MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2018 - 22. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2018

Created at 2018/09/17 08:49:54
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
8240 /2018.
Rózsa Dávid (1982-)
   Szakkönyvtár a holnap határán / Rózsa Dávid ; [közread. a] KSH Könyvtár. - Budapest : KSH Kvt., 2018. - 236 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-232.
ISBN 978-963-235-533-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - szakkönyvtár - könyvtárügy - 21. század
026(439)"201"
[AN 3720259]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8241 /2018.
Ambrus Loránd
   A jövőképesség politikai fogalmáról / Ambrus Loránd. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 36 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/13.)
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 978-963-503-694-3 fűzött
jövőkép - társadalomtudományi kutatás - társadalmi változás - gazdasági növekedés - társadalmi tervezés
008.2 *** 303 *** 316.42 *** 316.43 *** 330.341.1
[AN 3719579]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8242 /2018.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - XV, 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3723756]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2018.
Kőrös Edit
   Lenormand tarot : gyakorlatok a kártyakombinációk használatához / Kőrös Edit. - [Budapest] : AD 99 Kft., 2018. - 324 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0838-7 fűzött : 3990,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3719755]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8244 /2018.
French, Jess
Chimp rescue (magyar)
   A csimpánz-mentőakció : igaz történet / írta Jess French ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 81, [11] p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-581-7 fűzött : 1900,- Ft
vadon élő állat - állatvédelem - csimpánz - memoár
504.74.06(0:82-94) *** 599.88
[AN 3720097]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2018.
   Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia, 2013 / [fel. szerk. Bartus Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. - 2. kiad. - [Budapest] : NFFT, 2018, cop. 2013. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7737-4 kötött
Magyarország - fenntartható fejlődés - stratégia - 21. század
504.03(439)"201"
[AN 3720832]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2018.
Örsi Zsolt
   Daliás idők : képek a Hortobágyi Nemzeti Park történetéből / írta és szerk. Örsi Zsolt ; [kiad. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság]. - Debrecen : Hortobágyi Nemz. Park Ig., [2018]. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-299.
ISBN 978-963-87511-4-0 kötött
Hortobágyi Nemzeti Park
Hortobágy
nemzeti park - történeti feldolgozás
502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park(091)
[AN 3719574]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8247 /2018.
Fényes Tibor (1929-)
   A neutrínók és a sötét anyag fizikája / Fényes Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2018. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-134.
ISBN 978-963-318-717-3 fűzött
neutrínó - részecskefizika
539.123
[AN 3719490]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2018.
Köthe, Rainer (1948-)
Experimentier-Buch (magyar)
   Kísérletek könyve / írta Rainer Köthe ; rajz. Daniel de Latour és Manfred Tophoven ; [ford. Frenkel Attila és Nagy Gabriella]. - 5. utánny. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 126, [1] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-9657-74-8 fűzött : 3670,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3723152]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8249 /2018.
   Környezet és energia : hatékony termelés, tudatos felhasználás / szerk. Lázár István ; [... kiad. az MTA DTB Földtudományi Szakbizottság]. - Debrecen : MTA DTB Földtud. Szakbiz., 2018. - 281 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7064-36-4 fűzött
éghajlatváltozás - környezeti tudatosság - megújuló energiaforrás - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 504.03 *** 620.9
[AN 3720920]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2018.
Schweitzer Ferenc (1939-)
   Tanulmányok a geomorfológia, a geokronológia, a hidrogeográfia és a Mars-kutatás területéről / Schweitzer Ferenc. - Budapest : MTA CSFK Földrajztud. Int., 2017. - 236 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 73.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-54-0 kötött
Mars - geomorfológia - geokronológia - vízrajz
551.4 *** 551.7 *** 556.53 *** 523.43
[AN 3720321]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8251 /2018.
Farkas Róbert (1983-)
   Első könyvem az univerzumról : hogyan születnek a csillagok? / Farkas Róbert. - 3. kiad. - Budapest : Kolibri, 2018, cop. 2017. - [36] p. : ill., színes ; 16x22 cm. - (Eszes róka meséi ; 1.)
ISBN 978-963-437-043-7 kötött : 1999,- Ft
világegyetem - gyermekkönyv - képeskönyv
524.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3723550]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8252 /2018.
   Knowledge system of the biomedical program for secondary school students at Szeged Scientists Academy / [ed. by Sándor Bán] ; [publ. by Foundation for the Future of Biomedical Sciences in Szeged]. - Szeged : Found. for the Future of Biomedical Sciences in Szeged, 2018. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-8626-7)
Szeged - orvosbiológia - tehetséggondozás - középiskolás
57.089 *** 376.545(439-2Szeged) *** 373.5
[AN 3719425]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2018.
Leaman, Louisa (1976-)
Tiger rescue (magyar)
   A tigris-mentőakció : igaz történet / írta Louisa Leaman ; [ford. Szakács Szilvia]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Born free
ISBN 978-963-304-582-4 fűzött : 1900,- Ft
vadon élő állat - tigris - állatvédelem - memoár
599.742.7 *** 504.74.06(0:82-94)
[AN 3720063]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2018.
Szabóky Csaba
   Lepkék az abaúji és zempléni tájakon / Szabóky Csaba ; [megj. az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület kiadásában]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2018. - 298 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-294.
ISBN 978-963-89398-6-9 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - lepke - fauna - fényképalbum
595.78 *** 591.9(439.134)(084.12)
[AN 3720959]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8255 /2018.
   20 éve szabadon : a kecskeméti Kékkereszt Csoport jubileumi kiadványa / [főszerk. Bán Magdolna] ; [közread. a] Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány. - [Kecskemét] : Kecskeméti Kékkereszt Alapítvány, 2018. - 79, [1] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-00-1777-8 fűzött
Magyar Kékkereszt Egyesület. Kecskeméti Csoport
Magyarország - Kecskemét - református egyház - misszió - alkoholizmus - csoportterápia - memoár
613.81(0:82-94) *** 615.851.6 *** 364.272(0:82-94) *** 284.2(439)
[AN 3720223]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2018.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben / Bagdy Emőke. - 2. utánny. - [Budapest] : Szépmíves : Athenaeum, 2018, cop. 2016. - 282, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-606-2 kötött : 3490,- Ft
lélektan - művészetesztétika - jelkép
159.9 *** 7.01 *** 003.62
[AN 3724116]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2018.
Bergner, Thomas M. H. (1960-)
Burnout-Prävention (magyar)
   Burnout : a kiégés megelőzése 12 lépésben / Thomas M. H. Bergner ; [ford. Jászfalvi Norbert]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2018. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-327.
ISBN 978-963-9493-61-2 kötött : 6800,- Ft
munkalélektan - vezetés - kiégés
613.865 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3723524]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2018.
Blackburn, Elizabeth (1948-)
The telomere effect (magyar)
   A fiatalság titka : a telomer-hatás / ... Elizabeth Blackburn, Elissa Epel ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 442 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-816-7 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - telomeráz - enzim
613.2 *** 577.15
[AN 3720229]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2018.
Clark, Hulda Regehr (1928-2009)
The cure for all diseases (magyar)
   Meggyógyulhatsz : a betegségek valódi okai és gyógymódjai / Hulda Regehr Clark ; [ford. Fuferenda Márta, Kőrösi István, ... Papp Huba]. - 7. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2018. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88459-7-9 fűzött
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 3723678]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p.
[AN 3723681] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 286 p.
[AN 3723987] MARC

ANSEL
UTF-88260 /2018.
Csíki Mariann
   Jóga a boldog gyerekkorért : 108 gyakorlat az érzelmek útján / Csíki Mariann. - 2. kiad. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2018, cop. 2017. - 269 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-433-163-6 kötött : 4999,- Ft
mentálhigiénia - gyermek - jóga - torna
615.851.86 *** 613.865-053.2 *** 613.71
[AN 3723672]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2018.
Csíki Tamás (1968-)
   Eltűnt falusi világok : a 20. századi paraszti társadalom - az egyéni emlékezetekben / Csíki Tamás. - Budapest : L'Harmattan ; [Debrecen] : DE Néprajzi Tansz., 2018. - 276 p. ; 23 cm. - (Specimina ethnographica, ISSN 2560-2829)
Bibliogr.: p. 255-276.
ISBN 978-963-414-378-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - parasztság - magyar néprajz - oral history - kollektív emlékezet - 20. század
159.953 *** 316.63 *** 39(=945.11) *** 316.343.64(439)"19"
[AN 3720739]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2018.
Czöndör Katalin
   Elménk hatalma a testünk felett : kiegészítő természetgyógyászati terápiák tudományos megvilágításban / Czöndör Katalin. - [Pomáz] : BioMedical Centrum Kft., 2018. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-109.
ISBN 978-615-00-1650-4 fűzött : 3885,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3719480]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2018.
Czöndör Katalin
Elménk hatalma a testünk felett (román)
   Puterea minţii noastre asupra corpului : o perspectivă ştiinţifică asupra terapiilor naturiste complementare / Katalin Czöndör. - [Pomáz] : BioMedical Centrum Kft., 2018. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-109.
ISBN 978-615-00-1781-5 fűzött : 58 RON
természetgyógyászat
615.89
[AN 3719483]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2018.
Debreceni Fogászati Napok (19.) (2018)
   XIX. Debreceni Fogászati Napok : Debrecen, 2018. április 11-13. : programfüzet / [szervező Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE, [2018]. - 62 p. ; 22 cm
Előadáskivonatokkal. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-987-6 fűzött
fogászat - szájsebészet - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3720894]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2018.
Debrődi Gábor
   Hét évtized a magyarországi mentés történetéből : 70 éves az Országos Mentőszolgálat : jubileumi kiadvány / Debrődi Gábor. - Budapest : OMSZ, 2018. - 232, [12] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [237-239].
ISBN 978-615-00-1921-5 fűzött
Országos Mentőszolgálat
Magyarország - mentőszolgálat - történeti feldolgozás
614.88(439)(091)
[AN 3719813]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2018.
Egon and Ann Diczfalusy Foundation. Annual meeting (12.) (2018) (Budapest)
   12th Annual meeting of the Egon and Ann Diczfalusy Foundation : scientific programme and abstract book : Budapest, 11-12 May, 2018 / [ed. in chief Gábor Németh] ; [co-ed. Tamás Bitó, Petru Chitulea, Tihomir Vejnovic]. - Szeged : Egon and Ann Diczfalusy Found., 2018. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1550-7 fűzött
nőgyógyászat - konferencia-kiadvány
618.1 *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3720236]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2018.
   Az éhezés megszüntetése Magyarországon / [szerk. Fülöp Sándor]. - Budapest : Ökopolisz Alapítvány, 2018. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Országunk-világunk átalakítása ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89552-1-0 fűzött
éhezés - élelmiszer-ellátás - élelmiszer-fogyasztás - fenntartható fejlődés
616.393 *** 504.03 *** 338.439
[AN 3719279]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2018.
Feldmár András (1940-)
   Ellenállás / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-304-565-7 kötött : 2900,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3719404]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2018.
Gadó Klára
   Belgyógyászat nem belgyógyászoknak / írta Gadó Klára, Domján Gyula ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2017. - 267 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-96-2 fűzött
belgyógyászat - tankönyv
616(078)
[AN 3720315]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2018.
Kárpáti Boglárka
   Hogyan éld a saját életed? : önismereti útikönyv az élethez tudatos önfejlesztőknek / Kárpáti Boglárka. - [Erdőkertes] : [Mental Energy Bt.], cop. 2018. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1327-5 fűzött : 4990,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3719808]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2018.
Kiss T. Anna
   Énmárka : hogyan ne legyél százas?! / Kiss T. Anna. - [Budapest] : [Kiss. T. A.], cop. 2017. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-9852-9 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - vezetés - üzleti élet
613.865 *** 65.011.1 *** 65.013
[AN 3719684]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2018.
Kollár Anna
   Modern istennők kézikönyve : hogyan válaszd a szeretetet a félelem helyett, és éld álmaid életét? / [írta Kollár Anna]. - 5. utánny. - [Szolnok] : [Somogyi 2001 Kft.], 2018. - 214 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-7435-6 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3723266]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2018.
Konyári Hajnalka
   Szinergisztikus Materia Medica 30 szerre / Konyári Hajnalka. - [Balatonlelle] : Magánkiad., cop. 2017. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-[228].
ISBN 978-615-00-0181-4 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 615.32
[AN 3720314]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2018.
Leman, Kevin (1943-)
The birth order book (magyar)
   Születési sor(s)rend : személyiségünk születési sorrendünk tükrében / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 208, cop. 2014. - 331 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 978-963-288-197-3 fűzött : 3200,- Ft
személyiségtipológia - család - családi nevelés
159.923 *** 316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3723214]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2018.
Lemke, Bettina
Ikigai (magyar)
   Ikigai : találd meg az élet értelmét a mindennapokban : gyakorlati kézikönyv / Bettina Lemke ; [ford. Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9189-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3720122]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2018.
Living with voices (magyar)
   Hangokkal élni : 50 felépülés-történet / Marius Romme [et al.] ; [ford. Mérey Zsolt] ; [közread. az] Ébredések Alapítvány. - Budapest : Ébredések Alapítvány, 2018. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-615-00-1794-5 fűzött
hallucináció - gyógyulás - pszichoterápia - interjú
615.851 *** 616.89-008.428.5 *** 616-036.82(047.53)
[AN 3719978]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2018.
Magyar Andrológiai Társaság. Kongresszus (11.) (2017) (Kecskemét)
   A Magyar Andrológiai Társaság XI. kongresszusa : 2017. november 16-18., Kecskemét : programfüzet. - [Budapest] : MAT, [2017]. - 63 p. ; 21 cm
Előadásösszefoglalókkal
Fűzött
andrológia - konferencia-kiadvány
616.6 *** 616-055.1 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3720434]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2018.
Manson, Mark (1984-)
The subtle art of not giving a f*ck (magyar)
   A "lesz*rom" rafinált művészete : a tökéletes élet tökéletlen megközelítése / Mark Manson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 206 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-261-839-5 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3719416]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2018.
Millman, Dan (1946-)
Way of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos útja : az önismeret és a megvilágosodás felé / Dan Millman ; [ford. Bokor Klára]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 286, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-963-9 kötött : 3290,- Ft
életvezetés - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3722521]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2018.
   Onkológiai dietetika / [összeáll. Horváth Judit] ; [kiad. a Magyar Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete]. - Nyíregyháza : M. Rákellenes Liga Nyíregyházi Alapszervezete, 2018. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87940-2-4 fűzött
rákbetegség - táplálkozástudomány
616-006 *** 613.2
[AN 3720249]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2018.
Patak Gyöngyvér (1977-)
   Szoptass ügyesen! : gyakorlati útmutatások és lelki támasz az újszülött szoptatásához / Patak Gyöngyvér ; [ill. Czigány Tamás]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Szenna] : Palmimar Kft., cop. 2018. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-00-1095-3 fűzött : 1990,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 3722538]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2018.
Péter Mária
   Élet-cserepek / Péter Mária. - [Ózd] : Péter M., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1532-3 fűzött
művészetterápia - módszertan - csoportterápia - önismeret - mozaik
615.851.82 *** 615.851.6 *** 738.5 *** 616.89
[AN 3720867]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2018.
Siflis Olivér
Less fear more happiness (horvát)
   Manje straha, više sreće : [samo naprijed!] / Oliver Shiflish ; [prijevod ... Matija Vasić]. - Budapest : O. Shiflish, [2017]. - XVI, [2], 108 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-615-80683-8-3 fűzött : 95 HRK
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3720556]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2018.
Siflis Olivér
Less fear more happiness (szerb)
   Manje straha, više sreće : [prigrabi je!] / Oliver Šifliš ; [prevod ... Dragana Žigić]. - Budapest : O. Šifliš, [2017]. - XVI, [2], 108 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-615-80683-6-9 fűzött : 890 RSD
 (hibás ISBN 978-615-80683-8-3)
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3720552]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2018.
Takács Judit (1968-)
   Meleg század : adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez / Takács Judit ; [közread. az] ... MTA TK. - Budapest : Kalligram : MTA TK, 2018. - 252, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-[253].
ISBN 978-963-468-040-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Magyarország - társadalomtörténet - homoszexualitás - kriminalizáció - 20. század - esettanulmány
613.885(439)"19" *** 351.764(439)"19"
[AN 3721050]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2018.
Unlocking your family patterns (magyar)
   Családfánk titkai : hogyan változtassunk káros családi mintáinkon? / Henry Cloud [et al.] ; [ford. Mirnics Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2018. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-086-0 fűzött : 3200,- Ft
család - családterápia - szülő-gyermek kapcsolat
159.922.7 *** 265.5 *** 173 *** 364.044.24
[AN 3723211]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2018.
Varga Benedek
   A Semmelweis ikon / [szerző Varga Benedek] ; [kiad. az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár]. - [Budapest] : MNM Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Adattár, [2017]. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7107-25-2 fűzött
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század - orvostudomány
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 61
[AN 3720428]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2018.
Verwer, George (1938-)
More drops (magyar)
   Irgalmatlan zűrök irgalmas istene / George Verwer ; [ford. Kriszt Éva]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos, cop. 2018. - 122, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 117-[121].
ISBN 978-615-5772-03-0 fűzött
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3719447]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2018.
Westbrook, Susan
The five Tibetans yoga workshop (magyar)
   Öt tibeti jóga / Susan Westbrook ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2018. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-413-8 fűzött : 2490,- Ft
jóga
615.851.86 *** 294.527
[AN 3723170]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2018.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Love's executioner & other tales of psychotherapy (magyar)
   Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek / Irvin D. Yalom ; [ford. Biró Sándor és Nagy Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 334, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-473-9 kötött : 3450,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3723446]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8291 /2018.
Gábor Ferenc
   A sötétség zsoldosai : emlékek 2 / Gábor Ferenc ; [ill. Harsáczki György]. - Budapest : Magánkiad., 2017. - 135, [1] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - bányász - 20. század - magyar irodalom - memoár
622(439)(092)Gábor_F.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3720422]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2018.
Hennemann, Laura
Energie (magyar)
   Energia : ami a világot hajtja / Laura Hennemann ; [ford. Frenkel Attila]. - [Budapest] : Babilon, cop. 2018. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-283-4 kötött : 3200,- Ft
energia - ifjúsági könyv
620.9(02.053.2)
[AN 3723437]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2018.
Tudományos Diákköri Konferencia (47.) (2018) (Budapest)
   XLVII. Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2018. április 18. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanács. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2018]. - 224 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-449-081-4 fűzött
mérnöki tudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3719488]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8294 /2018.
   Avasi pincék mélyén / [szerk. Darázs Richárd]. - Miskolc : Avasi Borút Egyes., 2017. - 31 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Avasi értéktár, ISSN 2416-3406 ; 4.)
ISBN 978-963-12-7912-2 fűzött
Avas (Miskolc) - Miskolc - helytörténet - helyismeret - borászat - album
663.2(439)(234.373.4Avas) *** 943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc(084.1)
[AN 3720784]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2018.
   Dely Mátyás, a legendás hírű pusztai állatorvos / szerk. és írta Gencsi Zoltán ; ... kiad. Balmazújváros Város Önkormányzata ... - [Balmazújváros] : Önkormányzat, [2018]. - 100 p. : ill., részben színes ; 29x29 cm
ISBN 978-615-00-1778-5 kötött
Dely Mátyás (1830-1918)
Hortobágy
Magyarország - állatorvos - hétköznapi élet - állattenyésztés - szabadtartás - 19. század - századforduló - anekdota - történelmi forrás
636(439Hortobágy)"18" *** 308(439Hortobágy)"18"(0:82-36) *** 619(439)(092)Dely_M.(093)
[AN 3720821]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2018.
   Erdély : Kárpát-medencei borkalauz / [közread. a Földművelődésügyi Minisztérium]. - [Budapest] : FM, 2018. - 74 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70.
Fűzött
Erdély - borászat - borvidék
663.2(498.4)
[AN 3720525]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2018.
Korom Gábor
Neked ugatok (új kiadása)
   Még mindig neked ugatok! : kérdések és válaszok kutyatartóknak / Korom Gábor ; [ill. Köves Tamás]. - 4. bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Tükör Módszer Kft., cop. 2017. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0314-6 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7 *** 636.7.088
[AN 3720394]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2018.
Laskai M. Nelli
   Luna, szeretet a családban : [élet egy befogadott kölyökkel] / Laskai Nelli. - [Hódmezővásárhely] : Boldognak Lenni Kv., 2018. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1695-5 fűzött : 2590,- Ft
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3719449]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2018.
Maute, Christiane (1949-)
Homöopathie für Pflanzen (magyar)
   Növénygyógyítás homeopátiával : praktikus útmutató szoba-, balkon- és kerti növényekhez : tippek az adagolásra, a felhasználásra és a potenciaválasztásra / Christiane Maute ; [... Cornelia Maute kiegészítéseivel] ; [ford. Radványi Noémi]. - Budapest : Lyrikod Kft., 2018. - XII, 207 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-615-00-1078-6 kötött : 7000,- Ft
növénybetegség - növényvédelem - amatőr kertészkedés - homeopátia
632 *** 634 *** 615.015.32
[AN 3720007]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2018.
Molnár Zsolt
   Macskák nyers koszton / Molnár Zsolt. - Budapest : Molnár Zs., 2017. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-615-00-0735-9 fűzött : 4444,- Ft
macska - állattartás - nyers étrend
636.8
[AN 3720325]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2018.
Sztanó János
   A Fehértó halgazdálkodása / Sztanó János. - Kiskundorozsma : Petőfi S. Művel. Ház, 2018. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 20.)
ISBN 978-963-89241-8-6 fűzött
Kiskundorozsma - halgazdaság - haltenyésztés - történeti feldolgozás
639.3(439-2Szeged)(285.2Fehértó)(091)
[AN 3720221]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2018.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2017-ben. - Szarvas : SZIE Agrár- és Gazdaságtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2018. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 52.)
Tart.: Magágykészítés minőségének vizsgálata különböző talajállapotok mellett / Egri Norbert Zoltán. A gazdálkodók diverzifikációs tevékenységeinek elemzése / Szabadkai Andrea. - Bibliogr.
Fűzött
szántóföldi növénytermesztés - talajművelés - kisgazdaság - tudományos diákkör
633 *** 631.5 *** 631.115.11 *** 378.184
[AN 3720835]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2018.
   Változások kora 2 / [szerk. Somogyi Norbert, Radó Gábor, Gyuricza Csaba] ; [közread. a] Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. - Gödöllő : NAIK, 2018. - 327 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5748-07-3 kötött
mezőgazdaság - éghajlatváltozás - élelmezésbiztonság
63 *** 551.583 *** 338.439
[AN 3719398]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2018.
Varga Csilla
   Hagyma / írta Varga Csilla ; a képeket kész. Erhardt Domonkos. - Budapest : Csornay P., 2018. - 19 p. : ill., színes ; 10 cm. - (Útravaló, ISSN 2560-1849)
Papírzacskóban, zsinórral összekötve
ISBN 978-615-5857-01-0 fűzetlen : 1490,- Ft
hagyma - gyermekkönyv - képeskönyv
635.25/.26(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3719471]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2018.
Varga Csilla
   Paradicsom / írta Varga Csilla ; a képeket kész. Bakos Barbara. - Budapest : Csornay P., 2018. - 19 p. : ill., színes ; 10 cm. - (Útravaló, ISSN 2560-1849)
Papírzacskóban, zsinórral összekötve
ISBN 978-615-5857-00-3 fűzetlen : 1490,- Ft
paradicsom - gyermekkönyv - képeskönyv
635.64(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3719475]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8306 /2018.
Bereznay Tamás (1972-)
Mai magyar konyha (angol)
   Hungarian cookbook / [recipes Tamás Bereznay] ; [transl. Katalin Bódog]. - [Budapest] : Boook Publ., 2018. - 221, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89382-3-7 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3723649]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2018.
Ézsiás Rózsa (1910-2000)
   Süssünk-főzzünk ízletesen és gyorsan / Ézsiás Rózsa ; [szerk. Tóth Tibor] ; [közread. a] Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Jászfényszaruért Alapítvány. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes. : Jászfényszaruért Alapítvány, 2018. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80885-0-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3719406]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2018.
   Ízig varázs : korszerű családi étkek : téli ételek / [fotó Oravecz István] ; [közread. a] Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : CÖKA : Méry Ratio, 2018. - 53 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5700-48-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3720294]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2018.
Krivarics Ditta
   Régiből újat : bútorfelújítás mindenkinek / Krivarics Ditta. - 2. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018. - 174 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-433-393-7 kötött : 3999,- Ft
lakberendezés - bútor - felújítás
645.4 *** 747 *** 379.826
[AN 3722453]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2018.
Sipos Barbara
   Chefparade főzőiskola : a szakácskönyv / [szöveg Sipos Barbara, Kócsa László]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Chefparade Kft., 2018. - 200, [1] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80805-1-4 kötött : 5990,- Ft
ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3723471]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8311 /2018.
Kendrick, Stephen
The love dare (magyar)
   Merj szeretni! / Stephen & Alex Kendrick Lawrence Kimbrough-val ; [közread. az] Immanuel. - 2. kiad. - Szombathely : Immanuel, cop. 2018. - VII, 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-94-4 fűzött : 2790,- Ft
szeretet - házasság
177.61 *** 265.5
[AN 3723716]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2018.
László Ervin (1932-)
The intelligence of the cosmos (magyar)
   A kozmosz intelligenciája : miért vagyunk a világon? : új válaszok a tudományok határmezsgyéjéről / László Ervin. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2018. - 194 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-564-753-6 kötött : 4500,- Ft
tudományfilozófia - kozmológia
165 *** 113/119
[AN 3719246]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8313 /2018.
   Apostoli atyák / szerk. Vanyó László ..., Perendy László. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 455 p. ; 19 cm. - (Ókori keresztény írók, ISSN 2560-0648 ; 1.)
Bibliogr.: p. 411-427.
ISBN 978-963-277-706-1 kötött : 3000,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom - ókori görög irodalom - ókori latin irodalom
276 *** 871-97(082)=945.11 *** 875-97(082)=945.11
[AN 3720291]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2018.
Augustinus Aurelius (354-430)
Enarrationes super psalmos (magyar)
   Zsoltármagyarázatok / Szent Ágoston ; [ford. Diós István]. - Budapest : Jel, 2017-. - 24 cm
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3664745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 54-70. zsoltár. - 2017. - 380 p.
ISBN 978-615-5147-75-3 kötött : 3900,- Ft
[AN 3720334] MARC

