a Laczkó Dezső Múzeum]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2017. - 57 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kész. a Veszprémi Törvényszék épületében, 2015. máj. 6-án nyílt állandó kiállításhoz. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9938-25-0 fűzött
Magyarország - Veszprém - börtön - elítélt - 19. század - 20. század - kiállításvezető
343.81(439-2Veszprém) *** 316.37-058.56(439)"18/19" *** 069(439-2Veszprém)
[AN 3701560]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2018.
Szebeni Ilona (1927-1997)
   Merre van a magyar hazám? : kényszermunkán a Szovjetunióban, 1944-1949 / Szebeni Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 431, [30] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9809-83-3 kötött : 3000,- Ft
Szovjetunió - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
341.324.6(47)"194"(0:82-94)
[AN 3704455]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2018.
   A szólásszabadság káprázata : a szólásszabadság brit, amerikai és francia klasszikusainak szöveggyűjteménye / szerk. Reményi Édua, Koltay András ; [a szövegeket vál., ford., az előszót és a szövegek előtti bevezetőket írta Reményi Édua] ; [a Milton-szövegeket ford. Könczöl Miklós] ; [a kísérő tanulmányokat írta Horkay Hörcher Ferenc, Ludassy Mária]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 560 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-682-4 kötött
szólásszabadság - sajtószabadság - nyugati civilizáció - 18. század - 19. század - szöveggyűjtemény - történeti feldolgozás
342.732(100-15)(091)(093) *** 342.727(100-15)(091)(093)
[AN 3704110]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2018.
Tringli István (1960-)
   Szokás és szabadság : tanulmányok a középkori magyar jogszokások és kiváltságok történetéhez / Tringli István. - [Budapest] : Line Design, 2017. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-480-000-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - jogtörténet - jogszokás - előjog - középkor
340.141(439)"10/15" *** 347.174(439)"11/16"
[AN 3702115]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3133 /2018.
   Akiket Isten kihívott csatára : negyvenöt magyar hadifogoly / [szerk. Kondorosy Szabolcs] ; [közread. az Országút Társulat]. - Budapest : Országút Kv., 2017. - 788 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0197-5 kötött
Magyarország - Szovjetunió - Nyugat-Európa - hadifogoly - első világháború - második világháború - pályázat - oral history - napló - memoár
355.257.7(4-15)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 06.063(4-191) *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"19"(0:82-94)
[AN 3702493]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2018.
Számvéber Norbert (1975-)
   Páncélosok a Dunántúlon : az utolsó páncélosütközetek Magyarországon 1945 tavaszán / Számvéber Norbert. - Budapest : Akad. K., 2017. - 603 p., [56] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 559-565.
ISBN 978-963-454-083-0 kötött : 5800,- Ft
Dunántúl - hadtörténet - páncélos fegyvernem - második világháború - történelmi forrás
355.48(439.11)"1945"(093) *** 358.119
[AN 3701242]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3135 /2018.
Duhigg, Charles (1974-)
Smarter, faster, better (magyar)
   Okosabban, gyorsabban, jobban : hogyan legyünk hatékonyabbak az üzleti és a magánéletben? / Charles Duhigg ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 368 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-451-3 kötött : 4200,- Ft
hatékonyság - életvezetés
65.011.4 *** 613.865
[AN 3702620]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2018.
Das Freiburger Management-Modell für Nonprofit-Organisationen (magyar)
   Nonprofit szervezetek : a freiburgi menedzsment-modell / Lichtsteiner Hans [et al.] ; [... ford. Frankó Krisztina] ; [közread. az] Universität Freiburg VMI. - [Debrecen] : Magánkiad., 2017. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 978-963-12-9279-4 fűzött
nonprofit szervezet - szervezés - vezetés
65.011.1 *** 334.012.46 *** 65.012.4
[AN 3701982]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2018.
Kassay, Štefan (1941-)
Riadenie (magyar)
   Irányítás / Štefan Kassay. - Budapest : Gondolat, 2017-. - ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-814-7
vezetés - vállalatirányítás - szervezetfejlesztés - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 65.012.4 *** 65.014
[AN 3701580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vezetők és menedzserek. - 2017, cop. 2012. - 196 p.
ISBN 978-963-693-809-3 kötött
[AN 3701592] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A menedzseri gyakorlat meghatározó aspektusai. - 2017, cop. 2012. - 129 p.
ISBN 978-963-693-810-9 kötött
[AN 3701600] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Vállalati stratégia. - 2017, cop. 2012. - 309 p.
ISBN 978-963-693-811-6 kötött
[AN 3701614] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szervezeti struktúrák. - 2017, cop. 2012. - 188 p.
ISBN 978-963-693-812-3 kötött
[AN 3701617] MARC

ANSEL
UTF-83138 /2018.
Pulay Gyula (1956-)
   A szeretett vezető : 13 év tapasztalatai és történetei / Pulay Gyula ; Lente István illusztrációival. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2017, cop. 2007. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-22-0 fűzött : 1500,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3705697]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3139 /2018.
Berényi Mariann
   Transzferárról könnyedén : cégvezetőknek, cégtulajdonosoknak közérthetően a transzferárazásról / Berényi Mariann. - [Budapest] : Altamix, 2017. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0025-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - transzferár - adózás - útmutató
658.1.012.65(439)(036) *** 334.75(439)(036) *** 338.55 *** 336.2(439)(036)
[AN 3701593]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2018.
Carlson, Ben
A wealth of common sense (magyar)
   Befektetés józan ésszel : miért célravezetőbb a pénzügyi piacokon (is) az egyszerű, mint a bonyolult? / Ben Carlson ; [ford. Lénárd Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2017. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0260-6 kötött : 4990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 658.152
[AN 3702573]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2018.
Farkas Alexandra
   Az áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye / Farkas Alexandra. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 243 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 4.)
Lezárva: 2017. nov. 9.
ISBN 978-963-295-692-3 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adózás - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3706134]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2018.
Fucskár Ágnes
   Hungarikumok könyve : [Magyarország kincsei] / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, cop. 2017. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2017. aug. 31. - Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-963-447-078-6 kötött
Magyarország - termék - művelődéstörténet - természeti környezet
658.62(439) *** 930.85(439) *** 502(439)
[AN 3701478]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2018.
   Gazdálkodás az uradalmakban : 9. Országos Uradalomtörténeti Konferencia : nemzetközi tudományos konferencia : programfüzet és előadás-kivonatok : 2017. szeptember 20. / [szerk. Szirácsik Éva] ; szervezők Magyar Uradalomtörténeti Társaság és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. és Kvt., 2017. - 41 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-7092-82-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - agrártörténet - uradalom - konferencia-kiadvány
338(091)(439)"17/19" *** 338.43(439)"17/19" *** 63(439)"17/19"(092) *** 631.1.017.1(439)"17/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3702186]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2018.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - 4. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 172 p. ; 29 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika professional
ISBN 978-615-5200-75-5 fűzött : 3950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár
33 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3705857]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2018.
   Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden, 1997-2017 / szerk. Lengyel Imre ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 440, [1] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-361-1 fűzött
Szeged - gazdaságtan - gazdasági fejlődés - tudásmenedzsment - egyetem
33 *** 330.34 *** 658.1.011.1 *** 659.2 *** 378.633(439-2Szeged).096
[AN 3701363]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2018.
Lewis, Michael (1960-)
The undoing project (magyar)
   Harcos pszichológusok : egy barátság, amely megváltoztatta a gondolkodásunkat / Michael Lewis ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, 2017. - 354 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 344-351.
ISBN 978-963-406-478-7 kötött : 3990,- Ft
Tversky, Amos Nathan (1937-1996)
Kahneman, Daniel (1934-)
Izrael - szociálpszichológia - gazdasági viselkedés - gazdaságpszichológia - döntéselmélet - pszichológus - 20. század
330.16 *** 159.9(569.4)(092)Tversky,_A._N. *** 519.816 *** 159.9(569.4)(092)Kahneman,_D. *** 316.6
[AN 3702757]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2018.
Németh Katalin
   Hungarian - English business phrase book : with exercises = Magyar - angol üzleti kommunikáció : gyakorlatokkal / Németh Katalin, Szakonyi Eszter. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 320 p. ; 20 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek. - Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-9357-30-3 fűzött : 2070,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3705864]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3148 /2018.
   "...Nem csak szív kell, de kell tudás is!" : 20 éves a gyermekvédelmi törvény / [szerk. Lakner Zoltán Lehel, Gulyásné Kovács Erzsébet és Csókay László]. - Budapest : Szoszak, 2017. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szemle könyvek, ISSN 2559-933X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0348-1 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - ezredforduló - 21. század
364.65-053.2/.6(439)"199/201"
[AN 3702120]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3149 /2018.
Adorján Katalin
   Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére I / [írta Adorján Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Meixner Műhely, 2017, cop. 2013. - 176 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-86636-1-0 fűzött
írás- és olvasástanítás - tanulási nehézség - diszlexia - példatár
376.36(076) *** 372.41/.45(076)
[AN 3702284]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2018.
Deliága Éva
   Mit kezdjünk az akaratossággal? : pszichológiai útmutató, dacszelídítő mesék / Deliága Éva, Lovász Hajnalka ; Várkonyi Mária rajz. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5281-46-4 kötött : 2690,- Ft
családi nevelés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
37.018.1 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3702843]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2018.
Druckerman, Pamela
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes, ... Kovács Viktória]. - Új kiad. - [Budapest] : Libri, 2017. - 442, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-239-8 fűzött : 3499,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1(44) *** 316.356.2(44)
[AN 3704479]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2018.
Farkas Éva (1970-)
   Tanulási eredmény alapú tanterv- és tantárgyfejlesztés a felsőoktatásban / Farkas Éva. - [Szeged] : SZEK JGYF K., 2017. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-615-5455-78-0 fűzött
felsőoktatás - kompetencia - módszertan
378.1 *** 371.3
[AN 3701287]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2018.
Hatch, Amber
Mindfulness for parents (magyar)
   Mindfulness szülőknek : nyugodtabb, boldogabb élet kisgyerekkel / Amber Hatch ; [ford. Pap Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2017. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 978-963-304-500-8 fűzött : 3900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3702896]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2018.
   Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : X. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2017. szeptember 22-23.] : tartalmi összefoglalók / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet. - [Debrecen] : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2017. - 74 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-967-8 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3702265]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2018.
Kurta Mihály (1952-)
   Múzeumandragógia, örökség, tudáskorrekció / Kurta Mihály. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes. ; Miskolc : Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány, 2017. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80043-4-3 fűzött
múzeumpedagógia - felnőttoktatás
374.7 *** 069.12
[AN 3702003]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2018.
   Lurkó : iskola-előkészítő program : módszertan / [összeáll. Pap Jánosné] ; [ill. Baki Szilvia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]. - 37, [90] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-53-3 fűzött
képességfejlesztés - módszertan - óvodai nevelés
37.025 *** 371.3 *** 372.3
[AN 3701690]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2018.
Major Zsolt Balázs (1977-)
   Farkas vagy áldozat : gyakorlatközpontú kézikönyv pedagógusoknak magatartási problémák kezeléséhez és megelőzéséhez / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin. - Budapest : Edge 2000, 2017. - 189 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9760-46-2 fűzött : 3500,- Ft
pedagógiai lélektan - viselkedészavar - iskolai nevelés - nehezen kezelhető gyermek
37.018.2 *** 37.015.3 *** 613.8 *** 376.5
[AN 3702750]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2018.
Miklós Péter (1980-)
   Bálint Sándorról / Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : Bálint S. Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2017. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80266-9-7 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - egyetemi tanár - etnográfus - politikus - 20. század
37(439)(092)Bálint_S. *** 39.001(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S.
[AN 3702371]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2018.
Németh István
   A nagykanizsai iparostanonc-iskola építőipari szakmáinak oktatása, 1886-1945 / Németh István. - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-963-9782-54-9 fűzött
Nagykanizsa - szakiskola - építőipar - szakmunkásképző - századforduló - Horthy-korszak
377.35(439-2Nagykanizsa)"188/194" *** 373.6:69(439-2Nagykanizsa)"188/194"
[AN 3701330]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2018.
