MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/08/30 09:59:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7870 /2018.
Bálint László (1940-)
   A hálózati nyilvántartás szereplői : az államvédelmi és állambiztonsági hálózat nyilvántartása Szegeden és Csongrád megyében : töredék, 1945-1990 / Bálint László. - [Érd] : Bálint L., cop. 2017. - 333 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-9497-2 fűzött : 3850,- Ft
Csongrád megye - Szeged - állambiztonság - titkosszolgálat - besúgó - nyilvántartás - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás - névtár
050.8 *** 351.746.1(439-2Szeged)"1945/198"(093) *** 355.40(439.181)"1945/198"(093) *** 355.40(439-2Szeged)"1945/198"(093) *** 351.746.1(439.181)"1945/198"(093)
[AN 3718352]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7871 /2018.
   Ars longa, vita brevis : a hetvenéves Rokay Zoltán köszöntése / szerk. Vincze Krisztián. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-721-4 fűzött : 2900,- Ft
keresztény teológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Rokay_Z. *** 23/28
[AN 3718362]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7872 /2018.
   Katolikus Pedagógiai Intézet : jubileumi évkönyv, 1997-2017. - Budapest : Katolikus Ped. Int., cop. 2017. - 101, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87636-4-8 fűzött
Katolikus Pedagógiai Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - oktatásügy - katolikus egyház
061.6(439-2Bp.)(091) *** 37 *** 282
[AN 3718632]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7873 /2018.
Kalinová, Agneša (1924-2014)
Mojich 7 životov (magyar)
   Hét életem / Agneša Kalinová, Jana Juráňová ; [ford. Mészáros Tünde] ; [... a mutatót ford. Böszörményi Péter] ; [... közrem. Julia Sherwood és Peter Sherwood]. - Budapest : Magvető, 2018. - 531, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Tények és tanúk, ISSN 0324-797X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3671-6 kötött : 4999,- Ft
Kalinová, Agneša (1924-2014)
Csehszlovákia - Németország - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
070(437)(=945.11)(092)Kalinová,_A.(047.53) *** 070(430)(=945.11)(092)Kalinová,_A.(047.53)
[AN 3718238]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7874 /2018.
Murphy, Glenn (1957-)
Why is snot green? (magyar)
   Miért zöld a takony? / Glenn Murphy ; [ill. Mike Phillips] ; [ford. Vágó Nándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2018. - 300, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Meghökkentő tudomány)
ISBN 978-615-5755-28-6 kötött : 2990,- Ft
természettudomány - ifjúsági könyv
5(02.053.2)
[AN 3719178]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2018.
Tegmark, Max (1967-)
Life 3.0 (magyar)
   Élet 3.0 : embernek lenni a mesterséges intelligencia korában / Max Tegmark ; [ford. Weisz Böbe, ... Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-504-6 kötött : 4900,- Ft
prognosztika - társadalmi változás - mesterséges intelligencia
008.2 *** 316.4 *** 165.0.001.572
[AN 3718217]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7876 /2018.
Carroll, Lee
The new human (magyar)
   Az új ember : az emberiség evolúciója : [Kryon 14] / [írta Lee Carroll ...]. - Fót : Unio Mystica K., 2018. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5546-32-7 fűzött : 3300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3718138]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2018.
Hicks, Esther (1948-)
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-652-1 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3722367]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7878 /2018.
Ábrahám Gábor (1967-)
   Egyenlőtlenségek / Ábrahám Gábor ; [közread. a] Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány. - Nagykanizsa : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2017-2018. - 2 db ; 22 cm
A közreadó neve 2018-tól Matematikai Tehetségekért Alapítvány
matematika - példatár
51(076)
[AN 3671265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Feladatgyűjtemény. - 2018. - 325, [2] p. : ill.
ISBN 978-615-80113-8-9 fűzött
matematika - példatár
51(076)
[AN 3718707] MARC

ANSEL
UTF-87879 /2018.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2011-. - ill. ; 21 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3344997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Differenciálegyenletek : példák, feladatok, megoldások. - 2018. - 380 p.
A gerincen számozási adatként: 9. - Bibliogr.: p. 379-380.
ISBN 978-963-244-868-8 kötött : 6990,- Ft
differenciálegyenlet - egyetemi tankönyv - példatár
517.91/.95(075.8)(076)
[AN 3719205] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7880 /2018.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2018, cop. 2008. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3721046]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2018.
Szabó István (1950-)
   A keszthelyi Fenyves allé / [szerző Szabó István és Horváth Attila] ; [kiad. a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület]. - Keszthely : Keszthelyi Környezetvédő Egyes., 2017. - 14 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Keszthely - fenyő - növénytan - fasor - történeti feldolgozás
582.475 *** 712.3(439-2Keszthely)(091)
[AN 3719226]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2018.
Werdes, Alexandra (1975-)
Regenwald (magyar)
   Esőerdők : a titokzatos zöld kincs / Alexandra Werdes ; [ford. Kirják Mária]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-481-4 kötött : 3200,- Ft
esőerdő - fauna - ifjúsági könyv
581.526.422(02.053.2) *** 591.9(253)(02.053.2)
[AN 3718195]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7883 /2018.
Alter, Adam (1980-)
Irresistible (magyar)
   Ellenállhatatlan : hogyan okoz függőséget a technológia? / Adam Alter ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-360.
ISBN 978-963-304-501-5 fűzött : 3900,- Ft
függőség - internet - infokommunikáció
613.8 *** 681.32 *** 681.324Internet *** 364.272
[AN 3719101]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2018.
Armstrong, Thomas
The myth of the ADHD child (magyar)
   Tényleg ADHD-s a gyerekem? : 101 figyelemfejlesztő módszer gyógyszerek, beskatulyázás és kényszerítés helyett / Thomas Armstrong ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 391, [1] p. ; 21 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5715-91-4 fűzött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - figyelemzavar - hiperaktivitás - kisgyermekkor - serdülőkor
616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2 *** 37.018.1
[AN 3719096]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2018.
Attwood, Tony (1952-)
The complete guide to Asperger's syndrome (magyar)
   Az Asperger-szindróma kézikönyve : szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek / Tony Attwood ; [ford. Kálecz-Simon Orsolya]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 400 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 364-391.
ISBN 978-963-324-339-8 fűzött : 4980,- Ft
autizmus - viselkedészavar - elmegyógyászat
616.89-008.45 *** 616.89-008.447
[AN 3722382]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2018.
Berki Imre
   Tűzoltó szerkocsik Magyarországon III : a rendszerváltástól napjainkig = Fire engines in Hungary : from the system change to the present / [szöveg ... Berki Imre ..., Bérczi László ..., Góra Zoltán ...] ; [... fotó ... Borsos Mihály ...] ; [... ford. ... Bánhegyi Anna ...]. - [Budapest] : Kossuth, [2018]. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-9195-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - technikatörténet - tűzoltóautó - 20. század - 21. század
614.846(439)(091)
[AN 3718936]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2018.
Bernstein, Gabrielle (1979-)
Judgement detox (magyar)
   Ítélkezés nélkül : engedd el a negatív gondolatokat, amik meggátolnak egy jobb élet elérésében / Gabrielle Bernstein ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-865-5 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - ezoterika
159.923.2 *** 133.25
[AN 3719189]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2018.
   Civilizációs betegségek : a leggyakoribb népbetegségek megelőzése / Hidvégi Tibor szerk. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 202, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-9695-20-7 fűzött : 3800,- Ft
betegségmegelőzés - közegészségügy - egészségnevelés
616-084 *** 614 *** 613
[AN 3718653]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2018.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 12. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-673-2 kötött : 5200,- Ft
anatómiai atlasz
611(084.1)
[AN 3721112]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2018.
Eszterhai Katalin
   Légy az élet csodálója : éljünk úgy, ahogy a madár dalol / Eszterhai Katalin ; [ill. Kéménczy Dorotea]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 286, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-447-142-4 kötött
öregkor higiénéje - idős - mentálhigiénia
613.98 *** 613.865-053.9
[AN 3719187]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2018.
Fischer, Sarah
Die Mutterglück-Lüge (magyar)
   Anyapara : miért lennék inkább apa? / Sarah Fischer, Shirley Michaela Seul ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2018. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-827-5 fűzött : 2999,- Ft
anyaság - mentálhigiénia
613.865-055.2-055.52
[AN 3718093]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2018.
Frimmel, Marcel
Klinische Notfälle griffbereit (magyar)
   Sürgősségi esetek biztos kézben : belgyógyászati akut esetek sürgősségi ellátása / Marcel Frimmel ; [ford. Katona Kristóf]. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2018. - 195 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 161-179.
ISBN 978-963-226-651-0 fűzött : 3200,- Ft
sürgősségi ellátás - elsősegélynyújtás
616-039.74 *** 614.88
[AN 3719015]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2018.
Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia (1.) (2017) (Szentes)
   I. Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia : kivonat-kötet : az elhangzó előadások rövid kivonatainak gyűjteménye / szerk. Szabó Zoltán ; [rend., közread. a] Magyar Fürdővárosok Szövetsége. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövetsége, 2017. - 21 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-8949-7 fűzött
Magyarország - Szerbia - balneológia - gyógyvíz - gyógyturizmus - gyógyfürdő - fürdőhely - konferencia-kiadvány
615.838(4-11) *** 613.41(439) *** 338.48(439) *** 711.455(439) *** 061.3(439-2Túrkeve)
[AN 3719224]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2018.
Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia (1.) (2017) (Szentes)
   I. Fürdővárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia : kivonat-kötet : az elhangzó előadások rövid kivonatainak gyűjteménye / [szerk. Szabó Zoltán] ; [rend., közread. a] Magyar Fürdővárosok Szövetsége. - Túrkeve : M. Fürdővárosok Szövetsége, 2017. - 22 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Szerbia - balneológia - gyógyvíz - gyógyfürdő - gyógyturizmus - fürdőhely - esettanulmány - konferencia-kiadvány
613.41(439) *** 338.48(439) *** 061.3(439-2Túrkeve) *** 711.455(439) *** 615.838(4-11)
[AN 3719219]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2018.
Hajtó Vera
De 'Hongaartjees' (magyar)
   A "kis magyarok" : belga - magyar gyermekmentő akciók, 1923-1927 és 1946-1948 / Hajtó Vera ; ford. Bozzay Réka és Tóth Zsuzsa] ; [közread. a KADOC-KU Leuven ..., Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék]. - Leuven : KADOC-KU ; Debrecen : DE Néderlandisztika Tansz., [2018]. - 47 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-90-78192-37-4
Fűzött
Belgium - üdülés - gyermek - magyarság - hátrányos helyzetű - karitatív tevékenység - két világháború közötti időszak - 1945 utáni időszak
613.74-053.2(=945.11)(493)"192" *** 613.74-053.2(=945.11)(493)"194" *** 364.4(493)"192" *** 364.65-053.2(=945.11)(493)"192" *** 364.65-053.2(=945.11)(493)"194" *** 364.4(493)"194"
[AN 3719002]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2018.
Juhász Ágnes
   Demencia-szakápolás : érezni, érteni, tudni! / Juhász Ágnes. - Budapest : Balassi, cop. 2018. - 232, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-456-026-5 fűzött : 3700,- Ft
elbutulás - idősgondozás - betegápolás
616.892-053.9 *** 364.65-053.9 *** 616-083
[AN 3718714]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2018.
   Kardiovaszkuláris prevenció a klinikai gyakorlatban : útmutató háziorvosoknak, kardiológusoknak / szerk. Szabados Eszter [et al.]. - [Budapest] : Viviankom-2002, 2017. - 317 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9748-08-8 fűzött
keringési betegség - megelőzés
616.1-084
[AN 3718394]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2018.
Kozák Tamás
   Gyermekszórakoztatás mesterfokon... avagy Hogyan legyél felnőttként sikeres a gyerekek között játszi könnyedséggel? / Kozák Tamás ; [az illusztrációkat kész. Boda Zsuzsanna Veronika]. - [Csongrád] : Kozák T., cop. 2018. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1549-1 fűzött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - gyermek - gyermekfoglalkozás
613.865-053.2 *** 371.382
[AN 3718338]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2018.
Marozsák Szabolcs
   A női önbizalom titkos tükre : az önbecsülés helyreállításának alapelvei és gyakorlati lépései / Marozsák Szabolcs. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Clientfactory Kft., [2018], cop. 2016. - 191, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-4767-1)
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3722390]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2018.
Mosley, Michael (1957-)
The clever guts diet (magyar)
   Okos belek : az egészséges bélflórához vezető étrend / Michael Mosley ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 275 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-406-608-8 kötött : 3500,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3717995]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2018.
Perlmutter, David (1954-)
Brain maker (magyar)
   Agyépítők : hogyan gyógyítja és védi agyunkat az egészséges bélflóra - egy életen át / David Perlmutter ; Kristin Loberg közrem. ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 349, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9040-0 fűzött : 3800,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3721062]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2018.
   A Satyananda Yoga Magyarországon : az első 15 év története / [közread. a] Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány. - [Budapest] : Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány, [2018]. - 31, [12] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1677-1 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3718683]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2018.
Stahl, Stefanie (1963-)
Das Kind in dir muss Heimat finden (magyar)
   A benned rejlő gyermeknek otthonra kell találnia : megoldás (szinte) minden problémára / Stefanie Stahl ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 289, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-360-2 fűzött : 3500,- Ft
személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3719084]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2018.