ANSEL
UTF-88315 /2018.
Balog Zoltán (1958-)
   Mert tiéd az ország I : Balog Zoltán válogatott igehirdetései / szerk. Révész Judit és Bíró Éva ; [közread. a] Barankovics Alapítvány. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2017. - 305 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80898-0-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3720382]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2018.
Benedek Csaba
   Reformáció 500: fejezetek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei reformáció múltjából és jelenéből : a reformáció népi kultúrára gyakorolt hatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében / Benedek Csaba ; [kiad. Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich J. Múz., 2018. - 150 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-148.
ISBN 978-963-9273-90-0 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - református egyház - magyar néprajz - néphit - tárgyi néprajz - templomi berendezés
284.2(439.169) *** 398.3(439.169) *** 247
[AN 3721078]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2018.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2018. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-933-8 kötött : 3700,- Ft
22.04=945.11
[AN 3724129]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2018.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (magyar)
   Zsoltároskönyv / [ill. Kárpáti László] ; [kiad. a Görögkatolikus Metropólia]. - Debrecen : Görögkatolikus Metropólia, 2018. - 199 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-1842-3 kötött
223.2.04=945.11
[AN 3720931]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2018.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 683 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-277-497-8 kötött
225.04=945.11
[AN 3723972]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2018.
Brentano, Clemens (1778-1842)
Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus (magyar)
   A mi Urunk, Jézus Krisztus keserves kínszenvedése / Emmerick Anna Katalin [látomásait] feljegyezte Clemens Brentano ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-726-9 kötött : 3000,- Ft
szenvedéstörténet - látomás
232.96 *** 248.213
[AN 3720066]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2018.
Burrows, Ruth
Love unknown (magyar)
   ismeretlen szeretet / Ruth Burrows ; [ford. Gőczéné Erdő Zsuzsa]. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2017. - 172 p. ; 20 cm. - (Együtt az Egyetlennel)
ISBN 978-615-5147-79-1 fűzött : 1900,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3720359]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2018.
Dér Katalin (1949-)
   Próféciák a Messiásról / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2018. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-927-4 fűzött : 3400,- Ft
prófécia - bibliamagyarázat
22.07
[AN 3719297]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2018.
Dienes Dénes (1956-)
   A Tiszáninneni Református Egyházkerület története : a kezdetektől a türelmi rendeletig / Dienes Dénes. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 506 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 493-505.
ISBN 978-615-5787-03-4 fűzött
Tiszáninneni Református Egyházkerület
református egyház - egyháztörténet - 16. század - 17. század - 18. század
284.2(439-03Tiszáninneni_Egyházkerület)"15/17"
[AN 3720854]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2018.
Dolhai Lajos (1952-)
   Az ókeresztény egyház liturgiája : a liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tükrében / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2017. - 208 p. ; 20 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-80-7 fűzött : 2100,- Ft
patrológia - ókeresztény irodalom története - egyházi szertartás
276 *** 82(091)-97"00/04" *** 281
[AN 3720351]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2018.
Ebaugh, Helen Rose (1942-)
The Gülen movement (magyar)
   A Gülen-mozgalom : egy, a mérsékelt iszlámban gyökerező civil mozgalom szociológiai elemzése / Helen Rose Ebaugh ; Lőrincz András ford. ; [közread. a] ... Dialóg Platform Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : Dialóg Platform Egyes., 2018. - 187 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 177-187.
ISBN 978-963-414-356-7 fűzött : 1990,- Ft
Gülen, Fethullah (1941-)
Törökország - iszlám - imám - vallási mozgalom - 20. század - 21. század
297(560) *** 297(560)(092)Gülen,_F.
[AN 3721109]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2018.
   Engesztelő imaóra : magánhasználatra / [közread. a] Szeretetláng Mozgalom. - Budapest : Szeretetláng Mozgalom, 2018. - 63 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89997-2-6 fűzött
ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 3722546]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2018.
   Evangélikus énekeskönyv : a Magyarországi Evangélikus Egyház énekeskönyve. - 20. kiad. - Budapest : Luther, 2018. - 808 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 978-963-9571-45-7 kötött : 1650,- Ft
evangélikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.1
[AN 3723962]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2018.
   Görögkatolikus kánoni látogatások Szabolcs vármegyében, 1816-1824 : forráskiadvány: latin nyelvű jegyzőkönyvek és magyar nyelvű fordításai / szerkesztők Nyirán János, Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna ; [bev. tanulmány Dobos András] ; [ford. Damásdi Zoltán és Simon Katalin]. - Debrecen : Hajdúdorogi Főegyházmegye, 2017. - 515, [4] p. ; 25 cm. - (A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, ISSN 1588-9718 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5548-05-5 kötött
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - 19. század - történelmi forrás
281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)(093)"1816/1824"
[AN 3720975]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2018.
Gulley, Norman (1933-)
Preparation for the end time (magyar)
   Felkészülés a végidőre / írta Norman Gulley ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2018. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-60-5 fűzött
világvége - bibliamagyarázat
236 *** 22.07
[AN 3719673]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2018.
Gulley, Norman (1933-)
Preparation for the end time (magyar)
   Felkészülés a végidőre : tanítói melléklet / írta Norman Gulley ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2018. - 88 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Fűzött
világvége - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
236 *** 22.07(072)
[AN 3719675]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2018.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jöjj, éltető lélek! / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 170, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-762-8 fűzött : 2200,- Ft
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 3719691]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2018.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The Bible way to receive the Holy Spirit (magyar)
   A Szent Szellem keresztség bibliai módja / Kenneth E. Hagin ; [ford. Gulyás Csilla]. - [Budapest] : Faithline, 2018. - 44, [3] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-00-1181-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3719687]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2018.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
In Him (magyar)
   Krisztusban / Kenneth E. Hagin ; [ford. Gulyás Csilla]. - [Budapest] : Faithline, 2018. - 42, [1] p. ; 14 cm
ISBN 978-615-00-1036-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3719689]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2018.
   A hit megtartó ereje : az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen : kiállítási katalógus / szerk. Angi János ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2018. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Debrecenben, 2017. dec. 4 - 2018. márc. 31. között rendezték. - A képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5560-17-0 fűzött
Erdély - Debrecen - reformáció - egyháztörténet - 16. század - magyar történelem - kiállítási katalógus
284(439-2Debrecen)"15" *** 943.921"15" *** 061.4(439-2Debrecen) *** 284(439.21)"15"
[AN 3720297]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2018.
Hodász András (1981-)
   Praliné a léleknek : András atya válaszol / Hodász András. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 154, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-359-2 kötött : 2200,- Ft
életvezetés - fiatalkorú - vallásos irodalom - ifjúsági könyv
244(02.053.2) *** 613.865-053.6
[AN 3719423]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2018.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - 4. kiad. - Budapest : Luther, 2018. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 1290,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3723522]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2018.
   A Jézus-ima és a keleti szerzetesség : imaélet a monostorban és azon kívül / szerk. Baán Izsák [et al.]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk., 2018. - 185 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 9.)
A Budapesten, 2015. febr. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 173-185.
ISBN 978-615-5073-63-2 kötött
keleti egyház - keleti keresztény szerzetesség - imádkozás
281.5 *** 271 *** 248.143
[AN 3720533]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2018.
Keller, Tim (1950-)
The reason for God (magyar)
   Hit és kételkedés : meggyőző érvek Isten mellett / Timothy Keller ; [ford. Daray Erzsébet]. - 2. jav. kiad., utánny. - Kolozsvár : Koinónia ; Budapest : Harmat, 2018. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-077-8 fűzött : 3200,- Ft : 49 RON
ISBN 978-973-165-056-2
vallásos irodalom
244
[AN 3723195]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2018.
Kerényi István (1925-201?)
   Csodás kalandok Jézussal : Lajos atya és testvére küzdelmei, örömei, győzelmei / Kerényi István és Kerényi Lajos. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 117, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-760-4 fűzött : 1280,- Ft
Magyarország - pedagógus - katolikus pap - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Kerényi_L.(0:82-94) *** 37(439)(092)Kerényi_I.(0:82-94)
[AN 3719697]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2018.
Kiss Ferenc (1889-1966)
   Isten beszéde élő és ható : "kérem önöket, akinek van füle, hallja meg!" : dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor válogatott igehirdetései. - Budapest : Evangéliumi K., [2017]-. - 20 cm
prédikáció
252
[AN 3719519]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2018. - 204 p.
ISBN 978-615-5624-33-9 fűzött
[AN 3719520] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2017. - 229 p. : ill.
ISBN 978-615-5624-32-2 fűzött
[AN 3720234] MARC