Szabó Szilvia
   Látogatás a tudás birodalmába : diszlexia prevenciós elemekre épülő iskola-előkészítő anyanyelvi és játékos részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény : 5-7 éves gyermekek számára / Szabó Szilvia. - [Budapest] : Pirkadat 2003 Bt., 2017. - 154 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-8896-4 fűzött
képességfejlesztés - példatár
37.025(076)
[AN 3702278]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2018.
   Szent Imre 25 : a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola jubileumi emlékkönyve / [főszerk. Kaszásné Tóth Judit] ; [szerk. Béres Tímea, Hubai Levente]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2017. - 336 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Szent Imre 25 : jubileumi emlékkönyv
ISBN 978-963-9694-98-9 kötött
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - iskolatörténet - egyházi iskola - óvoda - általános iskola - gimnázium
373.24(439-2Nyíregyháza)(091) *** 373.3(439-2Nyíregyháza)(091) *** 373.54(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3701975]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2018.
   Táncos tanévek : szemelvénygyűjtemény a Magyar Táncművészeti Egyetem történetéhez, 1950-2017 / [a szövegeket vál., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt, a fejezetek előszavait és a jegyzeteket írta, a kötetet szerk.] Bolvári-Takács Gábor. - Budapest : M. Táncműv. Egy., 2017. - 530 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80297-7-3 kötött
Magyar Táncművészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - táncművészet - kritika - 20. század - 21. század - táncművészeti előadás
378.679.33(439-2Bp.)"195/201" *** 793.3(049.3)
[AN 3701997]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3163 /2018.
Bocsák Klára
   Micsoda nők! : [47 interjú 47 csodálatos magyar hölgysportolóval] / Bocsák Klára. - [Budapest] : Miksport, 2017. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87368-6-4 fűzött : 3780,- Ft
Magyarország - sportoló - nő - 20. század - 21. század - interjú
796-055.2(439)(092)(047.53)
[AN 3702805]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2018.
Deyes, Alfie (1993-)
The pointless book (magyar)
   Csináld magad! : elkezdte: Alfie Deyes, fejezd be te!. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 191 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Barna Eszter
ISBN 978-615-5692-77-2 fűzött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3702860]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2018.
Fa Nándor (1953-)
   Magad, uram / Fa Nándor. - [Budapest] : Libri, 2017. - 185, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-240-4 kötött : 3999,- Ft
Fa Nándor (1953-)
Magyarország - vitorlázás - sportoló - óceán - 20. század - 21. század - memoár
797.14(439)(092)Fa_N.(0:82-94) *** 797.14(26)(0:82-94)
[AN 3702304]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2018.
Hall, Kevin
Brick beasts (magyar)
   Meselények építőelemekből : 40 okos és kreatív ötlet, hogyan építs lego-elemekből / Hall Kevin ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-945-3 fűzött
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
796.15 *** 087.5
[AN 3701179]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2018.
Hencsei Pál (1939-)
   Zugló, a sportváros / Hencsei Pál, Győr Béla, Riersch Tamás ; [közread. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet]. - Budapest-Zugló : Önkormányzat, 2017. - 336 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 333.
ISBN 978-615-80540-3-4 kötött
Budapest. 14. kerület - sporttörténet - sportoló
796(439-2Bp.XIV.)(091) *** 796(439-2Bp.XIV.)(092)
[AN 3702834]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2018.
Juhász Ferenc
   Megint eltelt egy vadászév / Juhász Ferenc. - [Sajóvelezd] : [Juhász F.], 2017. - 136, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-0406-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3701871]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2018.
Kéri András Dániel
   A calcio titka : [a futballszakma magasiskolája] / Kéri András Dániel. - [Budapest] : Inverz Media, 2017. - 271 p., [15] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [272].
ISBN 978-963-89903-9-6 fűzött : 3990,- Ft
Olaszország - labdarúgás - sporttörténet
796.332(45)(091)
[AN 3702614]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2018.
Király Sándor
   108 mandala fonat [elektronikus dok.] : a tiltott művészet / Király Sándor. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - [Martonvásár] : Szerző, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145679. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-9445-3
mandala - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 745.5
[AN 3693891]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2018.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Hazám volt a Retyezát / Maderspach Viktor ; [szerk. Sonnevend Imre] ; [kiad. Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - [Tatabánya] : Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., [2017]. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0506-5 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-821)
[AN 3702334]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2018.
Mikola Zoltán
   Apróvad vadászat a Hód-Mező Vadász Egyesületnél / Mikola Zoltán. - [Baja] : Axiál, [2017]. - 132 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Kötött
Magyarország - vadászat - fényképalbum
799.2(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mikola_Z.
[AN 3702547]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2018.
   A Real Madrid legendái / [szerk. Fűrész Attila és Privacsek András]. - [Budapest] : Inverz Media, 2017. - 191, [1] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [192].
ISBN 978-963-89903-8-9 kötött : 5990,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Madrid - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgó
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 061.2(460-2Madrid) *** 796.332(100)(092)
[AN 3702534]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2018.
Szimcsák Attila
   Motoros túrázás 2 : további kalandok Európa útjain : túramotorosok kézikönyve / Szimcsák Attila, Dobos Zoltán. - Budapest : Rhino Motors Bt., 2017. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0278-1 fűzött : 4990,- Ft
Európa - motorkerékpársport - turizmus - útikönyv
796.72 *** 914(036)
[AN 3701569]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2018.
Tuzimek, Dariusz
Neymar, czarodziej futbolu (magyar)
   Neymar, a futball mágusa / Dariusz Tuzimek ; [ford. Szecskó István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 181 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-750-2 kötött : 2999,- Ft
Neymar (1992-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Neymar
[AN 3703035]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2018.
   Ügyes kezek : mindent tudni akarok! / [ford. Szabó Tamás]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 253 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-951-4 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - ifjúsági könyv
379.826(02.053.2) *** 745.55(02.053.2)
[AN 3701278]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3177 /2018.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Masafranyoyuki : 2017. szeptember 5-30. = Ma sa fu ano yuki = Machifrinyo yuki / Franyo Aatoth, Kai Masayuki ; [közread. a Várfok Galéria & Várfok Project Room]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2017. - 32, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - A képaláírások magyar, angol, thai és japán nyelven
ISBN 978-963-12-9467-5 fűzött
Magyarország - Japán - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aatoth,_F. *** 75(520)(092)Masayuki,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701605]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2018.
Acrílico (magyar)
   Akrilfestés / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Festőiskola lépésről lépésre
ISBN 978-615-5755-15-6 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-5755-22-4 fűzött : 990,- Ft
művészet technikája - akrilfestés
75.02
[AN 3702453]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2018.
Acuarela (magyar)
   Vízfestés / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Festőiskola lépésről lépésre
ISBN 978-615-5755-23-1 fűzött : 990,- Ft
ISBN 978-615-5755-16-3 kötött : 2490,- Ft
művészet technikája - vízfestés
75.021.322
[AN 3702445]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2018.
   Az alföldi szecesszió : [kiállítási katalógus] = Secesija na Alfeldu : [katalog izložbe] = Secessionul în regiunea Marea Câmpie (Alföld) : [catalogul expoziţiei] = Art nouveau on the Great Hungarian Plain : [exhibition catalogue] / [kurátorok ... Brunner Attila, Veress Dániel] ; [közread. a Balogh Bertalan Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Balogh B. Műv. Alapítvány, 2017. - 98 p. : ill., színes ; 17x24 cm
A 2015-2017 között rendezett vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-9966-3 fűzött
Alföld - építészet - szecesszió - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
72(439.161) *** 72.035.93 *** 061.4(439)
[AN 3702219]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2018.
   Alkotó honismerők : kiállítási katalógus : ... Szeged, 2017. szeptember 1 - 2017. október 15. / [... rend. Markos Gyöngyi] ; [... szerk. Gergelyné Bodó Mária] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Honismereti Egyesület. - Szeged : Csongrád M. Honismereti Egyes., 2017. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csongrád megye - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439.191)"201" *** 77.04(439.181)"201" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3701630]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2018.
Baldavári Eszter
   Templomok / Baldavári Eszter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-9016-5 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - templom - építészettörténet - fényképalbum
726.54(439)(084.12) *** 726.54(439)(091)
[AN 3701218]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2018.
Baldavári Eszter
Templomok (angol)
   Churches / Eszter Baldavári ; [transl. by Eszter Cooper]. - [Budapest] : Kossuth Publ. Group, cop. 2017. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9094-3 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - templom - építészettörténet - fényképalbum
726.54(439)(091) *** 726.54(439)(084.12)
[AN 3701246]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2018.
   Bata vára : foglalkoztató füzet / [közread. a] Kuny Domokos Múzeum ... - Tata : Kuny D. Múz., 2017. - [10] p., [2] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Tata - vár - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
728.81(439-2Tata) *** 069(439-2Tata) *** 087.5
[AN 3701566]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2018.
Bellák Gábor (1959-)
   Az Öreg halász : Csontváryról tényszerűen, a talányos mű restaurálása kapcsán / Bellák Gábor, Dicső Ágnes ; [kiad. a Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : HOM, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-615-5525-24-7 fűzött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919). Öreg halász
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - restaurálás
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 75.025.4
[AN 3702011]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2018.
Bódi Barbara (1977-)
   Boba arculat karcolat : Bódi Barbara művészpedagógus képzőművészeti és irodalmi albuma. - [Budapest] : PHP, [2017]. - 176 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Gerinccím: Bódi Barbara művészetpedagógus képzőművészeti és irodalmi albuma. - Egyes írások angol és cigány nyelven is
ISBN 978-615-80004-2-0 fűzött
Magyarország - festőművész - magyarországi cigányok - 20. század - 21. század - magyar irodalom - elbeszélés
75(439)(=914.99)(092)Bódi_B. *** 894.511-32
[AN 3704359]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2018.
   "Gyermekvilágháború" : 1914-1918 rajzokban : [az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az egri Kepes Intézetben, 2017. október 25 - 2018. január 5.] / [kurátor ... Bogdán Melinda]. - Eger : EKE OFI OPKM, 2017. - 93 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-328-409-4 fűzött
Magyarország - első világháború - gyermekrajz - kiállítási katalógus
741-053.2(439) *** 943.9"1914/1918" *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3702346]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2018.
Kántor János (1947-)
   Metszetek és karcok : Kántor János grafikái / [szerk. és terv. Győrffy Sándor, Németh Csongor] ; [kiad. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület]. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 39 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5026-99-7 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kántor_J.
[AN 3701445]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2018.
   Kezdetek, mesterek, stúdiumok : 70 éves a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola : visszatekintő kiállítás / [... kurátora ... Tarnóczi József] ; [a katalógust szerk. Tarnóczi József, Gyöngy Péter] ; [rend. a Debreceni Művelődési Központ]. - Debrecen : DMK, [2017]. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
A Debrecenben, 2017. aug. 9 - szept. 1. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - Debrecen - képzőművészet - művészcsoport - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 061.2(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3701420]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2018.
   Kraj łaźni, kultura kąpieli : wystawa współczesnego malarstwa węgierskiego : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ..., październik - grudzień 2017 r. = Country of spas, bathing culture : an exhibition of contemporary Hungarian painting / [red. ... Mária Skonda, Miklós Völgyi]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., [2017]. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-80834-0-9 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(438-2Warszawa)
[AN 3702229]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2018.
Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna
   Ifj. Kunhegyesi Ferenc művészete : Péli Tamás és Szentandrássy István nyomdokain / Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna ; [közread. az] Ágnes Galéria. - Kiskőrös : Ágnes Galéria, 2017. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-9163-6 kötött
Kunhegyesi Ferenc (1970-)
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Kunhegyesi_F.
[AN 3702848]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2018.