Szegedi Fogorvos Találkozó és Tudományos Konferencia (2017)
   Szegedi Fogorvos Találkozó és Tudományos Konferencia : 2017. szeptember 15-16. - [Szeged] : [SZTE FOK], [2017]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Rend. és közread. a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar. - Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
fogászat - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3719210]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2018.
Szendi Gábor (1954-)
   Tévutak az orvoslásban : dogmák fogságában / Szendi Gábor. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 359, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-[360].
ISBN 978-963-475-072-7 fűzött : 3990,- Ft
egészségügy - orvostudomány - megelőzés - vitairat
61 *** 616-084 *** 364.444(100)
[AN 3719089]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2018.
   Urológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Nyirády Péter, Rurik Imre. - Budapest : SpringMed, cop. 2017. - 351 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.: p. 343-346.
ISBN 978-963-9456-90-7 fűzött : 5800,- Ft
urológia - általános orvos
616.6
[AN 3718649]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2018.
Vinay, Shobana R.
100 activités yoga (magyar)
   100 jógagyakorlat gyerekeknek : 3-12 éveseknek / Shobana R. Vinay ; [ill. Oreli Gouel] ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2018. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-304-564-0 fűzött : 3500,- Ft
jóga - gyermek
615.851.86 *** 613.71-053.2
[AN 3719094]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7908 /2018.
Gerse Károly (1944-)
   Gőzturbinák / Gerse Károly ; [kiad. a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke]. - Budapest : BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke, 2017. - [4], 339 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Energetikai tankönyvek. - Bibliogr.: p. 281-295.
ISBN 978-963-313-270-8 fűzött
gőzturbina - egyetemi tankönyv
621.165(075.8)
[AN 3718494]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2018.
Gerse Károly (1944-)
   Megújulóenergia-technológiák / Gerse Károly ; [kiad. a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke]. - Budapest : BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke, 2017. - [4], 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Energetikai tankönyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-224-1 fűzött
megújuló energiaforrás - egyetemi tankönyv
620.9(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 3718502]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2018.
   A karbantartás menedzsmentje : válogtott tanulmányok Gaál Zoltán 70. születésnapjára. - Veszprém : [Pannon Egy.], 2018. - 2 db : ill. ; 29 cm
Közread. a Pannon Egyetem. - Bibliogr.
karbantartás - emlékkönyv
62-7 *** 658.581
[AN 3719198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 183 p.
Szerk. Magyar Lajos, Bognár Ferenc
ISBN 978-963-396-109-4 fűzött
[AN 3719215] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 181 p.
Szerk. Kintzly Péter, Bognár Ferenc
ISBN 978-963-396-106-3 fűzött
[AN 3719221] MARC

ANSEL
UTF-87911 /2018.
Penninger Antal (1943-)
   Tüzeléstechnika alapjai : bevezetés a hőfelszabadulás műszaki alkalmazásaiba / Penninger Antal ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék]. - Budapest : BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tansz., 2017. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228.
ISBN 978-963-313-261-6 fűzött
tüzelés - egyetemi tankönyv
662.9(075.8)
[AN 3718503]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7912 /2018.
Ehrenreich, Monika
Sicher unterwegs im Strassenverkehr! (magyar)
   Menjünk át a zebrán! / [írta Monika Ehrenreich és Sabine Schuck] ; [ill. Katja Kiefer] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 24 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-497-5 fűzött : 690,- Ft
közlekedés - gyalogos közlekedés - gyermekkönyv
656(02.053.2)
[AN 3720974]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7913 /2018.
Dix, Eva
Wer kommt mit auf den Bauernhof? (magyar)
   Gyere velünk a tanyára! / [írta Eva Dix] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Bencze Mariann]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - [24] p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-500-2 fűzött : 690,- Ft
állattartás - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3720963]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2018.
   Narancsbor konferencia a bor készítésének, szakmai helyének és marketingjének lehetőségeiről : absztraktfüzet : 2018. február 6., Miskolc-Tapolca / [szerk. Bene Zsuzsanna] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet. - Miskolc : ME GTK Marketing és Turizmus Int., [2018]. - 15 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-358-153-7 fűzött
borászat - konferencia-kiadvány
663.2 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3718705]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2018.
Thyll Szilárd (1934-)
   Szakmai ismereteimet hallgatóimnak adtam át / írta Thyll Szilárd István. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2018. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 53.)
Bibliogr.: p. 37-43.
Fűzött
Thyll Szilárd (1934-)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Thyll_Sz.(0:82-94)
[AN 3718343]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7916 /2018.
Bordás Mihály
   Erdélyi finomságok könyve / Bordás Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2018, cop. 2009. - 143 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-244-881-7 kötött : 3490,- Ft
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3722398]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2018.
Csigó Zita
   Csomagolj ebédet! : munkába, iskolába, utazásra / Csigó Zita. - Budapest : Corvina, 2018. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6488-0 fűzött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3719186]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2018.
Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál (8.) (2018)
   VIII. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál : ... 2018. 04. 14. : receptfüzet. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 97 p. ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3718840]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2018.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   Pincék / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2018. - 183 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-615-544-551-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - pince - építészet
643.8(439) *** 728.97(439)
[AN 3718145]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2018.
Szőke Andrea (1977-)
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok az angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-9357-54-9 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
641 *** 338.48 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3720836]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2018.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Médiacsop., 2018, cop. 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3720947]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2018.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta : az életmódkönyv / Vrábel Krisztina, Koszta Ágnes, Töllösy Judit ; [... ételfotók Vrábel Krisztina]. - Budapest : Central Médiacsop., 2018. - 224 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-229-9 fűzött : 4900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3720950]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7923 /2018.
Chomsky, Noam (1928-)
What kind of creatures are we? (magyar)
   Miféle teremtmények vagyunk? / Noam Chomsky ; [ford. Kisantal Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-207.
ISBN 978-963-09-9137-7 fűzött : 3490,- Ft
filozófia - nyelvészet
1(73)Chomsky *** 800.1
[AN 3719087]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2018.
Rokay Zoltán (1947-)
   Filozófiatörténet / Rokay Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2002-2018. - 3 db ; 20 cm
filozófiatörténet - egyetemi tankönyv
1(100)(091)(075.8)
[AN 943707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Legújabb kor, 1900-2000. - 2018. - 229 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-738-2 fűzött : 2600,- Ft
filozófiatörténet - 20. század
1(100)"19"
[AN 3718297] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7925 /2018.
   Akinek "a lelke kedves volt Isten előtt" : Boldog Brenner János, 1931-1957 / [szerk. Fancsali Andrásné]. - Szombathely : Martinus K., 2018. - 344 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 341-343.
ISBN 978-615-5091-37-7 fűzött : 2490,- Ft
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - boldog - 20. század
282(439)(092)Brenner_J. *** 235.3(092)Brenner_J.
[AN 3718778]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2018.
   A Balassák hagyatéka / [szerk. Bakay Péter, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet] ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - Sárszentlőrinc : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, 2017. - 269, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9554-2 fűzött
Balassa János (1784-1842)
Balassa Pál (1812-1858)
Balassa János (1814-1868)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - orvos - 19. század
284.1(439)(092)Balassa_J. *** 284.1(439)(092)Balassa_P. *** 61(439)(092)Balassa_J.
[AN 3718396]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2018.
Barsi Balázs (1946-)
   Szombat esti elmélkedések / Barsi Balázs, Keppel Márton ; [közread. a] Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. - 2. jav. kiad., utánny. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89491-0-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3722394]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2018.
Böjte Csaba (1959-)
   Hiszek a szeretet végső győzelmében! / Böjte Csaba. - 12. bőv. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2018. - 140, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-758-1 fűzött : 1680,- Ft
vallásos irodalom - karitász - szeretet
244 *** 266.3 *** 248.145.13
[AN 3720933]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2018.
Dombi Ferenc (1927-2004)
   Szabadító Jézus : a hang evangéliuma / ... Dombi Ferenc, Lajdi Péter. - [Mohács] : [Lajdi P.], 2018. - 221 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1271-1 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 3717897]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2018.
   Duty log : cardinal Mindszenty in the American legation at Budapest, 1956-71 = Az ügyeletes tiszt kézikönyve : Mindszenty bíboros az amerikai követségen / ed. by Ádám Somorjai. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2018. - 288 p. ; 24 cm. - (The cardinal Joseph Mindszenty documents. Subsidia ; 2.)
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-615-5576-07-2 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Egyesült Államok - Magyarország - érsek - katolikus egyház - külképviselet - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 327(73)"1956/1971"(093)
[AN 3718301]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2018.
   Felkészülés a vég idejére. - Budapest : BIK Kvk., 2018. - 185 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2018/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-64-3 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3718814]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2018.
   Ferences köszöntés Szent László királynak / [... vál., szerk. Tokár Imre János] ; [... összegyűjt. Károly Ferenc Barnabás] ; [... lejegyezte Szent-Mihályi Mihály] ; [a ... jegyzeteket kész. Medgyesy S. Norbert] ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2017. - 108 p. : ill., színes ; 20x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5273-10-0 kötött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - Búcsúszentlászló - szent - uralkodó - 11. század - kultusz - kegyhely
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I. *** 394.944 *** 248.153.8(439-2Búcsúszentlászló)
[AN 3718622]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2018.
Goodings, Christina
Who is Jesus? (magyar)
   Kicsoda Jézus? / írta Christina Goodings ; ill. Maria Royse. - Budapest : Kálvin, 2018. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Győri Katalin
ISBN 978-963-558-389-8 kötött : 2600,- Ft
Jézus
krisztológia - gyermekkönyv - bibliai történet
232.9(02.053.2) *** 225.046(02.053.2)
[AN 3718721]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2018.
Halle, Judith von (1972-)
"Und wäre Er nicht auferstanden..." (magyar)
   "Ha pedig Krisztus fel nem támadott..." : a Krisztus-stációk a szellemi ember felé vezető úton / Judith von Halle ; társszerző Peter Tradowsky ; [ford. ... Barta Tamás]. - [Budapest] : Barta T., [2018]. - 197 p., [2] t., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1450-0 kötött
krisztológia - antropozófia
232 *** 141.333
[AN 3718662]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2018.
Hévizi Sára (1991-)
   Egy szentéletű ember : Mindszenty-tisztelet 1975-től napjainkig / Hévizi Sára, Kiss Gabriella ; [közread. a Magyarországi Mindszenty Alapítvány]. - [Budapest] : Mo.-i Mindszenty Alapítvány, 2018. - 653, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80011-6-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - kultusz - 20. század - repertórium
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 394.944 *** 014.3
[AN 3717933]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2018.
Hollai Antal (1958-2014)
   Szemlélni és befogadni : gondolatok a Jelenések könyvéről / Hollai Antal ; [szerk. Mihályi György, Wappler Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-693-4 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3718290]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2018.
   Isten palota : hittanos gyerekszájtörténetek / szerk. Kertész Eszter. - Budapest : Luther, 2018. - 70, [1] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-380-125-3 kötött : 1490,- Ft
vallásoktatás - vallásos nevelés - vallásos irodalom - gyermek - idézetgyűjtemény
268 *** 244(0:82-84) *** 379.825-053.2(0:82-84)
[AN 3717914]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2018.
Julian of Norwich (134?-141?)
Revelations of divine love (magyar)
   Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai / Norwichi Julianna ; [ford. Magyar Erzsébet]. - Budapest : Jel, 2018. - 254 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 978-615-5147-33-3 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3721042]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2018.
Kránitz Mihály (1959-)
   A keresztény hit kialakulása és védelme : személyek, események és korszakok a teológia fejlődése során / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 248 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-724-5 kötött : 2800,- Ft
hit - teológia - hitvédelem - egyháztörténet - katolikus egyház
234 *** 21 *** 239 *** 282(091)
[AN 3718249]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2018.
Kránitz Mihály (1959-)
   Maga az Isten jön el : adventi útikönyv Ferenc pápa gondolataival és Nagy Gáspár verseivel : 2017. december 3 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 64 p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-710-8 fűzött : 680,- Ft
advent - vallásos irodalom - magyar irodalom - elmélkedés - vers
264-041.1 *** 244(0:82-14) *** 894.511-14 *** 242
[AN 3718255]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2018.
   Lángolt a szívünk.. : a hetvenéves Takács Gyula köszöntése / szerk. Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-713-9 fűzött : 3200,- Ft
keresztény teológia - emlékkönyv
23/28
[AN 3718357]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2018.
Madinger, Herbert (1922-2010)
Betet allezeit (magyar)
   Szüntelenül imádkozzatok! / Herbert Madinger ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, 2018. - 154 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 978-615-5147-58-6 fűzött : 1400,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3721045]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2018.
   A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1892-1918 között / szerk., vál., jegyzetekkel és mellékletekkel ell. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 797, [1] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 754-764. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-671-2 fűzött : 8600,- Ft
Magyarország - egyházügy - katolikus egyház - századforduló - 20. század - történelmi forrás
262.122(439)"189/191"(093) *** 282(439)"189/191"(093)
[AN 3718306]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2018.
Mettepenningen, Jürgen (1975-)
Nouvelle théologie - new theology (magyar)
   Nouvelle théologie - új teológia : a modernizmus örököse, a II. Vatikáni Zsinat előfutára / Jürgen Mettepenningen ; [ford. Juhász Gábor Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 327 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-316.
ISBN 978-963-277-556-2 fűzött : 3600,- Ft
Franciaország - teológia - vallásfilozófia - jezsuiták - 20. század
21(44)"19" *** 271.5(44)"19"
[AN 3718294]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2018.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2018. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3721038]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2018.