ANSEL
UTF-88341 /2018.
Kovács Géza (1925-)
   Mesélek az életemről / Kovács Géza ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2017. - 277 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5446-32-0 fűzött
Kovács Géza (1925-)
Magyarország - protestáns lelkész - baptista egyház - 20. század - 21. század - memoár
286.15(439)(092)Kovács_G.(0:82-94)
[AN 3720424]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2018.
Krämer-Kost, Gabriele (1959-)
Anna feiert ein Fest (magyar)
   Anna elsőáldozó lesz / Gabriele Krämer-Kost ; [ill. Tanja Husmann] ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2018. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-98-1 kötött : 2000,- Ft
szentáldozás - gyermekkönyv
265.3(02.053.2)
[AN 3719397]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2018.
Legeza László (1952-)
   Rágalmak és valóság : érvelések a katolikus egyházat érő néhány rágalom ellen : [sötét középkor, keresztes háborúk, inkvizíció, fényűzés, cölibátus, pedofília, politizálás] / Legeza László. - Budapest : Ecclesia Szövetkezet, 2018. - 127 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-363-387-8 fűzött
katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
282(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3723167]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2018.
   "Légy hű mindhalálig..." : a hitvalló egyház magyar mártírjai / [... szerk. Máthé Áron, Soós Viktor Attila] ; [közread. a Nemzeti Emlékezet Bizottsága]. - Budapest : NEB, [2017]. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - katolikus pap - protestáns lelkész - szerzetes - mártír - állami terror - 1945 utáni időszak
282(439)(092)"19" *** 284.2(439)(092)"19" *** 271(439)(092)"19" *** 323.282(439)"194/195"
[AN 3719410]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2018.
   Lélekkel és értelemmel II : az új református énekeskönyv előkészítő füzete : 92 új ének / kiad. a Magyarországi Református Egyház. - Budapest : Mo. Református Egyh., 2018. - 127 p. : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 979-0-9005256-1-1 fűzött
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 3720220]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2018.
   Lelkeket keressetek : jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira / [a fényképeket kész. Papp Ágoston, Deli Gábor és Erdős Zsolt] ; [kiad. Szent József Plébánia ...]. - Egyek : Szt. József Plébánia, 2018. - 117 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-00-0890-5 fűzött
Egyeki Római Katolikus Egyházközség
Egyek - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Egyek)(091)
[AN 3720546]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2018.
McDowell, Josh (1939-)
More than a carpenter (magyar)
   Több mint ács / Josh McDowell, Sean McDowell ; [ford. Novák György] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 203 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-17-7 fűzött
krisztológia - dogmatika - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3723723]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2018.
Morice, Henri (1873-1965)
L'âme de Jésus (magyar)
   Jézus Krisztus személyisége / Henri Morice ; [ford. Nagy Lászó] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Jav., átd. kiad. - Marosszentgyörgy : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2017. - 299 p. ; 24 cm
Megj. "Jézus lelke" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-78-4 fűzött : 2700,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3720366]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2018.
   Múltidéző emlékkönyv : a Túrkevén és Kuncsorbán szolgált református lelkészek küzdelméről, életéről és családjáról / [szerk. Sallai Károlyné] ; [kiad. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2017. - 100 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80894-0-1 kötött
Túrkeve - Kuncsorba - református egyház - protestáns lelkész - életrajz - történeti feldolgozás
284.2(439-2Túrkeve)(091)(092) *** 284.2(439-2Kuncsorba)(091)(092)
[AN 3720338]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2018.
Nádasdy Pál (1598-1633)
Áhitatos és buzgó imádságoc (új kiadása)
   Imádságok a reformáció korából : Nádasdy Pál: Áhítatos és buzgó imádságok / [sajtó alá rend. és bev.] Takács-Reichardt Gabriella. - Sárvár : Nádasdy F. Múz., 2017. - 272 p. ; 19 cm. - (A Nádasdyak hagyatéka, ISSN 2630-9106 ; 1.)
Bibliogr.: p. 81-87.
ISBN 978-963-89848-7-6 fűzött
imakönyv
243
[AN 3721036]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2018.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2018 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2018 / Vincenzo Paglia. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2018. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-414-387-1 fűzött : 3990,- Ft
bibliamagyarázat - imakönyv
22.07 *** 243
[AN 3721044]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2018.
Pusztai Ferenc
250 éves a letenyei Szentháromság templom (új kiadása)
   235 év : a Letenyei R. K. Egyházközség története valamint Zajk és Kistolmács filiák bemutatása, 1781-2016 / Pusztai Ferenc. - Átd., bőv. kiad. - [Letenye] : Mura Grafika, 2018. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-00-1507-1 kötött
Letenyei Római Katolikus Egyházközség
Letenye - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Letenye)(091)
[AN 3720769]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2018.
Ravasio, Eugenia Elisabetta (1907-1990)
   A mennyei Atya szól szeretett gyermekeihez : Eugénia Elisabetta Ravasio nővérnek adott imák kivonata engesztelők részére. - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 27 p. ; 21 cm
Fűzött
ima
243
[AN 3720348]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2018.
Sarah, Robert (1945-)
La force du silence (magyar)
   A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben / Robert Sarah bíboros ; [riporter] Nicolas Diat ; [ford. Barsi Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-737-5 fűzött : 2800,- Ft
Guinea - bíboros - 20. század - 21. század - interjú - elmélkedés
282(665.2)(092)Sarah,_R.(047.53) *** 242
[AN 3720273]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2018.
Szatmári Emília
   "Közegyházi életünk sodrában" : Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében / Szatmári Emília. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345)
Bibliogr.: p. 191-197. - Összefoglalás angol nyelven
Koncz Sándor (1913-1983)
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század
284.2(439)(092)Koncz_S.
[AN 3720728]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2018.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Jézussal kettesben : Szent Ignác-i lelkigyakorlatok mindenkinek / Szentmártoni Mihály. - Kecskemét : Korda, 2018. - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5045-89-9 fűzött : 2000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3719335]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2018.
Tarnai Béla (1917-2003)
   Kedves híveim! : Tarnai Béla esperes, plébános Pataki Egyházközséghez kötődő szentbeszédei / [szerk., a szöveget gond. és a kötetet kiad. Kovács László]. - [Budapest] : Kovács L., [2018]. - 537 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Pataki helytörténeti források, ISSN 2630-8231 ; 1.)
ISBN 978-615-00-0980-3 fűzött
Magyarország - katolikus pap - 20. század - prédikáció
282(439)(092)Tarnai_B. *** 252
[AN 3720320]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2018.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Everything starts from prayer (magyar)
   Minden az imával kezdődik : Teréz anya elmélkedései a lelki életről, vallási hovatartozástól függetlenül mindenkinek / összeáll. Anthony Stern ; Larry Dossey előszavával ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 180, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-971-8 kötött : 2999,- Ft
lelki élet - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
248.143 *** 244(0:82-84) *** 248.3
[AN 3719338]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2018.
   Tiszántúli Református Egyházkerület V : Szatmári Református Egyházmegye I. / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : M. Református Egyh. Gyűjt. Tcs., 2017. - 340 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 39.)
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-615-5853-00-5 fűzött
református egyház - kegytárgy - keresztény művészet - jegyzék
284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület) *** 284.2(439-03Szatmári_egyházmegye) *** 247(083.8)
[AN 3720988]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2018.
   Tiszántúli Református Egyházkerület VI : Szatmári Református Egyházmegye II. / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : M. Református Egyh. Gyűjt. Tcs., 2017. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 40.)
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-615-5853-01-2 fűzött
református egyház - kegytárgy - keresztény művészet - jegyzék
284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület) *** 284.2(439-03Szatmári_egyházmegye) *** 247(083.8)
[AN 3721073]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2018.
Ugrai János (1977-)
   A Tiszáninneni Református Egyházkerület története : a türelmi pátenstől a protestáns pátensig / Ugrai János. - Sárospatak : Hernád, 2017. - 300 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 276-291.
ISBN 978-615-5787-04-1 fűzött
Tiszáninneni Református Egyházkerület
református egyház - egyháztörténet - 18. század - 19. század
284.2(439-03Tiszáninneni_Egyházkerület)"17/18"
[AN 3720846]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2018.
   Ünnepeink : jubileumi kötet Spányi Antal püspökké szentelésének huszadik, székesfehérvári megyéspüspöki kinevezésének tizenötödik évfordulójára / [szerk. Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm., 2018. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 12.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-87898-9-1 fűzött
katolikus egyház - keresztény ünnep - fényképalbum
282(439-03Székesfehérvári_egyházmegye) *** 264-041(084.12) *** 398.33
[AN 3720302]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2018.
Whitney, Donald S. (1954-)
Spiritual disciplines for the Christian life (magyar)
   A keresztyén és a lelki fegyelem / Donald S. Whitney ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad. - Budapest : KIA, 2018. - 336 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86009-9-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3723199]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2018.
Xavier, Francisco Cândido (1910-2002)
Paulo e Estêvão (magyar)
   Pál és István : történelmi regény : szellemvilágból diktálta Emmanuel / Francisco Cândido Xavier ; eszperantóból ford. Szabadi Tibor J. - [Nagykanizsa] : [Szabadi T.], 2018. - 539 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1135-6 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3719757]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2018.
Ziegler Ágnes
   A brassói Fekete templom : reformáció és renováció : felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben / Ziegler Ágnes. - Brassó ; Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 319 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 299-310. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 978-963-9987-27-2 fűzött : 7490,- Ft : 25 EUR
Brassó - templom - egyháztörténet - evangélikus egyház - felújítás - 18. század - művelődéstörténet
284.1(439.21-2Brassó)(091) *** 726.54(439.21-2Brassó)(091) *** 930.85(439.21-2Brassó) *** 72.025.4(439.21-2Brassó)"17"
[AN 3720198]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8366 /2018.
Csák János (1962-)
A társadalmi jövőképesség normatív koncepciója (angol)
   Social futuring - a normative framework / János Csák. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 2/2018)
Bibliogr.: p. 26-31.
ISBN 978-963-503-679-0 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi változás
303 *** 008.2 *** 316.42
[AN 3719554]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2018.
Gál Róbert Iván (1962-)
   Felkészülés a társadalom idősödésére : esettanulmány a demográfiai jövőképesség tárgykörében / Gál Róbert Iván, Radó Márta. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 40 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/11.)
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 978-963-503-689-9 fűzött
jövőkép - társadalomtudományi kutatás - demográfia - társadalmi hatás - népesség elöregedése
303 *** 008.2 *** 316.4.063 *** 314.9-053.9
[AN 3719565]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2018.
Gréban, Quentin (1977-)
   Szeretlek, anya! : 31 őszinte vallomás / Quentin Gréban. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 62, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-502-2 kötött : 4490,- Ft
Belgium - anyaság - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - antológia
316.37-055.52-055.2(0:82-822) *** 894.511-822 *** 76(493)(092)Gréban,_Q.
[AN 3720040]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2018.
   International and cross-border activities of the Hungarian Academy of Arts, 2012-2017 / [ed. Ágnes Komlóssy] ; [publ. by the] MMA Hungarian Academy of Arts. - Budapest : MMA, 2018. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5869-08-2 fűzött
Magyar Művészeti Akadémia
Magyarország - művészeti akadémia - testülettörténet - külkapcsolat - művészeti élet - 21. század
316.7(439)"201" *** 061.12(439)"201"
[AN 3720201]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2018.
Kocsis Tamás (1972-)
Véges föld, végtelen ambíció: jövőképesség és fenntarthatóság társadalomtudományi alapon (angol)
   Finite earth, infinite ambitions: social futuring and sustainability as seen by a social scientist / Tamás Kocsis. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Social Futuring Center, 2018. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Working paper series / Corvinus University of Budapest Social Futuring Center, ISSN 2560-2357 ; 6/2018)
Bibliogr.: p. 36-41.
ISBN 978-963-503-683-7 fűzött
jövőkép - társadalomtudományi kutatás - társadalmi változás - fenntartható fejlődés
303 *** 008.2 *** 316.42 *** 504.03
[AN 3719558]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2018.
   Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí / eds. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová a József Demmel. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. - 253 p. ; 20 cm. - (Kor/ridor knihy, ISSN 2064-7727 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5615-70-2)
magyarországi szlovákok - identitás - vallásosság - 19. század - 20. század
316.63(=854)(439)"18/19" *** 248.3(=854)(439)"18/19"
[AN 3719506]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2018.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IX : Balatonalmádi, 2017 / szerk. Gabos Erika. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2018. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89962-3-7 fűzött
ifjúságszociológia - tömegtájékoztatási eszköz - internet - konferencia-kiadvány
316.774 *** 159.922.7 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Balatonalmádi) *** 316.37-053.2
[AN 3720093]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2018.
Perczel Forintos Dóra (1960-)
   Tudatosság, mint a jövőképesség záloga / Perczel-Forintos Dóra. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 28 p. ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/12.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 978-963-503-693-6 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi tervezés - mentálhigiénia - lélektan
303 *** 008.2 *** 316.42 *** 613.865 *** 159.9
[AN 3719575]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2018.
Rochlitz Tibor
   A zsiráf, a sakál és a keresztények : fedezzük fel az erőszakmentes kommunikációt! / Rochlitz Tibor, Rochlitz Zsuzsa. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2018. - 313 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 300-304.
ISBN 978-963-442-010-1 fűzött : 3200,- Ft
kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia - vallásos irodalom
316.77 *** 244 *** 316.647.5
[AN 3719384]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2018.
   A szégyen reprezentációi / Balogh László Levente, Horváth Andrea, Pabis Eszter szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 185 p. ; 21 cm. - (Cultura animi, ISSN 2415-9328 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-686-2 fűzött
szégyen - társadalmi viselkedés - szociálpszichológia - társadalmi norma - társadalmi erkölcs - vallási erkölcs - kultúraszociológia
316.6 *** 159.942 *** 316.754 *** 172 *** 241 *** 316.7
[AN 3719479]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2018.
Szepesi Balázs (1974-)
   Kik lehetnek a jövőképesség kulcsszereplői? / Szepesi Balázs. - Budapest : BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközp., 2018. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Műhelytanulmány - sorozat / Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont, ISSN 2560-1997 ; 2018/7.)
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-503-677-6 fűzött
társadalomtudományi kutatás - jövőkép - társadalmi tőke - társadalmi változás - társadalmi viselkedés
316.663 *** 303 *** 008.2 *** 316.42
[AN 3719562]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2018.
   "Vászonról ránk néztek" : a könnyűzene és a film egymásra hatása a Kádár-korszakban : a Cseh Tamás Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogramjának konferenciája / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2017. - 137, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Cseh Tamás Program könyvek, ISSN 2498-4604)
A Budapesten, 2017. jún. 21-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9879-6 fűzött
Magyarország - kulturális politika - filmművészet - könnyűzene - Kádár-korszak
316.7(439)"196/198" *** 323:008(439)"196/198" *** 791.43(439)"196/198" *** 78.067.26.036.7(439)"196/198"
[AN 3720450]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8378 /2018.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Hamupipőke Facebook-profilja : [meseterápiás esetek] / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 269, [1] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-749-5 kötött : 3499,- Ft
meseterápia - népmese - esettanulmány
398.21(=00) *** 615.851.82
[AN 3720020]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2018.
Dillow, Linda (1943-)
Gift-wrapped by God (magyar)
   Érdemes várni / Linda Dillow és Lorraine Pintus ; [ford. Jakó Rita] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2018. - 250 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-33-1 fűzött
nemi erkölcs - vallási erkölcs - szerelem
392.6 *** 241 *** 176
[AN 3723201]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2018.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 4. / ... vál., a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-415-932-2 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3723687]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8381 /2018.
Balog Zoltán (1958-)
   Mert tiéd az ország II : Balog Zoltán válogatott politikai beszédei / szerk. Révész Judit ; [közread. a] Barankovics Alapítvány. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2017. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80898-1-4 kötött
Magyarország - politikus - 21. század - előadóbeszéd
32(439)(092)Balog_Z.(042.5)
[AN 3720392]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2018.
Földes György (1952-)
   Ívek és töréspontok : gazdaság, politika, ideológia 1945 után : tanulmányok / Földes György. - Budapest : Napvilág, 2018. - XV, [1], 368 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-84-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - gazdaságtörténet - eszmetörténet - 1945 utáni időszak
32(439)"1945/198" *** 943.9"1945/1989" *** 338(091)(439)"1945/198" *** 321.01
[AN 3718665]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2018.
Földes György (1952-)
   Kádár János / Földes György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Sorsfordítók a magyar történelemben)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-09-9028-8 kötött : 1790,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Kádár-korszak - 20. század
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"195/198"
[AN 3719998]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2018.
Kósa András (1975-)
   Orbán Viktor : "a káosz embere" / Kósa András. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 299, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5761-47-8 fűzött : 2990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 323(439)"198/201"
[AN 3719417]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2018.
Kövér Tibor Ferenc
   Katedrálisok : közpolitika, pénzvilág és a közerkölcs - amikor eltávoznak az Istenek / Kövér Tibor Ferenc. - Üllő : Cégér, 2018. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1572-9 fűzött
politikai filozófia - gazdasági erkölcs - szociáletika - globalizáció - pénzügy
321.01 *** 330.16 *** 336.7 *** 339.7 *** 172
[AN 3719738]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2018.
   A magyarországi zsidóság története / szerk. Róna Tamás és Mezei Mónika. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 148 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-277-715-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - zsidóság - nemzettörténelem - zsidó vallás
323.1(=924)(439)(091) *** 943.9(=924) *** 296(439)(091)
[AN 3720191]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2018.
Mayer Antal (1938-2008)
   Én már választottam hazát.. : egy bácskai családtörténet és más, összegyűjtött írások / Mayer Antal ; vál., sajtó alá rend., ... a jegyzeteket és az előszót írta Mayer János. - Budapest : Személyes Történelem, 2018. - 371 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5758-10-2 fűzött : 3490,- Ft
Bácska - hétköznapi élet - magyarországi svábok - kitelepítés - második világháború - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
325.254(=30)(439)"194"(0:82-94) *** 316.347(=30)(439.2-13)"194"(0:82-94) *** 929(439)"19"(0:82-94)
[AN 3721059]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2018.
Murray, Douglas (1979-)
The strange death of Europe (magyar)
   Európa furcsa halála : bevándorlás, identitás, iszlám : mit tartogat számunkra a jövő? / Douglas Murray. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018. - 367 p. ; 22 cm
Ford. Seress Ákos. - Bibliogr.: p. 331-353.
ISBN 978-963-447-133-2 kötött
Európai Unió - bevándorlás - menekültügy - migráció - identitás - iszlám - 21. század
325.14(4-62) *** 341.43(4-62)"201" *** 316.63(4)"201" *** 297
[AN 3724000]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2018.
   "Őr és úr" : Borbély Imrétől búcsúznak barátai és harcostársai / [fel. szerk. Szakács Árpád]. - Köröstárkány ; Kápolnásnyék ; [Budapest] : Kárpátia Stúdió, 2018. - 192 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-21-0 fűzött : 1990,- Ft
Borbély Imre (1948-2017)
Erdély - politikus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
32(498)(=945.11)(092)Borbély,_I.
[AN 3719678]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2018.
   Regards nouveaux sur les défis d'avenir : etudes diverses des étudiants de l'Université de Szeged, inscrits dans le Master francophone en études internationales / [réd. Kitti Pollák]. - Szeged : Centre univ. francophone de l'Univ. de Szeged, 2018. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers du Centre universitaire francophone, ISSN 2498-5120 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0942-1 fűzött
Európai Unió - európai integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3719450]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2018.
Tóth Csaba (1979-)
   A sci-fi politológiája / Tóth Csaba. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2016. - 326, [1] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-797-7 kötött : 3699,- Ft
politológia - műfajelmélet - utópia - filmművészet - sci-fi - műelemzés
32.001 *** 82.01-312.9 *** 791.43-312.9(100)
[AN 3724102]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2018.
Ulfkotte, Udo (1960-2017)
Grenzenlos kriminell (magyar)
   Határtalan bűnözés : amit a politika és a tömegmédia a migránsok bűncselekményeiről elhallgat előlünk / Udo Ulfkotte, Stefan Schubert. - [Budapest] : Pesti Srácok.hu : GerillaPresS, cop. 2018. - 336 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1745-7 kötött : 3990,- Ft
Németország - bevándorló - bűnözés - iszlám - 21. század
325.14(430)"201" *** 341.43(4-62)"201" *** 343.97(430) *** 297
[AN 3719388]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8393 /2018.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - A 40. kötettől kiad. a Quintus Kiadó. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   37., 1353 / szerk. B. Halász Éva. - 2018. - 647, [2] p.
ISBN 978-615-80398-2-6 fűzött
[AN 3719419] MARC