Lux Iván
   Identification of archduke Ferdinand II Tyrolean thalers / Iván Lux. - Budapest : Auth., 2017. - 88 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9506-1 kötött
Ausztria - pénzverés - numizmatika - 16. század - fémpénz
737.1(436)"15" *** 336.746(436)"15"
[AN 3702165]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2018.
   Magyarország híres épületei. - Debrecen : TKK, [2017]. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Ismerd meg az országot!
ISBN 978-615-5765-12-4 kötött
Magyarország - építészet - ifjúsági könyv - album
72(439)(084.1)(02.053.2)
[AN 3702091]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2018.
Manajló András (1970-)
   Paintings / Andrew Manaylo. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2017. - [48] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Borítócím: Manaylo paintings
Fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(477.87)(=945.11)(092)Manajló_A.
[AN 3701667]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2018.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Kőházak / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2017. - 175 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-615-5445-46-0 fűzött : 4800,- Ft
házépítés - építőkő
728 *** 679.85
[AN 3702440]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2018.
   Megmentett műkincsek, 2017 : [diplomamunka kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum - Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures, 2017 : [exhibition of diploma works, Hungarian National Museum - Hungarian University of Fine Arts] / [... kurátora ... Zsámbéki Anna]. - [Budapest] : MNM, [2017]. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2017. jún. 24 - szept. 3. között rendezték
ISBN 978-615-5209-59-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - restaurálás - 21. század - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701438]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2018.
Meller Péter (1923-2008)
   Szenvedély és irónia : Meller Péter és a grafikai képzelőerő : [Magyar Nemzeti Galéria, ... 2017. június 21 - 2017. szeptember 3.] / [katalógus] Robert Williams ; [társkurátor Rózsavölgyi Andrea, Szőcs Miriam]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, 2017. - 123 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2017/6.)
ISBN 978-615-5304-76-7 fűzött
Meller Péter (1923-2008)
Egyesült Államok - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(73)(=945.11)(092)Meller_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701341]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2018.
Molnár Sándor (1936-)
   Tumo : akvarellek, tusrajzok : MissionArt Galéria, 2017. április 04-29. / Molnár Sándor. - Budapest : MissionArt Galéria, 2017. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-8179-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - akvarell - kiállítási katalógus
75(439)(092)Molnár_S. *** 75.021.322 *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701479]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2018.
Óleo (magyar)
   Olajfestés / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Festőiskola lépésről lépésre
ISBN 978-615-5755-17-0 kötött : 2490,- Ft
ISBN 978-615-5755-24-8 fűzött : 990,- Ft
művészet technikája - festészet
75.023.21
[AN 3702450]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2018.
Pap Gábor (1939-)
   Ismerem az utat : Csontváryval a napúton / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2017. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 978-615-5809-01-9 kötött
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 3702258]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2018.
Petrasovszky Mária, T. (1942-)
   Képeskönyv : válogatott festmények : portrék, tájak, emberek / T. Petrasovszky Mária ; szerk. Tóth József Károly. - Veszprém : Magánkiad., 2017. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-9586-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Petrasovszky_M.,_T.
[AN 3701889]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2018.
Pintér László
   Magyar gyufacímkék = Ungarische Zündholzetikette = Hungarian matchbox labels / Pintér László, Zsoldi Zoltán. - Nagykanizsa : Czupi, 2012-. - 30 cm
Magyarország - alkalmazott grafika - 20. század - gyufacímke - jegyzék
766(439)"19" *** 662.53(083.8)
[AN 3532990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Magyar export gyufacímkék katalógusa, 1949-2000. - 2017. - 185 p. : ill.
ISBN 978-963-9782-59-4 fűzött
[AN 3701508] MARC

ANSEL
UTF-83203 /2018.
Podhorányi Zsolt
   Kastélyok / Podhorányi Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 978-963-09-8966-4 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 3701232]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2018.
Podhorányi Zsolt
Kastélyok (angol)
   Castles / Zsolt Podhorányi ; [translated by Eszter Cooper]. - [Budapest] : Kossuth Publ. Group, cop. 2017. - 75 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Hungarian heritage, ISSN 2560-2373)
ISBN 978-963-09-9093-6 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 3701280]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2018.
Podhorányi Zsolt
   Kastélytúrák kalauza : utazás a magyar nemesség otthonaiba / írta és fényképezte Podhorányi Zsolt. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 237, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-235.
ISBN 978-963-09-8846-9 kötött : 4990,- Ft
Kárpát-medence - kastély
728.82(4-191)
[AN 3702501]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2018.
Rozsnyai József (1977-)
   A magyar építészet rövid története / Rozsnyai József, Szakács Béla Zsolt. - Budapest : Holnap, 2017. - 319 p. : ill, színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
Fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3702582]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2018.
Sárkány Győző (1951-)
   Bálványok bukása : 500 éves a reformáció : 50 rajz, 50 gondolat = The fall of idols : 500 years of reformation : 50 drawings, 50 thoughts / Sárkány Győző ; [a kiállítás kurátora ... D. Udvary Ildikó]. - [Budapest] : Sárkány Gy., cop. 2017. - 134 p. : ill. ; 31 cm
Megj. a Budapesten, 2017. nov. 8 - 2018. jan. 7. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-615-00-0343-6 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Sárkány_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3702097]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2018.
Suchoža, Jozef (1978-)
   Suchoža / [kurátor ... Bán András] ; [szöveg ... Alena Vrbanová] ; [kiad. ... Műcsarnok Nonprofit Zrt.]. - Budapest : Műcsarnok, 2017. - 25, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2017. szept. 6 - nov. 12. között "Határvidék_Interface_Confinium" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5695-10-0 fűzött
Szlovákia - képzőművész - 20. század - 21. század - installációs művészet - kiállítási katalógus
73/76(437.6)(092)Suchoža,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701641]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2018.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   Sára Ernő / P. Szabó Ernő ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2017. - 107 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-8054-57-7 kötött : 2500,- Ft
Sára Ernő (1947-)
Magyarország - grafikus - alkalmazott grafika - 20. század - 21. század
76(439)(092)Sára_E. *** 766
[AN 3702233]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2018.
Szeifert Judit (1968-)
   Baksai József / Szeifert Judit ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2017. - 131 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-615-80545-6-0 kötött : 2500,- Ft
Baksai József (1957-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Baksai_J.
[AN 3701739]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2018.
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
   A természet bűvöletében / Szinyei Merse Pál ; [... kurátorai Nátyi Róbert, Bozsó János] ; [kiad. Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány]. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, 2017. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
A Kecskeméten, 2017. máj. 11 - aug. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-12-9363-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szinyei_Merse_P. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3701289]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2018.
Sztálin csizmái árnyékában (angol)
   In the shadow of Stalin's boots : visitors' guide to Memento Park / [... ed. ... Ákos Réthly] ; [English version Erika J. Füstös and Helen Kovács]. - [Budapest] : Private Planet Books, cop. 2018. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86881-9-4 fűzött
Memento Park (Budapest)
Magyarország - emlékmű - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - szocialista rendszer - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 3704356]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2018.
Szűcs Édua (1959-)
   Édua karikatúrák 6 : Szűcs Édua karikatúrái = Caricatures = Karikaturen / [előszó Kulcsár István] ; [utószó Gábor György]. - [Budapest] : Magánkiad., 2017. - 176 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Előszó Kulcsár István, utószó Gábor György
ISBN 978-615-00-0473-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Szűcs_É.
[AN 3702842]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2018.
Tamás Edit (1968-)
   Tudta-e : Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak / Tamás Edit ; [fotó Váradi László]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2017. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 63.)
ISBN 978-615-5209-64-2 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak)
Sárospatak - vár - helytörténet - múzeumi kiadvány
728.81(439-2Sárospatak) *** 069(439-2Sárospatak) *** 943.9-2Sárospatak
[AN 3701824]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2018.
Tobreluts, Olga (1970-)
   Tobreluts : [2017. szeptember 6 - 2017. november 12.] : [6 September 2017 - 12 November 2017] / [kurátor ... Arkagyij Ippolitov] ; [kiad. ... Műcsarnok ...]. - Budapest : Műcsarnok, 2017. - 31 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, "Új mitológia" címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5695-09-4 fűzött
Oroszország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(47)(092)Tobreluts,_O. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3701462]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2018.
   Tűz által szabadon : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2016-2017 = Durch Feuer befreit : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2016-2017 / [szerk... Győrffy Sándor, Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBKKE, cop. 2017. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5026-67-6 fűzött
Magyarország - Erdély - zománcművészet - 21. század - határon túli magyarság - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
738.4(=945.11)(498)"201" *** 738.4(439)"201" *** 061.4(439)"2016/2017" *** 061.4(4-191)"2016/2017"
[AN 3701915]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2018.
Udvary Ildikó, D. (1958-)
   Chochol Károly / D. Udvary Ildikó ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2017. - 108 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80545-5-3 kötött
Chochol Károly (1935-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Chochol_K.
[AN 3702231]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2018.
   "Vár állott..." : tudományos történeti konferenciák, Vajdahunyadvár, 2013-2016 / [... szerk. Hermann Róbert]. - [Budapest] : Line Design, 2017. - 215 p. : ill. ; 24 cm
A "Miénk a vár!" c. rendezvénysorozat keretében a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Magyar Történelmi Társulat által rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80101-8-4 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - vár - magyar történelem - hadtörténet - 15. század - 16. század
728.81(439) *** 943.9"14/15" *** 355.48(439)"14/15"
[AN 3701949]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2018.
   VI. Biatorbágy fotópályázat / [... szerk. Horváth Imre] ; [... kiad. a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Fotóklub Egyes., 2017. - 35 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - pályázat
77.04(439)"201" *** 06.063(439)
[AN 3701370]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2018.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Isten kertjében : Szőnyi Sándor festői világa / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80449-5-0 fűzött
Szőnyi Sándor (1942-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szőnyi_S.
[AN 3702033]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2018.
Vízy László (1943-)
   Mű, emlék, képek / Vízy László. - [Budapest] : Szerző, [2017]. - 92 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-8737-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Vízy_L.
[AN 3701490]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3222 /2018.
Adorno, Theodor W. (1903-1969)
Philosophie der neuen Musik (magyar)
   Az új zene filozófiája / Theodor W. Adorno ; [ford. Csobó Péter György]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2017. - 238 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80071-1-5 kötött : 3490,- Ft
Schönberg, Arnold (1874-1951)
Stravinsky, Igor (1882-1971)
Ausztria - Oroszország - zenefilozófia - zeneszerző - 20. század
78.01 *** 78.071.1(436)(092)Schönberg,_A. *** 78.071.1(47)(092)Stravinsky,_I.
[AN 3702655]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2018.
Iványi Miklós (1946-)
   20 éves a Zalakarosi Dalárda : emlék-képeskönyv 212 fényképpel = 20-Jährige Jubiläum des Gesangvereins von Zalakaros : Erinnerungs-Bilderbuch mit 212 Aufnahmen / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-55-6 fűzött
Zalakarosi Dalárda
Zalakaros - énekkar
784.087.68.071(439-2Zalakaros)
[AN 3701340]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2018.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]-2017. - 4 db ; 26 cm
A 4. köt. szerzői Dömötör Endre és Jávorszky Béla Szilárd. - A 4. kötetet kiad. a Kossuth Kiadó
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2568085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 90-es évek. - 2017. - 462, [1] p. : ill.
Bibliogr.: p. 439.
ISBN 978-963-09-8623-6 kötött : 6990,- Ft
zenetörténet - rockzenekar - könnyűzenei előadó - 1990-es évek - ezredforduló
78.067.26.036.7(100)"199"
[AN 3702519] MARC

ANSEL
UTF-83225 /2018.
Kovács József (1952-)
   A blues története a kezdetektől napjainkig / Kovács József. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 591 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-9009-7 kötött : 6990,- Ft
zenetörténet - zenész - blues
78.067.26.036.7(100)(091) *** 78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 3702526]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2018.