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Mysterium fidei (magyar)
   VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája / Erdő Péter ... előszavával ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember : Ecclesia : M. Kurír, cop. 2018. - 60, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-70-6 fűzött : 990,- Ft
oltáriszentség - enciklika
262.131.22Pál_VI. *** 265.3
[AN 3717928]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2018.
   "Püspök urat is őrizetbe veszem" : források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II. / szerk. Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2018. - 731 p. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80958-0-8 kötött
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - egyházmegye - katolikus egyház - katolikus pap - levéltári irat - második világháború - 20. század - történelmi forrás
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"1944/1945"(093) *** 930.253(439-2Veszprém) *** 282(439)(092)"19"
[AN 3718779]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2018.
Ramana Maharṣi (1879-1950)
Talks with Sri Ramana Maharshi (magyar)
   Beszélgetések Srí Ramana Maharsival / [ford. Malik Tóth István, Fajd Ernő, Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2018. - 652, [1] p. ; 23 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-36-9 kötött : 5990,- Ft
India - vallási személy - hinduizmus - 19. század - 20. század
294.5(540)(092)Ramana_M.
[AN 3718391]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2018.
   Reformáció és ökumenikus párbeszéd : teológiai tanulmányok / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László, Hoványi Márton]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 308 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 9.)
A Budapesten, 2017. jan. 25-27. között rendezett Teológiai Tanári Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-722-1 fűzött : 2800,- Ft
reformáció - protestáns egyház - ökumené
284 *** 261.8
[AN 3718274]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2018.
Rózsa Huba (1939-)
   Úton a Beteljesedéshez : magyarázatok a "B" liturgikus év olvasmányaihoz / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-703-0 kötött : 2600,- Ft
Biblia. Ószövetség
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
221.07 *** 226.6.07
[AN 3718253]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2018.
Schmemann, Alexander (1921-1983)
   A nagyböjt és a húsvéti titok : aszkézis és liturgia az ortodox egyházban / Alexander Schmemann, Olivier Clément ; [ford. Baán István] ; [közread. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2017. - 394 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-59-5 fűzött
ortodox egyház - liturgikus idő - keresztény ünnep - húsvét - böjt
281.9 *** 264-041
[AN 3721039]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2018.
Seregély István (1931-)
   Örök életre születtünk : válogatott rádiójegyzetek / Seregély István ; [... vál. és szerk. Seregély György]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-720-7 fűzött : 2800,- Ft
kereszténység - rádióműsorszám
23/28 *** 791.9.096(439)
[AN 3718260]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2018.
Smiley, Tavis (1964-)
Death of a King (magyar)
   Egy király halála : Martin Luther King utolsó évének igaz története / Tavis Smiley & David Ritz ; [ford. Balikó Nándor]. - [Budapest] : Casparus, 2018. - 258, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229-242.
ISBN 978-615-5835-02-5 kötött : 3800,- Ft
King, Martin Luther (1929-1968)
Egyesült Államok - protestáns lelkész - baptista egyház - belpolitika - 20. század
286.15(73)(092)King,_M._L. *** 323(73)"195/196"
[AN 3718088]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2018.
Sólymos Szilveszter (1920-2006)
   Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát (1865-1885) egyénisége, szerzetesi és lelkipásztori működése / Sólymos László Szilveszter. Kruesz Krizosztom önéletrajza / sajtó alá rend. ... Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. - 499 p., [4] t. : ill. ; 24 cm. - (Pannonhalmi apátok és főapátok, ISSN 2064-7050 ; 3.)
Gerinccím: Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát, 1865-1885. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5826-02-3 fűzött
Kruesz Krizosztom (1819-1885)
Magyarország - szerzetes - bencések - 19. század - önéletrajz
271.1(439)(092)Kreusz_K.(0:82-94)
[AN 3718488]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2018.
Somorjai Ádám (1952-)
   Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában, 1962-1995 / Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. - 136 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 91.)
Gerinccím: Casaroli, Mindszenty. - Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-615-5826-03-0 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Vatikán - érsek - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - külkapcsolat - Kádár-korszak - levéltári irat - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenthy_J.(093) *** 327(456.31)"196/199"(093) *** 930.253(45) *** 322(439)"196/199"(093)
[AN 3718374]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2018.
Szabó Ferenc (1931-)
   Reformáció és katolikus megújulás : válogatott Pázmány-tanulmányok / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 208-220.
ISBN 978-963-277-728-3 fűzött : 2900,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - teológus - 16. század - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P.
[AN 3718304]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2018.
   A szent evangélium / [szerkesztői munka Bak László] ; [ill. Kárpáti László] ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 497, [19] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 978-615-00-1766-2 fűzött
Biblia. Újszövetség
görög katolikus egyház - egyházi szertartás
225.04=945.11 *** 281.5.018.2 *** 264-041.5
[AN 3719027]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2018.
Tessedik Sámuel (1710-1749)
Poswěcení chrámu Božího duchowního (magyar)
   Isten lelki házának felszentelése : Tessedik Sámuel templomszentelési igehirdetése : Békéscsaba, 1745 / [... szerk. Bakay Péter] ; [... ford. Kovács Pál]. - Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2018. - 112 p. : ill. ; 23 cm. - (Evangélikus kéziratok, ISSN 2063-7055 ; 5.)
Az eredeti kiadás fotómásolatával
ISBN 978-615-00-1580-4 fűzött
Magyarország - Békéscsaba - egyháztörténet - evangélikus egyház - protestáns lelkész - templomszentelés - 18. század - prédikáció - történelmi forrás - fényképmásolat
284.1(439-2Békéscsaba)"17"(093) *** 284.1(439)(092)Tessedik_S. *** 252.7
[AN 3718713]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2018.
Tomka Ferenc (1942-)
   Ferenc pápa családlevele - közelebbről : családcsoportoknak és mindenkinek / Tomka Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-692-7 fűzött : 1700,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-). Amoris laetitia
házasság - családi nevelés
265.5 *** 37.018.1
[AN 3718267]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2018.
Varga László (1956-)
   A bőrünk alá bújt Isten : Varga László kaposvári megyéspüspökkel beszélget Bodnár Dániel. - Budapest : Új Ember : M. Kurír, 2018. - 134, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-71-3 fűzött : 2190,- Ft
Varga László (1956-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Varga_L.(047.53)
[AN 3717929]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2018.
Wright, Tom (1948-)
What St Paul really said (magyar)
   Az én evangéliumom szerint : mit mondott Pál apostol valójában? / Tom Wright ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2018. - 213, [1] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-963-558-396-6 fűzött : 2200,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - 1. század
281.2(092)Pál
[AN 3718110]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7962 /2018.
   Egyél velünk helyit : a bevásárló közösség szervezésének lépései : személyes és közösségi rendszerek / [szerk. Lőrincz Zsuzsanna] ; [kiad. az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület]. - [Esztergom] : Esztergomi Környezetkultúra Egyes., cop. 2017. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-7883-5 fűzött
közösségfejlesztés - fogyasztói magatartás - fenntartható fejlődés
316.45 *** 366.1 *** 504.03
[AN 3718639]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2018.
Forgács Attila (1962-)
   Az evés lélektana / Forgács Attila. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2018. - 369 p. : ill. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 331-[370].
ISBN 978-963-05-9907-8 fűzött : 3200,- Ft
kultúraszociológia - szociálpszichológia - táplálkozás
316.7 *** 392.8 *** 316.6
[AN 3720990]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2018.
Gazsó Ferenc (1932-2018)
   Pályakép a szociológia sodrásában / Gazsó Ferenc. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2017. - 487 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-84-1 kötött : 3950,- Ft
Magyarország - szociológus - ifjúságszociológia - politikai szociológia - oktatásszociológia - 20. század - 21. század
316(439)(092)Gazsó_F. *** 316.37-053.6/.8 *** 316.334.3 *** 37.015.4
[AN 3718598]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2018.
   Isten anyai és atyai arca / [szerk. Németh Norbert]. - Szombathely : Martinus K., 2018. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-48-3 fűzött : 2490,- Ft
nemi szerep - nemek lélektana - katolikus egyház - 21. század
316.37-055 *** 159.922.1 *** 282(100)"201"
[AN 3718795]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2018.
Kiss Lajos András (1954-)
   Nagy tér vagy nagy gondolat : az európai identitás dilemmái / Kiss Lajos András ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2018. - 247 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5419-26-3 fűzött : 3200,- Ft
Európa - Európai Unió - identitás - bevándorlás - menekültügy - migráció - 21. század
316.63(4)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 325.14(4-62)
[AN 3718365]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2018.
Krekó Péter (1980-)
   Tömegparanoia : az összeesküvés-elméletek és álhírek szociálpszichológiája / Krekó Péter. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 264 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-759-5 kötött : 3699,- Ft
szociálpszichológia - összeesküvés-elmélet - közvélemény-alakítás
316.658(100)(089.3) *** 061.236(100)(089.3) *** 316.6(100)
[AN 3718624]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2018.
   Siófokról indultam.. : Farkas János, 1933-2016 / szerk. Tóth Pál Péter ; [közread. a] Rézler Gyula Alapítvány ... - Budapest : Rézler Gyula Alapítvány : Gondolat, 2018. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-852-9 kötött : 3500,- Ft
Farkas János (1933-2016)
Magyarország - szociológia - szociológus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
316(439)(092)Farkas_J. *** 37(439)(092)Farkas_J. *** 012Farkas_J. *** 316
[AN 3718749]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2018.
Spilsbury, Louise (1963-)
Poverty and hunger (magyar)
   Éhezés és szegénység / Louise Spilsbury, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-566-4 kötött : 2100,- Ft
szegénység - éhezés - gyermekkönyv
316.344.233(02.053.2) *** 616.393(02.053.2)
[AN 3718948]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2018.
Spilsbury, Louise (1963-)
Racism and intolerance (magyar)
   Rasszizmus és intolerancia / Louise Spilsbury, Hanane Kai ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 32 p. : ill., színes ; 23x23 cm
keretcím: Beszélgessünk róla!
ISBN 978-963-304-567-1 kötött : 2100,- Ft
rasszizmus - előítélet - gyermekkönyv
316.647.8(02.053.2)
[AN 3718947]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7971 /2018.
   "Hajtsuk a régi törvényt!" : a debreceni regölés 25 éve / [... szerk. Buka László és Gyöngy Péter]. - [Debrecen] : Bárdos I., [2018]. - 80 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-615-00-1134-9 kötött
folklór - magyar néprajz - regösének - auditív dokumentum
398.87(=945.11)
[AN 3719039]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2018.
Kiss Fruzsina
   Hogyan keress pénzt megjelenéseddel? / Kiss Fruzsina. - Budapest ; [Debrecen] : [Kiss F.], 2018. - 66 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1250-6 fűzött
öltözködés
391 *** 646
[AN 3719009]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2018.
Nagy Gabriella Ágnes (1973-)
   Magyar (nép)mese : lélektan, kultúra, értelmezés / Nagy Gabriella Ágnes. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018. - 490 p. : ill. ; 22 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 26.)
Bibliogr.: p. 432-447.
ISBN 978-963-9990-56-2 kötött
mesekutatás - magyar néprajz - mesemondás - filológia - népmese
398.21.001(=945.11) *** 82.085.2 *** 82.07
[AN 3718644]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2018.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - Összevont, bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Akovita, 2018. - 847 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 813-817.
ISBN 978-615-80405-2-5 kötött : 6800,- Ft
magyar néprajz - népdal - dal - daloskönyv - kotta
398.8(=945.11) *** 784(439)
[AN 3718939]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7975 /2018.
Axelsson, Majgull (1947-)
Jag heter inte Miriam (magyar)
   Nem vagyok Miriam / Majgull Axelsson ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-718-2 fűzött : 3999,- Ft
svéd irodalom - cigányság - népirtás - második világháború - regény
323.12(=914.99)(430)"1939/1945" *** 839.7-31=945.11
[AN 3719076]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2018.
Bagyinszky Marianna
   Emlékezésül.. : [gútai magyarok Medgyesházán] / Bagyinszky Marianna. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 308 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-189.
Kötött
Felvidék - Gúta - Medgyesegyháza - határon túli magyarság - deportálás - betelepítés - 1945 utáni időszak - oral history
325.254(=945.11)(437.6-2Gúta)"1946/1948(093) *** 325.27(=945.11)(439-2Medgyesegyháza)"1945/1948"(0:82-94)
[AN 3718077]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2018.
Borda Lajos (1950-)
   Zsidócseresznye / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2018. - 19 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 5.)
Fűzött
Zebegény - helyi politika - helyi önkormányzat - 21. század - publicisztika
323(439-2Zebegény)"201"(0:82-92) *** 352(439-2Zebegény)"201"(0:82-92)
[AN 3718709]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2018.
Dávid Katalin (1923-)
   Egy katolikus a migrációról / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 32 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-277-701-6 fűzött : 650,- Ft
migráció - menekültügy - katolikus egyház - társadalmi felelősség
325.25(100)"201" *** 341.43 *** 325.1 *** 282 *** 261
[AN 3718254]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2018.
Gyuricza Péter (1959-)
   Visszidensek / Gyuricza Péter ; [kiad. a Magyarország Barátai Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Mo. Barátai Alapítvány, 2018. - 264 p., [46] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0236-1 kötött
magyarság - emigráns - utód - hazatelepülés - életútinterjú - 21. század
325.27(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 325.27(439)(047.53)
[AN 3722373]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2018.
Kovács Kálmán Árpád (1975-)
   Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években / Kovács Kálmán Árpád. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. - 409 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 81.)
Bibliogr.: p. 377-401.
ISBN 978-963-9662-40-7 fűzött
Erdély - egyházpolitika - magyar történelem - 18. század
322(439.21)"176/177" *** 943.921"176/177"
[AN 3718402]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2018.