ANSEL
UTF-88394 /2018.
   Arcképcsarnok a Tabajdról 1945. január 9-én málenkij robotra elhurcoltakról. - [Tabajd] : [Önkormányzat], 2018. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Tabajd Község Önkormányzata
ISBN 978-615-00-0790-8 fűzött
Tabajd - Szovjetunió - kényszermunka - helytörténet - helyi társadalom - második világháború - fényképalbum
943.9-2Tabajd"1945" *** 343.819.5(47)(=945.11)"1945" *** 929(439-2Tabajd)(084.12)
[AN 3719765]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2018.
Csizmadia Pál
   A Rákospalotai Evangélikus Egyház története és képes családfák, 1517-2017 / [Csizmadia Pál, Varga István]. - [Budapest] : Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet, 2017. - 192 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-9935-9 kötött
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség
Rákospalota - Budapest. 15. kerület - evangélikus egyház - egyházközség - családtörténet - történeti feldolgozás
929.52(439-2Rákospalota) *** 284.1(439-2Bp.XV.)(091) *** 929.52(439-2Bp.XV.)
[AN 3720463]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2018.
Demeter Zsófia (1950-)
   A derék város : Székesfehérvár anno... 3. = Die tapfere Stadt = The brave city / Demeter Zsófia. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2017. - 287 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 60.)
Bibliogr.: p. 279-287. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-5413-27-8 kötött
Székesfehérvár - helytörténet - művelődéstörténet - album
930.85(439-2Székesfehérvár) *** 943.9-2Székesfehérvár(084.1)
[AN 3720124]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2018.
   Európa és Magyarország Szent László korában / szerk. Bárány Attila, Pósán László. - Debrecen : [MTA], 2017. - 247 p. ; 24 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia. - A Debrecenben, 2017. máj. 11-12-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-865-2 fűzött
Magyarország - Európa - szent - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 11. század
943.9"10" *** 930.8(4)"10" *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3720877]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2018.
Granasztói György (1938-2016)
   Szabados szabadság : Granasztói György válogatott írásai / [vál. Granasztói Olga és Granasztói Péter] ; [szerk. Stamler Ábel, Granasztói Olga és Kodolányi Gyula] ; [szöveggond. Kiss István]. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2018. - 460 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
ISBN 978-615-5227-15-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - történész - életútinterjú - történettudomány - magyar történelem - 20. század - 21. század
930.1(439)(092)Granasztói_Gy.(047.53) *** 930.1 *** 943.9
[AN 3719987]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2018.
   Háborús hétköznapok II : tanulmánykötet / [szerk. Török Róbert, Závodi Szilvia] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum]. - Budapest : MKVM, 2018. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2016. nov. 10-11-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5021-17-6 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - magyar történelem - első világháború
943.9"191" *** 930.85(439)"191"
[AN 3720098]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2018.
Hahner Péter (1954-)
   100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2010. - 319 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-397-8 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 943.9 *** 930.85(100) *** 001.98
[AN 3722466]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2018.
Hahner Péter (1954-)
   Legújabb 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2015. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-361-9 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 930.85(100) *** 943.9 *** 001.98
[AN 3722467]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2018.
Hahner Péter (1954-)
   Újabb 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről - és mind rosszul tudod... / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2011. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-398-5 kötött : 3980,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.9 *** 943.9 *** 930.85(100) *** 001.98
[AN 3722465]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2018.
Hollósi Gábor (1976-)
   A pozsonyi hídfő : a Magyar - Csehszlovák Határrendező Bizottság tárgyalásai, 1947-1949 / Hollósi Gábor. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2017. - 205 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veritas füzetek, ISSN 2498-4493 ; 8.)
Bibliogr.: p. 181-186. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5721-33-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Csehszlovákia - történelem - magyar történelem - külpolitika - határkérdés - nemzetközi egyezmény - 1945 utáni időszak
943.9"1947/1949" *** 943.7"1947/1949" *** 327(439)"1947/1949" *** 341.24(439)"1947/1949"(093) *** 341.24(437)"1947/1949"(093) *** 327(437)"1947/1949"
[AN 3720312]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2018.
Hubay Pálné Bodon Gizella, D.
   Hubó és a hubói Hubay családok múltja és jelene családfákon keresztül / [... szerk., összeáll. D. Hubay Pálné Bodon Gizella és Bodon Gabriella]. - Gömörmihályfalva : [Égerszög] : ["Égerág" Alapítvány], 2018. - 116, 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. az "Égerág" Alapítvány. - Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-615-00-0455-6 kötött
Hubay család
Hubó - családtörténet - művelődéstörténet - helytörténet - családfa
929.52(437.6)Hubay *** 943.76-2Hubó *** 930.8(437.6)
[AN 3720874]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2018.
   Ige-idők : a reformáció 500 éve : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2017. április 26 - november 5. / [szerk. Kiss Erika, Zászkaliczky Zsuzsanna]. - Budapest : MNM, 2018. - 70, [1] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5209-85-7 fűzött
Magyarország - reformáció - egyháztörténet - protestantizmus - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
930.85(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2017" *** 284(439)(091)
[AN 3720170]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2018.
Lyublyanovics Kyra
   New home, new herds : Cuman integration and animal husbandry in medieval Hungary from an archaeozoological perspective / Kyra Lyublyanovics ; [publ. by the Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2017. - 337 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 259-285.
ISBN 978-615-5766-07-7 fűzött
régészet - néprajz - kunok - besenyők - legelőgazdálkodás - középkor
904(439)(=943.46) *** 39(=943.46)(439) *** 636.083.5(=943.46)(439)"12/15"
[AN 3719604]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2018.
   Ma is tanultam valamit / [szerk. Stöckert Gábor] ; [ill. Hernádi Levente, Merényi Dániel, Szarvas]. - 2. kiad. - [Budapest] : Index, cop. 2018. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3012-3 kötött : 4480,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3723442]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2018.
   Mária Terézia, a magyarok királynője, 1740-1780 / szerk. Gerő András és Nagy Beatrix ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2018. - 253 p., [6] t.. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2017. szept. 28-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-71-5 kötött : 3200,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Ausztria - uralkodó - 18. század
943.9(092)Mária_Terézia *** 943.6(092)Mária_Terézia
[AN 3723212]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2018.
Markó György (1954-)
Hellasztól a Práter utcáig (görög)
   Apo tīn Ellada stīn Ellada stīn odo Práter : o ellīnas īrōas tīs oyggrikīs epanastasīs : Antre Kōnstantinidīs, 1917-1956 / Gkiorgki Marko ; [metafrasī ... Andreas K. Oikonomoy]. - Voydapestī : Kornetas, [2017]. - 255, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5058-81-3 kötött
Konstandinidisz André (1917-1956)
katonatiszt - magyarországi görögök - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 355(439)(=774)(092)Konstandinidisz_A.
[AN 3720237]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2018.
Mészárovits Tamás
   Hajszálgyökerek : retúrjeggyel a Kárpát-medencébe / [írta ... Mészárovits Tamás]. - Budapest : Mészárovits T., 2018. - 184 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9520-7 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 3719782]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2018.
Pál Zsombor Szabolcs
   Portugália magyarországi megítélése a két világháború között / Pál Zsombor Szabolcs. - Budapest : Göncöl, cop. 2018. - 277, [1] p. ; 20 cm
Az előszó portugál nyelven is. - Bibliogr.: p. 255-[278]. - Összefoglalás portugál nyelven
ISBN 978-963-9183-92-6 fűzött
Magyarország - Portugália - történelem - politikatörténet - kapcsolattörténet - 20. század - két világháború közötti időszak
946.9"190/193" *** 323(469)"190/193" *** 327(469)"190/193" *** 327(439)"190/193"
[AN 3719682]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2018.
Palovics Lajos (1950-)
   Biatorbágy a kezdetektől az önkormányzatiságig : kalászatok / Palovics Lajos ; [közread. a] Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány. - Biatorbágy : Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2018. - 624 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-00-0869-1 kötött
Biatorbágy - helytörténet - helyismeret
943.9-2Biatorbágy *** 908.439-2Biatorbágy
[AN 3719440]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2018.
Pap Eliza (1986-)
   Kiskunok a nagy háborúban / [szerző Pap Eliza]. - Szeged : General Ny. ; [Móricgát] : [Önkormányzat], [2018]. - 152 p. : ill. ; 31 cm
Közread. Móricgát Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 148-152.
ISBN 978-615-00-1368-8 kötött
Kiskunság - hadtörténet - magyar történelem - helytörténet - hétköznapi élet - katona - hősi halott - első világháború - történelmi forrás - album
943.9Kiskunság"1914/1918"(093) *** 929(439Kiskunság)"191"(084.1) *** 355.293(439Kiskunság)"191"(084.1)
[AN 3719323]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2018.
Szántó Endre
   Egy fürdőváros születése : Hévíz története / Szántó Endre. - Budapest : Csala T., 2018-. - ill., főként színes ; 31 cm
A 2. kötetet kiad. Szántó András Péter
Hévíz - helytörténet - gyógyfürdő - fürdőhely - album
943.9-2Hévíz *** 615.838(439-2Hévíz)(091)(084.1)
[AN 3720195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A kezdetektől 1819-ig, gróf Festetics György haláláig. - 2018. - 176 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0622-2 kötött
[AN 3720196] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A reformkortól Trianonig, 1819-1920. - 2018. - 147 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1614-6 kötött
[AN 3720197] MARC

ANSEL
UTF-88415 /2018.
Tóth János Attila (1974-)
   Örvények titkai : víz alatti régészeti kutatások / Tóth János Attila. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2018. - 355, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A régészet világa, ISSN 2559-9704 ; 2.)
Bibliogr.: p. 333-344.
ISBN 978-615-5766-03-9 fűzött
Magyarország - víz alatti régészet
902.034(439)
[AN 3719556]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2018.
   "Vadrózsából tündérsípot csináltam" : tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára = "To make a fairy's whistle from a briar rose" : studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday / [... szerk. L. Nagy Márta és L. Szőlősi Katalin] ; [Almássy Katalin és Kulcsár Valéria közrem. ...]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2018. - 812 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 73.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5619-06-9 kötött
Magyarország - régészet - magyar történelem - emlékkönyv
904(439) *** 904(100) *** 943.9
[AN 3720827]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2018.
   Világosító lámpás : tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére / főszerk. Fazekas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert [et al.] ; [közread. a] Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Kollégium. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, 2018. - 300 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80665-6-3 fűzött
Magyarország - Debrecen - művelődéstörténet - magyar irodalom története - református egyház - emlékkönyv
930.85(439) *** 894.511(091) *** 373.3(439-2Debrecen)(091) *** 284.2(439)
[AN 3721037]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2018.
Zima, Maria (1989-)
Węgrzy wobec powstania warszawskiego (magyar)
   Magyar katonák és a varsói felkelés / Maria Zima ; [ford. Mitrovits Miklós] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2018. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 146-160.
ISBN 978-963-7097-88-1 fűzött : 4730,- Ft
Lengyelország - Magyarország - Varsó - történelem - hadtörténet - második világháború - katona
943.8"1939/1945" *** 355.48(438-2Warszawa)"1944" *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 3720983]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8419 /2018.
   20 éve történt.. : dokumentumkötet Pétfürdő önállóvá válásának 20. évfordulójára / szerk. Galambos István, Wirth István. - Budapest : TITE : Pétfürdői Közösségi Ház és Kvt., 2017. - 99 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 11.)
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-615-5702-01-3 kötött
Pétfürdő - helyismeret - helytörténet - 20. század - helyi társadalom - interjú - történelmi forrás
908.439-2Pétfürdő *** 929(439-2Pétfürdő)(047.53) *** 943.9-2Pétfürdő"194/199"(093)
[AN 3719724]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2018.
Bede Béla
   Magyarország újévtől szilveszterig 116 kiemelt programmal / Bede Béla. - Budapest : Corvina, 2018. - 350, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6486-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - fesztivál - magyar néprajz - útikönyv - útmutató
914.39(036) *** 061.7(439)(036) *** 39(439)
[AN 3720021]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2018.
Bede Béla
Magyarország újévtől szilveszterig 116 kiemelt programmal (angol)
   Hungary month by month with 116 events in highlight / Béla Bede ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2018. - 350, [1] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6492-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - fesztivál - útikönyv - útmutató
914.39(036) *** 061.7(439)(036) *** 39(439)
[AN 3720023]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2018.
   Budapest : français / [... trad. par Jolán Pánczél] ; [photos Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-55-4 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722540]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2018.
   Budapest : italiano / [trad. Barbara Tihanyi] ; [foto Ádám Dobrovits, Gyula Papp, Zoltán Bagosi ...]. - Budapest : Taramix, 2018. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-615-5186-56-1 fűzött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3722544]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2018.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Budapest : Cartographia, [2018]. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2018. jan.
ISBN 978-963-352-170-0 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 3723293]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2018.
Horváth Tibor
   Prága, Csehország / Horváth Tibor. - Budapest : Cartographia, [2018]. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2018. márc.
ISBN 978-963-352-427-5 fűzött
Csehország - Prága - útikönyv
914.371(036) *** 914.371-2Praha(036)
[AN 3723294]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2018.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, [2018]. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2018. márc.
ISBN 978-963-352-171-7 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 3723291]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2018.
Jacsó Pál (1964-)
   Nem múlnak a gyermekévek / Jacsó Pál. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2017. - 34 p. : ill. ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 15.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"197/198"(0:82-94)
[AN 3720781]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2018.
Klingner, Annett (1967-)
111 Orte in Rom, die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : Róma / Annett Klingner ; [ford. Antóni Csaba és Várnai Péter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 230, [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9193-3 fűzött : 3990,- Ft
Róma - helyismeret - útikönyv
908.45-2Roma *** 914.5-2Roma(036)
[AN 3720049]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2018.
Lansing, Alfred
Endurance (magyar)
   A Déli-sark foglyai : Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciója / Alfred Lansing ; [ford. Ambrose Montanus és Láng Zsuzsa Angéla]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, 2018. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-441-8 fűzött : 3950,- Ft
Shackleton, Ernest (1874-1922)
Antarktisz - felfedező utazás - századforduló - angol irodalom - dokumentumregény
910.4(99)(269)"191" *** 820-992=945.11
[AN 3723161]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2018.
Rossbach, Petra
Mallorca (magyar)
   Mallorca / [szerző Petra Rossbach] ; [mtárs Brigitte Kramer és Tom Gebhardt] ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, 2018. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6500-9 fűzött : 2490,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 3722567]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2018.
Sykes, John (1956-)
111 Orte in London, die man gesehen haben muss (magyar)
   111 különleges hely : London / John Sykes ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 230, [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9192-6 fűzött : 3990,- Ft
London - helyismeret - útikönyv
908.410-2London *** 914.10-2London(036)
[AN 3720044]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2018.
Szádeczky-Kardoss Géza
   Várak a Zemplénben : jelvényszerző túramozgalom / Szádeczky-Kardoss Géza. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2018. - 110 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0306-1 fűzött : 1995,- Ft
Zempléni-hegység - vár - természetjárás - útikönyv
914.39(234.373.5)(036) *** 796.51(439)(234.373.5)(036) *** 728.81(439)(234.373.5)
[AN 3720336]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2018.
Szerényi Gábor (1947-)
   Zempléni kalandozások : az Északi-Zemplén természeti és kulturális értékei / Szerényi Gábor. - Budapest : Scolar, 2018. - 178 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-871-8 kötött : 5995,- Ft
Zempléni-hegység - helyismeret - természeti környezet
908.439(234.373.5) *** 502(439)(234.373.5)
[AN 3720001]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2018.
Tasnádi Csöpi (1949-)
   Egyedül Miskolcon? / Tasnádi Csöpi. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2017. - 25, [1] p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 14.)
Fűzött
Miskolc - hétköznapi élet - helyismeret - Kádár-korszak - memoár
908.439-2Miskolc"195/198"(0:82-94)
[AN 3720775]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8435 /2018.
Bors István
   A védelmi igazgatás szervezet- és feladatrendszerének megújítása terén jelentkező ágazati feladatok stratégiai alapjai / Bors István. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 66, [1] p. : ill. ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
ISBN 978-963-327-694-5 fűzött
Magyarország - hadügy - honvédelem - 21. század
351.86(439)"201" *** 355.02(439)"201"
[AN 3722615]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2018.
Bozóki Antal (1946-)
   Magyar - szerb jogi szakszótár : jogi szakkifejezések, jogban használt idegen szavak, joggal kapcsolatos fogalmak és kifejezések szótára / Bozóki Antal. - Szeged : Iurisperitus K., 2018. - 684 p. : ill. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium iuris regionalis, ISSN 2560-2381)
Bibliogr.: p. 682-684.
ISBN 978-615-5411-65-6 fűzött
jogtudomány - magyar nyelv - szerb nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
34 *** 801.323=945.11=861
[AN 3719433]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2018.
   Kommentár a Polgári törvénykönyvhöz : kommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 2 db (2755 p.) ; 25 cm
Lezárva: 2017. dec. 31.
ISBN 978-963-295-733-3 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3723760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1401 p.
ISBN 978-963-295-724-1
[AN 3723763] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 1413-2755.
ISBN 978-963-295-732-6
[AN 3723765] MARC