Springsteen, Bruce (1949-)
Born to run (magyar)
   Amerikában születtem / Bruce Springsteen ; [ford. Nagy Boldizsár]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2017. - 460, [4] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-9012-7 kötött : 4990,- Ft
Springsteen, Bruce (1949-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Springsteen,_B.(0:82-94)
[AN 3702319]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3227 /2018.
Grez, Marcela
   Bűvészkönyv : [mindent tudni akarok!] / [terv. Marcela Grez] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 237 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-952-1 kötött
bűvészkedés - gyermekkönyv
792.735(02.053.2)
[AN 3701275]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2018.
Jones, Brian Jay (1967-)
George Lucas (magyar)
   George Lucas : galaxisokon innen és túl / Brian Jay Jones ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Bookline, 2017. - 619 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-544-3 kötött : 3999,- Ft
Lucas, George (1944-)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század - fantasztikus film
791.43-312.9(73)(0:82-94) *** 791.43.071.1(73)(092)Lucas,_G.
[AN 3702430]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2018.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (13.) (2017)
   KAFF 2017 : 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál : 13th Kecskemét Animation Film Festival ; KAFF 2017 : 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál : 10th Festival of European Animated Feature Films and TV-films / [szerk. ... Boros Mária, Szabó Anett, Varga Márta]. - [Kecskemét] : KAFF, [2017]. - 140, 89 p. : ill., színes ; 30 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Filmogr.
Fűzött
Európa - Kecskemét - filmművészet - animációs film - filmfesztivál - 21. század
791.43(4)"201" *** 778.534.66 *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 3702066]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2018.
   A "Nyugat" és a tánc : szöveggyűjtemény a folyóirat tánctémájú cikkeiből, 1908-1941 / szerk. Major Rita és Tóvay Nagy Péter. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2017. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Táncművészeti Főiskola tankönyv- és jegyzetsorozata, ISSN 1219-9109)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80297-6-6 fűzött
magyar irodalom - táncművészet - publicisztika
793.3(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3701826]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2018.
Orlich, Ileana Alexandra
   Subversive stages [elektronikus dok.] : theater in pre- and post-communist Hungary, Romania and Bulgaria / Ileana Alexandra Orlich. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147854. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-386-118-9
Magyarország - Románia - Bulgária - színháztörténet - 20. század - kommunizmus - posztszocializmus - elektronikus dokumentum
792(439)"19/20" *** 792(498)"19/20" *** 792(497.2)"19/20" *** 329.15
[AN 3695108]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3232 /2018.
   "...ahogy a csillag megy az égen..." : köszöntő kötet Molnár Zoltán tiszteletére / szerk. Hajba Renáta, Tóth Péter, Vörös Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2017. - 295, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5753-05-3 fűzött
Magyarország - nyelvész - egyetemi tanár - nyelvészet - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
80.001(439)(092)Molnár_Z._M. *** 37(439)(092)MOlnár_Z._M. *** 80 *** 012Molnár_Z._M.
[AN 3701402]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2018.
Dezsényi István
   Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára / Dezsényi István, Rády Annamária. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2017, cop. 2011. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-05-9551-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3704469]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2018.
Erdei József
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : angol felsőfok : [C1] / Erdei József, Hartai Gabriella, Homolya Katalin]. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 238, [1] p. : ill. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-69-4 fűzött : 3690,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3704376]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2018.
Gerő Ildikó
   Színesen magyarul : Hungarian for beginners / Gerő Ildikó, Kovács Judit. - [Debrecen] : Szerző, 2017. - 152 p. : ill., színes ; 30 cm
Internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-963-12-9477-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 3701318]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2018.
Káprály Mihály (1957-)
   Rusinsʹkyj orto�rafìčnyj slovarʹ : z �ramatičnyma tablami = Ruszin helyesírási szótár : nyelvtani táblázatokkal / sost. Mihail Kapralʹ ; [izd.] Vsederžavnoê Rusinsʹkoê Samospravovanâ, Rusinsʹkyj Naučnyj Ìnstìtut imeni Antonìâ Godinky. - Budapešt : Vsederžavnoê Rusinsʹkoê Samospravovanâ : Rusinsʹkyj Nauč. Ìnst. imeni A. Godinky, 2017. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-89139-3-7 kötött
ruszin nyelv - helyesírási szótár
808.75-1(036)
[AN 3701955]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2018.
   Képes angol szótár : mindent tudni akarok! / [összeáll. Ana Serna] ; [ill. Carmen Sáez] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 237 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-445-950-7 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3701282]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2018.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - 3. kiad., jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 227 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-73-1 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3704371]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2018.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek : Express English 1. / Némethné Hock Ildikó ; [graf. Makk László]. - 3. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 190, [2] p. : ill. ; 29 cm
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-963-9357-28-0 fűzött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3705850]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2018.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - 6. kiad. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., 2018. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-6638-2 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 3704392]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2018.
   Practice test book : Euroexam : three complete sets of level A2 Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], cop. 2017. - 93 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-23-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3702261]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2018.
   A survey of historical toponomastics / ed. Éva Kovács ; transl. by Pál Csontos [et al.]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2017. - 151 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Publications of the Hungarian Name Archive, ISSN 1417-958X ; 44.)
ISBN 978-963-318-659-6 fűzött
magyar nyelv - névtan
809.451.1-311/-313
[AN 3702076]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2018.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2017. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3704475]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2018.
Takács Erika
   Angol tízpercesek : [kezdőknek és haladóknak] : [bárhol, bármikor] / Kovács Emese. - Budapest : Fix-Therm, cop. 2017. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9726-51-2 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3703020]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2018.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English / Viczena Andrea, Szőke Andrea. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2017. - 275 p. ; 24 cm
Az internetről letölthető melléklettel. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek. - Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-615-5200-28-1 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 3705871]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3246 /2018.
   Modulation - Deleuze / [réd. Timea Gyimesi] ; [publ. du GRALPhI et de l'École Doctorale du Département d'Études Françaises de l'Université de Szeged ... - Szeged : JATEPress, 2017. - 150 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-352-9 fűzött
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Franciaország - irodalomesztétika - filozófus - 20. század
82.01 *** 1(44)(092)Deleuze,_G.
[AN 3701355]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2018.
   Scientia, ethica / [... red. Ursula Tóth]. - Debrecen : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2017. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-962-3 fűzött
klasszika-filológia - művelődéstörténet - etika - ókor
871(091) *** 930.85(3) *** 17
[AN 3701744]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2018.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   Carmina Horatiana : fejezetek a horatiusi óda újkori európai (és magyarországi) interpretációjának, recepciójának s imitációjának történetéből / Tóth Sándor Attila. - Szeged : SZEK JGYF K., [2017]-. - 24 cm
Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8)
Római Birodalom - ókori latin irodalom története - író - irodalmi élet - műfajtörténet - irodalmi hatás - 1. század (Kr. e.) - recepcióelmélet - újkor - óda
871(091)-14 *** 871(092)Horatius_Flaccus,_Q. *** 871(091)"-00" *** 82.091(4)"15/17"
[AN 3701186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   I/1., Közelítés: a politikum viszonyai : Horatius-életrajzok, Augustushoz, Maecenashoz, Vergiliushoz szóló carmenek: interpretáció és recepció a 16-18. századi Európában : az európai nemzetek latin nyelvű Horatiusai: költői műveltségük (humanitas) háttere. - cop. 2017. - 392, LXIV p. : ill.
Bibliogr.: p. 385-391.
ISBN 978-615-5455-77-3 fűzött
[AN 3701192] MARC

ANSEL
UTF-83249 /2018.
Wenner Éva
   Irodalom a határon [elektronikus dok.] : Italo Svevo regényei az Osztrák - Magyar Monarchia szellemi életében / Wenner Éva. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 83.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145912. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-615-5575-06-8
Svevo, Italo (1861-1928)
Olaszország - Trieszt - író - művelődéstörténet - irodalmi élet - 19. század - 20. század - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - műelemzés - elektronikus dokumentum
850(092)Svevo,_I. *** 930.85(436/439-2Trieszt)
[AN 3694768]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3250 /2018.
Bartus Tamás
   A mégiscsak szociáldemokrata : [tanulmányok Fejtő Ferencről] / Bartus Tamás, Soós Eszter Petronella. - [Budapest] : Kossuth, 2017. - 173 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9013-4 kötött : 3200,- Ft
Fejtő Ferenc (1909-2008)
Franciaország - író - történész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
894.511(44)(092)Fejtő_F. *** 930.1(44)(=945.11)(092)Fejtő_F.
[AN 3702849]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2018.
Elek Tibor (1962-)
   Párbeszédben a kortárs "erdélyi" magyar irodalommal / Elek Tibor ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 214, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5814-01-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Erdély - író - határon túli magyarság - interjú
894.511(092)(047.53) *** 894.511(498)(092)(047.53)
[AN 3702647]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Lelkek párbeszéde [elektronikus dok.] : írók, művek, viták / Féja Géza ; szerk. Féja Endre. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 14.). (Életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147849. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-15-0
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - elektronikus dokumentum - irodalomkritika
894.511(091)"190/194" *** 894.511-95
[AN 3695010]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Márciusi Front [elektronikus dok.] : írások, dokumentumok és emlékezések / Féja Géza ; sajtó alá rend. Féja Endre. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 23.). (Életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147845. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-12-9
Márciusi Front
magyar irodalom története - 1930-as évek - magyar történelem - politikai mozgalom - elektronikus dokumentum - történelmi forrás
894.511(091)"193" *** 894.511-92 *** 329.78(439)"193"(093) *** 943.9"193"(093)
[AN 3694990]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2018.
Féja Géza (1900-1978)
   Móricz Zsigmond [elektronikus dok.] / Féja Géza. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 41.). (Életműsorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145918. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-16-7
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
894.511(092)Móricz_Zs.
[AN 3694808]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2018.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Ratkó József / Jánosi Zoltán. - Utánny. - [Budapest] : MMA, 2017, cop. 2016. - 407 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 372-382.
ISBN 978-615-5464-47-8 kötött : 3400,- Ft
Ratkó József (1936-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ratkó_J.
[AN 3704333]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2018.
Papp Ágnes Klára (1968-)
   A tér poétikája, a poétika tere : a századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban / Papp Ágnes Klára. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2017. - 254 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 243-253.
ISBN 978-963-414-322-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés - regény
894.511(091)"19" *** 82.01-31
[AN 3702181]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2018.
Snekszer Károlyné
   Istenkeresés a magyar irodalomban / Snekszer Károlyné. - [Budapest] : M. Református Presbiteri Szövets., [2017]. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógusoknak presbiterektől, ISSN 2560-2721 ; 2.)
ISBN 978-615-80733-1-8 fűzött
magyar irodalom története - irodalmi motívum - isten
894.511(091) *** 231
[AN 3701483]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   Magdaléna : a másik Für Elise nyomában / Szabó Magda ; [szerk. Tasi Géza, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Jaffa, 2017. - 249, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-75-4 kötött : 3490,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - életútinterjú - válogatott művek
894.511(092)Szabó_M.(047.53) *** 894.511-821
[AN 3702317]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2018.
Szemes Péter (1979-)
   Dombország : írások a zalai-muravidéki irodalomról / Szemes Péter. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ., 2017. - 88 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5022-30-2 fűzött
Szlovénia - Zala megye - határon túli magyar irodalom története - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(497.12)(091) *** 894.511(439.121)(091)
[AN 3701360]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2018.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Könyvek angyalai : irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék, kritikák / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 423 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80449-6-7 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - művészetesztétika - kritika - műelemzés - esszé
894.511(091) *** 894.511-4 *** 82.01 *** 7.01
[AN 3702090]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3261 /2018.
Adams, Douglas (1952-2001)
The salmon of doubt (magyar)
   A kétség lazaca : egy utolsó stoppolás a Galaxisban / Douglas Adams ; [ford. Gedeon Béla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-667-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3704327]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2018.