Krekó Péter (1980-)
Oroszországból gyűlölettel (angol)
   From Russia with hate : the activity of pro-Russian extremist groups in Central-Eastern Europe / Péter Krekó, Lóránt Győri, Edit Zgut ; [publ. by the] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 50 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-12-5 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás - 21. század
327(47)"200/201" *** 341.211 *** 329.18(4-11)"200/201"
[AN 3718468]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2018.
Krekó Péter (1980-)
   Oroszországból gyűlölettel : az oroszbarát szélsőséges csoportok aktivitása Közép-Kelet-Európában / Krekó Péter, Győri Lóránt, Zgut Edit ; [közread. a] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 50 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-15-6 fűzött
Közép-Európa - Oroszország - Kelet-Európa - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás - 21. század
329.18(4-11)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 341.211
[AN 3718450]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2018.
Krekó Péter (1980-)
Oroszországból gyűlölettel (cseh)
   Nenávistné pozdravy z Ruska : činnost proruských extremistických skupin v střední a východní Evropě / Péter Krekó, Lóránt Győri, Edit Zgut ; [vyd.] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 50 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-13-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás
329.18(4-11)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 341.211
[AN 3718486]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2018.
Krekó Péter (1980-)
Oroszországból gyűlölettel (lengyel)
   Pozdrowienia z Rosji : działalność prorosyjskich ekstremistycznych grup szerzących nienawiść w Europie Środkowo-Wschodniej / Péter Krekó, Lóránt Győri, Edit Zgut ; [wyd.] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 54 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-14-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás - 21. század
329.18(4-11)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 341.211
[AN 3718479]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2018.
Krekó Péter (1980-)
Oroszországból gyűlölettel (német)
   Hassgrüsse aus Russland : die Aktivität prorussischer extremistischer Hassgruppen in Mittelosteuropa / Péter Krekó, Lóránt Győri, Edit Zgut ; [Hrsg.:] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 56 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-16-3 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás - 21. század
329.18(4-11)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 341.211
[AN 3718472]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2018.
Krekó Péter (1980-)
Oroszországból gyűlölettel (szlovák)
   Z Ruska s nenávisťou : činnosť pro-ruských extrémistických skupín v strednej a východnej Európe / Péter Krekó, Lóránt Győri, Edit Zgut ; [vyd.] Political Capital Policy Research & Consulting Institute. - [Budapest] : Political Capital, 2017. - 50 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-17-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Oroszország - szélsőjobboldali irányzat - külpolitika - geopolitika - szuverenitás - 21. század
329.18(4-11)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 341.211
[AN 3718483]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2018.
Müller, Jan-Werner (1970-)
Was ist Populismus? (magyar)
   Mi a populizmus / Jan-Werner Müller ; [ford. Konok Péter]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 200, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-354-8 kötött : 2999,- Ft
demokrácia - populizmus
321.7 *** 329populizmus
[AN 3718081]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2018.
Para-Kovács Imre (1965-)
   Az orbánság aranya : narancskönyv / Para-Kovács, Váncsa, Farkasházy ; Marabu rajz. - [Jav. utánny.]. - [Budapest] : Hócipő Kft., [2018], cop. 2017. - 326, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80877-0-4 fűzött : 2999,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - magyar irodalom - humor - ezredforduló - 21. század - idézetgyűjtemény
32(439)(092)Orbán_V.(0:82-84) *** 894.511-7
[AN 3722410]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2018.
Smuk Péter (1975-)
   Magyar és európai pártjog / Smuk Péter. - Budapest : Gondolat, 2018. - 227 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 978-963-693-862-8 kötött
Magyarország - Európai Unió - párt - alkotmányjog - összehasonlító jog - jogi szabályozás
329(439)(094) *** 342(439) *** 342(4-62) *** 340.5
[AN 3718762]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2018.
Somorjai Ádám (1952-)
   Nuove fonti per la causa Mindszenty nelle carte Casaroli, 1962-1995 = Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában / Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2017. - 146 p. ; 24 cm. - (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 88.)
Gerinccím: Casaroli, Bongianino, Mindszenty. - A bev. csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-98-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Vatikán - bíboros - Kádár-korszak - egyházpolitika - levéltári irat - történelmi forrás
322(456.31)"196/199"(093) *** 282(439)(092)Mindszenthy_J.(093)
[AN 3718383]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2018.
   Újra néven nevezzük : erények a közéletben? : az idők jelei / [szerkbiz. Náray-Szabó Gábor, Osztie Zoltán, Tordáné Petneházy Judit]. - [Budapest] : Stratcomm Kft., 2018. - 105 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80576-1-5 fűzött
Magyarország - nyilvánosság - vallási erkölcs - vallásos irodalom - 21. század
323(439)"201" *** 244 *** 241
[AN 3718113]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2018.
   The year of rearrangement : the populist right and the far-right in contemporary Hungary / authors Attila Juhász [et al.] ; ed. by Attila Juhász ; [publ. by the] Political Capital Policy Research & Consulting Institute, Social Development Institute. - [Budapest] : Political Capital Kft. : Social Development Inst. Kft., cop. 2017. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9607-23-1 fűzött
Magyarország - kormányzati politika - belpolitika - párt - populizmus - szélsőjobboldali irányzat - 21. század
328.13(439)"201" *** 323(439)"201" *** 329(439)"201" *** 329.18(439)"201"
[AN 3718445]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7993 /2018.
   '48 : válogatott cikkek a magyar szabadságharcról / [szerk. Tóbiás Krisztián]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2018. - 84 p. : ill. ; 21x22 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 16.)
ISBN 978-963-89829-7-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - sajtótörténet - 19. század
943.9"1848/1849" *** 070(439)"184/189"
[AN 3718793]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2018.
   1918-1919-ről / [szerk. Egry Gábor]. - Budapest : Napvilág, 2018. - 168 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-963-9697-82-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919"
[AN 3717845]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2018.
Bálint László (1940-)
   Forradalmi történetek : szegedi és sándorfalvi mesék, 1956 / Bálint László. - [Érd] : Bálint L., cop. 2017. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0095-4 fűzött : 2750,- Ft
Szeged - Sándorfalva - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Szeged"1956" *** 943.9-2Sándorfalva"1956"
[AN 3718351]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2018.
Guitman Barnabás (1977-)
   Hit, hatalom, humanizmus : Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában / Guitman Barnabás. - Budapest : Szt. István Társ., 2017. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-244.
ISBN 978-963-277-698-9 fűzött : 2800,- Ft
Stöckel, Leonhard (1510-1560)
Magyarország - Bártfa - művelődéstörténet - reformáció - egyháztörténet - pedagógus - cipszerek - magyarországi németek - 16. század
930.85(439-2Bártfa)"15" *** 284(439-2Bártfa)"15" *** 37(439)(=30)(092)Stöckel,_L.
[AN 3718241]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2018.
Horváth László, Gy (1950-)
Japán kulturális lexikon (új kiadása)
   Japán kulturális szótár / Gy. Horváth László. - 2. átd., jav., bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2018. - 360 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-963-13-6487-3 fűzött : 3990,- Ft
Japán - művelődéstörténet - helyismeret - szaklexikon
930.85(520):030 *** 908.520:030
[AN 3721032]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2018.
   A jogszolgáltatás története Hajdúböszörményben / [kiad. a Debreceni Törvényszék]. - Debrecen : Debreceni Törvényszék, 2018. - 120 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Hajdúböszörmény - helytörténet - jogtörténet - bíróság - jogalkalmazás
943.9-2Hajdúböszörmény *** 347.992(439-2Hadúböszörmény)(091) *** 340.132(439-2Hajdúböszörmény)"17/19"
[AN 3718731]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2018.
Lak István (1935-)
   A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig : Hercegfalva - Budapest / Lak István. - Budapest : Püski, [2018]. - 284, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [285-286].
ISBN 978-963-302-228-3 kötött
Lakk család
Hercegfalva - helytörténet - helyismeret - családtörténet - magyar irodalom - memoár - útleírás
943.9-2Hercegfalva *** 908.439-2Hercegfalva *** 929.52(439)Lakk *** 894.511-821
[AN 3717919]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2018.
Murai András (1966-)
   1968 Magyarországon : miért hagytuk, hogy így legyen? / Murai András, Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Scolar, 2018. - 277, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242-247.
ISBN 978-963-244-874-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - szocializmus - 1960-as évek
930.85(439)"196" *** 321.74(439)"196"
[AN 3718118]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2018.
Preston, Douglas (1956-)
The lost city of the monkey god (magyar)
   A majomisten elveszett városa / Douglas Preston ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 347 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-452-110-5 kötött : 3990,- Ft
Honduras - régészet - felfedező utazás - amerikai angol irodalom - memoár
904(728.3)(0:82-94) *** 910.4(728.3)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3717980]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2018.
   A szabad Közép-Európa múltja és jövője : kereszténység, lengyel - magyar kapcsolatok, globalizáció : cszerk. Dániel Erzsébet, Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2017. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-82-7 fűzött
Magyarország - Lengyelország - történelmi kapcsolat
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438) *** 327(438)(439)
[AN 3718399]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2018.
   Trianon arcai : naplók, visszaemlékezések, levelek / szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó ; [közread. a ... Magyar Nemzeti Levéltár]. - [Budapest] : Libri : MNL, 2018. - 466, [1] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-433-303-6 kötött : 3999,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás
943.9"19"(093) *** 341.382"1919/1920"
[AN 3718078]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8004 /2018.
   Budapest : español / [trad. Eszter Orbán y Elena Ibáñez] ; [fotos Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-58-5 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722405]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2018.
Kohout Kaia
   ÚZ, a csodák csodája : négyszáz nap nászútterápia Új-Zélandon, Hawaiin és Ausztráliában : anti-útikönyv / Kohout Kaia & Kohout Dávid. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 264 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-696-3 kötött : 3499,- Ft
Új-Zéland - Hawaii - Ausztrália - felfedező utazás - útleírás
910.4(931)(0:82-992) *** 910.4(799)(0:82-992) *** 910.4(94)(0:82-992)
[AN 3718120]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2018.
Péterfy Gergely (1966-)
   A panda ölelése : kínai útinapló / Péterfy Gergely, Péterfy-Novák Éva. - Budapest : Kalligram, 2018. - 237, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-052-9 kötött : 2990,- Ft
Kína - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.510(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3718681]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8007 /2018.
Ambrus Attila (1967-)
   Rosszfiúk Ázsiában / Ambrus Attila, Berki Krisztián ; Karizs Tamás közrem. - Pécs : Alexandra, 2018. - 254 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-447-149-3 fűzött
Magyarország - bűnöző - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
343.919(439)(092)Ambrus_A.(047.53) *** 929(439)Berki_K.(047.53)
[AN 3719272]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2018.
Bálint László (1940-)
   Biszku és Benkei állambiztonsági hálózati parancsai : magyarázatok és értelmezések : hálózaton kívüli kapcsolatok, 1958-1990 / Bálint László. - [Érd] : Bálint L., cop. 2018. - 156 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1424-1 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - állambiztonság - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/198"(093) *** 355.40(439)"195/198"(093)
[AN 3718344]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2018.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A megyei ész / Eötvös Károly. - Veszprém : OOK-Press, 2018. - 34 p. ; 21 cm. - (Eötvös könyvek, ISSN 2559-8600 ; 3.)
ISBN 978-615-80515-4-5 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő - magyar irodalom - szónoklat
340.66(439)(0:82-5) *** 894.511-5
[AN 3718693]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2018.
Gacsályi Ádám
   A fal két oldalán : a Kistarcsai Központi Internálótábor története / Gacsályi Ádám ; [közread. a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány]. - [Kistarcsa] : Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, [2018]. - 22 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kistarcsa - internálótábor - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(439-2Kistarcsa)"194/195" *** 323.282(439-2Kistarcsa)"194/195"
[AN 3719143]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2018.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   Ember és jog : válogatott gondolatok / Lenkovics Barnabás. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 543 p. ; 22 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-82-6 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - emberi jog - 21. század
342.7(439)"201"
[AN 3717884]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8012 /2018.
Görgey Artúr (1818-1916)
   Görgei Artúr válogatott írásai : értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk, 1848-1915 / [vál. és sajtó alá rend. Hermann Róbert]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 519 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-327-651-8 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - hadvezér - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar irodalom - 19. század - 20. század - történelmi forrás - összegyűjtött művek
355(439)(092)Görgey_A. *** 894.511-821 *** 943.9"1848/1849"(093)
[AN 3719111]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2018.
Hidán Csaba (1963-)
   Régi magyar fegyverek : nem csak hagyományőrzők számára / Hidán Csaba László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-756-0 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - fegyver - íjászat - íj - viselettörténet - harcászat
623.44(439)"09/16" *** 623.446.4(439)"09/16" *** 391(439)"15/16" *** 355.4(439)
[AN 3719115]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2018.
Kis-Benedek József (1948-)
   Katonai biztonság Marokkótól Iránig / Kis-Benedek József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-412.
ISBN 978-963-327-774-4 fűzött : 5300,- Ft
Közel-Kelet - Észak-Afrika - biztonságpolitika - geopolitika - haderő - 21. század
355(5-011)"201" *** 355.02(5-011) *** 355.02(61) *** 355(61)"201"
[AN 3719147]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2018.
   Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok / szerk. Béres János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2018. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-304.
ISBN 978-963-12-9548-1 fűzött : 4000,- Ft
állambiztonság - titkosszolgálat - 21. század
355.40(100)"20" *** 327.84(100)"20"
[AN 3719149]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2018.