ANSEL
UTF-88438 /2018.
Koranisz Laokratisz (1948-)
   Görög nemzetiségi szószóló 2014-2018. évi országgyűlési ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolója / Koranisz Laokratisz ; [kiad. a Magyar Országgyűlés Görög Nemzetiségi Szószólói Kabinet]. - [Budapest] : M. Országgyűlés Görög Nemzetiségi Szószólói Kabinet, [2018]. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - országgyűlési képviselő - magyarországi görögök - nemzetiségi politika - nemzetiségi kérdés - 21. század
342.53(439)(092)Koranisz_L. *** 316.347(=774)(439) *** 323.15(=00)(439)"201"
[AN 3719426]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2018.
Kovács Ilona (1974-)
   Az előttem perlekedőknek igazságot szolgáltatok : a Debreceni Királyi Ítélőtábla elnökei és bírái, 1891-1950 / Kovács Ilona ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2018. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1663-4 fűzött
Debreceni Királyi Ítélőtábla
Debrecen - ítélőtábla - bíró - századforduló - 20. század - archontológia - életrajz
347.992(439-2Debrecen)"189/195"(092) *** 347.962(439-2Debrecen)(092)(035.5)
[AN 3719970]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2018.
   Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere / [szerk. Kiss Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2018. - 177 p. : ill. ; 24 cm + DVD. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-540-5 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - állambiztonság - katasztrófavédelem - 21. század - elektronikus dokumentum
351.86(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.58(439)"20"
[AN 3722609]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2018.
McRaven, William H. (1955-)
Make your bed (magyar)
   Vesd be az ágyad : [katonadolgok, amik megváltoztathatják az életed... és talán a világot is] / William H. McRaven ; [... ford. Kötő Irma ...]. - Budapest : Partvonal, 2018. - 165, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5783-18-0 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - katonatiszt - haditengerészet - 20. század - 21. század - memoár
359(73)(092)McRaven,_W._H.(0:82-94)
[AN 3719280]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2018.
   Parlamenti jog : az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények / [szerk. Dukán Ildikó, Varga Aida] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országház Hiv., 2018. - 482 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5674-46-4 kötött
Magyarország - országgyűlés - jog
342.53(439)
[AN 3720253]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2018.
   A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja / szerk. Varga István. - Budapest : HVG-ORAC, 2018-. - 24 cm
Bibliogr.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény - útmutató
347.9(439)(094)(036)
[AN 3719455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/3., Pp. 1. [paragrafus] - 262. [paragrafus]. - 2018. - LXXX, 1088 p.
A főcímben a "paragrafus" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-963-258-369-3 kötött
[AN 3719459] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/3., Pp. 263. [paragrafus] - 633. [paragrafus]. - 2018. - p. 1088-2146.
A főcímben a "paragrafus" kifejezés szimbólummal jelölve
ISBN 978-963-258-370-9 kötött
[AN 3719464] MARC

ANSEL
UTF-88444 /2018.
Prevozné Balogh Irén
   Gulag : számontartva / Prevozné Balogh Irén, Rostás Gábor. - [Budapest] : Szépmíves, 2018. - 413, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-566-244-7 kötött : 4990,- Ft
Balogh István (1917-2002)
Magyarország - Szovjetunió - katolikus pap - hadifogoly - Gulag - állami terror - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
343.819.5(47)"1945/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94) *** 282(439)(092)Balogh_I. *** 323.282(439)"195"
[AN 3720013]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2018.
   A római jog alapfogalmai / szerk. Csoknya Tünde Éva, Jusztinger János. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2018. - 150, [1] p. ; 20 cm. - (Publicationes Cathedrae Iuris Romani Quinqueecclesiensis, ISSN 2064-7328 ; 6.). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5845-59-8 fűzött : 1980,- Ft
római jog - szaknyelv - terminológia - magyar nyelv - latin nyelv - értelmező szótár
34(37):030 *** 809.451.1-086.6 *** 871-086.6
[AN 3722424]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2018.
   Tripartitum trium professorum : három szegedi jogtörténész : drei Szegediner Rechtshistoriker : tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulóján / szerk. Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária. - Szeged : Iurisperitus K. : Pólay E. Alapítvány, 2017. - 344 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 58.)
A Szegeden, 2014. nov. 27-28-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 308-341.
ISBN 978-615-5411-31-1 kötött
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - 16. század - emlékkönyv
34(439)(091) *** 340.141(439)"15"
[AN 3719427]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2018.
   Az új Pp. iratmintatára : beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta / Belcsák Róbert Ferenc [et al.] ; szerk. Varga István ; a szerk. mtársa Gelencsér Dániel. - Utánny. - Budapest : HVG ORAC, 2018, cop. 2017. - 1062 p. ; 29 cm
Lezárva: 2017. okt. 27.
ISBN 978-963-258-355-6 fűzött : 15000,- Ft
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - iratminta - törvény
347.9(439)(094)(083.76)
[AN 3723506]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2018.
   Válogatás a 2016-ban és 2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból / [... szerk. Zséger Barbara]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2017. - 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 77.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-27-0 fűzött
kriminológia
343.9
[AN 3720414]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8449 /2018.
   Hadi és más nevezetes történetek : tanulmányok Veszprémy László tiszteletére / szerk. Kincses Katalin Mária ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2018. - 642, [2] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-87-4 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem - emlékkönyv
355.48(100) *** 943.9 *** 355.48(439)
[AN 3720459]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2018.
Herr, Michael (1940-2016)
Dispatches (magyar)
   Jelentések / Michael Herr ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2018. - 301 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-625-5 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - vietnami háború - újságíró - haditudósítás - 20. század - 21. század - amerikai angol irodalom - memoár
355.48(597)"196"(0:82-94) *** 355.48(73)"196"(0:82-94) *** 070(73)(092)Herr,_M.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3717996]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8451 /2018.
Iveson, Chris
Brief coaching (német)
   Brief coaching : ein lösungsfokussierter Ansatz / Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner ; [Übers. Roswitha Menke]. - Budapest ; Luzern : SolutionSurfers Mo., cop. 2018. - 241 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-225.
ISBN 978-615-80268-3-3 fűzött
coaching
659.2
[AN 3720427]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2018.
   Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek. - 2. átd. kiad. - Budapest : Manager Kvk. : Business Coach Kft., 2018-. - 26 cm
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3723238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 150 coachingeszköz esetleírásokkal / Komócsin Laura. - 2018. - 322 p. : ill.
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-9912-12-0 fűzetlen : 9990,- Ft
[AN 3723240] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8453 /2018.
Berki Erzsébet (1953-)
   A munka díjazása, javadalmazás, jóléti intézkedések : kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei a bértárgyalások során / Berki Erzsébet, Dudás Katalin ; [... kiad. ÁFEOSZ-COOP Szövetség]. - [Budapest] : HVG-ORAC : ÁFEOSZ-COOP Szövets., 2018. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-258-363-1 fűzött
Magyarország - bér - munkaügyi vita - jogi szabályozás - kollektív szerződés
331.2(439)(094) *** 331.106.24 *** 331.109
[AN 3720114]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2018.
Carlson, Ben
A wealth of common sense (magyar)
   Befektetés józan ésszel : miért célravezetőbb a pénzügyi piacokon (is) az egyszerű, mint a bonyolult? / Ben Carlson ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : A4C Books, 2018, cop. 2017. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-0260-6 kötött : 4990,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 658.152
[AN 3723530]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2018.
Kovács Ferenc
   Az adóeljárás : Art. 2003 - Air., Art., Avt. 2017 / [szerző Kovács Ferenc]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 648 p. ; 25 cm
Lezárva: 2018. jan. 1. - keretcím: Az adóeljárási jogszabályok változásai
ISBN 978-963-295-714-2 kötött
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 3719966]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2018.
   A pénzügyi közvetítőrendszer funkciói : magyar fejlődési, szabályozási és intézményi sajátosságok / szerk. Katona Klára. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-718-0 fűzött
Magyarország - bankügy - pénzpiac - biztosításügy
336.76(439) *** 368(439) *** 336.71(439)
[AN 3719743]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2018.
Rekettye Gábor (1944-)
   Értékteremtés 4.0 : termékek és szolgáltatások vevőorientált tervezése, fejlesztése és menedzselése / Rekettye Gábor. - Budapest : Akad. K., cop. 2018. - 235 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 225-230.
ISBN 978-963-454-196-7 fűzött : 5250,- Ft
marketing - érték - szolgáltatásmenedzsment
658.8 *** 65.011.1 *** 65.018
[AN 3719960]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2018.
Sinka Júlia
   Kamu és gyémánt : a könyvelés a cégtulajdonos szemével / Sinka Júlia. - [Budapest] : [Sinka J.], [2018]. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-615-00-0652-9 fűzött : 3990,- Ft
számvitel - üzemgazdaságtan
657 *** 658.1
[AN 3719686]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2018.
Vereb István
   Innovátorok az iparban : ipari trendek - interjúkötet / Vereb István. - Szeged : M. Üzleti Világ K. : Codex Consulting Kft., [2017]. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80277-4-8 fűzött
Magyarország - vállalkozó - innováció - iparvállalat - ipartörténet - ezredforduló - 21. század - interjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 330.341.1 *** 061.5(439)"199/201"
[AN 3719421]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8460 /2018.
   Szeretet és remény / ... szerk. és összeáll. Szabó Mária ; [közread. az] ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Érdekvédelmi Egyesülete. - Miskolc : ÉFOÉSZ BAZ M. Érdekvédelmi Egyes., 2017. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - értelmi fogyatékos - szociális gondozás - egyesület
364.65-056.37 *** 061.2(439.134)
[AN 3720433]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8461 /2018.
   Én vétkem : helyzetkép az oktatási szegregációról / szerk. Fejes József Balázs és Szűcs Norbert ; [közread. a] Motiváció Oktatási Egyesület. - Szeged : Motiváció Okt. Egyes., 2018. - 402 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-00-1156-1 kötött
Magyarország - szegregáció - cigányság - hátrányos helyzetű - közoktatás - oktatáspolitika - 21. század
376.7(=914.99)(439)"201" *** 316.347(=914.99)(439)"201" *** 37.014.5(439)"201"
[AN 3719441]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2018.
Farkas L. Rozália
   Sikeres diák : tehetséggondozó, tanulási módszer 8-12 éves korig : pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak készült kézikönyv a gyerekek oktatása, nevelése céljából, sok tanáccsal, ötlettel, gyakorlattal, feladattal / szerző Farkas L. Rozália. - [Budapest] : Farkas L. R., cop. 2018. - 158 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Sikeres diák avagy Tanuljunk könnyebben, okosabban! : oktatási segédanyag
ISBN 978-615-00-1177-6 fűzött
tanulás - módszertan - tehetséggondozás - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 371.3 *** 159.953.5
[AN 3719967]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2018.
   A mesterségek szerepe a települések fejlődésében / [szerk. Takács László]. - Budapest : NSZFH, 2017. - 188 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szakképzéstörténeti tanulmányok ; 1.)
A Budapesten, 2016. márc. 4-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-264-126-3)
Magyarország - ipartörténet - kézműipar - oktatástörténet - szakképzés
377(439)(091) *** 338.45(439)(091)
[AN 3720379]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2018.
   Oktatás, informatika, pedagógia konferencia, 2018 / szerk. Hülber László, Buda András és Ollé János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2018. - 65 p. ; 24 cm
A Debrecenben, 2018. febr. 9-én rendezett konferencia előadásainak összefoglalói
ISBN 978-963-473-924-1 fűzött
oktatástechnológia - oktatási módszer - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
371.3 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)"2018"
[AN 3720942]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2018.
   Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium emlékkönyve, 1933-2018. - Orosháza : Táncsics M. Gimn., Szakgimn. és Kollégium, 2018. - 279 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-615-00-0403-7 kötött
Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Orosháza)
Orosháza - gimnázium - szakgimnázium - kollégium
373.54(439-2Orosháza) *** 373.6(439-2Orosháza) *** 37.018.3(439-2Orosháza)
[AN 3720853]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2018.
   Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. és összeáll. Bártfai Lászlóné]. - [Budapest] : Újbudai Teleki B. Ált. Isk., [2018]. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 11. kerület - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.XI.)(091)
[AN 3720307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1968-2018. - 232 p.
ISBN 978-615-00-0060-2 fűzött
[AN 3720309] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2013-2018. - 222 p.
ISBN 978-615-00-0061-9 fűzött
[AN 3720310] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8467 /2018.
Jocha Károly
   Ötkarikás beszélgetések aranyérmeseinkkel / [Jocha Károly]. - [Budapest] : Geo-Sport, 2017. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-89098-2-4 kötött
Magyarország - olimpikon - interjú
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)(047.53)
[AN 3723296]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2018.
Kiss Zsolt (1970-)
   Wihng Cheun Kyuhn / Kiss Zsolt. - Szeged : T-M Worldtrade K., 2016-. - ill. ; 21 cm
cvált.: Wing Chun Kyun
kungfu
796.855
[AN 3660142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Önvédelmi helyzetben, utcai alkalmazások. - 2018. - 199, [2] p.
ISBN 978-615-80955-3-2 fűzött
kungfu - önvédelem
796.855
[AN 3719405] MARC

ANSEL
UTF-88469 /2018.
Lányi András J. (1887-?)
   Szarvasbőgés a Kárpátokban / J. Lányi András ; [vál., szerk. és az utószót írta Horváth József]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 233, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-376-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3719424]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2018.
Luckerbauer Éva
Keletstájer túrakalauz (német)
   Entdecke die Oststeiermark : die 55 schönsten Touren : Almen, Obstgärten, romantische Städte / Eva Luckerbauer, Sándor Pusztay. - Budapest : Kornétás, cop. 2018. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-95-0 fűzött : 9,90 EUR
Stájerország - természetjárás - útikönyv
796.51(436.4)(036)
[AN 3719259]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8471 /2018.
   Agg, Ámmer, Kauker, Szabó / [szerk. Tóth Pál Sándor] ; [szöveg Berg Andrea] ; [kiad. kARTc Kulturális Egyesület]. - [Debrecen] : kARTc Kult. Egyes., 2017. - 119 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80607-1-4 kötött
Magyarország - festőművész - szobrász - 21. század
75(439)(092)Agg_L. *** 75(439)(092)Kauker_D. *** 73(439)(092)Ámmer_G. *** 73(439)(092)Szabó_M.
[AN 3720180]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2018.
Andrássy Dorottya
   Az Országház építéstörténete / [... írta Andrássy Dorottya] ; [fotó Bencze-Kovács György]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9848-99-3 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)(091)
[AN 3722449]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2018.
Andrássy Dorottya
Az Országház építéstörténete (angol)
   The architectural history of the Hungarian Parliament building / [written by Dorottya Andrássy] ; [phot. György Bencze-Kovács]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 63 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-615-5674-07-5 fűzött
Budapest - országház - építészettörténet
725.11(439-2Bp.)(091)
[AN 3722451]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (angol)
   Parliament: the authorized guide / [written by Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Parliament guide books, ISSN 2498-7980)
ISBN 978-963-9848-85-6 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722441]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (francia)
   Guide du Parlement / [écrit par Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Visites du Parlement, ISSN 2498-8030)
ISBN 978-963-9848-86-3 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722444]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (német)
   Wegweiser durch das Parlament / [Text Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Parlamentsführungen, ISSN 2498-7999)
ISBN 978-963-9848-87-0 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722443]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (olasz)
   Guida al Parlamento / [testo Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Passeggiate al Parlamento, ISSN 2498-8014)
ISBN 978-963-9848-88-7 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722448]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2018.
Dúzsi Éva
Országházi kalauz (spanyol)
   Guía del Parlamento / [texto Éva Dúzsi, Szilvia Széll]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 52, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Paseos en el Parlamento, ISSN 2498-8006)
ISBN 978-963-9848-90-0 fűzött
Budapest - országház - építészet
725.11(439-2Bp.)
[AN 3722446]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2018.
   Épületek, 1987-2017 / Salamin Ferenc [et al.] ; [közread. az] Axis Építésziroda, Kós Károly Alapítvány. - Budapest : Axis Építésziroda : Kós Károly Alapítvány, [2018]. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-88152-2-4 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - építészet - 20. század - 21. század - építészeti terv
72(439)"198/201" *** 72.011
[AN 3719322]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2018.
   Fegyelem és felfedezés : válogatás a Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjtemény geometrikus anyagából = Discipline & discovery : selected geometric works from the Szöllősi-Nagy - Nemes collection / Ébli Gábor szerk. ... ; [kiad. a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2018. - 101 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Szöllősi-Nagy - Nemes gyűjtemény/collection : geometria 02. - Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-615-5456-40-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - 21. század
069.017(439)Szöllősi-Nagy-Nemes *** 73/76(100)"19/201"
[AN 3720185]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2018.
Fehér László (1953-)
   Emléknyomatok = Memory imprints / Fehér László ; [szöveg ... Forgács Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 119 p. : ill., részben színes ; 28 cm
borító- és gerinccím: Fehér László
ISBN 978-963-09-9190-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fehér_L.
[AN 3720104]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2018.
Fejős Zoltán (1954-)
   Új helyek, új metafórák : közelítések a jelenkor múzeumi etnográfiájához / Fejős Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 425 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 67.)
Bibliogr.: p. 311-392.
ISBN 978-963-318-687-9 kötött
muzeológia - néprajz
069.01 *** 39.001
[AN 3719473]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2018.
   Félévszázados az egri Csillagászati Múzeum : a 2017. április 12-én megtartott jubileumi emlékülés anyaga / [szerk. Vasné Tana Judit] ; [közread.] Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány. - Eger : Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, 2017. - 56, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9542-9 fűzött
Eszterházy Károly Egyetem (Eger). Csillagászati Múzeum
Eger - csillagvizsgáló - csillagászati műszer - múzeum
727.912(439-2Eger) *** 520 *** 069(439-2Eger)
[AN 3719773]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2018.
   Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület = Studio of Young Designers Association : 35 / [szerkesztés ... Koós Daniella, Buzás Andrea]. - Budapest : Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyes., 2017. - 225, [13] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Borítócím: 35 FISE
ISBN 978-615-80809-0-3 fűzött
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Magyarország - művészcsoport - iparművészet - 20. század - 21. század
745/749(439)"198/201" *** 061.28(439)
[AN 3719818]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2018.
   Hálaadó szívvel : százéves a zugligeti Szent Család templom / [kiad. a Zugligeti Szent Család Plébánia]. - Budapest : Zugligeti Szt. Család Plébánia, [2017]. - 313, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-00-0762-5 fűzött
Budapest-zugligeti Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 12. kerület - katolikus egyház - egyházközség - templom
726.54(439-2Bp.XII.) *** 282(439-2Bp.XII.)
[AN 3720460]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2018.
Hauser Beáta (1956-)
   Hauser Beáta. - [Budapest] : EX-BB, cop. 2017. - [183] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-325-171-3 kötött : 7200,- Ft
Magyarország - képzőművész - gobelin - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Hauser_B. *** 746.311
[AN 3720163]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2018.
Hoffer Ildikó (1962-)
   Hoffer Ildikó / [... összeáll. ... Haász Albert] ; [szerk. Mahler Zoltán]. - [Budapest] : Cewe Mo. Kft., 2018. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
Kötött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Hoffer_I.
[AN 3719489]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2018.
Juhász Dóra (1974-)
   Juhász Dóra. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2017. - 33 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-9714-0 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Juhász_D.
[AN 3720468]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2018.
   Karátson Gábor emlékezete : Fuga Budapesti Építészeti Központ, 2018. május 3-21. = In memoriam Gábor Karátson : Fuga Budapest Center of Architecture / [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2018]. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-11-0 fűzött
Magyarország - festészet - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2018"
[AN 3720181]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2018.
   Kéz-mű-remek : Nemzeti Szalon 2018 - népművészet = Hand-craft-art : National Salon 2018 - folk art / [főkurátor ... Beszprémy Katalin] ; [szerk. ... Götz Eszter] ; [közread. a] Műcsarnok, Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : Műcsarnok : MMA, 2018. - 559 p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
A Budapesten, 2018. ápr. 21 - aug. 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - kézműipar - 21. század - kiállítási katalógus
7.031.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 334.712(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2018"
[AN 3720089]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2018.
   Koronázási érmek a Huszár Lajos Éremtárban / [szerk. Borbándi Erik] ; [... kiad. a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény]. - Gyöngyös : Vachott S. Vár. Kvt., Kiállítóhely és Muzeális Gyűjt., 2017. - 47 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Éremtári füzetek
ISBN 978-963-88229-5-6 fűzött
Magyarország - numizmatika - koronázás - uralkodó
737.23(439)"15/19" *** 342.519.8(439)"15/19" *** 943.9(092)"15/19"
[AN 3720403]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2018.
   A magyarországi művészet története / főszerk. Aradi Nóra ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport. - Budapest : Akad. K., 1981-. - 30 cm
2013-tól kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Osiris Kiadó. - 2013-tól főszerk. Beke László és Sisa József; 2018-tól Sisa József. - Változó mérettel
ISBN 963-05-2542-9 kötött
Magyarország - művészettörténet
7(439)(091)
[AN 793900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2., A magyar művészet a 19. században : képzőművészet / szerk. Papp Júlia és Király Erzsébet. - 2018. - 1003 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 933-960.
ISBN 978-963-276-297-5 kötött : 9800,- Ft
ISBN 978-615-5133-13-8
Magyarország - képzőművészet - művészettörténet - 19. század
73/76(439)"18"
[AN 3718940] MARC