Aldrich, Bess Streeter (1881-1954)
A lantern in her hand (magyar)
   És lámpást adott kezembe az Úr : regény / Bess Streeter Aldrich ; [ford. Ruzitska Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-714-6 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3704342]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2018.
Anthony, Laura
The stranger's surprise (magyar)
   Titkos küldetés [elektronikus dok.] / Laura Anthony ; ... ford. Makáry Kata. Dupla öröm / Catherine Spencer ; ... ford. Lengyel Zoltán. Új fészek / Doreen Owens Malek ; ... ford. G. Korda Edit. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 520 KB). - [Budapest] : Harlequin, 2017, cop. 2014. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 38.)
Egys. cím: The stranger's surprise. Daddy's choice. Dante's twins. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147842. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-238-3
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3691662]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2018.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Stay with me (magyar)
   Stay with me : maradj velem / J. L. Armentrout ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 596 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-025-7 fűzött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3702289]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-706-8 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3702554]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
Alias Grace (magyar)
   Alias Grace / Margaret Atwood ; [ford. Csonka Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 767 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-706-8 kötött : 4499,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3705701]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2018.
Baggot, Mandy
One Christmas in Paris (magyar)
   Egy karácsony Párizsban / Mandy Baggot ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2017. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-438-026-9 fűzött : 3970,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3701520]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2018.
Barton, Fiona (1957-)
The child (magyar)
   A gyermek / Fiona Barton ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 351 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5638-66-4 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3702820]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2018.
Berlin, Lucia (1936-2004)
A manual for cleaning women (magyar)
   Bejárónők kézikönyve : válogatott történetek / Lucia Berlin ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 604, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-624-5 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3703102]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2018.
Bolaño, Roberto (1953-2003)
El espíritu de la ciencia-ficción (magyar)
   A science fiction szelleme / Roberto Bolaño ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Jelenkor, 2017. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-654-2 kötött : 3499,- Ft
chilei irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 3703112]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2018.
Bond, Michael (1926-2017)
A bear called Paddington (magyar)
   A medve, akit Paddingtonnak hívnak : a legsötétebb Peruból jött medve igaz története / Michael Bond ; [Peggy Fortnum ill.] ; [Tandori Dezső fordításának felhasználásával átd. Till Katalin]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 138, [1] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-069-2 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3704452]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2018.
Brown, Dan (1964-)
Digital fortress (magyar)
   Digitális erőd / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 519, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-545-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3704318]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2018.
Cameron, W. Bruce (1960-)
The dogs of Christmas (magyar)
   Karácsonyi kutyavásár / W. Bruce Cameron ; [ford. Somogyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 227, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-195-7 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3702980]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2018.
Chesney, Marion (1936-)
Hiss and hers (magyar)
   Agatha Raisin és a kígyónyelvű asszonyok / M. C. Beaton ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2017. - 263 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5652-11-0 fűzött : 3699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3702285]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2018.
Clare, Cassandra (1973-)
Lord of shadows (magyar)
   Árnyak ura : Gonosz fortélyok második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 699, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-196-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3702447]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2018.
Collins, William Wilkie (1824-1889)
The moonstone (magyar)
   A holdgyémánt [elektronikus dok.] / Wilkie W. Collins ; ford. Kiss Ferencné. - Szöveg (epub : 478 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145562. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-474-022-3 (epub)
ISBN 978-963-474-023-0 (mobi)
angol irodalom - levélregény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3693432]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2018.
Conrad, Joseph (1857-1924)
An outcast of the islands (magyar)
   A szigetek száműzöttje [elektronikus dok.] / Joseph Conrad ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 525 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147824. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-398-961-6 (mobi)
ISBN 978-963-398-960-9 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3691549]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2018.
Cunningham, Michael (1952-)
The Snow Queen (magyar)
   A Hókirálynő / Michael Cunningham ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5715-77-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3702327]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2018.
Davis, Lydia (1947-)
The end of the story (magyar)
   A történet vége / Lydia Davis ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2017. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3606-8 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703110]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2018.
Douglas, John (1945-)
Mindhunter (magyar)
   Mindhunter : sorozatgyilkosok : [az FBI különleges egységének kulisszatitkai] / John Douglas, Mark Olshaker ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2017. - 531 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-518-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3704400]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2018.
Elkeles, Simone (1970-)
How to ruin a summer vacation (magyar)
   How to ruin a summer vacation : tönkretett vakáció / Simone Elkeles ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 218, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-285-5 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3702439]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2018.
Ferrante, Elena
Storia del nouvo cognome (magyar)
   Az új név története : ifjúkor : [Nápolyi regények 2.] / Elena Ferrante ; ford. Matolcsi Balázs. - Budapest : Park, 2017. - 488, [1] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-336-7 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3702486]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2018.
Fioretti, Francesco (1960-)
La selva oscura (magyar)
   Sötét erdő : a pokol regénye / Francesco Fioretti ; ford. Horváth Csaba. - Budapest : Typotex, cop. 2017. - 210 p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-889-9 fűzött : 2800,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3706053]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2018.
Fletcher, Tom (1985-)
The Christmasaurus (magyar)
   Christmasaurus : dínót kérek karácsonyra / Tom Fletcher ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 362, [8] p. : ill. ; 22 cm
Ill. Shane Devries
ISBN 978-615-5633-51-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3703040]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2018.
Forman, Gayle (1971-)
If I stay (magyar)
   Ha maradnék / Gayle Forman ; [ford. Rudolf Anna]. - [Budapest] : Ciceró, [2017], cop. 2014. - 274, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-902-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3704449]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2018.
Francis, Suzanne
Olaf's frozen adventure (magyar)
   Olaf karácsonyi kalandja : meseregény / írta Suzanne Francis ; [ford. Wohl Anita] ; Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - [8] t., 97 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-437-191-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3702452]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2018.
Frank, Dorothea Benton (1951-)
The Christmas pearl (magyar)
   Karácsony receptre : minden családnak jár a varázslat / Dorothea Benton Frank ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : 21. Század K., 2017. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5638-00-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - szakácskönyv
820-31(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 3702816]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2018.
Garber, Stephanie
Caraval (magyar)
   Caraval / Stephanie Garber ; [ford. Falcsik Mari]. - Budapest : Libri, 2017. - 469 p. ; 24 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-777-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3702809]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2018.
Gavalda, Anna (1970-)
Fendre l'armure (magyar)
   Életre kelni / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2017. - 250, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3613-6 kötött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3702840]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2018.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Mirgorod (magyar)
   Régimódi földesurak [elektronikus dok.] / Nyikolaj Gogoly ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (epub : 489 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145551. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-982-1 (epub)
ISBN 978-963-398-983-8 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3693391]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2018.
Green, Abby
A shadow of guilt (magyar)
   Szmoking és nagyestélyi [elektronikus dok.] / Abby Green ; ... ford. Várnai Péter. Szenvedély túladagolva / Michelle Smart ; ... ford. Bosnyák Edit. Privát tánc / Jennifer Hayward ; ... ford. Alföldi Zsófia. Flörtölés haladóknak / Ally Blake ; ... ford. Harcsa Henrietta. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 81.)
Egys. cím: A shadow of guilt. The perfect Cazorla wife. Society wedding secrets. Her hottest summer yet. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145411. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-085-3
írországi angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(417)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3692871]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2018.
Gregory, Daryl (1965-)
We are all completely fine (magyar)
   Mind remekül megvagyunk / Daryl Gregory ; [ford. Novák Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2017. - 201 p. ; 18 cm. - (Gabo sff zsebkönyvek, ISSN 2560-2330 ; 2.)
ISBN 978-963-406-567-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3702633]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2018.
Haig, Matt (1975-)
The girl who saved Christmas (magyar)
   A lány, aki megmenti a karácsonyt / Matt Haig ; Chris Mould illusztrációival ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 336, [1] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5591-56-3 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702469]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2018.
Harrell, Rob
Life of Zarf : troll overboard (magyar)
   Zarf élete : troll a vízben! / Rob Harrell ; [ford. Fenyvesi Orsolya]. - Budapest : Babilon, cop. 2017. - 278, [1] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-294-371-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3702612]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2018.
   Határtalan hét napok : válogatás az első négy Drámafordító Műhely anyagából : [amerikai és ausztrál egyfelvonásos drámák] / szerk. Somló Ágnes. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-318-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - dráma - antológia
820-2(73)(082)=945.11 *** 820-2(94)(082)=945.11
[AN 3701888]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2018.
Hinckel, Florence (1973-)
Populaire? (magyar)
   A fiúk listája / Florence Hinckel ; [... ill. Colonel Moutarde] ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 137, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-399-980-6 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702465]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2018.
Imamović, Jasmin (1957-)
Slana zemlja (magyar)
   Sós föld / Jasmin Imamović ; [ford. Gyurok Mirjana, Gyurok János] ; [közread. a] Pécsi Testvérvárosi Egyesület. - [Pécs] : Pécsi Testvérvárosi Egyes., 2017. - 239 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5615-67-2)
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3701494]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2018.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
Never let me go (magyar)
   Ne engedj el.. / Kazuo Ishiguro ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2017, cop. 2011. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-511-2 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3705706]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2018.
Jacq, Christian (1947-)
L'arbre de vie (magyar)
   Az élet fája : Ozirisz titkai 1. / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Crista]. - [Budapest] : Szenzár História, 2017. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-985-5 kötött : 3499,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3702309]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2018.
Kingsbury, Karen (1963-)
A Baxter family Christmas (magyar)
   Karácsony Baxteréknél : regény / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2017. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-91-3 kötött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3703100]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2018.
Kinnunen, Tommi (1973-)
Neljäntienristeys (magyar)
   Négyesút / Tommi Kinnunen ; [ford. Huotari Olga] ; [az utószót írta Gerevich András]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 274 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 27.)
ISBN 978-963-414-320-8 kötött : 3490,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3701765]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2018.
Kočonda, Angela
Von Blume zu Blume, von Stern zu Stern (magyar)
   Virágról virágra, csillagtól csillagig : régi és új gyerekversek / ill. Angela Kočonda ; [ford. Malomsoky Ildikó]. - [Budapest] : Casparus, 2017. - [20] p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-615-5835-00-1 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - gyermekvers - képeskönyv
830-14(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3702464]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2018.
Konar, Affinity (1978-)
Mischling (magyar)
   Mischling / Affinity Konar ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 437 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-269-5 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3702625]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2018.
Krause, Ute
Die Muskeltiere auf gosser Fahrt (magyar)
   Muskétások : kalandra fel! / Ute Krause ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 195, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-418-6 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702507]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2018.
Lane, Andrew (1963-)
Young Sherlock Holmes: fire storm (magyar)
   Ifjú Sherlock Holmes : tűzvihar / Andrew Lane ; [ford. Nagy Attila Tas]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2017. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-02-0 fűzött : 3280,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-532-02-0)
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3701903]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2018.
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)
The unreal and the real (magyar)
   Valós és valótlan : Ursula K. Le Guin válogatott novellái. - [Budapest] : Gabo, 2017. - 2 db ; 22 cm
amerikai angol irodalom - elbeszélés - fantasztikus elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3702606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Valahol a Földön. - 342 p.
ISBN 978-963-406-584-5 kötött : 4490,- Ft
[AN 3702610] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az űr odakint, a világ idebent. - 431 p.
ISBN 978-963-406-585-2 kötött : 4490,- Ft
[AN 3702611] MARC

ANSEL
UTF-83307 /2018.
Mackinnon, Mairi
Royal fairy tales for bedtime (magyar)
   Királyi tündérmesék kis könyve / ... átd. Mairi Mackinnon ; rajz. Lorena Alvarez ; [ford. Szűcs Ádám]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-459-091-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3702512]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2018.
Maran, René (1887-1960)
Batouala (magyar)
   Batuala [elektronikus dok.] : igaz néger regény / René Maran ; ford. Kun Tibor ; elő- és utószó Kun Tibor és Biernaczky Szilárd. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Afrika Kutatási és Kiadási Program : M. Afrika Társ. : M. Afrika Tudástár : ELTE BTK Tört. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 15.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147853. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5575-21-1
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3695039]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2018.