M1128 "Stryker" (magyar)
   M1128 Stryker : USA, 2003 / [ford. Tömösváry Zsigmond]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 14 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Legendás harcjárművek)
Harckocsi makettel
ISBN 978-963-09-8980-0 fűzött : 1790,- Ft
Egyesült Államok - páncélozott harci jármű - ezredforduló
623.438.3(73)"200"
[AN 3718594]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8017 /2018.
   Adatvédelem a gyakorlatban. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 82 p. ; 27 cm. - (Hvg kiadványok, ISSN 2062-4085)
Fűzött : 2990,- Ft
adatvédelem - adatbiztonság
659.2.012.8 *** 681.3.004.14
[AN 3718608]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2018.
Dobák Miklós (1955-)
   Vezetés és szervezés : szervezetek kialakítása és működtetése / Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2013. - 483 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 466-478.
ISBN 978-963-05-9447-9 fűzött : 4490,- Ft
szervezéstechnika - vezetéstudomány
65.012.4 *** 65.012.3
[AN 3720976]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8019 /2018.
Bőhm Kornél
   "Sem megerősíteni, sem cáfolni..." : lépjünk túl a közhelyeken hatékony kríziskommunikációval! / Bőhm Kornél ; [ill. Ghyczy Diána]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-304-574-9 kötött : 3900,- Ft
válságmenedzselés - konfliktuskezelés - kommunikáció
658.1.016.7 *** 658.1.011.1 *** 316.48 *** 316.77
[AN 3718228]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2018.
Brunson, Russel
Dotcom secrets : the underground playbook for growing your company online (magyar)
   Online marketing mesterfogások : titkos eszköztár online vállalkozásod fejlesztéséhez / Russel Brunson ; [ford. Tóth Zoltán és Tóth Laura]. - Budapest : MarketingAmazing.hu, 2017. - 311 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-0063-3 fűzött : 4970,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3718341]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2018.
Crowley, Roger (1951-)
City of fortune (magyar)
   Kalmárköztársaság : hogyan hozta létre és veszítette el tengeri hatalmát Velence / Roger Crowley ; [ford. Makovecz Benjamin] ; [... az utószót írta B. Szabó János]. - Budapest : Park, cop. 2018. - 490 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 459-469.
ISBN 978-963-355-358-9 kötött : 4900,- Ft
Velencei Köztársaság - történelem - tengerhajózás - külkereskedelem - középkor
339.5(45-2Velence)"12/14" *** 945-2Velence"10/150" *** 656.61(262.2)"10/15"
[AN 3718104]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2018.
Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2018)
   Kari Tudományos Diákköri Konferencia : Debrecen, 2018. április 25. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Héder Mária, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GTK, [2018]. - 38 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 658 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3718827]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2018.
Fazekas Lászlóné
   Költségvetési belső kontrollrendszer / [szerző Fazekas Lászlóné]. - Budapest : Saldo, 2018. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-544-6 fűzött
Magyarország - belső ellenőrzés - költségvetési szervezet - útmutató
336.61(439)(036) *** 658.1.012.7(036)
[AN 3718807]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2018.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 1332 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2018. márc. 31.
ISBN 978-963-295-716-6 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3720851]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2018.
   A kertturizmus lehetőségei Magyarországon / [szerk. Herczeg Ágnes, Szikra Éva] ; [közread. az] Icomos Magyar Nemzeti Bizottság. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz., 2018. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2017. okt. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-00-1696-2 fűzött
Magyarország - turizmus - kert - 21. század - konferencia-kiadvány
338.48(439)"201" *** 712.3/.7(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2017"
[AN 3718708]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2018.
Streeck, Wolfgang (1946-)
How will capitalism end? (magyar)
   A kapitalizmus vége : tanulmányok egy hanyatló rendszerről / Wolfgang Streeck ; [... ford. Kepes János]. - Budapest : Holnap, cop. 2018. - 380, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-205-5 fűzött : 3500,- Ft
kapitalista rendszer - kapitalista gazdaság - demokrácia - európai integráció - 21. század
330.342.14 *** 321.7 *** 327.39(4-62)"20"
[AN 3718938]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2018.
Szabados Judit Eszter
   Mutasd magad! : [marketing civileknek] / [írta Szabados Judit Eszter]. - Veszprém ; [Szombathely] : Birs OTI Mo., 2018. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1606-1 fűzött
marketing
658.8
[AN 3718706]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8028 /2018.
Cziglán Karolina
   Tökéletlen szülők, boldog gyerekek : ráhangolódás, önelfogadás, együttérzés / Cziglán Karolina. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 257, [3] p. ; 21 cm. - (Szülők könyvtára, ISSN 2498-7379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-475-061-1 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat - szülő - életvezetés
37.018.1 *** 316.356.2 *** 613.865-055.52
[AN 3719104]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2018.
   Jubileumi emlékkönyv : [300, 25] / [főszerk. Nemes György] ; [közread. a Piarista Gimnázium]. - Vác : Piarista Gimn., 2017. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0812-7 fűzött
Piarista Gimnázium (Vác)
Vác - egyházi iskola - gimnázium - piaristák
373.54(439-2Vác) *** 271.786(439-2Vác)
[AN 3719158]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2018.
Kaposi József (1955-)
   Írások, beszédek, interjúk / Kaposi József. - Budapest : Szaktudás K., 2018. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-77-5 fűzött
Magyarország - kulturális egyesület - iskolán kívüli oktatás - drámapedagógia - oktatáskutatás - közoktatás - fejlesztés - 20. század - 21. század
37.014.542(439)"201" *** 374.3 *** 37 *** 371.383.1(439)"198/200" *** 061.28(439)"197/199"
[AN 3717912]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2018.
Karczewicz Józsefné
   Hópihe utazása a Föld körül : kidolgozott óvodai projektterv meselevelekkel / Karczewicz Ágnes. - Budapest : Neteducatio, 2018. - 87 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5718-20-5 fűzött
óvodai nevelés - óvodapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3718784]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2018.
Korczak, Janusz (1878-1942)
Jak kochać dziecko (magyar)
   Hogyan szeressük a gyermeket : gyermek a családban / Janusz Korczak ; [ford. Éles Márta] ; [az illusztrációkat kész. Könyv István János]. - [Budapest] : Flaccus, 2018. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5278-45-7 fűzött : 1980,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - családi nevelés
37.015.3 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3719212]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2018.
Miskolci Egyetem. Tudományos diákköri konferencia (2018)
   Miskolci Egyetem : Tudományos Diákköri Konferencia : 2018. április 25 - május 10. : program / [... szerk. Vadászné Bognár Gabriella]. - Miskolc-Egyetemváros : ME, 2018. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3718655]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2018.
   A modern pedagógus nagykönyve : a szemlélettől a megvalósításig / Bognár Amália [et al.] ; [Gyarmathy Éva előszavával]. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 170, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5718-21-2 fűzött
tanulás - pedagógiai munka - információs társadalom - digitális technika - módszertan
371.322 *** 371.321 *** 681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3718764]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2018.
Nagy Ildikó Mária
   Játékos IKT az óvodában : módszertani kalauz az alapoktól a megvalósításig / Nagy Ildikó Mária. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern pedagógus sorozat, ISSN 2416-3848)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5718-17-5 fűzött
óvodapedagógia - digitális technika - infokommunikáció - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3718774]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2018.
   A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves évkönyve / [szerk. Réthiné Muha Krisztina és Darmos Csaba] ; [kiad. a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány]. - Sárospatak : Sipos Gy. Alapfokú Művészetokt. és Nevelési Közhasznú Alapítvány, 2018. - 419 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 20 éves a SAMI
ISBN 978-615-00-1616-0 fűzött
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
Sárospatak - általános iskola - művészeti iskola
373.3:7(439-2Sárospatak)
[AN 3719162]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2018.
Váczi Dorottya
   Tiéd a pálya! : projekt- és feladatbank pályaorientációs témanapra pedagógusoknak / Váczi Dorottya, Méhes Zsófia, Fegyverneki Gergő. - Budapest : Neteducatio Kft., 2018. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-615-5718-18-2 fűzött
pályaorientáció - pályaválasztás - tanári segédkönyv
37.048(072)
[AN 3718727]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8038 /2018.
   5 év az utánpótlásért : A hónap műhelye díj története, 2013-2017 / [szerk. Mura László]. - [Budapest] : MediaBook, 2018. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - sporttörténet - sportutánpótlás - kitüntetés - sportegyesület - 21. század
796.015.83(439)"201" *** 06.063 *** 061.2(439)"201"
[AN 3718086]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2018.
Huszka Mihály (1933-)
   85 kérdés és 85 válasz 8 és fél évtizedről : egy diadalmas élet szóban és képekben / aki válaszol Huszka Mihály ; aki kérdez Szabó S. András ; kiad. a Magyar Súlyemelő Szövetség, Nemzetközi Súlyemelő Szövetség. - Budapest : MSSZ : Nk. Súlyemelő Szövets., 2018. - 142 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 85-104.
ISBN 978-963-12-9485-9 kötött : 1400,- Ft
Huszka Mihály (1933-)
Magyarország - sportoló - súlyemelés - 20. század - 21. század - interjú
796.88(439)(092)Huszka_M.(047.53)
[AN 3718381]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2018.
Lubics Szilvia (1974-)
   Másfél nap az élet / Lubics Szilvia ; a történeteket, gondolatokat, emlékeket mondatokba öntötte, ... írta Lubics György. - 3. kiad. - [Hahót] : Georgius Med Kft., [2018], cop. 2017. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-9563-4 kötött
Magyarország - sportoló - hosszútávfutás - 20. század - 21. század - memoár
796.422.16(439)(092)Lubics_Sz.(0:82-94)
[AN 3720962]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8041 /2018.
Korniss Péter (1937-)
   Hosszútáv = Long distance / Korniss Péter. - [Jav. utánny.]. - Budapest : Várfok Galéria, 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 24.)
A Budapesten, 2017. okt. 19 - 2018. jan. 13. között megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5323-08-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Korniss_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2017/2018"
[AN 3722381]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2018.
Krüzsely Gábor (1972-)
   Kockontakt / Krüzsely Gábor. - Eger : Média Eger Nonprofit Kft., [2018]. - 247 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Az ismertető magyar, angol, francia és olasz nyelven
ISBN 978-615-80382-5-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Krüzsely_G.
[AN 3717932]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2018.
    - 2017 : 5. képzőművészeti biennálé : Újpesti Polgár Centrum - Újpest Galéria : 2017. március 17 - április 8. / [... szervezte Bakos Mónika ...] ; [közread. az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.]. - Budapest : ÚKK, [2017]. - [59] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-12-8251-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3719231]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8044 /2018.
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
   Sebestyén Márta : "a madár repül, én énekelek" / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : Kossuth, 2018. - 127 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-9139-1 kötött : 3600,- Ft
Sebestéyn Márta (1957-)
Magyarország - előadóművész - népdalénekes - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
784.4.071.2(439)(092)Sebestyén_M.
[AN 3718085]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8045 /2018.
   Szigorúan titkos : dokumentumok a Kádár-kori színházirányítás történetéhez, 1970-1982 / szerk. Imre Zoltán, Ring Orsolya ; [közread. a] PIM-OSZMI. - Budapest : PIM-OSZMI, 2018. - 659 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5517-26-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - színháztörténet - színházművészet - kulturális politika - Kádár-korszak - történelmi forrás
792(439)"197/198"(093) *** 323:008(439)"197/198"
[AN 3717820]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8046 /2018.
Bogár Judit
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Bogár Judit, Erdei József. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 239 p. : ill. ; 29 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-76-2 fűzött : 3950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3720866]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2018.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésével ; [ford. Patrovics Imre] ; [ill. Walter Uihlein]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2009. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-25-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3720917]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2018.
Dévainé Angeli Mariann
   Angol nyelvtani gyakorlatok az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dévainé Angeli Mariann. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 207 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9092-83-9 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3720856]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2018.
Dömők Szilvia (1969-)
   Gyakorló német nyelvtan / Dömők Szilvia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2013. - 215 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9402-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3720982]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2018.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Margarita Görrissen ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2007. - 288 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-22-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3720914]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2018.
Gubanova-Müller, Irina
Pons Grammatik in Bildern Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons képes nyelvtan : német : [A1-B2 szint] / Irina Gubanova-Müller, Federica Tommaddi ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2016. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-43-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3720904]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2018.
Hamsovszki Szvetlana
   Alaptársalgás oroszul : amire mindenkinek szüksége van : [A2, B1] / Hamsovszki Szvetlana. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 157, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal
ISBN 978-615-5200-60-1 fűzött : 2390,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3720830]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2018.
Hauschild, Alke
Pons Praxis-Grammatik Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : német : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Alke Hauschild ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2013. - 304 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-15-2 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3720912]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2018.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2018, cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3720979]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2018.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alapfok, középfok, felsőfok = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 320 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 4190,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3720862]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2018.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol középfok / Némethné Hock Ildikó. - 4. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 352 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-63-2 fűzött : 4470,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3720850]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2018.
Nikolics Noémi
   22 steps to perfect communication : [közép- és felsőfokú nyelvvizsga, közép- és emelt szintű érettségi] : [B2, C1] / Nikolics Noémi, Szénásiné Steiner Rita. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 262 p. : ill., színes ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-67-0 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3720840]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2018.
   Nyelvtan / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Osiris, 2017. - 1152 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 4.)
Bibliogr.: p. 1085-1130.