ANSEL
UTF-88493 /2018.
   Menedék a tüdőszanatóriumban : Dr. Levendel László gyűjteménye : a balatonfüredi Vaszary Galéria és a BTM Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár közös kiállítása = Shelter at the sanatorium : the art collection of Dr. László Levendel / [kurátorok B. Nagy Anikó, Káli-Trutz Enikő]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft. : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2018]. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tempevölgy albumok, ISSN 2498-5317 ; 6.)
A Balatonfüreden, 2018. márc. 24 - júl. 1. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 73-81.
ISBN 978-963-9990-62-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 069.017(439)Levendel *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3719809]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2018.
Morvay László (1947-2004)
   Morvay László grafikus- és tűzzománcművész : Esztergom, 1947. szeptember 4 - Budapest, 2004. március 7. : Grafiker und Emailkünstler : Esztergom, 4. September, 1947 - Budapest, 7. März, 2004 / a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Bárdos István ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2017. - 63, [1] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-615-5750-03-8 fűzött
Morvay László (1947-2004)
Magyarország - grafikus - iparművész - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Morvay_L. *** 738.4(439)(092)Morvay_L.
[AN 3720438]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2018.
   Naivok : naiv és autodidakta magyar és cigány művészek : válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből / [fel. szerk. Skonda Mária, Völgyi Miklós]. - [Budapest] : Skonda M. : Völgyi M., 2018. - 156 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80834-1-6 kötött
Magyarország - festészet - naiv művészet - cigányság - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
069.017(439)Völgyi-Skonda *** 75.077(439) *** 75(439)"19/201" *** 75(=914.99)(439)(092)
[AN 3720159]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2018.
Németh Marcell (1982-)
   Németh Marcell / [szöveg ... Szabó Noémi]. - Budapest : Faur Zsófi Galéria és Kvk., 2018. - 57 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 17.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5206-10-8 fűzött
Magyarország - szobrász - fémművesség - 21. század
739.4 *** 73(439)(092)Németh_Marcell
[AN 3720176]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2018.
Palotai János (1939-)
   Benkő Imre : élet-mű / Palotai János. - Budapest : MMA K., 2018. - 318, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 304-313. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5869-02-0 kötött : 5800,- Ft
Benkő Imre (1943-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - szociofotó - portré
77.04(439)(092)Benkő_I. *** 77.044 *** 77.041.5
[AN 3720183]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2018.
Szabó Klára Petra (1981-)
   Phantasea / Szabó Klára Petra. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2018. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 36.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-35-0 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Szabó_K._P.
[AN 3720184]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2018.
Szűcsné Novák Mária
   Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története / Szűcsné Novák Mária ; [graf. ... Tóth Adrien] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2018. - 174, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-53-0 kötött
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század - nő - bibliai történet
738.4(439)(092)Szűcsné_Novák_M. *** 22.046 *** 316.37-055.2
[AN 3720064]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2018.
Szvet Tamás (1982-)
   Vision / Szvet Tamás. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 35.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-37-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Szvet_T.
[AN 3720182]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2018.
   Tervezett alkotás : Debreceni Nemzetközi Művésztelep, 2017 = Designed artwork : International Artist in Residence of Debrecen, 2017 / [művészeti vezetők ... Csontó Lajos, Horányi Attila, Süli-Zakar Szabolcs] ; [kiad. ... Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.]. - [Debrecen] : Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft., 2017. - 99, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Debrecenben, 2017. okt. 22 - dec. 31. között rendezett kettős kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5839-00-9 fűzött
Debrecen - formatervezés - művésztelep
745.05 *** 658.512.2 *** 061.28(439-2Debrecen)
[AN 3720795]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2018.
Viga Gyula (1952-)
   Miscellanea museologica / Viga Gyula. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2002-. - 24 cm
Bibliogr.
muzeológia
069.01
[AN 2787934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2017. - 308 p. : ill. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 24.)
Bibliogr.: p. 261-306.
ISBN 978-615-5525-23-0 fűzött
[AN 3722528] MARC

ANSEL
UTF-88503 /2018.
   Viola világa / [összeáll. Árendás Rozália] ; [szerk. Szakál Aurél]. - [Budapest] : MMA ; Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, [2018]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 23.)
Fűzött
Berki Viola (1932-2001)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Kiskunhalas) *** 087.5 *** 75(439)(092)Berki_V.
[AN 3719298]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2018.
   Ybl és Lechner vonzásában / szerk. Rozsnyai József. - Budapest : Holnap, 2018. - 213 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Budapesten, 2014. máj. 7-8. között, "Művészet Ybl és Lechner korában" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-346-993-4)
 (hibás ISBN 978-963-349-171-3)
Magyarország - építészettörténet - építész - 19. század - századforduló
72(439)"184/191" *** 72(439)(092)
[AN 3719407]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2018.
Záborszky Gábor (1950-)
   Minden változik / Záborszky Gábor. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2018. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 37.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-39-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Záborszky_G.
[AN 3720186]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8506 /2018.
Apter, Jeff
High voltage (magyar)
   High voltage : Angus Young élete / Jeff Apter ; [ford. Bajtai Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2018. - 276, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-[277].
ISBN 978-963-227-977-0 fűzött : 3999,- Ft
Young, Angus (1955-)
Ausztrália - rockzenekar - zenész - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(94)AC/DC *** 78.067.26.036.7(94)(092)Young,_A.
[AN 3719315]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2018.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   Tiszántúl református orgonái I / szerzők Fekete Károly, Szabó Balázs, Szakács György. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházkerület, 2018. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80665-5-6 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerület
orgona - református egyház
681.816.6(439-03Tiszántúli_Egyházkerület) *** 284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület)(091)
[AN 3720906]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2018.
   Hangok és ütemek 2 : tízenkét életút zenével / [szerk. Vass Norbert]. - Budapest : Öröm a Zene Nonprofit Kft., 2017. - 259 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-0698-7 fűzött
Magyarország - könnyűzene - zenei élet - 20. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 3720330]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2018.
Klemen Terézia
   Az évszázad Manonja, Házy Erzsébet / Klemen Terézia. - [Komárom] : [Klemen T.], [2018]. - 136 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 126. - Diszkogr.: p. 125. - Összefoglalás angol, szlovák, német nyelven
ISBN 978-615-00-1877-5 kötött
Házy Erzsébet (1929-1982)
Magyarország - operaénekes - 20. század
784.071.2(439)(092)Házy_E.
[AN 3720029]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2018.
Koncz Zsuzsa (1946-)
   Koncz Zsuzsa / Zöldi Gergely. - Budapest : Corvina, 2018. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Diszkogr.: p. 291-303.
ISBN 978-963-13-6456-9 kötött : 9990,- Ft
Koncz Zsuzsa (1946-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - interjú - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)(092)Koncz_Zs.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Koncz_Zs.(084.12)
[AN 3720033]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2018.
Sas Ágnes (1945-)
   Többszólamú zene a magyar városokban, templomokban és főúri udvarokban / Sas Ágnes. - Budapest : MTA BTK ZTI, 2017. - 421 p. : ill. ; 24 cm + mell. (32 p.). - (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez ; 1.)
melléklet címe: Polyphonic music in the cities, churches and aristocratic courts of Hungary : summary. - Bibliogr.: p. 334-376. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 123-456-789-18)
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - egyházi és vallásos zene - 18. század
78(439)"17" *** 78.05(439)"17" *** 783(439)"17"
[AN 3720568]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2018.
Szokolay Sándor (1931-2013)
   Hogy is kezdődött?.. : levelek a diákévekből : Békés-Tarhos, 1947-1950 : Zeneakadémia, 1950-1957 / Szokolay Sándor ; [szerk. és szöveggond. Szilágyi Ágnes]. - [Sopron] : Legend Art K., cop. 2017. - 211 p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Boros Mihály. - melléklet címe: Zene-bona
ISBN 978-963-12-9970-0 fűzött : 3000,- Ft
Szokolay Sándor (1931-2013)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - 21. század - levelezés - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Szokolay_S.(044)
[AN 3719390]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8513 /2018.
Gervai András (1948-)
   Állami álomgyár / Gervai András ; [közread. az] Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány ... - Budapest : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány : L'Harmattan, cop. 2017. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80949-0-0 fűzött : 3450,- Ft
ISBN 978-963-414-264-5
Magyarország - filmművészet - filmgyártás - kulturális politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - ezredforduló
791.43(439)"194/200" *** 791.44(439)"194/200" *** 008:323(439)"194/200"
[AN 3721081]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2018.
   Lőrinc György életműve : képek, dokumentumok / [... szerk. és az előszót írta Bolvári-Takács Gábor]. - Budapest : MTE, 2017. - 59, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 7.)
A Budapesten, 2010. okt. 18 - nov. 14. között rendezett, 2017-ben aktualizált kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. [60].
ISBN 978-615-5852-01-5 fűzött
Lőrinc György (1917-1996)
Magyarország - táncművész - táncpedagógus - 20. század - balett - kiállítási katalógus
792.8(439)(092)Lőrinc_Gy. *** 792.82(439)(092)Lőrinc_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2017"
[AN 3720528]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2018.
   Őrizd az embert : Kósa 80 / a bev. tanulmányt írta Pörös Géza ; [a szöveggyűjteményt szerk. Pörös Izabella] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2018. - 478 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 466-470. - Filmogr.: p. 455-464.
ISBN 978-615-5464-86-7 kötött : 4900,- Ft
Kósa Ferenc (1937-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - ezredforduló - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Kósa_F.
[AN 3720083]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2018.
Váradi Levente
   Gyimestől Chicagóig : a Magyar Nemzeti Táncegyüttes útinaplója / Váradi Levente és Zsuráfszky Zoltán ; [kiad. a ... Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.]. - Budapest : Honvéd Együttes Műv. Nonprofit Kft., 2018. - 173, [6] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-00-1748-8 kötött
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Budapest - néptáncegyüttes - fényképalbum - portré
793.31.071(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_L. *** 77.041.5
[AN 3720749]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8517 /2018.
Becze Eva
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés németül : [B1, B2] / Becze Eva. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-99-0 fűzött : 3490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3723276]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2018.
Carter, Tim
Pons Grammatik üben in Bildern Englisch (magyar)
   Pons képes nyelvtani gyakorlatok : angol : [A1-B2 szint] / Tim Carter, Samuel Hemingway ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2018. - 208 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5328-95-4 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3719708]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2018.
Dömők Szilvia (1969-)
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Dömők Szilvia. - Jav. utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 240 p. : ill. ; 29 cm + CD
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-72-4 fűzött : 3980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3723284]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2018.
   Esettanulmányok a szövegkoherenciáról / szerk. Dobi Edit, Andor József. - Debrecen : DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-925-8 fűzött
szövegtan
801.73 *** 82.07
[AN 3720501]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2018.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2018. - XVI, 712 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-200-1 kötött : 5490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3723786]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2018.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Tóth Ákos]. - Budapest : Akad. K., 2018. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-454-167-7 kötött : 7900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3723780]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2018.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap- és középfokú nyelvvizsgákhoz : [nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve] / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2018. - 163 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-12-5 fűzött : 2300,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3719989]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2018.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtani gyakorlatok az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 173, [3] p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9092-44-0 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
803.0-5(079.1)=945.11
[AN 3723499]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2018.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : tankönyv / Kertész Judit ; [graf. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3723290]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2018.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 voprosov, 1000 otvetov : társalgási gyakorlatok az orosz "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2018. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-80-8 fűzött : 2690,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3723198]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2018.
Pons Audiotraining Plus - Englisch (magyar)
   Pons audio nyelvtanfolyam : angol : hallgasd, értsd és beszélj könnyedén! / [szerk. Majka Dischler] ; [ford. Hetesy Bálint, Hetesy Szilvia]. - Budapest : Raabe Klett, 2018. - 104 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5824-32-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3719712]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2018.
Reymóndez-Fernández, Iván (1975-)
Pons Grammatik in Bildern Spanisch (magyar)
   Pons képes nyelvtan : spanyol : [A1 - B2 szint] / Iván Reymóndez Fernández ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, 2018. - 319 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5824-31-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 3719745]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2018.
Rizzuti, Nadia
Vorsicht Italienisch! (magyar)
   Vigyázz, olasz! : cenzúrázatlan kiadás: az olasz nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Nadia Rizzuti] ; [... ford. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Amy Zaleski]. - 5. utánny. - Budapest : Klett, 2018. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-44-9 fűzött
olasz nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
805.0-086.2=945.11 *** 805.0-318=945.11
[AN 3722552]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2018.
Roustang-Roller, Eve-Alice
Vorsicht Französisch! (magyar)
   Vigyázz, francia! : cenzúrázatlan kiadás: a francia nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Eve-Alice Roustang-Roller, Marion Netzlaff] ; [... ford. Iker Bertalan, Pálfy Mihály] ; [ill. Kyle Webster]. - 5. utánny. - Budapest : Klett, 2018. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5824-43-2 fűzött
francia nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.0-086.2=945.11 *** 804.0-318=945.11
[AN 3722559]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2018.
   Satz und Text : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Ágnes Fekete [et al.]. - 3. Ausg. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2018, cop. 2013. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 65.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-963-284-336-0 fűzött
német nyelv - mondattan - szövegtan - példatár
803.0-73(076) *** 803.0-56(076)
[AN 3722547]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2018.
Tommaddi, Federica
Pons Grammatik in Bildern Italienisch (magyar)
   Pons képes nyelvtan : olasz : [A1 - B2 szint] / Federica Tommaddi ; [ford. Hetesy Bálint]. - Budapest : Klett, 2018. - 320 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5824-30-2 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3719739]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2018.
   Wortstruktur und Lexikon : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Rita Brdar-Szabó [et al.]. - 3. Ausg. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2018. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 60.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 978-963-284-249-3 fűzött
német nyelv - alaktan - szótan - egyetemi tankönyv - példatár
803.0-55(075.8)(076)=945.11 *** 803.0-2(075.8)(076)=945.11
[AN 3722549]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8534 /2018.
Ní Chuilleanáin, Eiléan (1942-)
   Seamus Heaney: the escape from Thebes : delivered in the grand hall at the Hungarian Academy of Sciences : Budapest, 21 September 2017 = Seamus Heaney: menekülés Thébából : előadás a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében : Budapest, 2017. szeptember 21. / Eiléan Ní Chuilleanáin ; [transl. ... Ferencz Győző] ; [publ. by the] Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. - Budapest : Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2018. - 62, [1] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88564-7-0 fűzött
Heaney, Seamus (1939-2013)
Írország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
820(417)(092)Heaney,_S.
[AN 3720134]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8535 /2018.
Ady Lajosné (1890-1956)
   Az ismeretlen Ady : akiről az érmindszenti levelesláda beszél / Ady Lajosné Kaizler Anna. - 2. utánny. - [Budapest] : Szépmíves, 2018, cop. 2017. - 365 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-566-230-0 kötött : 3490,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 3723992]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2018.
Arday Géza (1973-)
   Szellemi iránytű az emigrációban : Cs. Szabó László pályaképe / Arday Géza. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 311, [1] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-369-7 fűzött : 2790,- Ft
Szabó László, Cs (1905-1984)
Nagy-Britannia - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
894.511(410)(092)Szabó_L.,_Cs.
[AN 3721017]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2018.
Blénesi Éva (1959-)
   Cigánynak lenni, költőnek lenni : közelítések Bari Károly alkotói világához / Blénesi Éva. - Budapest : Kalligram, 2018. - 233, [1] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-468-022-2 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Bari Károly (1952-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Bari_K.
[AN 3720902]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2018.
Elek Tibor (1962-)
   Grendel Lajos / Elek Tibor. - [Budapest] : MMA, 2018. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 214-226.
ISBN 978-615-5464-95-9 kötött : 3400,- Ft
Grendel Lajos (1948-)
Felvidék - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(437.6)(092)Grendel_L.
[AN 3720121]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2018.
Madách Szimpózium (25.) (2017) (Vác ; Kecskemét)
   XXV. Madách Szimpózium : [Vác, 2017. április 7-8., Kecskemét, 2017. szeptember 29.] / [szerk. Máté Zsuzsanna és Varga Emőke]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2018. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 102.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-21-4 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Vác) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3719688]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2018.
Nagy Gábor (1972-)
   Utassy József / Nagy Gábor. - [Budapest] : MMA, 2018. - 313 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 279-289.
ISBN 978-615-5464-94-2 kötött : 3400,- Ft
Utassy József (1941-2010)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Utassy_J.
[AN 3720112]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8541 /2018.
   30 angol - magyar esti mese. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5627-63-7 kötött : 1790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3719256]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2018.
   30 angol - magyar mese a szegénységről és a gazdagságról. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: I [love] English
ISBN 978-615-5627-68-2 kötött : 1790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=20
[AN 3719253]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2018.
   30 német - magyar esti mese. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5627-64-4 kötött : 1790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=30
[AN 3719251]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2018.
   30 német - magyar mese a szegénységről és a gazdagságról. - Budapest : Roland, [2018]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
A keretcímben a "liebe" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: Ich [liebe] Deutsch
ISBN 978-615-5627-69-9 kötött : 1790,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11=30
[AN 3719257]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2018.
Adler, Elizabeth
One way or another (magyar)
   Gyilkosság a tengeren / Elizabeth Adler ; [ford. Hoppán Eszter]. - 3. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2016. - 446, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-801-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3723703]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2018.
Alsaid, Adi (1987-)
Never always sometimes (magyar)
   Soha mindig néha / Adi Alsaid ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 319, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-862-3 fűzött : 2999,- Ft
Mexikó - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(72)=945.11
[AN 3719347]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2018.
Anderson, Catherine (1947-)
Mulberry moon (magyar)
   Szederhold : Mystic creek 3. / Catherine Anderson ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 378, [1] p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-452-104-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719285]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2018.
Atwood, Margaret (1939-)
The blind assassin (magyar)
   A vak bérgyilkos / Margaret Atwood ; [ford. Siklós Márta]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 817, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-748-8 kötött : 4499,- Ft
Kanada - angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3723708]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2018.
Brentano, Clemens (1778-1842)
   Mirtusz kisasszony : Clemens Brentano legszebb meséi / [ford. Sík Sándor és Tarczai György] ; [illusztrációk Undi Mariska]. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 158, [1] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-277-740-5 kötött : 2600,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3720241]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2018.
Brooks, Max (1972-)
Minecraft : the island (magyar)
   Minecraft : a sziget / Max Brooks ; [ford. Turcsányi Réka]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2018. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-437-129-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3722535]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2018.
Brown, Sandra (1948-)
Demon Rumm (magyar)
   Érzelmek csapdája / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-381-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723879]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2018.
Brown, Sandra (1948-)
A treasure worth seeking (magyar)
   Nász és gyönyör / Sandra Brown ; [ford. Szilárd Gabriella]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-378-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723889]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2018.
Child, Lee (1954-)
Nothing to lose (magyar)
   Nincs mit veszítened / Lee Child ; [ford. Mártha Bence]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-452-120-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3722469]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2018.
Cook, Trish
Midnight sun (magyar)
   Éjjeli napfény / Trish Cook ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 222, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-929-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3719312]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2018.
Corry, Jane
Blood sisters (magyar)
   Vértestvérek / Jane Corry ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5759-06-2 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3719290]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2018.
Cowell, Cressida (1966-)
How to speak dragonese (magyar)
   Így beszélj sárkányul : [így neveld a sárkányodat 3.] / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : DAS Kv., 2018, cop. 2015. - 253, [2] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Így tanulj sárkányul" címmel is
ISBN 978-963-89627-7-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3723537]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2018.
Crace, Jim (1946-)
Harvest (magyar)
   Az utolsó aratás / Jim Crace ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 285 p. ; 21 cm. - (Kult könyvek, ISSN 2560-1822)
ISBN 978-615-5759-10-9 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719244]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2018.
Doerr, Anthony (1973-)
All the light we cannot see (magyar)
   A láthatatlan fény / Anthony Doerr ; [ford. Csonka Ágnes]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2018, cop. 2015. - 539 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-625-0 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3724004]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2018.
Drewery, Kerry
Day 7 (magyar)
   7. nap / Kerry Drewery ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 399 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-855-5 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719311]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2018.
Dŵtan, Ḥayim (1954-)
   Esőcseppek : válogatott versek = Rain drops : selected poems / Haim Dotan ; Szőcs Géza és Turczi István ford. ; kiad. a Magyar PEN Club. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : M. PEN Club, 2018. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80797-4-7 fűzött
Izrael - angol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14(569.4).02=945.11
[AN 3720129]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2018.
Eberlen, Kate
Miss you (magyar)
   Miss you / Kate Eberlen ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 492, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-836-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3719291]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2018.
Faludi, Susan (1959-)
In the darkroom (magyar)
   Előhívás : mindent apámról / Susan Faludi ; [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-433-062-2 kötött : 3999,- Ft
Faludi, Stefánie (1927-2015)
amerikai angol irodalom - zsidóság - identitás - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.63(=924)
[AN 3720127]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2018.
Fforde, Katie (1952-)
Wedding season (magyar)
   Száz boldog esküvőm / Katie Fforde ; [ford. Görbe Angéla]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-433-154-4 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3722463]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2018.
Furnivall, Kate
The Russian concubine (magyar)
   Az orosz szerető / Kate Furnivall ; [ford. Deák Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2018. - 524, [3] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-637-8 fűzött : 3390,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3723947]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2018.
Gary, Romain (1914-1980)
La promesse de l'aube (magyar)
   A virradat ígérete / Romain Gary ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, 2018. - 382, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-456-2 fűzött : 2950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3723157]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2018.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il porto degli inganni (magyar)
   Az ármány kikötője / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 201, [5] p. : ill. ; 21 cm
Baccalario, Pierdomenico alapján. - keretcím: Sherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-467-4 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719969]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2018.
Godwin, Pam
Dark notes (magyar)
   Vágyakra hangolva / Pam Godwin ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 510, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-75-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3719638]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2018.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the big bang (magyar)
   George és az ősrobbanás / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Marczali Ferenc]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 270, [1] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-338-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - csillagászat - kozmológia - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2) *** 524.8(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3723936]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2018.
Hawking, Lucy (1969-)
George's secret key to the universe (magyar)
   George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons illusztrációival ; [ford. Mezei Gábor]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2018. - 263, [5] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-022-3 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - csillagászat - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3723931]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2018.
Hill, Nathan (1978-)
The Nix (magyar)
   Nix / Nathan Hill ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 688, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-724-2 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3720017]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2018.
Howard, A. G. (1970-)
RoseBlood (magyar)
   RoseBlood : a rózsa vére / A. G. Howard ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, [2018]. - 415, [1] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-928-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719355]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2018.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 36. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 124, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-935-3 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3722524]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2018.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Tyll (magyar)
   Tyll : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2018. - 416, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3657-0 kötött : 4999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3718640]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2018.
Kingsbury, Karen (1963-)
Sunrise (magyar)
   Napkelte : a Baxter család története : Napkelte-sorozat 1. kötet / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2018. - [12], 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-92-0 fűzött : 3450,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3720016]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2018.
Klitzing, Maren von (1964-)
Drei-Fünf-Acht-Minutengeschichten zum Lachen und Kichern (magyar)
   3, 5, 8 perces mesék viccelődéshez és bolondozáshoz / [írta] Maren von Klitzing ; [rajz.] Melanie Garanin ; [ford. Totth Gitta]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 113, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-350-9 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3720061]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2018.
Kolb, Rüdiger (1948-)
   Wo die Weite weder Füsse trägt nur die Träume : Verdichtetes aus der ungarischen Tiefebene = Ahol a madár sem, csak az álmok járnak : versfélék a magyar Alföldről / von Rüdiger Kolb ; übertr. ... von Judit Rudas ; mit Bildern von Károly Szelény & Rüdiger Kolb. - Budapest : M. Képek ; Wiesloch : Bücher Dörner GmbH, cop. 2018. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9439-91-7 fűzött
ISBN 978-3-946174-02-8
német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11
[AN 3720144]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Late for the wedding (magyar)
   Lekésett esküvő / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 318, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-372-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3723875]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2018.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Slightly shady (magyar)
   Kissé gyanús / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-371-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723873]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2018.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől [elektronikus dok.] : [Millennium trilógia III.] / Stieg Larsson ; előadja László Zsolt ; [ford. Torma Péter]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2018. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-43-1 : 5990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
839.7-312.4=945.11
[AN 3720742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (11 h 30 min)
[AN 3720745] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (11 h 30 min)
[AN 3720746] MARC