Marsé, Juan (1933-)
Caligrafía de los sueños (magyar)
   Az álmok kalligráfiája / Juan Marsé ; [ford. Dobos Éva] ; [az utószót írta Potozky László]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 365 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 25.)
ISBN 978-963-414-206-5 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3701753]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2018.
Martin, George R. R. (1948-)
Inside straight (magyar)
   Hamiskártyások : wild cards / írta és szerk. George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Libri, 2017. - 517, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-310-269-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3702301]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2018.
Matthews, Carole
The chocolate lovers' Christmas (magyar)
   A csokiimádók karácsonya / Carole Matthews ; [ford. Földváry Kinga]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2017. - 461, [2] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-598-6 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3702302]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2018.
Mogilska, Ivanka (1981-)
Vnezapni ulici (magyar)
   Váratlan utcák / Ivanka Mogilszka ; [ford. Krasztev Péter]. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 299 p. ; 21 cm. - (Világszép irodalom, ISSN 2498-5872)
ISBN 978-963-414-283-6 fűzött : 3200,- Ft
bolgár irodalom - regény
886.7-31=945.11
[AN 3701884]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2018.
Muller, Olivier (1973-)
Berthus, agent secret (magyar)
   Bertold, a titkos ügynök / Olivier Muller ; [ford. Pacskovszky Zsolt] ; [Sándor-Nagy Tünde illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, 2017. - 48, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 20.)
ISBN 978-963-415-662-8 kötött : 1999,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3702475]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2018.
Nikolaidis, Andrej (1974-)
Devet (magyar)
   Kilenc / Andrej Nikolaidis ; ford. Rajsli Emese. - Budapest : Gondolat, 2017. - 168, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-749-2 fűzött : 2600,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3702922]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2018.
Noël, Alyson
Blacklist (magyar)
   Feketelista [elektronikus dok.] : #imádott szépségek 2. / Alyson Noël ; ... ford. Kovács Ágnes. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 647 KB). - Budapest : Harlequin, 2017. - (A New York Times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145413. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-079-2
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3692878]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2018.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Sjuka själar (magyar)
   Beteg lelkek [elektronikus dok.] / Kristina Ohlsson ; ford. Erdődy Andrea. - Szöveg (mobi : 867 KB) (982 KB). - [Budapest] : Animus, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147834. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-496-8 (mobi)
ISBN 978-963-324-495-1 (epub)
svéd irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.4=945.11
[AN 3691612]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2018.
Pandi (1950-)
Kobal (magyar)
   Vádirat / Pan-Dji ; [ford. Lengyel Miklós]. - [Budapest] : Libri, 2017. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-907-6 kötött : 3499,- Ft
koreai irodalom - elbeszélés
895.7-32=945.11
[AN 3702584]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2018.
Peretti, Frank E. (1951-)
This present darkness (magyar)
   Ez élet sötétsége : két világ, egy háború / Frank E. Peretti ; [ford. Vékey Ádám] ; [átd. Surjányi Dávid]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2017. - 403 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9617-37-7 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3705737]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2018.
Pickart, Joan Elliott
Single with twins (magyar)
   Családi album [elektronikus dok.] / Joan Elliott Pickart ; ... ford. Szabó Júlia. A kölcsönbaba / Christine Rimmer ; ... ford. Lázár Emőke. Ikrek ideje / Rita Herron ; ... ford. Bakay Dóra. - Átd. kiad. - Szöveg (epub : 540 KB). - Budapest : Harlequin, 2017, cop. 2015. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 43.)
Egys. cím: Single with twins. His-and-hers twins. Married by accident. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-448-243-7
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3691658]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2018.
Pullman, Philip (1946-)
The amber spyglass (magyar)
   A borostyán látcső : [Északi fény trilógia 3.] / Philip Pullman. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 494, [1] p. ; 20 cm
Ford. Kiss Zsuzsa
ISBN 978-963-432-052-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3704321]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2018.
Pullman, Philip (1946-)
The subtle knife (magyar)
   A titokzatos kés : [Északi fény trilógia 2.] / Philip Pullman. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 318, [2] p. ; 20 cm
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-432-051-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3704316]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2018.
La queste du Saint-Graal (magyar)
   A Szent Grál felkutatása / [ford. Jeney Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, 2017, cop. 2015. - 266, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5436-14-7 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - középkor - legenda - regény
840-343=945.11 *** 840-31=945.11
[AN 3701805]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2018.
Reeve, Philip (1966-)
Jinks & O'Hare funfair repair (magyar)
   Luccka és a Móka Hold / Philip Reeve és Sarah McIntyre ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 203, [8] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-415-872-1 kötött : 2699,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702411]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2018.
Reynolds, Alastair (1966-)
Slow bullets (magyar)
   Lassú lövedékek / Alastair Reynolds ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2017. - 194 p. ; 18 cm. - (Gabo sff zsebkönyvek, ISSN 2560-2330 ; 1.)
ISBN 978-963-406-521-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3702603]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2018.
Rhei, Sofía (1978-)
El joven Moriarty: el misterio del dodo (magyar)
   Az ifjú Moriarty kalandjai : a dodó rejtélye / Sofía Rhei ; [ford. Vancsó Éva]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-58-7 fűzött : 1980,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
860-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3702070]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2018.
Roy, Arundhati (1961-)
The ministry of utmost happiness (magyar)
   A felhőtlen boldogság minisztériuma / Arundhati Roy ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 575, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-880-3 kötött : 3999,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 3702690]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2018.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Alarm auf der Achterbahn (magyar)
   Bors Bori : vészhelyzet a hullámvasúton / Ulrike Rylance ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-96-7 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3702953]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2018.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : alles kein Problem! (magyar)
   Bors Bori : tényleg semmi gond! / Ulrike Rylance ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-95-0 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3702946]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2018.
Saunders, George (1958-)
Lincoln in the bardo (magyar)
   Lincoln és a bardo / George Saunders ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Bluemoon, 2017. - 360, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-724-5 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3702747]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2018.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Wiplala weer (magyar)
   Viplala varázsol / Annie M.G. Schmidt ; Dániel András rajz. ; [ford. Varga Orsolya]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-410-240-3 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702908]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2018.
Senghor, Léopold Sédar (1906-2001)
Ce que je crois (magyar)
   Amiben hiszek [elektronikus dok.] : négritude, francité és a világegyetemesség civilizációja / Léopold Sédar Senghor ; ford. és jegyzetekkel ell. Kun Tibor ; az előszót és az utószót írta Kun Tibor és Biernaczky Szilárd. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - [Budapest] : AKKP : M. Afrika Társ. : ELTE BTK Tört. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2015[!2017]. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 16.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147852. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87115-7-1
Szenegál - francia irodalom - politikus - 20. század - esszé - elektronikus dokumentum
840-4=945.11 *** 32(663)(092)Senghor,_L._S.
[AN 3695029]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2018.
Sheridan, Mia
Archer's voice (magyar)
   Archer's voice : Archer hangja : A szerelem csillagjegyében 4. / Mia Sheridan ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 402 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-913-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3701552]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2018.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : fous rires, je t'aime et vive la vie! (magyar)
   Lányok regénye 6 : kétségek, döntések, csókok / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 283 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-457-179-7 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3701550]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2018.
Staveley, Brian
The last mortal bond (magyar)
   Az utolsó kötelék : A csiszolatlan trón krónikája III. könyv / Brian Staveley ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Gabo, 2017. - 770 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-464-0 kötött : 6490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3702824]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2018.
Stevens, Chevy (1973-)
Never knowing (magyar)
   Végzetes örökség / Chevy Stevens ; [ford. Harci Andor]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2017. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-19-9 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3702305]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2018.
Stilton, Geronimo
Sfida galattica all'ultimo gol (magyar)
   Galaktikupa / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini]. - Pécs : Alexandra, 2017, cop. 2015. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-447-062-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3701510]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2018.
Streatfeild, Noel (1895-1986)
Skating shoes (magyar)
   Korcsolyacipők / Noel Streatfeild ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 299, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-419-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3702889]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Téli rege / William Shakespeare színműve és Goldmark Károly operája nyomán írta Szabó T. Anna ; Schall Eszter rajz. - Budapest : Holnap, 2017. - 79 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-346-993-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - angol irodalom - átdolgozás - mese - dráma - auditív dokumentum
820-2.04=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3702471]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2018.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins (magyar)
   Mary Poppins / P. L. Travers ; [ford. Varró Zsuzsa] ; [ill. Mary Shepard]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2017. - 170, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "A csudálatos Mary" címmel is
ISBN 978-963-432-071-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3706119]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2018.
Tuuri, Antti (1944-)
Talvisota (magyar)
   A téli háború / Antti Tuuri ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-702-1 fűzött : 3499,- Ft
finn irodalom - történelmi regény
894.541-311.6=945.11
[AN 3703057]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2018.
   Un viajero por caminos hispanos : libro homenaje al profesor Ádám Anderle / [ed. Zsuzsanna Csikós, Eszter Katona] ; [publ. de Universidad de Szeged Departamento de Estudios Hispánicos]. - Szeged : JATEPress, 2017. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-355-0 fűzött
Magyarország - hispanológia - történész - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
860 *** 806.0 *** 316.7(=60) *** 930.1(439)(092)Anderle_Á. *** 012Anderle_Á.
[AN 3701359]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2018.
Wallersee-Larisch, Marie Louise von (1858-1940)
My past (magyar)
   Sisi udvarában : a múltam : emlékiratok / Marie Louise von Wallersee-Larisch ; [ford. Kajtár Mária] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Csorba László]. - Budapest : Európa, 2017. - 273, [8] p. ; 24 cm
Megj. "Múltam" címmel is
ISBN 978-963-405-820-5 kötött : 3490,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Vetsera, Marie (1871-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - történelmi személy - nő - angol irodalom - memoár
820-94=945.11 *** 929(436)Vetsera,_M. *** 943.6/.9(092)Rudolf *** 943.6/.9"18"
[AN 3702282]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2018.
Ward, Penelope
Jake undone (magyar)
   Jake undone : Jake megadja magát / Penelope Ward ; [ford. Fischer Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 406 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-182-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3702283]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2018.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
French leave (magyar)
   Amikor egy francia angolosan távozik / P. G. Wodehouse ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : Ciceró, cop. 2017. - 230 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-061-6 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3702598]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2018.
Wunderdinge (magyar)
   Csodadolgok : híres írók meseszép történetei / Lisbeth Zwerger illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 158 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-476-000-9 kötött : 4500,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3703076]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2018.
Yarros, Rebecca
Full measures (magyar)
   Full measures : tiéd vagyok / Rebecca Yarros ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 404, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-457-005-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3702332]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2018.
Young, Samantha (1986-)
Before Jamaica Lane (magyar)
   Jamaica Lane / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 498, [5] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-186-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-993=945.11
[AN 3701365]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2018.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
DNA (magyar)
   Gének [elektronikus dok.] / Yrsa Sigurðardóttir ; ford. Németh Anikó Annamária. - Szöveg (mobi : 957 KB) (epub : 969 KB). - [Budapest] : Animus, 2017. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147829. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-324-506-4 (mobi)
ISBN 978-963-324-505-7 (epub)
izlandi irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.59-312.4=945.11
[AN 3691576]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3349 /2018.
ʾAsap, ʾŴry (1942-)
   Míg árnyékot vetek : versek / Uri Asaf. - Budapest : Kalligram, 2017. - 68, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-033-8 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3701869]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2018.
   940, 500, 10 : évfordulók : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Pintér Sándor, Oszvald György] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2017. - 171, [4] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89481-5-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3701477]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2018.
Áfra János (1987-)
   Rítus / Áfra János. - Budapest : Kalligram, 2017. - 103, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-468-036-9 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702131]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2018.