ISBN 978-963-276-291-3 kötött : 6980,- Ft
magyar nyelvtan
809.451.1-5
[AN 3718943]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2018.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] : [A1-B2 szint] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2018, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-21-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3720908]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2018.
   Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében : a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) három szimpóziumának előadásai / szerk. Benő Attila [et al.] ; [közread. a] Termini Egyesület. - Törökbálint : Termini Egyes., 2017. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80914-1-1 fűzött
magyar nyelv - magyarság - identitás - konferencia-kiadvány
809.451.1 *** 316.63(=945.11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3718671]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2018.
Zsák Éva Indira
   Meseszótár : 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal / Zsák Éva Indira, Petróczi Andrea ; [társszerzőként közrem. és az illusztrációkat kész. Duhaj Regina és Pék Andrea]. - Budapest : Tinta Kvk., 2018. - 221, [1] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [222].
ISBN 978-963-409-137-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár - frazeológiai gyűjtemény - népmese
809.451.1-318 *** 809.451.1-321.1 *** 398.21(=945.11)
[AN 3718838]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8062 /2018.
   Ha a költészet kávéház volna : ünnepi antológia Wilhelm Droste 65. születésnapjára = Wenn die Dichtung ein Kaffeehaus wäre : Festschrift zum 65. Geburstag von Wilhelm Droste. - Budapest : Kalligram, 2018. - 311 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-468-046-8 kötött : 3500,- Ft
Droste, Wilhelm (1953-)
Magyarország - irodalomtörténész - egyetemi tanár - germanisztika - irodalmi élet - irodalmi kapcsolat - rendszerváltás - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01(430)(092)Droste,_W. *** 012Droste,_W. *** 894.511(091)"198/201" *** 37(439)(092)Droste,_W.
[AN 3718732]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2018.
   Határidentitások az irodalomban / szerk. Szilvay Máté és Urbán Csilla ; [közread. a] Magyar Irodalomtörténeti Társaság. - Budapest : MIT, 2018. - 138 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-9-9 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
82(091)"19" *** 894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3717930]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2018.
   Kortársunk Csehov : milyen gyorsan telik az idő! / [kurátor Lakos Anna] ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - [Budapest] : PIM-OSZMI, 2018. - 111 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 25 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5517-31-0 fűzött
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Oroszország - Magyarország - író - színházművészet - 19. század - 20. század - 21. század - színielőadás - szinopszis - kiállítási katalógus
882(092)Čehov,_A._P. *** 061.4(439-2Bp.)"2018" *** 792.091(439)"19/20"
[AN 3717906]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8065 /2018.
Acey, Mark
Garfield's big book of excellent excuses (magyar)
   Garfield : kreatív kifogások kézikönyve / írta Mark Acey, Scott Nickel és Brett Koth ; ill. Brett Koth ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2018]-. - 19 cm
Megj. "Garfield pompás kifogásai" címmel is
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 3722575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2018]. - 40 p. : ill. - (Garfield könyvek ; 9.)
ISBN 978-615-5425-44-8 fűzött : 1090,- Ft
[AN 3718614] MARC

ANSEL
UTF-88066 /2018.
Acsai Roland (1975-)
   Csipkerózsika / Pjotr Iljics Csajkovszkij balettműve alapján írta Acsai Roland ; rajz. Pásztohy Panka. - Budapest : Holnap, 2018. - 61, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-163-8 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
830-34.04(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3718956]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2018.
Altebrando, Tara
The possible (magyar)
   Ha igaz : van olyan vihar, amely belülről pusztít / Tara Altebrando ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2018. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-432-078-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3717909]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2018.
Arlidge, M. J. (1974-)
Love me not (magyar)
   Szeret, nem szeret : [Helen Grace 7] / M. J. Arlidge ; [ford. Turcsányi Jakab]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-562-3 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3717987]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2018.
Attenberg, Jami (1971-)
The Middlesteins (magyar)
   Családom és más nehéz falatok : [egy család szókimondó, vicces, mégis szeretetteljes krónikája] / Jami Attenberg. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2017. - [4], 297 p. ; 21 cm
Ford. Kofler Éva
ISBN 978-963-447-139-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3718521]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2018.
Auster, Paul (1947-)
4321 (magyar)
   4321 / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2018. - 779 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-877-9 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3718586]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2018.
Auður Ava Ólafsdóttir (1958-)
Ör (magyar)
   Hegek / Auður Ava Ólafsdóttir ; [ford. Rácz Katalin]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2018. - 198 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-00-5 kötött : 3000,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3717777]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2018.
Azzopardi, Clare (1977-)
Kulhadd halla isem warajh (magyar)
   Pár női név / Clare Azzopardi ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 127, [2] p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5761-61-4 fűzött : 2490,- Ft
máltai irodalom - elbeszélés
892.7-32(458.2)=945.11
[AN 3717865]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2018.
Banks, Rosie
Dolphine adventure (magyar)
   Delfines kaland / Rosie Banks ; [ford. Nánási Yvette]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 113, [12] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 2.)
ISBN 978-963-403-459-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3719054]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2018.
Banks, Rosie
The magic necklace (magyar)
   A varázsnyaklánc / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 187, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Bűbájos hercegnők ; 1.)
ISBN 978-963-403-458-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3719051]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2018.
Banville, John (1945-)
The black-eyed blonde (magyar)
   A fekete szemű szőke : [Philip Marlowe visszatér] / Benjamin Black ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-583-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3717991]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2018.
Barker, Claire (1969-)
Knitbone Pepper ghost dog and the last circus tiger (magyar)
   Borsházy Bojtorján és az utolsó cirkuszi tigris / írta Claire Barker ; ill. Ross Collins ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, 2018. - 243, [8] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-432-075-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3717982]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2018.
The best science fiction & fantasy of the year (magyar)
   Az év legjobb science fiction és fantasynovellái, 2018 / szerk. Jonathan Strahan. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 620 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-642-2 kötött : 4990,- Ft
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(100)(082)=945.11
[AN 3717993]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2018.
Bishop, Anne (1955-)
Murder of crows (magyar)
   Holló a hollónak : a Mások-sorozat második része / Anne Bishop. - Budapest : Twister Media, 2018. - 445, [1] p. ; 21 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-615-5631-46-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719046]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2018.
Boehme, Julia (1966-)
Conni löst einen kniffligen Fall (magyar)
   Bori és a rejtélyes eset / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 98, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-403-442-1 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3718190]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2018.
Brown, Dan (1964-)
Origin (magyar)
   Eredet / Dan Brown. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 573, [2] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Turcsányi Jakab
ISBN 978-963-406-590-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3718013]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2018.
Buxbaum, Julie
What to say next (magyar)
   Hogy folytassam? / Julie Buxbaum ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-609-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717903]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2018.
Carrisi, Donato
Il tribunale delle anime (magyar)
   A lelkek ítélőszéke / Donato Carrisi ; [ford. Fogarasi Márta]. - Budapest : General Press, 2018. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-112-9 fűzött : 3990,- Ft
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3719069]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2018.
Cass, Kiera (1983-)
The siren (magyar)
   A szirén / Kiera Cass ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-601-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717989]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2018.
Colfer, Eoin (1965-)
Artemis Fowl and the lost colony (magyar)
   Artemis Fowl és az elveszett kolónia / Eoin Colfer ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 367, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-382-7 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3717984]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2018.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the great glass elevator (magyar)
   Charlie és a nagy üveglift / Roald Dahl ; Quentin Blake illusztrációival ; [ford. Borbás Mária] ; [versbetétek N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 227, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Karcsi és a nagy üveglift" címmel is
ISBN 978-963-437-059-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719182]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2018.
Delevingne, Cara (1992-)
Mirror, mirror (magyar)
   Mirror, mirror : [regény] / Cara Delevingne és Rowan Coleman ; [ford. Benedek Leila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 360 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-605-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3717904]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2018.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   A brixtoni rejtély [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2018. - 1 CD (4 h 42 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-44-8 : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 3718154]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2018.
Dr. Seuss (1904-1991)
Fox in socks (magyar)
   Rókamóka / Dr. Seuss. - Budapest : Kolibri, 2018. - [67] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
Ford. Szabó T. Anna
ISBN 978-963-437-312-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
820-13(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3718924]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2018.
Énard, Mathias (1972-)
Boussole (magyar)
   Iránytű : regény / Mathias Énard ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2018. - 475, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3608-2 kötött : 4499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3718233]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2018.
Evans, Kathryn (1969-)
More of me (magyar)
   Több mint én / Kathryn Evans ; [ford. Hordós Marianna]. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-415-824-0 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719233]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2018.
Fleming, Melissa
A hope more powerful than the sea (magyar)
   A remény, mely legyőzte a tengert : igaz történet szerelemről, veszteségről és túlélésről / Melissa Fleming ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-573-2 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719103]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2018.
Frankel, Laurie
This is how it always is (magyar)
   Mindig ez van / Laurie Frankel ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-588-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3718030]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2018.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il mistero della rosa scarlatta (magyar)
   A skarlátvörös rózsa rejtélye / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 251, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5385-69-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3721070]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2018.
Glasgow, Kathleen (1969-)
Girl in pieces (magyar)
   Girl in pieces : lány, darabokban / Kathleen Glasgow ; [ford. Tóth Enikő Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 442 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-167-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3719270]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2018.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Tekst (magyar)
   Text / Dmitry Glukhovsky ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 442 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-479-060-0 kötött : 3899,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 3718147]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2018.
Green, John (1977-)
Turtles all the way down (magyar)
   Teknősök végtelen sora / John Green ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 288 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-589-0 kötött : 3890,- Ft
ISBN 978-963-406-611-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3717908]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2018.
Halle, Karina
Before I ever met you (magyar)
   Túl közel hozzád / Karina Halle ; [ford. Leyrer Ginda]. - Utánny. - Budapest : Álomgyár, 2018, cop. 2017. - 413, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-83-3 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3720928]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2018.
Harris, Robert (1957-)
Munich (magyar)
   München / Robert Harris ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 350 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-641-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3717999]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2018.
Hegazi Høyer, Ida (1981-)
Unnskyld (magyar)
   Bocsáss meg / Ida Hegazi Høyer ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 231, [1] p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5761-25-6 fűzött : 2800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3717878]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2018.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Rosshalde (magyar)
   Rosshalde / Hermann Hesse ; [ford. Korányi Judit]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 228 p. ; 19 cm
Megjelent "Csillagsors" címmel is
Kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 987-963-479-074-7)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3721057]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2018.
Holmberg, Charlie N. (1988-)
The master magician (magyar)
   A mestermágus : A papírmágus trilógia III. / Charlie N. Holmberg ; [ford. Márton Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-622-4 fűzöt : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3717983]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2018.
Iōannoy, Maria A. (1982-)
Kazani (magyar)
   Katlan : novellák / Maria A. Ioannou ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 125 p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5761-60-7 fűzött : 2490,- Ft
Ciprus - újkori görög irodalom - elbeszélés
877.4-32(564.3)=945.11
[AN 3717869]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2018.
Jacq, Christian (1947-)
Imhotep, l'inventeur de l'éternité (magyar)
   Imhotep, az öröklét építésze / Christian Jacq ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Szenzár História, 2018. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-989-3 kötött : 3799,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3718153]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2018.
Johansen, Erika (1978-)
The fate of the Tearling (magyar)
   Tear végzete / Erika Johansen ; [ford. Benkő Ferenc]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-419-4 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3717899]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2018.
Joņevs, Jānis (1980-)
Jelgava '94 (magyar)
   Metál : [regény] / Jānis Joņevs ; ford. Tölgyesi Beatrix. - Budapest : Vince K., 2018. - 262 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-080-6 kötött : 2995,- Ft
lett irodalom - regény
888.3-31=945.11
[AN 3718095]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2018.
Kent, Minka
The memory watcher (magyar)
   A leskelődő / Minka Kent ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Lettero, cop. 2018. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5733-61-1 fűzött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3718626]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2018.
Kottmann, Agnes (1959-)
Chiara : Ein Recht auf Liebe (magyar)
   Chiara : a szerelem ereje / Agnes Kottmann. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2016. - 127 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-921-3 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3718518]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2018.
Kulin, Ayşe (1941-)
Sevdalinka (magyar)
   Szarajevó rózsája / Ayşe Kulin ; [ford. Nagy Marietta]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2018. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5732-30-0 fűzött : 3490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3719195]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2018.
Lear, Edward (1812-1888)
   Képtelen képeskönyv / Edward Lear ; [ford. és kieg. Kérész Gyula]. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2017. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8243-65-2 fűzött
angol irodalom - humor - vers - próza
820-14=945.11 *** 820-3=945.11
[AN 3718432]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2018.
Leonard, Maya Gabrielle
Battle of the beetles (magyar)
   Bogarak harca / M. G. Leonard ; Karl James Mountford illusztrációival ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 293 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-476-006-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719180]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2018.
Lu, Marie (1984-)
The young elites (magyar)
   The young elites : az ifjú kiválasztottak / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 366 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-457-105-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3719232]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2018.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Konkurenty (magyar)
   Konkurensek / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 340, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-76-4 fűzött : 3290,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3719001]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2018.
Lukacs, John (1924-)
   "A boldogság: feladat" : John Lukacs füveskönyve. - Budapest : Európa, 2018. - 153, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 153-[154].
ISBN 978-963-405-826-7 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - külföldön élő magyar személyiség - történész - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény
820-84(73)=945.11 *** 930.1(73)(=945.11)(092)Lukacs,_J.(0:82-84)
[AN 3718509]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2018.
March, Meghan
Dirty pleasures (magyar)
   Vágy és kétség / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 221, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-26-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3719223]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2018.