ANSEL
UTF-88580 /2018.
Lehane, Dennis (1966-)
Mystic river (magyar)
   Titokzatos folyó / Dennis Lehane ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2018, cop. 2004. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-419-166-7 fűzött : 3680,- Ft : 13,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3723203]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2018.
March, Meghan
Dirty pleasures (magyar)
   Vágy és kétség / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-26-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3719753]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2018.
March, Meghan
Dirty together (magyar)
   Vágy és szerelem / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - 2. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-28-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3719255]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2018.
March, Meghan
Dirty together (magyar)
   Vágy és szerelem / Meghan March ; [ford. Goitein Veronika]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 238, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-28-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3719617]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2018.
Martinez, Michael J.
The Daedalus incident (magyar)
   A Daedalus-incidens : [Daedalus 1.] / Michael J. Martinez ; [ford. Habony Gábor]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-62-4 fűzött : 3780,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3721058]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2018.
Masello, Robert (1952-)
The Medusa amulet (magyar)
   A Medúza-amulett / Robert Masello ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2018. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5759-20-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3719288]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2018.
Mayes, Frances (1941-)
Under the Tuscan sun (magyar)
   Napsütötte Toszkána avagy Otthon Olaszországban / Frances Mayes ; [ford. Tamás Dénes]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2018. - 373 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-438-032-0 kötött : 3970,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94)
[AN 3723233]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2018.
Mayne, Andrew (1973-)
The naturalist (magyar)
   A naturalista / Andrew Mayne ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2018. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-750-2 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3720284]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2018.
Mihkelson, Ene (1944-2017)
   Lassan eltűnök én is : versek / Ene Mihkelson ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2018. - 85 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-34-2 fűzött : 2000,- Ft
észt irodalom - vers
894.545-14=945.11
[AN 3720448]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2018.
Morrison, Toni (1931-)
God help the child (magyar)
   Engedjétek hozzám / Toni Morrison ; ford. Elekes Dóra. - Budapest : Park, cop. 2018. - 205, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-219-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3719361]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2018.
Munro, Alice (1931-)
The love of a good woman (magyar)
   Egy jóravaló nő szerelme : nyolc történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 373, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-455-5 kötött : 3950,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3723713]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2018.
Nesbø, Jo (1960-)
Hodejegerne (magyar)
   Fejvadászok / Jo Nesbø ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2016. - 287 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-055-7 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3722468]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2018.
O'Brien, Edna (1930-)
The little red chairs (magyar)
   Kis piros székek / Edna O'Brien ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2018. - 296 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-375-6 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3718037]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2018.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Askungar (magyar)
   Mostohák / Kristina Ohlsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2012. - 351 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-081-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3722678]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2018.
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Liber sine nomine (magyar, latin)
   Liber sine nomine = Cím nélküli könyv / Francesco Petrarca ; [ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Ertl Péter]. - Szeged : Lazi, cop. 2018. - 240, [3] p. ; 20 cm. - (Antikvitás és reneszánsz könyvek, ISSN 2630-9041)
Bibliogr.: p. 222-[241].
ISBN 978-963-267-383-7 fűzött : 2200,- Ft
Itália - középkori latin irodalom - episztola - kétnyelvű dokumentum
871-155.02(45)=945.11
[AN 3719329]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
Sing you home (magyar)
   Gyere haza / Jodi Picoult ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2012. - 474, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-796-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723207]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2018.
Picoult, Jodi (1966-)
The storyteller (magyar)
   Vezeklés / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - 3. jav. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2018, cop. 2013. - 578 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-795-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723204]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2018.
Pirsig, Robert M. (1928-2017)
Zen and the art of motorcycle maintenance (magyar)
   A zen és a motorkerékpár-ápolás művészete : vizsgálódás az értékekről / Robert M. Pirsig ; [ford. Csák János]. - Budapest : Európa, 2018. - 526, [1] p. : ill. ; 20 cm
Megj. "A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete" címmel is
ISBN 978-963-405-815-1 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3720278]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2018.
Potok, Chaim (1929-2002)
My name is Asher Lev (magyar)
   A nevem Asher Lev / Chaim Potok ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius Baráti Kör : Művelt Nép Kvk., cop. 2018. - 327 p. ; 20 cm. - (100 regény, amit el kell olvasnod még ebben az életedben ; 1.)
ISBN 978-615-5617-04-1 fűzött : 3690,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5760-23-5)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3722607]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2018.
Preston, Douglas (1956-)
The obsidian chamber (magyar)
   Az obszidiánkamra / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2018. - 346, [1] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-452-108-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3719283]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2018.
Rayven, Leisa
Broken Juliet (magyar)
   Álnok szerelem : [Starcrossed-sorozat, harmadik könyv] / Leisa Rayven ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Libri, 2018. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-999-1 fűzött : 3599,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3719238]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2018.
Roux, Madeleine (1985-)
Catacomb (magyar)
   Catacomb : az eltemetett múlt / Madeleine Roux ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Szeged : Maxim, [2017]. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-858-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3719307]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2018.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Jav. kiad. - Budapest : Animus, 2018, cop. 2013. - 811 p. ; 20 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-459-3 fűzött : 3980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3722673]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2018.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 5. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3723957]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2018.
Rylance, Ulrike (1968-)
Penny Pepper : Chaos in der Schule (magyar)
   Bors Bori : káosz a suliban / [Ulrike Rylance] ; ill. Lisa Hänsch ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2018. - 143 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-476-008-5 fűzött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 3720057]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2018.
Salten, Felix (1869-1945)
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; [Hans Bertle ... ill.] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 203, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-245-9 kötött : 2499,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 3719304]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2018.
Shattuck, Jessica
The women in the castle (magyar)
   Nők a kastélyban / Jessica Shattuck ; [ford. Hadarics Piroska]. - Budapest : Bluemoon, cop. 2018. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-845-7 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3719234]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2018.
Showalter, Gena (1975-)
The darkest surrender (magyar)
   Éjsötét játszmák : Az alvilág urai 8. / Gena Showalter ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2018. - 513 p. ; 20 cm
keretcím: Insomnia
ISBN 978-963-433-005-9 fűzött : 3599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3719237]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2018.
Smith, Alex T. (1985-)
Claude in the country (magyar)
   Claude vidéken / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5220-33-3 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3723540]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2018.
Smith, Wilbur (1933-)
The tiger's prey (magyar)
   A tigris zsákmánya / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Katalin, Kovács Ágost]. - [Budapest] : Delej, cop. 2018. - 477 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-62-2 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3720034]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Happy birthday (magyar)
   Boldog születésnapot! / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-357-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723809]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Passion's promise (magyar)
   Megváltó szerelem / Danielle Steel ; [ford. Dezsényi Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-360-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723801]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Sisters (magyar)
   Nővérek / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-356-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723797]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2018.
Steel, Danielle (1947-)
Until the end of time (magyar)
   Az idők végezetéig / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2018. - 326, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-359-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3723805]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2018.
Stevens, Chevy (1973-)
Never let you go (magyar)
   Soha nem engedlek el / Chevy Stevens ; [ford. Harci Andor]. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 429, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-35-9 fűzött : 3699,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3719252]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2018.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2018. - 306, [5] p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-14-3721-8 kötött : 3699,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3723980]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2018.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn / Mark Twain ; Kass János rajz. ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Holnap, 2018. - 290 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Huckleberry Finn kalandjai" címmel is
ISBN 978-963-349-216-1 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3722638]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2018.
Velikić, Dragan (1953-)
Islednik (magyar)
   A nyomolvasó / Dragan Velikić ; [ford. Bognár Antal]. - [Budapest] : Geopen, 2018. - 260 p. ; 22 cm
keretcím: Geopen 20
ISBN 978-615-5724-49-7 kötött : 3990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3719241]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2018.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 14. kiad., 2. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-137-9 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3722635]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2018.
Webb, Holly (1976-)
The brave kitten (magyar)
   A bátor kismacska / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2018. - 107, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-457-272-5 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-457-271-8 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3719296]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2018.
Wexler, Django
The thousand names (magyar)
   Az ezer név : [az Árnyháborúk első könyve] / Django Wexler ; [ford. Torma Péter]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 567 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-66-2 fűzött : 4280,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3721023]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2018.
Williams, John (1922-1994)
Stoner (magyar)
   Stoner / John Williams ; ford. Gy. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2018. - 353 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-470-8 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3723159]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2018.
Wolf, Tony (1930-2018)
Nonna, raccontami una storia! (magyar)
   Nagyi meséi / [ill.] Tony Wolf ; [texts by Anna Casalis] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2018. - 43, [5] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-403-526-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3720042]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8623 /2018.
Alpár Levente
   Lehetetlen könyv, benne sárga tengeralattjáró / [Alpár Levente]. - [Pécs] : [Alpár L.], [2018]. - [60] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1446-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3719567]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2018.
Antal József (1934-2005)
   "A szív hangja" : Antal József versei. - Tamási : [Magánkiad.], 2018. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1918-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3720243]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2018.
Bartha András (1948-)
   Lóalkatrészek : novellák / Bartha András. - Budapest : Nyolcvannyolc Kft., 2018. - 257 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-0907-0 kötött : 2888,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3719373]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2018.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatott mesék / Benedek Elek ; [szerk. Rózsás Anikó] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2018, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5168-85-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3722439]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2018.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : történelmi regény a kalandozások korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2018]-. - 22 cm
ISBN 978-963-267-355-4
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A táltos fia. - 3. kiad. - cop. 2018. - 372, [3] p.
ISBN 978-963-267-368-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723907] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vér törvénye. - 2. kiad. - cop. 2018. - 387, [2] p.
ISBN 978-963-267-369-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723916] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Aranyasszony. - 2. kiad. - cop. 2018. - 434, [3] p.
ISBN 978-963-267-370-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3723920] MARC

ANSEL
UTF-88628 /2018.
Berényi Ödön (1927-)
   A triád-elv az életemben / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2018. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-615-5719-27-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3719767]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2018.
Berg Judit (1974-)
A holló gyűrűje (angol)
   The raven's ring / Judit Berg ; [ill. ... by Kincső Nagy] ; [transl. by Richard Robinson]. - Budapest : Ecovit, cop. 2018. - 75, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89888-3-6 kötött : 3280,- Ft : 10,80 EUR
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3720099]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2018.
Berg Judit (1974-)
   Rumini [elektronikus dok.] : hangjáték / Berg Judit ; [rend. E. Román Kata]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Pagony, 2017. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-410-345-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték - auditív dokumentum
894.511-252(02.053.2)
[AN 3720735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. lemez. - 1 CD (1 h)
[AN 3720738] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. lemez. - 1 CD (1 h)
[AN 3720740] MARC

ANSEL
UTF-88631 /2018.
Berta Ádám (1974-)
   A haramiák / Berta Ádám. - Budapest : Kalligram, 2017. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-468-037-6 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3720803]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2018.
Bihari Péter (1975-)
   Hollóvér / Peter Sanawad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2018. - 324, [1] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-59-4 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3721047]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2018.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Anjouk / Bíró Szabolcs. - Budapest : Athenaeum, 2017-. - 21 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3696929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Szent György testvérei. - 2. jav. utánny. - 2018, cop. 2017. - 319 p.
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 978-963-293-658-1 kötött : 3499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3724107] MARC