   Angyalhaj : antológia / [szerk. ... Hajnal Éva]. - 2. kiad. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80671-9-5 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3704378]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Arany János kisebb költeményei / [sajtó alá rend. és a kísérőtanulmányt írta Szilágyi Márton]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 359 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-997-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702692]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2018.
Arany János (1817-1882)
   Balladák / Arany János ; Felvidéki András rajz. ; [vál., a szöveget gond. és az utószót írta Szilágyi Márton]. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 139, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-227-677-9 kötött
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 3702751]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2018.
   Aranytermő áfonya : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatóinak meséi / szerk. Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2017. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80449-7-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3702085]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2018.
Balatoni József (1987-)
   Kamaszharc : találkozás egy fiatalemberrel... / Balatoni József ; [... ill. Vass Ákosné Török Szonja]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2017. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-475-007-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702330]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2018.
Balázs Bernadett
   Kismackó története : az igazi bölcsesség / Balázs Bernadett. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2017. - 61 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5697-10-4 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3702395]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2018.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - 4. kiad., 7. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2017. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-181-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3705841]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2018.
Bálint Tamás (1985-)
   Hibalista : régi és új versek / Bálint Tamás ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 71, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80633-5-7 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3702652]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2018.
Balog Éva (1943-)
   Ha a hegy nem megy.. : úti élményeim / Balog Éva (Nagy Józsefné). - Nagykanizsa : Czupi, 2017. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-9782-56-3 fűzött
Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3701329]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2018.
Baloghné Bodnár Eszter
   Dédimama meséi / [Baloghné Bodnár Eszter] ; [ill. Kun Tünde]. - [Magyarhomorog] : Baloghné Bodnár E., 2017. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-00-0034-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702156]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2018.
Barczikay Lilla
   Szobortánc / Barczikay Lilla. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5758-01-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702211]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2018.
Bartha István (1963-)
   Homo Blogger : [beszélgetésfoszlányok az alvilágból] / Bartha István. - Budapest : Orpheusz, 2017. - 178, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-88-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3704459]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2018.
Bátori Szabolcs
   Ellenszélben : vadállás, jelzőapport, kettős állás / Bátori Szabolcs ; [... ill. Sándor Róbert]. - Budapest : Nimród Vadászújság [szerk.], 2017. - 116 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5223-14-3 kötött
magyar irodalom - kisregény - állatirodalom
894.511-31 *** 894.511-35
[AN 3702580]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2018.
Bellone, V. K. (1992-)
   Felvont vitorlák : Meridia I. / V. K. Bellone. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 371 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-457-256-5 fűzött : 3399,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3702293]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek nagy mesekönyve / [szerk. Duzs Mária] ; [ill. Jenkovszky Iván, ... Bajnóczki Hajnalka]. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon-Literatúra, 2017. - 359 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-459-101-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702823]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2018.
Benkő László (1952-)
   Honfoglalás : történelmi regény a honfoglalás korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2017. - 3 db ; 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3699237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Táltosidők. - 402, [1] p.
ISBN 978-963-267-365-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3704497] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A megszerzett föld. - 389 p.
ISBN 978-963-267-367-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3704500] MARC

ANSEL
UTF-83368 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó felfedezi Amerikát / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 124, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-338-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702911]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2018.
Boda István (1928-)
   Hűség mindhalálig : válogatott versek / Boda István ; [... vál. Bakó Endre]. - [Debrecen] : Ethnica, 2017. - 180 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-473-972-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3701633]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2018.
Bozsik Rozália
   Nagycsoportos lettem! : mesék, mondókák, versek / [vál. és összeáll. Bozsik Rozália Luca] ; [ill. Tényi Katalin, Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2017. - 126, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Panda Peti
ISBN 978-615-5581-55-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3701458]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2018.
Bubits Tünde (1967-)
   Cigiszünet / Bubits Tünde. - [Zalaegerszeg] : [Pannon Írók Társ.], 2017. - 59 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-29-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3701357]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2018.
Csapó Endre (1921-)
   Ilyen a világ : Csapó Endre újságcikkei. - Budapest : Püski, 2003-. - 30 cm
A 4. kötettől közread. a Panoráma Világklub
ISBN 963-9906-26-3
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1044030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., 1997-2000. - 2017. - 301 p.
ISBN 978-615-80848-0-2 fűzött : 5000,- Ft : 20 USD : 25 AUD
[AN 3702150] MARC

ANSEL
UTF-83373 /2018.
Csapody Kinga (1980-)
   Tomo : az első vakkantás / Csapody Kinga, Lakatos Levente ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2017. - 36, [7] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-411-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702919]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2018.
Csáth Géza (1887-1919)
   Sötét örvénybe süllyedek : naplófeljegyzések és visszaemlékezések, 1914-1919 / Csáth Géza ; [sajtó alá rend. Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály] ; [az utószót írta Molnár Eszter Edina]. - Budapest : Magvető, 2017. - 594 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3604-4 kötött : 4499,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3702831]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2018.
Cselenyák Imre (1957-)
   A jezsuita : világok határán / Jean-Pierre Montcassen ; [Fonyódi Tibor forgatókönyve alapján]. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 438, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80845-3-6 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702532]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2018.
Csender Levente (1977-)
   Örök utca / Csender Levente ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 130, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80633-6-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3702944]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2018.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom újabb meséi / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 73, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-457-292-3 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702360]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2018.
Devecsery László (1949-)
   Mesehősök karácsonya / Devecsery László. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-459-099-6 kötött
 (hibás ISBN 978-963-459-066-8)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702345]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2018.
Dumpling, Arthur B.
   Nyomok / Arthur B. Dumpling. - [Budapest] : [Dumpling, A. B.], [2017]. - 1 papírtekercs : ill. ; 11x12x12 cm
Dobozban
ISBN 978-963-12-8455-3
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702241]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2018.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér naplója 3. avagy Feljegyzések a gödöllői kastélyból / Faludi Ildikó, Reményi Márton ; [ill. Ferenc Tamás] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2017. - 75 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-89974-8-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702552]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2018.
Falusi Márton (1983-)
   Halálos szótövek kertje : versek / Falusi Márton ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 129, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80633-9-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702587]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Éjféli harangszó : válogatott novellák / Fekete István ; Herbszt László illusztrációival ; [vál. Bányász István]. - [Budapest] : Móra, 2017. - 173, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-836-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3702473]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2018.
Frank Márton
   Páratlanok / Frank Márton. - [Budapest] : Ciceró, 2017-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3702984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A világ peremén. - 2017. - 319 p.
ISBN 978-963-432-060-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3702985] MARC

ANSEL
UTF-83384 /2018.
Fülöp Beáta (1971-)
   Adela : az álmok útján / N. Fülöp Beáta. - 2. kiad. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - [2], 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80427-9-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706046]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2018.
Fülöp Beáta (1971-)
   Dolce : a megbocsátás ára / N. Fülöp Beáta. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Gyémántfelhő K., 2018. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80427-8-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3706042]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2018.
Gál Vilmos (1972-)
   A lengyel freskó / Gál Vilmos. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 290, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-00-0 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3702867]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2018.
   Galaktika light : írj a jövőbe! / [főszerk. Burger István]. - [Budapest] : Metropolis Media, [2017]. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3701562]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A nyugalom édes kenyerén : füveskönyv / Gárdonyi Géza ; [vál. és szerk. Bányász István, Bányász Marcell] ; [ill. Kisúti Ágnes]. - Budapest : Allegro Kv. : Medio, 2017. - 242 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9240-61-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3702677]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2018.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Janus : trubadúrvarázs / Gáspár Ferenc ; [Diószegi Szabó Pál verseivel]. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80845-5-0 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702902]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2018.
Gombos Tünde
   Pataki Emma naplója : amikor szemberohan az élet / Gombos Tünde. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 327, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5763-21-2 kötött : 3749,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702759]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2018.
Greff Magdi
   Húzós szerelem / Greff Magdi. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 356 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-160-5 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702297]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2018.
Hajdú-Antal Zsuzsanna (1984-)
   Utánad : Léggömbök 2. / Hajdú-Antal Zsuzsanna. - [Budapest] : Ciceró, 2017. - 268, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-432-049-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702624]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2018.
Hajnal Éva (1960-)
   Lehetne vers / Hajnal Éva. - 2. kiad. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2017. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7283-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704391]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2018.
Hermann Marika
   Panna közlekedni tanul / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2017. - [33] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-3-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - közlekedés - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 656(02.053.2)
[AN 3702955]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2018.
Hermann Marika
   Polli a doktor bácsinál avagy Egy kisegér vidám gyógyulása / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2017. - [33] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-4-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702960]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2018.
Homonnay Gergely
   Erzsi bölcsességei : a boldog élet titka / Homonnay Gergely ; [ill. Zsiga Laura]. - [Budapest] : Libri, cop. 2017. - 118 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-433-234-3 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3702387]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2018.
Igaz Dóra
   Az elveszett távirányító / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - 52, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-324-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702859]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2018.
Istók Anna (1977-)
   Éhes felhő a napot / Istók Anna. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 244, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-457-161-2 fűzött : 2599,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702868]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2018.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő manó utazásai : mesék óvodásoknak / J. Kovács Judit, Acsai Roland ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 41, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-415-834-9 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702938]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2018.
Jávor Béla (1950-)
   Újratemetés [elektronikus dok.] : Nagy Imre és Kádár János : dráma / Jávor Béla. - Szöveg (pdf : 640 KB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2017. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145914. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5575-04-4
Nagy Imre (1896-1958)
Kádár János (1912-1989)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - 20. század - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2 *** 943.9"1956"(0:82-2) *** 32(439)(092)Kádár_J.(0:82-2) *** 32(439)(092)Nagy_I.(0:82-2)
[AN 3694779]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2018.
Juhász Magda (1935-)
   Mondókák / írta Juhász Magda. - [Debrecen] : Magnusz, 2017. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5655-41-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3702496]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2018.
Juhász Magda (1935-)
   Vidám versikék és mondókák / írta Juhász Magda. - [Debrecen] : Magnusz, 2017. - 22, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5655-42-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3702476]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2018.
Kántor Kata
   Tolvajtempó / Kántor Kata ; Dudás Győző rajz. - Szeged : Könymolyképző K., 2017. - 110, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nózi nyomoz-sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-457-209-1 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3702401]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2018.
Kapa Mátyás (1975-)
   Harangszótól harangszóig : Kőszeg regénye / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 294, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80845-1-2 kötött : 2990,- Ft
Jurisics Miklós (1490-1544)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3702511]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2018.
Kaszás György
   Amit a mókusokról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-549-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3701507]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2018.
Kaszás György
   Amit a sünökről feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, 2017. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-548-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3701505]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2018.
Kondor Vilmos (1954-)
   A bűntől keletre / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2017, cop. 2015. - 528, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-620-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3704582]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2018.
Konrád György (1933-)
   Falevelek szélben : Ásatás 1. / Konrád György. - Budapest : Magvető, 2017. - 499 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3612-9 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3702828]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2018.
Kövér József (1958-)
   Egyedül / Kövér József. - Debrecen : Füge K., 2017. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-9122-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3701727]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2018.
Krencz Nóra
   Megszámlálhatatlan 2 : a hófehér másvilág / Krencz Nóra. - Budapest : Ad Librum, 2017. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5758-03-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3702226]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2018.
László Noémi (1973-)
   Karácsonyi ének / Charles Dickens nyomán írta László Noémi ; Szimonidesz Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, 2017. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-349-196-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - angol irodalom - átdolgozás - regény - mese
894.511-34(02.053.2) *** 820-31.04=945.11
[AN 3702421]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2018.
Lovranits Júlia (1986-)
   A tündérkapu titka / Lovranits Júlia Villő ; ill. Szimonidesz Hajnalka. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - 65, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-457-258-9 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702477]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2018.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [... Zichy Mihály illusztrációi ...]. - Budapest : Holnap, 2017. - 259, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-162-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3706033]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2018.