March, Meghan
   Vágy és kétség [elektronikus dok.] / Maghan March ; ford. Goitein Veronika. - Szöveg (epub : 3.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149040. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-27-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3709633]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2018.
Massie, Allan (1938-)
Antony (magyar)
   Antonius / Allan Massie ; [ford. Lázár Júlia]. - [Budapest] : Szenzár História, 2018. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-939-8 kötött : 3499,- Ft
Antonius, Marcus (Kr. e. 83-Kr. e. 30)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3718215]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2018.
Meadows, Daisy
Freya Snufflenose's lost laugh (magyar)
   Finci, a mókamester / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 101, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 14.)
ISBN 978-963-403-457-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3719065]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2018.
Meadows, Daisy
Hannah Honepaw's forgetful day (magyar)
   Hanna mindent elfelejt / Daisy Meadows ; [ford. Csépányi Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 102, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos állatbirodalom ; 13.)
ISBN 978-963-403-456-8 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3719061]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2018.
Métayer, Guillaume (1972-)
   Türelemüveg / Guillaume Métayer ; ford. Imreh András [et al.] ; [utószó Imreh András, Kemény István, Tóth Krisztina]. - Budapest : Magvető, 2018. - 90, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 18.)
ISBN 978-963-14-3655-6 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 3718578]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2018.
Niemelä, Reetta (1973-)
Ystäväni Uljas (magyar)
   Délceg, a póniló / [szöveg] Reetta Niemelä ; [ill.] Salla Savolainen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2018. - 78, [1] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Csillaghegy
ISBN 978-963-9820-99-9 kötött : 2390,- Ft
finn irodalom - gyermekregény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3718968]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2018.
O'Farrell, Maggie (1972-)
Instructions for a heatwave (magyar)
   Utasítások hőhullám idejére / Maggie O'Farrell ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 395, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-636-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3718028]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2018.
   Párhuzamos versfordítások : Szalki Bernáth Attila és klasszikusaink versfordításai = Parallele Versübersetzungen. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2018. - 65 p. ; 21x28 cm
ISBN 978-615-00-1762-4 fűzött
német irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
830-14(082).02=945.11
[AN 3718571]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2018.
Pearson, Allison (1960-)
How hard can it be (magyar)
   Kemény dió / Allison Pearson ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-632-3 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3718020]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
The tenth circle (magyar)
   A tizedik kör / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-752-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3719072]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2018.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Die Nacht von Lissabon (magyar)
   Éjszaka Lisszabonban [elektronikus dok.] / Erich Maria Remarque ; előadja Fekete Ernő ; [ford. Szíjgyártó László]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2018. - 1 CD (10 h 22 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-45-5 : 4990,- Ft
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 3718148]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2018.
Riddle, A. G.
The Atlantis plague (magyar)
   Az Atlantisz-kór / A. G. Riddle. - Budapest : Twister Media, 2018. - 447 p. ; 20 cm
Ford. Marczali Ferenc
ISBN 978-615-5631-40-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719041]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2018.
Ritter, Krysten (1981-)
Bonfire (magyar)
   Tábortűz / Krysten Ritter ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2018. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-447-146-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3718544]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2018.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El laberinto de los espíritus (magyar)
   Lelkek labirintusa : [Elfeledett könyvek temetője] / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Európa, 2018. - 805, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-879-3 kötött : 5999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3718583]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2018.
Rushdie, Salman (1947-)
The Golden house (magyar)
   A Golden ház / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 525 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-946-6 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3718150]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 10. (magyar)
   Egy zizi naplója : kutyapesztra : egy nem-túl-tökéletes kutyacsősz meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 300, [1] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 10.
ISBN 978-963-457-318-0 kötött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3719268]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2018.
Rutkoski, Marie (1977-)
The winner's kiss (magyar)
   The winner's kiss : a nyertes csókja / Marie Rutkoski. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 508 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Neset Adrienn
ISBN 978-963-457-303-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719230]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2018.
Saisio, Pirkko (1949-)
Pienin yhteinen jaettava (magyar)
   Legkisebb közös többszörös / Pirkko Saisio ; [ford. Varga P. Ildikó]. - [Budapest] : Polar Egyes., cop. 2018. - 260 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-615-5866-01-2 kötött : 3500,- Ft
finn irodalom - önéletrajzi regény
894.541-312.6=945.11
[AN 3717825]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2018.
Sandu, Ana Maria (1974-)
Omoară-mă! (magyar)
   Ölj meg! : [regény] / Ana Maria Sandu ; ford. Koszta Gabriella. - Budapest : Vince K., 2018. - 142 p. ; 22 cm. - (Living bridges, ISSN 2559-9720)
ISBN 978-963-303-079-0 kötött : 2995,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3718094]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2018.
Schami, Rafik (1946-)
Sophia oder Der Anfang aller Geschichten (magyar)
   Szofia avagy Minden történet kezdete / Rafik Schami ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Lábnyom Kvk., 2018. - 490, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80317-7-6 kötött : 4450,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3718062]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2018.
Schutti, Carolina (1976-)
Einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein (magyar)
   Mezítláb a selymes fűben / Carolina Schutti ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 107 p. ; 20 cm. - (Európa női szemmel, ISSN 2559-9895)
ISBN 978-615-5761-51-5 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - kisregény
830-31(436)=945.11
[AN 3717880]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2018.
Scottoline, Lisa (1955-)
Every fifteen minutes (magyar)
   Minden órában négyszer / Lisa Scottoline ; [ford. Róbert Pál]. - Budapest : Lettero, 2018. - 416 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5733-60-4 fűzött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3719083]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2018.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Drámák / Shakespeare ; Nádasdy Ádám ford. - Budapest : Magvető, 2007-. - 19 cm
angol irodalom - dráma
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2660302]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A velencei kalmár ; Lear király ; Szeget szeggel, avagy Kettős mérce ; IV. Henrik : 1. rész ; IV. Henrik : 2. rész. - 2018. - 726, [1] p.
Egys. cím: King Lear ; Measure for measure ; King Henry IV.: part one ; King Henry IV.: part two
ISBN 978-963-14-3676-1 kötött : 4999,- Ft
[AN 3718629] MARC

ANSEL
UTF-88138 /2018.
Stilton, Geronimo
Appuntamento... col mistero! (magyar)
   A világ legnagyobb bűvésze / Geronimo Stilton ; [... ill. Alessandro Muscillo ... és Christian Aliprandi]. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 113, [14] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-251-6 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718987]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2018.
Stilton, Geronimo
Fermi tutti, Superscamorze in arrivo! (magyar)
   Szuperegerek bevetésen / Geronimo Stilton ; [... ill. Luca Usai ... és Daniele Verzini]. - Budapest : Kolibri, 2018. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Túri Zsuzsanna. - keretcím: Szuperegerek
ISBN 978-963-437-253-0 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718986]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2018.
Stilton, Geronimo
Finale di supercoppa... a Topazia! (magyar)
   Szuperkupa-döntő Rágcsáliában / Geronimo Stilton ; [... ill. Danilo Loizedda ..., Antonio Campo ... és Daria Cerchi]. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 109, [18] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-437-250-9 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718980]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2018.
Stilton, Geronimo
Via le zampe dalla pietra di fuoco! (magyar)
   El a mancsokkal a kovakőtől! / Geronimo Stilton ; [... ill. Giuseppe Facciotto ... és Daniele Verzini. - Budapest : Kolibri, 2018. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita. - keretcím: Ősegerek
ISBN 978-963-437-252-3 fűzött : 1699,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718981]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2018.
Stilton, Tea
Sulle tracce del tulipano nero (magyar)
   A fekete tulipán nyomában / Tea Stilton ; [... ill. Barbara Pellizzari ... és Daniele Verzini]. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - 175, [48] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-437-273-8 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3718930]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2018.
Strange, Lucy
The secret of Nightingale Wood (magyar)
   A fülemüleerdő titka / Lucy Strange ; [ford. Ruff Orsolya]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-414-8 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3711583]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2018.
Szentiványi, Nora (1969-)
Leiligheten (magyar)
   A lakás : regény / Nora Szentiványi ; [ford. Patat Bence, Petke Emese]. - Budapest : Scolar, 2018. - 198 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-866-4 kötött : 3490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3719020]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2018.
Taylor, Jodi
A symphony of echoes (magyar)
   Visszhangok szimfóniája : [St. Mary-krónikák 2] / Jodi Taylor ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2018. - 320, [1] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5628-72-6 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3718851]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2018.
Tóibín, Colm (1955-)
Nora Webster (magyar)
   Nora Webster / Colm Tóibín ; ford. Kada Júlia. - Budapest : Park, cop. 2018. - 395 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-373-2 kötött : 3950,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3718040]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2018.
Truong Đăng Dung (1955-)
   Nhung ky niem t?uong t?uong = Képzelt emlékek / Truong Đăng Dung ; Háy János fordításában ; [prózaford. Giap Van Chung]. - Budapest : Európa, 2018. - 138, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-887-8 kötött : 2799,- Ft
vietnami irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
895.2-14.02=945.11
[AN 3718543]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2018.
Utami, Ayu (1968-)
Saman (magyar)
   Saman / Ayu Utami ; [ford. Vécsei Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-749-6 kötött : 3499,- Ft
indonéz irodalom - regény
899.221.0-31=945.11
[AN 3718134]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The frightened kitten (magyar)
   A rémült kismacska / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 109, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-326-5 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-457-325-8 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719185]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2018.
White, Kiersten (1983-)
Supernaturally (magyar)
   Supernaturally : több mint különleges / Kiersten White. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 318, [1] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Hetesy Szilvia
ISBN 978-963-457-255-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719264]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2018.
Wingate, Lisa
Before we were yours (magyar)
   Elrabolt életek / Lisa Wingate ; [ford. Getto Katalin]. - Budapest : Libri, 2018. - 454, [1] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-433-265-7 kötött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3718540]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2018.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Sunset at Blandings (magyar)
   Naplemente Blandingsben / P. G. Wodehouse ; Richard Usborne jegyzeteivel és függelékével ; Ionicus illusztrációival ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, 2018. - 217, [1] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-432-077-7 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3717973]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8153 /2018.
Ármos Lóránd (1980-)
   Milyen kölyköket nevelsz ellenem? : válogatott és új versek, 2005-2017 / Ármos Lóránd ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 145, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-09-9 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3717977]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2018.
Baráth Viktória
   Egy év Rómában / Baráth Viktória. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-37-3 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718216]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2018.
Beck Andrea (1977-)
   A Titoktündér : tündérek a világ körül : világraszóló titokmesék, hogy a földkerekén mindenhol egy kicsit könnyebb legyen... / Beck Andrea ; [Mácsai Mária rajz.]. - Veszprém : Beck M. Menedzsment Kft., 2017. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80706-1-4 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3718685]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2018.
Berg Judit (1974-)
   A holló gyűrűje / Berg Judit ; [rajz. ... Nagy Kincső]. - Budapest : Ecovit, cop. 2018. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88743-7-5 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721086]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2017-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3683782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Nádtenger télen. - 2018, cop. 2016. - 119 p.
ISBN 978-963-341-215-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721110] MARC

ANSEL
UTF-88158 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Kv., 2018-. - Ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tavasz a Nádtengeren. - 2. kiad. - 2018, cop. 2017. - 78, [2] p.
ISBN 978-963-341-249-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721093] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2. kiad. - 2018, cop. 2017. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-250-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721094] MARC

ANSEL
UTF-88159 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Micsoda idő! / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 6. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 52 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-410-370-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721075]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-090-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721072]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2018.
Bielek Elemér (1942-)
   Hello, itt Eli.. : HA9RE / Bielek Elemér. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2018. - 336 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5536-57-1 fűzött : 3900,- Ft
Polinézia - magyar irodalom - helyismeret - rádióamatőr-technika - memoár
894.511-94 *** 908.96(0:82-94) *** 621.396
[AN 3718962]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2018.
Bíró Endre
   Álmodni jó! : dalszövegeink világslágerekre : az Api-Papi Band (APB) / Bíró Endre, Szabados Tamás. - [Budapest] : Szerzők, 2018. - 138 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1200-1 fűzött
magyar irodalom - könnyűzene - 20. század - dalszöveg - sláger
894.511-192 *** 78.067.26(100)"19"
[AN 3718788]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2018.
Both Balázs (1976-)
   Romfalon virágmag / Both Balázs ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5195-45-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3717856]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2018.
Csapody Kinga (1980-)
   Irány a Dunakanyar! / Csapody Kinga ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 62, [7] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - (Utazik a család)
ISBN 978-963-403-460-5 kötött : 1990,- Ft
Dunakanyar - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 908.439Dunakanyar(02.053.2)
[AN 3718192]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2018.
Demeter Szilárd (1976-)
   Hármasoltár / Demeter Szilárd ; [közread. az] Előretolt Helyőrség Íróakadémia ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 464, [3] p. ; 19 cm
Tart.: Kéket kékértÞ; LüdércnyomásÞ; Tempetőfi naplója
ISBN 978-615-5814-12-9 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3718058]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2018.
Domokos Johanna (1970-)
   Revolver / Domokos Johanna. - Győr : AmbrooBook, 2018. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5379-28-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718588]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2018.
   Évszázadok ösvényein : [novellák] / [szerk. Tamási Izabella] ; [közread. a Történelmiregény-írók Társasága]. - [Budapest] : Történelmiregény-írók Társ., 2018. - 251, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5816-01-7 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082)
[AN 3718140]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2018.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 20. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-928-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3720986]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2018.