ANSEL
UTF-88634 /2018.
Biró Zoltán
   Örökség / Biró Zoltán. - Budapest : MyBook, 2018. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1487-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3719719]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   Az arab szeretője / Borsa Brown. - 5. utánny. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-13-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3723552]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2018.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - Bőv. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 470, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5596-15-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723515]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2018.
Centauri (1972-)
   Jégvágó / Centauri. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2013. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3720-1 kötött : 3699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722536]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2018.
Cole, Sienna
   Lefelé a folyón / Sienna Cole. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-41-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3719585]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2018.
Cole, Sienna
   Négyszáz nap szabadság / Sienna Cole. - Utánny. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-69-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719622]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2018.
Cole, Sienna
   Négyszáz nap szabadság [elektronikus dok.] / Sienna Cola. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Álomgyár K., 2017
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-149017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5692-70-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3709419]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2018.
Cornelie C. G.
   Talán mindörökké / Cornelie C. G. - [Budapest] : Gallwitzné Czank K. A., cop. 2018. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1465-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3719683]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2018.
Csabai Márk (1985-)
   Nem tündérmese : a nők hálójában / Csabai Márk. - [Budapest] : Álomgyár K., 2018. - 376, [1] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-45-8 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3719613]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2018.
Csepelyi Adrienn
   Belemenés : futball és egyéb társművészetek / Csepelyi Adrienn. - Budapest : Európa, 2018. - 306, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-886-1 kötött : 3299,- Ft
magyar irodalom - labdarúgás - memoár
894.511-94 *** 796.332(0:82-94)
[AN 3720282]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2018.
Dániel András (1966-)
   Tengerre, kuflik! : párologni unalmas / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - [50] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-410-349-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3719381]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2018.
Demeter Sándor (1932-)
   Ha visszanézek.. / Demeter Sándor ; ... graf. Sárosi Attila. - [Nyíregyháza] : Demeter S., [2018]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1180-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719502]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2018.
Dobos János
   Macska Miki és az Aranyhal : állatmesék / írta Dobos János ; rajz. Demeter Brigitta. - Budapest : MyBook, 2018. - 32 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-00-1666-5 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3719529]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2018.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Szeretve élni / Drotleff Zoltán. - Budapest : Rím, 2018. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-75-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3720339]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2018.
Dust, Emy
   Csapdába csalt szerelem / Emy Dust, Abby Winter. - Budapest : MyBook, 2018. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-5-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719528]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2018.
Dust, Emy
   Több vagy nekem / Emy Dust. - Budapest : MyBook, 2017. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80921-4-2 fűzött : 3190,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719525]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2018.
Eld, Gabriella
   Talpig feketében : [Legendák a Bagolyvárosból] / Gabriella Eld. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Nova, cop. 2018. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5632-67-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3720887]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2018.
Erdős Zsuzsanna
   Vedd már észre! : Niki naplója ; Vedd már észre! : Soma naplója / Erdős Zsuzsanna. - 2. jav. utánny. - Budapest : Menő Kv., 2018. - 216, 208, 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Ellenpontok, ISSN 2560-1504)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-403-356-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723210]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Az olvasó országa : esszék, cikkek, 2003-2016 / Esterházy Péter ; [szerk. Tóth-Czifra Júlia]. - Budapest : Magvető, 2018. - 760, [9] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 734-745.
ISBN 978-963-14-3527-6 kötött : 5999,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 3718635]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2018.
Esterházy Péter (1950-2016)
   Utazás a tizenhatos mélyére / Esterházy Péter. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2006. - 146, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2516-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3724110]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2018.
Faluvégi Anna (1967-)
   Pszichokrízis : novellák / Faluvégi Anna. - Budapest : MyBook, 2018. - 191, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1665-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3719716]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2018.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Egységnyi hit : válogatott versek / Fátyol Zoltán. - 2. kiad. - [Debrecen] : Metaform Műv. Alapítvány, 2018. - 135 p. : ill. ; 22 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 13.)
Fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3723287]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2018.
Fecske Csaba (1948-)
   Kiűzetés : válogatott és új versek / Fecske Csaba. - Budapest : M. Napló, 2017. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5721-22-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3720449]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2018.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 110, [1] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-936-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3723650]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2018.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-154-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3723697]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2018.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve fiúknak / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2018. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-153-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3723700]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2018.
Fodor Sándor (1927-2012)
   Csipike : meseregény / Fodor Sándor ; [Pásztohy Panka rajz.]. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 218, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-123-9 kötött : 3490,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)(437.6)
[AN 3723557]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2018.
   Földről nézve : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Miskolc : MAIT, 2017. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5842-01-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3720391]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2018.
Garaczi László (1956-)
   MetaXa / Garaczi László. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2006. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2540-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723974]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2018.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - 4. kiad., 3. utánny. - Budapest : Holnap, 2018. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-098-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722654]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2018.
Green, Anne L. (1982-)
   Ördögi kísértés / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 537 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5763-27-4 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719249]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2018.
Gyarmati Béla (1935-)
   Anna napjai / Gyarmati Béla. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2018. - 131 p. ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3720242]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2018.
Gyarmati Béla (1935-)
   Veled élni / Gyarmati Béla ; [... rajzok Némethi Lajos]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2018. - 84 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 978-963-89457-7-8 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3720219]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2018.
Győrffy Ákos (1976-)
   A hegyi füzet / Győrffy Ákos. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2016. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3394-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3724113]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2018.
Halászi Aladár (1940-)
   Pontként a mindenségben : versek, aforizmák / Halászi Aladár ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Tiszaújváros ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2018. - 104 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5784-03-3 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3720744]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2018.
Hannmer, George
   Nők és férfiak / George Hannmer. - Budapest : Könyv Guru, cop. 2018. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5803-12-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3720889]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2018.
Hogya Viktor (1933-)
   A barázdától a katedrára / Hogya Viktor ; [... kiad. Ricse Nagyközség Önkormányzata]. - Ricse : Önkormányzat, 2017. - 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5212-58-1 fűzött
Magyarország - pedagógus - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 37(439)(092)Hogya_V.(0:82-94)
[AN 3720549]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2018.
Horváth Ágnes Ilona
   A Föld egészsége a te egészséged : egy indigó ébredése / Horváth Ágnes Ilona. - [Budapest] : Magánkiad., 2018. - [37] fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1910-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719504]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2018.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-005-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3723546]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2018.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 11. kiad. - [Budapest] : Móra, 2018. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-486-006-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3723542]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2018.
Kalas Györgyi
   Tilda és a kövér macska / Kalas Györgyi ; Szalay György rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 79, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-358-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3720116]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2018.
Kalocsa Zsuzsa
   Szelek szárnyán / [Kalocsa Zsuzsa]. - [Kaposvár] : Szerző, 2017. - 149 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-615-00-0661-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3718592]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2018.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János illusztrációival]. - 14. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2018. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-938-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3722522]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2018.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Költemények / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Debreczeni Attila. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2018. - 2 db ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Első osztály, Eredeti művek)
ISBN 978-963-318-695-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 18. század - 19. század - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3720452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szövegek. - 1146 p.
[AN 3720453] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jegyzetek. - 1011 p. : ill.
Bibliogr.
[AN 3720455] MARC

ANSEL
UTF-88678 /2018.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az ártatlan / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2017-2018. - 3 db ; 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3703321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A párizsi nő. - 2018. - 411 p.
ISBN 978-615-5692-89-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3719632] MARC

ANSEL
UTF-88679 /2018.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Babaróka ajándéka / Kiss Judit Ágnes ; Egri Mónika rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 55, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-347-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3719375]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2018.
Kovács Boglárka Fanni
   Szívemnek ragyogjál / Kovács Boglárka Fanni. - Budapest : MyBook, 2018. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-00-1939-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719722]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2018.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 1989. - 346, [1] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2475-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723657]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2018.
   Léleksimogató : gyermek- és ifjúsági írók antológiája, 2018 / [szerk. Pósfai János] ; [kiad. Oladi Általános Iskola, Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája]. - [Szombathely] : Oladi Ált. Isk. : SZOSZSZC Oladi Szakgimn. és Szakközépisk. : B.K.L. K., [2018]. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5725-08-1 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.2
[AN 3720813]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2018.
Mechler Anna (1974-)
   Pedró, a tűzoltóautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2014. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5385-45-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723564]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2018.
Mechler Anna (1974-)
   Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 3. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2015. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-043-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723648]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2018.
Mechler Anna (1974-)
   Zebulon, az autódaru / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2018, cop. 2016. - 51, [12] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-209-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3723578]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2018.
Menta Éva, G.
   Daloló felhő / G. Menta Éva. - Budapest : Rím, 2018. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-76-8 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3720335]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2018.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Slutty az űrből / Mészöly Ágnes ; Rubik Anna rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2018. - 101, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-321-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3719369]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2018.
Mészöly Sándor (1954-)
   Varjak a város felett : válogatott versek / Mészöly Sándor ; [ill. Vígh József]. - Balatonkenese : [Mészöly S.], 2018. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-2048-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719763]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2018.
Nagy László, Cs
   Feketén fehéren / Cs Nagy László. - [Pécs] : Litera-Túra Műv. K., 2018. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80878-5-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719414]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2018.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet / Náray Tamás. - 6. kiad. - [Budapest] : Libri, 2018, cop. 2014. - 789 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-710-2 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723670]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2018.
Nemere István (1944-)
   Kuruc világ / Nemere István. - Szeged : Lazi, [2017]-. - 21 cm
ISBN 978-963-267-362-2
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3708825]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A félhold árnyékában. - cop. 2018. - 295, [1] p.
ISBN 978-963-267-380-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3719371] MARC

ANSEL
UTF-88692 /2018.
Nógrádi György (1949-)
   A Városligettől Zanzibárig / Nógrádi György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2018. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-9174-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - világpolitika - 21. század - memoár
894.511-94 *** 327(100)"201"
[AN 3720126]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2018.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Pokol tüzében égve / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2018. - 112 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-80033-8-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3720240]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2018.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény ; [összeáll. és ... a jegyzetet írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Helikon, 2018. - 762 p. ; 19 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 978-963-479-018-1 kötött : 4999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3720039]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2018.
P. C. Harris
   Újrajátszás / P. C. Harris. - Budapest : Álomgyár K., 2017. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5692-93-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 3719692]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2018.
Pálfi Norbert (1972-)
   Noé bandája : igaz történetek igazi állatokról / Pálfi Norbert ; [a szerző illusztrációival]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-475-060-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3723171]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2018.
   Püspökladány, az én városom : versek gyermekeknek / [kész. a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum]. - [Püspökladány] : Püspökladányi Tájékoztató és Közművel. Közp., Kvt., Múz., [2017]. - 52 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-89782-6-4 kötött
Püspökladány - magyar irodalom - helyismeret - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 908.439-2Püspökladány(0:82-14)
[AN 3720809]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2018.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A hullócsillag éve / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2005. - 399, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2435-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723661]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2018.
Ruttner Béláné (1923-2014)
   Masu / Ruttner Béláné. - 2. kiad. - Budapest : [Révai], 2018. - 134 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-239-113-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3719794]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Pókfonálon : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-284-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724008]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2018.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A szőlővirág illata : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2018. - 231 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-282-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3724012]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2018.
Schumi Julianna Veronika (1944-)
   Élet képek : verseim / Schumi Julianna Veronika. - [Jánoshalma] : Tanyi I., [2018]. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-00-1669-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3719791]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2018.
Smith, J. K.
   Ismert ismeretlen / J. K. Smith. - Budapest : Álomgyár K., 2018. - 408, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1380-0 fűzött : 3699,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719681]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2018.
Sólyom Katalin (1940-)
   Csipkefa : mesés játék a népköltészettel / Sólyom Katalin. - [Pécs] : Vidáman Vidéken Bt., [2018]. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-00-1009-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekműsor - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3719380]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2018.
Szabó Magda (1917-2007)
   A Danaida / Szabó Magda. - Budapest : Jaffa, 2018. - 363, [2] p. ; 21 cm. - (Szabó Magda-életműsorozat)
ISBN 978-615-5715-02-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3722470]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Határ / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2018. - 193 [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3682-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3718574]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Senki madara / Szabó T. Anna Kyoko ; Rofusz Kinga rajz. - [Budapest] : Magvető ; [Budaörs] : Vivandra, 2018, cop. 2015. - 51, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-3263-3)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3723460]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2018.
Szabó T. Anna (1972-)
   Tatoktatok / Szabó T. Anna ; [... Kárpáti Tibor ill.]. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2012. - 90, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2994-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3723693]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2018.
Szilágyi Zoltán
   Acélgólem ; Acélsereg / Szilágyi Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2017. - 385, [1] p. ; 21 cm. - (Káoszszív ; 1-2.)
ISBN 978-615-5632-65-5 fűzött : 3680,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3721028]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2018.
Szilágyi Zoltán
   Arató / Szilágyi Zoltán. - [Hajdúböszörmény] : Főnix Astra, cop. 2018. - 277 p. ; 21 cm. - (Káoszszív ; 3.)
ISBN 978-615-5632-68-6 fűzött : 3280,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3721031]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2018.
Szilasi László (1964-)
   A harmadik híd : magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében / Szilasi László. - Jav. utánny. - Budapest : Magvető, 2018, cop. 2014. - 348, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3166-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723667]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2018.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A Gazda / Szilvási Lajos. - [Budapest] : Alinea, cop. 2018. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5669-31-6 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723163]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2018.
Szombathelyi Árpád (1955-)
   A szeri barát : III. könyv / Szombathelyi Árpád. - Kistelek : Gyimesi K. és Kiadványszerk. Bt., 2018. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1425-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3719792]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2018.
Tar Károly (1933-)
   Égbe szálló remény : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2018. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80370-3-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3720892]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2018.
Thököly Vajk (1978-)
   Erdélyből fúj a szél : elbeszélések / Thököly Vajk ; [... ill. Kupe László]. - Budapest : KMKE, 2018. - 169 p. : ill., színes ; 21 cm. - (KMKE könyvek, ISSN 2630-9068 ; 1.)
ISBN 978-963-12-9800-0 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3720446]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2018.
Tihanyi Margit
   Margit néni meséi : állatmesék és más történetek / [Tihanyi Margit] ; [... ill. Ácsné Bezdán Andrea]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2018. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5581-42-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3720204]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2018.
Tompa Andrea (1971-)
   Fejtől s lábtól : kettő orvos Erdélyben / Tompa Andrea. - 6. jav. kiad. - Budapest : Jelenkor, 2018. - 541, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-676-819-5 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3723533]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2018.
Várhelyi András (1953-)
   Egyedül dolgozom / Várhelyi András. - [Budapest] : Walkűr K., 2017. - 101, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-615-00-0200-2 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - pamflet
894.511-92
[AN 3720354]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2018.
Várnai Péter (1958-)
   Szabadnak születtünk : három történelmi játék / Várnai Péter. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2018]. - 157, [3] p. : ill. ; 20 cm
Tart.: IV. BélaÞ; Szabadság a Szabadság téren átÞ; Krisztus inge
ISBN 978-963-696-764-2 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3719694]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2018.
Winter, Abby
   A múlt fogságában / Abby Winter. - Budapest : MyBook, 2018. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-00-1908-6 fűzött : 3390,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3719542]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2018.
Zoller József (1940-)
   Elbeszélések / Zoller József. - [Budapest] : [Zoller J.], 2018. - 122 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-00-1753-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3719477]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8722 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
The detective dog (magyar)
   A nyomozókutya / írta Julia Donaldson ; rajz. Sara Ogilive ; ford. Papp Gábor Zsigmond. - Budapest : Pagony, 2017. - [30] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-410-292-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3719484]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
The highway rat (magyar)
   A bandita patkány / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-410-322-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3719496]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2018.
Donaldson, Julia (1948-)
Zog and the flying doctors (magyar)
   Zog és a repülő doktorok / [szöveg] Julia Donaldson ; [ill.] Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-410-273-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3719501]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2018.
Harcos Bálint (1976-)
   Szofi átváltozik / Harcos Bálint ; Cristina Quiles rajz. - Budapest : Pagony, [2018]. - [39] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-963-410-346-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3720105]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon vendégei / Marék Veronika. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2017. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-963-410-336-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3719472]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a többiek / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 2016. - [46] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-06-2 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3722529]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2018.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2018, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-07-9 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3722532]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2018.
Verdick, Elizabeth
Diapers are not forever (magyar)
   Pá-pá pelus! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2018. - [35] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1075-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3722534]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8730 /2018.
Ciubotariu, Alexandru (1979-)
   Régi, új / Alexandru Ciubotariu ; [... ford. Kocsis Kitty és Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2018. - 46, [1] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-32-5 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3719768]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2018.
Kondás Péter
   Harc a világvége ellen / Kondás Péter. - [Budapest] : Kondás P., 2018-. - ill., színes ; 27 cm
keretcím: Suttyó és barátai
képregény
087.6:084.11
[AN 3719532]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2018. - [28] p. - (Suttyó képregények ; 1.)
ISBN 978-615-00-1533-0 fűzött : 750,- Ft
[AN 3719535] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2018. - [36] p. - (Suttyó képregények ; 2.)
ISBN 978-615-00-1534-7 fűzött : 850,- Ft
[AN 3719537] MARC

ANSEL
UTF-88732 /2018.
Kovács, Kati (1963-)
Karu selli (magyar)
   Körhintába zárva / Kati Kovács ; [... ford. Márkus Zoltán]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2018. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5524-31-8 fűzött : 2800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3719785]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2018.
Kriebaum, Thomas (1968-)
   Lomtalanítás / Kriebaum ; [... fordítás Horváth Balázs, Pápai Gábor és Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2018. - [48] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-33-2 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3719779]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2018.
Somogyi György (1968-)
   Helka / írta Somogyi György ; rajz. Tebeli Szabolcs ; Nyulász Péter regénye alapján. - Budakeszi : Betűtészta, 2018-. - 31 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3723482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Burok-völgy árnyai. - 2018. - [79] p. : ill., színes
ISBN 978-615-5587-30-6 kötött : 3490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3723492] MARC

ANSEL
UTF-88735 /2018.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Bradley Tamás visszaüt / rajz. Zórád Ernő ; Rejtő Jenő nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2018. - 36 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-34-9 fűzött : 1600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3719789]
MARC

ANSEL
UTF-8