   Magyar karácsony : olvasnivalók szentestére : a magyar irodalom hódolata a kisded Jézus és az ő anyja előtt : elbeszélések és költemények / [... vál., az előszót és a jegyzeteket összeáll. Sinkó Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-517-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082) *** 398.332.416(0:82-32) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 3704336]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2018.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Derűs hétköznapok : kalendárium / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., 2017. - 155, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-98-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3702832]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2018.
Molnár Vilmos (1962-)
   Csodák ideje : válogatott novellák és karcolatok / Molnár Vilmos ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 190, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5814-10-5 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32(498) *** 894.511-43(498)
[AN 3702649]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2018.
Nemere István (1944-)
   A hűség horgonya : Újpest regénye / Nemere István. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 282, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80361-9-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702748]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2018.
Nemere István (1944-)
   Jó éjszakát, kapitány [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (mobi : 3.9 MB) (epub : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145473. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-153-1 (pdf)
ISBN 978-963-453-152-4 (mobi)
ISBN 978-963-453-151-7 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3693045]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2018.
Nemere István (1944-)
   Nászéjszaka nappal [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (mobi : 5 MB) (epub : 2.8 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145468. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-156-2 (pdf)
ISBN 978-963-453-155-5 (mobi)
ISBN 978-963-453-154-8 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3693039]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2018.
Nemere István (1944-)
   Ne játssz a tűzzel! / Alissa Altamira. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon-Literatúra, 2017. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-459-083-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702658]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2018.
Nemere István (1944-)
   Ragyogó hold [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (mobi : 5.7 MB) (epub : 3.4 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145466. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-159-3 (pdf)
ISBN 978-963-453-158-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-157-9 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3693023]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2018.
Nemere István (1944-)
   Senki asszonya [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 2.4 MB) (mobi : 8.5 MB) (epub : 5.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145460. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-162-3 (pdf)
ISBN 978-963-453-161-6 (mobi)
ISBN 978-963-453-160-9 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3693018]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2018.
Nemere István (1944-)
   Szélhámosnő [elektronikus dok.] / Melissa Moretti. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) és mobi : 5.2 MB (epub : 2.9 MB). - Budapest : Adamo Books, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-145456. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-453-165-4 (pdf)
ISBN 978-963-453-164-7 (mobi)
ISBN 978-963-453-163-0 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3693010]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2018.
Nemere István (1944-)
   Vak szenvedély / Alissa Altamira. - Kisújszállás : Szalay Kv. : Pannon-Literatúra, 2017. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-459-082-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3702758]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2018.
Novák Andor
   Szegregált pokol : zsákutca / Novák Andor. - [Budapest] : Historycum, 2017. - 218, [1] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80845-7-4 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3702574]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2018.
Papp Lajos
   "Kossuth tér" Visszatér? [elektronikus dok.] / Papp Lajos. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 17.5 MB). - [S.l.] : Publio, 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-147595. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-443-236-4
Budapest - belpolitika - politikai feszültség - tüntetés - magyar irodalom - ezredforduló - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 323.233(439-2Bp.)"2006"(0:82-92)
[AN 3688446]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2018.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Létbüfé : őszológiai gyakorlatok / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2017. - 226, [20] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3601-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702667]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
Mentsük meg a kiskutyám! (angol)
   My dog Dandelion / Panka Pásztohy ; [transl. Reka Trune, Stephen Saracco]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [40] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Dandelion & Lily
ISBN 978-963-410-339-4 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3702892]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2018.
Pásztohy Panka (1977-)
   Pesti mese : nagymamáknak és unokáknak / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, cop. 2017. - [64] p. : ill., részben szÍnes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-410-337-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3702930]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2018.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   A rózsaszín ruha / Péterfy-Novák Éva. - [Budapest] : Libri, 2017. - 164, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-433-258-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3702621]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2018.
Rose, Holden (1976-)
   Holtidő / Holden Rose. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2017. - 366, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-23-5 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3701895]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2018.
Rose, Holden (1976-)
   Nita, Gil és én : hat novella, azaz rövid történet Howard Matheu világából / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2017. - 202, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-615-5632-56-3 fűzött : 2880,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4(02.053.2)
[AN 3702078]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2018.
Sajdik Ferenc (1930-)
   Hát (m)ilyenek az állatok? : oroszlánok és vastagbőrűek / Sajdik Ferenc. - Budapest : Holnap, 2017. - 55, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-198-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3702347]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2018.
Sayfo Omar Ádám (1982-)
   Allah tágas földje : regény / Sayfo Omar ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2017. - 332 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80633-7-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702643]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2018.
Schmatz Béla Zsolt (1960-)
   Belső világ / Schmatz Béla Zsolt. - Fót : Schmatz B. Zs., 2017. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0193-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Schmatz_B._Zs. *** 77.04(439)(092)Schmatz_B._Zs.
[AN 3701493]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2018.
Simon Zoltán Ákos
   Varázsigék / Simon Zoltán Ákos ; Balázs Gabriella illusztrációival. - 2. jav. kiad. - Budapest : Balto, 2017. - 113, [6] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-0204-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3703045]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2018.
Sipos Gábor Gergő
   Lélekző : versek, haikuk, dalszövegek, 1992, 2011-2017 / Sipos Gábor Gergő. - 2. kiad. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., cop. 2017. - 269 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-80671-7-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3704399]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2018.
Spiró György (1946-)
   Kőbéka : mesély / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2017. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3519-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3699929]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2018.
Szabó Borbála
   Líra és Epika : mesejáték / Szabó Borbála, Varró Dániel ; Baranyai (b) András rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - 65, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-410-243-4 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3703058]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2018.
Szulák Andrea (1964-)
   Jutalomfalatok / Szulák Andrea. - Budapest : Athenaeum, 2017. - 166 p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-293-670-3 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - memoár - szakácskönyv
894.511-94 *** 641.55(083.12)
[AN 3703125]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2018.
Takács Erika
   Hürrem, a hárem úrnője : harcok és szerelmek / Gülfem Heyse. - Budapest : Fix-Therm, cop. 2017. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-53-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3702991]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2018.
Tamás Tímea (1962-)
   Ikermondák : gyerekmesék felnőtteknek / Tamás Tímea ; Szurcsik József illusztrációival ; [közread. a] Rétközi Múzeum Baráti Köre Egyesület. - Kisvárda : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2017. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9579-5 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3702136]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2018.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Olajág : elmélkedések, fohászok és imák hölgyek számára olvasó- és imakönyvül / irta Tompa Mihály ; [kiad. Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület]. - 3. kiad. - Gömörszőlős : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2017. - [2], 308, [4], 12 p. : ill. ; 16 cm
Kováts Dániel utószavával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1883
ISBN 978-615-80047-6-3 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - imádkozás - elmélkedés - hasonmás kiadás
894.511-97 *** 242 *** 243 *** 244 *** 094/099.07
[AN 3701747]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2018.
Tornai József (1927-)
   A virágos föld titkai : válogatott versek / Tornai József ; [vál., szerk. és az utószót írta Jánosi Zoltán] ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, cop. 2017. - 290, [12] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89943-4-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3702138]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2018.
Tóth Krisztina (1967-)
   Zseblámpás mesék / Tóth Krisztina ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Magvető, 2017. - 53, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3615-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3702979]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2018.
   Világvége alsó : mai népmesék kortárs íróktól / [szerk. Kertész Edina] ; ill. Máray Mariann. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. - 125 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9869-99-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3702986]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2018.
Whest, Barbara
   A hallgatás mérge / Barbara Whest. - [Budapest] : Könyv Guru, cop. 2017. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-04-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3701817]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2018.
Zalán Tibor (1954-)
   Királylányok második könyve / Zalán Tibor ; Metzing Eszter illusztrációival. - Szentendre : Cerkabella, 2017. - 204, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5808-01-2 kötött : 3890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3702978]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3449 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ajándéka : [adventi kifestő] / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2017. - [49] p. : ill. ; 16x21 cm
ISBN 978-615-80565-2-6 kötött : 1990,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3701554]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2018.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca énekel / Bartos Erika. - [Budapest] : Szerző, 2017. - [49] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-80565-3-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701557]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2018.
   Botond, a bátor lovag és a trollos kaland / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 35 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-935-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701298]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2018.
Coco (magyar)
   Coco / Disney, Pixar ; [ford. Élő Csaba Jenő]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-437-183-0 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - animációs film - képeskönyv
087.5(084.1) *** 791.43(73)
[AN 3702366]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2018.
Csukás István (1936-)
   A Legkisebb Ugrifüles a városban / Csukás István ; Ráduly Csaba illusztrációival. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2017. - [31] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-457-294-7 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3702341]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2018.
Hall, Kevin
Brick buildings (magyar)
   Meseházak építőelemekből : 40 okos és kreatív ötlet, hogyan építs lego-elemekből / Hall Kevin ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-946-0 fűzött
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3701189]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2018.
Hudson, Katy
A loud winter's nap (magyar)
   Túúúl lármás téli álom / Katy Hudson ; [ford. Tót H. Ágas]. - [Budapest] : Tündér Kvk., [2017]. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5611-89-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701473]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2018.
   Lili, a tökéletes hercegnő és az elrabolt gyémántok / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 34 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-934-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701295]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2018.
Maros Krisztina (1971-)
   Milyen színű a boldogság? / Maros Krisztina ; Szabó T. Anna versével. - [Budapest] : Pagony, cop. 2017. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-410-317-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3702982]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2018.
Martin, Emily Winfield
The wonderful things you will be (magyar)
   Bármi lehetsz! / Emily Winfield Martin ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Central Kv., cop. 2017. - [30] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-341-259-6 kötött : 2900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3703036]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2018.
Végh György (1919-1982)
   Különös karácsony / Végh György ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, 2017. - [23] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-415-840-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3702528]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2018.
Young, Laurie
Bedtime stories (magyar)
   Kedvenc mesehőseink kalandjai / DreamWorks ; [terv. Laurie Young] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2017]. - 217 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-445-944-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3701288]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3461 /2018.
Brown, Jeffrey (1975-)
Jedi academy : the phantom bully (magyar)
   Jedi akadémia : baljós árnyék / Jeffrey Brown ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Kolibri, 2017. - 1762 p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3. - keretcím: Star wars
ISBN 978-963-8115-20-1 kötött : 2499,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3702436]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2018.
Forest, Jean-Claude (1930-1998)
Barbarella (magyar)
   Barbarella / írta és rajz. Jean-Claude Forest ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, [2017]. - 70 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-24-0 fűzött : 2700,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702391]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2018.
Goodwin, Archie (1937-1998)
X-9 secret agent Corrigan (magyar)
   X-9 Corrigan titkos ügynök / írta Archie Goodwin ; rajz. Al Williamson ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2017. - 120 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5524-25-7 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702373]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2018.
   Hókuszpók törpös kalandjai : Hupikék törpikék 1. : Peyo négy törpös törpénete / [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-864-6 fűzött : 2399,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3702973]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2018.
Jost, Alain (1955-)
Les schtroumpfs & le village des filles : la forêt interdite (magyar)
   Hupikék törpikék : az elveszett falu 1. : tilalmas erdő / írta Alain Jost, Luc Parthoens, Thierry Culliford ; Peyo creations ; rajz. Alain Maury [et al.] ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2017. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-865-3 fűzött : 2399,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3702957]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2018.
Lakatos István (1980-)
   Mesék az ágy alól / Lakatos István. - [Szolnok] : Univerzál Kaméleon, 2017. - 94 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Kaméleon komix, ISSN 2560-2314 ; 2.)
ISBN 978-615-00-0575-1 kötött : 3600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702616]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2018.
Madarász Gergely (1977-)
   Majomdaráló : egymegkettő / írta és rajz. Madarász Gergely. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2017. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-27-1 fűzött : 1300,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702382]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2018.
Vass Róbert
   Különös, idegen nyelven : [Vass Róbert képregénye]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2017. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5524-30-1 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702386]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2018.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Fekete gyémántok / rajz. Zórád Ernő ; Jókai Mór nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2017. - 56 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-26-4 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3702404]
MARC

ANSEL
UTF-8