Fehér Renátó (1989-)
   Holtidény / Fehér Renátó. - Budapest : Magvető, 2018. - 42, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Időmérték, ISSN 2498-6550 ; 17.)
ISBN 978-963-14-3670-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718575]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2018.
Finy Petra (1978-)
   Akkor is / Finy Petra. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 301, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-748-9 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718617]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2018.
Flikinger Jenő (1966-)
   Gadarénussal a hegyen / Flikinger Jenő. - [Gyúró] : [Flikinger J.], 2018. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1065-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718375]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2018.
Fodor Veronika
   Szentivánéji álom / William Shakespeare vígjátéka és Benjamin Britten operája alapján írta Fodor Veronika ; rajz. Szimonidesz Hajnalka. - Budapest : Holnap, 2018. - 60, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-200-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - opera - mese - dráma - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 820-2.04=945.11 *** 782.1
[AN 3718959]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2018.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Messziről jött magzatok / Galgóczi Dóra. - [Budapest] : Libri, 2018. - 178 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-433-304-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718083]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2018.
Gimesi Dóra (1983-)
   Csomótündér / Gimesi Dóra ; ill. Gyöngyösi Adrienn. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 45, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-371-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3721079]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2018.
Góg János (1951-)
   A Parnasszus lépcsőjén / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, cop. 2018. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8013-90-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3717913]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2018.
Habó Márta
   Velünk élő angyalkák / Habó Márta ; [ill. ... Vigovszky Rita]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2018]. - 110, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-751-2 kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3718570]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2018.
Hajdú Hajnalka
   Nika csendje / Hajdú Hajnalka. - [Békéscsaba] : Hajdú H., 2018. - 155, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1437-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718765]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2018.
Háy János (1960-)
   Alfabéta és a negyvennégy rabló : meseábécé / Háy János ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 115, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-403-495-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3720984]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2018.
Horányi Hanna Zelma (1999-)
   Egy év, tíz hiba / Horányi Hanna Zelma. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 351 p. ; 22 cm
keretcím: Rólad-neked könyvek
ISBN 978-963-403-494-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3719070]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2018.
Horváth László Imre (1981-)
   Helyőrség Maszadában / Horváth László Imre ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 118, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-14-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3717968]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2018.
Illés György (1950-)
   Holdkóros a fejemben : abszurd és groteszk történetek / Illés György. - Budapest : HGS K., 2018. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80952-0-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3718596]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2018.
Janáky Marianna
   Magamba ragasztottalak : kisprózafüzér / Janáky Marianna. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 107 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5568-49-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3718676]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2018.
Jokhel Csaba (1969-)
   Színes virágcserepek : rövid történetek az életről / Jokhel Csaba. - [Érd] : Jokhel Cs., [2018]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1298-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3718822]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2018.
Jousse Erzsébet
   Érzelmek hullámain : versek / Jousse Erzsébet. - [Dunaújváros] : [Jousse J. L.-né], [2018]. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1144-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718186]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2018.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Kihalni esélyes! / [ill.] Kárpáti Tibor ; vers és szöveg Várszegi Adél. - [Budapest] : Két Egér Kv. : Móra : Könyves Egér Kft., 2018. - [49] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-615-5694-01-1 kötött : 2199,- Ft
dinosaurus - magyar irodalom - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3718189]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2018.
Kemény István (1961-)
   Nílus : versek / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2018. - 81, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3656-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718234]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2018.
Kérész Gyula (1937-)
   Ez nonszensz! / Kérész Gyula. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2017. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8243-63-8 fűzött
magyar irodalom - humor - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3718439]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2018.
Kérész Gyula (1937-)
   Három színmű / Kérész Gyula. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2017. - 144 p. ; 20 cm
Tart.: Helyszíni közvetítésÞ; Szólamok csatájaÞ; Csillaghullás
ISBN 978-963-8243-64-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3718435]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2018.
Kérész Gyula (1937-)
   A szó elvándorlása / Kérész Gyula. - Százhalombatta : EFO K. és Ny., 2017. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8243-62-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718436]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2018.
Kertész Erzsi (1975-)
   Fény Sebestyén kóborlásai / Kertész Erzsi ; Orosz Annabella illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2018. - 80, [7] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5808-03-6 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3718965]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2018.
Király Farkas (1971-)
   Sortűz / Király Farkas. - Budapest : M. Napló, 2018. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-25-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3717775]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2018.
Kovács István (1940-)
   Új tavasz / Kovács István. - Máriapócs : Kovács I., 2018. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1470-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718704]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2018.
Krausz Emma
   Osztálykép / Krausz Emma. - Budapest : Twister Media, 2018. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5631-52-8 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3719047]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2018.
Kulcsár István (1932-)
   Dzsihád a Duna-parton / Kulcsár István. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-34-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3717889]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2018.
László Zsolt (1963-)
   Hajnal a mélyben / László Zsolt ; [graf. Revák István] ; [közread. a] Veszprém Művészetek Háza, Vörösmarty Társaság. - Veszprém : Művészetek Háza ; Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2018. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - (Vár ucca műhely, ISSN 1588-3086 ; 48.)
ISBN 978-615-5762-02-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718680]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2018.
Lehoczki Károly (1955-)
   Létem : kötetben megjelent versek / Lehoczki Károly. - [Kecskemét] : Lehoczki K., 2018. - 432 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1812-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718802]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Ez is remek! / Leiner Laura. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : L&L, 2018. - 398, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-587-203-7 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3719228]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2018.
Leiner Laura (1985-)
   Remek! / Leiner Laura. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : L&L, 2018. - 335, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-587-200-6 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3719227]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2018.
Lezsák Sándor (1949-)
   Misi, a puska és a lódenkabát : versek / Lezsák Sándor. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2018. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-935-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718961]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2018.
Lugosi Viktória (1962-)
   Ajvé / Lugosi Viktória. - Budapest : Park, cop. 2018. - 210, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-450-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3721051]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2018.
Major-T Eszter
   Állati panaszok / Major-T. Eszter. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2018]. - 43 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-00-1720-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3717910]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2018.
Makkai Ádám (1935-)
   Kutyapest : válogatott versek / Makkai Ádám ; [közread. az Előretolt Helyőrség Íróakadémia] ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - [Budapest] : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 186, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5814-20-4 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3718034]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2018.
Markó Béla (1951-)
   Bocsáss meg, Ginsberg : versek / Markó Béla. - Budapest : Kalligram, 2018. - 164, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-468-048-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3718728]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2018.
   Menni vagy maradni? : mai magyar színdarabok / [... szerk. ... Szűcs Mónika]. - [Budapest] : Selinunte, 2018. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Olvasópróba, ISSN 2560-3027 ; 4.)
Tart.: Ultonia / Kárpáti Péter. Diggerdrájver / ... Bagossy László és Epres Attila szerk. Kalucsni / Dragomán György. Ernelláék Farkaséknál / Hajdu Szabolcs. Moszkva - Peking transzszimfónia / Kárpáti Péter
ISBN 978-615-80500-5-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3718654]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2018.
Muszka Sándor (1980-)
   Szégyen : versek / Muszka Sándor ; [közread. az Előretolt Helyőrség Íróakadémia] ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - [Budapest] : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 76, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-15-0 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3718044]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2018.
Nagy Antal (1934-)
   Szülőföldem, Hajdúböszörmény : egy szabadhajdú emlékírásai / Nagy Antal. - [S.l.] : Publio, 2018. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-439-9 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3718742]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2018.
Némethi István (1954-)
   Az utolsó hunok / Némethi István. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2018. - 245, [1] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-615-00-1537-8 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3717916]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2018.
Oberczián Géza (1961-)
   Áramlás : kisregény / Oberczián Géza ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2018. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-46-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3717859]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2018.
Orbán János Dénes (1973-)
   Vajda Albert ismét csütörtököt mond : próz / Orbán János Dénes ; [... a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában ...]. - Budapest : Előretolt Helyőrség Íróakad. : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 191, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5814-17-4 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - próza
894.511-3(498)
[AN 3717963]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2018.
Pásztor Béla (1907-1943)
   Pásztor Béla összes verse : publikált és kéziratos művek / [... összeáll., az utószót írta ... Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2017. - 749, [1] p. : ill. ; 18 cm. - (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
ISBN 978-615-5480-41-6 kötött : 4300,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Pásztor_B.
[AN 3717886]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2018.
Pataki Tamás (1991-)
   Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt : regény / Pataki Tamás. - Budapest : Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft., 2018. - 267 p. ; 19 cm. - (Enumeráció, ISSN 2560-2535 ; 3.)
ISBN 978-615-5814-07-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718054]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2018.
Petőcz András (1959-)
   Ancika : kisregény és elbeszélések / Petőcz András. - Budapest : Fekete Sas, 2018. - 171, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5568-50-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3718843]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2018.
Radosza Sándor (1959-)
   Kisasszonyok völgye / Radosza Sándor ; [... az utószót írta Bruhács Kinga]. - [Budapest] : Green Hungary, 2018. - 357 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80771-0-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718371]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2018.
Regös István (1946-)
   A megfagyott idő / Regös István. - Budapest : Duna International, [2012]-. - 24 cm
A 2. köt. kiad. a Province Art Kft., a 3. kötetet kiad. az R-Média. - Méretváltozat: 23 cm
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 3413655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Plázák népe. - cop. 2018. - 831 p.
ISBN 978-615-00-1679-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3718107] MARC

ANSEL
UTF-88215 /2018.
Regös István Attila (1981-)
   A csillagvándor / Regös István ; [ill. Nagy Eszter]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 155, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-403-503-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3718191]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2018.
Sági György (1957-)
   Név a nyelv alatt : regény / Sági György. - Budapest : Scolar, 2018. - 260, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-880-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718096]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2018.
Sipos Éva
   Hatvan titkos perc / Sipos Éva. - [S.l.] : Publio, 2018. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-443-451-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718738]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2018.
Száraz Miklós György (1958-)
   Osztozkodók / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2018. - 119 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-872-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3718129]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2018.
Turczi István (1957-)
   Szeresd a vándort : történetek versben / Turczi István. - Budapest : Scolar, 2018. - 130, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-863-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718132]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2018.
Vámos Miklós (1950-)
   Töredelmes vallomás / Vámos Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 248, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-747-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3718621]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2018.
Winkler Gábor
   Friss hús : Lánykereskedők 2 / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2018. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5693-39-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3718135]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2018.
Zelina V. György
   Bátor kis hősök / írta Zelina V. György ; ill. Maczó Henriett. - [Budapest] : [Zelina Gy.], [2018]. - 69 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1258-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3718634]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2018.
Zsille Gábor (1972-)
   Örökség, mulandóság : tárcák, esszék, kritikák, beszélgetések, 2001-2018 / Zsille Gábor. - Budapest : M. Napló, 2018. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5721-24-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3717851]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8224 /2018.
Bondarenko, Birgit
Komm mit uns in den Zoo! (magyar)
   Gyere velünk az állatkertbe! / [írta Birgit Bondarenko] ; [ill. Svetlana Loutsa] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-498-2 fűzött : 690,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3720972]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2018.
Daywalt, Drew (1970-)
BB-8 on the run (magyar)
   BB-8 kalandjai / írta ... Drew Daywalt ; ill. Matt Myers ; [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [38] p. : ill., színes ; 21x26 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-437-311-7 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3718992]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Fox's socks (magyar)
   A róka zoknija / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-410-288-5 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720793]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Hide-and-seek pig (magyar)
   Malacbújócska / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-410-286-1 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720792]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Postman Bear (magyar)
   Mackó levelei / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-410-287-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720782]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Rabbit's nap (magyar)
   Nyuszi álmos / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-410-285-4 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720788]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Stick man (magyar)
   Bot Benő / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-410-325-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-14(02.053.2)=945.11
[AN 3720808]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Zog (magyar)
   Zog, a sárkány / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
Kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5291-50-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720799]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2018.
Ehrenreich, Monika
Das ist los auf der Baustelle! (magyar)
   Nézzük meg az építkezést! / [írta Monika Ehrenreich] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Varga Csaba]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 23 p. : ill., színes ; 19x19 cm. - (Mi micsoda mini, ISSN 2064-0080)
ISBN 978-963-294-499-9 fűzött : 690,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 3720967]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2018.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi tüsszent / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2017]. - [40] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-258-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3721085]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, merre jársz? : babakönyv / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2018. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-361-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720822]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2018.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Vészhelyzet Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Móra, 2018. - 73 p. : ill. ; 29 cm
Tart.: Szimat őrmester rejtélyes és veszedelmes esetei : egy nap a rendőrségenÞ; Tűzoltók a vízben : egy nap a tűzoltóságonÞ; Kényszerleszállás : egy nap a repülőtéren. - Egys. cím: A day at the police station ; A day at the fire station ; A day at the airport
ISBN 978-963-415-911-7 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3718196]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2018.
Scheffler, Axel (1957-)
The bedtime frog (magyar)
   Hol az alvókám? / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-329-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720817]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2018.
Scheffler, Axel (1957-)
The big balloon (magyar)
   A piros lufi / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2017. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-963-410-330-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720820]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2018.
Shinick, Kevin (1969-)
Chewie and the porgs (magyar)
   Csubi és a porgok / írta Kevin Shinick ; ill. Fiona Hsieh ; [ford. Horváth Vivien]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-437-309-4 fűzött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3718871]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2018.
Stones, Greg
99 stormtroopers join the empire (magyar)
   99 rohamosztagos csatlakozik a birodalomhoz / Greg Stones ; [ford. Takács Orsolya]. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - [96] p. : ill., színes ; 16x21 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-615-5541-49-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3718960]
MARC

ANSEL
UTF-8